Nikon | D5300 | Nikon D5300 Gebruikshandleiding

Nikon D5300 Gebruikshandleiding
Deze handleiding mag op geen enkele manier volledig of gedeeltelijk (behalve voor korte
citaten in kritische artikelen of besprekingen) worden gereproduceerd zonder de
schriftelijke toestemming van NIKON CORPORATION.
DIGITALE CAMERA
Gebruikshandleiding
Nikon Gebruikersondersteuning
Bezoek de volgende website om uw camera te registreren en op de hoogte te blijven van de
recentste productinformatie. U vindt hier antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) en u
kunt contact met ons opnemen voor technische bijstand.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA15839
Gedrukt in Europa
SB6A02(1F)
6MB2211F-02
Nl
Productdocumentatie
De documentatie voor dit product bestaat uit een Gebruikshandleiding (dit boekje) en een
Naslaggids (pdf). Lees alle aanwijzingen grondig door, zodat u zeker weet dat u de
camera optimaal benut en bewaar de handleiding op een plaats waar iedereen die het
product gebruikt deze kan lezen.
Zie de Gebruikshandleiding (dit boekje) voor informatie over de basis
camerabedieningen. Zie de Naslaggids voor de volledige productinformatie die als pdf
van de hieronder vermelde website kan worden gedownload en met behulp van Adobe
Reader of Adobe Acrobat Reader 5.0 of hoger kan worden bekeken.
1 Start op uw computer een webbrowser en open de volgende site:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Kies een taal en download de Naslaggids.
3 Dubbelklik op het gedownloade bestand.
Symbolen en conventies
Om u te helpen de gewenste informatie gemakkelijker te vinden, worden de volgende symbolen en
conventies gebruikt:
D
Dit pictogram staat bij waarschuwingen; informatie die moet worden gelezen
voor gebruik om schade aan de camera te vermijden.
A
Dit pictogram staat bij opmerkingen; informatie die moet worden gelezen
voordat u de camera gebruikt.
0
Dit pictogram staat bij verwijzingen naar andere pagina’s in deze handleiding.
In de cameramonitor weergegeven menu-items, opties en berichten worden vetgedrukt getoond.
Camera-instellingen
Deze handleiding gaat er steeds van uit dat de standaardinstellingen worden gebruikt.
A Voor uw veiligheid
Lees voordat u de camera voor het eerst gebruikt de veiligheidsinstructies in “Voor uw veiligheid”
(0 vi–xii).
Pakketinhoud
Controleer of het pakket de volgende items bevat:
Afdekkapje BS-1-accessoireschoe
DK-25 rubberen oogschelp
BF-1B-bodydop
Camera D5300
EN-EL14a oplaadbare
Li-ionbatterij (met afdekkapje)
MH-24-batterijlader
(stekkeradapter meegeleverd in landen
of regio's waar dit is vereist; de vorm is
afhankelijk van het land van verkoop)
AN-DC3-riem
UC-E17 USB-kabel
EG-CP16 audio-/videokabel
Oculairkapje DK-5
ViewNX 2 cd-rom
Gebruikshandleiding (dit boekje)
Garantie
Kopers van de optionele objectiefset dienen te controleren of het pakket ook een
objectief bevat. Geheugenkaarten worden afzonderlijk verkocht (0 66). Camera's die in
Japan zijn gekocht geven de menu's en berichten alleen in het Engels en Japans weer;
andere talen worden niet ondersteund. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat
dit kan veroorzaken.
i
Snelhandleiding
Volg deze stappen voor een snelle start met de D5300.
1
Bevestig de camerariem (0 9).
Bevestig de riem zoals afgebeeld. Herhaal dit voor het tweede oogje.
ii
2
Laad de batterij op (0 9).
3
Plaats de batterij en geheugenkaart (0 10).
4
Bevestig een objectief (0 11).
5
Open de monitor (0 6, 12).
6
Zet de camera aan (0 12).
7
8
Kies een taal en stel de cameraklok in (0 13).
9
Druk de ontspanknop half in (0 19).
10
Kadreer de foto (0 18).
Maak de foto (0 19).
iii
Inhoudsopgave
Pakketinhoud........................................................................................................................................ i
Snelhandleiding.................................................................................................................................. ii
Voor uw veiligheid............................................................................................................................vi
Kennisgevingen ................................................................................................................................. ix
Locatiegegevens .............................................................................................................................xiii
Draadloos ...........................................................................................................................................xiv
Inleiding
1
Kennismaking met de camera.......................................................................................................1
Eerste stappen
“Richten-en-maken”-fotografie (standen i en j)
9
17
Foto’s kadreren in de zoeker....................................................................................................... 18
Foto’s bekijken ........................................................................................................................ 20
Ongewenste foto’s wissen .................................................................................................. 21
Foto’s kadreren in de monitor .................................................................................................... 22
Foto’s bekijken ........................................................................................................................ 25
Ongewenste foto’s wissen .................................................................................................. 25
Films opnemen ................................................................................................................................ 26
Films bekijken .......................................................................................................................... 29
Ongewenste films wissen.................................................................................................... 30
Instellingen die overeenkomen met het onderwerp of de situatie
(Onderwerpstand)
31
De standknop........................................................................................................................... 32
k Portret ............................................................................................................................... 32
l Landschap ....................................................................................................................... 32
p Kinderen........................................................................................................................... 32
m Sport .................................................................................................................................. 32
n Close-up ........................................................................................................................... 32
Overige onderwerpen .......................................................................................................... 33
o Nachtportret ................................................................................................................... 33
r Nachtlandschap ............................................................................................................ 33
s Party/binnen................................................................................................................... 33
t Strand/sneeuw............................................................................................................... 33
u Zonsondergang............................................................................................................. 33
v Schemering..................................................................................................................... 33
w Dierenportret ................................................................................................................. 33
x Kaarslicht ........................................................................................................................... 33
y Bloesem ............................................................................................................................ 34
z Herfstkleuren .................................................................................................................. 34
0 Voedsel .............................................................................................................................. 34
iv
Speciale effecten
35
% Nachtzicht........................................................................................................................35
g Kleurenschets.................................................................................................................35
' Speelgoedcamera-effect ............................................................................................35
( Miniatuureffect ..............................................................................................................36
3 Selectieve kleur..............................................................................................................36
1 Silhouet.............................................................................................................................36
2 High-key ...........................................................................................................................36
3 Low-key.............................................................................................................................36
) HDR-schilderij .................................................................................................................36
Beschikbare opties in livebeeld .........................................................................................37
Standen P, S, A en M
41
Stand P (Automatisch programma) .................................................................................42
Stand S (Sluitertijdvoorkeuze) ...........................................................................................42
Stand A (Diafragmavoorkeuze) .........................................................................................42
Stand M (Handmatig)............................................................................................................42
Belichtingscorrectie ...............................................................................................................44
Locatiegegevens
45
Locatiegegevens insluiten in foto’s en films.................................................................45
Wi-Fi
48
Wat Wi-Fi voor u kan betekenen ................................................................................................48
Toegang tot de camera..................................................................................................................49
Cameramenu’s
54
Menuopties ........................................................................................................................................55
ViewNX 2
59
ViewNX 2 installeren .......................................................................................................................59
ViewNX 2 gebruiken .......................................................................................................................61
Foto’s naar de computer kopiëren ...................................................................................61
Foto’s bekijken.........................................................................................................................62
Technische opmerkingen
63
Compatibele objectieven..............................................................................................................63
Overige accessoires.........................................................................................................................64
Goedgekeurde geheugenkaarten ....................................................................................66
Behandeling van uw camera .......................................................................................................67
Onderhoud van camera en batterij: waarschuwingen ......................................................68
Foutmeldingen .................................................................................................................................71
Specificaties .......................................................................................................................................74
Garantievoorwaarden - Nikon Europees garantiebewijs ..................................................88
v
Voor uw veiligheid
Als u schade aan uw Nikon-product of letsel aan uzelf of anderen wilt voorkomen, dient u de
volgende veiligheidsinstructies goed door te lezen voordat u dit product gaat gebruiken. Bewaar
deze veiligheidsinstructies op een plaats waar iedereen die het product gebruikt ze kan lezen.
De mogelijke gevolgen van het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies in dit hoofdstuk
worden met het volgende pictogram aangegeven:
pictogram staat bij waarschuwingen. Lees om mogelijk letsel te voorkomen alle
A Dit
waarschuwingen voordat u dit Nikon-product gebruikt.
❚❚ WAARSCHUWINGEN
A Zorg dat de zon buiten beeld blijft
Zorg er bij tegenlichtopnamen voor dat de
zon ver buiten beeld blijft. Als zonlicht in de
camera convergeert doordat de zon zich in
of dicht bij het beeld bevindt, kan dit brand
veroorzaken.
A Kijk niet via de zoeker in de zon
In de zon of andere sterke lichtbronnen
kijken via de zoeker kan tot blijvende
vermindering van het gezichtsvermogen
leiden.
A De dioptrieregelaar van de zoeker gebruiken
Wanneer u de dioptrieregelaar van de
zoeker gebruikt met het oog tegen de
zoeker, dient u op te passen dat u niet per
ongeluk uw vinger in uw oog steekt.
A Zet het apparaat onmiddellijk uit in geval van
storing
Indien er rook of een ongewone geur
vrijkomt uit het apparaat of de
lichtnetadapter (apart verkrijgbaar), haalt u
onmiddellijk de stekker van de
lichtnetadapter uit het stopcontact en
verwijdert u de accu. Pas daarbij op dat u
zich niet verbrandt. Voortgaand gebruik
kan leiden tot letsel. Nadat u de accu hebt
verwijderd, brengt u het apparaat voor
onderzoek naar een door Nikon
geautoriseerd servicecenter.
A Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van
ontvlambaar gas
Gebruik elektronische apparatuur niet in de
nabijheid van ontvlambaar gas, omdat dit
kan leiden tot explosie of brand.
vi
A Buiten bereik van kinderen houden
Het niet in acht nemen van deze
waarschuwing kan letsel tot gevolg
hebben. Houd er bovendien rekening mee
dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar
opleveren. Mocht een kind enig onderdeel
van dit apparaat inslikken, raadpleeg dan
onmiddellijk een arts.
A Haal het apparaat niet uit elkaar
Aanraking van interne onderdelen kan tot
letsel leiden. In geval van een defect mag
dit product uitsluitend worden
gerepareerd door een gekwalificeerde
reparateur. Mocht het product openbreken
als gevolg van een val of ander ongeluk,
verwijder dan de accu en/of koppel de
lichtnetadapter los en breng het product
voor onderzoek naar een door Nikon
geautoriseerd servicecenter.
A Plaats de polsriem niet om de hals van kinderen
Het dragen van de camerapolsriem om de
nek kan bij kinderen leiden tot verstikking.
A Vermijd langdurig contact met de camera, batterij
of lader zo lang als de apparaten ingeschakeld of in
gebruik zijn
Delen van het apparaat worden heet.
Langdurig direct contact van de huid met
het apparaat kan lichte brandwonden tot
gevolg hebben.
A Laat het product niet achter op plaatsen die worden
blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals
in een afgesloten auto of in direct zonlicht
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan schade of brand
veroorzaken.
A Richt een flitser niet op de bestuurder van een
motorvoertuig
Het niet in acht nemen van deze
waarschuwing kan ongelukken tot gevolg
hebben.
A Wees voorzichtig bij het gebruik van de flitser
• Het gebruik van de camera met de flitser
terwijl deze zich dicht bij de huid of
andere voorwerpen bevindt, kan
brandwonden veroorzaken.
• Het gebruik van de flitser dicht bij de ogen
van het onderwerp kan tijdelijke
vermindering van het gezichtsvermogen
veroorzaken. De afstand van de flitser tot
het onderwerp mag niet minder dan één
meter zijn. Wees vooral voorzichtig bij het
fotograferen van kleine kinderen.
A Vermijd contact met vloeibare kristallen
Mocht de monitor breken, pas dan op dat u
zich niet verwondt aan de glassplinters en
dat de vloeibare kristallen uit de monitor
niet in aanraking komen met uw huid, ogen
of mond.
A Draag geen statieven met het object of de camera
• Zorg ervoor dat het product is
uitgeschakeld voordat u de batterij
vervangt. Als u een lichtnetadapter
gebruikt, moet u deze eerst loskoppelen.
• Plaats batterijen niet ondersteboven of
achterstevoren.
• Stel batterijen niet bloot aan vuur of hoge
temperaturen.
• U mag batterijen niet blootstellen aan of
onderdompelen in water.
• Plaats het afdekkapje van de batterij terug
wanneer u de batterij vervoert. Vervoer of
bewaar de batterij niet samen met
metalen voorwerpen, zoals halskettingen
of haarspelden.
• Volledig ontladen batterijen kunnen gaan
lekken. Als u schade aan het product wilt
voorkomen, dient u een ontladen batterij
te verwijderen.
• Als de batterij niet in gebruik is, plaatst u
het afdekkapje op de contactpunten en
bergt u de batterij op een koele, droge
plaats op.
• Direct na gebruik of als het product
gedurende een langere periode op de
batterij heeft gewerkt, kan de batterij zeer
warm zijn. Zet de camera daarom uit en
laat de batterij afkoelen voordat u deze
verwijdert.
• Stop onmiddellijk met het gebruik van
een batterij als u veranderingen opmerkt,
zoals verkleuring of vervorming.
eraan bevestigd
U kunt struikelen of per ongeluk anderen
raken, wat letsel tot gevolg heeft.
A Neem de juiste voorzorgsmaatregelen in acht bij het
gebruik van batterijen
Accu’s kunnen lekken, oververhit raken,
scheuren of in brand vliegen bij onjuist
gebruik. Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht bij het
hanteren van accu’s voor gebruik in dit
product:
• Gebruik alleen batterijen die zijn
goedgekeurd voor gebruik in dit
apparaat.
• U mag de batterij niet kortsluiten of uit
elkaar halen.
• Stel de accu of de camera waarin de accu
is geplaatst, niet bloot aan sterke fysieke
schokken.
vii
A Neem de juiste voorzorgsmaatregelen in acht bij het
gebruik van de lader
• Houd het product droog. Het niet in acht
nemen van deze waarschuwing kan
leiden tot brand of een elektrische schok.
• U mag de ladercontacten niet kortsluiten.
Het niet in acht nemen van deze
waarschuwing kan leiden tot
oververhitting en schade aan de lader.
• Verwijder stof op of bij metalen
onderdelen van de stekker met een droge
doek. Voortgaand gebruik kan leiden tot
brand.
• Tijdens onweer mag u niet in de buurt van
de lader komen. Het niet in acht nemen
van deze waarschuwing kan leiden tot
een elektrische schok.
• Houd de stekker of de lader niet met natte
handen vast. Het niet in acht nemen van
deze waarschuwing kan leiden tot een
elektrische schok.
• Gebruik het product niet met reisadapters
of adapters die ontworpen werden om
een voltage om te zetten naar een ander
voltage of met omzetters voor
gelijkstroom naar wisselstroom. Het niet
in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan schade aan het
product, oververhitting of brand
veroorzaken.
A Gebruik geschikte kabels
Als u kabels op de in- en uitgangen aansluit,
gebruik dan uitsluitend de meegeleverde
kabels of kabels die Nikon voor het
beoogde doel verkoopt. Zo weet u zeker
dat u de voorschriften voor dit product
naleeft.
viii
A Cd-roms
Cd-roms met software of
gebruikshandleidingen mogen niet op
audio-cd-apparatuur worden afgespeeld.
Het afspelen van een cd-rom op een audiocd-speler kan gehoorverlies of schade aan
de apparatuur veroorzaken.
A Volg de aanwijzingen van luchtvaartmaatschappijen ziekenhuispersoneel
Verwijder Eye-Fi-kaarten, schakel Wi-Fi uit
en selecteer Uit voor Locatiegegevens >
Locatiegegevens opslaan voordat u aan
boord van een vliegtuig gaat, en schakel
het product uit tijdens het opstijgen en
landen of wanneer dit wordt geïnstrueerd
door luchtvaartmaatschappij- en
ziekenhuispersoneel. Radiogegevens
afgegeven door het apparaat kunnen
interfereren met vliegtuignavigatie of
medische apparatuur in ziekenhuizen.
Kennisgevingen
• Niets uit de handleidingen die bij dit product
horen, mag in enigerlei vorm of op enigerlei
wijze worden verveelvoudigd, uitgezonden,
overgezet of opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of
worden vertaald in een andere taal zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
Nikon.
• Nikon behoudt zich het recht voor het
uiterlijk en de specificaties van de hardware
en software die in deze handleidingen
worden beschreven op elk moment te
wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
• Nikon is niet aansprakelijk voor enige schade
die voortkomt uit het gebruik van dit
product.
• Hoewel al het mogelijke in het werk is
gesteld om ervoor te zorgen dat de
informatie in deze handleidingen accuraat
en volledig is, stellen we het ten zeerste op
prijs als u eventuele fouten of
onvolkomenheden onder de aandacht wilt
brengen van de Nikon-vertegenwoordiger in
uw land/regio (adres apart vermeld).
ix
Mededelingen voor klanten in Europa
VOORZICHTIG
ONTPLOFFINSGEVAAR ALS ACCU/BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. GOOI
GEBRUIKTE ACCU'S/BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.
x
Dit symbool geeft aan dat elektrische
en elektronische apparaten via
gescheiden inzameling moeten
worden afgevoerd.
Dit symbool op de accu/batterij
duidt aan dat de accu/batterij
afzonderlijk moet worden
ingezameld.
Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:
• Dit product moet gescheiden van het
overige afval worden ingeleverd bij een
daarvoor bestemd inzamelingspunt. Gooi dit
product niet weg als huishoudafval.
• Gescheiden inzameling en recycling helpt bij
het behoud van natuurlijke bronnen en
voorkomt negatieve gevolgen voor de
menselijke gezondheid en het milieu die
kunnen ontstaan door een onjuiste
verwerking van afval.
• Neem voor meer informatie contact op met
de leverancier of de gemeentelijke
reinigingsdienst.
Het volgende is alleen van toepassing op
gebruikers in Europese landen:
• Alle accu's/batterijen, al dan niet voorzien
van dit symbool, moeten gescheiden van het
overige afval worden ingeleverd bij een
daarvoor bestemd inzamelingspunt. Gooi dit
product niet weg als huishoudafval.
• Neem voor meer informatie contact op met
de leverancier of de gemeentelijke
reinigingsdienst.
Mededeling betreffende het verbod op kopiëren en reproduceren
Let erop dat alleen al het bezit van materiaal dat digitaal is gekopieerd of gereproduceerd door
middel van een scanner, digitale camera of ander apparaat wettelijk strafbaar kan zijn.
• Voorwerpen die volgens de wet niet mogen worden
gekopieerd of gereproduceerd
Kopieer of reproduceer geen papiergeld,
munten, waardepapieren of obligaties van
(plaatselijke) overheden, zelfs niet als
dergelijke kopieën of reproducties worden
voorzien van een stempel “Voorbeeld” of
“Specimen”.
Het kopiëren of reproduceren van papiergeld,
munten of waardepapieren die in het
buitenland in omloop zijn, is verboden.
Tenzij vooraf toestemming is verleend, is het
kopiëren of reproduceren van ongebruikte
door de overheid uitgegeven postzegels of
briefkaarten verboden.
Het kopiëren of reproduceren van door de
overheid uitgegeven postzegels en
gecertificeerde wettelijke documenten is
verboden.
• Waarschuwingen met betrekking tot het kopiëren of
reproduceren van bepaalde waardepapieren
De overheid heeft waarschuwingen
uitgevaardigd met betrekking tot het
kopiëren of reproduceren van
waardepapieren uitgegeven door
commerciële instellingen (aandelen, wissels,
cheques, cadeaubonnen en dergelijke),
vervoerspassen of coupons, behalve als het
gaat om een minimum aantal kopieën voor
zakelijk gebruik door een bedrijf. Het is
eveneens niet toegestaan om door de
overheid uitgegeven paspoorten,
vergunningen van overheidsinstellingen en
andere instanties, identiteitsbewijzen,
toegangsbewijzen, pasjes en maaltijdbonnen
te kopiëren of te reproduceren.
• Auteursrechten
Het kopiëren of reproduceren van creatief
materiaal waarop het auteursrecht rust, zoals
boeken, muziek, schilderijen, houtsneden,
afdrukken, plattegronden, tekeningen, films en
foto’s, is onderhevig aan nationale en
internationale auteurswetten. Gebruik dit
product niet om illegale kopieën te maken of
voor andere activiteiten die het auteursrecht
schenden.
Wegwerpen van opslagmedia
Houd er rekening mee dat de oorspronkelijke beeldgegevens niet volledig worden verwijderd als u
beelden wist of geheugenkaarten of andere opslagmedia formatteert. Met behulp van in de handel
verkrijgbare software is het soms mogelijk verwijderde bestanden op weggeworpen opslagmedia
alsnog te herstellen, wat misbruik van persoonlijke beeldgegevens tot gevolg kan hebben. De
gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de privacybescherming van dergelijke gegevens.
Selecteer, voordat een gegevensopslagapparaat wordt weggegooid of het eigendom wordt
overgedragen aan een ander persoon, Uit voor Locatiegegevens > Locatiegegevens opslaan
(0 46) in het setup-menu en wis alle gegevens met behulp van speciale verwijderingssoftware, of
formatteer het apparaat en vul het vervolgens met beelden die geen persoonlijke informatie
(bijvoorbeeld foto’s van de lucht) bevatten. Vergeet bovendien niet alle foto’s te vervangen die
voor handmatige voorinstelling zijn geselecteerd. Om op een geheugenkaart opgeslagen
routeloggegevens te wissen, selecteer Locatiegegevens > Loglijst en verwijder alle logs. Wi-Fiinstellingen kunnen naar de standaardwaarden worden teruggezet door Wi-Fi >
Netwerkinstellingen > Netwerkinstellingen terugzetten te selecteren in het setup-menu. Neem
de nodige voorzichtigheid in acht bij het fysiek vernietigen van gegevensopslagapparaten zodat
letsel wordt voorkomen.
AVC Patent Portfolio License
DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE VOOR HET PERSOONLIJK EN NIETCOMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE AVCSTANDAARD (“AVC-VIDEO”) EN/OF (ii) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT WERD GECODEERD IN
HET KADER VAN EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN
VIDEOLEVERANCIER DIE OVER EEN LICENTIE BESCHIKT OM AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN. ER WORDT GEEN LICENTIE
VERLEEND OF GESUGGEREERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ MPEG LA,
L.L.C. ZIE http://www.mpegla.com
xi
Gebruik uitsluitend elektronische accessoires van het merk Nikon
Nikon camera’s zijn ontwikkeld volgens de hoogste standaards en bevatten complexe elektronische
schakelingen. Alleen elektronische accessoires van het merk Nikon (inclusief batterijladers,
batterijen, lichtnetadapters en flitsaccessoires) die door Nikon speciaal zijn gecertificeerd voor
gebruik met deze digitale camera, zijn ontwikkeld om binnen de operationele eisen en
veiligheidseisen van deze elektronische schakelingen te werken en zijn met het oog daarop getest
en goedgekeurd.
Gebruik van niet-originele elektronische accessoires kan schade aan de camera tot
gevolg hebben die niet onder de Nikon-garantie valt. Het gebruik van oplaadbare
Li-ionbatterijen van andere fabrikanten, die niet zijn voorzien van het holografische
zegel van Nikon (zie rechts), kan de normale werking van de camera verstoren of ertoe
leiden dat de batterijen oververhit raken, vlam vatten, scheuren of gaan lekken.
Neem voor meer informatie over originele Nikon-accessoires contact op met een door Nikon
geautoriseerde leverancier.
D Gebruik uitsluitend accessoires van Nikon
Alleen originele Nikon-accessoires die specifiek zijn bedoeld voor gebruik met uw Nikon digitale
camera, zijn ontworpen en getest om te voldoen aan de geldende veiligheids- en
functioneringsvoorschriften. HET GEBRUIK VAN NIET-ORIGINELE ACCESSOIRES KAN SCHADE AAN UW CAMERA
TOT GEVOLG HEBBEN EN KAN UW GARANTIE DOEN VERVALLEN.
A Voordat u belangrijke foto’s gaat maken
Voordat u foto’s gaat maken van belangrijke gelegenheden (zoals een huwelijk of reis), kunt u het
beste enkele testopnamen maken om te controleren of de camera goed werkt. Nikon is niet
aansprakelijk voor schade of gederfde winst veroorzaakt door het onjuist functioneren van het
product.
A Permanente kennisoverdracht
Als onderdeel van Nikons inzet voor “permanente kennisoverdracht” met het oog op
doorlopende productondersteuning en -educatie is voortdurend bijgewerkte informatie online
beschikbaar op de volgende sites:
• Voor gebruikers in de VS: http://www.nikonusa.com/
• Voor gebruikers in Europa en Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Voor gebruikers in Azië, Oceanië en het Midden-Oosten: http://www.nikon-asia.com/
Bezoek de sites om up-to-date te blijven met de nieuwste productinformatie, tips, antwoorden op
veelgestelde vragen (FAQs) en algemeen advies over digital imaging en digitale fotografie.
Aanvullende informatie kan mogelijk worden verstrekt door de Nikon-importeur in uw land/
regio. Bezoek de volgende website voor contactgegevens: http://imaging.nikon.com/
xii
Locatiegegevens
Routelogs: Locatiegegevens worden opgeslagen bij foto’s gemaakt terwijl Aan is geselecteerd voor
Locatiegegevens > Locatiegegevens opslaan (0 45). Bovendien als Starten is geselecteerd voor
Locatiegegevens > Log maken > Locatiegegevens vastleggen in het setup-menu, blijft de
camera locatiegegevens registreren, zelfs wanneer de camera uit is. Radiogolven geproduceerd
door het apparaat kunnen medische apparatuur en vliegtuignavigatiesystemen beïnvloeden; in
situaties waarin het gebruik van satellietnavigatie-apparaten beperkt of verboden is, zoals in
ziekenhuizen of in een vliegtuig, moet u Uit voor Locatiegegevens opslaan selecteren en de
camera uitschakelen.
Locatiegegevens delen: Merk op dat adressen en andere persoonlijke informatie kunnen worden
afgeleid van de locatiegegevens die zijn opgeslagen in routelogs of ingesloten in beelden. Wees
voorzichtig bij het delen van beelden en routelogs of bij het plaatsen van deze gegevens op het
internet of andere locaties waar ze door anderen kunnen worden bekeken. Zie “Wegwerpen van
opslagmedia” (0 xi) voor informatie over het wissen van locatiegegevens voordat u de camera of
geheugenkaarten weggooit.
Navigatie: De positie, hoogte en andere locatiegegevens geregistreerd door het apparaat zijn slechts
benaderingen en niet bedoeld voor onderzoek of navigatie. Vergeet niet de juiste kaarten of andere
navigatieapparatuur met u mee te nemen wanneer het product tijdens bijvoorbeeld
buitenactiviteiten zoals bergbeklimmen of wandelen wordt gebruikt.
Gebruiksbeperkingen: In sommige landen of regio’s presteert de locatiegegevensfunctie mogelijk niet
zoals verwacht, inclusief (vanaf november 2013) China en in de nabijheid van de Chinese grens.
Sommige landen, inclusief China, verbieden onbevoegd gebruik van satellietnavigatie en andere
locatiegegevensapparaten; neem, voordat u op reis gaat, eerst contact op met uw reisagent of de
ambassade of het toeristenbureau van de landen die u wilt bezoeken. Waar gebruik verboden is,
selecteer Uit voor Locatiegegevens opslaan.
xiii
Draadloos
Dit product, voorzien van encryptiesoftware ontwikkeld in de Verenigde Staten, valt onder de
United States Export Administration Regulations en mag niet worden geëxporteerd of wederom
worden geëxporteerd naar een land waarvoor de Verenigde Staten een handelsembargo heeft
opgelegd. Voor de volgende landen geldt momenteel een handelsembargo: Cuba, Iran, NoordKorea, Soedan en Syrië.
xiv
Kennisgevingen voor klanten in Europa
Hierbij verklaart Nikon Corporation dat het radioapparatuurtype D5300 overeenkomt met
Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende
internetadres: http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5300.pdf.
Beveiliging
Hoewel één van de voordelen van dit product is dat anderen vrijelijk verbinding kunnen maken om
overal draadloze gegevens uit te wisselen binnen het betreffende bereik, kan het volgende zich
voordoen als de beveiliging niet is ingeschakeld:
• Gegevensdiefstal: Kwaadwillige personen kunnen draadloze transmissies onderscheppen om
gebruiker-id’s, wachtwoorden en ander persoonlijke informatie te stelen.
• Onbevoegde toegang: Onbevoegde gebruikers kunnen toegang krijgen tot het netwerk en
gegevens wijzigen of andere kwaadwillige acties uitvoeren. Door het ontwerp van draadloze
netwerken kunnen gespecialiseerde aanvallen onbevoegde toegang mogelijk maken, zelfs
wanneer de beveiliging is ingeschakeld.
xv
xvi
Inleiding
Kennismaking met de camera
Neem even de tijd om vertrouwd te raken met de bedieningen en weergaveschermen
van de camera. Leg eventueel een boekenlegger in dit hoofdstuk, zodat u het
gemakkelijk kunt terugvinden terwijl u de rest van de handleiding leest.
De camerabody
3 2 1
13
24
4
5
6
7
8
11
4
16
9
17
10
18
19
20
12
22
23
1 Standknop.....................................3
2 Livebeeldschakelaar
Livebeeld................................ 22
Film .......................................... 26
3 R (informatie)-knop.....................7
4 Oogjes voor camerariem ...........9
5 E/N-knop
Belichtingscorrectie.............. 44
Diafragma aanpassen ......... 42
Flitscorrectie
6 Ontspanknop ............................. 19
7 Hoofdschakelaar..........................2
8 Filmopnameknop..................... 26
9 Infraroodontvanger voor
afstandsbediening ML-L3
(voorzijde)............................... 65
10 AF-hulpverlichting
Zelfontspannerlampje
Lampje rode-ogenreductie
25
14
15
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Bodydop
CPU-contacten
Ingebouwde flitser ................... 21
Luidspreker................................... 2
Filmvlakmarkering (E)
M/ Y-knop......................... 34, 41
Flitsstand
Flitscorrectie
Deksel aansluitingen
Fn-knop
De Fn-knop gebruiken......... 55
Bevestigingsmarkering ........... 11
Objectiefontgrendeling .......... 16
s/E/#-knop............................... 4
Continu fotograferen ............ 4
Zelfontspanner ....................... 4
Afstandsbediening................. 4
Spiegel
26
27
28
29
30
21
23 Objectiefvatting ........................11
24 Afdekkapje accessoireschoen
25 Accessoireschoen (voor
optionele flitsers)
26 Stereomicrofoon .......................28
27 Aansluiting voor externe
microfoon
28 USB- en A/V-aansluiting
Op een computer aansluiten
...............................................61
29 Accessoire-aansluiting.............65
30 HDMI-mini-pinaansluiting
1
1
7
8 9
10
2
11
12
3
4
13
14
15
16
5
17
21
20
18
19
6
1 Zoekeroculair ........................ 5, 14
2 Rubberen oogschelp
3 G (menu)-knop
Menu’s .....................................54
4 Infraroodontvanger voor
afstandsbediening ML-L3
(achterzijde) ............................65
5 Monitor
Instellingen bekijken..............7
Livebeeld.................................22
Schermvullende weergave
...............................................20
6 Statiefaansluiting
7 Dioptrieregelaar ........................14
8 P-knop
Instellingen wijzigen in het
informatiescherm................8
9 A/L-knop .............................. 55
Foto’s tegen wissen
beveiligen
10 Instelschijf
11 K-knop
Weergave ............................... 20
12 Deksel geheugenkaartsleuf
.............................................10, 15
13 J (OK)-knop ............................. 57
14 Multi-selector ............................ 57
15 O-knop
Foto's wissen tijdens
weergave ............................ 21
16 Toegangslampje
geheugenkaart ...................... 19
22
17 Afdekking van de
stroomaansluiting voor
optionele stroomaansluiting
18 Ontgrendeling deksel
batterijvak ........................ 10, 15
19 Deksel van het batterijvak
............................................ 10, 15
20 W/Q-knop
Miniaturen.............................. 20
Uitzoomen op weergave
Help.......................................... 54
21 X-knop ........................................ 20
Inzoomen op weergave
22 Batterijvergrendeling ....... 10, 15
D De luidspreker
Plaats de luidspreker niet in de buurt van magnetische apparaten. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan de opgenomen gegevens op de magnetische apparaten beïnvloeden.
A De hoofdschakelaar
Draai aan de hoofdschakelaar zoals wordt
afgebeeld om de camera in te schakelen.
2
Draai aan de hoofdschakelaar zoals wordt
afgebeeld om de camera uit te schakelen.
De standknop
De camera beschikt over de volgende opnamestanden:
Standen P, S, A en M
Selecteer deze standen om de camera
volledig naar wens in te stellen.
• P—Automatisch programma (0 42)
• S—Sluitertijdvoorkeuze (0 42)
• A—Diafragmavoorkeuze (0 42)
• M—Handmatig (0 42)
Standen voor speciale effecten
Gebruik speciale effecten tijdens het
fotograferen.
• % Nachtzicht (0 35)
• g Kleurenschets (0 35, 37)
• ' Speelgoedcamera-effect (0 35, 38)
• ( Miniatuureffect (0 36, 38)
• 3 Selectieve kleur (0 36, 39)
• 1 Silhouet (0 36)
• 2 High-key (0 36)
• 3 Low-key (0 36)
• ) HDR-schilderij (0 36)
Automatische standen
Selecteer deze standen voor eenvoudige
“richten-en-maken”-fotografie.
• i Automatisch (0 17)
• j Automatisch (flitser uit) (0 17)
Onderwerpstanden
De camera optimaliseert automatisch de instellingen die passen bij de scène zoals geselecteerd
met de standknop. Pas uw selectie aan de te fotograferen scène aan.
• k Portret (0 32)
• m Sport (0 32)
• l Landschap (0 32)
• n Close-up (0 32)
• p Kinderen (0 32)
• h Overige onderwerpen (0 33)
3
De s (E/#)-knop
Druk, om te kiezen hoe de sluiter wordt ontspannen
(ontspanstand), op de s (E/#)-knop en markeer
vervolgens de gewenste optie en druk op J.
s (E/#)-knop
Stand
Beschrijving
8 Enkel beeld: De camera maakt één foto telkens wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt.
! Continu L: De camera maakt foto’s op lage snelheid terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt.
Continu H: De camera maakt foto’s op hoge snelheid terwijl de ontspanknop wordt
9
ingedrukt.
J Stil ontspannen: Zoals voor enkel beeld, behalve dat cameraruis wordt verminderd.
Zelfontspanner: Maak foto’s met de zelfontspanner. De timer start wanneer de ontspanknop
E volledig wordt ingedrukt en de sluiter wordt na ongeveer 10 seconden ontspannen.
Vertraagd op afstand (ML-L3): Na het indrukken van de ontspanknop of optionele
" afstandsbediening ML-L3 wordt de sluiter 2 sec. ontspannen.
Direct op afstand (ML-L3): Na het indrukken van de ontspanknop op de optionele
# afstandsbediening ML-L3 wordt de sluiter ontspannen.
4
De zoeker
1
2
3
4
5
6
1 Raster (weergegeven wanneer
Aan is geselecteerd voor
Persoonlijke instelling d2)
................................................... 55
2 Scherpstelpunten..................... 19
3 AF-veldhaakjes....................14, 18
4 Waarschuwing lage
batterijspanning.................... 15
5 Monochroomaanduiding
(weergegeven in %-stand of
wanneer Picture Control
Monochroom of een Picture
Control gebaseerd op
Monochroom is
geselecteerd) ......................... 35
6 Aanduiding “Geen
geheugenkaart”..................... 10
7 Scherpstelaanduiding ............. 19
8 Aanduiding vergrendeling
automatische belichting (AE)
78
9
10
16
9 Sluitertijd .................................... 43
10 Diafragma (f-waarde) .............. 43
11 Aanduiding stand speciale
effecten.................................... 35
12 Bracketingaanduiding
13 Aantal resterende opnamen
................................................... 13
Aantal resterende opnamen
voordat buffergeheugen vult
................................................... 19
Aanduiding witbalansopname
Belichtingscorrectiewaarde ... 44
Flitscorrectiewaarde
ISO-gevoeligheid ........................ 8
Aanduiding opnamestand
14 “k” (verschijnt als er genoeg
geheugen vrij is voor meer
dan 1.000 opnamen) ............ 13
11 12
17
18
19
13 14 15
20
21
15 Flitsgereedaanduiding ............21
16 Aanduiding flexibel programma
17 Belichtingsaanduiding.............43
Weergave belichtingscorrectie
....................................................44
Elektronische afstandsmeter
18 Aanduiding flitscorrectie
19 Aanduiding belichtingscorrectie
....................................................44
20 Automatische
ISO-gevoeligheidsaanduiding
21 Waarschuwingsaanduiding....71
Opmerking: Alle aanduidingen die in de weergave worden getoond, branden voor
illustratieve doeleinden.
D De zoeker
De reactietijd en helderheid van de zoekerweergave kunnen verschillen naargelang de
temperatuur.
5
De monitor
De monitor kan worden gekanteld en gedraaid, zoals hieronder aangeduid.
180°
90°
180°
Normaal gebruik
Vouw de monitor tegen de buitenzijde van de
camera. Deze positie wordt aanbevolen voor
normaal fotograferen.
Opnamen met een lage hoek
Kadreer livebeeldopnamen met de camera dicht
bij de grond.
Opnamen met een hoge hoek
Kadreer livebeeldopnamen terwijl de camera
boven uw hoofd wordt gehouden.
Zelfportretten
Gebruik voor zelfportretten in livebeeld. De
monitor toont een spiegelbeeld van wat er in de
uiteindelijke foto zal verschijnen.
D Gebruik van de monitor
Draai de monitor voorzichtig binnen het aangegeven bereik. Oefen geen kracht uit. Het niet in acht
nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan de verbinding tussen de monitor en de camerabody
schaden. Vouw de monitor omlaag tegen de camerabody om de monitor te beschermen
wanneer de camera niet in gebruik is.
6
Het informatiescherm
Instellingen bekijken: Druk op de R-knop om het informatiescherm te
bekijken.
R-knop
1
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
2
19
3
4
5
6
7
24
1 Opnamestand
i automatisch/
j automatisch (flitser uit)
............................................... 17
Onderwerpstanden ............. 31
Stand speciale effecten....... 35
Standen P, S, A en M ............. 41
2 Diafragma (f-waarde) .............. 43
Diafragmaweergave ................ 43
3 Sluitertijd .................................... 43
Sluitertijdweergave.................. 43
4 Bracketingaanduiding................8
5 Aanduiding vergrendeling
automatische belichting (AE)
6 Aanduiding automatisch
veld-AF
Aanduiding 3D-tracking
Scherpstelpunt.......................... 19
7 Ontspanstand...............................4
20
21
22
23
8 Aanduiding Eye-Fi-verbinding
9 Aanduiding Wi-Fi-verbinding
................................................... 53
10 Aanduiding routelog
11 Aanduiding satellietsignaal ... 46
12 Belichtingsvertragingsstand
................................................... 55
13 Aanduiding meervoudige
belichting ................................ 55
14 Aanduiding datum afdrukken
................................................... 55
15 Vibratiereductie-aanduiding
................................................... 16
16 Aanduiding flitserregeling
Aanduiding flitscorrectie voor
optionele flitsers
17 Aanduiding “pieptoon”........... 55
18 Batterijaanduiding ................... 15
19 ISO-gevoeligheid ........................ 8
ISO-gevoeligheidsweergave
Automatische
ISO-gevoeligheidsaanduiding
20 Hoeveelheid ADL-bracketing
21 Aantal resterende opnamen
....................................................13
Opnameaanduiding witbalans
Aanduiding opnamestand
22 “k” (verschijnt als er genoeg
geheugen vrij is voor meer
dan 1.000 opnamen) ............13
23 Belichtingsaanduiding.............43
Aanduiding belichtingscorrectie
....................................................44
Aanduiding voortgang
bracketing
24 Helppictogram...........................71
Opmerking: Alle aanduidingen die in de weergave worden getoond, branden voor
illustratieve doeleinden.
A De monitor uitschakelen
Om de opname-informatie van de monitor te wissen, druk op de R-knop of druk de ontspanknop
half in. De monitor schakelt automatisch uit als er gedurende 8 seconden geen handelingen
worden uitgevoerd (Persoonlijke instelling c2, Timers automatisch uit, kan worden gebruikt om
te kiezen hoe lang de monitor aan blijft).
7
Instellingen wijzigen: Om de instellingen onderaan de weergave te
wijzigen, druk op de P-knop, markeer vervolgens items met behulp
van de multi-selector en druk op J om opties voor het
gemarkeerde item te bekijken.
1
2
3
4
5
6
7
P-knop
14
1 Beeldkwaliteit
2 Beeldformaat
3 Automatische bracketing
4 HDR (hoog dynamisch bereik)
5 Actieve D-Lighting
6 Witbalans
7 ISO-gevoeligheid
8 Belichtingscorrectie
9
10
11
12
13
14
8
Flitscorrectie
Flitsstand
Lichtmeting
AF-veldstand
Scherpstelstand
Picture Control
13
12
11
10
9
8
Kies een bestandsformaat en compressieverhouding.
Kies een formaat voor nieuwe foto’s.
Kies de stapgrootte voor bracketing (belichting- en witbalansbracketing) of
schakel ADL-bracketing in of uit.
De camera combineert twee foto’s gemaakt bij verschillende belichtingen
om details in hoge lichten en schaduwen te verbeteren.
Verbetert het detailniveau in hoge lichten en schaduwen in omstandigheden
met een hoog contrast.
Pas instellingen aan voor verschillende soorten verlichting.
Regel de gevoeligheid van de camera voor licht.
Pas de belichting aan van de waarde gemeten door de camera, zodat het
gehele beeld lichter of donkerder wordt.
Pas de flitssterkte aan.
Kies de flitsstand.
Kies hoe de camera de belichting meet.
Kies hoe het scherpstelpunt wordt geselecteerd.
Kies hoe de camera scherpstelt.
Kies hoe de camera foto’s verwerkt.
Eerste stappen
Zet de camera altijd uit voordat u geheugenkaarten of batterijen plaatst of verwijdert.
1
Bevestig de riem.
Bevestig de riem zoals aangeduid. Herhaal dit voor het tweede oogje.
2
Laad de batterij op.
Als er een stekkeradapter is meegeleverd, til de lichtnetstekker op en sluit de
stekkeradapter volgens de afbeelding linksonder aan en zorg dat de stekker
volledig in de aansluiting is geplaatst. Plaats de batterij en steek de lader in het
stopcontact. Een lege batterij laadt in ongeveer een uur en 50 minuten volledig op.
Batterij laadt op
Opladen voltooid
D Tijdens het opladen
Verplaats de lader niet en raak de batterij niet aan tijdens het opladen. Het niet in acht nemen van
deze voorzorgsmaatregel kan in zeer zeldzame gevallen tot gevolg hebben dat de lader aanduidt
dat het laden is voltooid terwijl de batterij slechts gedeeltelijk is opgeladen. Verwijder de batterij
en plaats deze terug om het opladen opnieuw te starten.
9
3
Plaats de batterij en geheugenkaart.
Plaats de batterij in de aangegeven richting en gebruik de batterij om de oranje
batterijvergrendeling naar één zijde ingedrukt te houden. De vergrendeling
vergrendelt de batterij op zijn plaats zodra de batterij volledig is geplaatst.
Batterijvergrendeling
A De beveiligingsschakelaar
SD-geheugenkaarten zijn voorzien van een
beveiligingsschakelaar om onbedoeld gegevensverlies te
voorkomen. Wanneer deze schakelaar in de “lock”-positie staat,
kan de geheugenkaart niet worden geformatteerd en kunnen
foto’s niet worden verwijderd of vastgelegd (er klinkt een signaal
als u de sluiter probeert te ontspannen). Schuif de schakelaar
naar de “write”-positie om de geheugenkaart te ontgrendelen.
B
16G
16GB
Schuif de geheugenkaart naar binnen totdat deze op zijn plaats klikt.
Beveiligingsschakelaar
D Geheugenkaarten
• Geheugenkaarten kunnen na gebruik zeer warm zijn. Ga daarom voorzichtig te werk wanneer
u geheugenkaarten uit de camera verwijdert.
• Zet de camera uit voordat u geheugenkaarten plaatst of verwijdert. Verwijder geen
geheugenkaarten uit de camera, zet de camera niet uit en koppel de lichtnetadapter niet los
tijdens het formatteren of terwijl gegevens worden opgeslagen, verwijderd of naar een
computer wordt gekopieerd. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan
gegevensverlies of schade aan de camera of kaart tot gevolg hebben.
• Raak de contacten van de kaart niet aan met uw vingers of metalen voorwerpen.
• Buig de kaart niet, laat de kaart niet vallen en stel niet bloot aan hevige schokken.
• Oefen geen kracht uit op de behuizing van de kaart. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan de kaart beschadigen.
• Stel niet bloot aan water, hitte, hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht.
• Formatteer geen geheugenkaarten in een computer.
10
4
Bevestig een objectief.
Let goed op dat er geen stof in de camera komt wanneer het objectief of de
bodydop wordt verwijderd.
Verwijder de bodydop
van de camera
Verwijder de
achterste
objectiefdop
Bevestigingsmarkering (camera)
Leg de
bevestigingsmarkeringen op
één lijn
Bevestigingsmarkering (objectief)
Draai het objectief zoals aangeduid totdat deze op zijn plaats klikt.
Vergeet niet de objectiefdop te verwijderen alvorens
foto’s te maken.
11
5
Open de monitor.
Open de monitor zoals aangeduid. Oefen geen kracht uit.
6
Zet de camera aan.
Er wordt een taalselectievenster weergegeven.
A Objectieven met knoppen voor intrekbare objectiefcilinders
Voordat u de camera gebruikt, ontgrendel en
verleng de zoomring. Houd de knop voor de
intrekbare objectiefcilinder ingedrukt (q) en
draai aan de zoomring zoals afgebeeld (w).
Knop intrekbare
objectiefcilinder
Er kunnen geen foto’s worden gemaakt met een
ingetrokken objectief; als er een foutbericht
wordt weergegeven doordat de camera met
ingetrokken objectief werd ingeschakeld, draait
u aan de zoomring totdat het bericht niet langer
wordt weergegeven.
12
7
Kies een taal en stel de cameraklok in.
Gebruik de multi-selector en J-knop om een
taal te selecteren en de cameraklok in te
stellen.
q
Selecteer
gemarkeerd item
of geef submenu
weer
Beweeg cursor omlaag
w
Selecteer een taal
r
e
Selecteer tijdzone
Selecteer datumnotatie
t
Selecteer optie
zomertijd
8
Beweeg cursor omhoog
J-knop: selecteer
gemarkeerd item
Stel tijd en datum in
(merk op dat de camera
een 24-uurs klok
gebruikt)
Controleer het batterijniveau en het aantal resterende opnamen.
Druk op de R-knop en controleer het batterijniveau en het
aantal resterende opnamen. In het geval van resterende
opnamen worden waarden van meer dan 1.000 in
duizendtallen weergegeven, aangeduid door de letter “k”.
R-knop
Batterijniveau (0 15)
Aantal resterende
opnamen
13
9
Stel de zoeker scherp.
Draai, na het verwijderen van de objectiefdop, aan
de dioptrieregelaar totdat de AF-veldhaakjes
scherp in beeld zijn. Let op dat u niet uw vingers of
vingernagels in uw oog steekt wanneer u de
regelaar bedient met uw oog tegen de zoeker.
AF-veldhaakjes
Zoeker niet scherp in beeld
Zoeker scherp in beeld
D De batterij opladen
Lees en volg de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen op pagina vi–viii en 68–70 van deze
handleiding. Laad de batterij binnenshuis op bij omgevingstemperaturen van 5 °C–35 °C. Gebruik
de batterij niet bij omgevingstemperaturen lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C; het niet in acht
nemen van deze voorzorgsmaatregel kan de batterij beschadigen of de prestaties doen
verslechteren. De capaciteit kan afnemen en laadtijden kunnen toenemen bij
batterijtemperaturen van 0 °C tot 15 °C en van 45 °C tot 60 °C. De batterij laadt niet op bij
temperaturen lager dan 0 °C of hoger dan 60 °C. Als het CHARGE-lampje snel knippert (ongeveer
acht keer per seconde) tijdens het opladen, controleer dan of de temperatuur zich binnen het
juiste bereik bevindt en haal vervolgens de oplader uit het stopcontact en verwijder de batterij en
plaats vervolgens terug. Als het probleem zich blijft voordoen, stop dan onmiddellijk het gebruik
en breng de batterij en lader naar uw winkelier of een door Nikon geautoriseerde
servicevertegenwoordiger.
Gebruik de lader alleen met compatibele batterijen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer
deze niet in gebruik is.
14
A Batterijniveau
Batterijniveau wordt weergegeven in het informatiescherm (als de
batterij bijna leeg is, wordt er ook een waarschuwing in de zoeker
weergegeven). Als het informatiescherm niet verschijnt zodra de
R-knop wordt ingedrukt, dan is de batterij leeg en moet deze worden
opgeladen.
Informatiescherm
L
K
H
Zoeker
—
—
d
H
d
(knippert)
(knippert)
Beschrijving
Batterij volledig opgeladen.
Batterij gedeeltelijk ontladen.
Batterij bijna leeg. Leg een volledig opgeladen
reservebatterij klaar of tref voorbereidingen voor het
opladen van de batterij.
Batterij leeg. Laad de batterij op.
A De batterij verwijderen
Zet de camera uit en open het deksel van het batterijvak om de batterij
te verwijderen. Druk de batterijvergrendeling in de richting zoals
aangeduid door de pijl om de batterij vrij te geven en verwijder de
batterij vervolgens handmatig.
A Geheugenkaarten verwijderen
Zet, na controle of het toegangslampje van de geheugenkaart uit is,
de camera uit, open het deksel van de geheugenkaartsleuf en druk op
de kaart om deze uit te werpen (q). De kaart kan vervolgens
handmatig worden verwijderd (w).
16GB
A Geheugenkaarten formatteren
Als dit de eerste keer is dat de geheugenkaart in de camera wordt
gebruikt of als de kaart in een ander apparaat werd geformatteerd,
selecteer Geheugenkaart formatteren in het setup-menu en volg de
instructies op het scherm om de kaart te formatteren (0 55). Merk op
dat hierdoor alle gegevens op de kaart permanent worden verwijderd.
Vergeet niet foto’s en andere gegevens die u wilt bewaren naar een
computer te kopiëren alvorens verder te gaan.
15
A Schakelaars A-M, M/A-M en A/M-M
Schuif de schakelaar naar A bij het gebruik van autofocus met een
objectief dat is voorzien van een schakelaar voor de A-M-stand (heeft het
objectief een M/A-M- of A/M-M-schakelaar, selecteer dan M/A of A/M). Voor
informatie over andere objectieven die geschikt zijn voor de camera, zie
pagina 63.
A Vibratiereductie (VR)
Vibratiereductie kan worden ingeschakeld door Aan voor Optische VR
te selecteren in het opnamemenu, indien het objectief deze optie
ondersteunt, of door de objectiefschakelaar voor de vibratiereductie
naar ON te zetten als het objectief is voorzien van een
vibratiereductieschakelaar. Een vibratiereductie-aanduiding verschijnt
in het informatiescherm zodra vibratiereductie aan is.
A Het objectief verwijderen
Vergeet niet de camera uit te schakelen bij het verwijderen of
verwisselen van objectieven. Houd, om het objectief te verwijderen, de
objectiefontgrendeling (q) ingedrukt terwijl het objectief naar rechts
wordt gedraaid (w). Plaats, na het verwijderen van het objectief, de
objectiefdoppen en de bodydop van de camera terug.
A Objectieven met knoppen voor intrekbare objectiefcilinders intrekken
Om het objectief in te trekken wanneer de camera niet in gebruik is,
houdt u de knop voor de intrekbare objectiefcilinder (q) ingedrukt en
draait u de zoomring naar de “L” (lock)-positie zoals afgebeeld (w). Trek
het objectief in alvorens het van de camera te verwijderen, en let op dat
u niet op de knop van de intrekbare objectiefcilinder drukt bij het
bevestigen of verwijderen van het objectief.
A De cameraklok
De cameraklok is minder nauwkeurig dan de meeste horloges en gewone klokken. Controleer
daarom regelmatig of de klok de juiste tijd aangeeft en pas de tijd zo nodig aan.
A De klokbatterij
De cameraklok wordt gevoed door een afzonderlijke, oplaadbare voedingsbron die indien nodig
wordt opgeladen als de hoofdbatterij is geplaatst. Drie dagen opladen is voldoende om de klok
ongeveer een maand van stroom te voorzien. Als een bericht wordt weergegeven met de
waarschuwing dat de klok niet is ingesteld zodra de camera is ingeschakeld, dan is de klokbatterij
leeg en is de klok opnieuw ingesteld. Stel de klok in op de juiste tijd en datum.
16
“Richten-en-maken”-fotografie
(standen i en j)
Deze paragraaf beschrijft hoe u foto’s maakt en films opneemt in
de standen i en j, automatische “richten-en-maken”-standen
waarin de meeste instellingen door de camera worden geregeld
in reactie op de opnameomstandigheden.
Schakel de camera in voordat u verdergaat en draai de
standknop naar i of j (het enige verschil tussen deze
twee is dat de flitser niet flitst in de j-stand).
Standknop
Zoekerfotografie
Foto’s maken
0 18
Foto’s bekijken
0 20
Foto’s wissen
0 21
Foto’s maken
0 22
Foto’s bekijken
0 25
Foto’s wissen
0 25
Films opnemen
0 26
Films bekijken
0 29
Films wissen
0 30
Livebeeld
17
Foto’s kadreren in de zoeker
1
Maak de camera gereed.
Houd bij het kadreren van foto’s in de
zoeker de handgreep in uw
rechterhand en ondersteun de
camerabody of het objectief met uw
linkerhand.
Houd bij het kadreren van foto’s in de portretstand (staand)
de camera vast zoals rechts aangeduid.
2
Kadreer de foto.
Kadreer een foto in de zoeker met het
hoofdonderwerp binnen de AF-veldhaakjes.
AF-veldhaakjes
A Een zoomobjectief gebruiken
Draai, alvorens scherp te stellen, aan de zoomring om de
brandpuntsafstand aan te passen en de foto te kadreren.
Gebruik de zoomring om op het onderwerp in te zoomen, zodat
het onderwerp een groter deel van het beeld vult, of zoom uit
voor een groter zichtbaar gebied in de uiteindelijke foto
(selecteer een langere brandpuntsafstand op de schaal van de
brandpuntsafstand om in te zoomen, en een kortere
brandpuntsafstand om uit te zoomen).
Inzoomen
Zoomring
Uitzoomen
Als het objectief is uitgerust met een knop voor de intrekbare
objectiefcilinder (0 12), houd dan de knop ingedrukt terwijl u
aan de zoomring draait totdat het objectief wordt ontspannen
en het rechts getoonde bericht niet langer wordt weergegeven,
en pas vervolgens zoom aan met behulp van de zoomring.
18
3
Druk de ontspanknop half in.
Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen
(als het onderwerp slecht belicht is, kan de flitser
opklappen en kan de AF-hulpverlichting gaan
branden). Zodra de scherpstelbewerking is
voltooid, klinkt er een signaal (een signaal is
mogelijk niet te horen als het onderwerp
beweegt) en het actieve scherpstelpunt en de
scherpstelaanduiding (I) verschijnen in de
zoeker.
Scherpstelaanduiding
Beschrijving
I
Onderwerp scherp in beeld.
Camera kan niet scherpstellen
I (knippert)
met autofocus. Zie pagina 72.
4
Scherpstelpunt
Scherpstelaanduiding Buffercapaciteit
Maak de foto.
Druk de ontspanknop op soepele wijze helemaal in
om de sluiter te ontspannen en de foto vast te
leggen. Het toegangslampje van de
geheugenkaart gaat branden en de foto wordt
gedurende enkele seconden in de monitor
weergegeven. De geheugenkaart mag niet worden
uitgeworpen en de voedingsbron niet verwijderd of
ontkoppeld voordat het toegangslampje uit is en de
opname is voltooid.
Toegangslampje
geheugenkaart
A De ontspanknop
De camera heeft een tweetraps ontspanknop. De camera stelt scherp zodra de ontspanknop half
wordt ingedrukt. Druk de ontspanknop volledig in om de foto te maken.
Stel scherp: druk half in
Vastleggen: volledig indrukken
Het half indrukken van de ontspanknop beëindigt tevens de weergave en maakt de camera
gereed voor onmiddellijk gebruik.
19
Foto’s bekijken
Het indrukken van K geeft een foto in de monitor
weer.
K-knop
Druk op 4 of 2 om meer foto’s te bekijken.
❚❚ Miniatuurweergave
Druk op de W (Q)-knop om beelden in “overzichten”
van vier, 12 of 80 foto’s (miniatuurweergave) weer te
geven. Gebruik de multi-selector of instelschijf om
beelden te markeren en druk op J om het
gemarkeerde beeld schermvullend weer te geven.
W (Q)-knop
Druk op X om het aantal weergegeven beelden te
verminderen.
❚❚ Kalenderweergave
Druk op de W (Q)-knop bij 80 weergegeven
Lijst met miniaturen
afbeeldingen om foto’s te bekijken die op een
geselecteerde datum (kalenderweergave) zijn
gemaakt. Druk op de W (Q)-knop om tussen de
kalender en de lijst met miniaturen voor de
geselecteerde datum te schakelen. Gebruik de
multi-selector om datums te markeren in de
kalender of om foto’s te markeren in de
Kalender
miniaturenlijst. Druk op X wanneer de cursor zich in
de kalender bevindt om naar weergave van 80 beelden terug te keren.
20
Ongewenste foto’s wissen
Geef de foto weer die u wilt wissen.
K-knop
Druk op O; er wordt een bevestigingsvenster
weergegeven.
O-knop
Druk opnieuw op de O-knop om de foto te wissen.
A De stand-by-timer
De zoeker en het informatiescherm schakelen uit als er gedurende acht seconden geen
handelingen worden uitgevoerd, zodat de batterij langer kan worden gebruikt. Druk de
ontspanknop half in om het scherm opnieuw te activeren. De tijdsduur voordat de stand-by-timer
afloopt, kan automatisch worden geselecteerd met behulp van Persoonlijke instelling c2 (Timers
automatisch uit; 0 55).
Belichtingsmeters aan
Belichtingsmeters uit
Belichtingsmeters aan
A De ingebouwde flitser
Als er extra verlichting is vereist voor de juiste belichting in de
i-stand, dan klapt de ingebouwde flitser automatisch op zodra de
ontspanknop half wordt ingedrukt (0 19). Als de flitser is opgeklapt,
kunnen alleen foto’s worden gemaakt wanneer de
flitsgereedaanduiding (M) wordt weergegeven. Als de
flitsgereedaanduiding niet wordt weergegeven, is de flitser aan het
laden; verwijder uw vinger kort van de ontspanknop en probeer
opnieuw.
Breng de flitser terug naar de gesloten positie wanneer deze niet in
gebruik is door de flitser voorzichtig naar binnen te drukken tot de
vergrendeling vastklikt.
21
Foto’s kadreren in de monitor
1
Draai aan de livebeeldschakelaar.
Het beeld door het objectief zal in de
cameramonitor worden weergegeven (livebeeld).
Livebeeldschakelaar
2
Maak de camera gereed.
Houd de handgreep in uw rechterhand
en ondersteun de camerabody of het
objectief met uw linkerhand.
Houd bij het kadreren van foto’s in de portretstand (staand)
de camera vast zoals rechts aangeduid.
3
Stel scherp.
Druk de ontspanknop half in. Het scherpstelpunt
knippert groen terwijl de camera scherpstelt. Als de
camera kan scherpstellen, wordt het scherpstelpunt
groen weergegeven; als de camera niet kan
scherpstellen, knippert het scherpstelpunt rood.
22
Scherpstelpunt
4
Maak de foto.
Druk de ontspanknop volledig in. De monitor
schakelt uit en het toegangslampje van de
geheugenkaart brandt tijdens het fotograferen. De
geheugenkaart mag niet worden uitgeworpen en de
voedingsbron niet verwijderd of ontkoppeld voordat
het toegangslampje uit is en de opname is voltooid.
Zodra de opname is voltooid, wordt de foto
gedurende enkele seconden in de monitor
weergegeven. Draai aan de livebeeldschakelaar om
livebeeld af te sluiten.
Toegangslampje geheugenkaart
A Automatische onderwerpselectie (automatische scènekeuzeknop)
Als livebeeld is geselecteerd in de stand i of j, dan analyseert de
camera automatisch het onderwerp en selecteert de juiste
opnamestand zodra autofocus is ingeschakeld. De geselecteerde stand
wordt in de monitor getoond.
Portret
Landschap
Close-up
Nachtportret
Automatisch
Automatisch
b (flitser uit)
c
d
e
f
Z
Menselijke portretonderwerpen
Landschappen en stadsgezichten
Onderwerpen dicht bij de camera
Portretonderwerpen die tegen een donkere achtergrond zijn gekadreerd
Onderwerpen geschikt voor de stand i of j of die niet in de bovenstaande
categorieën vallen
23
D In de stand voor livebeeld fotograferen
Hoewel dit niet in de uiteindelijke foto verschijnt, kan er vertekening zichtbaar zijn in de monitor
als de camera horizontaal wordt gepand of als er een object met hoge snelheid door het beeld
beweegt. Felle lichtbronnen kunnen mogelijk nabeelden achterlaten in de monitor wanneer de
camera wordt gepand. Ook kunnen er heldere vlekken verschijnen. In de monitor zichtbare
flikkeringen en banden onder tl-licht, kwikdamp- of natriumlampen kunnen worden verminderd
met behulp van Flikkerreductie (0 55), hoewel ze bij bepaalde sluitertijden nog steeds
zichtbaar kunnen zijn in de definitieve foto. Richt de camera niet naar de zon of andere sterke
lichtbronnen tijdens het fotograferen in de stand voor livebeeld. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan schade aan de interne schakelingen van de camera tot gevolg hebben.
Livebeeld eindigt automatisch wanneer de monitor wordt gesloten (het sluiten van de monitor
maakt geen einde aan livebeeld op televisies of andere externe schermen).
Livebeeld wordt mogelijk automatisch beëindigd om schade aan de interne schakelingen te
voorkomen; sluit livebeeld af wanneer de camera niet in gebruik is. Merk op dat de temperatuur
van de interne schakelingen van de camera kan stijgen en dat er in de volgende gevallen ruis
(heldere vlekken, willekeurige heldere pixels of waas) te zien kan zijn (de camera kan ook voelbaar
warm worden, maar dit duidt niet op een storing):
• De omgevingstemperatuur is hoog
• De camera is voor langere perioden in livebeeld gebruikt of gebruikt voor het opnemen van
films
• De camera werd voor langere perioden in continu ontspanstand gebruikt
Als livebeeld niet start wanneer u livebeeld probeert te starten, moet u wachten totdat de interne
schakelingen zijn afgekoeld en probeer het vervolgens opnieuw.
D De tellerweergave
Voordat livebeeld automatisch eindigt, wordt 30 sec. lang een teller weergegeven (voordat de
timer automatisch afloopt (0 55) of als livebeeld automatisch eindigt om de interne
schakelingen te beschermen, wordt de timer 5 sec. lang rood weergegeven). Afhankelijk van de
opnameomstandigheden wordt de timer mogelijk onmiddellijk weergegeven zodra livebeeld
wordt geselecteerd.
24
Foto’s bekijken
Het indrukken van K geeft een foto in de monitor
weer.
K-knop
Druk op 4 of 2 om meer foto’s te bekijken.
Ongewenste foto’s wissen
Geef de foto weer die u wilt wissen.
K-knop
Druk op O; er wordt een bevestigingsvenster
weergegeven.
O-knop
Druk opnieuw op de O-knop om de foto te wissen.
25
Films opnemen
Films kunnen worden opgenomen in de livebeeldstand.
1
Draai aan de livebeeldschakelaar.
Het beeld door het objectief wordt in de monitor
weergegeven.
D Het 0-pictogram
Een 0-pictogram geeft aan dat er geen films kunnen
worden opgenomen.
2
Livebeeldschakelaar
Maak de camera gereed.
Houd de handgreep in uw rechterhand
en ondersteun de camerabody of het
objectief met uw linkerhand.
3
Stel scherp.
Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.
Scherpstelpunt
4
Start de opname.
Druk op de filmopnameknop om het opnemen te
starten. Een opnameaanduiding en de beschikbare
tijd worden in de monitor weergegeven.
Filmopnameknop
Opnameaanduiding
Resterende tijd
26
5
Beëindig de opname.
Druk nogmaals op de filmopnameknop om het
opnemen te beëindigen. De opname eindigt
automatisch wanneer de maximale lengte is bereikt,
de geheugenkaart vol is, een andere stand is
geselecteerd of de monitor is gesloten (het sluiten
van de monitor beëindigt niet de opname op televisies of andere externe
schermen). Draai aan de livebeeldschakelaar om livebeeld af te sluiten.
A Maximale lengte
De maximale grootte voor individuele bestanden is 4 GB; de maximale lengte varieert afhankelijk
van de opties geselecteerd voor Filminstellingen > Beeldformaat/beeldsnelheid en
Filmkwaliteit zoals hieronder getoond. Merk op dat afhankelijk van de schrijfsnelheid van de
geheugenkaart, de opname kan eindigen voordat deze lengte is bereikt (0 66).
L/t
M/u
N/r
O/s
P/k
Q/l
R/o
S/n
T/p
Beeldformaat/beeldsnelheid
Beeldformaat (pixels)
Beeldsnelheid 1
60p 2
50p 3
1.920 × 1.080
30p 2
25p 3
24p
60p 2
1.280 × 720
50p 3
30p 2
640 × 424
25p 3
Maximale lengte (hoge filmkwaliteit ★/normale
filmkwaliteit) 4
10 min./20 min.
20 min./29 min. 59 sec.
29 min. 59 sec./ 29 min. 59 sec.
1 Vermelde waarde. Werkelijke beeldsnelheden voor 60p, 50p, 30p, 25p en 24p zijn respectievelijk 59,94; 50;
29,97; 25 en 23,976 bps.
2 Beschikbaar wanneer NTSC is geselecteerd voor Videostand (0 55).
3 Beschikbaar wanneer PAL is geselecteerd voor Videostand.
4 Films opgenomen in de stand miniatuureffect zijn bij het afspelen maximaal drie minuten lang.
27
D Films opnemen
Flikkeringen, banden of vertekeningen kunnen in de monitor en in de uiteindelijke film onder
fluorescerende lampen of lampen met kwikdamp of natrium zichtbaar zijn, of wanneer de camera
horizontaal wordt bewogen of een voorwerp met hoge snelheid door het beeld beweegt
(flikkeringen en banden kunnen worden verminderd met behulp van Flikkerreductie; 0 55).
Felle lichtbronnen kunnen nabeelden veroorzaken wanneer de camera wordt gepand. Er kunnen
ook gekartelde randen, kleurranden, moiré en heldere vlekken zichtbaar zijn. Er kunnen heldere
banden in bepaalde delen van het beeld verschijnen indien het onderwerp kort door een
stroboscoop of andere heldere, kortstondige lichtbron wordt verlicht. Richt de camera niet naar
de zon of andere sterke lichtbronnen tijdens het opnemen van films. Het niet in acht nemen van
deze voorzorgsmaatregel kan schade aan de interne schakelingen van de camera tot gevolg
hebben.
De camera kan zowel video als geluid opnemen; dek de microfoon niet af aan de voorzijde van de
camera tijdens het opnemen. Merk op dat de ingebouwde microfoon mogelijk objectiefgeluiden
opneemt tijdens autofocus en vibratiereductie.
Er kan geen flitslicht worden gebruikt tijdens een filmopname.
Livebeeld wordt mogelijk automatisch beëindigd om schade aan de interne schakelingen te
voorkomen; sluit livebeeld af wanneer de camera niet in gebruik is. Merk op dat de temperatuur
van de interne schakelingen van de camera kan stijgen en dat er in de volgende gevallen ruis
(heldere vlekken, willekeurige heldere pixels of waas) te zien kan zijn (de camera kan ook voelbaar
warm worden, maar dit duidt niet op een storing):
• De omgevingstemperatuur is hoog
• De camera is voor langere perioden in livebeeld gebruikt of gebruikt voor het opnemen van
films
• De camera werd voor langere perioden in continu ontspanstand gebruikt
Als livebeeld niet start wanneer u livebeeld of een filmopname probeert te starten, wacht dan
totdat de interne schakelingen zijn afgekoeld en probeer het vervolgens opnieuw.
D De tellerweergave
Voordat livebeeld automatisch eindigt, wordt 30 sec. lang een teller weergegeven. Afhankelijk
van de opnameomstandigheden wordt de timer onmiddellijk weergegeven zodra de
filmopname begint. Merk op dat ongeacht de hoeveelheid beschikbare opnametijd, livebeeld
alsnog automatisch eindigt zodra de timer afloopt. Wacht totdat alle interne schakelingen zijn
afgekoeld voordat de filmopname wordt hervat.
28
Films bekijken
Druk op K om weergave te starten en blader
vervolgens door foto’s totdat een film (aangeduid
door een 1-pictogram) wordt weergegeven.
K-knop
Druk op J om het afspelen te starten; uw huidige positie wordt aangeduid door de
filmvoortgangsbalk.
1-pictogram
Lengte
Huidige positie/totale lengte
Volume
Filmvoortgangsbalk
Gids
De volgende bewerkingen kunnen worden uitgevoerd:
Functie
Pauze
Knop
Beschrijving
Afspelen pauzeren.
Afspelen
Hervat het afspelen wanneer de film wordt gepauzeerd of tijdens
achteruit/vooruit.
Vooruit/
achteruit
De snelheid neemt toe bij elke druk op de knop, van 2× naar 4×
naar 8× naar 16×; houd deze knop ingedrukt om naar het begin of
het einde van de film (eerste beeld wordt aangeduid door h in de
rechterbovenhoek van de monitor en het laatste beeld door i) te
gaan. Als het afspelen is gepauzeerd, gaat de film met één beeld
tegelijk achteruit of vooruit; houd de knop ingedrukt om continu
achteruit of vooruit te gaan.
10 sec.
overslaan
Draai aan de instelschijf om 10 seconden voor- of achteruit te gaan.
Druk op X om het volume te verhogen en op W (Q) om het te
Volume
X/W (Q) verlagen.
aanpassen
Terug naar
/ K Druk op 1 of K om terug te keren naar schermvullende weergave.
schermvullende
weergave
29
Ongewenste films wissen
Geef de film weer die u wenst te wissen (films
worden aangeduid door 1-pictogrammen).
K-knop
Druk op O; er wordt een bevestigingsvenster
weergegeven.
O-knop
Druk nogmaals op de O-knop om de film te wissen.
30
Instellingen die overeenkomen
met het onderwerp of de situatie
(Onderwerpstand)
De camera beschikt over verschillende onderwerpstanden. Bij het kiezen van een
onderwerpstand worden de instellingen automatisch aan het geselecteerde onderwerp
aangepast, waardoor creatieve fotografie net zo eenvoudig wordt als het selecteren van
een stand, het kadreren van een foto en het maken van een foto zoals beschreven op
pagina 17.
De hieronder vermelde onderwerpen kunnen
worden geselecteerd met de standknop.
k Portret
l Landschap
p Kinderen
m Sport
n Close-up
De volgende onderwerpen kunnen worden geselecteerd door de standknop naar h te draaien
en draai aan de instelschijf totdat het gewenste onderwerp in de monitor verschijnt.
o Nachtportret
r Nachtlandschap
s Party/binnen
t Strand/sneeuw
u Zonsondergang
v Schemering
w Dierenportret
x Kaarslicht
y Bloesem
z Herfstkleuren
0 Voedsel
31
De standknop
De volgende onderwerpen kunnen worden geselecteerd Standknop
met de standknop:
k Portret
Gebruik voor portretten met zachte, natuurlijke huidtinten. Als het onderwerp zich te
ver van de achtergrond bevindt of als een teleobjectief wordt gebruikt, worden de
achtergronddetails verzacht om de compositie een gevoel van diepte te geven.
l Landschap
Gebruik voor levendige landschapsopnamen bij daglicht.
Opmerking: De ingebouwde flitser en AF-hulpverlichting schakelen uit.
p Kinderen
Gebruik voor snapshots van kinderen. Kleding en achtergronddetails worden levendig
weergegeven, terwijl huidtinten zacht en natuurlijk blijven.
m Sport
Korte sluitertijden bevriezen beweging voor dynamische sportopnamen waarin het
hoofdonderwerp duidelijk naar voren komt.
Opmerking: De ingebouwde flitser en AF-hulpverlichting schakelen uit.
n Close-up
Voor close-up foto’s van bloemen, insecten of andere kleine voorwerpen (voor
scherpstellen op zeer korte afstand kan een macro-objectief worden gebruikt).
32
Overige onderwerpen
De volgende onderwerpen kunnen worden geselecteerd door de standknop naar h
te draaien en draai aan de instelschijf totdat het gewenste onderwerp in de monitor
verschijnt.
Standknop
Instelschijf
Monitor
o Nachtportret
Voor een natuurlijke balans tussen het hoofdonderwerp en de achtergrond in
portretten die met weinig licht werden vastgelegd.
r Nachtlandschap
Verminder ruis en onnatuurlijke kleuren bij het fotograferen van nachtlandschappen,
inclusief straatverlichting en neonreclame.
Opmerking: De ingebouwde flitser en AF-hulpverlichting schakelen uit.
s Party/binnen
Leg de effecten vast van achtergrondverlichting binnenshuis. Gebruik voor feesten en
andere scènes binnenshuis.
t Strand/sneeuw
Leg de helderheid vast van zonovergoten oppervlakken zoals water, sneeuw of zand.
Opmerking: De ingebouwde flitser en AF-hulpverlichting schakelen uit.
u Zonsondergang
Behoudt de diepe tinten in zonsondergangen en zonsopkomsten.
Opmerking: De ingebouwde flitser en AF-hulpverlichting schakelen uit.
v Schemering
Behoudt de kleuren die te zien zijn in het waterige natuurlijke licht vóór zonsopgang of
na zonsondergang.
Opmerking: De ingebouwde flitser en AF-hulpverlichting schakelen uit.
w Dierenportret
Gebruik voor portretten van actieve huisdieren.
Opmerking: De AF-hulpverlichting schakelt uit.
x Kaarslicht
Voor het fotograferen bij kaarslicht.
Opmerking: De ingebouwde flitser schakelt uit.
33
y Bloesem
Gebruik voor bloemenvelden, bloeiende boomgaarden en andere landschappen met
uitgestrekte bloesemlandschappen.
Opmerking: De ingebouwde flitser schakelt uit.
z Herfstkleuren
Legt de stralende rode en gele kleuren in herfstbladeren vast.
Opmerking: De ingebouwde flitser schakelt uit.
0 Voedsel
Voor levendige foto’s van voedsel.
Flitser: Voor flitserfotografie, druk op de M (Y)-knop om de flitser op te klappen.
A Onscherpte voorkomen
Gebruik een statief om onscherpte veroorzaakt door cameratrillingen bij lange sluitertijden te
voorkomen.
34
Speciale effecten
Speciale effecten kunnen worden gebruikt bij het vastleggen van beelden.
%
g
'
(
3
Nachtzicht
Kleurenschets
Speelgoedcamera-effect
Miniatuureffect
Selectieve kleur
1
2
3
)
Silhouet
High-key
Low-key
HDR-schilderij
De volgende effecten kunnen worden geselecteerd door de standknop naar q te
draaien en aan de instelschijf te draaien totdat de gewenste optie in de monitor
verschijnt.
Standknop
Instelschijf
Monitor
% Nachtzicht
Gebruik onder donkere omstandigheden om monochrome beelden bij hoge
ISO-gevoeligheden vast te leggen.
Opmerking: Foto’s kunnen worden beïnvloed door ruis in de vorm van willekeurige
heldere pixels, waas of lijnen. Autofocus is alleen in livebeeld beschikbaar; handmatige
scherpstelling kan worden gebruikt als de camera niet kan scherpstellen. De
ingebouwde flitser en AF-hulpverlichting schakelen uit.
g Kleurenschets
De camera detecteert en kleurt omtrekken voor een kleurenschetseffect. Het effect kan
worden aangepast in livebeeld (0 37).
Opmerking: Films vastgelegd in deze stand worden als diashow afgespeeld, bestaande uit
een serie foto’s.
' Speelgoedcamera-effect
Maak foto’s en films die er uitzien alsof ze met een speelgoedcamera zijn gemaakt. Het
effect kan worden aangepast in livebeeld (0 38).
35
( Miniatuureffect
Maak foto’s die op prenten of diorama’s lijken. Werkt het best bij het fotograferen vanaf
een hoog zichtpunt. Films met miniatuureffect spelen op hoge snelheid af, waarbij
ongeveer 45 minuten filmopnamen, vastgelegd bij 1.920 × 1.080/30p, naar een film
worden gecomprimeerd die in circa drie minuten wordt afgespeeld. Het effect kan
worden aangepast in livebeeld (0 38).
Opmerking: Geluid wordt niet opgenomen bij films. De ingebouwde flitser en
AF-hulpverlichting schakelen uit.
3 Selectieve kleur
Alle andere kleuren dan de geselecteerde kleuren worden zwart-wit vastgelegd. Het
effect kan worden aangepast in livebeeld (0 39).
Opmerking: De ingebouwde flitser schakelt uit.
1 Silhouet
Silhouetonderwerpen tegen heldere achtergronden.
Opmerking: De ingebouwde flitser schakelt uit.
2 High-key
Gebruik bij het fotograferen van heldere onderwerpen om heldere beelden te creëren
die met licht lijken te zijn gevuld.
Opmerking: De ingebouwde flitser schakelt uit.
3 Low-key
Gebruik voor donkere onderwerpen om donkere, low-key beelden met opvallende
hoge lichten te creëren.
Opmerking: De ingebouwde flitser schakelt uit.
) HDR-schilderij
Telkens wanneer er een foto wordt gemaakt, maakt de camera twee foto’s bij
verschillende belichtingen en combineert ze voor een schilderijeffect dat details en
kleur benadrukt.
Opmerking: Het effect kan niet als voorbeeld in livebeeld worden bekeken. Merk op dat de
gewenste resultaten mogelijk niet worden verkregen als de camera of het onderwerp
beweegt tijdens het vastleggen. Tijdens het vastleggen wordt er een bericht
weergegeven en kunnen er geen foto’s meer worden gemaakt. De ingebouwde flitser
schakelt uit, continu fotograferen wordt uitgeschakeld en films worden in stand j
opgenomen.
A Onscherpte voorkomen
Gebruik een statief om onscherpte veroorzaakt door cameratrillingen bij lange sluitertijden te
voorkomen.
36
Beschikbare opties in livebeeld
❚❚ g Kleurenschets
1
Selecteer livebeeld.
Draai aan de livebeeldschakelaar. Het beeld door het
objectief wordt in de monitor weergegeven.
Livebeeldschakelaar
2
Pas opties aan.
Druk op J om de rechts getoonde opties weer te
geven. Druk op 1 of 3 om Levendigheid of
Omtrekken te markeren en druk op 4 of 2 om te
wijzigen. Levendigheid kan worden verhoogd om
kleuren meer verzadigd te maken, of verlaagd voor
een vervaagd, monochroom effect terwijl de
omtreklijnen dikker of dunner kunnen worden
gemaakt. Het verdikken van de lijnen zorgt
bovendien voor meer verzadigde kleuren.
3
Druk op J.
Druk op J om af te sluiten zodra de instellingen zijn voltooid. Draai aan de
livebeeldschakelaar om livebeeld af te sluiten. De geselecteerde instellingen blijven
van kracht en worden toegepast op foto’s die met behulp van de zoeker zijn
gemaakt.
A NEF (RAW)
NEF (RAW)-opname is niet beschikbaar in de standen %, g, ', (, 3 en ). Foto’s gemaakt terwijl
er in deze standen een NEF (RAW)- of NEF (RAW)+JPEG-optie is geselecteerd, worden opgeslagen
als JPEG-beelden. JPEG-afbeeldingen gecreëerd bij NEF (RAW)+JPEG-instellingen worden bij de
geselecteerde JPEG-kwaliteit vastgelegd, terwijl beelden vastgelegd bij een NEF (RAW)-instelling
als beelden met fijne kwaliteit worden opgeslagen.
A
g - en (-standen
Autofocus is niet beschikbaar tijdens filmopname. De vernieuwingssnelheid voor livebeeld
neemt af, samen met de beeldsnelheid voor continue ontspanstanden; het gebruik van autofocus
tijdens livebeeldfotografie verstoort de voorbeeldfunctie.
37
❚❚ ' Speelgoedcamera-effect
1
Selecteer livebeeld.
Draai aan de livebeeldschakelaar. Het beeld door het
objectief wordt in de monitor weergegeven.
Livebeeldschakelaar
2
Pas opties aan.
Druk op J om de rechts getoonde opties weer te
geven. Druk op 1 of 3 om Levendigheid of
Vignettering te markeren en druk op 4 of 2 om te
wijzigen. Pas levendigheid aan om kleuren meer of
minder verzadigd te maken, vignettering om de
hoeveelheid vignettering te regelen.
3
Druk op J.
Druk op J om af te sluiten zodra de instellingen zijn voltooid. Draai aan de
livebeeldschakelaar om livebeeld af te sluiten. De geselecteerde instellingen blijven
van kracht en worden toegepast op foto’s die met behulp van de zoeker zijn
gemaakt.
❚❚ ( Miniatuureffect
1
Selecteer livebeeld.
Draai aan de livebeeldschakelaar. Het beeld door het
objectief wordt in de monitor weergegeven.
Livebeeldschakelaar
38
2
Plaats het scherpstelpunt.
Gebruik de multi-selector om het scherpstelpunt in
het scherp te stellen gebied te plaatsen en druk
vervolgens de ontspanknop half in om scherp te
stellen. Om de opties voor miniatuureffect tijdelijk
uit het scherm te wissen en het beeld in de monitor
te vergroten om nauwkeurig te kunnen
scherpstellen, druk op X. Druk op W (Q) om
weergave van het miniatuureffect te herstellen.
3
Geef opties weer.
Druk op J om de opties voor miniatuureffect weer
te geven.
4
Pas opties aan.
Druk op 4 of 2 om de richting te kiezen van het
gedeelte dat zal worden scherpgesteld en druk op
1 of 3 om de breedte aan te passen.
5
Keer terug naar livebeeldweergave.
Druk op J om naar livebeeld terug te keren. Draai aan de livebeeldschakelaar om
livebeeld af te sluiten. De geselecteerde instellingen blijven van kracht en worden
toegepast op foto’s die met behulp van de zoeker zijn gemaakt.
❚❚ 3 Selectieve kleur
1
Selecteer livebeeld.
Draai aan de livebeeldschakelaar. Het beeld door het
objectief wordt in de monitor weergegeven.
Livebeeldschakelaar
2
Geef opties weer.
Druk op J om de opties voor selectieve kleur weer
te geven.
39
3
Selecteer een kleur.
Geselecteerde kleur
Kadreer een voorwerp in het witte vierkant in het
midden van het scherm en druk op 1 om de kleur
van het voorwerp te kiezen als een kleur die
behouden blijft in het uiteindelijke beeld (de
camera kan problemen ondervinden bij het
detecteren van onverzadigde kleuren; kies een
verzadigde kleur). Om in te zoomen op het midden
van het scherm voor meer nauwkeurige
kleurselectie, druk op X. Druk op W (Q) om uit te
zoomen.
4
Kies het kleurbereik.
Kleurbereik
Druk op 1 of 3 om het bereik van gelijkwaardige
tinten te verhogen of te verlagen die in het
uiteindelijke beeld worden vastgelegd. Kies uit
waarden tussen 1 en 7; merk op dat hogere
waarden tinten van andere kleuren kunnen
bevatten.
5
Selecteer extra kleuren.
Draai, om extra kleuren te selecteren, aan de
hoofdinstelschijf om een van de andere drie
kleurvakken bovenaan het scherm te markeren en
herhaal stap 3 en 4 om een andere kleur te
selecteren. Herhaal, indien gewenst, voor een derde
kleur. Druk op O om selectie van de gemarkeerde
kleur ongedaan te maken (Houd O ingedrukt om
alle kleuren te verwijderen. Er wordt een
bevestigingsvenster weergegeven; selecteer Ja).
6
Keer terug naar de livebeeldweergave.
Druk op J om naar livebeeld terug te keren. Tijdens het fotograferen worden
alleen voorwerpen van de geselecteerde tinten in kleur vastgelegd; alle overige
kleuren worden in zwart-wit vastgelegd. Draai aan de livebeeldschakelaar om
livebeeld af te sluiten. De geselecteerde instellingen blijven van kracht en worden
toegepast op foto’s die met behulp van de zoeker zijn gemaakt.
40
Standen P, S, A en M
De standen P, S, A en M bieden verschillende regelniveaus voor sluitertijd
en diafragma:
Stand
Automatisch
P programma (0 42)
Sluitertijdvoorkeuze
S (0 42)
A Diafragmavoorkeuze
(0 42)
M Handmatig (0 42)
Beschrijving
Aanbevolen voor snapshots en in andere situaties met weinig tijd
voor het aanpassen van de camera-instellingen. Camera stelt
sluitertijd en diafragma in voor optimale belichting.
Gebruik om bewegingen te bevriezen of onscherp te maken.
Gebruiker kiest sluitertijd; camera selecteert diafragma voor de beste
resultaten.
Gebruik om achtergrond onscherp te maken of om zowel voorgrond
als achtergrond scherp in beeld te brengen. Gebruiker kiest
diafragma; camera selecteert sluitertijd voor de beste resultaten.
Gebruiker stelt zowel sluitertijd als diafragma in. Stel sluitertijd in op
“Bulb” of “Time” voor lange tijdopnamen.
A De ingebouwde flitser gebruiken
Voor flitserfotografie, druk op de M (Y)-knop om de flitser op te klappen.
41
Stand P (Automatisch programma)
Deze stand wordt aanbevolen voor snapshots of wanneer u sluitertijd en diafragma door
de camera wilt laten bepalen. De camera past automatisch sluitertijd en diafragma aan
voor optimale belichting in de meeste situaties.
Stand S (Sluitertijdvoorkeuze)
In sluitertijdvoorkeuze kiest u de sluitertijd terwijl de camera automatisch het diafragma
selecteert dat de optimale belichting produceert.
Draai aan de instelschijf om de gewenste sluitertijd
te kiezen: draai naar rechts voor kortere sluitertijden,
naar links voor langere sluitertijden.
Instelschijf
Stand A (Diafragmavoorkeuze)
In diafragmavoorkeuze kiest u het diafragma terwijl de camera automatisch de sluitertijd
selecteert die de optimale belichting produceert.
Draai de instelschijf naar links voor grotere
diafragma’s (lage f-waarden), naar rechts voor
kleinere diafragma’s (hogere f-waarden).
Instelschijf
Stand M (Handmatig)
In de handmatige stand regelt u zowel sluitertijd als diafragma.
Controleer de belichtingsaanduiding en pas
E (N)-knop
sluitertijd en diafragma aan. Sluitertijd wordt
geselecteerd door aan de instelschijf te draaien (naar
rechts voor kortere sluitertijden, naar links voor
langere sluitertijden). Houd de E (N)-knop
ingedrukt terwijl aan de instelschijf wordt gedraaid
om het diafragma aan te passen (naar links voor
grotere diafragma’s/lagere f-waarden en naar rechts
voor kleinere diafragma’s/hogere f-waarden).
Instelschijf
42
A Sluitertijd en diafragma
Sluitertijd en diafragma worden in de zoeker en het informatiescherm weergegeven.
Sluitertijd
Diafragma
Korte sluitertijden (1/1.600 s in dit voorbeeld)
bevriezen bewegingen.
Lange sluitertijden (hier 1 sec.) maken
bewegingen onscherp.
Grote diafragma’s (zoals f/5.6; vergeet niet hoe
Kleine diafragma’s (in dit geval f/22) brengen
lager de f-waarde, des te groter het diafragma) zowel achtergrond als voorgrond scherp in beeld.
maken details voor en achter het hoofdonderwerp
onscherp.
A
De belichtingsaanduiding
Optimale belichting
Onderbelicht met 1/3 LW
Overbelicht met meer dan 2 LW
43
Belichtingscorrectie
Belichtingscorrectie wordt gebruikt om de belichting aan te passen van de waarde die
door de camera wordt aangeraden, zodat foto’s lichter of donkerder worden (0 75).
–1 LW
Geen belichtingscorrectie
Om een waarde voor
belichtingscorrectie te kiezen, houd
de E (N)-knop ingedrukt en draai
aan de instelschijf totdat de
gewenste waarde in de zoeker of
het informatiescherm is
geselecteerd. Normale belichting
kan worden hersteld door de
belichtingscorrectie in te stellen op
±0 (aanpassingen voor
belichtingscorrectie in stand %
worden teruggezet zodra een
andere stand is geselecteerd).
Belichtingscorrectie wordt niet
teruggezet wanneer de camera
wordt uitgeschakeld.
E (N)-knop
Instelschijf
–0,3 LW
A Het informatiescherm
Opties voor belichtingscorrectie zijn eveneens toegankelijk vanuit het
informatiescherm (0 8).
44
+1 LW
+2 LW
Locatiegegevens
Locatiegegevens insluiten in foto’s en films
De ingebouwde locatiegegevenseenheid kan via satellietnavigatiesystemen informatie
registreren over de huidige positie (breedtegraad, lengtegraad, hoogte) en de huidige
tijd (UTC) en deze informatie invoegen in foto’s en films die met deze camera zijn
gemaakt. De locatiegegevensfunctie werkt het best op plaatsen met vrij uitzicht op de
lucht.
1
Selecteer Locatiegegevens.
Druk op de G-knop om de menu’s weer te
geven, markeer vervolgens Locatiegegevens
in het setup-menu en druk op 2.
G (menu)-knop
2
Selecteer Locatiegegevens opslaan.
Markeer Locatiegegevens opslaan en druk
op 2.
3
Selecteer Aan.
Markeer Aan en druk op J om de
ingebouwde locatiegegevenseenheid van de
camera in te schakelen. De camera begint met
het ontvangen van locatiegegevens van
navigatiesatellieten.
A Voordat de locatiegegevensfunctie wordt ingeschakeld
Lees eerst de waarschuwingen op pagina vi tot xiii voordat u de locatiegegevensfunctie in
gebruik neemt en zorg ervoor dat de klok op de juiste tijd en datum is ingesteld in Tijdzone en
datum (0 55). Controleer of de batterij is opgeladen om onverwacht uitschakelen van de camera
te voorkomen.
45
4
Controleer de sterkte van het
satellietsignaal.
Druk op de R-knop en controleer de sterkte
van het satellietsignaal in het
informatiescherm.
R-knop
5
Maak foto´s.
De locatiegegevens verkregen via het satellietnavigatiesysteem worden voor elke
gemaakte foto of film geregistreerd en kunnen in de weergave van de
foto-informatieschermen worden bekeken of in kaart worden gebracht met behulp
van de meegeleverde ViewNX 2 software (0 62).
6
Schakel de locatiegegevensfunctie uit.
Om de locatiegegevensfunctie uit te schakelen
wanneer deze niet langer nodig is, selecteer
Uit voor Locatiegegevens >
Locatiegegevens opslaan in het setup-menu.
A De satellietsignaalaanduiding
De signaalsterkte wordt als volgt in het locatiegegevensscherm
weergegeven:
• # (statitisch): Camera registreert breedtegraad, lengtegraad en
hoogte.
• $ (statisch): Camera registreert alleen breedtegraad en lengtegraad;
hoogte wordt niet geregistreerd.
• % (knippert): Locatiegegevens worden niet geregistreerd.
46
D Locatiegegevens
Lokale geografische en atmosferische omstandigheden kunnen het verzamelen van
locatiegegevens voorkomen of vertragen. De camera kan mogelijk geen gegevens ontvangen op
locaties binnenshuis, ondergronds of in metalen containers, of in de nabijheid van bruggen en
andere grote bouwwerken, bomen, hoogspanningslijnen of andere voorwerpen die
satellietsignalen blokkeren of weerkaatsen. Let op de ondergrond waar u loopt en de omgeving
bij het zoeken naar locaties met een goed ontvangst. De posities van navigatiesatellieten
veranderen continu, wat het verzamelen van locatiegegevens op bepaalde tijdstippen van de
dag voorkomt of vertraagd. De aanwezigheid van mobiele telefoons of andere apparaten die op
frequenties dichtbij navigatiesatellieten verzenden, kunnen ook het verzamelen van
locatiegegevens hinderen.
Merk op dat in sommige gevallen het enige tijd kan duren om een signaal te verkrijgen,
bijvoorbeeld onmiddellijk nadat de batterij is geplaatst of wanneer de functie Locatiegegevens
opslaan voor het eerst wordt ingeschakeld, of na een periode dat er lange tijd geen gebruik is
gemaakt van de camera. Locatiegegevens voor films zijn bedoeld voor het starten van de
opname. Merk op dat het uitschakelen van de camera niet de locatiegegevensfunctie uitschakelt.
Afhankelijk van de nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens van het satellietsysteem en de
effecten van lokale topografie op de satellietontvangst, kunnen op foto’s geregistreerde
locatiegegevens met maximaal enkele honderden meters verschillen van de werkelijke locatie.
47
Wi-Fi
Wat Wi-Fi voor u kan betekenen
Installeer de Wireless Mobile Utility-app op uw Android en iOS-apparaat om het beeld via
het objectief van de camera op het smartapparaat weer te geven, maak foto’s en bedien
de camera op afstand en download foto’s vanaf de camera om deze via het internet te
delen.
Foto’s downloaden
Foto’s delen
Afstandsbediening
Raadpleeg de handleiding van de Wireless Mobile Utility voor meer informatie (0 49).
48
Toegang tot de camera
Voordat u verbinding maakt via Wi-Fi (draadloos LAN), installeer eerst de
Wireless Mobile Utility op uw Android- of iOS-smartapparaat. Instructies voor toegang tot
de camera verschillen per type verbinding gebruikt door het smartapparaat.
Android
• Drukknop-WPS: Als het smartapparaat drukknop-WPS ondersteunt (d.w.z. beschikt over
de optie Verbinding WPS-knop in het menu Wi-Fi-instellingen), dan kunt u deze
eenvoudige methode gebruiken om verbinding te maken met het smartapparaat
(0 50).
• Pincode-WPS: Als het smartapparaat WPS ondersteunt, dan kunt u de camera gebruiken
door de pincode in te voeren die door het smartapparaat wordt weergegeven om zo
een verbinding tot stand brengen (0 51).
• SSID weergeven: Als het smartapparaat geen WPS ondersteunt, dan kunt u verbinding
maken door de SSID van de camera op het smartapparaat te selecteren (0 52).
iOS
• SSID weergeven: Maak verbinding door de SSID van de camera op het smartapparaat te
selecteren (0 52).
A De app installeren
1 Zoek de app.
Ga via het smartapparaat naar de service Google Play, de App Store of een andere aanbieder
van apps en zoek naar “Wireless Mobile Utility”. Voor meer informatie, zie de instructies
meegeleverd met het smartapparaat.
2 Installeer de app.
Lees de beschrijving van de app en installeer de app. Er kan een pdf-handleiding van de
Wireless Mobile Utility worden gedownload via de volgende URL’s:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
A WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) is een standaard speciaal ontworpen om op eenvoudige wijze een
veilig draadloos netwerk tot stand te brengen. Voor informatie over de betreffende stappen en de
tijdsduur dat het smartapparaat op een verbinding wacht, raadpleeg de documentatie
meegeleverd met het smartapparaat.
49
WPS (alleen Android)
1
Schakel de ingebouwde Wi-Fi van de
camera in.
Druk op de G-knop om de menu’s weer te
geven, markeer vervolgens Wi-Fi in het
setup-menu en druk op 2. Markeer
G (menu)-knop
Netwerkverbinding en druk op 2, markeer
vervolgens Inschakelen en druk op J. Wacht
enkele seconden op het activeren van Wi-Fi.
2
Maak verbinding.
Schakel verbinding met de WPS-knop op de camera en het smartapparaat in:
• Camera: Markeer Netwerkinstellingen en
druk op 2.
Markeer Drukknop-WPS en druk op 2
om de camera gereed te maken voor een
WPS-verbinding. De camera wacht
ongeveer twee minuten op een
WPS-verbindingsverzoek van het
smartapparaat. Druk op J om de
wachttijd te verlengen.
• Smartapparaat: Selecteer Wi-Fi-instellingen > Verbinding WPS-knop.
3
Start de Wireless Mobil Utility.
Start de Wireless Mobile Utility op het smartapparaat. Het hoofdvenster wordt
weergegeven.
50
PIN invoeren (alleen Android)
1
Schakel de ingebouwde Wi-Fi van de
camera in.
Druk op de G-knop om de menu’s weer te
geven, markeer vervolgens Wi-Fi in het
setup-menu en druk op 2. Markeer
G (menu)-knop
Netwerkverbinding en druk op 2, markeer
vervolgens Inschakelen en druk op J. Wacht
enkele seconden op het activeren van Wi-Fi.
2
Selecteer Netwerkinstellingen > Pincode-WPS.
Markeer Netwerkinstellingen en druk op 2.
Markeer Pincode-WPS en druk op 2.
3
Voer de PIN-code in.
Voer de PIN-code in zoals weergegeven door het smartapparaat. Druk op 4 of 2
om getallen te markeren en druk op 1 of 3 om te wijzigen. Druk op J zodra de
invoer is voltooid.
4
Start de Wireless Mobil Utility.
Start de Wireless Mobile Utility op het smartapparaat. Het hoofdvenster wordt
weergegeven.
51
SSID (Android en iOS)
1
Schakel de ingebouwde Wi-Fi van de
camera in.
Druk op de G-knop om de menu’s weer te
geven, markeer vervolgens Wi-Fi in het
setup-menu en druk op 2. Markeer
G (menu)-knop
Netwerkverbinding en druk op 2, markeer
vervolgens Inschakelen en druk op J. Wacht
enkele seconden op het activeren van Wi-Fi.
2
Geef de SSID van de camera weer.
Markeer Netwerkinstellingen en druk op 2.
Markeer SSID weergeven en druk op 2.
3
Selecteer de SSID van de camera.
Selecteer de SSID van de camera in de lijst met netwerken weergegeven door het
smartapparaat.
4
Start de Wireless Mobil Utility.
Start de Wireless Mobile Utility op het smartapparaat. Het hoofdvenster wordt
weergegeven.
52
❚❚ De verbinding beëindigen
Wi-Fi kan worden uitgeschakeld door:
• Selecteren van Wi-Fi > Netwerkverbinding > Uitschakelen in het setup-menu van de
camera
• Filmopname te starten
• De camera uit te schakelen
❚❚ Standaardinstellingen herstellen
Om de standaardinstellingen te herstellen, selecteer Wi-Fi > Netwerkinstellingen >
Netwerkinstellingen terugzetten. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven;
markeer Ja en druk op J om de standaard netwerkinstellingen te herstellen.
A Het Wi-Fi-scherm
Zo lang als Wi-Fi actief is, knippert er een c-pictogram in het
informatiescherm. Het pictogram stopt met knipperen zodra een
verbinding tot stand is gebracht en de camera gegevens uitwisselt met
het smartapparaat.
D Wi-Fi
Lees eerst de waarschuwingen op pagina xiv tot xv alvorens gebruik te maken van de
Wi-Fi-functie. Om Wi-Fi uit te schakelen in omgevingen waar het gebruik verboden is, selecteer
Wi-Fi > Netwerkverbinding > Uitschakelen in het setup-menu van de camera. Merk op dat er
geen Eye-Fi-kaarten kunnen worden gebruikt zo lang als Wi-Fi actief is en dat de stand-by-timer
niet uitschakelt zo lang als de Wireless Mobile Utility-app op het smartapparaat met de camera
communiceert. Als er gedurende 5 minuten geen gegevens worden uitgewisseld, schakelt de
stand-by-timer uit. De Wi-Fi-functie van de camera is alleen beschikbaar wanneer er een
geheugenkaart is geplaatst en kan niet worden gebruikt wanneer er een USB- of HDMI-kabel is
aangesloten. Om stroomverlies te voorkomen terwijl deze is aangesloten, dient u de batterij op te
laden voordat de netwerkverbinding wordt ingeschakeld.
53
Cameramenu’s
De meeste opname-, weergave- en
instellingenopties zijn toegankelijk via de
cameramenu's. Druk op de G-knop om de
menu’s te bekijken.
G (menu)-knop
Tabs
Kies uit de volgende menu’s:
•
•
•
•
D: Weergave
C: Opnemen
A: Persoonlijke instellingen
B: Instellingen
•
•
N: Retoucheren
m/O: Recente Instellingen of Mijn Menu
(standaard ingesteld op Recente
Instellingen)
Huidige instellingen worden aangegeven met
pictogrammen.
Menuopties
Opties in huidig menu.
d
Een beschrijving van de huidige geselecteerde optie of het
menu kan worden weergegeven door op de W (Q)-knop te
drukken. Druk op 1 of 3 om door de weergave te bladeren.
Druk opnieuw op W (Q) om naar de menu’s terug te keren.
W (Q)-knop
54
Menuopties
❚❚ D Weergavemenu: afbeeldingen beheren
Wissen
Weergavemap
Weergaveopties
Controlebeeld
Draai portret
Diashow
DPOF-afdrukopdracht
Score
Sel. v. verzending n. smart-apparaat
❚❚ C Opnamemenu: opnameopties
Opnamemenu terugzetten
Opslagmap
Beeldkwaliteit
Beeldformaat
NEF (RAW)-opname
Witbalans
Picture Control instellen
Picture Control beheren
Autom. vertekeningscorrectie
Kleurruimte
Actieve D-Lighting
HDR (hoog dynamisch bereik)
Ruisonderdr. lange tijdopname
Hoge ISO-ruisonderdrukking
ISO-gevoeligheid instellen
Ontspanstand
Meervoudige belichting
Intervalopname
Optische VR*
Filminstellingen
* Alleen voor objectieven die dit item ondersteunen.
❚❚ A Persoonlijke instellingen: fijnafstelling camera-instellingen
Herstel pers. instellingen
a Autofocus
a1 Selectie AF-C-prioriteit
a2 Aantal scherpstelpunten
a3 Ingeb. AF-hulpverlichting
a4 Afstandsmeter
b Belichting
b1 Stapgrootte inst. belichting
c Timers/AE-vergrendeling
c1 AE-vergrend. ontspanknop
c2 Timers automatisch uit
c3 Zelfontspanner
c4 Wachttijd afstandsb. (ML-L3)
d Opnemen/weergeven
d1 Signaal
d2 Rasterweergave in zoeker
d3 ISO-weergave
d4 Opeenvolgende nummering
d5 Belichtingsvertragingsstand
d6 Datum afdrukken
e Bracketing/flits
e1 Flitserregeling ingeb. flitser
e2 Inst. voor autom. bracketing
f Bediening
f1 Fn-knop toewijzen
f2 AE-L/AF-L-knop toewijzen
f3 Rotatie instelschijf omkeren
f4 Ontspannen bij geen kaart
f5 Aanduidingen omkeren
❚❚ B Setup-menu: camera-instellingen
Geheugenkaart formatteren
Monitorhelderheid
Indeling informatiescherm
Automatisch informatiescherm
Beeldsensor reinigen
Spiegel omhoog (CCD reinigen)
Stof-referentiefoto
Flikkerreductie
Tijdzone en datum
Taal (Language)
Automatische beeldrotatie
Beeldcommentaar
Locatiegegevens
Videostand
HDMI
Afstandsbediening
Wi-Fi
Uploaden via Eye-Fi *
Conformiteitsmarkering
Firmwareversie
* Alleen beschikbaar wanneer een compatibele Eye-Fi-geheugenkaart is geplaatst.
55
❚❚ N Retoucheermenu: geretoucheerde kopieën maken
D-Lighting
Rode-ogencorrectie
Bijsnijden
Monochroom
Filtereffecten
Kleurbalans
Beeld-op-beeld
NEF (RAW)-verwerking
Formaat wijzigen
Snel retoucheren
Rechtzetten
Vertekeningscorrectie
Fisheye
Lijntekening
Kleurenschets
Perspectiefcorrectie
Miniatuureffect
Selectieve kleur
Film bewerken
Vergelijken*
* Alleen beschikbaar als het retoucheermenu door het indrukken van P en het selecteren van
Retoucheren in schermvullende weergave wordt weergegeven wanneer een geretoucheerd
beeld of origineel wordt weergegeven.
❚❚ m Recente Instellingen/O Mijn Menu (standaard ingesteld op m Recente Instellingen)
A Voor meer informatie
Informatie over individuele menuopties is beschikbaar met behulp van de on-board helpfunctie
van de camera (0 54).
56
Cameramenu’s gebruiken
De multi-selector en de J-knop worden gebruikt om door de cameramenu’s te
navigeren.
Beweeg cursor omhoog
J-knop: selecteer gemarkeerd item
Annuleren en naar het
vorige menu terugkeren
Selecteer gemarkeerd item of geef
submenu weer
Beweeg cursor omlaag
Voer de onderstaande stappen uit om door de menu’s te navigeren.
1
Geef de menu’s weer.
Druk op de G-knop om de menu’s weer te geven.
G (menu)-knop
2
Markeer het pictogram voor het huidige
menu.
Druk op 4 om het pictogram voor het huidige
menu te markeren.
3
Selecteer een menu.
Druk op 1 of 3 om het gewenste menu te
selecteren.
57
4
Plaats de cursor in het geselecteerde menu.
Druk op 2 om de cursor in het geselecteerde menu
te plaatsen.
5
Markeer een menu-item.
Druk op 1 of 3 om een menu-item te markeren.
6
Geef opties weer.
Druk op 2 om opties voor het geselecteerde
menu-item weer te geven.
7
Markeer een optie.
Druk op 1 of 3 om een optie te markeren.
8
Selecteer het gemarkeerde item.
Druk op J om het gemarkeerde item te selecteren.
Druk op de G-knop om af te sluiten zonder een
selectie te maken.
Let op het volgende:
• Menu-items die grijs worden weergegeven, zijn niet beschikbaar.
• Het indrukken van 2 heeft in het algemeen hetzelfde effect als het indrukken van J.
In bepaalde gevallen kan de selectie alleen worden gemaakt door J in te drukken.
• Druk de ontspanknop half in om de menu's af te sluiten en naar de opnamestand terug
te keren (0 19).
58
ViewNX 2
ViewNX 2 installeren
Installeer de meegeleverde software om foto’s
en films die naar uw computer werden
gekopieerd, weer te geven en te bewerken.
Controleer, voor het installeren van ViewNX 2,
of uw computer voldoet aan de
systeemvereisten op pagina 60. Gebruik altijd
de nieuwste versie van ViewNX 2, welke via de
websites vermeld op pagina xii kan worden
gedownload, omdat oudere versies die geen
ondersteuning bieden voor de D5300
mogelijk niet in staat zijn
NEF (RAW)-afbeeldingen correct over te zetten.
1
Start het installatieprogramma.
ViewNX 2TM
Uw werkset voor
beeldbewerking
q Selecteer regio (indien vereist)
Start de computer, plaats de
installatie-cd en start het
installatieprogramma. Er wordt een
taalselectievenster weergegeven. Als de
gewenste taal niet beschikbaar is, klik op
Region Selection (Regioselectie) om
een andere regio te kiezen (regioselectie
is niet beschikbaar voor de Europese versie).
2
w Selecteer
taal
e Klik op
Volgende
Start het installatieprogramma.
Klik op Installeren en volg de instructies op het
scherm.
Klik op Installeren
59
3
Sluit het installatieprogramma af.
Windows
Mac OS
Klik op Ja
Klik op OK
4
Verwijder de installatie-cd uit het cd-romstation.
A
Systeemvereisten
Windows
CPU
Mac OS
• Foto’s: Intel Celeron, Pentium 4, Core-serie;
• Foto’s: Intel Core- of Xeon-serie
1,6 GHz of hoger
• Films (afspelen): Core Duo 2 GHz of hoger;
• Films (weergave): 3,0 GHz of hoger
Intel Core i5 of hoger aanbevolen voor
Pentium D; Intel Core i5 of hoger
het bekijken van films met een
aanbevolen bij het bekijken van films
beeldformaat van 1.280 × 720 of meer
met een beeldformaat van 1.280 × 720
bij een beeldsnelheid van 30 bps of
of meer bij een beeldsnelheid van 30 bps
hoger of films met een beeldformaat van
of hoger of films met een beeldformaat
1.920 × 1.080 of meer
van 1.920 × 1.080 of meer
• Films (bewerken): Intel Core i5 of hoger
• Films (bewerken): Intel Core i5 of hoger
Vooraf geïnstalleerde versies van Windows 8,
Besturingssy- Windows 7, Windows Vista en Windows XP;
OS X 10.8 of 10.7, Mac OS X 10.6
steem
merk op dat 64-bit versies van Windows XP
niet worden ondersteund
Geheugen
(RAM)
Beschikbare
ruimte op
harde schijf
• 32-bit Windows 8, Windows 7 of Windows Vista:
1 GB of meer (2 GB of meer aanbevolen)
• 64-bit Windows 8, Windows 7 of Windows Vista:
2 GB of meer (4 GB of meer aanbevolen)
• Windows XP: 512 MB of meer (2 GB of meer
aanbevolen)
• OS X 10.8, 10.7: 2 GB of meer (4 GB of meer
aanbevolen)
• Mac OS X 10.6: 1 GB of meer (4 GB of meer
aanbevolen)
Minimaal 1 GB beschikbaar op de opstartdisk (3 GB of meer aanbevolen)
Resolutie: 1.024 × 768 pixels (XGA) of meer
Resolutie: 1.024 × 768 pixels (XGA) of meer
(1.280 × 1.024 pixels of meer aanbevolen)
(1.280 × 1.024 pixels of meer aanbevolen)
Kleur: 24-bit kleuren (True Color) of meer
Kleur: 24-bit kleuren (miljoenen kleuren) of meer
Zie de websites vermeld op pagina xii voor de nieuwste informatie over ondersteunde besturingssystemen.
Grafische
beelden
60
ViewNX 2 gebruiken
Foto’s naar de computer kopiëren
Controleer, voordat u verdergaat, eerst of u de software op de meegeleverde
ViewNX 2-cd hebt geïnstalleerd (0 59).
1
Sluit de USB-kabel aan.
Sluit, na het uitschakelen van de camera en controle of er een geheugenkaart is
geplaatst, de meegeleverde USB-kabels volgens de aanwijzingen aan en schakel
vervolgens de camera in.
2
Start het component Nikon Transfer 2 van ViewNX 2.
Als er een bericht wordt weergegeven met de vraag een programma te kiezen,
selecteer Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Selecteer Nikon Transfer 2 zoals hieronder beschreven als het volgende venster wordt
weergegeven.
1 Onder Afbeeldingen en video’s importeren, klik
op Ander programma. Er wordt een
programmaselectievenster weergegeven;
selecteer Bestand importeren met
Nikon Transfer 2 en klik op OK.
2 Dubbelklik op Bestand importeren.
3
Klik op Overspelen starten.
Bij standaardinstellingen worden alle foto’s op
de geheugenkaart naar de computer
gekopieerd.
A Tijdens het overzetten
Schakel de camera niet uit en ontkoppel de
USB-kabel niet terwijl beelden worden overgezet.
Overspelen starten
4
Beëindig de verbinding.
Schakel de camera uit en ontkoppel de USB-kabel wanneer de overdracht is voltooid.
61
Foto’s bekijken
Zodra de overdracht is voltooid, worden de foto’s in
ViewNX 2 weergegeven.
A ViewNX 2 handmatig starten
• Windows: Dubbelklik op de ViewNX 2-snelkoppeling
op het bureaublad.
• Mac OS: Klik op het ViewNX 2-pictogram in het Dock.
❚❚ Foto’s retoucheren
Klik op de Bewerking-knop in de taakbalk van ViewNX 2 om foto’s
uit te snijden en taken uit te voeren zoals het aanpassen van de
scherpte en de toonniveaus.
❚❚ Films bewerken
Klik op de Movie Editor-knop in de taakbalk van ViewNX 2 om
taken zoals het bijsnijden van ongewenste filmopnamen uit te
voeren van films die met de camera zijn vastgelegd.
❚❚ Foto's afdrukken
Klik op de Afdrukken-knop in de taakbalk van ViewNX 2. Er wordt
een dialoogvenster weergegeven, waarin u foto’s kunt afdrukken
via een printer die is verbonden met de computer.
❚❚ Locatiegegevens vastleggen
Klik op de Kaart-knop in de taakbalk van ViewNX 2 om de locaties
te bekijken waar foto’s werden gemaakt of om routelogs weer te
geven.
A Voor meer informatie
Raadpleeg de online helpfunctie voor meer informatie over
het gebruik van ViewNX 2.
A De website van Nikon bekijken
Wilt u de Nikon-website bezoeken na het installeren van ViewNX 2, selecteer dan Alle
programma’s > Link to Nikon in het startmenu van Windows (internetverbinding vereist).
62
Technische opmerkingen
Dit hoofdstuk bevat nuttige informatie over compatibele accessoires, het reinigen en
opbergen van de camera en wat u moet doen als er een foutmelding verschijnt of als u
tijdens het gebruik van de camera op problemen stuit.
Compatibele objectieven
Deze camera ondersteunt autofocus alleen met AF-S, AF-P en en AF-I CPU-objectieven. De namen
van AF-S-objectieven beginnen met AF-S, AF-P-objectieven met AF-P en AF-I-objectieven met AF-I.
Autofocus wordt niet ondersteund voor andere autofocus (AF)-objectieven. De volgende lijst bevat
een overzicht van de functies die beschikbaar zijn met compatibele objectieven in zoekerfotografie:
Camera-instelling
Scherpstelling
MF (met
elektronische
afstandsmeter)
z
z
z4
z4
z6
Stand
Lichtmeting
L
M
N
3D Kleur
z — z1
z — z1
z — z1
z — z1
z — z1
Overige
Objectief/accessoire
AF
MF M
standen
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
z
z z
z
Overige G- of D-type AF NIKKOR
—
z z
z
PC-E NIKKOR-serie 2, 3
—
z z
z
PC Micro 85mm f/2.8D 5
—
z z
—
AF-S/AF-I-teleconverter
z6
z z
z
Overige AF NIKKOR (behalve objectieven voor
—
z7
z z
z
— ✔ z1
F3AF)
8
AI-P NIKKOR
—
z
z z
z
— ✔ z1
1 Spotmeting meet het geselecteerde scherpstelpunt.
2 Ga voorzichtig te werk bij het kantelen of verschuiven van PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED-objecten, omdat ze
de met de camerabody in aanraking kunnen komen en daardoor schade of letsel kunnen veroorzaken.
3 Verschuiven en/of kantelen van het objectief hindert de belichting.
4 Kan niet worden gebruikt bij verschuiven of hellen.
5 Optimale belichting wordt alleen verkregen als het objectief op maximaal diafragma staat en het objectief
niet wordt verschoven of gekanteld.
6 Bij maximaal effectief diafragma van f/5.6 of korter.
7 Wanneer op minimale scherpstelafstand de objectieven AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF
28–85mm f/3.5–4.5 (nieuw) of AF 28–85mm f/3.5–4.5 volledig worden ingezoomd, wordt mogelijk de
scherpstelaanduiding (I) weergegeven wanneer het beeld op het matglas in de zoeker niet scherp in beeld
wordt gebracht. Controleer voor het opnemen of het beeld in het zoekerscherm scherp in beeld is.
8 Bij maximaal diafragma van f/5.6 of korter.
• Ruis in de vorm van lijnen worden mogelijk weergegeven tijdens autofocus wanneer films bij hoge
ISO-gevoeligheden worden opgenomen. Gebruik handmatige scherpstelling of
scherpstelvergrendeling.
D IX NIKKOR-objectieven
IX NIKKOR-objectieven kunnen niet worden gebruikt.
63
Overige accessoires
Op het moment dat deze handleiding werd samengesteld, waren voor de D5300 de
volgende accessoires beschikbaar.
• Oplaadbare Li-ionbattery EN-EL14a (0 9): Extra EN-EL14a-batterijen zijn verkrijgbaar
in de detailhandel en bij Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordigers. Er
kunnen ook EN-EL14-batterijen worden gebruikt.
• Batterijlader MH-24 (0 9): Laad EN-EL14a- en EN-EL14-batterijen op.
Voedingsbronnen • Stroomaansluiting EP-5A, lichtnetadapter EH-5b: Deze accessoires kunnen worden
gebruikt om de camera gedurende langere tijd van stroom te voorzien (ook
kunnen EH-5a- en EH-5-lichtnetadapters worden gebruikt). Een
EP-5A-stroomaansluiting is vereist om de camera op de EH-5b, EH-5a of EH-5 aan
te sluiten.
• Filters bedoeld voor fotografie met special effects kunnen mogelijk interfereren
met autofocus of de elektronische afstandsmeter.
• De D5300 kan niet worden gebruikt met lineaire polarisatiefilters. Gebruik in
plaats daarvan de C-PL of C-PL II circulaire polarisatiefilters.
• Om het objectief te beschermen worden kleurloze NC-filters aanbevolen.
• Als u een onderwerp in sterk tegenlicht fotografeert of als zich een sterke
Filters
lichtbron in het beeld bevindt, wordt het gebruik van een filter afgeraden om
spookbeelden te voorkomen.
• Centrumgerichte meting wordt aanbevolen voor filters met een
belichtingsfactor (filterfactor) van meer dan 1 × (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1,
C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Raadpleeg de
filterhandleiding voor meer informatie.
• DK-20C zoekercorrectielenzen: Lenzen zijn beschikbaar voor dioptrieën van –5, –4, –3,
–2, 0, +0,5, +1, +2 en +3 m–1 wanneer de dioptrieregelaar van de camera zich in
de neutrale positie bevindt (–1 m–1). Gebruik alleen zoekercorrectielenzen als de
gewenste scherpstelling niet verkregen kan worden met de ingebouwde
dioptrieregelaar (–1,7 tot +1,0 m–1). Test de zoekercorrectielenzen voor aanschaf
om zeker te zijn dat de gewenste scherpstelling kan worden verkregen. De
rubberen oogschelp kan niet worden gebruikt in combinatie met
zoekercorrectielenzen.
Accessoires voor • Zoekerloep DG-2: De DG-2 vergroot het onderwerp dat wordt weergegeven in het
zoekeroculair
midden van de zoeker voor grotere nauwkeurigheid tijdens het scherpstellen.
Oculairadapter vereist (apart verkrijgbaar).
• Oculairadapter DK-22: De DK-22 wordt gebruikt bij het bevestigen van de DG-2
zoekerloep. De monitor kan niet worden gedraaid terwijl de adapter is geplaatst.
• Hoekzoeker DR-6: De DR-6 wordt in een rechte hoek op het zoekeroculair bevestigd
zodat u het beeld in de zoeker in een rechte hoek ten opzichte van het objectief
kunt bekijken (bijvoorbeeld van bovenaf met de camera in horizontale
opnamestand). De monitor kan niet worden gedraaid terwijl het hulpstuk is
geplaatst.
• Capture NX 2: Een compleet fotobewerkingspakket met functies zoals
witbalansaanpassing en kleurcontrolepunten.
• Camera Control Pro 2: Bedien de camera op afstand vanaf een computer om films op
te nemen en foto’s vast te leggen en om foto’s rechtstreeks op de harde schijf
van de computer op te slaan.
Software
Opmerking: Gebruik altijd de meest recente versies van de Nikon-software. De
meeste softwareprogramma’s van Nikon beschikken over een automatische
updatefunctie (Nikon Message Center 2) zodra de computer met het internet wordt
verbonden. Zie de websites vermeld op pagina xii voor de nieuwste informatie over
ondersteunde besturingssystemen.
64
Bodydop
Bodydop BF-1B/Bodydop BF-1A: De bodydop houdt de spiegel, het zoekerscherm en de
beeldsensor stofvrij wanneer er geen objectief is geplaatst.
• Draadloze afstandsbediening ML-L3 (0 4): De ML-L3 gebruikt een CR2025-batterij van
3 V.
Druk de ontgrendeling van het batterijvak naar rechts (q), steek uw vingernagel
in de opening en open het batterijvak (w). Zorg dat de batterij in de juiste
richting is geplaatst (r).
• Draadloze afstandsbediening WR-R10 */WR-T10: Wanneer er een WR-R10 draadloze
afstandsbediening is bevestigd, kan de camera draadloos worden bediend met
Afstandsbedieninbehulp van een WR-T10 draadloze afstandsbediening. De WR-T10 gebruikt een
gen/draadloze
CR2032-batterij van 3 V.
afstandsbediening
Steek een vingernagel in de ruimte achter de vergrendeling van het batterijvak
en open het batterijvak (q). Zorg dat de batterij in de juiste richting is geplaatst
(e).
• Draadloze afstandsbediening WR-1: WR-1-eenheden worden in groepen van twee of
meer gebruikt, waarbij één als zender functioneert en de overige eenheden als
ontvangers fungeren. De ontvangers zijn op de accessoire-aansluitingen van
één of meer camera’s aangesloten, zodat de te gebruiken zender de
camerasluiters kan ontspannen.
Microfoons
Stereomicrofoon ME-1 *
De D5300 is voorzien van een accessoire-aansluiting
voor WR-1 en WR-R10 draadloze afstandsbedieningen, MC-DC2
Accessoires voor afstandsbedieningskabels en GP-1/GP-1A GPS-apparaten, welke
aansluiten op de 4-markering op de aansluiting die op
de accessoireéén lijn wordt gebracht met de 2 naast de
aansluiting
accessoire-aansluiting (sluit het deksel van de
aansluiting wanneer de aansluiting niet in gebruik is).
Accessoires USB- • UC-E17 en UC-E6 USB-kabels (0 61): De meegeleverde UC-E17-kabel kan niet
en AVafzonderlijk worden aangeschaft; koop in plaats daarvan UC-E6-kabels.
aansluiting
• EG-CP16-audio-/videokabel
* Een draadloze afstandsbediening kan niet gelijktijdig met een ME-1-stereomicrofoon worden
bevestigd. Geforceerd bevestigen van accessoires kan de camera of accessoire beschadigen.
A Optionele accessoires
Beschikbaarheid kan per land of regio variëren. Raadpleeg onze website of brochures voor de
meest recente informatie.
65
Goedgekeurde geheugenkaarten
De camera ondersteunt SD-, SDHC- en SDXC-geheugenkaarten, inclusief
SDHC- en SDXC-kaarten die compatibel zijn met UHS-I. Kaarten gewaardeerd
met SD Snelheidsklasse 6 of hoger worden aanbevolen voor het opnemen van films;
gebruik van langzamere kaarten kan ervoor zorgen dat de opname wordt onderbroken.
Controleer, bij het kiezen van kaarten voor gebruik in kaartlezers, of ze compatibel zijn
met het apparaat. Neem contact op met de fabrikant voor informatie over functies,
werking en gebruiksbeperkingen.
66
Behandeling van uw camera
Opslag
Wanneer de camera gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder de batterij,
plaats het afdekkapje terug en bewaar de batterij op een koele, droge plek. Voorkom
vorming van schimmel of meeldauw door de camera in een droge, goed geventileerde
ruimte te bewaren. Berg de camera niet op met nafta- of kamfermottenballen of op
plaatsen die:
• die slecht geventileerd zijn of waar de luchtvochtigheid hoger is dan 60%
• in de nabijheid zijn van apparaten die sterke elektromagnetische velden genereren,
zoals televisie- of radiotoestellen
• worden blootgesteld aan temperaturen hoger dan 50 °C of lager dan –10 °C
Reinigen
Camerabody
Objectief,
spiegel en
zoeker
Monitor
Gebruik een blaasbalgje om stof en pluisjes te verwijderen en veeg vervolgens
voorzichtig schoon met een zachte, droge doek. Verwijder na gebruik van de camera
op het strand of aan zee eventueel zand of zout met een doek die licht bevochtigd is
in gedistilleerd water. Belangrijk: Stof of ander vuil in de camera kan schade veroorzaken
die niet door de garantie wordt gedekt.
Deze glaselementen raken gemakkelijk beschadigd. Verwijder stof en pluisjes met
een blaasbalgje. Als u een luchtspuitbus gebruikt, houd de bus dan verticaal om te
voorkomen dat er vloeistof uit de bus lekt. Verwijder vingerafdrukken en andere
vlekken door een beetje lensreiniger op een zachte doek aan te brengen en het glas
voorzichtig schoon te vegen.
Verwijder stof en pluisjes met een blaasbalgje. Voor het weghalen van vingerafdrukken
en andere vlekken, veeg het oppervlak voorzichtig schoon met een zachte doek of
zeem. Duw hierbij niet te hard, aangezien dit kan leiden tot schade of storing.
Gebruik geen alcohol, thinner of andere vluchtige vloeistoffen.
D Onderhoud van camera en accessoires
De camera is een precisieapparaat dat regelmatig onderhoud vereist. Nikon beveelt aan de
camera eens per jaar of per twee jaar te laten nakijken door de leverancier of een door Nikon
geautoriseerde servicevertegenwoordiger en elke drie tot vijf jaar een onderhoudsbeurt te geven
(merk op dat er kosten in rekening worden gebracht voor deze diensten). Regelmatige inspectie
en onderhoud worden vooral aanbevolen als de camera voor professionele doeleinden wordt
gebruikt. Het wordt aanbevolen om tegelijkertijd met uw camera eventuele accessoires die u veel
gebruikt, zoals objectieven of optionele flitsers, te laten nakijken en onderhouden.
67
Onderhoud van camera en batterij:
waarschuwingen
Behandeling van uw camera
Laat niet vallen: Blootstelling aan sterke schokken of trillingen kan tot storingen leiden.
Houd droog: Dit product is niet waterbestendig, onderdompeling in water of blootstelling aan een
hoge luchtvochtigheid kan tot storing leiden. Roesten van het interne mechanisme kan tot
onherstelbare schade leiden.
Vermijd plotselinge temperatuurverschillen: Plotselinge temperatuurverschillen, zoals die zich voordoen
bij het binnenkomen of verlaten van een verwarmd gebouw op een koude dag, kunnen
condensatie in de camera veroorzaken. U voorkomt condensatie door de camera in een cameratas
of in een plastic tas te plaatsen voordat deze aan plotselinge temperatuurverschillen wordt
blootgesteld.
Houd uit de buurt van sterke magnetische velden: U dient dit apparaat niet te gebruiken of op te bergen in
de buurt van apparatuur die een sterke elektromagnetische straling of sterke magnetische velden
produceert. Sterke statische ladingen of de magnetische velden die worden geproduceerd door
bijvoorbeeld zendapparatuur, kunnen storingen veroorzaken op de monitor, informatie op de
geheugenkaart beschadigen of de interne schakelingen van het product aantasten.
Richt het objectief niet langdurig op de zon: Richt het objectief niet gedurende lange tijd op de zon of een
andere sterke lichtbron. Blootstelling aan intens licht kan beschadiging van de beeldsensor of een
witte onscherpte op de foto’s tot gevolg hebben.
Schakel de camera uit alvorens de voedingsbron te verwijderen of los te koppelen: Trek de stekker van de
lichtnetadapter niet uit het stopcontact en verwijder de batterij niet wanneer de camera aan staat
of terwijl beelden worden opgeslagen of gewist. In deze gevallen kan een gedwongen
stroomonderbreking leiden tot gegevensverlies of beschadiging van de interne schakelingen of het
geheugen. Om onbedoeld onderbreken van de stroom te voorkomen, dient u het product niet met
een aangesloten lichtnetadapter van de ene naar de andere locatie te verplaatsen.
Reiniging: Gebruik een blaasbalgje om stof of pluisjes te verwijderen en veeg de camerabody
voorzichtig schoon met een zachte, droge doek. Na gebruik van de camera op het strand of aan zee
dient u eventueel aanwezig zand of zout te verwijderen met een doek die licht bevochtigd is met
schoon water en droog de camera vervolgens grondig af.
Het objectief en de spiegel kunnen gemakkelijk beschadigd raken. Verwijder stof en pluisjes
voorzichtig met een blaasbalgje. Houd bij het gebruik van een luchtspuitbus de bus verticaal om te
voorkomen dat er vloeistof uit de bus lekt. Verwijder vingerafdrukken en andere vlekken van het
objectief door een beetje lensreiniger op een zachte doek aan te brengen en het glas voorzichtig
schoon te vegen.
Zie de Naslaggids voor informatie over reiniging van de beeldsensor.
Raak het sluitergordijn niet aan: Het sluitergordijn is heel dun en zeer kwetsbaar. Oefen onder geen
enkel beding druk uit op het sluitergordijn, duw er niet op met reinigingshulpmiddelen en stel het
nooit bloot aan de sterke luchtstroom van een blaasbalgje. Dit kan krassen, vervorming of scheuren
veroorzaken.
68
Opslag: U voorkomt de vorming van schimmel of meeldauw door de camera in een droge, goed
geventileerde ruimte te bewaren. Gebruikt u een lichtnetadapter, trek dan de stekker uit het
stopcontact om brand te voorkomen. Wanneer u niet van plan bent de camera binnen afzienbare
tijd te gebruiken, verwijder dan de batterij om lekkage te voorkomen en berg de camera op in een
plastic zak met een droogmiddel. Plaats de cameratas echter niet in een plastic zak, aangezien het
materiaal hierdoor kan worden aangetast. Denk er ook aan dat het droogmiddel na verloop van tijd
zijn vermogen om vocht te absorberen verliest en daarom regelmatig dient te worden vervangen.
U voorkomt schimmel of aanslag door de camera ten minste één keer per maand uit de opslag te
halen. Zet de camera aan en ontspan de sluiter een aantal malen voordat u de camera weer opbergt.
Bewaar de batterij op een koele, droge plaats. Plaats het afdekkapje van de batterij terug wanneer u
de batterij vervoert.
Opmerkingen met betrekking tot de monitor: De monitor is met extreem hoge precisie gefabriceerd; ten
minste 99,99% pixels zijn effectief, met niet meer dan 0,01% ontbrekende of defecte pixels. Vandaar
dat deze schermen pixels kunnen bevatten die altijd branden (wit, rood, blauw of groen) of altijd uit
(zwart) zijn; dit is geen defect en heeft geen gevolgen voor beelden die zijn vastgelegd met dit
apparaat.
Bij helder licht kunnen de beelden op de monitor moeilijk te zien zijn.
Oefen geen druk uit op de monitor, aangezien dit schade of storing tot gevolg kan hebben. Stof of
pluisjes op de monitor kunnen worden verwijderd met een blaasbalgje. Vlekken kunnen worden
verwijderd door het oppervlak zachtjes schoon te wrijven met een zachte doek of zeem. Mocht de
monitor breken, pas dan op dat u zich niet verwondt aan de glassplinters en dat de vloeibare
kristallen uit de monitor niet in aanraking komen met uw huid, ogen of mond.
Moiré: Moiré is een interferentiepatroon dat ontstaat door de wisselwerking tussen het raster in de
beeldsensor van de camera en beelden waarin regelmatig gevormde rasters voorkomen, zoals
weefpatronen in stoffen of ramen in een gebouw. Ziet u moiré in uw foto’s, probeer dan de afstand
tot het onderwerp te veranderen, in en uit te zoomen of de hoek tussen onderwerp en camera te
veranderen.
Behandeling van de batterij
Batterijen kunnen bij onjuist gebruik gaan lekken of ontploffen. Neem de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht bij het gebruik van batterijen:
• Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit apparaat.
• Stel de batterij niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.
• Houd de contacten van de batterijen schoon.
• Zet de camera uit voordat u de batterij verwisselt.
• Haal de batterij uit de camera of de lader wanneer deze niet in gebruik is en plaats het afdekkapje
terug. Deze apparaten onttrekken, zelfs als de camera is uitgeschakeld, een geringe hoeveelheid
stroom aan de batterij zodat de batterij zodanig kan leegraken dat deze niet langer functioneert.
Als de batterij voor langere tijd niet wordt gebruikt, plaats deze in de camera en laat de batterij
leeglopen terwijl u de camera gebruikt. Verwijder daarna de batterij en berg deze op bij een
omgevingstemperatuur van 15 tot 25 °C (vermijd hete of extreem koude locaties). Herhaal dit
proces ten minste eens in de zes maanden.
• Het herhaaldelijk in- en uitschakelen van de camera bij een volledig ontladen batterij verkort de
levensduur van de batterij. Batterijen die volledig leeg zijn moeten voor gebruik worden
opgeladen.
69
• De interne temperatuur van de batterij kan tijdens gebruik aanzienlijk oplopen. Het opladen van
een batterij met een te hoge temperatuur, heeft een negatieve invloed op de prestaties van de
batterij en de batterij laadt mogelijk niet op of wordt slechts gedeeltelijk opgeladen. Wacht met
opladen totdat de batterij is afgekoeld.
• Als u een volledig opgeladen batterij blijft opladen, kunnen de prestaties van de batterij
afnemen.
• Een merkbare daling van de tijd waarin een volledig opgeladen batterij zijn lading dient te
behouden wanneer deze bij kamertemperatuur wordt gebruikt, duidt aan dat de batterij
vervanging vereist. Koop een nieuwe EN-EL14a-batterij.
• Laad de batterij voor gebruik op. Houd voor het fotograferen van belangrijke gebeurtenissen een
extra volledig opgeladen EN-EL14a-batterij bij de hand. Afhankelijk van waar u zich bevindt, kan
het soms moeilijk zijn om snel een vervangende batterij te kopen. Bij koud weer nemen de
prestaties van batterijen vaak af. Zorg dat de batterij volledig is opgeladen voordat u bij koud
weer buiten foto’s maakt. Bewaar een reservebatterij op een warme plaats en vervang zo nodig
de twee batterijen. Zodra opgewarmd kan een koude batterij soms een deel van haar lading
terugkrijgen.
• Gebruikte batterijen zijn een waardevolle hulpbron; recycle volgens de plaatselijke regels voor
klein chemisch afval.
70
Foutmeldingen
Deze paragraaf geeft een overzicht van de waarschuwingsaanduidingen en
foutmeldingen in de zoeker en de monitor.
A Waarschuwingspictogrammen
Een knipperende d in de monitor of s in de zoeker duidt aan dat er, door het indrukken van de
W (Q)-knop, in de monitor een waarschuwing of foutbericht kan worden weergegeven.
Aanduiding
Monitor
Vergrendel de diafragmaring
van het objectief op het
kleinste diafragma (grootste
f/-waarde).
Zoeker
B
(knippert)
Geen objectief bevestigd
F/s
(knippert)
Draai voordat u foto's maakt
aan de zoomring om het
objectief uit te schuiven.
F
(knippert)
Ontspannen van de sluiter
uitgeschakeld. Laad de
batterij op.
Kan deze batterij niet
gebruiken. Kies een batterij
die geschikt is voor deze
camera.
Initialisatiefout. Schakel de
camera uit en weer in.
Batterijniveau laag. Voltooi de
bewerking en schakel de
camera onmiddellijk uit.
Klok niet ingesteld
Geen SD-kaart geplaatst
Geheugenkaart is
vergrendeld.
Zet de vergrendeling in de
schrijfstand.
Kan deze geheugenkaart niet
gebruiken. De kaart is
mogelijk beschadigd.
Plaats een andere kaart.
Oplossing
Stel de diafragmaring van het objectief in op kleinste
diafragma (hoogste f-waarde).
• Bevestig niet-IX NIKKOR objectief.
• AIs er een objectief zonder CPU is bevestigd, selecteer
dan stand M.
Er is een objectief met een knop voor de intrekbare
objectief bevestigd met het objectiefcilinder
ingetrokken. Houd de knop voor de intrekbare
objectiefcilinder ingedrukt en draai aan de zoomring om
het objectief te verlengen.
d/s
(knippert)
Zet de camera uit en laad de batterij op of vervang de
batterij.
d
(knippert)
Gebruik een door Nikon goedgekeurde batterij.
d/k
(knippert)
Zet de camera uit, verwijder de batterij, plaats de batterij
terug en zet de camera weer aan.
—
Beëindig het reinigen, zet de camera uit en laad de
batterij op of vervang de batterij.
—
S/s
(knippert)
Stel de cameraklok in.
Schakel de camera uit en controleer of de kaart correct is
geplaatst.
(
(knippert)
Geheugenkaart is vergrendeld (tegen schrijven
beveiligd). Schuif de schakelaar van de schrijfbeveiliging
naar de “write”-positie.
(/k
(knippert)
• Gebruik een goedgekeurde kaart.
• Formatteer de kaart. Als het probleem zich blijft
voordoen, is de kaart mogelijk beschadigd. Neem
contact op met een door Nikon geautoriseerde
servicevertegenwoordiger.
• Fout bij het aanmaken van een nieuwe map. Wis
bestanden of plaats een nieuwe geheugenkaart.
• Plaats nieuwe geheugenkaart.
71
Aanduiding
Monitor
Deze kaart is niet
geformatteerd. Formatteer de
kaart.
Zoeker
T
(knippert)
j/A/s
(knippert)
Kaart is vol
—
●
(knippert)
Onderwerp te helder
s
(knippert)
Onderwerp te donker
Geen 'Bulb' in S-stand
Geen 'Tijd' in S-stand
72
A
(knippert)
&
(knippert)
—
N
(knippert)
—
N/s
(knippert)
Oplossing
Formatteer de kaart of schakel de camera uit en plaats
een nieuwe geheugenkaart.
• Verlaag beeldkwaliteit of -formaat.
• Wis foto’s.
• Plaats nieuwe geheugenkaart.
Camera kan niet scherpstellen met autofocus. Verander
de compositie of stel handmatig scherp.
• Gebruik een lagere ISO-gevoeligheid.
• Gebruik in de handel verkrijgbaar ND-filter.
• In stand:
S Verhoog de sluitertijd
A Kies een kleiner diafragma (hogere f-waarde)
% Kies een andere opnamestand
• Gebruik een hogere ISO-gevoeligheid.
• Gebruik flitser.
• In stand:
S Kies een langere sluitertijd
A Kies een groter diafragma (lagere f-waarde)
Wijzig sluitertijd of selecteer stand M.
De flitser heeft op vol vermogen geflitst. Controleer de
foto in de monitor; indien onderbelicht, pas dan de
instellingen aan en probeer opnieuw.
• Gebruik de flitser.
• Wijzig de afstand tot het onderwerp, het diafragma,
het flitserbereik of de ISO-gevoeligheid.
• Brandpuntsafstand van objectief is minder dan
18 mm: gebruik een langere brandpuntsafstand.
Aanduiding
Monitor
Zoeker
Fout. Druk opnieuw op de
ontspanknop.
Opstartfout. Neem contact op
met een door Nikon
geautoriseerde
servicevertegenwoordiger.
Meetfout
Kan livebeeld niet starten.
Wacht tot de camera is
afgekoeld.
O
(knippert)
Oplossing
Ontspan de sluiter. Als de fout zich blijft voordoen, neem
dan contact op met een door Nikon geautoriseerde
servicevertegenwoordiger.
Raadpleeg een door Nikon geautoriseerde
servicevertegenwoordiger.
—
Wacht totdat alle interne schakelingen zijn afgekoeld
voordat livebeeld of filmopname wordt hervat.
—
Map geselecteerd voor weergave bevat geen beelden
(merk op dat dit bericht wordt weergegeven als een
geheugenkaart is geplaatst nadat Huidige is
geselecteerd voor Weergavemap in weergavemenu en
weergave is gestart voordat er foto’s zijn gemaakt).
Plaats een andere geheugenkaart of selecteer Alle voor
Weergavemap.
—
Bestand kan niet worden afgespeeld op de camera.
—
Beelden die met andere apparaten zijn gemaakt, kunnen
niet worden geretoucheerd.
—
Meerdere smartapparaten proberen gelijktijdig
verbinding te maken met de camera. Wacht enkele
minuten alvorens opnieuw te proberen.
Fout
—
Selecteer Uitschakelen voor Wi-Fi >
Netwerkverbinding, selecteer vervolgens nogmaals
Inschakelen.
Netwerktoegang is pas
beschikbaar nadat de camera
is afgekoeld.
—
Schakel de camera uit en probeer opnieuw nadat de
camera is afgekoeld.
Map bevat geen beelden.
Kan dit bestand niet
weergeven.
Kan dit bestand niet
selecteren.
Kan geen verbinding maken.
Meerdere apparaten
gedetecteerd. Probeer het
later opnieuw.
73
Specificaties
❚❚ Nikon D5300 digitale camera
Type
Type
Objectiefvatting
Effectieve beeldhoek
Effectieve pixels
Effectieve pixels
Beeldsensor
Beeldsensor
Totaal aantal pixels
Stofreductiesysteem
Opslag
Beeldformaat (pixels)
Digitale reflexcamera
Nikon F-vatting (met AF-contacten)
Nikon DX-formaat; brandpuntsafstand equivalent aan ca. 1,5× de
brandpuntsafstand van objectieven met FX-formaat beeldhoek
24,2 miljoen
23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
24,78 miljoen
Reiniging beeldsensor, referentiegegevens voor stofverwijdering (optionele
software Capture NX 2 vereist)
6000 × 4000 (Groot)
• 4496 × 3000 (Middel)
2992 × 2000 (Klein)
Bestandsindeling
NEF (RAW): 12- of 14-bits, gecomprimeerd
JPEG: JPEG-Baseline compatibel met compressie voor beeldkwaliteit Fijn
(ca. 1 : 4), Normaal (ca. 1 : 8) of Basis (ca. 1 : 16)
• NEF (RAW)+JPEG: Enkele foto vastgelegd in zowel NEF (RAW)- en JPEGformaten
Picture Control-systeem Standaard, Neutraal, Levendig, Monochroom, Portret, Landschap;
geselecteerde Picture Control kan worden aangepast; opslag voor eigen
Picture Controls
Media
SD (Secure Digital) en UHS-I compatibel SDHC- en SDXC-geheugenkaarten
Bestandssysteem
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order
Format), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3,
PictBridge
Zoeker
Zoeker
Spiegelreflexzoeker met pentaspiegel op ooghoogte
Beelddekking
Ca. 95 % horizontaal en 95 % verticaal
Vergroting
Ca. 0,82 × (50 mm f/1.4 objectief op oneindig, –1,0 m–1)
Oogafstand
18 mm (–1,0 m–1; vanuit het middenoppervlak van het
zoekeroculairobjectief)
Dioptrieregelaar
–1,7–+1,0 m–1
Scherpstelscherm
B-type Brite View Clear Matte Mark VII matglas
Reflexspiegel
Snel terugkerend
Objectiefdiafragma
Direct terugkerend, elektronisch gestuurd
74
•
•
•
•
Objectief
Compatibele objectieven
Autofocus is beschikbaar voor AF-S-, AF-P- en AF-I-objectieven.
Autofocus is niet beschikbaar voor andere G- en D-type objectieven, AFobjectieven (IX NIKKOR en objectieven voor de F3AF worden niet
ondersteund) en AI P-objectieven. Objectieven zonder CPU kunnen in de
stand M worden gebruikt, maar dan werkt de belichtingsmeter van de
camera niet.
De elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt voor objectieven
die over een maximale diafragmaopening van f/5.6 of korter beschikken.
Sluiter
Type
Elektronisch gestuurde verticaal aflopende filmvlaksluiter
1/4000–30 sec. in stappen van 1/3 of 1/2 LW; Bulb; Tijd
Snelheid
Flitssynchronisatiesnelheid X= 1/200 sec.; synchroniseert met sluiter bij 1/200 sec. of langer
Ontspannen
Ontspanstand
8 (enkel beeld), ! (continu L), 9 (continu H), J (stil ontspannen)
E (zelfontspanner), " (vertraagd op afstand; ML-L3), # (direct op afstand;
ML-L3); intervalfotografie ondersteund
Beeldsnelheid
• !: Maximaal 3 bps
• 9: Maximaal 5 bps (JPEG en 12-bits NEF/RAW) of 4 bps (14-bits NEF/
RAW)
Opmerking: Beeldsnelheden veronderstellen continue servo-AF, handmatig
of sluitervoorkeuze automatische belichting, een sluitertijd van 1/250 sec. of
korter, Ontspannen geselecteerd voor Persoonlijke instelling a1 (Selectie
AF-C-prioriteit) en andere instellingen bij standaardwaarden.
Zelfontspanner
2 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.; 1–9 opnamen
Belichting
Lichtmeetstand
DDL-lichtmeting met RGB-sensor met 2016 pixels
Lichtmeetmethode
• Matrixmeting: 3D-kleurenmatrixmeting II (G-, E- en D-type objectieven);
kleurenmatrixmeting II (andere CPU-objectieven)
• Centrumgerichte meting: 75% van het beeld wordt gemeten in een cirkel
van 8-mm in het midden van het beeld
• Spotmeting: Meet een cirkel van 3,5-mm (circa 2,5 % van het beeld)
gecentreerd op het geselecteerde scherpstelpunt
Bereik (ISO 100, f/1.4
• Matrix- of centrumgerichte meting: 0–20 LW
objectief, 20 °C)
• Spotmeting: 2–20 LW
Lichtmeterkoppeling
CPU
Stand
Automatische standen (i automatisch; j automatisch, flitser uit); automatisch
programma met flexibel programma (P); sluitertijdvoorkeuze (S);
diafragmavoorkeuze (A); handmatig (M); onderwerpstanden (k portret;
l landschap; p kinderen; m sport; n close-up; o nachtportret; r nachtlandschap; s Party/
binnen; t strand/sneeuw; u zonsondergang; v schemering; w dierenportret; x kaarslicht;
y bloesem; z herfstkleuren; 0 voedsel); standen voor speciale effecten (% nachtzicht;
g kleurenschets; ' speelgoedcamera-effect; ( miniatuureffect; 3 selectieve kleur; 1 silhouet;
2 high-key; 3 low-key; ) HDR-schilderij)
Belichtingscorrectie
Kan worden aangepast met –5–+5 LW in stappen van 1/3 of 1/2 LW in
standen P, S, A en M
Bracketing
• Belichtingsbracketing: 3 opnamen in stappen van 1/3 of 1/2 LW
• Witbalansbracketing: 3 opnamen in 1 stap
• Bracketing Actieve D-Lighting: 2 opnamen
Belichtingsvergrendeling Gemeten lichtwaarde vergrendeld bij een gedetecteerde waarde met
A (L)-knop
75
Belichting
ISO-gevoeligheid
(aanbevolen
belichtingsindex)
Actieve D-Lighting
Scherpstelling
Autofocus
ISO 100–12.800 in stappen van 1/3 LW. Kan bovendien worden ingesteld
op ca. 0,3, 0,7 of 1 LW (ISO 25.600 equivalent) boven ISO 12.800;
automatische instelling ISO-gevoeligheid beschikbaar
Y Automatisch, Z Extra hoog, P Hoog, Q Normaal, R Laag, !
Uit
Nikon Multi-CAM 4800DX-autofocussensormodule met DDL-fasedetectie,
39 scherpstelpunten (inclusief 9 kruissensors) en AF-hulpverlichting (bereik
ca. 0,5–3 m)
Detectiebereik
–1–+19 LW (ISO 100, 20 °C)
Objectiefscherpstelling • Autofocus (AF): Enkelvoudige servo-AF (AF-S); continue servo-AF (AF-C);
automatische AF-S/AF-C-selectie (AF-A); anticiperende scherpstelling
automatisch geactiveerd overeenkomstig onderwerpstatus
• Handmatige scherpstelling (MF): Elektronische afstandsmeter kan worden
gebruikt
Scherpstelpunt
Keuze uit 39 of 11 scherpstelpunten
AF-veldstand
Enkelpunts AF, 9-, 21- of 39- punten dynamisch veld-AF, 3D-tracking,
automatisch veld-AF
Scherpstelvergrendeling Scherpstelling kan worden vergrendeld door de ontspanknop half in te
drukken (enkelvoudige servo-AF) of door op de A (L)-knop te drukken
Flitser
Ingebouwde flitser
i, k, p, n, o, s, w, g, ': Automatisch flitsen met automatische pop-up
P, S, A, M, 0: Handmatige pop-up met knop ontspannen
Richtgetal
Ca. 12, 13 met handmatige flitser (m, ISO 100, 20 °C)
Flitserregeling
DDL: i-DDL-flitserregeling met behulp van RGB-sensor met 2016 pixels is
beschikbaar met ingebouwde flitser en SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600, SB-400 of SB-300; i-DDL-uitgebalanceerde invulflits voor digitale
SLR wordt gebruikt met matrixmeting en centrumgerichte meting,
standaard i-DDL-flitser voor digitale SLR met spotmeting
Flitsstand
Automatisch, automatisch met rode-ogenreductie, automatisch met lange
sluitertijd, automatisch met lange sluitertijd met rode-ogenreductie,
invulflits, rode-ogenreductie, synchronisatie met lange sluitertijd,
synchronisatie met lange sluitertijd met rode-ogenreductie, synchronisatie
op het tweede gordijn met synchronisatie met lange sluitertijd,
synchronisatie op het tweede gordijn, uit
Flitscorrectie
–3–+1 LW in stappen van 1/3 of 1/2 LW
Flitsgereedaanduiding Brandt wanneer de ingebouwde flitser of optionele flitser volledig
opgeladen is; knippert nadat dat flitser heeft geflitst op volle sterkte
Accessoireschoen
ISO 518 flitsschoencontact met synchronisatie en vergrendeling
Nikon Creatief
Geavanceerde draadloze flitssturing ondersteund door SB-910, SB-900,
Verlichtingssysteem
SB-800 of SB-700 als hoofdflitser of SU-800 als commander; doorgave van
(CVS)
flitskleurinformatie ondersteund door alle CVS-compatibele flitsers
Synchronisatieflits
Synchronisatieflitsadapter AS-15 (apart verkrijgbaar)
Witbalans
Witbalans
Automatisch, gloeilamplicht, tl-licht (7 soorten), direct zonlicht, flitslicht,
bewolkt, schaduw, handmatige voorinstelling, alle met fijnafstelling,
behalve handmatige voorinstelling.
76
Livebeeld
Objectiefscherpstelling • Autofocus (AF): Enkelvoudige servo-AF (AF-S); fulltime servo-AF (AF-F)
• Handmatige scherpstelling (MF)
AF-veldstand
Gezichtprioriteit-AF, breedveld-AF, normaal veld-AF, AF met meevolgende
scherpstelling
Autofocus
Contrastdetectie-AF over het volledige beeld (camera selecteert
automatisch het scherpstelpunt wanneer gezichtsprioriteit-AF of AF met
meevolgende scherpstelling is gekozen)
Automatische
Beschikbaar in de standen i en j
onderwerpselectie
Film
Lichtmeting
DDL-lichtmeting met hoofdbeeldsensor
Lichtmeetmethode
Matrix
Beeldformaat (pixels) en • 1920 × 1080, 60p (progressief)/50p/30p/25p/24p, ★ hoog/normaal
beeldsnelheid
• 1280 × 720, 60p/50p, ★ hoog/normaal
• 640 × 424, 30p/25p, ★ hoog/normaal
Beeldsnelheden van 30p (werkelijke beeldsnelheid 29,97 bps) en 60p
(werkelijke beeldsnelheid 59,94 bps) zijn beschikbaar wanneer NTSC is
geselecteerd voor videostand. 25p en 50 p zijn beschikbaar wanneer PAL is
geselecteerd voor videostand. Werkelijke beeldsnelheid bij 24p is
23,976 bps.
Bestandsindeling
MOV
Videocompressie
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Geluidsindeling
Lineair PCM
Geluidsrecorder
Ingebouwde of externe stereomicrofoon; gevoeligheid aanpasbaar
ISO-gevoeligheid
ISO 100–12.800; kan bovendien worden ingesteld op ca. 0,3, 0,7 of 1 LW
(ISO 25.600 equivalent) boven ISO 12.800
Monitor
Monitor
8,1 cm/3,2 inch (3 : 2), ca. 1.037.000-beeldpunten (720 × 480 × 3 = 1.036.800
beeldpunten), variabele hoek TFT-monitor met 170° kijkhoek, ca. 100%
beelddekking en helderheidsaanpassing
Weergave
Weergave
Schermvullende en miniatuurweergave (4, 12 of 80 beelden of kalender) met
zoomweergave, filmweergave, diashow foto en/of film, histogramweergave,
hoge lichten, automatische beeldrotatie, fotoscore en beeldcommentaar
(maximaal 36 tekens)
Interface
USB
Hi-Speed USB
Video-uitgang
NTSC, PAL
HDMI-uitgang
Type-C HDMI-ministekkeraansluiting
Accessoire-aansluiting Draadloze afstandsbedieningen: WR-1, WR-R10 (apart verkrijgbaar)
Afstandsbedieningskabels: MC-DC2 (apart verkrijgbaar)
GPS-apparaten: GP-1/GP-1A (apart verkrijgbaar)
Audio-ingang
Stereoministekkeraansluiting (diameter 3,5 mm); ondersteunt optionele
stereomicrofoon ME-1
77
Draadloos
Standaarden
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Communicatieprotocollen • IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
Werkingsfrequentie
2412–2462 MHz (kanalen 1–11)
Maximale stroomsterkte 7,8 dBm (EIRP)
Bereik (hemelsbreed)
Circa 30 m (aanvaardt geen interferentie; bereik kan variëren naargelang
de signaalsterkte en aanwezigheid of afwezigheid van obstakels)
Gegevenssnelheid
54 Mbps
Maximale logische gegevenssnelheden volgens IEEE-standaard.
Werkelijke snelheden kunnen afwijken.
Beveiliging
• Authenticatie: Open systeem, WPA2-PSK
• Encryptie: AES
Instellingen voor
Ondersteunt WPS
draadloos
Toegangsprotocollen
Infrastructuur
Locatiegegevens
Ontvangstfrequentie
1575,42 MHz (C/A-code)
Geodeten
WGS84
Ondersteunde talen
Ondersteunde talen
Arabisch, Bengaals, Chinees (Vereenvoudigd en Traditioneel), Deens,
Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans,
Japans, Koreaans, Nederlands, Noors, Oekraïens, Perzisch, Pools, Portugees
(Portugal en Brazilië), Roemeens, Russisch, Spaans, Tamil, Thais, Tsjechisch,
Turks, Vietnamees, Zweeds
Voeding
Batterij
Eén oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL14a
Lichtnetadapter
Lichtnetadapter EH-5b; vereist stroomaansluiting EP-5A (apart
verkrijgbaar)
Statiefaansluiting
1/4 in. (ISO 1222)
Statiefaansluiting
Afmetingen/gewicht
Afmetingen (B × H × D)
Ca. 125 × 98 × 76 mm
Gewicht
Ca. 530 g met batterij en geheugenkaart, maar zonder bodydop; ca. 480 g
(alleen camerabody)
Gebruiksomgeving
Temperatuur
0 °C–40 °C
Luchtvochtigheid
85% of minder (geen condensatie)
• Tenzij anders vermeld, zijn alle metingen uitgevoerd conform de normen of richtlijnen van de Camera and
Imaging Products Association (CIPA).
• Alle getallen hebben betrekking op een camera met een volledig opgeladen accu.
• Nikon behoudt zich het recht voor het uiterlijk en de specificaties van de hardware en software die in deze
handleiding worden beschreven op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Nikon kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit eventuele fouten in deze handleiding.
78
❚❚ Batterijlader MH-24
Nominale invoer
Nominale uitvoer
Ondersteunde batterijen
Oplaadtijd
Gebruikstemperatuur
Afmetingen (B × H × D)
Gewicht
100–240 V wisselstroom, 50/60 Hz, maximaal 0,2 A
8,4 V gelijkstroom/0,9 A
Nikon oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL14a
Ca. 1 uur en 50 minuten bij een omgevingstemperatuur van 25 °C wanneer
de batterij leeg is
0 °C–40 °C
Ca. 70 × 26 × 97 mm, exclusief stekkeradapter
Ca. 96 g, exclusief stekkeradapter
De symbolen op dit product geven het volgende weer:
m AC, p DC, q Klasse II-apparatuur (De constructie van het product is dubbel geïsoleerd.)
❚❚ EN-EL14a oplaadbare Li-ionbatterij
Type
Nominale capaciteit
Gebruikstemperatuur
Afmetingen (B × H × D)
Gewicht
Oplaadbare lithium-ionbatterij
7,2 V/1230 mAh
0 °C–40 °C
Ca. 38 × 53 × 14 mm
Ca. 49 g, exclusief afdekkapje
❚❚ AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR- en AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6Gobjectieven
Type
Brandpuntsafstand
Maximaal diafragma
Objectiefopbouw
Beeldhoek
Schaal
brandpuntsafstand
Afstandsinformatie
Zoom
Scherpstellen
Vibratiereductie (alleen
AF-P DX NIKKOR
18–55mm f/3.5–5.6G VR)
Kortste scherpstelafstand
Diafragmalamellen
Diafragma
Diafragmabereik
Lichtmeting
Maat voor filters/
voorzetlenzen
Afmetingen
Gewicht
G-type AF-P DX-objectief met ingebouwde CPU en F-vatting
18–55 mm
f/3.5–5.6
12 elementen in 9 groepen (2 asferische lenselementen)
76° – 28° 50´
Gradaties in millimeters (18, 24, 35, 45, 55)
Uitvoer naar camera
Handmatige zoom met onafhankelijke zoomring
Autofocus geregeld door een stappenmotor; afzonderlijke scherpstelring
voor handmatige scherpstelling
Objectiefverschuiving met voice coil motors (VCMs)
0,25 m van filmvlakmarkering bij alle zoomstanden
7 (ronde diafragmaopening)
Volautomatisch
• 18 mm brandpuntsafstand: f/3.5–22
• 55 mm brandpuntsafstand: f/5.6–38
Het kleinst weergegeven diafragma kan afwijken afhankelijk van de grootte
van de belichtingsstap die is geselecteerd voor de camera.
Volledig diafragma
55 mm (P = 0,75 mm)
Ca. 64,5 mm maximumdiameter × 62,5 mm (afstand vanaf objectiefbevestigingsvlak van
camera met ingetrokken objectief )
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR: ca. 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G: ca. 195 g
79
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR-objetief
Type
Brandpuntsafstand
Maximaal diafragma
Objectiefopbouw
Beeldhoek
Schaal
brandpuntsafstand
Afstandsinformatie
Zoom
Scherpstellen
G-type AF-S DX-objectief met ingebouwde CPU en F-vatting
18–140 mm
f/3.5–5.6
17 elementen in 12 groepen (inclusief 1 ED-lenselement, 1 asferisch lenselement)
76°–11° 30´
Gradaties in millimeters (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Uitvoer naar camera
Handmatige zoom met onafhankelijke zoomring
Nikon Internal Focusing (IF) System met autofocus geregeld door Silent
Wave Motor en afzonderlijke scherpstelring voor handmatige scherpstelling
Vibratiereductie
Objectiefverschuiving met voice coil motors (VCMs)
Kortste scherpstelafstand 0,45 m van filmvlakmarkering bij alle zoomstanden
Diafragmalamellen
7 (ronde diafragmaopening)
Diafragma
Volautomatisch
Diafragmabereik
• 18 mm brandpuntsafstand: f/3.5–22
• 140 mm brandpuntsafstand: f/5.6–38
Het kleinst weergegeven diafragma kan afwijken afhankelijk van de grootte
van de belichtingsstap die is geselecteerd voor de camera.
Lichtmeting
Volledig geopend diafragma
Maat voor filters/
67 mm (P = 0,75 mm)
voorzetlenzen
Afmetingen
Ca. 78 mm maximumdiameter × 97 mm (afstand vanaf objectiefbevestigingsvlak van
camera)
Gewicht
Ca. 490 g
80
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II-objectief
Type
Brandpuntsafstand
Maximaal diafragma
Objectiefopbouw
Beeldhoek
Schaal
brandpuntsafstand
Afstandsinformatie
Zoom
Scherpstellen
G-type AF-S DX-objectief met ingebouwde CPU en F-vatting
18–55 mm
f/3.5–5.6
11 elementen in 8 groepen (inclusief 1 asferisch lenselement)
76°–28° 50´
Gradaties in millimeters (18, 24, 35, 45, 55)
Uitvoer naar camera
Handmatige zoom met onafhankelijke zoomring
Autofocus geregeld door Silent Wave Motor en afzonderlijke scherpstelring
voor handmatige scherpstelling
Vibratiereductie
Objectiefverschuiving met voice coil motors (VCMs)
Kortste scherpstelafstand • AF: 0,28 m vanaf filmvlakmarkering bij alle zoomstanden
• MF: 0,25 m vanaf filmvlakmarkering bij alle zoomstanden
Diafragmalamellen
7 (ronde diafragmaopening)
Diafragma
Volautomatisch
Diafragmabereik
• 18 mm brandpuntsafstand: f/3.5–22
• 55 mm brandpuntsafstand: f/5.6–38
Het kleinst weergegeven diafragma kan afwijken afhankelijk van de grootte
van de belichtingsstap die is geselecteerd voor de camera.
Lichtmeting
Volledig geopend diafragma
Maat voor filters/
52 mm (P=0,75 mm)
voorzetlenzen
Afmetingen
Ca. 66 mm diameter × 59,5 mm (afstand vanaf objectiefbevestigingsvlak van camera met
ingetrokken objectief )
Gewicht
Ca. 195 g
Nikon behoudt zich het recht voor het uiterlijk en de specificaties van de hardware en software die in deze
handleiding worden beschreven op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Nikon kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit eventuele fouten in deze handleiding.
81
A AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR en AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G beschikken
over intrekbare objectiefcilinders.
Markering brandpuntsafstand
Objectiefbevestigingsmarkering (0 11)
Schaal brandpuntsafstand
CPU-contacten
Achterste objectiefdop
Objectiefdop
Knop intrekbare objectiefcilinder
(0 12)
Scherpstelring
Zoomring (0 18)
A AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
Het objectief dat in het algemeen voor illustratieve doeleinden in deze handleiding wordt
gebruikt is de AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR.
Markering brandpuntsafstand
Objectiefbevestigingsmarkering (0 11)
Schaal brandpuntsafstand
CPU-contacten
Objectiefdop
Achterste objectiefdop
Zoomring (0 18)
Scherpstelring
82
Schakelaar A-M-stand (0 16)
AAN/UIT-schakelaar vibratiereductie
A AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II
De AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II beschikt over een intrekbare objectiefcilinder.
Markering brandpuntsafstand
Objectiefbevestigingsmarkering (0 11)
Schaal brandpuntsafstand
Knop intrekbare objectiefcilinder
(0 12)
CPU-contacten
Achterste objectiefdop
Schakelaar A-M-stand (0 16)
Objectiefdop
Scherpstelring
AAN/UIT-schakelaar vibratiereductie
Zoomring (0 18)
83
A Handelsmerkinformatie
IOS is in de Verenigde Staten en/of andere landen een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk
van Cisco Systems, Inc. en wordt onder licentie gebruikt. Mac OS en OS X zijn geregistreerde
handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Microsoft, Windows
en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten en/of andere landen geregistreerde
handelsmerken, of handelsmerken van Microsoft Corporation. Het PictBridge-logo is een
handelsmerk. De SD-, SDHC- en SDXC-logo’s zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. HDMI, het
HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi
Alliance. Alle overige handelsmerken in deze handleiding of de overige documentatie die met uw
Nikon product worden meegeleverd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van
de betreffende rechthebbenden.
A Conformiteitsmarkering
De normen waaraan de camera voldoet kunnen worden bekeken met behulp van de optie
Conformiteitsmarkering in het setup-menu (0 55).
A FreeType Licentie (FreeType2)
Delen van deze software zijn beschermd door het auteursrecht © 2013 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Alle rechten voorbehouden.
A MIT Licentie (HarfBuzz)
Delen van deze software zijn beschermd door het auteursrecht © 2013 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle rechten voorbehouden.
84
A Gebruiksduur van de batterij
Het aantal filmopnamen of foto’s dat kan worden gemaakt met een volledig opgeladen batterij,
varieert afhankelijk van de staat van de batterij, temperatuur, het interval tussen de opnamen en
de tijdsduur dat de menu’s worden weergegeven. Hieronder vindt u enkele voorbeeldgetallen
voor EN-EL14a-batterijen (1.230 mAh).
• Foto’s, enkel beeld ontspanstand (CIPA-standaard 1): circa 600 opnamen
• Foto’s, continu-ontspanstand (Nikon-standaard 2): circa 2.000 opnamen
• Films: circa 50 minuten bij 1.080/60p en 1.080/50p3
1 Gemeten bij 23 °C (±2 °C) met een AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II-objectief
onder de volgende testomstandigheden: objectief loopt van oneindig naar minimaal bereik
en elke 30 sec. wordt één foto met standaardinstellingen vastgelegd; nadat de foto is
gemaakt, schakelt de monitor gedurende 4 sec. in; tester wacht op stand-by-timer die
afloopt nadat de monitor wordt uitgeschakeld; flitser flitst bij vol vermogen bij elke
volgende opname. Livebeeld niet gebruikt.
2 Gemeten bij 20 °C met een AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II-objectief onder de
volgende testomstandigheden: vibratiereductie uit, ontspanstand met continu hoge
snelheid, scherpstelstand ingesteld op AF-C, beeldkwaliteit ingesteld op JPEG Basis,
beeldformaat ingesteld op M (middel), witbalans ingesteld op v, ISO-gevoeligheid
ingesteld op ISO 100, sluitertijd 1/250 sec., scherpstelling gaat drie keer van oneindig naar
minimale scherpstelling nadat de ontspanknop gedurende 3 sec. half werd ingedrukt;
vervolgens worden er zes opeenvolgende opnamen gemaakt en schakelt de camera
gedurende 4 sec. in en vervolgens uit; cyclus wordt herhaald zodra de stand-by-timer is
afgelopen.
3 Gemeten bij 23 °C (±2 °C) met de camera standaard ingesteld en een AF-S DX NIKKOR
18–55mm f/3.5–5.6G VR II-objectief in omstandigheden zoals gespecificeerd door de
Camera and Imaging Products Association (CIPA). Individuele films kunnen maximaal 20
minuten lang en 4 GB groot zijn; als de temperatuur van de camera stijgt, kan de opname
worden beëindigd voordat deze limieten zijn bereikt.
De gebruiksduur van de batterij kan door de volgende oorzaken worden verminderd:
• Gebruik van de monitor
• Het half ingedrukt houden van de ontspanknop
• Het herhaaldelijk bedienen van autofocus
• Het maken van NEF (RAW)-foto’s
• Bij lange sluitertijden
• Gebruik van de ingebouwde Wi-Fi of locatiegegevensfuncties, of het gebruik van een
optionele locatiegegevenseenheid
• Gebruik van een Eye-Fi-kaart
• Het gebruik van de stand vibratiereductie (VR) voor VR-objectieven
• Herhaaldelijk in- en uitzoomen met een AF-P-objectief.
Let op het volgende als u de gebruiksduur van Nikon EN-EL14a oplaadbare batterijen optimaal
wilt benutten:
• Houd de batterijcontacten schoon. Bij vuile contacten kunnen de prestaties van de batterij
afnemen.
• Gebruik batterijen onmiddellijk nadat ze zijn opgeladen. Batterijen verliezen hun lading als ze
niet worden gebruikt.
85
86
87
Garantievoorwaarden - Nikon Europees
garantiebewijs
Beste Nikon-klant,
Hartelijk bedankt voor uw aanschaf van dit Nikon-product. In het geval dat uw
Nikon-product onder garantie moet worden gerepareerd, dient u contact op te nemen
met de leverancier waar u het product hebt gekocht of een lid van ons servicenetwerk
binnen de verkoopregio van Nikon Europe B.V. (bijv. Europa/Rusland/overige). Ga voor
meer informatie naar:
http://www.europe-nikon.com/support
We raden u aan om de gebruikershandleiding aandachtig te lezen voordat u contact
opneemt met de leverancier of ons servicenetwerk om onnodig ongemak te voorkomen.
De garantie van uw Nikon-apparatuur dekt productiefouten gedurende één vol jaar na de
datum van de oorspronkelijke aankoop. Als het product gedurende deze garantieperiode
defect blijkt te zijn vanwegeondeugdelijk materiaal of een productiefout, zal ons
servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon Europe B.V. het product repareren
volgens de hieronder beschreven voorwaarden en bepalingen, zonder dat hiervoor
kosten voor arbeid of onderdelen in rekening worden gebracht. Nikon behoudt zich het
recht voor om (naar eigen goeddunken) het product te vervangen of te repareren.
1. De garantie is slechts geldig wanneer het ingevulde garantiebewijs en de originele
factuur of bon waarop aankoopdatum, type van het product en naam van de verkoper
vermeld zijn, samen met het product getoond kunnen worden. Nikon behoudt zich het
recht voor gratis reparatie te weigeren wanneer bovenstaande documenten niet
getoond kunnen worden of wanneer de informatie erin incompleet of onleesbaar is.
2. Onder de garantie vallen niet:
• noodzakelijk onderhoud of reparatie dan wel vervanging van delen als gevolg
van normale slijtage;
• modificaties om de gebruiksmogelijkheden van het product, als beschreven in
de gebruiksaanwijzing, uit te breiden, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Nikon;
• vervoerskosten en elk risico van het vervoer dat direct of indirect is verbonden
aan de garantie van de producten;
• alle schade als gevolg van veranderingen of aanpassingen van het product,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon, om te voldoen aan de
locale of nationale normen die gelden in elk ander land dan dat waarvoor het
product oorspronkelijk was ontworpen en/of gefabriceerd;
88
3. De garantie zal niet van toepassing zijn in het geval van:
• schade als een gevolg van foutief gebruik waarbij inbegrepen maar niet beperkt
tot het niet gebruiken van het product voor de gebruikelijke doeleinden of
volgens de gebruiksaanwijzing voor juist gebruik en onderhoud, en de installatie
of het gebruik van het product waarbij de veiligheidsnormen die van kracht zijn
in het land waar het product wordt gebruikt niet worden gehanteerd;
• schade als een gevolg van ongelukken waarbij inbegrepen maar niet beperkt tot
bliksem, water, vuur, misbruik of verwaarlozing;
• verandering, uitwissing, onleesbaarheid of verwijdering van model- of
serienummer op het product;
• schade als een gevolg van reparaties of aanpassingen uitgevoerd door niet
erkende serviceorganisaties of personen;
• defecten in het systeem waarin het product is ingebouwd of waarmee het wordt
gebruikt;
4. Dit garantiebewijs heeft geen betrekking op de wettelijke rechten van de consument
volgens de toepasselijke nationale wetten die van kracht zijn, noch op het wettelijk
recht van de consument tegenover de verkoper voortkomend uit zijn/haar koop/
aanschaf-contract.
Mededeling: Een overzicht van alle erkende Nikon onderhoudsdiensten vindt u online via
deze koppeling (URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
89
Deze handleiding mag op geen enkele manier volledig of gedeeltelijk (behalve voor korte
citaten in kritische artikelen of besprekingen) worden gereproduceerd zonder de
schriftelijke toestemming van NIKON CORPORATION.
DIGITALE CAMERA
Gebruikshandleiding
Nikon Gebruikersondersteuning
Bezoek de volgende website om uw camera te registreren en op de hoogte te blijven van de
recentste productinformatie. U vindt hier antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) en u
kunt contact met ons opnemen voor technische bijstand.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA15839
Gedrukt in Europa
SB8K04(1F)
6MB2211F-04
Nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising