Nikon | D3400 | Nikon D3400 Dokumentacja aparatu (pełna instrukcja)

Nikon D3400 Dokumentacja aparatu (pełna instrukcja)
APARAT CYFROWY
Dokumentacja aparatu
• Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję przed
rozpoczęciem korzystania z aparatu.
• Aby zapewnić poprawne użytkowanie aparatu,
koniecznie przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” (str. xi).
• Po przeczytaniu instrukcji przechowuj ją w łatwo
dostępnym miejscu, aby móc z niej skorzystać
w przyszłości.
Pl
Twoje zdjęcia. Świat. Połączone.
Witamy w SnapBridge — nowej rodzinie usług firmy Nikon, która wzbogaci
Twoje możliwości wykorzystania zdjęć. SnapBridge eliminuje barierę między
Twoim aparatem a zgodnym inteligentnym urządzeniem z dostępem do
sieci bezprzewodowej, korzystając z połączenia technologii BLE (ang.
Bluetooth® Low Energy) oraz dedykowanej aplikacji. Historie, które
rejestrujesz swoim aparatem i obiektywami firmy Nikon, są automatycznie
przesyłane do urządzenia zaraz po ich utworzeniu. Można je nawet bez
żadnego wysiłku przesyłać do serwisów przechowywania danych w chmurze
i uzyskiwać do nich dostęp z wszystkich Twoich urządzeń. Możesz dzielić się
swoją fascynacją, kiedy i gdzie tylko zechcesz.
Pobierz aplikację SnapBridge, aby rozpocząć!
Wykorzystaj wygodne i rozbudowane funkcje,
pobierając aplikację SnapBridge na swoje
inteligentne urządzenie już teraz. Za pomocą
kilku prostych czynności ta aplikacja łączy Twój
aparat Nikon ze zgodnymi urządzeniami
iPhone®, iPad® i/lub iPod touch® albo
z inteligentnymi urządzeniami korzystającymi
z systemu operacyjnego Android™. Aplikacja
SnapBridge jest dostępna bezpłatnie
w serwisach Apple App Store® i Google Play™,
a także na następującej witrynie internetowej:
http://snapbridge.nikon.com
Aby uzyskać najnowsze informacje na temat
SnapBridge, odwiedź witrynę internetową firmy Nikon dla swojego regionu (0 xix).
D3400 Model Name: N1510
Ekscytujące możliwości korzystania ze zdjęć, jakie oferuje
SnapBridge…
Automatyczne przesyłanie zdjęć z aparatu do
inteligentnego urządzenia, dzięki stałemu połączeniu
między oboma urządzeniami, co sprawia, że
udostępnianie zdjęć w sieci jest łatwiejsze niż
kiedykolwiek wcześniej
Prześlij zdjęcia i miniatury do serwisu przechowywania
danych w chmurze NIKON IMAGE SPACE
Zestaw usług wzbogacających możliwości korzystania ze zdjęć,
w tym:
• Dołączanie do dwóch informacji dotyczących
autora (np. właściciel praw autorskich,
komentarze, tekst i logotypy) do zdjęć
• Automatyczna aktualizacja informacji o dacie
i godzinie z aparatu oraz informacji o lokalizacji
• Otrzymywanie aktualizacji oprogramowania
sprzętowego aparatu
i
Aby w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości aparatu, należy
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją w miejscu
dostępnym dla wszystkich osób korzystających z produktu.
Symbole stosowane w niniejszej instrukcji
Aby ułatwić znalezienie potrzebnych informacji, zastosowano następujące
symbole i oznaczenia:
D
Ikona oznaczająca ostrzeżenia, czyli informacje, z którymi należy się
zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu, aby zapobiec jego
uszkodzeniu.
A
Ikona oznaczająca uwagi, czyli informacje, które należy przeczytać przed
rozpoczęciem korzystania z aparatu.
0 Ta ikona oznacza odniesienia do innych stron tej instrukcji.
Elementy menu, opcje i komunikaty wyświetlane na monitorze aparatu są
wytłuszczone.
Ustawienia aparatu
Omówienia w tej instrukcji opierają się na założeniu, że stosowane są ustawienia
domyślne.
A Zasady bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu przeczytaj instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa z rozdziału „Zasady bezpieczeństwa” (0 xi–xiv).
ii
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa........................................................................... xi
Uwagi ......................................................................................................... xv
Bluetooth................................................................................................... xx
Wprowadzenie
1
Poznawanie aparatu.................................................................................. 1
Korpus aparatu ...................................................................................................... 1
Wizjer......................................................................................................................... 4
Pokrętło trybu pracy ............................................................................................ 5
Przycisk R (Informacje)...................................................................................... 6
Przycisk P .............................................................................................................. 11
Pierwsze kroki
Zamocuj pasek aparatu ...................................................................................
Naładuj akumulator ..........................................................................................
Włóż akumulator i kartę pamięci..................................................................
Zamocuj obiektyw.............................................................................................
Konfiguracja aparatu ........................................................................................
Ustaw ostrość wizjera.......................................................................................
Samouczek
12
12
12
13
15
18
26
27
Menu aparatu: przegląd ......................................................................... 27
Korzystanie z menu aparatu .......................................................................... 28
Poziom naładowania akumulatora i liczba pozostałych zdjęć ....... 31
Podstawy fotografowania i odtwarzania
32
Tryby „łatwego fotografowania” (i i j) ............................................ 32
Podstawy odtwarzania ........................................................................... 40
Usuwanie niepotrzebnych zdjęć.................................................................. 41
iii
Tryb podręcznika
42
Podręcznik ................................................................................................ 42
Menu trybu podręcznika.................................................................................. 43
Korzystanie z podręcznika............................................................................... 46
Dopasowanie ustawień do fotografowanego obiektu lub
sytuacji (program tematyczny)
48
k Portret ....................................................................................................... 48
l Krajobraz .................................................................................................. 49
p Dziecko ..................................................................................................... 49
m Zdjęcia sportowe................................................................................... 49
n Makro......................................................................................................... 50
o Portret nocny.......................................................................................... 50
Efekty specjalne
51
% Noktowizor .............................................................................................. 52
S Żywe kolory ............................................................................................. 52
T Pop ............................................................................................................ 52
U Ilustracja ................................................................................................... 53
' Efekt aparatu zabawkowego............................................................. 53
( Efekt miniatury....................................................................................... 53
3 Kolor selektywny ................................................................................... 54
1 Sylwetka ................................................................................................... 54
2 High key.................................................................................................... 54
3 Low key..................................................................................................... 55
Opcje dostępne w trybie podglądu na żywo ........................................... 56
Więcej o fotografowaniu
Wybieranie trybu wyzwalania migawki ..............................................
Zdjęcia seryjne (tryb serii)......................................................................
Cicha migawka .........................................................................................
Tryb samowyzwalacza............................................................................
iv
62
62
63
65
66
Ostrość ....................................................................................................... 69
Tryb ustawiania ostrości.................................................................................. 69
Tryb pola AF......................................................................................................... 74
Blokada ostrości ................................................................................................. 79
Ręczne ustawianie ostrości ............................................................................ 81
Jakość i wielkość zdjęcia......................................................................... 84
Jakość zdjęcia...................................................................................................... 84
Wielkość zdjęcia ................................................................................................. 86
Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej .................................... 87
Tryby automatycznego podnoszenia lampy ........................................... 87
Tryby ręcznego podnoszenia lampy........................................................... 89
Czułość ISO ................................................................................................ 93
Fotografowanie ze zdalnym sterowaniem ......................................... 95
Korzystanie z opcjonalnego pilota zdalnego sterowania ML-L3...... 95
Tryby P, S, A i M
98
Czas otwarcia migawki i przysłona....................................................... 98
Tryb P (automatyka programowa) .............................................................. 99
Tryb S (automatyka z preselekcją czasu)................................................. 101
Tryb A (automatyka z preselekcją przysłony) ........................................ 103
Tryb M (tryb manualny)................................................................................. 105
Długie czasy naświetlania (tylko tryb M)................................................. 107
Ekspozycja............................................................................................... 111
Pomiar ekspozycji............................................................................................ 111
Blokada automatycznej ekspozycji ........................................................... 113
Kompensacja ekspozycji ............................................................................... 115
Kompensacja błysku ....................................................................................... 117
Zachowywanie szczegółów w obszarach prześwietlonych
i zacienionych ................................................................................... 119
Aktywna funkcja D-Lighting ........................................................................ 119
v
Balans bieli.............................................................................................. 121
Precyzyjna korekta balansu bieli................................................................ 124
Pomiar manualny ............................................................................................ 126
Ustawienia funkcji Picture Control .................................................... 132
Wybór ustawienia Picture Control ............................................................ 132
Modyfikowanie ustawień Picture Control .............................................. 134
Nagrywanie i oglądanie filmów
138
Nagrywanie filmów ............................................................................... 138
Ustawienia filmu .............................................................................................. 141
Oglądanie filmów .................................................................................. 144
Edytowanie filmów ............................................................................... 146
Przycinanie filmów.......................................................................................... 146
Zapisywanie wybranych klatek .................................................................. 150
Odtwarzanie i usuwanie
152
Widok pełnoekranowy ......................................................................... 152
Widok miniatur................................................................................................. 153
Widok kalendarza ............................................................................................ 154
Przycisk P ............................................................................................................ 155
Informacje o zdjęciu.............................................................................. 156
Przyjrzyj się bliżej: powiększenie w trybie odtwarzania................ 165
Ochrona zdjęć przed usunięciem ....................................................... 168
Ocenianie zdjęć...................................................................................... 169
Ocenianie pojedynczych zdjęć................................................................... 169
Ocenianie wielu zdjęć .................................................................................... 170
Usuwanie zdjęć ...................................................................................... 171
Podczas odtwarzania ..................................................................................... 171
Menu odtwarzania .......................................................................................... 172
Pokazy slajdów ...................................................................................... 174
Opcje pokazu slajdów.................................................................................... 176
vi
Połączenia
177
Instalacja ViewNX-i ................................................................................ 177
Kopiowanie zdjęć do komputera........................................................ 178
Drukowanie zdjęć .................................................................................. 181
Podłączanie drukarki ...................................................................................... 181
Drukowanie zdjęć pojedynczo ................................................................... 182
Drukowanie wielu zdjęć ................................................................................ 183
Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora ........................................ 184
Menu aparatu
186
D Menu odtwarzania: zarządzanie zdjęciami .......................................... 186
Opcje menu odtwarzania ............................................................................. 186
Folder odtwarzania................................................................................. 187
Opcje odtwarzania.................................................................................. 187
Podgląd zdjęć ........................................................................................... 188
Automatyczny obrót zdjęć................................................................... 188
Obrót zdjęć pionowych......................................................................... 189
Wyb. do przesł. do urz. int. ................................................................... 189
C Menu fotografowania: opcje fotografowania ..................................... 190
Opcje menu fotografowania ....................................................................... 190
Reset. menu fotografowania............................................................... 192
Ustawienia czułości ISO......................................................................... 192
Przestrzeń barw........................................................................................ 194
Redukcja szumów ................................................................................... 195
Korekcja winietowania .......................................................................... 195
Automat. korekcja dystorsji ................................................................. 196
Wbud. dioda wspomag. AF.................................................................. 196
Sterowanie lampą wbud./Opcjonalna lampa ............................... 197
Optyczna redukcja drgań ..................................................................... 198
vii
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu ................................................... 199
Opcje menu ustawień.................................................................................... 199
Resetowanie opcji ustawień................................................................ 201
Formatowanie karty pamięci .............................................................. 201
Datownik .................................................................................................... 202
Strefa czasowa i data.............................................................................. 205
Język (Language)..................................................................................... 205
Jasność monitora .................................................................................... 205
Format wyświetlan. informacji ........................................................... 206
Autom. wyświetlan. informacji........................................................... 206
Czasy autowyłączenia............................................................................ 207
Samowyzwalacz....................................................................................... 208
Oczek. na zdal. wyzwol. (ML-L3) ........................................................ 208
Wzorzec do usuwania kurzu ............................................................... 209
Komentarz do zdjęcia ............................................................................ 211
Inf. o prawach autorskich ..................................................................... 212
Sygnał dźwiękowy .................................................................................. 213
Redukcja migotania................................................................................ 213
Przyciski ...................................................................................................... 214
Wskaź. ustawienia ostrości .................................................................. 216
Pierścień ręczn. ognisk. w tr. AF ......................................................... 217
Numery kolejne plików ......................................................................... 218
Folder zapisu............................................................................................. 219
Nazwy plików............................................................................................ 221
Dane pozycji.............................................................................................. 221
Tryb samolotowy..................................................................................... 222
Połącz z urz. intelig. ................................................................................ 222
Wysyłaj do urządz. int. (autom.)......................................................... 223
Bluetooth ................................................................................................... 223
Przesyłanie Eye-Fi.................................................................................... 224
Oznakowanie zgodności ...................................................................... 225
Puste gniazdo, blok. spustu................................................................. 226
Resetuj wszystkie ustawienia.............................................................. 226
Wersja programu..................................................................................... 226
viii
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii ................................... 227
Opcje menu retuszu........................................................................................ 227
Tworzenie wyretuszowanych kopii........................................................... 228
Przetwarzanie NEF (RAW) ..................................................................... 230
Przycinanie................................................................................................. 232
Zmień wielkość......................................................................................... 233
D-Lighting .................................................................................................. 235
Szybki retusz.............................................................................................. 236
Korekcja efektu czerw. oczu ................................................................ 236
Prostowanie............................................................................................... 237
Korekta dystorsji ...................................................................................... 237
Korekcja kształtu...................................................................................... 238
Rybie oko.................................................................................................... 238
Efekty filtrów ............................................................................................. 239
Monochromatyczne ............................................................................... 240
Nakładanie zdjęć...................................................................................... 241
Kolorowy kontur ...................................................................................... 243
Ilustracja...................................................................................................... 244
Szkic kolorowy.......................................................................................... 244
Efekt miniatury ......................................................................................... 245
Kolor selektywny...................................................................................... 246
Malowidło .................................................................................................. 248
Bezpośrednie porównanie................................................................... 249
m Ostatnie ustawienia .......................................................................... 251
Uwagi techniczne
252
Zgodne obiektywy................................................................................. 252
Zgodne obiektywy z procesorem .............................................................. 252
Zgodne obiektywy bez procesora ............................................................. 254
Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS) ........................... 262
Inne akcesoria......................................................................................... 267
Podłączanie złącza zasilania i zasilacza sieciowego ............................ 270
ix
Konserwacja aparatu ............................................................................ 272
Przechowywanie.............................................................................................. 272
Czyszczenie........................................................................................................ 272
Czyszczenie matrycy....................................................................................... 273
Zasady pielęgnacji aparatu i akumulatora: przestrogi .................. 276
Dostępne ustawienia ............................................................................ 281
Rozwiązywanie problemów ................................................................ 282
Akumulator/wyświetlacz .............................................................................. 282
Fotografowanie (wszystkie tryby) ............................................................. 283
Fotografowanie (P, S, A, M)......................................................................... 287
Odtwarzanie ...................................................................................................... 288
Bluetooth............................................................................................................ 289
Inne....................................................................................................................... 289
Komunikaty o błędach ......................................................................... 290
Dane techniczne .................................................................................... 295
Obiektywy AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR oraz
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G....................................... 306
Obiektywy AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR oraz
AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED............................... 312
Obiektywy AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6G ED VR II .......... 317
Pojemność kart pamięci....................................................................... 323
Czas działania akumulatora ................................................................ 324
Indeks....................................................................................................... 326
x
Zasady bezpieczeństwa
Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub obrażeniom ciała użytkownika lub innych osób,
przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa”
w całości.
Przechowuj te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w miejscu dostępnym dla wszystkich
osób korzystających z tego produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną
niesie wysokie ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną może
prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
PRZESTROGA: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną może
prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
OSTRZEŻENIE
• Nie używać podczas chodzenia lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków lub obrażeń
ciała z innego powodu.
• Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu. Nie dotykać wewnętrznych
części odsłoniętych w wyniku upadku lub innego wypadku.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do porażenia prądem lub
innych obrażeń ciała.
• W razie zauważenia nietypowych objawów, jak wydostawanie się dymu
z produktu, nagrzanie produktu lub nietypowe zapachy, niezwłocznie odłączyć
akumulator lub inne źródło zasilania.
Dalsze użytkowanie może prowadzić do pożaru, poparzeń lub innych obrażeń ciała.
• Chronić przed wodą i wilgocią. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie dotykać wtyczki
mokrymi rękami.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
• Nie narażać skóry na przedłużoną styczność z tym produktem, gdy jest on
włączony lub podłączony do zasilania.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do słabych oparzeń.
• Nie używać tego produktu w miejscach występowania łatwopalnych pyłów lub
gazów, takich jak propan, opary benzyny lub aerozole.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wybuchu lub pożaru.
xi
• Nie patrzeć bezpośrednio na słońce lub inne jasne źródło światła przez obiektyw
lub aparat.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do uszkodzenia wzroku.
• Nie kierować lampy błyskowej ani diody wspomagającej AF na operatora pojazdu
mechanicznego.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.
• Przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub
wadliwego działania produktu. Dodatkowo należy pamiętać, że małe części mogą być
przyczyną zadławienia. W razie połknięcia jakiejkolwiek części tego produktu przez
dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie oplatać, nie owijać ani nie okręcać pasków wokół szyi.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.
• Nie używać akumulatorów, ładowarek lub zasilaczy sieciowych, które nie są
specjalnie przeznaczone do użytku z tym produktem. Podczas korzystania
z akumulatorów, ładowarek i zasilaczy sieciowych przeznaczonych do użytku
z tym produktem nie wolno:
- Uszkadzać, modyfikować, ciągnąć silnie lub zginać przewodów albo kabli,
umieszczać na nich ciężkich przedmiotów ani narażać ich na działanie gorąca
lub płomieni.
- Używać konwerterów podróżnych lub zasilaczy przeznaczonych do zmiany
poziomu napięcia ani w połączeniu z przemiennikami prądu stałego na prąd
zmienny.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
• Nie dotykać wtyczki podczas ładowania produktu ani nie używać zasilacza
sieciowego podczas burz z piorunami.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do porażenia prądem.
• Nie dotykać gołymi rękami miejsc narażonych na działanie skrajnie wysokich lub
niskich temperatur.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub
odmrożeń.
PRZESTROGA
• Nie pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce lub inne źródła silnego
światła.
Światło zogniskowane przez obiektyw może spowodować pożar lub uszkodzenie
wewnętrznych części produktu. Podczas fotografowania obiektów pod światło
utrzymywać słońce w znacznej odległości poza kadrem. Światło słoneczne
zogniskowane wewnątrz aparatu, gdy słońce znajduje się blisko kadru, może
spowodować pożar.
xii
• Wyłączać ten produkt, gdy jego użytkowanie jest zabronione. Wyłączać funkcje
bezprzewodowe, gdy korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.
Sygnały o częstotliwości radiowej emitowane przez ten produkt mogą zakłócać
działanie wyposażenia na pokładzie samolotu lub w szpitalach albo innych placówkach
opieki zdrowotnej.
• Wyjąć akumulator i odłączyć zasilacz sieciowy, jeśli ten produkt nie będzie
używany przez długi okres.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego
działania produktu.
• Nie dotykać ruchomych części obiektywu ani innych ruchomych części.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała.
• Nie wyzwalać błysku lampy błyskowej, gdy lampa styka się albo jest
w bezpośredniej bliskości ze skórą lub jakimś przedmiotem.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub pożaru.
• Nie pozostawiać produktu w miejscu, gdzie będzie on narażony na wpływ
skrajnie wysokiej temperatury przez długi okres, np. w zamkniętym samochodzie
lub w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego
działania produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO (Akumulatory)
• Nie obchodzić się niewłaściwie z akumulatorami.
Nieprzestrzeganie następujących środków ostrożności może prowadzić do wycieku
płynu z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu:
- Używać jedynie akumulatorów zatwierdzonych do użytku w tym produkcie.
- Nie narażać akumulatorów na działanie płomieni lub nadmiernego gorąca.
- Nie demontować.
- Nie zwierać styków, dotykając nimi naszyjników, spinek do włosów lub innych
metalowych przedmiotów.
- Nie narażać akumulatorów ani produktów, do których są włożone, na silne wstrząsy
i uderzenia.
• Nie podejmować prób ładowania akumulatorów EN-EL14a za pomocą ładowarek,
które nie są do tego specjalnie przeznaczone.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wycieku płynu
z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Jeśli płyn z akumulatora dostanie się do oczu, przepłukać oczy dużą ilością czystej
wody i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
Opóźnienie interwencji może prowadzić do uszkodzenia oczu.
xiii
OSTRZEŻENIE (Akumulatory)
• Przechowywać akumulatory w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W razie połknięcia akumulatora przez dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie zanurzać akumulatorów w wodzie ani nie narażać ich na działanie deszczu.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego
działania produktu. Niezwłocznie wysuszyć produkt ręcznikiem lub podobnym
przedmiotem, jeśli się zamoczy.
• Niezwłocznie zaprzestać użytkowania w przypadku zauważenia jakichkolwiek
zmian w akumulatorach, takich jak odbarwienie lub odkształcenie. Przestać
ładować akumulatory EN-EL14a, jeśli nie ładują się w wyznaczonym czasie.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do wycieku płynu
z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Przed oddaniem do utylizacji zaizolować styki akumulatora taśmą.
Zetknięcie się metalowych przedmiotów ze stykami może spowodować przegrzanie,
pęknięcie lub pożar. Przekazywać akumulatory do recyklingu lub utylizacji zgodnie
z lokalnymi przepisami.
• Jeśli płyn z akumulatora zetknie się ze skórą lub odzieżą osoby, niezwłocznie
przepłukać miejsce styczności dużą ilością czystej wody.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do podrażnienia skóry.
xiv
Uwagi
• Żadna część instrukcji dołączonych do
• Firma Nikon nie ponosi
tego urządzenia nie może być powielana,
odpowiedzialności za ewentualne szkody
przesyłana, przekształcana,
spowodowane użytkowaniem aparatu.
przechowywana w systemie służącym do • Dołożono wszelkich starań, aby
pozyskiwania informacji ani tłumaczona na
informacje zawarte w instrukcji były ścisłe
jakikolwiek język niezależnie od formy
i pełne, jednak w przypadku zauważenia
i sposobu bez uprzedniej pisemnej zgody
jakichkolwiek błędów lub pominięć
firmy Nikon.
będziemy wdzięczni za poinformowanie
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do
o nich lokalnego przedstawiciela firmy
zmiany wyglądu i danych technicznych
Nikon (adres podany osobno).
sprzętu i oprogramowania opisanych
w tych instrukcjach w dowolnym
momencie i bez wcześniejszego
powiadomienia.
Uwagi dla klientów w Europie
OSTRZEŻENIE: ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI, JEŚLI AKUMULATOR/BATERIĘ ZASTĄPI SIĘ
NIEWŁAŚCIWYM TYPEM. ZUŻYTY AKUMULATOR/ZUŻYTĄ BATERIĘ NALEŻY
ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
Ten symbol wskazuje, że
urządzenia elektryczne
i elektroniczne podlegają
selektywnej zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą
tylko użytkowników w krajach
europejskich:
• Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki
selektywnej w odpowiednich punktach
zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać
z odpadami z gospodarstw domowych.
• Selektywna zbiórka odpadów i recykling
pomagają oszczędzać zasoby naturalne
i zapobiegać negatywnym
konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia
i środowiska naturalnego, które mogłyby
być spowodowane nieodpowiednim
usuwaniem odpadów.
• Więcej informacji można uzyskać
u sprzedawcy lub w wydziale
miejscowych władz zajmującym się
utylizacją odpadów.
Ten symbol umieszczony na
akumulatorze/baterii
wskazuje, że akumulator/
bateria jest objęty/objęta
oddzielnym systemem zbiórki
odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko
użytkowników w krajach europejskich:
• Wszelkie akumulatory/baterie,
niezależnie od tego, czy są oznaczone tym
symbolem, czy też nie, są przeznaczone
do zbiórki selektywnej w odpowiednich
punktach zbiórki odpadów. Nie należy ich
wyrzucać razem z odpadami
z gospodarstw domowych.
• Więcej informacji można uzyskać
u sprzedawcy lub w wydziale
miejscowych władz zajmującym się
utylizacją odpadów.
xv
Uwaga o zakazie kopiowania i reprodukcji
Samo posiadanie materiałów skopiowanych lub powielonych cyfrowo za pomocą
skanera, cyfrowego aparatu fotograficznego lub innego urządzenia może być zabronione
i podlegać odpowiedzialności karnej.
• Dokumenty, których kopiowanie lub powielanie
jest zabronione i podlega odpowiedzialności
karnej
Nie wolno kopiować ani powielać
banknotów, monet, papierów
wartościowych, obligacji państwowych
ani samorządowych, nawet jeżeli
egzemplarze powstałe w wyniku
skopiowania lub reprodukcji zostaną
oznaczone jako „Przykład” lub „Wzór”.
• Ograniczenia dotyczące niektórych kopii
i reprodukcji
Władze wprowadziły ograniczenia
dotyczące kopiowania i reprodukcji
papierów wartościowych emitowanych
przez firmy prywatne (akcje, faktury, czeki,
bony towarowe itp.), biletów na dojazdy
oraz talonów i kuponów. Wyjątkiem są
sytuacje, gdy pewna minimalna liczba
kopii jest wymagana w firmie do użytku
Zabronione jest kopiowanie i reprodukcja służbowego. Zabronione jest również
kopiowanie i powielanie paszportów
banknotów, monet i papierów
wartościowych znajdujących się w obiegu wydanych przez rząd, zezwoleń
wydanych przez organy publiczne i grupy
w innym kraju.
prywatne, dowodów osobistych, biletów
Jeżeli nie uzyskano wcześniej pozwolenia
i bonów żywnościowych.
ze strony właściwych władz, zabronione
• Przestrzeganie praw autorskich
jest kopiowanie i reprodukcja
Zgodnie z prawem autorskim
nieużywanych znaczków pocztowych
wykonanych aparatem zdjęć lub nagrań
i kart pocztowych wyemitowanych przez
dzieł chronionych prawem autorskim nie
rząd.
wolno wykorzystywać bez zgody
Zabronione jest kopiowanie i reprodukcja właściciela praw autorskich. Do użytku
pieczęci i poświadczonych dokumentów
osobistego mają zastosowanie wyjątki,
urzędowych.
ale zwróć uwagę, że nawet użytek
osobisty może być ograniczony
w przypadku zdjęć lub nagrań wystaw lub
przedstawień na żywo.
xvi
Pozbywanie się urządzeń do przechowywania danych
Należy pamiętać, że usuwanie obrazów lub formatowanie kart pamięci i innych urządzeń
do przechowywania danych nie powoduje całkowitego wymazania znajdujących się na
nich danych obrazu. W niektórych przypadkach z wyrzuconych nośników pamięci można
odzyskać usunięte pliki za pomocą dostępnego na rynku oprogramowania, co może
skutkować niewłaściwym wykorzystaniem prywatnych zdjęć przez osoby postronne. Za
zapewnienie prywatności takich danych odpowiada użytkownik.
Przed wyrzuceniem nośnika danych lub przekazaniem go innej osobie należy usunąć
wszystkie dane przy użyciu komercyjnego oprogramowania do kasowania danych lub
sformatować pamięć nośnika, a następnie zapełnić ją ponownie obrazami nie
zawierającymi treści osobistych (np. zdjęciami nieba). Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć obrażeń podczas mechanicznego niszczenia nośników danych.
Przed wyrzuceniem aparatu lub przekazaniem go innej osobie należy również użyć opcji
Resetuj wszystkie ustawienia w menu ustawień aparatu w celu usunięcia wszelkich
osobistych informacji sieciowych.
AVC Patent Portfolio License
PRODUKT TEN OBJĘTY JEST LICENCJĄ W RAMACH AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE NA OSOBISTE
I NIEKOMERCYJNE WYKORZYSTYWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA OBRAZU WIDEO
ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC ("OBRAZ WIDEO AVC") ORAZ/LUB (ii) DEKODOWANIA OBRAZU WIDEO
AVC, KTÓRY ZOSTAŁ ZAKODOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA POTRZEBY OSOBISTE I NIEKOMERCYJNE
ORAZ/LUB ZOSTAŁ UZYSKANY OD DOSTAWCY OBRAZU WIDEO, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ
UDOSTĘPNIANIE OBRAZU WIDEO AVC. NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ NA
JAKIEKOLWIEK INNE FORMY UŻYTKOWANIA. DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA MPEG LA, L.L.C.
ODWIEDŹ ADRES http://www.mpegla.com
xvii
Używaj tylko markowych akcesoriów elektronicznych Nikon
Aparaty firmy Nikon zostały zaprojektowane według najwyższych standardów i zawierają
skomplikowane układy elektroniczne. Tylko markowe akcesoria elektroniczne firmy
Nikon (w tym ładowarki, akumulatory, zasilacze sieciowe i akcesoria do lamp błyskowych)
przeznaczone do użytkowania z tym aparatem cyfrowym Nikon zostały skonstruowane
i przetestowane pod kątem spełnienia wszelkich wymagań technicznych oraz wymagań
w zakresie bezpieczeństwa układów elektronicznych stosowanych w aparatach
cyfrowych.
Korzystanie z akcesoriów elektronicznych marek innych niż Nikon
może spowodować uszkodzenie aparatu i unieważnienie gwarancji
Nikon. Korzystanie z akumulatorów jonowo-litowych innych firm, bez
znaku holograficznego firmy Nikon (przedstawionego po prawej
stronie), może zakłócić normalną pracę aparatu lub spowodować
przegrzanie, zapłon, przebicie lub wyciek z akumulatora.
Aby uzyskać więcej informacji o markowych akcesoriach firmy Nikon, należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Nikon.
xviii
D Używaj tylko markowych akcesoriów firmy Nikon
Spełnienie wymagań dotyczących pracy i bezpieczeństwa zapewniają tylko
akcesoria marki Nikon zaprojektowane i zatwierdzone przez firmę Nikon do
pracy z tym aparatem. UŻYWANIE AKCESORIÓW FIRM INNYCH NIŻ NIKON MOŻE
SPOWODOWAĆ USZKODZENIE APARATU I UNIEWAŻNIĆ GWARANCJĘ NIKON.
A Przed zrobieniem ważnych zdjęć
Przed przystąpieniem do fotografowania ważnych okazji (np. ślubów lub
własnych wypraw) należy zrobić zdjęcie próbne, aby mieć pewność, że aparat
działa normalnie. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za straty ani
utracone korzyści spowodowane niewłaściwym działaniem produktu.
A Program kształcenia ustawicznego „Life-Long Learning”
Chcąc zapewnić klientom stałą pomoc techniczną i wiedzę na temat swoich
produktów, firma Nikon w ramach programu kształcenia ustawicznego – „LifeLong Learning” udostępnia najświeższe informacje pod następującymi adresami
internetowymi:
• Dla użytkowników w USA: http://www.nikonusa.com/
• Dla użytkowników w Europie i Afryce: http://www.europe-nikon.com/support/
• Dla użytkowników w Azji, Oceanii i na Bliskim Wschodzie: http://www.nikon-asia.com/
W witrynach tych można znaleźć aktualne informacje o produktach, wskazówki,
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz ogólne informacje na temat
fotografowania cyfrowego i obróbki zdjęć. Dodatkowych informacji udziela
przedstawiciel firmy Nikon na danym obszarze. Dane kontaktowe można znaleźć
pod następującym adresem: http://imaging.nikon.com/
xix
Bluetooth
Niniejszy produkt podlega przepisom eksportowym USA (ang. Export Administration
Regulations – EAR). Zezwolenie rządu USA nie jest konieczne w celu eksportowania do
krajów innych niż wymienione poniżej, które w dniu redakcji tego tekstu były objęte
embargiem lub szczególnymi ograniczeniami: Iran, Korea Północna, Kuba, Sudan i Syria
(lista może ulec zmianie).
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być zakazane w niektórych krajach lub
regionach. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Nikon przed rozpoczęciem
korzystania z funkcji bezprzewodowych tego produktu poza krajem zakupu.
xx
Uwagi dla klientów w Europie
Niniejszym firma Nikon Corporation oświadcza, że urządzenie radiowe typu
D3400 jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym
adresem internetowym:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D3400.pdf.
Zabezpieczenia
Mimo tego, że jedną z korzyści oferowanych przez ten produkt jest zezwalanie innym
osobom na swobodne nawiązywanie połączeń z tym produktem w celu bezprzewodowej
wymiany danych z dowolnego miejsca w jego zasięgu, może dojść do następujących
zdarzeń, jeśli zabezpieczenia nie są włączone:
• Kradzież danych: osoby trzecie o złych zamiarach mogą przechwytywać transmisje
bezprzewodowe w celu kradzieży danych logowania, haseł i innych informacji
osobistych.
• Nieuprawniony dostęp: nieuprawnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sieci
i zmieniać dane lub wykonywać inne szkodliwe działania. Zwróć uwagę, że ze względu
na budowę sieci bezprzewodowych, wyspecjalizowane ataki mogą prowadzić do
uzyskania nieuprawnionego dostępu, nawet gdy zabezpieczenia są włączone.
• Niezabezpieczone sieci: podłączanie się do otwartych sieci może skutkować
nieuprawnionym dostępem. Korzystaj wyłącznie z bezpiecznych sieci.
xxi
xxii
Wprowadzenie
Poznawanie aparatu
Warto poświęcić kilka chwil na zapoznanie się z elementami sterującymi
i wyświetlaczami aparatu. Tę sekcję warto zaznaczyć zakładką, aby móc
łatwo korzystać z zawartych w niej informacji podczas lektury dalszej
części instrukcji.
Korpus aparatu
1
6
12
11
10
9
2
3
4
5
6
7
8
1 Przycisk nagrywania filmu................. 139
8 Pokrętło sterowania
2 Włącznik zasilania.................................. 19
9 Pokrętło trybu pracy.................................5
3 Spust migawki ..................................35, 36 10 Przycisk A/L ............ 80, 113, 168, 215
4 Przycisk E/N ...................... 106, 116, 117 11 Sanki mocujące (do opcjonalnych
lamp błyskowych) ..................... 262, 268
5 Przycisk R (informacje) ............ 6, 8, 143
6 Zaczepy paska aparatu......................... 12 12 Znacznik płaszczyzny
ogniskowej (E) .................................... 82
7 Głośnik
D Głośnik
Nie umieszczaj głośnika w pobliżu urządzeń magnetycznych. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może mieć negatywny wpływ na dane rejestrowane na
urządzeniach magnetycznych.
Wprowadzenie
1
2
1
3
4
14
9
5
13
6
10
11
12
1 Dioda wspomagająca AF ............ 73, 196
Dioda samowyzwalacza....................... 67
Lampa redukcji efektu czerwonych
oczu....................................................88, 90
2 Wbudowana lampa błyskowa ............ 87
3 Przycisk M/Y ..........................87, 89, 117
4 Mikrofon........................................ 139, 141
5 Pokrywka gniazda
6 Przycisk Fn.............................................. 214
7 Przycisk zwalniania obiektywu........... 16
15
7
8
8 Znacznik pozycji mocowania.............. 15
9 Odbiornik podczerwieni dla pilota
ML-L3....................................................... 96
10 Styki procesora
11 Lustro ...................................................... 274
12 Mocowanie obiektywu...................15, 82
13 Pokrywka bagnetu korpusu ....... 15, 268
14 Złącze USB .................................... 178, 181
15 Złącze HDMI .......................................... 184
D Zamykaj pokrywkę gniazda
Zamykaj pokrywkę gniazda, kiedy złącza nie są w użyciu. Ciało obce w złączach
może zakłócać przesyłanie danych.
2
Wprowadzenie
2
1
3
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
19
16
18
20
21
15
17
1 Gumowa muszla oczna ........................ 68 13 Przycisk O........................................ 41, 171
2 Okular wizjera.............................. 4, 26, 68 14 Dioda dostępu do karty
pamięci..............................................14, 36
3 Pokrętło korekcji dioptrażu ................. 26
4 Przycisk K...................................... 40, 152 15 Zatrzask pokrywy komory
akumulatora ....................................13, 14
5 Przycisk G .................................. 27, 186
16 Pokrywa komory akumulatora .....13, 14
6 Przycisk X .............................................. 165
17 Przycisk I/E/# ...........62, 63, 65, 66, 95
7 Przycisk W/Q ....................... 28, 153, 165
18 Gniazdo mocowania statywu
8 Przycisk P........................................ 11, 155
19 Monitor........................ 6, 32, 40, 138, 152
9 Przycisk a...................................... 32, 138
20 Zatrzask akumulatora .....................13, 14
10 Przycisk J (OK)...................................... 28
21 Osłona opcjonalnego złącza
11 Wybierak wielofunkcyjny .................... 28
zasilania ................................................270
12 Pokrywa gniazda karty pamięci ...13, 14
Wprowadzenie
3
Wizjer
1 Pola AF.................................. 26, 34, 74, 76
2 Wskaźnik ostrości.............................35, 82
3 Wskaźnik blokady automatycznej
ekspozycji (AE) .................................... 113
4 Czas otwarcia migawki....... 98, 101, 105
5 Przysłona (liczba przysłony)
................................................ 98, 103, 105
6 Wskaźnik trybu efektów specjalnych
.................................................................. 51
7 Ostrzeżenie o niskim poziomie
naładowania akumulatora................. 31
8 Liczba pozostałych zdjęć ..................... 31
Liczba zdjęć pozostałych do
zapełnienia bufora pamięci ............... 64
Wskaźnik zapisu pomiaru balansu
bieli ............................................... 126, 127
Wartość kompensacji ekspozycji ..... 115
Wartość kompensacji mocy
błysku .................................................... 117
Czułość ISO ..................................... 93, 192
9 „k” (wskaźnik wyświetlany, gdy
w pamięci pozostaje miejsce na
ponad 1000 zdjęć)................................ 31
10 Wskaźnik gotowości lampy
błyskowej................................................ 38
11 Wskaźnik fleksji programu ................100
12 Wskaźnik ekspozycji............................ 106
Wskaźnik kompensacji
ekspozycji ............................................. 115
Wskaźnik ustawienia ostrości ...........216
13 Wskaźnik kompensacji błysku .......... 117
14 Wskaźnik kompensacji
ekspozycji ............................................. 115
15 Wskaźnik automatycznego
ustawiania czułości ISO..................... 193
16 Wskaźnik ostrzeżenia.......................... 290
Uwaga: wyświetlacz został przedstawiony z widocznymi wszystkimi
wskaźnikami w celach ilustracyjnych.
4
Wprowadzenie
Pokrętło trybu pracy
Aparat oferuje do wyboru następujące tryby fotografowania oraz tryb
g:
Tryby P, S, A i M
• P—Automatyka programowa (0 99)
• S—Automatyka z preselekcją czasu (0 101)
• A—Automatyka z preselekcją przysłony (0 103)
• M—Tryb manualny (0 105)
Tryby efektów specjalnych (0 51)
Tryb g (0 42)
Tryby automatyczne
• i Automatyczny (0 32)
• j Automatyczny (błysk wyłączony) (0 32)
Programy tematyczne
• k Portret (0 48)
• l Krajobraz (0 49)
• p Dziecko (0 49)
• m Zdjęcia sportowe (0 49)
• n Makro (0 50)
• o Portret nocny (0 50)
Wprowadzenie
5
Przycisk R (Informacje)
Naciśnij przycisk R, aby wyświetlić ekran Informacje, lub naciskaj go,
aby przełączać między opcjami wyświetlania.
❚❚ Fotografowanie z użyciem wizjera
Aby wyświetlić czas otwarcia migawki,
przysłonę, liczbę pozostałych zdjęć, tryb pola
AF i inne informacje zdjęciowe na monitorze,
naciśnij przycisk R.
Przycisk R
6
1 Tryb fotografowania
i automatyka/
j automatyka (błysk wyłączony)
......................................................... 32
Programy tematyczne ................... 48
Tryb efektów specjalnych............. 51
Tryby P, S, A i M................................. 98
4 Wskaźnik korekcji winietowania...... 195
2 Wskaźnik połączenia Eye-Fi............... 224
8 Tryb wyzwalania migawki ................... 62
3 Wskaźnik połączenia
Bluetooth....................................... 20, 223
Tryb samolotowy ................................. 222
9 Wskaźnik sygnału dźwiękowego ..... 213
Wprowadzenie
5 Wskaźnik datownika ........................... 202
6 Wskaźnik redukcji drgań...................... 17
7 Wskaźnik sterowania błyskiem......... 197
Wskaźnik kompensacji błysku dla
opcjonalnych lamp błyskowych ..... 265
10 Przysłona (liczba przysłony)
16 Liczba pozostałych zdjęć...................... 31
................................................ 98, 103, 105
Wskaźnik zapisu pomiaru balansu
Wskaźnik przysłony .................... 104, 106
bieli ........................................................ 126
11 Czas otwarcia migawki....... 98, 101, 105 17 „k” (wskaźnik wyświetlany, gdy
Wskaźnik czasu migawki........... 102, 106
w pamięci pozostaje miejsce na
ponad 1000 zdjęć)................................ 31
12 Wskaźnik blokady automatycznej
ekspozycji (AE) .................................... 113 18 Wskaźnik ekspozycji............................ 106
Wskaźnik kompensacji
ekspozycji .............................................115
13 Wskaźnik trybu pola AF........................ 74
Pole AF...................................................... 76
14 Wskaźnik stanu akumulatora.............. 31 19 Ikona pomocy ....................................... 290
15 Czułość ISO .............................................. 93
Wskaźnik czułości ISO .................. 93, 194
Wskaźnik automatycznego
ustawiania czułości ISO..................... 193
Uwaga: wyświetlacz został przedstawiony z widocznymi wszystkimi
wskaźnikami w celach ilustracyjnych.
A Wyłączanie monitora
Aby usunąć informacje zdjęciowe z monitora, naciśnij przycisk R lub naciśnij
spust migawki do połowy. Monitor wyłączy się automatycznie, jeśli przez
około 8 s nie przeprowadzi się żadnych czynności (aby uzyskać informacje o tym,
jak wybrać czas, przez jaki monitor pozostaje włączony, patrz Czasy
autowyłączenia na stronie 207).
Wprowadzenie
7
❚❚ Podgląd na żywo i tryb nagrywania filmu
Aby włączyć podgląd na żywo, naciśnij
przycisk a podczas fotografowania z użyciem
wizjera. Następnie możesz naciskać przycisk
R, aby przełączać między opcjami
wyświetlania przedstawionymi poniżej.
Przycisk a
Przycisk R
Pokaż wskaźniki zdjęciowe
Pokaż wskaźniki filmowe
(0 138, 143) *
Linie kadrowania *
Ukryj wskaźniki *
* Obszar przycięcia pokazujący nagrywany obszar jest wyświetlany podczas
nagrywania filmu, a miejsca oznaczone kółkami oznaczają krawędzie kadru filmu
(obszar poza obszarem przycięcia kadru filmu jest oznaczony na szaro podczas
wyświetlania wskaźników filmowania).
8
Wprowadzenie
Ekran trybu podglądu na żywo
Element
Opis
q Tryb fotografowania Bieżący tryb wybrany pokrętłem trybu pracy.
Wskaźnik
w manualnych
ustawień filmów
Wyświetlany, gdy Włącz jest wybrane dla
Manualne ustaw. filmów w trybie M.
0
32, 48,
51, 98
142
Czas pozostały do automatycznego zakończenia
podglądu na żywo. Wyświetlany, jeśli
fotografowanie zakończy się w czasie najwyżej
30 sekund.
Wyświetlany, gdy Włącz jest wybrane dla
Redukcja szumu
Ustawienia filmu > Redukcja szumu wiatru
wiatru
w menu fotografowania.
Czułość mikrofonu Czułość mikrofonu dla nagrywania filmów.
Poziom dźwięku do nagrywania dźwięku.
Wyświetlany na czerwono, jeśli poziom jest zbyt
Poziom dźwięku
wysoki. Dostosuj odpowiednio czułość
mikrofonu.
Rozmiar klatki (rozdzielczość) filmów
Rozmiar klatki filmu
nagrywanych w trybie nagrywania filmu.
Tryb ustawiania
Bieżący tryb ustawiania ostrości.
ostrości
Tryb pola AF
Bieżący tryb pola AF.
e Pozostały czas
10
r
142
t
y
u
i
o
141
141
141
70
75
Wprowadzenie
9
Element
Opis
Pozostały czas (tryb Pozostały czas nagrywania w trybie nagrywania
!0
nagrywania filmu) filmu.
Oznacza, że nagrywanie filmów jest niemożliwe.
!1 Ikona „Bez filmu”
Bieżące pole AF. Wyświetlany element różni się
!2 Pole AF
w zależności od opcji wybranej dla trybu pola AF
(0 75).
Wskazuje, czy przy bieżących ustawieniach
!3 Wskaźnik ekspozycji zdjęcie byłoby niedoświetlone lub prześwietlone
(tylko tryb M).
0
139
—
75
106
Uwaga: wyświetlacz został przedstawiony z widocznymi wszystkimi
wskaźnikami w celach ilustracyjnych.
D Ekran odliczania
Ekran odliczania wyświetli się na 30 s przed automatycznym wyłączeniem
podglądu na żywo (0 9); cyfry licznika zmieniają kolor na czerwony na 5 s przed
upływem czasu autowyłączenia (0 207), lub jeśli podgląd na żywo zostanie zaraz
wyłączony w celu ochrony wewnętrznych obwodów elektronicznych.
W zależności od warunków fotografowania licznik czasu może wyświetlić się
natychmiast po wybraniu podglądu na żywo. Nagrywanie filmu zakończy się
automatycznie po zakończeniu odliczania czasu przez licznik, niezależnie od
dostępnego czasu nagrywania.
10 Wprowadzenie
Przycisk P
Aby zmienić ustawienia wyświetlone na dole
ekranu Informacje, naciśnij przycisk P,
następnie wyróżnij elementy przy pomocy
wybieraka wielofunkcyjnego, po czym naciśnij
J, aby wyświetlić opcje dla wyróżnionego
elementu. Można również zmienić ustawienia,
naciskając przycisk P podczas podglądu na
Przycisk P
żywo.
• Jakość zdjęcia (0 84)
• Wielkość zdjęcia (0 86)
• Balans bieli (0 121)
• Aktywna funkcja D-Lighting (0 119)
• Tryb lampy błyskowej (0 88, 90)
• Czułość ISO (0 93)
• Tryb ustawiania ostrości (0 69)
• Tryb pola AF (0 74)
• Pomiar ekspozycji (0 111)
• Ustaw funkcję Picture Control (0 132)
• Kompensacja błysku (0 117)
• Kompensacja ekspozycji (0 115)
Wprowadzenie 11
Pierwsze kroki
Zamocuj pasek aparatu
Przymocuj mocno pasek do dwóch zaczepów na aparacie.
Naładuj akumulator
Jeśli do aparatu został dołączony adapter wtyczki, rozłóż bolce wtyczki
i podłącz adapter wtyczki zgodnie z ilustracją poniżej po lewej stronie,
dopilnowując, aby wtyczka została włożona do końca. Włóż akumulator
i podłącz ładowarkę do zasilania. Naładowanie całkowicie
rozładowanego akumulatora trwa około godzinę i 50 minut.
Ładowanie akumulatora
Ładowanie zakończone
D Akumulator i ładowarka
Przeczytaj ostrzeżenia i przestrogi umieszczone na stronach xi–xiv oraz 276–280 tej
instrukcji i przestrzegaj ich treści.
12 Pierwsze kroki
Włóż akumulator i kartę pamięci
Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora lub karty pamięci dopilnuj,
aby włącznik zasilania znajdował się w położeniu OFF (wyłączony). Włóż
akumulator zgodnie z ilustracją, używając go tak, aby pomarańczowy
zatrzask akumulatora pozostawał dociśnięty do jednego boku. Zatrzask
blokuje akumulator w poprawnym położeniu po jego włożeniu do
końca.
Zatrzask akumulatora
Trzymając kartę pamięci w sposób pokazany na ilustracji, wsuwaj ją, aż
zablokuje się w poprawnym położeniu.
A Akumulator zegara
Zegar aparatu jest zasilany przez niezależny akumulator, ładowany w razie
potrzeby, gdy włożony jest główny akumulator. Trzy dni ładowania zapewniają
działanie zegara przez około miesiąc. Jeśli po włączeniu aparatu wyświetla się
komunikat ostrzegający, że zegar aparatu nie jest ustawiony, akumulator zegara
jest rozładowany i zegar został wyzerowany. Nastaw zegar na aktualną godzinę
i datę.
Pierwsze kroki 13
❚❚ Wyjmowanie akumulatora i kart pamięci
Wyjmowanie akumulatora
Aby wyjąć akumulator, wyłącz aparat i otwórz
pokrywę komory akumulatora. Naciśnij
zatrzask akumulatora w kierunku wskazanym
strzałką, aby zwolnić akumulator, a następnie
wyjmij go ręką.
Wyjmowanie kart pamięci
Po sprawdzeniu, że dioda dostępu do karty
pamięci nie świeci się, wyłącz aparat, otwórz
pokrywę gniazda karty pamięci i wciśnij kartę
do środka, aby ją wysunąć (q). Następnie
kartę można wyciągnąć ręką (w).
D Karty pamięci
• Karty pamięci mogą się nagrzewać w trakcie użytkowania. Zachowaj
odpowiednią ostrożność podczas wyjmowania kart pamięci z aparatu.
• Podczas formatowania karty, zapisywania lub usuwania danych i kopiowania
danych do komputera nie wolno wyjmować karty pamięci z aparatu, wyłączać
aparatu ani wyjmować lub odłączać źródła zasilania. Nieprzestrzeganie tych
zaleceń może spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu lub karty.
• Nie wolno dotykać styków kart pamięci palcami ani metalowymi
przedmiotami.
• Karty nie wolno zginać, upuszczać ani poddawać silnym wstrząsom fizycznym.
• Nie wolno naciskać na obudowę karty. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzić do uszkodzenia karty.
• Nie wolno narażać karty na działanie wody, ciepła, wysokiej wilgotności lub
bezpośredniego światła słonecznego.
• Nie formatuj kart pamięci w komputerze.
14 Pierwsze kroki
Zamocuj obiektyw
Zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do zakurzenia się wnętrza
aparatu po zdjęciu obiektywu lub pokrywki bagnetu korpusu. Obiektyw
zwykle stosowany w niniejszej instrukcji w celach ilustracyjnych to
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR.
Zdejmij pokrywkę
bagnetu korpusu
aparatu
Zdejmij tylną
pokrywkę obiektywu
Znacznik mocowania (aparat)
Dopasuj znaczniki
mocowania
Znacznik mocowania (obiektyw)
Obracaj obiektywem, tak jak
pokazano na ilustracji, aż zablokuje się w poprawnym położeniu.
Pamiętaj, aby zdjąć pokrywkę obiektywu przed rozpoczęciem
fotografowania.
Pierwsze kroki 15
A Obiektywy wyposażone w przycisk chowania/wysuwania obiektywu
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu odblokuj i wysuń obiektyw. Trzymając
wciśnięty przycisk chowania/wysuwania obiektywu (q), obracaj pierścieniem
zoomu zgodnie z ilustracją (w).
Przycisk chowania/wysuwania obiektywu
Robienie zdjęć jest niemożliwe, kiedy obiektyw
jest schowany. Jeśli w wyniku włączenia aparatu ze
schowanym obiektywem wyświetlany jest
komunikat o błędzie, obracaj pierścieniem zoomu,
aż komunikat przestanie być wyświetlany.
A Odłączanie obiektywu
Aparat musi być wyłączony przed odłączeniem lub
wymianą obiektywu. Aby zdjąć obiektyw, naciśnij
i przytrzymaj przycisk zwalniania obiektywu (q),
obracając jednocześnie obiektyw w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara (w). Po
zdjęciu obiektywu załóż na miejsce pokrywki
obiektywu i pokrywkę bagnetu korpusu aparatu.
16 Pierwsze kroki
A Redukcja drgań (VR)
Redukcję drgań można włączyć, wybierając Włącz
dla Optyczna redukcja drgań w menu
fotografowania (0 198), jeśli obiektyw obsługuje
tę opcję, lub przesuwając przełącznik redukcji
drgań obiektywu w położenie ON (włącz), jeśli
obiektyw jest wyposażony w przełącznik redukcji
drgań. Wskaźnik redukcji drgań pojawia się na
ekranie Informacje, gdy redukcja drgań jest
włączona.
A Chowanie obiektywów wyposażonych w przycisk chowania/wysuwania obiektywu
Aby schować obiektyw, kiedy aparat nie jest
używany, przytrzymaj przycisk chowania/
wysuwania obiektywu (q) i obracaj pierścieniem
zoomu do położenia „L” (zablokowane) zgodnie
z ilustracją (w). Schowaj obiektyw przed jego
odłączeniem od aparatu i zachowaj ostrożność,
aby nie nacisnąć przycisku chowania/wysuwania
obiektywu podczas podłączania lub odłączania
obiektywu.
Pierwsze kroki 17
Konfiguracja aparatu
❚❚ Konfiguracja z użyciem smartfona lub tabletu
Przed przejściem dalej sprawdź aparat, aby upewnić się, czy
akumulator jest całkowicie naładowany i na karcie pamięci
jest dostępne miejsce. Zainstaluj aplikację SnapBridge na
smartfonie lub tablecie (dalej zwane „urządzeniami
inteligentnymi”) zgodnie z opisem na drugiej stronie
okładki, a następnie włącz Blueetoth w urządzeniu inteligentnym. Zwróć
uwagę, że rzeczywiste połączenie z aparatem zostanie nawiązane za
pomocą aplikacji SnapBridge. Nie używaj ustawień Bluetooth w aplikacji
do regulacji ustawień w swoim urządzeniu inteligentnym. Poniższa treść
instrukcji dotyczy wersji 2.0 aplikacji SnapBridge; aby uzyskać informacje
na temat najnowszej wersji, patrz SnapBridge Przewodnik połączenia
(pdf), dostępny do pobrania z następującej witryny internetowej:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
18 Pierwsze kroki
Rzeczywisty wygląd ekranów aparatu i urządzenia inteligentnego może
różnić się od przedstawionego poniżej.
1 Aparat: włącz aparat. Wyświetli się okno
dialogowe wyboru języka.
Użyj wybieraka wielofunkcyjnego oraz przycisku J do poruszania się
po menu.
Włącznik zasilania
1 Do góry
Przycisk J (wybierz)
4 W lewo
2 W prawo
3 W dół
Wybierak wielofunkcyjny
Naciskaj 1 i 3, aby wyróżnić język, a następnie naciśnij J, aby go
wybrać. Język można zmienić w dowolnej chwili za pomocą opcji
Język (Language) w menu ustawień.
Pierwsze kroki 19
2 Aparat: gdy wyświetlone jest okno
dialogowe przedstawione po prawej
stronie, naciśnij J. Jeśli okno dialogowe
przedstawione po prawej stronie nie jest
wyświetlone lub chcesz skonfigurować
aparat ponownie, wyróżnij Połącz z urz.
intelig. w menu ustawień i naciśnij J.
Jeśli nie chcesz korzystać z urządzenia inteligentnego do
konfiguracji aparatu, ustaw zegar ręcznie (0 25).
3 Aparat/urządzenie inteligentne: rozpocznij parowanie.
Aparat będzie oczekiwać na połączenie. Uruchom aplikację
SnapBridge na urządzeniu inteligentnym i postępuj zgodnie
z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby stuknąć nazwę
aparatu, z którym chcesz sparować urządzenie inteligentne.
4 Aparat: sprawdź, czy aparat wyświetla
komunikat przedstawiony po prawej
stronie, po czym przygotuj urządzenie
inteligentne.
5 Urządzenie inteligentne: uruchom aplikację
SnapBridge i stuknij w Pair with camera
(Sparuj z aparatem). Jeśli pojawi się
monit wymagający wybrania aparatu,
stuknij w nazwę aparatu.
20 Pierwsze kroki
6 Urządzenie inteligentne: stuknij w nazwę
aparatu w oknie dialogowym „Pair with
camera (Sparuj z aparatem)”.
W przypadku użytkowników parujących
aparat z urządzeniem z systemem iOS po
raz pierwszy, wyświetlona zostanie
instrukcja parowania. Po przeczytaniu
instrukcji przewiń do dołu ekranu
i stuknij w Understood (Rozumiem). Jeśli
następnie pojawi się monit wymagający
wybrania akcesorium, ponownie stuknij
w nazwę aparatu (nazwa aparatu może zostać wyświetlona
z pewnym opóźnieniem).
7 Aparat/urządzenie inteligentne: sprawdź, czy aparat i urządzenie
inteligentne wyświetlają ten sam sześciocyfrowy numer.
W niektórych wersjach systemu iOS numer może nie być
wyświetlony. Jeśli numer nie jest wyświetlony, przejdź do kroku 8.
Pierwsze kroki 21
8 Aparat/urządzenie inteligentne: naciśnij J na aparacie i stuknij w PAIR
(SPARUJ) na urządzeniu inteligentnym (wygląd ekranu różni się
w zależności od urządzenia i systemu operacyjnego).
9 Aparat/urządzenie inteligentne: zakończ parowanie.
• Aparat: naciśnij J, gdy wyświetlony
zostanie komunikat przedstawiony po
prawej stronie.
• Urządzenie inteligentne: stuknij w OK, gdy
wyświetlony zostanie komunikat
przedstawiony po prawej stronie.
22 Pierwsze kroki
10 Aparat: postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie,
aby zakończyć konfigurację.
• Aby zezwalać aparatowi na dodawanie danych o lokalizacji do zdjęć, wybierz
Tak w odpowiedzi na komunikat „Pobrać z urządzenia
inteligentnego dane o lokalizacji?”, a następnie włącz usługę
lokalizacji w urządzeniu inteligentnym i włącz Auto link options
(Opcje automatycznego połączenia) > Synchronize location
data (Synchronizuj dane o lokalizacji) w karcie aplikacji
SnapBridge.
• Aby zsynchronizować zegar aparatu z godziną przekazywaną przez urządzenie
inteligentne, wybierz Tak w odpowiedzi na komunikat
„Zsynchronizować zegar z urządzeniem inteligentnem?”,
a następnie włącz Auto link options (Opcje automatycznego
połączenia) > Synchronize clocks (Synchronizuj zegary)
w karcie aplikacji SnapBridge.
Teraz aparat jest połączony z urządzeniem inteligentnym. Wszelkie
zdjęcia zrobione aparatem będą automatycznie przesyłane do
urządzenia inteligentnego.
Pierwsze kroki 23
❚❚ Konfiguracja za pomocą menu aparatu
Zegar aparatu można ustawić ręcznie.
1 Włącz aparat.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe
wyboru języka.
Użyj wybieraka wielofunkcyjnego oraz przycisku J do poruszania się
po menu.
Włącznik zasilania
1 Do góry
Przycisk J (wybierz)
4 W lewo
2 W prawo
3 W dół
Wybierak wielofunkcyjny
Naciskaj 1 i 3, aby wyróżnić język, a następnie naciśnij J, aby go
wybrać. Język można zmienić w dowolnej chwili za pomocą opcji
Język (Language) w menu ustawień.
24 Pierwsze kroki
2 Naciśnij G, kiedy pojawi się okno
dialogowe przedstawione po prawej
stronie.
Przycisk G
3 Ustaw zegar aparatu.
Ustaw zegar aparatu za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego
i przycisku J.
q
w
Wybierz strefę czasową
e
Wybierz format daty
r
Wybierz opcję czasu letniego
Ustaw godzinę i datę (zwróć uwagę,
że aparat korzysta z zegara
24-godzinnego)
Zegar można ustawić w dowolnej chwili, używając opcji Strefa
czasowa i data > Data i godzina w menu ustawień.
Pierwsze kroki 25
Ustaw ostrość wizjera
Po zdjęciu pokrywki obiektywu
obracaj pokrętłem korekcji
dioptrażu, aż pola AF będą
idealnie ostre. Obracając
pokrętłem korekcji dioptrażu
z okiem przyłożonym do wizjera,
uważaj, aby nie zranić się
niechcący w oko palcem lub paznokciem.
Pola AF
Obraz w wizjerze jest nieostry
26 Pierwsze kroki
Obraz w wizjerze jest ostry
Samouczek
Menu aparatu: przegląd
Większość opcji fotografowania, odtwarzania
i konfiguracji jest dostępnych w menu
aparatu. Aby wyświetlić menu, naciśnij
przycisk G.
Przycisk G
Karty
Można wybierać spośród następujących menu:
• D: odtwarzanie (0 186)
• N: retusz (0 227)
• C: fotografowanie (0 190)
• m: ostatnie ustawienia (0 251)
• B: ustawienia (0 199)
Suwak wskazuje położenie
w bieżącym menu.
Bieżące ustawienia są wskazywane
za pomocą ikon.
Opcje menu
Opcje w bieżącym menu.
Ikona pomocy (0 28)
Samouczek 27
Korzystanie z menu aparatu
Wybierak wielofunkcyjny i przycisk J służą do poruszania się po menu
aparatu.
1: przesunięcie kursora do góry
Przycisk J: wybór
wyróżnionego elementu
4: anulowanie wyboru
i powrót do poprzedniego
menu
2: wybór wyróżnionego
elementu lub wyświetlenie
podmenu
3: przesunięcie kursora w dół
A Ikona d (Pomoc)
Jeśli w lewym dolnym rogu monitora wyświetlana jest ikona d, można
wyświetlić opis aktualnie wybranej opcji lub aktualnie wybranego menu,
naciskając przycisk W (Q). Naciskaj 1 lub 3, aby przesuwać wyświetlane
informacje. Naciśnij W (Q) ponownie, aby powrócić do menu.
Przycisk W (Q)
28 Samouczek
❚❚ Poruszanie się po menu
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby poruszać się po menu.
1 Wyświetl menu.
Naciśnij przycisk G, aby wyświetlić
menu.
Przycisk G
2 Wyróżnij ikonę bieżącego
menu.
Aby wyróżnić ikonę bieżącego
menu, naciśnij 4.
3 Wybierz menu.
Naciskaj 1 lub 3, aby wybrać żądane menu.
4 Ustaw kursor w wybranym
menu.
Aby ustawić kursor
w wybranym menu, naciśnij
przycisk 2.
Samouczek 29
5 Wyróżnij element menu.
Naciskaj 1 lub 3, aby
wyróżnić element menu.
6 Wyświetl opcje.
Aby wyświetlić opcje
dostępne dla wybranego
elementu menu, naciśnij
przycisk 2.
7 Wyróżnij opcję.
Naciskaj 1 lub 3, aby
wyróżnić opcję.
8 Wybierz wyróżniony element.
Naciśnij J, aby wybrać wyróżniony
element. Aby wyjść z menu bez
dokonywania wyboru, naciśnij przycisk
G.
Zwróć uwagę na poniższe informacje:
• Elementy menu wyświetlone w kolorze szarym nie są aktualnie
dostępne.
• Chociaż ogólnie naciśnięcie przycisku 2 daje taki sam efekt, jak
naciśnięcie przycisku J, w niektórych przypadkach wybór można
zatwierdzić tylko poprzez naciśnięcie J.
• Aby wyjść z menu i powrócić do trybu fotografowania, naciśnij spust
migawki do połowy (0 36).
30 Samouczek
Poziom naładowania akumulatora i liczba
pozostałych zdjęć
Naciśnij przycisk R i sprawdź poziom naładowania akumulatora oraz
liczbę pozostałych zdjęć na ekranie Informacje.
Poziom naładowania
akumulatora
Przycisk R
Liczba pozostałych zdjęć
Poziom naładowania akumulatora
Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, zostanie również
wyświetlone ostrzeżenie w wizjerze. Jeśli ekran Informacje nie pojawia
się po naciśnięciu przycisku R, oznacza to, że akumulator jest
rozładowany i wymaga ponownego naładowania.
Ekran Informacje
L
K
Wizjer
—
—
H
d
H
(miga)
d
(miga)
Opis
Akumulator jest całkowicie naładowany.
Akumulator jest częściowo rozładowany.
Niski poziom naładowania akumulatora.
Przygotuj całkowicie naładowany zapasowy
akumulator lub przygotuj akumulator do
ładowania.
Akumulator jest rozładowany. Naładuj
akumulator.
Liczba pozostałych zdjęć
Wartości powyżej 1000 są pokazane w tysiącach, oznaczone literą „k”.
Samouczek 31
Podstawy fotografowania i odtwarzania
Tryby „łatwego fotografowania” (i i j)
W tym rozdziale opisano sposób robienia zdjęć
w trybach i i j. Tryby i i j to automatyczne tryby
„łatwego fotografowania”, w których większość
ustawień jest dostosowywana przez aparat do
warunków fotografowania. Jedyną różnicą pomiędzy
tymi dwoma trybami jest to, że w trybie j lampa
błyskowa nie będzie emitować błysków.
1 Przekręć pokrętło trybu pracy
Pokrętło trybu pracy
w położenie i lub j.
Zdjęcia można kadrować w wizjerze lub na
monitorze (podgląd na żywo). Aby
uruchomić podgląd na żywo, naciśnij
przycisk a.
Przycisk a
Kadrowanie zdjęć w wizjerze
32 Podstawy fotografowania i odtwarzania
Kadrowanie zdjęć na
monitorze (podgląd na
żywo)
2 Przygotuj aparat.
Fotografowanie z użyciem wizjera: podczas kadrowania zdjęć w wizjerze
prawą ręką trzymaj aparat za uchwyt, a lewą obejmij dolną część
korpusu aparatu lub obiektyw. Przyciągnij łokcie do boków klatki
piersiowej.
Podgląd na żywo: podczas kadrowania zdjęć na monitorze prawą ręką
trzymaj aparat za uchwyt, a lewą ręką obejmij obiektyw.
A Kadrowanie zdjęć w orientacji portretowej (pionowej)
Podczas kadrowania zdjęć w orientacji portretowej (pionowej) trzymaj aparat
w sposób pokazany poniżej.
Kadrowanie zdjęć w wizjerze
Kadrowanie zdjęć na monitorze
Podstawy fotografowania i odtwarzania 33
3 Wykadruj zdjęcie.
Fotografowanie z użyciem wizjera: wykadruj
zdjęcie w wizjerze, ustawiając główny
fotografowany obiekt w co najmniej
jednym z 11 pól AF.
Pole AF
Podgląd na żywo: przy ustawieniach
domyślnych aparat automatycznie
wykrywa twarze i wybiera pole AF. Jeśli
aparat nie wykryje twarzy, ustawi ostrość
na obiekty w pobliżu środka kadru.
Pole AF
A Używanie obiektywu o zmiennej ogniskowej
Przed ustawieniem ostrości obracaj pierścieniem
zoomu w celu dostosowania ogniskowej
i wykadruj zdjęcie. Użyj pierścienia zoomu w celu
uzyskania zbliżenia fotografowanego obiektu, tak
aby wypełniał większą część kadru, lub w celu
oddalenia obiektu i zwiększenia pola widzianego
na gotowej fotografii (wybierz dłuższą ogniskową
na skali ogniskowych obiektywu w celu zbliżenia
lub krótszą w celu oddalenia).
Przybliżenie
Pierścień
zoomu
Oddalenie
34 Podstawy fotografowania i odtwarzania
4 Naciśnij spust migawki do
połowy.
Fotografowanie z użyciem wizjera:
naciśnij spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość
(jeśli obiekt jest słabo
oświetlony, może podnieść się
Wskaźnik ostrości
lampa błyskowa i zaświecić się
dioda wspomagająca AF). Po
zakończeniu ustawiania ostrości włączy się sygnał dźwiękowy
(sygnał dźwiękowy może się nie włączyć, jeśli fotografowany obiekt
się porusza), a w wizjerze pojawi się wskaźnik ostrości (I).
Wskaźnik ostrości
I
I
(miga)
Opis
Ostrość ustawiona na obiekcie.
Aparat nie może ustawić ostrości za pomocą autofokusa.
Patrz strona 72.
Podgląd na żywo: pole AF miga na zielono
podczas ustawiania ostrości przez aparat.
Jeśli aparat jest w stanie ustawić ostrość,
pole AF zostanie wyświetlone na zielono.
W przeciwnym razie pole AF będzie migać
na czerwono.
Podstawy fotografowania i odtwarzania 35
5 Zrób zdjęcie.
Płynnie naciśnij spust migawki
do końca, aby zarejestrować
zdjęcie. Dioda dostępu do karty
pamięci zaświeci się, a zdjęcie
zostanie wyświetlone na
monitorze na kilka sekund. Nie
wysuwaj karty pamięci i nie
wyjmuj ani nie odłączaj źródła
zasilania, dopóki dioda nie
zgaśnie i zapisywanie nie
zostanie zakończone.
Dioda dostępu do karty pamięci
Aby zakończyć podgląd na żywo, naciśnij
przycisk a.
A Spust migawki
Spust migawki w aparacie działa dwustopniowo. Aparat ustawia ostrość po
naciśnięciu spustu migawki do połowy. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust
migawki do końca.
Ustaw ostrość: wciśnij do
połowy
Zrób zdjęcie: naciśnij do
końca
Naciśnięcie spustu migawki do połowy kończy również odtwarzanie
i przygotowuje aparat do natychmiastowego użytku.
36 Podstawy fotografowania i odtwarzania
A Automatyczny dobór programu (automatyczne wybieranie trybów)
Jeśli podgląd na żywo jest wybrany w trybie i lub
j, aparat będzie automatycznie analizował
fotografowany obiekt i dobierał odpowiedni tryb
fotografowania w momencie wciśnięcia spustu
migawki do połowy w celu ustawienia ostrości za
pomocą autofokusa. Wybrany tryb jest pokazany
na monitorze.
c
d
e
f
Z
Portret
Krajobraz
Makro
Portret nocny
Automatyczny
Automatyczny
b
(błysk wyłączony)
Wykonywanie portretów osób
Krajobrazy i panoramy miejskie
Obiekty blisko aparatu
Wykonywanie portretów osób na ciemnym tle
Obiekty odpowiednie dla trybu i lub j i nie
mieszczące się w żadnej z kategorii powyżej
A Czas czuwania (fotografowanie z użyciem wizjera)
Wizjer i ekran Informacje wyłączą się, jeśli przez około osiem
sekund nie przeprowadzi się żadnych czynności, zmniejszając
zużycie energii akumulatora. Naciśnij spust migawki do połowy,
aby ponownie włączyć ekran. Czas czuwania dla licznika czasu
czuwania, po upływie którego ekrany wyłączą się automatycznie,
można wybrać przy pomocy opcji Czasy autowyłączenia w menu ustawień
(0 207).
Pomiar ekspozycji wyłączony
Pomiar ekspozycji włączony
A Czas czuwania (podgląd na żywo)
Monitor wyłączy się, jeśli przez około dziesięć minut nie wykona się żadnych
czynności. Czas, po upływie którego monitor wyłączy się automatycznie, można
wybrać przy pomocy opcji Czasy autowyłączenia w menu ustawień (0 207).
Podstawy fotografowania i odtwarzania 37
A Wbudowana lampa błyskowa
Jeśli w celu uzyskania poprawnej ekspozycji
w trybie i wymagane jest dodatkowe
oświetlenie, wbudowana lampa błyskowa
podniesie się automatycznie po wciśnięciu
spustu migawki do połowy (0 87). Kiedy lampa
błyskowa jest podniesiona, zdjęcia można robić
tylko wtedy, gdy wyświetlony jest wskaźnik
gotowości lampy błyskowej (M). Jeśli wskaźnik
gotowości lampy błyskowej nie jest wyświetlany,
trwa ładowanie lampy. Zdejmij na chwilę palec ze
spustu migawki i spróbuj ponownie.
Kiedy lampa błyskowa nie jest używana, złóż ją,
wciskając ją lekko w dół, aż się zatrzaśnie.
A Podgląd w trybie podglądu na żywo
Aby powiększyć widok na monitorze o maksymalnie około 8,3 × w celu
dokładnego ustawienia ostrości, naciśnij przycisk X. Kiedy widok przez obiektyw
jest powiększony, w prawym dolnym rogu ekranu w szarej ramce wyświetlone
jest okno nawigacji. Aby przesuwać obraz do obszarów kadru niewidocznych na
monitorze, użyj wybieraka wielofunkcyjnego, lub naciśnij W (Q), aby oddalić
obraz.
Przycisk X
38 Podstawy fotografowania i odtwarzania
Okno nawigacji
A Ekspozycja
W zależności od ujęcia ekspozycja może różnić się od uzyskanej bez użycia
podglądu na żywo.
A Fotografowanie w trybie podglądu na żywo
Mimo tego, że te zakłócenia nie będą widoczne na gotowym zdjęciu, poszarpane
krawędzie, aberracja chromatyczna, efekt mory i jasne punkty mogą pojawiać się
na monitorze, a jasne obszary lub pasma mogą pojawiać się na niektórych
obszarach zawierających migające szyldy i inne źródła przerywanego światła, lub
też jeśli fotografowany obiekt zostanie na chwilę oświetlony stroboskopem lub
innym jasnym, chwilowym źródłem światła. Ponadto, podczas kadrowania
ruchomych obiektów może być widoczna dystorsja, szczególnie jeśli aparat
zostanie obrócony w poziomie lub przez kadr z dużą prędkością przemieści się
jakiś obiekt. Migotanie i pasma widoczne na monitorze przy oświetleniu
jarzeniowym, rtęciowym lub sodowym można zredukować przy pomocy opcji
Redukcja migotania (0 213), ale te zakłócenia mogą być nadal widoczne na
gotowym zdjęciu przy pewnych czasach otwarcia migawki. Unikaj kierowania
aparatu na słońce lub inne źródła silnego światła. Nieprzestrzeganie tego środka
ostrożności może spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów
elektronicznych aparatu. Podgląd na żywo wyłącza się automatycznie po
obróceniu pokrętła trybu pracy w położenie g lub obróceniu pokrętła
z położenia g w inne położenie.
Aby uniknąć zakłóceń ekspozycji spowodowanych światłem przedostającym się
przez wizjer i pojawiania się tego światła na zdjęciach, zalecamy zasłonięcie
wizjera ręką lub jakimś przedmiotem, np. opcjonalną pokrywką okularu, przed
rozpoczęciem robienia zdjęć bez przykładania oka do wizjera (0 68).
A HDMI
Kiedy aparat jest podłączony do urządzenia wideo HDMI, urządzenie wideo
będzie wyświetlać widok przez obiektyw. Jeśli urządzenie wideo obsługuje
HDMI-CEC, wybierz Wyłącz dla opcji HDMI > Sterowanie urządzeniem w menu
ustawień (0 185) przed rozpoczęciem fotografowania w trybie podglądu na
żywo.
Podstawy fotografowania i odtwarzania 39
Podstawy odtwarzania
1 Naciśnij przycisk K.
Na monitorze zostanie wyświetlone
zdjęcie.
Przycisk K
2 Wyświetl więcej zdjęć.
Kolejne zdjęcia można
wyświetlać, naciskając 4 lub
2.
Aby zakończyć odtwarzanie i powrócić do trybu fotografowania,
naciśnij spust migawki do połowy.
40 Podstawy fotografowania i odtwarzania
Usuwanie niepotrzebnych zdjęć
Aby usunąć zdjęcie aktualnie wyświetlone na monitorze, naciśnij
przycisk O. Zwróć uwagę, że usuniętych zdjęć nie można odzyskać.
1 Wyświetl zdjęcie.
Wyświetl zdjęcie, które chcesz usunąć.
Przycisk K
2 Usuń zdjęcie.
Naciśnij przycisk O. Zostanie wyświetlone
okno dialogowe potwierdzenia. Naciśnij
przycisk O ponownie, aby usunąć zdjęcie
i powrócić do odtwarzania.
Przycisk O
A Usuwanie
Opcji Usuwanie w menu odtwarzania można użyć do usunięcia wielu zdjęć
(0 172).
Podstawy fotografowania i odtwarzania 41
Tryb podręcznika
Podręcznik
Tryb podręcznika zapewnia dostęp do różnych
często używanych i przydatnych funkcji. Najwyższy
poziom podręcznika wyświetlany jest po
przekręceniu pokrętła trybu pracy w położenie g.
Wskaźnik stanu akumulatora (0 31)
Liczba pozostałych zdjęć (0 31)
Tryb fotografowania: wskaźnik trybu podręcznika
jest wyświetlony na ikonie trybu fotografowania.
Można wybierać spośród następujących elementów:
Fotografow.
Rób zdjęcia.
Retusz
Retuszuj zdjęcia.
42 Tryb podręcznika
Wyśw./usuń
Wyświetlaj i/lub usuwaj zdjęcia.
Ustaw
Zmień ustawienia aparatu.
Menu trybu podręcznika
Aby uzyskać dostęp do tych menu, wyróżnij Fotografow., Wyśw./usuń,
Retusz lub Ustaw i naciśnij J.
❚❚ Fotografow.
Łatwa obsługa
4 Automatyczny
5 Lampa wyłączona
9 Odległe obiekty
! Makro
Portrety śpiących
8
osób
9 Ruchome obiekty
7 Krajobrazy
6 Portrety
" Portret nocny
Fotografuj krajobrazy
5
nocne
Operacje zaawansowane
Zmiękczanie tła
#
Dostosuj przysłonę.
Zwiększ obszar ostrości
Zamrożenie ruchu (ludzie)
Zamrożenie ruchu (pojazdy) Wybierz czas otwarcia
$
migawki.
Pokaż spadającą wodę
Uchwyć czerwienie zach.
słońca *
H Robienie jasnych zdjęć *
Ciemne (low key) zdjęcia *
Dostosuj balans bieli,
aby uchwycić żywe
barwy zachodów słońca.
Dostosuj kompensację
ekspozycji, aby robić
jasne (high key) lub
ciemne (low key) zdjęcia.
* Wpływa na inne elementy w Operacje zaawansowane. Aby przywrócić
ustawienia domyślne, wyłącz i ponownie włącz aparat.
Tryb podręcznika 43
„Rozpocznij fotografowanie”
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
• Użyj wizjera
• Użyj podglądu na żywo
• Filmuj
„Więcej ustawień”
Jeśli wyświetlane jest Więcej ustawień, można
wyróżnić tę opcję i nacisnąć 2, aby uzyskać
dostęp do następujących ustawień (dostępne
ustawienia różnią się w zależności od wybranej
opcji fotografowania):
• Ustawienia lampy błyskowej > Tryb lampy
błyskowej
• Ustawienia lampy błyskowej > Kompensacja
błysku
• Tryb wyzwalania migawki
• Ustawienia czułości ISO > Czułość ISO
• Ustawienia czułości ISO > Automatyczny
dobór ISO
• Ustaw f. Picture Control
• Kompensacja ekspozycji
• Balans bieli
❚❚ Wyśw./usuń
Wyświetl pojedyncze zdjęcia
Wyświetl wiele zdjęć
Wybierz datę
Wyświetl pokaz slajdów
Usuń zdjęcia
A Tryb podręcznika
Tryb podręcznika jest przestawiany na Łatwa obsługa > Automatyczny po
przekręceniu pokrętła trybu pracy w inne położenie lub wyłączeniu aparatu.
44 Tryb podręcznika
❚❚ Retusz
Przycinanie
Efekty filtrów (cross screen)
Efekty filtrów (zmiękczenie)
Ilustracja
Efekt miniatury
Kolor selektywny
❚❚ Ustaw
Jakość zdjęcia
Wielkość zdjęcia
Czasy autowyłączenia
Datownik
Ustaw. dźwięków i wyświetl.
Jasność monitora
Kolor tła ekranu informacyjn.
Autom. wyświetlan. informacji
Sygnał dźwiękowy
Ustawienia filmu
Rozmiar klatki/liczba klatek
Jakość filmów
Mikrofon
Redukcja szumu wiatru
Redukcja migotania
Opcje odtwarzania
Zegar i język (Language)
Formatowanie karty pamięci
HDMI
Tryb samolotowy
Połączenie z urz. intelig.
Przesyłanie Eye-Fi *
Puste gniazdo, blok. spustu
* Dostępne tylko po włożeniu zgodnej karty pamięci Eye-Fi (0 224).
Z wyjątkiem opcji Redukcja migotania, Zegar i język (Language),
Formatowanie karty pamięci, HDMI, Tryb samolotowy, Połączenie
z urz. intelig., Przesyłanie Eye-Fi oraz Puste gniazdo, blok. spustu,
zmiany ustawień mają zastosowanie jedynie w trybie podręcznika i nie
są odzwierciedlane w innych trybach fotografowania.
Tryb podręcznika 45
Korzystanie z podręcznika
Podczas wyświetlania podręcznika można wykonać następujące
czynności:
Czynność
Użyj
Powrót do
najwyższego
poziomu
podręcznika
Włączenie monitora
Wyróżnienie menu
Opis
Naciśnij G, aby włączyć monitor lub
powrócić do najwyższego poziomu
podręcznika.
Przycisk G
Naciskaj 1, 3, 4 lub 2, aby wyróżnić
menu.
Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić opcje
w menu.
Naciskaj 1, 3, 4 lub 2, aby wyróżniać
opcje na ekranach, takich jak pokazany
poniżej.
Wyróżnienie opcji
Wybór
wyróżnionego
menu lub
wyróżnionej opcji
46 Tryb podręcznika
Naciśnij J, aby wybrać wyróżnione menu
lub wyróżnioną opcję.
Czynność
Użyj
Opis
Naciśnij 4, aby powrócić do poprzedniego
ekranu.
Aby anulować wybór i powrócić do
poprzedniego ekranu z ekranu takiego, jak
przedstawiony poniżej, wyróżnij &
i naciśnij J.
Powrót do
poprzedniego
ekranu
Jeśli w lewym dolnym rogu monitora
wyświetlana jest ikona d, można
wyświetlić pomoc, naciskając przycisk
W (Q). Naciskaj 1 lub 3, aby przesuwać
wyświetlane informacje, lub naciśnij W (Q)
ponownie, aby zakończyć.
Wyświetlenie
pomocy
Przycisk W (Q)
Ikona d (pomoc)
Tryb podręcznika 47
Dopasowanie ustawień do
fotografowanego obiektu lub sytuacji
(program tematyczny)
Aparat oferuje wybór programów tematycznych. Wybranie programu
tematycznego automatycznie dostosowuje ustawienia do wybranej
sytuacji, co sprawia, że kreatywne fotografowanie jest bardzo proste.
Wystarczy wybrać program, wykadrować zdjęcie i je zrobić, zgodnie
z opisem na stronie 32.
Następujące programy tematyczne można wybrać
pokrętłem trybu pracy:
k Portret
m Zdjęcia sportowe
l Krajobraz
n Makro
p Dziecko
o Portret nocny
k Portret
Używaj tego programu w celu uzyskania
portretów z łagodnym, wyglądającym
naturalnie odcieniem skóry. Jeśli
fotografowany obiekt znajduje się
w dużej odległości od tła lub używa się
teleobiektywu, szczegóły tła zostaną
zmiękczone, nadając kompozycji
wrażenie głębi.
48 Dopasowanie ustawień do fotografowanego obiektu lub sytuacji (program tematyczny)
l Krajobraz
Używaj tego programu w celu uzyskania
żywych zdjęć krajobrazu w ciągu dnia.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa i dioda wspomagająca AF wyłączają się.
p Dziecko
Używaj do fotografowania dzieci.
Ubrania i szczegóły tła są wyraźnie
odwzorowane przy jednoczesnym
zachowaniu naturalnego i ciepłego
odcienia skóry.
m Zdjęcia sportowe
Krótki czas otwarcia migawki pozwala na
zatrzymanie ruchu i uzyskanie
dynamicznych zdjęć sportowych,
wyraźnie podkreślających główny
fotografowany obiekt.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa i dioda wspomagająca AF wyłączają się.
Dopasowanie ustawień do fotografowanego obiektu lub sytuacji (program tematyczny) 49
n Makro
Używaj tego programu do wykonywania
zbliżeń kwiatów, owadów i innych
małych obiektów (do ustawiania ostrości
z bardzo niewielkiej odległości można
użyć specjalnego obiektywu do
makrofotografii).
o Portret nocny
Używaj tego programu w celu uzyskania
naturalnej równowagi pomiędzy
głównym fotografowanym obiektem
a tłem podczas robienia zdjęć
portretowych przy słabym oświetleniu.
A Zapobieganie poruszeniu zdjęć
Użyj statywu, aby zapobiec poruszeniu zdjęć spowodowanemu drganiem
aparatu przy długich czasach otwarcia migawki.
50 Dopasowanie ustawień do fotografowanego obiektu lub sytuacji (program tematyczny)
Efekty specjalne
Z efektów specjalnych można korzystać podczas robienia zdjęć
i nagrywania filmów.
Następujące efekty można wybierać, przekręcając pokrętło trybu pracy
w położenie q, a następnie obracając pokrętłem sterowania, aż
żądana opcja pojawi się na monitorze.
Pokrętło trybu
pracy
Pokrętło
sterowania
% Noktowizor
Monitor
( Efekt miniatury
S Żywe kolory
3 Kolor selektywny
T Pop
1 Sylwetka
U Ilustracja
2 High key
' Efekt aparatu zabawkowego
3 Low key
Efekty specjalne 51
% Noktowizor
Używaj w ciemności do rejestrowania
zdjęć monochromatycznych z wysoką
czułością ISO.
A Uwaga
Autofokus jest dostępny jedynie w trybie podglądu na żywo. Jeśli aparat nie jest
w stanie ustawić ostrości, można ustawić ostrość ręcznie. Wbudowana lampa
błyskowa i dioda wspomagająca AF wyłączają się.
S Żywe kolory
Ogólne nasycenie i kontrast zostają
zwiększone w celu uzyskania żywszego
zdjęcia.
T Pop
Ogólne nasycenie zostaje zwiększone
w celu uzyskania żywszego zdjęcia.
52 Efekty specjalne
U Ilustracja
Wyostrzenie konturów i uproszczenie
barw zapewnia uzyskanie efektu plakatu,
który można regulować podczas
podglądu na żywo (0 56).
A Uwaga
Filmy nagrane w tym trybie są odtwarzane w formie pokazu slajdów składającego
się z serii zdjęć.
' Efekt aparatu zabawkowego
Twórz zdjęcia i filmy wyglądające na
zarejestrowane za pomocą aparatu
zabawkowego. Ten efekt można
regulować podczas podglądu na żywo
(0 57).
( Efekt miniatury
Twórz zdjęcia, które wyglądają jak
fotografie dioram. Daje najlepsze
rezultaty w przypadku fotografowania
z wysokiego punktu obserwacyjnego.
Filmy nagrane z efektem miniatury są
odtwarzane z wysoką prędkością,
powodując skrócenie około 45 minut
materiału filmowego nagranego
z rozdzielczością 1920 × 1080/30p do
filmu odtwarzanego w ciągu około trzech
minut. Ten efekt można regulować
podczas podglądu na żywo (0 58).
A Uwaga
Filmy są nagrywane bez dźwięku. Wbudowana lampa błyskowa i dioda
wspomagająca AF wyłączają się.
Efekty specjalne 53
3 Kolor selektywny
Wszystkie kolory poza wybranymi
kolorami są rejestrowane w czerni i bieli.
Ten efekt można regulować podczas
podglądu na żywo (0 60).
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa
wyłącza się.
1 Sylwetka
Uzyskanie sylwetek fotografowanych
obiektów na jasnym tle.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
2 High key
Używaj do fotografowania jasnych
scenerii w celu utworzenia jasnych zdjęć,
które wydają się być wypełnione
światłem.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
54 Efekty specjalne
3 Low key
Używaj do ciemnych scenerii w celu
utworzenia mrocznych,
przyciemnionych zdjęć z podkreślonymi
obszarami prześwietlonymi.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
A Zapobieganie poruszeniu zdjęć
Użyj statywu, aby zapobiec poruszeniu zdjęć spowodowanemu drganiem
aparatu przy długich czasach otwarcia migawki.
A NEF (RAW)
Zapisywanie NEF (RAW) nie jest dostępne w trybach %, S, T, U, ', ( i 3.
Zdjęcia zrobione, gdy w tych trybach wybrana jest opcja NEF (RAW) lub
NEF (RAW) + JPEG fine, zostaną zapisane jako zdjęcia JPEG. Zdjęcia w formacie
JPEG utworzone przy tych ustawieniach zostaną zapisane jako zdjęcia o jakości
„fine”.
A Tryby U i (
Autofokus jest niedostępny podczas nagrywania filmu. Częstotliwość
odświeżania podglądu na żywo spada, tak jak i liczba klatek rejestrowanych na
sekundę dla trybu seryjnego wyzwalania migawki. Użycie autofokusa podczas
podglądu na żywo spowoduje przerwanie podglądu.
Efekty specjalne 55
Opcje dostępne w trybie podglądu na żywo
Ustawienia dla wybranego efektu reguluje się na ekranie podglądu na
żywo.
❚❚ U Ilustracja
1 Wybierz podgląd na żywo.
Naciśnij przycisk a. Widok przez obiektyw
zostanie wyświetlony na monitorze.
Przycisk a
2 Wyreguluj grubość konturów.
Naciśnij J, aby wyświetlić opcje
przedstawione po prawej stronie. Naciskaj
4 lub 2, aby zwiększyć lub zmniejszyć
grubość konturów.
3 Naciśnij J.
Naciśnij J, aby wyjść z menu po zakończeniu regulacji ustawień.
Aby zakończyć podgląd na żywo, naciśnij przycisk a.
56 Efekty specjalne
❚❚ ' Efekt aparatu zabawkowego
1 Wybierz podgląd na żywo.
Naciśnij przycisk a. Widok przez obiektyw
zostanie wyświetlony na monitorze.
Przycisk a
2 Dostosuj opcje.
Naciśnij J, aby wyświetlić opcje
przedstawione po prawej stronie. Naciskaj
1 lub 3, aby wyróżnić Żywość lub
Winietowanie, a następnie naciskaj 4 lub
2, aby zmieniać wartość. Reguluj żywość,
aby zwiększyć lub zmniejszyć nasycenie
kolorów, lub reguluj winietowanie, aby ustawić stopień
winietowania.
3 Naciśnij J.
Naciśnij J, aby wyjść z menu po zakończeniu regulacji ustawień.
Aby zakończyć podgląd na żywo, naciśnij przycisk a.
Efekty specjalne 57
❚❚ ( Efekt miniatury
1 Wybierz podgląd na żywo.
Naciśnij przycisk a. Widok przez obiektyw
zostanie wyświetlony na monitorze.
Przycisk a
2 Ustaw pole AF.
Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego
ustal położenie pola AF w obszarze, który
będzie ostry, a następnie naciśnij spust
migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
Aby tymczasowo usunąć opcje efektu
miniatury z ekranu i powiększyć widok na
monitorze w celu dokładnego ustawienia ostrości, naciśnij X.
Naciśnij W (Q), aby przywrócić wyświetlanie efektu miniatury.
3 Wyświetl opcje.
Naciśnij J, aby wyświetlić opcje efektu
miniatury.
58 Efekty specjalne
4 Dostosuj opcje.
Naciskaj 4 lub 2, aby wybrać orientację
obszaru, który będzie ostry, a następnie
naciskaj 1 lub 3, aby dostosować jego
szerokość.
5 Naciśnij J.
Naciśnij J, aby wyjść z menu po zakończeniu regulacji ustawień.
Aby zakończyć podgląd na żywo, naciśnij przycisk a.
Efekty specjalne 59
❚❚ 3 Kolor selektywny
1 Wybierz podgląd na żywo.
Naciśnij przycisk a. Widok przez obiektyw
zostanie wyświetlony na monitorze.
Przycisk a
2 Wyświetl opcje.
Naciśnij J, aby wyświetlić opcje koloru
selektywnego.
3 Wybierz kolor.
Wybrany kolor
Wykadruj obiekt w białym kwadracie
w centrum ekranu i naciśnij 1, aby wybrać
kolor tego obiektu, jako kolor, który
pozostanie na gotowym zdjęciu (aparat
może mieć trudności z wykryciem
nienasyconych kolorów; wybierz
nasycony kolor). Aby przybliżyć centrum
ekranu w celu dokładniejszego wyboru
koloru, naciśnij X. Naciśnij W (Q), aby oddalić obraz.
60 Efekty specjalne
4 Wybierz zakres barw.
Naciskaj 1 lub 3, aby zwiększyć lub
zmniejszyć zakres zbliżonych odcieni,
które pozostaną na gotowym zdjęciu.
Wybierz wartość od 1 do 7. Zwróć uwagę,
że wyższe wartości mogą spowodować
uwzględnienie odcieni innych kolorów.
Zakres barw
5 Wybierz więcej kolorów.
Aby wybrać więcej kolorów, obracaj
pokrętłem sterowania w celu wyróżnienia
kolejnej z trzech kratek kolorów na górze
ekranu. Następnie powtórz kroki 3 i 4, aby
wybrać kolejny kolor. W razie potrzeby
powtórz powyższą procedurę dla
trzeciego koloru. Aby cofnąć wybór
wyróżnionego koloru, naciśnij O (Aby usunąć wszystkie kolory,
naciśnij i przytrzymaj O. Zostanie wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia; wybierz Tak.).
6 Naciśnij J.
Naciśnij J, aby wyjść z menu po zakończeniu regulacji ustawień.
Podczas fotografowania jedynie obiekty o wybranych odcieniach
będą rejestrowane w kolorze. Wszystkie pozostałe obiekty będą
rejestrowane jako czarno-białe. Aby zakończyć podgląd na żywo,
naciśnij przycisk a.
Efekty specjalne 61
Więcej o fotografowaniu
Wybieranie trybu wyzwalania migawki
Aby wybrać sposób wyzwalania migawki (tryb
wyzwalania migawki), naciśnij przycisk
I (E/#), a następnie wyróżnij żądaną opcję za
pomocą wybieraka wielofunkcyjnego
i naciśnij J.
Przycisk I (E/#)
Tryb
8
I
J
E
"
#
Opis
Pojedyncze zdjęcie: każde naciśnięcie spustu migawki powoduje zrobienie
jednego zdjęcia.
Seryjne: aparat rejestruje zdjęcia tak długo, jak spust migawki jest
wciśnięty (0 63).
Cicha migawka: jak dla zdjęć pojedynczych, z tą różnicą, że dźwięki
wydawane przez aparat są ograniczone (0 65).
Samowyzwalacz: rób zdjęcia z użyciem samowyzwalacza (0 66).
Zdalne z opóźnieniem (ML-L3): migawka jest wyzwalana 2 s po naciśnięciu
spustu migawki na opcjonalnym pilocie zdalnego sterowania ML-L3
(0 95).
Zdalne natychmiast. (ML-L3): migawka jest wyzwalana po naciśnięciu spustu
migawki na opcjonalnym pilocie zdalnego sterowania ML-L3 (0 95).
62 Więcej o fotografowaniu
Zdjęcia seryjne (tryb serii)
W trybie I (Seryjne) aparat rejestruje zdjęcia raz za razem, tak długo,
jak spust migawki jest wciśnięty do końca.
1 Naciśnij przycisk I (E/#).
Przycisk I (E/#)
2 Wybierz I (Seryjne).
Wyróżnij I (Seryjne) i naciśnij J.
3 Ustaw ostrość.
Wykadruj zdjęcie i ustaw ostrość.
4 Rób zdjęcia.
Aparat będzie rejestrować zdjęcia, dopóki
spust migawki będzie pozostawał
wciśnięty do końca.
Więcej o fotografowaniu 63
A
Bufor pamięci
Aparat jest wyposażony w bufor pamięci do tymczasowego przechowywania
zdjęć, co pozwala na kontynuowanie robienia zdjęć, podczas gdy zrobione
zdjęcia są zapisywane na karcie pamięci. Można zrobić do 100 zdjęć jedno po
drugim (z wyjątkiem sytuacji, kiedy czas otwarcia migawki wynoszący 4 sekundy
lub dłuższy jest wybrany w trybie S lub M, kiedy to nie ma limitu liczby zdjęć, które
można zrobić w jednej serii). Jeśli akumulator rozładuje się, gdy w buforze
pozostają zdjęcia, spust migawki zostanie zablokowany, a zdjęcia zostaną
przeniesione na kartę pamięci.
A Liczba klatek na sekundę
Aby uzyskać informacje na temat liczby zdjęć, jaką można zrobić w trybie
seryjnego wyzwalania migawki, patrz strona 296. Liczba klatek rejestrowanych
na sekundę może spaść, kiedy bufor pamięci jest pełny lub poziom naładowania
akumulatora jest niski.
A Wbudowana lampa błyskowa
Trybu seryjnego wyzwalania migawki nie można używać w połączeniu
z wbudowaną lampą błyskową. Obróć pokrętło trybu pracy w położenie j
(0 32) lub wyłącz lampę błyskową (0 87).
A Rozmiar bufora
Po naciśnięciu spustu migawki szacunkowa
liczba zdjęć, które mogą być przechowywane
w buforze pamięci przy bieżących ustawieniach,
jest wyświetlana na liczniku zdjęć w wizjerze.
64 Więcej o fotografowaniu
Cicha migawka
Wybierz ten tryb, aby ograniczyć dźwięki wydawane przez aparat do
minimum. Sygnał dźwiękowy nie włącza się po ustawieniu ostrości przez
aparat.
1 Naciśnij przycisk I (E/#).
Przycisk I (E/#)
2 Wybierz J (Cicha migawka).
Wyróżnij J (Cicha migawka) i naciśnij J.
3 Rób zdjęcia.
Naciśnij spust migawki do końca, aby
zrobić zdjęcie.
Więcej o fotografowaniu 65
Tryb samowyzwalacza
Samowyzwalacz służy do wykonywania autoportretów lub zdjęć
grupowych, na których widać również fotografa. Przed przejściem dalej
zamocuj aparat na statywie lub ustaw go na stabilnej, poziomej
powierzchni.
1 Naciśnij przycisk I (E/#).
Przycisk I (E/#)
2 Wybierz tryb E (Samowyzwalacz).
Wyróżnij E (Samowyzwalacz),
a następnie naciśnij J.
3 Wykadruj zdjęcie.
66 Więcej o fotografowaniu
4 Zrób zdjęcie.
Naciśnij spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość,
a następnie wciśnij spust
migawki do końca. Dioda
samowyzwalacza zacznie
migać i włączy się sygnał
dźwiękowy. Dwie sekundy przed zrobieniem zdjęcia dioda
samowyzwalacza przestanie migać i wzrośnie częstotliwość emisji
sygnału dźwiękowego. Migawka zostanie wyzwolona dziesięć
sekund po uruchomieniu samowyzwalacza.
Zwróć uwagę, że samowyzwalacz może się nie uruchomić lub zdjęcie
może nie zostać zrobione, jeśli aparat nie może ustawić ostrości lub
w innych sytuacjach, gdy wyzwolenie migawki jest niemożliwe. Aby
zatrzymać samowyzwalacz bez rejestrowania zdjęcia, wyłącz aparat.
Więcej o fotografowaniu 67
A Zasłoń wizjer
Aby uniknąć zakłóceń ekspozycji spowodowanych światłem przedostającym się
przez wizjer i pojawiania się tego światła na zdjęciach, zalecamy zasłonięcie
wizjera ręką lub jakimś przedmiotem, np. opcjonalną pokrywką okularu (0 268),
podczas robienia zdjęć bez przykładania oka do wizjera. Aby przymocować
pokrywkę, zdemontuj gumową muszlę oczną (q) i włóż pokrywkę zgodnie
z ilustracją (w). Trzymaj mocno aparat podczas zdejmowania gumowej muszli
ocznej.
Gumowa muszla oczna
Pokrywka okularu
A Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej
Przed zrobieniem zdjęcia z lampą błyskową w trybach wymagających
manualnego podniesienia lampy błyskowej, naciśnij przycisk M (Y), aby
podnieść lampę błyskową, a następnie poczekaj, aż w wizjerze pojawi się
wskaźnik M (0 38). Fotografowanie zostanie przerwane, jeśli lampa błyskowa
zostanie podniesiona po uruchomieniu samowyzwalacza.
A Opcja „Samowyzwalacz” w menu ustawień
Aby uzyskać informacje na temat wybierania opóźnienia samowyzwalacza
i liczby rejestrowanych zdjęć, patrz opcja Samowyzwalacz w menu ustawień
(0 208).
68 Więcej o fotografowaniu
Ostrość
Ostrość może być regulowana automatycznie (patrz poniżej) lub ręcznie
(0 81). Użytkownik może również wybrać pole AF do automatycznego
lub ręcznego ustawiania ostrości (0 76), lub używać blokady ostrości
w celu zmiany kompozycji zdjęcia po ustawieniu ostrości (0 79).
Tryb ustawiania ostrości
Następujące tryby ustawiania ostrości można wybierać podczas
fotografowania z użyciem wizjera:
Opcja
AF-A Automatyczny AF
AF-S Pojedynczy AF
AF-C Ciągły AF
MF
Opis
Aparat automatycznie wybiera pojedynczy
autofokus, jeśli fotografowany obiekt jest
nieruchomy, lub tryb ciągłego autofokusa, jeśli
fotografowany obiekt porusza się. Wyzwolenie
migawki jest możliwe, tylko gdy aparat może
ustawić ostrość.
Do fotografowania nieruchomych obiektów. Ostrość
jest zablokowana, gdy spust migawki jest wciśnięty
do połowy. Wyzwolenie migawki jest możliwe, tylko
gdy aparat może ustawić ostrość.
Do fotografowania ruchomych obiektów. Aparat
ustawia ostrość w sposób ciągły, podczas gdy spust
migawki jest naciśnięty do połowy. Wyzwolenie
migawki jest możliwe, tylko gdy aparat może
ustawić ostrość.
Ręczne ustawianie
Ustaw ostrość ręcznie (0 81).
ostrości
Zwróć uwagę, że ustawienia AF-S i AF-C są dostępne tylko w trybach P, S, A
i M.
Więcej o fotografowaniu 69
Następujące tryby ustawiania ostrości można wybierać podczas
podglądu na żywo:
Opcja
AF-S Pojedynczy AF
AF-F Tryb ciągłego AF
MF
Opis
Do fotografowania nieruchomych obiektów. Ostrość
jest zablokowana, gdy spust migawki jest wciśnięty
do połowy.
Do fotografowania ruchomych obiektów. Aparat
ustawia ostrość w sposób ciągły do momentu
naciśnięcia spustu migawki do połowy. Ostrość jest
zablokowana, gdy spust migawki jest wciśnięty do
połowy.
Ręczne ustawianie
Ustaw ostrość ręcznie (0 81).
ostrości
Zwróć uwagę, że ustawienie AF-F jest niedostępne w trybach U, ' i (.
❚❚ Wybieranie trybu ustawiania ostrości
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby wybrać tryb ustawiania ostrości.
1 Wyświetl opcje trybu ustawiania ostrości.
Naciśnij przycisk P, a następnie wyróżnij
bieżący tryb ustawiania ostrości na ekranie
Informacje i naciśnij J.
Przycisk P
Fotografowanie z użyciem wizjera
70 Więcej o fotografowaniu
Podgląd na żywo
2 Wybierz tryb ustawiania ostrości.
Wyróżnij tryb ustawiania ostrości i naciśnij J.
Fotografowanie z użyciem wizjera
Podgląd na żywo
A Wyprzedzające śledzenie ostrości
W trybie AF-C lub gdy tryb ciągłego autofokusa jest wybrany w trybie AF-A podczas
fotografowania z użyciem wizjera, aparat uruchomi wyprzedzające śledzenie
ostrości, jeśli obiekt przemieści się w kierunku aparatu, w czasie gdy spust
migawki jest wciśnięty do połowy. Pozwala to aparatowi śledzić ostrość
i jednocześnie próbować przewidzieć, gdzie znajdzie się obiekt w momencie
wyzwolenia migawki.
D Tryb ciągłego autofokusa
W trybie AF-C, lub gdy w trybie AF-A wybrany jest tryb ciągłego autofokusa, aparat
nadaje wyższy priorytet reakcji układu regulacji ostrości (ma większy zakres
ustawiania ostrości), niż w trybie AF-S, a migawkę można wyzwolić zanim
wyświetli się wskaźnik ostrości.
Więcej o fotografowaniu 71
A Uzyskiwanie dobrych rezultatów z użyciem autofokusa
Autofokus nie działa dobrze w warunkach wymienionych poniżej. Spust migawki
może zostać wyłączony, jeśli aparat nie może ustawić ostrości w takich
warunkach. Może również zostać wyświetlony wskaźnik ostrości (I) i włączony
sygnał dźwiękowy pozwalający na wyzwolenie migawki, mimo że fotografowany
obiekt jest nieostry. W takim przypadku ustaw ostrość ręcznie (0 81) lub użyj
blokady ostrości (0 79) w celu ustawienia ostrości na innym obiekcie w tej samej
odległości, a następnie ponownie skomponuj kadr.
Brak kontrastu lub niewielki kontrast pomiędzy
fotografowanym obiektem a tłem.
Przykład: obiekt ma taki sam kolor, jak tło.
Pole AF zawiera obiekty znajdujące się w różnej odległości od
aparatu.
Przykład: obiekt znajduje się w klatce.
Na obiekcie występują przede wszystkim regularne wzory
geometryczne.
Przykład: żaluzje lub rząd okien w drapaczu chmur.
Pole AF obejmuje obszary o silnie zróżnicowanej jasności.
Przykład: obiekt jest w połowie zacieniony.
Obiekty w tle wyglądają na większe niż fotografowany obiekt.
Przykład: w kadrze za fotografowanym obiektem znajduje
się budynek.
Obiekt zawiera wiele drobnych szczegółów.
Przykład: obszar pokryty kwiatami albo innymi obiektami,
które są małe lub mają podobną jasność.
72 Więcej o fotografowaniu
A Dioda wspomagająca AF
Jeśli fotografowany obiekt jest słabo oświetlony,
dioda wspomagająca AF zaświeci się
automatycznie, aby pomóc w pracy układu
autofokusa, kiedy spust migawki jest wciśnięty do
połowy (zastosowanie mają pewne ograniczenia;
0 284). Zwróć uwagę, że dioda wspomagająca AF
może być gorąca po wielokrotnym użyciu raz za
razem i wyłączy się automatycznie w celu ochrony
źródła światła po okresie nieprzerwanego
używania. Normalne działanie zostanie
wznowione po krótkiej przerwie.
Dioda wspomagająca AF
Więcej o fotografowaniu 73
Tryb pola AF
Wybierz sposób wyboru pola AF dla autofokusa. Następujące opcje są
dostępne podczas fotografowania z użyciem wizjera:
Opcja
c
d
f
e
Opis
Do fotografowania nieruchomych obiektów.
Użytkownik wybiera pole AF ręcznie, a aparat ustawia
Jednopolowy AF
ostrość tylko na obiekt znajdujący się w wybranym
polu AF.
Używaj do fotografowania ruchomych obiektów.
W trybach ustawiania ostrości AF-A i AF-C użytkownik wybiera
AF z dynam.
pole AF wybierakiem wielofunkcyjnym (0 76), ale jeśli
wyborem pola
obiekt na chwilę opuści wybrane pole AF, aparat
będzie ustawiać ostrość w oparciu o informacje
z sąsiadujących pól AF.
W trybach ustawiania ostrości AF-A i AF-C użytkownik wybiera
pole AF wybierakiem wielofunkcyjnym (0 76). Jeśli
obiekt poruszy się po ustawieniu ostrości przez aparat,
aparat używa funkcji śledzenia 3D do wybrania
nowego pola AF i utrzymywania ostrości zablokowanej
Śledzenie 3D
na pierwotnym fotografowanym obiekcie tak długo,
(11 pól)
jak spust migawki jest wciśnięty do połowy.
Automatycz.
wybór pola AF
Aparat automatycznie wykrywa fotografowany obiekt
i wybiera pole AF.
Zwróć uwagę, że tryby pola AF d (AF z dynam. wyborem pola)
i f (Śledzenie 3D (11 pól)) są niedostępne, kiedy AF-S jest wybrane
jako tryb ustawiania ostrości.
A Śledzenie 3D (11 pól)
Jeśli fotografowany obiekt znajdzie się poza polem widzenia wizjera, zdejmij
palec ze spustu migawki i ponownie skomponuj kadr, ustawiając obiekt
w wybranym polu AF. Zwróć uwagę, że w momencie naciśnięcia spustu migawki
do połowy kolory obszaru otaczającego pole AF zostają zapisane w aparacie.
Z tego powodu funkcja śledzenia 3D może nie dawać oczekiwanych rezultatów,
jeśli fotografowany obiekt ma kolor zbliżony do tła lub zajmuje bardzo niewielki
obszar kadru.
74 Więcej o fotografowaniu
W trybach innych niż i, j i ( w trybie podglądu na żywo można
wybierać następujące tryby pola AF:
Opcja
AF
6 z priorytet.
ostr. twarzy
7
8
Szerokie
pole AF
Normalne
pole AF
Opis
Stosuj do portretów. Aparat
automatycznie wykrywa
twarze fotografowanych osób
i ustawia na nie ostrość.
Wybrany obiekt zostaje
oznaczony podwójną żółtą
ramką (w przypadku wykrycia
wielu twarzy, aparat ustawi
ostrość na najbliższej; aby wybrać inny obiekt, użyj
wybieraka wielofunkcyjnego). Jeśli aparat nie jest już
w stanie wykryć fotografowanej osoby (ponieważ np. ta
osoba odwróciła twarz od obiektywu), ramka nie będzie
wyświetlana.
Stosuj do robienia zdjęć z ręki
podczas fotografowania
krajobrazów i pozostałych
obiektów innych niż
portretowe.
Użyj do ustawiania ostrości
punktowo na wybranym polu
w kadrze. Zalecamy używać
statywu.
Więcej o fotografowaniu 75
Opcja
AF ze
9 śledzeniem
obiektu
Opis
Użyj wybieraka
wielofunkcyjnego, aby ustawić
pole AF na wybranym
fotografowanym obiekcie,
a następnie naciśnij J, aby
rozpocząć śledzenie. Pole AF
będzie podążać za wybranym
obiektem poruszającym się
przez kadr. Aby zakończyć śledzenie, naciśnij J ponownie.
Zwróć uwagę, że aparat może nie być w stanie śledzić
obiektów, które poruszają się szybko, opuszczą kadr lub są
zasłonięte przez inne obiekty, w widoczny sposób zmieniają
rozmiar, kolor bądź jasność, są za małe, za duże, za ciemne
lub mają kolor albo jasność zbliżone do tła.
Zwróć uwagę, że AF ze śledzeniem obiektu jest niedostępne w trybach
%, U, ' i 3.
A Ręczny wybór pola AF
Wybieraka wielofunkcyjnego można używać do wybierania pola AF. Poza pracą
w trybie AF ze śledzeniem obiektu, naciśnięcie J podczas wybierania pola AF
powoduje wybranie centralnego pola AF. Zamiast tego, w trybie AF ze
śledzeniem obiektu naciśnięcie J rozpoczyna śledzenie obiektu. Ręczny wybór
pola AF jest niedostępny w trybie automatycznego wyboru pola AF.
76 Więcej o fotografowaniu
❚❚ Wybieranie trybu pola AF
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby wybrać tryb pola AF.
1 Wyświetl opcje trybu pola AF.
Naciśnij przycisk P, a następnie wyróżnij
bieżący tryb pola AF na ekranie Informacje
i naciśnij J.
Przycisk P
Fotografowanie z użyciem wizjera
Podgląd na żywo
2 Wybierz tryb pola AF.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
Fotografowanie z użyciem wizjera
Podgląd na żywo
A Tryb pola AF
Opcje trybu pola AF wybrane w trybach fotografowania innych niż P, S, A lub M są
resetowane po wybraniu innego trybu fotografowania.
Więcej o fotografowaniu 77
D Używanie autofokusa podczas podglądu na żywo
Uzyskanie oczekiwanych rezultatów może być niemożliwe w połączeniu
z telekonwerterami (0 252). Zwróć uwagę, że w trybie podglądu na żywo
autofokus działa wolniej, a monitor może rozjaśniać się lub ciemnieć podczas
ustawiania ostrości przez aparat. Pole AF może być czasami wyświetlane na
zielono, nawet gdy aparat nie jest w stanie ustawić ostrości. Aparat może nie być
w stanie ustawić ostrości w następujących sytuacjach:
• Obiekt zawiera linie równoległe do dłuższej krawędzi kadru
• Obiekt jest mało kontrastowy
• Obiekt znajdujący się w polu AF zawiera obszary o ostro kontrastującej jasności
lub źródło punktowego światła, neon reklamowy lub inne źródło światła
o zmiennej jasności
• Przy oświetleniu jarzeniowym, rtęciowym, sodowym lub podobnym występuje
migotanie lub pojawiają się pasma
• Jest używany filtr pełnoekranowy (gwiaździsty) lub inny specjalny filtr
• Widoczny obiekt jest mniejszy niż pole AF
• Obiekt jest pokryty regularnymi wzorami geometrycznymi (np. żaluzje lub rząd
okien w drapaczu chmur)
• Obiekt się porusza
78 Więcej o fotografowaniu
Blokada ostrości
Blokada ostrości umożliwia zmianę kompozycji kadru już po ustawieniu
ostrości w trybach ustawiania ostrości AF-A, AF-S i AF-C (0 69). Dzięki temu
można ustawić ostrość na obiekcie, który na ostatecznym ujęciu nie
będzie w żadnym polu AF. Jeśli aparat nie jest w stanie ustawić ostrości
przy pomocy autofokusa (0 72), blokady ostrości można również użyć
do ponownego skomponowania kadru po ustawieniu ostrości na innym
obiekcie znajdującym się w tej samej odległości, co wyjściowy
fotografowany obiekt. Blokada ostrości jest najskuteczniejsza, jeśli jako
tryb pola AF wybrano opcję inną niż e (Automatycz. wybór pola AF)
(0 74).
1 Ustaw ostrość.
Umieść fotografowany obiekt w wybranym polu AF
i wciśnij spust migawki do połowy w celu rozpoczęcia
ustawiania ostrości. Sprawdź, czy wskaźnik ostrości (I)
pojawił się w wizjerze (fotografowanie z użyciem
wizjera) lub czy pole AF zmieniło kolor na zielony (podgląd na żywo).
Fotografowanie z użyciem wizjera
Podgląd na żywo
A Blokada automatycznej ekspozycji
Naciśnięcie przycisku A (L) w kroku 2 również spowoduje zablokowanie
ekspozycji (0 113).
Więcej o fotografowaniu 79
2 Zablokuj ostrość.
Tryby ustawiania ostrości AF-A i AF-C
(fotografowanie z użyciem wizjera): trzymając
spust migawki wciśnięty do połowy (q),
naciśnij przycisk A (L) (w), aby
zablokować ostrość. Ostrość pozostanie
zablokowana tak długo, jak przycisk
A (L) pozostaje wciśnięty, nawet jeśli
później zdejmie się palec ze spustu
migawki.
Spust migawki
Przycisk A (L)
AF-S (fotografowanie z użyciem wizjera) i podgląd na żywo: ostrość zostaje
zablokowana automatycznie i pozostaje zablokowana, dopóki nie
zdejmie się palca ze spustu migawki. Ostrość można również
zablokować, naciskając przycisk A (L) (patrz powyżej).
3 Zmień kompozycję kadru i zrób zdjęcie.
Ostrość pozostanie zablokowana w trakcie robienia
poszczególnych zdjęć, jeśli spust migawki będzie
pozostawał wciśnięty do połowy (AF-S) lub przycisk
A (L) będzie pozostawał wciśnięty, co pozwala na
zrobienie kilku zdjęć jedno po drugim przy takim samym ustawieniu
ostrości.
Nie zmieniaj odległości pomiędzy aparatem a obiektem, gdy ostrość
jest zablokowana. Jeśli obiekt przemieści się, ponownie ustaw
ostrość na nową odległość.
Fotografowanie z użyciem wizjera
80 Więcej o fotografowaniu
Podgląd na żywo
Ręczne ustawianie ostrości
Ręcznego ustawiania ostrości można używać, gdy autofokus jest
niedostępny lub nie daje oczekiwanych rezultatów (0 72).
1 Wybierz ręczne ustawianie ostrości.
Jeśli obiektyw jest wyposażony w przełącznik trybu A-M, M/A-M lub
A/M-M, przesuń przełącznik w położenie M.
Przełącznik trybu A-M
Przełącznik trybu M/A-M
Jeśli obiektyw nie jest wyposażony w przełącznik trybu ustawiania
ostrości, wybierz MF (ręczne ustawianie ostrości) dla Tryb ustawiania
ostrości (0 69).
2 Ustaw ostrość.
Aby ustawiać ostrość ręcznie, obracaj
pierścieniem regulacji ostrości obiektywu
do momentu, gdy obraz widoczny na
matówce w wizjerze będzie ostry. W tym
trybie zdjęcia można robić w dowolnym
momencie, także wtedy, gdy obraz nie jest
ostry.
A Obiektyw AF-P
Podczas korzystania z obiektywu AF-P (0 252) w trybie ręcznego ustawiania
ostrości, wskaźnik ostrości (I) będzie migać w wizjerze (lub, w trybie podglądu
na żywo, pole AF będzie migać na monitorze), ostrzegając, że dalsze obracanie
pierścienia ostrości w aktualnym kierunku nie spowoduje ustawienia ostrości na
obiekt.
Więcej o fotografowaniu 81
❚❚ Wskaźnik ustawienia ostrości (fotografowanie z użyciem wizjera)
Korzystając ze wskaźnika ostrości w wizjerze
można sprawdzać, czy ostrość jest ustawiona
na obiekt znajdujący się w wybranym polu AF
(pole AF można wybrać dowolnie spośród
dostępnych 11 pól). Po ustawieniu aparatu
w taki sposób, aby obiekt znalazł się
w wybranym polu AF, naciśnij spust migawki
do połowy i obracaj pierścieniem ustawiania
ostrości na obiektywie, aż zostanie wyświetlony wskaźnik ostrości (I).
Zwróć uwagę, że w przypadku obiektów wymienionych na stronie 72,
wskaźnik ostrości może być czasami wyświetlany, mimo że ostrość nie
jest ustawiona na obiekcie. Sprawdź ostrość w wizjerze przed
zrobieniem zdjęcia.
A Wybieranie ręcznego ustawiania ostrości aparatem
Jeśli obiektyw obsługuje ustawienie M/A
(autofokus z możliwością ustawienia ręcznego) lub
A/M (autofokus z możliwością ustawienia
ręcznego/priorytet autofokusa), ręczne ustawianie
ostrości można również wybrać, ustawiając tryb
ustawiania ostrości aparatu na MF (ręczne
ustawianie ostrości; 0 69). Wtedy ostrość można
ustawiać ręcznie, niezależnie od trybu wybranego
obiektywem.
A Położenie płaszczyzny ogniskowej
Aby określić odległość między fotografowanym
obiektem a aparatem, dokonaj pomiaru od
znacznika płaszczyzny ogniskowej (E) na korpusie
aparatu. Odległość między kołnierzem mocowania
obiektywu a płaszczyzną ogniskowej wynosi
46,5 mm.
46,5 mm
Znacznik płaszczyzny
ogniskowej
82 Więcej o fotografowaniu
A Podgląd na żywo
Naciśnij przycisk X, aby przybliżyć obraz w celu
dokładnego ustawienia ostrości w trybie podglądu
na żywo (0 38).
Przycisk X
Więcej o fotografowaniu 83
Jakość i wielkość zdjęcia
Od kombinacji ustawień jakości i wielkości zdjęcia zależy, ile pamięci
będzie ono zajmować na karcie pamięci. Większe zdjęcia o wyższej
jakości można drukować w większych rozmiarach, ale wymagają one
jednocześnie więcej pamięci, co oznacza, że mniej takich zdjęć można
zapisać na karcie pamięci (0 323).
Jakość zdjęcia
Wybierz format pliku i stopień kompresji (jakość zdjęcia).
Opcja
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW)
Typ pliku
NEF/JPEG
NEF
JPEG fine
JPEG normal
JPEG
JPEG basic
Opis
Rejestrowane są dwa zdjęcia: jedno zdjęcie NEF
(RAW) i jedno zdjęcie JPEG o jakości „fine”.
Nieprzetworzone dane z matrycy są zapisywane
bezpośrednio na karcie pamięci. Ustawienia, takie jak
balans bieli i kontrast, można dostosować
w komputerze po zakończeniu fotografowania.
Zapisywanie zdjęć JPEG ze stopniem kompresji
wynoszącym około 1 : 4 (jakość „fine”).
Zapisywanie zdjęć JPEG ze stopniem kompresji
wynoszącym około 1 : 8 (jakość „normal”).
Zapisywanie zdjęć JPEG ze stopniem kompresji
wynoszącym około 1 : 16 (jakość „basic”).
A NEF (RAW) + JPEG
Podczas odtwarzania w aparacie zdjęć zapisanych przy ustawieniu NEF (RAW) +
JPEG fine wyświetlane jest tylko zdjęcie w formacie JPEG. Usunięcie zdjęć
zarejestrowanych przy tych ustawieniach powoduje usunięcie zarówno zdjęć
w formacie NEF, jak i JPEG.
84 Więcej o fotografowaniu
1 Wyświetl opcje jakości zdjęcia.
Naciśnij przycisk P, a następnie wyróżnij
bieżącą jakość zdjęcia na ekranie
Informacje i naciśnij J.
Przycisk P
2 Wybierz typ pliku.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
A Zdjęcia w formacie NEF (RAW)
Wybranie NEF (RAW) dla Jakość zdjęcia ustawia opcję Wielkość zdjęcia na
stałe na Duża (0 86). Opcja Datownik (0 202) nie jest dostępna w połączeniu
z ustawieniami jakości zdjęcia NEF (RAW) lub NEF (RAW) + JPEG fine.
A Konwersja zdjęć w formacie NEF (RAW) do innych formatów
Kopie w formacie JPEG zdjęć w formacie NEF (RAW) można utworzyć za pomocą
opcji Przetwarzanie NEF (RAW) w menu retuszu (0 230) lub
w oprogramowaniu, takim jak Capture NX-D (0 177).
Więcej o fotografowaniu 85
Wielkość zdjęcia
Wielkość zdjęcia mierzy się w pikselach. Wybieraj spośród # Duża,
$ Średnia i % Mała:
Wielkość zdjęcia
Wielkość (w pikselach)
Rozmiar odbitki (w cm) *
# Duża
6000 × 4000
50,8 × 33,9
$ Średnia
4496 × 3000
38,1 × 25,4
% Mała
2992 × 2000
25,3 × 16,9
* Przybliżony rozmiar dla druku z rozdzielczością 300 dpi. Rozmiar odbitki
w calach równa się wielkości zdjęcia w pikselach podzielonej przez
rozdzielczość drukarki wyrażoną w punktach na cal (ang. dots per inch; 1 cal =
około 2,54 cm).
1 Wyświetl opcje wielkości zdjęcia.
Naciśnij przycisk P, a następnie wyróżnij
bieżącą wielkość zdjęcia na ekranie
Informacje i naciśnij J.
Przycisk P
2 Wybierz wielkość zdjęcia.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
86 Więcej o fotografowaniu
Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej
Aparat obsługuje szeroki wybór trybów lampy błyskowej do
fotografowania obiektów słabo oświetlonych lub fotografowanych pod
światło.
Tryby automatycznego podnoszenia lampy
W trybach i, k, p, n, o, S, T, U i ' wbudowana lampa błyskowa
podnosi się automatycznie i emituje błysk w razie potrzeby.
1 Wybierz tryb lampy błyskowej.
Trzymając przycisk M (Y) wciśnięty, obracaj pokrętłem sterowania,
aż żądany tryb lampy błyskowej pojawi się na ekranie Informacje.
+
Przycisk M (Y)
Pokrętło
sterowania
Ekran Informacje
2 Rób zdjęcia.
Lampa błyskowa będzie się
podnosić w razie potrzeby po
wciśnięciu spustu migawki do
połowy i błyskać podczas
robienia zdjęcia. Jeśli lampa
błyskowa nie podnosi się
automatycznie, NIE próbuj podnosić jej ręcznie. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia lampy błyskowej.
Więcej o fotografowaniu 87
❚❚ Tryby lampy błyskowej
Dostępne są następujące tryby lampy błyskowej:
• No (automatyka): kiedy oświetlenie jest słabe lub fotografowany
obiekt jest oświetlony od tyłu, lampa błyskowa podnosi się
automatycznie po wciśnięciu spustu migawki do połowy i błyska
w razie potrzeby. Niedostępny w trybie o.
• Njo (automatyka + redukcja efektu czerwonych oczu): używaj
do portretów. Lampa błyskowa podnosi się i błyska w razie potrzeby,
ale przed wyemitowaniem błysku włącza się lampa redukcji efektu
czerwonych oczu, aby pomóc w ograniczeniu „efektu czerwonych
oczu”. Niedostępny w trybie o.
• Njr (automatyczna synchronizacja z długimi czasami
ekspozycji + redukcja efektu czerwonych oczu): tak samo jak
w przypadku automatyki z redukcją efektu czerwonych oczu, z tą
różnicą, że w celu uchwycenia oświetlenia tła stosowane są długie
czasy otwarcia migawki. Używaj do zdjęć portretowych robionych
w nocy lub przy słabym oświetleniu. Dostępny w trybie o.
• Nr (automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji):
długie czasy otwarcia migawki są używane w celu uchwycenia
oświetlenia tła na zdjęciach wykonanych w nocy lub przy słabym
oświetleniu. Dostępny w trybie o.
• j (błysk wyłączony): lampa błyskowa nie błyska.
A Ekran Informacje
Tryb lampy błyskowej można również wybrać na
ekranie Informacje.
88 Więcej o fotografowaniu
Tryby ręcznego podnoszenia lampy
W trybach P, S, A i M lampę błyskową należy podnieść ręcznie. Lampa
błyskowa nie będzie emitować błysku, jeśli nie jest podniesiona.
1 Podnieś lampę błyskową.
Naciśnij przycisk M (Y), aby podnieść
lampę błyskową.
Przycisk M (Y)
2 Wybierz tryb lampy błyskowej.
Trzymając przycisk M (Y) wciśnięty, obracaj pokrętłem sterowania,
aż żądany tryb lampy błyskowej pojawi się na ekranie Informacje.
+
Przycisk M (Y)
Pokrętło
sterowania
Ekran Informacje
3 Rób zdjęcia.
Lampa błyskowa błyśnie za każdym razem, gdy robione jest zdjęcie.
Więcej o fotografowaniu 89
❚❚ Tryby lampy błyskowej
Dostępne są następujące tryby lampy błyskowej:
• N (błysk wypełniający): lampa błyskowa emituje błysk przy każdym
zdjęciu.
• Nj (redukcja efektu czerwonych oczu): stosuj do portretów. Lampa
błyskowa błyska przy każdym zdjęciu, ale przed wyemitowaniem
błysku włącza się lampa redukcji efektu czerwonych oczu, aby pomóc
w ograniczeniu „efektu czerwonych oczu”.
• Njp (synchronizacja z długimi czasami ekspozycji + redukcja
efektu czerwonych oczu): tak samo jak w przypadku „redukcji efektu
czerwonych oczu” powyżej, z tą różnicą, że czas otwarcia migawki jest
automatycznie wydłużany w celu uchwycenia oświetlenia tła nocą
lub przy słabym oświetleniu. Używaj tego trybu w celu uchwycenia
oświetlenia tła na portretach. Niedostępny w trybach S i M.
• Np (synchronizacja z długimi czasami ekspozycji): tak jak „błysk
wypełniający” powyżej, z tą różnicą, że czas otwarcia migawki jest
automatycznie wydłużany, co pozwala na uchwycenie oświetlenia tła
nocą lub przy słabym oświetleniu. Używaj tego trybu w celu uchwycenia
zarówno fotografowanego obiektu, jak i tła. Niedostępny w trybach S i M.
• Nt (synchronizacja na tylną kurtynkę migawki + synchronizacja
z długimi czasami ekspozycji): tak jak „synchronizacja na tylną
kurtynkę migawki” poniżej, z tą różnicą, że czas otwarcia migawki jest
automatycznie wydłużany, co pozwala na uchwycenie oświetlenia tła
nocą lub przy słabym oświetleniu. Używaj tego trybu w celu
uchwycenia zarówno fotografowanego obiektu, jak i tła. Niedostępny
w trybach S i M.
• Nq (synchronizacja na tylną kurtynkę migawki): lampa błyska na
chwilę przed zamknięciem migawki, tworząc efekt smug światła za
poruszającymi się źródłami światła przedstawiony poniżej po prawej
stronie. Niedostępny w trybach P i A.
Synchronizacja na przednią kurtynkę
migawki
90 Więcej o fotografowaniu
Synchronizacja na tylną kurtynkę
migawki
A Składanie wbudowanej lampy błyskowej
Aby oszczędzać energię, gdy lampa błyskowa nie
jest używana, wciśnij ją delikatnie w dół, aż do
zamknięcia się zatrzasku.
A Wbudowana lampa błyskowa
Informacje dotyczące obiektywów, których można używać w połączeniu
z wbudowaną lampą błyskową, podane są na stronie 258. Zdejmij osłony
przeciwsłoneczne obiektywu, aby nie rzucały cienia. Minimalny zasięg lampy
błyskowej wynosi 0,6 m, dlatego nie można jej używać z obiektywami o zmiennej
ogniskowej z funkcją makro w zakresie odległości dla zdjęć makro.
Jeśli lampa błyskowa emitowała błyski przy kilku kolejnych zdjęciach, spust
migawki może zostać na chwilę zablokowany w celu ochrony lampy. Po krótkiej
przerwie będzie można znowu korzystać z lampy.
A Czasy otwarcia migawki dostępne z wbudowaną lampą błyskową
Czas otwarcia migawki jest ograniczony do następujących zakresów podczas
korzystania z wbudowanej lampy błyskowej:
Tryb
i, k, p, n, S, T, U, ', P, A
o
S
M
Czas otwarcia migawki
1/200–1/60 s
1/200–1 s
1/200–30 s
1/200–30 s, czas B, czas
Więcej o fotografowaniu 91
A Przysłona, czułość i zasięg błysku
Zasięg lampy błyskowej różni się w zależności od przysłony i czułości ISO.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
200
2
2,8
4
5,6
8
11
—
Przysłona przy czułości ISO
400
800 1600 3200
2,8
4
5,6
8
4
5,6
8
11
5,6
8
11
—
8
11
—
—
11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
92 Więcej o fotografowaniu
6400
11
—
—
—
—
—
—
Przybliżony zasięg
m
1,0–6,0
0,7–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,7
Czułość ISO
Czułość aparatu na światło można regulować w zależności od ilości
dostępnego światła. Im wyższa czułość ISO, tym mniej światła potrzeba
do uzyskania ekspozycji, co pozwala na skrócenie czasu otwarcia
migawki lub większe przymknięcie przysłony. Wybranie Automatyczny
pozwala aparatowi ustawiać czułość ISO automatycznie w reakcji na
warunki oświetlenia. Aby używać automatycznego doboru czułości
w trybach P, S, A i M, wybierz Automatyczny dobór ISO dla elementu
Ustawienia czułości ISO w menu fotografowania (0 193).
Tryb
i, j, %
P, S, A, M
Inne tryby fotografowania
Czułość ISO
Automatyczna
100–25600 w krokach co 1 EV
Automatyczna; 100–25600 w krokach co 1 EV
1 Wyświetl opcje czułości ISO.
Naciśnij przycisk P, a następnie wyróżnij
bieżący tryb czułości ISO na ekranie
Informacje i naciśnij J.
Przycisk P
Więcej o fotografowaniu 93
2 Wybierz czułość ISO.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
94 Więcej o fotografowaniu
Fotografowanie ze zdalnym sterowaniem
Korzystanie z opcjonalnego pilota zdalnego
sterowania ML-L3
Opcjonalnego pilota zdalnego sterowania ML-L3 (0 269) można
używać do ograniczania drgań aparatu lub do wykonywania
autoportretów. Przed przejściem dalej zamocuj aparat na statywie lub
ustaw go na stabilnej, poziomej powierzchni.
1 Naciśnij przycisk I (E/#).
Przycisk I (E/#)
2 Wybierz tryb zdalnego sterowania.
Wyróżnij " (Zdalne z opóźnieniem
(ML-L3)) lub # (Zdalne natychmiast.
(ML-L3)) i naciśnij J.
Więcej o fotografowaniu 95
3 Wykadruj zdjęcie.
Sprawdź ostrość, naciskając spust migawki
do połowy.
4 Zrób zdjęcie.
Z odległości 5 m lub mniejszej skieruj
nadajnik pilota ML-L3 na odbiornik
podczerwieni aparatu (0 2), a następnie
naciśnij spust migawki na pilocie ML-L3.
W trybie zdalnym z opóźnieniem dioda
samowyzwalacza zaświeci się na około
dwie sekundy przed zwolnieniem
migawki. W trybie zdalnym natychmiastowym dioda samowyzwalacza
mignie po wyzwoleniu migawki.
Zwróć uwagę, że samowyzwalacz może się nie uruchomić lub zdjęcie
może nie zostać zrobione, jeśli aparat nie może ustawić ostrości lub
w innych sytuacjach, gdy wyzwolenie migawki jest niemożliwe.
A Przed użyciem pilota zdalnego sterowania ML-L3
Przed pierwszym użyciem pilota ML-L3 zdejmij przezroczystą plastikową izolację
baterii.
A Zasłoń wizjer
Aby uniknąć zakłóceń ekspozycji spowodowanych światłem przedostającym się
przez wizjer i pojawiania się tego światła na zdjęciach, zalecamy zasłonięcie
wizjera opcjonalną pokrywką okularu (0 268) przed rozpoczęciem robienia
zdjęć bez przykładania oka do wizjera (0 68).
96 Więcej o fotografowaniu
A Spust migawki aparatu
Jeśli wybrany jest tryb zdalnego wyzwalania migawki ML-L3, a migawka zostanie
wyzwolona poprzez naciśnięcie spustu migawki aparatu, aparat będzie działać
w trybie wyzwalania migawki: pojedyncze zdjęcie.
A Wyłączanie trybu zdalnego sterowania
Tryb zdalnego sterowania zostanie anulowany automatycznie, jeśli żadne
zdjęcie nie zostanie zrobione przed upływem czasu wybranego dla opcji Oczek.
na zdal. wyzwol. (ML-L3) w menu ustawień (0 208). Tryb zdalnego sterowania
zostanie także anulowany, jeśli aparat zostanie wyłączony lub opcje
fotografowania zostaną zresetowane przy pomocy Reset. menu
fotografowania.
A Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej
Przed zrobieniem zdjęcia z lampą błyskową w trybach ręcznego podnoszenia
lampy błyskowej (0 89), naciśnij przycisk M (Y), aby podnieść lampę błyskową,
a następnie poczekaj, aż w wizjerze pojawi się wskaźnik M (0 38).
Fotografowanie zostanie przerwane, jeśli lampa błyskowa zostanie podniesiona
po naciśnięciu spustu migawki na opcjonalnym pilocie zdalnego sterowania
ML-L3. Jeśli skorzystanie z lampy błyskowej jest konieczne, aparat zareaguje na
naciśnięcie spustu migawki pilota ML-L3 dopiero po naładowaniu lampy
błyskowej. W trybach automatycznego podnoszenia lampy błyskowej lampa
rozpocznie się ładować po wybraniu trybu zdalnego sterowania. Po
naładowaniu lampa będzie się automatycznie podnosić i wyzwalać błysk w razie
potrzeby.
Więcej o fotografowaniu 97
Tryby P, S, A i M
Czas otwarcia migawki i przysłona
Tryby P, S, A i M zapewniają różne stopnie kontroli nad
czasem otwarcia migawki i przysłoną:
Tryb
Opis
Zalecany do fotografowania okazjonalnego oraz
w sytuacjach, w których nie ma czasu na ręczne
Automatyka
P
dobieranie ustawień aparatu. Aparat dobiera czas
programowa (0 99)
otwarcia migawki i wartość przysłony w celu
zapewnienia optymalnej ekspozycji.
Używaj do zamrożenia lub rozmycia ruchu.
Automatyka
Użytkownik wybiera czas otwarcia migawki,
S z preselekcją czasu
a aparat dobiera przysłonę w celu uzyskania
(0 101)
najlepszych rezultatów.
Używaj do rozmycia tła lub uzyskania jednocześnie
Automatyka
ostrego tła i pierwszego planu. Użytkownik
A z preselekcją przysłony
wybiera przysłonę, a aparat dobiera czas otwarcia
(0 103)
migawki w celu uzyskania najlepszych rezultatów.
Użytkownik ustawia zarówno czas otwarcia
migawki, jak i wartość przysłony. Ustaw czas
M Tryb manualny (0 105)
otwarcia migawki na „Bulb” (czas B) lub „Time”
(czas), aby uzyskać długi czas naświetlania.
98 Tryby P, S, A i M
Tryb P (automatyka programowa)
Ten tryb jest zalecany do
Pokrętło trybu pracy
okazjonalnego fotografowania
i zawsze wtedy, gdy użytkownik
woli zdać się na ustawienia czasu
otwarcia migawki i wartości
przysłony dobrane przez aparat.
Aparat automatycznie
dostosowuje czas otwarcia
migawki i przysłonę w celu
uzyskania optymalnej ekspozycji w większości sytuacji.
Aby robić zdjęcia w trybie automatyki programowej, przekręć pokrętło
trybu pracy w położenie P.
Tryby P, S, A i M 99
A Fleksja programu
W trybie P można wybrać jedną z wielu różnych kombinacji czasu otwarcia
migawki i przysłony, obracając pokrętłem sterowania („fleksja programu”).
Obracaj pokrętłem w prawo, aby uzyskać duże otwory przysłony (niskie liczby
przysłony) i krótkie czasy otwarcia migawki, lub obracaj pokrętłem w lewo, aby
uzyskać małe otwory przysłony (wysokie liczby przysłony) i długie czasy otwarcia
migawki. Wszystkie kombinacje zapewnią taką samą ekspozycję.
Obróć w prawo, aby rozmyć szczegóły tła lub
uzyskać zamrożenie ruchu.
Pokrętło sterowania
Obróć w lewo, aby zwiększyć głębię ostrości lub
rozmyć ruch.
Kiedy fleksja programu jest włączona, w wizjerze
oraz na ekranie Informacje wyświetlany jest
wskaźnik U (R). Aby przywrócić domyślne wartości
czasu otwarcia migawki i przysłony, obracaj
pokrętłem sterowania, aż do zniknięcia wskaźnika,
wybierz inny tryb lub wyłącz aparat.
100 Tryby P, S, A i M
Tryb S (automatyka z preselekcją czasu)
Ten tryb pozwala kontrolować czas otwarcia migawki: wybierz krótsze
czasy otwarcia migawki w celu „zamrożenia” ruchu lub dłuższe czasy
otwarcia migawki, aby oddać wrażenie ruchu, rozmywając poruszające
się obiekty. Aparat automatycznie dostosowuje wartość przysłony
w celu zapewnienia optymalnej ekspozycji.
Krótkie czasy otwarcia migawki
(np. 1/1600 s) powodują zamrożenie ruchu.
Długie czasy otwarcia migawki (np. 1 s)
powodują rozmycie ruchu.
Aby wybrać czas otwarcia migawki:
1 Obróć pokrętło trybu pracy
Pokrętło trybu pracy
w położenie S.
Tryby P, S, A i M 101
2 Wybierz czas otwarcia migawki.
Obracaj pokrętłem sterowania w celu
wybrania żądanego czasu otwarcia
migawki: obracaj w prawo, aby wybrać
krótszy czas otwarcia migawki, lub w lewo,
aby wybrać dłuższy czas otwarcia migawki.
Pokrętło sterowania
102 Tryby P, S, A i M
Tryb A (automatyka z preselekcją przysłony)
W tym trybie możesz regulować przysłonę w celu kontrolowania głębi
ostrości (odległości przed i za głównym fotografowanym obiektem,
która jest ostra). W tym trybie aparat automatycznie dostosowuje czas
otwarcia migawki w celu uzyskania optymalnej ekspozycji.
Duże otwory przysłony (niskie liczby
przysłony, np. f/5,6) powodują rozmycie
szczegółów za i przed głównym
fotografowanym obiektem.
Małe otwory przysłony (wysokie liczby
przysłony, np. f/22) zapewniają uzyskanie
ostrego tła i pierwszego planu.
Aby wybrać wartość przysłony:
1 Obróć pokrętło trybu pracy
Pokrętło trybu pracy
w położenie A.
Tryby P, S, A i M 103
2 Wybierz wartość przysłony.
Obracaj pokrętłem sterowania w lewo, aby
uzyskać większe otwory przysłony
(mniejsze liczby przysłony), lub w prawo,
aby uzyskać mniejsze otwory przysłony
(większe liczby przysłony).
Pokrętło sterowania
104 Tryby P, S, A i M
Tryb M (tryb manualny)
W trybie manualnym użytkownik reguluje zarówno czas otwarcia
migawki, jak i wartość przysłony. Czasy otwarcia migawki „Bulb” (czas B)
i „Time” (czas) są dostępne i pozwalają na skorzystanie z długiego czasu
naświetlania w celu uzyskania zdjęć ruchomych świateł, gwiazd,
nocnych widoków lub fajerwerków (0 107).
1 Obróć pokrętło trybu pracy
Pokrętło trybu pracy
w położenie M.
Tryby P, S, A i M 105
2 Wybierz wartość przysłony i czas otwarcia migawki.
Patrząc na wskazania wskaźnika ekspozycji (patrz poniżej), ustaw
czas otwarcia migawki i przysłonę. Czas otwarcia migawki wybiera
się, obracając pokrętłem sterowania (w prawo, aby ustawić krótszy
czas, lub w lewo, aby ustawić dłuższy czas). Aby ustawić przysłonę,
przytrzymaj wciśnięty przycisk E (N), jednocześnie obracając
pokrętłem sterowania (w lewo, aby uzyskać większe otwory
przysłony/mniejsze liczby przysłony, lub w prawo, aby uzyskać
mniejsze otwory przysłony/większe liczby przysłony).
Czas otwarcia migawki
Pokrętło
sterowania
Przysłona
Przycisk E (N)
Pokrętło
sterowania
A Wskaźnik ekspozycji
Jeśli do aparatu podłączony jest obiektyw typu E lub G (0 252) i wybrany
zostanie czas otwarcia migawki inny niż „Bulb” (czas B) lub „Time” (czas) (0 107),
wskaźnik ekspozycji w wizjerze i na ekranie Informacje pokaże, czy zdjęcie będzie
niedoświetlone lub prześwietlone przy bieżących ustawieniach.
Optymalna ekspozycja
106 Tryby P, S, A i M
Niedoświetlone o 1/3 EV
Prześwietlone o ponad 2 EV
Długie czasy naświetlania (tylko tryb M)
Wybierz następujące czasy otwarcia migawki,
aby użyć długich czasów naświetlania w celu
uzyskania zdjęć ruchomych świateł, gwiazd,
nocnych widoków lub fajerwerków.
• Czas B (A): migawka pozostaje otwarta
tak długo, jak spust migawki jest wciśnięty
Długość ekspozycji: 35 s
do końca. Użyj statywu, aby zapobiec
Przysłona: f/25
poruszeniu zdjęć.
• Czas (&): rozpocznij rejestrowanie ekspozycji przy pomocy spustu
migawki aparatu lub opcjonalnego pilota zdalnego sterowania.
Migawka pozostaje otwarta przez trzydzieści minut lub do
ponownego naciśnięcia spustu migawki.
Przed przejściem dalej zamocuj aparat na statywie lub ustaw go na
stabilnej, poziomej powierzchni. Aby uniknąć zakłóceń ekspozycji
spowodowanych światłem przedostającym się przez wizjer i pojawiania
się tego światła na zdjęciach, zalecamy zasłonięcie wizjera ręką lub
jakimś przedmiotem, np. opcjonalną pokrywką okularu (0 268), przed
rozpoczęciem robienia zdjęć bez przykładania oka do wizjera (0 68).
Aby zapobiec przerwie w zasilaniu przed zakończeniem rejestrowania
ekspozycji, użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Zwróć uwagę,
że na długich ekspozycjach mogą pojawiać się szumy (jasne punkty,
losowo rozmieszczone jasne piksele lub mgła).
Tryby P, S, A i M 107
❚❚ Czas B
1 Obróć pokrętło trybu pracy
Pokrętło trybu pracy
w położenie M.
2 Wybierz czas otwarcia migawki.
Obracaj pokrętłem sterowania, aby wybrać
czas otwarcia migawki „Czas B” (A).
Pokrętło sterowania
3 Zrób zdjęcie.
Po ustawieniu ostrości naciśnij spust migawki aparatu do końca.
Zdejmij palec ze spustu migawki, kiedy ekspozycja będzie gotowa.
108 Tryby P, S, A i M
❚❚ Czas
1 Obróć pokrętło trybu pracy
Pokrętło trybu pracy
w położenie M.
2 Wybierz czas otwarcia migawki.
Obracaj pokrętłem sterowania w lewo, aby
wybrać czas otwarcia migawki „Czas” (&).
Pokrętło sterowania
3 Otwórz migawkę.
Po ustawieniu ostrości wciśnij do końca spust migawki na aparacie
lub opcjonalnym pilocie zdalnego sterowania.
4 Zamknij migawkę.
Powtórz czynność wykonaną w kroku 3.
Tryby P, S, A i M 109
A Piloty zdalnego sterowania ML-L3
Jeśli zamierzasz użyć pilota zdalnego sterowania ML-L3, wybierz jeden
z następujących trybów zdalnego sterowania zgodnie z opisem na stronie 95:
" (Zdalne z opóźnieniem (ML-L3)) lub # (Zdalne natychmiast. (ML-L3)).
Zwróć uwagę, że zdjęcia będą rejestrowane w trybie „Czas”, nawet gdy wybrany
jest czas otwarcia migawki „Czas B”/A. Ekspozycja rozpoczyna się po
naciśnięciu spustu migawki na pilocie zdalnego sterowania i kończy się po
upływie 30 minut lub ponownym naciśnięciu spustu migawki.
110 Tryby P, S, A i M
Ekspozycja
Pomiar ekspozycji
Wybierz sposób ustawiania ekspozycji przez aparat.
Sposób
L Pomiar matrycowy
M
Pomiar centralnie
ważony
N Pomiar punktowy
Opis
Zapewnia naturalne rezultaty w większości sytuacji.
Aparat dokonuje pomiaru szerokiego pola kadru oraz
ustawia ekspozycję zgodnie z rozkładem tonów,
barwami, kompozycją oraz odległością.
Klasyczny sposób pomiaru stosowany do zdjęć
portretowych. Aparat mierzy cały kadr, ale przypisuje
największą wagę do obszaru centralnego. Zalecany
w przypadku używania filtrów ze współczynnikiem
wydłużenia ekspozycji (współczynnikiem filtra) powyżej
1×.
Wybierz ten tryb, aby zapewnić poprawną ekspozycję
fotografowanego obiektu, nawet jeśli tło jest dużo
jaśniejsze lub ciemniejsze. Aparat dokonuje pomiaru
w bieżącym polu AF. Używaj do pomiaru ekspozycji
fotografowanych obiektów znajdujących się poza
centrum kadru.
Tryby P, S, A i M 111
1 Wyświetl opcje pomiaru ekspozycji.
Naciśnij przycisk P, a następnie wyróżnij
bieżący sposób pomiaru ekspozycji na
ekranie Informacje i naciśnij J.
Przycisk P
2 Wybierz sposób pomiaru ekspozycji.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
A Pomiar punktowy
Jeśli e (Automatycz. wybór pola AF) jest wybrane dla Tryb pola AF podczas
fotografowania z użyciem wizjera (0 74), aparat będzie dokonywał pomiaru
w centralnym polu AF.
112 Tryby P, S, A i M
Blokada automatycznej ekspozycji
Korzystaj z blokady automatycznej ekspozycji do zmieniania kompozycji
zdjęć po użyciu M (Pomiar centralnie ważony) i N (Pomiar punktowy)
do zmierzenia ekspozycji. Zwróć uwagę, że blokada automatycznej
ekspozycji nie jest dostępna w trybie i ani j.
1 Zablokuj ekspozycję.
Spust migawki
Umieść fotografowany obiekt w wybranym
polu AF i wciśnij spust migawki do połowy.
Trzymając spust migawki wciśnięty do
połowy z fotografowanym obiektem
umieszczonym w polu AF, naciśnij przycisk
A (L), aby zablokować ekspozycję.
Przycisk A (L)
Gdy ekspozycja jest zablokowana,
w wizjerze i na monitorze wyświetlany jest
wskaźnik AE-L.
Tryby P, S, A i M 113
2 Zmień kompozycję kadru.
Trzymając przycisk A (L)
wciśnięty, zmień kompozycję
kadru i zrób zdjęcie.
A Korekta czasu otwarcia migawki i wartości przysłony
Przy włączonej blokadzie ekspozycji można regulować następujące ustawienia
bez zmiany zmierzonej wartości ekspozycji:
Tryb
Automatyka programowa
Automatyka z preselekcją czasu
Automatyka z preselekcją przysłony
Ustawienie
Czas otwarcia migawki i przysłona
(fleksja programu; 0 100)
Czas otwarcia migawki
Przysłona
Samego sposobu pomiaru ekspozycji nie można zmienić, gdy blokada
ekspozycji jest aktywna.
114 Tryby P, S, A i M
Kompensacja ekspozycji
Kompensacja ekspozycji służy do modyfikowania wartości ekspozycji
proponowanej przez aparat, umożliwiając rozjaśnianie i przyciemnianie
zdjęć (0 297). Ogólnie rzecz biorąc, wybieranie wartości dodatnich
powoduje, że fotografowany obiekt staje się jaśniejszy, a wartości
ujemnych, że staje się ciemniejszy. Jest najskuteczniejsza w połączeniu
z ustawieniem M (Pomiar centralnie ważony) lub N (Pomiar
punktowy) (0 111).
–1 EV
Bez kompensacji ekspozycji
+1 EV
Tryby P, S, A i M 115
Aby wybrać wartość kompensacji ekspozycji, trzymaj przycisk E (N)
wciśnięty i obracaj pokrętłem sterowania, aż żądana wartość zostanie
wybrana w wizjerze lub na ekranie Informacje.
+
Przycisk E (N)
Pokrętło
sterowania
–0,3 EV
Ekran Informacje
+2 EV
Normalną ekspozycję można przywrócić, ustawiając kompensację
ekspozycji na ±0. W trybach P, S, A i M kompensacja ekspozycji nie jest
resetowana po wyłączeniu aparatu. W trybie programów tematycznych
i w trybie % kompensacja ekspozycji zostanie zresetowana po wybraniu
innego trybu lub wyłączeniu aparatu.
A Ekran Informacje
Dostęp do opcji kompensacji ekspozycji można
także uzyskać na ekranie Informacje (0 11).
A Tryb M
W trybie M kompensacja ekspozycji ma wpływ tylko na wskaźnik ekspozycji.
A Korzystanie z lampy błyskowej
Podczas korzystania z lampy błyskowej kompensacja ekspozycji wpływa
zarówno na ekspozycję tła, jak i moc błysku.
116 Tryby P, S, A i M
Kompensacja błysku
Kompensacja błysku służy do zmiany mocy błysku w stosunku do
poziomu sugerowanego przez aparat, co powoduje zmianę jasności
głównego fotografowanego obiektu w stosunku do tła. Moc błysku
można zwiększyć, aby główny fotografowany obiekt wyglądał na
jaśniejszy, lub zmniejszyć, aby zapobiec powstawaniu niepożądanych
obszarów prześwietlonych lub refleksów (0 299).
Trzymaj przyciski M (Y) oraz E (N) wciśnięte i jednocześnie obracaj
pokrętłem sterowania, aż żądana wartość zostanie wybrana w wizjerze
lub na ekranie Informacje. Ogólnie rzecz biorąc, wybieranie wartości
dodatnich powoduje, że fotografowany obiekt staje się jaśniejszy,
a wartości ujemnych, że staje się ciemniejszy. Normalną moc błysku
można przywrócić, ustawiając wartość kompensacji błysku na ±0.
Kompensacja błysku nie jest resetowana po wyłączeniu aparatu
(w trybie programów tematycznych kompensacja błysku zostanie
zresetowana po wybraniu innego trybu lub wyłączeniu aparatu).
Przycisk M (Y)
+
Pokrętło
sterowania
Ekran Informacje
Przycisk E (N)
–0,3 EV
+1 EV
Tryby P, S, A i M 117
A Ekran Informacje
Dostęp do opcji kompensacji błysku można
również uzyskać na ekranie Informacje (0 11).
A Opcjonalne lampy błyskowe
Kompensacja błysku jest również dostępna w połączeniu z opcjonalnymi
lampami błyskowymi, które obsługują kreatywny system oświetlenia firmy Nikon
(CLS, patrz strona 262). Kompensacja błysku wybrana przy pomocy opcjonalnej
lampy błyskowej jest sumowana z kompensacją błysku wybraną aparatem.
118 Tryby P, S, A i M
Zachowywanie szczegółów w obszarach
prześwietlonych i zacienionych
Aktywna funkcja D-Lighting
Aktywna funkcja D-Lighting zachowuje szczegóły w oświetlonych
i zacienionych obszarach kadru, tworząc zdjęcia z naturalnym
kontrastem. Używaj jej w przypadku bardzo kontrastowych scenerii, np.
przy fotografowaniu jasno oświetlonego pleneru przez drzwi lub okno
albo przy robieniu zdjęć zacienionych obiektów w słoneczny dzień.
Aktywna funkcja D-Lighting nie jest zalecana w trybie M, a w innych
trybach ta funkcja jest najskuteczniejsza, jeśli jest używana w połączeniu
z ustawieniem L (Pomiar matrycowy; 0 111).
Aktywna funkcja D-Lighting: Wyłącz
Aktywna funkcja D-Lighting: Włącz
1 Wyświetl opcje aktywnej funkcji
D-Lighting.
Naciśnij przycisk P, a następnie wyróżnij
aktywną funkcję D-Lighting na ekranie
Informacje i naciśnij J.
Przycisk P
Tryby P, S, A i M 119
2 Wybierz opcję.
Wyróżnij Włącz lub Wyłącz i naciśnij J.
D Aktywna funkcja D-Lighting
W przypadku niektórych obiektów można zauważyć nierównomierne
cieniowanie, cienie wokół jasnych obiektów lub aureole wokół ciemnych
obiektów. Aktywna funkcja D-Lighting nie jest dostępna w połączeniu z filmami.
A „Aktywna funkcja D-Lighting” a „D-Lighting”
Aktywna funkcja D-Lighting koryguje ekspozycję przed zrobieniem zdjęcia
w celu optymalizacji rozpiętości tonalnej, podczas gdy opcja D-Lighting
w menu retuszu (0 235) powoduje rozjaśnienie obszarów zacienionych na
zdjęciach po ich zarejestrowaniu.
120 Tryby P, S, A i M
Balans bieli
Balans bieli zapewnia, że barwy na zdjęciu nie zmieniają się pod
wpływem barwy źródła światła. Automatyczny balans bieli jest zalecany
dla większości źródeł światła. W razie potrzeby i w zależności od rodzaju
źródła światła można wybierać inne wartości:
Opcja
v Automatyczny
J Światło żarowe
I
Światło jarzeniowe
H Światło słoneczne
N
Lampa błyskowa
G
Pochmurno
M Cień
L Pomiar manualny
Opis
Automatyczna regulacja balansu bieli. Ustawienie
zalecane w większości sytuacji.
Stosuj przy oświetleniu żarowym.
Stosuj przy oświetleniu źródłami światła podanymi na
stronie 123.
Stosuj do obiektów oświetlonych bezpośrednio
światłem słonecznym.
Stosuj przy oświetleniu lampą błyskową.
Stosuj przy oświetleniu naturalnym w ciągu dnia, przy
dużym zachmurzeniu.
Stosuj do obiektów w cieniu przy oświetleniu
naturalnym w ciągu dnia.
Zmierz balans bieli lub skopiuj balans bieli z istniejącego
zdjęcia (0 126).
Tryby P, S, A i M 121
1 Wyświetl opcje balansu bieli.
Naciśnij przycisk P, a następnie wyróżnij
bieżące ustawienie balansu bieli na
ekranie Informacje i naciśnij J.
Przycisk P
2 Wybierz opcję balansu bieli.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
122 Tryby P, S, A i M
A Menu fotografowania
Balans bieli można dostosować za pomocą opcji
Balans bieli w menu fotografowania (0 190),
której można również użyć do precyzyjnej
korekty balansu bieli (0 124) lub pomiaru
manualnego wartości balansu bieli (0 126).
Opcji I Światło jarzeniowe z menu Balans
bieli można użyć do wyboru źródła światła
spośród typów widocznych po prawej stronie.
A Temperatura barwowa
Postrzegany kolor źródła światła jest różny w zależności od obserwatora i innych
warunków. Temperatura barwowa to obiektywna miara koloru źródła światła,
definiowana w odniesieniu do temperatury, do jakiej należałoby rozgrzać obiekt,
aby promieniował on światłem o takiej samej długości fali. Źródła białego światła
z temperaturą barwową w zakresie około 5000–5500 K wyglądają na białe,
a źródła światła o niższej temperaturze barwowej, np. żarówki, wyglądają na
nieznacznie żółte lub czerwone. Źródła światła o wyższej temperaturze
barwowej dają natomiast światło o zabarwieniu niebieskim. Opcje balansu bieli
aparatu są dostosowane do następujących temperatur barwowych (wszystkie
dane liczbowe są przybliżone):
• I (lampy sodowe): 2700 K
• H (światło słoneczne): 5200 K
• J (światło żarowe)/
• N (lampa błyskowa): 5400 K
I (ciepłe białe jarzeniowe): 3000 K
• G (pochmurno): 6000 K
• I (białe jarzeniowe): 3700 K
• I (dzienne jarzeniowe): 6500 K
• I (zimne białe jarzeniowe): 4200 K
• I (rtęciowe wysokie temperatury):
• I (białe dzienne jarzeniowe): 5000 K
7200 K
• M (cień): 8000 K
Tryby P, S, A i M 123
Precyzyjna korekta balansu bieli
Balans bieli można precyzyjnie skorygować w celu skompensowania
różnych odcieni barwy źródła światła lub uzyskania na zdjęciu
zamierzonej dominanty barwowej. Balans bieli można skorygować przy
użyciu opcji Balans bieli w menu fotografowania.
1 Wyświetl opcje precyzyjnej korekty.
Wyróżnij opcję balansu bieli i naciśnij 2
(jeśli wybrane jest Światło jarzeniowe,
wyróżnij żądany rodzaj oświetlenia
i naciśnij 2; zwróć uwagę, że korekta jest
niedostępna dla opcji Pomiar
manualny).
2 Skoryguj balans bieli.
Skoryguj balans bieli za pomocą
Współrzędne
wybieraka wielofunkcyjnego. Balans bieli
można skorygować na osi barwy
bursztynowej (A)–niebieskiej (B) w krokach
co 0,5, a na osi barwy zielonej (G)–magenty
(M) w krokach co 0,25. Oś pozioma
(bursztynowy-niebieski) odpowiada
temperaturze barwowej, a oś pionowa
Korekta
(zielony-magenta) zapewnia efekty
zbliżone do uzyskiwanych przy użyciu
odpowiednich filtrów kompensacji kolorów (CC). Oś pozioma jest
podzielona na kroki odpowiadające około 5 miredom, a oś pionowa
na kroki odpowiadające około 0,05 jednostek rozproszonej gęstości.
3 Zapisz zmiany i wyjdź z tego menu.
Naciśnij J.
124 Tryby P, S, A i M
A Korekta balansu bieli
Kolory na osiach korekty mają charakter względny, a nie bezwzględny. Na
przykład przesuwanie kursora w stronę symbolu B (kolor niebieski), gdy dla
balansu bieli wybrane jest „ciepłe” oświetlenie, takie jak J (światło żarowe),
przyniesie lekkie „ochłodzenie” zdjęć, ale nie spowoduje pojawienia się na nich
dominanty niebieskiej.
A „Mired”
Każda zmiana temperatury barwowej powoduje większą różnicę w barwie przy
niskich temperaturach barwowych niż przy wyższych temperaturach
barwowych. Na przykład, zmiana temperatury barwowej o 1000 K powoduje
znacznie większą zmianę barwy przy temperaturze barwowej 3000 K niż przy
temperaturze 6000 K. Mired, który oblicza się mnożąc odwrotność temperatury
barwowej przez 10 6, jest miarą temperatury barwowej, która uwzględnia taką
zmienność, dzięki czemu jest jednostką stosowaną w filtrach kompensacji barw
(CC). Na przykład:
• 4000 K–3000 K (różnica 1000 K) = 83 miredy
• 7000 K–6000 K (różnica 1000 K) = 24 miredy
Tryby P, S, A i M 125
Pomiar manualny
Pomiar manualny umożliwia rejestrowanie i wczytywanie własnych
ustawień balansu bieli do fotografowania w mieszanym oświetleniu lub
w celu kompensacji źródeł światła o silnej dominancie barwowej.
Dostępne są dwa sposoby ustawiania manualnego balansu bieli:
Sposób
Opis
Neutralny szary lub biały przedmiot należy umieścić w oświetleniu,
Zmierz
jakie zostanie użyte podczas rejestracji końcowej fotografii, a balans
bieli zostanie zmierzony przez aparat (patrz poniżej).
Balans bieli jest kopiowany ze zdjęcia zapisanego na karcie pamięci
Użyj zdjęcia
(0 130).
❚❚ Pomiar wartości dla zapisanej wartości balansu bieli
1 Oświetl obiekt wzorcowy.
Umieść neutralnie szary lub biały obiekt w oświetleniu, w którym
mają być robione zdjęcia.
2 Wyświetl opcje balansu bieli.
Wyróżnij Balans bieli w menu
fotografowania i naciśnij 2, aby
wyświetlić opcje balansu bieli. Wyróżnij
Pomiar manualny i naciśnij 2.
3 Wybierz Zmierz.
Wyróżnij Zmierz i naciśnij 2.
126 Tryby P, S, A i M
4 Wybierz Tak.
Zostanie wyświetlone menu
przedstawione po prawej stronie. Wyróżnij
Tak i naciśnij J.
Następnie aparat przełączy się w tryb
pomiaru manualnego.
Kiedy aparat będzie gotowy do
przeprowadzenia pomiaru balansu bieli,
w wizjerze i na ekranie Informacje pojawi
się migająca ikona D (L).
5 Zmierz balans bieli.
Zanim wskaźniki przestaną migać,
wykadruj obiekt wzorcowy w taki sposób,
aby całkowicie wypełniał pole widzenia
w wizjerze, a następnie naciśnij spust
migawki do końca. Nie zostanie zarejestrowane żadne zdjęcie. Balans
bieli można dokładnie zmierzyć nawet bez ustawiania ostrości.
Tryby P, S, A i M 127
6 Sprawdź rezultaty.
Jeśli aparat był w stanie dokonać pomiaru
wartości balansu bieli, zostanie
wyświetlony komunikat przedstawiony po
prawej stronie, ikona a będzie migać
w wizjerze, a aparat powróci do trybu
fotografowania. Naciśnij spust migawki do
połowy, aby powrócić od razu do trybu
fotografowania.
W przypadku zbyt słabego lub zbyt
intensywnego oświetlenia aparat może nie
być w stanie zmierzyć balansu bieli. Na
ekranie Informacje pojawi się komunikat,
a w wizjerze będzie migać b a. Powróć
do kroku 5 i zmierz balans bieli ponownie.
128 Tryby P, S, A i M
D Manualny pomiar balansu bieli
Jeśli podczas migania wskaźników nie zostaną wykonane żadne czynności, tryb
pomiaru bezpośredniego zakończy się po upływie czasu wybranego dla opcji
Czasy autowyłączenia w menu ustawień (0 207).
D Pamięć manualnego pomiaru balansu bieli
Aparat może przechowywać tylko jedną wartość balansu bieli naraz. Istniejąca
wartość zostanie zastąpiona, kiedy zmierzona zostanie nowa wartość. Zwróć
uwagę, że ekspozycja automatycznie wzrasta o 1 EV podczas pomiaru balansu
bieli. Podczas fotografowania w trybie M dostosuj ekspozycję, tak aby wskaźnik
ekspozycji wyświetlał ±0 (0 106).
A Inne metody pomiaru balansu bieli
Aby włączyć tryb pomiaru (patrz powyżej), po wybraniu ustawień balansu bieli
na ekranie Informacje (0 122) wciśnij przycisk J i przytrzymaj go przez kilka
sekund. Jeśli balans bieli został przypisany do przycisku Fn (0 214), tryb
manualnego pomiaru balansu bieli można włączyć, trzymając przycisk Fn
wciśnięty przez kilka sekund po wybraniu zmierzonej wartości balansu bieli
z pamięci przy pomocy przycisku Fn i pokrętła sterowania.
A Szare karty
W celu uzyskania dokładniejszych rezultatów zmierz balans bieli za pomocą
standardowej szarej karty.
Tryby P, S, A i M 129
❚❚ Kopiowanie balansu bieli ze zdjęcia
Aby skopiować wartość balansu bieli ze zdjęcia zapisanego na karcie
pamięci, wykonaj poniższe czynności.
1 Wybierz Pomiar manualny.
Wyróżnij Balans bieli w menu
fotografowania i naciśnij 2, aby wyświetlić
opcje balansu bieli. Wyróżnij Pomiar
manualny i naciśnij 2.
2 Wybierz Użyj zdjęcia.
Wyróżnij Użyj zdjęcia i naciśnij 2.
3 Wybierz opcję Wybierz zdjęcie.
Wyróżnij Wybierz zdjęcie i naciśnij 2 (aby
pominąć pozostałe kroki i użyć ostatniego
zdjęcia wybranego dla pomiaru balansu
bieli, wybierz To zdjęcie).
4 Wybierz folder.
Wyróżnij folder zawierający źródłowe
zdjęcie i naciśnij przycisk 2.
130 Tryby P, S, A i M
5 Wyróżnij zdjęcie źródłowe.
Aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie
w widoku pełnoekranowym, naciśnij
i przytrzymaj przycisk X.
6 Skopiuj wartość balansu bieli.
Naciśnij przycisk J, aby ustawić balans bieli w pamięci aparatu na
balans bieli wyróżnionego zdjęcia.
Tryby P, S, A i M 131
Ustawienia funkcji Picture Control
Ustawienia funkcji Picture Control to gotowe kombinacje ustawień
przetwarzania zdjęć, obejmujące wyostrzanie, przejrzystość, kontrast,
jasność, nasycenie i odcień. Można wybrać ustawienie funkcji Picture
Control dopasowane do danej scenerii lub dostosować ustawienia do
własnych zamierzeń twórczych.
Wybór ustawienia Picture Control
Wybierz ustawienie funkcji Picture Control dostosowane do
fotografowanego obiektu lub typu scenerii.
Opcja
Opis
Ta opcja, zalecana w większości sytuacji, wykorzystuje
Q Standardowe
standardowe przetwarzanie w celu uzyskania
zrównoważonych efektów.
Ta opcja, stanowiąca dobry wybór dla zdjęć, które będą
później przetwarzane lub retuszowane, stosuje
R Neutralne
minimalną obróbkę obrazu zapewniającą naturalne
efekty.
Wybierz tę opcję w przypadku zdjęć, na których kolory
podstawowe mają być uwydatnione. Zdjęcia są
S Żywe
modyfikowane pod kątem uzyskania żywego efektu,
typowego dla odbitek fotograficznych.
T Monochromatyczne Rób zdjęcia monochromatyczne.
Przetwarzanie zdjęć portretowych w celu osiągnięcia
e Portret
naturalnego wyglądu faktury skóry i jej wygładzenia.
Zapewnia uzyskanie żywych krajobrazów i panoram
f Krajobraz
miejskich.
Wybierz w przypadku zdjęć, które będą później
intensywnie przetwarzane lub retuszowane. Szczegóły są
q Równomierne
zachowywane w szerokim zakresie tonalnym, od
obszarów prześwietlonych do zacienionych.
132 Tryby P, S, A i M
1 Wyświetl opcje Picture Control.
Naciśnij przycisk P, a następnie wyróżnij
bieżące ustawienie Picture Control
i naciśnij J.
Przycisk P
2 Wybierz ustawienie Picture Control.
Wyróżnij ustawienie Picture Control
i naciśnij J.
Tryby P, S, A i M 133
Modyfikowanie ustawień Picture Control
Ustawienia funkcji Picture Control można modyfikować pod kątem ich
dopasowania do typu scenerii lub zamierzeń twórczych użytkownika.
Można wybrać zrównoważoną kombinację ustawień, korzystając z opcji
Szybka korekta, lub manualnie skorygować poszczególne ustawienia.
1 Wybierz ustawienie Picture Control.
Wyróżnij Ustaw funkcję Picture Control
w menu fotografowania i naciśnij 2.
Wyróżnij żądane ustawienie Picture
Control i naciśnij 2.
2 Dostosuj ustawienia.
Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić żądane
ustawienie, a następnie naciskaj 4 lub 2,
aby wybrać wartość w krokach co 1, lub
obracaj pokrętłem sterowania, aby wybrać
wartość w krokach co 0,25 (0 135).
Powtarzaj ten krok, aż zostaną
skorygowane wszystkie niezbędne ustawienia, lub wybierz gotową
kombinację ustawień, korzystając z wybieraka wielofunkcyjnego do
wybrania opcji Szybka korekta. Wartości domyślne ustawień można
przywrócić, naciskając przycisk O.
3 Zapisz zmiany i wyjdź z tego menu.
Naciśnij J.
Ustawienia Picture Control
zmodyfikowane w stosunku do ustawień
domyślnych są oznaczone gwiazdką („*”).
134 Tryby P, S, A i M
❚❚ Ustawienia Picture Control
Opcja
Korekty manualne
(wszystkie ustawienia
Picture Control)
Opis
Ogranicz lub spotęguj efekt wybranego ustawienia Picture
Control (zwróć uwagę, że powoduje to wyzerowanie
Szybka korekta
wszystkich korekt wprowadzonych manualnie). Opcja
niedostępna w przypadku ustawień Picture Control
Neutralne, Monochromatyczne lub Równomierne.
Umożliwia regulowanie ostrości konturów. Wybierz A, aby
Wyostrzanie
automatycznie dostosować wyostrzanie do typu scenerii.
Dostosuj przejrzystość ręcznie lub wybierz A, aby pozwolić
aparatowi automatycznie dostosować przejrzystość.
W zależności od scenerii, przy niektórych ustawieniach
Przejrzystość
wokół jasnych obiektów mogą pojawiać się cienie lub
wokół ciemnych obiektów mogą pojawiać się aureole.
Przejrzystość nie jest stosowana do filmów.
Dostosuj kontrast ręcznie lub wybierz A, aby pozwolić
Kontrast
aparatowi automatycznie dostosować kontrast.
Zwiększaj lub zmniejszaj jasność bez utraty szczegółów
Jasność
w obszarach oświetlonych lub zacienionych.
Korekty manualne
Korekty manualne
(dotyczy tylko opcji innych (dotyczy tylko opcji
niż Monochromatyczne) Monochromatyczne)
Nasycenie
Umożliwia regulowanie żywości barw. Wybierz A, aby
dostosować nasycenie automatycznie do rodzaju sceny.
Odcień
Wyreguluj odcień.
Efekty filtrów
Symulacja wpływu filtrów barwnych na zdjęcia
monochromatyczne (0 137).
Zabarwienie
Wybierz zabarwienie stosowane w zdjęciach
monochromatycznych (0 137).
Tryby P, S, A i M 135
D „A” (Automatycznie)
Efekty automatycznego wyostrzania, kontrastu i nasycenia oraz automatycznej
przejrzystości mogą się zmieniać zależnie od ekspozycji oraz położenia
i wielkości fotografowanego obiektu w odniesieniu do kadru.
A Przełączanie między ustawieniami manualnymi a automatycznymi
Naciskaj przycisk X, aby przełączać tam
i z powrotem między ustawieniami manualnymi
a automatycznymi (A) dla wyostrzania,
przejrzystości, kontrastu i nasycenia.
A Poprzednie ustawienia
Wskaźnik j pod wartością wyświetlaną w menu
ustawień Picture Control oznacza poprzednią
wartość danego ustawienia. Używaj jej jako punktu
odniesienia podczas regulacji ustawień.
136 Tryby P, S, A i M
A Efekty filtrów (tylko opcja Monochromatyczne)
Opcje w tym menu symulują wpływ filtrów barwnych na fotografie
monochromatyczne. Dostępne są następujące efekty filtrów:
Opcja
Y
Żółty
O
Pomarańczowy
R
Czerwony
G
Zielony
Opis
Zwiększa kontrast. Może służyć do zmniejszenia
jasności nieba na zdjęciach krajobrazowych. Kolor
pomarańczowy zapewnia większy kontrast niż żółty,
a czerwony zapewnia większy kontrast niż
pomarańczowy.
Zmiękczenie odcieni skóry. Przydatne w przypadku
zdjęć portretowych.
A Zabarwienie (dotyczy tylko opcji Monochromatyczne)
Naciśnięcie 3, gdy wybrane jest Zabarwienie,
powoduje wyświetlenie ustawień nasycenia.
Naciskaj 4 lub 2, aby dostosować nasycenie
w krokach co 1, lub obracaj pokrętłem sterowania,
aby wybrać wartość w krokach co 0,25. Korekta
nasycenia jest niedostępna po wybraniu
ustawienia B&W (czarno-białe).
Tryby P, S, A i M 137
Nagrywanie i oglądanie filmów
Nagrywanie filmów
W trybie podglądu na żywo można nagrywać filmy.
1 Naciśnij przycisk a.
Widok przez obiektyw zostanie
wyświetlony na monitorze.
D Ikona 0
Ikona 0 (0 10) oznacza, że nagrywanie
filmów jest niemożliwe.
A Przed rozpoczęciem nagrywania
Ustaw przysłonę przed rozpoczęciem
nagrywania w trybie A lub M (0 103, 105).
2 Ustaw ostrość.
Wykadruj pierwsze ujęcie i ustaw ostrość.
Zwróć uwagę, że liczba obiektów
możliwych do wykrycia w trybie AF
z priorytetem ostrości twarzy spada
podczas nagrywania filmów.
138 Nagrywanie i oglądanie filmów
Przycisk a
3 Rozpocznij nagrywanie.
Naciśnij przycisk nagrywania filmu, aby
rozpocząć nagrywanie. Dostępny czas
nagrywania jest wyświetlany na monitorze
wraz ze wskaźnikiem nagrywania. Dźwięk
jest nagrywany przez wbudowany
mikrofon (0 2). Uważaj, aby nie zasłaniać
Przycisk nagrywania filmu
mikrofonu podczas nagrywania.
Z wyjątkiem pracy w trybach i i j
Wskaźnik nagrywania
ekspozycję można blokować, naciskając
przycisk A (L) (0 113) lub (w trybie
programów tematycznych oraz trybach P,
S, A i %) modyfikować o maksymalnie
±3 EV w krokach co 1/3 EV, naciskając
przycisk E (N) i obracając pokrętłem
sterowania (0 116; zwróć uwagę, że
w zależności od jasności obiektu, zmiany Pozostały czas
ekspozycji mogą nie dawać widocznych
rezultatów).
4 Zakończ nagrywanie.
Naciśnij przycisk nagrywania filmu ponownie, aby zakończyć
nagrywanie. Nagrywanie zakończy się automatycznie po osiągnięciu
maksymalnej długości filmu, zapełnieniu karty pamięci lub wybraniu
innego trybu.
5 Zakończ podgląd na żywo.
Naciśnij przycisk a, aby zakończyć podgląd na żywo.
A Fotografowanie podczas nagrywania filmu
Aby zakończyć nagrywanie filmu, zrobić zdjęcie i przejść do trybu podglądu na
żywo, naciśnij spust migawki do końca i przytrzymaj go w tym położeniu do
momentu wyzwolenia migawki.
Nagrywanie i oglądanie filmów 139
A Maksymalna długość
Pojedynczy plik filmu może mieć maksymalny rozmiar 4 GB (informacje na temat
maksymalnych czasów nagrywania znajdują się na stronie 141). Zwróć uwagę, że
w zależności od prędkości zapisu na karcie pamięci nagrywanie może zakończyć
się przed osiągnięciem takiej długości (0 269).
D Nagrywanie filmów
Migotanie, pasma lub dystorsja mogą być widoczne na monitorze i na gotowym
filmie przy oświetleniu jarzeniowym, rtęciowym lub sodowym lub w przypadku
ruchomych obiektów, szczególnie jeśli aparat jest obracany w poziomie lub
przez kadr w poziomie z dużą prędkością przemieści się jakiś obiekt (aby uzyskać
informacje na temat redukcji migotania i powstawania pasm, patrz Redukcja
migotania; 0 213). Mogą pojawiać się również poszarpane krawędzie, aberracja
chromatyczna, efekt mory i jasne punkty. Jasne obszary lub pasma mogą pojawić
się w niektórych obszarach kadru zawierających migające szyldy i inne źródła
przerywanego światła, lub też jeśli fotografowany obiekt zostanie na chwilę
oświetlony stroboskopem lub innym jasnym, chwilowym źródłem światła. Unikaj
kierowania aparatu na słońce lub inne źródła silnego światła. Nieprzestrzeganie
tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie wewnętrznych
obwodów elektronicznych aparatu.
Aparat może nagrywać jednocześnie obraz i dźwięk; nie zasłaniaj mikrofonu
podczas nagrywania filmu. Zwróć uwagę, że wbudowany mikrofon może
nagrywać dźwięki wytwarzane przez obiektyw podczas pracy układu autofokusa
i w trakcie redukcji drgań.
Podczas filmowania nie można stosować oświetlenia błyskowego.
Niezależnie od wybranej metody pomiaru ekspozycji stosowany jest pomiar
matrycowy. Czas otwarcia migawki i czułość ISO są regulowane automatycznie,
chyba że Włącz jest wybrane dla Manualne ustaw. filmów (0 142), a aparat
pracuje w trybie M.
140 Nagrywanie i oglądanie filmów
Ustawienia filmu
Aparat oferuje następujące opcje dla filmów.
• Rozmiar klatki/liczba klatek oraz Jakość filmów: maksymalna
długość różni się w zależności od wybranych opcji.
Rozmiar klatki/liczba klatek 1
Maksymalna długość 2
L 1920×1080; 60p
10 min
M 1920×1080; 50p
N 1920×1080; 30p
O 1920×1080; 25p
Wysoka jakość
P 1920×1080; 24p
20 min
Q 1280× 720; 60p
R 1280× 720; 50p
t 1920×1080; 60p
20 min
u 1920×1080; 50p
r 1920×1080; 30p
Normalna
s 1920×1080; 25p
k 1920×1080; 24p
29 min 59 s
l 1280× 720; 60p
o 1280× 720; 50p
1 Podana wartość. Rzeczywiste liczby klatek dla 60p, 50p, 30p, 25p i 24p to, odpowiednio, 59,94; 50; 29,97; 25
i 23,976 kl./s.
2 Podczas odtwarzania filmy nagrane w trybie efektu miniatury mają długość do trzech minut.
Jakość filmów
• Mikrofon: włącz lub wyłącz wbudowany mikrofon stereofoniczny
albo wyreguluj czułość mikrofonu. Wybierz Czułość automatyczna,
aby automatycznie regulować czułość, lub Mikrofon wyłączony, aby
wyłączyć nagrywanie dźwięku. Aby wybrać czułość mikrofonu
ręcznie, wybierz Czułość manualna, a następnie wybierz czułość.
Nagrywanie i oglądanie filmów 141
• Redukcja szumu wiatru: wybierz Włącz, aby włączyć filtr
górnoprzepustowy dla wbudowanego mikrofonu, co zmniejszy szum
spowodowany przez wiatr wiejący w mikrofon (zwróć uwagę, że
może mieć to również wpływ na inne dźwięki).
• Manualne ustaw. filmów: wybierz Włącz, aby zezwalać na manualną
regulację czasu otwarcia migawki i czułości ISO, kiedy aparat pracuje
w trybie M. Czas otwarcia migawki można ustawić nawet na wartość
wynoszącą tylko 1/4000 s. Najdłuższy dostępny czas otwarcia migawki
różni się w zależności od liczby klatek rejestrowanych na sekundę:
1/30 s dla szybkości rejestracji zdjęć 24p, 25p i 30p, 1/50 s dla 50p i 1/60 s
dla 60p. Jeśli czas otwarcia migawki nie mieści się w tym zakresie
w momencie włączenia trybu podglądu na żywo, zostanie
automatycznie przestawiony na obsługiwaną wartość i taki
pozostanie po wyłączeniu trybu podglądu na żywo. Zwróć uwagę, że
czułość ISO pozostaje ustawiona na stałe na wybraną wartość. Aparat
nie reguluje czułości ISO automatycznie, gdy Włącz jest wybrane dla
Ustawienia czułości ISO > Automatyczny dobór ISO w menu
fotografowania (0 193).
1 Wybierz Ustawienia filmu.
Naciśnij przycisk G, aby wyświetlić
menu. Wyróżnij Ustawienia filmu w menu
fotografowania i naciśnij 2.
2 Wybierz opcje dotyczące filmów.
Wyróżnij żądany element i naciśnij 2,
a następnie wyróżnij opcję i naciśnij J.
A HDMI
Kiedy aparat jest podłączony do urządzenia wideo HDMI, urządzenie wideo
będzie wyświetlać widok przez obiektyw. Jeśli urządzenie wideo obsługuje
HDMI-CEC, wybierz Wyłącz dla opcji HDMI > Sterowanie urządzeniem w menu
ustawień (0 185) przed rozpoczęciem nagrywania w trybie podglądu na żywo.
142 Nagrywanie i oglądanie filmów
A Ekran trybu podglądu na żywo
Kadr (obszar przycięcia) filmu można wyświetlić
podczas trybu podglądu na żywo, naciskając
przycisk R w celu wybrania ekranu „pokaż
wskaźniki filmowe”, „ukryj wskaźniki” lub „linie
kadrowania” (0 8). Kiedy wskaźniki filmowe są
wyświetlone, naciskając przycisk P można uzyskać
dostęp do następujących ustawień filmu: rozmiar
klatki/jakość filmu, balans bieli (0 121), czułość
Przycisk P
mikrofonu (0 141), kompensacja ekspozycji
(0 115), tryb ustawiania ostrości (0 70), tryb pola
AF (0 75), redukcja szumu wiatru (0 142) oraz
Picture Control (0 132). Jeśli Włącz jest wybrane
dla Ustawienia filmu > Manualne ustaw. filmów
(0 142) w trybie M, czułość ISO (0 93) można
regulować zamiast kompensacji ekspozycji.
Wybranie 1920×1080; 60p lub 1920×1080; 50p dla Rozmiar klatki/liczba
klatek (0 141) zmniejsza rozmiar kadru filmu. Przycięty widok jest pokazany na
monitorze.
Ekran Informacje
(1920×1080; 60p/
1920×1080; 50p)
Podczas nagrywania
Nagrywanie i oglądanie filmów 143
Oglądanie filmów
Filmy są oznaczone ikoną 1 podczas odtwarzania w widoku
pełnoekranowym (0 152). Naciśnij J, aby rozpocząć odtwarzanie.
Bieżące położenie jest pokazane na pasku postępu filmu.
Ikona 1
Długość
Bieżące położenie/całkowita długość
Pasek postępu filmu
Wskaźnik pomocniczy
Głośność
Można wykonać następujące czynności:
Czynność
Użyj
Pauza
Odtwarzanie
Przewijanie do
przodu/do tyłu
Rozpoczęcie
odtwarzania
w zwolnionym
tempie
144 Nagrywanie i oglądanie filmów
Opis
Wstrzymaj odtwarzanie.
Wznów odtwarzanie, gdy film jest
wstrzymany lub podczas przewijania do
tyłu/do przodu.
Prędkość wzrasta z każdym naciśnięciem,
z 2× do 4×, do 8×, do 16×. Trzymaj przycisk
wciśnięty, aby przejść do początku lub do
końca filmu (pierwsza klatka jest
oznaczona h w prawym górnym rogu
monitora, a ostatnia jest oznaczona i).
Kiedy odtwarzanie jest wstrzymane, film
przewija się do przodu lub do tyłu po
jednej klatce; trzymaj przycisk wciśnięty,
aby przewijać film do przodu lub wstecz
w sposób ciągły.
Naciśnij 3, gdy odtwarzanie filmu jest
wstrzymane, aby rozpocząć odtwarzanie
w zwolnionym tempie.
Czynność
Użyj
Przeskakiwanie
o 10 s
Regulacja głośności
Powrót do widoku
pełnoekranowego
Opis
Obracaj pokrętłem sterowania, aby
przeskakiwać do przodu lub do tyłu o 10 s.
X/W (Q)
K/
Naciśnij X, aby zwiększyć głośność, lub
W (Q), aby ją zmniejszyć.
Naciśnij K lub 1, aby przejść do widoku
pełnoekranowego.
Nagrywanie i oglądanie filmów 145
Edytowanie filmów
Przycinaj nagrany materiał filmowy w celu tworzenia zmodyfikowanych
kopii filmów lub zapisywania klatek wybranych z filmu jako zdjęć JPEG.
Opcja
Wybierz początek/
f
koniec
g Zapis wybranej klatki
Opis
Utwórz kopię, z której usunięto niepożądane
fragmenty materiału filmowego.
Zapisz wybraną klatkę jako zdjęcie w formacie
JPEG.
Przycinanie filmów
Aby tworzyć przycięte kopie filmów:
1 Wyświetl film w widoku pełnoekranowym.
2 Wstrzymaj odtwarzanie filmu na nowej
pierwszej klatce.
Odtwórz film zgodnie z opisem na
stronie 144, naciskając J, aby rozpocząć
lub wznowić odtwarzanie, lub 3, aby je
wstrzymać, a następnie, po wstrzymaniu
odtwarzania, naciskaj 4 lub 2 lub obracaj
Pasek postępu filmu
pokrętłem sterowania w celu
zlokalizowania żądanej klatki. Przybliżone
położenie w filmie można określić za pomocą pasku postępu filmu.
Wstrzymaj odtwarzanie po dojściu do nowej pierwszej klatki.
146 Nagrywanie i oglądanie filmów
3 Wybierz opcję Wybierz początek/koniec.
Naciśnij przycisk P, a następnie wyróżnij
Wybierz początek/koniec i naciśnij 2.
Przycisk P
4 Wybierz Zdj. pocz.
Aby utworzyć kopię rozpoczynającą się od
bieżącej klatki, wyróżnij Zdj. pocz.
i naciśnij J. Klatki poprzedzające bieżącą
klatkę zostaną usunięte po zapisaniu kopii
w kroku 9.
Zdj. pocz.
Nagrywanie i oglądanie filmów 147
5 Potwierdź nowy początek.
Jeśli aktualnie nie jest wyświetlana żądana
klatka, naciskaj 4 lub 2, aby przewijać film
do przodu lub do tyłu (aby przejść o 10 s do
przodu lub tyłu, obróć pokrętłem
sterowania).
6 Wybierz koniec.
Naciśnij A (L), aby przełączyć z narzędzia do wyboru początku (w)
na narzędzie wyboru końca (x), a następnie wybierz ostatnią klatkę
zgodnie z opisem na stronie 5. Klatki następujące po wybranej klatce
zostaną usunięte po zapisaniu kopii w kroku 9.
Zdj. koń.
7 Utwórz kopię.
Gdy wybrana klatka zostanie wyświetlona, naciśnij 1.
8 Wyświetl podgląd filmu.
Aby wyświetlić podgląd kopii, wyróżnij
Podgląd i naciśnij J (aby przerwać
podgląd i powrócić do menu opcji
zapisywania, naciśnij 1). Aby zrezygnować
z bieżącej kopii i wybrać nowy początek
lub koniec zgodnie z opisem na stronach
powyżej, wyróżnij Anuluj i naciśnij J. Aby zapisać kopię, przejdź do
kroku 9.
148 Nagrywanie i oglądanie filmów
9 Zapisz kopię.
Wyróżnij Zapisz jako nowy plik i naciśnij
J, aby zapisać kopię w nowym pliku. Aby
zastąpić oryginalny plik filmu
zmodyfikowaną kopią, wyróżnij Zastąp
istniejący plik i naciśnij J.
D Przycinanie filmów
Filmy muszą mieć długość co najmniej dwóch sekund. Kopia nie zostanie
zapisana, jeśli na karcie pamięci nie ma wystarczająco wolnego miejsca.
Kopie mają tą samą godzinę i datę utworzenia co oryginały.
A Usuwanie początkowego lub końcowego materiału filmowego
Aby usunąć tylko początkowy fragment filmu, przejdź do kroku 7 bez naciskania
przycisku A (L) w kroku 6. Aby usunąć tylko końcowy fragment filmu, wybierz
Zdj. koń. w kroku 4, wybierz ostatnią klatkę, a następnie przejdź do kroku 7 bez
naciskania przycisku A (L) w kroku 6.
Nagrywanie i oglądanie filmów 149
Zapisywanie wybranych klatek
Aby zapisać kopię wybranej klatki jako zdjęcie w formacie JPEG:
1 Wstrzymaj film na żądanej klatce.
Odtwórz film zgodnie z opisem na stronie
144, naciskając J, aby rozpocząć lub
wznowić odtwarzanie, lub 3, aby je
wstrzymać. Wstrzymaj film na klatce, którą
zamierzasz skopiować.
2 Wybierz Zapis wybranej klatki.
Naciśnij przycisk P, a następnie wyróżnij
Zapis wybranej klatki i naciśnij 2.
Przycisk P
150 Nagrywanie i oglądanie filmów
3 Utwórz kopię klatki w formie zdjęcia.
Naciśnij 1, aby utworzyć kopię bieżącej
klatki w formie zdjęcia.
4 Zapisz kopię.
Wyróżnij Tak i naciśnij J, aby utworzyć
kopię wybranej klatki w formie zdjęcia
JPEG o jakości „fine” (0 84).
A Zapis wybranej klatki
Zdjęć w formacie JPEG utworzonych z klatek filmu przy pomocy opcji Zapis
wybranej klatki nie można retuszować. Zdjęcia w formacie JPEG utworzone
z klatek filmu nie posiadają niektórych kategorii informacji o zdjęciu (0 156).
Nagrywanie i oglądanie filmów 151
Odtwarzanie i usuwanie
Widok pełnoekranowy
Aby odtworzyć zdjęcia, naciśnij przycisk K. Ostatnie zdjęcie zostanie
wyświetlone na monitorze.
Przycisk K
Czynność
Użyj
Przeglądanie
kolejnych zdjęć
Wyświetlanie
dodatkowych
informacji
o zdjęciu
Powrót do trybu
fotografowania
Opis
Naciskaj 2, aby wyświetlać zdjęcia
w kolejności ich zarejestrowania, lub 4, aby
wyświetlać je w odwrotnej kolejności.
Zmień wyświetlane informacje o zdjęciu
(0 156).
K/
Odtworzenie
filmu
152 Odtwarzanie i usuwanie
Naciśnij przycisk K lub naciśnij spust
migawki do połowy, aby przejść do trybu
fotografowania.
Jeśli bieżący obraz jest oznaczony ikoną 1
informującą, że jest to film, naciśnięcie J
rozpocznie odtwarzanie filmu (0 144).
Widok miniatur
Aby wyświetlić zdjęcia w formie „stykówek” składających się z 4, 9 lub 72
zdjęć, naciśnij przycisk W (Q).
W (Q)
W (Q)
X
X
Widok
pełnoekranowy
Widok miniatur
Czynność
Użyj
Wyróżnienie zdjęć
Wyświetlenie
wyróżnionego
zdjęcia
Powrót do trybu
fotografowania
Widok
kalendarza
Opis
Użyj wybieraka wielofunkcyjnego lub
pokrętła sterowania w celu wyróżnienia
zdjęć.
Naciśnij przycisk J, aby wyświetlić
wyróżnione zdjęcie na pełnym ekranie.
K/
Naciśnij przycisk K lub naciśnij spust
migawki do połowy, aby przejść do trybu
fotografowania.
Odtwarzanie i usuwanie 153
Widok kalendarza
Aby wyświetlić zdjęcia zrobione wybranego dnia, naciśnij przycisk
W (Q) podczas wyświetlania 72 zdjęć.
W (Q)
W (Q) Lista dat
X
Lista miniatur
X
Widok
pełnoekranowy
Widok miniatur
Widok kalendarza
Określone czynności można wykonywać w zależności od tego, czy
kursor znajduje się na liście dat, czy na liście miniatur:
Czynność
Użyj
W (Q)
Przełączanie
pomiędzy listą dat
a listą miniatur
Wyjście do widoku
miniatur/
Powiększenie
wyróżnionego
zdjęcia
X
Opis
Naciśnij przycisk W (Q) lub J na liście
dat, aby umieścić kursor na liście miniatur.
Naciśnij W (Q) ponownie, aby powrócić
do listy dat.
• Lista dat: przejdź do odtwarzania 72
zdjęć.
• Lista miniatur: aby przybliżyć wyróżnione
zdjęcie, naciśnij i przytrzymaj przycisk X.
Wyróżnianie dat/
Wyróżnianie zdjęć
• Lista dat: wyróżnij datę.
• Lista miniatur: wyróżnij zdjęcie.
Przełączanie
widoku
pełnoekranowego
Lista miniatur: wyświetl wyróżnione zdjęcie.
Powrót do trybu
fotografowania
K/
154 Odtwarzanie i usuwanie
Naciśnij przycisk K lub naciśnij spust
migawki do połowy, aby przejść do trybu
fotografowania.
Przycisk P
Naciśnięcie przycisku P w widoku
pełnoekranowym, widoku miniatur lub
widoku kalendarza powoduje wyświetlenie
opcji wymienionych poniżej. Wyróżnij
odpowiednie elementy i naciśnij 2, aby
wyświetlić opcje.
• Ocena: oceń bieżące zdjęcie (0 169).
Przycisk P
• Retusz (tylko zdjęcia): użyj opcji z menu
retuszu (0 227), aby utworzyć
wyretuszowaną kopię bieżącego zdjęcia.
• Edytuj film (tylko filmy): edytuj filmy przy
użyciu opcji w menu edycji filmów (0 146).
Filmy można również edytować, naciskając
przycisk P, gdy odtwarzanie filmu jest
wstrzymane.
• Wyb. do przesł. do urz. int./cofn. wyb. (tylko zdjęcia): wybierz zdjęcia do
przesłania do urządzenia inteligentnego.
Aby zamknąć menu przycisku P i powrócić do odtwarzania, naciśnij
przycisk P ponownie.
Odtwarzanie i usuwanie 155
Informacje o zdjęciu
Informacje o zdjęciu są nałożone na zdjęcia wyświetlone w widoku
pełnoekranowym. Naciskaj 1 lub 3, aby przełączać informacje o zdjęciu
w kolejności podanej poniżej. Zwróć uwagę, że widok „tylko zdjęcie”,
informacje o zdjęciu, histogramy RGB, obszary prześwietlone i dane
ogólne są wyświetlane tylko wtedy, jeśli wybrano odpowiednią opcję
dla Opcje odtwarzania (0 187). Dane pozycji są wyświetlane tylko
wtedy, gdy są dołączone do zdjęcia (0 221).
Informacje o pliku
Brak (tylko zdjęcie)
Dane ogólne
Obszary prześwietlone
Dane pozycji
Histogram RGB
Informacje o zdjęciu
156 Odtwarzanie i usuwanie
❚❚ Informacje o pliku
1 Stan ochrony......................................... 168
7 Wielkość zdjęcia ..................................... 86
2 Wskaźnik retuszu ................................. 228
8 Godzina zapisu .............................. 25, 205
3 Oznaczenie do przesłania ......... 155, 189
4 Numer zdjęcia/całkowita liczba zdjęć
9 Data zapisu ..................................... 25, 205
10 Nazwa folderu....................................... 219
5 Nazwa pliku........................................... 221 11 Ocena......................................................169
6 Jakość zdjęcia ......................................... 84
❚❚ Obszary prześwietlone *
1 Obszary prześwietlone zdjęcia
2 Numer folderu–numer klatki
* Migające obszary oznaczają obszary, które mogą być prześwietlone.
Odtwarzanie i usuwanie 157
❚❚ Histogram RGB
1 Histogram (kanał RGB). Na wszystkich
histogramach na osi poziomej
przedstawiona jest jasność pikseli, a na
pionowej liczba pikseli.
2 Histogram (kanał czerwony)
3 Histogram (kanał zielony)
4 Histogram (kanał niebieski)
5 Balans bieli.............................................121
Korekta balansu bieli........................... 124
Pomiar manualny................................. 126
A Powiększenie w trybie odtwarzania
Aby przybliżyć zdjęcie podczas wyświetlania
histogramu, naciśnij X. Użyj przycisków X i W (Q)
do przybliżania oraz oddalania zdjęcia i przesuwaj
zdjęcie wybierakiem wielofunkcyjnym. Histogram
będzie aktualizowany tak, aby pokazywać tylko
dane dla części zdjęcia widocznej na monitorze.
158 Odtwarzanie i usuwanie
A Histogramy
Histogramy w aparacie mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą różnić się
od histogramów wyświetlanych w aplikacjach do obróbki zdjęć. Poniżej
przedstawiono przykładowe histogramy:
Jeśli na zdjęciu znajdują się obiekty
o szerokim spektrum jasności, rozkład
tonów będzie stosunkowo
równomierny.
Jeśli zdjęcie jest ciemne, rozkład
tonów będzie przesunięty w lewo.
Jeśli zdjęcie jest jasne, rozkład tonów
będzie przesunięty w prawo.
Zwiększanie kompensacji ekspozycji powoduje przesuwanie rozkładu tonów
w prawo, a jej zmniejszanie przesuwanie rozkładu tonów w lewo. Histogramy
dostarczają ogólnej wiedzy o ekspozycji, gdy jasne oświetlenie otoczenia
utrudnia przeglądanie zdjęć na monitorze.
Odtwarzanie i usuwanie 159
❚❚ Informacje o zdjęciu
1 Pomiar ekspozycji................................ 111
Czas otwarcia migawki......................... 98
Przysłona.................................................. 98
7 Typ lampy błyskowej .................197, 262
Tryb sterownika błysku 2
2 Tryb fotografowania ......... 32, 48, 51, 98
Czułość ISO 1 ............................................ 93
9 Sterowanie błyskiem........................... 197
Kompensacja błysku ........................... 117
8 Tryb lampy błyskowej.....................88, 90
3 Kompensacja ekspozycji .................... 115 10 Nazwa aparatu
4 Ogniskowa............................................. 261
5 Dane obiektywu
6 Tryb ustawiania ostrości ...................... 69
Redukcja drgań w obiektywie (VR) 2
......................................................... 17, 198
1 Wyświetlany na czerwono, gdy zdjęcie zrobiono przy włączonym
automatycznym doborze czułości ISO.
2 Wyświetlane tylko w przypadku zdjęć zrobionych z użyciem akcesoriów
obsługujących tę funkcję.
160 Odtwarzanie i usuwanie
11 Balans bieli............................................. 121 12 Przestrzeń barw.................................... 194
Korekta balansu bieli .......................... 124 13 Picture Control *.................................... 132
Pomiar manualny ................................ 126
* Wyświetlane elementy różnią się w zależności od wybranego ustawienia Picture
Control.
14 Redukcja szumów................................ 195 17 Historia retuszu .................................... 227
15 Aktywna funkcja D-Lighting * ........... 119 18 Komentarz do zdjęcia ......................... 211
16 Korekcja winietowania ....................... 195
* Jeśli zdjęcie zostało zrobione z włączoną aktywną funkcją D-Lighting,
wyświetlane jest AUTO.
Odtwarzanie i usuwanie 161
19 Nazwisko fotografa * ........................... 212 20 Właściciel praw autorskich * .............. 212
* Informacje o prawach autorskich są wyświetlane tylko wtedy, jeśli zostały
zapisane wraz ze zdjęciem przy pomocy opcji Inf. o prawach autorskich w menu
ustawień.
162 Odtwarzanie i usuwanie
❚❚ Dane ogólne
1 Numer zdjęcia/całkowita liczba zdjęć
16 Pomiar ekspozycji ................................ 111
2 Oznaczenie do przesłania ......... 155, 189 17 Tryb fotografowania ......... 32, 48, 51, 98
3 Stan ochrony......................................... 168 18 Czas otwarcia migawki ......................... 98
4 Wskaźnik retuszu ................................. 228 19 Przysłona.................................................. 98
20 Czułość ISO 1 ............................................ 93
5 Nazwa aparatu
6 Wskaźnik komentarza do zdjęcia..... 211 21 Ogniskowa.............................................261
7 Wskaźnik danych pozycji ................... 221 22 Aktywna funkcja D-Lighting 2 ........... 119
8 Histogram pokazujący rozkład tonów
na zdjęciu (0 159).
23 Picture Control...................................... 132
24 Przestrzeń barw.................................... 194
9 Jakość zdjęcia ......................................... 84 25 Tryb lampy błyskowej.....................88, 90
10 Wielkość zdjęcia ..................................... 86 26 Kompensacja błysku ........................... 117
Tryb sterownika błysku 3
11 Nazwa pliku........................................... 221
12 Godzina zapisu .............................. 25, 205 27 Balans bieli.............................................121
Korekta balansu bieli........................... 124
13 Data zapisu..................................... 25, 205
Pomiar manualny................................. 126
14 Nazwa folderu....................................... 219
28 Kompensacja ekspozycji ....................115
15 Ocena...................................................... 169
1 Wyświetlany na czerwono, gdy zdjęcie zrobiono przy włączonym
automatycznym doborze ISO.
2 Jeśli zdjęcie zostało zrobione z włączoną aktywną funkcją D-Lighting,
wyświetlane jest AUTO.
3 Wyświetlane tylko w przypadku zdjęć zrobionych z użyciem akcesoriów
obsługujących tę funkcję.
Odtwarzanie i usuwanie 163
❚❚ Dane pozycji
Szerokość geograficzna, długość geograficzna i inne dane pozycji są
dostarczane przez urządzenie inteligentne i różnią się w zależności od
urządzenia inteligentnego (0 221). W przypadku filmów dane dotyczą
pozycji w momencie rozpoczęcia nagrywania.
164 Odtwarzanie i usuwanie
Przyjrzyj się bliżej: powiększenie w trybie
odtwarzania
Naciśnij przycisk X, aby powiększyć zdjęcie wyświetlane w widoku
pełnoekranowym lub zdjęcie aktualnie wyróżnione w widoku miniatur
lub kalendarza. Gdy powiększenie w trybie odtwarzania jest aktywne,
można wykonać następujące czynności:
Czynność
Przybliżanie
i oddalanie zdjęć
Wyświetlanie
innych
fragmentów
zdjęcia
Użyj
Opis
Naciśnij przycisk X, aby powiększyć zdjęcie
o maksymalnie około 38× (duże zdjęcia), 28×
(średnie zdjęcia) lub 19× (małe zdjęcia). Naciśnij
X/
W (Q) W (Q), aby oddalić obraz. Do wyświetlania obszarów
powiększonego zdjęcia niewidocznych na monitorze
służy wybierak wielofunkcyjny. Aby szybko
przewinąć obraz do innego obszaru kadru,
przytrzymaj wybierak wielofunkcyjny wciśnięty. Gdy
stopień powiększenia jest zmieniony, na chwilę
wyświetla się okno nawigacji, w którym obszar
widoczny w danym momencie na monitorze jest
oznaczony żółtą ramką. O współczynniku
powiększenia informuje pasek na dole okna
nawigacji; gdy współczynnik powiększenia wynosi
100%, pasek jest wyświetlany na zielono.
Przycinanie
obrazu
P
Zbliżenie na
twarze
P
Aby przyciąć zdjęcie do obszaru aktualnie
widocznego na monitorze, naciśnij P i wybierz
Przycinanie (0 166).
Aby wykonać zbliżenie na twarze wykryte przez
aparat, naciśnij P i wybierz Zoom twarzy (0 167). Ta
opcja jest dostępna, tylko jeśli aparat wykrył twarze.
Jeśli twarze zostaną wykryte w czasie wyświetlania
przybliżenia histogramu RGB (0 158), opcja Zoom
twarzy będzie dostępna w menu przycisku P (ale
opcja Przycinanie nie będzie dostępna).
Odtwarzanie i usuwanie 165
Czynność
Użyj
Wyświetlenie
innych zdjęć
Opis
Obracaj pokrętłem sterowania, aby wyświetlać ten
sam obszar na innych zdjęciach przy aktualnym
współczynniku powiększenia. Powiększenie w trybie
odtwarzania jest anulowane w momencie
wyświetlenia filmu.
Anulowanie
przybliżenia
Anuluj przybliżenie i powróć do widoku
pełnoekranowego.
Zmiana stanu
ochrony
A (L) Więcej informacji można znaleźć na stronie 168.
❚❚ Przycinanie zdjęć
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby przycinać zdjęcia wyświetlane
podczas powiększenia w trybie odtwarzania do obszaru aktualnie
widocznego na monitorze.
1 Naciśnij P.
Po ustawieniu przybliżenia i przesunięciu
zdjęcia tak, aby na monitorze wyświetlony
był jedynie obszar, jaki zamierzasz
zachować, naciśnij przycisk P.
Przycisk P
2 Wybierz Przycinanie.
Wyróżnij Przycinanie i naciśnij 2.
3 Wybierz Gotowe.
Wyróżnij Gotowe i naciśnij J, aby
utworzyć przyciętą kopię zawierającą tylko
fragment zdjęcia wyświetlony na
monitorze.
166 Odtwarzanie i usuwanie
❚❚ Zoom twarzy
Aby wykonać zbliżenie na twarz wykrytą przez
aparat, naciśnij przycisk P w widoku
powiększenia, po czym wyróżnij Zoom
twarzy i naciśnij J.
Przycisk P
Aktualnie wybrana twarz jest oznaczona białą
ramką w oknie nawigacji. Naciskaj X lub
W (Q), aby przybliżyć lub oddalić obraz, lub
użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby
wyświetlić inne twarze.
Odtwarzanie i usuwanie 167
Ochrona zdjęć przed usunięciem
Naciśnij przycisk A (L), aby ochronić bieżące zdjęcie przed
przypadkowym usunięciem. Chronione pliki są oznaczone ikoną P i nie
można ich usunąć przyciskiem O ani przy pomocy opcji Usuwanie
w menu odtwarzania. Zwróć uwagę, że zdjęcia chronione zostaną
usunięte podczas formatowania karty pamięci (0 201). Aby usunąć
ochronę ze zdjęcia i umożliwić jego usunięcie, wyświetl je lub wyróżnij
i naciśnij przycisk A (L).
Przycisk A (L)
A Usuwanie ochrony wszystkich zdjęć
Aby usunąć ochronę wszystkich zdjęć w folderze lub w folderach aktualnie
wybranych w menu Folder odtwarzania (0 187), naciśnij jednocześnie
przyciski A (L) oraz O i przytrzymaj je wciśnięte przez około dwie sekundy
podczas odtwarzania.
168 Odtwarzanie i usuwanie
Ocenianie zdjęć
Oceniaj zdjęcia lub oznaczaj je jako przeznaczone do późniejszego
usunięcia. Oceny można również wyświetlać w programach ViewNX-i
i Capture NX-D. Chronionych zdjęć nie można oceniać.
Ocenianie pojedynczych zdjęć
1 Wybierz zdjęcie.
Wyświetl lub wyróżnij zdjęcie.
2 Wyświetl opcje odtwarzania.
Naciśnij przycisk P, aby wyświetlić opcje
odtwarzania.
Przycisk P
3 Wybierz Ocena.
Wyróżnij Ocena i naciśnij 2.
4 Wybierz ocenę.
Naciskaj 4 lub 2, aby wybrać ocenę od
zera do pięciu gwiazdek, lub wybierz ),
aby oznaczyć zdjęcie jako przeznaczone
do usunięcia. Naciśnij J, aby zakończyć
czynność.
Odtwarzanie i usuwanie 169
Ocenianie wielu zdjęć
Użyj opcji Ocena z menu odtwarzania, aby ocenić wiele zdjęć.
1 Wybierz Ocena.
Wyróżnij Ocena w menu odtwarzania
i naciśnij 2.
2 Oceń zdjęcia.
Wyróżnij zdjęcia za pomocą wybieraka
wielofunkcyjnego (aby wyświetlić
aktualnie wyróżnione zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X), a następnie, trzymając
wciśnięty przycisk W (Q), naciskaj 1 lub 3,
aby wybrać ocenę od zera do pięciu gwiazdek, lub wybierz ), aby
oznaczyć zdjęcie jako przeznaczone do usunięcia. Naciśnij J, aby
zakończyć czynność.
170 Odtwarzanie i usuwanie
Usuwanie zdjęć
Aby usunąć bieżące zdjęcie, naciśnij przycisk O. Aby usunąć wiele
wybranych zdjęć, wszystkie zdjęcia zrobione wybranego dnia lub
wszystkie zdjęcia z bieżącego folderu odtwarzania, użyj opcji Usuwanie
w menu odtwarzania. Usuniętych zdjęć nie można odzyskać. Zwróć
uwagę, że chronionych zdjęć nie można usunąć.
Podczas odtwarzania
Naciśnij przycisk O, aby usunąć bieżące zdjęcie.
1 Naciśnij przycisk O.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia.
Przycisk O
2 Naciśnij przycisk O ponownie.
Aby usunąć zdjęcie, naciśnij przycisk O
ponownie. Aby wyjść z menu bez
usuwania zdjęcia, naciśnij przycisk K.
A Widok kalendarza
W widoku kalendarza można usunąć wszystkie fotografie zrobione wybranego
dnia, wyróżniając datę na liście dat i wciskając przycisk O (0 154).
Odtwarzanie i usuwanie 171
Menu odtwarzania
Opcja Usuwanie w menu odtwarzania zawiera następujące opcje.
Zwróć uwagę, że w zależności od liczby zdjęć, proces usuwania może
chwilę potrwać.
Opcja
Q Usuń wybrane
n Wybierz datę
R
Usuń wszystkie
Opis
Usuń wybrane zdjęcia.
Usuń wszystkie zdjęcia zrobione wybranego dnia
(0 173).
Usuń wszystkie zdjęcia z folderu aktualnie wybranego
do odtwarzania (0 187).
❚❚ Usuń wybrane: usuwanie wybranych zdjęć
1 Wybierz wyróżnione zdjęcie.
Wyróżnij zdjęcie przy pomocy wybieraka
wielofunkcyjnego i naciskaj przycisk
W (Q), aby je wybrać lub cofnąć wybór
(aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie na
pełnym ekranie, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X). Wybrane zdjęcia są oznaczone
Przycisk W (Q)
ikoną O. W razie potrzeby powtórz
powyższe czynności, aby wybrać więcej
zdjęć.
2 Naciśnij J, aby zakończyć czynność.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia. Wyróżnij Tak i naciśnij J.
172 Odtwarzanie i usuwanie
❚❚ Wybierz datę: usuwanie wszystkich zdjęć zrobionych wybranego dnia
1 Wybierz daty.
Wyróżnij datę i naciśnij 2, aby wybrać
wszystkie zdjęcia zrobione wyróżnionego
dnia. Wybrane daty są oznaczone
symbolem zaznaczenia. Powtarzaj
powyższe czynności, aby wybrać więcej
dat. Aby cofnąć wybór daty, wyróżnij ją
i naciśnij 2.
2 Naciśnij J, aby zakończyć czynność.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia. Wyróżnij Tak i naciśnij J.
Odtwarzanie i usuwanie 173
Pokazy slajdów
Opcja Pokaz slajdów w menu odtwarzania służy do wyświetlania
pokazu slajdów zawierającego zdjęcia znajdujące się w bieżącym
folderze odtwarzania (0 187).
1 Wybierz Pokaz slajdów.
Wyróżnij Pokaz slajdów w menu
odtwarzania i naciśnij 2.
2 Rozpocznij pokaz slajdów.
Wyróżnij Start w menu pokazu slajdów
i naciśnij J.
Podczas pokazu slajdów można wykonać następujące czynności:
Czynność
Użyj
Opis
Przeskakiwanie
do tyłu/do przodu
Naciśnij przycisk 4, aby powrócić do
poprzedniego kadru, lub przycisk 2, aby
przejść do następnego.
Wyświetlanie
dodatkowych
informacji
o zdjęciu
Zmień wyświetlane informacje o zdjęciu
(0 156).
Wstrzymaj pokaz. Wybierz Ponów start, aby
wznowić pokaz.
Pauza
Zwiększenie/
zmniejszenie
głośności
Powrót do trybu
odtwarzania
Naciskaj X podczas odtwarzania filmu, aby
X / W (Q) zwiększać głośność, lub naciskaj W (Q), aby
ją zmniejszać.
Zakończ pokaz slajdów i powróć do trybu
K
odtwarzania.
174 Odtwarzanie i usuwanie
Gdy pokaz się skończy, wyświetli się okno
dialogowe pokazane po prawej stronie. Aby
uruchomić pokaz ponownie, wybierz Ponów
start, natomiast aby powrócić do menu
odtwarzania, wybierz Zakończ.
Odtwarzanie i usuwanie 175
Opcje pokazu slajdów
Przed rozpoczęciem pokazu slajdów można użyć opcji w menu pokazu
slajdów, aby wybrać wyświetlane zdjęcia według rodzaju lub oceny
i wybrać, jak długo każde zdjęcie jest wyświetlane.
• Typ zdjęcia: wybierz spośród Zdjęcia
i filmy, Tylko zdjęcia, Tylko filmy
i Według oceny. Aby uwzględnić tylko
zdjęcia o wybranej ocenie, wyróżnij
Według oceny i naciśnij 2. Wyświetli się
lista ocen. Wyróżnij oceny i naciśnij 2, aby
wybrać zdjęcia o wyróżnionej ocenie do
uwzględnienia w pokazie slajdów lub
cofnąć ich wybór. Wybrane oceny są
oznaczone symbolem zaznaczenia. Naciśnij
J, aby wyjść z menu po wybraniu
żądanych ocen.
• Czas wyświetlania zdjęcia: wybierz czas
wyświetlania zdjęć.
176 Odtwarzanie i usuwanie
Połączenia
Instalacja ViewNX-i
Aby precyzyjnie korygować, przesyłać i wyświetlać zdjęcia, pobierz
najnowszą wersję programu instalacyjnego programu ViewNX-i
z poniższej witryny internetowej i postępuj zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację. Wymagane jest
połączenie z Internetem. Aby poznać wymagania systemowe i uzyskać
inne informacje, wejdź na stronę internetową firmy Nikon przeznaczoną
dla swojego regionu.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Użyj oprogramowania Capture NX-D firmy Nikon do precyzyjnej korekty zdjęć
lub zmieniania ustawień zdjęć w formacie NEF (RAW) i zapisywania ich w innych
formatach. Program Capture NX-D jest dostępny do pobrania ze strony:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Połączenia 177
Kopiowanie zdjęć do komputera
Przed przejściem dalej dopilnuj, aby zainstalować ViewNX-i (0 177).
1 Podłącz kabel USB.
Po wyłączeniu aparatu i sprawdzeniu, czy w aparacie znajduje się
karta pamięci, podłącz kabel USB (dostępny osobno) zgodnie
z ilustracją i włącz aparat.
D Koncentratory USB
Podłączaj aparat bezpośrednio do komputera. Nie podłączaj kabla za
pośrednictwem koncentratora USB ani klawiatury.
A Użyj niezawodnego źródła zasilania
Aby zapewnić nieprzerwaną transmisję danych, dopilnuj, aby akumulator
w aparacie był w pełni naładowany.
A Podłączanie kabli
Aparat musi być wyłączony przed podłączeniem lub odłączeniem kabli
połączeniowych. Nie używaj siły ani nie próbuj wkładać złączy pod kątem.
178 Połączenia
2 Uruchom komponent ViewNX-i o nazwie Nikon Transfer 2.
Jeśli pojawi się komunikat wymagający wybrania programu, wybierz
Nikon Transfer 2.
D Podczas przesyłania
Gdy trwa przesyłanie danych, nie wyłączaj aparatu ani nie odłączaj kabla USB.
A Windows 7
Jeśli wyświetli się następujące okno dialogowe, wybierz Nikon Transfer 2
zgodnie z opisem poniżej.
1 Pod Import pictures and videos
(Importuj obrazy i wideo) kliknij Change
program (Zmień program). Wyświetli się
okno dialogowe wyboru programu.
Wybierz Nikon Transfer 2 i kliknij OK.
2 Kliknij dwukrotnie
.
A Windows 10 i Windows 8.1
Systemy Windows 10 i Windows 8.1 mogą
wyświetlić monit Autoodtwarzania po
podłączeniu aparatu. Stuknij lub kliknij okno
dialogowe, a następnie stuknij lub kliknij
Nikon Transfer 2, aby wybrać
Nikon Transfer 2.
A OS X
Jeśli Nikon Transfer 2 nie uruchomi się automatycznie, sprawdź, czy aparat
jest podłączony, a następnie uruchom Image Capture (aplikację dołączoną
do systemu OS X), po czym wybierz Nikon Transfer 2 jako aplikację, która
otwiera się po wykryciu aparatu.
Połączenia 179
3 Kliknij Start Transfer (Rozpocznij przesyłanie).
Zdjęcia z karty pamięci zostaną skopiowane do komputera.
Start Transfer (Rozpocznij przesyłanie)
4 Zakończ połączenie.
Po zakończeniu przesyłania wyłącz aparat i odłącz kabel USB.
A Aby uzyskać więcej informacji
Skorzystaj z internetowej pomocy, aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu
z programu ViewNX-i.
180 Połączenia
Drukowanie zdjęć
Wybrane zdjęcia JPEG można wydrukować na drukarce PictBridge
(0 303) podłączonej bezpośrednio do aparatu.
Podłączanie drukarki
Podłącz aparat przy użyciu kabla USB (dostępny osobno). Nie używaj siły
ani nie próbuj wkładać złączy pod kątem.
Po włączeniu aparatu i drukarki na monitorze zostanie wyświetlony
ekran powitalny, a następnie ekran odtwarzania PictBridge.
D Wybieranie zdjęć do wydrukowania
Zdjęć w formacie NEF (RAW) (0 84) nie można wybrać do wydrukowania. Kopie
w formacie JPEG zdjęć w formacie NEF (RAW) można utworzyć za pomocą opcji
Przetwarzanie NEF (RAW) w menu retuszu (0 230).
D Nanoszenie daty
W przypadku wybrania Włącz dla Nanieś datę w menu PictBridge podczas
drukowania zdjęć zawierających informacje o dacie zapisane przy użyciu opcji
Datownik w menu ustawień (0 202), data pojawi się dwa razy. Nadrukowana
data może być jednakże wycięta, jeśli fotografie zostaną przycięte lub
wydrukowane bez ramki.
Połączenia 181
Drukowanie zdjęć pojedynczo
1 Wyświetl żądane zdjęcie.
Naciskaj 4 lub 2, aby wyświetlić więcej zdjęć. Naciśnij przycisk X,
aby przybliżyć aktualnie wybrane zdjęcie (0 165; naciśnij K, aby
wyłączyć przybliżenie). Aby wyświetlić jednocześnie sześć zdjęć,
naciśnij przycisk W (Q). Użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby
wyróżnić zdjęcia, lub naciśnij X, aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie
w widoku pełnoekranowym.
2 Dostosuj ustawienia drukarki.
Naciśnij J, aby wyświetlić następujące elementy, a następnie
naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić element, po czym naciśnij 2, aby
wyświetlić opcje (wyświetlone są tylko opcje obsługiwane przez
bieżącą drukarkę; aby skorzystać z domyślnej opcji, wybierz
Domyślny drukarki). Po wybraniu opcji wybierz J, aby powrócić do
menu ustawień drukarki.
Opcja
Opis
Rozmiar strony Wybierz rozmiar strony.
Ta opcja jest wyświetlona tylko wtedy, gdy zdjęcia są
Liczba kopii
drukowane pojedynczo. Naciskaj 1 lub 3, aby wybrać liczbę
kopii (maksymalnie 99).
Ramka
Wybierz, czy zdjęcia mają być otoczone białą ramką.
Wybierz, czy godziny i daty rejestracji zdjęć mają być
Nanieś datę
drukowane na zdjęciach.
Ta opcja jest wyświetlona tylko wtedy, gdy zdjęcia są
drukowane pojedynczo. Aby wyjść z menu bez przycinania
zdjęcia, wyróżnij Bez przycinania i naciśnij J. Aby przyciąć
bieżące zdjęcie, wyróżnij Przytnij i naciśnij 2. Wyświetli się
okno dialogowe wyboru obszaru przycięcia. Naciskaj X, aby
Przycinanie
zwiększać obszar przycięcia, lub naciskaj W (Q), aby go
zmniejszać, a położenie obszaru przycięcia wybierz za
pomocą wybieraka wielofunkcyjnego. Zwróć uwagę, że
jakość wydruku może spadać w przypadku drukowania
małych obszarów przycięcia w dużych rozmiarach.
3 Rozpocznij drukowanie.
Wybierz Rozpocznij druk i naciśnij J, aby rozpocząć drukowanie. Aby
anulować wydruk przed wydrukowaniem wszystkich kopii, naciśnij J.
182 Połączenia
Drukowanie wielu zdjęć
1 Wyświetl menu PictBridge.
Naciśnij przycisk G na ekranie odtwarzania PictBridge.
2 Wybierz opcję.
Wyróżnij jedno z poniższych ustawień i naciśnij 2.
• Wybrane do druku: wybierz zdjęcia do wydrukowania. Wyróżnij
zdjęcia za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego (aby wyświetlić
wyróżnione zdjęcie na pełnym ekranie, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X), a następnie, trzymając przycisk W (Q) wciśnięty,
naciskaj 1 lub 3, aby wybrać liczbę kopii. Aby cofnąć wybór
zdjęcia, ustaw liczbę kopii na zero.
• Wybierz datę: wydrukuj po jednej kopii wszystkich zdjęć zrobionych
w wybrane dni. Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić daty, a następnie
naciśnij 2, aby je wybrać lub cofnąć wybór. Aby wyświetlić zdjęcia
zrobione wybranego dnia, naciśnij W (Q). Użyj wybieraka
wielofunkcyjnego do przesuwania zdjęć lub naciśnij i przytrzymaj
X, aby wyświetlić bieżące zdjęcie na pełnym ekranie. Naciśnij
W (Q) ponownie, aby powrócić do okna dialogowego wyboru
daty.
• Wydruk indeksu: aby utworzyć wydruk indeksu wszystkich zdjęć JPEG
na karcie pamięci, przejdź do kroku 3. Zwróć uwagę, że jeśli na
karcie pamięci znajduje się ponad 256 zdjęć, zostanie
wydrukowanych tylko pierwszych 256 zdjęć. Jeśli rozmiar strony
wybrany w kroku 3 jest za mały dla wydruku indeksu, wyświetlone
zostanie ostrzeżenie.
3 Dostosuj ustawienia drukarki.
Dostosuj ustawienia drukarki w sposób opisany w kroku 2 na
stronie 182.
4 Rozpocznij druk.
Wybierz Rozpocznij druk i naciśnij J, aby rozpocząć drukowanie.
Aby anulować wydruk przed wydrukowaniem wszystkich kopii,
naciśnij J.
Połączenia 183
Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora
Opcjonalnego kabla HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface)
(0 268) można używać do podłączania aparatu do urządzeń wideo
wysokiej rozdzielczości (HD). Przed podłączeniem lub odłączeniem
kabla HDMI zawsze wyłączaj aparat.
Podłącz do aparatu
Podłącz do urządzenia wysokiej
rozdzielczości (HD) (wybierz kabel ze
złączem dopasowanym do
urządzenia HDMI)
Przełącz urządzenie na kanał HDMI, a następnie włącz aparat
i naciśnij przycisk K. Podczas odtwarzania zdjęcia będą wyświetlane
na ekranie telewizora. Zwróć uwagę, że krawędzie zdjęć mogą nie
zostać wyświetlone.
A Głośność odtwarzania
Głośność można regulować przy pomocy elementów sterujących telewizora.
Korzystanie w tym celu z elementów sterujących aparatu jest niemożliwe.
A Odtwarzanie na ekranie telewizora
Podczas długotrwałego odtwarzania zaleca się korzystanie z opcjonalnego
zasilacza sieciowego (dostępny osobno).
184 Połączenia
❚❚ Wybieranie rozdzielczości wyjściowej
Aby wybrać format przesyłania obrazu do
urządzenia HDMI, wybierz HDMI >
Rozdzielczość wyjściowa w menu ustawień
aparatu (0 199). Jeśli wybrano
Automatyczna, aparat automatycznie
wybierze odpowiedni format.
❚❚ Sterowanie aparatem za pomocą pilota telewizora
Jeśli wybrano ustawienie Włącz dla opcji HDMI > Sterowanie
urządzeniem w menu ustawień (0 199), kiedy aparat jest podłączony
do telewizora obsługującego HDMI-CEC i zarówno aparat, jak i telewizor
są włączone, pilota telewizora będzie można używać zamiast wybieraka
wielofunkcyjnego i przycisku J aparatu podczas odtwarzania zdjęć
w widoku pełnoekranowym i pokazów slajdów. Jeśli wybrane jest
Wyłącz, pilota telewizora nie można używać do sterowania aparatem,
ale aparatu można używać do robienia zdjęć i nagrywania filmów
w trybie podglądu na żywo.
A Urządzenia HDMI-CEC
HDMI-CEC (ang. High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics
Control) to standard pozwalający na używanie urządzeń HDMI do sterowania
urządzeniami peryferyjnymi, do których są podłączone. Kiedy aparat jest
podłączony do urządzenia HDMI-CEC, ) wyświetla się w wizjerze zamiast
liczby pozostałych zdjęć.
A 1920 × 1080 60p/50p
Wybranie 1920×1080; 60p lub 1920×1080; 50p dla Ustawienia filmu >
Rozmiar klatki/liczba klatek może powodować zróżnicowanie rozdzielczości
i liczby klatek na sekundę danych przesyłanych do urządzeń HDMI podczas
nagrywania.
A HDMI > Rozdzielczość wyjściowa
Filmów nie można przesyłać z rozdzielczością 1920×1080; 60p ani
1920×1080; 50p. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia
Automatyczna dla opcji Rozdzielczość wyjściowa.
Połączenia 185
Menu aparatu
D Menu odtwarzania: zarządzanie zdjęciami
Aby wyświetlić menu odtwarzania, naciśnij G i wybierz kartę
D (menu odtwarzania).
Przycisk G
Opcje menu odtwarzania
Menu odtwarzania zawiera następujące opcje:
Opcja
Usuwanie
Folder odtwarzania
Opcje odtwarzania
Podgląd zdjęć
Automatyczny obrót zdjęć
Obrót zdjęć pionowych
Pokaz slajdów
Typ zdjęcia
Czas wyświetlania zdjęcia
Ocena
Wyb. do przesł. do urz. int.
186 D Menu odtwarzania: zarządzanie zdjęciami
Wartość domyślna
—
Wszystkie
—
Włącz
Włącz
Włącz
Zdjęcia i filmy
2s
—
—
0
172
187
187
188
188
189
174
170
189
Folder odtwarzania
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wybierz folder do odtwarzania:
Opcja
Opis
Podczas odtwarzania będą widoczne zdjęcia znajdujące się we
wszystkich folderach utworzonych aparatem D3400.
Podczas odtwarzania będą widoczne zdjęcia znajdujące się we
Wszystkie
wszystkich folderach.
Tylko zdjęcia w folderze aktualnie wybranym w opcji Folder zapisu
Bieżący
w menu ustawień (0 219) są wyświetlane podczas odtwarzania.
D3400
Opcje odtwarzania
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wybierz informacje dostępne podczas
wyświetlania informacji o zdjęciu (0 156).
Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić informacje,
a następnie naciśnij 2, aby je wybrać lub
cofnąć wybór. Wybrane elementy są
oznaczone symbolem zaznaczenia. Aby
powrócić do menu odtwarzania, naciśnij J.
D Menu odtwarzania: zarządzanie zdjęciami 187
Podgląd zdjęć
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wybierz, czy zdjęcia mają być automatycznie wyświetlane na monitorze
natychmiast po ich zarejestrowaniu. Jeśli wybrane jest Wyłącz, zdjęcia
można wyświetlić tylko poprzez naciśnięcie przycisku D.
Automatyczny obrót zdjęć
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Zdjęcia zrobione, gdy wybrane jest ustawienie Włącz, zawierają
informacje o orientacji aparatu, co pozwala na ich automatyczne
obracanie podczas odtwarzania lub wyświetlania w programie ViewNX-i
lub Capture NX-D. Rejestrowane są następujące orientacje:
Orientacja pozioma
(krajobrazowa)
Aparat obrócony o 90°
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara
Aparat obrócony o 90°
przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara
Po wybraniu ustawienia Wyłącz orientacja aparatu nie jest zapisywana.
Wybierz to ustawienie podczas obracania aparatu w poziomie w trakcie
robienia zdjęcia lub fotografowania z obiektywem skierowanym w górę
lub w dół.
188 D Menu odtwarzania: zarządzanie zdjęciami
Obrót zdjęć pionowych
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Jeśli wybrane jest Włącz, zdjęcia w orientacji pionowej (portretowej)
będą automatycznie obracane podczas wyświetlania na monitorze
(zdjęcia zrobione z Wyłącz wybranym dla Automatyczny obrót zdjęć
nadal będą wyświetlane w orientacji krajobrazowej). Zwróć uwagę, że
ponieważ sam aparat już jest ustawiony w odpowiedniej orientacji
podczas fotografowania, podczas podglądu zdjęcia nie będą obracane
automatycznie.
Wyb. do przesł. do urz. int.
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wybierz zdjęcia do przesłania do urządzenia inteligentnego. Filmów nie
można wybierać do przesłania.
Opcja
Wybierz zdjęcia
Cofnij wybór ze
wszystkich
Opis
Zaznacz zdjęcia do przesłania do urządzenia
inteligentnego.
Usuń oznaczenie do przesłania z wszystkich zdjęć.
D Menu odtwarzania: zarządzanie zdjęciami 189
C Menu fotografowania: opcje fotografowania
Aby wyświetlić menu fotografowania, naciśnij G i wybierz kartę
C (menu fotografowania).
Przycisk G
Opcje menu fotografowania
Menu fotografowania zawiera następujące opcje:
Opcja
Reset. menu fotografowania
Jakość zdjęcia
Wielkość zdjęcia
Ustawienia czułości ISO
P, S, A, M
Czułość ISO
Inne tryby
Automatyczny dobór ISO
Maksymalna czułość
Najdłuższy czas migawki
Balans bieli
Światło jarzeniowe
Ustaw funkcję Picture Control
Przestrzeń barw
Aktywna funkcja D-Lighting
Redukcja szumów
Korekcja winietowania
Wartość domyślna
—
JPEG normal
Duża
100
Automatyczny
Włącz
25600
Automatyczny
Automatyczny
Zimne białe jarzeniowe
Standardowe
sRGB
Włącz
Włącz
Normalna
190 C Menu fotografowania: opcje fotografowania
0
192
84
86
93
193
121
123
132
194
119
195
195
Opcja
Automat. korekcja dystorsji
Tryb ustawiania ostrości
Wizjer
Podgląd na żywo/film
Tryb pola AF
n, 1, 2, 3
Wizjer
m
Inne tryby
k, l, p, o
Podgląd na
n
żywo/film
Inne tryby
Wbud. dioda wspomag. AF
Pomiar ekspozycji
Sterowanie lampą wbud./Opcjonalna
lampa
Optyczna redukcja drgań *
Ustawienia filmu
Rozmiar klatki/liczba klatek
Jakość filmów
Mikrofon
Redukcja szumu wiatru
Manualne ustaw. filmów
Wartość domyślna
Wyłącz
0
196
Automatyczny AF
Pojedynczy AF
69
70
Jednopolowy AF
AF z dynam. wyborem pola
Automatycz. wybór pola AF
AF z priorytet. ostr. twarzy
Normalne pole AF
Szerokie pole AF
Włącz
Pomiar matrycowy
196
111
TTL
197
Włącz
198
1920×1080; 60p
Normalna
Czułość automatyczna
Wyłącz
Wyłącz
141,
142
74
75
* Dostępne wyłącznie w połączeniu z obiektywami obsługującymi ten element.
Uwaga: w zależności od ustawień aparatu niektóre elementy mogą być
szare i niedostępne.
C Menu fotografowania: opcje fotografowania 191
Reset. menu fotografowania
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wybierz Tak, aby zresetować ustawienia menu fotografowania.
A Resetowanie opcji fotografowania
Wybranie Tak dla Reset. menu fotografowania powoduje również
przywrócenie wartości domyślnych ustawień funkcji Picture Control (0 134)
i zresetowanie następujących ustawień:
Opcja
Tryb wyzwalania migawki
m
Inne tryby
Pole AF
Fleksja programu
Przytrzymanie przycisku A (L)
Tryb lampy błyskowej
i, k, p, n, S, T, '
o
U
P, S, A, M
Kompensacja ekspozycji
Kompensacja błysku
Wartość domyślna
Seryjne
Pojedyncze zdjęcie
Centralne
Wyłącz
Wyłącz
Automatyczny
Automatyczna
synchronizacja z długimi
czasami ekspozycji
Błysk wyłączony
Błysk wypełniający
Wyłącz
Wyłącz
0
62
76
100
215
87, 89
115
117
Ustawienia czułości ISO
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Dostosuj czułość ISO (0 93).
192 C Menu fotografowania: opcje fotografowania
❚❚ Automatyczny dobór ISO
Ta opcja jest dostępna w połączeniu z obiektywami typu E i G (0 253),
gdy aparat pracuje w trybie P, S, A lub M. Jeśli wybrane jest Wyłącz,
czułość pozostanie ustawiona na stałe na wartość wybraną przez
użytkownika (0 93). Po wybraniu ustawienia Włącz czułość ISO będzie
automatycznie regulowana, jeśli uzyskanie optymalnej ekspozycji
z wartością wybraną przez użytkownika będzie niemożliwe.
Maksymalną wartość dla automatycznego doboru czułości ISO można
wybrać przy pomocy opcji Maksymalna czułość w menu
Automatyczny dobór ISO (wybierz niższe wartości, aby uniknąć
szumów (losowo rozmieszczonych jasnych pikseli, mgły lub linii), ale
zwróć uwagę, że jeśli czułość ISO wybrana przez użytkownika jest
wyższa od wybranej dla Maksymalna czułość, wartość wybrana przez
użytkownika zostanie użyta zamiast niej; minimalna wartość dla
automatycznego doboru czułości ISO jest automatycznie ustawiana na
ISO 100). W trybach P i A czułość będzie dostosowywana, tylko jeśli
doszłoby do niedoświetlenia przy czasie otwarcia migawki wybranym
dla Najdłuższy czas migawki (1/2000–30 s lub Automatyczny; w trybach
S i M czułość zostanie dostosowana w celu uzyskania optymalnej
ekspozycji z czasem otwarcia migawki wybranym przez użytkownika).
Jeśli wybrane jest Automatyczny, aparat wybierze najdłuższy czas
otwarcia migawki w oparciu o ogniskową obiektywu. Dłuższy czas
otwarcia migawki będzie stosowany tylko w przypadku, gdy nie będzie
możliwe uzyskanie optymalnej ekspozycji przy użyciu czułości ISO
wybranej dla ustawienia Maksymalna czułość.
Kiedy wybrane jest Włącz, w wizjerze
wyświetlane jest ISO AUTO, a na ekranie
Informacje wyświetlane jest ISO-A. Te wskaźniki
migają, gdy czułość jest zmieniona w stosunku
do wartości wybranej przez użytkownika.
C Menu fotografowania: opcje fotografowania 193
A Maksymalna czułość/najdłuższy czas migawki
Kiedy włączony jest automatyczny dobór ISO,
elementy graficzne informujące o czułości ISO
i czasie otwarcia migawki na ekranie Informacje
przedstawiają maksymalną czułość i najdłuższy
czas otwarcia migawki.
Maksymalna czułość
Najdłuższy czas migawki
A Automatyczny dobór ISO
Zwróć uwagę, że czułość ISO może automatycznie wzrastać podczas korzystania
z opcji automatycznego doboru czułości ISO w połączeniu z trybami lampy
błyskowej zsynchronizowanymi z długimi czasami ekspozycji (są one dostępne
dla wbudowanej lampy błyskowej oraz opcjonalnych lamp błyskowych
wymienionych na stronie 262), co może uniemożliwiać aparatowi wybranie
długiego czasu otwarcia migawki. Automatyczny dobór ISO jest dostępny tylko
w trybie sterowania lampą błyskową i-TTL (0 197, 262); w innych trybach
wartość wybrana dla Czułość ISO będzie używana do zdjęć robionych z użyciem
wbudowanej lampy błyskowej lub opcjonalnych lamp błyskowych.
Przestrzeń barw
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Przestrzeń barw określa gamę barw, które mogą być reprodukowane
przez dane urządzenie. sRGB jest zalecana do drukowania i wyświetlania
do ogólnych zastosowań, a Adobe RGB, z uwagi na szerszą gamę barw,
jest zalecana do profesjonalnej publikacji i druku komercyjnego.
Niezależnie od wybranej opcji filmy są nagrywane w sRGB.
A Adobe RGB
Aby zapewnić dokładną reprodukcję kolorów, zdjęcia z przestrzenią barw
Adobe RGB wymagają aplikacji, ekranów i drukarek obsługujących zarządzanie
kolorami.
A Przestrzeń barw
Programy ViewNX-i i Capture NX-D automatycznie wybierają poprawną
przestrzeń barw podczas otwierania zdjęć zrobionych tym aparatem. Rezultaty
nie są gwarantowane w przypadku oprogramowania innych firm.
194 C Menu fotografowania: opcje fotografowania
Redukcja szumów
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wybierz Włącz, aby zredukować
występowanie szumów (jasnych punktów,
losowo rozmieszczonych jasnych pikseli lub
mgły). Redukcja szumów działa ze wszystkimi
wartościami czułości ISO, ale jej działanie jest najbardziej zauważalne
przy wyższych wartościach. Czas wymagany do przetworzenia zdjęcia
przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż około 1 s w przybliżeniu
podwaja się. Podczas przetwarzania zdjęć „l m” miga w wizjerze
i robienie zdjęć jest niemożliwe. Redukcja szumów nie zostanie
przeprowadzona, jeśli aparat zostanie wyłączony przed zakończeniem
przetwarzania.
Jeśli wybrane jest Wyłącz, redukcja szumów będzie przeprowadzana
tylko w razie potrzeby, a stopień redukcji szumów będzie niższy niż
stosowany, gdy wybrane jest Włącz.
Korekcja winietowania
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
„Winietowanie” to spadek jasności na krawędziach zdjęcia. Korekcja
winietowania ogranicza winietowanie dla obiektywów typu E i G
(0 253). Jej efekty są różne dla różnych obiektywów i są najbardziej
widoczne przy otworze względnym. Wybieraj spośród ustawień
Zwiększona, Normalna, Zmniejszona i Wyłącz.
A Korekcja winietowania
W zależności od scenerii, warunków fotografowania i typu obiektywu, na
zdjęciach JPEG mogą występować szumy (mgła) lub może pojawiać się na nich
zróżnicowanie jasności peryferyjnej, a gotowe ustawienia Picture Control
zmodyfikowane w stosunku do ustawień domyślnych mogą nie dawać
oczekiwanych rezultatów. Zrób zdjęcia próbne i oceń efekty na monitorze.
Korekcja winietowania nie ma zastosowania do filmów (0 138) ani do zdjęć
zrobionych z użyciem obiektywów obsługujących format FX.
C Menu fotografowania: opcje fotografowania 195
Automat. korekcja dystorsji
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Aby redukować dystorsję beczkowatą podczas fotografowania
z użyciem obiektywów szerokokątnych oraz dystorsję poduszkowatą
podczas fotografowania z użyciem teleobiektywów, wybierz Włącz
(zwróć uwagę, że krawędzie obszaru widocznego w wizjerze mogą
zostać wycięte z ostatecznej fotografii, a czas wymagany do
przetworzenia fotografii przed rozpoczęciem zapisu może się wydłużyć).
Ta opcja nie ma zastosowania do filmów i jest dostępna jedynie
z obiektywami typu E i G (z wyjątkiem obiektywów typu „rybie oko”
i niektórych innych obiektywów). Uzyskanie rezultatów w przypadku
innych obiektywów nie jest gwarantowane.
A Retusz: korekta dystorsji
Informacje na temat tworzenia kopii istniejących zdjęć ze zredukowaną dystorsją
beczkowatą i poduszkowatą znajdują się na stronie 237.
Wbud. dioda wspomag. AF
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wybierz, czy wbudowana dioda
wspomagająca AF ma świecić, aby ułatwiać
ustawianie ostrości w warunkach słabego
oświetlenia.
Opcja
Włącz
Wyłącz
Dioda wspomagająca AF
Opis
Dioda wspomagająca AF świeci przy słabym oświetleniu (więcej
informacji znajduje się na stronie 284).
Dioda wspomagająca AF nie zaświeci się, aby ułatwić ustawianie
ostrości. W słabych warunkach oświetleniowych aparat może nie
być w stanie ustawić ostrości przy użyciu autofokusa.
196 C Menu fotografowania: opcje fotografowania
Sterowanie lampą wbud./Opcjonalna lampa
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wybierz tryb lampy błyskowej dla wbudowanej lampy błyskowej
w trybach P, S, A i M. Po podłączeniu i włączeniu opcjonalnej lampy
błyskowej SB-500, SB-400 lub SB-300, ta opcja zmienia się w Opcjonalna
lampa, pozwalając na wybór trybu lampy błyskowej dla opcjonalnej
lampy błyskowej.
Opcja
1 TTL
2
Tryb manualny
Opis
Moc błysku jest automatycznie dostosowywana do
warunków fotografowania.
Wybierz moc lampy błyskowej. Przy błysku o pełnej
mocy wbudowana lampa błyskowa ma liczbę
przewodnią około 8 (m, ISO 100, 20°C).
A Tryb manualny
Ikona Y miga w wizjerze, a na ekranie
Informacje pojawia się 0, kiedy wybrany jest
Tryb manualny i lampa błyskowa jest
podniesiona.
C Menu fotografowania: opcje fotografowania 197
A Sterowanie lampą w trybie TTL
Następujące sposoby sterowania lampą błyskową są obsługiwane podczas
używania obiektywu typu E lub G w połączeniu z wbudowaną lampą błyskową
(0 87) lub opcjonalnymi lampami błyskowymi (0 262).
• Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych:
informacje z 420-pikselowego czujnika RGB są wykorzystywane do regulacji
mocy błysku w celu uzyskania naturalnej równowagi pomiędzy głównym
fotografowanym obiektem a tłem.
• Standardowy błysk wypełniający i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych: moc
błysku jest regulowana dla głównego fotografowanego obiektu. Jasność tła nie
jest brana pod uwagę.
Standardowe sterowanie błyskiem i-TTL jest używane w przypadku pomiaru
punktowego, lub gdy zostanie wybrane w opcjonalnej lampie błyskowej.
Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dla cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych jest stosowany we wszystkich pozostałych sytuacjach.
Optyczna redukcja drgań
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Ten element jest wyświetlany tylko w połączeniu z obiektywami, które
go obsługują. Wybranie Włącz włącza redukcję drgań, która działa przy
każdym wciśnięciu spustu migawki do połowy (0 309, 314, 318).
Wybierz Wyłącz, aby wyłączyć redukcję drgań.
A Wskaźnik redukcji drgań
Wskaźnik redukcji drgań pojawia się na ekranie
Informacje, gdy Włącz jest wybrane dla Optyczna
redukcja drgań.
198 C Menu fotografowania: opcje fotografowania
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
Aby wyświetlić menu ustawień, naciśnij G i wybierz kartę B (menu
ustawień).
Przycisk G
Opcje menu ustawień
Menu ustawień zawiera następujące opcje:
Opcja
Resetowanie opcji ustawień
Formatowanie karty pamięci
Datownik
Strefa czasowa i data 1
Synchr. z urządz. intelig.
Czas letni
Język (Language) 1
Jasność monitora
Format wyświetlan. informacji
AUTO/SCENE/EFFECTS
P/S/A/M
Autom. wyświetlan. informacji
Czasy autowyłączenia
Samowyzwalacz
Opóźnienie samowyzw.
Liczba zdjęć
Wartość domyślna
—
—
Wyłącz
0
201
201
202
Wyłącz
Wyłącz
—
0
205
205
205
205
Graficzny
Graficzny
Włącz
Normalne
206
207
10 s
1
206
208
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu 199
Opcja
Oczek. na zdal. wyzwol. (ML-L3)
Podnoszenie lustra 2
Wzorzec do usuwania kurzu
Komentarz do zdjęcia
Inf. o prawach autorskich
Sygnał dźwiękowy
Redukcja migotania
Przyciski
Rola przycisku Fn
Rola przycisku AE-L/AF-L
Blok. AE spustem migawki
Włączenie AF
Wskaź. ustawienia ostrości
Pierścień ręczn. ognisk. w tr. AF 3
Numery kolejne plików
Folder zapisu
Nazwy plików
HDMI
Rozdzielczość wyjściowa
Sterowanie urządzeniem
Dane pozycji
Pobierz z urządz. intelig.
Położenie
Tryb samolotowy
Połącz z urz. intelig.
Wysyłaj do urządz. int. (autom.)
Bluetooth
Połączenie sieciowe
Sparowane urządzenia
Wysyłaj po wyłączeniu
200 B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
Wartość domyślna
1 min
—
—
—
—
Niski
Automatycznie
0
208
273
209
211
212
213
213
Czułość ISO
Blokada AE/AF
Wyłącz
Włącz
Wyłącz
Włącz
Wyłącz
—
DSC
214
215
215
215
216
217
218
219
221
Automatyczna
Włącz
185
Nie
—
Wyłącz
—
Wyłącz
Wyłącz
—
Włącz
221
222
222
223
223
Opcja
Przesyłanie Eye-Fi 4
Oznakowanie zgodności
Puste gniazdo, blok. spustu
Resetuj wszystkie ustawienia
Wersja programu
1
2
3
4
Wartość domyślna
Włącz
—
Spust zablokowany
—
—
0
224
225
226
226
226
Wartość domyślna różni się w zależności od kraju zakupu.
Niedostępne w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora.
Dostępne wyłącznie w połączeniu z obiektywami obsługującymi ten element.
Dostępne tylko po włożeniu zgodnej karty pamięci Eye-Fi (0 224).
Uwaga: w zależności od ustawień aparatu niektóre pozycje mogą być
szare i niedostępne.
Resetowanie opcji ustawień
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz Tak, aby przywrócić podane powyżej wartości domyślne
wszystkich ustawień menu ustawień z wyjątkiem Strefa czasowa i data,
Język (Language), Folder zapisu i Bluetooth > Sparowane
urządzenia.
Formatowanie karty pamięci
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Karty pamięci należy sformatować przed pierwszym użyciem, lub jeśli
były formatowane w innym urządzeniu. Sformatuj kartę zgodnie
z opisem poniżej.
D Formatowanie kart pamięci
Formatowanie kart pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych na nich
zapisanych. Przed rozpoczęciem formatowania skopiuj do komputera wszelkie
zdjęcia i inne dane, które chcesz zachować (0 178).
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu 201
1 Wyróżnij Tak.
Aby wyjść z menu bez formatowania karty
pamięci, wyróżnij Nie i naciśnij J.
2 Naciśnij J.
W czasie formatowania karty będzie
wyświetlany komunikat. Nie wyjmuj karty
pamięci oraz nie wyjmuj ani nie odłączaj
źródła zasilania podczas formatowania.
Datownik
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz informację o dacie, która ma być nanoszona na robione zdjęcia.
Datowników nie można dodawać do istniejących zdjęć ani z nich
usuwać.
Opcja
Wyłącz
a Data
b
Data
i godzina
c
Nadruk daty
Opis
Godzina i data nie pojawiają się na fotografiach.
Data lub data i godzina są
nanoszone na robione
fotografie, jeśli ta opcja jest
włączona.
15 . 04 . 2016
15 . 04 . 2016 10 : 02
Na nowe fotografie nanoszony jest datownik pokazujący
liczbę dni pomiędzy dniem, w którym wykonano zdjęcie,
a wybraną datą (0 203).
202 B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
Przy ustawieniach innych niż Wyłącz, ikona
d wyświetlana na ekranie Informacje
wskazuje wybraną opcję.
A Datownik
Data jest zapisywana w formacie wybranym dla Strefa czasowa i data (0 205).
Naniesione dane mogą zostać wycięte lub stać się nieczytelne na kopiach
tworzonych podczas retuszu zdjęć (0 227). Data nie jest widoczna na zdjęciach
NEF (RAW) ani NEF (RAW) + JPEG.
❚❚ Nadruk daty
Zdjęcia zrobione przy włączonej tej opcji
zostaną wydrukowane z liczbą dni, które
pozostały do późniejszej daty, lub liczbą dni,
które minęły od daty wcześniejszej. Funkcję tę
można wykorzystać do śledzenia rozwoju
dziecka lub do odliczania dni do urodzin bądź
ślubu.
02 / 15 . 04 . 2016
Przyszła data
(pozostały dwa dni)
02 / 19 . 04 . 2016
Przeszła data
(minęły dwa dni)
Aparat oferuje trzy pozycje pamięci do przechowywania dat.
1 Wprowadź pierwszą datę.
Po pierwszym wybraniu Nadruk daty
wyświetli się monit wymagający
wprowadzenia daty dla pierwszej pozycji
pamięci. Wprowadź datę przy pomocy
wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij J,
aby przejść do listy dat.
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu 203
2 Wprowadź dodatkowe daty lub zmień
istniejące daty.
Aby zmienić datę lub zapisać więcej dat,
wyróżnij pozycję pamięci, naciśnij 2,
a następnie wprowadź datę zgodnie
z opisem powyżej.
3 Wybierz datę.
Wyróżnij pozycję na liście dat i naciśnij J.
4 Wybierz format nadruku daty.
Wyróżnij Opcje wyświetlania i naciśnij 2,
a następnie wyróżnij format daty i naciśnij
J.
5 Wyjdź z menu nadruku daty.
Naciśnij J, aby wyjść z menu nadruku daty.
204 B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
Strefa czasowa i data
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Zmień strefy czasowe, zsynchronizuj zegar z zegarem urządzenia
inteligentnego, ustaw zegar aparatu, wybierz format daty oraz włącz lub
wyłącz czas letni.
Opcja
Opis
Wybierz strefę czasową. Zegar aparatu jest automatycznie
Strefa czasowa
przestawiany na czas w nowej strefie czasowej.
Data i godzina Ustaw zegar aparatu (0 25).
Wybierz, czy zegar aparatu ma być przestawiany na czas (czas
Synchr. z urządz.
uniwersalny UTC), strefę czasową i czas zimowy lub letni
intelig.
przekazywane przez urządzenie inteligentne.
Wybierz kolejność, w jakiej wyświetlane są dzień, miesiąc
Format daty
i rok.
Włącz lub wyłącz czas letni. Zegar aparatu zostaje
Czas letni
automatycznie przesunięty o jedną godzinę do przodu lub
do tyłu.
Język (Language)
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz język menu i komunikatów wyświetlanych w aparacie.
Jasność monitora
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Naciskaj 1 lub 3, aby wybrać poziom jasności monitora. Wybierz
wyższe wartości, aby zwiększyć jasność, a niższe wartości, aby ją
zmniejszyć.
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu 205
Format wyświetlan. informacji
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz format ekranu Informacje (0 6). Można wybrać oddzielne
formaty dla trybu automatycznego, programów tematycznych, trybów
efektów specjalnych, a także dla trybów P, S, A i M.
Klasyczny
Graficzny
1 Wybierz opcję trybu fotografowania.
Wyróżnij AUTO/SCENE/EFFECTS lub
P/S/A/M i naciśnij 2.
2 Wybierz wygląd.
Wyróżnij opcję wyglądu i naciśnij J.
Autom. wyświetlan. informacji
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Gdy wybrane jest Włącz, ekran Informacje wyświetli się po wciśnięciu
spustu migawki do połowy. Jeśli wybrane jest Wyłącz, ekran Informacje
można wyświetlić, naciskając przycisk R.
206 B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
Czasy autowyłączenia
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Ta opcja określa, przez jaki czas monitor pozostaje włączony, jeśli żadne
czynności obsługowe nie są przeprowadzane podczas wyświetlania
menu i odtwarzania (Odtwarzanie/menu), kiedy fotografie są
wyświetlane na monitorze po ich zrobieniu (Podgląd zdjęć) i podczas
podglądu na żywo (Podgląd na żywo), a także jak długo licznik czasu
czuwania, wizjer i ekran Informacje pozostają włączone, kiedy żadne
czynności nie są przeprowadzane (Czas czuwania). W celu ograniczenia
poboru energii z akumulatora korzystaj z krótszych czasów
autowyłączenia.
Opcja
C Krótkie
D Normalne
E Długie
F Ustawienia
osobiste
Opis (wszystkie czasy mają charakter przybliżony)
Czasy autowyłączenia mogą być ustawione na następujące
wartości:
Odtwarzanie/ Podgląd Podgląd na
Czas czuwania
menu
zdjęć
żywo
Krótkie
20 s
4s
5 min
4s
Normalne
5 min
4s
10 min
8s
Długie
10 min
20 s
20 min
1 min
Wybierz czasy oddzielnie dla Odtwarzanie/menu, Podgląd
zdjęć, Podgląd na żywo i Czas czuwania. Po zakończeniu
regulacji ustawień naciśnij J.
A Czasy autowyłączenia
Kiedy aparat jest podłączony do komputera lub drukarki za pomocą złącza USB,
monitor i wizjer nie wyłączają się automatycznie.
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu 207
Samowyzwalacz
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz czas opóźnienia wyzwolenia migawki i liczbę rejestrowanych
zdjęć.
• Opóźnienie samowyzw.: wybierz wartość opóźnienia wyzwolenia
migawki.
• Liczba zdjęć: naciskaj 1 lub 3, aby wybrać liczbę zdjęć robionych po
każdym naciśnięciu spustu migawki (od 1 do 9; jeśli wybrana jest
wartość inna niż 1, zdjęcia będą robione z interwałem około 4 s).
Oczek. na zdal. wyzwol. (ML-L3)
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz, jak długo aparat będzie czekać na sygnał z opcjonalnego pilota
zdalnego sterowania ML-L3 zanim anuluje tryb zdalnego wyzwalania.
Wybierz krótszy czas oczekiwania, aby wydłużyć czas działania
akumulatora. To ustawienie ma zastosowanie jedynie podczas
fotografowania przez wizjer.
208 B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
Wzorzec do usuwania kurzu
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Pozyskaj dane wzorcowe dla opcji usuwania kurzu w programie
Capture NX-D (aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z internetowej
pomocy programu Capture NX-D).
Opcja Wzorzec do usuwania kurzu jest dostępna tylko wtedy, gdy do
aparatu podłączony jest obiektyw typu E lub G. Zalecamy używać
obiektywu z ogniskową co najmniej 50 mm. Jeśli korzystasz z obiektywu
o zmiennej ogniskowej, ustaw najdłuższą ogniskową.
1 Wybierz Start.
Wyróżnij Start i naciśnij J. Aby wyjść
z menu bez pozyskiwania danych dla
funkcji usuwania kurzu, naciśnij G.
Zostanie wyświetlony komunikat
widoczny po prawej stronie, a w wizjerze
pojawi się „rEF”.
2 Wykadruj w wizjerze gładki i biały przedmiot.
Po ustawieniu obiektywu w odległości około dziesięciu centymetrów
od dobrze oświetlonego, gładkiego i białego przedmiotu wykadruj
ujęcie tak, aby żaden inny obiekt nie był widoczny w wizjerze,
a następnie naciśnij spust migawki do połowy.
W trybie autofokusa ostrość zostanie automatycznie ustawiona na
nieskończoność. W trybie ręcznego ustawiania ostrości ręcznie
ustaw ostrość na nieskończoność.
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu 209
3 Zbierz dane wzorcowe dla funkcji usuwania kurzu.
Naciśnij spust migawki do końca, aby zarejestrować dane wzorcowe
dla funkcji usuwania kurzu. Gdy spust migawki jest wciśnięty,
monitor wyłącza się.
Jeśli obiekt wzorcowy jest zbyt jasny lub
zbyt ciemny, aparat może nie być w stanie
uzyskać danych wzorcowych dla funkcji
usuwania kurzu i wyświetli komunikat
widoczny po prawej stronie. Należy
wówczas wybrać inny obiekt wzorcowy
i powtórzyć procedurę od kroku 1.
D Dane wzorcowe dla funkcji usuwania kurzu
Te same dane wzorcowe można stosować do zdjęć
wykonanych za pomocą różnych obiektywów
i przy różnych ustawieniach przysłony. Zdjęć
wzorcowych nie można wyświetlać za pomocą
komputerowych programów do obróbki obrazu.
Podczas wyświetlania zdjęć wzorcowych
w aparacie wyświetlany jest wzór kratki.
210 B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
Komentarz do zdjęcia
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Dodawaj komentarz do nowo rejestrowanych zdjęć. Komentarze można
wyświetlać jako metadane w ViewNX-i lub Capture NX-D. Komentarz
jest również widoczny na stronie informacji o zdjęciu na ekranie
informacji o zdjęciu (0 161). Dostępne są następujące opcje:
• Wpisz komentarz: wpisz komentarz w sposób opisany poniżej.
Komentarze mogą mieć długość maksymalnie 36 znaków.
• Dołącz komentarz: wybierz tę opcję, aby
dołączać ten komentarz do wszystkich
następnych zdjęć. Opcję Dołącz
komentarz można włączać i wyłączać,
wyróżniając ją i naciskając 2. Po wybraniu
żądanego ustawienia naciśnij J, aby wyjść
z menu.
A Wpisywanie tekstu
Gdy konieczne jest wpisanie tekstu, wyświetla się
okno dialogowe pokazane po prawej stronie. Za
pomocą wybieraka wielofunkcyjnego wyróżnij
odpowiedni znak w obszarze klawiatury i naciśnij
J, aby wprowadzić wyróżniony znak w bieżącym
położeniu kursora (zwróć uwagę, że jeśli znak
zostanie wprowadzony w wypełnione pole, ostatni
znak z pola zostanie usunięty). Aby usunąć znak
pod kursorem, naciśnij przycisk O. Aby przesunąć
kursor w nowe położenie, obracaj pokrętłem
sterowania. Aby zakończyć wpisywanie i powrócić
do poprzedniego menu, naciśnij X. Aby wyjść
z menu nie kończąc wpisywania tekstu, naciśnij
G.
Obszar wyświetlania tekstu
Obszar klawiatury
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu 211
Inf. o prawach autorskich
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Dodawaj informacje o prawach autorskich do nowo rejestrowanych
zdjęć. Informacje o prawach autorskich są dołączane do informacji
o zdjęciu wyświetlanych na ekranie informacji o zdjęciu i mogą być
wyświetlane jako metadane w programie ViewNX-i lub Capture NX-D.
Dostępne są następujące opcje:
• Fotograf: wprowadź nazwisko fotografa zgodnie z opisem na
stronie 211. Nazwiska fotografów mogą mieć długość maksymalnie
36 znaków.
• Prawa autorskie: wprowadź nazwisko właściciela praw autorskich
zgodnie z opisem na stronie 211. Nazwiska właścicieli praw autorskich
mogą mieć długość maksymalnie 54 znaków.
• Dołącz inf. o prawach autor.: wybierz tę opcję,
aby dołączać informacje o prawach
autorskich do wszystkich następnych zdjęć.
Opcję Dołącz inf. o prawach autor. można
włączać i wyłączać, wyróżniając ją
i naciskając 2. Po wybraniu żądanego
ustawienia naciśnij J, aby wyjść z menu.
D Inf. o prawach autorskich
Aby zapobiec nieautoryzowanemu wykorzystaniu nazwiska fotografa lub
właściciela praw autorskich, dopilnuj, by opcja Dołącz inf. o prawach autor. nie
była wybrana, a pola Fotograf i Prawa autorskie były puste, przed
wypożyczeniem lub przekazaniem aparatu innej osobie. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności prawnej za szkody lub spory wynikające z korzystania z opcji
Inf. o prawach autorskich.
212 B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
Sygnał dźwiękowy
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz wysokość (Wysoki lub Niski) sygnału dźwiękowego
emitowanego podczas ustawiania ostrości przez aparat w trybach
samowyzwalacza i zdalnego sterowania. Wybierz Wyłącz, aby wyłączyć
sygnał dźwiękowy.
Bieżące ustawienie jest przedstawione na
ekranie Informacje: 3 jest wyświetlane, gdy
sygnał dźwiękowy jest włączony, a 2, kiedy
jest wyłączony.
Redukcja migotania
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Zredukuj migotanie i powstawanie pasm podczas fotografowania
w oświetleniu jarzeniowym lub rtęciowym w trakcie podglądu na żywo
(0 39) lub podczas nagrywania filmu (0 138). Wybierz Automatycznie,
aby zezwolić aparatowi na automatyczne wybranie odpowiedniej
częstotliwości, lub ręcznie dopasuj ustawienie do częstotliwości
lokalnego zasilania prądem zmiennym.
A Redukcja migotania
Jeśli ustawienie Automatycznie nie daje oczekiwanych rezultatów i nie masz
pewności co do częstotliwości lokalnego zasilania, przetestuj obie opcje
(50 i 60 Hz) i wybierz dającą najlepsze rezultaty. Redukcja migotania może nie
dawać oczekiwanych rezultatów w przypadku bardzo jasnych obiektów. W takim
wypadku należy wybrać tryb A lub M i ustawić mniejszy otwór przysłony (większą
liczbę przysłony) przed włączeniem trybu podglądu na żywo. Zwróć uwagę, że
redukcja migotania jest niedostępna, kiedy Włącz jest wybrane dla Ustawienia
filmu > Manualne ustaw. filmów (0 142) w trybie M.
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu 213
Przyciski
Przycisk G ➜ B menu ustawień
❚❚ Rola przycisku Fn
Wybierz funkcję przypisaną do przycisku Fn.
Przycisk Fn
Opcja
Opis
Trzymając wciśnięty przycisk Fn, obracaj pokrętłem
Jakość/wielkość
v
sterowania w celu wybrania jakości i wielkości zdjęcia
zdjęcia
(0 84).
Trzymając wciśnięty przycisk Fn, obracaj pokrętłem
w Czułość ISO
sterowania w celu wybrania czułości ISO (0 93).
Trzymając wciśnięty przycisk Fn, obracaj pokrętłem
m Balans bieli
sterowania w celu wybrania balansu bieli (tylko tryby P,
S, A i M; 0 121).
Trzymając wciśnięty przycisk Fn, obracaj pokrętłem
Aktywna funkcja
!
sterowania w celu wybrania opcji aktywnej funkcji
D-Lighting
D-Lighting (tylko tryby P, S, A i M; 0 119).
214 B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
❚❚ Rola przycisku AE-L/AF-L
Wybierz funkcję przypisaną do przycisku
A (L).
Przycisk A (L)
Opcja
Opis
Gdy przycisk A (L) jest wciśnięty, ostrość
i ekspozycja są zablokowane.
Tylko blokada
Gdy przycisk A (L) jest wciśnięty, ekspozycja jest
C
ekspozycji (AE)
zablokowana.
Ekspozycja blokuje się po wciśnięciu przycisku
Blokada AE
A (L) i pozostaje zablokowana, aż do ponownego
E
(wciśnięta)
naciśnięcia przycisku lub upływu czasu czuwania.
Gdy przycisk A (L) jest wciśnięty, ostrość jest
F Tylko blokada AF
zablokowana.
Włączenie
Naciśnięcie przycisku A (L) powoduje
A
autofokusa (AF) uruchomienie autofokusa.
B
Blokada AE/AF
❚❚ Blok. AE spustem migawki
Gdy wybrane jest ustawienie Włącz, wartość ekspozycji zostaje
zablokowana po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
❚❚ Włączenie AF
Wybierz, czy aparat ma ustawiać ostrość po naciśnięciu spustu migawki
do połowy.
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu 215
Wskaź. ustawienia ostrości
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz ustawienie Włącz, aby używać wskaźnika ekspozycji w celu
określania, czy aparat ma poprawnie ustawioną ostrość w ręcznym
trybie ustawiania ostrości (0 81; zwróć uwagę, że ta funkcja nie jest
dostępna w trybie fotografowania M, kiedy zamiast tego wskaźnik
pokazuje, czy ekspozycja ustawiona dla fotografowanego obiektu jest
poprawna).
Wskaźnik
Opis
Ostrość ustawiona na obiekcie.
Ostrość w polu AF ustawiona jest nieznacznie przed
obiektem.
Ostrość w polu AF ustawiona jest znacznie przed
obiektem.
Ostrość w polu AF ustawiona jest nieznacznie za
obiektem.
Ostrość w polu AF ustawiona jest znacznie za
obiektem.
Aparat nie jest w stanie określić poprawnej ostrości.
A Korzystanie ze wskaźnika ustawienia ostrości
Wskaźnik ustawienia ostrości wymaga obiektywu z otworem względnym
(maksymalnym otworem przysłony) o wartości f/5,6 lub mniejszej. W sytuacjach,
kiedy aparat nie jest w stanie ustawić ostrości za pomocą autofokusa, osiągnięcie
pożądanych rezultatów może być niemożliwe (0 72). Wskaźnik ustawienia
ostrości jest niedostępny podczas podglądu na żywo.
216 B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
Pierścień ręczn. ognisk. w tr. AF
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Ten element jest wyświetlany tylko w połączeniu z obiektywami, które
go obsługują. Wybranie Włącz pozwala na używanie pierścienia
ustawiania ostrości obiektywu do ręcznego ustawiania ostrości, gdy
aparat pracuje w trybie autofokusa; jest to tzw. „autofokus z możliwością
ustawienia ręcznego” (M/A). Po wciśnięciu spustu migawki do połowy
w celu ustawienia ostrości, trzymaj spust wciśnięty do połowy i dostosuj
ostrość za pomocą pierścienia ustawiania ostrości. Aby ponownie
ustawić ostrość przy pomocy autofokusa, zabierz palec ze spustu
migawki, po czym ponownie naciśnij spust do połowy. Aby
uniemożliwić korzystanie z pierścienia ustawiania ostrości obiektywu do
ręcznego ustawiania ostrości, gdy aparat pracuje w trybie autofokusa,
wybierz Wyłącz.
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu 217
Numery kolejne plików
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Po zarejestrowaniu zdjęcia aparat nadaje nazwę jego plikowi, dodając
liczbę jeden do ostatnio użytego numeru pliku. Ta opcja pozwala
regulować, czy numeracja plików jest kontynuowana od ostatniego
użytego numeru po utworzeniu nowego folderu, sformatowaniu karty
pamięci lub włożeniu do aparatu nowej karty pamięci.
Opcja
Opis
Po utworzeniu nowego folderu, sformatowaniu karty pamięci lub
włożeniu do aparatu nowej karty pamięci numerowanie plików
jest kontynuowane od ostatniego użytego numeru lub od
największego numeru pliku w bieżącym folderze, w zależności
Włącz
od tego, który numer jest większy. Zrobienie zdjęcia, gdy bieżący
folder zawiera zdjęcie o numerze 9999, spowoduje
automatyczne utworzenie nowego folderu oraz ponowne
rozpoczęcie numerowania plików od 0001.
Utworzenie nowego folderu, sformatowanie karty pamięci lub
włożenie do aparatu nowej karty pamięci powoduje rozpoczęcie
Wyłącz
numeracji plików od 0001. Zwróć uwagę, że nowy folder jest
tworzony automatycznie po zrobieniu zdjęcia, jeśli bieżący folder
zawiera 999 zdjęć.
Jak dla Włącz, z tą różnicą, że kolejnemu zarejestrowanemu
zdjęciu jest nadawany numer pliku poprzez dodanie liczby jeden
Resetowanie
do największego numeru pliku w bieżącym folderze. Jeśli folder
jest pusty, numerowanie plików jest rozpoczynane od 0001.
D Numery kolejne plików
Jeśli bieżący folder ma numer 999 i zawiera 999 zdjęć lub zdjęcie o numerze
9999, spust migawki zostanie zablokowany i dalsze fotografowanie będzie
niemożliwe. Wybierz Resetowanie dla Numery kolejne plików, a następnie
sformatuj bieżącą kartę pamięci albo włóż nową kartę pamięci.
218 B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
Folder zapisu
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz folder, w którym będą zapisywane kolejne rejestrowane zdjęcia.
❚❚ Wybieranie folderów według numeru folderu
1 Wybierz opcję Wybierz folder według numeru.
Wyróżnij Wybierz folder według numeru i naciśnij 2.
2 Wybierz numer folderu.
Naciskaj 4 lub 2, aby wyróżnić cyfrę, a następnie naciskaj 1 lub 3,
aby zmienić wartość. Jeśli folder o wybranym numerze już istnieje,
ikona W, X lub Y zostanie wyświetlona na lewo od numeru folderu:
• W: folder jest pusty.
• X: folder jest częściowo zapełniony.
• Y: folder zawiera 999 zdjęć lub zdjęcie o numerze 9999. W tym
folderze nie można przechowywać więcej zdjęć.
3 Zapisz zmiany i wyjdź z tego menu.
Naciśnij J, aby zakończyć czynność i powrócić do głównego menu
(aby wyjść z menu bez wybierania folderu zapisu, naciśnij przycisk
G). Jeśli folder o wybranym numerze jeszcze nie istnieje,
utworzony zostanie nowy folder. Kolejne zdjęcia będą zapisywane
w wybranym folderze, chyba że jest on już zapełniony.
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu 219
❚❚ Wybieranie folderów z listy
1 Wybierz opcję Wybierz folder z listy.
Wyróżnij Wybierz folder z listy i naciśnij
2.
2 Wyróżnij folder.
Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić folder.
3 Wybierz wyróżniony folder.
Naciśnij J, aby wybrać wyróżniony folder i powrócić do głównego
menu. Kolejne zdjęcia będą zapisywane w wybranym folderze.
D Numery folderów i plików
Jeśli bieżący folder ma numer 999 i zawiera 999 zdjęć lub zdjęcie o numerze
9999, spust migawki zostanie zablokowany i dalsze fotografowanie będzie
niemożliwe. Aby kontynuować fotografowanie, utwórz folder o numerze
mniejszym niż 999 lub wybierz istniejący folder o numerze mniejszym niż 999
i zawierający mniej niż 999 zdjęć.
A Czas rozruchu
Uruchomienie aparatu może wymagać więcej czasu, jeśli karta pamięci zawiera
bardzo dużą liczbę plików lub folderów.
220 B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
Nazwy plików
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Zdjęcia są zapisywane z użyciem nazw plików składających się z „DSC_”
lub, w przypadku zdjęć korzystających z przestrzeni barw Adobe RGB
(0 194),„_DSC ”, i czterocyfrowego numeru oraz trzyliterowego
rozszerzenia (np. „DSC_0001.JPG”). Opcja Nazwy plików służy do
wybierania trzech liter zastępujących litery „DSC ” w nazwie pliku.
Informacje na temat edycji nazw plików znajdują się na stronie 211.
A Rozszerzenia
Stosowane są następujące rozszerzenia: „.NEF ” dla zdjęć w formacie NEF (RAW),
„.JPG” dla zdjęć w formacie JPEG, „.MOV” dla filmów i „.NDF” dla plików z danymi
wzorcowymi dla funkcji usuwania kurzu. We wszystkich parach zdjęć zapisanych
z ustawieniem jakości zdjęcia NEF (RAW) + JPEG, zdjęcia w formacie NEF i JPEG
mają takie same nazwy plików, ale różne rozszerzenia.
Dane pozycji
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Dostosuj ustawienia danych pozycji do użytku w sytuacjach, gdy aparat
jest podłączony do urządzenia inteligentnego.
Opcja
Pobierz
z urządz.
intelig.
Położenie
Opis
Wybierz Tak, aby pobrać dane pozycji z urządzenia
inteligentnego i dołączać je do zdjęć zrobionych w czasie
kolejnych dwóch godzin. Pozyskiwanie danych pozycji jest
niemożliwe, jeśli aparat jest wyłączony lub upłynął czas czuwania.
Wyświetl dane pozycji przekazane przez urządzenie inteligentne
(wyświetlane elementy różnią się w zależności od urządzenia).
Dane dla filmów to dane przekazane w momencie rozpoczęcia
nagrywania.
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu 221
Tryb samolotowy
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz Włącz, aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe kart Eye-Fi oraz
połączenia Bluetooth z urządzeniami inteligentnymi.
Połącz z urz. intelig.
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Dostosuj ustawienia dotyczące połączeń
z urządzeniami inteligentnymi.
A Bezpieczeństwo
Mimo tego, że jedną z korzyści oferowanych przez ten produkt jest zezwalanie
innym osobom na swobodne nawiązywanie połączeń z tym produktem w celu
bezprzewodowej wymiany danych z dowolnego miejsca w jego zasięgu, może
dojść do następujących zdarzeń, jeśli zabezpieczenia nie są włączone:
• Kradzież danych: osoby trzecie o złych zamiarach mogą przechwytywać
transmisje bezprzewodowe w celu kradzieży danych logowania, haseł i innych
informacji osobistych.
• Nieuprawniony dostęp: nieuprawnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sieci
i zmieniać dane lub wykonywać inne szkodliwe działania. Zwróć uwagę, że ze
względu na budowę sieci bezprzewodowych, wyspecjalizowane ataki mogą
prowadzić do uzyskania nieuprawnionego dostępu, nawet gdy zabezpieczenia
są włączone.
222 B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
Wysyłaj do urządz. int. (autom.)
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Jeśli wybrane jest Włącz, nowe zdjęcia będą automatycznie przesyłane
do urządzenia inteligentnego (jeśli aparat nie jest aktualnie podłączony
do urządzenia inteligentnego, zdjęcia zostaną oznaczone do przesłania
i przesłane podczas następnego nawiązania połączenia
bezprzewodowego). Filmy nie są przesyłane.
A Oznaczenie do przesłania
Jednocześnie do przesłania oznaczone może być maksymalnie 1000 zdjęć.
Przed zmianą oceny zdjęć oznaczonych do przesłania, wybierz Wyłącz dla
Bluetooth > Połączenie sieciowe lub wyłącz funkcje bezprzewodowe,
wybierając Włącz dla Tryb samolotowy.
Bluetooth
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wyświetl listę sparowanych urządzeń i dostosuj ustawienia dotyczące
łączenia z urządzeniami inteligentnymi.
Opcja
Połączenie
sieciowe
Sparowane
urządzenia
Wysyłaj po
wyłączeniu
Opis
Włącz lub wyłącz Bluetooth.
Wyświetl sparowane urządzenia.
Wybierz Wyłącz, aby wstrzymywać transmisję
bezprzewodową, gdy aparat jest wyłączony lub gdy upłynął
czas czuwania.
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu 223
Przesyłanie Eye-Fi
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy w aparacie znajduje się karta
pamięci Eye-Fi (dostępna osobno od innych dostawców). Wybierz
Włącz, aby przesyłać zdjęcia do wybranego wcześniej miejsca. Zwróć
uwagę, że zdjęcia nie będą przesyłane, jeśli siła sygnału jest
niewystarczająca. Przed przesłaniem zdjęć przez Eye-Fi wybierz Wyłącz
dla Tryb samolotowy (0 222) oraz Bluetooth > Połączenie sieciowe
(0 223).
Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących urządzeń
bezprzewodowych i wybierz Wyłącz w miejscach, gdzie używanie
urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.
D Karty Eye-Fi
Karty Eye-Fi mogą emitować sygnały bezprzewodowe, kiedy wybrane jest
Wyłącz. Ikona g wyświetlana, gdy wybrane jest Wyłącz, oznacza, że aparat nie
może sterować kartą Eye-Fi (0 291). Wyłącz aparat i wyjmij kartę.
Wybieraj dłuższe wartości dla Czasy autowyłączenia > Czas czuwania w menu
ustawień podczas korzystania z karty Eye-Fi.
Skorzystaj z instrukcji dostarczonej wraz z kartą Eye-Fi i kieruj wszelkie zapytania
do producenta. Aparatu można użyć do włączania lub wyłączania kart Eye-Fi, ale
może on nie obsługiwać innych funkcji Eye-Fi.
D Tryb samolotowy (0 222)
Włączenie trybu samolotowego wyłącza przesyłanie Eye-Fi. Aby wznowić
przesyłanie Eye-Fi, wybierz Wyłącz dla Tryb samolotowy przed wybraniem
Włącz dla Przesyłanie Eye-Fi.
224 B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
Kiedy włożona jest karta Eye-Fi, o jej stanie
informuje ikona na ekranie Informacje:
• d: przesyłanie Eye-Fi wyłączone.
• e: przesyłanie Eye-Fi włączone, ale nie ma
żadnych zdjęć do przesłania.
• f (nieruchoma): przesyłanie Eye-Fi
włączone; oczekiwanie na rozpoczęcie
przesyłania.
• f (animowana): przesyłanie Eye-Fi włączone; trwa przesyłanie
danych.
• g: błąd — sterowanie kartą Eye-Fi przez aparat jest niemożliwe. Jeśli
w wizjerze pojawi się migający symbol (, sprawdź, czy
oprogramowanie sprzętowe karty Eye-Fi jest aktualne. Jeśli błąd
będzie powtarzać się po aktualizacji oprogramowania sprzętowego
karty, włóż inną kartę lub sformatuj kartę w aparacie po skopiowaniu
wszelkich zapisanych na niej zdjęć do komputera lub innego
urządzenia pamięci masowej. Jeśli wskaźnik ( nie miga, zdjęcia
można robić normalnie, ale zmiana ustawień Eye-Fi może być
niemożliwa.
A Obsługiwane karty Eye-Fi
Niektóre karty mogą być niedostępne w niektórych krajach lub regionach.
Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać więcej informacji. Karty Eye-Fi są
przeznaczone do użytku jedynie w kraju, w którym zostały zakupione. Dopilnuj,
aby oprogramowanie sprzętowe karty Eye-Fi zostało zaktualizowane do
najnowszej wersji.
Oznakowanie zgodności
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wyświetl wybrane normy, których wymogi spełnia aparat.
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu 225
Puste gniazdo, blok. spustu
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Po wybraniu ustawienia Spust zablokowany spust migawki będzie
działał tylko wtedy, gdy w aparacie będzie znajdować się karta pamięci.
Wybranie Spust migawki działa umożliwia wyzwalanie migawki, kiedy
w aparacie nie ma karty pamięci, ale zdjęcia nie będą zapisywane
(chociaż będą wyświetlane na monitorze w trybie pokazowym).
Resetuj wszystkie ustawienia
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Przywróć wartości domyślne wszystkich ustawień z wyjątkiem Język
(Language), Strefa czasowa i data i opcji trybu g (0 190, 192, 201).
Informacje o prawach autorskich, komentarze do zdjęć i inne wpisy
utworzone przez użytkownika są również resetowane. Zachowaj
ostrożność przy korzystaniu z tej opcji: po zresetowaniu ustawień
wyjściowe wartości można przywrócić jedynie poprzez wykonanie
oddzielnych ręcznych zmian wszystkich elementów, jakich dotyczy
resetowanie.
Wersja programu
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wyświetl bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
226 B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii
Aby wyświetlić menu retuszu, naciśnij G i wybierz kartę N (menu
retuszu).
Przycisk G
Opcje menu retuszu
Opcje w menu retuszu służą do tworzenia przyciętych lub
wyretuszowanych kopii istniejących zdjęć. Menu retuszu jest
wyświetlane tylko wtedy, gdy w aparacie znajduje się karta pamięci
zawierająca zdjęcia.
0
k
1
i
2
j
e
(
r
)
m
Opcja
Przetwarzanie NEF (RAW)
Przycinanie
Zmień wielkość
D-Lighting
Szybki retusz
Korekcja efektu czerw.
oczu
Prostowanie
Korekta dystorsji
Korekcja kształtu
Rybie oko
Efekty filtrów
0
230
232
233
235
236
236
237
237
238
238
239
Opcja
Monochromatyczne
Nakładanie zdjęć
Kolorowy kontur
Ilustracja
Szkic kolorowy
Efekt miniatury
Kolor selektywny
Malowidło
Edytuj film
Bezpośrednie
p
porównanie *
l
o
q
U
g
u
3
)
f
0
240
241
243
244
244
245
246
248
146
249
* Dostępne tylko wtedy, gdy menu retuszu zostanie wyświetlone poprzez
naciśnięcie P i wybranie Retusz podczas wyświetlania wyretuszowanej kopii lub
oryginału w widoku pełnoekranowym.
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii 227
Tworzenie wyretuszowanych kopii
Aby utworzyć wyretuszowaną kopię:
1 Wyświetl opcje retuszu.
Wyróżnij żądany element menu retuszu
i naciśnij 2.
2 Wybierz zdjęcie.
Wyróżnij zdjęcie i naciśnij J (aby
wyświetlić wyróżnione zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X).
A Retusz
Istnieje możliwość, że w aparacie nie będzie można wyświetlić zdjęć
utworzonych innymi urządzeniami lub utworzyć wyretuszowanych kopii
tych zdjęć. Jeśli zdjęcie zostało zarejestrowane z ustawieniem jakości zdjęcia
NEF (RAW) + JPEG (0 84), opcje retuszu mają zastosowanie tylko do kopii
JPEG.
3 Wybierz opcje retuszu.
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj rozdział poświęcony
wybranemu elementowi menu. Aby wyjść z menu bez tworzenia
wyretuszowanej kopii, naciśnij G.
4 Utwórz wyretuszowaną kopię.
Naciśnij J, aby utworzyć wyretuszowaną
kopię. Z wyjątkiem strony „tylko zdjęcie”
informacji o zdjęciu (0 156),
wyretuszowane kopie są oznaczone
ikoną Z.
228 N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii
A Tworzenie wyretuszowanych kopii podczas odtwarzania
Aby utworzyć wyretuszowaną kopię zdjęcia aktualnie wyświetlanego w widoku
pełnoekranowym (0 152), naciśnij P, a następnie wyróżnij Retusz i naciśnij 2,
po czym wybierz opcję retuszu (z wyłączeniem opcji Nakładanie zdjęć).
A Retuszowanie kopii
Większość opcji można zastosować do kopii stworzonych przy użyciu innych
opcji retuszu, jednakże z wyjątkiem opcji Nakładanie zdjęć i Edytuj film >
Wybierz początek/koniec, każda opcja może być zastosowana tylko raz (zwróć
uwagę, że wielokrotna edycja może powodować utratę szczegółów). Opcje,
których nie można zastosować do bieżącego zdjęcia, są szare i niedostępne.
A Jakość i wielkość zdjęcia
Z wyjątkiem kopii utworzonych z użyciem opcji Przycinanie i Zmień wielkość,
kopie utworzone w oparciu o zdjęcia JPEG mają taki sam rozmiar i jakość, co
oryginały, podczas gdy kopie utworzone w oparciu o zdjęcia NEF (RAW) są
zapisywane jako duże zdjęcia JPEG o jakości „fine”.
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii 229
Przetwarzanie NEF (RAW)
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopie zdjęć NEF (RAW) w formacie JPEG.
1 Wybierz Przetwarzanie NEF (RAW).
Wyróżnij Przetwarzanie NEF (RAW)
w menu retuszu i naciśnij 2, aby
wyświetlić okno dialogowe wyboru zdjęć
zawierające listę tylko zdjęć NEF (RAW)
utworzonych tym aparatem.
2 Wybierz zdjęcie.
Wyróżnij zdjęcie za pomocą wybieraka
wielofunkcyjnego (aby wyświetlić
wyróżnione zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X). Naciśnij J, aby wybrać
wyróżnione zdjęcie i przejść do
następnego kroku.
230 N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii
3 Wybierz ustawienia dla kopii w formacie JPEG.
Dostosuj ustawienia wymienione poniżej. Zwróć uwagę, że balans
bieli i korekcja winietowania nie są dostępne dla zdjęć utworzonych
za pomocą opcji nakładania zdjęć (0 241), a efekty kompensacji
ekspozycji mogą się różnić od oczekiwanych w momencie zrobienia
zdjęcia.
Jakość zdjęcia (0 84)
Wielkość zdjęcia (0 86)
Balans bieli (0 121)
Kompensacja ekspozycji (0 115)
Picture Control (0 132)
Redukcja szumów dla wysokiej czułości
Przestrzeń barw (0 194)
Korekcja winietowania (0 195)
D-Lighting (0 235)
4 Utwórz kopię zdjęcia.
Wyróżnij WYKONAJ i naciśnij J, aby
utworzyć kopię wybranego zdjęcia
w formacie JPEG. Aby wyjść z menu bez
tworzenia kopii zdjęcia, naciśnij przycisk
G.
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii 231
Przycinanie
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz przyciętą kopię wybranego zdjęcia.
Wybrana fotografia jest wyświetlana
z wybranym obszarem przycięcia
oznaczonym na żółto. Utwórz przyciętą kopię
w sposób opisany w poniższej tabeli.
Czynność
Zwiększenie
rozmiaru obszaru
przycięcia
Zmniejszenie
rozmiaru obszaru
przycięcia
Zmiana
współczynnika
proporcji obszaru
przycięcia
Użyj
X
W (Q)
Przesunięcie
obszaru przycięcia
Tworzenie kopii
Opis
Naciśnij przycisk X, aby zwiększyć rozmiar
obszaru przycięcia.
Naciśnij przycisk W (Q), aby zmniejszyć rozmiar
obszaru przycięcia.
Obracaj pokrętłem sterowania, aby wybrać
współczynnik proporcji.
Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego
wybierz położenie obszaru przycięcia. Naciśnij
i przytrzymaj, aby szybko przesunąć obszar
przycięcia w żądane położenie.
Zapisz bieżący obszar przycięcia jako osobny plik.
A Wielkość zdjęcia
Wielkość kopii (która zmienia się w zależności od rozmiaru obszaru przycięcia
bądź współczynnika proporcji) jest wyświetlana w górnym lewym rogu ekranu
przycięcia.
A Wyświetlanie przyciętych kopii
Powiększenie w trybie odtwarzania może nie być dostępne w trakcie
wyświetlania przyciętych kopii.
A Zobacz też
Informacje na temat przycinania zdjęć podczas powiększenia w trybie
odtwarzania znajdują się na stronie 166.
232 N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii
Zmień wielkość
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Twórz małe kopie wybranych zdjęć.
1 Wybierz Zmień wielkość.
Aby zmienić wielkość wybranych zdjęć,
wyróżnij Zmień wielkość w menu retuszu
i naciśnij 2.
2 Wybierz wielkość.
Wyróżnij Wybierz wielkość i naciśnij 2.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii 233
3 Wybierz zdjęcia.
Wyróżnij Wybierz zdjęcie i naciśnij 2.
Wyróżnij zdjęcia przy pomocy wybieraka
wielofunkcyjnego i naciskaj przycisk
W (Q), aby je wybrać lub cofnąć wybór
(aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie na
pełnym ekranie, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X). Wybrane zdjęcia są oznaczone
ikoną 1. Po dokonaniu wyboru naciśnij
Przycisk W (Q)
J.
4 Zapisz kopie o zmienionej wielkości.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia. Wyróżnij Tak i naciśnij J,
aby zapisać kopie o zmienionej wielkości.
A Wyświetlanie kopii o zmienionej wielkości
Powiększenie w trybie odtwarzania może nie być dostępne w trakcie
wyświetlania kopii o zmienionej wielkości.
234 N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii
D-Lighting
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Funkcja D-Lighting służy do rozjaśniania cieni, dzięki czemu idealnie
nadaje się do ciemnych fotografii i zdjęć wykonanych pod światło.
Przed
D-Lighting
(U Portret wyłączone)
D-Lighting
(M Portret włączone)
Naciskaj 4 lub 2, aby wybrać stopień zastosowanej korekty. Podgląd
efektu można zobaczyć na ekranie edycji. Naciśnij J, aby utworzyć
kopię zdjęcia.
❚❚ „Portret”
Aby włączyć lub wyłączyć tę opcję, wyróżnij
Portret i naciśnij 2. Gdy włączone jest
Portret, aparat zastosuje funkcję D-Lighting
wyłącznie do portretowanych osób,
rozjaśniając na zdjęciu maksymalnie trzy
portretowane osoby, jednocześnie
pozostawiając tło nienaruszone, co pozwala
osiągnąć efekt zbliżony do uzyskiwanego z użyciem ekranu
odblaskowego (tzw. blendy).
A Portretowane obiekty
Aparat automatycznie wybiera do trzech obiektów dla funkcji D-Lighting do
portretów (zwróć uwagę, że funkcji D-Lighting do portretów nie można
stosować do zdjęć zrobionych z ustawieniem Wyłącz wybranym dla
Automatyczny obrót zdjęć w menu odtwarzania; 0 188). W zależności od
kompozycji i pozy portretowanych osób osiągnięcie oczekiwanych rezultatów
może być niemożliwe. Jeśli efekty nie są zadowalające, usuń symbol zaznaczenia
z opcji Portret.
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii 235
Szybki retusz
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Twórz kopie ze zwiększonym nasyceniem
i kontrastem. W razie potrzeby funkcja
D-Lighting jest stosowana do rozjaśnienia
obiektów ciemnych lub oświetlonych od tyłu.
Naciskaj 4 lub 2, aby wybrać stopień
zwiększenia. Naciśnij J, aby utworzyć kopię
zdjęcia.
Korekcja efektu czerw. oczu
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Ta opcja służy do korygowania efektu „czerwonych oczu”
powodowanego działaniem lampy błyskowej i jest dostępna tylko
w przypadku zdjęć zrobionych z użyciem lampy błyskowej. Na ekranie
edycji można wyświetlić podgląd zdjęcia wybranego do korekcji efektu
czerwonych oczu. Sprawdź wynik korekcji efektu czerwonych oczu
i naciśnij J, aby utworzyć kopię. Zwróć uwagę, że korekcja efektu
czerwonych oczu może nie dawać zawsze oczekiwanych rezultatów,
a w bardzo rzadkich przypadkach może zostać zastosowana do części
obrazu, których nie dotyczy efekt czerwonych oczu. Sprawdź dokładnie
podgląd przed przejściem dalej.
236 N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii
Prostowanie
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz wyprostowaną kopię wybranego
zdjęcia. Naciskaj 2, aby obracać zdjęcie
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
o maksymalnie pięć stopni w krokach co około
0,25 stopnia, lub naciskaj 4, aby obracać
zdjęcie przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara (zwróć uwagę, że krawędzie zdjęcia
zostaną przycięte w celu utworzenia prostokątnej kopii). Naciśnij J, aby
zapisać wyretuszowaną kopię.
Korekta dystorsji
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Twórz kopie ze zmniejszoną dystorsją
peryferyjną. Wybierz Automatyczna, aby
pozwolić aparatowi automatycznie
skorygować dystorsję, a następnie dokonaj
dokładnej korekty przy użyciu wybieraka
wielofunkcyjnego, lub wybierz Manualna,
aby zmniejszyć dystorsję manualnie (zwróć
uwagę, że opcja Automatyczna nie jest dostępna dla zdjęć zrobionych
z użyciem automatycznej korekty dystorsji; patrz strona 196).
Naciskaj 2, aby zmniejszyć dystorsję beczkowatą, lub 4, aby zmniejszyć
dystorsję poduszkowatą (zwróć uwagę, że im większy zastosowany
stopień korekty dystorsji, tym większa część krawędzi jest obcinana).
Naciśnij J, aby zapisać wyretuszowaną kopię.
D Automatyczna
Opcję Automatyczna należy stosować jedynie do zdjęć rejestrowanych
obiektywami typu E i G (z wyjątkiem obiektywów typu „rybie oko” i niektórych
innych obiektywów). Uzyskanie rezultatów w przypadku innych obiektywów nie
jest gwarantowane.
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii 237
Korekcja kształtu
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopię, która redukuje efekty
perspektywy w przypadku zdjęcia wysokiego
obiektu wykonanego u jego podstawy. Użyj
wybieraka wielofunkcyjnego, aby skorygować
kształt (zwróć uwagę, że większe wartości
korekcji kształtu powodują większe obcięcie
krawędzi). Naciśnij J, aby zapisać
wyretuszowaną kopię.
Przed
Po
Rybie oko
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Twórz kopie zdjęć wyglądające na zrobione
obiektywem typu „rybie oko”. Naciskaj 2, aby
wzmocnić efekt (to również zwiększa obszar
na krawędziach obrazu, jaki zostanie obcięty),
lub naciskaj 4, aby go osłabić. Naciśnij J, aby
zapisać wyretuszowaną kopię.
238 N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii
Efekty filtrów
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Po wybraniu ustawienia efektów filtra w sposób opisany poniżej naciśnij
J, aby utworzyć kopię zdjęcia.
Opcja
Skylight
Ocieplenie
Opis
Zastosowanie efektu filtra typu
„skylight” nadaje zdjęciu mniej
niebieskie zabarwienie.
Utworzenie kopii z zastosowaniem
filtra ocieplającego, który nadaje
kolorom ciepły, czerwony odcień.
Dodaj efekt promieni do źródeł
światła.
• Liczba ramion: wybierz cztery, sześć
lub osiem.
• Intensywność filtra: wybierz jasność
źródeł światła zmienionych
Cross Screen
filtrem.
• Kąt filtra: wybierz kąt obrotu
ramion.
• Długość ramion: wybierz długość ramion.
• Potwierdź: wyświetl podgląd efektu użycia filtra. Naciśnij X, aby
wyświetlić podgląd kopii na pełnym ekranie.
• Zapis: utwórz wyretuszowaną kopię.
Dodaj efekt filtra zmiękczającego.
Naciskaj 4 lub 2, aby wybrać
intensywność filtra.
Zmiękczenie
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii 239
Monochromatyczne
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Twórz kopie zdjęć z użyciem opcji Czarnobiałe, Sepia lub Cyjanotypia (zdjęcie
monochromatyczne niebiesko-białe).
Wybranie ustawienia Sepia lub Cyjanotypia
powoduje wyświetlenie podglądu wybranego
zdjęcia. Naciskaj 1, aby zwiększyć nasycenie
barw, lub 3, aby je zmniejszyć. Naciśnij J,
aby utworzyć monochromatyczną kopię.
Zwiększenie nasycenia
Zmniejszenie nasycenia
240 N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii
Nakładanie zdjęć
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Funkcja nakładania zdjęć łączy dwa istniejące zdjęcia w formacie
NEF (RAW) w jedno zdjęcie zapisywane oddzielnie od oryginałów.
Rezultaty oparte o dane RAW z matrycy aparatu są o wiele lepsze, niż
wyniki nakładania uzyskane w programach do obróbki zdjęć. Nowe
zdjęcie zostaje zapisane z bieżącymi ustawieniami jakości i wielkości
zdjęcia. Przed skorzystaniem z opcji nakładania zdjęć wybierz jakość
i wielkość zdjęcia (0 84, 86; dostępne są wszystkie opcje). Aby utworzyć
kopię w formacie NEF (RAW), wybierz jakość zdjęcia NEF (RAW).
+
1 Wybierz Nakładanie zdjęć.
Wyróżnij Nakładanie zdjęć w menu
retuszu i naciśnij 2.
Wyświetli się okno dialogowe pokazane po
prawej stronie, a Zdj. 1 będzie wyróżnione.
Naciśnij J, aby wyświetlić listę zdjęć
NEF (RAW) utworzonych tym aparatem.
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii 241
2 Wybierz pierwsze zdjęcie.
Użyj wybieraka wielofunkcyjnego do
wyróżnienia pierwszego zdjęcia w celu
utworzenia nałożonych zdjęć. Aby
wyświetlić wyróżnione zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X. Naciśnij J, aby wybrać
wyróżnione zdjęcie i powrócić do ekranu podglądu.
3 Wybierz drugie zdjęcie.
Wybrane zdjęcie zostanie wyświetlone jako Zdj. 1. Wyróżnij Zdj. 2
i naciśnij J, a następnie wybierz drugie zdjęcie zgodnie z opisem
w kroku 2.
4 Dostosuj wzmocnienie.
Wyróżnij Zdj. 1 lub Zdj. 2 i wybierz
optymalną ekspozycję dla nakładanych
zdjęć, naciskając 1 lub 3 w celu wybrania
wartości wzmocnienia z zakresu od 0,1 do
2,0. Powtórz tę czynność dla drugiego
zdjęcia. Domyślna wartość to 1,0. Wybierz
0,5, aby wybrać połowę wzmocnienia, lub 2,0, aby je podwoić. Efekty
wzmocnienia są widoczne w kolumnie Podgląd.
5 Wyświetl podgląd nałożonych zdjęć.
Aby wyświetlić podgląd kompozycji
zgodnie z ilustracją po prawej stronie,
naciskaj 4 lub 2, aby umieścić kursor
w kolumnie Podgląd, następnie naciskaj
1 lub 3, aby wyróżnić Nałóż, po czym
naciśnij J (zwróć uwagę, że kolory
i jasność na ekranie podglądu mogą różnić się od gotowego zdjęcia).
Aby zapisać zdjęcie powstałe w wyniku nałożenia bez wyświetlania
podglądu, wybierz Zapis. Aby powrócić do kroku 4 i wybrać nowe
zdjęcia lub zmienić wzmocnienie, naciśnij W (Q).
242 N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii
6 Zapisz nałożone zdjęcia.
Podczas wyświetlania podglądu naciśnij
J, aby zapisać fotografię powstałą
w wyniku nałożenia zdjęć. Po nałożeniu na
siebie zdjęć wynikowa fotografia zostanie
wyświetlona na monitorze w widoku
pełnoekranowym.
D Nakładanie zdjęć
Zdjęcie powstałe w wyniku nałożenia zdjęć ma takie same informacje zdjęciowe,
co zdjęcie wybrane dla Zdj. 1. Bieżący komentarz do zdjęcia jest dołączany do
zdjęcia powstałego w wyniku nałożenia podczas jego zapisu, ale informacje
o prawach autorskich nie są kopiowane.
Kolorowy kontur
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopię fotografii z zaznaczonymi
konturami, aby używać jej jako szablonu do
malowania obrazów. Naciśnij J, aby zapisać
wyretuszowaną kopię.
Przed
Po
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii 243
Ilustracja
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Wyostrz kontury i uprość barwy, aby uzyskać
efekt plakatu. Naciskaj 2 lub 4, aby zwiększyć
lub zmniejszyć grubość konturów. Naciśnij J,
aby zapisać wyretuszowaną kopię.
Przed
Po
Szkic kolorowy
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopię zdjęcia przypominającą szkic
narysowany kolorowymi ołówkami. Naciskaj
1 lub 3, aby wyróżnić Żywość lub Kontury,
a następnie naciskaj 4 lub 2, aby zmieniać
wartość. Żywość można zwiększać, aby
wzmacniać nasycenie kolorów, a także
zmniejszać, aby uzyskać efekt wyblakłych,
monochromatycznych barw. Można także zwiększyć lub zmniejszyć
grubość konturów. Grubsze kontury sprawiają, że barwy są bardziej
nasycone. Naciśnij J, aby zapisać wyretuszowaną kopię.
244 N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii
Efekt miniatury
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopię wyglądającą jak zdjęcie dioramy. Daje najlepsze rezultaty
w przypadku zdjęć robionych z wysokiego punktu obserwacyjnego.
Obszar na kopii, który będzie ostry, jest oznaczony żółtą ramką.
Czynność
Wybór
orientacji
Wybór obszaru,
na który
ustawiona jest
ostrość
Wybierz
wielkość
Tworzenie kopii
Naciśnij
W (Q)
Opis
Naciśnij W (Q), aby wybrać orientację ostrego
obszaru.
Jeśli obszar efektu jest
ustawiony w orientacji
poziomej, naciskaj 1
lub 3, aby wybrać
położenie ramki
wyznaczającej obszar
kopii, który będzie
ostry.
Obszar, na który ustawiona
jest ostrość
Jeśli obszar efektu jest
ustawiony w orientacji
pionowej, naciskaj 4
lub 2, aby wybrać
położenie ramki
wyznaczającej obszar
kopii, który będzie
ostry.
Jeśli obszar objęty efektem ma orientację poziomą,
naciskaj 4 lub 2, aby wybrać wysokość.
Jeśli obszar objęty efektem ma orientację pionową,
naciskaj 1 lub 3, aby wybrać szerokość.
Utwórz kopię.
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii 245
Kolor selektywny
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopię, na której tylko wybrane odcienie są kolorowe.
1 Wybierz Kolor selektywny.
Wyróżnij Kolor selektywny w menu
retuszu i naciśnij 2.
2 Wybierz zdjęcie.
Wyróżnij zdjęcie i naciśnij J (aby
wyświetlić wyróżnione zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X).
3 Wybierz kolor.
Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego
ustaw kursor nad obiektem na zdjęciu
i naciśnij A (L), aby wybrać kolor tego
obiektu jako kolor, który pozostanie na
gotowej kopii (aparat może mieć trudności
z wykryciem nienasyconych kolorów,
Przycisk A (L)
dlatego wybierz kolor nasycony). Aby
przybliżyć zdjęcie w celu dokładnego
Wybrany kolor
wybrania koloru, naciśnij X. Naciśnij
W (Q), aby oddalić obraz.
246 N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii
4 Wyróżnij zakres barw.
Zakres barw
Obracaj pokrętłem sterowania,
aby wyróżnić zakres barw dla
wybranego koloru.
5 Wybierz zakres barw.
Naciskaj 1 lub 3, aby zwiększyć lub
zmniejszyć zakres zbliżonych odcieni,
które pozostaną na gotowym zdjęciu.
Wybierz wartość od 1 do 7. Zwróć uwagę,
że wyższe wartości mogą spowodować
uwzględnienie odcieni innych kolorów.
6 Wybierz więcej kolorów.
Aby wybrać więcej kolorów,
obracaj pokrętłem sterowania
w celu wyróżnienia kolejnej
z trzech kratek kolorów na
górze ekranu. Następnie
powtórz kroki od 3 do 5, aby
wybrać kolejny kolor. W razie
potrzeby powtórz powyższą procedurę dla trzeciego koloru. Aby
cofnąć wybór wyróżnionego koloru, naciśnij O (Aby usunąć
wszystkie kolory, naciśnij i przytrzymaj O. Zostanie wyświetlone okno
dialogowe potwierdzenia; wybierz Tak.).
7 Zapisz zmodyfikowaną kopię.
Naciśnij J, aby utworzyć kopię zdjęcia.
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii 247
Malowidło
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopię z uwydatnionymi szczegółami
i barwami, wyglądającą jak obraz. Naciśnij J,
aby zapisać wyretuszowaną kopię.
Przed
Po
248 N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii
Bezpośrednie porównanie
Porównaj wyretuszowane kopie z oryginalnymi zdjęciami. Ta opcja jest
dostępna tylko wtedy, gdy menu retuszu zostanie wyświetlone poprzez
naciśnięcie przycisku P i wybranie Retusz, kiedy kopia lub oryginał są
odtwarzane w widoku pełnoekranowym.
1 Wybierz zdjęcie.
Wybierz wyretuszowaną kopię (oznaczoną
ikoną Z) lub zdjęcie, które zostało
wyretuszowane w widoku
pełnoekranowym. Naciśnij P, a następnie
wyróżnij Retusz i naciśnij 2.
Przycisk P
2 Wybierz Bezpośrednie porównanie.
Wyróżnij Bezpośrednie porównanie
w menu retuszu i naciśnij J.
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii 249
3 Porównaj kopię z oryginałem.
Opcje użyte do utworzenia
Zdjęcie źródłowe jest wyświetlane po
kopii
lewej stronie, wyretuszowana kopia po
prawej stronie, a na górze znajduje się lista
opcji użytych do utworzenia kopii. Naciskaj
4 lub 2, aby przełączać pomiędzy
zdjęciem źródłowym a wyretuszowaną
kopią. Aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie
w widoku pełnoekranowym, naciśnij
Zdjęcie
Wyretuszowana
i przytrzymaj przycisk X. Jeśli kopia została
kopia
utworzona z dwóch zdjęć przy użyciu opcji źródłowe
Nakładanie zdjęć, naciśnij 1 lub 3, aby
wyświetlić drugie zdjęcie źródłowe. Jeśli istnieje wiele kopii
bieżącego zdjęcia źródłowego, naciskaj 1 lub 3, aby wyświetlać
inne kopie. Naciśnij J, aby powrócić do odtwarzania i wyświetlić
wyróżnione zdjęcie.
D Bezpośrednie porównanie
Zdjęcie źródłowe nie zostanie wyświetlone, jeśli kopia została utworzona ze
zdjęcia, które zostało w międzyczasie usunięte lub było chronione w chwili
wykonywania kopii (0 168).
250 N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii
m Ostatnie ustawienia
Aby wyświetlić menu ostatnich ustawień, naciśnij G i wybierz kartę
m (ostatnie ustawienia).
Przycisk G
Menu ostatnich ustawień zawiera 20 ostatnio
użytych ustawień. Naciskaj 1 lub 3, aby
wyróżnić odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij 2, aby ją wybrać.
A Usuwanie elementów z menu ostatnich ustawień
Aby usunąć element z menu ostatnich ustawień, wyróżnij go i naciśnij przycisk O.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Naciśnij O ponownie, aby
usunąć wybrany element.
m Ostatnie ustawienia 251
Uwagi techniczne
Przeczytaj ten rozdział w celu uzyskania informacji na temat zgodnych
akcesoriów, czyszczenia oraz przechowywania aparatu, a także tego, co
robić w razie pojawienia się komunikatu o błędzie lub napotkania
problemów podczas używania aparatu.
Zgodne obiektywy
Zgodne obiektywy z procesorem
Ten aparat obsługuje automatyczną regulację ostrości (autofokus) tylko
w połączeniu z obiektywami AF-P i obiektywami AF-S typu E i G.
Obiektywy AF-S mają nazwy zaczynające się na AF-S, a obiektywy AF-P
mają nazwy zaczynające się na AF-P. Informacje na temat określania typu
obiektywu (D, E, G lub z procesorem) znajdują się na stronie 253.
Autofokus nie jest obsługiwany w połączeniu z innymi obiektywami
z autofokusem (AF). Poniższa tabela przedstawia funkcje dostępne
w połączeniu ze zgodnymi obiektywami podczas fotografowania
z użyciem wizjera:
Ustawienie aparatu
Tryb ustawiania ostrości
z
z
—
—
—
—
MF (ze
wskaźnikiem
ustawienia
ostrości)
z
z
z
z
z6
z6
—
z8
z
z3
—
—
—
—
z9
z
z3
—
—
—
AF
Obiektyw 1
Obiektyw typu E
NIKKOR AF-S typu G/AF-P
NIKKOR AF typu G
Obiektyw typu D
Seria PC-E NIKKOR 4, 5
PC Micro 85 mm f/2,8D 7
Inne obiektywy NIKKOR AF
(oprócz obiektywów do F3AF)
AI-P NIKKOR
Tryb
Układ pomiaru
fotografowania ekspozycji
MF
M
Inne
tryby
L
M
N
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z3
z
z3
z
z
z
—
z
—
z
z
z
—
z
z
z2
z2
z2
—
z2
z2
1 Przy założeniu występowania sumarycznego otworu przysłony f/5,6 lub większego, gdy podłączony jest
telekonwerter AF-S.
2 Pomiar punktowy w wybranym polu AF (0 111).
3 Wskaźnik ekspozycji wyłączony.
252 Uwagi techniczne
4 Pokrętło przesuwania obiektywu PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED może dotykać korpusu aparatu podczas
obracania obiektywu.
5 Przesunięcie i/lub pochylenie obiektywu zakłóca ekspozycję.
6 Nie można stosować podczas przesuwania lub pochylania.
7 Uzyskanie optymalnej ekspozycji jest możliwe tylko wtedy, gdy obiektyw jest ustawiony na otwór względny
i nie jest przesunięty ani pochylony.
8 Kiedy obiektywy AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (Nowy) lub
AF 28–85 mm f/3,5–4,5 zostaną ustawione na minimalną odległość zdjęciową, wskaźnik ostrości (I) może
być wyświetlany, gdy obraz na matówce w wizjerze nie jest ostry. Przed rozpoczęciem fotografowania
sprawdź, czy obraz na ekranie wizjera jest ostry.
9 Przy otworze względnym f/5,6 lub większym.
• Szumy w formie linii mogą pojawiać się podczas pracy autofokusa,
gdy filmy są nagrywane z wysoką czułością ISO. Użyj ręcznego
ustawiania ostrości lub zablokuj ostrość.
D Obiektywy IX NIKKOR
Nie można korzystać z obiektywów IX NIKKOR. Próba podłączenia obiektywu
IX NIKKOR może spowodować uszkodzenie obiektywu lub aparatu.
A Identyfikacja obiektywów z procesorem i obiektywów typu G, E i D
Obiektyw z procesorem można rozpoznać po obecności styków procesora,
natomiast obiektywy typu G, E i D po literze widniejącej na tubusie obiektywu.
Obiektywy typu G i E nie mają pierścienia przysłony.
Styki procesora
Obiektyw z procesorem
Pierścień przysłony
Obiektyw typu G lub E
Obiektyw typu D
A Obiektywy typu D
Obiektywów typu D można używać tylko wtedy, gdy aparat pracuje w trybie M.
Wybranie innego trybu powoduje zablokowanie spustu migawki. Przysłonę
należy regulować manualnie przy pomocy pierścienia przysłony obiektywu,
a korzystanie z układu pomiaru ekspozycji aparatu i sterowania błyskiem i-TTL
jest niemożliwe.
Uwagi techniczne 253
Zgodne obiektywy bez procesora
Obiektywów bez procesora można używać tylko wtedy, gdy aparat
pracuje w trybie M. Wybranie innego trybu powoduje zablokowanie
spustu migawki. Przysłonę można regulować jedynie manualnie przy
pomocy pierścienia przysłony, a korzystanie z układu pomiaru
ekspozycji aparatu, sterowania błyskiem i-TTL oraz innych funkcji
wymagających obiektywu z procesorem jest niemożliwe. Korzystanie
z niektórych obiektywów bez procesora jest niemożliwe; patrz
„Niezgodne akcesoria i obiektywy bez procesora” poniżej.
Ustawienie aparatu
Obiektywy/akcesoria
Obiektywy AI-, zmodyfikowane AINIKKOR lub Nikon z serii E
Obiektywy inne niż AI
Medyczny NIKKOR 120 mm f/4
Reflex NIKKOR
PC NIKKOR
Telekonwerter typu AI
Mieszek do makrofotografii PB-6 6
Pierścienie pośrednie (seria PK 11A, 12 lub
13; PN-11)
1
2
3
4
5
6
AF
Ostrość
MF (ze wskaźnikiem
ustawienia ostrości)
MF
M
Tryb
Inne
tryby
—
z1
z
z2
—
—
—
—
—
—
—
z1
z
—
z4
z5
z1
z
z
z
z
z
z
z2
z 2, 3
z2
z2
z2
z2
—
—
—
—
—
—
—
z1
z
z2
—
Przy otworze względnym f/5,6 lub większym.
Nie można używać wskaźnika ekspozycji.
Może być użyty przy czasie otwarcia migawki dłuższym o krok lub więcej niż czas synchronizacji błysku.
Nie można stosować podczas przesuwania lub pochylania.
Przy maksymalnym efektywnym otworze przysłony f/5,6 lub większym.
Mocować w orientacji pionowej (można używać w orientacji poziomej po zamocowaniu).
254 Uwagi techniczne
D Niezgodne akcesoria i obiektywy bez procesora
Poniższych akcesoriów i obiektywów bez procesora NIE można używać
w połączeniu z aparatem D3400:
• Telekonwerter AF TC-16A
• Obiektywy wymagające pierścienia do ustawiania ostrości AU-1 (400 mm f/4,5;
600 mm f/5,6; 800 mm f/8, 1200 mm f/11)
• Obiektywy typu „rybie oko” (6 mm f/5,6; 7,5 mm f/5,6; 8 mm f/8,
OP 10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Pierścień pośredni K2
• 180–600 mm f/8 ED (o numerach seryjnych 174041–174180)
• 360–1200 mm f/11 ED (o numerach seryjnych 174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (o numerach seryjnych 280001–300490)
• Obiektywy AF do aparatu F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED,
telekonwerter AF TC-16)
• PC 28 mm f/4 (o numerze seryjnym 180900 lub wcześniejszym)
• PC 35 mm f/2,8 (o numerach seryjnych 851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (starego typu)
• Reflex 1000 mm f/6,3 (starego typu)
• Reflex 1000 mm f/11 (o numerach seryjnych 142361–143000)
• Reflex 2000 mm f/11 (o numerach seryjnych 200111–200310)
Uwagi techniczne 255
D Wspomaganie autofokusa diodą
Dioda wspomagająca autofokus ma zasięg około 0,5–3,0 m. Podczas korzystania
z diody używaj obiektywu o ogniskowej 18–200 mm i zdejmuj osłonę
przeciwsłoneczną obiektywu. Wspomaganie AF diodą nie jest dostępne
w połączeniu z następującymi obiektywami:
• AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
• AF-S NIKKOR 200–500 mm f/5,6E ED VR
256 Uwagi techniczne
W odległości poniżej 1 m następujące obiektywy mogą zasłaniać diodę
wspomagającą AF i zakłócać pracę autofokusa przy słabym oświetleniu:
• AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8E ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28 mm f/1,8G
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4G
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,4G
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED
Uwagi techniczne 257
D Wbudowana lampa błyskowa
Wbudowanej lampy błyskowej można używać z obiektywami o ogniskowej
mieszczącej się w zakresie 18–300 mm, ale w niektórych przypadkach lampa
błyskowa może nie być w stanie całkowicie oświetlić fotografowanego obiektu
przy pewnych odległościach lub długościach ogniskowej z powodu cienia
rzucanego przez obiektyw (patrz ilustracja poniżej), natomiast obiektywy
zasłaniające fotografowanej osobie widok lampy redukcji efektu czerwonych
oczu mogą utrudniać redukcję efektu czerwonych oczu. Zdejmij osłony
przeciwsłoneczne obiektywu, aby nie rzucały cienia.
Cień
Winietowanie
Minimalny zasięg lampy błyskowej wynosi 0,6 m, dlatego nie można jej używać
z obiektywami makro o zmiennej ogniskowej w zakresie odległości dla zdjęć
makro. W przypadku użycia poniższych obiektywów lampa błyskowa może nie
oświetlić całego obiektu, jeśli będzie on znajdować się w odległości mniejszej niż
podany poniżej zasięg minimalny:
Obiektyw
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4E ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8D IF-ED
258 Uwagi techniczne
Pozycja zoomu
24 mm
24 mm
35 mm
24 mm
35–80 mm
24–85 mm
28 mm
35 mm
Minimalna odległość bez
winietowania
1,5 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
Bez winietowania
Bez winietowania
1,0 m
Bez winietowania
Obiektyw
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5G ED
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm f/3,5–4,5D IF-ED
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70 mm
f/3,5–4,5G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135 mm
f/3,5–5,6G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm
f/3,5–5,6G IF-ED,
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8D IF
AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4G ED
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED
28 mm
35 mm
45–55 mm
24 mm
28–35 mm
24 mm
28–35 mm
18 mm
24–55 mm
18 mm
24–70 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
18 mm
24–135 mm
24 mm
35–140 mm
Minimalna odległość bez
winietowania
1,5 m
1,0 m
Bez winietowania
1,5 m
Bez winietowania
1,0 m
Bez winietowania
1,0 m
Bez winietowania
1,0 m
Bez winietowania
2,5 m
1,0 m
Bez winietowania
2,0 m
Bez winietowania
1,0 m
Bez winietowania
24 mm
1,0 m
35–200 mm
Bez winietowania
35 mm
50 mm
105–300 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
1,5 m
1,0 m
Bez winietowania
2,5 m
1,0 m
Bez winietowania
1,0 m
1,5 m
Bez winietowania
Pozycja zoomu
Uwagi techniczne 259
Obiektyw
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8E ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm
f/3,5–5,6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED,
AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED *
Pozycja zoomu
50 mm
70 mm
24 mm
28–120 mm
24 mm
28 mm
35–120 mm
35 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
50–300 mm
200 mm
250 mm
300 mm
24 mm
Minimalna odległość bez
winietowania
1,0 m
Bez winietowania
1,0 m
Bez winietowania
1,5 m
1,0 m
Bez winietowania
1,5 m
Bez winietowania
1,5 m
1,0 m
Bez winietowania
4,0 m
3,0 m
2,5 m
3,0 m
* Kiedy nie jest przesunięty ani pochylony.
W przypadku obiektywu AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED, lampa błyskowa nie
będzie w stanie oświetlić całego obiektu z każdej odległości.
260 Uwagi techniczne
A Obliczanie kąta widzenia
Rozmiar obszaru naświetlanego przez aparat formatu małoobrazkowego 35 mm
wynosi 36 × 24 mm. Natomiast rozmiar naświetlanego obszaru w aparacie
D3400 wynosi 23,5 × 15,6 mm, co oznacza, że kąt widzenia aparatu
małoobrazkowego (35 mm) to kąt widzenia aparatu D3400 pomnożony
w przybliżeniu przez 1,5. Przybliżoną ogniskową obiektywów do aparatu D3400
w formacie 35 mm można obliczyć, mnożąc ogniskową obiektywu przez
około 1,5.
Rozmiar zdjęcia (format 35 mm)
(36 × 24 mm)
Obiektyw
Przekątna kadru
Rozmiar zdjęcia (D3400)
(23,5 × 15,6 mm)
Kąt widzenia (format 35 mm)
Kąt widzenia (D3400)
Uwagi techniczne 261
Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon
(CLS)
Zaawansowany kreatywny system oświetlenia (ang. Creative Lighting
System, CLS) firmy Nikon zapewnia usprawnioną komunikację między
aparatem a zgodnymi lampami błyskowymi, co umożliwia lepsze
fotografowanie z lampą błyskową. Wbudowana lampa błyskowa nie
będzie błyskała, jeśli zamontowana jest opcjonalna lampa błyskowa.
❚❚ Lampy błyskowe zgodne z kreatywnym systemem oświetlenia (CLS)
Poniższe funkcje dostępne są z lampami błyskowymi zgodnymi
z systemem CLS:
— — — — — — —
— — — — — — —
z
z
z — — — — — —
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
z — — z6 — — —
z
—
z
z
z7
—
—
z
—
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
SB-300
z z3
—4 z3
SB-400
z z2 z — — z z
SU-800
z2 z2
SB-R200
z z z — — z z
SB-500
z
SB-600
z
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
Lampa główna
262 Uwagi techniczne
SB-5000
Jedna lampa błyskowa
Optyczny zaawansowany
bezprzewodowy system
oświetlenia
Zrównoważony błysk
wypełniający i-TTL dla
cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych 1
i-TTL
Standardowy błysk
wypełniający i-TTL dla
cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych
%A Automatyka przysłony
A Automatyka bez TTL
Manualny priorytet
GN
odległości
M Tryb manualny
RPT Błysk stroboskopowy
Zdalne sterowanie błyskiem
i-TTL i-TTL
Szybkie bezprzewodowe
[A:B]
sterowanie błyskiem
%A Automatyka przysłony
A Automatyka bez TTL
M Tryb manualny
RPT Błysk stroboskopowy
z5
—
—
—
—
—
—
—
z8 z7
— — — — — — —
z
z
z
z
z z z — z — —
z z z — — — —
—
—
— — — — — — —
z
z
z z z — — z z
—
z
z
—
—
z
z
—
—
z
z
—
z
z 10
z — z — — — z
—
z
z
—
z
—
z
z
—
z9
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
SB-300
z z z — z — —
SB-400
z
SB-R200
z
SB-500
z z z — z — —
SU-800
z
SB-600
SB-910, SB-900,
SB-800
z
SB-700
SB-5000
Lampa zdalna
Optyczny zaawansowany
bezprzewodowy system
oświetlenia
i-TTL i-TTL
Szybkie bezprzewodowe
[A:B]
sterowanie błyskiem
Automatyka przysłony/
%A/A
Automatyka bez TTL
M Tryb manualny
RPT Błysk stroboskopowy
Sterowany radiowo, zaawansowany bezprzewodowy
system oświetlenia
Informowanie o temperaturze barwowej (lampa
błyskowa)
Informowanie o temperaturze barwowej (lampa LED)
Wspomaganie wielopolowego AF
Redukcja efektu czerwonych oczu
Wybór trybu lampy błyskowej aparatu
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy
błyskowej aparatu
—
—
—
z
1
2
3
Niedostępne w połączeniu z pomiarem punktowym.
Można również wybrać przy pomocy lampy błyskowej.
Wybór trybu %A/A dokonywany w lampie błyskowej przy pomocy ustawień osobistych. „A” zostanie
wybrane, jeśli obiektyw nie jest typu E lub G.
4 „A” zostanie wybrane, jeśli obiektyw nie jest typu E lub G.
5 Może być wybrane tylko w aparacie (0 197).
6 Dostępne tylko podczas wykonywania zdjęć makro.
7 Jeśli obiektyw nie jest typu E lub G, niezależnie od trybu wybranego lampą błyskową, zostanie wybrane
„A”.
8 Wybór między %A a A zależy od opcji wybranej przy pomocy lampy głównej.
9 Dostępne tylko w trybie sterownika.
10 Aktualizację oprogramowania sprzętowego SB-910 i SB-900 można przeprowadzić z aparatu.
Bezprzewodowy sterownik błysku SU-800: po zamontowaniu na aparacie
zgodnym z kreatywnym systemem oświetlenia (CLS) sterownik SU-800
może służyć do sterowania lampami błyskowymi SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 lub SB-R200 w maksymalnie
trzech grupach. Sam sterownik SU-800 nie ma lampy błyskowej.
Uwagi techniczne 263
❚❚ Inne lampy błyskowe
Poniższych lamp błyskowych można używać w trybach automatycznych
bez TTL i trybach ręcznych. Używaj w połączeniu z aparatem w trybie
S lub M i z wybranym czasem otwarcia migawki 1/200 s lub dłuższym.
Lampa błyskowa
Tryb lampy
błyskowej
A Automatyka bez TTL
M Tryb manualny
G Błysk stroboskopowy
Synchronizacja na
REAR tylną kurtynkę
migawki 4
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
z
z
z
z
—
z
—
SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
z
z
—
SB-23,
SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-29S 3
—
z
—
z
z
z
SB-50DX
1
1 Wybierz tryb P, S, A lub M, złóż wbudowaną lampę błyskową, a następnie używaj tylko opcjonalnej lampy
błyskowej.
2 Automatycznie ustawiany jest tryb lampy TTL i spust migawki zostaje zablokowany. Ustaw lampę błyskową
na A (automatyka bez TTL).
3 Autofokus jest dostępny tylko z obiektywami AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED i AF-S Micro NIKKOR
60 mm f/2,8G ED.
4 Dostępne, gdy aparatu używa się do wyboru trybu lampy błyskowej.
A Adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15
Kiedy adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15 (dostępny osobno) jest
zamocowany na sankach mocujących aparatu, przy użyciu przewodu
synchronizacyjnego można podłączać akcesoria do lamp błyskowych.
D Używaj tylko akcesoriów do lamp błyskowych i lamp błyskowych firmy Nikon
Używaj tylko lamp błyskowych firmy Nikon. Ujemne napięcia lub napięcia powyżej
250 V przyłożone do styku w sankach mocujących mogą nie tylko uniemożliwić
normalne działanie, ale także uszkodzić obwody synchronizacji aparatu lub
lampy. Przed użyciem lampy błyskowej firmy Nikon, której nie wymieniono w tej
sekcji, uzyskaj dodatkowe informacje, kontaktując się z autoryzowanym
serwisem firmy Nikon.
264 Uwagi techniczne
D Uwagi dotyczące opcjonalnych lamp błyskowych
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej.
Jeśli lampa błyskowa obsługuje kreatywny system oświetlenia firmy Nikon,
zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji o cyfrowych lustrzankach
jednoobiektywowych zgodnych z systemem CLS. Aparat D3400 nie został
uwzględniony w kategorii „cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe”
w instrukcjach obsługi lamp SB-80DX, SB-28DX i SB-50DX.
Jeśli opcjonalna lampa błyskowa jest podłączona w trybach fotografowania
innych niż j, % i 3, lampa będzie błyskać przy każdym zdjęciu, nawet w trybach,
w których nie można używać wbudowanej lampy błyskowej.
Sterowania błyskiem w trybie i-TTL można używać z czułością ISO z zakresu od
100 do 12800. Przy wysokich wartościach czułości ISO szumy (linie) mogą
pojawiać się na zdjęciach zrobionych z niektórymi opcjonalnymi lampami
błyskowymi. W takim przypadku wybierz niższą wartość ISO. Miganie wskaźnika
gotowości lampy przez około trzy sekundy po zrobieniu zdjęcia oznacza, że
lampa wyemitowała błysk o pełnej mocy i zdjęcie może być niedoświetlone
(tylko lampy błyskowe zgodne z CLS; aby uzyskać informacje o wskaźnikach
ekspozycji i ładowania lampy błyskowej na innych lampach błyskowych,
skorzystaj z instrukcji dołączonej do lampy błyskowej).
Użycie przewodów synchronizacyjnych z serii SC, modele 17, 28 lub 29, podczas
fotografowania z lampą umieszczoną poza aparatem może nie zapewnić
poprawnej ekspozycji w trybie i-TTL. Zaleca się wybranie pomiaru punktowego
w celu zastosowania standardowego trybu sterowania błyskiem i-TTL. Należy
wówczas zrobić zdjęcie próbne i ocenić efekty na monitorze.
W trybie i-TTL należy używać odbłyśnika lub dostarczonej wraz z nim nasadki
rozpraszającej. Nie należy korzystać z innych nasadek, np. dyfuzorów, ponieważ
mogą one powodować błędy ekspozycji.
Jeśli elementy sterujące na opcjonalnej lampie błyskowej SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700 lub SB-600, lub też na bezprzewodowym sterowniku
błysku SU-800, są używane do ustawiania kompensacji błysku, ikona Y pojawi
się na ekranie Informacje.
Uwagi techniczne 265
Urządzenia SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 oraz SB-400
oferują funkcję redukcji efektu czerwonych oczu, podczas gdy SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 oraz SU-800 zapewniają możliwość
wykorzystania diody wspomagającej AF z następującymi ograniczeniami:
• SB-5000: w przypadku obiektywów AF
24–135 mm, wspomaganie AF diodą
jest dostępne w połączeniu z polami
AF przedstawionymi po prawej
stronie.
• SB-910 i SB-900: w przypadku
obiektywów AF 17–135 mm,
wspomaganie AF diodą jest
dostępne w połączeniu z polami AF
przedstawionymi po prawej stronie.
• SB-800, SB-600 i SU-800: w przypadku
obiektywów AF 24–105 mm,
wspomaganie AF diodą jest
dostępne w połączeniu z polami AF
przedstawionymi po prawej stronie.
• SB-700: w przypadku obiektywów AF
24–135 mm, wspomaganie AF diodą
jest dostępne w połączeniu z polami
AF przedstawionymi po prawej
stronie.
24–37 mm
38–135 mm
17–135 mm
24 mm
25–105 mm
24–135 mm
W zależności od używanego obiektywu i rejestrowanej scenerii, wskaźnik
ostrości (I) może zostać wyświetlony, gdy ostrość nie jest ustawiona na obiekcie
lub aparat może nie być w stanie ustawić ostrości, a spust migawki zostanie
zablokowany.
266 Uwagi techniczne
Inne akcesoria
W czasie redagowania tej instrukcji do aparatu D3400 były dostępne
poniższe akcesoria.
Źródła
zasilania
Filtry
• Akumulator jonowo-litowy EN-EL14a (0 12): dodatkowe akumulatory
EN-EL14a można nabyć u lokalnych sprzedawców detalicznych
i w autoryzowanych serwisach firmy Nikon. Można również
używać akumulatorów EN-EL14.
• Ładowarka MH-24 (0 12): służy do ładowania akumulatorów
EN-EL14a i EN-EL14.
• Złącze zasilania EP-5A, zasilacz sieciowy EH-5b: te akcesoria służą do
zasilania aparatu przez długi okres (można również używać
zasilaczy sieciowych EH-5a i EH-5). Złącze zasilania EP-5A jest
wymagane do podłączenia aparatu do EH-5b, EH-5a lub EH-5.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 270.
• Filtry przeznaczone do efektów specjalnych mogą zakłócać pracę
autofokusa lub wskaźnika ustawienia ostrości.
• W połączeniu z aparatem D3400 nie można stosować liniowych
filtrów polaryzacyjnych. Zamiast nich należy używać kołowych
filtrów polaryzacyjnych C-PL lub C-PL II.
• Zalecamy stosowanie filtrów neutralnych (NC) do ochrony
obiektywu.
• Nie zaleca się stosowania filtra w sytuacji, gdy fotografowany
obiekt znajduje się na tle jasnego światła lub kadr zawiera jasne
źródło światła, ponieważ może to spowodować powstawanie
refleksów.
• W przypadku filtrów o współczynniku wydłużenia ekspozycji
(współczynniku filtra) większym niż 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60,
X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2,
B8, B12) zaleca się korzystanie z pomiaru centralnie ważonego.
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja filtra.
Uwagi techniczne 267
Akcesoria do
okularu
wizjera
Pokrywka
bagnetu
korpusu
Pokrywki
sanek
mocujących
Kable USB
Kable HDMI
• Pokrywka okularu DK-5 (0 68): zapobiega zakłócaniu ekspozycji
przez światło wpadające przez wizjer lub pojawianiu się tego
światła na zdjęciach.
• Szkła korekcyjne wizjera DK-20C: dostępne są szkła o dioptrażu –5, –4,
–3, –2, 0, +0,5, +1, +2 i +3 m–1, gdy pokrętło korekcji dioptrażu
aparatu jest w położeniu neutralnym (–1 m–1). Należy ich używać
tylko wtedy, gdy nie można uzyskać odpowiedniej ostrości za
pomocą wbudowanego pokrętła korekcji dioptrażu (–1,7 do
+0,5 m–1). Przetestuj szkła korekcyjne wizjera przed zakupem, aby
upewnić się, że możesz dzięki nim ustawić ostrość. Gumowej
muszli ocznej nie można używać w połączeniu ze szkłami
korekcyjnymi wizjera.
• Okular powiększający DG-2: okular DG-2 powiększa scenerię
wyświetlaną w centrum wizjera, co zapewnia większą precyzję
podczas ustawiania ostrości. Wymagany jest adapter do okularu
(dostępny osobno).
• Adapter do okularu DK-22: adaptera DK-22 używa się do podłączania
okularu powiększającego DG-2.
• Lupa kątowa DR-6: lupę DR-6 zakłada się na okular wizjera pod kątem
prostym w stosunku do okularu wizjera, co umożliwia patrzenie
na obraz w wizjerze pod kątem prostym w stosunku do obiektywu
(np. z góry, kiedy aparat jest w ustawieniu do fotografowania
poziomo).
Pokrywka bagnetu korpusu BF-1B/Pokrywka bagnetu korpusu BF-1A:
pokrywka bagnetu korpusu chroni lustro, ekran wizjera i matrycę
przed kurzem, gdy obiektyw nie jest podłączony do aparatu.
Pokrywka sanek mocujących BS-1: pokrywka chroniąca sanki mocujące.
Sanki mocujące służą do podłączania opcjonalnych lamp
błyskowych.
Kabel USB UC-E20 (0 178, 181)
Kabel HDMI HC-E1 (0 184): kabel HDMI ze złączem typu C do
podłączania do aparatu i złączem typu A do podłączania do
urządzeń HDMI.
268 Uwagi techniczne
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania ML-L3 (0 95): pilot ML-L3 jest
zasilany baterią 3 V CR2025.
Piloty
zdalnego
sterowania
Dociskając zatrzask komory baterii w prawo (q), włóż paznokieć
w szczelinę i otwórz komorę baterii (w). Dopilnuj, aby bateria
została włożona w poprawnej pozycji (r).
❚❚ Zatwierdzone karty pamięci
Aparat obsługuje karty pamięci SD, SDHC i SDXC, w tym
karty SDHC i SDXC zgodne z UHS-I. Karty o klasie
prędkości SD 6 lub szybsze są zalecane do nagrywania
filmów. Użycie wolniejszych kart może powodować przerywanie
nagrywania. Wybierając karty do użytku w czytniku kart, upewnij się, że
są one zgodne z urządzeniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat
cech, obsługi i ograniczeń stosowania, skontaktuj się z producentem.
A Akcesoria opcjonalne
Dostępność może różnić się w zależności od kraju lub regionu. Odwiedź naszą
stronę internetową lub skorzystaj z broszur, aby uzyskać najnowsze informacje.
Uwagi techniczne 269
Podłączanie złącza zasilania i zasilacza sieciowego
Wyłącz aparat przed podłączeniem opcjonalnego złącza zasilania
i zasilacza sieciowego.
1 Przygotuj aparat.
Otwórz pokrywę komory
akumulatora (q) i osłonę
złącza zasilania (w).
2 Włóż złącze zasilania EP-5A.
Włóż złącze w pozycji przedstawionej na
ilustracji, używając go tak, aby
pomarańczowy zatrzask akumulatora
pozostawał dociśnięty do jednego boku.
Dopilnuj, aby włożyć złącze do końca.
3 Zamknij pokrywę komory
akumulatora.
Umieść przewód złącza
zasilania tak, aby przechodził
przez otwór złącza zasilania
i zamknij pokrywę komory
akumulatora.
270 Uwagi techniczne
4 Podłącz zasilacz sieciowy EH-5b.
Podłącz kabel zasilający zasilacza sieciowego do gniazda prądu
zmiennego zasilacza sieciowego (e), a następnie podłącz kabel
zasilający do gniazda prądu stałego (r). Ikona P jest wyświetlana
na monitorze, gdy aparat jest zasilany przy pomocy zasilacza
sieciowego i złącza zasilania.
Uwagi techniczne 271
Konserwacja aparatu
Przechowywanie
Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego
akumulator, założyć na akumulator pokrywkę styków i schować go
w chłodnym i suchym miejscu. Aby zapobiec powstawaniu pleśni,
aparat należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym
miejscu. Aparatu nie należy przechowywać w obecności środków
przeciw molom zawierających naftalinę lub kamforę ani
w następujących miejscach:
• słabo wentylowanych lub z wilgotnością względną przekraczającą
60%
• sąsiadujących z urządzeniami wytwarzającymi silne pole
elektromagnetyczne, na przykład odbiornikami telewizyjnymi lub
radiowymi
• narażonych na działanie temperatury powyżej 50°C lub poniżej –10°C
Czyszczenie
Kurz i pyłki należy usunąć gruszką, a następnie delikatnie wytrzeć
aparat miękką i suchą szmatką. Jeżeli aparat był używany na plaży
Korpus
lub nad morzem, należy usunąć ewentualny piasek lub sól szmatką
aparatu
zwilżoną w wodzie destylowanej, a następnie dobrze wysuszyć
aparat. Ważne: kurz lub inne ciała obce wewnątrz aparatu mogą
spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.
Te szklane elementy łatwo ulegają uszkodzeniom. Kurz i pyłki
należy usuwać gruszką. W przypadku stosowania strumienia
Obiektyw,
powietrza w aerozolu, zbiornik należy trzymać pionowo, aby
lustro i wizjer zapobiec wypływaniu cieczy. Aby usunąć ślady palców i inne plamy,
należy nanieść na miękką szmatkę niewielką ilość środka do
czyszczenia optyki i ostrożnie wyczyścić szkło.
Kurz i pyłki należy usuwać gruszką. Aby usunąć ślady palców i inne
plamy, powierzchnię monitora należy wytrzeć delikatnie miękką
Monitor
szmatką lub irchą. Nie należy naciskać na monitor, ponieważ może
to doprowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego
działania.
Do czyszczenia nie należy używać alkoholu, rozcieńczalników ani innych
lotnych środków chemicznych.
272 Uwagi techniczne
Czyszczenie matrycy
Jeżeli istnieje podejrzenie, że zabrudzenia lub kurz znajdujące się na
matrycy są widoczne na zdjęciach, matrycę można oczyścić ręcznie
zgodnie z opisem poniżej. Zwróć jednak uwagę, że matryca jest bardzo
delikatna i łatwo ulega uszkodzeniom. Firma Nikon zaleca, aby jej
czyszczenie zlecać wyłącznie pracownikom autoryzowanego serwisu
firmy Nikon.
1 Naładuj akumulator.
Podczas sprawdzania i czyszczenia matrycy niezbędne jest
niezawodne źródło zasilania. Przed przejściem dalej dopilnuj, aby
akumulator był w pełni naładowany.
2 Odłącz obiektyw.
Wyłącz aparat i odłącz obiektyw.
3 Wybierz Podnoszenie lustra.
Włącz aparat i wyróżnij Podnoszenie
lustra w menu ustawień i naciśnij 2
(zwróć uwagę, że ta opcja nie jest
dostępna, jeśli poziom naładowania
akumulatora wynosi H lub mniej).
4 Naciśnij J.
Komunikat widoczny po prawej stronie
zostanie wyświetlony na monitorze.
Uwagi techniczne 273
5 Unieś lustro.
Naciśnij spust migawki do końca. Lustro
zostanie uniesione, a kurtynka migawki
otwarta, odsłaniając matrycę.
6 Sprawdź matrycę.
Trzymając aparat tak, aby na matrycę
padało światło, sprawdź, czy wewnątrz
aparatu nie ma kurzu lub pyłków. Jeśli na
matrycy nie ma obcych ciał, przejdź do
kroku 8.
7 Oczyść matrycę.
Za pomocą gruszki usuń z matrycy wszelki
kurz i pyłki. Nie używaj gruszki
z pędzelkiem, ponieważ włosie może
uszkodzić matrycę. Zabrudzenia, których
nie można usunąć gruszką, mogą usunąć
wyłącznie pracownicy autoryzowanego
serwisu firmy Nikon. W żadnym wypadku matrycy nie wolno dotykać
ani wycierać.
8 Wyłącz aparat.
Lustro powróci w dolne położenie, a kurtynka migawki zamknie się.
Zamocuj z powrotem obiektyw lub pokrywkę bagnetu korpusu.
274 Uwagi techniczne
A Użyj niezawodnego źródła zasilania
Kurtynka migawki aparatu jest delikatna i łatwo ulega uszkodzeniu. Jeśli aparat
zostanie wyłączony, w czasie kiedy lustro jest uniesione, kurtynka migawki
zamknie się automatycznie. Aby zapobiec uszkodzeniu kurtynki, przestrzegaj
następujących środków ostrożności:
• Kiedy lustro jest uniesione, nie wolno wyłączać aparatu, wyjmować
akumulatora ani odłączać zewnętrznego źródła zasilania.
• Jeśli akumulator będzie bliski rozładowania, w czasie gdy lustro jest uniesione,
zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i zacznie migać dioda
samowyzwalacza, ostrzegając, że za około dwie minuty kurtynka migawki
zostanie zamknięta i lustro zostanie opuszczone. Należy wówczas natychmiast
zakończyć czyszczenie lub kontrolę.
D Ciała obce na matrycy
Ciało obce, jakie dostało się do wnętrza aparatu podczas odłączania lub wymiany
obiektywów albo pokrywek bagnetu korpusu (lub, w rzadkich przypadkach,
środek smarny lub drobne cząstki pochodzące z samego aparatu), może osiąść
na matrycy i pojawiać się na zdjęciach zrobionych w pewnych warunkach. Aby
chronić aparat bez założonego obiektywu, należy zawsze stosować pokrywkę
bagnetu korpusu dostarczoną wraz z aparatem, usunąwszy uprzednio wszelki
kurz i ciała obce, które mogły osiąść na mocowaniu aparatu, mocowaniu
obiektywu i pokrywce bagnetu korpusu. Unikaj zakładania pokrywki bagnetu
korpusu i wymiany obiektywów w miejscach zapylonych.
Jeśli ciało obce przedostanie się na matrycę, oczyść matrycę ręcznie (0 273) albo
zamów czyszczenie matrycy przez pracowników autoryzowanego serwisu firmy
Nikon. Zdjęcia, na które wpływ miała obecność ciał obcych na matrycy, można
wyretuszować za pomocą opcji oczyszczania zdjęcia dostępnych w niektórych
programach do obróbki obrazu.
D Serwisowanie aparatu i akcesoriów
Aparat jest precyzyjnym urządzeniem, które wymaga regularnego serwisowania.
Firma Nikon zaleca, aby raz na rok lub dwa lata aparat oddać do kontroli
u sprzedawcy lub w autoryzowanym serwisie firmy Nikon, a raz na trzy do pięciu
lat do przeglądu technicznego (zwróć uwagę, że usługi te są płatne). Częste
kontrole i przeglądy techniczne są zalecane szczególnie wówczas, gdy aparat jest
wykorzystywany w celach zawodowych. Do kontroli lub przeglądu technicznego
należy wraz z aparatem oddać wszelkie akcesoria regularnie z nim używane, np.
obiektywy lub opcjonalne lampy błyskowe.
Uwagi techniczne 275
Zasady pielęgnacji aparatu i akumulatora:
przestrogi
Nie upuszczać: aparat może działać wadliwie po silnym wstrząsie lub po poddaniu go
wibracjom.
Chronić przed wodą i wilgocią: aparat nie jest wodoodporny i może działać wadliwie po
zamoczeniu w wodzie oraz przy wysokiej wilgotności powietrza. Korozja
wewnętrznych mechanizmów może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
Unikać nagłych zmian temperatury: nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia
i wychodzenia z ogrzewanego budynku w chłodny dzień, mogą powodować
skraplanie się pary wodnej wewnątrz urządzenia. Aby uniknąć skraplania się pary
wodnej, umieść aparat w futerale lub plastikowej torebce przed wystawieniem go
na nagłą zmianę temperatury.
Trzymać z dala od silnych pól magnetycznych: nie używaj ani nie przechowuj aparatu
w pobliżu sprzętu generującego silne promieniowanie elektromagnetyczne lub
pola magnetyczne. Silne ładunki elektrostatyczne oraz pola magnetyczne
wytwarzane przez urządzenia, takie jak nadajniki radiowe, mogą zakłócać działanie
monitora, uszkodzić dane przechowywane na karcie pamięci oraz wpływać
negatywnie na funkcjonowanie wewnętrznych obwodów elektronicznych
aparatu.
Nie pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce: nie kieruj obiektywu przez dłuższy
czas na słońce lub inne silne źródła światła. Intensywne światło może spowodować
pogorszenie jakości matrycy lub spowodować na zdjęciach efekt w postaci białego
rozmazania obrazu.
Wyłączać aparat przed odłączeniem lub wyjęciem źródła zasilania: aparatu nie wolno odłączać
od sieci ani wyjmować z niego akumulatora, gdy jest włączony albo trwa
zapisywanie lub usuwanie zdjęć z pamięci. Nagłe odcięcie zasilania w tych
okolicznościach może spowodować utratę danych albo uszkodzenie pamięci lub
wewnętrznych obwodów aparatu. Aby zabezpieczyć się przed przypadkowymi
przerwami w zasilaniu, należy unikać przenoszenia aparatu, do którego jest
podłączony zasilacz sieciowy.
276 Uwagi techniczne
Czyszczenie: podczas czyszczenia korpusu aparatu należy usunąć kurz i pyłki gruszką,
a następnie delikatnie wytrzeć korpus miękką i suchą szmatką. Jeśli aparat był
używany na plaży lub nad morzem, należy usunąć ewentualny piasek lub sól
szmatką zwilżoną w czystej wodzie, a następnie dobrze wysuszyć aparat.
Obiektyw i lustro są podatne na uszkodzenia. Kurz i pyłki należy delikatnie usuwać
gruszką. W przypadku stosowania strumienia powietrza w aerozolu zbiornik należy
trzymać pionowo, aby zapobiec wypływaniu cieczy. Aby usunąć odciski palców lub
inne trwałe zanieczyszczenia z obiektywu, należy nałożyć na miękką szmatkę
niewielką ilość płynu do czyszczenia optyki i ostrożnie wyczyścić obiektyw.
Patrz „Czyszczenie matrycy” (0 273), aby uzyskać informacje na temat czyszczenia
matrycy.
Nie dotykać kurtynki migawki: kurtynka migawki jest niezwykle cienka i podatna na
uszkodzenia. Pod żadnym pozorem nie wolno na nią naciskać, dotykać jej
narzędziami czyszczącymi ani poddawać działaniu silnego strumienia powietrza
z gruszki. Działania tego typu mogą spowodować zadrapanie, zdeformowanie lub
rozerwanie kurtynki migawki.
Przechowywanie: aby zapobiec powstawaniu pleśni, aparat należy przechowywać
w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Jeśli używasz zasilacza sieciowego,
odłącz go od zasilania, aby uniknąć pożaru. Jeśli aparat nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator, aby zapobiec wyciekowi,
a następnie włożyć aparat do plastikowej torby zawierającej środek pochłaniający
wilgoć. Futerału aparatu nie należy jednak przechowywać w plastikowej torbie,
ponieważ może to zniszczyć materiał, z którego jest wykonany. Pochłaniacze
wilgoci stopniowo tracą zdolność wchłaniania wilgoci i powinny być regularnie
wymieniane.
Aby zapobiec powstawaniu pleśni, aparat należy co najmniej raz na miesiąc wyjąć
z miejsca, w którym jest przechowywany. Następnie należy go włączyć i wyzwolić
kilka razy migawkę, po czym aparat można ponownie schować.
Akumulator należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przed
schowaniem akumulatora należy założyć pokrywkę styków.
Uwagi techniczne 277
Uwagi dotyczące monitora: monitor został wykonany z niezwykle wysoką dokładnością;
co najmniej 99,99% pikseli działa, a nie więcej niż 0,01% pikseli nie działa lub
brakuje. Z tej przyczyny, mimo tego, że na tych ekranach mogą występować
piksele, które świecą stale (na biało, czerwono, niebiesko lub zielono) lub nigdy nie
świecą (są czarne), nie oznacza to usterki i nie ma wpływu na zdjęcia rejestrowane
aparatem.
Przy jaskrawym oświetleniu obraz na monitorze może być słabo widoczny.
Nie należy naciskać na monitor, gdyż może spowodować to jego uszkodzenie lub
nieprawidłowe działanie. Kurz i pyłki z monitora można usuwać gruszką. Plamy
można usunąć, wycierając delikatnie powierzchnię monitora miękką szmatką lub
irchą. W razie stłuczenia monitora należy zachować szczególną ostrożność, aby nie
dopuścić do zranienia się kawałkami potłuczonego szkła, styczności ciekłego
kryształu z monitora ze skórą oraz przedostania się go do oczu lub ust.
Efekt mory: efekt mory to wzór zakłóceń powstający podczas interakcji obrazu
zawierającego regularną i powtarzalną siatkę, takiego jak wzór splotu w tkaninie
lub okna w budynku, z siatką matrycy aparatu. Jeśli zauważysz efekt mory na
swoich zdjęciach, spróbuj zmienić odległość od fotografowanego obiektu,
przybliżyć lub oddalić obraz, lub też zmienić kąt pomiędzy obiektem a aparatem.
Akumulator i ładowarka: przy niewłaściwym użytkowaniu akumulatorów istnieje
niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu lub wybuchu akumulatora. Przeczytaj
ostrzeżenia i przestrogi umieszczone na stronach xi–xiv tej instrukcji i przestrzegaj
ich treści. Przestrzegaj następujących środków ostrożności podczas obchodzenia
się z akumulatorami i ładowarkami:
• Należy używać tylko akumulatorów zatwierdzonych do użytku w tym urządzeniu.
• Nie należy wystawiać akumulatora na działanie płomieni ani wysokiej
temperatury.
• Utrzymuj styki akumulatora w czystości.
• Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć aparat.
• Wyjmij akumulator z aparatu lub ładowarki, kiedy go nie używasz, a następnie
załóż pokrywkę styków. Nawet gdy są wyłączone, te urządzenia pobierają
minimalne ilości prądu i mogą całkowicie rozładować akumulator w takim
stopniu, że nie będzie on działał. Jeśli akumulator nie będzie używany przez jakiś
czas, włóż go do aparatu i całkowicie rozładuj, a następnie wyjmij go i przechowuj
w miejscu z temperaturą otoczenia od 15°C do 25°C (unikaj skrajnie gorących lub
zimnych miejsc). Powtarzaj tę procedurę co najmniej raz na pół roku.
278 Uwagi techniczne
• Wielokrotne włączanie i wyłączanie aparatu, gdy akumulator jest całkowicie
rozładowany, skraca czas działania akumulatora. Całkowicie rozładowane
akumulatory należy naładować przed użyciem.
• Wewnętrzna temperatura akumulatora może wzrastać podczas użytkowania.
Podjęcie próby ładowania akumulatora, gdy jego temperatura wewnętrzna jest
podniesiona, spowoduje obniżenie jego wydajności, a akumulator może nie
naładować się lub naładować się tylko częściowo. Przed ładowaniem
akumulatora należy poczekać, aż akumulator ostygnie.
• Ładuj akumulator w pomieszczeniach w temperaturze otoczenia mieszczącej się
w zakresie 5°C–35°C. Nie używaj akumulatora w temperaturze otoczenia poniżej
0°C lub powyżej 40°C. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do
uszkodzenia akumulatora lub obniżenia jego wydajności. Pojemność
akumulatora może się obniżyć, a czas jego ładowania wydłużyć, jeśli temperatura
akumulatora mieści się w zakresie od 0°C do 15°C oraz od 45°C do 60°C.
Akumulator nie będzie się ładować, jeśli jego temperatura wynosi poniżej 0°C lub
powyżej 60°C.
• Jeśli dioda CHARGE (ładowanie) mruga szybko (tzn. błyska około osiem razy na
sekundę) podczas ładowania, sprawdź, czy temperatura mieści się w poprawnym
zakresie, następnie odłącz ładowarkę od zasilania, po czym wyjmij i ponownie
włóż akumulator. Jeśli problem będzie się utrzymywał, natychmiast zaprzestań
użytkowania i oddaj akumulator oraz ładowarkę do sprzedawcy lub
autoryzowanego serwisu firmy Nikon.
• Nie przenoś ładowarki ani nie dotykaj akumulatora podczas ładowania.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może w bardzo rzadkich przypadkach
powodować, że ładowarka będzie informować o zakończeniu ładowania, mimo
że akumulator będzie naładowany tylko częściowo. Wyjmij i włóż akumulator
ponownie, aby rozpocząć ładowanie jeszcze raz.
• Dalsze ładowanie w pełni naładowanego akumulatora może doprowadzić do
pogorszenia jego parametrów.
• Znaczący spadek czasu utrzymywania ładunku przez całkowicie naładowany
akumulator podczas jego użytkowania w temperaturze pokojowej oznacza, że
należy go wymienić. Kup nowy akumulator EN-EL14a.
• Ładowarki należy używać tylko ze zgodnymi akumulatorami. Odłączaj ją od
zasilania, gdy nie jest używana.
• Nie należy zwierać styków ładowarki. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzi do przegrzania i uszkodzenia ładowarki.
Uwagi techniczne 279
• Przed użyciem należy naładować akumulator. Podczas robienia zdjęć w czasie
ważnych uroczystości należy mieć przygotowany zapasowy, całkowicie
naładowany akumulator. W niektórych miejscach szybki zakup nowego
akumulatora może stanowić problem. Zwróć uwagę, że w zimne dni pojemność
akumulatora zwykle się obniża. Planując fotografowanie w plenerze w niskich
temperaturach należy dopilnować, aby akumulator był w pełni naładowany.
Należy mieć przy sobie schowany w ciepłym miejscu akumulator zapasowy, aby
w razie potrzeby włożyć go do aparatu. Zimne akumulatory mogą odzyskać część
energii po ogrzaniu.
• Zużyte akumulatory to cenny surowiec. Należy je oddawać do utylizacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
280 Uwagi techniczne
Dostępne ustawienia
Poniższa tabela przedstawia ustawienia, które można regulować
w poszczególnych trybach. Zwróć uwagę, że niektóre ustawienia mogą
być niedostępne w zależności od wybranych opcji.
Menu fotografowania
Czułość ISO
Balans bieli
Ustaw funkcję Picture
Control
Aktywna funkcja
D-Lighting
Redukcja szumów
Tryb ustawiania ostrości
(wizjer)
Tryb ustawiania ostrości
(podgląd na żywo/film)
Tryb pola AF (wizjer)
Tryb pola AF (podgląd na
żywo/film)
Wbud. dioda wspomag.
AF
Pomiar ekspozycji
Sterowanie lampą
wbud./Opcjonalna
lampa
i
—
—
P, S,
j A, M
— z
— z
—
—
z
k,
p,
n,
o
z1
—
l,
S,
m % T U ' ( 3
z1 — z1 z1 z1 z1 z1
— — — — — — —
1,
2,
3
z1
—
—
—
—
—2 —2 z —2 —2 —
—
—
—
—
—
—
— —2 —
—
—
—
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z z3 z z3 z3 — z3 z
z
z
z
z
—
—
z
z
z
—
z
z
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Inne ustawienia
Kompensacja błysku
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
Kompensacja ekspozycji
—
—
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
Tryb lampy błyskowej
z
—
z
z
—
—
z
z
z
—
—
—
1 Automatyczny dobór ISO jest niedostępny.
2 Ustawiona na stałe na Włącz.
3 AF ze śledzeniem obiektu jest niedostępny.
Uwagi techniczne 281
Rozwiązywanie problemów
Jeśli aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami, przed skontaktowaniem
się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon należy
zapoznać się z poniższą listą typowych problemów.
Akumulator/wyświetlacz
Aparat jest włączony, ale nie reaguje: poczekaj, aż zakończy się zapis. Jeśli problem
utrzymuje się, wyłącz aparat. Jeśli aparat nie wyłącza się, wyjmij i ponownie włóż
akumulator lub, jeśli korzystasz z zasilacza sieciowego, odłącz i ponownie podłącz
zasilacz sieciowy. Zwróć uwagę, że mimo tego, iż aktualnie zapisywane dane
zostaną utracone, wyjęcie lub odłączenie źródła zasilania nie ma wpływu na dane,
które już zostały zapisane.
Wyłączenie aparatu długo trwa: aparat przeprowadza kontrolę matrycy. Nie wyjmuj
akumulatora ani nie odłączaj zasilacza sieciowego, dopóki aparat się nie wyłączy.
Obraz w wizjerze jest nieostry: dostosuj ostrość wizjera (0 26). Jeśli to nie rozwiąże
problemu, wybierz pojedynczy autofokus (AF-S; 0 69), jednopolowy AF
(c; 0 74) i centralne pole AF, a następnie wykadruj silnie kontrastowy obiekt
w centralnym polu AF i naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość
aparatu. Przy ustawionej ostrości aparatu, użyj pokrętła korekcji dioptrażu do
ustawienia idealnej ostrości obiektu w wizjerze. W razie potrzeby ostrość wizjera
można dalej regulować przy pomocy opcjonalnych soczewek korekcyjnych
(0 268).
Ekrany wyłączają się bez ostrzeżenia: wybierz dłuższy czas opóźnienia dla Czasy
autowyłączenia (0 207).
Ekran Informacje nie jest wyświetlany na monitorze: spust migawki jest wciśnięty do
połowy. Jeśli ekran Informacje nie pojawia się po zdjęciu palca ze spustu migawki,
sprawdź, czy Włącz jest wybrane dla Autom. wyświetlan. informacji (0 206) i czy
akumulator jest naładowany.
Ekran wizjera reaguje z opóźnieniem i jest ściemniony: czas reakcji i jasność ekranu
zmieniają się w zależności od temperatury.
282 Uwagi techniczne
Fotografowanie (wszystkie tryby)
Włączenie aparatu trwa długo: usuń pliki lub foldery.
Zablokowany spust migawki:
• Karta pamięci jest zablokowana, pełna lub nie jest włożona (0 13, 292).
• Spust zablokowany jest wybrane dla Puste gniazdo, blok. spustu (0 226)
i w aparacie nie ma karty pamięci (0 13).
• Trwa ładowanie wbudowanej lampy błyskowej (0 38).
• Aparat nie ustawił ostrości (0 35).
• Podłączony obiektyw nie jest obiektywem typu E lub G, a aparat nie pracuje
w trybie M (0 253).
Każde naciśnięcie spustu migawki w trybie zdjęć seryjnych powoduje zrobienie tylko jednego
zdjęcia: seryjne rejestrowanie zdjęć jest niedostępne, jeśli wbudowana lampa
błyskowa błyska (0 64, 87).
Ostateczne zdjęcie przedstawia większy obszar niż widoczny w wizjerze: pionowe i poziome
pokrycie kadru w wizjerze wynosi około 95%.
Zdjęcia są nieostre:
• Podłączonego obiektywu nie można używać w połączeniu z autofokusem: ustaw
ostrość ręcznie lub zmień obiektyw na taki, którego można używać w połączeniu
z autofokusem (0 81, 253).
• Aparat nie może ustawić ostrości za pomocą autofokusa: ustaw ostrość ręcznie
lub zablokuj ostrość (0 72, 79, 81).
• Aparat pracuje w trybie ręcznego ustawiania ostrości: ustaw ostrość ręcznie
(0 81).
Po wciśnięciu spustu migawki do połowy ostrość nie blokuje się: używaj przycisku A (L) do
blokowania ostrości przy wyłączonym podglądzie na żywo i gdy wybrany jest tryb
ustawiania ostrości AF-C lub podczas fotografowania ruchomych obiektów w trybie
AF-A (0 79).
Nie można wybrać pola AF:
• Wybrane jest e (Automatycz. wybór pola AF; 0 74): wybierz inny tryb pola AF.
• Naciśnij spust migawki do połowy, aby uruchomić licznik czasu czuwania (0 37).
Wybranie trybu pola AF jest niemożliwe: wybrany jest tryb ręcznego ustawiania ostrości
(0 69, 81).
Uwagi techniczne 283
Dioda wspomagająca AF nie świeci:
• Dioda wspomagająca AF nie świeci, jeśli AF-C jest wybrane jako tryb autofokusa
(0 69) lub jeśli tryb ciągłego autofokusa zostanie wybrany, gdy aparat pracuje
w trybie AF-A. Wybierz AF-S. Jeśli dla trybu pola AF wybrana jest opcja inna niż
e (Automatycz. wybór pola AF), wybierz centralne pole AF (0 74, 76).
• Aparat pracuje aktualnie w trybie podglądu na żywo.
• Wyłącz zostało wybrane dla Wbud. dioda wspomag. AF (0 196).
• Dioda wspomagająca wyłączyła się automatycznie. Dioda mogła się rozgrzać
wskutek ciągłego używania. Poczekaj, aż dioda ostygnie.
Zmiana wielkości zdjęcia jest niemożliwa: jakość zdjęcia jest ustawiona na NEF (RAW)
(0 85).
Aparat zbyt długo zapisuje zdjęcia:
• W zależności od warunków fotografowania i parametrów karty pamięci dioda
dostępu do karty pamięci może świecić się do około minuty po zakończeniu
fotografowania w trybie seryjnego wyzwalania migawki.
• Wyłącz redukcję szumów (0 195).
284 Uwagi techniczne
Na zdjęciach pojawiają się szumy (jasne punkty, losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub
linie):
• Występowanie jasnych punktów, losowo rozmieszczonych jasnych pikseli, mgły
i linii można ograniczyć, obniżając czułość ISO.
• Użyj opcji Redukcja szumów w menu fotografowania, aby ograniczyć
występowanie jasnych punktów lub mgły na zdjęciach zrobionych z czasem
otwarcia migawki dłuższym niż 1 s (0 195).
• Występowanie mgły i jasnych punktów może wskazywać na podniesienie
temperatury wewnętrznej aparatu z powodu wysokiej temperatury otoczenia,
długich ekspozycji lub podobnych przyczyn: przed wznowieniem
fotografowania wyłącz aparat i poczekaj, aż ostygnie.
• Przy wysokich wartościach czułości ISO linie mogą pojawiać się na zdjęciach
zrobionych z niektórymi opcjonalnymi lampami błyskowymi. W takim przypadku
wybierz niższą wartość ISO.
• W przypadku wysokich czułości ISO, w tym wysokich wartości wybranych przez
automatyczny dobór ISO, występowanie losowo rozmieszczonych jasnych pikseli
można ograniczyć, włączając funkcję Redukcja szumów (0 195).
• Przy wysokich czułościach ISO, jasne punkty, losowo rozmieszczone jasne piksele,
mgła lub linie mogą być bardziej widoczne na długich ekspozycjach oraz na
zdjęciach zrobionych w wysokiej temperaturze otoczenia lub z włączoną
aktywną funkcją D-Lighting, Równomierne wybranym dla Ustaw funkcję
Picture Control (0 132) lub skrajnymi wartościami wybranymi dla parametrów
Picture Control (0 135).
• W trybie % losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub linie mogą być bardziej
widoczne na zdjęciach zarejestrowanych przy słabym oświetleniu.
Po naciśnięciu spustu migawki na pilocie zdalnego sterowania nie jest robione zdjęcie:
• Wymień baterię w pilocie zdalnego sterowania (0 269).
• Wybierz tryb zdalnego wyzwalania migawki (0 95).
• Trwa ładowanie lampy błyskowej (0 38).
• Czas wybrany dla Oczek. na zdal. wyzwol. (ML-L3) (0 208) upłynął.
• Jasne światło zakłóca pracę pilota ML-L3.
Sygnał dźwiękowy nie włącza się:
• Wyłącz jest wybrane dla Sygnał dźwiękowy (0 213).
• Aparat pracuje w trybie cichej migawki (0 65) lub trwa nagrywanie filmu
(0 138).
• MF lub AF-C jest wybrane jako tryb ustawiania ostrości lub obiekt poruszył się, gdy
wybrane było AF-A (0 69).
Uwagi techniczne 285
Na zdjęciach pojawiają się smugi: oczyść przednią i tylną soczewkę obiektywu. Jeżeli
problem nie zostanie rozwiązany, oczyść matrycę ręcznie (0 273) albo skontaktuj
się z autoryzowanym serwisem firmy Nikon.
Data nie jest nanoszona na zdjęcia: jako jakość zdjęcia wybrana jest opcja NEF (RAW)
(0 85, 202).
Filmy są nagrywane bez dźwięku: Mikrofon wyłączony jest wybrane dla Ustawienia
filmu > Mikrofon (0 141).
Podgląd na żywo nagle się kończy lub nie rozpoczyna: podgląd na żywo może zakończyć się
automatycznie w celu ochrony wewnętrznych obwodów elektronicznych aparatu
przed uszkodzeniem, jeśli:
• Temperatura otoczenia jest wysoka
• Aparat był używany przez długi okres w trybie podglądu na żywo lub nagrywania
filmów
• Aparat był używany przez długi okres w trybach seryjnego wyzwalania migawki.
Jeśli podgląd na żywo nie włącza się, gdy podejmuje się próbę jego włączenia,
odczekaj, aż temperatura wewnętrznych obwodów aparatu spadnie, a następnie
spróbuj ponownie. Zwróć uwagę, że aparat może być ciepły w dotyku, ale nie
oznacza to usterki.
Podczas podglądu na żywo pojawiają się zakłócenia obrazu: „szumy” (losowo rozmieszczone
jasne piksele, mgła lub linie) i nieoczekiwane kolory mogą pojawiać się
w przypadku przybliżenia widoku przez obiektyw (0 38) podczas podglądu na
żywo. Na filmach na ilość i rozmieszczenie losowo rozmieszczonych jasnych pikseli,
mgły i jasnych punktów wpływa rozmiar klatki oraz liczba klatek rejestrowana na
sekundę (0 141). Losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub jasne punkty
mogą również występować w wyniku zwiększenia temperatury wewnętrznych
obwodów aparatu podczas podglądu na żywo. Zakończ podgląd na żywo, gdy nie
używasz aparatu.
Migotanie lub pasma pojawiają się w trybie podglądu na żywo lub podczas nagrywania filmu:
wybierz ustawienie opcji Redukcja migotania dopasowane do częstotliwości
lokalnego zasilania prądem zmiennym (0 213).
Jasne pasma pojawiają się podczas podglądu na żywo lub nagrywania filmu: podczas podglądu
na żywo lub nagrywania filmu użyty został migający szyld lub inne chwilowe źródło
światła.
Nie można wybrać elementu menu: niektóre opcje nie są dostępne we wszystkich
trybach.
286 Uwagi techniczne
Fotografowanie (P, S, A, M)
Zablokowany spust migawki:
• Podłączony obiektyw nie jest obiektywem typu E lub G: przekręć pokrętło trybu
pracy aparatu w położenie M (0 105, 253).
• Pokrętło trybu pracy przekręcone w położenie S po wybraniu czasu otwarcia
migawki „Czas B” lub „Czas” w trybie M: wybierz nowy czas otwarcia migawki
(0 101).
Nie jest dostępny pełny zakres czasów otwarcia migawki:
• Lampa błyskowa w użyciu (0 91).
• Kiedy Włącz jest wybrane dla Ustawienia filmu > Manualne ustaw. filmów
w menu fotografowania, zakres dostępnych wartości czasu otwarcia migawki
różni się w zależności od liczby klatek rejestrowanych na sekundę (0 142).
Wybranie żądanej przysłony jest niemożliwe: zakres dostępnych wartości przysłony różni
się w zależności od używanego obiektywu.
Kolory wyglądają nienaturalnie:
• Ustaw balans bieli odpowiedni dla źródła światła (0 121).
• Dostosuj ustawienia opcji Ustaw funkcję Picture Control (0 132).
Nie można zmierzyć balansu bieli: fotografowany obiekt jest zbyt ciemny lub zbyt jasny
(0 128).
Nie można wybrać zdjęcia jako źródła zmierzonej wartości balansu bieli: zdjęcie nie zostało
utworzone aparatem D3400 (0 130).
Efekty działania funkcji Picture Control różnią się pomiędzy zdjęciami: A (automatycznie)
wybrane dla wyostrzania, przejrzystości, kontrastu lub nasycenia. Aby uzyskać
spójne rezultaty dla serii zdjęć, wybierz inne ustawienie (0 136).
Nie można zmienić sposobu pomiaru ekspozycji: blokada automatycznej ekspozycji jest
włączona (0 113).
Nie można użyć kompensacji ekspozycji: aparat pracuje w trybie M. Wybierz inny tryb
(0 98, 116).
Szumy (czerwonawe obszary i inne zakłócenia) pojawiają się na długich ekspozycjach: włącz
redukcję szumów (0 195).
Uwagi techniczne 287
Odtwarzanie
Zdjęcie w formacie NEF (RAW) nie jest odtwarzane: zdjęcie zostało zrobione z jakością
NEF (RAW) + JPEG (0 84).
Nie można wyświetlać zdjęć wykonanych innymi aparatami: zdjęcia zarejestrowane innymi
modelami aparatów mogą nie być wyświetlane poprawnie.
Podczas odtwarzania niektóre zdjęcia nie są wyświetlane: wybierz Wszystkie dla Folder
odtwarzania (0 187).
Zdjęcia w orientacji pionowej (portretowej) są wyświetlane w orientacji poziomej (krajobrazowej):
• Wybierz Włącz dla Obrót zdjęć pionowych (0 189).
• Zdjęcie zostało zrobione z ustawieniem Wyłącz wybranym dla Automatyczny
obrót zdjęć (0 188).
• Zdjęcie jest wyświetlane przy użyciu funkcji podglądu zdjęć (0 188, 189).
• Podczas rejestrowania zdjęcia aparat był skierowany w górę lub w dół (0 188).
Nie można usunąć zdjęcia:
• Zdjęcie jest chronione: usuń ochronę (0 168).
• Karta pamięci jest zablokowana (0 291).
Nie można wyretuszować zdjęcia: dalsza edycja tego zdjęcia w tym aparacie jest
niemożliwa (0 228).
Nie można wybrać zdjęcia do drukowania: zdjęcie jest zapisane w formacie NEF (RAW).
Prześlij zdjęcia do komputera i wydrukuj je przy użyciu programu Capture NX-D
(0 177). Zdjęcia w formacie NEF (RAW) można zapisać w formacie JPEG przy użyciu
opcji Przetwarzanie NEF (RAW) (0 230).
Zdjęcie nie jest wyświetlane na ekranie telewizora: kabel HDMI (0 184) nie jest podłączony
poprawnie.
Aparat nie reaguje na polecenia z pilota telewizora HDMI-CEC:
• Wybierz Włącz dla HDMI > Sterowanie urządzeniem w menu ustawień (0 185).
• Dostosuj ustawienia HDMI-CEC telewizora zgodnie z opisem w dokumentacji
dołączonej do telewizora.
Nie można przesłać zdjęć do komputera: system operacyjny niezgodny z aparatem lub
oprogramowaniem do przesyłania zdjęć. Użyj czytnika kart do skopiowania zdjęć
do komputera (0 177).
Komputer wyświetla zdjęcia w formacie NEF (RAW) inaczej niż aparat: oprogramowanie
innych producentów nie wyświetla efektów funkcji Picture Control, aktywnej
funkcji D-Lighting ani korekcji winietowania. Użyj Capture NX-D (0 177).
288 Uwagi techniczne
Bluetooth
Dioda dostępu do karty pamięci (0 36) świeci, gdy aparat jest wyłączony: aparat przesyła dane
do urządzenia inteligentnego. Nie jest to usterka.
Nie można podłączyć bezprzewodowych drukarek ani innych urządzeń bezprzewodowych: ten
aparat może łączyć się wyłącznie z urządzeniami, na których zainstalowana jest
aplikacja SnapBridge.
Inne
Data zapisu jest nieprawidłowa: ustaw zegar aparatu (0 25, 205).
Nie można wybrać elementu menu: niektóre opcje są niedostępne przy pewnych
kombinacjach ustawień, lub gdy w aparacie nie ma karty pamięci (0 13, 227, 281).
Uwagi techniczne 289
Komunikaty o błędach
W tym podrozdziale przedstawiono wskaźniki ostrzegawcze
i komunikaty o błędach wyświetlane w wizjerze i na monitorze.
A Ikony ostrzegawcze
Migająca ikona d na monitorze lub s w wizjerze informuje, że ostrzeżenie lub
komunikat o błędzie można wyświetlić na monitorze, naciskając przycisk W (Q).
Wskaźnik
Monitor
Wizjer
Nie zamocow. obiektywu
F/s
(miga)
Przed wykonaniem zdjęć
obracaj pierścień zooma,
aby wysunąć obiektyw.
F
(miga)
Rozwiązanie
• Zamocuj zgodny obiektyw.
• Jeśli obiektyw nie jest obiektywem
typu E lub G, wybierz tryb M.
Podłączony jest obiektyw
z przyciskiem chowania/wysuwania
obiektywu i obiektyw jest schowany.
Wciśnij przycisk chowania/wysuwania
obiektywu i obracaj pierścieniem
zoomu, aby wysunąć obiektyw.
Spust migawki jest
d/s
Wyłącz aparat i naładuj lub wymień
zablokowany. Naładuj
(miga)
akumulator.
akumulator.
Nie można użyć
akumulatora, ponieważ
niewłaściwie komunikuje
d
Zastosuj akumulator zatwierdzony
się z aparatem. Dla
(miga)
przez firmę Nikon.
bezpieczeństwa wybierz
akumulator przeznaczony
do tego aparatu.
Błąd inicjowania. Wyłącz
Wyłącz aparat, wyjmij i włóż
d/k
aparat i włącz go
ponownie akumulator, a następnie
(miga)
ponownie.
ponownie włącz aparat.
290 Uwagi techniczne
0
252
105
16
12, 13
267
13, 18
Wskaźnik
Monitor
Akumulator jest bliski
rozładowania.
Natychmiast zakończ
pracę i wyłącz aparat.
Nie ustawiono zegara
Wizjer
—
s
(miga)
S/s
(miga)
0
Rozwiązanie
Zakończ czyszczenie, wyłącz aparat
i naładuj lub wymień akumulator.
275
Ustaw zegar aparatu.
25,
205
Wyłącz aparat i sprawdź, czy karta
pamięci jest prawidłowo włożona.
Karta pamięci jest
Karta pamięci jest zablokowana
zablokowana.
(
(chroniona przed zapisem). Przesuń
Przesuń suwak blokady do
(miga)
przełącznik ochrony przed zapisem
pozycji „write”.
w położenie do zapisu.
• Użyj zatwierdzonej karty.
• Sformatuj kartę pamięci. Jeśli
problem się utrzymuje, karta może
być uszkodzona. Skontaktuj się
z autoryzowanym serwisem firmy
Nikon.
Nie można użyć tej karty
• Błąd tworzenia nowego folderu.
pamięci. Karta może być
(/k
Usuń pliki lub włóż nową kartę
uszkodzona.
(miga)
pamięci.
Włóż inną kartę.
• Włóż nową kartę pamięci.
• Karta Eye-Fi nadal wysyła sygnał
bezprzewodowy po wybraniu
ustawienia Wyłącz dla opcji
Przesyłanie Eye-Fi. Aby zakończyć
transmisję bezprzewodową, wyłącz
aparat i wyjmij kartę.
Karta Eye-Fi jest zablokowana
Niedostępny, gdy karta
(/k (chroniona przed zapisem). Przesuń
Eye-Fi jest zablokowana.
(miga)
przełącznik ochrony przed zapisem
w położenie do zapisu.
Ta karta nie jest
T
Sformatuj kartę pamięci lub wyłącz
sformatowana. Sformatuj
(miga)
aparat i włóż nową kartę pamięci.
kartę.
Brak karty pamięci
13
—
269
201
13,
171
13
224
—
13,
201
Uwagi techniczne 291
Wskaźnik
Monitor
Karta pamięci jest pełna
—
Wizjer
j/A/s
(miga)
●
(miga)
Obiekt jest za jasny
s
(miga)
Obiekt jest za ciemny
Czas „B” niedostępny
w trybie S
Czas „T” niedostępny
w trybie S
—
292 Uwagi techniczne
Rozwiązanie
0
• Zmniejsz jakość lub wielkość.
84
• Usuń zdjęcia.
171
• Włóż nową kartę pamięci.
13
Aparat nie może ustawić ostrości za
pomocą autofokusa. Zmień
35, 72,
kompozycję kadru lub ustaw ostrość
81
ręcznie.
• Wybierz niższą czułość ISO.
93
• Użyj dostępnego w sprzedaży filtra
267
szarego (ND).
• W trybie:
S Skróć czas otwarcia migawki
102
A Ustaw mniejszy otwór
104
przysłony (większą liczbę
przysłony)
% Wybierz inny tryb
5
fotografowania
• Wybierz wyższą czułość ISO.
93
• Użyj lampy błyskowej.
87
• W trybie:
S Wydłuż czas otwarcia migawki 102
A Ustaw większy otwór przysłony 104
(mniejszą liczbę przysłony)
A/s
(miga)
Zmień czas otwarcia migawki lub
wybierz tryb M.
&/s
(miga)
Lampa wyemitowała błysk z pełną
N
mocą. Sprawdź zdjęcie na monitorze.
(miga)
Jeżeli jest niedoświetlone, zmień
ustawienia i spróbuj ponownie.
102,
105
—
Wskaźnik
Monitor
—
Wizjer
N/s
(miga)
Błąd. Ponownie naciśnij
przycisk spustu migawki.
Błąd uruchomienia.
Skontaktuj się
z autoryzowanym
serwisem firmy Nikon.
Błąd pomiaru ekspozycji
Nie można włączyć
podglądu na żywo.
Zaczekaj na ostygnięcie
aparatu.
Folder nie zawiera zdjęć.
O
(miga)
Rozwiązanie
0
• Użyj lampy błyskowej.
87
• Zmień odległość od
92, 93,
fotografowanego obiektu,
104
ustawienie przysłony, zasięg lampy
błyskowej lub czułość ISO.
• Ogniskowa obiektywu wynosi
—
poniżej 18 mm: użyj dłuższej
ogniskowej.
• Podłączona jest opcjonalna lampa
—
błyskowa SB-400 lub SB-300: lampa
jest ustawiona w położeniu do
błysku odbitego lub odległość
zdjęciowa jest bardzo mała. W razie
potrzeby zwiększ odległość
zdjęciową, aby zapobiec pojawianiu
się cieni na zdjęciu.
Wyzwól migawkę. Jeśli błąd nie
ustępuje lub występuje często,
—
skonsultuj się z autoryzowanym
serwisem firmy Nikon.
Skonsultuj się z autoryzowanym
serwisem firmy Nikon.
—
—
Odczekaj, aż temperatura
wewnętrznych obwodów aparatu
spadnie i wznów tryb podglądu na
żywo lub nagrywanie filmu.
Folder wybrany do odtwarzania nie
zawiera zdjęć. Wybierz folder
zawierający zdjęcia z menu Folder
odtwarzania lub włóż kartę pamięci
zawierającą zdjęcia.
—
286
13,
187
Uwagi techniczne 293
Wskaźnik
Monitor
Nie można wyświetlić
tego pliku.
Nie można wybrać tego
pliku.
Wizjer
—
—
Nie można edytować tego
filmu.
—
Brak zdjęć do retuszu.
—
Brak dostępu do sieci do
czasu ostygnięcia aparatu.
—
Sprawdź drukarkę.
—
Sprawdź papier.
—
Zacięcie papieru.
—
Brak papieru.
—
Sprawdź poziom
atramentu.
—
Brak atramentu.
—
Rozwiązanie
Nie można odtworzyć pliku za
pomocą aparatu.
Nie można retuszować zdjęć
zarejestrowanych za pomocą innych
urządzeń.
• Nie można edytować filmów
utworzonych za pomocą innych
urządzeń.
• Filmy muszą mieć długość co
najmniej dwóch sekund.
Karta pamięci nie zawiera zdjęć
NEF (RAW) do użycia przez opcję
Przetwarzanie NEF (RAW).
Wyłącz aparat i spróbuj ponownie po
odczekaniu, aż aparat ostygnie.
Sprawdź drukarkę. Aby wznowić,
wybierz opcję Kontynuuj (jeśli jest
dostępna).
Papier w drukarce ma inny format niż
wybrany. Włóż papier o właściwym
formacie i wybierz Kontynuuj.
Usuń zablokowany papier i wybierz
opcję Kontynuuj.
Włóż papier o wybranym formacie
i wybierz opcję Kontynuuj.
Sprawdź atrament. Aby wznowić,
wybierz Kontynuuj.
Wymień pojemnik z atramentem
i wybierz opcję Kontynuuj.
* Więcej informacji na ten temat zawiera instrukcja obsługi drukarki.
294 Uwagi techniczne
0
—
228
138
149
230
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
Dane techniczne
❚❚ Aparat cyfrowy Nikon D3400
Typ
Typ
Mocowanie obiektywu
Efektywny kąt widzenia
Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa
Mocowanie Nikon F (ze stykami AF)
Format Nikon DX; ogniskowa odpowiadająca około 1,5×
ogniskowej obiektywów z kątem widzenia formatu FX
Efektywne piksele
Efektywne piksele
24,2 miliona
Matryca
Matryca
Całkowita liczba pikseli
System usuwania
zanieczyszczeń
Czujnik CMOS 23,5 × 15,6 mm
24,72 miliona
Zbieranie danych wzorcowych dla funkcji usuwania
kurzu (wymaga oprogramowania Capture NX-D)
Przechowywanie danych
Wielkość zdjęcia
(w pikselach)
Format plików
System Picture Control
Nośniki
System plików
•
•
•
•
•
6000 × 4000 (Duża)
4496 × 3000 (Średnia)
2992 × 2000 (Mała)
NEF (RAW): 12-bitowe, skompresowane
JPEG: zgodny ze standardem JPEG-Baseline ze stopniem
kompresji „fine” (około 1 : 4), „normal” (około 1 : 8) lub
„basic” (około 1 : 16)
• NEF (RAW) + JPEG: pojedyncze zdjęcie zapisywane
zarówno w formacie NEF (RAW), jak i JPEG
Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne,
Portret, Krajobraz, Równomierne; wybrane ustawienia
funkcji Picture Control można modyfikować
Karty pamięci SD (Secure Digital) i karty pamięci SDHC
i SDXC zgodne z UHS-I
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Uwagi techniczne 295
Wizjer
Wizjer
Pokrycie kadru
Powiększenie
Dystans widzenia całej
matówki
Korekcja dioptrażu
Matówka
Lustro
Przysłona obiektywu
Obiektyw
Obsługa autofokusa
Wizjer z pentagonalnym układem luster z poziomu oka
do lustrzanek jednoobiektywowych
Około 95% w poziomie oraz 95% w pionie
Około 0,85× (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na
nieskończoność, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; od okularu wizjera)
–1,7–+0,5 m–1
Matówka typu B BriteView Clear Matte Mark VII
Szybkopowrotne
Samopowracająca, sterowana elektronicznie
Autofokus jest dostępny w połączeniu z obiektywami
AF-P oraz obiektywami AF-S typu E i G.
Migawka
Typ
Sterowana elektronicznie szczelinowa o pionowym
przebiegu w płaszczyźnie ogniskowej
1/4000 –30 s w krokach co 1/3 EV; czas B; czas
Czas otwarcia migawki
Czas synchronizacji błysku X = 1/200 s; synchronizacja z czasem otwarcia migawki
1/200 s lub dłuższym
Wyzwalanie
Tryb wyzwalania migawki 8 (pojedyncze zdjęcie), I (seryjne), J (cicha migawka),
E (samowyzwalacz), " (zdalne z opóźnieniem; ML-L3),
# (zdalne natychmiastowe; ML-L3)
Szybkość rejestrowania
Do 5 kl./s
zdjęć
Uwaga: przy określaniu szybkości rejestracji zdjęć
założono, że zastosowano następujące ustawienia:
ręczne ustawianie ostrości, ręczna regulacja ekspozycji
lub automatyka ekspozycji z preselekcją czasu, czas
otwarcia migawki 1/250 s lub krótszy, a pozostałe
ustawienia mają wartości domyślne.
Samowyzwalacz
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 ekspozycji
296 Uwagi techniczne
Ekspozycja
Pomiar ekspozycji
System pomiaru ekspozycji TTL korzystający
z 420-pikselowego czujnika RGB
Sposób pomiaru ekspozycji • Pomiar matrycowy: matrycowy pomiar ekspozycji 3D
Color Matrix II (obiektywy typu E i G)
• Pomiar centralnie ważony: 75% wagi przypada na koło
o średnicy 8 mm w centrum kadru
• Pomiar punktowy: pomiar w kole o średnicy 3,5 mm
(około 2,5% kadru) w centrum wybranego pola AF
Zakres (ISO 100, obiektyw • Pomiar matrycowy lub centralnie ważony: 0–20 EV
f/1,4; 20°C)
• Pomiar punktowy: 2–20 EV
Sprzężenie światłomierza Procesor
Tryb
Tryby automatyczne (i automatyka; j automatyka,
błysk wyłączony); automatyka programowa z fleksją
programu (P); automatyka z preselekcją czasu (S);
automatyka z preselekcją przysłony (A); tryb manualny
(M); programy tematyczne (k portret; l krajobraz;
p dziecko; m zdjęcia sportowe; n makro; o portret
nocny); tryby efektów specjalnych (% noktowizor;
S żywe kolory; T pop; U ilustracja; ' efekt aparatu
zabawkowego; ( efekt miniatury; 3 kolor selektywny;
1 sylwetka; 2 high key; 3 low key)
Kompensacja ekspozycji
Można ją regulować w zakresie od –5 do +5 EV w krokach
co 1/3 EV w trybach P, S, A, M, programów tematycznych
oraz %
Blokada ekspozycji
Blokada zmierzonej wartości światła przyciskiem A (L)
Czułość ISO (indeks
ISO 100–25600 w krokach co 1 EV. Dostępny
zalecanych ekspozycji)
automatyczny dobór ISO
Aktywna funkcja
Włączona, wyłączona
D-Lighting
Uwagi techniczne 297
Ostrość
Autofokus
Zakres działania
Silnik ustawiania ostrości
Pole AF
Tryb pola AF
Blokada ostrości
Lampa błyskowa
Wbudowana lampa
błyskowa
Liczba przewodnia
Sterowanie błyskiem
Tryb lampy błyskowej
298 Uwagi techniczne
Moduł czujnika autofokusa Nikon Multi-CAM 1000
z wykrywaniem fazy TTL, 11 polami AF (w tym jeden
czujnik typu krzyżowego) i diodą wspomagającą AF
(zasięg około 0,5–3 m)
Od –1–+19 EV (ISO 100, 20°C)
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); ciągły AF (AF-C);
automatyczny wybór AF-S/AF-C (AF-A); wyprzedzające
śledzenie ostrości uruchamiane automatycznie
w zależności od stanu fotografowanego obiektu
• Ręczne ustawianie ostrości (MF): można korzystać ze
wskaźnika ustawienia ostrości
Możliwość wyboru spośród 11 pól AF
Jednopolowy AF, AF z dynamicznym wyborem pola,
automatyczny wybór pola AF, śledzenie 3D (11 pól)
Ostrość można zablokować, wciskając spust migawki do
połowy (pojedynczy AF) lub naciskając przycisk A (L)
i, k, p, n, o, S, T, U, ': automatyka lampy błyskowej
z automatycznym podnoszeniem lampy błyskowej
P, S, A, M: ręczne podnoszenie lampy błyskowej
przyciskiem
Około 7, 8 w trybie manualnym lampy błyskowej
(m, ISO 100, 20°C)
TTL: sterowanie błyskiem w trybie i-TTL z wykorzystaniem
420-pikselowego czujnika RGB dostępne z wbudowaną
lampą błyskową; zrównoważony błysk wypełniający
i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych
stosowany w połączeniu z matrycowym i centralnie
ważonym pomiarem ekspozycji, standardowy błysk i-TTL
dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych
z pomiarem punktowym
Automatyka, automatyka z redukcją efektu czerwonych
oczu, automatyczna synchronizacja z długimi czasami
ekspozycji, automatyczna synchronizacja z długimi
czasami ekspozycji z redukcją efektu czerwonych oczu,
błysk wypełniający, redukcja efektu czerwonych oczu,
synchronizacja z długimi czasami ekspozycji,
synchronizacja z długimi czasami ekspozycji z redukcją
efektu czerwonych oczu, synchronizacja na tylną
kurtynkę migawki z synchronizacją z długimi czasami
ekspozycji, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki,
wyłączona
Lampa błyskowa
Kompensacja błysku
Można ją regulować w zakresie −3–+1 EV w krokach co
/
1 3 EV w trybach P, S, A, M i w trybie programów
tematycznych
Wskaźnik gotowości lampy Włącza się, gdy wbudowana lub opcjonalna lampa
błyskowa jest całkowicie naładowana; miga po
wyemitowaniu błysku z pełną mocą
Sanki mocujące
ISO 518 „gorąca stopka” z synchronizacją, stykami
danych i blokadą zabezpieczającą
Kreatywny system
Obsługa CLS Nikon
oświetlenia firmy Nikon
(CLS)
Gniazdo synchronizacyjne Adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15 (dostępny
osobno)
Balans bieli
Balans bieli
Podgląd na żywo
Silnik ustawiania ostrości
Tryb pola AF
Autofokus
Automatyczny dobór
programu
Automatyczny, światło żarowe, światło jarzeniowe
(7 rodzajów), światło słoneczne, lampa błyskowa,
pochmurno, cień, pomiar manualny; korekta dostępna
dla wszystkich opcji poza pomiarem manualnym
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF
(AF-F)
• Ręczne ustawianie ostrości (MF)
AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole
AF, AF ze śledzeniem obiektu
Autofokus z detekcją kontrastu w dowolnym punkcie
kadru (aparat wybiera pole AF automatycznie po
wybraniu AF z priorytetem ostrości twarzy lub AF ze
śledzeniem obiektu)
Dostępny w trybach i oraz j
Film
Pomiar ekspozycji
System pomiaru ekspozycji TTL korzystający z głównej
matrycy
Sposób pomiaru ekspozycji Matrycowy
Rozmiar klatki (piksele)
• 1920 × 1080; 60p (progresywny), 50p, 30p, 25p, 24p
i liczba klatek na sekundę • 1280 × 720; 60p, 50p
Rzeczywiste liczby klatek dla 60p, 50p, 30p, 25p i 24p to,
odpowiednio, 59,94; 50; 29,97; 25 i 23,976 kl./s; opcje
z obsługą wysokiej ★ i normalnej jakości zdjęcia
Uwagi techniczne 299
Film
Format plików
Kompresja wideo
Format nagrywania
dźwięku
Urządzenie nagrywające
dźwięk
Czułość ISO
Monitor
Monitor
Odtwarzanie
Odtwarzanie
Interfejs
USB
Wyjście HDMI
Bluetooth
Protokoły komunikacyjne
Częstotliwość robocza
Maksymalna moc
wyjściowa
Zasięg (linia wzroku)
300 Uwagi techniczne
MOV
Zaawansowane kodowanie wideo H.264/MPEG-4
Liniowe PCM
Wbudowany mikrofon monofoniczny; możliwość
regulacji czułości
ISO 100–25600
Wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 7,5 cm (3 cali), z około
921 tys. punktów (VGA), z kątem oglądania 170°,
z pokryciem kadru około 100% i regulacją jasności
Odtwarzanie w widoku pełnoekranowym i widoku
miniatur (liczba 4, 9, 72 zdjęć lub kalendarz) z funkcją
powiększenia w trybie odtwarzania, przycinanie podczas
powiększenia w trybie odtwarzania, zoom twarzy
podczas odtwarzania, odtwarzanie filmów, pokaz
slajdów zawierający zdjęcia i/lub filmy, wyświetlanie
histogramu, obszary prześwietlone, informacje o zdjęciu,
wyświetlanie danych pozycji, automatyczny obrót zdjęć,
ocena zdjęć i komentarz do zdjęcia (o długości do 36
znaków)
Hi-Speed USB ze złączem micro-USB; zalecane
podłączanie do wbudowanego gniazda USB
Złącze HDMI typu C
Specyfikacja Bluetooth w wersji 4.1
• Bluetooth: 2402–2480 MHz
• Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
8,1 dBm (EIRP)
Około 10 m bez zakłóceń; zasięg może być różny
w zależności od siły sygnału i obecności lub braku
przeszkód
Obsługiwane języki
Obsługiwane języki
Źródło zasilania
Akumulator
Zasilacz sieciowy
Angielski, arabski, bengalski, bułgarski, chiński
(uproszczony i tradycyjny), czeski, duński, fiński,
francuski, grecki, hindi, hiszpański, indonezyjski,
japoński, koreański, marathi, niderlandzki, niemiecki,
norweski, perski, polski, portugalski (Portugalia
i Brazylia), rosyjski, rumuński, serbski, szwedzki, tajski,
tamilski, telugu, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski,
włoski
Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL14a
Zasilacz sieciowy EH-5b; wymaga złącza zasilania EP-5A
(dostępne osobno)
Gniazdo mocowania statywu
1/4 cala (ISO 1222)
Gniazdo mocowania
statywu
Wymiary/ciężar
Wymiary
(szer. × wys. × gł.)
Ciężar
Środowisko pracy
Temperatura
Wilgotność
Około 124 × 98 × 75,5 mm
Około 445 g z akumulatorem i kartą pamięci, ale bez
pokrywki bagnetu korpusu; około 395 g (sam korpus
aparatu)
0°C–40°C
Maksymalnie 85% (bez skraplania pary wodnej)
• Jeśli nie podano inaczej, wszystkie pomiary zostały przeprowadzone zgodnie z normami i wytycznymi
stowarzyszenia Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Wszystkie dane dotyczą aparatu z całkowicie naładowanym akumulatorem.
• Przykładowe obrazy wyświetlone w aparacie oraz obrazy i ilustracje w instrukcji mają jedynie charakter
poglądowy.
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i danych technicznych sprzętu i oprogramowania
opisanych w tej instrukcji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Nikon nie
ponosi odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z ewentualnych błędów i pomyłek zawartych w tej
instrukcji.
Uwagi techniczne 301
❚❚ Ładowarka MH-24
Nominalne parametry
wejściowe
Nominalne parametry
wyjściowe
Obsługiwane akumulatory
Czas ładowania
Prąd zmienny 100–240 V, 50/60 Hz, maksymalnie 0,2 A
Prąd stały 8,4 V/0,9 A
Akumulatory jonowo-litowe EN-EL14a
Około 1 godzina i 50 minut w temperaturze otoczenia
25°C, gdy akumulator jest całkowicie rozładowany
Zakres temperatury pracy 0°C–40°C
Wymiary (szer. × wys. × gł.) Około 70 × 26 × 97 mm bez adaptera wtyczki
Ciężar
Około 96 g bez adaptera wtyczki
Symbole na tym produkcie mają następujące znaczenie:
m Prąd zmienny, p Prąd stały, q Urządzenie klasy II (konstrukcja produktu jest podwójnie izolowana).
❚❚ Akumulator jonowo-litowy EN-EL14a
Typ
Akumulator jonowo-litowy
Pojemność nominalna
7,2 V/1230 mAh
Zakres temperatury pracy 0°C–40°C
Wymiary (szer. × wys. × gł.) Około 38 × 53 × 14 mm
Ciężar
Około 49 g bez pokrywki styków
Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i danych technicznych sprzętu i oprogramowania
opisanych w tej instrukcji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z ewentualnych błędów i pomyłek zawartych w tej instrukcji.
302 Uwagi techniczne
❚❚ Zgodność ze standardami
• DCF wersja 2.0: standard DCF (ang. Design Rule for Camera File Systems)
jest szeroko stosowany w branży cyfrowych aparatów
fotograficznych w celu zapewnienia kompatybilności między
aparatami różnych producentów.
• Exif w wersji 2.3: aparat D3400 obsługuje standard Exif (ang.
Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras)
w wersji 2.3, w którym informacje zapisywane wraz ze zdjęciami są
używane do optymalnej reprodukcji kolorów podczas drukowania
tych zdjęć na drukarkach zgodnych z Exif.
• PictBridge: standard opracowany na drodze współpracy producentów
aparatów cyfrowych i drukarek, który umożliwia bezpośrednie
przesyłanie zdjęć do drukarki bez konieczności przesyłania ich
najpierw do komputera.
• HDMI: (ang. High-Definition Multimedia Interface) to standard złączy
multimedialnych stosowany w produktach elektroniki
konsumenckiej i urządzeniach audio/wideo pozwalający na
przesyłanie danych audio-wideo i sygnałów sterujących do urządzeń
zgodnych z HDMI poprzez połączenie jednym kablem.
Uwagi techniczne 303
A Informacje o znakach towarowych
IOS to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy Cisco Systems, Inc.
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach, który jest wykorzystywany na
licencji. Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem
towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach. Mac, OS X, Apple®, App Store®, logotypy Apple, iPhone®, iPad® i iPod
touch® są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i/lub
innych krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Robot
Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie projektu
utworzonego i udostępnionego przez Google. Jego wykorzystanie jest zgodne
z warunkami opisanymi w Licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie autorstwa.
Logo PictBridge to znak towarowy. Logotypy SD, SDHC oraz SDXC to znaki
towarowe firmy SD-3C, LLC. HDMI, logotyp HDMI oraz High-Definition
Multimedia Interface to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe
HDMI Licensing LLC.
Znak słowny oraz logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde wykorzystanie tych znaków przez firmę Nikon
Corporation podlega licencji.
Wszelkie pozostałe nazwy handlowe użyte w tej instrukcji lub innej
dokumentacji dostarczonej wraz z produktem Nikon są znakami towarowymi
bądź zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
A Oznakowanie zgodności
Normy, których wymogi spełnia aparat, można wyświetlić za pomocą opcji
Oznakowanie zgodności w menu ustawień (0 225).
304 Uwagi techniczne
A Licencja FreeType (FreeType2)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2012 The
FreeType Project (http://www.freetype.org). Wszelkie prawa zastrzeżone.
A Licencja MIT (HarfBuzz)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2016 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Wszelkie prawa
zastrzeżone.
A Certyfikaty
Uwagi techniczne 305
Obiektywy AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G
VR oraz AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G
Przeczytaj ten rozdział, jeśli zakupiłeś aparat w zestawie z obiektywem
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR lub AF-P DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6G dostępnym w niektórych krajach lub regionach. Części
obiektywu są wymienione poniżej.
1 Pokrywka obiektywu
2 Znacznik pozycji mocowania osłony
przeciwsłonecznej
3 Przycisk chowania/wysuwania
obiektywu .............................................. 16
4 Skala ogniskowych
6 Znacznik pozycji mocowania
obiektywu .............................................. 15
7 Styki procesora ..................................... 253
8 Pierścień ustawiania ostrości .............. 81
9 Pierścień zoomu..................................... 34
10 Tylna pokrywka obiektywu
5 Znacznik skali ogniskowych
Te wysuwane obiektywy są przeznaczone do użytku wyłącznie
w połączeniu z cyfrowymi lustrzankami jednoobiektywowymi formatu
DX firmy Nikon; analogowe lustrzanki jednoobiektywowe oraz
następujące cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe nie są obsługiwane:
z serii D3, z serii D2, z serii D1, D700, z serii D300, D200, D100, D90, D80,
z serii D70, D60, D50, z serii D40, D7000, D5100, D5000, D3200, D3100,
D3000. W przypadku korzystania z tych obiektywów w połączeniu
z aparatami D5, z serii D4, z serii D810, z serii D800, Df, D750, D610, D600,
D7200, D7100, D5500, D5300 lub D3300 dopilnuj, aby oprogramowanie
sprzętowe aparatu było zaktualizowane do najnowszej wersji.
306 Uwagi techniczne
❚❚ Ostrość
Tryb ustawiania ostrości można wybrać przy pomocy elementów
sterujących aparatu (0 69).
Autofokus
Ostrość jest ustawiana automatycznie, gdy aparat pracuje w trybie
autofokusa (0 69). Pierścienia ustawiania ostrości również można użyć
do ustawienia ostrości aparatu, jeśli spust migawki pozostaje wciśnięty
do połowy (lub jeśli przycisk AF-ON pozostaje wciśnięty); jest to tzw.
„autofokus z możliwością ustawienia ręcznego” (M/A). Działanie
autofokusa zostanie wznowione po ponownym wciśnięciu spustu
migawki do połowy (lub ponownym wciśnięciu przycisku AF-ON). Zwróć
uwagę, że dotknięcie pierścienia ustawiania ostrości podczas pracy
autofokusa spowoduje zmianę położenia ogniskowej.
Ręczne ustawianie ostrości
Kiedy aparat pracuje w trybie ręcznego ustawiania ostrości, ostrość
można regulować, obracając pierścieniem ustawiania ostrości
obiektywu (0 81). Kiedy aparat jest wyłączony lub upłynął czas
czuwania, pierścienia ustawiania ostrości nie można używać do
ustawiania ostrości, a obracanie pierścieniem zoomu zmieni położenie
ogniskowej. Przed rozpoczęciem ustawiania ostrości włącz aparat lub
naciśnij spust migawki, aby ponownie włączyć licznik czasu czuwania.
Użytkownicy aparatów D5200 powinni zwrócić uwagę, że jeśli pozwoli
się na upłynięcie czasu czuwania, położenie ogniskowej zmieni się po
ponownym uruchomieniu licznika czasu czuwania. Przed rozpoczęciem
fotografowania ustaw ostrość ponownie. Dłuższe czasy czuwania są
zalecane do ręcznego ustawiania ostrości oraz do innych sytuacji, kiedy
nie można wyzwolić migawki natychmiast po ustawieniu ostrości.
Uwagi techniczne 307
❚❚ Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej
Podczas korzystania z wbudowanej lampy błyskowej dopilnuj, aby
fotografowany obiekt znajdował się w odległości co najmniej 0,6 m
i zdejmij osłony przeciwsłoneczne obiektywu, aby zapobiec
winietowaniu (cieniom powstającym, gdy koniec obiektywu zasłania
wbudowaną lampę błyskową).
Cień
Winietowanie
Aparat
D5500/D5300/D5200/D3400/D3300
308 Uwagi techniczne
Pozycja zoomu
18 mm
24, 35, 45
i 55 mm
Minimalna odległość bez
winietowania
1,0 m
Bez winietowania
❚❚ Redukcja drgań (ang. VR, tylko AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR)
Kiedy do aparatu podłączony jest obiektyw AF-P DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6G VR, redukcję drgań można włączać lub wyłączać przy pomocy
opcji Optyczna redukcja drgań w menu fotografowania (0 198). Gdy
wybrane jest Włącz, redukcja drgań działa przy każdym wciśnięciu
spustu migawki do połowy. Redukcja drgań ogranicza poruszenie zdjęć
spowodowane drganiem aparatu, pozwalając na korzystanie z czasów
otwarcia migawki o maksymalnie 4,0 działki dłuższych w porównaniu do
sytuacji bez zastosowania redukcji drgań, zwiększając dostępny zakres
czasów otwarcia migawki. Wpływ redukcji drgań (VR) na czas otwarcia
migawki zmierzono zgodnie z normami stowarzyszenia Camera and
Imaging Products Association (CIPA); pomiary dla obiektywów formatu
FX są dokonywane za pomocą cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych formatu FX, a dla obiektywów formatu DX za
pomocą aparatów formatu DX. Pomiary dla obiektywów o zmiennej
ogniskowej są przeprowadzane przy maksymalnym zbliżeniu.
D Redukcja drgań
• Podczas korzystania z redukcji drgań, naciśnij spust migawki do połowy
i poczekaj, aż obraz w wizjerze ustabilizuje się, zanim naciśniesz spust migawki
do końca.
• Kiedy redukcja drgań jest włączona, obraz w wizjerze może drgać po
wyzwoleniu migawki. Nie oznacza to usterki.
• Podczas obracania aparatu redukcja drgań ma zastosowanie tylko do ruchu nie
będącego częścią ujęcia panoramicznego (na przykład, jeśli aparat jest
obracany w poziomie, redukcja drgań będzie miała zastosowanie tylko do
drgań w pionie), bardzo ułatwiając płynne przesuwanie aparatu szerokim
łukiem.
• Jeśli aparat jest wyposażony we wbudowaną lampę błyskową, redukcja drgań
zostanie wyłączona na czas ładowania lampy błyskowej.
• Redukcja drgań jest zwykle zalecana, gdy aparat jest zamontowany na
statywie, ale możesz preferować jej wyłączenie, w zależności od warunków
fotografowania i rodzaju statywu.
• Redukcja drgań jest zalecana, gdy aparat jest zamocowany na monopodzie.
Uwagi techniczne 309
❚❚ Dołączone akcesoria
• Wciskana przednia pokrywka obiektywu LC-55A o średnicy 55 mm
• Tylna pokrywka obiektywu
❚❚ Zgodne akcesoria
•
•
•
•
Nakręcane filtry o średnicy 55 mm
Tylna pokrywka obiektywu LF-4
Futerał na obiektyw CL-0815
Bagnetowa osłona przeciwsłoneczna HB-N106
Dopasuj znacznik pozycji mocowania osłony przeciwsłonecznej (●)
do znacznika orientacji osłony przeciwsłonecznej ( ) zgodnie
z rysunkiem q, a następnie obracaj osłoną (w), aż znacznik ● będzie
dopasowany do znacznika blokady osłony przeciwsłonecznej (—).
Podczas podłączania lub odłączania osłony przeciwsłonecznej
trzymaj ją za miejsce obok symbolu na jej podstawie i nie ściskaj jej
zbyt mocno. Jeśli osłona nie zostanie podłączona poprawnie, może
występować winietowanie. Osłonę można odwrócić i zamontować na
obiektywie, kiedy nie jest używana.
310 Uwagi techniczne
❚❚ Dane techniczne
Typ
Ogniskowa
Otwór względny
Konstrukcja obiektywu
Kąt widzenia
Skala ogniskowych
Informacja o odległości
Zoom
Ustawianie ostrości
Obiektyw AF-P DX typu G z wbudowanym procesorem
i mocowaniem F
18–55 mm
f/3,5–5,6
12 soczewek w 9 grupach (2 soczewki asferyczne)
76°–28° 50´
Stopniowana w milimetrach (18, 24, 35, 45, 55)
Przesyłana do aparatu
Ręczna regulacja przy użyciu niezależnego pierścienia
zoomu
Autofokus sterowany przez silnik krokowy; oddzielny
pierścień ustawiania ostrości do ręcznego ustawiania
ostrości
Przesunięcie obiektywu z użyciem liniowych silników
dźwiękowych (ang. voice coil motors – VCM)
Redukcja drgań
(tylko AF-P DX NIKKOR
18–55 mm f/3,5–5,6G VR)
Minimalna odległość zdjęciowa 0,25 m od płaszczyzny ogniskowej (0 82) przy
wszystkich pozycjach zoomu
Listki przysłony
7 (zaokrąglony otwór przysłony)
Przysłona
Całkowicie automatyczna
Zakres przysłony
• Ogniskowa 18 mm: f/3,5–22
• Ogniskowa 55 mm: f/5,6–38
Minimalna wyświetlana wartość przysłony może
różnić się w zależności od rozmiaru kroku ekspozycji
wybranego przy pomocy aparatu.
Pomiar ekspozycji
Pełna przysłona
Rozmiar filtra
55 mm (P = 0,75 mm)
Wymiary
Około 64,5 mm maksymalnej średnicy × 62,5 mm
(odległość od kołnierza mocowania obiektywu
aparatu, kiedy obiektyw jest schowany)
Ciężar
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR: około 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G: około 195 g
Uwagi techniczne 311
Obiektywy AF-P DX NIKKOR 70–300 mm
f/4,5–6,3G ED VR oraz AF-P DX NIKKOR
70–300 mm f/4,5–6,3G ED
Przeczytaj ten rozdział, jeśli zakupiłeś aparat w zestawie z obiektywem
AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR lub AF-P DX NIKKOR
70–300 mm f/4,5–6,3G ED dostępnym w niektórych krajach lub
regionach. Części obiektywu są wymienione poniżej.
1 Pokrywka obiektywu
6 Znacznik skali ogniskowych
2 Znacznik pozycji mocowania osłony
przeciwsłonecznej
7 Znacznik pozycji mocowania
obiektywu .............................................. 15
3 Pierścień ustawiania ostrości.............. 81
8 Styki procesora ..................................... 253
4 Pierścień zoomu..................................... 34
9 Tylna pokrywka obiektywu
5 Skala ogniskowych
Te obiektywy są przeznaczone do użytku wyłącznie w połączeniu
z cyfrowymi lustrzankami jednoobiektywowymi formatu DX firmy
Nikon; analogowe lustrzanki jednoobiektywowe oraz następujące
cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe nie są obsługiwane: z serii D3,
z serii D2, z serii D1, D700, z serii D300, D200, D100, D90, D80, z serii D70,
D60, D50, z serii D40, D7000, D5100, D5000, D3200, D3100, D3000.
W przypadku korzystania z tych obiektywów w połączeniu z aparatami
D5, z serii D4, z serii D810, z serii D800, Df, D750, D610, D600, D7200,
D7100, D5500, D5300 lub D3300 dopilnuj, aby oprogramowanie
sprzętowe aparatu było zaktualizowane do najnowszej wersji.
312 Uwagi techniczne
❚❚ Ostrość
Tryb ustawiania ostrości można wybrać przy pomocy elementów
sterujących aparatu (0 69). Funkcje autofokusa i wskaźnika ustawienia
ostrości są obsługiwane przy wszystkich ogniskowych. Podczas
korzystania z tego obiektywu proszę ignorować wszystkie fragmenty
instrukcji obsługi aparatu wymieniające ograniczenia dla obiektywów
o otworze względnym mniejszym niż f/5,6.
Autofokus
Ostrość jest ustawiana automatycznie, gdy aparat pracuje w trybie
autofokusa (0 69). Pierścienia ustawiania ostrości również można użyć
do ustawienia ostrości aparatu, jeśli spust migawki pozostaje wciśnięty
do połowy (lub jeśli przycisk AF-ON pozostaje wciśnięty); jest to tzw.
„autofokus z możliwością ustawienia ręcznego” (M/A). Działanie
autofokusa zostanie wznowione po ponownym wciśnięciu spustu
migawki do połowy (lub ponownym wciśnięciu przycisku AF-ON). Zwróć
uwagę, że dotknięcie pierścienia ustawiania ostrości podczas pracy
autofokusa spowoduje zmianę położenia ogniskowej.
Ręczne ustawianie ostrości
Kiedy aparat pracuje w trybie ręcznego ustawiania ostrości, ostrość
można regulować, obracając pierścieniem ustawiania ostrości
obiektywu (0 81). Kiedy aparat jest wyłączony lub upłynął czas
czuwania, pierścienia ustawiania ostrości nie można używać do
ustawiania ostrości, a obracanie pierścieniem zoomu zmieni położenie
ogniskowej. Przed rozpoczęciem ustawiania ostrości włącz aparat lub
naciśnij spust migawki, aby ponownie włączyć licznik czasu czuwania.
Użytkownicy aparatów D5200 powinni zwrócić uwagę, że jeśli pozwoli
się na upłynięcie czasu czuwania, położenie ogniskowej zmieni się po
ponownym uruchomieniu licznika czasu czuwania. Przed rozpoczęciem
fotografowania ustaw ostrość ponownie. Dłuższe czasy czuwania są
zalecane do ręcznego ustawiania ostrości oraz do innych sytuacji, kiedy
nie można wyzwolić migawki natychmiast po ustawieniu ostrości.
Uwagi techniczne 313
❚❚ Redukcja drgań (ang. VR, tylko AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR)
Kiedy do aparatu podłączony jest obiektyw AF-P DX NIKKOR 70–300 mm
f/4,5–6,3G ED VR, redukcję drgań można włączać lub wyłączać przy
pomocy opcji Optyczna redukcja drgań w menu fotografowania
(0 198). Gdy wybrane jest Włącz, redukcja drgań działa przy każdym
wciśnięciu spustu migawki do połowy. Redukcja drgań ogranicza
poruszenie zdjęć spowodowane drganiem aparatu, pozwalając na
korzystanie z czasów otwarcia migawki o maksymalnie 4,0 działki
dłuższych w porównaniu do sytuacji bez zastosowania redukcji drgań,
zwiększając dostępny zakres czasów otwarcia migawki. Wpływ redukcji
drgań (VR) na czas otwarcia migawki zmierzono zgodnie z normami
stowarzyszenia Camera and Imaging Products Association (CIPA);
pomiary dla obiektywów formatu FX są dokonywane za pomocą
cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych formatu FX, a dla
obiektywów formatu DX za pomocą aparatów formatu DX. Pomiary dla
obiektywów o zmiennej ogniskowej są przeprowadzane przy
maksymalnym zbliżeniu.
D Redukcja drgań
• Podczas korzystania z redukcji drgań, naciśnij spust migawki do połowy
i poczekaj, aż obraz w wizjerze ustabilizuje się, zanim naciśniesz spust migawki
do końca.
• Kiedy redukcja drgań jest włączona, obraz w wizjerze może drgać po
wyzwoleniu migawki. Nie oznacza to usterki.
• Podczas obracania aparatu redukcja drgań ma zastosowanie tylko do ruchu nie
będącego częścią ujęcia panoramicznego (na przykład, jeśli aparat jest
obracany w poziomie, redukcja drgań będzie miała zastosowanie tylko do
drgań w pionie), bardzo ułatwiając płynne przesuwanie aparatu szerokim
łukiem.
• Jeśli aparat jest wyposażony we wbudowaną lampę błyskową, redukcja drgań
zostanie wyłączona na czas ładowania lampy błyskowej.
• Redukcja drgań jest zwykle zalecana, gdy aparat jest zamontowany na
statywie, ale możesz preferować jej wyłączenie, w zależności od warunków
fotografowania i rodzaju statywu.
• Redukcja drgań jest zalecana, gdy aparat jest zamocowany na monopodzie.
314 Uwagi techniczne
❚❚ Dołączone akcesoria
• Wciskana przednia pokrywka obiektywu LC-58 o średnicy 58 mm
• Tylna pokrywka obiektywu
❚❚ Zgodne akcesoria
•
•
•
•
Nakręcane filtry o średnicy 58 mm
Tylna pokrywka obiektywu LF-4
Futerał na obiektyw CL-1020
Bagnetowa osłona przeciwsłoneczna HB-77
Dopasuj znacznik pozycji mocowania osłony przeciwsłonecznej (●)
do znacznika orientacji osłony przeciwsłonecznej ( ) zgodnie
z rysunkiem q, a następnie obracaj osłoną (w), aż znacznik ● będzie
dopasowany do znacznika blokady osłony przeciwsłonecznej (—).
Podczas podłączania lub odłączania osłony przeciwsłonecznej
trzymaj ją za miejsce obok symbolu na jej podstawie i nie ściskaj jej
zbyt mocno. Jeśli osłona nie zostanie podłączona poprawnie, może
występować winietowanie. Osłonę można odwrócić i zamontować na
obiektywie, kiedy nie jest używana. Kiedy osłona przeciwsłoneczna
jest odwrócona, można ją podłączać i odłączać, obracając ją,
trzymając w pobliżu znacznika blokady (—).
Uwagi techniczne 315
❚❚ Dane techniczne
Typ
Ogniskowa
Otwór względny
Konstrukcja obiektywu
Kąt widzenia
Skala ogniskowych
Informacja o odległości
Zoom
Ustawianie ostrości
Obiektyw AF-P DX typu G z wbudowanym procesorem
i mocowaniem F
70–300 mm
f/4,5–6,3
14 soczewek w 10 grupach (w tym 1 soczewka ED)
22° 50´–5° 20´
Stopniowana w milimetrach (70, 100, 135, 200, 300)
Przesyłana do aparatu
Ręczna regulacja przy użyciu niezależnego pierścienia
zoomu
Autofokus sterowany przez silnik krokowy; oddzielny
pierścień ustawiania ostrości do ręcznego ustawiania
ostrości
Przesunięcie obiektywu z użyciem liniowych silników
dźwiękowych (ang. voice coil motors – VCM)
Redukcja drgań
(tylko AF-P DX NIKKOR
70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR)
Minimalna odległość zdjęciowa 1,1 m od płaszczyzny ogniskowej (0 82) przy
wszystkich pozycjach zoomu
Listki przysłony
7 (zaokrąglony otwór przysłony)
Przysłona
Całkowicie automatyczna
Zakres przysłony
• Ogniskowa 70 mm: f/4,5–22
• Ogniskowa 300 mm: f/6,3–32
Minimalna wyświetlana wartość przysłony może
różnić się w zależności od rozmiaru kroku ekspozycji
wybranego przy pomocy aparatu.
Pomiar ekspozycji
Pełna przysłona
Rozmiar filtra
58 mm (P = 0,75 mm)
Wymiary
Około 72 mm maksymalnej średnicy × 125 mm
(odległość od kołnierza mocowania obiektywu
aparatu)
Ciężar
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR: około 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED: około 400 g
316 Uwagi techniczne
Obiektywy AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6G
ED VR II
Przeczytaj ten rozdział, jeśli zakupiłeś aparat w zestawie z obiektywem
AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6G ED VR II dostępnym w niektórych
krajach lub regionach. Części obiektywu są wymienione poniżej.
1 Pokrywka obiektywu
7 Znacznik skali ogniskowych
2 Znacznik pozycji mocowania osłony
przeciwsłonecznej
8 Znacznik pozycji mocowania
obiektywu .............................................. 15
3 Pierścień ustawiania ostrości .............. 81
9 Styki procesora .....................................253
4 Pierścień zoomu..................................... 34 10 Przełącznik trybu A-M........................... 81
5 Przycisk chowania/wysuwania
11 Przełącznik redukcji drgań
obiektywu .............................................. 16
(ON/OFF)............................................... 318
6 Skala ogniskowych
12 Tylna pokrywka obiektywu
Ten obiektyw jest przeznaczony do użytku wyłącznie w połączeniu
z aparatami cyfrowymi formatu DX firmy Nikon.
❚❚ Ostrość
Tryb ustawiania ostrości określa tryb ustawiania ostrości aparatu oraz
położenie przełącznika trybu A-M obiektywu (0 81).
Uwagi techniczne 317
❚❚ Redukcja drgań (VR)
Redukcję drgań można włączyć, przesuwając przełącznik
redukcji drgań w położenie ON (włącz), a redukcja drgań
działa przy każdym wciśnięciu spustu migawki do
połowy. Redukcja drgań ogranicza poruszenie zdjęć
spowodowane drganiem aparatu, pozwalając na
korzystanie z czasów otwarcia migawki o maksymalnie 4,0 działki
dłuższych w porównaniu do sytuacji bez zastosowania redukcji drgań
i zwiększając dostępny zakres czasów otwarcia migawki. Wpływ redukcji
drgań (VR) na czas otwarcia migawki zmierzono zgodnie z normami
stowarzyszenia Camera and Imaging Products Association (CIPA);
pomiary dla obiektywów formatu FX są dokonywane za pomocą
cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych formatu FX, a dla
obiektywów formatu DX za pomocą aparatów formatu DX. Pomiary dla
obiektywów o zmiennej ogniskowej są przeprowadzane przy
maksymalnym zbliżeniu.
D Redukcja drgań
• Podczas korzystania z redukcji drgań, naciśnij spust migawki do połowy
i poczekaj, aż obraz w wizjerze ustabilizuje się, zanim naciśniesz spust migawki
do końca.
• Kiedy redukcja drgań jest włączona, obraz w wizjerze może drgać po
wyzwoleniu migawki. Nie oznacza to usterki.
• Podczas obracania aparatu redukcja drgań ma zastosowanie tylko do ruchu nie
będącego częścią ujęcia panoramicznego (na przykład, jeśli aparat jest
obracany w poziomie, redukcja drgań będzie miała zastosowanie tylko do
drgań w pionie), bardzo ułatwiając płynne przesuwanie aparatu szerokim
łukiem.
• Nie wyłączaj aparatu ani nie odłączaj obiektywu, gdy redukcja drgań jest
włączona.
• Jeśli aparat jest wyposażony we wbudowaną lampę błyskową, redukcja drgań
zostanie wyłączona na czas ładowania lampy błyskowej.
• Wybierz OFF (wyłącz), gdy aparat jest zamontowany na statywie, chyba że
głowica statywu jest niezamocowana lub aparat jest zamontowany na
monopodzie, kiedy to zalecane jest wybranie ON (włącz).
318 Uwagi techniczne
❚❚ Dołączone akcesoria
• Wciskana przednia pokrywka obiektywu LC-52 o średnicy 52 mm
• Tylna pokrywka obiektywu
❚❚ Zgodne akcesoria
•
•
•
•
Nakręcane filtry o średnicy 52 mm
Tylna pokrywka obiektywu LF-4
Elastyczny futerał na obiektyw CL-0915
Bagnetowa osłona przeciwsłoneczna HB-37
Dopasuj znacznik pozycji mocowania osłony przeciwsłonecznej (●)
do znacznika orientacji osłony przeciwsłonecznej ( ) zgodnie
z rysunkiem q, a następnie obracaj osłoną (w), aż znacznik ● będzie
dopasowany do znacznika blokady osłony przeciwsłonecznej (—).
Podczas podłączania lub odłączania osłony przeciwsłonecznej
trzymaj ją za miejsce obok symbolu na jej podstawie i nie ściskaj jej
zbyt mocno. Jeśli osłona nie zostanie podłączona poprawnie, może
występować winietowanie. Osłonę można odwrócić i zamontować na
obiektywie, kiedy nie jest używana. Kiedy osłona przeciwsłoneczna
jest odwrócona, można ją podłączać i odłączać, obracając ją,
trzymając w pobliżu znacznika blokady (—).
Uwagi techniczne 319
❚❚ Dane techniczne
Obiektyw AF-S DX typu G z wbudowanym procesorem
i mocowaniem F
Ogniskowa
55–200 mm
Otwór względny
f/4–5,6
Konstrukcja obiektywu
13 soczewek w 9 grupach (w tym 1 soczewka ED)
Kąt widzenia
28° 50´–8°
Skala ogniskowych
Stopniowana w milimetrach (55, 70, 85, 105, 135, 200)
Informacja o odległości
Przesyłana do aparatu
Zoom
Ręczna regulacja przy użyciu niezależnego pierścienia
zoomu
Ustawianie ostrości
Układ wewnętrznego ustawiania ostrości firmy Nikon
(ang. Nikon Internal Focusing System – IF)
z autofokusem sterowanym przez cichy silnik falowy
i oddzielnym pierścieniem ustawiania ostrości do
ręcznego ustawiania ostrości
Redukcja drgań
Przesunięcie obiektywu z użyciem liniowych silników
dźwiękowych (ang. voice coil motors – VCM)
Minimalna odległość zdjęciowa 1,1 m od płaszczyzny ogniskowej (0 82) przy
wszystkich pozycjach zoomu
Listki przysłony
7 (zaokrąglony otwór przysłony)
Przysłona
Całkowicie automatyczna
Zakres przysłony
• Ogniskowa 55 mm: f/4–22
• Ogniskowa 200 mm: f/5,6–32
Pomiar ekspozycji
Pełna przysłona
Rozmiar filtra
52 mm (P = 0,75 mm)
Wymiary
Około 70,5 mm maksymalnej średnicy × 83 mm
(odległość od kołnierza mocowania obiektywu
aparatu, kiedy obiektyw jest schowany)
Ciężar
Około 300 g
Typ
Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i danych technicznych sprzętu i oprogramowania
opisanych w tej instrukcji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z ewentualnych błędów i pomyłek zawartych w tej instrukcji.
320 Uwagi techniczne
D Pielęgnacja obiektywu
• Utrzymuj styki procesora w czystości.
• Za pomocą gruszki usuń z powierzchni obiektywu wszelki kurz i zabrudzenia.
Aby usunąć plamy i odciski palców, nanieś niewielką ilość etanolu lub środka
do czyszczenia optyki na miękką i czystą bawełnianą ściereczką lub ściereczkę
do czyszczenia obiektywów i czyść obiektyw od środka na zewnątrz ruchami
okrężnymi, uważając, by nie pozostawić rozmazanych plam i smug ani nie
dotykać szkła palcami.
• Nigdy nie używaj do czyszczenia obiektywu rozpuszczalników organicznych,
takich jak rozcieńczalnik do farb lub benzen.
• Do ochrony przedniej soczewki obiektywu można użyć osłony
przeciwsłonecznej lub filtrów neutralnych NC.
• Załóż tylną i przednią pokrywkę przed umieszczeniem obiektywu w futerale.
• Kiedy osłona przeciwsłoneczna jest zamocowana, nie podnoś ani nie chwytaj
aparatu ani obiektywu tylko za osłonę.
• Jeśli obiektyw nie będzie używany przez długi okres, przechowuj go
w chłodnym i suchym miejscu, aby zapobiec powstawaniu pleśni i rdzy.
Obiektywu nie należy przechowywać w miejscach nasłonecznionych lub
w obecności środków przeciw molom zawierających naftalinę bądź kamforę.
• Chroń obiektyw przed wilgocią. Korozja wewnętrznych mechanizmów może
spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Pozostawienie obiektywu w bardzo gorącym miejscu może spowodować
uszkodzenie lub odkształcenie części wykonanych ze wzmocnionych tworzyw
sztucznych.
Uwagi techniczne 321
A Uwaga dotycząca obiektywów szerokokątnych i superszerokokątnych
Autofokus może nie dawać oczekiwanych rezultatów w sytuacjach podobnych
do przedstawionych poniżej.
1 Obiekty w tle zajmują większą część pola AF niż główny fotografowany obiekt:
Jeśli pole AF zawiera zarówno obiekty
znajdujące się na pierwszym planie jak
i w tle, aparat może ustawić ostrość na tło,
a fotografowany obiekt może być
nieostry, szczególnie w przypadku
obiektywów szerokokątnych
i superszerokokątnych.
Przykład: odległa portretowana
osoba w pewnej odległości od tła
2 Obiekt zawiera wiele drobnych szczegółów.
Aparat może mieć trudności
z ustawieniem ostrości na obiekty
zawierające wiele drobnych szczegółów.
Przykład: pole kwiatów
W takich sytuacjach ustaw ostrość ręcznie lub użyj blokady ostrości w celu
ustawienia ostrości na innym obiekcie w tej samej odległości i ponownie
skomponuj kadr. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Uzyskiwanie dobrych
rezultatów z użyciem autofokusa” (0 72).
322 Uwagi techniczne
Pojemność kart pamięci
Poniższa tabela zawiera przybliżoną liczbę zdjęć, jaką można zapisać na
karcie SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I o pojemności 16 GB przy
różnych ustawieniach jakości i wielkości zdjęcia.
Jakość zdjęcia
Wielkość zdjęcia
Rozmiar pliku 1
Liczba zdjęć 1
NEF (RAW) + JPEG fine 3
NEF (RAW)
Duża
—
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
33,0 MB
20,5 MB
12,6 MB
7,6 MB
3,9 MB
6,5 MB
3,9 MB
2,0 MB
2,5 MB
1,8 MB
1,1 MB
320
505
920
1500
2900
1800
3000
5600
3500
5700
10 300
JPEG fine
JPEG normal
JPEG basic
Pojemność
bufora 2
6
17
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 Wszystkie dane liczbowe mają charakter przybliżony. Rezultaty będą się różnić w zależności od typu karty,
ustawień aparatu oraz rejestrowanej sceny.
2 Maksymalna liczba zdjęć, jaką można zapisać w buforze pamięci przy ISO 100. Spada, gdy włączona jest
redukcja szumów (0 195), automatyczna korekcja dystorsji (0 196) lub opcja Datownik (0 202).
3 Wielkość zdjęcia ma zastosowanie jedynie do zdjęć JPEG. Wielkości zdjęć w formacie NEF (RAW) nie można
zmieniać. Rozmiar pliku to suma zdjęć NEF (RAW) i JPEG.
Uwagi techniczne 323
Czas działania akumulatora
Długość materiału filmowego oraz liczba zdjęć, jakie można zapisać przy
użyciu całkowicie naładowanych akumulatorów, zależą od stanu
akumulatora, temperatury, odstępów czasu między zdjęciami, a także
czasu wyświetlania menu. Poniżej przedstawione są przykładowe dane
dla akumulatorów EN-EL14a (1230 mAh).
• Zdjęcia, tryb zdjęć pojedynczych (standard CIPA 1): około 1200 zdjęć
• Filmy: około 60 minut o jakości 1080/60p 2
1 Zmierzone w temperaturze 23°C (±2°C) z obiektywem AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR
w następujących warunkach testowych: obiektyw przełączany z nieskończoności do minimalnej odległości
zdjęciowej i jedno zdjęcie robione z ustawieniami domyślnymi co 30 s; po zrobieniu zdjęcia monitor włączany
na 4 s; osoba przeprowadzająca test czeka, aż czas czuwania upłynie po wyłączeniu monitora; lampa
błyskowa emituje błysk z pełną mocą co drugie zdjęcie. Bez korzystania z podglądu na żywo.
2 Zmierzone w temperaturze 23°C (±2°C) z wartościami domyślnymi ustawień aparatu i obiektywem AF-P DX
NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR w warunkach określonych przez stowarzyszenie Camera and Imaging
Products Association (CIPA). Pojedyncze filmy mogą mieć długość do 20 minut i rozmiar do 4 GB. Nagrywanie
może zakończyć się przed osiągnięciem tych limitów, jeśli temperatura aparatu wzrośnie.
324 Uwagi techniczne
Czas działania akumulatora mogą ograniczyć następujące czynniki:
• Korzystanie z monitora
• Przytrzymywanie spustu migawki naciśniętego do połowy
• Powtarzane operacje autofokusa
• Robienie zdjęć w formacie NEF (RAW)
• Długie czasy otwarcia migawki
• Korzystanie z funkcji Bluetooth aparatu
• Używanie aparatu z podłączonymi akcesoriami opcjonalnymi
• Używanie redukcji drgań (VR) w przypadku obiektywów VR
• Wielokrotne wydłużanie i skracanie ogniskowej obiektywem AF-P.
Aby zapewnić jak najlepsze działanie akumulatorów Nikon EN-EL14a:
• Utrzymuj styki akumulatora w czystości. Zanieczyszczone styki mogą
pogorszyć parametry pracy akumulatora.
• Używaj akumulatora bezpośrednio po naładowaniu. Nieużywane
akumulatory rozładowują się z czasem.
Uwagi techniczne 325
Indeks
Symbole
i (Tryb automatyczny)........................... 5, 32
j (Tryb automatyczny (błysk wyłączony))
5, 32
k (Portret).................................................... 5, 48
l (Krajobraz) .............................................. 5, 49
p (Dziecko) ................................................. 5, 49
m (Zdjęcia sportowe) ............................... 5, 49
n (Makro)..................................................... 5, 50
o (Portret nocny) ...................................... 5, 50
q (Efekty specjalne).......................... 5, 51
% (Noktowizor) ............................................... 52
S (Żywe kolory) .............................................. 52
T (Pop).............................................................. 52
U (Ilustracja)..............................................53, 56
' (Efekt aparatu zabawkowego)....... 53, 57
( (Efekt miniatury).................................53, 58
3 (Kolor selektywny) ............................. 54, 60
1 (Sylwetka)..................................................... 54
2 (High key)..................................................... 54
3 (Low key) ...................................................... 55
P (Automatyka programowa)......... 5, 98, 99
S (Automatyka z preselekcją czasu) ... 5, 98,
101
A (Automatyka z preselekcją przysłony)...5,
98, 103
M (Tryb manualny) ...........................5, 98, 105
g (Podręcznik).......................................... 42
U (fleksja programu)....................................100
8 (Pojedyncze zdjęcie) ............................... 62
I (Seryjne)................................................ 62, 63
E (Samowyzwalacz)............................... 62, 66
J (Cicha migawka) ................................ 62, 65
" (Zdalne z opóźnieniem (ML-L3)) 62, 95
# (Zdalne natychmiast. (ML-L3)) ........ 62, 95
c (Jednopolowy AF) ................................... 74
d (AF z dynam. wyborem pola) .............. 74
e (Automatycz. wybór pola AF) ............. 74
f (Śledzenie 3D)........................................... 74
6 (AF z priorytet. ostr. twarzy) .................. 75
7 (Szerokie pole AF) ..................................... 75
8 (Normalne pole AF) .................................. 75
9 (AF ze śledzeniem obiektu)................. 76
L (Pomiar matrycowy)...............................111
326 Uwagi techniczne
M (Pomiar centralnie ważony) ................111
N (Pomiar punktowy).................................111
o (automatyka lampy błyskowej)..... 88
j (redukcja efektu czerwonych oczu) 88,
90
p (synchronizacja z długimi czasami
ekspozycji) ...............................................88, 90
q (synchronizacja na tylną kurtynkę
migawki)..........................................................90
Y (Kompensacja błysku)..........................117
E (Kompensacja ekspozycji)....................115
m (Balans bieli) .............................................121
L (Pomiar manualny)...............................126
3 (Wskaźnik sygnału dźwiękowego).....213
I (wskaźnik ostrości)......................35, 79, 82
N (wskaźnik gotowości lampy)....4, 38, 265
Przycisk a (podgląd na żywo) ........ 32, 138
Przycisk P........................................11, 143, 155
Przycisk R............................................................6
t (Bufor pamięci).................................. 64, 323
Numerics
420-pikselowy czujnik RGB... 198, 297, 298
A
Adobe RGB......................................................194
AE-L ...................................................................113
AF ................................................................. 69–80
AF z dynam. wyborem pola........................ 74
AF z priorytet. ostr. twarzy ..........................75
AF ze śledzeniem obiektu ........................... 76
AF-A..................................................................... 69
AF-C..................................................................... 69
AF-F ..................................................................... 70
AF-S ..............................................................69, 70
Akcesoria .........................................................267
Aktywna funkcja D-Lighting ....................119
Akumulator......................12, 13, 31, 267, 302
Akumulator zegara ........................................ 13
Autofokus.................................................. 69–80
Autom. wyświetlan. informacji................206
Automat. korekcja dystorsji......................196
Automatycz. wybór pola AF (Tryb pola AF)
74
Automatyczne wybieranie trybów .......... 37
Automatyczny (Balans bieli).....................121
Automatyczny AF........................................... 69
Automatyczny dobór ISO................ 193, 194
Automatyczny obrót zdjęć .......................188
Automatyka lampy błyskowej................... 88
Automatyka programowa .......................... 99
Automatyka z preselekcją czasu.............101
Automatyka z preselekcją przysłony ....103
B
Balans bieli......................................................121
Bezpośrednie porównanie .......................249
Blokada AE......................................................113
Blokada automatycznej ekspozycji .......113
Blokada ekspozycji ......................................113
Blokada ostrości.............................................. 79
Bluetooth ................................................. xx, 223
Bufor pamięci .........................................64, 323
C
Capture NX-D ................................................177
CEC ....................................................................185
Ciągły AF............................................................ 69
Cicha migawka......................................... 62, 65
Cień (Balans bieli).........................................121
CLS.....................................................................262
Cross Screen (Efekty filtrów).....................239
Cyjanotypia ....................................................240
Czarno-białe...................................................240
Czas ...................................................................107
Czas B................................................................107
Czas czuwania ...............................................207
Czas letni ..................................................25, 205
Czas synchronizacji błysku ................91, 296
Czas wyświetlania zdjęcia (Pokaz slajdów)
176
Czasy autowyłączenia ................................207
Czułość......................................................93, 192
Czułość ISO..............................................93, 192
D
Dane ogólne ..................................................163
Dane pozycji ........................................ 164, 221
Data i godzina ...............................................205
Datownik.........................................................202
Dioda dostępu ................................................ 36
Dioda wspomagająca AF..........73, 196, 256
D-Lighting.......................................................235
Dostępne ustawienia..................................281
Drukowanie....................................................181
Duża (wielkość zdjęcia) ................................ 86
E
Edytuj film............................................. 146, 150
Efekt miniatury.......................................58, 245
Efekty filtrów.............................. 135, 137, 239
Ekran Informacje...................................... 6, 206
Ekspozycja .................................. 111, 113, 115
Exif w wersji 2.3.............................................303
F
Filmy .................................................................138
Filtry ..................................................................267
Fleksja programu .........................................100
Folder odtwarzania .....................................187
Folder zapisu..................................................219
Format daty.............................................25, 205
Format wyświetlan. informacji................206
Formatowanie karty pamięci...................201
G
Głośność ................................................ 145, 174
H
H.264.................................................................300
HDMI....................................................... 184, 303
HDMI-CEC .......................................................185
Hi (Czułość)....................................................... 93
Histogram ............................................. 158, 187
Histogram RGB..............................................158
I
Ilustracja ...................................................56, 244
Inf. o prawach autorskich ..........................212
Informacje o odtwarzaniu............... 156, 187
Informacje o pliku .............................. 156, 157
Informacje o zdjęciu................ 156, 160, 187
i-TTL............................................... 197, 198, 262
J
Jakość filmów ................................................141
Jakość zdjęcia .................................................. 84
Uwagi techniczne 327
Jasność monitora .........................................205
Jednopolowy AF (Tryb pola AF)................ 74
Język (Language)...................................19, 205
JPEG..................................................................... 84
JPEG basic ......................................................... 84
JPEG fine............................................................ 84
JPEG normal ..................................................... 84
K
Kabel USB.................................... 178, 181, 268
Karta pamięci...................... 13, 201, 269, 323
Kąt widzenia...................................................261
Kolor selektywny ...................................60, 246
Kolorowy kontur...........................................243
Komentarz do zdjęcia.................................211
Kompensacja błysku ...................................117
Kompensacja ekspozycji ...........................115
Korekcja efektu czerw. oczu.....................236
Korekcja kształtu...........................................238
Korekcja winietowania...............................195
Korekta balansu bieli ..................................124
Korekta dystorsji...........................................237
Krajobraz (Ustaw funkcję Picture Control).
132
Kreatywny system oświetlenia (CLS).....262
L
Lampa błyskowa...................38, 87, 197, 262
Lampa błyskowa (Balans bieli) ................121
Liczba kopii (PictBridge) ............................182
Liczba pozostałych zdjęć............................. 31
Liczba przysłony ...........................................103
Liczba zdjęć ....................................................324
Licznik czasu czuwania................................. 37
Linie kadrowania ...............................................8
Lustro...........................................................2, 273
Ł
Ładowarka .....................................12, 267, 302
M
Maksymalna czułość ...................................193
Malowidło .......................................................248
Mała (wielkość zdjęcia)................................. 86
Manualne ustaw. filmów ...........................142
Matówka..........................................................296
328 Uwagi techniczne
Matrycowy pomiar ekspozycji.................111
Menu fotografowania.................................190
Menu odtwarzania.......................................186
Menu retuszu.................................................227
Menu ustawień..............................................199
Mikrofon ..........................................................141
Mired.................................................................125
Mocowanie obiektywu..................... 2, 15, 82
Monitor ..................................................152, 205
Monochromatyczne ....................................240
Monochromatyczne (Ustaw funkcję
Picture Control)...........................................132
N
Naciśnij spust migawki do końca ............. 36
Naciśnij spust migawki do połowy ...35, 36
Nadruk daty..........................................202, 203
Najdłuższy czas migawki ...........................193
Nakładanie zdjęć ..........................................241
Nanieś datę (PictBridge) ............................182
Nazwy plików.................................................221
NEF (RAW) ......................................84, 221, 230
Neutralne (Ustaw funkcję Picture Control)
132
Nikon Transfer 2............................................179
Normalne pole AF ..........................................75
Numery kolejne plików ..............................218
O
Obiektyw ........................................15, 252, 306
Obiektyw bez procesora............................254
Obiektyw typu D...........................................253
Obiektyw typu E ...........................................253
Obiektyw typu G...........................................253
Obiektyw z procesorem.............................252
Obrót zdjęć pionowych .............................189
Obszary prześwietlone.....................157, 187
Ocena......................................................169, 176
Ochrona zdjęć ...............................................168
Ocieplenie (Efekty filtrów).........................239
Oczek. na zdal. wyzwol. (ML-L3) .............208
Odbiornik podczerwieni.............................. 96
Odtwarzanie........................................... 40, 152
Ogniskowa......................................................261
Opcje odtwarzania.......................................187
Opcjonalna lampa..............................197, 262
Optyczna redukcja drgań..........................198
Ostatnie ustawienia ....................................251
Ostrość ........................................................69–83
Oznakowanie zgodności ...........................225
P
PictBridge.............................................. 181, 303
Pierścień ręczn. ognisk. w tr. AF..............217
Pierścień ustawiania ostrości obiektywu....
81, 306, 312, 317
Pochmurno (Balans bieli) ..........................121
Podgląd na żywo...................................32, 138
Podgląd zdjęć................................................188
Podnoszenie lustra ......................................273
Pojedyncze zdjęcie (Tryb wyzwalania
migawki).......................................................... 62
Pojedynczy AF.......................................... 69, 70
Pojemność kart pamięci ............................323
Pokaz slajdów................................................174
Pokrętło korekcji dioptrażu ...............26, 268
Pokrętło trybu pracy ........................................5
Pokrywka bagnetu korpusu ................ 2, 268
Pokrywka okularu wizjera ........................... 68
Pole AF ..........................................34, 74, 76, 82
Połącz z urz. intelig. .....................................222
Pomiar centralnie ważony ........................111
Pomiar ekspozycji .................................37, 111
Pomiar manualny (Balans bieli) .... 121, 126
Pomiar punktowy.........................................111
Pomoc ................................................................ 28
Portret (Ustaw funkcję Picture Control)......
132
Powiększenie w trybie odtwarzania......165
Program tematyczny .................................... 48
Prostowanie ...................................................237
Przełącznik redukcji drgań obiektywu .. 17,
318
Przełącznik trybu A-M..........................81, 317
Przełącznik trybu ustawiania ostrości..... 81
Przestrzeń barw ............................................194
Przesyłanie Eye-Fi.........................................224
Przetwarzanie NEF (RAW)..........................230
Przycinanie ........................................... 166, 232
Przycinanie (PictBridge).............................182
Przycinanie filmów ......................................146
Przycisk AE-L/AF-L........................... 80, 113, 215
Przycisk chowania/wysuwania obiektywu
16, 17, 306, 317
Przycisk Fn .......................................................214
Przycisk nagrywania filmu ........................139
Przyciski ...........................................................214
Przysłona ............................................... 103, 106
Puste gniazdo, blok. spustu......................226
R
Ramka (PictBridge) ......................................182
Redukcja drgań.........17, 198, 309, 314, 318
Redukcja efektu czerwonych oczu ... 88, 90
Redukcja migotania .......................... 140, 213
Redukcja szumów ........................................195
Redukcja szumu wiatru..............................142
Regulacja ostrości wizjera........................... 26
Reset. menu fotografowania....................192
Resetowanie............................... 192, 201, 226
Resetowanie opcji ustawień ....................201
Resetuj wszystkie ustawienia...................226
Ręczne ustawianie ostrości...........69, 70, 81
RGB .......................................................... 158, 194
Rozdzielczość wyjściowa (HDMI)............185
Rozmiar klatki/liczba klatek......................141
Rozmiar strony (PictBridge)......................182
Rozpocznij druk (PictBridge).......... 182, 183
Równomierne (Ustaw funkcję Picture
Control)..........................................................132
Rybie oko.........................................................238
S
Samowyzwalacz ............................ 62, 66, 208
Sepia .................................................................240
Seria..................................................................... 63
Seryjne (Tryb wyzwalania migawki) . 62, 63
Skala ogniskowych .................. 306, 312, 317
Skylight (Efekty filtrów)..............................239
SnapBridge ....................................................i, 18
Spust migawki.......................36, 79, 113, 215
sRGB ..................................................................194
Standard DCF w wersji 2.0 ........................303
Standardowe (Ustaw funkcję Picture
Control)..........................................................132
Standardowy błysk wypełniający i-TTL dla
cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych..................... 198, 262
Sterowanie błyskiem...................................198
Sterowanie lampą wbud. ..........................197
Sterowanie urządzeniem (HDMI) ...........185
Strefa czasowa........................................25, 205
Uwagi techniczne 329
Strefa czasowa i data ...........................25, 205
Styki procesora..............................................253
Sygnał dźwiękowy .......................................213
Synchr. z urządz. intelig. ............................205
Synchronizacja na przednią kurtynkę
migawki ........................................................... 90
Synchronizacja na tylną kurtynkę migawki
90
Synchronizacja z długimi czasami
ekspozycji ................................................ 88, 90
Szerokie pole AF ............................................. 75
Szkic kolorowy...............................................244
Szybki retusz ..................................................236
Ś
Śledzenie 3D (Tryb pola AF) ....................... 74
Średnia (wielkość zdjęcia) ........................... 86
Światło jarzeniowe (Balans bieli) .. 121, 123
Światło słoneczne (Balans bieli) ..............121
Światło żarowe (Balans bieli)....................121
T
Telewizor.........................................................184
Temperatura barwowa...............................123
Tryb ciągłego AF............................................. 70
Tryb efektów specjalnych ........................... 51
Tryb ekspozycji................................................ 98
Tryb lampy błyskowej............................ 88, 90
Tryb manualny .......................................81, 105
Tryb podręcznika............................................ 42
Tryb pola AF ..................................................... 74
Tryb samolotowy..........................................222
Tryb ustawiania ostrości .............................. 69
Tryb wyzwalania migawki........................... 62
Typ zdjęcia (Pokaz slajdów)......................176
U
Ustaw funkcję Picture Control.................134
Ustawienia filmu...........................................141
Ustawienia funkcji Picture Control .......132,
134
Usuń bieżące zdjęcie...................................171
Usuń wszystkie zdjęcia...............................172
Usuń wybrane zdjęcia ................................172
Usuwanie..................................................41, 171
330 Uwagi techniczne
V
ViewNX-i ..........................................................177
W
Wbud. dioda wspomag. AF ......................196
Wbudowana dioda wspomagająca AF..73,
256
Wbudowana lampa błyskowa .. 38, 87, 258
Wersja programu..........................................226
Widok kalendarza.........................................154
Widok miniatur .............................................153
Widok pełnoekranowy ...............................152
Wielkość................................................... 86, 141
Wielkość zdjęcia.............................................. 86
Wizjer ....................................................4, 26, 296
Włączenie AF..................................................215
Wskaź. ustawienia ostrości ............... 82, 216
Wskaźnik ekspozycji............................ 10, 106
Wskaźnik gotowości lampy ..........4, 38, 265
Wskaźnik ostrości .............................35, 79, 82
Wskaźnik ustawienia ostrości .......... 82, 216
Wyb. do przesł. do urz. int.........................189
Wybierz początek/koniec..........................146
Wybrane do druku .......................................183
Wysoka rozdzielczość (HD) .............184, 303
Wysyłaj do urządz. int. (autom.)..............223
Wzorzec do usuwania kurzu ....................209
Z
Zabarwienie .........................................135, 137
Zapis wybranej klatki ..................................150
Zasięg lampy błyskowej...............................92
Zasilacz sieciowy ................................267, 270
Zdalne natychmiast. (ML-L3)...............62, 95
Zdalne sterowanie ............................... 95, 269
Zdalne z opóźnieniem (ML-L3)...........62, 95
Zegar......................................................... 25, 205
Zgodne obiektywy.......................................252
Złącze zasilania....................................267, 270
Zmień wielkość .............................................233
Zmiękczenie (Efekty filtrów).....................239
Znacznik mocowania....... 15, 306, 312, 317
Znacznik płaszczyzny ogniskowej............82
Zoom twarzy ..................................................167
Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL
dla cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych..................... 198, 262
Ż
Żywe (Ustaw funkcję Picture Control)..132
Uwagi techniczne 331
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części (poza
krótkimi cytatami w recenzjach lub omówieniach), jest zabronione,
jeżeli nie uzyskano pisemnego zezwolenia firmy NIKON CORPORATION.
SB8I03(1K)
6MB3541K-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising