Nikon | COOLPIX W100 | Nikon COOLPIX W100 Hurtigveiledning

Nikon COOLPIX W100 Hurtigveiledning
DIGITALKAMERA
Hurtigveiledning
Innledning
2
Gjøre deg klar
7
A Ta bilde
11
B Vise
13
Få enda mer glede av kameraet
15
Koble til en smartenhet
19
For din sikkerhet
26
Teknisk informasjon
43
FORSIKTIG
Det er viktige merknader om vanntetthet på sidene 32
til 35.
Les denne informasjonen nøye.
Innledning
Les "For din sikkerhet" (side 26–42) og alle andre instruksjoner nøye sammen med en voksen
før du bruker kameraet. Oppbevar denne bruksanvisningen der den vil bli lest av alle som
bruker kameraet.
Utfør instruksjonene i "Gjøre deg klar" (side 7-10) sammen med en voksen.
Laste ned "Komplett bruksanvisning"
Den komplette bruksanvisningen (PDF-format) gir deg informasjon på flere språk om bruk av
dette produktet. Last ned den komplette bruksanvisningen fra nedlastingssenteret vårt, og
lagre den på smartenheten eller datamaskinen din for fremtidig bruk.
• Den komplette bruksanvisningen kan leses via Adobe Acrobat Reader (som kan lastes
ned fra Adobe-nettstedet) eller iBooks (en iOS-app).
Nedlasting av Nikon-programvare
For datamaskin
Last ned programvaren fra nedlastingssenteret vårt.
• ViewNX-i: Programvare som kan brukes til å overføre bilder og film til datamaskinen din
for visning og redigering.
For smartenheter
• SnapBridge: Når du oppretter en trådløs nettverkstilkobling, kan du bruke denne appen
til å laste opp bilder og filmer til smartenheten din. Se "Koble til en smartenhet" (side 19)
for informasjon om hvordan du laster ned appen og oppretter en tilkobling.
COOLPIX W100 Model Name: N1530
2
Gå til nedlastingssenteret vårt
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Gå til nettstedet vårt for å laste ned bruksanvisninger for Nikonbildeprodukter, -programvare eller -firmware.
Nikon-brukerstøtte
Besøk siden under for å registrere kameraet ditt og holde deg oppdatert om den siste
produktinformasjonen. Du finner svar på ofte stilte spørsmål på denne siden, og kan kontakte oss
for teknisk hjelp.
http://www.europe-nikon.com/support
Innledning
3
Bekrefte pakkens innhold
Hvis noen av artiklene mangler, må du kontakte butikken der du kjøpte
kameraet.
COOLPIX W100
Digitalkamera
Bærestropp1
(Slik fester du bærestroppen)
2
3
1
Oppladbart
litiumionbatteri EN-EL19
Nettadapter for lading
EH-73P2
Børste3
Hurtigveiledning (denne bruksanvisningen)
USB-kabel UC-E21
Garantiseddel (trykket på baksiden av denne
bruksanvisningen)
1
2
3
•
•
4
Ikke sving kameraet etter nakkeremmen. Kameraet kan slå borti
gjenstander eller mennesker. Dette kan føre til personskade og skade på
kameraet.
En universaladapter følger med hvis kameraet ble kjøpt i et land eller et
område som krever universaladapter. Adapterens form avhenger av
landet eller regionen for kjøpet (side 7).
Børsten brukes til å rengjøre den vanntette tetningen.
Ekstrautstyr er ikke vanntett.
Minnekort følger ikke med kameraet. SD-, SDHC- og SDXC-minnekort
omtales som "minnekort" i denne bruksanvisningen.
Innledning
Kameradeler
1 2 3 4 5
6
10
11
7
9
8
11
12
13
16
15
14
1 Utløser
10 Mikrofon
2 Strømbryter/
strømforsyningslampe
11 Festeøye for bærestropp
3 Blits
12 Ladelampe / blitsens
klarsignal
4 AF-lampe/selvutløserlampe
13 Multivelger
5 b-knapp (filmopptak)
14 c-knapp (opptaks-/
avspillingsmodus)
6 N-Mark (NFC-antenne)
7 Høyttaler
8 Objektiv
15 Monitor (skjerm)
16 Fleksible knapper*
9 Deksel til batterikammer/
minnekortspor
* I dette dokumentet omtales de fleksible knappene noen ganger som
"fleksibel knapp 1" til "fleksibel knapp 4", fra øverst til nederst.
Innledning
5
Bruke skjermen
Batterinivå
• F: Batteriet har nok strøm.
• G: Lavt batterinivå.
999
29m 0s
Maksimal
opptakstid for film
Fleksible knapper
Trykk for å velge et element på skjermen.
6
Innledning
Antall bilder som
kan tas
Gjøre deg klar
Sette inn batteriene og minnekortet
1
4
2
3
6
5
Batteriet
Minnekort
• Se på etiketten og pass på å sette inn batteriet og minnekortet riktig vei.
• Første gang du setter inn et minnekort som har blitt brukt i en annen enhet
i dette kameraet, må du passe på å formatere det med dette kameraet.
Lade batteriet
1
Koble kameraet til nettadapteren for lading og til
stikkontakten.
9
8
7
Hvis en universaladapter* følger med kameraet, kobler du
universaladapteren godt til pluggen på nettadapteren for lading. Når
de to først er koblet sammen, kan forsøk på å fjerne
universaladapteren med makt skade produktet.
* Universaladapterens form varierer i henhold til landet eller
regionen hvor kameraet ble kjøpt.
Dette trinnet kan hoppes over hvis universaladapteren leveres
permanent festet til nettadapteren.
7
• Ladingen av batteriet starter, og ladelampen blinker.
• Ladelampen slukkes når batteriet er fulladet.
• Koble nettadapteren for lading fra stikkontakten. Deretter kobler du
fra kabelen.
2
Lukk dekselet.
• Legg dekslet helt flatt i pilens retning
0, og skyv det helt inn i a.
0
a
B Merknader om åpning og lukking av dekselet
• Kameraet og hendene dine må ikke være våte.
• Sørg for at dekselet til batterikammeret/minnekortsporet er fritt for rusk
etc.
• Sørg for at dekselet til batterikammeret/minnekortsporet er ordentlig
lukket.
B Merknader om lading og utskifting av batteriet
• Kun voksne personer skal lade opp og skifte ut batteriet.
• Ikke bruk en annen USB-kabel enn UC-E21. Hvis du gjør dette, kan det
resultere i overoppheting, brann eller elektrisk støt.
• Sjekk formen og retningen på kontaktene og pass på å sette dem rett
inn eller ut.
• Du må ikke under noen omstendighet bruke en nettadapter av et
annet merke eller en annen modell enn EH-73P-nettadapteren for
lading, og ikke bruk en allment tilgjengelig USB-nettadapter eller en
batterilader for mobiltelefon. Det kan føre til overoppheting eller skade
på kameraet.
• Se informasjonen i "For din sikkerhet" (side 28) og "Stell av produktet"
(side 38).
8
Gjøre deg klar
Stille inn kameraet
Når du slår på kameraet for første gang, vises for eksempel skjermer for å
konfigurere visningsspråk og kameraklokke.
1
Trykk på strømbryteren for å
slå på kameraet.
2
Trykk J eller K på
multivelgeren for å markere et
språk og trykk på O.
Språk/Language
Norsk
3
Trykk S når dialogboksen til
høyre vises.
• Hvis du vil koble til en
smartenhet, trykk på O. For
ytterligere informasjon om
hvordan du kobler til, se "Koble
til en smartenhet" (side 19).
4
Bruk SnapBridge til å sende
bilder til enh. og del dem.
Hvis du vil hoppe over og
angi SnapBridge fra Nettverksmenyen, trykk på "X".
Trykk på R Ja.
Stille inn tid og dato?
Ja
Nei
5
Velg et datoformat.
Gjøre deg klar
9
6
Still inn dato og tid og trykk på
O.
Dato og tid
• Bruk J eller K til å velge et felt,
D M
t
m
Å
og bruk deretter H eller I til å
01 / 01 / 2016 00 : 00
stille inn dato og tid.
• Velg minuttfeltet, og trykk på
O for å bekrefte innstillingen.
• Trykk på m for å vise m på skjermen og aktivere sommertid. Trykk
på m én gang til for å deaktivere sommertid.
7
Trykk på R Ja når bekreftelsesdialogen vises.
8
Bekreft meldingene relatert
til vanntetthet, og trykk på K.
Forholdsreg. for vanntetthet
9
Bekreft meldingen på
skjermen vist til høyre, og
trykk på O.
• Opptaksskjermen vises.
10
Gjøre deg klar
Etter grundig tørking fjernes
alle gjenværende vanndråper
på de angitte stedene.
A Ta bilde
Ta bilder
1
Hold kameraet stødig og
innrett kameraet slik at du ser
motivet på skjermen.
• Før én hånd gjennom bærestroppen, og hold kameraet stødig
med begge hender.
• Når du tar bilder, må du passe på ikke å dekke til blitsen eller
objektivet med fingrene.
2
Trykk utløseren halvveis ned.
• Kameraet fokuserer.
2100
25m 0s
11
3
Trykk utløseren helt ned.
• Kameraet tar et bilde.
1/250
F 3.3
Bruke zoom
H: Tar bilder av et større motiv.
I: Tar bilder med en videre vinkel.
2100
25m 0s
Ta opp filmer
1
Mens A vises nederst til høyre
på skjermen retter du inn
kameraet slik at du ser motivet
på skjermen.
• Pass på at du ikke dekker over
mikrofonen.
2
Trykk på b-knappen
(filmopptak).
• Kameraet begynner å ta opp
film.
3
12
Trykk på b-knappen (filmopptak) igjen.
• Kameraet slutter å ta opp film.
A Ta bilde
B Vise
Vise bilder
1
Trykk på c-knappen (opptaks-/
avspillingsmodus).
• B vises nederst til høyre på
skjermen.
• Det siste bildet du tok, vises.
2
2100
25m 0s
Bruk multivelgeren til å se
gjennom bildene.
Gjeldende bilde
Forrige bilde
Neste bilde
• Hvis du trykker på c-knappen (opptaks-/avspillingsmodus) på
nytt, vises A nederst til høyre på skjermen, og kameraet går
tilbake til opptaksskjermen.
13
Slette bilder
1
Når B vises nederst til høyre
på skjermen, kan du se
gjennom bildene og finne et
bilde du vil slette.
15/11/2016 15:30
4
2
Trykk på n.
15/11/2016 15:30
4
3
Trykk på n Slett bare dette
bildet.
• Trykk på Q hvis du vil avslutte
uten å slette bildet.
Slett
Slett bare dette bildet
Slett merkede bilder
Slett alle bilder
4
Trykk på R Ja.
• Du kan ikke gjenopprette et
bilde hvis du sletter det.
Slett 1 bilde?
Ja
Nei
14
B Vise
Få enda mer glede av kameraet
Ting du kan gjøre mens du tar bilder
1
2
3
4
2100
25m 0s
1 A Brukes til å ta vakre bilder på en enkel måte.
2 Z Brukes til å stille inn blits, selvutløser og Ta bilde med et smil.
3 g Brukes til å ta bilder med innstillinger som passer for den valgte
stilen. Du kan også legge til rammer rundt bilder eller endre
fargene.
4
l
Brukes til å endre kameraets innstillinger.
Lag en miniatyreffekt /Lag en miniatyrfilm
(g M g M M/g M g M j)
Du kan ta miniatyrliknende bilder og filmer ved
bare å trykke på utløseren.
15
Ting du kan gjøre mens du ser på bilder
1
2
3
4
15/11/2016 15:30
4
1 V Brukes til å redigere bilder eller legge en talemelding til bildene.
Du kan også beskytte bilder mot uønsket sletting.
2 Z Brukes til å velge og vise bilder fra kalenderen.
I lysbildefremvisninger vises bildene i rekkefølge.
3
4
n
Brukes til å slette bilder.
l
Brukes til å endre kameraets innstillinger.
Legg på sminke (V M V M K)
Du kan prøve ut ulike sminkeeffekter,
som å legge til farge i kinnene, legge
til foundation og gjøre øynene
større.
16
Få enda mer glede av kameraet
Ta bilder under vann
Før du bruker kameraet under vann
Les "Merknader om støtsikkerhets-, vanntettings- og
støvtettingsfunksjon" (side 33) og "Før du bruker kameraet under vann"
(side 34) nøye.
1
Når A vises nederst til høyre
på skjermen, trykker du på g.
2100
25m 0s
2
Trykk på g Velg stil.
Flere bildealternativer
Velg stil
Pynt
Endre farger
3
Trykk på J eller K, velg J Ta
bilde under vann og trykk på
O.
Ta bilde under vann
• Meldingen relatert til vanntetthet
vises. Bekreft meldingen og trykk
på K for å vise neste melding.
Trykk på O for å starte opptak.
Få enda mer glede av kameraet
17
4
Trykk på utløseren.
Rengjøre kameraet etter at det har vært brukt under vann
Les "Rengjøring av kameraet etter at det er brukt under vann" (side 41)
nøye.
Komp. ansikt under vann (g M g M J)
Kameraet leter etter menneskeansikter
under vann og tar så automatisk bilde av
dem. Du kan ta bilder uten å dukke
hodet under vannet ved bare å senke
kameraet under vann.
Andre måter å ha det moro på
• E Legg til meldinger
Legg talemeldinger til bildene du har tatt
• A Pynt
Legg til en ramme rundt bildene.
• u Endre lyder
Still lukkerlyden og knappelyden.
18
Få enda mer glede av kameraet
Koble til en smartenhet
Installasjon av SnapBridge-appen
Når du installerer SnapBridge-appen, og trådløst kobler til
kameraet og en smartenhet, kan du overføre bilder som er tatt
med kameraet til smartenheten.
• SnapBridge-appversjon 2.0 brukes til beskrivelsene i denne
bruksanvisningen. Bruk den nyeste versjonen av SnapBridgeappen. Fremgangsmåten kan variere avhengig av firmware på kameraet,
versjonen av SnapBridge-appen eller operativsystemet på smartenheten.
• For mer informasjon om hvordan du bruker smartenheten, se
dokumentasjonen som fulgte med.
1
Installer SnapBridge-appen på smartenheten.
• Last ned appen fra Apple App Store® for iOS og fra Google Play™ for
Android™. Søk etter "snapbridge" og installer appen.
• Gå til den aktuelle nedlastingssiden for mer informasjon om OSversjoner som støttes.
19
2
Aktiver Bluetooth og Wi-Fi på smartenheten.
• Bruk SnapBridge-appen for å koble sammen kameraet og
smartenheten. Du kan ikke koble til via Bluetoothinnstillingsskjermen på smartenheten.
Tilkobling av kameraet til en smartenhet
• Bruk et oppladet batteri, slik at kameraet ikke slås av under prosessen.
• Sett inn et minnekort med nok ledig plass i kameraet.
1
Kamera: I Nettverksmeny i
kameraets innstillingsmeny,
trykk på V Koble til
smartenhet.
Nettverksmeny
Flymodus
Koble til smartenhet
Alt. for aut. sending
• Dialogen i trinn 2 vises når du slår på kameraet for første gang.
Dette trinnet er unødvendig i så tilfelle.
2
Kamera: Trykk på O når
dialogboksen til høyre vises.
• Forbered smartenheten og gå til
neste trinn.
Bruk SnapBridge til å sende
bilder til enh. og del dem.
Hvis du vil hoppe over og
angi SnapBridge fra Nettverksmenyen, trykk på "X".
20
Koble til en smartenhet
3
Kamera: Når en dialogboks
vises og ber deg om å bruke
NFC-funksjonen, utfør én av
følgende handlinger.
NFC-aktivert enhet: berør
kameraet til smartenheten.
Ikke-NFC-aktiverte enheter:
trykk på "OK".
• Når du bruker NFC-funksjonen:
Trykk NFC-antennen på smartenheten mot Y (N-merket) på
kameraet. Når Start pairing? (Vil du starte paring?) vises på
smartenheten, trykker du på OK og går til trinn 7.
• Når du ikke bruker NFC-funksjonen:
Trykk på O, og gå videre til neste trinn.
4
Kamera: Sjekk at dialogen til
høyre vises.
App
SnapBridge
Kamera
På smartenheten går du til appbutikken og søker etter SnapBridge.
Når det er installert, åpner du
SnapBridge.
5
Smartenhet: Start SnapBridge-appen, og
trykk på Pair with camera (Par med
kamera).
• Når dialogen for valg av kamera vises, trykker
du på kameraet du vil koble til.
Koble til en smartenhet
21
6
Smartenhet: Trykk på kameranavnet når
dialogboksen til høyre vises.
• Hvis du bruker iOS, sjekk detaljene på skjermen som forklarer
tilkoblingsmetoden når den vises, og trykk på Understood
(Forstått) (hvis Understood (Forstått) ikke vises, rull ned på
skjermen).
Når skjermen for å velge tilbehør (kameranavn) vises, trykker du på
kameranavnet igjen (det kan ta litt tid før kameranavnet vises).
7
Kamera/smartenhet: Sjekk at kameraet og smartenheten
viser samme nummer (seks siffer).
Verifis.kode:
123456
Bekreft at den samme
verifiseringskoden vises
på smartenheten, og trykk på OK.
• Dersom du bruker iOS, vises kanskje ikke nummeret på
smartenheten, avhengig av operativsystemversjonen. Gå til trinn 8
hvis dette er tilfelle.
22
Koble til en smartenhet
8
Kamera/smartenhet: Trykk på O på kameraet, og PAIR
(PAR) i SnapBridge-appen.
Verifis.kode:
123456
Bekreft at den samme
verifiseringskoden vises
på smartenheten, og trykk på OK.
9
Kamera/smartenhet: Fullfør konfigureringen av
tilkoblingen.
Kamera: Trykk på A når
dialogboksen til høyre vises.
Smartenhet: Trykk på OK når du
ser en dialog som bekrefter at
paringen er fullført.
Kameraet og smartenheten
er tilkoblet.
SnapBridge sender bildene
til smartenheten når de er tatt.
Koble til en smartenhet
23
10
Kamera: Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
innstillingen.
• For å registrere stedsdata med bilder, velg R Ja når du blir bedt
om det. Slå på stedsdatafunksjoner i SnapBridge-appen og på
smartenheten.
• Du kan automatisk få kameraklokken til å stemme med dato og
klokkeslett for smartenheten, ved å velge R Ja når du blir bedt om
det. Slå på tidssynkronisering i SnapBridge-appen.
• Når du slår på kameraet for første gang, vises dialoger om
vanntettingen. I så tilfelle følger du samme fremgangsmåte for
"Stille inn kameraet" fra trinn 8 (side 10).
Kameraet og smartenheten er nå sammenkoblet.
Når du tar bilder med kameraet, overføres de automatisk til
smartenheten.
24
Koble til en smartenhet
Skjermbilder i SnapBridge-appen
1
2
3
1 Du kan se varsler fra Nikon og Hjelp i
SnapBridge-appen samt konfigurere appens
innstillinger.
2 Hovedsakelig utføre tilkoblingsinnstillinger
for smarttelefoner og kameraer.
3 Du kan se, slette eller sende bilder lastet ned fra kameraet.
Slik finner du ut mer om bruk av SnapBridge-appen og
kameraet
• Du kan bruke forskjellige funksjoner når du kobler til kameraet og en
smartenhet. For ytterligere informasjon, se "Bildeopplasting og
Fjernstyrt fotografering" i "Komplett bruksanvisning" (side 2).
• For å finne informasjon om bruk av SnapBridge-appen, se den
elektroniske hjelpen (etter tilkobling kan du se SnapBridgeappmenyen M Help (Hjelp)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
Hvis nettverkstilkoblingen er dårlig
Se "Feilsøking" i "Komplett bruksanvisning" (side 2).
Koble til en smartenhet
25
For din sikkerhet
Informasjon og forholdsregler
Livslang læring
Som et ledd i Nikons policy om livslang læring ved produktstøtte og opplæring finner du
kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende nettsteder:
• For brukere i USA: http://www.nikonusa.com/
• For brukere i Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• For brukere i Asia, Oseania, Midtøsten og Afrika: http://www.nikon-asia.com/
Besøk disse nettstedene for å finne oppdatert informasjon om produkter, tips, svar på vanlige
spørsmål (FAQ-sider) og generelle råd om fotografering. Du kan få mer informasjon fra
Nikon-representanten i ditt område. Gå inn på nettstedet nedenfor for å få kontaktinformasjon.
http://imaging.nikon.com/
Bruk bare originalt elektronisk tilbehør fra Nikon
Nikon COOLPIX-digitalkameraer bygger på avansert teknologi og inneholder kompliserte
elektroniske kretser. Bruk bare originalt elektronisk tilbehør (inkludert batteriladere, batterier,
nettadaptere for lading, nettadaptere og USB-kabler) fra Nikon som er sertifisert og godkjent av
Nikon spesielt for bruk med dette Nikon-digitalkameraet. Dette tilbehøret er konstruert slik at det
tilfredsstiller kravene til riktig og sikker bruk av de elektroniske kretsene.
BRUK AV ELEKTRONISK TILLEGGSUTSTYR FRA ANDRE PRODUSENTER ENN NIKON KAN SKADE
KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG.
Bruk av oppladbare Li-ion-batterier som ikke har påstemplet Nikons holografiske segl, kan forstyrre
normal bruk av kameraet eller forårsake at batteriene kan bli overopphetet, antenne, sprekke eller
lekke.
Hvis du vil ha mer informasjon om Nikon-tilbehør, kontakter du en lokal autorisert Nikon-forhandler.
Holografisk segl: Kjennetegner apparatet
som et autentisk Nikon-produkt.
Før du tar viktige bilder
Før du skal fotografere viktige begivenheter (for eksempel i et bryllup eller før du tar med deg
kameraet på reise), tar du et prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer som det skal. Nikon
kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tap av fortjeneste som kan skyldes funksjonsfeil.
26
Om bruksanvisningene
• Ingen deler av bruksanvisningene som følger med dette produktet, kan reproduseres, overføres,
omgjøres til et annet format, lagres i et arkivsystem eller oversettes til noe språk i noen som helst
form uten skriftlig forhåndstillatelse fra Nikon.
• Illustrasjonene og skjerminnhold vist i denne bruksanvisningen, kan være annerledes enn det
faktiske produktet.
• Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å endre spesifikasjonene for
maskinvaren og programvaren som er beskrevet i disse bruksanvisningene.
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av dette produktet.
• Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at informasjonen i disse bruksanvisningene er
nøyaktig og fullstendig, vil vi sette pris på om du kan melde fra om eventuelle feil eller mangler til
Nikon-representanten i området ditt (adresse står oppgitt separat).
Overhold opphavsrettmerknadene
I henhold til lov om opphavsrett, kan du ikke bruke fotografier eller opptak av opphavsrettslig
beskyttede verker som er tatt med kameraet uten tillatelse fra rettighetshaver. Unntak gjelder
personlig bruk, men merk at selv personlig bruk kan være begrenset når det gjelder fotografier eller
opptak av utstillinger eller konserter.
Kassering av datalagringsenheter
Merk at selv om du sletter bilder eller formaterer datalagringsenheter, for eksempel minnekort eller
innebygd kameraminne, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig. Slettede filer kan
noen ganger gjenopprettes fra kasserte lagringsenheter ved hjelp av kommersiell programvare.
Dette kan potensielt føre til misbruk av personlige bildedata. Det er brukerens ansvar å sørge for at
dataene er sikret.
Før du kasserer en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, skal alle
kamerainnstillingene nullstilles i Nullstill alle i menyen for kamerainnstillinger. Etter nullstillingen
skal alle data i enheten slettes ved hjelp av en allment tilgjengelig programvare for datasletting;
eller formater enheten Formater minne eller Formater kort i menyen for kamerainnstillinger for
så å fylle enheten med bilder som ikke inneholder privat informasjon (f.eks. bilder av himmelen).
Du må passe nøye på å unngå personskade eller skade på eiendom når du fysisk ødelegger
minnekort.
Samsvarsmerking
Følg fremgangsmåten nedenfor for å vise noen av samsvarsmarkeringene som kameraet er i
overensstemmelse med.
Gå inn i opptaksmodus eller avspillingsmodus M fleksibel knapp 4 (l) M fleksibel knapp 4
(l Kamerainnstillinger) M trykk på HI M k Samsvarsmerking
For din sikkerhet
27
For din sikkerhet
For å forhindre skade på eiendom eller personskade, enten på deg selv eller andre, må du
lese "For din sikkerhet" i sin helhet før du bruker dette produktet.
Oppbevar disse sikkerhetsinstruksene der alle som bruker dette produktet kan lese dem.
FARE
Dersom du ikke overholder forholdsregler
som er markert med dette ikonet, er det stor
fare for død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL
Dersom du ikke overholder forholdsregler
som er markert med dette ikonet, kan det
resultere i død eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG
Dersom du ikke overholder forholdsregler
som er markert med dette ikonet, er det fare
for personskade eller skade på eiendom.
ADVARSEL
• Ikke bruk mens du spaserer eller fører et kjøretøy. Hvis du ikke følger denne
forholdsregelen, kan det føre til ulykker eller annen skade.
• Ikke demonter eller endre på dette produktet. Ikke berør innvendige deler som blir
eksponert etter et fall eller en annen ulykke. Dersom du ikke overholder disse
forholdsreglene, er det fare for elektrisk støt eller andre personskader.
• Skulle du oppdage avvik, som røyk, varme eller uvanlig lukt fra produktet, må du straks
koble fra batteriet eller strømforsyningen. Hvis du fortsetter å bruke produktet, kan det
oppstå brann, som kan medføre brannskader eller andre personskader.
• Ikke håndter pluggen med våte hender. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan
det resultere i brann eller elektrisk støt.
• Ikke la huden være i kontakt med dette produktet i lengre tid så lenge den er på eller
plugget inn. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for
lavtemperaturbrannskader.
• Ikke bruk dette produktet i nærheten av brannfarlig støv eller gass, som propan, bensin
eller aerosoler. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for
eksplosjon eller brann.
• Ikke rett blitsen mot en person som betjener et motorkjøretøy. Dersom du ikke
overholder denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.
28
For din sikkerhet
• Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn. Dersom du ikke overholder denne
forholdsregelen, er det fare for personskade eller funksjonsfeil i produktet. Vær også
oppmerksom på at små deler medfører kvelningsfare. Dersom et barn svelger noe av
dette produktet, må du øyeblikkelig kontakte lege.
• Ikke vikle, sno eller tvinn nakkeremmene rundt halsen. Dersom du ikke overholder denne
forholdsregelen, er det fare for ulykker.
• Ikke bruk batterier, ladere, nettadaptere eller USB-kabler som ikke spesifikt er laget for
bruk med dette produktet. Når du bruker batterier, ladere, nettadaptere og USB-kabler
som er laget for bruk med dette produktet, må du ikke:
- Skade, modifisere, dra hardt i eller bøye ledningene eller kablene, plassere dem under
tunge gjenstander, eller utsette dem for varme eller ild.
- Bruke reisekonvertere eller adaptere som er laget for å omforme til en annen
spenningsstyrke eller med likestrøm-til-vekselstrøm-vekselrettere.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller elektrisk støt.
• Ikke håndter pluggen når du lader produktet eller bruker nettadapteren på dager med
tordenvær. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for elektrisk
støt.
• Ikke håndter produktet med ubeskyttede hender på steder med svært høye eller lave
temperaturer. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for
brannskader eller kuldeskader.
FORSIKTIG
• Ikke la objektivet peke mot solen eller andre sterke lyskilder. Lyset som blir fokusert av
objektivet kan forårsake brann og skade produktets indre deler.
Pass på at solen er et godt stykke utenfor bildet når du tar bilder av motiver i motlys.
• Slå av dette produktet i tilfeller der bruken av det ikke er tillatt. Deaktiver trådløse
funksjoner i tilfeller der bruken av disse ikke er tillatt. Radiofrekvensbølgene som blir
sendt ut av dette produktet kan forstyrre utstyr i fly eller sykehus eller andre medisinske
fasiliteter.
• Ta ut batteriet og koble fra nettadapteren hvis dette produktet ikke skal brukes i en
lengre periode. Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann
eller funksjonsfeil i produktet.
• Ikke avfyr blitsen når den er i kontakt med eller tett opptil huden eller gjenstander.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader eller
brann.
• Ikke la produktet ligge på et sted hvor det blir utsatt for svært høye temperaturer i lengre
perioder, som i en stengt bil eller i direkte sollys. Dersom du ikke overholder denne
forholdsregelen, er det fare for brann eller funksjonsfeil i produktet.
For din sikkerhet
29
FARE for batterier
• Batterier må ikke feilhåndteres. Manglende etterlevelse av denne regelen kan medføre
batterilekkasje, overoppheting, sprekking eller brann:
- Bruk kun oppladbare batterier godkjent for bruk i dette produktet.
- Utsett ikke batteriene for flamme eller høy varme.
- Ikke demonter.
- Pass på å ikke kortslutte polene ved å la dem berøre halssmykker, hårnåler eller annet
av metall.
- Ikke utsett batteriene eller produktene de er i for sterke fysiske støt.
• Lad batteriene i.h.t. den angitte metoden. Manglende etterlevelse av denne regelen kan
medføre batterilekkasje, overoppheting, sprekking eller brann.
• Hvis batterivæske kommer i kontakt med øynene, skyll med masse rent vann og oppsøk
medisinsk hjelp umiddelbart. Forsinkelse kan forårsake øyeskade.
ADVARSEL for batterier
• Hold batteriene utenfor barns rekkevidde Hvis et barn svelger et batteri, søk umiddelbart
medisinsk hjelp.
• Ikke dukk dette produktet i vann eller utsett det for regn. Hvis du ikke følger denne
forholdsregelen, kan det resultere i brann eller feilfunksjon. Skulle kameraet bli vått, tørk
det øyeblikkelig med et håndkle eller lignende.
• Avbryt bruken øyeblikkelig hvis du merker at batteriet er blitt misfarget, deformert eller
endret på andre måter. Hvis de ikke blir oppladet innen den oppgitte tiden, avslutt
ladingen. Manglende etterlevelse av disse forholdsreglene kan medføre batterilekkasje,
overoppheting, sprekking eller brann.
• Før avhending, dekk batteriterminalene med tape. Overoppheting, brudd eller brann
kan bli resultatet skulle metall komme i kontakt med polene. Resirkuler eller avhend
batterier i henhold til lokale miljøvernbestemmelser.
• Hvis batterivæske kommer i kontakt med en persons hud eller klær, skyll øyeblikkelig
med masse rent vann. Manglende etterlevelse av denne regelen kan medføre irritert
hud.
30
For din sikkerhet
Merknader
Merknader for kunder i Europa
FORHOLDSREGLER
EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERI BYTTES MED FEIL TYPE.
KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
Dette symbolet angir at elektrisk og elektronisk utstyr skal kasseres separat.
Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land:
• Dette produktet skal behandles som spesialavfall og kastes ved en
miljøstasjon. Ikke kast dette batteriet sammen med husholdningsavfall.
• Separat kassering og resirkulering hjelper å konservere naturressurser og å
forhindre negative konsekvenser for menneskers helse og miljø, noe ukorrekt
kassering kan resultere i.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene
som har ansvaret for avfallshåndtering.
Dette symbolet betyr at batteriet skal kasseres separat.
Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land:
• Alle batterier er, uavhengig av om de er merket med dette symbolet,
beregnet for separat kassering ved et passende innsamlingssted. Ikke kast
dette batteriet sammen med husholdningsavfall.
• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene
som har ansvaret for avfallshåndtering.
For din sikkerhet
31
<Viktig> Merknader om støtsikkerhets-,
vanntettings- og støvtettingsfunksjon, samt
kondens
• Støtsikkerhets-, vanntettings- og støvtettingsfunksjonen som er beskrevet her garanterer
ikke at kameraet vil være helt vanntett eller foruten skader og problemer under alle
forhold.
• Ikke utsett kameraet for voldsomme støt, vibrasjoner eller trykk ved fall eller slag, eller ved
å plassere tunge gjenstander på kameraet. Hvis du ikke overholder denne
forholdsregelen, kan det føre til at kameraet deformeres, vann siver inn i kameraet, eller at
de lufttette tetningene skades og forårsaker funksjonsfeil.
• Nikon-garantien dekker ikke nødvendigvis problemer forårsaket av vann som siver inn i
kameraet på grunn av feil håndtering av kameraet.
Merknader om støtsikkerhet
Kameraet har bestått Nikons interne test (falltest fra en høyde på 180 cm ned på et 5 cm tykt
kryssfinerpanel) i samsvar med standard MIL-STD 810F-metoden for 516.5-støt*.
Endringer i utseende, så som maling som flasser av, og deformering av kameraet, er ikke
målt i Nikons interne test.
* Det amerikanske forsvarsdepartementets testmetodestandard.
Testen avgrenses ved å forberede fem kameraer og påse at testen bestås av minimum ett av
kameraene ved å fallteste dem i 26 retninger (åtte hjørner, tolv kanter, seks flater) fra en høyde på
122 cm.
Merknader om vanntettings- og støvtettingsfunksjon
Kameraet tilsvarer klassifiseringen for JIS/IEC-vanntetthet, nivå 8 (IPX8), og JIS/
IEC-støvtetthet, nivå 6 (IP6X) og lar deg ta bilder under vann ned til en dybde på 10 m i
opptil 60 minutter.*
* Graderingen indikerer at kameraet er konstruert for å tåle det angitte vanntrykket for det angitte
tidsrommet hvis kameraet brukes i henhold til metodene som er definert av Nikon.
- Vanntettingsfunksjonen til dette kameraet ble kun testet i ferskvann (bassenger, elver og
innsjøer) og saltvann.
- Kameraets indre del er ikke vanntett. Hvis det siver vann inn i kameraet, kan det føre til at
komponentene ruster, noe som kan medføre høye reparasjonskostnader eller uopprettelig
skade.
B
Forholdsregler ved rengjøring
• Ikke stikk hull på mikrofon- eller høyttaleråpningene med et skarpt redskap. Hvis kameraets
innside er ødelagt, svekkes vanntettheten.
• Ikke bruk såpe, nøytralt vaskemiddel eller kjemikalier så som benzensprit for rengjøring.
32
For din sikkerhet
Merknader om støtsikkerhets-, vanntettings- og
støvtettingsfunksjon
• Ikke mist kameraet i bakken, ikke slå det mot harde gjenstander som steiner, og ikke kast
det mot en vannflate.
• Ikke utsett kameraet for støt når du bruker det under vann.
- Ikke utsett kameraet for vanntrykk ved å utsette det for hurtigstrømmende vann eller
vannfall.
- Ikke bruk kameraet dypere enn 10 m under vann.
- Pass på ikke å slippe kameraet under vann. Kameraet flyter ikke i vann.
• Ikke bruk kameraet kontinuerlig under vann i 60 minutter eller mer.
• Ikke sett et vått minnekort eller batteri inn i kameraet.
- Ikke åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet når kameraet eller hendene
dine er våte. Gjør du det kan det føre til at det kommer vann inn i kameraet eller at det
oppstår funksjonsfeil på kameraet.
• Ikke åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet under vann.
• Hvis fuktighet som vanndråper fester seg til
utsiden av kameraet eller innsiden av dekselet til
batterikammeret/minnekortsporet, må du straks
tørke det med en myk og tørr klut.
- Hvis et fremmedlegeme fester seg til utsiden
av kameraet eller innsiden av dekselet til
batterikammeret/minnekortsporet, må du
umiddelbart fjerne det med en blåsebørste
eller en myk klut.
- Hvis et fremmedlegeme fester seg til den
Vanntett tetning
vanntette tetningen på innsiden av dekselet til
batterikammeret/minnekortsporet, fjerner du det
med den medfølgende børsten. Ikke bruk den
medfølgende børsten til noe annet enn
rengjøring av den vanntette tetningen.
• Ikke la kameraet være i kalde eller varme omgivelser
på 40°C eller mer over en lengre tidsperiode.
- Gjør du dette kan det svekke den vanntette
ytelsen.
- Når du bruker kameraet under vann, sikre at vanntemperaturen er fra 0°C til 40°C.
• Ikke bruk kameraet ved varme kilder.
For din sikkerhet
33
Før du bruker kameraet under vann
Kontroller elementene nedenfor før du bruker kameraet under vann.
• Pass på at det ikke finnes fremmedlegemer inne i dekselet til batterikammeret/
minnekortsporet.
• Sørg for at den vanntette tetningen på dekselet til batterikammeret/minnekortsporet
ikke har sprekker eller er deformert.
- Sørg for at den vanntette tetningen ikke er løsrevet fra kameraet.
• Sørg for at dekselet til batterikammeret/minnekortsporet er ordentlig lukket.
- Sørg for at dekselets sikkerhetslås til batterikammeret/minnekortsporet er i LÅST
posisjon.
Merknader om brukstemperatur, luftfuktighet og
kondens
Kameraets funksjonalitet er testet ved temperaturer fra –10°C til +40°C.
Når du bruker kameraet i regioner med kaldt klima eller i store høyder, må du ta følgende
forholdsregler.
• Batteriytelsen svekkes midlertidig når det er kaldt. Hold kameraet og batteriene varme
under klærne før bruk.
• Kameraets ytelse kan svekkes midlertidig hvis det blir utsatt for ekstrem kulde over en
lengre periode. For eksempel, skjermen kan synes å være mørkere enn normalt
umiddelbart etter at kameraet er slått på, eller streker etterlates.
● Miljøforhold som sannsynligvis vil føre til kondens på kameraets innside
Dugging (kondens) kan forekomme på innsiden av skjermen eller objektivet ved brå
temperaturendringer eller høy luftfuktighet, slik som ved miljøforholdene beskrevet
nedenfor. Dette er ikke en funksjonsfeil på kameraet eller en defekt.
• Kameraet senkes plutselig ned i kaldt vann etter å ha vært på et varmt sted på land.
• Kameraet tas til et varmt sted, som innsiden av en bygning, etter å ha vært i kalde
omgivelser utendørs.
• Dekselet til batterikammeret/minnekortsporet er åpent eller lukket i et miljø med høy
luftfuktighet.
● Fjerne dugg
• Slå av kameraet og åpne dekselet til batterikammeret/minnekortsporet på et sted med
stabil omgivelsestemperatur (unngå steder med høy temperatur, høy luftfuktighet, sand
eller støv).
Du fjerner dugg ved å ta ut batteriet og minnekortet og la dekselet til batterikammeret/
minnekortsporet være åpent, slik at kameraet kan tilpasse seg til
omgivelsestemperaturen.
34
For din sikkerhet
Inspeksjon og reparasjon
• Hvis kameraet utsettes for støt, anbefales du å kontakte forhandleren eller en
Nikon-autorisert servicerepresentant for å kontrollere vanntettheten (mot betaling).
• Hvis den vanntette tetningen begynner å forringes, skal du kontakte forhandleren eller
Nikon-verksted for inspeksjon. Vanntettingsfunksjonen til den vanntette tetningen kan
gradvis forringes etter ett år.
• Hvis det kommer vann inn i kameraet, må du umiddelbart stanse bruken og ta det med
til din Nikon-autoriserte servicerepresentant.
For din sikkerhet
35
Om trådløse kommunikasjonsfunksjoner
Restriksjoner for trådløse enheter
Den trådløse radiosenderen og -mottakeren i dette produktet overholder
trådløs-reguleringer i salgslandet og er ikke for bruk i andre land (produkter kjøpt i EU eller
EFTA kan brukes hvor som helst innenfor EU og EFTA). Nikon påtar seg ikke
erstatningsansvar for bruk i andre land. Brukere som er usikre på det opprinnelige
salgslandet bør ta kontakt med deres lokale Nikon-servicesenter eller Nikon-autoriserte
servicerepresentant. Denne begrensningen gjelder kun trådløs operasjon og ikke for annen
bruk av produktet.
Sikkerhet
Selv om én av fordelene ved produktet er at det tillater andre å koble seg til for trådløs
utveksling av data innen produktets rekkevidde, kan følgende forekomme hvis
sikkerhetsinnstillingene ikke er aktiverte:
• Datatyveri: Ondsinnede tredjeparter kan fange opp trådløse sendinger for å stjele
bruker-ID-er, passord og annen personlig informasjon.
• Uautorisert tilgang: Uautoriserte brukere kan få tilgang til nettverket og endre data eller
utføre andre ondsinnede handlinger. Merk at utformingen av trådløse nettverk kan gi
uautorisert tilgang for målrettede angrep, selv når sikkerhetsinnstillinger er aktivert. Nikon
er ikke ansvarlig for data- eller informasjonslekkasjer som kan forekomme under
dataoverføringer.
• Ikke koble til nettverk du ikke har tillatelse til å bruke, selv om de vises på smarttelefonen
eller nettbrettet ditt. Dette kan anses som uautorisert tilgang. Koble kun til nettverk som
du har tillatelse til å bruke.
Administrering av personlig informasjon og ansvarsfraskrivelse
• Brukerinformasjon registrert og konfigurert på produktet, inkludert innstillinger for
trådløs LAN-tilkobling og annen personlig informasjon, er utsatt for endring og tap som
følge av driftsfeil, statisk elektrisitet, uhell, feilfunksjon, reparasjon eller annen håndtering.
Du må alltid oppbevare egne kopier av viktig informasjon. Nikon er ikke ansvarlig for
eventuelle direkte eller indirekte skader eller tapte inntekter som følge av endring
eller tap av innhold som ikke skyldes Nikon.
• Før du kasserer dette produktet eller overfører eierskapet til en annen person, bør du
utføre Nullstill alle i menyen for kamerainnstillinger for å slette all brukerinformasjon
som er registrert og konfigurert med produktet, samt innstillinger for trådløst lokalt
nettverk (LAN) og annen personlig informasjon.
• Nikon er ikke ansvarlig for skader som måtte komme av uautorisert bruk eller
tredjeparters bruk dersom produktet stjeles eller mistes.
36
For din sikkerhet
Forholdsregler ved eksport eller transport av dette produktet i utlandet
Dette produktet er underlagt United States Export Administration Regulations
(EAR)-regelverket. Det er ikke påkrevd med tillatelse fra amerikanske myndigheter for eksport
til land utenom de følgende, som i skrivende stund er underlagt handelsblokade eller
spesialkontroller: Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og Syria (listen kan bli endret).
Melding til forbrukere i Europa
Samsvarserklæring (Europa)
Nikon Corporation erklærer herved at radioutstyret av type COOLPIX W100 er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende
internettadresse: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_W100.pdf.
• Maksimal utgangseffekt:
- Wi-Fi: 12,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth Lav effekt: 3,5 dBm (EIRP)
• Bruksfrekvens:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanaler)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Lav effekt: 2402–2480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
For din sikkerhet
37
Stell av produktet
Ta hensyn til forholdsreglene som nevnes nedenfor og varslene i "For din sikkerhet"
(side 28-30) og "<Viktig> Merknader om støtsikkerhets-, vanntettings- og støvtettingsfunksjon,
samt kondens" (side 32-35) ved bruk eller oppbevaring av denne enheten.
Kameraet
Ikke utsett kameraet for store påkjenninger
Funksjonsfeil kan oppstå hvis kameraet utsettes for harde støt eller vibrasjoner. I tillegg må
du aldri berøre eller bruke makt på objektivet eller objektivdekselet.
Unngå brå temperaturendringer
Brå temperaturendringer, f.eks. når du går inn i eller ut av en oppvarmet bygning på en kald
dag, kan føre til at det dannes kondens på innsiden av enheten. Den enkleste måten å
unngå kondens på er å legge kameraet i en tett veske eller plastpose før det utsettes for brå
temperaturendringer.
Hold kameraet unna sterke magnetfelter
Ikke bruk eller oppbevar kameraet i nærheten av utstyr som genererer sterk
elektromagnetisk stråling eller magnetfelter. Hvis du gjør dette, kan det føre til tap av data
eller feil på kameraet.
Ikke rett objektivet mot sterke lyskilder over lengre tid
Unngå å rette objektivet mot solen eller andre sterke lyskilder over lengre perioder når du
bruker eller oppbevarer kameraet. Intenst lys kan føre til forringelse av bildebrikken og kan
produsere en hvit uskarphet på fotografier.
Slå produktet av før du fjerner eller kobler fra strømkilden eller minnekortet
Ikke ta ut batteriet mens produktet er på, eller mens du tar eller sletter bilder. Hvis strømmen
til kameraet brytes av i disse tilfellene, kan det hende at du mister data eller skader minnet
eller interne kretser.
Om skjermen
• Skjermer (inkludert elektroniske søkere) er konstruert med ekstremt høy nøyaktighet, der
minst 99,99% av pikslene fungerer og mindre enn 0,01% av pikslene mangler eller er
defekte. Følgelig kan disse skjermene inneholde piksler som alltid lyser (hvitt, rødt, blått
eller grønt), eller som alltid er av (sort). Dette er ikke en feil og påvirker heller ikke bilder
som tas med dette utstyret.
• Bildene på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys.
• Ikke utsett skjermen for trykk, da dette kan føre til skade eller funksjonsfeil. Hvis skjermen
knuses, er det viktig at du unngår å få flytende krystaller fra skjermen på huden eller i
øynene eller munnen. Pass også på at du ikke skjærer deg på knust glass.
38
For din sikkerhet
Batteriet
Forholdsregler for bruk
• Merk at batteriet kan bli varmt etter bruk.
• Ikke bruk batteriet i temperaturer under 0°C eller over 40°C. Dette kan føre til skader eller
funksjonsfeil.
• Hvis du merker noe unormalt ved batteriet, for eksempel kraftig varme, røyk eller uvanlig
lukt, må du straks slutte å bruke kameraet og kontakte forhandleren eller en
Nikon-autorisert servicerepresentant.
• Etter at du har tatt batteriet ut av kameraet eller den ekstra batteriladeren, putter du
batteriet i en plastpose eller lignende for å isolere det.
Lade batteriet
Kontroller batterinivået før du bruker kameraet, og bytt ut eller lad opp batteriet om
nødvendig.
• Lad batteriet innendørs ved en romtemperatur på mellom 5°C og 35°C.
• En høy batteritemperatur kan føre til at batteriet ikke lades ordentlig eller fullstendig, og
kan også redusere batteriets ytelse. Vær oppmerksom på at batteriet kan bli svært varmt
etter bruk. Vent til batteriet har kjølt seg ned før du lader det.
Når du lader batteriet som er satt inn i dette kameraet, ved hjelp av nettadapteren eller
en datamaskin, lades ikke batteriet ved batteritemperaturer under 5°C eller over 55°C.
• Når batteritemperaturen er 45°C–55°C, kan ladekapasiteten bli redusert.
• Ikke fortsett å lade opp batteriet etter at det er helt oppladet. Dette vil føre til redusert
batteriytelse.
• Batteriets temperatur kan stige under lading. Dette er ikke en funksjonsfeil.
Ta med ekstra batterier
Det er lurt å ha med seg fullt oppladede reservebatterier når du skal ta bilder under viktige
hendelser.
Bruke batteriet når det er kaldt
Batterikapasiteten har en tendens til å svekkes i kulde. Hvis et utladet batteri brukes ved en
lav temperatur, kan det hende at kameraet ikke slår seg på. Ha reservebatterier på et varmt
sted, og bytt om nødvendig mellom batteriene. Kalde batterier gjenvinner vanligvis noe av
sin styrke når de varmes opp.
Batteripoler
Smuss på batteripolene kan gjøre at kameraet ikke fungerer. Skulle batteripolene bli skitne,
tørker du av dem med en ren, tørr klut før bruk.
For din sikkerhet
39
Lade et utladet batteri
Hvis kameraet slås på eller av mens et utladet batteri er satt inn i kameraet, kan føre til at
batteriets levetid reduseres. Lad opp det utladede batteriet før bruk.
Oppbevaring av batteriet
• Ta alltid batteriet ut av kameraet eller den ekstra batteriladeren når det ikke er i bruk.
Batteriet trekker ørsmå mengder strøm når det er i kameraet, også når du ikke bruker det.
Dette kan føre til overdreven tapping av batteriet og fullstendig funksjonstap.
• Lad opp batteriet på nytt minst én gang hvert halvår, og la det gå helt tomt før du setter
det til oppbevaring igjen.
• Legg batteriet i en plastpose eller lignende for å isolere det, og oppbevar det på et kjølig
sted. Batteriet må oppbevares på et tørt sted med en romtemperatur mellom 15°C og
25°C. Ikke oppbevar batteriet på steder med svært høye eller lave temperaturer.
Batteriets levetid
En markert reduksjon i tiden et fulladet batteri holder på ladningen ved bruk i
romtemperatur, indikerer at batteriet bør skiftes ut. Kjøp et nytt batteri.
Resirkulere brukte batterier
Skift ut batteriet når det slutter å holde på ladingen. Brukte batterier er en verdifull ressurs.
Resirkuler brukte batterier i samsvar med lokale miljøvernbestemmelser.
Nettadapter for lading
• EH-73PNettadapteren for lading må kun brukes med kompatible enheter. Ikke bruk den
med andre enhetsmerker eller -modeller.
• Ikke bruk en annen USB-kabel enn UC-E21. Bruk av andre USB-kabler enn UC-E21 kan føre
til overoppheting, brann eller elektrisk støt.
• Du må ikke under noen omstendighet bruke en nettadapter av et annet merke eller en
annen modell enn EH-73P-nettadapteren for lading, og ikke bruk en allment tilgjengelig
USB-nettadapter eller en batterilader for mobiltelefon. Det kan føre til overoppheting
eller skade på kameraet.
• EH-73P er kompatibel med stikkontakter på 100–240 V, 50/60 Hz. Ved bruk i andre land
brukes en universaladapter (allment tilgjengelig) ved behov. Kontakt et reisebyrå for å få
mer informasjon om universaladaptere.
• Symbolene på dette produktet representerer følgende:
D Vekselstrøm, E Likestrøm, F Klasse II-utstyr (Utformingen av produktet er
dobbeltisolert.)
40
For din sikkerhet
Rengjøring og lagring
Rengjøring av kameraet etter at det er brukt under
vann
Følg fremgangsmåten nedenfor for å skylle kameraet med ferskvann innen 60 minutter etter bruk
under vann eller på stranden.
1. Hold dekselet til batterikammeret/
minnekortsporet lukket og tørk av
kameraet med ferskvann.
Legg kameraet i en grunn balje fylt med ferskvann i
10 minutter.
• Senk kameraet i ferskvann og rist det
tilstrekkelig i vannet for å fjerne eventuelle
fremmedlegemer fra kameraet.
• Når kameraet er nedsenket i vann, kan det
komme noen luftbobler ut fra vanndreneringshullene i kameraet, så som åpningene i
mikrofonen eller høyttalerne. Dette er ikke en feil.
2. Tørk av vanndråpene med en myk klut, og tørk kameraet på et godt ventilert og
skyggefullt sted.
• Sett kameraet på en tørr klut for å tørke det.
• Ikke tørk kameraet med varm luft fra en hårføner eller tørketrommel.
3. Påse at det ikke finnes vanndråper på kameraet, åpne dekselet til
batterikammeret/minnekortsporet, tørk forsiktig av noe gjenværende vann
eller sand på den vanntette tetningen eller inne i kameraet med en tørr, myk
klut.
• Kondens eller funksjonsfeil kan oppstå hvis dekselet er lukket når innsiden er våt.
Rengjøring av kameraet under forhold andre enn
under vann
Bruk en blåsebørste for å fjerne alt støv og lo som fester seg til objektivet, objektivbeskyttelsen eller
kamerahuset. For å fjerne fingeravtrykk eller andre flekker som ikke kan fjernes med en blåsebørste,
tørker du delene forsiktig med en myk, tørr klut. Hvis du tørker med for mye press eller med en grov
klut, kan det skade kameraet eller føre til funksjonsfeil.
For din sikkerhet
41
Oppbevaring
Hvis du ikke har tenkt å bruke kameraet over en lengre periode, må du ta ut batteriet og unngå å
oppbevare kameraet på noen av de følgende typer steder:
• Steder som er dårlig ventilert eller utsatt for over 60% luftfuktighet
• Steder utsatt for temperaturer over 50°C eller under –10°C
• Steder nær elektriske apparater som genererer sterke elektromagnetiske felter, for
eksempel fjernsynsapparater eller radioer
For å unngå mugg og sopp bør du ta kameraet ut av oppbevaring minst én gang i
måneden. Slå kameraet på og utløs lukkeren noen ganger før du legger det bort igjen. La
batteriet gå helt tomt før du setter kameraet til oppbevaring, og lad opp batteriet på nytt
minst én gang hvert halvår Plasser batteriet i en beholder, så som en plastpose, for å
isolere det, og oppbevar det på et kjølig sted.
42
For din sikkerhet
Teknisk informasjon
Feilsøking
Hvis ikke kameraet fungerer som forventet, kan du sjekke i listen over vanlige problemer
nedenfor før du kontakter forhandleren eller en Nikon-autorisert servicerepresentant.
Se også Komplett bruksanvisning (PDF-format) for flere detaljer om hvordan dette kameraet
skal brukes (side 2).
Problem
Årsak/løsning
Kameraet er på, men reagerer
ikke.
• Vent på at opptaket skal ta slutt.
• Hvis problemet vedvarer, slår du av kameraet.
Hvis kameraet ikke slår seg av, tar du ut og setter inn batteriet
eller batteriene på nytt, eller hvis du bruker en nettadapter,
kobler du fra nettadapteren og kobler den til på nytt.
Merk deg at selv om du mister data som for øyeblikket tas
opp, blir ikke data som allerede har blitt tatt opp, påvirket av
at du tar ut eller kobler fra strømkilden.
Kameraet kan ikke slås på.
Batteriet er utladet.
Kameraet slår seg av uten
varsel.
• Kameraet slås av automatisk for å spare strøm (funksjon for
automatisk avstengning).
• Kameraet og batteriet vil kanskje ikke fungere korrekt ved lave
temperaturer.
• Innsiden av kameraet er varm. La kameraet være av til
innsiden av kameraet har kjølt seg ned.
Skjermen er tom.
• Kameraet er av.
• Kameraet slås av automatisk for å spare strøm (funksjon for
automatisk avstengning).
• Blitsens klarsignal blinker når blitsen lades opp. Vent til
ladingen er fullført.
• Kameraet er koblet til en TV eller datamaskin.
• Kameraet tar bilder når Velg stil er stilt inn på Legg til
lysspor.
Kameraet blir varmt.
Kameraet kan bli varmt når det brukes over lengre tid som f.eks.
til filmopptak eller når det brukes i svært varme omgivelser.
Dette er ikke en feil.
43
Minnekort som kan brukes
Kameraet kan brukes med SD-, SDHC- og SDXC-minnekort.
• SD-minnekort i hastighetsklasse 6 eller raskere anbefales for filmopptak. Ved bruk av et
minnekort i en lavere hastighetsklasse kan filmopptak stanse uventet.
• Hvis du bruker en kortleser, kontrollerer du at den er kompatibel med minnekortet.
• Kontakt produsenten for informasjon om egenskaper, bruk og begrensninger i bruken.
Informasjon om varemerker
• Windows er enten et registrert varemerke eller et varemerke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
• Bluetooth®-ordmerket og Bluetooth-logoer er registrerte varemerker som tilhører
Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Nikon Corporation er lisensiert.
• Apple®, App Store®, Apple-logoene, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® og
iBooks er varemerker tilhørende Apple Inc. i USA og andre land.
• Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC.
Android-roboten er gjenprodusert eller modifisert fra arbeider som er utviklet av Google,
og brukes i samsvar med vilkårene som er oppført i Lisens for Creative Commons 3.0
Attribution.
• iOS er et varemerke tilhørende Cisco Systems, Inc. i USA og/eller andre land, og brukes
under lisens.
• Adobe, Adobe-logoen og Reader er enten varemerker eller registrerte varemerker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
• SDXC-, SDHC- og SD-logoen er varemerker tilhørende SD-3C, LLC.
• PictBridge er et varemerke.
• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller
registrerte varemerker tilhørende HDMI lisensiering, LLC.
44
Teknisk informasjon
• Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• N-Mark er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i
andre land.
• Alle andre varemerker som nevnes i denne håndboken eller annen dokumentasjon som
fulgte med Nikon-produktet, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de
respektive eierne.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with
iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Dette produktet er lisensiert under AVC Patent Portfolio License for personlig og
ikke-kommersiell bruk av en konsument for å (i) kode video i samsvar med AVC-standarden
("AVC-video") og/eller (ii) dekode AVC-video som ble kodet av en konsument som var
engasjert i personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og/eller ble innhentet fra en
videotilbyder som har lisens til å tilby AVC-videoer. Ingen lisens gis eller antydes for noen
annen bruk. Du kan få mer informasjon fra MPEG LA, L.L.C.
Se http://www.mpegla.com.
FreeType-lisens (FreeType2)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet under copyright © for 2012
The FreeType Project (http://www.freetype.org). Ettertrykk forbudt.
MIT-lisens (HarfBuzz)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet under copyright © for 2016
The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/ HarfBuzz). Ettertrykk forbudt.
Teknisk informasjon
45
Garantibetingelser - Nikons europeiske
servicegaranti
Kjære Nikonkunde!
Vi takker for at du kjøpte dette Nikon-produktet. Hvis Nikon-produktet ditt skulle
trenge vedlikehold som faller inn under servicegarantien, kan du kontakte
forhandleren eller et medlem av vårt autoriserte servicenettverk innenfor
salgsområdet til Nikon Europe B.V. (Europa/ Russland/andre). Se detaljer under:
http://www.europe-nikon.com/support
Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye før du tar kontakt med
forhandleren eller vårt autoriserte servicenettverk for å unngå unødige
problemer.
Garantien for Nikon-utstyr gjelder enhver produksjonsfeil ett år fra kjøpsdato.
Hvis du i løpet av denne garantiperioden opplever at produktet ikke fungerer
som det skal på grunn av materialsvikt eller feil under selve produksjonen, vil vårt
autoriserte servicenettverk innenfor salgsområdet til Nikon Europe B.V. reparere
produktet, uten material- eller arbeidskostnader, på de vilkårene som er
beskrevet under. Nikon forbeholder seg retten til, etter skjønn, å erstatte eller
reparere produktet.
1. Garantien gjelder bare ved fremleggelse av hele garantikortet og den
originale bestillingen, eller kvitteringen med kjøpsdato, produktnavn og navn
på forhandleren, sammen med produktet. Nikon forbeholder seg retten til å
avslå gratis garantiservice dersom dokumentet ovenfor ikke kan fremlegges
eller hvis teksten er ufullstendig eller uleselig.
2. Garantien dekker ikke:
• nødvendig vedlikehold og reparasjon eller utskiftning av deler som følge av
vanlig bruk og slitasje.
• endringer som har til hensikt å oppgradere produktet fra sitt vanlige
bruksområde, som beskrevet i bruksanvisningene, uten skriftlig
forhåndstillatelse fra Nikon.
• transportkostnader og risikoer som følger av transport i direkte eller
indirekte forbindelse med garantien.
46
Teknisk informasjon
• enhver skade som følger av endringer eller tilpassinger som gjøres ved
produktet, uten forhåndstillatelse fra Nikon, for å tilpasse produktet
nasjonale tekniske standarder i andre land enn de som produktet
opprinnelig var utviklet og/eller produsert for.
3. Garantien gjelder ikke i tilfeller av:
• skade som følger av feil bruk inkludert, men ikke begrenset til, bruk av
produktet til andre enn normale formål og i følge bruksanvisningen om
riktig bruk og vedlikehold, og installasjon eller bruk av produktet på en
måte som ikke følger sikkerhetsstandarder i landet der det brukes.
• skade som følge av ulykker inkludert, men ikke begrenset til, vann, ild,
feilbruk eller forsømmelse.
• endring av, skade på eller fjerning av modell- eller serienummeret på
produktet.
• skade som følge av reparasjoner eller tilpassinger som har blitt utført av
uautoriserte servicebedrifter eller -personer.
• mangler ved ethvert system som produktet er del av eller som det brukes
sammen med.
4. Denne servicegarantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter
etter gjeldende, nasjonale lover eller forbrukerens rettigheter som følger av
kjøpskontrakten.
Merknad: Du kan finne en oversikt over alle autoriserte Nikon-verksteder online
ved å følge denne koblingen
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Teknisk informasjon
47
Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av
denne veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeler
(med unntak av korte henvisninger i artikler eller anmeldelser)
uten skriftlig godkjennelse fra NIKON CORPORATION.
CT8K05(1A)
6MQA041A-05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising