Nikon | COOLPIX W300 | Nikon COOLPIX W300 Snelhandleiding

Nikon COOLPIX W300 Snelhandleiding
DIGITALE CAMERA
Snelhandleiding
Inleiding
Onderdelen van de camera
Aan de slag
Basisbewerkingen voor opname en weergave
Andere functies
Technische opmerkingen
ii
1
2
9
15
21
• Lees deze handleiding grondig door voordat u de camera
gebruikt.
• Om correct gebruik van de camera te verzekeren, vergeet
niet “Voor uw veiligheid” (pagina vi) en “<Belangrijk>
Opmerkingen over schokbestendigheid, waterdichtheid,
stofdichtheid en condensatie” (pagina ix) te lezen.
• Bewaar deze handleiding na het lezen op een gemakkelijk
toegankelijke plaats voor later gebruik.
Inleiding
Lees dit eerst
Hartelijk bedankt voor uw aanschaf van de Nikon COOLPIX W300 digitale camera.
De “Naslaggids” downloaden
De naslaggids (PDF-indeling) bevat nadere details in verschillende talen over het gebruik van
dit product. Download de naslaggids vanuit ons downloadcentrum op de onderstaande URL
en sla deze ter referentie op uw smart-apparaat of computer op.
• De naslaggids kan worden bekeken met Adobe Acrobat Reader (downloadbaar vanaf de
Adobe-website) of iBooks (een iOS-app).
Nikon-Software downloaden
Voor computer
Download de software uit ons downloadcentrum via de onderstaande URL.
• ViewNX-i: met deze software kunt u beelden en films overdragen naar uw computer
zodat u deze kunt bekijken en bewerken.
Voor smart-apparaat
• SnapBridge: als u een draadloze verbinding tot stand brengt, kunt u met deze app
beelden en films overdragen naar uw smart-apparaat. Zie de meegeleverde “SnapBridge
Verbindingsgids” voor informatie over hoe u de app kunt downloaden en een verbinding
tot stand kunt brengen.
Bezoek ons downloadcentrum
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Bezoek onze website om handleidingen te downloaden voor
Nikon-beeldbewerkingsproducten, computersoftware of firmware.
Nikon Gebruikersondersteuning
Bezoek de volgende website om uw camera te registreren en op de hoogte te blijven van de
recentste productinformatie. U vindt hier antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) en kunt
contact met ons opnemen voor technische bijstand.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX W300 Model Name: N16D3
ii
Inleiding
De inhoud van het pakket controleren
Indien bepaalde items ontbreken, neemt u contact op met de winkel waar u de camera
hebt aangeschaft.
COOLPIX W300 digitale
camera
Camerariem voor gebruik
op het land
Oplaadbare Li-ionbatterijf
EN-EL12
Lichtnetlaadadapter
EH-73P1
USB-kabel UC-E21
Borstel2
Snelhandleiding (deze
handleiding)
SnapBridge
Verbindingsgids
Garantie (afgedrukt op de
achterkant van deze
handleiding)
1 Er wordt een stekkeradapter meegeleverd als de camera is aangeschaft in een land of regio waar
een stekkeradapter is vereist. De vorm van de stekkeradapter verschilt per land of regio van
aankoop (A5).
2 De borstel wordt gebruikt voor het reinigen van de waterdichte pakking.
OPMERKING:
• De accessoires zijn niet waterdicht.
• Er wordt geen geheugenkaart meegeleverd met de camera. SD-, SDHC- en
SDXC-geheugenkaarten worden in deze handleiding “geheugenkaarten” genoemd.
Inleiding
iii
Informatie en voorzorgsmaatregelen
Permanente kennisoverdracht
Als onderdeel van Nikon's streven naar “permanente kennisoverdracht” via continue
productondersteuning en -informatie is er altijd nieuwe, bijgewerkte informatie online beschikbaar
op de volgende websites:
• Voor gebruikers in de VS: http://www.nikonusa.com/
• Voor gebruikers in Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Voor gebruikers in Azië, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika: http://www.nikon-asia.com/
Bezoek deze sites voor de nieuwste productinformatie, tips, antwoorden op veelgestelde vragen
(FAQ's) en algemeen advies over digitale beeldverwerking en fotografie. Neem voor meer
informatie contact op met de dichtstbijzijnde Nikon-vertegenwoordiger. Bezoek de onderstaande
website voor de contactgegevens.
http://imaging.nikon.com/
Gebruik uitsluitend elektronische accessoires van het merk Nikon
Nikon COOLPIX-camera's zijn ontwikkeld volgens de hoogste technologische standaarden en
bevatten complexe elektronische circuits. Alleen elektronische accessoires van het merk Nikon
(inclusief batterijladers, accu's, lichtnetlaadadapters, lichtnetadapters en USB-kabels), die door
Nikon speciaal zijn gecertificeerd voor gebruik met deze digitale camera van Nikon, zijn ontwikkeld
om binnen de operationele eisen en veiligheidseisen van deze elektronische circuits te werken en
zijn met het oog daarop getest en goedgekeurd.
HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE ACCESSOIRES DIE NIET DOOR NIKON ZIJN VERVAARDIGD, KAN
DE CAMERA BESCHADIGEN EN DE NIKON-GARANTIE DOEN VERVALLEN.
Het gebruik van oplaadbare Li-ionbatterijen van derden die het Nikon holografische zegel niet
dragen, kan de normale werking van de camera verstoren of ertoe leiden dat de accu's oververhit
raken, ontbranden, barsten of lekken.
Holografisch zegel: Dit zegel duidt aan
dat dit apparaat een origineel
Nikon-product is.
Neem voor meer informatie over originele Nikon-accessoires contact op met een door Nikon
erkende leverancier.
Voordat u belangrijke foto's gaat maken
Voordat u foto's gaat maken van belangrijke gelegenheden (zoals een huwelijk of een reis), kunt u
best enkele proefopnamen maken om te controleren of de camera goed werkt. Nikon is niet
aansprakelijk voor schade of gederfde inkomsten als gevolg van een defect aan uw camera.
iv
Inleiding
Over de handleidingen
• Geen enkel onderdeel van de bij dit product geleverde handleidingen mag worden
gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, worden opgeslagen in een archiefsysteem of in
enige vorm worden vertaald naar enige taal, met enig middel, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Nikon.
• De illustraties en schermbeelden in deze handleiding kunnen afwijken van wat wordt
weergegeven op het scherm van het daadwerkelijke product.
• Nikon behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging de specificaties van de
hardware en software die in deze handleidingen worden beschreven op elk gewenst moment te
wijzigen.
• Nikon is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.
• Nikon heeft alles in het werk gesteld om te zorgen dat de informatie in deze handleidingen juist
en volledig is en zou het op prijs stellen als u de Nikon-importeur op de hoogte brengt van
eventuele onjuistheden of omissies (zie de overige documentatie voor de adresgegevens).
Voldoen aan auteursrechtelijke bepalingen
Onder auteursrecht mogen foto’s of opnamen van auteursrechtelijk beschermde werken, gemaakt
met de camera, niet worden gebruikt zonder toestemming van de houder van het auteursrecht.
Uitzonderingen zijn van toepassing op persoonlijk gebruik, maar houd er rekening dat zelfs
persoonlijk gebruik mogelijk beperkt is in het geval van foto’s of opnamen van exposities of live
optredens.
Wegwerpen van opslagmedia
Houd er rekening mee dat bij het wissen van foto's of het formatteren van opslagmedia, zoals
geheugenkaarten of het interne camerageheugen, de oorspronkelijke beeldgegevens niet volledig
worden verwijderd. Met behulp van in de handel verkrijgbare software is het soms mogelijk
verwijderde bestanden op weggeworpen opslagmedia alsnog te herstellen, wat misbruik van
persoonlijke beeldgegevens tot gevolg kan hebben. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de
privacybescherming met betrekking tot dergelijke gegevens.
Reset alle instellingen van de camera in Standaardwaarden in het menu Set-up (A19) voordat u
het opslagmedium wegwerpt of aan een ander geeft. Na de reset wist u alle gegevens in het
apparaat met in de handel verkrijgbare verwijdersoftware of formatteert u het apparaat in Geheug.
formatteren of Geheugenkaart form. in het menu Set-up (A19). Vervolgens vult u het apparaat
geheel met beelden die geen persoonlijke informatie bevatten (bijvoorbeeld beelden van de lucht).
Wees voorzichtig bij het fysiek vernietigen van geheugenkaarten en voorkom letsel en
beschadiging van eigendommen.
Voor de COOLPIX W300 worden de op de geheugenkaart opgeslagen loggegevens op dezelfde
manier behandeld als andere gegevens. Om de loggegevens te wissen die verkregen zijn maar niet
opgeslagen zijn op de geheugenkaart, selecteert u Log aanmaken M Alle logs beëindigen M
Logs wissen.
Conformiteitsmarkering
Volg de onderstaande procedure om een aantal conformiteitsmarkeringen weer te geven waaraan
de camera voldoet.
Druk op de d-knop M z-menupictogram M Conformiteitsmarkering M k-knop
Inleiding
v
Voor uw veiligheid
Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees “Voor uw
veiligheid” in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken.
Bewaar deze veiligheidsinstructies daar waar iedere gebruiker van dit product ze kan lezen.
GEVAAR
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram,
zorgt voor groot gevaar voor de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen,
gemarkeerd met dit pictogram, kan de dood of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
LET OP
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen,
gemarkeerd met dit pictogram, kan letsel of schade aan
eigendommen tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING
• Gebruik dit product niet tijdens het lopen of het bedienen van een
motorvoertuig. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken
of ander letsel veroorzaken.
• Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen. Raak geen interne delen aan die
worden blootgesteld als gevolg van een val of ander ongeluk. Het niet in acht nemen
van deze voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok of ander letsel tot gevolg
hebben.
• Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van rook,
hitte of ongebruikelijke geuren, ontkoppel dan onmiddellijk de accu of
voedingsbron. Voortgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.
• Pak de stekker niet met natte handen vast. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in
acht neemt, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.
• Laat uw huid niet langdurig in contact komen met dit product terwijl deze in en
uit het stopcontact wordt gehaald. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan lichte brandwonden tot gevolg hebben.
• Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals
propaan, benzine of spuitbussen. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan een explosie of brand tot gevolg hebben.
• Richt de flitser, de AF-hulpverlichting, de LED-lamp of het filmlicht niet op de
bestuurder van een motorvoertuig. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.
vi
Inleiding
• Houd dit product uit de buurt van kinderen. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben. Merk
bovendien op dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind
onderdelen van dit product inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
• Wikkel, draai en raak niet verstrikt in de riemen om uw nek. Het niet in acht
nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.
• Gebruik geen accu’s, laders, lichtnetadapters of USB-kabels die niet specifiek zijn
bedoeld voor gebruik met dit product. Bij het gebruik van accu’s, laders,
lichtnetadapters en USB-kabels die bedoeld zijn voor gebruik met dit product, ga geen:
- Snoeren of kabels beschadigen, aanpassen, met overmatige kracht trekken
aan of buigen van kabels of ze onder zware voorwerpen plaatsen of ze
blootstellen aan hitte of vlammen.
- Reisadapters of adapters gebruiken die speciaal ontworpen zijn om van de ene
spanning naar een andere spanning over te schakelen, of met DC-naar-AC-omvormers.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische
schok tot gevolg hebben.
• Pak de stekker niet vast tijdens het opladen van het product of gebruik van de
lichtnetadapter tijdens onweersbuien. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
• Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan
extreem hoge en lage temperaturen. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan brandwonden of bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.
LET OP
• Laat het objectief niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht. Licht
dat wordt geconvergeerd door het objectief kan brand of schade aan de interne
onderdelen van het product veroorzaken.
Houd de zon goed buiten beeld bij het fotograferen van onderwerpen met tegenlicht.
• Schakel dit product uit wanneer het gebruik ervan verboden is. De functies voor
het opnemen van locatiegegevens uitschakelen. Logopname beëindigen.
Schakel draadloze functies uit wanneer het gebruik van draadloze apparatuur
verboden is. De radiofrequentie-emissies geproduceerd door dit product kunnen
interfereren met apparatuur aan boord van vliegtuigen of in ziekenhuizen of andere
medische faciliteiten.
• Verwijder de accu en ontkoppel de lichtnetadapter als voor langere tijd geen
gebruik wordt gemaakt van dit product. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.
• Laat de flitser niet flitsen terwijl deze in contact is met of zich nabij de huid of
voorwerpen bevindt. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan
brandwonden of brand tot gevolg hebben.
• Kijk niet rechtstreeks in de AF-hulpverlichting, de LED-lamp of het filmlicht. Dit
kan tot oogletsel of verminderd zicht leiden.
Inleiding
vii
• Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt
blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in
direct zonlicht. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een
defect aan het product tot gevolg hebben.
GEVAAR voor batterijen
• Voorkom onjuist gebruik van accu’s. Het niet in acht nemen van de volgende voorzorgsmaatregelen
kan ervoor zorgen dat de accu’s lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten:
- Gebruik uitsluitend oplaadbare accu’s die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.
- Stel accu’s niet bloot aan vlammen of extreme hitte.
- Haal niet uit elkaar.
- Sluit de aansluitingen niet kort door ze in aanraking te laten komen met kettingen,
haarspelden of andere metalen voorwerpen.
- Stel accu’s of de producten waarin ze worden geplaatst, niet bloot aan krachtige
fysieke schokken.
• Laad batterijen op de aangegeven manier op. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan ervoor zorgen dat de accu’s lekken, oververhit raken, scheuren of
vlam vatten.
• Als accuvloeistof in aanraking komt met de ogen, spoel dan met veel schoon
water en zoek onmiddellijk medische hulp. Het uitstellen van deze handeling kan
oogletsel tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING voor batterijen
• Houd accu’s buiten bereik van kinderen. Mocht een kind een accu inslikken, zoek
dan onmiddellijk medische hulp.
• Dompel dit product niet onder in water en stel het niet bloot aan regen. Het niet
in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product
tot gevolg hebben. Droog het product onmiddellijk met een handdoek of gelijkwaardig
voorwerp, mocht deze nat worden.
• Stop onmiddellijk met het gebruik van de batterij wanneer zich een verandering
voordoet, zoals verkleuring of vervorming. Stop met het opladen als ze niet binnen de
opgegeven tijdsduur worden opgeladen. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht
neemt, kan dit ertoe leiden dat de batterij gaat lekken, oververhit raakt, scheurt of in brand vliegt.
• Isoleer de accupolen met tape alvorens deze weg te gooien. Oververhitting,
scheuren of brand kan het gevolg zijn indien metalen voorwerpen in aanraking komen
met de aansluiting. Recycle of gooi accu’s weg overeenkomstig de lokale voorschriften.
• Als accuvloeistof in aanraking komt met iemand zijn huid of kleding, spoel het
getroffen gebied dan onmiddellijk met veel schoon water. Het niet in acht nemen
van deze voorzorgsmaatregel kan huidirritatie tot gevolg hebben.
viii
Inleiding
<Belangrijk> Opmerkingen over
schokbestendigheid, waterdichtheid,
stofdichtheid en condensatie
• De schokbestendigheid, waterdichtheid en stofdichtheid die hier worden beschreven,
vormen geen garantie dat de camera volledig waterdicht of zonder schade en
problemen blijft onder alle omstandigheden.
• Stel de camera niet bloot aan overmatige schokken, trillingen of druk door de camera te
laten vallen, erop te slaan of er een zwaar voorwerp op te plaatsen. Als u zich niet aan
deze voorzorgsmaatregel houdt, kan de camera vervormd raken, waardoor water
binnendringt of de luchtdichte afdichtingen worden beschadigd, waardoor er storingen
in de camera optreden.
• Uw Nikon-garantie dekt mogelijk geen storingen die worden veroorzaakt door water dat
in de camera binnensijpelt ten gevolge van een verkeerde hantering van de camera.
Opmerkingen over schokbestendigheid
Deze camera is geslaagd in de interne Nikon-test (valtest van een hoogte van 240 cm op
een multiplexpaneel van 5 cm dik) overeenkomstig de standaard MIL-STD 810F Method
516.5-Shock*.
Veranderingen in hoe de camera eruitziet, zoals afpellende lak en vervorming van de
camera, worden niet gemeten bij de interne Nikon-test.
* Standaard testmethode van het Amerikaanse Ministerie van Defensie.
Bij deze test laat men 5 camera’s in 26 richtingen (8 hoeken, 12 randen en 6 vlakken) vallen vanaf
een hoogte van 122 cm, waarbij ten minste één van de vijf camera’s de test in alle 26 richtingen
moet doorstaan.
Opmerkingen over waterdichtheid en stofdichtheid
De camera voldoet aan JIS/IEC-waterdichtheidskwaliteit 8 (IPX8) en JIS/
IEC-stofdichtheidskwaliteit 6 (IP6X) en laat gedurende 60 minuten opnames onder water
toe op een diepte van 30 m.*
* Deze waarde geeft aan dat de camera dusdanig ontworpen is dat hij gedurende de vermelde
tijd bestand is tegen de vermelde waterdruk wanneer de camera wordt gebruikt
overeenkomstig de door Nikon gedefinieerde methoden.
- De waterdichtheid van deze camera is uitsluitend getest in zoet water (zwembaden, rivieren
en meren) en zout water.
- Het inwendige gedeelte van deze camera is niet waterdicht. Water dat in de camera
binnensijpelt, kan roest veroorzaken aan de componenten, wat hoge herstellingskosten of
onherstelbare schade tot gevolg heeft.
- De accessoires zijn niet waterdicht.
B
Voorzorgsmaatregelen bij het reinigen
• Prik niet in de microfoon- of luidsprekeropeningen met een scherp voorwerp. Als de binnenzijde
van de camera beschadigd raakt, neemt de waterdichtheid af.
• Gebruik geen zeep, neutrale schoonmaakmiddelen of chemicaliën als wasbenzine voor de
reiniging.
Inleiding
ix
Opmerkingen over schokbestendigheid, waterdichtheid
en stofdichtheid
• Laat de camera niet vallen, sla de camera niet tegen een hard voorwerp zoals een rots, of
gooi de camera niet op het wateroppervlak.
• Stel de camera niet bloot aan schokken wanneer u deze onder water gebruikt.
- Stel de camera niet bloot aan waterdruk door hem in een stroomversnelling of onder
een waterval te houden.
- Stel de camera niet bloot aan diepten van meer dan 30 m onder water.
- Laat de camera onder water niet vallen. Deze camera drijft niet in water.
• Gebruik de camera niet continu gedurende 60 minuten of langer onder water.
• Plaats geen natte geheugenkaart of accu in de camera.
- Open het batterijvak/de geheugenkaartsleuf niet als de camera of uw handen nat zijn.
Als u dat wel doet, kan er water in de camera binnensijpelen of kunnen er storingen in
de camera optreden.
• Open het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf niet onder water.
• Als zich vocht, zoals waterdruppels, aan de
buitenkant van de camera of binnen in het
deksel van het batterijvak/de
geheugenkaartsleuf hecht, dient u dit
onmiddellijk weg te vegen met een zachte
droge doek.
- Als zich een vreemde stof vasthecht aan
de buitenkant van de camera of binnen
in het deksel van het batterijvak/de
geheugenkaartsleuf, dient u deze
onmiddellijk te verwijderen met een
blaasbalgje of een zachte doek.
- Als zich een vreemde stof vasthecht op
Waterdichte pakking
de waterdichte pakking binnen in het
deksel van het batterijvak/de
geheugenkaartsleuf, dient u deze te
verwijderen met de meegeleverde
borstel. Gebruik de meegeleverde
borstel uitsluitend om de waterdichte
pakking te reinigen.
• Zorg ervoor dat de camera niet gedurende
lange tijd aan koude omstandigheden of
hete omstandigheden van 40°C of meer
wordt blootgesteld.
- Als dat wel gebeurt, kan de waterdichtheid van de camera worden aangetast.
- Zorg er, bij gebruik van de camera onder water, voor dat de watertemperatuur tussen
0°C en 40°C ligt.
• Gebruik de camera niet in warmtebronnen.
x
Inleiding
Voordat de camera onder water wordt gebruikt
Controleer de onderstaande punten voordat u de camera onder water gaat gebruiken.
• Verwijder de camerariem voor gebruik op het land.
• Controleer of er zich geen vreemde stoffen in het deksel van het batterijvak/de
geheugenkaartsleuf bevinden.
• Controleer of de waterdichte pakking van het deksel van het batterijvak/de
geheugenkaartsleuf niet gebarsten of vervormd is.
- Controleer of de waterdichte pakking niet losgekomen is van de camera.
• Controleer of het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf stevig gesloten is.
- Controleer of de grendelaanduiding de toestand “Dicht” aangeeft.
Opmerkingen over bedrijfstemperatuur,
luchtvochtigheid en condensatie
De werking van deze camera werd getest bij temperaturen van –10°C tot +40°C.
Wanneer u de camera in koude streken of op grote hoogtes gebruikt, dient u rekening te
houden met de volgende voorzorgsmaatregelen.
• De prestaties van batterijen/accu's nemen tijdelijk af wanneer deze koud zijn. Houd de
camera en batterijen/accu's warm onder uw kleding voor u deze gebruikt.
• De prestaties van de camera nemen mogelijk tijdelijk af bij langdurige blootstelling aan
extreme koude. Zo lijkt de monitor mogelijk donkerder dan normaal onmiddellijk nadat
de camera is ingeschakeld of er worden restbeelden geproduceerd.
● Omgevingsvoorwaarden die waarschijnlijk condensatie zullen veroorzaken
Mogelijk treedt binnen in de monitor of in het objectief waasvorming (condensatie) op bij
scherpe temperatuurschommelingen of hoge luchtvochtigheid, zoals in de hieronder
beschreven omgevingsomstandigheden. Dit is geen storing of defect van de camera.
• De camera wordt plotseling ondergedompeld in koud water na op een warme plek op
het land te zijn geweest.
• De camera wordt naar een warme plek gebracht, bijvoorbeeld in een gebouw, vanuit de
koude buitenlucht.
• Het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf wordt geopend of gesloten in een
omgeving met hoge vochtigheid.
● Condensatie verminderen
• Open het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf, doe de camera en een in de
handel verkrijgbaar droogmiddel in bijvoorbeeld een plastic zak en sluit deze af.
De kans op condensatie is minder groot als de luchtvochtigheid binnen in de camera
wordt verminderd.
• Vermijd, voordat u de camera onder water gebruik, de opslag op locaties waar de camera
heet zou kunnen worden (bijvoorbeeld bij blootstelling aan direct zonlicht).
Als u de camera onderdompelt terwijl deze heet is, kan de plotselinge
temperatuurschommeling tot condensatie leiden.
Inleiding
xi
● Waasvorming verwijderen
• Schakel de camera uit en open het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf
nadat u de camera hebt uitgeschakeld op een plaats waar de omgevingstemperatuur
stabiel is (vermijd plaatsen met hoge temperatuur of luchtvochtigheid, zand of stof).
Om de waas te verhelpen, verwijdert u de batterij en de geheugenkaart en laat u het
deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf open, zodat de camera zich kan
aanpassen aan de omgevingstemperatuur.
Inspectie en reparatie
• Als de camera werd blootgesteld aan schokken, is het aan te bevelen de waterdichtheid
te laten nakijken door uw verkoper of een door Nikon geautoriseerde
servicevertegenwoordiger (tegen betaling).
• Als de kwaliteit van de waterdichte pakking afneemt, dient u contact op te nemen met
uw verkoper of een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger. De
waterdichtheid van de waterdichte pakking kan na één jaar afnemen.
• Als er water binnendringt in de camera, stopt u onmiddellijk met het gebruik ervan en
biedt u de camera bij uw door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger ter
reparatie aan.
xii
Inleiding
Onderdelen van de camera
De camerabody
1 2 3
4
4
8
9 10 11
12
13
14
15
19
18
17
6
5
1
2
3
7
Ontspanknop
Hoofdschakelaar/camera-aan-lampje
16
9
10
Laadlampje
Flitserlampje
11
12
13
14
15
16
17
18
19
b (e filmopname)-knop
Flitser
LED-lamp
Zelfontspannerlampje
AF-hulpverlichting
Filmlicht
5
Grendel deksel batterijvak/
geheugenkaartsleuf
6
Ontgrendeling deksel batterijvak/
geheugenkaartsleuf
7
8
Monitor
A (opnamestand)-knop
Zoomknop
c (weergave)-knop
Multi-selector*
k (selectie toepassen)-knop
l (wissen)-knop
d (menu)-knop
r (LED-lamp)-knop
V (actie)-knop
q (extra)-knop
* In deze handleiding wordt het omhoog, omlaag, naar links of naar rechts drukken van de
multi-selector aangeduid als H, I, J of K.
Onderdelen van de camera
1
Aan de slag
De camerariem bevestigen voor gebruik op het
land
Verwijder de riem voor gebruik op het land voor u de camera onder water gebruikt.
2
Aan de slag
De accu en geheugenkaart plaatsen
Batterijvergrendeling
Geheugenkaartsleuf
4
2
1
3
5
8
6
7
• Druk op de ontgrendeling van het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf (1)
en draai de grendel van het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf (2) om
het deksel (3) te openen.
• Let erop dat de positieve en negatieve polen van de accu correct zijn geplaatst, verplaats
de oranje batterijvergrendeling (4) en schuif de accu volledig in het vak (5).
• Schuif de geheugenkaart in de sleuf tot deze op zijn plaats klikt (6).
• Let op dat u de accu of geheugenkaart niet ondersteboven of omgekeerd plaatst; dit kan
tot een storing leiden.
• Sluit het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf (7) en, terwijl u deze stevig
tegen de camera duwt zodat het rode gedeelte van de zijkant van de afdekking
verborgen is, draait u de grendel van het deksel van het batterijvak/de
geheugenkaartsleuf tot deze op zijn plaats klikt (8).
Zorg ervoor dat het deksel degelijk vergrendeld is.
• Als de beveiligingsschakelaar van de geheugenkaart vergrendeld is, kunt u geen
opnamen maken, beelden wissen of de geheugenkaart formatteren.
• Cameragegevens, zoals beelden en films, kunnen worden opgeslagen in het interne
geheugen of op een geheugenkaart. Als u het interne geheugen wilt gebruiken, dient u
de geheugenkaart te verwijderen.
B
Opmerkingen over waterdichtheid en stofdichtheid
Zie “Opmerkingen over schokbestendigheid, waterdichtheid en stofdichtheid” (Ax) voor meer
informatie.
B
Opmerkingen over het sluiten van het deksel zonder dat het snoer van de
camerariem gekneld raakt
Als het snoer van de camerariem vastgekneld raakt in het deksel van het batterijvak/de
geheugenkaartsleuf wanneer dit wordt gesloten, kan het deksel beschadigd raken. Voordat u het
deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf sluit, dient u na te gaan of het snoer niet gekneld
raakt.
Aan de slag
3
B
Een geheugenkaart formatteren
De eerste keer dat u een geheugenkaart in deze camera plaatst die eerder in een ander apparaat
werd gebruikt, dient u deze kaart met deze camera te formatteren.
• Tijdens het formatteren van een geheugenkaart worden alle beelden en andere
gegevens op de geheugenkaart permanent verwijderd. Maak kopieën van beelden die u
wilt behouden voor u de geheugenkaart formatteert.
• Plaats de geheugenkaart in de camera, druk op de d-knop en selecteer Geheugenkaart
form. in het setup-menu (A19).
De accu of geheugenkaart verwijderen
Schakel de camera uit en controleer of het camera-aan-lampje en het scherm uitgeschakeld
zijn voordat u het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf opent.
• Verplaats de batterijvergrendeling om de accu eruit te halen.
• Duw de geheugenkaart voorzichtig in de camera om de geheugenkaart gedeeltelijk uit
te werpen.
• Wees onmiddellijk na het gebruik van de camera voorzichtig met het hanteren van de
camera, de accu en de geheugenkaart, aangezien deze heet kunnen zijn.
4
Aan de slag
De accu opladen
Laadlampje
Lichtnetlaadadapter
Stopcontact
3
1
2
USB-kabel (meegeleverd)
Als een stekkeradapter* bij uw camera is meegeleverd, bevestigt u hem op de
lichtnetlaadadapter. Zodra deze twee aan elkaar vast zitten, kan het product beschadigd
raden als u de stekkeradapter met geweld probeert los te maken.
* De vorm van de stekkeradapter is afhankelijk van het land of de regio waar de camera werd
aangeschaft.
Deze stap kan worden overgeslagen als de stekkeradapter permanent op de lichtnetlaadadapter
bevestigd is.
• Het opladen wordt gestart zodra de camera wordt aangesloten op een stopcontact
terwijl de accu is geplaatst, zoals te zien is in de afbeelding. Het laadlampje knippert traag
terwijl de accu wordt opgeladen.
• Wanneer het laden is voltooid, wordt het laadlampje uitgeschakeld. Koppel de
lichtnetlaadadapter los van het stopcontact en koppel daarna de USB-kabel los.
De oplaadtijd is ongeveer 2 uur en 20 minuten bij een volledig lege accu.
• De accu kan niet worden opgeladen wanneer het laadlampje snel knippert, mogelijk
wegens een van de hieronder beschreven redenen.
- De omgevingstemperatuur is niet geschikt om op te laden.
- De USB-kabel of lichtnetlaadadapter is niet goed aangesloten.
- De accu is beschadigd.
Aan de slag
5
B
Opmerkingen over de USB-kabel
• Gebruik geen andere USB-kabel dan de UC-E21. Als u een andere USB-kabel dan de UC-E21
gebruikt, kan dit tot oververhitting, brand of elektrische schok leiden.
• Controleer de vorm en richting van de stekkers en plaats of verwijder de stekkers niet onder een
hoek.
B
Opmerkingen over het laden van de accu
• De camera kan worden gebruikt terwijl de accu wordt opgeladen, maar de oplaadtijd neemt toe.
• Als de accu zo goed als leeg is, kunt u de camera niet gebruiken terwijl de accu wordt opgeladen.
• Gebruik in geen geval een lichtnetadapter van een ander merk of model dan de
EH-73P-lichtnetlaadadapter en gebruik geen in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter of
batterijlader voor een mobiele telefoon. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan dat
leiden tot oververhitting van of schade aan de camera.
6
Aan de slag
Camera instellen
1
Druk op de hoofdschakelaar om de camera aan te zetten.
• Gebruik de multi-selector om instellingen te selecteren en aan te passen.
Hoofdschakelaar
Multi-selector
Omhoog
Links
k-knop
(selectie toepassen)
d-knop
• Er wordt een taalselectiescherm weergegeven.
Gebruik HI van de multi-selector om een taal te
selecteren, en druk op de k-knop om deze te
selecteren.
• De taal kan op elk gewenst moment worden gewijzigd
in het setup-menu (A19) M Taal/Language.
Rechts
Omlaag
Taal/Language
Annuleren
2
Als het dialoogvenster aan de rechterkant
wordt weergegeven, volgt u de
onderstaande instructies en drukt u op
de d-knop of de k-knop.
Met SnapBridge kunt u foto's naar uw
smartapparaart verzenden en delen.
Druk op 'MENU' als u dit scherm wilt
• Als u geen draadloze verbinding tot stand wilt
overslaan en SnapBridge later wilt
instellen via het menu Netwerk.
brengen met een smart-apparaat:
Later
Instell.
Druk op de d-knop om verder te gaan met stap 3.
• Als u wel een draadloze verbinding tot stand wilt
brengen met een smart-apparaat:
Druk op de k-knop. Bekijk de meegeleverde “SnapBridge Verbindingsgids” voor de
setup-procedure.
Als u een draadloze verbinding tot stand brengt met de SnapBridge-app, kunt u beelden
die met de camera zijn vastgelegd uploaden naar een smart-apparaat of afstand bediende
fotografie gebruiken.
3
Gebruik HI om Ja te selecteren bij de vraag om de klok van de
camera in te stellen en druk vervolgens op de k-knop.
Aan de slag
7
4
Markeer uw eigen tijdzone en druk op
de k-knop.
London, Casablanca
• U kunt zomertijd instellen door op H te drukken. Als
deze functie is ingesteld, wordt de klok één uur vooruit
gezet en wordt W weergegeven boven de kaart. Druk
op I om deze functie uit te schakelen.
Terug
5
Gebruik HI om de datumnotatie te selecteren en druk op de
k-knop.
6
Voer de huidige datum en tijd in en druk
op de k-knop.
Datum en tijd
• Gebruik JK om items te markeren en HI om te
wijzigen.
• Selecteer het minutenveld en druk op de k-knop om
de instelling te bevestigen.
D
M
J
01 01 2017
u
m
00 00
Bewerk.
7
Wanneer het bevestigingsscherm verschijnt, selecteert u Ja en
drukt u op de k-knop.
• U kunt de tijdzone, datum en tijd wijzigen via het setup-menu (A19) M Tijdzone en
datum.
8
Lees het bericht over waterdichtheid en druk op K.
• Bevestig het laatste bericht en druk op de k-knop. De camera schakelt over naar het
opnamescherm zodra de setup is voltooid.
• Er worden in de volgende situaties berichten die betrekking hebben op de waterdichtheid
weergegeven.
- Bij het inschakelen en voor het eerst instellen van de camera na aankoop
- Als de camera wordt ingesteld op de onderwerpstand Onder water
- Als de camera wordt ingeschakeld na het opladen
8
Aan de slag
Basisbewerkingen voor opname en
weergave
Opnamen maken
De stand o (autom. scènekeuzekn.) wordt hier als voorbeeld gebruikt. In de stand
o (autom. Scènekeuzekn.) herkent de camera de opnameomstandigheden tijdens het
kadreren van een foto. U kunt nu foto's maken die passen bij die omstandigheden.
1
Houd de camera stevig vast.
• Houd uw vingers en andere voorwerpen uit de buurt
van objectief, flitser, AF-hulpverlichting, microfoon en
luidspreker.
• Als u opnamen in de portretstand (“staand”) maakt,
draait u de camera op zo'n manier dat de flitser zich
boven het objectief bevindt.
2
Kadreer de foto.
• Verplaats de zoomknop om de zoomstand van het objectief
te veranderen.
Inzoomen
Uitzoomen
Basisbewerkingen voor opname en weergave
9
• Wanneer de camera de opnameomstandigheden
herkent, verandert het pictogram voor de
opnamestand dienovereenkomstig.
• Aanduiding batterijniveau
b: Het batterijniveau is hoog.
B: Het batterijniveau is laag.
• Aantal resterende opnamen
C wordt weergegeven wanneer er geen
geheugenkaart in de camera is geplaatst; beelden
worden opgeslagen in het interne geheugen.
Pictogram opnamestand
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
500
Aanduiding batterijniveau
Aantal resterende opnamen
3
Druk de ontspanknop half in.
• De ontspanknop half indrukken wil zeggen dat u de
knop indrukt tot het punt waar u enige weerstand
voelt.
• Zodra het onderwerp scherp is, wordt scherpstelveld
of de scherpstelaanduiding in groen weergegeven.
• Wanneer u de digitale zoom gebruikt, stelt de
camera scherp in het midden van het beeld en
wordt het scherpstelveld niet weergegeven.
• Als het scherpstelveld of de scherpstelaanduiding
knippert, kan de camera niet scherpstellen. Wijzig de
compositie en probeer de ontspanknop opnieuw half
in te drukken.
1/250
F 2.8
Scherpstelveld
4
B
Druk zonder uw vinger op te tillen de
ontspanknop helemaal in.
Opmerkingen over het opslaan van beelden of films
De aanduiding die het aantal resterende opnamen aangeeft of de aanduiding die de resterende
tijd aangeeft, knippert terwijl beelden of films worden opgeslagen. Open het deksel van het
batterijvak/de geheugenkaartsleuf niet en verwijder de accu of de geheugenkaart niet
terwijl een aanduiding knippert. Dit zou tot verlies van gegevens kunnen leiden of tot schade aan
de camera of de geheugenkaart.
10
Basisbewerkingen voor opname en weergave
C
De functie Automatisch uit
• Als gedurende ongeveer één minuut geen handelingen worden uitgevoerd, wordt het scherm
uitgeschakeld, wordt de camera in de stand-bystand gezet en gaat het camera-aan-lampje
knipperen. De camera wordt uitgeschakeld nadat hij ongeveer drie minuten in stand-bymodus is
gebleven.
• Als u het scherm opnieuw wilt inschakelen terwijl de camera op stand-by staat, voert u een
handeling uit zoals het indrukken van de hoofdschakelaar of de ontspanknop.
C
Wanneer u een statief gebruikt
• Het is aan te bevelen een statief te gebruiken om de camera te stabiliseren in de volgende
omstandigheden:
- Wanneer u bij weinig licht opnamen maakt met de flitsstand (A16) ingesteld op W (uit)
- Wanneer de zoom op een telepositie staat
• Wanneer u een statief gebruikt om de camera tijdens de opname te stabiliseren, stelt u Foto VR
in op Uit in het setup-menu (A19) om mogelijke fouten door deze functie te voorkomen.
Films opnemen
Geef het opnamescherm weer en druk op de
b (e filmopname)-knop om de filmopname te starten.
Druk opnieuw op de b (e)-knop om de opname te
beëindigen.
• Als de temperatuur van de accu daalt, nemen mogelijk
het beeldformaat en de beeldsnelheid af. Warm de accu
vóór gebruik op, bijvoorbeeld met uw handpalmen.
De LED-lamp gebruiken
Gebruik de LED-lamp op donkere plekken en dergelijke.
Druk op de r (LED-lamp)-knop en houd deze ingedrukt
om een LED-lamp in te schakelen. U kunt deze
uitschakelen door op de r-knop te drukken.
U kunt de LED-lamp ook gebruiken als de camera is
uitgeschakeld.
• Gebruik LED-lichttimer in het setup-menu (A19) om
in te stellen na hoeveel tijd de LED-lamp wordt
uitgeschakeld.
Basisbewerkingen voor opname en weergave
11
Opnamen weergeven
1
Druk op de c (weergave)-knop
om naar de weergavestand te
gaan.
• Als u de c-knop indrukt en ingedrukt houdt
terwijl de camera uitgeschakeld is, schakelt
de camera in met de weergavestand.
2
Gebruik de multi-selector om het weer te geven beeld te selecteren.
• Houd HIJK ingedrukt om snel door de beelden te
bladeren.
• Druk op de k-knop om een opgenomen film af te
spelen.
• Om terug te keren naar de opnamestand drukt u op
de A-knop of op de ontspanknop.
Het vorige beeld weergeven
Het volgende beeld weergeven
• Wanneer e wordt weergegeven in de
schermvullende weergavestand, kunt u op de k-knop
drukken om een effect toe te passen op het beeld.
4/4
15m
1010hPa
0004. JPG
15/11/2017 15:30
• Verplaats de zoomknop naar g (i) in de
schermvullende weergavestand om in
te zoomen op een beeld.
3.0
• Verplaats de zoomknop in de
schermvullende weergavestand naar
f (h) om te schakelen naar
miniatuurweergavestand en meerdere
beelden op het scherm weer te geven.
12
Basisbewerkingen voor opname en weergave
1/20
Beelden wissen
1
Druk op de l (wissen)-knop om
de opname te wissen die op het
scherm wordt weergegeven.
2
Gebruik HI van de multi-selector om de
gewenste wismethode te selecteren en
druk op de k-knop.
• Om te sluiten zonder te verwijderen, drukt u op
de d-knop.
3
Wissen
Huidig beeld
Wis gesel. beeld(en)
Alle beelden
Selecteer Ja en druk op de k-knop.
• Eenmaal gewiste beelden kunt u niet meer terughalen.
1 beeld wissen?
Ja
Nee
B
Beelden die continu werden vastgelegd (reeks) wissen
• Beelden die continu zijn vastgelegd, of met de functie Meerv.
belicht. Lichter, Creatieve stand of Zelf-collage, worden als
reeks opgeslagen en slechts één beeld van de reeks (de
hoofdfoto) wordt weergegeven in de weergavestand
(standaardinstelling).
• Als u op de l-knop drukt terwijl een hoofdfoto wordt
weergegeven voor een reeks beelden, worden alle beelden
0004.JPG
15/11/2017 15:30
in de reeks gewist.
• Als u individuele beelden in een reeks wilt wissen, drukt u op
de k-knop om ze een voor een weer te geven en drukt u vervolgens op de l-knop.
C
1/5
Het vastgelegde beeld wissen in de opnamestand
Wanneer u de opnamestand gebruikt, drukt u op de l-knop om het laatst opgeslagen beeld te
wissen.
Basisbewerkingen voor opname en weergave
13
Actiecontrole
De hierna vermelde bewerkingen kunnen worden uitgevoerd door de camera te schudden.
Het vorige of volgende beeld weergeven in de
schermvullende weergavestand
Schud de camera in de schermvullende
weergavestand omhoog/omlaag om het
volgende beeld weer te geven, of vooruit/
achteruit om het vorige beeld weer te geven
(wanneer Weergave actiecontrole in het
setup-menu (A19) is ingesteld op Aan).
• Houd de camera stevig vast met de
camerariem rond uw hand en gebruik uw
pols om de camera zoals in de illustratie te
schudden.
Actiemenu gebruiken
Druk op de V (actie)-knop om het
actiemenu weer te geven.
• Schud de camera om een van de
hierna vermelde opties te
selecteren, en druk op de V-knop
om de handeling uit te voeren.
Autom. scènekeuzekn.
Bevest.
Actiemenu
Optie
Beschrijving
Opnamestand selecteren
Selecteer een opnamestand (beperkt tot bepaalde
opnamestanden).
q Filmopname starten
Druk op de V-knop om een film op te nemen/te beëindigen.
De b (e filmopname)-knop kan niet worden gebruikt om de
opname te beëindigen.
K Snelle weergave
Geef een beeld weer in de schermvullende weergavestand. U
kunt actiecontrole gebruiken om beelden weer te geven.
f Sluiten
Sluit het actiemenu.
Terwijl het actiemenu wordt weergegeven, kunnen alleen de V-knop, de ontspanknop, de
hoofdschakelaar of de r (LED-lamp)-knop worden gebruikt.
14
Basisbewerkingen voor opname en weergave
Andere functies
Een opnamestand selecteren
De volgende opnamestanden zijn beschikbaar.
• o Autom. scènekeuzekn.
De camera herkent de opnameomstandigheden tijdens het kadreren van een foto. U
kunt nu foto's maken die passen bij die omstandigheden.
• b Onderwerpstand
Selecteer een van de onderwerpstanden, afhankelijk van de opnameomstandigheden.
Vervolgens kunt u opnamen maken met instellingen die geschikt zijn voor die
omstandigheden.
• s Creatieve stand
In één opname slaat de camera vier beelden met effecten op en één beeld zonder
effecten.
• F Slim portret
Gebruik glamour-retouchering om menselijke gezichten te verbeteren tijdens de
opname, en gebruik de glimlachtimer- of zelf-collage-functie om foto's te nemen.
• M Korte filmvoorstelling
De camera maakt een korte film die tot 30 seconden lang is (e 1080/30p of
S 1080/25p) door meerdere filmclips die enkele seconden lang zijn, op te nemen en
automatisch met elkaar te combineren.
• A Autostand
Selecteer deze stand om algemene opnamen te maken in diverse
opnameomstandigheden.
1
Wanneer het opnamescherm
wordt weergegeven, drukt u op de
A (opnamestand)-knop.
2
Gebruik HI van de
multi-selector om een
opnamestand te selecteren,
en druk op de k-knop.
Autom. scènekeuzekn.
• Wanneer de onderwerpstand is
geselecteerd, selecteert u K om een
onderwerpstand of effect te
selecteren vooraleer u op de
k-knop drukt.
Andere functies
15
C
Help-weergave
Wanneer u van opnamestand verandert of wanneer het instelscherm wordt weergegeven, wordt
een beschrijving van de functies weergegeven.
U kunt de beschrijving weergeven of verbergen met Help-weergave in Monitorinstellingen in
het menu Set-up.
Opnamefuncties instellen met de multi-selector
Wanneer het opnamescherm wordt weergegeven, kunt u op H (m) J (n) I (p) K (o)
van de multi-selector drukken om de volgende functies in te stellen.
• m Flitsstand
De flitsstand kan worden ingesteld voor de desbetreffende opnameomstandigheden.
• n Zelfontspanner, Zelfportrettimer
De camera ontspant de sluiter wanneer het ingestelde aantal seconden na het indrukken
van de ontspanknop is verstreken.
• p Macro-stand
Gebruik de macro-stand om close-upfoto's te maken.
• o Belichtingscompensatie
U kunt de algemene helderheid van het beeld aanpassen.
De functies die kunnen worden ingesteld verschillen naargelang de opnamestand.
16
Andere functies
Bewerkingen die beschikbaar zijn met functies
voor locatiegegevens
Als Ingeb. locatiegegevens gebr. in Optiesmenu locatiegeg. in het menu
z (Optiesmenu locatiegeg.) (A19) is ingesteld op Aan, start de camera met het
ontvangen van signalen van de navigatiesatellieten.
U kunt de ontvangst van locatiegegevens controleren op het
0
opnamescherm.
-10
• n of o: Er worden signalen ontvangen van vier of meer
satellieten en er worden locatiegegevens verkregen.
• z: Er worden signalen ontvangen, maar er kunnen geen
locatiegegevens worden verkregen.
• y: Er worden geen signalen ontvangen.
15m
1010hPa
De opnamelocatiegegevens op het beeld opnemen
• Als opnamen wordt gemaakt terwijl positiebepaling plaatsvindt, worden de verkregen
locatiegegevens (breedtegraad en lengtegraad) opgenomen op de vastgelegde
beelden.
• De opgenomen locatiegegevens kunnen op een kaart worden gecontroleerd met
ViewNX-i nadat beelden naar een computer zijn overgezet.
• Wanneer Kompasweergave in Elektronisch kompas in het optiesmenu
locatiegegevens is ingesteld op Aan, wordt ook de opnamerichting bij benadering
opgenomen.
Het log opnemen
• Bij het selecteren van Alle logs starten in Log aanmaken in het Optiesmenu
locatiegeg. terwijl locatiebepaling plaatsvindt, worden de locatiegegevens, hoogte- en
waterdieptegegevens van plekken die u met de camera bezoekt met een bepaald
interval opgenomen.
• Opgenomen logs (bewegingsinformatie zoals locatiegegevens, hoogte of waterdiepte)
kunnen op een geheugenkaart worden opgeslagen door Log aanmaken te selecteren
om te stoppen met opnemen en vervolgens Logs opslaan te selecteren.
• U kunt locatielogs die zijn opgeslagen op de geheugenkaart bekijken met software voor
het weergeven van loggegevens, zoals ViewNX-i.
• De hoogte- en waterdieptelogs die worden opgeslagen op de geheugenkaart kunnen
als grafiek worden weergegeven door Hoogte-/dieptelogs in Log weergeven te
selecteren in het Optiesmenu locatiegeg.
• U kunt de grafieken van de momenteel opgenomen hoogte- en waterdieptelogs
controleren in de actieve gids (A18).
Andere functies
17
POI-informatie weergeven
• Wanneer POI inbedden in Points of interest (POI) in het Optiesmenu
locatiegegevens is ingesteld op Aan terwijl de camera is gepositioneerd, wordt de
informatie voor de dichtstbijgelegen locatienaam voor de huidige positie eveneens
opgenomen tijdens de opname.
• Als POI weergeven in het Optiesmenu
locatiegegevens wordt ingesteld op Aan terwijl de
camera is gepositioneerd, wordt de informatie voor de
dichtstbijgelegen locatienaam voor de huidige positie
weergegeven op het opnamescherm en de actieve gids
15m
1010hPa
en wordt de opgenomen informatie voor de
locatienaam opgenomen op het beeld dat te zien is op
25m 0s
het weergavescherm.
500
40
30
20
10
0
-10
De actieve gids weergeven
Druk op de q (extra)-knop om de actieve gids weer te geven,
waarop u locatiegegevens kunt controleren die momenteel
worden verkregen.
U kunt de weergegeven informatie omschakelen door op de k-knop te drukken terwijl de
actieve gids wordt weergegeven.
15/11/2017 15:30
15/11/2017 15:30
15
1010
3500
0
4000
hPa
Scherm met
locatiegegevens
2
m/m
0
10
20
30
40
60
50
50
40
1010
hPa
30
20
10
1500
2500
N
E
Volg.
1
500
4500
m
1000
3000
NNE
31º 23’ 15”
136º 15’ 32”
15/11/2017 15:30
15
m
2000
0 0
NNE
15
m
1010
hPa
Volg.
Volg.
Weergave van hoogte of
weergave van waterdiepte1
Weergave van hoogtelog of
weergave van waterdieptelog2
De waterdiepte wordt weergegeven bij gebruik van de onderwerpstand Onder water of als de
camera detecteert dat deze zich onder water bevindt.
Er wordt een grafiek weergegeven van het hoogtelog of waterdieptelog dat momenteel wordt
opgenomen. Als de camera detecteert dat deze zich onder water bevindt, wordt een grafiek van
het waterdieptelog weergegeven. Als het hoogtelog of waterdieptelog niet wordt opgenomen,
wordt geen grafiek weergegeven.
• Om de actieve gids te sluiten, drukt u op de q-knop.
• Als u wilt overschakelen naar de opnamestand vanuit de actieve gids, drukt u op de
ontspanknop, de A-knop of de b (e)-knop.
18
Andere functies
Menuhandelingen
U kunt de volgende menu's instellen door op de d-knop (menu) te drukken.
•
•
•
•
•
•
A Opnamemenu1, 2
D Filmmenu1
G Weergavemenu3, 4
J Menu Netwerk
z Optiesmenu locatiegeg.-menu
z Setup-menu
1
2
Druk op de d-knop wanneer het opnamescherm wordt weergegeven.
De menupictogrammen en beschikbare opties die kunnen worden ingesteld variëren
afhankelijk van de opnamestand.
Druk op de d-knop wanneer het weergavescherm wordt weergegeven.
De menupictogrammen en beschikbare opties die kunnen worden ingesteld variëren
afhankelijk van de weergavestand.
3
4
1
Druk op de d-knop (menu).
• Het menu wordt weergegeven.
2
Druk op J van de
multi-selector.
• Het huidige menupictogram wordt
geel weergegeven.
Opnamemenu
Beeldmodus
Witbalans
Continu
ISO-waarde
AF-veldstand
Autofocus-stand
Menupictogrammen
3
Selecteer een
menupictogram en druk op
de k-knop.
• De menuopties kunnen worden
geselecteerd.
Set-up
Tijdzone en datum
Monitorinstellingen
Datumstempel
Foto VR
AF-hulplicht
Digitale zoom
Andere functies
19
4
Selecteer een menu-optie en
druk op de k-knop.
• Bepaalde menu-opties kunnen,
afhankelijk van de huidige
opnamestand of de toestand van de
camera, niet worden ingesteld.
Tijdzone en datum
Monitorinstellingen
Datumstempel
Foto VR
AF-hulplicht
Digitale zoom
5
Selecteer een instelling en
druk op de k-knop.
Datumstempel
• De geselecteerde instelling wordt
Datum
toegepast.
Datum en tijd
• Als u klaar bent met het menu, drukt
Uit
u op de d-knop.
• Wanneer een menu wordt
weergegeven, schakelt u naar de
opnamestand door op de ontspanknop, de A-knop of de b (e)-knop te drukken.
20
Andere functies
Technische opmerkingen
Mededelingen
Mededeling voor klanten in Europa
OPGELET
GEVAAR VOOR ONTPLOFFING ALS DE ACCU WORDT VERVANGEN DOOR EEN
VERKEERD TYPE.
GOOI GEBRUIKTE ACCU'S VOLGENS DE INSTRUCTIES WEG.
Dit pictogram geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten via
gescheiden inzameling moeten worden afgevoerd.
Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:
• Dit product moet gescheiden van het overige afval worden ingeleverd bij
een daarvoor bestemd inzamelingspunt. Nooit samen met het huishoudelijk
afval weggooien.
• Gescheiden inzameling en recycling helpen bij het behoud van natuurlijke bronnen en
voorkomen negatieve consequenties voor de gezondheid van mens en milieu als gevolg
van het onjuist weggooien van afval.
• Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke
reinigingsdienst.
Dit symbool op de accu duidt aan dat de accu afzonderlijk moet worden
ingezameld.
Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:
• Alle accu's, al dan niet voorzien van dit symbool, moeten afzonderlijk worden
ingezameld op een daartoe bestemd inzamelpunt. Nooit samen met het
huishoudelijk afval weggooien.
• Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke
reinigingsdienst.
Technische opmerkingen
21
Opmerkingen over functies voor draadloze
communicatie
Beperkingen voor draadloze apparaten
De draadloze zender/ontvanger in dit product voldoet aan de voorschriften voor draadloze
toepassingen in het land van verkoop en is niet bedoeld voor gebruik in andere landen
(producten die in de EU of EFTA werden aangeschaft, kunnen gelijk waar in de EU en EFTA
worden gebruikt). Nikon is niet aansprakelijk voor gebruik in andere landen. Gebruikers die
niet zeker weten wat het originele land van aankoop is, dienen contact op te nemen met
hun lokaal Nikon-servicecenter of met een door Nikon geautoriseerde
servicevertegenwoordiger. Deze beperking geldt alleen voor draadloos gebruik en niet voor
enig ander gebruik van het product.
Beveiliging
Een van de voordelen van dit product is dat anderen er vrij verbinding mee kunnen maken
om draadloos gegevens uit te wisselen, mits ze binnen bereik zijn.
• Als de beveiliging niet is ingeschakeld, kunnen echter de volgende dingen gebeuren:
Gegevensdiefstal: kwaadwillende derden kunnen het draadloze verkeer afluisteren en
gebruikersnamen, wachtwoorden en andere persoonlijke gegevens stelen.
• Ongeoorloofde toegang: onbevoegden kunnen toegang krijgen tot het netwerk en
gegevens wijzigen of andere dingen doen met slechte bedoelingen. Houd er rekening
mee dat het, door het ontwerp van draadloze netwerken, mogelijk is dat er ook bij
ingeschakelde beveiliging aanvallen kunnen plaatsvinden. Nikon is niet verantwoordelijk
voor gegevens- of informatielekken die mogelijk plaatsvinden tijdens de
gegevensoverdracht.
• Gebruik geen netwerken waarvoor u geen toestemming hebt, ook al worden ze
weergegeven op uw smartphone of tablet. Als u dit wel doet, kan dit worden
beschouwd als ongeoorloofde toegang. Gebruik alleen netwerken die u mag gebruiken.
Persoonlijke informatie en disclaimer
• Gebruikersinformatie die op het product is geregistreerd en geconfigureerd, zoals
verbindingsinstellingen voor draadloos LAN en andere persoonlijke informatie, kan
worden gewijzigd en verloren gaan ten gevolge van bedieningsfouten, statische
elektriciteit, ongevallen, storingen, herstellingen of andere gebeurtenissen. Bewaar altijd
afzonderlijke kopieën van belangrijke informatie. Nikon is niet verantwoordelijk voor
directe of indirecte schade of winstderving ten gevolge van verandering of verlies van
inhoud die niet toe te schrijven is aan Nikon.
• Voor u dit product weggooit of het overdraagt aan een andere eigenaar, voert u
Standaardwaarden in het setup-menu (A19) uit om alle in het product
geregistreerde en geconfigureerde gebruikersinformatie te verwijderen, zoals
verbindingsinstellingen voor draadloos LAN en andere persoonlijke informatie.
• Nikon is niet verantwoordelijk voor alle eventuele schade die voortvloeit uit het
ongeoorloofd gebruik van dit product door derden in het geval het product wordt
gestolen of kwijtraakt.
22
Technische opmerkingen
Voorzorgsmaatregelen bij het exporteren of meenemen van dit product naar het
buitenland
Dit product staat onder controle van de Amerikaanse voorschriften voor exportadministratie
(Export Administration Regulations). Er is geen toestemming van de overheid van de
Verenigde Staten nodig voor export naar andere landen dan hierna genoemd. Voor de
volgende landen geldt een embargo of gelden andere speciale maatregelen: Cuba, Iran,
Noord-Korea, Soedan en Syrië (lijst kan worden gewijzigd).
Mededeling voor klanten in Europa
Conformiteitsverklaring (Europa)
Hierbij verklaart Nikon Corporation dat het radioapparatuurtype COOLPIX W300
overeenkomt met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende
internetadres: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_W300.pdf.
• Maximale stroomsterkte:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth lage energie: 9,3 dBm (EIRP)
• Werkfrequentie:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanalen)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth lage energie: 2402–2480 MHz
Technische opmerkingen
23
Opmerkingen over locatiegegevensfuncties
(GPS/GLONASS, Elektronisch kompas)
Locatienaamgegevens van deze camera
Voor u locatiegegevensfuncties gebruikt, dient u de “GEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST
VOOR LOCATIENAAMGEGEVENS” (A33) te lezen en dient u zich akkoord te verklaren met
de voorwaarden.
• De locatienaaminformatie (Points of interest: POI) wordt niet bijgewerkt.
• Gebruik de locatienaaminformatie alleen als richtlijn.
• De locatienaaminformatie (Points of Interest: POI) van de Volksrepubliek China (“China”)
en de Republiek Korea wordt niet verstrekt voor de COOLPIX W300.
Opmerkingen over functies voor het opnemen van locatiegegevens en
logregistratie
• Wanneer Ingeb. locatiegegevens gebr. in Optiesmenu locatiegeg. in het
optiesmenu locatiegegevens is ingesteld op Aan of wanneer logs worden opgenomen,
blijven de functies voor het opnemen van locatiegegevens en logs verder werken, ook
als de camera uitgeschakeld is (A17).
• Een persoon kan worden geïdentificeerd op basis van foto's of films die met
locatiegegevens werden opgenomen. Wees voorzichtig wanneer u foto's of films die
met locatiegegevens werden opgenomen, of logs overdraagt aan andere personen of ze
uploadt naar een netwerk zoals het Internet, waar iedereen ze kan zien. Lees in elk geval
“Wegwerpen van opslagmedia” (Av).
Opmerkingen over meetfuncties
De COOLPIX W300 is een camera. Gebruik deze camera niet als navigatietoestel of
meetinstrument.
• Gebruik informatie (zoals richting, hoogte en waterdiepte) die door de camera werd
gemeten, alleen als richtlijn. Gebruik deze informatie niet voor de navigatie van een
vliegtuig, wagen of persoon en ook niet voor landmetingen.
• Wanneer u de camera gebruikt tijdens bergbeklimmen, op trektochten of onder water,
dient u een afzonderlijke kaart, navigatietoestel of meetinstrument mee te nemen.
De camera in het buitenland gebruiken
• Voor u de camera met locatiegegevensfuncties meeneemt naar het buitenland, dient u
informatie in te winnen bij uw reisagentschap of de ambassade van het land dat u
bezoekt om na te gaan of daar gebruiksbeperkingen van toepassing zijn.
In China mag u mag bijvoorbeeld geen locatiegegevenslogs opnemen zonder toelating
van de overheid.
Stel Ingeb. locatiegegevens gebr. in op Uit.
• De locatiegegevens werken mogelijk niet goed in China en aan de grenzen van China en
de buurlanden (per december 2014).
24
Technische opmerkingen
Verzorging van het product
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht naast de waarschuwingen in “Voor uw
veiligheid” (Avi–viii) en “<Belangrijk> Opmerkingen over schokbestendigheid,
waterdichtheid, stofdichtheid en condensatie” (Aix) wanneer u dit apparaat gebruikt of
opbergt.
De camera
Zorg ervoor dat de camera niet onderhevig is aan sterke schokken
Als de camera wordt blootgesteld aan sterke schokken of vibratie, kan deze defect raken. Raak
daarnaast het objectief niet aan en oefen er geen kracht op uit.
Vermijd plotselinge temperatuurverschillen
Plotselinge temperatuurverschillen, die bijvoorbeeld kunnen optreden als u op een koude dag een
verwarmd gebouw binnengaat of verlaat, kunnen condensatie in de camera veroorzaken. U
voorkomt condensatie door de camera in de cameratas of in een plastic tas te doen voordat u deze
aan plotselinge temperatuurverschillen blootstelt.
Houd de camera uit de buurt van sterke magnetische velden
U mag deze camera niet gebruiken of opbergen in de buurt van apparatuur die een sterke
elektromagnetische straling of magnetische velden produceert. Als u dit toch doet, kan dit leiden
tot verlies van gegevens of een defecte camera.
Richt het objectief niet gedurende langere tijd op een sterke lichtbron
Richt het objectief niet gedurende langere tijd op de zon of een andere sterke lichtbron wanneer u
de camera gebruikt of opbergt. Blootstelling aan intens licht kan beschadiging van de beeldsensor
tot gevolg hebben of foto's een witte zweem geven.
Schakel de camera uit voordat u de stroombron of de geheugenkaart verwijdert of
loskoppelt
Verwijder de accu niet terwijl de camera aanstaat of terwijl beelden worden opgeslagen of gewist.
Het onderbreken van de stroomtoevoer in dergelijke situaties kan resulteren in gegevensverlies of
in schade aan de geheugenkaart of de inwendige circuits.
Opmerkingen over de monitor
• Monitoren (waaronder elektronische zoekers) worden met een uiterst hoge mate van precisie
gemaakt; minimaal 99,99% van de pixels is werkende, en minder dan 0,01% ontbreekt of is
defect. Het kan voorkomen dat deze schermen pixels bevatten die altijd oplichten (wit, rood,
blauw of green) of altijd uitstaan (zwart), dit is geen defect en heeft geen effect op de
afbeeldingen vastgelegd door het apparaat.
• Bij helder licht zijn de beelden op de monitor mogelijk niet goed te zien.
• Oefen geen druk uit op de monitor. Dit kan tot schade of een defect leiden. Als de monitor
beschadigd raakt, dient u erop te letten dat u zich niet verwondt aan de glassplinters en te
voorkomen dat de vloeibare kristallen in de monitor in aanraking komen met uw huid, ogen of
mond.
Technische opmerkingen
25
De accu
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
• De accu kan zeer warm worden na gebruik.
• Gebruik de accu niet bij een omgevingstemperatuur onder -10°C of boven 40°C want dit kan
leiden tot schade of een defect.
• Als u onregelmatigheden opmerkt zoals buitensporige hitte, rook of een ongebruikelijke geur die
van de accu komt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg uw leverancier of een
door Nikon erkende servicedienst.
• Nadat u de accu uit de camera of de optionele batterijlader hebt gehaald, dient u de accu in een
plastic tas enz. te plaatsen om deze te isoleren.
De accu opladen
Controleer het batterijniveau voordat u de camera gaat gebruiken en laad de accu zo nodig op.
• Laad de accu binnenshuis op bij een omgevingstemperatuur van 5°C tot 35°C voor u deze
gebruikt.
• Als de accu heel warm wordt, laadt deze mogelijk niet goed of volledig op en kan dit nadelig zijn
voor de prestaties van de accu. De accu kan zeer warm worden na gebruik. Laat de accu afkoelen
voordat u deze oplaadt.
Wanneer u de accu in deze camera oplaadt met de lichtnetlaadadapter of een computer, wordt
de accu niet opgeladen bij batterijtemperaturen onder 0°C of boven 45°C.
• Verwijder de accu uit de lader zodra deze volledig is opgeladen. Doet u dat niet, dan is dat
nadelig voor de prestaties van de accu.
• De accu kan tijdens het opladen warm worden. Dit is echter geen defect.
Reserveaccu's meenemen
Neem waar mogelijk volledig geladen reserveaccu's mee wanneer u beelden wil maken van
belangrijke gebeurtenissen.
Een koude accu gebruiken
Bij koud weer neemt de accucapaciteit gewoonlijk af. Als een lege accu bij lage temperatuur wordt
gebruikt, schakelt de camera mogelijk niet in. Houd reserveaccu's bij de hand op een warme plaats
en verwissel ze zo nodig. Een koude accu die weer op temperatuur is gekomen, kan soms een deel
van de lading terugkrijgen.
Contactpunten van de accu
Vuil op de contactpunten kan ertoe leiden dat de camera niet werkt. Als de contactpunten van de
accu vuil worden, veegt u deze voor gebruik af met een schone, droge doek.
26
Technische opmerkingen
Een lege accu opladen
Als u de camera in- of uitschakelt terwijl een lege accu in de camera is geplaatst, kan dit de
gebruiksduur van de accu verkorten. Laad de lege accu vóór gebruik op.
De accu opbergen
• Haal de accu altijd uit de camera of uit de optionele batterijlader wanneer deze niet wordt
gebruikt. Wanneer de accu in de camera zit, worden er minieme hoeveelheden energie aan
onttrokken, zelfs als de camera niet wordt gebruikt. Hierdoor kan de accu te ver leeglopen en kan
deze eventueel niet meer werken.
• Laad de accu minstens één keer om de zes maanden op en laat deze volledig leeglopen voor u
deze weer opbergt.
• Plaats de accu in een plastic zak enz. om deze te isoleren en berg deze op in een koele plaats. De
accu dient op een droge plek te worden opgeborgen bij een omgevingstemperatuur van 15°C
tot 25°C. Bewaar de accu niet op hete of bijzonder koude plaatsen.
Gebruiksduur van de accu
Als de tijd die nodig is voordat een volledig opgeladen accu leeg is aanzienlijk afneemt bij gebruik
op kamertemperatuur betekent dit dat de accu moet worden vervangen. Koop een nieuwe accu.
Gebruikte accu's recyclen
Vervang de accu als deze niet meer kan worden opgeladen. Gebruikte accu's bevatten kostbare
grondstoffen. Recycleer gebruikte accu's volgens de plaatselijke voorschriften voor klein chemisch
afval.
De lichtnetlaadadapter
• De EH-73P-lichtnetlaadadapter is uitsluitend bedoeld voor gebruik met compatibele apparaten.
Gebruik hem niet met een apparaat van een ander merk of model.
• Gebruik geen enkele andere USB-kabel dan de UC-E21. Als u een andere USB-kabel dan de
UC-E21 gebruikt, kan dit tot oververhitting, brand of elektrische schok leiden.
• Gebruik in geen geval een lichtnetadapter van een ander merk of model dan de
EH-73P-lichtnetlaadadapter en gebruik geen in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter of
batterijlader voor een mobiele telefoon. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan dat
leiden tot oververhitting van of schade aan de camera.
• De EH-73P is compatibel met stopcontacten voor 100 V–240 V AC, 50/60 Hz. Bij gebruik in andere
landen dient u eventueel een stekkeradapter (in de handel verkrijgbaar) te gebruiken. Neem voor
meer informatie over stekkeradapters contact op met uw reisbureau.
Technische opmerkingen
27
Reinigen en opbergen
Reiniging na gebruik van de camera onder water
Volg de onderstaande procedure voor het afspoelen van de camera met zoet water binnen
60 minuten na gebruik onder water of op het strand.
1. Houd het deksel van het batterijvak/de
geheugenkaartsleuf gesloten en spoel
de camera af met zoet water.
Dompel de camera gedurende 10 minuten
onder in een ondiepe bak met zoet water.
• Dompel de camera onder in zoet water
en schud er goed mee in het water om
alle vreemde stoffen van de camera te
verwijderen.
• Wanneer de camera in water wordt
ondergedompeld, kunnen er enkele luchtbellen uit de waterafvoergaten van de
camera komen, zoals openingen in de microfoon of luidsprekers. Dit is geen defect.
2. Veeg waterdruppels af met een zachte doek en droog de camera op een goed
geventileerde en schaduwrijke plaats.
• Leg de camera op een droge doek om deze te drogen.
• Droog de camera niet met warme lucht van een haardroger of kledingdroger.
3. Nadat u hebt gecontroleerd dat er geen waterdruppels meer op de camera
zitten, opent u het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf en veegt u
voorzichtig alle resterende water of zand op de waterdichte pakking of binnen
in de camera weg met een droge zachte doek.
• Als het deksel wordt gesloten terwijl de binnenzijde vochtig is, kan er condensatie of
een storing optreden.
Reiniging na gebruik van de camera onder andere
omstandigheden dan onder water
Gebruik een blaasbalgje om stof of pluizen te verwijderen die zich vasthechten aan objectief,
monitor of camerabody. Verwijder vingerafdrukken of andere vlekken die niet met een blaasbalgje
kunnen worden verwijderd door de onderdelen voorzichtig af te vegen met een zachte, droge
doek. Als u te veel druk uitoefent bij het vegen of een ruwe doek gebruikt, kan de camera
beschadigd raken of kan er een storing ontstaan.
28
Technische opmerkingen
Opslag
Als u de camera langere tijd niet wilt gebruiken, verwijdert u de accu en vermijdt u het om de
camera op een van de volgende typen locaties op te slaan:
• Slecht geventileerde plaatsen of plaatsen met een vochtigheid van meer dan 60%
• Plaatsen die worden blootgesteld aan temperaturen boven 50°C of onder –10°C
• Plaatsen in de nabijheid van apparaten die sterke elektromagnetische velden genereren,
zoals televisie- of radiotoestellen
Voorkom de vorming van schimmel of meeldauw door de camera minimaal eenmaal per
maand van de opberglocatie te verwijderen, deze in te schakelen en de sluiter enkele
malen te ontspannen voordat u het apparaat opnieuw opbergt. Zorg ervoor dat de accu
volledig leeg is voordat u deze gaat opslaan en laad de accu minimaal elke zes maanden
op. Doe de accu in een plastic zak enz. om deze te isoleren en berg de accu op een koele
plek op.
Technische opmerkingen
29
Problemen oplossen
Als de camera niet naar behoren functioneert, raadpleeg dan eerst de volgende algemene
problemen voordat u zich tot de leverancier of tot een door Nikon erkende servicedienst
wendt.
Raadpleeg tevens de naslaggids (PDF-indeling) voor nadere details over het gebruik van
deze camera (Aii).
Probleem
A
Oorzaak/Oplossing
De camera is
ingeschakeld, maar
reageert niet.
• Wacht totdat de opname beëindigd is.
• Als het probleem zich blijft voordoen, zet u de camera
uit.
Als de camera niet uitschakelt, verwijder dan de batterij
of batterijen en plaats ze terug, of, als u een
lichtnetadapter gebruikt, koppel de lichtnetadapter dan
los en sluit hem vervolgens weer aan.
Merk op dat ondanks het feit dat alle gegevens die op
dat moment worden opgenomen verloren zullen
gaan, gegevens die al werden geregistreerd niet
beïnvloed zullen worden door het verwijderen of
loskoppelen van de stroombron.
De camera kan niet
worden ingeschakeld.
• De accu is leeg.
• De hoofdschakelaar wordt enkele seconden na het
plaatsen van de accu geactiveerd. Wacht enkele
seconden voor u op de hoofdschakelaar drukt.
3, 5, 26
–
11
De camera gaat zonder
waarschuwing uit.
• De camera schakelt automatisch uit om stroom te
sparen (automatische uitschakelfunctie).
• De camera en de accu werken mogelijk niet goed bij
lage temperaturen.
• Als het beeldformaat of de beeldsnelheid van de film
is ingesteld op d 2160/30p (4K UHD), c 2160/
25p (4K UHD), e 1080/60p, f 1080/50p,
h HS 480/4×, a HS 480/4×, j HS 1080/
0,5× of Y HS 1080/0,5× en de temperatuur van
de accu daalt tot onder 0°C tijdens het opnemen,
stopt de camera automatisch met opnemen en
schakelt zichzelf uit.
• De binnenzijde van de camera is heet geworden. Laat
de camera rusten tot de binnenzijde van de camera
afgekoeld is en probeer daarna opnieuw.
• De camera staat uit.
• De camera schakelt automatisch uit om stroom te
sparen (automatische uitschakelfunctie).
• De camera is aangesloten op een televisie of computer.
• De camera maakt opnamen in de onderwerpstand
Time-lapse-film of Meerv. belicht. Lichter.
7
11
De monitor geeft geen
beeld.
De camera wordt heet.
De camera kan heet worden als deze lange tijd wordt gebruikt
voor het opnemen van films of als de camera wordt gebruikt
op een hete locatie. Dit is geen storing.
30
Technische opmerkingen
–
26
–
–
–
–
–
Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt
De camera ondersteunt SD-, SDHC- en SDXC-geheugenkaarten.
• De camera ondersteunt tevens SDHC- en SDXC-kaarten die voldoen aan UHS-I.
• Geheugenkaarten met een SD Speed Class-waarde van 6 of sneller worden aanbevolen
voor het opnemen van films (bij het opnemen van 4K UHD-films met een beeldformaat/
beeldsnelheid van d 2160/30p of c 2160/25p, worden kaarten met een UHS
Speed Class-waarde van 3 of sneller aanbevolen). Wanneer u een geheugenkaart met
een lagere Speed Class-waarde gebruikt, kan de filmopname onverwachts stoppen.
• Als u een kaartlezer gebruikt, zorg er dan voor dat deze compatibel is met uw
geheugenkaart.
• Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie over de functies, werking en
gebruiksbeperkingen.
Informatie over handelsmerken
• Windows is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Het Bluetooth®-woordmerk en logo’s zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom
zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Nikon Cooperation
is onder licentie.
• Apple®, App Store®, de Apple-logo’s, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® en
iBooks zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Inc. in de VS
en andere landen.
• Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. De
Android-robot wordt gereproduceerd of aangepast op basis van materiaal dat door
Google is gemaakt en gedeeld, en wordt gebruikt volgens de voorwaarden van de
Creative Commons-licentie 3.0 (Naamsvermelding).
• iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. in de
Verenigde Staten en/of andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
• Adobe, het logo van Adobe, Acrobat en Reader zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere
landen.
• De SDXC-, SDHC- en SD-logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
• PictBridge is een handelsmerk.
• HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de
Wi-Fi Alliance.
Technische opmerkingen
31
• Alle overige handelsnamen die in deze handleiding of in andere documentatie bij uw
Nikon-product worden vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van hun respectievelijke eigenaars.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with
iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Dit product is gelicentieerd onder de AVC Patent Portfolio License voor persoonlijk en
niet-commercieel gebruik van een consument om (i) video te coderen die voldoet aan
de AVC-standaard (“AVC-video”) en/of (ii) AVC-video te decoderen die werd gecodeerd
door een consument die betrokken is bij een persoonlijke en niet-commerciële
activiteit en/of werd verkregen van een videoleverancier die een licentie heeft om
AVC-video te leveren. Er wordt geen licentie voor andere toepassingen verleend of
ingesloten.
Meer informatie vindt u bij MPEG LA, L.L.C.
Zie http://www.mpegla.com.
FreeType-licentie (FreeType2)
• Delen van deze software zijn beschermd door het auteursrecht © 2012 The
FreeType Project
(http://www.freetype.org). Alle rechten voorbehouden.
MIT-licentie (HarfBuzz)
• Delen van deze software zijn beschermd door het auteursrecht © 2017 The
HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle rechten voorbehouden.
32
Technische opmerkingen
GEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST VOOR
LOCATIENAAMGEGEVENS
De locatienaamgegevens die op deze digitale camera zijn opgeslagen (“Gegevens”) zijn uitsluitend
bedoeld voor persoonlijk, intern gebruik en niet voor wederverkoop. Deze gegevens zijn
beschermd door copyright en zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden die door
u, enerzijds, en door Nikon Corporation (“Nikon”) en haar licentiegevers
(met inbegrip van hun licentiegevers en leveranciers) anderzijds, zijn overeengekomen.
Voorwaarden
Uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U komt overeen deze Gegevens in combinatie met deze
digitale camera en de fotogegevens die door deze digitale camera zijn vastgelegd uitsluitend te
gebruiken voor de persoonlijke, niet-commerciële doeleinden waarvoor u een licentie hebt
gekregen en niet voor servicebureau-activiteiten, gezamenlijke of andere soortgelijke doeleinden.
Dienovereenkomstig, maar onderworpen aan de hiernavolgende bepalingen, komt u overeen
niets van deze Gegevens te verveelvoudigen, te kopiëren, te wijzigen, te decompileren, te
disassembleren of daarop reverse-engineering toe te passen, noch mag u de Gegevens in enige
vorm of voor enig doel, anders dan in zoverre toegestaan door toepasselijk recht, overdragen of
verspreiden.
Beperkingen. Tenzij u hiertoe uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen door Nikon en zonder afbreuk
te doen aan hetgeen hiervoor is bepaald, mag u deze Gegevens niet gebruiken (a) met producten,
systemen of toepassingen die zijn geïnstalleerd of anderszins zijn aangesloten op of in verbinding
staan met vervoermiddelen met autonavigatie, positiebepaling, zendmogelijkheden, realtime
routebegeleiding, beheer van wagenparken of soortgelijke toepassingen; of (b) met of wanneer deze
in verbinding staan met apparaten voor positiebepaling of mobiele of draadloze elektronische of
computerapparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot mobiele telefoons, palmtops en
handhelds, pagers en PDA’s.
Waarschuwing. De Gegevens kunnen onnauwkeurige of onvolledige informatie bevatten doordat
het verstrijken van tijd, veranderende omstandigheden, gebruikte bronnen en het verzamelen van
complexe geografische gegevens, factoren zijn die op zichzelf onjuiste resultaten kunnen
opleveren.
Geen garantie. Deze Gegevens worden aan u verstrekt “zoals ze zijn” en u komt overeen deze voor
eigen risico te gebruiken. Nikon en haar licentiegevers (en hun licentiegevers en leveranciers)
geven geen garanties, verklaringen of waarborgen van enig soort, uitdrukkelijk of impliciet, op
grond van de wet of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de inhoud, kwaliteit,
nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een specifiek
doel, bruikbaarheid of toepassing of ten aanzien van de resultaten die op basis van de Gegevens
kunnen worden verkregen of dat de Gegevens of server ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.
Uitsluiting van garantie: NIKON EN HAAR LICENTIEGEVERS (MET INBEGRIP VAN HUN
LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS) SLUITEN ALLE GARANTIES UIT, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET,
TEN AANZIEN VAN DE KWALITEIT, PRESTATIES, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN
SPECIFIEK DOEL OF VAN NIET-INBREUK. In sommige staten, staatsgebieden en landen is uitsluiting
van garantie niet toegestaan en indien zulks het geval is, is bovengenoemde uitsluiting mogelijk
niet op u van toepassing.
Technische opmerkingen
33
Uitsluiting van aansprakelijkheid: NIKON EN HAAR LICENTIEGEVERS (MET INBEGRIP VAN HUN
LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS) ZIJN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U: MET BETREKKING TOT
ELKE CLAIM, EIS OF RECHTSVORDERING, ONGEACHT DE AARD VAN DE AANLEIDING VAN DE CLAIM,
EIS OF RECHTSVORDERING, VOOR VERMEENDE VERLIEZEN, LETSEL OF SCHADE, DIRECT OF
INDIRECT, DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIKEN OF HET BEZITTEN VAN DE INFORMATIE, OF
VOOR VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, CONTRACTEN OF OPBRENGSTEN OF VOOR ELKE ANDERE
DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIFIEKE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT
HET GEBRUIKEN VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE INFORMATIE, UIT EEN OMISSIE IN
DE INFORMATIE OF HET SCHENDEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, HETZIJ IN EEN
CONTRACTUELE VORDERING, EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF GEBASEERD OP EEN GARANTIE,
ZELFS ALS NIKON OF HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE
SCHADE. In sommige staten, staatsgebieden en landen is uitsluiting van aansprakelijkheid niet
toegestaan en indien zulks het geval is, is bovengenoemde uitsluiting mogelijk niet op u van
toepassing.
Exportbeperking. U komt overeen om vanaf geen enkele locatie niets van de Gegevens of een
rechtstreeks afgeleid product uit te voeren, tenzij in overeenstemming met, en met alle vereiste
licenties en goedkeuringen, onder toepasselijke exportwetten, ­regels en ­voorschriften, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de wetten, regels en voorschriften die zijn gepubliceerd door
de Office of Foreign Assets Control van de U.S. Department of Commerce en het Bureau of Industry
and Security van de U.S. Department of Commerce. Indien Nikon en de licentiegevers van Nikon op
grond van exportwet- en regelgeving niet kunnen voldoen aan hun verplichtingen, zijn zij
gevrijwaard tegen aansprakelijkheid en houdt het niet-nakomen van hun verplichtingen, geen
schending in van deze Overeenkomst.
Volledige Overeenkomst Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Nikon (en
haar licentiegevers, met inbegrip van hun licentiegevers en leveranciers) en u ten aanzien van het
onderhavige onderwerp, en vervangen in hun volledigheid elke en alle schriftelijke of mondelinge
overeenkomst(en) tussen ons met betrekking tot dit onderwerp.
Heersend recht. Bovengenoemde voorwaarden worden beheerst door Japans recht en zijn niet (i)
strijdig met wettelijke bepalingen of (ii) het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, dat uitdrukkelijk wordt uitgesloten; op
voorwaarde dat, indien om enige reden Japans recht niet van toepassing wordt geacht voor deze
Overeenkomst in het land waar u de Gegevens hebt verkregen, deze Overeenkomst zal worden
beheerst door het land waar u de Gegevens hebt verkregen. U verklaart zich te zullen onderwerpen
aan de jurisdictie van Japan voor elk(e) en alle geschillen, claims en rechtsvorderingen die
voortvloeien uit of in verband staan met de Gegevens die ingevolge deze overeenkomst aan u zijn
verstrekt.
34
Technische opmerkingen
Government End Users. If the Data supplied by HERE is being acquired by or on behalf of the United
States government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily
claimed by the United States government, the Data is a “commercial item” as that term is defined at
48 C.F.R. ("FAR") 2.101, is licensed in accordance with the End-User Terms under which this Data was
provided, and each copy of the Data delivered or otherwise furnished shall be marked and
embedded as appropriate with the following “Notice of Use,” and shall be treated in accordance
with such Notice:
NOTICE OF USE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:
HERE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) ADDRESS:
425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
This Data is a commercial item as defined in
FAR 2.101 and is subject to the End-User
Terms under which this Data was provided.
© 2017 HERE All Rights Reserved
If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the
legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official
must notify HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.
Aankondigingen m.b.t. gelicentieerde software copyrighthouders.
• Locatienaamgegevens voor Japan
© ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.
Deze service maakt gebruik van POI-data van ZENRIN CO., LTD.
“ZENRIN” is a registered trademark of ZENRIN CO., LTD.
• Locatienaamgegevens met uitzondering van Japan
© 2017 HERE All Rights Reserved
Technische opmerkingen
35
Austria:  Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Belgium:  - Distribution & Copyright CIRB
Croatia/Cyprus/Estonia/Latvia/Lithuania/Moldova/Poland/Slovenia/Ukraine:  EuroGeographics
Denmark: Contains data that is made available by the Danish Geodata Agency (FOT) Retrieved by HERE 01/
2014
Finland: Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 06/2012. (Terms of
Use available at (http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501)).
Contains data that is made available by Itella in accordance with the terms available at (http://www.itella.fi/
liitteet/palvelutjatuotteet/yhteystietopalvelut/
uusi_postal_code_services_service_description_and_terms_of_use.pdf). Retrieved by HERE 09/2013
France: source:  IGN 2009 – BD TOPO 
Germany: Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen
Contains content of „ BayrischeVermessungsverwaltung – (www.geodaten.bayern.de) “, licensed in accordance
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “LGL, (www.lgl-bw.de) “, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “Stadt Köln – offenedaten-koeln.de”, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains Content of “Geoportal Berlin / ATKIS Basis-DLM”, licensed in accordance with (http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Contains Content of “Geoportal Berlin / Karte von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe)”, licensed in accordance with
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Great Britain: Contains Ordnance Survey data  Crown copyright and database right 2010
Contains Royal Mail data  Royal Mail copyright and database right 2010
Greece: Copyright Geomatics Ltd.
Italy: La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bologna licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and Regione Sicilia, licensed under (http://www.formez.it/iodl/) and
updated by licensee September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani, Comune di
Vicenza, Regione Lombardia, Regione Umbria, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode).
Includes content of Comune di Milano, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/
legalcode) and updated by licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana della Carnia”, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and
updated by licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità” licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated by
licensee May 1, 2014.
Includes content of CISIS, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode).
Norway: Copyright  2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD), available at (http://
data.norge.no/nlod/en/1.0)
Contains information copyrighted by  Kartverket, made available in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/).
36
Technische opmerkingen
Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by Norwegian
Public Roads Administration (NPRA)
Portugal: Source: IgeoE – Portugal
Spain: Información geográfica propiedad del CNIG
Contains data that is made available by the Generalitat de Catalunya Government in accordance with the
terms available at (http://www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm). Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de Informatica – Malaga, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by /3.0/legalcode).
Contains content of Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in accordance
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains data made available by the Ayuntamiento de Santander, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.es)
Contains data of Ajuntament de Sabadell, licensed per (http://creativecommons.org/licences/by/3.0/
legalcode), updated 4/2013
Sweden: Based upon electronic data  National Land Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open v1.0, available at (http://data.goteborg.se/goopen/
Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf)
Switzerland: Topografische Grundlage:  Bundesamt für Landestopographie
United Kingdom: Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0
(see for the license (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/))
Adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.1.0
Canada: This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her
Majesty,  Queen's Printer for Ontario,  Canada Post, GeoBase,  Department of Natural Resources
Canada. All rights reserved.
Mexico: Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
United States: ©United States Postal Service 2013. Prices are not established, controlled or approved by
the United States Postal Service. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United
States Postal Service, USPS, and ZIP+4.
Includes data available from the U.S. Geological Survey.
Australia: Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Product incorporates data which is  2013 Telstra Corporation Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and
HERE International LLC.
Nepal: Copyright  Survey Department, Government of Nepal.
Sri Lanka: This product incorporates original source digital data obtained from the Survey Department of Sri
Lanka
 2009 Survey Department of Sri Lanka
The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka
Israel:  Survey of Israel data source
Jordan:  Royal Jordanian Geographic Centre.
Mozambique: Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta  2013 by Cenacarta
Nicaragua: The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not been entirely defined.
Northern land border defined by the natural course of the Coco River (also known as Segovia River or Wangki
River) corresponds to the source of information available at the moment of its representation.
Réunion: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Ecuador: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO
AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
Guadeloupe: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Guatemala: Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL – Resolución del IGN No 186-2011
French Guiana: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Martinique: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Technische opmerkingen
37
Garantievoorwaarden - Nikon Europees
garantiebewijs
Beste Nikon-klant,
Hartelijk bedankt voor uw aanschaf van dit Nikon-product. In het geval dat uw
Nikon-product onder garantie moet worden gerepareerd, dient u contact op te
nemen met de leverancier waar u het product hebt gekocht of een lid van ons
servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon Europe B.V. (bijv. Europa/
Rusland/overige). Ga voor meer informatie naar:
http://www.europe-nikon.com/support
We raden u aan om de gebruikershandleiding aandachtig te lezen voordat u
contact opneemt met de leverancier of ons servicenetwerk om onnodig
ongemak te voorkomen.
De garantie van uw Nikon-apparatuur dekt productiefouten gedurende één vol
jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als het product gedurende
deze garantieperiode defect blijkt te zijn vanwegeondeugdelijk materiaal of een
productiefout, zal ons servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon Europe
B.V. het product repareren volgens de hieronder beschreven voorwaarden en
bepalingen, zonder dat hiervoor kosten voor arbeid of onderdelen in rekening
worden gebracht. Nikon behoudt zich het recht voor om (naar eigen
goeddunken) het product te vervangen of te repareren.
1. De garantie is slechts geldig wanneer het ingevulde garantiebewijs en de
originele factuur of bon waarop aankoopdatum, type van het product en
naam van de verkoper vermeld zijn, samen met het product getoond kunnen
worden. Nikon behoudt zich het recht voor gratis reparatie te weigeren
wanneer bovenstaande documenten niet getoond kunnen worden of
wanneer de informatie erin incompleet of onleesbaar is.
2. Onder de garantie vallen niet:
• noodzakelijk onderhoud of reparatie dan wel vervanging van delen als
gevolg van normale slijtage;
• modificaties om de gebruiksmogelijkheden van het product, als
beschreven in de gebruiksaanwijzing, uit te breiden, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Nikon;
• vervoerskosten en elk risico van het vervoer dat direct of indirect is
verbonden aan de garantie van de producten;
38
Technische opmerkingen
• alle schade als gevolg van veranderingen of aanpassingen van het product,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon, om te voldoen
aan de locale of nationale normen die gelden in elk ander land dan dat
waarvoor het product oorspronkelijk was ontworpen en/of gefabriceerd;
3. De garantie zal niet van toepassing zijn in het geval van:
• schade als een gevolg van foutief gebruik waarbij inbegrepen maar niet
beperkt tot het niet gebruiken van het product voor de gebruikelijke
doeleinden of volgens de gebruiksaanwijzing voor juist gebruik en
onderhoud, en de installatie of het gebruik van het product waarbij de
veiligheidsnormen die van kracht zijn in het land waar het product wordt
gebruikt niet worden gehanteerd;
• schade als een gevolg van ongelukken waarbij inbegrepen maar niet
beperkt tot bliksem, water, vuur, misbruik of verwaarlozing;
• verandering, uitwissing, onleesbaarheid of verwijdering van model- of
serienummer op het product;
• schade als een gevolg van reparaties of aanpassingen uitgevoerd door niet
erkende serviceorganisaties of personen;
• defecten in het systeem waarin het product is ingebouwd of waarmee het
wordt gebruikt;
4. Dit garantiebewijs heeft geen betrekking op de wettelijke rechten van de
consument volgens de toepasselijke nationale wetten die van kracht zijn,
noch op het wettelijk recht van de consument tegenover de verkoper
voortkomend uit zijn/haar koop/aanschaf-contract.
Mededeling: Een overzicht van alle erkende Nikon onderhoudsdiensten vindt
u online via deze koppeling
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Technische opmerkingen
39
Deze handleiding mag op geen enkele manier volledig of
gedeeltelijk (behalve voor korte citaten in kritische artikelen of
besprekingen) worden gereproduceerd zonder de schriftelijke
toestemming van NIKON CORPORATION.
CT8K04(1F)
6MQA691F-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising