Nikon | D850 | Nikon D850 Bruksanvisning

Nikon D850 Bruksanvisning
Nikon D850
DIGITALKAMERA
Bruksanvisning (med garanti)
Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne
veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeler (med unntak av
korte henvisninger i artikler eller anmeldelser) uten skriftlig
godkjennelse fra NIKON CORPORATION.
AMA16771
Trykt i Europa
No
SB9C03(1A)
6MB4041A-03
• Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker
kameraet.
• For å sikre riktig bruk av kameraet, sørg for at du leser
"For din egen sikkerhet" (side x).
• Oppbevar denne bruksanvisningen på et tilgjengelig sted
med tanke på fremtidig bruk etter at du har lest den.
No
For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene
nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle andre brukere av
kameraet.
Symboler og konvensjoner
For å gjøre det enklere å finne den informasjonen du trenger, brukes
følgende symboler og begreper:
D
Dette ikonet angir forholdsregler, informasjon du bør lese før du
bruker kameraet for å unngå at det blir skadet.
A
Dette ikonet angir merknader, informasjon du bør lese før du
bruker kameraet.
0
Dette ikonet angir referanser til andre avsnitt i denne
bruksanvisningen.
Menyelementer, alternativer og meldinger som vises på kameraskjermen
vises i fet skrift.
Smarttelefoner og nettbrett blir kalt "smartenheter" i denne
bruksanvisningen.
Kamerainnstillinger
Forklaringene i denne bruksanvisningen forutsetter at standardinnstillingene
benyttes.
A For sikkerhets skyld
Les sikkerhetsinstruksene i "For sikkerhets skyld" før du bruker kameraet for
første gang (0 x).
Nikon-brukerstøtte
Besøk siden under for å registrere kameraet ditt og holde deg oppdatert om
den siste produktinformasjonen. Du finner svar på ofte stilte spørsmål på
denne siden, og kan kontakte oss for teknisk hjelp.
http://www.europe-nikon.com/support
D850 Model Name: N1608
Kamerahåndbøker
Følgende bruksanvisninger er tilgjengelige for D850.
D850 Bruksanvisning (denne
bruksanvisningen)
Lær deg grunnleggende bruk av kameraet samt
funksjoner som er spesifikke for dette kameraet.
Menyveiledning (PDF)
Last ned kameraets Menyveiledning (pdf) fra Nikons
Nedlastingssenter for mer informasjon om
menyalternativer og emner, for eksempel hvordan man
kobler kameraet til en datamaskin, en skriver eller et
fjernsyn.
nikon nedlastingsenter D850
https://downloadcenter.nikonimglib.com/no/products/359/D850.html
Online bruksanvisninger (HTML)
Innholdet i kameraets Bruksanvisning og
Menyveiledning kan vises på følgende webadresse:
nikon online-bruksanvisning D850
https://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/no/
i
Pakkens innhold
Kontroller at alle delene som er opplistet nedenfor fulgte med
kameraet.
Kamerahusdeksel BF-1B (0 19)
D850 digitalkamera
(0 1)
Oppladbart litium-ion batteri EN-EL15a med batteripoldeksel (0 14, 16)
Batterilader MH-25a (leveres med en nettadapter eller en strømkabel der type
og form avhenger av kjøpslandet eller -regionen; 0 14)
HDMI/USB-kabelklips (0 298)
SnapBridge Tilkoblingsveiledning
USB-kabel UC-E22
(for DSLR-kameraer)
Nakkerem AN-DC18 (0 14)
Garantiseddel (trykket på baksiden
av denne bruksanvisningen)
Bruksanvisning (denne
veiledningen)
Kjøpere av objektivsettet bør kontrollere at pakken også inneholder
et objektiv. Minnekort selges separat. Kameraer som er kjøpt i Japan
viser kun menyer og meldinger på engelsk og japansk, andre språk
støttes ikke. Vi beklager uleilighetene dette kan medføre.
A ViewNX-i og Capture NX-D datamaskin-programvare
Bruk ViewNX-i til å finjustere bilder eller kopiere dem til en datamaskin for
fremvisning. Du kan også bruke Capture NX-D til å finjustere bilder som har
blitt kopiert til en datamaskin og konvertere NEF (RAW)-bilder til andre
formater. Disse applikasjonene kan lastes ned fra:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Du kan også besøke dette nettstedet for å finne oppdatert informasjon om
programvare fra Nikon, inkludert systemkrav.
ii
Innholdsfortegnelse
Pakkens innhold.................................................................................. ii
For din sikkerhet.................................................................................. x
Merknader ......................................................................................... xiv
Innledning
1
Bli kjent med kameraet ...................................................................... 1
Kamerahuset .................................................................................................. 1
Kontrollpanelet ............................................................................................. 5
Informasjon i søkeren ................................................................................. 7
Diopterjusteringen ...................................................................................... 9
Bruke den vippbare skjermen................................................................ 10
Bruke berøringsskjermen ........................................................................ 12
De første trinnene
14
Fest kameraets nakkerem ....................................................................... 14
Lad opp batteriet........................................................................................ 14
Sett inn batteriet og et minnekort ....................................................... 16
Sett på et objektiv ...................................................................................... 19
Grunnleggende oppsett .......................................................................... 21
Opplæring
24
Kameramenyer: en oversikt ........................................................... 24
Bruke kameramenyene ............................................................................ 25
Grunnleggende fotografering og avspilling .............................. 30
Batterinivå og antall gjenværende eksponeringer ........................ 30
"Pek-og-skyt"-fotografering ................................................................... 32
Vise fotografier............................................................................................ 35
iii
Live view-fotografering
37
Autofokus........................................................................................... 41
Velge en fokusfunksjon ........................................................................... 41
Velge en AF-søkefeltfunksjon................................................................ 42
Manuell fokusering .......................................................................... 44
Bruke i-knappen .............................................................................. 45
Todelt skjermvisning med zoom.......................................................... 48
Lydløs live view-fotografering .............................................................. 49
Negativ digitalisering ............................................................................... 52
Live view-skjermen .......................................................................... 54
Informasjonsvisningen ............................................................................ 55
Berøringsfotografering (berøringslukker)................................... 56
Filmer
59
Ta opp filmer ..................................................................................... 59
Indekspunkter ............................................................................................. 64
Bruke i-knappen ....................................................................................... 65
Bildefelt: Velge en filmbeskjæring ....................................................... 68
Bildestørrelse, bildefrekvens og filmkvalitet.................................... 69
Live view-skjermen.................................................................................... 71
Informasjonsvisningen ............................................................................ 72
Ta bilder i filmmodus................................................................................ 73
Vise filmer .......................................................................................... 76
Redigere filmer.................................................................................. 78
Beskjære filmer ........................................................................................... 78
Lagre valgte bildefelter............................................................................ 82
iv
Alternativer for bildeopptak
83
Bildefelt..............................................................................................
Bildekvalitet ......................................................................................
Bildestørrelse ....................................................................................
Bruke to minnekort..........................................................................
Fokus
83
88
91
93
94
Autofokus .......................................................................................... 94
Autofokusfunksjon .................................................................................... 98
AF-søkefeltfunksjon................................................................................ 100
Valg av fokuspunkt ................................................................................. 105
Fokuslås ...................................................................................................... 108
Manuell fokusering........................................................................ 111
Utløserfunksjon
113
Velge en utløserfunksjon.............................................................. 113
Strømkilde og bildefrekvens ............................................................... 114
Selvutløserfunksjon (E)................................................................ 116
Hevet speil (MUP).............................................................................. 118
ISO-følsomhet
119
Manuell justering ........................................................................... 119
Automatisk ISO-følsomhetskontroll........................................... 121
v
Eksponering
124
Lysmåling ......................................................................................... 124
Eksponeringskontroll .................................................................... 126
P: Programautomatikk........................................................................... 128
S: Lukkerprioritert automatikk............................................................ 129
A: Blenderprioritert automatikk.......................................................... 130
M: Manuell.................................................................................................. 131
Lange eksponeringstider (kun eksponeringskontroll M)........ 133
Lukkertids- og blenderlås ............................................................. 136
Eksponeringslås (AE)...................................................................... 137
Eksponeringskompensasjon ........................................................ 139
Alternative eksponeringer............................................................ 142
Hvitbalanse
156
Alternativer for hvitbalanse ......................................................... 156
Finjustering av hvitbalanse .......................................................... 161
Velge en fargetemperatur ............................................................ 163
Manuell forhåndsinnstilling ......................................................... 165
Søkerfotografering ................................................................................. 166
Live view (punktbasert hvitbalanse)................................................ 169
Administrere forvalg.............................................................................. 172
Bildeforbedring
175
Picture Controls .............................................................................. 175
Velge en Picture Control ...................................................................... 175
Endre Picture Controls .......................................................................... 177
Bevare detaljer i høylys og skygger ............................................ 180
Aktiv D-Lighting ...................................................................................... 180
High Dynamic Range (HDR) ................................................................ 182
vi
Eksterne blitser (ekstrautstyr)
Bruk av blits.....................................................................................
Fotografering med påmontert blits ...........................................
Blitsfunksjoner................................................................................
Blitskompensasjon.........................................................................
FV-lås ................................................................................................
Blitsinformasjon for skomonterte blitser ..................................
Eksterne blitser...............................................................................
Andre opptaksalternativer
187
187
190
192
194
196
198
202
203
R-knappen ..................................................................................... 203
Bruke kommandohjulene............................................................. 207
i-knappen ....................................................................................... 208
Nullstilling med to knapper: gjenopprette
standardinnstillingene ............................................................ 209
Fotografering med fokusforskyvning........................................ 212
Objektiver uten CPU...................................................................... 218
Stedsdata......................................................................................... 221
Mer om avspilling
223
Vise bilder ........................................................................................ 223
Avspilling på full skjerm........................................................................ 223
Miniatyravspilling.................................................................................... 223
Avspillingskontroller .............................................................................. 224
Bruke berøringsskjermen ..................................................................... 226
i-knappen ................................................................................................. 228
Opptaksinformasjon...................................................................... 229
Se nærmere på: Avspillingszoom................................................ 238
Beskytte fotografier mot sletting................................................ 240
vii
Rangere bilder................................................................................. 241
Velge bilder som skal lastes opp ................................................. 243
Velge enkeltbilder................................................................................... 243
Velge flere bilder ..................................................................................... 244
Slette bilder ..................................................................................... 245
Under avspilling ...................................................................................... 245
Avspillingsmenyen................................................................................. 246
Menyliste
248
A Kameramenyer
Mer informasjon om kameramenyene er tilgjengelig i en Menyveiledning
som kan lastes ned fra Nikons nettsted (0 i).
D Avspillingsmenyen: Administrere bilder ............................. 248
C Fotograferingsmenyen: Opptaksalternativer ..................... 250
1 Filmopptaksmenyen: Alternativer for filmopptak .............. 256
A Egendefinerte innstillinger: Finjustere
kamerainnstillingene ............................................................... 260
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett........................................... 271
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier....................... 278
O Min meny/m Siste innstillinger ............................................... 280
viii
Tekniske merknader
281
Kompatible objektiver .................................................................. 281
Nikon Creative Lighting System (CLS) ....................................... 288
Annet tilbehør................................................................................. 295
Batteripakker MB-D18 (ekstrautstyr) ......................................... 299
MB-D18-pakkens deler .......................................................................... 299
Bruke batteripakken............................................................................... 302
Spesifikasjoner ......................................................................................... 310
Vedlikeholde kameraet................................................................. 311
Oppbevaring............................................................................................. 311
Rengjøring ................................................................................................. 311
Rengjøre bildebrikken ........................................................................... 312
Vedlikeholde kameraet og batteriet: Forholdsregler ............. 319
Feilsøking ........................................................................................ 324
Batteri/visning .......................................................................................... 324
Opptak......................................................................................................... 325
Avspilling.................................................................................................... 328
Bluetooth og Wi-Fi (trådløse nettverk)............................................ 329
Diverse......................................................................................................... 329
Feilmeldinger.................................................................................. 330
Spesifikasjoner ............................................................................... 336
Bruksanvisning for AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VRobjektiv....................................................................................... 351
Godkjente minnekort.................................................................... 360
Minnekortkapasitet ....................................................................... 362
Batteriets levetid ............................................................................ 365
Indeks ............................................................................................... 367
Garantibetingelser - Nikons europeiske servicegaranti......... 377
ix
For din sikkerhet
For å forhindre skade på eiendom eller personskade, enten på deg selv eller andre,
må du lese "For din sikkerhet" i sin helhet før du bruker dette produktet.
Oppbevar disse sikkerhetsinstruksene der alle som bruker dette produktet kan lese
dem.
FARE: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette
ikonet, er det stor fare for død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette
ikonet, kan det resultere i død eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette
ikonet, er det fare for personskade eller skade på eiendom.
ADVARSEL
• Må ikke brukes når du går eller betjener et motorkjøretøy.
Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det føre til ulykker eller annen skade.
• Ikke demonter eller endre på dette produktet. Ikke berør innvendige deler
som blir eksponert etter et fall eller en annen ulykke.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for elektrisk støt eller
andre personskader.
• Skulle du oppdage avvik, som røyk, varme eller uvanlig lukt fra produktet,
må du straks koble fra batteriet eller strømforsyningen.
Hvis du fortsetter å bruke produktet, kan det oppstå brann, som kan medføre
brannskader eller andre personskader.
• Må holdes tørr. Ikke håndter produktet med våte hender. Ikke håndter
pluggen med våte hender.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller elektrisk
støt.
• Ikke la huden være i kontakt med dette produktet i lengre tid så lenge den
er på eller plugget inn.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for
lavtemperaturbrannskader.
• Ikke bruk dette produktet i nærheten av brannfarlig støv eller gass, som
propan, bensin eller aerosoler.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for eksplosjon eller
brann.
x
• Ikke se direkte på solen eller en annen sterk lyskilde gjennom objektivet
eller kameraet.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for synsskade.
• Ikke rett blitsen eller AF-lampen mot en person som betjener et
motorkjøretøy.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.
• Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade eller
funksjonsfeil i produktet. Vær også oppmerksom på at små deler medfører
kvelningsfare. Dersom et barn svelger noe av dette produktet, må du øyeblikkelig
kontakte lege.
• Ikke vikle, sno eller tvinn nakkeremmene rundt halsen.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.
• Ikke bruk batterier, ladere eller nettadaptere som ikke spesifikt er laget for
bruk med dette produktet. Når du bruker batterier, ladere og nettadaptere
som er laget for bruk med dette produktet, må du ikke:
- Skade, modifisere, dra hardt i eller bøye ledningene eller kablene,
plassere dem under tunge gjenstander, eller utsette dem for varme eller
ild.
- Bruke reisekonvertere eller adaptere som er laget for å omforme til en
annen spenningsstyrke eller med likestrøm-til-vekselstrøm-vekselrettere.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller elektrisk
støt.
• Ikke håndter pluggen når du lader produktet eller bruker nettadapteren på
dager med tordenvær.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for elektrisk støt.
• Ikke håndter produktet med ubeskyttede hender på steder med svært høye
eller lave temperaturer.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader eller
kuldeskader.
FORSIKTIG
• Ikke la objektivet peke mot solen eller andre sterke lyskilder.
Lyset som blir fokusert av objektivet kan forårsake brann og skade produktets indre
deler. Pass på at solen er et godt stykke utenfor bildet når du tar bilder av motiver i
motlys. Sollyset som fokuseres i kameraet når solen er nær bildet kan forårsake
brann.
xi
• Slå av dette produktet i tilfeller der bruken av det ikke er tillatt. Deaktiver
trådløse funksjoner i tilfeller der bruken av disse ikke er tillatt.
Radiofrekvensbølgene som blir sendt ut av dette produktet kan forstyrre utstyr i fly
eller sykehus eller andre medisinske fasiliteter.
• Ta ut batteriet og koble fra nettadapteren hvis dette produktet ikke skal
brukes i en lengre periode.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller
funksjonsfeil i produktet.
• Ikke berør de bevegelige delene i objektivet eller andre bevegelige deler.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade.
• Ikke avfyr blitsen når den er i kontakt med eller tett opptil huden eller
gjenstander.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader eller
brann.
• Ikke la produktet ligge på et sted hvor det blir utsatt for svært høye
temperaturer i lengre perioder, som i en stengt bil eller i direkte sollys.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller
funksjonsfeil i produktet.
FARE (Batterier)
• Håndter batteriene med forsiktighet.
Dersom du ikke overholder de følgende forholdsreglene, er det fare for lekkasje,
overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr:
- Bruk kun oppladbare batterier som er godkjent for bruk med dette produktet.
- Ikke utsett batterier for ild eller sterk varme.
- Ikke demonter.
- Ikke kortslutt polene ved å berøre dem med halsbånd, hårnåler eller andre
metallgjenstander.
- Ikke utsett batterier eller produktene de brukes med for kraftige fysiske støt.
• Ikke forsøk å lade EN-EL15a oppladbare batterier med ladere som ikke
spesifikt er laget for dette formålet.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for lekkasje,
overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr.
• Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øynene, må du rense rikelig med
rent vann og straks kontakte lege.
Hvis du venter kan det oppstå skader på øyet.
xii
ADVARSEL (Batterier)
• Oppbevar batterier utilgjengelige for barn.
Skulle et barn komme til å svelge et batteri, må du straks kontakte lege.
• Ikke dypp batterier i vann eller utsett dem for regn.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller
funksjonsfeil i produktet. Blir produktet vått må du straks tørke det med et håndkle
eller lignende.
• Dersom du oppdager endringer i batterier, som misfarging eller
deformering, må du straks avslutte bruken av produktet. Avslutt
oppladingen av EN-EL15a oppladbare batterier hvis de ikke lades opp
innenfor den angitte tidsperioden.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for lekkasje,
overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr.
• Isoler batteripolene med teip før du kasserer batteriet.
Dersom metallgjenstander kommer i kontakt med polene, kan det oppstå sprekker,
eller batteriet kan overopphetes eller ta fyr. Resirkuler eller kasser batterier i samsvar
med lokale forskrifter.
• Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller klær, må du straks
vaske det aktuelle området rikelig med vann.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for irritasjon av
huden.
xiii
Merknader
• Ingen del av håndbøkene som følger • Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
med dette produktet, kan
skader som skyldes bruk av dette
reproduseres, overføres, omskrives,
produktet.
lagres i et søkesystem eller oversettes • Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge
til et annet språk i noen som helst form, for at informasjonen i
uansett metode, uten at det på
brukerhåndbøkene er nøyaktig og
forhånd er innhentet skriftlig tillatelse
fullstendig, setter vi pris på om du
fra Nikon.
melder fra om eventuelle feil eller
• Nikon forbeholder seg retten til når
mangler til Nikons representant i ditt
som helst og uten forvarsel å endre
område (adresser er angitt for seg selv).
utseendet på og spesifikasjonene for
maskinvaren og programvaren som er
beskrevet i disse bruksanvisningene.
xiv
Meldinger til forbrukere i Europa
FORSIKTIG: EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERIER BYTTES MED FEIL TYPE. KAST
BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
Dette symbolet angir at
elektrisk og elektronisk
utstyr skal kasseres separat.
Dette symbolet betyr at
batteriet skal kasseres
separat.
Det følgende gjelder bare
for kunder i europeiske
land:
• Dette produktet skal behandles som
spesialavfall og kastes ved en
miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen
med husholdningsavfall.
• Separat kassering og resirkulering
hjelper til med å konservere naturlige
ressurser og med å forhindre negative
konsekvenser for menneskelig helse
og miljøet, hvilket ukorrekt avhending
kan resultere i.
• Hvis du vil ha mer informasjon,
kontakter du forhandleren eller de
lokale myndighetene som har ansvaret
for avfallshåndtering.
Det følgende gjelder bare
for kunder i europeiske
land:
• Alle batterier skal behandles som
spesialavfall, uansett om de er merket
med dette symbolet eller ikke, og skal
kastes ved en miljøstasjon. Må ikke
kasseres sammen med
husholdningsavfall.
• Hvis du vil ha mer informasjon,
kontakter du forhandleren eller de
lokale myndighetene som har ansvaret
for avfallshåndtering.
xv
Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon
Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med
skanner, digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straffbart.
• Gjenstander som det er forbudt ved lov å
• Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon
kopiere eller reprodusere
av visse dokumenter
Ikke kopier eller reproduser papirpenger, Myndighetene har utstedt
mynter, verdipapirer, obligasjoner
forholdsregler om kopier eller
utstedt av stat eller annen myndighet,
reproduksjoner av verdipapirer utstedt
selv om slike kopier eller reproduksjoner av private selskaper (aksjer, veksler,
merkes "Prøveeksemplar".
sjekker, gavekort osv.), transportbevis
(f.eks. månedskort o.l.) eller klippekort,
Kopiering eller reproduksjon av sedler,
unntatt når et minimum av nødvendige
mynter eller verdipapirer som
kopier skal tilveiebringes for
sirkuleres i utlandet, er forbudt.
forretningsmessig bruk av et firma. I
Med mindre tillatelse er
tillegg er det forbudt å kopiere eller
forhåndsinnhentet fra myndighetene,
reprodusere pass utstedt av politiet,
er det forbudt å kopiere eller
lisenser utstedt av offentlige organer
reprodusere ubrukte frimerker eller
eller private grupper samt identitetskort
postkort som er utstedt av
og billetter, slik som passersedler eller
myndighetene.
matkuponger.
Det er forbudt å kopiere eller
reprodusere frimerker utstedt av
myndighetene og dokumenter med
lovmessig sertifisering.
xvi
• Overhold opphavsretten
I samsvar med lover om opphavsrett,
kan fotografier eller opptak av
opphavsrettslig verk som er tatt med
kameraet ikke brukes uten tillatelse fra
rettighetshaver. Unntak fra dette er
personlig bruk, men merk at selv
personlig bruk kan være begrenset for
fotografier eller opptak av utstillinger
eller forestillinger og konserter.
Kassering av datalagringsutstyr
Vær oppmerksom på at selv om du sletter bilder eller formaterer minnekort eller
annet datalagringsutstyr, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig.
Slettede filer kan noen ganger gjenopprettes fra kassert lagringsutstyr ved hjelp av
kommersiell programvare. Dette kan føre til misbruk av personlige bildedata. Det
er brukerens ansvar å sikre personvernet for denne typen data.
Før du kaster en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, må
du slette alle data ved hjelp av kommersielle programvarer for sletting, eller
formatere enheten og så fylle den helt opp med bilder som ikke inneholder privat
informasjon (for eksempel bilder av himmelen). Vær forsiktig slik at du unngår
personlig skade når du fysisk ødelegger en datalagringsenhet.
Før du kasserer kameraet eller overfører eierskapet til en annen person, bør du
også bruke alternativet Nullstill alle innstillinger i kameraets oppsettsmeny for å
slette all personlig nettverksinformasjon.
xvii
AVC Patent Portfolio License
DETTE PRODUKTET ER LISENSERT UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR PERSONLIG OG
IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN KONSUMENT FOR Å (i) KODE VIDEO I SAMSVAR MED AVCSTANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER (ii) AVKODE AVC-VIDEO SOM BLE KODET AV EN
KONSUMENT SOM VAR ENGASJERT I PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLE
INNHENTET FRA EN VIDEOTILBYDER SOM HAR LISENS TIL Å YTE AVC-VIDEO. INGEN LISENS GIS ELLER
ANTYDES FOR NOEN ANNEN BRUK. DU KAN FÅ MER INFORMASJON FRA MPEG LA, L.L.C. SE
http://www.mpegla.com
Bruk bare originalt elektronisk utstyr fra Nikon
Nikons kameraer inneholder komplekse elektroniske kretser. Bare originalt Nikontilbehør (inkludert batteriladere, batterier, nettadaptere og blitstilbehør) som er
sertifisert av Nikon og spesielt beregnet til bruk sammen med dette digitale Nikonkameraet, er konstruert for og påvist å virke innenfor Nikons driftsmessige og
sikkerhetsmessige krav for disse elektroniske kretsene.
Bruk av elektronisk ekstrautstyr som ikke er produsert av Nikon
kan skade kameraet og gjøre garantien ugyldig. Bruk av
tredjeparts oppladbare Li-ion batterier som ikke har det
holografiske Nikon-merket vist til høyre, kan påvirke kameraets
normale funksjon eller resultere i at batteriene overopphetes, tar fyr, sprekker eller
lekker.
Hvis du vil ha mer informasjon om originalt Nikon-tilbehør, kontakter du en
autorisert Nikonforhandler.
D Bruk kun originalt Nikon tilbehør
Bare originalt Nikon tilbehør som er sertifisert av Nikon og spesielt
beregnet for bruk med dette digitalkameraet, fyller Nikons driftsmessige og
sikkerhetsmessige krav. BRUK AV TILBEHØR FRA ANDRE PRODUSENTER ENN NIKON
KAN SKADE KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG.
xviii
A Før du tar viktige bilder
Før du skal ta bilder ved viktige anledninger (for eksempel i bryllup eller på
reise), bør du ta et prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer
normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tapt fortjeneste
som kan være et resultat av produktfeil.
A Livslang læring
Som et ledd i Nikons forpliktelse om "livslang læring" ved produktstøtte og
opplæring finner du kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende
webområder:
• For brukere i USA: http://www.nikonusa.com/
• For brukere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: http://www.nikon-asia.com/
Besøk disse nettsidene med oppdatert informasjon om produkter, nyttige
tips, svar på ofte stilte spørsmål fra brukerne (FAQ) og generelle råd om
digital bildebehandling og fotografering. Du finner mer informasjon hos
den lokale Nikon-representanten. Du finner kontaktinformasjon ved å gå til
webadressen nedenfor: http://imaging.nikon.com/
xix
❚❚ Bluetooth og Wi-Fi (trådløse lokale nettverk)
Dette produktet er regulert av United States Export Administration Regulations
(EAR; USAs administrasjonsforskrifter for eksport). Tillatelse fra USAs myndigheter
er ikke påkrevd for eksport til andre land enn de følgende, som i skrivende stund er
underlagt embargo eller spesielle kontroller: Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og
Syria (listen kan bli endret).
Bruk av trådløse enheter kan være forbudt i noen land eller regioner. Kontakt en
Nikon-autorisert servicerepresentant før du bruker dette produktets trådløse
funksjoner utenfor kjøpslandet.
xx
Merknader for kunder i Europa
Nikon Corporation erklærer herved at radioutstyret av type D850 er i
samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på
følgende internettadresse:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D850.pdf.
xxi
Sikkerhet
Selv om en av fordelene med dette produktet er at det tillater andre å fritt koble
seg til den trådløse utvekslingen av data hvor som helst innenfor dets rekkevidde,
kan følgende forekomme dersom sikkerheten ikke er aktivert:
• Datatyveri: Ondsinnede tredjeparter kan snappe opp trådløse overføringer og
stjele brukeridentiteter, passord og annen personlig informasjon.
• Uautorisert tilgang: Uautoriserte brukere kan få tilgang til nettverket og endre
data eller utføre andre ondsinnede handlinger. Merk at på grunn av trådløse
nettverks utforming kan spesialiserte angrep tillate uautorisert tilgang selv når
sikkerhet er aktivert.
• Usikrede nettverk: Hvis du kobler deg til åpne nettverk, kan du bli utsatt for
uautorisert tilgang. Bruk bare sikrede nettverk.
xxii
Innledning
Bli kjent med kameraet
Bruk litt tid på å bli kjent med kamerakontrollene og -visningene.
Det kan være lurt å sette et bokmerke i denne delen og slå opp i den
mens du leser gjennom resten av bruksanvisningen.
Kamerahuset
9
8
1
10
11
2
12
3
13
4
4
5
14
6
7
17
16
15
1 T-knapp................................88, 91 9 Filmopptaksknapp ............................59
2 Frigjøringsknapp til
10 Strømbryter.........................................21
3
4
5
6
7
8
innstillingshjulet for
utløserfunksjon .............................. 113
Innstillingshjul for
utløserfunksjon .............................. 113
Festeøye for bærestropp................. 14
U-knapp ........................................ 156
I-knapp ...................................... 126
Y-knapp........................................... 124
Stereomikrofon ................................. 65
11 Utløser ..................................................32
12 E-knapp ................................. 139, 209
13 S/Q-knapp........................ 119, 271
14 Kontrollpanel........................................5
15 Diopterjustering...................................9
16 Fokusplanmerke (E).................... 112
17 Tilbehørssko (for ekstern blits,
ekstrautstyr)........................... 187, 295
1
Kamerahuset (fortsatt)
1
3
4
14
5
15
16
2
13
12 11
10
6
17
7
18
8
19
9
20
1 Selvutløserlampe ............................ 116 11 Utløserknapp for objektivet............20
2 Hendel for lysmålerkobling
12 Påsettingsmerke for
objektivet ...........................................19
3 BKT-knapp......................................... 142
13 Speil ......................................... 118, 315
4 Deksel til
blitssynkroniseringskontakt ....... 188 14 Blitssynkroniseringskontakt......... 188
15 10-pinners
fjernstyringskontakt
fjernstyringskontakt ..................... 295
16 Hodetelefonkontakt .................. 67, 72
Deksel til lydkontakt
17 Kontakt for ekstern mikrofon ...... 295
Deksel til USB-kontakt
18 USB-kontakt..................................... 295
Deksel til HDMI-kontakt
AF-funksjonsknapp .... 41, 42, 98, 100 19 HDMI-kontakt.................................. 295
Fokusfunksjonsvelger.......41, 94, 111 20 Kamerahusdeksel .....................19, 295
5 Deksel til 10-pinners
6
7
8
9
10
D Lukk kontaktdekslet
Lukk kameraets kontaktdeksel når kontaktene ikke er i bruk.
Fremmedlegemer i kontaktene kan forstyrre dataoverføringen.
2
1
6
2
7
3
8
4
10
9
5
1 Underkommandohjul
2 Pv-knapp .................. 44, 127, 268, 270
7 CPU-kontakter
8 Kontaktdeksel for multi-power-
batteripakke MB-D18
(ekstrautstyr) .................................. 299
5 Batterideksel ................................16, 18 9 Stativfeste
6 Objektivfatning ........................ 19, 112 10 Deksel til strømforsyning
3 Fn1-knapp ................................ 268, 270
4 Lås for batterideksel......................... 16
D Høyttaleren
Ikke plasser høyttaleren i nærheten av magnetiske enheter. Hvis ikke denne
forholdsregelen overholdes, kan data lagret på de magnetiske enhetene
påvirkes.
3
Kamerahuset (fortsatt)
1
2
3
4
12
13
17
18
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
19
20
21
24
23
22
1 Søker ..........................................7, 9, 116 14 Undervelger
....................... 106, 108, 137, 268, 270
2 Hendel for okularets lukker.......... 116
3 O /Q-knapp ....................36, 245, 271 15 AF-ON-knapp.............99, 109, 261, 268
4 K-knapp ....................................35, 223 16 Hovedkommandohjul
5 G-knapp.................................24, 248 17 Multivelger................. 25, 34, 268, 269
6 L/Z/Q-knapp.............25, 175, 240 18 Fokusvelgerlås................................. 105
7 X-knapp......................................40, 238 19 Deksel til minnekortspor .......... 16, 18
8 W/M-knapp.......... 192, 194, 223, 238 20 R-knapp .................... 55, 72, 198, 203
9 J-knapp .....................................25, 224 21 Live view-bryter .......................... 37, 59
10 Fn2-knapp ....................... 242, 268, 270 22 a-knapp .................... 37, 59, 169, 270
11 Vippbar skjerm ......10, 12, 37, 59, 223 23 i-knapp ...................... 45, 65, 208, 228
12 Søkerokular ..................................9, 116 24 Lampe for minnekortaktivitet ........32
13 Høyttaler ......................................... 3, 76
4
Kontrollpanelet
Kontrollpanelet viser forskjellige kamerainnstillinger når kameraet
er på. Elementene som vises her, vises første gang kameraet slås på;
informasjon om andre innstillinger finner du i de relevante
avsnittene i denne bruksanvisningen.
1 2
3
4
5
15
14
6
7
13
12
11
10 9
8
1 Eksponeringskontroll..................... 126 9 AF-søkefeltfunksjon ....................... 100
2 Bank med opptaksmeny for
10 Autofokusfunksjon............................98
bilde .................................................. 250 11 Hvitbalanse ...................................... 156
3 Lukkertid .................................. 129, 131 12 Bildestørrelse
4 Batteriindikator ................................. 30
(JPEG- og TIFF-bilder)......................91
5 Blenderåpning (f-tall) ........... 130, 131 13 Bildekvalitet ........................................88
6 XQD-kortikon ...............................16, 93 14 B ("klokke ikke stilt inn")-indikator
7 SD-kortikon ..................................16, 93 15 Lysmåling ......................................... 124
8 Antall gjenværende
eksponeringer ......................... 31, 362
A B ("klokke ikke stilt inn")-indikatoren
Kameraklokken får strøm fra en uavhengig, oppladbar strømkilde, som
lades opp ved behov når du setter hovedbatteriet i kameraet eller dersom
kameraet får strøm av en separat strømforsyning og nettadapter
(ekstrautstyr; 0 295). Etter lading i to dager har klokken nok strøm til
omtrent tre måneder. Hvis B-ikonet blinker på kontrollpanelet, har
klokken blitt nullstilt og dato og klokkeslett som lagres med nye fotografier
vil ikke være korrekt. Still klokken på korrekt dato og klokkeslett med
alternativet Tidssone og dato > Dato og klokkeslett i oppsettsmenyen
(0 271).
5
A LCD-lys
Når strømbryteren dreies mot D, Strømbryter
aktiveres knappenes og
kontrollpanelets
bakgrunnsbelysning, som gjør det
lettere å bruke kameraet i mørket.
Når strømbryteren slippes, forblir
belysningen tent i noen sekunder
mens tidsbryteren for
beredskapsstilling er aktiv, eller til
lukkeren utløses eller strømbryteren dreies mot D igjen.
D Kontrollpanelet og informasjon i søkeren
Kontrollpanelets og søkervisningens lysstyrke varierer med temperaturen,
og visningenes svartider kan synke ved lave temperaturer. Dette er normalt
og tyder ikke på funksjonsfeil.
6
Informasjon i søkeren
2
3
4
5
6
1
7 8 9 10 11 12 13
21 22
23
14 15 16 17 18
24
1 Hellingsindikator 1, 2
2 AF-søkefeltklammer............................9
25 26
19 20
27
8 Lysmåling ......................................... 124
9 Eksponeringslås (AE)...................... 137
3 Rutenett for komposisjon
4
5
6
7
10 Ikon for lukkertidslås............. 136, 268
(vises når På er valgt for
11 Lukkertid.................................. 129, 131
egendefinert innstilling d9,
Autofokusfunksjon............................98
Rutenett i søkeren).................. 265 12 Blenderlåsikon........................ 136, 268
Fokuspunkter................... 94, 105, 261 13 Blenderåpning (f-tall) ........... 130, 131
Vippeindikator 1, 3
Blenderåpning (antall trinn) ........ 130
Flimmergjenkjennelse................... 254
Fokusindikator................. 32, 108, 112
7
14 Eksponeringskontroll..................... 126 24 Eksponeringsindikator .................. 132
Visning av
15 Indikator for
blitskompensasjon........................ 194
eksponeringskompensasjon ...... 139
25 Advarsel om lavt batterinivå...........30
eksponeringskompensasjon ...... 139 26 Indikator for alternative
16 Indikator for
eksponeringer/alternative
blitseksponeringer........................ 143
Indikator for automatisk valgt
Indikator for alternativ
ISO-følsomhet ................................ 121
hvitbalanse ..................................... 148
ISO-følsomhet.................................. 119
Indikator for alternativ
Opptaksindikator for
eksponering med ADL ................. 152
forhåndsinnstilt hvitbalanse....... 165
Aktiv D-Lighting-mengde ............ 180 27 Antall gjenværende
eksponeringer..........................31, 362
AF-søkefeltfunksjon ....................... 100
Antall bilder som gjenstår før
"k" (vises når det er igjen minne til
minnebufferen er full .......... 115, 362
mer enn 1000 eksponeringer).......31
Eksponeringskompensasjonsverdi
4
Klarsignal for blitsen .................... 187
........................................................... 139
Indikator for FV-lås ......................... 196
Verdi for blitskompensasjon........ 194
Indikator for
Indikator for PC-funksjon
blitssynkronisering........................ 266
Indikator for
blenderåpningstrinn .................... 130
17 Indikator for ISO-følsomhet ......... 119
18
19
20
21
22
23
1 Kan vises ved å trykke på en knapp som har blitt tildelt Kunstig horisont i søkeren ved
hjelp av egendefinert innstilling f1 (Egendefinert kontrolltilordning, 0 268).
2 Fungerer som vippeindikator når kameraet dreies for å ta bilder i høydeformat (stående).
3 Fungerer som hellingsindikator når kameraet dreies for å ta bilder i høydeformat (stående).
4 Vises når en blits (ekstrautstyr) er montert (0 187). Klarsignalet for blitsen lyser når blitsen er ladet.
Merk: Displayet vises med alle indikatorene tent for illustrative formål.
D Ikke noe batteri
Søkervisningens belysning dempes når batteriet er helt utladet, eller det
ikke er satt inn et batteri. Dette er normalt og tyder ikke på funksjonsfeil.
Visningen i søkeren vil fungere som normalt igjen når et fullt oppladet
batteri settes inn.
8
Diopterjusteringen
Løft og drei på diopterjusteringen til
informasjonen i søkeren, fokuspunktene og
AF-søkefeltklammene er i skarp fokus. Pass
på at du ikke får fingeren eller en negl i øyet
når du håndterer diopterjusteringen og har
øyet inntil søkeren. Trykk
diopterjusteringen tilbake når du er
fornøyd med fokuseringen.
Fokuspunkt
AF-søkefeltklammer
Søkeren ikke i fokus
Søkeren i fokus
A Korreksjonslinser til søkerokularet
Korreksjonslinser (ekstrautstyr; 0 295) kan
brukes til å justere søkerdiopteret ytterligere.
Før du monterer en korreksjonslinse, må du
fjerne søkerokularet DK-17F ved å lukke
søkerlukkeren og løse ut okularlåsen (q).
Deretter holder du okularet lett mellom en
finger og tommelen og skrur det løs som vist
(w).
9
Bruke den vippbare skjermen
Du kan vinkle og dreie skjermen som vist nedenfor.
Normal bruk: Skjermen brukes
vanligvis i oppbevaringsposisjonen.
Bilder i lav vinkel: Vipp skjermen opp
for å ta bilder i live view med
kameraet i en lav posisjon.
Bilder i høy vinkel: Vipp skjermen ned
for å ta bilder i live view med
kameraet i en høy posisjon.
10
D Bruke skjermen
Drei forsiktig på skjermen og stopp når du kjenner motstand. Ikke bruk
makt. Dersom disse forholdsreglene ikke overholdes, kan kameraet eller
skjermen bli skadet. Hvis kameraet er montert på et stativ, bør du passe på
at skjermen ikke kommer i kontakt med stativet.
Ikke løft eller bær kameraet ved å kun holde i skjermen. Hvis du ikke følger
denne forholdsregelen, kan kameraet bli skadet. Hvis skjermen ikke brukes
til å ta fotografier, må du sette den tilbake i oppbevaringsposisjon.
Ikke ta på området på baksiden av skjermen
eller la væske komme i kontakt med den indre
overflaten. Dersom disse forholdsreglene ikke
overholdes, kan det oppstå funksjonsfeil på
produktet.
Vær spesielt forsiktig slik at
du ikke berører dette
området.
11
Bruke berøringsskjermen
Den berøringsfølsomme skjermen støtter følgende funksjoner:
Sveip
Sveip en finger raskt til venstre eller høyre
over skjermen.
Skyv
La en finger gli over skjermen.
Strekk/knip
Plasser to fingre på skjermen og beveg dem
fra hverandre eller knip dem sammen.
12
❚❚ Bruke berøringsskjermen
Under avspilling (0 226) kan berøringsskjermen brukes til å:
• Vise andre bilder
• Zoome inn eller ut
• Vise miniatyrbilder
• Vise filmer
I live view kan berøringsskjermen brukes til å ta bilder
(berøringslukker; 0 56) eller til å måle en verdi for punktbasert
hvitbalanse (0 169). Berøringsskjermen kan også brukes til å skrive
(0 273) eller navigere gjennom menyene (0 29).
D Berøringsskjermen
Berøringsskjermen er følsom for statisk elektrisitet og vil derfor kanskje ikke
respondere hvis den er dekket med tredjeparts beskyttelsesfilm eller blir
berørt med fingernegler eller hanskekledte hender. Ikke bruk overdreven
kraft eller berør skjermen med skarpe gjenstander.
D Bruke berøringsskjermen
Det kan hende at berøringsskjermen ikke responderer som forventet hvis
du forsøker å bruke den samtidig som du lar håndflaten eller en annen
finger hvile på et annet sted på skjermen. Det kan hende skjermen ikke
gjenkjenner andre bevegelser hvis du berører den for mykt, beveger
fingrene for raskt eller over en for liten avstand eller fingrene dine ikke er i
konstant berøring med skjermen, eller hvis du ikke koordinerer strekkeeller knipebevegelsen i to fingre på riktig måte.
A Aktivere og deaktivere berøringskontroll
Berøringskontroll kan aktiveres eller deaktiveres med alternativet
Berøringskontroll i oppsettsmenyen (0 274).
A Se også
For informasjon om hvordan du velger retningen du sveiper fingeren for å
vise andre bilder under avspilling på full skjerm, se B > Berøringskontroll
(0 274).
13
De første trinnene
Fest kameraets nakkerem
Fest nakkeremmen godt til festeøynene på kameraet.
Lad opp batteriet
Sett inn batteriet og plugg i laderen (avhengig av land eller region,
leveres laderen enten med en støpseladapter eller en strømkabel).
Et tomt batteri lades helt opp på cirka to timer og 35 minutter.
• Støpseladapter: Sett støpseladapteren i nettadapterens inngang
(q). Skyv støpseladapterlåsen som vist (w) og drei adapteren 90°
for å feste den på plass (e). Sett inn batteriet og koble til laderen.
Støpseladapterlås
90°
14
• Strømkabel: Etter at du har koblet strømkabelen sammen med
pluggen i retningen som vises, setter du inn batteriet og plugger
inn kabelen.
Ladelampen CHARGE blinker når batteriet lader.
Batteriet lader
Lading fullført
D Batteriet og laderen
Les og følg advarslene og forsiktighetsreglene i "For sikkerhets skyld" (0 x) og
"Vedlikeholde kameraet og batteriet: forsiktighetsregler" (0 319).
15
Sett inn batteriet og et minnekort
Kontroller at strømbryteren er i posisjon OFF (Av) før du setter inn eller
tar ut batteriet eller minnekort. Sett inn batteriet i den retningen
som vises, og bruk batteriet til å holde den oransje batterilåsen ned
til en side. Låsen låser batteriet på plass når det er satt helt inn.
Batterilås
Hold minnekortet i retningen som vises og skyv det rett inn i det
passende kortsporet til det klikker på plass.
• XQD-minnekort:
• SD-minnekort:
16
D Minnekort
• Minnekort kan være varme etter bruk. Vær forsiktig når du tar ut
minnekort fra kameraet.
• Slå av strømmen før du setter inn eller tar ut minnekort. Ikke fjern
minnekort fra kameraet, slå av kameraet eller ta ut eller koble fra
strømkilden under formatering eller mens data lagres, slettes eller
kopieres til en datamaskin. Følges ikke denne forholdsregelen, kan data
gå tapt, eller kameraet eller minnekortet kan bli skadet.
• Ikke berør kortkontaktene med fingrene eller metallgjenstander.
• Ikke bøy eller mist kortet i bakken, og pass på at det ikke utsettes for
kraftige slag eller støt.
• Bruk ikke kraft på kortrammen. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen,
kan kortet bli skadet.
• Må ikke utsettes for vann, høy fuktighet eller direkte sollys.
• Ikke formater minnekort i en datamaskin.
A Bryteren for skrivebeskyttelse
SD-minnekort er utstyrt med en
bryter for skrivebeskyttelse for å
forhindre utilsiktet tap av data. Når
denne bryteren er i "lock (låst)"Bryter for skrivebeskyttelse
posisjonen, kan du ikke formatere
minnekortet eller lagre eller slette
fotografier (en advarsel vises på skjermen dersom du prøver å utløse
lukkeren). For å låse opp minnekortet, skyver du bryteren til "write (skrive)"posisjonen.
A Finner ikke minnekort
Kontrollpanelet og søkeren viser S hvis
det ikke er satt inn noe minnekort. Hvis
kameraet er slått av med et oppladet batteri
og det ikke er satt inn noe minnekort, vises
S på kontrollpanelet.
17
❚❚ Ta ut batteriet og minnekort
Ta ut batteriet
Slå av kameraet og åpne batteridekslet.
Trykk batterilåsen i retningen som vises
med pilen for å frigjøre batteriet og ta så ut
batteriet for hånd.
Ta ut minnekort
Etter å ha forsikret deg om at lampen for minnekortaktivitet ikke
lyser, slå av kameraet, åpne dekselet til minnekortsporet og ta ut
kortet som beskrevet nedenfor.
• XQD-minnekort: Trykk på utløserknappen for
å delvis løse ut kortet (q). Deretter kan du
ta ut minnekortet for hånd (w).
XQD-minnekort
• SD-minnekort: Trykk kortet inn og slipp det
(q). Deretter kan du ta ut minnekortet for
hånd (w).
SD-minnekort
18
Sett på et objektiv
Pass på at det ikke kommer støv inn i kameraet når du tar av
objektivet eller kamerahusdekslet. Objektivet som oftest brukes i
denne bruksanvisningen til illustrasjonsformål er et AF-S NIKKOR
50 mm f/1,4 G.
Ta av
kamerahusdekslet
Ta av det bakre objektivdekslet
Påsettingsmerke (kamera)
Rett inn påsettingsmerkene
med hverandre
Påsettingsmerke (objektiv)
Drei objektivet som vist til det klikker på plass
Pass på å ta av objektivdekslet før du tar bilder.
19
A Ta av objektivet
Pass på at kameraet er slått av når du tar av eller
bytter objektiv. For å ta av objektivet, trykker du
på og holder nede utløserknappen for
objektivet (q) mens du dreier objektivet med
urviseren (w). Sett på objektivdekslene og
kamerahusdekslet når du har tatt av objektivet.
D CPU-objektiver med blenderringer
Hvis du bruker et CPU-objektiv med en blenderring (0 284), låser du
blenderen på minste åpning (høyeste f-tall).
20
Grunnleggende oppsett
Språkvalget i oppsettsmenyen markeres automatisk første gangen
menyene vises. Velg et språk og still inn kameraklokken.
1 Slå på kameraet.
Strømbryter
2 Velg Språk (Language) i
oppsettsmenyen.
Trykk på G-knappen for å vise
kameramenyene, marker deretter
Språk (Language) i oppsettsmenyen
og trykk på 2. For informasjon om
hvordan du bruker menyene, se "Bruke
kameramenyene" (0 25).
G-knapp
A Koble til smartenheter med SnapBridge
Installer SnapBridge-appen på smartenheten din for å laste
ned bilder fra kameraet eller for å fjernstyre kameraet. For mer
informasjon, se den medfølgende SnapBridge Tilkoblingsveiledning
(for DSLR-kameraer).
21
3 Velg et språk.
Trykk på 1 eller 3 for å markere det
ønskede språket og trykk på J.
4 Velg Tidssone og dato.
Velg Tidssone og dato og trykk på 2.
5 Still inn tidssone.
Velg Tidssone og trykk på 2. Trykk på
4 eller 2 for å markere den lokale
tidssonen (UTC-feltet viser forskjellen
mellom den valgte tidssonen og
koordinert universaltid, eller UTC, i
timer) og trykk på J.
22
6 Slå sommertid på eller av.
Velg Sommertid og trykk på 2.
Sommertid er slått av ved
standardinnstillingen; hvis det er
sommertid i den lokale tidssonen, trykk
på 1 for å markere På og trykk på J.
7 Still inn dato og klokkeslett.
Velg Dato og klokkeslett og trykk på
2. Trykk på 4 eller 2 for å velge et
element, og på 1 eller 3 for å endre.
Trykk på J når klokken er stilt på
gjeldende dato og klokkeslett (vær
oppmerksom på at kameraet bruker en
24-timersklokke).
8 Still inn datoformat.
Velg Datoformat og trykk på 2. Trykk
på 1 eller 3 for å velge rekkefølgen
som år, måned og dag skal vises i og
trykk på J.
9 Avslutt og gå tilbake til
opptaksinnstillingen.
Trykk utløseren halvveis ned for å gå
tilbake til opptaksinnstilling.
23
Opplæring
Kameramenyer: en oversikt
Du finner de fleste alternativene for opptak,
avspilling og oppsett i kameramenyene.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.
G-knapp
Faner
Velg mellom følgende menyer:
• D: Avspilling (0 248)
• C: Fotografering (0 250)
• 1: Filmopptak (0 256)
• A: Egendefinerte innstillinger
(0 260)
• B: Oppsett (0 271)
• N: Retusjering (0 278)
• O/m: MIN MENY eller SISTE INNSTILLINGER
(standardinnstillingen er MIN MENY;
0 280)
Glideren viser plassering i valgt meny.
Gjeldende innstillinger angis med
ikoner.
Menyalternativer
Alternativer i valgt meny.
Hjelp-ikon (0 25)
24
Bruke kameramenyene
❚❚ Menykontroller
Du kan navigere gjennom menyene med berøringsskjermen eller
bruke multivelgeren og J-knappen.
Multivelger
Flytt markøren opp
Velg det markerte
elementet
Avbryt og gå tilbake
til den forrige
menyen
Velg det markerte
elementet eller vis
undermenyen
Flytt markøren ned
J-knapp
Velg det markerte
elementet
A d (Hjelp)-ikonet
Hvis et d-ikon vises i skjermens nedre venstre hjørne, kan du vise en
beskrivelse av alternativet eller menyen som er valgt ved å trykke på
L (Z/Q)-knappen. Trykk på 1 eller 3 for å bla gjennom
skjermvisningen. Trykk på L (Z/Q) igjen for å gå tilbake til menyene.
L (Z/Q)-knapp
25
❚❚ Navigere i menyene
Følg trinnene nedenfor for å navigere i menyene.
1 Vis menyene.
Trykk på G-knappen for å vise
menyene.
G-knapp
2 Marker ikonet for gjeldende
meny.
Trykk på 4 for å markere
ikonet for gjeldende meny.
3 Velg en meny.
Trykk på 1 eller 3 for å velge ønsket meny.
4 Plasser markøren i den
valgte menyen.
Trykk på 2 for å plassere
markøren i den valgte
menyen.
26
5 Marker et menyelement.
Trykk på 1 eller 3 for å
markere et menyelement.
6 Vis alternativene.
Trykk på 2 for å vise
alternativene for det valgte
menyelementet.
7 Marker et alternativ.
Trykk på 1 eller 3 for å
markere et alternativ.
8 Velg det markerte elementet.
Trykk på J for å velge det markerte
elementet. Hvis du vil avslutte uten å
velge, trykker du på G-knappen.
J-knapp
27
Legg merke til følgende:
• Menyelementer som vises i grått er ikke tilgjengelige for
øyeblikket.
• Hvis du trykker på 2 eller midt på multivelgeren, får du vanligvis
samme resultat som hvis du trykker på J, men i noen tilfeller kan
du bare velge ved å trykke på J.
• For å gå ut av menyene og gå tilbake til opptaksinnstillingen,
trykker du utløseren halvveis ned.
28
❚❚ Bruke berøringsskjermen
Du kan også navigere gjennom menyene med de følgende
berøringsskjermfunksjonene.
Rull
Skyv fingeren opp eller ned for å
rulle.
Velg en meny
Trykk på et menyikon for å velge en
meny.
Velg
alternativer/
juster
innstillinger
Trykk på menyelementer for å vise
alternativer og trykk på ikoner eller
glidere for å endre. Trykk på Z for å
avslutte uten å endre innstillinger.
29
Grunnleggende fotografering og avspilling
Batterinivå og antall gjenværende eksponeringer
Kontroller batterinivået og antall gjenværende eksponeringer, som
forklart nedenfor, før du begynner å fotografere.
❚❚ Batterinivå
Batterinivået vises på kontrollpanelet og i
søkeren.
Kontrollpanel
Søker
Ikon
Kontrollpanel
L
K
J
I
Søker
—
—
—
—
H
d
H
(blinker)
d
(blinker)
Beskrivelse
Batteriet er helt oppladet.
Batteriet er delvis utladet.
Lavt batterinivå. Lad opp batteriet eller ha et
reservebatteri parat.
Lukkeren er deaktivert. Lad opp eller bytt
batteri.
A Skjermvisning når kameraet er slått av
Hvis kameraet er slått av med et batteri og
minnekort innsatt, vil minnekortikonet og
antall gjenværende eksponeringer vises
(avhengig av minnekortet vil kameraet i sjeldne
tilfeller kun vise denne informasjonen når det
er på).
30
Kontrollpanel
❚❚ Antall gjenværende eksponeringer
Kameraet har to minnekortspor: ett for
XQD-kort og et annet for SD-kort. Når det er
satt inn to kort, bestemmes funksjonen til
hvert kort av hvilket alternativ du har valgt
under Valg av hovedkortspor og
Sekundærsporets funksjon. Når
Sekundærsporets funksjon er stilt til
standardverdien Overfylt (0 93), blir
kortet i sekundærsporet kun brukt når
kortet i hovedkortsporet er fullt.
Kontrollpanelskjermen viser hvilke kort
som er satt inn (eksemplet her viser
skjermvisningen når det er satt inn kort i
begge kortsporene). Hvis det oppstår en
feil (for eksempel, hvis minnekortet er fullt
eller kortet i SD-sporet er låst), vil ikonet for
det berørte kortet blinke (0 330).
Kontrollpanelet og søkeren viser antall
bilder som kan lagres på minnekortet med
gjeldende innstillinger (verdier over 1000
rundes av nedover til nærmeste hele
hundre; f.eks. vises verdier mellom 4000 og
4099 som 4,0 k).
SD-kortspor
XQD-kortspor
Kontrollpanel
Antall gjenværende
eksponeringer
Kontrollpanel
Søker
31
"Pek-og-skyt"-fotografering
1 Gjør klart kameraet.
Når du komponerer fotografier i
søkeren, holder du håndtaket i høyre
hånd og lar kamerahuset eller objektivet
hvile i venstre hånd.
Når du komponerer bilder i
høydeformat (stående), holder du
kameraet som vist.
2 Komponer fotografiet.
Med standardinnstillingene fokuserer
kameraet på motivet i midtre
fokuspunkt. Komponer et bilde i
søkeren med hovedmotivet i midtre
fokuspunkt.
Fokuspunkt
32
3 Trykk utløseren halvveis
ned.
Trykk utløseren halvveis ned
for å fokusere. Når
fokuseringen er ferdig, vises
fokusindikatoren (I) i
søkeren.
Informasjon i søkeren
I
F
H
FH
(blinker)
Fokusindikator
Beskrivelse
Motiv i fokus.
Fokuspunktet er mellom kameraet og motivet.
Fokuspunktet er bak motivet.
Kameraet klarer ikke å fokusere på motiv i
fokuspunktet med autofokus (0 110).
4 Ta bildet.
Trykk utløseren mykt ned
resten av veien for å ta
fotografiet. Lampen for
minnekortaktivitet tennes
og fotografiet vises på
skjermen i noen få sekunder.
Ikke ta ut minnekortet, fjern
eller koble fra strømkilden før
lampen har slukket og opptaket er ferdig.
Lampe for
minnekortaktivitet
33
A Tidsbryteren for beredskapsstilling (søkerfotografering)
Visningen på kontrollpanelet og noen av visningene i søkeren
slås av for å redusere batteritappingen, hvis det ikke utføres
noen handling i omtrent seks sekunder. Trykk utløseren
halvveis ned for å reaktivere visningene.
Lysmålere på
Lysmålere av
Du kan justere hvor lang tid det skal gå før tidsbryteren for
beredskapsstilling utløper med egendefinert innstilling c2 (Tidsbryter for
ber.stilling, 0 263).
A Multivelgeren
Bruk multivelgeren til å velge fokuspunktet i
søkeren mens lysmålerne er på (0 105).
Multivelger
34
Vise fotografier
1 Trykk på K-knappen.
Et fotografi vises på skjermen.
Minnekortet som inneholder bildet som
vises for øyeblikket indikeres med et
ikon.
K-knapp
2 Vis flere bilder.
Du kan vise flere bilder ved å trykke på
4 eller 2 eller sveipe en finger til
venstre eller høyre over skjermen
(0 226).
For å avslutte avspillingen og gå tilbake til opptak, trykker du
utløseren halvveis ned.
A Bildevisning
Når du velger På under Bildevisning i avspillingsmenyen (0 249), vises
fotografiene automatisk på skjermen etter opptak.
A Se også
For informasjon om hvordan du velger et minnekort for avspilling, se
"Avspillingskontroller" (0 224).
35
❚❚ Slette uønskede fotografier
For å slette bildet som vises på skjermen, trykker du på O (Q)knappen. Merk at bilder ikke kan gjenopprettes så snart de er slettet.
1 Vis fotografiet.
Vis fotografiet du ønsker å slette som
beskrevet i "Vise fotografier" (0 35).
Plasseringen av det gjeldende bildet
vises med et ikon i nederste venstre
hjørne på skjermen.
2 Slett fotografiet.
Trykk på O (Q)-knappen. En
bekreftelsesdialogboks vises. Trykk på O
(Q)-knappen igjen for å slette bildet og
gå tilbake til avspillingen. Hvis du vil
avslutte uten å slette bildet, trykker du
på K.
O (Q)-knapp
A Slett
Bruk alternativet Slett i avspillingsmenyen (0 246) for å slette flere bilder
eller velge minnekortet som bildene skal slettes fra.
36
Live view-fotografering
Følg trinnene nedenfor for å fotografere med live view.
1 Drei live view-velgeren til C (live
view-fotografering).
Live view-velger
2 Trykk på a-knappen.
Speilet heves og bildet som ses
gjennom objektivet vises på
kameraskjermen. Motivet vises ikke
lenger i søkeren.
a-knapp
3 Plasser fokuspunktet.
Plasser fokuspunktet over motivet ditt, som beskrevet i "Velge en
AF-søkefeltfunksjon" (0 42).
37
4 Fokuser.
Trykk utløseren halvveis ned for å
fokusere.
Fokuspunktet blinker grønt og lukkeren
deaktiveres mens kameraet fokuserer. Hvis kameraet er i stand til
å fokusere, vises fokuspunktet i grønt. Hvis kameraet ikke kan
fokusere, blinker fokuspunktet rødt (merk at bilder kan tas selv
om fokuspunktet blinker rødt; kontroller fokuset på skjermen før
opptak). Du kan låse eksponeringen ved å trykke ned midt på
undervelgeren (0 137). Fokuset er låst så lenge du holder
utløseren halvveis nede.
D Bruke autofokus i live view
Bruk et AF-S- eller AF-P-objektiv. De ønskede resultatene blir kanskje
ikke oppnådd med andre objektiver eller telekonvertere. Merk at
autofokus er tregere i live view, og skjermen kan bli lysere eller mørkere
når kameraet fokuserer. Fokuspunktet kan noen ganger vises i grønt når
kameraet ikke er i stand til å fokusere. Kameraet kan være ute av stand
til å fokusere i følgende situasjoner:
• Motivet inneholder linjer som er parallelle med langsiden av
bildefeltet
• Motivet mangler kontrast
• Motivet i fokuspunktet inneholder områder med sterkt varierende
lysstyrke, eller som er punktbelyste, belyst av et neonskilt eller andre
lyskilder som forandrer lysstyrke
• Flimmer eller bånd vises under belysning med lysstoffrør,
kvikksølvdamplamper, natriumlamper eller lignende belysning
• Et stjernefilter eller andre spesielle filtre brukes
• Motivet virker mindre enn fokuspunktet
• Motivet domineres av regelmessige geometriske mønstre (f.eks.
persienner eller en rad med vinduer i en skyskraper)
• Motivet er i bevegelse
38
5 Ta bildet.
Trykk utløseren helt ned for å ta bildet.
Skjermen slås av.
6 Avslutt live view.
Trykk på a-knappen for å avslutte live
view.
A Forhåndsvisning av eksponering
I live view kan du trykke på J for å forhåndsvise
virkningene av lukkertid, blenderåpning og
ISO-følsomhet på eksponeringen. Du kan
justere eksponeringen med ±5 EV (0 139), selv
om det bare er verdier mellom –3 og +3 EV som
er synlige i forhåndsvisningen. Legg merke til at
forhåndsvisningen kanskje ikke nøyaktig viser
det endelige resultatet når du bruker blits, når
Aktiv D-Lighting (0 180), HDR (high dynamic range; 0 182) eller
alternative eksponeringer er aktiv, når A (auto) er valgt for Picture Controlparameteren Kontrast (0 178) eller når p er valgt som lukkertid. Hvis
motivet er svært lyst eller svært mørkt, vil eksponeringsindikatorene blinke
for å varsle at forhåndsvisningen kanskje ikke viser eksponeringen
nøyaktig. Forhåndsvisning av eksponeringen er ikke tilgjengelig når A
eller % er valgt for lukkertid.
39
A Forstørret forhåndsvisning i live view
Trykk på X-knappen for å forstørre visningen på skjermen med opptil
omkring 16 ×. Et navigeringsvindu vises i en grå ramme nederst til høyre på
skjermen. Bruk multivelgeren til å rulle til områder i bildet som ikke er synlig
på skjermen, eller trykk på W (M) for å zoome ut.
X-knapp
Navigeringsvindu
A Se også
For informasjon om:
• Hvordan du velger hvor lenge skjermen skal være på under live view, se
A > egendefinert innstilling c4 (Forsinkelse for skjerm av, 0 264).
• Hvordan du velger funksjoner for filmopptaksknappen og
kommandohjulene og midten av multivelgeren, se A > egendefinert
innstilling f1 (Egendefinert kontrolltilordning) > Filmopptaksknapp +
y (0 268) og f2 (Midtre multivelgerknapp, 0 268).
• Hvordan du forhindrer utilsiktet bruk av a-knappen, se A > egendefinert
innstilling f8 (Altern. for live view-knapp, 0 270).
40
Autofokus
For å ta bilder med autofokus
dreier du fokusfunksjonsvelgeren til AF.
Fokusfunksjonsvelger
Velge en fokusfunksjon
Følgende autofokusfunksjoner er tilgjengelige i live view:
Funksjon
AF-S
AF-F
Beskrivelse
Enkeltbilde-AF: For stillestående motiver. Fokus låses når du trykker
utløseren halvveis ned. Du kan også fokusere ved å berøre motivet
på skjermen. I så fall låses fokuset til du tar fingeren fra skjermen
for å ta bildet.
Konstant AF: For motiver i bevegelse. Kameraet fokuserer
kontinuerlig til du trykker ned utløseren. Fokus låses når du trykker
utløseren halvveis ned. Du kan også fokusere ved å berøre motivet
på skjermen. I så fall låses fokuset til du tar fingeren fra skjermen
for å ta bildet.
For å velge en autofokusfunksjon, trykker du på
AF-funksjonsknappen og dreier hovedkommandohjulet til ønsket
funksjon vises på skjermen.
AF-funksjonsknapp
Hovedkommandohjul
41
Velge en AF-søkefeltfunksjon
Følgende AF-søkefeltfunksjoner kan velges i live view:
Funksjon
!
5
6
3
42
Beskrivelse
Ansiktsprioritert AF: Bruk for portretter. Kameraet oppdager og
fokuserer automatisk på portrettmotiver; det valgte motivet
indikeres av en dobbel gul ramme (hvis flere ansikter oppdages,
fokuserer kameraet på det nærmeste motivet; bruk multivelgeren
hvis du vil velge et annet motiv). Hvis kameraet ikke lenger
oppdager motivet (for eksempel fordi motivet har vendt ansiktet
vekk fra kameraet), vises ikke rammen lenger. Hvis du berører
skjermen, fokuserer kameraet på ansiktet nærmest fingeren din og
et bilde tas når du tar fingeren av skjermen.
Bredt AF-område: Brukes til håndholdte opptak av landskap og andre
motiver som ikke er portretter. Bruk multivelgeren eller
berøringskontroll til å flytte fokuspunktet hvor som helst i
bildefeltet, eller trykk midt på multivelgeren for å plassere
fokuspunktet midt i bildefeltet.
Normalt AF-område: Fokuser på et valgt punkt i bildefeltet. Bruk
multivelgeren eller berøringskontroll til å flytte fokuspunktet hvor
som helst i bildefeltet, eller trykk midt på multivelgeren for å
plassere fokuspunktet midt i bildefeltet. Et stativ anbefales.
Knappenåls-AF: Samme som for normalt AF-område, bortsett fra at et
mindre fokuspunkt brukes for knappenålsfokus på mindre
motiver.
Funksjon
&
Beskrivelse
Motivfølgende AF: Plasser fokuspunktet på motivet og trykk midt på
multivelgeren. Fokuspunktet vil følge det valgte motivet så lenge
det beveger seg i bildefeltet. For å avslutte følgingen, trykker du
midt på multivelgeren igjen. Alternativt kan du starte følgingen
ved å berøre motivet på skjermen. For å avslutte følgingen og ta et
bilde tar du fingeren av skjermen. Hvis følgingen allerede pågår, vil
kameraet fokusere på gjeldende motiv hvis du berører skjermen.
Et bilde tas når du tar fingeren av skjermen. Det kan være at
kameraet ikke klarer å følge motiver hvis de beveger seg raskt,
forlater bildefeltet eller skjules av andre motiver, endrer synlighet i
størrelse, farge eller lysstyrke, eller er for små, for store, for lyse, for
mørke eller for like bakgrunnen i farge eller lysstyrke.
For å velge en AF-søkefeltfunksjon trykker du på
AF-funksjonsknappen og dreier underkommandohjulet til ønsket
funksjon vises på skjermen.
AF-funksjonsknapp
Underkommandohjul
43
Manuell fokusering
For å fokusere med manuell fokusfunksjon
(0 111), må du dreie objektivets
fokuseringsring til motivet er i fokus. For å
forstørre bildet på skjermen for nøyaktig
fokusering, trykker du på X-knappen
(0 40).
X-knapp
Du kan også aktivere fokus-peaking, som
bruker fargede omriss for å angi motiver
som er i fokus. For å aktivere fokus-peaking,
trykker du på i-knappen og velger et annet
alternativ enn Av under Peaking-nivå
(0 45).
Område i fokus
A Forhåndsvisning av fokus under visning i live view
For å midlertidig velge største blenderåpning for forbedret
forhåndsvisning av fokus i live view, trykker du på Pv-knappen. Indikatoren
for største blenderåpning (0 54) vises. For å sette blenderåpningen tilbake
til sin opprinnelige verdi, trykker du på knappen igjen eller fokuserer ved
bruk av autofokus. Hvis du trykker utløseren helt ned for å ta et bilde under
forhåndsvisningen av fokus, går blenderåpningen tilbake til sin
opprinnelige verdi før fotografiet tas.
44
Bruke i-knappen
Du får tilgang til alternativene som er listet
opp nedenfor ved å trykke på i-knappen
under live view-fotografering. Du kan bruke
berøringsskjermen eller gå gjennom
menyen med multivelgeren og Jknappen, og du trykker på 1 eller 3 for å
markere elementer, og på 2 for å vise
alternativer og J for å velge det markerte
alternativet og gå tilbake til
i-knappmenyen. Trykk på i-knappen igjen
for å avslutte og gå tilbake til
opptaksdisplayet.
i-knapp
Alternativ
Velg bildefelt
Aktiv D-Lighting
Beskrivelse
Velg et bildefelt til live view-fotografering (0 83).
Juster Aktiv D-Lighting (0 180).
Aktiver eller deaktiver den elektroniske lukkeren på
Elektr. lukker
fremre lukkergardin for fotografering med hevet speil
fremre lukkergard.
(0 265).
Trykk på 1 eller 3 for å
justere skjermens lysstyrke
under live view (merk at dette
kun påvirker live view og har
ingen effekt på fotografier
Skjermens lysstyrke eller filmer eller på skjermens
lysstyrke for menyer eller
avspilling. For å justere
skjermens lysstyrke for menyer og avspilling, bruker du
alternativet Skjermens lysstyrke i oppsettsmenyen;
0 271).
45
Alternativ
Beskrivelse
Under live view-fotografering
kan du stille inn skjermens
hvitbalanse (nyanse) til en
annen verdi enn den som
brukes til fotografier (0 156).
Dette kan være effektivt hvis
belysningen som bildene blir
komponert under er
forskjellig fra den som blir brukt når du tar fotografier,
Hvitbal. for live
noe som noen ganger er tilfelle ved bruk av blits eller
view-skjermen
manuelt forhåndsinnstilt hvitbalanse. Det blir lettere å se
resultatet hvis du justerer hvitbalansen til visningen av
foto-live view til å gi en effekt som ligner på den som
brukes i faktiske fotografier. Velg Ingen for å bruke
samme hvitbalanse på skjermen og på fotografiet.
Skjermens hvitbalanse nullstilles når kameraet slås av,
men du kan velge den siste verdien som ble brukt ved å
trykke på a-knappen mens du trykker på og holder nede
U-knappen.
Vis to separate områder av
bildefeltet ved siden av
hverandre (0 48). Dette
Todelt skjermvisn.
alternativet kan for eksempel
med zoom
brukes til å flukte bygninger
med horisonten.
Lydløs live viewfotografering
46
Fjern lyden fra lukkeren når bilder blir tatt (0 49).
Alternativ
Peaking-nivå
Negativ
digitalisering
Beskrivelse
Gjenstander som er i fokus
angis av fargede omriss,
inkludert under bruk av
fokuszoom (0 40). Velg
mellom 3 (høy følsomhet),
2 (standard), 1 (lav
følsomhet) og Av; jo høyere
følsomhet, jo større blir
fokusdybden. Fargen på
peaking-markeringene kan
endres med egendefinert
innstilling d8 (Farge på
peaking-markering, 0 265).
Område i fokus
Lag positiver fra fargede eller svart-hvite filmnegativer
(0 52).
47
Todelt skjermvisning med zoom
Når du velger Todelt skjermvisn. med
zoom i i-knappmenyen under live viewfotografering, deles skjermbildet i to
bokser som viser separate områder i
bildefeltet ved siden av hverandre med
høy zoom-forstørrelse. De forstørrede
områdenes posisjoner vises i
navigeringsvinduet.
Navigeringsvindu
Bruk X- og W (M)-knappene til å zoome inn
og ut, eller bruk L (Z/Q)-knappen til å
velge en boks og trykk på 4 eller 2 for å
rulle det valgte området til venstre eller
høyre. Du kan rulle begge områder opp
eller ned samtidig ved å trykke på 1 eller
3. Trykk utløseren halvveis ned for å
Område i fokus
fokusere på motivet i midten av det valgte
området. Trykk på i-knappen for å avslutte todelt skjermvisning.
48
Lydløs live view-fotografering
For å fjerne lukkerlyden under live view-fotografering, trykker du på
i-knappen og velger På (innstilling 1) eller På (innstilling 2) for
Lydløs live view-fotografering.
Alternativ
Beskrivelse
Reduser vibrasjoner forårsaket av lukkeren når du tar bilder
av landskap og andre stillestående motiver. Bruk av stativ
På (innstilling 1) anbefales. Maksimal bildefrekvens for utløserfunksjon CH er
omtrent 6 b/s. ISO-følsomheten (0 119) kan justeres til
verdier fra Lav 1 til 25600.
Fotografier kan tas ved høyere frekvens enn når På
(innstilling 1) er valgt. Med utløserfunksjonene S, Q, E og
MUP tas et bilde hver gang du trykker på utløseren. Med
På (innstilling 2) serieopptaksfunksjonene tas bilder med en frekvens på ca.
15 b/s (CL og QC) eller 30 b/s (CH) i maksimalt 3 sekunder.
Bildefeltet er låst på DX (24 × 16), bildestørrelsen på
3600 × 2400 og bildekvaliteten på JPEG normal★.
Av
Lydløs live view-fotografering deaktivert.
49
A Lydløs live view-fotografering
Fotografering med multieksponering (0 254) og støyreduksjon ved
langtidseksponering er deaktivert (0 253) og blitsen kan ikke brukes.
Under serieopptak forblir fokus og eksponering låst på verdiene for det
første bildet i hver serie. Flimmer og bånding kan være synlige på skjermen
og på bildene under belysning med lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller
natriumlamper (for informasjon om redusering av flimmer og bånding, se
alternativet Flimmerreduksjon i avsnittet om filmopptaksmenyen,
0 254), mens motiver i bevegelse kan virke forvrengt, spesielt hvis
kameraet panoreres horisontalt, eller hvis en gjenstand beveger seg med
hoy hastighet horisontalt gjennom bildefeltet. Ujevne kanter, fargefrynser,
moaré og lyse flekker kan også forekomme. Det kan vises lyse områder eller
band på motiver belyst av blinkende skilter eller andre pulserende lyskilder,
eller hvis motivet belyses kort av en blits eller en annen sterk, momentan
lyskilde.
Gjenstående tid for opptaket vises i stedet for antall gjenværende
eksponeringer.
Lydløs live view-fotografering kan også aktiveres eller deaktiveres med
alternativet Lydløs live view-fotografering i fotograferingsmenyen
(0 255).
A Kameralyder
Lyden av kamerafokuseringen kan høres, og det kan også lyden av
blenderåpningsmekanismen når du justerer blenderen med
eksponeringskontroll A eller M, eller når du tar tar bilder med
eksponeringskontroll P eller S.
A Egendefinert innstilling d11
Hvis På er valgt for egendefinert innstilling d11 (Live view ved
serieopptak, 0 266) når På (innstilling 1) er valgt for Lydløs live viewfotografering, blir skjermen mørk i et kort øyeblikk når lukkeren utløses og
deretter slås skjermen på igjen for å vise bildet. Når På (innstilling 2) er
valgt, vil ikke bildene vises når de tas; i stedet vises et C-ikon på skjermen
når et bilde tas (under seriefotografering vil ikonet blinke).
50
A "På (innstilling 2)"
Følgende eksponeringsinnstillinger kan justeres når På (innstilling 2) er
valgt:
P, S 1
A
M
Blenderåpning
—
✔
✔
Lukkertid
—
—
✔2
ISO-følsomhet 3
—
—
✔
1 Eksponering med eksponeringskontroll S tilsvarer eksponeringskontroll P.
2 Velg mellom lukkertider på 1/30 s til 1/8000 s.
3 Med eksponeringskontroll M, kan ISO-følsomheten stilles manuelt til verdier fra Lav 1 til 25600
eller justeres automatisk av kameraet. Med andre eksponeringskontroller justeres ISOfølsomheten automatisk av kameraet.
Eksponeringskompensasjon kan brukes til å endre eksponeringen med opp
til ±3 EV. Eksponeringen kan forhåndsvises på skjermen. Hvis du trykker på
J vises en eksponeringsindikator (0 132) som viser differansen mellom
eksponeringsverdiene som er valgt og de som er målt. For å skjule
indikatoren, trykker du på J igjen.
På (innstilling 2) kan ikke kombineres med enkelte kamerafunksjoner
inklusive fleksiprogram (0 128), alternative eksponeringer (0 142), Aktiv
D-Lighting (0 180), HDR (high dynamic range; 0 182),
vignetteringskontroll (0 253), automatisk fortegningskontroll (0 253),
innstilling for eksponeringsforsinkelse (0 264) og Picture Controlparameteren Klarhet (0 178). Hvis RAW hovedsp. – JPEG sek.spor er
valgt under Sekundærsporets funksjon i fotograferingsmenyen, lagres
JPEG-bilder på kortene i begge spor.
A "På (innstilling 2)" og opptaksinformasjon
Opptaksinformasjonen for bilder tatt med På (innstilling 2) valgt under
Lydløs live view-fotografering og hvitbalanse satt til v (auto)
inkluderer ikke fargetemperatur (0 234).
51
Negativ digitalisering
For å ta opp positive kopier av filmnegativer, trykker du på iknappen og velger Fargenegativer eller Monokrome negativer
under Negativ digitalisering.
1 Plasser negativene foran en ensformig hvit eller grå bakgrunn.
Det anbefales å bruke et AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8 G EDobjektiv eller andre mikroobjektiver og enten naturlig lys eller en
kunstig lyskilde med høy Ra (fargeindeks), som eksempelvis en
lysboks eller lysstoffrør med høy CRI.
2 Trykk på i-knappen i live view, marker
Negativ digitalisering og trykk på 2.
Fargene på skjermen blir reversert.
Blitsfunksjonen stilles automatisk til s;
for å bruke blits, velg en annen
blitsfunksjon.
3 Velg filmtype.
Marker Fargenegativer eller
Monokrome negativer og trykk på J.
4 Komponer bildet for å ta et bilde av filmnegativet.
52
5 Juster eksponeringen.
Trykk på J for å vise alternativer for
justering av lysstyrke, og trykk på 1 eller
3 for å justere eksponeringen. Hvis du
ønsker å forstørre motivet, trykker du på
X (0 40). Trykk på J for å gå videre.
6 Ta bildet.
Trykk utløseren helt ned for å ta bildet og lagre det i JPEG-format.
D Negativ digitalisering
Ingen alternativer er tilgjengelig for korrigering av støv, riper eller ujevne
farger som følge av at filmen har falmet. Bildene lagres i JPEG-format,
uavhengig av alternativet som er valgt under bildekvalitet. Bilder som er
tatt med et JPEG-alternativ blir lagret ved valgt innstilling, mens bilder tatt
med NEF (RAW)- eller TIFF (RGB)-alternativet blir lagret i formatet JPEG
fine★. Noen menyelementer og funksjoner, inkludert alternative
eksponeringer og fokusforskyvning, er utilgjengelige.
Eksponeringskontroll er stilt til A og kan ikke endres.
53
Live view-skjermen
r t
q
w
y
e
Element
q
w
e
r
t
y
Beskrivelse
Gjenstående tid før live view avsluttes
Gjenstående tid
automatisk. Vises dersom opptaket avsluttes i
løpet av 30 s eller mindre.
Skjermnyanse (hvitbalanse under foto-live viewHvitbalanseindikator for
visning). Kan justeres med Hvitbal. for live viewfoto-live view-visning
skjermen i menyen for i-knappen (0 45).
Indikator for største
Vises når du trykker på Pv-knappen for å velge
blenderåpning
største blenderåpning (0 44).
Autofokusfunksjon
Gjeldende autofokusfunksjon (0 41).
AF-søkefeltfunksjon
Gjeldende AF-søkefeltfunksjon (0 42).
Gjeldende fokuspunkt. Visningen avhenger av
Fokuspunkt
hvilket alternativ du har valgt for
AF-søkefeltfunksjon.
D Nedtellingsvisningen
En nedtelling vises 30 s før live view avsluttes automatisk (telleren blir rød
hvis live view er i ferd med å avsluttes for å beskytte de indre kretsene, eller
hvis et annet alternativ enn Ubegrenset er valgt under egendefinert
innstilling c4—Forsinkelse for skjerm av > Live view; 0 264—5 s før
skjermen slås av automatisk). Avhengig av opptaksforholdene, kan
tidsbryteren vises umiddelbart når live view velges.
54
Informasjonsvisningen
For å skjule eller vise indikatorer på skjermen, trykker du på
R-knappen. Histogrammet vises bare i eksponeringsforhåndsvisningen (0 39) eller når På (innstilling 2) er valgt under
Lydløs live view-fotografering (0 49). Visningen av kunstig horisont
og histogram er ikke tilgjengelig med negativ digitalisering.
Kunstig horisont
(0 272)
Informasjon på
Histogram
Informasjon av
Komposisjonshjelp
55
Berøringsfotografering (berøringslukker)
Berør skjermen for å fokusere og løft
fingeren for å ta bildet.
Trykk på ikonet som vises i illustrasjonen
for å velge handlingen som skal utføres når
man trykker på skjermen i
opptaksinnstilling. Velg mellom følgende
alternativer:
Alternativ
Beskrivelse
Berør skjermen for å plassere fokuspunktet og
fokusere (kun autofokus; du kan ikke bruke
berøringslukkeren til å fokusere når
W (Berøringslukker/AF: På) fokusfunksjonsvelgeren er stilt på M for
manuell fokusering). Fokuset er låst så lenge du
holder fingeren på skjermen. Løft fingeren fra
skjermen for å utløse lukkeren.
Samme som ovenfor, bortsett fra at lukkeren
ikke utløses når du løfter fingeren fra skjermen.
Hvis motivfølging (0 42) er aktivert, kan du
V (Berørings-AF: På)
fokusere på gjeldende motiv ved å trykke på
skjermen.
X (Berøringslukker/-AF: Av) Berøringslukker og AF deaktivert.
For informasjon om fokusering med berøringsfotografering, se
"Autofokus" (0 41).
56
D Ta bilder med alternativene for berøringsfotografering
Du kan bruke utløseren til å fokusere og ta bilder, selv når W-ikonet vises for
å angi at berøringslukkeren er aktivert. Bruk utløseren til å ta bilder under
serieopptak (0 113) og når du tar opp film. Du kan bare bruke
alternativene for berøringsfotografering til å ta ett bilde av gangen under
serieopptak. Alternativene kan ikke brukes til å ta bilder når du tar opp film.
Du kan ikke bruke berøringsskjermen til å plassere fokuspunktet når
fokusvelgerlåsen er plassert i L (låst)-posisjon (0 105). Du kan likevel bruke
skjermen til å velge motiv når du har valgt ansiktsprioritert AF som
AF-søkefeltsfunksjon (0 42).
Ved fotografering med selvutløser (0 116), låses fokuset på det valgte
motivet når du berører skjermen og tidtelleren starter når du løfter fingeren
fra skjermen. Ved standardinnstillingene utløses lukkeren cirka 10 s etter at
tidtelleren har startet. Du kan endre forsinkelsen og antall bilder med
egendefinert innstilling c3 (Selvutløser, 0 264). Hvis alternativet du valgte
under Antall bilder er større enn 1, vil kameraet automatisk ta ett bilde av
gangen inntil det valgte antallet bilder er tatt.
57
D Live view-opptak
Lukk søkerokularets lukker for å forhindre at lys kommer inn via søkeren og
forstyrrer fotografier eller eksponeringen (0 116).
Selv om de ikke vil vises på det endelige bildet, kan ujevne kanter,
fargefrynser, moaré og lyse flekker vises på skjermen, mens lyse områder
eller bånd kan vises i noen områder med blinkende skilter og andre
pulserende lyskilder, eller hvis motivet belyses kort av en blits eller en
annen sterk, momentan lyskilde. I tillegg kan fortegning forekomme ved
motiver i bevegelse, spesielt hvis kameraet panoreres horisontalt, eller hvis
en gjenstand beveger seg med høy hastighet horisontalt gjennom
bildefeltet. Flimmer og bånd kan være synlige på skjermen under belysning
med lysstoffrør, kvikksølvdamplamper eller natriumlamper og kan
reduseres med alternativet Flimmerreduksjon i filmopptaksmenyen
(0 258), selv om de ved noen lukkertider fortsatt kan være synlige i det
endelige fotografiet. Unngå å peke kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder ved opptak med live view. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne
forholdsregelen, kan det resultere i skade på kameraets indre kretser.
Uavhengig av alternativet valgt under egendefinert innstilling c2
(Tidsbryter for ber.stilling, 0 263), vil tidsbryteren for beredskapsstilling
ikke utløpe under opptaket.
A Lydsignaler under live view
Et pipesignal utløses hvis du justerer blenderåpningen eller bruker live
view-velgeren under live view.
58
Filmer
Les dette avsnittet for informasjon om hvordan du tar opp og spiller
av filmer.
Ta opp filmer
Du kan ta opp filmer med live view.
1 Drei live view-velgeren til 1 (film-live
view).
Live view-velger
2 Trykk på a-knappen.
Speilet heves og bildet som fanges av
objektivet vises på kameraskjermen,
modifisert med eksponeringsvirkningene. Motivet vises ikke lenger i
søkeren.
a-knapp
D 0-ikonet
Et 0-ikon (0 71) angir at filmer ikke kan tas opp.
A Hvitbalanse
Du kan når som helst stille inn hvitbalansen ved å trykke på
U-knappen og dreie på kommandohjulet (0 156).
59
3 Velg en fokusfunksjon (0 41).
4 Velg en AF-søkefeltfunksjon (0 42).
A Knappenåls-AF
Knappenåls-AF er ikke tilgjengelig i
filmmodus.
5 Fokuser.
Komponer åpningsbildet og trykk på
AF-ON-knappen for å fokusere. Merk at
antall motiver som kan oppdages med
ansiktsprioritert AF er mindre under
opptak av film.
AF-ON-knapp
A Fokusering
Fokus kan også justeres ved å trykke utløseren halvveis ned før du
begynner opptaket, eller du kan fokusere manuelt som beskrevet i
"Manuell fokusering" (0 44).
60
6 Start opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen for å
begynne opptaket. En opptaksindikator
og tilgjengelig opptakstid vises på
skjermen. Du kan låse eksponeringen
ved å trykke midt på undervelgeren
(0 137) eller du kan endre den med
Filmopptaksknapp
opptil ±3 EV ved hjelp av
Indikator for opptak
eksponeringskompensasjon (0 139);
punktmåling er ikke tilgjengelig. Ved
bruk av autofokusfunksjonen kan du
fokusere kameraet på nytt ved å trykke
på AF-ON-knappen eller trykke på
motivet på skjermen.
Gjenstående tid
A Lyd
Kameraet kan ta opp både bilde og lyd; ikke dekk til mikrofonen på
forsiden av kameraet under filmopptak. Vær oppmerksom på at den
innebygde mikrofonen kan ta opp lyder som lages av kameraet eller
objektivet under autofokusering, bildestabilisering eller endringer av
blenderåpningen.
61
7 Avslutt opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen igjen for å
avslutte opptaket. Opptaket vil avsluttes
automatisk når den maksimale lengden
nås eller minnekortet er fullt (vær
oppmerksom på at, avhengig av
minnekortets skrivehastighet, kan
opptaket avsluttes før maksimal lengde nås).
8 Avslutt live view.
Trykk på a-knappen for å avslutte live
view.
62
A Eksponeringskontroll
Følgende eksponeringsinnstillinger kan justeres i filmmodus:
P, S 1
A
M
Blenderåpning
—
✔
✔
Lukkertid
—
—
✔
ISO-følsomhet
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
1 Eksponering med eksponeringskontroll S tilsvarer eksponeringskontroll P.
2 Du kan også justere ISO-følsomhetens øvre grense med alternativet Innst. for ISOfølsomhet > Maksimal følsomhet i filmopptaksmenyen (0 257).
3 Uansett hvilket alternativ du har valgt under Innst. for ISO-følsomhet > Maksimal
følsomhet eller ISO-følsomhet (M), er den øvre grensen når På er valgt under
Elektronisk VR i filmopptaksmenyen ISO 25600.
4 Hvis På er valgt under Innst. for ISO-følsomhet > Automatisk ISO-kontroll
(M) i filmopptaksmenyen, kan du velge den øvre grensen for ISO-følsomheten med alternativet
Maksimal følsomhet.
Med eksponeringskontroll M kan du stille lukkertiden på verdier mellom
1/25 s og 1/8000 s (den lengste tilgjengelige lukkertiden varierer med
filmfrekvensen; 0 69). Lukkertiden justeres automatisk med andre
eksponeringskontroller. Dersom motivet er over- eller undereksponert
med eksponeringskontroll P eller S, avslutt live view og start live view på
nytt eller velg eksponeringskontroll A og juster blenderåpningen.
63
Indekspunkter
Hvis Indeksmarkering er tilordnet en
kontroll med egendefinert innstilling g1
(Egendefinert kontrolltilordning, 0 270),
kan du trykke på den valgte kontrollen
under et opptak for å legge til
indekspunkter, som kan brukes til å finne
bilder under redigering og avspilling
(0 76). Opp til 20 indekspunkter kan legges
til hver film.
Indeks
A Se også
For informasjon om:
• Hvordan du bestemmer funksjonen som midten av multivelgeren skal ha,
se A > egendefinert innstilling f2 (Midtre multivelgerknapp; 0 268).
• Hvordan du bestemmer funksjonen som Fn1-, Fn2- og Pv-knappene og
midten av undervelgeren skal ha, se A > egendefinert innstilling g1
(Egendefinert kontrolltilordning; 0 270).
• Hvordan du bestemmer om utløseren kan brukes til å starte live view eller
starte og avslutte filminnspilling, se A > egendefinert innstilling g1
(Egendefinert kontrolltilordning) > Utløser (0 270).
• Hvordan du forhindrer utilsiktet bruk av a-knappen, se A > egendefinert
innstilling f8 (Altern. for live view-knapp; 0 270).
64
Bruke i-knappen
Du får tilgang til alternativene som er listet
opp nedenfor ved å trykke på i-knappen i
filmmodus. Du kan bruke
berøringsskjermen eller navigere gjennom
menyen med multivelgeren og Jknappen, og du trykker på 1 eller 3 for å
markere elementer, og på 2 for å vise
alternativer og J for å velge det markerte
alternativet og gå tilbake til
i-knappmenyen. Trykk på i-knappen igjen
for å avslutte og gå tilbake til
opptaksdisplayet.
i-knapp
Alternativ
Beskrivelse
Velg bildefelt
Velg bildefelt for filmer (0 68).
Bildestørrelse/frekvens Velg en bildestørrelse og filmfrekvens (0 69).
Filmkvalitet
Velg filmkvalitet (0 69).
Juster aktiv D-Lighting (0 180). Ikke tilgjengelig når
Aktiv D-Lighting
peaking-nivået vises eller ved bildestørrelsene 1920 ×
1080 (sakte film) og 3840 × 2160 (0 69).
Trykk på 1 eller 3 for å
justere
mikrofonfølsomheten
Mikrofonfølsomhet (0 258). Både de
innebygde og eksterne
mikrofonene (0 295)
påvirkes.
Reduser mikrofonforsterking for å forebygge
lydforvrenging når du tar opp filmer i områder med
Attenuator
mye støy.
Still inn frekvensresponsen for de innebygde eller
Frekvensrespons
eksterne mikrofonene (0 259).
65
Alternativ
Beskrivelse
Aktiver eller deaktiver vindstøyreduksjon med den
innebygde mikrofonens høypassfilter (0 259).
Hvis det er satt inn to minnekort, kan du velge kortet
Plassering
som filmene skal lagres på (0 256).
Trykk på 1 eller 3 for å justere skjermens lysstyrke
(merk at dette kun påvirker live view og ikke har noen
Skjermens lysstyrke
effekt på fotografier, filmer eller skjermens lysstyrke for
menyer eller avspilling; 0 45).
Velg Aktiver for å aktivere elektronisk styrt
Multiv. for elektr. styrt blenderåpning. Trykk på 1 for å gjøre
blenderåpningen større, og på 3 for å gjøre
blend.åpn.
blenderåpningen mindre.
Multivelger for
Du kan bruke Aktiver til å aktivere
eksp.komp.
eksponeringskompensasjon ved å trykke på 1 eller 3.
Hvis Mønster 1 eller Mønster 2 er valgt, blir skygger
brukt til å vise høylys (lyse områder i bildefeltet). Du
kan justere lysstyrken som er nødvendig for å utløse
høylysvisningen med egendefinert innstilling g2
(Lysstyrke for høylys, 0 270). Peaking-nivå er
deaktivert når høylys vises.
Vindstøyreduksjon
Høylys
Høylysvisning
Mønster 1
Mønster 2
Hodetelefonlydstyrke Trykk på 1 eller 3 for å justere hodetelefonlydstyrken.
Velg På for å aktivere kameraets elektroniske
bildestabilisator i filmmodus. Ikke tilgjengelig med
bildestørrelsene 1920 × 1080 (sakte film) og
Elektronisk VR
3840 × 2160 (0 69). Merk at hvis den elektroniske
bildestabilisatoren er på, slås Peaking-nivå av,
bildevinkelen reduseres og bildekantene blir beskåret.
66
Alternativ
Beskrivelse
Velg om gjenstander som
er i fokus skal angis med
fargeomriss så lenge
manuell fokusering er
aktiv.
Område i fokus
Peaking-nivå
Velg mellom 3 (høy
følsomhet), 2 (standard),
1 (lav følsomhet) og Av;
jo høyere følsomhet, jo
større blir fokusdybden.
Fargen på peakingmarkering kan endres med
egendefinert innstilling d8
(Farge på peaking-markering, 0 265). Peaking er
ikke tilgjengelig når høylysvisning er aktivert eller med
bildestørrelsene 1920 × 1080 (sakte film) og 3840 ×
2160 (0 69), eller når Aktiv D-Lighting (0 180) eller
den elektroniske bildestabilisatoren er aktivert.
A Bruke en ekstern mikrofon
Stereomikrofonen ME-1 eller den trådløse mikrofonen ME-W1
(ekstrautstyr) kan brukes til å ta opp lyd til filmer (0 295).
A Hodetelefoner
Tredjeparts hodetelefoner kan brukes. Vær oppmerksom på at høye
lydnivåer kan resultere i høy lydstyrke. Vær spesielt forsiktig når du bruker
hodetelefoner.
67
Bildefelt: Velge en filmbeskjæring
Du kan velge et bildefelt med alternativet Bildefelt > Velg bildefelt
i filmopptaksmenyen. Velg FX for å ta opp filmer i det som blir kalt
"FX-basert filmformat", eller DX for å spille inn film i "DX-basert
filmformat". Forskjellene mellom disse to formater illustreres
nedenfor.
FX
DX
Områdestørrelsene som tas opp er omtrent 35,9 × 20,2 mm (FXbasert filmformat) og 23,5 × 13,2 mm (DX-basert filmformat). Filmer
tatt opp med et DX-objektiv og På valgt for Bildefelt > Automatisk
DX-beskjæring (0 84) i filmopptaksmenyen lagres i DX-basert
filmformat. Dette gjelder også for alle andre filmer (uavhengig av
hvilket objektiv som brukes eller alternativet som er valgt under
Bildefelt > Velg bildefelt) med en bildestørrelse på 1920 × 1080
(sakte film). Du kan aktivere den elektroniske bildestabilisatoren ved
å velge På for Elektronisk VR i i-knappmenyen for å redusere
beskjæringens størrelse og på denne måten svakt øke den
tilsynelatende brennvidden.
68
Bildestørrelse, bildefrekvens og filmkvalitet
Alternativet Bildestørrelse/frekvens i filmopptaksmenyen brukes
til å velge bildestørrelse (i piksler) og filmfrekvens. Du kan også
velge mellom to alternativer for Filmkvalitet: høy og normal. Disse
alternativene bestemmer sammen maksimal bithastighet, som vist i
følgende tabell.
Alternativ 1
r 3840 × 2160 (4K UHD), 30 p 2
s 3840 × 2160 (4K UHD), 25 p 2
t 3840 × 2160 (4K UHD), 24 p 2
y/y 1920 × 1080, 60 p
z/z 1920 × 1080, 50 p
1/1 1920 × 1080, 30 p
2/2 1920 × 1080, 25 p
3/3 1920 × 1080, 24 p
4/4 1280 × 720, 60 p
5/5 1280 × 720, 50 p
A
B
C
1920 × 1080, 30p ×4 (sakte
film) 4
1920 × 1080, 25p ×4 (sakte
film) 4
1920 × 1080, 24p ×5 (sakte
film) 4
Maksimal
bithastighet (Mbps)
(★ Høy kvalitet/
Normal)
Maksimal lengde
144
48/24
29 min. 59 s 3
24/12
36
Opptak: 3 min.
Avspilling: 12 min.
29
Opptak: 3 min.
Avspilling: 15 min.
1 Den faktiske filmfrekvensen er 29,97 b/s for verdier angitt som 30 p, 23,976 b/s for verdier angitt som
24 p og 59,94 b/s for verdier angitt som 60 p.
2 Når dette alternativet er valgt, blir filmkvaliteten automatisk låst på "Høy".
3 Hver film blir spilt inn over opptil 8 filer, hver med en størrelse på opptil 4 GB. Antall filer og lengden
på hver fil avhenger av hvilke alternativer som er valgt under Bildestørrelse/frekvens og
Filmkvalitet.
4 Se "Sakte film" (0 70).
69
❚❚ Sakte film
For å ta opp sakte film uten lyd, velg 1920 × 1080, 30p ×4 (sakte
film), 1920 × 1080, 25p ×4 (sakte film) eller 1920 × 1080, 24p ×5
(sakte film) for Bildestørrelse/frekvens i filmopptaksmenyen.
Filmer tatt opp med 4 eller 5 ganger nominell hastighet spilles av
ved nominell hastighet for å skape en sakte film-effekt; filmer som,
for eksempel, er tatt opp med 1920 × 1080, 30p ×4 (sakte film)
valgt tas opp med en filmfrekvens på omtrent 120 b/s (120 p) og
spilles av ved omtrent 30 b/s (30 p).
Bildestørrelse/frekvens
1920 × 1080; 30p ×4 (sakte film)
1920 × 1080; 25p ×4 (sakte film)
1920 × 1080; 24p ×5 (sakte film)
Filmfrekvens *
Tatt opp med
Avspilles med
120 p
30 p
100 p
25 p
120 p
24 p
* Den faktiske filmfrekvensen er 119,88 b/s for verdier angitt som 120 p, 29,97 b/s for verdier angitt
som 30 p og 23,976 b/s for verdier angitt som 24 p.
D Sakte film
Når et alternativ for sakte film er valgt, er bildekvaliteten fast på "normal" og
bildefeltet er fast på DX, uavhengig av objektivet som brukes og
alternativene som er valgt for Bildefelt > Velg bildefelt i
filmopptaksmenyen (0 256). Filmer tatt opp med ansiktsprioritert AF,
knappenåls-AF eller motivfølgende AF valgt for AF-søkefeltfunksjon (0 42)
blir tatt opp med bredt AF-område.
70
Live view-skjermen
q
w
e
r
t
y
u
io
!0
!1
!2
!3
Element
q "Ingen film"-indikator
w Vindstøyreduksjon
e
r
t
y
u
i
o
!0
!1
!2
!3
Beskrivelse
Indikerer at filmer ikke kan tas opp.
Vises når vindstøyreduksjon er på (0 259).
Vises når den elektroniske bildestabilisatoren er
Elektronisk VR-indikator
på (0 259).
Lydsignalnivået som sendes til hodetelefonene.
Hodetelefonlydstyrke
Vises når tredjeparts hodetelefoner er tilkoblet.
Frekvensrepons
Gjeldende frekvensrespons (0 259).
Mikrofonfølsomhet
Mikrofonfølsomhet (0 258).
Lydnivå for lydopptak. Vises i rødt dersom nivået
Lydnivå
er for høyt; juster mikrofonens følsomhet i
samsvar med dette.
Vises hvis filmer blir tatt opp samtidig til en enhet
HDMI-opptaksindikator
koblet til via HDMI.
Attenuatorindikator
Vises når attenuatoren er aktivert (0 259).
Gjenstående tid
Tilgjengelig opptakstid for filmer.
Filmbildestørrelse
Bildestørrelsen for filmopptak (0 69).
Indikator for
Vises når høylysvisning er på.
høylysvisning
"Ingen elektronisk styrt
Angir at elektronisk styrt blenderåpning ikke er
blenderåpning"tilgjengelig.
indikator
71
Informasjonsvisningen
For å skjule eller vise indikatorer på skjermen, trykker du på
R-knappen.
Kunstig horisont
(0 272)
Informasjon på
Histogram
Informasjon av
Komposisjonshjelp
D Nedtellingsvisningen
En nedtelling vil vises i rødt i 30 s før live view avsluttes automatisk (0 54).
Avhengig av opptaksforholdene, kan nedtellingen vises umiddelbart når
filmopptaket starter. Merk at uavhengig av tilgjengelig opptakstidslengde,
vil live view fremdeles avsluttes når nedtellingstiden går ut.
A Justere innstillingene under filmopptak
Hodetelefonlydstyrken kan ikke justeres under opptak. Hvis et annet
alternativ enn I (mikrofon av) er valgt for øyeblikket, kan du endre
mikrofonfølsomheten til en annen innstilling enn I mens opptaket pågår.
72
Ta bilder i filmmodus
For å ta bilder i filmmodus (enten i live view eller under
filmopptak), velger du Ta bilder under egendefinert
innstilling g1 (Egendefinert kontrolltilordning) >
Utløser (0 270). Du kan nå når som helst ta bilder med
et sideforhold på 16:9 ved å trykke utløseren helt ned. Hvis
filmopptak pågår, vil opptaket avsluttes og opptaket som er tatt
opp til det punktet lagres.
Bortsett fra bildestørrelsen 3840 × 2160 (0 69), lagres fotografier i
formatet du har valgt under Bildekvalitet i fotograferingsmenyen
(0 88). Fotografier som er tatt med bildestørrelsen 3840 × 2160
lagres med bildekvaliteten JPEG fine★. For informasjon om
bildestørrelse, se "Bildestørrelse" (0 74). Vær oppmerksom på at
bildenes eksponering ikke kan forhåndsvises når du dreier live viewvelgeren til 1; eksponeringskontroll P, S eller A anbefales, men
nøyaktige resultater kan oppnås med eksponeringskontroll M ved å
forhåndsvise eksponeringen med live view-velgeren satt på C.
73
❚❚ Bildestørrelse
Størrelsen på bilder som er tatt opp i filmmodus varierer med
bildefeltet (0 256) og alternativet valgt for Bildestørrelse i
fotograferingsmenyen (0 91).
Bildefelt
FX
DX
Bildestørrelse
Stor
Medium
Liten
Stor
Medium
Liten
Størrelse (piksler)
8256 × 4640
6192 × 3480
4128 × 2320
5408 × 3040
4048 × 2272
2704 × 1520
D Ta opp filmer
Filmer tas opp i fargerommet sRGB. Flimmer, bånd og fortegninger kan
være synlige på skjermen og i den endelige filmen ved belysning med
lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller natriumlamper eller med motiver som er i
bevegelse, spesielt hvis kameraet panoreres horisontalt, eller hvis en
gjenstand beveger seg med høy hastighet horisontalt gjennom bildefeltet
(for informasjon om redusering av flimmer og bånd, se alternativet
Flimmerreduksjon i avsnittet om filmopptaksmenyen, 0 258). Flimmer
kan også forekomme når den elektronisk styrte blenderåpningen er i bruk.
Ujevne kanter, fargefrynser, moaré og lyse flekker kan også forekomme.
Det kan vises lyse områder eller bånd i noen områder av bildet med
blinkende skilter eller andre pulserende lyskilder, eller hvis motivet belyses
kort av en blits eller en annen sterk, momentan lyskilde. Unngå å peke
kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder under filmopptak. Hvis du
unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det resultere i skade på
kameraets indre kretser. Merk at støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet,
slør eller linjer) og uventede farger kan komme til syne dersom du zoomer
inn på visningen gjennom objektivet (0 40) i filmmodus.
Du kan ikke bruke blits.
Opptaket avsluttes automatisk hvis objektivet fjernes eller live viewvelgeren dreies til en ny innstilling.
74
A Trådløse fjernkontroller og fjernstyringskabler
Hvis Ta opp film er valgt under egendefinert innstilling g1 (Egendefinert
kontrolltilordning) > Utløser (0 270), kan utløserne på trådløse
fjernkontroller og fjernstyringskabler (ekstrautstyr) (0 295) trykkes halvveis
inn for å starte live view eller trykkes helt inn for å starte og stoppe
filmopptak.
75
Vise filmer
Filmer indikeres av et 1-ikon i avspilling på full skjerm (0 223).
Trykk på a-ikonet på skjermen eller trykk på midten av
multivelgeren for å starte avspilling; din gjeldende posisjon vises av
filmfremdriftsindikatoren.
1-ikon
Lengde
Gjeldende posisjon/total lengde
a-ikon
Filmfremdrifts- Lydstyrke Veiledning
indikator
Følgende handlinger kan utføres:
For å
Pause
Spille av
Spole bakover/
fremover
Start avspilling i
sakte film
76
Beskrivelse
Trykk på 3 for å sette avspillingen på pause.
Trykk på midten av multivelgeren for å gjenoppta
avspilling når filmen er satt på pause eller når du
spoler bakover eller fremover.
Trykk på 4 for å spole bakover,
og på 2 for å spole fremover.
Hastigheten øker med hvert
trykk, fra 2× til 4× til 8× til 16×; hold kontrollen nede
for å hoppe til begynnelsen eller slutten av filmen
(første bildefelt vises med h i øvre høyre hjørne av
skjermen, siste bildefelt med i). Hvis avspilling er satt
på pause, spoles filmen tilbake eller raskt fremover ett
bildefelt av gangen; hold kontrollen nede for
kontinuerlig spoling bakover eller fremover.
Trykk på 3 når filmen er på pause for å starte
avspilling i sakte film.
For å
Beskrivelse
Drei på hovedkommandohjulet for å hoppe 10 s
fremover eller bakover.
Drei underkommandohjulet for å hoppe til neste eller
Hoppe fremover/
forrige indeks, eller for å hoppe til siste eller første
bakover
bildefelt hvis filmen ikke inneholder noen indekser.
Trykk på X for å øke lydstyrken og på W (M) for å
Justere lydstyrken
redusere den.
Se alternativer for Trykk på i- eller J-knappen for å vise alternativer for
filmredigering
filmredigering (0 78).
Trykk på 1 eller K for å gå tilbake til avspilling på full
Avslutte
skjerm.
Gå tilbake til
Trykk utløseren halvveis ned for å gå tilbake til
opptaksinnstillingen opptaksinnstilling.
Hoppe over 10 s
A p-ikonet
Filmer med indekspunkter (0 64) indikeres
av et p-ikon under avspilling på full skjerm.
77
Redigere filmer
Du kan gjøre klipp i en film for å lage redigerte filmkopier eller lagre
valgte bilder som JPEG-stillbilder.
9
4
Alternativ
Velg start-/sluttpunkt
Beskrivelse
Lag en kopi der uønsket opptak er fjernet.
Lagre det aktuelle bildet Lagre et valgt bildefelt som et JPEG-stillbilde.
Beskjære filmer
Følg trinnene nedenfor for å lage beskårne filmkopier:
1 Vis en film i fullskjerm (0 223).
2 Sett filmen på pause ved det nye
åpningsbildet.
Spill av filmen som beskrevet under
"Vise filmer" (0 76), og trykk på midten
av multivelgeren for å starte og
gjenoppta avspillingen, og på 3 for å
sette den på pause. Trykk på 4 eller 2
Filmfremdriftsindikator
eller drei på hoved- eller
underkommandohjulet for å finne ønsket bildefelt.
Fremdriftsindikatoren viser hvor omtrent du befinner deg i
filmen. Sett avspillingen på pause når du når det nye
åpningsbildet.
78
3 Velg Velg start-/sluttpunkt.
Trykk på i eller J, marker deretter Velg
start-/sluttpunkt og trykk på 2.
4 Velg Startpunkt.
For å opprette en kopi som begynner fra
gjeldende bildefelt, markerer du
Startpunkt og trykker på J.
Bildefeltene før gjeldende bildefelt vil
fjernes når du lagrer kopien i trinn 9.
Startpunkt
5 Bekreft det nye startpunktet.
Hvis det ønskede bildefeltet ikke vises
for øyeblikket, trykker du på 4 eller 2
for å gå fremover eller bakover (for å
hoppe 10 s frem eller tilbake dreier du
på hovedkommandohjulet; for å hoppe
til en indeks, eller til første eller siste
bildefelt hvis filmen ikke inneholder indekspunkter, dreier du på
underkommandohjulet).
79
6 Velg sluttpunkt.
Trykk på L (Z/Q) for å skifte
markeringsverktøyet fra startpunktet (w)
til sluttpunktet (x) og velg deretter det
avsluttende bildet som beskrevet i trinn
5. Bildefeltene etter det valgte
bildefeltet vil fjernes når du lagrer
L (Z/Q)-knapp
kopien i trinn 9.
Sluttpunkt
7 Opprett en kopi.
Trykk på 1 når ønsket bildefelt vises.
8 Forhåndsvis filmen.
For å forhåndsvise kopien, markerer du
Forhåndsvis og trykker på J (for å
avbryte forhåndsvisningen og gå tilbake
til menyen for lagringsalternativer,
trykker du på 1). For å avslutte uten å
opprette den gjeldende kopien og velge
et nytt startpunkt eller sluttpunkt som beskrevet ovenfor,
markerer du Avbryt og trykker på J; for å lagre kopien, går du
videre til trinn 9.
80
9 Lagre kopien.
Marker Lagre som ny fil og trykk på J
for å lagre kopien i en ny fil. For å
erstatte den originale filmfilen med den
redigerte kopien, markerer du Erstatt
eksisterende fil og trykker på J.
D Beskjære filmer
Filmer må være minst to sekunder lange. Kopien lagres ikke hvis det ikke er
nok plass på minnekortet.
Kopier har samme tidspunkt og dato for opprettelse som originalen.
A Fjerne åpnings- eller avslutningsopptak
For kun å fjerne åpningsopptaket fra filmen, går du til trinn 7 uten å trykke
på L (Z/Q)-knappen i trinn 6. For kun å fjerne avslutningsopptaket, velg
Sluttpunkt i trinn 4, velg avslutningsbildet og gå til trinn 7 uten å trykke på
L (Z/Q)-knappen i trinn 6.
A Retusjeringsmenyen
Filmer kan også redigeres ved hjelp av alternativet Beskjær film i
retusjeringsmenyen (0 279).
81
Lagre valgte bildefelter
For å lagre en kopi av et valgt bildefelt som et JPEG-stillbilde:
1 Sett filmen på pause på ønsket
bildefelt.
Spill av filmen som beskrevet under
"Vise filmer" (0 76), trykk midt på
multivelgeren for å starte og gjenoppta
avspillingen og på 3 for å sette filmen
på pause. Sett filmen på pause på det
bildefeltet du vil kopiere.
2 Velg Lagre det aktuelle bildet.
Trykk på i eller J, marker deretter
Lagre det aktuelle bildet og trykk på J
for å opprette en JPEG-kopi av det
aktuelle bildefeltet. Bildet vil bli lagret
med størrelsen valgt under
Bildestørrelse/frekvens i
filmopptaksmenyen (0 69).
A Lagre det aktuelle bildet
JPEG-filmstillbilder opprettet med alternativet Lagre det aktuelle bildet
kan ikke retusjeres. JPEG-filmstillbilder mangler noen kategorier med
opptaksinformasjon (0 229).
82
Alternativer for bildeopptak
Bildefelt
Velg mellom følgende bildefelter: FX (36 × 24) (FX-format), DX
(24 × 16) (DX-format), 5:4 (30 × 24), 1,2× (30 × 20) og 1:1 (24 × 24).
FX-format
Bildesirkel for
DX-format (24 × 16)
5:4
DX-format
1:1
1,2×
Bildesirkel for FX-format
(36 × 24)
83
❚❚ Alternativer for bildefelt
Kameraet tilbyr det følgende utvalget med bildefelt:
Alternativ
Beskrivelse
Bildene blir tatt i FX-format med en bildevinkel som
tilsvarer et NIKKOR-objektiv på et 35 mm-formats
kamera.
Når du velger dette alternativet, reduseres
bildevinkelen og objektivets synlige brennvidde
øker cirka 1,2×.
Bildene blir tatt i DX -format. For å beregne
omtrentlig brennvidde for et objektiv i 35 mmformat, multipliserer du med 1,5.
c
FX (36 × 24)
l
1,2× (30 × 20)
a
DX (24 × 16)
b
m
5:4 (30 × 24)
Bilder tas opp med et sideforhold på 5:4.
1:1 (24 × 24)
Bilder tas opp med et sideforhold på 1:1.
❚❚ Velge automatisk beskjæring
For å automatisk velge en DX-beskjæring når et DX-objektiv er
montert, velg På for Bildefelt > Automatisk DX-beskjæring i
fotograferingsmenyen (0 251). Bildefeltet som er valgt i
fotograferingsmenyen eller med kamerakontrollene vil kun bli brukt
når et annet objektiv enn et DX-objektiv er montert. Velg Av for å
bruke det for øyeblikket valgte bildefeltet med alle objektiver.
D Automatisk DX-beskjæring
Kamerakontrollene kan ikke brukes til å velge bildefelt når et DX-objektiv er
montert og Automatisk DX-beskjæring er slått på (0 87).
84
❚❚ Masken i søkeren
Hvis På er valgt for Bildefelt > Maske i søkeren i
fotograferingsmenyen, vises området utenfor 1,2× (30 × 20), DX
(24 × 16), 5:4 (30 × 24) og 1:1 (24 × 24) i grått i søkeren.
1,2× (30 × 20)
DX (24 × 16)
5:4 (30 × 24)
1:1 (24 × 24)
A DX-objektiver
DX-objektiver er utformet for bruk med kameraer i DX-format og har en
mindre bildevinkel enn objektiver for kameraer i 35 mm format. Hvis
Automatisk DX-beskjæring er slått av og et annet alternativ enn DX
(24×16) (DX-format) er valgt for Bildefelt når et DX-objektiv er montert,
kan kantene på bildet bli mørke. Dette vil kanskje ikke vises i søkeren, men
når bildene spilles av kan det hende at du merker at oppløsningen er
redusert eller at kantene på bildet er svarte.
A Bildefelt
Det valgte alternativet vises i
informasjonsvisningen.
85
Du kan velge bildefelt med alternativet Bildefelt > Velg bildefelt i
fotograferingsmenyen eller ved å trykke på en kontroll og dreie på
et kommandohjul.
❚❚ Menyen for bildefelt
1 Velg Bildefelt.
Marker Bildefelt i
fotograferingsmenyen og trykk på 2.
2 Velg Velg bildefelt.
Marker Velg bildefelt og trykk på 2.
3 Juster innstillingene.
Velg et alternativ og trykk på J. Den
valgte beskjæringen vises i søkeren.
A Bildestørrelse
Bildestørrelsen avhenger av alternativet du har valgt for bildefelt.
86
❚❚ Kamerakontroller
1 Tildel bildefeltvalg til en kamerakontroll.
Bruk egendefinert innstilling f1 (Egendefinert
kontrolltilordning, 0 268) til å tildele Velg bildefelt til en
kontroll.
2 Bruk den valgte kontrollen til å velge et bildefelt.
Bildefeltet kan velges ved å trykke på den valgte kontrollen og
dreie hovedkommandohjulet eller underkommandohjulet til
ønsket beskjæring vises i søkeren (0 85).
Det alternativet som er valgt for
bildefelt for øyeblikket kan kontrolleres
ved å trykke på kontrollen for å vise
bildefeltet på kontrollpanelet eller i
informasjonsvisningen. FX-format vises
som "36 - 24", 1,2× som "30 - 20",
DX-format som "24 - 16", 5:4 som
"30 - 24" og 1:1 som "24 - 24".
A Se også
For informasjon om:
• Beskjæringene som er tilgjengelige for filmopptak, se "Bildefelt: Velge en
filmbeskjæring" (0 68).
• Antall bilder som kan lagres ved ulike innstillinger for bildefelt, se
"Minnekortkapasitet" (0 362).
87
Bildekvalitet
D850 støtter følgende alternativer for bildekvalitet.
Alternativ
Filtype
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW) +
JPEG fine★/
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) +
JPEG normal★/
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG basic★/
NEF (RAW) +
JPEG basic
JPEG fine★/
JPEG fine
JPEG normal★/
JPEG normal
JPEG basic★/
JPEG basic
TIFF (RGB)
Beskrivelse
RAW-data fra bildebrikken lagres uten ekstra
prosessering. Innstillinger som hvitbalanse og
kontrast kan justeres etter opptak.
To bilder tas: et NEF (RAW)-bilde og et JPEGbilde med fin bildekvalitet.
NEF/
JPEG
To bilder tas: et NEF (RAW)-bilde og et JPEGbilde med normal bildekvalitet.
To bilder tas: et NEF (RAW)-bilde og et JPEGbilde med grunnleggende bildekvalitet.
JPEG
TIFF
(RGB)
Tar JPEG-bilder med et komprimeringsforhold
på omtrent 1:4 (fin bildekvalitet).
Tar JPEG-bilder med et komprimeringsforhold
på omtrent 1:8 (normal bildekvalitet).
Tar JPEG-bilder med et komprimeringsforhold
på omtrent 1:16 (grunnleggende bildekvalitet).
Lagrer ukomprimerte TIFF-RGB-bilder med en
bitdybde på 8 biter pr. kanal (24-biters farge).
TIFF støttes av en lang rekke forskjellige
bildebehandlingsapplikasjoner.
A Se også
For informasjon om antall bilder som kan lagres med forskjellige
innstillinger for bildekvalitet og -størrelse, se "Minnekortkapasitet" (0 362).
88
Du kan stille inn bildekvaliteten ved å trykke på T-knappen og
dreie hovedkommandohjulet til ønsket innstilling vises på
kontrollpanelet.
T-knapp
Hovedkommandohjul
A JPEG-komprimering
Alternativer for bildekvalitet med stjerne ("★") bruker komprimering som er
ment til å sikre maksimal kvalitet. Størrelsen på filene avhenger av motivet.
Alternativer uten stjerne bruker en komprimeringstype skapt for å lage
mindre filer. Filene vil være omtrent like store uavhengig av motivet.
A NEF + JPEG
Når fotografier som tas med innstillingene NEF (RAW) + JPEG vises på
kameraet med bare ett minnekort satt inn, vises kun JPEG-bildet. Hvis
begge kopiene lagres på samme minnekort, slettes begge kopiene når
fotografiet slettes. Hvis JPEG-kopien lagres på et annet minnekort ved bruk
av alternativet Sekundærsporets funksjon > RAW hovedsp. – JPEG
sek.spor, må hver kopi slettes separat.
A Bildekvalitetsmenyen
Du kan også justere bildekvaliteten med alternativet Bildekvalitet i
fotograferingsmenyen (0 251).
89
❚❚ NEF (RAW)-komprimering
For å velge komprimeringstype for NEF (RAW)-bilder, marker NEF
(RAW)-opptak > NEF (RAW)-komprimering i
fotograferingsmenyen og trykk på 2.
Alternativ
N
Komprimert
uten tap
O
Komprimert
Ukomprimert
Beskrivelse
NEF-bilder komprimeres ved hjelp av en reversibel
algoritme, som reduserer filstørrelsen med omtrent
20–40 % uten påvirkning på bildekvaliteten.
NEF-bilder komprimeres ved hjelp av en ikkereversibel algoritme, som reduserer filstørrelsen med
omtrent 35–55 %, nesten uten påvirkning på
bildekvaliteten.
NEF-bilder komprimeres ikke.
❚❚ NEF (RAW)-bitdybde
For å velge bitdybde for NEF (RAW)-bilder, marker NEF (RAW)opptak > NEF (RAW)-bitdybde i fotograferingsmenyen og trykk på
2.
q
Alternativ
12-bits
Beskrivelse
NEF (RAW)-bilder lagres med en bitdybde på 12 biter.
r
14-bits
NEF (RAW)-bilder lagres med en bitdybde på 14 biter,
noe som skaper større filer enn de med en bitdybde på
12 biter, men som også øker mengden av fargedata
som lagres.
A NEF (RAW)-bilder
Du kan opprette JPEG-kopier av NEF (RAW)-bilder ved hjelp av
Capture NX-D eller annen programvare eller alternativet NEF (RAW)prosessering i retusjeringsmenyen (0 278).
90
Bildestørrelse
Bildestørrelsen måles i piksler. Velg mellom # Stor, $ Medium
eller % Liten (merk at bildestørrelsen varierer avhengig av
alternativet som er valgt under Bildefelt, 0 83):
Bildefelt
FX (36 × 24; FX-format)
1,2× (30 × 20)
DX (24 × 16; DX-format)
5:4 (30 × 24)
1:1 (24 × 24)
Alternativ
Stor
Medium
Liten
Stor
Medium
Liten
Stor
Medium
Liten
Stor
Medium
Liten
Stor
Medium
Liten
Størrelse (piksler)
8256 × 5504
6192 × 4128
4128 × 2752
6880 × 4584
5152 × 3432
3440 × 2288
5408 × 3600
4048 × 2696
2704 × 1800
6880 × 5504
5152 × 4120
3440 × 2752
5504 × 5504
4128 × 4128
2752 × 2752
91
Bildestørrelsen for JPEG- og TIFF-bilder kan angis ved å trykke på
T-knappen og dreie underkommandohjulet til ønsket
innstilling vises på kontrollpanelet. Bruk alternativet
Bildestørrelse > NEF (RAW) i fotograferingsmenyen for å velge
størrelse for NEF (RAW)-bilder.
T-knapp
Underkommandohjul
A Bildestørrelsemenyen
Du kan også justere bildestørrelsen for JPEGog TIFF-bilder med alternativet
Bildestørrelse > JPEG/TIFF i
fotograferingsmenyen (0 251). NEF (RAW)bilder i liten og medium størrelse lagres i
12-bitsformat komprimert uten tap, uavhengig
av alternativene som er valgt under
NEF (RAW)-komprimering og NEF (RAW)bitdybde i menyen for NEF (RAW)-opptak.
92
Bruke to minnekort
Når to minnekort er satt inn i kameraet, kan du velge ett som
hovedkort med elementet Valg av hovedkortspor i
fotograferingsmenyen (0 250). Velg XQD-kortspor for å angi
kortet i XQD-kortsporet som hovedkort og SD-kortspor for å velge
SD-kortet. Du kan bestemme hoved- og sekundærkortenes
funksjoner med alternativet Sekundærsporets funksjon i
fotograferingsmenyen (0 250). Velg mellom Overfylt
(sekundærkortet brukes kun når hovedkortet er fullt),
Sikkerhetskopi (hvert bilde lagres to ganger, en gang på
hovedkortet og en gang til på sekundærkortet) og RAW hovedsp. –
JPEG sek.spor (samme som for Sikkerhetskopi, bortsett fra at NEF/
RAW-kopier av fotografier tatt med innstillingene NEF/RAW + JPEG
kun lagres på hovedkortet og JPEG-kopiene kun lagres på
sekundærkortet).
A "Sikkerhetskopi" og "RAW hovedsp. – JPEG sek.spor"
Kameraet viser antall gjenværende eksponeringer på kortet med minst
minne. Lukkeren deaktiveres når et av kortene er fullt.
A Filmopptak
Når to minnekort er satt inn i kameraet, kan sporet som brukes til å ta opp
filmer velges ved å bruke alternativet Plassering i filmopptaksmenyen
(0 256).
93
Fokus
Dette avsnittet beskriver fokuseringsalternativene som er
tilgjengelige når fotografier komponeres i søkeren. Fokus kan
justeres automatisk (0 94) eller manuelt (0 111). Du kan også velge
fokuspunkt for automatisk eller manuell fokusering (0 105) eller
bruke fokuslås til å komponere fotografier på nytt etter fokusering
(0 108).
Autofokus
For å bruke autofokus, dreier du Fokusfunksjonsvelger
fokusfunksjonsvelgeren til AF.
Kameraet fokuserer med 153 fokuspunkter.
Du kan selv velge blant de 55 punktene
som vises med r i illustrasjonen (0 105).
Fokuspunkter som du selv
kan velge
94
A Kryssensorer
Hvilke fokuspunkter som er tilgjengelige avhenger av hva slags objektiv du
bruker.
Objektiv
Kryssensorer
(kryssensorfokuspunkter er
markert i grått 2)
Andre AF-S- og AF-P-objektiver enn de
som er oppgitt nedenfor, med største
blenderåpning på f/4 eller større 1
99 kryssensorer
• AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4 G
IF-ED
• AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4 G ED VR
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4 E FL ED VR
• AF-S Nikkor 600 mm f/4 D IF-ED II
• AF-S Nikkor 600 mm f/4 D IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4 G
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4 G ED VR
• AF-S Nikkor 500 mm f/4 D IF-ED II
• AF-S Nikkor 500 mm f/4 D IF-ED
• AF-S- og AF-P-objektiver med største
blenderåpning mindre enn f/4 1
• Objektiver uten AF-S, objektiver uten
AF-P
63 kryssensorer
45 kryssensorer
1 Ved maksimal zoom for zoomobjektiver.
2 Andre fokuspunkter bruker linjesensorer, som registrerer vannrette linjer.
95
A AF-S/AF-I-telekonvertere og tilgjengelige fokuspunkter
Når en AF-S- eller AF-I-telekonverter er montert, kan fokuspunktene som er
vist i illustrasjonene brukes til autofokus og den elektroniske
avstandsmåleren (vær oppmerksom på at hvis største kombinerte
blenderåpning er mindre enn f/5,6, vil kameraet kanskje ikke klare å
fokusere på mørke eller lavkontrasts motiver).
Telekonverter
Objektivets
største
blenderåpning 1
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2,8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2,8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1.25E ED
96
f/5,6
Tilgjengelige fokuspunkter
(kryssensorfokuspunkter er
markert i grått 2)
153 fokuspunkter (55 kan
velges) med 99 kryssensorer
153 fokuspunkter (55 kan
velges) med 45 kryssensorer
37 fokuspunkter (17 kan
velges) med 25 kryssensorer
Telekonverter
Objektivets
største
blenderåpning 1
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5,6
Tilgjengelige fokuspunkter
(kryssensorfokuspunkter er
markert i grått 2)
15 fokuspunkter (9 kan
velges) med 5 kryssensorer
1 Ved maksimal zoom for zoomobjektiver.
2 Andre fokuspunkter bruker linjesensorer, som registrerer
vannrette linjer, men vær oppmerksom på at hvis det kun er
5 kryssensorer, vil kun de som er vist med ■ registrere
loddrette linjer.
Autofokus er ikke tilgjengelig når telekonvertere brukes med AF-S VR
Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED.
97
Autofokusfunksjon
Velg mellom følgende autofokusfunksjoner:
Funksjon
AF-S
AF-C
Beskrivelse
Enkeltbilde-AF: For stillestående motiver. Fokus låses når du trykker
utløseren halvveis ned. Ved bruk av standardinnstillingene kan du
bare utløse lukkeren når fokusindikatoren (I) vises (fokusprioritet;
0 260).
Kontinuerlig AF: For motiver i bevegelse. Kameraet fokuserer
kontinuerlig så lenge du holder utløseren halvveis nede; dersom
motivet flytter på seg, vil kameraet starte følgefokus (0 99) for å
beregne endelig avstand til motivet, og justere fokuset etter
behov. Ved bruk av standardinnstillingene kan du utløse lukkeren
uansett om motivet er i fokus eller ikke (utløserprioritet; 0 260).
For å velge autofokusfunksjonen, trykker du på
AF-funksjonsknappen og dreier hovedkommandohjulet til ønsket
innstilling vises i søkeren og på kontrollpanelet.
Kontrollpanel
AF-funksjonsknapp
98
Hovedkommandohjul
Søker
A AF-ON-knapp
Når du skal fokusere kameraet, kan du trykke på
AF-ON-knappen i stedet for å trykke utløseren
halvveis ned.
AF-ON-knapp
A Følgefokus
I AF-C-funksjonen starter kameraet følgefokus dersom motivet flytter seg
mot eller bort fra kameraet mens du holder utløseren halvveis nede eller
når du trykker på AF-ON-knappen. Dette lar kameraet følge fokuset mens det
forsøker å beregne hvor motivet vil være når lukkeren utløses.
A Se også
For informasjon om:
• Bruk av fokusprioritet med kontinuerlig AF, se A > egendefinert
innstilling a1 (Valg av AF-C-prioritet, 0 260).
• Bruk av utløserprioritet med enkeltbilde-AF, se A > egendefinert
innstilling a2 (Valg av AF-S-prioritet, 0 260).
• Hvordan du forhindrer kameraet fra å fokusere når utløseren trykkes
halvveis inn, se A > egendefinert innstilling a8 (AF-aktivering, 0 261).
• Hvordan du begrenser fokusfunksjonsvalg til AF-S eller AF-C, se A >
egendefinert innstilling a10 (Begrensn. for autofokusfunksjon, 0 262).
• Bruk av underkommandohjulet til å velge fokusfunksjon, se A >
egendefinert innstilling f4 (Tilpass kommandohjulene) > Endre hoved/
under (0 269).
• Alternativer for autofokus som er tilgjengelig med live view eller under
filmopptak, se "Autofokus" (0 41).
99
AF-søkefeltfunksjon
Velg hvordan fokuspunktet for autofokus skal velges.
• Enkeltpunkt-AF: Velg fokuspunktet; kameraet fokuserer bare på
motivet i det valgte fokuspunktet. Brukes til stillestående motiver.
• Dynamisk AF-område: Velg fokuspunktet. I fokusfunksjonen AF-C
fokuserer kameraet basert på informasjon fra omgivende
fokuspunkter hvis motivet flytter seg fra det valgte punktet en kort
stund. Antall fokuspunkter varierer etter valgt funksjon:
- 9- eller 25-punkts dynamisk AF-område: Velg dette når det er tid til å
komponere fotografiet eller når du fotograferer motiver med
forutsigbar bevegelse (f.eks. løpere eller racerbiler på en bane).
- 72-punkts dynamisk AF-område: Velg dette når du fotograferer
motiver uten forutsigbar bevegelse (f.eks. fotballspillere).
- 153-punkts dynamisk AF-område: Velg dette når du skal fotografere
motiver i rask bevegelse og som er vanskelig å komponere i
søkeren (f.eks. fugler).
100
• 3D følgefokus: Velg fokuspunktet. I fokusfunksjonen AF-C følger
kameraet motiver som forlater det valgte fokuspunktet og velger
nye fokuspunkter etter behov. Bruk for hurtig komponering av
bilder med motiver som beveger seg uregelmessig fra side til side
(f.eks. tennisspillere). Hvis motivet går ut av søkeren, tar du
fingeren fra utløseren og komponerer fotografiet på nytt med
motivet i det valgte fokuspunktet.
• AF-søkefeltgruppe: Kameraet fokuserer ved bruk av en gruppe
fokuspunkter som du selv velger. Det reduserer risikoen for at
kameraet fokuserer på bakgrunnen i stedet for på hovedmotivet.
Velg dette alternativet for motiver som er vanskelige å fotografere
ved bruk av et enkelt fokuspunkt. Hvis ansikter blir oppdaget i
fokusfunksjon AF-S, vil kameraet prioritere ansiktsmotiver.
• Automatisk valg av AF-søkefelt: Kameraet
oppdager automatisk motivet og velger
fokuspunkt; hvis kameraet oppdager et
ansikt, gir det prioritet til portrettmotivet.
De aktive fokuspunktene markeres kort
etter at kameraet har fokusert; i
funksjonen AF-C vises hovedfokuspunktet
etter at de andre fokuspunktene har slukket.
101
For å velge AF-søkefeltfunksjon, trykker du på AF-funksjonsknappen
og dreier underkommandohjulet til ønsket innstilling vises i søkeren
og på kontrollpanelet.
Kontrollpanel
AF-funksjonsknapp
Underkommandohjul
Søker
A 3D følgefokus
Når du trykker utløseren halvveis ned, lagres fargene i området rundt
fokuspunktet i kameraet. Som følge av dette, gir kanskje ikke 3D følgefokus
ønsket resultat med motiver som har lignende farge som bakgrunnen, eller
som utgjør en svært liten del av bildefeltet.
102
A AF-søkefeltfunksjon
AF-søkefeltfunksjonen vises på kontrollpanelet og i søkeren.
AF-søkefeltfunksjon
Kontrollpanel
Søker
Fokuspunktvisning i
søkeren
Enkeltpunkt-AF
9-punkts dynamisk
AF-område *
25-punkts dynamisk
AF-område *
72-punkts dynamisk
AF-område *
153-punkts
dynamisk
AF-område *
3D følgefokus
AF-søkefeltgruppe
Automatisk valg av
AF-søkefelt
* Kun aktive fokuspunkter vises i søkeren. Gjenværende fokuspunkter bidrar med informasjon som
hjelper fokuseringen.
103
A AF-S/AF-I-telekonvertere
Hvis du velger 3D følgefokus eller automatisk valg av AF-søkefelt som
AF-søkefeltfunksjon ved bruk av en AF-S/AF-I-telekonverter, vil
enkeltpunkt-AF automatisk bli valgt ved kombinerte blenderåpninger som
er mindre enn f/5,6.
A Se også
For informasjon om:
• Hvordan autofokus tilpasses endringer i avstanden til motivet, se A >
egendefinert innstilling a3 (Følgefokus med Lock-on, 0 260).
• Hvordan du velger om kameraet skal oppdage og fokusere på ansikter når
3D følgefokus er valgt for AF-søkefeltfunksjon, se A > egendefinert
innstilling a4 (Ansiktsgjenkj. med 3D-flg.fokus, 0 260).
• Hvordan du velger området som skal overvåkes ved å trykke utløseren
halvveis ned når 3D følgefokus er valgt for AF-søkefeltfunksjon, se A >
egendefinert innstilling a5 (Visningsomr. for 3D følgefokus, 0 261).
• Valg av ulike fokuspunkter og/eller AF-søkefeltfunksjoner for fotografier
som er i stående eller liggende retning, se A > egendefinert innstilling a7
(Lagre etter retning, 0 261).
• Begrensning av valg for AF-søkefeltfunksjon, se A > egendefinert
innstilling a9 (Begr. valg for AF-søkefeltfunk., 0 261).
• Å velge hvordan fokuspunktet skal vises, se A > egendefinert innstilling
a12 (Alternativer for fokuspunkt, 0 262).
• Hvordan du bruker hovedkommandohjulet til å velge
AF-søkefeltfunksjon, se A > egendefinert innstilling f4 (Tilpass
kommandohjulene) > Endre hoved/under (0 269).
• Alternativer for autofokus som er tilgjengelig med live view eller under
filmopptak, se "Velge en AF-søkefeltfunksjon" (0 42).
104
Valg av fokuspunkt
Kameraet bruker 153 fokuspunkter til å
fokusere, der du kan velge de 55 som er vist
på illustrasjonen manuelt. Dette lar deg
komponere bilder med hovedmotivet
plassert nesten hvor som helst i bildefeltet.
Følg trinnene nedenfor for å velge fokuspunktet (med
AF-søkefeltgruppe kan du følge disse trinnene for å velge en gruppe
med fokuspunkter).
1 Drei fokusvelgerlåsen til ●.
Multivelgeren kan nå brukes
til å velge fokuspunktet.
Fokusvelgerlås
2 Velg fokuspunktet.
Bruk multivelgeren til å
velge fokuspunktet i søkeren
mens lysmålerne er på.
Midtre fokuspunkt kan
velges ved å trykke midt på
multivelgeren.
105
Fokusvelgerlåsen kan dreies
til låst (L) posisjon etter
valget for å forhindre at det
valgte fokuspunktet endres
når multivelgeren trykkes
ned.
A Undervelgeren
Undervelgeren kan brukes i stedet
for multivelgeren for å velge
fokuspunktet. Fokus- og
eksponeringlåsen forblir låst så
lenge du trykker på midten av
undervelgeren (0 108, 137). Bruk
undervelgeren som vist. Du får
kanskje ikke ønsket virkning ved å Undervelger
trykke på sidene. Vær forsiktig så
du ikke får fingrene eller neglene i øyet når du bruker undervelgeren.
A Automatisk valg av AF-søkefelt
Fokuspunktet for automatisk valg av AF-søkefelt velges automatisk; valg av
manuelle fokuspunkter er ikke tilgjengelig.
106
A Se også
For informasjon om:
• Hvordan du velger antall fokuspunkter som kan velges med
multivelgeren, se A > egendefinert innstilling a6 (Antall fokuspunkter,
0 261).
• Hvordan du velger separate fokuspunkter og/eller AF-søkefeltfunksjoner
for vertikale og horisontale retninger, se A > egendefinert innstilling a7
(Lagre etter retning, 0 261).
• Hvordan du stiller inn fokuspunktvalget til "overlapping", se A >
egendefinert innstilling a11 (Overlapping av fokuspunkt, 0 262).
• Hvordan du velger når fokuspunktet skal lyse opp, se A > egendefinert
innstilling a12 (Alternativer for fokuspunkt, 0 262).
• Endring av rollen undervelgeren skal ha, se A > egendefinert innstilling f1
(Egendefinert kontrolltilordning) > Undervelger (0 268) og
Undervelger – midten (0 268).
• Endring av den midtre multivelgerknappens funksjon, se A >
egendefinert innstilling f2 (Midtre multivelgerknapp, 0 268).
107
Fokuslås
Fokuslås kan brukes for å endre komposisjonen etter fokusering, og
på den måten gjøre det mulig å fokusere på et motiv som ikke er i
fokuspunktet i den endelige komposisjonen. Dersom kameraet ikke
kan fokusere ved hjelp av autofokus (0 110), kan fokuslås også
brukes til å komponere bildet på nytt etter å ha fokusert på et annet
motiv med samme avstand som det opprinnelige motivet. Fokuslås
er mest effektivt når et annet alternativ enn automatisk valg av
AF-søkefelt er valgt som AF-søkefeltfunksjon (0 100).
1 Fokuser.
Plasser motivet i valgt
fokuspunkt og trykk
utløseren halvveis ned for å
starte fokuseringen.
Kontroller at
fokusindikatoren (I) vises i
søkeren.
2 Lås fokus.
AF-C-fokusfunksjon (0 98): Med
utløseren trykket halvveis ned (q),
trykker du midt på undervelgeren (w)
for å låse både fokus og eksponering
(et AE-L-ikon vises i søkeren). Fokus
forblir låst mens midten av
undervelgeren holdes nedtrykt, selv
om du senere løfter fingeren fra
utløseren.
Utløser
Undervelger
108
AF-S-fokusfunksjon: Fokus låses automatisk når fokusindikatoren
(I) vises og forblir låst inntil du løfter fingeren fra utløseren.
Fokus kan også låses ved å trykke på midten av undervelgeren
(se ovenfor).
3 Komponer fotografiet på
nytt og ta bildet.
Fokus fortsetter å være låst
mellom opptak dersom du
holder utløseren halvveis
nede (AF-S) eller holder
midten av undervelgeren
inne, slik at flere fotografier kan tas etter hverandre med samme
fokusinnstilling.
Du må ikke endre avstanden mellom kameraet og motivet så lenge
fokuslåsen er aktiv. Hvis motivet beveger seg, fokuserer du på nytt
med den nye avstanden.
A Låse fokus med AF-ON-knappen
Under fotografering med søker kan du låse fokus ved å bruke AF-ON-knappen
i stedet for utløseren (0 99). Dersom Kun AF-ON er valgt under
egendefinert innstilling a8 (AF-aktivering, 0 261), vil ikke kameraet
fokusere når du trykker utløseren halvveis ned; kameraet fokuserer i stedet
når du trykker på AF-ON-knappen. Fokus vil da låses og forblir låst til du
trykker på AF-ON-knappen igjen.
A Se også
For informasjon om hvordan du bruker utløseren til å låse eksponeringen,
se A > egendefinert innstilling c1 (Utløser AE-L, 0 263).
109
A Få gode resultater med autofokus
Autofokus er ikke godt egnet til forholdene oppført nedenfor. Utløseren
kan bli deaktivert hvis kameraet er ute av stand til å fokusere under disse
forholdene, eller så kan fokusindikatoren (●) vises og kameraet kan avgi et
pip med muligheten at utløseren kan brukes selv om motivet ikke er i fokus.
Bruk i slike tilfeller manuell fokus (0 111), eller bruk fokuslåsen (0 108) for
å fokusere på et annet motiv på samme avstand og omkomponer
fotografiet.
Det er liten eller ingen kontrast mellom motivet og
bakgrunnen.
Eksempel: Motivet har samme farge som bakgrunnen.
Fokuspunktet inneholder motiver på forskjellige
avstander fra kameraet.
Eksempel: Motivet er i et bur.
Motivet domineres av jevne, geometriske mønstre.
Eksempel: Persienner eller en vindusrad på en skyskraper.
Fokuspunktet inneholder områder med sterkt
kontrasterende lysstyrke.
Eksempel: Halve motivet er i skygge.
Gjenstander i bakgrunnen virker større enn motivet.
Eksempel: Det er en bygning i bildefeltet bak hovedmotivet.
Motivet inneholder mange fine detaljer.
Eksempel: En blomstereng eller andre motiver som er små eller
mangler variasjon i lysstyrke.
110
Manuell fokusering
Manuell fokusering kan brukes med objektiver som ikke støtter
autofokus (ikke-AF NIKKOR-objektiver) eller når autofokus ikke gir
ønsket resultat (0 110).
• AF-objektiver: Still objektivets
Fokusfunksjonsvelger
bryter for fokusfunksjon (hvis
tilgjengelig) og kameraets
fokusfunksjonsvelger på M.
D AF-objektiver
Ikke bruk AF-objektiver med objektivets bryter for fokusfunksjon satt til M
og kameraets fokusfunksjonsvelger satt til AF. Dersom denne
forholdsregelen ikke overholdes, kan kameraet eller objektivet bli skadet.
Dette gjelder ikke AF-S- og AF-P-objektiver, som kan brukes i M-modusen
uten å stille inn kameraets fokusfunksjonsvelger på M.
• Objektiver med manuell fokusering: Fokuser manuelt.
For å fokusere manuelt, vrir du objektivets
fokuseringsring til bildet, som vises på den
klare delen av mattskiven i søkeren, er i
fokus. Du kan ta fotografier når som helst,
også når bildet ikke er i fokus.
111
❚❚ Den elektroniske avstandsmåleren
Søkerens fokusindikator kan brukes til å
bekrefte om motivet i det valgte
fokuspunktet er i fokus (fokuspunktet kan
velges fra de 55 fokuspunktene). Når du har
plassert motivet i det valgte fokuspunktet,
trykker du utløseren halvveis ned og dreier
objektivets fokuseringsring til
fokusindikatoren (I) vises. Legg merke til at når du tar bilder av
motiver som beskrevet under "Få gode resultater med autofokus"
(0 110), kan det hende at fokusindikatoren vises når motivet ikke er
i fokus. Kontroller at motivet er i fokus i søkeren før du tar bildet. For
informasjon om hvordan du bruker den elektroniske
avstandsmåleren med telekonverterne AF-S/AF-I (ekstrautstyr), se
"AF-S/AF-I-telekonvertere og tilgjengelige fokuspunkter" (0 96).
A AF-P-objektiver
Når et AF-P-objektiv (0 281) blir anvendt med manuell fokusering, vil
fokusindikatoren blinke i søkeren (eller på skjermen når du bruker live view)
for å varsle om at motivet ikke kommer i fokus om du fortsetter å dreie
fokuseringsringen i samme retning.
A Fokusplanmerke
For å fastsette avstanden mellom motivet
og kameraet, kan du måle fra
fokusplanmerket (E) på kamerahuset.
Avstanden mellom objektivets
monteringsflens og fokusplanet er
46,5 mm.
46,5 mm
Fokusplanmerke
112
Utløserfunksjon
Velge en utløserfunksjon
For å velge en utløserfunksjon trykker du på
frigjøringsknappen til innstillingshjulet for
utløserfunksjon og dreier innstillingshjulet
for utløserfunksjon til pekeren peker på
ønsket innstilling.
Peker
Funksjon
S
CL
CH
Q
QC
E
Beskrivelse
Enkeltbilde: Kameraet tar et fotografi hver gang du trykker ned
utløseren.
Kontinuerlig lav hastighet: Når utløseren holdes inne, tar kameraet
bilder med bildefrekvensen valgt i egendefinert innstilling d1
(Opptakshast. for CL-funk., 0 114, 264).
Kontinuerlig høy hastighet: Når utløseren holdes inne, tar kameraet
bilder med bildefrekvensen angitt i avsnittet "Strømkilde og
bildefrekvens" (0 114). Bruk til motiver i bevegelse.
Lyddempet lukker: Som for enkeltbilde, bortsett fra at speilet ikke
klikker tilbake på plass mens utløseren er trykket helt ned, slik at
du kan bestemme tidspunktet for klikket speilet lager, som også
er stillere enn for enkeltbildefunksjonen. I tillegg piper kameraet
ikke, uansett hvilken innstilling som er valgt for Alternativer for
pipesignal > Pipesignal av/på i oppsettsmenyen (0 274).
QC (lydløs kontinuerlig) utløser: Kameraet tar 3 bilder per sekund så
lenge du holder utløseren inne. Dette reduserer kamerastøy.
Selvutløser: Ta bilder med selvutløseren (0 116).
113
Funksjon
MUP
Beskrivelse
Hevet speil: Velg denne funksjonen for å minimere vibrering i
kameraet under fotografering med teleobjektiv eller
makrofotografering, eller i andre situasjoner der små bevegelser i
kameraet kan føre til uskarpe fotografier (0 118).
Strømkilde og bildefrekvens
Den maksimale bildefrekvensen avhenger av strømkilden. Tallene
nedenfor er gjennomsnittlige, maksimale bildefrekvenser
tilgjengelig med kontinuerlig AF, eksponering med manuell eller
lukkerprioritert automatikk, en lukkertid på 1/250 s eller kortere, andre
innstillinger enn egendefinert innstilling d1 på sine
standardinnstillinger og med gjenværende minne i minnebufferen.
Strømkilde
Kamera med et EN-EL15a-batteri eller
med en EP-5B-strømforsyning og EH-5c/
EH-5b-nettadapter
Kamera med MB-D18 (EN-EL15a eller AA)
Kamera med MB-D18 (EN-EL18c)
Maksimal bildefrekvens (b/s)
CH
CL
7
1–6
7
9
1–6
1–8
De angitte frekvensene kan under noen forhold være utilgjengelige.
Bildefrekvensen synker med enkelte objektiver, ved lange
lukkertider, svært små blenderåpninger (høye f-tall) eller høye ISOfølsomheter (Høy 0,3 til Høy 2), eller når ISO-følsomheten endres via
automatisk ISO-følsomhetskontroll (0 121), hvis flimmer oppdages
med Aktiver valgt for Flimmerreduksjon > Innst. for
flimmerreduksjon i fotograferingsmenyen (0 254), når
bildestabilisatoren (tilgjengelig med VR-objektiver) er på, når
batteriet nesten er helt utladet tomt, når AA-batterier som er satt inn
i MB-D18-batteripakken er nesten helt utladet eller kalde, eller når et
objektiv uten CPU er montert med Blenderring valgt for
egendefinert innstilling f4 (Tilpass kommandohjulene) >
Blenderinnstilling (0 269).
114
A Minnebufferen
Kameraet har en minnebuffer for midlertidig lagring, slik at du kan fortsette
å ta bilder mens fotografiene lagres på minnekortet. Vær imidlertid
oppmerksom på at bildefrekvensen reduseres når bufferen er full (tAA).
Omtrentlig antall bilder du kan lagre i
minnebufferen med gjeldende innstillinger
vises i telleverksfeltene i søkeren og på
kontrollpanelet så lenge du holder utløseren
halvveis inne, og antallet vises på skjermen
under live view. Antallet kan synke i en kort
stund umiddelbart etter at kameraet slås på.
Lampen for minnekortaktivitet lyser mens fotografier lagres på
minnekortet. Avhengig av opptaksforholdene og minnekortets ytelse, kan
lagring av bildene ta fra noen få sekunder til noen minutter. Ikke fjern
minnekortet eller fjern eller koble fra strømkilden før lampen for
minnekortaktivitet er slukket. Slås kameraet av mens data fortsatt ligger i
bufferen, slås ikke strømmen av før alle bilder i bufferen er lagret. Dersom
batteriet blir utladet mens bildene ligger i bufferen, deaktiveres lukkeren,
og bildene overføres til minnekortet.
A Se også
For informasjon om:
• Hvordan du velger rekkefølgen fotografiene i hver serie vises etter
opptak, se D > Vis etter serie (0 249).
• Hvordan du velger maksimalt antall fotografier som kan tas i en enkelt
serie, se A > egendefinert innstilling d2 (Maks. antall bilder i serien,
0 264).
• Antall bilder som kan tas i en serie, se "Minnekortkapasitet" (0 362).
115
Selvutløserfunksjon (E)
Selvutløseren kan brukes til å redusere kamerabevegelse eller til
selvportretter.
1 Velg selvutløserfunksjonen.
Trykk på frigjøringsknappen til
innstillingshjulet for utløserfunksjon, og
drei innstillingshjulet for
utløserfunksjon til E.
2 Komponer fotografiet og fokuser.
Med enkeltbilde-AF (0 98) kan bilder
kun tas hvis fokusindikatoren (I) vises i
søkeren.
A Lukk søkerokularets lukker
Når du tar fotografier uten å se gjennom
søkeren, lukker du søkerokularets lukker for
å forhindre at lys kommer inn via søkeren
og vises på bildet eller forstyrrer
eksponeringen.
116
3 Start selvutløseren.
Trykk utløseren helt ned for å
starte selvutløseren.
Selvutløserlampen
begynner å blinke.
Selvutløserlampen slutter å blinke to sekunder før fotografiet tas.
Lukkeren utløses omtrent ti sekunder etter at selvutløseren
starter.
For å slå av selvutløseren før et fotografi tas, drei innstillingshjulet
for utløserfunksjon til en annen innstilling.
A Se også
For informasjon om:
• Hvordan du velger selvutløserforsinkelsen, antall bilder som skal tas og
intervallet mellom bildene, se A > egendefinert innstilling c3
(Selvutløser; 0 264).
• Pipesignalene som høres når selvutløseren brukes, se B > Alternativer
for pipesignal (0 274).
117
Hevet speil (MUP)
Velg denne funksjonen for å minimere
uskarpheter som forårsakes av bevegelser i
kameraet når speilet heves. For å bruke
funksjonen hevet speil, trykk ned
frigjøringsknappen til innstillingshjulet for
utløserfunksjon, og drei innstillingshjulet til
MUP (hevet speil). Etter at du har trykket
utløseren halvveis ned for å stille inn fokus
og eksponering, trykker du den helt ned for
å heve speilet. Z vises på kontrollpanelet;
trykk utløseren helt ned igjen for å ta bildet
(i live view trenger du ikke å heve speilet; bildet blir tatt første gang
du trykker utløseren helt ned). Et pipesignal høres, med mindre du
har valgt Av under Alternativer for pipesignal > Pipesignal av/på
i oppsettsmenyen (0 274). Speilet senkes når opptaket avsluttes.
D Hevet speil
Mens speilet er hevet kan ikke bilder komponeres i søkeren, og automatisk
fokusering og lysmåling utføres ikke.
A Funksjonen Hevet speil
Et bilde tas automatisk dersom ingen handlinger utføres i løpet av omtrent
30 s etter at speilet er hevet.
A Forhindre uskarphet
For å forhindre uskarphet som forårsakes av kamerabevegelser, trykker du
utløseren mykt ned. Bruk av stativ anbefales.
A Se også
For informasjon om hvordan du bruker den elektroniske lukkeren på fremre
lukkergardin til å redusere uskarphet ytterligere, se A > egendefinert
innstilling d6 (Elektr. lukker fremre lukkergard., 0 265).
118
ISO-følsomhet
Manuell justering
Kameraets lysfølsomhet kan justeres i henhold til tilgjengelig lys i
omgivelsene. Velg mellom innstillinger som spenner fra en verdi på
ISO 64 til ISO 25600 i trinn tilsvarende 1/3 EV. Innstillinger fra omtrent
0,3 til 1 EV under ISO 64 og 0,3 til 2 EV over ISO 25600 er også
tilgjengelig for spesielle situasjoner. Jo høyere ISO-følsomhet, desto
mindre lys trengs for en eksponering, slik at du kan bruke kortere
lukkertider eller mindre blenderåpninger.
Du kan justere ISO-følsomheten ved å trykke på S (Q)-knappen
og dreie hovedkommandohjulet til ønsket innstilling vises på
kontrollpanelet og i søkeren.
S (Q)-knapp
Kontrollpanel
Søker
Hovedkommandohjul
A Menyen for ISO-følsomhet
Du kan også justere ISO-følsomheten med
alternativet Innst. for ISO-følsomhet i
fotograferingsmenyen (0 252).
119
A ISO-følsomhet
Jo høyere ISO-følsomhet, desto mindre lys trengs for en eksponering, slik at
du kan bruke kortere lukkertider eller mindre blenderåpninger, men
samtidig øker også sannsynligheten for at bildet påvirkes av støy (lyse
piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer). Støy er spesielt sannsynlig
ved innstillinger mellom Høy 0,3 og Høy 2.
A Høy 0,3–Høy 2
Innstillingene Høy 0,3 til og med Høy 2 tilsvarer ISO-følsomhetene
0,3–2 EV over ISO 25600 (tilsvarende ISO 32000–102400).
A Lav 0,3–Lav 1
Innstillingene Lav 0,3 til og med Lav 1 tilsvarer ISO-følsomhetene 0,3–1 EV
under ISO 64 (tilsvarende ISO 50–32). Brukes til store blenderåpninger når
det er lyst. Kontrasten er litt høyere enn normalt; i de fleste tilfeller
anbefales ISO-følsomheter på ISO 64 eller mer.
A Se også
For informasjon om:
• Valg av trinnstørrelse for ISO-følsomhet, se A > egendefinert innstilling
b1 (Trinnverdi for ISO-følsomhet; 0 262).
• Visning av ISO-følsomhet på kontrollpanelet, se A > egendefinert
innstilling d3 (ISO-visning; 0 264).
• Reduksjon av støy i fotografier tatt med høy ISO-følsomhet, se C >
Støyred. v. høy følsomhet (0 253).
• Reduksjon av støy i filmer tatt opp med høy ISO-følsomhet, se 1 >
Støyred. v. høy følsomhet (0 258).
120
Automatisk ISO-følsomhetskontroll
Hvis På er valgt under Innst. for ISO-følsomhet > Auto. ISOfølsomhetsktrl. i fotograferingsmenyen, justeres ISO-følsomheten
automatisk dersom optimal eksponering ikke kan oppnås ved den
verdien som du selv har valgt (ISO-følsomheten blir riktig justert når
blits brukes).
1 Velg Auto. ISO-følsomhetsktrl.
Velg Innst. for ISO-følsomhet i
fotograferingsmenyen, marker Auto.
ISO-følsomhetsktrl. og trykk på 2.
2 Velg På.
Marker På og trykk på J (dersom Av
velges, forblir ISO-følsomheten satt på
verdien som du selv har valgt).
121
3 Juster innstillingene.
Du kan velge maksimumsverdien for
automatisk ISO-følsomhet med
Maksimal følsomhet
(minimumsverdien for automatisk ISOfølsomhet settes automatisk til ISO 64;
merk at hvis du velger en ISO-følsomhet
som er høyere enn verdien som er valgt under Maksimal
følsomhet, brukes den verdien du har valgt i stedet). Med
eksponeringskontrollene P og A justeres følsomheten bare hvis
undereksponering ville blitt resultatet med lukkertiden valgt
under Lengste lukkertid (1/4000–30 s eller Auto; med
eksponeringskontrollene S og M justeres ISO-følsomheten for
optimal eksponering ved de lukkertider som du selv velger). Hvis
Auto er valgt, velger kameraet lengste lukkertid basert på
objektivets brennvidde; velg korte lukkertider når du
fotograferer motiver i rask bevegelse for å redusere uskarphet.
Trykk på J for å avslutte når innstillingene er ferdige.
For å velge maksimal ISO-følsomhet for fotografier tatt med blits
(ekstrautstyr), bruk Maksimal følsomhet med M. Velger du
Samme som uten blits blir den maksimale ISO-følsomheten for
blitsfotografering satt til verdien som er valgt under Maksimal
følsomhet.
Når På er valgt, viser søkeren og
kontrollpanelet ISO AUTO. Når
følsomheten endres fra verdien som du
selv har valgt, blinker disse indikatorene
og den endrede verdien vises i søkeren
og på kontrollpanelet.
122
A Lengste lukkertid
Du kan finjustere den automatiske lukkertiden du har valgt ved å markere
Auto og trykke på 2: for eksempel kan du bruke verdier som er kortere enn
de som vanligvis velges automatisk med teleobjektiver for å redusere
uskarpheter. Merk imidlertid at Auto kun fungerer med CPU-objektiver.
Hvis et objektiv uten CPU brukes uten informasjon om objektivet, blir
lengste lukkertid fastsatt til 1/30 s. Lukkertiden kan overskride valgte lengste
lukkertid hvis optimal eksponering ikke kan oppnås ved ISO-følsomheten
som er valgt under Maksimal følsomhet.
A Slå automatisk ISO-følsomhetskontroll på eller av
Du kan slå automatisk ISO-følsomhetskontroll på eller av ved å trykke på
S (Q)-knappen og dreie på underkommandohjulet. Visningen på
kontrollpanelet og i søkeren viser ISO AUTO-ikoner når automatisk ISOfølsomhetskontroll er på og ISO når funksjonen er av.
A Automatisk ISO-følsomhetskontroll
Når en blits brukes, vil lengste lukkertid stilles inn på verdien som er valgt
under Lengste lukkertid hvis ikke denne verdien er kortere enn
egendefinert innstilling e1 (Blitssynk. lukkertid, 0 266) eller lengre enn
egendefinert innstilling e2 (Lukkertid for blits, 0 266). I så fall brukes
verdien som er valgt under egendefinert innstilling e2 i stedet. Vær
oppmerksom på at ISO-følsomheten kan øke automatisk når automatisk
ISO-følsomhetskontroll brukes i kombinasjon med blitsfunksjoner med
synkronisering på lang lukkertid (tilgjengelig med kompatible eksterne
blitser, ekstrautstyr). Dette kan forhindre at kameraet velger lange
lukkertider.
A Se også
For informasjon om hvordan du velger hvilken referanse som skal brukes til
å bestemme eksponering når du bruker en blits med automatisk ISOfølsomhetskontroll, se A > egendefinert innstilling e4 (Auto. M ISOfølsomhetsktrl., 0 267).
123
Eksponering
Lysmåling
Lysmålingen bestemmer hvordan kameraet stiller inn
eksponeringen. Følgende alternativer finnes:
Alternativ
L
M
N
t
124
Beskrivelse
Matrise: Gir naturlige resultater i de fleste situasjoner. Kameraet
måler en stor del av bildet og setter eksponeringen i henhold til
spredningen av fargetoner, farger, komposisjon og, med G-, Eog D-objektiver (0 281), avstandsinformasjon (3D fargematrisemåling III; med andre CPU-objektiver bruker kameraet
fargematrisemåling III, som ikke omfatter 3Davstandsinsformasjon).
Sentrumsdominert: Kameraet måler hele bildefeltet, men legger
størst vekt på midtområdet (hvis et CPU-objektiv er montert, kan
områdets størrelse velges ved bruk av egendefinert innstilling
b6, Måleo. for sentr.dom. lysm., 0 263; hvis et objektiv uten
CPU eller AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5 E ED er
montert, tilsvarer områdets størrelse en sirkel på 12 mm i
diameter). Klassisk måling for portretter; anbefales ved bruk av
filtre med en eksponeringsfaktor (filterfaktor) over 1×.
Punkt: Kameraet måler en sirkel på 4 mm i diameter (omtrent
1,5 % av bildefeltet). Sirkelen er sentrert på det gjeldende
fokuspunktet, og gjør det mulig å måle motiver utenfor
bildesentrum (dersom objektiver uten CPU eller AF-S Fisheye
NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5 E ED brukes, eller dersom automatisk
valg av AF-søkefelt er aktivert, vil kameraet måle det midtre
fokuspunktet). Dette sikrer at motivet eksponeres korrekt, selv
om det er store lysforskjeller mellom for- og bakgrunn.
Høylysvektet: Kameraer legger størst vekt på høylys. Bruk dette
alternativet til å redusere tap av detaljer i høylys, for eksempel
når du fotograferer personer som opptrer på scene og er belyst
med lyskaster.
For å velge en lysmålingsmetode, trykker du på Y-knappen og
dreier hovedkommandohjulet til ønsket innstilling vises i søkeren
og på kontrollpanelet.
Kontrollpanel
Y-knapp
Hovedkommandohjul
Søker
A Info om objektiv uten CPU
Hvis du angir brennvidden og største blenderåpning for objektiver uten
CPU med alternativet Info om objektiv uten CPU i oppsettsmenyen
(0 218), kan kameraet bruke fargematrisemåling når matrise er valgt. Dette
forbedrer nøyaktigheten til sentrumsdominert lysmåling og punktmåling.
Sentrumsdominert lysmåling brukes hvis høylysvektet lysmåling er valgt
for objektiver uten CPU eller hvis matrisemåling er valgt for objektiver uten
CPU der informasjon om objektivet ikke har blitt angitt. Merk at
sentrumsdominert lysmåling kanskje også brukes hvis høylysvektet
lysmåling er valgt for noen CPU-objektiver (AI-P NIKKOR-objektiver og
AF-objektiver som ikke er av type G, E eller D; 0 284).
A Se også
For informasjon om:
• Hvordan du bestemmer hvorvidt matrisemåling skal bruke
ansiktsgjenkjenning, se A > egendefinert innstilling b5 (Matrisemåling,
0 263).
• Hvordan du utfører separate justeringer for optimal eksponering for hver
lysmålingsmetode, se A > egendefinert innstilling b7 (Fininnstille
optimal eksp., 0 263).
125
Eksponeringskontroll
For å bestemme hvordan kameraet stiller inn lukkertid og
blenderåpning når du justerer eksponeringen, trykk på Iknappen og drei på hovedkommandohjulet til ønsket alternativ
vises på kontrollpanelet.
I-knapp
Funksjon
e
f
g
h
126
Hovedkommandohjul
Beskrivelse
Programautomatikk (0 128): Kameraet velger lukkertid og
blenderåpning for optimal eksponering. Anbefales til
øyeblikksbilder og i andre situasjoner der det er liten tid til å
justere kamerainnstillingene.
Lukkerprioritert automatikk (0 129): Du velger lukkertid og kameraet
velger blenderåpning for å oppnå best resultat. Bruk denne
innstillingen til å fryse motiver i bevegelse eller gjøre dem
uskarpe.
Blenderprioritert automatikk (0 130): Du velger blenderåpning og
kameraet velger lukkertid for å oppnå best resultat. Brukes til å
gjøre bakgrunnen uskarp eller til å bringe både forgrunn og
bakgrunn i fokus.
Manuell (0 131): Du kontrollerer både lukkertid og blenderåpning.
Still lukkertiden på B-innstilling (A) eller Tid (%) for lang
eksponeringstid.
A Objektivtyper
Når du bruker et CPU-objektiv med blenderring (0 284), skal du låse
blenderringen på minste blenderåpning (høyeste f-tall). G- og E-objektiver
har ikke blenderring.
Objektiv uten CPU (0 218) kan bare brukes med eksponeringskontroll
A (blenderprioritert automatikk) eller M (manuell). Med andre
eksponeringskontroller velger kameraet automatisk eksponeringskontroll
A når et objektiv uten CPU monteres (0 284). Indikatoren for
eksponeringskontroll (P eller S) blinker på kontrollpanelet og A vises i
søkeren.
A Dybdeskarphetskontroll
For å forhåndsvise effekten med gjeldende
blenderåpning, trykker du og holder nede
Pv-knappen. Objektivet blendes ned til
blenderåpningen valgt av kameraet (med
eksponeringskontroll P og S) eller til verdien
som du selv har valgt (eksponeringskontroll A
og M), noe som gjør at du kan forhåndsvise
dybdeskarpheten i søkeren.
Pv-knapp
A Egendefinert innstilling e5—Innstillingslys
Denne innstillingen bestemmer hvorvidt eksterne blitser (ekstrautstyr) som
støtter Nikon Creative Lighting System (CLS; 0 288) skal sende ut et
innstillingslys når Pv-knappen trykkes ned.
127
P: Programautomatikk
Med denne innstillingen justerer kameraet automatisk lukkertid og
blenderåpning i henhold til et innebygd program for å sikre optimal
eksponering i de fleste situasjoner.
A Fleksiprogram
Med eksponeringskontroll P kan du velge
forskjellige kombinasjoner av lukkertid og
blenderåpning ved å dreie på
hovedkommandohjulet mens lysmålerne er på
("fleksiprogram"). Alle kombinasjonene gir
samme eksponering. En stjerne ("U") vises på
kontrollpanelet så lenge fleksiprogram er
aktivert. For å gjenopprette
Hovedkommandohjul
standardinnstillingene for lukkertid og
blenderåpning må du dreie hjulet til stjernen ikke lenger vises, velge en
annen eksponeringskontroll eller slå av kameraet.
A Se også
For informasjon om aktivering av kameraets lysmålere, se "Tidsbryteren for
beredskapstilling (søkerfotografering)" (0 34).
128
S: Lukkerprioritert automatikk
Når lukkerprioritert automatikk brukes, velger du lukkertiden, mens
blenderåpningen som gir optimal eksponering, velges automatisk
av kameraet.
Drei hovedkommandohjulet mens
lysmålerne er på for å velge lukkertid. Du
kan stille lukkertiden til "p" eller til
verdier mellom 30 s og 1/8000 s. Du kan låse
lukkertiden til den valgte innstillingen
(0 136).
Hovedkommandohjul
129
A: Blenderprioritert automatikk
Med blenderprioritert automatikk velger du blenderåpningen,
mens kameraet automatisk velger den lukkertiden som gir optimal
eksponering.
Mens lysmålerne er på, dreier du
underkommandohjulet for å velge en
blenderåpning mellom objektivets minste
og største åpning. Blenderåpningen kan
låses i den valgte innstillingen (0 136).
Underkommandohjul
A Objektiver uten CPU (0 284)
Bruk objektivets blenderring for å justere
blenderåpningen. Hvis du har angitt
objektivets største blenderåpning ved hjelp
av elementet Info om objektiv uten CPU i
oppsettsmenyen (0 218) når et objektiv
uten CPU er montert, vil gjeldende f-tall vises
i søkeren og på kontrollpanelet, avrundet til
nærmeste fulle trinn. I alle andre tilfeller vil
visningen av blenderåpning bare vise antall trinn (F, med største
blenderåpning vist som FA) og f-tallet må leses av på objektivets
blenderring.
130
M: Manuell
Med manuell eksponeringskontroll velger du selv både lukkertid og
blenderåpning. Mens lysmålerne er på, dreier du på
hovedkommandohjulet for å velge lukkertid, og på
underkommandohjulet for å stille inn blenderåpningen. Du kan
stille lukkertiden på "p" eller på verdier mellom 30 s og 1/8000 s,
eventuelt kan lukkeren holdes åpen hele tiden for å gi en lang
eksponeringstid (A eller %, 0 133). Blenderåpningen kan
settes til verdier mellom objektivets minimums- og
maksimumsverdier. Bruk eksponeringsindikatorene for å
kontrollere eksponeringen.
Blenderåpning
Underkommandohjul
Lukkertid
Hovedkommandohjul
Lukkertiden og blenderåpningen kan låses i den valgte innstillingen
(0 136).
131
A AF Micro NIKKOR-objektiver
Hvis du bruker en ekstern lysmåler, trenger eksponeringsforholdet bare å bli
tatt med i beregningen når objektivets blenderring brukes til å stille inn
blenderåpningen.
A Eksponeringsindikatorer
Eksponeringsindikatorene i søkeren og på kontrollpanelet viser om bildet
vil bli under- eller overeksponert med de gjeldende innstillingene.
Avhengig av hvilket alternativ som er valgt under egendefinert innstilling
b2 (Ev-trinn for ekspon.ktrl., 0 262), vises graden av under- eller
overeksponering i trinn på 1/3 EV, 1/2 EV eller 1 EV. Visningene blinker hvis
lysmålingssystemets grenser overskrides.
Egendefinert innstilling b2 satt til 1/3 trinn
Undereksponert med Overeksponert med
Optimal eksponering
1/3 EV
over 3 EV
Kontrollpanel
Søker
A Se også
For informasjon om å reversere eksponeringsindikatorene slik at negative
verdier vises til høyre og positive verdier vises til venstre, se A >
egendefinert innstilling f7 (Omvendte indikatorer, 0 269).
132
Lange eksponeringstider (kun
eksponeringskontroll M)
Velg følgende lukkertidsinnstillinger for langtidseksponering av lys i
bevegelse, stjerner, nattlandskap eller fyrverkeri.
• B-innstilling (A): Lukkeren forblir åpen så lenge du holder
utløseren nede. Det anbefales å bruke stativ, en trådløs
fjernkontroll eller en fjernstyringskabel (ekstrautstyr) for å unngå
uskarpheter (0 295).
• Tid (%): Start eksponeringen ved å bruke utløseren på kameraet,
en fjernstyringskabel eller trådløs fjernkontroll (ekstrautstyr).
Lukkeren forblir åpen til du trykker ned utløseren en gang til.
Lukkertid: A (35-sekunders eksponering)
Blenderåpning: f/25
1 Gjør klart kameraet.
Sett kameraet på et stativ eller plasser det på en stabil, jevn
overflate.
A Lange eksponeringstider
Lukk søkerokularets lukker for å forhindre at fotografiet blir påvirket av
lys som kommer inn via søkeren (0 116). For å forhindre at kameraet
går tomt for strøm mens lukkeren er åpen, anbefaler Nikon bruk av et
fulladet batteri eller en nettadapter og strømforsyning (ekstrautstyr).
Vær oppmerksom på at det kan oppstå støy (lyse punkter, lyse piksler
vilkårlig spredt i bildet eller slør) i langtidseksponeringer. Du kan
redusere forekomsten av lyse punkter og slør ved å velge På under
Støyred. ved lang eksponering i fotograferingsmenyen (0 253).
133
2 Velg eksponeringskontroll M.
Trykk på I-knappen og drei på hovedkommandohjulet til M
vises på kontrollpanelet.
I-knapp
Hovedkommandohjul
3 Velg lukkertid.
Når lysmålerne er på, dreier du på
hovedkommandohjulet for å velge
B-innstilling (A) eller Tid (%) som
lukkertid. Eksponeringsindikatorene
vises ikke når B-innstilling (A) eller
Tid (%) er valgt.
B-innstilling
Tid
4 Åpne lukkeren.
B-innstilling: Etter at du har fokusert, trykker du utløseren på
kameraet eller fjernstyringskabelen eller den trådløse
fjernkontrollen (ekstrautstyr) helt ned. Hold utløseren nede til
eksponeringen er ferdig.
Tid: Trykk utløseren helt ned.
134
5 Steng lukkeren.
B-innstilling: Slipp utløseren.
Tid: Trykk utløseren helt ned.
135
Lukkertids- og blenderlås
Lukkertidslåsen er tilgjengelig med lukkerprioritert automatikk og
manuell eksponering, og blenderlåsen er tilgjengelig med
blenderprioritert automatikk og manuell eksponering. Lukkertidsog blenderlås kan ikke brukes sammen med programautomatikk.
1 Tildel lukkertids- og blenderlås til en kamerakontroll.
Tildel Lukkertids- og blenderlås til en kontroll med
egendefinert innstilling f1 (Egendefinert kontrolltilordning,
0 268).
2 Lås lukkertid og/eller blenderåpning.
Lukkertid (eksponeringskontroll S og M): Trykk
på den valgte kontrollen og drei
hovedkommandohjulet til F-ikoner
vises i søkeren og på kontrollpanelet.
For å låse opp den låste lukkertiden,
trykk på kontrollen og drei
hovedkommandohjulet til F-ikonene
forsvinner fra displayene.
Blenderåpning (eksponeringskontroll A og M):
Trykk på den valgte kontrollen og drei
på underkommandohjulet til F-ikoner
vises i søkeren og på kontrollpanelet.
For å låse opp den låste
blenderåpningen, trykk på kontrollen
og drei underkommandohjulet til
F-ikonene forsvinner fra displayene.
A Se også
For informasjon om hvordan du holder lukkertiden og/eller
blenderåpningen låst på de valgte verdiene, se A > egendefinert innstilling
f3 (Lukkertids- og blenderlås; 0 268).
136
Eksponeringslås (AE)
Bruk eksponeringslås for å omkomponere bilder etter ha brukt
sentrumsdominert lysmåling og punktmåling (0 124) for å måle
eksponeringen.
1 Lås eksponeringen.
Utløser
Plasser motivet i det valgte
fokuspunktet og trykk utløseren
halvveis ned. Med utløseren trykket
halvveis ned og motivet plassert i
fokuspunktet, trykk på midten av
undervelgeren for å låse eksponeringen
(hvis du bruker autofokus, bekreft at
fokusindikatoren I vises i søkeren).
AE-L-indikatoren vises i søkeren så lenge
eksponeringslåsen er aktiv.
Undervelger
2 Komponer fotografiet på
nytt.
Omkomponer bildet mens
du holder midten av
undervelgeren trykket inn,
og ta bildet.
137
A Punktmåling
Med punktmåling låses eksponeringen til en verdi målt i det valgte
fokuspunktet (0 124).
A Justere lukkertid og blenderåpning
Når eksponeringslåsen er aktiv, kan følgende innstillinger justeres uten å
endre den målte verdien for eksponering:
Eksponeringskontroll
P
S
A
Innstilling
Lukkertid og blenderåpning (fleksiprogram; 0 128)
Lukkertid
Blenderåpning
Du kan bekrefte de nye verdiene i søkeren og på kontrollpanelet. Merk at
lysmålingen ikke kan endres mens eksponeringslåsen er aktivert.
A Se også
For informasjon om hvordan du bruker utløseren til å låse eksponeringen,
se A > egendefinert innstilling c1 (Utløser AE-L, 0 263). Hvis På (trykk
halvveis) er valgt, vil eksponeringen låses når utløseren trykkes halvveis
ned.
138
Eksponeringskompensasjon
Eksponeringskompensasjon brukes til å endre eksponeringen fra
verdien som foreslås av kameraet, slik at bildene blir lysere eller
mørkere. Funksjonen er mest effektiv ved bruk med
sentrumsdominert lysmåling eller punktmåling (0 124). Velg
verdier mellom –5 EV (undereksponering) og +5 EV
(overeksponering) i trinn på 1/3 EV. Generelt sett gjør positive verdier
motivet lysere mens negative verdier gjør det mørkere.
–1 EV
Ingen eksponeringskompensasjon
+1 EV
For å velge en verdi for eksponeringskompensasjon, trykk på
E-knappen og drei hovedkommandohjulet til den ønskede verdien
vises i søkeren eller på kontrollpanelet.
E-knapp
Hovedkommandohjul
139
±0 EV (E-knappen
trykket inn)
–0,3 EV
+2,0 EV
Ved andre verdier enn ±0,0 vil 0 i midten
av eksponeringsindikatoren blinke
(bortsett fra med eksponeringskontroll M)
og et E-ikon vises i søkeren og på
kontrollpanelet når du slipper
E-knappen. Gjeldende verdi for
eksponeringskompensasjon kan
bekreftes i eksponeringsindikatoren ved å trykke på E-knappen.
Du kan gjenopprette normal eksponering ved å stille
eksponeringskompensasjonen på ±0,0.
Eksponeringskompensasjonen nullstilles ikke når kameraet slås av.
A Eksponeringskontroll M
Med eksponeringskontroll M påvirker eksponeringskompensasjonen bare
eksponeringsindikatoren; lukkertid og blenderåpning endres ikke.
A Bruk av blits
Når blits brukes, påvirker eksponeringskompensasjonen både blitsens
blinkstyrke og eksponeringen, hvilket betyr at lysstyrken for både
hovedmotivet og bakgrunnen påvirkes. Egendefinert innstilling e3
(Eksponeringskomp. for blits, 0 266) kan brukes til å begrense
eksponeringskompensasjonens effekt til kun bakgrunnen.
140
A Se også
For informasjon om:
• Hvordan du velger størrelsen på trinnene som er tilgjengelige for
eksponeringskompensasjon, se A > egendefinert innstilling b3 (Trinnv.
for eksp.-/blitskomp., 0 262).
• Hvordan du justerer eksponeringskompensasjonen uten å trykke på
E-knappen, se A > egendefinert innstilling b4 (Enkel
eksp.kompensasjon, 0 263).
• Hvordan du automatisk varierer eksponering, blitsens blinkstyrke,
hvitbalanse eller Aktiv D-Lighting, se "Alternative eksponeringer" (0 142).
141
Alternative eksponeringer
Alternative eksponeringer endrer automatisk eksponeringen,
blitsens blinkstyrke, Aktiv D-Lighting (ADL) eller hvitbalansen litt for
hvert bilde slik at det opprettes sidestilte alternativer til den
gjeldende verdien. Bruk funksjonen i situasjoner hvor det er
vanskelig å velge riktige innstillinger og det ikke er tid til å
kontrollere resultatet og justere innstillingene for hvert bilde eller
for å eksperimentere med forskjellige innstillinger for samme motiv.
Du kan justere alternative eksponeringer
med alternativet Auto. altern. eksp.
innstilt i fotograferingsmenyen, som
inneholder følgende alternativer:
• AE og alt. blitseksponeringer: Kameraet
varierer eksponering og blitsens
blinkstyrke over en serie fotografier
(0 143). Merk at alternative blitseksponeringer kun er tilgjengelig
med blitsstyringsmodusene i-TTL og, der det støttes, blenderstyrt
blitsautomatikk (qA) (0 189, 288).
• Alternativ ekspon. for AE: Kameraet varierer eksponeringen over en
serie fotografier.
• Alternative blitseksponeringer: Kameraet varierer blitsens blinkstyrke
over en serie fotografier.
• Alternativ hvitbalanse: Kameraet lager flere kopier av hvert fotografi,
hvor alle har forskjellig hvitbalanse (0 148).
• Alt. eksponering med ADL: Kameraet varierer Aktiv D-Lighting over en
serie med fotografier (0 152).
142
❚❚ Alternative eksponeringer og alternative blitseksponeringer
Brukes for å variere eksponeringen og/eller blitsens blinkstyrke over
en serie bilder:
Eksponering endret med: Eksponering endret med: Eksponering endret med:
0 EV
–1 EV
+1 EV
1 Velg antall bilder.
Hold BKT-knappen nede og drei på hovedkommandohjulet for å
velge antall bilder som skal tas for den alternative sekvensen.
Antall bilder vises på kontrollpanelet.
Antall bilder
BKT-knapp
Hovedkommandohjul
Indikator for alternative
eksponeringer og
alternative
blitseksponeringer
Ved andre innstillinger enn null vises
et M-ikon og indikatoren for alternative
eksponeringer og alternativ blitseksponering vises på
kontrollpanelet og BKT vises i søkeren.
143
2 Velg eksponeringsøkning.
Trykk på BKT-knappen og drei på underkommandohjulet for å
velge eksponeringsøkningen.
Eksponeringsøkning
BKT-knapp
Underkommandohjul
Med standardinnstillingene kan du velge størrelsen på økningen
fra mellom 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 og 3 EV. Programmene for
alternative eksponeringer med økninger på 0,3 (1/3) EV er listet
opp nedenfor.
Kontrollpanelvisning
Ant. bilder
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Rekkefølge for alternative
eksponeringer (EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Merk at det maksimale antall bilder er 5 med en
eksponeringsøkning på 2 EV eller mer; hvis en høyere verdi ble
valgt i trinn 1, vil antall bilder automatisk settes til 5.
144
3 Komponer et fotografi, fokuser og ta bildet.
Kameraet vil variere eksponeringen og/eller blitsens blinkstyrke
bilde for bilde i henhold til det valgte programmet for alternative
eksponeringer. Endringer i eksponeringen blir lagt til de som tas
med eksponeringskompensasjon (0 139).
En fremdriftsindikator for alternative innstillinger vises i søkeren
og på kontrollpanelet mens alternative eksponeringer er aktivt.
Et segment forsvinner fra indikatoren etter hvert bilde.
Ant. bilder: 3; økning: 0,7
Visning etter første bilde
145
❚❚ Avbryte alternative eksponeringer
For å avbryte alternative eksponeringer, trykker du på BKT-knappen
og dreier på hovedkommandohjulet til antall bilder i sekvensen for
alternative eksponeringer er null (r) og M ikke lenger vises.
Programmet som sist var aktivt gjenopprettes neste gang
alternative eksponeringer aktiveres. Alternative eksponeringer kan
også avbrytes ved å utføre en nullstilling med to knapper (0 209),
men programmet for alternative eksponeringer gjenopprettes i
dette tilfellet ikke neste gang alternative eksponeringer aktiveres.
A Se også
For informasjon om:
• Valg av økningens størrelse, se A > egendefinert innstilling b2 (Ev-trinn
for ekspon.ktrl., 0 262).
• Hvordan du bestemmer rekkefølgen som alternative eksponeringer blir
utført i, se A > egendefinert innstilling e7 (Rekkef. for alter. eksp.,
0 267).
• Hvordan du bestemmer BKT-knappens funksjon, se A > egendefinert
innstilling f1 (Egendefinert kontrolltilordning) > BKT-knapp + y
(0 268).
146
A Alternative eksponeringer og alternative blitseksponeringer
Ved serieopptak med kontinuerlig lav hastighet, kontinuerlig høy hastighet
og med lyddempet lukker stanses opptaket når det er tatt like mange bilder
som ble angitt i programmet for alternative eksponeringer. Opptaket
fortsetter neste gang utløseren trykkes ned.
Hvis minnekortet blir fylt opp før alle bildene i sekvensen er tatt, kan
opptaket fortsettes fra neste bilde i sekvensen etter at minnekortet har blitt
byttet ut, eller at bilder har blitt slettet for å gi plass på minnekortet. Hvis
kameraet slås av før alle bildene i sekvensen er tatt, fortsetter de alternative
eksponeringene fra neste bilde i sekvensen når kameraet slås på.
A Alternative eksponeringer
Kameraet endrer eksponeringen ved å variere lukkertid og blenderåpning
(programautomatikk), blenderåpning (lukkerprioritert automatikk) eller
lukkertid (blenderprioritert automatikk, manuell eksponeringskontroll).
Hvis du velger På for Innst. for ISO-følsomhet > Auto. ISOfølsomhetsktrl. (0 121) med eksponeringskontroll P, S eller A, vil kameraet
automatisk variere ISO-følsomheten for å oppnå optimal eksponering når
grensene for kameraets eksponeringssystem overskrides. Med
eksponeringskontroll M vil kameraet først bruke automatisk ISOfølsomhetskontroll for å bringe eksponeringen så nær det optimale som
mulig, og så variere denne eksponeringen ved å variere lukkertiden. Du kan
bruke egendefinert innstilling e6 (Auto alt. eksponeringer (M), 0 267) for
å endre hvordan kameraet utfører alternative eksponeringer og alternative
blitseksponeringer med manuell eksponeringskontroll. Alternative
eksponeringer kan utføres ved å variere blitsens blinkstyrke sammen med
lukkertid og/eller blenderåpning, eller ved bare å variere blitsens
blinkstyrke.
147
❚❚ Alternativ hvitbalanse
Kameraet lager flere kopier av hvert fotografi, hvor alle har
forskjellig hvitbalanse.
1 Velg antall bilder.
Hold BKT-knappen nede og drei på hovedkommandohjulet for å
velge antall bilder som skal tas for den alternative sekvensen.
Antall bilder vises på kontrollpanelet.
Antall bilder
BKT-knapp
Hovedkommandohjul
Indikator for alternativ
hvitbalanse
Ved andre innstillinger enn null vises
et W-ikon og indikatoren for
alternativ hvitbalanse vises på kontrollpanelet og BKT vises i
søkeren.
148
2 Velg en økning for hvitbalanse.
Trykk på BKT-knappen og drei på underkommandohjulet for å
velge hvitbalansejusteringen. Hver økning er omtrent lik 5 mired.
Hvitbalanseøkning
BKT-knapp
Underkommandohjul
Velg mellom økninger på 1 (5 mired), 2 (10 mired) eller
3 (15 mired). Høyere B-verdier tilsvarer økte mengder blått,
høyere A-verdier tilsvarer økte mengder gult (0 161).
Programmene for alternative eksponeringer med økningstrinn
på 1 er listet opp nedenfor.
Kontrollpanelvisning
Ant.
Hvitbalanseøkning
bilder
0
3
3
2
2
3
1
1B
1A
1B
1A
1 A, 1 B
5
1 A, 1 B
7
1 A, 1 B
9
1 A, 1 B
Rekkefølge for
alternative
eksponeringer
0
0/1 B/2 B
0/2 A/1 A
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
0/2 A/1 A/1 B/
2B
0/3 A/2 A/1 A/
1 B/2 B/3 B
0/4 A/3 A/
2 A/1 A/1 B/
2 B/3 B/4 B
149
3 Komponer et fotografi, fokuser og ta bildet.
Hvert bilde behandles for å lage det antall kopier som er
spesifisert i programmet for alternative eksponeringer, og hver
kopi vil ha forskjellig hvitbalanse. Endringer på hvitbalansen blir
lagt til justeringen av hvitbalanse, som er gjort med fininnstilling
av hvitbalanse.
Hvis antall bilder i det alternative
programmet er større enn antall
gjenværende eksponeringer, vil
n og ikonet for kortet det gjelder
blinke på kontrollpanelet, et
blinkende j-ikon vises i søkeren, og
utløseren deaktiveres. Opptaket kan
fortsette når du har satt inn et nytt
minnekort.
150
❚❚ Avbryte alternative eksponeringer
For å avbryte alternative eksponeringer, trykker du på BKT-knappen
og dreier på hovedkommandohjulet til antall bilder i sekvensen for
alternative eksponeringer er null (r) og W ikke lenger vises.
Programmet som sist var aktivt gjenopprettes neste gang
alternative eksponeringer aktiveres. Alternative eksponeringer kan
også avbrytes ved å utføre en nullstilling med to knapper (0 209),
men programmet for alternative eksponeringer gjenopprettes i
dette tilfellet ikke neste gang alternative eksponeringer aktiveres.
A Alternativ hvitbalanse
Alternativ hvitbalanse er ikke tilgjengelig med NEF (RAW)-bildekvalitet.
Hvis du velger et alternativ for NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG, blir
alternativ hvitbalanse avbrutt.
Alternativ hvitbalanse påvirker bare fargetemperaturen (gul-blå-aksen som
vises ved finjusteringen av hvitbalansen, 0 161). Ingen justeringer utføres
på grønn-magenta-aksen.
I selvutløserfunksjon vil antall kopier som er angitt i programmet for
alternativ hvitbalanse bli opprettet hver gang lukkeren utløses, uavhengig
av hvilket alternativ som er valgt i egendefinert innstilling c3
(Selvutløser) > Antall bilder (0 264).
Dersom kameraet slås av mens lampen for minnekortaktivitet lyser, slås
kameraet av først når alle bildene i sekvensen er tatt.
151
❚❚ Alternative eksponeringer med ADL
Kameraet varierer Aktiv D-Lighting over en serie med
eksponeringer.
1 Velg antall bilder.
Hold BKT-knappen nede og drei på hovedkommandohjulet for å
velge antall bilder som skal tas for den alternative sekvensen.
Antall bilder vises på kontrollpanelet.
Antall bilder
BKT-knapp
Hovedkommandohjul
Indikator for alternativ
eksponering med ADL
Ved andre innstillinger enn null vises et d-ikon og
indikatoren for alternativ eksponering med ADL vises på
kontrollpanelet og BKT vises i søkeren. Velg to bilder for å ta ett
bilde med Aktiv D-Lighting av, og ett med en valgt verdi. Velg tre
til fem bilder for å ta en serie med bilder der Aktiv D-Lighting er
satt på Av, Lav og Normal (tre bilder), Av, Lav, Normal og Høy
(fire bilder) eller Av, Lav, Normal, Høy og Ekstra høy (fem
bilder). Fortsett til trinn 3 hvis du velger mer enn to bilder.
152
2 Velg Aktiv D-Lighting.
Trykk på BKT-knappen og drei på underkommandohjulet for å
velge Aktiv D-Lighting.
BKT-knapp
Underkommandohjul
Aktiv D-Lighting vises på kontrollpanelet.
Kontrollpanelvisning
ADL
Y Auto
Z Ekstra høy
P Høy
Q Normal
R Lav
153
3 Komponer et fotografi, fokuser og ta bildet.
Kameraet vil variere Aktiv D-Lighting bilde for bilde i henhold til
det valgte programmet for alternative eksponeringer. En
fremdriftsindikator for alternative innstillinger vises på
kontrollpanelet mens alternative eksponeringer er aktivt. Et
segment forsvinner fra indikatoren etter hvert bilde.
Ant. bilder: 3
154
Visning etter første bilde
❚❚ Avbryte alternative eksponeringer
For å avbryte alternative eksponeringer, trykker du på BKT-knappen
og dreier på hovedkommandohjulet til antall bilder i sekvensen for
alternative eksponeringer er null (r) og d ikke lenger vises.
Programmet som sist var aktivt gjenopprettes neste gang
alternative eksponeringer aktiveres. Alternative eksponeringer kan
også avbrytes ved å utføre en nullstilling med to knapper (0 209),
men programmet for alternative eksponeringer gjenopprettes i
dette tilfellet ikke neste gang alternative eksponeringer aktiveres.
A Alternative eksponeringer med ADL
Ved serieopptak med kontinuerlig lav hastighet, kontinuerlig høy hastighet
og med lyddempet lukker stanses opptaket når det er tatt like mange bilder
som ble angitt i programmet for alternative eksponeringer. Opptaket
fortsetter neste gang utløseren trykkes ned.
Hvis minnekortet blir fylt opp før alle bildene i sekvensen er tatt, kan
opptaket fortsettes fra neste bilde i sekvensen etter at minnekortet har blitt
byttet ut, eller at bilder har blitt slettet for å gi plass på minnekortet. Hvis
kameraet slås av før alle bildene i sekvensen er tatt, fortsetter de alternative
eksponeringene fra neste bilde i sekvensen når kameraet slås på.
155
Hvitbalanse
Alternativer for hvitbalanse
Hvitbalansen sikrer at fargene forblir upåvirket av lyskildens farge.
Automatisk hvitbalanse anbefales med de fleste lyskilder. Velg et
alternativ fra listen nedenfor eller bruk forhåndsinnstilt hvitbalanse
hvis du ikke kan oppnå ønsket resultat med automatisk hvitbalanse.
Alternativ (fargetemp. *)
v Auto
Bevar hvit (reduser varme farger;
3500–8000 K)
Normal (3500–8000 K)
Bevar varme farger (3500–8000 K)
Naturlig lys automatikk
D (4500–8000 K)
J
156
Glødelampe (3000 K)
Beskrivelse
Hvitbalansen justeres automatisk
for optimalt resultat med de fleste
lyskilder. Bruk et G-, E- eller Dobjektiv for beste resultat. Hvis den
eksterne blitsen avfyres, justeres
resultatet for blits.
Fargetemperaturen kan kontrolleres
i visningen med opptaksinformasjon
under avspilling etter opptaket
(0 229).
Hvitbalansen blir justert for naturlig
lys med en fargegjengivelse som
ligger nærmere de farger man ser
med det blotte øye.
Bruk under glødelampebelysning.
I
Alternativ (fargetemp. *)
Lysstoffrør
Varmt-hvitt lysstoffrør (3000 K)
• Natriumlampebelysning (brukes
ved sportsstevner).
• Varmt-hvitt lysstoffrørbelysning.
Hvitt lysstoffrør (3700 K)
• Hvitt lysstoffrørbelysning.
Kaldt-hvitt lysstoffrør (4200 K)
• Kaldt-hvitt lysstoffrørbelysning.
Dagslys-hvitt lysstoffrør (5000 K)
• Dagslys-hvitt lysstoffrørbelysning.
Dagslys lysstoffrør (6500 K)
• Dagslys lysstoffrørbelysning.
Natriumlamper (2700 K)
Direkte sollys (5200 K)
• Lyskilder med høy
fargetemperatur (f.eks.
kvikksølvdamplamper).
Bruk med motiver i direkte sollys.
Blits (5400 K)
Bruk med blitser (ekstrautstyr).
Skyet (6000 K)
Bruk i dagslys i overskyet vær.
Høytemp. kvikksølvlampe (7200 K)
H
N
G
Beskrivelse
Brukes med:
Bruk i dagslys med motiver i
M Skygge (8000 K)
skyggen.
Velg fargetemperatur
Velg fargetemperatur fra listen med
K (2500–10000 K)
verdier (0 163).
Bruk motivet, lyskilden eller et
eksisterende fotografi som
L Manuell forhåndsinnstilling
referanse for hvitbalansen (0 165).
* Alle verdier er omtrentlige og gjenspeiler ikke finjustering (hvis brukt).
157
Du kan bestemme hvitbalansen ved å trykke på U-knappen og
dreie hovedkommandohjulet til ønsket innstilling vises på
kontrollpanelet.
U-knapp
Hovedkommandohjul
Når v (Auto) eller I (Lysstoffrør) er valgt, kan du velge et
underalternativ ved å trykke på U -knappen og dreie
underkommandohjulet.
U-knapp
158
Underkommandohjul
A Opptaksmenyene
Du kan også justere hvitbalansen med alternativet Hvitbalanse i
fotograferings- eller filmopptaksmenyen (0 252, 257), som også kan
brukes til å finjustere hvitbalansen (0 161) eller styre forhåndsinnstilling av
hvitbalanse (0 165).
A v ("Auto")
v (Auto) gir deg valget mellom v0 (Bevar hvit (reduser varme
farger)), v1 (Normal) og v2 (Bevar varme farger). v0 (Bevar hvit
(reduser varme farger)) gjør at hvitfarge fotografert i
glødelampebelysning ser hvitt ut, mens v2 (Bevar varme farger)
bevarer det varme skjæret man vanligvis ser i glødelampebelysning.
A D ("Naturlig lys automatikk")
D (Naturlig lys automatikk) gir ikke alltid ønsket resultat i kunstig
belysning. Velg v (Auto) eller velg et alternativ som passer til lyskilden.
A Studioblitsbelysning
Det kan være at v (Auto) ikke gir ønsket resultat med store studioblitser.
Bruk forhåndsinnstilling av hvitbalanse eller still hvitbalansen på N (Blits)
og bruk finjustering for å justere hvitbalansen.
A Se også
For informasjon om hvordan du varier hvitbalansen og tar en serie bilder
omkring den gjeldende verdien, se "Alternative eksponeringer" (0 142).
159
A Fargetemperatur
Den fornemmede fargen fra en lyskilde varierer etter seeren og andre
forhold. Fargetemperatur er et objektivt mål av en lyskildes farge, og
defineres med referanse til temperaturen som et motiv må varmes opp til
for å utstråle lys i samme bølgelengder. Mens lyskilder med en
fargetemperatur omkring 5000–5500 K virker hvite, vil lyskilder med en
lavere fargetemperatur, slik som glødelamper, virke litt gule eller røde.
Lyskilder med en høyere fargetemperatur virker svakt blålig.
"Varmere" (rødere) farger
3000
q
w
"Kaldere" (blåere) farger
4000
e
r
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
!1
q I (natriumlamper): 2700 K
w J (glødelampe)/I (varmt-hvitt lysstoffrør): 3000 K
e I (hvitt lysstoffrør): 3700 K
r I (kaldt-hvitt lysstoffrør): 4200 K
t I (dagslys-hvitt lysstoffrør): 5000 K
y H (direkte sollys): 5200 K
u N (blits): 5400 K
i G (skyet): 6000 K
o I (dagslys lysstoffrør): 6500 K
!0 I (høytemperaturs kvikksølvdamplampe): 7200 K
!1 M (skygge): 8000 K
Merk: Alle tall er omtrentlige.
160
10000
[K]
Finjustering av hvitbalanse
Du kan "finjustere" hvitbalansen for å kompensere for variasjoner i
lyskildens farge eller for å innføre en bevisst fargenyanse i et bilde
ved bruk av alle innstillinger, med unntak av K (Velg
fargetemperatur).
1 Vis alternativer for finjustering.
Marker et alternativ for hvitbalanse og
trykk på 2 (hvis en undermeny vises,
velger du ønsket alternativ og trykker på
2 igjen for å vise alternativer for
finjustering; se "Finjustering av manuell
forhåndsinnstilling av hvitbalanse",
0 174 for informasjon om finjustering av manuell
forhåndsinnstilling av hvitbalanse).
2 Finjuster hvitbalansen.
Koordinater
Bruk multivelgeren til å finjustere
hvitbalansen. Du kan finjustere
hvitbalansen på den gul (A)–blå (B)
aksen i trinn på 0,5 og den grønn (G)–
magenta (M) aksen i trinn på 0,25. Den
horisontale (gul-blå) aksen
korresponderer med
Justering
fargetemperaturen, mens den vertikale
(grønn-magenta) aksen har liknende
virkning som tilsvarende fargekompensasjonsfiltre (CC). Den
horisontale aksen er inndelt i trinn som tilsvarer omtrent 5 mired,
og den vertikale aksen i trinn på omtrent 0,05 Diffuse Density
Units (spredte tetthetsenheter).
161
3 Trykk på J.
Trykk på J for å lagre innstillingene og
gå tilbake til fotograferingsmenyen. En
stjerne ("U") vises på kontrollpanelet
hvis hvitbalansen har blitt finjustert.
A Finjustering i live view
Hold U-knappen nede mens du bruker multivelgeren for å finjustere
hvitbalanse i live view. Trykk på 4 eller 2 for Gul–Blå og 1 eller 3 for
Grønn–Magenta.
U-knapp
A Finjustering av hvitbalanse
Fargene på finjusteringsaksene er relative, ikke absolutte. Ved for eksempel å
bevege markøren mot B (blå) når en "varm" innstilling som J (Glødelampe)
er valgt for hvitbalanse, blir fotografiene litt "kaldere" men ikke faktisk blå.
A "Mired"
Enhver endring i fargetemperatur gir en større fargeforskjell ved lave
fargetemperaturer enn ved høyere fargetemperaturer. En endring på
1000 K gir for eksempel en mye større fargeendring ved 3000 K enn ved
6000 K. Mired, som måles ved å multiplisere den inverse fargetemperaturen
med 10 6, er et mål på fargetemperatur som tar slike variasjoner med i
beregningen, og er derfor den enheten som brukes i
fargetemperaturkompensasjonsfiltre. F.eks.:
• 4000 K–3000 K (en forskjell på 1000 K) = 83 mired
• 7000 K–6000 K (en forskjell på 1000 K) = 24 mired
162
Velge en fargetemperatur
Følg fremgangsmåten nedenfor for å velge en fargetemperatur når
K (Velg fargetemperatur) er valgt under hvitbalanse.
D Velg fargetemperatur
Vær oppmerksom på at ønsket resultat ikke oppnås ved blits- eller
lysstoffrørbelysning. Velg N (Blits) eller I (Lysstoffrør) for disse lyskildene.
Med andre lyskilder tar du først et prøvebilde for å finne ut om valgt verdi
er egnet.
❚❚ Hvitbalansemenyen
Du kan velge fargetemperatur med alternativene for Hvitbalanse i
fotograferingsmenyen. Legg inn verdier for de gul-blå og grønnmagenta aksene, som beskrevet nedenfor.
1 Velg Velg fargetemperatur
Velg Hvitbalanse i fotograferingsmenyen, marker deretter Velg
fargetemperatur og trykk på 2.
2 Velg verdier for gul-blå og grønn-magenta.
Trykk på 4 eller 2 for å markere tall på den gul (A)–blå (B) aksen
eller grønn (G)–magenta (M) aksen og trykk på 1 eller 3 for å
endre.
Verdi for gul (A)–
blå (B) akse
Verdi for grønn (G)–
magenta (M) akse
163
3 Trykk på J.
Trykk på J for å lagre endringene og gå
tilbake til fotograferingsmenyen. Hvis
en annen verdi enn 0 velges for grønn
(G)–magenta (M) aksen, vises en stjerne
("U") på kontrollpanelet.
❚❚ U-knappen
Når K (Velg fargetemperatur) er valgt, kan U-knappen brukes til
å velge fargetemperaturen, men bare for den gul (A)–blå (B) aksen.
Trykk på U-knappen og drei på underkommandohjulet til den
ønskede verdien vises på kontrollpanelet (justeringer gjøres i mired;
0 162). For å velge en fargetemperatur direkte, trykk på
U-knappen og trykk på 4 eller 2 for å markere et tall og trykk på
1 eller 3 for å endre.
U-knapp
164
Underkommandohjul
Manuell forhåndsinnstilling
Manuell forhåndsinnstilling brukes for å registrere og hente tilbake
egendefinerte hvitbalanseinnstillinger for opptak i blandet
belysning, eller for å kompensere for lyskilder med sterkt fargeskjær.
Kameraet kan lagre opp til seks verdier for forhåndsinnstilt
hvitbalanse i forvalgene d-1 til d-6. Det finnes to metoder for å
forhåndsinnstille hvitbalansen:
Metode
Beskrivelse
Et nøytralt grått eller hvitt motiv plasseres under den
belysningen som skal brukes i det endelige bildet og
Direkte måling
hvitbalansen måles av kameraet (0 166). I live view
(0 37, 59) kan du måle hvitbalansen i et valgt område
i bildefeltet (punktbasert hvitbalanse, 0 169).
Kopier fra et
Hvitbalansen kopieres fra et fotografi på minnekortet
eksisterende fotografi (0 172).
A Hvitbalanseforvalg
Endringer i hvitbalanseforvalgene gjelder alle banker med opptaksmeny
for bilde (0 250).
165
Søkerfotografering
1 Belys et referansemotiv.
Plasser en nøytral grå eller hvit gjenstand i lyset som skal brukes
i det endelige fotografiet. I studioomgivelser kan en standard
gråplate brukes som referansemotiv. Vær oppmerksom på at
eksponeringen automatisk økes med 1 EV når du måler
hvitbalansen; med eksponeringskontroll M justerer du
eksponeringen slik at eksponeringsindikatoren viser ±0 (0 132).
2 Still hvitbalansen til L (Manuell forhåndsinnstilling).
Trykk på U-knappen og drei på hovedkommandohjulet til L
vises på kontrollpanelet.
U-knapp
Hovedkommandohjul
A Måle manuelt forhåndsinnstilt hvitbalanse (søkerfotografering)
Du kan ikke måle manuelt forhåndsinnstilt hvitbalanse når du tar opp
intervallfilm eller når du tar et HDR-fotografi eller en multieksponering.
166
3 Velg et forvalg.
Trykk på U-knappen og drei på underkommandohjulet til det
ønskede hvitbalanseforvalget (d-1 til d-6) vises på
kontrollpanelet.
U-knapp
Underkommandohjul
4 Velg direkte målemetode.
Slipp U-knappen en kort stund og
trykk så på knappen til L-ikonet på
kontrollpanelet begynner å blinke. Et
blinkende D vil også vises i søkeren.
5 Mål hvitbalansen.
Bruk de få sekundene som går før indikatorene slutter
å blinke til å komponere bildet slik at
referansegjenstanden fyller søkeren, og trykk
utløseren helt ned. Kameraet vil måle en verdi for hvitbalansen
og lagre den i forvalget valgt i trinn 3. Det blir ikke tatt noe
fotografi; hvitbalansen kan måles nøyaktig selv om kameraet
ikke er i fokus.
167
6 Kontroller resultatet.
Hvis kameraet kunne måle en verdi
for hvitbalansen, blinker C på
kontrollpanelet, mens søkeren viser
et blinkende a. Trykk utløseren
halvveis ned for å gå tilbake til
opptaksinnstilling.
Hvis belysningen er for mørk eller for
lys, kan det være at kameraet ikke
klarer å måle hvitbalansen. Et
blinkende b a vises på
kontrollpanelet og i søkeren. Trykk
utløseren halvveis ned for å gå tilbake
til trinn 5, og mål hvitbalansen igjen.
D Direkte målemetode
Hvis det ikke utføres noen handling under søkerfotografering mens
visningene blinker, avsluttes den direkte målemetoden etter den tid som er
valgt under egendefinert innstilling c2 (Tidsbryter for ber.stilling, 0 263).
A Beskyttede forvalg
Dersom gjeldende forvalg er beskyttet, (0 174), vil 3 blinke på
kontrollpanelet og i søkeren hvis du forsøker å måle en ny verdi.
A Velge et forvalg
Hvis du velger Manuell forhåndsinnstilling
for alternativet Hvitbalanse i
fotograferingsmenyen, vises forvalg for
hvitbalanse. Marker et forvalg og trykk på J.
Hvitbalansen settes til 5200 K, samme som
Direkte sollys, hvis det valgte forvalget ikke
inneholder en verdi.
168
Live view (punktbasert hvitbalanse)
I live view (0 37, 59) kan hvitbalansen måles i det valgte området i
bildefeltet, og på denne måte eliminere behovet for å klargjøre et
referansemotiv eller bytte objektiv under fotografering med
teleobjektiv.
1 Trykk på a-knappen.
Speilet heves og bildet som ses gjennom objektivet vises på
kameraskjermen.
2 Still hvitbalansen til L (Manuell forhåndsinnstilling).
Trykk på U-knappen og drei på hovedkommandohjulet til L
vises på skjermen.
U-knapp
Hovedkommandohjul
169
3 Velg et forvalg.
Trykk på U-knappen og drei på underkommandohjulet til det
ønskede hvitbalanseforvalget (d-1 til d-6) vises på skjermen.
U-knapp
Underkommandohjul
4 Velg direkte målemetode.
Slipp U-knappen en kort stund og
trykk så på knappen til L-ikonet på
skjermen begynner å blinke. Et
punktbasert hvitbalansemål (r) vises
ved det valgte fokuspunktet.
5 Plasser målet over et hvitt eller grått område.
Når L begynner å blinke i visningen,
bruker du multivelgeren til å plassere r
over et hvitt eller grått område på
motivet. For å zoome inn på området
rundt målet for mer nøyaktig fargevalg,
trykk på X-knappen. Du kan også måle
hvitbalansen hvor du vil i bildet ved å
trykke på motivet på skjermen. I så fall trenger du ikke å trykke på
midten av multivelgeren eller på utløseren som beskrevet i trinn
6.
170
6 Mål hvitbalansen.
Trykk på midten av multivelgeren eller
trykk utløseren helt ned for å måle
hvitbalansen. Tiden som er tilgjengelig
for å måle hvitbalansen er den samme
som den som er valgt i egendefinert
innstilling c4 (Forsinkelse for skjerm
av) > Live view (0 264).
En melding vises hvis kameraet er ute av
stand til å måle hvitbalansen. Velg et
nytt hvitbalansemål og gjenta
fremgangsmåten fra trinn 5.
7 Avslutt direkte målemetode.
Trykk på U-knappen for å avslutte direkte målemetode.
Du kan vise hvitbalanseforvalgene ved å
velge Manuell forhåndsinnstilling for
Hvitbalanse i fotograferingsmenyen
eller filmopptaksmenyen. Plasseringen
til målene som brukes til å måle den
forhåndsinnstilte hvitbalansen vises i
forvalgene som er lagret under bruk av
live view.
D Måle manuelt forhåndsinnstilt hvitbalanse (Live View)
Du kan ikke måle den manuelt forhåndsinnstilte hvitbalansen under en
HDR-eksponering (0 182) eller hvis Ingen er valgt under Hvitbal. for live
view-skjermen i menyen for i-knappen (0 45).
171
Administrere forvalg
❚❚ Kopiere hvitbalansen fra et fotografi
Følg trinnene nedenfor for å kopiere en hvitbalanseverdi fra et
eksisterende fotografi til et valgt forvalg.
1 Velg Manuell forhåndsinnstilling.
Velg Hvitbalanse i
fotograferingsmenyen, marker deretter
Manuell forhåndsinnstilling og trykk
på 2.
2 Velg en plassering.
Marker et ønsket forvalg (d-1 til d-6) og
trykk midt på multivelgeren.
3 Velg Velg bilde.
Marker Velg bilde og trykk på 2.
172
4 Marker et kildebilde.
Marker kildebildet. For å vise det
markerte bildet på full skjerm, trykker du
på X-knappen og holder den inne.
For å vise bilder på andre plasseringer,
trykk på W (M) og velg ønsket kort og
mappe (0 224).
5 Kopier hvitbalansen.
Trykk på J for å kopiere hvitbalanseverdien for det markerte
fotografiet til det valgte forvalget. Hvis det markerte fotografiet
har en kommentar (0 273), kopieres kommentaren til det valgte
forvalgets kommentar.
173
A Finjustering av forhåndsinnstilt hvitbalanse
Du kan finjustere det valgte forvalget ved å
velge Finjuster og justere hvitbalansen som
beskrevet i "Finjustering av hvitbalanse"
(0 161).
A Rediger kommentar
Velg Rediger kommentar i menyen for
manuell forhåndsinnstilling av hvitbalanse for å
legge inn en beskrivende kommentar på opptil
36 tegn, og skriv kommentaren (0 273).
A Beskytt
For å beskytte det gjeldende
hvitbalanseforvalget, velger du Beskytt i
menyen for manuell forhåndsinnstilling av
hvitbalanse og markerer På. Trykk deretter på
J. Du kan ikke modifisere beskyttede forvalg
og du kan ikke bruke alternativene Finjuster
og Rediger kommentar.
174
Bildeforbedring
Picture Controls
Velge en Picture Control
Velg en Picture Control i samsvar med motivet eller scenetypen.
Alternativ
n
Auto
Q
Standard
R
Nøytral
S
Friske farger
T
Monokrom
o
Portrett
p
Landskap
q
Flat
Beskrivelse
Kameraet justerer automatisk nyansene og
fargetonene basert på Standard Picture Control.
Hudtonene i portrettmotiver blir mykere og elementer
som løvverk og himmelen i utendørsbilder får friskere
farger enn i bilder tatt med Standard Picture Control.
Standardbehandling for balanserte resultater.
Anbefales for de fleste situasjoner.
Minimal behandling for naturlige resultater. Velg dette
alternativet for fotografier som senere skal behandles
eller retusjeres.
Bildene bearbeides for å oppnå en virkning med et
fargesterkt trykk. Velg dette alternativet til fotografier
der det legges vekt på primærfargene.
Ta monokrome fotografier.
Behandle portretter for å oppnå naturlig hudtekstur
og en avrundet virkning.
Gir levende landskaper og bybilder.
Bevarer detaljer over et bredt fargetoneområde, fra
høylys til skygger. Velg dette alternativet for
fotografier som senere skal behandles eller retusjeres
betydelig.
175
1 Trykk på L (Z/Q).
En liste over Picture Controls vises.
L (Z/Q)-knapp
2 Velg en Picture Control.
Marker ønsket Picture Control og trykk
på J.
A Egendefinerte Picture Controls
Du kan lage egendefinerte Picture Controls ved å endre eksisterende
Picture Controls med alternativet Bruke Picture Control i fotograferingseller filmopptaksmenyen (0 252, 258). Egendefinerte Picture Controls kan
lagres på et minnekort og deles med andre kameraer av samme modell og
med kompatibel programvare.
A Picture Control-indikatoren
Gjeldende Picture Control vises i
informasjonsvisningen når du trykker på
R-knappen.
A Opptaksmenyene
Du kan også velge Picture Controls med alternativet Still inn Picture
Control i fotograferings- eller filmopptaksmenyen (0 252, 257).
176
Endre Picture Controls
Eksisterende forhåndsinnstilte eller egendefinerte Picture Controls
(0 176) kan endres for å passe til motivet eller din kreative hensikt.
Velg en balansert kombinasjon av innstillinger med
Hurtigjustering, eller foreta justering av individuelle innstillinger
manuelt.
1 Velg en Picture Control.
Marker ønsket Picture Control i Picture
Control-listen (0 175), og trykk på 2.
2 Juster innstillingene.
Trykk på 1 eller 3 for å markere ønsket
innstilling og trykk på 4 eller 2 for å
velge verdi i trinn på 1, eller drei
underkommandohjulet for å velge
verdien i trinn på 0,25 (0 178; hvilke
alternativer som er tilgjengelige
avhenger av hvilken Picture Control som er valgt). Gjenta dette
trinnet til alle innstillinger er justert eller marker Hurtigjustering
for å velge en forhåndsinnstilt kombinasjon av innstillinger og
trykk på 4 eller 2. Du kan gjenopprette standardinnstillingene
ved å trykke på O (Q)-knappen.
3 Trykk på J.
A Tilpasninger av opprinnelige Picture Controls
Picture Controls som er blitt endret fra
standardinnstillingene er markert med en
stjerne ("U") i Still inn Picture Control-menyen.
177
❚❚ Picture Control-innstillinger
Alternativ
Manuelle justeringer
Beskrivelse
Reduser eller forsterk virkningen av den valgte Picture
Control (merk at dette nullstiller alle manuelle justeringer).
Hurtigjustering
Ikke tilgjengelig med egendefinerte Picture Controls
(0 176).
Bestem konturskarpheten. Velg A for å automatisk justere
Oppskarping
oppskarpingen i samsvar med motivtypen.
Juster klarheten manuelt eller velg A for å la kameraet
justere klarheten automatisk. Avhengig av motivet, kan det
Klarhet
vises skygger rundt lyse gjenstander eller glorier rundt
mørke gjenstander ved bruk av noen innstillinger. Klarhet
gjelder ikke filmer.
Juster kontrasten manuelt eller velg A for å la kameraet
Kontrast
justere kontrasten automatisk.
Øk eller senk lysstyrken uten tap av detaljer i høylys eller
Lysstyrke
skygger.
Bestemmer fargenes livfullhet. Velg A for å automatisk
Metning
justere metningen i samsvar med motivtypen.
Nyanse
Juster nyanse.
Simulerer effekten av fargefilter på monokrome fotografier
Filtereffekter
(0 179).
Toning
Simulerer skjæret brukt i monokrome fotografier (0 179).
A "n Auto" Picture Control
Hvis n Auto er valgt for Still inn Picture
Control, kan du justere innstillingene i området
A-2 til A+2. Å dreie på underkommandohjulet
har ingen effekt.
D "A" (Auto)
Resultatene for automatisk oppskarping, klarhet, kontrast og metning
varierer med eksponeringen og motivets plassering i bildefeltet. Bruk et G-,
E- eller D-objektiv for beste resultat.
178
A Veksle mellom manuell og auto
Trykk på X-knappen for å veksle frem og tilbake
mellom manuelle og automatiske (A)
innstillinger for oppskarping, klarhet, kontrast
og metning.
A Forrige innstillinger
j-indikatoren under verdivisningen i
innstillingsmenyen for Picture Control viser den
forrige verdien for innstillingen. Bruk dette som
referanse når du justerer innstillingene.
A Filtereffekter (kun Monokrom)
Alternativene i denne menyen simulerer effekten av fargefiltre på
monokrome fotografier. Følgende filtereffekter er tilgjengelige:
Alternativ
Y Gul
O Oransje
R Rød
G Grønn
Beskrivelse
Øker kontrasten. Kan brukes til å tone ned himmelens
lysstyrke i landskapsbilder. Oransje gir mer kontrast enn
gult, rødt mer kontrast enn oransje.
Gjør hudtoner mykere. Kan brukes til portretter.
A Toning (bare Monokrom)
Alternativene for metning vises hvis du trykker
på 3 når Toning er valgt. Trykk på 4 eller 2 for
å justere metningen. Metningskontroll er ikke
tilgjengelig når B&W (svart/hvitt) er valgt.
A Berøringskontroll
Hvis du trykker på indikatoren, vises
berøringskontrollene som kan brukes til å
justere Picture Control-innstillingene.
179
Bevare detaljer i høylys og skygger
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i høylys og skygger og lager
fotografier med naturlig kontrast. Brukes til høykontrastmotiver, for
eksempel når du fotograferer et sterkt belyst motiv utendørs
gjennom en dør eller et vindu, eller fotograferer motiver i skyggen
utendørs på en solskinnsdag. Funksjonen er mest effektiv når den
brukes med matrisemåling (0 124).
Aktiv D-Lighting av
Aktiv D-Lighting: Y Auto
A "Aktiv D-Lighting" kontra "D-Lighting"
Alternativet Aktiv D-Lighting i fotograferings- og filmopptaksmenyen
justerer eksponeringen før opptaket for å optimalisere det dynamiske
området, mens alternativet D-Lighting i retusjeringsmenyen (0 278) gjør
skygger i bilder lysere etter opptaket.
D Aktiv D-Lighting
Støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) kan komme til syne
i fotografier tatt med Aktiv D-Lighting. Ujevne skygger kan være synlige
med noen motiver. Aktiv D-Lighting kan ikke brukes ved høy ISO-følsomhet
(Høy 0,3 – Høy 2).
180
Bruke Aktiv D-Lighting:
1 Velg Aktiv D-Lighting.
Marker Aktiv D-Lighting i
fotograferingsmenyen og trykk på 2.
2 Velg et alternativ.
Marker ønsket alternativ og trykk på J.
Hvis du velger Y Auto, justerer
kameraet automatisk Aktiv D-Lighting i
henhold til opptaksforholdene (med
eksponeringskontroll M derimot, svarer
Y Auto til Q Normal).
A Aktiv D-Lighting og filmer
Hvis du velger Samme som bildeinnst. under Aktiv D-Lighting i
filmopptaksmenyen og Auto i fotograferingsmenyen, blir filmer tatt opp
med en innstilling som tilsvarer Normal. Aktiv D-Lighting kan ikke brukes
med en bildestørrelse på 1920 × 1080 (sakte film) og 3840 × 2160.
A Se også
For informasjon om hvordan du justerer Aktiv D-Lighting over en serie
bilder, se "Alternative eksponeringer" (0 142).
181
High Dynamic Range (HDR)
High Dynamic Range (HDR) brukes med høykontrastsmotiver og
bevarer detaljer i høylys og skygger ved å kombinere to bilder tatt
med forskjellig eksponering. HDR er mest effektiv når den brukes
med matrisemåling (0 124; med punktvektet eller
sentrumsdominert lysmåling og et objektiv uten CPU, tilsvarer
eksponeringsdifferansen Auto omtrent 2 EV). Funksjonen kan ikke
kombineres med enkelte kamerafunksjoner, inklusive NEF (RAW)opptak, blitsbelysning (0 187), alternative eksponeringer (0 142),
multieksponering, fokusforskyvning, tidsforkortet opptak og
lukkertidene A og %.
+
Første eksponering
(mørkere)
Andre eksponering
(lysere)
1 Velg HDR (High Dynamic Range).
Marker HDR (High Dynamic Range) i
fotograferingsmenyen og trykk på 2.
182
Kombinert HDR-bilde
2 Velg en innstilling.
Marker HDR-innstilling og trykk på 2.
Marker ett av følgende og trykk på J.
• For å ta en serie HDR-fotografier, velg 0
På (serie). HDR-opptak fortsetter til du
velger Av for HDR-innstilling.
• For å ta ett HDR-fotografi, velg På
(enkeltbilde). Normalt opptak
fortsetter automatisk når du har tatt et
enkelt HDR-fotografi.
• For å avslutte uten å opprette flere HDR-bilder, velg Av.
Hvis På (serie) eller På (enkeltbilde) er
valgt, vises et y-ikon på
kontrollpanelet.
183
3 Velg eksponeringsdifferansen.
For å velge differansen i eksponeringen
av de to opptakene, marker
Eksponeringsdifferanse og trykk på 2.
Alternativer for eksponeringsdifferanse
vises. Marker et alternativ og trykk på J.
Velg høyere verdier for
høykontrastmotiver, men vær
oppmerksom på at resultatet kanskje
ikke blir som ønsket hvis du velger en
høyere verdi enn nødvendig. Hvis du
velger Auto, justerer kameraet automatisk eksponeringen for å
passe til motivet.
4 Velg utjevningsgraden.
For å velge hvor mye grensene mellom
de to bildene skal utjevnes, marker
Utjevning og trykk på 2.
Alternativer for utjevning vises. Marker
et alternativ og trykk på J. Høyere
verdier gir et jevnere kombinert bilde.
Ujevne skygger kan være synlige med
noen motiver.
184
5 Komponer et fotografi, fokuser og ta bildet.
Kameraet tar to eksponeringer når du
trykker utløseren helt ned. "l y"
blinker på kontrollpanelet og l
u i søkeren mens bildene
kombineres. Du kan ikke ta et nytt
bilde før opptaket er ferdig. Uansett
hvilket alternativ som for øyeblikket
er valgt for utløserfunksjon, tas bare
ett fotografi hver gang utløseren
trykkes ned.
Dersom På (serie) er valgt, skrus HDR kun av når Av velges under
HDR-innstilling. Hvis På (enkeltbilde) er valgt, slås HDR av
automatisk etter at fotografiet er tatt. y-ikonet forsvinner fra
displayet når HDR-opptak slutter.
D Komponere HDR-fotografier
Kantene på bildet blir beskåret. Det kan være at ønsket resultat ikke oppnås
hvis kameraet eller motivet beveger seg under opptaket. Bruk av stativ
anbefales. Avhengig av motivet, kan det hende at skygger kan vises rundt
lyse gjenstander eller glorier rundt mørke gjenstander. Denne effekten kan
reduseres ved å justere utjevningsgraden.
185
A BKT-knappen
Hvis HDR (High Dynamic Range) er valgt
under egendefinert innstilling f1
(Egendefinert kontrolltilordning) >
BKT-knapp + y (0 268), kan du velge
HDR-innstilling ved å trykke på BKT-knappen og
dreie på hovedkommandohjulet og velge
eksponeringsdifferansen ved å trykke på
BKT-knappen og dreie på
underkommandohjulet. Funksjonen og
eksponeringsdifferansen vises i
kontrollpanelet. Ikonene som representerer
funksjonen er a for Av, B for På (enkeltbilde) og b for På (serie), mens
ikonene for eksponeringsdifferanse er henholdsvis 6, 7, 8 og 9 for 1 EV,
2 EV, 3 EV og Auto.
A Fotografering med intervallutløser
Hvis På (serie) er valgt under HDR-innstilling før opptak med
intervallutløseren begynner, vil kameraet fortsette å ta HDR-fotografier
med valgt intervall (hvis På (enkeltbilde) er valgt, vil opptaket med
intervallutløser avsluttes etter at ett enkelt bilde er tatt).
A Banker med opptaksmeny for bilde
HDR-innstillingene kan justeres separat for hver bank (0 250), men HDR
deaktiveres hvis du bytter til en bank der HDR er aktiv under
multieksponering eller opptak med intervallutløser. HDR deaktiveres også
hvis du bytter til en bank der et NEF (RAW)-alternativ er valgt for
bildekvalitet.
186
Eksterne blitser (ekstrautstyr)
Monter en blits (ekstrautstyr) (0 288) i kameraets tilbehørssko for å
ta fotografier med blitsbelysning. Se bruksanvisningen som fulgte
med blitsenheten for mer informasjon om hvordan du bruker
blitsen. Du finner informasjon om hvordan du bruker eksterne
blitser i Menyveiledningen på Nikons nettsteder (0 i).
Bruk av blits
Følg trinnene nedenfor for å montere en blits (ekstrautstyr) på
kameraet og ta bilder med blitsbelysning.
1 Sett enheten i tilbehørsskoen.
Du finner mer informasjon i
bruksanvisningen som fulgte med
enheten.
2 Slå på kameraet og blitsen.
Blitsen begynner å lades opp. Klarsignalet for blitsen (c) vises i
søkeren når oppladingen er ferdig.
187
3 Juster innstillingene for blitsen.
Velg blitsfunksjon (0 192) og blitsstyringsmodus (0 190).
4 Juster lukkertid og blenderåpning.
5 Ta bilder.
D Bruk bare Nikon-blitstilbehør
Bruk bare Nikon-blitser. Negative spenninger eller spenninger på over 250 V
sendt via tilbehørsskoen kan ikke bare forhindre normal drift, men også
skade kameraets eller blitsens elektroniske kretser. Før du bruker en
Nikon-blits som ikke er listet opp i dette avsnittet, må du kontakte en
Nikon-autorisert servicerepresentant for mer informasjon.
A Lukkertid
Lukkertiden kan stilles til følgende når en blits (ekstrautstyr) brukes:
Funksjon
P, A
S
M
Lukkertid
Stilles automatisk av kameraet (1/250 s–1/60 s) *
Du kan selv velge en verdi (1/250 s–30 s)
Du kan selv velge en verdi
(1/250 s–30 s, B-Innstilling (A), Tid (%))
* Lukkertiden kan stilles så langt som 30 s hvis du velger en av blitsfunksjonene synkronisering på
lang lukkertid, synkronisering på bakre gardin med lang lukkertid og synkronisering på lang
lukkertid med reduksjon av rød øyerefleks.
A Synkroniseringskontakten
En synkrokabel kan tilkobles
synkroniseringskontakten etter behov. Ikke
koble til andre blitser via synkrokabelen ved
fotografering med synkronisering på bakre
gardin når en blitsenhet er montert i kameraets
tilbehørssko.
188
A i-TTL-blitsstyring
Når en CLS-kompatibel blits er satt til TTL, vil kameraet automatisk velge en
av følgende typer blitsstyring:
• i-TTL-balansert utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer: Blitsen sender ut en
serie med nesten usynlige forhåndsblink (til belysningskontroll) rett før
hovedblinket avfyres. Forhåndsblink som reflekteres fra gjenstander i alle
områder av bildefeltet registreres av en RGB-sensor med cirka 180 K
(180000) piksler. Dette analyseres sammen med avstandsinformasjonen
fra matrisemålingsystemet for å justere blitsens blinkstyrke og skape en
naturlig balanse mellom hovedmotivet og bakgrunnsbelysningen. Hvis
objektiv av type G, E eller D brukes, inkluderes avstandsinformasjon når
blitsens blinkstyrke beregnes. Beregningsnøyaktigheten kan økes for
objektiver uten CPU ved å oppgi objektivdata (brennvidde og største
blenderåpning; 0 218). Ikke tilgjengelig når punktmåling benyttes.
• Standard i-TTL-utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer: Blitsens blinkstyrke
justeres for å få belysningen i bildefeltet til standardnivå.
Bakgrunnslysstyrken tas ikke med i beregningen. Anbefales for bilder der
hovedmotivet er vektlagt på bekostning av bakgrunnsdetaljer, eller når
eksponeringskompensasjon brukes. Standard i-TTL-utfyllingsblits for
digitale speilreflekskameraer aktiveres automatisk når punktmåling
velges.
189
Fotografering med påmontert blits
Når en blitsenhet som støtter samlet
blitsstyring (en SB-5000, SB-500, SB-400
eller SB-300) er montert på kameraet, kan
du justere blitsstyringsmodusen, blitsens
blinkstyrke og andre innstillinger med
elementet Blitsstyring >
Blitsstyringsmodus i
fotograferingsmenyen (for SB-5000 kan disse innstillingene også
justeres med kontrollene på blitsen). Hvilke alternativer som er
tilgjengelige avhenger av blitsen som brukes (0 288), mens
alternativene som vises under Blitsstyringsmodus avhenger av
funksjonen som er valgt. Innstillingene for andre blitsenheter kan
kun justeres med blitsens egne kontroller.
• TTL: i-TTL-modus. For SB-500, SB-400 og SB-300, kan du justere
blitskompensasjonen med W (M)-knappen (0 194).
• Automatisk ekstern blits: I denne modusen justeres blitsens
blinkstyrke automatisk i henhold til lysmengden som reflekteres
av motivet. Blitskompensasjon er også tilgjengelig. Automatisk
ekstern blits støtter modusene "blenderstyrt blitsautomatikk"
(qA) og "auto (A) uten TTL". Auto uten TTL velges automatisk hvis
du monterer et objektiv uten CPU uten å angi brennvidde og
største blenderåpning med alternativet Info om objektiv uten
CPU i oppsettsmenyen (0 218). Se blitsens bruksanvisning for
mer informasjon.
• Manuell avstandsprioritet: Velg avstand til motivet. Blitsens
blinkstyrke justeres automatisk. Blitskompensasjon er også
tilgjengelig.
190
• Manuell: Velg blitsens blinkstyrke manuelt.
• Repeterende blits: Blitsen avfyres gjentatte ganger så lenge lukkeren
er åpen. Dette skaper en multieksponeringseffekt. Velg blitsens
blinkstyrke (Effekt), maksimalt antall ganger enheten skal avfyres
(Ganger) og hvor mange ganger blitsen skal avfyres per sekund
(Frekvens, målt i Hertz). Alternativene som er tilgjengelig for
Ganger varierer og avhenger av alternativene som er valgt under
Effekt og Frekvens. Se dokumentasjonen som fulgte med blitsen
for mer informasjon.
A Samlet blitsstyring
Samlet blitsstyring gjør at kameraet og blitsen kan dele innstillinger. Når en
blits som støtter samlet blitsstyring er montert på kameraet, vil endringer
av blitsinnstillingene gjort med kameraet eller blitsenheten bli iverksatt i
begge enheter. Det samme gjelder endringer som blir gjort med
programvaren Camera Control Pro 2 (selges separat).
191
Blitsfunksjoner
Kameraet støtter følgende blitsfunksjoner:
Blitsfunksjon
Beskrivelse
Denne funksjonen anbefales for de fleste situasjoner. Med
programautomatikk og blenderprioritert automatikk
Synkronisering settes lukkertiden automatisk til verdier mellom 1/250 og
1
/60 s (1/8000 til 1/60 s når automatisk
på fremre
lukkergardin FP-høyhastighetssynkronisering brukes; 0 266).
Hvis blitsenheten støtter reduksjon av rød øyerefleks,
bruker du denne funksjonen til å redusere "røde øyne"effekten som kan oppstå ved bruk av blits. Ikke anbefalt
Reduksjon av med motiver i bevegelse eller i andre situasjoner der korte
rød øyerefleks lukkertider er nødvendig. Ikke flytt på kameraet under
opptak.
Reduksjon av
rød øyerefleks
med
synkronisering
på lang
lukkertid
Kombinerer reduksjon av rød øyerefleks med
synkronisering på lang lukkertid. Brukes til å fremheve
nattportretter mot bakgrunnen. Denne funksjonen er bare
tilgjengelig med programautomatikk og blenderprioritert
automatikk. Bruk av stativ anbefales for å forhindre
uskarphet forårsaket av kamerabevegelser.
Blitslyset kombineres med en lukkertid så lang som 30 s
for å fange inn både motiv og bakgrunn om natten eller i
svak belysning. Denne funksjonen er bare tilgjengelig
Synkronisering
med programautomatikk og blenderprioritert automatikk.
på lang
Bruk av stativ anbefales for å forhindre uskarphet
lukkertid
forårsaket av kamerabevegelser.
Med lukkerprioritert automatikk og manuell
eksponeringskontroll, avfyres blitsen rett før lukkeren
lukkes. Brukes for å lage effekter av lysstrømmer bak
motiver som beveger seg. Med programautomatikk og
Synkronisering blenderprioritert automatikk kan synkronisering på bakre
på bakre gardin gardin med lang lukkertid brukes til å fange både motivet
og bakgrunnen. Bruk av stativ anbefales for å forhindre
uskarphet forårsaket av kamerabevegelser.
Blits av
192
Blitsen avfyres ikke.
❚❚ Velge en blitsfunksjon
Du kan velge blitsfunksjon ved å
trykke på W (M)-knappen og
dreie på hovedkommandohjulet
til ønsket blitsfunksjon vises på
kontrollpanelet.
W (M)-knapp
Hovedkommandohjul
Synkronisering på
fremre lukkergardin
Reduksjon av rød
øyerefleks 1
Reduksjon av rød
øyerefleks med
synkronisering på lang
lukkertid 1, 2
Blits av
Synkronisering på
bakre gardin 4
Synkronisering på lang
lukkertid 3
1 Y-ikonet blinker hvis blitsen ikke støtter reduksjon av rød øyerefleks.
2 Reduksjon av rød øyerefleks med synkronisering på lang lukkertid er kun tilgjengelig med
eksponeringskontrollene P og A. Reduksjon av rød øyerefleks med synkronisering på lang lukkertid
endres automatisk til reduksjon av rød øyerefleks med eksponeringskontroll S og M.
3 Kun tilgjengelig med eksponeringskontrollene P og A. Synkronisering på lang lukkertid endres til
synkronisering på fremre lukkergardin med eksponeringskontroll S og M.
4 Med eksponeringskontrollene P og A endres blitssynkroniseringsfunksjonen til
synkronisering på bakre gardin med lang lukkertid når du slipper W (M)-knappen.
A Studioblitsbelysning
Synkronisering på bakre gardin kan ikke brukes med studioblitsbelysning,
siden den riktige synkroniseringen ikke kan oppnås.
193
Blitskompensasjon
Blitskompensasjon brukes til å endre blitsens blinkstyrke fra –3 EV til
+1 EV i trinn på 1/3 EV og på denne måten endre lysstyrken på
hovedmotivet i forhold til bakgrunnen. Blitsens blinkstyrke kan økes
for å få hovedmotivet til å virke lysere, eller reduseres for å forhindre
uønskede høylysområder eller reflekser. Generelt sett bør du velge
positive verdier for å gjøre hovedmotivet lysere, og negative verdier
for å gjøre det mørkere.
For å velge en verdi for
blitskompensasjon, trykk på W
(M)-knappen og drei på
underkommandohjulet til den
ønskede verdien vises på
kontrollpanelet.
W (M)-knapp
±0 EV (W/M-knappen
trykket ned)
–0,3 EV
Underkommandohjul
+1,0 EV
Ved andre verdier enn ±0,0, vises et Y-ikon på kontrollpanelet og i
søkeren når du slipper W (M)-knappen. Gjeldende verdi for
blitskompensasjonen kan bekreftes ved å trykke på W (M)-knappen.
Normal blinkstyrke kan gjenopprettes ved å stille
blitskompensasjonen på ±0,0. Blitskompensasjonen nullstilles ikke
når kameraet slås av.
194
A Se også
For informasjon om:
• Hvordan du velger størrelsen på trinnene som er tilgjengelige for
blitskompensasjon, se A > egendefinert innstilling b3 (Trinnv. for
eksp.-/blitskomp., 0 262).
• Hvordan du velger om blitskompensasjon skal anvendes i tillegg til
eksponeringskompensasjon når du bruker blitsen, se A > egendefinert
innstilling e3 (Eksponeringskomp. for blits, 0 266).
• Hvordan du automatisk justerer blitsens blinkstyrke i en opptaksserie, se
"Alternative eksponeringer" (0 142).
195
FV-lås
FV-låsen brukes til å låse blitsens blinkstyrke slik at fotografier kan
komponeres på nytt uten å endre blinkstyrken, og for å sikre at
blitsens blinkstyrke passer motivet, selv om motivet ikke er midt i
bildefeltet. Blitsens blinkstyrke justeres automatisk i forhold til
eventuelle endringer i ISO-følsomhet og blenderåpning. FV-lås er
kun tilgjengelig med CLS-kompatible blitser (0 288).
FV-lås brukes på følgende måte:
1 Tildel FV-låsen til en kamerakontroll.
Tildel FV-lås til en kontroll med
egendefinert innstilling f1
(Egendefinert kontrolltilordning,
0 268).
2 Monter en CLS-kompatibel blits.
Monter en CLS-kompatibel blits (0 288) i kameraets
tilbehørssko.
3 Still inn blitsen på den egnede funksjonen.
Slå blitsen på og velg blitsfunksjonen TTL, forhåndsblits qA eller
forhåndsblits A. Se dokumentasjonen som fulgte med blitsen for
mer informasjon.
4 Fokuser.
Plasser motivet midt i bildet
og trykk utløseren halvveis
ned for å fokusere.
196
5 Lås blitsens blinkstyrke.
Etter å ha bekreftet at
klarsignalet for blitsen (M) vises i søkeren, trykker du på
kontrollen valgt i trinn 1. Blitsen vil avgi et forhåndsblink for å
bestemme passende blinkstyrke. Blinkstyrken låses på dette
nivået og FV-låsikonet (e) vises i søkeren.
6 Komponer fotografiet på nytt.
7 Ta bildet.
Trykk utløseren helt ned for å ta bildet. Om ønskelig kan du ta
flere bilder uten å frigjøre FV-låsen.
8 Frigjør FV-låsen.
Trykk på kontrollen valgt i trinn 1 for å frigjøre FV-låsen. Bekreft at
FV-låsikonet (e) ikke lenger vises i søkeren.
197
Blitsinformasjon for skomonterte blitser
Kameraet kan vise blitsinformasjon for blitsene som støtter samlet
blitsstyring (SB-5000, SB-500, SB-400 og SB-300) montert i
kameraets tilbehørssko. Du kan vise informasjon om blitsen ved å
trykke på R-knappen i informasjonsvisningen (0 203).
Informasjonen som vises avhenger av valgt blitsstyringsmodus.
❚❚ TTL
123
4
5
6
7
8
9
1 Klarsignal for blitsen ...................... 187
2 Ikon for indirekte blitsbelysning
3
4
5
6
7
8
9
(vises hvis blitshodet er skråstilt
oppover)
Advarsel om blitshodets posisjon
(vises hvis blitshodets posisjon ikke
er korrekt)
Blitsstyringsmodus......................... 190
FP-indikator ..................................... 266
Blitskompensasjon (TTL)...... 190, 194
Blitsfunksjon .................................... 192
Blitsstyringsmodus......................... 201
Indikator for FV-lås......................... 196
Blitskompensasjon......................... 194
❚❚ Automatisk ekstern blits
1 Blitsstyringsmodus......................... 190
1
2
198
FP-indikator ..................................... 266
2 Blitskompensasjon (blenderstyrt
blitsautomatikk) ................... 190, 194
❚❚ Manuell avstandsprioritet
1 Blitsstyringsmodus......................... 190
1
2
3
FP-indikator...................................... 266
2 Blitskompensasjon (manuell
avstandsprioritet)................. 190, 194
3 Avstand ............................................. 190
❚❚ Manuell
1 Blitsstyringsmodus......................... 190
1
2
FP-indikator...................................... 266
2 Blinkstyrke ........................................ 190
❚❚ Repeterende blits
1
2
3
1 Blitsstyringsmodus......................... 190
2 Blinkstyrke (effekt) ......................... 190
3 Antall utsendte blink (ganger) .... 190
Frekvens............................................ 190
199
A Blitsinformasjon og kamerainnstillinger
Blitsinformasjonsvisningen viser
kamerainnstillingene som er valgt, inkludert
eksponeringskontroll, lukkertid,
blenderåpning og ISO-følsomhet.
A Endre blitsinnstillingene
Du kan endre blitsinnstillingene ved å trykke
på i-knappen når skjermbildet med
blitsinformasjon vises. Alternativene som er
tilgjengelig avhenger av blitsen og hvilke
innstillinger som er valgt. Du kan også
prøveavfyre blitsen.
200
A Blitsstyringsmodus
Informasjonsvisningen viser
blitsstyringsmodus for de eksterne blitsene
(ekstrautstyr) som er satt i kameraets
tilbehørssko som følger:
Blitssynkronisering
Auto FP (0 266)
i-TTL
Blenderstyrt
blitsautomatikk (qA)
Automatisk blits uten TTL
(A)
Manuell
avstandsprioritet (GN)
Manuell
Repeterende blits
—
Avansert trådløs
blitsstyring
201
Eksterne blitser
Menyveiledningen som er tilgjengelig på Nikons nettsteder (0 i) gir
informasjon om:
• Styring av eksterne blitser med optiske signaler fra en
blits (ekstrautstyr) montert i tilbehørsskoen
• Bruk av radiostyrte eksterne blitser
• Samtidig bruk av radiostyrte eksterne blitser og en blits
montert i tilbehørsskoen
• Samtidig bruk av radiostyrte eksterne blitser og optisk
styrte eksterne blitser
Radiostyrt blitsstyring er kun tilgjengelig når kameraet er koblet til
en WR-R10-enhet med en WR-A10-adapter. Se "Nikon Creative
Lighting System (CLS)" for mer informasjon om blitsfunksjoner
(0 288).
202
Andre opptaksalternativer
R-knappen
Under søkerfotografering kan du trykke på R-knappen for å vise
informasjonsvisningen på skjermen, som blant annet inkluderer
lukkertid, blenderåpning, antall gjenværende eksponeringer og
AF-søkefeltfunksjon.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
16
12
17
14
1 Indikator for
2
3
4
5
6
7
8
Bluetooth-tilkobling ..................... 275
Flymodus .......................................... 275
Indikator for Wi-Fi-tilkobling ....... 275
Indikator for Eye-Fi-tilkobling...... 276
Satellittsignalindikator .................. 222
Indikator for støyreduksjon
ved lang eksponering................... 253
Indikator for
vignetteringskontroll.................... 253
Automatisk
fortegningskontroll....................... 253
Elektronisk lukker på fremre
lukkergardin.................................... 265
Innstilling for
eksponeringsforsinkelse.............. 264
13
9 Indikator for intervallutløser........ 255
10
11
12
13
14
15
16
17
Indikator for intervallopptak........ 259
& ("klokke ikke stilt inn")indikator ................................. 206, 271
Indikator for pipesignal................. 274
Indikator for kamerabatteri.............30
Visning for batteritype i
MB-D18 ............................................ 276
Batteriindikator for MB-D18......... 299
Hvitbalanse ...................................... 156
Picture Control-indikator.............. 175
Fargerom .......................................... 253
Bank med opptaksmeny for
bilde.................................................. 250
Bildefeltindikator...............................83
Indikator for Aktiv D-Lighting ..... 180
203
18 19 20
27
28
29
30
31
18 Indikator for
19
20
21
22
23
24
25
26
204
21 22
23
24
25
26
27 Indikator for fleksiprogram .......... 128
blitssynkronisering........................ 266 28 Eksponeringskontroll..................... 126
Ikon for lukkertidslås...................... 136 29 Plassering av gjeldende bilde i
Lukkertid .................................. 129, 131
alternativ
eksponeringssekvens.......... 143, 148
Indikator for
Alternativ eksponeringsmengde
blenderåpningstrinn..................... 130
med ADL.......................................... 152
Blenderåpning (f-tall) ........... 130, 131
HDR-eksponeringsdifferanse....... 182
Blenderåpning (antall trinn) ........ 130
HDR (serie)-indikator ..................... 182
Eksponeringsindikator................... 132
Antall bilder
Visning av
(multieksponering) ....................... 254
eksponeringskompensasjon....... 139
Multieksponeringsindikator
Fremdriftsindikator for alternative
(serie)................................................ 254
innstillinger:
30 Indikator for alternative
Alternative eksponeringer og
eksponeringer og alternative
alternative
blitseksponeringer........................ 143
blitseksponeringer ............... 143
Indikator for alternativ
Alternativ hvitbalanse............. 148
hvitbalanse ..................................... 148
Indikator for bildekommentar..... 273
Indikator for alternativ
Indikator for informasjon om
eksponering med ADL ................. 152
opphavsrett..................................... 273
HDR-indikator.................................. 182
i-ikon ................................................ 208
Multieksponeringsindikator ........ 254
31 Utløserfunksjon............................... 113
36
32
33
34
35
37
38
39
44 43 42 41
40
32 Indikator for
39 Antall gjenværende
eksponeringskompensasjon ...... 139
eksponeringer..........................31, 362
Eksponeringskompensasjonsverdi
Nummer for objektivtype............. 218
........................................................... 139 40 Bildekvalitet ........................................88
33 Indikator for
Sekundærsporets funksjon .............93
blitskompensasjon........................ 194
Bildestørrelse......................................91
Verdi for blitskompensasjon........ 194
XQD-kortikon............................... 16, 93
SD-kortikon .................................. 16, 93
34 Indikator for FV-lås ......................... 196
35 Lysmåling ......................................... 124 41 Autofokusfunksjon............................98
36 Blenderlåsikon................................. 136 42 AF-søkefeltfunksjon.............. 100, 103
37 ISO-følsomhet.................................. 119 43 Blitsstyringsmodus......................... 190
Indikator for ISO-følsomhet ......... 119 44 Blitsfunksjon .................................... 192
Indikator for automatisk valgt
ISO-følsomhet ................................ 121
38 "k" (vises når det er igjen minne til
mer enn 1000 eksponeringer).......31
Merk: Displayet vises med alle indikatorene tent for illustrative formål.
205
A Slå av skjermen
Trykk på R-knappen eller trykk utløseren halvveis ned for å fjerne visningen
av opptaksinformasjon eller blitsinformasjon fra skjermen. Skjermen slår seg
av automatisk dersom ingen handling utføres i løpet av cirka 10 sekunder.
For informasjon om hvordan du bestemmer hvor lenge skjermen skal være
på før den slås av automatisk, se A > egendefinert innstilling c4 (Forsinkelse
for skjerm av, 0 264).
A &-indikatoren
Kameraklokken får strøm fra en uavhengig, oppladbar strømkilde, som
lades opp ved behov når du setter hovedbatteriet i kameraet eller dersom
kameraet får strøm av en separat strømforsyning og nettadapter
(ekstrautstyr). Etter lading i to dager har klokken nok strøm til omtrent tre
måneder. Hvis &-ikonet blinker på kontrollpanelet, har klokken blitt
nullstilt og dato og klokkeslett som lagres med nye fotografier vil ikke være
korrekt. Still klokken på korrekt dato og klokkeslett med alternativet
Tidssone og dato > Dato og klokkeslett i oppsettsmenyen (0 271).
A Se også
For informasjon om endring av fargene på bokstavene i
informasjonsvisningen, se B > Informasjonsdisplay (0 272).
206
Bruke kommandohjulene
Innstillingene i informasjonsvisningen kan
justeres ved å holde en av de følgende
knappene nede mens du dreier et
kommandohjul:
• T (0 88, 91)
• U (0 156; for å finjustere hvitbalansen,
holder du knappen inne og bruker
multivelgeren)
• I (0 126)
• Y (0 124)
• E (0 139)
• S (0 119)
• W/M (0 192, 194)
• BKT (0 142)
• AF-modus (0 98, 100)
• Alle andre knapper som kan tilordnes en funksjon med
egendefinert innstilling f1 (Egendefinert kontrolltilordning,
0 268) eller f10 (Tildel MB-D18-knapper, 0 270), så lenge
knappen kan brukes i kombinasjon med kommandohjulene
A Hvitbalanse
Trykk på U-knappen for å justere
innstillingene for hvitbalanse i
informasjonsvisningen. Drei på
hovedkommandohjulet for å velge
hvitbalansefunksjon og drei på
underkommandohjulet for å velge et
underalternativ for funksjonen v (auto) eller
I (lysstoffrør), fargetemperaturen (funksjon K,
"velg fargetemperatur") eller forhåndsinnstilt hvitbalanse (manuell
forhåndsinnstilling). I andre moduser enn K ("velg fargetemperatur") og
manuell forhåndsinnstilling, kan du bruke multivelgeren til å finjustere
hvitbalansen langs aksene gul (A)–blå (B) og grønn (G)–magenta (M).
207
i-knappen
Trykk på i-knappen under
søkerfotografering for å vise alternativene
nedenfor. Du kan bruke berøringsskjermen
eller navigere gjennom menyen med
multivelgeren og J-knappen. Trykk på 1
eller 3 for å markere elementer og J for å
vise alternativer. For å gå tilbake til
opptaksinnstilling, trykker du utløseren
halvveis ned.
Alternativ
Bank med opptaksmeny for bilde
Bank for egendef. innst.
Egendefinert kontrolltilordning
Aktiv D-Lighting
Velg bildefelt
Støyred. ved lang eksponering
Støyred. v. høy følsomhet
208
0
250
260
268
180
86
253
253
i-knapp
Nullstilling med to knapper: gjenopprette
standardinnstillingene
Du kan gjenopprette
kamerainnstillingene nedenfor til
standardverdiene ved å holde
knappene T og E nede
samtidig i mer enn to sekunder
(disse knappene er merket med
en grønn prikk). Kontrollpanelet
slås av et øyeblikk når
innstillingene nullstilles.
T-knapp
E-knapp
209
❚❚ Innstillinger tilgjengelig fra fotograferingsmenyen 1
Alternativ
Standardinnstilling
Utvidede fotomenybanker
Av
Bildekvalitet
JPEG normal
Bildestørrelse
JPEG/TIFF
Stor
NEF (RAW)
Stor
Innst. for ISO-følsomhet
ISO-følsomhet
100
Auto. ISO-følsomhetsktrl.
Av
Hvitbalanse
Auto > Bevar hvit (reduser varme farger)
Finjustering
A-B: 0, G-M: 0
Picture Control-innstillinger 2
Uendret
Flimmerreduksjon
Innst. for flimmerreduksjon
Deaktiver
Indikator for flimmerreduksjon
På
Multieksponering
Av 3
HDR (High Dynamic Range)
Av 4
Lydløs live view-fotografering
Av
1 Med unntak av innstillingene for multieksponering, nullstilles kun innstillingene i banken som er
valgt for øyeblikket ved bruk av alternativet Bank med opptaksmeny for bilde
(0 250). Innstillingene i de andre bankene forblir upåvirket.
2 Kun gjeldende Picture Control.
3 Hvis multieksponering pågår for øyeblikket, avsluttes opptaket og en multieksponering opprettes av
de eksponeringene som er tatt frem til dette punkt. Overlappingsmodus, antall bilder og Behold
alle eksponeringer nullstilles ikke.
4 Eksponeringsdifferanse og utjevning nullstilles ikke.
❚❚ Innstillinger tilgjengelig fra filmopptaksmenyen
Alternativ
Innst. for ISO-følsomhet
ISO-følsomhet (M)
Hvitbalanse
Aktiv D-Lighting
Elektronisk VR
210
Standardinnstilling
100
Samme som bildeinnst.
Av
Av
❚❚ Andre innstillinger
Alternativ
Fokuspunkt 1
Forvalg av fokuspunkt
Eksponeringskontroll
Fleksiprogram
Eksponeringskompensasjon
AE-lås, holde
Forhåndsvisning av eksponering
Lukkertidslås
Blenderlås
Autofokusfunksjon
AF-søkefeltfunksjon
Søker
Live view
Hvitbal. for live view-skjermen
Multiv. for elektr. styrt blend.åpn.
Multivelger for eksp.komp.
Høylysvisning
Hodetelefonlydstyrke
Lysmåling
Alternative eksponeringer
Blitsfunksjon
Blitskompensasjon
FV-lås
Innst. for ekspon.forsinkelse
Standardinnstilling
Senter
Senter
Programautomatikk
Av
Av
Av
Av
Av
Av
AF-S
Enkeltpunkt AF
Normalt AF-område
Ingen
Deaktiver
Deaktiver
Av
15
Matrisemåling
Av 2
Synkronisering på fremre lukkergardin
Av
Av
Av 3
1 Fokuspunktet vises ikke hvis automatisk valg av AF-søkefelt er valgt som AF-søkefeltfunksjon.
2 Antall bilder nullstilles. Trinnet for alternative eksponeringer nullstilles til 1EV (alternative
eksponeringer/blitseksponeringer) eller 1 (alternativ hvitbalanse). Y Auto blir valgt for det
andre opptaket i programmer med alternativ eksponering med ADL og to bilder.
3 Bare innstillinger i den banken som er valgt for øyeblikket med Bank for egendef. innst.
nullstilles (0 260). Innstillingene i de andre bankene forblir upåvirket.
211
Fotografering med fokusforskyvning
Under fotografering med fokusforskyvning, justerer kameraet
automatisk fokus over en serie med bilder. Denne funksjonen kan
brukes til å ta bilder som senere kan kopieres til en datamaskin og
kombineres med tredjeparts programvare for fokusstabling.
D Før opptaket
Bruk et AF-S- eller AF-P-objektiv. Etter montering av et passende objektiv,
drei fokusfunksjonsvelgeren til AF og velg en annen utløserfunksjon enn E.
For best resultat anbefaler vi at du velger eksponeringskontroll A eller M, slik
at blenderåpningen ikke endres under fotografering, setter
blenderåpningen ned to eller tre stopper fra største blenderåpning, og
deaktiverer automatisk ISO-følsomhet slik at ISO-følsomheten ikke endres
mens fotografering pågår. Etter å ha justert innstillingene, ta et testbilde og
kontroller resultatet på skjermen. Når du har justert innstillingene som du
ønsker, lukker du søkerokularets lukker for å forhindre at lys kommer inn via
søkeren og påvirker bildene eller eksponeringen.
Vi anbefaler at du bruker et stativ og deaktiverer objektivets
bildestabilisator (VR). Monter kameraet på et stativ før opptaket begynner.
For å være sikker på at opptaket ikke blir avbrutt, kontroller at kameraets
batteri er helt oppladet. Hvis du er i tvil, lad opp batteriet før bruk, eller bruk
en nettadapter og en strømforsyning (ekstrautstyr).
❚❚ Fotografering med fokusforskyvning
1 Velg Opptak med fokusforskyvning.
Marker Opptak med fokusforskyvning i fotograferingsmenyen
og trykk på 2 for å vise alternativene for fokusforskyvning.
212
2 Juster innstillingene for fokusforskyvning.
Juster innstillingene for fokusforskyvning som beskrevet
nedenfor.
• For å velge antall bilder:
Marker Ant. bilder og trykk på 2.
Velg antall bilder (maks. 300) og
trykk på J.
Vi anbefaler at du tar flere bilder enn du tror du trenger og
sorterer bort uønskete bilder under fokusstabling.
Fotografering av insekter eller andre små gjenstander kan
kreve mer enn 100 bilder, mens bare noen få trengs for å
fotografere et landskap fra forgrunn til bakgrunn med et
vidvinkelobjektiv.
• For å velge hvor mye fokusavstanden skal endres for hvert bilde:
Marker Fokustrinnbredde og
trykk på 2.
Trykk på 4 for å redusere
fokustrinnbredden og på 2 for å
øke den. Trykk på J for å gå
videre.
En verdi på 5 eller mindre anbefales, da høyere innstillinger
øker risikoen for at noen områder ikke er i fokus når bildene
stables. Prøv å eksperimentere med forskjellige innstillinger før
du tar bilder.
213
• For å velge intervallet mellom bilder:
Marker Intervall til neste bilde
og trykk på 2.
Velg antall sekunder mellom
bildene og trykk på J.
Velg 00 for å ta bilder ved omtrent 5 b/s (utløserfunksjon S, CL, CH
og MUP) eller 3 b/s (utløserfunksjon Q og QC). En innstilling på 00
anbefales når du tar bilder uten blits; for å sikre riktig
eksponering når du bruker blits, velg et intervall som er langt
nok til at blitsen kan lades opp.
• For å aktivere eller deaktivere eksponeringsutjevning:
Marker Eksponeringsutjevning
og trykk på 2.
Marker et alternativ og trykk på J.
Hvis du velger På, kan kameraet justere eksponeringen for å
passe til det tidligere bildet med andre eksponeringskontroller
enn M (merk at eksponeringsutjevning kun aktiveres med
eksponeringskontroll M hvis automatisk ISOfølsomhetskontroll er på). Store endringer i motivets lysstyrke
under opptak kan forårsake tydelige variasjoner i
eksponeringen, og det kan i disse tilfellene være nødvendig å
korte ned intervallene mellom hvert bilde. Av anbefales hvis
belysningen og andre forhold ikke vil endre seg under
fotografering, mens På anbefales ved fotografering av
landskap og lignende under skiftende belysning.
214
• For å aktivere eller deaktivere lydløs fotografering:
Marker Lydløs fotografering og
trykk på 2.
Marker et alternativ og trykk på J.
Velg På for å dempe lukkerlyden under opptak.
• Velg alternativer for startmappe:
Marker Starter lagringsmappe
og trykk på 2.
Marker alternativer og trykk på 2
for å velge eller velge bort. Trykk
på J for å gå videre.
Velg Ny mappe for å opprette en ny mappe for hver ny
sekvens, og velg Nullstill filnummerering for å nullstille
filnummereringen til 0001 når en ny mappe blir opprettet.
A Nærbilder
Ettersom dybdeskarpheten blir redusert ved korte fokusavstander,
anbefaler vi at du velger mindre fokustrinn og øker antallet bilder når du
fotograferer motiver nær kameraet.
215
3 Start opptaket.
Marker Start og trykk på J. Opptaket
starter etter omtrent 3 s. Kameraet tar
bilder ved det valgte intervallet, ved den
valgte fokusavstanden ved starten av
opptaket og gradvis mot uendelig for
hvert bilde med trinnstørrelsen du
valgte. Opptaket avsluttes når antallet bilder du valgte har blitt
tatt eller når fokusinnstillingen når uendelig. For å avslutte
opptaket før alle bilder har blitt tatt, velger du Av for Opptak
med fokusforskyvning i fotograferingsmenyen eller trykker
utløseren halvveis ned eller på J-knappen mellom bildene.
A Under opptak
Q-ikonet blinker på kontrollpanelet under
fotografering med fokusforskyvning.
Lukkertidsvisningen viser antall bilder som
gjenstår rett før neste bilde tas. Uavhengig av
alternativet valgt under egendefinert
innstilling c2 (Tidsbryter for ber.stilling, 0 263), vil tidsbryteren for
beredskapsstilling ikke utløpe under opptaket.
Du kan justere innstillingene, bruke menyer og spille av bilder mens
fotografering med fokusforskyvning pågår. Skjermen slås av automatisk
omtrent fire sekunder før hvert bilde. Merk at hvis du endrer
kamerainnstillingene mens fokusforskyvningen er aktiv, kan dette føre til at
opptaket avsluttes.
216
D Fotografering med fokusforskyvning
Hvis du bruker blits, må du velge et intervall som er lenger enn tiden som er
nødvendig for blitsen til å lades. Dersom intervallet er for kort, kan blitsen
avfyres ved lavere effekt enn det som er nødvendig for full eksponering.
Fokusforskyvning er bare tilgjengelig når et AF-S- eller AF-P-objektiv er
montert, og kan ikke brukes når kameraklokken ikke er stilt inn eller et
minnekort ikke er satt inn. Funksjonen kan ikke kombineres med enkelte
kamerafunksjoner, deriblant live view (0 37), filmopptak (0 59),
intervallfilm, alternative eksponeringer, selvutløseren (0 116), lange
eksponeringstider (B-innstilling eller tidsfotografering; 0 133), HDR (High
Dynamic Range), multieksponering og fotografering med intervallutløser.
Merk deg at ettersom lukkertiden og tiden som er nødvendig for å lagre
bilder kan variere fra et bilde til det neste, kan tiden mellom slutten på et
intervall og begynnelsen på det neste variere. En advarsel vises på skjermen
hvis opptaket ikke kan fortsette med gjeldende innstillinger (for eksempel
dersom lukkertiden er satt til A eller %).
A Lydløs fotografering
Hvis du velger På for Lydløs fotografering deaktiverer enkelte
kamerafunksjoner, inklusive:
• ISO-følsomheter på Høy 0,3 til og med Høy 2 (0 119)
• Blitsfotografering (0 187)
• Innstillingen for eksponeringsforsinkelse (0 264)
• Flimmerreduksjon (0 258)
217
Objektiver uten CPU
Objektiver uten CPU kan brukes med eksponeringskontroll A og M,
men blenderåpningen må stilles inn med objektivets blenderring.
Ved å spesifisere objektivdata (objektivets brennvidde og største
blenderåpning), kan du få tilgang til følgende av CPU-objektivenes
funksjoner.
Hvis objektivets brennvidde er kjent:
• Motorzoom kan brukes med blitser (ekstrautstyr)
• Objektivets brennvidde vises (med en stjerne) i visningen med
opptaksinformasjon under avspilling
Hvis objektivets største blenderåpning er kjent:
• Blenderåpningen vises på kontrollpanelet og i søkeren
• Blitsens blinkstyrke justeres etter endringer i blenderåpning
dersom blitsen støtter qA (blenderstyrt blitsautomatikk)
• Blenderåpningen vises (med en stjerne) i visningen med
opptaksinformasjon under avspilling
Ved å angi både objektivets brennvidde og største blenderåpning:
• Dette aktiverer fargematrisemåling (merk at det kan være
nødvendig å bruke sentrumsdominert lysmåling eller
punktmåling for å oppnå nøyaktige resultater med noen
objektiver, inklusive Reflex-NIKKOR-objektiver)
• Presisjonen forbedres med sentrumsdominert lysmåling og
punktmåling samt med i-TTL-balansert utfyllingsblits for digitale
speilreflekskameraer
218
For å legge inn eller redigere data for et objektiv uten CPU:
1 Velg Info om objektiv uten CPU.
Marker Info om objektiv uten CPU i
oppsettsmenyen og trykk på 2.
2 Velg et objektivnummer.
Marker Objektivnummer og trykk på 4
eller 2 for å velge et objektivnummer.
3 Angi brennvidden og
blenderåpningen.
Marker Brennvidde (mm) eller Største
blenderåpning og trykk på 4 eller 2
for å redigere det markerte elementet.
4 Lagre innstillingene og avslutt.
Trykk på J. Den angitte brennvidden og blenderåpningen
lagres under det valgte objektivnummeret.
219
For å gjenkalle objektivdata ved bruk av objektiv uten CPU:
1 Tildel nummeret for objektiv uten CPU til en kamerakontroll.
Tildel Velg nr. for objektiv uten CPU til en kontroll med
egendefinert innstilling f1 (Egendefinert kontrolltilordning,
0 268).
2 Bruk den valgte kontrollen til å velge objektivnummer.
Trykk på den valgte kontrollen og drei på hoved- eller
underkommandohjulet til det ønskede objektivnummeret vises
på kontrollpanelet.
Brennvidde
Hovedkommandohjul
Største
blenderåpning
Objektivnummer
A Brennvidder som ikke er listet opp
Hvis ikke den korrekte brennvidden er listet opp, velger du den nærmeste
verdien som er større enn objektivets virkelige brennvidde.
A Telekonvertere og zoomobjektiver
Den største blenderåpningen for telekonvertere er telekonverterens og
objektivets kombinerte største blenderåpning. Merk at objektivdata ikke
blir justert når objektiver uten CPU zoomes inn eller ut. Data for forskjellige
brennvidder kan legges inn som separate objektivnumre, eller data for
objektivet kan redigeres for å gjenspeile de nye verdiene for objektivets
brennvidde og største blenderåpning hver gang zoom justeres.
220
Stedsdata
GPS-mottakeren GP-1/GP-1A (selges separat) kan kobles til
kameraets 10-pinners fjernstyringskontakt (0 295) ved hjelp av
kabelen som følger med GP-1/GP-1A og gjør det mulig å registrere
informasjon om kameraets gjeldende posisjon når bildet tas, og vise
informasjonen i visningen med opptaksinformasjon under
avspilling (0 229). Slå av kameraet før du kobler til GP-1/GP-1A; for
mer informasjon, se bruksanvisningen for GP-1/GP-1A.
❚❚ Alternativer i oppsettsmenyen
Elementet Stedsdata i oppsettsmenyen inneholder alternativene
nedenfor.
• Posisjon: Gjeldende breddegrad, lengdegrad, høyde og koordinert
universaltid (UTC).
• Altern. for ekstern GPS-enhet > Tidsbryter for ber.stilling: Velg om
tidsbryteren for beredskapsstilling skal aktiveres når en
GPS-mottaker er tilkoblet.
Alternativ
Beskrivelse
Tidsbryteren for beredskapsstilling er aktivert. Tidsbryteren
utløper automatisk hvis ingen handlinger blir utført i perioden
angitt i egendefinert innstilling c2 (Tidsbryter for ber.stilling,
0 263). Dette reduserer belastningen på batteriet. Hvis en
Aktiver GP-1- eller GP-1A-enhet er tilkoblet, vil enheten forbli aktiv i en
bestemt periode etter at tidsbryteren løper ut for å la
kameratiden hente stedsdata. Forsinkelsen forlenges med
opptil ett minutt etter at lysmålerne aktiveres eller kameraet
slås på.
Tidsbryteren for beredskapsstilling er deaktivert. Det sikrer
Deaktiver
uavbrutt opptak av stedsdata.
• Altern. for ekstern GPS-enhet > Still inn klokke etter satellitt: Velg Ja for å
synkronisere kameraklokken med tiden som angis av GPSmottakeren.
221
A o-ikonet
Tilkoblingsstatus vises av o-ikonet:
• o (statisk): Stedsdata hentet.
• o (blinker): GP-1/GP-1A søker etter et signal.
Bilder tatt mens ikonet blinker inneholder
ikke stedsdata.
• Ikke noe ikon: Det er ikke mottatt ny stedsdata
fra GP-1/GP-1A i minst to sekunder. Bilder tatt
når o-ikonet ikke vises inneholder ikke
stedsdata.
A Smartenheter
For å laste ned stedsdata fra smartenheten og legge dem inn i påfølgende
bilder, oppretter du en trådløs tilkobling, aktiverer Stedsdata-funksjonen i
SnapBridge-appen og velger Ja for Stedsdata > Last ned fra smartenhet
i kameraets oppsettsmeny (0 274).
A Koordinert universaltid (UTC)
UTC-data registreres av GPS-mottakeren og er uavhengig av
kameraklokken.
222
Mer om avspilling
Vise bilder
W
W
W
X
X
X
Avspilling på full
skjerm
Miniatyravspilling
Avspilling på full skjerm
For å spille av fotografier, trykker du på
K-knappen. Det siste fotografiet som er
tatt vises på skjermen. Flere bilder kan vises
ved å sveipe til venstre eller høyre eller
trykke på 4 eller 2. For å vise mer
informasjon om det gjeldende bildet, trykk
på 1 eller 3 (0 229).
K-knapp
Miniatyravspilling
For å vise flere bilder, trykker du på
W (M)-knappen når et bilde vises i
fullskjerm. Antall bilder som vises øker fra 4
til 9 til 72 hver gang du trykker på
W (M)-knappen, og reduseres hver gang
du trykker på X-knappen. La en finger gli
over berøringsskjermen for å rulle opp eller W (M)-knapp
ned, eller bruk multivelgeren til å markere
bilder.
223
Avspillingskontroller
1
2
3
4
5
6
1 O (Q): Slett det gjeldende
bildet ................................................ 245
2 G: Vis menyene.......................... 248
3 L (Z/Q): Beskytt det
gjeldende bildet ............................ 240
4 X: Zoom inn..................................... 238
5 W (M): Vis flere bilder .................. 223
6 J: Brukes i kombinasjon med
multivelgeren som beskrevet
nedenfor
❚❚ Bruk av J-knappen med multivelgeren
J+
Vis spor-/mappedialogboksen. For å velge hvilket kort og
hvilken mappe bildene skal spilles av fra, marker et spor og
trykk på 2 for å vise en liste over mappene, marker deretter
mappen og trykk på J.
J+
Opprett en retusjert kopi av gjeldende fotografi (0 278).
J+
Last opp fotografier over et trådløst eller Ethernet-nettverk
når en WT-7-enhet er montert på kameraet (0 295).
A To minnekort
Hvis to minnekort settes i, kan du velge hvilket kort du vil avspille ved å
trykke på W (M)-knappen når 72 miniatyrbilder vises.
224
A Dreie til høydeformat
For å vise fotografier i høydeformat (stående),
velger du På under alternativet Dreie til
høydeformat i avspillingsmenyen (0 249).
A Bildevisning
Når På er valgt under Bildevisning i avspillingsmenyen (0 249), vises
fotografier automatisk på skjermen etter de har blitt tatt (fordi kameraet
allerede er i riktig retning, dreies bildene ikke automatisk under
bildevisning). Ved serieopptak begynner visningen når opptaket slutter,
med det første fotografiet i gjeldende serie på skjermen.
A Se også
For informasjon om:
• Hvordan du bestemmer hvor lenge skjermen skal være på når det ikke
utføres noen handling, se A > egendefinert innstilling c4 (Forsinkelse
for skjerm av, 0 264).
• Hvordan du bestemmer funksjonen som midten av multivelgeren skal ha,
se A > egendefinert innstilling f2 (Midtre multivelgerknapp, 0 268).
• Hvordan du bruker kommandohjulene for bilde- eller menynavigering, se
A > egendefinert innstilling f4 (Tilpass kommandohjulene) > Menyer
og avspilling (0 269).
225
Bruke berøringsskjermen
Under avspilling kan berøringsskjermen brukes til å:
Sveip til venstre eller høyre for
å vise andre bilder.
Vise andre bilder
I fullskjerm kan du berøre
bunnen av skjermen for å vise
en fremdriftslinje. La deretter
fingeren gli til venstre eller
høyre for å rulle raskt til andre
bilder.
Rulle raskt til
andre bilder
Bildefremdriftslinje
Zoome inn (kun
fotografier)
226
Bruk strekk- og
knipebevegelser til å zoome
inn og ut og la fingeren gli for
å rulle (0 238). Du kan også
trykke raskt to ganger på
skjermen for å zoome inn fra
avspilling på full skjerm eller
avbryte zoomingen.
Vise
miniatyrbilder
Vise filmer
For å "zoome ut" til visning av
miniatyrbilder (0 223), bruker
du en knipebevegelse under
avspilling på full skjerm. Bruk
klyp og strekk til å velge
antallet bilder som skal vises.
Du kan velge mellom 4, 9 og
72 bilder.
Trykk på veiledningen på
skjermen for å starte
filmavspilling (filmer vises med
et 1-ikon). Trykk på displayet
for å sette filmen på pause
eller fortsette, eller trykk på Z
for å avslutte og gå til
avspilling på full skjerm (vær
oppmerksom på at noen av
ikonene i
filmavspillingsvinduet ikke
responderer på bruk av
berøringsskjermen).
Veiledning
227
i-knappen
Trykker du på i-knappen i avspilling på
fullskjerm eller miniatyravspilling, vises
alternativene som er listet opp nedenfor.
Velg alternativer med berøringsskjermen
eller multivelgeren og J-knappen.
• Rangering: Ranger gjeldende bilde (0 241).
• Merk for overf. til smartenh. / fj. merk. (kun
i-knapp
fotografier): Velg hvilke bilder som skal
lastes opp til en smartenhet.
• Retusjering (kun fotografier): Bruk
alternativene i retusjeringsmenyen
(0 278) til å opprette en retusjert kopi av
det gjeldende fotografiet.
• Lydstyrkekontroll (kun filmer): Juster
lydstyrken under avspilling av filmer.
• Beskjær film (kun filmer): Klipp bort uønskede deler av filmopptaket
(0 78). Du kan også redigere filmer ved å trykke på i-knappen når
filmavspillingen er satt på pause.
• Velg spor og mappe: Velg en mappe som skal spilles av. Marker et spor
og trykk på 2 for å vise en liste over mappene på kortet du har
valgt. Marker deretter en mappe og trykk på J for å vise bildene i
den markerte mappen.
Trykk på i-knappen igjen for å gå ut av i-knappmenyen og gå
tilbake avspillingen.
228
Opptaksinformasjon
Opptaksinformasjon legges over bildene som vises under avspilling
på full skjerm. Trykk på 1 eller 3 for å gå gjennom
opptaksinformasjonen som vist nedenfor. Vær oppmerksom på at
"bare bilde", opptaksdata, RGB-histogrammer, høylysområder og
oversiktsdata kun vises hvis tilsvarende alternativ er valgt under
Visn.alternativer for avspilling (0 248). Stedsdata vises bare hvis
de har blitt lagt inn i bildet (0 221).
Filinformasjon
Ingen (bare bildet)
Oversiktsdata
Høylys
Stedsdata
RGB-histogram
Opptaksdata
229
❚❚ Filinformasjon
12 3
4
5
15
14
13
12
6
7
11
10
9 8
1 Beskyttelsesstatus .......................... 240 9 Bildefelt................................................83
2 Indikator for retusjering................ 278 10 Opptakstidspunkt.....................21, 271
3 Opplastingsmarkering................... 243 11 Opptaksdato ..............................21, 271
4 Fokuspunkt *...............................94, 105 12 Gjeldende kortspor .................... 35, 93
5 Bildenummer/totalt antall bilder
13 Rangering......................................... 241
6 AF-søkefeltklammer * ..........................9 14 Mappenavn...................................... 250
7 Bildekvalitet ........................................88 15 Filnavn............................................... 250
8 Bildestørrelse ......................................91
* Vises bare hvis Fokuspunkt er valgt under Visn.alternativer for avspilling (0 248)
og det valgte fotografiet ble tatt med søkerfotografering.
230
❚❚ Høylys
1
2
3
*
1 Høylys i bildet
2 Mappenummer–bildenummer
3 Gjeldende kanal *
* Blinkende områder viser høylys (overeksponerte områder)
for gjeldende kanal. Hold W (M)-knappen inne og trykk
på 4 eller 2 for å gå gjennom kanalene slik:
W (M)-knapp
RGB
(alle kanaler)
R
(rød)
G
(grønn)
B
(blå)
231
❚❚ RGB-histogram
5
1
6
2
7
3
4
8
1 Høylys i bildet *
2 Mappenummer–bildenummer
5 Histogram (RGB-kanal). Horisontal
3 Hvitbalanse ...................................... 156
akse viser piksel-lysstyrke, og
vertikal akse viser antall piksler i alle
histogrammer.
6 Histogram (rød kanal)
7 Histogram (grønn kanal)
8 Histogram (blå kanal)
Fargetemperatur...................... 163
Finjustering av hvitbalanse ... 161
Manuell
forhåndsinnstilling............... 165
4 Gjeldende kanal *
* Blinkende områder viser høylys (overeksponerte områder)
for gjeldende kanal. Hold W (M)-knappen inne og trykk
på 4 eller 2 for å gå gjennom kanalene slik:
W (M)-knapp
RGB
(alle kanaler)
R
(rød)
G
(grønn)
Høylysvisning av
232
B
(blå)
A Avspillingszoom
Trykk på X for å zoome inn på fotografiet når
histogrammet vises. Bruk X- og
W (M)-knappene for å zoome inn og ut og
multivelgeren for å rulle bildet. Histogrammet
oppdateres for kun å vise dataene for den delen
av bildet som er synlig på skjermen.
A Histogrammer
Kameraets histogrammer er bare veiledende og kan avvike fra dem som
vises i bildeprogrammer. Eksempler på histogrammer vises nedenfor:
Hvis bildet inneholder
gjenstander med et bredt
spekter av lysstyrker, vil
spredningen av fargetoner
være ganske jevn.
Hvis bildet er mørkt, vil
spredningen av fargetoner
forskyves mot venstre.
Hvis bildet er lyst, vil
spredningen av fargetoner
forskyves mot høyre.
Når eksponeringskompensasjonen økes, forskyves spredningen av
fargetoner mot høyre, og når eksponeringskompensasjonen reduseres,
forskyves den mot venstre. Histogrammer kan gi en pekepinn om
eksponeringen som helhet når sterkt lys gjør det vanskelig å se fotografiene
på skjermen.
233
❚❚ Opptaksdata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Lysmåling ......................................... 124
5 Objektivdata .................................... 218
Lukkertid.................................. 129, 131 6 Fokusfunksjon ............................. 41, 94
Blenderåpning........................ 130, 131
VR-objektiv (bildestabilisator) 3
2 Eksponeringskontroll..................... 126 7 Hvitbalanse 4 .................................... 156
ISO-følsomhet 1................................ 119 8 Finjustering av hvitbalanse.......... 161
3 Eksponeringskompensasjon........ 139 9 Fargerom .......................................... 253
Optimal finjustering av
10 Kameranavn
eksponering 2 .................................. 263
11 Bildefelt................................................83
4 Brennvidde....................................... 218
12 Mappenummer–bildenummer
13
14
15
16
13 Blitstype 5
16 Blitsstyringsmodus 5....................... 190
Blitskompensasjon 5 ....................... 194
14 Ekstern blitsstyring 5 ....................... 202
15 Blitsfunksjon 5 .................................. 192
234
17
17 Picture Control 6 .............................. 175
18
19
20
21
22
23
18 Støyreduksjon ved høy
20 HDR-eksponeringsdifferanse....... 182
ISO-følsomhet ................................ 253
HDR-utjevning................................. 182
Støyreduksjon ved lang
21 Vignetteringskontroll .................... 253
eksponering.................................... 253 22 Retusjeringslogg............................. 278
19 Aktiv D-Lighting.............................. 180 23 Bildekommentar ............................. 273
235
24
25
24 Navn på fotograf 7 ........................... 273 25 Opphavsrettsinnehaver 7 .............. 273
1 Vises i rødt hvis bildet ble tatt med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.
2 Vises hvis egendefinert innstilling b7 (Fininnstille optimal eksp., 0 263) er satt til en
annen verdi enn null for hvilken som helst lysmålingsmetode.
3 Vises bare hvis et VR-objektiv er montert.
4 Inkluderer også fargetemperaturen til bilder tatt med automatisk hvitbalanse.
5 Vises kun hvis blits (ekstrautstyr; 0 187) brukes.
6 Elementene som vises avhenger av hvilken Picture Control som var valgt da bildet ble tatt.
7 Informasjon om opphavsrett vises bare hvis den ble lagret med fotografiet med alternativet
Informasjon om opphavsrett i oppsettsmenyen.
❚❚ Stedsdata
Informasjon om breddegrad, lengdegrad og annen stedsdata blir
levert av og avhenger av GPS-mottakeren eller smartenheten
(0 221). For filmer gir stedsdata informasjon om den plass hvor
opptaket startet.
236
❚❚ Oversiktsdata
1 2 345
17
6
18 19 20 21 22
7
8 30
29
9
16
28
27 26
23
24
25
15 14 13 12 11 10
1 Bildenummer/totalt antall bilder
18 Lysmåling ......................................... 124
2 Opplastingsmarkering................... 243 19 Eksponeringskontroll..................... 126
3 Beskyttelsesstatus........................... 240 20 Lukkertid.................................. 129, 131
4 Indikator for retusjering ................ 278 21 Blenderåpning........................ 130, 131
5 Kameranavn
22 ISO-følsomhet 1 ............................... 119
6 Indikator for bildekommentar..... 273 23 Brennvidde....................................... 218
7 Indikator for stedsdata .................. 221 24 Aktiv D-Lighting.............................. 180
8 Histogram som viser spredningen av 25 Picture Control ................................ 175
fargetoner i bildet (0 233).
26 Fargerom .......................................... 253
9 Bildekvalitet ....................................... 88 27 Blitsfunksjon 2 .................................. 192
10 Bildestørrelse ..................................... 91 28 Hvitbalanse ...................................... 156
11 Bildefelt ............................................... 83
Fargetemperatur...................... 163
Finjustering av hvitbalanse ... 161
Manuell
forhåndsinnstilling............... 165
14 Mappenavn ...................................... 250
29 Blitskompensasjon 2 ....................... 194
15 Opptaksdato ............................. 21, 271
Innstilling for styringsenhet 2
16 Gjeldende kortspor.....................35, 93
30 Eksponeringskompensasjon........ 139
17 Rangering ......................................... 241
1 Vises i rødt hvis bildet ble tatt med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.
2 Vises kun hvis bildet ble tatt med blits (ekstrautstyr; 0 187).
12 Filnavn ............................................... 250
13 Opptakstidspunkt .................... 21, 271
237
Se nærmere på: Avspillingszoom
Trykk på X-knappen eller midt på
multivelgeren eller trykk raskt to ganger på
displayet for å zoome inn på et bilde som
vises i avspilling på full skjerm. Følgende
handlinger kan utføres mens zoom er
aktivert:
X-knapp
For å
Beskrivelse
Trykk på X eller bruk
strekkebevegelser for å
zoome inn maksimalt
omtrent 32× (store bilder
i FX/36 × 24 format), 24×
(medium bilder) eller 16×
(små bilder). Trykk på
W (M) eller bruk
Zoome inn eller ut/ knipebevegelser til å zoome ut. Når bildet er zoomet
vise andre områder
inn, kan du bruke multivelgeren eller la fingeren gli
av bildet
over skjermen for å vise områder av bildet som ikke er
synlige på skjermen. Hold multivelgeren nede for å
rulle raskt til andre områder av bildefeltet.
Navigeringsvinduet vises når zoomgraden endres.
Den delen av bildet som vises på skjermen indikeres
med en gul ramme. Linjen under navigeringsvinduet
viser zoomforholdet. Den blir grønn ved et forhold på
1:1.
For å opprette et beskåret bilde av den delen av bildet
som vises på skjermen, skal du trykke på i, markere
Beskjære et bilde Rask beskjæring og trykke på J. Merk at Rask
beskjæring ikke er tilgjengelig når RGB-histogram
vises (0 233).
238
For å
Velge ansikter
Beskrivelse
Ansikter som oppdages
Skjermveileder
under zooming vises med
hvite kanter i
navigeringsvinduet. Drei
på
underkommandohjulet
eller trykk på
skjermveilederen for å
vise andre ansikter.
Drei på hovedkommandohjulet eller trykk på e- eller
f-ikonet nederst på visningen for å vise det samme
området av andre bilder med gjeldende zoomgrad.
Avspillingszoom avbrytes når en film vises.
Trykk på L (Z/Q) for å aktivere eller fjerne
Endre
beskyttelsesstatus beskyttelse av bilder (0 240).
Trykk utløseren halvveis ned eller trykk på
Gå tilbake til
opptaksinnstillingen K-knappen for å avslutte til opptaksinnstillingen.
Vise menyene
Trykk på G for å vise menyene (0 248).
Vise andre bilder
239
Beskytte fotografier mot sletting
I fullskjerms-, zoom- og miniatyrbildeavspilling brukes L (Z/Q)knappen for å beskytte fotografier fra å bli slettet ved et uhell. Du
kan ikke slette beskyttede filer med O (Q)-knappen eller
alternativet Slett i avspillingsmenyen. Merk at beskyttede bilder vil
bli slettet når minnekortet formateres (0 271).
Slik beskytter du et fotografi:
1 Velg et bilde.
Vis bildet med avspilling på full skjerm eller avspillingszoom,
eller marker det i miniatyrbildelisten.
2 Trykk på L (Z/Q)-knappen.
Fotografiet merkes med et P-ikon. For å
fjerne beskyttelsen fra fotografiet slik at
det kan slettes, vis bildet på skjermen
eller marker det i miniatyrbildelisten og
trykk deretter på L (Z/Q)-knappen.
L (Z/Q)-knapp
A Fjerne beskyttelsen fra alle bildene
For å fjerne beskyttelsen fra alle bilder i mappen eller mappene som er valgt
i menyen Avspillingsmappe, trykker du samtidig på L (Z/Q)- og
O (Q)-knappene i omtrent to sekunder under avspilling.
240
Rangere bilder
Ranger bilder eller marker dem som kandidater for sletting. Du kan
også vise rangeringer i ViewNX-i og Capture NX-D. Rangering er ikke
tilgjengelig med beskyttede bilder.
1 Velg et bilde.
Vis bildet eller marker det i miniatyrbildelisten i
miniatyravspilling.
2 Vis alternativer for avspilling.
Trykk på i-knappen for å vise
alternativer for avspilling.
i-knapp
3 Velg Rangering.
Marker Rangering og trykk på 2.
4 Velg en rangering.
Trykk på 4 eller 2 for å velge en
rangering fra null til fem stjerner, eller
velg d for å markere bildet som
kandidat for senere sletting. Trykk på J
for å fullføre handlingen.
241
A Rangere bilder med Fn2-knappen
Hvis Rangering er valgt under egendefinert innstilling f1 (Egendefinert
kontrolltilordning) > Fn2-knapp, kan du rangere bilder ved å holde
Fn2-knappen nede og trykke på 4 eller 2 (0 268).
242
Velge bilder som skal lastes opp
Følg trinnene nedenfor for å velge fotografier som skal lastes opp til
smartenheten. Du kan ikke velge filmer for opplasting. Bilder blir
lastet opp i en størrelse på 2 megapiksler.
Velge enkeltbilder
1 Velg et fotografi.
Vis fotografiet eller marker det i miniatyrbildelisten under
miniatyravspilling.
2 Vis alternativer for avspilling.
Trykk på i-knappen for å vise
alternativer for avspilling.
i-knapp
3 Velg Merk for overf. til smartenh. / fj.
merk..
Marker Merk for overf. til smartenh. /
fj. merk. og trykk på J. Bilder som du
har angitt skal lastes opp er merket med
et W-ikon. For å fjerne merkingen, må
du vise eller markere bildet og gjenta
trinn 2 og 3.
243
Velge flere bilder
Følg trinnene nedenfor for å endre opplastingsstatusen for flere
bilder.
1 Velg Velg bilde(r).
Velg Merk for overf. til smartenhet i
avspillingsmenyen, marker Velg
bilde(r) og trykk på 2.
2 Velg fotografier.
Bruk multivelgeren til å markere bilder og trykk midt på
multivelgeren for å velge eller velge bort (for å vise det markerte
bildet på fullskjerm, trykk og hold nede X-knappen). Valgte
bilder er merket med et W-ikon.
3 Trykk på J.
Trykk på J for å fullføre handlingen.
A Fjerne merkingen for alle bilder
For å fjerne merkingen fra alle bilder, velger du Merk for overf. til
smartenhet i avspillingsmenyen, markerer Fjern merking for alle og
trykker på J. En dialogboks vises; marker Ja og trykk på J for å fjerne
opplastingsmerkingen fra alle bildene på minnekortet.
244
Slette bilder
Du kan slette det gjeldende bildet ved å trykke på O (Q)-knappen.
Bruk alternativet Slett i avspillingsmenyen for å slette flere valgte
bilder. Bilder som er slettet kan ikke gjenopprettes. Merk at
beskyttede eller skjulte bilder ikke kan slettes.
Under avspilling
Trykk på O (Q)-knappen for å slette det gjeldende bildet.
1 Trykk på O (Q)-knappen.
En bekreftelsesdialogboks vises.
O (Q)-knapp
2 Trykk på O (Q)-knappen igjen.
Du kan slette uønskede bilder ved å
trykke på O (Q)-knappen. For å avslutte
uten å slette bildet, trykker du på
K-knappen.
O (Q)-knapp
A Se også
For informasjon om hvordan du velger bildet som skal vises etter at et bilde
er slettet, se D > Etter sletting (0 249).
245
Avspillingsmenyen
Elementet Slett i avspillingsmenyen inneholder alternativene
nedenfor. Merk at sletting kan ta noe tid, avhengig av hvor mange
bilder som skal slettes.
Alternativ
Beskrivelse
Q
Valgte
Slett valgte bilder.
R
Alle
Slett alle bilder i mappen som for øyeblikket er valgt for
avspilling (0 248). Hvis det er satt inn to kort, kan du
velge kortet som bildene skal slettes fra.
❚❚ Valgte: Slette valgte bilder
1 Velg Slett > Valgte.
Velg Slett i avspillingsmenyen. Marker
Valgte og trykk på 2.
2 Marker et bilde.
Bruk multivelgeren til å
markere et bilde (for å vise
det markerte bildet på
fullskjerm, trykk og hold
nede X-knappen).
246
3 Velg det markerte bildet.
Trykk midt på multivelgeren
for å velge det markerte
bildet. Valgte bilder er
merket med et O-ikon.
Gjenta trinn 2 og 3 for å
velge flere bilder. For å velge
bort et bilde, marker det og trykk midt på multivelgeren.
4 Trykk på J for å fullføre handlingen.
En bekreftelsesdialogboks vises. Marker
Ja og trykk på J.
247
Menyliste
Dette avsnittet viser alternativene som er tilgjengelige i
kameramenyene. For mer informasjon, se Menyveiledningen, som er
tilgjengelig på Nikons nettsteder (0 i).
D Avspillingsmenyen: Administrere bilder
Slett
Valgte
Alle
Avspillingsmappe
(Mappenavn)
Alle
Gjeldende
Skjul bilde
Merk flere
Fjern merking for alle
Visn.alternativer for avspilling
Opptaksinformasjon
Fokuspunkt
Mer opptaksinformasjon
Ingen (bare bildet)
Høylys
RGB-histogram
Opptaksdata
Oversikt
248
Slett flere bilder (0 246).
(standardinnstillingen er Alle)
Velg en mappe for avspilling.
Skjul eller vis bilder. Skjulte bilder vises
bare i "Skjul bilde"-menyen og kan ikke
avspilles.
Velg informasjonen som skal vises i
visningen med opptaksinformasjon under
avspilling (0 229).
Kopier bilde(r)
Velg kilde
Velg bilde(r)
Velg målmappe
Kopiere bilde(r)?
Bildevisning
På
Av
Etter sletting
Vis neste
Vis forrige
Fortsett som før
Vis etter serie
Første bilde i serie
Siste bilde i serie
Automatisk bilderotering
På
Av
Dreie til høydeformat
På
Av
Lysbildefremvisning
Start
Bildetype
Bildeintervall
Merk for overf. til smartenhet
Velg bilde(r)
Fjern merking for alle
Kopier bilder fra ett minnekort til et annet.
Dette alternativet er kun tilgjengelig når to
minnekort er satt inn i kameraet.
(standardinnstillingen er Av)
Velg om bilder skal vises automatisk på
skjermen umiddelbart etter opptak
(0 225).
(standardinnstillingen er Vis neste)
Velg bildet som skal vises etter at et bilde
er slettet.
(standardinnstillingen er Siste bilde i serie)
Velg om kameraet skal vise det første eller
siste bildet i serien etter et serieopptak.
(standardinnstillingen er På)
Velg om du vil lagre kameraets retning når
du tar fotografier.
(standardinnstillingen er På)
Velg om bilder skal dreies til
"høydeformat" (stående retning) for
visning under avspilling (0 225).
Vis en lysbildefremvisning av bildene i
gjeldende avspillingsmappe.
Velg bilder som skal lastes opp til en
smartenhet (0 244).
249
C Fotograferingsmenyen:
Opptaksalternativer
Bank med opptaksmeny for bilde
A–D
Utvidede fotomenybanker
På
Av
Lagringsmappe
Gi nytt navn
Velg mappe etter nummer
Velg mappe fra listen
Filnavn
Filnavn
Valg av hovedkortspor
XQD-kortspor
SD-kortspor
Sekundærsporets funksjon
Overfylt
Sikkerhetskopi
RAW hovedsp. – JPEG sek.spor
250
Hent fotograferingsmenyens innstillinger
som tidligere ble lagret i en bank med
opptaksmeny for bilde. Endringer av
innstillinger lagres i den gjeldende
banken.
(standardinnstillingen er Av)
Velg om bankene med opptaksmeny for
bilde skal lagre eksponeringskontroll,
lukkertid (eksponeringskontrollene S og
M), blenderåpning
(eksponeringskontrollene A og M) og
blitsfunksjon.
Velg mappen der etterfølgende bilder skal
lagres.
Velg prefikset på tre bokstaver som brukes
til å gi navn til bildefilene som fotografier
lagres i. Standardprefikset er "DSC".
(standardinnstillingen er XQD-kortspor)
Velg hvilket spor som skal være
hovedkortspor når det er satt inn to
minnekort.
(standardinnstillingen er Overfylt)
Velg funksjonen til kortet i
sekundærsporet når det er satt inn to
minnekort kameraet (0 93).
Blitsstyring
Blitsstyringsmodus
Alternativer for trådløs blits
Ekstern blitsstyring
Info. om radiostyrt slaveblits
Bildefelt
Velg bildefelt
Automatisk DX-beskjæring
Maske i søkeren
Bildekvalitet
NEF (RAW) + JPEG fine★
NEF (RAW) + JPEG fine
NEF (RAW) + JPEG normal★
NEF (RAW) + JPEG normal
NEF (RAW) + JPEG basic★
NEF (RAW) + JPEG basic
NEF (RAW)
JPEG fine★
JPEG fine
JPEG normal★
JPEG normal
JPEG basic★
JPEG basic
TIFF (RGB)
Bildestørrelse
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
Velg blitsstyringsmodus for blitser
(ekstrautstyr) som monteres i kameraets
tilbehørssko eller juster innstillingene for
fotografering med blitsen separat fra
kameraet (0 190).
Velg bildefeltet (0 83) og aktiver eller
deaktiver masken i søkeren (0 85).
(standardinnstillingen er JPEG normal)
Velg et filformat og komprimeringsforhold
(bildekvalitet, 0 88). Komprimering for
alternativer merket med en stjerne ("★")
prioriterer kvalitet, mens komprimering for
bildeformater uten stjerne prioriterer
reduksjon av filstørrelsen.
Velg bildestørrelsen i piksler (0 91).
Separate alternativer er tilgjengelig for
JPEG/TIFF- og NEF (RAW)-bilder.
251
NEF (RAW)-opptak
NEF (RAW)-komprimering
NEF (RAW)-bitdybde
Innst. for ISO-følsomhet
ISO-følsomhet
Auto. ISO-følsomhetsktrl.
Hvitbalanse
Auto
Naturlig lys automatikk
Glødelampe
Lysstoffrør
Direkte sollys
Blits
Skyet
Skygge
Velg fargetemperatur
Manuell forhåndsinnstilling
Still inn Picture Control
Auto
Standard
Nøytral
Friske farger
Monokrom
Portrett
Landskap
Flat
Bruke Picture Control
Lagre/redigere
Gi nytt navn
Slett
Laste/lagre
252
Velg komprimeringstypen og bitdybden
for NEF (RAW)-bilder (0 90).
Juster ISO-følsomheten for fotografier
(0 119, 121).
(standardinnstillingen er Auto)
Juster hvitbalansen etter lyskilden
(0 156).
(standardinnstillingen er Auto)
Velg hvordan nye fotografier skal
behandles. Velg i henhold til motivtype
eller din kreative hensikt (0 175).
Opprett egendefinerte Picture Controls.
Fargerom
sRGB
Adobe RGB
Aktiv D-Lighting
Auto
Ekstra høy
Høy
Normal
Lav
Av
Støyred. ved lang eksponering
På
Av
Støyred. v. høy følsomhet
Høy
Normal
Lav
Av
Vignetteringskontroll
Høy
Normal
Lav
Av
Auto. fortegningskontroll
På
Av
(standardinnstillingen er sRGB)
Velg fargerom for fotografier.
(standardinnstillingen er Av)
Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i høylys
og skygger og lager fotografier med
naturlig kontrast (0 180).
(standardinnstillingen er Av)
Reduser "støy" (lyse flekker eller slør) i
fotografier tatt med lange lukkertider.
(standardinnstillingen er Normal)
Reduser "støy" (lyse piksler vilkårlig spredt
i bildet) i fotografier tatt med høy ISOfølsomhet.
(standardinnstillingen er Normal)
Reduser fallet i lysstyrke ved bildekantene
når du bruker objektiver av type G, E og D
(unntatt PC-objektiver). Effekten er mest
merkbar ved største blenderåpning.
(standardinnstillingen er Av)
Reduser tønnefortegning når du tar bilder
med vidvinkelobjektiver og reduser
puteformet fortegning når du tar bilder
med teleobjektiver.
253
Flimmerreduksjon
Innst. for flimmerreduksjon
Indikator for flimmerreduksjon
Auto. altern. eksp. innstilt
AE og alt. blitseksponeringer
Alternativ ekspon. for AE
Alternative blitseksponeringer
Alternativ hvitbalanse
Alt. eksponering med ADL
Multieksponering
Multieksponeringer
Antall bilder
Overlappingsmodus
Behold alle eksponeringer
Velg første ekspon. (NEF)
HDR (High Dynamic Range)
HDR-innstilling
Eksponeringsdifferanse
Utjevning
254
Disse alternativene trer i kraft ved
fotografering med søkeren. Velg Aktiver
under Innst. for flimmerreduksjon for å
tilpasse øyeblikket bildet tas for å redusere
virkningene av flimmer i lys fra lysstoffrør
eller kvikksølvdamplamper. Søkerens
Indikator for flimmerreduksjon
kontroller visningen av flimmerikonet
FLICKER i søkeren: hvis På er valgt, vises
ikonet hvis flimmer blir oppdaget når du
trykker utløseren halvveis ned, og ikonet
blinker dersom flimmer detekteres når
Deaktiver er valgt for Innst. for
flimmerreduksjon (for å aktivere
flimmerreduksjon, velg Aktiver).
(standardinnstillingen er AE og alt. blitseksponeringer)
Velg innstillingen eller innstillingene som
påvirker alternative eksponeringer når
automatiske alternative eksponeringer er
aktivert (0 142).
Ta opp fra to til ti NEF (RAW)eksponeringer som et enkelt bilde; hvis
ønskelig, kan et eksisterende bilde velges
som den første eksponeringen ved bruk av
Velg første ekspon. (NEF), men merk at
bare store (størrelse L) NEF (RAW)-bilder
kan velges. Du finner mer informasjon i
kameraets Menyveiledning, som er
tilgjengelig for nedlastning på Nikons
nettsted (0 i).
Bevarer detaljer i høylys og skygger når du
fotograferer motiver med høy kontrast
(0 182).
Opptak med intervallutløser
Start
Velg startdag/-tid
Intervall
Intervaller × bilder/intervall
Eksponeringsutjevning
Lydløs fotografering
Intervallprioritet
Starter lagringsmappe
Opptak med fokusforskyvning
Start
Ant. bilder
Fokustrinnbredde
Intervall til neste bilde
Eksponeringsutjevning
Lydløs fotografering
Starter lagringsmappe
Lydløs live view-fotografering
På (innstilling 1)
På (innstilling 2)
Av
Ta bilder ved det valgte intervallet til det
angitte antallet bilder har blitt tatt. Du
finner mer informasjon i Menyveiledningen
som er tilgjengelig for nedlastning på
Nikons nettsted (0 i).
Bruk til å automatisk variere
eksponeringen over en serie bilder
(0 212).
(standardinnstillingen er Av)
Fjern lukkerlyden under live viewfotografering (0 49).
255
1 Filmopptaksmenyen: Alternativer for
filmopptak
Nullstill filmopptaksmenyen
Ja
Nei
Filnavn
Velg Ja for å nullstille alternativene i
filmopptaksmenyen til standardverdiene.
Velg prefikset på tre bokstaver som brukes
til å gi navn til bildefilene som filmer lagres
i. Standardprefikset er "DSC".
Plassering
XQD-kortspor
SD-kortspor
Bildefelt
Velg bildefelt
Automatisk DX-beskjæring
Bildestørrelse/frekvens
3840 × 2160, 30 p
3840 × 2160, 25 p
3840 × 2160, 24 p
1920 × 1080, 60 p
1920 × 1080, 50 p
1920 × 1080, 30 p
1920 × 1080; 25 p
1920 × 1080, 24 p
1280 × 720, 60 p
1280 × 720, 50 p
1920 × 1080; 30p ×4 (sakte film)
1920 × 1080; 25p ×4 (sakte film)
1920 × 1080; 24p ×5 (sakte film)
256
(standardinnstillingen er XQD-kortspor)
Velg sporet der filmer skal lagres.
Velg bildefelt (0 68).
(standardinnstillingen er 1920 × 1080, 60 p)
Velg bildestørrelse for film (i piksler) og
filmfrekvens (0 69).
Filmkvalitet
Høy kvalitet
Normal
Filmfiltype
MOV
MP4
Innst. for ISO-følsomhet
Maksimal følsomhet
Automatisk ISO-kontroll (M)
ISO-følsomhet (M)
Hvitbalanse
Samme som bildeinnst.
Auto
Naturlig lys automatikk
Glødelampe
Lysstoffrør
Direkte sollys
Skyet
Skygge
Velg fargetemperatur
Manuell forhåndsinnstilling
Still inn Picture Control
Samme som bildeinnst.
Auto
Standard
Nøytral
Friske farger
Monokrom
Portrett
Landskap
Flat
(standardinnstillingen er Høy kvalitet)
Velg filmkvalitet (0 69).
(standardinnstillingen er MOV)
Velg filmfiltypen.
Juster ISO-følsomheten for filmer.
(standardinnstillingen er Samme som bildeinnst.)
Velg hvitbalanse for filmer (0 156). Velg
Samme som bildeinnst. for å bruke
alternativet som er valgt for fotografier.
(standardinnstillingen er Samme som bildeinnst.)
Velg en Picture Control for filmer (0 175).
Velg Samme som bildeinnst. for å bruke
alternativet som er valgt for fotografier.
257
Bruke Picture Control
Lagre/redigere
Gi nytt navn
Slett
Laste/lagre
Aktiv D-Lighting
Samme som bildeinnst.
Ekstra høy
Høy
Normal
Lav
Av
Støyred. v. høy følsomhet
Høy
Normal
Lav
Av
Flimmerreduksjon
Auto
50 Hz
60 Hz
Mikrofonfølsomhet
Automatisk følsomhetsinnst.
Manuell følsomhetsinnstilling
Mikrofon av
258
Opprett egendefinerte Picture Controls.
(standardinnstillingen er Av)
Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i høylys
og skygger og lager filmer med naturlig
kontrast (0 180). Velg Samme som
bildeinnst. for å bruke alternativet som er
valgt for fotografier.
(standardinnstillingen er Normal)
Reduser "støy" (lyse piksler vilkårlig spredt
i bildet) i filmer tatt med høy
ISO-følsomhet.
(standardinnstillingen er Auto)
Reduser flimmer og bånding når du tar
opp under belysning med lysstoffrør eller
kvikksølvdamplamper under live view
(0 37) og når du tar opp film (0 59).
(standardinnstillingen er Automatisk følsomhetsinnst.)
Slå den innebygde mikrofonen eller de
eksterne mikrofonene (0 295) på eller av,
eller juster mikrofonfølsomheten.
Attenuator
Aktiver
Deaktiver
Frekvensrespons
Stort område
Vokalområde
Vindstøyreduksjon
På
Av
Elektronisk VR
På
Av
Intervallfilm
Start
Intervall
Opptakstid
Eksponeringsutjevning
Lydløs fotografering
Bildefelt
Bildestørrelse/frekvens
Intervallprioritet
(standardinnstillingen er Deaktiver)
Reduser mikrofonforsterking for å
forebygge lydforvrenging når du tar opp
filmer i områder med mye støy.
(standardinnstillingen er Stort område)
Still inn frekvensresponsen for den
innebygde eller de eksterne mikrofonene
(0 295).
(standardinnstillingen er Av)
Velg om den innebygde mikrofonens
høypassfilter skal aktiveres for å redusere
vindstøy.
(standardinnstillingen er Av)
Bestem om elektronisk bildestabilisator
skal aktiveres i filmmodus.
Kameraet tar automatisk bilder ved valgte
intervaller for å lage en intervallstumfilm.
Du finner mer informasjon i
Menyveiledningen som er tilgjengelig for
nedlastning på Nikons nettsted (0 i).
259
A Egendefinerte innstillinger: Finjustere
kamerainnstillingene
Bank for egendef. innst.
A–D
Hent egendefinerte innstillinger som er
lagret i en menybank for egendefinerte
innstillinger. Endringer av innstillinger
lagres i den gjeldende banken.
a Autofokus
a1 Valg av AF-C-prioritet
Utløs
Fokuser + utløs
Utløs + fokuser
Fokuser
a2 Valg av AF-S-prioritet
Utløs
Fokuser
a3 Følgefokus med Lock-on
Blokkert AF-fotogr.respons
Motivbevegelse
(standardinnstillingen er Utløs)
Når AF-C er valgt for søkerfotografering,
bestemmer dette alternativet om
fotografier skal tas hver gang du trykker
ned utløseren (utløserprioritet) eller bare
når motivet er i fokus (fokusprioritet).
(standardinnstillingen er Fokuser)
Når AF-S er valgt for søkerfotografering,
bestemmer dette alternativet om
fotografier bare kan tas når kameraet er i
fokus (fokusprioritet) eller hver gang du
trykker ned utløseren (utløserprioritet).
Dette alternativet bestemmer hvordan
automatisk fokusering skal justeres ved
endringer i avstanden til motivet når AF-C
er valgt under søkerfotografering.
a4 Ansiktsgjenkj. med 3D-flg.fokus
(standardinnstillingen er Av)
Velg om kameraet skal gjenkjenne og
På
fokusere på ansikter når 3D følgefokus er
Av
valgt som AF-søkefeltfunksjon (0 100).
260
a5 Visningsomr. for 3D følgefokus
(standardinnstillingen er Normal)
Trykk utløseren halvveis ned når 3D
Bredt
følgefokus er valgt som
Normal
AF-søkefeltfunksjon for å velge hvilket
område som skal overvåkes (0 100).
a6 Antall fokuspunkter
55 punkter
15 punkter
a7 Lagre etter retning
Fokuspunkt
Fokuspunkt og AF-søkefeltfunksjon
Av
a8 AF-aktivering
Lukker/AF-ON
Kun AF-ON
a9 Begr. valg for AF-søkefeltfunk.
Enkeltpunkt-AF
Dynamisk AF-område (9 p.)
Dynamisk AF-område (25 p.)
Dynamisk AF-område (72 p.)
Dynamisk AF-område (153 p.)
3D følgefokus
AF-søkefeltgruppe
Auto. valg av AF-søkefelt
(standardinnstillingen er 55 punkter)
Velg antallet fokuspunkter som er
tilgjengelig for manuelt valg av
fokuspunkter i søkeren.
(standardinnstillingen er Av)
Velg om søkeren skal lagre fokuspunktene
og AF-søkefeltfunksjon for vertikale og
horisontale retninger separat.
(standardinnstillingen er Lukker/AF-ON)
Velg om kameraet skal fokusere når du
trykker utløseren halvveis ned. Hvis du
velger Kun AF-ON, vil ikke kameraet
fokusere når du trykker utløseren halvveis
ned.
Velg AF-søkefeltfunksjonene som kan
velges med AF-søkefeltknappen og
underkommandohjulet under
søkerfotografering (0 100).
261
a10 Begrensn. for autofokusfunksjon (standardinnstillingen er Ingen begrensninger)
Følgende autofokusfunksjoner er
AF-S
tilgjengelige under søkerfotografering
AF-C
(0 98).
Ingen begrensninger
a11 Overlapping av fokuspunkt
(standardinnstillingen er Ikke overlappe)
Velg om det valgte søkerfokuspunktet skal
Overlappe
"overlappe" fra én kant av søkeren til en
Ikke overlappe
annen.
a12 Alternativer for fokuspunkt
Belysning av fokuspunkt
Manuell fokusering
Dynamisk AF-omr. – assistanse
a13 Manuell fokusring i AF-modus
Aktiver
Deaktiver
Juster innstillingene for
fokuspunktdisplayet i søkeren.
(standardinnstillingen er Aktiver)
Dette alternativet er tilgjengelig med
kompatible objektiver. Velg Deaktiver for
å deaktivere fokusering med
fokuseringsringen i autofokusmodus.
b Lysmåling/eksponering
b1 Trinnverdi for ISO-følsomhet
1/3 trinn
1/2 trinn
1 trinn
b2 Ev-trinn for ekspon.ktrl.
1/3 trinn
1/2 trinn
1 trinn
b3 Trinnv. for eksp.-/blitskomp.
1/3 trinn
1/2 trinn
1 trinn
262
(standardinnstillingen er 1/3 trinn)
Velg trinnene som skal brukes ved
justering av ISO-følsomhet.
(standardinnstillingen er 1/3 trinn)
Velg trinnene som skal brukes ved
justering av lukkertid, blenderåpning og
alternative eksponeringer.
(standardinnstillingen er 1/3 trinn)
Velg trinnene som skal brukes når
eksponerings- og blitskompensasjon
justeres.
b4 Enkel eksp.kompensasjon
På (Nullstill automatisk)
På
Av
b5 Matrisemåling
Ansiktsgjenkjenning på
Ansiktsgjenkjenning av
b6 Måleo. for sentr.dom. lysm.
 8 mm– 20 mm, Gjennomsnitt
b7 Fininnstille optimal eksp.
Ja
Nei
(standardinnstillingen er Av)
Velg om eksponeringskompensasjonen
kun kan justeres ved å dreie på
kommandohjulet, uten å trykke på
E-knappen.
(standardinnstillingen er Ansiktsgjenkjenning på)
Velg Ansiktsgjenkjenning på for å
aktivere ansiktsgjenkjenning når du
fotograferer portretter med matrisemåling
under søkerfotografering (0 124).
(standardinnstillingen er  12 mm)
Velg størrelsen på området som skal
prioriteres mest ved bruk av
sentrumsdominert lysmåling under
søkerfotografering. Områdets størrelse er
fastsatt på 12 mm hvis et objektiv uten
CPU eller et AF-S NIKKOR Fisheye 8–15 mm
f/3,5–4,5 E ED monteres.
(standardinnstillingen er Nei)
Fininnstill eksponeringen for hver
lysmålingsmetode. Høyere verdier gir
lysere eksponeringer, lavere verdier gir
mørkere eksponeringer.
c Tidsbrytere/AE-lås
c1 Utløser AE-L
På (trykk halvveis)
På (seriemodus)
Av
c2 Tidsbryter for ber.stilling
4 s – 30 min, Ubegrenset
(standardinnstillingen er Av)
Velg om eksponeringen skal låses når du
trykker på utløseren.
(standardinnstillingen er 6 s)
Velg hvor lenge kameraet skal fortsette å
måle eksponeringen når ingen handlinger
utføres (0 34).
263
c3 Selvutløser
Selvutløserforsinkelse
Antall bilder
Intervall mellom bilder
c4 Forsinkelse for skjerm av
Avspilling
Menyer
Informasjonsdisplay
Bildevisning
Live view
Velg tidslengden for lukkerforsinkelse,
antall bilder som skal tas og intervallet
mellom bilder i selvutløserfunksjonen.
Velg hvor lenge skjermen skal være på når
ingen handlinger utføres.
d Opptak/visning
d1 Opptakshast. for CL-funk.
6 b/s – 1 b/s
d2 Maks. antall bilder i serien
1–200
d3 ISO-visning
Vis ISO-følsomhet
Vis telleverk
(standardinnstillingen er 5 b/s)
Velg en bildefrekvens for CL-serieopptak.
Merk at frekvensen kan variere avhengig
av strømkilden (0 114).
(standardinnstillingen er 200)
Velg maksimalt antall bilder som kan tas i
én enkelt serie under serieopptak.
(standardinnstillingen er Vis telleverk)
Velg om ISO-følsomheten skal vises på
kontrollpanelet i stedet for antall
gjenværende eksponeringer.
d4 Altern. for synkr. utløserfunksjon
(standardinnstillingen er Synkr.)
Velg om utløserne på eksterne kameraer
Synkr.
skal synkronisere med utløseren på
Ingen synkr.
masterkameraet.
d5 Innst. for ekspon.forsinkelse
3 s – 0,2 s, Av
264
(standardinnstillingen er Av)
I situasjoner der den minste
kamerabevegelse kan gjøre bildene
uskarpe, kan du forsinke utløsingen av
lukkeren til omtrent 0,2 til 3 sekunder etter
at speilet er hevet.
d6 Elektr. lukker fremre lukkergard.
(standardinnstillingen er Deaktiver)
Aktiver eller deaktiver den elektroniske
Aktiver
lukkeren på fremre lukkergardin i Q-, QCDeaktiver
eller MUP-modus for å fjerne uskarphet som
forårsakes av lukkerens bevegelse. En
mekanisk lukker brukes med andre
utløserfunksjoner, uavhengig av
alternativet som er valgt.
d7 Filnummersekvens
På
Av
Nullstill
d8 Farge på peaking-markering
Rød
Gul
Blå
Hvit
d9 Rutenett i søkeren
På
Av
d10 LCD-lys
På
Av
(standardinnstillingen er På)
Velg hvordan kameraet tildeler filnumre.
(standardinnstillingen er Rød)
Velg markeringsfargen for fokus-peaking.
Du kan slå peaking på eller av og justere
følsomheten ved å trykke på i-knappen
under live view og velge Peaking-nivå
(0 45, 65).
(standardinnstillingen er Av)
Velg om et rutenett for bildekomposisjon
skal vises i søkeren.
(standardinnstillingen er Av)
Velg om kontrollpanelet og knappene skal
være belyste mens tidsbryteren for
beredskapsstilling er aktiv.
A Den elektroniske lukkeren på fremre lukkergardin
Et objektiv av type G, E eller D anbefales. Velg Deaktiver hvis du oppdager
linjer eller slør når du tar bilder med andre objektiver. Den korteste
lukkertiden og største ISO-følsomheten som er tilgjengelig med den
elektroniske lukkeren på fremre lukkergardin er henholdsvis 1/2000 s og
ISO 25600.
265
d11 Live view ved serieopptak
På
Av
d12 Optisk VR
På
Av
(standardinnstillingen er På)
Velg om avspilling på full skjerm skal være
tilgjengelig under serieopptak
(utløserfunksjon CL, CH og QC) i live view
(0 37). Hvis Av er valgt, slås både
skjermen og skjermens
bakgrunnsbelysning av under
eksponeringer.
(standardinnstillingen er På)
Aktiver eller deaktiver bildestabilisering på
kompatible AF-P-objektiver som ikke er
utstyrt med en bildestabiliseringsbryter.
e Alternativ eksp./blits
e1 Blitssynk. lukkertid
1/250 s (Automatisk FP),
1/250 s – 1/60 s
e2 Lukkertid for blits
1/60 s – 30 s
e3 Eksponeringskomp. for blits
Hele bildefeltet
Bare bakgrunnen
(standardinnstillingen er 1/250 s)
Velg korteste blitssynkroniserte lukkertid.
(standardinnstillingen er 1/60 s)
Velg den lengste tilgjengelige lukkertiden
når blitsen brukes med
eksponeringskontroll P og A.
(standardinnstillingen er Hele bildefeltet)
Velg hvordan kameraet justerer blitsens
blinkstyrke når
eksponeringskompensasjon brukes.
A Låse lukkertiden ved grensen for korteste blitssynkroniserte lukkertid
Hvis du vil låse lukkertiden ved lukkertidsgrensen for synkronisering når
lukkerprioritert automatikk eller manuell eksponering brukes, velger du
den neste lukkertiden etter den lengst mulige lukkertiden (30 s eller %).
X (blitssynkroniseringsindikator) vises i søkeren og på kontrollpanelet.
A Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering
Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering gjør det mulig å bruke blitsen
på den korteste lukkertiden som støttes av kameraet, og dermed
muliggjøre valg av største blenderåpning for å redusere dybdeskarpheten
selv om motivet er i motlys i sterkt sollys. "FP" vises ved
blitsfunksjonsindikatoren i informasjonsvisningen når automatisk
FP-høyhastighetssynkronisering er aktiv.
266
e4 Auto. M ISO-følsomhetsktrl.
Motiv og bakgrunn
Bare motiv
e5 Innstillingslys
På
Av
e6 Auto alt. eksponeringer (M)
Blits/lukkertid
Blits/lukkertid/blenderåpning
Blits/blenderåpning
Bare blits
e7 Rekkef. for alter. eksp.
MTR > under > over
Under > MTR > over
(standardinnstillingen er Motiv og bakgrunn)
Velg om automatisk
ISO-følsomhetskontroll for
blitsfotografering skal justeres for riktig
eksponering av motiv og bakgrunn eller
bare hovedmotivet.
(standardinnstillingen er På)
Velg om CLS-kompatible blitsenheter
(ekstrautstyr; 0 288) skal sende ut et
innstillingslys når du trykker på kameraets
Pv-knapp under søkerfotografering.
(standardinnstillingen er Blits/lukkertid)
Velg innstillingene som påvirkes når
alternative eksponeringer/alternative
blitseksponeringer er aktivert sammen
med eksponeringskontroll M.
(standardinnstillingen er MTR > under > over)
Velg rekkefølge for alternative
eksponeringer, alternative
blitseksponeringer og alternativ
hvitbalanse.
267
f Kontroller
f1 Egendefinert kontrolltilordning
Forhåndsvisningsknapp
Forhåndsvisningsknapp + y
Fn1-knapp
Fn1-knapp + y
Fn2-knapp
AF-ON-knapp
Undervelger
Undervelger – midten
Undervelger – midten + y
BKT-knapp + y
Filmopptaksknapp + y
Fokusfunksjonsknapper på obj.
f2 Midtre multivelgerknapp
Opptaksinnstilling
Avspilling
Live view
f3 Lukkertids- og blenderlås
Lukkertidslås
Blenderlås
268
Velg rollene som skal tilordnes
kamerakontrollene, enten alene eller i
kombinasjon med kommandohjulene.
Velg rollen som skal spilles av
multivelgeren.
Lås lukkertiden på verdien som er valgt
med eksponeringskontroll S eller M eller
blenderåpningen på verdien som er valgt
med eksponeringskontroll A eller M.
f4 Tilpass kommandohjulene
Omvendt rotering
Endre hoved/under
Blenderinnstilling
Menyer og avspilling
Underkomm.hjul – bildehastig.
f5 Multivelger
Start tidsbr. for ber.stilling på nytt
Gjør ingenting
f6 Slipp knappen og bruk hjul
Ja
Nei
f7 Omvendte indikatorer
Velg funksjonen som hoved- og
underkommandohjulene skal ha.
(standardinnstillingen er Gjør ingenting)
Velg om tidsbryteren for
beredskapsstilling skal aktiveres med
multivelgeren (0 34).
(standardinnstillingen er Nei)
Velger du Ja, kan du, ved å dreie på
kommandohjulet etter at du har sluppet
en knapp, gjøre justeringer som vanligvis
blir gjort ved å dreie på kommandohjulet
samtidig som knappen holdes inne.
Innstillingen avsluttes når du trykker på
knappen igjen, trykker utløseren halvveis
ned eller tidsbryteren for
beredskapsstilling utløper.
(standardinnstillingen er
)
Hvis
(W) er valgt, vises
eksponeringsindikatorene på
kontrollpanelet og i
informasjonsvisningen med negative
verdier til venstre og positive verdier til
høyre. Velg
(V) for å
vise positive verdier til venstre og negative
verdier til høyre.
269
f8 Altern. for live view-knapp
Aktiver
Aktiver (tidsbr. for bered.still. aktiv)
Deaktiver
f9 D-bryter
LCD-motlys (D)
D og informasjonsvisning
f10 Tildel MB-D18-knapper
Fn-knapp
Fn-knapp + y
AF-ON-knapp
Multivelger
(standardinnstillingen er Aktiver)
a-knappen kan deaktiveres for å
forhindre at live view starter utilsiktet.
(standardinnstillingen er LCD-motlys (D))
Velg hva som skal belyses når du dreier
strømbryteren til D.
Velg hvilke funksjoner som skal tildeles
kontrollene på multi-power-batteripakken
MB-D18 (ekstrautstyr; 0 299).
g Film
g1 Egendefinert kontrolltilordning
Forhåndsvisningsknapp
Forhåndsvisningsknapp + y
Fn1-knapp
Fn1-knapp + y
Fn2-knapp
Undervelger – midten
Undervelger – midten + y
Utløser
g2 Lysstyrke for høylys
255–180
270
Velg funksjonene som skal tildeles
kamerakontrollene, enten alene eller i
kombinasjon med kommandohjulene, når
du dreier live view-velgeren til 1 i live
view. Vær oppmerksom på at hvis Ta opp
film er valgt under Utløser, kan du kun
bruke utløseren til å ta opp filmer.
(standardinnstillingen er 248)
Velg lysstyrkenivået som er nødvendig for
å utløse høyslysvisningen for filmer. Jo
lavere verdi, jo bredere er spekteret av
lysstyrkenivåer som vises som høylys. Hvis
255 er valgt, viser høylysvisningen bare
områder som er potensielt overeksponert.
B Oppsettsmenyen: Kameraoppsett
Formater minnekort
XQD-kortspor
SD-kortspor
Språk (Language)
Se side 345.
Tidssone og dato
Tidssone
Dato og klokkeslett
Synkroniser med smartenhet
Datoformat
Sommertid
Skjermens lysstyrke
Menyer/avspilling
Live view
For å starte formatering, velg et
minnekortspor og velg Ja. Merk at alle
bilder og andre data på kortet i valgt spor
slettes permanent ved formatering. Husk
derfor å ta nødvendige sikkerhetskopier
før du formaterer.
Velg et språk for kameramenyer og
meldinger.
Endre tidssoner, still inn kameraklokken,
synkroniser klokken med klokken i
smartenheten din, velg datoformat og slå
sommertid på eller av. Hvis På er valgt for
Synkroniser med smartenhet og
synkronisering er aktivert i SnapBridgeappen, kan du stille kameraklokken til
tidspunktet angitt av smartenheten.
Juster lysstyrken for visning av menyer,
avspilling og live view.
A Formatere minnekort
Ikke slå av kameraet eller ta ut batteriet eller minnekortet mens
formateringen pågår.
I tillegg til alternativet Formater minnekort i oppsettsmenyen, kan du
også formatere minnekortet med knappene S (Q) og O (Q). Hold begge
knappene inne samtidig til formateringsindikatorene vises, og trykk på
knappene igjen for å formatere kortet. Hvis det er satt inn to minnekort når
du først trykker på knappene, vises det minnekortet som skal formateres
med et blinkende ikon. Drei på hovedkommandohjulet for å velge et annet
spor.
271
Skjermens fargebalanse
Juster skjermens fargebalanse.
Kunstig horisont
Vis en kunstig horisont basert på
informasjon fra kameraets hellingssensor.
Informasjonsdisplay
Auto
Manuell
AF-finjustering
AF-finjustering (På/Av)
Lagret verdi
Standard
Vis lagrede verdier
Info om objektiv uten CPU
Objektivnummer
Brennvidde (mm)
Største blenderåpning
Rengjør bildebrikken
Rengjør nå
Rengjør ved oppst./avsl.
Lås speilet oppe for rengjøring
(standardinnstillingen er Auto)
Tilpass informasjonsvisningen til
forskjellige visningsforhold.
Finjuster fokus for forskjellige
objektivtyper. AF-finjustering anbefales
ikke for de fleste situasjoner og kan
forstyrre normal fokusering. Bruk kun når
det er nødvendig. Automatisk finjustering
er tilgjengelig i live view; mer informasjon
er tilgjengelig i en Menyveiledning som kan
lastes ned fra Nikons nettside (0 i).
Lagre brennvidde og største
blenderåpning for objektiver uten CPU.
Dette lar deg bruke dem med funksjoner
som vanligvis er forbeholdt
CPU-objektiver (0 218).
Vibrer bildebrikken for å fjerne støv
(0 312).
Lås speilet i hevet posisjon slik at du kan
fjerne støv fra bildebrikken med en
blåsebelg (0 315). Dette alternativet er
ikke tilgjengelig når batterinivået er lavt
(J eller lavere) eller når kameraet er
koblet til en smartenhet via Bluetooth eller
til andre enheter via USB.
272
Referansebilde for støvfjerning
Start
Rengjør brikken og start
Bildekommentar
Legg ved kommentar
Legg inn kommentar
Hent referanseinformasjon for alternativet
Image Dust Off (Fjerning av bildestøv) i
Capture NX-D (0 ii).
Legg inn en kommentar til nye fotografier
når du tar dem. Kommentarene kan vises
som metadata i ViewNX-i eller
Capture NX-D (0 ii).
Informasjon om opphavsrett
Legg til info om opph.rett
Fotograf
Opphavsrett
Legg inn informasjon om opphavsrett til
nye fotografier når du tar dem.
Informasjon om opphavsrett kan vises
som metadata i ViewNX-i eller
Capture NX-D (0 ii).
A Tekstinntasting
Et tastatur vises når tekstinntasting er nødvendig. Skriv inn teksten ved å
trykke på tegnene på berøringsskjermen (for å veksle mellom store og små
bokstaver og symboler, trykker du på tastaturvalgknappen). Du kan også
bruke multivelgeren til å markere ønsket tegn i tastaturfeltet og trykke midt
på multivelgeren for å sette inn det markerte tegnet ved markørens
posisjon (merk at hvis tegn skrives inn når feltet er fullt, vil det siste tegnet i
feltet slettes). For å slette tegnet under markørposisjonen, trykker du på
O (Q)-knappen. For å flytte markøren til en ny posisjon, trykker du på
displayet eller holder W (M)-knappen inne og trykker på 4 eller 2. For å
fullføre innføringen og gå tilbake til forrige meny, trykker du på J.
Tekstinntastingsområde
Tastaturfelt
Valg av tastatur
273
Alternativer for pipesignal
Pipesignal av/på
Lydstyrke
Tonehøyde
Berøringskontroll
Aktiver/deaktiver berøringskontr.
Avspilling på full skjerm – sveip
HDMI
Utgangsoppløsning
Styring av eksternt opptak
Avansert
Stedsdata
Last ned fra smartenhet
Posisjon
Altern. for ekstern GPS-enhet
Altern. for trådløs fjernktrl. (WR)
LED-lampe
Koblingsmodus
Tildel ekstern (WR) Fn-knapp
Forhåndsvisning
FV-lås
AE/AF-lås
Bare AE-lås
AE-lås (Nullst. ved utl. lukker)
Bare AF-lås
AF-ON
MDeaktiver/aktiver
+ NEF (RAW)
Live view
Ingen
274
Velg pipesignalets tonehøyde og
lydstyrke.
Juster innstillingene for berøringskontroll
(0 12).
Juster innstillingene for tilkobling til HDMIenheter.
Juster innstillinger for stedsdata (0 221).
Juster innstillingene for LED-lampen og
koblingsmodus for trådløse fjernkontroller
(ekstrautstyr).
(standardinnstillingen er Ingen)
Velg funksjonen Fn-knappen på de
trådløse fjernkontrollene skal ha.
Flymodus
Aktiver
Deaktiver
Koble til smartenhet
Start
Passordbeskyttelse
Send til smartenhet (auto)
På
Av
Wi-Fi
Nettverksinnstillinger
Gjeldende innstillinger
Nullstill tilkoblingsinnstillinger
Bluetooth
Nettverkstilkobling
Parede enheter
Send mens av
Nettverk
Velg maskinvare
Nettverksinnstillinger
Alternativer
(standardinnstillingen er Deaktiver)
Aktiver flymodus for å deaktivere de
trådløse funksjonene til Eye-Fi-kort og
Bluetooth- og Wi-Fi-tilkoblingene til
smartenheter. Tilkoblinger til andre
enheter via en trådløs sender kan bare
deaktiveres ved å fjerne senderen fra
kameraet.
Par kameraet til en smartenhet som kjører
SnapBridge-appen som forklart i den
medfølgende SnapBridge
Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer).
(standardinnstillingen er Av)
Velg På for å laste opp fotografier til en
smartenhet når de blir tatt.
Juster Wi-Fi-innstillingene (trådløst lokalt
nettverk) for tilkobling til smartenheter.
Juster innstillingene for Bluetoothtilkoblinger til smartenheter. Du kan pare
kameraet med opptil fem smartenheter,
men kan bare koble til én av gangen.
Juster ftp- og nettverksinnstillinger for
Ethernet- og trådløse lokale nettverk når
du bruker en WT-7-enhet. Dette
alternativet er kun tilgjengelig når en
WT-7-enhet er montert.
275
Eye-Fi-opplasting
Aktiver
Deaktiver
(standardinnstillingen er Aktiver)
Last opp bilder til en forhåndsvalgt
plassering. Dette alternativet vises kun når
et støttet Eye-Fi-kort er satt inn.
Samsvarsmerking
Vis et utvalg av standardene som kameraet
samsvarer med.
Batteritype MB-D18
LR6 (AA alkalisk)
HR6 (AA Ni-MH)
FR6 (AA litium)
Rekkefølge for batterier
Bruk MB-D18-batt. først
Bruk kamerabatteriet først
(standardinnstillingen er LR6 (AA alkalisk))
For å sikre at kameraet fungerer som
forventet når multi-power-batteripakken
MB-D18 (ekstrautstyr) brukes med
AA-batterier, må du tilpasse alternativet
du valgte i denne menyen til batteritypen
som er satt inn i batteripakken.
(standardinnstillingen er Bruk MB-D18-batt. først)
Velg om batteriet i kameraet eller
batteriene i batteripakken skal brukes først
når en MB-D18 multi-power-batteripakke
(ekstrautstyr) er montert på kameraet.
Batteriinformasjon
Vis informasjon om batteriet som sitter i
kameraet.
Utløserlås ved tomt spor
Utløser låst
Aktiver utløser
276
(standardinnstillingen er Aktiver utløser)
Velg om lukkeren kan utløses når det ikke
er satt inn et minnekort i kameraet.
Lagre/last inn innstillinger
Lagre innstillinger
Last inn innstillinger
Nullstill alle innstillinger
Nullstill
Ikke nullstill
Lagre kamerainnstillinger på eller last inn
kamerainnstillinger fra et minnekort.
Innstillingsfilene kan deles med andre
D850-kameraer.
Nullstill alle innstillinger, unntatt
alternativene du har valgt under Språk
(Language) og Tidssone og dato i
oppsettsmenyen.
Firmware-versjon
Vis kameraets gjeldende firmware-versjon.
D Nullstill alle innstillinger
Informasjon om opphavsrett og annen informasjon du har opprettet blir
også nullstilt. Før du nullstiller anbefaler vi at du lagrer innstillingene med
alternativet Lagre/last inn innstillinger i oppsettsmenyen.
277
N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte
kopier
NEF (RAW)-prosessering
Velg bilde(r)
Velg dato
Velg alle bilder
Velg plassering
Beskjær
Du kan lage JPEG-kopier av NEF (RAW)fotografier.
Lag en beskåret kopi av det valgte
fotografiet.
Endre størrelse
Velg bilde(r)
Velg plassering
Velg størrelse
D-Lighting
Du kan opprette små kopier av valgte
fotografier.
Gjør skygger lysere. Velg dette for mørke
fotografier eller fotografier i motlys.
Korr. av rød øyerefleks
Korriger "røde øyne" i fotografier tatt med
blits.
Rett opp
Opprett utrettede kopier. Du kan rette opp
kopier med opptil 5°, i intervaller på cirka
0,25°.
Fortegningskontroll
Auto
Manuell
278
Lag kopier med redusert periferisk
fortegning. Bruk dette til å redusere
tønnefortegning i fotografier som er tatt
med vidvinkelobjektiver eller puteformet
fortegning i fotografier tatt med
teleobjektiver. Velg Auto for å la kameraet
korrigere fortegningen automatisk.
Perspektivkontroll
Opprett kopier som reduserer virkningen
av perspektivet tatt fra foten til et høyt
motiv.
Filtereffekter
Himmellys
Varmt filter
Monokrom
Svart-hvitt
Sepia
Blåkopi
Bildeoverlapping
Skap effekter som svarer til følgende filtre:
• Himmellys: En himmellysfiltereffekt
• Varmt filter: Filtereffekt som gir varme
toner
Kopier fotografier i Svart-hvitt, Sepia eller
Blåkopi (blå og hvit monokrom).
Bildeoverlapping kombinerer to
eksisterende NEF (RAW)-fotografier og
oppretter ett enkeltbilde som lagres
separat fra originalene. Bildeoverlapping
kan kun velges ved å trykke på G og
velge fanen N.
Beskjær film
Beskjær opptak for å lage redigerte kopier
av filmene (0 78).
Direkte sammenligning
Sammenlign retusjerte kopier med
originalfotografiene. Direkte
sammenligning er kun tilgjengelig hvis
retusjeringsmenyen vises ved å trykke på
2 mens du trykker på og holder inne
J-knappen, eller ved å trykke på i og
velge Retusjering under avspilling på full
skjerm når et retusjert eller originalbilde
vises.
279
O Min meny/m Siste innstillinger
Legg til elementer
AVSPILLINGSMENY
FOTOGRAFERINGSMENY
FILMOPPTAKSMENY
MENY FOR EGEND. INNST.
OPPSETTSMENY
RETUSJERINGSMENY
Fjern elementer
Opprett en egendefinert meny med opptil
20 elementer valgt fra menyene for
avspilling, fotografering, filmopptak,
egendefinerte innstillinger, oppsett og
retusjering.
Slett elementer fra Min meny.
Ordne elementer
Ordne elementer i Min meny.
Velg fane
MIN MENY
SISTE INNSTILLINGER
280
(standardinnstillingen er MIN MENY)
Velg menyen som skal vises i fanen "Min
meny/Siste innstillinger". Velg SISTE
INNSTILLINGER for å vise en meny som
lister opp de 20 sist brukte innstillingene.
Tekniske merknader
Les dette kapitlet for informasjon om kompatibelt ekstrautstyr,
rengjøring og oppbevaring av kameraet, og hva du skal gjøre
dersom det vises en feilmelding på skjermen, eller hvis du opplever
problemer med kameraet.
Kompatible objektiver
Kamerainnstilling
Fokusfunksjon
AF
CPU-objektiver 6
Objektiv/tilbehør
Type G, E eller D 7;
✔
AF-S, AF-P, AF-I
PC NIKKOR 19 mm
—
f/4 E ED
PC-E NIKKOR—
serien 10
PC Micro 85 mm
—
f/2,8 D 10, 11
AF-S/AF-I✔
telekonverter 13
Andre AF NIKKOR
(unntatt
✔ 14
objektiver for
F3AF)
AI-P NIKKOR
—
Eksponeringskontroll
Lysmålingssystem
L2
M (med
elektronisk
avstandsmåler) 1
P
S
A
M
3D
Farge
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔9
✔9
✔9
✔9
—
✔ 8, 9 ✔ 9
✔9
✔9
✔9
✔9
—
✔ 8, 9 ✔ 9
✔9
—
✔ 12
✔9
—
✔ 8, 9
✔9
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
✔ 15
✔
✔
—
✔
✔8
—
M3 t5
N4
✔
281
Kamerainnstilling
Objektiver uten CPU 16
Objektiv/tilbehør
AI-, AI-modifiserte
NIKKOR- eller
Nikon Serie
E-objektiver 17
Medical-NIKKOR
120 mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
AI-telekonverter 23
Belgutstyr PB-6 25
Automatiske
mellomringer
(PK-serien 11A, 12
eller 13; PN-11)
Fokusfunksjon
Eksponeringskontroll
Lysmålingssystem
L2
AF
M (med
elektronisk
avstandsmåler) 1
P
S
A
M
3D
Farge
M3 t5
N4
—
✔ 15
—
✔ 18
—
✔ 19
✔ 20
—
—
✔
—
✔ 21
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔9
✔ 24
✔ 24
—
—
—
—
✔ 18
✔ 22
✔ 18
✔ 26
—
—
—
—
—
—
✔ 19
—
✔
✔
✔ 20
✔
—
—
—
—
—
✔ 24
—
✔ 18
—
—
✔
—
20
1 Manuell fokusering er tilgjengelig med alle objektiver.
2 Matrise.
3 Sentrumsdominert.
4 Punkt.
5 Høylysvektet.
6 IX-NIKKOR-objektiver kan ikke brukes.
7 Bildestabilisering (VR) støttes med VR-objektiver.
8 Punktmåling i valgt fokuspunkt (0 124).
9 Kan ikke brukes ved forskyvning eller skråstilling.
10 Slør, linjer og andre forstyrrelser i bildet ("støy") kan vises i bilder tatt med den elektroniske lukkeren
på fremre lukkergardin. Dette kan forebygges ved å velge Deaktiver for egendefinert innstilling
d6 (Elektr. lukker fremre lukkergard., 0 265).
11 Kameraets systemer for lysmåling og blitsstyring fungerer ikke riktig ved forskyvning og/eller
skråstilling av objektivet, eller dersom en annen blenderåpning enn den største brukes.
12 Kun manuell eksponeringskontroll.
282
13 For informasjon om hvilke fokuspunkter som er tilgjengelig for autofokus og elektronisk
avstandsmåling, se ""AF-S/AF-I-telekonvertere og tilgjengelige fokuspunkter" (0 96).
14 Når du fokuserer på minste fokusavstand med AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8,
AF 28–85 mm f/3,5–4,5 <Ny> eller med AF 28–85 mm f/3,5–4,5 med objektivet på største zoom,
kan det hende at fokusindikatoren vises selv om bildet på mattskiven i søkeren ikke er i fokus. Juster
fokus manuelt til bildet i søkeren er i fokus.
15 Med største blenderåpning på f/5,6 eller større.
16 Noen objektiver kan ikke brukes. se "Tilbehør og objektiver uten CPU som ikke er kompatible"
(0 285).
17 Rotasjonsområdet for stativfestet til AI 80–200 mm f/2,8 ED begrenses av kamerahuset. Du kan ikke
bytte filter når AI 200–400 mm f/4 ED er montert på kameraet.
18 Hvis du angir største blenderåpning med alternativet Info om objektiv uten CPU
(0 218), vises blenderåpningen i søkeren og på kontrollpanelet.
19 Kan bare brukes hvis objektivets brennvidde og største blenderåpning er angitt med alternativet
Info om objektiv uten CPU (0 218). Bruk punktmåling eller sentrumsdominert lysmåling
hvis du ikke oppnår ønsket resultat.
20 Du kan øke presisjonen ved å angi objektivets brennvidde og største blenderåpning ved å bruke Info
om objektiv uten CPU (0 218).
21 Kan brukes med manuell eksponeringskontroll på lukkertider som er et eller flere trinn lengre enn
korteste blitssynkroniserte lukkertid.
22 Eksponeringen bestemmes ved forhåndsinnstilling av objektivets blenderåpning. Med
blenderprioritert automatikk forhåndsjusterer du blenderåpningen med objektivets blenderring før
du bruker AE-lås og forskyver objektivet. Med manuell eksponeringskontroll forhåndsinnstiller du
blenderåpningen med objektivets blenderring og bestemmer eksponeringen før du forskyver
objektivet.
23 Eksponeringskompensasjon kreves ved bruk av AI 28–85 mm f/3,5–4,5, AI 35–105 mm f/3,5–4,5,
AI 35–135 mm f/3,5–4,5 eller AF-S 80–200 mm f/2,8 D.
24 Med største effektive blenderåpning på f/5,6 eller større.
25 Krever automatisk mellomring PK-12 eller PK-13. Du trenger kanskje PB-6D, avhengig av
kameraretningen.
26 Bruk forhåndsinnstilt blenderåpning. Med blenderprioritert automatikk velger du blenderåpning
med fokuseringsutstyret før du bestemmer eksponeringen og tar bildet.
• Reprokopieringstilbehør PF-4 krever kameraholder PA-4.
• Det kan hende at støy i form av linjer oppstår i bildet under autofokus ved høy ISO-følsomhet. Bruk
manuell fokusering eller fokuslås. Det kan også hende at linjer oppstår i bildet ved høy ISO-følsomhet
når blenderåpningen justeres under filmopptak eller live view-fotografering.
283
A Gjenkjenne CPU- samt type G-, E- og D-objektiver
CPU-objektiver (spesielt typene G, E og D) anbefales til bruk med kameraet,
men vær oppmerksom på at IX-NIKKOR-objektiver ikke kan brukes.
CPU-objektiver kjennetegnes ved CPU-kontaktene. Objektiver av type G, E
og D kjennetegnes med en bokstav på objektivrøret. G- og E-objektiver har
ikke blenderring.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Blenderring
Type G/E-objektiv
Type D-objektiv
A Objektivets f-tall
Objektivets største blenderåpning angis av f-tallet i objektivnavnet.
A Kompatible objektiver uten CPU
Info om objektiv uten CPU (0 218) kan brukes til å aktivere mange
funksjoner som er tilgjengelige for objektiver med CPU, inkludert
fargematrisemåling. Hvis det ikke finnes noen data, brukes
sentrumsdominert lysmåling i stedet for fargematrisemåling, og hvis
største blenderåpning ikke er angitt, viser kameraets blenderåpning antall
stopp fra største blenderåpning, slik at den faktiske blenderåpningsverdien
må leses av fra objektivets blenderring.
284
D Tilbehør og objektiver uten CPU som ikke er kompatible
Følgende KAN IKKE brukes med D850:
• AF-telekonverter TC-16A
• AF-objektiver til F3AF (AF 80 mm f/2,8,
• Objektiver uten AI
AF 200 mm f/3,5 ED, AF-telekonverter TC-16)
• Objektiver som krever fokuseringsenheten
• PC 28 mm f/4
AU-1 (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm
(serienummer 180900 eller lavere)
f/8, 1200 mm f/11)
• PC 35 mm f/2,8
• Fiskeøye (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8,
(serienummer 851001–906200)
OP 10 mm f/5,6)
• PC 35 mm f/3,5 (gammel type)
• 2,1 cm f/4
• Reflex 1000 mm f/6,3 (gammel type)
• Mellomring K2
• Reflex 1000 mm f/11
• 180–600 mm f/8 ED
(serienummer 142361–143000)
(serienummer 174041–174180)
• Reflex 2000 mm f/11
• 360–1200 mm f/11 ED
(serienummer 200111–200310)
(serienummer 174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5
(serienummer 280001–300490)
A VR-objektiver
Objektivene som er listet opp nedenfor anbefales ikke til lange
eksponeringer eller fotografier som skal tas med høy ISO-følsomhet, da
konstruksjonen til bildestabilisatorens (VR) kontrollsystem kan gjøre at
fotografiene blir skjemmet av slør. Vi anbefaler at du slår VR
(bildestabilisator)-funksjonen av når du bruker andre VR-objektiver.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6 G
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8 G ED VR
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4 G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8 G
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm
IF-ED
f/3,5–5,6 G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 mm f/4,5–5,6 G
• AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6 G ED VR
IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G ED
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2 G IF-ED
VR II
• AF-S VR Nikkor 300 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5 G ED VR
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6 G ED
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR
VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
285
A Beregne bildevinkelen
Kameraet kan brukes sammen med Nikon-objektiver beregnet for 35 mm
(135)-formats kameraer. Hvis et 35 mm-formats objektiv er montert, blir
bildevinkelen den samme som med en 35 mm-film (35,9 × 23,9 mm).
Om du ønsker det kan alternativet Bildefelt i fotograferingsmenyen brukes
til å velge en bildevinkel som avviker fra det gjeldende objektivets
bildevinkel. Hvis du monterer et 35 mm-formats objektiv, kan du redusere
bildevinkelen med 1,5× eller 1,2× ved å velge DX (24 × 16) eller 1,2×
(30 × 20) for å eksponere et mindre område, eller du kan endre
sideforholdet ved å velge 5:4 (30 × 24) eller 1:1 (24 × 24). Størrelsen på de
eksponerte områdene for ulike bildefeltalternativer vises nedenfor.
2
3
1 Objektiv
2 Bildestørrelse FX (36 × 24)
4
3
1
5
6
7
8
2
4
5
6
7
8
9
9
10
5
1
10
11
6
11
12
286
12
(35,9 × 23,9 mm, tilsvarer et
35 mm-formats kamera)
Bildestørrelse 1,2× (30 × 20)
(29,9 × 19,9 mm)
Bildestørrelse DX (24 × 16)
(23,5 × 15,7 mm, tilsvarer et
DX-formats kamera)
Bildediagonal
Bildevinkel (FX (36 × 24);
35 mm-format)
Bildevinkel (1,2× (30 × 20))
Bildevinkel (DX (24 × 16);
DX-format)
Bildestørrelse 5:4 (30 × 24)
(29,9 × 23,9 mm)
Bildestørrelse 1:1 (24 × 24)
(23,9 × 23,9 mm)
Bildevinkel (5:4 (30 × 24))
Bildevinkel (1:1 (24 × 24))
A Beregne bildevinkelen (fortsettelse)
Bildevinkelen DX (24 × 16) er omtrent 1,5 ganger mindre enn en 35 mmformats bildevinkel, mens bildevinkelen 1,2× (30 × 20) er omtrent 1,2
ganger mindre, bildevinkelen 5:4 (30 × 24) er omtrent 1,1 ganger mindre
og bildevinkelen 1:1 (24 × 24) er omtrent 1,3 ganger mindre. For å beregne
brennvidden for 35 mm-formats objektiver, multipliserer du objektivets
brennvidde med omtrent 1,5 når DX (24 × 16) er valgt, omtrent 1,2 når
1,2× (30 × 20) er valgt, omtrent 1,1 når 5:4 (30 × 24) er valgt eller omtrent
1,3 når 1:1 (24 × 24) er valgt (som et eksempel er den faktiske brennvidden
for et 50 mm-objektiv i 35 mm format cirka 75 mm når DX (24 × 16) er valgt,
60 mm når 1,2× (30 × 20) er valgt, 55 mm når 5:4 (30 × 24) er valgt og
65 mm når 1:1 (24 × 24) er valgt).
287
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avanserte Creative Lighting System (CLS) tilbyr forbedret
kommunikasjon mellom kameraet og kompatible blitser, noe som
igjen gir bedre blitsfotografering.
❚❚ CLS-kompatible blitser
Følgende funksjoner er tilgjengelige med CLS-kompatible blitser:
SB-600
SB-500
SU-800
✔
✔
✔
✔2
✔2
✔ ✔2 ✔
✔
✔3
— — — — — — —
—4
✔3
— — — — — — —
✔
✔
✔ — — — — — —
✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔5 — — ✔5 ✔5
— — — — — — —
SB-300
SB-700
✔
SB-400
SB-910, SB-900,
SB-800
✔
SB-R200
SB-5000
Enkel blits
288
i-TTL-balansert
utfyllingsblits for
digitale
speilreflekskameraer 1
i-TTL
Standard i-TTL
utfyllingsblits for
digitale
speilreflekskameraer
Blenderstyrt
qA
blitsautomatikk
A Automatikk uten TTL
Manuell
GN
avstandsprioritet
M Manuell
RPT Repeterende blits
— —
✔
✔
— — ✔
✔
✔
✔
— — — — — — —
—
✔
✔
✔
—7
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
— — — — —
— ✔5 — — —
— — — — —
✔ ✔ — ✔ —
✔
✔
✔
✔
✔8
✔8
— — — — — — —
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔9
—
— — — — — — —
✔
✔
✔
—
—
— —
✔ — — — —
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔ 13
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ — ✔ 12 — —
✔ ✔ — — ✔
✔ ✔ ✔ ✔ —
— ✔ — — ✔
— ✔ — — —
✔
✔
✔
SB-300
✔ — — ✔6 — — —
SB-400
—
SU-800
✔
SB-R200
✔ — ✔5 ✔ — — —
✔ — ✔5 — — — —
SB-500
✔
✔
SB-600
SB-910, SB-900,
SB-800
✔
✔
SB-700
SB-5000
Slaveblits
Masterblits
Optisk avansert trådløs blitsstyring
Ekstern blitsstyring
i-TTL i-TTL
Hurtig trådløs
[A:B]
blitsstyring
Blenderstyrt
qA
blitsautomatikk
A Automatikk uten TTL
M Manuell
RPT Repeterende blits
i-TTL i-TTL
Hurtig trådløs
[A:B]
blitsstyring
Blenderstyrt
qA/A blitsautomatikk/
Automatikk uten TTL
M Manuell
RPT Repeterende blits
Avansert radiokontrollert trådløs
blitsstyring
Overføring av informasjon om blitslysets
farge
Overføring av informasjon om
LED-lampelysets farge
Automatisk
FP-høyhastighetssynkronisering 10
FV-lås 11
Fokuseringslys for flerfelts AF
Reduksjon av rød øyerefleks
Kameraets innstillingslys
Samlet blitsstyring
Blitsfirmware-oppdatering med kameraet
—
—
—
—
✔ — ✔ — —
✔ — ✔ — —
✔ — — — —
✔ — — ✔
✔
✔
✔ — —
✔
—
—
—
✔
✔
289
1 Ikke tilgjengelig med punktmåling.
2 Kan også velges med blitsen.
3 qA/A-funksjonsvalg utført på blitsen ved bruk av egendefinerte innstillinger. Med mindre
objektivdata har blitt angitt ved bruk av alternativet Info om objektiv uten CPU i
oppsettsmenyen, velges "A" når et objektiv uten CPU brukes.
4 Med mindre objektivdata har blitt angitt ved bruk av alternativet Info om objektiv uten
CPU i oppsettsmenyen, velges automatikk uten TTL når et objektiv uten CPU brukes.
5 Kan kun velges med kameraets Blitsstyring-alternativ.
6 Kun tilgjengelig under nærbildefotografering.
7 Med mindre objektivdata har blitt angitt ved bruk av alternativet Info om objektiv uten
CPU i oppsettsmenyen, brukes automatisk blits uten TTL (A) med objektiver uten CPU, uavhengig av
funksjonen valgt med blitsen.
8 Tilgang til innstilling qA og A avhenger av alternativet du valgte med masterblitsen.
9 Støtter de samme funksjonene som ekstern blits (ekstrautstyr) med optisk AWL.
10 Bare tilgjengelig med blitsstyringsfunksjonene i-TTL, qA, A, GN og M.
11 Kun tilgjengelig med blitsstyringsmodus i-TTL eller når du har stilt inn blitsen til å avfyre
forhåndsblink i blitsstyringsmodus qA eller A.
12 Kun tilgjengelig i styringsmodus.
13 Du kan utføre firmware-oppdateringer for SB-910 og SB-900 fra kameraet.
Kommandoenhet for trådløs blitsfotografering SU-800: Når SU-800 er
montert på et CLS-kompatibelt kamera, kan den brukes som
styringsenhet for fjernstyring av de eksterne blitsene SB-5000,
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 eller SB-R200 i opp til
tre grupper. SU-800 er ikke utstyrt med blitslampe.
A Innstillingslys
CLS-kompatible blitser sender ut et innstillingslys når du trykker på
kameraets Pv-knapp. Denne funksjonen kan brukes sammen med avansert
trådløs blitsstyring for å forhåndsvise den totale belysningseffekten med
flere blitser. Du kan slå av innstillingslyset med egendefinert innstilling e5
(Innstillingslys, 0 267).
290
❚❚ Andre blitser
Følgende blitser kan brukes med automatikk uten TTL og manuell
eksponering.
Blits
SB-80DX,
SB-28DX,
SB-28, SB-26,
SB-25, SB-24
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2,
SB-29S 2
Blitsfunksjon
SB-50DX
Automatikk uten
A
✔
—
✔
—
TTL
M Manuell
✔
✔
✔
✔
G Repeterende blits
✔
—
—
—
Synkronisering på
REAR
✔
✔
✔
✔
bakre gardin 3
1 Blitsfunksjonen settes automatisk til TTL og utløsning av lukkeren deaktiveres. Still inn blitsen på A
(automatisk blits uten TTL).
2 Autofokus er kun tilgjengelig med objektivene AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED og AF-S
Micro NIKKOR 60mm f/2,8 G ED.
3 Tilgjengelig når kameraet brukes for å velge blitsfunksjon.
A Bruke FV-lås med blitser (ekstrautstyr)
FV-lås (0 196) er tilgjengelig med eksterne blitser (ekstrautstyr) i
blitsstyringsmodusene TTL og (hvis dette støttes) blitsstyringsmodus med
forhåndsblits qA og forhåndsblits A (se bruksanvisningen som fulgte med
blitsen for mer informasjon). Merk at når avansert trådløs blitsstyring
brukes til å styre eksterne blitser (ekstrautstyr), må du stille
blitsstyringsmodus for masterblitsen eller for minst en fjernstyrt gruppe til
TTL, qA eller A.
A Lysmåling
Lysmålingsområdet for FV-lås når du bruker blits (ekstrautstyr) er som
følger:
Blits
Blitsfunksjon
i-TTL
Fristående blits
qA
Bruk med andre
blitser (Avansert
trådløs blitsstyring)
i-TTL
qA
A
Målt område
6 mm sirkel i midten av
bildefeltet
Området målt av blitsens
lysmåler
Hele bildefeltet
Området målt av blitsens
lysmåler
291
D Merknader om blitser (ekstrautstyr)
Se blitsens bruksanvisning for nærmere opplysninger. Hvis blitsen støtter
Nikon Creative Lighting System (CLS), ser du i delen om CLS-kompatible
digitale speilreflekskameraer. D850 er ikke inkludert i kategorien "digitale
speilreflekskameraer" i bruksanvisningene for SB-80DX, SB-28DX og
SB-50DX.
i-TTL-blitsstyring kan brukes ved ISO-følsomheter mellom 64 og 12800. Ved
høyere verdier enn 12800 kan det hende at ønsket resultat ikke kan oppnås
på noen avstander eller med noen blenderåpningsinnstillinger. Hvis
klarsignalet for blitsen (M) blinker i omtrent tre sekunder etter at du har tatt
et fotografi i funksjonen i-TTL eller automatikk uten TTL, er blitsen avfyrt
med full styrke og det kan hende at fotografiet blir undereksponert (gjelder
kun CLS-kompatible blitsenheter).
Når du bruker synkroniseringskabelen SC-17, SC-28 eller SC-29 til å
fotografere med blitsen separat fra kameraet, får du kanskje ikke riktig
eksponering i i-TTL-funksjonen. Vi anbefaler at du velger standard i-TTLutfyllingsblits. Ta et prøvebilde og kontroller resultatet på skjermen.
For i-TTL-styring bør du bruke blitspanelet eller adapteren for indirekte
belysning som fulgte med blitsen. Ikke bruk andre spredningsplater da
dette kan gi feil eksponering.
Med eksponeringskontroll P er største blenderåpning (minste f-tall)
begrenset i henhold til ISO-følsomheten, som vist nedenfor:
64
3,5
100
4
Største blenderåpning ved ISO-ekvivalens på:
200
400
800
1600
3200
5
5,6
7,1
8
10
6400
11
12800
13
Hvis objektivets største blenderåpning er mindre enn det som er angitt
ovenfor, vil den maksimale verdien for blenderåpningen være objektivets
største blenderåpning.
Merk at støy i form av linjer kan vises i blitsfotografier tatt med den kraftige
batteripakken SD-9 eller SD-8A montert direkte på kameraet. Reduser
ISO-følsomheten eller øk avstanden mellom kameraet og batteripakken.
292
A Merknader om blitser (ekstrautstyr) (fortsettelse)
Blitsene SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400
har reduksjon av rød øyerefleks, mens SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 og SU-800 støtter AF-fokuseringslys med følgende
begrensninger:
• SB-5000: AF-fokuseringslys er tilgjengelig med 24–135 mm AF-objektiver
som brukes med fokuspunktene som vises nedenfor.
Brennvidde
50–84 mm
24–49 mm
85–135 mm
• SB-910 og SB-900: AF-fokuseringslys er tilgjengelig med 17–135 mm
AF-objektiver som brukes med fokuspunktene som vises nedenfor.
Brennvidde
17–19 mm
20–135 mm
• SB-800, SB-600 og SU-800: AF-fokuseringslys er tilgjengelig med 24–105 mm
AF-objektiver som brukes med fokuspunktene som vises nedenfor.
24–34 mm
Brennvidde
35–49 mm
50–105 mm
293
• SB-700: AF-fokuseringslys er tilgjengelig med 24–135 mm AF-objektiver
som brukes med fokuspunktene som vises nedenfor.
Brennvidde
24–27 mm
28–135 mm
Avhengig av hvilket objektiv som brukes og motivet som fotograferes, kan
det hende at fokusindikatoren (I) vises når motivet ikke er i fokus, eller det
kan hende at kameraet ikke klarer å fokusere og lukkerutløsningen
deaktiveres.
A Blitser (ekstrautstyr)
I blitsstyringsmodusene i-TTL og blenderstyrt blitsautomatikk (qA) blir
blitskompensasjonen som er valgt med blitsen (ekstrautstyr) eller
alternativet Blitsstyring i fotograferingsmenyen lagt sammen med
blitskompensasjonen som er valgt med W (M)-knappen og
kommandohjulet.
294
Annet tilbehør
En rekke tilbehør er tilgjengelig for D850.
Strømkilder
Trådløse sendere
(0 275)
Trådløse
fjernkontroller
• Oppladbare litium-ion batterier EN-EL15b/EN-EL15a/
EN-EL15 (0 14, 347); legg merke til at færre bilder
kan tas på en enkelt lading med EN-EL15 enn med
EN-EL15b/EN-EL15a (0 365)
• Batterilader MH-25a (0 14, 347)
• Multi-power-batteripakke MB-D18
• Strømforsyning EP-5B, nettadapter EH-5c og EH-5b
Trådløs sender WT-7
• Trådløs fjernkontroll WR-1
• Trådløs fjernkontroll WR-R10 (krever WR-adapter
WR-A10)
• Trådløs fjernkontroll WR-T10
Tilbehør for
• Øyemusling i gummi DK-19
søkerokular
• Korreksjonslinse til søkerokularet DK-17C
• Forstørrelsesokular DK-17M
• Søkerlupe DG-2 (krever okularadapter DK-18)
• Søkerokular med antiduggbelegg DK-14/
Søkerokular med antiduggbelegg DK-17A
• Okular med fluorbelegg DK-17F
• Vinkelsøker DR-5/Vinkelsøker DR-4
HDMI-kabler
HDMI-kabel HC-E1
Deksler til tilbehørssko Deksel til tilbehørssko BS-3/Deksel til tilbehørssko BS-1
Kamerahusdeksler
Kamerahusdeksel BF-1B/kamerahusdeksel BF-1A
295
Programvare
Camera Control Pro 2
Tilbehør til
• Fjernstyringskabel MC-22/fjernstyringskabel MC-22A
fjernstyringskontakten (lengde 1 m*)
• Fjernstyringskabel MC-30/fjernstyringskabel MC-30A
(lengde 80 cm*)
• Fjernstyringskabel MC-36/Fjernstyringskabel
MC-36A (lengde 85 cm*)
• Skjøteledning MC-21/skjøteledning MC-21A (lengde
3 m*)
• Forbindelsesledning MC-23/forbindelsesledning
MC-23A (lengde 40 cm*)
• Adapterkabel MC-25/adapterkabel MC-25A (lengde
20 cm*)
• WR-adapter WR-A10
• GPS-mottaker GP-1/GPS-mottaker GP-1A (0 221) †
• Modulite-fjernkontrollsett ML-3
* Alle verdier er omtrentlige.
† Legg merke til at produksjonen av GP-1/GP-1A-enhetene har opphørt.
Mikrofoner (0 67)
• Stereomikrofon ME-1
• Trådløs mikrofon ME-W1
Kontaktdeksler
USB-kontaktdeksel UF-4
Tilgjengeligheten kan variere, avhengig av land eller region. Se vårt nettsted eller brosjyrer for nyeste
informasjon.
296
A Sette på og ta av dekslet til tilbehørsskoen
Dekslet til tilbehørsskoen (selges separat)
skyves på tilbehørsskoen som vist.
For å ta av dekslet, hold kameraet ordentlig fast,
trykk dekslet nedover med tommelen og skyv
det i retningen som vises.
A Sette på og ta av det medfølgende okularet
Etter å ha lukket okularets lukker og løst ut
låsen (q), tar du et lett tak i det medfølgende
okularet DK-17F med to fingre, dreier på det og
tar det av som vist (w). For å sette okularet på
igjen, dreier du det i motsatt retning. Okularer
som er ekstrautstyr kan settes på og tas av på
samme måte.
297
A HDMI-/USB-kabelklemme
For å forhindre utilsiktet frakobling, fester du den medfølgende klemmen
på HDMI-kablene eller på den medfølgende USB-kabelen som vist
(tegningen viser USB-kabelen; vær oppmerksom på at klemmen kanskje
ikke passer til alle HDMI-kabler fra tredjepartsleverandører). Hold skjermen
i lagringsposisjon når du bruker kabelklemmen.
HDMI-kabelen
festes her
HDMI-kabelen
festes her
HDMI-kabelen
festes her
USB-kabel
298
Samtidig bruk av en
HDMI-kabel og en USB-kabel
Batteripakker MB-D18 (ekstrautstyr)
MB-D18 krever ett EN-EL15a eller EN-EL18c oppladbart batteri eller
åtte oppladningsbare/ikke-oppladningsbare AA-batterier (alkaliske,
Ni-MH eller litium) og gjør det mulig å styre fotografering i stående
(portrett) format: utløsing av lukkeren, AF-ON- og Fn-knapper, en
multivelger og hoved- og underkommandohjul.
MB-D18-pakkens deler
11
1
12
13
10
14
2
15
3
9
4
6
16
5
7
8
17
1 Kontaktdekselholder...................... 302 9 Batterikammerlås ........................... 304
2 AF-ON-knapp ..................................... 301 10 Strøm-/signalkontakter................. 302
3 Hovedkommandohjul ................... 301 11 Kontaktdeksel.................................. 302
4 Multivelger ....................................... 301 12 Festeskrue ........................................ 302
5 Monteringshjul................................ 302 13 Fn-knapp ........................................... 301
6 Holder til
14 Utløser ............................................... 301
strømforsyningsdeksel................. 307 15 Kontrollås.......................................... 301
7 Batterideksel .................................... 304 16 Underkommandohjul.................... 301
8 Batterikammer................................. 304 17 Stativfeste
299
20
22
21
18
19
18 Holder for EN-EL15a-batterier
21 AA-batteriholder MS-D12............. 304
MS-D12EN * ..................................... 304 22 Strømterminaler (batteriholder
19 Strømterminaler.............................. 304
MS-D12)........................................... 304
20 Strømterminaler (batteriholder
MS-D12EN) ..................................... 304
* MS-D12EN er ved leveransen satt i MB-D18.
A Bruke en nettadapter og strømforsyning
Nettadapteren EH-5c/EH-5b og strømforsyningen EP-5B kan brukes med
MB-D18 for pålitelig strømforsyning når kameraet brukes i lengre perioder
(0 307). Sett strømforsyningen EP-5B i batteriholderen MS-D12EN og koble
til nettadapteren. For mer informasjon, se Menyveiledningen, som er
tilgjengelig på Nikons nettssteder (0 i).
300
❚❚ Utløseren, multivelgeren og kommandohjulene
Disse kontrollene har samme
funksjon som de tilsvarende
kontrollene på kamerahuset.
Unntaket er at multivelgeren
MB-D18 ikke kan brukes til å
starte tidsbryteren for
beredskapsstilling,
uavhengig av hvilket
alternativ som er valgt for
egendefinert innstilling f5
(Multivelger, 0 269).
Utløser
Multivelger
Underkommandohjul
Hovedkommandohjul
Fn-knapp
AF-ON-knapp
❚❚ Fn- og AF-ON-knappene
Du kan velge funksjonene
som disse kontrollene skal ha
med egendefinert innstilling
f10 (Tildel MB-D18-knapper,
0 270).
❚❚ Kontrollåsen på MB-D18
Kontrollåsen låser
kontrollene på MB-D18 for å
forhindre utilsiktet bruk. Før
du bruker disse kontrollene
for å ta bilder i stående
(portrett) format, åpner du
låsen som vist. Kontrollåsen
Låst
er ikke en strømbryter. Bruk
kameraets strømbryter for å slå kameraet på og av.
Ulåst
301
Bruke batteripakken
❚❚ Sette på batteripakken
Før du setter på batteripakken, må du være
sikker på at kameraet er slått av og at
kontrollåsen på MB-D18 er i posisjon L.
1 Fjern kontaktdekslet fra
batteripakken.
2 Kontaktene for MB-D18 er plassert i bunnen av kameraet og
beskyttes av et kontaktdeksel. Ta av kontaktdekslet (q) og
plasser det i kontaktdekselholderen på MB-D18 (w).
302
3 Pass sammen MB-D18 med kameraet og sett festeskruen (w)
på MB-D18 i kameraets stativfeste (q). Stram
monteringshjulet ved å dreie det i retningen som er angitt av
pilen ved ordet LOCK (lås).
Det er ikke nødvendig å ta ut batteriet fra kameraet før du kobler
til MB-D18. Med standardinnstillingene blir batteriet som er satt
inn i kameraet kun brukt etter at batteriet i MB-D18 er utladet.
Alternativet Rekkefølge for batterier i kameraets
oppsettsmeny kan brukes til å endre rekkefølgen som batteriene
blir brukt.
D Sette på batteripakken
Pass på at du plasserer kameraets kontaktdeksel i kontaktdekselholderen
og oppbevar MB-D18-enhetens kontaktdeksel trygt for å forhindre at du
mister dekslet. Du trenger belgadapter PB-6D og automatisk mellomring
PK-13 hvis du vil bruke belgutstyr PB-6 med MB-D18.
303
❚❚ Ta av batteripakken
For å ta av MB-D18, slår du av kameraet og setter kontrollåsen på
MB-D18 på L. Deretter løsner du monteringshjulet ved å dreie det i
motsatt retning av den som er angitt av pilen ved ordet LOCK (lås) og
tar av MB-D18.
❚❚ Sette inn batterier
MB-D18 kan brukes med et oppladbart batteri EN-EL15a eller
EN-EL18c eller med åtte AA-batterier. Før du setter inn batteriene,
må du være sikker på at kameraet er slått av og at kontrollåsen på
MB-D18 er i posisjon L.
1 Lås opp batterikammerlåsen på MB-D18 ved å dreie låsen til A
og ta ut batteriholderen.
304
2 Klargjør batteriene som forklart nedenfor.
EN-EL15a: Rett inn fordypningene på
batteriet til de er på linje med
utspringene på holderen MS-D12EN, og
sett inn batteriet slik at pilen (E) på
batteriet peker mot batteriholderens
strømterminaler (q). Trykk batteriet lett
nedover og skyv det i pilens retning til
strømterminalene klikker på plass (w).
EN-EL18c: Hvis batterilåsen
på batteridekslet BL-5
(ekstrautstyr) plasseres slik
at pilen G er synlig, skyver
du batterilåsen til den
dekker pilen (q). Sett de
to fremspringene på
batteriet inn i de to
tilsvarende slissene på
BL-5 (w) og kontroller at
batterilåsen er skjøvet til
side slik at pilen er synlig
(e).
Batterilås
305
AA-batterier: Sett åtte AA-batterier i
batteriholderen MS-D12 som vist, og
pass på at batteriene er snudd riktig vei.
3 Sett inn batteriholderen eller EN-EL18c i MB-D18 og lås
batteridekslet. Sørg for at holderen eller batteriet er satt inn
før du vrir på låsen. Kameraet kan kun få strøm hvis dekslet er
forsvarlig låst.
306
4 Slå på kameraet og kontroller batterinivået i kontrollpanelet
eller i søkeren (0 30). Dersom kameraet ikke slår seg på må du
kontrollere at batteriet er riktig satt inn.
Tilpass alternativet som er valgt under Batteritype MB-D18 i
oppsettsmenyen til batteritypen som er satt inn i batteripakken
(0 276). Du kan vise informasjon om batteriene ved å velge
Batteriinformasjon i oppsettsmenyen (0 276).
A Strømforsyning EP-5B
Når du bruker strømforsyningen EP-5B, setter
du den inn i MS-D12EN-holderen med pilen (E)
på strømforsyningen rettet mot
batteriholderens strømterminaler (q). Trykk
strømforsyningen lett nedover og skyv den i
pilens retning til strømterminalene klikker på
plass (w). Åpne holderen til
strømforsyningsdekslet og før strømkabelen til
EP-5B gjennom åpningen (e).
307
❚❚ Ta ut batterier
Vær forsiktig slik at du ikke mister batteriene eller holderen.
1 Lås opp MB-D18 ved å dreie batterikammerlåsen til A og fjern
batteriet eller batteriholderen.
2 Ta ut batteriet eller batteriene fra holderen eller batteridekslet
BL-5.
EN-EL15a: Hold inne holderens PUSH (Trykk)-knapp og skyv
batteriet mot knappen. Deretter kan du ta ut batteriet som vist.
Fremgangsmåten for å ta ut strømforsyningen EP-5B er den
samme som for EN-EL15a.
308
EN-EL18c: Skyv
batterikammerlåsen i
retningen som angis av pilen
(G) og ta av BL-5.
AA-batterier: Ta ut batteriene som vist. Vær forsiktig slik at du ikke
mister batteriene når du tar dem ut fra holderen.
309
Spesifikasjoner
Strømkilde
Brukstemperatur
Ytre mål (B × H × D)
Vekt (ca.)
Et oppladbart litium-ion batteri EN-EL15a eller
EN-EL18c, åtte alkaliske (1,5 V) eller litium (1,5 V)
AA-batterier, åtte Ni-MH (1,2 V) oppladbare
AA-batterier, eller en nettadapter EH-5c/EH-5b
(krever strømforsyning EP-5B); EN-EL15-,
EN-EL15b-, EN-EL18-, EN-EL18a- og EN-EL18bbatterier støttes også, men merk at noen ganger
kan færre bilder tas på en lading med EN-EL15 enn
med EN-EL15b/EN-EL15a, og at færre bilder kan tas
på en enkelt lading med EN-EL18 enn med
EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a (0 365), og at
EN-EL18c-, EN-EL18b-, EN-EL18a- og EN-EL18batterier krever en batterilader MH-26a eller
MH-26 og batterideksel BL-5 (begge selges
separat)
0 °C–40 °C
Ca. 152 × 51 × 79 mm
• 355 g med MS-D12EN og et EN-EL15a batteri
(ekstrautstyr)
• 450 g med MS-D12 og åtte AA-batterier (selges
separat fra tredjeparts leverandører)
• 305 g med MS-D12EN og strømforsyning EP-5B
(ekstrautstyr)
• 435 g med BL-5 og EN-EL18c batteri (ekstrautstyr)
• 280 g med MS-D12EN
• 265 g med MS-D12
Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre utseendet på og spesifikasjonene
for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes
ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
310
Vedlikeholde kameraet
Oppbevaring
Når kameraet ikke skal brukes i en lengre periode, fjerner du
batteriet og lagrer det på et kjølig, tørt sted med batteripoldekslet
på plass. Oppbevar kameraet på et tørt, godt ventilert sted for å
unngå mugg og jordslag. Ikke oppbevar kameraet med nafta- eller
kamfermøllkuler eller på steder som er:
• dårlig ventilert eller utsatt for over 60 % luftfuktighet
• nær elektriske apparater som genererer sterke elektromagnetiske
felt, for eksempel fjernsynsapparater eller radioer
• utsatt for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
Rengjøring
Kamerahus
Objektiv, speil
og søker
Skjerm
Fjern støv og rusk med en blåsebørste, og gni deretter
forsiktig med en myk, tørr klut. Etter at kameraet har vært
brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell sand
eller salt med en klut du har fuktet lett i destillert vann.
Deretter tørker du kameraet grundig.
Viktig: Støv eller andre fremmedlegemer inne i kameraet kan
forårsake skader som ikke dekkes av garantien.
Disse glasselementene kan lett bli skadet. Fjern støv og rusk
med en blåsebørste. Hvis du bruker en sprayboks, må du
holde boksen loddrett for å unngå å søle væske. For å fjerne
fingeravtrykk og andre flekker, bruker du litt
objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og rengjør
forsiktig.
Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Når du fjerner
fingeravtrykk og andre flekker, tørker du forsiktig overflaten
med en myk klut eller semsket skinn. Skjermen kan skades
eller slutte å virke som den skal hvis du trykker for hardt på
den.
Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.
311
Rengjøre bildebrikken
Hvis du mistenker at støv eller smuss på bildebrikken virker inn på
fotografiene, kan du rengjøre brikken ved hjelp av alternativet
Rengjør bildebrikken i oppsettsmenyen. Du kan rengjøre
bildebrikken til enhver tid ved hjelp av alternativet Rengjør nå, eller
rengjøringen kan utføres automatisk når kameraet slås på eller av.
❚❚ "Rengjør nå"
Hold kameraet med bunnen vendt
nedover, velg Rengjør bildebrikken i
oppsettsmenyen, marker Rengjør nå og
trykk på J. Kameraet vil kontrollere
bildebrikken og deretter starte
rengjøringen. 1 blinker på
kontrollpanelet og andre handlinger kan
ikke utføres mens rengjøringen pågår. Ikke
fjern eller koble fra strømkilden før
rengjøringen er ferdig og oppsettsmenyen
vises.
312
❚❚ "Rengjør ved oppst./avsl."
Velg mellom følgende alternativer:
5
6
7
Alternativ
Rengjør når det
slås på
Rengjør når det
slås av
Rengjør ved oppst.
og avsl.
Beskrivelse
Bildebrikken rengjøres automatisk hver gang
kameraet slås på.
Bildebrikken rengjøres automatisk hver gang
kameraet slås av.
Bildebrikken rengjøres automatisk ved oppstart og
avslutning.
Rengjøring av
Automatisk rengjøring av bildebrikken er av.
1 Velg Rengjør ved oppst./avsl.
Vis menyen Rengjør bildebrikken som
beskrevet i "Rengjør nå" (0 312). Marker
Rengjør ved oppst./avsl. og trykk på
2.
2 Velg et alternativ.
Marker et alternativ og trykk på J.
313
D Rengjøre bildebrikken
Bruk av kamerakontrollene under oppstart avbryter rengjøringen av
bildebrikken.
Hvis støvet ikke kan fjernes helt med alternativene i menyen Rengjør
bildebrikken, rengjør du bildebrikken manuelt (0 315) eller kontakter en
Nikon-autorisert servicerepresentant.
Hvis rengjøring av bildebrikken utføres flere ganger etter hverandre, kan
rengjøring av bildebrikken bli midlertidig deaktivert for å beskytte
kameraets interne kretser. Rengjøringen kan fortsette etter en kort pause.
314
❚❚ Manuell rengjøring
Hvis fremmedlegemer ikke kan fjernes fra bildebrikken ved hjelp av
alternativet Rengjør bildebrikken (0 312) i oppsettsmenyen, kan
du rengjøre brikken manuelt som beskrevet nedenfor. Merk
imidlertid at bildebrikken er svært ømtålig og lett kan bli skadet.
Nikon anbefaler at du bare lar Nikon-autorisert servicepersonell
rengjøre brikken.
1 Lad opp batteriet eller koble til en nettadapter.
En pålitelig strømkilde er nødvendig under inspeksjon eller
rengjøring av bildebrikken. Slå av kameraet og sett inn et helt
oppladet batteri eller koble til en nettadapter og strømforsyning
(ekstrautstyr). Alternativet Lås speilet oppe for rengjøring er
kun tilgjengelig i oppsettsmenyen hvis batterinivået er over J
og kameraet ikke er koblet til en smartenhet via Bluetooth eller
andre enheter via USB.
2 Ta av objektivet.
Slå kameraet av og ta av objektivet.
3 Velg Lås speilet oppe for rengjøring.
Slå på kameraet, marker Lås speilet
oppe for rengjøring i oppsettsmenyen
og trykk på 2.
315
4 Trykk på J.
En melding vises på skjermen, og en
rad med streker vises på
kontrollpanelet og i søkeren. Hvis du
vil gå tilbake til normal drift uten å
kontrollere bildebrikken, slår du av
kameraet.
5 Hev speilet.
Trykk utløseren helt ned.
Speilet heves og
lukkergardinen åpnes, slik
at bildebrikken kan ses.
Visningen i søkeren slukkes og rekken med punkter på
kontrollpanelet begynner å blinke.
6 Undersøk bildebrikken.
Hold kameraet slik at det kommer lys på
bildebrikken, og undersøk om det er
støv og rusk på den. Hvis ingen
fremmedlegemer er tilstede, fortsetter
du til trinn 8.
316
7 Rengjør bildebrikken.
Fjern støv og rusk fra bildebrikken med
en blåsebelg. Ikke bruk en blåsebørste
da børstehårene kan skade
bildebrikken. Smuss du ikke kan fjerne
med en blåsebelg, kan bare fjernes av
Nikon-autorisert servicepersonell. Du
må ikke under noen omstendigheter berøre eller tørke av
bildebrikken.
8 Slå av kameraet.
Speilet går tilbake til nedre stilling, og lukkergardinen lukkes.
Sett objektivet eller kamerahusdekslet på igjen.
D Bruk en pålitelig strømkilde
Lukkergardinen i kameraet er ømtålig og kan lett bli skadet. Hvis kameraet
slår seg av mens speilet er hevet, vil lukkergardinen lukkes automatisk. Følg
disse forholdsreglene for å unngå skade på gardinen:
• Ikke slå av kameraet, eller fjern eller koble fra strømkilden mens speilet er
hevet.
• Hvis batteriet begynner å bli svakt mens speilet er hevet, hører du en
pipelyd, og selvutløserlampen blinker for å varsle om at lukkergardinen
lukkes og speilet senkes om cirka to minutter. Avslutt rengjøringen eller
inspeksjonen umiddelbart.
317
D Fremmedlegemer på bildebrikken
Fremmedlegemer som kommer inn i kameraet når du tar av eller bytter
objektiver eller kamerahusdeksler (eller i veldig sjeldne tilfeller
smøremiddel eller fine partikler fra kameraet selv) kan feste seg til
bildebrikken, der de kan komme til syne på fotografier som er tatt under
visse forhold. For å beskytte kameraet når det er uten objektiv, må du sette
på igjen kamerahusdekslet som følger med kameraet. Vær nøye med først
å fjerne alt støv og andre fremmedlegemer på kamerafestet,
objektivfatningen og kamerahusdekslet. Unngå å montere
kamerahusdekslet eller bytte objektiv i miljøer med mye støv.
Hvis det kommer fremmedlegemer på bildebrikken, bruker du
bildebrikkens rengjøringsalternativ, som beskrevet i "Rengjøre
bildebrikken" (0 312). Hvis problemet vedvarer, kan du rengjøre brikken
manuelt (0 315) eller få den rengjort av Nikon-autorisert servicepersonell.
Fotografier som påvirkes av fremmedlegemer på bildebrikken, kan
retusjeres ved hjelp av alternativene for å rengjøre bilder som er
tilgjengelig i noen bilderedigeringsprogrammer.
D Service på kamera og tilbehør
Kameraet er et presisjonsinstrument og krever regelmessig vedlikehold.
Nikon anbefaler at du lar den opprinnelige forhandleren eller en Nikonautorisert servicerepresentant inspisere kameraet hvert år eller hvert annet
år, og at du har det på service én gang hvert tredje til femte år (merk at du
må betale for slik service). Hyppig inspeksjon og vedlikehold anbefales
spesielt hvis kameraet brukes profesjonelt. Alt tilbehør du bruker
regelmessig med kameraet, for eksempel objektiver og blitser
(ekstrautstyr), bør følge med når du leverer inn kameraet til inspeksjon og
service.
318
Vedlikeholde kameraet og batteriet:
Forholdsregler
Må ikke falle: Funksjonsfeil kan oppstå hvis kameraet utsettes for harde støt
eller vibrasjoner.
Holdes tørr: Produktet er ikke vanntett, og det kan oppstå funksjonsfeil hvis det
havner under vann eller utsettes for høy fuktighet. Rust på den innvendige
mekanismen kan forårsake uopprettelig skade.
Unngå raske endringer i temperatur: Raske endringer i temperatur, for eksempel
når du går inn i eller ut av et varmt hus på en kald dag, kan forårsake kondens
i produktet. Den enkleste måten å unngå kondens på er å legge kameraet i en
tett veske eller plastpose før det utsettes for raske endringer i temperaturen.
Holdes unna sterke magnetiske felt: Ikke bruk eller oppbevar produktet i nærheten
av utstyr som genererer sterk elektromagnetisk stråling eller magnetfelt.
Statiske utladninger eller magnetfelt som dannes av for eksempel
radiosendere kan påvirke skjermen, skade data som er lagret på minnekortet,
eller påvirke kameraets interne kretser.
Ikke la objektivet være rettet mot solen: Ikke la objektivet være rettet mot solen
eller andre sterke lyskilder i en lengre periode. Sterkt lys kan svekke
bildebrikken eller skape en hvit tåkeeffekt på fotografiene.
Slå av produktet før du fjerner eller kobler fra strømkilden: Ikke koble fra produktet
eller fjern batteriet mens produktet er på eller mens bilder lagres eller slettes.
Hvis strømmen kobles fra under slike omstendigheter, kan det resultere i tap
av data eller skade på produktminnet eller indre kretser. For å forhindre
tilfeldige strømbrudd, må du ikke bære produktet fra et sted til et annet mens
nettadapteren er tilkoblet.
319
Rengjøring: Bruk en blåsebørste til å fjerne støv og rusk forsiktig når du rengjør
kamerahuset, og tørk deretter forsiktig av med en myk, tørr klut. Etter at
kameraet har vært brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell
sand eller salt med en lett fuktet klut (bruk rent vann), og deretter tørker du
kameraet grundig. I sjeldne tilfeller kan statisk elektrisitet føre til at
LCD-skjermene blir lysere eller mørkere. Dette er ikke en indikasjon på
funksjonsfeil, og etter en kort stund blir visningen normal igjen.
Objektivet og speilet blir lett skadet. Støv og rusk fjerner du forsiktig med en
blåsebørste. Når du bruker en sprayboks, holder du boksen loddrett for å
unngå å søle væske. For å fjerne fingeravtrykk eller flekker på objektivet,
bruker du litt objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og tørker forsiktig av.
Se "Rengjøre bildebrikken" (0 312) for informasjon om hvordan du rengjør
bildebrikken.
Objektivkontakter: Hold objektivkontaktene rene.
Ikke ta på lukkergardinen: Lukkergardinen er svært tynn og kan lett bli skadet. Du
må aldri legge trykk på gardinen, komme borti den med rengjøringsutstyr
eller utsette den for kraftig lufttrykk fra en blåsebelg. Hvis du gjør dette, kan
gardinen få en rift, deformeres eller revne.
Lukkergardinen kan se ut som om den er ujevnt farget, men dette påvirker
ikke bildene og indikerer ikke noen feil.
320
Oppbevaring: Oppbevar kameraet på et tørt, godt ventilert sted for å unngå
mugg og jordslag. Bruker du en nettadapter, må den frakobles for å unngå
brann. Hvis det er lenge til neste gang kameraet skal brukes, tar du ut
batteriet for å unngå lekkasje og oppbevarer kameraet i en plastpose
sammen med et tørkemiddel. Du må imidlertid ikke oppbevare kameraetuiet
i en plastpose siden dette kan svekke materialet. Merk at et tørkemiddel etter
hvert mister evnen til å absorbere fuktighet, og det må byttes ut med jevne
mellomrom.
For å unngå mugg eller jordslag, tar du kameraet ut av oppbevaringen minst
én gang i måneden. Slå på kameraet, og utløs lukkeren noen ganger før du
legger det bort igjen.
Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted. Sett batteripoldekslet på før du
legger bort batteriet til oppbevaring.
Merknader om skjermen: Skjermen er konstruert med ekstrem høy nøyaktighet;
minst 99,99 % av pikslene fungerer og mindre enn 0,01 % mangler eller er
defekte. Følgelig kan disse skjermene inneholde piksler som alltid lyser (hvitt,
rødt, blått eller grønt) eller alltid er slukket (svart). Dette er ikke en
funksjonsfeil og påvirker ikke bildene som tas med enheten.
Bilder på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys.
Ikke trykk for hardt på skjermen, da dette kan føre til skade eller funksjonsfeil.
Støv og rusk på skjermen kan du fjerne med en blåsebørste. Flekker kan
fjernes ved å tørke overflaten forsiktig med en myk klut eller semsket skinn.
Hvis skjermen skulle gå i stykker, må du være forsiktig slik at du unngår skader
fra glasskår. Du må også unngå at flytende krystaller fra skjermen berører hud
eller kommer inn i øyne eller munn.
321
Batteri og lader: Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de ikke håndteres
riktig. Følg disse forholdsreglene når du håndterer batterier og ladere:
• Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i dette utstyret.
• Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme.
• Hold batteripolene rene.
• Sørg for at produktet er slått av før du bytter batteri.
• Ta batteriet ut av kameraet eller laderen når det ikke er i bruk og sett på
batteripoldekslet. Disse enhetene trekker litt strøm fra batteriet selv når de
er slått av og kan over tid lade ut batteriet slik at det ikke lenger fungerer.
Hvis batteriet ikke skal brukes i en lengre periode, sett det inn i kameraet og
kjør det helt flatt før du tar det ut for oppbevaring. Batteriet bør lagres på et
kjølig sted med en omgivelsestemperatur på 15 °C til 25 °C (unngå svært
varme eller kalde steder). Lad opp og utlad batteriet minst en gang hvert
halvår.
• Slås kameraet på og av flere ganger mens batteriet er helt utladet, vil dette
forkorte batteriets levetid. Batterier som har blitt helt utladet må lades opp
før de brukes.
• Batteriets innvendige temperatur kan stige mens batteriet er i bruk. Forsøk
på å lade batteriet mens den innvendige temperaturen er hevet svekker
batteriets ytelse, og det kan være at batteriet ikke lades opp eller bare lades
delvis. Vent til batteriet har kjølnet før du lader det.
• Lad opp batteriet innendørs ved en omgivelsestemperatur mellom 5 °C og
35 °C. Ikke bruk batteriet ved omgivelsestemperaturer under 0 °C eller over
40 °C. Hvis ikke denne forholdsregelen overholdes, kan batteriet skades
eller ytelsen påvirkes. Kapasiteten kan bli redusert og ladetiden kan øke ved
batteritemperaturer fra 0 °C til 15 °C og fra 45 °C til 60 °C. Batteriet lader ikke
hvis temperaturen er under 0 °C eller over 60 °C.
322
• Hvis ladelampen CHARGE blinker raskt (ca. åtte ganger hvert sekund) under
oppladingen, må du kontrollere at temperaturen ligger innenfor riktig
område, koble fra laderen, ta ut batteriet og sette det inn igjen. Hvis
problemet vedvarer, må du avslutte bruken øyeblikkelig og ta batteriet og
laderen til din forhandler eller en Nikon-autorisert servicerepresentant.
• Ikke flytt laderen eller berør batteriet under oppladingen. Hvis du ikke
følger denne forholdsregelen, kan laderen i sjeldne tilfeller vise at batteriet
er helt oppladet selv når det egentlig bare er delvis oppladet. Ta ut batteriet
og sett det inn igjen for å begynne ladingen på nytt.
• Batterikapasiteten kan synke midlertidig hvis du lader batteriet ved lave
temperaturer eller bruker det ved en temperatur som er lavere enn
ladetemperaturen. Hvis du lader opp batteriet ved en temperatur under
5 °C, kan indikatoren for batteriets levetid i visningen av
Batteriinformasjon (0 276) vise en midlertidig reduksjon.
• Batteriytelsen kan svekkes hvis du fortsetter å lade batteriet etter at det er
fulladet.
• Et markert fall i tiden et fullt ladet batteri holder på ladingen når det brukes
ved normal romtemperatur, viser at det må byttes. Kjøp et nytt batteri.
• Den medfølgende strømkabelen og støpseladapteren er kun for bruk med
MH-25a. Bruk bare laderen med kompatible batterier. Koble fra laderen når
den ikke er i bruk.
• Ikke kortslutt laderens poler. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne
forholdsregelen, kan det føre til overoppheting og skade på laderen.
• Lad opp batteriet før bruk. Når du fotograferer ved viktige begivenheter,
bør du ha klart et reservebatteri som er helt oppladet. På enkelte steder kan
det av og til være vanskelig å kjøpe nye batterier på kort varsel. Vær
oppmerksom på at batterikapasiteten har en tendens til å svekkes i kulde.
Det er derfor viktig at batterier som skal brukes i kulde er helt oppladet. Ha
et reservebatteri på et varmt sted, og bytt om nødvendig mellom
batteriene. Kalde batterier gjenvinner vanligvis noe av sin styrke når de
varmes opp.
• Brukte batterier er en verdifull ressurs, og må resirkuleres i samsvar med
lokale bestemmelser.
323
Feilsøking
Hvis kameraet ikke virker som forventet, se listen over vanlige
problemer nedenfor før du kontakter forhandleren eller en Nikonautorisert servicerepresentant.
Batteri/visning
Kameraet er på, men responderer ikke: Vent til opptaket avsluttes. Slå av kameraet
dersom problemet vedvarer. Dersom kameraet ikke slår seg av, ta ut og sett
inn batteriet på nytt, eller, dersom du bruker en nettadapter, koble fra og
koble til nettadapteren på nytt. Merk deg at selv om data som lagres for
øyeblikket mistes, påvirkes ikke data som allerede er lagret av at strømkilden
fjernes eller kobles fra.
Søkeren er ute av fokus: Juster søkerfokuset (0 9). Hvis dette ikke korrigerer
problemet, velg enkeltbilde-AF (AF-S; 0 98), enkeltpunkt-AF (0 100) og det
midtre fokuspunktet (0 105), komponer et høykontrastmotiv i det midtre
fokuspunktet og trykk utløseren halvveis ned for å fokusere kameraet. Når
kameraet har fokusert, bruker du diopterjusteringen for å få motivet i klart
fokus i søkeren. Om nødvendig kan du justere søkerfokus ytterligere med
korreksjonslinser (ekstrautstyr) (0 295).
Søkeren er mørk: Sett inn et helt oppladet batteri (0 14, 30).
Displayene slår seg av uten forvarsel: Velg lengre forsinkelser i egendefinert
innstilling c2 (Tidsbryter for ber.stilling; 0 263) eller c4 (Forsinkelse for
skjerm av; 0 264).
Visningene på kontrollpanelet og i søkeren reagerer ikke og er dempet: Disse
visningenes responstider og lysstyrke varierer med temperaturen i
omgivelsene.
Søkervisningen blir rød når et fokuspunkt blir markert: Dette er normalt for denne
søkertypen og er ikke et tegn på funksjonsfeil.
324
Opptak
Det tar lang tid før kameraet slår seg på: Slett filer eller mapper.
Utløser deaktivert:
• Minnekortet er låst (bare SD-kort; 0 17), fullt eller ikke satt inn (0 31).
• Utløser låst er valgt under Utløserlås ved tomt spor i oppsettsmenyen
(0 276) og det er ikke satt inn noe minnekort (0 16).
• Blenderringen på et CPU-objektiv er ikke låst på høyeste f-tall (gjelder ikke
for type G- og E-objektiver). Hvis B vises på kontrollpanelet, velger du
Blenderring under egendefinert innstilling f4 (Tilpass
kommandohjulene) > Blenderinnstilling for å bruke objektivets
blenderring til å justere blenderåpningen (0 269).
• Eksponeringskontroll S brukes med A eller % valgt som lukkertid
(0 129, 133).
Kameraet reagerer tregt på utløseren: Velg Av under egendefinert innstilling d5
(Innst. for ekspon.forsinkelse; 0 264).
Bare ett bilde tas hver gang du trykker ned utløseren under serieopptak: Slå av HDR
(0 182).
Fotografier er ute av fokus:
• Vri fokusfunksjonsvelgeren til AF (0 94).
• Kameraet kan ikke fokusere med autofokus: bruk manuell fokusering eller
fokuslås (0 108, 111).
Kan ikke høre pipesignalet:
• Av er valgt under Alternativer for pipesignal > Pipesignal av/på i
oppsettsmenyen (0 274).
• AF-C er valgt som AF-funksjon (0 98).
Alle lukkertider er ikke tilgjengelig: Blits i bruk. Korteste blitssynkroniserte
lukkertid kan velges med egendefinert innstilling e1 (Blitssynk. lukkertid).
Når du bruker kompatible blitser, velger du 1/250 s (Automatisk FP) for
tilgang til alle lukkertider (0 266).
Fokus låses ikke når du trykker utløseren halvveis ned: Kameraet er i fokusfunksjon
AF-C: bruk midten av undervelgeren til å låse fokus (0 108).
325
Kan ikke velge fokuspunkt:
• Lås opp fokusvelgerlåsen (0 105).
• Automatisk valg av AF-søkefelt eller ansiktsprioritert AF er valgt i live view.
Velg en annen funksjon (0 42, 100).
• Kameraet er i avspillingsfunksjon (0 223) eller menyer er i bruk (0 248).
• Trykk utløseren halvveis ned for å starte tidsbryteren for beredskapsstilling
(0 34).
Kan ikke velge AF-søkefeltfunksjon: Velg Ingen begrensninger under
egendefinert innstilling a10 (Begrensn. for autofokusfunksjon, 0 262).
Kameraet bruker lang tid på å lagre fotografier: Slå av støyreduksjon ved lang
eksponering (0 253).
Støy (lyse punkter, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) vises i fotografiene:
• Du kan redusere lyse punkter, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør og
linjer ved å senke ISO-følsomheten.
• Bruk alternativet Støyred. ved lang eksponering i fotograferingsmenyen
til å begrense forekomsten av lyse punkter eller slør i fotografier tatt med
lukkertider lengre enn 1 s (0 253).
• Slør og lyse punkter kan indikere at kameraets indre temperatur har blitt for
høy på grunn av høy omgivelsestemperatur, lange eksponeringer eller
lignende. Slå av kameraet og vent til det kjøler seg ned før du fortsetter
opptaket.
• Ved høy ISO-følsomhet kan det dukke opp linjer i fotografier tatt med noen
blitser (ekstrautstyr). Velg en lavere verdi hvis dette skjer.
• Ved høy ISO-følsomhet, inkludert høye verdier som er valgt med automatisk
ISO-følsomhetskontroll, kan du redusere lyse piksler vilkårlig spredt i bildet
ved å velge Høy, Normal eller Lav under Støyred. v. høy følsomhet i
fotograferings- eller filmopptaksmenyen (0 253, 258).
• Ved høy ISO-følsomhet kan lyse punkter, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet,
slør eller linjer bli mer merkbare ved lang eksponering, multieksponering og
i fotografier tatt i høy omgivelsestemperatur eller når Aktiv D-Lighting er
aktivert. Dette kan også skje hvis Flat er valgt under Still inn Picture
Control (0 175) eller hvis du har valgt ekstreme verdier som Picture
Control-parametre (0 178).
Fotografier og filmer ser ikke ut til å ha samme eksponering som forhåndsvisningen som
vises på skjermen under live view: Endringer i skjermens lysstyrke under live view
påvirker ikke bildene som tas med kameraet (0 45).
326
Flimmer eller bånding under filmopptak: Velg Flimmerreduksjon i
filmopptaksmenyen og velg et alternativ som passer med den lokale
strømforsyningens frekvens (0 258).
Lyse områder eller bånd vises under live view: Et blinkende skilt, en blits eller en
annen momentan lyskilde ble brukt under live view.
Fotografiene er flekkete: Rengjør fremre og bakre objektivlinser. Rengjør
bildebrikken dersom problemet ikke løser seg (0 312).
Live view avsluttes plutselig eller starter ikke: Live view kan avsluttes automatisk for
å forhindre skade på kameraets indre kretser dersom:
• Temperaturen i omgivelsene er høy
• Kameraet har blitt brukt i lengre perioder i live view eller til filmopptak
• Kameraet har blitt brukt til å ta serieopptak i lengre perioder
Hvis live view ikke starter når du trykker på a-knappen, må du vente til de
indre kretsene har kjølt seg ned og så prøve igjen. Merk at kameraet kan være
varmt når du berører det. Dette er ikke et tegn på funksjonsfeil.
Bildeeffekter vises i live view: "Støy" (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller
linjer) og uventede farger kan dukke opp hvis du zoomer inn med objektivet
(0 40) i live view. I filmer påvirkes mengden og spredningen av lyse piksler
vilkårlig spredt i bildet, slør og lyse punkter av bildestørrelsen og
filmfrekvensen (0 69). Lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller lyse
punkter kan også oppstå når temperaturen i kameraets indre kretser stiger
under live view. Avslutt live view når du ikke bruker kameraet.
Kan ikke måle hvitbalanse: Motivet er for mørkt eller for lyst (0 166).
Kan ikke velge et bilde som kilde for forhåndsinnstilt hvitbalanse: Bildet ble ikke
opprettet med D850 (0 172).
Alternativ hvitbalanse er ikke tilgjengelig:
• NEF (RAW)- eller NEF+JPEG-bildekvalitet er valgt som bildekvalitet (0 88).
• Multieksponeringer er aktiv (0 254).
327
Effektene av Picture Control varierer fra bilde til bilde: Auto er valgt for Still inn
Picture Control, en Picture Control basert på Auto er valgt eller A (auto) er
valgt for oppskarping, klarhet, kontrast eller metning. Velg en annen
innstilling for å få ensartede resultater i en bildeserie (0 177).
Lysmåling kan ikke endres: Eksponeringslåsen er aktiv (0 138).
Eksponeringskompensasjon kan ikke brukes: Velg eksponeringskontroll P, S eller A
(0 126, 139).
Støy (rødlige områder eller andre effekter) dukker opp ved lang eksponeringstid: Aktiver
støyreduksjon ved lang eksponeringstid (0 253).
Det tas ikke opp lyd sammen med filmer: Mikrofon av er valgt under
Mikrofonfølsomhet i filmopptaksmenyen (0 258).
Avspilling
NEF (RAW)-bilde spilles ikke av: Fotografiet ble tatt med bildekvaliteten NEF +
JPEG (0 89).
Kan ikke vise bilder som er tatt med andre kameraer: Bilder som er tatt med andre
kameramerker vises ikke alltid riktig.
Noen fotografier vises ikke under avspilling: Velg Alle under Avspillingsmappe
(0 248).
Bilder i "høydeformat" (stående) dreies automatisk for visning i "bred" (liggende) retning:
• Fotografiet ble tatt med Av valgt under Automatisk bilderotering
(0 249).
• Velg På under Dreie til høydeformat (0 249).
• Fotografier vises i bildevisning (0 249).
• Kameraet var vendt opp eller ned da fotografiet ble tatt.
Kan ikke slette fotografi: Bildet er beskyttet. Fjern beskyttelsen (0 240).
Kan ikke retusjere bilde: Fotografiet kan ikke redigeres mer med dette kameraet.
Kameraet viser en melding om at mappen ikke inneholder bilder: Velg Alle under
Avspillingsmappe (0 248).
Kan ikke skrive ut fotografier: NEF (RAW)- eller TIFF-fotografier kan ikke skrives ut
via en direkte USB-tilkobling. Overfør fotografiene til datamaskinen og skriv
ut med Capture NX-D (0 ii). NEF (RAW)-fotografier kan lagres i JPEG-format
med NEF (RAW)-prosessering (0 278).
328
Fotografiet vises ikke på en høydefinisjons videoenheter: Bekreft at HDMI-kabelen
(selges separat) er koblet til.
Alternativet Image Dust Off (Fjerning av bildestøv) i Capture NX-D har ikke ønsket effekt:
Rengjøring av bildebrikken endrer plasseringen av støv på bildebrikken.
Referansedata for fjerning av bildestøv som ble registrert før rengjøring av
bildebrikken ble utført, kan ikke brukes på fotografier som tas etter at
bildebrikken er rengjort. Referansedata for fjerning av bildestøv som ble
registrert etter rengjøring av bildebrikken ble utført, kan ikke brukes på
fotografier som ble tatt før bildebrikken ble rengjort.
Datamaskinen viser NEF (RAW)-bilder annerledes enn kameraet: Tredjeparts
programvare kan ikke vise virkningene av Picture Controls, Aktiv D-Lighting
eller vignetteringskontroll. Bruk Capture NX-D (0 ii).
Kan ikke overføre fotografier til datamaskin: Operativsystemet er ikke kompatibelt
med kameraet eller overføringsprogramvaren. Bruk en kortleser til å kopiere
fotografier til datamaskinen.
Bluetooth og Wi-Fi (trådløse nettverk)
Smartenheter viser ikke kameraets SSID (nettverksnavn):
• Bekreft at Deaktiver er valgt under Flymodus i kameraets oppsettsmeny
(0 275).
• Bekreft at Aktiver er valgt under Bluetooth > Nettverkstilkobling i
kameraets oppsettsmeny.
• Prøv å slå smartenhetens Wi-Fi av og på igjen.
Kan ikke koble til trådløse skrivere og andre trådløse enheter: Dette kameraet kan bare
kobles til enheter med SnapBridge-appen installert.
Diverse
Opptaksdatoen er ikke korrekt: Kameraklokken er ikke like nøyaktig som de fleste
armbåndsur og klokker. Sjekk klokken regelmessig med mer nøyaktige
klokker og juster etter behov.
Menyelement kan ikke velges: Noen alternativer er ikke tilgjengelige ved visse
kombinasjoner av innstillinger, eller når det ikke er satt inn minnekort. Vær
oppmerksom på at alternativet Batteriinformasjon ikke er tilgjengelig når
kameraet drives med en strømforsyning og nettadapter (ekstrautstyr).
329
Feilmeldinger
Dette avsnittet inneholder indikeringene og feilmeldingene som
vises i søkeren, på kontrollpanelet og på skjermen.
Indikator
Kontrollpanel Søker
Problem
Løsning
Objektivets blenderring Still ringen på minste
B
er ikke innstilt på
blenderåpning (høyeste
(blinker)
minste blenderåpning. f-tall; 0 127).
Ha klart et helt oppladet
H
d Lavt batterinivå.
reservebatteri (0 14, 30).
• Batteriet er utladet.
• Lad eller bytt batteriet
(0 14, 30, 295).
• Batteriet kan ikke
• Kontakt en Nikon-autorisert
brukes.
servicerepresentant.
• Bytt eller lad opp batteriet
• Et ekstremt utladet
oppladbart litium-ion hvis det oppladbare litiumH
d
ion batteriet er utladet.
batteri eller et
(blinker)
(blinker) tredjepartsbatteri er
satt inn i kameraet
eller i multi-powerbatteripakken
MB-D18 (ekstrautstyr).
• Høy
• Fjern batteriet og vent på at
batteritemperatur.
det avkjøles.
330
Indikator
Kontrollpanel Søker
Problem
Det er ikke satt på noe
objektiv, eller et
objektiv uten CPU er
satt på uten at største
F
blenderåpning er
angitt.
Blenderåpningen vises i
trinn fra største
blenderåpning.
Kameraet kan ikke
F H
—
fokusere ved bruk av
(blinker)
autofokus.
Motivet er for lyst;
fotografiet vil bli
overeksponert.
(Eksponeringsindikatorene
og lukkertids- eller
blendervisningen blinker)
Motivet er for mørkt;
fotografiet vil bli
undereksponert.
Løsning
Blenderåpningsverdien vises
hvis største blenderåpning er
angitt (0 218).
Endre komposisjonen eller
fokuser manuelt (0 32, 111).
• Bruk en lavere
ISO-følsomhet (0 119).
• Bruk et ND-filter
(ekstrautstyr). Med
eksponeringskontroll:
S Bruk kortere lukkertid
(0 129)
A Velg mindre
blenderåpning (høyere
f-tall; 0 130)
• Bruk en høyere
ISO-følsomhet (0 119).
• Bruk blits (ekstrautstyr;
0 187). Med
eksponeringskontroll:
S Bruk lengre lukkertid
(0 129)
A Velg større
blenderåpning (lavere
f-tall; 0 130)
331
Indikator
Kontrollpanel Søker
Løsning
Velg en annen lukkertid eller
A
A er valgt med
bruk manuell
(blinker)
eksponeringskontroll S. eksponeringskontroll
(0 129, 131).
Velg en annen lukkertid eller
%
% er valgt med
bruk manuell
(blinker)
eksponeringskontroll S. eksponeringskontroll
(0 129, 131).
1
k
Vent til bildebehandlingen er
Prosessering pågår.
(blinker)
(blinker)
ferdig.
Hvis indikatoren blinker
Kontroller bildet på skjermen.
i 3 s etter at blitsen
c
Hvis det er undereksponert,
—
avfyres, kan det hende
(blinker)
kan du justere innstillingene
at fotografiet blir
og prøve på nytt.
undereksponert.
En blits som ikke støtter
Velg en annen
reduksjon av rød
blitssynkroniseringsfunksjon
øyerefleks er montert,
Y
eller bruk en blits som støtter
—
(blinker)
og blitssynkronisering
reduksjon av rød øyerefleks
er satt til reduksjon av
(0 193, 288).
rød øyerefleks.
• Reduser bildekvalitet eller
-størrelse (0 88, 91).
Ikke nok minne til å
lagre flere fotografier
• Slett fotografier etter at du
n
j med gjeldende
har kopiert viktige bilder til
(blinker)
(blinker) innstillinger, eller
en datamaskin eller annet
kameraet har ikke flere
utstyr (0 245).
fil- eller mappenumre. • Sett inn et nytt minnekort
(0 16).
Utløs lukkeren. Hvis feilen
vedvarer eller oppstår
O
Kamerafeil.
regelmessig, kontakter du en
(blinker)
Nikon-autorisert
servicerepresentant.
332
Problem
Indikator
Skjerm
Kontrollpanel
Finner ikke
minnekort.
Får ikke tilgang til
dette minnekortet.
Sett inn et nytt kort.
m
Minnekortet er låst.
Skyv låsen til
skriveposisjon.
Ikke tilgjengelig
hvis Eye-Fi-kortet er
låst.
Problem
Kameraet kan
ikke finne et
minnekort.
• Feil under lesing
av minnekort.
Løsning
Slå av kameraet og bekreft
S
at kortet er riktig satt inn
(0 16).
• Bruk et minnekort som
er godkjent av Nikon
(0 360).
• Hvis feilen vedvarer etter
at du har satt inn kortet
flere ganger, kan det
hende kortet er skadet.
Ta kontakt med din
W, R
forhandler eller en
(blinker)
Nikon-autorisert
servicerepresentant.
• Kan ikke
• Slett filer eller sett inn et
opprette ny
nytt minnekort etter at
mappe.
du har kopiert viktige
bilder til en datamaskin
eller annet utstyr (0 16,
245, 360).
• Kontroller at Eye-Fikortets firmware er
oppdatert.
W, Kameraet kan
• Kopier filer på Eye-FiO
ikke bruke Eye-Fikortet til en datamaskin
(blinker) kortet.
eller annet utstyr, og
formater kortet eller sett
inn et nytt kort.
W, Minnekortet er
X
låst
Skyv kortets
(blinker) (skrivebeskyttet). skrivebeskyttelsesbryter
til "skrive"-posisjonen
W, Eye-Fi-kortet er
(0 17).
O
låst
(blinker) (skrivebeskyttet).
333
Indikator
Skjerm
Kontrollpanel
Problem
Løsning
Dette kortet er ikke
Minnekortet er
Formater minnekortet,
[C]
formatert.
ikke formatert for eller sett inn et nytt
(blinker)
Formater kortet.
bruk i kameraet. minnekort (0 271, 360).
Vent til de interne
Kameraets
kretsene har kjølt seg ned
Kan ikke starte live
innvendige
—
før du fortsetter live view view. Vent litt.
temperatur er
fotograferingen eller
høy.
filmopptaket.
Velg en mappe som
Det er ingen
inneholder bilder fra
bilder på
menyen
minnekortet, eller
Mappen inneholder
—
Avspillingsmappe, eller
ingen bilder.
i mappen(e) som
sett inn et minnekort som
er valgt for
inneholder bilder (0 16,
avspilling.
248).
Ingen bilder kan spilles av
Alle fotografiene i før du har valgt en annen
Alle bildene er
—
gjeldende mappe mappe, eller brukt Skjul
skjult.
bilde til å vise minst ett
er skjult.
bilde (0 248).
Filen er laget eller
endret med en
datamaskin eller
Filen kan ikke spilles av på
Kan ikke vise denne
et annet
—
kameraet.
filen.
kameramerke,
eller så er filen
ødelagt.
Bilder som er laget med
Kan ikke velge
Valgt bilde kan
—
annet utstyr kan ikke
denne filen.
ikke retusjeres.
retusjeres.
334
Indikator
Skjerm
Kontrollpanel
Problem
Filmen kan ikke
redigeres.
—
Filmen som er
valgt kan ikke
redigeres.
Sjekk skriver.
—
Skriverfeil.
Sjekk papiret.
—
Papirstopp.
—
Tomt for papir.
—
Skriveren er tom
for papir.
Sjekk
blekktilførselen.
—
Blekkfeil.
Tomt for blekk.
—
Skriveren er tom
for blekk.
Papiret i skriveren
har ikke samme
størrelse som
valgt størrelse.
Papiret sitter fast i
skriveren.
Løsning
• Filmer som er laget med
annet utstyr kan ikke
redigeres.
• Filmer må være minst to
sekunder lange (0 81).
Sjekk skriver. Velg
Fortsett for å fortsette
(hvis mulig) *.
Legg i papir med riktig
størrelse og velg
Fortsett *.
Ordne papirstoppen og
velg Fortsett *.
Legg i papir av valgt
størrelse og velg
Fortsett *.
Kontroller blekket. Velg
Fortsett for å fortsette *.
Bytt blekkpatron og velg
Fortsett *.
* Se skriverens bruksanvisning for mer informasjon.
335
Spesifikasjoner
❚❚ Nikon D850 digitalkamera
Type
Type
Objektivfatning
Effektiv bildevinkel
Digitalt speilreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Nikon FX-format
Effektive piksler
Effektive piksler
45,7 millioner
Bildebrikke
Bildebrikke
Piksler totalt
Støvreduksjonssystem
Lagring
Bildestørrelse (piksler)
336
35,9 × 23,9 mm CMOS-sensor
46,89 millioner
Rengjøring av bildebrikke, referansedata for
fjerning av bildestøv (Capture NX-D-programvare
er nødvendig)
• FX (36 × 24) bildefelt
8256 × 5504 (Stor: 45,4 M)
6192 × 4128 (Medium: 25,6 M)
4128 × 2752 (Liten: 11,4 M)
• 1,2× (30 × 20) bildefelt
6880 × 4584 (Stor: 31,5 M)
5152 × 3432 (Medium: 17,7 M)
3440 × 2288 (Liten: 7,9 M)
• DX (24 × 16) bildefelt
5408 × 3600 (Stor: 19,5 M)
4048 × 2696 (Medium: 10,9 M)
2704 × 1800 (Liten: 4,9 M)
• 5:4 (30 × 24) bildefelt
6880 × 5504 (Stor: 37,9 M)
5152 × 4120 (Medium: 21,2 M)
3440 × 2752 (Liten: 9,5 M)
Lagring
Bildestørrelse (piksler)
Filformat
Picture Control-system
Medier
Doble kortspor
Filsystem
• 1:1 (24 × 24) bildefelt
5504 × 5504 (Stor: 30,3 M)
4128 × 4128 (Medium: 17,0 M)
2752 × 2752 (Liten: 7,6 M)
• Bilder i FX-format tatt under filmopptak
8256 × 4640 (Stor)
6192 × 3480 (Medium)
4128 × 2320 (Liten)
• Bilder i DX-format tatt under filmopptak
5408 × 3040 (Stor)
4048 × 2272 (Medium)
2704 × 1520 (Liten)
• NEF (RAW): 12- eller 14-bits (komprimert uten tap,
komprimert eller ukomprimert); stor, medium
eller liten tilgjengelig (medium og små bilder
lagres med en bitdybde på 12 bit med
komprimering uten tap)
• TIFF (RGB)
• JPEG: Kompatibel med JPEG-Baseline med fine
(cirka 1:4), normal (cirka 1:8), eller basic (cirka
1:16) komprimering; komprimering med optimal
kvalitet også mulig
• NEF (RAW) + JPEG: Enkeltfotografier lagres i både
NEF (RAW)- og JPEG-format
Auto, Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom,
Portrett, Landskap, Flat; valgt Picture Control kan
endres; lagring for egendefinerte Picture Controls
XQD- og SD- (Secure Digital) og UHS-II-kompatible
SDHC- og SDXC-minnekort
Begge kort kan brukes til primærlagring eller til
sikkerhetskopilagring eller til atskilt lagring av NEF
(RAW)- og JPEG-bilder. Bilder kan kopieres mellom
kort.
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
337
Søker
Søker
Motivdekning
Forstørrelse
Pupillavstand
Diopterjustering
Mattskive
Speil
Forhåndsvisning av
dybdeskarphet
Objektivets blender
338
Speilreflekssøker med pentaprisme
• FX (36 × 24): Cirka 100 % horisontalt og 100 %
vertikalt
• 1,2× (30 × 20): Cirka 97 % horisontalt og 97 %
vertikalt
• DX (24 × 16): Cirka 97 % horisontalt og 97 %
vertikalt
• 5:4 (30 × 24): Cirka 97 % horisontalt og 100 %
vertikalt
• 1:1 (24 × 24): Cirka 97 % horisontalt og 100 %
vertikalt
Cirka 0,75×
(50 mm f/1,4 objektiv ved uendelig, –1,0 m–1)
17 mm (–1,0 m–1; fra midten av søkeråpningen)
–3 – +1 m–1
BriteView Clear Matte Mark VIII mattskive av type B
med AF-søkefeltklammer (rutenett for
komposisjon kan vises)
Hurtigreturnerende
Når du trykker på Pv-knappen, blendes objektivet
ned til blenderåpningsverdien du selv har valgt
(eksponeringskontroll A og M) eller verdien
kameraet har valgt (eksponeringskontroll P og S)
Øyeblikkelig retur, elektronisk kontrollert
Objektiv
Kompatible objektiver
Kameraet er kompatibelt med AF NIKKORobjektiver, inklusive objektiver av type G, E og D
(noen restriksjoner gjelder for PC-objektiver) og
DX-objektiver (som bruker et DX-bildefelt på
24 × 16), AI-P NIKKOR-objektiver samt AIobjektiver uten CPU (kun eksponeringskontroll A
og M). IX NIKKOR-objektiver, objektiver for F3AF og
objektiver uten AI kan ikke brukes.
Den elektroniske avstandsmåleren kan brukes
med objektiver som har en største blenderåpning
på f/5,6 eller større (den elektroniske
avstandsmåleren støtter 15 fokuspunkter med
objektiver som har en største blenderåpning på f/8
eller større, der 9 punkter kan velges).
Lukker
Type
Elektronisk styrt mekanisk lukker i vertikalt
fokusplan; elektronisk lukker på fremre
lukkergardin tilgjengelig i utløserfunksjonene
lyddempet lukker, lyddempet kontinuerlig
utløsing og utløsing med hevet speil
1/8000–30 s i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV, B-innstilling,
Lukkertider
Tid, X250
Korteste blitssynkroniserte X= 1/250 s; synkroniseres med lukkeren ved 1/250 s
lukkertid
eller lengre; automatisk
FP-høyhastighetssynkronisering støttes
Utløsing
Utløserfunksjoner
S (enkeltbilde), CL (kontinuerlig lav hastighet),
CH (kontinuerlig høy hastighet), Q (lyddempet
lukker), QC (lyddempet kontinuerlig lukker),
E (selvutløser), MUP (hevet speil)
339
Utløsing
Omtrentlig
opptakshastighet (bilder i
sekundet)
Selvutløser
Eksponering
Lysmålingssystem
Lysmålingsfunksjoner
Område (ISO 100, f/1,4
objektiv, 20 °C)
Lysmålerkobling
340
• Med et EN-EL18c batteri i batteripakke MB-D18
CL: 1–8 b/s
CH: 9 b/s
QC: 3 b/s
• Andre strømkilder
CL: 1–6 b/s
CH: 7 b/s
QC: 3 b/s
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 eksponeringer med
intervaller på 0,5, 1, 2 eller 3 s
TTL-lysmåling ved bruk av en RGB-sensor med
cirka 180000 piksler
• Matrise: 3D farge-matrisemåling III (type G-, E- og
D-objektiver); fargematrisemåling III (andre
CPU-objektiver); fargematrisemåling er
tilgjengelig med objektiver uten CPU dersom du
oppgir objektivdata
• Sentrumsdominert: Vekting med 75 % av
måleresultatet fra en 12 mm sirkel midt i
bildefeltet. Sirkelens diameter kan endres til 8, 15
eller 20 mm, eller vektingen kan baseres på et
gjennomsnitt for hele bildefeltet (objektiver uten
CPU eller AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5
E ED bruker en sirkel på 12 mm)
• Punkt: Måler en sirkel på 4 mm (omtrent 1,5 % av
bildefeltet) i midten av det valgte fokuspunktet (i
det midtre fokuspunktet når objektiv uten CPU
eller AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5 E
ED brukes)
• Høylysvektet: Tilgjengelig med objektiver av type
G, E og D
• Matrise- eller sentrumsdominert lysmåling: –3 – +20 EV
• Punktmåling: 2–20 EV
• Høylysvektet lysmåling: 0–20 EV
Kombinert CPU og AI
Eksponering
Eksponeringskontroll
Programautomatikk med fleksiprogram (P);
lukkerprioritert automatikk (S); blenderprioritert
automatikk (A); manuell eksponering (M)
Eksponeringskompensasjon –5 – +5 EV i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Eksponeringslås
Lysstyrke låst på målt verdi
ISO-følsomhet (anbefalt
ISO 64–25600 i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV. Kan også
eksponeringsindeks)
stilles inn på cirka 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV (tilsvarer
ISO 32) under ISO 64 eller til cirka 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller
2 EV (tilsvarer ISO 102400) over ISO 25600;
automatisk ISO-følsomhetskontroll er tilgjengelig
Aktiv D-Lighting
Du kan velge mellom Auto, Ekstra høy, Høy,
Normal, Lav og Av
Fokusering
Autofokus
Søkeområde
Fokuseringsmotor
Fokuspunkt
AF-søkefeltfunksjon
Fokuslås
Nikon avansert Multi-CAM 20K autofokussensormodul med TTL-fasesøking, finjustering og
153 fokuspunkter (inkludert 99 krysstypesensorer
og 15 sensorer som støtter f/8), der 55 (35
krysstypesensorer og 9 f/8-sensorer) kan velges
–4 – +20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); kontinuerlig
AF (AF-C); følgefokus aktiveres automatisk ut fra
motivets status
• Manuell fokusering (M): Elektronisk avstandsmåler
kan benyttes
153 fokuspunkter, der 55 eller 15 kan velges
Enkeltpunkt-AF, 9-, 25-, 72- eller 153-punkts
dynamisk AF-område, 3D følgefokus,
AF-søkefeltgruppe, automatisk-valg av AF-søkefelt
Fokus kan låses ved å trykke utløseren halvveis ned
(enkeltbilde-AF) eller ved å trykke på midten av
undervelgeren
341
Blits
Blitsstyring
Blitsfunksjoner
Blitskompensasjon
Klarsignal for blitsen
Tilbehørssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Synkroniseringskontakt
Hvitbalanse
Hvitbalanse
Alternative eksponeringer
Typer alternative
eksponeringer
342
TTL: i-TTL-blitsstyring ved bruk av en RGB-sensor
med cirka 180000 piksler; i-TTL-balansert
utfyllingsblits til digitale speilreflekskameraer
brukes med matrise-, sentrumsdominert og
høylysvektet lysmåling, standard i-TTL
utfyllingsblits til digitale speilreflekskameraer med
punktmåling
Synkronisering på fremre lukkergardin,
synkronisering på lang lukkertid, synkronisering på
bakre gardin, reduksjon av rød øyerefleks,
reduksjon av rød øyerefleks med synkronisering på
lang lukkertid, synkronisering på bakre gardin med
synkronisering på lang lukkertid, av
–3 – +1 EV i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Tennes når blitsen (ekstrautstyr) er helt oppladet;
blinker etter at blitsen er avfyrt med full styrke
ISO 518 blitskontakt med synkroniserings- og
datakontakter og sikkerhetslås
i-TTL-blitsstyring, radiostyrt avansert trådløs
blitsstyring, optisk avansert trådløs blitsstyring,
innstillingslys, FV-lås, overføring av
fargeinformasjon, automatisk FPhøyhastighetssynkronisering, fokuseringslys for
flerfelts AF, samlet blitsstyring
ISO 519 synkroniseringskontakt med låsegjenging
Auto (3 typer), naturlig lys automatikk,
glødelampelys, lysstoffrør (7 typer), direkte sollys,
blits, skyet, skygge, manuell forhåndsinnstilling
(inntil 6 verdier kan lagres, måling av punktbasert
hvitbalanse tilgjengelig under live view), valg av
fargetemperatur (2500 K–10000 K), alle med
finjustering.
Eksponering, blits, hvitbalanse og ADL
Live view
Funksjoner
Fokuseringsmotor
AF-søkefeltfunksjoner
Autofokus
Film
Lysmålingssystem
Lysmålingsfunksjoner
Bildestørrelse (piksler) og
filmfrekvens
Filformat
Videokomprimering
Lydopptaksformat
Lydopptaksutstyr
C (foto-live view), 1 (film-live view)
• Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); konstant AF
(AF-F)
• Manuell fokusering (M)
Ansiktsprioritert AF, bredt AF-område, normalt
AF-område, knappenåls-AF, motivfølgende AF
Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildet
(kameraet velger fokuspunkt automatisk når
ansiktsprioritert AF eller motivfølgende AF er
valgt)
TTL-lysmåling ved bruk av hovedbildebrikken
Matrise, sentrumsdominert eller høylysvektet
• 3840 × 2160 (4K UHD); 30 p (progressiv), 25 p,
24 p
• 1920 × 1080; 60 p, 50 p, 30 p, 25 p, 24 p
• 1280 × 720; 60 p, 50 p
• 1920 × 1080 (sakte film), 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Den faktiske bildefrekvensen for 60 p, 50 p, 30 p,
25 p og 24 p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og
23,976 b/s; kvalitetsvalg er tilgjengelig for alle
størrelser, unntatt 3840 × 2160 (der kvaliteten er
satt til ★) og 1920 × 1080 sakte film (der kvaliteten
er satt til "normal")
MOV, MP4
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineær PCM, AAC
Innebygd stereomikrofon eller ekstern mikrofon;
justerbar følsomhet
343
Film
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks)
Aktiv D-Lighting
Andre alternativer
Skjerm
Skjerm
Avspilling
Avspilling
Grensesnitt
USB
HDMI-utgang
344
• Eksponeringskontroll P, S og A: Automatisk
ISO-følsomhetskontroll (ISO 64 til Høy 2) med
valgbar øvre grense
• Eksponeringskontroll M: Automatisk
ISO-følsomhetskontroll (ISO 64 til Høy 2) er
tilgjengelig med valgbar øvre grense; manuelt
valg (ISO 64 til 25600 i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV)
med ekstra tilgjengelige alternativer som
tilsvarer cirka 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (tilsvarende
ISO 102400) over ISO 25600
Du kan velge mellom Samme som bildeinnst.,
Ekstra høy, Høy, Normal, Lav og Av
Indeksmarkering, intervallfilm, elektronisk
bildestabilisator
8 cm/3,2 tommer, ca. 2359000-punkters (XGA) TFT
berørings-LCD med skråstilling, 170°
innsynsvinkel, cirka 100 % motivdekning og
manuell kontroll av skjermens lysstyrke
Avspilling på fullskjerm og av miniatyrer (4, 9 eller
72 bilder) med avspillingszoom, avspillingszoombeskjæring, filmavspilling, foto- og/eller
filmlysbildefremvisning, histogramvisning, visning
av høylysområder, opptaksinformasjon, stedsdata,
bilderangering og automatisk bilderotering
SuperSpeed USB (USB 3.0 mikro-B-kontakt);
tilkobling til innebygd USB-port anbefales
HDMI-kontakt (type C)
Grensesnitt
Lydinngang
Lydutgang
10-pinners
fjernstyringskontakt
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi
Bluetooth
Rekkevidde (synslinje)
Språk som støttes
Språk som støttes
Strømkilde
Batteri
Stereo minikontakt (3,5 mm diameter;
strømkobling støttes)
Stereo minikontakt (3,5 mm diameter)
Kan brukes med fjernstyringskabel MC-30A/
MC-36A (ekstrautstyr) og annet tilleggsutstyr
• Standarder: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• Bruksfrekvens: 2412–2462 MHz (kanal 1–11)
• Maksimal utgangseffekt: 1,6 dBm (EIRP)
• Verifisering: Åpent system, WPA2-PSK
• Kommunikasjonsprotokoller: Bluetooth-spesifikasjon
versjon 4.1
• Driftsfrekvens:
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
• Maksimal utgangseffekt (EIRP):
Bluetooth: –0,4 dBm
Bluetooth Low Energy: –0,4 dBm
Cirka 10 m, forutsatt at det ikke er forstyrrelser;
rekkevidden kan variere med signalstyrken og
hvorvidt det er hindringer
Arabisk, bengalsk, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk,
fransk, gresk, hindi, indonesisk, italiensk, japansk,
kinesisk (forenklet og tradisjonell), koreansk,
marathi, nederlandsk, norsk, persisk, polsk,
portugisisk (Portugal og Brasil), rumensk, russisk,
serbisk, spansk, svensk, tamilsk, telugu, thailandsk,
tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk,
vietnamesisk
Et oppladbart litium-ion batteri EN-EL15a;
EN-EL15b/EN-EL15 kan også brukes, men merk at
noen ganger kan færre bilder tas på en enkelt
lading med EN-EL15 enn med EN-EL15b/EN-EL15a
(0 365)
345
Strømkilde
Batteripakke
Nettadapter
Stativfeste
Stativfeste
Ytre mål/vekt
Ytre mål (B × H × D)
Vekt
Bruksforhold
Temperatur
Luftfuktighet
Multi-power-batteripakken MB-D18 (ekstrautstyr)
med et oppladbart Nikon EN-EL18c litium-ion
batteri (selges separat), et oppladbart Nikon
EN-EL15a litium-ion-batteri eller åtte alkaliske,
Ni-MH- eller litiumbatterier i AA-størrelse. En
batterilader MH-26a eller MH-26 og et batterideksel
BL-5 (begge selges separat) kreves ved bruk av
EN-EL18c-batterier. EN-EL18b-, EN-EL18a-,
EN-EL18-, EN-EL15b- og EN-EL15-batterier støttes
også, men merk at færre bilder kan tas på en enkelt
lading med EN-EL18 enn med EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a, og at færre bilder noen ganger kan tas på
en enkelt lading med EN-EL15 enn med EN-EL15b/
EN-EL15a (0 365).
Nettadapter EH-5c/EH-5b; krever
strømforsyningen EP-5B (selges separat)
/ tomme (ISO 1222)
14
Ca. 146 × 124 × 78,5 mm
Cirka 1005 g med batteri og XQD-minnekort, men
uten kamerahusdeksel; cirka 915 g (kun
kamerahus)
0 °C–40 °C
85 % eller under (ingen kodens)
• Hvis ikke noe annet er oppgitt, oppgis alle mål i samsvar med standardene og retningslinjene fra
Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Alle tall er for et kamera med et fulladet batteri.
• Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre utseendet på og
spesifikasjonene for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon
kan ikke holdes ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne
bruksanvisningen.
346
❚❚ Batterilader MH-25a
Nominell inngangsspenning 100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
Nominell utgangsspenning 8,4 V likestrøm/1,2 A
Batterier som støttes
Oppladbare Nikon EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15
litium-ion batterier
Ladetid
Cirka 2 timer og 35 minutter ved en
omgivelsestemperatur på 25 °C når batteriet er
helt utladet
Brukstemperatur
0 °C–40 °C
Ytre mål (B × H × D)
Ca. 95 × 33,5 × 71 mm, uten fremspring
Strømkabelens lengde (hvis Ca. 1,5 m
denne følger med)
Vekt
Ca. 115 g, uten medfølgende strømforsyning
(strømkabel eller støpseladapter)
Symbolene på dette produktet representerer følgende:
m Vekselstrøm, p Likestrøm, q Klasse II-utstyr (Produktets konstruksjon er dobbeltisolert.)
❚❚ Oppladbart litium-ion batteri EN-EL15a
Type
Nominell kapasitet
Brukstemperatur
Ytre mål (B × H × D)
Vekt
Oppladbart litium-ion batteri
7,0 V/1900 mAh
0 °C–40 °C
Cirka 40 × 56 × 20,5 mm
Ca. 78 g, eksklusive batteripoldeksel
Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre utseendet på og spesifikasjonene
for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes
ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
347
A Informasjon om varemerker
IOS er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører Cisco
Systems, Inc. i USA og/eller andre land og som brukes under lisens.
Windows er enten et registrert varemerke eller et varemerke som tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac, macOS, OS X, Apple®,
App Store®, Apple-logoene, iPhone®, iPad® og iPod touch® er registrerte
varemerker som tilhører Apple Inc. i USA og/eller andre land. Android,
Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google
LLC. Android-roboten er gjenprodusert eller modifisert fra arbeider som er
utviklet av Google, og brukes i samsvar med vilkårene som er oppført i
Lisens for Creative Commons 3.0 Attribution. PictBridge-logoen er et
varemerke. XQD er et varemerke som tilhører Sony Corporation. Logoene
SD, SDHC og SDXC er varemerker som tilhører SD-3C, LLC. HDMI, HDMIlogoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing, LLC.
Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som
tilhører Wi-Fi Alliance.
Bluetooth®-ordmerket og Bluetooth-logoer er registrerte varemerker som
tilhører Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Nikon Corporation
er lisensiert.
Alle andre varemerker som er nevnt i denne bruksanvisningen eller annen
dokumentasjon som fulgte med ditt Nikon-produkt er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this
device or its compliance with safety and regulatory standards. Please
note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
348
A Standarder som støttes
• DCF Version 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) er en mye brukt
standard blant digitale kameraer. Den sørger for at kameraer av
forskjellige merker er kompatible.
• Exif versjon 2.31: Kameraet støtter Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras) versjon 2.31, en standard som gjør det mulig å bruke
informasjon som er lagret sammen med fotografiene til optimalisering av
fargegjengivelsen når bildene skrives ut på en Exif-kompatibel skriver.
• PictBridge: En standard som er utviklet i samarbeid med bransjene for
digitalkameraer og skrivere. Den gjør det mulig å skrive ut fotografier
direkte på en skriver uten først å overføre dem til en datamaskin.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for
multimediagrensesnitt som brukes i forbrukerelektronikk og AV-enheter.
Den kan overføre audiovisuelle data og kontrollsignaler til
HDMI-kompatibelt utstyr via en enkelt kabelforbindelse.
A Samsvarsmerking
Standardene som kameraet samsvarer med kan vises ved bruk av
alternativet Samsvarsmerking i oppsettsmenyen (0 276).
349
A Sertifikater
A FreeType-lisens (FreeType2)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet og tilhører
© 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org). Alle rettigheter
forbeholdt.
A MIT-lisens (HarfBuzz)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet og tilhører
© 2017 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle rettigheter
forbeholdt.
350
Bruksanvisning for AF-S NIKKOR 24–120 mm
f/4 G ED VR-objektiv
Dette avsnittet inngår som en bruksanvisning for objektivet for de
som har kjøpt AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR objektivsettet.
Merk at objektivsett kanskje ikke er tilgjengelig i noen land eller
regioner.
Bruke objektivet
❚❚ Objektivets deler: Navn og funksjoner
1 2
3
4
5 6 7 8 9 10
11 12 13
14
15
16
1 Solblender.........................................357
2 Solblenderens
9 Merke for fokusavstand
10 Fokuseringsring...............................111
påsettingsmerke ............................357 11 Objektivets påsettingsmerke ......... 19
3 Solblenderens låsemerke ..............357 12 Gummipakning på
4 Påsettingsmerke for
objektivfatningen
solblender ........................................357 13 CPU-kontakter..................................284
5 Zoomring
14 Bryter for fokusfunksjon................111
6 Brennviddeskala
15 Bildestabilisatorbryter ...................355
7 Brennviddemarkering
16 Bildestabilisatorvelger ...................355
8 Indikator for fokusavstand
Bruksanvisning for AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR-objektiv 351
❚❚ Fokusering
Fokusfunksjonene som støttes er vist i følgende tabell (for
informasjon om kameraets fokusfunksjoner, se kameraets
bruksanvisning).
Fokusfunksjon på
kameraet
AF
MF
Fokusfunksjon på objektivet
M/A
M
Autofokus med
Manuell fokusering med
manuell overstyring
elektronisk avstandsmåler
(manuell prioritet)
Manuell fokusering med elektronisk
avstandsmåler
M/A (Autofokus med manuell overstyring)
For å fokusere med autofokus med manuell overstyring (M/A):
1 Skyv objektivets bryter for fokusfunksjon til M/A.
2 Fokuser.
Hvis ønskelig kan du overstyre autofokus ved å dreie objektivets
fokuseringsring mens du holder utløseren trykket halvveis ned
(eller, dersom kameraet er utstyrt med en AF-ON-knapp, mens du
holder AF-ON-knappen inne). For å fokusere på nytt med
autofokus, trykk utløseren halvveis ned eller trykk på
AF-ON-knappen igjen.
352 Bruksanvisning for AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR-objektiv
❚❚ Zoom og dybdeskarphet
Drei zoomringen for å justere brennvidden og komponere bildet før
du fokuserer. Dersom kameraet har en funksjon for forhåndsvisning
av dybdeskarpheten (nedblending), kan dybdeskarpheten
forhåndsvises i søkeren.
Merk: Objektivet bruker Nikons Internal Focusing (IF) system. I
motsetning til andre objektiver, reduseres brennvidden i takt med
at fokusavstanden blir kortere. Vær oppmerksom på at indikatoren
for fokusavstand kun er ment som en veiledning og ikke
nødvendigvis viser avstanden til motivet nøyaktig. Det kan også
hende at indikatoren, på grunn av dybdeskarphet eller andre
faktorer, ikke viser ∞ når kameraet er fokusert på et fjernt motiv.
❚❚ Blenderåpning
Blenderåpningen justeres med kameraets kontroller.
Bruksanvisning for AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR-objektiv 353
❚❚ Bruke den innebygde blitsen
Når du bruker den innebygde blitsen, må du passe på at motivet er
på en avstand på minst 0,6 m og ta av solblenderen for å forhindre
vignettering (skygger som lages der enden av objektivet blokkerer
lyset fra den innebygde blitsen).
Skygge
Vignettering
Når objektivet monteres på de følgende kameraene, kan den
innebygde blitsen vare ute av stand til å belyse hele motivet på
kortere avstander enn de som er angitt nedenfor:
Kamera
Zoomposisjon
24 mm
28 mm
D750 (FX-format)/
D610 (FX-format)/
D600 (FX-format)
50–120 mm
D810-serien (FX-format)/
D800-serien (FX-format)
35–120 mm
28 mm
24 mm
D700 (FX-format)
35–120 mm
24 mm
D300-serien/D200/D100
35–120 mm
24 mm
D90/D80/D70-serien/D50
D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100/D3300/D3200
35–120 mm
24 mm
28–120 mm
Korteste avstand uten
vignettering
2,0 m
1,0 m
Ingen
vignettering
1,0 m
Ingen
vignettering
3,0 m
Ingen
vignettering
1,0 m
Ingen
vignettering
1,5 m
Ingen
vignettering
1,5 m
Ingen
vignettering
354 Bruksanvisning for AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR-objektiv
Kamera
D5000/D3100/D3000/D60/
D40-serien
D3400
Zoomposisjon
24 mm
35–120 mm
24 mm
28 mm
35–120 mm
Korteste avstand uten
vignettering
2,5 m
Ingen
vignettering
1,5 m
1,0 m
Ingen
vignettering
❚❚ Bildestabilisator (VR)
Bruke bildestabilisator ON/OFF-bryteren
• Velg ON for å aktivere bildestabilisatoren. Bildestabilisering
aktiveres når utløseren trykkes halvveis ned, hvilket reduserer
effekten av kamerabevegelse og gir forbedret komponering og
fokus.
• Velg OFF for å slå bildestabilisatoren av.
Bruke bildestabilisatorvelgeren
• Velg NORMAL for forbedret bildestabilisering ved fotografering av
stillestående motiver.
• Velg ACTIVE for å redusere effektene av vibrasjon når du tar bilder
fra et kjøretøy i bevegelse og i andre situasjoner med aktiv
kamerabevegelse.
Bruksanvisning for AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR-objektiv 355
D Merknader angående bruk av bildestabilisator
• Når du bruker bildestabilisator, trykker du utløseren halvveis ned og
venter på at bildet i søkeren stabiliserer seg før du trykker utløseren helt
ned.
• Når bildestabilisatoren er aktivert, kan det hende at bildet i søkeren blir
uskarpt etter at lukkeren er utløst. Dette tyder ikke på funksjonsfeil.
• Skyv bildestabilisatorvelgeren til NORMAL for panoreringsopptak. Når
kameraet panoreres, virker bildestabilisatoren kun på bevegelser som
ikke er del av en panorering (hvis kameraet for eksempel panoreres
horisontalt, vil bildestabilisatoren kun virke på vertikale
kamerabevegelser), slik at det blir mye enklere å panorere kameraet jevnt
i en vid bue.
• Ikke slå av kameraet eller ta av objektivet mens bildestabilisatoren er
aktiv. Hvis objektivets strømforsyning avbrytes når bildestabilisatoren er
aktiv, kan objektivet skrangle når du rister på det. Dette er ikke en feil og
kan rettes opp ved å sette på objektivet på nytt og slå på kameraet.
• Hvis kameraet er utstyrt med innebygd blits, deaktiveres
bildestabilisatoren når blitsen lades.
• Hvis kameraet er utstyrt med en AF-ON-knapp, blir bildestabilisering ikke
utført når du trykker på AF-ON-knappen.
• Velg OFF når kameraet er montert på et stativ, såfremt stativhodet ikke er
forsvarlig sikret eller kameraet er montert på et ettbeint stativ. I dette
tilfellet anbefales det å velge ON.
356 Bruksanvisning for AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR-objektiv
❚❚ Solblenderen
Solblenderen beskytter objektivet og blokkerer uønsket lys som
ellers ville forårsaket lysflekker eller skyggebilder.
Sette på solblenderen
Rett inn påsettingsmerket for solblenderen (●) med solblenderens
påsettingsmerke ( ) og drei deretter solblenderen (w) til
●-merket er rettet inn mot solblenderens låsemerke (—).
Når du fester eller tar av solblenderen, må du holde den i nærheten
av symbolet på enden og unngå å gripe for stramt i den.
Vignettering kan forekomme dersom solblenderen ikke festes på
korrekt måte. Solblenderen kan vendes og monteres på objektivet
når den ikke er i bruk.
❚❚ Medfølgende tilbehør
• 77 mm fremre objektivdeksel med snappfeste LC-77
• Bakre objektivdeksel LF-4
• Solblender med bajonettfatning HB-53
• Myk objektivveske CL-1218
❚❚ Kompatibelt tilbehør
77 mm filtre med skruegjenge
Bruksanvisning for AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR-objektiv 357
❚❚ Spesifikasjoner
AF-S-objektiv type G med innebygd CPU og
F-fatning
Brennvidde
24–120 mm
Største blenderåpning
f/4
Objektivkonstruksjon
17 elementer i 13 grupper (inkludert
2 ED-linseelementer, 3 asfæriske linseelementer og
linseelementer med nanokrystall-belegg)
Bildevinkel
• Nikon digitale speilreflekskameraer i FX-format:
84° – 20° 20´
• Nikon digitale speilreflekskameraer i DX-format:
61° – 13° 20´
Brennviddeskala
Gradert i millimeter (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)
Avstandsinformasjon
Overføres til kameraet
Zoom
Manuell zoom med uavhengig zoomring
Fokusering
Nikon Internal Focusing (IF) System med autofokus
som styres av en autofokusmotor og en separat
fokuseringsring for manuell fokusering
Bildestabilisator
Objektivforskyving ved bruk av
stabiliseringsmotorer
Indikator for fokusavstand 0,45 m til uendelig (∞)
Minste fokusavstand
0,45 m fra fokusplanet ved alle zoomposisjoner
Blenderlameller
9 (avrundet blenderåpning)
Irisblender
Helautomatisk
Blenderåpningsområde
f/4–22
Lysmåling
Maksimal blenderåpning
Filterfatning
77 mm (P = 0,75 mm)
Ytre mål
Cirka 84 mm maksimal diameter × 103,5 mm
(avstand fra kameraets objektivmonteringsflens)
Vekt
Ca. 710 g
Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre utseendet på og spesifikasjonene
for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes
ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen.
Type
358 Bruksanvisning for AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR-objektiv
D Objektivvedlikehold
• Hold CPU-kontaktene rene.
• Hvis gummipakningen på objektivfatningen blir skadet, må du slutte å
bruke objektivet umiddelbart og ta det med til et Nikon-autorisert
servicesenter for reparasjon.
• Bruk en blåsebørste til å fjerne støv og rusk fra linseoverflatene. Flekker og
fingeravtrykk kan fjernes ved bruk av en myk, ren bomullsklut fuktet med
litt etanol eller linserengjøringsmiddel eller linserensepapir. Rengjør fra
midten og utover med sirkelbevegelser og vær forsiktig så du ikke
etterlater flekker eller berører glassoverflaten med fingrene dine.
• Du må aldri bruke organiske løsemidler som malingstynner eller benzen
til å rengjøre objektivet.
• Solblenderen eller et nøytralt fargefilter (NC) kan brukes til å beskytte den
fremre objektivlinsen.
• Sett på front- og bakdekslene før du legger objektivet i vesken.
• Du må ikke løfte eller holde objektivet eller kameraet med kun
solblenderen når denne er satt på.
• Hvis objektivet ikke skal brukes i en lengre periode, må du oppbevare det
på et kjølig, tørt sted for å forhindre mugg og rust. Det må ikke
oppbevares i direkte sollys eller med møllkuler av nafta eller kamfer.
• Hold objektivet tørt. Rust på den innvendige mekanismen kan forårsake
uopprettelig skade.
• Dersom du etterlater objektivet på ekstremt varme steder kan dette skade
eller deformere deler som er laget av armert plast.
Bruksanvisning for AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR-objektiv 359
Godkjente minnekort
❚❚ XQD-minnekort
Kameraet kan brukes med XQD-minnekort. Kort med en
skrivehastighet på 45 MB/s (300×) eller bedre anbefales for
filmopptak; langsommere hastigheter kan forstyrre opptaket eller
forårsake avbrudd under avspilling. For informasjon om
kompatibilitet og bruk, kontakt kortprodusenten.
360
❚❚ SD-minnekort
Kameraet støtter SD-, SDHC- og SDXC-minnekort,
inkludert SDHC- og SDXC-kort som er kompatible med
UHS-I og UHS-II. Når du skal ta opp film anbefales det å
bruke kort klassifisert som UHS Speed Class 3 eller bedre. Bruker du
tregere kort kan opptaket bli avbrutt. Når du skal velge kort som skal
brukes i kortlesere, må du forsikre deg om at de er kompatible med
enheten. Kontakt produsenten for å få informasjon om funksjoner,
bruk og bruksbegrensninger.
361
Minnekortkapasitet
Følgende tabell viser omtrentlig antall bilder som kan lagres på et
64 GB Sony QD-G64E XQD-kort ved forskjellige bildekvalitets-,
bildestørrelse- og bildefeltinnstillinger (per september 2017).
❚❚ FX (36 × 24) bildefelt *
Bildestørrelse Filstørrelse 1 Antall bilder 1 Bufferkapasitet 2
Stor
41,5 MB
763
170
NEF (RAW), komprimert
Medium
30,0 MB
1000
94
uten tap, 12-bits
Liten
21,9 MB
1400
56
NEF (RAW), komprimert
Stor
51,6 MB
589
51
uten tap, 14-bits
NEF (RAW), komprimert,
Stor
34,2 MB
1000
200
12-bits
NEF (RAW), komprimert,
Stor
43,8 MB
865
74
14-bits
NEF (RAW),
Stor
70,3 MB
763
55
ukomprimert, 12-bits
NEF (RAW),
Stor
92,0 MB
589
29
ukomprimert, 14-bits
Stor
134,6 MB
408
32
TIFF (RGB)
Medium
76,6 MB
718
35
Liten
34,9 MB
1500
39
Stor
22,0 MB
1900
200
JPEG fine 3
Medium
12,6 MB
3200
200
Liten
6,6 MB
6700
200
Stor
11,5 MB
3800
200
JPEG normal 3
Medium
6,8 MB
6400
200
Liten
3,4 MB
13000
200
Stor
4,2 MB
7400
200
Medium
2,8 MB
12500
200
JPEG basic 3
Liten
1,8 MB
24500
200
* Inkluderer bilder tatt med ikke-DX-objektiver når På er valgt for Automatisk
DX-beskjæring.
Bildekvalitet
362
❚❚ DX (24×16) bildefelt *
Bildestørrelse Filstørrelse 1 Antall bilder 1 Bufferkapasitet 2
Stor
19,4 MB
1700
200
NEF (RAW), komprimert
Medium
14,1 MB
2300
200
uten tap, 12-bits
Liten
11,0 MB
3000
200
NEF (RAW), komprimert
Stor
23,9 MB
1300
200
uten tap, 14-bits
NEF (RAW), komprimert,
Stor
15,9 MB
2300
200
12-bits
NEF (RAW), komprimert,
Stor
19,8 MB
1900
200
14-bits
NEF (RAW),
Stor
30,8 MB
1700
200
ukomprimert, 12-bits
NEF (RAW),
Stor
40,2 MB
1300
200
ukomprimert, 14-bits
Stor
58,4 MB
936
113
TIFF (RGB)
Medium
33,3 MB
1600
200
Liten
15,6 MB
3400
200
Stor
10,1 MB
4200
200
JPEG fine 3
Medium
6,2 MB
6900
200
Liten
3,4 MB
12900
200
Stor
5,3 MB
8200
200
JPEG normal 3
Medium
3,3 MB
13500
200
Liten
1,8 MB
24500
200
Stor
2,4 MB
15900
200
JPEG basic 3
Medium
1,7 MB
25100
200
Liten
1,0 MB
43100
200
* Inkluderer bilder tatt med DX-objektiver når På er valgt for Automatisk DX-beskjæring.
Bildekvalitet
363
1 Alle tall er omtrentlige. Filstørrelsen varierer med motivet på bildet.
2 Største antall eksponeringer som kan lagres i minnebufferen ved ISO 100. Kan synke i noen
situasjoner, for eksempel ved bildekvaliteter merket med en stjerne ("★") eller hvis automatisk
fortegningskontroll er på.
3 Tallene forutsetter størrelsesprioritert JPEG-komprimering. Velger du et bildekvalitetsalternativ
merket med en stjerne ("★"; optimal komprimering) øker JPEG-bildenes filstørrelse. Antallet bilder
og bufferkapasiteten synker tilsvarende.
A d2—Maks. antall bilder i serien (0 264)
Maksimalt antall bilder som kan tas i én enkelt serie kan stilles til et hvilket
som helst tall mellom 1 og 200.
364
Batteriets levetid
Filmopptak eller antall bilder du kan ta med fulladede batterier,
varierer med batteriets tilstand, temperatur, intervallet mellom
bilder og hvor lenge menyene vises. Når det gjelder AA-batterier,
kan kapasiteten også variere med merke og hvordan de er
oppbevart; noen batterier kan ikke brukes. Eksempeltall for
kameraet og multi-power-batteripakken MB-D18 (ekstrautstyr) er
oppført nedenfor.
• Fotografier, enkeltbilde-utløserfunksjon (CIPA-standard 1)
- Ett EN-EL15a-batteri 2 (kamera): Cirka 1840 bilder
- Ett EN-EL15a-batteri 2 (MB-D18): Cirka 1840 bilder
- Ett EN-EL18c-batteri 3 (MB-D18): Cirka 3300 bilder
- Åtte alkaliske batterier i AA-størrelse (MB-D18): Cirka 1740 bilder
• Fotografier, enkeltbilde-utløserfunksjon (Nikon-standard 4)
- Ett EN-EL15a-batteri 2 (kamera): Cirka 4030 bilder
- Ett EN-EL15a-batteri 2 (MB-D18): Cirka 4030 bilder
- Ett EN-EL18c-batteri 3 (MB-D18): Cirka 7700 bilder
- Åtte alkaliske batterier i AA-størrelse (MB-D18): Cirka 2960 bilder
• Filmer 5
- Ett EN-EL15a-batteri 2 (kamera): Cirka 70 minutter med HD-opptak
- Ett EN-EL15a-batteri 2 (MB-D18): Cirka 70 minutter med HD-opptak
- Ett EN-EL18c-batteri 3 (MB-D18): Cirka 145 minutter med HD-opptak
- Åtte alkaliske batterier i AA-størrelse (MB-D18): Cirka 65 minutter med
HD-opptak
365
1 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR-objektiv under følgende
testforhold: objektivet i syklus fra uendelig til minste avstand og ett fotografi tatt ved
standardinnstillingene én gang hvert 30 s. Live view brukes ikke.
2 EN-EL15b- eller EN-EL15-batterier kan også brukes i stedet for EN-EL15a, men merk at noen ganger
kan færre bilder tas på en enkelt lading med EN-EL15 enn med EN-EL15b/EN-EL15a.
3 Krever batterilader MH-26a eller MH-26 og batterideksel BL-5 (begge selges separat). EN-EL18b-,
EN-EL18a- og EN-EL18-batterier kan brukes i stedet for EN-EL18c, men merk at færre bilder kan tas på
en enkelt lading med EN-EL18 enn med EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a.
4 Målt ved 23 °C (±2°C) med et AF-S NIKKOR VR 70–200 mm f/2,8 E FL ED VR-objektiv under følgende
testforhold: bildestabilisator frakoblet, bildekvalitet satt til JPEG normal, bildestørrelse satt til Stor,
lukkertid på 1/250 s, fokus i syklus fra uendelig til minste avstand tre ganger etter at utløseren har blitt
trykket halvveis ned i 3 s. Deretter tas seks bilder etter hverandre og skjermen slås på i 5 sekunder og
deretter av. Syklusen gjentas når tidsbryteren for beredskapsstilling utløper.
5 Målt ved 23 °C (±2 °C) med kameraet ved standardinnstillingene og et AF-S NIKKOR 24–120 mm
f/4 G ED VR-objektiv under forholdene som er spesifisert av Camera and Imaging Products Association
(CIPA). Individuelle filmer består av én eller flere filer, kan ha en størrelse på inntil 4 GB og kan ha en
samlet lengde på opptil 29 minutter og 59 sekunder; opptaket kan avsluttes før disse grensene nås
dersom kameratemperaturen stiger.
Følgende er eksempler på handlinger som kan redusere batteriets
levetid:
• Bruke skjermen
• Holde utløseren halvveis nede
• Fokusere gjentatte ganger med autofokus
• Ta NEF (RAW)- eller TIFF (RGB)-fotografier
• Bruke lange lukkertider
• Bruke kameraets Wi-Fi- (trådløst lokalt nettverk) og
Bluetooth-funksjoner
• Bruke kameraet med tilbehør (ekstrautstyr) tilkoblet
• Bruke VR (bildestabilisator)-funksjonen med VR-objektiver
• Zoome ut og inn gjentatte ganger med et AF-P-objektiv.
For å sikre at du får mest mulig ut av de oppladbare Nikon EN-EL15abatteriene:
• Hold batterikontaktene rene. Tilsmussede kontakter kan redusere
batteriets ytelse.
• Bruk batteriene umiddelbart etter at de er oppladet. Batterier
utlades over tid hvis de ikke brukes.
366
Indeks
Symboler
P (Programautomatikk) .........126, 128
S (Lukkerprioritert automatikk) .. 126,
129
A (Blenderprioritert automatikk) 126,
130
M (Manuell) ................................126, 131
S (Enkeltbilde) .................................... 113
CL (Kontinuerlig lav hastighet) .... 113,
264
CH (Kontinuerlig høy hastighet) ... 113
Q (Lyddempet lukker)...................... 113
QC (Lyddempet kontinuerlig utløser) .
113
E (Selvutløser) ............... 113, 116, 264
MUP.................................................114, 118
K (Enkeltpunkt-AF) ........................ 100
I (Dynamisk AF-område) ............ 100
T (3D følgefokus)............................ 101
N (AF-søkefeltgruppe) .................. 101
H (Automatisk valg av AF-søkefelt) .
101
! (Ansiktsprioritert AF).....................42
5 (Bredt AF-område) .........................42
6 (Normalt AF-område) ...................42
3 (Knappenåls-AF) .............................42
& (Motivfølgende AF) .....................43
L (Matrise) ......................................... 124
M (Sentrumsdominert) .................. 124
N (Punkt)............................................. 124
t (Høylysvektet)............................. 124
R (info)-knapp.................... 55, 72, 203
a (Live view) ..............37, 59, 169, 270
Q (Hjelp)..................................................25
t (Minnebuffer) .......................115, 362
i-knapp .............. 45, 65, 200, 208, 228
D-bryter ..........................................6, 270
I (Fokusindikator) ..........33, 108, 112
L (Manuell forhåndsinnstilling) .....
157, 165
Tall
1 : 1 (24 × 24) ........................................ 84
1,2× (30 × 20)........................................ 84
10-pinners fjernstyringskontakt......2,
221, 296
12-bits ..................................................... 90
14-bits ..................................................... 90
3D farge-matrisemåling III.............124
3D følgefokus ..................101, 102, 260
5 : 4 (30 × 24) ........................................ 84
A
Adobe RGB ..........................................253
AE og alt. blitseksponeringer (Auto.
altern. eksp. innstilt).......................142
AF...................41–43, 94–110, 260–262
AF-aktivering ......................................261
AF-C ................................................98, 260
AF-F.......................................................... 41
AF-finjustering ...................................272
AF-ON-knapp........................ 99, 261, 268
AF-S..........................................41, 98, 260
AF-søkefeltfunksjon........ 42, 100, 261
AF-søkefeltgruppe ................. 101, 103
AF-søkefeltklammer......................... 7, 9
Aktiv D-Lighting ....... 45, 65, 152, 180,
253, 258
Alt. eksponering med ADL (Auto.
altern. eksp. innstilt)............. 142, 152
Altern. for ekstern GPS-enhet......221,
274
Altern. for live view-knapp ............270
Altern. for synkr. utløserfunksjon264
Altern. for trådløs fjernktrl. (WR)..274
Alternativ ekspon. for AE (Auto.
altern. eksp. innstilt).......................142
367
Alternativ hvitbalanse ...........142, 148
Alternativ hvitbalanse (Auto. altern.
eksp. innstilt)........................... 142, 148
Alternative blitseksponeringer .. 142,
143, 254, 267
Alternative blitseksponeringer
(Auto. altern. eksp. innstilt)......... 142
Alternative eksponeringer.. 142, 143,
254, 267
Alternativer for fokuspunkt.......... 262
Alternativer for pipesignal............ 274
Ansiktsgjenkj. med 3D-flg.fokus. 260
Ansiktsgjenkjenning .............. 260, 263
Ansiktsprioritert AF ............................42
Antall fokuspunkter ........................ 261
Attenuator ................................... 65, 259
Auto (Hvitbalanse)..................156, 159
Auto (Still inn Picture Control) .... 175
Auto alt. eksponeringer (M) ......... 267
Auto M ISO-følsomhetsktrl. ........... 267
Auto. altern. eksp. innstilt .... 142, 254
Auto. ISO-følsomhetsktrl......121, 257
Autofokus .. 41–43, 94–110, 260–262
Autofokusfunksjon.............41, 98, 262
Automatisk bilderotering.............. 249
Automatisk DX-beskjæring .............84
Automatisk ekstern blits....... 190, 198
Automatisk fortegningskontroll. 253
Automatisk FPhøyhastighetssynkronisering .... 266
Automatisk valg av AF-søkefelt . 101,
103
Automatiske alternative
eksponeringer ...............142, 254, 267
Avspilling ...............................35, 76, 223
Avspilling i sakte film.........................76
Avspilling på full skjerm ................ 223
Avspilling på full skjerm – sveip . 274
Avspillingsinformasjon ......... 229, 248
Avspillingsmappe ............................ 248
Avspillingsmeny ............................... 248
Avspillingszoom ............................... 238
368
B
Bakgrunnsbelysning.............................6
Bakgrunnsbelysning for knapper ...6,
265
Bank for egendefinerte innstillinger .
260
Bank med opptaksmeny for bilde ......
250
Batteri..................... 14, 16, 30, 276, 347
Batteriinformasjon ...........................276
Batteripakke . 114, 270, 276, 295, 299
Batteritype MB-D18 .........................276
Begr. valg for AF-søkefeltfunk......261
Begrensn. for autofokusfunksjon262
Berøringskontroll............. 12, 226, 274
Berøringslukker ................................... 56
Berøringsskjerm ..................12, 56, 226
Beskjær .................................................278
Beskjær film .................................78, 279
Beskjære................................................. 68
Beskytte fotografier .........................240
Bildefelt .....45, 65, 83, 84, 86, 91, 251,
256
Bildefrekvens......................................114
Bildeintervall (Lysbildefremvisning)..
249
Bildekommentar ...............................273
Bildekvalitet.................................88, 251
Bildeoverlapping ..............................279
Bildestabilisator....... 66, 259, 266, 355
Bildestørrelse...............................91, 251
Bildestørrelse/frekvens............69, 256
Bildevinkel...........................................286
Bildevisning .............................. 225, 249
B-innstilling.........................................133
BKT-knapp ..... 143, 144, 148, 149, 152,
153, 186, 268
Blenderlås.................................. 136, 268
Blenderprioritert automatikk .......130
Blenderåpning.......130, 131, 136, 268
Blits .........187, 192, 194, 196, 266, 288
Blits (Hvitbalanse) ............................ 157
Blitsfunksjon..............................192, 193
Blitsinformasjon................................ 198
Blitskompensasjon........................... 194
Blitsstyring ....................... 189, 190, 251
Blitssynkroniseringskontakt ......... 188
Blokkert AF-fotogr.respons........... 260
Bluetooth ......................................xx, 275
Blåkopi (Monokrom) ....................... 279
Bredt AF-område.................................42
Brennvidde ......................................... 220
Brennviddeskala ............................... 351
Bruke Picture Control.............252, 258
Bryter for fokusfunksjon ................ 111
C
Camera Control Pro 2 ..................... 296
Capture NX-D.......................................... ii
CLS......................................................... 288
CPU-kontakter ................................... 284
CPU-objektiv ......................20, 281, 284
Creative Lighting System .............. 288
D
Dato og klokkeslett................... 23, 271
Datoformat.................................. 23, 271
DCF ........................................................ 349
Diopter .............................................9, 295
Direkte sammenligning ................. 279
Direkte sollys (Hvitbalanse) .......... 157
D-Lighting........................................... 278
Dreie til høydeformat ..................... 249
DX (24 × 16)....................................84, 87
DX-format .........................68, 83, 84, 85
Dybdeskarphet ................................. 127
Dynamisk AF-område.. 100, 103, 262
E
Egendefinert kontrolltilordning 268,
270
Egendefinerte innstillinger........... 260
Eksponering..124, 126, 137, 139, 262
Eksponeringsdifferanse..................184
Eksponeringsindikator....................132
Eksponeringskomp. for blits.........266
Eksponeringskompensasjon .......139,
263
Eksponeringskontroll ......................126
Eksponeringslås.................................137
Ekstern mikrofon........................67, 296
Elektronisk avstandsmåler.............112
Elektronisk lukker på fremre
lukkergardin...............................45, 265
Elektronisk styrt blenderåpning.... 66
Elektronisk VR..............................66, 259
Endre størrelse...................................278
Enkel eksp.kompensasjon .............263
Enkeltbilde ..........................................113
Enkeltbilde-AF......................41, 98, 260
Enkeltpunkt-AF........................ 100, 103
Etter sletting .......................................249
Ev-trinn for ekspon.ktrl. ..................262
Exif..........................................................349
Eye-fi-opplasting...............................276
F
Farge på peaking-markering........265
Fargerom .............................................253
Fargetemperatur.. 156, 157, 160, 163
Filinformasjon ....................................230
Filmfiltype............................................257
Filmfrekvens ......................................... 69
Filmkvalitet...................................69, 257
Filmmodus ......................... 59, 256, 270
Filmopptaksknapp ....................61, 268
Filmopptaksmeny.............................256
Filnavn ........................................ 250, 256
Filnummersekvens...........................265
Filtereffekter ............................. 179, 279
Fininnstille optimal eksp................263
Firmware-versjon..............................277
Fjern elementer (Min meny) .........280
Fjerne objektivet fra kameraet....... 20
369
Fjernstyringskabel ...........75, 133, 296
Flat (Still inn Picture Control)....... 175
Fleksiprogram ................................... 128
Flimmerreduksjon ..................254, 258
Flymodus ............................................ 275
Fn1-knapp................................... 268, 270
Fn2-knapp..........................242, 268, 270
Fokus .... 41–43, 44, 94–112, 260–262
Fokuseringsring på objektivet ......44,
111, 351
Fokusfunksjon......................41, 94, 111
Fokusfunksjonsvelger .......41, 94, 111
Fokusindikator ..................33, 108, 112
Fokuslås............................................... 108
Fokusplanmerke............................... 112
Fokuspunkt 32, 42, 94, 100, 105, 261,
262
Forhåndsvisning av eksponering..39
Formater minnekort........................ 271
Formatering ....................................... 271
Forsinkelse for skjerm av ............... 264
Fortegningskontroll ........................ 278
Fotograferingsmeny ....................... 250
Frekvensrepons ......................... 65, 259
Friske farger (Still inn Picture
Control).............................................. 175
f-tall .............................................. 130, 284
FV-lås .................................................... 196
FX (36 × 24)............................................84
FX-format ...............................................84
Følgefokus ................................... 99, 260
Følgefokus med Lock-on............... 260
Følsomhet............... 119, 121, 252, 257
G
Gjenopprette
standardinnstillingene ....... 209, 256,
277
Glødelampe (Hvitbalanse)............ 156
GPS ........................................................ 221
GPS-mottaker ........................... 221, 296
370
H
H.264 .....................................................343
HDMI ........................................... 274, 349
HDR (High Dynamic Range)..........182
Hevet speil................................. 114, 118
High Dynamic Range (HDR) 182, 254
Himmellys............................................279
Histogram.................... 55, 72, 232, 233
Hjelp ........................................................ 25
Hodetelefoner...................................... 67
Hodetelefonlydstyrke ....................... 66
Hvitbal. for live view-skjermen ...... 46
Hvitbalanse .............148, 156, 252, 257
Høy.........................................................120
Høy oppløsning.................................349
Høylys ...................................................231
Høylysvektet lysmåling ..................124
Høylysvisning....................................... 66
I
Indeksmarkering................................. 64
Info om objektiv uten CPU. 218, 219,
272
Informasjon om opphavsrett .......273
Informasjonsdisplay ........................272
Informasjonsvisning 55, 72, 198, 203
Innst. for ekspon.forsinkelse.........264
Innst. for ISO-følsomhet ....... 252, 257
Innstillingslys............................ 127, 267
Intervallfilm.........................................259
ISO-følsomhet ........119, 121, 252, 257
ISO-visning..........................................264
i-TTL ...........................189, 190, 198, 288
J
JPEG.........................................88, 92, 278
JPEG basic.............................................. 88
JPEG fine ................................................ 88
JPEG normal.......................................... 88
K
Kamerahusdeksel............................. 295
Klarsignal for blitsen.... 187, 197, 292,
342
Klokke ......................................................23
Knappenåls-AF.....................................42
Koble til smartenhet........................ 275
Koblingsmodus................................. 274
Kompatible objektiver.................... 281
Komprimert (NEF (RAW)komprimering) ...................................90
Komprimert uten tap (NEF (RAW)komprimering) ...................................90
Konstant AF...........................................41
Kontakt for ekstern mikrofon............ 2
Kontinuerlig AF .......................... 98, 260
Kontinuerlig høy hastighet........... 113
Kontinuerlig lav hastighet....113, 264
Kontrollpanel.......................................... 5
Kopier bilde(r).................................... 249
Korreksjon av rød øyerefleks........ 278
Korteste blitssynkroniserte lukkertid
266
Kunstig horisont ................. 55, 72, 272
L
L (stor) ...............................................74, 91
Lade opp batteriet ..............................14
Lagre det aktuelle bildet............78, 82
Lagre etter retning........................... 261
Lagre/last inn innstillinger............ 277
Lagringsmappe................................. 250
Landskap (Still inn Picture Control) ...
175
Lav ......................................................... 120
LCD-lys .............................................6, 265
LED-lampe .......................................... 274
Legg til elementer (Min meny).... 280
Lengste lukkertid.............................. 122
Live view..........................................37, 59
Live view ved serieopptak ............ 266
Live view-fotografering .............37–58
Live view-velger ........................... 37, 59
Lukkerprioritert automatikk..........129
Lukkertid ...........................129, 131, 136
Lukkertid for blits..............................266
Lukkertidslås............................. 136, 268
Lyd............................................................ 61
Lyddempet kontinuerlig utløser .113
Lyddempet lukker ............................113
Lydløs live view-fotografering ...... 49,
255
Lydstyrkekontroll..............................228
Lydutgang...........................................345
Lysbildefremvisning ........................249
Lysmålere......................................34, 263
Lysmåling ............................................124
Lysstoffrør (Hvitbalanse) ................157
Lysstyrke for høylys..........................270
Lås speilet oppe for rengjøring ..272,
315
M
M (Manuell fokusering) ............44, 111
M (medium) .................................... 74, 91
Maks. antall bilder i serien .............264
Maksimal følsomhet .............. 122, 257
Manuell (Blitsstyring)............. 191, 199
Manuell (Eksponeringskontroll) ..131
Manuell avstandsprioritet .. 190, 199,
288
Manuell fokusering ...................44, 111
Manuell fokusring i AF-modus.....262
Manuell forhåndsinnstilling
(Hvitbalanse)........................... 157, 165
Maske i søkeren ................................... 85
Matrisemåling .......................... 124, 263
Mattskive..............................................338
Menyveiledning ......................................i
Merk for overf. til smartenhet.......249
Midtre multivelgerknapp...............268
Mikrofon...................1, 65, 67, 258, 296
Mikrofonfølsomhet ...................65, 258
371
Min meny ............................................ 280
Miniatyrbilde ..................................... 223
Minnebuffer ....................................... 115
Minnekort .................... 16, 93, 271, 360
Minnekortkapasitet......................... 362
Minste blenderåpning............. 20, 127
Mired .................................................... 162
Monokrom................................. 175, 279
Montere objektivet.............................19
Motivbevegelse ................................ 260
Multieksponering............................. 254
Multi-power-batteripakke .. 270, 276,
295, 299
Multiv. for elektr. styrt blend.åpn..66
Multivelger .........................25, 268, 269
Multivelger for eksp.komp. .............66
N
Naturlig lys automatikk
(Hvitbalanse).................................... 156
NEF (RAW).......................88, 90, 92, 278
NEF (RAW)-bitdybde ..........................90
NEF (RAW)-komprimering ...............90
NEF (RAW)-opptak .................... 90, 252
NEF (RAW)-prosessering................ 278
Negativ digitalisering ........................52
Nettadapter........................................ 295
Nettverk............................................... 275
Normalt AF-område ...........................42
Nullstill ...............................209, 256, 277
Nullstill alle innstillinger ................ 277
Nullstill filmopptaksmenyen........ 256
Nullstilling med to knapper ......... 209
Nøytral (Still inn Picture Control) 175
O
Objektiv ..... 19, 20, 218, 272, 281, 351
Objektiv uten CPU .........218, 282, 284
Objektivets bildestabilisatorbryter....
355
Objektivfatning......................3, 19, 112
372
Omvendte indikatorer ....................269
Oppladbart litium-ion batteri ... ii, 14,
30, 347
Oppsettsmeny ...................................271
Opptak med fokusforskyvning ....212
Opptak med intervallutløser ........255
Opptaksdata.......................................234
Opptakshast. for CL-funk. ..............264
Opptaksinformasjon.............. 229, 248
Optisk VR .............................................266
Ordne elementer (Min meny) ......280
Overfylt (Sekundærsporets
funksjon) .............................................. 93
Overlapping av fokuspunkt ..........262
Oversiktsdata .....................................237
P
Peaking-nivå.................................. 47, 67
Perspektivkontroll ............................279
PictBridge ............................................349
Picture Control...................................175
Plassering ............................................256
Portrett (Still inn Picture Control)175
Programautomatikk ........................128
Punkt .....................................................124
Punktbasert hvitbalanse ................169
Pv-knapp ...........44, 127, 267, 268, 270
Påsettingsmerke ........................19, 351
Påsettingsmerke for objektivet .2, 19
R
Rangering ............................................241
RAW hovedsp. – JPEG sek.spor
(Sekundærsporets funksjon) ........ 93
Reduksjon av rød øyerefleks.........192
Referansebilde for støvfjerning...273
Rekkef. for alter. eksp. .....................267
Rekkefølge for batterier .................276
Rengjør bildebrikken............. 272, 312
Repeterende blits ................... 191, 199
Rett opp ...............................................278
Retusjeringsmeny ............................ 278
RGB ........................................88, 232, 253
RGB-histogram.................................. 232
Rutenett i søkeren............................ 265
S
S (liten)..............................................74, 91
Sakte film.........................................69, 70
Samsvarsmerking....................276, 349
SD-minnekort ...................... 16, 93, 361
Sekundærsporets funksjon.... 93, 250
Selvutløser ....................... 113, 116, 264
Send til smartenhet (auto)............ 275
Sentrumsdom. lysmåling .............. 263
Sentrumsdominert lysmåling...... 124
Serie .............................................249, 264
Serieutløserfunksjon ....................... 113
Sideforhold.....................................68, 84
Sikkerhetskopi (Sekundærsporets
funksjon)...............................................93
Siste innstillinger.............................. 280
Skjerm.. 10, 12, 37, 223, 264, 271, 272
Skjermens fargebalanse................. 272
Skjermens lysstyrke ........... 45, 66, 271
Skjul bilde............................................ 248
Skyet (Hvitbalanse).......................... 157
Skygge (Hvitbalanse) ...................... 157
Slett ................................................ 36, 245
Slett alle bilder .................................. 246
Slett gjeldende bilde................ 36, 245
Slipp knappen og bruk hjul .......... 269
Smartenhet...................... 222, 249, 275
Sommertid................................... 23, 271
Speil.................................... 114, 118, 315
Spor .......................................93, 224, 256
Språk (Language) ...................... 21, 271
sRGB ...................................................... 253
Standard (Still inn Picture Control) ....
175
Standard i-TTL utfyllingsblits for
digitale speilreflekskameraer.... 189,
288
Standardinnstillinger....209, 256, 277
Stedsdata.............................................221
Still inn klokke etter satellitt .........221
Still inn Picture Control 175, 252, 257
Strømforsyning..................................295
Størrelse .................................74, 91, 278
Største blenderåpning.....44, 54, 218,
284, 292
Støyred. v. høy følsomhet.... 253, 258
Støyred. ved lang eksponering....253
Svart-hvitt (Monokrom)..................279
Sveip...............................................12, 274
Synkroniser med smartenhet.......271
Synkronisering på bakre gardin ..192
Synkronisering på fremre
lukkergardin......................................192
Synkronisering på lang lukkertid 192
Synkronisert utløser.........................264
Søker.............................................7, 9, 338
Søkerfokus...................................... 9, 295
Søkerokular .................................... 9, 116
T
Tekstinntasting..................................273
Tid....................................................23, 271
Tidsbryter for beredskapsstilling . 34,
221, 263
Tidssone ........................................22, 271
Tidssone og dato .......................22, 271
Tidtaker.................................................116
TIFF (RGB)........................................ 88, 92
Tilbehør ................................................295
Tilbehørssko ............................. 187, 295
Tildel ekstern (WR) Fn-knapp .......274
Tildel MB-D18-knapper...................270
Tilpass kommandohjulene............269
Todelt skjermvisning med zoom . 46,
48
Toning (Still inn Picture Control).179
Trinnv. for eksp.-/blitskomp..........262
Trinnverdi for ISO-følsomhet........262
Trykk utløseren halvveis ned.......... 33
373
Trådløs .................................................... xx
Trådløs fjernkontroll ....... 75, 274, 295
Trådløs sender................................... 295
Type D-objektiv ....................... 281, 284
Type E-objektiv ........................281, 284
Type G-objektiv ....................... 281, 284
U
Ukomprimert (NEF (RAW)komprimering) ...................................90
Underkomm.hjul – bildehastig. .. 269
Undervelger ..106, 108, 137, 268, 270
USB-kabel..................................................ii
UTC................................................. 22, 222
Utjevning ............................................ 184
Utløser.........................33, 108, 137, 270
Utløser AE-L........................................ 263
Utløserfunksjon ................................ 113
Utløserlås ved tomt spor ............... 276
Utvidede fotomenybanker........... 250
V
Valg av hovedkortspor............ 93, 250
Valg av spor................................. 93, 224
Varmt filter.......................................... 279
Velg fane ............................................. 280
Velg fargetemperatur (Hvitbalanse) .
157, 163
Velg start-/sluttpunkt ........................78
ViewNX-i....................................................ii
Vignetteringskontroll ..................... 253
Vindstøyreduksjon ................... 66, 259
Vippbar skjerm.....................................10
Vis etter serie ..................................... 249
Visn.alternativer for avspilling..... 248
Visningsomr. for 3D følgefokus .. 261
W
Wi-Fi ................................................xx, 275
374
X
XQD-kort................................16, 93, 360
375
376
Garantibetingelser - Nikons europeiske
servicegaranti
Kjære Nikonkunde!
Vi takker for at du kjøpte dette Nikon-produktet. Hvis Nikonproduktet ditt skulle trenge vedlikehold som faller inn under
servicegarantien, kan du kontakte forhandleren eller et medlem av
vårt autoriserte servicenettverk innenfor salgsområdet til Nikon
Europe B.V. (Europa/ Russland/andre). Se detaljer under:
http://www.europe-nikon.com/support
Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye før du tar kontakt
med forhandleren eller vårt autoriserte servicenettverk for å unngå
unødige problemer.
Garantien for Nikon-utstyr gjelder enhver produksjonsfeil ett år fra
kjøpsdato. Hvis du i løpet av denne garantiperioden opplever at
produktet ikke fungerer som det skal på grunn av materialsvikt eller
feil under selve produksjonen, vil vårt autoriserte servicenettverk
innenfor salgsområdet til Nikon Europe B.V. reparere produktet,
uten material- eller arbeidskostnader, på de vilkårene som er
beskrevet under. Nikon forbeholder seg retten til, etter skjønn, å
erstatte eller reparere produktet.
1. Garantien gjelder bare ved fremleggelse av hele garantikortet og
den originale bestillingen, eller kvitteringen med kjøpsdato,
produktnavn og navn på forhandleren, sammen med produktet.
Nikon forbeholder seg retten til å avslå gratis garantiservice
dersom dokumentet ovenfor ikke kan fremlegges eller hvis
teksten er ufullstendig eller uleselig.
377
2. Garantien dekker ikke:
• nødvendig vedlikehold og reparasjon eller utskiftning av deler
som følge av vanlig bruk og slitasje.
• endringer som har til hensikt å oppgradere produktet fra sitt
vanlige bruksområde, som beskrevet i bruksanvisningene, uten
skriftlig forhåndstillatelse fra Nikon.
• transportkostnader og risikoer som følger av transport i direkte
eller indirekte forbindelse med garantien.
• enhver skade som følger av endringer eller tilpassinger som
gjøres ved produktet, uten forhåndstillatelse fra Nikon, for å
tilpasse produktet nasjonale tekniske standarder i andre land
enn de som produktet opprinnelig var utviklet og/eller
produsert for.
3. Garantien gjelder ikke i tilfeller av:
• skade som følger av feil bruk inkludert, men ikke begrenset til,
bruk av produktet til andre enn normale formål og i følge
bruksanvisningen om riktig bruk og vedlikehold, og
installasjon eller bruk av produktet på en måte som ikke følger
sikkerhetsstandarder i landet der det brukes.
• skade som følge av ulykker inkludert, men ikke begrenset til,
vann, ild, feilbruk eller forsømmelse.
• endring av, skade på eller fjerning av modell- eller
serienummeret på produktet.
• skade som følge av reparasjoner eller tilpassinger som har blitt
utført av uautoriserte servicebedrifter eller -personer.
• mangler ved ethvert system som produktet er del av eller som
det brukes sammen med.
378
4. Denne servicegarantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte
rettigheter etter gjeldende, nasjonale lover eller forbrukerens
rettigheter som følger av kjøpskontrakten.
Merknad: Du kan finne en oversikt over alle autoriserte
Nikon-verksteder online ved å følge denne koblingen
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
379
E
L
P
Nikon D850
M
SA
DIGITALKAMERA
Bruksanvisning (med garanti)
Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne
veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeler (med unntak av
korte henvisninger i artikler eller anmeldelser) uten skriftlig
godkjennelse fra NIKON CORPORATION.
AMA16771
Trykt i Europa
No
SB9C03(1A)
6MB4041A-03
• Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker
kameraet.
• For å sikre riktig bruk av kameraet, sørg for at du leser
"For din egen sikkerhet" (side x).
• Oppbevar denne bruksanvisningen på et tilgjengelig sted
med tanke på fremtidig bruk etter at du har lest den.
No
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising