Nikon | COOLPIX P1000 | Nikon COOLPIX P1000 Snelhandleiding

Nikon COOLPIX P1000 Snelhandleiding
DIGITALE CAMERA
Snelhandleiding
Inleiding
Onderdelen van de camera
Aan de slag
Basisstappen voor fotograferen en weergeven
Andere functies
Technische opmerkingen
ii
1
2
8
15
19
Nl
• Lees deze handleiding grondig door voordat u de camera
gebruikt.
• Om correct gebruik van de camera te verzekeren, vergeet
niet “Voor uw veiligheid” te lezen (pagina vi).
• Lees in elk geval “Richt het objectief niet naar de zon”
(pagina 23) in “Verzorgen van het product”.
• Bewaar deze handleiding na het lezen op een gemakkelijk
toegankelijke plaats voor later gebruik.
Inleiding
Lees dit eerst
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Nikon COOLPIX P1000 digitale camera.
De “Naslaggids” downloaden
De Naslaggids (PDF-indeling) bevat details in verschillende talen over het gebruik van dit
product. Download de Naslaggids via ons downloadcentrum op de onderstaande URL en
sla deze ter referentie op op uw smartapparaat of computer.
• U kunt de Naslaggids openen met Adobe Acrobat Reader (dit programma kunt u
downloaden via de website van Adobe) of iBooks (een iOS-app).
Nikon-software downloaden
Voor een computer
Download de software uit ons downloadcentrum via de onderstaande URL.
• ViewNX-i: met deze software kunt u beelden en films overzetten naar uw computer
zodat u deze kunt bekijken en bewerken.
• Capture NX-D: met deze software kunt u beelden die overgezet zijn naar een computer
bewerken en RAW-beelden verwerken.
Voor een smartapparaat
• SnapBridge: wanneer u een draadloze verbinding instelt, kunt u met deze app beelden
en films uploaden naar uw smartapparaat. Raadpleeg de bijgeleverde “SnapBridge
Verbindingsgids” voor meer informatie over hoe u het programma kunt downloaden en
een verbinding kunt instellen.
Bezoek ons downloadcentrum
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Bezoek onze website om handleidingen voor
beeldvormingsproducten, computersoftware of firmware van
Nikon te downloaden.
Nikon-gebruikersondersteuning
Bezoek de volgende website om uw camera te registreren en op de hoogte te blijven van
de recentste productinformatie. U vindt hier antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) en
u kunt contact met ons opnemen voor technische bijstand.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX P1000 Model Name: N1622
ii
Inleiding
De inhoud van de verpakking controleren
Indien bepaalde items ontbreken, neemt u contact op met de winkel waar u de camera
hebt aangeschaft.
Digitale camera
COOLPIX P1000
Riem
Objectiefdop LC-77
Oplaadbare Li-ionbatterij
EN-EL20a
Lichtnetlaadadapter
EH-73P*
USB-kabel UC-E21
Bajonetzonnekap HB-CP1
Snelhandleiding (deze
handleiding)
SnapBridge Verbindingsgids
Garantie (afgedrukt op de
achterkant van deze
handleiding)
* Een stekkeradapter is aangebracht afhankelijk van het land of de regio van aanschaf. De vorm
van de stekkeradapter varieert afhankelijk van het land of de regio van aanschaf (A4).
OPMERKING: er wordt geen geheugenkaart meegeleverd met de camera. Met
“geheugenkaarten” worden in deze handleiding SD-, SDHC- en SDXC-geheugenkaarten
bedoeld.
Inleiding
iii
Informatie en voorzorgsmaatregelen
Permanente kennisoverdracht
Als onderdeel van Nikons streven naar permanente kennisoverdracht via continue
productondersteuning en -informatie is er altijd nieuwe, bijgewerkte informatie online beschikbaar
op de volgende websites:
• Voor gebruikers in de VS: http://www.nikonusa.com/
• Voor gebruikers in Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Voor gebruikers in Azië, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika: http://www.nikon-asia.com/
Bezoek deze websites voor de nieuwste productinformatie, tips, antwoorden op veelgestelde
vragen (FAQ's) en algemeen advies over digitale beeldverwerking en fotografie. Neem voor meer
informatie contact op met de dichtstbijzijnde Nikon-vertegenwoordiging. Bezoek de onderstaande
website voor de contactgegevens.
http://imaging.nikon.com/
Gebruik uitsluitend elektronische accessoires van het merk Nikon
Nikon COOLPIX-camera's zijn ontwikkeld volgens de hoogste technologische normen en bevatten
complexe elektronische circuits. Alleen elektronische accessoires van het merk Nikon (inclusief
batterijladers, batterijen, lichtnetadapters en USB-kabels), die door Nikon speciaal zijn ontwikkeld
om binnen de operationele eisen en veiligheidseisen van deze elektronische circuits te werken, zijn
met het oog daarop getest en goedgekeurd voor deze Nikon digitale camera.
HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE ACCESSOIRES DIE NIET DOOR NIKON ZIJN VERVAARDIGD, KAN
DE CAMERA BESCHADIGEN EN DE NIKON-GARANTIE DOEN VERVALLEN.
Het gebruik van oplaadbare Li-ionbatterijen van derden zonder het Nikon holografische zegel kan
de werking van de camera negatief beïnvloeden of resulteren in oververhitting, ontbranding, breuk
of lekkage van de batterijen.
Holografisch zegel: Dit zegel duidt aan dat
dit apparaat een origineel Nikon-product is.
Neem voor meer informatie over originele Nikon-accessoires contact op met een door Nikon
goedgekeurde leverancier.
Voordat u belangrijke foto's gaat maken
Voordat u foto's gaat maken van belangrijke gelegenheden (zoals een huwelijk of reis), kunt u het
beste enkele proefopnamen maken om te controleren of de camera goed werkt. Nikon is niet
aansprakelijk voor schade of gederfde inkomsten als gevolg van een defect aan de camera.
iv
Inleiding
Over de handleidingen
• Geen enkel onderdeel van de bij dit product geleverde handleidingen mag worden
gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, worden opgeslagen in een archiefsysteem of in
enige vorm worden vertaald naar enige taal, met enig middel, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Nikon.
• De afbeeldingen en scherminhoud in deze handleiding kunnen verschillen van het eigenlijke
product.
• Nikon behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging de specificaties van de
hardware en software die in deze handleidingen worden beschreven op elk gewenst moment te
wijzigen.
• Nikon is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.
• Nikon heeft alles in het werk gesteld om te zorgen dat de informatie in deze handleidingen juist
en volledig is en zou het op prijs stellen als u de Nikon-importeur op de hoogte brengt van
eventuele onjuistheden of omissies (zie de overige documentatie voor de adresgegevens).
Voldoen aan auteursrechtelijke bepalingen
Onder auteursrecht mogen foto's of opnamen van auteursrechtelijk beschermde werken, gemaakt
met de camera, niet worden gebruikt zonder toestemming van de houder van het auteursrecht.
Uitzonderingen zijn van toepassing op persoonlijk gebruik, maar houd er rekening dat zelfs
persoonlijk gebruik mogelijk beperkt is in het geval van foto's of opnamen van exposities of live
optredens.
Wegwerpen van opslagmedia
Houd er rekening mee dat bij het wissen van foto's of het formatteren van opslagmedia, zoals
geheugenkaarten, de oorspronkelijke beeldgegevens niet volledig worden verwijderd. Met behulp
van in de handel verkrijgbare software is het soms mogelijk verwijderde bestanden op
weggeworpen opslagmedia alsnog te herstellen, wat misbruik van persoonlijke beeldgegevens tot
gevolg kan hebben. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de privacybescherming met
betrekking tot dergelijke gegevens.
Reset alle instellingen van de camera in Standaardwaarden in het setup-menu (A17) of
Standaardw. herstellen in het netwerkmenu (A17) voordat u het opslagmedium wegwerpt of
aan een ander geeft. Na de reset wist u alle gegevens in het apparaat met in de handel verkrijgbare
verwijdersoftware of formatteert u het apparaat in Geheugenkaart form. in het setup-menu
(A17). Vervolgens vult u het apparaat geheel met beelden die geen persoonlijke informatie
bevatten (bijvoorbeeld beelden van de lucht).
Wees voorzichtig bij het fysiek vernietigen van geheugenkaarten en voorkom letsel en
beschadiging van eigendommen.
Inleiding
v
Voor uw veiligheid
Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees “Voor uw
veiligheid” in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken.
Bewaar deze veiligheidsinstructies daar waar iedere gebruiker van dit product ze kan lezen.
GEVAAR
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit
pictogram, zorgt voor groot gevaar voor de
dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit
pictogram, kan de dood of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
LET OP
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit
pictogram, kan letsel of schade aan
eigendommen tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING
• Niet gebruiken tijdens het lopen of het bedienen van een voertuig. Het niet in acht
nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken of ander letsel veroorzaken.
• Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen. Raak geen interne delen aan die
worden blootgesteld als gevolg van een val of ander ongeluk. Het niet in acht nemen
van deze voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok of ander letsel tot gevolg hebben.
• Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van rook,
hitte of ongebruikelijke geuren, ontkoppel dan onmiddellijk de accu of
voedingsbron. Voortgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.
• Houd droog. Niet met natte handen vastpakken. Pak de stekker niet met natte
handen vast. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een
elektrische schok tot gevolg hebben.
• Laat uw huid niet langdurig in contact komen met dit product terwijl deze in en
uit het stopcontact wordt gehaald. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan lichte brandwonden tot gevolg hebben.
• Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals
propaan, benzine of spuitbussen. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan een explosie of brand tot gevolg hebben.
• Richt de flitser niet op de bestuurder van een motorvoertuig. Het niet in acht
nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.
vi
Inleiding
• Houd dit product uit de buurt van kinderen. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben. Merk
bovendien op dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind
onderdelen van dit product inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
• Wikkel, draai en raak niet verstrikt in de riemen om uw nek. Het niet in acht
nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.
• Gebruik geen accu's, laders, lichtnetadapters of USB-kabels die niet specifiek
zijn bedoeld voor gebruik met dit product. Bij het gebruik van accu's, laders,
lichtnetadapters en USB-kabels die bedoeld zijn voor gebruik met dit product,
ga geen:
- Snoeren of kabels beschadigen, aanpassen, met overmatige kracht trekken
aan of buigen van kabels of ze onder zware voorwerpen plaatsen of ze
blootstellen aan hitte of vlammen.
- Reisadapters of adapters gebruiken die speciaal ontworpen zijn om van de
ene spanning naar een andere spanning over te schakelen, of met DC-naarAC-omvormers.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische
schok tot gevolg hebben.
• Pak de stekker niet vast tijdens het opladen van het product of gebruik van de
lichtnetadapter tijdens onweersbuien. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
• Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan
extreem hoge en lage temperaturen. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan brandwonden of bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.
LET OP
• Laat het objectief niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht. Licht
dat wordt geconvergeerd door het objectief kan brand of schade aan de interne
onderdelen van het product veroorzaken. Houd de zon goed buiten beeld bij het
fotograferen van onderwerpen met tegenlicht. Zonlicht geconvergeerd in de camera
wanneer de zon zich dicht bij het beeld bevindt, kan brand veroorzaken.
• Schakel dit product uit wanneer het gebruik ervan verboden is. Schakel
draadloze functies uit wanneer het gebruik van draadloze apparatuur
verboden is. De radiofrequentie-emissies geproduceerd door dit product kunnen
interfereren met apparatuur aan boord van vliegtuigen of in ziekenhuizen of andere
medische faciliteiten.
• Verwijder de accu en ontkoppel de lichtnetadapter als voor langere tijd geen
gebruik wordt gemaakt van dit product. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.
Inleiding
vii
• Raak geen bewegende delen van het objectief of andere bewegende delen aan.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel tot gevolg hebben.
• Laat de flitser niet flitsen terwijl deze in contact is met of zich nabij de huid of
voorwerpen bevindt. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan
brandwonden of brand tot gevolg hebben.
• Open de ingebouwde flitser niet bij gebruik van een flitser die op de
accessoireschoen van de camera is bevestigd. Als u deze waarschuwing niet in acht
neemt, kan dat leiden tot brand of schade aan het product.
• Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt
blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of
in direct zonlicht. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of
een defect aan het product tot gevolg hebben.
• De camera niet vervoeren wanneer een statief of dergelijk accessoire is
bevestigd. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een
defect aan het product tot gevolg hebben.
GEVAAR voor batterijen
• Voorkom onjuist gebruik van accu's. Het niet in acht nemen van de volgende
voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken,
scheuren of vlam vatten.
- Gebruik uitsluitend oplaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit
product.
- Stel accu's niet bloot aan vlammen of extreme hitte.
- Haal niet uit elkaar.
- Sluit de aansluitingen niet kort door ze in aanraking te laten komen met kettingen,
haarspelden of andere metalen voorwerpen.
- Stel accu's of de producten waarin ze worden geplaatst, niet bloot aan krachtige
fysieke schokken.
• Laad alleen op zoals is aangegeven. Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregel kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken, scheuren
of vlam vatten.
• Als accuvloeistof in aanraking komt met de ogen, spoel dan met veel schoon
water en zoek onmiddellijk medische hulp. Het uitstellen van deze handeling kan
oogletsel tot gevolg hebben.
viii
Inleiding
WAARSCHUWING voor batterijen
• Houd accu's buiten bereik van kinderen. Mocht een kind een accu inslikken, zoek
dan onmiddellijk medische hulp.
• Dompel accu's niet onder in water en stel ze niet bloot aan regen. Het niet in acht
nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot
gevolg hebben. Droog het product onmiddellijk met een handdoek of gelijkwaardig
voorwerp, mocht deze nat worden.
• Stop het gebruik onmiddellijk indien u veranderingen aan de accu's opmerkt,
zoals verkleuring en vervorming. Stop met opladen als batterijen niet binnen
het opgegeven tijdsbestek zijn opgeladen. Als u deze voorzorgsmaatregelen niet
in acht neemt, kan dit ertoe leiden dat de batterijen lekken, oververhit raken, barsten of
ontbranden.
• Als de accu's niet langer nodig zijn, dient u de aansluitingen met plakband te
isoleren. Oververhitting, scheuren of brand kan het gevolg zijn indien metalen
voorwerpen in aanraking komen met de aansluiting.
• Als accuvloeistof in aanraking komt met iemand zijn huid of kleding, spoel het
getroffen gebied dan onmiddellijk met veel schoon water. Het niet in acht nemen
van deze voorzorgsmaatregel kan huidirritatie tot gevolg hebben.
Inleiding
ix
x
Inleiding
Onderdelen van de camera
De camerabody
1 23
7 6
4
5
8 9 10
11 12 13 141516 17
25 24 23 22 21 20 19 18
1
Instelschijf
13 Elektronische zoeker
2
Hoofdschakelaar/camera-aan-lampje
(laadlampje)
14 Oogsensor
3
Standknop
4
Ingebouwde flitser
5
Zoomknop
17 Selectieknop voor scherpstelstand
6
Ontspanknop
18 s (weergave)-knop
7
w (functie)-knop
19 k (selectie toepassen)-knop
8
Instelring
20 l (wissen)-knop
9
p (terugkeerzoom)-knop
21 d (menu)-knop
15 x (monitor)-knop
16 o (AE-L/AF-L)-knop
10 Zijzoomknop
22 Draaibare multi-selector (multi-selector)*
11 K (pop-upknop voor de flitser)
23 c (weergave)-knop
12 Dioptrieregelaar
24 b (e filmopname)-knop
25 Monitor
* In deze handleiding wordt het indrukken van het bovenste, onderste, linker of rechter gedeelte
van de multi-selector aangeduid als H, I, J of K.
Onderdelen van de camera
1
Aan de slag
De camerariem bevestigen
Maak de riem aan de linker- en rechterkant van de camera vast.
De objectiefdop en de zonnekap bevestigen
• Wanneer u geen foto's maakt, breng dan de objectiefdop aan om het objectief te
beschermen.
• De zonnekap houdt licht tegen dat een negatieve invloed heeft op het beeld en helpt
ook de camera te beschermen. Gebruik de zonnekap niet wanneer u met een flitser
opneemt of wanneer de AF-hulpverlichting voor de opname vereist is.
Wanneer u de zonnekap niet gebruikt
2
Aan de slag
De batterij en geheugenkaart plaatsen
Batterijvergrendeling
Geheugenkaartsleuf
• Houd de pluspool en minpool van de batterij in de juiste richting, duw de oranje
batterijvergrendeling (3) opzij en plaats de batterij helemaal in het batterijvak (4).
• Duw de geheugenkaart in de sleuf tot deze op zijn plaats klikt (5).
• Zorg ervoor dat u de batterij of geheugenkaart niet ondersteboven of achterstevoren
plaatst, want dit zou tot een functiestoring van de camera kunnen leiden.
• Wanneer de beveiligingsschakelaar op de geheugenkaart is “vergrendeld”, kunnen
beelden niet opgenomen of verwijderd worden en kan de kaart niet geformatteerd
worden.
B
Een geheugenkaart formatteren
Als u een geheugenkaart die in een ander apparaat is gebruikt voor het eerst in deze camera
plaatst, moet u deze kaart voor gebruik in combinatie met deze camera formatteren.
• Let op: tijdens het formatteren van een geheugenkaart worden alle beelden en andere
gegevens op de geheugenkaart permanent verwijderd. Maak kopieën van foto's die u wilt
bewaren voordat u de geheugenkaart gaat formatteren.
• Plaats de geheugenkaart in de camera, druk op de d-knop en selecteer Geheugenkaart
form. in het setup-menu (A17).
De batterij of geheugenkaart verwijderen
Zet de camera uit en controleer of het camera-aan-lampje en het scherm uit zijn. Open
vervolgens het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf.
• Duw de batterijvergrendeling opzij om de batterij te verwijderen.
• Druk de geheugenkaart voorzichtig in de camera om de geheugenkaart gedeeltelijk te
verwijderen.
• De camera, batterij en geheugenkaart kunnen heet zijn direct na gebruik van de camera.
Wees voorzichtig met het aanraken hiervan.
Aan de slag
3
De batterij opladen
Lichtnetlaadadapter*
Stopcontact
USB-kabel (meegeleverd)
Camera-aan-lampje
(laadlampje)
* Een stekkeradapter is aangebracht afhankelijk van het land of de regio van aanschaf. De
vorm van de stekkeradapter varieert afhankelijk van het land of de regio van aanschaf.
• Het opladen begint als de camera is aangesloten op een stopcontact terwijl de batterij is
geplaatst, zoals in de illustratie wordt weergegeven. Het camera-aan-lampje (laadlampje)
knippert langzaam terwijl de batterij wordt opgeladen.
• Als het opladen is voltooid, gaat het camera-aan-lampje uit. Trek de lichtnetlaadadapter
uit het stopcontact en koppel vervolgens de USB-kabel los.
De oplaadtijd bedraagt ongeveer 3 uur voor een batterij die helemaal leeg is.
• De batterij kan niet worden opgeladen wanneer het camera-aan-lampje snel knippert,
mogelijk vanwege een van de onderstaande redenen.
- De omgevingstemperatuur is niet geschikt voor opladen.
- De USB-kabel of lichtnetlaadadapter is niet correct aangesloten.
- De batterij is beschadigd.
4
Aan de slag
B
Opmerkingen over de USB-kabel
• Gebruik geen andere USB-kabel dan de UC-E21. Als u een andere USB-kabel dan de UC-E21
gebruikt, kan dit tot oververhitting, brand of elektrische schokken leiden.
• Controleer de vorm en richting van de stekkers en plaats of verwijder de stekkers niet onder een
hoek.
B
Opmerkingen over het opladen van de batterij
• De camera kan worden gebruikt terwijl de batterij wordt opgeladen, maar de oplaadtijd neemt
dan wel toe. Het camera-aan-lampje (laadlampje) gaat uit terwijl de camera wordt gebruikt.
• Gebruik in geen geval een lichtnetadapter van een ander merk of model dan de
lichtnetlaadadapter EH-73P, en gebruik geen in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter of
batterijlader voor een mobiele telefoon. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan dat
leiden tot oververhitting van of schade aan de camera.
De monitor openen
• U kunt de richting en hoek van de monitor aanpassen. Voor normale opnamen klapt u de
monitor tegen de achterkant van de camera, met het scherm naar buiten gericht (5).
• Wanneer u de camera niet gebruikt of alleen draagt, klapt u de monitor met het scherm
naar binnen gericht tegen de camerabody (1).
B
Opmerkingen over de monitor
• Het regelbare bereik van de monitor kan beperkt zijn wanneer een kabel of accessoires
aangesloten zijn op de camera.
• Oefen geen overmatige kracht uit bij het verstellen van de monitor en beweeg deze langzaam
binnen het verstelbare bereik van de monitor, zodat de verbinding niet beschadigd raakt.
Aan de slag
5
Camera instellen
1
Schakel de camera in.
• Gebruik de multi-selector om instellingen te selecteren en aan te passen.
Multi-selector
Hoofdschakelaar
Omhoog
Links
k-knop
(selectie toepassen)
Rechts
Omlaag
• Een taalselectievenster wordt weergegeven. Druk op
H of I op de multi-selector om een taal te markeren
en druk op k om te selecteren.
• De taal kan op elk gewenst moment worden gewijzigd
met behulp van de optie Taal/Language in het
setup-menu (A17).
Taal/Language
Annuleren
2
Selecteer Ja en druk op k.
Tijdzone kiezen en datum en
tijd instellen?
Ja
Nee
Annuleren
3
Markeer uw eigen tijdzone en druk op k.
• Om zomertijd in te schakelen, druk op H; W wordt
bovenaan de kaart weergegeven. Druk op I om
zomertijd uit te schakelen.
Terug
4
6
Druk op H of I om een datumnotatie te kiezen en druk op k.
Aan de slag
5
Voer de huidige datum en tijd in en druk
op k.
Datum en tijd
D
• Druk op J of K om items te markeren en druk op H
of I om te wijzigen.
• Selecteer het minutenveld en druk op k om de
instelling te bevestigen.
M
J
u
m
01 01 2018 00 00
Bewerk.
6
Wanneer hierom wordt gevraagd, druk op H of I om Ja te
markeren en druk op k.
• De camera gaat naar de opnameweergave zodra setup is voltooid.
C
De klok resetten
De optie Tijdzone en datum in het setup-menu kan worden gebruikt om de tijdzone te kiezen en
de cameraklok in te stellen.
Zomertijd kan worden in- of uitgeschakeld in het menu Tijdzone.
C
De SnapBridge-app gebruiken
Wanneer u met behulp van de SnapBridge-app een draadloze verbinding instelt tussen de camera
en een smartapparaat, kunt u beelden die u met de camera gemaakt hebt uploaden naar een
smartapparaat of op afstand bediende fotografie gebruiken. Raadpleeg de bijgeleverde
“SnapBridge Verbindingsgids” voor meer informatie over de verbindingsprocedure.
Aan de slag
7
Basisstappen voor fotograferen en
weergeven
Beelden opnemen
De stand A (auto) wordt hier als voorbeeld gebruikt. Met de stand A (auto) kunt u
algemene opnamefuncties uitvoeren in een reeks van verschillende
opnameomstandigheden.
1
Draai de standknop naar A.
Aantal resterende
opnamen
• Aanduiding batterijniveau
b: het batterijniveau is hoog.
B: het batterijniveau is laag.
• Druk op de s (weergave)-knop om de informatie
die wordt weergegeven op het scherm om te
schakelen.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Aanduiding batterijniveau
2
Houd de camera goed stil.
• Houd vingers en andere voorwerpen uit de buurt van het objectief, de flitser, de
AF-hulpverlichting, de microfoon en de luidspreker.
8
Basisstappen voor fotograferen en weergeven
3
Kadreer het beeld.
• Beweeg de zoomknop of de zijzoomknop om de positie van het zoomobjectief te
veranderen.
• Als u het onderwerp uit het oog verliest tijdens het maken van opnamen in de
telezoomstand, drukt u op de p (terugkeerzoom)-knop om het zichtbare gebied tijdelijk
te verbreden, zodat u het onderwerp eenvoudiger kunt kadreren.
Uitzoomen
Inzoomen
p-knop
Inzoomen
Uitzoomen
C
Een statief gebruiken
• In de volgende situaties adviseren we een statief te gebruiken om de camera te stabiliseren:
- Bij fotograferen bij weinig licht met de flitsstand ingesteld op W (uit)
- Wanneer de zoomstand een telestand is
• Wanneer van een statief gebruik wordt gemaakt om de camera tijdens opname te
stabiliseren, stelt u de Vibratiereductie in het setup-menu (A17) in op Uit om
eventuele fouten door deze functie te voorkomen.
• Wanneer u de camera op een statief bevestigt, moet u ervoor zorgen dat de camera niet
valt wanneer u het objectief in- of uitzoomt. Schuif één poot van het statief uit in de
richting van het onderwerp en schuif de andere twee poten op een gelijke afstand naar u
toe uit.
• De camera kan bij bediening lichtjes bewegen, zelfs als deze op een statief is bevestigd,
wat voor interferentie kan zorgen met de autofocus. Wacht enkele seconden nadat u de
camera heeft bediend en druk dan langzaam op de ontspanknop.
Met de zoom in groothoekstand
Met de zoom in telestand
Basisstappen voor fotograferen en weergeven
9
4
Druk de ontspanknop half in.
• De ontspanknop half indrukken betekent dat
de knop wordt ingedrukt en vastgehouden op
het punt waar u een lichte weerstand voelt.
• Zodra het onderwerp scherp is, wordt het
scherpstelveld of de scherpstelaanduiding
groen weergegeven.
• Als u digitale zoom gebruikt, stelt de camera
scherp in het midden van het kader; het
scherpstelveld wordt niet weergegeven.
• Als het scherpstelveld of de
scherpstelaanduiding knippert, kan de camera
niet scherpstellen. Pas de compositie aan en
probeer de ontspanknop opnieuw half in te
drukken.
1/250
F 5.6
Scherpstelveld
5
B
Druk de ontspanknop helemaal in zonder
uw vinger van de knop te halen.
Opmerkingen over beelden opslaan en films opnemen
De aanduiding voor het aantal resterende opnamen of de aanduiding voor de resterende
opnametijd knippert terwijl er beelden worden opgeslagen of een film wordt opgenomen. Open
het deksel van het batterijvak/de geheugenkaartsleuf niet en verwijder de batterij of
geheugenkaart niet terwijl er een aanduiding knippert. Gebeurt dit wel, dan kunnen gegevens
verloren gaan, of de camera of geheugenkaart kan beschadigd raken.
C
De Automatisch uit-functie
• Als de camera ongeveer een minuut niet wordt bediend, gaat het scherm uit, gaat de camera
naar de stand-bystand en gaat het camera-aan-lampje knipperen. Na ongeveer drie minuten in
de stand-bystand wordt de camera uitgeschakeld.
• Om de camera in de stand-bystand weer in te schakelen, voert u een bewerking uit zoals het
indrukken van de hoofdschakelaar of de ontspanknop.
10
Basisstappen voor fotograferen en weergeven
De ingebouwde flitser gebruiken
In situaties waarin moet worden geflitst, zoals donkere
ruimtes of situaties waarin het onderwerp in tegenlicht
staat, beweegt u K (pop-upknop voor de flitser) eerst
omlaag om de ingebouwde flitser op te klappen.
• Als u de ingebouwde flitser niet wilt gebruiken, duw de
ingebouwde flitser dan voorzichtig omlaag totdat deze
vastklikt.
Het afdekkapje van de accessoireschoen BS-1
(afzonderlijk verkrijgbaar) bevestigen
Films opnemen
Geef het opnamescherm weer en druk op de
b (e filmopname)-knop om de filmopname te starten.
• Druk nogmaals op de b (e)-knop om de filmopname
te stoppen. Wanneer u de standknop naar
u (Handmatige film) draait, kunt u de sluitertijd en de
f-waarde instellen voor filmopname.
Basisstappen voor fotograferen en weergeven
11
Wisselen tussen de monitor en de zoeker
Het wordt aanbevolen de zoeker te gebruiken als felle
verlichting het moeilijk maakt om de monitor te
bekijken, bijvoorbeeld buiten als de zon schijnt.
• Als u uw gezicht dicht bij de zoeker brengt, reageert
de oogsensor hierop en wordt de zoeker
ingeschakeld, terwijl de monitor wordt
uitgeschakeld (standaardinstelling).
• U kunt tevens op de x (monitor)-knop drukken om
de weergave tussen de monitor en de zoeker te
wisselen.
Zoeker
Dioptrieregelaar van de zoeker
Wanneer het beeld in de zoeker moeilijk te zien is, pas die
dan aan door de dioptrieregelaar te verdraaien terwijl
u door de zoeker kijkt.
• Zorg ervoor dat u niet met uw vingertoppen of
vingernagels in uw ogen krast.
Dioptrieregelaar
12
Basisstappen voor fotograferen en weergeven
Beelden weergeven
1
Druk op de c (weergave)-knop om de
weergavestand in te schakelen.
• Als u de c-knop ingedrukt houdt terwijl de camera
uitgeschakeld is, schakelt de camera de
weergavestand in.
2
Gebruik de multi-selector om een beeld
voor weergave te selecteren.
• Houd HIJK ingedrukt om snel door de beelden
te scrollen.
• Beelden kunnen ook geselecteerd worden door de
multi-selector te draaien.
• Druk op de s (weergave)-knop om de informatie
die wordt weergegeven op het scherm om te
schakelen.
• Druk op de k-knop om een opgenomen film af te
spelen.
• Druk op de c-knop of op de ontspanknop om
terug te keren naar de opnamestand.
Vorige beeld weergeven
Volgende beeld weergeven
• Beweeg de zoomknop naar g (i) in de
schermvullende weergave om op een
beeld in te zoomen.
3.0
• Beweeg de zoomknop naar f (h) in de
schermvullende weergave om over te
schakelen naar miniatuurweergave en
meerdere beelden op het scherm weer te
geven.
Basisstappen voor fotograferen en weergeven
1/20
13
Beelden wissen
1
Druk op de l (wissen)-knop om het
beeld te wissen dat op het scherm wordt
weergegeven.
2
Gebruik de multi-selector HI om de
gewenste wismethode te selecteren en
druk op de k-knop.
• Druk op de d-knop om het menu te verlaten
zonder te wissen.
3
Wissen
Huidig beeld
Wis gesel. beeld(en)
Alle beelden
Selecteer Ja en druk op de k-knop.
• Gewiste beelden kunnen niet worden hersteld.
1 beeld wissen?
Ja
Nee
B
Opmerkingen over het wissen van beelden die tegelijkertijd zijn opgeslagen
in RAW en JPEG
Als u deze camera gebruikt om beelden te wissen die zijn vastgelegd met RAW + Fine of RAW +
Normal in de instelling Beeldkwaliteit, worden de gelijktijdig opgeslagen RAW- en JPEG-beelden
beide gewist. Het is niet mogelijk slechts één formaat te wissen.
B
Met continu-opname gemaakte beelden wissen (reeks)
• Met continu-opname gemaakte beelden worden als een
reeks opgeslagen en alleen het eerste beeld van een reeks
(de hoofdfoto) wordt in de weergavestand getoond
(standaardinstelling).
• Als u op de l-knop drukt terwijl een hoofdfoto van een reeks
beelden wordt weergegeven, worden alle beelden in de
reeks gewist.
• Om afzonderlijke beelden in een reeks te wissen, drukt u op
de k-knop om de beelden een voor een weer te geven en
drukt u vervolgens op de l-knop.
C
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Gemaakte beelden wissen in opnamestand
Druk in de opnamestand op l om het laatste beeld te wissen dat opgeslagen is.
14
Basisstappen voor fotograferen en weergeven
Andere functies
Een opnamestand selecteren
U kunt de standknop draaien om de gewenste opnamestand uit te lijnen met de markering
op de camerabody.
• Stand A (auto)
Selecteer deze stand om algemene opnamefuncties uit te voeren in verschillende
opnameomstandigheden.
• y, g en L (onderwerp)-standen
Wanneer u een van de onderwerpstanden op basis van de opnameomstandigheden
selecteert, kunt u foto's maken met de juiste instellingen voor die omstandigheden.
- y: Druk op de d-knop en selecteer een onderwerpstand. Als u Autom.
scènekeuzekn. gebruikt, herkent de camera automatisch de
opnameomstandigheden wanneer u een beeld kadreert, zodat u opnamen kunt
maken met behulp van instellingen die geschikt zijn voor de omstandigheden.
- g (maan): gebruik deze stand om beelden van de maan vast te leggen in telestand.
- L (vogels bekijken): gebruik deze stand om beelden van vogels vast te leggen in
telestand.
• p (Creatieve)-stand
Pas effecten toe op beelden tijdens de opname.
• Standen j, k, l en m
Selecteer deze standen voor meer instelmogelijkheden voor sluitertijd en f-waarde.
• Stand M (User settings)
De veelvuldig gebruikte instellingen in de standen j, k, l en m kunnen worden
opgeslagen. Als u wilt opnemen met de opgeslagen instellingen draait u de standknop
naar M.
• u (Handmatige film)-stand
U kunt films opnemen met de belichtingsstand ingesteld op diafragmavoorkeuze of
handmatig.
Andere functies
15
Opnamefuncties instellen met de multi-selector
Als het opnamescherm wordt weergegeven, kunt u op de multi-selector H (m) J (n)
I (p) K (o) drukken om de hieronder beschreven functies in te stellen.
• m Flitsstand
U kunt de flitsstand instellen die geschikt is voor de opnameomstandigheden.
• n Zelfontspanner/Glimlachtimer
De camera ontspant de sluiter wanneer de opgegeven tijd verstreken is nadat u de
ontspanknop heeft ingedrukt. Als de glimlachtimer ingesteld is, ontspant de camera de
sluiter automatisch wanneer een glimlachend gezicht gedetecteerd wordt.
• p Scherpstelstand
U kunt A (autofocus), D (macro-close-up) of B (oneindig) specificeren
overeenkomstig de afstand tot het onderwerp (wanneer de selectieknop voor
scherpstelstand ingesteld is op q (autofocus)).
• o Belichtingscompensatie
U kunt de helderheid van het hele beeld instellen.
De functies die kunnen worden ingesteld, variëren afhankelijk van de opnamestand.
16
Andere functies
Menubewerkingen
U kunt de onderstaande menu's instellen door op de d (menu)-knop te drukken.
•
•
•
•
•
•
A Opnamemenu1, 2
G Menu Handmatige filmstand3
e Filmmenu1
c Weergavemenu4
q Menu Netwerk
z Setup-menu
1
2
3
Druk op de d-knop wanneer het opnamescherm wordt weergegeven.
Menupictogrammen en beschikbare instellingsopties variëren afhankelijk van de opnamestand.
Draai de standknop naar u (Handmatige film) en druk op de d-knop wanneer het
opnamescherm wordt weergegeven.
Druk op de d-knop wanneer het weergavescherm wordt weergegeven.
4
1
Druk op de d (menu)-knop.
• Het menu wordt weergegeven.
1/250
2
Druk op de multi-selector J.
• Het huidige menupictogram wordt
geel weergegeven.
F5.6
25m 0s
1400
Opnamemenu
Beeldkwaliteit
Beeldformaat
Picture Control
Aang. Picture Control
Witbalans
Lichtmeting
Menupictogrammen
3
Selecteer een menupictogram
en druk op de k-knop.
• De menuopties kunnen geselecteerd
worden.
Set-up
Tijdzone en datum
Ontspan. bij geen kaart
Monitorinstellingen
Elekt. zoeker auto aan/uit
Datumstempel
Zelfontsp.: na ontspann.
Andere functies
17
4
Selecteer een menuoptie en
druk op de k-knop.
• Bepaalde menuopties kunnen niet
worden ingesteld, afhankelijk van de
huidige opnamestand of de status van
de camera.
• Items kunnen ook geselecteerd
worden door de multi-selector te
draaien.
5
Selecteer een instelling en
druk op de k-knop.
• De geselecteerde instelling wordt
toegepast.
• Als u klaar bent met het menu, drukt u
op d-knop.
• Als een menu wordt weergegeven,
kunt u naar de opnamestand schakelen
door op de ontspanknop of b (e)-knop te drukken.
De w (functie)-knop gebruiken
Als u op de w-knop in de stand j, k, l, m of M
drukt, kunt u snel de vooraf opgeslagen
menuopties configureren (de standaardinstelling is
Continu). U kunt een andere menuoptie instellen
door U Fn-knop te selecteren en de gewenste
menuoptie te kiezen.
18
Andere functies
Tijdzone en datum
Ontspan. bij geen kaart
Monitorinstellingen
Elekt. zoeker auto aan/uit
Datumstempel
Zelfontsp.: na ontspann.
Datumstempel
Datum
Datum en tijd
Uit
Technische opmerkingen
Mededelingen
Mededelingen voor Europese klanten
LET OP: GEVAAR VOOR ONTPLOFFING ALS DE ACCU WORDT VERVANGEN DOOR
EEN VERKEERD TYPE.
Dit pictogram geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten via
gescheiden inzameling moet worden afgevoerd.
Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:
• Dit product moet gescheiden van het overige afval worden ingeleverd bij
een daarvoor bestemd inzamelingspunt. Gooi dit product niet weg als
huishoudafval.
• Gescheiden inzameling en recycling helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen en
voorkomt negatieve consequenties voor mens en milieu die kunnen ontstaan door
onjuist weggooien van afval.
• Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke
reinigingsdienst.
DOE GEBRUIKTE ACCU'S VOLGENS DE INSTRUCTIES WEG.
Dit symbool op de accu duidt aan dat de accu afzonderlijk moet worden
ingezameld.
Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:
• Alle accu's, al dan niet voorzien van dit symbool, moeten afzonderlijk worden
ingezameld op een geschikt inzamelpunt. Gooi niet samen met het huishoudelijk afval
weg.
• Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke
reinigingsdienst.
Technische opmerkingen
19
Opmerkingen over functies voor draadloze
communicatie
Beperkingen voor draadloze apparaten
De draadloze zender/ontvanger die in dit product is inbegrepen, voldoet aan de
voorschriften voor draadloze toepassingen in het land van aankoop en is niet bedoeld voor
gebruik in andere landen (producten die werden aangeschaft in de EU of in de EFTA,
kunnen gelijk waar in de EU en de EFTA worden gebruikt). Nikon is niet aansprakelijk voor
gebruik in andere landen. Gebruikers die niet zeker zijn wat het oorspronkelijke land van
aankoop is, dienen contact op te nemen met hun lokaal Nikon-servicecenter of met een
door Nikon erkende servicedienst. Deze beperking geldt alleen voor de draadloze werking
en niet voor enig ander gebruik van het product.
Beveiliging
Een van de voordelen van dit product is dat anderen er vrij verbinding mee kunnen maken
om draadloos gegevens uit te wisselen, mits ze binnen bereik zijn. Als geen beveiliging is
ingeschakeld, kan het volgende gebeuren:
• Gegevensdiefstal: kwaadwillende derden kunnen het draadloze verkeer afluisteren en
gebruikersnamen, wachtwoorden en andere persoonlijke gegevens stelen.
• Ongeoorloofde toegang: onbevoegden kunnen toegang krijgen tot het netwerk en
gegevens wijzigen of andere dingen doen met slechte bedoelingen. Houd er rekening
mee dat het, door het ontwerp van draadloze netwerken, mogelijk is dat er ook bij
ingeschakelde beveiliging aanvallen kunnen plaatsvinden. Nikon is niet verantwoordelijk
voor gegevens- of informatielekken die mogelijk plaatsvinden tijdens de
gegevensoverdracht.
• Gebruik geen netwerken waarvoor u geen toestemming hebt, ook al worden ze
weergegeven op uw smartphone of tablet. Als u dit wel doet, kan dit worden
beschouwd als ongeoorloofde toegang. Gebruik alleen netwerken die u mag gebruiken.
Gebruik van persoonlijke informatie en disclaimer
• Gebruikersinformatie die op het product is geregistreerd en geconfigureerd, zoals de
verbindingsinstellingen voor draadloos LAN en andere persoonlijke informatie, kan
blootstaan aan veranderingen en verlies ten gevolge van bedieningsfouten, statische
elektriciteit, ongevallen, storingen, reparaties of andere handelingen. Bewaar altijd een
kopie van belangrijke informatie op een andere plaats. Nikon is niet verantwoordelijk
voor directe of indirecte schade of winstderving ten gevolge van een verandering of
verlies van informatie waarvoor Nikon niet aansprakelijk kan worden gesteld.
• Voordat dit product wordt weggegooid of aan een andere eigenaar wordt
overgedragen, is het raadzaam dat u Standaardwaarden in het setup-menu (A17)
gebruikt om alle gebruikersgegevens geregistreerd en geconfigureerd op het product,
met inbegrip van verbindingsinstellingen voor draadloos LAN en andere persoonlijke
informatie, te verwijderen.
• Nikon is niet verantwoordelijk voor alle eventuele schade die voortvloeit uit het
ongeoorloofde gebruik van dit product door derden in het geval het product wordt
gestolen of kwijtraakt.
20
Technische opmerkingen
Voorzorgsmaatregelen bij het exporteren of meenemen van dit product naar het
buitenland
Dit product valt onder de United States Export Administration Regulations (EAR).
Toestemming van de regering van de Verenigde Staten is niet vereist voor export naar
andere landen dan de hier vermelde landen waarvoor op het moment van schrijven een
embargo of speciale controles gelden: Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië (lijst
onderhevig aan veranderingen).
Technische opmerkingen
21
Mededeling voor Europese klanten
Conformiteitsverklaring (Europa)
Hierbij verklaart Nikon Corporation dat het radioapparatuurtype COOLPIX P1000
overeenkomt met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende
internetadres:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P1000.pdf.
• Werkfrequentie:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1-11 kanalen)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth lage energie: 2402–2480 MHz
• Maximale stroomsterkte:
- Wi-Fi: 9,2 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 7,2 dBm (EIRP)
- Bluetooth lage energie: 7,2 dBm (EIRP)
22
Technische opmerkingen
Verzorgen van het product
Neem naast de waarschuwingen in “Voor uw veiligheid” (Avi-ix) ook de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u het apparaat gebruikt of opbergt.
De camera
Stel de camera niet bloot aan sterke schokken
Als de camera wordt blootgesteld aan sterke schokken of trillingen, kan deze defect raken. Oefen
daarnaast geen kracht uit op het objectief.
Houd de camera droog
Als de camera in water wordt ondergedompeld of aan vocht wordt blootgesteld, raakt deze
beschadigd.
Vermijd plotselinge temperatuurverschillen
Plotselinge veranderingen in temperatuur, zoals bij het betreden of verlaten van een verwarmd
gebouw op een koude dag, kunnen condensatie aan de binnenkant van het apparaat veroorzaken.
U voorkomt condensatie door de camera in de cameratas of in een plastic tas te doen voordat u
deze aan plotselinge temperatuurverschillen blootstelt.
Houd de camera uit de buurt van sterk magnetische velden
U mag deze camera niet gebruiken of opbergen in de buurt van apparatuur die een sterk
elektromagnetische straling of magnetische velden produceert. Gebeurt dit wel, dan kan dit
gegevensverlies of een functiestoring van de camera tot gevolg hebben.
Richt het objectief niet naar de zon
Richt het objectief niet naar de zon of een andere sterke lichtbron wanneer u opnamen maakt of de
camera alleen achterlaat zonder objectiefdop. Sterke lichtbronnen zoals zonlicht worden via het
objectief geconcentreerd, waardoor vervorming van de interne onderdelen van het objectief of
verkleuring of inbranding van de beeldsensor kan optreden. De camera kan ook beschadigd raken
wanneer het objectief slechts enkele seconden naar de zon wordt gericht, met name wanneer het
objectief zich in een telestand bevindt.
De camera kan de belichtingsregeling mogelijk niet uitvoeren wanneer de interne delen van het
objectief beschadigd zijn.
Ongelijkmatigheid kan optreden in beelden wanneer er zich verkleuring of inbranding van de
beeldsensor voordoet.
Het is aan te bevelen de objectiefdop aan te brengen wanneer u de camera niet gebruikt.
Technische opmerkingen
23
Schakel de camera uit voordat u de batterij verwijdert, de
lichtnetadapter loskoppelt of de geheugenkaart verwijdert
Verwijder de batterij niet terwijl de camera aanstaat of terwijl beelden worden opgeslagen of
gewist. Het onderbreken van de stroom kan in dit geval leiden tot gegevensverlies of beschadiging
van de geheugenkaart of de inwendige circuits.
Opmerkingen over de monitor
• Monitoren (met inbegrip van elektronische zoekers) worden met een extreme mate van precisie
gemaakt; minimaal 99,99 % van de pixels zijn werkende, en minder dan 0,01 % ontbreekt of is
defect. Het kan voorkomen dat deze schermen pixels bevatten die altijd oplichten (wit, rood,
blauw of groen) of altijd uitstaan (zwart); dit is geen defect en heeft geen effect op de
afbeeldingen die zijn vastgelegd door het apparaat.
• Bij helder licht zijn de beelden op de monitor mogelijk niet goed te zien.
• Oefen geen druk op de monitor uit, want dit kan beschadiging of een functiestoring van de
camera tot gevolg hebben. Als de monitor beschadigd raakt, dient u erop te letten dat u zich niet
verwondt aan de glassplinters en te voorkomen dat de vloeibare kristallen in de monitor in
aanraking komen met uw huid, ogen of mond.
De batterij
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
• Neem in acht dat de batterij na gebruik heet kan zijn.
• Gebruik de batterij niet als de omgevingstemperatuur lager is dan 0 °C of hoger dan 40 °C,
aangezien dit beschadiging of een functiestoring tot gevolg kan hebben.
• Wanneer u afwijkingen, zoals overmatige hitte, rook of een ongebruikelijke geur vanaf de batterij
opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de batterij en neem contact op met uw
leverancier of met een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.
• Nadat u de batterij uit de camera of optionele batterijlader verwijderd heeft, dient u de batterij
ter bescherming in een plastic tas etc. te doen.
De batterij opladen
Controleer het batterijniveau voordat u de camera gaat gebruiken en laad de batterij zo nodig op.
• Laad de batterij vóór gebruik binnen op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
• Een hoge temperatuur van de batterij kan ertoe leiden dat de batterij niet goed of niet helemaal
wordt opgeladen en de prestaties ervan negatief worden beïnvloed. Neem in acht dat de batterij
na gebruik heet kan zijn; wacht tot de batterij afgekoeld is voordat deze opgeladen wordt.
Wanneer de batterij die in deze camera is geplaatst, wordt geladen met behulp van de
lichtnetlaadadapter of een computer, wordt de batterij niet geladen bij batterijtemperaturen
lager dan 0 °C of hoger dan 50 °C.
• Verwijder de batterij uit de lader zodra ze volledig is opgeladen. Doet u dat niet, dan is dat
nadelig voor de prestaties van de batterij.
• De temperatuur van de batterij kan tijdens het opladen toenemen. Dit is echter geen
functiestoring.
24
Technische opmerkingen
Reservebatterijen bij de hand houden
Neem waar mogelijk volledig geladen reservebatterijen mee wanneer u foto's wilt maken van
belangrijke gebeurtenissen.
Gebruik van de batterij bij koud weer
Bij koud weer neemt de batterijcapaciteit gewoonlijk af. Als een lege batterij bij lage temperatuur
wordt gebruikt, schakelt de camera niet in. Houd reservebatterijen bij de hand op een warme plaats
en verwissel ze zo nodig. Een koude batterij die weer op temperatuur is gekomen, kan soms een
deel van de lading terugkrijgen.
Aansluitingen van de batterij
Vuil op de aansluitingen van de batterij kan voorkomen dat de camera werkt. Als de aansluitingen
van de batterij vuil zijn, veeg deze dan voor gebruik schoon met een schone, droge doek.
Een lege batterij opladen
Als u de camera aan- of uitzet terwijl de batterij leeg is, kan dit de gebruiksduur van de batterij
verkorten. Laad de batterij voor gebruik op.
De batterij opbergen
• Verwijder altijd de batterij uit de camera of de optionele batterijlader als het apparaat niet wordt
gebruikt. Zelfs als het apparaat niet wordt gebruikt, worden er geringe hoeveelheden stroom van
de batterij verbruikt. Dit kan ertoe leiden dat de batterij zover leeg raakt dat deze niet meer kan
worden gebruikt.
• Laad de batterij tenminste eenmaal per zes maanden op en maak de batterij volledig leeg
voordat u deze weer opbergt.
• Stop de batterij ter bescherming in een plastic tas en bewaar deze op een koele plek. De batterij
moet worden bewaard op een droge plek met een omgevingstemperatuur van 15 °C tot 25 °C.
Bewaar de batterij niet op hete of extreem koude plekken.
Gebruiksduur van de batterij
Als de tijd die nodig is voordat een volledig opgeladen batterij leeg is aanzienlijk afneemt bij
gebruik op kamertemperatuur betekent dit dat de batterij moet worden vervangen. Koop een
nieuwe batterij.
Gebruikte batterijen recyclen
Recycle oplaadbare accu's overeenkomstig de lokale voorschriften, waarbij niet moet worden
vergeten de aansluitingen met plakband te isoleren.
Technische opmerkingen
25
De lichtnetlaadadapter
• De lichtnetlaadadapter EH-73P is uitsluitend bedoeld voor gebruik met compatibele toestellen.
Gebruik hem niet met een apparaat van een ander merk of model.
• Gebruik geen andere USB-kabel dan de UC-E21. Als u een andere USB-kabel dan de UC-E21
gebruikt, kan dit tot oververhitting, brand of elektrische schokken leiden.
• Gebruik in geen geval een lichtnetadapter van een ander merk of model dan de
lichtnetlaadadapter EH-73P, en gebruik geen in de handel verkrijgbare USB-lichtnetadapter of
batterijlader voor een mobiele telefoon. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan dat
leiden tot oververhitting van of schade aan de camera.
• De EH-73P is compatibel met stopcontacten voor 100 V-240 V AC, 50/60 Hz. Bij gebruik in andere
landen dient u eventueel een stekkeradapter (in de handel verkrijgbaar) te gebruiken. Neem voor
meer informatie over stekkeradapters contact op met uw reisbureau.
• De symbolen op dit product geven het volgende weer:
D AC, E DC, F Klasse II-apparatuur (De constructie van het product is dubbel geïsoleerd.)
26
Technische opmerkingen
Reinigen en opslag
Reinigen
Gebruik geen alcohol, thinner of andere vluchtige chemicaliën.
Objectief/
zoeker
Raak glazen onderdelen niet met uw vingers aan. Verwijder stof of pluisjes met een
blaasbalgje (gewoonlijk een rubberen bulb met een spuitmondje waaruit lucht
wordt geblazen). Vingerafdrukken en ander vuil dat niet met een blaasbalgje kan
worden verwijderd, kunt u met een zachte doek van het objectief vegen, waarbij u
een ronddraaiende beweging maakt vanuit het midden van het objectief naar de
randen toe. Als u het objectief op deze manier niet kunt reinigen, veegt u het
objectief schoon met een doek die licht is bevochtigd met objectiefreiniger.
Monitor
Verwijder vuil en stof met behulp van een blaasbalgje. Verwijder vingerafdrukken
en andere vlekken van de monitor met een zachte, droge doek, waarbij u erop let
dat u geen druk op de monitor uitoefent.
Verwijder vuil, stof of zand met behulp van een blaasbalgje en veeg de
camerabody voorzichtig af met een zachte, droge doek. Na gebruik van de camera
aan het strand of in een andere zanderige of stoffige omgeving dient u zand, stof
Camerabody
of zout te verwijderen met een droge doek die licht is bevochtigd met water.
Droog de camera daarna grondig af. Let erop dat vuil of stof in de camera
schade kan veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.
Opslag
Verwijder de batterij als de camera voor langere tijd niet wordt gebruikt. Haal de camera
minstens eenmaal per maand uit de opslag om schimmel te voorkomen.
Schakel de camera in en druk een aantal malen op de ontspanknop alvorens de camera
weer op te bergen. Bewaar de camera niet op een van de volgende plaatsen:
• Plaatsen die slecht geventileerd zijn of waar de luchtvochtigheid hoger is dan 60 %
• Waar het warmer wordt dan 50 °C of kouder dan –10 °C
• In de nabijheid van apparaten die sterk elektromagnetische velden genereren, zoals
televisie- of radiotoestellen
Om de batterij op te bergen, houdt u rekening met de voorzorgsmaatregelen in “De
batterij” (A24) in “Verzorgen van het product” (A23).
Technische opmerkingen
27
Problemen oplossen
Als de camera niet naar behoren functioneert, raadpleeg dan eerst het volgende overzicht
met de meest voorkomende problemen voordat u zich tot de leverancier of tot een door
Nikon erkende servicedienst wendt.
Raadpleeg ook de Naslaggids (PDF-formaat) voor meer informatie over het gebruik van
deze camera (Aii).
Probleem
A
Oorzaak/Oplossing
De camera is
ingeschakeld,
maar reageert
niet.
• Wacht totdat de opname beëindigd is.
• Als het probleem zich blijft voordoen, zet u de camera uit.
Als de camera niet uitschakelt, verwijder dan de batterij of
batterijen en plaats ze terug, of, als u een lichtnetadapter
gebruikt, koppel de lichtnetadapter dan los en sluit hem
vervolgens weer aan.
Merk op dat ondanks het feit dat alle gegevens die op dat
moment worden opgenomen verloren zullen gaan, gegevens
die al werden geregistreerd niet beïnvloed zullen worden door
het verwijderen of loskoppelen van de stroombron.
–
De camera kan
niet worden
aangezet.
De batterij is leeg.
3, 4, 24
• De camera wordt automatisch uitgeschakeld om energie te
besparen (functie Automatisch uit).
• De camera en batterij werken mogelijk niet goed bij lage
temperaturen.
• De binnenkant van de camera is te warm geworden. Laat de
camera uitgeschakeld totdat de binnenkant van de camera is
afgekoeld en probeer de camera dan weer in te schakelen.
10
De camera gaat
zonder
waarschuwing
uit.
6
8
10
De monitor of
zoeker geeft
niets weer.
• De camera staat uit.
• De batterij is leeg.
• De camera wordt automatisch uitgeschakeld om energie te
besparen (functie Automatisch uit).
• De monitor en zoeker kunnen niet tegelijkertijd worden
ingeschakeld. Het kan enige tijd duren om te schakelen tussen
de monitor en zoeker.
• De camera is aangesloten op een tv of computer.
• Er worden intervalopnamen, opnamen in de onderwerpstand
Meerv. belicht. Lichter (wanneer Sterrensporen ingesteld is)
of time-lapse-films gemaakt, of de camera maakt opnamen met
een lange tijdopname met de instelling Bulb of Time.
De camera wordt
warm.
Het is mogelijk dat de camera warm wordt bij het langdurig
opnemen van films of bij gebruik van de camera in een warme
omgeving. Dit is geen storing.
28
Technische opmerkingen
24
–
–
–
–
–
Te gebruiken geheugenkaarten
De camera ondersteunt SD-, SDHC- en SDXC-geheugenkaarten.
• De camera ondersteunt UHS-I.
• Geheugenkaarten met een SD-snelheidsklasse van 6 of hoger worden aanbevolen voor
het opnemen van films (tijdens het opnemen van 4K UHD-films op een beeldformaat/
beeldsnelheid van 2160/30p of 2160/25p, worden kaarten met een nominale
UHS-snelheidsklasse 3 of sneller aanbevolen). Als een geheugenkaart met een lagere
snelheidsklasse wordt gebruikt, kan de filmopname plotseling worden onderbroken.
• Als u een kaartlezer gebruikt, controleer dan of deze compatibel is met uw
geheugenkaart.
• Neem contact op met de fabrikant voor informatie over functies, bediening en
gebruiksbeperkingen.
Informatie over handelsmerken
• Windows is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die
eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door
Nikon Cooperation is onder licentie.
• Apple®, App Store®, de Apple logos, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch®
en iBooks zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple Inc., in
de VS en andere landen.
• Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.
De Android-robot wordt gereproduceerd of aangepast op basis van materiaal dat
door Google is gemaakt en gedeeld, en wordt gebruikt volgens de voorwaarden
van de Creative Commons-licentie 3.0 (Naamsvermelding).
• iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. in de
Verenigde Staten en/of andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
• Adobe, het Adobe logo, Acrobat en Reader zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of
andere landen.
• SDXC-, SDHC- en SD-logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
• PictBridge is een handelsmerk.
• HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken
of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.
Technische opmerkingen
29
• Wi-Fi en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
de Wi-Fi Alliance.
• Alle andere handelsnamen die in deze handleiding of in andere documentatie bij
uw Nikon-product worden vermeld, zijn de handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio-licentie
Dit product is gelicentieerd onder de AVC Patent Portfolio-licentie voor het persoonlijk en
niet-commercieel gebruik door een consument om (i) video te coderen in
overeenstemming met de AVC-standaard (“AVC-video”) en/of (ii) AVC-video te decoderen
die door een consument werd gecodeerd in het kader van een persoonlijke en
niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen van een videoleverancier die over een
licentie beschikt om AVC-video aan te bieden. Er wordt geen licentie verleend of
gesuggereerd voor enig ander gebruik. Voor meer informatie kunt u terecht bij MPEG LA,
L.L.C.
Zie http://www.mpegla.com.
FreeType Licentie (FreeType2)
Delen van deze software zijn beschermd door het auteursrecht © 2012
The FreeType Project (http://www.freetype.org). Alle rechten voorbehouden.
MIT-Licentie (HarfBuzz)
Delen van deze software zijn beschermd door het auteursrecht © 2016
The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle rechten
voorbehouden.
30
Technische opmerkingen
Technische opmerkingen
31
Garantievoorwaarden - Nikon Europees
garantiebewijs
Beste Nikon-klant,
Hartelijk bedankt voor uw aanschaf van dit Nikon-product. In het geval dat uw
Nikon-product onder garantie moet worden gerepareerd, dient u contact op te
nemen met de leverancier waar u het product hebt gekocht of een lid van ons
servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon Europe B.V. (bijv. Europa/
Rusland/overige). Ga voor meer informatie naar:
http://www.europe-nikon.com/support
We raden u aan om de gebruikershandleiding aandachtig te lezen voordat u
contact opneemt met de leverancier of ons servicenetwerk om onnodig
ongemak te voorkomen.
De garantie van uw Nikon-apparatuur dekt productiefouten gedurende één vol
jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als het product gedurende
deze garantieperiode defect blijkt te zijn vanwegeondeugdelijk materiaal of een
productiefout, zal ons servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon Europe
B.V. het product repareren volgens de hieronder beschreven voorwaarden en
bepalingen, zonder dat hiervoor kosten voor arbeid of onderdelen in rekening
worden gebracht. Nikon behoudt zich het recht voor om (naar eigen
goeddunken) het product te vervangen of te repareren.
1. De garantie is slechts geldig wanneer het ingevulde garantiebewijs en de
originele factuur of bon waarop aankoopdatum, type van het product en
naam van de verkoper vermeld zijn, samen met het product getoond kunnen
worden. Nikon behoudt zich het recht voor gratis reparatie te weigeren
wanneer bovenstaande documenten niet getoond kunnen worden of
wanneer de informatie erin incompleet of onleesbaar is.
2. Onder de garantie vallen niet:
• noodzakelijk onderhoud of reparatie dan wel vervanging van delen als
gevolg van normale slijtage;
• modificaties om de gebruiksmogelijkheden van het product, als
beschreven in de gebruiksaanwijzing, uit te breiden, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Nikon;
32
Technische opmerkingen
• vervoerskosten en elk risico van het vervoer dat direct of indirect is
verbonden aan de garantie van de producten;
• alle schade als gevolg van veranderingen of aanpassingen van het product,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon, om te voldoen
aan de locale of nationale normen die gelden in elk ander land dan dat
waarvoor het product oorspronkelijk was ontworpen en/of gefabriceerd;
3. De garantie zal niet van toepassing zijn in het geval van:
• schade als een gevolg van foutief gebruik waarbij inbegrepen maar niet
beperkt tot het niet gebruiken van het product voor de gebruikelijke
doeleinden of volgens de gebruiksaanwijzing voor juist gebruik en
onderhoud, en de installatie of het gebruik van het product waarbij de
veiligheidsnormen die van kracht zijn in het land waar het product wordt
gebruikt niet worden gehanteerd;
• schade als een gevolg van ongelukken waarbij inbegrepen maar niet
beperkt tot bliksem, water, vuur, misbruik of verwaarlozing;
• verandering, uitwissing, onleesbaarheid of verwijdering van model- of
serienummer op het product;
• schade als een gevolg van reparaties of aanpassingen uitgevoerd door niet
erkende serviceorganisaties of personen;
• defecten in het systeem waarin het product is ingebouwd of waarmee het
wordt gebruikt;
4. Dit garantiebewijs heeft geen betrekking op de wettelijke rechten van de
consument volgens de toepasselijke nationale wetten die van kracht zijn,
noch op het wettelijk recht van de consument tegenover de verkoper
voortkomend uit zijn/haar koop/aanschaf-contract.
Mededeling: Een overzicht van alle erkende Nikon onderhoudsdiensten vindt
u online via deze koppeling
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Technische opmerkingen
33
Deze handleiding mag op geen enkele manier volledig of
gedeeltelijk (behalve voor korte citaten in kritische artikelen of
besprekingen) worden gereproduceerd zonder de schriftelijke
toestemming van NIKON CORPORATION.
YP8K02(1F)
6MQA611F-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising