Nikon | D750 | Nikon D750 Bruksanvisning

Nikon D750 Bruksanvisning
Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av
denne veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeler
(med unntak av korte henvisninger i artikler eller anmeldelser)
uten skriftlig godkjennelse fra NIKON CORPORATION.
DIGITALKAMERA
Bruksanvisning
Nikon-brukerstøtte
Besøk siden under for å registrere kameraet ditt og holde deg
oppdatert om den siste produktinformasjonen. Du finner svar
på ofte stilte spørsmål på denne siden, og kan kontakte oss for
teknisk hjelp.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA16117
Trykt i Europa
No
SB4H01(1A)
6MB2471A-01
No
For å få mest mulig ut av kameraet bør du lese alle instruksene nøye
og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle andre brukere av
produktet.
Symboler og begreper
For å gjøre det enklere å finne den informasjonen du trenger, brukes
følgende symboler og begreper:
D
Dette ikonet markerer forholdsregler, informasjon som
bør leses før bruk for å unngå at kameraet skades.
A
Dette ikonet markerer merknader, informasjon som du bør
lese før du bruker kameraet.
0
Dette ikonet angir referanser til andre sider i denne
bruksanvisningen.
Menyelementer, alternativer og meldinger som vises på kameraskjermen,
vises i fet skrift.
Kamerainnstillinger
Forklaringene i denne bruksanvisningen forutsetter at standardinnstillingene
benyttes.
AFor sikkerhets skyld
Les sikkerhetsinstruksene i "For sikkerhets skyld" før du bruker kameraet
for første gang (0 xiii–xvi).
Pakkens innhold
Kontroller at alle delene som er opplistet nedenfor, fulgte med
kameraet.
Øyemusling i gummi DK-21
(0 107)
Kamerahusdeksel BF-1B
(0 27, 442)
Kamera D750 (0 1)
Oppladbart litium-ion batteri EN-EL15 med batteripoldeksel
(0 25, 26)
Batterilader MH-25a (leveres enten med en støpseladapter
eller strømkabel av en type og form som varierer med
kjøpslandet eller -regionen; 0 25)
Søkerdeksel DK-5 (0 107)
USB-kabel UC-E17 (0 266, 271)
Bærestropp AN-DC14 (0 24)
Garantiseddel
Bruksanvisning (denne
veiledningen)
ViewNX 2 installasjons-CD (0 262)
Minnekort er ekstrautstyr og selges separat. Kameraer som er kjøpt i Japan,
viser kun menyer og meldinger på engelsk og japansk; andre språk støttes
ikke. Vi beklager for uleilighetene dette kan medføre.
i
Innholdsfortegnelse
Pakkens innhold .................................................................................. i
For sikkerhets skyld......................................................................... xiii
Merknader........................................................................................ xvii
Trådløst............................................................................................ xxiv
Innledning
1
Bli kjent med kameraet ..................................................................... 1
Kamerahuset.................................................................................................. 1
Funksjonsvelgeren ...................................................................................... 6
Innstillingshjulet for utløserfunksjon.................................................... 7
Kontrollpanelet............................................................................................. 8
Søkeren.......................................................................................................... 10
Informasjonsvisningen ............................................................................ 12
P-knappen .................................................................................................... 16
Bruke den vippbare skjermen ............................................................... 17
Multivelgeren .............................................................................................. 19
Kameramenyer.................................................................................. 20
Bruke kameramenyene............................................................................ 21
De første trinnene ............................................................................ 24
Grunnleggende fotografering og avspilling
34
"Pek og skyt"-fotografering (Innstillingene i og j) ................ 34
Grunnleggende avspilling .............................................................. 37
Slette uønskede fotografier ................................................................... 38
Tilpasse innstillingene etter motiv eller situasjon
(Motivprogrammer)
k Portrett..............................................................................................
l Landskap..........................................................................................
p Barn....................................................................................................
m Sport...................................................................................................
ii
41
42
42
42
42
n Nærbilde ........................................................................................... 43
o Nattportrett ..................................................................................... 43
r Nattlandskap................................................................................... 43
s Fest/innendørs ............................................................................... 43
t Strand/snø ....................................................................................... 44
u Solnedgang ..................................................................................... 44
v Skumring/soloppgang ................................................................ 44
w Kjæledyrportrett ............................................................................ 44
x Stearinlys............................................................................................ 45
y Blomstring........................................................................................ 45
z Høstfarger......................................................................................... 45
0 Mat....................................................................................................... 45
Spesialeffekter
46
% Nattsyn .............................................................................................. 47
g Fargeskisse ..................................................................................... 47
i Miniatyreffekt................................................................................ 48
u Bare valgt farge .............................................................................. 48
1 Silhuett .............................................................................................. 48
2 Lyse toner......................................................................................... 49
3 Dempede toner.............................................................................. 49
Tilgjengelige alternativer i live view.................................................... 50
Live view-fotografering
54
Fokusering .................................................................................................... 57
Manuell fokusering.................................................................................... 60
Bruke P-knappen........................................................................................ 61
Live view-displayet: Live view-fotografering ................................... 63
Informasjonsvisningen: Live view-fotografering............................ 64
Film live view
66
Indekser ......................................................................................................... 70
Bruke P-knappen........................................................................................ 71
Live view-visningen: Film live view...................................................... 74
iii
Informasjonsvisningen: Film live view ............................................... 75
Bildefelt.......................................................................................................... 76
Ta fotografier under film live view....................................................... 77
Vise filmer .......................................................................................... 79
Redigere filmer.................................................................................. 81
Beskjære filmer ........................................................................................... 81
Lagre valgte bildefelter............................................................................ 86
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
88
P: Programautomatikk..............................................................................
S: Lukkerprioritert automatikk...............................................................
A: Blenderprioritert automatikk.............................................................
M: Manuell.....................................................................................................
Lange eksponeringstider
(kun eksponeringskontroll M) ...................................................
Brukerinnstillinger: funksjonene U1 og U2
89
90
91
93
95
99
Lagre brukerinnstillinger......................................................................... 99
Gjenkalle brukerinnstillinger .............................................................. 101
Nullstille brukerinnstillinger................................................................ 101
Utløserfunksjon
103
Velge en utløserfunksjon .............................................................. 103
Selvutløserfunksjon (E) ................................................................ 106
Funksjonen hevet speil (V) ....................................................... 109
Alternative bildeinnstillinger
110
Bildefelt ............................................................................................ 110
Bildekvalitet og -størrelse............................................................. 115
Bildekvalitet .............................................................................................. 115
Bildestørrelse ............................................................................................ 118
Bruke to minnekort ........................................................................ 119
iv
Fokusering
120
Autofokus ........................................................................................ 120
Autofokusfunksjon ................................................................................. 121
AF-søkefeltfunksjon................................................................................ 123
Velge fokuspunkt .................................................................................... 127
Fokuslås ...................................................................................................... 129
Manuell fokusering........................................................................ 132
ISO-følsomhet
134
Automatisk ISO-følsomhetskontroll........................................... 136
Eksponering
139
Lysmåling......................................................................................... 139
Eksponeringslås ............................................................................. 141
Eksponeringskompensasjon........................................................ 143
Hvitbalanse
145
Finjustering av hvitbalanse.......................................................... 149
Velge en fargetemperatur............................................................ 152
Manuell forhåndsinnstilling......................................................... 155
Søkerfotografering ................................................................................. 155
Live view (Punktbasert hvitbalanse)................................................. 159
Håndtere forhåndsinnstillinger.......................................................... 162
Bildeforbedring
165
Picture Controls.............................................................................. 165
Valg av Picture Control.......................................................................... 165
Endre Picture Controls........................................................................... 167
Opprette egendefinerte Picture Controls ...................................... 170
Dele egendefinerte Picture Controls................................................ 173
Bevare detaljer i høylys og skygger............................................ 175
Aktiv D-Lighting....................................................................................... 175
High Dynamic Range (HDR)................................................................. 177
v
Blitsfotografering
180
Bruke den innebygde blitsen ....................................................... 180
Automatiske blitshevingsfunksjoner............................................... 180
Manuelle blitshevingsfunksjoner...................................................... 182
Blitskompensasjon ......................................................................... 188
FV-lås................................................................................................. 190
Fotografering med fjernkontroll
193
Bruke fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr)............................... 193
Trådløse fjernkontroller ................................................................ 197
Trådløse fjernkontroller WR-1 ............................................................ 197
Trådløse fjernkontroller WR-R10/WR-T10 ...................................... 197
Andre opptaksalternativer
198
Søkerfotografering: P-knappen................................................... 198
Nullstilling med to knapper: gjenopprette
standardinnstillingene ............................................................ 199
Alternative eksponeringer............................................................ 202
Multieksponering ........................................................................... 216
Fotografering med intervallutløser ............................................ 222
Tidsforkortet fotografering .......................................................... 229
Objektiver uten CPU ...................................................................... 235
Stedsdata ......................................................................................... 239
Mer om avspilling
241
Vise bilder ........................................................................................ 241
Avspilling på full skjerm........................................................................ 241
Miniatyravspilling ................................................................................... 243
Kalenderavspilling .................................................................................. 244
P-knappen ................................................................................................. 245
Opptaksinformasjon ...................................................................... 246
Se nærmere på: Avspillingszoom ................................................ 255
Beskytte fotografier mot sletting ................................................ 257
vi
Slette fotografier............................................................................ 258
Fullskjerms-, miniatyr- og kalenderavspilling ............................... 258
Avspillingsmenyen ................................................................................. 260
Tilkoblinger
262
Installere ViewNX 2........................................................................ 262
Bruke ViewNX 2 .............................................................................. 266
Kopiere bilder til datamaskinen......................................................... 266
Lokale og trådløse nettverk................................................................. 269
Skrive ut fotografier ...................................................................... 271
Koble til skriveren.................................................................................... 271
Skrive ut bilder enkeltvis....................................................................... 272
Skrive ut flere bilder ............................................................................... 274
Lage en DPOF-utskriftsordre: Utskriftsinnstilling ........................ 275
Vise fotografier på TV.................................................................... 277
HDMI-alternativer.................................................................................... 278
Wi-Fi
281
Hva Wi-Fi kan gjøre for deg.......................................................... 281
Få tilgang til kameraet .................................................................. 282
WPS (kun Android).................................................................................. 284
PIN-kode (kun Android) ........................................................................ 285
SSID (Android og iOS) ............................................................................ 286
Velge bilder for opplasting .......................................................... 289
Velge enkeltbilder for opplasting...................................................... 289
Velge flere bilder for opplasting ........................................................ 291
Menyveiledning
292
Standardinnstillinger .................................................................... 292
D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder.................................... 300
Alternativer i avspillingsmenyen ....................................................... 300
Avspillingsmappe............................................................................ 300
Skjul bilde........................................................................................... 301
Visn.alternativer for avspilling .................................................... 302
vii
Kopier bilde(r)................................................................................... 303
Bildevisning....................................................................................... 307
Etter sletting...................................................................................... 307
Dreie til høydeformat .................................................................... 308
Lysbildefremvisning....................................................................... 308
C Fotograferingsmenyen: Fotograferingsalternativer ......... 310
Alternativer i fotograferingsmenyen ............................................... 310
Nullstill fotograferingsmenyen .................................................. 311
Lagringsmappe................................................................................ 311
Filnavn................................................................................................. 313
Fargerom............................................................................................ 314
Vignetteringskontroll .................................................................... 315
Auto. fortegningskontroll ............................................................ 316
Støyred. ved lang eksponering
(Støyreduksjon ved lang eksponering) .............................. 317
Støyreduksjon v. høy følsomhet................................................ 317
1 Filmopptaksmenyen: Filmopptaksalternativer ................... 318
Alternativer i filmopptaksmenyen.................................................... 318
Nullstill filmopptaksmenyen....................................................... 318
Plassering ........................................................................................... 319
Bildestørrelse/frekvens ................................................................. 319
Filmkvalitet........................................................................................ 320
Mikrofonfølsomhet......................................................................... 320
Frekvensrespons ............................................................................. 320
Vindstøyreduksjon.......................................................................... 321
Hvitbalanse........................................................................................ 321
Still inn Picture Control ................................................................. 321
Innst. for ISO-følsomhet for film ................................................ 322
A Egendefinerte innstillinger:
Finjustere kamerainnstillinger ............................................... 323
Egendefinerte innstillinger.................................................................. 324
Nullstill egend. innstillinger ........................................................ 326
viii
a: Autofokus........................................................................................... 326
a1: Valg av AF-C-prioritet.............................................................. 326
a2: Valg av AF-S-prioritet .............................................................. 327
a3: Følgefokus med Lock-on ....................................................... 328
a4: Belysning av fokuspunkt........................................................ 329
a5: AF-punktbelysning .................................................................. 329
a6: Overlapping av fokuspunkt .................................................. 330
a7: Antall fokuspunkter ................................................................. 330
a8: Lagre punkter etter retning .................................................. 331
a9: Innebygd fokuseringslys........................................................ 332
b: Lysmåling/eksponering................................................................ 333
b1: Trinnverdi for ISO-følsomhet ............................................... 333
b2: Ev-trinn for ekspon.ktrl........................................................... 333
b3: Enkel eksp.kompensasjon..................................................... 334
b4: Matrisemåling............................................................................ 335
b5: Måleo. for sentr.dom. lysm. .................................................. 335
b6: Fininnstille optimal eksp. ...................................................... 336
c: Tidsbrytere/AE-lås........................................................................... 336
c1: Utløser AE-L................................................................................. 336
c2: Tidsbryter for ber.stilling........................................................ 336
c3: Selvutløser................................................................................... 337
c4: Forsinkelse for skjerm av........................................................ 337
c5: Fjernkontrollens virketid (ML-L3)........................................ 337
d: Opptak/visning................................................................................ 338
d1: Pipesignal.................................................................................... 338
d2: Kontinuerlig lav hastighet..................................................... 338
d3: Maks. antall bilder i serien..................................................... 339
d4: Innst. for ekspon.forsinkelse................................................. 339
d5: Blinkevarsel................................................................................. 339
d6: Filnummersekvens................................................................... 340
d7: Rutenett i søkeren.................................................................... 341
d8: Lettvint ISO................................................................................. 341
d9: Informasjonsdisplay ................................................................ 341
d10: LCD-lys....................................................................................... 342
ix
d11: Batteritype MB-D16 .............................................................. 343
d12: Rekkefølge for batterier ...................................................... 344
e: Alternativ eksp./blits.......................................................................345
e1: Blitssynk. lukkertid ................................................................... 345
e2: Lukkertid for blits ..................................................................... 346
e3: Blitsktrl. for innebygd blits.................................................... 347
e4: Eksponeringskomp. for blits ................................................ 353
e5: Innstillingslys ............................................................................. 353
e6: Auto. altern. eksp. innstilt...................................................... 353
e7: Rekkef. for alter. eksp.............................................................. 354
f: Kontroller.............................................................................................354
f1: OK-knapp ..................................................................................... 354
f2: Tildel Fn-knappen ..................................................................... 356
f3: Tildel forhåndsvisn.knappen................................................. 361
f4: Tildel AE-L/AF-L-knappen ...................................................... 361
f5: Tilpass kommandohjulene .................................................... 363
f6: Slipp knappen og bruk hjul ................................................... 365
f7: Utløserlås ved tomt spor ........................................................ 365
f8: Omvendte indikatorer............................................................. 366
f9: Tildel filmopptaksknapp......................................................... 366
f10: Tildel kn. 4 på MB-D16......................................................... 367
f11: Tildel ekstern (WR) Fn-knapp ............................................. 368
g: Film .......................................................................................................370
g1: Tildel Fn-knappen.................................................................... 370
g2: Tildel forhåndsvisn.knappen ............................................... 372
g3: Tildel AE-L/AF-L-knappen ..................................................... 373
g4: Tildel utløseren ......................................................................... 373
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett........................................... 374
Alternativer i oppsettsmenyen .......................................................... 374
Formater minnekort....................................................................... 375
Skjermens lysstyrke ........................................................................ 376
Skjermens fargebalanse ............................................................... 377
Referansebilde for støvfjerning ................................................. 378
Flimmerreduksjon........................................................................... 380
x
Tidssone og dato ............................................................................. 381
Språk (Language)............................................................................. 381
Automatisk bilderotering ............................................................. 382
Batteriinformasjon .......................................................................... 383
Bildekommentar .............................................................................. 384
Informasjon om opphavsrett ...................................................... 385
Lagre/last inn innstillinger ........................................................... 386
Kunstig horisont............................................................................... 388
AF-finjustering.................................................................................. 389
Eye-Fi-opplasting............................................................................. 391
Samsvarsmerking ............................................................................ 392
Firmware-versjon............................................................................. 392
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier ...................... 393
Alternativer i retusjeringsmenyen .................................................... 393
Lage retusjerte kopier............................................................................ 395
D-Lighting .......................................................................................... 397
Korreksjon av rød øyerefleks ....................................................... 398
Beskjær ................................................................................................ 399
Monokrom ......................................................................................... 400
Filtereffekter...................................................................................... 401
Fargebalanse..................................................................................... 402
Bildeoverlapping ............................................................................. 403
NEF (RAW)-prosessering ............................................................... 406
Endre størrelse.................................................................................. 408
Rask retusjering................................................................................ 411
Rett opp .............................................................................................. 411
Fortegningskontroll........................................................................ 412
Fiskeøye .............................................................................................. 413
Fargekontur....................................................................................... 413
Fargeskisse......................................................................................... 414
Perspektivkontroll ........................................................................... 415
Miniatyreffekt.................................................................................... 416
Bare valgt farge ................................................................................ 417
Direkte sammenligning................................................................. 419
xi
O Min meny/m Siste innstillinger............................................... 421
Siste innstillinger..................................................................................... 425
Tekniske merknader
426
Kompatible objektiver................................................................... 426
Blitser (ekstrautstyr) (Blitser)........................................................ 433
Nikon Creative Lighting System (CLS)............................................. 433
Annet tilbehør................................................................................. 441
Tilkobling av en strømforsyning og nettadapter ........................ 445
Vedlikeholde kameraet ................................................................. 447
Oppbevaring............................................................................................. 447
Rengjøring................................................................................................. 447
Mikrofilteret .............................................................................................. 448
Vedlikeholde kameraet og batteriet: Forholdsregler.............. 455
Tilgjengelige innstillinger............................................................. 460
Eksponeringsprogram (eksponeringskontroll P) ..................... 462
Feilsøking ......................................................................................... 463
Batteri/visning.......................................................................................... 463
Opptak (Alle funksjoner) ...................................................................... 464
Opptak (P, S, A, M) .................................................................................... 467
Avspilling ................................................................................................... 468
Wi-Fi (trådløse nettverk) ....................................................................... 469
Diverse ........................................................................................................ 469
Feilmeldinger .................................................................................. 470
Spesifikasjoner................................................................................ 477
Godkjente minnekort .................................................................... 491
Minnekortkapasitet........................................................................ 492
Batteriets levetid ............................................................................ 494
Objektiver som kan blokkere for den innebygde blitsen
og AF-lampen ............................................................................ 496
Stikkordregister .............................................................................. 501
Garantibetingelser - Nikons europeiske servicegaranti ......... 509
xii
For sikkerhets skyld
For å unngå skader på ditt Nikon-produkt, skader på deg selv eller andre, les
følgende sikkerhetsregler i sin helhet før du bruker dette utstyret. Oppbevar disse
sikkerhetsreglene på et sted der alle som bruker produktet, kan lese dem.
Konsekvensene av å overse forholdsreglene som er oppført i denne delen, angis
med følgende symboler:
er merket med dette ikonet. For å unngå skader bør du lese alle
A Advarsler
advarslene før du bruker dette Nikon-produktet.
❚❚ ADVARSLER
A Hold solen utenfor bildefeltet
Når du fotograferer motiver i motlys, må
du passe på å holde solen godt utenfor
bildefeltet. Sollys fokusert inn i
kameraet når solen er i eller nær
bildefeltet, kan forårsake brann.
A Ikke se på solen gjennom søkeren
Det kan oppstå permanente synsskader
dersom du ser på solen eller andre
sterke lyskilder gjennom søkeren.
A Bruke søkerens diopterjustering
Når du bruker søkerens diopterjustering
med øyet mot søkeren, må du være
forsiktig slik at du ikke ved et uhell
stikker fingeren i øyet.
A Ved funksjonsfeil må du slå av utstyret
øyeblikkelig
Hvis du merker røyk eller uvanlig lukt fra
utstyret eller nettadapteren
(ekstrautstyr), kobler du fra
nettadapteren og fjerner batteriet
umiddelbart. Vær forsiktig slik at du
unngår brannskader. Fortsatt bruk kan
medføre skader. Etter at batteriet er
fjernet, må du ta med kameraet til et
Nikon-godkjent servicesenter for
kontroll.
A Må ikke brukes i nærheten av
antennelige gasser
Elektronisk utstyr må ikke brukes i
nærheten av antennelige gasser. Det
kan forårsake eksplosjon eller brann.
A Holdes utenfor barns rekkevidde
Hvis du ikke overholder denne
forholdsregelen, kan det resultere i
skade. Vær også klar over at små deler
utgjør kvelningsfare. Kontakt lege
umiddelbart hvis et barn skulle svelge
en del av dette utstyret.
xiii
A Må ikke demonteres
Berøring av kameraets indre deler kan
medføre skader. Ved funksjonsfeil bør
kameraet kun repareres av en kvalifisert
tekniker. Hvis produktet åpner seg som
følge av et fall eller annet uhell, fjerner
du batteriet og/eller nettadapteren. Ta
deretter produktet med til et autorisert
Nikon-verksted for inspeksjon.
A Ikke plasser nakkeremmen rundt halsen
på barn/spedbarn
Hvis du plasserer nakkeremmen rundt
halsen på et barn/spedbarn, kan det
føre til at barnet kveles.
A Ikke vær i kontakt med kameraet,
batteriet eller laderen i lengre perioder
når enhetene er på eller i bruk
Deler av enheten blir varme. Å la
enheten være i direkte hudkontakt i
lengre tid kan resultere i lavtemperaturs
brannskader.
A Du må ikke etterlate produktet på steder
der det vil bli utsatt for ekstremt høye
temperaturer, som i en lukket bil eller i
direkte sollys
Hvis du ikke følger denne
forholdsregelen, kan det føre til skade
eller brann.
A Ikke sikt blitsen på føreren av et
motorkjøretøy
Hvis du ikke overholder denne
forholdsregelen, kan det resultere i
ulykker.
xiv
A Vær forsiktig når du bruker blitsen
• Hvis du bruker kameraet med blitsen
nær huden eller andre objekter, kan
det oppstå brannsår.
• Bruk av blitsen nær motivets øyne kan
forårsake midlertidig synssvekkelse.
Blitsen bør brukes minst én meter
unna motivet. Vær spesielt
oppmerksom når du fotograferer
spedbarn.
A Unngå kontakt med flytende krystaller
Hvis skjermen knuses, er det viktig at du
unngår å få flytende krystaller fra
skjermen på huden eller i øynene eller
munnen. Pass også på at du ikke skjærer
deg på knust glass.
A Du må ikke bære et stativ når et objektiv
eller kamera er montert på det
Du kan snuble eller treffe andre ved et
uhell og forårsake personskade.
A Forholdsregler ved håndtering av
batterier
Batterier kan lekke eller eksplodere hvis
de håndteres feil. Overhold følgende
forholdsregler når du håndterer
batterier som brukes i dette produktet:
• Bruk kun batterier som er godkjent for
bruk i dette utstyret.
• Ikke kortslutt eller demonter batteriet.
• Sørg for at produktet er slått av før du
bytter batteriet. Hvis du bruker en
nettadapter, må du forsikre deg om at
den er frakoblet.
• Ikke prøv å sette inn batteriet opp-ned
eller baklengs.
• Ikke utsett batteriet for åpen ild eller
sterk varme.
• Batteriet må ikke senkes ned i eller
utsettes for vann.
• Sett batteripoldekslet på batteriet før
det transporteres. Batteriet må ikke
transporteres eller oppbevares
sammen med metallgjenstander, for
eksempel halskjeder eller hårnåler.
• Batterier kan ofte lekke når de er helt
utladet. For å unngå skader på
kameraet må du passe på å ta batteriet
ut av kameraet når det er utladet.
• Når batteriet ikke er i bruk, setter du på
batteripoldekslet og oppbevarer det
på et tørt og kjølig sted.
• Batteriet kan være varmt like etter
bruk eller når produktet har blitt brukt
med batterikraft over en lang periode.
Slå av kameraet og la batteriet bli
nedkjølt før du tar det ut.
• Avbryt bruken øyeblikkelig hvis du
merker at batteriet har blitt misfarget,
deformert eller har endret seg på
andre måter.
A Følg behørige forholdsregler når du
håndterer laderen
• Må holdes tørr. Hvis du ikke følger
denne forholdsregelen, kan det føre til
personskade eller funksjonsfeil på
grunn av brann eller elektrisk støt.
• Ikke kortslutt laderens poler. Hvis du
unnlater å ta hensyn til denne
forholdsregelen, kan det føre til
overoppheting og skade på laderen.
• Støv på eller i nærheten av
metalldelene på støpselet bør fjernes
med en tørr klut. Fortsatt bruk kan føre
til brann.
xv
• Ikke håndter strømkabelen eller gå
nær laderen under tordenvær. Hvis du
ikke overholder denne
forholdsregelen, kan det resultere i
elektriske støt.
• Ikke ødelegg, modifiser eller med
tvang dra i eller bøy strømkabelen.
Ikke plasser den under tunge objekter
eller utsett den for varme eller åpen
ild. Skulle isoleringen bli ødelagt og
ledningstrådene blir synlige, må
strømkabelen tas med til en Nikonautorisert reparatør for undersøkelse.
Hvis du ikke overholder denne
forholdsregelen, kan det resultere i
brann eller elektriske støt.
• Ikke håndter støpselet eller laderen
når du er våt på hendene. Hvis du ikke
følger denne forholdsregelen, kan det
resultere i brann eller elektriske støt.
• Må ikke brukes sammen med adaptere
(støpsel) for ulike kontakter,
konvertere for omforming mellom to
spenninger (volt) eller med
vekselrettere for likestrøm/
vekselstrøm. Hvis disse
forholdsreglene ikke overholdes, kan
det skade produktet eller føre til
overoppheting eller brann.
xvi
A Bruk riktige kabler
For å overholde produktbestemmelsene
når du kobler til kabler, må du bare
bruke kabler som leveres eller selges av
Nikon til dette formålet.
A CD-ROM-plater
CD-ROM-platene som programvaren og
håndbøkene ligger på, må ikke avspilles
på en CD-spiller for musikk. Hvis du
spiller av CD-ROM-plater i en musikkCD-spiller, kan du bli utsatt for
hørselsskader eller skade utstyret.
A Følg anvisningene fra fly- og
sykehuspersonell
Dette kameraet overfører radiofrekvenser
som kan forstyrre medisinsk utstyr eller
luftfartsnavigering. Deaktiver funksjonen
for trådløst nettverk og fjern alt trådløst
tilbehør fra kameraet før du går ombord
på et fly, og slå av kameraet under takeoff
og landing. I medisinske bygninger må
du følge personalets instruksjoner for
bruk av trådløse enheter.
Merknader
• Ingen del av håndbøkene som følger • Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
med dette produktet, kan
skader som skyldes bruk av dette
reproduseres, overføres, omskrives,
produktet.
lagres i et søkesystem eller oversettes • Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge
til et annet språk i noen som helst form, for at informasjonen i
uansett metode, uten at det på
brukerhåndbøkene er nøyaktig og
forhånd er innhentet skriftlig tillatelse
fullstendig, setter vi pris på om du
fra Nikon.
melder fra om eventuelle feil eller
• Nikon forbeholder seg retten til når
mangler til Nikons representant i ditt
som helst og uten forvarsel å endre
område (adresser er angitt for seg selv).
spesifikasjonene for maskinvaren og
programvaren som er beskrevet i disse
håndbøkene.
xvii
Meldinger til forbrukere i Europa
FORSIKTIG: EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERIER BYTTES MED FEIL TYPE.
KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
xviii
Dette symbolet angir at
elektrisk og elektronisk
utstyr skal kasseres separat.
Dette symbolet betyr at
batteriet skal kasseres
separat.
Det følgende gjelder bare
for kunder i europeiske
land:
• Dette produktet skal behandles som
spesialavfall og kastes ved en
miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen
med husholdningsavfall.
• Separat kassering og resirkulering
hjelper til med å konservere naturlige
ressurser og med å forhindre negative
konsekvenser for menneskelig helse
og miljøet, hvilket ukorrekt avhending
kan resultere i.
• Hvis du vil ha mer informasjon,
kontakter du forhandleren eller de
lokale myndighetene som har ansvaret
for avfallshåndtering.
Det følgende gjelder bare
for kunder i europeiske
land:
• Alle batterier skal behandles som
spesialavfall, uansett om de er merket
med dette symbolet eller ikke, og skal
kastes ved en miljøstasjon. Må ikke
kasseres sammen med
husholdningsavfall.
• Hvis du vil ha mer informasjon,
kontakter du forhandleren eller de
lokale myndighetene som har ansvaret
for avfallshåndtering.
Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon
Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med
skanner, digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straffbart.
• Gjenstander som det er forbudt ved lov å
• Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon
kopiere eller reprodusere
av visse dokumenter
Ikke kopier eller reproduser papirpenger, Myndighetene har utstedt
mynter, verdipapirer, obligasjoner
forholdsregler om kopier eller
utstedt av stat eller annen myndighet,
reproduksjoner av verdipapirer utstedt
selv om slike kopier eller reproduksjoner av private selskaper (aksjer, veksler,
merkes "Prøveeksemplar".
sjekker, gavekort osv.), transportbevis
(f.eks. månedskort o.l.) eller klippekort,
Kopiering eller reproduksjon av sedler,
unntatt når et minimum av nødvendige
mynter eller verdipapirer som
kopier skal tilveiebringes for
sirkuleres i utlandet, er forbudt.
forretningsmessig bruk av et firma. I
Med mindre tillatelse er
tillegg er det forbudt å kopiere eller
forhåndsinnhentet fra myndighetene,
reprodusere pass utstedt av politiet,
er det forbudt å kopiere eller
lisenser utstedt av offentlige organer
reprodusere ubrukte frimerker eller
eller private grupper samt identitetskort
postkort som er utstedt av
og billetter, slik som passersedler eller
myndighetene.
matkuponger.
Det er forbudt å kopiere eller
reprodusere frimerker utstedt av
myndighetene og dokumenter med
lovmessig sertifisering.
• Overhold opphavsretten
Kopiering eller reproduksjon av
opphavsrettslig beskyttet arbeid som
bøker, musikk, malerier, tresnitt, trykk,
kart, tegninger, filmer og fotografier er
regulert av nasjonale og internasjonale
lover om opphavsrett. Ikke bruk dette
produktet til å lage ulovlige kopier eller
bryte lover om opphavsrett.
xix
Kassering av datalagringsutstyr
Vær oppmerksom på at selv om du sletter bilder eller formaterer minnekort eller
annet datalagringsutstyr, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig.
Slettede filer kan noen ganger gjenopprettes fra kassert lagringsutstyr ved hjelp av
kommersiell programvare. Dette kan føre til misbruk av personlige bildedata. Det
er brukerens ansvar å sikre personvernet for denne typen data.
Før du kasserer en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person,
må du slette all data ved bruk av kommersiell programvare for sletting, eller
formatere enheten og deretter fylle den helt opp med bilder som ikke inneholder
noen form for privat informasjon (for eksempel bilder av en tom himmel). Sikre
også at du erstatter alle bilder som er valgt for manuell forhåndsinnstilling (0 162).
Før du kasserer kameraet eller overfører eierskapet til en annen person, bør du
også bruke alternativene Wi-Fi > Nettverksinnstillinger > Nullstill
nettverksinnstillinger (0 288) og Nettverk > Nettverksinnstillinger i
kameraets oppsettsmeny for å slette all personlig nettverksinformasjon. Se
dokumentasjonen som fulgte med kommunikasjonsenheten (ekstrautstyr) for mer
informasjon om Nettverk-menyen. Vær forsiktig slik at du unngår å skade deg når
du fysisk ødelegger en datalagringsenhet.
xx
AVC Patent Portfolio License
DETTE PRODUKTET ER LISENSERT UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR PERSONLIG OG
IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN KONSUMENT FOR Å (i) KODE VIDEO I SAMSVAR MED
AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER (ii) AVKODE AVC-VIDEO SOM BLE KODET AV EN
KONSUMENT SOM VAR ENGASJERT I PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLE
INNHENTET FRA EN VIDEOTILBYDER SOM HAR LISENS TIL Å YTE AVC-VIDEO. INGEN LISENS GIS ELLER
ANTYDES FOR NOEN ANNEN BRUK. DU KAN FÅ MER INFORMASJON FRA MPEG LA, L.L.C.
SE http://www.mpegla.com
xxi
Bruk bare originalt elektronisk utstyr fra Nikon
Nikons kameraer inneholder komplekse elektroniske kretser. Bare originalt
Nikon-tilbehør (inkludert batteriladere, batterier, nettadaptere og blitstilbehør)
som er sertifisert av Nikon og spesielt beregnet til bruk sammen med dette digitale
Nikon-kameraet, er konstruert for og påvist å virke innenfor Nikons driftsmessige
og sikkerhetsmessige krav for disse elektroniske kretsene.
Bruk av elektronisk ekstrautstyr som ikke er produsert av Nikon,
kan skade kameraet og gjøre garantien ugyldig. Bruk av
tredjeparts oppladbare Li-ion batterier som ikke har det
holografiske Nikon-merket vist til høyre, kan påvirke kameraets
normale funksjon eller resultere i at batteriene overopphetes, tar fyr, sprekker eller
lekker.
Hvis du vil ha mer informasjon om originalt Nikon-tilbehør, kontakter du en
autorisert Nikonforhandler.
xxii
D Bruk kun originalt Nikon tilbehør
Bare originalt Nikon tilbehør som er sertifisert av Nikon og spesielt
beregnet for bruk med dette digitalkameraet, fyller Nikons driftsmessige og
sikkerhetsmessige krav. BRUK AV TILBEHØR FRA ANDRE PRODUSENTER ENN NIKON
KAN SKADE KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG.
A Før du tar viktige bilder
Før du skal ta bilder ved viktige anledninger (for eksempel i bryllup eller på
reise), bør du ta et prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer
normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tapt fortjeneste
som kan være et resultat av produktfeil.
A Livslang læring
Som et ledd i Nikons forpliktelse om "livslang læring" ved produktstøtte og
opplæring finner du kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende
webområder:
• For brukere i USA: http://www.nikonusa.com/
• For brukere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: http://www.nikon-asia.com/
Besøk disse nettsidene med oppdatert informasjon om produkter, nyttige
tips, svar på ofte stilte spørsmål fra brukerne (FAQ) og generelle råd om
digital bildebehandling og fotografering. Du finner mer informasjon hos
den lokale Nikon-representanten. Du finner kontaktinformasjon ved å gå til
webadressen nedenfor: http://imaging.nikon.com/
xxiii
Trådløst
Dette produktet, som inneholder krypteringprogramvare utviklet i USA,
underkastes USAs eksportadministreringsreguleringer og må ikke eksporteres eller
reeksporteres til et land som USA forbyr eksport av varer til. Eksport er for
øyeblikket forbudt til følgende land: Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og Syria.
Bruk av trådløse enheter kan være forbudt i noen land eller regioner. Kontakt en
Nikon-autorisert servicerepresentant før du bruker de trådløse funksjonene i dette
produktet utenfor kjøpslandet.
xxiv
Merknader for kunder i Europa
Nikon Corporation erklærer herved at D750 er i samsvar med de
grunnleggende kravene og andre relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Konformitetserklæringen kan sjekkes på
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D750.pdf
Sikkerhet
Selv om en av fordelene med dette produktet er at det tillater andre å fritt koble
seg til den trådløse utvekslingen av data hvor som helst innenfor dets rekkevidde,
kan følgende forekomme dersom sikkerheten ikke er aktivert:
• Datatyveri: Ondsinnede tredjeparter kan snappe opp trådløse overføringer og
stjele brukeridentiteter, passord og annen personlig informasjon.
• Uautorisert tilgang: Uautoriserte brukere kan få tilgang til nettverket og endre
data eller utføre andre ondsinnede handlinger. Merk at på grunn av trådløse
nettverks utforming kan spesialiserte angrep tillate uautorisert tilgang selv når
sikkerhet er aktivert.
xxv
xxvi
Innledning
Bli kjent med kameraet
Bruk litt tid på å bli kjent med kamerakontrollene og -visningene.
Det kan være lurt å sette et bokmerke i denne delen og slå opp i den
mens du leser gjennom resten av bruksanvisningen.
Kamerahuset
7 8
9
10
11
6
12
5
4
3
2
1
1 Tilbehørssko (for blits
2
3
4
5
6
7
(ekstrautstyr)) ................................. 433
Innstillingshjul for
utløserfunksjon ...........................7, 103
Utløserfunksjonens
låsefrigjøring...............................7, 103
Festeøye for bærestropp
Frigjøring av funksjonsvelger .... 6, 34
Funksjonsvelger ............................ 6, 34
Z/Q-knapp
Lysmåling ................................... 140
Formatere minnekort.............. 375
4
13
15
14
8 Filmopptaksknapp ............................68
9 Underkommandohjul.................... 363
10 Strømbryter.................................... 5, 28
11 Utløser .........................................36, 373
12 E-knapp
Eksponeringskompensasjon
.................................................. 143
Nullstilling med to knapper
.................................................. 199
13 Fokusplanmerke (E).................... 133
14 Hovedkommandohjul ................... 363
15 Kontrollpanel........................................8
1
Kamerahuset (fortsatt)
1
2
3
4
5
6
13
12
11
10 9
7
14
15
16
17
18
8
1 Innebygd blits.................................. 180 11 D-knapp
2 M/Y-knapp
3
4
5
6
7
8
9
10
Blitsfunksjon..................... 180, 182
Blitskompensasjon................... 188
Infrarød mottaker (fremre)........... 194
Deksel for terminal for tilbehør... 443
Deksel til lydkontakter.............73, 443
HDMI/USB-kontaktdeksel
......................................... 266, 271, 277
Utløserknapp for objektivet ............33
AF-funksjonsknapp
.....................................57, 59, 121, 125
Fokusfunksjonsvelger.....57, 120, 132
Påsettingsmerke for objektivet......27
12
13
14
15
16
17
18
Alternative eksponeringer
................................ 203, 208, 212
Speil .......................................... 109, 451
Hendel for lysmålerkobling ......... 480
Terminal for tilbehør...................... 443
Hodetelefonkontakt .........................73
Kontakt for ekstern mikrofon
.....................................................73, 443
HDMI-kontakt.................................. 277
USB-kontakt
Koble til en datamaskin.......... 266
Koble til en skriver ................... 271
A Lukk kontaktdekslet
Lukk kameraets kontaktdeksel når kontaktene ikke er i bruk.
Fremmedlegemer i kontaktene kan forstyrre dataoverføringen.
2
1
2
1
3
4
13
14
12
11
5
6
10
9
8
1 Stereomikrofon ..................68, 71, 320
2 CPU-kontakter
7
9 Batterideksel .......................................26
10 Deksel til strømforsyning.............. 445
3 Objektivfatning ........................ 27, 133 11 Deksel til minnekortspor .................26
4 Kontaktdeksel for batteripakke
5
6
7
8
12 Pv-knapp ..................... 70, 92, 361, 372
MB-D16 (ekstrautstyr) .................. 441 13 AF-lampe .......................................... 332
Stativfeste
Selvutløserlampe............................ 107
Lampe for reduksjon av rød
AF-kobling
øyerefleks ............................... 181, 183
Fn-knapp ......................... 114, 356, 370
14 Kamerahusdeksel ........................ i, 442
Lås for batterideksel......................... 26
3
Kamerahuset (fortsatt)
1
2
3
4
5
21
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
11
12
1 Søkerokular ..................................10, 29 13 Høyttaler..............................................80
2 Øyemusling i gummi ..................... 107 14 Vippbar skjerm ...................................17
Vise innstillinger..........................12
Live view................................. 54, 66
Vise bilder .....................................37
Bruke AE/AF-lås-knappen
Avspilling på full skjerm ......... 241
....................... 129, 141, 361, 373
15 P-knapp
R (info)-knapp .................... 12, 64, 75
Endre opptaksinnstillinger .... 198
Multivelger ...................................19, 21
Endre innstillinger under live
J (OK)-knapp ....................19, 21, 354
view/filmopptak ............... 61, 71
Retusjere bilder ........................ 396
Fokusvelgerlås................................. 127
16 W/S-knapp
Lampe for minnekortaktivitet
Avspillingszoom ut /
.....................................................36, 225
miniatyrbilder .............. 243, 244
Infrarød mottaker (bakre)............. 194
ISO-følsomhet........................... 134
Live view-velger
Automatisk ISOLive view-fotografering .............54
følsomhetskontroll .............. 136
Film live view................................66
Nullstilling med to knapper... 199
a-knapp ......................................54, 66
3 Diopterjustering.................................29
4 A-knapp
5
6
7
8
9
10
11
12
4
17 X/T-knapp
19 G-knapp
Avspillingszoom inn ................ 255
Meny......................................20, 300
Bildekvalitet/størrelse .... 116, 118 20 K-knapp
18 L/U-knapp
Avspilling..............................37, 241
Hjelp .............................................. 21 21 O/Q-knapp
Beskytt......................................... 257
Slett........................................38, 258
Hvitbalanse ..... 146, 149, 154, 156
Formatere minnekort.............. 375
A LCD-lys
Når strømbryteren dreies mot D,
Strømbryter
aktiveres tidsbryteren for
beredskapsstilling og
kontrollpanelets
bakgrunnsbelysning (LCD-lys),
hvilket gjør det lettere å se
displayvisningen i mørket. Når
strømbryteren slippes og går
tilbake til ON-posisjon, forblir
belysningen tent i seks sekunder mens tidsbryteren for beredskapsstilling
er aktiv, eller til lukkeren utløses eller strømbryteren dreies mot D igjen.
A Høyttaleren
Ikke plasser høyttaleren i nærheten av magnetiske enheter. Hvis ikke denne
forholdsregelen overholdes, kan data lagret på de magnetiske enhetene
påvirkes.
5
Funksjonsvelgeren
Kameraet byr på funksjonene oppgitt nedenfor. For å velge en
funksjon trykker du på frigjøringen av funksjonsvelgeren og dreier
på funksjonsvelgeren.
Funksjonsvelger
Frigjøring av funksjonsvelger
Funksjonene e, f, g og h:
• e—Programautomatikk (0 89)
• f—Lukkerprioritert automatikk (0 90)
• g—Blenderprioritert automatikk (0 91)
• h—Manuell (0 93)
Autofunksjoner:
• i Auto (0 34)
• j Auto (blits av) (0 34)
Motivprogrammer (0 41)
Funksjonene j og k (0 99)
Spesialeffekter (0 46)
6
A Objektiver uten CPU
Objektiver uten CPU (0 427) kan kun brukes med eksponeringskontroll A
og M. Utløseren deaktiveres hvis du velger en annen innstilling når et
objektiv uten CPU er montert.
Innstillingshjulet for utløserfunksjon
For å velge en utløserfunksjon trykker du på utløserfunksjonens
låsefrigjøring og dreier innstillingshjulet for utløserfunksjon til
ønsket innstilling (0 103).
Utløserfunksjonens låsefrigjøring
Innstillingshjul for utløserfunksjon
1 2 3 4 5 6
1 S Enkeltbilde ................................... 103
7
5 M Qc (lyddempet kontinuerlig)
2 T Kontinuerlig lav hastighet...... 103
utløser .............................................. 103
3 U Kontinuerlig høy hastighet .... 103
6 E Selvutløser.......................... 103, 106
4 J Lyddempet lukker ...................... 103
7 V Hevet speil...................... 104, 109
7
Kontrollpanelet
1
2
3
5
6
7
8
9
10
4
1 Lukkertid.......................................90, 93
5 Indikator for blenderåpningstrinn
Eksponeringskompensasjonsverdi
....................................................92, 431
........................................................... 143 6 Blenderåpning (f-tall) ................ 91, 93
Verdi for blitskompensasjon........ 188
Blenderåpning (antall trinn)
Finjustering av hvitbalanse.......... 150
.....................................................92, 431
Fargetemperatur ................... 145, 154
Økning for alternative
Forhåndsinnstilt
eksponeringer ...................... 204, 209
hvitbalansenummer ..................... 155
Antall bilder i sekvens med
Antall bilder i sekvens med
alternative ADL-eksponeringer
alternative eksponeringer og
........................................................... 212
alternative blitseksponeringer... 203
Antall bilder per intervall.............. 225
Antall bilder i sekvens med
Største blenderåpning
alternative
(objektiver uten CPU)................... 238
hvitbalanseeksponeringer .......... 208
Indikator for PC-funksjon ............. 444
Antall intervaller for fotografering
7 Minnekortindikator
med intervallutløser ..................... 225
(Spor 1) ......................................31, 376
Brennvidde (objektiver uten CPU)
8
Minnekortindikator
........................................................... 238
(Spor 2) ......................................31, 376
2 Indikator for ISO-følsomhet ......... 134
9
Indikator
for
Indikator for automatisk valgt
eksponeringskompensasjon ...... 144
ISO-følsomhet ................................ 137
3 Lysmåling ......................................... 140 10 Indikator for blitskompensasjon
........................................................... 189
4 ISO-følsomhet.................................. 134
Autofokusfunksjon......................... 121
8
11
12
16
17
13
14
15
18
19
11 Wi-Fi-indikator................................. 288 15 Batteriindikator ..................................30
12 Indikator for blitssynkronisering
16 Multieksponeringsindikator ........ 217
............................................................ 345 17 Fargetemperaturindikator ........... 152
13 Indikator for eksponering/
18 Antall gjenværende eksponeringer
alternative eksponeringer
..............................................................31
Eksponering................................. 94
Antall bilder som gjenstår før
Eksponeringskompensasjon
minnebufferen er full .......... 105, 492
................................................... 143
Indikator for AF-søkefeltfunksjon
Eksponering/alternative
........................................................... 126
blitseksponeringer ............... 203
Opptaksindikator for manuell
Alternativ hvitbalanse............. 208
forhåndsinnstilt hvitbalanse....... 157
Alternativ eksponering med
Indikator for tidsforkortet
ADL........................................... 212
fotografering .................................. 233
14 Indikator for alternative
Nummer for objektivtype............. 238
eksponeringer/alternative
Indikator for bildeoppsamling .... 444
Indikator for HDMI-CEC-tilkobling
blitseksponeringer ........................ 203
Indikator for alternativ
........................................................... 280
hvitbalanse...................................... 208 19 "k" (vises når det er igjen minne til
Indikator for alternativ
mer enn 1000 eksponeringer).......31
eksponering med ADL.................. 212
Merk: Displayet vises med alle indikatorene tent for illustrative formål.
A Visning når kameraet er slått av
Hvis kameraet er slått av med et batteri og
minnekort innsatt, vil minnekortikonet og
antall gjenværende eksponeringer vises (noen
minnekort vil i sjeldne tilfeller bare vise denne
informasjonen når kameraet er på).
Kontrollpanel
9
Søkeren
6
7
8 9
1
2
10
3
4
5
11
12 13 14 15 16
24 25
17
26
18 19 20 21
27
1 Indikator for spesialeffekter ............46
28 29 30 31
22 23
32
6 Rutenett for komposisjon
(vises når På er valgt for
egendefinert innstilling d7,
%-funksjon eller når Monokrom
Rutenett i søkeren).................. 341
Picture Control eller en Picture
7 Fokuspunkter...........36, 127, 329, 330
Control basert på Monokrom er
AF-søkefeltfunksjon....................... 126
valgt)...........................................47, 165
3 AF-søkefeltklammer..........29, 35, 247 8 + NEF (RAW) indikator................... 357
4 Advarsel om lavt batteri...................30 9 1,2× DX-beskjæring ....................... 111
5 "Finner ikke minnekort"-indikator
10 Hellingsindikator
..............................................................33
(portrettretning)............................ 359
11 Hellingsindikator
(landskapsretning)........................ 359
2 Monokrom-indikator (vises i
10
12 Fokusindikator................. 36, 129, 133 25 Indikator for blitssynkronisering
13 Lysmåling................................. 139, 140
........................................................... 345
14 Eksponeringslås (AE)...................... 141 26 Indikator for blenderåpningstrinn
15 Indikator for fleksiprogram ............ 89
16 Lukkertid .......................................90, 93
.....................................................92, 431
27 Eksponeringsindikator .....................94
Visning av
Autofokusfunksjon ................ 120, 121
eksponeringskompensasjon ..... 143
17 Blenderåpning (f-tall) ................91, 93
28 Indikator for blitskompensasjon
Blenderåpning (antall trinn)
........................................................... 188
..................................................... 92, 431
29 Indikator for
18 HDR-indikator .................................. 178
eksponeringskompensasjon ...... 144
19 ADL-indikator................................... 176
30 Indikator for automatisk valgt
20 Indikator for alternative
ISO-følsomhet ................................ 137
eksponeringer/alternative
31 ISO-følsomhet.................................. 134
blitseksponeringer ........................ 203
AF-søkefeltfunksjon .............. 123, 125
Indikator for alternativ
hvitbalanse...................................... 208 32 Antall gjenværende eksponeringer
..............................................................31
Indikator for alternativ eksponering
Antall bilder som gjenstår før
med ADL .......................................... 212
minnebufferen er full .......... 105, 492
21 Indikator for ISO-følsomhet.......... 134
Opptaksindikator for manuell
22 "k" (vises når det er igjen minne til
forhåndsinnstilt hvitbalanse....... 157
mer enn 1000 eksponeringer)...... 31
Eksponeringskompensasjonsverdi
23 Klarsignal for blitsen ............... 40, 339
........................................................... 143
Verdi for blitskompensasjon........ 188
24 Indikator for FV-lås ......................... 191
Merk: Displayet vises med alle indikatorene tent for illustrative formål.
D Ikke noe batteri
Visningen i søkeren dempes når batteriet er helt utladet, eller det ikke er
satt inn et batteri. Dette er normalt, og tyder ikke på funksjonsfeil.
Visningen i søkeren vil fungere som normalt igjen når et fullt oppladet
batteri settes inn.
D Kontrollpanelet og informasjon i søkeren
Kontrollpanelets og søkervisningens lysstyrke varierer med temperaturen,
og visningenes svartider kan synke ved lave temperaturer. Dette er
normalt, og tyder ikke på funksjonsfeil.
11
Informasjonsvisningen
Trykk på R-knappen for å vise lukkertid,
blenderåpning, antall gjenværende
eksponeringer, AF-søkefeltfunksjon og
annen opptaksinformasjon på skjermen.
R-knapp
12 3
4
5
6
25
24
23
22
21
20
7
8
9
10
11
12
19
18 17
1 Opptaksfunksjon....... 6, 34, 41, 46, 88
2 Indikator for fleksiprogram .............89
3 Indikator for blitssynkronisering
........................................................... 345
4 Lukkertid.......................................90, 93
Antall bilder i sekvens med
alternative eksponeringer og
alternative blitseksponeringer... 203
Antall bilder i sekvens med
alternative
hvitbalanseeksponeringer .......... 208
Brennvidde (objektiver uten
CPU) .................................................. 235
12
16
15 14 13
5 Indikator for blenderåpningstrinn
.....................................................92, 431
6 Blenderåpning (f-tall) ................ 91, 93
Blenderåpning (antall trinn)
.....................................................92, 431
Økning for alternative
eksponeringer ...................... 204, 209
Antall bilder i sekvens med
alternative ADL-eksponeringer
........................................................... 212
Største blenderåpning (objektiver
uten CPU) ........................................ 238
7 Eksponeringsindikator..................... 94 15 "Klokke ikke stilt"-indikator....15, 381
8
9
10
11
12
13
14
Visning av
eksponeringskompensasjon ...... 143
Fremdriftsindikator for alternative
innstillinger
Alternative eksponeringer og
alternative blitseksponeringer
................................................... 203
Alternativ hvitbalanse............. 208
Picture Control-indikator .............. 166
Hvitbalanse....................................... 146
Indikator for finjustering av
hvitbalansen ................................... 150
HDR-indikator .................................. 178
HDR-styrke........................................ 178
Multieksponeringsindikator......... 219
Indikator for pipesignal................. 338
"k" (vises når det er igjen minne til
mer enn 1000 eksponeringer)...... 31
Indikator for bildekommentar..... 384
Informasjon om opphavsrett....... 385
16 Bildekvalitet ..................................... 116
Funksjon for kortet i spor 2 .......... 119
17 Bildestørrelse ................................... 118
18 Autofokusfunksjon......................... 121
19 Tildeling av Pv-knappen................ 361
20 Indikator for aktiv D-Lighting ...... 176
21 Utløserfunksjon...........................7, 103
Serieopptakshastighet .................. 338
22 Bildefeltindikator............................ 112
23 Lysmåling ......................................... 139
24 Indikator for alternative
eksponeringer og alternative
blitseksponeringer........................ 203
Indikator for alternativ
hvitbalanse ..................................... 208
Indikator for alternativ eksponering
med ADL.......................................... 212
25 Mengde for alternativ eksponering
med ADL.......................................... 213
A Slå av skjermen
Trykk på R-knappen igjen, eller trykk utløseren halvveis ned for å fjerne
opptaksinformasjonen fra skjermen. Skjermen slås av automatisk dersom
ingen handling utføres i løpet av cirka 10 sekunder.
13
Informasjonsvisningen (fortsatt)
26 27 28 29 30 31 32
33
34
43
42
41
35
40
36
39
38
37
26 Indikator for Wi-Fi-tilkobling ....... 288 36 Antall gjenværende eksponeringer
Indikator for Eye-Fi-tilkobling...... 392
27 Indikator for satellittsignal ........... 240
28 Indikator for støyreduksjon ved
lang eksponering........................... 317 37
29 Indikator for vignetteringskontroll
38
.............................................................31
Indikator for tidsforkortet
fotografering .................................. 233
Tildeling av Fn-knappen ............... 356
Tildeling av AE-L/AF-L-knappen.... 361
Indikator for AF-søkefeltfunksjon
........................................................... 126
Blitsfunksjon ........................... 180, 182
Indikator for FV-lås......................... 191
Indikator for blitskompensasjon
........................................................... 188
Verdi for blitskompensasjon........ 188
Indikator for
eksponeringskompensasjon ...... 144
Eksponeringskompensasjonsverdi
........................................................... 143
.......................................................... 315 39
30 Automatisk fortegningskontroll
........................................................... 316 40
31 Innstilling for
41
eksponeringsforsinkelse.............. 339 42
32 Indikator for intervallutløser........ 222
Indikator for tidsforkortelse ......... 229
Fjernkontrollmodus (ML-L3)........ 193 43
33 Visning av batteritype i
MB-D16 ............................................ 344
Batteriindikator, MB-D16 .............. 343
34 Indikator for kamerabatteri.............30
35 Indikator for ISO-følsomhet ......... 134
ISO-følsomhet.................................. 134
Indikator for automatisk valgt
ISO-følsomhet ................................ 137
Merk: Displayet vises med alle indikatorene tent for illustrative formål.
14
A Se også
For informasjon om å velge hvor lenge skjermen forblir på, se egendefinert
innstilling c4 (Forsinkelse for skjerm av, 0 337). For informasjon om å
endre fargene på informasjonsvisningens bokstaver, se egendefinert
innstilling d9 (Informasjonsdisplay, 0 341).
A Y ("Klokke ikke stilt")-ikon
Kameraklokken får strøm av en uavhengig, oppladbar strømkilde, som
lades opp etter behov når hovedbatteriet er installert, eller kameraet får
strøm av en strømforsyning og nettadapter (ekstrautstyr) (0 441). To
dagers lading vil gi klokken strøm i cirka tre måneder. Hvis kameraet viser
en advarsel om at klokken har blitt nullstilt og et Y-ikon blinker i
informasjonsvisningen, har klokken blitt nullstilt og datoen og
klokkeslettet som lagres med nye fotografier, vil ikke være korrekt. Bruk
alternativet Tidssone og dato > Dato og klokkeslett i oppsettsmenyen
for å stille inn klokken på korrekt tid og dato (0 28, 381).
Kameraklokken er ikke like nøyaktig som de fleste armbåndsur og klokker.
Sjekk klokken jevnlig mot andre mer nøyaktige klokker, og still den hvis det
er nødvendig.
15
P-knappen
Bruk P-knappen for hurtig tilgang til hyppig
brukte innstillinger under avspilling
(0 245) og med søker- (0 198) og live
view-fotografering (0 61) og film live view
(0 71).
P-knapp
16
Fotografering med
søkeren
Avspilling
Live view-fotografering
Film live view
Bruke den vippbare skjermen
Skjermen kan vinkles og dreies som vist nedenfor.
Ca. 75°
Ca. 90°
Normal bruk: Skjermen brukes
vanligvis i oppbevaringsposisjon.
Lavvinkel-bilder: Ta bilder med
kameraet holdt lavt.
Høyvinkel-bilder: Ta bilder med
kameraet holdt høyt.
17
D Bruke skjermen
Drei skjermen forsiktig innenfor grensene på side 17. Ikke bruk for stor kraft.
Dersom disse forholdsreglene ikke overholdes, kan det føre til skade på
kameraet eller skjermen. Hvis kameraet er montert på et stativ, bør du
passe på at skjermen ikke kommer i kontakt med stativet.
Ikke løft eller bær kameraet ved å kun holde i skjermen. Kameraet kan
skades hvis du ikke følger denne forholdsregelen. Hvis skjermen ikke
brukes til å ta fotografier, må du sette den tilbake i oppbevaringsposisjon.
Ikke ta på området på baksiden av skjermen
eller la væske komme i kontakt med den indre
overflaten. Dersom disse forholdsreglene ikke
overholdes, kan det føre til funksjonsfeil på
produktet.
Vær spesielt oppmerksom
på at du ikke tar på dette
området.
18
Multivelgeren
I denne bruksanvisningen vises handlinger som bruker
multivelgeren med ikonene 1, 3, 4 og 2.
1: Trykk multivelgeren opp
J-knapp
4: Trykk multivelgeren
til venstre
2: Trykk multivelgeren
til høyre
3: Trykk multivelgeren ned
19
Kameramenyer
Du finner de fleste alternativene for opptak,
avspilling og oppsett i kameramenyene.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
G-knapp
Faner
Velg mellom følgende menyer:
• D: Avspilling (0 300)
• B: Oppsett (0 374)
• C: Fotoopptak (0 310)
• N: Retusjering (0 393)
• 1: Filmopptak (0 318)
• O/m: MIN MENY eller SISTE
• A: Egendefinerte innstillinger (0 323) INNSTILLINGER (standarder til MIN
MENY; 0 421)
Glideren viser plassering i valgt meny.
Gjeldende innstillinger angis med
ikoner.
Menyalternativer
Alternativer i gjeldende meny.
Hjelp-ikon (0 21)
20
Bruke kameramenyene
❚❚ Menykontroller
Bruk multivelgeren og J-knappen til å navigere gjennom
kameramenyene.
Flytt markøren opp
J-knapp: velg det
markerte elementet
Avbryt og gå tilbake til forrige
meny
Velg det markerte elementet
eller vis undermenyen
Flytt markøren ned
A d (Hjelp)-ikon
Hvis et d-ikon vises i skjermens nedre venstre hjørne, kan hjelp vises ved å
trykke på L (U)-knappen.
En beskrivelse av alternativet eller menyen som er valgt, vises så lenge
knappen holdes nede. Trykk på 1 eller 3 for å rulle gjennom visningen.
L (U)-knapp
21
❚❚ Navigere i menyene
Følg trinnene nedenfor for å navigere i menyene.
1 Vis menyene.
Trykk på G-knappen for å vise
menyene.
G-knapp
2 Marker ikonet for gjeldende
meny.
Trykk på 4 for å markere
ikonet for gjeldende meny.
3 Velg en meny.
Trykk på 1 eller 3 for å velge ønsket meny.
4 Plasser markøren i den
valgte menyen.
Trykk på 2 for å plassere
markøren i den valgte
menyen.
22
5 Marker et menyelement.
Trykk på 1 eller 3 for å
markere et menyelement.
6 Vis alternativene.
Trykk på 2 for å vise
alternativene for det valgte
menyelementet.
7 Marker et alternativ.
Trykk på 1 eller 3 for å
markere et alternativ.
8 Velg det markerte elementet.
Trykk på J for å velge det markerte elementet. Hvis
du vil avslutte uten å velge, trykker du på Gknappen.
Legg merke til følgende:
• Menyelementer som vises i grått, er ikke tilgjengelige for
øyeblikket.
• Å trykke på 2 gir vanligvis samme resultat som å trykke på J,
men i noen tilfeller kan du kun velge ved å trykke på J.
• For å gå ut av menyene og gå tilbake til opptaksfunksjonen,
trykker du utløseren halvveis ned.
23
De første trinnene
Følg de syv trinnene nedenfor for å gjøre kameraet klart for bruk.
1 Fest bærestroppen.
Fest bærestroppen som vist. Gjenta for det andre festeøyet.
24
2 Lad opp batteriet.
Sett inn batteriet og plugg i laderen (laderen leveres enten med
en støpseladapter eller en strømkabel, avhengig av land eller
region). Et tomt batteri lades helt opp på cirka to timer og 35
minutter.
• Støpseladapter: Sett støpseladapteren i nettadapterens inngang
(q). Skyv støpseladapterlåsen som vist (w) og drei adapteren
90° for å feste den på plass (e). Sett inn batteriet og plugg i
laderen.
Støpseladapterlås
90°
• Strømkabel: Etter at du har koblet strømkabelen sammen med
pluggen i retningen som vises, setter du inn batteriet og kobler
kabelen inn.
CHARGE (lade)-lampen blinker mens batteriet lades opp.
Batteriet lades
Lading ferdig
25
3 Sett inn batteriet og minnekortet.
Før du setter inn eller fjerner batteriet eller minnekort, må du
bekrefte at strømbryteren er i posisjon OFF (av). Sett inn batteriet i
den retningen som vises, og bruk batteriet for å holde den
oransje batterilåsen trykket til én side. Låsen låser batteriet på
plass når det er satt helt inn.
Batterilås
Hvis du bruker kun ett minnekort, sett det inn i spor 1 (0 31).
Skyv minnekortet inn til det klikker på plass.
A Batteriet og laderen
Les og følg advarslene og forholdsreglene på sidene xiii–xvi og 457–459 i denne
bruksanvisningen.
26
4 Sett på et objektiv.
Pass på at det ikke kommer støv inn i kameraet når du tar av
objektivet eller kamerahusdekslet. Objektivet som oftest brukes i
denne bruksanvisningen for illustrasjonsformål, er et AF-S
NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR-objektiv.
Fjern
kamerahusdekslet
M
M/A
Ta av bakre objektivdeksel
OFF
ON
Påsettingsmerke (kamera)
Pass sammen
påsettingsmerkene
Påsettingsmerke (objektiv)
M
M/A
OFF
ON
Drei objektivet som vist til det klikker på plass
Pass på at du fjerner objektivdekslet før du tar bilder.
27
5 Slå på kameraet.
Strømbryter
Kontrollpanelet tennes. Hvis
dette er første gang
kameraet slås på, vil en
dialogboks for valg av språk
vises.
Kontrollpanel
A Rengjøring av bildebrikken
Kameraet vibrerer mikrofilteret som dekker bildebrikken for å fjerne
støv når kameraet slås på eller av (0 448).
6 Velg et språk og still
Flytt markøren opp
kameraklokken.
J-knapp: velg det
Bruk multivelgeren og Jmarkerte elementet
knappen til å velge et språk
Velg det markerte
og til å stille kameraklokken.
elementet eller vis
Når du stiller inn
undermenyen
kameraklokken, vil du bli
bedt om å velge et
Flytt markøren ned
alternativ for tidssone,
datoformat og sommertid
før du stiller inn tiden og datoen; merk at kameraet bruker en
24-timers klokke. Innstillinger for språk og dato/tid kan endres
når som helst ved bruk av alternativene Språk (Language)
(0 381) og Tidssone og dato (0 381) i oppsettsmenyen.
28
7 Fokuser søkeren.
Drei diopterjusteringen til
AF-søkefeltklammerne er i
skarpt fokus. Når du
håndterer kontrollen og
har øyet inntil søkeren, må
du passe på at du ikke får
fingeren eller en negl i
øyet.
AFsøkefeltklammer
Søkeren er ikke i fokus
Søkeren er i fokus
Kameraet er nå klart for bruk. Gå videre til side 34 for
informasjon om hvordan man tar fotografier.
29
❚❚ Batterinivå
Batterinivået vises på kontrollpanelet og i søkeren.
Kontrollpanel
30
Kontrollpanel
Søker
L
K
J
I
—
H
d
Søker
Beskrivelse
Batteriet er helt oppladet.
—
—
Batteriet er delvis utladet.
—
H
d
(blinker)
(blinker)
Lavt batterinivå. Lad opp batteriet eller bruk
et klart reservebatteri.
Utløseren er deaktivert. Lad opp eller bytt
batteri.
❚❚ Antall gjenværende eksponeringer
Kameraet har to minnekortspor: spor 1 og
spor 2. Spor 1 er for hovedkortet; kortet i
spor 2 kan brukes til sikkerhetskopiering
eller en sekundær rolle. Hvis
standardinnstillingen til Overfylt er valgt
for Funksjon for kortet i spor 2 (0 119)
når to minnekort er satt inn, vil kortet i spor
2 kun brukes når kortet i spor 1 er fullt.
Spor 1
Spor 2
Kontrollpanelet viser sporet eller sporene
som for øyeblikket holder et minnekort
(eksemplet til høyre viser ikonene som
vises når et kort er satt inn i hvert spor).
Hvis minnekortet er fullt eller låst, eller det
har oppstått en feil, vil ikonet for det
berørte minnekortet blinke (0 473).
Kontrollpanelet og søkeren viser antall
fotografier som kan tas ved gjeldende
innstillinger (verdier over 1000 rundes av
nedover til nærmeste hundre; f.eks. vises
verdier mellom 1800 og 1899 som 1,8 k).
Hvis det er satt inn to kort, viser displayene
tilgjengelig plass på kortet i spor 1.
Kontrollpanel
Antall gjenværende
eksponeringer
Kontrollpanel
Søker
31
❚❚ Fjerne batteriet og minnekort
Ta ut batteriet
Slå kameraet av og åpne batteridekslet.
Skyv batterilåsen i retningen som vises med
pilen for å frigjøre batteriet, og ta så ut
batteriet for hånd.
Etter å ha forsikret deg om at lampen for
minnekortaktivitet ikke lyser, kan du slå av
kameraet, åpne dekslet til minnekortspor
og trykke på kortet for å støte det ut (q).
Deretter kan du ta ut kortet for hånd (w).
16GB
Fjerne minnekort
D Minnekort
• Minnekort kan være varme etter bruk. Vær forsiktig når du tar ut
minnekort fra kameraet.
• Slå av strømmen før du setter inn eller tar ut minnekort. Ikke fjern
minnekort fra kameraet, slå av kameraet eller ta ut eller koble fra
strømkilden under formatering eller mens data lagres, slettes eller
kopieres til en datamaskin. Følges ikke denne forholdsregelen, kan data
gå tapt, eller kameraet eller minnekortet kan bli skadet.
• Ikke berør kortterminalene med fingrene eller metallgjenstander.
• Ikke bøy eller mist kortet i bakken, og pass på at det ikke utsettes for
kraftige slag eller støt.
• Bruk ikke kraft på kortrammen. Hvis du ikke følger denne
forholdsregelen, kan kortet bli skadet.
• Må ikke utsettes for vann, varme, høy fuktighet eller direkte sollys.
• Ikke formater minnekort i en datamaskin.
32
A Ikke noe minnekort
Kontrollpanelet og søkeren viser S hvis
det ikke er satt inn noe minnekort. Hvis
kameraet er slått av med et oppladet batteri
og det ikke er satt inn noe minnekort, vises
S på kontrollpanelet.
B
16G
A Bryteren for skrivebeskyttelse
SD-minnekort er utstyrt med en
bryter for skrivebeskyttelse for å
hindre at data går tapt ved et uhell.
Når denne bryteren er i posisjon
Bryter for skrivebeskyttelse
"lock" (låst), kan ikke minnekortet
formateres, og fotografier kan ikke
slettes eller lagres (en advarsel vises på skjermen hvis du forsøker å utløse
lukkeren). Skyv bryteren til posisjonen "write" (skriv) for å låse opp
minnekortet.
❚❚ Ta av objektivet
Pass på at kameraet er slått av når du tar
av eller bytter objektiv. For å ta av
objektivet trykker du på og holder nede
utløserknappen for objektivet (q) mens
du vrir objektivet med urviseren (w). Sett
på objektivdekslene og
kamerahusdekslet når du har fjernet
objektivet.
M
M/A
OFF
ON
D CPU-objektiver med blenderringer
Hvis du bruker et CPU-objektiv med en blenderring (0 429), låser du
blenderen på minste åpning (høyeste f-tall).
33
Grunnleggende fotografering og
avspilling
"Pek og skyt"-fotografering (Innstillingene
i og j)
Dette avsnittet beskriver hvordan du tar
fotografier i innstillingene i og j. i og j er
automatiske "pek og skyt"-funksjoner der
majoriteten av innstillingene styres av kameraet i
forhold til opptaksforholdene.
Før du går videre, må du slå på kameraet og velge ønsket innstilling
ved å trykke på frigjøringen av funksjonsvelgeren og dreie
funksjonsvelgeren til i eller j (den eneste forskjellen mellom de to
er at blitsen ikke avfyres med j-innstillingen).
Funksjonsvelger
Frigjøring av funksjonsvelger
34
1 Gjør klart kameraet.
Når du komponerer fotografier i
søkeren, holder du håndtaket i høyre
hånd og lar kamerahuset eller objektivet
hvile i venstre hånd.
Hold kameraet som vist til høyre når du
komponerer fotografier i høydeformat
(stående).
2 Komponer fotografiet.
Komponer et fotografi i søkeren med
hovedmotivet innenfor AFsøkefeltklammerne.
AF-søkefeltklammer
A Bruk av zoomobjektiv
Bruk zoomringen til å zoome inn på
motivet slik at det fyller et større
område av bildet, eller zoom ut for å
få med mer av motivområdet i det
endelige bildet (velg lengre
brennvidder for å zoome inn, kortere
brennvidder for å zoome ut).
Zoome inn
Zoomring
M
M/A
OFF
ON
Zoome ut
35
3 Trykk utløseren halvveis
ned.
Trykk utløseren halvveis
ned for å fokusere (hvis
belysningen av motivet er
utilstrekkelig, kan blitsen
sprette opp og AF-lampen
kan tennes). Når
fokusoperasjonen er ferdig,
vises det aktive
fokuspunktet og
fokusindikatoren (I) i søkeren.
Fokusindikator
I
F
H
F H
(blinker)
Fokuspunkt
Fokusindikator
Beskrivelse
Motivet er i fokus.
Fokuspunktet er mellom kameraet og motivet.
Fokuspunktet er bak motivet.
Kameraet kan ikke fokusere ved bruk av autofokus. Se side
131.
4 Ta bildet.
Trykk utløseren mykt ned
resten av veien for å løse ut
lukkeren og ta fotografiet.
Lampen for
minnekortaktivitet lyser og
fotografiet vises på skjermen
i noen få sekunder. Ikke ta ut
minnekortet eller fjern eller
koble fra strømkilden før
lampen har slukket, og
opptaket er fullført.
36
Lampe for
minnekortaktivitet
Grunnleggende avspilling
1 Trykk på K-knappen.
Et bilde vises på skjermen. Minnekortet
som inneholder bildet som vises for
øyeblikket, indikeres med et ikon.
K-knapp
2 Vis flere bilder.
Trykk på 4 eller 2 for å vise
flere bilder.
For å avslutte avspillingen og gå tilbake til opptak, trykker du
utløseren halvveis ned.
A Bildevisning
Når På er valgt for Bildevisning i avspillingsmenyen (0 307), vises
fotografiene automatisk på skjermen i noen få sekunder etter opptak.
37
Slette uønskede fotografier
Trykk på O (Q)-knappen for å slette fotografiet som for øyeblikket
vises på skjermen. Merk deg at når fotografier er slettet, kan de ikke
gjenopprettes.
1 Vis bildet.
Vis bildet du ønsker å slette som
beskrevet på forrige side. Plasseringen
av det gjeldende bildet vises med et
ikon i nederste venstre hjørne på
skjermen.
2 Slett bildet.
Trykk på O (Q)-knappen. En
bekreftelsesdialogboks vises. Trykk på
O (Q) igjen for å slette det valgte bildet
og gå tilbake til avspilling. Hvis du vil
avslutte uten å slette bildet, trykker du
på K.
A Se også
Se side 245 for informasjon om valg av minnekortspor.
38
O (Q)-knapp
A Slett
For å slette valgte bilder (0 260), alle bilder tatt på en valgt dato (0 261)
eller alle bilder på et valgt sted på et valgt minnekort (0 260), bruker du
alternativet Slett i avspillingsmenyen.
A Tidsbryteren for beredskapsstilling (søkerfotografering)
For å redusere batteritappingen slukker indikeringsvisningen i
søkeren og displayene for lukkertid og blenderåpning på
kontrollpanelet hvis det ikke utføres noen handling i omtrent
seks sekunder. Trykk utløseren halvveis ned for å reaktivere
visningen. Tiden før tidsbryteren for beredskapsstilling
utløper, kan velges med egendefinert innstilling c2 (Tidsbryter for
ber.stilling, 0 336).
Lysmålere av
Lysmålere på
39
A Den innebygde blitsen
Dersom det er nødvendig med ekstra lys for å få
riktig eksponering med innstillingen i,
spretter den innebygde blitsen opp automatisk
når utløseren trykkes halvveis ned. Hvis blitsen
er hevet, kan du bare ta fotografier når
klarsignalet for blitsen (M) vises. Blitsen lades
hvis klarsignalet for blitsen ikke vises; løft
fingeren kort fra utløseren og prøv igjen.
For å spare strøm når blitsen ikke er i bruk, kan
du trykke den forsiktig ned til den går i lås med
et klikk.
40
Tilpasse innstillingene etter motiv eller
situasjon (Motivprogrammer)
Kameraet byr på et utvalg av motivprogrammer. Ved valg av et
motivprogram optimeres automatisk innstillingene til å passe det
valgte motivet. Slik blir kreativ fotografering enkelt: bare velg et
motivprogram, komponer og ta bildet som beskrevet på sidene
34–36.
Følgende motiver kan velges ved å dreie funksjonsvelgeren til h
og dreie hovedkommandohjulet til ønsket motiv vises på skjermen.
For å velge gjeldende valgt motiv, trykker du på R.
Funksjonsvelger
k
l
p
m
n
o
r
s
Portrett
Landskap
Barn
Sport
Nærbilde
Nattportrett
Nattlandskap
Fest/innendørs
Hovedkommandohjul
t
u
v
w
x
y
z
0
Skjerm
Strand/snø
Solnedgang
Skumring/soloppgang
Kjæledyrportrett
Stearinlys
Blomstring
Høstfarger
Mat
41
k Portrett
Brukes for portretter med myke,
naturtro hudtoner. Hvis motivet er
langt fra bakgrunnen eller hvis du
bruker et teleobjektiv, blir
bakgrunnsdetaljene mykere slik at
bildet gir inntrykk av dybde.
l Landskap
For landskapsbilder med friske farger i
dagslys.
A Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås
av.
p Barn
Bruk til øyeblikksbilder av barn. Klær
og bakgrunnsdetaljer får friske og
kraftige farger, mens hudtoner gjengis
mykt og naturlig.
m Sport
Korte lukkertider fryser bevegelse for
dynamiske sportsbilder hvor
hovedmotivet skiller seg tydelig ut.
A Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås
av.
42
n Nærbilde
For nærbilder av blomster, insekter
eller andre små motiver
(makroobjektiver kan brukes for å
fokusere på svært korte avstander).
o Nattportrett
Brukes for å oppnå en naturlig balanse
mellom hovedmotivet og bakgrunnen
i portretter tatt i svakt lys.
r Nattlandskap
Reduser støy og unaturlige farger i
landskapsbilder tatt om natten,
inkludert bymotiver med
gatelyktbelysning og neonskilt.
A Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås
av.
s Fest/innendørs
Fanger effekten i innendørs belysning.
Brukes til fester og andre innendørs
motiver.
43
t Strand/snø
Fremhever lysstyrken hos sterkt
solskinn og lyset som glitrer i vann, snø
eller sand.
A Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås
av.
u Solnedgang
Bevarer de dype fargene i
solnedganger og soloppganger.
A Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås
av.
v Skumring/soloppgang
Bevarer fargene i det svake lyset før
soloppgang og etter solnedgang.
A Merk
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås
av.
w Kjæledyrportrett
Brukes til portretter av aktive kjæledyr.
A Merk
AF-lampen slås av.
44
x Stearinlys
For fotografier med stearinlys.
A Merk
Den innebygde blitsen slås av.
y Blomstring
For blomsterenger, hager i blomstring
og andre landskap med mange
blomster.
A Merk
Den innebygde blitsen slås av.
z Høstfarger
Fanger høstløvets klare rød- og
gulfarger.
A Merk
Den innebygde blitsen slås av.
0 Mat
Brukes til matbilder med friske farger.
A Merk
For fotografering med blits, trykker du på
knappen M (Y) for å heve blitsen (0 182).
A Forhindre uskarphet
Bruk et stativ til å forhindre uskarphet som forårsakes av kamerabevegelse
ved lange lukkertider.
45
Spesialeffekter
Spesialeffekter kan brukes når du tar fotografier og filmer.
Følgende effekter kan velges ved å dreie funksjonsvelgeren til q
og å dreie hovedkommandohjulet til ønsket motiv vises på
skjermen. For å velge gjeldende valgt effekt, trykker du på R.
Funksjonsvelger
%
g
i
u
46
Nattsyn
Fargeskisse
Miniatyreffekt
Bare valgt farge
Hovedkommandohjul
1
2
3
Skjerm
Silhuett
Lyse toner
Dempede toner
% Nattsyn
Bruk under mørke forhold for å ta
monokrome bilder ved høye ISOfølsomheter.
A Merk
Bilder kan påvirkes av støy i form av lyse
piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller
linjer. Manuell fokusering kan brukes hvis
kameraet er ute av stand til å fokusere. Den
innebygde blitsen slås av.
g Fargeskisse
Kameraet oppdager og farger
konturene for en fargeskisse-effekt.
Effekten kan justeres i live view (0 50).
A Merk
Filmer som er tatt opp med denne
funksjonen, spilles av som en
lysbildefremvisning av en serie med
stillbilder.
47
i Miniatyreffekt
Lag fotografier som ser ut til å være
bilder av dioramaer. Fungerer best når
du tar bilder fra et høyt utsiktpunkt.
Filmer med miniatyreffekt spilles av i
høy hastighet og komprimerer opptak
på rundt 45 minutter tatt med
1920 × 1080/30p til en film som spilles
av på rundt tre minutter. Effekten kan
justeres i live view (0 51).
A Merk
Det tas ikke opp lyd sammen med filmer.
Den innebygde blitsen og AF-lampen slås
av.
u Bare valgt farge
Alle andre farger enn de valgte fargene
tas opp i svart og hvitt. Effekten kan
justeres i live view (0 52).
A Merk
Den innebygde blitsen slås av.
1 Silhuett
Silhuettmotiver mot lyse bakgrunner.
A Merk
Den innebygde blitsen slås av.
48
2 Lyse toner
Brukes til lyse motiver for å skape
bilder som ser ut til å være fylt med lys.
A Merk
Den innebygde blitsen slås av.
3 Dempede toner
Brukes til mørke motiver for å skape
bilder med dempede toner og
betoning av høylysområder.
A Merk
Den innebygde blitsen slås av.
A Forhindre uskarphet
Bruk et stativ til å forhindre uskarphet som forårsakes av kamerabevegelse
ved lange lukkertider.
A NEF (RAW)
NEF (RAW)-opptak er ikke tilgjengelig med funksjonene %, g, i og u.
Bilder som tas når et NEF (RAW)- eller NEF (RAW)+JPEG-alternativ er valgt i
disse funksjonene, vil lagres som JPEG-bilder. JPEG-bilder som er laget
med innstillingen NEF (RAW)+JPEG, lagres med den valgte JPEGkvaliteten, mens bilder som tas med innstillingen NEF (RAW), lagres som
bilder med fin kvalitet.
A Funksjonene g og i
Autofokus er ikke tilgjengelig under filmopptak. Oppfriskningsraten for
live view vil synke, i tillegg til bildefrekvensen for serieopptak; bruk av
autofokus under live view-fotografering vil forstyrre forhåndsvisningen.
49
Tilgjengelige alternativer i live view
Innstillinger for den valgte effekten justeres i live view-visningen,
men gjelder under live view og søkerfotografering og filmopptak.
❚❚ g Fargeskisse
1 Velg live view.
Trykk på a-knappen. Visningen
gjennom objektivet vises på skjermen.
a-knapp
2 Juster alternativer.
Trykk på J for å vise alternativene som
vises til høyre. Trykk på 1 eller 3 for å
markere Mettede farger eller
Konturer, og trykk på 4 eller 2 for å
endre. Mettede farger kan forsterkes for
å gjøre fargene mer mettet, eller
reduseres for en utvasket, monokrom virkning, mens konturene
kan gjøres tykkere eller tynnere. Økning av linjenes tykkelse gjør
også fargene mer mettet.
3 Trykk på J.
Trykk på J for å avslutte når
innstillingene er ferdige. For å
gjenoppta søkerfotografering trykker
du på a-knappen. De valgte
innstillingene vil fortsette å være aktive
og vil bli anvendt på fotografier og
filmer som tas i live view eller ved bruk av søkeren.
50
❚❚ i Miniatyreffekt
1 Velg live view.
Trykk på a-knappen. Visningen
gjennom objektivet vises på skjermen.
a-knapp
2 Plasser fokuspunktet.
Bruk multivelgeren til å plassere
fokuspunktet i området som skal være i
fokus og trykk deretter utløseren
halvveis ned for å kontrollere fokus. For
å midlertidig ta vekk alternativer for
miniatyreffekt fra visningen og
forstørre visningen på skjermen for nøyaktig fokus, trykker du på
X (T). Trykk på W (S) for å gjenopprette
miniatyreffektvisningen.
3 Vis alternativene.
Trykk på J for å vise alternativer for
miniatyreffekt.
4 Juster alternativer.
Trykk på 4 eller 2 for å velge
orientering på området som skal være i
fokus, og trykk på 1 eller 3 for å
justere bredden.
51
5 Trykk på J.
Trykk på J for å avslutte når innstillingene er ferdige. For å
gjenoppta søkerfotografering trykker du på a-knappen. De
valgte innstillingene vil fortsette å være aktive og vil bli anvendt
på fotografier og filmer som tas i live view eller ved bruk av
søkeren.
❚❚ u Bare valgt farge
1 Velg live view.
Trykk på a-knappen. Visningen
gjennom objektivet vises på skjermen.
a-knapp
2 Vis alternativene.
Trykk på J for å vise de
fargealternativer som kan velges.
3 Velg en farge.
Valgt farge
Komponer en gjenstand i den hvite
firkanten i midten av visningen og trykk
på 1 for å velge fargen på gjenstanden,
dvs. den farge som skal forbli i det
endelige bildet (det kan hende at
kameraet har vanskeligheter med å
oppdage umettede farger; velg derfor
en mettet farge). For å zoome inn på
midten av visningen for mer nøyaktig fargevalg, trykker du på
X (T). Trykk på W (S) for å zoome ut.
52
4 Velg fargeområdet.
Trykk på 1 eller 3 for å øke eller
redusere området for tilsvarende
nyanser som skal tas med i det endelige
bildet. Velg verdier mellom 1 og 7. Legg
merke til at høyere verdier kan
inkludere
nyanser fra andre farger.
Fargeområde
5 Velg flere farger.
For å velge flere farger dreier
du hovedkommandohjulet
for å markere en annen av
de tre fargeboksene øverst i
displayet og gjentar trinn 3
og 4 for å velge en annen
farge. Gjenta om ønskelig for en tredje farge. For å fjerne valget
av den markerte fargen trykker du på O (Q). For å fjerne alle
farger, trykker du på O (Q). En bekreftelsesdialogboks vises; velg
Ja.
6 Trykk på J.
Trykk på J for å avslutte når innstillingene er ferdige. Under
opptaket vil kun gjenstander med de valgte nyansene tas opp i
farger; alle andre vil tas opp i svart-hvitt. For å gjenoppta
søkerfotografering trykker du på a-knappen. De valgte
innstillingene vil fortsette å være aktive og vil bli anvendt på
fotografier og filmer som tas i live view eller ved bruk av søkeren.
53
Live view-fotografering
Følg trinnene nedenfor for å fotografere med live view.
1 Drei live view-velgeren til C (live
view-fotografering).
Live view-velger
D Dekk over søkeren
For å forhindre at lys kommer inn i søkeren og påvirker fotografier og
eksponeringen, skal du fjerne øyemuslingen i gummi og dekke søkeren
med søkerdekslet som følger med før du starter opptaket (0 107).
2 Trykk på a-knappen.
Speilet heves og bildet som ses
gjennom objektivet vises på
kameraskjermen. Motivet vises ikke
lenger i søkeren.
a-knapp
3 Plasser fokuspunktet.
Plasser fokuspunktet over motivet ditt, som beskrevet på side 57.
54
4 Fokuser.
Trykk utløseren halvveis ned for å
fokusere.
Fokuspunktet blinker grønt mens
A AE-L/AF-L-knapp
kameraet fokuserer. Fokuspunktet
vises i grønt hvis kameraet er i stand til
å fokusere; hvis kameraet ikke kan
fokusere, blinker fokuspunktet rødt
(merk at bilder kan tas selv om
fokuspunktet blinker rødt; kontroller
fokuset på skjermen før du
fotograferer). Du kan låse eksponeringen ved å trykke på
A AE-L/AF-L-knappen (0 141). Fokus er låst mens utløseren
trykkes halvveis ned.
Hvis forhåndsvisning av eksponering er
aktivert, kan effektene av lukkertid,
blenderåpning, ISO-følsomhet og
eksponeringskompensasjon (0 143)
forhåndsvises på skjermen som vist til
høyre (merk at selv om eksponeringen
kan justeres med ±5 EV, vil kun verdier
mellom –3 og +3 EV reflekteres i forhåndsvisningsdisplayet). For
å aktivere forhåndsvisning av eksponeringen, trykker du på Pknappen og velger På for Forhåndsvisning av eksponering
(0 62).
5 Ta bildet.
Trykk utløseren helt ned for å ta bildet.
Skjermen slås av.
55
6 Avslutt live view.
Trykk på a-knappen for å avslutte live
view.
A Live view zoom-forhåndsvisning
Trykk på X (T)-knappen for å forstørre visningen på skjermen opp til
maksimum rundt 19×. Et navigeringsvindu vises i en grå ramme nederst til
høyre på skjermen. Bruk multivelgeren til å rulle til områder i bildet som
ikke er synlig på skjermen eller trykk på W (S) for å zoome ut.
X (T)-knapp
Navigeringsvindu
A Tidsbryteren for beredskapsstilling
Uavhengig av innstillingen valgt for egendefinert innstilling c2 (Tidsbryter
for ber.stilling, 0 336), vil tidsbryteren for beredskapsstilling ikke utløpe
under live view-fotografering.
A Forhåndsvisning av fokus under live view-fotografering (Kun eksponeringskontroll P,
S, A og M)
For å midlertidig velge største blenderåpning for forbedret
forhåndsvisning av fokus under live view-fotografering, trykker du på Pvknappen. For å sette blenderåpningen tilbake til sin opprinnelige verdi,
trykker du på knappen igjen eller fokuserer ved bruk av autofokus. Hvis
utløseren trykkes helt ned for å ta et bilde under forhåndsvisningen av
fokus, går blenderåpningen tilbake til sin opprinnelige verdi før fotografiet
tas.
56
Fokusering
For å fokusere med autofokus,
dreier du
fokusfunksjonsvelgeren til AF og
følger fremgangsmåten
nedenfor for å velge autofokusog AF-søkefeltfunksjoner. For
informasjon om manuell
fokusering, se side 60.
Fokusfunksjonsvelger
❚❚ Velge en fokusfunksjon
Følgende autofokusfunksjoner er tilgjengelig under live viewfotografering og film live view:
Modus
AF-S
AF-F
Beskrivelse
Enkeltbilde-AF: For stillestående motiver. Fokus låses når utløseren
trykkes halvveis ned.
Konstant AF: For motiver i bevegelse. Kameraet fokuserer
kontinuerlig til du trykker ned utløseren. Fokus låses når utløseren
trykkes halvveis ned.
For å velge en autofokusfunksjon trykker du på AFfunksjonsknappen og dreier hovedkommandohjulet til ønsket
funksjon vises på skjermen.
AF-funksjonsknapp
Hovedkommandohjul
Skjerm
57
❚❚ Velge en AF-søkefeltfunksjon
Følgende AF-søkefeltfunksjoner kan velges under live viewfotografering og film live view:
Funksjon
!
$
%
&
58
Beskrivelse
Ansiktsprioritert AF: Bruk for portretter. Kameraet oppdager og
fokuserer automatisk på portrettmotiver; det valgte motivet
indikeres av en dobbel gul ramme (hvis flere ansikter oppdages,
fokuserer kameraet på det nærmeste motivet; bruk multivelgeren
hvis du vil velge et annet motiv). Rammen vises ikke lenger hvis
kameraet ikke lenger oppdager motivet (for eksempel fordi
motivet har vendt ansiktet vekk fra kameraet).
Bredt AF-område: Brukes til håndholdte opptak av landskap og andre
motiver enn portretter. Bruk multivelgeren til å flytte fokuspunktet
hvor som helst i bildefeltet, eller trykk på J for å plassere
fokuspunktet midt i bildefeltet.
Normalt AF-område: Brukes for å bestemme fokuspunkt nøyaktig på
et valgt punkt i bildefeltet. Bruk multivelgeren til å flytte
fokuspunktet hvor som helst i bildefeltet, eller trykk på J for å
plassere fokuspunktet midt i bildefeltet. Bruk av stativ anbefales.
Motivfølgende AF: Bruk multivelgeren til å plassere fokuspunktet over
motivet ditt og trykk på J for å starte følgingen. Fokuspunktet vil
følge det valgte motivet så lenge som det beveger seg i bildefeltet.
Trykk på J igjen for å avslutte følgefokus. Det kan være at
kameraet ikke klarer å følge motiver hvis de beveger seg raskt,
forlater bildefeltet eller skjules av andre motiver, endrer synlighet i
størrelse, farge eller lysstyrke, eller er for små, for store, for lyse, for
mørke eller like i farge eller lysstyrke med bakgrunnen.
Trykk på AF-funksjonsknappen og drei underkommandohjulet til
ønsket funksjon vises på skjermen for å velge en AFsøkefeltfunksjon.
AF-funksjonsknapp
Underkommandohjul
Skjerm
D Bruke autofokus i live view-fotografering og film live view
Bruk et AF-S-objektiv. De ønskede resultatene blir kanskje ikke oppnådd
med andre objektiver eller telekonvertere. Merk at i live view så er
autofokus tregere, og skjermen kan bli lysere eller mørkere mens kameraet
fokuserer. Fokuspunktet kan noen ganger vises i grønt når kameraet ikke er
i stand til å fokusere. Kameraet kan være ute av stand til å fokusere i
følgende situasjoner:
• Motivet inneholder linjer som er parallelle med langsiden av bildefeltet
• Motivet mangler kontrast
• Motivet i fokuspunktet inneholder områder med sterkt varierende
lysstyrke, eller som er punktbelyste, belyst av et neonskilt eller andre
lyskilder med varierende lysstyrke
• Flimmer eller bånd vises under belysning med lysstoffrør,
kvikksølvdamplamper, natriumdamplamper eller lignende belysning
• Et stjernefilter eller andre spesielle filtre brukes
• Motivet ser ut til å være mindre enn fokuspunktet
• Motivet domineres av regelmessige geometriske mønstre (f.eks.
persienner eller en rad med vinduer i en skyskraper)
• Motivet er i bevegelse
59
Manuell fokusering
For å fokusere med manuell fokusering
(0 132), må du dreie objektivets
fokuseringsring til motivet er i fokus.
For å forstørre bildet på skjermen for
nøyaktig fokusering, trykker du på
X (T)-knappen.
X (T)-knapp
60
Bruke P-knappen
Du kan få tilgang til alternativene som er
oppgitt nedenfor ved å trykke på Pknappen under live view-fotografering.
Marker elementer ved hjelp av
multivelgeren, og trykk på 2 for å vise
alternativene for det markerte elementet.
Etter at du har valgt ønsket innstilling,
P-knapp
trykker du på J for å gå tilbake til Pknappemenyen. Trykk på P-knappen igjen
for å avslutte og gå tilbake til
opptaksdisplayet.
Alternativ
Velg bildefelt
Bildekvalitet
Bildestørrelse
Still inn Picture
Control
Aktiv D-Lighting
Fjernkontrollmodus
(ML-L3)
Beskrivelse
Velg et bildefelt for live view-fotografering (0 111).
Velg bildekvalitet (0 115).
Velg bildestørrelse (0 118).
Velg en Picture Control (0 165).
Juster Aktiv D-Lighting (0 175).
Velg en fjernkontrollmodus (0 193).
61
Alternativ
Beskrivelse
Trykk på 1 eller 3 for å
justere skjermens lysstyrke
for live view-fotografering
(merk at dette kun påvirker
live view og har ingen effekt
på fotografier eller filmer
Skjermens lysstyrke
eller på skjermens lysstyrke
for menyer eller avspilling;
for å justere skjermens lysstyrke for menyer og avspilling
uten å påvirke live view-fotografering eller film live view,
bruker du alternativet Skjermens lysstyrke i
oppsettsmenyen som beskrevet på side 376).
Aktiver eller deaktiver forhåndsvisning av eksponering.
Hvis forhåndsvisning av eksponering er aktivert, kan
Forhåndsvisning av
effektene av lukkertid, blenderåpning og ISO-følsomhet
eksponering
på eksponeringen forhåndsvises under live viewfotografering.
A Forhåndsvisning av eksponering
Når forhåndsvisning av eksponering er
aktivert, kan eksponeringen justeres med
±5 EV (0 143), selv om kun verdier mellom –3
og +3 EV er synlige på
forhåndsvisningsdisplayet. Legg merke til at
forhåndsvisningen kanskje ikke viser det
nøyaktige endelige resultatet når du bruker
blits, Aktiv D-Lighting (0 175), High Dynamic
Range (HDR; 0 177), alternative eksponeringer, A (auto) er valgt for Picture
Control-parameteren Kontrast (0 168), en annen verdi enn 0 er valgt for
Klarhet (0 168) eller v er valgt for lukkertid. Hvis motivet er svært lyst
eller svært mørkt, vil eksponeringsindikatorene blinke for å varsle at
forhåndsvisningen kanskje ikke viser eksponeringen nøyaktig.
Forhåndsvisning av eksponeringen i kombinasjon med spesialeffekter er
ikke tilgjengelig når A eller % er valgt for lukkertid.
62
Live view-displayet: Live view-fotografering
we
q
r
t
Element
q
w
e
r
t
Beskrivelse
Gjenstående tid før live view avsluttes
Gjenstående tid
automatisk. Vises dersom opptaket avsluttes
i løpet av 30 s eller mindre.
Autofokusfunksjon
Gjeldende autofokusfunksjon.
AF-søkefeltfunksjon
Gjeldende AF-søkefeltfunksjon.
Gjeldende fokuspunkt. Visningen varierer
Fokuspunkt
med valgt alternativ for AF-søkefeltfunksjon.
Når På er valgt for Forhåndsvisning av
eksponering, viser eksponeringsindikatoren
Eksponeringsindikator forskjellen mellom den målte eksponeringen
og eksponeringen som vil oppnås ved
gjeldende innstillinger.
0
65
57
58
54
94
63
Informasjonsvisningen: Live view-fotografering
For å skjule eller vise indikatorer på skjermen under live viewfotografering, trykker du på R-knappen.
Kunstig horisont
(0 388)
Informasjon på
Histogram (kun
forhåndsvisning av
eksponering; 0 62)
64
Informasjon av
Komposisjonshjelp
D Opptak med live view
Selv om de ikke vil vises på det endelige bildet, kan ujevne kanter,
fargefrynser, moaré og lyse flekker synes på skjermen, mens lyse bånd kan
vises i noen områder med blinkende skilter og andre pulserende lyskilder,
eller hvis motivet belyses kort av en blits eller en annen sterk, momentan
lyskilde. I tillegg kan fortegning forekomme dersom kameraet panoreres
horisontalt eller et objekt beveger seg i høy hastighet gjennom bildefeltet.
Flimmer og bånd kan være synlige på skjermen under belysning med
lysstoffrør, kvikksølvdamplamper eller natriumdamplamper og kan
reduseres ved bruk av Flimmerreduksjon (0 380), selv om de fortsatt kan
være synlige på det endelige fotografiet ved noen lukkertider. Unngå å
peke kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder ved opptak med live
view-funksjonen. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen,
kan det resultere i skade på kameraets indre kretser.
Filmopptak er ikke tilgjengelig under live view-fotografering, og ingenting
skjer hvis du trykker på filmopptaksknappen. Velg film live view (0 66) for
å ta opp filmer.
D Nedtellingsvisningen
En nedtelling vises 30 s før live view avsluttes automatisk (0 63; telleren blir
rød hvis live view er i ferd med å avsluttes for å beskytte de indre kretsene
eller hvis et annet alternativ enn Ubegrenset er valgt for egendefinert
innstilling c4 – Forsinkelse for skjerm av > Live view; 0 337– 5 s før
skjermen slås av automatisk). Avhengig av opptaksforholdene kan telleren
vises umiddelbart når live view velges.
A HDMI
Hvis kameraet er festet til et HDMI-videoutstyr under live viewfotografering, forblir kameraskjermen på og videoenheten viser bildet
gjennom objektivet.
65
Film live view
Du kan ta opp filmer med live view.
1 Drei live view-velgeren til 1 (film live
view).
Live view-velger
2 Trykk på a-knappen.
Speilet heves og bildet som fanges av
objektivet, vises på kameraskjermen
som det ville blitt vist i den faktiske
filmen, modifisert med
eksponeringsvirkningene. Motivet vises
ikke lenger i søkeren.
A 0-ikonet
Et 0-ikon (0 74) angir at filmer ikke kan tas opp.
3 Velg en fokusfunksjon (0 57).
66
a-knapp
4 Velg en AF-søkefeltfunksjon (0 58).
5 Fokuser.
Komponer åpningsbildet og fokuser
som beskrevet i trinn 3 og 4 på sidene 54
og 55 (for mer informasjon om å
fokusere i film live view, se side 59). Merk at antall motiver som
kan oppdages med ansiktsprioritert AF, er mindre under
filmopptak.
A Eksponering
Følgende innstillinger kan justeres i film live view:
P, S
A
M
h, %
Andre
opptaksinnstillinger
Blenderåpning
Lukkertid
—
✔
✔
—
—
—
✔
—
ISOfølsomhet
(0 322)
—
—
✔
—
—
—
—
Eksponeringskompensasjon
Lysmåling
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
—
—
Med eksponeringskontroll M kan lukkertiden stilles på verdier mellom
1
/25 s og 1/4000 s (den lengste tilgjengelige lukkertiden varierer med
bildefrekvensen; 0 319). Punktmåling er ikke tilgjengelig under film
live view. Hvis resultatet er over- eller undereksponert, avslutt og start
film live view på nytt.
67
A Hvitbalanse
Med eksponeringskontroll P, S, A og M, kan hvitbalansen stilles inn når
som helst ved å trykke på L (U)-knappen og dreie på
hovedkommandohjulet (0 145).
6 Start opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen for å
begynne opptaket. En
opptaksindikator og tilgjengelig tid
vises på skjermen. Eksponeringen kan
låses ved å trykke på A AE-L/AF-Lknappen (0 141) eller endres med opp
til ±3 EV i trinn på 1/3 EV ved hjelp av
eksponeringskompensasjon (0 143). I
autofokusfunksjon kan kameraet
fokuseres på nytt ved å trykke
utløseren halvveis ned.
Filmopptaksknapp
Indikator for opptak
Gjenstående tid
A Lyd
Kameraet kan ta opp både bilde og lyd; ikke dekk til mikrofonen på
forsiden av kameraet under filmopptak (0 3). Vær oppmerksom på at
den innebygde mikrofonen kan ta opp lyder som lages av kameraet
eller objektivet under autofokus, bildestabilisering eller endringer i
blenderåpningen.
68
7 Avslutt opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen igjen for å
avslutte opptaket. Opptaket avsluttes
automatisk når den maksimale lengden
nås eller når minnekortet er fullt.
A Maksimum lengde
Den maksimale lengden for individuelle filmfiler er 4 GB (for maksimale
opptakstider, se side 319); merk at avhengig av minnekortets
skrivehastighet, kan det hende at opptaket avsluttes før denne lengden
nås (0 491).
D Nedtellingsvisningen
En nedtelling vil vises i rødt i 30 s før filmopptaket avsluttes automatisk
(0 63). Avhengig av opptaksforholdene, kan nedtellingen vises
umiddelbart når filmopptaket starter. Merk at uavhengig av
tilgjengelig opptakstidslengde, vil live view fremdeles avsluttes
automatisk når nedtellingstiden går ut. Vent til de indre kretsene har
kjølt seg ned før du fortsetter å ta opp film.
8 Avslutt film live view.
Trykk på a-knappen for å avslutte film
live view.
69
Indekser
Hvis Indeksmarkering er valgt som
"trykk"-alternativ i egendefinert innstilling
g1 (Tildel Fn-knappen; 0 370), g2 (Tildel
forhåndsvisn.knappen; 0 372) eller g3
(Tildel AE-L/AF-L-knappen; 0 373), kan
du trykke på den valgte knappen under
opptak for å legge til indekspunkter, som
kan brukes til å finne bildefelt under
redigering og avspilling (0 80; merk at
indekser ikke kan legges til i funksjonen
i). Opp til 20 indekspunkter kan legges til
hver film.
Pv-knapp
Indeks
A Se også
Alternativer for bildestørrelse, filmfrekvens, mikrofonfølsomhet, kortspor
og ISO-følsomhet er tilgjengelig i filmopptaksmenyen (0 318). Fokus kan
justeres manuelt, som beskrevet på side 60. Rollene som spilles av J-, Fn-,
Pv- og A AE-L/AF-L knappene, kan henholdsvis velges med de egendefinerte
innstillingene f1 (OK-knapp; 0 354), g1 (Tildel Fn-knappen; 0 370), g2
(Tildel forhåndsvisn.knappen; 0 372) og g3 (Tildel AE-L/AF-L-knappen,
0 373) (de siste tre alternativene lar deg også låse eksponeringen uten at
du behøver å holde en knapp trykket ned). Egendefinert innstilling g4
(Tildel utløseren; 0 373) bestemmer om utløseren kan brukes for å starte
film live view, eller til å starte og avslutte filmopptak.
70
Bruke P-knappen
Du kan få tilgang til alternativene som er
oppgitt nedenfor ved å trykke på Pknappen i film live view
(Mikrofonfølsomhet, Frekvensrespons,
Vindstøyreduksjon, Multiv. for elektr.
styrt blend.åpn. og Høylysvisning kan
justeres mens opptaket pågår). Marker
P-knapp
elementer ved hjelp av multivelgeren, og
trykk på 2 for å vise alternativene for det
markerte elementet. Etter at du har valgt
ønsket innstilling, trykker du på J for å gå
tilbake til P-knappemenyen. Trykk på Pknappen igjen for å avslutte og gå tilbake
til opptaksdisplayet.
Alternativ
Velg bildefelt
Bildestørrelse/
frekvens
Filmkvalitet
Beskrivelse
Velg bildefelt for film live view (0 76).
Velg en bildestørrelse og filmfrekvens (0 319).
Velg filmkvalitet (0 320).
Trykk på 1 eller 3 for å
justere
mikrofonfølsomheten
Mikrofonfølsomhet (0 320). Både den
innebygde mikrofonen og
stereomikrofoner
(ekstrautstyr) påvirkes.
Frekvensrespons
Still inn frekvensresponsen for den innebygde
mikrofonen eller stereomikrofoner (ekstrautstyr) (0 320).
71
Alternativ
Beskrivelse
Aktiver eller deaktiver vindstøyreduksjon ved bruk av den
innebygde mikrofonens høypassfilter (0 321).
Still inn Picture Velg en Picture Control (0 321). Parameteren Klarhet
Control
gjelder ikke for filmer.
Når det er satt inn to kort, kan du velge kortet som
Plassering
filmene skal lagres på (0 319).
Trykk på 1 eller 3 for å
justere skjermens lysstyrke
for film live view (merk at
dette kun påvirker live view
Skjermens lysstyrke og at det har ingen effekt på
fotografier eller filmer eller
på lysstyrken på skjermen
for menyer eller avspilling;
0 62).
Velg Aktiver for å aktivere elektronisk styrt
Multiv. for elektr. blenderåpning (kun eksponeringskontroll P, S, A og M).
styrt blend.åpn. Trykk på 1 for å gjøre blenderåpningen mindre, og på 3
for å gjøre den større.
Velg om de lyseste
Høylys
områdene av bildefeltet
(høylys) skal vises av
skrånende linjer i displayet
Høylysvisning
under film live view. Velg
eksponeringskontroll P, S, A
eller M for å få tilgang til
dette alternativet.
Vindstøyreduksjon
Hodetelefonlydstyrke
72
Trykk på 1 eller 3 for å
justere
hodetelefonlydstyrken
(0 73).
A Elektronisk styrt blenderåpning
Elektronisk styrt blenderåpning er ikke tilgjengelig med noen objektiver.
Elektronisk styrt blenderåpning er kun tilgjengelig med
eksponeringskontroll A og M, og kan ikke brukes når opptaksinformasjon
vises (et 6-ikon viser at elektronisk styrt blenderåpning ikke kan brukes).
Hvis du slår av kameraet eller avslutter film live view, deaktiveres
elektronisk styrt blenderåpning (merk at hvis elektronisk styrt
blenderåpning er i bruk, er funksjonen tilgjengelig til tidsbryteren for
beredskapsstilling løper ut).
A Bruke en ekstern mikrofon
En stereomikrofon (ekstrautstyr) kan brukes for å ta opp lyd i stereo eller for
å unngå å ta opp fokuseringsstøy eller andre lyder fra objektivet (0 443).
A Hodetelefoner
Tredjeparts hodetelefoner kan brukes. Vær oppmerksom på at høye
lydnivåer kan resultere i høy lydstyrke. Vær spesielt forsiktig når du bruker
hodetelefoner.
A Se også
For informasjon om å tildele den elektronisk styrte blenderåpningen til Fnog Pv-knappene, se egendefinert innstilling g1 (Tildel Fn-knappen, 0 370)
og g2 (Tildel forhåndsvisn.knappen, 0 372). Fn-knappen kan brukes til å
gjøre blenderåpningen større, Pv-knappen kan brukes til å gjøre den
mindre.
73
Live view-visningen: Film live view
q
ui
w
e
r
o
t
y
Element
q "Ingen film"-ikon
w Hodetelefonlydstyrke
Beskrivelse
Indikerer at filmer ikke kan tas opp.
Lydsignalnivået som sendes til
hodetelefonene. Vises når hodetelefoner
fra tredjeparter er tilkoblet.
72
e Mikrofonfølsomhet
Mikrofonfølsomhet.
71,
320
r Lydnivå
Lydnivå for lydopptak. Vises i rødt dersom
nivået er for høyt; juster mikrofonens
følsomhet i samsvar med dette.
71
t Frekvensrespons
Gjeldende frekvensrespons.
y Vindstøyreduksjon
Vises når vindstøyreduksjon er på.
u
Gjenværende tid (film
live view)
i Filmbildestørrelse
Tilgjengelig opptakstid for filmer.
Bildestørrelsen for filmopptak.
o Høylysvisningsindikator Vises når høylysvisning er aktivert.
74
0
—
71,
320
72,
321
68
71,
319
72
Informasjonsvisningen: Film live view
For å skjule eller vise indikatorer på skjermen under film live view,
trykker du på R-knappen.
Kunstig horisont
(0 388)
Informasjon på
Histogram
Informasjon av
Komposisjonshjelp
75
Bildefelt
Filmer og fotografier tatt i film live view (0 66) har et sideforhold på
16 : 9.
FX-format-beskjæring
(0 111)
FX-basert filmformatbeskjæring
DX-format-beskjæring
(0 111)
DX-basert filmformatbeskjæring
Bilder som er tatt med På valgt for
a-ikon
Bildefelt > Automatisk DX-beskjæring i
filmopptaksmenyen (0 318) og et DXobjektiv montert, har et DX-basert
filmformat, og det har også bilder tatt med
DX (24 × 16) valgt for Bildefelt > Velg
bildefelt. Andre bilder har et FX-basert
filmformat. Et a-ikon vises når det DXbaserte filmformatet er valgt. Den omtrentlige størrelsen på
området i midten av bildebrikken som brukes til å lagre fotografier
som er tatt med film live view, er 35,9 × 20,2 mm når det FX-baserte
filmformatet er valgt og 23,5 × 13,2 mm når det DX-baserte
filmformatet er valgt.
76
Ta fotografier under film live view
Hvis Ta bilder er valgt for egendefinert innstilling g4
(Tildel utløseren, 0 373), kan fotografier tas når som
helst under film live view ved å trykke utløseren helt ned.
Hvis filmopptak pågår, vil opptaket avsluttes, og
opptaket som er lagret opp til det punktet, lagres. Fotografiet tas
med gjeldende bildefeltinnstilling og en beskjæring med et
sideforhold på 16 : 9. Bildekvaliteten avgjøres av alternativet som er
valgt for Bildekvalitet i fotograferingsmenyen (0 115). Merk at
eksponeringen for fotografier ikke kan forhåndsvises under film live
view. For nøyaktige resultater når du tar bilder med
eksponeringskontroll M, justerer du eksponering med live viewfotografering, (0 93), og deretter starter du film live view og
kontrollerer bildefeltet før du begynner opptaket.
A Bildestørrelse
Følgende tabell viser størrelsen på fotografier som tas i film live view:
Bildefelt
FX-basert
filmformat
DX-basert
filmformat
Alternativ
Stor
Medium
Liten
Stor
Medium
Liten
Størrelse (piksler)
6016 × 3376
4512 × 2528
3008 × 1688
3936 × 2224
2944 × 1664
1968 × 1112
Utskriftsstørrelse (cm) *
50,9 × 28,6
38,2 × 21,4
25,5 × 14,3
33,3 × 18,8
24,9 × 14,1
16,7 × 9,4
* Omtrentlig størrelse ved utskrift på 300 dpi. Utskriftstørrelsen i tommer er det samme som
bildestørrelsen i piksler delt med skriveroppløsningen i dots per inch (dpi, punkter per tomme;
1 tomme = cirka 2,54 cm).
77
A HDMI
Visningen gjennom objektivet vises både på kameraets skjerm og på HDMIenheten hvis kameraet er tilkoblet en HDMI-enhet (0 277). For å bruke live
view når kameraet er koblet til en HDMI-CEC-enhet, velger du Av for HDMI
> Styring av utstyr i oppsettsmenyen (0 278).
A Trådløse fjernkontroller og fjernstyringskabler
Hvis Ta opp film er valgt i egendefinert innstilling g4 (Tildel utløseren,
0 373), kan utløserne på trådløse fjernkontroller (0 197, 444) og
fjernstyringskabler (0 443) (ekstrautstyr) brukes til å starte film live view og
til å starte og stoppe filmopptak.
D Ta opp filmer
Filmer tas opp i fargerommet sRGB. Flimmer, bånd og fortegninger kan
være synlige på skjermen og i den endelige filmen i belysning med
lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller natriumlamper, hvis kameraet panoreres
horisontalt, eller hvis en gjenstand beveger seg med høy hastighet
gjennom bildefeltet (for informasjon om redusering av flimmer og bånd, se
Flimmerreduksjon, 0 380). Flimmer kan også vises når elektronisk styrt
blenderåpning brukes. Ujevne kanter, fargefrynser, moaré og lyse flekker
kan også forekomme. Det kan vises lyse bånd i noen områder av bildet
med blinkende skilter eller andre pulserende lyskilder, eller hvis motivet
belyses kort av en blits eller en annen sterk, momentan lyskilde. Unngå å
peke kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder når du tar opp filmer.
Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det resultere i
skade på kameraets indre kretser. Merk at støy (lyse piksler vilkårlig spredt
i bildet, slør eller linjer) og uventede farger kan komme til syne dersom du
zoomer inn på visningen gjennom objektivet (0 56) under film live view.
Du kan ikke bruke blits med film live view.
Opptaket avsluttes automatisk hvis du dreier på funksjonsvelgeren.
78
Vise filmer
Filmer indikeres av et 1-ikon i avspilling på full skjerm (0 241).
Trykk på J for å starte avspillingen; din gjeldende posisjon vises av
filmfremdriftsindikatoren.
1-ikon
Lengde
Gjeldende innstilling/total lengde
Filmfremdrifts- Lydstyrke
indikator
Guide
Følgende handlinger kan utføres:
Hvis du vil
Bruk
Pause
Spille av
Spole bakover/
fremover
Beskrivelse
Pause avspilling.
J
Gjenoppta avspilling når filmen er satt på
pause eller under tilbakespoling/
fremoverspoling.
Hastigheten
øker med hvert
trykk, fra 2× til
4× til 8× til 16×; hold knappen nede for å
hoppe til begynnelsen eller slutten av
filmen (første bildefelt vises med h i øvre
høyre hjørne på skjermen, siste bildefelt
med i). Hvis avspilling er satt på pause,
spoles filmen tilbake eller raskt fremover
ett bildefelt av gangen; hold knappen
nede for kontinuerlig spoling tilbake eller
fremover.
79
Hvis du vil
Bruk
Beskrivelse
Hoppe 10 s
Drei hovedkommandohjulet ett trinn for å
hoppe 10 s fremover eller bakover.
Hoppe
fremover/
tilbake
Drei hovedkommandohjulet for å hoppe
til neste eller forrige indeks, eller for å
hoppe til siste eller første bildefelt hvis
filmen ikke inneholder noen indekser.
Justere
lydstyrken
Beskjære film
Avslutte
Gå tilbake til
opptaksinnstillingen
X (T)/
W (S)
P
/K
Trykk på X (T) for å øke lydstyrken og
på W (S) for å redusere den.
Se side 81 for mer informasjon.
Avslutt og gå tilbake til avspilling på full
skjerm.
Trykk utløseren halvveis ned for å gå
tilbake til opptaksinnstilling.
A p-ikonet
Filmer med indekspunkter (0 70) indikeres
av et p-ikon under avspilling på full skjerm.
80
Redigere filmer
Du kan gjøre klipp i en film for å lage redigerte filmkopier eller lagre
valgte bildefelt som JPEG-stillbilder.
Alternativ
9
Velg start-/sluttpunkt
4
Lagre valgt bilde
Beskrivelse
Lag en kopi der åpnings- eller
avslutningsopptaket er fjernet.
Lagre et valgt bildefelt som et JPEG-stillbilde.
Beskjære filmer
Følg trinnene nedenfor for å lage beskårne filmkopier:
1 Vis en film på fullskjerm (0 241).
2 Sett filmen på pause ved det nye
åpnings- eller lukkingsbildefeltet.
Spill av filmen som beskrevet på side 79,
og trykk på J for å starte og gjenoppta
avspillingen, på 3 for å pause, og trykk
på 4 eller 2 eller drei på hoved- eller
underkommandohjulet for å finne
Filmfremdriftsindikator
ønsket bildefelt. Fremdriftsindikatoren
viser hvor omtrent du befinner deg i filmen. Sett avspillingen på
pause når du kommer til det nye åpnings- eller
lukkingsbildefeltet.
81
3 Velg Velg start-/sluttpunkt.
Trykk på P-knappen, marker deretter
Velg start-/sluttpunkt og trykk på J.
P-knapp
82
4 Velg gjeldende bildefelt som det nye
start- eller sluttpunktet.
For å opprette en kopi som begynner
fra gjeldende bildefelt, markerer du
Startpunkt og trykker på J.
Bildefeltene før gjeldende bildefelt vil
fjernes når du lagrer kopien.
Startpunkt
For å opprette en kopi som slutter ved gjeldende bildefelt,
markerer du Sluttpunkt og trykker på J. Bildefeltene etter
gjeldende bildefelt vil fjernes når du lagrer kopien.
Sluttpunkt
5 Bekreft det nye start- eller
sluttpunktet.
Hvis det ønskede bildefeltet ikke vises
for øyeblikket, trykker du på 4 eller 2
for å spole fremover eller bakover (for å
hoppe 10 s frem eller tilbake dreier du
hovedkommandohjulet ett trinn; for å
hoppe til en indeks, eller til første eller siste bildefelt hvis filmen
ikke inneholder noen indekspunkter, dreier du på
underkommandohjulet).
83
6 Opprett kopien.
Når ønsket bildefelt vises, trykker du på 1.
7 Forhåndsvis filmen.
For å forhåndsvise kopien, markerer du
Forhåndsvis og trykker på J (for å
avbryte forhåndsvisningen og gå
tilbake til menyen for
lagringsalternativer, trykker du på 1).
For å avslutte uten å opprette kopien
og gå tilbake til trinn 5, markerer du Avbryt og trykker på J; for
å lagre kopien, går du videre til trinn 8.
8 Lagre kopien.
Marker Lagre som ny fil og trykk på J
for å lagre kopien til en ny fil. For å
erstatte den originale filmfilen med den
redigerte kopien, markerer du Erstatt
eksisterende fil og trykker på J.
84
A Beskjære filmer
Filmer må være minst to sekunder lange. Kopien lagres ikke hvis det ikke er
nok plass på minnekortet.
Kopier har samme tidspunkt og dato for opprettelse som originalen.
A Velge det gjeldende bildefeltets rolle
For å gjøre bildefeltet som vises i trinn 5 til det nye sluttpunktet (x) i stedet
for det nye startpunktet (w) eller omvendt, trykker du på L (U)-knappen.
L (U)-knapp
A Retusjeringsmenyen
Filmer kan også redigeres ved hjelp av alternativet Rediger film i
retusjeringsmenyen (0 393).
85
Lagre valgte bildefelter
Lagre en kopi av et valgt bildefelt som et JPEG-stillbilde:
1 Sett filmen på pause på ønsket
bildefelt.
Spill av filmen som beskrevet på side
79, trykk på J for å starte og gjenoppta
avspilling og på 3 for å pause. Sett
filmen på pause på det bildefeltet du vil
kopiere.
2 Velg Lagre valgt bilde.
Trykk på P-knappen, marker deretter
Lagre valgt bilde og trykk på J.
P-knapp
86
3 Lag en stillbildekopi.
Trykk på 1 for å lage en stillbildekopi
av gjeldende bildefelt.
4 Lagre kopien.
Marker Ja og trykk på J for å lage en
JPEG-kopi med fin kvalitet (0 115) av
det valgte bildefeltet.
A Lagre valgt bilde
JPEG-filmstillbilder opprettet med alternativet Lagre valgt bilde, kan ikke
retusjeres. JPEG-filmstillbilder mangler noen kategorier med
opptaksinformasjon (0 246).
87
Eksponeringskontrollene P, S, A og M
Eksponeringskontroll P, S, A og M tilbyr forskjellige
grader av kontroll over lukkertid og
blenderåpning.
Eksponeringskontroll
P
S
A
M
Beskrivelse
Programautomatikk (0 89): Kameraet velger lukkertid og
blenderåpning for optimal eksponering. Anbefales til
øyeblikksbilder og i andre situasjoner der det er liten tid
til å justere kamerainnstillingene.
Lukkerprioritert automatikk (0 90): Du velger lukkertid og
kameraet velger blenderåpning for å oppnå beste
resultat. Bruk denne innstillingen for å fryse motiver i
bevegelse eller gjøre dem uskarpe.
Blenderprioritert automatikk (0 91): Du velger
blenderåpning og kameraet velger lukkertid for å oppnå
beste resultat. Brukes til å gjøre bakgrunnen uskarp
eller til å bringe både forgrunn og bakgrunn i fokus.
Manuell (0 93): Du kontrollerer både lukkertid og
blenderåpning. Still lukkertiden på Bulb (B-innstilling;
A) eller Time (Tid; %) for lang eksponeringstid.
A Objektivtyper
Når du bruker et CPU-objektiv med blenderring (0 429), skal du låse
blenderringen på minste blenderåpning (høyeste f-tall). G- og E-objektiver
har ikke blenderring.
Objektiver uten CPU kan brukes med eksponeringskontroll A
(blenderprioritert automatikk) og M (manuell), men blenderåpningen må
justeres med objektivets blenderring. Utløseren deaktiveres hvis du velger
en av de andre funksjonene. For mer informasjon, se "Kompatible
objektiver" (0 426).
88
P: Programautomatikk
Med denne innstillingen justerer kameraet automatisk lukkertid og
blenderåpning i henhold til et innebygd program for å sikre optimal
eksponering i de fleste situasjoner.
A Fleksiprogram
Med eksponeringskontroll P kan du velge
forskjellige kombinasjoner av lukkertid og
blenderåpning ved å dreie på
hovedkommandohjulet mens lysmålerne er på
("fleksiprogram"). Drei kommandohjulet mot
høyre for å velge store blenderåpninger (lave
f-tall) som gjør bakgrunnsdetaljer uskarpe, eller
korte lukkertider som "fryser" bevegelse. Drei Hovedkommandohjul
kommandohjulet mot venstre for å velge små
blenderåpninger (høye f-tall) som øker
dybdeskarpheten, eller lange lukkertider som
Søker
gjør bevegelser uskarpe. Alle kombinasjonene
gir samme eksponering. Når fleksiprogram er
aktivert, vises en O-indikator i søkeren. For å gjenopprette
standardinnstillingene for lukkertid og blenderåpning, drei
hovedkommandohjulet til indikatoren ikke lenger vises, velg en annen
innstilling eller slå av kameraet.
A Se også
Se side 462 for mer informasjon om det innebygde
eksponeringsprogrammet. For informasjon om aktivering av kameraets
lysmålere, se "Tidsbryteren for beredskapstilling (søkerfotografering)" på
side 39.
89
S: Lukkerprioritert automatikk
Når lukkerprioritert automatikk brukes, velger du lukkertiden, mens
blenderåpningen som gir optimal eksponering, velges automatisk
av kameraet.
Drei hovedkommandohjulet mens
lysmålerne er på for å velge lukkertid.
Lukkertiden kan stilles til "v" eller til
verdier mellom 30 s og 1/4000 s.
Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
A Se også
Se side 472 for informasjon om hva du kan gjøre hvis en blinkende "A"eller "%"-indikator vises i lukkertidsvisningene.
90
A: Blenderprioritert automatikk
Med blenderprioritert automatikk velger du blenderåpningen, mens
kameraet automatisk velger den lukkertiden som gir optimal
eksponering.
Mens lysmålerne er på, dreier du
underkommandohjulet for å velge en
blenderåpning mellom objektivets største
og minste åpning.
Underkommandohjul
Kontrollpanel
91
A Objektiver uten CPU (0 427)
Bruk objektivets blenderring for å justere
blenderåpningen. Hvis objektivets største
blenderåpning har blitt spesifisert ved hjelp
av elementet Info om objektiv uten CPU i
oppsettsmenyen (0 235) når et objektiv
uten CPU er påsatt, vises aktuelt f-tall i
søkeren og på kontrollpanelet, avrundet til
nærmeste fulle trinn. Ellers vil visningene av
blenderåpning bare vise antall trinn (F, med største blenderåpning vist
som FA) og f-tallet må leses av på objektivets blenderring.
A Forhåndsvisning av dybdeskarphet
For å forhåndsvise effekten med gjeldende
blenderåpning, trykker du og holder nede Pvknappen. Objektivets blenderåpning blendes
ned til åpningen valgt av kameraet (med
eksponeringskontroll P og S) eller til verdien
som du selv har valgt (eksponeringskontroll A
og M), og dybdeskarpheten kan kontrolleres i
søkeren.
Pv-knapp
A Egendefinert innstilling e5—Innstillingslys
Denne innstillingen bestemmer hvorvidt den innebygde blitsen og
eksterne blitser (ekstrautstyr) som støtter Nikon Creative Lighting System
(CLS; 0 433) skal sende ut et innstillingslys når Pv-knappen trykkes ned. Se
side 353 for mer informasjon.
92
M: Manuell
Med manuell eksponeringskontroll velger du selv både lukkertid og
blenderåpning. Mens lysmålerne er på, dreier du på
hovedkommandohjulet for å velge lukkertid, og på
underkommandohjulet for å stille inn blenderåpningen.
Lukkertiden kan stilles på "v" eller på verdier mellom 30 s og
1/4000 s, eller lukkeren kan holdes åpen hele tiden for
langtidseksponering (A eller %, 0 95). Blenderåpningen kan
settes til verdier mellom objektivets minimums- og
maksimumsverdier. Bruk eksponeringsindikatorene for å
kontrollere eksponeringen.
Underkommandohjul
Blenderåpning
Lukkertid
Hovedkommandohjul
93
A AF Micro NIKKOR-objektiver
Hvis du bruker en ekstern lysmåler, trenger eksponeringsforholdet bare å bli
tatt med i beregningen når objektivets blenderring brukes til å stille inn
blenderåpningen.
A Eksponeringsindikatorene
Hvis en annen lukkertid enn "Bulb" (B-innstilling) eller "time" (tid) er valgt,
vil eksponeringsindikatorene i søkeren og kontrollpanelet vise om
fotografiet vil bli over- eller undereksponert med de gjeldende
innstillingene. Avhengig av alternativet valgt for egendefinert innstilling
b2 (Ev-trinn for ekspon.ktrl., 0 333), vises graden av under- eller
overeksponering i trinn på 1/3 EV, 1/2 EV. Visningene blinker hvis grensene
for lysmålingssystemet overskrides.
Egendefinert innstilling b2 satt til 1/3 trinn
Undereksponert med Overeksponert med
Optimal eksponering
1/3 EV
2 EV
Kontrollpanel
Søker
A Se også
For informasjon om å vende om eksponeringsindikatorene slik at negative
verdier vises til høyre og positive verdier vises til venstre, se egendefinert
innstilling f8 (Omvendte indikatorer, 0 366).
94
Lange eksponeringstider (kun eksponeringskontroll M)
Velg følgende lukkertider til å fotografere
lys som beveger seg, stjernene,
nattlandskap eller fyrverkeri, med svært
lang lukkertid.
• B-innstilling (A): Lukkeren forblir åpen
så lenge utløseren holdes nede. Det
Eksponeringslengde: 35 s
anbefales å bruke stativ, en trådløs
Blenderåpning: f/25
fjernkontroll (0 197, 444) eller en
fjernstyringskabel for å unngå uskarpheter (0 443) (ekstrautstyr).
• Tid (%): Start eksponeringen ved bruk av utløseren på kameraet
eller en fjernkontroll, fjernstyringskabel eller trådløs fjernkontroll
(ekstrautstyr). Lukkeren forblir åpen i tretti minutter eller til
utløseren trykkes ned en gang til.
Monter kameraet på et stativ eller plasser det på en stabil, jevn
overflate før du går videre. For å forhindre at lys kommer inn i
søkeren og vises på fotografiet og påvirker eksponeringen, skal du
fjerne øyemuslingen i gummi og dekke søkeren med søkerdekslet
som følger med (0 107). For å forhindre at kameraet går tomt for
strøm mens lukkeren er åpen, anbefaler Nikon bruk av et fulladet
batteri eller en nettadapter og strømforsyning (ekstrautstyr). Merk
at støy (lyse punkter, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet eller slør)
kan oppstå ved lange eksponeringer; før opptak bør du således
velge På for Støyred. ved lang eksponering i
fotograferingsmenyen (0 317).
95
❚❚ B-innstilling
1 Still inn funksjonsvelgeren
Funksjonsvelger
på M.
2 Velg lukkertid.
Mens lysmålerne er på, dreier du på
hovedkommandohjulet for å velge
lukkertiden "B-innstilling" (A).
Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
3 Ta bildet.
Etter fokuseringen trykker du utløseren på kameraet, den
trådløse fjernkontrollen eller fjernstyringskabelen (ekstrautstyr)
helt ned. Ta fingeren vekk fra utløseren når eksponeringen er
ferdig.
96
❚❚ Tid
1 Still inn funksjonsvelgeren
Funksjonsvelger
på M.
2 Velg lukkertid.
Mens lysmålerne er på, dreier du på
hovedkommandohjulet for å velge "Tid"
(%).
Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
3 Åpne lukkeren.
Etter fokuseringen trykker du utløseren på kameraet eller
fjernkontrollen, fjernstyringskabelen eller den trådløse
fjernkontrollen (ekstrautstyr) helt ned.
4 Steng lukkeren.
Gjenta handlingen som ble utført i trinn 3 (opptaket avsluttes
automatisk hvis knappen ikke trykkes ned etter 30 minutter).
97
A Fjernkontroller ML-L3
Hvis du skal bruke en fjernkontroll ML-L3, velger du et
fjernkontrollmodusalternativ (Fjernktrl. med utløserfors., Fjernkontroll
med rask respons eller Fjernstyrt speilheving) ved bruk av alternativet
Fjernkontrollmodus (ML-L3) i fotograferingsmenyen (0 193). Merk at
hvis du bruker en ML-L3 fjernkontroll, tas bilder med "Tid"-funksjonen selv
når "B-innstilling" /A er valgt som lukkertid.
98
Brukerinnstillinger: funksjonene U1 og
U2
Tildel hyppig brukte innstillinger på funksjonsvelgerens U1- og U2posisjoner.
Lagre brukerinnstillinger
1 Velg en funksjon.
Funksjonsvelger
Still inn funksjonsvelgeren
på ønsket funksjon.
2 Juster innstillingene.
Gjør de ønskede justeringer på fleksiprogram
(eksponeringskontroll P), lukkertid (eksponeringskontroll S og M),
blenderåpning (eksponeringskontroll A og M), eksponering og
blitskompensasjon, blitsfunksjon, fokuspunkt, lysmåling,
autofokus og AF-søkefeltfunksjoner, alternative eksponeringer
og innstillinger i menyene for opptak (0 310, 318) og
egendefinerte innstillinger (0 323).
99
3 Velg Lagre brukerinnstillinger.
Trykk på G-knappen for å vise
menyene. Marker Lagre
brukerinnstillinger i oppsettsmenyen
og trykk på 2.
G-knapp
4 Velg Lagre på U1 eller Lagre på U2.
Marker Lagre på U1 eller Lagre på U2
og trykk på 2.
5 Lagre brukerinnstillinger
Marker Lagre innstillinger og trykk på
J for å tildele innstillingene som er
valgt i trinn 1 og 2 til
funksjonsvelgerposisjonen valgt i trinn
4.
A Lagrede innstillinger
Noen fotografi- og filmopptaksmenyinnstillinger lagres ikke. Se side 310 og
318 for mer informasjon.
100
Gjenkalle brukerinnstillinger
Bare drei funksjonsvelgeren til
U1 for å gjenkalle innstillingene
som er tildelt Lagre på U1 eller
til U2 for å gjenkalle
innstillingene som er tildelt
Lagre på U2.
Funksjonsvelger
Nullstille brukerinnstillinger
For å nullstille innstillingene for U1 eller U2 til standardverdiene:
1 Velg Nullstill brukerinnstillinger.
Trykk på G-knappen for å vise
menyene. Marker Nullstill
brukerinnstillinger i oppsettsmenyen
og trykk på 2.
G-knapp
2 Velg Nullstill U1 eller Nullstill U2.
Marker Nullstill U1 eller Nullstill U2 og
trykk på 2.
101
3 Nullstill brukerinnstillinger.
Marker Nullstill og trykk på J.
102
Utløserfunksjon
Velge en utløserfunksjon
For å velge en utløserfunksjon trykker du på
utløserfunksjonens låsefrigjøring og dreier
innstillingshjulet for utløserfunksjon til
ønsket innstilling.
Modus
S
T
U
J
M
E
Beskrivelse
Enkeltbilde: Kameraet tar ett fotografi hver gang du trykker ned
utløseren.
Kontinuerlig lav hastighet: Når utløseren holdes nede, tar kameraet 1–6
bilder per sekund. * Bildefrekvensen kan velges ved bruk av
egendefinert innstilling d2 (Kontinuerlig lav hastighet, 0 338).
Merk at kun ett bilde vil tas hvis blitsen avfyres.
Kontinuerlig høy hastighet: Når utløseren holdes nede, tar kameraet
opp til 6,5 bilder per sekund. * Bruk for aktive motiver. Merk at kun
ett bilde vil tas hvis blitsen avfyres.
Lyddempet lukker: Som for enkeltbilde, bortsett fra at speilet ikke
klikker tilbake på plass mens utløseren er trykket helt ned, slik at du
kan bestemme tidspunktet for klikket speilet lager, som også er
stillere enn for enkeltbildefunksjonen. I tillegg piper kameraet ikke
uansett hvilke innstillinger som er valgt i egendefinert innstilling d1
(Pipesignal; 0 338).
Lyddempet kontinuerlig utløsing: Når utløseren holdes nede, tar
kameraet opp til 3 bilder per sekund. * Kamerastøy reduseres. Merk
at kun ett bilde vil tas hvis blitsen avfyres.
Selvutløser: Ta bilder med selvutløseren (0 106).
103
Modus
V
Beskrivelse
Hevet speil: Velg denne funksjonen for å minimere vibrering i
kameraet under fotografering med teleobjektiv eller
makrofotografering, eller i andre situasjoner der små
kamerabevegelser kan føre til uskarpe fotografier (0 109).
* Gjennomsnittlig bildefrekvens med et EN-EL15 batteri, kontinuerlig AF, manuell eller lukkerprioritert
automatikk-eksponering, en lukkertid på 1/200 s eller kortere, gjenværende innstillinger (eller i tilfellet
T, andre gjenværende innstillinger enn egendefinert innstilling d2) ved standardverdiene og minne
igjen i minnebufferen. De angitte frekvensene er kanskje ikke tilgjengelige under noen forhold.
Bildefrekvensen kan synke ved ekstremt små blenderåpninger (høye f-tall) eller lange lukkertider, når
bildestabilisator (tilgjengelig med VR-objektiver) eller automatisk ISO-følsomhetskontroll (0 136) er
på, eller når batterinivået er lavt, et objektiv uten CPU er montert eller Blenderring er valgt for
egendefinert innstilling f5 (Tilpass kommandohjulene) > Blenderinnstilling
(0 364).
104
A Minnebufferen
Kameraet har en minnebuffer for midlertidig lagring, slik at du kan fortsette
å fotografere mens fotografiene lagres på minnekortet. Du kan ta serier
med opptil 100 fotografier, men vær klar over at bildefrekvensen synker når
bufferen er full (tAA).
Omtrentlig antall bilder du kan lagre i
bufferen med gjeldende innstillinger, vises i
telleverksfeltene i søkeren og på
kontrollpanelet så lenge utløseren holdes
nedtrykt. Illustrasjonen til høyre viser
visningen når det er igjen plass til omtrent 41
bilder i bufferen.
Lampen for minnekortaktivitet lyser mens fotografier lagres på
minnekortet. Avhengig av opptaksforholdene og minnekortets ytelse, kan
opptak ta fra noen få sekunder til noen minutter. Ikke fjern minnekortet eller
fjern eller koble fra strømkilden før lampen for minnekortaktivitet er slukket.
Slås kameraet av mens data fortsatt ligger i bufferen, slås ikke strømmen av
før alle bilder i bufferen er lagret. Dersom batteriet blir utladet mens
bildene ligger i bufferen, deaktiveres lukkeren, og bildene overføres til
minnekortet.
A Live view
Hvis kontinuerlig utløserfunksjon er brukt under live view-fotografering
(0 54) eller i film live view (0 66), vil fotografier vises i stedet for visningen
gjennom objektivet når utløseren trykkes ned.
A Se også
For informasjon om å velge maksimalt antall bilder som kan tas i én enkelt
serie, se egendefinert innstilling d3 (Maks. antall bilder i serien, 0 339).
For informasjon om antall bilder som kan tas i én enkelt serie, se side 492.
105
Selvutløserfunksjon (E)
Selvutløseren kan brukes til å redusere kamerabevegelse eller til
selvportretter.
1 Monter kameraet på et stativ.
Sett kameraet på et stativ eller plasser det på en stabil, vannrett
overflate.
2 Velg selvutløserfunksjonen.
Trykk på utløserfunksjonens
låsefrigjøring og drei
innstillingshjulet for
utløserfunksjon til E.
Innstillingshjul for utløserfunksjon
106
3 Komponer bildet og fokuser.
Med enkeltbilde-AF (0 121) kan bilder kun tas hvis
fokusindikatoren (I) vises i søkeren.
A Dekke søkeren
Når du tar fotografier uten å se gjennom søkeren, fjerner du
øyemuslingen i gummi (q) og setter inn det medfølgende søkerdekslet
som vist (w). Dette forhindrer lys fra å komme inn gjennom søkeren og
vises i fotografier og påvirke eksponeringen. Hold godt i kameraet når
du fjerner øyemuslingen i gummi.
Øyemusling i gummi
Søkerdeksel
4 Start selvutløseren.
Trykk utløseren helt ned for å
starte selvutløseren.
Selvutløserlampen
begynner å blinke.
Selvutløserlampen slutter å blinke to sekunder før bildet tas.
Lukkeren utløses omtrent ti sekunder etter at selvutløseren
starter.
For å slå av selvutløseren før et bilde tas, drei innstillingshjulet for
utløserfunksjon til en annen innstilling.
107
D Bruke den innebygde blitsen
Før du tar fotografier med blitsen i funksjoner som krever at blitsen må
heves manuelt, trykker du på M (Y)-knappen for å heve blitsen og venter til
M-indikatoren vises i søkeren (0 182). Opptaket avbrytes dersom blitsen
heves etter at selvutløseren har startet. Merk at kun ett fotografi tas når
blitsen avfyres, uavhengig av antall eksponeringer som er valgt for
egendefinert innstilling c3 (Selvutløser; 0 337).
A Se også
For informasjon om hvordan du velger selvutløserforsinkelsen, antall bilder
som skal tas og intervallet mellom bildene, se egendefinert innstilling c3
(Selvutløser; 0 337). For informasjon om kontroll av pipesignalene som
høres når selvutløseren brukes, se egendefinert innstilling d1 (Pipesignal;
0 338).
108
Funksjonen hevet speil (V)
Velg denne funksjonen for å minimere uskarpheter som forårsakes
av bevegelser i kameraet når speilet heves. For å bruke hevet speilfunksjonen trykker du på utløserfunksjonens låsefrigjøring og dreier
innstillingshjulet for utløserfunksjon til V (hevet speil).
Utløserfunksjonens låsefrigjøring
Innstillingshjul for utløserfunksjon
Etter at du har trykket utløseren halvveis ned for å stille inn fokus og
eksponering, trykker du utløseren helt ned for å heve speilet, og
deretter trykker du utløseren helt ned igjen for å ta bildet. Speilet
senkes når opptaket avsluttes.
D Hevet speil
Mens speilet er hevet, kan ikke bilder komponeres i søkeren, og automatisk
fokusering og lysmåling utføres ikke.
A Hevet speil-funksjon
Et bilde tas automatisk dersom ingen handlinger utføres i løpet av omtrent
30 s med speilet hevet.
A Forhindre uskarphet
For å forhindre uskarphet som forårsakes av kamerabevegelser, trykker du
utløseren mykt ned eller bruker en fjernstyringskabel (ekstrautstyr)
(0 443). For informasjon om å bruke fjernkontrollen ML-L3 for
fotografering med hevet speil, se side 193. Bruk av stativ anbefales.
109
Alternative bildeinnstillinger
Bildefelt
Velg mellom bildefeltene FX (36 × 24) 1.0 × (FX-format), DX
(24 × 16) 1.5 × (DX-format), 1,2 × (30 × 20) 1.2 ×. Se side 492 for
informasjon om antall bilder som kan lagres med forskjellige
bildefeltinnstillinger.
FX-format
DX-format (24×16)
bildesirkel
DX-format
1,2×
110
FX-format (36×24)
bildesirkel
❚❚ Bildefeltalternativer
Kameraet tilbyr følgende bildefelt:
Alternativ
c
FX (36 × 24)
1.0 ×
(FX-format)
Z
1,2× (30 × 20)
1.2 ×
a
DX (24 × 16)
1.5 ×
(DX-format)
Beskrivelse
Bilder tas opp i FX-format med bruk av hele
bildebrikkens felt (35,9 × 24,0 mm), og de har en
bildevinkel lik et NIKKOR-objektiv på et 35 mm
format-kamera.
Et 29,9 × 19,9 mm område midt på bildebrikken
brukes til å ta opp fotografier. For å beregne
omtrentlig brennvidde for et objektiv i 35 mm format,
multipliserer du med 1,2. Dette alternativet er bare
tilgjengelig i filmopptaksmenyen.
Et område midt på bildebrikken på 23,5 × 15,7 mm
brukes til å ta opp bilder i DX-format. For å beregne
omtrentlig brennvidde for et objektiv i 35 mm format,
multipliserer du med 1,5.
❚❚ Automatisk beskjæringsvalg
For å automatisk velge en DX-beskjæring når et DX-objektiv er
montert, velger du På for Bildefelt > Automatisk DX-beskjæring i
opptaksmenyene (0 310, 318). Bildefeltet som er valgt i
opptaksmenyene eller med kamerakontrollene, vil kun brukes når et
ikke-DX-objektiv er montert. Velg Av for å bruke bildefeltet som er
valgt for øyeblikket med alle objektiver.
D Automatisk DX-beskjæring
Kontrollene som vises på side 114, kan ikke brukes til å velge bildefelt når et
DX-objektiv er påmontert og Automatisk DX-beskjæring er på.
111
A Bildefelt
Det valgte alternativet vises i
informasjonsvisningen.
A DX-objektiver
DX-objektiver er laget til bruk med DX format-kameraer og har en mindre
bildevinkel enn objektiver for 35 mm format-kameraer. Bildekantene kan
bli mørke hvis Automatisk DX-beskjæring er av og et annet alternativ enn
DX (24 × 16) (DX-format) er valgt for Velg bildefelt når et DX-objektiv er
påmontert. Dette vil kanskje ikke vises i søkeren, men når bildene spilles av,
kan du legge merke til en redusert oppløsning, eller at bildekantene blir
sorte.
A Informasjon i søkeren
1,2 × og DX-formatbeskjæringer vises nedenfor.
1,2×
DX-format
A Se også
Se side 76 for informasjon om tilgjengelige beskjæringer i film live view.
112
Bildefeltet kan velges med alternativet Bildefelt > Velg bildefelt i
opptaksmenyene eller ved å trykke på en kontroll og dreie på et
kommandohjul.
❚❚ Bildefeltmenyen
1 Velg Bildefelt.
Marker Bildefelt i en av
opptaksmenyene og trykk på 2.
2 Velg Velg bildefelt.
Marker Velg bildefelt og trykk på 2.
3 Juster innstillingene.
Velg et alternativ og trykk på J. Den
valgte beskjæringen vises i søkeren
(0 112).
A Bildestørrelse
Bildestørrelsen varierer med valgt alternativ for bildefelt (0 118).
113
❚❚ Kamerakontroller
1 Tildel bildefeltvalget til en kamerakontroll.
Velg Velg bildefelt som alternativet for "trykk + kommandohjul"
for en kamerakontroll i menyen med egendefinerte innstillinger
(0 323). Bildefeltvalg kan tildeles Fn-knappen (egendefinert
innstilling f2, Tildel Fn-knappen, 0 356), Pv-knappen
(egendefinert innstilling f3, Tildel forhåndsvisn.knappen,
0 361) eller A AE-L/AF-L-knappen (egendefinert innstilling f4,
Tildel AE-L/AF-L-knappen, 0 361).
2 Bruk den valgte kontrollen til å velge et bildefelt.
Bildefeltet kan velges ved å
trykke på den valgte knappen
og dreie
hovedkommandohjulet eller
underkommandohjulet til
ønsket beskjæring vises i
søkeren (0 112).
Fn-knapp
Hovedkommandohjul
Det alternativet som er valgt
for bildefelt i øyeblikket, kan
kontrolleres ved å trykke på knappen
for å vise bildefeltet på kontrollpanelet,
i søkeren eller i informasjonsvisningen.
FX-format vises som "36 – 24", 1,2 × som "30 – 20" og DX-format
som "24 –16".
114
Bildekvalitet og -størrelse
Til sammen avgjør bildekvalitet og -størrelse hvor mye plass hvert
fotografi tar opp på minnekortet. Større bilder med høyere kvalitet
kan skrives ut større, men krever mer minne, slik at færre slike bilder
kan lagres på minnekortet (0 492).
Bildekvalitet
Velg et filformat og komprimeringsforhold (bildekvalitet).
Alternativ
Filtype
NEF (RAW)
NEF
JPEG fine
JPEG normal
JPEG
JPEG basic
Beskrivelse
Rådata (Raw) fra bildebrikken lagres uten ekstra
prosessering. Innstillinger som hvitbalanse og
kontrast kan justeres etter opptak.
Tar JPEG-bilder med et komprimeringsforhold
på omtrent 1 : 4 (fin bildekvalitet). *
Tar JPEG-bilder med et komprimeringsforhold
på omtrent 1 : 8 (normal bildekvalitet). *
Tar JPEG-bilder med et komprimeringsforhold
på omtrent 1 : 16 (grunnleggende bildekvalitet).
*
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG basic
NEF/
JPEG
To bilder tas: et NEF (RAW)-bilde og et JPEGbilde med fin bildekvalitet.
To bilder tas: et NEF (RAW)-bilde og et JPEGbilde med normal bildekvalitet.
To bilder tas: et NEF (RAW)-bilde og et JPEGbilde med grunnleggende bildekvalitet.
* Størrelsesprioritet valgt for JPEG-komprimering. Komprimeringsforholdet er kun et
anslag; det faktiske forholdet varierer med ISO-følsomheten og motivet som lagres.
115
Bildekvalitet kan stilles inn ved å trykke på X (T)-knappen og
dreie hovedkommandohjulet til ønsket innstilling vises i
informasjonsvisningen.
X (T)-knapp
Hovedkommandohjul
Informasjonsvisning
A NEF (RAW)-bilder
NEF (RAW)-bilder kan vises på kameraet eller ved bruk av programvare som
ViewNX 2 eller Capture NX-D (ViewNX 2 kan installeres fra den
medfølgende installasjons-CD-en, mens Capture NX-D kan lastes ned fra en
lenke i ViewNX 2-installasjonsverktøyet; 0 262, 268). Merk at alternativet
som er valgt for bildestørrelse ikke påvirker størrelsen på NEF (RAW)-bilder;
ved visning på en datamaskin har NEF (RAW)-bilder de ytre målene som er
gitt for store (#-størrelse) bilder i tabellen på side 118. JPEG-kopier av NEF
(RAW)-bilder kan lages ved hjelp av alternativet NEF (RAW)-prosessering i
retusjeringsmenyen (0 406).
A NEF+JPEG
Når fotografier som tas med innstillingene NEF (RAW) + JPEG vises på
kameraet med bare ett minnekort satt inn, vises kun JPEG-bildet. Hvis
begge kopiene lagres på samme minnekort, slettes begge kopiene når
fotografiet slettes. Hvis JPEG-kopien lagres på et annet minnekort ved bruk
av alternativet Funksjon for kortet i spor 2 > RAW spor 1 – JPEG spor 2,
slettes ikke NEF (RAW)-bildet hvis JPEG-kopien slettes.
A Fotograferingsmenyen
Bildekvaliteten kan også justeres med alternativet Bildekvalitet i
fotograferingsmenyen (0 310).
116
❚❚ JPEG-komprimering
For å velge komprimeringstype for JPEG-bilder markerer du
JPEG-komprimering i fotograferingsmenyen og trykker på 2.
Alternativ
O
Størrelsesprioritet
P
Optimal kvalitet
Beskrivelse
Bildene komprimeres for å oppnå en relativt
ensartet filstørrelse.
Optimal bildekvalitet. Filstørrelsen varierer med
motivet på bildet.
❚❚ Type
For å velge komprimeringstype for NEF (RAW)-bilder markerer du
NEF (RAW)-opptak > Type i fotograferingsmenyen og trykker på
2.
Alternativ
N
Komprimert uten
tap
O
Komprimert
Beskrivelse
NEF-bilder komprimeres ved hjelp av en reversibel
algoritme, som reduserer filstørrelsen med omtrent
20–40 % uten å påvirke bildekvaliteten.
NEF-bilder komprimeres ved hjelp av en ikkereversibel algoritme, som reduserer filstørrelsen
med omtrent 35–55 % nesten uten å påvirke
bildekvaliteten.
❚❚ NEF (RAW)-bitdybde
For å velge bitdybde for NEF (RAW)-bilder markerer du NEF
(RAW)-opptak > NEF (RAW)-bitdybde i fotograferingsmenyen og
trykker på 2.
Alternativ
q
12-bits
r
14-bits
Beskrivelse
NEF (RAW)-bilder lagres med en bitdybde på
12 biter.
NEF (RAW)-bilder lagres med en bitdybde på
14 biter, noe som skaper større filer enn de med en
bitdybde på 12 biter, men som også øker mengden
av fargedata som lagres.
117
Bildestørrelse
Bildestørrelsen måles i piksler. Velg mellom # Stor, $ Medium
eller % Liten (merk at bildestørrelsen varierer, avhengig av
alternativet som er valgt for Bildefelt, 0 110):
Bildefelt
FX (36 × 24)
(FX-format)
1,2× (30 × 20)
DX (24 × 16)
(DX-format)
Alternativ
Stor
Medium
Liten
Stor
Medium
Liten
Stor
Medium
Liten
Størrelse (piksler)
6016 × 4016
4512 × 3008
3008 × 2008
5008 × 3336
3752 × 2504
2504 × 1664
3936 × 2624
2944 × 1968
1968 × 1312
Utskriftsstørrelse (cm) *
50,9 × 34,0
38,2 × 25,5
25,5 × 17,0
42,4 × 28,2
31,8 × 21,2
21,2 × 14,1
33,3 × 22,2
24,9 × 16,7
16,7 × 11,1
* Omtrentlig størrelse ved utskrift på 300 dpi. Utskriftstørrelsen i tommer er det samme som
bildestørrelsen i piksler delt med skriveroppløsningen i dots per inch (dpi, punkter per tomme;
1 tomme=cirka 2,54 cm).
Bildestørrelsen kan stilles inn ved å trykke på X (T)-knappen og
dreie underkommandohjulet til ønsket innstilling vises i
informasjonsvisningen.
X (T)-knapp
Underkommandohjul
Informasjonsvisning
A Fotograferingsmenyen
Bildestørrelsen kan også justeres med alternativet Bildestørrelse i
fotograferingsmenyen (0 310).
118
Bruke to minnekort
Når to minnekort er satt inn i kameraet, kan du bruke elementet
Funksjon for kortet i spor 2 i fotograferingsmenyen for å velge
funksjonen for kortet i spor 2. Velg mellom Overfylt (kortet i spor 2
brukes kun når kortet i spor 1 er fullt), Sikkerhetskopi (hvert bilde
lagres to ganger, en gang i spor 1 og en gang til i spor 2) og RAW
spor 1 – JPEG spor 2 (som for Sikkerhetskopi, bortsett fra at
NEF/RAW-kopier av fotografier tatt med innstillingene NEF/RAW +
JPEG kun lagres på kortet i spor 1 og JPEG-kopiene bare på kortet i
spor 2).
A "Sikkerhetskopi" og "RAW spor 1 – JPEG spor 2"
Kameraet viser antall eksponeringer som gjenstår på kortet med minst
minneplass. Lukkeren deaktiveres når et av kortene er fullt.
A Filmopptak
Når to minnekort er satt inn i kameraet, kan sporet som brukes til å ta opp
filmer, velges ved å bruke alternativet Plassering i filmopptaksmenyen
(0 319).
119
Fokusering
Dette avsnittet beskriver fokusalternativene som er tilgjengelige når
fotografier komponeres i søkeren. Fokus kan justeres automatisk (se
nedenfor) eller manuelt (0 132). Du kan også velge fokuspunkter
for automatisk eller manuell fokusering (0 127), eller bruke fokuslås
for å omkomponere fotografier etter fokusering (0 129).
Autofokus
For å bruke autofokus, dreier du Fokusfunksjonsvelger
fokusfunksjonsvelgeren til AF.
120
Autofokusfunksjon
Følgende autofokusfunksjoner kan velges under fotografering med
søkeren:
Modus
Beskrivelse
Automatisk valg av AF-funksjon: Kameraet velger automatisk enkeltbilde
AF-A autofokus hvis motivet er stillestående eller kontinuerlig autofokus
hvis motivet er i bevegelse.
Enkeltbilde-AF: For stillestående motiver. Fokus låses når utløseren
AF-S trykkes halvveis ned. Ved standardinnstillingene kan lukkeren bare
utløses når fokusindikatoren (I) vises (fokusprioritet; 0 327).
Kontinuerlig AF: For motiver i bevegelse. Kameraet fokuserer
kontinuerlig så lenge utløseren holdes halvveis nede; dersom
motivet flytter på seg, vil kameraet starte følgefokus (0 122) for å
AF-C
beregne endelig avstand til motivet, og justere fokuset etter behov.
Ved standardinnstillingene kan lukkeren utløses uansett om motivet
er i fokus (utløserprioritet; 0 326).
For å velge autofokusfunksjonen
trykker du på AFfunksjonsknappen og dreier
hovedkommandohjulet til ønsket
innstilling vises i søkeren eller på
kontrollpanelet.
AFfunksjonsknapp
AF-A
AF-S
Hovedkommandohjul
AF-C
121
A Følgefokus
Med AF-C-funksjonen, eller når kontinuerlig autofokus er valgt som AF-Afunksjon, vil kameraet starte følgefokus dersom motivet flytter seg mot
eller vekk fra kameraet mens utløseren er trykket halvveis ned. Dette lar
kameraet følge fokuset mens det forsøker å beregne hvor motivet vil være
når lukkeren utløses.
A Se også
For informasjon om bruk av fokusprioritet sammen med kontinuerlig AF, se
egendefinert innstilling a1 (Valg av AF-C-prioritet, 0 326). For
informasjon om bruk av utløserprioritet sammen med enkeltbilde-AF, se
egendefinert innstilling a2 (Valg av AF-S-prioritet, 0 327). Se
egendefinert innstilling f5 (Tilpass kommandohjulene) > Endre
hoved/under (0 363) for informasjon om å bruke underkommandohjulet
til å velge fokusfunksjonen. Se side 57 for informasjon om tilgjengelige
autofokusalternativer i live view eller under filmopptak.
122
AF-søkefeltfunksjon
Velg hvordan fokuspunktet skal velges under fotografering med
søkeren.
• Enkeltpunkt AF: Velg fokuspunktet som beskrevet på side 127;
kameraet fokuserer bare på motivet i det valgte fokuspunktet.
Brukes til stillestående motiver.
• Dynamisk AF-område: Velg fokuspunkt som beskrevet på side 127.
I fokusfunksjonene AF-A og AF-C fokuserer kameraet basert på
informasjon fra omgivende fokuspunkter hvis motivet flytter seg
fra det valgte punktet en kort stund. Antall fokuspunkter varierer
etter valgt funksjon:
- 9-punkts dynamisk AF-område: Velg når det er tid til å komponere
fotografiet eller når du fotograferer motiver med forutsigbar
bevegelse (f.eks. løpere eller racerbiler på en bane).
- 21-punkts dynamisk AF-område: Velg når du fotograferer motiver
uten forutsigbar bevegelse (f.eks. fotballspillere).
- 51-punkts dynamisk AF-område: Velg dette alternativet når du skal
fotografere motiver i rask bevegelse, og som er vanskelig å
komponere i søkeren (f.eks. fugler).
123
• 3D følgefokus: Velg fokuspunkt som beskrevet på side 127. Med
fokusfunksjonene AF-A og AF-C følger kameraet motiver som
forlater det valgte fokuspunktet og velger nye fokuspunkter etter
behov. Bruk for hurtig komponering av bilder med motiver som
beveger seg uregelmessig fra side til side (f.eks. tennisspillere).
Hvis motivet forlater søkerfeltet, tar du fingeren fra utløseren og
komponerer fotografiet på nytt med motivet i det valgte
fokuspunktet.
• AF-søkefeltgruppe: Kameraet fokuserer ved bruk av en gruppe
fokuspunkter som du selv velger. Det reduserer risikoen for at
kameraet fokuserer på bakgrunnen i stedet for på hovedmotivet.
Velg for motiver som er vanskelige å fotografere ved bruk av et
enkelt fokuspunkt. Hvis ansikter oppdages i fokusfunksjon AF-S,
vil kameraet prioritere ansiktsmotiver.
• Automatisk valg av AF-søkefelt: Kameraet
oppdager automatisk motivet og velger
fokuspunkt; hvis kameraet oppdager et
ansikt, gir det prioritet til
portrettmotivet. De aktive
fokuspunktene markeres kort etter at
kameraet har fokusert; i funksjonen AF-C
eller når kontinuerlig autofokus er valgt i funksjonen AF-A, forblir
hovedfokuspunktet markert etter at de andre fokuspunktene har
slukket.
124
For å velge AF-søkefeltfunksjon,
trykker du på AFfunksjonsknappen og dreier
underkommandohjulet til ønsket
innstilling vises i søkeren eller på
kontrollpanelet.
AFfunksjonsknapp
Kontrollpanel
Underkommandohjul
Søker
A 3D følgefokus
Når du trykker utløseren halvveis ned, lagres fargene i området rundt
fokuspunktet i kameraet. Som følge av dette, gir kanskje ikke 3D følgefokus
ønsket resultat med motiver som har lignende farge som bakgrunnen, eller
som utgjør en svært liten del av bildefeltet.
125
A AF-søkefeltfunksjon
AF-søkefeltfunksjonen vises på kontrollpanelet og i søkeren.
AF-søkefeltfunksjon
Kontrollpanel
Søker
Enkeltpunkt AF
9-punkts dynamisk AF-område *
21-punkts dynamisk AF-område *
51-punkts dynamisk AF-område *
3D følgefokus
AF-søkefeltgruppe
Automatisk valg av AF-søkefelt
* Kun aktive fokuspunkter vises i søkeren. Gjenværende fokuspunkter bidrar med informasjon som
hjelper fokuseringen.
A Manuell fokusering
Enkeltpunkt AF velges automatisk når du bruker manuell fokusering.
A Se også
For informasjon om justering av hvor lenge kameraet venter før det
fokuserer på nytt når et motiv flytter seg foran kameraet, se egendefinert
innstilling a3 (Følgefokus med Lock-on, 0 328). Se egendefinert
innstilling a4 (Belysning av fokuspunkt, 0 329) for informasjon om å
velge hvordan fokuspunktet vises i dynamisk AF-område og
AF-søkefeltgruppe. Se egendefinert innstilling f5 (Tilpass
kommandohjulene) > Endre hoved/under (0 363) for informasjon om å
bruke hovedkommandohjulet til å velge AF-søkefeltfunksjonen. Se side 58
for informasjon om tilgjengelige autofokusalternativer i live view eller
under filmopptak.
126
Velge fokuspunkt
Kameraet tilbyr et valg mellom 51 fokuspunkter som kan brukes for
å komponere bilder med hovedmotivet plassert nesten hvor som
helst i bildefeltet. Følg trinnene nedenfor for å velge fokuspunktet
(med AF-søkefeltgruppe kan du følge disse trinnene for å velge en
gruppe med fokuspunkter).
1 Drei fokusvelgerlåsen til ●.
Multivelgeren kan nå brukes
til å velge fokuspunktet.
Fokusvelgerlås
2 Velg fokuspunkt.
Bruk multivelgeren til å velge
fokuspunktet i søkeren mens lysmålerne
er på. Trykk på J for å velge midtre
fokuspunkt.
Fokusvelgerlåsen kan dreies
til låst (L) posisjon etter
valget for å forhindre at det
valgte fokuspunktet endres
når multivelgeren trykkes
ned.
127
A Automatisk valg av AF-søkefelt
Fokuspunktet for automatisk valg av AF-søkefelt velges automatisk; valg av
manuelle fokuspunkter er ikke tilgjengelig.
A Se også
For informasjon om å velge når fokuspunktet skal tennes, se egendefinert
innstilling a5 (AF-punktbelysning, 0 329). For informasjon om å sette
valg av fokuspunkt til "overlapping", se egendefinert innstilling a6
(Overlapping av fokuspunkt, 0 330). For informasjon om valg av antall
fokuspunkter som kan velges med multivelgeren, se egendefinert
innstilling a7 (Antall fokuspunkter, 0 330). For informasjon om valg av
separate fokuspunkter for vertikale og horisontale retninger, se
egendefinert innstilling a8 (Lagre punkter etter retning, 0 331). For
informasjon om endring av J-knappens funksjon, se egendefinert
innstilling f1 (OK-knapp, 0 354).
128
Fokuslås
Fokuslås kan brukes for å endre komposisjonen etter fokusering, og
på den måten gjøre det mulig å fokusere på et motiv som ikke er i
fokuspunktet i den endelige komposisjonen. Dersom kameraet ikke
kan fokusere ved hjelp av autofokus (0 131), kan fokuslås også
brukes til å komponere fotografiet på nytt etter å ha fokusert på et
annet objekt på samme avstand som ditt originalmotiv. Fokuslås er
mest effektivt når et annet alternativ enn automatisk valg av AFsøkefelt er valgt som AF-søkefeltfunksjon (0 123).
1 Fokuser.
Plasser motivet i valgt
fokuspunkt og trykk
utløseren halvveis ned for å
starte fokuseringen.
Kontroller at
fokusindikatoren (I) vises i
søkeren.
2 Lås fokus.
Fokusfunksjonene AF-A og AF-C: Med
utløseren trykket halvveis ned (q)
trykker du på A AE-L/AF-L-knappen (w)
for å låse både fokus og eksponering
(et AE-L-ikon vises i søkeren). Fokus
forblir låst mens A AE-L/AF-L-knappen
holdes nedtrykt, selv om du senere
løfter fingeren fra utløseren.
Utløser
A AE-L/AF-L-knapp
129
Fokusfunksjon AF-S: Fokus låses automatisk når fokusindikatoren
(I) vises og forblir låst inntil du løfter fingeren fra utløseren.
Fokus kan også låses ved å trykke på A AE-L/AF-L-knappen (se
ovenfor).
3 Komponer fotografiet på
nytt og ta bildet.
Fokus forblir låst mellom
opptak dersom du holder
utløseren halvveis nede
(AF-S) eller holder A AE-L/AF-Lknappen nedtrykt, slik at
flere fotografier kan tas etter hverandre med samme
fokusinnstilling.
Du må ikke endre avstanden mellom kameraet og motivet så lenge
fokuslåsen er aktiv. Hvis motivet beveger seg, fokuserer du på nytt
med den nye avstanden.
A Se også
Se egendefinert innstilling c1 (Utløser AE-L, 0 336) for informasjon om
bruken av utløseren for å låse eksponeringen, og egendefinert innstilling f4
(Tildel AE-L/AF-L-knappen, 0 361) for informasjon om å velge A AE-L/AF-Lknappens rolle.
130
A Få gode resultater med autofokus
Autofokus er ikke godt egnet for forholdene som er oppført nedenfor.
Utløseren kan deaktiveres hvis kameraet er ute av stand til å fokusere under
disse forholdene, eller så kan fokusindikatoren (I) vises. Du kan høre et
pipesignal og lukkeren kan utløses selv om motivet ikke er i fokus. I disse
tilfellene fokuserer du manuelt (0 132) eller bruker fokuslås (0 129) for å
fokusere på et annet motiv på samme avstand før du komponerer
fotografiet på nytt.
Det er liten eller ingen kontrast mellom motivet og
bakgrunnen.
Eksempel: Motivet har samme farge som bakgrunnen.
Fokuspunktet inneholder motiver i forskjellige
avstander fra kameraet.
Eksempel: Motivet er i et bur.
Motivet domineres av jevne, geometriske mønstre.
Eksempel: Persienner eller en vindusrad på en
skyskraper.
Fokuspunktet inneholder områder med sterkt
kontrasterende lysstyrke.
Eksempel: Halve motivet er i skygge.
Gjenstander i bakgrunnen virker større enn motivet.
Eksempel: Det er en bygning i bildefeltet bak
hovedmotivet.
Motivet inneholder mange fine detaljer.
Eksempel: En blomstereng eller andre motiver som er
små eller mangler variasjon i lysstyrke.
131
Manuell fokusering
Manuell fokusering kan brukes med objektiver som ikke støtter
autofokus (ikke-AF NIKKOR-objektiver) eller når autofokus ikke gir
ønsket resultat (0 131).
• AF-objektiver: Still objektivets
Fokusfunksjonsvelger
bryter for fokusfunksjon (hvis
tilgjengelig) og kameraets
fokusfunksjonsvelger på M.
D AF-objektiver
Ikke bruk AF-objektiver med objektivets bryter for fokusfunksjon satt til
M og kameraets fokusfunksjonsvelger satt til AF. Dersom denne
forholdsregelen ikke overholdes, kan det føre til skade på kameraet eller
objektivet. Dette gjelder ikke for AF-S-objektiver, som kan brukes med
eksponeringskontroll M uten å stille kameraets fokusfunksjonsvelger på
M.
• Objektiver for manuell fokusering: Fokuser manuelt.
For å fokusere manuelt, vrir du objektivets
fokuseringsring til bildet som vises på den
klare delen av mattskiven i søkeren er i
fokus. Du kan ta fotografier når som helst,
også når bildet ikke er i fokus.
132
❚❚ Den elektroniske avstandsmåleren
Fokusindikatoren i søkeren kan brukes til å
kontrollere om motivet i det valgte
fokuspunktet er i fokus (fokuspunktet kan
velges blant hvilket som helst av de 51
fokuspunktene). Når du har plassert
motivet i det valgte fokuspunktet, trykker
du utløseren halvveis ned og dreier
objektivets fokuseringsring til fokusindikatoren (I) vises. Legg
merke til at når du tar bilde av motiver som beskrevet på side 131,
kan det hende at fokusindikatoren vises når motivet ikke er i fokus.
Kontroller at motivet er i fokus i søkeren før du tar bildet. For
informasjon om bruk av den elektroniske avstandsmåleren med
telekonverterne AF-S/AF-I (ekstrautstyr), se side 430.
A Fokusplanmerke
For å fastsette avstanden mellom motiv og
kamera, kan du måle fra fokusplanmerket
(E) på kamerahuset. Avstanden mellom
objektivets monteringsflens og
fokusplanet er 46,5 mm.
46,5 mm
Fokusplanmerke
133
ISO-følsomhet
Kameraets lysfølsomhet kan justeres i henhold til tilgjengelig lys i
omgivelsen. Velg mellom innstillinger som spenner fra ISO 100 til
ISO 12800 i trinn tilsvarende 1/3 EV. Innstillinger fra omtrent 0,3 til
1 EV under ISO 100 og 0,3 til 2 EV over ISO 12800 er også tilgjengelig
for spesielle situasjoner. Funksjonene auto, motivprogram og
spesialeffekter tilbyr også et AUTO-alternativ, som gjør det mulig for
kameraet å stille inn ISO-følsomheten automatisk som respons på
lysforholdene. Jo høyere ISO-følsomhet, desto mindre lys er
nødvendig for å lage en eksponering, noe som gjør det mulig å
bruke kortere lukkertider eller mindre blenderåpninger.
Funksjoner
P, S, A, M
Alternativer
Lav 1–Lav 0,3; 100–12800 i trinn på 1/3 EV; Høy 0,3–Høy 2
Auto
%
Andre
Auto; Lav 1–Lav 0,3; 100–12800 i trinn på 1/3 EV;
opptaksinnstillinger Høy 0,3–Høy 2
ISO-følsomheten kan justeres ved
å trykke på W (S)-knappen og
dreie hovedkommandohjulet til
ønsket innstilling vises på
kontrollpanelet, i søkeren eller i
informasjonsvisningen.
W (S)-knapp
Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
Informasjonsvisning
Søker
134
A ISO-følsomhet
Jo høyere ISO-følsomhet, desto mindre lys trengs for en eksponering, slik at
du kan bruke kortere lukkertider eller mindre blenderåpninger, men
samtidig øker også sannsynligheten for at bildet påvirkes av støy (lyse
piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer). Støy er spesielt sannsynlig
ved innstillinger mellom Høy 0,3 og Høy 2.
A AUTO
Hvis funksjonsvelgeren dreies til P, S, A eller M etter at AUTO er valgt som ISOfølsomhet i en annen funksjon, vil ISO-følsomheten som sist ble valgt med
eksponeringskontroll P, S, A eller M gjenopprettes.
A Høy 0,3–Høy 2
Innstillingene Høy 0,3 til Høy 2 tilsvarer ISO-følsomhetene 0,3–2 EV over
ISO 12800 (tilsvarende ISO 16000–51200).
A Lav 0,3–Lav 1
Innstillingene Lav 0,3 til Lav 1 tilsvarer ISO-følsomhetene 0,3–1 EV under
ISO 100 (tilsvarende ISO 80–50). Brukes til store blenderåpninger når det er
lyst. Kontrasten er litt høyere enn normalt; i de fleste tilfeller anbefales ISOfølsomheter på ISO 100 eller mer.
A Opptaksmenyene
ISO-følsomheten kan også justeres fra fotograferings- og
filmopptaksmenyene. Velg Knapp for ISO-følsomhet i
fotograferingsmenyen for å justere innstillingene for søker- og live viewfotografering (0 310) og Innst. for ISO-følsomhet for film i
filmopptaksmenyen for å justere innstillingene for film live view (0 322).
A Se også
For informasjon om valg av trinnstørrelsen for ISO-følsomhet, se
egendefinert innstilling b1 (Trinnverdi for ISO-følsomhet; 0 333). For
informasjon om justering av ISO-følsomhet uten å bruke W (S)-knappen,
se egendefinert innstilling d8 (Lettvint ISO; 0 341). For informasjon om
hvordan du bruker alternativet Støyreduksjon v. høy følsomhet i
opptaksmenyene for å redusere støy ved høye ISO-følsomheter, se side
317.
135
Automatisk ISO-følsomhetskontroll
Kun eksponeringskontroll (P, S, A og M)
Hvis På er valgt for Knapp for ISO-følsomhet > Auto.
ISO-følsomhetsktrl. i fotograferingsmenyen, justeres ISOfølsomheten automatisk dersom optimal eksponering ikke kan
oppnås ved den verdien som du selv har valgt (ISO-følsomheten blir
riktig justert når blits brukes).
1 Velg Auto. ISO-følsomhetsktrl.
Velg Knapp for ISO-følsomhet i
fotograferingsmenyen, marker Auto.
ISO-følsomhetsktrl. og trykk på 2.
2 Velg På.
Marker På og trykk på J (dersom Av
velges, forblir ISO-følsomheten fast på
verdien som du selv har valgt).
136
3 Juster innstillingene.
Maksimumsverdien for automatisk ISOfølsomhet kan velges med Maksimal
følsomhet (merk at hvis du velger en
ISO-følsomhet som er høyere enn den
valgte verdien for Maksimal følsomhet,
brukes den verdien du har valgt i
stedet). Med eksponeringskontrollene P og A justeres
følsomheten bare hvis undereksponering ville bli resultatet med
lukkertiden valgt for Lengste lukkertid (1/2000–30 s eller Auto;
med eksponeringskontrollene S og M justeres ISO-følsomheten
for optimal eksponering ved de lukkertider som du selv velger).
Hvis Auto er valgt, velger kameraet lengste lukkertid basert på
objektivets brennvidde. Trykk på J for å avslutte når
innstillingene er ferdige.
Når På er valgt, viser søkeren og
kontrollpanelet ISO AUTO. Når følsomheten
endres fra verdien som du selv har valgt,
blinker disse indikatorene og den
endrede verdien vises i søkeren.
137
A Lengste lukkertid
Den automatisk valgte lukkertiden kan finjusteres ved å markere Auto og
trykke på 2: for eksempel kan tider, som er kortere enn de som vanligvis
velges automatisk, brukes med teleobjektiver for å redusere uskarphet.
Merk imidlertid at Auto kun fungerer med CPU-objektiver; hvis et objektiv
uten CPU brukes uten objektivdata, er lengste lukkertid fastsatt på 1/30 s.
Lukkertiden kan overskride valgt lengste lukkertid hvis optimal
eksponering ikke kan oppnås ved ISO-følsomheten som er valgt for
Maksimal følsomhet.
A Automatisk ISO-følsomhetskontroll
Støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) er mer vanlig ved
høyere følsomheter. Bruk alternativet Støyreduksjon v. høy følsomhet i
opptaksmenyene for å redusere støy (se side 317). Når en blits brukes, vil
lengste lukkertid stilles inn på verdien som er valgt for Lengste lukkertid
hvis ikke denne verdien er kortere enn egendefinert innstilling e1
(Blitssynk. lukkertid, 0 345) eller lengre enn egendefinert innstilling e2
(Lukkertid for blits, 0 346), og i så fall brukes verdien som er valgt for
egendefinert innstilling e2 i stedet. Vær oppmerksom på at ISOfølsomheten kan øke automatisk når automatisk ISO-følsomhetskontroll
brukes i kombinasjon med blitsfunksjonen synkronisering på lang lukkertid
(tilgjengelig med den innebygde blitsen og de eksterne blitsene som er
listet opp på side 433). Dette kan forhindre at kameraet velger lange
lukkertider.
A Aktivering og deaktivering av automatisk ISO-følsomhetskontroll
Du kan slå automatisk ISO-følsomhetskontroll på eller av ved å trykke på
W (S)-knappen og dreie på underkommandohjulet. ISO AUTO vises når
automatisk ISO-følsomhetskontroll er på.
138
Eksponering
Lysmåling
Kun eksponeringskontroll (P, S, A og M)
Velg hvordan kameraet stiller inn eksponeringen med
eksponeringskontroll P, S, A og M (i andre funksjoner velger kameraet
lysmålingsmetoden automatisk).
Alternativ
a
Z
b
h
Beskrivelse
Matrise: Gir naturlige resultater i de fleste situasjoner. Kameraet
måler en stor del av bildet og setter eksponeringen i henhold til
spredningen av fargetoner, farger, komposisjon og, med G-, E- og
D-objektiver (0 429), avstandsinformasjon (3D fargematrisemåling III; med andre CPU-objektiver bruker kameraet
farge-matrisemåling III, som ikke omfatter 3Davstandsinsformasjon).
Sentrumsdominert: Kameraet måler hele bildefeltet, men legger
størst vekt på midtområdet (hvis et CPU-objektiv er montert, kan
områdets størrelse velges ved bruk av egendefinert innstilling b5,
Måleo. for sentr.dom. lysm., 0 335; hvis et objektiv uten CPU er
montert, tilsvarer området en sirkel på 12 mm i diameter).
Klassisk måling for portretter; anbefales ved bruk av filtre med en
eksponeringsfaktor (filterfaktor) over 1 ×.
Punkt: Kameraet måler en sirkel på 4 mm i diameter (omtrent 1,5 %
av bildefeltet). Sirkelen er sentrert på det gjeldende fokuspunktet,
og gjør det mulig å måle motiver utenfor bildesentrum (dersom
objektiver uten CPU brukes, eller dersom automatisk valg av AFsøkefelt er aktivert, vil kameraet måle det midtre fokuspunktet).
Dette sikrer at motivet eksponeres korrekt, selv om det er store
lysforskjeller mellom for- og bakgrunn.
Høylysvektet: Kameraet tildeler størst vekt på høylys. Brukes til å
redusere tap av detaljer i høylys, for eksempel når du fotograferer
spotbelyste utøvere på en scene.
139
For å velge en lysmålingsmetode,
trykker du på Z (Q)-knappen og
dreier hovedkommandohjulet til
ønsket innstilling vises i søkeren
og på kontrollpanelet.
Z (Q)-knapp
Kontrollpanel
Hovedkommandohjul
Søker
A Info om objektiv uten CPU
Hvis du angir brennvidden og største blenderåpning for objektiver uten
CPU ved bruk av alternativet Info om objektiv uten CPU i oppsettsmenyen
(0 236), kan kameraet bruke fargematrisemåling når matrise er valgt og på
denne måten forbedre nøyaktigheten for sentrumsdominert lysmåling og
punktmåling. Sentrumsdominert lysmåling brukes hvis høylysvektet
lysmåling er valgt med objektiver uten CPU eller dersom matrisemåling er
valgt med objektiver uten CPU der objektivdata ikke har blitt angitt. Vær
oppmerksom på at sentrumsdominert lysmåling også kan brukes hvis
høylysvektet lysmåling er valgt med visse CPU-objektiver (AI-P NIKKORobjektiver og AF-objektiver som ikke er av type G, E eller D).
A Se også
Se egendefinert innstilling b4 (Matrisemåling, 0 335) for informasjon om
å bestemme om matrisemåling skal bruke ansiktsgjenkjenning. For
informasjon om å utføre separate justeringer for optimal eksponering for
hver lysmålingsmetode, se egendefinert innstilling b6 (Fininnstille
optimal eksp., 0 336).
140
Eksponeringslås
Bruk eksponeringslås for å omkomponere bilder etter ha brukt
sentrumsdominert lysmåling og punktmåling (0 139) for å måle
eksponeringen.
1 Lås eksponeringen.
Utløser
Plasser motivet i det valgte
fokuspunktet og trykk utløseren
halvveis ned. Med utløseren trykket
halvveis ned og motivet plassert i
fokuspunktet, trykk på A AE-L/AF-Lknappen for å låse fokus og
eksponeringen (hvis du bruker
autofokus, bekreft at fokusindikatoren
(I) vises i søkeren).
A AE-L/AF-L-knapp
AE-L-indikatoren vises i søkeren så
lenge eksponeringslåsen er aktiv.
2 Komponer fotografiet på
nytt.
Omkomponer fotografiet
mens du holder A AE-L/AF-Lknappen trykket ned, og ta
bildet.
141
A Målt område
Med punktmåling låses eksponeringen på verdien målt i en 4 mm sirkel
midt i det valgte fokuspunktet. Med sentrumsdominert lysmåling låses
eksponeringen på verdien målt i en 12 mm sirkel midt i søkeren.
A Justere lukkertid og blenderåpning
Når eksponeringslåsen er aktiv, kan følgende innstillinger justeres uten å
endre den målte verdien for eksponering:
Eksponeringskontroll
P
S
A
Innstilling
Lukkertid og blenderåpning (fleksiprogram; 0 89)
Lukkertid
Blenderåpning
De nye verdiene kan bekreftes i søkeren og på kontrollpanelet. Merk at
lysmålingen ikke kan endres mens eksponeringslåsen er aktivert.
A Se også
Hvis På er valgt for egendefinert innstilling c1 (Utløser AE-L, 0 336), låses
eksponeringen når utløseren trykkes halvveis ned. For informasjon om
endring av A AE-L/AF-L-knappens rolle, se egendefinert innstilling f4 (Tildel
AE-L/AF-L-knappen, 0 361).
142
Eksponeringskompensasjon
(Kun eksponeringskontroll P, S, A og M samt innstillingene h og %)
Eksponeringskompensasjon brukes til å endre eksponeringen fra
verdien som foreslås av kameraet, slik at bildene blir lysere eller
mørkere. Funksjonen er mest effektiv ved bruk med
sentrumsdominert lysmåling eller punktmåling (0 139). Velg
verdier mellom –5 EV (undereksponering) og +5 EV
(overeksponering) i trinn på 1/3 EV. Generelt sett gjør positive verdier
motivet lysere og negative verdier gjør det mørkere.
–1 EV
Ingen eksponeringskompensasjon
For å velge en verdi for
eksponeringskompensasjon, trykk på Eknappen og drei hovedkommandohjulet til
den ønskede verdien vises på
kontrollpanelet eller i søkeren.
+1 EV
E-knapp
Hovedkommandohjul
±0 EV
(E-knapp nedtrykket)
–0,3 (–1/3) EV
+2,0 EV
143
Ved andre verdier enn ±0,0 vil 0 i midten
av eksponeringsindikatoren blinke
(eksponeringskontroll P, S, A), h og
innstilling %) og et E-ikon vil vises på
kontrollpanelet og i søkeren når du
slipper E-knappen. Gjeldende verdi for
eksponeringskompensasjon kan
bekreftes i eksponeringsindikatoren ved å trykke på E-knappen.
Normal eksponering kan gjenopprettes ved å stille inn
eksponeringskompensasjonen på ±0 (justeringer av
eksponeringskompensasjon med innstilling h og % nullstilles
når en annen funksjon velges). Eksponeringskompensasjonen
nullstilles ikke når kameraet slås av.
A Eksponeringskontroll M
Med eksponeringskontroll M påvirker eksponeringskompensasjon bare
eksponeringsindikatoren; lukkertid og blenderåpning endres ikke.
A Se også
For informasjon om å velge størrelse på trinnene tilgjengelig for
eksponeringskompensasjon, se egendefinert innstilling b2 (Ev-trinn for
ekspon.ktrl., 0 333). For informasjon om justering av
eksponeringskompensasjon uten å trykke på E-knappen, se egendefinert
innstilling b3 (Enkel eksp.kompensasjon, 0 334). For informasjon om å
begrense effektene av eksponeringskompensasjon til bakgrunnen når du
bruker en blits for belysning i forgrunnen, se egendefinert innstilling e4
(Eksponeringskomp. for blits, 0 353). For informasjon om automatisk
variasjon av eksponering, blitsens blinkstyrke, hvitbalanse eller Aktiv
D-Lighting, se side 202.
144
Hvitbalanse
Kun eksponeringskontroll (P, S, A og M)
Hvitbalansen sikrer at farger er upåvirket av lyskildens farge. Med
andre funksjoner enn eksponeringskontroll P, S, A og M stilles
hvitbalansen automatisk inn av kameraet. Automatisk hvitbalanse
anbefales for de fleste lyskilder med eksponeringskontroll P, S, A og
M, men andre verdier kan om nødvendig velges i samsvar med
lyskilden:
v
J
I
H
N
G
M
K
L
Alternativ
Auto
Normal
Bevar varme farger
Glødelampe
Fargetemp. *
3500–8000 K
3000 K
Lysstoffrør
Natriumlamper
2700 K
Varmt-hvitt lysstoffrør
3000 K
Hvitt lysstoffrør
3700 K
Kaldt-hvitt lysstoffrør
4200 K
Dagslys-hvitt lysstoffrør
5000 K
Dagslys lysstoffrør
6500 K
Høytemp. kvikksølvlampe
7200 K
Direkte sollys
5200 K
Blits
5400 K
Skyet
6000 K
Skygge
Velg fargetemperatur (0 152)
Manuell forhåndsinnstilling (0 155)
8000 K
2500–10000 K
—
* Alle verdier er omtrentlige og gjenspeiler ikke finjustering (hvis brukt).
145
Hvitbalansen kan stilles inn ved å trykke på L (U)-knappen og
dreie hovedkommandohjulet til ønsket innstilling vises i
informasjonsvisningen.
L (U)-knapp
Hovedkommandohjul
Informasjonsvisning
A Opptaksmenyene
Hvitbalansen kan også justeres med alternativet Hvitbalanse i en av
opptaksmenyene (0 310, 321), som også kan brukes til å finjustere
hvitbalansen (0 149) eller måle en verdi for manuell forhåndsinnstilling av
hvitbalansen (0 155). Alternativet Auto i menyen Hvitbalanse gjør det
mulig å velge Normal eller Bevar varme farger, og beholde de varme
fargene hos glødelampebelysning, mens alternativet I Lysstoffrør kan
brukes til å velge lyskilden etter lyspæretype. Elementene i
filmopptaksmenyen tilbyr alternativet Samme som bildeinnst. som stiller
inn hvitbalansen for filmer til den samme som brukes for fotografier.
A Studio blitsbelysning
Det kan være at automatisk hvitbalanse ikke gir ønsket resultat med store
studioblitser. Bruk manuell forhåndsinnstilling av hvitbalanse eller still
hvitbalansen på Blits og bruk finjustering for å justere hvitbalansen.
146
A Fargetemperatur
Den fornemmede fargen fra en lyskilde varierer etter seeren og andre
forhold. Fargetemperatur er et objektivt mål av en lyskildes farge og
defineres med referanse til temperaturen som et motiv må varmes opp til
for å utstråle lys med samme bølgelengder. Mens lyskilder med en
fargetemperatur omkring 5000–5500 K virker hvite, vil lyskilder med en
lavere fargetemperatur, slik som glødelamper, virke litt gule eller røde.
Lyskilder med høyere fargetemperatur virker som de har et svakt blåskjær.
"Varmere" (rødere) farger
3000
q
w
4000
e
r
"Kjøligere" (blåere) farger
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
q I (natriumlamper): 2700 K
w J (glødelampe)/I (varmt-hvitt lysstoffrør.): 3000 K
e I (hvitt lysstoffrør): 3700 K
r I (kaldt-hvitt lysstoffrør): 4200 K
t I (dagslys-hvitt lysstoffrør): 5000 K
y H (direkte sollys): 5200 K
u N (blits): 5400 K
i G (skyet): 6000 K
o I (dagslys lysstoffrør): 6500 K
!0 I (høytemp. kvikksølvlampe): 7200 K
!1 M (skygge): 8000 K
Merk: Alle tall er omtrentlige.
147
A Se også
Når Alternativ hvitbalanse er valgt for egendefinert innstilling e6 (Auto.
altern. eksp. innstilt, 0 353), vil kameraet lage flere bilder hver gang
lukkeren utløses. Hvitbalansen varieres ved hvert bilde, og alternerer på
denne måten verdien som i øyeblikket er valgt for hvitbalansen (0 208).
148
Finjustering av hvitbalanse
Ved andre innstillinger enn K (Velg fargetemperatur), kan
hvitbalansen "finjusteres" for å kompensere for variasjoner i
lyskildens farge, eller for å innføre en bevisst fargenyanse i et bilde.
❚❚ Hvitbalansemenyen
For å finjustere hvitbalanse fra opptaksmenyene velger du
Hvitbalanse og følger trinnene nedenfor.
1 Vis alternativer for finjustering.
Marker et alternativ for hvitbalanse og
trykk på 2 (hvis en undermeny vises,
velger du ønsket alternativ og trykker på
2 igjen for å vise
finjusteringsalternativene; for
informasjon om finjustering av
forhåndsinnstilt manuell hvitbalanse, se side 164).
2 Finjuster hvitbalansen.
Bruk multivelgeren til å finjustere
hvitbalansen. Hvitbalansen kan
finjusteres på den gul (A)–blå (B) aksen i
trinn på 0,5 og den grønne (G)–magenta
(M) aksen i trinn på 0,25. Den
horisontale (gul-blå)-aksen
Koordinater
korresponderer med
Justering
fargetemperaturen, mens den vertikale
(grønn-magenta) aksen har liknende
virkning som tilsvarende fargekompensasjonsfiltre (CC). Den
horisontale aksen er inndelt i trinn som tilsvarer omtrent 5 mired,
og den vertikale aksen i trinn på omtrent 0,05 Diffuse Density
Units (spredte tetthetsenheter).
149
3 Trykk på J.
Trykk på J for å lagre innstillingene og gå tilbake til
opptaksmenyene.
❚❚ L (U)-knapp
Ved andre innstillinger enn K (Velg fargetemperatur) og L
(Manuell forhåndsinnstilling), kan L (U)-knappen brukes til å
finjustere hvitbalansen på den gul (A)–blå (B)–aksen (0 149; bruk
opptaksmenyen som beskrevet på side 164 for å finjustere
hvitbalansen når L er valgt). Trykk på L (U)-knappen og drei
på underkommandohjulet for å finjustere hvitbalansen i trinn på 0,5
(der hver fulle økning tilsvarer omtrent 5 mired) og stopp når ønsket
verdi vises på kontrollpanelet og i informasjonsvisningen. Drei
underkommandohjulet mot venstre for å øke mengden gult (A).
Drei underkommandohjulet mot høyre for å øke mengden blått (B).
Kontrollpanel
L (U)-knapp
Underkommandohjul
Informasjonsvisning
150
A Finjustering av hvitbalanse
En asterisk ("E") vises i informasjonsvisningen
hvis hvitbalansen har blitt finjustert. Merk at
fargene på finjusteringsaksene er relative, ikke
absolutte. Ved for eksempel å bevege
markøren mot B (blå) når en "varm" innstilling
som J (glødelampe) er valgt for hvitbalanse,
blir fotografiene litt "kaldere", men de vil ikke
bli virkelig blå.
Informasjonsvisning
A "Mired"
Enhver endring i fargetemperatur gir en større fargeforskjell ved lave
fargetemperaturer enn ved høyere fargetemperaturer. En endring på 1000
K gir for eksempel en mye større fargeendring ved 3000 K enn ved 6000 K.
Mired, som måles ved å multiplisere den inverse fargetemperaturen med
10 6, er et mål på fargetemperatur som tar slike variasjoner med i
beregningen, og er derfor den enheten som brukes i
fargetemperaturkompensasjonsfiltre. F.eks:
• 4000 K–3000 K (en forskjell på 1000 K) = 83 mired
• 7000 K–6000 K (en forskjell på 1000 K) = 24 mired
151
Velge en fargetemperatur
Følg trinnene nedenfor for å velge en fargetemperatur når K (Velg
fargetemperatur) er valgt som hvitbalanse.
D Velg fargetemperatur
Vær oppmerksom på at ønsket resultat ikke oppnås ved blits- eller
lysstoffrørbelysning. Velg N (Blits) eller I (Lysstoffrør) for disse lyskildene.
Ved andre lyskilder tar du først et prøvebilde for å finne ut om valgt verdi er
egnet.
❚❚ Hvitbalansemenyen
Fargetemperatur kan velges ved bruk av alternativene for
Hvitbalanse i opptaksmenyene. Legg inn verdier for den gul-blå og
den grønn-magenta aksen (0 149) som beskrevet nedenfor.
1 Velg Velg fargetemperatur.
Velg Hvitbalanse i en av
opptaksmenyene, marker deretter
Velg fargetemperatur og trykk på 2.
2 Velg en verdi for gult-blått.
Trykk på 4 eller 2 for å markere tall og
trykk på 1 eller 3 for å endre.
Verdi for gul (A)-blå (B)
akse
152
3 Velg en verdi for grønt-magenta.
Trykk på 4 eller 2 for å markere G
(grønn) eller M (magenta) aksen og
trykk på 1 eller 3 for å velge en verdi.
Verdi for grønn (G)magenta (M) akse
4 Trykk på J.
Trykk på J for å lagre endringene og
gå tilbake til opptaksmenyene. Hvis en
annen verdi enn 0 velges for grønn (G)–
magenta (M) aksen, vises en asterisk
("E") i informasjonsvisningen.
153
❚❚ L (U)-knapp
Når K (Velg fargetemperatur) er valgt, kan L (U)-knappen
brukes til å velge fargetemperaturen, men bare for den gul (A)–blå
(B) aksen. Trykk på L (U)-knappen og drei på
underkommandohjulet til den ønskede verdien vises på
kontrollpanelet og i informasjonsvisningen (justeringer gjøres i
mired; 0 151). For å velge en fargetemperatur direkte, trykk på
L (U)-knappen og trykk på 4 eller 2 for å markere et tall og
trykk på 1 eller 3 for å endre.
Kontrollpanel
L (U)-knapp
Underkommandohjul
Informasjonsvisning
154
Manuell forhåndsinnstilling
Manuell forhåndsinnstilling brukes til å registrere og hente tilbake
egendefinerte hvitbalanseinnstillinger for opptak i blandet
belysning eller for å kompensere for lyskilder med sterkt fargeskjær.
Kameraet kan lagre opp til seks verdier for manuell forhåndsinnstilt
hvitbalanse i forvalgene d-1 til d-6. Det finnes to metoder for
manuell forhåndsinnstilling av hvitbalansen:
Metode
Direkte måling
Kopier fra et eksisterende
fotografi
Beskrivelse
Et nøytralt grått eller hvitt motiv plasseres under
den belysningen som skal brukes i det endelige
bildet og hvitbalansen måles av kameraet
(0 155). I live view-fotografering og film live
view (0 54, 66) kan hvitbalansen måles i et valgt
område i bildefeltet (punktbasert hvitbalanse,
0 159).
Hvitbalansen kopieres fra et fotografi på
minnekortet (0 162).
Søkerfotografering
1 Belys et referansemotiv.
Plasser en nøytral grå eller hvit gjenstand i lyset som skal brukes
i det endelige fotografiet. I studioomgivelser kan en standard
gråplate brukes som referansemotiv. Vær oppmerksom på at
eksponeringen automatisk økes med 1 EV når hvitbalansen
måles; med eksponeringskontroll M, justerer du eksponeringen
slik at eksponeringsindikatoren viser ±0 (0 94).
155
2 Still hvitbalansen til L (Manuell forhåndsinnstilling).
Trykk på L (U)-knappen og drei hovedkommandohjulet til
L vises i informasjonsvisningen.
L (U)-knapp
Hovedkommandohjul
Informasjonsvisning
3 Velg en forhåndsinnstilling.
Trykk på L (U)-knappen og drei på underkommandohjulet til
den ønskede forhåndsinnstilte hvitbalansen (d-1 til d-6) vises i
informasjonsvisningen.
L (U)-knapp
Underkommandohjul
Informasjonsvisning
A Måle manuell forhåndsinnstilt hvitbalanse (søkerfotografering)
Manuell forhåndsinnstilt hvitbalanse kan ikke måles når du tar et HDRfotografi (0 177) eller ved multieksponering (0 216), eller når Ta opp film
er valgt for egendefinert innstilling g4 (Tildel utløseren, 0 373) og live
view-velgeren er dreid til 1.
156
4 Velg direkte målemetode.
Slipp L (U)-knappen en kort stund
og trykk så på knappen til D
begynner å blinke på kontrollpanelet
og i søkeren. Visningene vil blinke i
omtrent seks sekunder.
Kontrollpanel
Søker
5 Mål hvitbalansen.
Mens indikatorene ennå blinker,
komponer bildet slik at
referansegjenstanden fyller søkeren,
og trykk utløseren helt ned. Kameraet vil måle en verdi for
hvitbalansen og lagre den i forvalget valgt i trinn 3. Det blir ikke
tatt noe fotografi; hvitbalansen kan måles nøyaktig selv om
kameraet ikke er i fokus.
A Beskyttede forhåndsinnstillinger
Dersom den gjeldende forhåndsinnstillingen er beskyttet, vil (0 164), 3
eller Prt blinke på kontrollpanelet, i søkeren og i informasjonsvisningen hvis
du forsøker å måle en ny verdi.
157
6 Kontroller resultatet.
Hvis kameraet kunne måle en verdi
for hvitbalansen, blinker C på
kontrollpanelet i omtrent seks
sekunder, mens søkeren viser en
blinkende a.
Kontrollpanel
Søker
Hvis belysningen er for mørk eller for
lys, kan det være at kameraet ikke
klarer å måle hvitbalansen. En
blinkende b a vises på
kontrollpanelet og i søkeren i
omtrent seks sekunder. Trykk
utløseren halvveis ned for å gå
tilbake til trinn 5, og mål
hvitbalansen igjen.
Kontrollpanel
Søker
D Direkte målemetode
Hvis det ikke utføres noen handling under søkerfotografering mens
visningene blinker, avsluttes den direkte målemetoden etter den tid som er
valgt for egendefinert innstilling c2 (Tidsbryter for ber.stilling, 0 336).
A Velge en forhåndsinnstilling
Dialogboksen til høyre vises når du velger
Manuell forhåndsinnstilling for alternativet
Hvitbalanse i en av opptaksmenyene; marker
en forhåndsinnstilling og trykk på J.
Hvitbalansen settes til 5200 K, samme som
Direkte sollys, hvis den valgte
forhåndsinnstillingen ikke inneholder en verdi.
158
Live view (Punktbasert hvitbalanse)
I live view-fotografering og film live view (0 54, 66) kan
hvitbalansen måles i det valgte området i bildefeltet, og på denne
måte eliminere behovet for å klargjøre et referansemotiv eller bytte
objektiv under fotografering med teleobjektiv.
1 Trykk på a-knappen.
Speilet heves og bildet som ses
gjennom objektivet, vises på
kameraskjermen.
a-knapp
2 Still hvitbalansen til L (Manuell forhåndsinnstilling).
Trykk på L (U)-knappen og drei hovedkommandohjulet til
L vises på skjermen.
L (U)-knapp
Hovedkommandohjul
Skjerm
159
3 Velg en forhåndsinnstilling.
Trykk på L (U)-knappen og drei på underkommandohjulet til
den ønskede forhåndsinnstilte hvitbalansen (d-1 til d-6) vises på
skjermen.
L (U)-knapp
Underkommandohjul
Skjerm
4 Velg direkte målemetode.
Slipp L (U)-knappen en kort stund
og trykk så på knappen til L-ikonet
på skjermen begynner å blinke. Et
punktbasert hvitbalansemål (r) vises
ved det valgte fokuspunktet.
Skjerm
5 Plasser målet over et hvitt eller grått område.
Mens L blinker i visningen, bruker du
multivelgeren til å plassere r over et
hvitt eller grått område på motivet. For
å zoome inn på området rundt målet
for mer nøyaktig fargevalg, trykk på
X (T)-knappen.
160
6 Mål hvitbalansen.
Trykk på J eller trykk utløseren helt
ned for å måle hvitbalansen. Tiden
tilgjengelig til å måle hvitbalansen er
samme som den som er valgt i
egendefinert innstilling c4
(Forsinkelse for skjerm av) > Live
view (0 337).
Meldingen til høyre vises hvis kameraet
er ute av stand til å måle hvitbalansen.
Velg et nytt hvitbalansemål og gjenta
fremgangsmåten fra trinn 5.
7 Avslutt direkte målemetode.
Trykk på L (U)-knappen for å avslutte direkte målemetode.
Når Manuell forhåndsinnstilling er
valgt for Hvitbalanse i en av
opptaksmenyene, vil plasseringen av
målet, som brukes til å måle
forhåndsinnstilt hvitbalanse, vises på
forhåndsinnstillinger registrert under
live view-fotografering og film live
view.
A Måle manuell forhåndsinnstilt hvitbalanse (live view)
Måling for manuell forhåndsinnstilling av hvitbalanse er ikke mulig når Ta
opp film er valgt for egendefinert innstilling g4 (Tildel utløseren, 0 373)
og live view-velgeren er dreid til 1. Manuell forhåndsinnstilling av
hvitbalanse kan ikke stilles inn mens en HDR-eksponering pågår (0 177).
161
Håndtere forhåndsinnstillinger
❚❚ Kopiere hvitbalanse fra et fotografi
Følg trinnene nedenfor for å kopiere en hvitbalanseverdi fra et
eksisterende fotografi til en valgt forhåndsinnstilling.
1 Velg Manuell forhåndsinnstilling.
Velg Hvitbalanse i en av
opptaksmenyene, marker deretter
Manuell forhåndsinnstilling og trykk
på 2.
2 Velg en plassering.
Marker en ønsket forhåndsinnstilling
(d-1 til d-6) og trykk på W (S).
W (S)-knapp
3 Velg Velg bilde.
Marker Velg bilde og trykk på 2.
162
4 Marker et kildebilde.
Marker kildebildet.
5 Kopier hvitbalansen.
Trykk på J for å kopiere hvitbalanseverdien for det markerte
bildet til den valgte forhåndsinnstillingen. Hvis det markerte
bildet har en kommentar (0 384), kopieres kommentaren til den
valgte forhåndsinnstillingens kommentar.
A Velge et kildebilde
For å vise bildet som er markert i trinn 4 på fullskjerm, trykker du på
X (T)-knappen og holder den nede.
X (T)-knapp
163
A Velge en forhåndsinnstilt hvitbalanse
Trykk på 1 for å markere gjeldende
forhåndsinnstilling for hvitbalanse (d-1– d-6),
og trykk på 2 for å velge en annen
forhåndsinnstilling.
A Finjustering av manuell forhåndsinnstilt hvitbalanse
Den valgte forhåndsinnstillingen kan
finjusteres ved å velge Finjuster og justere
hvitbalansen som beskrevet på side 149.
A Rediger kommentar
For å skrive inn en beskrivende kommentar på
opp til 36 tegn for gjeldende
hvitbalanseforhåndsinnstilling, velger du
Rediger kommentar i menyen for manuell
forhåndsinnstilling av hvitbalanse og skriver
inn en kommentar som beskrevet på side 171.
A Beskytt
For å beskytte gjeldende
hvitbalanseforhåndsinnstilling velger du
Beskytt i menyen for manuell
forhåndsinnstilling av hvitbalanse, deretter
markerer du På og trykker på J. Beskyttede
forhåndsinnstillinger kan ikke endres og
alternativene Finjuster og Rediger
kommentar kan ikke brukes.
164
Bildeforbedring
Picture Controls
Kun eksponeringskontroll (P, S, A og M)
Med eksponeringskontroll P, S, A og M avgjør ditt valg av Picture
Control hvordan bilder behandles (med andre innstillinger velger
kameraet en Picture Control automatisk).
Valg av Picture Control
Velg en Picture Control i samsvar med motivet eller scenetypen.
Alternativ
Q
Standard
R
Nøytral
S
Friske farger
T
Monokrom
e
Portrett
f
Landskap
q
Flat
Beskrivelse
Standardbehandling for balanserte resultater.
Anbefales for de fleste situasjoner.
Minimal behandling for naturlige resultater. Velg til
fotografier som senere skal behandles eller retusjeres.
Bildene bearbeides for å oppnå en virkning som et
fargesterkt trykk. Velges til fotografier der det legges
vekt på primærfargene.
Ta monokrome fotografier.
Behandle portretter for å oppnå naturlig hudtekstur og
en avrundet virkning.
Gir levende landskaper og bybilder.
Detaljer bevares over et brett fargetoneområde, fra
høylys til skygger. Velg til fotografier som senere skal
behandles eller retusjeres betydelig.
A Filmopptaksmenyen
Alternativet Still inn Picture Control i filmopptaksmenyen tilbyr også
alternativet Samme som bildeinnst. som stiller inn Picture Control for
filmer til det samme som brukes for fotografier.
165
1 Velg Still inn Picture Control.
Marker Still inn Picture Control i en av
opptaksmenyene og trykk på 2.
2 Velg en Picture Control.
Marker en Picture Control og trykk på J.
A Egendefinerte Picture Controls
Egendefinerte Picture Controls lages ved å endre eksisterende Picture
Controls med alternativet Bruke Picture Control i opptaksmenyene
(0 170). Egendefinerte Picture Controls kan lagres på et minnekort og
deles med andre kameraer av samme modell og med kompatibel
programvare (0 173).
A Picture Control-indikatoren
Gjeldende Picture Control vises i
informasjonsvisningen når du trykker på Rknappen.
Picture Control-indikator
166
Endre Picture Controls
Eksisterende forhåndsinnstilte eller egendefinerte Picture Controls
(0 170) kan endres for å passe til motivet eller brukerens kreative
hensikt. Velg en balansert kombinasjon av innstillinger med
Hurtigjustering, eller foreta justering av individuelle innstillinger
manuelt.
1 Velg en Picture Control.
Marker ønsket Picture Control i Picture
Control-listen (0 165), og trykk på 2.
2 Juster innstillingene.
Trykk på 1 eller 3 for å markere ønsket
innstilling og trykk på 4 eller 2 for å
velge en verdi i trinn på 1, eller drei
underkommandohjulet for å velge en
verdi i trinn på 0,25 (0 168). Gjenta
dette trinnet til alle innstillinger er
justert eller velg en forhåndsinnstilt kombinasjon av innstillinger
ved å bruke multivelgeren til å velge Hurtigjustering.
Standardinnstillingene kan gjenopprettes ved å trykke på
O (Q)-knappen.
3 Trykk på J.
A Tilpasninger av opprinnelige Picture Controls
Picture Controls som er tilpasset fra
standardinnstillingene vises med en stjerne
("E").
167
❚❚ Picture Control-innstillinger
Alternativ
Manuelle justeringer
(alle Picture Controls)
Beskrivelse
Demp eller øk effekten av den valgte Picture Control
(vær oppmerksom på at dette nullstiller alle manuelle
Hurtigjustering
justeringer). Ikke tilgjengelig med Nøytral, Monokrom,
Flat eller egendefinerte Picture Controls (0 170).
Juster konturskarpheten. Velg A for å tilpasse
Oppskarping
oppskarping automatisk i samsvar med motivtypen.
Juster klarhet manuelt eller velg A for å la kameraet
justere klarhet automatisk. Avhengig av motivet, kan
Klarhet
det vises skygger rundt lyse gjenstander eller glorier
rundt mørke gjenstander ved noen innstillinger. Klarhet
gjelder ikke for filmer.
Juster kontrasten manuelt eller velg A for å la kameraet
Kontrast
justere kontrasten automatisk.
Hev eller senk lysstyrken uten å miste detaljer i høylys
Lysstyrke
og skygger.
Manuelle justeringer
(kun ikke-monokrom)
Manuelle justeringer
(kun monokrom)
168
Metning
Juster fargenes friskhet. Velg A for å tilpasse metningen
automatisk i samsvar med motivtypen.
Nyanse
Juster nyansen.
Filtereffekter
Simulerer effekten av fargefiltre på monokrome
fotografier (0 169).
Toning
Velg nyansen som skal brukes i monokrome fotografier
(0 170).
D "A" (Auto)
Resultatene for automatisk oppskarping, klarhet, kontrast og metning
varierer med eksponeringen og motivets plassering i bildefeltet. Bruk et G-,
E- eller D-objektiv for beste resultat.
A Skifte mellom manuell og auto
Trykk på X (T)-knappen for å skifte frem og
tilbake mellom manuelle og automatiske (A)
innstillinger for oppskarping, klarhet, kontrast
og metning.
A Egendefinerte Picture Controls
Alternativene som er tilgjengelige med egendefinerte Picture Controls, er
de samme som de alternativer en egendefinert Picture Control er basert på.
A Forrige innstillinger
j-indikatoren under verdivisningen i
innstillingsmenyen for Picture Control viser
innstillingens forrige verdi. Bruk dette som
referanse når du justerer innstillingene.
A Filtereffekter (kun Monokrom)
Alternativene i denne menyen simulerer effekten av fargefiltre på
monokrome fotografier. Følgende filtereffekter er tilgjengelige:
Y
O
R
G
Alternativ
Gul
Oransje
Rød
Grønn
Beskrivelse
Øker kontrasten. Kan brukes til å tone ned himmelens
lysstyrke i landskapsbilder. Oransje gir mer kontrast enn
gult, rødt mer kontrast enn oransje.
Gjør hudtoner mykere. Kan brukes til portretter.
Merk at virkningen som oppnås med Filtereffekter er mer tydelig enn den
som oppnås med glassfiltre på objektivet.
169
A Toning (kun Monokrom)
Alternativene for metning vises hvis du trykker
på 3 når Toning er valgt. Trykk på 4 eller 2
for å justere metningen i trinn på 1, eller drei
underkommandohjulet for å velge en verdi i
trinn på 0,25. Metningskontroll er ikke
tilgjengelig når B&W (svart/hvitt) er valgt.
Opprette egendefinerte Picture Controls
De Picture Controls som leveres med kameraet, kan tilpasses og
lagres som egendefinerte Picture Controls.
1 Velg Bruke Picture Control.
Marker Bruke Picture Control i en av
opptaksmenyene og trykk på 2.
2 Velg Lagre/redigere.
Marker Lagre/redigere og trykk på 2.
3 Velg en Picture Control.
Marker en eksisterende Picture Control
og trykk på 2, eller trykk på J for å gå
videre til trinn 5 og lagre en kopi av den
markerte Picture Control uten
endringer.
170
4 Rediger den valgte Picture Control.
Se side 168 for mer informasjon. For å
avbryte eventuelle endringer og
begynne på nytt med
standardinnstillingene, trykker du på
O (Q)-knappen. Trykk på J når
innstillingene er ferdige.
5 Velg en plassering.
Velg en plassering for den
egendefinerte Picture Control (C-1 til
C-9) og trykk på 2.
6 Gi navn til Picture Control.
Tastaturfelt
Dialogboksen for å skrive inn tekst vist til
høyre, vises. Med standardinnstillingen
får nye Picture Controls navn ved at det
blir lagt til et tosifret nummer (tildeles
automatisk) til navnet på den
eksisterende Picture Control; for å bruke
standardnavnet, gå videre til trinn 7. For
Navnefelt
å flytte pekeren i navnefeltet, hold
W (S)-knappen nede og trykk på 4
eller 2. For å skrive inn en ny bokstav i gjeldende
markørposisjon, bruker du multivelgeren til å markere gjeldende
tegn i tastaturfeltet og trykker på J. For å slette tegnet i
gjeldende markørposisjon, trykker du på O (Q)-knappen.
Egendefinerte Picture Control-navn kan være på opp til nitten
tegn lange. Alle tegn etter det nittende vil bli slettet.
171
7 Trykk på X (T).
Trykk på X (T)-knappen for å lagre
endringene og avslutte. Den nye
Picture Control vises på Picture Controllisten.
X (T)-knapp
A Bruke Picture Control > Gi nytt navn
Egendefinerte Picture Controls kan når som
helst gis nytt navn ved hjelp av alternativet Gi
nytt navn i menyen Bruke Picture Control.
A Bruke Picture Control > Slett
Alternativet Slett i menyen Bruke Picture
Control kan brukes til å slette valgte
egendefinerte Picture Controls når det ikke
lenger er bruk for dem.
A Det opprinnelige Picture Control-ikonet
Den opprinnelige forhåndsinnstilte Picture
Control som den egendefinerte Picture Control
er basert på, indikeres av et ikon i
redigeringsvisningens øvre høyre hjørne.
172
Opprinnelig Picture
Control-ikon
Dele egendefinerte Picture Controls
Bruk alternativet Laste/lagre i Bruke Picture Control-menyen for å
kopiere egendefinerte Picture Controls til og fra minnekort.
Egendefinerte Picture Controls kan lages på en datamaskin ved bruk
av Picture Control Utility 2, et verktøy som startes fra ViewNX 2
(medfølger) eller Capture NX-D (0 268), og deretter lagre dem på et
minnekort og kopiere dem til kameraet. Egendefinerte Picture
Controls som er laget på kameraet, kan kopieres til et minnekort og
brukes i andre D750-kameraer. Når kopiene ikke trengs lenger, kan
de slettes ved bruk av alternativet Slett fra kort.
For å kopiere egendefinerte Picture
Controls til eller fra minnekortet, eller slette
egendefinerte Picture Controls fra
minnekortet, markerer du Laste/lagre i
menyen Bruke Picture Control og trykker
på 2. Følgende alternativer vises:
• Kopier til kamera: Kopier egendefinerte
Picture Controls fra minnekortet til egendefinerte Picture
Controls C-1 til C-9 i kameraet og gi dem deretter ønsket navn.
• Slett fra kort: Slett valgte egendefinerte
Picture Controls fra minnekortet.
Bekreftelsesdialogboksen til høyre vises
før en Picture Control slettes; marker Ja
og trykk på J for å slette den valgte
Picture Control.
• Kopier til kort: Kopier en egendefinert
Picture Control (C-1 til C-9) fra kameraet til ønsket sted (1 til 99) på
minnekortet.
173
A Lagre egendefinerte Picture Controls
Opp til 99 egendefinerte Picture Controls kan lagres på minnekortet til
enhver tid. Minnekortet kan kun brukes til å lagre brukeropprettede
egendefinerte Picture Controls. De forhåndsinnstilte Picture Controls som
følger med kameraet (0 165), kan ikke kopieres til minnekortet, gis nytt
navn eller slettes.
Alternativene i menyen Bruke Picture Control gjelder kun for minnekortet
i spor 1. Egendefinerte Picture Controls kan ikke slettes fra eller kopieres til
eller fra kortet i spor 2.
174
Bevare detaljer i høylys og skygger
Aktiv D-Lighting
(Kun eksponeringskontroll P, S, A og M)
Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i høylys og skygger og lager
fotografier med naturlig kontrast. Brukes til høykontrastmotiver, for
eksempel når du fotograferer et sterkt belyst motiv utendørs
gjennom en dør eller et vindu, eller fotograferer motiver i skyggen
utendørs på en solskinnsdag. Funksjonen er mest effektiv når den
brukes med matrisemåling (0 139).
Aktiv D-Lighting av
Aktiv D-Lighting: Y Auto
D "Aktiv D-Lighting" kontra "D-Lighting"
Alternativet Aktiv D-Lighting i fotograferingsmenyen justerer
eksponeringen før opptaket for å optimalisere det dynamiske området,
mens alternativet D-Lighting i retusjeringsmenyen (0 397) gjør skygger i
bilder lysere etter opptaket.
175
Bruke Aktiv D-Lighting:
1 Velg Aktiv D-Lighting.
Marker Aktiv D-Lighting i
fotograferingsmenyen og trykk på 2.
2 Velg et alternativ.
Marker ønsket alternativ og trykk på J.
Hvis Y Auto velges, justerer kameraet
automatisk Aktiv D-Lighting i henhold
til opptaksforholdene (med
eksponeringskontroll M derimot, er
Y Auto tilsvarende Q Normal).
D Aktiv D-Lighting
Støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) kan komme til syne
på bilder som er tatt med Aktiv D-Lighting. Med noen motiver kan du
oppdage ujevn skyggelegging, skygger rundt lyse gjenstander eller glorier
rundt mørke gjenstander. Aktiv D-Lighting kan ikke brukes ved ISOfølsomheter på Høy 0,3 eller over.
A Se også
Når Alt. eksponering med ADL er valgt for egendefinert innstilling e6
(Auto. altern. eksp. innstilt, 0 353), alternerer kameraet Aktiv D-Lighting
i en bildeserie (0 212). For informasjon om å bruke Fn-knappen og
hovedkommandohjulet til å velge et Aktiv D-Lighting-alternativ, se side
360.
176
High Dynamic Range (HDR)
High Dynamic Range (HDR) brukes med høykontrastsmotiver og
bevarer detaljer i høylys og skygger ved å kombinere to bilder tatt
med forskjellig eksponering. HDR er mest effektiv når funksjonen
brukes med matrisemåling (0 139; med punkt- eller
sentrumsdominert lysmåling og et objektiv uten CPU, tilsvarer en
styrke på Auto Normal). Funksjonen kan ikke brukes til å ta opp NEF
(RAW)-bilder. Blitslys, alternative eksponeringer (0 202),
multieksponering (0 216) og tidsforkortet fotografering (0 229)
kan ikke brukes mens HDR er aktiv og lukkertidene A og % er
ikke tilgjengelige.
+
Første eksponering
(mørkere)
Andre eksponering
(lysere)
Kombinert HDR-bilde
1 Velg HDR (High Dynamic Range).
Marker HDR (High Dynamic Range) i
fotograferingsmenyen og trykk på 2.
177
2 Velg en funksjon.
Marker HDR-innstilling og trykk på 2.
Marker ett av følgende og trykk på J.
• For å ta en serie HDR-fotografier, velg
6 På (serie). HDR-opptak fortsetter
til du velger Av for HDR-innstilling.
• For å ta ett HDR-fotografi, velg På
(enkeltbilde). Normalt opptak
fortsetter automatisk når du har tatt et
enkelt HDR-fotografi.
• For å avslutte uten å lage flere HDR-fotografier, velg Av.
Hvis du velger På (serie) eller På
(enkeltbilde), vises et l-ikon i
søkeren.
3 Velg HDR-styrke.
For å velge differansen mellom de to
opptakenes eksponering (HDR-styrke),
marker HDR-styrke og trykk på 2.
Marker ønsket alternativ og trykk på J.
Hvis Auto er valgt, vil kameraet
automatisk justere HDR-styrke etter hva
som passer motivet.
178
Søker
4 Komponer et fotografi, fokuser og ta bildet.
Kameraet tar to eksponeringer når
utløseren trykkes helt ned. l j vil
blinke på kontrollpanelet og l l
blinker i søkeren mens bildene
kombineres. Du kan ikke ta et nytt bilde
før opptaket er ferdig. Uansett hvilket
alternativ som for øyeblikket er valgt for
utløserfunksjon, tas bare ett fotografi
hver gang utløseren trykkes ned.
Kontrollpanel
Søker
Dersom På (serie) er valgt, slås HDR kun av når Av velges for
HDR-innstilling; hvis På (enkeltbilde) velges, slås HDR av
automatisk etter at fotografiet er tatt. l-ikonet forsvinner fra
displayet når HDR-opptak slutter.
D Komponere HDR-fotografier
Kantene på bildet vil beskjæres. Det kan være at ønsket resultat ikke
oppnås hvis kameraet eller motivet beveger seg under opptaket. Bruk av
stativ anbefales. Avhengig av motivet, kan det hende at effekten ikke er
synlig, skygger kan komme til syne rundt lyse gjenstander eller glorier kan
komme til syne rundt mørke gjenstander. Ujevne skygger kan være synlige
med noen motiver.
A Fotografering med intervallutløser
Hvis På (serie) er valgt for HDR-innstilling før opptak med
intervallutløseren begynner, vil kameraet fortsette å ta HDR-fotografier
med valgt intervall (hvis På (enkeltbilde) er valgt, vil opptaket med
intervallutløser avsluttes etter at et enkelt bilde er tatt).
179
Blitsfotografering
Bruke den innebygde blitsen
Den innebygde blitsen kan ikke bare brukes når naturlig belysning
er utilstrekkelig, men også for å fylle inn skygger og motiver i motlys
eller for å fange lyset i motivets øyne.
Automatiske blitshevingsfunksjoner
I funksjonene i, k, p, n, o, s, w og g heves den innebygde
blitsen automatisk og avfyres ved behov.
1 Velg blitsfunksjon.
Hold M (Y)-knappen trykket ned og drei på
hovedkommandohjulet til ønsket blitsfunksjon vises i
informasjonsvisningen.
M (Y)-knapp
180
Hovedkommandohjul
Informasjonsvisning
2 Ta bilder.
Når utløseren trykkes halvveis
ned, vil blitsen heves hvis den
trengs og avfyres når
fotografiet tas. Hvis ikke
blitsen heves automatisk, MÅ
DU IKKE prøve å trekke den opp
for hånd. Blitsen kan skades hvis du ikke følger denne
forholdsregelen.
❚❚ Blitsfunksjoner
Følgende blitsfunksjoner er tilgjengelige:
Automatisk blits: Når lyset er svakt eller motivet er i motlys, heves
blitsen automatisk når utløseren trykkes halvveis ned, og den
avfyres når det er nødvendig. Ikke tilgjengelig i o-funksjon.
Auto med reduksjon av rød øyerefleks: Bruk for portretter. Blitsen heves
og avfyres ved behov, men før den avfyres, lyser lampen for
reduksjon av rød øyerefleks for å hjelpe til med å redusere "røde
øyne". Ikke tilgjengelig i o-funksjon.
Automatisk synkronisering på lang lukkertid med reduksjon av rød øyerefleks:
Som for auto med reduksjon av rød øyerefleks, bortsett fra at
lange lukkertider brukes for å fange bakgrunnslys. Bruk for
portretter som tas om kvelden eller i svakt lys. Tilgjengelig i ofunksjon.
Automatisk synkronisering på lang lukkertid: Lange lukkertider brukes
for å fange inn bakgrunnslyset om natten eller i svakt lys.
Tilgjengelig i o-funksjon.
j
Av: Blitsen avfyres ikke.
181
Manuelle blitshevingsfunksjoner
Med eksponeringskontroll P, S, A og M samt innstilling 0 må blitsen
heves manuelt. Blitsen vil ikke avfyres hvis den ikke er hevet.
1 Hev blitsen.
Trykk på knappen M (Y) for å heve
blitsen. Merk at hvis blitsen er av eller en
ekstern blits (ekstrautstyr) er montert, vil
den innebygde blitsen ikke sprette opp;
gå videre til trinn 2.
M (Y)-knapp
2 Velg en blitsfunksjon (kun eksponeringskontroll P, S, A og M).
Hold M (Y)-knappen trykket ned og drei på
hovedkommandohjulet til ønsket blitsfunksjon vises i
informasjonsvisningen.
M (Y)-knapp
Hovedkommandohjul
Informasjonsvisning
3 Ta bilder.
Hvis et annet alternativ enn j er valgt, vil blitsen avfyres hver
gang et bilde tas.
182
❚❚ Blitsfunksjoner
Følgende blitsfunksjoner er tilgjengelige:
Utfyllingsblits: Blitsen avfyres ved hvert bilde.
Reduksjon av rød øyerefleks: Bruk for portretter. Blitsen avfyres ved
hvert bilde, men før den avfyres, lyser lampen for reduksjon av rød
øyerefleks for å hjelpe til med å redusere "røde øyne." Ikke
tilgjengelig med innstilling 0.
Reduksjon av rød øyerefleks med synkronisering på lang lukkertid: Som for
"reduksjon av rød øyerefleks" ovenfor, bortsett fra at lukkertiden
forlenges automatisk for å fange bakgrunnslyset om natten eller i
svakt lys. Brukes når du ønsker å få med bakgrunnsbelysningen i
portretter. Ikke tilgjengelig med eksponeringskontroll S og M samt
innstilling 0.
Synkronisering på lang lukkertid: Som for "utfyllingsblits" ovenfor,
bortsett fra at lukkertiden automatisk forlenges for å fange inn
bakgrunnslyset om natten eller i svakt lys. Brukes når du ønsker å
fange både motivet og bakgrunnen. Ikke tilgjengelig med
eksponeringskontroll S og M samt innstilling 0.
Synkronisering på lukkertid med synkronisering på bakre gardin: Som for
"synkronisering på bakre gardin" nedenfor, bortsett fra at
lukkertiden automatisk forlenges for å fange bakgrunnslyset om
kvelden eller i svakt lys. Brukes når du ønsker å fange både motivet
og bakgrunnen. Ikke tilgjengelig med eksponeringskontroll S og M
samt innstilling 0. S vises når innstillingene er ferdige.
Synkronisering på bakre gardin: Blitsen avfyres rett før lukkeren lukkes,
noe som skaper bølger av lys bak bevegelige lyskilder som vist
nedenfor til høyre. Ikke tilgjengelig med eksponeringskontroll P og
A samt innstilling 0.
Synkronisering på fremre
lukkergardin
j
Synkronisering på bakre
gardin
Av: Blitsen avfyres ikke. Ikke tilgjengelig med innstilling 0.
183
A Lysmåling
Velg matrise, sentrumsdominert eller høylysvektet lysmåling for å aktivere
i-TTL balansert utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer. Standard
i-TTL blits for digitale speilreflekskameraer aktiveres automatisk når
punktmåling velges.
A Senke den innebygde blitsen
For å spare strøm når blitsen ikke er i bruk, kan
du trykke den forsiktig ned til den går i lås med
et klikk.
D Den innebygde blitsen
Fjern solblendere for å unngå skygger. Blitsen har en minimum rekkevidde
på 0,6 m og kan ikke brukes i makroområdet for zoomobjektiver med en
makrofunksjon. i-TTL blitsstyring er tilgjengelig ved ISO-følsomheter på
mellom 100 og 12800; ved andre følsomheter kan det hende at de ønskede
resultatene ikke oppnås på noen avstander eller med noen
blenderåpningsverdier.
Hvis blitsen avfyres under serieopptak (0 103), tas bare ett bilde hver gang
utløseren trykkes ned.
Når den innebygde blitsen har blitt brukt i mange påfølgende bilder, kan
det hende at utløseren deaktiveres et kort øyeblikk for å beskytte blitsen.
Du kan fortsette å bruke blitsen etter en kort pause.
184
A Tilgjengelige lukkertider med den innebygde blitsen
Følgende lukkertider er tilgjengelige med den innebygde blitsen.
Funksjon
Lukkertid
1/200–1/60 s
i, k, p, n, s, w, 0, g
1/200–1 s
o
1
P *, A *
/250–1/60 s
1/250–30 s
S*
1/250–30 s, A, %
M*
* Lukkertider så korte som 1/4000 s er tilgjengelige med blitser (ekstrautstyr) som støtter automatisk
FP-høyhastighetssynkronisering (0 436) når 1/250 s (Automatisk FP) eller 1/200 s
(Automatisk FP) er valgt for egendefinert innstilling e1 (Blitssynk. lukkertid,
0 345). Når 1/250 s (Automatisk FP) er valgt, er lukkertider så korte som 1/250 s
tilgjengelige med den innebygde blitsen.
A Blitsstyring
Kameraet støtter følgende i-TTL-blitsstyringsfunksjoner:
• i-TTL-balansert utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer: Blitsen avfyrer
serier med nesten usynlige forhåndsblink (kontrollblinker) rett før
hovedblinket. Forhåndsblink reflektert fra objekter i alle områder av bildet
registreres av en RGB-sensor med cirka 91000 piksler, og analyseres
sammen med matrisemålingsystemets avstandsinformasjon for å justere
blinkstyrken for en naturlig balanse mellom hovedmotivet og den
omgivende bakgrunnsbelysningen. Hvis objektiv av type G, E eller D
brukes, inkluderes avstandsinformasjon når blitsens blinkstyrke beregnes.
Beregningsnøyaktigheten kan økes for ikke-CPU-objektiver ved å oppgi
objektivdata (brennvidde og største blenderåpning; se 0 235). Ikke
tilgjengelig når punktmåling benyttes.
• Standard i-TTL blits for digitale speilreflekskameraer: Blitsens blinkstyrke justeres
for å få belysningen i bildefeltet til standardnivå; bakgrunnslysstyrken tas
ikke med i beregningen. Anbefales for bilder der hovedmotivet er
vektlagt på bekostning av bakgrunnsdetaljer, eller når
eksponeringskompensasjon brukes. Standard i-TTL blits for digitale
speilreflekskameraer aktiveres automatisk når punktmåling velges.
185
Blitsstyring for den innebygde blitsen kan velges ved bruk av egendefinert
innstilling e3 (Blitsktrl. for innebygd blits, 0 347). Informasjonsvisningen
viser blitsstyringen for den innebygde blitsen som følger:
Blitssynkronisering
i-TTL
—
Manuell
—
Repeterende blits
—
Innstilling for
styringsenhet
186
Automatisk FP (0 345)
A Blenderåpning, følsomhet og blitsrekkevidde
Blitsens rekkevidde varierer med følsomheten (ISO-ekvivalens) og
blenderåpning.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
200
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
Blenderåpning ved ISO-ekvivalens på
400
800
1600
3200
2,8
4
5,6
8
4
5,6
8
11
5,6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
12800
16
22
32
—
—
—
—
—
Rekkevidde
m
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
Den innebygde blitsen har en minimum rekkevidde på 0,6 m.
Med eksponeringskontroll P er største blenderåpning (minimum f-tall)
begrenset i henhold til ISO-følsomheten, som vist nedenfor:
100
2,8
200
3,5
Største blenderåpning ved ISO-ekvivalens på:
400
800
1600
3200
6400
4
5
5,6
7,1
8
12800
10
Hvis objektivets største blenderåpning er mindre enn det som er angitt
ovenfor, vil den maksimale verdien for blenderåpningen være objektivets
største blenderåpning.
A Se også
Se side 190 for informasjon om å låse blitsverdien (FV) for et målt motiv før
du komponerer et fotografi på nytt.
For informasjon om automatisk FP-høyhastighetssynkronisering og valg av
korteste blitssynkroniserte lukkertid, se egendefinert innstilling e1
(Blitssynk. lukkertid, 0 345). For informasjon om å velge den lengste
lukkertiden som er tilgjengelig ved bruk av blits, se egendefinert innstilling
e2 (Lukkertid for blits, 0 346). For informasjon om blitsstyring og bruk av
den innebygde blitsen med innstilling for styringsenhet, se egendefinert
innstilling e3 (Blitsktrl. for innebygd blits, 0 347).
Se side 433 for informasjon om å bruke eksterne blitser (ekstrautstyr).
187
Blitskompensasjon
(Kun eksponeringskontroll P, S, A og M samt innstilling h)
Blitskompensasjon brukes for å endre blitsens blinkstyrke fra –3 EV
til +1 EV i trinn på 1/3 EV og på denne måten endre belysningen av
hovedmotivet i forhold til bakgrunnen. Blitsens blinkstyrke kan økes
for å få hovedmotivet til å virke lysere, eller reduseres for å forhindre
uønskede høylysområder eller reflekser.
Trykk på M (Y)-knappen og drei på underkommandohjulet til den
ønskede verdien vises på kontrollpanelet, i søkeren eller
informasjonsvisningen. Generelt sett bør du velge positive verdier
for å gjøre hovedmotivet lysere, og negative verdier for å gjøre det
mørkere.
M (Y)-knapp
Kontrollpanel
±0 EV
(M (Y)-knappen
nedtrykt)
188
Underkommandohjul
Informasjonsvisning
–0,3 (–1/3) EV
+1,0 EV
Ved andre verdier enn ±0,0, vises et Y-ikon på kontrollpanelet og i
søkeren etter at du slipper M (Y)-knappen. Gjeldende verdi for
blitskompensasjonen kan bekreftes ved å trykke på M (Y)-knappen.
Du kan gjenopprette normal blinkstyrke ved å stille inn
blitskompensasjonen på ±0,0. Blitskompensasjonen nullstilles ikke
når kameraet slås av.
A Eksterne blitser (ekstrautstyr)
Blitskompensasjonen som er valgt med en ekstern blits (ekstrautstyr),
legges til blitskompensasjonen som er valgt med kameraet.
A Se også
For informasjon om å velge størrelse på trinnene tilgjengelig for
blitskompensasjon, se egendefinert innstilling b2 (Ev-trinn for
ekspon.ktrl., 0 333). For informasjon om å velge hvordan blits- og
eksponeringskompensasjon skal kombineres, se egendefinert innstilling e4
(Eksponeringskomp. for blits, 0 353). For informasjon om automatisk
varierende blitsblinkstyrke i en opptaksserie, se side 202.
189
FV-lås
FV-låsen brukes til å låse blitsens blinkstyrke slik at fotografier kan
komponeres på nytt uten å endre blinkstyrken, og for å sikre at
blitsens blinkstyrke passer motivet, selv om motivet ikke er midt i
bildefeltet. Blitsens blinkstyrke justeres automatisk i forhold til
eventuelle endringer i ISO-følsomhet og blenderåpning.
FV-lås brukes på følgende måte:
1 Tildel FV-låsen til en kamerakontroll.
Velg FV-lås som "trykk"-alternativ for
egendefinert innstilling f2 (Tildel Fnknappen, 0 356), f3 (Tildel
forhåndsvisn.knappen, 0 361) eller f4
(Tildel AE-L/AF-L-knappen, 0 361).
2 Hev blitsen.
Med eksponeringskontroll P, S, A og M
samt innstilling 0 kan blitsen heves ved
å trykke på M (Y)-knappen. I
innstillingene i, k, p, n, o, s, w og
g vil blitsen sprette opp automatisk
ved behov.
3 Fokuser.
Plasser motivet midt i bildet
og trykk utløseren halvveis
ned for å fokusere.
190
M (Y)-knapp
4 Lås blitsens blinkstyrke.
Etter å ha bekreftet at klarsignalet for
blitsen (M) vises i søkeren, trykker du på
knappen valgt i trinn 1. Blitsen vil avgi
et forhåndsblink for å bestemme passende blinkstyrke. Blitsens
blinkstyrke låses på dette nivået og FV-låsens ikoner (e) vises i
søkeren.
5 Komponer bildet på nytt.
6 Ta bildet.
Trykk utløseren helt ned for å ta bildet. Om ønskelig kan du ta
flere bilder uten å frigjøre FV-låsen.
7 Frigjør FV-låsen.
Trykk på knappen valgt i trinn 1 for å frigjøre FV-låsen. Bekreft at
FV-låsens ikon (e) ikke lenger vises i søkeren.
191
A Bruke FV-låsen sammen med den innebygde blitsen
FV-lås er kun tilgjengelig med den innebygde blitsen når TTL er valgt for
egendefinert innstilling e3 (Blitsktrl. for innebygd blits, 0 347).
A Bruke FV-lås med eksterne blitser (ekstrautstyr)
FV-lås er også tilgjengelig med eksterne blitser (ekstrautstyr) i kombinasjon
med TTL og (der dette støttes) AA-blitsstyring med forhåndsblink og Ablitsstyring med forhåndsblink. Merk at når innstilling for styringsenhet er
valgt for egendefinert innstilling e3 (Blitsktrl. for innebygd blits, 0 347),
må du stille inn blitsstyringen for masterblitsen eller minst én ekstern
gruppe på TTL eller AA.
A Lysmåling
Lysmålingsområdet for FV-lås når du bruker eksterne blitser (ekstrautstyr)
er som følger:
Blits
Blitsfunksjon
i-TTL
Frittstående blits
AA
Bruk med andre blitser
(Avansert trådløs
blitsstyring)
192
i-TTL
AA
A (hovedblits)
Målt område
5 mm sirkel i midten av
bildefeltet
Området målt av blitsens
lysmåler
Hele bildefeltet
Området målt av blitsens
lysmåler
Fotografering med fjernkontroll
Bruke fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr)
Fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr) (0 444) kan brukes til å
redusere kamerabevegelse eller til selvportretter.
1 Velg Fjernkontrollmodus (ML-L3).
Marker Fjernkontrollmodus (ML-L3) i
fotograferingsmenyen og trykk på 2.
2 Velg en fjernkontrollmodus.
Marker ett av alternativene nedenfor og trykk på J.
%
$
Alternativ
Fjernktrl. med
utløserfors.
Fjernkontroll med
rask respons
&
Fjernstyrt
speilheving
7
Av
Beskrivelse
Lukkeren utløses 2 s etter at utløseren på ML-L3
trykkes ned.
Lukkeren utløses når utløseren på ML-L3 trykkes
ned.
Trykk på utløseren på ML-L3 én gang for å heve
speilet, og en gang til for å utløse lukkeren og ta
bildet. Forhindrer uskarpheter som forårsakes av
kamerabevegelse når speilet heves.
Lukkeren kan ikke løses ut ved bruk av ML-L3.
3 Komponer bildet.
Sett kameraet på et stativ eller plasser det på en stabil, vannrett
overflate.
193
4 Ta bildet.
På 5 meters avstand eller mindre, sikter
du senderen på ML-L3 mot en av
kameraets infrarøde mottakere (0 2, 4)
og trykker på ML-L3's utløser. I
innstillingen fjernkontroll med
utløserforsinkelse lyser
selvutløserlampen i omtrent to
sekunder før lukkeren utløses. I innstillingen fjernkontroll med
rask respons blinker selvutløserlampen etter at lukkeren er utløst.
I funksjonen fjernstyrt speilheving vil ett trykk på utløseren på
ML-L3 heve speilet; lukkeren utløses og selvutløserlampen vil
blinke etter 30 s eller når knappen trykkes ned for annen gang.
A Utløserfunksjon
Når en fjernkontroll ML-L3 (ekstrautstyr) brukes, ignoreres
utløserfunksjonen som er valgt med innstillingshjulet for utløserfunksjon
(0 103) til fordel for alternativet som er valgt for Fjernkontrollmodus
(ML-L3) i opptaksmenyen.
D Før du bruker fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr)
Fjern det gjennomsiktige plastarket som isolerer batteriet før du bruker
fjernkontrollen for første gang.
194
A Bruke den innebygde blitsen
Før du tar fotografier med blits med en manuell blitshevingsfunksjon
(0 182), trykker du på M (Y)-knappen for å heve blitsen og venter til Mindikatoren vises i søkeren (0 11). Opptaket avbrytes dersom blitsen heves
mens fjernkontrollfunksjonen er aktiv. Dersom blitsen er nødvendig, vil
kameraet først reagere på utløseren på ML-L3 når blitsen har ladet seg opp.
Med en automatisk blitshevingsfunksjon (0 180), begynner opplading av
blitsen når en fjernkontrollfunksjon velges; så snart blitsen er ladet opp, vil
den automatisk heves og avfyres når det trengs.
I blitsfunksjoner som støtter reduksjon av rød øyerefleks vil lampen for
reduksjon av rød øyerefleks lyse i omtrent ett sekund før lukkeren utløses. I
innstillingen fjernkontroll med utløserforsinkelse lyser selvutløserlampen i
omtrent to sekunder, etterfulgt av lampen for reduksjon av rød øyerefleks,
før lukkeren utløses.
A Fokusere i fjernkontrollfunksjon
Kameraet vil ikke justere fokus kontinuerlig når kontinuerlig autofokus er
valgt; merk imidlertid at uavhengig av autofokusfunksjonen som er valgt,
kan du fokusere ved å trykke kamerats utløser halvveis ned før du tar bildet.
Hvis automatisk AF-valg eller enkeltbilde autofokus er valgt, eller hvis
kameraet er i live view kombinert med fjernkontroll med utløserforsinkelse
eller rask respons, vil kameraet automatisk justere fokus før opptaket; hvis
kameraet er ute av stand til å fokusere under søkerfotografering, vil det gå
tilbake til beredskapsstilling uten å utløse lukkeren.
A Fjernstyrt speilhevingsfunksjon
Mens speilet er hevet, kan ikke bilder komponeres i søkeren, og automatisk
fokusering og lysmåling utføres ikke.
A Avslutte fjernkontrollfunksjonen
Fjernkontroll avbrytes automatisk hvis det ikke tas noe fotografi før tiden
som er valgt for egendefinert innstilling c5 (Fjernkontrollens virketid
(ML-L3), 0 337), Av er valgt for Fjernkontrollmodus (ML-L3), en
nullstilling med to knapper utføres (0 199) eller opptaksalternativer
nullstilles med Nullstill fotograferingsmenyen (0 311).
195
D Tildel utløseren
Hvis Ta opp film er valgt for egendefinert innstilling g4 (Tildel utløseren,
0 373), kan ikke ML-L3 brukes når live view-velgeren dreies til 1.
A Dekk over søkeren
For å forhindre at lys kommer inn i søkeren og vises på fotografiene og
påvirker eksponeringen, skal du fjerne øyemuslingen i gummi og dekke
søkeren med søkerdekslet som følger med (0 107).
A Se også
For informasjon om å velge tidslengden kameraet skal være i
beredskapsstilling og vente på et signal fra fjernkontrollen, se egendefinert
innstilling c5 (Fjernkontrollens virketid (ML-L3); 0 337). For informasjon
om kontroll av pipesignalene som høres når fjernkontrollen brukes, se
egendefinert innstilling d1 (Pipesignal, 0 338).
196
Trådløse fjernkontroller
Når kameraet brukes sammen med de trådløse fjernkontrollene
WR-1 (0 444) og WR-R10/WR-T10 (0 444) (ekstrautstyr), utfører
utløserne på WR-1 og WR-T10 de samme funksjonene som
kameraets utløser og muliggjør fjernstyrt serieopptak og
fotografering med selvutløseren.
Trådløse fjernkontroller WR-1
WR-1 kan enten fungere som en sender eller en mottaker og brukes
i kombinasjon med en annen WR-1 eller en trådløs fjernkontroll
WR-R10 eller WR-T10. En WR-1 kan for eksempel kobles til
terminalen for tilbehør for å brukes som en mottaker å muliggjøre
fjernstyrt endring av kamerainnstillingene eller fjernstyrt utløsning
av lukkeren fra en annen WR-1 som fungerer som sender.
Trådløse fjernkontroller WR-R10/WR-T10
Når en WR-R10 (transceiver) er koblet til kameraet, kan lukkeren
utløses ved bruk av en WR-T10 (sender).
197
Andre opptaksalternativer
Søkerfotografering: P-knappen
Hvis du trykker på P-knappen under
søkerfotografering, vises en meny med
følgende alternativer:
P-knapp
Alternativ
Velg bildefelt
Still inn Picture Control
Aktiv D-Lighting
HDR (High Dynamic Range)
Fjernkontrollmodus (ML-L3)
0
110
165
175
177
193
Alternativ
Tildel Fn-knappen
Tildel forhåndsvisn.knappen
Tildel AE-L/AF-L-knappen
Støyred. ved lang eksponering
Støyreduksjon v. høy følsomhet
0
356
361
361
317
317
For å avslutte P-knappemenyen og gå tilbake til opptaksdisplayet
trykker du på P-knappen igjen.
198
Nullstilling med to knapper: gjenopprette
standardinnstillingene
Kamerainnstillingene nedenfor
kan gjenopprettes til
standardverdiene ved å holde
knappene W (S) og E nede
samtidig i mer enn to sekunder
(disse knappene er merket med
et grønt punkt).
Kontrollpanelet slås av et
W (S)-knapp
øyeblikk mens innstillingene
nullstilles.
Alternativ
Bildekvalitet
Bildestørrelse
Hvitbalanse
Finjustering
Picture Control-innstillinger 1
HDR (High Dynamic Range)
Knapp for ISO-følsomhet
ISO-følsomhet
P, S, A, M
Andre innstillinger
Auto. ISO-følsomhetsktrl.
Fjernkontrollmodus (ML-L3)
Opptak med intervallutløser
E-knapp
Standardinnstilling
JPEG normal
Stor
Auto > Normal
A-B: 0, G-M: 0
Uendret
Av 2
100
Auto
Av
Av
Av 3
0
115
118
145
149
165
177
134
136
193
222
199
Alternativ
Autofokus (søker)
Autofokusfunksjon
%
Andre innstillinger
AF-søkefeltfunksjon
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
Standardinnstilling
0
AF-S
AF-A
121
Enkeltpunkt AF
51-punkts dynamisk AFområde
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, g,
Automatisk valg av AF-søkefelt
u, P, S, A, M
Autofokus (live view/film)
Autofokusfunksjon
AF-S
AF-søkefeltfunksjon
m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M
Bredt AF-område
n, 0
Normalt AF-område
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Ansiktsprioritert AF
Fokuspunkt 4
Sentrum
Forhåndsvisning av eksponering
Av
Multiv. for elektr. styrt blend.åpn.
Deaktiver
Høylysvisning
Av
Hodetelefonlydstyrke
15
Lysmåling
Matrise
200
AE-lås, holde
Av
Alternative eksponeringer
Blitskompensasjon
Eksponeringskompensasjon
Innst. for ekspon.forsinkelse
Av 5
Av
Av
Av
123
57
58
127
62
72
72
72
139
129,
141
202
188
143
339
Alternativ
Blitsfunksjon
i, k, p, n, w, g
s
o
0, P, S, A, M
FV-lås
Multieksponering
Fleksiprogram
+ NEF (RAW)
Standardinnstilling
Auto
Auto + reduksjon av rød
øyerefleks
Auto+synkronisering på lang
lukkertid
Utfyllingsblits
Av
Av 6
Av
Av
0
181,
183
190
216
89
357
1 Kun gjeldende Picture Control.
2 HDR-styrke nullstilles ikke.
3 Opptaket avsluttes hvis opptak med intervallutløser pågår. Starttid, opptaksintervall og antall
intervaller og bilder samt eksponeringsutjevning nullstilles ikke.
4 Fokuspunkt vises ikke hvis automatisk valg av AF-søkefelt er valgt for AF-søkefeltfunksjon.
5 Antall bilder nullstilles. Trinnet for alternative eksponeringer nullstilles til 1 EV (alternative
eksponeringer/blitseksponeringer) eller 1 (alternativ hvitbalanse). Y Auto velges for det andre
bildet i programmer med alternativ eksponering med ADL og to bilder.
6 Hvis multieksponering pågår for øyeblikket, avsluttes opptaket og en multieksponering lages av de
eksponeringene som er tatt frem til dette punkt. Økning og antall bilder nullstilles ikke.
201
Alternative eksponeringer
(Kun eksponeringskontroll P, S, A og M)
Alternative eksponeringer varierer eksponeringen, blitsens
blinkstyrke, Aktiv D-Lighting (ADL) eller hvitbalansen litt for hvert
bilde og "alternerer" på denne måten gjeldende verdi. Velg i
situasjoner der det er vanskelig å bestemme eksponeringen,
blitsens blinkstyrke (kun i-TTL og, der dette støttes, blenderstyrt
blitsautomatikk; se side 185, 347 og 435), hvitbalansen eller Aktiv
D-Lighting, og det ikke er tid til å sjekke resultatet og justere
innstillingene for hvert bilde, eller å eksperimentere med forskjellige
innstillinger for samme motiv.
❚❚ Alternative eksponeringer og alternative blitseksponeringer
Varier eksponeringen og/eller blitsens blinkstyrke over en serie
bilder.
Eksponering endret
med: 0 EV
Eksponering endret
med: –1 EV
1 Velg alternative blitseksponeringer
eller alternative eksponeringer.
Velg egendefinert innstilling e6 (Auto.
altern. eksp. innstilt) i menyen for
egendefinerte innstillinger, marker et
alternativ og trykk på J. Velg AE og
blits for å variere både eksponering og
blitsens blinkstyrke, Bare AE for å bare
variere eksponeringen, eller Bare blits
for å bare variere blitsens blinkstyrke.
202
Eksponering endret
med: +1 EV
2 Velg antall bilder.
Hold D-knappen nede og drei hovedkommandohjulet for å
velge antall bilder som skal tas for den alternative sekvensen.
Antall bilder vises i informasjonsvisningen og på kontrollpanelet.
Antall bilder
D-knapp
Hovedkommandohjul
Indikator for alternative
eksponeringer og alternative
blitseksponeringer
Informasjonsvisning
Et M-ikon vises på kontrollpanelet ved
andre innstillinger enn null. D vises i
søkeren, mens informasjonsvisningen
viser en indikator for alternative eksponeringer og et ikon som
viser typen alternative eksponeringer: v (alternative
eksponeringer og alternative blitseksponeringer), w (kun
alternative eksponeringer) eller x (kun alternative
blitseksponeringer).
203
3 Velg en eksponeringsøkning.
Trykk på D-knappen og drei på underkommandohjulet for å
velge eksponeringsøkningen.
Eksponeringsøkning
D-knapp
Underkommandohjul
Informasjonsvisning
Med standardinnstillingene kan størrelsen på økningen velges
mellom 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 og 3 EV. Programmene for alternative
eksponeringer med økninger på 0,3 (1/3) EV er listet opp
nedenfor.
Informasjonsvisning
Antall
bilder
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Rekkefølge for alternative
eksponeringer (EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/
+1,0/+1,3
Merk at det maksimale antall bilder er 5 med en
eksponeringsøkning på 2 EV eller mer; hvis en høyere verdi ble
valgt i trinn 2, vil antall bilder automatisk stilles inn på 5.
204
4 Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.
Kameraet vil variere eksponeringen og/eller blitsens
blinkstyrke bilde for bilde i henhold til det valgte
programmet for alternative eksponeringer.
Endringer i eksponeringen blir lagt til de som tas med
eksponeringskompensasjon (se side 143).
En fremdriftsindikator for alternative eksponeringer vises mens
alternative eksponeringer er aktivt. Et segment forsvinner fra
indikatoren etter hvert bilde.
Antall bilder: 3; økning: 0,7
Visning etter første bilde
A Se også
For informasjon om valg av størrelsen på trinnet, se egendefinert innstilling
b2 (Ev-trinn for ekspon.ktrl., 0 333). For informasjon om valg av
rekkefølgen som alternative eksponeringer blir utført i, se egendefinert
innstilling e7 (Rekkef. for alter. eksp., 0 354).
205
❚❚ Avbryte alternative eksponeringer
For å avbryte alternative eksponeringer, trykker du på D-knappen
og dreier hovedkommandohjulet til antall bilder i sekvensen for
alternative eksponeringer er null (0F/r) og indikatorene for
eksponering/alternative blitseksponeringer ikke lenger vises.
Programmet som sist var aktivt, gjenopprettes neste gang
alternative eksponeringer aktiveres. Alternative eksponeringer kan
også avbrytes ved å utføre en nullstilling med to knapper (0 199),
men programmet for alternative eksponeringer gjenopprettes i
dette tilfellet ikke neste gang alternative eksponeringer aktiveres.
A Alternative eksponeringer og alternative blitseksponeringer
Ved serieopptak (0 103) pauses opptaket etter at antall bilder, som er
spesifisert i programmet for alternative eksponeringer, er tatt. Opptaket
fortsetter neste gang utløseren trykkes ned. I selvutløserfunksjon tar
kameraet det antall bilder som er valgt i trinn 2 på side 203 hver gang
utløseren trykkes ned, uansett alternativet som er valgt i egendefinert
innstilling c3 (Selvutløser) > Antall bilder (0 337). Intervallet mellom
bildene bestemmes imidlertid av egendefinert innstilling c3 (Selvutløser)
> Intervall mellom bilder. Med andre utløserfunksjoner tas ett bilde hver
gang utløseren trykkes ned.
Hvis minnekortet blir fylt opp før sekvensen har blitt tatt, kan opptaket
fortsettes fra neste bilde i sekvensen etter at minnekortet har blitt byttet ut,
eller at bilder har blitt slettet for å gi plass på minnekortet. Hvis kameraet
slås av før alle bildene i sekvensen er tatt, fortsetter de alternative
eksponeringene fra neste bilde i sekvensen når kameraet slås på.
206
A Alternative eksponeringer
Kameraet modifiserer eksponeringen ved å variere lukkertid og
blenderåpning (eksponeringskontroll P), blenderåpning
(eksponeringskontroll S) eller lukkertid (eksponeringskontroll A og M). Hvis
På er valgt for Knapp for ISO-følsomhet > Auto. ISO-følsomhetsktrl.
(0 136) med eksponeringskontroll P, S og A, varierer kameraet automatisk
ISO-følsomheten for optimal eksponering når grensene for kameraets
eksponeringssystem overskrides; med eksponeringskontroll M vil kameraet
først bruke automatisk ISO-følsomhetskontroll for å bringe eksponeringen
så nærme det optimale som mulig og deretter alternere denne
eksponeringen ved å variere lukkertiden.
207
❚❚ Alternativ hvitbalanse
Kameraet lager flere kopier av hvert fotografi, hvor alle har
forskjellig hvitbalanse. For mer informasjon om hvitbalanse, se side
145.
1 Velg alternativ hvitbalanse.
Velg Alternativ hvitbalanse for
egendefinert innstilling e6 Auto. altern.
eksp. innstilt.
2 Velg antall bilder.
Hold D-knappen nede og drei hovedkommandohjulet for å
velge antall bilder som skal tas for den alternative sekvensen.
Antall bilder vises i informasjonsvisningen og på kontrollpanelet.
Antall bilder
D-knapp
Hovedkommandohjul
Indikator for alternativ
hvitbalanse
Informasjonsvisning
Ved andre innstillinger enn null vises
henholdsvis M og D på
kontrollpanelet og i søkeren; et yikon og en indikator for alternative eksponeringer vises i
informasjonsvisningen.
208
3 Velg en økning for hvitbalanse.
Trykk på D-knappen og drei på underkommandohjulet for å
velge mellom trinn på 1 (5 mired; 0 151), 2 (10 mired) eller
3 (15 mired). B-verdien indikerer mengden blått, A-verdien
mengden gult (0 149).
Hvitbalanseøkning
D-knapp
Underkommandohjul
Informasjonsvisning
Programmene for alternative eksponeringer med økningstrinn
på 1 er listet opp nedenfor.
Informasjonsvisning
Antall
Hvitbalanseøkning
bilder
2
2
3
1B
1A
1 A, 1 B
Rekkefølge for
alternative
eksponeringer
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
209
4 Komponer et bilde, fokuser og ta
bildet.
Hvert bilde behandles for å lage det
antall kopier som er spesifisert i
programmet for alternative eksponeringer, og hver kopi vil ha
forskjellig hvitbalanse. Endringer på hvitbalansen blir lagt til
justeringen av hvitbalanse, som er gjort med fininnstilling av
hvitbalanse.
Hvis antall bilder i det programmet for
alternative eksponeringer er større
enn antall gjenværende
eksponeringer, vil n og ikonet for
det påvirkede kortet blinke på
kontrollpanelet, et blinkende j-ikon
vises i søkeren, som vist til høyre, og
utløseren deaktiveres. Opptaket kan
fortsette når du har satt inn et nytt minnekort.
210
❚❚ Avbryte alternative eksponeringer
For å avbryte alternative eksponeringer, trykker du på D-knappen
og dreier hovedkommandohjulet til antall bilder i sekvensen for
alternative eksponeringer er null (0F/r) og indikatorene for
alternative hvitbalanseeksponeringer ikke lenger vises.
Programmet som sist var aktivt, gjenopprettes neste gang
alternative eksponeringer aktiveres. Alternative eksponeringer kan
også avbrytes ved å utføre en nullstilling med to knapper (0 199),
men programmet for alternative eksponeringer gjenopprettes i
dette tilfellet ikke neste gang alternative eksponeringer aktiveres.
A Alternativ hvitbalanse
Alternativ hvitbalanse er ikke tilgjengelig med NEF (RAW)-bildekvalitet.
Funksjonen for alternativ hvitbalanse avbrytes hvis du velger NEF (RAW),
NEF (RAW) + JPEG fine, NEF (RAW) + JPEG normal eller NEF (RAW) +
JPEG basic.
Alternativ hvitbalanse påvirker bare fargetemperaturen (gul-blå-aksen som
vises ved finjusteringen av hvitbalansen, 0 149). Ingen justeringer utføres
på grønn-magenta-aksen.
I selvutløserfunksjon (0 106) vil antall kopier som er angitt i
hvitbalanseprogrammet bli laget hver gang lukkeren utløses, uavhengig av
alternativet som er valgt i egendefinert innstilling c3 (Selvutløser) > Antall
bilder (0 337).
Dersom kameraet slås av mens lampen for minnekortaktivitet lyser, slås
kameraet av først når alle bildene i sekvensen er tatt.
211
❚❚ Alternativ eksponering med ADL
Kameraet varierer Aktiv D-Lighting over en serie med
eksponeringer. For mer informasjon om Aktiv D-Lighting, se side
175.
1 Velg alternativ eksponering med ADL.
Velg Alt. eksponering med ADL for
egendefinert innstilling e6 Auto. altern.
eksp. innstilt.
2 Velg antall bilder.
Hold D-knappen nede og drei hovedkommandohjulet for å
velge antall bilder som skal tas for den alternative sekvensen.
Antall bilder vises i informasjonsvisningen og på kontrollpanelet.
Antall bilder
D-knapp
Hovedkommandohjul
Mengde for alternativ eksponering
med ADL
Informasjonsvisning
Ved andre innstillinger enn null vises henholdsvis M og D på
kontrollpanelet og i søkeren; et z-ikon og mengden for
alternative eksponeringer vises i informasjonsvisningen.
212
Velg to bilder for å ta ett bilde med Aktiv D-Lighting av, og ett
med en valgt verdi. Velg tre til fem bilder for å ta en serie med
bilder med Aktiv D-Lighting stilt inn på Av, Lav og Normal (tre
bilder), Av, Lav, Normal og Høy (fire bilder) eller Av, Lav,
Normal, Høy og Ekstra høy (fem bilder). Fortsett til trinn 4 hvis
du velger mer enn to bilder.
3 Velg Aktiv D-Lighting.
Trykk på D-knappen og drei underkommandohjulet for å velge
Aktiv D-Lighting.
D-knapp
Underkommandohjul
Aktiv D-Lighting vises i informasjonsvisningen og på
kontrollpanelet.
Aktiv D-Lighting
Y
Auto
R
Lav
Q
Normal
P
Høy
Z
Ekstra høy
Informasjonsvisning
Kontrollpanelvisning
213
4 Komponer et bilde, fokuser og ta bildet.
Kameraet vil variere Aktiv D-Lighting bilde for bilde i
henhold til det valgte programmet for alternative
eksponeringer. En fremdriftsindikator for alternative
eksponeringer vises mens alternative eksponeringer er aktivt. Et
segment forsvinner fra indikatoren etter hvert bilde.
Antall bilder: 3
214
Visning etter første bilde
❚❚ Avbryte alternative eksponeringer
For å avbryte alternative eksponeringer, trykker du på D-knappen
og dreier hovedkommandohjulet til antall bilder i sekvensen for
alternative eksponeringer er null (0F/r) og indikatorene for
alternativ eksponering med ADL ikke lenger vises. Programmet som
sist var aktivt, gjenopprettes neste gang alternative eksponeringer
aktiveres. Alternative eksponeringer kan også avbrytes ved å utføre
en nullstilling med to knapper (0 199), men programmet for
alternative eksponeringer gjenopprettes i dette tilfellet ikke neste
gang alternative eksponeringer aktiveres.
A Alternativ eksponering med ADL
Ved serieopptak (0 103) pauses opptaket etter at antall bilder, som er
spesifisert i programmet for alternative eksponeringer, er tatt. Opptaket
fortsetter neste gang utløseren trykkes ned. I selvutløserfunksjon tar
kameraet det antall bilder som er valgt i trinn 2 på side 212 hver gang
utløseren trykkes ned, uansett alternativet som er valgt i egendefinert
innstilling c3 (Selvutløser) > Antall bilder (0 337). Intervallet mellom
bildene bestemmes imidlertid av egendefinert innstilling c3 (Selvutløser)
> Intervall mellom bilder. Med andre utløserfunksjoner tas ett bilde hver
gang utløseren trykkes ned.
Hvis minnekortet blir fylt opp før sekvensen har blitt tatt, kan opptaket
fortsettes fra neste bilde i sekvensen etter at minnekortet har blitt byttet ut,
eller at bilder har blitt slettet for å gi plass på minnekortet. Hvis kameraet
slås av før alle bildene i sekvensen er tatt, fortsetter de alternative
eksponeringene fra neste bilde i sekvensen når kameraet slås på.
215
Multieksponering (Kun eksponeringskontroll P, S, A og M)
Følg trinnene nedenfor for å ta opp en serie med to eller tre
eksponeringer i ett enkelt fotografi. Multieksponeringer kan gjøre
bruk av RAW-data fra kameraets bildebrikke for å lage farger som er
merkbart bedre enn de i programgenererte fotografiske
overlappinger.
❚❚ Opprette en multieksponering
Multieksponeringer kan ikke tas opp i live view. Avslutt live view før
du går videre.
A Utvidede opptakstider
Hvis skjermen slår seg av under avspilling eller menybetjening og ingen
handlinger utføres i løpet av rundt 30 s, avsluttes opptaket og en
multieksponering lages av de eksponeringene som er tatt så langt. Tiden
som er tilgjengelig for å ta opp neste eksponering, kan forlenges ved å
velge lengre tider for egendefinert innstilling c2 (Tidsbryter for
ber.stilling, 0 336).
1 Velg Multieksponering.
Marker Multieksponering i
fotograferingsmenyen og trykk på 2.
216
2 Velg en funksjon.
Marker Multieksponeringer og trykk
på 2.
Marker ett av følgende og trykk på J.
• For å ta en serie multieksponeringer, velg
6 På (serie).
Multieksponeringsopptaket fortsetter
til du velger Av for
Multieksponeringer.
• For å ta én multieksponering, velg På
(enkeltbilde). Normalt opptak fortsetter automatisk når du
har tatt én enkelt multieksponering.
• For å avslutte uten å lage flere multieksponeringer, velg Av.
Hvis du velger På (serie) eller På
(enkeltbilde), vises et n-ikon på
kontrollpanelet.
217
3 Velg antall bilder.
Marker Antall bilder og trykk på 2.
Trykk på 1 eller 3 for å velge antall
eksponeringer som skal kombineres til
ett enkelt fotografi og trykk på J.
4 Velg økningsgraden.
Marker Automatisk økning og trykk på
2.
Følgende alternativer vises. Marker et
alternativ og trykk på J.
• På: Økningen justeres i samsvar med
antall eksponeringer som faktisk tas
(økningen for hver eksponering er satt
til 1/2 for 2 eksponeringer, 1/3 for 3
eksponeringer osv.).
• Av: Økning justeres ikke når du tar opp multieksponeringer.
Merk at fotografiene kan påvirkes av støy (lyse piksler vilkårlig
spredt i bildet, slør eller linjer).
218
5 Komponer et fotografi, fokuser og ta bildet.
Med serieopptak (0 103) tar kameraet alle
eksponeringene i én enkelt serie. Hvis På (serie) er
valgt, vil kameraet fortsette å ta multieksponeringer
så lenge utløseren holdes nedtrykket. Hvis På (enkeltbilde) er
valgt, avsluttes multieksponeringsopptaket etter det første
fotografiet. I selvutløserinnstilling tar kameraet automatisk det
antall eksponeringer som er valgt i trinn 3 på side 218, uansett
alternativet som er valgt i egendefinert innstilling c3
(Selvutløser) > Antall bilder (0 337). Intervallet mellom
bildene styres imidlertid av egendefinert innstilling c3
(Selvutløser) > Intervall mellom bilder. Med andre
utløserfunksjoner tas ett fotografi hver gang utløseren trykkes
ned; fortsett opptaket til alle eksponeringene er registrert (for
informasjon om å avbryte en multieksponering før alle
fotografiene er registrert, se side 220).
n-ikonet blinker til opptaket avsluttes.
Hvis På (serie) er valgt, avsluttes
multieksponeringsopptak bare når Av
velges for
multieksponeringsfunksjonen; hvis På
(enkeltbilde) velges, avsluttes multieksponeringsopptak
automatisk når multieksponeringen er fullført. n-ikonet
forsvinner fra displayet når multieksponeringsopptaket slutter.
219
❚❚ Avbryte multieksponering
For å avbryte en multieksponering før det
oppgitte antall eksponeringer er tatt, velger
du Av for multieksponeringsfunksjonen.
Hvis opptaket avsluttes før det oppgitte
antall eksponeringer er tatt, lages en
multieksponering av de eksponeringer som
er tatt til det punktet. Dersom Automatisk
økning er på, vil økningen justeres for å gjenspeile det antall
eksponeringer som faktisk er tatt opp. Merk deg at opptaket
avsluttes automatisk dersom:
• En nullstilling med to knapper utføres (0 199)
• Kameraet slås av
• Batteriet er utladet
• Bilder slettes
220
D Multieksponeringer
Du må ikke ta ut eller sette inn minnekortet mens du tar opp en
multieksponering.
Multieksponeringer kan ikke tas opp i live view. Multieksponeringer
nullstilles til Av hvis du prøver å ta fotografier i live view.
Opptaksinformasjonen i visningen av opptaksinformasjon under avspilling
(inklusive lysmåling, eksponering, opptaksinnstilling, brennvidde,
opptaksdato og kameraretning) gjelder det første bildet i
multieksponeringen.
A Fotografering med intervallutløser
Hvis fotografering med intervallutløser ble aktivert før første eksponering
ble tatt, vil kameraet ta bilder med valgt intervall til antall eksponeringer,
som er angitt i menyen for multieksponering, er tatt (antall bilder angitt i
opptaksmenyen for intervallopptak ignoreres). Disse eksponeringene vil så
bli registrert som et enkelt bilde, og opptaket med intervallutløser avsluttes
(multieksponering avsluttes også automatisk hvis På (enkeltbilde) er valgt
for multieksponering).
A Andre innstillinger
Når en multieksponering pågår, kan ikke minnekortet formateres, og noen
menyelementer nedtones og kan ikke endres.
221
Fotografering med intervallutløser
Kameraet er utstyrt for å ta fotografier automatisk ved forvalgte
intervaller.
D Før opptaket
Velg en annen utløserfunksjon enn selvutløser (E) og V når du bruker
intervallutløser. Før du begynner med fotografering med intervallutløser,
ta et testbilde med gjeldende innstillinger og vis resultatene på skjermen.
Med en gang du har justert innstillingene som du ønsker, fjerner du
øyemuslingen i gummi og dekker over søkeren med det medfølgende
søkerdekslet for å forhindre at lys kommer inn via søkeren og vises på
fotografier og påvirker eksponeringen (0 107).
Før du velger et starttidspunkt, velg Tidssone og dato i oppsettsmenyen,
og kontroller at kameraklokken er stilt inn på riktig tid og dato (0 381).
Bruk av stativ anbefales. Monter kameraet på et stativ før opptaket
begynner. Kontroller at kameraets batteri er helt oppladet for å være sikker
på at opptaket ikke avbrytes. Hvis du er i tvil, lad opp batteriet før bruk, eller
bruk en nettadapter og en strømforsyning (ekstrautstyr).
1 Velg Opptak med intervallutløser.
Marker Opptak med intervallutløser i
fotograferingsmenyen og trykk på 2 for
å vise innstillingene for intervallutløser.
222
2 Juster intervallutløserinnstillingene.
Velg et startalternativ, intervall, antall bilder per intervall og
alternativ for eksponeringutjevning.
• For å velge et startalternativ:
Marker Startalternativer og
trykk på 2.
Marker et alternativ og
trykk på J.
Velg Nå for å starte opptaket umiddelbart. For å starte
opptaket på en valgt dato og klokkeslett velger du Velg
startdag og starttidspunkt, deretter velger du dato og
klokkeslett og trykker på J.
• For å velge intervall mellom bilder:
Marker Intervall og trykk på 2.
Velg et intervall (timer, minutter
og sekunder) og trykk på J.
223
• For å velge antall bilder per intervall:
Marker Antall intervaller ×
bilder/intervall og trykk på 2.
Velg antall intervaller og antall
bilder per intervall og trykk på J.
I funksjonene S (enkeltbilde) vil fotografiene for hvert intervall
tas ved den hastigheten som er valgt for egendefinert
innstilling d2 (Kontinuerlig lav hastighet, 0 338).
• For å aktivere eller deaktivere eksponeringsutjevning:
Marker Eksponeringsutjevning
og trykk på 2.
Marker et alternativ
og trykk på J.
Hvis du velger På, kan kameraet justere eksponeringen for å
passe det foregående bildet tatt med andre
eksponeringskontroller enn M (merk at eksponeringsutjevning
kun aktiveres med eksponeringskontroll M hvis automatisk ISOfølsomhetskontroll er på).
224
3 Start opptaket.
Marker Start og trykk på J. Den første
serien med bilder tas på det angitte
starttidspunktet eller etter omtrent 3 s
hvis Nå ble valgt for Startalternativer i
trinn 2. Opptaket vil fortsette ved valgt
intervall til alle bildene er tatt.
A Under opptak
Lampen for minnekortaktivitet blinker under
fotografering med intervallutløser.
Umiddelbart før neste opptaksintervall
begynner, vil lukkertidsvisningen vise antall
intervaller som er igjen, og
blenderåpningsvisningen viser antall bilder
som gjenstår i gjeldende intervall. Til andre
tider kan antall intervaller som gjenstår og
Lampe for
antall bilder i hvert intervall kontrolleres ved å
minnekortaktivitet
trykke utløseren halvveis ned (når du slipper
knappen, vises lukkertid og blenderåpning til tidsbryteren for
beredskapsstilling går ut).
Bilder kan spilles av mens fotografering med intervallutløser pågår.
Skjermen slås av automatisk omtrent fire sekunder før hvert intervall. Merk
at endring av kamerainnstillingene mens intervallutløseren er aktiv, kan
føre til at opptaket avsluttes.
225
❚❚ Pause under fotografering med intervallutløser
Fotografering med intervallutløser kan settes på pause mellom
intervallene ved å trykke på J eller velge Pause i menyen for
intervallutløseren.
❚❚ Gjenoppta opptak med intervallutløser
For å gjenoppta opptak:
Begynn nå
Marker Start på nytt og
trykk på J.
Begynne på et angitt tidspunkt
For Startalternativer
markerer du Velg
startdag og
starttidspunkt og
trykker på 2.
Velg en startdato og et
starttidspunkt og
trykk på J.
Marker Start på nytt og
trykk på J.
❚❚ Avslutte opptak med intervallutløser
For å avslutte fotografering med intervallutløser og gjenoppta
normalt opptak før alle fotografiene er tatt, velger du Av i
intervallutløsermenyen.
226
❚❚ Ikke noe fotografi
Kameraet hopper over gjeldende intervall hvis noen av følgende
situasjoner forekommer i åtte sekunder eller mer etter at intervallet
skulle ha startet: fotografiet eller fotografiene i forrige intervall er
enda ikke tatt, minnekortet er fullt eller kameraet kan ikke fokusere i
AF-S eller når enkeltbilde-AF er valgt i AF-A (vær oppmerksom på at
kameraet fokuserer på nytt før hvert opptak). Opptaket fortsetter
med neste intervall.
D Ikke mer minne
Intervallutløseren forblir aktiv hvis minnekortet er fullt, men det tas ingen
bilder. Gjenoppta opptaket (0 226) etter at noen bilder er slettet eller
kameraet er slått av og du har satt inn et annet minnekort.
A Fotografering med intervallutløser
Velg et intervall som er lenger enn tiden det tar å ta det valgte antall bilder.
Dersom intervallet er for kort, kan antall fotografier som tas være færre enn
det totale antallet som er listet opp i trinn 2 (antall intervaller multiplisert
med antall bilder per intervall). Fotografering med intervallutløser kan ikke
kombineres med lang eksponeringstid (B-innstilling eller tid-fotografering,
0 95) eller live view eller tidsforkortet fotografering (0 54, 229) og er ikke
tilgjengelig i film live view (0 66) eller når Ta opp film er valgt for
egendefinert innstilling g4 (Tildel utløseren, 0 373). Merk deg at ettersom
lukkertid, bildefrekvens og nødvendig tid for å lagre bilder kan variere fra et
intervall til det neste, kan tiden mellom slutten på et intervall og
begynnelsen på det neste variere. En advarsel vises på skjermen hvis
opptaket ikke kan fortsette med gjeldende innstillinger (for eksempel hvis
en lukkertid på A eller % er valgt med manuell eksponeringskontroll,
intervallet er null eller starttiden er under ett minutt).
Opptak med intervallutløser vil settes på pause når E (selvutløser) eller
V-funksjonen er valgt eller hvis kameraet slås av og deretter på igjen (når
kameraet er av, kan batterier og minnekort byttes uten at fotografering
med intervallutløser avsluttes). Å sette opptaket på pause påvirker ikke
intervallutløserinnstillingene.
227
A Utløserfunksjon
Uansett hvilken utløserfunksjon som er valgt, tar kameraet det angitte
antall bilder for hvert intervall.
A Alternative eksponeringer
Juster innstillingene for alternative eksponeringer før du starter
fotografering med intervallutløser. Hvis alternative eksponeringer,
alternative blitseksponeringer eller alternativ eksponering med ADL er
aktiv når fotografering med intervallutløser pågår, vil kameraet ta det antall
bilder i det alternative eksponeringsprogrammet for hvert intervall, uansett
hvilket antall bilder som er angitt på menyen for intervallopptak. Hvis
alternativ hvitbalanse er aktiv når fotografering med intervallutløser pågår,
vil kameraet ta ett bilde for hvert intervall og behandle det for å lage det
antall kopier som er angitt i det alternative eksponeringsprogrammet.
228
Tidsforkortet fotografering
(Kun innstilling i og j, eksponeringskontroll P, S, A og M samt
funksjon h)
Kameraet tar automatisk bilder med valgt intervall for å lage en
tidsforkortet film uten lyd med bildestørrelsen og hastigheten som
for øyeblikket er valgt i filmopptaksmenyen (0 318). For
informasjon om bildefeltet som brukes for tidsforkortede filmer, se
side 76.
A Før opptaket
Før du begynner med tidsforkortet fotografering, ta et testbilde med
gjeldende innstillinger (komponer bildet i søkeren for å få en nøyaktig
forhåndsvisning av eksponeringen) og kontroller resultatet på skjermen.
Velg en annen hvitbalanseinnstilling enn auto (0 145) for jevne farger.
Med en gang du har justert innstillingene som du ønsker, fjerner du
øyemuslingen i gummi og dekker over søkeren med det medfølgende
søkerdekslet for å forhindre at lys kommer inn via søkeren og vises på
fotografier og påvirker eksponeringen (0 107).
Bruk av stativ anbefales. Monter kameraet på et stativ før opptaket
begynner. For å sørge for at opptaket ikke avbrytes, kan du bruke en
nettadapter og en strømforsyning (ekstrautstyr) eller et helt oppladet
batteri.
1 Velg Tidsforkortet fotografering.
Marker Tidsforkortet fotografering i
filmopptaksmenyen og trykk på 2 for å
vise innstillingene for tidsforkortet
fotografering.
229
2 Juster innstillingene for tidsforkortet fotografering.
Velg et intervall, total opptakstid og alternativer for
eksponeringsutjevning.
• For å velge intervallet mellom bildefelt:
Marker Intervall og trykk på 2.
Velg et intervall som er lengre enn
den lengste forventede
lukkertiden (minutter og
sekunder) og trykk på J.
• For å velge total opptakstid:
Marker Opptakstid
og trykk på 2.
230
Velg opptakstid (opp til 7 timer og
59 minutter) og trykk på J.
• For å aktivere eller deaktivere eksponeringsutjevning:
Marker Eksponeringsutjevning
og trykk på 2.
Marker et alternativ
og trykk på J.
Hvis du velger På, kan du myke opp plutselige
eksponeringsendringer med andre eksponeringskontroller enn
M (merk at eksponeringsutjevning kun aktiveres med
eksponeringskontroll M hvis automatisk ISOfølsomhetskontroll er på).
3 Start opptaket.
Marker Start og trykk på J.
Tidsforkortet fotografering starter etter
rundt 3 s. Kameraet tar bilder ved det
valgte intervallet for den valgte
opptakstiden. Når tidsforkortet
fotografering er ferdig, lagres filmen på
det minnekortet som er valgt under Plassering i
filmopptaksmenyen (0 319).
231
❚❚ Avslutte tidsforkortet fotografering
For å avslutte tidsforkortet fotografering før alle bildene er tatt,
markerer du Av i menyen for tidsforkortet fotografering og trykker
på J, eller trykk på J mellom bildefeltene eller øyeblikkelig etter at
et bildefelt er lagret. Det lages en film av bildene som er tatt frem til
det øyeblikket da tidsforkortet fotografering er sluttet. Legg merke
til at tidsforkortet fotografering avsluttes og filmen ikke registreres
hvis strømkilden fjernes eller kobles bort, eller hvis minnekortet som
brukes tas ut.
❚❚ Ikke noe fotografi
Kameraet vil hoppe over gjeldende bildefelt hvis det er ute av stand
til å fokusere ved bruk av enkeltbilde autofokus (AF-S eller
enkeltbilde autofokus valgt for AF-A; merk at kameraet fokuserer
igjen før hvert bilde). Opptaket fortsetter fra neste bilde.
D Tidsforkortet fotografering
Tidsforkortet fotografering er ikke tilgjengelig i live view (0 54, 66), ved en
lukkertid på A eller % (0 95) eller når alternative eksponeringer
(0 202), High Dynamic Range (HDR, 0 177), multieksponering (0 216)
eller fotografering med intervallutløser (0 222) er aktiv. Legg merke til at
fordi lukkertid og tiden som trengs for å lagre et bilde på minnekortet kan
variere fra bilde til bilde, kan intervallet mellom bildet som lagres og starten
på det neste bildet variere. Opptaket begynner ikke hvis en tidsforkortet
film ikke kan registreres med gjeldende innstillinger (for eksempel, hvis
minnekortet er fullt, intervallet eller opptakstiden er null, eller intervallet er
lengre enn opptakstiden).
Tidsforkortet fotografering kan avsluttes hvis kamerakontrollene brukes
eller innstillingene endres eller HDMI-kabelen kobles til. Det lages en film
av bildene som er tatt frem til det øyeblikket da tidsforkortet fotografering
er sluttet.
232
A Beregning av lengden på den endelige filmen
Totalt antall bilder i den endelige filmen kan
anslås ved å dividere opptakstiden med
intervallet og avrunde oppover. Lengden på
den ferdige filmen kan regnes ut ved å dele
antall bilder med filmfrekvensen valgt for
Bildestørrelse/frekvens i
filmopptaksmenyen (0 319). For eksempel vil
en 48-bilders film tatt opp ved 1920 × 1080,
24 p være omtrent to sekunder lang.
Maksimal lengde for filmer som er tatt opp
med tidsforkortet fotografering er
20 minutter.
Lengde opptatt/
maksimum lengde
Minnekortindikator
Bildestørrelse/
frekvens
A Under opptak
Under tidsforkortet fotografering vil lampen
for minnekortaktivitet blinke og indikatoren
for tidsforkortet opptak vises på
kontrollpanelet. Gjenværende tid (i timer og
minutter) vises i lukkertidsfeltet rett før hvert
bilde tas. Ellers kan gjenværende tid kontrolleres ved å trykke utløseren
halvveis ned. Uavhengig av alternativet valgt for egendefinert innstilling
c2 (Tidsbryter for ber.stilling, 0 336), vil tidsbryteren for
beredskapsstilling ikke utløpe under opptak.
For å kontrollere gjeldende innstillinger for
tidsforkortet fotografering eller avslutte
tidsforkortet fotografering, kan du trykke på
G-knappen mellom opptakene.
233
A Bildevisning
K-knappen kan ikke brukes til å vise bilder mens tidsforkortet
fotografering pågår, men det gjeldende bildet vil vises i noen sekunder
etter hvert bilde hvis På er valgt for Bildevisning i avspillingsmenyen
(0 307). Andre avspillingsfunksjoner kan ikke brukes mens bildet vises.
A Blitsfotografering
For å bruke blitsen under tidsforkortet fotografering velger du
eksponeringskontroll P, S, A eller M og trykker på M (Y)-knappen for å heve
blitsen før opptaket begynner.
A Utløserfunksjon
Uansett hvilken utløserfunksjon som er valgt, tar kameraet ett bilde for
hvert intervall. Selvutløseren kan ikke brukes.
A Se også
For informasjon om hvordan du stiller inn et pipesignal til å varsle når
tidsforkortet fotografering er ferdig, se egendefinert innstilling d1
(Pipesignal, 0 338).
234
Objektiver uten CPU
Objektiver uten CPU kan brukes med eksponeringskontroll A og M,
men blenderåpningen må stilles inn med objektivets blenderring.
Ved å spesifisere objektivdata (objektivets brennvidde og største
blenderåpning), kan du få tilgang til følgende av CPU-objektivenes
funksjoner.
Hvis objektivets brennvidde er kjent:
• Motorzoom kan brukes med blitser (ekstrautstyr) (0 433)
• Objektivets brennvidde vises (med en stjerne) i visningen med
opptaksinformasjon under avspilling
Hvis objektivets største blenderåpning er kjent:
• Blenderåpningen vises på kontrollpanelet og i søkeren
• Blitsens blinkstyrke justeres etter endringer i blenderåpning
dersom blitsen støtter AA-blitsmodus (blenderstyrt
blitsautomatikk)
• Blenderåpningen vises (med en stjerne) i visningen med
opptaksinformasjon under avspilling
Ved å angi både objektivets brennvidde og største blenderåpning:
• Dette aktiverer fargematrisemåling (merk at det kan være
nødvendig å bruke sentrumsdominert lysmåling eller
punktmåling for å oppnå nøyaktige resultater med noen
objektiver, inklusive Reflex-NIKKOR-objektiver)
• Presisjonen forbedres med sentrumsdominert lysmåling og
punktmåling samt med i-TTL balansert utfyllingsblits for digitale
speilreflekskameraer
235
Kameraet kan lagre data for opp til ni objektiver uten CPU. Legge
inn eller redigere data for et objektiv uten CPU:
1 Velg Info om objektiv uten CPU.
Marker Info om objektiv uten CPU i
oppsettsmenyen og trykk på 2.
2 Velg et objektivnummer.
Marker Objektivnummer og trykk på 4
eller 2 for å velge et objektivnummer.
3 Angi brennvidden og
blenderåpningen.
Marker Brennvidde (mm) eller Største
blenderåpning og trykk på 4 eller 2
for å redigere det markerte elementet.
4 Lagre innstillingene og avslutt.
Trykk på J. Den angitte brennvidden og blenderåpningen
lagres under det valgte objektivnummeret.
236
A Brennvidder som ikke er listet opp
Hvis ikke den korrekte brennvidden er listet opp, velger du den nærmeste
verdien som er større enn objektivets virkelige brennvidde.
A Telekonvertere og zoomobjektiver
Den største blenderåpningen for telekonvertere er konverterens og
objektivets kombinerte største blenderåpning. Merk at objektivdata ikke
blir justert når objektiver uten CPU zoomes inn eller ut. Data for forskjellige
brennvidder kan legges inn som separate objektivnumre, eller data for
objektivet kan redigeres for å gjenspeile de nye verdiene for objektivets
brennvidde og største blenderåpning hver gang zoom justeres.
237
Gjenkalle objektivdata ved bruk av objektiv uten CPU:
1 Tildel nummeret for objektiv uten CPU til en kamerakontroll.
Velg Velg nr. for objektiv uten CPU som alternativet "Trykk +
kommandohjul" for en kamerakontroll i menyen med
egendefinerte innstillinger (0 323). Objektivnummer for
objektiv uten CPU kan tildeles Fn-knappen (egendefinert
innstilling f2, Tildel Fn-knappen, 0 356), Pv-knappen
(egendefinert innstilling f3, Tildel forhåndsvisn.knappen,
0 361) eller A AE-L/AF-L-knappen (egendefinert innstilling f4,
Tildel AE-L/AF-L-knappen, 0 361).
2 Bruk den valgte kontrollen til å velge objektivnummer.
Trykk på den valgte knappen og drei på hovedkommandohjulet
til det ønskede objektivnummeret vises på kontrollpanelet.
Brennvidde
Fn-knapp
238
Hovedkommandohjul
Største
blenderåpning
Objektivnummer
Kontrollpanel
Stedsdata
GPS-mottakeren GP-1/GP-1A (ekstrautstyr) kan kobles til kameraets
terminal for tilbehør (0 443) ved bruk av kabelen som følger med
GP-1/GP-1A og gjør det mulig å lagre kameraets gjeldende posisjon
når du tar opp bilder. Slå kameraet av før du kobler til GP-1/GP-1A;
se bruksanvisningen for GP-1/GP-1A for mer informasjon.
❚❚ Alternativer i oppsettsmenyen
Elementet Stedsdata i oppsettsmenyen inneholder alternativene
nedenfor.
• Tidsbryter for ber.stilling: Velg om lysmålerne skal slås av automatisk
når en GP-1/GP-1A er tilkoblet.
Alternativ
Beskrivelse
Lysmålerne slår seg av automatisk når ingen handling utføres
i tidsrommet som er valgt i egendefinert innstilling c2
(Tidsbryter for ber.stilling, 0 336); for å gi kameraet tid til å
Aktiver
hente inn stedsdata, forlenges forsinkelsen opp til ett minutt
etter at lysmålerne aktiveres eller kameraet slås på). Dette
reduserer tapping av batteriet.
Deaktiver Lysmålerne slås ikke av når GP-1/GP-1A er koblet til.
• Posisjon: Dette elementet er bare tilgjengelig hvis GP-1/GP-1A er
tilkoblet. Det viser da gjeldende breddegrad, lengdegrad, høyde
og koordinert universaltid (UTC) som angitt av GP-1/GP-1A.
• Still inn klokke etter satellitt: Velg Ja for å synkronisere
kameraklokken med tiden som angis av GPS-mottakeren.
239
A Koordinert universaltid (UTC)
UTC-data registreres av GPS-mottakeren og er uavhengig av
kameraklokken.
A o-ikonet
Tilkoblingsstatus vises av o-ikonet:
• o (statisk): Kameraet har opprettet
kommunikasjon med GP-1/GP-1A.
Opptaksinformasjon for bilder tatt mens
dette ikonet vises, inkluderer en ekstra side
med stedsdata (0 253).
• o (blinker): GP-1/GP-1A søker etter et signal.
Bilder tatt mens ikonet blinker, inneholder
ikke stedsdata.
• Ikke noe ikon: Det er ikke mottatt ny stedsdata fra GP-1/GP-1A på minst to
sekunder. Bilder tatt når o-ikonet ikke vises, inneholder ikke stedsdata.
240
Mer om avspilling
Vise bilder
Avspilling på full skjerm
Trykk på K-knappen for å spille av
fotografier. Det siste fotografiet som er tatt,
vises på skjermen.
K-knapp
Hvis du vil
Bruk
Beskrivelse
Trykk på 2 for å vise fotografier i
rekkefølgen de ble tatt og på 4 for å vise
fotografiene i omvendt rekkefølge.
Vise flere
fotografier
Trykk på 1 eller 3 for å vise informasjon
om det gjeldende fotografiet (0 246).
Vise opptaksinformasjon
Gå tilbake til
opptaksinnstillingen
Spille av film
/K
J
Trykk utløseren halvveis ned eller trykk
på K-knappen for å avslutte til
opptaksinnstilling.
Hvis gjeldende bilde er merket med et
1-ikon for å vise at det er en film, vil
filmavspilling starte hvis du trykker på J
(0 79).
241
A Dreie til høydeformat
For å vise fotografier i høydeformat (stående),
velger du På for alternativet Dreie til
høydeformat i avspillingsmenyen (0 308).
A Bildevisning
Når På er valgt for Bildevisning i avspillingsmenyen (0 307), vises
fotografier automatisk på skjermen etter de har blitt tatt (fordi kameraet
allerede er i riktig retning, dreies bildene ikke automatisk under
bildevisning). Ved serieopptak begynner visningen når opptaket slutter,
med det første fotografiet i gjeldende serie på skjermen.
242
Miniatyravspilling
For å vise bilder på "kontaktkopier" med 4, 9 eller 72 bilder, trykker
du på W (S)-knappen.
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Avspilling på full
skjerm
Hvis du vil
Miniatyravspilling
Bruk
Markere bilder
Vise det markerte
bildet
Gå tilbake til
opptaksinnstillingen
J
/K
Kalenderavspilling
Beskrivelse
Bruk multivelgeren til å markere
bilder for avspilling på full skjerm,
avspillingszoom (0 255), sletting
(0 258) eller beskyttelse (0 257).
Trykk på J for å vise det markerte
bildet på full skjerm.
Trykk utløseren halvveis ned eller
trykk på K-knappen for å avslutte til
opptaksinnstilling.
243
Kalenderavspilling
For å vise bilder som er tatt på en valgt dato, trykker du på W (S)knappen når 72 bilder vises.
Datoliste
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Miniatyrbildeliste
Avspilling på full
skjerm
Miniatyravspilling
Kalenderavspilling
Funksjonene som kan utføres, avhenger av om markøren er i
datolisten eller i miniatyrbildelisten:
Hvis du vil
Bruk
Veksle mellom
datolisten og
miniatyrbildelisten
W (S)/J
Gå tilbake til
miniatyravspilling/
zoome inn på markert
fotografi
X (T)
• Datoliste: Marker dato.
• Miniatyrbildeliste: Marker bilde.
Markere datoer/
markere bilder
Veksle til avspilling på
full skjerm
Gå tilbake til
opptaksinnstillingen
244
Beskrivelse
Trykk på W (S)- eller J-knappen
i datolisten for å plassere markøren
i miniatyrbildelisten. Trykk på
W (S) igjen for å gå tilbake til
datolisten.
• Datoliste: Avslutte til 72-bilders
avspilling.
• Miniatyrbildeliste: Trykk og hold
nede X (T)-knappen for å
zoome inn på det markerte bildet.
J
/K
Miniatyrbildeliste: Vis det markerte
bildet.
Trykk utløseren halvveis ned eller
trykk på K-knappen for å avslutte
til opptaksinnstilling.
P-knappen
Hvis du trykker på P-knappen under
avspilling på full skjerm eller
miniatyravspilling, vises alternativene som
er oppgitt nedenfor.
• Avspillingsspor og -mappe: Velg en mappe
for avspilling. Marker et spor og trykk på
2 for å vise en liste over mapper på det P-knapp
valgte kortet, marker deretter en mappe
og trykk på J for å vise bildene i den
markerte mappen.
• Retusjering (kun fotografier): Bruk
alternativene i retusjeringsmenyen
(0 393) for å lage en retusjert kopi av
gjeldende fotografi.
• Rediger film (kun filmer): Rediger filmer ved
bruk av alternativene i rediger film-menyen (0 81). Filmer kan
også redigeres ved å trykke på P-knappen når filmavspilling er
satt på pause.
• Merk for overf. til smartenh. / fj. merk.: Velg fotografier for opplasting til
en smartenhet (0 289).
For å avslutte P-knappemenyen og gå tilbake til avspilling trykker
du på P-knappen igjen.
245
Opptaksinformasjon
Opptaksinformasjon legges over bildene som vises under avspilling
på full skjerm. Trykk på 1 eller 3 for å gå gjennom
opptaksinformasjonen som vist nedenfor. Merk at "kun bilde",
opptaksdata, RGB-histogrammer, høylys og oversiktsdata kun vises
dersom motsvarende alternativ er valgt i Visn.alternativer for
avspilling (0 302). Stedsdata vises kun hvis en GP-1/GP-1A ble
brukt da fotografiet ble tatt (0 239).
1/ 12
1/ 12
–1. 3
1/ 4000 F2. 8
+1. 0
0,
100ND750 DSC_0001. JPG
15 / 04/ 2014 10: 02: 28
Hi 0. 3
Ingen (bare bildet)
85mm
SLOW
0
100ND750 DSC_0001. JPG
15/ 04 / 2014 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Filinformasjon
NIKON D750
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Oversiktsdata
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2014
: 10 : 02 : 28
N I KON D750
Høylys
100-1
Stedsdata
M T R S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
, E X P . T U N I NG
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
, : M : T T L , + 3.
B : ---
:
, 1 / 4 0 0 0 , F2. 8
: , H i 0. 3
+5 / 6
: + 1. 3,
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
: S / VR -O n
: B u i l t - i n , C MD
:
S L OW
0 A : T T L , + 3. 0
C : ---
N I KON D750
RGB-histogram
246
Opptaksdata
100-1
❚❚ Filinformasjon
1234
5
6
1/ 12
14
13
12
100ND750 DSC_0001. JPG
15 / 04/ 2014 10: 02: 28
11
10
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
7
9 8
1 Beskyttelsesstatus........................... 257
8 Bildestørrelse ................................... 118
2 Indikator for retusjering ................ 393
9 Bildefelt ............................................. 110
3 Opplastingsmarkering................... 290 10 Opptakstidspunkt.....................28, 381
4 Fokuspunkt 1, 2 .................................. 127 11 Opptaksdato ..............................28, 381
5 AF-søkefeltklammer 1 ....................... 35 12 Gjeldende kortspor ........................ 119
6 Bildenummer/totalt antall bilder
13 Mappenavn ...................................... 311
7 Bildekvalitet ..................................... 115 14 Filnavn............................................... 313
1 Vises bare hvis Fokuspunkt er valgt for Visn.alternativer for avspilling (0 302).
2 Hvis fotografiet ble tatt med AF-S eller med enkeltbilde autofokus valgt under AF-A, viser displayet
punktet hvor fokus først ble låst. Hvis fotografiet ble tatt med bruk av AF-C eller med kontinuerlig
autofokus valgt under AF-A, vises fokuspunkt kun hvis andre alternativer enn automatisk valg av
AF-søkefelt var valgt for AF-søkefeltfunksjon og kameraet klarte å fokusere.
247
❚❚ Høylys
1
2
3
1 Høylys
i bildet *
3 Gjeldende kanal *
2 Mappenummer—
bildenummer.................................. 311
* Blinkende områder viser høylys (overeksponerte områder)
for gjeldende kanal. Hold W (S)-knappen trykket ned
og trykk på 4 eller 2 for å gå gjennom kanalene slik:
W (S)-knapp
RGB
(alle kanaler)
248
R
(rød)
G
(grønn)
B
(blå)
❚❚ RGB-histogram
5
1
6
2
7
3
4
8
1 Høylys i bildet *
5 Histogram (RGB-kanal). Horisontal
2 Mappenummer—
akse viser piksel-lysstyrke, og vertikal
akse viser antall piksler i alle
histogrammer.
6 Histogram (rød kanal)
7 Histogram (grønn kanal)
8 Histogram (blå kanal)
bildenummer.................................. 311
3 Hvitbalanse....................................... 145
Fargetemperatur ...................... 152
Finjustering av hvitbalanse.... 149
Manuell forhåndsinnstilling
................................................... 155
4 Gjeldende kanal *
* Blinkende områder viser høylys (overeksponerte områder)
for gjeldende kanal. Hold W (S)-knappen trykket ned
og trykk på 4 eller 2 for å gå gjennom kanalene slik:
W (S)-knapp
RGB
(alle kanaler)
R
(rød)
G
(grønn)
B
(blå)
Høylysvisning av
249
A Avspillingszoom
For å zoome inn på fotografiet når
histogrammet vises, trykker du på X (T).
Bruk X (T)- og W (S)-knappene til å
zoome inn og ut og rulle på bildet med
multivelgeren. Histogrammet oppdateres for å
kun vise dataene for den delen av bildet som er
synlig på skjermen.
A Histogrammer
Kameraets histogrammer er bare veiledende og kan avvike fra dem som
vises i bildeprogrammer. Eksempler på histogrammer vises nedenfor:
Hvis bildet inneholder gjenstander
med svært forskjellige
lysstyrkeverdier, vil
tonefordelingen være ganske jevn.
Hvis bildet er mørkt, vil
spredningen av fargetoner
forskyves mot venstre.
Hvis bildet er lyst, vil spredningen
av fargetoner forskyves mot høyre.
Når eksponeringskompensasjonen økes, forskyves tonefordelingen mot
høyre, og når eksponeringskompensasjonen reduseres, forskyves
tonefordelingen mot venstre. Histogrammer kan gi en pekepinn om
eksponeringen som helhet når sterkt lys gjør det vanskelig å se fotografiene
på skjermen.
250
❚❚ Opptaksdata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M T R S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
, E X P . T U N I NG
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
, : M : T T L , + 3.
B : ---
:
, 1 / 4 0 0 0 , F2 . 8
: , H i 0. 3
+5 / 6
: + 1. 3,
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
: S / VR -O n
: B u i l t - i n , C MD
:
S L OW
0 A : T T L , + 3. 0
C : ---
N I KON D750
100-1
11
12
1 Lysmåling.......................................... 139
2
3
4
5
6
7 Blitstype ................................... 180, 433
Lukkertid .......................................90, 93
Innstilling for styringsenhet......... 348
Blenderåpning.............................91, 93 8 Blitsfunksjon ........................... 181, 183
Opptaksinnstilling ...............................6 9 Blitsstyring...................... 347, 435, 437
ISO-følsomhet 1 ................................ 134
Blitskompensasjon ......................... 188
Eksponeringskompensasjon........ 143 10 Kameranavn
Optimal finjustering av
11 Bildefelt ............................................. 110
eksponering 2 .................................. 336
12 Mappenummer—
Brennvidde .............................. 235, 432
bildenummer ................................. 311
Objektivdata..................................... 235
Fokusfunksjon ................. 57, 121, 132
VR-objektiv (bildestabilisator) 3
13
14
15
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P A C E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
CLAR I TY
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
N I KON D750
: AU T O 1 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
: +1
:0
:0
:0
:0
, 0
100-1
13 Hvitbalanse....................................... 145 14 Fargerom .......................................... 314
Fargetemperatur ...................... 152 15 Picture Control 4 .............................. 165
Finjustering av hvitbalanse.... 149
Manuell forhåndsinnstilling
................................................... 155
251
16
17
18
19
20
21
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
WARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
N I KON D750
100-1
16 Støyreduksjon ved høy ISO .......... 317 19 Vignetteringskontroll .................... 315
Støyreduksjon ved lang
20 Retusjeringslogg............................. 393
eksponering.................................... 317 21
Bildekommentar............................. 384
17 Aktiv D-Lighting.............................. 175
18 HDR-styrke........................................ 177
22
23
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
N I KON D750
fotograf 5 ........................... 385
100-1
22 Navn på
23 Opphavsrettsinnehaver 5 .............. 385
1 Vises i rødt hvis bildet ble tatt med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.
2 Vises hvis egendefinert innstilling b6 (Fininnstille optimal eksp., 0 336) er satt til en
annen verdi enn null for hvilken som helst lysmålingsmetode.
3 Vises bare hvis et VR-objektiv er montert.
4 Elementer som vises, varierer med hvilken Picture Control som er valgt.
5 Den fjerde siden av opptaksdata vises bare hvis opplysninger om opphavsretten ble lagret med
fotografiet, slik det er beskrevet på side 385.
252
❚❚ Stedsdata * (0 239)
1
2
3
4
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
N I KON D750
1 Breddegrad
2 Lengdegrad
* Data for filmer gjelder opptakets starttid.
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2014
: 10 : 02 : 28
100-1
3 Høyde
4 Koordinert universaltid (UTC)
253
❚❚ Oversiktsdata
12 3 4 5
1/ 12
–1. 3
1/ 4000 F2. 8
+1. 0
0,
16
NIKON D750
Hi 0. 3
85mm
SLOW
6
17 18 19 20 21
22
7
Hi 0. 3
85mm
1/ 4000 F2. 8
8 29
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
23
28
0,
0
0
100ND750 DSC_0001. JPG
15/ 04 / 2014 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
9
27
26 25
24
15 14 13 12 1110
1 Bildenummer/totalt antall bilder
18 Opptaksinnstilling............................... 6
2 Opplastingsmarkering................... 290 19 Lukkertid....................................... 90, 93
3 Beskyttelsesstatus .......................... 257 20 Blenderåpning............................. 91, 93
4 Indikator for retusjering................ 393 21 ISO-følsomhet *................................ 134
5 Kameranavn
22 Brennvidde.............................. 235, 432
6 Indikator for bildekommentar..... 384 23 Aktiv D-Lighting.............................. 175
7 Indikator for stedsdata .................. 239 24 Picture Control ................................ 165
8 Histogram som viser spredningen av
25 Fargerom .......................................... 314
fargetoner i bildet (0 250).
26 Blitsfunksjon ........................... 181, 183
9 Bildekvalitet ..................................... 115 27 Hvitbalanse ...................................... 145
10 Bildestørrelse ................................... 118
Fargetemperatur...................... 152
Finjustering av hvitbalanse ... 149
11 Bildefelt ............................................. 110
Manuell forhåndsinnstilling
12 Filnavn............................................... 313
.................................................. 155
13 Opptakstidspunkt.....................28, 381
28 Blitskompensasjon......................... 188
14 Mappenavn ...................................... 311
Innstilling for styringsenhet......... 348
15 Opptaksdato ..............................28, 381 29 Eksponeringskompensasjon........ 143
16 Gjeldende kortspor ........................ 119
17 Lysmåling ......................................... 139
* Vises i rødt hvis bildet ble tatt med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.
254
Se nærmere på: Avspillingszoom
Trykk på X (T)-knappen for å zoome inn
på bildet som vises på full skjerm. Følgende
handlinger kan utføres mens zoom er
aktivert:
X (T)-knapp
Hvis du vil
Bruk
Zoome inn
eller ut
X (T)/
W (S)
Vise andre
områder av
bildet
Beskrivelse
Trykk på X (T)
for å zoome
36 × 24 (3 : 2)
formats bilder til
maksimalt
omtrent 38 ×
(store bilder), 28 ×
(medium bilder)
eller 19 × (små bilder). Trykk på W (S) for å
zoome ut. Mens fotografiet er zoomet inn,
kan du bruke multivelgeren til å vise deler av
bildet som ikke er synlig på skjermen. Hold
multivelgeren nede hvis du vil rulle raskt til
andre deler av bildet. Navigeringsvinduet
vises når zoomgraden endres. Den delen av
bildet som vises på skjermen indikeres med
en gul ramme. Søylen under
navigeringsvinduet viser zoomforholdet; den
blir grønn ved forholdet 1 : 1.
255
Hvis du vil
Bruk
Velge
ansikter
Vise andre
bilder
Gå tilbake til
opptaksinnstillingen
256
/K
Beskrivelse
Ansikter som
oppdages under
zooming, vises
med hvite
rammer i
navigeringsvinduet. Drei på
underkommandohjulet for å vise andre ansikter.
Drei på hovedkommandohjulet for å vise det
samme området av andre fotografier med
gjeldende zoomgrad. Avspillingszoom
avbrytes når en film vises.
Trykk utløseren halvveis ned eller trykk på Kknappen for å avslutte og gå tilbake til
opptaksinnstilling.
Beskytte fotografier mot sletting
I fullskjerm-, zoom-, miniatyrbilde- og kalenderavspilling kan du
trykke på L (U)-knappen for å beskytte gjeldende bilde fra å bli
slettet ved et uhell. Beskyttede filer merkes med et P-ikon og kan
ikke slettes ved bruk av O (Q)-knappen eller alternativet Slett i
avspillingsmenyen. Merk at beskyttede bilder vil slettes når
minnekortet formateres (0 375). For å fjerne beskyttelsen fra et
bilde slik at det kan slettes, vis eller marker det og trykk på L (U)knappen.
L (U)-knapp
A Fjerne beskyttelsen fra alle bildene
For å fjerne beskyttelsen fra alle bilder i mappen eller mappene som for
øyeblikket er valgt i menyen Avspillingsmappe, trykker du samtidig på
L (U)- og O (Q)-knappene i omtrent to sekunder under avspilling.
257
Slette fotografier
For å slette fotografiet som vises i avspilling på full skjerm eller er
markert i miniatyrbildelisten, trykker du på O (Q)-knappen. Bruk
alternativet Slett i avspillingsmenyen for å slette flere valgte
fotografier, alle fotografier tatt på en valgt dato eller alle fotografier
i gjeldende avspillingsmappe. Når fotografier er slettet, kan de ikke
gjenopprettes. Merk at beskyttede eller skjulte bilder ikke kan
slettes.
Fullskjerms-, miniatyr- og kalenderavspilling
Trykk på O (Q)-knappen for å slette det gjeldende fotografiet.
1 Trykk på O (Q)-knappen.
En bekreftelsesdialogboks vises.
O (Q)-knapp
2 Trykk på O (Q)-knappen igjen.
For å slette fotografiet, trykker du på
O (Q)-knappen. For å avslutte uten å
slette fotografiet, trykker du på Kknappen.
O (Q)-knapp
258
A Kalenderavspilling
Under kalenderavspilling kan du slette alle fotografiene tatt på en valgt
dato ved å markere datoen i datolisten og trykke på O (Q)-knappen
(0 244).
A Se også
Alternativet Etter sletting i avspillingsmenyen bestemmer om neste eller
forrige bilde skal vises etter at et bilde er slettet (0 307).
259
Avspillingsmenyen
Alternativet Slett i avspillingsmenyen inneholder følgende
alternativer. Vær oppmerksom på at sletting kan ta noe tid,
avhengig av hvor mange bilder som skal slettes.
Alternativ
Beskrivelse
Q
n
Valgte
Slett valgte bilder.
Velg dato
R
Alle
Slett alle bilder som er tatt på en valgt dato (0 261).
Slett alle bilder i mappen
som for øyeblikket er valgt
for avspilling (0 300). Hvis
det er satt inn to kort, kan du
velge kortet som bildene
skal slettes fra.
❚❚ Valgte: Slette valgte fotografier
1 Velg fotografier.
Bruk multivelgeren til å markere et
fotografi og trykk på W (S)-knappen
for å velge eller fjerne markeringen.
Valgte fotografier merkes med et Oikon. Gjenta som ønsket for å velge flere
fotografier.
W (S)-knapp
260
2 Slett de valgte fotografiene.
Trykk på J. En bekreftelsesdialogboks
vises; marker Ja og trykk på J.
❚❚ Velg dato: Slette fotografier tatt på en valgt dato
1 Velg datoer.
Marker en dato og trykk på 2 for å velge
alle bilder som er tatt på den markerte
datoen. Valgte datoer merkes med et
M-ikon. Gjenta som ønsket for å velge
flere datoer. For å velge bort en dato,
markerer du den og trykker på 2.
2 Slett de valgte fotografiene.
Trykk på J. En bekreftelsesdialogboks
vises; marker Ja og trykk på J.
261
Tilkoblinger
Installere ViewNX 2
Installer medfølgende programvare for å vise og redigere
fotografier og filmer som har blitt kopiert til datamaskinen din.
Bekreft at ditt system imøtekommer kravene på side 264 før
ViewNX 2 installeres. Sørg for at du bruker nyeste versjon av
ViewNX 2, som er tilgjengelig for nedlastning på nettsidene angitt
på side xxiii, ettersom tidligere versjoner som ikke støtter D750 kan
mislykkes i å overføre NEF (RAW)-bilder korrekt.
1 Start installasjonsprogrammet.
Start datamaskinen, sett inn installasjons-CD-en og start
installasjonsprogrammet. En dialogboks for valg av språk vises.
Dersom ønsket språk ikke er tilgjengelig, klikker du på Region
Selection (Regionvalg) for å velge en annen region (regionvalg
er ikke tilgjengelig i den europeiske utgaven).
q Velg region (hvis nødvendig)
w Velg et språk
e Klikk på Next
(Neste)
262
2 Start installasjonsprogrammet.
Klikk på Install (Installer) og følg instruksjonene på skjermen.
Klikk på Install (Installer)
3 Avslutt installasjonsprogrammet.
Windows
Mac
Klikk på Yes (Ja)
Klikk på OK
4 Fjern installasjons-CD-en fra CD-ROM-stasjonen.
A Vise Nikon-nettstedet
For å besøke Nikons nettsted etter at ViewNX 2 er installert, velg All
Programs (Alle programmer) > Link to Nikon (Lenke til Nikon) på
Windows startmeny (Internettforbindelse er påkrevd).
263
A Systemkrav
Windows
• Fotografier: Intel Celeron-, Pentium 4- eller Core-serien,
1,6 GHz eller bedre
• Filmer (avspilling): Pentium D 3,0 GHz eller bedre;
Intel Core i5 eller bedre anbefales når du viser filmer med
CPU
en bildestørrelse på 1280 × 720 eller mer ved en
filmfrekvens på 30 b/s eller mer, eller filmer med en
bildestørrelse på 1920 × 1080 eller mer
• Filmer (redigering): Intel Core i5 eller bedre
Forhåndsinstallerte versjoner av Windows 8.1, Windows 7
OS *
og Windows Vista
• 32-bit Windows 8.1, Windows 7 eller Windows Vista: 1 GB eller mer
Minne
(2 GB eller mer anbefales)
(RAM)
• 64-bit Windows 8.1, Windows 7 eller Windows Vista: 2 GB eller mer
(4 GB eller mer anbefales)
Plass på Minst 1 GB tilgjengelig på oppstartsdisken (3 GB eller mer
harddisk anbefales)
• Oppløsning: 1024 × 768 piksler (XGA) eller mer (1280 × 1024 piksler
Grafikk
eller mer anbefales)
• Farge: 24-bits farge (Sann farge) eller mer
Innebygd USB-port påkrevd. Programvaren fungerer
Grensesnitt kanskje ikke som forventet hvis kameraet er koblet til via en
USB-hub.
* Se nettsidene som er listet opp på side xxiii for nyeste informasjon om operativsystemer som
støttes.
264
CPU
OS *
Minne
(RAM)
Plass på
harddisk
Mac
• Fotografier: Intel Core- eller Xeon-serien
• Filmer (avspilling): Core Duo 2 GHz eller bedre; Intel Core i5
eller bedre anbefales når du viser filmer med en
bildestørrelse på 1280 × 720 eller mer ved en filmfrekvens
på 30 b/s eller mer, eller filmer med en bildestørrelse på
1920 × 1080 eller mer
• Filmer (redigering): Intel Core i5 eller bedre
OS X 10.9, 10.8 eller 10.7
2 GB eller mer (4 GB eller mer anbefales)
Minst 1 GB tilgjengelig på oppstartsdisken (3 GB eller mer
anbefales)
• Oppløsning: 1024 × 768 piksler (XGA) eller mer (1280 × 1024 piksler
Grafikk
eller mer anbefales)
• Farge: 24-bits farge (millioner farger) eller mer
Innebygd USB-port påkrevd. Programvaren fungerer
Grensesnitt kanskje ikke som forventet hvis kameraet er koblet til via en
USB-hub.
* Se nettsidene som er listet opp på side xxiii for nyeste informasjon om operativsystemer som
støttes.
265
Bruke ViewNX 2
Kopiere bilder til datamaskinen
Sørg for at du har installert programvaren på den medfølgende
ViewNX 2 CD-en (0 262) før du går videre.
1 Koble til USB-kabelen.
Etter at du har slått av kameraet og forsikret deg om at et
minnekort er satt inn, kobler du til den medfølgende USBkabelen som vist og slår deretter kameraet på.
A Bruk en pålitelig strømkilde
Kontroller at kamerabatteriet er fulladet slik at dataoverføringen ikke
avbrytes.
A Koble til kabler
Kontroller at kameraet er av når du kobler grensesnittkablene til eller
fra. Ikke bruk makt eller forsøk å sette kontaktene inn i vinkel.
D Under overføring
Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens overføringen
pågår.
D USB-hubs
Koble kameraet direkte til datamaskinen; ikke koble kabelen via en USBhub eller et tastatur.
266
2 Start Nikon Transfer 2-komponenten til ViewNX 2.
Hvis det vises en melding om at du må velge et program, velg
Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Hvis den følgende dialogboksen vises, velg Nikon Transfer 2 slik det er
beskrevet nedenfor.
1 Under Import pictures and videos
(Importer bilder og film), klikk på
Change program (Endre program). En
dialogboks for programvalg vises; velg
Import File using Nikon Transfer 2
(Importer fil med Nikon Transfer 2), og
klikk på OK.
2 Dobbeltklikk på Import file (Importer fil).
A Windows 8.1
Det kan hende at Windows 8.1 viser en
AutoPlay-melding når kameraet kobles til.
Trykk eller klikk på dialogboksen og trykk
eller klikk deretter på Import File/
Nikon Transfer 2 (importer fil/
Nikon Transfer 2) for å velge
Nikon Transfer 2.
267
3 Klikk på Start Transfer (Start overføring).
Med standardinnstillingene kopieres bildene på minnekortet til
datamaskinen.
Start Transfer (start overføring)
4 Avbryt forbindelsen.
Når overføringen er ferdig, slår du av kameraet og kobler fra USBkabelen.
A Starte ViewNX 2 manuelt
• Windows: Dobbeltklikk på snarveien til ViewNX 2 på arbeidsflaten.
• Mac: Klikk på ViewNX 2-ikonet i dokken.
A For mer informasjon
Se hjelp på nettet for mer informasjon om bruk av ViewNX 2.
A Capture NX-D
Bruk Nikons Capture NX-D programvare for å retusjere fotografier eller
endre innstillinger for NEF (RAW)-bilder og lagre dem i andre formater.
Capture NX-D tilbyr også en funksjon for fjerning av bildestøv som fjerner
bildeartefakter som forårsakes av støv på innsiden av kameraet.
Capture NX-D er tilgjengelig for nedlastning fra en lenke i ViewNX 2installasjonsverktøyet (0 262).
268
Lokale og trådløse nettverk
Kommunikasjonsenheten UT-1 (ekstrautstyr) (0 442) kan brukes til
å laste opp fotografier til en datamaskin eller ftp-server. Kameraet
kobles til UT-1 ved bruk av USB-kabelen som fulgte med kameraet,
mens UT-1 deretter kobles til nettverket via en Ethernet-kabel eller
trådløs sender WT-5 (ekstrautstyr) (0 442).
Kommunikasjonsenhetene og de trådløse senderne (ekstrautstyr)
støtter følgende funksjoner:
Modus
FTP-opplasting
Bildeoverføring
Kamerakontroll
HTTP-server
Funksjon
Last opp eksisterende bilder og filmer til en datamaskin
eller FTP-server, eller last opp nye bilder etter hvert som
de tas.
Betjen kameraet ved bruk av Camera Control Pro 2programvaren (ekstrautstyr) og lagre nye fotografier og
filmer direkte på datamaskinen.
Vis og ta bilder eksternt fra en datamaskin eller iPhone
som er utstyrt med en nettleser.
Se bruksanvisningene som fulgte med enheten for informasjon om
bruk av kommunikasjonsenheter eller trådløse sendere
(ekstrautstyr). Sørg for å oppdatere til de nyeste versjonene av
enhetens firmware og tilhørende programvare.
269
D Bildeopplasting
Med en gang en tilkobling har blitt etablert med UT-1, fungerer P-knappen
under avspilling for å velge bilder for opplasting under ftp- og
bildeoverføring (opplasting finner kun sted når UT-1 er tilkoblet). Andre
avspillingshandlinger som bruker P-knappen, som Direkte
sammenligning (0 419), kan ikke utføres. For å gjenopprette normal drift,
sletter du nettverksprofilen som beskrevet i bruksanvisningen for UT-1.
D Under overføring
Filmer kan ikke tas opp eller spilles av når UT-1 er koblet til og det enten er
bilder som venter på å bli sendt eller bilder som for øyeblikket overføres via
et Ethernet- eller trådløst nettverk.
A Filmer
Filmer kan lastes opp over Ethernet- og trådløse nettverk i
overføringsmodus. Merk imidlertid at filmer ikke kan lastes opp ved bruk av
funksjonene Send automatisk eller Send mappe i menyen Alternativer.
D HTTP servermodus
Kameraet kan ikke brukes til å ta opp eller vise filmer i HTTP-servermodus.
A Trådløse sendere WT-5
De prinsipielle forskjellene mellom WT-5 og WT-5A/B/C/D/E er antall
kanaler som støttes. Med mindre annet er angitt, gjelder alle henvisninger
til WT-5 også WT-5A/B/C/D/E.
270
Skrive ut fotografier
Valgte JPEG-bilder kan skrives ut med en PictBridge-kompatibel
skriver (0 488) som er koblet direkte til kameraet.
Koble til skriveren
Koble til kameraet med den medfølgende USB-kabelen. Ikke bruk
makt eller forsøk å sette kontaktene inn i vinkel.
Når kameraet og skriveren slås på, vises et velkomstbilde på
skjermen, etterfulgt av et PictBridge-avspillingsbilde.
D USB-hubs
Koble kameraet direkte til skriveren; ikke koble til kabelen via en USB-hub.
D Velge fotografier for utskrift
NEF (RAW)-fotografier (0 115) kan ikke velges for utskrift. JPEG-kopier av
NEF (RAW)-bilder kan lages ved hjelp av alternativet
NEF (RAW)-prosessering i retusjeringsmenyen (0 406).
A Utskrift via direkte USB-tilkobling
Sørg for at batteriet er helt oppladet, eller bruk en nettadapter og en
strømforsyning (ekstrautstyr). Still Fargerom på sRGB når du tar bilder
som skal skrives ut direkte via USB-koblingen (0 314).
271
Skrive ut bilder enkeltvis
1 Vis ønsket bilde.
Trykk på 4 eller 2 for å vise flere bilder. Trykk på X (T)knappen for å zoome inn på gjeldende bilde (trykk på K for å
avslutte zoom). For å vise miniatyrbilder trykker på W (S)knappen. Bruk multivelgeren til å markere bildene, eller trykk på
W (S) for å vise det markerte bildet på full skjerm.
2 Juster utskriftalternativene.
Trykk på J for å vise følgende elementer, trykk deretter på 1
eller 3 for å markere et element, og trykk på 2 for å vise
alternativer (kun alternativer som støttes av den aktuelle
skriveren vises; for å bruke standardalternativet velger du
Skriverstandard). Etter at du har valgt et alternativ, trykker du
på J for å gå tilbake til menyen med skriverinnstillinger.
Alternativ
Beskrivelse
Papirstørrelse Velg en papirstørrelse.
Dette alternativet vises kun når bilder skrives ut ett om
Antall kopier gangen. Trykk på 1 eller 3 for å velge antall kopier
(maksimalt 99).
Kant
Velg om fotografiene skal skrives ut med hvit kant.
Tidsmerking Velg om du vil skrive ut tid og dato på fotografier.
Dette alternativet vises kun når bilder skrives ut ett om
gangen. For å avslutte uten å beskjære, markerer du
Ingen beskjæring og trykker på J. For å beskjære
gjeldende bilde, markerer du Beskjær og trykker på 2. En
dialogboks for beskjæringsfunksjonen vises; trykk på
Beskjæring
X (T) for å øke størrelsen på beskjæringen og på
W (S) for å redusere den, og bruk multivelgeren til å
plassere beskjæringen. Vær oppmerksom på at
utskriftskvaliteten kan reduseres hvis små beskjæringer
skrives ut med store størrelser.
272
3 Start utskrift.
Velg Start utskrift og trykk på J for å starte utskriften. For å
avbryte før alle kopiene er skrevet ut, trykker du på J.
A Se også
Se side 476 for informasjon om hva du kan gjøre hvis det oppstår en feil
under utskriften.
273
Skrive ut flere bilder
1 Vis PictBridge-menyen.
Trykk på G-knappen i PictBridge-avspillingsvisningen.
2 Velg et alternativ.
Marker ett av alternativene nedenfor og trykk på 2.
• Utskriftsvalg: Velg bilder for utskrift. Bruk multivelgeren til å
markere bilder (for å vise gjeldende bilde på full skjerm trykker
du og holder nede X/T-knappen), og hold W (S)knappen trykket ned og trykk på 1 eller 3 for å velge antall
utskrifter (maksimalt 99). For å velge bort et bilde, angir du
antall utskrifter til null.
• Velg dato: Skriv ut en kopi av alle bildene som er tatt på valgte
datoer. Trykk på 1 eller 3 for å markere datoer, og trykk på 2
for å velge eller velge bort en visning. For å vise bildene som er
tatt på den valgte datoen, trykker du på W (S). Bruk
multivelgeren til å rulle gjennom bildene, eller trykk og hold
nede X (T) for å vise gjeldende bilde på full skjerm. Trykk på
W (S) igjen for å vende tilbake til dialogboksen for valg av
dato.
• Utskrift (DPOF): Skriv ut gjeldende DPOF-utskriftsordre (0 275).
Ordren kan vises og endres før utskrift som beskrevet i
beskrivelsen for Utskriftsvalg ovenfor.
• Indeksutskrift: Gå til trinn 3 for å lage en indeksutskrift av alle
JPEG-bildene på minnekortet. Vær oppmerksom på at hvis
minnekortet inneholder mer enn 256 bilder, vil bare de første
256 bildene bli skrevet ut. En advarsel vises hvis papirstørrelsen
valgt i trinn 3 er for liten for en indeksutskrift.
274
3 Juster utskriftalternativene.
Juster skriverinnstillingene som beskrevet i trinn 2 på side 272.
4 Start utskrift.
Velg Start utskrift og trykk på J for å starte utskrift. For å
avbryte før alle kopiene er skrevet ut, trykker du på J.
Lage en DPOF-utskriftsordre: Utskriftsinnstilling
Alternativet DPOF-utskriftsordre på avspillingsmenyen brukes for
å skape digitale "utskriftsordre" for PictBridge-kompatible skrivere
og enheter som støtter DPOF (0 488).
1 Velg DPOF-utskriftsordre > Merk
flere.
Velg DPOF-utskriftsordre i
avspillingsmenyen, marker deretter
Merk flere og trykk på 2 (for å fjerne
alle fotografier fra utskriftsordren velger
du Fjern merking for alle).
2 Velg bilder.
Bruk multivelgeren til å rulle gjennom
bildene (for å vise gjeldende bilde på full
skjerm trykker du og holder nede
X/T-knappen), og hold W (S)knappen trykket ned og trykk på 1 eller
3 for å velge antall utskrifter (maksimalt
99). For å velge bort et bilde, angir du antall utskrifter til null.
Trykk på J når alle ønskede bilder er valgt.
275
3 Velg merkingsalternativer.
Marker følgende alternativer og trykk på
2 for å veksle det markerte alternativet
på eller av.
• Skriv ut opptaksdata: Skriv ut lukkertid og
blenderåpning på alle bildene i
utskriftordren.
• Datomerking: Skriv ut dato for opptaket på alle bilder i
utskriftsordren.
4 Fullfør utskriftordren.
Trykk på J for å fullføre utskriftordren.
D DPOF-utskriftsordre
For å skrive ut gjeldende utskriftsordre når kameraet er koblet til en
PictBridge-skriver, velger du Utskrift (DPOF) på PictBridge-menyen og
følger fremgangsmåten i "Skrive ut flere bilder" for å endre og skrive ut
gjeldende bestilling (0 274). DPOF-utskriftsdato og opptaksdataalternativene støttes ikke ved utskrift via en direkte USB-tilkobling; for å
skrive ut opptaksdatoen på fotografier i gjeldende utskriftsordre, bruk
PictBridge-alternativet Tidsmerking.
Alternativet DPOF-utskriftsordre kan ikke brukes hvis det ikke er nok plass
på minnekortet til å lagre utskriftsordren.
NEF (RAW)-fotografier (0 115) kan ikke velges med dette alternativet.
JPEG-kopier av NEF (RAW)-bilder kan lages ved hjelp av alternativet NEF
(RAW)-prosessering i retusjeringsmenyen (0 406).
Det kan være at utskriftordrer ikke skrives ut riktig hvis bildene er slettet
med en datamaskin eller annen enhet etter at utskriftordren ble laget.
276
Vise fotografier på TV
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabelen (ekstrautstyr)
(0 442) eller en HDMI-kabel type C (ekstrautstyr fra
tredjepartsleverandører) kan brukes til å koble kameraet til HDvideoenheter. Slå alltid av kameraet før du kobler HDMI-kabelen til
eller fra.
Tilkobling av utstyr med
høy oppløsning (HD)
(velg en kabel med
kontakt for HDMI-utstyr)
Koble til kameraet
Still inn enheten på HDMI-kanelen, slå deretter kameraet på og trykk
på K-knappen. Under avspilling vises bildene på
fjernsynsskjermen. Lydstyrken kan justeres med
fjernsynskontrollene; kamerakontrollene kan ikke brukes.
A Avspilling på TV
Bruk av en nettadapter og en strømforsyning (ekstrautstyr) anbefales for
langtidsavspilling. Hvis kantene på fotografiene ikke er synlige på TVapparatet, velger du 95 % for HDMI > Avansert > Utgangsdisplaystørrelse (0 279).
277
HDMI-alternativer
Alternativet HDMI i oppsettsmenyen (0 374) kontrollerer
utgangsoppløsningen og andre avanserte HDMI-alternativer og kan
også brukes til å aktivere kameraet for fjernstyring fra enheter som
støtter HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer
Electronics Control, en standard som lar HDMI-enheter brukes til å
styre eksterne enheter som de er koblet til).
❚❚ Utgangsoppløsning
Velg formatet for bilder som overføres til
HDMI-enheten. Hvis Auto er valgt, velger
kameraet automatisk passende format.
❚❚ Styring av utstyr
Dersom På er valgt for HDMI > Styring av utstyr når kameraet er
koblet til et fjernsyn som støtter HDMI-CEC, og både kameraet og
fjernsynet er på, kan fjernsynets fjernkontroll brukes i stedet for
kameraets multivelger og J-knapp under avspilling på full skjerm
og lysbildefremvisninger. Hvis Av er valgt, kan fjernsynets
fjernkontroll ikke brukes til å styre kameraet.
278
❚❚ Avansert
Alternativ
Beskrivelse
Auto anbefales i de fleste situasjoner. Hvis kameraet ikke
kan bestemme riktig utgangsområde for RGBvideosignaler til HDMI-enheten, kan du velge mellom
følgende alternativer:
• Begrenset område: For enheter med et inngangsområde for
Utgangsområde
RGB-videosignaler mellom 16 og 235. Velg dette
alternativet hvis du merker tap av detaljer i skygger.
• Fullt område: For enheter med et inngangsområde for RGBvideosignaler mellom 0 og 255. Velg dette alternativet
hvis skygger er "utvasket" eller for lyse.
Utgangsdisplay- Velg vannrett og loddrett motivdekning for HDMI-utdata
størrelse
mellom 95 % og 100 %.
Hvis du velger Av når kameraet er koblet til en HDMI-enhet,
Live view-display vises ikke opptaksinformasjon på skjermen under live viewfotografering.
Velg På for å vise samme bilde som HDMI-enheten på
kameraets skjerm og Av for å slå kameraets skjerm av for å
Dobbel skjerm
spare strøm. Dobbel skjerm aktiveres automatisk når Live
view-display er Av.
279
A HDMI og live view
Når kameraet er koblet til via en HDMI-kabel, kan HDMI-skjermen brukes for
live view-fotografering og film live view (0 65, 78). Merk at hvis
1920 × 1080, 60 p er valgt for alternativet Bildestørrelse/frekvens i
filmopptaksmenyen (0 319), vil den valgte innstillingen kun reflekteres i
HDMI-utgangssignalet under filmopptak hvis alle følgende betingelser
oppfylles: Auto eller 1080p (progressivt) er valgt for HDMI >
Utgangsoppløsning, 100 % er valgt for HDMI > Avansert >
Utgangsdisplay-størrelse og Av er valgt for HDMI > Avansert > Live
view-display (0 279). Ved andre innstillinger kan utgangsoppløsningen,
visningsstørrelsen eller bildefrekvensen være annerledes enn den som er
valgt i kameramenyene.
A HDMI-CEC-utstyr
Når kameraet er tilkoblet en HDMI-CEC-enhet, vises ) på kontrollpanelet
i stedet for visningen av antall gjenværende eksponeringer.
A Styring av utstyr
Se fjernsynets bruksanvisning for mer informasjon.
280
Wi-Fi
Hva Wi-Fi kan gjøre for deg
Kameraet kan kobles til via Wi-Fi trådløse nettverk til en smartenhet
som kjører Nikons dediserte Wireless Mobile Utility-app.
Smartenheten kan brukes til å styre kameraet og ta bilder fjernstyrt,
eller bilder kan lastes ned fra kameraet til smartenheten og deles
med andre på Internett. Bilder kan også lastes opp fra kameraet til
smartenheten (0 289).
Last ned bilder
Del bilder
Fjernstyring
Se bruksanvisningen til Wireless Mobile Utility for mer informasjon
(0 283).
A Wi-Fi
Wi-Fi er kun tilgjengelig med D750. D750 (K) støtter ikke Wi-Fi.
281
Få tilgang til kameraet
Før du kobler til via Wi-Fi (trådløst lokalt nettverk), må du installere
Wireless Mobile Utility på din Android- eller iOS-smartenhet.
Instruksjoner for å få tilgang til kameraet varierer med
tilkoblingstypen din smartenhet bruker.
Android
• Trykk-på-knappen WPS: Hvis smartenheten støtter trykk-på-knappen
WPS (dvs. har et alternativ for WPS button connection (WPSknappetilkobling) i menyen for Wi-Fi settings (Wi-Fiinnstillinger)), kan du bruke denne enkle metoden for tilkobling
til smartenheten (0 284)
• WPS med PIN-kode: Hvis smartenheten støtter WPS, kan du bruke
kameraet til å etablere en tilkobling ved å skrive inn PIN-koden
som vises av smartenheten (0 285)
• Vis SSID: Hvis smartenheten ikke støtter WPS, kan du koble til ved å
velge kameraets SSID på smartenheten (0 286)
iOS
• Vis SSID: Koble til ved å velge kameraets SSID på smartenheten
(0 286)
D Sikkerhet
Hvis du ikke bruker WPS når du kobler til for første gang, vil ikke
tilkoblingen beskyttes av et passord eller en annen form for sikkerhet.
Sikkerhetsinnstillinger kan konfigureres i Wireless Mobile Utility med en
gang en tilkobling er etablert. Mer informasjon finnes i bruksanvisningen
for Wireless Mobile Utility som er tilgjengelig for nedlastning i pdf-format
fra følgende URL-er:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
282
A Installere Wireless Mobile Utility-app'en
1 Finn app'en.
På smartenheten kobler du til Google Play-tjenesten, App Store eller en
markedsplass for app'er og søker etter "Wireless Mobile Utility". Du
finner mer informasjon i instruksjonene som følger med smartenheten.
2 Installer app'en.
Les app-beskrivelsen og installer app'en. En pdf-bruksanvisning for
Wireless Mobile Utility er tilgjengelig for nedlastning på følgende
nettsider:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
283
WPS (kun Android)
1 Aktiver kameraets innebygde Wi-Fi.
Marker Wi-Fi i retusjeringsmenyen og
trykk på 2. Marker Nettverkstilkobling
og trykk på 2, marker deretter Aktiver
og trykk på J. Vent noen sekunder for
at Wi-Fi skal aktiveres.
2 Koble til.
Aktiver WPS-knappetilkoblingene på kameraet og
smartenheten:
• Kamera: Marker Nettverksinnstillinger
og trykk på 2.
Marker Trykk-på-knappen WPS og
trykk på 2 for å gjøre kameraet klart
for en WPS-tilkobling. Kameraet vil
vente cirka to minutter på en WPStilkoblingsanmodning fra
smartenheten. Trykk på J for å
forlenge ventetiden.
• Smartenhet: Velg Wi-Fi settings (Wi-Fi-innstillinger) > WPS
button connection (WPS-knappetilkobling).
284
3 Start Wireless Mobile Utility.
Start Wireless Mobile Utility på smartenheten.
Hoveddialogboksen vises.
PIN-kode (kun Android)
1 Aktiver kameraets innebygde Wi-Fi.
Marker Wi-Fi i retusjeringsmenyen og
trykk på 2. Marker Nettverkstilkobling
og trykk på 2, marker deretter Aktiver
og trykk på J. Vent noen sekunder for
at Wi-Fi skal aktiveres.
2 Velg Nettverksinnstillinger > WPS med PIN-kode.
Marker Nettverksinnstillinger og trykk
på 2.
Marker WPS med PIN-kode og trykk på
2.
285
3 Skriv inn PIN-koden.
Skriv inn PID-koden som vises av smartenheten. Trykk på 4 eller
2 for å markere tall og trykk på 1 eller 3 for å endre. Trykk på
J når inntastingen er fullført.
4 Start Wireless Mobile Utility.
Start Wireless Mobile Utility på smartenheten.
Hoveddialogboksen vises.
SSID (Android og iOS)
1 Aktiver kameraets innebygde Wi-Fi.
Marker Wi-Fi i retusjeringsmenyen og
trykk på 2. Marker Nettverkstilkobling
og trykk på 2, marker deretter Aktiver
og trykk på J. Vent noen sekunder for
at Wi-Fi skal aktiveres.
286
2 Vis kameraets SSID.
Marker Nettverksinnstillinger og trykk
på 2.
Marker Vis SSID og trykk på 2.
3 Velg kameraets SSID.
Velg kameraets SSID i listen over nettverk som vises av
smartenheten.
4 Start Wireless Mobile Utility.
Start Wireless Mobile Utility på smartenheten.
Hoveddialogboksen vises.
287
❚❚ Avbryte tilkoblingen
Wi-Fi kan deaktiveres ved å:
• Velge Wi-Fi > Nettverkstilkobling > Deaktiver i kameraets
oppsettsmeny
• Starte filmopptak
• Koble til en kommunikasjonsenhet UT-1 (ekstrautstyr)
• Slå av kameraet
❚❚ Gjenopprette standardinnstillingene
For å gjenopprette standard nettverksinnstillingene, velger du
Wi-Fi > Nettverksinnstillinger > Nullstill nettverksinnstillinger.
En bekreftelsesdialogboks vises. Marker Ja og trykk på J for å
gjenopprette standard nettverksinnstillingene.
A Wi-Fi-visningen
Et g-ikon på kontrollpanelet under tiden en
Wi-Fi-tilkobling etableres. Ikonet vil stoppe å
blinke med en gang en tilkobling har blitt
etablert og kameraet utveksler data med
smartenheten.
D Wi-Fi
Les advarslene på sidene xxiv til xxv før du bruker Wi-Fi-funksjonen. For å
deaktivere Wi-Fi i omgivelser der Wi-Fi-bruk er forbudt, velger du Wi-Fi >
Nettverkstilkobling > Deaktiver i kameraets oppsettsmeny. Merk at
Eye-Fi-kort ikke kan brukes når Wi-Fi er aktivert og at tidsbryteren for
beredskapsstilling ikke slås av når Wireless Mobile Utility-app'en på
smartenheten kommuniserer med kameraet. Hvis ingen data blir utvekslet
på cirka 5 minutter, slås tidsbryteren for beredskapsstilling av. Kameraets
Wi-Fi-funksjon er kun tilgjengelig når et minnekort er satt inn og kan ikke
brukes når en USB- eller HDMI-kabel er koblet til. For å forhindre tap av
strøm under tilkoblingen, må du lade opp batteriet før du aktiverer
nettverkstilkoblingen.
288
Velge bilder for opplasting
Følg trinnene nedenfor for å velge fotografier for opplasting til
smartenheten. Filmer kan ikke velges for opplasting.
Velge enkeltbilder for opplasting
1 Velg et bilde.
Vis bildet eller marker det i miniatyrbildelisten med miniatyreller kalenderavspilling.
2 Vis avspillingsalternativer.
Trykk på P-knappen.
P-knapp
289
3 Velg Merk for overf. til smartenh. / fj.
merk.
Marker Merk for overf. til smartenh. /
fj. merk. og trykk på J. Bilder som er
valgt for opplasting vises av et &ikon; for å fjerne merkingen, vis eller
marker bildet og gjenta trinn 2 og 3.
290
Velge flere bilder for opplasting
For å endre opplastingsstatus for flere bilder, bruker du alternativet
Wi-Fi > Merk for overf. til smartenhet i oppsettsmenyen.
1 Velg Merk for overf. til smartenhet.
Velg Wi-Fi i oppsettsmenyen, marker
deretter Merk for overf. til smartenhet
og trykk på 2.
2 Velg bilder.
Bruk multivelgeren til å markere bilder
og trykk på W (S)-knappen for å velge
eller velge bort (for å vise det markerte
bildet på full skjerm, trykker du på og
holder nede X/T-knappen). Valgte
bilder merkes med et &-ikon.
W (S)-knapp
3 Trykk på J.
Trykk på J for å fullføre handlingen.
291
Menyveiledning
Standardinnstillinger
Standardinnstillingene for alternativene i kameramenyene er listet
opp nedenfor. For informasjon om nullstilling med to knapper, se
side 199.
❚❚ Standardinnstillinger for avspillingsmenyen
Alternativ
Avspillingsmappe (0 300)
Bildevisning (0 307)
Etter sletting (0 307)
Dreie til høydeformat (0 308)
Lysbildefremvisning (0 308)
Bildetype (0 308)
Bildeintervall (0 308)
Standardinnstilling
ND750
Av
Vis neste
På
Stillbilder og film
2s
❚❚ Standardinnstillinger for fotograferingsmenyen 1
Alternativ
Filnavn (0 313)
Funksjon for kortet i spor 2 (0 119)
Bildekvalitet (0 115)
Bildestørrelse (0 118)
Bildefelt (0 110)
Velg bildefelt (0 111)
Automatisk DX-beskjæring (0 111)
JPEG-komprimering (0 117)
NEF (RAW)-opptak (0 117)
Type (0 117)
NEF (RAW)-bitdybde (0 117)
292
Standardinnstilling
DSC
Overfylt
JPEG normal
Stor
FX (36 × 24)
På
Størrelsesprioritet
Komprimert uten tap
14-bits
Alternativ
Hvitbalanse (0 145)
Finjustering (0 149)
Velg fargetemperatur (0 152)
Manuell forhåndsinnstilling (0 155)
Still inn Picture Control (0 165)
Fargerom (0 314)
Aktiv D-Lighting (0 175)
P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2, 3
Andre funksjoner
HDR (High Dynamic Range) (0 177)
HDR-innstilling (0 178)
HDR-styrke (0 178)
Vignetteringskontroll (0 315)
Auto. fortegningskontroll (0 316)
Støyred. ved lang eksponering (0 317)
Støyreduksjon v. høy følsomhet (0 317)
Knapp for ISO-følsomhet (0 134)
ISO-følsomhet (0 134)
P, S, A, M
Andre funksjoner
Auto. ISO-følsomhetsktrl. (0 136)
Fjernkontrollmodus (ML-L3) (0 193)
Multieksponering 2 (0 216)
Multieksponeringer (0 217)
Antall bilder (0 218)
Automatisk økning (0 218)
Standardinnstilling
Auto > Normal
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Standard
sRGB
Av
Auto
Av
Auto
Normal
Av
Av
Normal
100
Auto
Av
Av
Av
2
På
293
Alternativ
Opptak med intervallutløser (0 222)
Startalternativer (0 223)
Intervall (0 223)
Antall intervaller × bilder/intervall (0 224)
Eksponeringsutjevning (0 224)
Standardinnstilling
Nå
1 min.
0001×1
Av
1 Standardinnstillinger gjenopprettet med Nullstill fotograferingsmenyen (0 311).
2 Nullstill fotograferingsmenyen kan ikke velges mens et opptak pågår.
❚❚ Standardinnstillinger for filmopptaksmenyen *
Alternativ
Filnavn (0 313)
Plassering (0 319)
Bildestørrelse/frekvens (0 319)
Filmkvalitet (0 320)
Mikrofonfølsomhet (0 320)
Frekvensrespons (0 320)
Vindstøyreduksjon (0 321)
Bildefelt (0 76)
Velg bildefelt (0 111)
Automatisk DX-beskjæring (0 111)
Hvitbalanse (0 321)
Finjustering (0 149)
Velg fargetemperatur (0 152)
Manuell forhåndsinnstilling (0 155)
Still inn Picture Control (0 321)
Støyreduksjon v. høy følsomhet (0 317)
Innst. for ISO-følsomhet for film (0 322)
ISO-følsomhet (M) (0 322)
Automatisk ISO-kontroll (M) (0 322)
Maksimal følsomhet (0 322)
294
Standardinnstilling
DSC
Spor 1
1920 × 1080, 60 p
Normal
Automatisk følsomhetsinnst.
Stort område
Av
FX (36 × 24)
På
Samme som bildeinnst.
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Samme som bildeinnst.
Normal
100
Av
12800
Alternativ
Tidsforkortet fotografering (0 229)
Intervall (0 230)
Opptakstid (0 230)
Eksponeringsutjevning (0 231)
Standardinnstilling
5s
25 minutter
På
* Standardinnstillinger gjenopprettet med Nullstill filmopptaksmenyen (0 318).
❚❚ Standardinnstillinger for menyen med egendefinerte innstillinger *
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
b1
b2
b3
b4
b5
b6
Alternativ
Valg av AF-C-prioritet (0 326)
Valg av AF-S-prioritet (0 327)
Følgefokus med Lock-on (0 328)
Belysning av fokuspunkt (0 329)
Manuell fokusering
Dynamisk AF-område – visning
Belysning i AF-søkefeltgruppe
AF-punktbelysning (0 329)
Overlapping av fokuspunkt (0 330)
Antall fokuspunkter (0 330)
Lagre punkter etter retning (0 331)
Innebygd fokuseringslys (0 332)
Trinnverdi for ISO-følsomhet (0 333)
Ev-trinn for ekspon.ktrl. (0 333)
Enkel eksp.kompensasjon (0 334)
Matrisemåling (0 335)
Måleo. for sentr.dom. lysm. (0 335)
Fininnstille optimal eksp. (0 336)
Matrisemåling
Sentrumsdom. lysmåling
Punktmåling
Høylysvektet lysmåling
Standardinnstilling
Utløs
Fokuser
3 (Normal)
På
Av
g (Firkanter)
Auto
Ikke overlappe
51 punkter
Nei
På
1/3 trinn
1/3 trinn
Av
Ansiktsgjenkjenning på
ø12 mm
0
0
0
0
295
Alternativ
c1 Utløser AE-L (0 336)
c2 Tidsbryter for ber.stilling (0 336)
c3 Selvutløser (0 337)
Selvutløserforsinkelse
Antall bilder
Intervall mellom bilder
c4 Forsinkelse for skjerm av (0 337)
Avspilling
Menyer
Informasjonsdisplay
Bildevisning
Live view
c5 Fjernkontrollens virketid (ML-L3) (0 337)
d1 Pipesignal (0 338)
Lydstyrke
Tonehøyde
d2 Kontinuerlig lav hastighet (0 338)
d3 Maks. antall bilder i serien (0 339)
d4 Innst. for ekspon.forsinkelse (0 339)
d5 Blinkevarsel (0 339)
d6 Filnummersekvens (0 340)
d7 Rutenett i søkeren (0 341)
d8 Lettvint ISO (0 341)
d9 Informasjonsdisplay (0 341)
d10 LCD-lys (0 342)
d11 Batteritype MB-D16 (0 343)
d12 Rekkefølge for batterier (0 344)
296
Standardinnstilling
Av
6s
10 s
1
0,5 s
10 s
1 min
10 s
4s
10 min
1 min
Av
Lavt
3 b/s
100
Av
På
På
Av
Av
Auto
Av
LR6 (AA alkalisk)
Bruk MB-D16-batteriene først
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
f2
f3
f4
f5
Alternativ
Blitssynk. lukkertid (0 345)
Lukkertid for blits (0 346)
Blitsktrl. for innebygd blits/Ekstern blits (0 347)
Eksponeringskomp. for blits (0 353)
Innstillingslys (0 353)
Auto. altern. eksp. innstilt (0 353)
Rekkef. for alter. eksp. (0 354)
OK-knapp (0 354)
Opptaksinnstilling (0 354)
Avspilling (0 355)
Live view (0 355)
Tildel Fn-knappen (0 356)
Trykk (0 356)
Trykk + kommandohjul (0 360)
Tildel forhåndsvisn.knappen (0 361)
Trykk (0 361)
Trykk + kommandohjul (0 361)
Tildel AE-L/AF-L-knappen (0 361)
Trykk (0 361)
Trykk + kommandohjul (0 362)
Tilpass kommandohjulene (0 363)
Omvendt rotering (0 363)
Endre hoved/under (0 363)
Blenderinnstilling (0 364)
Menyer og avspilling (0 364)
Underkomm.hjul – bildehastig. (0 364)
Standardinnstilling
1/200 s
1/60 s
TTL
Hele bildefeltet
På
AE og blits
MTR > under > over
Velg midtre fokuspunkt
Miniatyrbilder på/av
Velg midtre fokuspunkt
Ingen
Velg bildefelt
Forhåndsvisning
Ingen
AE/AF-lås
Ingen
Eksponeringskompensasjon: U
Lukkertid/blenderåpning: U
Eksponeringsinnstilling: Av
Autofokusinnstilling: Av
Underkommandohjul
Av
10 bilder
297
f6
f7
f8
f9
f10
f11
g1
g2
g3
g4
Alternativ
Slipp knappen og bruk hjul (0 365)
Utløserlås ved tomt spor (0 365)
Omvendte indikatorer (0 366)
Tildel filmopptaksknapp (0 366)
Trykk + kommandohjul
Tildel kn. 4 på MB-D16 (0 367)
Tildel ekstern (WR) Fn-knapp (0 368)
Tildel Fn-knappen (0 370)
Trykk
Tildel forhåndsvisn.knappen (0 372)
Trykk
Tildel AE-L/AF-L-knappen (0 373)
Trykk
Tildel utløseren (0 373)
Standardinnstilling
Nei
Aktiver utløser
Ingen
AE/AF-lås
Ingen
Ingen
Indeksmarkering
AE/AF-lås
Ta bilder
* Standardinnstillinger gjenopprettet med Nullstill egend. innstillinger (0 326).
298
❚❚ Standardinnstillinger for oppsettsmenyen
Alternativ
Lagre brukerinnstillinger (0 99)
Lagre på U1
Lagre på U2
Skjermens lysstyrke (0 376)
Skjermens fargebalanse (0 377)
Rengjør bildebrikken (0 448)
Rengjør ved oppst./avsl. (0 449)
Flimmerreduksjon (0 380)
Tidssone og dato (0 381)
Sommertid
Automatisk bilderotering (0 382)
HDMI (0 278)
Utgangsoppløsning (0 278)
Styring av utstyr (0 278)
Avansert (0 279)
Utgangsområde
Utgangsdisplay-størrelse
Live view-display
Dobbel skjerm
Stedsdata (0 239)
Tidsbryter for ber.stilling
Still inn klokke etter satellitt
Wi-Fi (0 282)
Nettverkstilkobling
Eye-Fi-opplasting (0 391)
Standardinnstilling
Opptaksinnstillingen bruker P i
standardinnstillingen
0
A-B: 0, G-M: 0
Rengjør ved oppst. og avsl.
Auto
Av
På
Auto
På
Auto
100 %
På
På
Aktiver
Ja
Deaktiver
Aktiver
299
D Avspillingsmenyen: Håndtere bilder
For å vise avspillingsmenyen, trykker du på G og velger fanen D
(avspillingsmeny).
G-knapp
Alternativer i avspillingsmenyen
Avspillingsmenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ
Slett
Avspillingsmappe
Skjul bilde
Visn.alternativer for avspilling
Kopier bilde(r)
0
260
300
301
302
303
Alternativ
Bildevisning
Etter sletting
Dreie til høydeformat
Lysbildefremvisning
DPOF-utskriftsordre
0
307
307
308
308
275
A Se også
Menyens standardinnstillinger er listet opp på side 292.
Avspillingsmappe
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Velg en mappe for avspilling (0 241):
Alternativ
ND750
Alle
Gjeldende
300
Beskrivelse
Bilder i alle mapper opprettet med D750 er synlige under
avspilling.
Bilder i alle mapper vil være synlige under avspilling.
Bare bilder i den gjeldende mappen er synlige under
avspilling.
Skjul bilde
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Skjul eller vis bilder. Skjulte bilder vises bare i Skjul bilde-menyen
og kan kun slettes ved å formatere minnekortet.
Alternativ
Merk flere
Velg dato
Fjern merking
for alle
Beskrivelse
Skjul eller vis valgte bilder.
Hvis du velger dette alternativet,
vises en liste over datoer. For å
skjule alle bildene som er tatt på
en dato, markerer du datoen og
trykker på 2. Valgte datoer
markeres av en L; for å vise alle
bilder som er tatt på en valgt
dato, markerer du den og
trykker på 2. Trykk på J for å fullføre handlingen.
Vis alle bilder.
D Beskyttede og skjulte bilder
Hvis du velger å vise et beskyttet bilde, fjernes beskyttelsen fra bildet.
Følg trinnene nedenfor for å skjule eller vise valgte bilder.
1 Velg Merk flere.
Marker Merk flere og trykk på 2.
301
2 Velg bilder.
Bruk multivelgeren til å bla gjennom
bildene på minnekortet (for å vise det
markerte bildet på fullskjerm, trykk og
hold nede X/T-knappen), og trykk
på W (S) for å velge gjeldende bilde.
Valgte bilder merkes med et R-ikon; for W (S)-knapp
å velge bort et bilde, marker det og trykk
på W (S) igjen. Fortsett til du har valgt
alle bildene du ønsker å skrive ut.
3 Trykk på J.
Trykk på J for å fullføre handlingen.
Visn.alternativer for avspilling
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Velg informasjonen som er tilgjengelig for avspillingen i
opptaksinformasjonsvisningen (0 246). Trykk på 1 eller 3 for å
markere et alternativ og trykk deretter på 2 for å velge alternativet
for visning av opptaksinformasjon. En L vises ved siden av de valgte
elementene; for å fjerne markeringen, må du markere et element og
trykke på 2. For å gå tilbake til avspillingsmenyen, trykker du på J.
302
Kopier bilde(r)
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Kopier bilder fra ett minnekort til et annet. Dette alternativet er kun
tilgjengelig når to minnekort er satt inn i kameraet.
Alternativ
Velg kilde
Velg bilde(r)
Velg målmappe
Kopiere bilde(r)?
Beskrivelse
Velg kortet som bildene skal kopieres fra.
Velg bildene som skal kopieres.
Velg målmappe på det andre kortet.
Kopier de valgte bildene til det angitte målet.
1 Velg Velg kilde.
Marker Velg kilde og trykk på 2.
2 Velg kildekortet.
Marker sporet som inneholder kortet
som bildene skal kopieres fra og trykk på
J.
3 Velg Velg bilde(r).
Marker Velg bilde(r) og trykk på 2.
303
4 Velg kildemappen.
Marker mappen som inneholder bildene
som skal kopieres og trykk på 2.
5 Gjør første valg.
Før du fortsetter for å velge eller velge
bort individuelle bilder, kan du merke
alle, eller alle beskyttede bilder, i
mappen for kopiering ved å velge Velg
alle bilder eller Velg beskyttede
bilder. For å kun merke individuelt
valgte bilder for kopiering, velg Fjern markeringen av alle før
du fortsetter.
6 Velg flere bilder.
Marker bilder og trykk på W (S) for å
velge eller velge bort (for å vise det
markerte bildet på fullskjerm, trykk og
hold nede X/T-knappen). Valgte
bilder merkes med en L. Trykk på J for
å fortsette til trinn 7 når du har gjort dine W (S)-knapp
valg.
304
7 Velg Velg målmappe.
Marker Velg målmappe og trykk på 2.
8 Velg en målmappe.
For å skrive inn et mappenummer velger
du Velg mappe etter nummer, skriver
inn nummeret (0 311) og trykker på J.
Hvis mappen med det valgte nummeret
ikke eksisterer allerede, vil en ny mappe
opprettes.
Hvis du vil velge fra en liste av
tilgjengelige mapper, velg Velg mappe
fra listen, marker en mappe og trykk på
J.
305
9 Kopier bildene.
Marker Kopiere bilde(r)? og trykk på J.
En bekreftelsesdialogboks vises; marker
Ja og trykk på J. Trykk på J igjen for å
avslutte når kopieringen er fullført.
D Kopiere bilder
Bildene kopieres ikke hvis det ikke er tilstrekkelig plass på målkortet. Sørg
for at batteriet er helt oppladet før du kopierer filmer.
En bekreftelsesdialogboks vises hvis
målmappen inneholder et bilde med samme
navn som et av bildene som skal kopieres. Velg
Erstatt eksisterende bilde for å erstatte bildet
med bildet som skal kopieres, eller velg Erstatt
alle for å erstatte alle eksisterende bilder med
de samme navnene uten mer underretning.
For å fortsette uten å erstatte bildet, velg Hopp
over, eller velg Avbryt for å avslutte uten å kopiere ytterligere bilder.
Skjulte eller beskyttede filer i målmappen erstattes ikke.
Beskyttelsesstatus kopieres med bildene, men utskriftsmerking (0 275)
kopieres ikke. Skjulte bilder kan ikke kopieres.
306
Bildevisning
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Velg om bilder skal vises automatisk på skjermen straks du har tatt
dem. Hvis Av er valgt, kan bilder kun vises ved å trykke på Kknappen.
Etter sletting
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Velg bildet som skal vises etter at et bilde er slettet.
Alternativ
S
Vis neste
T
Vis forrige
U
Fortsett som før
Beskrivelse
Vis det følgende bildet. Hvis bildet som ble slettet
var det siste bildet, vises det forrige bildet.
Vis forrige bilde. Hvis bildet som ble slettet var
det første bildet, vises det neste bildet.
Hvis du har rullet gjennom bildene i
opptaksrekkefølgen, vises følgende bilde som
beskrevet for Vis neste. Hvis du har rullet
gjennom bildene i omvendt rekkefølge, vises
forrige bilde som beskrevet for Vis forrige.
307
Dreie til høydeformat
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Velg hvis bilder skal dreies til "høydeformat" (stående) for visning
under avspilling. Vær oppmerksom på at fordi kameraet selv
allerede er i riktig retning under opptak, dreies ikke bildene
automatisk under bildevisning.
Alternativ
På
Av
Beskrivelse
Bilder i "høydeformat" (stående) dreies automatisk for visning
på kameraets skjerm. Bilder som tas med Av valgt for
Automatisk bilderotering (0 382), vises i "bred" (liggende)
retning.
Bilder i "høydeformat" (stående) vises i "bred" (liggende)
retning.
Lysbildefremvisning
G-knapp ➜ D avspillingsmeny
Du kan lage en lysbildefremvisning av bildene i gjeldende
avspillingsmappe (0 300). Skjulte bilder (0 301) vises ikke.
Alternativ
Start
Bildetype
Bildeintervall
308
Beskrivelse
Start lysbildefremvisning.
Velg bildetypen som skal vises mellom alternativene
Stillbilder og film, Bare stillbilder og Bare film.
Velg hvor lenge hvert bilde skal vises.
Marker Start og trykk på J for å starte
lysbildefremvisningen. Følgende
handlinger kan utføres mens en
lysbildefremvisning pågår:
Hvis du vil
Trykk på
Hoppe tilbake/
fremover
Vise mer
opptaksinformasjon
Endre eller skjule opptaksinformasjon
som vises (bare stillbilder; 0 246).
Pause
J
Heve/dempe
lydstyrken
X (T)/
W (S)
Avslutte til
avspillingsmeny
Avslutte og gå til
avspilling
G
Avslutte til opptak
Beskrivelse
Trykk på 4 for å gå tilbake til det forrige
bildet eller på 2 for å gå videre til neste
bilde.
K
Sett lysbildefremvisning på pause. Velg
Start på nytt for å fortsette.
Trykk på X (T) under filmavspilling
for å øke lydstyrken og på W (S) for å
redusere den.
Avslutt lysbildefremvisningen og gå
tilbake til avspillingsmenyen.
Avslutt fremvisningen og avslutt til
avspilling.
Trykk utløseren halvveis ned for å gå
tilbake til opptaksinnstillingen.
Dialogboksen til høyre vises når
fremvisningen er ferdig. Velg Start på nytt
for å starte på nytt eller Avslutt for å gå
tilbake til avspillingsmenyen.
309
C Fotograferingsmenyen:
Fotograferingsalternativer
For å vise fotograferingsmenyen, trykker du på G og velger fanen
C (fotograferingsmeny).
G-knapp
Alternativer i fotograferingsmenyen
Fotograferingsmenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ
Nullstill fotograferingsmenyen *
Lagringsmappe *
Filnavn
Funksjon for kortet i spor 2
Bildekvalitet
Bildestørrelse
Bildefelt *
JPEG-komprimering
NEF (RAW)-opptak
Hvitbalanse
Still inn Picture Control
Bruke Picture Control *
0
311
311
313
119
115
118
110
117
117
145
165
170
Alternativ
Fargerom
Aktiv D-Lighting
HDR (High Dynamic Range)
Vignetteringskontroll
Auto. fortegningskontroll
Støyred. ved lang eksponering
Støyreduksjon v. høy følsomhet
Knapp for ISO-følsomhet
Fjernkontrollmodus (ML-L3) *
Multieksponering *
Opptak med intervallutløser *
0
314
175
177
315
316
317
317
134
193
216
222
* Ikke inkludert i innstillingene som er lagret på U1 eller U2 (0 99).
Merk: Avhengig av kamerainnstillingene, kan noen elementer være grået ut
og utilgjengelige.
310
Nullstill fotograferingsmenyen
G-knapp ➜ C fotograferingsmeny
Velg Ja for å gjenopprette fotograferingsmenyens alternativer til
standardinnstillingene (0 292).
Lagringsmappe
G-knapp ➜ C fotograferingsmeny
Velg mappen der etterfølgende bilder skal lagres.
❚❚ Velge mapper etter mappenummer
1 Velg Velg mappe etter nummer.
Marker Velg mappe etter nummer og
trykk på 2. Dialogboksen til høyre vises.
2 Velg et mappenummer.
Trykk på 4 eller 2 for å markere et siffer, og trykk på 1 eller 3
for å endre. Hvis en mappe med det valgte nummeret allerede
finnes, vises et W-, X- eller Y-ikon til venstre for
mappenummeret:
• W : Mappen er tom.
• X : Mappen er delvis full.
• Y : Mappen inneholder 999 bilder eller et bilde med nummer
9999. Det kan ikke lagres flere bilder i denne mappen.
Kortet som mappen er lagret på, vises av kortsporikonet i øvre
høyre hjørne av dialogboksen "velg mappe etter nummer".
Kortet som brukes til nye mapper, avhenger av alternativet som
for øyeblikket er valgt i Funksjon for kortet i spor 2 (0 119).
311
3 Lagre endringene og avslutt.
Trykk på J for å fullføre operasjonen og gå tilbake til
hovedmenyen (trykk på G-knappen hvis du vil avslutte uten å
velge lagringsmappen). En ny mappe opprettes hvis en mappe
med det valgte nummeret ikke allerede finnes. Nye fotografier
lagres i den valgte mappen, med mindre den allerede er full.
❚❚ Velge mapper fra en liste
1 Velg Velg mappe fra listen.
Marker Velg mappe fra listen og trykk
på 2.
2 Marker en mappe.
Trykk på 1 eller 3 for å markere en mappe.
3 Velg den markerte mappen.
Trykk på J for å velge den markerte mappen og gå tilbake til
hovedmenyen. Nye fotografier lagres i den valgte mappen.
312
D Mappe- og filnumre
Hvis den gjeldende mappen har nummer 999 og inneholder 999 bilder,
eller et bilde har nummer 9999, deaktiveres utløseren og det kan ikke tas
flere fotografier. For å fortsette å ta bilder, oppretter du en mappe med et
nummer mindre enn 999, eller velger en eksisterende mappe med et
nummer mindre enn 999 og med mindre enn 999 bilder.
A Kameraets starttid
Ekstra tid kan være nødvendig for å starte opp kameraet hvis minnekortet
inneholder et svært stort antall filer eller mapper.
Filnavn
G-knapp ➜ C fotograferingsmeny/1 filmopptaksmeny
Fotografier lagres med filnavn som består av "DSC_" eller, i tilfeller
med bilder som bruker Adobe RGB-fargerom, "_DSC", fulgt av et
firesifret nummer og en endelse på tre tegn (f.eks. "DSC_0001.JPG").
Alternativet Filnavn brukes til å velge tre bokstaver for å erstatte
"DSC"-delen av filnavnet. For informasjon om redigering av filnavn,
se side 171.
A Filendelser
Følgende filendelser brukes: ".NEF" for NEF (RAW)-bilder, ".JPG" for JPEGbilder, ".MOV" for filmer og ".NDF" for referansedata for støyfjerning. I hvert
fotografipar som registreres med bildekvalitetsinnstillingen NEF (RAW) +
JPEG, har NEF- og JPEG-bildene samme filnavn, men forskjellige filendelser.
313
Fargerom
G-knapp ➜ C fotograferingsmeny
Fargerommet bestemmer fargeskalaen som er tilgjengelig for
fargegjengivelse. sRGB anbefales for generell utskrift og visning,
Adobe RGB, med sin bredere fargeskala, anbefales for profesjonell
publisering og kommersiell utskrift.
A Adobe RGB
Adobe RGB-bilder krever applikasjoner, skjermer og skrivere som støtter
fargebehandling for nøyaktig fargegjengivelse.
A Fargerom
ViewNX 2 (følger med) og Nikons Capture NX-D-programvaren (0 268)
velger automatisk korrekt fargerom når du åpner fotografier som er laget
med dette kameraet. Resultatet kan ikke garanteres med programvare fra
tredjeparter.
314
Vignetteringskontroll
G-knapp ➜ C fotograferingsmeny
"Vignettering" innebærer at lysstyrken blir svakere mot kantene av
et fotografi. Vignetteringskontroll reduserer vignettering med
type G-, E- og D-objektiver (ikke PC-objektiver). Funksjonens effekt
varierer fra objektiv til objektiv og merkes mest ved største
blenderåpning. Velg mellom Høy, Normal, Lav og Av.
A Vignetteringskontroll
Avhengig av motivet, opptaksforholdene og objektivtypen, kan JPEGbilder inneholde bildestøy (slør) eller ha varierende lysstyrke ved
bildekantene, mens egendefinerte Picture Controls og forhåndsinnstilte
Picture Controls med modifiserte innstillinger muligvis ikke gir den
ønskede virkningen. Ta prøvebilder og kontroller resultatet på skjermen.
Vignetteringskontroll gjelder ikke for filmer (0 66), multieksponeringer
(0 216) eller bilder som er tatt med et FX-objektiv og DX (24 × 16) valgt for
Bildefelt > Velg bildefelt (0 111) eller med et DX-objektiv, et annet
alternativ enn DX (24 × 16) valgt for Velg bildefelt og Av valgt for
Bildefelt > Automatisk DX-beskjæring (0 111).
315
Auto. fortegningskontroll
G-knapp ➜ C fotograferingsmeny
Velg På for å redusere tønnefortegning ved opptak med
vidvinkelobjektiver, og for å redusere puteformet fortegning ved
opptak med teleobjektiver (merk at kantene av det synlige området
i søkeren kan være beskåret i det endelige fotografiet, og at tiden
som trengs for å behandle fotografier før lagringen begynner kan
øke). Dette alternativet gjelder ikke for film, og fungerer kun med
type G-, E- og D-objektiver (ikke PC-, fiskeøye- og visse andre
objektiver). Resultatene garanteres ikke med andre objektiver. Før
du bruker automatisk fortegningskontroll med DX-objektiver, velg
På for Automatisk DX-beskjæring, eller velg et bildefelt på DX
(24 × 16) som beskrevet på side 110; hvis du velger andre
alternativer, kan du få svært fortegnede eller beskårne fotografier.
A Retusjering: Fortegningskontroll
For informasjon om å lage kopier av eksisterende fotografier med redusert
tønne- og puteformet fortegning, se side 412.
316
Støyred. ved lang eksponering (Støyreduksjon ved lang
eksponering)
G-knapp ➜ C fotograferingsmeny
Hvis På er valgt, behandles fotografier tatt
med lengre lukkertider enn 1 s for å
redusere bildestøy (lyse flekker, lyse
piksler vilkårlig spredt i bildet eller slør).
Tiden som trengs for bildebehandling,
fordobles mer eller mindre. "l m"
blinker i lukkertids-/
blenderåpningsvisningene under
behandlingen, og du kan ikke ta bilder mens behandlingen pågår
(bildet lagres, men støyreduksjon utføres ikke hvis kameraet slås av
før behandlingen er ferdig). Ved serieopptak synker
bildefrekvensen, og minnebufferens kapasitet er redusert mens
fotografiene behandles.
Støyreduksjon v. høy følsomhet
G-knapp ➜ C fotograferingsmeny/1 filmopptaksmeny
Fotografier og filmer du tar med høy ISO-følsomhet, kan bearbeides
for å redusere "støy".
Alternativ
Høy
Normal
Lav
Av
Beskrivelse
Reduser støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet), spesielt i
fotografier og filmer tatt med høy ISO-følsomhet. Velg graden
av støyreduksjon som skal utføres mellom Høy, Normal og Lav.
Støyreduksjon utføres kun ved behov og aldri med en større
grad enn når Lav er valgt.
317
1 Filmopptaksmenyen: Filmopptaksalternativer
For å vise filmopptaksmenyen, trykker du på G og velger fanen 1
(filmopptaksmeny).
G-knapp
Alternativer i filmopptaksmenyen
Filmopptaksmenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ
Nullstill filmopptaksmenyen *
Filnavn
Plassering
Bildestørrelse/frekvens
Filmkvalitet
Mikrofonfølsomhet
Frekvensrespons
Vindstøyreduksjon
0
318
313
319
319
320
320
320
321
Alternativ
Bildefelt *
Hvitbalanse
Still inn Picture Control
Bruke Picture Control *
Støyreduksjon v. høy følsomhet
Innst. for ISO-følsomhet for film
Tidsforkortet fotografering *
0
76
321
321
170
317
322
229
* Ikke inkludert i innstillingene som er lagret på U1 eller U2 (0 99).
Merk: Avhengig av kamerainnstillingene, kan noen elementer være grået ut
og utilgjengelige.
Nullstill filmopptaksmenyen
G-knapp ➜ 1 filmopptaksmeny
Velg Ja for å gjenopprette alternativene for filmopptaksmenyen til
standardverdiene (0 294).
318
Plassering
G-knapp ➜ 1 filmopptaksmeny
Velg sporet der filmer skal tas opp. Menyen
viser tiden som er tilgjengelig på hvert kort;
opptaket avsluttes automatisk når det ikke
gjenstår noe tid.
Bildestørrelse/frekvens
G-knapp ➜ 1 filmopptaksmeny
Velg mellom følgende alternativer:
Alternativ 1
v/y
w/z
o/1
p/2
q/3
r/4
s/5
1920 × 1080, 60 p
1920 × 1080, 50 p
Maksimal bithastighet
(Mbps) (★ høy kvalitet/
normal) 2)
Maksimal lengde (★ høy
kvalitet/normal) 2)
42/24
10 min./20 min.
24/12
20 min./29 min. 59 s
1920 × 1080, 30 p
1920 × 1080, 25 p
1920 × 1080, 24 p
1280 × 720, 60 p
1280 × 720, 50 p
1 Angitte verdier. Faktiske filmfrekvenser for 60 p, 50 p, 30 p, 25 p og 24 p er henholdsvis 59,94, 50,
29,97, 25 og 23,976 b/s.
2 Se side 320.
A Bildestørrelse og filmfrekvens
Bildestørrelsen og filmfrekvensen påvirker fordelingen og mengden av
støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller lyse prikker).
319
Filmkvalitet
G-knapp ➜ 1 filmopptaksmeny
I tillegg til Bildestørrelse/frekvens (0 319), avgjør Filmkvalitet
filmopptakets bitshastighet og den maksimale lengden. Velg
mellom Høy kvalitet og Normal.
Mikrofonfølsomhet
G-knapp ➜ 1 filmopptaksmeny
Slå den innebygde eller stereomikrofonen (ekstrautstyr) på eller av,
eller juster mikrofonens følsomhet. Velg Automatisk
følsomhetsinnst. for å justere følsomheten automatisk, Mikrofon
av for å slå lydopptak av; for å velge mikrofonfølsomhet manuelt,
velg Manuell følsomhetsinnstilling og velg en følsomhet.
A 2-ikonet
2 vises under avspilling hvis filmen ble tatt opp
uten lyd.
Frekvensrespons
G-knapp ➜ 1 filmopptaksmeny
Hvis K Stort område er valgt, responderer den innebygde
mikrofonen og stereomikrofoner (ekstrautstyr) (0 73) på et bredt
frekvensområde, fra musikk til bruset på en travel bygate. Velg
L Vokalområde for å legge vekt på menneskestemmer.
320
Vindstøyreduksjon
G-knapp ➜ 1 filmopptaksmeny
Velg På for å aktivere høypassfilteret for den innebygde mikrofonen
(stereomikrofoner (ekstrautstyr) påvirkes ikke) og redusere støy fra
vind som blåser over mikrofonen (merk at andre lyder også kan
påvirkes). Vindstøyreduksjon for stereomikrofoner (ekstrautstyr)
kan aktiveres eller deaktiveres ved bruk av mikrofonens kontroller.
Hvitbalanse
G-knapp ➜ 1 filmopptaksmeny
Velg hvitbalansen for filmer (0 145). Velg
Samme som bildeinnst. for å bruke
alternativet som for øyeblikket er valgt for
fotografier.
Still inn Picture Control
G-knapp ➜ 1 filmopptaksmeny
Velg en Picture Control for filmer (0 165).
Velg Samme som bildeinnst. for å bruke
alternativet som for øyeblikket er valgt for
fotografier.
321
Innst. for ISO-følsomhet for film
G-knapp ➜ 1 filmopptaksmeny
Juster følgende ISO-følsomhetsinnstillinger:
• ISO-følsomhet (M): Velg ISO-følsomheten for eksponeringskontroll M
fra verdier mellom ISO 100 og Høy 2. Automatisk ISOfølsomhetskontroll brukes med de andre opptaksinnstillingene.
• Automatisk ISO-kontroll (M): Velg På hvis du vil bruke automatisk ISOfølsomhetskontroll med eksponeringskontroll M, eller velg Av for
å bruke verdien som er valgt for ISO-følsomhet (M).
• Maksimal følsomhet: Velg den øvre grensen for automatisk ISOfølsomhetskontroll fra verdier mellom ISO 200 og Høy 2.
Automatisk ISO-følsomhetskontroll brukes med
eksponeringskontroll P, S og A og når På er valgt for Automatisk
ISO-kontroll (M) med eksponeringskontroll M.
A Automatisk ISO-følsomhetskontroll
Vær oppmerksom på at ved høye ISO-følsomheter kan det være at
kameraet får vansker med å fokusere og støy (lyse piksler vilkårlig spredt i
bildet, slør eller linjer) kan øke. Dette kan unngås ved å velge en mindre
verdi for Innst. for ISO-følsomhet for film > Maksimal følsomhet.
322
A Egendefinerte innstillinger: Finjustere
kamerainnstillinger
For å vise menyen for egendefinerte innstillinger, trykker du på G
og velger fanen A (meny for egendefinerte innstillinger).
G-knapp
Egendefinerte innstillinger brukes
for å tilpasse kamerainnstillingene
etter egne personlige preferanser.
Grupper med egendefinerte
innstillinger
Hovedmeny
Nullstill egend. innstillinger (0 326)
323
Egendefinerte innstillinger
Følgende egendefinerte innstillinger er tilgjengelige:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
b
b1
b2
b3
b4
b5
b6
c
c1
c2
c3
c4
c5
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
324
Egendefinert innstilling
Nullstill egend. innstillinger
Autofokus
Valg av AF-C-prioritet
Valg av AF-S-prioritet
Følgefokus med Lock-on
Belysning av fokuspunkt
AF-punktbelysning
Overlapping av fokuspunkt
Antall fokuspunkter
Lagre punkter etter retning
Innebygd fokuseringslys
Lysmåling/eksponering
Trinnverdi for ISO-følsomhet
Ev-trinn for ekspon.ktrl.
Enkel eksp.kompensasjon
Matrisemåling
Måleo. for sentr.dom. lysm.
Fininnstille optimal eksp.
Tidsbrytere/AE-lås
Utløser AE-L
Tidsbryter for ber.stilling
Selvutløser
Forsinkelse for skjerm av
Fjernkontrollens virketid (ML-L3)
Opptak/visning
Pipesignal
Kontinuerlig lav hastighet
Maks. antall bilder i serien
Innst. for ekspon.forsinkelse
Blinkevarsel
Filnummersekvens
Rutenett i søkeren
Lettvint ISO
0
326
326
327
328
329
329
330
330
331
332
333
333
334
335
335
336
336
336
337
337
337
338
338
339
339
339
340
341
341
d
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
g
g1
g2
g3
g4
Egendefinert innstilling
Opptak/visning
Informasjonsdisplay
LCD-lys
Batteritype MB-D16
Rekkefølge for batterier
Alternativ eksp./blits
Blitssynk. lukkertid
Lukkertid for blits
Blitsktrl. for innebygd blits
Eksponeringskomp. for blits
Innstillingslys
Auto. altern. eksp. innstilt
Rekkef. for alter. eksp.
Kontroller
OK-knapp
Tildel Fn-knappen
Tildel forhåndsvisn.knappen
Tildel AE-L/AF-L-knappen
Tilpass kommandohjulene
Slipp knappen og bruk hjul
Utløserlås ved tomt spor
Omvendte indikatorer
Tildel filmopptaksknapp
Tildel kn. 4 på MB-D16
Tildel ekstern (WR) Fn-knapp
Film
Tildel Fn-knappen
Tildel forhåndsvisn.knappen
Tildel AE-L/AF-L-knappen
Tildel utløseren
0
341
342
343
344
345
346
347
353
353
353
354
354
356
361
361
363
365
365
366
366
367
368
370
372
373
373
Merk: Avhengig av kamerainnstillingene, kan noen elementer være grået ut
og utilgjengelige. Hvis innstillingene i den aktuelle banken har blitt endret
fra standardverdiene (0 295), vises en asterisk ved siden av de endrede
innstillingene på andre nivå i menyen for egendefinerte innstillinger.
325
Nullstill egend. innstillinger
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg Ja for å gjenopprette egendefinerte innstillinger til
standardverdiene (0 295).
a: Autofokus
a1: Valg av AF-C-prioritet
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Når AF-C er valgt for søkerfotografering (0 121), bestemmer dette
alternativet om fotografier skal tas hver gang du trykker ned
utløseren (utløserprioritet) eller bare når motivet er i fokus
(fokusprioritet).
Alternativ
G
F
Beskrivelse
Utløs
Fotografier kan tas hver gang utløseren trykkes ned.
Fokuser
Du kan bare ta fotografier når fokusindikatoren (I) vises.
Uansett hvilket alternativ du velger, låses ikke fokus når AF-C er valgt
for autofokusfunksjon. Kameraet fortsetter å justere fokus inntil
lukkeren utløses.
326
a2: Valg av AF-S-prioritet
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Når AF-S er valgt for søkerfotografering (0 121), bestemmer dette
alternativet om fotografier bare kan tas når kameraet er i fokus
(fokusprioritet) eller hver gang utløseren trykkes ned
(utløserprioritet).
Alternativ
G
F
Beskrivelse
Utløs
Fotografier kan tas hver gang utløseren trykkes ned.
Fokuser
Du kan bare ta fotografier når fokusindikatoren (I) vises.
Uansett hvilket alternativ du velger, låses alltid fokus når utløseren
trykkes halvveis ned hvis fokusindikatoren (I) vises når AF-S er valgt
i autofokusfunksjon. Fokuslåsen forblir aktiv til lukkeren utløses.
327
a3: Følgefokus med Lock-on
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Dette alternativet bestemmer hvordan automatisk fokusering
justeres ved plutselige, store endringer i avstanden til motivet når
AF-C er valgt eller kontinuerlig autofokus er valgt når kameraet er i
AF-A-funksjon for søkerfotografering (0 121).
Alternativ
C
5 (Lang)
(
4
D
3 (Normal)
)
E
2
1 (Kort)
Av
328
Beskrivelse
Når avstanden til motivet endres brått, venter kameraet
den angitte perioden før det justerer avstanden til
motivet. Dette hindrer at kameraet fokuserer på nytt når
motivet skjules et kort øyeblikk av noe som passerer
gjennom bildefeltet. Merk at 2, 1 (Kort) og Av tilsvarer
3 (Normal) når 3D følgefokus eller automatisk valg av
AF-søkefelt er valgt for AF-søkefeltfunksjon.
Kameraet fokuserer i det øyeblikket avstanden til motivet
endres. Velg dette alternativet når du skal fotografere en
serie med motiver på varierende avstander og i rask
rekkefølge.
a4: Belysning av fokuspunkt
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg mellom følgende alternativer for fokuspunktvisning.
Alternativ
Beskrivelse
Velg På for å vise det aktive fokuspunktet med manuell
Manuell
fokusering, og velg Av for å kun vise fokuspunktet under valg
fokusering
av fokuspunkt.
Velg På for å vise både valgt fokuspunkt og omkringliggende
Dynamisk AFfokuspunkter i dynamisk AF-område-modus (0 123). Et
område –
punkt vises i midten på fokuspunktet (N) når 3D følgefokus
visning
brukes. Velg Av for å kun vise det valgte fokuspunktet.
Velg hvordan de aktive
Alternativ Fokuspunktvisning
fokuspunktene skal vises
med funksjonen AFg
Belysning i AF- søkefeltgruppe (0 124).
søkefeltgruppe
h
a5: AF-punktbelysning
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg om de aktive fokuspunktene skal markeres i rødt i søkeren.
Alternativ
Auto
På
Av
Beskrivelse
Det valgte fokuspunktet fremheves automatisk etter behov
for å etablere en kontrast mot bakgrunnen.
Det valgte fokuspunktet er alltid markert, uavhengig av
bakgrunnens lysstyrke. Avhengig av lysstyrken i bakgrunnen
kan de valgte fokuspunktene være vanskelige å se.
Det valgte fokuspunktet er ikke markert.
329
a6: Overlapping av fokuspunkt
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg om det valgte fokuspunktet skal "overlappe" fra én kant av
søkeren til en annen.
Alternativ
Beskrivelse
Valg av fokuspunkt "overlapper" fra
øverst til nederst, nederst til øverst,
høyre til venstre og venstre til
Overlappe høyre, slik at hvis du for eksempel
trykker på 2 når et fokuspunkt i
høyre kant av visningen er aktivt (q), så velges tilsvarende
fokuspunkt i venstre kant av visningen (w).
Fokuspunktvisningen omgis av de ytre fokuspunktene, slik at
Ikke overlappe hvis du for eksempel trykker på 2 når et fokuspunkt i høyre
kant av søkervisningen er aktivt, så skjer det ingenting.
a7: Antall fokuspunkter
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg antall fokuspunkter som er tilgjengelig for valg av manuelle
fokuspunkter.
Alternativ
330
B
51 punkter
Beskrivelse
Velg mellom de 51 fokuspunktene vist til
høyre.
A
11 punkter
Velg mellom de 11 fokuspunktene vist til
høyre. Velg for hurtig fokuspunktvalg.
a8: Lagre punkter etter retning
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg om separate fokuspunkter kan velges for "bred" (liggende)
orientering, for "høydeformat" (stående) med kameraet rotert 90°
med urviseren og for "høydeformat" med kameraet rotert 90° mot
urviseren.
Velg Nei for å bruke samme fokuspunkt uansett kameraets
orientering.
Kameraet rotert 90° mot Liggende (breddeformat) Kameraet rotert 90° med
urviseren
urviseren
Velg Ja for å aktivere separat valg av fokuspunkt.
Kameraet rotert 90° mot Liggende (breddeformat) Kameraet rotert 90° med
urviseren
urviseren
331
a9: Innebygd fokuseringslys
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg om kameraets innebygde
fokuseringslys skal tennes for å støtte
fokusering i svakt lys.
Alternativ
På
Av
Beskrivelse
AF-lampen lyser når belysningen er utilstrekkelig (kun
søkerfotografering). AF-fokuseringslys er kun tilgjengelig når
de to følgende betingelsene er oppfylt:
1. AF-S er valgt som autofokusfunksjon (0 121) eller
enkeltbilde autofokus er valgt når kameraet er i AF-Afunksjon.
2. Automatisk valg av AF-søkefelt er valgt for AFsøkefeltfunksjon (0 123), eller et annet alternativ enn
automatisk valg av AF-søkefelt er valgt og midtre
fokuspunkt er valgt.
AF-lampen tennes ikke for å støtte fokuseringen. Kameraet
kan kanskje ikke fokusere med autofokus i svakt lys.
A AF-lampen
AF-lampen har en rekkevidde på rundt 0,5–3,0 m; når du bruker lampen, må
du fjerne solblenderen.
332
b: Lysmåling/eksponering
b1: Trinnverdi for ISO-følsomhet
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg trinnene som skal brukes ved justering av ISO-følsomhet
(0 134). Om mulig opprettholdes gjeldende ISOfølsomhetsinnstilling når trinnverdien endres. Hvis gjeldende
innstilling ikke er tilgjengelig ved den nye trinnverdien, rundes ISOfølsomheten av til nærmeste tilgjengelige innstilling.
b2: Ev-trinn for ekspon.ktrl.
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg trinnene som brukes ved justering av lukkertid, blenderåpning,
eksponering og blitskompensasjon samt alternative eksponeringer.
333
b3: Enkel eksp.kompensasjon
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Dette alternativet bestemmer om E-knappen trengs for å angi
eksponeringskompensasjonen (0 143). Hvis På (Nullstill
automatisk) eller På er valgt, vil 0 i midten av
eksponeringsvisningen blinke selv om
eksponeringskompensasjonen er stilt på ±0.
Alternativ
På (Nullstill
automatisk)
På
Av
Beskrivelse
Eksponeringskompensasjon stilles inn ved å dreie på ett av
kommandohjulene (se merknad under). Innstillingen du
velger med kommandohjulet, nullstilles når du slår av
kameraet, eller når tidsbryteren for beredskapsstilling
utløper (innstillingene for eksponeringskompensasjon som
er valgt med E-knappen nullstilles ikke).
Samme som ovenfor, bortsett fra at
eksponeringskompensasjonsverdien du velger med
kommandohjulet ikke nullstilles når du slår av kameraet
eller tidsbryteren for beredskapsstilling utløper.
Eksponeringskompensasjon stilles inn ved å trykke på Eknappen og dreie hovedkommandohjulet.
A Endre hoved/under
Hjulet som brukes til å stille inn eksponeringskompensasjon når På
(Nullstill automatisk) eller På er valgt for egendefinert innstilling b3
(Enkel eksp.kompensasjon) avhenger av alternativet som er valgt i
egendefinert innstilling f5 (Tilpass kommandohjulene) > Endre
hoved/under (0 363).
Modus
334
P
S
A
M
Tilpass kommandohjulene > Endre hoved/under
Av
På
Underkommandohjul
Underkommandohjul
Underkommandohjul
Hovedkommandohjul
Hovedkommandohjul
Underkommandohjul
Ikke tilgjengelig
A Lettvint ISO
Egendefinert innstilling b3 (Enkel eksp.kompensasjon) kan ikke brukes
med egendefinert innstilling d8 (Lettvint ISO, 0 341). Justeringer på noen
av disse elementene nullstiller det gjenværende elementet; en melding
vises når elementet nullstilles.
b4: Matrisemåling
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg M Ansiktsgjenkjenning på for å aktivere
ansiktsgjenkjenning når du fotograferer portretter med
matrisemåling under søkerfotografering (0 139).
b5: Måleo. for sentr.dom. lysm.
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Ved beregning av eksponeringen gir sentrumsdominert lysmåling
størst prioritet til en sirkel i midten av bildefeltet. Diameteren (φ) på
denne sirkelen kan stilles inn på 8, 12, 15 eller 20 mm, eller på
gjennomsnittet for hele bildefeltet.
Merk at når et objektiv uten CPU brukes, tilsvarer området som er
tildelt den største vekten for sentrumsdominert lysmåling en sirkel
med en diameter på 12 mm, uavhengig av innstillingen som er valgt
for Info om objektiv uten CPU i oppsettsmenyen (0 235).
335
b6: Fininnstille optimal eksp.
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Bruk dette alternativet til å finjustere eksponeringsverdien som
velges av kameraet. Eksponeringen kan finjusteres separat for hver
lysmålingsmetode fra +1 til –1 EV i trinn på 1/6 EV.
D Fininnstille eksponeringen
Finjustering av eksponering påvirkes ikke av nullstilling med to knapper.
Merk at ikonet for eksponeringskompensasjon (E) ikke vises, og den eneste
måten å finne ut hvor mye eksponeringen er endret, er å kontrollere
endringsgraden i finjusteringsmenyen. Eksponeringskompensasjon
(0 143) er å foretrekke i de fleste situasjoner.
c: Tidsbrytere/AE-lås
c1: Utløser AE-L
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Hvis På er valgt, låses eksponeringen når du trykker utløseren
halvveis ned.
c2: Tidsbryter for ber.stilling
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg hvor lenge kameraet skal fortsette å måle eksponeringen når
ingen handlinger utføres. Lukkertids- og blendervisningene på
kontrollpanelet og i søkeren slås automatisk av når tidsbryteren for
beredskapsstilling utløper.
Batteriet varer lenger hvis du velger en kortere innstilling for
tidsbryteren for beredskapsstilling.
336
c3: Selvutløser
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg tidslengden for lukkerforsinkelse, antall bilder som skal tas og
intervallet mellom bilder i selvutløserfunksjonen (0 106).
• Selvutløserforsinkelse: Velg forsinkelsens lengde for
lukkerutløsingen.
• Antall bilder: Trykk på 1 og 3 for å velge antallet bilder som skal
tas hver gang utløseren trykkes ned.
• Intervall mellom bilder: Velg intervallet mellom bilder når Antall
bilder er mer enn 1.
c4: Forsinkelse for skjerm av
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg hvor lenge skjermen skal forbli på når ingen handlinger utføres
under avspilling (Avspilling; standardinnstillingen er 10 s) og
bildevisning (Bildevisning; standardinnstillingen er 4 s), når menyer
(Menyer; standardinnstillingen er 1 minutt) eller informasjon
(Informasjonsdisplay; standardinnstillingen er 10 s) vises, eller
under live view og filmopptak (Live view; standardinnstillingen er
10 minutter). Batteriet varer lenger hvis du velger en kortere
forsinkelse for skjerm av.
c5: Fjernkontrollens virketid (ML-L3)
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg hvor lenge kameraet skal være i beredskapsstilling når den
fjernstyrte utløserfunksjonen brukes (0 193). Hvis ingen handling
utføres i den valgte perioden, vil fjernstyrt opptak avsluttes og Av
velges automatisk for Fjernkontrollmodus (ML-L3) i
fotograferingsmenyen. Velg kortere tid for lengre batterilevetid.
337
d: Opptak/visning
d1: Pipesignal
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg tonehøyde og lydstyrke for pipesignalet som høres når
kameraet fokuserer under enkeltbilde-AF (AF-S eller når enkeltbildeAF er valgt for AF-A; 0 121), når fokus låses under live viewfotografering, mens tidsbryteren for lukkerutløsing teller ned med
selvutløserfunksjon og fjernkontroll med med utløserforsinkelse
(0 193), når et fotografi tas med fjernkontroll med rask respons eller
fjernstyrt speilheving (0 193), når tidsforkortet fotografering slutter
(0 229) eller hvis du forsøker å ta et fotografi når minnekortet er låst
(0 33).
• Lydstyrke: Velg 3 (høy), 2 (medium),
1 (lav) eller Av (dempet). Når et annet
alternativ enn Av er valgt, vises c i
informasjonsvisningen.
• Tonehøyde: Velg Høyt eller Lavt.
D Pipesignal
Vær oppmerksom på at uansett hvilket alternativ som er valgt, høres ikke
noe pipesignal når kameraet fokuserer i film live view (0 66) eller med
lyddempet utløserfunksjon (funksjon J og M; 0 103).
d2: Kontinuerlig lav hastighet
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg maksimal bildefrekvens for funksjon T (kontinuerlig lav
hastighet) (0 103).
338
d3: Maks. antall bilder i serien
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Det maksimale antall bilder i én kontinuerlig serie kan stilles inn på
hvilken som helst verdi mellom 1 og 100. Merk at denne
innstillingen ikke har noen effekt på lukkertider på 4 s eller lengre.
A Minnebufferen
Bildefrekvensen synker når minnebufferen blir full, uansett hvilket
alternativ du velger for egendefinert innstilling d3 (tAA). Se side 492 for
mer informasjon om minnebufferens kapasitet.
d4: Innst. for ekspon.forsinkelse
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
I situasjoner hvor den minste kamerabevegelse kan gjøre bildene
uskarpe, kan du velge 1 s, 2 s eller 3 s for å forsinke utløsning av
lukkeren med en, to eller tre sekunder etter at speilet er hevet.
d5: Blinkevarsel
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Hvis På er valgt, vil klarsignalet for blitsen (c) blinke i søkeren hvis
blitsen er påkrevd for å sørge for optimal eksponering.
339
d6: Filnummersekvens
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Når du tar et fotografi, navngir kameraet filen ved å legge 1 til det
sist brukte filnummeret. Dette alternativet bestemmer om
filnummereringen fortsetter fra sist brukte nummer når du
oppretter en ny mappe, formaterer minnekortet eller setter inn et
nytt minnekort i kameraet.
Alternativ
På
Av
Nullstill
Beskrivelse
Når du oppretter en ny mappe, formaterer minnekortet eller
setter inn et nytt minnekort i kameraet, fortsetter
filnummereringen fra det høyeste nummeret av det som sist er
brukt eller høyeste filnummer i gjeldende mappe, avhengig av
hvilket som størst. Hvis du tar et fotografi når gjeldende mappe
inneholder et fotografi med nummeret 9999, opprettes en ny
mappe automatisk og filnummereringen starter på nytt fra 0001.
Filnummereringen nullstilles til 0001 når du oppretter en ny
mappe, formaterer minnekortet eller setter inn et nytt minnekort
i kameraet. Vær oppmerksom på at en ny mappe opprettes
automatisk hvis du tar et fotografi når gjeldende mappe
inneholder 999 fotografier.
Samme som for På, bortsett fra at det neste fotografiet som tas,
tilordnes et filnummer ved at 1 legges til det største filnummeret
i gjeldende mappe. Filnummeret nullstilles til 0001 hvis mappen
er tom.
D Filnummersekvens
Hvis gjeldende mappe er nummer 999 og inneholder enten 999 fotografier
eller et fotografi med nummer 9999, deaktiveres utløseren, og ingen flere
fotografier kan tas. Velg Nullstill for egendefinert innstilling d6
(Filnummersekvens) og formater da det gjeldende minnekortet eller sett
inn et nytt minnekort.
340
d7: Rutenett i søkeren
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg På for å vise rutenettlinjer i søkeren som referanse når du
komponerer fotografier (0 10).
d8: Lettvint ISO
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Hvis På er valgt, kan ISO-følsomheten stilles inn med
eksponeringskontroll P og S ved å dreie på underkommandohjulet
eller med eksponeringskontroll A ved å dreie på
hovedkommandohjulet. Velg Av for å stille inn ISO-følsomheten
ved å trykke på W (S)-knappen og dreie på
hovedkommandohjulet.
d9: Informasjonsdisplay
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Hvis Auto (v) velges, skifter teksten på informasjonsdisplayet
(0 12) automatisk fra sort til hvitt, eller fra hvitt til sort, for å
opprettholde kontrast mot bakgrunnen. Hvis du alltid vil bruke
samme tekstfarge, velg Manuell og velg Mørk på lys (w; sort skrift)
eller Lys på mørk (x; hvit skrift).
Mørk på lys
Lys på mørk
341
d10: LCD-lys
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Hvis Av er valgt, tennes bakgrunnsbelysningen på kontrollpanelet
(LCD-lys) bare når strømbryteren dreies mot D. Hvis På er valgt,
tennes kontrollpanelet hver gang tidsbryteren for
beredskapsstilling er aktiv (0 39). Velg Av for å øke batteriets
levetid.
342
d11: Batteritype MB-D16
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
For å sørge for at kameraet fungerer som forventet når
batteripakken MB-D16 (ekstrautstyr) brukes med AA-batterier, må
du tilpasse alternativet valgt i denne menyen med batteritypen som
er satt inn i batteripakken. Det er ikke nødvendig å justere dette
alternativet når du bruker EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 batterier.
Alternativ
1
LR6 (AA alkalisk)
2
HR6 (AA Ni-MH)
3
FR6 (AA litium)
Beskrivelse
Velg når du bruker alkaliske AA-batterier av type
LR6.
Velg når du bruker Ni-MH AA-batterier av type
HR6.
Velg når du bruker litium AA-batterier av type FR6.
A Bruke AA-batterier
AA-batterienes kapasitet faller skarpt ved temperaturer på under 20 °C og
varierer etter merke og oppbevaringsforhold; i noen tilfeller kan batterier
slutte å fungere før sin utløpsdato. Noen AA-batterier kan ikke brukes; på
grunn av sine ytelsesegenskaper og begrensede kapasitet har alkaliske
batterier mindre kapasitet enn noen andre typer og bør kun brukes hvis det
ikke finnes noe annet alternativ og da kun ved varmere temperaturer.
Kameraet viser nivået for AA-batterier som følger:
Kontrollpanel
L
Søker
—
Beskrivelse
Batteriene er helt oppladet.
H
d
Lavt batterinivå. Gjør klart nye
batterier.
Utløseren er deaktivert. Bytt
batterier.
H
d
(blinker)
(blinker)
343
d12: Rekkefølge for batterier
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg om batteriet i kameraet eller batteriene i batteripakkene skal
brukes først når en batteripakke MB-D16 (ekstrautstyr) er festet.
Merk at hvis MB-D16 får strøm fra en nettadapter og strømforsyning
(ekstrautstyr), vil nettadapteren brukes uavhengig av hvilket
alternativ som velges.
A Batteripakken MB-D16
MB-D16 har plass til ett oppladbart litium-ion batteri EN-EL15b/EN-EL15a/
EN-EL15 eller seks AA alkaliske, Ni-MH- eller litium-batterier (ett EN-EL15
følger med kameraet; AA-batterier selges separat).
Informasjonsvisningen viser batteritypen som
er satt inn i MB-D16 som følger:
Visning av batteritype i
MB-D16
$
w
o
p
344
Batteritype
Oppladbart litium-ion
batteri EN-EL15b/
EN-EL15a/EN-EL15
Alkaliske AA-batterier
type LR6
Ni-MH AA-batterier
type HR6
Litium AA-batterier
type FR6
e: Alternativ eksp./blits
e1: Blitssynk. lukkertid
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Dette alternativet styrer den korteste blitssynkroniserte lukkertiden.
Alternativ
Beskrivelse
Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering brukes når en
kompatibel blits kobles til (0 435). Hvis den innebygde
blitsen eller andre blitser brukes, stilles lukkertiden på 1/250 s.
1/250 s
Når kameraet viser en lukkertid på 1/250 s med
(Automatisk FP)
eksponeringskontroll P eller A, aktiveres automatisk FPhøyhastighetssynkronisering hvis den faktiske lukkertiden er
kortere enn 1/250 s.
Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering brukes når en
kompatibel blits kobles til (0 435). Hvis den innebygde
blitsen eller andre blitser brukes, stilles lukkertiden på 1/200 s.
1/200 s
Når kameraet viser en lukkertid på 1/200 s med
(Automatisk FP)
eksponeringskontroll P eller A, aktiveres automatisk FPhøyhastighetssynkronisering hvis den faktiske lukkertiden er
kortere enn 1/200 s.
1/200 s–1/60 s Korteste blitssynkroniserte lukkertid satt til valgt verdi.
A Låse lukkertiden ved grensen for korteste blitssynkroniserte lukkertid
Hvis du vil låse lukkertiden ved lukkertidsgrensen med
eksponeringskontroll S eller M, velger du den neste lukkertiden etter den
lengst mulige lukkertiden (30 s eller %). En X
(blitssynkroniseringsindikator) vises i søkeren og på kontrollpanelet.
A Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering
Denne funksjonen gjør det mulig å bruke blitsen på den korteste
lukkertiden som støttes av kameraet, og dermed muliggjøre valg av største
blenderåpning for å redusere dybdeskarpheten selv om motivet er i motlys
i sterkt sollys. "FP" vises ved blitsfunksjonsindikatoren i
informasjonsvisningen når automatisk FP-høyhastighetssynkronisering er
aktiv (0 440).
345
❚❚ Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering
Når 1/250 s (Automatisk FP) eller 1/200 s (Automatisk FP) er valgt
for egendefinert innstilling e1 (Blitssynk. lukkertid, 0 345), kan
den innebygde blitsen brukes ved lukkertider så korte som 1/250 s
eller 1/200 s, mens kompatible blitser (ekstrautstyr) (0 435) kan
brukes ved alle lukkertider (Automatisk FPhøyhastighetssynkronisering).
Korteste
blitssynkroniserte
lukkertid
Lukkertid
Fra 1/4000 til, men ikke
inkluderende 1/250 s
Fra 1/250 til, men ikke
inkluderende 1/200 s
1/200–30 s
1/250 s
(Automatisk FP)
1/200 s
(Automatisk FP)
Innebygd
blits
Innebygd
blits
—
Blits
(ekstrautstyr)
Automatisk
FP
Blitssynkronisering *
Blits
(ekstrautstyr)
Automatisk
—
FP
Automatisk
—
FP
Blitssynkronisering
1/200 s
Innebygd
blits
Blits
(ekstrautstyr)
—
—
—
—
* Blitsens rekkevidde faller ettersom lukkertiden øker. Blitsens rekkevidde vil uansett være større enn
det som oppnås ved samme lukkertider med automatisk FP.
e2: Lukkertid for blits
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Dette alternativet bestemmer den lengste tilgjengelige lukkertiden
når du bruker synkronisering på fremre eller bakre lukkergardin,
eller reduksjon av rød øyerefleks med eksponeringskontroll P eller A
(uavhengig av den valgte innstillingen, kan lukkertiden være så lang
som 30 s med eksponeringskontroll S og M eller ved blitsinnstillinger
med synkronisering på lang lukkertid, synkronisering på lang
lukkertid på bakre gardin, eller reduksjon av rød øyerefleks med
synkronisering på lang lukkertid).
346
e3: Blitsktrl. for innebygd blits
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg blitsfunksjon for den innebygde blitsen.
Alternativ
1
2
TTL
Manuell
3
Repeterende blits
4
Innstilling for
styringsenhet
Beskrivelse
Blitsens blinkstyrke justeres automatisk etter
opptaksforholdene.
Velg blitsens blinkstyrke (0 347). Kameraet
avfyrer ikke forhåndsblink.
Blitsen avfyres gjentatte ganger mens lukkeren
er åpen og gir en strobeeffekt (0 347).
Bruk den innebygde blitsen som en masterblits
for å styre eksterne blitser (ekstrautstyr) i én eller
flere grupper (0 348).
❚❚ Manuell
Velg blitsnivå. Blinkstyrken angis i brøkdeler av full effekt: ved full
effekt har den innebygde blitsen et ledetall på 12 (m, ISO 100, 20 °C).
❚❚ Repeterende blits
Blitsen avfyres gjentatte ganger mens
lukkeren er åpen og gir en strobeeffekt.
Trykk på 4 eller 2 for å markere følgende
alternativer, og trykk på 1 eller 3 for å
endre.
Alternativ
Beskrivelse
Effekt
Velg blitsens blinkstyrke (uttrykt som en brøkdel av full styrke).
Velg antall ganger blitsen skal avfyres ved den valgte
blinkstyrken. Merk at avhengig av lukkertiden og alternativet
Ganger
som ble valgt for Frekvens, kan det hende at det faktiske
antallet blinker kan være mindre enn det som ble valgt.
Frekvens Velg hvor ofte blitsen skal avfyres per sekund.
347
A Blitsstyring
Blitsstyringen for den innebygde blitsen vises i
informasjonsvisningen (0 185).
A "Manuell" og "Repeterende blits"
Y-ikoner blinker på kontrollpanelet og i søkeren når disse alternativene er
valgt.
A SB-500, SB-400 og SB-300
Når en blits SB-500, SB-400 eller SB-300 (ekstrautstyr) er festet og slått på,
endres egendefinert innstilling e3 til Ekstern blits, hvilket gjør det mulig å
velge blitsstyring for blitsen (ekstrautstyr) mellom TTL og Manuell (SB-500
tilbyr også alternativet Innstilling for styringsenhet).
A "Ganger"
Alternativene som er tilgjengelige for Repeterende blits > Ganger,
avgjøres av blitsens blinkstyrke.
Effekt
1/4
1/8
1/16
Tilgjengelige alternativer for
"Ganger"
2
2–5
2–10
Effekt
1/32
1/64
1/128
Tilgjengelige alternativer for
"Ganger"
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
❚❚ Innstilling for styringsenhet
Bruk den innebygde blitsen som en masterblits for å styre én eller
flere eksterne blitser (ekstrautstyr) i opp til to grupper (A og B) ved
bruk av avansert trådløs blitsstyring (0 435).
Menyen til høyre vises når du velger dette
alternativet. Trykk på 4 eller 2 for å
markere følgende alternativer, og trykk på
1 eller 3 for å endre.
348
Alternativ
Beskrivelse
Velg blitsfunksjon for den innebygde blitsen
(styringsenhetsblits). Når en blits SB-500 (ekstrautstyr) er
Inneb. blits montert, endres dette alternativet til Ekstern blits og brukes til
å velge en blitsfunksjon for SB-500. Ellers er dette alternativet
identisk til Inneb. blits.
i-TTL-funksjon. Velg blitskompensasjon fra verdier på mellom
TTL
+3,0 og –3,0 EV i trinn på 1/3 EV.
M
Velg blitsens blinkstyrke.
Den innebygde blitsen avfyres ikke, selv om eksterne blitser
––
gjør det. Den innebygde blitsen må heves slik at den kan sende
ut forhåndsblink.
Gruppe A Velg en blitsfunksjon for alle blitsene i gruppe A.
i-TTL-funksjon. Velg blitskompensasjon fra verdier på mellom
TTL
+3,0 og –3,0 EV i trinn på 1/3 EV.
Blenderstyrt blitsautomatikk (kun tilgjengelig med kompatible
AA
blitser; 0 435). Velg blitskompensasjon fra verdier på mellom
+3,0 og –3,0 EV i trinn på 1/3 EV.
M
Velg blitsens blinkstyrke.
––
Blitsene i denne gruppen avfyres ikke.
Velg en blitsfunksjon for alle blitsene i gruppe B. Alternativene
Gruppe B som er tilgjengelige, er de samme som de som er angitt for
Gruppe A ovenfor.
Velg mellom kanalene 1–4. Alle blitser i begge grupper må
Kanal
stilles inn på samme kanal.
349
Følg trinnene nedenfor for å fotografere i innstilling for
styringsenhet.
1 Juster innstillingene for den
innebygde blitsen.
Velg blitsstyringsfunksjon og
blinkstyrke for den innebygde blitsen.
Merk at blinkstyrken ikke kan justeres i
– – modus.
2 Juster innstillingene for gruppe A.
Velg blitsstyringsfunksjon og
blinkstyrke for blitsene i gruppe A.
3 Juster innstillingene for gruppe B.
Velg blitsstyringsfunksjon og
blinkstyrke for blitsene i gruppe B.
4 Velg kanalen.
5 Trykk på J.
350
6 Komponer bildet.
Komponer bildet og plasser blitsene som vist nedenfor. Merk at
den maksimale avstanden som eksterne blitser kan plasseres på,
kan variere med opptaksforholdene.
60° eller mindre
10 m eller mindre
5 m eller mindre
30° eller mindre
Kamera
(innebygd blits)
30° eller mindre
5 m eller mindre
60° eller mindre
Blitsenes trådløse fjernstyringssensorer skal peke mot
kameraet.
7 Konfigurer de eksterne blitsene.
Slå alle de eksterne blitsene på, juster gruppeinnstillingene som
ønskes og still inn blitsene på kanalen som ble valgt i trinn 4. Se
blitsenes bruksanvisninger for mer informasjon.
8 Hev den innebygde blitsen.
Trykk på M (Y)-knappen for å heve den innebygde blitsen. Merk
at selv om – – er valgt for Inneb. blits > Modus, må den
innebygde blitsen heves slik at forhåndsblink kan sendes ut.
351
9 Komponer fotografiet, fokuser og ta bildet.
Etter at du har bekreftet at klarsignalet for blitsen lyser på
kameraet og at klarsignalene er tent på alle andre blitser,
komponerer du fotografiet, fokuserer og tar bildet. FV-lås
(0 190) kan brukes hvis ønskelig.
A Visning for blitssynkronisering
M vises ikke i informasjonsvisningen når – – er valgt for Inneb. blits >
Modus.
A Blitskompensasjon
Verdien for blitskompensasjon som er valgt med M (Y)-knappen og
underkommandohjulet, legges til verdiene for blitskompensasjon som er
valgt for den innebygde blitsen, gruppe A og gruppe B i menyen
Innstilling for styringsenhet. Et Y-ikon vises på kontrollpanelet og i
søkeren når en annen verdi for blitskompensasjon enn ±0 er valgt for den
innebygde blitsen eller de eksterne blitsene i TTL- og AA-modus. Y-ikonet
blinker når den innebygde blitsen brukes med eksponeringskontroll M.
D Innstilling for styringsenhet
Plasser de eksterne blitsenes fjernstyringssensorer for å registrere lyset fra
den innebygde blitsen (vær spesielt forsiktig hvis kameraet ikke er montert
på et stativ). Sørg for at direkte lys eller sterke reflekser fra de eksterne
blitsene ikke kommer inn i kameraets objektiv (i TTL-modus) eller treffer
fotocellene på de eksterne blitsene (AA-modus), da dette kan forstyrre
eksponeringen. For å forhindre at blink som avfyres av den innebygde
blitsen vises på fotografier som tas på kort avstand, bør du velge lave ISOfølsomheter eller små blenderåpninger (høye f-tall) eller bruke et infrarødt
panel SG-3IR (ekstrautstyr) for den innebygde blitsen. SG-3IR er nødvendig
for å få optimale resultater med synkronisering på bakre gardin, noe som
produserer enda skarpere blink. Ta et testbilde etter at du har plassert de
eksterne blitsene, og kontroller resultatet på kameraskjermen.
Teoretisk er det ikke noen grense for hvor mange eksterne blitser man kan
bruke, men det praktiske høyeste antall er tre. Hvis du bruker flere enn tre
blitser, vil lyset som avfyres fra de eksterne blitsene forstyrre ytelsen.
352
e4: Eksponeringskomp. for blits
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg hvordan kameraet justerer blitsens blinkstyrke når
eksponeringskompensasjon brukes.
Alternativ
YE
Hele bildefeltet
E
Bare bakgrunnen
Beskrivelse
Både blinkstyrke og eksponeringskompensasjon
justeres for å modifisere eksponeringen over hele
bildefeltet.
Eksponeringskompensasjon gjelder kun for
bakgrunnen.
e5: Innstillingslys
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Hvis På er valgt når kameraet brukes med den innebygde blitsen
eller en ekstern blits (ekstrautstyr) som støtter Nikon Creative
Lighting System (0 435), avfyres et innstillingslys når du trykker på
kameraets Pv-knapp (0 92). Innstillingslys sendes ikke ut når Av er
valgt.
e6: Auto. altern. eksp. innstilt
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg innstillingen eller innstillingene som påvirker alternative
eksponeringer når automatisk alternative eksponeringer (0 202) er
aktivert. Velg AE og blits (j) for å utføre både alternative
eksponeringer og alternative blitseksponeringer, Bare AE (k) for å
kun bruke alternative eksponeringer, Bare blits (l) for å kun bruke
alternative blitseksponeringer, Alternativ hvitbalanse (m) for å
bruke alternativ hvitbalanse (0 208) eller Alt. eksponering med
ADL (y) for å bruke alternativ eksponering med Aktiv D-Lighting
(0 212). Merk at alternativ hvitbalanse ikke er tilgjengelig når
bildekvaliteten er innstilt på NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG.
353
e7: Rekkef. for alter. eksp.
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Med standardinnstillingen MTR > under > over (H), utføres
alternative eksponeringer, alternative blitseksponeringer og
alternativ hvitbalanseeksponering i den rekkefølgen som beskrives
på side 204 og 209. Hvis Under > MTR > over (I) velges, utføres
opptaket i rekkefølgen fra den laveste til den høyeste verdien.
Denne innstillingen har ingen virkning på alternativ eksponering
med ADL.
f: Kontroller
f1: OK-knapp
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Dette alternativet bestemmer J-knappens funksjon under
søkerfotografering, avspilling og live view (uavhengig av det valgte
alternativet vil avspilling av en film alltid starte når du trykker på J
når en film vises på full skjerm).
❚❚ Opptaksinnstilling
J
K
Alternativ
Velg midtre
fokuspunkt
Marker aktivt
fokuspunkt
Ingen
354
Rolle tildelt J-knappen
Velg midtre fokuspunkt.
Marker det aktive fokuspunktet.
Ingenting skjer når du trykker på J-knappen under
søkerfotografering.
❚❚ Avspilling
Q
Alternativ
Miniatyrbilder
på/av
R
Vis histogrammer
p
Zoom på/av
W
Velg spor og
mappe
Rolle tildelt J-knappen
Veksle mellom fullskjerm- og
miniatyrbildeavspilling.
Et histogram vises både under fullskjerms- og
miniatyravspilling mens du trykker på J-knappen
(0 250).
Veksle mellom fullskjerms- eller
miniatyrbildeavspilling og avspillingszoom. Velg den
innledende zoominnstillingen mellom Liten
forstørrelse (50 %), 1 : 1 (100 %) og Stor
forstørrelse (200 %). Zoomvisningen sentreres på
det aktive fokuspunktet.
Vis dialogboksen for valg av spor og mappe (0 245).
❚❚ Live view
J
Alternativ
Velg midtre
fokuspunkt
p
Zoom på/av
Ingen
Rolle tildelt J-knappen
Midtre fokuspunkt velges når du trykker på Jknappen i live view.
Trykk på J-knappen for å veksle mellom zoom på og
av. Velg den innledende zoominnstillingen mellom
Liten forstørrelse (50 %), 1 : 1 (100 %) og Stor
forstørrelse (200 %). Zoomvisningen sentreres på
det aktive fokuspunktet.
Ingenting skjer når du trykker på J-knappen under
live view.
355
f2: Tildel Fn-knappen
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg hvilken rolle Fn-knappen skal ha, enten
alene (Trykk) eller når den brukes i
kombinasjon med kommandohjulene
(Trykk + kommandohjul).
❚❚ Trykk
Følgende alternativer vises hvis du velger Trykk:
Alternativ
q
Forhåndsvisning
r
FV-lås
B
AE/AF-lås
C
Bare AE-lås
E
F
356
AE-lås (holde)
Bare AF-lås
A
AF-ON
s
Blits av
Beskrivelse
Under søkerfotografering kan du forhåndsvise
dybdeskarpheten mens Fn-knappen er trykket ned
(0 92). Under live view-fotografering kan du trykke
på knappen én gang for å åpne objektivet til største
blenderåpning, noe som gjør det enklere å
kontrollere fokus; blenderåpningen går tilbake til
sin opprinnelige verdi når du trykker på knappen
igjen (0 56).
Trykk på Fn-knappen for å låse blitsens verdi (kun
innebygd blits og kompatible blitser (ekstrautstyr),
0 190, 435). Trykk igjen for å avbryte FV-låsen.
Fokus og eksponering forblir låst så lenge du trykker
på Fn-knappen.
Eksponeringen forblir låst så lenge du trykker på Fnknappen.
Eksponeringen låses når Fn-knappen trykkes ned,
og forblir låst til du trykker en gang til på knappen,
eller tiden for tidsbryteren for beredskapsstilling går
ut.
Fokus forblir låst så lenge du trykker på Fn-knappen.
Autofokus starter hvis du trykker på Fn-knappen. Du
kan ikke bruke utløseren til å fokusere.
Blitsen avfyres ikke med fotografier som tas mens
Fn-knappen trykkes ned.
Alternativ
t
e
L
M
N
4
9
m
n
Beskrivelse
Hvis du trykker på Fn-knappen mens alternative
eksponeringer, alternative blitseksponeringer eller
alternativ eksponering med ADL er aktiv for
enkeltbilde eller med utløserfunksjonen lyddempet
lukker, tas alle bilder i gjeldende alternativprogram
Alt. innst. for serie
hver gang du trykker ned utløseren. Hvis alternativ
hvitbalanse er aktiv, eller serieopptak (innstilling U,
T eller M) er valgt, gjentar kameraet serien med
alternative innstillinger så lenge du holder
utløseren nede.
Hvis bildekvaliteten er satt til JPEG fine, JPEG
normal eller JPEG basic, vises e i søkeren og en
NEF (RAW)-kopi lagres med det neste bildet som tas
+ NEF (RAW)
etter at du trykker på Fn-knappen (den opprinnelige
bildekvaliteten gjenopprettes når du slipper
utløseren). For å avslutte uten å lagre en NEF (RAW)kopi, trykker du på Fn-knappen igjen.
Matrisemåling er aktiv så lenge du trykker på FnMatrisemåling
knappen.
Sentrumsdominert Sentrumsdominert lysmåling er aktiv så lenge du
lysmåling
trykker på Fn-knappen.
Punktmåling er aktiv så lenge du trykker på FnPunktmåling
knappen.
Høylysvektet
Høylysvektet lysmåling er aktiv så lenge du trykker
lysmåling
på Fn-knappen.
Trykk på Fn-knappen for å slå visningen av rutenett
Rutenett i søkeren
for komposisjon i søkeren på eller av (0 10).
Kunstig horisont i Trykk på Fn-knappen for å vise en kunstig horisont i
søkeren
søkeren (0 359).
"MIN MENY" vises når du trykker på Fn-knappen
MIN MENY
(0 421).
357
Alternativ
6
Toppelementet i
MIN MENY
K
Avspilling
Ingen
Beskrivelse
Trykk på Fn-knappen for å hoppe til det øverste
elementet i "MIN MENY." Velg dette alternativet for
hurtig tilgang til et hyppig brukt menyelement.
Fn-knappen utfører samme funksjon som Kknappen. Velg denne innstillingen når du bruker
teleobjektiv, eller i andre situasjoner der det er
vanskelig å bruke K-knappen med venstre hånd.
Ingenting skjer når du trykker på knappen.
A Inkompatible alternativer
Hvis det valgte alternativet for Trykk ikke kan brukes i kombinasjon med
det valgte alternativet for Trykk + kommandohjul, vises en melding, og
alternativet Trykk eller Trykk + kommandohjul som ble valgt først, settes
til Ingen.
358
A Kunstig horisont i søkeren
Når Kunstig horisont i søkeren er valgt for egendefinert innstilling f2
(Tildel Fn-knappen) > Trykk vises hellingsindikatorer i søkeren når du
trykker på Fn-knappen. Trykk på knappen igjen for gå tilbake å fjerne
indikatorene fra visningen.
Kameraet heller mot
høyre
Kameraet i vater
Kameraet heller mot
venstre
Søker (kamera i
liggende retning)
Søker (kamera i
stående retning)
Merk at visningen kanskje ikke er helt nøyaktig når kameraet vippes i skarp
vinkel forover eller bakover. For en visning som viser både vipping og
helling, bruker du alternativet Kunstig horisont i oppsettsmenyen
(0 388).
359
❚❚ Trykk + kommandohjul
Følgende alternativer vises hvis du velger Trykk + kommandohjul:
Alternativ
5
v
w
y
S
z
360
Velg bildefelt
Beskrivelse
Hold Fn-knappen trykket ned og drei på
kommandohjulet for å velge et bildefelt (0 114).
Hvis du trykker på Fn-knappen mens
kommandohjulene dreies, endres lukkertid
(eksponeringskontrollene S og M) og
1 trinn lukkert./
blenderåpning (eksponeringskontrollene A og M) i
blenderåpning
trinn på 1 EV, uansett hvilket alternativ som er
valgt for egendefinert innstilling b2 (Ev-trinn for
ekspon.ktrl., 0 333).
Trykk på Fn-knappen og drei på et kommandohjul
Velg nr. for
for å velge et objektivnummer med alternativet
objektiv uten CPU
Info om objektiv uten CPU (0 238).
Trykk på Fn-knappen og drei et kommandohjul for
Aktiv D-Lighting
å tilpasse Aktiv D-Lighting (0 175).
Hold Fn-knappen trykket ned og drei på
HDR (High Dynamic hovedkommandohjulet for å velge en HDRRange)
innstilling, og på underkommandohjulet for å
velge HDR-styrke (0 178).
Trykk på Fn-knappen og drei et kommandohjul for
Innst. for
å velge en innstilling for eksponeringsforsinkelse
ekspon.forsinkelse
(0 339).
Ingen handling utføres når kommandohjulene
Ingen
dreies mens Fn-knappen holdes nede.
f3: Tildel forhåndsvisn.knappen
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg hvilken rolle Pv-knappen skal ha, enten
alene (Trykk) eller når den brukes i
kombinasjon med kommandohjulene
(Trykk + kommandohjul). De tilgjengelige
alternativene er de samme som for Tildel
Fn-knappen (0 356).
Standardalternativene for Trykk og Trykk +
kommandohjul er henholdsvis Forhåndsvisning og Ingen.
f4: Tildel AE-L/AF-L-knappen
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg hvilken rolle A AE-L/AF-L-knappen skal
ha, enten alene (Trykk) eller når den brukes
i kombinasjon med kommandohjulene
(Trykk + kommandohjul).
❚❚ Trykk
Følgende alternativer vises hvis du velger Trykk:
Alternativ
B
AE/AF-lås
C
Bare AE-lås
E
AE-lås (holde)
Beskrivelse
Fokus og eksponering forblir låst så lenge du trykker
på A AE-L/AF-L-knappen.
Eksponering forblir låst så lenge du trykker på
A AE-L/AF-L-knappen.
Eksponeringen låses når du trykker på A AE-L/AF-Lknappen og forblir låst til du trykker på knappen
igjen eller tidsbryteren for beredskapsstilling
utløper.
361
Alternativ
F
Bare AF-lås
A
AF-ON
r
FV-lås
Ingen
Beskrivelse
Fokus forblir låst så lenge du trykker på A AE-L/AF-Lknappen.
Autofokus aktiveres ved å trykke på A AE-L/AF-Lknappen. Du kan ikke bruke utløseren til å fokusere.
Trykk på A AE-L/AF-L-knappen for å låse blitsens verdi
(kun innebygd blits og kompatible blitser, 0 190,
435). Trykk igjen for å avbryte FV-låsen.
Ingenting skjer når du trykker på knappen.
❚❚ Trykk + kommandohjul
Følgende alternativer vises hvis du velger Trykk + kommandohjul:
Alternativ
5
w
362
Beskrivelse
Hold A AE-L/AF-L-knappen trykket ned og drei på et
Velg bildefelt
kommandohjul for å velge et bildefelt (0 114).
Trykk på A AE-L/AF-L-knappen og drei på et
Velg nr. for
kommandohjul for å velge et objektivnummer med
objektiv uten CPU
alternativet Info om objektiv uten CPU (0 238).
Ingen handling utføres når kommandohjulene
Ingen
dreies mens A AE-L/AF-L-knappen holdes nede.
f5: Tilpass kommandohjulene
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Dette alternativet bestemmer hoved- og underkommandohjulenes
funksjoner.
Alternativ
Beskrivelse
Snu rotasjonsretningen for
kommandohjulene når de brukes
for å justere
Eksponeringskompensasjon og/
Omvendt eller Lukkertid/blenderåpning.
rotering Marker alternativer og trykk på 2
for å velge eller velge bort, trykk
deretter på J. Denne innstillingen
gjelder også for kommandohjulene på multi-powerbatteripakken MB-D16 (ekstrautstyr).
Eksponeringsinnstilling: Hvis Av er valgt, bestemmer
hovedkommandohjulet lukkertiden, og
underkommandohjulet bestemmer blenderåpningen. Hvis På
er valgt, bestemmer hovedkommandohjulet blenderåpningen
og underkommandohjulet bestemmer lukkertiden. Hvis du
velger På (innstilling A), brukes hovedkommandohjulet kun
for å stille inn blenderåpningen når opptaksinnstilling A er
Endre hoved/ valgt.
under
Autofokusinnstilling: Hvis På er valgt, kan autofokusfunksjon
velges ved at du holder AF-funksjonsknappen nede og dreier
på underkommandohjulet, mens AF-søkefeltfunksjonen kan
velges ved å holde AF-funksjonsknappen trykket ned og dreie
på hovedkommandohjulet.
Disse innstillingene gjelder også kommandohjulene på
MB-D16.
363
Alternativ
Beskrivelse
Hvis Underkommandohjul er valgt, kan blenderåpningen kun
justeres med underkommandohjulet (eller med
hovedkommandohjulet hvis På er valgt for Endre hoved/
under > Eksponeringsinnstilling). Hvis Blenderring er valgt,
kan blenderåpningen kun justeres med objektivets
Blenderinnblenderring, og kameraets blenderåpningsvisning vil vise
stilling
blenderåpningen i trinn på 1 EV (for objektiver av G- og E-type
velges blenderåpningen fremdeles med
underkommandohjulet). Merk at blenderringen må brukes til å
justere blenderåpningen når et objektiv uten CPU er
påmontert, uansett hvilken innstilling som er valgt.
Hvis Av er valgt, brukes multivelgeren til å velge bildet som skal
vises under avspilling på full skjerm, markere miniatyrbilder og
navigere i menyer. Hvis På eller På (ikke bildevisning) velges,
kan hovedkommandohjulet brukes til å velge bildet som vises
under avspilling på full skjerm, flytte markøren til venstre eller
høyre under miniatyravspilling og flytte menyens
markeringssøyle opp eller ned. Underkommandohjulet brukes
Menyer og i avspilling på full skjerm for å hoppe forover eller bakover i
avspilling henhold til alternativet som er valgt for Underkomm.hjul –
bildehastig. og i miniatyravspilling for å bla en side opp eller
ned. Når du dreier underkommandohjulet til høyre mens
menyer vises, vises undermenyen for det valgte alternativet, og
hvis du dreier det til venstre vises den forrige menyen. Trykk på
2 eller på J for å gjøre et valg. Velg På (ikke bildevisning) for
å forhindre at kommandohjulene brukes for avspilling under
bildevisning.
Når På eller På (ikke bildevisning) er valgt for Menyer og
Underkomm.
avspilling, kan du dreie på underkommandohjulet under
hjul –
avspilling på full skjerm for å velge en mappe eller for å hoppe
bildehastig.
forover eller bakover 10 eller 50 bildefelt om gangen.
364
f6: Slipp knappen og bruk hjul
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Hvis du velger Ja, tillates justeringer som vanligvis gjøres ved å
holde ned en knapp og dreie på et kommandohjul ved å dreie på
kommandohjulet etter at knappen slippes. Innstillingen avsluttes
når knappen trykkes ned igjen, utløseren trykkes halvveis ned eller
tidsbryteren for beredskapsstilling utløper. Dette alternativet er
tilgjengelig med følgende knapper:
Knapp
E
M (Y)
W (S)
X (T)
L (U)
AF-funksjonsknapp
0
143
180, 182
134
116, 118
146, 150, 154,
156, 159
57, 59, 121,
125
Knapp
Z (Q)
D
Fn 1
Pv 2
A AE-L/AF-L 3
Filmopptaksknapp 4
0
140
202
360
361
362
366
1 Når tildelt et nummervalg for objektiv uten CPU, Aktiv D-Lighting, HDR eller innstilling for
eksponeringsforsinkelse ved bruk av egendefinert innstilling f2.
2 Når tildelt et nummervalg for objektiv uten CPU, Aktiv D-Lighting, HDR eller innstilling for
eksponeringsforsinkelse ved bruk av egendefinert innstilling f3.
3 Når tildelt et nummervalg for objektiv uten CPU ved bruk av egendefinert innstilling f4.
4 Når tildelt hvitbalanse eller ISO-følsomhet ved bruk av egendefinert innstilling f9.
f7: Utløserlås ved tomt spor
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Dersom du velger Aktiver utløser, kan lukkeren utløses selv om det
ikke er noe minnekort i kameraet. Ingen bilder lagres (de vises
imidlertid på skjermen som en demofunksjon). Hvis Utløser låst
velges, aktiveres ikke utløseren før et minnekort settes inn i
kameraet.
365
f8: Omvendte indikatorer
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Hvis
(W) er valgt, vises
eksponeringsindikatorene på kontrollpanelet, i søkeren og i
informasjonsvisningen med negative verdier til venstre og positive
verdier til høyre. Velg
(V) for å vise positive
verdier til venstre og negative verdier til høyre.
f9: Tildel filmopptaksknapp
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg funksjonen som skal utføres av
filmopptaksknappen under fotografering
med søkeren og live view-fotografering.
Filmopptaksknapp
❚❚ Trykk + kommandohjul
Alternativ
m
Hvitbalanse
8
ISO-følsomhet
5
Velg bildefelt
Ingen
366
Beskrivelse
Trykk på knappen og drei et kommandohjul for å
velge et hvitbalansealternativ (0 145).
Trykk på knappen og drei et kommandohjul for å
velge ISO-følsomhet (0 134).
Trykk på knappen og drei et kommandohjul for å
velge et bildefelt (0 114).
Ingenting skjer hvis kommandohjulene dreies mens
du trykker på knappen.
f10: Tildel kn. 4 på MB-D16
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg funksjonen som skal
tildeles A AE-L/AF-L-knappen på
batteripakken MB-D16
(ekstrautstyr).
Alternativ
B
AE/AF-lås
C
Bare AE-lås
E
F
AE-lås (holde)
Bare AF-lås
A
AF-ON
r
FV-lås
G
Samme som Fnknappen
Beskrivelse
Fokus og eksponering forblir låst så lenge du trykker
på A AE-L/AF-L-knappen på MB-D16.
Eksponering forblir låst så lenge du trykker på
A AE-L/AF-L-knappen på MB-D16.
Eksponeringen låses når du trykker på A AE-L/AF-Lknappen på MB-D16, og forblir låst til du trykker på
knappen igjen eller tidsbryteren for
beredskapsstilling utløper.
Fokus forblir låst så lenge du trykker på A AE-L/AF-Lknappen på MB-D16.
Autofokus aktiveres ved å trykke på A AE-L/AF-Lknappen på MB-D16. Du kan ikke bruke utløseren til
å fokusere.
Trykk på A AE-L/AF-L-knappen på MB-D16 for å låse
blitsens verdi (kun innebygd blits og kompatible
blitser (ekstrautstyr), 0 190, 435). Trykk igjen for å
avbryte FV-låsen.
A AE-L/AF-L-knappen på MB-D16 utfører samme
funksjon som kameraets Fn-knapp (0 356).
367
f11: Tildel ekstern (WR) Fn-knapp
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg funksjonen Fn-knappen skal ha på den trådløse
fjernkontrollen.
Alternativ
q
Forhåndsvisning
r
FV-lås
B
AE/AF-lås
C
Bare AE-lås
E
368
AE-lås (holde)
F
Bare AF-lås
s
Blits av
Beskrivelse
Under søkerfotografering kan du forhåndsvise
dybdeskarpheten mens Fn-knappen er trykket ned
(0 92). Under live view-fotografering kan du trykke
på knappen én gang for å åpne objektivet til største
blenderåpning, noe som gjør det enklere å
kontrollere fokus; blenderåpningen går tilbake til
sin opprinnelige verdi når du trykker på knappen
igjen (0 56).
Trykk på Fn-knappen for å låse blitsens verdi (kun
innebygd blits og kompatible blitser (ekstrautstyr),
0 190, 435). Trykk igjen for å avbryte FV-låsen.
Fokus og eksponering forblir låst så lenge du trykker
på Fn-knappen.
Eksponeringen forblir låst så lenge du trykker på Fnknappen.
Eksponeringen låses når Fn-knappen trykkes ned,
og forblir låst til du trykker en gang til på knappen,
eller tiden for tidsbryteren for beredskapsstilling går
ut.
Fokus forblir låst så lenge du trykker på Fn-knappen.
Blitsen avfyres ikke med fotografier som tas mens
Fn-knappen trykkes ned.
Alternativ
e
+ NEF (RAW)
a
Live view
x
y
Samme som Fnknapp på kamera
Samme som Pvknapp på kamera
z
Samme som 4knapp på kam.
Ingen
Beskrivelse
Hvis bildekvaliteten er satt til JPEG fine, JPEG
normal eller JPEG basic, vises e i søkeren og en
NEF (RAW)-kopi lagres med det neste bildet som tas
etter at du trykker på Fn-knappen (den opprinnelige
bildekvaliteten gjenopprettes når du slipper
utløseren). For å avslutte uten å lagre en NEF (RAW)kopi, trykker du på Fn-knappen igjen.
Et trykk på Fn-knappen starter og avslutter live view.
Fn-knappen på den trådløse fjernkontrollen utfører
samme funksjon som kameraets Fn-knapp (0 356).
Fn-knappen på den trådløse fjernkontrollen utfører
samme funksjon som kameraets Pv-knapp (0 361).
Fn-knappen på den trådløse fjernkontrollen utfører
samme funksjon som kameraets A AE-L/AF-L-knapp
(0 361).
Ingenting skjer når du trykker på knappen.
369
g: Film
g1: Tildel Fn-knappen
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg funksjonen Fn-knappen skal ha mens film live view er aktiv
(standardalternativet er Ingen).
❚❚ Trykk
Alternativ
B
Beskrivelse
Blenderåpningen blir større mens knappen holdes
Elektr. styrt
nede. Bruk i kombinasjon med egendefinert
blend.åpn.
innstilling g2 (Tildel forhåndsvisn.knappen) > El.
(større)
styrt blend.åpn. (mindre) for justering av
blenderåpningen med knappene (0 372).
Trykk på knappen under filmopptak for å tilføye et
indekspunkt ved gjeldende posisjon (0 70).
Indeksmarkering
Indekspunkter kan brukes når du viser eller
redigerer film.
Trykk på knappen for å vise informasjon om
Vis opptaksinfo lukkertid, blenderåpning og andre bildeinnstillinger
for bilde
i stedet for informasjon om filmopptak. Trykk igjen
for å vende tilbake til skjermen for filmopptak.
Fokus og eksponering er låst så lenge knappen
AE/AF-lås
holdes nede.
C
Bare AE-lås
q
r
s
E
F
A
AE-lås (holde)
Bare AF-lås
AF-ON
Ingen
370
Eksponeringen er låst mens knappen holdes nede.
Eksponeringen låses når du trykker på knappen, og
forblir låst til du trykker på knappen igjen.
Fokus er låst mens knappen holdes nede.
Autofokus starter hvis du trykker på knappen. Du
kan ikke bruke utløseren til å fokusere.
Ingenting skjer når du trykker på knappen.
A Elektronisk styrt blenderåpning
Elektronisk styrt blenderåpning er ikke tilgjengelig med noen objektiver.
Elektronisk styrt blenderåpning er kun tilgjengelig med
eksponeringskontroll A og M, og kan ikke brukes når opptaksinformasjon
vises (et 6-ikon viser at elektronisk styrt blenderåpning ikke kan brukes).
Hvis du slår av kameraet eller avslutter film live view, deaktiveres
elektronisk styrt blenderåpning (merk at hvis elektronisk styrt
blenderåpning er i bruk, er funksjonen tilgjengelig til tidsbryteren for
beredskapsstilling løper ut).
371
g2: Tildel forhåndsvisn.knappen
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg funksjonen Pv-knappen skal ha mens film live view er aktiv
(standardalternativet er Indeksmarkering).
❚❚ Trykk
Alternativ
B
Beskrivelse
Blenderåpningen blir mindre når knappen holdes
El. styrt
nedtrykket. Bruk i kombinasjon med egendefinert
blend.åpn.
innstilling g1 (Tildel Fn-knappen) > Elektr. styrt
(mindre)
blend.åpn. (større) for justering av
blenderåpningen med knappene (0 370).
Trykk på knappen under filmopptak for å tilføye et
indekspunkt ved gjeldende posisjon (0 70).
Indeksmarkering
Indekspunkter kan brukes når du viser eller
redigerer film.
Trykk på knappen for å vise informasjon om
Vis opptaksinfo lukkertid, blenderåpning og andre bildeinnstillinger
for bilde
i stedet for informasjon om filmopptak. Trykk igjen
for å vende tilbake til skjermen for filmopptak.
Fokus og eksponering er låst så lenge knappen
AE/AF-lås
holdes nede.
C
Bare AE-lås
q
r
s
E
F
A
AE-lås (holde)
Bare AF-lås
AF-ON
Ingen
372
Eksponeringen er låst mens knappen holdes nede.
Eksponeringen låses når du trykker på knappen, og
forblir låst til du trykker på knappen igjen.
Fokus er låst mens knappen holdes nede.
Autofokus starter hvis du trykker på knappen. Du
kan ikke bruke utløseren til å fokusere.
Ingenting skjer når du trykker på knappen.
g3: Tildel AE-L/AF-L-knappen
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
❚❚ Trykk
Velg rollen som A AE-L/AF-L-knappen skal ha under film live view. De
tilgjengelige alternativene er de samme som for Tildel Fn-knappen
(0 370), bortsett fra at Elektr. styrt blend.åpn. (større) ikke er
tilgjengelig og at standardinnstillingen er AE/AF-lås.
g4: Tildel utløseren
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger
Velg funksjonen som skal utføres når du trykker på utløseren når 1
er valgt med live view-velgeren.
Alternativ
C
Ta bilder
1
Ta opp film
Beskrivelse
Trykk utløseren helt ned for å avslutte filmopptaket
og ta et fotografi med et sideforhold på 16 : 9 (for
informasjon om bildestørrelse, se side 77).
Trykk utløseren halvveis ned for å starte film live
view. Du kan deretter trykke utløseren halvveis ned
for å fokusere (kun autofokusfunksjon), og trykke
den helt ned for å starte eller avslutte opptaket.
Utløseren kan ikke brukes til andre formål under
film live view. For å avslutte film live view, trykker
du på a-knappen. Utløseren på en trådløs
fjernkontroll eller fjernstyringskabel (ekstrautstyr)
(0 443, 444) fungerer på samme måte som
kameraets utløser; fjernkontrollen ML-L3
(ekstrautstyr) kan imidlertid ikke brukes til å ta opp
filmer; utløseren på ML-L3 har ingen effekt.
373
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
For å vise oppsettsmenyen, trykker du på G og velger fanen B
(oppsettsmeny).
G-knapp
Alternativer i oppsettsmenyen
Oppsettsmenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ
Formater minnekort
Lagre brukerinnstillinger
Nullstill brukerinnstillinger
Skjermens lysstyrke
Skjermens fargebalanse
Rengjør bildebrikken
Lås speilet oppe for rengjøring 1
Referansebilde for støvfjerning
Flimmerreduksjon
Tidssone og dato
Språk (Language)
Automatisk bilderotering
Batteriinformasjon
0
375
99
101
376
377
448
451
378
380
381
381
382
383
Alternativ
Bildekommentar
Informasjon om opphavsrett
Lagre/last inn innstillinger
Kunstig horisont
Info om objektiv uten CPU
AF-finjustering
HDMI
Stedsdata
Wi-Fi
Nettverk
Eye-Fi-opplasting 2
Samsvarsmerking
Firmware-versjon
1 Ikke tilgjengelig når batteriet nesten er utladet.
2 Vises kun når et kompatibelt Eye-Fi-minnekort er satt inn.
A Se også
Menyenes standardinnstillinger er listet opp på side 299.
374
0
384
385
386
388
235
389
278
239
282
269
391
392
392
Formater minnekort
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Minnekort må formateres før førstegangs bruk, eller etter bruk og
formatering i annet utstyr. Merk at alle bilder og andre data på kortet
slettes permanent ved formatering. Husk derfor å ta nødvendige
sikkerhetskopier før du formaterer minnekort (0 266).
D Under formatering
Ikke slå av kameraet og ikke ta ut minnekort mens formateringen pågår.
Hvis du velger Formater minnekort i
oppsettsmenyen, vises alternativene som
vist til høyre; velg et minnekortspor og velg
Ja for å formatere det valgte kortet.
Minnekort kan også formateres ved å holde
O (Q)- og Z (Q)-knappene nede
samtidig inntil en blinkende C vises i lukkertidsvisningene på
kontrollpanelet og i søkeren.
O (Q)-knapp Z (Q)-knapp
375
Trykk samtidig på knappene igjen for annen gang for å formatere
kortet (for å avslutte uten å formatere kortet, trykker du på en annen
knapp eller venter i cirka seks sekunder til C stopper å blinke).
Når formateringen er ferdig, viser kontrollpanelet og søkeren antall
fotografier som kan lagres med gjeldende innstillinger.
A To minnekort
Hvis det er satt inn to minnekort når O (Q)- og Z (Q)-knappene trykkes
ned, vises det minnekortet som skal formateres med et blinkende ikon.
Drei på hovedkommandohjulet for å velge et annet spor.
Skjermens lysstyrke
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Trykk på 1 eller 3 for å velge skjermens lysstyrke for avspilling,
menyer og informasjonsvisningen. Velg høyere verdier for å øke
lysstyrken og lavere verdier for å redusere lysstyrken.
A Skjermens lysstyrke
Verdier på +4 eller høyere gjør skjermen enklere å se i skarpt lys, men fører
også til at gule farger får et grønnaktig skjær. Velg lavere verdier for
nøyaktig fargegjengivelse.
A Se også
Alternativet som er valgt for Skjermens lysstyrke påvirker ikke displayets
lysstyrke under live view-fotografering eller film live view. Se side 62 for
informasjon om justering av skjermens lysstyrke i live view.
376
Skjermens fargebalanse
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Bruk multivelgeren som vist nedenfor for å
justere skjermens fargebalanse med
referanse til et prøvebilde. Prøvebildet er
det siste fotografiet som er tatt eller det
siste fotografiet som ble vist i
avspillingsfunksjon; for å velge et annet
bilde trykker du på W (S)-knappen og
velger et bilde fra en miniatyrbildeliste (for
å vise det markerte bildet på full skjerm,
trykker du og holder nede X/T). Hvis
minnekortet ikke inneholder noen
fotografier, vil et tomt bildefelt med grå
kanter vises i stedet for prøvebildet. Trykk
på J for å avslutte når justeringene er fullførte. Skjermens
fargebalanse gjelder kun for menyer, avspilling og visningen
gjennom objektivet som vises under live view-fotografering og film
live view; bilder som tas med kameraet, påvirkes ikke.
Øk mengden grønt
Øk mengden blått
Øk mengden gult
Øk mengden magenta
377
Referansebilde for støvfjerning
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Innhent referansedata for alternativet Fjerning av bildestøv i
Capture NX-D (tilgjengelig for nedlastning, 0 268; se online-hjelpen
til Capture NX-D for mer informasjon).
Referansebilde for støvfjerning er bare tilgjengelig når et CPUobjektiv er montert på kameraet. Det anbefales å bruke et ikke-DXobjektiv med minst 50 mm brennvidde. Zoom helt inn hvis du
bruker et zoomobjektiv.
1 Velg et startalternativ.
Marker ett av alternativene nedenfor og
trykk på J. Hvis du vil avslutte uten å
hente referansedata for fjerning av
bildestøv, trykker du på G.
• Start: Meldingen til høyre vises og "rEF"
vises i søkeren og på
kontrollpanelvisningene.
• Rengjør brikken og start: Velg dette
alternativet for å rense bildebrikken før
oppstart. Meldingen til høyre vises, og
"rEF" vises i søkeren og på
kontrollpanelvisningene når
rengjøringen er fullført.
378
2 Komponer et bilde av en konturløs, hvit gjenstand i søkeren.
Rett objektivet mot en lys, konturløs gjenstand på omtrent ti
centimeters avstand slik at gjenstanden fyller hele søkeren, og
trykk deretter utløseren halvveis ned.
Med autofokusfunksjon vil fokuset automatisk bli satt til
uendelig; med manuell fokusfunksjon må du selv stille inn fokus
på uendelig.
3 Hent referansedata for fjerning av støv.
Trykk utløseren helt ned for å hente referansedata for fjerning av
bildestøv. Skjermen slås av når du trykker ned utløseren.
Hvis referansegjenstanden er for lys eller
for mørk, klarer kanskje ikke kameraet å
hente referansedata for støvfjerning, og
meldingen til høyre vises. Velg en annen
referansegjenstand og gjenta
fremgangsmåten fra trinn 1.
379
D Rengjøre bildebrikken
Referansedata for fjerning av bildestøv som ble registrert før rengjøring av
bildebrikken ble utført, kan ikke brukes på fotografier som tas etter at
bildebrikken er rengjort. Velg Rengjør brikken og start bare hvis
referansedata for fjerning av støv ikke skal brukes med eksisterende
fotografier.
D Referansedata for fjerning av bildestøv
Samme referansedata kan brukes for
fotografier tatt med forskjellige objektiver eller
ved forskjellige blenderåpninger.
Referansebilder kan ikke vises med
bildeprogramvare på en datamaskin. Et
rutenett vises når referansebildene vises på
kameraet.
Flimmerreduksjon
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Reduser flimmer og bånding når du tar opp under belysning med
lysstoffrør eller kvikksølvdamplamper under live view eller
filmopptak. Velg Auto for å la kameraet velge riktig frekvens
automatisk eller tilpass frekvensen manuelt til den lokale
nettstrømforsyningen.
A Flimmerreduksjon
Hvis Auto ikke gir ønsket resultat, og du er usikker på den lokale
strømforsyningens frekvens, kan du prøve både 50 og 60 Hz-alternativene
og velge det alternativet som gir best resultat. Det kan være at
flimmerreduksjon ikke gir ønsket resultat hvis motivet er veldig lyst; i så fall
bør du prøve å velge en mindre blenderåpning (høyere f-tall).
380
Tidssone og dato
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Endre tidssoner, still inn kameraklokken, velg datoformat og slå
sommertid på eller av.
Alternativ
Tidssone
Dato og klokkeslett
Datoformat
Sommertid
Beskrivelse
Velg en tidssone. Kameraklokken stilles automatisk til
klokkeslettet i den nye tidssonen.
Still kameraklokken. Hvis klokken er nullstilt, vises et
blinkende Y-ikon i informasjonsvisningen.
Velg i hvilken rekkefølge dag, måned og år skal vises.
Slå sommertid på eller av. Kameraklokken stilles
automatisk én time frem eller én time tilbake.
Standardinnstillingen er Av.
Språk (Language)
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Velg hvilket språk kameramenyer og meldinger skal vises på.
381
Automatisk bilderotering
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Fotografier du tar når På er valgt, inneholder informasjon om
kameraretning, slik at bildene roteres automatisk under avspilling
(0 242) eller når du viser dem i ViewNX 2 (medfølger) eller i
Capture NX-D (tilgjengelig for nedlastning; 0 268). Følgende
retninger registreres:
Liggende
(breddeformat)
Kameraet rotert 90° med
urviseren
Kameraet rotert 90° mot
urviseren
Kameraretningen registreres ikke dersom du velger Av. Velg dette
alternativet når du panorerer eller fotograferer med objektivet
pekende opp eller ned.
A Dreie til høydeformat
For å dreie fotografier i høydeformat (stående) automatisk slik at de vises
riktig under avspilling, velger du På for Dreie til høydeformat i
avspillingsmenyen (0 308).
382
Batteriinformasjon
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Vis informasjon om batteriet som sitter i
kameraet.
Element
Batterinivå
Ant. bilder
Batt. levetid
Beskrivelse
Gjeldende batterinivå uttrykt i prosent.
Antallet ganger lukkeren har vært utløst med aktuelt batteri
siden forrige gang batteriet ble ladet. Merk at kameraet noen
ganger kan utløse lukkeren uten å ta et fotografi, for
eksempel ved måling av manuell forhåndsinnstilling av
hvitbalanse.
En visning med fem nivåer angir batteriets levetid. 0 (k)
angir at batteriytelsen er usvekket, og 4 (l) angir at
batteriets levetid er utløpt og batteriet bør byttes. Merk at
batterier som lades ved temperaturer under omkring 5 °C,
kan vise et midlertidig fall i ladingslevetid, men visningen av
batteriets levetid vil imidlertid gå tilbake til det normale så
snart batteriet lades opp igjen ved en temperatur rundt cirka
20 °C eller mer.
A Batteripakken MB-D16
Visningen for batteripakken MB-D16 vises til
høyre. Hvis AA-batterier brukes, vil
batterinivået vises av et batterinivåikon; andre
elementer vises ikke.
383
Bildekommentar
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Legg inn en kommentar til nye fotografier når du tar dem.
Kommentarene kan vises som metadata i ViewNX 2 (følger med)
eller Capture NX-D (tilgjengelig for nedlasting; 0 268).
Kommentaren er også synlig på siden med opptaksdata i visningen
med opptaksinformasjon (0 251). Følgende alternativer finnes:
• Kommentarer som er lagt inn: Legg inn en kommentar som beskrevet
på side 171. Kommentarer kan inneholde inntil 36 tegn.
• Legg ved kommentar: Velg dette alternativet
hvis du vil legge kommentaren til alle
påfølgende fotografier. Legg ved
kommentar kan slås på og av ved at du
markerer alternativet og trykker på 2.
Etter at du har valgt ønsket innstilling,
trykker du på J for å avslutte.
384
Informasjon om opphavsrett
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Legg inn informasjon om opphavsrett til nye fotografier når du tar
dem. Informasjon om opphavsrett inkluderes i opptaksdata som
vises i opptaksinformasjonsvisningen (0 251), og kan vises som
metadata i ViewNX 2 (medfølger) eller i Capture NX-D (tilgjengelig
for nedlasting; 0 268). Følgende alternativer finnes:
• Fotograf: Legg inn fotografens navn som beskrevet på side 171.
Fotografens navn kan bestå av opptil 36 tegn.
• Opphavsrett: Registrer navnet på innehaveren av opphavsretten
som beskrevet på side 171. Opphavsrettsinnehaverens navn kan
inneholde opptil 54 tegn.
• Legg til info om opphavsrett: Velg dette
alternativet hvis du vil legge til info om
opphavsrett til alle påfølgende
fotografier. Legg til info om
opphavsrett kan slås på eller av ved å
markere elementet og trykke på 2. Etter
at du har valgt ønsket innstilling, trykker
du på J for å avslutte.
D Informasjon om opphavsrett
For å unngå uautorisert bruk av fotografens eller opphavsrettinnehaverens
navn, sørg for at Legg til info om opphavsrett ikke er valgt, og at feltene
Fotograf og Opphavsrett er tomme før du låner eller overfører kameraet
til en annen person. Nikon tar ikke ansvar for eventuelle skader eller tvister
som måtte oppstå etter bruk av alternativet Informasjon om opphavsrett.
385
Lagre/last inn innstillinger
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Velg Lagre innstillinger for å lagre følgende innstillinger på
minnekortet i spor 1, (0 119; en feilmelding vises hvis kortet er fullt).
Bruk dette alternativet til å dele innstillinger mellom D750kameraer.
Meny
Avspilling
Fotografering
Filmopptak
386
Alternativ
Visn.alternativer for avspilling
Bildevisning
Etter sletting
Dreie til høydeformat
Filnavn
Funksjon for kortet i spor 2
Bildekvalitet
Bildestørrelse
Bildefelt
JPEG-komprimering
NEF (RAW)-opptak
Hvitbalanse (med finjustering og forvalgene d-1–d-6)
Still inn Picture Control (egendefinerte Picture Controls
lagres som Standard)
Fargerom
Aktiv D-Lighting
Vignetteringskontroll
Auto. fortegningskontroll
Støyred. ved lang eksponering
Støyreduksjon v. høy følsomhet
Knapp for ISO-følsomhet
Fjernkontrollmodus (ML-L3)
Plassering
Bildestørrelse/frekvens
Filmkvalitet
Meny
Alternativ
Mikrofonfølsomhet
Frekvensrespons
Vindstøyreduksjon
Bildefelt
Filmopptak
Hvitbalanse (med finjustering og forvalgene d-1–d-6)
Still inn Picture Control (egendefinerte Picture Controls
lagres som Standard)
Støyreduksjon v. høy følsomhet
Innst. for ISO-følsomhet for film
Egendefinerte Alle egendefinerte innstillinger bortsett fra Nullstill
innstillinger
egend. innstillinger
Rengjør bildebrikken
Flimmerreduksjon
Tidssone og dato (unntatt dato og klokkeslett)
Språk (Language)
Automatisk bilderotering
Bildekommentar
Oppsett
Informasjon om opphavsrett
Info om objektiv uten CPU
HDMI
Stedsdata
Wi-Fi
Eye-Fi-opplasting
Alle elementer på Min meny
Min meny/siste
Alle siste innstillinger
innstillinger
Velg fane
Innstillinger som lagres med denne kameramodellen, kan
gjenopprettes ved å velge Last inn innstillinger. Merk at Lagre/
last inn innstillinger bare er tilgjengelig når det er et minnekort i
kameraet, og at alternativet Last inn innstillinger bare er
tilgjengelig hvis kortet inneholder lagrede innstillinger.
387
A Lagrede innstillinger
Innstillingene lagres i en fil med navnet NCSETUPG. Kameraet kan ikke laste
inn innstillingene hvis du endrer filnavnet.
Kunstig horisont
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Viser informasjon om vipping og helling av kameraet basert på
informasjon fra kameraets hellingssensor. Referanselinjen for
helling er grønn hvis kameraet verken heller mot venstre eller høyre,
og hvis kameraet verken er vippet fremover eller bakover, vises
punktet midt i skjermbildet i grønt. Hver oppdeling tilsvarer rundt
5 °.
Kameraet i vater
Kameraet heller mot
venstre eller høyre
Kameraet vippet
fremover eller bakover
D Vipping av kameraet
Den kunstige horisonten er ikke nøyaktig når kameraet er vippet i skarp
vinkel forover eller bakover. Vippingsgraden vises ikke hvis kameraet er ute
av stand til å måle vinkelen.
A Se også
For informasjon om å vise en hellingsindikator i søkeren, se egendefinert
innstilling f2 (Tildel Fn-knappen > Trykk; 0 356, 359). For informasjon om
å vise den kunstige horisonten i live view, se side 64 og 75.
388
AF-finjustering
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Finjustering av fokus for opptil 12 objektivtyper. AF-finjustering
anbefales ikke for de fleste situasjoner og kan forstyrre normal
fokusering. Bruk kun når det er nødvendig.
Alternativ
AF-finjustering
(På/Av)
Lagret verdi
Standard
Beskrivelse
• På: Slå AF-justering på.
• Av: Slå AF-justering av.
Juster AF for gjeldende
objektiv (bare CPUobjektiver). Trykk på 1
eller 3 for å velge en
verdi mellom +20 og
–20. Verdier for inntil 12
objektivtyper kan
lagres. Det kan bare
lagres én verdi for hver
objektivtype.
Velg hvilken AFjusteringsverdi som skal
brukes hvis det ikke
eksisterer noen tidligere
lagret verdi for
gjeldende objektiv (kun
CPU-objektiver).
Flytt fokuspunktet
vekk fra kameraet.
Gjeldende
verdi
Flytt fokuspunktet
nærmere
kameraet.
Forrige
verdi
389
Alternativ
Vis lagrede
verdier
Beskrivelse
Vis en liste med tidligere lagrede AF-justeringsverdier. For
å slette et objektiv fra listen, markerer du ønsket objektiv og
trykker på O (Q). For å endre en objektividentifikator (for
eksempel for å velge en identifikator som er det samme
som de to siste sifrene i objektivets serienummer, og skille
det fra andre objektiver av samme type, tatt i betraktning
av at Lagret verdi bare kan brukes for ett objektiv av hver
type), markerer du ønsket objektiv og trykker på 2.
Menyen til høyre vises. Trykk på
1 eller 3 for å velge en
identifikator, og trykk på J for
å lagre endringene og avslutte.
D AF-justering
Det kan hende at kameraet ikke kan fokusere på minste fokusavstand eller
på uendelig når AF-justering er i bruk.
D Live view
Justering benyttes ikke under autofokus i live view (0 54).
A Lagret verdi
Det kan bare lagres én verdi for hver objektivtype. Hvis du bruker en
telekonverter, kan det lagres separate verdier for hver kombinasjon av
objektiv og telekonverter.
390
Eye-Fi-opplasting
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Dette alternativet vises kun hvis et Eye-Fi-minnekort (ekstrautstyr fra
tredjepartsleverandører) er satt inn i kameraet. Velg Aktiver for å
laste opp fotografier til ett forhåndsvalgt mål. Vær oppmerksom på
at bildene ikke lastes opp hvis signalstyrken er utilstrekkelig.
Følg alle lokale lover angående trådløst utstyr og velg Deaktiver når
det er forbudt å bruke trådløst utstyr.
D Eye-Fi-kort
Eye-Fi-kort kan sende ut trådløse signaler når Deaktiver er valgt. Hvis det
vises en advarsel på skjermen (0 473), slår du av kameraet og fjerner kortet.
Still inn egendefinert innstilling c2 (Tidsbryter for ber.stilling, 0 336) på
30 s eller mer når du bruker et Eye-Fi-kort.
Se bruksanvisningen som fulgte med Eye-Fi-kortet, og rett eventuelle
spørsmål til produsenten. Kameraet kan brukes til å slå Eye-Fi-kort på og av,
men støtter kanskje ikke andre Eye-Fi-funksjoner.
391
Når et Eye-Fi-kort er satt inn, vises status
for dette som et ikon i
informasjonsvisningen:
• d: Eye-Fi-opplasting deaktivert.
• e: Eye-Fi-opplasting er aktivert, men
ingen bilder er tilgjengelige for
opplasting.
• f (statisk): Eye-fi-opplasting aktivert; venter på å begynne
opplasting.
• f (animert): Eye-fi-opplasting aktivert; laster opp data.
• g: Feil — kameraet kan ikke kontrollere Eye-Fi-kort. Hvis en
blinkende W vises på kontrollpanelet eller i søkeren, se side
473; hvis denne indikatoren ikke blinker, kan bilder tas som
normalt, men det kan hende at du ikke kan endre Eye-Fiinnstillingene.
A Eye-Fi-kort som støttes
Det kan hende at noen kort ikke er tilgjengelige i noen land eller regioner;
kontakt produsenten for mer informasjon. Eye-Fi-kort er kun for bruk i
landet de er kjøpt i. Sørg for at Eye-Fi-kort-firmwaren er oppdatert til nyeste
versjon. Merk at bruk av Eye-Fi-kort i begge spor ikke anbefales ettersom
det kan føre til en upålitelig nettverkstilkobling.
Samsvarsmerking
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Vis standardene som kameraet samsvarer med.
Firmware-versjon
G-knapp ➜ B oppsettsmeny
Vis kameraets gjeldende firmware-versjon.
392
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier
Trykk på G for å vise retusjeringsmenyen, og velg fanen N
(retusjeringsmeny).
G-knapp
Alternativer i retusjeringsmenyen
Alternativene i retusjeringsmenyen brukes til å lage beskårne eller
retusjerte kopier av eksisterende bilder. Retusjeringsmenyen vises
kun når et minnekort som inneholder fotografier er satt inn i
kameraet.
i
j
k
l
m
n
o
7
8
&
0
397
Alternativ
D-Lighting
Korreksjon av rød øyerefleks 398
Beskjær
399
Monokrom
400
Filtereffekter
401
Fargebalanse
402
Bildeoverlapping
1
403
NEF (RAW)-prosessering
406
Endre størrelse
408
Rask retusjering
411
Alternativ
e
(
)
f
g
h
i
u
9
p
0
Rett opp
411
Fortegningskontroll
412
Fiskeøye
413
Fargekontur
413
Fargeskisse
414
Perspektivkontroll
415
Miniatyreffekt
416
Bare valgt farge
417
Rediger film
81
Direkte sammenligning 2
419
1 Kan kun velges ved å trykke på G og velge fanen N.
2 Bare tilgjengelig hvis retusjeringsmenyen vises ved at du trykker på P-knappen og velger
Retusjering under avspilling på full skjerm når et retusjert bilde eller en original vises.
393
D Retusjere kopier
De fleste alternativene kan anvendes på kopier som er laget ved bruk av
andre retusjeringsalternativer (med unntak av Bildeoverlapping og
Rediger film > Velg start-/sluttpunkt), hvor hvert alternativ bare kan
anvendes én gang (merk at flere redigeringer kan føre til tap av detaljer).
Alternativer som ikke kan benyttes på det gjeldende bildet, kan ikke velges.
A Bildekvalitet
Med unntak av kopier som er laget med Beskjær, Bildeoverlapping, NEF
(RAW)-prosessering og Endre størrelse, har kopier laget fra JPEG-bilder
samme størrelse og kvalitet som originalen, mens kopier laget fra NEF
(RAW)-fotografier lagres som store JPEG-bilder med fin kvalitet.
Størrelsesprioritert komprimering brukes når kopier lagres i JPEG-format.
394
Lage retusjerte kopier
Lage en retusjert kopi:
1 Velg et element i retusjeringsmenyen.
Trykk på 1 eller 3 for å markere et
element, og trykk på 2 for å velge.
2 Velg et bilde.
Marker et bilde og trykk på J. For å vise
det markerte bildet på fullskjerm, trykk
og hold nede X (T)-knappen.
A Retusjering
For bilder som lagres med bildekvalitetsinnstillingen NEF + JPEG, vil kun
NEF (RAW)-bildet bli retusjert. Det kan være at kameraet ikke kan vise
eller retusjere bilder laget med annet utstyr.
3 Velg retusjeringsalternativer.
For mer informasjon, se avsnittet for det valgte elementet. For å
avslutte uten å lage en retusjert kopi, trykker du på G.
A Forsinkelse for skjerm av
Skjermen slås av og handlingen avbrytes dersom ingen handling
utføres i en kort periode. Alle endringer som ikke er lagret, vil gå tapt.
For å øke tiden som skjermen er på, velg en lengre menyvisningstid for
egendefinert innstilling c4 (Forsinkelse for skjerm av, 0 337).
395
4 Lag en retusjert kopi.
Trykk på J for å lage en retusjert kopi.
Retusjerte kopier vises med et o-ikon.
A Lage retusjerte kopier under avspilling
For å lage en retusjert kopi av bildet som for øyeblikket vises i avspilling på
full skjerm (0 245), trykk på P, og marker deretter Retusjering, trykk på J
og velg et retusjeringsalternativ.
396
D-Lighting
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
D-Lighting lyser opp skygger og er dermed et ideelt alternativ for
mørke fotografier og fotografier i motlys.
Før
Etter
Trykk på 4 eller 2 for å velge ønsket
korrigeringsgrad. Virkningen kan
kontrolleres i redigeringsvisningen. Trykk
på J for å lagre den retusjerte kopien.
397
Korreksjon av rød øyerefleks
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Dette alternativet brukes til å fjerne "røde øyne" forårsaket av
blitsen, og er bare tilgjengelig for fotografier som er tatt med blits.
Fotografiet som er valgt for korreksjon av rød øyerefleks, kan
forhåndsvises på redigeringsdisplayet. Bekreft effekten av
korreksjon av rød øyerefleks og lag en kopi som beskrevet i
oversikten nedenfor. Merk at reduksjon av rød øyerefleks ikke alltid
gir det forventede resultatet, og at denne effekten, om enn svært
sjelden, kan bli brukt på deler av bildet som ikke er berørt av rød
øyerefleks. Kontroller forhåndsvisningen nøye før du fortsetter.
Hvis du vil
Bruk
Zoome inn
X (T)
Zoome ut
W (S)
Vise andre
områder av
bildet
398
Avbryte
zooming
J
Opprette en
kopi
J
Beskrivelse
Trykk på X (T) for å zoome inn, og på
W (S) for å zoome ut. Mens fotografiet er
zoomet inn, kan du bruke multivelgeren til å vise
deler av bildet som ikke er synlig på skjermen.
Hold multivelgeren nede hvis du vil rulle raskt til
andre deler av bildet. Navigeringsvinduet vises
når du trykker på zoomknappene eller
multivelgeren; området som vises nå i
skjermbildet markeres med en gul ramme. Trykk
på J for å avbryte zoomingen.
Hvis kameraet oppdager røde øyereflekser i det
valgte fotografiet, lages det en bearbeidet kopi
der virkningen er redusert. Det lages ikke noen
kopi hvis ikke kameraet oppdager røde øyne.
Beskjær
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Lag en beskåret kopi av det valgte
fotografiet. Det valgte fotografiet vises med
valgt beskjæring vist i gult; lag en beskåret
kopi som beskrevet i følgende tabell.
Hvis du vil
Redusere
beskjæringens
størrelse
Øke beskjæringens
størrelse
Bruk
Beskrivelse
W (S)
Trykk på W (S) for å redusere størrelsen
på beskjæringen.
X (T)
Trykk på X (T) for å øke størrelsen på
beskjæringen.
Drei på hovedkommandohjulet for å
velge sideforholdet.
Endre beskjæringens
sideforhold
Plassere beskjæringen
Opprette en kopi
J
Bruk multivelgeren til å plassere
beskjæringen. Trykk og hold for å flytte
beskjæringen raskt til ønsket posisjon.
Lagre gjeldende beskjæring som en
separat fil.
A Beskjær: Bildekvalitet og -størrelse
Kopier opprettet fra NEF (RAW)- eller NEF
(RAW) + JPEG-fotografier har en bildekvalitet
(0 115) på JPEG fine; beskårne kopier
opprettet fra JPEG-fotografier har samme
bildekvalitet som originalen. Kopiens størrelse
varierer med beskjæringsstørrelsen og
sideforholdet, og vises øverst til venstre i
beskjæringsvisningen.
A Vise beskårne kopier
Avspillingszoom er ikke nødvendigvis tilgjengelig når du viser beskårne
kopier.
399
Monokrom
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Kopier fotografier i Svart-hvitt, Sepia eller
Blåkopi (blå og hvit monokrom).
Når Sepia eller Blåkopi velges, vises en
forhåndsvisning av det valgte bildet; trykk
på 1 for å øke fargemetningen eller på 3
for å redusere den. Trykk på J for å lage en
monokrom kopi.
Øk metning
Reduser metning
400
Filtereffekter
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Velg mellom følgende filtereffekter. Etter at du har justert
filtereffektene som beskrevet nedenfor, trykker du på J for å lagre
den retusjerte kopien.
Alternativ
Himmellys
Varmt filter
Forsterker
rødt
Forsterker
grønt
Forsterker
blått
Beskrivelse
Skaper omtrent samme virkning
som et himmellysfilter og gir
bildet et mindre blått preg. Du kan
forhåndsvise effekten på skjermen
som vist til høyre.
Oppretter en kopi med
filtereffekter i varme toner som gir
bildet et "varmt", rødt preg.
Effekten kan forhåndsvises på
skjermen.
Forsterk rødt (Forsterker rødt),
grønt (Forsterker grønt) eller
blått (Forsterker blått). Trykk på
1 for å øke effekten og på 3 for å
redusere den.
Du kan føye stjerneskuddeffekter
til lyskildene.
• Antall punkter: Velg mellom fire,
seks eller åtte.
• Filterstyrke: Velg lysstyrken til
påvirkede lyskilder.
Stjernefilter
• Filtervinkel: Velg punktenes vinkel.
• Lengden på punktene: Velg
punktenes lengde.
• Bekreft: Forhåndsvis filtereffektene. Trykk på X (T) for å
forhåndsvise kopien på full skjerm.
• Lagre: Lag en retusjert kopi.
401
Alternativ
Softfokus
Beskrivelse
Legg til en softfokus filtereffekt.
Trykk på 4 eller 2 for å velge
filterstyrken.
Fargebalanse
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Bruk multivelgeren til å lage en kopi med
endret fargebalanse som vist nedenfor.
Virkningen vises på skjermen sammen med
røde, grønne og blå histogrammer (0 250),
som angir fordelingen av fargetoner i
kopien.
Øk mengden grønt
Lag en retusjert kopi
Øk mengden blått
Øk mengden gult
Øk mengden magenta
A Zoom
For å zoome inn på bildet som vises på skjermen,
trykker du på X (T). Histogrammet
oppdateres for bare å vise data for den delen av
bildet som vises på skjermen. Mens bildet er
zoomet inn, kan du trykke på L (U) for å
veksle frem og tilbake mellom fargebalanse og
zoom. Når zoom er valgt, kan du zoome inn og
ut med X (T) og W (S) samt bildet med multivelgeren.
402
Bildeoverlapping
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Bildeoverlapping kombinerer to eksisterende NEF (RAW)-fotografier
for å lage et enkelt bilde som lagres atskilt fra originalene. Resultatet
oppnås ved å bruke rådata fra kameraets bildebrikke, og er merkbart
bedre enn overlapping laget i et redigeringsprogram. Det nye bildet
lagres med gjeldende bildekvalitets- og størrelsesinnstillinger. Still
inn bildekvalitet og -størrelse før du lager en overlapping (0 115,
118; alle alternativer er tilgjengelige). For å opprette en NEF (RAW)kopi, velger du bildekvaliteten NEF (RAW).
+
1 Velg Bildeoverlapping.
Marker Bildeoverlapping i
retusjeringsmenyen og trykk på 2.
Dialogboksen til høyre vises med Bilde
1 markert; trykk på J for å vise en
dialogboksliste for bildevalg som kun
lister opp NEF (RAW)-bildene laget med
dette kameraet.
403
2 Velg første bilde.
Bruk multivelgeren til å markere det
første fotografiet i overlappingen. For å
vise det markerte bildet på full skjerm,
trykker du på X (T)-knappen og
holder den nede. Trykk på J for å velge
det markerte fotografiet og gå tilbake til
forhåndsvisningen.
3 Velg det andre bildet.
Det valgte bildet vises som Bilde 1. Marker Bilde 2 og trykk på
J, velg deretter bilde nummer to slik det er beskrevet i trinn 2.
4 Juster økningen.
Marker Bilde 1 eller Bilde 2 og
optimaliser eksponeringen for
overlappingen ved å trykke på 1 eller 3
for å velge økningen fra verdier mellom
0,1 og 2,0. Gjenta for det andre bildet.
Standardverdien er 1,0; velg 0,5 for å
halvere økningen eller 2,0 for å fordoble den. Effektene er synlige
i kolonnen Forh.v.
404
5 Forhåndsvis overlappingen.
Trykk på 4 eller 2 for å plassere
markøren i kolonnen Forh.v., og trykk
på 1 eller 3 for å markere Overl. Trykk
på J for å forhåndsvise overlappingen
som vist til høyre (for å lagre
overlappingen uten forhåndsvisning,
velg Lagre). Trykk på W (S) for å gå tilbake til trinn 4 og velge
nye fotografier eller for å justere økningen.
6 Lagre overlappingen.
Trykk på J mens forhåndsvisningen
vises for å lagre overlappingen. Når du
har laget en overlapping, vises
resultatet på full skjerm.
D Bildeoverlapping
Kun NEF (RAW)-bilder med samme bildefelt og bitdybde kan kombineres.
Overlappingen har samme opptaksinformasjon (inklusive opptaksdato,
lysmåling, lukkertid, blenderåpning, opptaksinnstilling,
eksponeringskompensasjon, brennvidde og bilderetning) og verdier for
hvitbalanse og Picture Control som fotografiet valgt for Bilde 1. Gjeldende
bildekommentar blir lagt til overlappingen når den lagres, men
informasjon om opphavsrett kopieres ikke. Overlappinger som er lagret i
NEF (RAW)-format bruker komprimeringen som er valgt for Type i menyen
NEF (RAW)-opptak og har samme bitdybde som de originale bildene.
JPEG-overlappinger lagres med størrelsesprioritert komprimering.
405
NEF (RAW)-prosessering
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette JPEG-kopier av NEF (RAW)-fotografier.
1 Velg NEF (RAW)-prosessering.
Marker NEF (RAW)-prosessering på
retusjeringsmenyen og trykk på 2 for å
vise en dialogboks for bildevalg som
bare lister opp NEF (RAW)-bilder tatt
med dette kameraet.
2 Velg et fotografi.
Bruk multivelgeren til å markere et
fotografi (for å vise det markerte
fotografiet på full skjerm, trykker du på
og holder nede X/T-knappen).
Trykk på J for å velge det markerte
fotografiet og gå videre til neste trinn.
406
3 Velg innstillinger for JPEG-kopien.
Juster innstillingene som er listet opp nedenfor. Merk at
hvitbalanse og vignetteringskontroll ikke er tilgjengelig med
multieksponeringer eller bilder laget med bildeoverlapping, og
at eksponeringskompensasjon bare kan settes til verdier mellom
–2 og +2 EV.
Bildekvalitet (0 115)
Bildestørrelse (0 118)
Hvitbalanse (0 145)
Eksponeringskompensasjon (0 143)
Still inn Picture Control (0 165)
Støyreduksjon v. høy følsomhet (0 317)
Fargerom (0 314)
Vignetteringskontroll (0 315)
D-Lighting (0 397)
4 Kopier fotografiet.
Marker EXE og trykk på J for å lage en
JPEG-kopi av det valgte fotografiet (for å
avslutte uten å kopiere fotografiet
trykker du på G-knappen).
407
Endre størrelse
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette små kopier av valgte fotografier.
1 Velg Endre størrelse.
For å endre størrelsen på valgte bilder
markerer du Endre størrelse i
retusjeringsmenyen og trykker på 2.
2 Velg en plassering.
Dersom det er satt inn to minnekort, kan
du velge mellom disse to for lagring av
en kopi med endret størrelse ved å
markere Velg plassering og trykke på
2 (fortsett med trinn 3 hvis det kun er
satt inn ett kort).
Menyen til høyre vises; marker et
kortspor og trykk på J.
408
3 Velg en størrelse.
Marker Velg størrelse og trykk på 2.
Alternativene til høyre vises. Marker et
alternativ og trykk på J.
4 Velg bilder.
Marker Velg bilde og trykk på 2.
Marker bilder med multivelgeren og
trykk på W (S)-knappen for å velge
eller velge bort (for å vise det markerte
bildet på full skjerm, trykker du på og
holder nede X/T-knappen). Valgte
bilder merkes med et 8-ikon. Trykk på
J når utvalget er ferdig.
W (S)-knapp
409
5 Lagre kopiene med endret størrelse.
En bekreftelsesdialogboks vises. Marker
Ja og trykk på J for å lagre kopiene
med endret størrelse.
A Vise kopier med endret størrelse
Avspillingszoom er ikke nødvendigvis tilgjengelig når du viser kopier med
endret størrelse.
A Bildekvalitet
Kopier opprettet fra NEF (RAW)- eller NEF (RAW) + JPEG-fotografier har en
bildekvalitet (0 115) på JPEG fine; beskårne kopier opprettet fra JPEGfotografier har samme bildekvalitet som originalen.
410
Rask retusjering
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette kopier med økt metning
og kontrast. D-Lighting anvendes etter
behov for å gjøre mørke motiver og
motiver i motlys lysere.
Trykk på 4 eller 2 for å velge ønsket
forsterkningsgrad. Virkningen kan
kontrolleres i redigeringsvisningen. Trykk på J for å lagre den
retusjerte kopien.
Rett opp
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan skape en opprettet kopi av det
valgte bildet. Trykk på 2 for å dreie bildet
med urviseren opp til fem grader i trinn på
omtrent 0,25 grader, eller trykk på 4 for å
dreie det mot urviseren (effekten kan
forhåndsvises i redigeringsvisningen; vær
oppmerksom på at kantene på bildet kan
bli beskåret for å lage en firkantet kopi). Trykk på J for å lagre den
retusjerte kopien.
411
Fortegningskontroll
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette kopier med redusert
perifer fortegning. Velg Auto for å la
kameraet korrigere fortegningen
automatisk, og gjør så finjusteringer med
multivelgeren, eller velg Manuell for å
redusere fortegningen manuelt (vær
oppmerksom på at Auto ikke er tilgjengelig
på fotografier tatt med automatisk fortegningskontroll; se side 316).
Trykk på 2 for å redusere tønnefortegning og på 4 for å redusere
puteformet fortegning (effekten kan forhåndsvises i
redigeringsvisningen; vær oppmerksom på at større grad av
fortegningskontroll resulterer i at mer av kantene beskjæres). Trykk
på J for å lagre den retusjerte kopien. Merk at fortegningskontroll
kan kraftig beskjære eller forvrenge kantene på kopier som er
opprettet fra fotografier tatt med DX-objektiver når bildeområdet
ikke er DX (24 × 16).
A Auto
Auto er bare for bruk med bilder tatt med type G-, E- og D-objektiver
(gjelder ikke PC-, fiskeøye- og enkelte andre objektiver). Resultatet
garanteres ikke med andre objektiver.
412
Fiskeøye
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette kopier som ser ut som de
er tatt med et fiskeøyeobjektiv. Trykk på 2
for å øke effekten (dette øker også
mengden som vil bli beskåret av kantene
på bildet), og på 4 for å redusere den.
Virkningen kan kontrolleres i
redigeringsvisningen. Trykk på J for å
lagre den retusjerte kopien.
Fargekontur
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette en konturkopi av et
fotografi og bruke kopien som grunnlag for
maling. Virkningen kan kontrolleres i
redigeringsvisningen. Trykk på J for å
lagre den retusjerte kopien.
Før
Etter
413
Fargeskisse
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette en kopi av et fotografi som
ligner en skisse laget med fargeblyanter.
Trykk på 1 eller 3 for å markere Mettede
farger eller Konturer, og trykk på 4 eller 2
for å endre. Mettede farger kan forsterkes
for å gjøre fargene mer mettet, eller
reduseres for en utvasket, monokrom
virkning, mens konturene kan gjøres tykkere eller tynnere. Tykkere
konturer gjør fargene mer mettet. Resultatet kan forhåndsvises i
redigeringsvisningen. Trykk på J for å lagre den retusjerte kopien.
414
Perspektivkontroll
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette kopier som reduserer
effektene fra et perspektiv fra foten til et
høyt motiv. Bruk multivelgeren til å justere
perspektivet (legg merke til at større grad
av perspektivkontroll resulterer i at mer av
kantene blir beskåret). Resultatet kan
forhåndsvises i redigeringsvisningen. Trykk
på J for å lagre den retusjerte kopien.
Før
Etter
415
Miniatyreffekt
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Du kan opprette en kopi som ser ut som et fotografi av et diorama.
Fungerer best med fotografier som er tatt fra et høyt utsiktpunkt.
Området som vil være i fokus på kopien, vises med en gul ramme.
Hvis du vil
Trykk på
Velge retning
W (S)
Velge posisjon
Beskrivelse
Trykk på W (S) for å velge retning for området
som er i fokus.
Hvis det aktuelle
området er orientert
liggende, trykk på 1
eller 3 for å plassere
bildefeltet slik at det
viser området av
kopien som skal være
i fokus.
Område i fokus
Hvis det aktuelle
området er orientert
stående, trykk på 4
eller 2 for å plassere
bildefeltet slik at det
viser området av
kopien som skal være
i fokus.
Hvis det aktuelle området er orientert liggende,
trykk på 4 eller 2 for å velge høyde.
Velge størrelse
Hvis det aktuelle området er orientert stående,
trykk på 1 eller 3 for å velge bredde.
Forhåndsvise
kopien
Opprette en
kopi
416
X (T)
J
Forhåndsvis kopien.
Lag en kopi.
Bare valgt farge
G-knapp ➜ N retusjeringsmeny
Opprett en kopi der kun valgte fargenyanser vises i farger.
1 Velg Bare valgt farge.
Marker Bare valgt farge i
retusjeringsmenyen og trykk på 2 for å
vise en dialogboks for bildevalg.
2 Velg et fotografi.
Bruk multivelgeren til å markere et
fotografi (for å vise det markerte
fotografiet på full skjerm, trykker du på
og holder nede X/T-knappen).
Trykk på J for å velge det markerte
fotografiet og gå videre til neste trinn.
3 Velg en farge.
A AE-L/AF-L-knapp
Bruk multivelgeren til å plassere
markøren over en gjenstand, og trykk
midt på A AE-L/AF-L-knappen for å velge
fargen på gjenstanden som den som vil
bli værende i den endelige kopien
(kameraet kan ha vanskeligheter med å
oppdage umettede farger; velg en
mettet farge). For å zoome inn på bildet Valgt farge
for nøyaktig fargevalg, trykk på
X (T). Trykk på W (S) for å zoome
ut.
417
4 Marker fargeområdet.
Fargeområde
Drei på
hovedkommandohjulet for å
markere fargeområdet for
den valgte fargen.
5 Velg fargeområdet.
Trykk på 1 eller 3 for å øke eller
redusere området for lignende nyanser
som skal inkluderes i det endelige
fotografiet. Velg verdier mellom 1 og 7.
Legg merke til at høyere verdier kan
inkludere nyanser fra andre farger.
Virkningen kan kontrolleres i redigeringsvisningen.
6 Velg flere farger.
For å velge flere farger dreier
du hovedkommandohjulet
for å markere en annen av de
tre fargeboksene øverst i
displayet og gjentar trinn
3–5 for å velge en annen
farge. Gjenta om ønskelig for en tredje farge. For å velge bort
den markerte fargen trykker du på O (Q); for å fjerne alle farger
trykk og hold nede O (Q). En bekreftelsesdialogboks vises; velg
Ja.
418
7 Lagre den redigerte kopien.
Trykk på J for å lagre den retusjerte
kopien.
Direkte sammenligning
Sammenligne retusjerte kopier med originalfotografiene. Dette
alternativet er kun tilgjengelig hvis retusjeringsmenyen vises ved at
du trykker på P-knappen og velger Retusjering når en kopi eller et
originalbilde spilles av på full skjerm.
1 Velg et bilde.
Velg en retusjert kopi (vises med et oikon) eller et fotografi som er blitt
retusjert via avspilling på full skjerm.
Trykk på P, marker deretter Retusjering
og trykk på J.
P-knapp
419
2 Velg Direkte sammenligning.
Marker Direkte sammenligning og
trykk på J.
3 Sammenligne kopien med originalen.
Alternativer som brukes til
å opprette en kopi
Det opprinnelige bildet vises til venstre,
den retusjerte kopien til høyre, og
alternativene som ble brukt til å lage en
kopi vises øverst på skjermen. Trykk på
4 eller 2 for å veksle mellom
kildebildet og den retusjerte kopien. For
å vise det markerte bildet på full skjerm,
trykker du på X (T)-knappen og
Opprinnelig Retusjert
holder den nede. Hvis kopien ble laget
bilde
kopi
fra to kildebilder ved bruk av
Bildeoverlapping, eller hvis kilden er
kopiert flere ganger, kan du trykke på 1 eller 3 for å vise de
andre kildebildene eller kopiene. For å avslutte avspillingen,
trykk på K-knappen, eller trykk på J for å avslutte og gå til
avspilling med det markerte bildet valgt.
D Direkte sammenligninger
Det opprinnelige bildet vises ikke hvis kopien ble laget av et fotografi som
var beskyttet (0 257), som senere har blitt slettet eller skjult (0 301) eller er
på et kort i et annet spor enn det som ble brukt da bildet ble laget.
420
O Min meny/m Siste innstillinger
Trykk på G for å vise Min meny og velg fanen O (Min meny).
G-knapp
Alternativet MIN MENY kan brukes til å opprette og redigere en
egendefinert liste med rask tilgang til alternativer i menyene for
avspilling, fotografering, filmopptak, egendefinerte innstillinger,
oppsett og retusjering (opptil 20 elementer). Hvis du vil, kan de siste
innstillingene vises i stedet for Min meny (0 425).
Alternativer kan legges til, slettes og sorteres slik det er beskrevet
nedenfor.
❚❚ Legge til alternativer til Min meny
1 Velg Legg til elementer.
I Min meny (O) markerer du Legg til
elementer og trykker på 2.
2 Velg en meny.
Marker navnet på menyen som
inneholder alternativet du ønsker å
legge til og trykk på 2.
421
3 Velg et element.
Marker ønsket menyelement og trykk på
J.
4 Plasser det nye elementet.
Trykk på 1 eller 3 for å flytte det nye
elementet opp eller ned i Min meny.
Trykk på J for å legge til det nye
elementet.
5 Legg til flere elementer.
Elementene som for øyeblikket vises i
Min meny, indikeres av en hake.
Elementer som indikeres med et V-ikon,
kan ikke velges. Gjenta trinn 1–4 for å
velge flere elementer.
422
❚❚ Slette alternativer fra Min meny
1 Velg Fjern elementer.
I Min meny (O) markerer du Fjern elementer og trykker på 2.
2 Velg elementer.
Marker elementer og trykk på 2 for å
velge eller oppheve valg. Valgte
elementer indikeres av en hake.
3 Slett de valgte elementene.
Trykk på J. En bekreftelsesdialogboks
vises; trykk på J igjen for å slette de
valgte elementene.
A Slette elementer i Min meny
Trykk på O (Q)-knappen for å slette elementet som er markert i Min meny.
En bekreftelsesdialogboks vises. Trykk på O (Q) igjen for å fjerne det valgte
elementet fra Min meny.
423
❚❚ Ordne alternativer i Min meny
1 Velg Ordne elementer.
I Min meny (O) markerer du Ordne elementer og trykker på 2.
2 Velg et element.
Marker elementet du ønsker å flytte og
trykk på J.
3 Plasser elementet.
Trykk på 1 eller 3 for å flytte elementet
opp eller ned i Min meny og trykk på J.
Gjenta trinn 2–3 for å plassere flere
elementer.
4 Gå tilbake til Min meny.
Trykk på G-knappen for å gå tilbake til
Min meny.
G-knapp
424
Siste innstillinger
For å vise de tjue sist brukte innstillingene, velg m SISTE
INNSTILLINGER for O MIN MENY > Velg fane.
1 Velg Velg fane.
I Min meny (O) markerer du Velg fane
og trykker på 2.
2 Velg m SISTE INNSTILLINGER.
Marker m SISTE INNSTILLINGER og
trykk på J. Menyens navn endres fra
"MIN MENY" til "SISTE INNSTILLINGER".
Menyelementer legges til toppen av menyen med de siste
innstillingene etter hvert som de brukes. For å vise Min meny igjen,
velg O MIN MENY for m SISTE INNSTILLINGER > Velg fane.
A Fjerne elementer fra menyen med Siste innstillinger
For å fjerne et element fra menyen med de siste innstillingene, markerer du
elementet og trykker på O (Q)-knappen. En bekreftelsesdialogboks vises.
Trykk på O (Q) igjen for å slette det valgte elementet.
425
Tekniske merknader
Les dette kapitlet for informasjon om kompatibelt ekstrautstyr,
rengjøring og oppbevaring av kameraet, og hva du skal gjøre
dersom det vises en feilmelding på skjermen, eller hvis du opplever
problemer med kameraet.
Kompatible objektiver
Kamerainnstilling
Fokusfunksjon
AF
CPU-objektiver 6
Objektiv/tilbehør
Type G, E eller D AF
NIKKOR 7
✔
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR-serien 9 —
PC Micro 85 mm
—
f/2,8 D 11
AF-S-/AF-I✔
telekonverter 13
Andre AF NIKKOR
(unntatt objektiver ✔ 14
for F3AF)
AI-P NIKKOR
—
426
Opptaksinnstilling
Lysmålingsmåte
L2
M (med
elektronisk
avstandsmåler) 1
P
S
A
M
M3
3D Farge N 4
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
—
✔ 8,10
✔
✔ 10
— ✔ 12
✔
—
✔ 8,10
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
✔ 15
✔
✔
—
✔
✔8
—
45
Kamerainnstilling
Objektiver uten CPU 16
Objektiv/tilbehør
AI-, AI-modifiserte
NIKKOR- eller Nikon
Serie E-objektiver 17
Medical-NIKKOR 120
mm f/4
Reflex NIKKOR
PC-NIKKOR
AI-telekonverter 23
Belgutstyr PB-6 25
Automatiske
mellomringer
(PK-serien 11A, 12
eller 13; PN-11)
Fokusfunksjon
Opptaksinnstilling
Lysmålingsmåte
L2
AF
M (med
elektronisk
avstandsmåler) 1
—
✔ 15
— ✔ 18 —
✔ 19
—
✔
— ✔ 21 —
—
—
—
—
—
✔ 10
✔ 24
✔ 24
—
—
—
—
✔ 18
✔ 22
✔ 18
✔ 26
—
—
—
—
—
✔ 24
— ✔ 18 —
P
S
A
M
M3
3D Farge N 4
45
✔ 20
—
—
—
—
—
—
✔ 19
—
✔ 20
✔
✔ 20
✔
—
—
—
—
—
✔
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Manuell fokusering tilgjengelig med alle objektiver.
Matrise.
Sentrumsdominert.
Punkt.
Høylysvektet.
IX-NIKKOR-objektiver kan ikke brukes.
Bildestabilisering (VR) støttes med VR-objektiver.
Punktmåling i valgt fokuspunkt (0 139).
Skråstillingsmutteren på PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED kan komme i kontakt med kamerahuset når
objektivet forskyves. Dette kan forhindres ved å installere en mindre skråstillingsmutter; kontakt en
Nikon-autorisert servicerepresentant for mer informasjon.
10 Kan ikke brukes ved forskyvning eller skråstilling.
11 Kameraets systemer for lysmåling og blitsstyring fungerer ikke riktig ved forskyvning og/eller
skråstilling av objektivet, eller dersom en annen blenderåpning enn den største brukes.
427
12 Kun manuell opptaksinnstilling.
13 Kan kun brukes sammen med AF-S- og AF-I-objektiver (0 430). For informasjon om
fokuspunktene som er tilgjengelige med autofokus og elektronisk avstandsmåling, se side 430.
14 Når du fokuserer på korteste fokusavstand med AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8,
AF 28–85 mm f/3,5–4,5 <Ny> eller med AF 28–85 mm f/3,5–4,5 med objektivet på største zoom,
kan det hende at fokusindikatoren vises selv om bildet på mattskiven i søkeren ikke er i fokus. Juster
fokus manuelt til bildet i søkeren er i fokus.
15 Med største blenderåpning på f/5,6 eller større.
16 Noen objektiver kan ikke brukes (se side 431).
17 Rotasjonsområdet for stativfestet til AI 80–200 mm f/2,8 ED begrenses av kamerahuset. Du kan
ikke bytte filter når AI 200–400 mm f/4 ED er montert på kameraet.
18 Hvis du angir største blenderåpning med alternativet Info om objektiv uten CPU
(0 235), vises blenderåpningen i søkeren og på kontrollpanelet.
19 Kan bare brukes hvis objektivets brennvidde og største blenderåpning er angitt med alternativet
Info om objektiv uten CPU (0 235). Bruk punktmåling eller sentrumsdominert
lysmåling hvis du ikke oppnår ønsket resultat.
20 Du kan øke presisjonen ved å angi objektivets brennvidde og største blenderåpning ved å bruke
Info om objektiv uten CPU (0 235).
21 Kan brukes med manuell eksponeringskontroll M på lukkertider som er et eller flere trinn lengre enn
korteste blitssynkroniserte lukkertid.
22 Eksponeringen bestemmes ved forhåndsinnstilling av objektivets blenderåpning. Med
eksponeringskontroll A forhåndsjusterer du blenderåpningen med objektivets blenderring før du
bruker AE-lås og forskyver objektivet. Med eksponeringskontroll M forhåndsinnstiller du
blenderåpningen med objektivets blenderring og bestemmer eksponeringen før du forskyver
objektivet.
23 Eksponeringskompensasjon kreves ved bruk av AI 28–85 mm f/3,5–4,5, AI 35–105 mm f/3,5–4,5,
AI 35–135 mm f/3,5–4,5 eller AF-S 80–200 mm f/2,8 D.
24 Med største effektive blenderåpning på f/5,6 eller større.
25 Krever automatisk mellomring PK-12 eller PK-13. Du trenger kanskje PB-6D, avhengig av
kameraretningen.
26 Bruk forhåndsinnstilt blenderåpning. Med eksponeringskontroll A velger du blenderåpning med
fokuseringsutstyret før du bestemmer eksponeringen og tar bildet.
• Reprokopieringstilbehør PF-4 krever kameraholder PA-4.
• Med noen objektiver kan det hende at støy i form av linjer oppstår i bildet under autofokus ved høy
ISO-følsomhet. Bruk manuell fokusering eller fokuslås.
428
A Gjenkjenne CPU- samt type G-, E- og D-objektiver
CPU-objektiver (spesielt typene G, E og D) anbefales til bruk med kameraet,
men vær oppmerksom på at IX-NIKKOR-objektiver ikke kan brukes. CPUobjektiver kjennetegnes ved CPU-kontaktene. Objektiver av type G, E og D
kjennetegnes med en bokstav på objektivrøret. Type G- og E-objektiver har
ikke blenderring.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Blenderring
Type G/E-objektiv
Type D-objektiv
429
A Telekonvertere AF-S/AF-I
Tabellen nedenfor viser fokuspunktene som er tilgjengelige for autofokus
og elektronisk avstandsmåling når en AF-S/AF-I-telekonverter er montert.
Merk at det kan hende at kameraet ikke kan fokusere på mørke eller
lavkontrastsmotiver hvis den kombinerte blenderåpningen er mindre enn
f/5,6. Autofokus er ikke tilgjengelig når telekonvertere brukes med AF-S VR
Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED.
Objektivets største
blenderåpning
Tilbehør
TC-14E, TC-14E II,
TC-14E III
Fokuspunkter
f/4 eller større
1
f/5,6
f/2,8 eller større
TC-17E II
1
f/4
f/5,6
—2
f/2,8 eller større
TC-20E, TC-20E II,
TC-20E III
3
f/4
f/5,6
—2
1
TC-800-1.25 E ED
f/5,6
1 Enkeltpunkt AF brukes når 3D følgefokus eller automatisk valg av AF-søkefelt er valgt for AFsøkefeltfunksjon (0 123).
2 Autofokus er ikke tilgjengelig.
3 Fokuseringsdata for andre fokuspunkter enn midtre fokuspunkt hentes fra linjesensorene.
430
A Objektivets f-tall
Objektivets største blenderåpning angis av f-tallet i objektivnavnet.
A Kompatible objektiver uten CPU
Info om objektiv uten CPU (0 235) kan brukes til å aktivere mange
funksjoner som er tilgjengelige for objektiver med CPU, inkludert
fargematrisemåling. Hvis det ikke finnes noen data, brukes
sentrumsdominert lysmåling i stedet for fargematrisemåling, og hvis
største blenderåpning ikke er angitt, viser kameraets
blenderåpningsvisning antall stopp fra største blenderåpning, og den
faktiske blenderåpningsverdien må da leses av på objektivets blenderring.
D Tilbehør og objektiver uten CPU som ikke er kompatible
Følgende kan IKKE brukes sammen med D750:
• AF-telekonverter TC-16A
• Objektiver uten AI
• Objektiver som krever fokuseringsenheten
AU-1 (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm
f/8, 1200 mm f/11)
• Fiskeøye (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8,
OP 10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Mellomring K2
• 180–600 mm f/8 ED (serienummer
174041–174180)
• 360–1200 mm f/11 ED (serienummer
174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (serienummer
280001–300490)
• AF-objektiver til F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF
200 mm f/3,5 ED, AF-telekonverter TC-16)
• PC 28 mm f/4 (serienummer 180900 eller
lavere)
• PC 35 mm f/2,8 (serienummer
851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (gammel type)
• Reflex 1000 mm f/6,3 (gammel type)
• Reflex 1000 mm f/11 (serienummer
142361–143000)
• Reflex 2000 mm f/11 (serienummer
200111–200310)
D Reduksjon av rød øyerefleks
Objektiver som blokkerer lyset fra lampen for reduksjon av rød øyerefleks
på motivet, kan forstyrre reduksjon av rød øyerefleks.
431
A Beregne bildevinkelen
D750 kan brukes sammen med Nikon objektiver for 35 mm (135) format
kameraer. Hvis Automatisk DX-beskjæring er på (0 111) og et 35 mm
format-objektiv er montert, vil bildevinkelen være den samme som et
bildefelt på 35 mm film (35,9 × 24,0 mm); hvis et DX-objektiv er montert, vil
bildevinkelen automatisk justeres til 23,5 × 15,7 mm (DX-format).
For å velge en bildevinkel som er forskjellig fra bildevinkelen hos det
gjeldende objektivet, slår du Automatisk DX-beskjæring av og velger
mellom FX (36 × 24), 1,2× (30 × 20) og DX (24 × 16). Hvis et 35 mm
format-objektiv er montert, kan bildevinkelen reduseres med 1,5 × ved å
velge DX (24 × 16) eller med 1,2 × ved å velge 1,2× (30 × 20) for å
eksponere et mindre område.
FX (36 × 24) bildestørrelse (35,9 × 24,0 mm,
tilsvarende 35 mm format)
1,2× (30 × 20) bildeformat
(29,9 × 19,9 mm)
Objektiv
DX (24 × 16) bildestørrelse (23,5 × 15,7 mm,
tilsvarende et DX-format kamera)
Bildediagonal
Bildevinkel (FX (36 × 24); 35 mm format)
Bildevinkel (1,2× (30 × 20))
Bildevinkel (DX (24 × 16); DX-format)
DX (24 × 16) bildevinkelen er cirka 1,5 ganger mindre enn 35 mm formatbildevinkelen, mens 1,2× (30 × 20) bildevinkelen er cirka 1,2 ganger
mindre. For å beregne brennvidden for objektiver i 35 mm format når DX
(24 × 16) er valgt, multipliserer du objektivets brennvidde med cirka 1,5
eller med cirka 1,2 når 1,2× (30 × 20) er valgt (for eksempel vil den effektive
brennvidden for et 50 mm objektiv i 35 mm format være 75 mm når DX
(24 × 16) er valgt eller 60 mm når 1,2× (30 × 20) er valgt).
432
Blitser (ekstrautstyr) (Blitser)
Kameraet støtter Nikon Creative Lighting System (CLS) og kan
brukes med CLS-kompatible blitser. Den innebygde blitsen avfyres
ikke når en ekstern blits (ekstrautstyr) er montert.
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avanserte Creative Lighting System (CLS) gir bedre
kommunikasjon mellom kameraet og kompatible blitser, noe som
igjen gir bedre blitsfotografering.
❚❚ CLS-kompatible blitser
Kameraet kan brukes med følgende CLS-kompatible blitser:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 og SB-R200:
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 2
SB-400 3
SB-300 3
SB-R200 4
Funksjon
Ledetall (ISO 100) 5
SB-910,
SB-900 1
Blits
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Hvis det er montert et fargefilter på SB-910, SB-900 eller SB-700 når v eller N (blits) er valgt for
hvitbalanse, vil kameraet automatisk oppdage filteret og justere hvitbalansen riktig.
2 Brukere av LED-lampen kan stille inn kameraets hvitbalanse på v eller N for optimale resultater.
3 Trådløs blitsstyring er ikke tilgjengelig.
4 Fjernstyres med den innebygde blitsen i innstilling for styringsenhet eller ved bruk av blitsene SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-500 (ekstrautstyr) eller kommandoenheten for trådløs
blitsfotografering SU-800.
5 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 og SB-600 ved 35 mm blitshodeposisjon; SB-910, SB-900
og SB-700 med standard belysning.
433
• Kommandoenhet for trådløs blitsfotografering SU-800: Når SU-800
monteres på et CLS-kompatibelt kamera, kan den brukes som
styringsenhet for fjernstyring av de eksterne blitsene SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 eller SB-R200 i opp til tre
grupper. SU-800 er ikke utstyrt med en blits.
A Ledetall
For å regne ut blitsens rekkevidde på full styrke, deler du ledetallet med
blenderåpningen. Hvis for eksempel blitsen har et ledetall på 34 m
(ISO 100, 20 °C), vil rekkevidden med en blenderåpning på f/5,6 være
34 ÷ 5,6, eller rundt 6,1 meter. For hver fordobling av ISO-følsomheten
ganger du ledetallet med kvadratroten av to (cirka 1,4).
A Adapter for synkroniseringskontakt AS-15
Når adapteren for synkroniseringskontakt AS-15 (ekstrautstyr) er montert i
kameraets tilbehørssko, kan blitsutstyr tilkobles via en synkrokontakt.
434
Følgende funksjoner er tilgjengelige med CLS-kompatible blitser:
z z2 z — — z z
z3
z3
z
z
z
z
z
—
z6
z
z
z
z
z
z6
z
z
z
—
—
z
z
—
z
z
z
—
—
z
—
z
z
—
—
z
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
z
—
—
—
z4
—
z4
z4
—
—
—
z4
—
z
z
—
—
z
z
—
—
—
—
—
z
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
—
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
SB-300
z2
SB-400
z z — — z z
SB-R200
z
SU-800
SB-600
z
SB-500
SB-700
Fjernstyrt blits
Masterblits
Avansert trådløs blitsstyring
SB-910, SB-900,
SB-800
Enkel blits
i-TTL balansert utfyllingsblits
for digitale
i-TTL speilreflekskameraer 1
Standard i-TTL-blits for digitale
speilreflekskameraer
AA Blenderstyrt automatikk
A Automatikk uten TTL
GN Manuell, avstandsprioritert
M Manuell
RPT Repeterende blits
Fjernstyrt blitsstyring
i-TTL i-TTL
[A:B] Hurtig trådløs blitsstyring
AA Blenderstyrt automatikk
A Automatikk uten TTL
M Manuell
RPT Repeterende blits
i-TTL i-TTL
[A:B] Hurtig trådløs blitsstyring
AA Blenderstyrt automatikk
A Automatikk uten TTL
M Manuell
RPT Repeterende blits
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
435
SB-400
SB-300
SB-R200
SB-500
SU-800
SB-600
1
2
3
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
Overføring av informasjon om blitslysets
fargetemperatur
Overføring av informasjon om fargetemperatur
(LED-lampe)
Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering 7
FV-lås 8
Fokuseringslys for flerfelts AF
Reduksjon av rød øyerefleks
Innstillingslys med kameraet
Valg av blitsfunksjon fra kameraet
Blits-firmware-oppdatering fra kameraet
z — — z
z
z
z z
—
— — z — — — —
z
z
z
z
z
—
z 10
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z9
—
z
—
—
z
z
—
—
z
—
—
—
z
—
z
—
z
—
—
z
—
—
—
z
z
Ikke tilgjengelig med punktmåling.
Kan også velges med blitsen.
AA/A-funksjonsvalg utført på blitsen ved bruk av egendefinerte innstillinger. Med mindre
objektivdata har blitt angitt ved bruk av alternativet Info om objektiv uten CPU i
oppsettsmenyen, velges "A" når et objektiv uten CPU brukes.
4 Kan kun velges med kameraet.
5 Kun tilgjengelig under nærbilde-fotografering.
6 Med mindre objektivdata har blitt angitt ved bruk av alternativet Info om objektiv uten
CPU i oppsettsmenyen, brukes automatisk blits uten TTL (A) med objektiver uten CPU, uavhengig
av funksjonen valgt med blitsen.
7 Bare tilgjengelig med blitsstyringsfunksjonene i-TTL, AA, A, GN og M.
8 Bare tilgjengelig med blitsstyringsfunksjonene i-TTL, AA og A.
9 Kun tilgjengelig i innstilling for styringsenhet.
10 Firmware-oppdateringer for SB-910 og SB-900 kan utføres fra kameraet.
436
❚❚ Andre blitser
Følgende blitser kan brukes manuelt og med automatikk uten TTL.
Blits
SB-80DX,
SB-28DX,
SB-28, SB-26,
SB-25, SB-24
SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
SB-23,
SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-29S 3
Blitsfunksjon
SB-50DX 1
Automatikk uten
A
✔
—
✔
—
TTL
M Manuell
✔
✔
✔
✔
G Repeterende blits
✔
—
—
—
Synkronisering på
REAR
✔
✔
✔
✔
bakre gardin 4
1 Velg eksponeringskontroll P, S, A eller M, senk den innebygde blitsen og bruk kun den eksterne
blitsen.
2 Blitsfunksjonen stilles automatisk på TTL og utløseren deaktiveres. Still inn blitsen på A (automatisk
blits uten TTL).
3 Autofokus er bare tilgjengelig med objektivene AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED og AF-S
Micro NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED.
4 Tilgjengelig når kameraet brukes for å velge blitsfunksjon.
437
D Merknader om eksterne blitser (ekstrautstyr)
Se blitsens bruksanvisning for nærmere opplysninger. Hvis blitsen støtter
CLS, ser du i delen om CLS-kompatible digitale speilreflekskameraer. D750
er ikke inkludert i kategorien "digital SLR" i bruksanvisningene for SB-80DX,
SB-28DX og SB-50DX.
Dersom en ekstern blits (ekstrautstyr) er montert i andre opptaksfunksjoner
enn j, % og u), vil blitsen avfyres for hvert opptak, selv i funksjoner der
den innebygde blitsen ikke kan brukes.
i-TTL blitskontroll kan brukes ved ISO-følsomheter mellom 100 og 12800.
Ved verdier under 100 eller over 12800 kan det hende at ønsket resultat
ikke kan oppnås på noen avstander eller med noen
blenderåpningsinnstillinger. Hvis klarsignalet for blitsen blinker i omtrent
tre sekunder etter at du har tatt et fotografi i i-TTL eller ikke-TTL
autofunksjon, er blitsen avfyrt med full styrke og det kan hende at
fotografiet blir undereksponert (kun CLS-kompatible blitser; for
informasjon om eksponerings- og blitsladingsindikatorer på andre enheter,
se bruksanvisningen som fulgte med blitsen).
Når du bruker synkrokabelen SC-17, SC-28 eller SC-29 til å fotografere med
blitsen separat fra kameraet, får du kanskje ikke riktig eksponering i i-TTLfunksjon. Vi anbefaler at du velger standard i-TTL-blitsstyring. Ta et
prøvebilde og kontroller resultatet på skjermen.
For i-TTL-styring bør du bruke blitspanelet eller adapteren for indirekte
belysning som fulgte med blitsen. Ikke bruk andre spredningsplater da
dette kan gi feil eksponering.
438
Blitsene SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400 har
reduksjon av rød øyerefleks, mens SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600
og SU-800 støtter AF-fokuseringslys med følgende begrensninger:
• SB-910 og SB-900: AF-fokuseringslys er
17–19 mm
tilgjengelig med 17–135 mm AF-objektiver,
imidlertid er autofokus kun tilgjengelig med
20–105 mm
fokuspunktene som vises til høyre.
106–135 mm
• SB-800, SB-600 og SU-800: AF-fokuseringslys er
tilgjengelig med 24–105 mm AF-objektiver,
imidlertid er autofokus kun tilgjengelig med
fokuspunktene som vises til høyre.
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
• SB-700: AF-fokuseringslys er tilgjengelig med
24–135 mm AF-objektiver, imidlertid er
autofokus kun tilgjengelig med
fokuspunktene som vises til høyre.
24–27 mm
28–135 mm
Avhengig av objektivet som brukes og motivet som tas, kan det hende at
fokusindikatoren (I) vises når motivet ikke er i fokus, eller det kan hende at
kameraet ikke kan fokusere og at utløseren vil deaktiveres.
Med eksponeringskontroll P er største blenderåpning (minimum f-tall)
begrenset i henhold til ISO-følsomheten, som vist nedenfor:
Største blenderåpning ved ISO-ekvivalens på:
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
4
5
5,6
7,1
8
10
11
13
Hvis objektivets største blenderåpning er mindre enn det som er angitt
ovenfor, vil den maksimale verdien for blenderåpningen være objektivets
største blenderåpning.
439
A Blitsstyring
Informasjonsvisningen viser blitsstyringsfunksjonen for blitser
(ekstrautstyr) som er festet i kameraets tilbehørssko slik:
Blitssynkronisering
Automatisk FP (0 345)
i-TTL
Blenderstyrt automatikk
(AA)
Automatisk blits uten TTL
(A)
Manuell,
avstandsprioritert (GN)
Manuell
Repeterende blits
—
Avansert trådløs
blitsstyring
D Bruk kun Nikon blitstilbehør
Bruk kun Nikon-blitser. Negative spenninger eller spenninger på over 250 V
sendt via tilbehørsskoen kan ikke bare forhindre normal drift, men også
skade kameraets eller blitsens elektroniske kretser. Før du bruker en Nikonblits som ikke er listet opp i dette avsnittet, må du kontakte en Nikonautorisert servicerepresentant for mer informasjon.
440
Annet tilbehør
Da dette ble skrevet, var følgende tilbehør tilgjengelig for D750.
Strømkilder
• Oppladbart litium-ion batteri EN-EL15 (0 25, 26): Ekstra EN-EL15
batterier er tilgjengelige fra lokale forhandlere og Nikonautoriserte servicerepresentanter. EN-EL15b- og
EN-EL15a-batterier kan også brukes.
• Batterilader MH-25a (0 25): MH-25a kan brukes til å lade opp
EN-EL15b-/EN-EL15a-/EN-EL15-batterier. Batterilader
MH-25 kan også brukes.
• Multi-power-batteripakke MB-D16: MB-D16 er utstyrt med en
utløser, A AE/AF-låseknapp, multivelger og hoved- og
underkommandohjul for forbedret betjening når du tar
fotografier i portrett- (stående) retning. Fjern kameraets
MB-D16 kontaktdeksel når du fester MB-D16.
• Strømforsyning EP-5B, nettadapter EH-5b: Disse tilbehørene kan
brukes til å gi kameraet strøm i lengre perioder
(nettadapterne EH-5a og EH-5 kan også brukes). EP-5B
kreves for å koble kameraet til EH-5b; se side 445 for mer
informasjon. Merk at når kameraet brukes med en
MB-D16, må EP-5B settes inn i MB-D16, ikke i kameraet. Du
må ikke forsøke å bruke kameraet med strømforsyninger
satt inn i både kameraet og MB-D16.
441
• Filtre som er ment for fotografering med spesialeffekter,
kan forstyrre autofokus eller den elektroniske
avstandsmåleren.
• D750 kan ikke brukes med lineære polarisasjonsfiltre.
Bruk det sirkulære polarisasjonsfilteret C-PL eller C-PL II i
stedet.
• Bruk NC-filtre til å beskytte objektivet.
Filtre
• For å unngå skyggebilder, anbefaler vi at du ikke bruker
filter når motivet står i sterkt motlys, eller når det er en
sterk lyskilde i bildefeltet.
• Sentrumsdominert lysmåling anbefales med filtre som
har eksponeringsfaktor (filterfaktorer) over 1 × (Y44, Y48,
Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S,
ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Se filterets bruksanvisning
for mer informasjon.
• Kommunikasjonsenhet UT-1: Bruk en USB-kabel til å koble
UT-1 til kameraet og en Ethernet-kabel til å koble UT-1 til
et lokalt nettverk. Med en gang du er koblet til, kan du
laste opp fotografier og filmer til en datamaskin eller ftpserver, fjernstyre kameraet ved bruk av
Camera Control Pro 2-programvare (ekstrautstyr) eller bla
LAN-adaptere
gjennom bilder og fjernstyre kameraet fra en iPhone eller
(0 269)
nettleser på en datamaskin.
• Trådløs sender WT-5: Fest WT-5 til UT-1 for å få tilgang til
trådløse nettverk.
Merk: Bruk av LAN-adaptere krever et Ethernet- eller trådløst nettverk og litt
grunnleggende nettverkskunnskap. Pass på å oppgradere all tilhørende
programvare til nyeste versjon.
HDMI-kabel HC-E1: En HDMI-kabel med kontakt av type C for
HDMI-kabler
tilkobling til kameraet og en kontakt av type A for tilkobling
(0 277)
til HDMI-utstyr.
Deksel til tilbehørssko BS-1: Et deksel som beskytter
Deksler til
tilbehørsskoen. Tilbehørsskoen brukes med blitser
tilbehørssko
(ekstrautstyr).
Kamerahusdeksel BF-1B/kamerahusdeksel BF-1A:
Kamerahusdekslene beskytter speilet, søkerskjermen og
Kamerahusdeksel
mikrofilteret mot støv når du ikke har et objektiv montert
på kameraet.
442
Tilbehør for
søkerokular
Utstyr som kan
kobles til
terminalen for
tilbehør
Mikrofoner
• Korreksjonslinser DK-20C: For å imøtekomme individuelle
synsforskjeller, korreksjonslinser for okularet tilgjengelige
med styrke –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 og +3 m–1 når
kameraets diopterjustering er i nøytral stilling (–1 m–1).
Korreksjonslinser for okularet bør bare brukes hvis du ikke
kan fokusere skarpt med den innebygde
diopterjusteringen (–3 til +1 m–1). Prøv korreksjonslinsene
for okularet før du kjøper dem, slik at du er sikker på at du
kan fokusere skarpt. Øyemuslingen i gummi kan ikke
brukes sammen med korreksjonslinser.
• Forstørrelsesokular DK-21M: DK-21M forstørrer bildet
gjennom søkeren med cirka 1,17 × (50 mm f/1,4 objektiv
ved uendelig; –1,0 m–1) for større nøyaktighet ved
komponering av bilder.
• Søkerlupe DG-2: DG-2 forstørrer sentrum av søkerbildet for
større nøyaktighet under fokusering. Du trenger
okularadapteren (ekstrautstyr).
• Okularadapter DK-22: DK-22 brukes for å feste søkerlupen
DG-2.
• Vinkelsøker DR-6: DR-6 settes på søkerokularet i rett vinkel,
slik at bildet i søkeren eksempelvis kan ses ovenfra når
kameraet er i horisontal opptaksposisjon.
D750 har en terminal for
tilbehør for trådløse
fjernkontroller WR-1 og
WR-R10 (0 197, 444),
fjernstyringskabler MC-DC2
(0 95) og GPS-mottakere
GP-1 og GP-1A (0 239), som
kan kobles til ved å passe
sammen H-merket på kontakten med F ved siden av
terminalen for tilbehør (lukk kontaktdekslet når terminalen
ikke brukes).
Stereomikrofon ME-1 (0 73)
443
Programvare
Camera Control Pro 2: Brukes til fjernstyring av kameraet fra en
datamaskin for å ta opp filmer og fotografere, og for å lagre
fotografier direkte på datamaskinens harddisk. PCtilkoblingsindikatoren (c) vises på kontrollpanelet når
Camera Control Pro 2 brukes til å lagre fotografier direkte
på datamaskinen.
Merk: Bruk siste versjon av programvaren fra Nikon; se hjemmesidene på side
xxiii for nyeste informasjon om operativsystemer som støttes. Med
standardinnstillingene vil Nikon Message Center 2 foreta en periodisk kontroll
etter oppdateringer av programvaren samt firmware fra Nikon mens du er
pålogget en konto på datamaskinen, og datamaskinen er tilkoblet internett. En
melding vises automatisk når det finnes en oppdatering.
• Trådløs fjernkontroll ML-L3: ML-L3 bruker et 3 V CR2025
batteri.
Skyv låsen for batteridekslet mot høyre (q), sett en
fingernegl inn i åpningen og åpne batterikammeret (w).
Kontroller at batteriet er satt inn i riktig retning (r).
Fjernkontroller /
• Trådløs fjernkontroll WR-R10/WR-T10: Når den trådløse
trådløs
fjernkontrollen WR-R10 er montert, kan kameraet
fjernkontroll
fjernstyres trådløst ved bruk av den trådløse
(0 193)
fjernkontrollen WR-T10.
• Trådløs fjernkontroll WR-1: WR-1 kan enten fungere som en
sender eller en mottaker og brukes i kombinasjon med en
annen WR-1 eller en trådløs fjernkontroll WR-R10 eller
WR-T10. En WR-1 kan for eksempel kobles til terminalen
for tilbehør for å brukes som en mottaker å muliggjøre
fjernstyrt endring av kamerainnstillingene eller fjernstyrt
utløsning av lukkeren fra en annen WR-1 som fungerer
som sender.
Tilgjengeligheten kan variere avhengig av land eller region. Se vår nettside eller våre brosjyrer for siste
informasjon.
444
Tilkobling av en strømforsyning og nettadapter
Slå av kameraet før du kobler til strømforsyningen og nettadapteren
(ekstrautstyr).
1 Gjør klart kameraet.
Åpne dekslene til
batterikammeret (q) og
strømforsyningen (w).
2 Sett inn strømforsyningen EP-5B.
Pass på å sette kontakten inn i den
retningen som vises. Bruk
strømforsyningen til å holde den
oransje batterilåsen trykt mot en side.
Batterilåsen låser strømforsyningen på
plass når den er satt helt inn.
3 Lukk batteridekslet.
Plasser strømforsyningens
kabel slik at den passerer
gjennom
strømforsyningssporet og
lukk batteridekslet.
445
4 Koble til nettadapteren EH-5b.
Koble nettadapterens strømkabel til støpslet på nettadapteren
(e) og strømkabelen til støpslet for likestrøm (r). Et V-ikon
vises på skjermen så lenge kameraet er tilkoblet nettadapteren
og strømforsyningen.
446
Vedlikeholde kameraet
Oppbevaring
Når kameraet ikke skal brukes i en lengre periode, tar du ut batteriet
og oppbevarer det på et tørt, kjølig sted med batteripoldekslet på
plass. For å forhindre mugg og jordslag, må kameraet oppbevares
på et tørt, godt ventilert sted. Ikke oppbevar kameraet med nafta
eller kamfermøllkuler eller på steder som er:
• dårlig ventilert eller utsatt for over 60 % luftfuktighet
• nær elektriske apparater som genererer sterke elektromagnetiske
felt, for eksempel fjernsynsapparater eller radioer
• utsatt for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
Rengjøring
Fjern støv og rusk med en blåsebørste, og gni deretter forsiktig
med en myk, tørr klut. Etter at kameraet har vært brukt på
stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell sand eller salt
Kamerahus
med en klut du har fuktet lett i destillert vann, og lar det tørke
skikkelig. Viktig: Støv eller andre fremmedlegemer inne i kameraet
kan medføre skader som ikke dekkes av garantien.
Disse glasselementene kan lett bli skadet. Fjern støv og rusk
med en blåsebørste. Hvis du bruker en sprayboks, må du holde
Objektiv,
boksen loddrett for å unngå å søle væske. For å fjerne
speil og søker
fingeravtrykk og andre flekker, bruker du litt
objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og rengjør forsiktig.
Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Når du fjerner
fingeravtrykk og andre flekker, tørker du forsiktig overflaten
Skjerm
med en myk klut eller semsket skinn. Ikke gni for hardt, siden
skjermen kan bli skadet eller slutte å virke som den skal.
Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.
447
Mikrofilteret
Bildebrikken, som fungerer som kameraets bildeelement, er utstyrt
med et mikrofilter for å forhindre moaré. Hvis du mistenker at støv
eller smuss på filteret virker inn på fotografiene, kan du rengjøre
filteret ved hjelp av alternativet Rengjør bildebrikken i
oppsettsmenyen. Filteret kan rengjøres til enhver tid ved hjelp av
alternativet Rengjør nå, eller rengjøringen kan utføres automatisk
når kameraet slås på eller av.
❚❚ "Rengjør nå"
Hold kameraet med bunnen ned og velg
Rengjør bildebrikken i oppsettsmenyen,
marker deretter Rengjør nå og trykk på J.
Kameraet vil kontrollere bildebrikken og
deretter begynne rengjøringen. Andre
handlinger kan ikke utføres når rengjøring
pågår. Ikke fjern eller koble fra strømkilden
før rengjøringen er ferdig og
oppsettsmenyen vises.
448
❚❚ "Rengjør ved oppst./avsl."
Velg mellom følgende alternativer:
5
6
7
Alternativ
Rengjør når det
slås på
Rengjør når det
slås av
Rengjør ved
oppst. og avsl.
Rengjøring av
Beskrivelse
Bildebrikken rengjøres automatisk hver gang
kameraet slås på.
Bildebrikken rengjøres automatisk hver gang
kameraet slås av.
Bildebrikken rengjøres automatisk ved oppstart og
avslutning.
Automatisk rengjøring av bildebrikken av.
1 Velg Rengjør ved oppst./avsl.
Vis menyen Rengjør bildebrikken som
beskrevet på side 448. Marker Rengjør
ved oppst./avsl. og trykk på 2.
2 Velg et alternativ.
Marker et alternativ og trykk på J.
449
D Rengjøring av bildebrikken
Bruk av kamerakontrollene under oppstart avbryter rengjøringen av
bildebrikken. Rengjøring av bildebrikken kan kanskje ikke utføres ved
oppstart hvis blitsen lades opp.
Rengjøring utføres ved å riste mikrofilteret. Hvis støvet ikke kan fjernes helt
med alternativene i menyen for Rengjør bildebrikken, rengjør du
bildebrikken manuelt (0 451) eller kontakter en Nikon-autorisert
servicerepresentant.
Hvis rengjøring av bildebrikken utføres flere ganger etter hverandre, kan
rengjøring av bildebrikken bli midlertidig deaktivert for å beskytte
kameraets interne kretssystem. Rengjøringen kan fortsette etter en kort
pause.
450
❚❚ Manuell rengjøring
Hvis fremmedlegemer ikke kan fjernes fra mikrofilteret ved hjelp av
alternativet Rengjør bildebrikken i oppsettsmenyen (0 448), kan
du rengjøre filteret manuelt som beskrevet nedenfor. Merk
imidlertid at filteret er svært ømtålig og kan lett bli skadet. Nikon
anbefaler at du bare lar Nikon-autorisert servicepersonell rengjøre
filteret.
1 Lad opp batteriet eller koble til en nettadapter.
En pålitelig strømkilde er nødvendig under inspeksjon eller
rengjøring av mikrofilteret. Slå av kameraet og sett inn et helt
oppladet batteri eller koble til en nettadapter og strømforsyning
(ekstrautstyr). Alternativet Lås speilet oppe for rengjøring er
kun tilgjengelig i oppsettsmenyen for batterinivåer over J.
2 Ta av objektivet.
Slå av kameraet og ta av objektivet.
3 Velg Lås speilet oppe for rengjøring.
Marker Lås speilet oppe for rengjøring
i oppsettsmenyen og trykk på 2.
451
4 Trykk på J.
Meldingen til høyre vises på skjermen,
og en rad med streker vises på
kontrollpanelet og i søkeren. Hvis du vil
gå tilbake til normal drift uten å
kontrollere mikrofilteret, slår du av
kameraet.
5 Hev speilet.
Trykk utløseren helt ned. Speilet heves
og lukkergardinen vil åpnes, slik at
mikrofilteret blir synlig. Visningen i
søkeren slukkes og rekken med
punkter på kontrollpanelet begynner
å blinke.
6 Undersøk mikrofilteret.
Hold kameraet slik at det kommer lys på
mikrofilteret, og undersøk om det er
støv og rusk på det. Hvis ingen
fremmedlegemer er tilstede, fortsetter
du til trinn 8.
452
7 Rengjør filteret.
Fjern støv og rusk fra filteret med en
blåsebelg. Ikke bruk en blåsebørste da
børstehårene kan skade filteret. Smuss
du ikke kan fjerne med en blåsebelg, kan
bare fjernes av Nikon-autorisert
servicepersonell. Du må aldri berøre
eller tørke av filteret.
8 Slå av kameraet.
Speilet går tilbake til nedre stilling, og lukkergardinen lukkes.
Sett objektivet eller kamerahusdekslet på igjen.
A Bruk en pålitelig strømkilde
Lukkergardinen i kameraet er ømtålig og kan lett bli skadet. Hvis kameraet
slår seg av mens speilet er hevet, lukkes lukkergardinen automatisk. Følg
disse forholdsreglene for å unngå skade på gardinen:
• Ikke slå av kameraet eller fjern eller koble fra strømkilden mens speilet er
hevet.
• Hvis batteriet begynner å bli svakt mens speilet er hevet, hører du en
pipelyd, og selvutløserlampen blinker for å varsle om at lukkergardinen
lukkes og speilet senkes om cirka to minutter. Avslutt rengjøringen eller
inspeksjonen umiddelbart.
453
D Fremmedlegemer på mikrofilteret
Fremmedlegemer som kommer inn i kameraet når objektiver eller
kamerahusdeksler tas av eller byttes (eller i veldig sjeldne tilfeller
smøremiddel eller fine partikler fra kameraet selv) kan feste seg til
mikrofilteret, der de kan komme til syne på fotografier som er tatt under
visse forhold. For å beskytte kameraet når det er uten objektiv, må du sette
på igjen kamerahusdekslet som følger med kameraet. Vær nøye med først
å fjerne alt støv og andre fremmedlegemer på kamerafestet,
objektivfatningen og kamerahusdekslet. Unngå å montere
kamerahusdekslet eller bytte objektiv i miljøer med mye støv.
Hvis det kommer fremmedlegemer på mikrofilteret, bruker du
mikrofilterets rengjøringsalternativ, som beskrevet på side 448. Hvis
problemet vedvarer, kan du rengjøre du filteret manuelt (0 451) eller få det
rengjort av Nikon-autorisert servicepersonell. Fotografier som påvirkes av
fremmedlegemer på filteret, kan retusjeres ved hjelp av alternativene for å
rense bilder som er tilgjengelig i noen bilderedigeringsprogrammer.
D Service på kamera og tilbehør
Kameraet er et presisjonsinstrument og krever regelmessig vedlikehold.
Nikon anbefaler at kameraet inspiseres av forhandleren eller en Nikonautorisert servicerepresentant én gang hvert eller hvert annet år, og at det
etterses hvert tredje til femte år (vær oppmerksom på at disse tjenestene
ikke er gratis). Regelmessig inspeksjon og service anbefales særlig hvis du
bruker kameraet profesjonelt. Alt tilbehør du bruker regelmessig med
kameraet, for eksempel objektiver og blitser (ekstrautstyr), bør følge med
når du leverer inn kameraet til inspeksjon og service.
454
Vedlikeholde kameraet og batteriet:
Forholdsregler
Må ikke falle: Funksjonsfeil kan oppstå hvis produktet utsettes for harde støt
eller vibrasjoner.
Holdes tørt: Produktet er ikke vanntett, og det kan oppstå funksjonsfeil hvis det
havner under vann eller utsettes for høy fuktighet. Rust på den innvendige
mekanismen kan forårsake uopprettelig skade.
Unngå raske endringer i temperatur: Raske endringer i temperatur, for eksempel
når du går inn i eller ut av et varmt hus på en kald dag, kan forårsake kondens
i produktet. Den enkleste måten å unngå kondens på, er å legge kameraet i
en tett veske eller plastpose før det utsettes for raske endringer i
temperaturen.
Holdes borte fra sterke magnetfelt: Ikke bruk eller oppbevar produktet i nærheten
av utstyr som genererer sterk elektromagnetisk stråling eller magnetfelt.
Sterke statiske utladninger eller magnetfelt som dannes av for eksempel
radiosendere, kan påvirke skjermen, skade data som er lagret på minnekortet,
eller påvirke kameraets interne kretser.
Ikke la objektivet være rettet mot solen: Ikke la objektivet være rettet mot solen
eller andre sterke lyskilder i en lengre periode. Sterkt lys kan svekke
bildebrikken eller skape en hvit tåkeeffekt på fotografiene.
Slå av produktet før du fjerner eller kobler fra strømkilden: Ikke koble fra produktet
eller fjern batteriet mens produktet er på eller mens bilder lagres eller slettes.
Hvis strømmen kobles fra under slike omstendigheter, kan det resultere i tap
av data eller i skade på produktminnet eller indre kretser. For å forhindre
tilfeldige strømbrudd, må du ikke bære produktet fra et sted til et annet mens
nettadapteren er tilkoblet.
455
Rengjøring: Bruk en blåsebørste til å fjerne støv og rusk forsiktig når du rengjør
kamerahuset, og tørk deretter forsiktig av med en myk, tørr klut. Etter at
kameraet har vært brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell
sand eller salt med en lett fuktet klut (bruk rent vann), og deretter tørker du
kameraet grundig. I sjeldne tilfeller kan statisk elektrisitet føre til at LCDdisplayene blir lysere eller mørkere. Dette er ikke en indikasjon på
funksjonsfeil, og etter en kort stund blir visningen normal igjen.
Objektivet og speilet blir lett skadet. Støv og rusk fjerner du forsiktig med en
blåsebelg. Når du bruker en sprayboks, holder du boksen loddrett for å unngå
å søle væske. For å fjerne fingeravtrykk eller en flekk på objektivet, bruker du
litt objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og tørker forsiktig av.
Se "Mikrofilteret" (0 448, 451) for informasjon om rengjøring av mikrofilteret.
Objektivkontakter: Hold objektivkontaktene rene.
Ikke berør lukkergardinen: Lukkergardinen er svært tynn og kan lett bli skadet. Du
må aldri legge trykk på gardinen, komme borti den med rengjøringsutstyr,
eller utsette den for kraftig lufttrykk fra en blåsebelg. Hvis du gjør dette, kan
gardinen få en rift, deformeres eller revne.
Oppbevaring: Oppbevar kameraet på et tørt, godt ventilert sted for å unngå
mugg og jordslag. Bruker du en nettadapter, må den frakobles for å unngå
brann. Hvis det er lenge til neste gang produktet skal brukes, tar du ut
batteriet for å unngå lekkasje og oppbevarer kameraet i en plastpose
sammen med et tørkemiddel. Du må imidlertid ikke oppbevare kameraetuiet
i en plastpose siden dette kan svekke materialet. Merk at tørkemiddel etter
hvert mister evnen til å absorbere fuktighet, og det må byttes ut med jevne
mellomrom.
For å unngå mugg, tar du kameraet ut av oppbevaringen minst én gang i
måneden. Slå på kameraet, og utløs lukkeren noen ganger før du legger det
bort igjen.
Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted. Sett batteripoldekslet på før du
legger bort batteriet til oppbevaring.
456
Merknader om skjermen: Skjermen er konstruert med ekstrem høy nøyaktighet;
minst 99,99 % av pikslene fungerer og mindre enn 0,01 % mangler eller er
defekte. Følgelig kan disse skjermene inneholde piksler som alltid lyser (hvitt,
rødt, blått eller grønt) eller alltid er slukket (sort). Dette er ikke en feil og
påvirker ikke bildene som tas med dette utstyret.
Bilder på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys.
Ikke legg trykk på skjermen da den kan bli skadet eller slutte å virke som den
skal. Støv og rusk på skjermen kan du fjerne med en blåsebørste. Du kan
fjerne flekker ved å tørke overflaten forsiktig med en myk klut eller et semsket
skinn. Hvis skjermen skulle gå i stykker, må du være forsiktig slik at du unngår
skader fra glasskår. Du må også unngå at flytende krystaller fra skjermen
berører hud eller kommer inn i øyne eller munn.
Batteriet og laderen: Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de ikke håndteres
riktig. Les og følg advarslene og forholdsreglene på sidene xiii–xvi i denne
bruksanvisningen. Følg disse forholdsreglene når du håndterer batterier:
• Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i dette utstyret.
• Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme.
• Hold batteripolene rene.
• Sørg for at produktet er slått av før du bytter batteri.
• Ta batteriet ut av kameraet eller laderen når det ikke er i bruk og sett på
batteripoldekslet. Disse enhetene trekker litt strøm fra batteriet selv når de
er slått av og kan over tid lade ut batteriet slik at det ikke lenger fungerer.
Hvis batteriet ikke skal brukes i en lengre periode, sett det inn i kameraet og
kjør det helt flatt før du tar det ut for oppbevaring. Batteriet bør oppbevares
på et kjølig sted med en omgivelsestemperatur på 15 °C til 25 °C (unngå
svært varme eller kalde steder). Gjenta denne prosessen minst én gang
hver sjette måned.
• Slås kameraet på og av flere ganger mens batteriet er helt utladet, vil dette
forkorte batteriets levetid. Batterier som har blitt helt utladet, må lades opp
før de brukes.
457
• Batteriets innvendige temperatur kan stige mens batteriet er i bruk. Forsøk
på å lade batteriet mens det er varmt, vil redusere batteriets ytelse, slik at
det ikke lenger kan lades opp eller bare kan lades opp delvis. Vent til
batteriet er avkjølt før det lades opp.
• Lad opp batteriet innendørs ved omgivelsestemperaturer på 5 °C–35 °C.
Ikke bruk batteriet ved omgivelsestemperaturer under 0 °C eller over 40 °C.
Hvis ikke denne forholdsregelen overholdes, kan batteriet skades eller
ytelsen påvirkes. Kapasiteten kan bli redusert og ladetiden kan øke ved
batteritemperaturer fra 0 °C til 15 °C og fra 45 °C til 60 °C. Batteriet vil ikke
lades opp hvis dets temperatur er under 0 °C eller over 60 °C.
• Hvis ladelampen CHARGE blinker raskt (rundt åtte ganger i sekundet) under
opplading, bekreft at temperaturen er innenfor korrekt område, og koble
deretter fra laderen og ta ut og sett inn batteriet på nytt. Hvis problemet
fortsetter, stans bruken umiddelbart og ta batteriet og laderen med til din
forhandler eller til en Nikon-autorisert servicerepresentant.
• Ikke flytt laderen eller berør batteriet under ladingen. Hvis ikke denne
forholdsregelen overholdes, kan det i sjeldne tilfeller resultere i at laderen
viser at ladingen er ferdig selv om batteriet bare er delvis oppladet. Ta ut og
sett inn batteriet igjen for å begynne ladingen på nytt. Batterikapasiteten
kan falle midlertidig hvis batteriet lades ved lave temperaturer eller brukes
ved en temperatur som er lavere enn ladetemperaturen. Hvis batteriet er
ladet ved en temperatur under 5 °C, kan indikatoren for batteriets levetid i
menyen Batteriinformasjon (0 383) vise en midlertidig reduksjon.
• Hvis du fortsetter å lade batteriet når det er helt oppladet, kan det svekke
batteriytelsen.
• Et markert fall i tiden et fullt ladet batteri holder på ladingen når det brukes
ved normal romtemperatur, viser at det må byttes. Kjøp et nytt batteri.
• Den medfølgende strømkabelen og støpseladapteren er kun for bruk
sammen med MH-25a. Bruk bare laderen sammen med kompatible
batterier. Koble fra laderen når den ikke er i bruk.
458
• Lad opp batteriet før du bruker det. Når du fotograferer ved viktige
begivenheter, bør du ha klart et reservebatteri som er helt oppladet. På
enkelte steder kan det av og til være vanskelig å kjøpe nye batterier på kort
varsel. Vær oppmerksom på at batterikapasiteten har en tendens til å
svekkes i kulde. Det er derfor viktig at batterier som skal brukes i kulde, er
helt oppladet. Ha et reservebatteri på et varmt sted, og bytt om nødvendig
mellom batteriene. Kalde batterier gjenvinner vanligvis noe av sin styrke når
de varmes opp.
• Brukte batterier er en verdifull ressurs, og bør resirkuleres i samsvar med
lokale bestemmelser.
459
Tilgjengelige innstillinger
Tabellen nedenfor lister opp de innstillingene som kan justeres i
hver funksjon. Merk at noen innstillinger kan være utilgjengelige,
avhengig av alternativene som er valgt.
Opptaksmenyer
Andre innstillinger
460
Hvitbalanse
Still inn Picture Control
Aktiv D-Lighting
HDR (High Dynamic Range)
Støyred. ved lang
eksponering
Støyreduksjon v. høy
følsomhet
Knapp for ISO-følsomhet
Multieksponering
Innst. for ISO-følsomhet for
film
Tidsforkortet fotografering
Lysmåling
Eksponeringskompensasjon
Alternative eksponeringer
Blitsfunksjon
Blitskompensasjon
FV-lås
k,
p,
n,
o,
s,
w,
0
—
—
—1
—
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
—
—
—1
—
% g i
— — —
— — —
— — —
— — —
u
—
—
—
—
1,
2,
3
—
—
—
—
i
—
—
—1
—
j
—
—
—1
—
P, S,
A, M
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔2
✔2
✔2
✔2
✔2
—
—
—
—
—
✔2
—
✔
✔
✔2
—
—
—
✔2
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
✔
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Andre innstillinger
Egendefinerte innstillinger
1
2
3
4
5
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
✔
✔
✔
% g i u
✔ — — —
— ✔ — ✔
✔ — — ✔
1,
2,
3
✔
✔
✔
✔
✔3 ✔3 — ✔3
✔
Autofokusfunksjon (søker)
AF-søkefeltfunksjon (søker)
AF-funksjon (live view/film)
i
✔
✔
✔
k,
p,
n,
o,
s,
P, S, w,
j A, M 0
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
AF-søkefeltfunksjon (live
view/film)
✔
✔
✔
✔
a9: Innebygd fokuseringslys
b3: Enkel
eksp.kompensasjon
b4: Matrisemåling
b5: Måleo. for sentr.dom.
lysm.
d5: Blinkevarsel
e2: Lukkertid for blits
e3: Blitsktrl. for innebygd
blits/Ekstern blits
e4: Eksponeringskomp. for
blits
e5: Innstillingslys
e6: Auto. altern. eksp. innstilt
e7: Rekkef. for alter. eksp.
✔
✔
✔
✔4 ✔5
✔
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fastsatt på Auto.
Auto. ISO-følsomhetsktrl. er ikke tilgjengelig.
Motivfølgende AF er ikke tilgjengelig.
Ikke tilgjengelig i w-funksjon.
Kun tilgjengelig i funksjonene x, y og z.
461
Eksponeringsprogram
(eksponeringskontroll P)
Eksponeringsprogrammet for eksponeringskontroll P vises i
følgende diagram:
14
f/1
16 15
f/1,4
17
18
19
f/5,6
f/8
20
f/2,8
f/4
16
1
/3
f/2
f/1,4 − f/16
f/11
21
Blenderåpning
13
12
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
ISO 100; objektiv med største blenderåpning på f/1,4 og minste
blenderåpning på f/16 (f. eks. AF 50 mm f/1,4 D)
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4
1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Lukkertid (sekunder)
Høyeste og laveste verdi for EV varierer med ISO-følsomheten.
Diagrammet over baseres på en ISO-følsomhet som tilsvarer
ISO 100. Når matrisemåling brukes, reduseres verdier over 16 1/3 EV
til 16 1/3 EV.
462
Feilsøking
Hvis kameraet ikke virker som forventet, se listen over vanlige
problemer nedenfor før du kontakter forhandleren eller en Nikonautorisert servicerepresentant.
Batteri/visning
Kameraet er på, men responderer ikke: Vent på at opptaket tar slutt. Slå av
kameraet dersom problemet vedvarer. Dersom kameraet ikke slår seg av, ta
ut og sett inn batteriet på nytt, eller, dersom du bruker en nettadapter, koble
fra og koble til nettadapteren på nytt. Merk deg at selv om data som lagres for
øyeblikket mistes, påvirkes data som allerede er lagret ikke av at strømkilden
fjernes eller kobles fra.
Søkeren er ute av fokus: Juster søkerfokus (0 29). Hvis dette ikke retter opp i
problemet, velg enkeltbilde autofokus (AF-S; 0 121), enkeltpunkt AF (0 123)
og midtre fokuspunkt (0 127), og komponer så et motiv med høy kontrast i
det midtre fokuspunktet, og trykk utløseren halvveis ned for å fokusere
kameraet. Når kameraet har fokusert, bruker du diopterjusteringen for å få
motivet i skarpt fokus i søkeren. Om nødvendig kan du justere søkerfokus
ytterligere med korreksjonslinser (ekstrautstyr) (0 443).
Søkeren er mørk: Sett inn et helt oppladet batteri (0 25, 30).
Displayene slår seg av uten advarsel: Velg lengre forsinkelser i egendefinert
innstilling c2 (Tidsbryter for ber.stilling) eller c4 (Forsinkelse for skjerm
av) (0 336, 337).
Visningene på kontrollpanelet eller i søkeren reagerer ikke eller er mørke: Responstidene
og lysstyrken hos disse displayene varierer med temperaturen.
Fine linjer er synlige rundt det aktive fokuspunktet eller displayet blir rødt når fokuspunktet
er markert: Disse fenomenene er normale for denne søkertypen og tyder ikke
på funksjonsfeil.
463
Opptak (Alle funksjoner)
Det tar lang tid før kameraet slår seg på: Slett filer eller mapper.
Utløseren er deaktivert:
• Minnekortet er låst, fullt eller ikke satt inn (0 26, 33).
• Utløser låst er valgt som egendefinert innstilling f7 (Utløserlås ved tomt
spor; 0 365) og det er ikke satt inn noe minnekort (0 33).
• Den innebygde blitsen lades opp (0 40).
• Kameraet er ikke i fokus (0 36).
• Blenderringen på et CPU-objektiv er ikke låst på høyeste f-tall (gjelder ikke
for type G- og E-objektiver). Hvis B vises på kontrollpanelet, velger du
Blenderring under egendefinert innstilling f5 (Tilpass
kommandohjulene) > Blenderinnstilling for å bruke objektivets
blenderring til å justere blenderåpningen (0 364).
• Et objektiv uten CPU er montert, men eksponeringskontroll A eller M (0 88)
er ikke valgt på kameraet.
Kameraet reagerer tregt på utløseren: Velg Av for egendefinert innstilling d4
(Innst. for ekspon.forsinkelse; 0 339).
Det tas ikke noe fotografi når du trykker på fjernkontrollens utløser:
• Bytt batteri i fjernkontrollen (0 444).
• Velg et annet alternativ enn Av for Fjernkontrollmodus (ML-L3) (0 193).
• Blitsen lades (0 195).
• Tiden som ble valgt i egendefinert innstilling c5 (Fjernkontrollens virketid
(ML-L3), 0 337) har gått ut: trykk kameraets utløser halvveis ned.
• Sterkt lys forstyrrer fjernkontrollen.
Fotografier er ute av fokus:
• Vri fokusfunksjonsvelgeren til AF (0 120).
• Kameraet kan ikke fokusere med autofokus: bruk manuell fokus eller
fokuslås (0 129, 132).
Fokus låses ikke når utløseren trykkes halvveis ned: Bruk A AE-L/AF-L-knappen til å låse
fokus når AF-C er valgt som fokusfunksjon eller når du fotograferer bevegelige
motiver med AF-A-funksjonen.
464
Kan ikke velge fokuspunkt:
• Lås opp fokusvelgerlåsen (0 127).
• Automatisk valg av AF-søkefelt eller ansiktsprioritert AF er valgt som AFsøkefeltfunksjon: velg en annen funksjon.
• Kameraet er i avspillingsfunksjon (0 241) eller menyer er i bruk (0 292).
• Trykk utløseren halvveis ned for å starte tidsbryteren for beredskapsstilling
(0 39).
Kan ikke velge AF-funksjon: Manuell fokusering valgt (0 60, 132).
Kan ikke velge AF-søkefeltfunksjon: Manuell fokusering valgt (0 60, 132).
Bare ett bilde tas hver gang utløseren trykkes ned under serieopptak: Serieopptak er ikke
tilgjengelig hvis den innebygde blitsen avfyres (0 184).
Bildestørrelsen kan ikke endres: Bildekvalitet er stilt inn på NEF (RAW) (0 115).
Kameraet er tregt til å ta fotografier: Slå støyreduksjon ved lang eksponering av
(0 317).
Støy (lyse prikker, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) vises i fotografier:
• Velg lavere ISO-følsomhet, eller bruk støyreduksjon ved høy ISO-følsomhet
(0 134, 317).
• Lukkertiden er lengre enn 1 s: bruk støyreduksjon ved lang eksponering
(0 317).
• Slå Aktiv D-Lighting av for å unngå at støyeffektene blir mer fremtredende
(0 175).
AF-lampen lyser ikke:
• AF-lampen lyser ikke hvis AF-C er valgt som autofokusfunksjon (0 121) eller
hvis kontinuerlig autofokus er valgt når kameraet er i AF-A-funksjon. Velg
AF-S. Hvis et annet alternativ enn automatisk valg av AF-søkefelt er valgt som
AF-søkefeltfunksjon, velg midtre fokuspunkt (0 123, 127).
• Kameraet er for øyeblikket i live view eller det tas opp en film.
• Av er valgt for egendefinert innstilling a9 (Innebygd fokuseringslys)
(0 332).
• Lampen har slått seg av automatisk. Lampen kan bli varm ved kontinuerlig
bruk; vent til den har kjølt seg ned.
465
Fotografiene er flekkete: Rengjør fremre og bakre objektivelementer. Rengjør
bildebrikken dersom problemet ikke forsvinner (0 448).
Lyd tas ikke opp med filmer: Mikrofon av er valgt for Mikrofonfølsomhet i
filmopptaksmenyen (0 320).
Live view avsluttes uventet eller starter ikke: Live view kan avsluttes automatisk for
å forhindre skade på kameraets indre kretser hvis:
• Temperaturen i omgivelsen er høy
• Kameraet har blitt brukt i lengre perioder i live view eller til å ta opp filmer
• Kameraet har blitt brukt med serieopptak i lengre perioder
Hvis live view ikke starter når du trykker på a-knappen, må du vente til de
indre kretsene har kjølt seg ned og så prøve igjen. Merk at kameraet kan være
varmt å ta på, men dette er ikke en funksjonsfeil.
Bildeartefakter vises under live view: Temperaturen i kameraets indre kretser kan
stige under live view og forårsake bildestøy i form av lyse punkter, lyse piksler
vilkårlig spredt i bildet eller slør. Avslutt live view når kameraet ikke er i bruk.
Flimmer eller bånding vises under live view eller filmopptak: Velg et alternativ for
Flimmerreduksjon som passer med den lokale nettstrømforsyningens
frekvens (0 380).
Lyse bånd vises under live view eller filmopptak: Et blinkende skilt, blits eller en
annen pulserende lyskilde med kort varighet ble brukt under live view eller
filmopptak.
Menyelement kan ikke velges: Noen alternativer er ikke tilgjengelige med alle
funksjoner (0 460).
466
Opptak (P, S, A, M)
Utløseren er deaktivert:
• Et objektiv uten CPU er montert: drei kameraets funksjonsvelger til A eller M
(0 88).
• Funksjonsvelgeren er dreid til S etter at lukkertiden A eller % ble valgt
med eksponeringskontroll M: velg en ny lukkertid (0 90).
Alle lukkertider er ikke tilgjengelig: Blits i bruk. Korteste blitssynkroniserte
lukkertid kan velges med egendefinert innstilling e1 (Blitssynk. lukkertid);
når du bruker kompatible blitser, velger du 1/250 s (Automatisk FP) eller
1/200 s (Automatisk FP) for tilgang til alle lukkertider (0 345).
Fargene er unaturlige:
• Juster hvitbalansen etter lyskilden (0 145).
• Juster innstillingene for Still inn Picture Control (0 165).
Kan ikke måle hvitbalansen: Motivet er for mørkt eller for lyst (0 158).
Kan ikke velge bilde som kilde for manuell forvalgt hvitbalanse: Bildet ble ikke laget
med D750 (0 162).
Alternativ hvitbalanse er ikke tilgjengelig:
• NEF (RAW)- eller NEF+JPEG-bildekvalitet er valgt for bildekvalitet (0 115).
• Multieksponeringer er aktiv (0 221).
Effektene av Picture Control varierer fra bilde til bilde: A (auto) er valgt for
oppskarping, klarhet, kontrast eller metning. For å få ensartede resultater i en
bildeserie, må du velge en annen innstilling (0 168).
Lysmåling kan ikke endres: Eksponeringslås er aktiv (0 141).
Eksponeringskompensasjon kan ikke brukes: Kameraet brukes med
eksponeringskontroll M. Velg en annen eksponeringskontroll.
Støy (rødlige områder eller andre uregelmessigheter) vises ved lang eksponering: Aktiver
støyreduksjon ved lang eksponeringstid (0 317).
467
Avspilling
Et NEF (RAW)-bilde spilles ikke av: Fotografiet ble tatt med bildekvaliteten NEF +
JPEG (0 115).
Kan ikke vise bilder som er tatt med andre kameraer: Bilder som er tatt med andre
kameramerker, vises ikke alltid riktig.
Det vises en melding som sier at det ikke er noen bilder tilgjengelig for avspilling: Velg Alle
for Avspillingsmappe (0 300).
Bilder i "høydeformat" (stående) dreies automatisk for visning i "bred" (liggende) retning:
• Velg På for Dreie til høydeformat (0 308).
• Fotografiet ble tatt med Av valgt for Automatisk bilderotering (0 382).
• Kameraet ble pekt opp eller ned da det ble tatt et fotografi (0 382).
• Fotografiet vises med bildevisning (0 307).
Kan ikke slette bilde:
• Bildet er beskyttet: fjern beskyttelsen (0 257).
• Minnekortet er låst (0 33).
Kan ikke retusjere bilde: Fotografiet kan ikke redigeres mer med dette kameraet
(0 395).
Kan ikke endre utskriftsordre:
• Minnekortet er fullt: slett bilder (0 38, 258).
• Minnekortet er låst (0 33).
Kan ikke velge fotografi for utskrift: Fotografiet er i NEF (RAW)-format. Overfør
fotografier til datamaskinen og skriv ut ved bruk av ViewNX 2 (følger med)
eller Capture NX-D (tilgjengelig for nedlastning; 0 268). NEF (RAW)fotografier kan lagres i JPEG-format ved bruk av NEF (RAW)-prosessering
(0 406).
Fotografiet vises ikke på en høydefinisjons videoenhet: Bekreft at HDMI-kabelen er
koblet til (0 277).
Kameraet reagerer ikke på fjernkontrollen til HDMI-CEC-fjernsynet:
• Velg På i HDMI > Styring av utstyr i oppsettsmenyen (0 278).
• Juster HDMI-CEC-innstillingene for fjernsynet som beskrevet i
dokumentasjonen som fulgte med apparatet.
468
Kan ikke overføre fotografier til en datamaskin: Operativsystemet er ikke
kompatibelt med kameraet eller overføringsprogramvaren. Kopier
fotografier fra minnekortet til datamaskinen via en kortleser (0 264).
Alternativet Fjerning av bildestøv i Capture NX-D har ikke ønsket effekt: Rengjøring av
bildebrikken endrer posisjonen for støv på mikrofilteret. Referansedata for
fjerning av bildestøv som ble registrert før rengjøring av bildebrikken ble
utført, kan ikke brukes på fotografier som tas etter at bildebrikken er rengjort.
Referansedata for fjerning av bildestøv som ble registrert etter rengjøring av
bildebrikken ble utført, kan ikke brukes på fotografier som ble tatt før
bildebrikken ble rengjort (0 380).
Datamaskinen viser NEF (RAW)-bilder annerledes enn kameraet: Tredjeparts
programvare kan ikke vise virkningene av Picture Controls, Aktiv D-Lighting
eller vignetteringskontroll. Bruk ViewNX 2 (følger med) eller annen Nikonprogramvare som Capture NX-D (tilgjengelig for nedlastning; 0 268).
Wi-Fi (trådløse nettverk)
Smartenheter viser ikke kameraets SSID (nettverksnavn):
• Bekreft at Aktiver er valgt for Wi-Fi > Nettverkstilkobling i kameraets
oppsettsmeny (0 284).
• Prøv å slå smartenhetens Wi-Fi av og deretter på igjen.
Diverse
Datoen for bildet er ikke riktig: Still kameraklokken (0 28, 381).
Menyelement kan ikke velges: Noen alternativer er ikke tilgjengelige ved visse
kombinasjoner av innstillinger, eller når det ikke er satt inn minnekort. Vær
oppmerksom på at alternativet Batteriinformasjon ikke er tilgjengelig når
kameraet drives med en strømforsyning og nettadapter (ekstrautstyr)
(0 383).
469
Feilmeldinger
Denne delen inneholder indikeringene og feilmeldingene som vises
i søkeren, på kontrollpanelet og på skjermen.
Indikator
Kontrollpanel
Søker
Problem
Løsning
0
Objektivets blenderring Still ringen på minste
er ikke innstilt på minste blenderåpning (høyeste
33
blenderåpning.
f-tall).
Ha klart et helt oppladet
H
d Lavt batterinivå.
25
reservebatteri.
• Batteriet er utladet.
• Lad eller bytt batteriet.
• Batteriet kan ikke
• Kontakt en Nikonbrukes.
autorisert
servicerepresentant.
• Bytt eller lad opp
• Et ekstremt slitt
xxii, 25,
H
d
batteriet hvis det
oppladbart litium-ion
26
(blinker) (blinker) batteri eller et
oppladbare litium-ion
batteriet er utladet.
tredjepartsbatteri er
enten satt inn i
kameraet eller i
batteripakken MB-D16
(ekstrautstyr).
Det er ikke satt på noe
objektiv, eller et objektiv
uten CPU er satt på uten
Blenderåpningsverdien
at største blenderåpning
vises hvis største
235
F
er angitt.
blenderåpning er angitt.
Blenderåpningen vises i
trinn fra største
blenderåpning.
B
(blinker)
470
Indikator
Kontrollpanel
Søker
Problem
• Ikke noe objektiv på.
i
(blinker)
• Objektiv uten CPU
montert.
—
Kameraet kan ikke
F H
fokusere ved bruk av
(blinker)
autofokus.
Motivet er for lyst;
fotografiet vil bli
overeksponert.
(Eksponeringsindikatorene og
lukkertids- eller
blendervisningen
blinker)
Motivet er for mørkt;
fotografiet vil bli
undereksponert.
Løsning
0
• Monter et ikke-IX
27, 426
Nikkor-objektiv.
Dersom et CPUobjektiv er montert,
fjerner du og monterer
objektivet på nytt.
• Velg
88
eksponeringskontroll A
eller M.
Endre komposisjon eller
fokuser manuelt.
131,
132
• Bruk lavere ISOfølsomhet
• I opptaksinnstilling:
P Bruk et ND-filter
(ekstrautstyr)
S Bruk kortere
lukkertid
A Velg mindre
blenderåpning
(høyere f-tall)
% Velg en annen
opptaksinnstilling
• Bruk en høyere ISOfølsomhet
• I opptaksinnstilling:
P Bruk blits
S Bruk lengre lukkertid
A Velg større
blenderåpning
(lavere f-tall)
134
442
90
91
6
134
180
90
91
471
Indikator
Kontrollpanel
Søker
A
(blinker)
%
(blinker)
Løsning
0
Endre lukkertid eller velg
90, 93
eksponeringskontroll M.
Endre lukkertid eller velg
90, 93
eksponeringskontroll M.
Vent til
P k
Prosessering pågår.
bildebehandlingen er
—
(blinker) (blinker)
ferdig.
Hvis indikatoren blinker i Kontroller fotografiet på
3 s etter at blitsen
skjermen; dersom det er
c
avfyres, kan det hende at undereksponert, justerer 241
—
(blinker)
fotografiet blir
du innstillingene og
undereksponert.
prøver på nytt.
• Reduser kvalitet eller
115,
118
Ikke nok minne til å lagre størrelse.
flere fotografier med
• Slett fotografier etter at 258
du har kopiert viktige
n j gjeldende innstillinger,
bilder til en datamaskin
(blinker) (blinker) eller kameraet har ikke
eller annet utstyr.
flere fil- eller
mappenumre.
• Sett inn et nytt
26
minnekort.
Utløs lukkeren. Hvis
feilen vedvarer eller
O
oppstår regelmessig,
—
Kamerafeil.
(blinker)
kontakter du en Nikonautorisert
servicerepresentant.
472
Problem
A valgt med
eksponeringskontroll S.
% valgt med
eksponeringskontroll S.
Indikator
Kontrollpanel
Løsning
0
Slå av kameraet og
Finner ikke
bekreft at kortet er
26
minnekort.
riktig satt inn.
• Bruk et minnekort
491
som er godkjent av
Nikon.
—
• Kontroller at
kontaktene er rene.
Dersom kortet er
skadet, ta kontakt
Dette minnekortet
med din forhandler
kan ikke brukes.
W,
eller en NikonKortet kan være
O
autorisert
ødelagt. Sett inn et (blinker)
servicerepresentant.
annet kort.
26, 258
• Kan ikke opprette • Slett filer eller sett
ny mappe.
inn et nytt
minnekort etter at
du har kopiert
viktige bilder til en
datamaskin eller
annet utstyr.
• Kontroller at Eye-Fi391
kortets firmware er
oppdatert.
W, Kameraet kan ikke • Kopier filer på Eye- 26, 266,
g
O kontrollere Eye-Fi- Fi-kortet til en
375
(blinker) kort.
datamaskin eller
annen enhet og
formater kortet eller
sett inn et nytt kort.
Skjerm
Problem
Kameraet kan ikke
S detektere noe
minnekort.
• Feil under lesing
av minnekort.
473
Indikator
Skjerm
Minnekortet er
låst. Skyv låsen til
skriveposisjon.
Ikke tilgjengelig
hvis Eye-Fi-kortet
er låst.
Dette kortet er ikke
formatert.
Formater kortet.
Kontrollpanel
W,
X
(blinker)
W,
O
(blinker)
Problem
Minnekortet er låst
Skyv kortets
(skrivebeskyttet).
skrivebeskyttelsesbryter til
Eye-Fi-kortet er låst
skriveposisjon.
(skrivebeskyttet).
Minnekortet er
[C]
ikke formatert for
(blinker)
bruk i kameraet.
Kameraklokken er
Klokken er nullstilt. —
ikke stilt.
474
Kan ikke starte live
view. Vent litt.
—
Mappen
inneholder ingen
bilder.
—
Alle bildene er
skjult.
—
Løsning
0
33
Formater
minnekortet, eller sett 26, 375
inn et nytt minnekort.
Still kameraklokken.
28, 381
Vent til de indre
Kameraets
kretsene har kjølt seg
innvendige
ned før du fortsetter
466
temperatur er høy. live view eller
filmopptaket.
Velg en mappe som
Det er ingen bilder inneholder bilder fra
menyen
på minnekortet,
26, 300
eller i mappen(e) Avspillingsmappe,
eller sett inn et
som er valgt for
minnekort som
avspilling.
inneholder bilder.
Ingen bilder kan
spilles av før du har
Alle bildene i
valgt en annen
gjeldende mappe
301
mappe, eller brukt
er skjult.
Skjul bilde til å vise
minst ett bilde.
Indikator
Skjerm
Kontrollpanel
Kan ikke vise denne
filen.
—
Kan ikke velge
denne filen.
—
Filmen kan ikke
redigeres.
—
Kan ikke koble til.
Flere enheter er
oppdaget. Prøv på
nytt senere.
—
Feil
—
Problem
Løsning
Filen er laget eller
endret med en
datamaskin eller et Filen kan ikke spilles
annet
av på kameraet.
kameramerke, eller
så er filen ødelagt.
Bilder som er laget
Valgt bilde kan
med annet utstyr, kan
ikke retusjeres.
ikke retusjeres.
• Filmer som er laget
med annet utstyr,
kan ikke redigeres.
Den valgte filmen
kan ikke redigeres. • Filmer må være
minst to sekunder
lange.
Flere smartenheter
forsøker å koble
Vent noen minutter
seg til kameraet
før du prøver igjen.
samtidig.
Velg Deaktiver for
Wi-Fi >
Wi-Fi-feil.
Nettverkstilkobling,
velg deretter Aktiver
igjen.
0
—
395
—
85
282
288
475
Indikator
Skjerm
Kontrollpanel
Nettverkstilgang er
ikke tilgjengelig
før kameraet er
kjølt ned.
—
Sjekk skriver.
—
Sjekk papiret.
—
Papirstopp.
—
Tomt for papir.
—
Sjekk
blekktilførselen.
—
Tomt for blekk.
—
Problem
Løsning
Slå av kameraet og
Kameraets
prøv igjen etter at du
innvendige
har ventet på at
temperatur er høy. kameraet har kjølt seg
ned.
Sjekk skriver. Velg
Skriverfeil.
Fortsett for å
fortsette (hvis mulig).
Papiret i skriveren
Legg i papir med riktig
har ikke samme
størrelse og velg
størrelse som valgt
Fortsett.
størrelse.
Papiret sitter fast i Ordne papirstoppen
skriveren.
og velg Fortsett.
Legg i papir av valgt
Skriveren er tom
størrelse og velg
for papir.
Fortsett.
Kontroller blekket.
Blekkfeil.
Velg Fortsett for å
fortsette.
Skriveren er tom Bytt blekkpatron og
for blekk.
velg Fortsett.
* Se skriverens bruksanvisning for mer informasjon.
476
0
—
271 *
271 *
271 *
271 *
271 *
271 *
Spesifikasjoner
❚❚ Nikon D750 digitalkamera
Type
Type
Objektivfatning
Effektiv bildevinkel
Digitalt speilreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Nikon FX-format
Effektive piksler
Effektive piksler
24,3 millioner
Bildebrikke
Bildebrikke
Piksler totalt
Støvreduksjonssystem
Lagring
Bildestørrelse (piksler)
35,9 × 24,0 mm CMOS-sensor
24,93 millioner
Rengjøring av bildebrikke, referansedata for
fjerning av bildestøv (Capture NX D-programvare
er nødvendig)
• FX-bildefelt (36×24)
6016 × 4016 (#)
4512 × 3008 ($)
3008 × 2008 (%)
• 1,2× bildefelt (30×20)
5008 × 3336 (#)
3752 × 2504 ($)
2504 × 1664 (%)
• DX-bildefelt (24×16)
3936 × 2624 (#)
2944 × 1968 ($)
1968 × 1312 (%)
• FX-formatfotografier tatt i film live view
6016 × 3376 (#)
4512 × 2528 ($)
3008 × 1688 (%)
• DX-formatfotografier tatt i film live view
3936 × 2224 (#)
2944 × 1664 ($)
1968 × 1112 (%)
Merk: Fotografier tatt i film live view, har et sideforhold på 16 : 9.
Kameraet tilbyr et utvalg av DX- og FX-baserte formater.
477
Lagring
Filformat
Picture Control-system
Medier
Dobbelspor
Filsystem
Søker
Søker
Motivdekning
Forstørrelse
Pupillavstand
Diopterjustering
478
• NEF (RAW): 12- eller 14-bits, komprimert uten tap
eller komprimert
• JPEG: JPEG-Baseline kompatibel med fine
(ca. 1 : 4), normal (ca. 1 : 8), eller basic (ca. 1 : 16)
komprimering (Størrelsesprioritet); Optimal
kvalitet-komprimering tilgjengelig
• NEF (RAW)+JPEG: Enkeltfotografier lagres i både NEF
(RAW)- og JPEG-format
Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom,
Portrett, Landskap, Flat; valgt Picture Control kan
endres; lagring for egendefinerte Picture Controls
SD- (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDHC- og
SDXC-minnekort
Spor 2 kan brukes ved overfylling eller til
sikkerhetskopilagring eller til atskilt lagring av
kopier opprettet med NEF+JPEG; bilder kan
kopieres mellom kort.
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Speilreflekssøker med pentaprisme
• FX (36×24): Cirka 100 % horisontalt og 100 %
vertikalt
• 1,2× (30×20): Cirka 97 % horisontalt og 97 %
vertikalt
• DX (24×16): Cirka 97 % horisontalt og 97 % vertikalt
Cirka 0,7× (50 mm f/1,4 objektiv ved uendelig,
–1,0 m–1)
21 mm (–1,0 m–1; fra midten av
søkeråpningslinsens overflate)
–3–+1 m–1
Søker
Mattskive
Speil
Forhåndsvisning av
dybdeskarphet
Blenderåpning
Objektiv
Kompatible objektiver
BriteView Clear Matte Mark III mattskive av type B
med AF-søkefeltklammer (rutenett for
komposisjon kan vises)
Hurtigreturnerende
Når du trykker på Pv-knappen, blendes objektivet
ned til blenderåpningsverdien du har valgt
(eksponeringskontroll A og M) eller verdien
kameraet har valgt (andre eksponeringskontroller)
Øyeblikkelig retur, elektronisk kontrollert
Kameraet er kompatibelt med AF NIKKORobjektiver, inklusive objektiver av type G, E og D
(noen restriksjoner gjelder for PC-objektiver) og
DX-objektiver (som bruker DX-formatets bildefelt
på 24 × 16, 1,5 ×), AI-P NIKKOR-objektiver, samt AIobjektiver uten CPU (kun eksponeringskontroll A
og M). IX NIKKOR-objektiver, objektiver for F3AF og
objektiver uten AI kan ikke brukes.
Den elektroniske avstandsmåleren kan brukes med
objektiver som har største blenderåpning på f/5,6
eller større (den elektroniske avstandsmåleren
støtter de 11 fokuspunktene med objektiver som
har største blenderåpning på f/8 eller større).
Lukker
Type
Elektronisk styrt fokalplanlukker med loddrett
bevegelse
1
Lukkertider
/4000 – 30 s i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, B-innstilling, tid,
X200
Korteste blitssynkroniserte X= 1/200 s; synkroniseres med lukkeren ved 1/250 s
lukkertid
eller lengre (blitsens rekkevidde synker ved
lukkertider mellom 1/200 og 1/250 s)
479
Utløsing
Utløserfunksjon
Opptakshastighet (bilder i
sekundet)
Selvutløser
Fjernkontrollmoduser
(ML-L3)
Eksponering
Lysmåling
Lysmålingsmetode
Område (ISO 100, f/1,4
objektiv, 20 °C)
Lysmålerkobling
480
S (enkeltbilde), T (kontinuerlig lav hastighet),
U (kontinuerlig høy hastighet), J (lyddempet
utløser), M (lyddempet kontinuerlig utløser),
E (selvutløser), V (hevet speil)
1–6 b/s (T), 6,5 b/s (U) eller 3 b/s (M)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 eksponeringer med
intervaller på 0,5, 1, 2 eller 3 s
Fjernkontroll med utløserforsinkelse, fjernkontroll
med rask respons, fjernstyrt speilheving
TTL-lysmåling ved bruk av en RGB-sensor med
cirka 91000 piksler
• Matrise: 3D farge-matrisemåling III (type G-, E- og
D-objektiver); farge-matrisemåling III (andre CPUobjektiver); farge-matrisemåling er tilgjengelig
med objektiver uten CPU dersom du oppgir
objektivdata
• Sentrumsdominert: Vekt på cirka 75 % av
måleresultatet fra en 12 mm sirkel midt i
bildefeltet. Sirkelens diameter kan endres til 8, 15
eller 20 mm, eller vektingen kan baseres på et
gjennomsnitt for hele bildefeltet (objektiver uten
CPU bruker sirkler på 12 mm)
• Punkt: Måler en sirkel på 4 mm (omtrent 1,5 % av
bildefeltet) i midten av det valgte fokuspunktet (i
det midtre fokuspunktet når objektiv uten CPU
brukes)
• Høylysvektet: Tilgjengelig med objektiver av type
G, E og D; tilsvarer sentrumsdominert når andre
objektiver brukes.
• Matrise, sentrumsdominert eller høylysvektet lysmåling:
0–20 EV
• Punktmåling: 2–20 EV
Kombinert CPU og AI
Eksponering
Modus
Autofunksjoner (i auto; j auto (blits av));
motivprogrammer (k portrett; l landskap; p barn;
m sport; n nærbilde; o nattportrett; r nattlandskap; s fest/
innendørs; t strand/snø; u solnedgang; v skumring/soloppgang;
w kjæledyrsportrett; x stearinlys; y blomstring; z høstfarger;
0 mat); spesialeffekter (% nattsyn; g fargeskisse;
i miniatyreffekt; u bare valgt farge; 1 silhuett; 2 lyse toner;
3 dempede toner); programautomatikk med
fleksiprogram (P); lukkerprioritert automatikk (S);
blenderprioritert automatikk (A); manuell (M); U1
(brukerinnstillinger 1); U2 (brukerinnstillinger 2)
Eksponeringskompensasjon Kan justeres med –5–+5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
når eksponeringskontroll P, S, A og M eller innstilling
h og % brukes
Alternative eksponeringer 2–9 bilder i trinn på 1/3, 1/2, 2/3, eller 1 EV; 2–5 bilder
i trinn på 2 eller 3 EV
Alternative
2–9 bilder i trinn på 1/3, 1/2, 2/3, eller 1 EV; 2–5 bilder
blitseksponeringer
i trinn på 2 eller 3 EV
Alternativ hvitbalanse
2–3 bilder i trinn på 1, 2 eller 3
Alternativ eksponering med 2 bilder med valgt verdi for ett bilde eller 3–5
ADL
bilder med forhåndsinnstilte verdier for alle
bildefelt
Eksponeringslås
Eksponeringen kan låses på målt verdi med
A AE-L/AF-L-knappen
ISO-følsomhet (anbefalt
ISO 100–12800 i trinn på 1/3 eller 1/2 EV. Kan også
eksponeringsindeks)
stilles inn på 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV (tilsvarer ISO 50)
under ISO 100 eller til cirka 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV
(tilsvarer ISO 51200) over ISO 12800; automatisk
ISO-følsomhetskontroll er tilgjengelig
Aktiv D-Lighting
Auto, Ekstra høy, Høy, Normal, Lav, Av
481
Fokusering
Autofokus
Deteksjonsområde
Fokuseringsmotor
Fokuspunkt
AF-søkefeltfunksjon
Fokuslås
Blits
Innebygd blits
Ledetall
482
Nikon avansert Multi-CAM 3500 II autofokussensormodul med TTL-fasesøking, finjustering, 51
fokuspunkter (inkludert 15 krysstype-sensorer; f/8
støttet av 11 sensorer) og AF-lampe (rekkevidde ca.
0,5–3 m)
–3–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); kontinuerlig
AF (AF-C); automatisk valg av AF-S/AF-C (AF-A);
følgefokus aktiveres automatisk ut fra motivets
status
• Manuell fokusering (M): Elektronisk avstandsmåler
kan benyttes
Kan velges mellom 51 eller 11 fokuspunkter
Enkeltpunkt AF; 9-, 21- eller 51-punkts dynamisk
AF-område, 3D følgefokus, AF-søkefeltgruppe,
automatisk valg av AF-søkefelt
Fokus kan låses ved å trykke utløseren halvveis ned
(enkeltbilde-AF) eller ved å trykke på A AE-L/AF-Lknappen
i, k, p, n, o, s, w, g: Automatisk blits med
automatisk heving
P, S, A, M, 0: Manuell heving med knapp
Ca. 12, 12 med manuell blits (m, ISO 100, 20 °C)
Blits
Blitsstyring
Blitsfunksjon
Blitskompensasjon
Klarsignal for blitsen
Tilbehørssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Kontakt for
blitssynkronisering
Hvitbalanse
Hvitbalanse
TTL: i-TTL-blitsstyring ved bruk av en RGB-sensor
med cirka 91000 piksler er tilgjengelig med
innebygd blits; i-TTL-balansert utfyllingsblits for
digitale speilreflekskameraer brukes med
matrisemåling, sentrumsdominert og høylysvektet
lysmåling, standard i-TTL-blits for digitale
speilreflekskameraer med punktmåling
Auto, auto med reduksjon av rød øyerefleks,
automatisk synkronisering på lang lukkertid,
automatisk synkronisering på lang lukkertid med
reduksjon av rød øyerefleks, utfyllingsblits,
reduksjon av rød øyerefleks, synkronisering på
lang lukkertid, synkronisering på lang lukkertid
med reduksjon av rød øyerefleks, synkronisering
på bakre gardin med synkronisering på lang
lukkertid, synkronisering på bakre gardin, av;
automatisk FP-høyhastighetssynkronisering
støttes
–3–+1 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
Tennes når den innebygde blitsen eller en ekstern
blits (ekstrautstyr) er helt oppladet; blinker etter at
blitsen er avfyrt med full styrke
ISO 518 blitskontakt med synkronisering,
datakontakt og sikkerhetslås
Nikon CLS støttes; alternativet innstilling for
styringsenhet er tilgjengelig.
Adapter for synkroniseringskontakt AS-15
(ekstrautstyr)
Auto (2 typer), glødelampelys, lysstoffrør (7 typer),
direkte sollys, blits, skyet, skygge, manuell
forhåndsinnstilling (inntil 6 verdier kan lagres,
måling av punktbasert hvitbalanse tilgjengelig
under live view), velg fargetemperatur (2500 K–
10000 K), alle med finjustering
483
Live view
Modi
Fokuseringsmotor
AF-søkefeltfunksjon
Autofokus
Film
Lysmåling
Lysmålingsmetode
Bildestørrelse (piksler) og
filmfrekvens
Filformat
Videokomprimering
Opptaksformat for lyd
Lydopptaksutstyr
Andre alternativer
Skjerm
Skjerm
484
Live view-fotografering (stillbilder), film live view
(filmer)
• Autofokus (AF): enkeltbilde-AF (AF-S); konstant AF
(AF-F)
• Manuell fokusering (M)
Ansiktsprioritert AF, bredt AF-område, normalt AFområde, motivfølgende AF
Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildet
(kameraet velger fokuspunkt automatisk når
ansiktsprioritert AF eller motivfølgende AF er valgt)
TTL-måling ved bruk av hovedbildebrikken
Matrise, sentrumsdominert eller høylysvektet
• 1920 × 1080; 60 p (progressivt), 50 p, 30 p, 25 p,
24 p
• 1280 × 720; 60 p, 50 p
Den faktiske filmfrekvensen for 60 p, 50 p, 30 p,
25 p og 24 p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og
23,976 b/s; alternativene støtter både ★høy og
normal bildekvalitet
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineær PCM
Innebygd eller ekstern stereomikrofon; justerbar
følsomhet
Indeksmarkering, tidsforkortet fotografering
8 cm/3,2 tommer, ca. 1229000 punkters (VGA;
640 × RGBW × 480 = 1228800 punkter),
lavtemperaturs polysilikon vippbar TFT LCDskjerm med ca. 170 ° innsynsvinkel, ca. 100 %
motivdekning og lysstyrke- og vinkeljustering
Avspilling
Avspilling
Grensesnitt
USB
HDMI-utgang
Terminal for tilbehør
Lydinngang
Lydutgang
Avspilling på fullskjerm og av miniatyrbilder (4, 9
eller 72 bilder eller kalender) med avspillingszoom,
filmavspilling, foto- og/eller
filmlysbildefremvisning, histogramvisning, visning
av høylysområder, opptaksinformasjon,
stedsdatavisning og automatisk bilderotering
Høyhastighets-USB; tilkobling til innebygd USBport anbefales
HDMI-kontakt (type C)
• Trådløse fjernkontroller: WR-1, WR-R10 (ekstrautstyr)
• Fjernstyringskabel: MC-DC2 (ekstrautstyr)
• GPS-mottaker: GP-1/GP-1A (ekstrautstyr)
Stereo minikontakt (3,5mm diameter;
strømkobling støttes)
Stereo minikontakt (3,5mm diameter)
Trådløs (kun D750; ikke tilgjengelig med D750 (K))
Standarder
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Kommunikasjonsprotokoller • IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
Kommunikasjonsfrekvenser 2412–2462 MHz (kanalene 1–11)
Rekkevidde (synslinje)
Cirka 30 m (uten forstyrrelser; rekkevidden kan
variere med signalstyrken og tilstedeværelsen eller
fraværet av hindringer)
Datahastighet
54 Mbps
Maksimal logisk datahastighet i henhold til IEEEstandarden. De faktiske hastighetene kan være
annerledes.
Sikkerhet
• Verifisering: Åpent system, WPA2-PSK
• Kryptering: AES
Trådløst oppsett
Støtter WPS
Tilgangsprotokoller
Infrastruktur
485
Språk som støttes
Språk som støttes
Strømkilde
Batteri
Batteripakke
Nettadapter
Stativfeste
Stativfeste
Ytre mål/vekt
Ytre mål (B × H × D)
Vekt
Arabisk, bengalsk, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk,
fransk, gresk, hindi, indonesisk, italiensk, japansk,
kinesisk (forenklet og tradisjonell), koreansk,
marathi, nederlandsk, norsk, persisk, polsk,
portugisisk (Portugal og Brasil), rumensk, russisk,
serbisk, spansk, svensk, tamilsk, telugu, thai,
tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og
vietnamesisk
Ett oppladbart litium-ion batteri EN-EL15;
EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier kan også brukes
Multi-power-batteripakke MB-D16 (ekstrautstyr)
med ett oppladbart Nikon EN-EL15 litium-ion
batteri eller seks alkaliske AA, Ni-MH eller litiumbatterier. EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier kan
også brukes.
Nettadapter EH-5b; krever strømforsyningen EP-5B
(ekstrautstyr)
/ tommer (ISO 1222)
14
Ca. 140,5 × 113 × 78 mm
Cirka 830 g med batteri og minnekort men uten
kamerahusdeksel; ca. 750 g (kun kamerahus)
Bruksforhold
Temperatur
0 °C–40 °C
Luftfuktighet
85 % eller under (ingen kodens)
• Hvis ikke noe annet er oppgitt, oppgis alle mål i samsvar med retningslinjene for Camera and Imaging
Products Association (CIPA).
• Alle tall er for et kamera med et fulladet batteri.
• Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre spesifikasjonene for
maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes
ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
486
Batterilader MH-25a
Nominell inngangsspenning 100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
Nominell utgangsspenning 8,4 V likestrøm/1,2 A
Støttede batterier
Nikon EN-EL15b, EN-EL15a og EN-EL15 oppladbare
Li-ion-batterier
Ladetid
Cirka 2 timer og 35 minutter ved en
omgivelsestemperatur på 25 °C når batteriet er
helt utladet
Brukstemperatur
0 °C–40 °C
Ytre mål (B × H × D)
Ca. 95 × 33,5 × 71 mm, eksklusive fremspring
Strømkabelens lengde (hvis Ca. 1,5 m
medfølgende)
Vekt
Ca. 115 g, eksklusive medfølgende strømforsyning
(strømkabel eller støpseladapter)
Symbolene på dette produktet representerer følgende:
m Vekselstrøm, p Likestrøm, q Klasse II-utstyr (Utformingen av produktet er dobbeltisolert.)
Oppladbart litium-ion batteri EN-EL15
Type
Oppladbart litium-ion batteri
Nominell kapasitet
7,0 V/1900 mAh
Brukstemperatur
0 °C–40 °C
Ytre mål (B × H × D)
Ca. 40 × 56 × 20,5 mm
Vekt
Ca. 78 g, eksklusive batteripoldeksel
• Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre spesifikasjonene for
maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes
ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
487
❚❚ Standarder som støttes
• DCF versjon 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) er en
mye brukt standard blant digitale kameraer. Den sørger for at
kameraer av forskjellige merker er kompatible.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) er en bransjestandard
som muliggjør utskrift av bilder fra utskriftsordrer lagret på
minnekortet.
• Exif versjon 2.3: Kameraet støtter Exif (Exchangeable Image File
Format for Digital Still Cameras) versjon 2.3, en standard som gjør
det mulig å bruke informasjon som er lagret sammen med
fotografiene, til optimalisering av fargegjengivelsen når bildene
skrives ut på en Exif-kompatibel skriver.
• PictBridge: En standard som er utviklet i samarbeid med bransjene
for digitale kameraer og skrivere. Den gjør det mulig å skrive ut
fotografier direkte på en skriver uten først å overføre dem til en
datamaskin.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for
multimediagrensesnitt som brukes i forbrukerelektronikk og AVenheter, og den kan overføre audiovisuelle data og
kontrollsignaler til HDMI-kompatibelt utstyr via en enkelt
kabelforbindelse.
488
Informasjon om varemerker
IOS er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører Cisco Systems,
Inc. i USA og/eller andre land og som brukes under lisens. Mac og OS X er
registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. i USA og/eller andre land.
Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller
varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
PictBridge er et varemerke. Logoene SD, SDHC og SDXC er varemerker som
tilhører SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia
Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI
Licensing LLC.
Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører
Wi-Fi Alliance. Alle andre handelsnavn som er nevnt i denne
bruksanvisningen eller annen dokumentasjon som fulgte med ditt Nikonprodukt, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine
respektive eiere.
A Samsvarsmerking
Standardene som kameraet samsvarer med, kan vises ved bruk av
alternativet Samsvarsmerking i oppsettsmenyen (0 392).
A FreeType-lisens (FreeType2)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet og tilhører
© 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org). Ettertrykk forbudt.
A MIT-lisens (HarfBuzz)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet og tilhører
© 2014 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Ettertrykk forbudt.
489
A Sertifikater
490
Godkjente minnekort
Kameraet støtter SD-, SDHC- og SDXC-minnekort,
inkludert SDHC- og SDXC-kort som er kompatible med
UHS-I. Kort merket som SD-hastighetsklasse 6 eller
bedre anbefales for filminnspilling. Hvis du bruker tregere kort enn
dette kan innspillingen bli avbrutt. Når du velger kort som skal
brukes i kortlesere, må du passe på at de er kompatible med
enheten. Kontakt produsenten for informasjon om funksjoner, drift
og bruksbegrensninger.
491
Minnekortkapasitet
Følgende tabell viser omtrentlig antall bilder som kan lagres på et
16 GB SanDisk SDSDXPA-016G-J35 UHS-I SDHC-kort ved forskjellige
bildekvalitet- (0 115), bildestørrelse- (0 118) og
bildefeltinnstillinger (fra og med september 2014; 0 110).
❚❚ FX (36 × 24) bildefelt *
Bildekvalitet
NEF (RAW), komprimert uten
tap, 12-bits
NEF (RAW), komprimert uten
tap, 14-bits
NEF (RAW), komprimert, 12-bits
NEF (RAW), komprimert, 14-bits
Bildestørrelse Filstørrelse 1
Antall
bilder 1
Bufferkapasitet 2
—
21,0 MB
376
25
—
26,9 MB
292
15
—
19,2 MB
507
—
23,9 MB
425
Stor
12,6 MB
923
Medium
7,7 MB
1500
JPEG fine 3
Liten
4,1 MB
2900
Stor
6,7 MB
1800
Medium
3,9 MB
2900
JPEG normal 3
Liten
2,1 MB
5500
Stor
2,2 MB
3500
JPEG basic 3
Medium
1,6 MB
5700
Liten
1,1 MB
10100
* Inkluderer bilder tatt med ikke-DX-objektiver når På er valgt for Automatisk
DX-beskjæring.
492
33
21
87
100
100
100
100
100
100
100
100
❚❚ DX (24×16) bildefelt *
Bildekvalitet
NEF (RAW), komprimert uten
tap, 12-bits
NEF (RAW), komprimert uten
tap, 14-bits
NEF (RAW), komprimert, 12-bits
NEF (RAW), komprimert, 14-bits
Bildestørrelse Filstørrelse 1
Antall
bilder 1
Bufferkapasitet 2
—
10,5 MB
579
100
—
13,1 MB
449
48
—
9,8 MB
785
100
—
11,9 MB
656
100
Stor
6,2 MB
1900
100
Medium
3,9 MB
3000
100
JPEG fine 3
Liten
2,3 MB
5000
100
Stor
3,1 MB
3700
100
Medium
2,0 MB
5700
100
JPEG normal 3
Liten
1,2 MB
9300
100
Stor
1,6 MB
7000
100
JPEG basic 3
Medium
1,2 MB
10300
100
Liten
0,8 MB
15600
100
* Inkluderer bilder tatt med DX-objektiver når På er valgt for Automatisk DX-beskjæring.
1 Alle tall er omtrentlige. Filstørrelsen varierer med motivet på bildet.
2 Største antall eksponeringer som kan lagres i minnebufferen ved ISO 100. Synker hvis Optimal
kvalitet er valgt for JPEG-komprimering (0 117), ISO-følsomhet er stilt inn på Høy 0,3
eller høyere, eller støyreduksjon ved lang eksponering eller automatisk fortegningskontroll er på.
3 Tallene gjelder forutsatt at JPEG-komprimering er satt til Størrelsesprioritet. JPEGbildenes filstørrelse øker hvis du velger Optimal kvalitet, og antall bilder og bufferkapasitet
reduseres tilsvarende.
A d3—Maks. antall bilder i serien (0 339)
Maksimalt antall bilder som kan tas i én enkelt serie, kan stilles til et hvilket
som helst tall mellom 1 og 100.
493
Batteriets levetid
Filmopptak eller antall bilder du kan ta med fulladede batterier,
varierer med batteriets tilstand, temperatur, intervallet mellom
bilder og hvor lenge menyene vises. Når det gjelder AA-batterier,
varierer også kapasiteten mellom forskjellige merker og
oppbevaringsforhold; noen batterier kan ikke brukes. Eksempeltall
for kameraet og multi-power-batteripakke MB-D16 er oppgitt
nedenfor.
• Fotografier, enkeltbilde-utløserfunksjon (CIPA-standard 1)
Ett EN-EL15 batteri 2 (kamera): Cirka 1230 bilder
Ett EN-EL15 batteri 2 (MB-D16): Cirka 1230 bilder
Seks alkaliske AA-batterier (MB-D16): Cirka 430 bilder
• Fotografier, serieopptak (Nikon-standard 3)
Ett EN-EL15 batteri 2 (kamera): Cirka 4420 bilder
Ett EN-EL15 batteri 2 (MB-D16): Cirka 4420 bilder
Seks alkaliske AA-batterier (MB-D16): Cirka 780 bilder
• Filmer 4
Ett EN-EL15 batteri 2 (kamera): Cirka 55 minutter med HD-opptak
Ett EN-EL15 batteri 2 (MB-D16): Cirka 55 minutter med HD-opptak
Seks alkaliske AA-batterier (MB-D16): Cirka 20 minutter med HD-opptak
494
1 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5 G ED VR-objektiv under følgende
testforhold: objektivet i syklus fra uendelig til minste avstand og ett fotografi tatt ved
standardinnstillingene én gang hvert 30 s; blitsen avfyrt én gang ved hvert annet bilde. Live view er
ikke brukt.
2 EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier kan også brukes i stedet for EN-EL15.
3 Målt ved 20 °C med et AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5 G ED VR-objektiv under følgende
testforhold: bildekvalitet satt til JPEG basic, bildestørrelse satt til M (medium), lukkertid på 1/250 s,
utløseren har blitt trykket halvveis ned i tre sekunder og fokus i syklus fra uendelig til minste avstand
tre ganger; deretter tas seks bilder etter hverandre og skjermen slås på i 5 s og deretter av; syklusen
gjentas når tidsbryteren for beredskapsstilling utløper.
4 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et kamera ved standardinnstillingene og et AF-S NIKKOR 24–85 mm
f/3,5–4,5 G ED VR-objektiv under forholdene som er spesifisert av Camera and Imaging Products
Association (CIPA). Individuelle filmer kan være opp til 20 minutter (1080/60 p) lange eller 4 GB i
størrelse; det kan hende at opptaket avsluttes før disse grensene nås dersom kameratemperaturen
stiger.
Batteriets levetid kan reduseres ved å:
• Bruke skjermen
• Holde utløseren halvveis nede
• Fokusere gjentatte ganger med autofokus
• Ta NEF (RAW)-fotografier
• Bruke lange lukkertider
• Bruke en GPS-mottaker GP-1 eller GP-1A eller trådløs fjernkontroll
WR-R10/WR-1
• Bruke Wi-Fi eller en kommunikasjonsenhet UT-1 eller trådløs
sender WT-5 (ekstrautstyr)
• Bruke VR (bildestabilisator)-funksjonen med VR-objektiver
Slik får du mest mulig ut av de oppladbare Nikon litium-ion
batteriene EN-EL15:
• Hold batterikontaktene rene. Tilsmussede kontakter kan redusere
batteriets ytelse.
• Bruk batteriene umiddelbart etter at de er oppladet. Batterier
utlades over tid hvis de ikke brukes.
495
Objektiver som kan blokkere for den
innebygde blitsen og AF-lampen
Objektivene som er oppgitt i dette avsnittet, kan blokkere den
innebygde blitsen eller AF-lampen ved noen forhold.
❚❚ AF-fokuseringslys
Noen objektiver kan blokkere for fokuseringslyset ved visse
fokusavstander. Ta av solblenderen når du bruker fokuseringslyset.
AF-fokuseringslys er ikke tilgjengelig med følgende objektiver:
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2 G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
• AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8 G ED VR II
Ved avstander på under 0,7 m kan det hende at følgende objektiver
blokkerer AF-lampen og forstyrrer autofokus når belysningen er
utilstrekkelig:
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8 D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6 G IF-ED
• AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8 D IF
• AF Zoom-Nikkor 24–85 mm f/2,8–4 D IF
• AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5 G ED VR
• AF Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6 D (IF)
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4 G
• AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180 mm f/4,5–5,6 D
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED
496
Ved avstander på under 1,0 m kan det hende at følgende objektiver
blokkerer AF-lampen og forstyrrer autofokus når belysningen er
utilstrekkelig:
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–6,3 G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6 G IF-ED
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8 D IF-ED
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF Micro-Nikkor 200 mm f/4 D IF-ED
Ved avstander på under 1,5 m kan det hende at følgende objektiver
blokkerer AF-lampen og forstyrrer autofokus når belysningen er
utilstrekkelig:
• AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8 G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6 G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8 G ED VR II
• AF Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8 D ED
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8 D IF-ED
497
❚❚ Den innebygde blitsen
Korteste avstand for den innebygde blitsen er 0,6 m. Blitsen kan ikke
brukes i nærområdet med zoomobjektiver som har
makroinnstilling. Den kan brukes sammen med CPU-objektiver
med brennvidder på 24 mm (16 mm i DX-format) til 300 mm, selv
om blitsen i noen tilfeller kan være ute av stand til å fullstendig
belyse motivet ved noen avstander eller brennvidder på grunn av
skygger fra objektivet. Følgende illustrasjoner viser effekten av
vignettering som forårsakes av skygger fra objektivet når blitsen
brukes.
Skygge
Vignettering
Fjern solblenderen for å unngå skygger. Det kan hende at blitsen
ikke er i stand til å belyse hele motivet med følgende objektiver ved
kortere avstander enn de oppgitt nedenfor:
Objektiv
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G
ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4 G
IF-ED
DX
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm
f/2,8 G IF-ED
Minste avstand uten
vignettering
18–24 mm
Ingen vignettering
18 mm
20–24 mm
20 mm
24–55 mm
1,0 m
Ingen vignettering
2,0 m
1,0 m
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm
18 mm
1,0 m
f/3,5–5,6 G ED VR II
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm
24–200 mm Ingen vignettering
f/3,5–5,6 G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm
f/3,5–5,6 G ED VR
498
Zoomposisjon
28 mm
1,0 m
50–300 mm Ingen vignettering
Minste avstand uten
vignettering
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
35 mm
1,5 m
28 mm
1,5 m
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8 D
IF-ED
35 mm
Ingen vignettering
24 mm
1,0 m
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm f/3,5–4,5 D
IF-ED
28–35 mm Ingen vignettering
28 mm
1,5 m
AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5 G
ED
35 mm
Ingen vignettering
24 mm
1,5 m
AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8 D IF
28 mm
1,0 m
35 mm
Ingen vignettering
AF-S NIKKOR 20 mm f/1,8 G
20 mm
1,0 m
AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4 G ED
24 mm
1,0 m
35 mm
1,5 m
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 G ED
50–70 mm Ingen vignettering
24 mm
1,0 m
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm
f/3,5–5,6 G IF-ED
35–120 mm Ingen vignettering
24 mm
2,0 m
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR
28 mm
1,0 m
50–120 mm Ingen vignettering
28 mm
1,0 m
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8 D
IF-ED
50–70 mm Ingen vignettering
28 mm
1,5 m
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G
35 mm
1,0 m
ED VR
50–300 mm Ingen vignettering
PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED *
24 mm
1,5 m
Objektiv
Zoomposisjon
FX
* Uten forskyvning eller skråstilling.
499
Når blitsen brukes med AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8 G ED, kan det
hende at den ikke er i stand til å belyse hele motivet ved alle
avstander.
Den innebygde blitsen kan også brukes med følgende objektiver
uten CPU: Nikon serie E og 24–300 mm NIKKOR (AI-S-, AI- og
AI-modifisert). Objektivene AI 50–300 mm f/4,5, modifisert AI
50–300 mm f/4,5, AI-S 50–300 mm f/4,5 ED og AI 50–300 mm f/4,5 ED
må brukes ved en zoomposisjon på 70 mm eller lengre. Med
objektivene AI-S og AI 25–50 mm f/4 ED er avstandene ovenfor der
vignettering ikke forekommer: 2,0 m ved en zoomposisjon på 25 mm
og 1,0 m ved en zoomposisjon på 28 mm; vignettering vil ikke
forekomme ved en zoomposisjon på 35 mm eller lengre.
500
Stikkordregister
Symboler
i (Autofunksjon)..................................... 34
j (Auto (blits av) funksjon).................. 34
h (Motivprogrammer) ................... 41
q (Spesialeffekter) ........................... 46
k (Portrett)................................................. 42
l (Landskap)............................................. 42
p (Barn)....................................................... 42
m (Sport) ..................................................... 42
n (Nærbilde) ............................................. 43
o (Nattportrett)........................................ 43
r (Nattlandskap) ..................................... 43
s (Fest/innendørs).................................. 43
t (Strand/snø).......................................... 44
u (Solnedgang)........................................ 44
v (Skumring/soloppgang)................... 44
w (Kjæledyrportrett)............................... 44
x (Stearinlys) .............................................. 45
y (Blomstring) .......................................... 45
z (Høstfarger) ........................................... 45
0 (Mat) ......................................................... 45
% (Nattsyn)................................................. 47
g (Fargeskisse)................................. 47, 50
i (Miniatyreffekt) ........................... 48, 51
u (Bare valgt farge) ......................... 48, 52
1 (Silhuett)................................................. 48
2 (Lyse toner) ........................................... 49
3 (Dempede toner) ................................ 49
P (Programautomatikk).......................... 89
S (Lukkerprioritert automatikk)........... 90
A (Blenderprioritert automatikk) ........ 91
M (Manuell)................................................. 93
U1/U2. ............................................................ 99
S (Enkeltbilde) ........................................ 103
T (Kontinuerlig lav hastighet) 103, 338
U (Kontinuerlig høy hastighet) .......103
J (Lyddempet lukker) .......................... 103
M (Qc-utløser)........................................ 103
E (Selvutløser)...............................103, 106
V (Hevet speil) ...........................104, 109
! (Ansiktsprioritert AF) ......................... 58
$ (Bredt AF-område) ..............................58
% (Normalt AF-område).........................58
& (Motivfølgende AF) ..........................58
a (Matrise) .....................................139, 335
Z (Sentrumsdominert)..............139, 335
b (Punkt) ................................................. 139
h (Høylysvektet).................................. 139
AUTO (Automatisk blits) ........................ 181
Y (Reduksjon av rød øyerefleks) ... 181,
183
SLOW (Synkronisering på lang lukkertid)
181, 183
REAR (Synkronisering på bakre gardin)...
183
E (Eksponeringskompensasjon)...... 143
Y (Blitskompensasjon) ...................... 188
O (Fleksiprogram) .....................................89
a (Live view) knapp.........................54, 66
P-knapp............. 16, 61, 71, 198, 245, 396
R (info)-knapp ............................12, 64, 75
D bryter ................................................5, 342
m (Hvitbalanse) .............................145, 321
L (Manuell forhåndsinnstilling) .. 145,
155
D (Alternative eksponeringer)...... 202
I (Fokusindikator)................36, 129, 133
t (Minnebuffer)...................................... 105
N (Klarsignal for blitsen).........................40
Tall
1,2× (30×20) 1.2× .........................110, 111
12-bits........................................................ 117
14-bits........................................................ 117
3D følgefokus....................... 124, 125, 126
A
Adobe RGB............................................... 314
AE og blits (Auto. altern. eksp. innstilt)..
202, 353
AE-L/AF-L-knapp............129, 141, 361, 373
AE-lås.......................................................... 141
AF ........................................ 57–59, 120–130
501
AF-A ............................................................ 121
AF-C ...................................................121, 326
AF-F................................................................57
AF-finjustering ........................................ 389
AF-fokuseringslys .........................332, 439
AF-funksjonsknapp ........57, 59, 121, 125
AF-punktbelysning ............................... 329
AF-S.............................................57, 121, 327
AF-søkefeltfunksjon....................... 58, 123
AF-søkefeltgruppe .......................124, 329
AF-søkefeltklammer ............... 10, 29, 247
Aktiv D-Lighting ............................175, 212
Alternativ eksponering med ADL ... 212,
353
Alternativ hvitbalanse (Auto. altern.
eksp. innstilt) ................................208, 353
Alternative blitseksponeringer 202, 353
Alternative eksponeringer.........202, 353
Ansiktsgjenkjenning............................. 335
Ansiktsprioritert AF ..................................58
Antall bilder ............................................. 494
Antall fokuspunkter .............................. 330
Antall kopier (PictBridge [Oppsetts-]
meny) ....................................................... 272
Auto (hvitbalanse)................................. 145
Auto. altern. eksp. innstilt ................... 353
Autofokus .........................57–59, 120–130
Autofokusfunksjon......................... 57, 121
Automatisk AF-valg .............................. 121
Automatisk bilderotering ................... 382
Automatisk blits ..................................... 181
Automatisk DX-beskjæring................ 111
Automatisk fortegningskontroll....... 316
Automatisk FPhøyhastighetssynkronisering.345, 346
Automatisk ISO-følsomhetskontroll ......
136, 322
Automatisk valg av AF-søkefelt....... 124,
126
Automatiske alternative eksponeringer
202, 353
Avansert (HDMI)..................................... 279
Avspilling ........................................... 37, 241
Avspilling på full skjerm ...................... 241
Avspillingsinformasjon...............246, 302
502
Avspillingsmappe.................................. 300
Avspillingsmeny..................................... 300
Avspillingsspor og -mappe................ 245
Avspillingszoom..................................... 255
B
Bakgrunnsbelysning.........................5, 342
Bare AE (Auto. altern. eksp. innstilt)........
202, 353
Bare blits (Auto. altern. eksp. innstilt).....
202, 353
Bare valgt farge ........................ 48, 52, 417
Batteri ..........................25, 26, 30, 383, 487
Batteriets levetid.................................... 494
Batteriinformasjon ................................ 383
Batteripakke ...... 343, 344, 367, 383, 441
Batteritype MB-D16 .............................. 343
Belysning av fokuspunkt..................... 329
Beskjær ...................................................... 399
Beskjære filmer..........................................81
Beskjæring (PictBridge [Oppsetts-]
meny)....................................................... 272
Beskytte fotografier .............................. 257
Bildefelt .................... 76, 77, 110, 113, 118
Bildeintervall (Lysbildefremvisning)308
Bildekommentar .................................... 384
Bildekvalitet............................................. 115
Bildeoverlapping ................................... 403
Bildestørrelse .................................118, 432
Bildestørrelse/frekvens................. 71, 319
Bildetype (Lysbildefremvisning) ...... 308
Bildevinkel.......................................111, 432
Bildevisning .......................... 234, 242, 307
B-innstilling..........................................93, 95
Blenderprioritert automatikk ...............91
Blenderåpning................................... 91–93
Blinkevarsel.............................................. 339
Blits ....... 40, 180, 181, 188, 190, 345, 433
Blits (hvitbalanse) .................................. 145
Blitsens rekkevidde ............................... 187
Blitsfunksjon...................................181, 183
Blitskompensasjon................................ 188
Blitskontroll for innebygd blits ......... 347
Blitssynkronisert lukkertid.................. 345
Blåkopi (Monokrom)............................. 400
Bredt AF-område ..................................... 58
Brennvidde......................................237, 432
Bruke Picture Control ........................... 170
Brukerinnstillinger................................... 99
C
Camera Control Pro 2........................... 444
Capture NX-D ..............116, 268, 378, 384
CEC.....................................................278, 280
CLS .............................................................. 433
CPU-kontakter.........................................429
CPU-objektiv..................................... 33, 426
Creative Lighting System.................... 433
D
Datamaskin .............................................. 262
Dato og klokkeslett ........................ 28, 381
Datoformat............................................... 381
DCF.............................................................. 488
Digital Print Order Format274, 275, 488
Diopterjustering.............................. 29, 443
Direkte sammenligning.......................419
Direkte sollys (hvitbalanse) ................145
D-Lighting ................................................ 397
DPOF ....................................... 274, 275, 488
DPOF-utskriftsordre.............................. 275
Dreie til høydeformat........................... 308
DX (24 × 16) 1.5×....................76, 110, 111
DX-format................................................. 110
Dybdeskarphet ......................................... 92
Dynamisk AF-område........ 123, 126, 329
E
Egendefinerte innstillinger ................323
Eksponering................................... 139–144
Eksponeringsindikator.................... 63, 94
Eksponeringskompensasjon ............. 143
Eksponeringskompensasjon for blits ....
353
Eksponeringslås...................................... 141
Eksponeringsprogram .........................462
Ekstern blits.....................................348, 433
Ekstern mikrofon...................................... 73
Elektronisk avstandsmåler ................. 133
Elektronisk styrt blenderåpning..72, 73,
370, 372
Endre størrelse........................................ 408
Enkel eksponeringskompensasjon . 334
Enkeltbilde ............................................... 103
Enkeltbilde-AF ........................57, 121, 327
Enkeltpunkt AF..............................123, 126
Ethernet ...........................................269, 442
Etter sletting............................................ 307
Ev-trinn for eksponeringskontroll ... 333
Exif............................................................... 488
Eye-Fi-opplasting................................... 391
F
Fargebalanse........................................... 402
Fargekontur............................................. 413
Fargerom .................................................. 314
Fargeskisse................................. 47, 50, 414
Fargetemperatur ................ 145, 147, 152
Film live view.......................... 66, 370–373
Filmer ........................................ 66, 370–373
Filmkvalitet ....................................... 71, 320
Filmopptaksknapp ......................... 68, 366
Filmopptaksmeny ................................. 318
Filnavn ....................................................... 313
Filnummersekvens................................ 340
Filtereffekter...................................169, 401
Fininnstille optimal eksponering..... 336
Finjustering av hvitbalanse................ 149
Firmware-versjon................................... 392
Fiskeøye .................................................... 413
Fjern elementer (Min meny).............. 423
Fjerne objektivet fra kameraet ............33
Fjernkontroll...................................193, 444
Fjernkontroll med rask respons
(Fjernkontrollfunksjon (ML-L3)) ..... 193
Fjernkontrollens virketid (ML-L3) .... 337
Fjernkontrollmodus (ML-L3).............. 193
Fjernktrl. med utløserfors.
(Fjernkontrollfunksjon (ML-L3)) ..... 193
Fjernstyringskabel.......................... 95, 443
Fjernstyrt speilheving
(Fjernkontrollfunksjon (ML-L3)) ..... 193
503
Fjernsyn..................................................... 277
Flat (Still inn Picture Control)............. 165
Fleksiprogram ............................................89
Flimmerreduksjon ................................. 380
Fn-knapp................................. 114, 356, 370
Fokuseringsring på objektivet ... 60, 132
Fokusfunksjon.................................. 57, 121
Fokusfunksjonsvelger ................... 57, 120
Fokusindikator........................36, 129, 133
Fokuslås..................................................... 129
Fokusplanmerke .................................... 133
Fokuspunkt 58, 123, 127, 133, 329, 330,
331
Forhåndsblink ................................185, 191
Forhåndsvisning av eksponering.55, 62
Forhåndsvisningsknapp......92, 361, 372
Formater minnekort ............................. 375
Forsinkelse for skjerm av..................... 337
Forsterker blått (Filtereffekter).......... 401
Forsterker grønt (Filtereffekter)........ 401
Forsterker rødt (Filtereffekter) .......... 401
Fortegningskontroll.............................. 412
Fotograferingsmeny............................. 310
Frekvensrespons ............................. 71, 320
Frigjøring av funksjonsvelger................. 6
Friske farger (Still inn Picture Control) ..
165
f-tall............................................... 89, 92, 431
Funksjon for kortet i spor 2 ................ 119
Funksjonsvelger .......................................... 6
FV-lås .......................................................... 190
FX (36 × 24) 1.0× ...........................110, 111
FX-format.................................................. 110
Følgefokus.......................................122, 328
Følgefokus med Lock-on .................... 328
Følsomhet ............................. 134, 136, 322
G
Gjenopprette standardinnstillingene ...
199, 292, 311, 318, 326
Glødelampe (hvitbalanse) .................. 145
GPS.....................................................239, 253
H
H.264 .......................................................... 484
HDMI ...................................65, 78, 277, 488
HDMI-CEC........................................278, 280
HDMI-kontakt .............................................. 2
Helling ....................................................... 388
Hevet speil ......................................104, 109
High Dynamic Range (HDR)............... 177
Himmellys (Filtereffekter) ................... 401
Histogram....................... 64, 249, 250, 355
Hjelp ..............................................................21
Hodetelefoner ...........................................73
Hodetelefonlydstyrke .............................72
Hvitbalanse........................... 145, 208, 321
Høy (Følsomhet) .................................... 135
Høy oppløsning.............................277, 488
Høylys ........................................................ 248
Høylysvisning.............................................72
Høyttaler........................................................ 4
I
Indeksmarkering.............70, 80, 370, 372
Indeksutskrift .......................................... 274
Info om objektiv uten CPU................. 235
Informasjon ...................................... 12, 246
Informasjonsdisplay ............................. 341
Informasjonsvisning..................12, 64, 75
Innebygd blits.................................. 40, 180
Innebygd fokuseringslys..................... 332
Innstilling for eksponeringsforsinkelse .
339
Innstilling for ISO-følsomhet for film......
322
Innstilling for styringsenhet .............. 348
Innstillingshjul for utløserfunksjon ..... 7,
103
Innstillingslys .......................................... 353
ISO-følsomhet...................... 134, 136, 322
i-TTL ......................................... 184, 185, 348
J
JPEG............................................................ 115
JPEG basic................................................. 115
504
JPEG fine ...................................................115
JPEG normal............................................. 115
JPEG-komprimering.............................. 117
K
Kalenderavspilling.................................244
Kamerahusdeksel.............................. 3, 442
Kant.............................................................272
Klarsignal for blitsen .............40, 191, 438
Klokke......................................................... 381
Klokkebatteri ............................................. 15
Knapp for ISO-følsomhet ...........136, 322
Kommunikasjonsenhet ..............269, 442
Kompatible objektiver .........................426
Komposisjonshjelp........................... 64, 75
Komprimert (Type)................................117
Komprimert uten tap (Type)..............117
Konstant AF................................................ 57
Kontakt for ekstern mikrofon ................. 2
Kontinuerlig AF..............................121, 326
Kontinuerlig høy hastighet ................103
Kontinuerlig lav hastighet .........103, 338
Kontrollpanel................................................8
Kopier bilde(r) .........................................303
Korreksjon av rød øyerefleks ............. 398
Korteste blitssynkroniserte lukkertid.....
345, 346, 479
Kunstig horisont..............64, 75, 359, 388
L
L (stor).................................................. 77, 118
Lade opp batteriet................................... 25
Lagre brukerinnstillinger ...................... 99
Lagre kamerainnstillinger................... 386
Lagre punkter etter retning ...............331
Lagre valgt bilde ............................... 81, 86
Lagre/last inn innstillinger.................. 386
Lagringsmappe ...................................... 311
LAN.............................................................. 442
Landskap (Still inn Picture Control). 165
Lav (følsomhet)....................................... 135
LCD-lys.................................................. 5, 342
Legg til elementer (Min meny) ......... 421
Lengste lukkertid ................................... 137
Lettvint ISO .............................................. 341
Live view ................................ 54–65, 66–78
Live view-fotografering..........................54
Live view-velger .................................54, 66
Lukkerprioritert automatikk .................90
Lukkertid...............................................90, 93
Lukkertid for blits..........................185, 346
Lyddempet lukker ................................. 103
Lydstyrke ........................................... 80, 309
Lysbildefremvisning ............................. 308
Lysmålere .......................................... 39, 336
Lysmåling ................................................. 139
Lysstoffrør (hvitbalanse) ..................... 145
Lås speilet oppe for rengjøring ........ 451
M
M (medium)....................................... 77, 118
Maks. antall bilder i serien.................. 339
Maksimal følsomhet ....................137, 322
Manuell .............................................. 93, 132
Manuell (Blitsktrl. for innebygd blits) .....
347
Manuell fokusering ...............60, 132, 329
Manuell forhåndsinnstilling
(hvitbalanse).................................145, 155
Matrisemåling................................139, 335
Mattskive .................................................. 479
MB-D16................ 343, 344, 367, 383, 441
Merk for overf. til smartenh. / fj. merk....
245, 289
Mikrofon ......................................................73
Mikrofonfølsomhet........................ 71, 320
Min meny.................................................. 421
Miniatyravspilling.........................243, 355
Miniatyreffekt............................ 48, 51, 416
Minnebuffer............................................. 105
Minnekort.......26, 31, 119, 375, 491, 492
Minnekortkapasitet............................... 492
Minste blenderåpning .....................33, 88
Mired.......................................................... 151
Monokrom ......................................165, 400
Motivfølgende AF.....................................58
Motivprogrammer ...................................41
Multieksponering .................................. 216
505
Multiv. for elektr. styrt blend.åpn........72
N
NEF (RAW).....................115, 117, 313, 406
NEF (RAW)-bitdybde............................. 117
NEF (RAW)-opptak................................. 117
NEF (RAW)-prosessering ..................... 406
Nettadapter ....................................441, 445
Nettverk............................................269, 374
Nettverkstilkobling ............................... 284
Nikon Transfer 2 ..................................... 267
Normalt AF-område.................................58
Nullstill...........................199, 311, 318, 326
Nullstill brukerinnstillinger................. 101
Nullstill egendefinerte innstillinger 326
Nullstill filmopptaksmenyen ............. 318
Nullstill fotograferingsmenyen......... 311
Nullstilling med to knapper ............... 199
Nøytral (Still inn Picture Control) ..... 165
O
Objektiv.................... 27, 33, 235, 389, 426
Objektiv uten CPU.............. 235, 427, 431
Objektivfatning ..................................3, 133
OK-knapp.................................................. 354
Omvendte indikatorer ......................... 366
Opphavsrett....................................252, 385
Oppsettsmeny ........................................ 374
Opptak med intervallutløser ............. 222
Opptaksdata............................................ 251
Opptaksinformasjon....................246, 302
Opptaksmenyer.............................310, 318
Optimal kvalitet (JPEG-komprimering).
117
Ordne elementer (Min meny)............ 424
Overfylt (Funksjon for kortet i spor 2) ...
119
Overlapping av fokuspunkt ............... 330
Oversiktsdata .......................................... 254
P
Papirstørrelse .......................................... 272
Perspektivkontroll ................................. 415
PictBridge ........................................271, 488
506
Picture Controls.............................165, 167
Pipesignal................................................. 338
Plassering .......................................... 72, 319
Portrett (Still inn Picture Control) .... 165
Programautomatikk ................................89
Punkt.......................................................... 139
Punktbasert hvitbalanse ..................... 159
Pv-knapp .................. 70, 92, 353, 361, 372
Q
Qc (lyddempet kontinuerlig) utløser......
103
R
Rask retusjering...................................... 411
RAW spor 1 – JPEG spor 2 (Funksjon for
kortet i spor 2)....................................... 119
Rediger film ...................................... 81, 245
Reduksjon av rød øyerefleks ....181, 183
Referansebilde for støvfjerning........ 378
Rekkefølge for alternative
eksponeringer....................................... 354
Rekkefølge for batterier ...................... 344
Rengjør bildebrikken............................ 448
Repeterende blits .................................. 347
Rett opp .................................................... 411
Retusjeringsmeny ........................245, 393
RGB ....................................................249, 314
Rutenett i søkeren ................................. 341
S
S (liten) ................................................ 77, 118
Samsvarsmerking .........................392, 489
SD-minnekort......... 26, 31, 119, 491, 492
Selvutløser ............................ 103, 106, 337
Sentrumsdominert.......................139, 335
Sepia (Monokrom)................................. 400
Serie......................................... 219, 339, 357
Serieopptak ............................................. 103
Sideforhold ....................................... 76, 399
Sikkerhetskopi (Funksjon for kortet i
spor 2)...................................................... 119
Siste innstillinger ................................... 425
Skjerm..........................17, 37, 54, 241, 376
Skjermens fargebalanse ...................... 377
Skjermens lysstyrke................. 62, 72, 376
Skjul bilde ................................................. 301
Skyet (hvitbalanse)................................145
Skygge (hvitbalanse) ............................ 145
Slett...................................................... 38, 258
Slett alle bilder........................................ 260
Slett gjeldende bilde ..................... 38, 258
Slett valgte bilder................................... 260
Slipp knappen og bruk hjul................365
Smartenhet .............................................. 281
Softfokus (Filtereffekter) ..................... 402
Sommertid ............................................... 381
Speil ......................................... 109, 193, 451
Spesialeffekter .......................................... 46
Spor................................... 31, 119, 245, 319
Språk (Language)................................... 381
sRGB............................................................314
SSID.............................................................286
Standard (Still inn Picture Control).. 165
Standard i-TTL-blits for digitale
speilreflekskameraer..................185, 435
Standardinnstillinger........ 199, 292, 311,
318, 326
Start utskrift (PictBridge)............273, 275
Stativ................................................................3
Stedsdata.........................................239, 253
Still inn klokke etter satellitt ..............239
Still inn Picture Control...............165, 321
Stjernefilter (Filtereffekter)................. 401
Strømforsyning..............................441, 445
Styring av utstyr (HDMI) ...................... 278
Størrelse ............................................. 77, 118
Størrelsesprioritet (JPEGkomprimering)...................................... 117
Største blenderåpning...... 187, 430, 439
Støyreduksjon ved høy følsomhet .. 317
Støyreduksjon ved lang eksponering ...
317
Svart-hvitt (Monokrom).......................400
Synkronisering på bakre gardin .......183
Synkronisering på fremre lukkergardin
183
Synkronisering på lang lukkertid ....181,
183
Søker ...................................10, 29, 443, 478
Søkerdeksel.............................................. 107
Søkerfokus......................................... 29, 443
Søkerokular.............................................. 107
T
Terminal for tilbehør ............................ 443
Tid ........................................................ 28, 381
Tidsbryter ........................................106, 222
Tidsbryter for beredskapsstilling .......39,
239, 336
Tidsforkortet fotografering................ 229
Tidsmerking (PictBridge) .................... 272
Tidssone.................................................... 381
Tidssone og dato ................................... 381
Tilbehør..................................................... 441
Tildel AE-L/AF-L-knappen..........361, 373
Tildel ekstern (WR) Fn-knapp ............ 368
Tildel filmopptaksknapp ..................... 366
Tildel Fn-knappen ........................356, 370
Tildel forhåndsvisn.knappen....361, 372
Tildel kn. 4 på MB-D16 ....................... 367
Tildel utløseren....................................... 373
Tilgjengelige innstillinger................... 460
Tilpass kommandohjulene................. 363
Toning ..............................................168, 170
Trinnverdi for ISO-følsomhet............. 333
Trykk utløseren halvveis ned................36
Trykk utløseren helt ned ........................36
Trykk-på-knappen WPS....................... 284
Trådløs fjernkontroll ....................197, 368
Trådløs sender ...............................269, 442
Trådløst nettverk ................ 269, 281, 442
Type D-objektiv.............................426, 429
Type E-objektiv..............................426, 429
Type G-objektiv.............................426, 429
U
Underkomm.hjul – bildehastig......... 364
USB-kabel ................................................. 266
UT-1 ...................................................269, 442
UTC ....................................................240, 253
Utgangsoppløsning (HDMI) .............. 278
Utløser ....................36, 129, 141, 336, 373
507
Utløser AE-L ............................................. 336
Utløserfunksjon ..................................7, 103
Utløserfunksjonens låsefrigjøring7, 103
Utløserlås ved tomt spor..................... 365
Utskrift ....................................................... 271
Utskrift (DPOF) ........................................ 274
Utskriftsalternativer (PictBridge
[Oppsetts-] meny)................................ 272
Utskriftsvalg............................................. 274
V
Varmt filter (Filtereffekter).................. 401
Velg bildefelt .......71, 111, 113, 360, 362,
366
Velg dato................................ 261, 274, 301
Velg fargetemperatur (Hvitbalanse)......
145, 152
Velg start-/sluttpunkt..............................81
ViewNX 2..........................................262, 314
Vignetteringskontroll........................... 315
Vindstøyreduksjon ......................... 72, 321
Vippbar skjerm...........................................17
Vis SSID ...................................................... 287
Visn.alternativer for avspilling .......... 302
W
Wi-Fi............................................................ 281
Wireless Mobile Utility ...... 281, 282, 283
WPS med PIN-kode ............................... 285
WT-5 ..................................................269, 442
508
Garantibetingelser - Nikons europeiske
servicegaranti
Kjære Nikonkunde!
Vi takker for at du kjøpte dette Nikon-produktet. Hvis Nikonproduktet ditt skulle trenge vedlikehold som faller inn under
servicegarantien, kan du kontakte forhandleren eller et medlem av
vårt autoriserte servicenettverk innenfor salgsområdet til Nikon
Europe B.V. (Europa/ Russland/andre). Se detaljer under:
http://www.europe-nikon.com/support
Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye før du tar kontakt
med forhandleren eller vårt autoriserte servicenettverk for å unngå
unødige problemer.
Garantien for Nikon-utstyr gjelder enhver produksjonsfeil ett år fra
kjøpsdato. Hvis du i løpet av denne garantiperioden opplever at
produktet ikke fungerer som det skal på grunn av materialsvikt eller
feil under selve produksjonen, vil vårt autoriserte servicenettverk
innenfor salgsområdet til Nikon Europe B.V. reparere produktet,
uten material- eller arbeidskostnader, på de vilkårene som er
beskrevet under. Nikon forbeholder seg retten til, etter skjønn, å
erstatte eller reparere produktet.
1. Garantien gjelder bare ved fremleggelse av hele garantikortet og
den originale bestillingen, eller kvitteringen med kjøpsdato,
produktnavn og navn på forhandleren, sammen med produktet.
Nikon forbeholder seg retten til å avslå gratis garantiservice
dersom dokumentet ovenfor ikke kan fremlegges eller hvis
teksten er ufullstendig eller uleselig.
509
2. Garantien dekker ikke:
• nødvendig vedlikehold og reparasjon eller utskiftning av deler
som følge av vanlig bruk og slitasje.
• endringer som har til hensikt å oppgradere produktet fra sitt
vanlige bruksområde, som beskrevet i bruksanvisningene, uten
skriftlig forhåndstillatelse fra Nikon.
• transportkostnader og risikoer som følger av transport i direkte
eller indirekte forbindelse med garantien.
• enhver skade som følger av endringer eller tilpassinger som
gjøres ved produktet, uten forhåndstillatelse fra Nikon, for å
tilpasse produktet nasjonale tekniske standarder i andre land
enn de som produktet opprinnelig var utviklet og/eller
produsert for.
3. Garantien gjelder ikke i tilfeller av:
• skade som følger av feil bruk inkludert, men ikke begrenset til,
bruk av produktet til andre enn normale formål og i følge
bruksanvisningen om riktig bruk og vedlikehold, og
installasjon eller bruk av produktet på en måte som ikke følger
sikkerhetsstandarder i landet der det brukes.
• skade som følge av ulykker inkludert, men ikke begrenset til,
vann, ild, feilbruk eller forsømmelse.
• endring av, skade på eller fjerning av modell- eller
serienummeret på produktet.
• skade som følge av reparasjoner eller tilpassinger som har blitt
utført av uautoriserte servicebedrifter eller -personer.
• mangler ved ethvert system som produktet er del av eller som
det brukes sammen med.
510
4. Denne servicegarantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte
rettigheter etter gjeldende, nasjonale lover eller forbrukerens
rettigheter som følger av kjøpskontrakten.
Merknad: Du kan finne en oversikt over alle autoriserte
Nikon-verksteder online ved å følge denne koblingen
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
511
Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av
denne veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeler
(med unntak av korte henvisninger i artikler eller anmeldelser)
uten skriftlig godkjennelse fra NIKON CORPORATION.
DIGITALKAMERA
Bruksanvisning
No
SB9B03(1A)
6MB2551A-03
No
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising