Nikon | D610 | Nikon D610 Bruksanvisning

Nikon D610 Bruksanvisning
Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne veiledningen, hverken
i sin helhet eller av enkeltdeler (med unntak av korte henvisninger i artikler eller
anmeldelser) uten skriftlig godkjennelse fra NIKON CORPORATION.
DIGITALKAMERA
Bruksanvisning
Nikon-brukerstøtte
Besøk siden under for å registrere kameraet ditt og holde deg oppdatert om den siste
produktinformasjonen. Du finner svar på ofte stilte spørsmål på denne siden, og kan kontakte
oss for teknisk hjelp.
http://www.europe-nikon.com/support
Trykt i Europa
SB3I01(1A)
6MB1961A-01
No
AMA15522
No
Takk for at du valgte et Nikon digitalt speilreflekskamera (SLR). For å få mest ut av
kameraet ditt, sørg for at du leser alle instruksjonene grundig, og oppbevar dem et sted
der de kan leses av alle som bruker produktet.
Symboler og begreper
For å gjøre det enklere å finne informasjonen, brukes følgende symboler og begreper:
D
Dette ikonet angir forholdsregler: informasjon som du bør lese før du bruker
kameraet for å unngå at kameraet blir skadet.
A
Dette ikonet markerer merknader: informasjon du bør lese før du bruker
kameraet.
0
Dette ikonet angir referanser til andre sider i denne håndboken.
Menyelementer, alternativer og meldinger som vises på kameraskjermen, vises i fet skrift.
Kamerainnstillinger
Forklaringene i denne håndboken forutsetter at standardinnstillingene benyttes.
Hjelp
Bruk kameraets innebygde hjelpefunksjon for hjelp med menypunkter og andre emner. Se side 18
for detaljer.
A For sikkerhets skyld
Les sikkerhetsinstruksene i "For sikkerhets skyld" før du bruker kameraet for første gang
(0 xviii–xix).
Finn det du leter etter
Finn det du leter etter, i:
i
Innholdsfortegnelse.................. 0 x
i
Indeks ........................................ 0 338
i
Stikkordregister for spørsmål
0 ii
og svar ........................................
i
Feilmeldinger............................ 0 322
i
Menyalternativer....................... 0 iv
i
Feilsøking .................................. 0 316
X Innledning
s Grunnleggende fotografering og avspilling
x Live view-fotografering
y Film live view
# Eksponeringskontrollene P, S, A og M
$ Brukerinnstillinger: U1 og U2
k Utløserfunksjon
d Alternative bildeinnstillinger
N Fokusering
S ISO-følsomhet
Z Eksponering
r Hvitbalanse
J Bildeforbedring
l Blitsfotografering
t Andre opptaksalternativer
I Mer om avspilling
Q Tilkoblinger
U Menyveiviser
n Tekniske merknader
0
1
0 35
0 49
0 57
0 73
0 81
0 83
0 89
0 97
0 105
0 109
0 115
0 129
0 143
0 151
0 177
0 193
0 207
0 285
i
Stikkordregister for spørsmål og svar
Finn det du leter etter ved hjelp av dette stikkordregisteret for spørsmål og svar.
Fotografering
i Opptaksmodi og komponeringsalternativer
Finnes det en rask og enkel måte å ta øyeblikksbilder på (i-modus)?
Hvordan justerer jeg raskt innstillingene for forskjellige motiver?
Kan jeg justere lukkertiden for å fryse eller gjøre bevegelser uskarpe
(eksponeringskontroll S)?
Kan jeg justere blenderåpningen til å gjøre bakgrunner uskarpe eller
bringe dem inn i fokus (eksponeringskontroll A)?
Hvordan lager jeg lange ("tids-") eksponeringer (eksponeringskontroll M)?
Kan jeg komponere fotografier på skjermen (C live view-fotografering)?
Hvordan tar jeg opp filmer (1 film live view)?
Kan jeg sette sammen bilder tatt med regelmessige intervaller for å lage
en film med tidsforkortelse?
i
Vise fotografier
i Avspilling
Hvordan kan jeg vise fotografiene på kameraet?
Hvordan kan jeg se mer informasjon om et fotografi?
Kan jeg vise fotografier i en automatisk lysbildefremvisning?
Kan jeg vise fotografier på en TV?
Kan jeg beskytte fotografier fra å bli slettet ved et uhell?
6, 83
85
6, 83
97–100
101
112
137
35, 143–147
93–95
0
46, 177
179–184
213
204–205
188
Sletting
Hvordan sletter jeg uønskede fotografier?
ii
168
Bildekvalitet og -størrelse
Hvordan tar jeg bilder for utskrifter i store formater?
Hvordan får jeg plass til flere bilder på minnekortet?
i
79
49
57
Bruke blitsen
Kan jeg stille inn blitsen til å avfyres automatisk når nødvendig?
Hvordan unngår jeg at blitsen avfyres?
Hvordan unngår jeg "røde øyne"?
i
77
Eksponering
Kan jeg gjøre fotografier lysere eller mørkere?
Hvordan bevarer jeg detaljer i skygge- og høylysområder?
i
76
Fokuser
Kan jeg velge hvordan kameraet fokuserer?
Kan jeg velge fokuspunktet?
i
35–39
40–45
Utløserfunksjoner
Kan jeg ta ett bilde om gangen eller i rask rekkefølge?
Hvordan tar jeg bilder med selvutløseren eller en fjernkontroll?
Kan jeg redusere lukkerstøy i stille omgivelser (lyddempet lukkerutløsning)?
i
0
47, 189–191
Retusjere bilder
Hvordan lager jeg retusjerte kopier av fotografier?
Hvordan fjerner jeg "røde øyne"?
Hvordan lager jeg JPEG-kopier av RAW (NEF)-fotografier?
Kan jeg overlappe to NEF (RAW)-fotografier for å lage ett enkelt bilde?
Kan jeg lage en kopi av et bilde som ser ut som et maleri?
Kan jeg beskjære filmopptak i kameraet eller lagre filmstillbilder?
Menyer og innstillinger
Hvordan bruker jeg menyene?
Hvordan viser jeg menyer på andre språk?
Hvordan bruker jeg kommandohjulene?
Hvordan unngår jeg at visningen på skjermen slår seg av?
Hvordan fokuserer jeg søkeren?
Kan jeg vise et rutenett for komposisjon i søkeren eller på skjermen?
Hvordan vet jeg om kameraet er vannrett?
Hvordan stiller jeg kameraklokken?
Hvordan formaterer jeg minnekort?
Hvordan gjenoppretter jeg standardinnstillingene?
Hvordan får jeg hjelp om en meny eller en melding?
Tilkoblinger
0
261–279
264
271
269–270
275
69
0
18–20
27, 253
12–16
228
33
55, 62, 229
258
27, 253
31, 250
151, 214, 221
18, 322
0
Hvordan kopierer jeg fotografier til en datamaskin?
193–195
Hvordan skriver jeg ut fotografier?
196–203
Kan jeg skrive ut fotografiene med opptaksdato?
198, 203
Vedlikehold og ekstrautstyr
Hvilke minnekort kan jeg bruke?
Hvilke objektiver kan jeg bruke?
Hvilke blitser (Speedlights) kan jeg bruke?
Hva slags annet tilbehør er tilgjengelig for mitt kamera?
Hva slags programvare er tilgjengelig for mitt kamera?
Hva gjør jeg med søkerdekselet som følger med?
Hvordan rengjør jeg kameraet?
Hvor kan jeg få service på kameraet mitt og få det reparert?
0
334
285
292
297–298
86
300
iii
Menyalternativer
D AVSPILLINGSMENY (0 207)
C OPPTAKSMENY (0 214)
Slett
Nullstill
opptaksmenyen
Valgte
Velg dato
Alle
Avspillingsmappe ND610
(standard)
Alle
Gjeldende
Skjul bilde
Velg/still inn
Velg dato
Fjerne markeringen av alle?
Visn.alternativer Utført
for avspilling
Opptaksinformasjon
Fokuspunkt
Mer opptaksinformasjon
Ingen (bare bildet)
Høylys
RGB-histogram
Opptaksdata
Oversikt
Kopier bilde(r)
Velg kilde
Velg bilde(r)
Velg målmappe
Kopiere bilde(r)?
Bildevisning
På
Av
(standard)
Etter sletting
Vis neste
(standard)
Vis forrige
Fortsett som før
Dreie til
På
(standard)
høydeformat
Av
Lysbildefremvisning Start
Bildetype
Bildeintervall
DPOFVelg/still inn
utskriftsordre
Fjerne markeringen av alle?
Lagringsmappe
Filnavn
Funksjon for
kortet i spor 2
Bildekvalitet
(0 93)
Bildestørrelse
Ja
Nei
Velg mappe etter nummer
Velg mappe fra listen
Filnavn
Overfylt
(standard)
Sikkerhetskopi
RAW spor 1 – JPEG spor 2
NEF (RAW) + JPEG fine
NEF (RAW) + JPEG normal
NEF (RAW) + JPEG basic
NEF (RAW)
JPEG fine
JPEG normal
(standard)
JPEG basic
Stor
(standard)
Medium
(0 95)
Bildefelt
JPEGkomprimering
NEF (RAW)opptak
Hvitbalanse
(0 115)
Liten
Automatisk DX-beskjæring
Velg bildefelt
Størrelsesprioritet
(standard)
Optimal kvalitet
Type
NEF (RAW)-bitdybde
Auto
(standard)
Glødelampe
Lysstoffrør
Direkte sollys
Blits
Skyet
Skygge
Velg fargetemperatur
Manuell forhåndsinnstilling
Elementer markert med et -ikon kan lagres på minnekortet ved bruk av alternativet Lagre/last inn
innstillinger > Lagre innstillinger i kameraets oppsettsmeny (0 249). De lagrede innstillingene kan
kopieres til andre D610-kameraer ved å sette inn minnekortet i kameraet og velge Lagre/last inn
innstillinger > Last inn innstillinger.
iv
Still inn Picture
Control
Standard
Nøytral
Friske farger
Monokrom
Portrett
Landskap
Bruke Picture
Lagre/redigere
Control
Gi nytt navn 1
Slett 1
Laste/lagre
Auto.
På
fortegningskontroll Av
(standard)
Opptak med
intervallutløser
Tidsforkortet
fotografering
Filminnstillinger
(standard)
Fargerom
sRGB
(standard)
Adobe RGB
Aktiv D-Lighting 2 Auto
Ekstra høy
Høy
Normal
Lav
Av
HDR (High
HDR-innstilling
Dynamic Range) Eksponeringsdifferanse
Utjevning
Vignetteringskontroll Høy
Normal
(standard)
Lav
Av
Støyred. ved lang På
eksponering
Av
(standard)
Høy ISO-verdi
Høy
Normal
(standard)
Lav
Av
Knapp for ISOISO-følsomhet
følsomhet
Auto. ISO-følsomhetsktrl.
(0 105)
Fjernkontrollmodus Fjernktrl. med utløserfors.
(standard)
Fjernktrl. med rask respons
Fjernstyrt speilheving
Multieksponering Multieksponeringer
Antall bilder
Automatisk økning
Velg starttidspunkt
Nå
Starttidspunkt
Intervall
Velg ant. ganger × ant. bilder
Start
Start
Intervall
Opptakstid
Bildestørrelse/frekvens
Filmkvalitet
Mikrofon
Plassering
1 Ikke tilgjengelig dersom ingen egendefinerte
Picture Controls er til stede.
2 Standardinnstillingen er Av (funksjon P, S, A, M, 1, 2
og 3) eller Auto (andre modi).
A MENY FOR EGEND. INNST.
(0 219)
Nullstill egend.
innstillinger
a Autofokus
a1 Valg av AF-Cprioritet
Ja
Nei
Utløs
Fokuser
a2 Valg av AF-S- Utløs
prioritet
Fokuser
a3 Følgefokus
5 (Lang)
med Lock-on 4
3 (Normal)
2
1 (Kort)
Av
a4 AFAuto
punktbelysning På
Av
a5 Overlapping
Overlappe
av fokuspunkt Ikke overlappe
a6 Antall
39 punkter
fokuspunkter 11 punkter
a7 Innebygd
På
fokuseringslys Av
(standard)
(standard)
(standard)
(standard)
(standard)
(standard)
(standard)
v
b Lysmåling/eksponering
b1 Trinnverdi ISO- 1/3 trinn
(standard)
følsomhet
1/2 trinn
b2 EV-trinn for
1/3 trinn
(standard)
ekspon. ktrl.
1/2 trinn
b3 Enkel eksp.
På (Nullstill automatisk)
kompensasjon På
Av
(standard)
b4 Måleo. for
φ 8 mm
sentr. dom.
φ 12 mm
(standard)
lysm.
φ 15 mm
φ 20 mm
Gjennomsnitt
b5 Fininnstille
Ja
optimal eksp. Nei
(standard)
c Tidsbrytere/AE-lås
c1 Utløser AE-L
På
Av
(standard)
c2 Tidsbryter for
4s
ber.stilling
6s
(standard)
10 s
30 s
1 min
5 min
10 min
30 min
Ubegrenset
c3 Selvutløser
Selvutløserforsinkelse
Antall bilder
Intervall mellom bilder
c4 Forsinkelse for Avspilling
skjerm av
Menyer
Informasjonsdisplay
Bildevisning
Live view
c5 Fjernkontrollens 1 min
(standard)
virketid
5 min
10 min
15 min
vi
d Opptak/visning
d1 Pipesignal
Lydstyrke
Tonehøyde
d2 Rutenett i
På
søkeren
Av
(standard)
d3 ISO-visning og Vis ISO-følsomhet
-justering
Vis ISO/Lettvint ISO
Vis telleverk
(standard)
d4 Skjermtips
På
(standard)
Av
d5 Opptakshast. 5 b/s
for CL-funk.
4 b/s
3 b/s
(standard)
2 b/s
1 b/s
d6 Maks. antall
1–100
bilder i serien
d7 Filnummersekvens På
(standard)
Av
Nullstill
d8 Informasjonsdisplay Auto
(standard)
Manuell
d9 LCD-lys
På
Av
(standard)
d10 Innst. for
3s
ekspon.forsinkelse 2 s
1s
Av
(standard)
d11 Blinkevarsel
På
(standard)
Av
d12 Batteritype
LR6 (AA alkalisk)
(standard)
MB-D14
HR6 (AA Ni-MH)
FR6 (AA litium)
d13 Rekkefølge for Bruk MB-D14-batteriene først
batterier
(standard)
Bruk kamerabatteriet først
e Alternativ eksp./blits
e1 Blitssynk.
1/250 s (Automatisk FP)
lukkertid
1/200 s (Automatisk FP)
1/200 s
(standard)
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s
e2 Lukkertid for 1/60 s
(standard)
blits
1/30 s
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1s
2s
4s
8s
15 s
30 s
e3 Blitsktrl. for
TTL
(standard)
innebygd blits Manuell
Repeterende blits
Innstilling for styringsenhet
e3 Ekstern blits * TTL
(standard)
Manuell
e4 Eksponeringskomp. Hele bildefeltet
(standard)
for blits
Bare bakgrunnen
e5 Innstillingslys På
(standard)
Av
e6 Auto. altern.
AE og blits
(standard)
eksp. innstilt Bare AE
Bare blits
Alternativ hvitbalanse
Alt. eksponering med ADL
e7 Rekkef. for
MTR > under > over (standard)
alter. eksp.
Under > MTR > over
* Vises kun når blitsene SB-400 eller SB-300
(ekstrautstyr) er montert.
f Kontroller
f1 OK-knapp
Velg midtre fokuspunkt
(opptaksmodus)
(standard)
Marker aktivt fokuspunkt
Ikke brukt
f Kontroller
f2 Tildel Fnknappen
f3
Forhåndsvisning
FV-lås
AE/AF-lås
Bare AE-lås
AE-lås (holde)
Bare AF-lås
AF-ON
Blits av
Alt. innst. for serie
Aktiv D-Lighting
+ NEF (RAW)
Matrisemåling
Sentrumsdominert lysmåling
Punktmåling
Rutenett for komposisjon
Velg bildefelt
(standard)
Kunstig horisont i søkeren
MIN MENY
Toppelementet i MIN MENY
1 trinn lukkert./blenderåpning
Velg nr. for objektiv uten CPU
Avspilling
Ingen
Tildel forhåndsvisn. Forhåndsvisning
(standard)
knappen
FV-lås
AE/AF-lås
Bare AE-lås
AE-lås (holde)
Bare AF-lås
AF-ON
Blits av
Alt. innst. for serie
Aktiv D-Lighting
+ NEF (RAW)
Matrisemåling
Sentrumsdominert lysmåling
Punktmåling
Rutenett for komposisjon
Velg bildefelt
Kunstig horisont i søkeren
MIN MENY
Toppelementet i MIN MENY
1 trinn lukkert./blenderåpning
Velg nr. for objektiv uten CPU
Avspilling
Ingen
vii
f Kontroller
f4 Tildel AE-L/
AE/AF-lås
(standard)
AF-L-knappen Bare AE-lås
AE-lås (holde)
Bare AF-lås
AF-ON
FV-lås
Ingen
f5 Tilpass
Omvendt rotering
kommandohjulene Endre hoved/under
Blenderinnstilling
Menyer og avspilling
f6 Slipp knappen Ja
og bruk hjul
Nei
(standard)
f7 Utløserlås ved Utløser låst
tomt spor
Aktiver utløser
(standard)
f8 Omvendte
indikatorer
(standard)
f9 Tildel kn. 4 på AE/AF-lås
(standard)
MB-D14
Bare AE-lås
AE-lås (holde)
Bare AF-lås
AF-ON
FV-lås
Samme som Fn-knappen
g Film
g1 Tildel Fnknappen
g2 Tildel
forhåndsvisn.
knappen
viii
Indeksmarkering
Vis opptaksinfo for bilde
AE/AF-lås
Bare AE-lås
AE-lås (holde)
Bare AF-lås
AF-ON
Ingen
(standard)
Indeksmarkering
(standard)
Vis opptaksinfo for bilde
AE/AF-lås
Bare AE-lås
AE-lås (holde)
Bare AF-lås
AF-ON
Ingen
g Film
g3 Tildel AE-L/AF- Indeksmarkering
L-knappen
Vis opptaksinfo for bilde
AE/AF-lås
(standard)
Bare AE-lås
AE-lås (holde)
Bare AF-lås
AF-ON
Ingen
g4 Tildel utløseren Ta bilder
(standard)
Ta opp film
B OPPSETTSMENY (0 249)
Formater
minnekort
Spor 1
Spor 2
Lagre
Lagre på U1
brukerinnstillinger Lagre på U2
Nullstill
Nullstill U1
brukerinnstillinger Nullstill U2
Skjermens
Auto
lysstyrke
Manuell
(standard)
Rengjør
Rengjør nå
bildebrikken
Rengjør ved oppst./avsl.
Lås speilet oppe
Start
for rengjøring 1
Referansebilde
Start
for støvfjerning
Rengjør brikken og start
HDMI
Utgangsoppløsning
Styring av utstyr
Flimmerreduksjon Auto
(standard)
50 Hz
60 Hz
Tidssone og dato Tidssone
Dato og klokkeslett
Datoformat
Sommertid
Språk (Language)
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Bildekommentar
Utført
Kommentarer som er lagt inn
Legg ved kommentar
Automatisk
På
(standard)
bilderotering
Av
Batteriinformasjon –
Informasjon om
Utført
opphavsrett
Fotograf
Opphavsrett
Legg til info om opphavsrett
Lagre/last inn
Lagre innstillinger
innstillinger
Last inn innstillinger
GPS
Tidsbryter for ber.stilling
Posisjon
Bruk GPS til å stille kamerakl.
Kunstig horisont –
Info om objektiv Utført
uten CPU
Objektivnummer
Brennvidde (mm)
Største blenderåpning
AF-finjustering
AF-finjustering (På/Av)
Lagret verdi
Standard
Vis lagrede verdier
Eye-Fi-opplasting 2 Spor 1
Spor 2
Firmware-versjon –
1 Ikke tilgjengelig ved batterinivåer på J eller under.
2 Kun tilgjengelig med kompatible Eye-Fi-minnekort.
N RETUSJERINGSMENY (0 261)
D-Lighting
Korreksjon av rød
øyerefleks
Beskjær
Monokrom
Filtereffekter
–
–
–
Svart-hvitt
Sepia
Blåkopi
Himmellys
Varmt filter
Forsterker rødt
Forsterker grønt
Forsterker blått
Stjernefilter
Softfokus
Fargebalanse
Bildeoverlapping1
NEF (RAW)prosessering
Endre størrelse
–
–
–
Velg bilde
Velg plassering
Velg størrelse
Rask retusjering –
Rett opp
–
Fortegningskontroll Auto
Manuell
Fiskeøye
–
Fargekontur
–
Fargeskisse
–
Perspektivkontroll –
Miniatyreffekt
–
Bare valgt farge
–
Rediger film
Velg start-/sluttpunkt
Lagre valgt bilde
Direkte
–
sammenligning 2
1 Kun tilgjengelig når G-knappen trykkes ned og
N-fanen velges i menyene.
2 Kun tilgjengelig når J eller c (b)-knappen trykkes
ned for å vise retusjeringsmenyen under avspilling
på full skjerm.
O MIN MENY (0 280)
Legg til elementer Avspillingsmeny
Opptaksmeny
Meny for egend. innst.
Oppsettsmeny
Retusjeringsmeny
Fjern elementer * –
Ordne elementer –
Velg fane
Min meny
Siste innstillinger
* Elementer kan også slettes ved å markere dem i MIN
MENY og trykke to ganger på O (Q)-knappen.
ix
Innholdsfortegnelse
Stikkordregister for spørsmål og svar ......................................................................................... ii
Menyalternativer ...............................................................................................................................iv
For sikkerhets skyld ..................................................................................................................... xviii
Merknader...........................................................................................................................................xx
Pakkens innhold ........................................................................................................................... xxiv
Innledning
1
Bli kjent med kameraet ....................................................................................................................1
Kamerahuset........................................................................................................................................ 1
Funksjonsvelgeren ............................................................................................................................ 5
Innstillingshjulet for utløserfunksjon.......................................................................................... 6
Kontrollpanelet................................................................................................................................... 7
Søkeren.................................................................................................................................................. 8
Informasjonsvisningen .................................................................................................................... 9
Kommandohjulene .........................................................................................................................12
Skjermdeksel BM-14 .......................................................................................................................17
Kameramenyer................................................................................................................................. 18
Bruke kameramenyene..................................................................................................................19
De første trinnene ........................................................................................................................... 21
Lade batteriet ....................................................................................................................................21
Sette inn batteriet............................................................................................................................23
Sette på et objektiv .........................................................................................................................25
Grunnleggende oppsett................................................................................................................27
Sette inn et minnekort ...................................................................................................................29
Formatere minnekortet .................................................................................................................31
Justere søkerfokus ...........................................................................................................................33
Grunnleggende fotografering og avspilling
35
"Pek-og-skyt" fotografering (i og j) ..................................................................................... 35
Trinn 1: Slå på kameraet ................................................................................................................35
Trinn 2: Velg innstillingen i eller j.........................................................................................36
Trinn 3: Komponer fotografiet ....................................................................................................37
Trinn 4: Fokuser ................................................................................................................................38
Trinn 5: Ta bildet...............................................................................................................................38
x
Kreativ fotografering (motivprogrammer) .............................................................................40
k Portrett.......................................................................................................................................41
l Landskap...................................................................................................................................41
p Barn.............................................................................................................................................41
m Sport ...........................................................................................................................................41
n Nærbilde....................................................................................................................................42
o Nattportrett..............................................................................................................................42
r Nattlandskap ...........................................................................................................................42
s Fest/innendørs........................................................................................................................42
t Strand/snø ................................................................................................................................43
u Solnedgang..............................................................................................................................43
v Skumring/soloppgang.........................................................................................................43
w Kjæledyrportrett.....................................................................................................................43
x Stearinlys ....................................................................................................................................44
y Blomstring ................................................................................................................................44
z Høstfarger .................................................................................................................................44
0 Mat ...............................................................................................................................................44
1 Silhuett.......................................................................................................................................45
2 Lyse toner .................................................................................................................................45
3 Dempede toner ......................................................................................................................45
Enkel avspilling .................................................................................................................................46
Slette uønskede bilder ...................................................................................................................47
Live view-fotografering
49
Fokusering med live view .............................................................................................................51
Live view-display: Live view-fotografering.............................................................................53
Informasjonsdisplay: Live view-fotografering.......................................................................55
Manuell fokusering .........................................................................................................................55
Film live view
57
Indekspunkter ...................................................................................................................................60
Live view-display: Film live view.................................................................................................61
Informasjonsdisplay: Film live view...........................................................................................62
Bildefelt................................................................................................................................................63
Filminnstillinger................................................................................................................................65
Se på filmer.........................................................................................................................................67
Redigere filmer..................................................................................................................................69
Beskjære filmer .................................................................................................................................69
Lagre valgte bildefelter..................................................................................................................72
xi
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
73
P: Programautomatikk....................................................................................................................75
S: Lukkerprioritert automatikk.....................................................................................................76
A: Blenderprioritert automatikk ..................................................................................................77
M: Manuell...........................................................................................................................................78
Langtidseksponeringer (kun eksponeringskontroll M) ................................................79
Brukerinnstillinger: U1 og U2
81
Lagre brukerinnstillinger...............................................................................................................81
Gjenkalle brukerinnstillinger .......................................................................................................82
Nullstille brukerinnstillinger ........................................................................................................82
Utløserfunksjon
83
Velge en utløserfunksjon.............................................................................................................. 83
Selvutløser og fjernkontroll......................................................................................................... 85
Funksjonen hevet speil ................................................................................................................. 88
Alternative bildeinnstillinger
89
Bildefelt............................................................................................................................................... 89
Bildekvalitet og -størrelse............................................................................................................. 93
Bildekvalitet .......................................................................................................................................93
Bildestørrelse.....................................................................................................................................95
Bruke to minnekort......................................................................................................................... 96
Fokusering
97
Autofokus........................................................................................................................................... 97
Autofokusfunksjon..........................................................................................................................97
AF-søkefeltfunksjon ........................................................................................................................99
Velge fokuspunkt.......................................................................................................................... 101
Fokuslås............................................................................................................................................ 102
Manuell fokusering.......................................................................................................................103
ISO-følsomhet
105
Automatisk ISO-følsomhetskontroll.......................................................................................107
xii
Eksponering
109
Lysmåling......................................................................................................................................... 109
Eksponeringslås............................................................................................................................. 110
Eksponeringskompensasjon..................................................................................................... 112
Hvitbalanse
115
Finjustering av hvitbalanse ....................................................................................................... 117
Velge en fargetemperatur ......................................................................................................... 120
Manuell forhåndsinnstilling ...................................................................................................... 121
Bildeforbedring
129
Picture Controls ............................................................................................................................. 129
Velge en Picture Control ............................................................................................................ 129
Endre Picture Controls ................................................................................................................ 131
Lage egendefinerte Picture Controls..................................................................................... 134
Dele egendefinerte Picture Controls ..................................................................................... 136
Bevare detaljer i høylys og skygger........................................................................................ 137
Aktiv D-Lighting ............................................................................................................................ 137
High Dynamic Range (HDR) ...................................................................................................... 139
Blitsfotografering
143
Bruke den innebygde blitsen ................................................................................................... 143
Blitsfunksjon ................................................................................................................................... 144
Blitskompensasjon ....................................................................................................................... 148
FV-lås ................................................................................................................................................. 149
Andre opptaksalternativer
151
Nullstilling med to knapper: Gjenopprette standardinnstillinger .............................. 151
Alternative eksponeringer......................................................................................................... 153
Multieksponering.......................................................................................................................... 160
Fotografering med intervallutløser ........................................................................................ 164
Tidsforkortet fotografering........................................................................................................ 168
Objektiver uten CPU .................................................................................................................... 172
GPS-mottakeren GP-1/GP-1A ................................................................................................... 175
xiii
Mer om avspilling
177
Avspilling på full skjerm..............................................................................................................177
Opptaksinformasjon .................................................................................................................... 179
Miniatyravspilling..........................................................................................................................185
Kalenderavspilling ........................................................................................................................186
Se nærmere på: Avspillingszoom............................................................................................187
Beskytte fotografier mot sletting ............................................................................................188
Slette fotografier ...........................................................................................................................189
Fullskjerms-, miniatyr- og kalenderavspilling..................................................................... 189
Avspillingsmenyen....................................................................................................................... 190
Tilkoblinger
193
Tilkobling til en datamaskin ......................................................................................................193
Før du kobler til kameraet ......................................................................................................... 193
Koble til kameraet......................................................................................................................... 194
Skrive ut fotografier......................................................................................................................196
Koble til skriveren ......................................................................................................................... 196
Skrive ut bilder enkeltvis ............................................................................................................ 197
Skrive ut flere bilder ..................................................................................................................... 199
Lage en DPOF-utskriftsordre: Utskriftsbestilling ............................................................... 202
Vise fotografier på TV...................................................................................................................204
Menyveiviser
207
D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder ........................................................................................207
Avspillingsmappe .................................................................................................................... 207
Skjul bilde.................................................................................................................................... 208
Visn. alternativer for avspilling............................................................................................ 209
Kopier bilde(r)............................................................................................................................ 209
Bildevisning................................................................................................................................ 212
Etter sletting............................................................................................................................... 212
Dreie til høydeformat ............................................................................................................. 212
Lysbildefremvisning................................................................................................................ 213
C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer.......................................................................................214
Nullstill opptaksmenyen ....................................................................................................... 214
Lagringsmappe......................................................................................................................... 215
Filnavn.......................................................................................................................................... 216
Auto. fortegningskontroll ..................................................................................................... 217
Fargerom..................................................................................................................................... 217
Vignetteringskontroll ............................................................................................................. 218
Støyred. ved lang eksponering (Støyreduksjon ved lang eksponering).............. 218
Høy ISO-verdi............................................................................................................................. 218
xiv
A Egendefinerte innstillinger: Finjustere kamerainnstillingene................................................... 219
Nullstill egend. innstillinger ................................................................................................. 221
a: Autofokus .................................................................................................................................... 221
a1: Valg av AF-C-prioritet ...................................................................................................... 221
a2: Valg av AF-S-prioritet....................................................................................................... 221
a3: Følgefokus med Lock-on................................................................................................ 222
a4: AF-punktbelysning ........................................................................................................... 222
a5: Overlapping av fokuspunkt........................................................................................... 222
a6: Antall fokuspunkter.......................................................................................................... 223
a7: Innebygd fokuseringslys ................................................................................................ 223
b: Lysmåling/eksponering ......................................................................................................... 224
b1: Trinnverdi for ISO-følsomhet........................................................................................ 224
b2: EV-trinn for ekspon. ktrl.................................................................................................. 224
b3: Enkel eksp. kompensasjon ............................................................................................ 225
b4: Måleo. for sentr. dom. lysm........................................................................................... 226
b5: Fininnstille optimal eksp. ............................................................................................... 226
c: Tidsbrytere/AE-lås .................................................................................................................... 226
c1: Utløser AE-L ......................................................................................................................... 226
c2: Tidsbryter for ber. stilling ............................................................................................... 227
c3: Selvutløser ........................................................................................................................... 227
c4: Forsinkelse for skjerm av ................................................................................................ 228
c5: Fjernkontrollens virketid ................................................................................................ 228
d: Opptak/visning ......................................................................................................................... 228
d1: Pipesignal ............................................................................................................................ 228
d2: Rutenett i søkeren ............................................................................................................ 229
d3: ISO-visning og -justering ............................................................................................... 229
d4: Skjermtips............................................................................................................................ 229
d5: Opptakshast. for CL-funk. .............................................................................................. 229
d6: Maks. antall bilder i serien ............................................................................................. 230
d7: Filnummersekvens ........................................................................................................... 230
d8: Informasjonsdisplay......................................................................................................... 231
d9: LCD-lys.................................................................................................................................. 231
d10: Innst. for ekspon. forsinkelse...................................................................................... 231
d11: Blinkevarsel....................................................................................................................... 231
d12: Batteritype MB-D14 ....................................................................................................... 232
d13: Rekkefølge for batterier ............................................................................................... 233
e: Alternativ eksp./blits ............................................................................................................... 234
e1: Blitssynk. lukkertid ............................................................................................................ 234
e2: Lukkertid for blits .............................................................................................................. 235
e3: Blitsktrl. for innebygd blits............................................................................................. 236
e4: Eksponeringskomp. for blits ......................................................................................... 240
e5: Innstillingslys ...................................................................................................................... 241
e6: Auto. altern. eksp. innstilt .............................................................................................. 241
e7: Rekkef. for alter. eksp....................................................................................................... 241
xv
f: Kontroller...................................................................................................................................... 241
f1: OK-knapp (opptaksmodus) ............................................................................................ 241
f2: Tildel Fn-knappen .............................................................................................................. 242
f3: Tildel forhåndsvisn. knappen......................................................................................... 244
f4: Tildel AE-L/AF-L-knappen ............................................................................................... 244
f5: Tilpass kommandohjulene ............................................................................................. 245
f6: Slipp knappen og bruk hjul ............................................................................................ 246
f7: Utløserlås ved tomt spor ................................................................................................. 246
f8: Omvendte indikatorer...................................................................................................... 246
f9: Tildel kn. 4 på MB-D14 .................................................................................................... 247
g: Film................................................................................................................................................ 247
g1: Tildel Fn-knappen............................................................................................................. 247
g2: Tildel forhåndsvisn. knappen ....................................................................................... 248
g3: Tildel AE-L/AF-L-knappen.............................................................................................. 248
g4: Tildel utløseren .................................................................................................................. 248
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett...............................................................................................249
Formater minnekort................................................................................................................ 250
Skjermens lysstyrke ................................................................................................................. 250
Referansebilde for støvfjerning .......................................................................................... 251
Flimmerreduksjon.................................................................................................................... 252
Tidssone og dato...................................................................................................................... 253
Språk (Language) ..................................................................................................................... 253
Bildekommentar....................................................................................................................... 253
Automatisk bilderotering...................................................................................................... 254
Batteriinformasjon................................................................................................................... 255
Informasjon om opphavsrett............................................................................................... 256
Lagre/last inn innstillinger.................................................................................................... 257
Kunstig horisont ....................................................................................................................... 258
AF-finjustering .......................................................................................................................... 259
Eye-Fi-opplasting ..................................................................................................................... 260
Firmware-versjon ..................................................................................................................... 260
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier .............................................................................261
Lage retusjerte kopier ................................................................................................................. 262
D-Lighting................................................................................................................................... 264
Korreksjon av rød øyerefleks................................................................................................ 264
Beskjær......................................................................................................................................... 265
Monokrom.................................................................................................................................. 266
Filtereffekter............................................................................................................................... 267
Fargebalanse ............................................................................................................................. 268
Bildeoverlapping...................................................................................................................... 269
NEF (RAW)-prosessering........................................................................................................ 271
Endre størrelse .......................................................................................................................... 272
Rask retusjering ........................................................................................................................ 273
Rett opp....................................................................................................................................... 274
Fortegningskontroll ................................................................................................................ 274
Fiskeøye....................................................................................................................................... 274
Fargekontur................................................................................................................................ 275
xvi
Fargeskisse ................................................................................................................................. 275
Perspektivkontroll.................................................................................................................... 275
Miniatyreffekt ............................................................................................................................ 276
Bare valgt farge......................................................................................................................... 277
Direkte sammenligning ......................................................................................................... 279
O Min meny/m Siste innstillinger........................................................................................... 280
Siste innstillinger........................................................................................................................... 283
Tekniske merknader
285
Kompatible objektiver................................................................................................................. 285
Eksterne blitser (ekstrautstyr) ................................................................................................... 292
Nikon Creative Lighting System (CLS)................................................................................... 293
Annet tilbehør ................................................................................................................................ 297
Koble til en strømforsyning og nettadapter ....................................................................... 299
Vedlikeholde kameraet............................................................................................................... 300
Oppbevaring .................................................................................................................................. 300
Rengjøring....................................................................................................................................... 300
Mikrofilteret .................................................................................................................................... 301
"Rengjør nå" ............................................................................................................................... 301
"Rengjør ved oppst./avsl."..................................................................................................... 302
Manuell rengjøring.................................................................................................................. 303
Vedlikeholde kameraet og batteriet: Forholdsregler....................................................... 306
Tilgjengelige innstillinger .......................................................................................................... 309
Standardinnstillinger ................................................................................................................... 312
Eksponeringsprogram (eksponeringskontroll P) .............................................................. 315
Feilsøking......................................................................................................................................... 316
Batteri/display................................................................................................................................ 316
Opptak (Alle modi) ....................................................................................................................... 317
Opptak (P, S, A, M)....................................................................................................................... 319
Avspilling ......................................................................................................................................... 320
Diverse .............................................................................................................................................. 321
Feilmeldinger ................................................................................................................................. 322
Spesifikasjoner ............................................................................................................................... 326
Godkjente minnekort .................................................................................................................. 334
Minnekortkapasitet ...................................................................................................................... 335
Batteriets levetid ........................................................................................................................... 337
Stikkordregister ............................................................................................................................. 338
Garantibetingelser - Nikons europeiske servicegaranti.................................................. 345
xvii
For sikkerhets skyld
For å unngå skader på ditt Nikon-produkt, skader på deg selv eller andre, les følgende
sikkerhetsregler i sin helhet før du bruker dette utstyret. Oppbevar disse sikkerhetsreglene på et
sted der alle som bruker produktet, kan lese dem.
Konsekvensene av å overse forholdsreglene som er oppført i denne delen, angis med følgende
symboler:
Advarsler er merket med dette ikonet. For å unngå skader bør du lese alle advarslene før du
A bruker dette Nikon-produktet.
❚❚ ADVARSLER
A Hold solen utenfor bildefeltet
Når du fotograferer motiver i motlys må du
passe på å holde solen godt utenfor
bildefeltet. Sollys fokusert inn i kameraet når
solen er i eller nær bildefeltet kan forårsake
brann.
A Ikke se på solen gjennom søkeren
Det kan oppstå permanente synsskader
dersom du ser på solen eller andre sterke
lyskilder gjennom søkeren.
A Bruke søkerens diopterjustering
Når du bruker søkerens diopterjustering med
øyet mot søkeren, må du være forsiktig slik at
du ikke ved et uhell stikker fingeren i øyet.
A Ved funksjonsfeil må du slå av utstyret øyeblikkelig
Hvis du merker røyk eller uvanlig lukt fra
utstyret eller nettadapteren (ekstrautstyr),
kopler du fra nettadapteren og fjerner
batteriet umiddelbart. Vær forsiktig slik at du
unngår brannskader. Fortsatt bruk kan
medføre skader. Etter at batteriet er fjernet må
du ta med kameraet til et Nikon-godkjent
servicesenter for kontroll.
A Må ikke brukes i nærheten av antennelige gasser
Elektronisk utstyr må ikke brukes i nærheten
av antennelige gasser. Det kan forårsake
eksplosjon eller brann.
A Ikke plasser nakkeremmen rundt halsen på barn/
spedbarn
Hvis du plasserer nakkeremmen rundt halsen
på et barn/spedbarn, kan det føre til at barnet
kveles.
xviii
A Holdes utenfor barns rekkevidde
Hvis du ikke overholder denne
forholdsregelen, kan det resultere i skade.
Være også klar over at små deler utgjør
kvelningsfare. Kontakt lege umiddelbart hvis
et barn skulle svelge en del av dette utstyret.
A Må ikke demonteres
Berøring av kameraets indre deler kan
medføre skader. Ved funksjonsfeil bør
kameraet kun repareres av en kvalifisert
tekniker. Hvis produktet åpner seg som følge
av et fall eller annet uhell, fjerner du batteriet
og/eller nettadapteren. Ta deretter produktet
med til et autorisert Nikon-verksted for
inspeksjon.
A Ikke vær i kontakt med kameraet, batteriet eller
laderen i lengre perioder når enhetene er på eller i
bruk
Deler av enheten blir varme. Å la enheten være
i direkte hudkontakt i lengre tid kan resultere i
lavtemperaturs brannskader.
A Du må ikke etterlate produktet på steder der det
kan bli utsatt for ekstremt høye temperaturer, som i
en lukket bil eller i direkte sollys
Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan
det føre til skade eller brann.
A Ikke sikt blitsen på føreren av et motorkjøretøy
Hvis du ikke overholder denne
forholdsregelen, kan det resultere i ulykker.
A Unngå kontakt med flytende krystaller
Hvis skjermen knuses er det viktig at du
unngår å få flytende krystaller fra skjermen på
huden eller i øynene eller munnen. Pass også
på at du ikke skjærer deg på knust glass.
A Vær forsiktig når du bruker blitsen
• Hvis du bruker kameraet med blitsen nær
huden eller andre objekter, kan det oppstå
brannsår.
• Bruk av blitsen nær motivets øyne kan
forårsake midlertidig synssvekkelse. Blitsen
bør være minst én meter unna motivet. Vær
spesielt oppmerksom når du fotograferer
spedbarn.
A Forholdsregler ved håndtering av batterier
Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de
håndteres feil. Overhold følgende
forholdsregler når du håndterer batterier som
brukes i dette produktet:
• Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i
dette utstyret.
• Ikke kortslutt eller demonter batteriet.
• Sørg for at produktet er slått av før du bytter
batteriet. Hvis du bruker en nettadapter, må
du forsikre deg om at den er frakoblet.
• Ikke prøv å sette inn batteriet opp-ned eller
baklengs.
• Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk
varme.
• Batteriet må ikke senkes ned i eller utsettes
for vann.
• Sett batteripoldekslet på batteriet før det
transporteres. Batteriet må ikke
transporteres eller oppbevares sammen
med metallgjenstander, for eksempel
halskjeder eller hårnåler.
• Batterier kan ofte lekke når de er helt utladet.
For å unngå skader på kameraet må du passe
på å ta batteriet ut av kameraet når det er
utladet.
• Når batteriet ikke er i bruk, setter du på
batteripoldekslet og oppbevarer det på et
tørt og kjølig sted.
• Batteriet kan være varmt like etter bruk eller
når produktet har blitt brukt med batterikraft
over en lang periode. Slå av kameraet og la
batteriet bli nedkjølt før du tar det ut.
• Avbryt bruken øyeblikkelig hvis du merker at
batteriet har blitt misfarget, deformert eller
har endret seg på andre måter.
A Følg behørige forholdsregler når du håndterer laderen
• Må holdes tørr. Hvis du ikke følger denne
forholdsregelen, kan det resultere i
personskade eller funksjonsfeil på produktet
på grunn av brann eller elektrisk støt.
• Støv på eller i nærheten av metalldelene på
støpselet bør fjernes med en tørr klut.
Fortsatt bruk kan føre til brann.
• Ikke håndter strømkabelen eller gå nær
laderen under tordenvær. Hvis du ikke
overholder denne forholdsregelen, kan det
resultere i elektriske støt.
• Ikke ødelegg, modifiser eller med tvang dra i
eller bøy strømkabelen. Ikke plasser den
under tunge objekter eller utsett den for
varme eller åpen ild. Skulle isoleringen bli
ødelagt og ledningstrådene blir synlige, må
strømkabelen tas med til en Nikon-autorisert
reparatør for undersøkelse. Hvis du ikke
overholder denne forholdsregelen, kan det
resultere i brann eller elektriske støt.
• Ikke håndter støpselet eller laderen når du er
våt på hendene. Hvis du ikke følger denne
forholdsregelen, kan det resultere i
personskade eller funksjonsfeil på produktet
på grunn av brann eller elektrisk støt.
• Må ikke brukes sammen med adaptere
(støpsel) for ulike kontakter, konvertere for
omforming mellom to spenninger (volt) eller
med vekselrettere for likestrøm/vekselstrøm.
Hvis disse forholdsreglene ikke overholdes,
kan det skade produktet eller føre til
overoppheting eller brann.
A Bruk riktige kabler
For å overholde produktbestemmelsene når
du kopler til kabler, må du bare bruke kabler
som leveres eller selges av Nikon til dette
formålet.
A CD-ROM-plater
CD-ROM-platene som programvaren og
håndbøkene ligger på, må ikke avspilles på en
CD-spiller for musikk. Hvis du spiller av CDROM-plater i en musikk-CD-spiller, kan du bli
utsatt for hørselsskader eller skade utstyret.
A Du må ikke bære et stativ når et objektiv eller
kamera er festet til det
Du kan snuble eller treffe andre ved et uhell og
forårsake personskade.
A Følg instruksjonene fra fly- og sykehuspersonell
Kameraet overfører radiofrekvenser som kan
forstyrre medisinsk utstyr eller
luftfartsnavigering. Deaktiver den trådløse
nettverksfunksjonen og fjern alt trådløst
tilbehør fra kameraet før du går ombord på et
fly, og slå av kameraet under takeoff og
landing. I medisinske bygninger må du følge
personalets instruksjoner når det gjelder bruk
av trådløse enheter.
xix
Merknader
• Ingen del av håndbøkene som følger med
dette produktet, kan reproduseres,
overføres, omskrives, lagres i et søkesystem
eller oversettes til et annet språk i noen som
helst form, uansett metode, uten at det på
forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra
Nikon.
• Nikon forbeholder seg retten til når som helst
og uten forvarsel å endre spesifikasjonene
for maskinvaren og programvaren som er
beskrevet i disse håndbøkene.
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader
som skyldes bruk av dette produktet.
• Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at
informasjonen i brukerhåndbøkene er
nøyaktig og fullstendig, setter vi pris på om
du melder fra om eventuelle feil eller
mangler til Nikons representant i ditt område
(adresser er angitt for seg selv).
Meldinger til forbrukere i Europa
FORSIKTIG
EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERIER BYTTES MED FEIL TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I
HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
Dette symbolet angir at elektrisk og
elektronisk utstyr skal kasseres
separat.
Det følgende gjelder bare for kunder
i europeiske land:
• Dette produktet skal behandles som
spesialavfall og kastes ved en miljøstasjon.
Må ikke kasseres sammen med
husholdningsavfall.
• Separat kassering og resirkulering hjelper til
med å konservere naturlige ressurser og med
å forhindre negative konsekvenser for
menneskelig helse og miljøet, hvilket
ukorrekt avhending kan resultere i.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du
forhandleren eller de lokale myndighetene
som har ansvaret for avfallshåndtering.
xx
Dette symbolet betyr at batteriet skal
kasseres separat.
Det følgende gjelder bare for kunder
i europeiske land:
• Alle batterier skal behandles som
spesialavfall, uansett om de er merket med
dette symbolet eller ikke, og skal kastes ved
en miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen
med husholdningsavfall.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du
forhandleren eller de lokale myndighetene
som har ansvaret for avfallshåndtering.
Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon
Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med skanner,
digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straffbart.
• Gjenstander som det er forbudt ved lov å kopiere eller
reprodusere
Ikke kopier eller reproduser papirpenger,
mynter, verdipapirer, obligasjoner utstedt av
stat eller annen myndighet, selv om slike
kopier eller reproduksjoner merkes
"Prøveeksemplar".
Kopiering eller reproduksjon av sedler,
mynter eller verdipapirer som sirkuleres i
utlandet, er forbudt.
Med mindre tillatelse er forhåndsinnhentet fra
myndighetene, er det forbudt å kopiere eller
reprodusere ubrukte frimerker eller postkort
som er utstedt av myndighetene.
Det er forbudt å kopiere eller reprodusere
frimerker utstedt av myndighetene og
dokumenter med lovmessig sertifisering.
• Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon av visse
dokumenter
Myndighetene har utstedt forholdsregler om
kopier eller reproduksjoner av verdipapirer
utstedt av private selskaper (aksjer, veksler,
sjekker, gavekort osv.), transportbevis (f.eks.
månedskort o.l.) eller klippekort, unntatt når
et minimum av nødvendige kopier skal
tilveiebringes for forretningsmessig bruk av et
firma. I tillegg er det forbudt å kopiere eller
reprodusere pass utstedt av politiet, lisenser
utstedt av offentlige organer eller private
grupper samt identitetskort og billetter, slik
som passersedler eller matkuponger.
• Overhold opphavsretten
Kopiering eller reproduksjon av
opphavsrettslig beskyttet arbeid som bøker,
musikk, malerier, tresnitt, trykk, kart,
tegninger, filmer og fotografier er regulert av
nasjonale og internasjonale lover om
opphavsrett. Ikke bruk dette produktet til å
lage ulovlige kopier eller bryte lover om
opphavsrett.
xxi
Kassering av datalagringsutstyr
Vær oppmerksom på at selv om du sletter bilder eller formaterer minnekort eller annet
datalagringsutstyr, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig. Slettede filer kan noen
ganger gjenopprettes fra kassert lagringsutstyr ved hjelp av kommersiell programvare. Dette kan
føre til misbruk av personlige bildedata. Det er brukeres ansvar å sikre personvernet for denne typen
data.
Før du kaster en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, må du slette alle
data ved hjelp av kommersielle programvarer for sletting, eller formattere enheten og så fylle den
helt opp med bilder som ikke inneholder privat informasjon (for eksempel bilder av himmelen).
Sikre også at du erstatter alle bilder som er valgt for manuell forhåndsinnstilling (0 121). Vær
forsiktig slik at du unngår skade når du fysisk ødelegger en datalagringsenhet.
AVC Patent Portfolio License
DETTE PRODUKTET ER LISENSERT UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL
BRUK AV EN KONSUMENT FOR Å (i) KODE VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER (ii)
AVKODE AVC-VIDEO SOM BLE KODET AV EN KONSUMENT SOM VAR ENGASJERT I PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL
AKTIVITET OG/ELLER BLE INNHENTET FRA EN VIDEOTILBYDER SOM HAR LISENS TIL Å YTE AVC-VIDEO. INGEN LISENS GIS
ELLER ANTYDES FOR NOEN ANNEN BRUK. DU KAN FÅ MER INFORMASJON FRA MPEG LA, L.L.C. SE
http://www.mpegla.com
xxii
Bruk bare originalt elektronisk utstyr fra Nikons
Nikons kameraer inneholder komplekse elektroniske kretser. Bare originalt Nikon-tilbehør
(inkludert batteriladere, batterier, nettadaptere og blitstilbehør) som er sertifisert av Nikon og
spesielt beregnet til bruk sammen med dette digitale Nikon-kameraet, er konstruert for og påvist å
virke innenfor Nikons driftsmessige og sikkerhetsmessige krav for disse elektroniske kretsene.
Bruk av elektronisk ekstrautstyr som ikke er produsert av Nikon kan skade kameraet og
gjøre garantien ugyldig. Bruk av tredjeparts oppladbare Li-ion batterier som ikke har
det holografiske Nikon-merket vist til høyre, kan påvirke kameraets normale funksjon
eller resultere i at batteriene overopphetes, tar fyr, sprekker eller lekker.
Hvis du vil ha mer informasjon om originalt Nikon-tilbehør, kontakter du en autorisert
Nikonforhandler.
D Bruk kun originalt Nikon tilbehør
Bare originalt Nikon tilbehør som er sertifisert av Nikon og spesielt beregnet for bruk med dette
digitalkameraet, fyller Nikons driftsmessige og sikkerhetsmessige krav. BRUK AV TILBEHØR FRA ANDRE
PRODUSENTER ENN NIKON KAN SKADE KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG.
D Service på kamera og tilbehør
Kameraet er et presisjonsinstrument og krever regelmessig vedlikehold. Nikon anbefaler at du lar
den opprinnelige forhandleren eller en Nikon-autorisert servicerepresentant inspisere kameraet
hvert år eller hvert annet år, og at du har det på service én gang hvert tredje til femte år (merk at
du må betale for slik service). Regelmessig inspeksjon og service anbefales særlig hvis du bruker
kameraet profesjonelt. Alt tilbehør du bruker regelmessig med kameraet, for eksempel objektiver
og blitsenheter (ekstrautstyr), bør følge med når du leverer inn kameraet til inspeksjon og service.
A Før du tar viktige bilder
Før du skal ta bilder ved viktige anledninger (for eksempel i bryllup eller på reise), bør du ta et
prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
skader eller tapt fortjeneste som kan være et resultat av produktfeil.
A Livslang læring
Som et ledd i Nikons forpliktelse om "livslang læring" ved produktstøtte og opplæring finner du
kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende webområder:
• For brukere i USA: http://www.nikonusa.com/
• For brukere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: http://www.nikon-asia.com/
Besøk disse nettsidene med oppdatert informasjon om produkter, nyttige tips, svar på ofte stilte
spørsmål fra brukerne (FAQ) og generelle råd om digital bildebehandling og fotografering. Du
finner mer informasjon hos den lokale Nikon-representanten. Du finner kontaktinformasjon ved å
gå til webadressen nedenfor: http://imaging.nikon.com/
xxiii
Pakkens innhold
Kontroller at alle delene som er opplistet nedenfor fulgte med kameraet.
• Deksel til
tilbehørssko BS-1
• Øyemusling
DK-21 i gummi
• Skjermdeksel
BM-14
• Kamerahusdeksel
BF-1B
• Kamera D610
• Oppladbart Litium-ionbatteri EN-EL15
(med batteripoldeksel)
• Batterilader MH-25 (En nettadapter
følger med bare i land eller regioner der
det er nødvendig. Ledningens form
avhenger av salgslandet. )
•
•
•
•
Bærestropp AN-DC10
USB-kabel UC-E15
ViewNX 2 CD
Bruksanvisning (denne
veiledningen)
Minnekort er ekstrautstyr og
selges separat.
• Søkerdeksel DK-5
A Bærestropp
Fest bærestroppen godt til de to festeøynene på kamerahuset som vist nedenfor.
xxiv
XInnledning
Bli kjent med kameraet
Bruk litt tid på å bli kjent med kamerakontrollene og -visningene. Det kan være lurt å sette
et bokmerke i denne delen og slå opp i den mens du leser gjennom resten av
bruksanvisningen.
X
Kamerahuset
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Innstillingshjul for utløserfunksjon .....................6, 83
Funksjonsvelger............................................................. 5
Frigjøring av funksjonsvelgerlåsen........................... 5
Festeøye for bærestropp
Utløserfunksjonens låsefrigjøring .......................6, 83
Tilbehørssko (for ekstern blits; ekstrautstyr) ......292
Deksel til tilbehørssko ..............................................292
Strømbryter..................................................................... 1
Utløser ..................................................................... 38, 39
A Strømbryteren
Drei på strømbryteren som vist for å skru på
kameraet.
10 E-knapp
Eksponeringskompensasjon ............................. 112
Nullstilling med to knapper............................... 151
11 Filmopptaksknapp ......................................................58
12 Z/Q-knapp
Lysmåling ............................................................... 109
Formatere minnekort.............................................31
13 Fokusplanmerke (E).............................................. 103
14 Kontrollpanel.................................................................. 7
Drei på strømbryteren som vist for å skru av
kameraet.
1
Kamerahuset (fortsatt)
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Innebygd blits ............................................................143
Speil ....................................................................... 88, 303
Hendel for lysmålerkobling ....................................328
Påsettingsmerke for objektivet ............................... 26
M/Y-knapp
Blitsmodus..............................................................143
Blitskompensasjon ...............................................148
D-knapp
Alternative eksponeringer................153, 156, 158
Infrarød mottaker (foran) .......................................... 86
Innebygd mikrofon...............................................58, 65
Lydkontaktdeksel............................................... 61, 298
HDMI-/USB-kontaktdeksel ....................194, 196, 204
Deksel for terminal for tilbehør..............................298
Utløserknapp for objektiv ......................................... 26
AF-funksjonsknapp..................................... 51, 98, 100
Fokusfunksjonsvelger ....................................... 97, 103
Hodetelefonkontakt ................................................... 61
Kontakt for ekstern mikrofon ................................... 61
USB-kontakt
Tilkobling til en datamaskin...............................194
Tilkobling til en skriver ........................................196
18 HDMI-mini-pin-kontakt ...........................................204
19 Terminal for tilbehør........................................175, 298
10
11
12
13
14
15
16
17
A LCD-lys
Ved å dreie strømbryteren mot D aktiveres tidsbryteren for
beredskapsstilling og kontrollpanelets bakgrunnslys (LCDlys), så du kan lese skjermen i mørket. Etter at strømbryteren
er utløst og går tilbake til ON-posisjon, fortsetter lampene å
lyse i seks sekunder så lenge tidsbryteren for
beredskapsstilling er aktiv eller til lukkeren utløses eller
strømbryteren dreies mot D igjen.
2
Strømbryter
Kamerahuset (fortsatt)
X
1 AF-lampe .....................................................................223
Selvutløserlampe.........................................................86
Lampe for reduksjon av rød øyerefleks................145
2 Underkommandohjul........................................12, 245
3 Knapp for dybdeskarphetskontroll
............................................................. 60, 77, 244, 248
4 Fn (funksjons)-knapp .......................92, 149, 174, 242
5 Batterideksel.................................................................23
6 Lås for batterideksel ...................................................23
7 Kontaktdeksel for MB-D14-batteripakke
(ekstrautstyr) ......................................................... 297
8 Deksel til strømforsyning........................................ 299
9 CPU-kontakter
10 Objektivfatning ...................................................26, 103
11 AF-kobling
12 Stativfeste
13 Kamerahusdeksel ...............................................25, 298
D Mikrofonen og høyttaler
Ikke plasser mikrofonen eller høyttaleren i nærheten av magnetiske enheter. Hvis ikke denne
forholdsregelen overholdes, kan data lagret på de magnetiske enhetene påvirkes.
3
Kamerahuset (fortsatt)
X
1 Søkerokular................................................................... 33
2 Øyemusling i gummi.................................................. 86
3 O/Q-knapp
Slett ................................................................... 47, 189
Formatere minnekort............................................. 31
4 K-knapp
Avspilling ......................................................... 46, 177
5 Skjerm
Vise innstillingene .....................................................9
Live view .............................................................49, 57
Vise bilder ................................................................. 46
Avspilling på full skjerm ......................................177
6 G-knapp
Meny ................................................................. 18, 207
7 c/b-knapp
Retusjering ...................................................... 69, 261
Picture Control................................................ 50, 129
8 L/U-knapp
Help (Hjelp) .............................................................. 18
Beskytt .....................................................................188
Hvitbalanse...........................................115, 117, 120
9 X/T-knapp
Avspillingszoom inn.............................................187
Bildekvalitet/-størrelse ....................................93, 95
4
10 W/S-knapp
Avspillingszoom ut/miniatyrbilder..........185, 186
ISO-følsomhet........................................................105
Automatisk ISO-følsomhetskontroll.................107
Nullstilling med to knapper................................151
11 Diopterjustering .......................................................... 33
12 A-knapp
Bruke AE/AF-låsknappen ..................102, 110, 244
13 Hovedkommandohjul....................................... 12, 245
14 Multivelger.................................................................... 19
15 J (OK)-knapp..................................................... 19, 241
16 Fokusvelgerlås ...........................................................101
17 Deksel til minnekortspor ........................................... 29
18 Sensor for lysstyrken i omgivelsene for automatisk
kontroll av skjermens lysstyrke ................... 53, 250
19 Live view-velger
Live view-fotografering......................................... 49
Film live view ........................................................... 57
20 a-knapp................................................................ 49, 57
21 Infrarød mottaker (bak) ............................................. 86
22 Lampe for minnekortaktivitet........................... 29, 38
23 Høyttaler........................................................................ 67
24 R (info)-knapp ........................................................9, 11
Funksjonsvelgeren
Kameraet tilbyr modiene som er Funksjonsvelger
listet opp nedenfor. For å velge
en modus, trykk på
funksjonsvelgerlåsens
frigjøringsknapp og drei på
funksjonsvelgeren.
X
Funksjonsvelgerlåsens frigjøringsknapp
Eksponeringskontroll P, S, A og M
Du kan bruke eksponeringskontrollene for å få full kontroll over
kamerainnstillingene.
• P—Programautomatikk (0 75)
• S—Lukkerprioritert automatikk (0 76)
• A—Blenderprioritert automatikk (0 77)
• M—Manuell (0 78)
Automatiske modi
Velg disse modiene for enkel "pek-og-skyt"
fotografering.
• i Auto (0 35)
• j (Auto (blits av) (0 35)
Motivprogrammer (0 40)
Kameraet optimaliserer automatisk innstillingene slik
at de passer til valgt motiv. Tilpass valget ditt til det
motivet som skal fotograferes.
U1- og U2-funksjoner (0 81)
Lagre og gjenopprett tilpassede opptaksinnstillinger.
A Objektiv uten CPU
Objektiver uten CPU (0 285) kan kun brukes med eksponeringskontroll A og M. Velger du en
annen eksponeringskontroll når et objektiv uten CPU er koblet til, deaktiveres lukkerutløsningen.
5
Innstillingshjulet for utløserfunksjon
For å velge en utløserfunksjon, må du
Utløserfunksjonens låsefrigjøring
trykke på innstillingshjulet for
utløserfunksjon og dreie
utløserfunksjonshjulet til ønsket innstilling
(0 83).
X
Innstillingshjul for utløserfunksjon
Modus
S
Enkeltbilde
Det tas et bilde hver gang du trykker på utløseren.
CL
Kontinuerlig lav
hastighet
Kameraet tar fotografier i sakte tempo mens
utløseren er trykket ned.
CH
Kontinuerlig høy
hastighet
Kameraet tar fotografier i raskt tempo mens
utløseren er trykket ned.
J
Lyddempet lukker
Som for enkeltbilde, bortsett fra at kamerastøy
blir redusert.
M
Qc (lyddempet
kontinuerlig)
lukkerutløsing
Kameraet tar fotografier så lenge utløseren
trykkes ned; kamerastøy blir redusert.
E
Selvutløser
Ta bilder med selvutløseren.
4
Fjernkontroll
Ta bilder med fjernkontrollen ML-L3
(ekstrautstyr).
Hevet speil
Hev speilet før du tar bilder.
MUP
6
Beskrivelse
Kontrollpanelet
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Fargetemperaturindikator ......................................120
2 Lukkertid................................................................. 76, 78
Eksponeringskompensasjonsverdi .......................112
Verdi for blitskompensasjon...................................148
Finjustering av hvitbalansen ..................................118
Fargetemperatur ..............................................115, 120
Forhåndsinnstilt nummer for hvitbalanse ..........121
Antall bilder i sekvens med alternative
eksponeringer og alternative
blitseksponeringer.................................................153
Antall bilder i alternativ hvitbalansesekvens......156
Antall intervaller for fotografering med
intervallutløser........................................................165
Brennvidde (objektiver uten CPU) ........................172
Lysmåling ....................................................................109
Indikator for blitssynkronisering ...........................234
Indikator for fleksiprogram .......................................75
Indikator for automatisk valg av AF-søkefelt........99
Indikator for AF søkefeltfunksjon ..........................100
Indikator for 3D følgefokus .......................................99
21 HDR-indikator.............................................................140
22 Multieksponeringsindikator ...................................161
17
18
19
20
13
14
15
16
MB-D14-batteriindikator ........................................ 233
Batteriindikator ............................................................35
Blitsfunksjon .............................................................. 144
Autofokusfunksjon......................................................97
Bildestørrelse ................................................................95
Bildekvalitet ..................................................................93
Indikator for finjustering av hvitbalansen.......... 118
Hvitbalanse ................................................................ 115
Stoppindikator for blenderåpning .................73, 288
Blenderåpning (f-tall) .......................................... 77, 78
Blenderåpning (antall stopper).......................73, 288
Økning for alternative eksponeringer .........154, 156
Antall bilder i alternativ eksponering med ADLsekvens .................................................................... 158
Antall bilder per intervall........................................ 165
Største blenderåpning (objektiver uten CPU) .... 174
Indikator for PC-funksjon........................................ 195
Minnekortindikator (spor 1)............................... 30, 96
Minnekortindikator (spor 2)............................... 30, 96
Indikator for ISO-følsomhet ................................... 105
Indikator for automatisk valgt ISO-følsomhet.... 108
Indikator for intervallutløser.................................. 166
Indikator for tidsforkortet fotografering............. 170
X
23 Indikator for alternative eksponeringer og
alternative blitseksponeringer........................... 153
Indikator for alternativ hvitbalanse ..................... 156
Indikator for alternativ eksponering med ADL ....158
24 Fremdriftsindikator for alternative
innstillinger............................................153, 156, 158
25 Indikator for eksponeringskompensasjon ......... 112
26 Indikator for blitskompensasjon........................... 148
27 "K" (vises når det er igjen minne til mer enn 1 000
eksponeringer) .........................................................36
28 Antall gjenværende eksponeringer ........................36
Antall bilder som gjenstår før minnebufferen er
full ................................................................ 38, 84, 335
ISO-følsomhet............................................................ 105
Opptaksindikator for forhåndsinnstilt
hvitbalanse ............................................................. 122
Aktiv D-Lighting-grad.............................................. 138
Indikator for opptak med tidsforkortelse ........... 170
Nummer for objektivtype....................................... 174
Indikator for capture-funksjon .............................. 195
Indikator for HDMI-CEC-tilkobling ....................... 205
7
Søkeren
X
1 Rutenett for komposisjon (vises når På er valgt for
egendefinert innstilling d2) ................................229
2 Fokuspunkter ............................................. 38, 101, 222
AF søkefeltfunksjon .................................................... 99
3 Ramme for AF-søkefelt ...............................33, 37, 179
4 Fokusindikator ........................................... 38, 102, 103
5 Lysmåling ....................................................................109
6 Eksponeringslås (AE) ................................................110
7 Lukkertid..................................................................76, 78
Autofokusfunksjon...................................................... 97
8 Blenderåpning (f-tall)...........................................77, 78
Blenderåpning (antall stopper) ...................... 73, 288
9 Indikator for blitskompensasjon ...........................148
10 Indikator for eksponeringskompensasjon ..........112
11 Indikator for ISO-følsomhet....................................105
12 ISO-følsomhet ............................................................105
Aktiv D-Lighting-grad ..............................................138
AF søkefeltfunksjon .................................................... 99
13 Blitsens klarsignal............................................... 39, 231
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Indikator for FV-lås....................................................149
Indikator for blitssynkronisering ...........................234
Stoppindikator for blenderåpning................. 73, 288
Eksponeringsindikator ............................................... 78
Visning av eksponeringskompensasjon ..............112
Indikator for skråstilling...........................................243
Advarsel om lavt batterinivå .................................... 35
Indikator for alternative eksponeringer og
alternative blitseksponeringer ...........................153
Indikator for alternativ hvitbalanse ......................156
Indikator for alternativ eksponering med
ADL ............................................................................158
Indikator for automatisk valgt ISO-følsomhet ...108
Antall gjenværende eksponeringer........................ 36
Antall bilder som gjenstår før minnebufferen er
full................................................................ 38, 84, 335
Opptaksindikator for forhåndsinnstilt hvi
tbalanse....................................................................122
Eksponeringskompensasjonsverdi .......................112
Verdi for blitskompensasjon...................................148
"K" (vises når det er igjen minne til mer enn 1 000
eksponeringer) ......................................................... 36
D Ikke noe batteri
Når batteriet er helt utladet, eller det ikke er satt inn et batteri, vil visningen i søkeren bli dempet.
Dette er normalt og tyder ikke på funksjonsfeil. Visningen i søkeren vil fungere som normalt igjen
når et fullt oppladet batteri settes inn.
D Kontrollpanelet og informasjon i søkeren
Lysstyrken i kontrollpanelet og søkerens visning varierer med temperaturen, og svartiden til
visningene kan falle ved lave temperaturer. Dette er normalt og tyder ikke på funksjonsfeil.
8
Informasjonsvisningen
Trykk på R-knappen for å vise lukkertid, blenderåpning, antall
gjenværende eksponeringer, AF søkefeltfunksjon og annen
opptaksinformasjon på skjermen.
R-knapp
Opptaksfunksjon ............................................35, 40, 73
Indikator for fleksiprogram .......................................75
Indikator for blitssynkronisering ...........................234
Lukkertid................................................................. 76, 78
Eksponeringskompensasjonsverdi .......................112
Verdi for blitskompensasjon...................................148
Antall bilder i sekvens med alternative
eksponeringer og alternative
blitseksponeringer.................................................153
Antall bilder i alternativ hvitbalansesekvens......156
Brennvidde (objektiver uten CPU) ........................172
Fargetemperatur ..............................................115, 120
5 Fargetemperaturindikator ......................................120
6 Stoppindikator for blenderåpning.................73, 288
7 Blenderåpning (f-tall) .......................................... 77, 78
Blenderåpning (antall stopper).......................73, 288
Økning for alternative eksponeringer.........154, 155
Antall bilder i alternativ eksponering med ADLsekvens .....................................................................158
Største blenderåpning (objektiver uten CPU)....174
1
2
3
4
8 Utløserfunksjon........................................................6, 83
Kontinuerlig opptakshastighet ............................. 229
9 Eksponeringsindikator ...............................................78
Visning av eksponeringskompensasjon ............. 112
Fremdriftsindikator for alternative innstillinger
Alternative eksponeringer og alternative
blitseksponeringer ........................................... 153
Alternativ hvitbalanse......................................... 156
10 HDR-indikator............................................................ 140
HDR-eksponeringsdifferanse................................. 140
11 Batteriindikator for kameraet...................................35
12 Visning for batteritype MB-D14 ............................ 232
MB-D14-batteriindikator ........................................ 232
13 "K" (vises når det er igjen minne til mer enn 1 000
eksponeringer) .........................................................36
14 Antall gjenværende eksponeringer .......................36
Indikator for opptak med tidsforkortelse ........... 170
Nummer for objektivtype....................................... 174
15 Tildeling av Fn-knappen.......................................... 242
16 Tildeling av AE-L/AF-L-knappen.............................. 244
17 Fjernkontrollmodus ....................................................85
18 Indikator for støyreduksjon ved lang
eksponering............................................................ 218
19 Funksjon for kortet i spor 2 .......................................96
20 Hvitbalanse ................................................................ 115
Indikator for finjustering av hvitbalansen.......... 118
21 Indikator for automatisk valg av AF-søkefelt..... 100
Indikator for fokuspunkter ..................................... 101
Indikator for AF søkefeltfunksjon ......................... 100
Indikator for 3D-følgefokus.................................... 100
22 Bildekvalitet ..................................................................93
23 Bildestørrelse ................................................................95
24 Blitsmodus.................................................................. 144
X
9
32
33
34
35
36
37
38
X
39
40
25
26
27
28
29
30
31
Bildefeltindikator......................................................... 90
Lysmåling ....................................................................109
Automatisk fortegningskontroll............................217
Indikator for "Klokkeslett ikke angitt" ........... 28, 253
Indikator for bildekommentar ...............................253
Informasjon om opphavsrett .................................256
Indikator for alternative eksponeringer og
alternative blitseksponeringer ...........................153
Indikator for alternativ hvitbalanse ......................156
Indikator for alternativ eksponering med
ADL ............................................................................158
41
42
43
44
45
46
47
48
Alternativ eksponeringsmengde med ADL ........138
Multieksponeringsindikator ...................................162
Indikator for pipesignal ...........................................228
Indikator for eksponeringskompensasjon ..........112
Indikator for blitskompensasjon ...........................148
Indikator for FV-lås....................................................149
Indikator for intervallutløser...................................166
Indikator for tidsforkortet fotografering .............170
Indikator for GPS-tilkobling ....................................175
Tildeling av knappen for
dybdeskarphetskontroll.......................................244
Indikator for vignetteringskontroll .......................218
Indikator for aktiv D-Lighting.................................138
Indikator for høy ISO-støyreduksjon ....................218
Filminnstillinger........................................................... 65
Autofokusfunksjon...................................................... 97
Indikator for Eye-Fi-tilkobling ................................260
Indikator for ISO-følsomhet ....................................105
ISO-følsomhet ............................................................105
Indikator for automatisk valgt ISO-følsomhet ...108
Picture Control-indikator.........................................130
A Slå av skjermen
Trykk på R-knappen to ganger til, eller trykk utløseren halvveis ned, for å fjerne
opptaksinformasjonen fra skjermen. Skjermen slår seg av automatisk dersom ingen handling
utføres i løpet av cirka 10 sekunder.
A Se også
For informasjon om å velge hvor lenge skjermen forblir på, se egendefinert innstilling c4
(Forsinkelse for skjerm av, 0 228). For informasjon om endring av fargene på bokstavene i
informasjonsvisningen, se egendefinert innstilling d8 (Informasjonsdisplay, 0 231).
10
❚❚ Endre innstillingene i informasjonsvisningen
For å endre innstillingene for elementene som er listet opp
nedenfor, trykker du på R-knappen i informasjonsvisningen.
Marker elementer ved hjelp av multivelgeren, og trykk på J for å
vise alternativene for det markerte elementet.
R-knapp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Filminnstillinger...........................................................65
Støyreduksjon ved høye ISO-verdier ................... 218
Aktiv D-Lighting........................................................ 137
Vignetteringskontroll .............................................. 218
Tildeling av knappen for
dybdeskarphetskontroll ...................................... 244
Tildeling av Fn-knappen.......................................... 242
Tildeling av AE-L/AF-L-knappen.............................. 244
Fjernkontrollmodus ....................................................85
Støyreduksjon ved lang eksponering.................. 218
Funksjon for kortet i spor 2 .......................................96
X
A Verktøytips
Et verktøytips som viser navnet til det valgte elementet vises i
informasjonsvisningen. Verktøytips kan slås av med egendefinert
innstilling d4 (Skjermtips; 0 229).
11
Kommandohjulene
Hoved- og underkommandohjulene brukes alene eller i kombinasjon med andre
kontroller for å justere ulike innstillinger.
M/Y-knapp
Blitsfunksjon
Blitskompensasjon
X
D-knapp
Alternative eksponeringer
AFfunksjonsknapp
Autofokusfunksjon
AF søkefeltfunksjon
Underkommandohjul
Funksjonsvelger
E-knapp
Eksponeringskompensasjon
Z/Q-knapp
Lysmåling
Hovedkommandohjul
L/U-knapp
Hvitbalanse
X/T-knapp
Bildekvalitet/-størrelse
W/S-knapp
ISO-følsomhet
Auto. ISO-følsomhetsktrl.
12
❚❚ Motivprogram
Velg et motiv (h; 0 40).
h-funksjon Hovedkommandohjul
Skjerm
❚❚ Bildekvalitet og -størrelse
Still inn bildekvalitet (0 93).
X
+
X (T)-knapp Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
Velg en bildestørrelse (0 95).
+
X (T)-knapp Underkommandohjul
Kontrollpanel
❚❚ Automatisk fokusering
Velg autofokusfunksjon (0 98).
+
AF-funksjonsknapp Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
Velg en AF søkefeltfunksjon
(0 100).
+
AF-funksjonsknapp Underkommandohjul
Kontrollpanel
13
❚❚ ISO-følsomhet
Vis ISO-følsomhet (0 105).
+
W (S)-knapp Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
Still inn automatisk ISOfølsomhetskontroll (0 107).
X
+
W (S)-knapp Underkommandohjul
Kontrollpanel
Eksponerings- Hovedkommandohjul
kontroll P
Kontrollpanel
Eksponerings- Hovedkommandohjul
kontroll S eller M
Kontrollpanel
Eksponerings- Underkommandohjul
kontroll A eller M
Kontrollpanel
❚❚ Eksponering
Velg en kombinasjon av
blenderåpning og lukkertid
(eksponeringskontroll P; 0 75).
Velg lukkertid
(eksponeringskontroll S eller M;
0 76, 78).
Velg blenderåpning
(eksponeringskontroll A eller M;
0 77, 78).
Velg lysmålingsalternativ
(eksponeringskontroll P, S, A eller
M; 0 109).
+
Z (Q)-knapp Hovedkommandohjul
14
Kontrollpanel
Still inn
eksponeringskompensasjon
(eksponeringskontroll P, S, A eller
M; 0 112).
+
E-knapp
Aktiver eller avbryt alternative
eksponeringer/velg antall bilder i
sekvensen for alternative
eksponeringer
(eksponeringskontroll P, S, A eller
M; 0 153).
Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
+
D-knapp
Velg økning for alternative
eksponeringer
(eksponeringskontroll P, S, A eller
M; 0 154).
Hovedkommandohjul
X
Kontrollpanel
+
D-knapp
Underkommandohjul
Kontrollpanel
❚❚ Hvitbalanse
Velg hvitbalansealternativ
(eksponeringskontroll P, S, A eller
M; 0 115).
+
L (U)-knapp Hovedkommandohjul
Finjuster hvitbalansen (0 117),
angi fargetemperatur (0 120)
eller velg en forhåndsinnstilt
hvitbalanse (0 121) med
eksponeringskontroll P, S, A eller M.
Kontrollpanel
+
L (U)-knapp Underkommandohjul
Kontrollpanel
15
❚❚ Blitsinnstillinger
Velg blitsfunksjon (0 144).
+
M (Y)-knapp Hovedkommandohjul
X
Still inn blitskompensasjon
(eksponeringskontroll P, S, A eller
M; 0 148).
+
M (Y)-knapp Underkommandohjul
16
Kontrollpanel
Kontrollpanel
Skjermdeksel BM-14
Et gjennomsiktig plastdeksel leveres sammen med kameraet for å
holde skjermen ren og beskytte den når kameraet ikke er i bruk.
For å feste dekslet setter du inn utspringet øverst på dekslet mot
det tilhørende sporet ovenfor kameraskjermen (q) og trykker på
underkanten av dekslet til det klikker på plass (w).
X
For å fjerne dekslet holder du kameraet godt og drar bunnen av
dekslet forsiktig utover som vist til høyre.
17
Kameramenyer
Du finner de fleste alternativene for opptak, avspilling og oppsett i
kameramenyene. Trykk på G-knappen for å vise menyene.
G-knapp
X
Faner
Velg mellom følgende menyer:
• D: Avspilling, (0 207)
• C: Opptak (0 214)
• A: Egendefinerte innstillinger (0 219)
• B: Oppsett (0 249)
• N: Retusjering (0 261)
• O/m: Min meny eller Siste innstillinger (standard
er Min meny; 0 280)
Glideren viser plassering i gjeldende meny.
Gjeldende innstillinger angis med ikoner.
Menyalternativer
Alternativer i gjeldende meny.
d
Hvis et d-ikon vises i skjermens nedre venstre hjørne, kan
hjelp vises ved å trykke på L (U)-knappen. En
beskrivelse av alternativet eller menyen som er valgt vises
så lenge knappen holdes nede. Trykk på 1 eller 3 for å bla
gjennom visningen.
L (U)-knapp
18
Bruke kameramenyene
Bruk multivelgeren og J-knappen til å navigere gjennom kameramenyene.
Flytt markøren opp
Avbryt og gå tilbake til den forrige
menyen
J-knapp velg det markerte
elementet
Velg det markerte elementet eller
vis undermenyen
X
Flytt markøren ned
Følg trinnene nedenfor for å navigere i menyene.
1
Vis menyene.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
G-knapp
2
Marker ikonet for gjeldende meny.
Trykk på 4 for å markere ikonet for gjeldende
meny.
3
Velg en meny.
Trykk på 1 eller 3 for å velge ønsket meny.
4
Plasser markøren i den valgte menyen.
Trykk på 2 for å plassere markøren i den valgte
menyen.
19
5
Marker et menyelement.
Trykk på 1 eller 3 for å markere et menyelement.
6
Vis alternativene.
Trykk på 2 for å vise alternativene for det valgte
menyelementet.
X
7
Marker et alternativ.
Trykk på 1 eller 3 for å markere et alternativ.
8
Velg det markerte elementet.
Trykk på J for å velge det markerte elementet. Hvis
du vil avslutte uten å velge, trykker du på Gknappen.
Legg merke til følgende:
• Menyelementer som vises i grått er ikke tilgjengelige for øyeblikket.
• Å trykke på 2 har vanligvis samme effekt som å trykke på J, men i noen tilfeller kan du
kun velge ved å trykke på J.
• For å avslutte menyene og gå tilbake til opptaksmodus, kan du trykke utløseren
halvveis ned (0 39).
20
De første trinnene
Lade batteriet
Kameraet drives med et oppladbart EN-EL15 litium-ion-batteri (inkludert). Før du bruker
batteriet bør du lade det i den medfølgende batteriladeren MH-25 for å få lengst mulig
opptakstid. Det tar omtrent 2 timer og 35 minutter for å lade et batteri helt opp når det er
tomt for strøm.
1
Koble til strømkabelen.
X
Koble til strømkabelen. Vend nettadapterens kontakt slik som
vist til høyre; ikke vri på den.
2
Ta av batteripoldekslet.
Ta batteripoldekslet av batteriet.
3
Sett inn batteriet.
Sett inn batteriet i batterirommet som vist i illustrasjonen på
laderen.
4
Koble laderen til nettet.
CHARGE (lade)-lampen blinker sakte mens batteriet lades.
Lading
ferdig
Batterilading
D
Lade opp batteriet
Lad opp batteriet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C–35 °C.
Batteriet vil ikke lades dersom dets temperatur er under 0 °C eller
over 60 °C.
5
Ta ut batteriet når ladingen er ferdig.
Batteriet er ferdigoppladet når CHARGE (lade)-lampen slutter å blinke. Koble fra
laderen og fjern batteriet.
21
A Støpseladapteren
Avhengig av land eller region for kjøp, kan det leveres en
støpseladapter med laderen. For å bruke adapteren må du sette den
inn i laderens strømkontakt (q). Skyv låsen for støpseladapteren i den
retningen (w) som vises, og vri den 90° for å feste den i stillingen som
vist (e). Gjør disse trinnene i motsatt rekkefølge for å ta ut adapteren.
Lås for støpseladapter
X
90°
22
Sette inn batteriet
Drei strømbryteren til OFF før du setter inn batteriet.
D Sette inn og ta ut batterier
Slå alltid av kameraet før du setter inn eller tar ut batterier.
1
Åpne batteridekslet.
Lås opp (q) og åpne (w) batteridekslet.
X
2
Sett inn batteriet.
Sett inn batteriet i den retningen som er vist (q), og bruk
batteriet for å holde den oransje batterilåsen trykket til en
side. Låsen låser batteriet på plass når det er satt helt inn (w).
Batterilås
3
Lukk batteridekslet.
A Ta ut batteriet
Slå av kameraet og åpne batteridekslet. Skyv batterilåsen i retningen som
vises med pilen for å frigjøre batteriet, og ta så ut batteriet for hånd.
23
D Batteriet og laderen
Les og følg advarslene og forholdsreglene på side xviii–xix og 306–308 i denne bruksanvisningen. Ikke
bruk batteriet ved omgivelsestemperaturer under 0 °C eller over 40 °C. Hvis ikke denne
forholdsregelen overholdes, kan batteriet skades eller ytelsen påvirkes. Kapasiteten kan bli
redusert og ladetiden kan øke ved batteritemperaturer fra 0 °C til 15 °C og fra 45 °C til 60 °C.
Hvis CHARGE (lade)-lampen flimrer (blinker omtrent åtte ganger i sekundet) under ladingen,
kontrollerer du at temperaturen er innen korrekt område. Koble så fra laderen og ta ut og sett inn
batteriet igjen. Hvis problemet fortsetter, stans bruken umiddelbart og ta batteriet og laderen
med til din forhandler eller til en Nikon-autorisert servicerepresentant.
X
Ikke kortslutt laderens batteripoler. Hvis ikke denne forholdsregelen overholdes, kan det resultere
i overoppheting og skade på laderen. Ikke flytt laderen eller berør batteriet under ladingen. Hvis
ikke denne forholdsregelen overholdes, kan det i sjeldne tilfeller resultere i at laderen viser at
ladingen er ferdig, selv om batteriet bare er delvis oppladet. Fjern og sett inn batteriet igjen for å
begynne ladingen på nytt. Batterikapasiteten kan falle midlertidig hvis batteriet lades ved lave
temperaturer eller brukes ved en temperatur som er lavere enn ladetemperaturen. Hvis batteriet
er ladet ved en temperatur under 5 °C, kan indikatoren for batteriets levetid i menyen
Batteriinformasjon (0 255) vise en midlertidig reduksjon.
Batteriet kan være varmt rett etter bruk. Vent til batteriet har kjølnet før du lader det på nytt.
Den medfølgende strømkabelen og støpseladapteren er bare til bruk sammen med MH-25. Bruk
bare laderen med kompatible batterier. Koble fra laderen når den ikke er i bruk.
Et markert fall i tiden et fullt ladet batteri holder på ladingen når det brukes ved normal
romtemperatur, viser at det må byttes. Kjøp et nytt batteri.
A Oppladbare EN-EL15 litium-ion-batterier
Det medfølgende EN-EL15-batteriet deler informasjon med kompatible enheter og lar kameraet
vise batteriets ladestatus i seks nivåer (0 35). Alternativet Batteriinformasjon i oppsettsmenyen
viser detaljer om batterinivå, batteriets levetid og antall bilder som er tatt siden batteriet sist ble
ladet (0 255).
24
Sette på et objektiv
Pass på at det ikke kommer støv inn i kameraet når du tar av objektivet. Objektivet som
oftest brukes i denne bruksanvisningen for illustrasjonsformål er et AF-S NIKKOR
24–120 mm f/4 G ED VR-objektiv.
Brennviddeskalaindeks
Påsettingsmerke
Brennviddeskala
CPU-kontakter (0 287)
Solblender
Objektivdeksel
X
Bakre objektivdeksel
Fokusfunksjonsvelger (0 26, 103)
Bildestabilisatorbryter PÅ/AV
Zoomring
Bildestabilisatorvelger
Fokuseringsring (0 55, 103)
1
2
Slå av kameraet.
Fjern det bakre objektivdekslet og
kamerahusdekslet.
25
3
Sett på objektivet.
Hold objektivets påsettingsmerke rettet inn med kamerahusets påsettingsmerke,
og sett objektivet i kameraets bajonettfatning (q). Pass på at du ikke trykker på
utløserknappen for objektivet, og vri objektivet mot klokken til det klikker på plass
(w).
X
Hvis objektivet er utstyrt med en bryter for fokusfunksjon,
velger du autofokusfunksjon (A, M/A eller A/M).
A Ta av objektivet
Pass på at kameraet er slått av når du tar av eller bytter objektiv. Når du
skal ta av objektivet, trykker du på og holder objektivets utløserknapp
(q) inne mens du vrir objektivet med klokken (w). Sett på
objektivdekslene og kamerahusdekslet når du har fjernet objektivet.
D CPU-objektiver med blenderringer
Hvis CPU-objektivet har en blenderring (0 287), låser du blenderen på
minste åpning (høyeste f-tall).
A Bildefelt
DX-formatets bildefelt velges automatisk når et DX-objektiv monteres
(0 89).
Bildefelt
26
Grunnleggende oppsett
En dialogboks for valg av språk vises første gang du skrur på kameraet. Velg språk og angi
tid og dato. Fotografier kan ikke tas før du har stilt inn tid og dato.
1
Slå på kameraet.
En dialogboks for valg av språk vises.
2
Velg et språk.
Trykk på 1 eller 3 for å markere ønsket språk og
trykk på J.
3
X
Velg en tidssone.
En dialogboks for valg av tidssone vises. Trykk på 4
eller 2 for å markere den lokale tidssonen (UTCfeltet viser forskjellen mellom valgt tidssone og
koordinert universaltid (UTC) i timer), og trykk på J.
4
Velg datoformat.
Trykk på 1 eller 3 for å velge rekkefølgen for
visning av år, måned og dag. Trykk på J for å gå
videre til neste trinn.
5
Slå sommertid på eller av.
Alternativer for sommertid vises. Sommertid er av
som standard. Hvis sommertid gjelder i den lokale
tidssonen, trykker du på 1 for å markere På og
trykker deretter på J.
6
Still inn dato og klokkeslett.
Dialogboksen til høyre vises. Trykk på 4 eller 2 for å
velge et element, og på 1 eller 3 for å endre. Trykk
på J for å stille inn klokken og gå tilbake til
opptaksmodus.
27
A Stille klokken
Språk (Language) og dato-/tidsinnstillinger kan til enhver tid endres med alternativene Språk
(Language) (0 253) og Tidssone og dato (0 253) i oppsettsmenyen. Kameraklokken kan også
synkroniseres med GPS-mottakere (0 175).
X
28
A Klokkebatteriet
Kameraklokken får strøm fra en uavhengig, oppladbar strømkilde som lades opp ved behov når
hovedbatteriet er installert eller dersom kameraet får strøm fra strømforsyningen EP-5B og
nettadapteren EH-5b (ekstrautstyr) (0 297). To dagers opplading vil gi strøm til klokken i cirka tre
måneder. Dersom kameraet viser en advarsel ved oppstart som sier at klokken ikke er stilt, og et
Y-ikon blinker i informasjonsvisningen, er klokkebatteriet utladet og klokken har blitt nullstilt.
Still klokken på riktig dato og klokkeslett.
A Kameraklokken
Kameraklokken er ikke like nøyaktig som de fleste armbåndsur og klokker. Sjekk klokken jevnlig
mot andre mer nøyaktige klokker, og still den hvis det er nødvendig.
Sette inn et minnekort
Kameraet oppbevarer bilder på Secure Digital (SD)-minnekort (ekstrautstyr; 0 334).
Kameraet har to spor til minnekort (Spor 1 og Spor 2); hvis du bare bruker ett minnekort,
setter du det i Spor 1 (0 30).
1
Slå av kameraet.
A Sette inn og fjerne minnekort
Slå alltid av kameraet før du setter inn eller tar ut minnekort.
2
X
Åpne dekslet til kortspor.
Skyv dekslet til kortspor ut (q) og åpne kortsporet (w).
3
Sett inn minnekortet.
D Sette inn minnekort
Kameraet eller kortet kan skades hvis du setter inn kortet opp ned
eller baklengs. Kontroller at du setter inn kortet riktig vei. Dekslet
til kortspor vil ikke lukkes dersom kortet ikke er satt korrekt inn.
16GB
Hold minnekortet som vist til høyre, og skyv det inn til det
klikker på plass. Lampen for minnekortaktivitet vil lyse i et par
sekunder.
Front
Lampe for
minnekortaktivitet
A Fjerne minnekort
Etter å ha bekreftet at lampen for minnekortaktivitet ikke lyser, kan du
skru av kameraet, åpne dekslet til minnekortsporet og trykke kortet inn
for å støte det ut (q). Deretter kan du ta ut minnekortet for hånd (w).
16GB
Lukk dekslet til kortspor. Dersom dette er første gang
minnekortet skal brukes i kameraet, eller dersom kortet har
blitt formatert i et annet utstyr, må du formatere kortet som
beskrevet på side 31.
29
A Ikke noe minnekort
Hvis kameraet er slått av med et oppladet EN-EL15-batteri og det ikke er
satt inn noe minnekort, vises S på kontrollpanelet og i søkeren.
X
A Bruke to minnekort
Spor 1 er for hovedkortet; kortet i spor 2 er for backup eller som
ekstrakort. Dersom standardinnstillingen for Overfylt er valgt for
Funksjon for kortet i spor 2 (0 96) når to minnekort er satt inn, vil kortet
i spor 2 kun brukes når kortet i spor 1 er fullt.
Spor 1
Spor 2
Kontrollpanelet viser sporet eller sporene som for øyeblikket holder et
minnekort (eksemplet til høyre viser ikonene som vises når et kort settes
inn i hvert spor). Hvis minnekortet er fullt, eller det har oppstått en feil, vil
ikonet for det berørte kortet blinke (0 324).
Kontrollpanel
Informasjonsdisplay
D Minnekort
• Minnekort kan være varme etter bruk. Vær forsiktig når du tar ut minnekort fra kameraet.
• Slå alltid av strømmen før du setter inn eller tar ut minnekort. Ikke ta ut minnekort fra kameraet,
slå av kameraet eller ta ut eller koble fra strømkilden under formatering eller mens data lagres,
slettes eller kopieres til en datamaskin. Følges ikke denne forholdsregelen, kan data gå tapt,
eller kameraet eller minnekortet kan bli skadet.
• Ikke berør kortkontaktene med fingrene eller metallgjenstander.
• Ikke bøy eller mist kortet i bakken, og pass på at det ikke utsettes for kraftige slag eller støt.
• Bruk ikke kraft på kortrammen. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan kortet bli skadet.
• Må ikke utsettes for vann, høy fuktighet eller direkte sollys.
• Ikke formater minnekort i en datamaskin.
30
Formatere minnekortet
Minnekort må formateres før første gangs bruk, eller etter bruk og formatering i annet
utstyr.
D Formatere minnekort
Formatering av minnekort sletter alle data som ligger på kortet permanent. Pass på å kopiere alle
fotografier og andre data som du ønsker å beholde til en datamaskin før du fortsetter (0 193).
1
2
Slå på kameraet.
Trykk på O (Q)- og Z (Q)-knappene.
Hold O (Q)- og Z (Q)-knappene inne samtidig
inntil et blinkende C (format) vises i
kontrollpanelets lukkertidsvisning og i søkeren.
Dersom to minnekort er satt inn, vil kortet i spor 1
(0 30) velges; du kan velge kortet i Spor 2 ved å
vri på hovedkommandohjulet. Vent til C
slutter å blinke (omtrent seks sekunder) eller trykk
på en annen knapp enn O (Q)- og Z (Q)knappene for å avslutte uten å formatere
minnekortet.
3
X
O (Q)-knappen Z (Q)-knapp
Trykk på O (Q)- og Z (Q)-knappene på nytt.
Trykk på O (Q)- og Z (Q)-knappene samtidig for annen gang mens C blinker,
for å formatere minnekortet. Ikke fjern minnekortet, eller fjern eller koble fra
strømkilden under formateringen.
Når formateringen er ferdig, vil kontrollpanelet og søkeren vise antall bilder som
kan lagres med aktuelle innstillinger.
31
X
32
B
16G
A Bryter for skrivebeskyttelse
SD-minnekort er utstyrt med en skrivebeskyttelsesbryter for å
hindre at data går tapt ved et uhell. Når denne bryteren er i
posisjon "lock" kan ikke minnekortet formateres og bilder kan
ikke tas eller slettes (en advarsel vises i skjermen dersom du
prøver å bruke utløseren). Still bryteren i "skriv"-posisjonen
for å låse opp minnekortet.
Skrivebeskyttelsesbryter
A Se også
Se side 250 for informasjon om formatering av minnekort ved å bruke alternativet Formater
minnekort i oppsettsmenyen.
Justere søkerfokus
Kameraet er utstyrt med diopterjustering slik at det kan brukes av personer med ulik
synsstyrke. Kontroller at visningen i søkeren er i fokus før du komponerer bilder i søkeren.
1
Slå på kameraet.
Ta av objektivdekslet og slå på kameraet.
2
Fokuser søkeren.
X
Drei diopterjusteringen til AF-søkefeltklammene
er i skarpt fokus. Når du håndterer
diopterjusteringen med øyet ditt mot søkeren,
vær forsiktig så du ikke får fingrene eller neglene
dine i øyet.
AF-søkefeltklammer
A Justere søkerfokus
Dersom du ikke kan fokusere søkeren som beskrevet ovenfor, velg enkeltbilde autofokus (AF-S;
0 97), enkeltpunkt AF (0 99) og midtre fokuspunkt (0 101), og komponer så et motiv med høy
kontrast i midtre fokuspunkt, og trykk utløseren halvveis ned for å fokusere. Når kameraet har
fokusert, bruker du diopterjusteringen for å få motivet i klart fokus i søkeren. Om nødvendig kan
du justere søkerfokus ytterligere med korreksjonslinser (ekstrautstyr) (0 297).
33
X
34
sGrunnleggende fotografering og
avspilling
"Pek-og-skyt" fotografering (i og j)
Dette avsnittet beskriver hvordan man tar fotografier med innstillingen
i (auto). Det er en automatisk "pek-og-skyt" funksjon hvor de fleste
innstillingene kontrolleres av kameraet etter opptaksforholdene, og hvor
blitsen avfyres automatisk hvis motivet er dårlig belyst. For å fotografere
med blitsen av mens du lar kameraet kontrollere de andre innstillingene,
kan du dreie funksjonsvelgeren til j for å velge innstillingen auto (blits av).
s
Trinn 1: Slå på kameraet
1
Slå på kameraet.
Ta av objektivdekslet og slå på kameraet. Kontrollpanelet slås på og visningen i
søkeren aktiveres.
2
Kontroller batterinivået.
Kontroller batterinivået på kontrollpanelet eller i søkeren.
Kontrollpanel *
L
K
J
I
Søker *
—
—
—
—
H
d
H
(blinker)
d
(blinker)
Beskrivelse
Batteriet er helt oppladet.
Batteriet er delvis utladet.
Batteriet er nesten utladet. Lad opp batteriet eller forbered et
klart reservebatteri.
Utløsning av lukkeren er deaktivert. Lad opp eller bytt batteriet.
* Ingen ikon vises når kameraet drives av strømforsyningen EP-5B og nettadapteren
EH-5b (ekstrautstyr). V vises i informasjonsvisningen.
A Rengjøre bildebrikken
Kameraet vibrerer mikrofilteret som dekker bildebrikken for å fjerne støv når kameraet skrus på
eller av (0 301).
35
3
Kontroller antall gjenværende
eksponeringer.
Kontrollpanelet og søkeren viser antall fotografier
som kan tas med gjeldende innstillinger (verdier
over 1 000 rundes av nedover til nærmeste hundre;
f.eks. vises verdier mellom 2 000 og 2 099 som 2,0 K).
Hvis to minnekort er satt inn, viser skjermen plassen som er tilgjengelig på kortet i
spor 1 (0 30). Når antall eksponeringer som gjenstår når A, vil antallet blinke, n
eller j vil blinke i visningen av lukkertid, og ikonet for det påvirkede kortet vil
blinke. Sett inn et annet minnekort (0 29) eller slett noen fotografier (0 47, 189).
s
Trinn 2: Velg innstillingen i eller j
For opptak der bruk av blits er forbudt, for å fotografere Funksjonsvelger
spedbarn eller hvis du vil utnytte lyset i omgivelsene når
det er svakt lys, kan du dreie funksjonsvelgeren til j.
Ellers dreier du funksjonsvelgeren til i.
Innstilling j
Innstilling i
A Visning når kameraet er slått av
Hvis kameraet slås av når det står i et batteri og et minnekort,
vil minnekortets ikon og antall gjenværende eksponeringer bli
vist (noen minnekort kan i sjeldne tilfeller bare vise denne
informasjonen når kameraet er slått på).
Kontrollpanel
36
Trinn 3: Komponer fotografiet
1
Gjør klart kameraet.
Når du komponerer bilder i søkeren, holder du
kameraet med grepet i høyre hånd og lar
kamerahuset eller objektivet hvile i venstre hånd.
Hold albuene lett inntil overkroppen for støtte, og
plasser den ene foten et halvt skritt foran den andre
for å holde overkroppen i ro. Hold kameraet som
vist på det nederste av de tre bildene til høyre når
du komponerer bilder i høydeformat (portrett).
s
Med innstillingen j blir lukkertiden lengre i svakt
lys; bruk av stativ anbefales.
2
Komponer fotografiet.
Komponer et bilde i søkeren med hovedmotivet
innenfor AF-søkefeltklammene.
AF-søkefeltklammer
A Bruke et zoom-objektiv
Bruk zoomringen til å zoome inn på motivet slik at det fyller et
større område av bildefeltet, eller zoom ut for å få med mer av
motivområdet i det endelige bildet (velg lengre brennvidde på
objektivets brennviddeskala for å zoome inn, og kortere
brennvidde for å zoome ut).
Zoome inn
Zoomring
Zoome ut
37
Trinn 4: Fokuser
1
Trykk utløseren halvveis ned.
Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere. Det
aktive fokuspunktet vises. Dersom motivet er dårlig
belyst, kan blitsen sprette opp og AF-lampen
begynne å lyse.
2
s
Kontroller indikatorene i søkeren.
Fokuspunkt
Når kameraet har fokusert, vises fokusindikatoren
(I) i søkeren.
Fokusindikator
Beskrivelse
I
Motivet er i fokus.
Fokuspunktet er mellom kameraet og
2 4
motivet.
2 4
Fokuspunktet er bak motivet.
2 4
Kameraet kan ikke fokusere ved bruk av
(blinker) autofokus. Se side 98.
Fokusindikator Bufferkapasitet
Når utløseren trykkes halvveis ned, vises antallet eksponeringer som kan lagres i
minnebufferen ("t"; 0 84) i søkeren.
Trinn 5: Ta bildet
Trykk mykt ned utløseren resten av veien for å løse ut
lukkeren og ta fotografiet. Lampen for minnekortaktivitet
ved siden av dekslet til minnekortsporet lyser mens
fotografiet lagres på minnekortet. Ikke ta ut minnekortet,
fjern eller koble fra strømkilden før lampen har slukket og
opptaket er ferdig.
38
Lampe for
minnekortaktivitet
A Utløseren
Kameraet har en totrinns utløser. Kameraet fokuserer når du trykker utløseren halvveis ned. Trykk
utløseren helt ned for å ta fotografiet.
Fokuser: trykk halvveis ned
Ta bildet: trykk helt ned
A Tidsbryteren for beredskapsstilling
Søkeren og kontrollpanelets visninger for lukkertid og blenderåpning slås av dersom det ikke
utføres noen handling i løpet av seks sekunder for å redusere utlading av batteriet. Trykk utløseren
halvveis ned for å reaktivere visningen. Tiden før tidsbryteren for beredskapsstilling slår seg av
automatisk kan justeres med egendefinert innstilling c2 (Tidsbryter for ber.stilling, 0 227).
Lysmålere på
Lysmålere av
s
Lysmålere på
A Den innebygde blitsen
Er det nødvendig med ekstra lys for riktig eksponering med innstillingen
i, spretter den innebygde blitsen opp automatisk når utløseren trykkes
halvveis ned. Hvis blitsen er hevet, kan fotografier kun tas når blitsens
klarsignal (M) vises. Hvis blitsens klarsignal ikke vises, lades blitsen; løft
fingeren fra utløseren og prøv igjen.
For å spare batteriet kan du lukke blitsen når den ikke er i bruk. Trykk den
forsiktig ned til den går i lås med et klikk.
39
Kreativ fotografering
(motivprogrammer)
Kameraet byr på et utvalg av motivprogrammer. Ved valg av et
motivprogram optimeres automatisk innstillingene for det valgte motivet.
Slik blir kreativ fotografering enkelt: bare velg et motivprogram,
komponer og ta bildet som beskrevet på sidene 35–39.
❚❚ h-funksjon
For å vise gjeldende valgt motivprogram, dreier du funksjonsvelgeren til h og trykker
på R-knappen. Drei på hovedkommandohjulet hvis du vil velge et annet motivprogram.
s
Funksjonsvelger
Hovedkommandohjul
40
Skjerm
Portrett
Landskap
Barn
Sport
Nærbilde
Nattportrett
Nattlandskap
k
l
p
m
n
o
r
Fest/
innendørs
Strand/snø
Solnedgang
Skumring/
soloppgang
Kjæledyrportrett
Stearinlys
Blomstring
s
t
u
v
w
x
y
Høstfarger
Mat
Silhuett
Lyse toner
Dempede
toner
z
0
1
2
3
❚❚ Motivprogrammer
k Portrett
p Barn
s
Brukes for portretter med myke, naturtro
hudtoner. Hvis motivet er langt fra
bakgrunnen eller hvis du bruker et
teleobjektiv, blir bakgrunnsdetaljene
utvisket slik at bildet gir inntrykk av dybde.
Brukes til øyeblikksbilder av barn. Klær og
bakgrunnsdetaljer får friske og kraftige
farger, mens hudtoner gjengis mykt og
naturlig.
l Landskap
m Sport
For landskapsbilder med friske farger i
dagslys. Den innebygde blitsen og AFlampen skrus av. I svakt lys anbefales bruk
av stativ for å unngå bevegelsesuskarphet.
Korte lukkertider fryser bevegelse for
dynamiske sportsbilder hvor
hovedmotivet skiller seg tydelig ut. Den
innebygde blitsen og AF-lampen skrus av.
For å ta en serie bilder, velger du
kontinuerlig utløserfunksjon (0 6, 83).
41
s
42
n Nærbilde
r Nattlandskap
For nærbilder av blomster, insekter eller
andre små motiver (makroobjektiver kan
brukes for å fokusere på svært korte
avstander). Bruk av stativ anbefales for å
unngå uskarpheter.
Reduser støy og unaturlige farger i
landskapsbilder tatt om natten, også
bymotiver med gater opplyst av neonskilt.
Den innebygde blitsen og AF-lampen skrus
av. Bruk av stativ anbefales for å unngå
bevegelsesuskarphet.
o Nattportrett
s Fest/innendørs
Brukes for å oppnå en naturlig balanse
mellom hovedmotivet og bakgrunnen i
portretter tatt i svakt lys. Bruk av stativ
anbefales for å forhindre uskarpheter i
svakt lys.
Fanger stemningen i innendørs belysning.
Brukes til fester og andre innendørs
motiver.
t Strand/snø
v Skumring/soloppgang
Fremhever en stemning med sterkt
solskinn og lyset som glitrer i vann, snø
eller sand. Den innebygde blitsen og AFlampen skrus av.
Bevarer fargene i det svake lyset før
soloppgang og etter solnedgang. Den
innebygde blitsen og AF-lampen skrus av. I
svakt lys anbefales bruk av stativ for å
unngå bevegelsesuskarphet.
u Solnedgang
w Kjæledyrportrett
Bevarer de dype fargene i solnedganger og
soloppganger. Den innebygde blitsen og
AF-lampen skrus av. I svakt lys anbefales
bruk av stativ for å unngå
bevegelsesuskarphet.
Brukes til portretter av aktive kjæledyr. AFlampen skrus av.
s
43
s
44
x Stearinlys
z Høstfarger
For fotografering i levende lys. Den
innebygde blitsen slås av. I svakt lys
anbefales bruk av stativ for å unngå
bevegelsesuskarphet.
Fanger høstløvets klare rød- og gulfarger.
Den innebygde blitsen slås av. I svakt lys
anbefales bruk av stativ for å unngå
bevegelsesuskarphet.
y Blomstring
0 Mat
For blomsterenger, hager i blomstring og
andre landskap med mange blomster. Den
innebygde blitsen slås av. I svakt lys
anbefales bruk av stativ for å unngå
bevegelsesuskarphet.
Brukes til matbilder med friske farger. Bruk
av stativ anbefales for å unngå
uskarpheter. Blitsen kan også brukes i svakt
lys (0 143).
1 Silhuett
3 Dempede toner
Silhuettmotiver mot lyse bakgrunner. Den
innebygde blitsen slås av. I svakt lys
anbefales bruk av stativ for å unngå
bevegelsesuskarphet.
Den engelske betegnelsen på denne
opptaksteknikken er Low key. Brukes til
mørke motiver for å skape bilder som gir et
mørkt og dystert inntrykk og betoner
høylysområder. Den innebygde blitsen slås
av. I svakt lys anbefales bruk av stativ for å
unngå bevegelsesuskarphet.
s
2 Lyse toner
Brukes til lyse motiver for å skape bilder
som ser ut til å være fylt med lys. Den
innebygde blitsen slås av.
45
Enkel avspilling
1
Trykk på K-knappen.
Et bilde vises på skjermen. Ikonet for
minnekortet som inneholder bildet vises.
K-knapp
2
s
Vis flere bilder.
Trykk på 4 eller 2for å vise flere bilder. For mer
informasjon om gjeldende fotografi, trykker du
på 1 og 3 (0 179).
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D610
100
85mm
0, 0
100ND610 DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
For å avslutte avspillingen og gå tilbake til
opptak, trykker du utløseren halvveis inn.
A Bildevisning
Når På er valgt for Bildevisning i avspillingsmenyen (0 212), vises fotografiene automatisk noen
få sekunder på skjermen etter opptak.
A Se også
Se side 178 for informasjon om valg av minnekortspor.
46
Slette uønskede bilder
Trykk på O (Q)-knappen hvis du vil slette fotografiet som vises på skjermen. Merk deg at
når fotografier er slettet, kan de ikke gjenopprettes.
1
Vis fotografiet.
Vis fotografiet du ønsker å slette som beskrevet
på forrige side. Plasseringen av det gjeldende
bildet vises med et ikon i nederste venstre
hjørne på skjermen.
2
s
Slett bildet.
Trykk på O (Q)-knappen. En dialogboks vises.
Trykk på O (Q)-knappen igjen for å slette
bildet og gå tilbake til avspilling. Hvis du vil
avbryte uten å slette bildet, trykker du på K.
O (Q)-knappen
A Slett
For å slette valgte bilder (0 190), alle bilder tatt på en valgt dato (0 191) eller alle bilder i en valgt
plassering på et valgt minnekort (0 190), bruker du alternativet Slett i avspillingsmenyen.
47
s
48
xLive view-fotografering
Følg trinnene nedenfor for å fotografere med live view.
1
Drei live view-velgeren til C (live viewfotografering).
D Dekk søkeren
For å forhindre at lys kommer inn via søkeren og forstyrrer
eksponeringen, fjern øyemuslingen i gummi og dekk over søkeren
med det medfølgende DK-5-søkerdekslet før opptak (0 86).
2
Live view-velger
x
Trykk på a-knappen.
Speilet heves og bildet som fanges av objektivet vises på
kameraskjermen. Motivet vises ikke lenger i søkeren.
a-knapp
3
Plasser fokuspunktet.
Plasser fokuspunktet over motivet ditt, som beskrevet på side 51.
4
Fokuser.
Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.
Fokuspunktet blinker grønt mens kameraet fokuserer. Hvis
kameraet er i stand til å fokusere, vises fokuspunktet i grønt;
hvis kameraet ikke kan fokusere, blinker fokuspunktet rødt
(merk at bilder kan tas selv om fokuspunktet blinker rødt;
kontroller fokuset på skjermen før opptak). Eksponeringen
kan låses ved å trykke på A AE-L/AF-L-knappen (0 110); fokus
er låst mens utløseren trykkes halvveis ned. Med
eksponeringskontroll M kan eksponering justeres ved hjelp av
en eksponeringsindikator (0 78).
AAE-L/AF-L-knapp
49
5
Ta bildet.
Trykk utløseren helt ned for å ta bildet. Skjermen slås av.
6
Avslutte live view.
Trykk på a-knappen for å avslutte live view.
x
D Avslutte live view
Live view avsluttes automatisk hvis du tar av objektivet. Live view kan bli automatisk
avsluttet for å forhindre skade på kameraets indre kretser; avslutt live view når kameraet
ikke er i bruk. Merk at temperaturen i kameraets indre kretser kan øke, og støy (lyse flekker,
lyse piksler vilkårlig spredt i bildet eller slør) kan vises i de følgende tilfellene (kameraet kan
også bli merkbart varmt, men dette er ikke en feil):
• Temperaturen i omgivelsen er høy
• Kameraet har blitt brukt i lengre perioder i live view eller til å ta opp filmer
• Kameraet har blitt brukt i kontinuerlig utløserfunksjon i lengre perioder
Hvis live view ikke starter når du trykker på a-knappen, må du vente til de indre kretsene
har kjølt seg ned og så prøve igjen.
A Velge en Picture Control (kun eksponeringskontroll P, S, A og M)
Du kan trykke på c (b) under live view for å vise
en liste over Picture Controls. Marker ønsket
Picture Control og trykk på 2 for å justere
innstillingene for Picture Control (0 129).
c (b)-knapp
A Filmer
Filmopptak er ikke tilgjengelig under live view-fotografering, og ingenting skjer hvis du
trykker på filmopptaksknappen. Velg film live view (0 57) for å ta opp filmer.
50
Fokusering med live view
For å fokusere med autofokus, dreier du
Fokusfunksjonsvelger
fokusfunksjonsvelgeren til AF og følger fremgangsmåten
nedenfor for å velge autofokus og AF-søkefeltfunksjoner.
For informasjon om manuell fokusering, se side 55.
❚❚ Velge en fokusfunksjon
Følgende autofokusfunksjoner er tilgjengelig i live view:
Modus
AF-S
AF-F
Beskrivelse
Enkeltbilde-AF: For motiver som ikke beveger seg. Fokus låses når utløseren trykkes halvveis
ned.
Konstant AF: For motiver i bevegelse. Kameraet fokuserer kontinuerlig til du trykker på
utløseren. Fokus låses når utløseren trykkes halvveis ned.
x
For å velge en autofokusfunksjon, trykker du på AF-funksjonsknappen og vrir
hovedkommandohjulet til ønsket funksjon vises på skjermen.
AFfunksjonsknapp
Hovedkommandohjul
Skjerm
D Bruke autofokus med live view
Bruk et AF-S-objektiv. De ønskede resultatene blir kanskje ikke oppnådd med andre objektiver
eller telekonvertere. Merk at autofokus er tregere i live view, og skjermen kan bli lysere eller
mørkere mens kameraet fokuserer. Fokuspunktet kan noen ganger vises i grønt når kameraet ikke
er i stand til å fokusere. Kameraet kan være ute av stand til å fokusere i følgende situasjoner:
• Motivet inneholder linjer som er parallelle med langsiden av bildefeltet
• Motivet mangler kontrast
• Motivet i fokuspunktet inneholder områder med sterkt varierende lysstyrke, eller som er
punktbelyste, belyst av et neonskilt eller andre lyskilder som forandrer lysstyrke
• Flimmer eller bånd vises under fluorescerende, kvikksølvdamp-, natrium- eller lignende
belysning
• Et stjernefilter eller andre spesielle filtre brukes
• Motivet ser ut til å være mindre enn fokuspunktet
• Motivet domineres av regelmessige geometriske mønstre (f.eks. persienner eller en rad med
vinduer i en skyskraper)
• Motivet er i bevegelse
51
❚❚ Velge en AF-søkefeltfunksjon
Følgende AF-søkefeltfunksjoner kan velges i live view:
Funksjon
!
$
x
%
&
Beskrivelse
Ansiktsprioritert AF: Brukes til portretter. Kameraet oppdager og fokuserer automatisk på
portrettmotiver; det valgte motivet indikeres av en dobbel gul ramme (hvis flere ansikter
oppdages, maksimalt 35, fokuserer kameraet på det nærmeste motivet; bruk
multivelgeren hvis du vil velge et annet ansikt). Hvis kameraet ikke lenger oppdager
motivet (for eksempel fordi motivet har vendt ansiktet vekk fra kameraet), vises ikke
rammen lenger.
Bredt AF-område: Brukes til håndholdte opptak av landskap og andre motiver som ikke er
portretter. Bruk multivelgeren til å flytte fokuspunktet hvor som helst i bildefeltet, eller
trykk på J for å plassere fokuspunktet i midten av bildefeltet.
Normalt AF-område: Brukes for å bestemme fokuspunktet nøyaktig på et valgt punkt i
bildefeltet. Bruk multivelgeren til å flytte fokuspunktet hvor som helst i bildefeltet, eller
trykk på J for å plassere fokuspunktet i midten av bildefeltet. Bruk av stativ anbefales.
Motivfølgende AF: Plasser fokuspunktet over motivet ditt og trykk på J. Fokuspunktet vil
følge det valgte motivet etter som det beveger seg gjennom bildefeltet. For å avslutte
følgefokus, trykk på J igjen. Det kan være at kameraet ikke klarer å følge motiver hvis de
beveger seg raskt, forlater bildefeltet eller skjules av andre motiver, endrer synlighet i
størrelse, farge eller lysstyrke, eller er for små, for store, for lyse, for mørke eller like i farge
eller lysstyrke med bakgrunnen.
Trykk på AF-søkefeltknappen og vri underkommandohjulet til ønsket funksjon vises på
skjermen for å velge en AF-søkefeltfunksjon.
AF-funksjonsknapp
52
Underkommandohjul
Skjerm
Live view-display: Live view-fotografering
er
q
t
y
w
Element
u
Beskrivelse
Gjenstående tid før live view avsluttes automatisk. Vises dersom
q Gjenstående tid
opptaket vil bli avsluttet i løpet av 30 s eller mindre.
En guide til de tilgjengelige alternativene ved live vieww Guide
fotografering.
e Autofokusfunksjon
Gjeldende autofokusfunksjon.
r AF søkefeltfunksjon
Gjeldende AF-søkefeltfunksjon.
Gjeldende fokuspunkt. Visningen varierer med valgt alternativ for
t Fokuspunkt
AF søkefeltfunksjon.
Hold L (U)-knappen nedtrykket og trykk på 1 eller 3 for å
justere skjermens lysstyrke (vær oppmerksom på at skjermens
Indikator for skjermens lysstyrke ikke har noen virkning på fotografier som tas med
y
lysstyrke
kameraet). Hvis du har valgt A (auto), justerer kameraet
automatisk lysstyrken i henhold til omgivelsenes lysforhold, målt
av sensoren for lysstyrken i omgivelsene når skjermen er på (0 4).
Indikerer om fotografiet vil bli under- eller overeksponert ved
u Eksponeringsindikator
gjeldende innstillinger (kun eksponeringskontroll M).
x
0
56
—
51
52
49
—
78
53
D Live view-visningen
Selv om de ikke vil vises på det endelige bildet kan ujevne kanter, falske farger, moaré og lyse
flekker også komme til syne på skjermen, mens lyse bånd kan forekomme noen steder som
blinkende tegn og andre uregelmessige lyskilder eller dersom motivet belyses under kort tid av
en strobe eller en annen lys, momentan lyskilde. I tillegg kan fortegninger forekomme dersom
kameraet panoreres horisontalt eller et objekt beveger seg i høy hastighet gjennom bildefeltet.
Flimmer og bånd kan være synlige på skjermen under belysning med lysstoffrør, kvikksølvlamper
eller natriumlamper og kan reduseres ved bruk av Flimmerreduksjon (0 252), selv om de
fortsatt kan være synlige på det endelige fotografiet ved noen lukkertider. Unngå å peke
kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder ved opptak med live view. Hvis du unnlater å ta
hensyn til denne forholdsregelen, kan det resultere i skade på kameraets indre kretser.
x
54
A Eksponering
Avhengig av motivet kan eksponeringen være forskjellig fra det som kan oppnås når live view ikke
brukes. Lysmåling i live view justeres slik at det passer visningen i live view, og resulterer i
fotografier tett opp til hva som vises på skjermen. Med eksponeringskontroll P, S, A og M kan
eksponeringen justeres med ±5 EV (0 112). Merk at effektene av verdier over +3 EV eller under
–3 EV ikke kan forhåndsvises på skjermen.
Informasjonsdisplay: Live view-fotografering
For å skjule eller vise indikatorer på skjermen under live view-fotografering, trykker du på
R-knappen.
Informasjon på
Informasjon av
x
Kunstig horisont
(0 258)
Komposisjonshjelp
Manuell fokusering
For å fokusere manuelt (0 103) må du vri objektivets
fokuseringsring til motivet er i fokus.
For å forstørre bildet på skjermen inntil cirka 19 × for nøyaktig
fokusering, trykker du på X (T)-knappen. Mens visningen
gjennom objektivet zoomes inn, vises et navigeringsvindu i grå
ramme nederst til høyre på skjermen. Bruk multivelgeren for å
rulle til områder av bildefeltet som ikke er synlige på skjermen
(kun tilgjengelig dersom bredt eller normalt AF-område er valgt
som AF-søkefeltfunksjon), eller trykk på W (S) for å zoome ut.
X (T)-knapp
Navigasjonsvindu
55
A Objektiv uten CPU
Når du bruker objektiv uten CPU, må du passe på å angi brennvidden og største blenderåpning
ved hjelp av alternativet Info om objektiv uten CPU på oppsettsmenyen (0 172). Objektiver
uten CPU kan bare brukes med eksponeringskontroll A og M (0 73); blenderåpningen kan justeres
ved å bruke objektivets blenderring.
D Nedtellingsvisning
En nedtelling vises 30 s før live view avsluttes automatisk (0 53; tidsbryteren blir rød hvis live view
er i ferd med å avsluttes for å beskytte de indre kretsene eller, hvis et annet alternativ enn
Ubegrenset er valgt for egendefinert innstilling c4—Forsinkelse for skjerm av > Live view;
0 228—5 s før skjermen vil slå seg av automatisk). Avhengig av opptaksforholdene, kan
tidsbryteren vises umiddelbart når live view velges. Merk at selv om nedtellingen ikke vises under
avspilling, vil live view fremdeles avsluttes automatisk når tiden har gått ut.
x
56
A HDMI
Hvis kameraet er tilkoblet HDMI-videoutstyr under live viewfotografering, forblir kameraskjermen på og videoenheten viser
bildet gjennom objektivet, som vist til høyre. Dersom utstyret
støtter HDMI-CEC, velger du Av for alternativet HDMI > Styring
av utstyr i oppsettsmenyen (0 205) før opptak i live view.
yFilm live view
Med live view kan du ta opp filmer.
1
Drei live view-velgeren til 1 (film live view).
Live view-velger
2
y
Trykk på a-knappen.
Speilet heves og bildet gjennom objektivet vises på
kameraskjermen slik som det ville blitt vist i den faktiske
filmen, men endret etter eksponeringsinnstillingen. Motivet
vises ikke lenger i søkeren.
a-knapp
A 0-ikonet
Et 0-ikon (0 61) angir at filmer ikke kan tas opp.
A Før opptak
Før opptak, velg en blenderåpning (kun eksponeringskontroll A og M, 0 77, 78); du kan
også velge en Picture Control (kun eksponeringskontroll P, S, A og M, 0 129) eller fargerom
(0 217). Med eksponeringskontroll P, S, A og M kan hvitbalansen (0 115) stilles inn når som
helst ved å trykke på L (U)-knappen og dreie på hovedkommandohjulet.
3
Velg en fokusfunksjon (0 51).
4
Velg en AF søkefeltfunksjon (0 52).
57
5
Fokuser.
Komponer åpningsbildet og fokuser som beskrevet i trinn 3
og 4 på side 49 (for mer informasjon om fokusering i film live
view, se side 51). Merk at antall motiver som kan oppdages
med ansiktsprioritert AF er mindre under film live view.
A Eksponering
Følgende innstillinger kan justeres i film live view:
P, S, A
M
Andre
opptaksfunksjoner
Blenderåpning
—
—
Lukkertid
—
✔
ISO-følsomhet
—
✔
Eksponeringskompensasjon
✔
—
—
—
—
—
Med eksponeringskontroll M kan ISO-følsomheten settes på verdier mellom 100 og Høy 2,
med lukkertider mellom 1/25 s og1/4 000 s (den lengste tilgjengelige lukkertiden varierer med
filmfrekvensen; 0 65). Lukkertid og ISO-følsomhet justeres automatisk med andre
eksponeringskontroller. Dersom resultatet er over- eller undereksponert, avslutt og start
film live view på nytt.
y
6
Start opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen for å begynne opptaket. En
opptaksindikator og tilgjengelig opptakstid vises på
skjermen. Eksponering stilles ved å bruke matrisemåling og
kan låses ved å trykke på A AE-L/AF-L-knappen (0 110) eller
(med eksponeringskontroll P, S og A) endres med opp til ±3 EV
Filmopptaksknapp
i trinn på 1/3 EV ved å bruke eksponeringskompensasjon
Indikator for opptak
(0 112). I autofokusfunksjon kan fokus låses ved å trykke
utløseren halvveis ned.
Gjenstående tid
A Audio
Kameraet kan ta opp både bilde og lyd; ikke dekk til mikrofonen på forsiden av kameraet
under filmopptak. Vær oppmerksom på at den innebygde mikrofonen kan ta opp lyder
som lages av objektivet under autofokus eller bildestabilisering.
58
7
Avslutt opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen igjen for å avslutte opptaket.
Opptaket slutter automatisk når den maksimale lengden nås
eller minnekortet blir fullt.
A Maksimum lengde
Maksimal lengde for individuelle filmfiler er er 4 GB (for maksimum opptakstider, se side
65); vær oppmerksom på at avhengig av minnekortets skrivehastighet, kan opptaket
avsluttes før denne lengden nås (0 334).
A Ta fotografier
For å ta et fotografi mens opptaket pågår, trykker du utløseren helt ned (hvis ønsket, kan
opptaksinformasjonsvisningen tildeles Fn-, dybdeskarphetskontroll- eller AE-L/AF-Lknappen, som da kan brukes for å vise kameraets innstillinger for stillbilder før opptaket;
0 247, 248). Filminnspillingen avsluttes (opptaket som er tatt frem til det punktet blir
lagret) og kameraet går tilbake til live view. Fotografiet registreres med gjeldende
bildefeltinnstilling og med en beskjæring som har sideforholdet 16 : 9. Bildene tas uten
blits. Merk at eksponeringen for fotografier ikke kan forhåndsvises under film live view;
eksponeringskontroll P, S eller A anbefales, men nøyaktige resultater kan oppnås med
eksponeringskontroll M og bruk av Fn-, dybdeskarphetskontroll- eller AE-L/AF-L- knappen
(0 247, 248), og da bruke knappen til å vise opptaksinformasjonen og kontrollere
eksponeringsindikatoren. Eksponeringskompensasjon for fotografiet kan stilles inn på
verdier mellom –5 og +5 EV, men kun verdier mellom –3 og +3 kan forhåndsvises på
skjermen (eksponeringskontroll P, S og A; 0 112).
y
D Nedtellingsbilde
En nedtelling vil vises i rødt i 30 sek. før live view avsluttes automatisk (0 53). Avhengig av
opptaksforholdene, kan nedtellingen vises umiddelbart når filmopptaket starter. Merk at
uavhengig av tilgjengelig opptakstidslengde, vil live view fremdeles avsluttes når
nedtellingstiden går ut. Vent til de indre kretsene har kjølt seg ned før du fortsetter å ta opp
film.
8
Avslutt live view.
Trykk på a-knappen for å avslutte live view.
59
Indekspunkter
Hvis Indeksmarkering er valgt for egendefinert innstilling g1
(Tildel Fn-knappen, 0 247), g2 (Tildel forhåndsvisn.knappen,
0 248) eller g3 (Tildel AE-L/AF-L-knappen, 0 248), kan du trykke
på knappen under opptaket for å legge til indekspunkter, som kan
brukes til å finne bilder under redigering og avspilling (0 68). Opp
til 20 indekspunkter kan legges til hver film.
Indeks
y
A Se også
Bildestørrelse, mikrofonfølsomhet og kortsporalternativer er tilgjengelig i menyen
Filminnstillinger (0 65). Fokus kan justeres manuelt, som beskrevet på side 55. Rollene som
spilles av J, Fn, dybdeskarphetskontroll- respektive A- AE-L/AF-L- knappene kan velges ved å bruke
egendefinert innstilling f1 (OK-knapp (opptaksmodus); 0 241), g1 (Tildel Fn-knappen; 0 247),
g2 (Tildel forhåndsvisn.knappen; 0 248) og g3 (Tildel AE-L/AF-L-knappen, 0 248) (de siste
tre alternativene gjør det også mulig for deg å låse eksponeringen uten å måtte holde en knapp
inntrykt). Egendefinert innstilling g4 (Tildel utløseren; 0 248) bestemmer om utløseren kan
brukes til å starte film live view eller starte og avslutte filmopptak.
60
Live view-display: Film live view
ty
q
w
e
r
u
i
Element
q "Ingen film"-ikon
w Hodetelefonlydstyrke
e Mikrofonfølsomhet
r Lydnivå
Gjenværende tid (film
t live view)
Beskrivelse
Indikerer at filmer ikke kan tas opp.
Lydsignalnivået som sendes til hodetelefonene.
Mikrofonfølsomhet for filmopptak.
Lydnivå for lydopptak. Vises i rødt dersom nivået er for høyt; juster
mikrofonens følsomhet i samsvar med dette. Indikatorene for
venstre (L) og høyre (R) kanal vises når ME-1 (ekstrautstyr) eller en
annen stereomikrofon benyttes.
0
—
62
62
Tilgjengelig opptakstid for filmer.
58
Bildestørrelsen for filmopptak.
y Filmbildestørrelse
Indikator for skjermens
Indikator for skjermens lysstyrke.
u lysstyrke
En guide til de tilgjengelige alternativene ved film live view.
i Guide
y
62
65
62
62
A Bruke en ekstern mikrofon
Stereomikrofonen ME-1 (ekstrautstyr) kan brukes for å ta opp lyd i stereo eller for å unngå å ta opp
objektivstøy forårsaket av autofokus (0 298).
A Hodetelefoner
Tredjeparts hodetelefoner kan brukes. Vær oppmerksom på at høye lydnivåer kan resultere i høy
lydstyrke. Vær spesielt forsiktig når du bruker hodetelefoner.
61
❚❚ Justere innstillingene på live view-skjermen
Mikrofonfølsomhet, hodetelefonens lydstyrke og skjermens lysstyrke kan justeres som
beskrevet nedenfor. Vær oppmerksom på at mikrofonens følsomhet og hodetelefonens
lydstyrke ikke kan justeres under opptak, og at justering av lysstyrken bare påvirker
skjermen (0 61); filmer som tas opp med kameraet påvirkes ikke.
1
Marker en innstilling.
Trykk og hold nede L (U), og trykk på 4 eller 2 for å
markere indikatoren for den ønskede innstillingen.
L (U)-knapp
y
2
Juster den markerte innstillingen.
Hold L (U) knappen nede, og trykk på 1 eller 3 for å
justere den markerte innstillingen.
Informasjonsdisplay: Film live view
For å skjule eller vise indikatorer på skjermen under film live view, trykker du på
R-knappen.
62
Informasjon på
Informasjon av
Kunstig horisont
(0 258)
Komposisjonshjelp
Bildefelt
Uansett hvilket alternativ du velger for Bildefelt i opptaksmenyen (0 89), har alle filmer
og fotografier som tas opp i film live view (0 57) et sideforhold på 16 : 9. Bilder tatt opp
med På valgt for Bildefelt > Automatisk DX-beskjæring og et montert DX-objektiv
bruker et DX-basert filmformat, liksom bilder tatt opp med DX (24 × 16) 1.5× valgt for
Bildefelt > Velg bildefelt. Et FX-basert filmformat brukes når FX (36 × 24) 1.0× velges. Et
a-ikon vises når det DX-baserte filmformatet er valgt.
y
A Film live view-fotografier
Tabellen nedenfor viser størrelsen på bilder tatt i film live view:
Alternativ
Størrelse (piksler)
Utskriftstørrelse (cm) *
Stor
6 016 × 3 376
50,9 × 28,6
FX-basert format
Medium
4 512 × 2 528
38,2 × 21,4
(35,5 × 20,0 mm)
Liten
3 008 × 1 688
25,5 × 14,3
Stor
3 936 × 2 224
33,3 × 18,8
DX-basert format
Medium
2 944 × 1 664
24,9 × 14,1
(23,5 × 13,2 mm)
Liten
1 968 × 1 112
16,7 × 9,4
* Omtrentlig størrelse ved utskrift på 300 dpi. Utskriftstørrelsen i tommer er det samme som
bildestørrelsen i piksler delt med skriveroppløsningen i dots per inch (dpi, punkter pr. tomme;
1 tomme = cirka 2,54 cm).
Bildekvaliteten bestemmes av det alternativet som er valgt for Bildekvalitet på opptaksmenyen
(0 93).
Bildefelt
63
A HDMI
Dersom kameraet er tilkoblet et HDMI-utstyr (0 204), vises bildet
via objektivet både i kameraets skjermbilde og på HDMI-utstyret.
Indikatorene som vises på HDMI-utstyret under filmopptak vises
til høyre. Kameraets skjerm viser ikke lydnivået eller den kunstige
horisonten; indikatorene på skjermen og på HDMI-utstyret kan
ikke skjules eller vises med R-knappen. For å bruke live view når
kameraet er koblet til HDMI-CEC-utstyr, velger du Av for HDMI >
Styring av utstyr i oppsettsmenyen (0 205).
A Fjernstyringskabler
Hvis Ta opp film er valgt i egendefinert innstilling g4 (Tildel utløseren, 0 248), kan utløseren på
fjernstyringskabel MC-DC2 (ekstrautstyr) (0 298) brukes til å starte film live view og til å starte
eller avslutte filmopptak.
y
D Filmopptak
Flimmer, bånd og fortegninger kan være synlige på skjermen og i den endelige filmen belysning
med lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller natriumlamper, hvis kameraet panoreres horisontalt, eller
hvis en gjenstand beveger seg med høy hastighet gjennom bildefeltet (for informasjon om
redusering av flimmer og bånding, se Flimmerreduksjon, 0 252). Ujevne kanter, falske farger,
moaré og lyse flekker kan også forekomme. Det kan vises lyse bånd i noen områder av bildet ved
blinkende skilt eller andre pulserende lyskilder, eller hvis motivet blir kort opplyst av en blits eller
en annen lys, momentan lyskilde. Unngå å peke kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder
når du tar opp filmer. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det resultere i
skade på kameraets indre kretser. Merk at støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer)
og uventede farger kan komme til syne dersom du zoomer inn på visningen gjennom objektivet
(0 55) under film live view.
Du kan ikke bruke blits med film live view.
Opptaket avsluttes automatisk dersom objektivet fjernes, funksjonsvelgeren dreies eller en
fjernkontrollutløserfunksjon velges.
Live view kan bli avsluttet automatisk for å forhindre skade på kameraets indre kretser; avslutt live
view når kameraet ikke er i bruk. Merk at temperaturen i kameraets indre kretser kan øke, og støy
(lyse flekker, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet eller slør) kan vises i de følgende tilfellene
(kameraet kan også bli merkbart varmt, men dette er ikke en feil):
• Temperaturen i omgivelsen er høy
• Kameraet har blitt brukt i lengre perioder i live view eller til å ta opp filmer
• Kameraet har blitt brukt i kontinuerlig utløserfunksjon i lengre perioder
Hvis live view ikke starter når du trykker på a-knappen, må du vente til de indre kretsene har kjølt
seg ned og så prøve igjen.
64
Filminnstillinger
Bruk alternativet Filminnstillinger på opptaksmenyen for å justere følgende
innstillinger.
• Bildestørrelse/frekvens, Filmkvalitet: Velg mellom følgende alternativer:
Bildestørrelse/bildefrekvens
o/1
p/2
q/3
r/4
s/5
t/6
u/7
Bildestørrelse (piksler)
Bildefrekvens*
1 920 × 1 080
1 920 × 1 080
1 920 × 1 080
1 280 × 720
1 280 × 720
1 280 × 720
1 280 × 720
30p
25p
24p
60p
50p
30p
25p
Filmkvalitet
Maksimum lengde
Maksimum bithastighet (Mbps) (★ høy kvalitet/Normal)
(★ høy kvalitet/Normal)
24/12
20 min./
29 min. 59 s
12/ 8
29 min. 59 s/
29 min. 59 s
* Oppgitt verdi. Faktiske filmfrekvenser for 60p, 50p, 30p, 25p, og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og
23,976 b/s.
y
• Mikrofon: Slå den innebygde eller stereomikrofonen ME-1 (ekstrautstyr) på eller av, eller
juster mikrofonens følsomhet. Velg Automatisk følsomhetsinnst. for å justere
følsomhet automatisk, eller Mikrofon av for å skru lydopptak av; for å velge
mikrofonfølsomhet manuelt, velger du Manuell følsomhetsinnstilling og velger en
passende følsomhet.
• Plassering: Velg sporet der filmer skal tas opp. Menyen viser tiden
som er tilgjengelig på hvert kort; opptaket avsluttes automatisk
når det ikke gjenstår noe tid.
65
1
Velg Filminnstillinger.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Filminnstillinger i opptaksmenyen og
trykk på 2.
G-knapp
2
Velg filmalternativer.
Marker ønsket element og trykk på 2, merk så
et alternativ og trykk på J.
y
D Bildestørrelse og filmfrekvens
Bildestørrelsen og filmfrekvensen påvirker fordelingen og mengden av støy (lyse piksler vilkårlig
spredt i bildet, slør eller lyse prikker).
66
Se på filmer
Filmer indikeres av et 1-ikon ved avspilling på full skjerm (0 177). Trykk på J for å starte
avspilling.
1-ikon
Lengde
Aktuell innstilling/total lengde
Filmfremdriftsindikator
Lydstyrke
Guide
Følgende handlinger kan utføres:
Hvis du vil
Bruk
Pause
Spille av
Pause avspilling.
Drei på hovedkommandohjulet for å hoppe 10 s fremover eller
bakover.
Hoppe over 10 s
Avslutt
Gå tilbake til
opptaksmodus
y
Gjenoppta avspilling når filmen er satt på pause eller under
tilbakespoling/fremoverspoling.
Hastigheten øker med hvert trykk, fra 2×
til 4× til 8× til 16×; hold knappen nede for
å hoppe til begynnelsen eller slutten av filmen (første bildefelt
vises med h i øvre høyre hjørne på skjermen, siste bildefelt med
i). Hvis avspilling er satt på pause, spoles filmen tilbake eller raskt
fremover ett bildefelt av gangen; hold knappen nede for
kontinuerlig spoling tilbake eller fremover.
J
Spole bakover/
fremover
Hoppe
fremover/
hoppe tilbake
Justere
lydstyrken
Beskjære film
Beskrivelse
Bruk underkommandohjulet for å hoppe til neste eller forrige
indekspunkt, eller for å hoppe til siste eller første bildefelt dersom
filmen ikke inneholder noen indekspunkter.
X (T)/
W (S)
c (b)
/K
Trykk på X (T) for å øke lydstyrken, W (S) for å redusere den.
Se side 69 for mer informasjon.
Avslutte til avspilling på full skjerm.
Trykk utløseren halvveis inn for å gå tilbake til opptaksmodus.
67
A p-ikonet
Filmer med indekspunkter (0 60) indikeres av et p-ikon ved avspilling
på full skjerm.
A 2-ikonet
2 vises i fullskjerms- og filmavspilling hvis filmen ble tatt opp uten lyd.
y
68
Redigere filmer
Du kan gjøre klipp i en film for å lage redigerte filmkopier eller lagre valgte bilder som
JPEG-stillbilder.
Alternativ
9 Velg start-/sluttpunkt
4 Lagre valgt bilde
Beskrivelse
Lage en kopi der åpnings- eller avslutningsopptaket er fjernet.
Lagre et valgt bildefelt som et JPEG-stillbilde.
Beskjære filmer
Følg trinnene nedenfor for å lage beskårne filmkopier:
1
Vis en film i fullskjerm.
Trykk på K-knappen for å vise bilder i
fullskjerm på skjermen, og trykk på 4 og 2 for
å bla gjennom bildene inntil den filmen du vil
redigere vises.
y
K-knapp
2
Velg et start- eller sluttpunkt.
Spill av filmen som beskrevet på side 67, og
trykk på J for å starte og gjenoppta
avspillingen, og på 3 for å pause, og trykk på
4 eller 2 eller drei på hoved- eller
underkommandohjulet for å finne ønsket
bildefelt (0 67). Filmfremdriftsindikatoren
viser hvor omtrent du befinner deg i filmen.
3
Filmfremdriftsindikator
Vise alternativer for filmredigering.
Trykk på c (b)-knappen for å vise alternativer
for filmredigering.
c (b)-knapp
69
4
Velg Velg start-/sluttpunkt.
Marker Velg start-/sluttpunkt og trykk på J.
Dialogen til høyre vises; velg om gjeldende
bildefelt skal være start- eller sluttpunktet på
kopien og trykk på J.
5
Slett bildefelt.
Hvis det ønskede bildefeltet ikke vises i
øyeblikket, trykker du på 4 eller 2 for å gå
fremover eller bakover (for å hoppe 10 s frem
eller tilbake, dreier du på
hovedkommandohjulet; for å hoppe til et
L (U)-knapp
indekspunkt eller til første eller siste bildefelt
dersom filmen ikke inneholder noen indekspunkter, dreier du på
underkommandohjulet). For å endre gjeldende valg fra startpunkt (w) til sluttpunkt
(x) eller omvendt, trykk på L (U).
y
Når du har valgt startpunkt og/eller sluttpunkt,
trykker du på 1. Alle bildefelt før det valgte
startpunktet og etter det valgte sluttpunktet
blir fjernet fra kopien.
6
Lagre kopien.
Marker et av alternativene nedenfor, og trykk
på J:
• Lagre som ny fil: Lagre kopien som en ny fil.
• Erstatt eksisterende fil: Erstatt den originale
filmfilen med den redigerte kopien.
• Avbryt: Gå tilbake til trinn 5.
• Forhåndsvis: Forhåndsvis kopien.
Redigerte kopier indikeres med et 9-ikon i avspilling på full skjerm.
70
A Beskjære filmer
Filmer må være minst to sekunder lange. Hvis det ikke kan lages en kopi på gjeldende
avspillingsplass, vises gjeldende plass i rødt i trinn 5 og det kan ikke lages noen kopi. Kopien
lagres ikke hvis det ikke er nok plass på minnekortet.
Kopier har samme tidspunkt og dato for opprettelse som originalen.
A Retusjeringsmenyen
Filmer kan også redigeres ved hjelp av alternativet Rediger film i
retusjeringsmenyen (0 261).
y
71
Lagre valgte bildefelter
Lagre en kopi av et valgt bildefelt som et JPEG-stillbilde:
1
Vis filmen og velg et bildefelt.
Spill av filmen som beskrevet på side 67;
filmfremdriftsindikatoren viser omtrent hvor
du befinner deg i filmen. Trykk på 4 eller 2 for
å gå tilbake eller fremover, og trykk på 3 for å
pause filmen på det bildefeltet du vil kopiere.
2
Vise alternativer for filmredigering.
Trykk på c (b)-knappen for å vise alternativer
for filmredigering.
y
c (b)-knapp
3
Velg Lagre valgt bilde.
Marker Lagre valgt bilde og trykk på J.
4
Lag en stillbildekopi.
Trykk på 1 for å lage en stillbildekopi av
gjeldende bildefelt.
5
Lagre kopien.
Marker Ja og trykk på J for å lage en JPEGkopi med fin kvalitet (0 93) av det valgte
bildefeltet. Stillbilder fra filmer indikeres med
et 9-ikon i avspilling på full skjerm.
A
Lagre valgt bildefelt
JPEG-filmstillbilder laget med alternativet Lagre valgt bilde kan ikke retusjeres. JPEGfilmstillbilder mangler noen kategorier opptaksinformasjon (0 179).
72
#Eksponeringskontrollene P, S, A
og M
Eksponeringskontrollene P, S, A og M tilbyr forskjellige grader av kontroll
over lukkertid og blenderåpning.
#
A Objektivtyper
Når du bruker et CPU-objektiv med blenderring (0 287), låser du blenderringen på minste
blenderåpning (høyeste f-tall). Type G- og E-objektiver har ikke blenderring.
Objektiver uten CPU kan kun brukes med eksponeringskontrollene A (blenderprioritert
automatikk) og M (manuell), når blenderåpningen kun kan justeres ved å bruke av objektivets
blenderring. Lukkeren deaktiveres hvis en annen eksponeringskontroll velges.
A Objektiver uten CPU (0 285)
Bruk objektivets blenderring for å justere blenderåpningen. Hvis
objektivets største blenderåpning har blitt spesifisert ved hjelp av
elementet Info om objektiv uten CPU i oppsettsmenyen (0 172) når
et objektiv uten CPU er påsatt, vises aktuelt f-tall i søkeren og på
kontrollpanelet, avrundet til nærmeste fulle stopp. Ellers vil visningene
av blenderåpning bare vise antall stopp (F, med maksimal
blenderåpning vist som FA) og f-tallet må leses av på objektivets
blenderring.
73
A Lukkertid og blenderåpning
Lukkertid og blenderåpning er to av de viktigste faktorene for å bestemme eksponeringen. Ved å
gjøre lukkertiden lengre mens du gjør blenderåpningen mindre, eller ved å gjøre lukkertiden
kortere mens du gjør blenderåpningen større, kan du oppnå forskjellige effekter mens du lar
eksponeringen være konstant. Korte lukkertider og større blenderåpninger fryser motiver i
bevegelse og mykner bakgrunnsdetaljer, mens lange lukkertider og mindre blenderåpninger
slører motiver i bevegelse og får frem bakgrunnsdetaljer.
Lukkertid
Blenderåpning
#
Kort lukkertid
(1/1 600 s)
74
Lang lukkertid
(1/6 s)
Stor blenderåpning
Liten blenderåpning
(f/5,6)
(f/22)
(Husk at desto høyere f-tall, jo mindre
blenderåpning.)
P: Programautomatikk
Med denne innstillingen justerer kameraet automatisk lukkertid og blenderåpning for
optimal eksponering i de fleste situasjoner. Denne eksponeringskontrollen anbefales til
øyeblikksbilder og andre situasjoner der du vil overlate innstillingene til kameraet – så du
kan konsentrere deg helt om motivet.
#
A Fleksiprogram
Med eksponeringskontroll P kan du velge forskjellige
kombinasjoner av lukkertid og blenderåpning ved å
dreie på hovedkommandohjulet mens lysmålerne er på
("fleksiprogram"). Drei kommandohjulet mot høyre for å
velge store blenderåpninger (lave f-tall) som gjør
bakgrunnsdetaljer uskarpe eller korte lukkertider som
Hovedkommandohjul
"fryser" bevegelse. Drei hjulet mot venstre for å velge
små blenderåpninger (høye f-tall) som øker
dybdeskarpheten eller lange lukkertider som gjør bevegelser uskarpe. Alle kombinasjonene gir
samme eksponering. Mens fleksiprogram er aktivert, vil en U-indikator vises i kontrollpanelet. For
å gjenopprette standardinnstillingene for lukkertid og blenderåpning må du dreie
hovedkommandohjulet til indikatoren ikke lenger vises, velge en annen innstilling eller slå av
kameraet.
A Se også
Se side 315 for mer informasjon om kameraets eksponeringsprogram. For informasjon om
aktivering av lysmålerne, se "Tidsbryteren for beredskapsstilling" på side 39.
75
S: Lukkerprioritert automatikk
Når lukkerprioritert automatikk brukes, velger du lukkertiden, mens blenderåpningen
som gir optimal eksponering, velges automatisk. Bruk lange lukkertider for å gi inntrykk
av bevegelse ved å gjøre motiver i bevegelse uskarpe eller korte lukkertider for å "fryse"
motiver i bevegelse.
Kort lukkertid (1/1 600 s)
Lang lukkertid (1/6 s)
Drei hovedkommandohjulet mens lysmålerne er på
for å velge en lukkertid. Lukkertiden kan stilles på
"v" eller på verdier mellom 30 s og 1/4 000 s.
#
Hovedkommandohjul
A Se også
Se side 323 for informasjon om hva du skal gjøre dersom en blinkende "A"- eller "%"indikator vises ved lukkertidsvisningene.
76
A: Blenderprioritert automatikk
Med blenderprioritert automatikk velger du blenderåpningen, og kameraet velger
automatisk den lukkertiden som gir optimal eksponering. Store blenderåpninger (små ftall) øker blitsens rekkevidde (0 147), reduserer dybdeskarpheten og slører motiver bak
og foran hovedmotivet. Små blenderåpninger (høye f-tall) øker dybdeskarpheten og
bringer frem detaljer i bakgrunnen og forgrunnen. Liten dybdeskarphet brukes vanligvis i
portretter for å gjøre bakgrunnsdetaljer uskarpe, og stor dybdeskarphet brukes i
landskapsbilder for å bringe både forgrunn og bakgrunn i fokus.
Stor blenderåpning (f/5,6)
Liten blenderåpning (f/22)
Mens lysmålerne er på dreier du
underkommandohjulet for å velge en blenderåpning
mellom objektivets største og minste åpning.
#
Underkommandohjul
A Dybdeskarphetskontroll
For å kontrollere effekten med gjeldende blenderåpning,
trykker du på og holder inne knappen for
dybdeskarphetskontroll. Objektivet blendes ned til den
blenderåpningen kameraet har valgt
(eksponeringskontroll P og S) eller til blenderåpningen
som du selv har angitt (eksponeringskontroll A og M), og
dybdeskarpheten kan kontrolleres i søkeren.
Knapp for dybdeskarphetskontroll
A Egendefinert innstilling e5—Innstillingslys
Denne innstillingen bestemmer hvorvidt den innebygde blitsen og ekstra blitsenheter, som
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 og SB-600 (0 293), vil sende ut et innstillingslys når du trykker på
knappen for dybdeskarphetskontroll. Se side 241 for mer informasjon.
77
M: Manuell
Med manuell eksponeringskontroll velger du selv både lukkertid og blenderåpning. Mens
lysmålerne er på dreier du på hovedkommandohjulet for å velge lukkertid og på
underkommandohjulet for stille inn blenderåpningen. Lukkertiden kan stilles inn på
"v" eller på verdier mellom 30 s og 1/4 000 s, eller lukkeren kan holdes åpen hele tiden
for lang eksponeringstid (A, 0 79). Blenderåpningen kan settes til verdier mellom
objektivets minimums- og maksimumsverdier. Bruk eksponeringsindikatorene for å
kontrollere eksponeringen.
Lukkertid
Hovedkommandohjul
Blenderåpning
Underkommandohjul
#
A AF Micro NIKKOR-objektiver
Dersom ekstern lysmåling brukes, trenger eksponeringen bare å bli tatt med i beregningen når
objektivets blenderring brukes til å stille inn blenderåpningen.
A Eksponeringsindikatoren
Hvis en annen lukkertid enn "bulb" eller "time" er velges, viser eksponeringsindikatoren i søkeren
hvorvidt bildet vil bli under- eller overeksponert ved aktuelle innstillinger. Avhengig av
alternativet valgt for egendefinert innstilling b2 (Ev-trinn for ekspon.ktrl., 0 224), vises graden
av under- eller overeksponering i trinn på 1/3 EV eller 1/2 EV (illustrasjonene nedenfor viser
visningen i søkeren når 1/3 trinn er valgt for egendefinert innstilling b2). Hvis grensene for
lysmålesystemet overskrides, blinker visningene.
Optimal eksponering
Undereksponert med 1/3 EV
Overeksponert med over 2 EV
A Se også
For informasjon om å tilbakestille eksponeringsindikatorene slik at negative verdier vises til høyre
og positive verdier til venstre, se egendefinert innstilling f8 (Omvendte indikatorer, 0 246).
78
❚❚ Langtidseksponeringer (kun eksponeringskontroll M)
Velg følgende lukkertider for langtidseksponering av
lys i bevegelse, stjernene, nattlandskap eller
fyrverkeri.
• B-innstilling (A): Lukkeren forblir åpen så lenge
utløseren holdes inne. Stativ og fjernstyringskabel
MC-DC2 (ekstrautstyr) anbefales for å forhindre
uskarphet (0 298).
• Tid (%): Krever fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr)
(0 298). Start eksponeringen ved å trykke på
utløseren på ML-L3. Lukkeren forblir åpen i 30
minutter eller til utløseren trykkes inn en gang til.
1
Eksponeringstid: 35 s
Blenderåpning: f/25
Gjør klart kameraet.
Sett kameraet på et stativ eller plasser det på en stabil, jevn overflate. For å hindre
at lys kommer inn via søkeren og forstyrrer eksponeringen, fjern øyemuslingen i
gummi og dekk over søkeren med det medfølgende søkerdekslet DK-5 (0 86). For
å forhindre at kameraet går tomt for strøm før eksponeringen er ferdig, bruk et
fulladet EN-EL15-batteri eller nettadapteren EH-5b og strømforsyningen EP-5B
(ekstrautstyr). Merk at støy (lyse flekker, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet eller slør)
kan oppstå ved lange eksponeringer; før opptaket må du velge På for Støyred. ved
lang eksponering i opptaksmenyen (0 218).
2
Still inn funksjonsvelgeren på M.
#
Funksjonsvelger
79
3
Velg lukkertid.
Mens lysmålerne er på dreier du på
hovedkommandohjulet for å velge en lukkertid
på A.
Hovedkommandohjul
For en lukkertid for "time" (%), velg fjernstyrt
utløserfunksjon (0 85) etter å ha valgt
lukkertid.
4
Åpne lukkeren.
B-innstilling: Etter at du har fokusert, trykk utløseren på kameraet eller
fjernstyringskabelen (ekstrautstyr) helt inn. Hold utløseren inne til eksponeringen
er ferdig.
#
Tid: Trykk utløseren på ML-L3 helt inn.
5
Steng lukkeren.
B-innstilling: Ta fingeren din vekk fra utløseren.
Tid: Trykk utløseren på ML-L3 helt inn. Opptaket avsluttes automatisk etter tretti
minutter.
80
$Brukerinnstillinger: U1 og U2
Du kan tildele ofte brukte innstillinger til U1- og U2-posisjonene på funksjonsvelgeren.
Lagre brukerinnstillinger
1
Velg funksjon.
Funksjonsvelger
Vri funksjonsvelgeren til ønsket funksjon.
2
Juster innstillingene.
Gjør de ønskede endringene for fleksiprogrammet (eksponeringskontroll P),
lukkertid (eksponeringskontroll S og M), blenderåpning (eksponeringskontroll A og
M), eksponerings- og blitskompensasjon, blitsfunksjon, fokuspunkt, lysmåling,
autofokus og AF søkefeltfunksjoner, alternative eksponeringer og innstillinger i
opptaksmenyen (0 214) og menyen for egendefinerte innstillinger (0 219) (merk
at kameraet ikke lagrer valgene som er gjort for Lagringsmappe, Filnavn,
Bildefelt, Bruke Picture Control, Multieksponering eller Opptak med
intervallutløser).
3
$
Velg Lagre brukerinnstillinger.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Lagre brukerinnstillinger i
oppsettsmenyen og trykk på 2.
G-knapp
4
Velg Lagre på U1 eller Lagre på U2.
Marker Lagre på U1 eller Lagre på U2, og trykk
på 2.
81
5
Lagre brukerinnstillingene.
Marker Lagre innstillinger, og trykk på J for å
tildele innstillingene valgt i trinn 1 og 2 til
funksjonsvelgerposisjonen valgt i trinn 4.
Gjenkalle brukerinnstillinger
Bare drei funksjonsvelgeren til U1 for å gjenkalle
innstillingene tildelt til Lagre på U1 eller til U2 for å
gjenkalle innstillingene tildelt til Lagre på U2.
Funksjonsvelger
Nullstille brukerinnstillinger
For å tilbakestille innstillingene for U1 eller U2 til standardverdiene:
$
1
Velg Nullstill brukerinnstillinger.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Nullstill brukerinnstillinger i
oppsettsmenyen og trykk på 2.
G-knapp
2
Velg Nullstill U1 eller Nullstill U2.
Marker Nullstill U1 eller Nullstill U2 og trykk
på 2.
3
Nullstill brukerinnstillinger.
Marker Nullstill og trykk på J.
82
kUtløserfunksjon
Velge en utløserfunksjon
For å velge en utløserfunksjon, trykker du på utløserfunksjonens
låsefrigjøring og dreier innstillingshjulet for utløserfunksjon til
ønsket innstilling.
Modus
S
CL
CH
J
M
E
4
MUP
Beskrivelse
Enkeltbilde: Det tas et bilde hver gang du trykker på utløseren.
Kontinuerlig lav hastighet: Mens utløseren holdes nede tar kameraet 1–5 bilder per sekund.
1 Bildefrekvensen kan velges ved å bruke egendefinert innstilling d5 (Opptakshast. for
CL-funk., 0 229). Merk at kun ett bilde tas dersom blitsen avfyres.
Kontinuerlig høy hastighet: Mens utløseren holdes nede tar kameraet opp til 6 bilder per
sekund.2 Merk at kun ett bilde tas dersom blitsen avfyres.
Lyddempet lukker: Som for enkeltbilde, bortsett fra at speilet ikke klikker tilbake på plass
mens utløseren er trykket helt ned. Dette gir deg kontroll over klikkene fra speilet, noe
som også er stillere enn i funksjonen for enkeltbilder. I tillegg piper det ikke uansett
hvilke innstillinger som er valgt i egendefinert innstilling d1 (Pipesignal; 0 228).
Qc (lyddempet kontinuerlig) lukkerutløsing: Mens utløseren holdes nede, tar kameraet opp til 3
bilder i sekundet. 2 Kamerastøy reduseres.
Selvutløser: Bruk selvutløseren til selvportretter eller for å redusere uskarphet som følge av
kamerabevegelser (0 85).
Fjernkontroll: Lukkeren styres ved hjelp av utløseren på fjernkontrollen ML-L3
(ekstrautstyr) (0 85).
Hevet speil: Velg denne innstillingen for å minimere vibrering i kameraet under
fotografering med teleobjektiv, ved makrofotografering eller i andre situasjoner der små
bevegelser i kameraet kan føre til uskarphet.
k
1 Gjennomsnittlig bildefrekvens med et EN-EL15-batteri, kontinuerlig AF, manuell eller
lukkerprioritert auto-eksponering, en lukkertid på 1/200 s eller kortere, andre innstillinger enn
egendefinert innstilling d5 ved standardverdiene og gjenværende minne i minnebufferen.
2 Gjennomsnittlig bildefrekvens med et EN-EL15-batteri, kontinuerlig AF, manuell eller
lukkerprioritert auto-eksponering, en lukkertid på 1/200 s eller kortere, andre innstillinger ved
standardverdiene og gjenværende minne i minnebufferen.
Bildefrekvensen faller ved lange lukkertider eller veldig små blenderåpninger (høye f-tall),
når bildestabilisatoren (tilgjengelig med VR-objektiver) eller automatisk ISOfølsomhetskontroll er på (0 105, 107), eller det er lite batteri igjen.
83
A Minnebufferen
Kameraet har en minnebuffer for midlertidig lagring, slik at du
kan fortsette opptaket mens bildene lagres på minnekortet. Du
kan ta serier med opptil 100 bilder, men vær klar over at
bildefrekvensen synker når bufferen er full (t00). Omtrentlig
antall bilder du kan lagre i minnebufferen med gjeldende
innstillinger, vises i telleverksfeltet i søkeren og i kontrollpanelet
så lenge utløseren trykkes inn. Illustrasjonen til høyre viser
displayet når det er igjen plass til omtrent 28 bilder i bufferen.
Lampen for minnekortaktivitet ved siden av minnekortsporet lyser mens fotografier lagres.
Avhengig av opptaksforholdene og minnekortets ytelse, kan opptak ta fra noen få sekunder til
noen minutter. Ikke fjern minnekortet eller fjern eller koble fra strømkilden før lampen for
minnekortaktivitet er slukket. Slås kameraet av mens data fortsatt ligger i bufferen, slås ikke
strømmen av før alle bilder i bufferen er lagret. Dersom batteriet blir utladet mens bildene ligger
i bufferen, deaktiveres utløseren, og bildene overføres til minnekortet.
A Live view
Dersom en kontinuerlig utløserfunksjon brukes under live view-fotografering (0 49) eller i film
live view (0 57), vil fotografier vises i stedet for visningen gjennom objektivet mens utløseren
trykkes ned.
k
84
A Se også
For informasjon om å velge maksimalt antall bilder som kan tas i én enkelt serie, se egendefinert
innstilling d6 (Maks. antall bilder i serien, 0 230). For informasjon om antall bilder som kan tas
i én enkelt serie, se side 335.
Selvutløser og fjernkontroll
Selvutløseren og fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr) (0 298) kan brukes til å redusere
kamerabevegelse eller til selvportretter.
1
Sett kameraet på et stativ.
Sett kameraet på et stativ eller plasser det på en stabil, jevn overflate.
2
Velg en utløserfunksjon.
Trykk på utløserfunksjonens låsefrigjøring og
drei innstillingshjulet for utløserfunksjon til
E (selvutløser) eller 4 (fjernkontroll).
Innstillingshjul for utløserfunksjon
I fjernkontrollmodus kan tidspunktet for
lukkerutløsningen velges ved bruk av
alternativet Fjernkontrollmodus i
opptaksmenyen. Etter å ha trykket på Gknappen for å vise menyene, markerer du
Fjernkontrollmodus i opptaksmenyen og
G-knapp
trykker på 2 for å vise følgende alternativer.
Trykk velgeren opp eller ned for å markere et alternativ, og trykk på J.
Alternativ
Fjernktrl. med
%
utløserfors.
Fjernktrl. med
$
rask respons
&
Fjernstyrt
speilheving
k
Beskrivelse
Lukkeren løses ut 2 s etter at utløseren på ML-L3 trykkes inn.
Lukkeren løses ut når utløseren på ML-L3 trykkes inn.
Trykk på utløseren på ML-L3 én gang for å heve speilet, og en gang
til for å løse ut lukkeren og ta et bilde. Dette forhindrer uskarpheter
forårsaket av at kameraet beveger seg når speilet heves.
85
3
Komponer bildet.
A Dekk søkeren
Når du tar bilder uten å se i søkeren, fjerner
du øyemuslingen i gummi DK-21 (q) og
setter inn det medfølgende søkerdekslet
DK-5 som vist (w). Dette forhindrer lys i å
komme inn via søkeren og påvirke
eksponeringen. Ha godt grep på kameraet
mens du fjerner øyemuslingen i gummi.
4
k
Øyemusling i gummi
DK-21
Søkerdeksel DK-5
Ta bildet.
Selvutløser: Trykk utløseren halvveis ned for å
fokusere og trykk den deretter helt ned for å
starte selvutløseren (vær oppmerksom på at
selvutløseren ikke starter hvis kameraet er ute av stand til å fokusere eller i andre
situasjoner hvor lukkeren ikke kan utløses). Selvutløserlampen begynner å blinke.
To sekunder før bildet tas, stopper selvutløserlampen å blinke. Lukkeren utløses ti
sekunder etter at selvutløseren starter.
Fjernkontrollmodus: Rett senderen til fjernkontroll
på ML-L3 mot den infrarøde mottakeren på
kameraet (0 2, 4) fra en avstand på 5 m eller
mindre, og trykk på utløseren på ML-L3. I
innstillingen fjernkontroll med utløserforsinkelse
lyser selvutløserlampen i omtrent to sekunder
før lukkeren løses ut. I innstillingen fjernkontroll med rask respons blinker
selvutløserlampen etter at lukkeren har blitt utløst. I innstillingen fjernstyrt
speilheving heves speilet når du trykker én gang på utløseren på ML-L3; lukkeren
løses ut og selvutløserlampen blinker etter 30 sek. eller når du trykker på knappen
en gang til. Merk at fjernkontrollen ikke kan brukes til å ta opp filmer; selv om Ta
opp film er valgt i egendefinert innstilling g4 (Tildel utløseren, 0 248), så løses
lukkeren ut og et bilde tas hvis du trykker på utløseren.
For å avbryte opptak, velger du en annen utløserfunksjon.
86
D Før du bruker fjernkontrollen
Før du bruker fjernkontrollen for første gang, må du fjerne det gjennomsiktige
batteriisoleringsarket av plast.
D Bruke den innebygde blitsen
Før du tar et bilde med blits med eksponeringskontroll P, S, A eller M eller med innstilling 0, trykker
du på M (Y)-knappen for å heve blitsen og venter til M-indikatoren vises i søkeren (0 143).
Opptaket blir avbrutt dersom blitsen heves mens fjernkontrollfunksjonen er aktiv eller etter at
selvutløseren har startet. Dersom blits er nødvendig, vil kameraet bare reagere på ML-L3s
utløserknapp når blitsen er ladet opp. På auto, eller med motivprogrammer hvor blitsen spretter
opp automatisk, begynner blitsen å lades når fjernkontrollmodus velges. Når blitsen er ladet,
spretter den automatisk opp og avfyres hvis den trengs. Merk at kun ett fotografi tas når blitsen
brukes, uavhengig av hvor mange bilder som er valgt for egendefinert innstilling c3 (Selvutløser;
0 227).
Med blitsfunksjoner som støtter reduksjon av rød øyerefleks, lyser lampen for reduksjon av rød
øyerefleks i omtrent ett sekund før lukkeren utløses. Når fjernkontroll med utløserforsinkelse er
valgt, lyser selvutløserlampen i to sekunder, etterfulgt av lampen for reduksjon av rød øyerefleks,
som lyser i ett sekund før lukkeren utløses.
A Fokusere i fjernkontrollmodus
Kameraet justerer ikke fokus under fjernstyrt heving av speilet eller når kontinuerlig autofokus er
valgt; merk likevel at hvis en autofokusfunksjon blir valgt, kan du fokusere ved å trykke kameraets
utløser halvt ned før du fotograferer (å trykke knappen helt ned vil ikke utløse lukkeren). Hvis
konstant eller enkeltbilde autofokus er valgt eller dersom kameraet er i live view og fjernkontroll
med utløserforsinkelse eller rask respons brukes, vil kameraet automatisk justere fokuset før
bildet tas; dersom kameraet ikke kan fokusere når du fotograferer ved hjelp av søkeren, vil det gå
tilbake til beredskapsstilling uten å løse ut lukkeren.
k
A Fjernstyrt speilheving
Lysmåling utføres ikke i funksjonen fjernstyrt speilheving. Bilder kan ikke komponeres i søkeren
mens speilet er hevet.
AA
Tidseksponeringer (B-innstilling) kan ikke tas opp med selvutløseren. En fast lukkertid vil bli brukt
dersom en lukkertid på A er valgt med eksponeringskontroll M.
A Se også
For informasjon om hvordan du velger selvutløserforsinkelsen, antall bilder som skal tas og
intervallet mellom bildene, se egendefinert innstilling c3 (Selvutløser; 0 227). For informasjon
om å velge hvor lang tid kameraet skal forbli i beredskapsstilling og vente på et signal fra
fjernkontrollen, se egendefinert innstilling c5 (Fjernkontrollens virketid; 0 228). For
informasjon om hvordan du kontrollerer pipesignalene som høres når selvutløseren og
fjernkontrollen brukes, se egendefinert innstilling d1 (Pipesignal; 0 228).
87
Funksjonen hevet speil
Velg denne funksjonen for å minimere uskarpheter som forårsakes av bevegelser i
kameraet når speilet heves. Bruk av stativ anbefales.
1
Velg funksjonen hevet speil.
Trykk på utløserfunksjonens låsefrigjøring og drei
innstillingshjulet for utløserfunksjon til MUP.
Innstillingshjul for utløserfunksjon
2
Hev speilet.
Komponer bildet, fokuser og trykk så utløseren helt
inn for å heve speilet.
D Hevet speil
Mens speilet er hevet, kan ikke bilder komponeres i søkeren og autofokus og lysmåling
utføres ikke.
k
3
Ta et bilde.
Trykk utløseren helt inn igjen for å ta et bilde. For å
forhindre uskarpheter som forårsakes av
bevegelser i kameraet, trykker du utløseren mykt
ned eller bruker en fjernstyringskabel (ekstrautstyr) (0 298). Speilet senkes når
opptaket avsluttes.
A Hevet speil
Et bilde tas automatisk dersom ingen handlinger utføres i løpet av omtrent 30 s etter at speilet er
hevet.
A Se også
For informasjon om hvordan du bruker fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr) for fotografering med
hevet speil, se side 85.
88
dAlternative bildeinnstillinger
Bildefelt
Velg sideforhold og bildevinkel (bildefelt). Takket være kameraets bildebrikke i FX-format
(35,9 × 24 mm), kan du velge mellom alle de bildevinklene som støttes av 35 mm (135)formats filmkameraer, mens du automatisk beskjærer bilder til DX-bildevinkelen når du
bruker objektiver med DX-format. Se side 335 for informasjon om antall bilder som kan
lagres med forskjellige bildefeltinnstillinger.
❚❚ Automatisk DX-beskjæring
Velg om du automatisk vil velge en DX-beskjæring når et DXobjektiv monteres på kameraet.
Alternativ
På
Av
Beskrivelse
Kameraet velger automatisk DX-beskjæring når et DX-objektiv
monteres. Hvis det monteres et annet objektiv, brukes den
beskjæringen som er valgt i Velg bildefelt.
Beskjæringen som er valgt i Velg bildefelt brukes.
d
A DX-objektiver
DX-objektiver er laget til bruk med DX-format-kameraer og har en mindre bildevinkel enn
objektiver for 35 mm format-kameraer. Dersom Automatisk DX-beskjæring er av, og FX
(36 × 24) 1.0× (FX-format) er valgt for Velg bildefelt når et DX-objektiv monteres, kan kantene på
bildet bli mørke. Dette vil kanskje ikke vises i søkeren, men når bildene blir spilt av, kan du legge
merke til et fall i oppløsningen, eller at kantene av bildet blir sorte.
89
❚❚ Velg bildefelt
Velg det bildefeltet som skal brukes når et annet objektiv enn DXformat er påmontert, eller et DX-objektiv er påmontert med Av
valgt for Automatisk DX-beskjæring (0 91).
Alternativ
FX (36 × 24)
c 1.0 ×
(FX-format)
DX (24 × 16)
a 1.5 ×
(DX-format)
Beskrivelse
Bilder tas opp i FX-format med full bruk av
bildebrikkens felt (35,9 × 24,0 mm), noe som gir en
bildevinkel lik et NIKKOR-objektiv på et 35 mm
format-kamera.
Et felt midt i bildebrikken på 23,5 × 15,7 mm brukes
til å ta opp bilder i DX-format. For å beregne
omtrentlig brennvidde for et objektiv i 35 mmformat, multipliserer du med 1,5.
FX-format (36×24)
bildesirkel
FX-format
DX-format (24×16)
bildesirkel
DX-format
d
A Bildefelt
Det valgte alternativet vises i informasjonsvisningen.
A Søkeren
DX-format-beskjæringen vises til høyre; området utenfor beskjæringen
kan ses i grått når Av er valgt for egendefinert innstilling a4 (AFpunktbelysning, 0 222).
DX-format
A Se også
Se side 63 for informasjon om tilgjengelige beskjæringer i film live view.
90
Bildefeltet kan stilles med alternativet Bildefelt på opptaksmenyen eller ved å trykke på
en kontroll og dreie på et kommandohjul.
❚❚ Bildefeltmenyen
1
Velg Bildefelt på opptaksmenyen.
Trykk på G for å vise menyene. Marker
Bildefelt på opptaksmenyen (0 214), og
trykk på 2.
G-knapp
2
Velg et alternativ.
Marker Automatisk DX-beskjæring eller
Velg bildefelt, og trykk på 2.
3
Juster innstillingene.
Velg et alternativ og trykk på J. Den valgte
beskjæringen vises i søkeren (0 90).
d
91
❚❚ Kamerakontroller
1
Tildel bildefeltvalg til en kamerakontroll.
Velg Velg bildefelt for en kamerakontroll i menyen egendefinerte innstillinger
(0 219). Valg av bildefelt kan tildeles Fn-knappen (egendefinert innstilling f2, Tildel
Fn-knappen, 0 242) eller knappen for dybdeskarphetskontroll (Egendefinert
innstilling f3, Tildel forhåndsvisn.knappen, 0 244).
2
Bruk den valgte kontrollen til å velge et bildeområde.
Bildefeltet kan velges ved å trykke på den valgte
knappen og dreie hovedkommandohjulet eller
underkommandohjulet til ønsket beskjæring vises
i søkeren (0 90).
Fn-knapp
d
Hovedkommandohjul
Det alternativet som er valgt for bildefelt i
øyeblikket kan kontrolleres ved å trykke på
knappen for å vise bildefeltet på kontrollpanelet, i
søkeren eller på informasjonsvisningen. FX-format
vises som "36 – 24" og DX-format som " 24 – 16".
D Auto DX-beskjæring
Den valgte kontrollen kan ikke brukes for å velge bildefelt når et DX-objektiv er montert og
Automatisk DX-beskjæring er på.
A Bildestørrelse
Bildestørrelsen varierer med valgt alternativ for bildefelt (0 95).
92
Bildekvalitet og -størrelse
Kombinasjonen av bildekvalitet og bildestørrelse bestemmer hvor mye plass hvert
fotografi tar opp på minnekortet. Større bilder med høyere kvalitet kan skrives ut i større
størrelser men krever også mer minne, hvilket innebærer at færre slike bilder kan lagres
på minnekortet (0 335).
Bildekvalitet
Velg filformat og komprimeringsforhold (bildekvalitet).
Alternativ
Filtype
NEF (RAW)
NEF
JPEG fine
JPEG normal
JPEG basic
JPEG
Beskrivelse
Rådata fra bildebrikken lagres direkte på minnekortet. Innstillinger som
hvitbalanse og kontrast kan justeres etter opptak.
Tar JPEG-bilder med et komprimeringsforhold på omtrent 1 : 4 (fin
bildekvalitet). *
Tar JPEG-bilder med et komprimeringsforhold på omtrent 1 : 8 (normal
bildekvalitet). *
Tar JPEG-bilder med et komprimeringsforhold på omtrent 1 : 16 (fin
bildekvalitet). *
NEF (RAW) +
To bilder blir tatt: et NEF (RAW)-bilde og et JPEG-bilde med fin bildekvalitet.
JPEG fine
NEF (RAW) + NEF/ To bilder blir tatt: et NEF (RAW)-bilde og et JPEG-bilde med normal
JPEG normal JPEG bildekvalitet.
NEF (RAW) +
To bilder blir tatt: et NEF (RAW)-bilde og et JPEG-bilde med grunnleggende
JPEG basic
bildekvalitet.
* Størrelsesprioritet valgt for JPEG-komprimering.
d
Bildekvaliteten kan angis ved å trykke på X (T)-knappen og dreie
hovedkommandohjulet til ønsket innstilling vises i kontrollpanelet.
X (T)-knapp
Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
A Opptaksmenyen
Bildekvalitet kan også justeres med alternativet Bildekvalitet i
opptaksmenyen (0 214).
93
De følgende alternativene er tilgjengelige i opptaksmenyen. Trykk på G-knappen for å
vise menyene, marker ønsket alternativ, og trykk på 2.
❚❚ JPEG-komprimering
Velg kompresjonstype for JPEG-bilder.
Alternativ
Beskrivelse
O Størrelsesprioritet Bildene komprimeres for å oppnå en relativt lik filstørrelse.
P Optimal kvalitet
Optimal bildekvalitet. Filstørrelsen varierer med motivet på bildet.
❚❚ NEF (RAW)-opptak > Type
Velg komprimeringstypen for NEF (RAW)-bilder.
Alternativ
N
Komprimert
uten tap
O Komprimert
Beskrivelse
NEF-bilder komprimeres ved hjelp av en reversibel algoritme, som
reduserer filstørrelsen med omtrent 20–40 % uten påvirkning på
bildekvaliteten.
NEF-bilder komprimeres ved hjelp av en ikke-reversibel algoritme, som
reduserer filstørrelsen med omtrent 35–55 % nesten uten påvirkning på
bildekvaliteten.
❚❚ NEF (RAW)-opptak > NEF (RAW)-bitdybde
Velg en bitdybde for NEF (RAW)-bilder.
d
Alternativ
q 12-bits
r 14-bits
Beskrivelse
NEF (RAW)-bilder lagres med en bitdybde på 12 bits.
NEF (RAW)-bilder lagres med en bitdybde på 14 bits, noe som lager større
filer enn de med en bitdybde på 12 bits, men øker lagringen av fargedata.
A NEF (RAW)-bilder
NEF (RAW)-bilder kan vises på kameraet eller ved å bruke programvare som Capture NX 2
(ekstrautstyr); 0 298) eller ViewNX 2 (tilgjengelig på den medfølgende ViewNX 2- CDen). Vær klar
over at alternativet valgt for bildestørrelse ikke påvirker størrelsen på NEF (RAW)-bilder; når
bildene vises på en datamaskin har NEF (RAW)-bilder dimensjonene gitt for store (#-størrelse)
bilder på tabellen på side 95. JPEG-kopier av NEF (RAW)-bilder kan skapes ved hjelp av alternativet
NEF (RAW)-prosessering i retusjeringsmenyen (0 271).
A NEF + JPEG
Når bilder som tas med innstillingene NEF (RAW) + JPEG vises på kameraet med bare ett
minnekort satt inn, vises kun JPEG-bildet. Hvis begge kopiene blir lagret på samme minnekort,
slettes begge kopiene når bildet slettes. Hvis JPEG-kopien blir lagret på et annet minnekort ved
bruk av alternativet Funksjon for kortet i spor 2 > RAW Spor 1—JPEG Spor 2, slettes ikke NEF
(RAW)-bildet hvis JPEG-kopien slettes.
94
Bildestørrelse
Bildestørrelsen måles i piksler. Velg mellom # Stor, $ Medium, eller % Liten (vær
oppmerksom på at bildestørrelsen varierer, avhengig av alternativet som er valgt for
Bildefelt, 0 89):
Alternativ
Størrelse (piksler)
Utskriftstørrelse (cm)*
Stor
6 016 × 4 016
50,9 × 34,0
FX (36 × 24) 1.0×
Medium
4 512 × 3 008
38,2 × 25,5
(FX-format)
Liten
3 008 × 2 008
25,5 × 17,0
Stor
3 936 × 2 624
33,3 × 22,2
DX (24 × 16) 1.5×
Medium
2 944 × 1 968
24,9 × 16,7
(DX-format)
Liten
1 968 × 1 312
16,7 × 11,1
* Omtrentlig størrelse ved utskrift på 300 dpi. Utskriftstørrelsen i tommer er det samme som
bildestørrelsen i piksler delt med skriveroppløsningen i dots per inch (dpi, punkter per tomme;
1 tomme = cirka 2,54 cm).
Bildefelt
Bildestørrelsen kan angis ved å trykke på X (T)-knappen og dreie
underkommandohjulet til ønsket innstilling vises i kontrollpanelet.
X (T)-knapp
Underkommandohjul
Kontrollpanel
d
A Opptaksmenyen
Bildestørrelsen kan også justeres med alternativet Bildestørrelse i
opptaksmenyen (0 214).
95
Bruke to minnekort
Når to minnekort settes inn i kameraet, kan du bruke elementet Funksjon for kortet i
spor 2 i opptaksmenyen for å velge funksjonen for kortet i spor 2. Velg mellom Overfylt
(kortet i spor 2 brukes kun når kortet i spor 1 er fullt), Sikkerhetskopi (hvert bilde lagres
to ganger, én gang på kortet i spor 1 og igjen på kortet i spor 2), og RAW spor 1—JPEG
spor 2 (som for Sikkerhetskopi, bortsett fra at NEF/RAW-kopiene av bilder tatt med
innstillingene NEF/RAW + JPEG kun lagres på kortet i spor 1 og JPEG-kopiene bare på
kortet i spor 2).
d
A "Sikkerhetskopi" og "RAW spor 1—JPEG spor 2"
Kameraet viser antall eksponeringer som gjenstår på kortet med minst minneplass. Lukkeren
deaktiveres når et av kortene er fullt.
A Filmopptak
Når to minnekort er satt inn i kameraet, kan sporet som brukes til å lagre filmer velges ved å bruke
alternativet Filminnstillinger > Plassering i opptaksmenyen (0 65).
96
NFokusering
Dette avsnittet beskriver de fokusfunksjonene som er tilgjengelige når bildene
komponeres i søkeren. Fokus kan justeres automatisk (se nedenfor) eller manuelt
(0 103). Du kan også velge fokuspunkter for automatisk eller manuell fokusering
(0 101), eller bruke fokuslås for å komponere fotografier på nytt etter fokusering (0 102).
Autofokus
For å bruke autofokus, dreier du fokusvelgeren til AF.
Fokusfunksjonsvelger
Autofokusfunksjon
Velg mellom følgende autofokusfunksjoner:
Modus
Beskrivelse
Automatisk valg av AF-funksjon: Kameraet velger automatisk enkeltbilde autofokus hvis motivet
AF-A
er stillestående eller kontinuerlig autofokus hvis motivet er i bevegelse.
Enkeltbilde-AF: For motiver som ikke beveger seg. Fokus låses når utløseren trykkes halvveis
AF-S ned. Ved standardinnstillingene kan lukkeren bare utløses når fokusindikatoren vises
(fokusprioritet; 0 221).
Kontinuerlig AF: For motiver i bevegelse. Kameraet fokuserer kontinuerlig mens utløseren
holdes halvveis inne; dersom motivet flytter på seg, vil kameraet starte følgefokus (0 100) for
AF-C å beregne endelig avstand til motivet, og justere fokuset etter behov. Ved
standardinnstillingene kan lukkeren utløses uansett om motivet er i fokus (utløserprioritet;
0 221).
N
A Følgefokus
I AF-C-funksjonen eller når kontinuerlig autofokus velges i AF-A-funksjonen, vil kameraet starte
følgefokus dersom motivet flytter seg mot eller vekk fra kameraet mens utløseren holdes halvveis
inne. Dette lar kameraet følge fokuset mens det forsøker å beregne hvor motivet vil være når
lukkeren utløses.
97
For å velge autofokusmodus, trykker du på AFknappen og dreier hovedkommandohjulet til
ønsket innstilling vises i søkeren og i
kontrollpanelet.
AFHovedkommandohjul
funksjonsknapp
AF-A
N
AF-S
AF-C
A Få gode resultater med Autofokus
Autofokus er ikke godt egnet til forholdene som er oppført nedenfor. Utløseren kan være
deaktivert hvis kameraet er ute av stand til å fokusere under disse forholdene, eller så kan
fokusindikatoren (I) vises og kameraet kan avgi et pip, noe som gjør at utløseren kan brukes selv
om motivet ikke er i fokus. Fokuser i disse tilfellene manuelt (0 103) eller bruk fokuslås (0 102) for
å fokusere på et annet motiv på samme avstand før du komponerer fotografiet på nytt.
Det er liten eller ingen kontrast
mellom motivet og
bakgrunnen.
Fokuspunktet inneholder
områder med sterkt
kontrasterende lysstyrke.
Eksempel: Motivet har samme
farge som bakgrunnen.
Eksempel: Halve motivet er i
skygge.
Fokuspunktet inneholder
motiver i forskjellige avstander
fra kameraet.
Gjenstander i bakgrunnen
virker større enn motivet.
Eksempel: Motivet er i et bur.
Motivet domineres av jevne,
geometriske mønstre.
Eksempel: Persienner eller en
vindusrad på en skyskraper.
Eksempel: Det er en bygning i
bildefeltet bak hovedmotivet.
Motivet inneholder mange fine
detaljer.
Eksempel: En blomstereng eller
andre motiver som er små
eller mangler variasjon i
lysstyrke.
A Se også
For informasjon om bruk av fokusprioritet i kontinuerlig AF, se egendefinert innstilling a1 (Valg
av AF-C-prioritet, 0 221). For informasjon om bruk av utløserprioritet i enkeltbilde-AF, se
egendefinert innstilling a2 (Valg av AF-S-prioritet, 0 221). Se side 51 for informasjon om
tilgjengelige autofokusalternativer i live view eller under filmopptak.
98
AF-søkefeltfunksjon
Velg hvordan fokuspunktet for autofokus skal velges.
• Enkeltpunkt AF: Velg fokuspunktet som beskrevet på side 101; kameraet fokuserer bare
på motivet i det valgte fokuspunktet. Brukes til stasjonære motiver.
• Dynamisk AF-område: Velg fokuspunkt som beskrevet på side 101. I fokusfunksjonene AF-A
og AF-C fokuserer kameraet basert på informasjon fra omgivende fokuspunkter hvis
motivet flytter seg fra det valgte punktet en kort stund. Antall fokuspunkter varierer
med funksjonen som er valgt:
- 9-punkts dynamisk AF-område: Velg dette alternativet når du har tid til å komponere før
du tar fotografiet, eller når du fotograferer motiver med forutsigbare bevegelser
(f.eks. løpere eller racerbiler på en racerbane).
- 21-punkts dynamisk AF-område: Velg dette alternativet når du skal fotografere motiver
som beveger seg uforutsigbart (f.eks. spillere på en fotballbane).
- 39-punkts dynamisk AF-område: Velg dette alternativet når du skal fotografere motiver i
rask bevegelse, og som er vanskelig å komponere i søkeren (f.eks. fugler).
• 3D følgefokus: Velg fokuspunkt som beskrevet på side 101. I fokusfunksjonen AF-A og AF-C
følger kameraet motiver som forlater det valgte fokuspunktet og velger nye
fokuspunkter etter behov. Brukes når du skal komponere bilder med motiver som
beveger seg uforutsigbart fra side til side (f.eks. tennisspillere). Hvis motivet går ut av
søkeren, tar du fingeren fra utløseren og komponerer fotografiet på nytt med motivet
i det valgte fokuspunktet.
N
• Automatisk valg av AF-søkefelt: Kameraet registrerer motivet
automatisk og velger fokuspunkt. Hvis et objektiv av type G, E,
eller D brukes (0 287), kan kameraet skille menneskelige
motiver fra bakgrunnen for forbedret motivpåvisning. De aktive
fokuspunktene blir kort merket etter at kameraet har fokusert; i
funksjonen AF-C eller når kontinuerlig autofokus er valgt i
funksjonen AF-A, forblir hovedfokuspunktet merket etter at de
andre fokuspunktene har blitt slått av.
99
For å velge AF søkefeltfunksjonen, trykker du
på AF-funksjonsknappen og dreier
underkommandohjulet til ønsket innstilling
vises i søkeren eller i kontrollpanelet.
AF-funksjonsknapp
Underkommandohjul
Kontrollpanel
N
Søker
A 3D følgefokus
Når du trykker utløseren halvveis ned, lagres fargene i området rundt fokuspunket i kameraet.
Som følge av dette gir kanskje ikke 3D følgefokus ønskede resultater med motiver som har
samme farge som bakgrunnen, eller som utgjør en svært liten del av bildefeltet.
A AF-søkefeltfunksjon
AF-søkefeltfunksjonen vises i kontrollpanelet og i søkeren.
AF søkefeltfunksjon
Kontrollpanel
Søker
AF søkefeltfunksjon
Enkeltpunkt AF
39-punkts dynamisk
AF-område *
9-punkts dynamisk
AF-område *
3D følgefokus
21-punkts dynamisk
AF-område *
Automatisk valg av
AF-søkefelt
Kontrollpanel
Søker
* Kun aktive fokuspunkter vises i søkeren. Resterende fokuspunkter bidrar med informasjon som hjelper
fokusfunksjonen.
A Manuell fokusering
Enkeltpunkt-AF velges automatisk når du bruker manuell fokusering.
A Se også
For informasjon om justering av hvor lenge kameraet venter før det fokuserer på nytt når et motiv
flytter seg foran kameraet, se egendefinert innstilling a3 (Følgefokus med Lock-on, 0 222). Se
side 52 for informasjon om tilgjengelige autofokusalternativer i live view eller under filmopptak.
100
Velge fokuspunkt
Kameraet tilbyr et valg mellom 39 fokuspunkter som kan brukes for å komponere bilder
med hovedmotivet plassert nesten hvor som helst i bildefeltet.
1
Drei fokusvelgerlåsen til ●.
Multivelgeren kan nå brukes til å velge
fokuspunktet.
Fokusvelgerlås
2
Velg fokuspunktet.
Bruk multivelgeren til å velge fokuspunktet i
søkeren mens lysmålerne er på. Trykk på J for å
velge det midtre fokuspunktet.
Fokusvelgerlåsen kan dreies til låst (L) posisjon etter
valget for å forhindre at det valgte fokuspunktet
endres når multivelgeren trykkes inn.
N
A Automatisk valg av AF-søkefelt
Fokuspunktet for automatisk valg av AF-søkefelt velges automatisk; valg av manuelle
fokuspunkter er ikke tilgjengelig.
A Se også
For informasjon om hvordan du velger når fokuspunktet er tent, se egendefinert innstilling a4
(AF-punktbelysning, 0 222). For informasjon om å innstille valg av fokuspunkt til "overlapping",
se egendefinert innstilling a5 (Overlapping av fokuspunkt, 0 222). For informasjon om valg av
antall fokuspunkter som kan velges med multivelgeren, se egendefinert innstilling a6 (Antall
fokuspunkter, 0 223). For informasjon om å endre J-knappens rolle, se egendefinert innstilling
f1, OK-knapp (opptaksmodus); 0 241.
101
Fokuslås
Fokuslås kan brukes for å endre komposisjonen etter fokusering, og på den måten gjøre
det mulig å fokusere på et motiv som ikke er i fokuspunktet i den endelige
komposisjonen. Dersom kameraet ikke kan fokusere ved hjelp av autofokus (0 98), kan
fokuslås også brukes til å komponere bildet på nytt etter å ha fokusert på et annet motiv
med samme avstand som det opprinnelige motivet. Fokuslås er mest effektivt når et
annet alternativ enn automatisk valg av AF-søkefelt er valgt som AF søkefeltfunksjon
(0 99).
1
Fokuser.
Plasser motivet i valgt fokuspunkt og trykk
utløseren halvveis ned for å starte fokuseringen.
Kontroller at fokusindikatoren (I) vises i søkeren.
2
Lås fokus.
Fokusfunksjon AF-A og AF-C: Med utløseren trykket
halvveis ned (q), trykker du på A AE-L/AF-L-knappen
(w) for å låse både fokus og eksponering (et AE-Likon vises i søkeren). Fokus forblir låst mens
A AE-L/AF-L-knappen er trykket ned, selv om du
senere løfter fingeren fra utløseren.
N
Fokusfunksjon AF-S: Fokus låses automatisk når
fokusindikatoren vises og forblir låst inntil du løfter
fingeren fra utløseren. Fokus kan også låses ved å
trykke på A AE-L/AF-L-knappen (se ovenfor).
3
Utløser
A AE-L/AF-L-knapp
Komponer fotografiet på nytt og ta deretter
bildet.
Fokus vil være låst mellom opptak dersom du
holder utløseren halvveis nede (AF-S) eller holder
A AE-L/AF-L-knappen nedtrykt, slik at flere
fotografier kan tas etter hverandre med samme
fokusinnstilling.
Du må ikke endre avstanden mellom kameraet og motivet så lenge fokuslåsen er aktiv.
Hvis motivet beveger seg, fokuserer du på nytt med den nye avstanden.
A Se også
Se egendefinert innstilling c1 (Utløser AE-L, 0 226) for informasjon om bruken av utløseren til å
låse eksponeringen, og egendefinert innstilling f4 (Tildel AE-L/AF-L-knappen, 0 244) for
informasjon om å velge den rollen som skal spilles av A AE-L/AF-L-knappen.
102
Manuell fokusering
Manuell fokusering kan brukes med objektiver som ikke støtter autofokus (ikke-AF
NIKKOR-objektiver) eller når autofokus ikke gir ønsket resultat (0 98).
• AF-S-objektiver: Still inn objektivets bryter for fokusfunksjon til M.
• AF-objektiver: Sett objektivets bryter for fokusfunksjon Fokusfunksjonsvelger
(hvis tilgjengelig) og kameraets fokusfunksjonsvelger
på M.
D AF-objektiver
Ikke bruk AF-objektiver med objektivets bryter for
fokusfunksjon satt til M og kameraets fokusfunksjonsvelger
satt til AF. Kameraet eller objektivet kan skades hvis du ikke
følger denne forholdsregelen.
• Objektiver med manuell fokusering: Still kameraets velger for fokusfunksjon på M.
For å fokusere manuelt vrir du objektivets
fokuseringsring til bildet som vises på den klare delen
av mattskiven i søkeren er i fokus. Du kan ta fotografier
når som helst, også når bildet ikke er i fokus.
❚❚ Den elektroniske avstandsmåleren
Hvis objektivet har største blenderåpning på f/5,6 eller
større, kan du bruke fokusindikatoren i søkeren til å
kontrollere om motivet i det valgte fokuspunktet er i
fokus (du kan velge fokuspunkt blant hvilket som helst av
de 39 punktene). Når du har plassert motivet i det valgte
fokuspunktet, trykker du utløseren halvveis ned og dreier
objektivets fokuseringsring til fokusindikatoren (I) vises. Legg merke til at når du tar
bilder av motiver som beskrevet på side 98, kan det hende at fokusindikatoren vises når
motivet ikke er i fokus. Kontroller at motivet er i fokus i søkeren før du tar bildet.
N
A
Fokusplanmerke
For å fastsette avstanden mellom motiv og kamera, kan du måle
fra fokusplanmerket (E) på kamerahuset. Avstanden mellom
objektivets monteringsflens og fokusplanet er 46,5 mm.
46,5 mm
Fokusplanmerke
103
N
104
SISO-følsomhet
"ISO-følsomhet" er det digitale motstykket til filmhastighet. Velg mellom innstillinger som
spenner fra en verdi på ISO 100 til en på ISO 6400 i trinn tilsvarende 1/3 EV. Innstillinger fra
omtrent 0,3 til 1 EV under ISO 100 og 0,3 til 2 EV over ISO 6400 er også tilgjengelig for
spesielle situasjoner. Autofunksjonen og motivprogrammene tilbyr også et AUTOalternativ, som gjør det mulig å stille inn ISO-følsomhet automatisk etter lysforholdene. Jo
høyere ISO-følsomhet, jo mindre lys trengs for en eksponering, slik at du kan bruke
kortere lukkertider eller mindre blenderåpninger.
ISO-følsomheten kan justeres ved å trykke
på W (S)-knappen og dreie
hovedkommandohjulet til ønsket
innstilling vises i kontrollpanelet eller
søkeren.
W (S)-knapp Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
Søker
S
105
A AUTO
Dersom funksjonsvelgeren stilles på P, S, A eller M etter at AUTO er valgt for ISO-følsomhet i en
annen funksjon, gjenopprettes den ISO-følsomheten som ble valgt sist med eksponeringskontroll
P, S, A eller M.
A Høy 0,3–Høy 2
Innstillingene Høy 0,3 til Høy 2 tilsvarer ISO-følsomhetene 0,3–2 EV over ISO 6400 (tilsvarende
ISO 8 000–25 600). Bilder du tar med disse innstillingene er mer utsatt for støy (lyse piksler vilkårlig
spredt i bildet, slør eller linjer).
A Lav 0,3–Lav 1
Innstillingene Lav 0,3 til Lav 1 tilsvarer ISO-følsomhetene 0,3–1 EV under ISO 100 (tilsvarende ISO
80–50). Brukes til store blenderåpninger når det er lyst. Kontrasten er litt høyere enn normalt; i de
fleste tilfeller anbefales ISO-følsomheter på ISO 100 eller mer.
A Opptaksmenyen
ISO-følsomheten kan også justeres med alternativet Knapp for
ISO-følsomhet i opptaksmenyen (0 214).
A Se også
For informasjon om valg av trinnstørrelse for ISO-følsomhet, se egendefinert innstilling b1
(Trinnverdi for ISO-følsomhet; 0 224). For informasjon om visning av ISO-følsomhet i
kontrollpanelet eller justering av ISO-følsomheten uten å bruke W (S)-knappen, se
egendefinert innstilling d3 (ISO-visning og -justering; 0 229). For informasjon om hvordan du
bruker alternativet Høy ISO-verdi i opptaksmenyen for å redusere støy ved høye ISO-verdier, se
side 218.
S
106
Automatisk ISOfølsomhetskontroll
(kun eksponeringskontroll P, S, A og M)
Hvis På er valgt for Knapp for ISO-følsomhet > Auto. ISO-følsomhetsktrl. I
opptaksmenyen, justeres ISO-følsomheten automatisk dersom optimal eksponering ikke
kan oppnås ved den verdien som du selv har valgt (ISO-følsomheten blir riktig justert når
blits brukes).
1
Velg Auto. ISO-følsomhetsktrl. for
Knapp for ISO-følsomhet i
opptaksmenyen.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Velg Knapp for ISO-følsomhet i
opptaksmenyen, marker Auto. ISOfølsomhetsktrl. og trykk på 2.
2
G-knapp
Velg På.
Marker På og trykk på J (dersom Av velges,
forblir ISO-følsomheten fast på verdien som du
selv har valgt).
3
Juster innstillingene.
Maksimumsverdien for automatisk ISOfølsomhet kan velges med Maksimal
følsomhet (minimumsverdien for automatisk
ISO-følsomhet settes automatisk til ISO 100.
Vær oppmerksom på at hvis den valgte verdien
for Maksimal følsomhet er lavere enn den verdien som i øyeblikket er valgt for
ISO-følsomhet, brukes den verdien som er valgt for Maksimal følsomhet). Med
eksponeringskontrollene P og A justeres følsomheten bare hvis undereksponering
ville bli resultatet med lukkertiden valgt for Lengste lukkertid (1/2 000–1 s eller
Auto; med eksponeringskontrollene S og M justeres følsomheten for optimal
eksponering ved de lukkertider som du selv velger). Dersom Auto (kun tilgjengelig
med CPU-objektiver; lik 1/30 s når et objektiv uten CPU brukes) er valgt, vil kameraet
velge lengste lukkertid basert på objektivets brennvidde (automatisk valg av
lukkertid kan finjusteres ved å markere Auto og trykke på 2; du kan for eksempel
velge kortere lukkertider enn de tider som vanligvis velges automatisk av kameraet
med teleobjektiver for å redusere uskarphet). Lengre lukkertider enn
minimumsverdien kan brukes hvis ikke optimal eksponering kan oppnås med den
ISO-følsomhetsverdien som er valgt for Maksimal følsomhet. Trykk på J for å
avslutte når innstillingene er ferdige.
S
107
Når På er valgt, viser søkeren og
kontrollpanelet ISO-AUTO. Når følsomheten
endres fra verdien som du selv har valgt,
blinker disse indikatorene og den endrede
verdien vises i søkeren.
Kontrollpanel
Søker
S
A Automatisk ISO-følsomhetskontroll
Støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) er mer vanlig ved høy følsomhet. Bruk
alternativet Høy ISO-verdi i opptaksmenyen for å redusere støy (se side 218). Når blits brukes,
ignoreres verdien valgt for Lengste lukkertid til fordel for valget som er satt i egendefinert
innstilling e1 (Blitssynk. lukkertid, 0 234). Vær oppmerksom på at ISO-følsomheten kan øke
automatisk når automatisk ISO-følsomhetskontroll brukes i kombinasjon med blitsfunksjoner på
lang lukkertid (tilgjengelig med den innebygde blitsen og de blitsene som er listet opp på side
293 (ekstrautstyr)). Dette kan forhindre at kameraet velger lange lukkertider.
A Slå automatisk ISO-følsomhetskontroll på eller av
Du kan slå automatisk ISO-følsomhetskontroll på eller av
ved å trykke på W (S)-knappen og dreie på
underkommandohjulet. ISO-AUTO vises når automatisk
ISO-følsomhetskontroll er på.
W (S)-knapp Underkommandohjul
108
ZEksponering
Lysmåling
(kun eksponeringskontroll P, S, A og M)
Velg hvordan kameraet skal beregne eksponeringen med eksponeringskontrollene P, S, A
og M (ved andre innstillinger velger kameraet lysmålingsmetoden automatisk).
Alternativ
Beskrivelse
Matrise: Gir naturlige resultater i de fleste situasjoner. Kameraet måler en stor del av
bildefeltet og setter eksponeringen i henhold til spredning av fargetoner, farger,
komposisjon og, med type G-, E- og D-objektiver (0 287), avstandsinformasjon (3D fargematrisemåling II; med andre CPU-objektiver bruker kameraet farge-matrisemåling II, som
a
ikke omfatter 3D-avstandsinsformasjon). Med objektiver uten CPU bruker kameraet
fargematrisemåling hvis brennvidden og største blenderåpning er spesifisert ved hjelp av
alternativet Info om objektiv uten CPU i oppsettsmenyen (0 173); ellers bruker
kameraet sentrumsdominert lysmåling.
Sentrumsdominert: Kameraet måler hele bildefeltet, men legger størst vekt på midtområdet
(dersom et CPU-objektiv er satt på, kan området velges ved å bruke egendefinert
Z
innstilling b4, Måleo. for sentr.dom. lysm., 0 226; dersom et objektiv uten CPU er satt
på, er området 12 mm i diameter). Klassisk måling for portretter; anbefales ved bruk av
filtre med en eksponeringsfaktor (filterfaktor) over 1×. *
Punkt: Kameraet måler en sirkel 4 mm i diameter (omtrent 1,5 % av bildefeltet). Sirkelen er
sentrert på det aktuelle fokuspunktet, og gjør det mulig å måle motiver utenfor senteret
b
(dersom objektiver uten CPU brukes, eller dersom automatisk valg av AF-søkefelt er
aktivert, vil kameraet måle det midtre fokuspunktet). Dette sikrer at motivet eksponeres
korrekt, selv om det er store lysforskjeller mellom for- og bakgrunn. *
* Angi objektivets brennvidde og største blenderåpning i menyen Info om objektiv uten CPU
(0 173) for forbedret presisjon med objektiver uten CPU.
Z
For å velge et lysmålingsalternativ, trykker
du på Z (Q)-knappen og vrir
hovedkommandohjulet til ønsket
innstilling vises i søkeren og på
kontrollpanelet.
A Se også
For informasjon om å sette separate
justeringer for optimal eksponering for hver
lysmålingsmetode, se egendefinert
innstilling b5 (Fininnstille optimal eksp.,
0 226).
Z (Q)-knapp Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
Søker
109
Eksponeringslås
Bruk eksponeringslås for å omkomponere bilder etter ha brukt sentrumsdominert
lysmåling og punktmåling for å måle eksponeringen. Vær oppmerksom på at
matrisemåling ikke vil gi det ønskede resultat.
1
Lås eksponeringen.
Utløser
Plasser motivet i det valgte fokuspunktet og trykk
utløseren halvveis ned. Trykk på A AE-L/AF-Lknappen med utløseren trykket halvveis ned og
motivet plassert i fokuspunktet for å låse fokus og
eksponering (bekreft at fokusindikatoren I vises i
søkeren dersom du bruker autofokus).
A AE-L/AF-L-knapp
AE-L-indikatoren vises i søkeren så lenge
eksponeringslåsen er aktiv.
2
Komponer bildet på nytt.
Komponer bildet på nytt og ta fotografiet mens du
holder A AE-L/AF-L-knappen nede.
Z
110
A Målt område
Med punktmåling låses eksponeringen på en verdi målt i en 4 mm sirkel midt i det valgte
fokuspunktet. Med sentrumsdominert lysmåling låses eksponeringen på en verdi målt i en 12 mm
sirkel midt i søkeren.
A Justere lukkertid og blenderåpning
Når eksponeringslåsen er aktiv, kan følgende innstillinger justeres uten å endre den målte
eksponeringsverdien:
Modus
P
S
A
Innstilling
Lukkertid og blenderåpning (fleksiprogram; 0 75)
Lukkertid
Blenderåpning
De nye verdiene kan bekreftes i søkeren og på kontrollpanelet. Merk at lysmåling ikke kan endres
mens eksponeringslåsen er aktiv.
A Se også
Hvis På er valgt for egendefinert innstilling c1 (Utløser AE-L, 0 226), låses eksponeringen når
utløseren trykkes halvveis ned. For informasjon om endring av A AE-L/AF-L-knappens rolle, se
egendefinert innstilling f4 (Tildel AE-L/AF-L-knappen, 0 244).
Z
111
Eksponeringskompensasjon
(kun eksponeringskontroll
P, S, A og M)
Eksponeringskompensasjon brukes til å endre eksponering fra den verdien som blir
foreslått av kameraet, slik at bildene blir lysere eller mørkere. Det er mest effektivt ved
bruk med sentrumsdominert eller punktmåling (0 109). Velg fra verdier mellom –5 EV
(undereksponering) og +5 EV (overeksponering) i trinn på 1/3 EV. Generelt sett gjør
positive verdier motivet lysere og negative verdier gjør det mørkere.
–1 EV
Ingen
eksponeringskompensasjon
Trykk på E-knappen og drei hovedkommandohjulet til ønsket
verdi vises i søkeren eller på kontrollpanelet for å velge en verdi for
eksponeringskompensasjon.
+1 EV
E-knapp
Hovedkommandohjul
±0 EV
(E-knappn trykket inn)
Z
–0,3 EV
+2,0 EV
Ved andre verdier enn ±0,0, vil 0 i midten av
eksponeringsindikatorene blinke (kun med eksponeringskontroll
P, S og A), og et E-ikon vises på kontrollpanelet og i søkeren når du
slipper E-knappen. Aktuell verdi for
eksponeringskompensasjonen kan bekreftes i
eksponeringsindikatoren ved å trykke på E-knappen.
Du kan gjenopprette normal eksponering ved å stille eksponeringskompensasjonen på
±0. Eksponeringskompensasjonen nullstilles ikke når kameraet slås av.
112
A Eksponeringskontroll M
Med eksponeringskontroll M påvirker eksponeringskompensasjon bare eksponeringsindikatoren;
lukkertid og blenderåpning endres ikke.
A Bruk av blits
Når blits brukes, påvirker eksponeringskompensasjonen både blinkstyrken og eksponeringen,
hvilket betyr at lysstyrken for både hovedmotivet og bakgrunnen påvirkes. Egendefinert
innstilling e4 (Eksponeringskomp. for blits, 0 240) kan brukes for å begrense
eksponeringskompensasjonens effekt til kun bakgrunnen.
A Se også
For informasjon om valg av størrelsen på trinnene som er tilgjengelige for
eksponeringskompensasjon, se egendefinert innstilling b2 (Ev-trinn for ekspon.ktrl., 0 224).
For informasjon om justering av eksponeringskompensasjon uten å trykke på E-knappen, se
egendefinert innstilling b3 (Enkel eksp.kompensasjon, 0 225). For informasjon om automatisk
varierende eksponering, blitsnivå, hvitbalanse eller Aktiv D-Lighting, se side 153.
Z
113
Z
114
rHvitbalanse
(kun eksponeringskontroll P, S, A og M)
Hvitbalansen sikrer at fargene forblir upåvirket av
fargen på lyskilden. Kameraet stiller inn hvitbalansen automatisk i andre innstillinger enn
med eksponeringskontroll P, S, A og M. Automatisk hvitbalanse anbefales for de fleste
lyskilder med eksponeringskontrollene P, S, A og M, men andre verdier kan velges om
nødvendig, avhengig av type lyskilde:
Alternativ
v Auto
Normal
Bevar varme farger
J Glødelampe
I Lysstoffrør
H
N
G
M
Fargetemp.*
3 500–
8 000 K
3 000 K
Natriumlamper
2 700 K
Varmt-hvitt lysstoffrør
Hvitt lysstoffrør
Kaldt-hvitt lysstoffrør
Dagslys-hvitt lysstoffrør
Dagslys lysstoffrør
3 000 K
3 700 K
4 200 K
5 000 K
6 500 K
Høytemp. kvikksølvlampe
7 200 K
Direkte sollys
Blits
Skyet
Skygge
5 200 K
5 400 K
6 000 K
8 000 K
2 500–
10 000 K
K Velg fargetemperatur
Beskrivelse
Hvitbalansen justeres automatisk. For best resultat,
bruk G-, E- eller D-objektiver. Hvis innebygd eller
ekstern blits avfyres, justeres resultatet for blits.
Bruk under glødelampebelysning.
Bruk med:
• Natriumlampebelysning (brukes ved
sportsstevner).
• Varmt-hvitt lysstoffrørbelysning.
• Hvitt lysstoffrørbelysning.
• Kaldt-hvitt lysstoffrørbelysning.
• Dagslys-hvitt lysstoffrørbelysning.
• Dagslys lysstoffrørbelysning.
• Lyskilder med høy fargetemperatur (f.eks.
kvikksølvdamplamper).
Bruk med motiver i direkte sollys.
Bruk med innebygd eller ekstern blits.
Bruk i dagslys i overskyet vær.
Bruk i dagslys med motiver i skyggen.
Velg fargetemperatur fra listen med verdier (0 120).
Bruk motivet, lyskilden eller et eksisterende fotografi
som referanse for hvitbalansen (0 121).
* Alle verdier er omtrentlige og gjenspeiler ikke finjustering (hvis egnet).
L Manuell forhåndsinnstilling
Hvitbalansen angis ved å
trykke på L (U)-knappen
og dreie
hovedkommandohjulet til
ønsket innstilling vises i
kontrollpanelet.
r
—
L (U)-knapp
Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
115
A Opptaksmenyen
Hvitbalansen kan også justeres med alternativet Hvitbalanse på
opptaksmenyen (0 214), som også kan brukes til å finjustere
hvitbalansen (0 117) eller måle en verdi for forhåndsinnstilling av
hvitbalansen (0 121). Alternativet Auto på menyen Hvitbalanse gjør
det mulig å velge Normal eller Bevar varme farger, som bevarer de
varme fargene hos glødelampebelysning, mens alternativet
I Lysstoffrør kan brukes til å velge lyskilden fra lyspæretypene.
A Studio blitsbelysning
Det kan være at automatisk hvitbalanse ikke gir ønsket resultat med store studioblitser. Bruk
forhåndsinnstilt hvitbalanse eller still hvitbalansen på Blits og bruk finjustering for å justere
hvitbalansen.
A Fargetemperatur
Den oppfattede fargen til en lyskilde varierer med tilskueren og andre forhold. Fargetemperatur
er et objektivt mål av en lyskildes farge og defineres med referanse til temperaturen som et motiv
må varmes opp til for å utstråle lys i samme bølgelengder. Mens lyskilder med en fargetemperatur
i nærheten av 5 000–5 500 K virker hvite, vil lyskilder med en lavere fargetemperatur, slik som
glødelamper, virke litt gule eller røde. Lyskilder med en høyere fargetemperatur virker svakt
blålig. Kameraets hvitbalansealternativer er tilpasset følgende fargetemperaturer:
• I (Natriumlamper): 2 700 K
• I (Direkte sollys): 5 200 K
• J (Glødelampe)/
• N (Blits): 5 400 K
I (Varmt-hvitt lysstoffrør.): 3 000 K
• G (Skyet): 6 000 K
• I (Hvitt lysstoffrør): 3 700 K
• I (Dagslys lysstoffrør): 6 500 K
• I (Kaldt-hvitt lysstoffrør): 4 200 K
• I (Høytemp. kvikksølvlampe): 7 200 K
• I (Dagslys-hvitt lysstoffrør): 5 000 K
• M (Skygge): 8 000 K
A Se også
Når Alternativ hvitbalanse er valgt for egendefinert innstilling e6 (Auto. altern. eksp. innstilt,
0 241), vil kameraet lage flere bilder hver gang lukkeren utløses. Hvitbalansen varieres ved hvert
bilde, og "alternerer" verdien som i øyeblikket er valgt for hvitbalansen (0 156).
r
116
Finjustering av hvitbalanse
Hvitbalansen kan "finjusteres" for å kompensere for variasjoner i lyskildens farge, eller for
å innføre en bevisst fargenyanse i et bilde. Hvitbalansen finjusteres ved hjelp av
alternativet Hvitbalanse på opptaksmenyen eller ved å trykke på L (U)-knappen og
dreie på underkommandohjulet.
❚❚ Hvitbalansemenyen
1
Velg et alternativ for hvitbalanse på
opptaksmenyen.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Velg Hvitbalanse på opptaksmenyen, marker
deretter et hvitbalansealternativ og trykk på 2.
Hvis et annet alternativ enn Auto, Lysstoffrør, G-knapp
Velg fargetemperatur, eller Manuell
forhåndsinnstilling velges, gå videre til trinn 2. Hvis Auto, Lysstoffrør eller Velg
fargetemperatur velges, markerer du den ønskede innstillingen, og trykker på 2.
For mer informasjon om finjustering av forhåndsinnstilt hvitbalanse, se side 125.
2
Finjustering av hvitbalanse.
Bruk multivelgeren til å finjustere
hvitbalansen. Hvitbalansen kan finjusteres på
den gul (A)–blå (B) aksen og den grønne
(G)–magenta (M) aksen. Den horisontale (gulblå) aksen tilsvarer fargetemperaturen, der
hvert trinn tilsvarer omtrent 5 mired. Den
vertikale (grønn-magenta) aksen har liknende
virkning på de tilsvarende
fargekompensasjonsfiltrene (CC).
Koordinater
Justering
r
Grønn (G)
Øk grønt
Blå (B)
Øk magenta
Gul (A)
Magenta (M)
Øk blått
Øk gult
117
3
Trykk på J.
Trykk på J for å lagre innstillingene og gå tilbake
til opptaksmenyen. Det vises en stjerne ("E") på
kontrollpanelet når finjusteringen er aktiv.
❚❚ L (U)-knapp
Ved andre innstillinger enn K (Velg
fargetemperatur) og L (Manuell
forhåndsinnstilling), kan L (U)-knappen brukes
for å finjustere hvitbalansen på den gul (A)–blå (B)
aksen (0 117; for å finjustere hvitbalansen når K eller
L er valgt, bruker du opptaksmenyen som
L (U)-knapp Underkommandohjul
beskrevet på side 117). Seks innstillinger i begge
retninger er tilgjengelige; hvert trinn tilsvarer omtrent
5 mired (0 119). Trykk på L (U)-knappen og drei
på underkommandohjulet til ønsket verdi vises i
kontrollpanelet. Drei underkommandohjulet mot
Kontrollpanel
venstre for å øke mengden gult (A). Drei
underkommandohjulet mot høyre for å øke mengden
blått (B). Det vises en stjerne ("E") i kontrollpanelet
ved andre innstillinger enn 0.
r
118
A Finjustering av hvitbalanse
Fargene på finjusteringsaksene er relative, ikke absolutte. Ved for eksempel å bevege markøren
mot B (blå) når en "varm" innstilling som J (Glødelampe) er valgt for hvitbalanse, blir
fotografiene litt "kaldere", men de vil ikke bli virkelig blå.
A Finjustering av fargetemperatur
Når Velg fargetemperatur er valgt, kan du se på
fargetemperaturen mens hvitbalansen finjusteres.
A "Mired"
Enhver endring i fargetemperatur gir en større fargeforskjell ved lave fargetemperaturer enn ved
høyere fargetemperaturer. En endring på for eksempel 1 000 K gir en mye større fargeendring ved
3 000 K enn ved 6 000 K. Mired, som måles ved å multiplisere den inverse fargetemperaturen med
106, er et mål på fargetemperatur som tar slike variasjoner med i beregningen, og er derfor den
enheten som brukes i fargetemperaturkompensasjonsfiltre. F. eks:
• 4 000K–3 000 K (en forskjell på 1 000 K) = 83 mired
• 7 000 K–6 000 K (en forskjell på 1 000 K) = 24 mired
r
119
Velge en fargetemperatur
Når K (Velg fargetemperatur) er valgt for hvitbalanse,
kan fargetemperaturen velges ved å trykke på L (U)knappen og dreie på underkommandohjulet.
Fargetemperaturen vises på kontrollpanelet.
L (U)-knapp Underkommandohjul
Kontrollpanel
r
D Velge fargetemperatur
Vær oppmerksom på at ønsket resultat ikke oppnås ved blits- eller lysstoffrørbelysning. Velg
N (Blits) eller I (Lysstoffrør) for disse lyskildene. Ved andre lyskilder tar du et prøvebilde for å
finne ut om valgt verdi er egnet.
A Hvitbalansemenyen
Fargetemperaturen kan også velges i hvitbalansemenyen.
Merk at fargetemperaturen valgt med L (U)-knappen og
underkommandohjulet erstatter verdien valgt i
hvitbalansemenyen.
120
Manuell forhåndsinnstilling
Manuell forhåndsinnstilling brukes for å registrere og hente tilbake egendefinerte
hvitbalanseinnstillinger for opptak i blandet belysning eller for å kompensere for lyskilder
med sterkt fargeskjær. Kameraet kan lagre opp til fire verdier for forhåndsinnstilt
hvitbalanse i forvalgene d-1 til d-4. Det finnes to metoder å forhåndsinnstille hvitbalansen
på:
Metode
Direkte måling
Bruke et fotografi
Beskrivelse
Et nøytralt grått eller hvitt motiv plasseres under den belysningen som
skal brukes i det endelige fotografiet og hvitbalansen måles av kameraet
(0 121).
Hvitbalansen kopieres fra et fotografi på minnekortet (0 124).
❚❚ Måle en verdi for hvitbalansen
1
Belys et referansemotiv.
Plasser et nøytralt grått eller hvitt motiv under den belysningen som skal brukes i
det endelige fotografiet. I studioomgivelser kan et standard grått panel brukes som
referansemotiv. Vær oppmerksom på at eksponeringen automatisk økes med 1 EV
når hvitbalansen måles; med eksponeringskontroll M, justerer du eksponeringen
slik at eksponeringsindikatoren viser ±0 (0 78).
2
Still hvitbalansen til L (Manuell forhåndsinnstilling).
Trykk på L (U)-knappen og drei på hovedkommandohjulet til L vises på
kontrollpanelet.
r
L (U)-knapp
Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
A Måle forhåndsinnstilt hvitbalanse
Forhåndsinnstilt manuell hvitbalanse kan ikke måles under live view (0 49, 57), når du tar opp et
HDR-fotografi (0 139) eller med multieksponering (0 160), eller når Ta opp film er valgt under
egendefinert innstilling g4 (Tildel utløseren, 0 248).
121
3
Velg en forhåndsinnstilling.
Trykk på L (U)-knappen og drei underkommandohjulet til ønsket
forhåndsinnstilling for hvitbalanse (d-1 til d-4) vises på kontrollpanelet.
L (U)-knapp
4
Underkommandohjul
Kontrollpanel
Velg direkte målemetode.
Slipp opp L (U)-knappen et øyeblikk og trykk så på
knappen igjen til L-ikonet på kontrollpanelet begynner
å blinke. En blinkende D vil også vises i søkeren.
Displayene blinker i omtrent seks sekunder.
Kontrollpanel
Søker
5
Mål hvitbalansen.
Før indikatorene stopper å blinke, må du komponere
referansemotivet slik at det fyller søkeren og trykke
utløseren helt ned. Kameraet vil måle en verdi for
hvitbalansen og lagre den i forvalget valgt i trinn 3. Det blir ikke tatt noe fotografi;
hvitbalansen kan måles nøyaktig selv om kameraet ikke er i fokus.
r
A Beskyttede forvalg
Dersom det gjeldende forvalget er beskyttet, vil (0 127), 3 blinke på kontrollpanelet og i
søkeren hvis du forsøker å måle en ny verdi.
122
6
Kontroller resultatet.
Hvis kameraet kunne måle en verdi for hvitbalansen,
blinker C i kontrollpanelet i omtrent seks sekunder,
mens søkeren viser en blinkende a.
Kontrollpanel
Søker
Hvis belysningen er for mørk eller for lys, kan det være at
kameraet ikke klarer å måle hvitbalansen. En blinkende
b a vises på kontrollpanelet og i søkeren i omtrent seks
sekunder. Trykk utløseren halvveis ned for å gå tilbake til
trinn 5, og mål hvitbalansen igjen.
Kontrollpanel
Søker
r
D Direkte målemetode
Hvis det ikke utføres noen handling mens displayene blinker, avsluttes den direkte målemetoden
på den tiden som er valgt for egendefinert innstilling c2 (Tidsbryter for ber.stilling, 0 227).
A Velge en forhåndsinnstilling
Ved å velge Manuell forhåndsinnstilling for alternativet Hvitbalanse
på opptaksmenyen, vises dialogboksen til høyre; marker et forvalg, og
trykk på J. Hvis det ikke finnes noen verdi for det valgte forvalget i
øyeblikket, settes hvitbalansen til 5 200 K, det samme som Direkte
sollys.
123
❚❚ Kopiere hvitbalansen fra et fotografi
Følg trinnene nedenfor for å kopiere en hvitbalanseverdi fra et eksisterende fotografi til
en valgt forhåndsinnstilling.
1
Velg L (Manuell forhåndsinnstilling)
for Hvitbalanse i opptaksmenyen.
Trykk på G-knappen og velg Hvitbalanse på
opptaksmenyen. Marker Manuell
forhåndsinnstilling og trykk på 2.
G-knapp
2
Velg plassering.
Marker det ønskede forvalget (d-1 til d-4), og
trykk på W (S).
W (S)-knapp
3
Velg Velg bilde.
Marker Velg bilde og trykk på 2.
4
Marker et kildebilde.
Marker kildebildet.
r
5
Trykk på J.
Trykk på J for å kopiere hvitbalanseverdien
for det markerte fotografiet til det valgte
forvalget. Hvis det markerte fotografiet har en
kommentar (0 253), vil kommentaren bli
kopiert til kommentaren for det valgte
forvalget.
124
A Velge et kildebilde
Hvis du vil vise bildet, som ble markert i trinn 4, på full
skjerm, trykker du på X (T)-knappen og holder den
nede.
X (T)-knapp
For å vise bilder på andre plasseringer, hold nede Dknappen og trykk på 1. Dialogboksen vist til høyre vises;
velg ønsket kort og mappe (0 178).
D-knapp
A
Velge en forhåndsinnstilt hvitbalanse
Trykk på 1 for å markere gjeldende hvitbalanseforvalg
(d-1–d-4), og trykk på 2 for å velge et annet forvalg.
A Finjustering av forhåndsinnstilt hvitbalanse
Det valgte forvalget kan finjusteres ved å velge
Finjuster og justere hvitbalansen som beskrevet på
side 117.
r
125
❚❚ Legge inn en kommentar
Følg fremgangsmåten nedenfor for å legge inn en beskrivelse på opp til trettiseks tegn
for en valgt forhåndsinnstilt hvitbalanse.
1
Velg L (Manuell forhåndsinnstilling).
Marker Manuell forhåndsinnstilling på
hvitbalansemenyen, og trykk på 2.
2
Velg en forhåndsinnstilling.
Marker ønsket forvalg, og trykk på W (S).
W (S)-knapp
3
Velg Rediger kommentar.
Marker Rediger kommentar og trykk på 2.
4
Rediger kommentaren.
Rediger kommentaren som beskrevet på side
135.
r
126
❚❚ Beskytte en forhåndsinnstilt hvitbalanse
Følg fremgangsmåten nedenfor for å beskytte det valgte hvitbalanse-forvalget.
Beskyttede forvalg kan ikke modifiseres og alternativene Finjuster og Rediger
kommentar kan ikke brukes.
1
Velg L (Manuell forhåndsinnstilling).
Marker Manuell forhåndsinnstilling på
hvitbalansemenyen, og trykk på 2.
2
Velg en forhåndsinnstilling.
Marker ønsket forvalg, og trykk på W (S).
W (S)-knapp
3
Velg Beskytt.
Marker Beskytt og trykk på 2.
4
Velg På.
Marker På, og trykk på J for å beskytte det
valgte hvitbalanseforvalget. For å fjerne
beskyttelsen, velger du Av.
r
127
r
128
JBildeforbedring
Picture Controls
(kun eksponeringskontroll P, S, A og M)
Nikons unike Picture Control-system gjør det mulig å dele bildebehandlingsinnstillinger,
inklusive oppskarping, kontrast, lysstyrke, metning og nyanse, med kompatible enheter
og programmer.
Velge en Picture Control
Kameraet har flere forskjellige forhåndsinnstilte Picture Controls. Med
eksponeringskontrollene P, S, A og M kan du velge en Picture Control i samsvar med
motivet eller scenetypen (i andre modi velger kameraet automatisk en Picture Control).
Alternativ
Q Standard
R
S
T
e
f
1
Beskrivelse
Standardbehandling for balanserte resultater. Anbefales for de fleste situasjoner.
Minimal behandling for naturlige resultater. Velg denne Picture Control til
Nøytral
fotografier som senere skal behandles eller retusjeres betydelig.
Bildene bearbeides for å oppnå en virkning som et fargesterkt trykk. Velges til
Friske farger
fotografier der det legges vekt på primærfargene.
Monokrom
Ta monokrome fotografier.
Portrett
Behandle portretter for å oppnå naturlig hudtekstur og en avrundet virkning.
Landskap
Gir levende landskaper og bybilder.
Trykk på c (b).
En liste over Picture Controls vises.
c (b)-knapp
2
J
Velg en Picture Control.
Marker ønsket Picture Control og trykk på J.
129
A Egendefinerte Picture Controls
Egendefinerte Picture Controls lages ved å endre eksisterende Picture Controls med alternativet
Bruke Picture Control i opptaksmenyen (0 134). Egendefinerte Picture Controls kan lagres på et
minnekort for å deles med andre kameraer av samme modell og med kompatibel programvare
(0 136).
A Picture Control-indikatoren
Gjeldende Picture Control vises på informasjonsdisplayet når Rknappen trykkes inn.
Picture Controlindikator
A Opptaksmenyen
Picture Controls kan også velges med alternativet Still inn Picture
Control i opptaksmenyen (0 214).
J
130
Endre Picture Controls
Eksisterende forhåndsinnstilte eller egendefinerte Picture Controls (0 134) kan endres
for å passe til scenen eller brukerens kreative hensikt. Velg en balansert kombinasjon av
innstillinger med Hurtigjustering, eller foreta justering av individuelle innstillinger
manuelt.
1
Velg en Picture Control.
Marker ønsket Picture Control i Picture Controllisten (0 129), og trykk på 2.
2
Juster innstillingene.
Trykk på 1 eller 3 for å markere ønsket innstilling
(0 132), og trykk på 4 eller 2 for å velge en verdi.
Gjenta dette trinnet til alle innstillingene er justert,
eller velg Hurtigjustering for å velge en
forhåndsinnstilt kombinasjon av innstillinger.
Standardinnstillingene kan gjenopprettes ved å trykke på O (Q)-knappen.
3
Trykk på J.
J
A Tilpasninger av opprinnelige Picture Controls
Picture Controls som er blitt endret fra standardinnstillingene
vises med en stjerne ("E").
131
❚❚ Picture Control-innstillinger
Alternativ
Manuelle justeringer
(alle Picture Controls)
Beskrivelse
Velg alternativer mellom –2 og +2 for å redusere eller forsterke effekten av den
valgte Picture Control (vær oppmerksom på at dette nullstiller alle manuelle
Hurtigjustering
justeringer). Hvis du for eksempel velger positive verdier for Friske farger blir
fargene på bildene livligere. Ikke tilgjengelig med Nøytral og Monokrom
Picture Controls.
Bestemmer konturskarpheten. Velg A for å justere oppskarpingen automatisk i
Oppskarping samsvar med scenetype, eller velg verdier mellom 0 (ingen oppskarping) og 9
(desto høyere verdi, jo større oppskarping).
Velg A for å justere kontrasten automatisk i samsvar med scenetype, eller velg
verdier mellom –3 og +3 (velg lavere verdier for å forhindre at høylysområder i
Kontrast
portretter tatt i direkte sollys virker "utvasket", og høyere verdier for å bevare
detaljer i tåkete landskap og andre motiver med liten kontrast).
Velg –1 for å redusere lysstyrken, +1 for å øke lysstyrken. Påvirker ikke
Lysstyrke
eksponeringen.
Manuelle justeringer
(bare ikke-monokrom)
Manuelle justeringer
(bare monokrom)
Metning
Bestemmer fargenes metning og friskhet. Velg A for å tilpasse metningen
automatisk til motivet, eller velg en verdi mellom –3 og +3 (lavere verdier
reduserer metningen, høyere verdier øker den).
Nyanse
Velg negative verdier (ned til –3) for å gjøre det røde mer purpur, det blå mer
grønt og det grønne mer gult, og velg positive verdier (opp til +3) for å gjøre det
røde mer oransje, det grønne mer blått og det blå mer purpur.
Filtereffekter
Simulerer effekten av fargefilter på monokrome fotografier. Velg mellom
Off (Av), gul, oransje, rød og grønn (0 133).
Toning
Velg fargenyansen som brukes i monokrome fotografier mellom B&W (Svart/
hvitt), Sepia, Cyanotype (Blåkopi), Red (Rød), Yellow (Gul), Green (Grønn),
Blue Green (Blågrønn), Blue (Blå), Purple Blue (Purpurblå) og Red Purple
(Purpurrød) (0 133).
J
D "A" (Auto)
Resultater for automatisk oppskarping, kontrast og metning varierer med eksponering og
motivets plassering i bildefeltet. For best resultat, bruk et G-, E- eller D-objektiv.
A Egendefinerte Picture Controls
Alternativene som er tilgjengelige med egendefinerte Picture Controls er de samme som de
alternativer egendefinert Picture Control er basert på.
132
A Picture Control-rutenettet
Hvis du trykker på W (S)-knappen i trinn 2 på side 131, vises et Picture
Control-rutenett. Det viser kontrast og metning for den valgte Picture
Control i forhold til andre Picture Controls (bare kontrast vises når
Monokrom er valgt). Slipp opp W (S)-knappen for å gå tilbake til
Picture Control-menyen.
Ikonene for Picture Controls som bruker automatisk kontrast og metning
vises i grønt i Picture Control-rutenettet, og linjer vises parallelt med
aksene på rutenettet.
A Forrige innstillinger
Linjen under verdivisningen i innstillingsmenyen for Picture Controls
viser den forrige verdien for innstillingen. Bruk dette som referanse når
du justerer innstillingene.
A Filtereffekter (kun Monokrom)
Alternativene i denne menyen simulerer effekten av fargefiltre på monokrome fotografier.
Følgende filtereffekter er tilgjengelige:
Y
O
R
G
Alternativ
Beskrivelse
Gul
Øker kontrasten. Kan brukes til å tone ned himmelens lysstyrke i landskapsbilder.
Oransje
Oransje gir mer kontrast enn gult, rødt mer kontrast enn oransje.
Rød
Grønn Gjør hudtoner mykere. Kan brukes til portretter.
Merk at virkningen som oppnås med Filtereffekter er mer uttalt enn den som oppnås med
glassfiltre på objektivet.
A Toning (bare Monokrom)
Hvis du trykker på 3 når Toning er valgt, vises alternativene for metning.
Trykk på 4 eller 2 for å justere metningen. Metningskontroll er ikke
tilgjengelig når B&W (svart-hvitt) er valgt.
J
133
Lage egendefinerte Picture Controls
Picture Controls som leveres med kameraet kan tilpasses og lagres som egendefinerte
Picture Controls.
1
Velg Bruke Picture Control i
opptaksmenyen.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Bruke Picture Control i
opptaksmenyen, og trykk på 2.
G-knapp
2
Velg Lagre/redigere.
Marker Lagre/redigere og trykk på 2.
3
Velg en Picture Control.
Marker en eksisterende Picture Control og
trykk på 2, eller trykk på J for å gå videre til
trinn 5 og lagre en kopi av den markerte
Picture Control uten endringer.
4
Rediger valgt Picture Control.
Se side 132 for mer informasjon. For å avbryte
eventuelle endringer og begynne på nytt med
standardinnstillingene, trykker du på O (Q)knappen. Trykk på J når innstillingene er
fullført.
J
5
Velg plassering.
Velg en plassering for den egendefinerte
Picture Control (C-1 til C-9) og trykk på 2.
134
6
Navngi Picture Control.
Dialogboksen for å skrive inn tekst vist til høyre
Tastaturfelt
vises. Nye Picture Controls gis navn automatisk
ved at et tosifret tall legges til navnet på den
Navnefelt
eksisterende Picture Control; gå videre til trinn
7 hvis du vil bruke standardnavnet. For å flytte
markøren inn i navnefeltet, hold W (S)-knappen nede og trykk på 4 eller 2. For
å legge inn en ny bokstav ved gjeldende markørposisjon, bruk multivelgeren til å
markere ønsket tegn i tastaturfeltet og trykk på J. For å slette tegnet ved gjeldende
markørposisjon, trykk på O (Q)-knappen.
Egendefinerte Picture Control-navn kan bestå av opp til 19 tegn. Eventuelle tegn
etter 19 tegn slettes.
7
Trykk på X (T).
Trykk på X (T)-knappen for å lagre
endringene og avslutte. Den nye Picture
Control vises på listen over Picture Controls.
X (T)-knapp
A Bruke Picture Control > Gi nytt navn
Egendefinerte Picture Controls kan når som helst gis nytt
navn ved hjelp av alternativet Gi nytt navn i menyen
Bruke Picture Control.
J
A Bruke Picture Control > Slett
Alternativet Slett i menyen Bruke Picture Control kan
brukes til å slette valgte egendefinerte Picture Controls
når de ikke lenger behøves.
A Ikon for opprinnelig Picture Control
Ikonet for den originale forhåndsinnstilte Picture Control,
som den egendefinerte Picture Control er basert på, vises
i øvre høyre hjørne på redigeringsdisplayet.
Ikon for opprinnelig Picture Control
135
Dele egendefinerte Picture Controls
Egendefinerte Picture Controls som er opprettet med Picture Control-verktøyet i
ViewNX 2 eller annen programvare, som Capture NX 2 (ekstrautstyr), kan kopieres til et
minnekort og lastes inn i kameraet. Også egendefinerte Picture Controls som er opprettet
med kameraet kan kopieres til minnekortet og brukes i andre D610-kameraer og
-programvare, og deretter slettes når de ikke lenger behøves.
For å kopiere egendefinerte Picture Controls til eller fra
minnekortet, eller for å slette egendefinerte Picture
Controls fra minnekortet, marker Laste/lagre i menyen
Bruke Picture Control og trykk på 2. Følgende
alternativer vises:
• Kopier til kamera: Kopier egendefinerte Picture Controls
fra minnekortet til egendefinerte Picture Controls C-1
til C-9 på kameraet og gi dem ønsket navn.
• Slett fra kort: Slett valgte egendefinerte Picture Controls
fra minnekortet. Dialogboksen til høyre vises før en
egendefinert Picture Control slettes; marker Ja og trykk
på J for å slette den valgte Picture Control.
• Kopier til kort: Kopier en egendefinert Picture Control
(C-1 til C-9) fra kameraet til ønsket sted (1 til 99) på
minnekortet.
J
A Lagre egendefinerte Picture Controls
Opp til 99 egendefinerte Picture Controls kan lagres på minnekortet til enhver tid. Minnekortet
kan bare brukes til å lagre brukeropprettede egendefinerte Picture Controls. De forvalgte Picture
Controls som leveres med kameraet (0 129) kan ikke kopieres til minnekortet, gis nytt navn eller
slettes.
Alternativene i menyen Bruke Picture Control gjelder bare for minnekortet i spor 1.
Egendefinerte Picture Controls kan ikke slettes fra eller kopieres til eller fra kortet i spor 2.
136
Bevare detaljer i høylys og skygger
Aktiv D-Lighting
(kun eksponeringskontroll P, S, A og M)
Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i høylys og skygger, og lager fotografier med naturlig
kontrast. Brukes til scener med høy kontrast, for eksempel ved fotografering av sterkt
belyste utendørsscener, gjennom en dør eller et vindu, eller når man tar bilder av
skyggelagte motiver på en solskinnsdag. Det er mest effektivt når det brukes med
matrisemåling (0 109).
Aktiv D-Lighting av
Aktiv D-Lighting: Y Auto
J
D "Aktiv D-Lighting" kontra "D-Lighting"
Alternativet Aktiv D-Lighting i opptaksmenyen justerer eksponeringen før opptak for å
optimalisere det dynamiske området, mens alternativet D-Lighting i retusjeringsmenyen
optimaliserer det dynamiske området på bilder etter opptak.
137
Bruke Aktiv D-Lighting:
1
Velg Aktiv D-Lighting på
opptaksmenyen.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Aktiv D-Lighting på opptaksmenyen,
og trykk på 2.
G-knapp
2
Velg et alternativ.
Marker ønsket alternativ og trykk på J. Hvis
Y Auto velges, vil kameraet automatisk
justere Aktiv D-Lighting etter
opptaksforholdene (med
eksponeringskontroll M er imidlertid Y Auto
det samme som Q Normal).
J
D Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting kan ikke brukes med filmer. Støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller
linjer) kan oppstå på fotografier som er tatt med Aktiv D-Lighting. Ujevne skygger kan være
synlige med noen motiver. Aktiv D-Lighting kan ikke brukes ved ISO-følsomheter på Høy 0,3 eller
høyere.
A Se også
Når Alt. eksponering med ADL er valgt for egendefinert innstilling e6 (Auto. altern. eksp.
innstilt, 0 241), vil kameraet variere Aktiv D-Lighting i en opptaksserie (0 158). For informasjon
om bruk av Fn-knappen og hovedkommandohjulet for å velge et Aktiv D-Lighting-alternativ, se
side 242.
138
High Dynamic Range (HDR)
High Dynamic Range (HDR) brukes med høykontrastsmotiver og bevarer detaljer i høylys
og skygger ved å kombinere to bilder tatt med forskjellig eksponering. HDR er mest
effektiv når den brukes med matrisemåling (0 109; med andre målemetoder og et
objektiv uten CPU tilsvarer en eksponeringsdifferanse på Auto omtrent 2 EV). Funksjonen
kan ikke brukes til å ta opp NEF (RAW)-bilder. Filmopptak (0 57), blitsbelysning,
alternative eksponeringer (0 153), multieksponering (0 160) og tidsforkortet
fotografering (0 168) kan ikke brukes når HDR er aktiv og lukkertiden A er ikke
tilgjengelig.
+
Første eksponering (mørkere)
1
Andre eksponering (lysere)
Kombinert HDR-bilde
Velg HDR (High Dynamic Range).
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Fremhev HDR (High Dynamic Range) på
opptaksmenyen og trykk på 2.
G-knapp
J
139
2
Velg funksjon.
Marker HDR-innstilling og trykk på 2.
Marker et av alternativene nedenfor, og trykk
på J.
• For å ta en serie HDR-fotografier, velg 6 På
(serie). HDR-opptak fortsetter til du
velger Av for HDR-innstilling.
• For å ta ett HDR-fotografi, velg På
(enkeltbilde). Normalt opptak fortsetter automatisk når du har tatt et enkelt
HDR-fotografi.
• For å avslutte uten å lage flere HDR-bilder, velg Av.
k-ikonet vises i kontrollpanelet når På (serie) eller På
(enkeltbilde) er valgt.
3
Velg eksponeringsdifferansen.
For å velge differansen i eksponering mellom
de to opptakene, markerer du
Eksponeringsdifferanse og trykker på 2.
J
140
Alternativene til høyre vises. Marker et
alternativ, og trykk på J. Velg høyere verdier
for høykontrastmotiver, men vær
oppmerksom på at resultatet kanskje ikke blir
som ønsket hvis du velger en høyere verdi enn
nødvendig. Hvis du velger Auto, vil kameraet
automatisk justere eksponeringen for å passe motivet.
4
Velg utjevningsgraden.
For å velge hvor mye grensene mellom de to
bildene skal utjevnes, marker Utjevning og
trykk på 2.
Alternativene til høyre vises. Marker et
alternativ, og trykk på J. Høyere verdier gir et
jevnere kombinert bilde. Ujevne skygger kan
være synlige med noen motiver.
5
Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.
Kameraet tar to eksponeringer når utløseren trykkes helt ned.
l k vises i kontrollpanelet og l u i søkeren mens
bildene kombineres. Du kan ikke ta et nytt bilde før opptaket
er ferdig. Uansett hvilket alternativ som er valgt for
utløserfunksjon, tas bare ett bilde hver gang utløseren trykkes
ned.
Kontrollpanel
Søker
Dersom På (serie) er valgt, vil HDR kun skru seg av når Av
velges for HDR-innstilling; hvis På (enkeltbilde) er valgt, skrur HDR seg av
automatisk etter at ett bilde er tatt. k-ikonet forsvinner fra skjermen når HDRopptaket slutter.
J
D Komponere HDR-bilder
Kantene på bildet vil beskjæres. Det kan være at ønsket resultat ikke oppnås hvis kameraet eller
motivet beveger seg under opptaket. Bruk av stativ anbefales. Avhengig av motivet kan det vises
skygger rundt lyse motiver eller lysreflekser rundt mørke motiver. Denne effekten kan reduseres
ved å justere mengden utjevning.
A Fotografering med intervallutløser
Hvis På (serie) er valgt for HDR-innstilling før opptak med intervallutløseren begynner, vil
kameraet fortsette å ta HDR-fotografier med valgt intervall (hvis På (enkeltbilde) er valgt, vil
opptaket med intervallutløser avsluttes etter at et enkelt bilde er tatt).
141
J
142
lBlitsfotografering
Bruke den innebygde blitsen
Den innebygde blitsen har et ledetall (GN) på 12 (m, ISO 100, 20 °C) og dekker en
bildevinkel for et 24 mm objektiv, eller et 16 mm objektiv i DX-format. Blitsen kan ikke
bare brukes når den naturlige belysningen er utilstrekkelig, men også til å fylle inn
skygger og motiver i motlys eller for å legge til et lys i motivets øyne.
❚❚ Bruke den innebygde blitsen: innstilling i, k, p, n, o, s og w
1
2
Velg en blitsfunksjon (0 144).
Ta bilder.
Blitsen spretter opp ved behov når utløseren trykkes
halvveis ned, og den avfyres når et bilde tas. Hvis
ikke blitsen spretter opp automatisk, MÅ DU IKKE forsøke
å trekke den opp for hånd. Blitsen kan skades hvis du
ikke følger denne forholdsregelen.
❚❚ Bruke den innebygde blitsen: Eksponeringskontroll P, S, A og M samt innstilling 0
1
Hev blitsen.
Trykk på M (Y)-knappen for å heve blitsen.
2
Velg en blitsfunksjon (kun
eksponeringskontroll P, S, A og M; 0 144).
3
Ta bilder.
M (Y)-knapp
Blitsen avfyres hver gang et bilde tas.
l
A Lysmåling
Velg matrise- eller sentrumsdominert lysmåling for å aktivere i-TTL balansert utfyllingsblits for
digitale speilreflekskameraer. Standard i-TTL blits for digitale speilreflekskameraer aktiveres
automatisk når punktmåling velges.
143
Blitsfunksjon
Tilgjengelige blitsfunksjoner varierer med valgt opptaksfunksjon:
o
i, k, p, n, s, w
j
0
Auto
Auto + synkronisering på
lang lukkertid + reduksjon
av rød øyerefleks
Auto + reduksjon av rød
øyerefleks
Auto + synkronisering på
lang lukkertid
j
Av
Utfyllingsblits
Av
S, M
P, A
Utfyllingsblits
Utfyllingsblits
Reduksjon av rød øyerefleks
Reduksjon av rød øyerefleks
Synkronisering på lang lukkertid + reduksjon av
rød øyerefleks
Synkronisering mot bakre gardin
Synkronisering på lang lukkertid
Bakre lukkergardin + synkronisering på lang
lukkertid *
* S vises når innstillingen er fullført.
For å velge en blitsfunksjon, trykker du på M (Y)-knappen og vrir hovedkommandohjulet
til ønsket innstilling vises på kontrollpanelet.
l
M (Y)-knapp
Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
A Senke den innebygde blitsen
For å spare strøm når blitsen ikke er i bruk, kan du trykke den forsiktig
nedover til den går i lås med et klikk.
144
A Standard blitsfunksjoner
Kameraets standard blitsfunksjoner vises nedenfor.
Modus
Standard
Modus
i, k, p, n, w
Auto
o
s
Auto + reduksjon av rød
øyerefleks
0, P, S, A, M
Standard
Auto + synkronisering på
lang lukkertid
Utfyllingsblits
A Blitsfunksjoner
De blitsfunksjonene som er listet opp på forrige side kan kombinere en eller flere av følgende
innstillinger, som vist med ikonet for blitsfunksjon:
• AUTO (automatisk blits): Når belysningen er dårlig, eller motivet er i motlys, spretter blitsen opp
automatisk når utløseren trykkes halvveis ned og avfyres når det er nødvendig.
• Y (reduksjon av rød øyerefleks): Brukes til portretter. Lampen for reduksjon av rød øyerefleks lyser
før blitsen avfyres og reduserer "røde øyne".
• j (av): Blitsen avfyres ikke uansett lysforhold eller om motivet er i motlys.
• SLOW (synkronisering på lang lukkertid): Lukkertiden blir automatisk lenger for å fange inn
bakgrunnslys om natten eller i svakt lys. Brukes for å få med bakgrunnsbelysningen i portretter.
• REAR (synkronisering mot bakre gardin): Blitsen avfyres rett før lukkeren lukkes, noe som skaper
bølger av lys bak lyskilder i bevegelse (nedenfor til høyre). Hvis ikke dette ikonet vises, avfyres
blitsen straks lukkeren er helt åpen (blitssynkronisering på fremre lukkergardin); den effekten
dette gir med bevegelige lyskilder er vist nedenfor til venstre).
Synkronisering på fremre lukkergardin
Synkronisering mot bakre gardin
D Den innebygde blitsen
Bruk med objektiver med en brennvidde i FX-format på 24–300 mm (16–300 mm i DX-format;
0 288). Fjern objektivets solblender for å unngå skygger. Korteste avstand mellom blits og motiv
er 0,6 m. Blitsen kan ikke brukes i nærområdet med zoomobjektiver som har makroinnstilling.
i-TTL blitsstyring kan brukes ved ISO-følsomheter mellom 100 og 6400. Ved høyere verdier enn
6400 kan det hende at ønsket resultat ikke kan oppnås på noen avstander eller med noen
blenderåpninger.
Hvis blitsen avfyres i kontinuerlig utløserfunksjon (0 83), tas bare ett bilde hver gang utløseren
trykkes ned.
l
Utløseren kan bli deaktivert et øyeblikk for å beskytte blitsen etter at den har vært brukt til flere
etterfølgende skudd. Blitsen kan brukes på nytt etter en kort pause.
145
A Tilgjengelige lukkertider med den innebygde blitsen
Følgende lukkertider er tilgjengelige med den innebygde blitsen.
Innstilling
i, P *, A *, k, p, s, w
n, 0
o
Lukkertid
1/200–1/60
s
1/200–1/125 s
1/200–1 s
Modus
S*
M*
Lukkertid
s
1/200–30 s, A
1/200–30
* Lukkertider opp til 1/4 000 s er tilgjengelig med de eksterne blitsene SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 og SB-600
(ekstrautstyr) når 1/250 s (Automatisk FP) eller 1/200 s (Automatisk FP) er valgt for egendefinert
innstilling e1 (Blitssynk. lukkertid, 0 234). Når 1/250 s (Automatisk FP) er valgt, er lukkertider så korte
som 1/250 s tilgjengelige med den innebygde blitsen.
A Blitsstyringsfunksjon
Kameraet støtter følgende i-TTL blitsstyringsfunksjoner:
• i-TTL balansert utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer: Blitsen sender ut serier med nesten
usynlige forhåndsblink (til kontroll av belysningen) rett før hovedblinket. Forhåndsblink
reflektert fra motiver i alle områder av bildefeltet registreres av en 2 016-piksel RGB-sensor og
analyseres sammen med avstandsinformasjonen fra matrisemålingssystemet for å justere
blitseffekten for en naturlig balanse mellom hovedmotivet og den omgivende
bakgrunnsbelysningen. Hvis objektiv av type G, E eller D brukes, inkluderes
avstandsinformasjon når blitskraften beregnes. Beregningsnøyaktigheten kan økes for ikkeCPU-objektiver ved å oppgi objektivdata (brennvidde og største blenderåpning; se 0 172).
Ikke tilgjengelig når punktmåling benyttes.
• Standard i-TTL blits for digitale speilreflekskameraer: Blitskraften justeres for å få belysningen i
bildefeltet til standardnivå; bakgrunnslysstyrken tas ikke med i beregningen. Anbefales for
bilder der hovedmotivet er vektlagt på bekostning av bakgrunnsdetaljer, eller når
eksponeringskompensasjon brukes. Standard i-TTL blits for digitale speilreflekskameraer
aktiveres automatisk når punktmåling velges.
Blitsstyringsfunksjonen for den innebygde blitsen kan velges med egendefinert innstilling e3
(Blitsktrl. for innebygd blits, 0 236). Informasjonsvisningen viser blitsstyringen for den
innebygde blitsen slik:
Blitssynkronisering
l
i-TTL
—
Manuell
—
Repeterende blits
—
Styring for hovedblits
146
Automatisk FP (0 234)
A Blenderåpning, følsomhet og blitsrekkevidde
Blitsens rekkevidde varierer med følsomhet (ISO-ekvivalens) og blenderåpning.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
200
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
Blenderåpning ved ISO-ekvivalens på
400
800
1600
3200
2,8
4
5,6
8
4
5,6
8
11
5,6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
Rekkevidde
m
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
Den innebygde blitsen har en minimumsavstand på 0,6 m.
Med eksponeringskontroll P er største blenderåpning (minimum f-tall) begrenset i henhold til
ISO-følsomheten, som vist nedenfor:
100
2,8
200
3,5
Største blenderåpning ved ISO-ekvivalens på:
400
800
1600
4
5
5,6
3200
7,1
6400
8
Hvis objektivets største blenderåpning er mindre enn angitt ovenfor, vil den maksimale verdien
for blenderåpningen være objektivets største blenderåpning.
A Se også
Se side 149 for informasjon om låsing av blitsverdien (FV-lås) for et målt motiv før bildet
omkomponeres.
For informasjon om automatisk FP-høyhastighetssynkronisering og valg av korteste
blitssynkronisert lukkertid, se egendefinert innstilling e1 (Blitssynk. lukkertid, 0 234). For
informasjon om å velge den lengste lukkertiden som er tilgjengelig ved bruk av blits, se
egendefinert innstilling e2 (Lukkertid for blits, 0 235). For informasjon om blitsstyring og bruk
av den innebygde blitsen som styringsenhet, se egendefinert innstilling e3 (Blitsktrl. for
innebygd blits, 0 236).
Se side 292 for informasjon om bruk av eksterne blitser (ekstrautstyr).
l
147
Blitskompensasjon
(kun eksponeringskontroll P, S, A og M)
Blitskompensasjon brukes for å endre blitseffekten fra –3 EV til +1 EV i trinn på 1/3 EV, noe
som endrer lysstyrken til hovedmotivet i forhold til bakgrunnen. Blitskraften kan økes for
å få hovedmotivet til å virke lysere, eller reduseres for å forhindre uønskede høylysomrder
eller reflekser.
Trykk på M (Y)-knappen, og drei på
underkommandohjulet til ønsket verdi vises på
kontrollpanelet. Generelt sett gjør positive verdier
motivet lysere og negative verdier gjør det mørkere.
M (Y)-knapp
Underkommandohjul
Ved andre verdier enn ±0,0, vises et Y-ikon på
kontrollpanelet og i søkeren når du slipper opp M (Y)knappen. Gjeldende verdi for blitskompensasjonen kan
bekreftes ved å trykke på M (Y)-knappen.
Normal blitseffekt kan gjenopprettes ved å stille
blitskompensasjonen på ±0,0. Blitskompensasjonen
nullstilles ikke når kameraet slås av.
±0 EV
(M (Y)-knappen nedtrykket)
–0,3 EV
+1,0 EV
l
A Eksterne blitser (ekstrautstyr)
Blitskompensasjon er også tilgjengelig med blitser (ekstrautstyr) som støtter Nikon Creative
Lighting System (CLS). SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 og SB-600 tillater også at
blitskompensasjon stilles inn med kontrollene på blitsen; verdien valgt med blitsen føyes til
verdien som velges av kameraet.
A Se også
For informasjon om valg av størrelsen på trinnene som er tilgjengelige for blitskompensasjon, se
egendefinert innstilling b2 (Ev-trinn for ekspon.ktrl., 0 224). For informasjon om å velge
hvordan blits- og eksponeringskompensasjon kan kombineres, se egendefinert innstilling e4
(Eksponeringskomp. for blits, 0 240). For informasjon om automatisk varierende blitsnivå i en
opptaksserie, se side 153.
148
FV-lås
FV-låsen brukes til å låse blitskraften, slik at fotografier kan omkomponeres uten å endre
blitsnivået, og for å sikre at blitseffekten passer motivet, selv om motivet ikke er midt i
bildefeltet. Blitseffekten justeres automatisk i forhold til eventuelle endringer i ISOfølsomhet og blenderåpning.
Følg trinnene nedenfor for å bruke FV-lås:
1
Tildel FV-lås til Fn-knappen.
Velg FV-lås for egendefinert innstilling f2 (Tildel
Fn-knappen, 0 242).
2
Hev blitsen.
Med eksponeringskontroll P, S, A og M samt
innstilling 0 kan blitsen heves ved at du trykker på
M (Y)-knappen. Med innstillingene i, k, p, n, o,
s og w spretter blitsen opp automatisk ved behov.
M (Y)-knapp
3
Fokuser.
Plasser motivet midt i bildet og trykk utløseren
halvveis inn for å fokusere.
4
Lås blitsnivået.
Etter å ha kontrollert at blitsens klarsignal (M) vises i
søkeren, trykker du på Fn-knappen. Blitsen vil avgi
et forhåndsblink for å bestemme passende
blitsnivå. Blitskraften låses på dette nivået og FVlåsikonet (e) vises i søkeren.
l
Fn-knapp
149
5
Komponer bildet på nytt.
6
Ta bildet.
Trykk utløseren helt ned for å ta bildet. Om ønskelig kan du ta flere bilder uten å
frigjøre FV-låsen.
7
Frigjør FV-låsen.
Trykk på Fn-knappen for å frigjøre FV-låsen. Bekreft at FV-låsens ikon (e) ikke lenger
vises i søkeren.
D Bruke FV-låsen med den innebygde blitsen
FV-låsen er bare tilgjengelig med den innebygde blitsen når TTL er valgt i egendefinert innstilling
e3 (Blitsktrl. for innebygd blits, 0 236).
A Bruke FV-lås med eksterne blitsenheter
FV-lås er også tilgjengelig for ekstra blitsenheter i TTL og (der dette støttes) kontrollfunksjonene
AA eller A forhåndsblits i skjermbildet. Legg merke til at når innstillingen for styringsenhet velges
under egendefinert innstilling e3 (Blitsktrl. for innebygd blits, 0 236), må du stille inn
blitsstyringen for hovedenheten, eller for minst én fjernstyrt gruppe til TTL eller AA.
A Lysmåling
l Måleområdene
for FV-lås ved bruk av ekstern blitsenhet er som følger:
Blits
Separat blitsenhet
Bruk med andre blitsenheter
(Avansert trådløs belysning)
Blitsfunksjon
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (hovedblits)
Målt område
5 mm sirkel i midten av bildefeltet
Området målt av blitslysmåleren
Hele bildefeltet
Området målt av blitslysmåleren
A Se også
For informasjon om bruk av knappen for dybdeskarphetskontroll eller A AE-L/AF-L-knappen for FVlås, se egendefinert innstilling f3 (Tildel forhåndsvisn.knappen, 0 244) eller egendefinert
innstilling f4 (Tildel AE-L/AF-L-knappen, 0 244).
150
tAndre opptaksalternativer
Nullstilling med to knapper:
Gjenopprette standardinnstillinger
Kamerainnstillingene nedenfor kan gjenopprettes til
standardverdiene ved å holde W (S)- og E-knappene
nede samtidig i mer enn to sekunder (disse knappene er
merket med et grønt punkt). Kontrollpanelet blir slått av
et øyeblikk mens innstillingene nullstilles.
E-knapp
W (S)-knapp
Alternativ
Bildekvalitet
Bildestørrelse
Hvitbalanse
Finjustering
HDR (High Dynamic Range)
Knapp for ISO-følsomhet
ISO-følsomhet
Auto og motivprogrammer
P, S, A, M
Auto. ISO-følsomhetsktrl.
Opptak med intervallutløser
Autofokus (søker)
Autofokusfunksjon
AF søkefeltfunksjon
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, P, S, A, M
Standard
JPEG normal
Stor
Auto > Normal
A-B: 0, G-M: 0
Av 1
0
93
95
115
117
139
AUTO
100
Av
Av 2
107
164
AF-A
97
Enkeltpunkt AF
39-punkts dynamisk
AF-område
Automatisk valg av AF-søkefelt
99
105
t
151
Alternativ
Autofokus (live view/film)
Autofokusfunksjon
AF søkefeltfunksjon
m, r, w, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Fokuspunkt 3
Lysmåling
AE-lås holde
Alternative eksponeringer
Picture Control-innstillinger 4
Blitskompensasjon
Eksponeringskompensasjon
Utløserforsinkelse
Blitsfunksjon
i, k, p, n, w
s
o
0, P, S, A, M
FV-lås
Multieksponering
Fleksiprogram
+ NEF (RAW)
Standard
0
AF-S
51
Bredt AF-område
Normalt AF-område
Ansiktsprioritert AF
Sentrum
Matrise
Av
Av
Uendret
Av
Av
Av
Auto
Auto + reduksjon av rød
øyerefleks
Auto + synkronisering på lang
lukkertid
Utfyllingsblits
Av
Av 5
Av
Av
52
101
109
102, 110
153
129
148
112
231
144
149
160
75
242
1 Eksponeringsdifferanse og utjevning nullstilles ikke.
2 Hvis opptak med intervallutløser pågår, vil opptaket avsluttes. Starttid, opptaksintervall og antall intervaller og
bilder nullstilles ikke.
3 Fokuspunkt vises ikke hvis auto automatisk valg av AF-søkefelt er valgt for AF-søkefeltfunksjon.
4 Bare gjeldende Picture Control.
5 Hvis multieksponering pågår i øyeblikket, avsluttes opptaket og multieksponering lages av de eksponeringene
som er tatt frem til dette punkt. Økning og antall bilder nullstilles ikke.
t
152
Alternative eksponeringer
(kun eksponeringskontroll
P, S, A og M)
Alternative eksponeringer varierer eksponering, blitsnivå, Aktiv D-Lighting (ADL) eller
hvitbalansen litt for hvert bilde og "varierer" aktuell verdi. Velges i situasjoner der det er
vanskelig å stille inn eksponering, blitsnivå (kun i-TTL og, der dette støttes, blenderstyrt
blitsautomatikk; se sidene 146, 236 og 294), hvitbalanse eller Aktiv D-Lighting; og der det
ikke er tid til å kontrollere resultatene og justere innstillingene etter hvert bilde, eller for å
eksperimentere med ulike innstillinger for samme motiv.
❚❚ Alternative eksponeringer og alternative blitseksponeringer
For å variere eksponerings- og/eller blitsnivået over en serie bilder:
1
Velg alternative blitseksponeringer eller
alternative eksponeringer for
egendefinert innstilling e6 (Auto. altern.
eksp. innstilt) i menyen for
egendefinerte innstillinger.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
G-knapp
Velg egendefinert innstilling e6 (Auto. altern.
eksp. innstilt) i menyen for egendefinerte
innstillinger, marker et alternativ og trykk på
J. Velg AE og blits for å variere både
eksponering og blitsnivå, Bare AE for å kun
variere eksponeringen eller Bare blits for å kun
variere blitsnivået.
2
Velg antall bilder.
Trykk på D-knappen, og drei hovedkommandohjulet for å velge antall bilder som
skal tas i sekvensen for alternative eksponeringer og i hvilken rekkefølge de skal tas.
Antall bilder
Fremdriftsindikator
for alternative
innstillinger
D-knapp
Ant. bilder
Hovedkommandohjul
Fremdriftsindikator for
alternative innstillinger
Kontrollpanel
t
Rekkefølge for alternative eksponeringer
Normaleksponering, undereksponering,
overeksponering
Normaleksponering, overeksponering
Normaleksponering, undereksponering
D vises i søkeren (se til høyre);
kontrollpanelet vil vise M.
153
3
Velg en økning for alternative eksponeringer.
Trykk på D-knappen og drei på underkommandohjulet for å velge økningen for
alternative eksponeringer.
Alternative
eksponeringsøkninger
D-knapp
Underkommandohjul
Kontrollpanel
A Se også
For informasjon om valg av økningens størrelse, se egendefinert innstilling b2 (EV-trinn
for ekspon.ktrl., 0 224). For informasjon om valg av rekkefølgen som alternative
eksponeringer blir utført i, se egendefinert innstilling e7 (Rekkef. for alter. eksp., 0 241).
4
Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.
Kameraet vil variere eksponeringen og/eller blitsnivået bilde
for bilde i henhold til det valgte programmet for alternative
eksponeringer. Endringer i eksponeringen blir lagt til de som
tas med eksponeringskompensasjon (0 112). Dette gjør det mulig å oppnå
eksponeringskompensasjonsverdier over 5 EV.
En fremdriftsindikator vises på kontrollpanelet mens alternative eksponeringer er
aktivt. Et segment forsvinner fra indikatoren etter hvert bilde: y-segmentet når det
umodifiserte bildet er tatt, z-segmentet når bildet med negativ økning er tatt og
x-segmentet når bildet med positiv økning er tatt.
t
Eksponering endret
med: 0 EV (y)
Eksponering endret
med: –1 EV (z)
Eksponering endret
med: +1 EV (x)
For å avbryte alternative eksponeringer, trykker du på D-knappen og dreier
hovedkommandohjulet til fremdriftsindikatoren for alternative innstillinger og M ikke
lenger vises.
154
A Alternative eksponeringer og alternative blitseksponeringer
Når du fotograferer med kontinuerlig lav hastighet, kontinuerlig høy hastighet og Qc (lyddempet
kontinuerlig) pauses opptaket etter at antallet bilder, som er spesifisert i programmet for
alternative eksponeringer, er tatt. Opptaket vil fortsette neste gang utløseren trykkes ned.
Hvis minnekortet blir fylt opp før sekvensen har blitt tatt, kan opptaket fortsettes fra neste bilde i
sekvensen etter at minnekortet har blitt byttet ut, eller at bilder har blitt slettet for å gi plass på
minnekortet. Hvis kameraet slås av før alle bildene i sekvensen er tatt, fortsetter de alternative
eksponeringene fra neste bilde i sekvensen når kameraet slås på.
A Alternative eksponeringer
Kameraet endrer eksponering ved å variere lukkertid og blenderåpning (eksponeringskontroll P),
blenderåpning (eksponeringskontroll S) eller lukkertid (eksponeringskontroll A og M). Hvis På
velges for Knapp for ISO-følsomhet > Auto. ISO-følsomhetsktrl. (0 107) med
eksponeringskontroll P, S og A, varierer kameraet automatisk ISO-følsomheten for optimal
eksponering når grensene for kameraets eksponeringssystem overskrides; med
eksponeringskontroll M vil kameraet først bruke automatisk ISO-følsomhetskontrollen for å få
eksponering så nær som mulig det optimale og så variere denne eksponeringen ved å variere
lukkertiden.
t
155
❚❚ Alternativ hvitbalanse
Kameraet lager flere kopier av hvert fotografi, hvert med en forskjellig hvitbalanse. For
mer informasjon om hvitbalanse, se side 115.
1
Velg alternativ hvitbalanse.
Velg Alternativ hvitbalanse for egendefinert innstilling e6
Auto. altern. eksp. innstilt.
2
Velg antall bilder.
Trykk på D-knappen, og drei hovedkommandohjulet for å velge antall bilder som
skal tas i sekvensen for alternative eksponeringer og i hvilken rekkefølge de skal tas.
Antall bilder
Fremdriftsindikator
for alternative
innstillinger
D-knapp
Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
D vises i søkeren (se til høyre); kontrollpanelet vil vise W.
3
Velg en økning for hvitbalanse.
Trykk på D-knappen, drei underkommandohjulet for å velge mellom økninger på
1 (5 mired; 0 119), 2 (10 mired) eller 3 (15 mired). B-verdien indikerer mengden
blått, A-verdien mengden gult (0 117).
Hvitbalanseøkning
D-knapp
t
Kontrollpanel
De programmene for alternative eksponeringer med økninger på 1 er listet opp
nedenfor.
Kontrollpanel
156
Underkommandohjul
Fremdriftsindikator for
alternative innstillinger
2
1B
Rekkefølge på
alternative
eksponeringer
0/1B
2
1A
0/1A
3
1A, 1B
0/1A/1B
Ant. bilder
Økning
4
Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.
Hvert bilde vil bli behandlet for å lage det antall kopier
som er spesifisert i programmet for alternative
eksponeringer, og hver kopi vil ha forskjellig
hvitbalanse. Endringer på hvitbalansen blir lagt til
justeringen av hvitbalanse, som er gjort med
fininnstilling av hvitbalanse.
Hvis antall bilder i det alternative programmet er
større enn antall eksponeringer som gjenstår, blinker
n og ikonet for det aktuelle kortet på
kontrollpanelet, et blinkende j-ikon vises i søkeren
som vist til høyre, og utløseren deaktiveres. Opptaket
kan fortsette når du har satt inn et nytt minnekort.
For å avbryte alternative eksponeringer, trykker du på D-knappen og dreier
hovedkommandohjulet til fremdriftsindikatoren for alternative innstillinger og
d-ikonet ikke lenger vises.
A Alternativ hvitbalanse
Alternativ hvitbalanse er ikke tilgjengelig med NEF (RAW)-bildekvalitet. Funksjonen for alternativ
hvitbalanse avbrytes hvis du velger NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG fine, NEF (RAW) + JPEG
normal eller NEF (RAW) + JPEG basic.
t
Alternativ hvitbalanse påvirker bare fargetemperaturen (gul-blå-aksen som vises ved
finjusteringen av hvitbalansen, 0 117). Ingen justeringer utføres på grønn-magenta-aksen.
I selvutløserfunksjon (0 85) vil antall kopier som er angitt i hvitbalanseprogrammet bli laget hver
gang lukkeren utløses, uavhengig av alternativet som er angitt i egendefinert innstilling c3
(Selvutløser) > Antall bilder (0 227).
Dersom kameraet blir slått av mens lampen for minnekortaktivitet lyser, vil kameraet slås av først
når alle bildene i sekvensen er tatt.
157
❚❚ Alternativ eksponering med ADL
Kameraet varierer Aktiv D-Lighting over en serie med eksponeringer. For mer informasjon
om Aktiv D-Lighting, se side 137.
1
Velg Alt. eksponering med ADL.
Velg Alt. eksponering med ADL for egendefinert innstilling
e6 Auto. altern. eksp. innstilt.
2
Velg antall bilder.
Hold D-knappen inne og drei hovedkommandohjulet for å velge antall bilder
som skal tas for den alternative sekvensen. Velg to bilder for å ta ett fotografi med
Aktiv D-Lighting av og et annet med verdien som er valgt for Aktiv D-Lighting i
opptaksmenyen (dersom Aktiv D-Lighting er av, vil det andre bildet tas med Aktiv
D-Lighting satt til Auto). Velg tre bilder for å ta en serie med fotografier med Aktiv
D-Lighting satt til Av, Normal og Høy.
Antall bilder
Fremdriftsindikator
for alternative
innstillinger
D-knapp
Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
D vises i søkeren (se til høyre); kontrollpanelet vil vise W.
t
158
3
Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.
Kameraet vil variere Aktiv D-Lighting bilde for bilde i henhold
til det valgte programmet for alternative eksponeringer. En
fremdriftsindikator vises på kontrollpanelet mens alternative
eksponeringer er aktivt. Et segment forsvinner fra indikatoren
etter hvert bilde: y-segmentet når det første bildet er tatt, 0segmentet når det andre bildet er tatt og 1-segmentet når
det tredje bildet (dersom aktuelt) er tatt.
For å avbryte alternative eksponeringer, trykker du på D-knappen og dreier
hovedkommandohjulet til fremdriftsindikatoren for alternative innstillinger og
d-ikonet ikke lenger vises.
t
A Alternativ eksponering med ADL
Når du fotograferer med kontinuerlig lav hastighet, kontinuerlig høy hastighet og Qc (lyddempet
kontinuerlig) pauses opptaket etter at antallet bilder, som er spesifisert i programmet for
alternative eksponeringer, er tatt. Opptaket vil fortsette neste gang utløseren trykkes ned.
Hvis minnekortet blir fylt opp før sekvensen har blitt tatt, kan opptaket fortsettes fra neste bilde i
sekvensen etter at minnekortet har blitt byttet ut, eller at bilder har blitt slettet for å gi plass på
minnekortet. Hvis kameraet slås av før alle bildene i sekvensen er tatt, fortsetter de alternative
eksponeringene fra neste bilde i sekvensen når kameraet slås på.
159
Multieksponering
(kun eksponeringskontroll P, S, A og M)
Følg fremgangsmåten nedenfor for å registrere en serie på to eller tre eksponeringer i ett
enkelt fotografi. Multieksponeringer kan gjøre bruk av RAW-data fra kameraets
bildebrikke for å lage farger som er merkbart bedre enn de i programvaregenererte
fotografiske overlappinger.
❚❚ Lage en multieksponering
Multieksponeringer kan ikke tas opp i live view. Avslutt live view før du fortsetter. Vær
oppmerksom på at med standardinnstillingene avsluttes opptaket og multieksponering
foretas automatisk hvis det ikke utføres noen handling innen 30 s.
A Utvidede opptakstider
For å få et mellomrom mellom eksponeringene på mer enn 30 s, kan du forlenge forsinkelsen for
utkobling av lysmåleren ved hjelp av egendefinert innstilling c2 (Tidsbryter for ber.stilling,
0 227). Maksimalt mellomrom mellom eksponeringene er 30 s lenger enn det som er valgt i
egendefinert innstilling c2. Hvis det ikke utføres noen handlinger innen 30 s etter at skjermen har
slått seg av under avspilling eller etter menyoperasjoner, avsluttes opptaket når lysmålerne
slukkes og det blir laget en multieksponering av de eksponeringene som er tatt så langt.
1
Velg Multieksponering i
opptaksmenyen.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Multieksponering på opptaksmenyen
og trykk på 2.
G-knapp
t
160
2
Velg en funksjon.
Marker Multieksponeringer og trykk på 2.
Marker et av alternativene nedenfor, og trykk
på J.
• For å ta en serie multieksponeringer, velg 6
På (serie). Multieksponeringsopptak
fortsetter til du velger Av for
Multieksponeringer.
• For å ta én multieksponering, velg På (enkeltbilde). Normalt opptak fortsetter
automatisk når du har tatt én enkelt multieksponering.
• For å avslutte uten å lage flere multieksponeringer, velg Av.
n-ikonet vises i kontrollpanelet når På (serie)
eller På (enkeltbilde) er valgt.
3
Velg antall bilder.
Marker Antall bilder og trykk på 2.
Trykk på 1 eller 3 for å velge antall
eksponeringer som skal kombineres til ett
enkelt fotografi og trykk på J.
t
161
4
Velg økningsgraden.
Marker Automatisk økning og trykk på 2.
Følgende alternativer vises. Marker et
alternativ og trykk på J.
• På: Økningen justeres i samsvar med antall
eksponeringer som faktisk tas (økningen
for hver eksponering er satt til 1/2 for 2
eksponeringer, 1/3 for 3 eksponeringer
osv.).
• Av: Økning justeres ikke ved opptak av multieksponeringer. Anbefales hvis
bakgrunnen er mørk.
5
Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.
Med utløserfunksjonene kontinuerlig høy
hastighet, kontinuerlig lav hastighet og Qc
(lyddempet kontinuerlig) (0 83) tar kameraet
alle eksponeringene i én enkelt serie. Hvis På (serie) er valgt, vil kameraet fortsette
å ta multieksponeringer så lenge utløseren holdes nede. Hvis På (enkeltbilde) er
valgt, avsluttes multieksponeringsopptaket etter det første fotografiet. I
selvutløserfunksjonen tar kameraet automatisk det antall eksponeringer som er
valgt i trinn 3 på side 161, uansett alternativet som er valgt i egendefinert innstilling
c3 (Selvutløser) > Antall bilder (0 227). Intervallet mellom bildene kontrolleres
imidlertid av egendefinert innstilling c3 (Selvutløser) > Intervall mellom bilder.
Med andre utløserfunksjoner tas ett fotografi hver gang utløseren trykkes ned;
fortsett opptaket til alle eksponeringene er registrert (for informasjon om å avbryte
en multieksponering før alle fotografiene er registrert, se side 163).
t
162
n-ikonet blinker til opptaket avsluttes. Hvis På
(serie) er valgt, avsluttes
multieksponeringsopptak bare når Av velges
for multieksponeringsfunksjonen; hvis På
(enkeltbilde) velges, avsluttes
multieksponeringsopptak automatisk når multieksponeringen er fullført. n-ikonet
forsvinner fra displayet når multieksponeringsopptaket slutter.
❚❚ Avbryte multieksponering
For å avbryte en multieksponering før det oppgitte antall
eksponeringer er tatt, velger du Av for
multieksponeringsfunksjonen. Hvis opptaket avsluttes før det
oppgitte antall eksponeringer er tatt, lages en multieksponering av
de eksponeringer som er tatt til det punktet. Hvis Automatisk
økning er på, justeres økningen for å gjenspeile det antall
eksponeringer som faktisk er tatt. Vær oppmerksom på at opptaket avsluttes automatisk
hvis:
• En nullstilling med to knapper utføres (0 151)
• Kameraet slås av
• Batteriet blir utladet
• Bilder blir slettet
D Multieksponeringer
Ikke fjern eller bytt minnekortet mens du tar en multieksponering.
Multieksponeringer kan ikke tas opp i live view. Multieksponeringer nullstilles til Av hvis du
prøver å ta bilder i live view.
Støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) kan oppstå på fotografier tatt med Av
valgt for automatisk økning (0 162).
Informasjonen som vises på displayet ved avspilling av fotoinformasjon (inklusive lysmåling,
eksponering, opptaksmodus, brennvidde, opptaksdato og kameraretning) gjelder det første
bildet i multieksponeringen.
A
Fotografering med intervallutløser
Hvis fotografering med intervallutløser ble aktivert før første eksponering ble tatt, vil kameraet ta
bilder med valgt intervall til antall eksponeringer, som er angitt på menyen for multieksponering,
er tatt (antall bilder angitt i opptaksmenyen for intervallopptak ignoreres). Disse eksponeringene
vil så bli registrert som et enkelt bilde, og opptaket med intervallutløser avsluttes
(multieksponering avsluttes også automatisk hvis På (enkeltbilde) er valgt for
multieksponering).
t
A Andre innstillinger
Når en multieksponering pågår kan ikke minnekortet formateres, og noen menyvalg blir grå og
kan ikke endres.
163
Fotografering med intervallutløser
Kameraet kan ta bilder automatisk med forhåndsinnstilte intervaller.
D Før opptaket
Ikke velg funksjonen selvutløser (E), fjernutløser (4) eller MUP utløserfunksjon når du bruker
intervallutløseren. Før du begynner fotografering med intervallutløser, ta et testbilde med
gjeldende innstillinger og kontroller resultatet på skjermen.
Før du velger et starttidspunkt, velg Tidssone og dato på oppsettsmenyen, og kontroller at
kameraklokken er stilt inn på riktig tid og dato (0 253).
Bruk av stativ anbefales. Monter kameraet på et stativ før opptaket begynner. For å være sikker på
at opptaket ikke blir avbrutt, kontroller at kameraets EN-EL15-batteri er helt oppladet. Hvis du er
tvil, lad opp batteriet før bruk, eller bruk nettadapteren EH-5b og strømforsyningen EP-5B
(ekstrautstyr).
1
Velg Opptak med intervallutløser i
opptaksmenyen.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Fremhev Opptak med intervallutløser på
opptaksmenyen og trykk på 2.
G-knapp
2
Velg et starttidspunkt.
Velg mellom følgende oppstartsutløsere.
• For å starte opptaket med en gang, marker Nå og
trykk på 2. Opptaket begynner omtrent 3 s
etter at innstillingene er ferdige; fortsett til
trinn 3.
• For å velge et starttidspunkt, marker
Starttidspunkt og trykk på 2 for å vise
alternativene for starttidspunkt som vist til
høyre. Trykk på 4 eller 2 for å markere timer
eller minutter og trykk på 1 eller 3 for å
endre. Trykk på 2 for å fortsette.
t
3
Velg intervallet.
Trykk på 4 eller 2 for å markere timer,
minutter eller sekunder og trykk på 1 eller 3
for å endre. Velg et intervall som er lenger enn
tiden det tar å ta det antall bilder som ble valgt
i trinn 4. Dersom intervallet er for kort, kan
antall fotografier som tas være færre enn det totale antallet som er listet opp i trinn
4 (antall intervaller multiplisert med antall bilder per intervall). Trykk på 2 for å
fortsette.
164
4
Velg antall intervaller og antall bilder per
intervall.
Trykk på 4 eller 2 for å markere antall
intervaller eller antall bilder og trykk på 1 eller
3 for å endre. Trykk på 2 for å fortsette.
Antall
intervaller
5
Antall Totalt
bilder/ antall
intervall bilder
Start opptaket.
Marker På og trykk på J (for å gå tilbake til
opptaksmenyen uten å starte
intervallutløseren, marker Av og trykk på J).
Den første opptaksserien tas på det angitte
starttidspunktet, eller etter omtrent 3 s hvis Nå
ble valgt for Velg starttidspunkt i trinn 2. Opptaket fortsetter med valgt intervall til
alle bildene er tatt. Merk deg at ettersom lukkertid, bildefrekvens og nødvendig tid
for å ta bilder kan variere fra et intervall til det neste, kan tiden mellom slutten på et
intervall og begynnelsen på det neste variere. Hvis opptaket ikke kan fortsette med
gjeldende innstillinger (for eksempel hvis en lukkertid på A er valgt i manuell
eksponeringsfunksjon, eller starttidspunktet er om mindre enn ett minutt), vises en
advarsel på skjermen.
t
D Ikke mer minne
Hvis minnekortet blir fullt, forblir intervallutløseren aktiv, men det tas ingen bilder. Gjenoppta
opptaket (0 167) etter at noen bilder er slettet eller kameraet er slått av og du har satt inn et
annet minnekort.
A Dekk søkeren
For å forhindre at lys kommer inn via søkeren og forstyrrer eksponeringen, fjern øyemuslingen i
gummi og dekk over søkeren med det medfølgende søkerdekslet DK-5 (0 86).
165
A Fotografering med intervallutløser
Fotografering med intervallutløser kan ikke kombineres med langtidseksponering (B-innstilling,
0 79), live view (0 49) eller tidsforkortet fotografering (0 168), og funksjonen er ikke tilgjengelig
i film live view (0 57) eller når Ta opp film er valgt for egendefinert innstilling g4 (Tildel
utløseren, 0 248).
A Utløserfunksjon
Uansett hvilken utløserfunksjon som er valgt, tar kameraet det angitte antall bilder for hvert
intervall. Fotografier vil bli tatt med opp til 6 bilder per sekund med innstilling CH (kontinuerlig høy
hastighet) eller med opp til 3 bilder per sekund i innstilling M. Med funksjonene S (enkeltbilde)
og CL (kontinuerlig lav hastighet), tar kameraet fotografier med den frekvens som er valgt i
egendefinert innstilling d5 (Opptakshast. for CL-funk., 0 229). Kamerastøy er redusert i
funksjonene J og M.
A Alternative eksponeringer
Juster innstillingene for alternative eksponeringer før du begynner med fotografering med
intervallutløser. Hvis alternative eksponeringer, eller alternativ eksponering med blits eller ADL, er
aktiv når intervallfotografering er aktiv, vil kameraet ta antall bilder i det alternative
eksponeringsprogrammet for hvert intervall, uansett hvilket antall bilder som er angitt på
menyen for intervallopptak. Hvis alternativ hvitbalanse er aktiv når intervallfotografering er aktiv,
vil kameraet ta ett bilde for hvert intervall og behandle det for å lage det antall kopier som er
angitt i det alternative eksponeringsprogrammet.
A Under opptak
Q-ikonet blinker i kontrollpanelet under fotografering med
intervallutløser. Umiddelbart før neste opptaksintervall begynner, vil
lukkertidsvisningen vise antall intervaller som er igjen, og
blenderåpningsvisningen viser antall bilder som er igjen i gjeldende
intervall. Til andre tider kan antall intervaller som gjenstår, og antall
bilder i hvert intervall, kontrolleres ved å trykke utløseren halvveis ned
(når knappen slippes opp, vises lukkertid og blenderåpning til tidsbryteren for beredskapsstilling
går ut).
For å kontrollere innstillingene for gjeldende intervallopptak, velg
Opptak med intervallutløser mellom opptakene. Når fotografering
med intervallutløser pågår, viser intervallmenyen starttidspunkt,
opptaksintervall og antall intervaller og bilder som gjenstår. Ingen av
disse punktene kan endres mens fotografering med intervallutløser
pågår.
Bilder kan spilles av, og opptak og menyinnstillinger kan justeres helt fritt
mens intervallfotografering pågår. Skjermen slår seg av automatisk i omtrent fire sekunder før
hvert intervall.
t
166
❚❚ Pause under fotografering med intervallutløser
Fotografering med intervallutløser kan pauses ved å:
• Trykke på J-knappen mellom intervaller
• Marker Start > Pause på menyen for intervallutløser og trykk på J
• Slå kameraet av og deretter på igjen (om ønskelig kan minnekortet byttes mens
kameraet er slått av)
• Velge selvutløser (E), fjernutløser (4) eller MUP som utløserfunksjon
For å gjenoppta opptaket:
1
Velg et nytt starttidspunkt.
Velg et nytt starttidspunkt som beskrevet på
side 164.
2
Gjenoppta opptaket.
Marker Start på nytt og trykk på J. Vær
oppmerksom på at hvis fotografering med
intervallutløser ble satt på pause under opptak,
kanselleres eventuelle opptak som gjenstår i
det gjeldende intervallet.
❚❚ Avbryte fotografering med intervallutløser
Opptak med intervallutløser avsluttes automatisk hvis batteriet blir utladet.
Fotografering med intervallutløser kan avsluttes ved å:
• Velge Start > Av på menyen for intervallutløseren
• Utføre en nullstilling med to knapper (0 151)
• Velge Nullstill opptaksmenyen i opptaksmenyen (0 214)
• Endre innstillingene for alternative eksponeringer (0 153)
• Avslutte HDR- (0 139) eller multieksponeringsopptak (0 163)
Normale opptak fortsetter når fotografering med intervallutløser avsluttes.
❚❚ Ikke noe fotografi
Kameraet vil hoppe over gjeldende intervall hvis noen av følgende situasjoner
forekommer i åtte sekunder eller mer etter at intervallet skulle ha startet: fotografiet eller
fotografiene i forrige intervall er ennå ikke tatt, minnebufferen er full, eller kameraet kan
ikke fokusere i AF-S eller enkeltbilde-AF er valgt i AF-A (vær oppmerksom på at kameraet
fokuserer på nytt før hvert opptak). Opptaket fortsetter med neste intervall.
t
167
Tidsforkortet fotografering
Kameraet tar automatisk bilder med valgt intervall for å lage en lydløs tidsforkortet film
ved hjelp av de alternativene som nå er valgt for Filminnstillinger på opptaksmenyen
(0 65).
A Før opptaket
Før du begynner med tidsforkortet fotografering, ta et testbilde med gjeldende innstillinger
(komponer bildet i søkeren for å få en nøyaktig forhåndsvisning av eksponeringen) og kontroller
resultatet på skjermen. For å registrere endringer i lysstyrke, velger du manuell eksponering
(0 78); for konsistente farger, velger du en annen hvitbalanseinnstilling enn auto (0 115). Vi
anbefaler at du kort veksler til film live view og kontrollerer det gjeldende bildefeltets beskjæring
på skjermen (0 57). Legg imidlertid merke til at tidsforkortet fotografering ikke er tilgjengelig i
live view.
Bruk av stativ anbefales. Monter kameraet på et stativ før opptaket begynner. For å sørge for at
opptaket ikke blir avbrutt, kan du bruke nettadapteren EH-5b og strømforsyningen EP-5B
(ekstrautstyr) eller et helt oppladet EN-EL15-batteri.
1
Velg Tidsforkortet fotografering i
opptaksmenyen.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Tidsforkortet fotografering på
opptaksmenyen og trykk på 2.
G-knapp
2
Trykk på 2.
Trykk på 2 for å fortsette til trinn 3 og velg et
intervall og opptakstid. Gå videre til trinn 5 for
å registrere en tidsforkortet film med
standardintervallet på 5 sekunder og en
opptakstid på 25 minutter.
3
t
168
Velg intervallet.
Trykk på 4 eller 2 for å markere minutter eller
sekunder og trykk på 1 eller 3 for å endre.
Velg et intervall som er lengre enn den lengste
forventede lukkertiden. Trykk på 2 for å
fortsette.
4
Velg opptakstiden.
Trykk på 4 eller 2 for å markere timer eller
minutter og trykk på 1 eller 3 for å endre.
Maksimal opptakstid er 7 timer og 59 minutter.
Trykk på 2 for å fortsette.
5
Start opptaket.
Marker På og trykk på J (for å gå tilbake til
opptaksmenyen uten å starte tidsforkortet
fotografering, markerer du Av og trykker på
J).
Tidsforkortet fotografering starter etter 3 s.
Kameraet tar fotografier med intervallet valgt i trinn 3 med tiden valgt i trinn 4.
Lampen for minnekortaktivitet lyser mens hvert bilde lagres; legg merke til at fordi
lukkertiden og tiden som trengs til å ta opp bildet på minnekortet kan variere fra
opptak til opptak, kan intervallet mellom når et bilde tas opp og starten på neste
bilde variere. Opptaket begynner ikke hvis en tidsforkortet film ikke kan registreres
med gjeldende innstillinger (for eksempel, hvis minnekortet er fullt, intervallet eller
opptakstiden er null, intervallet er lengre enn opptakstiden eller
fjernutløserfunksjon (4) er valgt).
Når tidsforkortet fotografering er ferdig, lagres filmen på det minnekortet som er
valgt under Filminnstillinger > Plassering (0 65).
t
169
D Tidsforkortet fotografering
Tidsforkortet fotografering er ikke tilgjengelig i live view (0 49, 57), ved en lukkertid på A
(0 79), når alternative eksponeringer (0 153), High Dynamic Range (HDR, (0 139),
multieksponering (0 160) eller fotografering med intervallutløser (0 164) er aktiv.
A Utløserfunksjon
Uansett hvilken utløserfunksjon som er valgt, tar kameraet ett bilde for hvert intervall.
Selvutløseren kan ikke brukes. Tidsforkortet fotografering er ikke tilgjengelig med
fjernutløserfunksjonen (4).
A Beregning av lengden på den endelige filmen
Totalt antall bilder i den endelige filmen kan beregnes ved å dividere
opptakstiden med intervallet og avrunde oppover. Lengden på den
endelige filmen kan dermed beregnes ved å dividere antall bilder med
filmfrekvensen valgt for Filminnstillinger > Bildestørrelse/frekvens.
En 48 bilders film tatt opp med 1920 × 1080; 24 p, vil for eksempel være
omtrent to sekunder lang. Maksimal lengde for filmer som er tatt opp
med tidsforkortet fotografering er 20 minutter.
A Dekk søkeren
For å forhindre at lys kommer inn via søkeren og forstyrrer
eksponeringen, fjern øyemuslingen i gummi og dekk over søkeren med
det medfølgende søkerdekslet DK-5 (0 86).
A
Under opptak
Under tidsforkortet fotografering blinker Q-ikonet og indikatoren for
tidsforkortet opptak vises i kontrollpanelet. Gjenværende tid (i timer og
minutter) vises i visningen av lukkertid rett før hvert bilde tas opp. Ellers
kan gjenværende tid kontrolleres ved å trykke utløseren halvveis ned.
Uavhengig av alternativet valgt for egendefinert innstilling c2
(Tidsbryter for ber.stilling, 0 227), vil tidsbryteren for
beredskapsstilling ikke slå seg av under opptak.
For å kontrollere gjeldende innstilling for tidsforkortet fotografering, kan
du trykke på G-knappen mellom opptakene. Menyen for tidsforkortet
fotografering viser intervallet og tiden som gjenstår mens tidsforkortet
fotografering pågår. Disse innstillingene kan ikke endres mens
tidsforkortet fotografering pågår, og bilder kan ikke spilles av og
menyinnstillinger kan ikke justeres.
t
170
Lengde opptatt/
maksimum lengde
Minnekortindikator
Bildestørrelse/
bildefrekvens
❚❚ Avbryte tidsforkortet fotografering
Tidsforkortet fotografering avsluttes automatisk hvis batteriet blir utladet. Følgende vil
også avslutte tidsforkortet fotografering:
• Hvis du velger Start > Av på menyen for Tidsforkortet fotografering
• Hvis du trykker på J-knappen mellom bilder eller rett etter at et bilde er tatt opp
• Hvis kameraet slås av
• Hvis objektivet fjernes
• Hvis du kobler til en USB- eller HDMI-kabel
• Hvis et minnekort settes inn i et tomt spor
• Hvis du trykker utløseren helt inn for å ta et bilde
• Hvis du velger fjernutløserfunksjon (4)
• Hvis du velger innstilling U1 eller U2 eller velger en annen innstilling etter å ha startet
tidsforkortet fotografering i innstilling U1 eller U2
Det lages en film av bildene som er tatt frem til det øyeblikket da tidsforkortet
fotografering sluttet. Legg merke til at tidsforkortet fotografering avsluttes og filmen ikke
registreres hvis strømkilden fjernes eller kobles fra, eller hvis minnekortet for lagring blir
utstøtt.
❚❚ Ikke noe fotografi
Kameraet vil hoppe over nåværende bildefelt dersom det ikke kan fokusere med
enkeltbilde autofokus (AF-S eller enkeltbilde autofokus valgt for AF-A; merk at kameraet
fokuserer på nytt før hvert bilde). Opptaket vil fortsette med neste bilde.
t
A Bildevisning
K-knappen kan ikke brukes til å vise bilder mens tidsforkortet fotografering pågår, men det
gjeldende bildet vises i noen sekunder etter hvert bilde hvis På er valgt for Bildevisning på
avspillingsmenyen (0 212). Andre avspillingsfunksjoner kan ikke brukes mens bildet vises.
A Se også
For informasjon om hvordan du stiller inn et pipesignal til å varsle når tidsforkortet fotografering
er ferdig, se egendefinert innstilling d1 (Pipesignal, 0 228).
171
Objektiver uten CPU
Ved å spesifisere objektivdata (objektivets brennvidde og største blenderåpning), kan du
få tilgang til en rekke av CPU-objektivets funksjoner når et objektiv uten CPU brukes.
Hvis objektivets brennvidde er kjent:
• Motorzoom kan brukes med eksterne blitsenheter (0 294)
• Objektivets brennvidde finnes (med en stjerne) på avspillingsdisplayet med
fotoinformasjon
Hvis objektivets største blenderåpning er kjent:
• Blenderverdien vises i kontrollpanelet og i søkeren
• Blitsnivået justeres for endringer i blenderåpning dersom blitsen støtter AA-modus
(blenderstyrt blitsautomatikk)
• Blenderåpningen vises (med en stjerne) på avspillingsdisplayet med fotoinformasjon
Ved å angi både objektivets brennvidde og største blenderåpning:
• Dette aktiverer fargematrisemåling (vær oppmerksom på at det kan være nødvendig å
bruke sentrumsdominert eller punktmåling for å oppnå nøyaktige resultater med noen
objektiver, inklusive Reflex-NIKKOR objektiver)
• Forbedrer presisjonen hos sentrumsdominert og punktmåling og også i-TTL balansert
utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer
t
172
Kameraet kan lagre data for opp til ni objektiver uten CPU. Legge inn eller redigere data
for et objektiv uten CPU:
1
Velg Info om objektiv uten CPU.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Info om objektiv uten CPU på
oppsettsmenyen og trykk på 2.
G-knapp
2
Velg et objektivnummer.
Marker Objektivnummer og trykk på 4 eller 2
for å velge et objektivnummer mellom 1 og 9.
3
Angi brennvidden og blenderåpningen.
Marker Brennvidde (mm) eller Største
blenderåpning og trykk på 4 eller 2 for å
redigere det markerte elementet. Brennvidden
kan velges fra verdier mellom 6 og 4 000 mm,
største blenderåpning fra verdier mellom f/1,2
og f/22.
A Brennvidder som ikke er listet opp
Hvis ikke den korrekte brennvidden er listet opp, velger du den nærmeste verdien som er
større enn objektivets virkelige brennvidde.
A Telekonvertere og zoomobjektiver
Den største blenderåpningen for telekonvertere er konverterens og objektivets
kombinerte største blenderåpning. Vær oppmerksom på at objektivdata ikke blir justert
når objektiver uten CPU zoomes inn eller ut. Data for forskjellige brennvidder kan legges
inn som separate objektivnumre, eller data for objektivet kan redigeres for å gjenspeile de
nye verdiene for objektivets brennvidde og største blenderåpning hver gang zoom
justeres.
4
Velg Utført.
t
Marker Utført og trykk på J. Den angitte
brennvidden og blenderåpningen lagres
under det valgte objektivnummeret.
173
Gjenhente objektivdata ved bruk av objektiv uten CPU:
1
Tildel nummeret for objektiv uten CPU til en kamerakontroll.
Velg Velg nr. for objektiv uten CPU for egendefinert innstilling f2 (Tildel Fnknappen, 0 242) eller egendefinert innstilling f3 (Tildel forhåndsvisn.knappen,
0 244).
2
Bruk den valgte kontrollen til å velge objektivnummer.
Trykk på den valgte knappen og drei på hovedkommandohjulet til ønsket
objektivnummer vises i kontrollpanelet.
Brennvidde
Største
blenderåpning
Objektivnummer
Fn-knapp
t
174
Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
GPS-mottakeren GP-1/GP-1A
GPS-mottakeren GP-1/GP-1A (ekstrautstyr) kan tilkobles kameraets terminal for tilbehør
(0 298) ved hjelp av kabelen som fulgte med GP-1/GP-1A, og gjør det mulig å registrere
informasjon om kameraets geografiske plassering når fotografier tas. Skru av kameraet
før du kobler til GP-1/GP-1A; for mer informasjon, se bruksanvisningen for GP-1/GP-1A.
❚❚ Alternativer på oppsettsmenyen
Elementet GPS i oppsettsmenyen inneholder alternativene nedenfor.
• Tidsbryter for ber.stilling: Velg om lysmålerne skal slås av automatisk når GP-1/GP-1A er
tilkoblet.
Alternativ
Beskrivelse
Lysmålerne slår seg av automatisk hvis det ikke utføres noen handling i løpet av den
tiden som er angitt i egendefinert innstilling c2 (Tidsbryter for ber.stilling, 0 227;
Aktiver for å gi kameraet tid til å hente GPS-data, kan forsinkelsen forlenges med opp til ett
minutt etter at lysmålerne er aktivert eller kameraet slås på). Dette reduserer
tapping av batteriet.
Deaktiver Lysmålerne skrur seg ikke av mens GP-1/GP-1A er koblet til.
• Posisjon: Dette elementet er bare tilgjengelig hvis GP-1/GP-1A er koblet til. Det viser da
gjeldende breddegrad, lengdegrad, høyde, koordinert universaltid (UTC) som angitt av
GP-1/GP-1A.
• Bruke GPS til å stille kamerakl.: Velg Ja for å synkronisere kameraklokken med tiden som
angis av GPS-mottakeren.
A Koordinert universaltid (UTC)
UTC-data leveres av GPS-mottakeren og er uavhengig av kameraklokken.
t
A n-ikonet
n-ikonet viser tilkoblingsstatus:
• n (statisk): Kameraet har opprettet kommunikasjon med GP-1/GP-1A.
Opptaksinformasjon for bilder tatt mens dette ikonet vises, inkluderer
en ekstra side med GPS-data (0 183).
• n (blinker): GP-1/GP-1A søker etter et signal. Bilder tatt mens ikonet
blinker inneholder ikke GPS-data.
• Ikke noe ikon: Det er ikke mottatt noen nye GPS-data fra GP-1/GP-1A i
minst to sekunder. Bilder tatt når n-ikonet ikke vises, inneholder ikke GPS-data.
175
t
176
IMer om avspilling
Avspilling på full skjerm
For å spille av fotografier trykker du på K-knappen.
Det siste fotografiet som er tatt, vises på skjermen.
K-knapp
O (Q)-knappen
Multivelger
Underkommandohjul
K-knapp
G-knapp
c (b)-knapp
L (U)-knapp
X (T)-knapp
W (S)-knapp
J-knapp
Hovedkommandohjul
A Dreie til høydeformat
For å vise "høye" (stående) fotografier, velger du På for
alternativet Dreie til høydeformat på avspillingsmenyen
(0 212).
I
A Bildevisning
Når På er valgt for Bildevisning på avspillingsmenyen (0 212), vises fotografier automatisk på
skjermen i rundt 4 s etter de har blitt tatt (fordi kameraet allerede er i riktig retning, dreies ikke
bildene automatisk under bildevisning). I kontinuerlig utløserfunksjon begynner visningen når
opptaket slutter, med det første fotografiet i gjeldende serie på skjermen.
177
Hvis du vil
Beskrivelse
Vise flere fotografier
Trykk på 2 for å vise fotografiene i den rekkefølgen de ble tatt,
og på 4 for å vise fotografiene i omvendt rekkefølge.
Vise
opptaksinformasjon
Trykk på 1 eller 3 for å vise informasjon om gjeldende
fotografi (0 179).
Vise miniatyrbilder
Zoome inn et
fotografi
W (S)
Se side 185 for mer informasjon.
X (T)
Se side 187 for mer informasjon.
Slette bilder
O (Q)
Endre
beskyttelsesstatus
L (U)
Gå tilbake til
opptaksmodus
Retusjere et
fotografi eller spille
av en film
I
Bruk
En dialogboks vises. Trykk på O (Q) på nytt for å slette
fotografiet.
For å beskytte bildet, eller for å fjerne beskyttelsen fra det
beskyttede bildet, trykk på L (U) (0 188).
/ K Skjermen slås av. Fotografier kan tas umiddelbart.
c (b)/J
Lage en retusjert kopi av aktuelt fotografi (0 261). Dersom
aktuelt bilde er markert med et 1-ikon for å vise at det er en
film, starter filmavspilling (0 67) når du trykker på J.
A Velge et minnekortspor
Hvis det er satt inn to minnekort, kan du velge et kort for avspilling
ved å holde nede D-knappen og trykke på 1 under avspilling på
fullskjerm eller i miniatyravspilling. Dialogboksen til høyre vises.
Marker ønsket spor og trykk på 2 for å vise en liste med mapper på
det valgte kortet. Marker deretter en mappe og trykk på J for å vise
bildene i den markerte mappen. Samme fremgangsmåte kan brukes
når du velger bilder til bruk i avspillings- (0 207) og retusjerings(0 261) menyene eller når du kopierer hvitbalansen fra et
eksisterende fotografi (0 125).
D-knapp
A Se også
For informasjon om valg av hvor lenge skjermen skal være på når det ikke utføres noen handling,
se egendefinert innstilling c4 (Forsinkelse for skjerm av, 0 228).
178
Opptaksinformasjon
Opptaksinformasjon legges over bildene som vises i avspilling på full skjerm. Trykk på 1
eller 3 for å gå gjennom opptaksinformasjonen som vist nedenfor. Vær oppmerksom på
at "bare bilde", opptaksdata, RGB-histogrammer, høylys og oversiktsdata kun vises hvis
tilsvarende alternativ er valgt for Visn. alternativer for avspilling (0 209). GPS-data
vises bare hvis det ble brukt en GPS-mottaker da fotografiet ble tatt.
1/ 12
1/ 12
NIKON D610
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
1/ 125
F5. 6
100
85mm
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
0, 0
100ND610 DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
100ND610 DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Filinformasjon
Ingen (bare bildet)
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
N I KON D610
Oversiktsdata
100-1
GPS-data
100-1
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
Høylys
RGB
Velg R, G, B
RGB Høylys
Høylys
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
100-1
Velg R, G, B
RGB-histogram
: , 1 / 1 25 , F 5 . 6
: , 100
: 0. 0 , +1 / 6
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
:S
:
:
:
N I KON D610
100-1
Opptaksdata
❚❚ Filinformasjon
1/ 12
100ND610 DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Beskyttelsesstatus ................................................ 188
Indikator for retusjering..................................... 261
Fokuspunkt 1, 2 ....................................................... 101
AF-søkefeltklammer 1 .............................................33
Bildenummer/totalt antall bilder
Bildekvalitet...............................................................93
Bildestørrelse ............................................................95
Bildefelt 3 ....................................................................89
Opptakstidspunkt ......................................... 27, 253
Opptaksdato ................................................... 27, 253
Gjeldende kortspor....................................... 46, 178
Mappenavn ............................................................ 215
Filnavn...................................................................... 216
1 Vises bare hvis Fokuspunkt er valgt for Visn.alternativer for avspilling (0 209).
2 Dersom fotografiet ble tatt ved å bruke AF-S eller med enkeltbilde autofokus valgt under AF-A, viser punktet der
fokus først ble låst. Hvis fotografiet ble tatt med bruk av AF-C eller med kontinuerlig autofokus valgt under AF-A,
vises fokuspunkt bare hvis et annet alternativ enn automatisk valg av AF-søkefelt var valgt for AF
søkefeltfunksjon og kameraet var i stand til å fokusere.
3 Vises i gul farge hvis bildet ikke er i FX-format (inklusive DX-basert filmformat; 0 63, 89).
I
179
❚❚ Høylys
1
1 Bildehøylys 1
2 Mappenummer—bildenummer 2 ...................215
3 Gjeldende kanal 1
2
100-1
Velg R, G, B
RGB Høylys
3
1 Blinkende områder indikerer høylys (områder som kan være overeksponerte)
for gjeldende kanal. Hold W (S)-knappen nede og trykk på 4 eller 2 for å gå
gjennom kanalene slik:
RGB
(alle kanaler)
R
(rød)
G
(grønn)
B
(blå)
W (S)-knapp
2 Vises i gul farge hvis bildet ikke er i FX-format (inklusive DX-basert filmformat; 0 63, 89).
❚❚ RGB-histogram
5
1
6
2
Høylys
3
4
3 Hvitbalanse .............................................................115
7
100-1
4
5
8
RGB
Velg R, G, B
1 Bildehøylys 1
2 Mappenummer—bildenummer 2 .................. 215
6
7
8
Fargetemperatur ...............................................120
Finjustering av hvitbalansen.........................117
Manuell forhåndsinnstilling ..........................121
Gjeldende kanal1
Histogram (RGB-kanal). Horisontal akse viser
piksel-lysstyrke, og vertikal akse viser antall
piksler i alle histogrammer.
Histogram (rød kanal)
Histogram (grønn kanal)
Histogram (blå kanal)
1 Blinkende områder indikerer høylys (områder som kan være overeksponerte)
for gjeldende kanal. Hold W (S)-knappen nede og trykk på 4 eller 2 for å gå
gjennom kanalene slik:
RGB
(alle kanaler)
R
(rød)
G
(grønn)
B
(blå)
Høylysvisning av
I
W (S)-knapp
2 Vises i gul farge hvis bildet ikke er i FX-format (inklusive DX-basert filmformat; 0 63, 89).
180
A Avspillingszoom
Trykk på X (T) for å zoome inn på fotografiet når
histogrammet vises. Bruk X (T)- og W (S)-knappene for
å zoome inn og ut og multivelgeren for å rulle bildet.
Histogrammet oppdateres for kun å vise dataene for den
delen av bildet som er synlig på skjermen.
A Histogrammer
Kameraets histogrammer er bare veiledende og kan avvike fra dem som vises i bildeprogrammer.
Eksempler på histogrammer vises nedenfor:
Hvis bildet inneholder gjenstander med svært forskjellige
lysverdier vil tonefordelingen være ganske jevn.
Hvis bildet er mørkt, vil tonefordelingen forskyves mot
venstre.
Hvis bildet er lyst, vil tonefordelingen forskyves mot høyre.
Når eksponeringskompensasjonen økes, forskyves tonefordelingen mot høyre, og når
eksponeringskompensasjonen reduseres, forskyves tonefordelingen mot venstre. Histogrammer
kan gi en pekepinn om eksponeringen som helhet når sterkt lys gjør det vanskelig å se
fotografiene på skjermen.
I
181
❚❚ Opptaksdata
3 Eksponeringskompensasjon.............................112
Optimal finjustering av eksponering 2 ..........226
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
: , 1 / 4 0 0 0 , F 2. 8
: , H i 0. 3,
: + 1. 3, +5 / 6
F O C A L L E N G T H : 8 5 mm
: 85
L ENS
/ 1. 4
: S / VR -O n
A F / VR
: B u i l t - i n , C MD
F L ASH T YP E
: S L OW
S Y N C MO D E
, : M : T T L , +3. 0 A : T T L , +3. 0
C : --B : ---
7
100-1
N I KON D610
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P A C E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
4 Brennvidde...........................................172, 288, 291
5 Objektivdata ...........................................................172
6 Fokusfunksjon.................................................97, 103
: AU T O 1 , 0 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
:0
:0
:0
:0
8
9
10
11
12
13
100-1
N I KON D610
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
14
15
16
WARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
17
18
19
20
100-1
N I KON D610
21
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
22
23
24
N I KON D610
100-1
1 Lysmåling ................................................................ 109
I
182
Lukkertid.....................................................................74
Blenderåpning..........................................................74
2 Opptaksfunksjon .......................................35, 40, 73
ISO-følsomhet 1...................................................... 105
25
26
27
28
29
VR-objektiv (bildestabilisator) 3
Blitstype.......................................................... 143, 292
Innstilling for styringsenhet..............................237
Blitsfunksjon ...........................................................144
Blitsstyring............................................236, 294, 295
Blitskompensasjon ...............................................148
Kameranavn
Bildefelt 4 .................................................................... 89
Mappenummer-bildenummer 4 ......................215
Hvitbalanse .............................................................115
Fargetemperatur ...............................................120
Finjustering av hvitbalansen.........................117
Manuell forhåndsinnstilling ..........................121
Fargerom .................................................................217
Picture Control.......................................................129
Hurtigjustering 5 ....................................................132
Original Picture Control 6 ...................................135
Oppskarping...........................................................132
Kontrast ....................................................................132
Lysstyrke...................................................................132
Metning 7..................................................................132
Filtereffekter 8 .........................................................132
Nyanse 7 ....................................................................132
Toning 8 .......................................................... 132, 133
Støyreduksjon ved høye ISO-verdier .............218
Støyreduksjon ved lang eksponering ...........218
Aktiv D-Lighting ....................................................137
HDR-eksponeringsdifferanse ...........................139
HDR-utjevning .......................................................139
Vignetteringskontroll ..........................................218
Retusjeringslogg ...................................................261
Bildekommentar ...................................................253
Fotografens navn 9 ...............................................256
Opphavsrettsinnehaver 9 ...................................256
1 Vises i rødt hvis bildet ble tatt med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.
2 Vises hvis egendefinert innstilling b5 (Fininnstille optimal eksp., 0 226) er satt til en annen verdi enn
null for hvilken som helst lysmålingsmetode.
3 Vises bare hvis et VR-objektiv er montert.
4 Vises i gul farge hvis bildet ikke er i FX-format (inklusive DX-basert filmformat; 0 63, 89).
5 Bare Standard, Friske farger, Portrett og Landskap Picture Controls.
6 Nøytral, Monokrom og egendefinerte Picture Controls.
7 Vises ikke med monokrome Picture Controls.
8 Kun monokrome Picture Controls.
9 Den fjerde siden av opptaksdata vises bare hvis opplysninger om opphavsretten ble registrert sammen
med fotografen slik det er beskrevet på side 256.
❚❚ GPS-data *
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
N I KON D610
1
2
3
4
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
Breddegrad
Lengdegrad
Høyde
Koordinert universaltid (UTC)
100-1
* Data for filmer gjelder opptakets starttid.
I
183
❚❚ Oversiktsdata
1/ 12
–1. 3
NIKON D610
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
–1. 3
85mm
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
85mm
0, 0
0, 0
100ND610 DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Bildenummer/totalt antall bilder
Beskyttelsesstatus ................................................ 188
Kameranavn
Indikator for retusjering ..................................... 261
Histogram som viser fordelingen av fargetoner
i bildet (0 181).
Bildekvalitet...............................................................93
Bildestørrelse.............................................................95
Bildefelt 1 .....................................................................89
Filnavn ...................................................................... 216
Opptakstidspunkt.......................................... 27, 253
Mappenavn............................................................. 215
Opptaksdato.................................................... 27, 253
Gjeldende kortspor ....................................... 46, 178
Lysmåling ................................................................ 109
Opptaksfunksjon .......................................35, 40, 73
Lukkertid.....................................................................74
Blenderåpning ......................................................... 74
ISO-følsomhet 2 ......................................................105
Brennvidde...........................................172, 288, 291
GPS-dataindikator ................................................175
Indikator for bildekommentar .........................253
Aktiv D-Lighting ....................................................137
Picture Control.......................................................129
Fargerom .................................................................217
Blitsfunksjon ...........................................................144
Hvitbalanse .............................................................115
Fargetemperatur ...............................................120
Finjustering av hvitbalansen.........................117
Manuell forhåndsinnstilling ..........................121
27 Blitskompensasjon ...............................................148
Innstilling for styringsenhet..............................237
28 Eksponeringskompensasjon.............................112
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 Ikke-FX-formater (inklusive DX-baserte filmformater) vises i gult (0 63, 89).
2 Vises i rødt hvis bildet ble tatt med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.
I
184
Miniatyravspilling
For å vise bilder på "kontaktkopier" med fire, ni eller 72 bilder, trykker du på
W (S)-knappen.
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Avspilling på
full skjerm
Miniatyrvisning
Hvis du vil
Vise flere bilder
Bruk
W (S)
Vise færre bilder
X (T)
Markere bilder
Vise det markerte bildet
Slette det markerte bildet
Endre beskyttelsesstatus
for det markerte bildet
Gå tilbake til
opptaksmodus
Retusjere fotografiet
J
O (Q)
L (U)
Kalenderavspilling
Beskrivelse
Trykk på W (S) for å øke antall bilder som vises.
Trykk på X (T) for å redusere antall bilder som vises.
Når fire bilder vises, trykk for å se på det markerte bildet
på full skjerm.
Bruk multivelgeren til å markere bilder for avspilling på
full skjerm, avspillingszoom (0 187), sletting (0 189)
eller beskyttelse (0 188).
Trykk på J for å vise det markerte bildet på full skjerm.
Se side 189 for mer informasjon.
Se side 188 for mer informasjon.
/ K Skjermen slås av. Fotografier kan tas umiddelbart.
c (b)
Lage en retusjert kopi av gjeldende fotografi (0 69,
261).
I
185
Kalenderavspilling
For å vise bilder tatt på en valgt dato, trykker du på W (S)-knappen når 72 bilder vises.
Datoliste
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Miniatyrbildeliste
Avspilling på
full skjerm
Miniatyrvisning
Kalenderavspilling
Funksjonene som kan utføres avhenger av om markøren er i datolisten eller i
miniatyrbildelisten:
Hvis du vil
Veksle mellom
datolisten og
miniatyrbildelisten
Gå tilbake til
miniatyravspilling/
Zoome inn på markert
fotografi
Bruk
W (S)
X (T)
Gå tilbake til
opptaksmodus
Retusjere fotografiet
I
186
• Datoliste: Gå tilbake til 72-bilders avspilling.
• Miniatyrbildeliste: Trykk og hold nede X (T)-knappen
for å zoome inn på det markerte bildet.
• Datoliste: Marker dato.
• Miniatyrbildeliste: Marker bilde.
Markere datoer/
Markere bilder
Veksle avspilling på full
skjerm
Slette markert(e)
bilde(r)
Endre
beskyttelsesstatus for
markert bilde
Beskrivelse
Trykk på W (S)-knappen i datolisten for å plassere
markøren i miniatyrbildelisten. Trykk igjen for å gå tilbake til
datolisten.
J
O (Q)
L (U)
•
•
•
•
Datoliste: Vis bilder tatt på en valgt dato.
Miniatyrbildeliste: Vis det markerte bildet.
Datoliste: Slett alle bilder tatt på en valgt dato.
Miniatyrbildeliste: Slett det markerte bildet (0 189).
Se side 188 for mer informasjon.
/ K Skjermen slås av. Fotografier kan tas umiddelbart.
c (b)
Lag en retusjert kopi av fotografiet som er markert i
miniatyrbildelisten (0 69, 261).
Se nærmere på: Avspillingszoom
Trykk på X (T)-knappen for å zoome inn på bildet som vises ved avspilling på full
skjerm, eller på det bildet som for øyeblikket er markert i miniatyravspilling. Følgende
handlinger kan utføres mens zoom er aktivert:
Hvis du vil
Bruk
Zoome inn eller
ut
X (T)/
W (S)
Vise andre deler
av bildet
Ansikter (opp til 35) som oppdages under
zooming vises med hvite kanter i
navigeringsvinduet. Drei på
underkommandohjulet for å vise andre
ansikter.
Velge ansikter
Drei hovedkommandohjulet for å vise det samme området av
andre bilder med gjeldende zoomgrad. Avspillingszoom avbrytes
når en film vises.
Vise andre
bilder
Endre
beskyttelsesstatus
Gå tilbake til
opptaksmodus
Retusjere
fotografiet
Beskrivelse
Trykk på X (T) for å zoome inn til et
maksimum av omtrent 38× (store bilder i
36 × 24/3 : 2 format), 28× (medium bilder)
eller 19× (små bilder). Trykk på
W (S) for å zoome ut. Mens bildet er
zoomet inn, kan du bruke multivelgeren
til å vise områder av bildet som ikke er
synlige på skjermen. Hold multivelgeren nede for å rulle raskt til
andre områder av bildefeltet. Navigeringsvinduet vises når
zoomgraden endres. Den delen av bildet som vises på skjermen
indikeres med en gul ramme.
L (U)
Se side 188 for mer informasjon.
/ K Skjermen slås av. Fotografier kan tas umiddelbart.
c (b)
Lage en retusjert kopi av gjeldende fotografi (0 69, 261).
I
187
Beskytte fotografier mot sletting
I fullskjerm-, zoom-, miniatyrbilde- og kalenderavspilling kan L (U)-knappen brukes
for å beskytte fotografier fra å bli slettet ved et uhell. Beskyttede filer kan ikke slettes med
O (Q)-knappen eller alternativet Slett i avspillingsmenyen. Vær oppmerksom på at
beskyttede bilder vil bli slettet når minnekortet formateres (0 31, 250).
Slik beskytter du et fotografi:
1
Velg et bilde.
Vis bildet i avspilling på full skjerm eller avspillingszoom eller marker det i
miniatyrbildelisten i miniatyr- eller kalenderavspilling.
Avspilling på full skjerm
2
Miniatyrvisning
Kalenderavspilling
Trykk på L (U)-knappen.
Fotografiet markeres med et P-ikon. For å
fjerne beskyttelsen fra fotografiet slik at det
kan slettes, vis fotografiet eller fremhev det i
miniatyrbildelisten og trykk deretter på
L (U)-knappen.
L (U)-knapp
I
A Fjerne beskyttelsen fra alle bildene
For å fjerne beskyttelsen fra alle bilder i mappen eller mappene som for øyeblikket er valgt i
menyen Avspillingsmappe, trykker du samtidig på L (U)- og O (Q)-knappene i omtrent to
sekunder under avspilling.
188
Slette fotografier
For å slette fotografiet som vises i avspilling på full skjerm, eller fotografiet som er markert
i miniatyrbildelisten, trykker du på O (Q)-knappen. For å slette flere valgte fotografier,
alle fotografier tatt på en bestemt dato eller alle fotografiene i gjeldende
avspillingsmappe, bruk alternativet Slett i avspillingsmenyen. Når fotografiet er slettet,
kan det ikke gjenopprettes. Vær oppmerksom på at beskyttede eller skjulte bilder ikke
kan slettes.
Fullskjerms-, miniatyr- og kalenderavspilling
Trykk på O (Q)-knappen for å slette det gjeldende fotografiet.
1
Velg et bilde.
Vis bildet eller marker det i miniatyrbildelisten under miniatyr- eller
kalenderavspilling.
2
Trykk på O (Q)-knappen.
En dialogboks vises.
O (Q)-knappen
3
Avspilling på full skjerm
Miniatyrvisning
Kalenderavspilling
(miniatyrbildeliste)
Trykk på O (Q)-knappen igjen.
Trykk på O (Q)-knappen for å slette fotografiet. For å avslutte uten
å slette fotografiet trykker du på K-knappen.
O (Q)-knappen
I
A Kalenderavspilling
Under kalenderavspilling kan du slette alle fotografier tatt på en valgt dato ved å fremheve
datoen på datolisten og trykke på O (Q)-knappen (0 186).
A Se også
Alternativet Etter sletting på avspillingsmenyen bestemmer om neste eller forrige bilde skal
vises etter at et bilde er slettet (0 212).
189
Avspillingsmenyen
Alternativet Slett på avspillingsmenyen har følgende alternativer. Vær oppmerksom på
at sletting kan ta noe tid, avhengig av hvor mange bilder som skal slettes.
Alternativ
Q Valgte
n Velg dato
Beskrivelse
Slett valgte bilder.
Slett alle bilder tatt på en valgt dato (0 191).
R Alle
Slett alle bilder i mappen som for øyeblikket er valgt for
avspilling (0 207). Hvis det er satt inn to kort, kan du
velge kortet som bildene skal slettes fra.
❚❚ Valgte: Slette valgte fotografier
1
Velg Valgte for alternativet Slett i
avspillingsmenyen.
Trykk på G-knappen, og velg Slett i
avspillingsmenyen. Marker Valgte og trykk på
2.
G-knapp
2
Marker et bilde.
Bruk multivelgeren for å markere et bilde (for å
vise det markerte bildet på full skjerm, trykk på
og hold nede X (T)-knappen; for å vise
bilder på andre plasseringer, hold nede Dknappen, trykk på 1, og velg ønsket kort og
mappe som beskrevet på side 178).
3
I
190
Velg det markerte bildet.
Trykk på W (S)-knappen for å velge det
markerte bildet. De valgte bildene markeres
med et O-ikon. Gjenta trinn 2 og 3 for å velge
flere bilder; for å velge bort et bilde, marker det
og trykk på W (S).
W (S)-knapp
4
Trykk på J for å fullføre operasjonen.
En dialogboks vises. Marker Ja og trykk på J.
❚❚ Velg dato: Slette fotografier tatt på en valgt dato
1
Velg Velg dato.
Marker Velg dato i slettemenyen og trykk på
2.
2
Marker en dato.
Trykk på 1 eller 3 for å markere en dato.
For å vise bildene som er tatt på den markerte
datoen, trykk på W (S). Bruk multivelgeren
til å rulle gjennom bildene, eller trykk og hold
nede X (T) for å vise gjeldende bilde på full
skjerm. Trykk på W (S) for å gå tilbake til
datolisten.
3
W (S)-knapp
Velg den markerte datoen.
Trykk på 2 for å velge alle bilder som ble tatt
på den markerte datoen. Valgte datoer
markeres med et M-ikon. Gjenta trinn 2 og 3 for
å velge flere datoer; for å velge bort en dato,
marker den og trykk på 2.
4
Trykk på J for å fullføre operasjonen.
En dialogboks vises. Marker Ja og trykk på J.
I
191
I
192
QTilkoblinger
Tilkobling til en datamaskin
Dette avsnittet beskriver hvordan du bruker den medfølgende USB-kabelen til å koble
kameraet til en datamaskin.
Før du kobler til kameraet
Før du kobler til kameraet, installer programvaren på den medfølgende ViewNX 2-CDen.
For å være sikker på at dataoverføringen ikke blir avbrutt, kontroller at kameraets
EN-EL15-batteri er helt oppladet. Hvis du er tvil, lad opp batteriet før bruk, eller bruk
nettadapteren EH-5b og strømforsyningen EP-5B (ekstrautstyr).
❚❚ Medfølgende programvare
ViewNX 2 inkluderer en "Nikon Transfer 2"-funksjon for kopiering av bilder fra kameraet til
datamaskinen, mens ViewNX 2 også kan brukes til å vise og skrive ut valgte bilder, eller
redigere fotografier og filmer. For mer informasjon, se ViewNX 2 netthjelp.
❚❚ Operativsystemer som støttes
Den medfølgende programvaren kan brukes med datamaskiner som kjører følgende
operativsystemer:
• Windows: Forhåndsinstallerte versjoner av Windows 8, Windows 7, Windows Vista og
Windows XP; ikke kompatibel med 64-bits versjoner av Windows XP.
• Macintosh: OS X 10.8 eller 10.7, Mac OS X 10.6
Se de nettstedene som er listet opp på side xxiii for seneste informasjon om
operativsystemer som støttes.
A Koble til kabler
Kontroller at kameraet er av når du kobler grensesnittkablene til eller fra. Ikke bruk makt eller
forsøk å sette kontaktene inn i vinkel. Lukk kameraets kontaktdeksel når kontakten ikke er i bruk.
D
Q
Under overføring
Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens overføringen pågår.
A
Windows
For å besøke Nikons nettsted etter at ViewNX 2 er installert, velg All Programs (Alle programmer)
> Link to Nikon (Lenke til Nikon) på Windows startmeny (internettforbindelse er påkrevet).
193
Koble til kameraet
Koble til kameraet med den medfølgende USB-kabelen.
1
2
Slå av kameraet.
Slå på datamaskinen.
Slå på datamaskinen og vent til den har startet.
3
Koble til USB-kabelen.
Koble USB-kabelen som vist.
D USB-hub
Koble kameraet direkte til datamaskinen; ikke koble kabelen via en USB-hub eller et
tastatur.
4
5
Slå kameraet på.
Start Nikon Transfer 2.
Hvis du får en melding om å velge et program, velg Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Hvis den følgende dialogboksen vises, velg Nikon Transfer 2 slik det er beskrevet nedenfor.
1 Under Import pictures and videos (importer bilder
og film), klikk på Change program (endre program).
En dialogboks for programvalg vises; velg Import File
using Nikon Transfer 2 (importer fil med
Nikon Transfer 2), og klikk på OK.
2 Dobbelklikk på Import File (importer fil).
Q
194
6
Klikk på Start Transfer.
Med standardinnstillingene kopieres alle bildene på
minnekortet til datamaskinen (for mer informasjon om bruk
av Nikon Transfer 2, start ViewNX 2 eller Nikon Transfer 2 og
velg ViewNX 2 Help (hjelp) fra Help (hjelp)-menyen).
Start Transfer (start
overføring)
7
Slå av kameraet og koble fra USB-kabelen når overføringen er ferdig.
Nikon Transfer 2 lukkes automatisk når overføringen er ferdig.
Q
A Camera Control Pro 2
Camera Control Pro 2-programvaren (ekstrautstyr; 0 298) kan brukes til å styre kameraet fra en
datamaskin. Når Camera Control Pro 2 brukes for å ta fotografier og filmer direkte på
datamaskinen, vises PC-tilkoblingsindikatoren (c) i kontrollpanelet.
195
Skrive ut fotografier
Valgte JPEG-bilder kan skrives ut med en PictBridge-skriver (0 333) som er koblet direkte
til kameraet.
Koble til skriveren
Koble til kameraet med den medfølgende USB-kabelen.
1
2
Slå av kameraet.
Koble til USB-kabelen.
Slå på skriveren og koble til USB-kabelen som vist. Ikke bruk makt eller forsøk å sette
kontaktene inn i vinkel.
D USB-hub
Koble kameraet direkte til skriveren; ikke koble kabelen via en USB-hub.
3
Slå kameraet på.
Et velkomstbilde vises på skjermen, fulgt av et display med PictBridge-avspilling.
Q
196
A Utskrift via direkte USB-tilkobling
Sørg for at EN-EL15-batteriet er helt oppladet eller bruk nettadapteren EH-5b og
strømforsyningen EP-5B (ekstrautstyr). Når du tar bilder som skal skrives ut direkte via USBkoblingen, still Fargerom til sRGB (0 217).
D Velge fotografier for utskrift
NEF (RAW)-fotografier (0 93) kan ikke velges for utskrift. JPEG-kopier av NEF (RAW)-bilder kan
skapes ved hjelp av alternativet NEF (RAW)-prosessering i retusjeringsmenyen (0 271).
A Se også
Se side 325 for informasjon om hva du skal gjøre hvis det oppstår en feil under utskriften.
Skrive ut bilder enkeltvis
1
Velg et bilde.
Trykk på 4 eller 2 for å vise flere bilder. Trykk på
X (T)-knappen for å zoome inn på gjeldende
bilde (0 187; trykk på K for å avslutte
zoomfunksjonen). For å se på seks bilder om
gangen, trykker du på W (S)-knappen. Marker
bilder med multivelgeren eller trykk på X (T) for å vise det markerte bildet på
full skjerm. For å vise bilder på andre plasseringer når miniatyrbilder vises, hold inne
D-knappen, trykk på 1 og velg ønsket kort og mappe som beskrevet på side 178.
2
Vis utskriftsalternativene.
Trykk J for å vise PictBridge utskriftsalternativer.
Q
197
3
Juster utskriftsalternativene.
Trykk på 1 eller 3 for å markere et alternativ og trykk på 2 for å velge.
Alternativ
Papirstørrelse
Antall kopier
Kant
Tidsmerking
Beskjæring
4
Beskrivelse
Marker en papirstørrelse (bare størrelser som støttes av den aktuelle skriveren
er oppført i listen) og trykk på J for å velge den og gå tilbake til den forrige
menyen (for utskrift med standard papirstørrelse for den aktuelle skriveren,
velg Skriverstandard).
Trykk på 1 eller 3 for å velge antall kopier (maksimalt 99), og trykk på J for å
velge og vende tilbake til den forrige menyen.
Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis det støttes av skriveren. Marker
Skriverstandard (bruk gjeldende skriverinnstillinger), Skriv ut med kant
(skriv ut fotografi med hvit kant) eller Ingen kant, og trykk på J for å velge og
vende tilbake til den forrige menyen.
Marker Skriverstandard (bruk gjeldende skriverinnstillinger), Skriv ut
tidsmerking (skriv ut fotografier med tid og dato) eller Ingen tidsmerking, og
trykk på J for å velge og vende tilbake til den forrige menyen.
Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis det støttes av skriveren. For å avslutte
uten beskjæring, marker Ingen beskjæring og trykk på J. For å beskjære det
gjeldende bildet, marker Beskjær og trykk på 2.
Dialogboksen til høyre vises når du velger Beskjær. Trykk
på X (T) for å øke størrelsen på beskjæringen og på
W (S) for å minke den. Plasser beskjæringen ved bruk
av multivelgeren og trykk på J. Vær oppmerksom på at
utskriftskvaliteten kan synke hvis små beskjæringer
skrives ut i store størrelser.
Start utskrift.
Velg Start utskrift og trykk på J for å starte utskrift.
For å avbryte før alle kopier er skrevet ut, trykker du
på J.
Q
198
Skrive ut flere bilder
1
Vis PictBridge-menyen.
Trykk på G knappen i PictBridgeavspillingsmenyen (se trinn 3 på side 196).
G-knapp
2
Velg et alternativ.
Marker ett av de følgende alternativene og
trykk på 2.
• Utskriftsvalg: Velg bilder til utskrift.
• Velg dato: Skriv ut én kopi av alle bilder tatt på
en valgt dato.
• Utskrift (DPOF): Skriv ut en eksisterende utskriftsordre laget med alternativet
DPOF-utskriftsordre i avspillingsmenyen (0 202). Gjeldende utskriftsordre
vises i trinn 3.
• Indeksutskrift: Gå til trinn 4 for å lage en indeksutskrift av alle JPEG-bilder (0 93) på
minnekortet. Vær oppmerksom på at hvis minnekortet inneholder mer enn 256
bilder, skrives bare de første 256 bildene ut.
Q
199
3
Velg bilder eller velg en dato.
Hvis du velger Utskriftsvalg eller Utskrift (DPOF)
i trinn 2, bruker du multivelgeren for å rulle
gjennom bildene på minnekortet; for å vise
bilder på andre plasseringer, hold inne Dknappen, trykk på 1 og velg ønsket kort og
mappe som beskrevet på side 178. Trykk og
hold inne X (T)-knappen for å vise det
gjeldende bildet på fullskjerm. For å velge
gjeldende bilde for utskrift, hold på W (S)knappen og trykk på 1. Bildet markeres med et
Z-ikon, og antall utskrifter settes til 1. Hold
inne W (S)-knappen og trykk på 1 eller 3 W (S) + 13: Velg antall kopier
for å angi antall utskrifter (opp til 99; for å velge
bort bildet, trykk på 3 når antall utskrifter er 1).
Fortsett til alle ønskede bilder er valgt.
X (T)-knapp: Vis fotografiet på fullskjerm
Hvis du velger Velg dato i trinn 2, trykk på 1 eller
3 for å markere en dato, og trykk på 2 for å
veksle den markerte datoen på eller av. Trykk
på W (S) for å vise bildene tatt på den valgte
datoen. Bruk multivelgeren til å rulle gjennom
bildene, eller trykk og hold nede X (T) for å
X (T)-knapp:
vise gjeldende bilde på full skjerm. Trykk på
Vis markert fotografi
W (S) igjen for å gå tilbake til dialogboksen på fullskjerm
for valg av dato.
W (S)-knapp:
Vis fotografier for
valgt dato
Q
200
4
Vis utskriftsalternativene.
Trykk J for å vise PictBridge
utskriftsalternativer.
5
Juster utskriftsalternativene.
Velg papirstørrelse, kant og tidsmerking som beskrevet på side 198 (det vises en
advarsel hvis den valgte papirstørrelsen er for liten for indeksutskrift).
6
Start utskriften.
Velg Start utskrift, og trykk på J for å starte
utskrift. For å avbryte før alle kopier er skrevet
ut, trykker du på J.
Q
201
Lage en DPOF-utskriftsordre: Utskriftsbestilling
Alternativet DPOF-utskriftsordre i avspillingsmenyen brukes for å skape digitale
"utskriftsordrer" for PictBridge-kompatible skrivere og enheter som støtter DPOF.
1
Velg Velg/still inn for DPOFutskriftsordre-elementet i
avspillingsmenyen.
Trykk på G-knappen og velg DPOFutskriftsordre i avspillingsmenyen. Marker
Velg/still inn og trykk på 2 (for å fjerne alle
fotografier fra utskriftsordren, velg Fjerne
markeringen av alle?).
2
G-knapp
Velg bilder.
Bruk multivelgeren til å bla gjennom bildene
på minnekortet (for å vise bilder på andre
plasseringer, hold D-knappen inne og trykk
på 1). For å vise det gjeldende bildet på
fullskjerm, trykk og hold inne X (T)knappen. For å velge gjeldende bilde for
utskrift, hold på W (S)-knappen og trykk på
1. Bildet markeres med et Z-ikon, og antall
utskrifter settes til 1. Hold inne W (S)knappen og trykk på 1 eller 3 for å angi antall
utskrifter (opp til 99; for å velge bort bildet,
W (S) + 13: Velg antall kopier
trykk på 3 når antall utskrifter er 1). Fortsett til
alle ønskede bilder er valgt.
X (T)-knapp: Vis fotografiet på fullskjerm
3
Vis merkingsalternativene.
Trykk J for å vise datamerkingsalternativene.
Q
202
4
Velg merkingsalternativer.
Marker følgende alternativer og trykk på 2 for
å veksle det markerte alternativet på eller av
(for å fullføre utskriftsordren uten å legge inn
denne informasjon, fortsett til trinn 5).
• Skriv ut opptaksdata: Skriv ut lukkertid og
blender på alle bildene i utskriftsordren.
• Datomerking: Skriv ut opptaksdato på alle bilder i utskriftsordren.
5
Fullfør utskriftsordren.
Marker Utført og trykk på J for å fullføre
utskriftsordren.
D DPOF-utskriftsordre
For å skrive ut gjeldende utskriftsordre mens kameraet er koblet til en PictBridge-skriver, velg
Utskrift (DPOF) i PictBridge-menyen og følg trinnene i "Skrive ut flere bilder" for å modifisere og
skrive ut gjeldende ordre (0 199). DPOF-utskriftsdato og opptaksdata støttes ikke ved utskrift via
en direkte USB-tilkobling; for å skrive ut opptaksdatoen på fotografier i gjeldende utskriftsordre,
bruk PictBridge-alternativet Tidsmerking.
Alternativet DPOF-utskriftsordre kan ikke brukes hvis det ikke er nok plass på minnekortet til å
lagre utskriftordren.
Q
NEF (RAW)-fotografier (0 93) kan ikke velges ved bruk av dette alternativet. JPEG-kopier av NEF
(RAW)-bilder kan skapes ved hjelp av alternativet NEF (RAW)-prosessering i retusjeringsmenyen
(0 271).
Det kan være at utskriftsordrer ikke skrives ut riktig hvis bildene er slettet med en datamaskin eller
en annen enhet etter at utskriftsordren ble laget.
203
Vise fotografier på TV
En type C mini-plugg High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabel (kjøpes separat
fra tredjeparts leverandører) kan brukes til å koble kameraet til HD-videoenheter.
1
Slå av kameraet.
Slå alltid av kameraet før du kobler til eller fra HDMI-kabelen.
2
Koble HDMI-kabelen som vist.
Koble til HD-enheten (velg en kabel
med en kontakt for HDMI-enheter)
Koble til kameraet
3
4
Still inn enheten på HDMI-kanalen.
Slå kameraet på og trykk på K-knappen.
Under avspilling vises bildene på fjernsynsskjermen.
D Lukk kontaktdekselet
Lukk kameraets kontaktdeksel når kontaktene ikke er i bruk. Fremmedlegemer i kontaktene kan
forstyrre dataoverføringen.
Q
A Fjernsynsavspilling
Bruk av nettadapteren EH-5b og strømforsyningen EP-5B (ekstrautstyr) anbefales for
langtidsavspilling. TVen vil vise bildene på fullskjerm dersom opptaksinformasjon er skjult under
avspilling på fullskjerm (0 179). Legg merke til at kantene muligvis ikke er synlige når fotografier
vises på en TV-skjerm.
A Audio
Stereolyd tatt opp med stereomikrofonen ME-1 (0 298) (ekstrautstyr) spilles i stereo når filmer
vises på HDMI-enheter med et kamera som er koblet til med en HDMI-kabel (vær oppmerksom på
at lyden ikke spilles via hodetelefoner som er koblet til kameraet). Lydstyrken kan justeres med
fjernsynskontrollene; kamerakontrollene kan ikke brukes.
204
❚❚ HDMI-alternativer
HDMI-alternativet i oppsettsmenyen (0 249) bestemmer utgangsoppløsningen og kan
brukes for å aktivere kameraet for fjernkontroll fra enheter som støtter HDMI-CEC (HighDefinition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control, en standard som gjør det
mulig for HDMI-enheter å brukes til å styre utstyr som de er koblet til).
Utgangsoppløsning
Velg formatet for bilder som overføres til HDMI-enheten.
Kameraet velger automatisk det passende formatet når
Auto er valgt. Uavhengig av det valgte alternativet vil Auto
brukes for film live view, filmopptak og avspilling.
Styring av utstyr
Hvis På er valgt for HDMI >Styring av utstyr i
oppsettsmenyen når kameraet er koblet til et fjernsyn som
støtter HDMI-CEC og både kameraet og fjernsynet er på,
viser fjernsynet bildet vist til høyre, og fjernsynets
fjernkontroll kan brukes i stedet for kameraets multivelger
og J-knappen under avspilling på full skjerm og
lysbildefremvisninger. Fjernsynets fjernkontroll kan ikke brukes for å styre kameraet hvis
du velger Av.
A HDMI og live view
HDMI-skjermer koblet via en HDMI-kabel kan brukes for live view-fotografering og film live view
(0 49, 57). Under film live view og filmopptak, tilpasses HDMI-utgangssignalet i samsvar med
alternativet som er valgt for Filminnstillinger > Bildestørrelse/frekvens i opptaksmenyen
(0 65). Legg merke til at noen HDMI-enheter muligvis ikke støtter den valgte innstillingen; hvis
dette er tilfellet, velg 1080i (linjeflettet) for HDMI > Utgangsoppløsning. Filmer kan overføres
med en bildestørrelse mindre enn det som er valgt i Bildestørrelse/frekvens (0 65).
Q
A
HDMI-CEC-enheter
Når kameraet er koblet til en HDMI-CEC-enhet, vises ) i kontrollpanelet i stedet for antall
gjenværende eksponeringer.
A Styring av utstyr
Se fjernsynets bruksanvisning for detaljer.
205
Q
206
MMenyveiviser
D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder
For å vise avspillingsmenyen trykker du på G og velger fanen D (avspillingsmeny).
G-knapp
Avspillingsmenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ
Slett
Avspillingsmappe
Skjul bilde
Visn. alternativer for avspilling
Kopier bilde(r)
0
190
207
208
209
209
Alternativ
Bildevisning
Etter sletting
Dreie til høydeformat
Lysbildefremvisning
DPOF-utskriftsordre
0
212
212
212
213
202
A Se også
Menyenes standardinnstillinger er listet opp på side 312.
Avspillingsmappe
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Velg en mappe for avspilling (0 177):
Alternativ
ND610
Alle
Gjeldende
Beskrivelse
Bilder i alle mapper som er laget med D610 vil være synlige under avspilling.
Bilder i alle mapper vil være synlige under avspilling.
Bare bilder i den gjeldende mappen vises under avspilling.
U
207
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Skjul bilde
Skjul eller vis bilder. Skjulte bilder vises bare i Skjul bilde-menyen og kan kun slettes ved
å formatere minnekortet.
Alternativ
Velg/still inn
Beskrivelse
Skjul eller vis valgte bilder.
Velg dato
En liste over datoer vises når du velger dette alternativet. For
å skjule alle bilder som ble tatt på en bestemt dato, marker
datoen og trykk på 2. Valgte datoer markeres med en L; for
å vise alle bilder som ble tatt på en valgt dato, marker datoen
og trykk på 2. Trykk på J for å fullføre operasjonen.
Fjerne
markeringen
av alle?
Vis alle bilder.
D Beskyttede og skjulte bilder
Hvis du velger å vise et beskyttet bilde, fjernes beskyttelsen fra bildet.
Følg fremgangsmåten nedenfor for å skjule eller vise valgte bilder.
1
Velg Velg/still inn.
Marker Velg/still inn og trykk på 2.
2
Velg bilder.
Bruk multivelgeren til å bla gjennom bildene
på minnekortet (for å vise det markerte bildet
på full skjerm, trykk og hold nede X (T)knappen; for å vise bilder på andre plasseringer
som beskrevet på side 178, hold nede D,
W (S)-knapp
trykk på 1) og trykk på W (S) for å velge
gjeldende bilde. Valgte bilder markeres med et R-ikon; for å velge bort et bilde,
marker det og trykk på W (S) en gang til. Fortsett til alle ønskede bilder er valgt.
3
Trykk på J.
Trykk på J for å fullføre operasjonen.
U
208
Visn. alternativer for avspilling
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Velg informasjonen som er tilgjengelig i
informasjonsvisningen med opptaksinformasjon
(0 179). Trykk på 1 eller 3 for å markere et
alternativ og trykk deretter på 2 for å velge
alternativet for opptaksinformasjon. A L vises ved
siden av de valgte elementene; for å fjerne
markeringen må du markere det og trykke på 2. For
å gå tilbake til avspillingsmenyen, marker Utført og
trykk på J.
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Kopier bilde(r)
Du kan kopiere bilder mellom minnekortene. Dette alternativet er bare tilgjengelig når to
minnekort er satt inn i kameraet.
Alternativ
Velg kilde
Velg bilde(r)
Velg målmappe
Kopiere bilde(r)?
1
Beskrivelse
Velg kortet som bildene skal kopieres fra.
Velg bildene som skal kopieres.
Velg mappen som bildene skal kopieres til på det andre kortet.
Kopier de valgte bildene til det angitte målet.
Velg Velg kilde.
Marker Velg kilde og trykk på 2.
2
Velg kildekortet.
Marker sporet som innholder kortet som
bildene skal kopieres fra og trykk på J.
U
209
3
Velg Velg bilde(r).
Marker Velg bilde(r) og trykk på 2.
4
Velg kildemappen.
Marker mappen som inneholder bildene som
skal kopieres og trykk på 2.
5
Foreta det første valget.
Før du fortsetter å velge eller velge bort
individuelle bilder, kan du merke alle, eller alle
beskyttede bilder i mappen for kopiering ved å
velge Velg alle bilder eller Velg beskyttede
bilder. For bare å merke individuelt valgte
bilder for kopiering, velg Fjern markeringen
av alle før du fortsetter.
6
Velg flere bilder.
Marker bilder og trykk på W (S) for å velge
eller velge bort (for å vise det markerte bildet
på full skjerm, trykk og hold inne X (T)knappen). Valgte bilder merkes med en L.
Trykk på J for å gå videre til trinn 7 når du er
ferdig med dine valg.
7
Velg Velg målmappe.
Marker Velg målmappe og trykk på 2.
U
210
W (S)-knapp
8
Velg en målmappe.
For å legge inn et mappenummer, velg Velg
mappe etter nummer, legg inn nummeret
(0 215) og trykk på J. Dersom mappen med
det valgte nummeret ikke allerede eksisterer,
vil en ny mappe bli laget.
Hvis du vil velge fra en liste av tilgjengelige
mapper, velg Velg mappe fra listen, marker
en mappe og trykk på J.
9
Kopier bildene.
Marker Kopiere bilde(r)? og trykk på J.
En dialogboks vises. Marker Ja og trykk på J.
Trykk på J igjen for å avslutte når kopieringen
er fullført.
D Kopiere bilder
Bildene kopieres ikke hvis det ikke er tilstrekkelig plass på målkortet. Sørg for at batteriet er helt
oppladet før du kopierer filmer.
En dialogboks vises hvis målmappen inneholder et bilde
med samme navn som et av bildene som skal kopieres.
Velg Erstatt eksisterende bilde for å erstatte bildet med
bildet som skal kopieres, eller velg Erstatt alle for å
erstatte alle eksisterende bilder med de samme navnene
uten mer underretning. For å fortsette uten å erstatte
bildet, velg Hopp over, eller velg Avbryt for å avslutte
uten å kopiere ytterligere bilder.
Beskyttelsesstatus kopieres med bildene, men
utskriftsmerking (0 202) kopieres ikke. Skjulte bilder kan ikke kopieres.
U
211
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Bildevisning
Velg om bilder automatisk skal vises på skjermen rett etter opptak.
Hvis Av er valgt, kan bilder kun vises ved å trykke på K-knappen.
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Etter sletting
Velg bildet som skal vises etter at et bilde er slettet.
Alternativ
S Vis neste
T Vis forrige
U Fortsett som før
Beskrivelse
Vis det følgende bildet. Hvis bildet som ble slettet var det siste bildet, vises
det forrige bildet.
Vis det forrige bildet. Hvis bildet som ble slettet var det første bildet, vises
det neste bildet.
Hvis du har rullet gjennom bildene i opptaksrekkefølge, vises følgende
bilde som beskrevet for Vis neste. Hvis du har rullet gjennom bildene i
omvendt rekkefølge, vises forrige bilde som beskrevet for Vis forrige.
Dreie til høydeformat
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Velg hvis bilder skal dreies til "høydeformat" (portrettretning) for
visning under avspilling. Vær oppmerksom på at fordi kameraet
selv allerede er i riktig retning under opptak, dreies ikke bildene
automatisk under bildevisning.
Alternativ
På
Av
U
212
Beskrivelse
Bilder i "høydeformat" (portrettretning) dreies automatisk for visning på kameraets
skjerm. Bilder som tas med Av valgt for Automatisk bilderotering (0 254) vises i "bred"
(liggende) retning.
Bilder i "høydeformat" (portrettretning) dreies automatisk for visning i "bred" (liggende)
retning.
Lysbildefremvisning
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Du kan lage en lysbildefremvisning av bildene i gjeldende avspillingsmappe (0 207).
Skjulte bilder (0 208) vises ikke.
Alternativ
Start
Bildetype
Bildeintervall
Beskrivelse
Start en lysbildefremvisning.
Velg bildetypen som skal vises fra Stillbilder og film, Bare stillbilder og Bare
film.
Velg hvor lenge hvert bilde skal vises.
For å starte lysbildefremvisningen, marker Start, og trykk på J. Funksjonene nedenfor
kan utføres mens lysbildefremvisningen pågår:
Hvis du vil
Trykk på
Beskrivelse
Hoppe tilbake/hoppe
forover
Trykk på 4 for å gå tilbake til det forrige bildet eller på 2 for
å gå videre til neste bilde.
Vise ytterligere
opptaksinformasjon
Endre eller skjule bildeinformasjon som vises (kun stillbilder;
0 179).
Pause/gjenoppta
Øke/senke lydstyrken
Avslutte til
avspillingsmeny
Avslutte til avspilling
Gå tilbake til opptak
J
Pause eller gjenoppta lysbildefremvisning.
X (T)/ Trykk på X (T) under filmavspilling for å øke lydstyrken,
W (S) og trykk på W (S) for å redusere den.
Avslutt lysbildefremvisningen og gå tilbake til
G
avspillingsmenyen.
K
Avslutt fremvisningen og gå tilbake til avspillingsmodus.
Trykk utløseren halvveis inn for å gå tilbake til
opptaksmodus.
Dialogboksen til høyre vises når lysbildefremvisningen slutter. Velg
Start på nytt for å omstarte eller Avslutt for å gå tilbake til
avspillingsmenyen.
U
213
C Opptaksmenyen: Opptaksalternativer
For å vise opptaksmenyen, trykker du på G og velger fanen C (opptaksmeny).
G-knapp
Oppsettsmenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ
Nullstill opptaksmenyen
Lagringsmappe
Filnavn
Funksjon for kortet i spor 2
Bildekvalitet
Bildestørrelse
Bildefelt
JPEG-komprimering
NEF (RAW)-opptak
Hvitbalanse
Still inn Picture Control
Bruke Picture Control
Auto. fortegningskontroll
0
214
215
216
96
93
95
89
94
94
115
129
134
217
Alternativ
Fargerom
Aktiv D-Lighting
HDR (High Dynamic Range)
Vignetteringskontroll
Støyred. ved lang eksponering
Høy ISO-verdi
Knapp for ISO-følsomhet
Fjernkontrollmodus
Multieksponering
Opptak med intervallutløser
Tidsforkortet fotografering
Filminnstillinger
0
217
137
139
218
218
218
105
85
160
164
168
65
Merk: Avhengig av kamerainnstillingene, kan noen elementer vises i grått og være utilgjengelige. For
informasjon om alternativene tilgjengelige for hver opptaksmodus, se side 309.
Nullstill opptaksmenyen
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Velg Ja hvis du vil gjenopprette opptaksmenyens alternativer til
standardverdiene (0 312).
U
214
Lagringsmappe
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Velg mappen der etterfølgende bilder skal lagres.
❚❚ Velge mapper etter mappenummer
1
Velg Velg mappe etter nummer.
Marker Velg mappe etter nummer og trykk på 2.
Dialogboksen til høyre vises.
2
Velg et mappenummer.
Trykk på 4 eller 2 for å markere et siffer, og trykk på 1 eller 3 for å endre. Hvis en
mappe med det valgte nummeret allerede finnes, vises et W, X- eller Y-ikon til
venstre for mappenummeret:
• W : Mappen er tom.
• X : Mappen er delvis full.
• Y : Mappen inneholder 999 bilder eller et bilde med nummer 9999. Det kan ikke
lagres flere bilder i denne mappen.
Kortet som mappen er lagret på vises av kortspor-ikonet i det øverste høyre hjørnet
av dialogboksen Velg mappe etter nummer. Kortet brukt for nye mapper avhenger
av det gjeldende alternativet valgt for Funksjon for kortet i spor 2 (0 96).
3
Lagre endringene og avslutt.
Trykk på J for å fullføre operasjonen og gå tilbake til opptaksmenyen (for å avslutte
uten å velge lagringsmappe, trykker du på G-knappen). En ny mappe lages hvis
en mappe med det valgte nummeret ikke allerede finnes. Etterfølgende fotografier
lagres i den valgte mappen, med mindre den allerede er full.
D Mappe- og filnumre
Hvis den gjeldende mappen har nummer 999 og inneholder 999 bilder, eller et bilde som har
nummer 9999, deaktiveres utløseren og det kan ikke tas flere fotografier. For å fortsette å ta bilder,
lag en mappe med et nummer mindre enn 999, eller velg en eksisterende mappe med et nummer
mindre enn 999 og mindre enn 999 bilder.
A Starttidspunkt
Det kan trenges mer tid for kameraets oppstart hvis minnekortet inneholder mange filer eller
mapper.
U
215
❚❚ Velge mapper fra en liste
1
Velg Velg mappe fra listen.
Marker Velg mappe fra listen og trykk på 2.
2
Marker en mappe.
Trykk på 1 eller 3 for å markere en mappe.
3
Velg den markerte mappen.
Trykk på J for å velge den markerte mappen og gå tilbake til opptaksmenyen.
Etterfølgende fotografier lagres i den valgte mappen.
Filnavn
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Fotografier lagres med filnavn som består av "DSC_" eller, i tilfelle av bilder som bruker
Adobe RGB-fargerom, "_DSC", fulgt av et firesifret nummer og en endelse på tre tegn
(f.eks., "DSC_0001.JPG"). Alternativet Filnavn brukes for å velge tre bokstaver for å
erstatte "DSC"-delen av filnavnet. For informasjon om redigering av filnavn, se side 135.
A Filendelser
Følgende filendelser brukes: ".NEF" for NEF (RAW)-bilder, ".JPG" for JPEG-bilder, ".MOV" for filmer
og ".NDF" for referansedata for fjerning av bildestøv. I hvert fotografipar som registreres med en
bildekvalitetsinnstilling på NEF (RAW) + JPEG, har NEF- og JPEG-bildene samme filnavn, men
forskjellige filendelser.
U
216
Auto. fortegningskontroll
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Velg På for å redusere tønnefortegning ved opptak med
vidvinkelobjektiver, og for å redusere puteformet fortegning ved
opptak med teleobjektiver (vær oppmerksom på at kantene av det
synlige området i søkeren kan være beskåret i det endelige
fotografiet, og at tiden som trengs for å behandle fotografier før
lagringen begynner kan øke). Dette alternativet gjelder ikke for
film, og fungerer kun med type G-, E- og D-objektiver (ikke PC, fiskeøye og visse andre
objektiver). Resultatene garanteres ikke med andre objektiver. Før du bruker automatisk
fortegningskontroll i kombinasjon med DX-objektiver, velg På for Automatisk DXbeskjæring eller velg et bildefelt på DX (24×16) 1.5× (0 90); hvis du velger andre
alternativer kan du få svært fortegnede eller beskårne fotografier.
A Retusjering: Fortegningskontroll
For informasjon om å lage kopier av eksisterende fotografier med redusert tønne- og puteformet
fortegning, se side 274.
Fargerom
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Fargerommet bestemmer fargeskalaen som er tilgjengelig for fargegjengivelse. Velg
sRGB for utskrift og visning med generell hensikt; Adobe RGB, med sin bredere
fargeskala, er mer egnet til bilder som skal publiseres profesjonelt og kommersielle
utskrifter.
A Adobe RGB
For nøyaktig fargegjengivelse krever Adobe RGB-bilder programvare, skjermer og skrivere som
støtter fargebehandling.
A Fargerom
ViewNX 2 (følger med) og Capture NX 2 (ekstrautstyr) velger automatisk korrekt fargerom når du
åpner fotografier som er laget med dette kameraet. Resultatene kan ikke garanteres med
programvare fra tredjeparter.
A Filmer
sRGB anbefales for filmer.
U
217
Vignetteringskontroll
G-knapp ➜ C opptaksmeny
"Vignettering" betyr at lysstyrken blir svakere mot kantene av et fotografi.
Vignetteringskontroll reduserer vignettering med type G-, E- og D-objektiver (ikke DXog PC-objektiver). Funksjonens effekt varierer fra objektiv til objektiv og merkes mest ved
største blenderåpning. Velg mellom Høy, Normal, Lav og Av.
A Vignetteringskontroll
Avhengig av scenen, opptaksvilkårene og objektivtypen, kan JPEG-bilder vise bildestøy (tåke)
eller forskjell i lysstyrke mot bildekantene, mens egendefinerte Picture Controls og
forhåndsinnstilte Picture Controls med modifiserte innstillinger muligvis ikke gir den ønskede
virkningen. Ta prøvebilder og kontroller resultatene på skjermen. Vignetteringskontroll kan ikke
brukes for film (0 57) eller multieksponering (0 160) og heller ikke bilder i DX-format (0 89).
Støyred. ved lang eksponering
(Støyreduksjon ved lang eksponering)
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Hvis På er valgt, behandles bilder tatt med lengre lukkertider
enn 1 s for å redusere bildestøy (lyse flekker, lyse piksler vilkårlig
spredt i bildet eller slør). Den tiden som trengs for prosessering
fordobles mer eller mindre. Under bearbeiding blinker "l m"
i lukkertids-/blenderåpningsvisningene. Du kan ikke fotografere
mens prosesseringen pågår (bildet lagres, men støyreduksjon
utføres ikke hvis kameraet slås av før prosesseringen er ferdig).
Ved serieopptak synker opptaksfrekvensen og minnebufferens
kapasitet er redusert mens fotografiene behandles. Støyreduksjon ved lang eksponering
er ikke tilgjengelig under filmopptak.
Høy ISO-verdi
G-knapp ➜ C opptaksmeny
Fotografier du tar med høy ISO-følsomhet kan bearbeides for å redusere støy.
Alternativ
Beskrivelse
Høy
Reduser støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, linjer eller slør), spesielt i fotografier tatt
Normal med høy ISO-følsomhet. Velg hvor mye støyreduksjon som skal utføres mellom Høy,
Normal og Lav.
Lav
Støyreduksjon utføres bare med ISO-følsomheter på ISO 2500 og høyere. Graden av
Av
støyreduksjon er mindre enn den mengden som utføres når Lav velges for Høy
ISO-verdi.
U
218
A Egendefinerte innstillinger: Finjustere
kamerainnstillingene
For å vise menyen for egendefinerte innstillinger, trykker du på G og velger fanen A
(meny for egendefinerte innstillinger).
G-knapp
Egendefinerte innstillinger brukes til å skreddersy
kamerainnstillingene etter egne behov.
Grupper av egendefinerte innstillinger
Hovedmeny
Nullstill egend.
innstillinger
(0 221)
U
219
Følgende egendefinerte innstillinger er tilgjengelige:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b
b1
b2
b3
b4
b5
c
c1
c2
c3
c4
c5
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
Egendefinert innstilling
Nullstill egend. innstillinger
Autofokus
Valg av AF-C-prioritet
Valg av AF-S-prioritet
Følgefokus med Lock-on
AF-punktbelysning
Overlapping av fokuspunkt
Antall fokuspunkter
Innebygd fokuseringslys
Lysmåling/eksponering
Trinnverdi for ISO-følsomhet
EV-trinn for ekspon. ktrl.
Enkel eksp. kompensasjon
Måleo. for sentr. dom. lysm.
Fininnstille optimal eksp.
Tidsbrytere/AE-lås
Utløser AE-L
Tidsbryter for ber. stilling
Selvutløser
Forsinkelse for skjerm av
Fjernkontrollens virketid
Opptak/visning
Pipesignal
Rutenett i søkeren
ISO-visning og -justering
Skjermtips
Opptakshast. for CL-funk.
Maks. antall bilder i serien
Filnummersekvens
Informasjonsdisplay
0
221
221
221
222
222
222
223
223
224
224
225
226
226
226
227
227
228
228
228
229
229
229
229
230
230
231
d
d9
d10
d11
d12
d13
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
g
g1
g2
g3
g4
Egendefinert innstilling
Opptak/visning
LCD-lys
Innst. for ekspon. forsinkelse
Blinkevarsel
Batteritype MB-D14
Rekkefølge for batterier
Alternativ eksp./blits
Blitssynk. lukkertid
Lukkertid for blits
Blitsktrl. for innebygd blits
Eksponeringskomp. for blits
Innstillingslys
Auto. altern. eksp. innstilt
Rekkef. for alter. eksp.
Kontroller
OK-knapp (opptaksmodus)
Tildel Fn-knappen
Tildel forhåndsvisn. knappen
Tildel AE-L/AF-L-knappen
Tilpass kommandohjulene
Slipp knappen og bruk hjul
Utløserlås ved tomt spor
Omvendte indikatorer
Tildel kn. 4 på MB-D14
Film
Tildel Fn-knappen
Tildel forhåndsvisn. knappen
Tildel AE-L/AF-L-knappen
Tildel utløseren
0
231
231
231
232
233
234
235
236
240
241
241
241
241
242
244
244
245
246
246
246
247
247
248
248
248
Merk: Avhengig av kamerainnstillingene, kan noen elementer vises i grått og være utilgjengelige. For
informasjon om alternativene tilgjengelige for hver opptaksmodus, se side 309. Hvis innstillingene i
den gjeldende banken har blitt endret fra standardinnstillingen (0 313), vises en stjerne ved siden
av innstillingen på andre nivå på menyen for egendefinerte innstillinger.
U
220
Nullstill egend. innstillinger
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg Ja for å gjenopprette egendefinerte innstillinger til
standardverdiene (0 313).
a: Autofokus
a1: Valg av AF-C-prioritet
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Når AF-C er valgt for søkerfotografering (0 97), bestemmer dette alternativet om
fotografier tas hver gang du trykker på utløseren (utløserprioritet) eller bare når motivet er
i fokus (fokusprioritet).
Alternativ
G Utløs
F Fokuser
Beskrivelse
Du kan ta fotografier ved å trykke på utløserknappen.
Du kan bare ta fotografier når fokusindikatoren (I) vises.
Uansett hvilket alternativ du velger, låses ikke fokus når AF-C er valgt for
autofokusfunksjon. Kameraet vil fortsette å justere fokus inntil lukkeren utløses.
a2: Valg av AF-S-prioritet
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Når AF-S er valgt for søkerfotografering (0 97), bestemmer dette alternativet om
fotografier bare kan tas når kameraet er i fokus (fokusprioritet) eller hver gang utløseren
trykkes ned (utløserprioritet).
Alternativ
G Utløs
F Fokuser
Beskrivelse
Du kan ta fotografier ved å trykke på utløserknappen.
Du kan bare ta fotografier når fokusindikatoren (I) vises.
Uansett hvilket alternativ du velger, låses alltid fokus når utløseren trykkes halvveis ned
hvis fokusindikatoren (I) vises når AF-S er valgt i autofokusfunksjon. Fokuslåsen fortsetter
til lukkeren utløses.
U
221
a3: Følgefokus med Lock-on
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Dette alternativet kontrollerer hvordan autofokus tilpasses plutselige, store endringer i
avstanden til motivet når AF-C er valgt, eller når kontinuerlig autofokus er valgt når
kameraet er i AF-A-modus for søkerfotografering (0 97).
Alternativ
Beskrivelse
C 5 (Lang)
( 4
Når avstanden til motivet endres brått, venter kameraet den angitte perioden før
D 3 (Normal) det justerer avstanden til motivet. Dette hindrer at kameraet må fokusere på nytt
når motivet skjules et kort øyeblikk av noe som passerer gjennom bildefeltet.
) 2
E 1 (Kort)
Av
Kameraet fokuserer i det øyeblikket avstanden til motivet endres. Velg dette
alternativet når du skal fotografere en serie med motiver på varierende avstander
og i rask rekkefølge.
a4: AF-punktbelysning
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg om det aktive fokuspunktet skal fremheves i rødt i søkeren.
Alternativ
Auto
På
Av
Beskrivelse
Om nødvendig blir det valgte fokuspunktet automatisk fremhevet for å skape
kontrast mot bakgrunnen.
Det valgte fokuspunktet fremheves alltid, uansett lysstyrken i bakgrunnen. Det
valgte fokuspunktet kan være vanskelig å se, avhengig av lysstyrken i bakgrunnen.
Det valgte fokuspunktet fremheves ikke. Området utenfor den gjeldende
beskjæringen vises i grått (0 90).
a5: Overlapping av fokuspunkt
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg om det valgte fokuspunktet skal "overlappe" fra én kant av søkeren til en annen.
Alternativ
Overlappe
U
222
Ikke overlappe
Beskrivelse
Valg av fokuspunkt "overlapper" fra øverst til nederst,
nederst til øverst, høyre til venstre og venstre til høyre,
w
q
slik at hvis du for eksempel trykker på 2 når et
fokuspunkt i høyre kant av displayet er fremhevet (q)
velges tilsvarende fokuspunkt i venstre kant av
displayet (w).
Fokuspunktvisningen omgis av de ytre fokuspunktene, slik at hvis du for eksempel
trykker på 2 når et fokuspunkt i høyre kant av skjermen er valgt, skjer det
ingenting.
a6: Antall fokuspunkter
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg antallet fokuspunkter som er tilgjengelig for manuelt valg av fokuspunkt.
Alternativ
Beskrivelse
# 39 punkter Velg mellom de 39 fokuspunktene som vises til høyre.
A 11 punkter
Velg mellom de 11 fokuspunktene som vises til høyre.
Brukes til hurtig valg av fokuspunkt.
a7: Innebygd fokuseringslys
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg om kameraets AF-lampe skal tennes for å støtte fokusering i
svakt lys.
Alternativ
På
Av
Beskrivelse
AF-lampen tennes i svakt lys (kun ved søkerfotografering). AF-fokuseringslyset er bare
tilgjengelig når begge kravene nedenfor oppfylles:
1. AF-S er valgt for autofokusfunksjonen (0 97) eller enkeltbilde autofokus er valgt når
kameraet er i AF-A-modus.
2. Automatisk valg av AF-søkefelt er valgt som AF søkefeltfunksjonen (0 99), eller et
annet alternativ enn automatisk valg av AF-søkefelt er valgt og det midtre
fokuspunktet er valgt.
AF-fokuseringslyset tennes ikke for å støtte fokuseringen. Kameraet kan kanskje ikke
fokusere med autofokus i svakt lys.
A AF-lampen
AF-lampen har en rekkevidde på omtrent 0,5–3,0 m; fjern solblenderen når du bruker lampen.
A Se også
For informasjon om hvilke opptaksfunksjoner AF-fokuseringslyset kan brukes med, se side 309. Se
side 290 for begrensninger på objektiver som kan brukes med AF-fokuseringslys.
U
223
b: Lysmåling/eksponering
b1: Trinnverdi for ISO-følsomhet
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg trinnene som skal brukes ved justering av ISO-følsomhet. Om
mulig, opprettholdes gjeldende ISO-følsomhetsinnstilling når
trinnverdien endres. Hvis gjeldende innstilling ikke er tilgjengelig
ved den nye trinnverdien, rundes ISO-følsomheten av til nærmeste
tilgjengelige innstilling.
b2: EV-trinn for ekspon. ktrl.
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg trinnene som skal brukes ved justering av lukkertiden,
blenderåpning, eksponerings- og blitskompensasjon samt
alternative eksponeringer.
U
224
b3: Enkel eksp. kompensasjon
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Dette alternativet kontrollerer om E-knappen trengs for å angi
eksponeringskompensasjonen (0 112). Hvis På (Nullstill automatisk) eller På er valgt,
vil 0 i midten av eksponeringsvisningen blinke selv om eksponeringskompensasjonen er
stilt på ±0.
Alternativ
På (Nullstill
automatisk)
På
Av
Beskrivelse
Du angir eksponeringskompensasjon ved å dreie ett av kommandohjulene (se
merknad under). Innstillingen du velger med kommandohjulet, nullstilles når du slår
av kameraet eller lysmålerne slås av (kompensasjonsinnstillinger som er valgt med
E nullstilles ikke).
Samme som ovenfor, bortsett fra at eksponeringskompensasjonsverdien du velger
med kommandohjulet ikke nullstilles når du slår av kameraet eller tidsbryteren for
beredskapsstilling går ut.
Eksponeringskompensasjon angis ved å trykke på E-knappen og dreie
hovedkommandohjulet.
A Endre hoved/under
Hjulet som brukes til å stille inn eksponeringskompensasjonen når På (Nullstill automatisk) eller
På er valgt for egendefinert innstilling b3 (Enkel eksp. kompensasjon) avhenger av alternativet
valgt i egendefinert innstilling f5 (Tilpass kommandohjulene) > Endre hoved/under (0 245).
Modus
P
S
A
M
Tilpass kommandohjulene > Endre hoved/under
Av
På
Underkommandohjul
Underkommandohjul
Underkommandohjul
Hovedkommandohjul
Hovedkommandohjul
Underkommandohjul
N/A
A Vis ISO/Enkel ISO
Egendefinert innstilling b3 (Enkel eksp. kompensasjon) kan ikke brukes med egendefinert
innstilling d3 (Vis ISO/Lettvint ISO). Justeringer av noen av disse elementene nullstiller det andre
elementet; en melding vises når elementet nullstilles.
U
225
b4: Måleo. for sentr. dom. lysm.
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Ved beregning av eksponering gir sentrumsdominert lysmåling
størst prioritet til en sirkel i midten av bildefeltet. Diameteren (φ) på
denne sirkelen kan stilles inn på 8, 12, 15 eller 20 mm, eller på
gjennomsnittet for hele bildefeltet.
Vær oppmerksom på at hvis ikke Gjennomsnitt er valgt, vil diameteren låses på 12 mm
når et objektiv uten CPU brukes, uansett hvilken innstilling som er valgt for Info om
objektiv uten CPU i oppsettsmenyen (0 172). Når Gjennomsnitt velges, vil
gjennomsnittet av hele bildefeltet brukes for objektiver både med og uten CPU.
b5: Fininnstille optimal eksp.
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Bruk dette alternativet til å finjustere eksponeringsverdien som
velges av kameraet. Eksponeringen kan finjusteres separat for hver
lysmålingsmetode fra +1 til –1 EV i trinn på 1/6 EV.
D Fininnstille eksponeringen
Finjustering av eksponeringen påvirkes ikke av nullstilling med to knapper. Vær oppmerksom på
at ikonet for eksponeringskompensasjon (E) ikke vises, og den eneste måten å finne ut hvor mye
eksponeringen er endret, er å kontrollere endringsgraden på menyen for finjustering.
Eksponeringskompensasjon (0 112) er å foretrekke i de fleste situasjoner.
c: Tidsbrytere/AE-lås
c1: Utløser AE-L
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Hvis du velger På, låses eksponeringen når utløseren trykkes
halvveis ned.
U
226
c2: Tidsbryter for ber. stilling
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg hvor lenge kameraet skal fortsette å måle lyset når ingen
funksjoner brukes. Visningene for lukkertid og blenderåpning i
kontrollpanelet og søkeren slås av automatisk når tidsbryteren slås
av.
Batteriet varer lenger hvis du velger en kortere innstilling for
tidsbryteren for beredskapsstilling.
c3: Selvutløser
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg utløserforsinkelse for selvutløseren, antall bilder som tas og
intervallet mellom bildene i selvutløserfunksjonen.
• Selvutløserforsinkelse: Velg utløserforsinkelsens lengde (0 85).
• Antall bilder: Trykk på 1 og 3 for å velge antallet bilder som tas
hver gang utløseren trykkes ned.
• Intervall mellom bilder: Velg intervallet mellom bilder når Antall
bilder er mer enn 1.
U
227
c4: Forsinkelse for skjerm av
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg hvor lenge skjermen skal forbli på når ingen funksjoner brukes
under avspilling (Avspilling; standardinnstillingen er 10 s) og
bildevisning (Bildevisning; standardinnstillingen er 4 s), når
menyer (Menyer; standardinnstillingen er 1 minutt) eller
informasjon (Informasjonsdisplay; standardinnstillingen er 10 s)
vises, eller under live view og filmopptak (Live view;
standardinnstillingen er 10 minutter). Batteriet varer lenger hvis du
velger en kortere forsinkelse for skjerm av.
c5: Fjernkontrollens virketid
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg hvor lenge kameraet skal forbli i beredskap i
fjernutløsermodus (0 85). Hvis det ikke utføres noen handling i den
valgte tiden, avsluttes opptak med fjernkontroll og lysmålerne slås
av. Batteriet varer lenger hvis du velger en kortere forsinkelse. For å
aktivere fjernkontrollfunksjonen på nytt etter at tiden har gått,
trykker du kameraets utløserknapp halvveis ned.
d: Opptak/visning
d1: Pipesignal
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Du kan velge tonehøyde og lydstyrke på pipesignalet som lyder når kameraet fokuserer
med enkeltbilde-AF (AF-S eller når enkeltbilde-AF er valgt for AF-A; 0 97), når fokus låses
under live view-fotografering, mens utløserens tidsbryter teller ned i selvutløser- og
forsinket selvutløserfunksjon (0 85), når et fotografi tas med fjernkontroll med rask
respons eller fjernstyrt speilheving (0 85), når tidsforkortet fotografering avsluttes
(0 168), eller hvis du prøver å ta et fotografi når minnekortet er låst (0 32). Vær
oppmerksom på at pipesignalet ikke lyder under film live view (0 57) eller med
innstillingen for lyddempet lukker (J og M; 0 83), uansett hvilket valg som er gjort.
• Lydstyrke: Velg 3 (høy), 2 (medium), 1 (lav) eller Av (stille). Når et
annet alternativ enn Av er valgt, vises c i informasjonsvisningen.
• Tonehøyde: Velg Høyt eller Lavt.
U
228
d2: Rutenett i søkeren
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg På for å vise ønsket rutemønster i søkeren som referanse når
du komponerer bilder (0 8).
d3: ISO-visning og -justering
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Hvis Vis ISO-følsomhet eller Vis ISO/Lettvint ISO er valgt, viser kontrollpanelet ISOfølsomheten i stedet for antall gjenværende eksponeringer. Hvis Vis ISO/Lettvint ISO er
valgt, kan ISO-følsomheten innstilles for eksponeringskontroll P og S ved å dreie på
underkommandohjulet, eller for eksponeringskontroll A ved å dreie på
hovedkommandohjulet. Velg Vis telleverk for å vise antall gjenværende eksponeringer i
kontrollpanelet.
d4: Skjermtips
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg På for å vise verktøytips for elementer valgt i
informasjonsvisningen (0 11).
d5: Opptakshast. for CL-funk.
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg maksimal opptakshastighet for innstillingen CL (kontinuerlig
lav hastighet) (0 83). Under fotografering med intervallutløser
avgjør denne innstillingen også opptakshastigheten for
enkeltbilder.
U
229
d6: Maks. antall bilder i serien
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Det maksimale antall bilder i én kontinuerlig serie kan være hvilken som helst verdi
mellom 1 og 100.
A Minnebuffer
Uansett hvilket alternativ du velger for egendefinert innstilling d6, vil fotograferingen gå
langsommere når minnebufferen blir full (t00). Se side 335 for mer informasjon om
minnebufferens kapasitet.
d7: Filnummersekvens
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Når du tar et bilde navngir kameraet filen ved å legge 1 til det sist
brukte filnummeret. Dette alternativet kontrollerer om
filnummereringen fortsetter fra sist brukte nummer når du
oppretter en ny mappe, formaterer minnekortet eller setter inn et
nytt minnekort i kameraet.
Alternativ
Beskrivelse
Når du oppretter en ny mappe, formaterer minnekortet eller setter inn et nytt minnekort
i kameraet, fortsetter filnummereringen fra det nummeret som sist ble brukt, eller fra det
På
høyeste filnummeret i gjeldende mappe, ut fra hvilket som er høyest. Hvis du tar et
fotografi når gjeldende mappe inneholder et bilde med nummeret 9999, opprettes det
automatisk en ny mappe, og filnummereringen starter på nytt fra 0001.
Filnummereringen nullstilles til 0001 når du oppretter en ny mappe, formaterer
minnekortet eller setter inn et nytt minnekort i kameraet. Vær oppmerksom på at en ny
Av
mappe opprettes automatisk hvis du tar et fotografi når gjeldende mappe inneholder
999 fotografier.
Samme som for På, bortsett fra at det neste fotografiet som tas tilordnes et filnummer
Nullstill ved at 1 legges til det største filnummeret i gjeldende mappe. Filnummeret nullstilles til
0001 hvis mappen er tom.
D Filnummersekvens
Hvis gjeldende mappe har nummer 999 og inneholder 999 fotografier eller et fotografi med
nummer 9999, deaktiveres utløseren, og ingen flere fotografier kan tas. Velg Nullstill for
egendefinert innstilling d7 (Filnummersekvens), og formater deretter det gjeldende
minnekortet eller sett i et nytt minnekort.
U
230
d8: Informasjonsdisplay
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Hvis Auto (v) er valgt, skifter teksten på informasjonsvisningen (0 9) automatisk fra
sort til hvit, eller fra hvit til sort for å opprettholde kontrasten mot bakgrunnen. Hvis du
alltid vil bruke samme tekstfarge, velg Manuell og velg Mørk på lys (w; sort skrift) eller
Lys på mørk (x; hvit skrift). Skjermens lysstyrke justeres automatisk for å få maksimal
kontrast til den valgte tekstfargen.
Mørk på lys
d9: LCD-lys
Lys på mørk
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Hvis Av er valgt, lyser bakgrunnsbelysningen i kontrollpanelet
(LCD-lys) bare når strømbryteren dreies mot D. Hvis du velger På,
lyser kontrollpanelet når tidsbryteren for beredskapsstilling er aktiv
(0 39). Velg Av for å øke batterilevetiden.
d10: Innst. for ekspon. forsinkelse
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
I situasjoner der den minste kamerabevegelse kan gjøre bildene
uskarpe, velger du 1 s, 2 s eller 3 s for å forsinke lukkerutløsningen
med ett, to eller tre sekunder etter at speilet er hevet.
d11: Blinkevarsel
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Hvis På er valgt, blinker blitsens klarsignal (c) i søkeren hvis blitsen er nødvendig for å
oppnå optimal eksponering.
U
231
d12: Batteritype MB-D14
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
For å sikre at kameraet fungerer som forventet når du bruker AA-batterier i batteripakken
MB-D14 (ekstrautstyr), tilpasser du alternativet som er valgt i denne menyen til
batteritypen som er satt inn i batteripakken. Det er ikke nødvendig å justere dette
alternativet når du bruker EN-EL15b-/EN-EL15a-/EN-EL15-batterier.
Alternativ
1 LR6 (AA alkalisk)
2 HR6 (AA Ni-MH)
3 FR6 (AA litium)
Beskrivelse
Velg dette alternativet når du bruker LR6 alkaliske AA-batterier.
Velg dette alternativet når du bruker HR6 Ni-MH AA-batterier.
Velg dette alternativet når du bruker FR6 litium AA-batterier.
A Bruke AA-batterier
Kapasiteten til AA-batterier synker kraftig ved temperaturer under 20 °C og varierer avhengig av
produsent og lagringsforhold, i noen tilfeller kan batterier slutte å virke før utløpsdatoen. På
grunn av deres begrensede ytelse og kapasitet er det noen AA-batterier som ikke kan brukes.
Alkaliske batterier har lavere kapasitet enn noen andre typer og bør bare brukes hvis ikke det
finnes alternativer, og da helst bare i varme temperaturer. Kameraet viser AA-batterienes status
slik:
Kontrollpanel
L
H
H
(blinker)
U
232
Søker
—
d
d
(blinker)
Beskrivelse
Batteriene er helt oppladet.
Batteriet er nesten utladet. Ha klart nye batterier.
Utløsning av lukkeren er deaktivert. Bytt batterier.
d13: Rekkefølge for batterier
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg om batteriet i kameraet eller batteriene i batteripakken skal
brukes først når batteripakken MB-D14 (ekstrautstyr) er montert på
kameraet. Vær oppmerksom på at hvis MB-D14 drives med
nettadapteren EH-5b og strømforsyningen EP-5B (ekstrautstyr), så
brukes nettadapteren uansett hva du har valgt.
Et s-ikon vises i kameraets kontrollpanel når batteriene i MB-D14
er i bruk.
A Batteripakken MB-D14
MB-D14 kan brukes med ett oppladbart EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 litium-ion batteri, eller seks
AA alkaliske, Ni-MH- eller litiumbatterier (et EN-EL15 leveres med kameraet, AA-batterier er
ekstrautstyr).
Informasjonsvisningen viser batteritypen i MB-D14 slik:
Visning for batteritype i MB-D14
$
w
Batteritype
Oppladbart EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 litium-ion
batteri
AA-batterier
U
233
e: Alternativ eksp./blits
e1: Blitssynk. lukkertid
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Dette alternativet styrer blitssynkronisert lukkertid.
Alternativ
Beskrivelse
Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering brukes når en kompatibel blits kobles
til (0 294). Hvis den innebygde blitsen eller andre blitser brukes, settes
1/250 s
lukkertiden til 1/250 s. Når kameraet viser en lukkertid på 1/250 s med
(Automatisk FP)
eksponeringskontroll P eller A, aktiveres automatisk FPhøyhastighetssynkronisering hvis den faktiske lukkertiden er kortere enn 1/250 s.
Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering brukes når en kompatibel blits kobles
til (0 294). Hvis den innebygde blitsen eller andre blitser brukes, settes
1/200 s
lukkertiden til 1/200 s. Når kameraet viser en lukkertid på 1/200 med
(Automatisk FP)
eksponeringskontroll P eller A, aktiveres automatisk FPhøyhastighetssynkronisering hvis den faktiske lukkertiden er kortere enn 1/200 s.
1/200 s–1/60 s Blitssynkroniserte lukkertid er satt til valgt verdi.
A Låse lukkertiden ved grensen for korteste blitssynkroniserte lukkertid
Hvis du vil låse lukkertiden ved lukkertidsgrensen for synkronisering når du bruker
eksponeringskontroll S eller M, velger du den neste lukkertiden etter den lengst mulige
lukkertiden (30 s eller B-innstilling). En X (blitssynkroniseringsindikator) vises i søkeren og
kontrollpanelet.
A Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering
Gjør det mulig å bruke blitsen på kameraets korteste lukkertid, og dermed kan du velge største
blenderåpning for å redusere dybdeskarpheten selv om motivet er i motlys i sterkt sollys. "FP"
vises ved blitsfunksjonsindikatoren i informasjonsvisningen når automatisk FPhøyhastighetssynkronisering er aktiv (0 295).
U
234
❚❚ Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering
Når 1/250 s (Automatisk FP) eller 1/200 s (Automatisk FP) velges for egendefinert
innstilling e1 (Blitssynk. lukkertid, 0 234), kan den innebygde blitsen brukes ved
lukkertider så korte som 1/250 s eller 1/200 s, mens kompatible eksterne blitser (ekstrautstyr;
0 294) kan brukes ved hvilken som helst lukkertid (Automatisk FPhøyhastighetssynkronisering).
Blitssynkroniserte
lukkertider
1/250 s (Automatisk FP)
1/200 s (Automatisk FP)
1/200 s
Innebygd
Blitsenhet
Innebygd
Blitsenhet
Innebygd
Blitsenhet
Lukkertid
blits
(ekstrautstyr)
blits
(ekstrautstyr)
blits
(ekstrautstyr)
Fra 1/4 000 til (men
Automatisk
Automatisk
—
—
—
—
ikke inklusive) 1/250 s
FP
FP
1
Automatisk
Fra /250 til (men ikke
—
Blitssynkronisering *
—
—
inklusive) 1/200 s
FP
1/200–30 s
Blitssynkronisering
* Blitsens rekkevidde reduseres når lukkertid blir kortere. Blitsens rekkevidde vil uansett være større
enn det som oppnås på samme lukkertider med Automatisk FP.
e2: Lukkertid for blits
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Dette alternativet fastsetter den lengste tilgjengelige lukkertiden
når du bruker synkronisering på fremre eller mot bakre
lukkergardin, eller reduksjon av rød øyerefleks sammen med
eksponeringskontroll P eller A (uavhengig av den valgte
innstillingen, kan lukkertiden være så lang som 30 s med
eksponeringskontrollene S og M eller ved blitsinnstillinger med
synkronisering på lang lukkertid, synkronisering på lang lukkertid
mot bakre gardin, eller reduksjon av rød øyerefleks med
synkronisering på lang lukkertid). Du kan velge alternativer fra 1/60 s
(1/60 s) til 30 s (30 s).
U
235
e3: Blitsktrl. for innebygd blits
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg blitsmodus for den innebygde blitsen.
Alternativ
1 TTL
2 Manuell
3 Repeterende blits
4
Innstilling for
styringsenhet
Beskrivelse
Blinkstyrken justeres automatisk etter forholdene.
Velg blitsens blinkstyrke (0 236). Kameraet sender ikke ut forhåndsblits før
bildet tas.
Blitsen avfyres gjentatte ganger mens lukkeren er åpen, og gir en
stroboskopisk effekt (0 236).
Bruk den innebygde blitsen som hovedblits når du styrer én eller flere
eksterne blitsenheter (ekstrautstyr) i én eller flere grupper (0 237).
❚❚ Manuell
Velg en blinkstyrke mellom Full og 1/128 (1/128 av full effekt). Ved full effekt er den
innebygde blitsens ledetall 12 (m, ISO 100, 20 °C).
❚❚ Repeterende blits
Blitsen avfyres gjentatte ganger mens lukkeren er åpen, og gir en
stroboskopisk effekt. Trykk på 4 eller 2 for å markere følgende
alternativer, og trykk på 1 eller 3 for å endre.
Alternativ
Beskrivelse
Effekt Velg blinkstyrke (som en del av full styrke).
Velg antall ganger blitsen skal avfyres med valgt effekt. Vær
oppmerksom på at det faktiske antallet blink kan bli mindre enn
Ganger
det du valgte, avhengig av lukkertiden og alternativet som er
valgt for Frekvens.
Frekvens Velg hvor ofte blitsen skal avfyres per sekund.
A Blitsstyring
Blitsstyringen for den innebygde blitsen vises i informasjonsvisningen
(0 146).
A "Manuell" og "Repeterende blits"
Y-ikonene blinker i kontrollpanelet og søkeren når disse alternativene er valgt.
U
236
A SB-400 og SB-300
Når en ekstern SB-400 eller SB-300 blits (ekstrautstyr) er montert og slått på, endres egendefinert
innstilling e3 til Ekstern blits, slik at blitsstyringsmodus for den eksterne blitsen kan velges
mellom TTL og Manuell (alternativene Repeterende blits og Innstilling for styringsenhet er
ikke tilgjengelige).
A "Ganger"
Alternativene som er tilgjengelige for Repeterende blits > Ganger bestemmes av blitseffekten.
Effekt
1/4
1/8
1/16
Tilgjengelige alternativer for "Ganger"
2
2–5
2–10
Effekt
1/32
1/64
1/128
Tilgjengelige alternativer for "Ganger"
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
❚❚ Innstilling for styringsenhet
Bruk den innebygde blitsen som hovedblits når du styrer en eller flere eksterne
blitsenheter (ekstrautstyr) i en eller to grupper (A og B) med avansert trådløs blitsstyring
(0 294).
Menyen til høyre vises når du velger dette alternativet. Trykk på 4
eller 2 for å markere følgende alternativer, og trykk på 1 eller 3 for
å endre.
Alternativ
Beskrivelse
Inneb. blits Velg en blitsfunksjon for den innebygde blitsen (hovedblitsen).
i-TTL-modus. Velg blitskompensasjon fra verdier mellom +3,0 og –3,0 EV i trinn på
TTL
1/3 EV.
M
Velg blitsstyrke fra verdier mellom 1/1 og 1/128 (1/128 av full effekt).
Den innebygde blitsen avfyres ikke, selv om eksterne blitser avfyres. Den innebygde
––
blitsen må heves slik at den kan sende ut forhåndsblink.
Gruppe A Velg hvordan alle blitsene i gruppe A skal styres.
i-TTL-modus. Velg blitskompensasjon fra verdier mellom +3,0 og –3,0 EV i trinn på
TTL
1/3 EV.
Blenderstyrt automatikk (bare tilgjengelig med kompatible blitser; 0 294). Velg
AA
blitskompensasjon fra verdier mellom +3,0 og –3,0 EV i trinn på 1/3 EV.
M
Velg blitsstyrke fra verdier mellom 1/1 og 1/128 (1/128 av full effekt).
––
Blitsenhetene i denne gruppen avfyres ikke.
Velg hvordan alle blitsene i gruppe B skal styres. De tilgjengelige alternativene er de
Gruppe B
samme som de som er listet opp for Gruppe A ovenfor.
Kanal
Velg fra kanal 1-4. Alle blitsene i begge grupper må stilles inn på samme kanal.
U
237
Følg fremgangsmåten nedenfor for å fotografere med den innebygde blitsen som
hovedblits.
1
Juster innstillingene for den innebygde blitsen.
Velg blitsstyringsfunksjon og blinkstyrke for den innebygde
blitsen. Vær oppmerksom på at blinkstyrken ikke kan
justeres med innstillingen – –.
2
Juster innstillingene for gruppe A.
Velg en blitsstyringsfunksjon og blinkstyrke for blitsene i
gruppe A.
3
Juster innstillingene for gruppe B.
Velg en blitsstyringsfunksjon og blinkstyrke for blitsene i
gruppe B.
U
238
4
Velg kanal.
5
Trykk på J.
6
Komponer bildet.
Komponer bildet og arranger blitsene som vist nedenfor. Vær oppmerksom på at
maksimal avstand for plassering av de eksterne blitsene varierer med
opptaksforholdene.
10 m eller mindre
60° eller mindre
30° eller
mindre
30° eller
mindre
Sensorene på de trådløse
slaveblitsene skal peke mot
5 m eller mindre kameraet.
Kamera
(innebygd
blits)
5 m eller mindre
60° eller mindre
7
Konfigurer de eksterne blitsene.
Slå på alle eksterne blitser, juster gruppeinnstillingene som ønskes og still inn dem
på kanalen du har valgt i trinn 4. Se blitsenes bruksanvisninger for detaljer.
8
Hev den innebygde blitsen.
Trykk på M (Y)-knappen for å heve den innebygde blitsen. Legg merke til at selv
om – – er valgt for Inneb. blits > Modus, må blitsen heves slik at den kan sende ut
forhåndsblink.
9
Komponer fotografiet, fokuser og ta bildet.
Når du har bekreftet at kamerablitsens klarsignal lyser, og klarsignalene for alle de
andre blitsene er tent, komponerer du fotografiet, fokuserer og tar bildet. FV-lås
(0 149) kan brukes om du ønsker det.
U
239
A Visning av blitssynkroniseringsmåte
M vises ikke ved blitssynkroniseringsmåte i kontrollpanelet når – – er valgt for Inneb. blits >
Modus.
A Blitskompensasjon
Blitskompensasjonsverdien som er valgt med M (Y)-knappen og underkommandohjulet, blir
lagt til blitskompensasjonsverdiene som er valgt for den innebygde blitsen, gruppe A og gruppe
B i menyen Innstilling for styringsenhet. Et Y-ikon vises i kontrollpanelet og søkeren når en
annen blitskompensasjonsverdi enn ±0 er valgt for Inneb. blits > TTL. Y-ikonet blinker når den
innebygde blitsen er innstilt på M.
D Innstilling for styringsenhet
Plasser sensorvinduene på de eksterne blitsene slik at de fanger opp forhåndsblinkene fra
kameraets innebygde blits (du må være veldig forsiktig når du ikke bruker stativ). Pass på at
direkte sollys eller sterke reflekser fra den eksterne blitsen ikke kommer inn i objektivet (i TTL) eller
fotocellene på de eksterne blitsene (AA-funksjon), da dette kan påvirke eksponeringen. For å
unngå at lys fra den innebygde blitsen dukker opp på fotografier som er tatt på kort avstand,
velger du lav ISO-følsomhet eller liten blenderåpning (stort f-tall), eller du kan bruke et SG-3IR
infrarødt panel på den innebygde blitsen. Et SG-3IR panel er nødvendig for å oppnå best resultat
med synkronisering mot bakre lukkergardin, som produserer lysere blink. Når du har plassert de
eksterne blitsene, tar du et prøvebilde og kontrollerer resultatet på kameraskjermen.
Selv om det ikke er noen begrensning for hvor mange eksterne blitser som kan brukes, er det
høyeste praktiske antallet tre. Hvis du bruker flere blitser enn 3, vil lyset som sendes ut fra de
eksterne blitsene påvirke ytelsen.
e4: Eksponeringskomp. for blits
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg hvordan kameraet justerer blitsstyrken når eksponeringskompensasjon brukes.
Alternativ
Beskrivelse
Både blitsstyrke og eksponeringskompensasjon justeres for å modifisere
YE Hele bildefeltet
eksponeringen over hele bildefeltet.
E Bare bakgrunnen Eksponeringskompensasjon gjelder kun for bakgrunnen.
U
240
e5: Innstillingslys
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Hvis du velger På når kameraet brukes med den innebygde blitsen
eller en CLS-kompatibel blits (ekstrautstyr) (0 294), sender blitsen
ut et innstillingslys når du trykker på kameraets knapp for
dybdeskarphetskontroll (0 77). Innstillingslys sendes ikke ut når Av
er valgt.
e6: Auto. altern. eksp. innstilt
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg innstillingen eller innstillingene som påvirker alternative eksponeringer når
automatisk alternative eksponeringer (0 153) er aktivert. Velg AE og blits (j) for å utføre
både alternative eksponeringer og alternative blitseksponeringer, Bare AE (k) for å kun
bruke eksponering, Bare blits (l) for å bare utføre alternative blitseksponeringer,
Alternativ hvitbalanse (m) for å bruke alternative hvitbalanser (0 156) eller Alt.
eksponering med ADL (y) for å utføre alternative eksponeringer ved bruk av Aktiv
D-Lighting (0 158). Vær oppmerksom på at alternative hvitbalanseeksponeringer ikke er
tilgjengelige med bildekvalitetsinnstillingene NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG.
e7: Rekkef. for alter. eksp.
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Med standardinnstillingen for MTR > under > over (H), utføres alternative
eksponeringer, alternative blitseksponeringer og alternativ hvitbalanseeksponering i den
rekkefølgen som er beskrevet på side 153 og 156. Hvis Under > MTR > over (I) velges,
vil opptaket fortsette i rekkefølgen fra den laveste til den høyeste verdien. Denne
innstillingen har ingen virkning på alternativ eksponering med ADL.
f: Kontroller
f1: OK-knapp (opptaksmodus)
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg funksjonen J-knappen skal ha under opptak: velge midtre fokuspunkt (J Velg
midtre fokuspunkt), marker det aktive fokuspunktet (K Marker aktivt fokuspunkt
eller ikke noe (Ikke brukt).
U
241
f2: Tildel Fn-knappen
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg hvilken funksjon Fn-knappen skal ha.
q
Alternativ
Forhåndsvisning
r FV-lås
B AE/AF-lås
C Bare AE-lås
E
F
A
s
t
y
e
L
M
N
U
242
Beskrivelse
Trykk på Fn-knappen for å kontrollere dybdeskarpheten (0 77).
Trykk på Fn-knappen for å låse blitsverdien (bare innebygd blits og
kompatible eksterne blitser (ekstrautstyr), 0 149, 294). Trykk igjen for å
koble ut FV-låsen.
Fokus og eksponering er låst så lenge du trykker på Fn-knappen.
Eksponeringen er låst så lenge du trykker på Fn-knappen.
Eksponeringen låses når Fn-knappen trykkes ned og forblir låst til du
AE-lås (holde)
trykker på knappen igjen eller til tidsbryteren for beredskapsstilling går ut.
Bare AF-lås
Eksponering er låst så lenge du trykker på Fn-knappen.
Autofokus starter når du trykker på Fn-knappen. Utløseren kan ikke brukes
AF-ON
for å fokusere.
Blits av
Blitsen avfyres ikke så lenge Fn-knappen holdes inntrykket.
Hvis du trykker på Fn-knappen mens alternative eksponeringer,
alternative blitseksponeringer eller alternativ eksponering med ADL er
aktiv for enkeltbilde eller med utløsing med lyddempet lukker, tas alle
Alt. innst. for serie bilder i gjeldende alternativprogram hver gang du trykker ned utløseren.
Hvis alternative hvitbalanseeksponeringer er aktiv, eller du har valgt
serieopptak (funksjon CH, CL eller M), gjentar kameraet serien med
alternative innstillinger så lenge du holder utløseren nede.
Trykk på Fn-knappen og drei hovedkommandohjulet for å tilpasse Aktiv
Aktiv D-Lighting
D-Lighting (0 137).
Hvis bildekvaliteten er satt til JPEG fine, JPEG normal eller JPEG basic,
vises "RAW" i kontrollpanelet og det lagres en NEF (RAW)-kopi med det
neste bildet som tas etter at Fn-knappen er trykket inn (for å lagre NEF/
+NEF (RAW)
RAW-kopier av en serie fotografier, holder du utløseren halvveis
nedtrykket mellom opptakene). For å avslutte uten å lagre noen NEF
(RAW)-kopi, trykker du på Fn-knappen igjen.
Matrisemåling
Matrisemåling er aktiv så lenge du trykker på Fn-knappen.
Sentrumsdominert
Sentrumsdominert lysmåling er aktiv så lenge du trykker på Fn-knappen.
lysmåling
Punktmåling
Punktmåling er aktiv så lenge du trykker på Fn-knappen.
9
Alternativ
Rutenett for
komposisjon
5 Velg bildefelt
Beskrivelse
Trykk på Fn-knappen, og drei på hovedkommandohjulet for å vise eller
skjule rutenettet i søkeren (0 8).
Trykk på Fn-knappen og drei på et kommandohjul for å velge et bildefelt
(0 89).
horisont i
Trykk på Fn-knappen for å vise en kunstig horisont i søkeren.
m Kunstig
søkeren
n MIN MENY
6
Toppelementet i
MIN MENY
trinn lukkert./
v 1blenderåpning
nr. for
w Velg
objektiv uten CPU
K Avspilling
Ingen
"MIN MENY" vises når du trykker på Fn-knappen (0 280).
Trykk på Fn-knappen for å hoppe til det øverste elementet i "MIN MENY".
Velg dette alternativet for rask tilgang til et hyppig brukt menyelement.
Hvis du trykker på Fn-knappen mens kommandohjulene dreies, endres
lukkertid (modus S og M) og blenderåpning (eksponeringskontrollene A
og M) i trinn på 1 EV, uansett hvilket alternativ som er valgt for
egendefinert innstilling b2 (EV-trinn for ekspon. ktrl., 0 224).
Trykk på Fn-knappen og drei på et kommandohjul for å velge et
objektivnummer som er angitt med alternativet Info om objektiv uten
CPU (0 172).
Fn-knappen utfører samme funksjon som K-knappen. Velg denne
innstillingen når du bruker teleobjektiv eller i andre situasjoner der det er
vanskelig å bruke K-knappen med venstre hånd.
Å trykke på knappen har ingen virkning.
A Kunstig horisont i søkeren
Når Kunstig horisont i søkeren velges som egendefinert innstilling f2 (Tildel Fn-knappen), kan
du trykke på Fn-knappen for å vise en hellingsmåler i stedet for visning av eksponering. Trykk på
knappen igjen for å gjenopprette indikatoren til dens normale funksjon.
Kamera heller mot høyre
Kameraet i vater
Kamera heller mot venstre
Søker
Vær oppmerksom på at visningen kanskje ikke er helt nøyaktig når kameraet heller i skarp vinkel
forover eller bakover. Bruk alternativet Kunstig horisont i oppsettsmenyen (0 258) for å få en
visning som viser om kameraet heller forover/bakover og mot venstre/høyre.
U
243
f3: Tildel forhåndsvisn. knappen
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg hvilken funksjon knappen for dybdeskarphetskontroll skal ha.
De tilgjengelige alternativene er de samme som for Tildel Fnknappen (0 242). Standardinnstillingen er Forhåndsvisning.
f4: Tildel AE-L/AF-L-knappen
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg hvilken funksjon A AE-L/AF-L-knappen skal ha.
Alternativ
B
AE/AF-lås
C
Bare AE-lås
E AE-lås
(holde)
F
Bare AF-lås
A AF-ON
r
FV-lås
Ingen
U
244
Beskrivelse
Fokus og eksponering er låst så lenge du trykker på
A AE-L/AF-L-knappen.
Eksponering er låst så lenge du trykker på A AE-L/AF-Lknappen.
Eksponering låses når A AE-L/AF-L-knappen trykkes ned,
og forblir låst til du trykker en gang til på knappen eller
til tidsbryteren for beredskapsstilling går ut.
Fokus er låst så lenge du trykker på A AE-L/AF-Lknappen.
A AE-L/AF-L-knappen starter autofokus. Utløseren kan
ikke brukes for å fokusere.
Trykk på A AE-L/AF-L-knappen for å låse blitsverdien
(bare innebygd blits og kompatible eksterne blitser,
0 149, 294). Trykk igjen for å koble ut FV-låsen.
Å trykke på knappen har ingen virkning.
f5: Tilpass kommandohjulene
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Dette alternativet bestemmer hoved- og underkommandohjulenes funksjoner.
• Omvendt rotering: Vender kommandohjulenes retning når de
brukes for å justere Eksponeringskompensasjon og/eller
Lukkertid/blenderåpning. Marker alternativer og trykk
multivelgeren mot høyre for å velge eller velge bort, marker
deretter Utført og trykk på J. Denne innstillingen gjelder også
kommandohjulene på MB-D14.
• Endre hoved/under: Hvis Av er valgt, kontrollerer
hovedkommandohjulet lukkertiden og underkommandohjulet
blenderåpningen. Velg På (innstilling A) for å bruke
hovedkommandohjulet for å velge blenderåpning i
opptaksmodus A, På for å bruke hovedkommandohjulet for å
velge blenderåpning med eksponeringskontrollene A og M og
underkommandohjulet til å velge lukkertid med eksponeringskontrollene S og M.
Denne innstillingen gjelder også kommandohjulene på MB-D14.
• Blenderinnstilling: Hvis Underkommandohjul er valgt, kan blenderåpningen kun
tilpasses med underkommandohjulet (eller med hovedkommandohjulet hvis På er
valgt for Endre hoved/under). Hvis Blenderring er valgt, kan blenderåpningen bare
justeres med objektivets blenderring og kameraets blenderåpningsvisning vil vise
blenderåpningen i trinn på 1 EV (for objektiver av G-, E-typen velges blenderåpningen
fremdeles med underkommandohjulet). Vær oppmerksom på at blenderringen må
brukes til å justere blenderåpningen når et objektiv uten CPU er påmontert, uansett
hvilken innstilling som er valgt.
• Menyer og avspilling: Hvis Av er valgt, brukes multivelgeren til å velge bildet som skal vises
under avspilling på full skjerm, markere miniatyrbilder og navigere i menyer. Hvis På
eller På (ikke bildevisning) er valgt, kan hovedkommandohjulet brukes til å velge
bildet som skal vises under avspilling på full skjerm, flytte markøren mot venstre eller
høyre under miniatyravspilling, og flytte menyens markeringssøyle opp eller ned.
Underkommandohjulet brukes til å vise ekstra opptaksinformasjon i avspilling på full
skjerm, og til å flytte markøren opp eller ned under miniatyravspilling. Velg På (ikke
bildevisning) for å forhindre at kommandohjulene brukes til avspilling under
bildevisning. Når du dreier underkommandohjulet til høyre mens menyer vises, vises
undermenyen for det valgte alternativet. Dreier du underkommandohjulet til venstre,
vises den forutgående menyen. Du velger ved å trykke på 2 eller J.
U
245
f6: Slipp knappen og bruk hjul
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Ved å velge Ja kan justeringer, som vanligvis gjøres ved å holde inne knappen E, M (Y),
W (S), X (T), L (U), AF-modus, Z (Q) eller D og dreie et kommandohjul,
utføres ved å dreie kommandohjulet etter at knappen slippes opp (dette gjelder også for
Fn-knappen og knappen for dybdeskarphetskontroll dersom de har blitt tildelt Aktiv
D-Lighting ved bruk av egendefinert innstilling f2, Tildel Fn-knappen eller egendefinert
innstilling f3, Tildel forhåndsvisn. knappen). Innstillingene avsluttes når du trykker på
noen av de berørte knappene igjen eller utløseren trykkes halvveis inn. Bortsett fra når
Ubegrenset er valgt for egendefinert innstilling c2 Tidsbryter for ber. stilling, avsluttes
innstillingen også når tidsbryteren for beredskapsstilling går ut.
f7: Utløserlås ved tomt spor
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Hvis du velger Aktiver utløser kan lukkeren utløses selv om det ikke er noe minnekort i
kameraet. Ingen bilder lagres, men de vises på skjermen i demomodus. Hvis du velger
Utløser låst, aktiveres utløseren bare når det er minnekort i kameraet.
f8: Omvendte indikatorer
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Hvis
(W) er valgt, vises eksponeringsindikatorene i kontrollpanelet,
søkeren og informasjonsvisningen med negative verdier til venstre og positive verdier til
høyre. Velg
(V) hvis du vil vise positive verdier til venstre og negative
verdier til høyre.
U
246
f9: Tildel kn. 4 på MB-D14
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg den funksjon som skal tildeles A AE-L/AF-L-knappen
på batteripakken MB-D14 (ekstrautstyr).
Alternativ
B
C
E
F
A
r
G
Beskrivelse
Fokus og eksponering er låst så lenge du trykker på MB-D14 A AE-L/AF-LAE/AF-lås
knappen.
Bare AE-lås
Eksponering er låst så lenge du trykker på A AE-L/AF-L-knappen på MB-D14.
Eksponering låses når du trykker på A AE-L/AF-L-knappen MB-D14, og forblir
AE-lås (holde)
låst til du trykker en gang til på knappen eller til tidsbryteren for
beredskapsstilling går ut.
Bare AF-lås
Fokus er låst så lenge du trykker på A AE-L/AF-L-knappen på MB-D14.
Automatisk fokusering starter når du trykker på A AE-L/AF-L-knappen på
AF-ON
MB-D14. Utløseren kan ikke brukes for å fokusere.
Trykk på A AE-L/AF-L-knappen på MB-D14 for å låse blitsverdien (bare
FV-lås
innebygd blits og kompatible eksterne blitser, 0 149, 294). Trykk igjen for å
koble ut FV-låsen.
Samme som Fn- A AE-L/AF-L-knappen på MB-D14 utfører funksjonen valgt for egendefinert
knappen
innstilling f2 (0 242).
g: Film
g1: Tildel Fn-knappen
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg funksjonen Fn-knappen skal ha under film live view (standardalternativet er Ingen).
Alternativ
Beskrivelse
Trykk på knappen under filmopptak for å tilføye en indeksmarkering på den
r Indeksmarkering gjeldende posisjonen (0 60). Indeksmarkeringer kan brukes når du viser eller
redigerer filmer.
Trykk på knappen for å vise informasjon om lukkertid, blenderåpning og
Vis opptaksinfo
s
andre fotoinnstillinger i stedet for informasjon om filmopptak. Trykk igjen for
for bilde
å vende tilbake til filmopptaksskjermen (0 59).
B AE/AF-lås
Fokus og eksponering er låst så lenge knappen holdes inntrykket.
C Bare AE-lås
Eksponering er låst så lenge knappen holdes inntrykket.
Eksponeringen låses når du trykker på knappen, og forblir låst til du trykker på
E AE-lås (holde)
knappen igjen eller til tidsbryteren for beredskapsstilling går ut.
F Bare AF-lås
Fokus er låst så lenge knappen holdes inntrykket.
Autofokus starter når du trykker på knappen. Utløseren kan ikke brukes for å
A AF-ON
fokusere.
Ingen
Å trykke på knappen har ingen virkning.
U
247
g2: Tildel forhåndsvisn. knappen
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg funksjonen knappen for dybdeskarphetskontroll skal ha mens film live view er aktiv.
De tilgjengelige alternativene er de samme som for Tildel Fn-knappen (0 247), bortsett
fra at standardinnstillingen er Indeksmarkering.
g3: Tildel AE-L/AF-L-knappen
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg funksjonen A AE-L/AF-L-knappen skal ha under film live view. De tilgjengelige
alternativene er de samme som for Tildel Fn-knappen (0 247), bortsett fra at
standardinnstillingen er AE/AF-lås.
g4: Tildel utløseren
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte
innstillinger
Velg funksjonen som skal utføres når du trykker på utløseren når 1 er valgt med live viewvelgeren.
Alternativ
C Ta bilder
1 Ta opp film
Beskrivelse
Trykk utløseren helt ned for å avslutte et filmopptak og ta et fotografi med et
sideforhold på 16 : 9 (for informasjon om bildestørrelse, se side 63).
Trykk utløseren halvveis ned for å starte film live view. Du kan deretter trykke
utløseren halvveis ned for å fokusere (kun autofokusfunksjon), og trykke den
helt ned for å starte eller avslutte opptaket. For å avslutte film live view,
trykker du på a-knappen. Utløseren på en fjernstyringskabel (ekstrautstyr)
(0 298) kan brukes for å starte film live view og for å starte og avslutte
filmopptak; fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr) kan imidlertid ikke brukes for
å ta opp filmer. I fjernutløserinnstilling (4) starter ikke film-live view hvis du
trykker utløseren halvveis ned. Hvis du trykker på utløseren på fjernkontrollen
utløses lukkeren til å ta et fotografi, men den starter eller avslutter ikke
filmopptak.
A Ta opp film
Når dette alternativet er valgt, er ikke intervallutløseren (0 164) tilgjengelig, og utløseren kan
ikke brukes under film live view for å lagre fotografier, måle forhåndsinnstilt hvitbalanse eller ta
registrere fjerning av bildestøv. Velg Ta bilder for å bruke disse alternativene.
U
248
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
Trykk på G for å vise oppsettsmenyen, og velg fanen B (oppsettsmeny).
G-knapp
Oppsettsmenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ
Formater minnekort
Lagre brukerinnstillinger
Nullstill brukerinnstillinger
Skjermens lysstyrke
Rengjør bildebrikken
Lås speilet oppe for rengjøring 1
Referansebilde for støvfjerning
HDMI
Flimmerreduksjon
Tidssone og dato
Språk (Language)
0
250
81
82
250
301
303
251
205
252
253
253
Alternativ
Bildekommentar
Automatisk bilderotering
Batteriinformasjon
Informasjon om opphavsrett
Lagre/last inn innstillinger
GPS
Kunstig horisont
Info om objektiv uten CPU
AF-finjustering
Eye-Fi-opplastning 2
Firmware-versjon
0
253
254
255
256
257
175
258
172
259
260
260
1 Ikke tilgjengelig når batteriet er lavt.
2 Kun tilgjengelig når et kompatibelt Eye-Fi-minnekort er satt inn (0 260).
A Se også
Menyenes standardinnstillinger er listet opp på side 314.
U
249
Formater minnekort
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
For å starte formateringen, velg et minnekortspor og velg Ja. Vær
oppmerksom på at alle bilder og andre data på kortet i valgt spor
slettes permanent ved formattering. Husk derfor å ta nødvendige
sikkerhetskopier før du formaterer minnekortet.
D Under formatering
Ikke slå av kameraet og ikke ta ut minnekort mens formateringen pågår.
A Formatering med to knapper
Minnekort kan også formateres ved å trykke på knappene O (Q) og Z (Q) i mer enn to sekunder
(0 31).
Skjermens lysstyrke
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Juster skjermens lysstyrke for avspilling, menyvisning og informasjonsvisning.
Alternativ
Auto
Manuell
Beskrivelse
Når skjermen er på, justeres skjermens lysstyrke automatisk etter lysforholdene i
omgivelsene. Du bør være nøye med ikke å dekke til sensoren for lysstyrken i
omgivelsene (0 4).
Trykk på 1 eller 3 for å velge skjermens lysstyrke. Velg høyere verdier for større
lysstyrke, lavere verdier for redusert lysstyrke.
A Se også
Se side 53 for informasjon om å justere skjermens lysstyrke i live view.
U
250
Referansebilde for støvfjerning
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Innhente referansedata for alternativet Fjerning av bildestøv i Capture NX 2 (selges
separat; se bruksanvisningen for Capture NX 2 for mer informasjon).
Referansebilde for støvfjerning er bare tilgjengelig når et CPU-objektiv er montert på
kameraet. Det anbefales å bruke et ikke-DX-objektiv med minst 50 mm brennvidde.
Zoom helt inn hvis du bruker et zoomobjektiv.
1
Velg et startalternativ.
Marker et av alternativene nedenfor og trykk på J.
Hvis du vil avslutte uten å hente data for fjerning av
bildestøv, trykker du på G.
• Start: Meldingen til høyre vises og "rEF" vises i
søkeren og kontrollpanelet.
• Rengjør brikken og start: Velg dette alternativet for å
rense bildebrikken før oppstart. Meldingen til
høyre vises, og "rEF" vises i søkeren og
kontrollpanelet når rengjøringen er fullført.
2
Sikt inn en konturløs, hvit gjenstand i søkeren.
Rett objektivet mot en lys, konturløs gjenstand på omtrent ti centimeters avstand
slik at gjenstanden fyller hele søkeren, og trykk utløseren halvveis inn.
Med autofokus fokuserer kameraet automatisk på uendelig; med manuell
fokusering må du selv fokusere på uendelig.
U
251
3
Hent referansedata for fjerning av bildestøv.
Trykk utløseren helt ned for å vise referansedata for fjerning av bildestøv. Skjermen
slås av når du trykker på utløseren. Merk at støyreduksjon vil utføres dersom
motivet er dårlig belyst, hvilket øker opptakstiden.
Hvis referansegjenstanden er for lys eller for mørk, klarer
kanskje ikke kameraet å hente referansedata for fjerning av
bildestøv, og meldingen til høyre vises. Velg en annen
referansegjenstand, og gjenta fremgangsmåten fra trinn 1.
D Rengjøre bildebrikken
Referansedata for fjerning av bildestøv som ble registrert før rengjøring av bildebrikken ble utført,
kan ikke brukes på fotografier som tas etter at bildebrikken er rengjort. Velg Rengjør brikken og
start bare hvis referansedata for fjerning av bildestøv ikke skal brukes med eksisterende
fotografier.
D Referansedata for fjerning av bildestøv
Du kan bruke de samme referansedataene for fotografier som er tatt
med andre objektiver eller andre blenderåpninger. Referansebilder kan
ikke vises med bildeprogramvare. Et rutemønster vises når du viser
referansebilder på kameraet.
Flimmerreduksjon
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Reduser flimmer og bånding når du tar opp under belysning med lysstoffrør eller
kvikksølvdamplamper under live view- eller filmopptak. Velg Auto slik at kameraet
automatisk kan velge korrekt frekvens, eller foreta en manuell justering av innstillingene
ut fra den lokale strømforsyningen.
A Flimmerreduksjon
Hvis Auto ikke gir ønsket resultat, og du er usikker på den lokale strømforsyningens frekvens, kan
du prøve både 50 og 60 Hz-alternativene og velge det alternativet som gir best resultat. Det kan
være at flimmerreduksjon ikke gir ønsket resultat hvis motivet er svært lyst; i så fall bør du prøve å
velge en mindre blenderåpning (større f-tall).
U
252
Tidssone og dato
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Endre tidssoner, still inn kameraklokken, velg datoformat og slå sommertid på eller av
(0 27).
Alternativ
Beskrivelse
Velg en tidssone. Kameraklokken stilles automatisk til klokkeslettet i den nye
Tidssone
tidssonen.
Still kameraklokken. Et blinkende Y-ikon vises i informasjonsvisningen hvis
Dato og klokkeslett
klokken ikke er stilt.
Datoformat
Velg i hvilken rekkefølge dag, måned og år skal vises.
Slå sommertid på eller av. Kameraklokken stilles automatisk én time frem eller
Sommertid
én time tilbake. Standardinnstillingen er Av.
Språk (Language)
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Velg hvilket språk kameramenyer og meldinger skal vises på.
Bildekommentar
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Legg inn en kommentar til nye fotografier når du tar dem. Kommentarene kan vises som
metadata i ViewNX 2 (følger med) eller Capture NX 2 (selges separat; 0 298).
Kommentaren er også synlig på siden med opptaksdata i opptaksinformasjonsvisningen
(0 182).
• Utført: Lagre endringer og gå tilbake til oppsettsmenyen.
• Kommentarer som er lagt inn: Skriv inn en kommentar, som beskrevet på side 135.
Kommentarer kan inneholde opp til 36 tegn.
• Legg ved kommentar: Velg dette alternativet hvis du vil legge
kommentaren til alle etterfølgende fotografier. Alternativet
Legg ved kommentar kan slås på eller av ved å markere det og
trykke på 2.
U
253
Automatisk bilderotering
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Fotografier du tar når På er valgt, inneholder informasjon om kameraretning, slik at du
kan rotere bildene automatisk under avspilling (0 177) eller når du viser dem i ViewNX 2
(medfølger) eller i Capture NX 2 (selges separat; 0 298). Følgende retninger registreres:
Landskap (breddeformat)
Kameraet rotert 90° med
urviseren
Kameraet rotert 90° mot
urviseren
Kameraretningen registreres ikke når Av er valgt. Velg dette alternativet når du panorerer
eller fotograferer med objektivet pekende opp eller ned.
A Dreie til høydeformat
For å rotere fotografier i høydeformat (stående) automatisk slik at de vises riktig under avspilling,
velger du På for Dreie til høydeformat på avspillingsmenyen (0 212).
U
254
Batteriinformasjon
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Vis informasjon om batteriet som sitter i kameraet.
Element
Batterinivå
Ant. bilder
Batt. levetid
Beskrivelse
Gjeldende batterinivå uttrykt i prosent.
Antallet ganger lukkeren har vært utløst med aktuelt batteri siden forrige gang
batteriet ble ladet. Vær oppmerksom på at kameraet noen ganger kan utløse
lukkeren uten å ta et fotografi, for eksempel ved måling av forvalgt hvitbalanse.
En visning med fem nivåer angir batteriets levetid. 0 (k) angir at batteriytelsen er
usvekket, 4 (l) angir at batteriets levetid er utløpt og at det må skiftes ut. Legg
merke til at batterier som lades ved temperaturer under ca 5 °C kan vise et
midlertidig fall i ladingens levetid, men batteriets levetid vil gå tilbake til det
normale så snart batteriet lades opp igjen ved en temperatur på rundt cirka 20 °C
eller høyere.
A Batteripakken MB-D14
Visningen for batteripakke MB-D14 vises til høyre. Ikonet for batterinivå
viser batterinivået hvis AA-batterier brukes; andre elementer vises ikke.
U
255
Informasjon om opphavsrett
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Legg inn informasjon om opphavsrett til nye fotografier når du tar dem. Informasjon om
opphavsrett inkluderes i opptaksdata som vises på opptaksinformasjonsvisningen
(0 182) og kan vises som metadata i ViewNX 2 (følger med) eller i Capture NX 2
(ekstrautstyr; 0 298).
• Utført: Lagre endringer og gå tilbake til oppsettsmenyen.
• Fotograf: Legg inn et fotografnavn som beskrevet på side 135. Fotografnavn kan bestå
av opp til 36 tegn.
• Opphavsrett: Registrer navnet på innehaveren av opphavsretten som beskrevet på
side 135. Innehaveren av opphavsrettens navn kan bestå av opp til 54 tegn.
• Legg til info om opphavsrett: Velg dette alternativet for å legge
til informasjon om opphavsrett til alle påfølgende fotografier.
Alternativet Legg til info om opphavsrett kan slås på eller av
ved å markere det og trykke på 2.
D Informasjon om opphavsrett
For å unngå uautorisert bruk av navnet til fotografen eller innehaveren av opphavsretten, må du
sørge for at Legg til info om opphavsrett ikke er valgt, og at feltene Fotograf og Opphavsrett
er tomme før du låner eller overfører kameraet til en annen person. Nikon tar ikke ansvar for
eventuelle skader eller tvister som måtte oppstå etter bruk av alternativet Informasjon om
opphavsrett.
U
256
Lagre/last inn innstillinger
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Velg Lagre innstillinger for å lagre følgende innstillinger på minnekortet på spor 1
(0 96; en feilmelding vises hvis kortet er fullt). Bruk dette alternativet til å dele
innstillinger mellom D610-kameraer.
Meny
Alternativ
Visn. alternativer for avspilling
Bildevisning
Avspilling
Etter sletting
Dreie til høydeformat
Filnavn
Funksjon for kortet i spor 2
Bildekvalitet
Bildestørrelse
Bildefelt
JPEG-komprimering
NEF (RAW)-opptak
Hvitbalanse (med finjustering og
forvalgene d-1–d-4)
Opptak Still inn Picture Control
Auto. fortegningskontroll
Fargerom
Aktiv D-Lighting
Vignetteringskontroll
Støyred. ved lang eksponering
Høy ISO-verdi
Knapp for ISO-følsomhet
Fjernkontrollmodus
Filminnstillinger
Meny
Alternativ
Egendefi- Alle egendefinerte innstillinger,
nerte inn- bortsett fra Nullstill egend.
stillinger innstillinger
Rengjør bildebrikken
HDMI
Flimmerreduksjon
Tidssone og dato (unntatt dato og
klokkeslett)
Oppsetts- Språk (Language)
Bildekommentar
meny
Automatisk bilderotering
Informasjon om opphavsrett
GPS
Info om objektiv uten CPU
Eye-Fi-opplasting
Min meny/ Alle Min Meny-elementer
Siste inn- Alle siste innstillinger
stillinger Velg fane
Innstillinger som lagres med denne kameramodellen kan gjenopprettes ved å velge Last
inn innstillinger. Vær oppmerksom på at Lagre/last inn innstillinger bare er
tilgjengelig når det er minnekort i kameraet, og at alternativet Last inn innstillinger bare
er tilgjengelig hvis kortet inneholder lagrede innstillinger.
A Lagrede innstillinger
Innstillingene lagres i en fil med navnet NCSETUPC. Kameraet kan ikke laste inn innstillingene hvis
du endrer filnavnet.
U
257
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Kunstig horisont
Viser informasjon om side- og høyderotering basert på informasjon fra kameraets
hellingssensor. Referanselinjen for rulling er grønn hvis kameraet verken heller mot
venstre eller høyre, og referanselinjen for høyderotering er grønn og et punkt vises midt
i skjermbildet hvis kameraet verken heller fremover eller bakover. Hver oppdeling
tilsvarer 5°.
Kameraet i vater
Kameraet heller mot
venstre eller høyre
Kameraet heller
fremover eller bakover
D Skråstille kameraet
Den kunstige horisonten er ikke nøyaktig når kameraet er skråstilt i skarp vinkel forover eller
bakover. Den virtuelle horisonten vises ikke hvis kameraet er ute av stand til å måle skråvinkelen.
A Se også
For informasjon om hvordan kunstig horisont vises i søkeren, se egendefinert innstilling f2 (Tildel
Fn-knappen; 0 242, 243). For informasjon om å vise den kunstige horisonten i live view, se side
55 og 62.
U
258
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
AF-finjustering
Finjustering av fokus for inntil 12 objektivtyper. AF-finjustering anbefales ikke for de fleste
situasjoner og kan forstyrre normal fokusering. Brukes kun når det er nødvendig.
Alternativ
AF-finjustering • På: Slå AF-justering på.
(På/Av)
• Av: Slå AF-justering av.
Beskrivelse
Justere AF for det aktuelle objektivet (bare CPUobjektiver). Trykk på 1 eller 3 for å velge en verdi
Lagret verdi mellom +20 og –20. Verdier for inntil 12 objektivtyper
kan lagres. Det kan bare lagres én verdi for hver
objektivtype.
Standard
Vis lagrede
verdier
Velg hvilken AF-justering som skal brukes, hvis det
ikke eksisterer noen tidligere lagret verdi for det
aktuelle objektivet (kun CPU-objektiver).
Gjeldende Flytt fokuspunktet
vekk fra kameraet.
verdi.
Flytt fokuspunktet Forrige
nærmere
verdi
kameraet.
Liste over tidligere lagrede AF-justeringsverdier. For å slette et objektiv fra listen,
markerer du ønsket objektiv og trykker på O (Q). For å endre en objektividentifikator
(for eksempel for å velge en identifikator, som er den samme som de to siste sifrene i
objektivets serienummer og skille det fra andre objektiver av samme type, tatt i
betraktning av at Lagret verdi bare kan brukes for ett objektiv av hver type),
markerer du ønsket objektiv og trykker på 2.
Menyen til høyre vises. Trykk på 1 eller 3 for å velge en
identifikator, og trykk på J for å lagre endringene og
avslutte.
D AF-justering
Det kan hende at kameraet ikke kan fokusere på minste fokusavstand eller på uendelig når
AF-justering er i bruk.
D Live view
Justering benyttes ikke i autofokus under live view (0 53).
A Lagret verdi
Det kan bare lagres én verdi for hver objektivtype. Hvis du bruker telekonverter, kan det lagres
separate verdier for hver kombinasjon av objektiv og telekonverter.
U
259
Eye-Fi-opplasting
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Dette alternativet vises kun når det er et Eye-Fi-minnekort (tilgjengelig separat fra
tredjepartsleverandører) i kameraet. Velg Aktiver for å laste opp fotografier til et
forhåndsvalgt mål. Merk at bilder ikke blir lastet opp dersom signalstyrken er
utilstrekkelig.
Følg alle lokale lover angående trådløst utstyr og velg Deaktiver når det er forbudt å
bruke trådløst utstyr.
Når et Eye-Fi-kort er satt inn, vises status for dette som et ikon i
informasjonsvisningen:
• d: Eye-Fi-opplasting er deaktivert.
• e: Eye-Fi-opplasting er aktivert, men ingen bilder er tilgjengelige
for opplasting.
• f (statisk): Eye-Fi-opplasting er aktivert; venter på å starte
opplasting.
• f (animert): Eye-Fi-opplasting er aktivert; laster opp data.
• g: Feil — kameraet kan ikke kontrollere Eye-Fi-kortet. Dersom W blinker i
kontrollpanelet eller i søkeren, se side 324. Hvis denne indikatoren ikke blinker, kan det
tas bilder som vanlig, men det er ikke sikkert at du kan endre Eye-Fi-innstillingene.
D Eye-Fi-kort
Eye-Fi-kort kan sende ut trådløse signaler når Deaktiver er valgt. Hvis det vises en advarsel på
skjermen (0 324), slår du av kameraet og fjerner kortet.
Se Eye-Fi-kortets bruksanvisning, og rett eventuelle forespørsler til produsenten. Kameraet kan
brukes til å slå på eller av Eye-Fi-kort, men vil ikke nødvendigvis støtte andre Eye-Fi-funksjoner.
Noen kort er ikke nødvendigvis tilgjengelige i alle land og regioner; kontakt produsenten for mer
informasjon. Eye-Fi-kort er bare til bruk i innkjøpslandet. Pass på at Eye-Fi-kortets firmware er
oppdatert til nyeste versjon.
A Bruke Eye-Fi kort i ad hoc-modus
Det kan være nødvendig med ekstra tid ved bruk av Eye-Fi-kort som støtter ad hoc-modus. Still
inn egendefinert innstilling c2 (Tidsbryter for ber. stilling, 0 227) til 30 s eller lengre.
Firmware-versjon
Vis kameraets aktuelle firmware-versjon.
U
260
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte
kopier
For å vise retusjeringsmenyen, trykker du på G og velger fanen N (retusjeringsmeny).
G-knapp
Alternativene på retusjeringsmenyen brukes til å lage beskårne eller retusjerte kopier av
eksisterende bilder. Retusjeringsmenyen vises kun når et minnekort som inneholder
fotografier er satt inn i kameraet (vær oppmerksom på at hvis minnekortet brukes til å
lagre både RAW/NEF- og JPEG-kopier av samme fotografi, som beskrevet på side 93, så vil
annen retusjering enn Bildeoverlapping og NEF (RAW)-prosessering kun gjelde for
JPEG-kopier).
Alternativ
0
Alternativ
0
i D-Lighting
264
e Rett opp
274
j Korreksjon av rød øyerefleks
264
( Fortegningskontroll
274
k Beskjær
265
) Fiskeøye
274
l Monokrom
266
f Fargekontur
275
m Filtereffekter
267
g Fargeskisse
275
n Fargebalanse
268
h Perspektivkontroll
275
o Bildeoverlapping 1
269
i Miniatyreffekt
276
7 NEF (RAW)-prosessering
271
u Bare valgt farge
277
8 Endre størrelse
272
9 Rediger film
69
& Rask retusjering
273
p Direkte sammenligning 2
279
1 Kan kun velges ved å trykke på G og velge fanen N.
2 Kun tilgjengelig hvis du trykker på J eller c (b) under avspilling på full skjerm når et retusjert
bilde eller et originalbilde vises.
D Retusjere kopier
De fleste alternativene kan anvendes på kopier som er laget med andre retusjeringsalternativer,
men vær oppmerksom på at med unntak av Bildeoverlapping og Rediger film > Velg start-/
sluttpunkt så kan hvert alternativ kun anvendes én gang (vær oppmerksom på at flere
redigeringer kan medføre tap av detaljer). Alternativer som ikke kan benyttes på valgt bilde vises
i grått og kan ikke velges.
A Bildekvalitet
Bortsett fra når kopiene er laget med Beskjær, Bildeoverlapping, NEF (RAW)-prosessering og
Endre størrelse, har kopier laget fra JPEG-bilder samme størrelse og kvalitet som originalen,
mens kopier laget fra NEF (RAW)-fotografier lagres som JPEG-bilder med fin kvalitet.
Størrelsesprioritert komprimering brukes når kopier lagres i JPEG-format.
U
261
Lage retusjerte kopier
Lage en retusjert kopi:
1
Velg et element i retusjeringsmenyen.
Trykk på 1 eller 3 for å markere et element, og
trykk på 2 for å velge.
2
Velg et bilde.
Marker et bilde og trykk på J (for å vise det
markerte bildet på full skjerm, trykk på og hold nede
X (T)-knappen. For å vise bilder i andre
plasseringer, hold inne D og trykk på 1 som
beskrevet på side 178).
A Retusjere
Det er ikke sikkert at kameraet kan vise eller retusjere bilder som er opprettet med annet
utstyr.
3
Velg retusjeringsalternativene.
For mer informasjon, se avsnittet for det valgte
elementet. For å avslutte uten å lage en retusjert
kopi, trykker du på G.
A Forsinkelse for skjerm av
Skjermen slås av automatisk og handlingen kanselleres dersom ingen handling utføres i en
kort periode. Alle endringer som ikke er lagret vil gå tapt. For å øke tiden som skjermen er
på, velger du en lengre menyvisningstid i egendefinert innstilling c4 (Forsinkelse for
skjerm av, 0 228).
4
Lag en retusjert kopi.
Trykk på J for å lage en retusjert kopi. Retusjerte
kopier vises med et o-ikon.
U
262
A Lage retusjerte kopier under avspilling
Du kan også lage retusjerte kopier under avspilling.
2
Vis bildet på fullskjerm og trykk
på J eller c (b).
2
Marker et alternativ og trykk
på J.
Lag en retusjert kopi.
U
263
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
D-Lighting
D-lighting lyser opp skygger og er dermed et ideelt alternativ for mørke fotografier og
fotografier i motlys.
Før
Etter
Trykk på 1 eller 3 for å velge den korrigeringsgrad som skal
benyttes. Du ser virkningen i redigeringsdisplayet. Trykk på J for å
kopiere fotografiet.
Korreksjon av rød øyerefleks
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Dette alternativet brukes til å fjerne "røde øyne" forårsaket av blitsen, og det er bare
tilgjengelig for fotografier som er tatt med blits. Fotografiet som er valgt for korreksjon av
rød øyerefleks kan forhåndsvises på redigeringsvisningen. Kontroller reduksjonen av rød
øyerefleks og lag en kopi som beskrevet i oversikten nedenfor. Vær oppmerksom på at
korreksjon av rød øyerefleks ikke alltid gir det forventede resultatet, og at denne
virkningen en sjelden gang kan bli brukt på deler av bildet som ikke er berørt av rød
øyerefleks; kontroller forhåndsvisningen nøye før du fortsetter.
Hvis du vil
Beskrivelse
Trykk
på
X
(T)-knappen
for
å zoome inn, og
Zoome inn
X (T)
på W (S)-knappen for å zoome ut. Mens
Zoome ut
W (S) fotografiet er zoomet inn, kan du bruke
multivelgeren til å vise områder av bildet som
ikke er synlige på skjermen. Hold multivelgeren
Vise andre deler
nede hvis du vil rulle raskt til andre områder av
av bildet
bildet. Navigeringsvinduet vises når du trykker
på zoomknappene eller multivelgeren; området som nå vises på
Avbryte
J
skjermen er markert med en gul ramme. Trykk på J for å avbryte
zooming
zoomingen.
Hvis kameraet oppdager røde øyereflekser i det valgte fotografiet, lages
Lage en kopi
J
det en bearbeidet kopi der virkningen er redusert. Det lages ikke noen
kopi hvis kameraet ikke oppdager røde øyereflekser.
U
264
Bruk
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Beskjær
Lage en beskåret kopi av det valgte fotografiet. Det valgte
fotografiet vises med beskjæring i gult; opprett en beskjært kopi
som angitt i tabellen nedenfor.
Hvis du vil
Redusere størrelsen på
beskjæringen
Øke størrelsen på
beskjæringen
Bruk
Beskrivelse
W (S) Trykk på W (S) for å redusere størrelsen på beskjæringen.
X (T) Trykk på X (T) for å øke størrelsen på beskjæringen.
Endre beskjæringens
sideforhold
Drei hovedkommandohjulet for å veksle mellom sideforhold
på 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1 og 16 : 9.
Plassere beskjæringen
Bruk multivelgeren til å plassere beskjæringen. Trykk og hold
inne for å flytte beskjæringen raskt til ønsket posisjon.
Lage en kopi
J
Lagre gjeldende beskjæring som en separat fil.
A Beskjær: Bildekvalitet og -størrelse
Kopier opprettet fra NEF (RAW)- eller NEF (RAW) + JPEG-fotografier har
en bildekvalitet (0 93) på JPEG fine; beskjærte kopier laget fra JPEGfotografier har samme bildekvalitet som originalen. Størrelsen på
kopien varierer med beskjæringen og sideforholdet, og vises i øvre
venstre hjørne på displayet for beskjæring.
A Vise beskårne kopier
Avspillingszoom er ikke nødvendigvis tilgjengelig når du viser beskårne kopier.
U
265
Monokrom
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Kopier fotografier i Svart-hvitt, Sepia eller Blåkopi (blå
og hvit monokrom).
Når Sepia eller Blåkopi velges, vises en forhåndsvisning
av det valgte bildet; trykk på 1 for å øke fargemetningen
eller på 3 for å redusere den. Trykk på J for å lage en
monokrom kopi.
Øk
metning
Reduser
metning
U
266
Filtereffekter
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Velg mellom filtereffektene nedenfor. Etter at du har justert filtereffektene som beskrevet
nedenfor, trykker du på J for å kopiere fotografiet.
Alternativ
Himmellys
Varmt filter
Beskrivelse
Skaper en skylightfilter-effekt som gir bildet et mindre
blålig preg. Du kan forhåndsvise effekten på skjermen
som vist til høyre.
Oppretter en kopi med filtereffekter i varme toner, som
gir kopien et varmt, rødlig fargestikk. Virkningen kan
forhåndsvises på skjermen.
Forsterker rødt
Du kan forsterke rødt (Forsterker rødt), grønt
Forsterker grønt (Forsterker grønt) eller blått (Forsterker blått). Trykk på
1 for å øke virkningen, eller på 3 for å redusere den.
Forsterker blått
Stjernefilter
Softfokus
Du kan føye stjerneskuddeffekter til lyskildene.
• Antall punkter: Velg mellom fire, seks eller åtte.
• Filterstyrke: Velg lysstyrken til påvirkede lyskilder.
• Filtervinkel: Velg punktenes vinkel.
• Lengden på punktene: Velg punktenes lengde.
• Bekreft: Forhåndsvis filtereffektene som vist til høyre.
Trykk på X (T) for å forhåndsvise kopien på full
skjerm.
• Lagre: Lag en retusjert kopi.
Du kan føye til en softfokus filtereffekt. Trykk på 1 eller 3
for å velge filterstyrken.
U
267
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Fargebalanse
Bruk multivelgeren til å lage en kopi med endret fargebalanse som
vist nedenfor. Virkningen vises på skjermen sammen med røde,
grønne og blå histogrammer (0 181) som angir fordelingen av
fargetoner i kopien.
Øk mengden grønt
Lag en retusjert kopi
Øk mengden blått
Øk mengden gult
Øk mengden magenta
A Zoom
For å zoome inn på bildet som vises på skjermen, trykker du på X (T).
Histogrammet oppdateres for å vise data for bare den delen av bildet som
vises på skjermen. Så lenge bildet er zoomet inn, kan du trykke på
L (U) for å veksle frem og tilbake mellom fargebalanse og zoom. Når
zoom er valgt, kan du zoome inn og ut med X (T) og W (S) og rulle
bildet med multivelgeren.
U
268
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Bildeoverlapping
Bildeoverlapping kombinerer to eksisterende NEF (RAW)-fotografier for å lage et enkelt
bilde som lagres atskilt fra originalene; resultater som benytter RAW-data fra kameraets
bildebrikke er merkbart bedre enn overlappinger laget i et redigeringsprogram. Det nye
bildet lagres med gjeldende bildekvalitet og størrelsesinnstillinger. Still inn bildekvalitet
og -størrelse før du lager en overlapping (0 93, 95; alle alternativer er tilgjengelige). For å
lage en NEF (RAW)-kopi, må du velge bildekvaliteten NEF (RAW).
+
1
Velg Bildeoverlapping.
Marker Bildeoverlapping på retusjeringsmenyen
og trykk på 2.
Dialogboksen til høyre vises med Bilde 1 markert;
trykk på J for å vise en liste over NEF-bildene laget
med dette kameraet.
2
Velg første bilde.
Bruk multivelgeren til å markere det første bildet i
overlappingen. For å vise det markerte bildet på full
skjerm, trykk og hold nede X (T)-knappen (for å
vise bilder i andre plasseringer, hold nede D og
trykk på 1 som beskrevet på side 178). Trykk på J
for å velge det markerte fotografiet og gå tilbake til forhåndsvisningen.
3
Velg det andre fotografiet.
Det valgte bildet vises som Bilde 1. Marker Bilde 2, og trykk på J, velg deretter det
andre fotografiet som beskrevet i trinn 2.
U
269
4
Juster økningen.
Marker Bilde 1 eller Bilde 2 og optimaliser
eksponeringen for overlappingen ved å trykke på 1
eller 3 for å velge økningen fra verdier mellom 0,1
og 2,0. Gjenta for det andre bildet. Standardverdien
er 1,0; velger du 0,5 halveres økningen, velger du 2,0
dobles økningen. Effektene vises i kolonnen Forh. v.
5
Forhåndsvis overlappingen.
Trykk på 4 eller 2 for å plassere markøren i
kolonnen Forh. v., og trykk på 1 eller 3 for å
markere Overl. Trykk på J for å forhåndsvise
overlappingen som vist til høyre (for å lagre
overlappingen uten forhåndsvisning, velg Lagre).
Trykk på W (S) for å gå tilbake til trinn 4 og velge
nye fotografier eller justere økningen.
6
Lagre overlappingen.
For å lagre overlappingen trykker du på J mens
forhåndsvisningen vises. Når du har laget en
overlapping, vises resultatet i full skjerm på
kameraskjermen.
D Bildeoverlapping
Kun NEF (RAW)-bilder med samme bildeområde og bitdybde kan kombineres.
Overlappingen har samme bildeinformasjon (inklusive opptaksdato, lysmåling, lukkertid,
blenderåpning, opptaksfunksjon, eksponeringskompensasjon, brennvidde og bilderetning) og
verdier for hvitbalanse og Picture Control som det valgte fotografiet for Bilde 1. Gjeldende
bildekommentar legges til overlappingen når denne lagres, men informasjon om opphavsrett
kopieres ikke. Overlappinger som lagres i NEF (RAW)-format, bruker komprimeringen som er valgt
for Type i menyen NEF (RAW)-opptak og har samme bitdybde som originalbildene. JPEGoverlappinger lagres med størrelsesprioritert komprimering.
U
270
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
NEF (RAW)-prosessering
Lage JPEG-kopier av NEF (RAW)-fotografier.
1
Velg NEF (RAW)-prosessering.
Marker NEF (RAW)-prosessering i
retusjeringsmenyen og trykk på 2 for å vise en
dialogboks for bildevalg med kun NEF (RAW)-bilder
som er laget med dette kameraet.
2
Velg et fotografi.
Marker et fotografi (for å vise det markerte
fotografiet på full skjerm, trykk på og hold nede
X (T)-knappen. For å vise bilder i andre
plasseringer, hold nede D og trykk på 1 som
beskrevet på side 178). Trykk på J for å velge det
markerte fotografiet og gå videre til neste trinn.
3
Velg innstillinger for JPEG-kopien.
Juster innstillingene som er listet opp nedenfor. Legg merke til at hvitbalanse og
vignetteringskontroll ikke er tilgjengelig for multieksponeringer eller bilder som er
laget med bildeoverlapping, og at eksponeringskompensasjon bare kan stilles til
verdier mellom –2 og +2 EV. Rutenettet for Picture Control vises ikke mens Picture
Controls justeres.
Bildekvalitet (0 93)
Bildestørrelse (0 95)
Hvitbalanse (0 115)
Eksponeringskompensasjon (0 112)
Still inn Picture Control (0 129)
Høy ISO-verdi (0 218)
Fargerom (0 217)
Vignetteringskontroll (0 218)
D-Lighting (0 264)
U
271
4
Kopier fotografiet.
Marker EXE og trykk på J for å lage en JPEG-kopi av
det valgte fotografiet (for å avslutte uten å kopiere
fotografiet, trykker du på G-knappen).
Endre størrelse
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Lage små kopier av valgte fotografier.
1
Velg Endre størrelse.
For å endre størrelse på valgte bilder, trykk på G
for å vise menyene og velg Endre størrelse på
retusjeringsmenyen.
2
Velg en plassering.
Dersom det er satt inn to minnekort, kan du velge
mellom disse to for lagring av kopier med endret
størrelse ved å markere Velg plassering og trykke
på 2 (fortsett med trinn 3 hvis det kun er satt inn ett
minnekort).
Menyen til høyre vises. Marker et kortspor og trykk
på J.
3
Velg en størrelse.
Marker Velg størrelse og trykk på 2.
Alternativene til høyre vises. Marker et alternativ og
trykk på J.
U
272
4
Velg bilder.
Marker Velg bilde og trykk på 2.
Dialogboksen til høyre vises. Marker bilder med
multivelgeren og trykk på W (S)-knappen for å
velge eller oppheve valg (for å vise det fremhevede
bildet på full skjerm, trykk og hold nede X (T)knappen; for å vise bilder i andre plasseringer, hold
nede D og trykk på 1 som beskrevet på side 178).
De valgte bildene merkes med et 8-ikon. Trykk på
J når utvalget er ferdig.
5
Lagre kopiene med endret størrelse.
En dialogboks vises. Marker Ja og trykk på J for å lagre
kopiene med endret størrelse.
A Vise kopier med endret størrelse
Avspillingszoom er ikke nødvendigvis tilgjengelig når du viser kopier med endret størrelse.
A Bildekvalitet
Kopier opprettet fra NEF (RAW)- eller NEF (RAW) + JPEG-fotografier har en bildekvalitet (0 93) på
JPEG fine; kopier laget fra JPEG-fotografier har samme bildekvalitet som originalen.
Rask retusjering
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Lage kopier med økt metning og kontrast. D-Lighting brukes ved
behov for å lysne mørke motiver eller motiver i motlys.
Trykk på 1 eller 3 for å velge forsterkingsgrad. Du ser virkningen i
redigeringsdisplayet. Trykk på J for å kopiere fotografiet.
U
273
Rett opp
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Lage en opprettet kopi av det valgte fotografiet. Trykk på 2 for å
dreie bildet med klokken opp til fem grader i trinn på omtrent 0,25
grader, eller trykk på 4 for å dreie det mot klokken (effekten kan
forhåndsvises i redigeringsvisningen; vær oppmerksom på at
kantene på bildet kan bli beskåret for å lage en firkantet kopi). Trykk
på J for å kopiere fotografiet, eller trykk på K for å gå tilbake til
avspilling uten å lage en kopi.
Fortegningskontroll
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Lage kopier med redusert periferisk fortegning. Velg Auto for å la
kameraet korrigere fortegningen automatisk, og gjør så
finjusteringer med multivelgeren, eller velg Manuell for å redusere
fortegningen manuelt (vær oppmerksom på at Auto ikke er
tilgjengelig på fotografier tatt med automatisk fortegningskontroll;
se side 217). Trykk på 2 for å redusere tønnefortegning, og på 4 for
å redusere puteformet fortegning (effekten kan forhåndsvises i redigeringsvisningen; vær
oppmerksom på at større mengder fortegningskontroll resulterer i at mer av kantene blir
beskåret). Trykk på J for å kopiere fotografiet, eller trykk på K for å gå tilbake til
avspilling uten å lage en kopi. Vær oppmerksom på at større mengder
fortegningskontroll kan resultere i at mer av kantene blir beskåret eller forvanskes i
fotografier tatt med DX-objektiver når bildeområdet er FX (36×24) 1.0×.
A Auto
Auto kan kun brukes med bilder som er tatt med type G-, E- og D-objektiver (unntatt PC, fiskeøye
og visse andre objektiver). Resultatene garanteres ikke med andre objektiver.
Fiskeøye
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Lage kopier som ser ut til å ha blitt tatt med et fiskeøye-objektiv.
Trykk på 2 for å øke virkningen (dette øker også mengden av det
som beskjæres av kantene på bildet), og på 4 for å redusere den.
Virkningen kan kontrolleres i redigeringsvisningen. Trykk på J for
å kopiere fotografiet, eller trykk på K for å gå tilbake til avspilling
uten å lage en kopi.
U
274
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Fargekontur
Lage en konturkopi av et fotografi og bruke kopien som grunnlag
for maling. Virkningen kan kontrolleres i redigeringsvisningen.
Trykk på J for å kopiere fotografiet.
Før
Etter
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Fargeskisse
Lage en kopi av et fotografi som ligner en skisse laget med
fargeblyanter. Trykk på 1 eller 3 for å markere Friske farger eller
Konturer, og trykk på 4 eller 2 for å endre. Friske farger kan
forsterkes for å gjøre fargene mer mettet, eller reduseres for en
utvasket, monokrom virkning, mens konturene kan gjøres tykkere
eller tynnere. Tykkere konturer gjør fargene mer mettet. Resultatet
kan kontrolleres i redigeringsvisningen. Trykk på J for å kopiere fotografiet, eller trykk på
K for å gå tilbake til avspilling uten å lage en kopi.
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Perspektivkontroll
Lage kopier som reduserer virkningen av perspektiv tatt fra foten til
et høyt motiv. Bruk multivelgeren til å justere perspektivet (vær
oppmerksom på at større grad av perspektivkontroll resulterer i at
mer av kantene blir beskåret). Resultatet kan kontrolleres i
redigeringsvisningen. Trykk på J for å kopiere fotografiet, eller
trykk på K for å gå tilbake til avspilling uten å lage en kopi.
Før
Etter
U
275
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Miniatyreffekt
Lage en kopi som ser ut som et fotografi av et diorama. Fungerer best på fotografier som
er tatt fra et høyt utsiktspunkt. Området som vil være i fokus i kopien indikeres av en gul
ramme.
Hvis du vil
Velge retning
Trykk på
Beskrivelse
W (S) Trykk på W (S) for å velge retning for området som er i fokus.
Hvis det aktuelle området er orientert liggende,
trykker du på 1 eller 3 for å plassere rammen
som viser området på kopien som vil være i
fokus.
Område i fokus
Velge posisjon
Hvis det aktuelle området er orientert stående,
trykker du på 4 eller 2 for å plassere rammen
som viser området på kopien som vil være i
fokus.
Hvis det aktuelle området er orientert liggende, trykker du på 4 eller 2
for å velge høyde.
Velge
størrelse
Hvis det aktuelle området er orientert stående, trykker du på 1 eller 3
for å velge bredde.
Forhåndsvise
kopien
Avbryte
Lage en kopi
U
276
X (T) Forhåndsvis kopien.
K
J
Gå tilbake til avspilling på full skjerm uten å lage kopi.
Lag en kopi.
Bare valgt farge
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Opprette en kopi der kun valgte fargenyanser vises i farger.
1
Velg Bare valgt farge.
Marker Bare valgt farge i retusjeringsmenyen
og trykk på 2 for å vise bildevalgsdialogen.
2
Velg et fotografi.
Marker et fotografi (for å vise det markerte
fotografiet på full skjerm, trykk på og hold
nede X (T)-knappen. For å vise bilder i
andre plasseringer, hold nede D og trykk på
1 som beskrevet på side 178). Trykk på J for å
velge det markerte fotografiet og gå videre til neste trinn.
3
Velg en farge.
Valgt farge
Bruk multivelgeren til å plassere markøren over
et motiv, og trykk på A AE-L/AF-L-knappen for å
velge fargen i motivet som skal beholdes i den
ferdige kopien (kameraet kan ha problemer
med å detektere farger som ikke er mettet; velg
derfor en mettet farge). For å zoome inn på
bildet for mer nøyaktig fargevalg, trykker du på AAE-L/AF-L-knapp
X (T). Trykk på W (S) for å zoome ut.
4
Marker fargeområdet.
Fargeområde
Drei hovedkommandohjulet for å markere
fargeområdet for valgt farge.
U
277
5
Velg fargeområdet.
Trykk på 1 eller 3 for å øke eller redusere
området for tilsvarende nyanser som skal tas
med i det endelige fotografiet eller filmen. Velg
verdier mellom 1 og 7. Legg merke til at høyere
verdier kan inkludere nyanser fra andre farger.
Virkningen kan kontrolleres i
redigeringsvisningen.
6
Velg flere farger.
For å velge flere farger, drei
hovedkommandohjulet for å markere en
annen av de tre fargeboksene øverst i
skjermbildet, og gjenta trinnene 3–5 for å
velge en annen farge. Gjenta om ønskelig for
en tredje farge. For å velge bort den markerte fargen, trykker du på O (Q), eller
trykk og hold inne O (Q) for å fjerne alle farger.
7
Lagre den redigerte kopien.
Trykk på J for å kopiere fotografiet.
U
278
Direkte sammenligning
Sammenligne retusjerte kopier med originalfotografier. Dette alternativet er kun
tilgjengelig dersom du trykker på J- eller c (b)-knappen for å vise retusjeringsmenyen
når en kopi eller original vises på full skjerm.
1
Velg et bilde.
Ved avspilling på full skjerm, velger du en retusjert
kopi (vises med et o-ikon) eller et fotografi som har
blitt retusjert, og trykker på J eller c (b).
2
Velg Direkte sammenligning.
Marker Direkte sammenligning og trykk på J.
3
Sammenligne kopien med originalen.
Alternativer som brukes
til å opprette kopi
Det opprinnelige bildet vises til venstre, den
retusjerte kopien til høyre, og alternativene som
ble brukt til å lage kopien vises øverst på skjermen.
Trykk på 4 eller 2 for å veksle mellom kildebildet
og den retusjerte kopien. Trykk og hold nede
X (T)-knappen hvis du vil vise det markerte på
full skjerm. Hvis kopien ble laget fra to kildebilder
Opprinnelig Retusjert
ved bruk av Bildeoverlapping, eller hvis kilden er
bilde
kopi
kopiert flere ganger, trykker du på 1 eller 3 for å
vise andre kildebilder eller kopier. For å avslutte og
gå tilbake til avspillingsmodus, trykker du på K-knappen, eller trykk på J for å
avslutte til avspilling med det markerte bildet valgt.
D Direkte sammenligninger
Det opprinnelige bildet vises ikke hvis kopien ble laget fra et fotografi som var beskyttet (0 188),
er på et låst minnekort, er senere blitt slettet eller skjult (0 208) eller er på et kort i et annet spor
enn det som ble brukt da bildet ble laget.
U
279
O Min meny/m Siste innstillinger
Trykk på G for å vise Min Meny og velg fanen O (Min meny).
G-knapp
Min Meny er en egendefinert meny som gir deg rask tilgang til opp til 20 alternativer fra
menyene for avspilling, opptak, egendefinerte innstillinger, oppsett og retusjering. Hvis
du vil, kan de siste innstillingene vises i stedet for Min Meny (0 283).
Du kan legge til, slette og sortere alternativer, som beskrevet nedenfor.
❚❚ Legge til alternativer på Min meny
1
Velg Legg til elementer.
I Min meny (O), markerer du Legg til
elementer og trykker på 2.
2
Velg en meny.
Marker navnet på menyen som inneholder
alternativet du vil legge til, og trykk på 2.
3
Velg et element.
Marker ønsket menyelement og trykk på J.
4
Plasser det nye elementet.
Trykk på 1 eller 3 for å flytte det nye
elementet opp eller ned i Min meny. Trykk på
J for å legge til det nye elementet.
U
280
5
Legg til flere elementer.
Elementene som nå vises i Min meny indikeres
med en hake. Elementer som indikeres med et
V-ikon kan ikke velges. Gjenta trinn 1–4 to for å
velge flere elementer.
❚❚ Slette alternativer fra Min meny
1
Velg Fjern elementer.
I Min meny (O), markerer du Fjern elementer og trykker på 2.
2
Velg elementer.
Fremhev elementer, og trykk på 2 for å velge
eller oppheve valg. Valgte elementer er
markert med en hake.
3
Velg Utført.
Marker Utført og trykk på J. En dialogboks
vises.
4
Slett de valgte elementene.
Trykk på J for å slette de valgte elementene.
U
A Slette elementer i Min meny
Hvis du vil slette elementet som er fremhevet i Min meny, trykker du på O (Q)-knappen. En
dialogboks vises. Trykk på O (Q) igjen for å slette det valgte elementet fra Min meny.
281
❚❚ Sortere alternativer i Min meny
1
Velg Ordne elementer.
I Min meny (O), markerer du Ordne elementer og trykker på 2.
2
Velg et element.
Marker det elementet du vi flytte, og trykk på
J.
3
Plasser elementet.
Trykk på 1 eller 3 for å flytte elementet opp
eller ned i Min meny og trykk på J. Gjenta
trinn 2–3 for å plassere flere elementer.
4
Avslutte til Min meny.
Trykk på G-knappen for å gå tilbake til Min
meny.
G-knapp
U
282
Siste innstillinger
For å vise de tyve sist brukte innstillingene, velg m Siste innstillingerfor O Min meny >
Velg fane.
1
Velg Velg fane.
I Min meny (O), markerer du Velg fane og
trykker på 2.
2
Velgm Siste innstillinger.
Marker mSiste innstillinger og trykk på J.
Navnet på menyen endres fra "MIN MENY" til
"SISTE INNSTILLINGER".
Menyelementer legges til toppen av menyen med de siste innstillingene etter hvert som
de brukes. For å vise Min meny igjen, velg O Min meny for m Siste innstillinger > Velg
fane.
U
A
Fjerne elementer fra menyen Siste innstillinger
For å fjerne et element fra menyen med de siste innstillingene, markerer du elementet og trykker
på O (Q)-knappen. En dialogboks vises. Trykk på O (Q) igjen for å slette det valgte elementet.
283
U
284
nTekniske merknader
Les dette kapittelet for informasjon om kompatibelt ekstrautstyr, rengjøring og
oppbevaring av kameraet, og hva du skal gjøre dersom det vises en feilmelding på
skjermen, eller hvis du opplever problemer med kameraet.
Kompatible objektiver
Kamerainnstilling
CPU-objektiver 1
Objektiv/tilbehør
Type G, E eller D AF NIKKOR2
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR-serien
PC Micro 85 mm f/2,8 D4
AF-S-/AF-I-telekonverter 7
Andre AF NIKKOR-objektiver (unntatt
objektiver for F3AF)
AI-P NIKKOR
AI-, AI-modifiserte, NIKKOR- eller
Nikon Serie E-objektiver 11
Medical-NIKKOR 120 mm f/4
Reflex NIKKOR
PC-NIKKOR
AI-telekonverter17
Belgutstyr PB-6 19
Auto mellomringer (PK-serien 11A, 12
eller 13; PN-11)
Objektiver uten CPU10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AF
Fokusfunksjon
M (med elektronisk
avstandsmåler)
✔
✔
—
—
✔
✔5
M
Opptaksinnstilling
P
A
S
M
Lysmålingsmåte
L
M
3D Farge N
✔
✔
✔
✔
—
✔3
✔5
✔5
✔5
✔
✔
✔
✔
✔5
—
✔
✔6
✔
✔
✔
—
—
—
✔ 3,5
✔ 3,5
✔3
✔8
✔8
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔9
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔9
✔
—
✔ 12
—
✔ 13
✔ 14
—
—
—
—
—
✔
—
✔5
✔ 18
✔ 18
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
✔ 15
✔ 12
✔ 16
✔ 12
✔ 20
—
—
—
—
—
—
—
—
✔ 13
—
—
✔ 14
✔
✔ 14
✔
—
✔ 18
✔
—
✔ 12
—
—
✔
IX-NIKKOR-objektiver kan ikke brukes.
Bildestabilisering (vibrasjonsreduksjon – VR) støttes med VR-objektiver.
Punktmåling i valgt fokuspunkt (0 109).
Kameraets systemer for lysmåling og blitsstyring fungerer ikke riktig ved forskyvning og/eller skråstilling av
objektivet, eller dersom det brukes en annen blenderåpning enn den største mulige.
Kan ikke brukes ved forskyvning eller skråstilling.
Kun manuell opptaksmodus.
Kan kun brukes sammen med AF-S- og AF-I-objektiver (0 287). For informasjon om fokuspunktene som er
tilgjengelige med autofokus og elektronisk avstandsmåling, se side 287.
Når du fokuserer på minste fokusavstand med AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm
f/3,5–4,5 <Ny> eller med AF 28–85 mm f/3,5–4,5 med objektivet på lengste zoom, kan det hende at
fokusindikatoren vises selv om bildet på mattskiven ikke er i fokus. Fokuser manuelt til bildet i søkeren er i
fokus.
Med største blenderåpning på f/5,6 eller større.
Noen objektiver kan ikke brukes (se side 288).
n
285
11 Rotasjonsområdet for AI 80–200 mm f/2,8 ED på stativ begrenses av kamerahuset. Du kan ikke bytte filter når
AI 200–400 mm f/4 ED er montert på kameraet.
12 Hvis du angir største blenderåpning med alternativet Info om objektiv uten CPU (0 172), vises
blenderåpningsverdien i søkeren og kontrollpanelet.
13 Kan bare brukes hvis objektivets brennvidde og største blenderåpning er angitt med alternativet Info om
objektiv uten CPU (0 172). Bruk punktmåling eller sentrumsdominert lysmåling hvis du ikke oppnår ønsket
resultat.
14 Du kan øke presisjonen ved å angi objektivets brennvidde og største blenderåpning ved å bruke Info om
objektiv uten CPU (0 172).
15 Kan brukes i manuell modus M på lukkertider som er et eller flere trinn lengre enn korteste blitssynkroniserte
lukkertid.
16 Eksponeringen bestemmes ved forhåndsinnstilling av objektivets blenderåpning. Med eksponeringskontroll
A, forhåndsinnstiller du blenderåpningen før du utfører AE-låsing og forskyver objektivet. Med
eksponeringskontroll M forhåndsinnstiller du blenderåpningen med blenderringen og bestemmer
eksponeringen før du forskyver objektivet.
17 Eksponeringskompensasjon kreves ved bruk av AI 28–85 mm f/3,5–4,5, AI 35– 105 mm f/3,5–4,5, AI
35–135 mm f/3,5–4,5 eller AF-S 80–200 mm f/2,8 D. Se telekonverterens bruksanvisning for mer informasjon.
18 Med største effektive blenderåpning på f/5,6 eller større.
19 Krever automatisk mellomring PK-12 eller PK-13. Du trenger kanskje PB-6D, avhengig av kameraretningen.
20 Bruk forhåndsinnstilt blenderåpning. Med eksponeringskontroll A, stiller du inn blenderåpningen med
fokuseringsutstyret før du bestemmer eksponeringen og tar fotografiet.
• Reprostativ PF-4 krever kameraholder PA-4.
• Støy i form av linjer kan forekomme under autofokus ved høye ISO-følsomheter. Bruk manuell
fokusering eller fokuslås.
n
286
A Gjenkjenne CPU- samt type G-, E- og D-objektiver
CPU-objektiver (spesielt typene G, E og D) anbefales til bruk med kameraet, men vær
oppmerksom på at IX-NIKKOR-objektiver ikke kan brukes. CPU-objektiver kjennetegnes av CPUkontaktene. Objektiver av type G, E og D kjennetegnes av en bokstav på objektivrøret. Type G- og
E-objektiver har ikke blenderring.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Blenderring
Type G/E-objektiv
Type D-objektiv
A Telekonvertere AF-S/AF-I
Tabellen nedenfor viser fokuspunktene som er tilgjengelige for autofokus og elektronisk
avstandsmåling når en AF-S/AF-I-telekonverter er montert. Merk deg at kameraet kanskje ikke kan
fokusere på mørke eller lavkontrastsmotiver hvis den kombinerte blenderåpningen er mindre
enn f/5,6. Autofokus er ikke tilgjengelig når du bruker telekonvertere med AF-S VR Micro-Nikkor
105 mm f/2,8G IF-ED.
Tilbehør
Objektivets største
blenderåpning
Fokuspunkter
Tilbehør
1
f/5,6
TC-20E,
TC-20E II,
TC-20E III
2
f/4
TC-8001,25EED
1
f/4
f/5,6
f/2,8 eller større
f/5,6
Fokuspunkter
f/2,8 eller større
f/4 eller større
TC-14E,
TC-14E II
TC-17E II
Objektivets største
blenderåpning
—3
f/5,6
2
—3
1 Fokusdata for andre fokuspunkter enn midtre fokuspunkt fås fra linjesensorene.
2 Enkeltpunkt AF brukes når 3D følgefokus eller automatisk valg av AF-søkefelt er valgt for AFsøkefeltfunksjon (0 99).
3 Autofokus er ikke tilgjengelig.
n
287
A Objektivets f-tall
Objektivets maksimale blenderåpning angis av f-tallet i objektivnavnet.
A Kompatible objektiver uten CPU
Når du bruker objektiver og tilbehør uten CPU, skal du stille kameraets funksjonsvelger til A eller M
og stille inn blenderåpningen ved å bruke objektivets blenderring. Utløseren deaktiveres med
andre innstillinger. Info om objektiv uten CPU (0 172) kan brukes til å aktivere mange
funksjoner som er tilgjengelige for objektiver med CPU, inkludert fargematrisemåling. Hvis det
ikke finnes noen data, brukes sentrumsdominert lysmåling i stedet for fargematrisemåling, og
hvis største blenderåpning ikke er angitt, viser kameraets blenderåpning antall stopp fra største
blenderåpning, og den faktiske blenderåpningsverdien må leses av fra objektivets blenderring.
D Tilbehør og objektiver uten CPU som ikke er kompatible
Følgende kan IKKE brukes med D610:
• AF-telekonverter TC-16AS
• Objektiver uten AI
• Objektiver som krever fokuseringsenheten
AU-1 (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm
f/8, 1 200 mm f/11)
• Fiskeøye (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8,
OP 10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Mellomring K2
• 180–600 mm f/8 ED (serienummer
174041–174180)
• 360–1 200 mm f/11 ED (serienummer
174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (serienummer
280001–300490)
• AF-objektiver til F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF
200 mm f/3,5 ED, AF-telekonverter TC-16)
• PC 28 mm f/4 (serienummer 180900 eller
lavere)
• PC 35 mm f/2,8 (serienummer
851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (gammel type)
• Reflex 1 000 mm f/6,3 (gammel type)
• Reflex 1 000 mm f/11 (serienummer
142361–143000)
• Reflex 2 000 mm f/11 (serienummer
200111–200310)
A Den innebygde blitsen
Den innebygde blitsen kan brukes med CPU-objektiver med brennvidde 24–300 mm (fra 16 mm
i DX-format). I visse tilfeller kan det hende at blitsen ikke klarer å belyse hele motivet ved noen
avstander eller brennvidder, og med objektiver som blokkerer lampen for reduksjon av rød
øyerefleks i forhold til motivet, kan reduksjonen av rød øyerefleks forstyrres. Fjern objektivets
solblender for å unngå skygger. Korteste avstand mellom blits og motiv er 0,6 m. Blitsen kan ikke
brukes i nærområdet med zoomobjektiver som har makroinnstilling. På kortere avstand enn de
som er angitt nedenfor, kan det hende at blitsen ikke klarer å belyse hele motivet:
Objektiv
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED
DX
n
288
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4G IF-ED
Zoomposisjon
18–24 mm
18 mm
20–24 mm
Minste avstand uten vignettering
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
Objektiv
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8G IF-ED
DX
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6G
IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8D IF-ED
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm f/3,5–4,5D IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5G ED
AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8D IF
AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4G ED
FX
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED *
* Når det ikke er forskyvd eller skråstilt.
Zoomposisjon
20 mm
24–55 mm
Minste avstand uten vignettering
2,0 m
1,0 m
18 mm
1,0 m
24–200 mm
Ingen vignettering
28 mm
50–300 mm
35 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28–35 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
28 mm
50–120 mm
28 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
50–300 mm
24 mm
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,5 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
1,5 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
2,0 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
Når blitsen brukes med objektivet AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8 G ED, klarer ikke blitsen å belyse
hele motivet på alle avstander.
Den innebygde blitsen kan også brukes sammen med AI-S, AI-, AI-modifiserte NIKKOR, Nikon
Serie E og objektiver uten CPU med en brennvidde på 24–300 mm. Objektivene AI 50–300 mm
f/4,5, modifisert AI 50–300 mm f/4,5, AI-S 50–300 mm f/4,5 ED og AI 50–300 mm f/4,5 ED må
brukes med en zoomposisjon på 70 mm eller større. Med objektivene AI-S og AI 25–50 mm f/4 ED
vil vignettering ikke forekomme ved avstander på mer enn: 2,0 m med en zoomposisjon på
25 mm og 1,0 m med en zoomposisjon på 28 mm; vignettering vil ikke forekomme ved
zoomposisjoner på 35 mm eller større.
n
289
D AF-fokuseringslys
AF-fokuseringslyset er ikke tilgjengelig med følgende objektiver:
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4 G
• AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8G ED VR II
IF-ED
På avstander under 0,7 m kan følgende objektiver blokkere AF-fokuseringslyset og forstyrre
autofokus når lysforholdene er dårlige:
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
• AF Zoom Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6D (IF)
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8 D IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8 G
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
IF-ED
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4G
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm
• AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180 mm
f/3,5–5,6G IF-ED
f/4,5–5,6D
• AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8D IF
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED
• AF Zoom-Nikkor 24–85 mm f/2,8–4D IF
• AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR
På avstander under 1,0 m kan følgende objektiver blokkere AF-fokuseringslyset og forstyrre
autofokus når lysforholdene er dårlige:
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED • AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8D IF-ED
• AF Micro-Nikkor 200 mm f/4D IF-ED
VR II
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6G
IF-ED
På avstander under 1,5 m kan følgende objektiver blokkere AF-fokuseringslyset og forstyrre
autofokus når lysforholdene er dårlige:
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II
• AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8 G ED
• AF Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8D ED
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6G ED
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8D IF-ED
VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8G
IF-ED
n
290
A Beregne bildevinkel
D610 kan brukes sammen med Nikon-objektiver for 35 mm (135) formats kameraer. Dersom
Automatisk DX-beskjæring er på (0 90) og et 35 mm-formats objektiv er montert, kan
bildevinkelen bli lik bildefeltet til en 35 mm film (35,9 × 24,0 mm). Er det montert et DX-objektiv,
vil bildevinkelen automatisk bli justert til 23,5 × 15,7 mm (DX-format).
Dersom et 35 mm formats objektiv er montert, kan bildevinkelen reduseres med 1,5 × ved å skru
Automatisk DX-beskjæring av, og velge DX (24×16).
FX (36×24) bildestørrelse (35,9 × 24,0 mm,
tilsvarende et 35 mm format-kamera)
Objektiv
Bildediagonal
DX (24×16) bildestørrelse (23,5 × 15,7 mm,
tilsvarende et DX-format kamera)
Bildevinkel (FX (36×24); 35 mm-format)
Bildevinkel (DX (24×16); DX-format)
DX (24×16)-bildevinkelen er omtrent 1,5 ganger mindre enn 35 mm formatets bildevinkel. For å
beregne brennvidden til objektiver med 35 mm format når DX (24×16) er valgt, multipliserer du
objektivets brennvidde med omtrent 1,5 (for eksempel vil den effektive brennvidden til et 50 mm
objektiv i 35 mm format være 75 mm når DX (24×16) er valgt).
n
291
Eksterne blitser (ekstrautstyr)
Kameraet støtter Nikon Creative Lighting System (CLS) og kan brukes med CLSkompatible blitser. Ekstra blitser kan festes direkte i kameraets tilbehørssko, som
beskrevet nedenfor. Tilbehørsskoen har en sikkerhetslås for blitser med låsepinne.
1
Fjern dekslet til tilbehørsskoen.
2
Monter blitsen i tilbehørsskoen.
Du finner mer informasjon i blitsens bruksanvisning. Den
innebygde blitsen avfyres ikke når en ekstern blits er montert.
A Adapteren for synkroniseringskontakt AS-15
Når adapteren for synkroniseringskontakt AS-15 (ekstrautstyr) er montert i kameraets
tilbehørssko, kan blitstilbehør kobles til via en synkroniseringskontakt.
n
292
D Bruk bare Nikon blitstilbehør
Bruk bare Nikon blitser. Negative spenninger eller spenninger over 250 V anvendt i tilbehørsskoen
kan ikke bare forhindre normal drift, disse spenningene kan også skade kameraets eller blitsens
synkroniseringskrets. Før du bruker en Nikon-blits som ikke er listet opp i dette avsnittet, må du
kontakte en Nikon-autorisert servicerepresentant for mer informasjon.
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avanserte Creative Lighting System (CLS) tilbyr forbedret kommunikasjon mellom
kameraet og kompatible blitser, noe som igjen gir bedre blitsfotografering. Se
dokumentasjonen som følger med blitsen for flere detaljer.
❚❚ CLS-kompatible blitser
Kameraet kan brukes med følgende CLS-kompatible blitser:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-300 og SB-R200:
Blits
SB-9101
SB-9001
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-400 2 SB-300 2 SB-R200 3
ISO 100
34
34
38
28
30
21
18
10
ISO 200
48
48
53
39
42
30
25
14
Hvis det er montert et fargefilter på SB-910, SB-900 eller SB-700 når v eller N (blits) er valgt for
hvitbalanse, vil kameraet automatisk oppdage filteret og justere hvitbalansen riktig.
Trådløs blitsstyring er ikke tilgjengelig.
Kan fjernstyres ved hjelp av kameraets innebygde blitsstyringsenhet eller ved bruk av en SB-910-, SB-900-,
SB-800- eller SB-700-blits (ekstrautstyr) eller kommandoenheten for trådløs blitsfotografering SU-800.
m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 og SB-600 ved blitshodeposisjon 35 mm; SB-910, SB-900 og SB-700
med standard belysning.
Funksjon
Ledetall4
1
2
3
4
• Kommandoenhet for trådløs blitsfotografering SU-800: Hvis SU-800 er montert på et CLSkompatibelt kamera, kan den brukes som styringsenhet for fjernstyring av blitsene
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller SB-R200 i opp til tre grupper. SU-800 er
ikke utstyrt med en blits.
A Ledetall
For å beregne blitsens rekkevidde på full styrke, deler du ledetallet med blenderåpningen. Hvis
blitsen for eksempel har et ledetall på 34 m (ISO 100, 20 °C), blir rekkevidden med en
blenderåpning på f/5,6 da 34÷5,6 eller cirka 6,1 meter. For hver fordobling av ISO-følsomheten,
ganger du ledetallet med kvadratroten av to (cirka 1,4).
n
293
Følgende funksjoner er tilgjengelige med CLS-kompatible blitsenheter:
Blits
Avansert trådløs blitsstyring
Styringsenhet
Fjernstyring av
SB-910
SB-910
SB-910
SB-400 SB-900
SB-900
SB-900 SB-700
SB-800 SB-700 SB-600 SB-300 SB-800 SB-700 SU-800 1 SB-800 SB-600 SB-R200
Blitsfunksjon/ funksjon
i-TTL balansert utfyllingsblits for
i-TTL
✔2
✔3
✔2
✔3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
digitale speilreflekskameraer
4
5
5
5
—
—
—
✔
—
✔
✔
—
—
AA
Blenderstyrt automatikk
✔
A
Automatikk uten TTL
✔4
—
—
—
✔5
—
—
✔5
—
—
GN
Manuell, avstandsprioritert
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
M
Manuell
✔
✔
✔
✔6
✔
✔
✔
✔
✔
✔
RPT Repeterende blits
✔
—
—
—
✔
—
✔
✔
✔
—
Automatisk FP høyhastighetssynkronisering 7
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
FV-lås
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
AF-fokuseringslys for flerfelts AF 8
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
—
—
Overføring av informasjon om blitslysets
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
fargetemperatur
REAR Synkronisering mot bakre gardin
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
Y Reduksjon av rød øyerefleks
✔
✔
✔
✔9
Automatisk motorzoom
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
—
—
—
1 Bare tilgjengelig når SU-800 brukes til å styre andre blitser. SU-800 er ikke utstyrt med en blits.
2 Standard i-TTL-styring for digitale speilreflekskameraer brukes med punktmåling eller når den velges med
blitsen.
3 Standard i-TTL blits for digitale speilreflekskameraer brukes med punktmåling.
4 Velges med blitsen.
5 Blenderstyrt automatikk (AA) brukes uansett hvilken innstilling du valgte på blitsen.
6 Kan velges med kameraet.
7 Velg 1/250 s (Automatisk FP) eller 1/200 s (Automatisk FP) for egendefinert innstilling e1 (Blitssynk.
lukkertid, 0 234).
8 Objektiv med CPU er nødvendig.
9 Ikke tilgjengelig med SB-300.
A
n
294
Automatisk blender/Automatikk uten TTL
Hvis ikke brennvidden og største blenderåpning er angitt ved hjelp av alternativet Info om
objektiv uten CPU på oppsettsmenyen, vil valg av automatisk blenderåpning (AA) når et objektiv
uten CPU er tilkoblet, automatisk resultere i valg av automatikk uten TTL (A).
❚❚ Andre blitsenheter
Følgende blitser kan brukes med automatikk uten TTL og manuell eksponering.
Blits SB-80DX, SB-28DX, SB-28,
SB-30, SB-27 2, SB-22S, SB-22,
SB-23, SB-29 3,
Blitsfunksjon
SB-26, SB-25, SB-24
SB-50DX 1
SB-20, SB-16B, SB-15
SB-21B 3, SB-29S 3
Automatikk uten
A
✔
—
✔
—
TTL
M
Manuell
✔
✔
✔
✔
G
Repeterende blits
✔
—
—
—
Synkronisering
REAR
✔
✔
✔
✔
mot bakre gardin 4
1 Velg eksponeringskontroll P, S, A eller M, lukk den innebygde blitsen og bruk kun en ekstern blits (ekstrautstyr).
2 Blitsmodus settes automatisk til TTL og utløseren deaktiveres. Still blitsen på A (automatisk blits uten TTL).
3 Autofokus er bare tilgjengelig med objektivene AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED og AF-S Micro
NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED.
4 Tilgjengelig når kameraet brukes for å velge blitsmodus.
A Blitsstyringsfunksjon
Informasjonsvisningen viser blitsstyringsfunksjonen for eksterne blitsenheter (ekstrautstyr)
montert i kameraets tilbehørssko som følger:
Blitssynkronisering
Automatisk FP (0 234)
i-TTL
Blenderstyrt automatikk (AA)
Automatikk uten TTL (A)
Manuell, avstandsprioritert (GN)
Manuell
Repeterende blits
Avansert trådløs blitsstyring
—
n
295
D Om eksterne blitser
Se blitsens bruksanvisning for nærmere opplysninger. Hvis blitsen støtter CLS, ser du i avsnittet
om CLS-kompatible digitale speilreflekskameraer. D610 er ikke inkludert i kategorien "Digitale
speilreflekskameraer" i bruksanvisningene for SB-80DX, SB-28DX og SB-50DX.
Hvis en ekstern blits (ekstrautstyr) er montert under andre opptaksmodi enn j, avfyres blitsen
ved hvert bilde, selv i modier der den innebygde blitsen ikke kan brukes. Merk at eksterne blitser
ikke kan brukes i film live view (0 57) eller når HDR er aktivert (0 139).
i-TTL blitsstyring kan brukes ved ISO-følsomheter mellom 100 og 6400. Ved høyere verdier enn
6 400 kan det hende at ønsket resultat ikke kan oppnås på noen avstander eller med noen
blenderåpninger. Hvis blitsens klarsignal blinker i omtrent tre sekunder etter at du har tatt et
fotografi, er blitsen avfyrt med full styrke, og det kan hende at fotografiet blir undereksponert.
Når du bruker synkrokabelen SC-17, SC-28 eller SC-29 til fotografering med blitsen separat fra
kameraet, får du kanskje ikke riktig eksponering i i-TTL-modus. Vi anbefaler at du velger standard
i-TTL-blitsstyring. Ta et prøvebilde og se resultatet på skjermen.
For i-TTL-styring bør du bruke spredningsplaten eller adapteren for indirekte belysning som
fulgte med blitsen. Ikke bruk andre spredningsplater, da de kan gi feil eksponering.
Blitsene SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SB-400 har reduksjon av rød øyerefleks, mens
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SU-800 støtter AF-fokuseringslys med følgende
begrensninger:
• SB-910 og SB-900: AF-fokuseringslys er tilgjengelig med
17–135 mm AF-objektiver, imidlertid er autofokus
17–19 mm
20–105 mm 106–135 mm
kun tilgjengelig med fokuspunktene som vises til
høyre.
• SB-800, SB-600 og SU-800: AF-fokuseringslys er
tilgjengelig med 24–105 mm AF-objektiver,
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
imidlertid er autofokus kun tilgjengelig med
fokuspunktene som vises til høyre.
• SB-700: AF-fokuseringslys er tilgjengelig med
24–135 mm AF-objektiver, imidlertid er autofokus
24–135 mm
kun tilgjengelig med fokuspunktene som vises til
høyre.
Med eksponeringskontroll P er største blenderåpning (minimum f-tall) begrenset i henhold til
ISO-følsomheten, som vist nedenfor:
Største blenderåpning ved ISO-ekvivalens på:
100
200
400
800
1600
3200
6400
4
5
5,6
7,1
8
10
11
Hvis objektivets største blenderåpning er mindre enn angitt ovenfor, vil den maksimale verdien
for blenderåpningen være objektivets største blenderåpning.
n
296
Annet tilbehør
Da dette ble skrevet var følgende tilbehør tilgjengelig for D610.
• Oppladbart litium-ion batteri EN-EL15 (0 21, 23): Ekstra EN-EL15-batterier er
tilgjengelige fra lokale forhandlere og Nikon-autoriserte servicerepresentanter.
EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier kan også brukes.
• Batterilader MH-25 (0 21): Lader opp EN-EL15b-/EN-EL15a-/EN-EL15-batterier.
• Multi-power batteripakke MB-D14: MB-D14 er utstyrt med en utløser, AAE/AFlåseknapp, multivelger samt hoved- og underkommandohjul for mer effektiv
fotografering når du tar fotografier i portrett- (høyde-) format. Fjern kameraets
Strømkilder
kontaktdeksel MB-D14 når du fester MB-D14.
• Strømforsyning EP-5B, nettadapter EH-5b: Dette tilbehøret kan brukes til å gi kameraet
strøm i lengre perioder (nettadaptrene EH-5a og EH-5 kan også brukes). EP-5B er
nødvendig for å koble kameraet til EH-5b; se side 299 for detaljer. Merk at når
kameraet brukes med en MB-D14, må EP-5B settes inn i MB-D14, ikke kameraet.
Ikke prøv å bruke kameraet med strømforsyninger satt inn i både kameraet og i
MB-D14.
• Filtre som er ment for fotografier med spesialeffekter kan forstyrre autofokus eller
den elektroniske avstandsmåleren.
• D610 kan ikke brukes med lineære polarisasjonsfiltre. Bruk de sirkulære
polarisasjonsfiltrene C-PL eller C-PL II i stedet.
• Bruk NC-filtre til å beskytte objektivet.
Filtre
• For å forhindre skygging, anbefales at du ikke bruker filter når motivet står i sterkt
motlys, eller når det er en sterk lyskilde i bildefeltet.
• Sentrumsdominert lysmåling anbefales med filtre som har eksponeringsfaktorer
(filterfaktorer) over 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S,
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Se filterets bruksanvisning for mer
informasjon.
• Korreksjonslinser DK-20C: For å imøtekomme individuelle synsforskjeller, leveres
korreksjonslinser med styrke –5, –4, –3, –2, 0, +0.5, +1, +2 og +3 m–1 for montering
på okularet når kameraets diopterjustering er i nøytral stilling (–1 m–1).
Øyekorreksjonslinser bør bare brukes hvis ønsket fokus ikke kan oppnås med den
innebygde diopterjusteringen (–3 til +1 m–1). Prøv korreksjonslinser før du kjøper
dem, slik at du er sikker på at du kan fokusere skarpt. Øyemuslingen i gummi kan
ikke brukes med øyekorreksjonslinser.
Tilbehør for
• Forstørrelsesokular DK-21M: DK-21M forstørrer bildet gjennom søkeren med cirka 1,17×
søkerokular
(50 mm f/1,4-objektiv ved uendelig; –1,0 m –1) for større presisjon ved
bildekomposisjon.
• Søkerlupe DG-2: DG-2 forstørrer sentrum av søkerbildet for større nøyaktighet under
fokusering. Okularadapter er nødvendig (ekstrautstyr).
• Okularadapter DK-22: DK-22 brukes ved montering av søkerlupe DG-2.
• Vinkelsøker DR-6: DR-6 settes på søkerokularet i rett vinkel, slik at bildet i søkeren kan
ses ovenfra når kameraet står horisontalt.
Tilgjengelighet kan variere med land eller region. Se nettsiden vår eller brosjyrer for nyeste
informasjon.
n
297
• Capture NX 2: En komplett fotoredigeringspakke med avanserte funksjoner som valg
av kontrollpunkter og en automatisk retusjeringsbørste.
• Camera Control Pro 2: Brukes til å fjernstyre kameraet fra en datamaskin, og lagre filmer
og fotografier direkte på harddisken i en datamaskin.
Programvare Merk: Bruk siste versjon av programvaren fra Nikon; se hjemmesidene på side xxiii for
nyeste informasjon om operativsystemer som støttes. Med standardinnstillingene vil
Nikon Message Center 2 foreta en periodisk kontroll etter oppdateringer av
programvaren fra Nikon samt firmware mens du er pålogget en konto på
datamaskinen, og datamaskinen er tilkoblet internett. En melding vises automatisk
når det finnes en oppgradering.
Kamerahus- Kamerahusdekslene BF-1B og BF-1A: Kamerahusdekslene beskytter speilet, søkerskjermen
deksel
og mikrofilteret mot støv når du ikke har et objektiv montert på kameraet.
• Trådløs fjernkontroll ML-L3: ML-L3 bruker et 3 V CR2025-batteri.
Fjernkontroller/trådløs
fjernkontroll
Terminal for
tilbehør
Mikrofoner
Trådløse
mobiladaptere
n
298
Trykk låsen til batterikammeret til høyre (q), sett inn en fingernegl i
mellomrommet og åpne batterikammeret (w). Sørg for at batteriet er satt inn i
riktig retning (r).
• Trådløs fjernkontroll WR-R10/WR-T10: Når en trådløs fjernkontroll WR-R10 er montert,
kan kameraet styres trådløst ved bruk av en trådløs fjernkontroll WR-T10.
• Trådløs fjernkontroll WR-1: WR-1-enheter brukes i grupper på to eller flere, der én av
dem fungerer som sender og de gjenværende enhetene som mottakere.
Mottakerne er festet til terminalene for tilbehør på ett eller flere kameraer, noe som
gjør det mulig å bruke senderen til å utløse lukkerne på alle kameraer.
D610 er utstyrt med en terminal for tilbehør beregnet til
fjernstyringskabler MC-DC2 (0 79) og GPS-mottakerne GP-1 og
GP-1A (0 175) som kobles med 4-merket på kontakten
rettet inn mot 2 ved siden av terminalen for tilbehør (lukk
kameraets kontaktdeksel når terminalen ikke er i bruk).
Stereomikrofon ME-1 (0 61)
Trådløs mobiladapter WU-1b: Støtter toveiskommunikasjon mellom kameraet og
smartenheter som bruker Wireless Mobile Utility.
Koble til en strømforsyning og nettadapter
Slå av kameraet før du kobler til strømforsyningen og nettadapteren (ekstrautstyr).
1
Gjør klart kameraet.
Åpne dekslene til batterikammeret (q) og
strømforsyningen (w).
2
Sett inn strømforsyningen EP-5B.
Pass på å sette strømforsyningen inn i den
retningen som vises. Bruk strømforsyningen til å
holde den oransje batterilåsen trykket til siden.
Låsen låser strømforsyningen på plass når den er
helt innsatt.
3
Lukk batteridekslet.
Plasser strømforsyningens kabel slik at den
passerer gjennom strømforsyningssporet og lukk
batteridekslet.
4
Koble til nettadapteren.
Koble nettadapterens kabel til kontakten på nettadapteren (e) og EP-5B-kabelen
til likestrømskontakten (r). Et V-ikon vises på skjermen når kameraet får strøm fra
nettadapteren og strømforsyningen.
n
299
Vedlikeholde kameraet
Oppbevaring
Når kameraet ikke skal brukes i en lengre periode, fjerner du skjermdekslet og batteriet,
og lagrer det på et kjølig, tørt sted med batteripoldekslet på plass. Oppbevar kameraet på
et tørt, godt ventilert sted for å unngå mugg og jordslag. Ikke oppbevar kameraet med
nafta- eller kamfermøllkuler eller på steder som er:
• dårlig ventilert eller utsatt for over 60 % luftfuktighet
• nær elektriske apparater som genererer sterke elektromagnetiske felt, for eksempel
fjernsynsapparater eller radioer
• utsatt for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
Rengjøring
Fjern støv og rusk med en blåsebørste, og gni deretter forsiktig med en myk, tørr klut.
Etter at kameraet har vært brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell
Kamerahuset sand eller salt med en klut du har fuktet lett i destillert vann. Deretter tørker du
kameraet grundig. Viktig: Støv eller andre fremmedlegemer inne i kameraet kan
forårsake skade som ikke dekkes av garantien.
Disse glasselementene kan lett bli skadet. Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Hvis
Objektiv, speil du bruker en sprayboks, må du holde boksen loddrett for å unngå å søle væske. For å
og søker
fjerne fingeravtrykk og andre flekker bruker du litt objektivrengjøringsmiddel på en
myk klut og rengjør forsiktig.
Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Når du fjerner fingeravtrykk og andre flekker,
Skjerm
tørker du forsiktig av overflaten med en myk klut eller semsket skinn. Skjermen kan
skades eller slutte å virke som den skal hvis du trykker for hardt på den.
Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.
n
300
D Vedlikehold av kameraet og tilbehør
Kameraet er et presisjonsinstrument og krever regelmessig vedlikehold. Nikon anbefaler at du lar
den opprinnelige forhandleren eller en Nikon-autorisert servicerepresentant inspisere kameraet
hvert år eller hvert annet år, og at du har det på service én gang hvert tredje til femte år (merk at
du må betale for slik service). Hyppig inspeksjon og vedlikehold er spesielt anbefalt hvis kameraet
brukes profesjonelt. Alt tilbehør du bruker regelmessig med kameraet, for eksempel objektiver og
blitsenheter (ekstrautstyr), bør følge med når du leverer inn kameraet til inspeksjon og service.
Mikrofilteret
Bildebrikken, som fungerer som kameraets bildeelement, er utstyrt med et mikrofilter
som forhindrer moaré. Hvis du mistenker at støv eller smuss på filteret virker inn på
fotografiene, kan du rengjøre filteret ved hjelp av alternativet Rengjør bildebrikken på
oppsettsmenyen. Filteret kan rengjøres til enhver tid ved hjelp av alternativet Rengjør
nå, eller rengjøringen kan utføres automatisk når kameraet slås på eller av.
❚❚ "Rengjør nå"
1
Velg Rengjør bildebrikken i
oppsettsmenyen.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
Marker Rengjør bildebrikken i
oppsettsmenyen og trykk på 2.
G-knapp
2
Velg Rengjør nå.
Kameraet vil kontrollere bildebrikken og
deretter starte rengjøringen. Denne prosessen
tar cirka 10 sekunder. Mens dette pågår blinker
P i kontrollpanelet og andre operasjoner
kan ikke utføres. Ikke fjern eller koble fra
strømkilden før rengjøringen er ferdig og
P ikke vises lenger.
A Plasser kameraet med bunnen ned
Rengjøring av bildebrikken er mest effektivt når kameraet plasseres med
bunnen ned, som vist til høyre.
n
301
❚❚ "Rengjør ved oppst./avsl."
Velg mellom følgende alternativer:
Alternativ
Rengjør når det
5
slås på
Rengjør når det
6
slås av
Rengjør ved oppst.
7
og avsl.
Rengjøring av
1
Beskrivelse
Bildebrikken rengjøres automatisk hver gang kameraet slås på.
Bildebrikken rengjøres automatisk hver gang kameraet slås av.
Bildebrikken rengjøres automatisk ved oppstart og avslutning.
Automatisk rengjøring av bildebrikke av.
Velg Rengjør ved oppst./avsl..
Vis menyen Rengjør bildebrikken som beskrevet i
trinn 2 på forrige side. Fremhev Rengjør ved
oppst./avsl. og trykk på 2.
2
Velg et alternativ.
Marker et alternativ og trykk på J.
D Rengjøre bildebrikken
Bruk av kamerakontrollene under oppstart avbryter rengjøringen av bildebrikken. Det er ikke
sikkert at rengjøring av bildebrikken vil bli utført ved oppstart dersom blitsen lades opp.
Rengjøring utføres ved å riste mikrofilteret. Hvis støvet ikke blir helt fjernet ved å bruke
alternativene i menyen Rengjør bildebrikken, rengjør du bildebrikken manuelt (0 303), eller
snakk med en Nikon-autorisert servicerepresentant.
n
302
Hvis rengjøring av bildebrikken utføres flere ganger etter hverandre, kan rengjøring av
bildebrikken bli midlertidig deaktivert for å beskytte kameraets interne kretssystem.
Rengjøringen kan fortsette etter en kort pause.
❚❚ Manuell rengjøring
Hvis fremmedlegemer ikke kan fjernes fra mikrofilteret ved hjelp av alternativet Rengjør
bildebrikken på oppsettsmenyen (0 301), rengjør du filteret manuelt som beskrevet
nedenfor. Merk imidlertid at filteret er svært ømtålig og kan lett bli skadet. Nikon
anbefaler at du bare lar Nikon-autorisert servicepersonell rengjøre filteret.
1
Lad batteriet eller koble til en nettadapter.
En pålitelig strømkilde er nødvendig under inspeksjon eller rengjøring av
mikrofilteret. Slå av kameraet og sett inn et helt oppladet EN-EL15-batteri eller
koble til strømforsyningen EP-5B og nettadapteren EH-5b (ekstrautstyr).
Alternativet Lås speilet oppe for rengjøring er kun tilgjengelig i oppsettsmenyen
for batterinivåer over J.
2
Ta av objektivet.
Slå kameraet av og ta av objektivet.
3
Velg Lås speilet oppe for rengjøring.
Slå kameraet på, og trykk på G-knappen for
å vise menyene. Marker Lås speilet oppe for
rengjøring i oppsettsmenyen og trykk på 2.
G-knapp
4
Trykk på J.
Meldingen til høyre vises på skjermen, og en
rad med streker vises i kontrollpanelet og i
søkeren. Hvis du vil gå tilbake til normal drift
uten å kontrollere mikrofilteret, slår du av
kameraet.
n
303
5
Hev speilet.
Trykk utløseren helt inn. Speilet heves og
lukkergardinen åpnes, slik at mikrofilteret
vises. Visningen i søkeren slukkes og en rekke
med punkter i kontrollpanelet vil blinke.
6
Undersøk mikrofilteret.
Hold kameraet slik at det kommer lys på mikrofilteret, og
undersøk om det er støv og rusk på det. Hvis ingen
fremmedelementer er tilstede, fortsetter du til trinn 8.
7
Rengjør filteret.
Fjern støv og rusk fra filteret med en blåsebelg. Ikke bruk en
blåsebørste da børstehårene kan skade filteret. Smuss du ikke
kan fjerne med en blåsebelg, kan bare fjernes av Nikonautorisert servicepersonell. Du må ikke under noen
omstendigheter berøre eller tørke av filteret.
8
Slå av kameraet.
Speilet går tilbake til nedre stilling, og lukkergardinen lukkes. Sett objektiv- eller
kamerahusdekslet på igjen.
n
304
A Bruk en pålitelig strømkilde
Lukkergardinen på kameraet er ømtålig og kan lett bli skadet. Hvis kameraet slår seg av mens
speilet er hevet, lukkes lukkergardinen automatisk. Følg disse forholdsreglene for å unngå skade
på gardinen:
• Ikke slå av kameraet eller fjern eller koble fra strømkilden mens speilet er hevet.
• Hvis batteriet begynner å bli svakt mens speilet er hevet, hører du en pipelyd, og
selvutløserlampen blinker for å varsle om at lukkergardinen lukkes og speilet senkes om cirka
to minutter. Avslutt rengjøringen eller inspeksjonen umiddelbart.
D Fremmedlegemer på mikrofilteret
Nikon tar alle mulige forholdsregler for å unngå at fremmedlegemer kommer i kontakt med
mikrofilteret under produksjon og forsendelse. D610 er imidlertid laget for å brukes med
utskiftbare objektiver, og fremmedlegemer kan komme inn i kameraet når objektivene tas av eller
skiftes. Når de først er inne i kameraet, kan disse fremmedlegemene feste seg til mikrofilteret og
vises på fotografier som er tatt under visse forhold. For å beskytte kameraet når det er uten
objektiv, kan du sette på igjen kamerahusdekselet som følger med kameraet. Vær nøye med først
å fjerne alt støv og andre fremmedlegemer på kamerahusdekselet. Unngå å skifte objektiver i
støvete omgivelser.
Hvis det kommer fremmedlegemer på mikrofilteret, rengjør du filteret som beskrevet ovenfor. Du
kan også få det rengjort av Nikon-autorisert servicepersonell. Fotografier som påvirkes av
fremmedlegemer på filteret, kan retusjeres ved hjelp av Capture NX 2 (ekstrautstyr; 0 298) eller
med alternativene for å rense bildet som er tilgjengelig via noen tredjeparts bildeapplikasjoner.
n
305
Vedlikeholde kameraet og batteriet:
Forholdsregler
Må ikke falle: Funksjonsfeil kan oppstå hvis kameraet utsettes for harde støt eller vibrasjoner.
Holdes tørt: Produktet er ikke vanntett, og det kan oppstå funksjonsfeil hvis det havner under vann
eller utsettes for høy fuktighet. Rust på den innvendige mekanismen kan forårsake uopprettelig
skade.
Unngå raske temperaturendringer: Raske endringer i temperatur, for eksempel når du går inn i eller ut av
et varmt hus på en kald dag, kan forårsake kondens i produktet. Den enkleste måten å unngå
kondens på er å legge kameraet i en tett veske eller plastpose før det utsettes for raske endringer i
temperatur.
Holdes borte fra sterke magnetfelt: Ikke bruk eller oppbevar produktet i nærheten av utstyr som
genererer sterk elektromagnetisk stråling eller magnetfelt. Sterke statiske utladninger eller
magnetfelt som dannes av utstyr som for eksempel radiosendere, kan påvirke skjermen, skade data
som er lagret på minnekortet, eller påvirke kameraets interne kretser.
Ikke forlat objektivet mens det peker mot solen: Ikke la objektivet være rettet mot solen eller mot andre
sterke lyskilder i en lengre periode. Sterkt lys kan svekke bildebrikken eller skape en hvit tåkeeffekt
på fotografiene.
Slå av produktet før du fjerner eller kobler fra strømkilden: Ikke koble fra produktet eller fjern batteriet mens
produktet er på eller mens bilder tas opp eller slettes. Hvis strømmen kobles ut under slike
omstendigheter kan det resultere i tap av data eller i skade på produktminnet eller indre kretser. For
å forhindre tilfeldig strømbrudd, må du ikke bære produktet fra et sted til et annet mens
nettadapteren er tilkoblet.
Rengjøring: Når du rengjør kamerahuset, bruk en blåsebørste til å fjerne støv og rusk forsiktig, og tørk
deretter forsiktig av med en myk, tørr klut. Etter at kameraet har vært brukt på stranden eller ved
sjøen, tørker du av eventuell sand eller salt med en lett fuktet klut (bruk rent vann), og deretter
tørker du kameraet grundig. I sjeldne tilfeller kan statisk elektrisitet føre til at LCD-displayene blir
lysere eller mørkere. Dette er ikke en indikasjon på funksjonsfeil, og etter en kort stund blir visningen
normal igjen.
Objektivet og speilet blir lett skadet. Støv og rusk fjerner du forsiktig med en blåsebørste. Når du
bruker en sprayboks, holder du boksen loddrett for å unngå å søle væske. For å fjerne fingeravtrykk
eller en flekk på objektivet, bruker du litt objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og tørker
forsiktig av objektivet.
Se "Mikrofilteret" (0 301, 303) for informasjon om hvordan du rengjør mikrofilteret.
Objektivkontaktene: Hold objektivkontaktene rene.
Ta ikke på lukkergardinen: Lukkergardinen er svært tynn og kan lett bli skadet. Du må aldri legge trykk
på gardinen, komme borti den med rengjøringsutstyr, eller utsette den for kraftig lufttrykk fra en
blåsebelg. Hvis du gjør dette, kan gardinen få en rift eller bli deformert.
n
306
Oppbevaring: Oppbevar kameraet på et tørt, godt ventilert sted for å unngå mugg og jordslag. Hvis du
bruker en nettadapter, frakobler du adapteren for å forhindre brann. Hvis det er lenge til neste gang
kameraet skal brukes, tar du ut batteriet for å unngå lekkasje og oppbevarer kameraet i en plastpose
sammen med et tørkemiddel. Du må imidlertid ikke oppbevare kameraetuiet i en plastpose siden
dette kan svekke materialet. Merk at tørkemiddel etter hvert mister evnen til å absorbere fuktighet,
og det må byttes ut med jevne mellomrom.
For å unngå mugg tar du kameraet ut av oppbevaringen minst én gang i måneden. Slå på kameraet,
og utløs lukkeren noen ganger før du legger det bort igjen.
Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted. Sett batteripoldekslet på før du legger bort batteriet til
oppbevaring.
Merknader om skjermen: Skjermen er konstruert med ekstremt høy presisjon; minst 99,99 % av pikslene
er effektive, og ikke mer enn 0,01 % mangler eller er defekte. Følgelig kan disse skjermene inneholde
piksler som alltid lyser (hvitt, rødt, blått eller grønt) eller alltid er slukket (svart). Dette er ikke en feil
og påvirker ikke bildene som tas med enheten.
Bilder på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys.
Ikke legg trykk på skjermen, siden den kan bli skadet eller slutte å virke som den skal. Støv og rusk
på skjermen kan du fjerne med en blåsebørste. Du kan fjerne flekker ved å tørke overflaten forsiktig
med en myk klut eller et semsket skinn. Hvis skjermen skulle gå i stykker, må du være forsiktig slik at
du unngår skader fra glasskår. Du må også unngå at flytende krystaller fra skjermen berører hud eller
kommer inn i øyne eller munn.
Sett på skjermdekslet når du transporterer kameraet eller lar det stå uten tilsyn.
Batterier: Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de ikke håndteres riktig. Følg disse forholdsreglene
når du håndterer batterier:
• Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i dette utstyret.
• Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme.
• Hold batteripolene rene.
• Sørg for at produktet er slått av før du bytter batteri.
• Ta batteriet ut av kameraet eller laderen når det ikke er i bruk og sett på batteripoldekslet. Disse
enhetene trekker lite strøm fra batteriet selv når de er slått av og kan over tid lade ut batteriet slik
at det ikke lenger fungerer. Dersom batteriet ikke skal brukes over lengre tid, sett det inn i
kameraet og kjør det helt flatt før du fjerner det og oppbevarer det et sted der temperaturen er
mellom 15 og 25 °C (unngå veldig varme eller ekstremt kalde steder). Gjenta denne prosessen
minst én gang hver sjette måned.
• Slås kameraet på og av flere ganger mens batteriet er helt oppladet vil dette forkorte batteriets
levetid. Batterier som har blitt helt utladet må lades opp før de brukes.
• Batteriets innvendige temperatur kan stige mens batteriet er i bruk. Forsøk på å lade batteriet
mens den innvendige temperaturen er hevet, svekker batteriets ytelse, og det kan være at
batteriet ikke lades opp eller bare lades delvis. Vent til batteriet har kjølnet før du lader det.
n
307
• Fortsatt lading etter at batteriet er fullt ladet kan svekke batteriytelsen.
• Et markert fall i tiden et fullt ladet batteri holder på ladingen når det brukes ved normal
romtemperatur, viser at det må byttes. Kjøp et nytt batteri.
• Lad opp batteriet før du bruker det. Når du fotograferer ved viktige begivenheter, bør du ha klart
et reservebatteri (EN-EL15) som er helt oppladet. Det kan av og til være vanskelig å kjøpe nye
batterier på kort varsel. Merk at batterier har en tendens til å svekkes i kulde. Det er derfor viktig
at batterier som skal brukes i kulde, er helt oppladet. Ha et reservebatteri på et varmt sted, og bytt
om nødvendig mellom batteriene. Kalde batterier gjenvinner vanligvis noe av sin styrke når de
varmes opp.
• Brukte batterier er en verdifull ressurs, og bør resirkuleres i samsvar med lokale bestemmelser.
n
308
Tilgjengelige innstillinger
Følgende tabell lister opp innstillingene som kan justeres for hver modus.
Opptaksmeny
Andre innstillinger 2
i
j
Lagringsmappe
✔
✔
✔
✔
Filnavn 1
✔
✔
Funksjon for kortet i spor 2 1
✔
✔
Bildekvalitet 1, 2
✔
✔
Bildestørrelse 1, 2
✔
✔
Bildefelt 1
✔
✔
JPEG-komprimering 1
✔
✔
NEF (RAW)-opptak 1
—
—
Hvitbalanse 1, 2
—
—
Still inn Picture Control 1
✔
✔
Auto. fortegningskontroll 1
✔
✔
Fargerom 1
—3 —3
Aktiv D-Lighting 1
HDR (High Dynamic Range) 1, 2
—
—
✔
✔
Vignetteringskontroll 1
✔
✔
Støyred. ved lang eksponering 1
✔
✔
Høy ISO-verdi 1
✔4 ✔4
Knapp for ISO-følsomhet 1, 2
Fjernkontrollmodus 1
✔
✔
—
—
Multieksponering 1, 2
✔
✔
Opptak med intervallutløser 1
✔
✔
Tidsforkortet fotografering 1
✔
✔
Filminnstillinger 1
Autofokusfunksjon (søker)
✔5 ✔5
AF søkefeltfunksjon (søker)
✔5 ✔5
AF-funksjon (live view/film)
✔5 ✔5
AF søkefeltfunksjon (live view/film) ✔ 5 ✔ 5
AE-lås holde
✔
✔
Fleksiprogram
—
—
Lysmåling
—
—
Eksponeringskompensasjon
—
—
Alternative eksponeringer
—
—
Blitsfunksjon
✔5 —
Blitskompensasjon
—
—
—
FV-lås
✔
P
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔2
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
k, p, l, m,
n, o, r, t,
S, A, M s, 0 u, v w
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔2 —3 —3 —3
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔4
✔4 ✔4
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔5
✔5 ✔5
✔
✔5
✔5 ✔5
5
✔
✔
✔5 ✔5
✔
✔5
✔5 ✔5
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
—
—
—
✔
—
—
—
✔
—
—
—
✔
✔5
—
✔5
✔
—
—
—
✔
✔
—
✔
x, y, 1, 2,
z
3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
—3
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔4
✔4
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔5
✔5
✔5
✔5
5
✔
✔5
✔5
✔5
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
n
309
Egendefinerte innstillinger 6
n
310
a1: Valg av AF-C-prioritet
a2: Valg av AF-S-prioritet
a3: Følgefokus med Lock-on
a4: AF-punktbelysning
a5: Overlapping av fokuspunkt
a6: Antall fokuspunkter
a7: Innebygd fokuseringslys
b1: Trinnverdi for ISO-følsomhet
b2: EV-trinn for ekspon. ktrl.
b3: Enkel eksp. kompensasjon
b4: Måleo. for sentr. dom. lysm.
b5: Fininnstille optimal eksp.
c1: Utløser AE-L
c2: Tidsbryter for ber. stilling
c3: Selvutløser
c4: Forsinkelse for skjerm av
c5: Fjernkontrollens virketid
d1: Pipesignal
d2: Rutenett i søkeren
d3: ISO-visning og -justering
d4: Skjermtips
d5: Opptakshast. for CL-funk.
d6: Maks. antall bilder i serien
d7: Filnummersekvens
d8: Informasjonsdisplay
d9: LCD-lys
d10: Innst. for ekspon. forsinkelse 2
d11: Blinkevarsel
d12: Batteritype MB-D14
d13: Rekkefølge for batterier
i
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
j
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
P
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
k, p, l, m,
n, o, r, t,
S, A, M s, 0 u, v
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
w
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
x, y, 1, 2,
z
3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
Egendefinerte innstillinger 6
1
2
3
4
5
6
e1: Blitssynk. lukkertid
e2: Lukkertid for blits
e3: Blitsktrl. for innebygd blits/
Ekstern blits
e4: Eksponeringskomp. for blits
e5: Innstillingslys
e6: Auto. altern. eksp. innstilt
e7: Rekkef. for alter. eksp.
f1: OK-knapp (opptaksmodus)
f2: Tildel Fn-knappen
f3: Tildel forhåndsvisn. knappen
f4: Tildel AE-L/AF-L-knappen
f5: Tilpass kommandohjulene
f6: Slipp knappen og bruk hjul
f7: Utløserlås ved tomt spor
f8: Omvendte indikatorer
f9: Tildel kn. 4 på MB-D14
g1: Tildel Fn-knappen
g2: Tildel forhåndsvisn. knappen
g3: Tildel AE-L/AF-L-knappen
g4: Tildel utløseren
k, p, l, m,
n, o, r, t,
S, A, M s, 0 u, v
✔
✔
✔
✔
—
—
w
✔
—
x, y, 1, 2,
z
3
✔
✔
—
—
i
✔
—
j
✔
—
P
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Nullstill med Nullstill opptaksmenyen (0 214).
Nullstill med nullstilling med to knapper (0 151).
Fast på Auto.
Auto. ISO-følsomhetsktrl. er ikke tilgjengelig.
Nullstill når funksjonsvelgeren er stilt på en ny innstilling.
Nullstill med Nullstill egend. innstillinger (0 221).
n
311
Standardinnstillinger
Standardinnstillingene for alternativene i kameramenyene er listet opp nedenfor. For
informasjon om nullstilling med to knapper, se side 151.
❚❚ Standardinnstillinger for avspillingsmenyen
Alternativ
Avspillingsmappe
Bildevisning
Etter sletting
Dreie til høydeformat
Standard
ND610
Av
Vis neste
På
0
207
212
212
212
Alternativ
Lysbildefremvisning
Bildetype
Bildeintervall
Standard
0
Stillbilder og
filmer
2s
213
Standard
Normal
Av
Normal
0
218
218
218
❚❚ Standardinnstillinger for opptaksmenyen 1
Alternativ
Filnavn
Funksjon for kortet i spor 2
Bildekvalitet
Bildestørrelse
Bildefelt
Auto DX-beskjæring
Velg bildefelt
JPEG-komprimering
NEF (RAW)-opptak
Type
NEF (RAW)-bitdybde
Hvitbalanse
Finjustering
Velg fargetemperatur
Manuell forhåndsinnstilling
Still inn Picture Control
Auto. fortegningskontroll
Fargerom
Aktiv D-Lighting
P, S, A, M, 1, 2, 3
Andre modi
HDR (High Dynamic Range)
HDR-innstilling
Eksponeringsdifferanse
Utjevning
Standard
DSC
Overfylt
JPEG normal
Stor
0
216
96
93
95
På
89
FX (36×24)
90
Størrelsesprioritet 94
Komprimert uten
tap
14-bits
Auto > Normal
A-B: 0, G-M: 0
5 000 K
d-1
Standard
Av
sRGB
Alternativ
Vignetteringskontroll
Støyred. ved lang eksponering
Høy ISO-verdi
Knapp for ISO-følsomhet
ISO-følsomhet
P, S, A, M
Andre modi
Auto. ISO-følsomhetsktrl.
Fjernkontrollmodus
94
Multieksponering 2
115
117
120
121
129
217
217
Multieksponeringer
Antall bilder
Automatisk økning
Opptak med intervallutløser
Tidsforkortet fotografering
Filminnstillinger
Bildestørrelse/frekvens
Filmkvalitet
Mikrofon
Av
Auto
137
Av
Auto
Normal
140
140
141
Plassering
100
Auto
Av
Fjernktrl. med
utløserfors.
Av
2
På
Nullstill 3
Nullstill 4
105
107
85
160
161
162
164
168
1920 × 1080, 30 p
Høy kvalitet
65
Automatisk
følsomhetsinnst.
Spor 1
1 Standardinnstillinger gjenopprettet med Nullstill opptaksmenyen (0 214).
2 Nullstill opptaksmenyen kan ikke velges mens opptak pågår.
3 Starttidspunkt nullstilles til Nå, intervall nullstilles til 1 minutt, antall intervaller og antall opptak nullstilles til 1
og Start stilles til Av. Opptaket avsluttes når nullstilling utføres.
4 Intervallet tilbakestilles til 5 s, opptakstiden til 25 minutter.
n
312
❚❚ Standardinnstillinger for menyen med egendefinerte innstillinger *
Alternativ
a1 Valg av AF-C-prioritet
a2 Valg av AF-S-prioritet
a3 Følgefokus med Lock-on
a4 AF-punktbelysning
a5 Overlapping av fokuspunkt
a6 Antall fokuspunkter
a7 Innebygd fokuseringslys
b1 Trinnverdi for ISO-følsomhet
b2 EV-trinn for ekspon. ktrl.
b3 Enkel eksp. kompensasjon
b4 Måleo. for sentr. dom. lysm.
b5 Fininnstille optimal eksp.
Matrisemåling
Sentrumsdominert lysmåling
Punktmåling
c1 Utløser AE-L
c2 Tidsbryter for ber. stilling
c3 Selvutløser
Selvutløserforsinkelse
Antall bilder
Intervall mellom bilder
c4 Forsinkelse for skjerm av
Avspilling
Menyer
Informasjonsdisplay
Bildevisning
Live view
c5 Fjernkontrollens virketid
d1 Pipesignal
Lydstyrke
Tonehøyde
d2 Rutenett i søkeren
d3 ISO-visning og -justering
d4 Skjermtips
d5 Opptakshast. for CL-funk.
d6 Maks. antall bilder i serien
d7 Filnummersekvens
Standard
Utløs
Fokuser
3 (Normal)
Auto
Ikke overlappe
39 punkter
På
1/3 trinn
1/3 trinn
Av
ø 12 mm
0
0
0
Av
6s
10 s
1
0,5 s
10 s
1 min
10 s
4s
10 min
1 min
Av
Høyt
Av
Vis telleverk
På
3 b/s
100
På
0
221
221
222
222
222
223
223
224
224
225
226
226
226
227
227
Alternativ
d8 Informasjonsdisplay
d9 LCD-lys
d10 Innst. for ekspon. forsinkelse
d11 Blinkevarsel
d12 Batteritype MB-D14
d13 Rekkefølge for batterier
e1 Blitssynk. lukkertid
e2 Lukkertid for blits
e3 Blitsktrl. for innebygd blits/
Ekstern blits
e4 Eksponeringskomp. for blits
e5 Innstillingslys
e6 Auto. altern. eksp. innstilt
e7 Rekkef. for alter. eksp.
f1 OK-knapp (opptaksmodus)
f2 Tildel Fn-knappen
f3 Tildel forhåndsvisn. knappen
f4 Tildel AE-L/AF-L-knappen
f5 Tilpass kommandohjulene
Omvendt rotering
228
228
228
229
229
229
229
230
230
Endre hoved/under
Blenderinnstilling
Menyer og avspilling
f6 Slipp knappen og bruk hjul
f7 Utløserlås ved tomt spor
f8 Omvendte indikatorer
f9 Tildel kn. 4 på MB-D14
g1 Tildel Fn-knappen
g2 Tildel forhåndsvisn. knappen
g3 Tildel AE-L/AF-L-knappen
g4 Tildel utløseren
Standard
Auto
Av
Av
På
LR6 (AA alkalisk)
Bruk MB-D14batteriene først
1/200 s
1/60 s
0
231
231
231
231
232
TTL
236
Hele bildefeltet
På
AE og blits
MTR > under > over
Velg midtre
fokuspunkt
Velg bildefelt
Forhåndsvisning
AE/AF-lås
240
241
241
241
233
234
235
241
242
244
244
Eksponeringskompensasjon:
U
Lukkertid/
blenderåpning: U 245
Av
Underkommandohjul
Av
Nei
246
Aktiver utløser 246
246
AE/AF-lås
247
Ingen
247
Indeksmarkering 248
AE/AF-lås
248
Ta bilder
248
* Standardinnstillinger gjenopprettet med Nullstill egend. innstillinger (0 221).
n
313
❚❚ Standardinnstillinger for oppsettsmenyen
Alternativ
Lagre brukerinnstillinger
Lagre på U1
Lagre på U2
Skjermens lysstyrke
Manuell
Rengjør bildebrikken
Rengjør ved oppst./avsl.
HDMI
Utgangsoppløsning
Styring av utstyr
n
314
Standard
Opptaksfunksjonens
standardinnstilling er
eksponeringskontroll P
Manuell
0
0
81
250
Rengjør ved oppst. og avsl. 301
Auto
På
205
Alternativ
Flimmerreduksjon
Tidssone og dato
Sommertid
Automatisk bilderotering
GPS
Tidsbryter for ber.stilling
Bruk GPS til å stille kamerakl.
Eye-Fi-opplasting
Standard
Auto
0
252
Av
På
253
254
Aktiver
Ja
Aktiver
175
260
Eksponeringsprogram
(eksponeringskontroll P)
Eksponeringsprogram for eksponeringskontroll P vises i følgende diagram:
12
14
16 15
/
f/1,4
17
18
19
f/5,6
f/8
20
f/2,8
f/4
16
1
3
f/2
f/1,4 − f/16
Blenderåpning
f/1
13
11
9
10
8
7
5
6
3
2
4
0
1
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
ISO 100; objektiv med største blenderåpning på f/1,4 og minste
blenderåpning på f/16 (f. eks. AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4 G)
21
f/11
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
2
4
8
15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lukkertid (sekunder)
Høyeste og laveste verdi for EV varierer med ISO-følsomheten. Diagrammet over er basert
på en følsomhet som tilsvarer ISO 100. Med matrisemåling reduseres verdier over 16 1/3 EV
til 161/3 EV.
n
315
Feilsøking
Hvis kameraet ikke virker som forventet, se listen over vanlige problemer nedenfor før du
kontakter forhandleren eller en Nikon-autorisert servicerepresentant.
Batteri/display
Kameraet er på, men responderer ikke: Vent på at opptaket skal ta slutt. Hvis problemet fortsetter, slå av
kameraet. Dersom kameraet ikke slår seg av, tar du ut og setter inn batteriet på nytt, eller, hvis du
bruker en nettadapter, kobler du fra og kobler til nettadapteren på nytt. Merk deg at selv om data
som for øyeblikket tas opp vil bli tapt, vil data som allerede er lagret ikke påvirkes av at strømkilden
fjernes eller blir frakoblet.
Søkeren er ikke fokusert: Juster søkerfokuset eller bruk korreksjonslinser (ekstrautstyr) (0 33, 297).
Søkeren er mørk: Sett inn et helt oppladet batteri (0 21, 35).
Skjermene slås av uten varsel: Velg lengre forsinkelser for egendefinert innstilling c2 (Tidsbryter for
ber.stilling) eller c4 (Forsinkelse for skjerm av) (0 227, 228).
Kontrollpanelet og søkeren reagerer ikke og er dempede: Responstidene og lysstyrken i disse skjermbildene
varierer med temperaturen.
Tynne linjer er synlige rundt det aktive fokuspunktet eller displayet blir rødt når fokuspunkter fremheves: Disse
fenomenene er vanlige for denne typen søker, og er ikke en feil.
n
316
Opptak (Alle modi)
Det tar lang tid før kameraet slår seg på: Slett filer eller mapper.
Utløseren er deaktivert:
• Minnekortet er låst, fullt eller ikke satt inn (0 29, 31).
• Utløser låst er valgt for egendefinert innstilling f7 (Utløserlås ved tomt spor; 0 246) og det er
ikke satt inn noe minnekort (0 32).
• Den innebygde blitsen lades opp (0 39).
• Kameraet er ikke i fokus (0 38).
• Et CPU-objektiv med blenderring er montert, men blenderåpningen er ikke låst på høyeste f-tall.
Hvis B vises i kontrollpanelet, velg Blenderring under egendefinert innstilling f5 (Tilpass
kommandohjulene) > Blenderinnstilling for å bruke objektivets blenderring til å justere
blenderåpningen (0 245).
• Et objektiv uten CPU er montert, men eksponeringskontroll A eller M er ikke valgt på kameraet
(0 288).
Kameraet reagerer langsomt på utløseren: Velg Av under egendefinert innstilling d10 (Innst. for
ekspon.forsinkelse; 0 231).
Det tas ikke noe foto når fjernkontrollens utløser trykkes inn:
• Bytt batteriet i fjernkontrollen (0 298).
• Velg fjernstyrt utløserfunksjon (0 85).
• Blitsen lades opp (0 87).
• Tiden valgt for egendefinert innstilling c5 (Fjernkontrollens virketid, 0 228) har forløpt: trykk
kameraets utløser halvveis ned.
• Sterkt lys forstyrrer fjernkontrollen.
Bilder er ute av fokus:
• Vri fokusfunksjonsvelgeren til AF (0 97).
• Kameraet kan ikke fokusere med autofokus: bruk manuell fokus eller fokuslås (0 102, 103).
Fokus låses ikke når utløseren trykkes halvveis inn: Bruk A AE-L/AF-L-knappen for å låse fokus når AF-C velges
for fokusfunksjon eller når du fotograferer motiver i bevegelse i AF-A-modus.
Kan ikke velge fokuspunkt:
• Lås opp fokusvelgerlåsen (0 101).
• Automatisk valg av AF-søkefelt eller ansiktsprioritert AF er valgt som AF-søkefeltfunksjon: velg en
annen funksjon.
• Kameraet er i avspillingsmodus (0 177) eller menyene er i bruk (0 207).
• Trykk utløseren halvveis ned for å skru av skjermen eller start tidsbryteren for beredskapsstilling
(0 39).
Kan ikke velge AF søkefeltfunksjon: Manuell fokusering valgt (0 55, 103).
Bare ett bilde tas hver gang utløseren trykkes inn under serieopptak: Serieopptak er ikke tilgjengelig hvis den
innebygde blitsen avfyres (0 145).
Bildestørrelsen kan ikke endres: Bildekvalitet er satt til NEF (RAW) (0 93).
Kameraet virker tregt når det skal ta fotografier: Slå av støyreduksjon for lang eksponeringstid (0 218).
n
317
Støy (lyse punkter, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) vises i fotografiene:
• Velg en lavere ISO-følsomhet eller bruk høy ISO-støyreduksjon (0 105, 218).
• Lukkertiden er kortere enn 1 s: bruk støyreduksjon ved lang eksponeringstid (0 218).
• Slå av Aktiv D-Lighting for å unngå at støyeffektene blir mer fremtredende (0 137).
AF-lampen tennes ikke:
• AF-lampen lyser ikke hvis AF-C velges for autofokusmodus (0 97) eller hvis kontinuerlig autofokus
velges når kameraet er i AF-A-modus. Velg AF-S. Hvis et annet alternativ enn automatisk valg av AFsøkefelt er valgt for AF-søkefeltfunksjon, velger du midtre fokuspunkt (0 99, 101).
• Kameraet er i øyeblikket i live view eller en film blir tatt opp.
• Av er valgt for egendefinert innstiling a7 (Innebygd fokuseringslys) (0 223).
• Lampen har slått seg av automatisk. Lampen kan bli varm ved langvarig bruk; vent på at lampen
blir avkjølt.
Flekker kommer til syne i fotografier: Rens de forreste og bakerste objektivelementene. Hvis problemet
fortsetter, renser du bildebrikken (0 301).
Det tas ikke opp lyd sammen med filmer: Mikrofon av er valgt under Filminnstillinger > Mikrofon.
Bildets lysstyrke på skjermen skiller seg fra eksponeringen tatt i live view:
• Sentrumsdominert eller punktmåling er valgt (0 109).
• Eksponeringskontroll M brukes.
• Motivet er for lyst eller for mørkt.
• Aktiv D-Lighting er aktiv (0 137).
• Fotografiet har lang eksponeringstid (0 79).
• Blitsen brukes (0 143).
Flimmer og bånding vises under live view eller filmopptak: Velg et alternativ for Flimmerreduksjon som
passer med den lokale nettfrekvensen (0 252).
Lyse bånd vises under live view eller filmopptak: Et blinkende signal, blits eller en annen lyskilde med kort
varighet ble brukt under live view- eller filmopptak.
Menyeelement kan ikke velges: Noen alternativer er ikke tilgjengelige i alle modi.
n
318
Opptak (P, S, A, M)
Utløseren er deaktivert:
• Objektiv uten CPU er montert: drei kameraets funksjonsvelger til A eller M (0 288).
• Funksjonsvelgeren dreid til S etter at lukkertid på A er valgt med eksponeringskontroll M:
velg en ny lukkertid (0 76).
Alle lukkertider er ikke tilgjengelig: Blitsen er i bruk. Blitssynkronisert lukkertid kan velges med
egendefinert innstilling e1 (Blitssynk. lukkertid); når du bruker kompatible blitser skal du velge
1/250 s (Automatisk FP) eller 1/200 s (Automatisk FP) for tilgang til alle lukkertider (0 234).
Fargene er unaturlige:
• Juster hvitbalansen etter lyskilden (0 115).
• Juster innstillingene for Still inn Picture Control (0 129).
Kan ikke måle hvitbalansen: Motivet er for mørkt eller for lyst (0 123).
Kan ikke velge bilde som kilde for forvalgt hvitbalanse: Bildet ble ikke laget med D610 (0 124).
Alternativ hvitbalanse er ikke tilgjengelig:
• NEF (RAW)- eller NEF+JPEG-bildekvalitet er valgt for bildekvalitet (0 93).
• Multieksponering er aktiv (0 163).
Effektene av en Picture Control varierer fra bilde til bilde: A (auto) er valgt for oppskarping, kontrast eller
metning. For å få ensartede resultater i en bildeserie velger du en annen innstilling (0 132).
Lysmåling kan ikke endres: Eksponeringslåsen er aktiv eller så benyttes film live view (0 57, 110).
Eksponeringskompensasjon kan ikke benyttes: Velg eksponeringskontroll P, S eller A (0 75, 76, 77).
Støy (rødlige områder og andre artefakter) vises ved lang eksponering: Bruk støyreduksjon ved lang
eksponering (0 218).
n
319
Avspilling
Et NEF (RAW)-bilde vises ikke: Fotografiet ble tatt med bildekvaliteten NEF + JPEG (0 93).
Kan ikke vise bilder tatt med andre kameraer: Bilder som er tatt med andre kameramerker vises ikke alltid
riktig.
Det vises en melding som sier at det ikke er noen bilder tilgjengelig for avspilling: Velg Alle som
Avspillingsmappe (0 207).
Bilder i "høydeformat" (portrettretning) dreies automatisk for visning i "bred" (landskap)-retning:
• Velg På for Dreie til høydeformat (0 212).
• Fotografiet ble tatt med Av valgt for Automatisk bilderotering (0 254).
• Kameraet var vendt opp eller ned da bildet ble tatt (0 254).
• Fotografi vises i bildevisning (0 212).
Kan ikke slette bilde:
• Bildet er beskyttet: fjern beskyttelsen (0 188).
• Minnekortet er låst (0 32).
Kan ikke retusjere bilde: Fotografiet kan ikke redigeres ytterligere med dette kameraet (0 262).
Kan ikke endre utskriftsordre:
• Minnekortet er fullt: slett bilder (0 36, 189).
• Minnekortet er låst (0 32).
Kan ikke velge bilde for utskrift: Fotografiet er i NEF (RAW)-format. Lag en JPEG-kopi ved bruk av NEF
(RAW)-prosessering eller overfør til datamaskinen og skriv ut ved bruk av ViewNX 2 (medfølger)
eller Capture NX 2 (selges separat).
Bildet vises ikke på TV:
• Velg korrekt videostandard (0 65) eller utgangsoppløsning (0 205).
• HDMI (0 204)-kabelen er ikke korrekt koblet til.
Kameraet reagerer ikke på fjernkontroll for HDMI-CEC-fjernsyn:
• Velg På for HDMI > Styring av utstyr i oppsettsmenyen (0 205).
• Juster HDMI-CEC-innstillingene for fjernsynet som beskrevet i dokumentasjonen som fulgte med
enheten.
Kan ikke kopiere bilder til en datamaskin: Operativsystemet er ikke kompatibelt med kameraet eller
overføringsprogrammet. Overfør bilder fra minnekortet via en kortleser (0 193).
Fotografier vises ikke i Capture NX 2: Oppdater til seneste versjon (0 298).
Alternativet for fjerning av bildestøv i Capture NX 2 har ikke ønsket virkning: Rengjøring av bildebrikken endrer
plasseringen av støv på mikrofilteret. Referansedata for fjerning av bildestøv som ble registrert før
rengjøring av bildebrikken ble utført, kan ikke brukes på fotografier som tas etter at bildebrikken er
rengjort. Referansedata for fjerning av bildestøv som ble registrert før rengjøring av bildebrikken ble
utført, kan ikke brukes på fotografier som tas etter at bildebrikken er rengjort (0 252).
Datamaskinen viser NEF (RAW)-bilder annerledes enn kameraet: Tredjeparts programvare viser ikke
virkningene av Picture Controls, Aktiv D-Lighting eller vignetteringskontroll. Bruk ViewNX 2 (følger
med) eller alternativ Nikon-programvare som Capture NX 2 (ekstrautstyr).
n
320
Diverse
Datoen for bildet er ikke riktig: Still inn kameraklokken (0 27, 253).
Menyeelement kan ikke velges: Noen alternativer er ikke tilgjengelige ved visse innstillinger, eller når det
ikke er satt inn minnekort. Vær oppmerksom på at alternativet Batteriinformasjon ikke er
tilgjengelig når kameraet drives med strømforsyningen EP-5B og nettadapteren EH-5b
(ekstrautstyr) (0 255).
n
321
Feilmeldinger
Denne delen inneholder indikatorene og feilmeldingene som vises i søkeren, i
kontrollpanelet og på skjermen.
Indikator
KontrollpaSøker
nel
B
(blinker)
Problem
Objektivets blenderring er ikke
innstilt på minste
blenderåpning.
Løsning
Still ringen på minste
blenderåpning (høyeste f-tall).
0
26
Ha klart et helt oppladet
21
reservebatteri.
• Batteriet er utladet.
• Lad eller bytt batteriet.
• Batteriet kan ikke brukes.
• Kontakt en Nikon-autorisert
servicerepresentant.
• Et helt utladet oppladbart
• Bytt eller lad opp batteriet hvis xxiii, 21,
H
d
litium-ion batteri eller et
det oppladbare litium-ion
(blinker) (blinker)
23
batteri fra en tredjepart er satt
batteriet er utladet.
inn i kameraet eller i
batteripakken MB-D14
(ekstrautstyr).
Det er ikke satt på noe objektiv,
eller et objektiv uten CPU er satt Blenderåpningsverdien vises
F
på uten at største blenderåpning hvis største blenderåpning er
172
er angitt. Blenderåpningen vises angitt.
i trinn fra største blenderåpning.
2 4 Kameraet kan ikke fokusere ved Omkomponer bildet eller
—
98, 103
(blinker) bruk av autofokus.
fokuser manuelt.
• Ikke noe objektiv er satt på.
• Monter et ikke-IX Nikkor25, 285
objektiv. Hvis et CPU-objektiv
er montert, fjern det og
i
monter objektivet på nytt.
(blinker)
• Objektiv uten CPU er montert. • Velg eksponeringskontroll A
288
eller M.
H
n
322
d
Batteriet er nesten utladet.
Indikator
KontrollpaSøker
nel
Problem
Motivet er for lyst; fotografiet
kommer til å bli overeksponert.
(Eksponeringsindikatorene og lukkertiden eller
blendervisningen
blinker)
Motivet er for mørkt; fotografiet
kommer til å bli undereksponert.
A
(blinker)
%
(blinker)
P
k
(blinker) (blinker)
A valgt med
eksponeringskontroll S.
% valgt med
eksponeringskontroll S.
Bilder blir behandlet.
Hvis indikatoren blinker i 3 s etter
c
at blitsen avfyres, kan det hende
—
(blinker) at fotografiet blir
undereksponert.
Ikke nok minne til å lagre flere
n
j
fotografier med gjeldende
(blinker) (blinker) innstillinger, eller kameraet har
ikke nok fil- eller mappenumre.
O
(blinker)
Kamerafeil.
Løsning
• Bruk en lavere ISO-følsomhet
• I opptaksmodus:
P Bruk et ND-filter
(ekstrautstyr)
S Bruk en kortere lukkertid
A Velg en mindre
blenderåpning (høyere ftall)
• Bruk en høyere ISO-følsomhet
• I opptaksmodus:
P Bruk blits
S Bruk en lengre lukkertid
A Velg en større
blenderåpning (mindre ftall)
Endre lukkertid eller velg
eksponeringskontroll M.
Endre lukkertid eller velg
eksponeringskontroll M.
Vent til bildebehandlingen er
ferdig.
Kontroller bildet på skjermen.
Hvis det er undereksponert kan
du justere innstillingene og
prøve på nytt.
• Reduser kvalitet eller størrelse.
• Slett bilder.
• Sett inn et nytt minnekort.
Utløs lukkeren. Hvis feilen
vedvarer eller oppstår
regelmessig, kontakter du en
Nikon-autorisert
servicerepresentant.
0
105
297
76
77
105
143
76
77
76, 78
76, 78
—
177
93, 95
189
29
—
n
323
Indikator
Skjerm
Finner ikke
minnekort.
Dette minnekortet
kan ikke brukes.
Kortet kan være
ødelagt. Sett inn et
annet kort.
g
Kontrollpanel
S
W,
O
(blinker)
• Kan ikke opprette ny
mappe.
W,
Kameraet kan ikke
O
kontrollere Eye-Fi-kortet.
(blinker)
W,
X
(blinker)
W,
Ikke tilgjengelig hvis
O
Eye-Fi-kortet er låst.
(blinker)
Dette kortet er ikke
[C]
formatert. Formater
(blinker)
kortet.
Minnekortet er låst.
Skyv låsen til
skriveposisjon.
n
324
Problem
Kameraet kan ikke
detektere noe minnekort.
• Feil under
kommunikasjon med
minnekortet.
Minnekortet er låst
(skrivebeskyttet).
Eye-Fi-kortet er låst
(skrivebeskyttet).
Minnekortet er ikke
formatert for bruk i
kameraet.
Kameraklokken er ikke
stilt.
Løsning
0
Slå av kameraet og kontroller at
29
kortet er riktig satt inn.
• Bruk et minnekort som er
334
godkjent av Nikon.
• Kontroller at kontaktene er
—
rene. Dersom kortet er
skadet, ta kontakt med din
forhandler eller en Nikonautorisert
servicerepresentant.
• Slett filer eller sett inn et nytt 29, 189
minnekort etter at du har
kopiert viktige bilder til en
datamaskin eller annet
utstyr.
• Kontroller at Eye-Fi-kortets
260
firmware er oppdatert.
• Kopier filene på Eye-Fi-kortet 29, 31,
til en datamaskin eller annet
193
utstyr, og formater kortet
eller sett inn et nytt kort.
Skyv kortets
skrivebeskyttelsesbryter til
"skrive"-posisjon.
32
Formater minnekortet, eller
sett inn et nytt minnekort.
29, 31
Still inn kameraklokken.
27, 253
Klokken er nullstilt
—
Oppdatering av blitsfirmwaren mislyktes.
Det er ikke mulig å
bruke blitsen.
Kontakt en Nikonautorisert
servicerepresentant.
—
Programvaren (firmware)
for blitsen som er montert Kontakt en Nikon-autorisert
på kameraet ble ikke
servicerepresentant.
korrekt oppdatert.
Kan ikke starte live
view. Vent litt.
—
Kameraets innvendige
temperatur er høy.
Vent til de indre kretsene har
kjølt seg ned før du fortsetter
live view eller filmopptaket.
—
64
Indikator
Kontrollpanel
Løsning
0
Velg en mappe som inneholder
Det er ingen bilder på
bilder fra menyen
Mappen inneholder
minnekortet, eller i
—
Avspillingsmappe, eller sett
29, 207
ingen bilder.
mappen(e) som er valgt
inn et minnekort som
for avspilling.
inneholder bilder.
Ingen bilder kan spilles av før
Alle fotografiene i
du har valgt en annen mappe,
Alle bildene er skjult.
—
208
gjeldende mappe er skjult. eller brukt Skjul bilde til å vise
minst ett bilde.
Filen er laget eller endret
Kan ikke vise denne
med en datamaskin eller Filen kan ikke spilles av på
—
—
filen.
et annet kameramerke,
kameraet.
eller så er filen ødelagt.
Kan ikke velge denne
Valgt bilde kan ikke
Bilder som er laget med annet
—
262
filen.
retusjeres.
utstyr kan ikke retusjeres.
• Bilder som er laget med
—
annet utstyr kan ikke
Filmen kan ikke
Den valgte filmen kan ikke
—
redigeres.
redigeres.
redigeres.
• Filmer må være minst to
71
sekunder lange.
Sjekk skriver. Velg Fortsett for
Sjekk skriver.
—
Skriverfeil.
å fortsette (hvis alternativet er
196 *
tilgjengelig).
Papiret i skriveren har ikke
Legg i papir med riktig størrelse
Sjekk papiret.
—
samme størrelse som
196 *
og velg Fortsett.
valgt størrelse.
Papiret sitter fast i
Ordne papirstoppen og velg
Papirstopp.
—
196 *
skriveren.
Fortsett.
Legg i papir av valgt størrelse
Tomt for papir.
—
Skriveren er tom for papir.
196 *
og velg Fortsett.
Sjekk
Kontroller blekket. Velg
—
Blekkfeil.
196 *
blekktilførselen.
Fortsett for å fortsette.
Bytt blekkpatron og velg
Tomt for blekk.
—
Skriveren er tom for blekk.
196 *
Fortsett.
* Se skriverens bruksanvisning for mer informasjon.
Skjerm
Problem
n
325
Spesifikasjoner
❚❚ Nikon D610 digitalkamera
Type
Type
Objektivfatning
Effektiv bildevinkel
Effektive piksler
Effektive piksler
Bildebrikke
Bildebrikke
Piksler totalt
Støvreduksjonssystem
Lagring
Bildestørrelse (piksler)
Filformat
Picture Control-system
Medier
To spor
Filsystem
Søker
Søker
Motivdekning
Forstørrelse
Pupillavstand
n
326
Digitalt speilreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Nikon FX-format
24,3 millioner
35,9 × 24,0 mm CMOS-sensor
24,7 millioner
Rengjøring av bildebrikke, referansedata for fjerning av bildestøv
(Capture NX 2-programvare er nødvendig, ekstrautstyr)
• FX-bildefelt (36×24)
6 016 × 4 016 (#)
4 512 × 3 008 ($)
3 008 × 2 008 (%)
• DX-bildefelt (24×16)
3 936 × 2 624 (#)
2 944 × 1 968 ($)
1 968 × 1 312 (%)
• FX-formatfotografier tatt i film live view
6 016 × 3 376 (#)
4 512 × 2 528 ($)
3 008 × 1 688 (%)
• DX-formatfotografier tatt i film live view
3 936 × 2 224 (#)
2 944 × 1 664 ($)
1 968 × 1 112 (%)
• NEF (RAW): 12 eller 14 bits, komprimert uten tap eller komprimert
• JPEG: JPEG-Baseline kompatibelt med fine (ca. 1 : 4), normal (ca. 1 : 8) eller
basic (ca. 1 : 16) komprimering (Størrelsesprioritet); komprimering med
Optimal kvalitet tilgjengelig
• NEF (RAW) + JPEG: Enkeltfotografier lagres i både NEF (RAW)- og JPEG-format
Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom, Portrett, Landskap; valgt Picture
Control kan endres; lagring for egendefinerte Picture Controls
SD- (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDHC- og SDXC-minnekort
Spor 2 kan brukes ved overfylling eller som sikkerhetskopi eller for separat
lagring av kopier som er tatt ved bruk av NEF+JPEG; bilder kan kopieres
mellom kortene.
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order
Format), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3,
PictBridge
Speilreflekssøker med pentaprisme
• FX (36×24): Ca. 100 % horisontalt og 100 % vertikalt
• DX (24×16): Ca. 97 % horisontalt og 97 % vertikalt
Ca. 0,7× (50 mm f/1,4-objektiv ved uendelig, –1,0 m–1)
21 mm (–1,0 m–1; fra midten på søkerokularets overflate)
Søker
Diopterjustering
Mattskive
–3 – +1 m–1
BriteView Clear Matte Mark VIII mattskive av type B med AF-søkefeltklammer
(rutenett for komposisjon kan vises)
Speil
Hurtigreturnerende
Dybdeskarphetskontroll Ved trykk på knappen for dybdeskarphetskontroll blendes objektivet ned til
verdien valgt av brukeren (eksponeringskontroll A og M) eller av kameraet
(andre innstillinger)
Objektivets
Øyeblikkelig retur, elektronisk kontrollert
blenderåpning
Objektiv
Kompatible objektiver Kompatibelt med AF NIKKOR-objektiver, inklusive objektiver av type G, E og
D (noen restriksjoner gjelder for PC-objektiver) og DX-objektiver (som bruker
DX 24 × 16, 1,5× bildefelt), AI-P NIKKOR-objektiver samt AI-objektiver uten
CPU (kun eksponeringskontroll A og M). IX NIKKOR-objektiver, objektiver for
F3AF og ikke-AI-objektiver kan ikke brukes.
Den elektroniske avstandsmåleren kan brukes med objektiver som har en
blenderåpning på f/5,6 eller større (den elektroniske avstandsmåleren
støtter midtre 7 fokuspunkter med objektiver som har en blenderåpning på
f/8 eller større og midtre 33 fokuspunkter med objektiver som har en
blenderåpning på f/6,8 eller større)
Lukker
Type
Lukkertider
Blitssynkroniserte
lukkertider
Utløsning
Utløserfunksjoner
Bildefrekvens
Selvutløser
Fjernutløserfunksjoner
Eksponering
Lysmåling
Lysmålingsmetode
Rekkevidde (ISO 100,
f/1,4 objektiv, 20 °C)
Elektronisk styrt fokalplanlukker med loddrett bevegelse
– 30 s i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, B-innstilling, tid (krever fjernkontrollen
ML-L3; ekstrautstyr), X200
X = 1/200 s; synkroniseres med lukkeren på 1/250 s eller lenger (blitsens
rekkevidde reduseres med lukkertider mellom 1/200 og 1/250 s)
1/4 000
S (enkeltbilde), CL (kontinuerlig lav hastighet), CH (kontinuerlig høy hastighet),
J (lyddempet lukker), M (lyddempet kontinuerlig lukkerutløsing),
E (selvutløser), 4 (fjernkontroll), MUP (hevet speil)
1–5 b/s (CL), 6 b/s (CH) eller 3 b/s (M)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 eksponeringer med intervall på 0,5, 1, 2 eller 3 s
Fjernkontroll med utløserforsinkelse, fjernkontroll med rask respons,
fjernstyrt speilheving
TTL-lysmåling ved bruk av en RGB-sensor med 2 016 piksler
• Matrise: 3D farge-matrisemåling II (type G-, E- og D-objektiver); fargematrisemåling II (andre CPU-objektiver); farge-matrisemåling er
tilgjengelig med objektiver uten CPU dersom bruker oppgir objektivdata
• Sentrumsdominert: 75 % av måleresultatet fra en 12 mm sirkel midt i
bildefeltet. Sirkelens diameter kan endres til 8, 15 eller 20 mm, eller
vektingen kan baseres på et gjennomsnitt for hele bildefeltet (objektiver
uten CPU bruker en sirkel på 12 mm eller et gjennomsnitt for hele
bildefeltet)
• Punkt: Måler en sirkel på 4 mm (omtrent 1,5 % av bildefeltet) i midten av
det valgte fokuspunktet (i det midtre fokuspunktet når objektiv uten CPU
brukes)
• Matrise- eller sentrumsdominert lysmåling: 0 – 20 EV
• Punktmåling: 2 – 20 EV
n
327
Eksponering
Lysmålerkobling
Modus
Kombinert CPU og AI
Auto (i auto; j auto (blits av)); scene (k portrett; l landskap; p barn; m sport; n nærbilde;
o nattportrett; r nattlandskap; s fest/innendørs; t strand/snø; u solnedgang; v skumring/
soloppgang; w kjæledyrportrett; x stearinlys; y blomstring; z høstfarger; 0 mat; 1 silhuett; 2 lyse
toner; 3 dempede toner); programautomatikk med fleksiprogram (P);
lukkerprioritert automatikk (S); blenderprioritert automatikk (A); manuell (M);
U1 (brukerinnstillinger 1); U2 (brukerinnstillinger 2)
Eksponeringskompensa- Kan justeres med –5 – +5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV sammen med
sjon
eksponeringskontroll P, S, A og M
Alternative
2 – 3 bildefelt i trinn på 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
eksponeringer
Alternative
2 – 3 bildefelt i trinn på 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
blitseksponeringer
Alternativ hvitbalanse 2 – 3 bildefelt i trinn på 1, 2 eller 3
Alternative
2 bildefelt med valgte verdier for ett bildefelt eller 3 bildefelt med
eksponeringer med ADL forhåndsinnstilte verdier for alle bildefelt
Eksponeringslås
Eksponeringen låses på målt lysverdi med A AE-L/AF-L-knappen
ISO-følsomhet (anbefalt ISO 100 – 6400 i trinn på 1/3 eller 1/2 EV. Kan også stilles inn på ca. 0,3, 0,5, 0,7
eksponeringsindeks)
eller 1 EV (ISO 50 ekvivalent) under ISO 100 eller ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV
(ISO 25600 ekvivalent) over ISO 6400; automatisk ISO-følsomhetskontroll
tilgjengelig
Aktiv D-Lighting
Auto, Ekstra høy, Høy, Normal, Lav, Av
Fokuser
Automatisk fokusering TTL-fasesøkende Nikon Multi-CAM 4800 autofokus sensormodul med
fininnstilling, 39 fokuspunkter (inklusive 9 korsformede sensorer; de midtre
33 punktene er tilgjengelig med blenderåpninger mindre enn f/5,6 og større
enn f/8, mens de midtre 7 fokuspunktene er tilgjengelige ved f/8), og
AF-lampe (ca. 0,5-3 m-rekkevidde)
Søkeområde
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Fokuseringsmotor
• Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); kontinuerlig AF (AF-C); automatisk valg
av AF-S/AF-C (AF-A); følgefokus aktiveres automatisk ut fra motivets status
• Manuell fokusering (M): Elektronisk avstandsmåler kan benyttes
Fokuspunkt
Kan velges mellom 39 eller 11 fokuspunkter
AF søkefeltfunksjon
Enkeltpunkt AF; 9-, 21- eller 39-punkts dynamisk AF-område, 3D følgefokus,
automatisk valg av AF-søkefelt
Fokuslås
Fokus kan låses ved å trykke utløseren halvveis ned (enkeltbilde-AF) eller ved
å trykke på A AE-L/AF-L-knappen
Blits
Innebygd blits
i, k, p, n, o, s, w: Automatisk blits av automatisk "sprett opp"-type
P, S, A, M, 0: Manuell "sprett opp"-type med utløserknapp
Ledetall
Ca. 12, 12 med manuell blits (m, ISO 100, 20 °C)
Blitsstyring
TTL: i-TTL blitsstyring med 2 016 pikslers RGB-sensor er tilgjengelig sammen
med den innebygde blitsen og SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-400 eller SB-300; i-TTL-balansert utfyllingsblits for digitale
speilreflekskameraer brukes sammen med matrise- eller sentrumsdominert
lysmåling; standard i-TTL-blits brukes for digitale speilreflekskameraer med
punktmåling
n
328
Blits
Blitsfunksjon
Auto, auto med reduksjon av rød øyerefleks, automatisk synkronisering på
lang lukkertid, automatisk synkronisering på lang lukkertid med auto med
reduksjon av rød øyerefleks, utfyllingsblits, reduksjon av rød øyerefleks,
synkronisering på lang lukkertid, synkronisering på lang lukkertid med
reduksjon av rød øyerefleks, langsom synkronisering mot bakre gardin,
synkronisering mot bakre gardin, av, automatisk FPhøyhastighetssynkronisering støttes
Blitskompensasjon
–3 – +1 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
Blitsens klarsignal
Tennes når den innebygde blitsen eller eksterne blitsen er helt oppladet;
blinker etter at blitsen er avfyrt med full effekt
Tilbehørssko
ISO 518 blitskontakt med synkronisering, datakontakt og sikkerhetslås
Nikon Creative Lighting Avansert trådløs blitsstyring støttes av den innebygde blitsen, SB-910, SB-900,
System (CLS)
SB-800 eller SB-700 som masterblits og SB-600 eller SB-R200 som fjernstyrte
enheter, eller SU-800 som styringsenhet; den innebygde blitsen kan brukes
som masterblits i innstillingen for styringsenhet; Auto
FP-høyhastighetssynkronisering og innstillingslys støttes med alle
CLS-kompatible blitser bortsett fra SB-400 og SB-300; overføring av
informasjon om blitslysets fargetemperatur og FV-lås støttes av alle
CLS-kompatible blitser
Kontakt for
Adapter for synkroniseringskontakt AS-15 (ekstrautstyr)
blitssynkronisering
Hvitbalanse
Hvitbalanse
Auto (2 typer), glødelampelys, lysstoffrør (7 typer), direkte sollys, blits, skyet,
skygge, manuell forhåndsinnstilling (inntil 4 verdier kan lagres), velg
fargetemperatur (2 500 K–10 000 K), alle med finjustering
Live view
Funksjoner
Live view fotografering (stillbilder), film live view (filmer)
Fokuseringsmotor
• Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); konstant AF (AF-F)
• Manuell fokusering (M)
AF søkefeltfunksjon
Ansiktsprioritert AF, bredt AF-fokusområde, normalt AF-område,
motivfølgende AF
Automatisk fokusering Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildet (kameraet velger fokuspunkter
automatisk når ansiktsprioritert AF eller motivfølgende AF er valgt)
Film
Lysmåling
TTL-måling ved bruk av hovedbildebrikken
Lysmålingsmetode
Matrise
Bildestørrelse (piksler) • 1 920 × 1 080; 30 p (progressiv), 25 p, 24 p
og filmfrekvens
• 1 280 × 720; 60 p, 50 p, 30 p, 25 p
Den faktiske filmfrekvensen for 60 p, 50 p, 30 p, 25 p og 24 p er 59,94, 50,
29,97, 25 respektive 23,976 b/s. Innstillinger for både ★høy og normal
bildekvalitet er tilgjengelig
Filformat
MOV
Videokomprimering
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Opptaksformat for lyd Lineær PCM
Lydopptaksutstyr
Innebygd monomikrofon eller ekstern stereomikrofon; justerbar følsomhet
Andre alternativer
Indeksmarkering, tidsforkortet fotografering
n
329
Skjerm
Skjerm
Avspilling
Avspilling
Grensesnitt
USB
HDMI-utgang
Terminal for tilbehør
Lydinngang
Lydutgang
Språk som støttes
Språk som støttes
Strømkilde
Batteri
Batteripakke
Nettadapter
Stativfeste
Stativfeste
Dimensjoner/vekt
Ytre mål (B × H × D)
Vekt
Bruksforhold
Temperatur
Luftfuktighet
8 cm (3,2 tommer), ca. 921 000 punkter (VGA), lavtemperaturs polysilikon TFT
LCD-skjerm med ca. 170 ° innsynsvinkel, cirka 100 % bildedekning og
automatisk kontroll av skjermens lysstyrke ved hjelp av en sensor for
lysstyrken i omgivelsene
Avspilling på fullskjerm og i miniatyravspilling (4, 9 eller 72 bilder eller
kalender) med avspillingszoom, filmavspilling, fotografi- og/eller filmfremvisninger, histogramvisning, høylys, opptaksinformasjon, GPSdatavisning og automatisk bilderotering
Høyhastighets-USB
Type C mini-HDMI-kontakt
Fjernstyringskabel: MC-DC2 (ekstrautstyr)
GPS-mottaker: GP-1/GP-1A (selges separat)
Stereo minikontakt (3,5 mm i diameter, strømkobling støttes)
Stereo minikontakt (3,5 mm diameter)
Arabisk, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, hindi, indonesisk, italiensk,
japansk, kinesisk (forenklet og tradisjonell), koreansk, nederlandsk, norsk,
polsk, portugisisk (Portugal og Brasil), rumensk, russisk, spansk, svensk, thai,
tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk
Ett oppladbart EN-EL15 litium-ion batteri; EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier
kan også brukes
Multi-power-batteripakke MB-D14 (ekstrautstyr) med ett oppladbart Nikon
EN-EL15 litium-ion batteri eller seks AA alkaliske, NiMH eller litium-batterier.
EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier kan også brukes.
Nettadapter EH-5b med strømforsyning EP-5B (ekstrautstyr)
1/4 tomme
(ISO 1 222)
Ca. 141 × 113 × 82 mm
Ca. 840 g med batteri og minnekort, men uten kamerahusdeksel; ca. 760 g
(kun kamerahus)
0 °C–40 °C
85 % eller under (ingen kodens)
• Hvis ikke noe annet er oppgitt, gjelder alle tallene for et kamera med fulladet batteri ved temperaturen som er
angitt av Camera and Imaging Products Association (CIPA): 23 ±3 °C.
• Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å endre spesifikasjonene for maskinvaren og
programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som kan
være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
n
330
Batterilader MH-25
Nominell
inngangsspenning
Nominell
utgangsspenning
Støttede batterier
Ladetid
100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
8,4 V likestrøm/1,2 A
Nikon EN-EL15b, EN-EL15a og EN-EL15 oppladbare Li-ion-batterier
Ca. 2 timer og 35 minutter ved en omgivelsestemperatur på 25 °C når
batteriet er helt utladet
Brukstemperatur
0 °C–40 °C
Ytre mål (B × H × D)
Ca. 91,5 × 33,5 × 71 mm, eksklusive utspringende deler
Kabellengde
Ca. 1,5 m
Vekt
Ca. 110 g, eksklusive strømkabel og nettadapter
Oppladbart litium-ion batteri EN-EL15
Type
Oppladbart litium-ion batteri
Nominell kapasitet
7,0 V/1 900 mAh
Brukstemperatur
0 °C–40 °C
Ytre mål (B × H × D)
Ca. 40 × 56 × 20,5 mm
Vekt
Ca. 78 g, eksklusive batteripoldeksel
Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å endre spesifikasjonene for maskinvaren og
programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som kan
være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
n
331
ViewNX 2
CPU
Operativsystem
Minne (RAM)
Harddiskplass
Grafikk
n
332
Windows
Mac OS
• Fotografier: Intel Celeron, Pentium 4, • Fotografier: Intel Core- eller XeonCore-serien, 1,6 GHz eller bedre
serien
• Filmer (avspilling): 3,0 GHz eller bedre • Filmer (avspilling): Core Duo 2 GHz
Pentium D; Intel Core i5 eller bedre
eller bedre; Intel Core i5 eller
anbefales når du viser filmer med en
bedre anbefales når du viser
bildestørrelse på 1280 × 720 eller
filmer med en bildestørrelse på
mer ved en filmfrekvens på 30 b/s
1280 × 720 eller mer ved en
eller over, eller filmer med en
filmfrekvens på 30 b/s eller over,
bildestørrelse på 1920 × 1080 eller
eller filmer med en bildestørrelse
mer
på 1920 × 1080 eller mer
• Filmer (redigering): Intel Core i5 eller
• Filmer (redigering): Intel Core i5 eller
bedre
bedre
Forhåndsinstallerte versjoner av
Windows 8, Windows 7, Windows Vista
OS X 10.8 eller 10.7, Mac OS X 10.6
og Windows XP; merk at 64-bits
versjoner av Windows XP ikke støttes
• 32-bits Windows 8, Windows 7 eller
Windows Vista: 1 GB eller mer (2 GB
eller mer anbefales)
• OS X 10.8, 10.7: 2 GB eller mer (4 GB
• 64-bits Windows 8, Windows 7 eller
eller mer anbefales)
Windows Vista: 2 GB eller mer (4 GB
• Mac OS X 10.6: 1 GB eller mer (4 GB
eller mer anbefales)
eller mer anbefales)
• Windows XP: 512 MB eller mer (2 GB
eller mer anbefales)
Minst 1 GB tilgjengelig på oppstartsdisken (3 GB eller mer anbefales)
Oppløsning: 1024 × 768 piksler (XGA)
Oppløsning: 1024 × 768 piksler (XGA)
eller mer (1280 × 1024 piksler eller mer eller mer (1280 × 1024 piksler eller
anbefales)
mer anbefales)
Farge: 24-bits farge ((Sann farge) eller Farge: 24-bits farge (millioner av
bedre
farger) eller bedre
❚❚ Standarder som støttes
• DCF-versjon 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) er en mye brukt standard blant
digitale kameraer. Den sørger for at kameraer av forskjellige merker er kompatible.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) er en bransjestandard som muliggjør utskrift av
bilder fra utskriftsordrer lagret på minnekortet.
• Exif-versjon 2.3: Kameraet støtter Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras) versjon 2.3, en standard som gjør det mulig å bruke informasjon som er
lagret sammen med fotografiene, til optimalisering av fargegjengivelsen når bildene
skrives ut på en Exif-kompatibel skriver.
• PictBridge: En standard som er utviklet i samarbeid med bransjene for digitale kameraer
og skrivere. Den gjør det mulig å skrive ut fotografier direkte på en skriver uten å
overføre dem til en datamaskin først.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for multimediagrensesnitt
som brukes i forbrukerelektronikk og AV-enheter, og kan overføre audiovisuelle data
og kontrollsignaler til utstyr som samsvarer med HDMI-kompatible enheter via en
enkelt kabelforbindelse.
Informasjon om varemerker
Mac OS og OS X er registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. i USA og/eller andre land.
Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. PictBridge er et varemerke. Logoene SD, SDHC og
SDXC er varemerker som tilhører SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia
Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC.
Alle andre varenavn som er nevnt i denne bruksanvisningen, eller i annen dokumentasjon du har
fått med ditt Nikon-produkt, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive
eiere.
n
333
Godkjente minnekort
Kameraet støtter SD-, SDHC- og SDXC-minnekort, inkludert SDHC- og SDXCkort som er kompatible med UHS-I. Kort merket som SD-hastighetsklasse 6
eller bedre anbefales for filminnspilling. Hvis du bruker tregere kort enn dette kan
innspillingen bli avbrutt. Når du velger kort som skal brukes i kortlesere, må du passe på
at de er kompatible med enheten. Kontakt produsenten for informasjon om funksjoner,
drift og bruksbegrensninger.
n
334
Minnekortkapasitet
Følgende tabell viser omtrentlig antall bilder som kan lagres på et 8 GB SanDisk Extreme
Pro SDHC UHS-I-kort ved forskjellige innstillinger for bildekvalitet (0 93), bildestørrelse
(0 95) og bildefelt (fra og med oktober 2013; 0 89).
❚❚ FX (36×24)-bildefelt *
Bildekvalitet
NEF (RAW), komprimert uten tap,
12-bits
NEF (RAW), komprimert uten tap,
14-bits
NEF (RAW), komprimert, 12-bits
NEF (RAW), komprimert, 14-bits
Bildestørrelse
Filstørrelse1
Antall bilder 1
Bufferkapasitet 2
—
23,4 MB
190
21
—
29,2 MB
147
14
—
20,7 MB
258
—
25,4 MB
215
Stor
12,4 MB
506
JPEG fine3
Medium
7,4 MB
853
Liten
3,8 MB
1 600
Stor
6,2 MB
1 000
Medium
3,7 MB
1 600
JPEG normal3
Liten
1,9 MB
3 200
Stor
3,2 MB
1 900
JPEG basic 3
Medium
1,9 MB
3 200
Liten
1,0 MB
6 300
* Inkluderer bilder tatt med ikke-DX-objektiver når På er valgt for Automatisk DX-beskjæring.
26
14
51
100
100
90
100
100
100
100
100
n
335
❚❚ DX (24×16) Bildefelt *
Bildekvalitet
NEF (RAW), komprimert uten tap,
12-bits
NEF (RAW), komprimert uten tap,
14-bits
NEF (RAW), komprimert, 12-bits
NEF (RAW), komprimert, 14-bits
Bildestørrelse
Filstørrelse1
Antall bilder 1
Bufferkapasitet 2
—
10,9 MB
426
55
—
13,4MB
332
34
—
9,7 MB
571
—
11,7 MB
480
Stor
5,9 MB
1 000
JPEG fine3
Medium
3,7 MB
1 700
Liten
2,2 MB
2 900
Stor
3,0 MB
2 100
Medium
1,9 MB
3 300
JPEG normal3
Liten
1,1 MB
5 700
Stor
1,5 MB
4 100
JPEG basic 3
Medium
1,0 MB
6 300
Liten
0,6 MB
10 000
* Inkluderer bilder tatt med DX-objektiver når På er valgt for Automatisk DX-beskjæring.
73
54
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 Alle tall er omtrentlige. Filstørrelsen varierer med motivet som er tatt opp.
2 Største antall eksponeringer som kan lagres i minnebufferet ved ISO 100. Synker dersom Optimal kvalitet
velges for JPEG-komprimering (0 94), ISO-følsomhet er stilt inn på Høy 0,3 eller høyere, eller støyreduksjon
med lang eksponeringstid eller automatisk fortegningskontroll er på.
3 Tallene gjelder forutsatt at JPEG-komprimering er satt til Størrelsesprioritet. JPEG-bildenes filstørrelse øker
hvis du velger Optimal kvalitet, og antall bilder og bufferkapasiteten faller tilsvarende.
A d6—Maks. antall bilder i serien (0 230)
n Maksimalt
antall bilder som kan tas i én enkelt serie kan stilles til et hvilket som helst tall mellom
1 og 100.
336
Batteriets levetid
Antall bilder du kan ta med fulladede batterier varierer med batteriets tilstand og
temperatur, og hvordan kameraet brukes. Når det gjelder AA-batterier kan kapasiteten
også variere mellom forskjellige merker og hvordan de er oppbevart; noen batterier kan
ikke brukes. Eksempeltall for kameraet og multi-power-batteripakke MB-D14
(ekstrautstyr) er oppført nedenfor.
• CIPA-standard 1
Ett EN-EL15 batteri 2 (kamera): Cirka 900 opptak
Ett EN-EL15-batteri 2 (MB-D14): Cirka 900 opptak
Seks AA alkaliske batterier (MB-D14): Cirka 650 opptak
• Nikon-standard 3
Ett EN-EL15 batteri 2 (kamera): Cirka 3 500 opptak
Ett EN-EL15-batteri 2 (MB-D14): Cirka 3 500 opptak
Seks AA alkaliske batterier (MB-D14): Cirka 1 450 opptak
• Filmer 4
Ett EN-EL15 batteri 2 (kamera): Cirka 110 minutter med HD-opptak
Ett EN-EL15 batteri 2 (MB-D14): Cirka 110 minutter med HD-opptak
Seks alkaliske AA-batterier (MB-D14): Cirka 58 minutter med HD-opptak
1 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-S DX NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5 G ED VR-objektiv under følgende
testforhold: objektiv i syklus fra uendelig til minste avstand, og et fotografi tatt med
standardinnstillingene én gang hvert 30 s; blits avfyrt én gang for hvert annet bilde. Live view er ikke
brukt.
2 EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier kan også brukes i stedet for EN-EL15.
3 Målt ved 20 °C med et AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5 G ED VR-objektiv under følgende testforhold:
bildekvalitet satt til JPEG basic, bildestørrelse satt til M (medium), lukkertid 1/250 s, utløseren trykket
halvveis inn i tre sekunder og fokus i syklus fra uendelig til minste avstand tre ganger; deretter tas seks
bilder etter hverandre og skjermen slås på i fem sekunder og deretter av; syklusen gjentas med en gang
tidsbryteren for beredskapsstilling går ut.
4 Målt ved 23 °C (±3 °C) med kameraets standardinnstillinger og et AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED
VR-objektiv under forhold som er spesifisert av Camera and Imaging Products Association (CIPA).
Individuelle filmer kan være opp til 20 minutter (1 080/30p og 1 080/25p) i lengde eller 4 GB i størrelse;
det kan hende at opptaket avsluttes før disse grensene nås dersom kameraets temperatur stiger.
Batteriets levetid kan reduseres ved å:
• Bruke skjermen
• Holde utløseren halvveis inne
• Fokusere gjentatte ganger med autofokus
• Ta NEF (RAW)-fotografier
• Bruke lange lukkertider
• Bruke en GPS-mottaker GP-1/GP-1A
• Bruke et Eye-Fi-kort
• Bruke den trådløse mobiladapteren WU-1b
• Bruke bildestabilisator (VR-modus, vibrasjonsreduksjon) med VR-objektiver
Slik får du mest mulig ut av de oppladbare Nikon EN-EL15-batteriene:
• Hold batterikontaktene rene. Tilsmussede kontakter kan redusere batteriets ytelse.
• Bruk batteriene umiddelbart etter at de er oppladet. Batterier utlades over tid hvis de
ikke brukes.
n
337
Stikkordregister
Symboler
n
338
i (Autofunksjon)..........................35, 36
j (Auto (blits av)-funksjon) ......35, 36
h (Scene) ........................................40
k (Portrett).............................................41
l (Landskap).........................................41
p (Barn)...................................................41
m (Sport) .................................................41
n (Nærbilde) .........................................42
o (Nattportrett)....................................42
r (Nattlandskap) .................................42
s (Fest/innendørs)..............................42
t (Strand/snø)......................................43
u (Solnedgang)....................................43
v (Skumring/soloppgang)...............43
w (Kjæledyrportrett) ..........................43
x (Stearinlys) ..........................................44
y (Blomstring) ......................................44
z (Høstfarger) .......................................44
0 (Mat) .....................................................44
1 (Silhuett).............................................45
2 (Lyse toner) .......................................45
3 (Dempede toner) ............................45
Eksponeringskontroll P
(Programautomatikk).......................75
Eksponeringskontroll S
(Lukkerprioritert automatikk)........76
Eksponeringskontroll A
(Blenderprioritert automatikk)......77
Eksponeringskontroll M (Manuell) .78
U1/U2. ........................................................81
S (Enkeltbilde)................................... 6, 83
CL (Kontinuerlig lav hastighet)... 6, 83,
229
CH (Kontinuerlig høy hastighet).. 6, 83
J (Lyddempet lukker) ................... 6, 83
M (Qc lukkerutløsing) .................. 6, 83
E (Selvutløser).......................... 6, 83, 85
4 (Fjernkontroll)...................... 6, 83, 85
MUP (Hevet speil) ....................... 6, 83, 88
!(Ansiktsprioritert AF) ......................52
$ (Bredt AF-område)..........................52
% (Normalt AF-område) ....................52
& (Motivfølgende AF)......................52
a (Matrise) ......................................... 109
Z (Sentrumsdominert) .........109, 226
b (Punkt) ............................................ 109
AUTO (automatisk blits) ...........144, 145
Y (reduksjon av rød øyerefleks) 144,
145
SLOW (synkronisering på lang
lukkertid)...................................144, 145
REAR (synkronisering mot bakre
gardin) .......................................144, 145
E (Eksponeringskompensasjon). 112
Y (Blitskompensasjon) ................. 148
U (Fleksiprogram) ...............................75
a (Live view)-knapp ...................49, 57
R (Info)-knapp ................................ 9, 11
D bryter .................................................... 2
m (Hvitbalanse) ................................. 115
L (Manuell forhåndsinnstilling) ......
115, 121
D (Alternative eksponeringer) 153,
178
d (Help) (hjelp) .................................... 18
I (Fokusindikator) .......... 38, 102, 103
t (Minnebuffer) ............................ 38, 84
N (Blitsens klarsignal)......................... 39
Tall
12-bits ..................................................... 94
14-bits ..................................................... 94
2 016-piksels RGB-sensor ..... 146, 327
3D følgefokus ..............................99, 100
A
Adobe RGB ..........................................217
AE &blits (Auto. altern. eksp. innstilt)
153
AE og blits (Auto. altern. eksp.
innstilt) ................................................241
AE-L/AF-L-knapp ...... 102, 110, 244, 248
AE-lås .....................................................110
AF ...................................... 51–52, 97–102
AF punktbelysning ...........................222
AF søkefeltfunksjon..................... 52, 99
AF-A.......................................................... 97
AF-C.................................................97, 221
AF-F .......................................................... 51
AF-finjustering ...................................259
AF-fokuseringslys...........223, 290, 296
AF-funksjonsknapp .....51, 52, 98, 100
AF-S ..........................................51, 97, 221
AF-søkefeltklammer.......................8, 33
Aktiv D-Lighting ...................... 137, 158
Alternativ hvitbalanse (Auto. altern.
eksp. innstilt)........................... 156, 241
Alternative blitseksponeringer ...153,
241
Alternative eksponering med ADL ....
158, 241
Alternative eksponeringer... 153, 241
A-M-bryter ............................................... 26
Ansiktsprioritert AF ............................ 52
Antall bilder.........................................337
Antall fokuspunkter..........................223
Auto (hvitbalanse) ............................115
Auto DX-beskjæring.................... 89, 91
Auto. altern. eksponeringer 153, 241
Auto. fortegningskontroll ..............217
Auto. ISO-følsomhetsktrl. ...............107
Autofokus....................... 51–52, 97–102
Autofokusfunksjon ...................... 51, 97
Automatisk bilderotering...............254
Automatisk blits.................................145
Automatisk FPhøyhastighetssynkronisering ....234,
235
Automatisk innstilling av alternativ
eksponering ......................................241
Automatisk valg av AF-funksjon.... 97
Automatisk valg av AF-søkefelt.....99,
100
Avspilling...................................... 46, 177
Avspilling på full skjerm................. 177
Avspillingsinformasjon..........179, 209
Avspillingsmappe............................. 207
Avspillingsmeny................................ 207
Avspillingsspor og -mappe........... 178
Avspillingszoom................................ 187
B
Bakgrunnsbelysning....................2, 231
Bare AE (Auto. altern. eksp. innstilt) ...
153, 241
Bare blits (Auto. altern. eksp. innstilt)
153, 241
Bare valgt farge ................................. 277
Batteri .....................21, 23, 35, 255, 331
Batteriets levetid............................... 337
Batteriinformasjon ........................... 255
Batteripakke ..232, 233, 247, 255, 297
Batterirekkefølge .............................. 233
Batteritype MB-D14 ......................... 232
Belysning for LCD .........................2, 231
Beskjær ................................................. 265
Beskjære filmer.....................................69
Beskytte fotografier ......................... 188
Bildefelt .......................26, 63, 89, 91, 95
Bildeintervall (Lysbildefremvisning) ..
213
Bildekommentar ............................... 253
Bildekvalitet...........................................93
Bildeoverlapping .............................. 269
Bildestabilisatorbryter .......................25
Bildestørrelse .............................. 95, 291
Bildestørrelse/bildefrekvens............65
Bildetype (Lysbildefremvisning) . 213
Bildevinkel........................................... 291
Bildevisning ..................... 171, 177, 212
B-innstilling.....................................78, 79
Bithastighet ...........................................65
Blenderprioritert automatikk ..........77
Blenderåpning....................... 74, 77–78
Blinkevarsel......................................... 231
Blits ............39, 143, 144, 148, 149, 292
Blits (hvitbalanse) ............................. 115
Blitsens klarsignal .............39, 149, 296
Blitsens lukkertid .....................146, 235
Blitsens rekkevidde .......................... 147
Blitsfunksjon..............................144, 145
Blitskompensasjon........................... 148
Blitsktrl. for innebygd blits ............ 236
Blitssynkroniserte lukkertider ..... 234,
235, 327
Blåkopi (Monokrom)........................ 266
Bredt AF-område .................................52
Brennvidde ................................173, 291
Brennviddeskala ..................................25
Brennviddeskalaindeks .....................25
Bruk GPS til å stille kamerakl. ....... 175
Bruke Picture Control...................... 134
Brukerinnstillinger...............................81
C
Camera Control Pro 2 ......................298
Capture NX 2............. 94, 251, 253, 298
CEC .........................................................205
CLS..........................................................293
CPU-kontakter....................................287
CPU-objektiv................................ 26, 285
Creative Lighting System...............293
D
Datamaskin .........................................193
Dato og klokkeslett ................... 27, 253
Datoformat................................... 27, 253
DCF.........................................................333
Definer kommandohjul ..................245
Digital Print Order Format .. 199, 202,
333
Diopterjustering......................... 33, 297
Direkte sammenligning..................279
Direkte sollys (hvitbalanse) ...........115
D-Lighting............................................264
DPOF................................... 199, 202, 333
DPOF utskriftsordre..........................202
Dreie til høydeformat ......................212
DX (24 × 16) 1,5 ×......................... 63, 90
DX-basert filmformat......................... 63
DX-format ....................................... 89, 90
Dybdeskarphet .................................... 77
Dynamisk AF-område............... 99, 100
E
Egendefinerte innstillinger............219
Eksponering....................... 74, 109–113
Eksponeringsdifferanse ..................140
Eksponeringsindikator...................... 78
Eksponeringskomp. for blits .........240
Eksponeringskompensasjon.........112
Eksponeringslås.................................110
Eksponeringsprogram ....................315
Ekstern blits............................... 237, 292
Ekstern mikrofon.......................... 61, 65
Elektronisk avstandsmåler.............103
Endre størrelse ...................................272
Enkel eksp. kompensasjon ............225
Enkeltbilde ........................................6, 83
Enkeltbilde-AF......................51, 97, 221
Enkeltpunkt AF ........................... 99, 100
Etter sletting .......................................212
EV-trinn for ekspon. ktrl..................224
Exif................................................ 217, 333
Eye-Fi-opplasting..............................260
F
Fargebalanse ......................................268
Fargekontur ........................................275
Fargerom .............................................217
Fargeskisse ..........................................275
Fargetemperatur............ 115, 116, 120
Film live view ..................... 57, 247–248
Filmer ................................... 57, 247–248
Filminnstillinger................................... 65
Filmkvalitet (Filminnstillinger) ....... 65
Filmopptaksknapp ............................. 58
Filnavn...................................................216
Filnummersekvens............................230
Filtereffekter.....................132, 133, 267
Finjuster optimal eksponering .....226
Finjustering av hvitbalanse ...........117
Firmware-versjon ..............................260
Fiskeøye ................................................274
Fjerne elementer (Min meny) .......281
Fjerne objektivet fra kameraet ....... 26
Fjernkontroll..................... 6, 83, 85, 298
Fjernkontroll med rask respons
(Fjernkontrollmodus)....................... 85
Fjernkontroll med utløserforsinkelse
(fjernkontrollmodus)........................ 85
Fjernkontrollens virketid ................228
Fjernkontrollmodus............................ 85
Fjernstyringskabel...............79, 88, 298
Fjernstyrt speilheving
(Fjernkontrollmodus)....................... 85
Fjernsyn ................................................204
Fleksiprogram....................................... 75
Flimmerreduksjon.............................252
Fn-knapp ........... 92, 149, 174, 242, 247
Fokuseringsring på objektivet 25, 55,
103
Fokusfunksjon ............................... 51, 97
Fokusfunksjon bryter .........25, 26, 103
Fokusfunksjonsvelger................. 51, 97
Fokusindikator................... 38, 102, 103
Fokuslås ................................................102
Fokusplanmerke ................................103
Fokuspunkt.38, 52, 99, 101, 103, 222,
223
Forhåndsblits ............................ 146, 149
Forhåndsvisningsknapp 77, 244, 248
Formater minnekort..................31, 250
Forsinkelse for skjerm av ................228
Forsterker blått (Filtereffekter) .....267
Forsterker grønt (Filtereffekter) ...267
Forsterker rødt (Filtereffekter) ......267
Fortegningskontroll .........................274
Frigjøring av funksjonsvelgerlåsen. 5
Friske farger (Still inn Picture
Control) ...............................................129
f-tall ..........................................73, 77, 288
Funksjon for kortet i spor 2.............. 96
Funksjonsvelger..................................... 5
FV-lås......................................................149
FX (36 × 24) 1,0 ×................................. 90
FX-basert filmformat.......................... 63
FX-format ........................................ 89, 90
Følgefokus ....................................97, 222
Følgefokus med Lock-on................222
Følsomhet .................................. 105, 107
G
Gjenopprette standardinnstillinger ..
151, 214, 221, 312
Glødelampe (hvitbalanse)..............115
GPS ............................................... 175, 183
GPS-data...............................................183
H
H.264......................................................329
HDMI ..............................56, 64, 204, 333
HDMI mini-pin kontakt ........................ 2
HDMI-CEC ............................................ 205
Hevet speil.................................. 6, 83, 88
High Dynamic Range (HDR).......... 139
Himmellys (Filtereffekter) .............. 267
Histogram......................... 180, 181, 209
Hjelp .........................................................18
Hodetelefoner................................61, 62
Hovedkommandohjul........................12
Hvitbalanse ................................115, 156
Høy (Følsomhet)................................ 106
Høy ISO-verdi ..................................... 218
Høy oppløsning........................204, 333
Høyderotering ................................... 258
Høylys ..........................................180, 209
Høyttaler ...............................................3, 4
I
Indeksmarkering ................. 60, 68, 247
Indeksutskrift (PictBridge) ............. 199
Info om objektiv uten CPU ............ 172
Informasjon.....................................9, 179
Informasjonsdisplay ....................9, 231
Innebygd blits....................39, 143, 288
Innebygget AF-fokus.lys ................ 223
Innstillingshjul for utløserfunksjon 6,
83
Innstillingslys...................................... 241
ISO-følsomhet ...........................105, 107
ISO-følsomhetens trinnverdi ........ 224
ISO-visning og -justering ............... 229
i-TTL .................................... 143, 146, 237
J
JPEG ..........................................................93
JPEG basic...............................................93
JPEG fine .................................................93
JPEG normal...........................................93
JPEG-komprimering............................94
K
Kalenderavspilling............................ 186
Kamerahusdeksel ..................3, 25, 298
Kamerakontroller.................................92
Kant (PictBridge) ............................... 198
Klokke............................................. 27, 253
Klokkebatteri .........................................28
Knapp for dybdeskarphetskontroll ...
60, 77, 241, 244, 248
Knapp for ISO-følsomhet ............... 107
Kompatible objektiver .................... 285
Komposisjonshjelp.......................55, 62
Komprimert (Type)..............................94
Komprimert uten tap (Type)............94
Konstant AF ...........................................51
Kontakt for ekstern mikrofon ............ 2
Kontinuerlig AF........................... 97, 221
Kontinuerlig høy hastighet ......... 6, 83
Kontinuerlig lav hastighet ..6, 83, 229
Kontinuerlig utløserfunksjon ..... 6, 83
Kontrollpanel........................................... 7
Kopier bilde(r) .................................... 209
Korreksjon av rød øyerefleks ........ 264
n
339
Kunstig horisont.........55, 62, 243, 258
L
L (stor)................................................63, 95
Lade opp batteriet....................... 21–22
Lagre brukerinnstillinger ..................81
Lagre kamerainnstillinger.............. 257
Lagre valgt bilde ...........................69, 72
Lagre/last inn innstillinger ............ 257
Lagringsmappe ................................. 215
Landskap (Still inn Picture Control) ...
129
Lav (Følsomhet)................................. 106
Legg til elementer (Min meny) .... 280
Lengste lukkertid .............................. 107
Live view ...........................49–56, 57–64
Live view-fotografering.....................49
Live view-velger ............................49, 57
Lukkerprioritert automatikk.............76
Lukkertid ..........................................76, 78
Lyddempet lukker .......................... 6, 83
Lydstyrke.................................................67
Lysmålere...................................... 39, 227
Lysmåling ............................................ 109
Lysstoffrør (hvitbalanse)................. 115
Lås speil oppe for rengjøring ....... 303
M
M (medium) .....................................63, 95
Maks. kontinuerlig utløsning........ 230
Maksimal følsomhet ........................ 107
Manuell.......................................... 78, 103
Manuell (Blitsktrl. for innebygd blits)
236
Manuell fokusering ................... 55, 103
Manuell forhåndsinnstilling
(hvitbalanse)............................115, 121
Matrise .................................................. 109
Mattskive ............................................. 327
MB-D14........... 232, 233, 247, 255, 297
Mikrofon............................... 3, 61, 62, 65
Min meny............................................. 280
Miniatyreffekt..................................... 276
Miniatyrvisning.................................. 185
Minnebuffer....................................38, 84
Minnekort ........... 29, 31, 250, 334, 335
Minnekortkapasitet.......................... 335
Minste blenderåpning ................26, 73
Mired ..................................................... 119
Monokrom..................................129, 266
Montere objektivet .............................25
Motivfølgende AF................................52
Motivprogram.......................................40
Multieksponering ............................. 160
N
n
340
NEF (RAW).....................93, 94, 216, 271
NEF (RAW)-bitdybde...........................94
NEF (RAW)-opptak...............................94
NEF (RAW)-prosessering ................ 271
Nettadapter ...............................297, 299
Nikon Transfer 2 .......................193, 194
Normalt AF-område............................52
Nullstill............................... 151, 214, 221
Nullstill brukerinnstillinger .............. 82
Nullstill egend. innstillinger ..........221
Nullstill opptaksmenyen ................214
Nullstilling med to knapper ..........151
Nøytral (Still inn Picture Control).129
O
Objektiv .............. 25–26, 172, 259, 285
Objektiv uten CPU .........172, 285, 288
Objektivdeksel ..................................... 25
Objektivfatning...................... 3, 26, 103
OK-knapp (opptaksmodus) ...........241
Omvendte indikatorer.....................246
Opphavsrett .............................. 182, 256
Oppsettsmeny....................................249
Opptak med intervallutløser.........164
Opptaksdata .......................................182
Opptakshast. for CL-modus...........229
Opptaksinformasjon .............. 179, 209
Opptaksmeny.....................................214
Optimal kvalitet (JPEGkomprimering) ................................... 94
Ordne elementer (Min meny).......282
Overfylt (Funksjon for kortet i spor 2)
96
Overlapping av fokuspunkter.......222
Oversiktsdata......................................184
P
Papirstørrelse (PictBridge) .............198
Perspektivkontroll.............................275
PictBridge................................... 196, 333
Picture Controls ....................... 129, 131
Pipesignal.............................................228
Plassering (Filminnstillinger)........... 65
Portrett (Still inn Picture Control) 129
Programautomatikk ........................... 75
Punkt......................................................109
Q
Qc lukkerutløsing............................6, 83
R
Rask retusjering .................................273
RAW spor 1 – JPEG spor 2 (Funksjon
for kortet i spor 2).............................. 96
Rediger film ........................................... 69
Reduksjon av rød øyerefleks144, 145
Referansebilde for støvfjerning ...251
Rekkefølge på alternative
eksponeringer ..................................241
Rengjør bildebrikken .......................301
Repeterende blits..............................236
Rett opp................................................274
Retusjeringsmeny .............................261
RGB............................................... 180, 217
Rutenett i søkeren.............................229
S
S (liten).............................................. 63, 95
SD-minnekort ...... 29, 31, 96, 334, 335
Selvutløser ........................ 6, 83, 85, 227
Sensor for lysstyrken i omgivelsene ..
4, 53, 250
Sentrumsdominert..................109, 226
Sepia (Monokrom)............................ 266
Serie.................................... 162, 230, 242
Sideforhold ......................................... 265
Sikkerhetskopi (Funksjon for kortet i
spor 2)....................................................96
Siste innstillinger .............................. 283
Skjerm............................46, 49, 177, 250
Skjermdeksel.........................................17
Skjermens lysstyrke ......................... 250
Skjermtips ........................................... 229
Skjul bilde............................................ 208
Skyet (hvitbalanse)........................... 115
Skygge (hvitbalanse)....................... 115
Slett................................................. 47, 189
Slett alle bilder................................... 190
Slett valgte bilder ............................. 190
Slette gjeldende bilde.............. 47, 189
Slipp knappen for å bruke hjulet 246
Softfokus (Filtereffekter) ................ 267
Sommertid ................................... 27, 253
Sort og hvitt (Monokrom).............. 266
Speil......................................... 85, 88, 303
Spor ......................................... 30, 96, 178
Språk (Language)....................... 27, 253
sRGB ...................................................... 217
Standard (Still inn Picture Control) .....
129
Standard i-TTL blits for digitale
speilreflekskameraer ..................... 146
Standardinnstillinger .. 151, 214, 221,
312
Start utskrift (PictBridge).......198, 201
Stativ .......................................................... 3
Still inn Picture Control................... 129
Stjernefilter (Filtereffekter)............ 267
Strømbryter ............................................. 1
Strømforsyning ........................297, 299
Styring av utstyr (HDMI)................. 205
Styring for hovedblits ..................... 237
Størrelse ...........................................63, 95
Størrelsesprioritet (JPEGkomprimering) ...................................94
Største blenderåpning. 103, 147, 296
Støyred. ved lang eksponering ... 218
Synkronisering mot bakre gardin145
Synkronisering på fremre
lukkergardin ..................................... 145
Synkronisering på lang lukkertid144,
145
Søker ................................ 8, 33, 297, 326
Søkerdeksel............................................86
Søkerfokus ................................... 33, 297
Søkerokular............................................86
T
Terminal for tilbehør ....................... 298
Tid .......................................................... 253
Tidsbryter ..................................... 85, 164
Tidsbryter for ber.stilling ............... 227
Tidsbryter for beredskapsstilling ..39,
175
Tidsforkortet fotografering........... 168
Tidsmerking (PictBridge) ............... 198
Tidssone ........................................ 27, 253
Tidssone og dato........................ 27, 253
Tilbehørssko........................................292
Tildel AE-L/AF-L-knappen.... 244, 248
Tildel Fn-knappen................... 242, 247
Tildel forhåndsvisn.knappen244, 248
Tildel kn. 4 på MB-D14...................247
Tildel utløseren ..................................248
Tilgjengelige innstillinger ..............309
Tilleggsutstyr......................................297
Toning......................................... 132, 133
Trykk utløseren halvveis inn .... 38, 39
Trykk utløseren helt ned............ 38, 39
Trådløs mobiladapter......................298
Type D-objektiv ....................... 285, 287
Type E-objektiv ........................ 285, 287
Type G-objektiv ....................... 285, 287
U
Underkommandohjul........................ 12
USB ............................................... 194, 196
USB-kabel................................... 194, 196
UTC........................................ 27, 175, 183
Utgangsoppløsning (HDMI)..........205
Utjevning .............................................141
Utløser.........38, 39, 102, 110, 226, 248
Utløser AE-L.........................................226
Utløserforsinkelse .............................231
Utløserfunksjonens låsefrigjøring...6,
83
Utløserfunksjoner ...........................6, 83
Utløserlås ved tomt spor ................246
Utskrift ..................................................196
Utskrift (DPOF) ...................................199
Utskriftsvalg ........................................199
V
Varmt filter (Filtereffekter) .............267
Velg bildefelt ................................. 90, 91
Velg dato........................... 191, 199, 208
Velg fargetemperatur (Hvitbalanse)..
115, 120
Velg start-/sluttpunkt ........................ 69
ViewNX 2.................................... 193, 217
Vignetteringskontroll ......................218
Visn.alternativer for avspilling......209
n
a
341
n
342
n
343
n
344
Garantibetingelser - Nikons europeiske
servicegaranti
Kjære Nikonkunde!
Vi takker for at du kjøpte dette Nikon-produktet. Hvis Nikon-produktet ditt skulle trenge
vedlikehold som faller inn under servicegarantien, kan du kontakte forhandleren eller et
medlem av vårt autoriserte servicenettverk innenfor salgsområdet til Nikon Europe BV
(Europa/Afrika og Russland). Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye før du tar kontakt
med forhandleren eller vårt autoriserte servicenettverk for å unngå unødige problemer.
Garantien for Nikon-utstyr gjelder enhver produksjonsfeil ett år fra kjøpsdato. Hvis du i løpet av
denne garantiperioden opplever at produktet ikke fungerer som det skal på grunn av
materialsvikt eller feil under selve produksjonen, vil vårt autoriserte servicenettverk innenfor
salgsområdet til Nikon Europe BV reparere produktet, uten material- eller arbeidskostnader, på
de vilkårene som er beskrevet under. Nikon forbeholder seg retten til, etter skjønn, å erstatte
eller reparere produktet.
1. Garantien gjelder bare ved fremleggelse av hele garantikortet og den originale bestillingen,
eller kvitteringen med kjøpsdato, produktnavn og navn på forhandleren, sammen med
produktet. Nikon forbeholder seg retten til å avslå gratis garantiservice dersom dokumentet
ovenfor ikke kan fremlegges eller hvis teksten er ufullstendig eller uleselig.
2. Garantien dekker ikke:
• nødvendig vedlikehold og reparasjon eller utskiftning av deler som følge av vanlig bruk
og slitasje.
• endringer som har til hensikt å oppgradere produktet fra sitt vanlige bruksområde, som
beskrevet i bruksanvisningene, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Nikon.
• transportkostnader og risikoer som følger av transport i direkte eller indirekte forbindelse
med garantien.
• enhver skade som følger av endringer eller tilpassinger som gjøres ved produktet, uten
forhåndstillatelse fra Nikon, for å tilpasse produktet nasjonale tekniske standarder i andre
land enn de som produktet opprinnelig var utviklet og/eller produsert for.
3. Garantien gjelder ikke i tilfeller av:
• skade som følger av feil bruk inkludert, men ikke begrenset til, bruk av produktet til andre
enn normale formål og i følge bruksanvisningen om riktig bruk og vedlikehold, og
installasjon eller bruk av produktet på en måte som ikke følger sikkerhetsstandarder i
landet der det brukes.
• skade som følge av ulykker inkludert, men ikke begrenset til, vann, ild, feilbruk eller
forsømmelse.
• endring av, skade på eller fjerning av modell- eller serienummeret på produktet.
• skade som følge av reparasjoner eller tilpassinger som har blitt utført av uautoriserte
servicebedrifter eller -personer.
• mangler ved ethvert system som produktet er del av eller som det brukes sammen med.
4. Denne servicegarantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter etter gjeldende,
nasjonale lover eller forbrukerens rettigheter som følger av kjøpskontrakten.
Merknad: Du kan finne en oversikt over alle autoriserte Nikon-verksteder online ved å følge
denne koblingen
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
n
345
Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne veiledningen, hverken
i sin helhet eller av enkeltdeler (med unntak av korte henvisninger i artikler eller
anmeldelser) uten skriftlig godkjennelse fra NIKON CORPORATION.
DIGITALKAMERA
Bruksanvisning
Nikon-brukerstøtte
Besøk siden under for å registrere kameraet ditt og holde deg oppdatert om den siste
produktinformasjonen. Du finner svar på ofte stilte spørsmål på denne siden, og kan kontakte
oss for teknisk hjelp.
http://www.europe-nikon.com/support
Trykt i Europa
SB9C02(1A)
6MB1961A-02
No
AMA15522
No
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising