Nikon | FTZ | Nikon FTZ Kompatible objektiver med F-fatning

Nikon FTZ Kompatible objektiver med F-fatning
SB9B03(1A)/ 7MMA131A-03
Objektivadapter FTZ
Kompatible objektiver med F-fatning
Støttede funksjoner
No
2
Denne tabellen oppsummerer tilgjengelige funksjoner til NIKKORobjektiver med F-fatning som er montert på kameraer med Z-fatning
ved hjelp av en objektivadapter FTZ.
Kompatible objektiver
3
Dette avsnittet lister opp de objektivene som kan brukes sammen med
objektivadapteren FTZ, og beskriver hvordan du kan skille mellom de
forskjellige objektivtypene.
Bruke NIKKOR-objektiver med F-fatning
7
Dette avsnittet viser de begrensningene og forholdsreglene som
gjelder når du bruker NIKKOR-objektiver med F-fatning sammen med
objektivadapteren FTZ.
1
Støttede funksjoner
Støttede funksjoner er avmerket med en hake (z), funksjoner som ikke
støttes er markert med bindestrek (—).
Funksjon
Objektiv
Fokusering
Opptaksinnstilling
MF (med
elektronisk
Lysmålingsmodus
(L, M, N, t)
AF avstandsmåler) MF b, P, S A, M
CPU
Autofokus
Ikke-CPU
CPU
Manuell fokusering
AF-S type G, E og D,
AF-P type G og E samt z
AF-I type D
z
z
z
z
z
AF-type G og D
—
z
z
z
z
z
Andre AF-objektiver
—
—
z
z
z
z
PC-E NIKKOR-serien,
PC NIKKOR 19 mm f/4 —
E ED
—
z
z
z
z
PC Micro 85 mm f/2,8 D —
—
z
—
z*
z
AI-P objektiver
—
—
z
z
z
z
AI-, AI-modifiserte
NIKKOR eller Nikon
Serie E-objektiver
—
—
z
—
z
z
* Kun eksponeringskontroll M.
2
Kompatible objektiver
FTZ-adapteren kan kun brukes sammen med følgende objektiver:
• AF-S type G, E og D, AF-P type G og E samt AF-I type D
• AF-type G og D
• Andre AF-objektiver
• PC-E NIKKOR-serien, PC NIKKOR 19 mm f/4 E ED
• PC Micro 85 mm f/2,8 D
• AI-P objektiver
• AI-, AI-modifiserte NIKKOR eller Nikon Serie E-objektiver
Skille mellom objektiver
❚❚ AF-S type G, E og D, AF-P type G og E samt AF-I type D
Et AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4 G vises.
AF-S, AF-P eller AF-I
G, E eller D
3
❚❚ AF-type G og D
Et AI AF Nikkor 50 mm f/1,4 D vises.
AF
G eller D
❚❚ Andre AF-objektiver
Et AI AF Nikkor 50 mm f/1,4 S vises.
AF
Ingen G-, E- eller Dmerking
4
❚❚ PC-E NIKKOR-serien, PC NIKKOR 19 mm f/4 E ED
•
•
•
•
PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED
PC-E Micro NIKKOR 45 mm f/2,8 D ED
PC-E Micro NIKKOR 85 mm f/2,8 D
PC NIKKOR 19 mm f/4 E ED
❚❚ PC Micro 85 mm f/2,8 D
• PC Micro-Nikkor 85 mm f/2,8 D
❚❚ AI-P objektiver
• AI Nikkor 45 mm f/2,8 P
• AI Nikkor 500 mm f/4 P IF-ED
• AI Zoom-Nikkor 1200–1700 mm f/5,6-8 P IF-ED
5
❚❚ AI-, AI-modifiserte NIKKOR eller Nikon Serie E-objektiver
Et AI Nikkor 50 mm f/1,4 S objektiv vises.
Lysmålerkoblingskala
AI-, AI-modifiserte NIKKOR- og Nikon Serie E-objektiver har en
lysmålerkoblingskala på blenderringen. Disse objektivene har ikke
CPU-kontakter, og objektivmerkingen begynner ikke med "AF".
D Objektiver med CPU kontra objektiver uten CPU
CPU-objektiver har CPU-kontakter.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Objektiv uten CPU
Når du bruker et objektiv uten CPU, angir du brennvidden og største
blenderåpning med alternativet Info om objektiv uten CPU i kameraets
oppsettsmeny.
6
Bruke NIKKOR-objektiver med F-fatning
Dette avsnittet viser de begrensningene og forholdsreglene som
gjelder når du bruker NIKKOR-objektiver med F-fatning sammen med
objektivadapteren FTZ. Les også objektivadapterens bruksanvisning og
avsnittet "Støttede funksjoner" i denne veiledningen.
Fellestrekk for alle NIKKOR-objektiver med F-fatning
Følgende restriksjoner og forholdsregler gjelder for alle NIKKORobjektiver med F-fatning:
• Hvis objektivet er utstyrt med en blenderring, velg minste
blenderåpning (det høyeste f-tallet) før du fester objektivet på
objektivadapteren.
• Hvis du setter på et DX-objektiv, velges DX-bildefeltet automatisk og
alternativet Referansebilde for støvfjerning i kameraets
oppsettsmeny deaktiveres.
• Filmer som er tatt opp når et DX-objektiv er montert på Z 6 og
1920 × 1080 120 p, 1920 × 1080 100 p eller 1920 × 1080 sakte film er
valgt for Bildestørrelse/frekvens i filmopptaksmenyen, lagres med
følgende bildestørrelser og frekvenser:
- 1920 × 1080, 120 p: 1920 × 1080, 60 p
- 1920 × 1080, 100 p: 1920 × 1080, 50 p
- 1920 × 1080, 30p ×4 (sakte film): 1920 × 1080, 30 p
- 1920 × 1080, 25p ×4 (sakte film): 1920 × 1080, 25 p
- 1920 × 1080, 24p ×5 (sakte film): 1920 × 1080, 24 p
• Alternativet i egendefinert innstilling f2 (Egendefinert
kontrolltilordning) > Fn-knapp for objektiv i kameramenyene
gjelder for objektivets fokusfunksjonsknapp. For objektiver utstyrt
med fokusfunksjonsvelger, gjelder alternativet som er valgt med
kameraet kun hvis AF-L er valgt med fokusfunksjonsvelgeren.
7
• Alternativet Opptak med fokusforskyvning i kameraets
fotograferingsmeny kan brukes med AF-S- og AF-P-objektiver. Det er
ikke lagret noe bilde med kombinert peaking.
• Alternativene Vignetteringskontroll og Auto.
fortegningskontroll i filmopptaksmenyen har ingen effekt.
• Kantene på bilder tatt med Auto. fortegningskontroll aktivert i
fotograferingsmenyen kan bli beskjært for å redusere fortegning. Ta
et testbilde og kontroller resultatet i displayet.
• Det kan høres lyd fra objektivet eller objektivadapteren under
fotografering eller når kameraet slås på eller av.
• Trådløs sender WT-7 kan ikke monteres i kameraets stativfeste så
lenge objektivadapteren FTZ er i bruk. Plasser i stedet WT-7 i den
medfølgende vesken og fest den på stroppen eller stativet.
• Alternativet som er valgt for egendefinert innstilling g4 (AFhastighet) gjelder kun for AF-P-objektiver og objektivene som er
oppført nedenfor. Alle andre objektiver fokuserer med maksimal
hastighet.
- AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5-4,5 E ED
- AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4 E ED VR
- AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II
- AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR
- AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–6,3 G ED VR
- AF-S NIKKOR 20 mm f/1,8 G ED
- AF-S NIKKOR 24 mm f/1,8 G ED
- AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 E ED VR
- AF-S NIKKOR 28 mm f/1,4 E ED
- AF-S NIKKOR 35 mm f/1,8 G ED
- AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6 G ED VR II
- AF-S NIKKOR 58 mm f/1,4 G
- AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8 E FL ED VR
- AF-S NIKKOR 105 mm f/1,4 E ED
- AF-S NIKKOR 180–400 mm f/4 E TC1,4 FL ED VR
8
-
AF-S NIKKOR 200–500 mm f/5,6 E ED VR
AF-S NIKKOR 300 mm f/4 E PF ED VR
AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8 E FL ED VR
AF-S NIKKOR 500 mm f/4 E FL ED VR
AF-S NIKKOR 500 mm f/5,6 E PF ED VR
AF-S NIKKOR 600 mm f/4 E FL ED VR
A Bildestabilisator
Bildestabilisatorfunksjonen for VR-objektiver kombineres med
bildestabilisatorfunksjonen på kameraet for å redusere uskarphet forårsaket
av kamerabevegelse som helling og horisontale og vertikale bevegelser.
Alternativet som er valgt med objektivets på/av-bryter for bildestabilisator har
forrang over alternativet som er valgt med kameraet. Kameraets
bildestabilisator kan også brukes med objektiver uten CPU hvis brennvidden
angis ved hjelp av Info om objektiv uten CPU i kameraets oppsettsmeny.
Legg merke til at avhengig av objektivet, kan bildestabilisering som utføres av
kameraet forårsake redusert perifer belysning eller på annen måte ikke gi
ønsket resultatene.
9
Egenheter for spesifikke objektivtyper
Begrensningene og forholdsreglene som er oppført i dette avsnittet
gjelder bare for bestemte objektivtyper.
❚❚ AF-S type G, E og D, AF-P type G og E samt AF-I type D
Den elektroniske avstandsmåleren fungerer kanskje ikke som
forventet, og finjustering av autofokus kan være nødvendig for å oppnå
de ønskede resultatene med noen objektiver. I tillegg kan automatisk
fokusering, avhengig av opptaksforholdene, kanskje ikke gi ønsket
resultat med følgende objektiver. Gjenta automatisk fokusering til
motivet er i fokus eller fokuser manuelt.
• AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55–200 mm f/4–5,6 G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR
Fokusposisjonen for AF-P-objektiver kan endres hvis du etter
fokusering slår kameraet av og deretter på igjen.
❚❚ Andre AF-objektiver
Alternativene Vignetteringskontroll og Auto. fortegningskontroll i
fotograferingsmenyen har ingen effekt på AF-objektiver som ikke er av
type G, E eller D.
❚❚ PC-E NIKKOR-serien, PC NIKKOR 19 mm f/4 E ED
Alternativene Vignetteringskontroll og Auto. fortegningskontroll i
fotograferingsmenyen har ingen effekt.
10
❚❚ PC Micro 85 mm f/2,8 D
PC Micro Nikkor 85 mm f/2,8 D kan kun brukes med
eksponeringskontroll M. Juster blenderåpningen og kontroller
eksponeringen før du tar bilder. I tillegg har alternativene
Vignetteringskontroll og Auto. fortegningskontroll i
fotograferingsmenyen ingen effekt.
❚❚ AI-P-objektiver
Alternativene Vignetteringskontroll og Auto. fortegningskontroll i
fotograferingsmenyen har ingen effekt. I tillegg kan
eksponeringskompensasjon være nødvendig for å oppnå ønsket
eksponering med følgende objektiver:
• AI Nikkor 500 mm f/4 P IF-ED
• AI Zoom-Nikkor 1200–1700 mm f/5,6-8 P IF-ED
❚❚ AI NIKKOR, AI-modifisert NIKKOR eller Nikon Serie E-objektiver
Disse objektivene kan kun brukes med eksponeringskontroll A og M.
Sørg for å angi brennvidden og største blenderåpning før bruk ved
hjelp av alternativet Info om objektiv uten CPU i kameraets
oppsettsmeny. I tillegg har alternativene Vignetteringskontroll og
Auto. fortegningskontroll i fotograferingsmenyen og
Diffraksjonskompensasjon-alternativene i fotograferings- og
filmopptaksmenyene ingen effekt.
11
D AF-S-/AF-I-telekonvertere
AF-S-/AF-I-telekonvertere kan brukes med følgende objektiver:
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8 E FL ED VR
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8 G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4 G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8 D IF-ED 1
• AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4,5–5,6 G ED VR
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED 2
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2 G ED VR II
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–500 mm f/5,6 E ED VR
• AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8 G ED VR II
• AF-S VR Nikkor 300 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S Nikkor 300 mm f/2,8 D IF-ED II 1
• AF-S Nikkor 300 mm f/2,8 D IF-ED 1
• AF-I Nikkor 300 mm f/2,8 D IF-ED 1
• AF-S NIKKOR 300 mm f/4 E PF ED VR
• AF-S Nikkor 300 mm f/4 D IF-ED 1
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8 E FL ED VR
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8 G ED VR
• AF-S Nikkor 400 mm f/2,8 D IF-ED II 1
• AF-S Nikkor 400 mm f/2,8 D IF-ED 1
• AF-I Nikkor 400 mm f/2,8 D IF-ED 1
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4 E FL ED VR
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4 G ED VR
• AF-S Nikkor 500 mm f/4 D IF-ED II 1
• AF-S Nikkor 500 mm f/4 D IF-ED 1
• AF-I Nikkor 500 mm f/4 D IF-ED 1
• AF-S NIKKOR 500 mm f/5,6 E PF ED VR
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4 E FL ED VR
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4 G ED VR
• AF-S Nikkor 600 mm f/4 D IF-ED II 1
12
• AF-S Nikkor 600 mm f/4 D IF-ED 1
• AF-I Nikkor 600 mm f/4 D IF-ED 1
• AF-S NIKKOR 800 mm f/5,6 E FL ED VR
1 Kan ikke brukes med TC-14E III.
2 Autofokus støttes ikke.
Avhengig av hvilken type objektiv og telekonverter som brukes, kan kameraet
bruke mer tid til å fokusere og kan kanskje ikke fokusere på mørke motiver
eller på motiver med lav kontrast.
Telekonverteren AF-S TC800-1,25 E ED leveres bare med AF-S NIKKOR 800 mm
f/5,6 E FL ED VR-objektiver, og selges ikke separat.
D Bruke AF-lampen sammen med objektiver med F-fatning
Enkelte objektiver kan blokkere lyset fra AF-lampen. Objektiver som støtter
bruk av AF-lampen under automatisk fokusering, er oppført nedenfor,
sammen med de avstander som de kan brukes med. Fjern solblenderen når du
bruker AF-lampen.
Objektiver som støtter autofokus ved avstander på 0,5–3 m:
• AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5-4,5 E ED
• AF-P DX NIKKOR 10–20 mm f/4,5–5,6 G VR
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR
• AF-S NIKKOR 24 mm f/1,8 G ED
• AF-S NIKKOR 28 mm f/1,8 G
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,8 G ED
• AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8 G
• AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2,8 G
• AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4 G
• AF-S NIKKOR 50 mm f/1,8 G
• AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5 G ED VR
13
Objektiver som støtter autofokus ved avstander på 1–3 m:
• AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4 E ED VR
• AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–6,3 G ED VR
• AF-S NIKKOR 20 mm f/1,8 G ED
• AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4 G ED
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 G ED
• AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5 G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR
• AF-S NIKKOR 28 mm f/1,4 E ED
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4 G
• AF-S NIKKOR 58 mm f/1,4 G
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4 G ED VR
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,4 G
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8 G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED
Objektiver som støtter autofokus ved avstander på 1,5–3 m:
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 E ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6 G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6 G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 mm f/4,5–5,6 G IF-ED
• AF-P NIKKOR 70–300 mm f/4,5–5,6 E ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED VR
Objektiver som støtter autofokus ved avstander på 2–3 m:
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8 E FL ED VR
• AF-S NIKKOR 105 mm f/1,4 E ED
14
D Inkompatible objektiver og tilbehør
Følgende objektiver og tilbehør kan ikke brukes med objektivadapteren FTZ.
Forsøk på å feste noe av dette utstyret med makt kan skade objektivadapteren
og/eller objektivet. Individuelle forskjeller kan gjøre andre objektiver enn de
som er oppført nedenfor inkompatible. Ikke bruk kraft hvis du opplever
motstand når du prøver å feste et objektiv.
• Ikke-AI-objektiver
• PC 35 mm f/2,8 (serienummer
• IX-NIKKOR
851001–906200)
• Telekonverter TC-16A AF
• PC 35 mm f/3,5 (gammel type)
• Objektiver som krever
• Reflex 1000 mm f/6,3 (gammel type)
fokuseringsenheten AU-1 (400 mm • NIKKOR-H Auto 2,8 cm f/3,5 (28 mm
f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8,
f/3,5) objektiver med serienummer
1200 mm f/11)
under 362000
• Fiskeøye (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6,
• NIKKOR-S Auto 3,5 cm f/2,8 (35 mm
8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
f/2,8) objektiver med serienummer
• 2,1 cm f/4
under 928000
• Mellomring K2
• NIKKOR-S Auto 5 cm f/2 (50 mm f/2)
• 180–600 mm f/8 ED (serienummer
• NIKKOR-Q Auto 13,5 cm f/3,5
174041–174180)
(135 mm f/3,5) objektiver med
• 360–1200 mm f/11 ED (serienummer serienummer under 753000
174031–174127)
• Mikro-NIKKOR 5,5 cm f/3,5
• 200–600 mm f/9,5 (serienummer
• Medical-NIKKOR Auto 200 mm f/5,6
280001–300490)
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
• AF-objektiver til F3AF (AF 80 mm
85–250 mm f/4–4,5
f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED,
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
AF-telekonverter TC-16)
200–600 mm f/9,5–10,5
• PC 28 mm f/4 (serienummer 180900
eller tidligere)
15
© 2018 Nikon Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising