Nikon | COOLPIX W100 | Nikon COOLPIX W100 Snelhandleiding

Nikon COOLPIX W100 Snelhandleiding
DIGITALE CAMERA
Snelhandleiding
Inleiding
2
Voorbereidingen treffen
7
A Opnemen
11
B Bekijken
13
Meer plezier maken
15
Verbinding maken met een smart-apparaat
19
Voor uw veiligheid
26
Technische opmerkingen
43
LET OP
Je vindt belangrijke opmerkingen over de waterbestendigheid
op pagina 32 t/m 35.
Lees deze zorgvuldig door.
Inleiding
Lees samen met een volwassene “Voor uw veiligheid” (pagina’s 26-42) en alle andere
instructies zorgvuldig door voordat je de camera gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding
op een plek waar iedereen die de camera gebruikt de handleiding kan lezen.
Volg de instructies in “Voorbereidingen treffen” (pagina’s 7-10) samen
met een volwassene.
De “Naslaggids” downloaden
De Naslaggids (PDF-indeling) bevat details in verschillende talen over het gebruik van dit
product. Download de Naslaggids vanuit ons downloadcentrum en sla deze op je
smart-apparaat of computer op voor naslagdoeleinden.
• De Naslaggids kan worden bekeken met Adobe Acrobat Reader (kan worden
gedownload van de website van Adobe) of iBooks (een iOS-app).
Nikon-software downloaden
Voor computer
Download de software vanuit ons downloadcentrum.
• ViewNX-i: Met deze software kunt u foto’s en films naar uw computer overzetten, zodat u
deze kunt bekijken en bewerken.
Voor smart-apparaat
• SnapBridge: Als u een draadloze verbinding tot stand brengt, kunt u via deze app beelden
en films uploaden naar uw smart-apparaat. Zie “Verbinding maken met een smart-apparaat”
(pagina 19) voor informatie over het downloaden van de app en over het tot stand brengen
van een verbinding.
COOLPIX W100 Model Name: N1530
2
Bezoek ons downloadcentrum
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Bezoek onze website om handleidingen te downloaden voor
beeldverwerkingsproducten, computersoftware of firmware van
Nikon.
Nikon Gebruikersondersteuning
Bezoek de volgende website om je camera te registreren en op de hoogte te blijven van de
nieuwste productinformatie. Je vindt hier antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) en je kunt
contact met ons opnemen voor technische hulp.
http://www.europe-nikon.com/support
Inleiding
3
De inhoud van het pakket controleren
Wanneer er bepaalde onderdelen ontbreken, neem je contact op met de
winkel waar je de camera hebt aangeschaft.
COOLPIX W100
digitale camera
Camerariem1
(Bevestigen)
2
3
1
Oplaadbare Li-ionbatterij
EN-EL19
lichtnetlaadadapter
EH-73P2
Borsteltje3
Snelhandleiding (deze handleiding)
USB-kabel UC-E21
Garantie (afgedrukt op de achterkant van deze
handleiding)
1
2
3
•
•
4
Slinger de camera niet heen en weer aan de riem. De camera zou tegen
voorwerpen of mensen kunnen stoten waardoor voorwerpen kapot gaan,
mensen gewond raken of de camera beschadigd wordt.
Er wordt een stekkeradapter meegeleverd als de camera is aangeschaft in
een land of regio waar een stekkeradapter is vereist. De vorm van de
stekkeradapter varieert afhankelijk van het land of de regio van aanschaf
(pagina 7).
Het borsteltje wordt gebruikt voor het reinigen van de waterbestendige
pakking.
Accessoires zijn niet waterdicht.
Er wordt geen geheugenkaart meegeleverd met de camera. Met
“geheugenkaarten” worden in deze handleiding SD-, SDHC- en
SDXC-geheugenkaarten bedoeld.
Inleiding
Onderdelen van de camera
1 2 3 4 5
6
10
11
7
9
8
11
12
13
16
15
14
1 Ontspanknop
10 Microfoon
2 Hoofdschakelaar/
camera-aan-lampje
11 Oogje voor camerariem
3 Flitser
4 AF-hulpverlichting/
zelfontspannerlampje
5 Knop b (filmopname)
6 N-Mark (NFC-antenne)
12 Oplaadlampje/flitserlampje
13 Multi-selector
14 Knop c (opname/
weergave)
15 Monitor (scherm)
16 Flexibele knoppen*
7 Luidspreker
8 Objectief
9 Deksel batterijvak/
geheugenkaartsleuf
* In dit document wordt soms naar de flexibele knoppen verwezen met
“flexibele knop 1” t/m “flexibele knop 4”, op volgorde van boven naar
beneden.
Inleiding
5
De monitor gebruiken
Batterijniveau
• F: De batterij bevat nog genoeg
stroom.
• G: De batterij is bijna leeg.
999
29m 0s
Maximale duur van
een filmopname
Aantal opnamen
dat kan worden
gemaakt
Flexibele knoppen
Druk hierop om een item op het scherm te selecteren.
6
Inleiding
Voorbereidingen treffen
De batterij en geheugenkaart plaatsen
1
4
2
3
6
5
Batterij
Geheugenkaart
• Kijk naar de stickers en plaats de batterij en geheugenkaart op de juiste manier.
• Vergeet niet, wanneer je voor het eerst een geheugenkaart in de camera
plaatst die eerder in een ander apparaat is gebruikt, om de kaart met deze
camera te formatteren.
De batterij opladen
1
Sluit de camera aan op de lichtnetlaadadapter en op het
stopcontact.
9
8
7
Als een stekkeradapter* wordt meegeleverd met je camera, sluit je
deze stevig aan op de lichtnetlaadadapter. Wanneer de twee
eenmaal met elkaar zijn verbonden, kunnen pogingen om de
stekkeradapter met kracht te verwijderen tot schade aan het product
leiden.
* De vorm van de stekkeradapter varieert afhankelijk van het land of
regio waar de camera is gekocht.
Deze stap kan overgeslagen worden als de stekkeradapter
permanent aan de lichtnetlaadadapter bevestigd is.
7
• De batterij wordt opgeladen en het oplaadlampje knippert.
• Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt het oplaadlampje
uitgeschakeld.
• Haal de stekker van de lichtnetlaadadapter uit het stopcontact en
koppel vervolgens de kabel los.
2
Sluit het deksel.
• Leg het deksel volledig plat in de
richting die de pijl aangeeft 0 en
schuif het helemaal naar binnen in a.
0
a
B Opmerkingen over het openen en sluiten van het deksel
• Zorg ervoor dat de camera en je handen niet nat zijn.
• Controleer of er geen vuil en dergelijke zit in het deksel van het
batterijvak/de geheugenkaartsleuf.
• Zorg dat het deksel van het batterijvak/de kaartsleuf goed gesloten is.
B Opmerkingen over het opladen en vervangen van de batterij
• Alleen volwassenen mogen de batterij opladen en vervangen.
• Gebruik geen andere USB-kabel dan de UC-E21. Als je dat wel doet, kan
zich oververhitting, brand of een elektrische schok voordoen.
• Controleer de vorm en richting van de stekkers en plaats of verwijder
de stekkers niet onder een hoek.
• Gebruik in geen geval een lichtnetadapter van een ander merk of
model dan de lichtnetlaadadapter EH-73P, en gebruik geen in de
handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter of batterijlader voor een
mobiele telefoon. Wanneer je deze voorzorgsmaatregelen niet naleeft,
kan dit oververhitting of schade aan de camera veroorzaken.
• Raadpleeg de informatie in “Voor uw veiligheid” (pagina 28) en
“Behandeling van het product” (pagina 38).
8
Voorbereidingen treffen
De camera instellen
Als je de camera voor het eerst inschakelt, worden schermen weergegeven
voor het instellen van onder andere de weergavetaal en cameraklok.
1
Druk op de hoofdschakelaar
om de camera aan te zetten.
2
Druk op J of K op de
multi-selector om een taal te
markeren en druk vervolgens
op O.
3
Druk op S als het
dialoogvenster aan de
rechterkant wordt
weergegeven.
Taal/Language
Nederlands
Met SnapBridge kunt u foto's naar
uw smartapparaat verzenden en
online delen.
• Je kunt verbinding met een
smart-apparaat maken door op
O te drukken. Voor details over
het tot stand brengen van de verbinding raadpleeg je “Verbinding
maken met een smart-apparaat” (pagina 19).
Druk op 'X' als u dit scherm wilt
overslaan en SnapBridge later wilt
instellen via het menu Netwerk.
4
Druk op R Ja.
Tijd/datum instellen?
Ja
Nee
5
Selecteer een datumnotatie.
Voorbereidingen treffen
9
6
Stel de datum en tijd in en
druk op O.
Datum en tijd
• Gebruik J of K om een veld te
D M
u m
J
selecteren en gebruik
01 / 01 / 2016 00 : 00
vervolgens H of I om de
datum en tijd in te stellen.
• Selecteer het minutenveld en
druk op O om de instelling te bevestigen.
• Druk op m om m weer te geven op het scherm en zomertijd in te
schakelen. Druk nog en keer op m om de zomertijd uit te
schakelen.
7
Druk op R Ja als het bevestigingsvenster wordt
weergegeven.
8
Bevestig de berichten voor de
waterbestendigheid en druk
op K.
9
Bevestig het bericht op het
scherm aan de rechterkant en
druk op O.
• Het opnamescherm wordt
weergegeven.
10
Voorbereidingen treffen
Maatregelen waterdichtheid
Nadat de camera goed is
opgedroogd, verwijdert u
druppels op de aangegeven
plaatsen met een doek.
A Opnemen
Foto's maken
1
Houd de camera stil en richt
de camera zodanig dat je je
onderwerp kunt zien op het
scherm.
• Steek één hand door de camerariem en houd de camera stil met
beide handen.
• Wees bij het maken van foto's voorzichtig dat je de flitser of de lens
niet afdekt met je vingers.
2
Druk de ontspanknop een
eindje (half) in.
• De camera stelt scherp.
2100
25m 0s
11
3
Druk de ontspanknop
helemaal in.
1/250
F 3.3
• De camera maakt een foto.
De zoom gebruiken
H: Hiermee leg je een groter onderwerp
vast.
I: Hiermee creëer je een breder zicht.
2100
25m 0s
Films opnemen
1
Terwijl A wordt weergegeven
in de rechterbenedenhoek van
het scherm, richt je de camera
zodanig dat je het onderwerp
op het scherm kunt zien.
• Zorg ervoor dat je de microfoon
niet afdekt.
2
Druk op de knop
b (filmopname).
• De camera begint met het
opnemen van een film.
3
Druk nogmaals op de knop b (filmopname).
• De camera stopt met het opnemen van de film.
12
A Opnemen
B Bekijken
Je foto's weergeven
1
Druk op de knop c (opname/
weergavestand).
• B wordt weergegeven in de
rechterbenedenhoek van het
scherm.
• De laatste foto die je hebt gemaakt
wordt weergegeven.
2
2100
25m 0s
Gebruik de multi-selector om door je foto's te bladeren.
Huidig beeld
Vorig beeld
Volgend beeld
• Als je opnieuw op de knop c (opname-/weergavestand) drukt,
wordt A weergegeven in de rechterbenedenhoek van het
scherm en gaat de camera terug naar het opnamescherm.
13
Foto's wissen
1
2
Als B wordt weergegeven in
de rechterbenedenhoek van
het scherm, blader je door je
beelden en zoek je het beeld
dat je wilt wissen.
15/11/2016 15:30
4
Druk op n.
15/11/2016 15:30
4
3
Druk op n Alleen deze foto
wissen.
• Druk op Q als je wilt stoppen
met het wissen van de foto.
Wissen
Alleen deze foto wissen
Wis gekozen foto's
Wis alle foto's
4
Druk op R Ja.
• Als je een foto wist, kunt je deze
niet terughalen.
1 foto wissen?
Ja
Nee
14
B Bekijken
Meer plezier maken
Dingen die je kunt doen bij het maken van foto's
1
2
3
4
2100
25m 0s
1 A Hiermee kun je op eenvoudige wijze prachtige foto's maken.
2 Z Hiermee kun je de flitser, zelfontspanner en glimlachtimer
instellen.
3 g Hiermee kun je foto's maken met instellingen die geschikt zijn voor
de geselecteerde stijl. Je kunt ook randen toevoegen aan foto's of
de kleuren veranderen.
4
l
Hiermee kun je de instellingen van de camera wijzigen.
Diorama-effect maken /Een miniatuurfilm maken
(g M g M M/g M g M j)
Je kunt miniatuurachtige foto's en films maken
met een simpele druk op de ontspanknop.
15
Dingen die je kunt doen bij het bekijken van foto's
1
2
3
4
15/11/2016 15:30
4
1 V Hiermee kun je foto's bewerken of berichten toevoegen aan
foto's. Je kunt tevens foto's beveiligen zodat deze niet per
ongeluk kunnen worden gewist.
2 Z Hiermee kun je foto's selecteren en bekijken vanuit de agenda.
In een diashow worden de foto's op volgorde weergegeven.
3
4
n
Hiermee kun je foto's verwijderen.
l
Hiermee kun je de instellingen van de camera wijzigen.
Make-up toevoegen (V M V M K)
Je kunt met make-upeffecten
spelen, zoals meer kleur op de
wangen, het toevoegen van
foundation en het groter maken van
de ogen.
16
Meer plezier maken
Onderwater foto's maken
Voordat de camera onder water wordt gebruikt
Lees “Opmerkingen over schok-, water- en stofbestendigheid”
(pagina 33) en “Voordat de camera onder water wordt gebruikt”
(pagina 34) grondig door.
1
Druk op g terwijl A wordt
weergegeven in de
rechterbenedenhoek van het
scherm.
2100
25m 0s
2
Druk op g Kies een stijl.
Meer foto-opties
Kies een stijl
Versieren
Kleuren veranderen
3
Druk op J of K, selecteer
J Opnamen onder water en
druk op O.
Opnamen onder water
• Het bericht over de
waterbestendigheid wordt
weergegeven. Bevestig het
bericht en druk op K om het
volgende bericht weer te geven. Druk op O om te beginnen met
het maken van foto's.
Meer plezier maken
17
4
Druk de ontspanknop in.
De camera schoonmaken na gebruik onderwater
Lees “Camera reinigen na gebruik onder water” (pagina 41) grondig door.
Gezichtsdet. onder water (g M g M J)
De camera zoek naar menselijke
gezichten onderwater en maakt
vervolgens automatisch foto's. Je kunt
foto's maken zonder met je gezicht
onderwater te gaan door alleen de
camera onderwater te houden.
Andere leuke gebruiksmogelijkheden
• E Berichten toevoegen
Voeg spraakberichten toe aan de opnamen die je maakt.
• A Versieren
Plaats een kader rond je beelden.
• u Geluiden veranderen
Pas de sluiter- en knopgeluiden aan.
18
Meer plezier maken
Verbinding maken met een smart-apparaat
De SnapBridge-app installeren
Als je de SnapBridge-app installeert en een draadloze
verbinding tot stand brengt tussen de camera en een
smart-apparaat, kun je foto’s die zijn gemaakt met de camera
overzetten naar het smart-apparaat.
• SnapBridge-app versie 2.0 wordt gebruikt voor de
beschrijvingen in deze handleiding. Gebruik de meest recente versie van
de SnapBridge-app. De bedrijfsprocedures kunnen verschillen, afhankelijk
van de firmware van de camera, de versie van de SnapBridge-app of het
besturingssysteem van het smart-apparaat.
• Voor details over het gebruik van je smart-apparaat raadpleeg je de
documentatie die bij het smart-apparaat is geleverd.
1
Installeer de SnapBridge-app op het smart-apparaat.
• Download de app vanuit de Apple App Store® voor iOS en vanuit
Google Play™ voor Android™. Zoek naar “snapbridge” en voer
vervolgens de installatie uit.
• Bezoek de desbetreffende downloadlocatie voor meer informatie
over ondersteunde versies van het besturingssysteem.
19
2
Schakel Bluetooth en Wi-Fi in op het smart-apparaat.
• Gebruik de SnapBridge-app om de camera en het
smart-apparaat met elkaar te verbinden. Je kunt geen
verbinding maken vanaf het instellingenscherm van
Bluetooth op het smart-apparaat.
De camera en een smart-apparaat met elkaar
verbinden
• Gebruik een voldoende opgeladen batterij zodat de camera niet wordt
uitgeschakeld tijdens de procedure.
• Plaats een geheugenkaart met voldoende vrije ruimte in de camera.
1
Camera: Druk in Menu
Netwerk in het
instellingenmenu van de
camera op V Verbind. met
smart app..
Menu Netwerk
Vliegtuigmodus
Verbind. met smart app.
Automat. verzendopties
• Het dialoogvenster in stap 2 wordt weergegeven wanneer je de
camera voor het eerst inschakelt. Deze stap is overbodig in
dergelijke gevallen.
2
Camera: Druk op O als het
dialoogvenster aan de
rechterkant wordt
weergegeven.
• Maak het smart-apparaat gereed
en ga naar de volgende stap.
20
Verbinding maken met een smart-apparaat
Met SnapBridge kunt u foto's naar
uw smartapparaat verzenden en
online delen.
Druk op 'X' als u dit scherm wilt
overslaan en SnapBridge later wilt
instellen via het menu Netwerk.
3
Camera: Als een
dialoogvenster wordt
weergegeven waarin wordt
gevraagd naar het gebruik
van de NFC-functie, voer je
een van de volgende
bewerkingen uit.
Apparaten met NFC ingeschakeld:
raak het apparaat aan met de
camera. Apparaten met NFC
uitgeschakeld: druk op 'OK'.
• Als de NFC-functie wordt gebruikt:
Raak met de NFC-antenne van het smart-apparaat de Y (Nmarkering) op de camera aan. Als Koppelen starten? wordt
weergegeven op het smart-apparaat, tik je op OK en ga je naar
stap 7.
• Als de NFC-functie niet wordt gebruikt:
Druk op O en ga naar de volgende stap.
4
5
Camera: Controleer of het
dialoogvenster aan de
rechterkant wordt
weergegeven.
App
SnapBridge
Camera
Ga op uw smartapparaat naar de
appstore en zoek naar SnapBridge.
Open de SnapBridge-app nadat u
deze hebt geïnstalleerd.
Smart-apparaat: Start de SnapBridge-app
en tik op Met camera koppelen.
• Als het dialoogvenster voor het selecteren van
een camera wordt weergegeven, tik je op de
camera waarmee je verbinding wilt maken.
Verbinding maken met een smart-apparaat
21
6
Smart-apparaat: Tik op de naam van de
camera als het dialoogvenster aan de
rechterkant wordt weergegeven.
• Controleer bij gebruik van iOS de details op het scherm waarop de
verbindingsmethode wordt uitgelegd als dit wordt weergegeven
en tik op Begrepen (als Begrepen niet wordt weergegeven,
blader je naar beneden op het scherm).
Als het scherm voor het selecteren van een accessoire
(cameranaam) wordt weergegeven, tik je opnieuw op de
cameranaam (het kan enige tijd duren voordat de cameranaam
wordt weergegeven).
7
Camera/smart-apparaat: Controleer of hetzelfde getal
wordt weergegeven op de camera en het smart-apparaat
(getal van zes cijfers).
Verific.code
123456
Controleer of dezelfde
verificatiecode wordt
weergegeven op het
smartapparaat en druk op OK.
• Bij gebruik van iOS wordt het nummer mogelijk niet op het
smart-apparaat weergegeven, afhankelijk van de versie van het
besturingssysteem. Ga in dergelijke gevallen naar stap 8.
22
Verbinding maken met een smart-apparaat
8
Camera/smart-apparaat: Druk op O op de camera en op
KOPPELEN in de SnapBridge-app.
Verific.code
123456
Controleer of dezelfde
verificatiecode wordt
weergegeven op het
smartapparaat en druk op OK.
9
Camera/smart-apparaat: Voltooi de verbindingsinstelling.
Camera: Druk op A als het
dialoogvenster aan de rechterkant
wordt weergegeven.
Smart-apparaat: Tik op OK als een
dialoogvenster wordt
weergegeven dat aangeeft dat de
koppeling is voltooid.
Uw camera en smartapparaat zijn
verbonden!
SnapBridge verzendt uw foto's naar
het smartapparaat terwijl u ze
maakt.
Verbinding maken met een smart-apparaat
23
10
Camera: Volg de instructies op het scherm om de instelling
te voltooien.
• Je kunt locatiegegevens bij foto’s opnemen door R Ja te
selecteren als hierom wordt gevraagd. Schakel de locatiegegevens
in de SnapBridge-app en op het smart-apparaat in.
• Je kunt automatisch de cameraklok gelijkzetten met de datum en
tijd van het smart-apparaat door R Ja te selecteren als hierom
wordt gevraagd. Schakel de tijdsynchronisatie in de
SnapBridge-app in.
• Wanneer je de camera voor het eerst inschakelt, worden
dialoogvensters over de waterbestendigheid weergegeven. Volg
in dat geval de procedure voor “De camera instellen” vanaf stap 8
(pagina 10).
De camera en het smart-apparaat zijn nu met elkaar verbonden.
Als je foto’s maakt met de camera, worden deze automatisch
overgezet naar het smart-apparaat.
24
Verbinding maken met een smart-apparaat
Schermen in de SnapBridge-app
1
2
3
1 Je kunt meldingen van Nikon en de Help van
de SnapBridge-app bekijken en bovendien
de instellingen van de app configureren.
2 Voer hoofdzakelijk verbindingsinstellingen
uit voor smart-apparaten en camera’s.
3 Je kunt foto’s die zijn gedownload van de camera bekijken,
verwijderen of verzenden.
Meer informatie over het gebruik van de SnapBridge-app en
de camera
• Door de camera te verbinden met een smart-apparaat kun je
verschillende functies gebruiken. Zie “Beelden uploaden en Afstand
bediende fotografie” in de “Naslaggids” (pagina 2) voor nadere details.
• Raadpleeg voor details over het gebruik van de SnapBridge-app de
online Help (nadat je de verbinding tot stand hebt gebracht, kun je
naar het menu van de SnapBridge-app M Help gaan).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/nl/index.html
Bij een slechte verbinding
Zie “Problemen oplossen” in de “Naslaggids” (pagina 2).
Verbinding maken met een smart-apparaat
25
Voor uw veiligheid
Informatie en voorzorgsmaatregelen
Permanente kennisoverdracht
Als onderdeel van Nikons streven naar permanente kennisoverdracht via continue
productondersteuning en -informatie is er altijd nieuwe, bijgewerkte informatie online beschikbaar
op de volgende websites:
• Voor gebruikers in de VS: http://www.nikonusa.com/
• Voor gebruikers in Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Voor gebruikers in Azië, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika: http://www.nikon-asia.com/
Bezoek deze websites voor de nieuwste productinformatie, tips, antwoorden op veelgestelde
vragen (FAQ's) en algemeen advies over digitale beeldverwerking en fotografie. Neem voor meer
informatie contact op met de dichtstbijzijnde Nikon-vertegenwoordiger. Bezoek de onderstaande
website voor de contactgegevens.
http://imaging.nikon.com/
Gebruik uitsluitend elektronische accessoires van het merk
Nikon
Nikon COOLPIX-camera's zijn ontwikkeld volgens de hoogste technologische normen en bevatten
complexe elektronische circuits. Alleen elektronische accessoires van het merk Nikon (inclusief
batterijladers, batterijen, lichtnetlaadadapters, lichtnetadapters en USB-kabels), die door Nikon
speciaal zijn gecertificeerd voor gebruik met deze digitale camera van Nikon, zijn ontwikkeld om
binnen de operationele eisen en veiligheidseisen van deze elektronische circuits te werken en zijn
met het oog daarop getest en goedgekeurd.
HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE ACCESSOIRES DIE NIET DOOR NIKON ZIJN VERVAARDIGD KAN
DE CAMERA BESCHADIGEN EN DE NIKON GARANTIE DOEN VERVALLEN.
Het gebruik van oplaadbare Li-ion batterijen van derden zonder het Nikon hologram kan de
werking van de camera negatief beïnvloeden en/of resulteren in oververhitting, ontbranding,
breuk of lekkage van de batterijen.
Neem voor meer informatie over originele Nikon-accessoires contact op met een door Nikon
goedgekeurde leverancier.
Holografisch zegel: Dit zegel duidt aan dat
dit apparaat een origineel Nikon-product is.
Voordat u belangrijke foto's gaat maken
Voordat u foto's gaat maken bij belangrijke gelegenheden (zoals bruiloften) of voordat u de camera
meeneemt op reis, maakt u een testopname om er zeker van te zijn dat de camera normaal
functioneert. Nikon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verloren winsten die
kunnen voortvloeien uit productstoringen.
26
Over de handleidingen
• Geen enkel onderdeel van de bij dit product geleverde handleidingen mag worden
gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, worden opgeslagen in een archiefsysteem of in
enige vorm worden vertaald naar enige taal, met enig middel, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Nikon.
• De afbeeldingen en scherminhoud in deze handleiding kunnen verschillen van het eigenlijke
product.
• Nikon behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging de specificaties van de
hardware en software die in deze handleidingen worden beschreven op elk gewenst moment te
wijzigen.
• Nikon is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.
• Nikon heeft alles in het werk gesteld om te zorgen dat de informatie in deze handleidingen juist
en volledig is en zou het op prijs stellen als u de Nikon-importeur op de hoogte brengt van
eventuele onjuistheden of omissies (zie de overige documentatie voor de adresgegevens).
Voldoen aan auteursrechtelijke bepalingen
Onder auteursrecht mogen foto’s of opnamen van auteursrechtelijk beschermde werken, gemaakt
met de camera, niet worden gebruikt zonder toestemming van de houder van het auteursrecht.
Uitzonderingen zijn van toepassing op persoonlijk gebruik, maar houd er rekening dat zelfs
persoonlijk gebruik mogelijk beperkt is in het geval van foto’s of opnamen van exposities of live
optredens.
Wegwerpen van opslagmedia
Houd er rekening mee dat bij het wissen van foto's of het formatteren van opslagmedia, zoals
geheugenkaarten of het interne camerageheugen, de oorspronkelijke beeldgegevens niet volledig
worden verwijderd. Met behulp van in de handel verkrijgbare software is het soms mogelijk
verwijderde bestanden op weggeworpen opslagmedia alsnog te herstellen, wat misbruik van
persoonlijke beeldgegevens tot gevolg kan hebben. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de
privacybescherming met betrekking tot dergelijke gegevens.
Reset alle instellingen van de camera in Standaardwaarden in het menu Camera-instellingen
voordat u het opslagmedium wegwerpt of aan een ander geeft. Na de reset wist u alle gegevens in
het apparaat met in de handel verkrijgbare verwijdersoftware of formatteert u het apparaat in
Geheug. formatteren of Geheugenkaart form. in het menu Camera-instellingen. Vervolgens
vult u het apparaat geheel met beelden die geen persoonlijke informatie bevatten (bijvoorbeeld
beelden van de lucht).
Wees voorzichtig bij het fysiek vernietigen van geheugenkaarten en voorkom letsel en
beschadiging van eigendommen.
Conformiteitsmarkering
Volg de onderstaande procedure om enkele van de conformiteitsmarkeringen te bekijken
waaraan de camera voldoet.
Ga naar de opname- of weergavestand M flexibele knop 4 (l) M flexibele knop 4
(l Camera-instellingen) M druk op HI M k Conformiteitsmarkering
Voor uw veiligheid
27
Voor uw veiligheid
Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees “Voor uw
veiligheid” in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken.
Bewaar deze veiligheidsinstructies daar waar iedere gebruiker van dit product ze kan lezen.
GEVAAR
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit
pictogram, zorgt voor groot gevaar voor de
dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit
pictogram, kan de dood of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
LET OP
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit
pictogram, kan letsel of schade aan
eigendommen tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING
• Niet gebruiken tijdens het lopen of het besturen van een voertuig. Het niet in acht
nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken of ander letsel veroorzaken.
• Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen. Raak geen interne delen aan die worden
blootgesteld als gevolg van een val of ander ongeluk. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok of ander letsel tot gevolg hebben.
• Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van rook, hitte of
ongebruikelijke geuren, ontkoppel dan onmiddellijk de accu of voedingsbron.
Voortgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.
• Pak de stekker niet met natte handen vast. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht
neemt, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.
• Laat uw huid niet langdurig in contact komen met dit product terwijl deze in en uit het
stopcontact wordt gehaald. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan
lichte brandwonden tot gevolg hebben.
• Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals propaan,
benzine of spuitbussen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een
explosie of brand tot gevolg hebben.
• Richt de flitser niet op de bestuurder van een motorvoertuig. Het niet in acht nemen van
deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.
28
Voor uw veiligheid
• Houd dit product uit de buurt van kinderen. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben. Merk
bovendien op dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind
onderdelen van dit product inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
• Wikkel, draai en raak niet verstrikt in de riemen om uw nek. Het niet in acht nemen van
deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.
• Gebruik geen accu’s, laders, lichtnetadapters of USB-kabels die niet specifiek zijn
bedoeld voor gebruik met dit product. Bij het gebruik van accu’s, laders,
lichtnetadapters en USB-kabels die bedoeld zijn voor gebruik met dit product, ga geen:
- Snoeren of kabels beschadigen, aanpassen, met overmatige kracht trekken aan of buigen
van kabels of ze onder zware voorwerpen plaatsen of ze blootstellen aan hitte of vlammen.
- Reisadapters of adapters gebruiken die speciaal ontworpen zijn om van de ene
spanning naar een andere spanning over te schakelen, of met DC-naarAC-omvormers.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische
schok tot gevolg hebben.
• Pak de stekker niet vast tijdens het opladen van het product of gebruik van de
lichtnetadapter tijdens onweersbuien. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
• Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan extreem hoge
en lage temperaturen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan
brandwonden of bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.
LET OP
• Laat het objectief niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht. Licht dat wordt
gefocust door het objectief kan brand of schade veroorzaken aan onderdelen binnen in
het product.
Houd de zon goed buiten beeld bij het fotograferen van onderwerpen met tegenlicht.
• Schakel dit product uit wanneer het gebruik ervan verboden is. Schakel draadloze
functies uit wanneer het gebruik van draadloze apparatuur verboden is. De
radiofrequentie-emissies geproduceerd door dit product kunnen interfereren met
apparatuur aan boord van vliegtuigen of in ziekenhuizen of andere medische faciliteiten.
• Verwijder de accu en ontkoppel de lichtnetadapter als voor langere tijd geen gebruik
wordt gemaakt van dit product. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel
kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.
• Laat de flitser niet flitsen terwijl deze in contact is met of zich nabij de huid of
voorwerpen bevindt. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan
brandwonden of brand tot gevolg hebben.
• Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt blootgesteld
aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht. Het
niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het
product tot gevolg hebben.
Voor uw veiligheid
29
GEVAAR voor batterijen
• Voorkom onjuist gebruik van accu’s. Het niet in acht nemen van de volgende
voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu’s lekken, oververhit raken,
scheuren of vlam vatten.
- Gebruik uitsluitend oplaadbare accu’s die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit
product.
- Stel accu’s niet bloot aan vlammen of extreme hitte.
- Haal niet uit elkaar.
- Sluit de aansluitingen niet kort door ze in aanraking te laten komen met kettingen,
haarspelden of andere metalen voorwerpen.
- Stel accu’s of de producten waarin ze worden geplaatst, niet bloot aan krachtige
fysieke schokken.
• Laad batterijen op de aangegeven manier op. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan ervoor zorgen dat de accu’s lekken, oververhit raken, scheuren
of vlam vatten.
• Als accuvloeistof in aanraking komt met de ogen, spoel dan met veel schoon water en
zoek onmiddellijk medische hulp. Het uitstellen van deze handeling kan oogletsel tot
gevolg hebben.
WAARSCHUWING voor batterijen
• Houd accu’s buiten bereik van kinderen. Mocht een kind een accu inslikken, zoek dan
onmiddellijk medische hulp.
• Dompel dit product niet onder in water en stel het niet bloot aan regen. Het niet in acht
nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot
gevolg hebben. Droog het product onmiddellijk met een handdoek of gelijkwaardig
voorwerp, mocht deze nat worden.
• Stop onmiddellijk met het gebruik van de batterij wanneer zich een verandering
voordoet, zoals verkleuring of vervorming. Stop met opladen als batterijen niet binnen
het opgegeven tijdsbestek zijn opgeladen. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht
neemt, kan dit ertoe leiden dat de batterij gaat lekken, oververhit raakt, scheurt of in
brand vliegt.
• Isoleer de accupolen met tape alvorens deze weg te gooien. Oververhitting, scheuren of
brand kan het gevolg zijn indien metalen voorwerpen in aanraking komen met de
aansluiting. Recycle of gooi accu’s weg overeenkomstig de lokale voorschriften.
• Als accuvloeistof in aanraking komt met iemand zijn huid of kleding, spoel het getroffen
gebied dan onmiddellijk met veel schoon water. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan huidirritatie tot gevolg hebben.
30
Voor uw veiligheid
Mededelingen
Mededeling voor klanten in Europa
WAARSCHUWINGEN
GEVAAR VOOR EXPLOSIE ALS BATTERIJ WORDT VERVANGEN VOOR EEN ONJUIST
TYPE.
VOER BATTERIJEN AF VOLGENS DE INSTRUCTIES.
Dit pictogram geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten via
gescheiden inzameling moeten worden afgevoerd.
Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:
• Dit product moet gescheiden van het overige afval worden ingeleverd bij
een daarvoor bestemd inzamelingspunt. Werp dit product niet weg als
huishoudelijk afval.
• Gescheiden inzameling en recycling helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen en
voorkomt negatieve consequenties voor mens en milieu die kunnen ontstaan door
onjuist weggooien van afval.
• Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke
reinigingsdienst.
Dit symbool op de batterij duidt aan dat de batterij afzonderlijk moet
ingezameld worden.
Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:
• Alle batterijen, al dan niet voorzien van dit symbool, moeten afzonderlijk
worden ingezameld op een geschikt inzamelpunt. Werp dit product niet
weg als huishoudelijk afval.
• Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke
reinigingsdienst.
Voor uw veiligheid
31
<Belangrijk> Opmerkingen over schok-, water- en
stofbestendigheid en condensvorming
• De hier beschreven eigenschappen met betrekking tot schok-, water- en
stofbestendigheid garanderen niet dat de camera onder alle omstandigheden volledig
waterdicht of vrij van schade zal blijven.
• Stel de camera niet bloot aan bovenmatige schokken, trillingen of druk door vallen of
stoten, of door er zware voorwerpen op te plaatsen. Als deze voorzorgsmaatregel niet in
acht wordt genomen, kan de camera vervormen, kan water in de camera dringen of
kunnen de luchtdichte afdichtingen beschadigd raken, wat tot een functiestoring van de
camera kan leiden.
• Schade die veroorzaakt is door binnendringend water in de camera vanwege een
verkeerd gebruik van de camera, wordt niet door de Nikon-garantie gedekt.
Opmerking over schokbestendigheid
Deze camera heeft de interne testen van Nikon (valproef vanaf een hoogte van 180 cm op
een 5 cm dikke multiplexplaat) doorstaan en voldoet daarmee aan de strenge Amerikaanse
militaire valproefnormen (MIL-STD 810F 516.5-Shock*).
Wijzigingen aan de buitenkant van de camera zoals loslatende lak of vervorming van de
camera, maken geen deel uit van de interne testen van Nikon.
* Standaard testmethode van het Amerikaanse Ministerie van Defensie.
Tijdens deze test vallen 5 camera's in 26 richtingen (8 hoeken, 12 randen en 6 vlakken) van een
hoogte van 122 cm om zeker te zijn dat minstens één van de vijf camera's de test doorstaat.
Opmerkingen over waterbestendigheid en
stofdichtheid
De camera is waterbestendig volgens beveiligingsklasse IEC/JIS 8 (IPX8) en stofbestendig
volgens beveiligingsklasse IEC/JIS 6 (IP6X) en kan gebruikt worden om maximaal
60 minuten lang onder water foto's te maken op een diepte van 10 m.*
* Deze classificatie geeft aan dat de camera ontworpen is om de aangegeven waterdruk te
weerstaan gedurende de aangegeven tijdsduur als de camera gebruikt wordt volgens de door
Nikon gedefinieerde methodes.
- De waterdichtheid van deze camera is alleen getest in zoet water (zwembaden, rivieren en
meren) en zout water.
- Het binnenste gedeelte van de camera is niet waterbestendig. Als water binnendringt in het
inwendige van de camera, kan dit tot gevolg hebben dat de onderdelen gaan roesten en dat er
hoge reparatiekosten of onherstelbare schade ontstaan/ontstaat.
B
Voorzorgsmaatregelen bij het reinigen
• Steek de openingen in de microfoon of luidsprekers niet open met scherpe voorwerpen. Als de
binnenkant van de camera beschadigd is, zal de waterbestendigheid verminderen.
• Gebruik geen zeep, neutrale reinigingsmiddelen of chemicaliën zoals benzine voor de reiniging.
32
Voor uw veiligheid
Opmerkingen over schok-, water- en
stofbestendigheid
• Laat de camera niet vallen, sla het toestel niet tegen een hard voorwerp zoals een rots en
dompel het niet onder in water.
• Stel de camera niet bloot aan schokken bij gebruik onder water.
- Stel de camera niet bloot aan waterdruk door het toestel in snel stromend water of
watervallen te houden.
- Gebruik de camera niet op een diepte van meer dan 10 m onder water.
- Laat de camera niet vallen onder water. Deze camera blijft niet drijven.
• Gebruik de camera niet continu 60 minuten of langer onder water.
• Gebruik geen natte geheugenkaarten of batterijen in de camera.
- Open het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf niet wanneer de camera
of uw handen nat is/zijn. Anders kan dit tot gevolg hebben dat er water in de camera
binnendringt of dat er camerastoringen optreden.
• Open het deksel van het batterijvak/de kaartsleuf niet onderwater.
• Veeg vloeistof zoals waterdruppels onmiddellijk
met een zachte droge doek van de buitenkant
van de camera of de binnenkant van het deksel
van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf.
- Als er een vreemde substantie op de
buitenkant van de camera of de binnenkant
van het deksel van het batterijvak/de
geheugenkaartsleuf zit, verwijdert u deze
substantie onmiddellijk met een blaasbalgje of
zachte doek.
- Als een vreemde substantie aan de
Waterbestendige afdichting
waterbestendige pakking binnen in het deksel
van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf kleeft,
verwijdert u deze met de meegeleverde borstel.
Gebruik de meegeleverde borstel niet voor enig
ander doel dan het reinigen van de
waterbestendige afdichting.
• Laat de camera niet te lang achter in een warme
omgeving van 40°C of meer.
- Hierdoor wordt de waterdichtheid van de camera
minder.
- Bij gebruik van de camera onder water moet het water een temperatuur hebben
tussen 0°C en 40°C.
• Gebruik de camera niet bij warmwaterbronnen.
Voor uw veiligheid
33
Voordat de camera onder water wordt gebruikt
Controleer de onderstaande punten voordat de camera onder water wordt gebruikt.
• Zorg dat er geen vreemde materie in het deksel van het batterijvak/de kaartsleuf zit.
• Controleer of de waterbestendige pakking van het deksel van het batterijvak/de
kaartsleuf niet gebarsten of vervormd is.
- Controleer of de waterbestendige pakking niet is losgekomen van de camera.
• Zorg dat het deksel van het batterijvak/de kaartsleuf goed gesloten is.
- Zorg dat het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf goed gesloten is
(LOCK).
Opmerkingen over bedrijfstemperatuur,
luchtvochtigheid en condensatie
De werking van deze camera is getest bij temperaturen tussen –10°C en +40°C.
Neem bij gebruik van de camera in een koud klimaat of op grote hoogte de onderstaande
voorzorgsmaatregelen in acht.
• In de kou werkt de batterij tijdelijk minder goed. Houd camera en batterijen warm onder
uw kleren vóór gebruik.
• De cameraprestaties kunnen tijdelijk wat minder zijn als de camera langere tijd wordt
blootgesteld aan extreme kou. De monitor kan bijvoorbeeld direct na het aanzetten van
de camera donkerder zijn dan normaal of er kunnen schaduwbeelden te zien zijn.
● Omgevingsfactoren die condensvorming in de camera kunnen veroorzaken
De binnenkant van de monitor of het objectief kan in de volgende situaties beslaan (door
condensvorming) bij scherpe temperatuurschommelingen of een hoge luchtvochtigheid.
Dit is geen camerastoring of defect.
• De camera wordt plotseling in koud water gehouden na op het land op een warme plek
te hebben gelegen.
• De camera komt in een warme ruimte binnenshuis na gebruik in de kou buiten.
• Het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf wordt geopend of gesloten in een
omgeving met een hoge luchtvochtigheid.
● Condens verwijderen
• Zet de camera uit en open het deksel van het batterijvak/de kaartsleuf op een plaats waar
de omgevingstemperatuur stabiel is (vermijd plaatsen met een hoge temperatuur/hoge
luchtvochtigheid, zand of stof).
Verwijder de batterij en de geheugenkaart en laat het deksel van het batterijvak/de
geheugenkaartsleuf van de camera openstaan, zodat de condens kan wegtrekken
doordat de camera zich aanpast aan de omgevingstemperatuur.
34
Voor uw veiligheid
Inspectie en reparatie
• Als de camera blootgesteld is aan schokken, wordt aangeraden om contact op te nemen
met de dealer of een door Nikon erkende servicedienst om (tegen betaling) de
waterbestendigheid te laten testen.
• Als de waterbestendige pakking begint na te laten, raadpleeg dan de leverancier of een
door Nikon erkende servicedienst. De waterbestendigheid van de waterbestendige
pakking kan na een jaar minder worden.
• Als er water in de camera komt, gebruik de camera dan niet langer en ga ermee naar een
door Nikon erkende servicedienst.
Voor uw veiligheid
35
Opmerkingen over functies voor draadloze
communicatie
Beperkingen voor draadloze apparaten
De draadloze zender/ontvanger die in dit product is inbegrepen, voldoet aan de
voorschriften voor draadloze toepassingen in het land van aankoop en is niet bedoeld voor
gebruik in andere landen (producten die werden aangeschaft in de EU of in de EFTA,
kunnen gelijk waar in de EU en de EFTA worden gebruikt). Nikon is niet aansprakelijk voor
gebruik in andere landen. Gebruikers die niet zeker weten wat het oorspronkelijke land van
aankoop is, dienen contact op te nemen met hun lokaal Nikon-servicecenter of met een
door Nikon erkende servicedienst. Deze beperking geldt alleen voor de draadloze werking
en niet voor enig ander gebruik van het product.
Beveiliging
Een van de voordelen van dit product is dat anderen er vrij verbinding mee kunnen maken
om draadloos gegevens uit te wisselen, mits ze binnen bereik zijn. Als de beveiliging niet is
ingeschakeld, kunnen echter de volgende dingen gebeuren:
• Gegevensdiefstal: kwaadwillende derden kunnen het draadloze verkeer afluisteren en
gebruikersnamen, wachtwoorden en andere persoonlijke gegevens stelen.
• Ongeoorloofde toegang: onbevoegden kunnen toegang krijgen tot het netwerk en
gegevens wijzigen of andere dingen doen met slechte bedoelingen. Houd er rekening
mee dat het, door het ontwerp van draadloze netwerken, mogelijk is dat er ook bij
ingeschakelde beveiliging aanvallen kunnen plaatsvinden. Nikon is niet verantwoordelijk
voor gegevens- of informatielekken die mogelijk plaatsvinden tijdens de
gegevensoverdracht.
• Gebruik geen netwerken waarvoor u geen toestemming hebt, ook al worden ze
weergegeven op uw smartphone of tablet. Als u dit wel doet, kan dit worden
beschouwd als ongeoorloofde toegang. Gebruik alleen netwerken die u mag gebruiken.
Gebruik van persoonlijke informatie en disclaimer
• Gebruikersinformatie die op het product is geregistreerd en geconfigureerd, zoals de
verbindingsinstellingen voor draadloos LAN en andere persoonlijke informatie, kan
blootstaan aan veranderingen en verlies ten gevolge van bedieningsfouten, statische
elektriciteit, ongevallen, storingen, reparaties of andere handelingen. Bewaar altijd een
kopie van belangrijke informatie op een andere plaats. Nikon is niet verantwoordelijk
voor directe of indirecte schade of winstderving ten gevolge van een verandering of
verlies van informatie waarvoor Nikon niet aansprakelijk kan worden gesteld.
• Voordat dit product wordt weggegooid of aan een andere eigenaar wordt
overgedragen, is het raadzaam dat u Standaardwaarden in het menu
Camera-instellingen gebruikt om alle gebruikersgegevens die op het product zijn
geregistreerd en geconfigureerd, met inbegrip van verbindingsinstellingen voor
draadloos LAN en andere persoonlijke informatie, te verwijderen.
• Nikon is niet verantwoordelijk voor alle eventuele schade die voortvloeit uit het
ongeoorloofd gebruik van dit product door derden in het geval het product wordt
gestolen of kwijtraakt.
36
Voor uw veiligheid
Voorzorgsmaatregelen bij het exporteren of meenemen van dit product naar het
buitenland
Dit product staat onder controle van de Amerikaanse voorschriften voor exportadministratie
(Export Administration Regulations). Er is geen toestemming van de overheid van de
Verenigde Staten nodig voor export naar andere landen dan hierna genoemd. Voor de
volgende landen geldt een embargo of gelden andere speciale maatregelen: Cuba, Iran,
Noord-Korea, Soedan en Syrië (lijst kan worden gewijzigd).
Mededeling voor Europese klanten
Conformiteitsverklaring (Europa)
Hierbij verklaart Nikon Corporation dat het radioapparatuurtype COOLPIX W100
overeenkomt met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende
internetadres: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_W100.pdf.
• Maximale stroomsterkte:
- Wi-Fi: 12,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth lage energie: 3,5 dBm (EIRP)
• Werkfrequentie:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanalen)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth lage energie: 2402–2480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
Voor uw veiligheid
37
Behandeling van het product
Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen en de waarschuwingen die worden beschreven
in “Voor uw veiligheid” (pagina’s 28-30) en “<Belangrijk> Opmerkingen over schok-, water- en
stofbestendigheid en condensvorming” (pagina’s 32-35) in acht wanneer u het apparaat
gebruikt of opbergt.
De camera
Stel de camera niet bloot aan zware schokken
Als de camera wordt blootgesteld aan sterke schokken of trillingen, kan deze defect raken.
Raak bovendien het objectief niet aan en oefen hier geen kracht op uit.
Vermijd plotselinge temperatuurverschillen
Plotselinge temperatuurverschillen, die bijvoorbeeld kunnen optreden als u op een koude
dag een verwarmd gebouw binnengaat of verlaat, kunnen condensatie in de camera
veroorzaken. U voorkomt condensatie door de camera in de cameratas of in een plastic tas
te doen voordat u het toestel aan plotselinge temperatuurverschillen blootstelt.
Houd de camera uit de buurt van sterke magnetische velden
U mag deze camera niet gebruiken of opbergen in de buurt van apparatuur die een sterke
elektromagnetische straling of magnetische velden produceert. Als u dat wel doet, raakt u
mogelijk gegevens kwijt of treedt er een storing in de camera op.
Richt het objectief niet gedurende langere tijd op een sterke lichtbron
Richt het objectief niet gedurende langere tijd op de zon of een andere sterke lichtbron
wanneer u de camera gebruikt of opbergt. Fel licht kan schade toebrengen aan de
beeldsensor of een witte waas doen ontstaan in foto's.
Schakel het product uit voordat u de voedingsbron of geheugenkaart verwijdert
of loskoppelt
Verwijder de batterij niet terwijl het product is ingeschakeld of terwijl beelden worden
opgeslagen of gewist. Het onderbreken van de stroom kan in dit geval leiden tot
gegevensverlies of beschadiging van de geheugenkaart of de inwendige circuits.
Opmerkingen over de monitor
• Monitoren (met inbegrip van elektronische zoekers) worden met een extreme mate van
precisie gemaakt; minimaal 99,99% van de pixels zijn werkende, en minder dan 0,01%
ontbreekt of is defect. Het kan voorkomen dat deze schermen pixels bevatten die altijd
oplichten (wit, rood, blauw of green) of altijd uitstaan (zwart), dit is geen defect en heeft
geen effect op de afbeeldingen vastgelegd door het apparaat.
• Bij helder licht zijn de beelden op de monitor mogelijk niet goed te zien.
• Oefen geen druk uit op de monitor, aangezien anders schade of een storing kan
ontstaan. Als de monitor beschadigd raakt, dient u erop te letten dat u zich niet
verwondt aan de glassplinters en te voorkomen dat de vloeibare kristallen in de monitor
in aanraking komen met uw huid, ogen of mond.
38
Voor uw veiligheid
De batterij
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
• Houd er rekening mee dat de batterij heet kan zijn na gebruik.
• Gebruik de batterij niet bij een omgevingstemperatuur van onder 0°C of boven 40°C
aangezien dit tot schade of storingen kan leiden.
• Als u iets bemerkt dat niet normaal is, zoals buitensporige hitte, rook of een
ongebruikelijke geur van de batterij, stopt u onmiddellijk met het gebruik en raadpleegt
u uw leverancier of door Nikon goedgekeurde servicevertegenwoordiger.
• Nadat u de batterij uit de camera of batterijlader hebt gehaald, doet u de batterij in een
plastic zakje etc. om deze te isoleren.
De batterij opladen
Controleer het batterijniveau voordat u de camera gebruikt. Vervang de batterij zo nodig of
laad de batterij op.
• Laad de batterij binnen op bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C voordat u
het apparaat gaat gebruiken.
• Een hoge batterijtemperatuur kan ervoor zorgen dat de batterij niet correct of volledig
wordt opgeladen en dat de batterijprestaties afnemen. De batterij kan heet zijn na
gebruik. Laat de batterij vóór het opladen eerst afkoelen.
Als de batterij die in deze camera is geplaatst wordt opgeladen met de
lichtnetlaadadapter of een computer, wordt de batterij niet opgeladen bij
batterijtemperaturen onder 5°C of boven 55°C.
• Bij een batterijtemperatuur tussen 45°C en 55°C kan de oplaadcapaciteit afnemen.
• Blijf de batterij niet opladen wanneer deze vol is. Dit kan de werking van de batterij
verminderen.
• De batterijtemperatuur kan oplopen tijdens het opladen. Dit is echter geen storing.
Reservebatterijen meenemen
Neem waar mogelijk volledig geladen reservebatterijen mee wanneer u foto's wilt maken
van belangrijke gebeurtenissen.
De batterij gebruiken in de kou
Op koude dagen is de capaciteit van batterijen gewoonlijk geringer. Als een lege batterij
wordt gebruikt bij lage temperatuur, wordt de camera mogelijk niet ingeschakeld. Houd
reservebatterijen bij de hand op een warme plaats en wissel zo nodig om. Een koude
batterij die u weer opwarmt kan een beetje van zijn lading terugkrijgen.
Contactpunten van batterijen
Vuil op de contactpunten van batterijen kan ertoe leiden dat de camera niet werkt. Als de
contactpunten van de batterij vies zijn, moet u deze vóór gebruik schoonmaken met een
schone, droge doek.
Voor uw veiligheid
39
Een lege batterij opladen
Wanneer u de camera in- of uitschakelt terwijl een lege batterij in de camera is geplaatst, kan
dit de gebruiksduur van de batterij verminderen. Laad de lege batterij vóór gebruik op.
De batterij opslaan
• Verwijder de batterij altijd uit de camera of optionele batterijlader wanneer u de
apparatuur niet gebruikt. Er worden kleine hoeveelheden stroom aan de batterij
onttrokken terwijl deze zich in de camera bevindt, zelfs als de camera niet wordt
gebruikt. Hierdoor kan de batterij te ver leeglopen en compleet stoppen met werken.
• Laad de batterij minstens eenmaal in de zes maanden op en laat de batterij helemaal
leeglopen voordat u hem weer opbergt.
• Doe de batterij in een plastic zak, etc. om deze te isoleren en bewaar de batterij op een
koele plek. De batterij moet op een droge plek worden bewaard met een
omgevingstemperatuur van 15°C tot 25°C. Bewaar de batterij niet op een warme of
extreem koude plaats.
Gebruiksduur batterij
Als de tijd die nodig is voordat een volledig opgeladen batterij leeg is aanzienlijk afneemt bij
gebruik op kamertemperatuur betekent dit dat de batterij moet worden vervangen. Koop
een nieuwe batterij.
Gebruikte batterijen recyclen
Vervang de batterij wanneer de lading niet behouden blijft. Gebruikte batterijen bevatten
kostbare grondstoffen. Recycle gebruikte batterijen volgens de plaatselijke voorschriften
voor klein chemisch afval.
De lichtnetlaadadapter
• De lichtnetlaadadapter EH-73P is uitsluitend bedoeld voor gebruik met compatibele
toestellen. Gebruik hem niet met een apparaat van een ander merk of model.
• Gebruik geen andere USB-kabel dan de UC-E21. Bij gebruik van een andere USB-kabel
dan de UC-E21 kan zich oververhitting, brand of een elektrische schok voordoen.
• Gebruik in geen geval een lichtnetadapter van een ander merk of model dan de
lichtnetlaadadapter EH-73P, en gebruik geen in de handel verkrijgbare
USB-lichtnetadapter of batterijlader voor een mobiele telefoon. Wanneer u deze
voorzorgsmaatregelen niet naleeft, kan dit oververhitting of schade aan de camera
veroorzaken.
• De EH-73P is compatibel met wisselstroomstopcontacten van 100–240 V, 50/60 Hz. Bij
gebruik in andere landen gebruikt u zo nodig een stekkeradapter (in de handel
verkrijgbaar). Voor meer informatie over stekkeradapters raadpleegt u uw reisbureau.
• De symbolen op dit product geven het volgende weer:
D AC, E DC, F Klasse II-apparatuur (De constructie van het product is dubbel
geïsoleerd.)
40
Voor uw veiligheid
Reiniging en opslag
Camera reinigen na gebruik onder water
Volg de onderstaande procedure om de camera af te spoelen met schoon water binnen
60 minuten na gebruik onder water of op het strand.
1. Houd het deksel van het batterijvak/de
geheugenkaartsleuf gesloten en spoel de
camera af met kraanwater.
Houd de camera 10 minuten ondergedompeld in
een ondiepe teil met kraanwater.
• Dompel de camera onder in schoon water
en schud het water, samen met de
verontreinigende stoffen, van de camera.
• Wanneer u de camera onder water houdt,
kunnen er enkele luchtbellen uit de waterafvoeropeningen van de camera komen,
zoals uit de openingen van de microfoon of luidsprekers. Dit is geen defect.
2. Veeg de waterdruppels op met een zachte doek en laat de camera drogen op
een goed geventileerde en donkere plek.
• Laat de camera drogen op een droge doek.
• De camera mag niet gedroogd worden met hete lucht van een föhn of wasdroger.
3. Controleer of er geen waterdruppels meer op de camera zitten, open het deksel
van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf en veeg voorzichtig, met een
zachte, droge doek, het water of zand weg dat is achtergebleven op de
waterbestendige pakking of binnenzijde van de camera.
• Als het deksel gesloten wordt terwijl de binnenkant nog nat is, kan dit
condensvorming of storingen veroorzaken.
Reinigen na gebruik van de camera in andere
omstandigheden dan onder water
Verwijder met een blaasbalgje vuil en stof dat vastzit aan het objectief, de lensbescherming, de
monitor of de camerabody. Veeg vingerafdrukken of andere vlekken die u met een blaasbalgje niet
wegkrijgt, voorzichtig weg met een zachte, droge doek. Als u te hard drukt of een ruwe doek
gebruikt, kunt u de camera beschadigen of een storing veroorzaken.
Voor uw veiligheid
41
Opslag
Als u de camera langere tijd niet wilt gebruiken, verwijdert u de batterij. Berg de camera niet op een
van de volgende plekken op:
• Plekken die slecht geventileerd zijn of waar de luchtvochtigheid hoger is dan 60%
• Plekken waar het warmer wordt dan 50°C of kouder dan –10°C
• Plekken in de nabijheid van apparaten die sterke elektromagnetische velden genereren,
zoals televisie- of radiotoestellen
Haal de camera minstens eenmaal per maand uit de opslag om schimmel te voorkomen.
Schakel de camera in en druk een aantal malen op de ontspanknop alvorens de camera
weer op te bergen. Maak de batterij volledig leeg voordat u deze opbergt en laad de
batterij tenminste eenmaal per zes maanden op. Stop de batterij ter bescherming in
bijvoorbeeld een plastic zak en bewaar deze op een koele plek.
42
Voor uw veiligheid
Technische opmerkingen
Problemen oplossen
Als de camera niet naar behoren functioneert, raadpleegt u eerst de volgende algemene
problemen voordat u zich tot de leverancier of tot een door Nikon erkende servicedienst
wendt.
Raadpleeg tevens de naslaggids (PDF-indeling) voor nadere details over het gebruik van
deze camera (pagina 2).
Probleem
Oorzaak/Oplossing
De camera is ingeschakeld,
maar reageert niet.
• Wacht totdat de opname beëindigd is.
• Als het probleem zich blijft voordoen, zet u de camera uit.
Als de camera niet uitschakelt, verwijdert u de batterij of
batterijen en plaatst u deze terug. Bij gebruik van een
lichtnetadapter koppelt u de lichtnetadapter los en sluit u
deze weer aan.
Merk op dat ondanks het feit dat alle gegevens die op dat
moment worden opgenomen verloren zullen gaan,
gegevens die al werden geregistreerd niet beïnvloed zullen
worden door het verwijderen of loskoppelen van de
stroombron.
De camera kan niet worden
aangezet.
De batterij is leeg.
De camera gaat zonder
waarschuwing uit.
• De camera wordt automatisch uitgeschakeld om stroom te
besparen (functie Automatisch uit).
• De camera en batterij werken mogelijk niet correct bij lage
temperaturen.
• Het inwendige van de camera is heet geworden. Laat de
camera uitgeschakeld tot de binnenzijde van de camera is
afgekoeld en schakel de camera daarna pas opnieuw in.
De monitor is leeg.
• De camera staat uit.
• De camera wordt automatisch uitgeschakeld om stroom te
besparen (functie Automatisch uit).
• Het flitserlampje knippert terwijl de flitser wordt opgeladen.
Wacht totdat het opladen is voltooid.
• De camera is verbonden met een tv of computer.
• De camera maakt opnamen met Kies een stijl ingesteld op
Lichtsporen toevoegen.
De camera wordt heet.
De camera kan heet worden als deze lange tijd wordt gebruikt
voor het opnemen van films of als de camera wordt gebruikt op
een hete locatie. Dit is geen storing.
43
Te gebruiken geheugenkaarten
De camera ondersteunt SD-, SDHC- en SDXC-geheugenkaarten.
• Voor het opnemen van films wordt een geheugenkaart aanbevolen met een
SD-snelheidsklasse van 6 of hoger. Als een geheugenkaart met een lagere
snelheidsklasse wordt gebruikt, kan de filmopname plotseling worden onderbroken.
• Als u een kaartlezer gebruikt, controleer dan of deze compatibel is met uw
geheugenkaart.
• Neem contact op met de fabrikant voor informatie over functies, bediening en
gebruiksbeperkingen.
Informatie over handelsmerken
• Windows is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Het Bluetooth®-woordmerk en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom
zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Nikon Cooperation
is onder licentie.
• Apple®, App Store®, de Apple-logo's, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® en
iBooks zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de V.S. en
andere landen.
• Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. De
Android-robot wordt gereproduceerd of aangepast op basis van materiaal dat door
Google is gemaakt en gedeeld, en wordt gebruikt volgens de voorwaarden van de
Creative Commons-licentie 3.0 (Naamsvermelding).
• iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. in de
Verenigde Staten en/of andere landen en worden gebruikt onder licentie.
• Adobe, het Adobe logo en Reader zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Het SDXC-, het SDHC- en het SD-logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
• PictBridge is een handelsmerk.
• HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.
44
Technische opmerkingen
• Wi-Fi en het Wi-Fi logo zijn handelsmerken resp. geregistreerde handelsmerken van de
Wi-Fi Alliance.
• De N-Mark is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de
Verenigde Staten en in andere landen.
• Alle andere handelsnamen die in deze handleiding of in andere documentatie bij uw
Nikon product worden vermeld, zijn de handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with
iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Dit product is gelicentieerd onder de AVC Patent Portfolio License voor het persoonlijk en
niet-commercieel gebruik door een consument om (i) video te coderen in
overeenstemming met de AVC-standaard (“AVC-video”) en/of (ii) AVC-video te decoderen
die door een consument werd gecodeerd in het kader van een persoonlijke en
niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen van een videoleverancier die over een
licentie beschikt om AVC-video aan te bieden. Er wordt geen licentie verleend of
gesuggereerd voor enig ander gebruik. Voor meer informatie kunt u terecht bij MPEG LA,
L.L.C.
Zie http://www.mpegla.com.
FreeType-licentie (FreeType2)
Gedeelten van deze software zijn auteursrechtelijk beschermd © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Alle rechten voorbehouden.
MIT-licentie (HarfBuzz)
Gedeelten van deze software zijn auteursrechtelijk beschermd © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle rechten voorbehouden.
Technische opmerkingen
45
Garantievoorwaarden - Nikon Europees
garantiebewijs
Beste Nikon-klant,
Hartelijk bedankt voor uw aanschaf van dit Nikon-product. In het geval dat uw
Nikon-product onder garantie moet worden gerepareerd, dient u contact op te
nemen met de leverancier waar u het product hebt gekocht of een lid van ons
servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon Europe B.V. (bijv. Europa/
Rusland/overige). Ga voor meer informatie naar:
http://www.europe-nikon.com/support
We raden u aan om de gebruikershandleiding aandachtig te lezen voordat u
contact opneemt met de leverancier of ons servicenetwerk om onnodig
ongemak te voorkomen.
De garantie van uw Nikon-apparatuur dekt productiefouten gedurende één vol
jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als het product gedurende
deze garantieperiode defect blijkt te zijn vanwegeondeugdelijk materiaal of een
productiefout, zal ons servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon Europe
B.V. het product repareren volgens de hieronder beschreven voorwaarden en
bepalingen, zonder dat hiervoor kosten voor arbeid of onderdelen in rekening
worden gebracht. Nikon behoudt zich het recht voor om (naar eigen
goeddunken) het product te vervangen of te repareren.
1. De garantie is slechts geldig wanneer het ingevulde garantiebewijs en de
originele factuur of bon waarop aankoopdatum, type van het product en
naam van de verkoper vermeld zijn, samen met het product getoond kunnen
worden. Nikon behoudt zich het recht voor gratis reparatie te weigeren
wanneer bovenstaande documenten niet getoond kunnen worden of
wanneer de informatie erin incompleet of onleesbaar is.
2. Onder de garantie vallen niet:
• noodzakelijk onderhoud of reparatie dan wel vervanging van delen als
gevolg van normale slijtage;
• modificaties om de gebruiksmogelijkheden van het product, als
beschreven in de gebruiksaanwijzing, uit te breiden, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Nikon;
• vervoerskosten en elk risico van het vervoer dat direct of indirect is
verbonden aan de garantie van de producten;
46
Technische opmerkingen
• alle schade als gevolg van veranderingen of aanpassingen van het product,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon, om te voldoen
aan de locale of nationale normen die gelden in elk ander land dan dat
waarvoor het product oorspronkelijk was ontworpen en/of gefabriceerd;
3. De garantie zal niet van toepassing zijn in het geval van:
• schade als een gevolg van foutief gebruik waarbij inbegrepen maar niet
beperkt tot het niet gebruiken van het product voor de gebruikelijke
doeleinden of volgens de gebruiksaanwijzing voor juist gebruik en
onderhoud, en de installatie of het gebruik van het product waarbij de
veiligheidsnormen die van kracht zijn in het land waar het product wordt
gebruikt niet worden gehanteerd;
• schade als een gevolg van ongelukken waarbij inbegrepen maar niet
beperkt tot bliksem, water, vuur, misbruik of verwaarlozing;
• verandering, uitwissing, onleesbaarheid of verwijdering van model- of
serienummer op het product;
• schade als een gevolg van reparaties of aanpassingen uitgevoerd door niet
erkende serviceorganisaties of personen;
• defecten in het systeem waarin het product is ingebouwd of waarmee het
wordt gebruikt;
4. Dit garantiebewijs heeft geen betrekking op de wettelijke rechten van de
consument volgens de toepasselijke nationale wetten die van kracht zijn, noch
op het wettelijk recht van de consument tegenover de verkoper voortkomend
uit zijn/haar koop/aanschaf-contract.
Mededeling: Een overzicht van alle erkende Nikon onderhoudsdiensten vindt u
online via deze koppeling
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Technische opmerkingen
47
Deze handleiding mag op geen enkele manier volledig of
gedeeltelijk (behalve voor korte citaten in kritische artikelen of
besprekingen) worden gereproduceerd zonder de schriftelijke
toestemming van NIKON CORPORATION.
CT8K04(1F)
6MQA041F-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising