Nikon | D750 | Nikon D750 Instrukcja obsługi

Nikon D750 Instrukcja obsługi
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub
w części (poza krótkimi cytatami w recenzjach lub
omówieniach), jest zabronione, jeżeli nie uzyskano
pisemnego zezwolenia firmy NIKON CORPORATION.
APARAT CYFROWY
Instrukcja obsługi
Pomoc techniczna Nikon
Aby zarejestrować aparat i uzyskać najnowsze informacje
o produkcie, wejdź na poniższą stronę. Znajdują się tam
odpowiedzi na często zadawane pytania i dane do kontaktu
w przypadku konieczności pomocy technicznej.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA16126
Wydrukowano w Europie
Pl
SB4H01(1K)
6MB2471K-01
Pl
Aby w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości aparatu, należy
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją w miejscu
dostępnym dla wszystkich osób korzystających z produktu.
Symbole stosowane w niniejszej instrukcji
Aby ułatwić znalezienie potrzebnych informacji, zastosowano
następujące symbole i oznaczenia:
D
Ikona oznaczająca ostrzeżenia, czyli informacje, z którymi
należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania
z aparatu, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
A
Ikona oznaczająca uwagi, czyli informacje, które należy
przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu.
0
Ta ikona oznacza odniesienia do innych stron tej instrukcji.
Elementy menu, opcje i komunikaty wyświetlane na monitorze aparatu są
wytłuszczone.
Ustawienia aparatu
Omówienia w tej instrukcji opierają się na założeniu, że stosowane są ustawienia
domyślne.
AZasady bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu przeczytaj instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa z rozdziału „Zasady bezpieczeństwa” (0 xiii–xvi).
Zawartość opakowania
Sprawdź, czy do aparatu zostały dołączone wszystkie wymienione tutaj
elementy.
Gumowa muszla oczna
DK-21 (0 107)
Pokrywka bagnetu korpusu
BF-1B (0 27, 442)
Aparat D750 (0 1)
Akumulator jonowo-litowy z pokrywką styków EN-EL15
(0 25, 26)
Ładowarka MH-25a (dostarczana albo z adapterem gniazdka
ściennego, albo z kablem zasilającym o typie i kształcie, które
różnią się w zależności od kraju lub regionu sprzedaży; 0 25)
Pokrywka okularu DK-5 (0 107)
Kabel USB UC-E17 (0 266, 271)
Pasek AN-DC14 (0 24)
Gwarancja
Instrukcja obsługi (niniejszy
dokument)
Instalacyjna płyta CD programu
ViewNX 2 (0 262)
Karty pamięci są sprzedawane oddzielnie. Aparaty zakupione w Japonii wyświetlają
menu i komunikaty jedynie w języku angielskim lub w języku japońskim, a inne
języki nie są obsługiwane. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie może to
powodować.
i
Spis treści
Zawartość opakowania .............................................................................. i
Zasady bezpieczeństwa ........................................................................ xiii
Uwagi ....................................................................................................... xvii
Sieci bezprzewodowe.......................................................................... xxiv
Wprowadzenie
1
Poznawanie aparatu .................................................................................. 1
Korpus aparatu ...................................................................................................... 1
Pokrętło trybu pracy............................................................................................ 6
Pokrętło trybu wyzwalania migawki ............................................................. 7
Wyświetlacz LCD................................................................................................... 8
Wizjer ...................................................................................................................... 10
Ekran Informacje ................................................................................................. 12
Przycisk P ............................................................................................................... 16
Korzystanie z odchylanego monitora ......................................................... 17
Wybierak wielofunkcyjny................................................................................. 19
Menu aparatu........................................................................................... 20
Korzystanie z menu aparatu ........................................................................... 21
Pierwsze kroki .......................................................................................... 24
Podstawy fotografowania i odtwarzania
34
Fotografowanie w trybie „łatwego fotografowania”
(tryby i oraz j) ................................................................................ 34
Podstawy odtwarzania........................................................................... 37
Usuwanie niepotrzebnych zdjęć................................................................... 38
Dopasowanie ustawień do fotografowanego obiektu
lub sytuacji (program tematyczny)
41
k Portret ....................................................................................................... 42
l Krajobraz .................................................................................................. 42
p Dziecko ..................................................................................................... 42
m Zdjęcia sportowe................................................................................... 42
ii
n Makro........................................................................................................
o Portret nocny .........................................................................................
r Krajobraz nocny ....................................................................................
s Przyjęcie/wnętrza.................................................................................
t Plaża/śnieg..............................................................................................
u Zachód słońca........................................................................................
v Zmierzch/świt ........................................................................................
w Portret zwierzaka..................................................................................
x Blask świec................................................................................................
y Kwiaty .......................................................................................................
z Barwy jesieni...........................................................................................
0 Żywność....................................................................................................
Efekty specjalne
% Noktowizor .............................................................................................
g Szkic kolorowy .....................................................................................
i Efekt miniatury ....................................................................................
u Kolor selektywny ..................................................................................
1 Sylwetka...................................................................................................
2 Rozjaśnienie ...........................................................................................
3 Przyciemnienie......................................................................................
Opcje dostępne w trybie podglądu na żywo ..........................................
Fotografowanie w trybie podglądu na żywo
Ostrość...................................................................................................................
Ręczne ustawianie ostrości ............................................................................
Korzystanie z przycisku P ................................................................................
Ekran trybu podglądu na żywo: fotografowanie w trybie
podglądu na żywo........................................................................................
Ekran Informacje: fotografowanie w trybie podglądu na żywo .......
Filmowanie w trybie podglądu na żywo
43
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
45
46
47
47
48
48
48
49
49
50
54
57
60
61
63
64
66
Indeksy................................................................................................................... 70
Korzystanie z przycisku P ................................................................................ 71
Ekran trybu podglądu na żywo: filmowanie w trybie
podglądu na żywo........................................................................................ 74
iii
Ekran Informacje: filmowanie w trybie podglądu na żywo................. 75
Obszar zdjęcia...................................................................................................... 76
Robienie zdjęć podczas filmowania w trybie podglądu na żywo..... 77
Oglądanie filmów .................................................................................... 79
Edytowanie filmów ................................................................................. 81
Przycinanie filmów............................................................................................. 81
Zapisywanie wybranych klatek ..................................................................... 86
Tryby P, S, A i M
88
P: automatyka programowa ........................................................................... 89
S: automatyka z preselekcją czasu otwarcia migawki ........................... 90
A: automatyka z preselekcją przysłony ....................................................... 91
M: tryb manualny ................................................................................................ 93
Długie ekspozycje (tylko tryb M)........................................................... 95
Ustawienia użytkownika: tryby U1 i U2
99
Zapisywanie ustawień użytkownika............................................................ 99
Wczytywanie ustawień użytkownika ....................................................... 101
Resetowanie ustawień użytkownika ........................................................ 101
Tryb wyzwalania migawki
103
Wybieranie trybu wyzwalania migawki ............................................ 103
Tryb samowyzwalacza (E)................................................................... 106
Tryb podnoszenia lustra (V) ............................................................ 109
Opcje rejestrowania zdjęć
110
Obszar zdjęcia ........................................................................................ 110
Jakość i wielkość zdjęcia ...................................................................... 115
Jakość zdjęcia.................................................................................................... 115
Wielkość zdjęcia ............................................................................................... 118
Korzystanie z dwóch kart pamięci...................................................... 119
iv
Ostrość
120
Autofokus ................................................................................................ 120
Tryb autofokusa................................................................................................ 121
Tryb pola AF....................................................................................................... 123
Wybór pola AF................................................................................................... 127
Blokada ostrości ............................................................................................... 129
Ręczne ustawianie ostrości .................................................................. 132
Czułość ISO
134
Automatyczny dobór ISO ..................................................................... 136
Ekspozycja
139
Pomiar ekspozycji .................................................................................. 139
Blokada automatycznej ekspozycji .................................................... 141
Kompensacja ekspozycji ...................................................................... 143
Balans bieli
145
Precyzyjna korekta balansu bieli ........................................................ 149
Wybieranie temperatury barwowej ................................................... 152
Pomiar manualny................................................................................... 155
Fotografowanie z użyciem wizjera............................................................ 155
Podgląd na żywo (punktowy balans bieli).............................................. 159
Zarządzanie pozycjami pamięci zmierzonej wartości
balansu bieli.................................................................................................. 162
Korekta zdjęć
165
Ustawienia funkcji Picture Control ..................................................... 165
Wybieranie ustawienia funkcji Picture Control..................................... 165
Modyfikowanie ustawień Picture Control .............................................. 167
Tworzenie osobistych ustawień Picture Control.................................. 170
Współdzielenie osobistych ustawień Picture Control ........................ 173
Zachowywanie szczegółów w obszarach prześwietlonych
i zacienionych ................................................................................... 175
Aktywna funkcja D-Lighting ........................................................................ 175
Wysoki zakres dynamiki (HDR).................................................................... 177
v
Fotografowanie z lampą błyskową
180
Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej.................................. 180
Tryby automatycznego podnoszenia lampy błyskowej.................... 180
Tryby ręcznego podnoszenia lampy błyskowej ................................... 182
Kompensacja błysku ............................................................................. 188
Blokada mocy błysku ............................................................................ 190
Fotografowanie ze zdalnym sterowaniem
193
Korzystanie z opcjonalnego pilota zdalnego sterowania
ML-L3 ................................................................................................. 193
Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania.................................. 197
Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania WR-1 ........................... 197
Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania WR-R10/WR-T10..... 197
Inne opcje fotografowania
Fotografowanie z użyciem wizjera: przycisk P ................................
Resetowanie dwoma przyciskami: przywracanie ustawień
domyślnych ......................................................................................
Braketing.................................................................................................
Wielokrotna ekspozycja .......................................................................
Fotografowanie z interwalometrem..................................................
Zdjęcia poklatkowe...............................................................................
Obiektywy bez procesora ....................................................................
Dane pozycji ...........................................................................................
Więcej o odtwarzaniu
198
198
199
202
216
222
229
235
239
241
Wyświetlanie zdjęć................................................................................ 241
Widok pełnoekranowy................................................................................... 241
Widok miniatur................................................................................................. 243
Widok kalendarza ............................................................................................ 244
Przycisk P ............................................................................................................ 245
Informacje o zdjęciu.............................................................................. 246
Przyjrzyj się bliżej: powiększenie w trybie odtwarzania................ 255
Ochrona zdjęć przed usunięciem ....................................................... 257
vi
Usuwanie zdjęć....................................................................................... 258
Odtwarzanie w widoku pełnoekranowym, widoku miniatur
i w widoku kalendarza .............................................................................. 258
Menu odtwarzania .......................................................................................... 260
Połączenia
262
Instalacja programu ViewNX 2 ............................................................ 262
Korzystanie z programu ViewNX 2 ..................................................... 266
Kopiowanie zdjęć do komputera............................................................... 266
Sieci Ethernet i sieci bezprzewodowe...................................................... 269
Drukowanie zdjęć .................................................................................. 271
Podłączanie drukarki ...................................................................................... 271
Drukowanie zdjęć pojedynczo ................................................................... 272
Drukowanie wielu zdjęć ................................................................................ 274
Tworzenie polecenia wydruku DPOF: ustawienia wydruku............. 275
Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora ........................................ 277
Opcje HDMI........................................................................................................ 278
Wi-Fi
281
Jakie możliwości oferuje Wi-Fi ............................................................ 281
Uzyskiwanie dostępu do aparatu ....................................................... 282
WPS (tylko Android)........................................................................................ 284
Wprowadzenie kodu PIN (tylko Android) ............................................... 285
Identyfikator SSID (Android oraz iOS) ...................................................... 286
Wybieranie zdjęć do przesłania .......................................................... 289
Wybieranie pojedynczych zdjęć do przesłania..................................... 289
Wybieranie wielu zdjęć do przesłania ...................................................... 291
Przewodnik po menu
292
Ustawienia domyślne............................................................................ 292
D Menu odtwarzania: zarządzanie zdjęciami ................................. 300
Opcje menu odtwarzania ............................................................................. 300
Folder odtwarzania................................................................................. 300
Ukryj zdjęcie .............................................................................................. 301
Opcje odtwarzania.................................................................................. 302
vii
Kopiuj zdjęcia ........................................................................................... 303
Podgląd zdjęć ........................................................................................... 307
Po usunięciu.............................................................................................. 307
Obrót zdjęć pionowych ........................................................................ 308
Pokaz slajdów ........................................................................................... 308
C Menu fotografowania: opcje fotografowania............................ 310
Opcje menu fotografowania ....................................................................... 310
Reset. menu fotografowania............................................................... 311
Folder zapisu............................................................................................. 311
Nazwy plików............................................................................................ 313
Przestrzeń barw ....................................................................................... 314
Korekcja winietowania .......................................................................... 315
Automat. korekcja dystorsji................................................................. 316
Redukcja szumów - dł. naśw. (Redukcja szumów dla długich
czasów naświetlania) ........................................................................ 317
Reduk. szumów - wys. czuł................................................................... 317
1 Menu nagrywania filmów: opcje nagrywania filmów ............... 318
Opcje menu nagrywania filmów................................................................ 318
Reset. menu nagrywania filmów ....................................................... 318
Miejsce docelowe.................................................................................... 319
Rozmiar klatki/liczba klatek ................................................................. 319
Jakość filmów ........................................................................................... 320
Czułość mikrofonu.................................................................................. 320
Charakt. częstot. ...................................................................................... 320
Redukcja szumu wiatru......................................................................... 321
Balans bieli................................................................................................. 321
Ustaw funkcję Picture Control............................................................ 321
Ust. czułości ISO dla filmów................................................................. 322
A Ustawienia osobiste: precyzyjna korekta ustawień aparatu ... 323
Ustawienia osobiste........................................................................................ 324
Reset. ustawień osobistych ................................................................. 326
viii
a: Autofokus...................................................................................................326
a1: Priorytet w trybie AF-C.................................................................... 326
a2: Priorytet w trybie AF-S.................................................................... 327
a3: Blokada śledzenia ostrości ............................................................ 328
a4: Podświetlenie pola AF .................................................................... 329
a5: Podświetlenie pola AF .................................................................... 329
a6: Zmiana pól AF w pętli ..................................................................... 330
a7: Liczba pól AF ...................................................................................... 330
a8: Zapisuj pola AF według orientacji.............................................. 331
a9: Wbud. dioda wspomag. AF........................................................... 332
b: Pomiar/ekspozycja .................................................................................333
b1: Krok zmiany czułości ISO............................................................... 333
b2: Krok EV zmiany ekspozycji............................................................ 333
b3: Łatwa kompensacja eksp. ............................................................. 334
b4: Pomiar matrycowy........................................................................... 335
b5: Obszar pomiaru centralnego....................................................... 335
b6: Korekta pomiaru ekspozycji ......................................................... 336
c: Zegary/blokada AE..................................................................................336
c1: Blok. AE spustem migawki............................................................. 336
c2: Czas czuwania .................................................................................... 336
c3: Samowyzwalacz ................................................................................ 337
c4: Czas wyłączenia monitora ............................................................. 337
c5: Oczek. na zdal. wyzwol. (ML-L3) .................................................. 337
d: Fotografowanie/wyświetl....................................................................338
d1: Sygnał dźwiękowy ........................................................................... 338
d2: Seryjne wolne .................................................................................... 338
d3: Maksimum w serii ............................................................................ 339
d4: Tryb opóźnienia ekspozycji .......................................................... 339
d5: Ostrzeżenie o lampie ...................................................................... 339
d6: Numery kolejne plików .................................................................. 340
d7: Wyśw. siatki linii w wizjerze .......................................................... 341
d8: Łatwe ISO ............................................................................................ 341
d9: Ekran Informacje............................................................................... 341
d10: Podświetlenie LCD ........................................................................ 342
ix
d11: Rodzaj zasilania w MB-D16 ........................................................ 343
d12: Kolejność zasilania ........................................................................ 344
e: Braketing/lampa błyskowa.................................................................. 345
e1: Czas synchronizacji błysku............................................................ 345
e2: Czas migawki dla błysku ................................................................ 346
e3: Sterowanie lampą wbud. .............................................................. 347
e4: Komp. eksp. dla lampy błysk........................................................ 353
e5: Błysk modelujący.............................................................................. 353
e6: Sposób real. aut. braketingu ........................................................ 353
e7: Kolejność braketingu ...................................................................... 354
f: Elementy sterujące .................................................................................. 354
f1: Przycisk OK........................................................................................... 354
f2: Rola przycisku Fn............................................................................... 356
f3: Rola przycisku podglądu ................................................................ 361
f4: Rola przycisku AE-L/AF-L ................................................................ 361
f5: Dostos. pokręteł sterow. ................................................................. 363
f6: Puść przyc., by użyć pokrętła ........................................................ 365
f7: Puste gniazdo, blok. spustu........................................................... 365
f8: Odwróć wskaźniki ............................................................................. 366
f9: Rola przycisku nagrywania filmu................................................. 366
f10: Rola przyc. 4 na MB-D16 ............................................................. 367
f11: Rola przyc. (WR) Fn pil. zd. ster................................................... 368
g: Film .............................................................................................................. 370
g1: Rola przycisku Fn.............................................................................. 370
g2: Rola przycisku podglądu ............................................................... 372
g3: Rola przycisku AE-L/AF-L............................................................... 373
g4: Rola przycisku migawki.................................................................. 373
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu ........................................... 374
Opcje menu ustawień.................................................................................... 374
Formatowanie karty pamięci .............................................................. 375
Jasność monitora .................................................................................... 376
Balans kolorów monitora ..................................................................... 377
Wzorzec do usuwania kurzu ............................................................... 378
Redukcja migotania................................................................................ 380
x
Strefa czasowa i data.............................................................................. 381
Język (Language) ..................................................................................... 381
Automatyczny obrót zdjęć................................................................... 382
Informacje o akumulatorze/baterii ................................................... 383
Komentarz do zdjęcia ............................................................................ 384
Inf. o prawach autorskich ..................................................................... 385
Zapisz/ładuj ustawienia ........................................................................ 386
Wirtualny horyzont ................................................................................. 388
Precyzyjna korekta AF............................................................................ 389
Przesyłanie Eye-Fi .................................................................................... 391
Oznakowanie zgodności....................................................................... 392
Wersja programu..................................................................................... 392
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii..................... 393
Opcje menu retuszu........................................................................................ 393
Tworzenie wyretuszowanych kopii........................................................... 395
D-Lighting .................................................................................................. 397
Korekcja efektu czerw. oczu ................................................................ 398
Przycinanie................................................................................................. 399
Monochromatyczne ............................................................................... 400
Efekty filtrów ............................................................................................. 401
Balans kolorów ......................................................................................... 402
Nakładanie zdjęć...................................................................................... 403
Przetwarzanie NEF (RAW) ..................................................................... 406
Zmień wielkość......................................................................................... 408
Szybki retusz.............................................................................................. 411
Prostowanie............................................................................................... 411
Korekta dystorsji ...................................................................................... 412
Rybie oko.................................................................................................... 413
Kolorowy kontur ...................................................................................... 413
Szkic kolorowy.......................................................................................... 414
Korekcja kształtu...................................................................................... 415
Efekt miniatury ......................................................................................... 416
Kolor selektywny...................................................................................... 417
Bezpośrednie porównanie................................................................... 419
xi
O Moje menu/m Ostatnie ustawienia .............................................. 421
Ostatnie ustawienia ........................................................................................ 425
Uwagi techniczne
426
Zgodne obiektywy ................................................................................ 426
Opcjonalne lampy błyskowe............................................................... 433
Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS)................................ 433
Inne akcesoria ........................................................................................ 441
Podłączanie złącza zasilania i zasilacza sieciowego............................ 445
Konserwacja aparatu ............................................................................ 447
Przechowywanie.............................................................................................. 447
Czyszczenie........................................................................................................ 447
Filtr dolnoprzepustowy................................................................................. 448
Zasady pielęgnacji aparatu i akumulatora: przestrogi .................. 455
Dostępne ustawienia ............................................................................ 460
Program ekspozycji (tryb P)................................................................. 462
Rozwiązywanie problemów ................................................................ 463
Akumulator/wyświetlacz .............................................................................. 463
Fotografowanie (wszystkie tryby) ............................................................. 464
Fotografowanie (P, S, A, M)............................................................................ 467
Odtwarzanie ...................................................................................................... 468
Wi-Fi (sieci bezprzewodowe)....................................................................... 469
Inne....................................................................................................................... 469
Komunikaty o błędach ......................................................................... 470
Dane techniczne .................................................................................... 477
Zatwierdzone karty pamięci................................................................ 491
Pojemność kart pamięci....................................................................... 492
Czas działania akumulatora ................................................................ 494
Obiektywy, które mogą zasłaniać wbudowaną lampę
błyskową i diodę wspomagającą AF............................................ 496
Indeks....................................................................................................... 501
Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi serwisowe firmy
Nikon świadczone w Europie ........................................................ 509
xii
Zasady bezpieczeństwa
Aby zapobiec wszelkim uszkodzeniom tego produktu Nikon i obrażeniom ciała, przed
rozpoczęciem korzystania z produktu należy w całości przeczytać poniższe uwagi
dotyczące bezpieczeństwa. Uwagi te powinny znajdować się w miejscu dostępnym dla
wszystkich użytkowników produktu.
Możliwe skutki nieprzestrzegania zaleceń wymienionych w tej części instrukcji są
oznaczone poniższym symbolem:
Tą ikoną oznaczone są ostrzeżenia. Aby zapobiec możliwym obrażeniom,
przeczytać wszystkie ostrzeżenia przed przystąpieniem do korzystania
A należy
z tego produktu firmy Nikon.
❚❚ OSTRZEŻENIA
A Uważaj, aby słońce znajdowało się poza
obszarem kadru
W przypadku fotografowania obiektów
pod światło należy zadbać, aby słońce
znajdowało się z dala od obszaru kadru.
Światło słoneczne zogniskowane wewnątrz
aparatu, gdy słońce znajduje się w kadrze
lub w pobliżu jego obszaru, może
spowodować pożar.
A Nie patrz na słońce przez wizjer
Patrzenie przez wizjer na słońce lub inne
silne źródło światła może spowodować
trwałe uszkodzenie wzroku.
A Korzystanie z pokrętła korekcji dioptrażu
Podczas korzystania z pokrętła korekcji
dioptrażu z okiem przyłożonym do wizjera,
należy zachować ostrożność, aby przez
przypadek nie urazić się palcem w oko.
A W razie jakiegokolwiek nieprawidłowego
funkcjonowania natychmiast wyłącz aparat
Gdyby z aparatu lub zasilacza sieciowego
(dostępnego osobno) zaczął wydobywać
się dym lub dziwny zapach, należy
natychmiast wyjąć wtyczkę zasilacza
sieciowego z gniazda, a akumulator
z aparatu, uważając, aby się nie poparzyć.
Dalsze użytkowanie aparatu może
prowadzić do obrażeń ciała. Po wyjęciu
akumulatora proszę zanieść aparat do
autoryzowanego serwisu firmy Nikon
w celu przeprowadzenia kontroli sprzętu.
A Nie używaj urządzenia w obecności gazów
łatwopalnych
Nie należy używać urządzeń
elektronicznych w pobliżu łatwopalnego
gazu, ponieważ istnieje wówczas
niebezpieczeństwo wybuchu lub pożaru.
A Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
spowodować obrażenia ciała. Poza tym,
zwróć uwagę, że małe części mogą
spowodować zadławienie. Jeśli dziecko
połknie jakąkolwiek część tego urządzenia,
uzyskaj natychmiastową pomoc lekarską.
xiii
A Nie demontuj produktu
Dotknięcie wewnętrznych części aparatu
może spowodować obrażenia ciała.
W przypadku usterki aparat może
naprawiać jedynie odpowiednio
wykwalifikowany technik. Gdyby korpus
aparatu został uszkodzony odsłaniając
wnętrze aparatu w wyniku upadku lub
z innej przyczyny, należy odłączyć zasilacz
sieciowy i (lub) wyjąć akumulator,
a następnie dostarczyć aparat do
autoryzowanego serwisu firmy Nikon.
A Nigdy nie zakładaj paska aparatu na szyję
dziecka
Pasek na szyję owinięty wokół szyi dziecka
może być przyczyną uduszenia.
A Nie dotykaj przez długi okres aparatu,
akumulatora, ani ładowarki, kiedy te
urządzenia są włączone lub użytkowane
Części urządzenia nagrzewają się i stają
gorące. Pozostawienie urządzenia
w bezpośredniej styczności ze skórą przez
długi okres może spowodować lekkie
oparzenia.
A Nie pozostawiaj produktu w miejscach
narażonych na działanie skrajnie wysokich
temperatur, np. w zamkniętym samochodzie
lub w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
spowodować uszkodzenia lub pożar.
A Nie kieruj lampy błyskowej na kierowcę pojazdu
silnikowego
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
spowodować wypadek.
xiv
A Zachowaj ostrożność podczas użytkowania
lampy błyskowej
• Używanie aparatu z lampą błyskową
w bliskiej odległości od skóry lub innych
obiektów może spowodować oparzenia.
• Użycie lampy błyskowej w niewielkiej
odległości od oczu fotografowanej osoby
może spowodować chwilowe zaburzenia
widzenia. Lampa błyskowa nie powinna
znajdować się w odległości mniejszej niż
jeden metr od fotografowanego obiektu.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas
fotografowania niemowląt.
A Unikaj styczności z ciekłym kryształem
W razie stłuczenia monitora należy
zachować szczególną ostrożność. Pozwoli
to uniknąć zranienia odłamkami
potłuczonego szkła oraz kontaktu ciekłego
kryształu z monitora ze skórą, a także
przedostania się tej substancji do oczu lub
ust.
A Nie przenoś statywów z podłączonym
obiektywem lub aparatem
Użytkownik może się potknąć lub
przypadkowo kogoś uderzyć, powodując
obrażenia ciała.
A Przestrzegaj odpowiednich środków ostrożności
przy obchodzeniu się z akumulatorami
Przy niewłaściwym użytkowaniu
akumulatorów istnieje niebezpieczeństwo
wycieku elektrolitu lub ich wybuchu.
W celu właściwego użytkowania
akumulatorów należy stosować się do
następujących zaleceń:
• Należy używać tylko akumulatorów
zatwierdzonych do użytku w tym
urządzeniu.
• Nie należy zwierać ani rozmontowywać
akumulatora.
• Przed wyjęciem akumulatora należy
wyłączyć aparat. Jeśli używany jest
zasilacz sieciowy, należy odłączyć go od
gniazdka.
• Należy uważać, aby akumulatora nie
włożyć odwrotnie lub złą stroną.
• Nie należy wystawiać akumulatora na
działanie płomieni ani nadmiernej
temperatury.
• Nie należy zanurzać akumulatorów
w wodzie ani wystawiać ich na działanie
wilgoci.
• Na czas transportu akumulatora, załóż na
niego pokrywkę styków. Nie należy
transportować ani przechowywać
akumulatora wraz z przedmiotami
z metalu, takimi jak naszyjniki czy spinki
do włosów.
• Całkowicie rozładowane akumulatory są
narażone na wyciek elektrolitu. Aby
uniknąć uszkodzenia aparatu, należy
wyjąć z niego rozładowany akumulator.
• Gdy akumulator nie jest używany, należy
umieścić na nim pokrywkę styków
i przechowywać go w chłodnym i suchym
miejscu.
• Bezpośrednio po korzystaniu z aparatu
lub po długim okresie pracy, akumulator
może być rozgrzany. Przed wyjęciem
akumulatora poczekaj, aż ostygnie.
• W razie zauważenia w akumulatorze
jakichkolwiek zmian, takich jak
odbarwienie lub odkształcenie, należy
niezwłocznie zakończyć jego używanie.
A Przestrzegaj odpowiednich środków ostrożności
przy obchodzeniu się z ładowarką
• Chroń przed wodą i wilgocią.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzić do obrażeń ciała lub
nieprawidłowego działania produktu
w wyniku pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie należy zwierać styków ładowarki.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzi do przegrzania i uszkodzenia
ładowarki.
• Kurz znajdujący się na częściach
metalowych lub w ich pobliżu należy
usuwać suchą szmatką. Dalsze
użytkowanie może spowodować pożar.
xv
• Nie wolno dotykać kabla zasilania ani
przebywać w pobliżu ładowarki podczas
burz z wyładowaniami atmosferycznymi.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie wolno uszkadzać, modyfikować,
zginać na siłę kabla zasilania ani ciągnąć
za niego na siłę. Nie wolno stawiać na
kablu zasilania ciężkich przedmiotów ani
narażać go na działanie gorąca lub
płomieni. Jeśli dojdzie do uszkodzenia
izolacji i odsłonięcia przewodów, należy
oddać kabel zasilania do kontroli przez
przedstawiciela autoryzowanego serwisu
firmy Nikon. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może doprowadzić do pożaru
lub porażenia prądem elektrycznym.
• Nie wolno dotykać wtyczki ani ładowarki
mokrymi dłońmi. Niestosowanie się do
tego zalecenia może spowodować
obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu
w wyniku pożaru lub porażenia prądem.
• Nie używać z przetwornikami
podróżnymi i przejściówkami
przeznaczonymi do zamieniania typu
napięcia ani z przemiennikami prądu
stałego na prąd zmienny.
Niezastosowanie się do tego zalecenia
może spowodować uszkodzenie lub
przegrzanie produktu, a nawet pożar.
xvi
A Używaj odpowiednich przewodów
Podczas podłączania przewodów do
gniazd wejściowych i wyjściowych należy
używać wyłącznie przewodów
dostarczonych lub sprzedawanych przez
firmę Nikon przeznaczonych do tego celu,
aby zachować zgodność z przepisami
dotyczącymi produktu.
A Płyty CD
Płyty CD z oprogramowaniem lub
dokumentacją nie powinny być
odtwarzane w odtwarzaczach płyt audio
CD. Może to doprowadzić do utraty słuchu
lub uszkodzenia odtwarzacza.
A Postępuj zgodnie z poleceniami pracowników
szpitali i linii lotniczych
Ten aparat przesyła sygnały
o częstotliwości radiowej, które mogą
zakłócać pracę urządzeń medycznych lub
urządzeń nawigacji lotniczej. Wyłącz
funkcję sieci bezprzewodowej i odłącz
wszystkie akcesoria bezprzewodowe od
aparatu przed wejściem na pokład
samolotu, a także wyłączaj aparat na czas
startu i lądowania. Przebywając
w placówce opieki zdrowotnej,
przestrzegaj poleceń personelu
dotyczących użytkowania urządzeń
bezprzewodowych.
Uwagi
• Żadna część instrukcji dołączonych do
• Firma Nikon nie ponosi
tego urządzenia nie może być powielana,
odpowiedzialności za ewentualne szkody
przesyłana, przekształcana,
spowodowane użytkowaniem aparatu.
przechowywana w systemie służącym do • Dołożono wszelkich starań, aby
pozyskiwania informacji ani tłumaczona
informacje zawarte w instrukcji były ścisłe
na jakikolwiek język niezależnie od formy
i pełne, jednak w przypadku zauważenia
i sposobu bez uprzedniej pisemnej zgody
jakichkolwiek błędów lub pominięć
firmy Nikon.
będziemy wdzięczni za poinformowanie
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do
o nich lokalnego przedstawiciela firmy
zmiany danych technicznych sprzętu
Nikon (adres podany osobno).
i oprogramowania opisanego
w instrukcjach w dowolnym momencie
i bez wcześniejszego powiadomienia.
xvii
Uwagi dla klientów w Europie
OSTRZEŻENIE: ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI, JEŚLI AKUMULATOR/BATERIĘ ZASTĄPI SIĘ
NIEWŁAŚCIWYM TYPEM. ZUŻYTY AKUMULATOR/ZUŻYTĄ BATERIĘ NALEŻY
ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
Ten symbol wskazuje, że
urządzenia elektryczne
i elektroniczne podlegają
selektywnej zbiórce
odpadów.
Poniższe informacje dotyczą
tylko użytkowników w krajach
europejskich:
• Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki
selektywnej w odpowiednich punktach
zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać
z odpadami z gospodarstw domowych.
• Selektywna zbiórka odpadów i recykling
pomagają oszczędzać zasoby naturalne
i zapobiegać negatywnym
konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia
i środowiska naturalnego, które mogłyby
być spowodowane nieodpowiednim
usuwaniem odpadów.
• Więcej informacji można uzyskać
u sprzedawcy lub w wydziale
miejscowych władz zajmującym się
utylizacją odpadów.
xviii
Ten symbol umieszczony na
akumulatorze/baterii
wskazuje, że akumulator/
bateria jest objęty/objęta
oddzielnym systemem zbiórki
odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko
użytkowników w krajach europejskich:
• Wszelkie akumulatory/baterie,
niezależnie od tego, czy są oznaczone tym
symbolem, czy też nie, są przeznaczone
do zbiórki selektywnej w odpowiednich
punktach zbiórki odpadów. Nie należy ich
wyrzucać razem z odpadami
z gospodarstw domowych.
• Więcej informacji można uzyskać
u sprzedawcy lub w wydziale
miejscowych władz zajmującym się
utylizacją odpadów.
Uwaga o zakazie kopiowania i reprodukcji
Samo posiadanie materiałów skopiowanych lub powielonych cyfrowo za pomocą
skanera, cyfrowego aparatu fotograficznego lub innego urządzenia może być zabronione
i podlegać odpowiedzialności karnej.
• Dokumenty, których kopiowanie lub powielanie
jest zabronione i podlega odpowiedzialności
karnej
Nie wolno kopiować ani powielać
banknotów, monet, papierów
wartościowych, obligacji państwowych
ani samorządowych, nawet jeżeli
egzemplarze powstałe w wyniku
skopiowania lub reprodukcji zostaną
oznaczone jako „Przykład” lub „Wzór”.
• Ograniczenia dotyczące niektórych kopii
i reprodukcji
Władze wprowadziły ograniczenia
dotyczące kopiowania i reprodukcji
papierów wartościowych emitowanych
przez firmy prywatne (akcje, faktury, czeki,
bony towarowe itp.), biletów na dojazdy
oraz talonów i kuponów. Wyjątkiem są
sytuacje, gdy pewna minimalna liczba
kopii jest wymagana w firmie do użytku
Zabronione jest kopiowanie i reprodukcja służbowego. Zabronione jest również
kopiowanie i powielanie paszportów
banknotów, monet i papierów
wartościowych znajdujących się w obiegu wydanych przez rząd, zezwoleń
wydanych przez organy publiczne i grupy
w innym kraju.
prywatne, dowodów osobistych, biletów
Jeżeli nie uzyskano wcześniej pozwolenia
i bonów żywnościowych.
ze strony właściwych władz, zabronione
• Przestrzeganie praw autorskich
jest kopiowanie i reprodukcja
Zasady dotyczące kopiowania
nieużywanych znaczków pocztowych
i reprodukcji utworów chronionych
i kart pocztowych wyemitowanych przez
prawem autorskim, takich jak książki,
rząd.
utwory muzyczne, obrazy, odbitki
Zabronione jest kopiowanie i reprodukcja z drzeworytów, mapy, rysunki, filmy
pieczęci i poświadczonych dokumentów
i fotografie, określone są w krajowych
urzędowych.
i międzynarodowych przepisach o prawie
autorskim. Urządzenia nie należy używać
do nielegalnego kopiowania utworów ani
naruszania przepisów o prawie autorskim
w inny sposób.
xix
Pozbywanie się urządzeń do przechowywania danych
Należy pamiętać, że usuwanie obrazów lub formatowanie kart pamięci i innych urządzeń
do przechowywania danych nie powoduje całkowitego wymazania znajdujących się na
nich danych obrazu. W niektórych przypadkach z wyrzuconych nośników pamięci można
odzyskać usunięte pliki za pomocą dostępnego na rynku oprogramowania, co może
skutkować niewłaściwym wykorzystaniem prywatnych zdjęć przez osoby postronne. Za
zapewnienie prywatności takich danych odpowiada użytkownik.
Przed wyrzuceniem nośnika danych lub przekazaniem go innej osobie należy usunąć
wszystkie dane przy użyciu komercyjnego oprogramowania do kasowania danych lub
sformatować pamięć nośnika, a następnie zapełnić ją ponownie obrazami
niezawierającymi treści osobistych (np. zdjęciami pustego nieba). Należy również
pamiętać o zastąpieniu wszystkich zdjęć wybranych do pomiaru manualnego (0 162).
Przed wyrzuceniem aparatu lub przekazaniem go innej osobie należy również użyć opcji
Wi-Fi > Ustawienia sieci > Resetuj ustawienia sieci (0 288) oraz Sieć > Ustawienia
sieci z menu ustawień aparatu w celu usunięcia wszelkich osobistych danych sieciowych.
Aby uzyskać więcej informacji o menu Sieć, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do
opcjonalnego modułu komunikacyjnego. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć
obrażeń podczas fizycznego niszczenia nośników danych.
xx
AVC Patent Portfolio License
PRODUKT TEN OBJĘTY JEST LICENCJĄ W RAMACH AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE NA OSOBISTE
I NIEKOMERCYJNE WYKORZYSTYWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA OBRAZU WIDEO
ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC ("OBRAZ WIDEO AVC") ORAZ/LUB (ii) DEKODOWANIA OBRAZU WIDEO
AVC, KTÓRY ZOSTAŁ ZAKODOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA POTRZEBY OSOBISTE I NIEKOMERCYJNE
ORAZ/LUB ZOSTAŁ UZYSKANY OD DOSTAWCY OBRAZU WIDEO, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ
UDOSTĘPNIANIE OBRAZU WIDEO AVC. NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ NA
JAKIEKOLWIEK INNE FORMY UŻYTKOWANIA. DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA MPEG LA, L.L.C.
ODWIEDŹ ADRES http://www.mpegla.com
xxi
Używaj tylko markowych akcesoriów elektronicznych Nikon
Aparaty firmy Nikon zostały zaprojektowane według najwyższych standardów i zawierają
skomplikowane układy elektroniczne. Tylko markowe akcesoria elektroniczne firmy
Nikon (w tym ładowarki, akumulatory, zasilacze sieciowe i akcesoria do lamp błyskowych)
przeznaczone do użytkowania z tym aparatem cyfrowym Nikon zostały skonstruowane
i przetestowane pod kątem spełnienia wszelkich wymagań technicznych oraz wymagań
w zakresie bezpieczeństwa układów elektronicznych stosowanych w aparatach
cyfrowych.
Korzystanie z akcesoriów elektronicznych marek innych niż Nikon
może spowodować uszkodzenie aparatu i unieważnienie gwarancji
Nikon. Korzystanie z akumulatorów jonowo-litowych innych firm, bez
znaku holograficznego firmy Nikon (przedstawionego po prawej
stronie), może zakłócić normalną pracę aparatu lub spowodować
przegrzanie, zapłon, przebicie lub wyciek z akumulatora.
Aby uzyskać więcej informacji o markowych akcesoriach firmy Nikon, należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Nikon.
xxii
D Używaj tylko markowych akcesoriów firmy Nikon
Spełnienie wymagań dotyczących pracy i bezpieczeństwa zapewniają tylko
akcesoria marki Nikon zaprojektowane i zatwierdzone przez firmę Nikon do
pracy z tym aparatem. UŻYWANIE AKCESORIÓW FIRM INNYCH NIŻ NIKON MOŻE
SPOWODOWAĆ USZKODZENIE APARATU I UNIEWAŻNIĆ GWARANCJĘ NIKON.
A Przed zrobieniem ważnych zdjęć
Przed przystąpieniem do fotografowania ważnych okazji (np. ślubów lub
własnych wypraw) należy zrobić zdjęcie próbne, aby mieć pewność, że aparat
działa normalnie. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za straty ani
utracone korzyści spowodowane niewłaściwym działaniem produktu.
A Program kształcenia ustawicznego „Life-Long Learning”
Chcąc zapewnić klientom stałą pomoc techniczną i wiedzę na temat swoich
produktów, firma Nikon w ramach programu kształcenia ustawicznego - „LifeLong Learning” udostępnia najświeższe informacje pod następującymi adresami
internetowymi:
• Dla użytkowników w USA: http://www.nikonusa.com/
• Dla użytkowników w Europie i Afryce: http://www.europe-nikon.com/support/
• Dla użytkowników w Azji, Oceanii i na Bliskim Wschodzie: http://www.nikon-asia.com/
W witrynach tych można znaleźć aktualne informacje o produktach, wskazówki,
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz ogólne informacje na temat
fotografowania cyfrowego i obróbki zdjęć. Dodatkowych informacji udziela
przedstawiciel firmy Nikon na danym obszarze. Dane kontaktowe można znaleźć
pod następującym adresem: http://imaging.nikon.com/
xxiii
Sieci bezprzewodowe
Ten produkt, który zawiera oprogramowanie szyfrujące opracowane w USA, podlega
przepisom prawa eksportowego USA i nie może być eksportowany ani reeksportowany
do państw objętych embargiem towarów USA. Aktualnie embargiem objęte są
następujące kraje: Iran, Korea Północna, Kuba, Sudan i Syria.
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być zakazane w niektórych krajach lub
regionach. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Nikon przed rozpoczęciem
korzystania z funkcji bezprzewodowych tego produktu poza krajem zakupu urządzenia.
xxiv
Uwagi dla klientów w Europie
Niniejszym firma Nikon Corporation oświadcza, że aparat D750 jest zgodny
z zasadniczymi wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami
dyrektywy 1999/5/WE. Z deklaracją zgodności można zapoznać się na
stronie
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D750.pdf
Zabezpieczenia
Mimo tego, że jedną z korzyści oferowanych przez ten produkt jest zezwalanie innym
osobom na swobodne nawiązywanie połączeń z tym produktem w celu bezprzewodowej
wymiany danych z dowolnego miejsca w jego zasięgu, może dojść do następujących
zdarzeń, jeśli zabezpieczenia nie są włączone:
• Kradzież danych: osoby trzecie o złych zamiarach mogą przechwytywać transmisje
bezprzewodowe w celu kradzieży danych logowania, haseł i innych informacji
osobistych.
• Nieuprawniony dostęp: nieuprawnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sieci
i zmieniać dane lub wykonywać inne szkodliwe działania. Zwróć uwagę, że ze względu
na budowę sieci bezprzewodowych, wyspecjalizowane ataki mogą prowadzić do
uzyskania nieuprawnionego dostępu, nawet gdy zabezpieczenia są włączone.
xxv
xxvi
Wprowadzenie
Poznawanie aparatu
Warto poświęcić kilka chwil na zapoznanie się z elementami sterującymi
i wyświetlaczami aparatu. Tę sekcję warto zaznaczyć zakładką, aby móc
łatwo korzystać z zawartych w niej informacji podczas lektury dalszej
części instrukcji.
Korpus aparatu
7 8
9
10
11
6
12
5
4
4
3
2
1
14
1 Sanki mocujące (do opcjonalnej
8
lampy błyskowej) ............................... 433 9
2 Pokrętło trybu wyzwalania migawki
10
............................................................7, 103
11
3 Przycisk zwolnienia blokady pokrętła
12
trybu wyzwalania migawki..........7, 103
4 Zaczep paska
5 Przycisk zwolnienia blokady pokrętła
trybu pracy......................................... 6, 34 13
6 Pokrętło trybu pracy ......................... 6, 34
7 Przycisk Z/Q
14
Pomiar ekspozycji......................... 140 15
Formatowanie kart pamięci ....... 375
13
15
Przycisk nagrywania filmu................... 68
Przednie pokrętło sterujące ..............363
Włącznik zasilania .............................. 5, 28
Spust migawki ............................... 36, 373
Przycisk E
Kompensacja ekspozycji ............. 143
Resetowanie dwoma przyciskami
....................................................... 199
Znacznik płaszczyzny ogniskowej (E)
................................................................ 133
Główne pokrętło sterujące ................ 363
Wyświetlacz LCD .......................................8
1
Korpus aparatu (ciąg dalszy)
1
2
3
4
5
6
13
12
11
10 9
7
14
15
16
17
18
8
1 Wbudowana lampa błyskowa .......... 180
2 Przycisk M/Y
Tryb lampy błyskowej......... 180, 182
Kompensacja błysku .................... 188
3 Odbiornik podczerwieni (przód)...... 194
4 Pokrywka gniazda akcesoriów ......... 443
11 Przycisk D
Braketing.......................203, 208, 212
12 Lustro ............................................. 109, 451
13 Dźwignia sprzężenia światłomierza
................................................................ 480
14 Gniazdo akcesoriów ............................ 443
5 Pokrywka gniazda audio............. 73, 443 15 Gniazdo słuchawek ............................... 73
6 Pokrywka gniazda HDMI/USB
16 Gniazdo mikrofonu zewnętrznego
.............................................. 266, 271, 277
......................................................... 73, 443
7 Przycisk zwalniania obiektywu........... 33 17 Złącze HDMI .......................................... 277
8 Przycisk trybu AF............57, 59, 121, 125 18 Złącze USB
Podłączanie do komputera ........ 266
9 Wybierak trybu ustawiania ostrości
Podłączanie do drukarki.............. 271
................................................ 57, 120, 132
10 Znacznik pozycji mocowania
obiektywu ............................................. 27
A Zamknij pokrywkę gniazda
Zamykaj pokrywkę gniazda, kiedy złącza i gniazda nie są w użyciu. Obecność
ciała obcego w złączach lub gniazdach może spowodować zakłócenia przesyłu
danych.
2
1
2
1
3
4
13
14
12
11
5
6
10
9
8
7
1 Mikrofon stereofoniczny .......68, 71, 320 9 Pokrywa komory akumulatora ........... 26
2 Styki procesora
10 Osłona złącza zasilania ..................... 445
3 Mocowanie obiektywu................ 27, 133 11 Pokrywa gniazda karty pamięci ......... 26
4 Pokrywa styków opcjonalnego
12 Przycisk Pv........................70, 92, 361, 372
pojemnika na baterie MB-D16 ........ 441 13 Dioda wspomagająca AF ................... 332
5 Gniazdo mocowania statywu
Dioda samowyzwalacza ..................... 107
Lampa redukcji efektu czerwonych
6 Sprzężenie autofokusa
oczu............................................... 181, 183
7 Przycisk Fn............................ 114, 356, 370
14 Pokrywka bagnetu korpusu ...........i, 442
8 Zatrzask pokrywy komory
akumulatora ......................................... 26
3
Korpus aparatu (ciąg dalszy)
1
2
3
4
5
21
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
11
12
1 Okular wizjera...................................10, 29 13 Głośnik...................................................... 80
2 Gumowa muszla oczna ...................... 107 14 Odchylany monitor ............................... 17
Wyświetlanie ustawień.................. 12
3 Pokrętło korekcji dioptrażu ................. 29
Podgląd na żywo.......................54, 66
4 Przycisk A
Wyświetlanie zdjęć......................... 37
Korzystanie z przycisku blokady
Widok pełnoekranowy ................ 241
AE/AF ................ 129, 141, 361, 373
15 Przycisk P
5 Przycisk R (informacje) .......... 12, 64, 75
Zmiana ustawień fotografowania
6 Wybierak wielofunkcyjny ..............19, 21
.......................................................198
7 Przycisk J (OK).......................19, 21, 354
Zmiana ustawień w trybie
podglądu na żywo/podczas
8 Blokada wybieraka pól AF ................. 127
nagrywania filmu..................61, 71
9 Dioda dostępu do karty pamięci
Retuszowanie zdjęć...................... 396
......................................................... 36, 225
16 Przycisk W/S
10 Odbiornik podczerwieni (tył) ............ 194
Powiększenie w trybie
11 Wybierak trybu podglądu na żywo
odtwarzania/miniatury... 243, 244
Fotografowanie w trybie
Czułość ISO ..................................... 134
podglądu na żywo...................... 54
Automatyczny dobór ISO............136
Filmowanie w trybie podglądu na
Resetowanie dwoma przyciskami
żywo............................................... 66
.......................................................199
12 Przycisk a.........................................54, 66
4
17 Przycisk X/T
19 Przycisk G
Powiększenie w trybie odtwarzania
Menu......................................... 20, 300
....................................................... 255 20 Przycisk K
Jakość/wielkość zdjęcia...... 116, 118
Odtwarzanie............................ 37, 241
18 Przycisk L/U
21 Przycisk O/Q
Pomoc................................................ 21
Usuwanie ................................. 38, 258
Ochrona........................................... 257
Formatowanie kart pamięci ....... 375
Balans bieli........... 146, 149, 154, 156
A Podświetlenie LCD
Przekręcenie włącznika zasilania
Włącznik zasilania
w kierunku D włącza licznik czasu
czuwania oraz podświetlenie
wyświetlacza LCD (podświetlenie
LCD), co pozwala na odczytywanie
informacji na wyświetlaczu
w ciemności. Po zwolnieniu
włącznika zasilania i jego powrocie
w położenie ON (włączony)
podświetlenie pozostaje włączone
przez sześć sekund, tak długo jak licznik czasu czuwania jest włączony, lub do
momentu wyzwolenia migawki albo ponownego przekręcenia włącznika
zasilania w kierunku D.
A Głośnik
Nie umieszczaj głośnika w pobliżu urządzeń magnetycznych. Nieprzestrzeganie
tego zalecania może mieć negatywny wpływ na dane rejestrowane na
urządzeniach magnetycznych.
5
Pokrętło trybu pracy
Aparat oferuje tryby przedstawione poniżej. Aby wybrać tryb, naciśnij
przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy i przekręć pokrętło
trybu pracy.
Pokrętło trybu pracy
Przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy
Tryby e, f, g i h:
• e—Automatyka programowa (0 89)
• f—Automatyka z preselekcją czasu otwarcia migawki (0 90)
• g—Automatyka z preselekcją przysłony (0 91)
• h—Tryb manualny (0 93)
Tryby automatyczne:
• i Automatyczny (0 34)
• j Automatyczny (błysk wyłączony) (0 34)
Programy tematyczne (0 41)
Tryby j i k (0 99)
Tryby efektów specjalnych (0 46)
6
A Obiektywy bez procesora
Obiektywów bez procesora (0 427) można używać tylko w trybach A i M.
Wybranie innego trybu, kiedy zamocowany jest obiektyw bez procesora,
powoduje zablokowanie spustu migawki.
Pokrętło trybu wyzwalania migawki
Aby wybrać tryb wyzwalania migawki, naciśnij przycisk zwolnienia
blokady pokrętła trybu wyzwalania migawki i przekręć pokrętło trybu
wyzwalania migawki w żądane położenie (0 103).
Przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu wyzwalania
migawki
Pokrętło trybu wyzwalania migawki
1 2 3 4 5 6
1 S Pojedyncze zdjęcie.......................... 103
2 T Seryjne wolne................................. 103
3 U Seryjne szybkie............................... 103
4 J Ciche wyzwalanie migawki........... 103
7
5 M Wyzwalanie migawki Qc (ciche
seryjne).................................................. 103
6 E Samowyzwalacz..................... 103, 106
7 V Podnoszenie lustra ............ 104, 109
7
Wyświetlacz LCD
1
2
3
5
6
7
8
9
10
4
1 Czas otwarcia migawki...................90, 93 4
Wartość kompensacji ekspozycji ..... 143
Wartość kompensacji mocy błysku
5
................................................................ 188
6
Precyzyjna korekta balansu bieli...... 150
Temperatura barwowa.............. 145, 154
Numer zmierzonej wartości balansu
bieli ........................................................ 155
Liczba zdjęć w sekwencji braketingu
ekspozycji i mocy błysku .................. 203
Liczba zdjęć w sekwencji braketingu
balansu bieli......................................... 208
Liczba interwałów przy
fotografowaniu
z interwalometrem ............................ 225 7
Ogniskowa (obiektywy bez
procesora) ............................................ 238 8
2 Wskaźnik czułości ISO......................... 134
9
Wskaźnik automatycznego
ustawiania czułości ISO..................... 137 10
3 Pomiar ekspozycji................................ 140
8
Czułość ISO ............................................ 134
Tryb autofokusa ...................................121
Wskaźnik działki przysłony ......... 92, 431
Przysłona (liczba przysłony) ..........91, 93
Przysłona (liczba działek) ............ 92, 431
Krok braketingu........................... 204, 209
Liczba zdjęć w sekwencji braketingu
ADL ........................................................ 212
Liczba zdjęć na interwał .....................225
Otwór względny (obiektywy bez
procesora) ............................................ 238
Wskaźnik trybu pracy z komputerem
................................................................ 444
Wskaźnik karty pamięci (gniazdo 1)
......................................................... 31, 376
Wskaźnik karty pamięci (gniazdo 2)
......................................................... 31, 376
Wskaźnik kompensacji ekspozycji... 144
Wskaźnik kompensacji błysku ..........189
11
12
16
17
13
14
15
18
19
11 Wskaźnik Wi-Fi ..................................... 288 17 Wskaźnik temperatury barwowej.... 152
12 Wskaźnik synchronizacji błysku ....... 345 18 Liczba pozostałych zdjęć...................... 31
Liczba zdjęć pozostałych do
13 Wskaźnik braketingu/ekspozycji
zapełnienia bufora pamięci .... 105, 492
Ekspozycja ........................................ 94
Wskaźnik trybu pola AF...................... 126
Kompensacja ekspozycji............. 143
Wskaźnik zapisu pomiaru
Braketing ekspozycji/mocy
manualnego balansu bieli................ 157
błysku........................................... 203
Wskaźnik nagrywania filmu
Braketing balansu bieli................ 208
poklatkowego .....................................233
Braketing ADL................................ 212
Numer obiektywu manualnego....... 238
14 Wskaźnik braketingu ekspozycji/
Wskaźnik trybu przechwytywania...444
mocy błysku......................................... 203
Wskaźnik połączenia HDMI-CEC....... 280
Wskaźnik braketingu balansu bieli
................................................................ 208 19 „k” (wskaźnik wyświetlany, gdy
w pamięci pozostaje miejsce na ponad
Wskaźnik braketingu ADL.................. 212
1000 zdjęć) ............................................ 31
15 Wskaźnik stanu akumulatora.............. 30
16 Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ... 217
Uwaga: ekran przedstawiony z widocznymi wszystkimi wskaźnikami w celach ilustracyjnych.
A Ekran po wyłączeniu aparatu
Jeśli aparat zostanie wyłączony, gdy znajdują się
w nim karta pamięci oraz akumulator,
wyświetlone zostaną: ikona karty pamięci i liczba
pozostałych zdjęć (niektóre karty pamięci mogą
w rzadkich przypadkach wyświetlać te informacje,
tylko gdy aparat jest włączony).
Wyświetlacz LCD
9
Wizjer
6
7
8 9
1
2
10
3
4
5
11
12 13 14 15 16
24 25
17
26
18 19 20 21
27
1 Wskaźnik trybu efektów specjalnych
.................................................................. 46
2 Wskaźnik ustawienia
monochromatycznego (wyświetlany
w trybie %, lub gdy wybrane jest
ustawienie Picture Control
Monochromatyczne lub ustawienie
Picture Control oparte
o Monochromatyczne)......... 47, 165
28 29 30 31
22 23
32
6 Linie kadrowania (wyświetlane, gdy
Włącz jest wybrane dla ustawienia
osobistego d7, Wyśw. siatki linii
w wizjerze) ........................................ 341
7 Pola AF........................... 36, 127, 329, 330
Tryb pola AF .......................................... 126
8 Wskaźnik + NEF (RAW) ....................... 357
9 Kadr 1,2× DX .........................................111
10 Wskaźnik przechylenia (orientacja
3 Ramka pola AF.........................29, 35, 247
portretowa).......................................... 359
4 Ostrzeżenie o niskim poziomie
11 Wskaźnik przechylenia (orientacja
naładowania akumulatora................. 30
krajobrazowa)......................................359
5 Wskaźnik „Brak karty pamięci” ........... 33
10
12 Wskaźnik ostrości................. 36, 129, 133 23 Wskaźnik gotowości lampy........ 40, 339
13 Pomiar ekspozycji....................... 139, 140
14 Blokada automatycznej ekspozycji
(AE) ........................................................ 141
15 Wskaźnik fleksji programu .................. 89
16 Czas otwarcia migawki...................90, 93
Tryb autofokusa .......................... 120, 121
17 Przysłona (liczba przysłony) ..........91, 93
Przysłona (liczba działek)............ 92, 431
18 Wskaźnik HDR....................................... 178
19 Wskaźnik ADL ....................................... 176
20 Wskaźnik braketingu ekspozycji/mocy
błysku .................................................... 203
Wskaźnik braketingu balansu bieli
................................................................ 208
Wskaźnik braketingu ADL.................. 212
21 Wskaźnik czułości ISO ......................... 134
22 „k” (wskaźnik wyświetlany, gdy
w pamięci pozostaje miejsce na ponad
1000 zdjęć) ............................................ 31
Wskaźnik blokady mocy błysku........ 191
Wskaźnik synchronizacji błysku ....... 345
Wskaźnik działki przysłony ......... 92, 431
Wskaźnik ekspozycji.............................. 94
Wskaźnik kompensacji ekspozycji...143
28 Wskaźnik kompensacji błysku .......... 188
29 Wskaźnik kompensacji ekspozycji...144
24
25
26
27
30 Wskaźnik automatycznego
ustawiania czułości ISO..................... 137
31 Czułość ISO ............................................ 134
Tryb pola AF ................................. 123, 125
32 Liczba pozostałych zdjęć...................... 31
Liczba zdjęć pozostałych do
zapełnienia bufora pamięci .... 105, 492
Wskaźnik zapisu pomiaru
manualnego balansu bieli................ 157
Wartość kompensacji ekspozycji ..... 143
Wartość kompensacji mocy błysku
................................................................ 188
Uwaga: ekran przedstawiony z widocznymi wszystkimi wskaźnikami w celach ilustracyjnych.
D Brak akumulatora
Jeśli nie włożono akumulatora lub jest on rozładowany, wyświetlacz wizjera
zostanie ściemniony. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza usterki aparatu.
Wyświetlacz wizjera powróci do normalnego stanu po włożeniu całkowicie
naładowanego akumulatora.
D Wyświetlacz LCD i wyświetlacz wizjera
Jasność ekranów wyświetlacza LCD i wyświetlacza wizjera zmienia się
w zależności od temperatury, a czas reakcji ekranów może wydłużać się w niskiej
temperaturze. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza usterki aparatu.
11
Ekran Informacje
Naciśnij przycisk R, aby wyświetlić czas
otwarcia migawki, przysłonę, liczbę
pozostałych zdjęć, tryb pola AF i inne
informacje zdjęciowe na monitorze.
Przycisk R
12 3
4
5
6
25
24
23
22
21
20
7
8
9
10
11
12
19
18 17
1 Tryb fotografowania ..... 6, 34, 41, 46, 88
2 Wskaźnik fleksji programu .................. 89
3 Wskaźnik synchronizacji błysku ....... 345
4 Czas otwarcia migawki...................90, 93
Liczba zdjęć w sekwencji braketingu
ekspozycji i mocy błysku .................. 203
Liczba zdjęć w sekwencji braketingu
balansu bieli......................................... 208
Ogniskowa (obiektywy bez procesora)
................................................................ 235
12
16
15 14 13
5 Wskaźnik działki przysłony ......... 92, 431
6 Przysłona (liczba przysłony) ..........91, 93
Przysłona (liczba działek) ............ 92, 431
Krok braketingu........................... 204, 209
Liczba zdjęć w sekwencji braketingu
ADL ........................................................ 212
Otwór względny (obiektywy bez
procesora) ............................................ 238
7 Wskaźnik ekspozycji.............................. 94
Wskaźnik kompensacji ekspozycji... 143
Wskaźnik postępu braketingu
Braketing ekspozycji i mocy błysku
....................................................... 203
Braketing balansu bieli................ 208
8 Wskaźnik funkcji Picture Control ..... 166
9 Balans bieli............................................. 146
Wskaźnik precyzyjnej korekty balansu
bieli ........................................................ 150
10 Wskaźnik HDR....................................... 178
Siła HDR.................................................. 178
Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ... 219
11 Wskaźnik sygnału dźwiękowego ..... 338
12 „k” (wskaźnik wyświetlany, gdy
w pamięci pozostaje miejsce na
ponad 1000 zdjęć) ............................... 31
13 Wskaźnik komentarza do zdjęcia..... 384
14 Inf. o prawach autorskich .................. 385
16 Jakość zdjęcia........................................116
Rola karty w gnieździe 2..................... 119
17 Wielkość zdjęcia ................................... 118
18 Tryb autofokusa ................................... 121
19 Funkcja przycisku Pv............................ 361
20 Wskaźnik aktywnej funkcji D-Lighting
................................................................ 176
21 Tryb wyzwalania migawki .............7, 103
Szybkość fotografowania w trybie
zdjęć seryjnych.................................... 338
22 Wskaźnik obszaru zdjęcia .................. 112
23 Pomiar ekspozycji ................................ 139
24 Wskaźnik braketingu ekspozycji
i mocy błysku....................................... 203
Wskaźnik braketingu balansu bieli
................................................................ 208
Wskaźnik braketingu ADL.................. 212
25 Stopień braketingu ADL ....................213
15 Wskaźnik „nie ustawiono zegara”
......................................................... 15, 381
A Wyłączanie monitora
Aby usunąć informacje zdjęciowe z monitora, naciśnij przycisk R ponownie lub
wciśnij spust migawki do połowy. Monitor wyłączy się automatycznie, jeśli przez
około 10 sekund nie zostaną wykonane żadne czynności.
13
Ekran Informacje (ciąg dalszy)
26 27 28 29 30 31 32
33
34
43
42
41
35
40
36
39
38
37
26 Wskaźnik połączenia Wi-Fi ................ 288 35 Wskaźnik czułości ISO ......................... 134
Wskaźnik połączenia z Eye-Fi............ 392
Czułość ISO ............................................ 134
Wskaźnik automatycznego
27 Wskaźnik sygnału satelitarnego....... 240
ustawiania czułości ISO.....................137
28 Wskaźnik redukcji szumów dla długich
czasów naświetlania.......................... 317 36 Liczba pozostałych zdjęć...................... 31
Wskaźnik nagrywania filmu
29 Wskaźnik korekcji winietowania...... 315
poklatkowego ..................................... 233
30 Automat. korekcja dystorsji .............. 316
37 Funkcja przycisku Fn............................ 356
31 Tryb opóźnienia ekspozycji............... 339
38 Funkcja przycisku AE-L/AF-L................ 361
32 Wskaźnik interwalometru.................. 222
39 Wskaźnik trybu pola AF...................... 126
Wskaźnik fotografii poklatkowej ..... 229
40 Tryb lampy błyskowej................ 180, 182
Tryb zdalnego sterowania (ML-L3)
................................................................ 193 41 Wskaźnik blokady mocy błysku........ 191
33 Wskaźnik rodzaju zasilania w MB-D16
42 Wskaźnik kompensacji błysku ..........188
................................................................ 344
Wartość kompensacji mocy błysku
Wskaźnik stanu akumulatora/baterii
................................................................ 188
w MB-D16............................................. 343 43 Wskaźnik kompensacji ekspozycji... 144
34 Wskaźnik stanu akumulatora aparatu
Wartość kompensacji ekspozycji ..... 143
.................................................................. 30
Uwaga: ekran przedstawiony z widocznymi wszystkimi wskaźnikami w celach ilustracyjnych.
14
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat wyboru czasu aktywności monitora, patrz
ustawienie osobiste c4 (Czas wyłączenia monitora, 0 337). Aby uzyskać
informacje na temat zmiany koloru liter na ekranie Informacje, patrz ustawienie
osobiste d9 (Ekran Informacje, 0 341).
A Ikona Y („Nie ustawiono zegara”)
Zegar aparatu jest zasilany przez niezależny akumulator, ładowany w razie
potrzeby, gdy włożony jest główny akumulator lub aparat jest zasilany przez
opcjonalne złącze zasilania i zasilacz sieciowy (0 441). Dwa dni ładowania
zapewniają zasilanie akumulatorowi zegara na około trzy miesiące. Jeśli aparat
wyświetla ostrzeżenie o zresetowaniu zegara i ikona Y miga na ekranie
Informacje, zegar został zresetowany, a data i godzina rejestrowane wraz
z nowymi zdjęciami nie będą prawidłowe. Użyj opcji Strefa czasowa i data >
Data i godzina w menu ustawień, aby ustawić zegar na poprawną godzinę
i datę (0 28, 381).
Zegar aparatu nie jest tak dokładny, jak większość zegarków ręcznych i zegarów
domowych. Wskazania zegara należy regularnie porównywać z dokładniejszymi
czasomierzami i w razie potrzeby dokonywać jego regulacji.
15
Przycisk P
Skorzystaj z przycisku P, aby uzyskać szybki
dostęp do często używanych ustawień
w trybie odtwarzania (0 245), podczas
fotografowania z użyciem wizjera (0 198),
fotografowania w trybie podglądu na żywo
(0 61) oraz filmowania w trybie podglądu na
żywo (0 71).
Przycisk P
16
Fotografowanie z użyciem
wizjera
Odtwarzanie
Fotografowanie w trybie
podglądu na żywo
Filmowanie w trybie
podglądu na żywo
Korzystanie z odchylanego monitora
Monitor można pochylać i obracać zgodnie z ilustracją poniżej.
Około 75°
Około 90°
Normalne użytkowanie: normalnie
monitor jest używany w położeniu
do przechowywania.
Zdjęcia rejestrowane nisko: rób zdjęcia,
trzymając aparat nisko.
Zdjęcia rejestrowane z góry: rób zdjęcia,
trzymając aparat wysoko.
17
D Korzystanie z monitora
Obracaj monitor delikatnie zgodnie z ograniczeniami przedstawionymi na
stronie 17. Nie używaj siły. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować
uszkodzenie aparatu lub monitora. Jeśli aparat jest zamontowany na statywie,
należy zachować ostrożność, aby dopilnować, by monitor nie dotykał statywu.
Nie podnoś ani nie przenoś aparatu za monitor. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może prowadzić do uszkodzenia aparatu. Jeśli monitor nie jest
używany do robienia zdjęć, przestaw go z powrotem w położenie do
przechowywania.
Nie dotykaj obszaru za monitorem ani nie pozwól
na to, aby doszło do styczności płynu
z wewnętrzną powierzchnią monitora.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować
błędne działanie produktu.
Zachowaj szczególną
ostrożność, aby nie dotykać
tego obszaru.
18
Wybierak wielofunkcyjny
W niniejszej instrukcji czynności z użyciem wybieraka wielofunkcyjnego
są oznaczone ikonami 1, 3, 4 i 2.
1: naciśnij wybierak wielofunkcyjny do góry
Przycisk J
4: naciśnij wybierak
wielofunkcyjny w lewo
2: naciśnij wybierak
wielofunkcyjny w prawo
3: naciśnij wybierak wielofunkcyjny w dół
19
Menu aparatu
Większość opcji fotografowania, odtwarzania
i konfiguracji jest dostępnych w menu
aparatu. Aby wyświetlić menu, naciśnij
przycisk G.
Przycisk G
Karty
Można wybierać spośród następujących menu:
• D: odtwarzanie (0 300)
• B: ustawienia (0 374)
• C: fotografowanie (0 310)
• N: retusz (0 393)
• 1: filmowanie (0 318)
• O/m: MOJE MENU lub OSTATNIE
• A: ustawienia osobiste (0 323)
USTAWIENIA (domyślnie MOJE MENU;
0 421)
Suwak wskazuje położenie w bieżącym
menu.
Bieżące ustawienia są wskazywane za
pomocą ikon.
Opcje menu
Opcje w bieżącym menu.
Ikona pomocy (0 21)
20
Korzystanie z menu aparatu
❚❚ Elementy sterujące menu
Wybierak wielofunkcyjny i przycisk J służą do poruszania się w menu
aparatu.
Przesunięcie kursora do góry
Przycisk J: wybór
wyróżnionego elementu
Anulowanie wyboru i powrót
do poprzedniego menu
Wybór wyróżnionego
elementu lub wyświetlenie
podmenu
Przesunięcie kursora w dół
A Ikona d (pomoc)
Jeśli w lewym dolnym rogu monitora wyświetlana jest ikona d, naciskając
przycisk L (U) można wyświetlić pomoc.
Opis wybranej aktualnie opcji lub menu będzie wyświetlany, dopóki ten przycisk
pozostaje naciśnięty. Naciskaj 1 lub 3, aby przesuwać wyświetlane informacje.
Przycisk L (U)
21
❚❚ Poruszanie się po menu
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby poruszać się po menu.
1 Wyświetl menu.
Naciśnij przycisk G, aby wyświetlić
menu.
Przycisk G
2 Wyróżnij ikonę bieżącego
menu.
Aby wyróżnić ikonę bieżącego
menu, naciśnij 4.
3 Wybierz menu.
Naciskaj 1 lub 3, aby wybrać żądane menu.
4 Ustaw kursor w wybranym
menu.
Aby ustawić kursor
w wybranym menu, naciśnij
przycisk 2.
22
5 Wyróżnij element menu.
Naciskaj 1 lub 3, aby
wyróżnić element menu.
6 Wyświetl opcje.
Aby wyświetlić opcje
dostępne dla wybranego
elementu menu, naciśnij
przycisk 2.
7 Wyróżnij opcję.
Naciskaj 1 lub 3, aby
wyróżnić opcję.
8 Wybierz wyróżniony element.
Naciśnij J, aby wybrać wyróżniony element. Aby
zakończyć bez dokonywania wyboru, naciśnij przycisk
G.
Zwróć uwagę na poniższe informacje:
• Elementy menu wyświetlone w kolorze szarym nie są aktualnie
dostępne.
• Chociaż ogólnie naciśnięcie przycisku 2 daje taki sam efekt, jak
naciśnięcie przycisku J, w niektórych przypadkach wybór można
zatwierdzić tylko za pomocą przycisku J.
• Aby wyjść z menu i powrócić do trybu fotografowania, naciśnij spust
migawki do połowy.
23
Pierwsze kroki
Aby przygotować aparat do użytku, postępuj zgodnie z siedmioma
krokami opisanymi poniżej.
1 Zamocuj pasek.
Zamocuj pasek zgodnie z ilustracją. Powtórz dla drugiego zaczepu.
24
2 Naładuj akumulator.
Włóż akumulator i podłącz ładowarkę do zasilania (w zależności od
kraju lub regionu, do ładowarki dołączony jest adapter wtyczki
sieciowej lub kabel zasilający). Całkowite naładowanie zupełnie
rozładowanego akumulatora trwa około dwie godziny i 35 minut.
• Adapter gniazdka ściennego: włóż adapter gniazdka ściennego
w gniazdo zasilacza ładowarki (q). Przesuń zatrzask adaptera
gniazdka ściennego zgodnie z ilustracją (w) i obróć adapter o 90°,
aby zablokować go w poprawnym położeniu (e). Włóż akumulator
i podłącz ładowarkę do zasilania.
Zatrzask adaptera gniazdka
ściennego
90°
• Kabel zasilający: po podłączeniu kabla zasilającego do wtyczki
w sposób pokazany na ilustracji, włóż akumulator do ładowarki
i podłącz kabel do zasilania.
Podczas ładowania akumulatora dioda CHARGE (ładowanie) miga.
Ładowanie akumulatora
Ładowanie zakończone
25
3 Włóż akumulator i kartę pamięci.
Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora albo karty pamięci
sprawdź, czy włącznik zasilania jest ustawiony w położeniu OFF
(wyłączony). Włóż akumulator w pozycji przedstawionej na ilustracji,
używając go tak, aby pomarańczowy zatrzask akumulatora
pozostawał dociśnięty do jednego boku. Zatrzask blokuje
akumulator w poprawnym położeniu po włożeniu akumulatora do
końca.
Zatrzask akumulatora
W przypadku korzystania tylko z jednej karty pamięci, włóż ją do
gniazda 1 (0 31). Wsuń kartę pamięci, aż zablokuje się
w poprawnym położeniu.
A Akumulator i ładowarka
Przeczytaj ostrzeżenia i przestrogi umieszczone na stronach xiii–xvi oraz 457–459 tej
instrukcji i przestrzegaj ich treści.
26
4 Zamocuj obiektyw.
Zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się kurzu do
wnętrza aparatu, gdy obiektyw jest odłączony lub pokrywka bagnetu
korpusu jest zdjęta. W tej instrukcji przykładowym obiektywem jest
najczęściej AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR.
Zdejmij pokrywkę
bagnetu korpusu
aparatu
M
M/A
Zdejmij tylną pokrywkę obiektywu
OFF
ON
Znacznik pozycji mocowania (aparat)
Dopasuj znaczniki
mocowania
Znacznik pozycji
mocowania (obiektyw)
M
M/A
OFF
ON
Obracaj obiektywem, tak jak pokazano na ilustracji, aż zablokuje się
w poprawnym położeniu
Pamiętaj, aby zdjąć pokrywkę obiektywu przed rozpoczęciem
fotografowania.
27
5 Włącz aparat.
Włącznik zasilania
Zaświeci się wyświetlacz LCD.
Jeśli aparat został włączony
pierwszy raz, wyświetlone
zostanie okno dialogowe
wyboru języka.
Wyświetlacz LCD
A Czyszczenie matrycy
Aparat włącza drgania filtra dolnoprzepustowego zakrywającego matrycę
w celu usunięcia kurzu po włączeniu lub wyłączeniu aparatu (0 448).
6 Wybierz język i ustaw zegar
Przesunięcie kursora do góry
aparatu.
Przycisk J: wybór
Przy pomocy wybieraka
wyróżnionego
wielofunkcyjnego i przycisku
elementu
J wybierz język i ustaw zegar
Wybór wyróżnionego
elementu lub
aparatu. Podczas ustawiania
wyświetlenie
zegara aparatu, przed
podmenu
ustawieniem godziny i daty,
Przesunięcie kursora w dół
pojawi się monit wymagający
wybrania najpierw strefy
czasowej, formatu daty oraz opcji czasu letniego; zwróć uwagę, że
aparat korzysta z zegara 24-godzinnego. Ustawienia języka oraz
daty/godziny można zmienić w dowolnej chwili, używając opcji
Język (Language) (0 381) oraz Strefa czasowa i data (0 381)
w menu ustawień.
28
7 Ustaw ostrość wizjera.
Obracaj pokrętłem korekcji
dioptrażu, aż ramka pola AF
będzie idealnie ostra.
Obracając pokrętłem
korekcji dioptrażu z okiem
przyłożonym do wizjera,
uważaj, aby nie zranić się
niechcący w oko palcem lub paznokciem.
Ramka pola AF
Ostrość w wizjerze
nieustawiona
Ostrość w wizjerze
ustawiona
Aparat jest teraz gotowy do użytku. Przejdź do strony 34, aby
uzyskać informacje na temat fotografowania.
29
❚❚ Poziom naładowania akumulatora
Poziom naładowania akumulatora jest wyświetlany na wyświetlaczu
LCD i w wizjerze.
Wyświetlacz LCD
30
Wizjer
Wyświetlacz LCD
Wizjer
L
K
J
I
—
Opis
H
d
Niski poziom naładowania akumulatora. Naładuj
akumulator lub przygotuj akumulator zapasowy.
H
d
(miga)
(miga)
Spust migawki jest zablokowany. Naładuj lub
wymień akumulator.
Akumulator jest całkowicie naładowany.
—
—
Akumulator jest częściowo rozładowany.
—
❚❚ Liczba pozostałych zdjęć
Aparat jest wyposażony w dwa gniazda kart
pamięci: gniazdo 1 i gniazdo 2. Gniazdo 1 jest
przeznaczone dla głównej karty, a karta
w gnieździe 2 pełni rolę zapasową lub
pomocniczą. Jeśli domyślne ustawienie
Przepełnienie jest wybrane dla Rola karty
w gnieździe 2 (0 119), gdy włożone są dwie
karty, karta w gnieździe 2 będzie używana
tylko wtedy, gdy karta w gnieździe 1 będzie
zapełniona.
Wyświetlacz LCD pokazuje gniazdo lub
gniazda zawierające aktualnie kartę pamięci
(przykład po prawej stronie pokazuje ikony
wyświetlane, gdy w obu gniazdach aparatu
znajdują się karty pamięci). Jeśli karta pamięci
jest pełna albo zablokowana lub wystąpił
błąd, ikona karty, której to dotyczy, będzie
migać (0 473).
Licznik klatek na wyświetlaczu LCD
i w wizjerze pokazuje liczbę zdjęć, jaką
można zapisać przy bieżących ustawieniach
(wartości powyżej 1000 są zaokrąglane w dół
do najbliższej setki: np. wartości mieszczące
się pomiędzy 1800 a 1899 są wyświetlane
jako 1.8 k). Jeśli włożone są dwie karty
pamięci, wskaźniki pokazują miejsce
dostępne na karcie w gnieździe 1.
Gniazdo 1
Gniazdo 2
Wyświetlacz LCD
Liczba pozostałych zdjęć
Wyświetlacz LCD
Wizjer
31
❚❚ Wyjmowanie akumulatora i kart pamięci
Wyjmowanie akumulatora
Wyłącz aparat i otwórz pokrywę komory
akumulatora. Naciśnij zatrzask akumulatora
w kierunku wskazanym strzałką, aby zwolnić
akumulator, a następnie wyjmij go ręką.
Po sprawdzeniu, że dioda dostępu do karty
pamięci nie świeci się, wyłącz aparat, otwórz
pokrywę gniazda karty pamięci, a następnie
naciśnij kartę do środka, aby ją zwolnić (q).
Następnie kartę można wyciągnąć ręką (w).
16GB
Wyjmowanie kart pamięci
D Karty pamięci
• Karty pamięci mogą się nagrzewać w trakcie użytkowania i być gorące po
użyciu. Podczas wyjmowania kart pamięci z aparatu należy zachować
szczególną ostrożność.
• Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci wyłącz aparat. Podczas
formatowania, w czasie zapisywania, usuwania danych lub kopiowania ich do
komputera nie wolno wyjmować kart pamięci z aparatu, wyłączać aparatu oraz
wyjmować ani odłączać źródła zasilania. Nieprzestrzeganie powyższych
zaleceń może spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu lub karty.
• Nie wolno dotykać portów kart pamięci palcami ani metalowymi
przedmiotami.
• Nie wolno zginać kart, upuszczać ich ani narażać na silne wstrząsy.
• Nie wolno naciskać na obudowy kart. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzić do uszkodzenia karty.
• Nie wolno narażać karty na działanie wody, gorąca, wysokiej wilgotności lub
bezpośredniego nasłonecznienia.
• Nie formatuj kart pamięci w komputerze.
32
A Brak karty pamięci
Jeśli w aparacie nie ma karty pamięci, na
wyświetlaczu LCD i w wizjerze wyświetlane jest
S. Jeśli aparat zostanie wyłączony, gdy
włożony jest do niego naładowany akumulator,
ale nie ma w nim karty pamięci, na wyświetlaczu
LCD pojawi się S.
A Przełącznik ochrony przed zapisem
B
16G
Karty pamięci SD są wyposażone
w przełącznik ochrony przed zapisem,
który zapobiega przypadkowej utracie
danych. Kiedy przełącznik znajduje się
w położeniu „lock” (zablokowany),
Przełącznik ochrony przed zapisem
formatowanie karty pamięci jest
niemożliwe, a zdjęć nie można usuwać
ani zapisywać (na monitorze zostanie wyświetlone ostrzeżenie, jeśli podejmie się
próbę wyzwolenia migawki). Aby odblokować kartę pamięci, przesuń
przełącznik w położenie do zapisu („write”).
❚❚ Odłączanie obiektywu
Aparat musi być koniecznie wyłączony
przed odłączeniem lub wymianą obiektywu.
Aby odłączyć obiektyw, naciśnij
i przytrzymaj przycisk zwalniania obiektywu
(q), obracając jednocześnie obiektyw
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara (w). Po odłączeniu obiektywu załóż
na miejsce pokrywki obiektywu i pokrywkę
bagnetu korpusu aparatu.
M
M/A
OFF
ON
D Obiektywy z procesorem i pierścieniem przysłony
W przypadku korzystania z obiektywu z procesorem wyposażonego w pierścień
przysłony (0 429), zablokuj pierścień przysłony w położeniu jej najmniejszego
ustawienia (największej liczby przysłony).
33
Podstawy fotografowania i odtwarzania
Fotografowanie w trybie „łatwego
fotografowania” (tryby i oraz j)
W tym rozdziale opisano sposób robienia zdjęć
w trybach i oraz j. Tryby i i j to automatyczne
tryby „łatwego fotografowania”, w których większość
ustawień jest regulowana przez aparat w reakcji na
warunki fotografowania.
Przed przejściem dalej włącz aparat i wybierz żądany tryb, naciskając
przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy i obracając pokrętło
trybu pracy w położenie i lub j (jedyna różnica pomiędzy tymi dwoma
trybami polega na tym, że w trybie j lampa nie będzie emitować
błysku).
Pokrętło trybu pracy
Przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu pracy
34
1 Przygotuj aparat.
Podczas kadrowania zdjęć w wizjerze
prawą ręką trzymaj aparat za uchwyt,
a lewą obejmij dolną część korpusu
aparatu lub obiektyw.
Podczas kadrowania zdjęć w orientacji
portretowej (pionowej) trzymaj aparat
w sposób pokazany po prawej stronie.
2 Wykadruj zdjęcie.
Wykadruj zdjęcie w wizjerze z głównym
fotografowanym obiektem w ramce pola
AF.
Ramka pola AF
A Korzystanie z obiektywu zmiennoogniskowego
Użyj pierścienia zoomu w celu
przybliżenia fotografowanego obiektu,
tak aby wypełniał większą część kadru,
lub w celu oddalenia obiektu
i zwiększenia obszaru widocznego na
gotowej fotografii (wybierz dłuższą
ogniskową na skali ogniskowych
obiektywu w celu przybliżenia lub
krótszą w celu oddalenia).
Przybliżenie
Pierścień zoomu
M
M/A
OFF
ON
Oddalenie
35
3 Naciśnij spust migawki do
Pole AF
połowy.
Naciśnij spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość
(jeśli obiekt jest słabo
oświetlony, może podnieść
się lampa błyskowa
i zaświecić się dioda
Wskaźnik ostrości
wspomagająca AF). Po
zakończeniu ustawiania
ostrości aktywne pole AF oraz
wskaźnik ostrości (I) pojawią się w wizjerze.
Wskaźnik
ostrości
I
F
H
F H
(miga)
Opis
Ostrość ustawiona na obiekt.
Pole AF jest ustawione pomiędzy aparatem a obiektem.
Pole AF jest ustawione za obiektem.
Aparat nie może ustawić ostrości za pomocą autofokusa. Patrz
strona 131.
4 Zrób zdjęcie.
Płynnie naciśnij spust migawki
do końca, aby zrobić zdjęcie.
Dioda dostępu do karty
pamięci zaświeci się, a zdjęcie
zostanie wyświetlone na
monitorze na kilka sekund. Nie
wysuwaj karty pamięci i nie
wyjmuj ani nie odłączaj źródła
zasilania, dopóki dioda nie
zgaśnie i zapisywanie nie
zostanie zakończone.
36
Dioda dostępu do karty
pamięci
Podstawy odtwarzania
1 Naciśnij przycisk K.
Na monitorze zostanie wyświetlone
zdjęcie. Karta pamięci zawierająca
aktualnie wyświetlane zdjęcie jest
oznaczona ikoną.
Przycisk K
2 Wyświetl kolejne zdjęcia.
Kolejne zdjęcia można
wyświetlać, naciskając 4 lub
2.
Aby zakończyć odtwarzanie i powrócić do trybu fotografowania,
naciśnij spust migawki do połowy.
A Podgląd zdjęć
Kiedy ustawienie Włącz jest wybrane dla opcji Podgląd zdjęć w menu
odtwarzania (0 307), zdjęcia są automatycznie wyświetlane na monitorze na
kilka sekund po ich zrobieniu.
37
Usuwanie niepotrzebnych zdjęć
Aby usunąć zdjęcie aktualnie wyświetlane na monitorze, naciśnij
przycisk O (Q). Zwróć uwagę, że usuniętych zdjęć nie można odzyskać.
1 Wyświetl zdjęcie.
Wyświetl zdjęcie, które chcesz usunąć,
zgodnie z opisem na poprzedniej stronie.
O lokalizacji bieżącego zdjęcia informuje
ikona w lewym dolnym rogu ekranu.
2 Usuń zdjęcie.
Naciśnij przycisk O (Q). Zostanie
wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia. Naciśnij przycisk O (Q)
ponownie, aby usunąć zdjęcie i powrócić
do odtwarzania. Aby zakończyć bez
usuwania zdjęcia, naciśnij K.
Przycisk O (Q)
A Informacje dodatkowe
Informacje na temat wyboru gniazda karty pamięci znajdują się na stronie 245.
38
A Usuwanie
Aby usunąć wybrane zdjęcia (0 260), wszystkie zdjęcia zrobione wybranego
dnia (0 261) lub wszystkie zdjęcia znajdujące się w wybranej lokalizacji na
wybranej karcie pamięci (0 260), użyj opcji Usuwanie w menu odtwarzania.
A Licznik czasu czuwania (fotografowanie z użyciem wizjera)
Ekran wskaźników w wizjerze oraz wskaźnik czasu otwarcia
migawki i przysłony na wyświetlaczu LCD wyłączą się, jeśli przez
około sześć sekund nie przeprowadzi się żadnych czynności, co
zmniejszy zużycie energii akumulatora. Naciśnij spust migawki do
połowy, aby ponownie włączyć wskaźniki. Czas, po którego
upływie licznik czasu czuwania zostanie automatycznie wyłączony, można
wybrać przy użyciu ustawienia osobistego c2 (Czas czuwania, 0 336).
Pomiar ekspozycji wyłączony
Pomiar ekspozycji włączony
39
A Wbudowana lampa błyskowa
Jeśli wymagane jest dodatkowe oświetlenie w celu
uzyskania poprawnej ekspozycji w trybie i,
wbudowana lampa błyskowa podniesie się
automatycznie po wciśnięciu spustu migawki do
połowy. Jeśli lampa błyskowa jest podniesiona,
zdjęcia można robić tylko wtedy, gdy wyświetlony
jest wskaźnik gotowości lampy (M). Jeśli wskaźnik
gotowości lampy nie jest wyświetlany, trwa
ładowanie lampy błyskowej. Zdejmij na chwilę
palec ze spustu migawki i spróbuj ponownie.
Aby oszczędzać energię, kiedy lampa błyskowa nie
jest używana, delikatnie naciśnij ją w dół, aż do
zatrzaśnięcia.
40
Dopasowanie ustawień do
fotografowanego obiektu lub sytuacji
(program tematyczny)
Aparat oferuje wybór „programów tematycznych”. Wybranie programu
tematycznego powoduje automatyczny wybór optymalnych ustawień
dopasowanych do wybranego tematu, co sprawia, że kreatywne
fotografowanie jest bardzo proste: wystarczy wybrać tryb, wykadrować
zdjęcie i je zrobić, zgodnie z opisem na stronach 34–36.
Następujące programy tematyczne można wybrać, obracając pokrętło
trybu pracy w położenie h i obracając głównym pokrętłem
sterującym, aż żądany program tematyczny pojawi się na monitorze.
Aby wyświetlić aktualnie wybrany program tematyczny, naciśnij R.
Pokrętło trybu
pracy
k
l
p
m
n
o
r
s
Portret
Krajobraz
Dziecko
Zdjęcia sportowe
Makro
Portret nocny
Krajobraz nocny
Przyjęcie/wnętrza
Główne pokrętło sterujące
t
u
v
w
x
y
z
0
Monitor
Plaża/śnieg
Zachód słońca
Zmierzch/świt
Portret zwierzaka
Blask świec
Kwiaty
Barwy jesieni
Żywność
41
k Portret
Używaj tego programu w celu uzyskania
portretów ze zmiękczonym,
wyglądającym naturalnie odcieniem
skóry. Jeśli fotografowany obiekt
znajduje się w dużej odległości od tła lub
używa się teleobiektywu, szczegóły tła
zostaną zmiękczone, nadając kompozycji
wrażenie głębi.
l Krajobraz
Użyj tego trybu, aby uzyskać żywe ujęcia
krajobrazowe w świetle dnia.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa i dioda
wspomagająca AF wyłączają się.
p Dziecko
Używaj do fotografowania dzieci.
Ubrania i szczegóły tła są wyraźnie
odwzorowane, a odcienie skóry
pozostają zmiękczone i naturalne.
m Zdjęcia sportowe
Krótki czas otwarcia migawki pozwala na
zatrzymanie ruchu i uzyskanie
dynamicznych zdjęć sportowych,
wyraźnie podkreślających główny
fotografowany obiekt.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa i dioda
wspomagająca AF wyłączają się.
42
n Makro
Używaj tego programu do wykonywania
zbliżeń kwiatów, owadów i innych
małych obiektów (obiektywu do
makrofotografii można używać do
ustawiania ostrości z bardzo niewielkiej
odległości).
o Portret nocny
Używaj tego programu w celu uzyskania
naturalnej równowagi pomiędzy
głównym fotografowanym obiektem
a tłem podczas robienia zdjęć
portretowych przy słabym oświetleniu.
r Krajobraz nocny
Zredukuj występowanie szumów
i nienaturalnych kolorów podczas
fotografowania nocnych krajobrazów,
zawierających oświetlenie uliczne
i neony.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa i dioda
wspomagająca AF wyłączają się.
s Przyjęcie/wnętrza
Ten program pozwala uchwycić efekty
oświetlenia tła we wnętrzach. Używaj do
fotografowania przyjęć i innych scenerii
wewnątrz pomieszczeń.
43
t Plaża/śnieg
Ten program pozwala uchwycić jasność
oświetlonych słońcem dużych obszarów
wody, śniegu lub piasku.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa i dioda
wspomagająca AF wyłączają się.
u Zachód słońca
Ten program pozwala zachować
głębokie odcienie widoczne podczas
zachodów i wschodów słońca.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa i dioda
wspomagająca AF wyłączają się.
v Zmierzch/świt
Ten program pozwala zachować barwy
widoczne przy słabym naturalnym
oświetleniu przed świtem lub po
zachodzie słońca.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa i dioda
wspomagająca AF wyłączają się.
w Portret zwierzaka
Używaj tego programu w celu uzyskania
portretów aktywnych zwierzaków.
A Uwaga
Dioda wspomagająca AF wyłącza się.
44
x Blask świec
Używaj tego programu do robienia zdjęć
w blasku świec.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
y Kwiaty
Używaj do fotografowania pól kwiatów,
kwitnących sadów i innych krajobrazów
zawierających duże obszary pokryte
kwiatami.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
z Barwy jesieni
Ten program pozwala uchwycić jaskrawe
czerwienie i żółcie jesiennych liści.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
0 Żywność
Wybierz ten program, aby uzyskać żywe
zdjęcia żywności.
A Uwaga
Aby fotografować z użyciem lampy błyskowej,
naciśnij przycisk M (Y) w celu podniesienia
lampy błyskowej (0 182).
A Zapobieganie poruszeniu zdjęć
Użyj statywu, aby zapobiec poruszeniu zdjęć spowodowanemu ruchami aparatu
przy długich czasach otwarcia migawki.
45
Efekty specjalne
Można korzystać z efektów specjalnych podczas robienia zdjęć
i nagrywania filmu.
Następujące efekty można wybrać, obracając pokrętło trybu pracy
w położenie q i obracając głównym pokrętłem sterującym, aż
żądany efekt pojawi się na monitorze. Aby wyświetlić aktualnie wybrany
efekt, naciśnij R.
Pokrętło trybu
pracy
%
g
i
u
46
Noktowizor
Szkic kolorowy
Efekt miniatury
Kolor selektywny
Główne pokrętło sterujące
1
2
3
Monitor
Sylwetka
Rozjaśnienie
Przyciemnienie
% Noktowizor
Używaj w ciemności do rejestrowania
zdjęć monochromatycznych z wysoką
czułością ISO.
A Uwaga
Na zdjęciach mogą występować szumy
w formie losowo rozmieszczonych jasnych
pikseli, mgły lub linii. Jeśli aparat nie jest
w stanie ustawić ostrości, można użyć
ręcznego ustawiania ostrości. Wbudowana
lampa błyskowa wyłącza się.
g Szkic kolorowy
Aparat wykrywa kontury i oznacza je
kolorami w celu uzyskania efektu
kolorowego szkicu. Ten efekt można
regulować podczas podglądu na żywo
(0 50).
A Uwaga
Filmy nagrane w tym trybie są odtwarzane jak
pokaz slajdów składający się z serii zdjęć.
47
i Efekt miniatury
Twórz zdjęcia, które wyglądają jak
zdjęcia dioram. Daje najlepsze rezultaty
w przypadku fotografowania
z wysokiego punktu obserwacyjnego.
Filmy zarejestrowane z efektem
miniatury są odtwarzane z wysoką
prędkością, co powoduje skrócenie
około 45 minut materiału filmowego
nagranego z rozdzielczością 1920 ×
1080/30p do filmu odtwarzanego
w ciągu około trzech minut. Ten efekt
można regulować podczas podglądu na
żywo (0 51).
A Uwaga
Filmy są nagrywane bez dźwięku. Wbudowana
lampa błyskowa i dioda wspomagająca AF
wyłączają się.
u Kolor selektywny
Wszystkie kolory poza wybranymi są
rejestrowane w czerni i bieli. Ten efekt
można regulować podczas podglądu na
żywo (0 52).
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
1 Sylwetka
Rejestruj sylwetki fotografowanych
obiektów na jasnym tle.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
48
2 Rozjaśnienie
Używaj do fotografowania jasnych
scenerii w celu utworzenia jasnych zdjęć,
które wydają się być wypełnione
światłem.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
3 Przyciemnienie
Używaj do fotografowania ciemnych
scenerii w celu tworzenia ciemnych,
przyciemnionych zdjęć z podkreślonymi
obszarami prześwietlonymi.
A Uwaga
Wbudowana lampa błyskowa wyłącza się.
A Zapobieganie poruszeniu zdjęć
Użyj statywu, aby zapobiec poruszeniu zdjęć spowodowanemu ruchami
aparatu przy długich czasach otwarcia migawki.
A NEF (RAW)
Zapisywanie NEF (RAW) jest niedostępne w trybach %, g, i i u. Zdjęcia
zrobione, gdy w tych trybach wybrana jest opcja NEF (RAW) lub NEF (RAW) +
JPEG zostaną zapisane jako zdjęcia w formacie JPEG. Zdjęcia w formacie JPEG
utworzone z ustawieniem NEF (RAW)+JPEG zostaną zapisane z wybraną
jakością formatu JPEG, a zdjęcia zarejestrowane z ustawieniem jakości zdjęcia
NEF (RAW) zostaną zapisane jako zdjęcia o jakości „fine”.
A Tryby g i i
Autofokus jest niedostępny podczas nagrywania filmu. Częstotliwość
odświeżania w trybie podglądu na żywo spadnie, tak jak i liczba klatek
rejestrowanych na sekundę w trybie seryjnego wyzwalania migawki; użycie
autofokusa podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo spowoduje
zakłócenie podglądu.
49
Opcje dostępne w trybie podglądu na żywo
Ustawienia wybranego efektu reguluje się w widoku podglądu na żywo,
ale stosuje podczas fotografowania i filmowania w trybie podglądu na
żywo oraz z użyciem wizjera.
❚❚ g Szkic kolorowy
1 Wybierz podgląd na żywo.
Naciśnij przycisk a. Na monitorze pojawi
się widok przez obiektyw.
Przycisk a
2 Dostosuj opcje.
Naciśnij J, aby wyświetlić opcje
przedstawione po prawej stronie.
Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić Żywość
lub Kontury, a następnie naciskaj 4 lub
2, aby je zmienić. Żywość można
zwiększać, aby wzmacniać nasycenie
kolorów, a także zmniejszać, aby uzyskać
efekt wypalonych, monochromatycznych zdjęć; można także
zmieniać grubość konturów. Zwiększenie grubości konturów
powoduje zwiększenie nasycenia barw.
3 Naciśnij J.
Naciśnij J, aby wyjść z menu po
zakończeniu regulacji ustawień. Aby
wznowić fotografowanie z użyciem
wizjera, naciśnij przycisk a. Wybrane
ustawienia pozostaną aktywne i będą
stosowane do zdjęć i filmów
rejestrowanych w trybie podglądu na
żywo lub z użyciem wizjera.
50
❚❚ i Efekt miniatury
1 Wybierz podgląd na żywo.
Naciśnij przycisk a. Na monitorze pojawi
się widok przez obiektyw.
Przycisk a
2 Ustaw pole AF.
Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego
ustaw pole AF w obszarze, który będzie
ostry, a następnie naciśnij spust migawki
do połowy, aby sprawdzić ostrość. Aby
tymczasowo usunąć opcje efektu
miniatury z ekranu i powiększyć widok na
monitorze w celu dokładnego ustawienia
ostrości, naciśnij X (T). Naciśnij W (S), aby przywrócić ekran
efektu miniatury.
3 Wyświetl opcje.
Naciśnij J, aby wyświetlić opcje efektu
miniatury.
4 Dostosuj opcje.
Naciskaj 4 lub 2, aby wybrać orientację
obszaru, który będzie ostry, a następnie
naciskaj 1 lub 3, aby dostosować jego
szerokość.
51
5 Naciśnij J.
Naciśnij J, aby wyjść z menu po zakończeniu regulacji ustawień.
Aby wznowić fotografowanie z użyciem wizjera, naciśnij przycisk a.
Wybrane ustawienia pozostaną aktywne i będą stosowane do zdjęć
i filmów rejestrowanych w trybie podglądu na żywo lub z użyciem
wizjera.
❚❚ u Kolor selektywny
1 Wybierz podgląd na żywo.
Naciśnij przycisk a. Na monitorze pojawi
się widok przez obiektyw.
Przycisk a
2 Wyświetl opcje.
Naciśnij J, aby wyświetlić opcje koloru
selektywnego.
3 Wybierz kolor.
Wybrany kolor
Wykadruj obiekt w białym kwadracie
w centrum ekranu i naciśnij 1, aby
wybrać kolor tego obiektu, jako kolor,
który pozostanie na gotowym zdjęciu
(aparat może mieć trudności z wykryciem
nienasyconych kolorów, dlatego wybierz
kolor nasycony). Aby przybliżyć centrum
ekranu w celu dokładniejszego wybrania
koloru, naciśnij X (T). Naciśnij W (S), aby oddalić obraz.
52
4 Wybierz zakres kolorów.
Naciskaj 1 lub 3, aby zwiększyć lub
zmniejszyć zakres zbliżonych odcieni,
które pozostaną barwne na gotowym
zdjęciu. Wybieraj spośród wartości od 1
do 7. Zwróć uwagę, że wyższe wartości
mogą spowodować uwzględnienie
odcieni innych kolorów.
Zakres kolorów
5 Wybierz więcej kolorów.
Aby wybrać więcej kolorów,
obracaj głównym pokrętłem
sterującym w celu
wyróżnienia kolejnej z trzech
kratek kolorów na górze
ekranu. Następnie powtórz
kroki 3 i 4, aby wybrać kolejny
kolor. Powtórz te czynności dla trzeciego koloru w razie potrzeby.
Aby cofnąć wybór wyróżnionego koloru, naciśnij O (Q). Aby usunąć
wszystkie kolory, naciśnij i przytrzymaj O (Q). Zostanie wyświetlone
okno dialogowe potwierdzenia; wybierz Tak.
6 Naciśnij J.
Naciśnij J, aby wyjść z menu po zakończeniu regulacji ustawień.
Podczas fotografowania jedynie obiekty o wybranych odcieniach
zostaną zarejestrowane w kolorze, a wszystkie pozostałe będą
czarno-białe. Aby wznowić fotografowanie z użyciem wizjera,
naciśnij przycisk a. Wybrane ustawienia pozostaną aktywne i będą
stosowane do zdjęć i filmów rejestrowanych w trybie podglądu na
żywo lub z użyciem wizjera.
53
Fotografowanie w trybie podglądu na
żywo
Aby robić zdjęcia przy użyciu podglądu na żywo, postępuj zgodnie
z opisem poniżej.
1 Przekręć wybierak trybu podglądu na
żywo w położenie C (fotografowanie
w trybie podglądu na żywo).
Wybierak trybu podglądu na
żywo
D Zasłoń wizjer
Aby światło wpadające przez wizjer nie zakłócało zdjęć i ekspozycji, przed
rozpoczęciem fotografowania usuń gumową muszlę oczną i zakryj wizjer
dołączoną do aparatu pokrywką okularu (0 107).
2 Naciśnij przycisk a.
Lustro zostanie uniesione, a na monitorze
aparatu pojawi się widok przez obiektyw.
Obiekt nie będzie już widoczny w wizjerze.
Przycisk a
3 Ustaw pole AF.
Ustaw pole AF na fotografowanym obiekcie zgodnie z opisem na
stronie 57.
54
4 Ustaw ostrość.
Naciśnij spust migawki do połowy, aby
ustawić ostrość.
Podczas ustawiania ostrości przez aparat
Przycisk A AE-L/AF-L
pole AF będzie migać na zielono. Jeśli
aparat jest w stanie ustawić ostrość, pole
AF będzie wyświetlone na zielono. Jeśli
aparat nie jest w stanie ustawić ostrości,
pole AF będzie migać na czerwono (zwróć
uwagę, że zdjęcia można robić, nawet gdy
pole AF miga na czerwono; sprawdź
ostrość na monitorze przed zrobieniem
zdjęcia). Ekspozycję można zablokować, naciskając przycisk A AE-L/
AF-L (0 141). Ostrość jest zablokowana, gdy spust migawki jest
wciśnięty do połowy.
Jeśli włączony jest podgląd ekspozycji,
podgląd wpływu czasu otwarcia migawki,
przysłony, czułości ISO i kompensacji
ekspozycji (0 143) można zobaczyć na
monitorze zgodnie z ilustracją po prawej
stronie (zwróć uwagę, że mimo tego, iż
ekspozycję można regulować o ± 5 EV,
tylko wartości z zakresu od –3 do +3 EV
będą odzwierciedlane na ekranie podglądu). Aby włączyć podgląd
ekspozycji, naciśnij przycisk P i wybierz Włącz dla Podgląd
ekspozycji (0 62).
5 Zrób zdjęcie.
Naciśnij spust migawki do końca, aby
zrobić zdjęcie. Monitor wyłączy się.
55
6 Zakończ tryb podglądu na żywo.
Naciśnij przycisk a, aby zakończyć tryb
podglądu na żywo.
A Podgląd zoomu w trybie podglądu na żywo
Naciśnij przycisk X (T), aby powiększyć widok na monitorze o maksymalnie
około 19 ×. W prawym dolnym rogu ekranu w szarej ramce wyświetli się okno
nawigacji. Użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby przesuwać ekran do obszarów
kadru niewidocznych na monitorze, lub naciśnij W (S), aby oddalić obraz.
Przycisk X (T)
Okno nawigacji
A Licznik czasu czuwania
Niezależnie od ustawienia wybranego dla ustawienia osobistego c2 (Czas
czuwania, 0 336), czas czuwania nie upłynie podczas fotografowania w trybie
podglądu na żywo.
A Uzyskiwanie podglądu ostrości podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo (tylko
tryby P, S, A i M)
Aby tymczasowo wybrać otwór względny w celu uzyskania lepszego podglądu
ostrości podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo, naciśnij przycisk Pv.
Aby przywrócić wyjściową wartość przysłony, naciśnij ten przycisk ponownie lub
ustaw ostrość przy pomocy autofokusa. Jeśli spust migawki zostanie wciśnięty
do końca w celu zrobienia zdjęcia podczas podglądu ostrości, przed zrobieniem
zdjęcia przywrócona zostanie wyjściowa wartość przysłony.
56
Ostrość
Aby ustawiać ostrość przy
pomocy autofokusa, przekręć
wybierak trybu ustawiania
ostrości w położenie AF i postępuj
zgodnie z opisem poniżej, aby
wybrać tryb autofokusa i tryb pola
AF. Informacje na temat ręcznego
ustawiania ostrości znajdują się na
stronie 60.
Wybierak trybu ustawiania ostrości
❚❚ Wybieranie trybu ustawiania ostrości
Podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo oraz filmowania
w trybie podglądu na żywo dostępne są następujące tryby autofokusa:
Tryb
AF-S
AF-F
Opis
Pojedynczy AF: do nieruchomych obiektów. Ostrość jest zablokowana,
gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.
Tryb ciągłego AF: do ruchomych obiektów. Aparat ustawia ostrość
w sposób ciągły do momentu naciśnięcia spustu migawki do połowy.
Ostrość jest zablokowana, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.
Aby wybrać tryb autofokusa, naciśnij przycisk trybu AF i obracaj
głównym pokrętłem sterującym, aż żądany tryb wyświetli się na
monitorze.
Przycisk trybu AF
Główne pokrętło
sterujące
Monitor
57
❚❚ Wybieranie trybu pola AF
Podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo oraz filmowania
w trybie podglądu na żywo można wybierać następujące tryby pola AF:
Tryb
!
$
%
&
58
Opis
AF z priorytetem twarzy: używaj do portretów. Aparat automatycznie
wykrywa obiekty portretowe i ustawia na nie ostrość. Wybrana
fotografowana osoba jest oznaczona podwójną żółtą ramką (jeśli
aparat wykryje wiele twarzy, ustawi ostrość na najbliższej twarzy; aby
wybrać inną osobę, użyj wybieraka wielofunkcyjnego). Jeśli aparat nie
jest już w stanie wykryć fotografowanej osoby (ponieważ np. ta osoba
odwróciła twarz od obiektywu), ramka nie będzie wyświetlana.
Szerokie pole AF: stosuj do robienia zdjęć z ręki przy fotografowaniu
krajobrazów i pozostałych obiektów innych niż portretowe. Przy
pomocy wybieraka wielofunkcyjnego ustaw pole AF w dowolnym
miejscu kadru lub naciśnij J, aby umieścić pole AF w centrum kadru.
Normalne pole AF: użyj do ustawiania ostrości punktowo na wybranym
punkcie w kadrze. Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego ustaw
pole AF w dowolnym miejscu kadru lub naciśnij J, aby umieścić pole
AF w centrum kadru. Zalecamy korzystać ze statywu.
AF ze śledzeniem ruchu: przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego ustaw
pole AF na fotografowanym obiekcie i naciśnij J, aby rozpocząć
śledzenie. Pole AF będzie podążać za wybranym obiektem
poruszającym się przez kadr. Aby zakończyć śledzenie, naciśnij J
ponownie. Zwróć uwagę, że aparat może nie być w stanie śledzić
obiektów, które poruszają się szybko, opuszczą kadr lub są zasłonięte
przez inne obiekty, w widoczny sposób zmieniają rozmiar, kolor,
jasność, są za małe, za duże, zbyt jasne, zbyt ciemne lub mają barwę lub
jasność zbliżone do tła.
Aby wybrać tryb pola AF, naciśnij przycisk trybu AF i obracaj przednim
pokrętłem sterującym, aż żądany tryb wyświetli się na monitorze.
Przycisk trybu AF
Przednie pokrętło
sterujące
Monitor
D Korzystanie z autofokusa podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo oraz podczas
filmowania w trybie podglądu na żywo
Używaj obiektywu AF-S. Inne obiektywy lub telekonwertery mogą nie pozwolić
na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Zwróć uwagę, że w trybie podglądu na
żywo autofokus działa wolniej, a monitor może rozjaśniać się lub ciemnieć
podczas ustawiania ostrości przez aparat. Pole AF może być czasami wyświetlane
na zielono, nawet gdy aparat nie potrafi ustawić ostrości. Aparat może nie być
w stanie ustawić ostrości w następujących sytuacjach:
• Obiekt zawiera linie równoległe do dłuższej krawędzi kadru
• Obiekt jest mało kontrastowy
• Obiekt znajdujący się w polu AF obejmuje obszary o ostro kontrastującej
jasności albo zawiera miejsca oświetlone światłem punktowym, przez neon
reklamowy lub inne źródło światła o zmiennej jasności
• Przy oświetleniu jarzeniowym, rtęciowym, sodowym lub podobnym monitor
migocze lub pojawiają się pasma
• Jest używany filtr pełnoekranowy (gwiaździsty) lub inny specjalny filtr
• Widoczny obiekt jest mniejszy niż pole AF
• Obiekt jest pokryty regularnymi wzorami geometrycznymi (np. żaluzje lub rząd
okien w drapaczu chmur)
• Obiekt się porusza
59
Ręczne ustawianie ostrości
Aby ustawić ostrość w trybie ręcznego
ustawiania ostrości (0 132), obracaj
pierścieniem ustawiania ostrości, aż ostrość
będzie ustawiona na fotografowanym
obiekcie.
Aby powiększyć widok na monitorze w celu
dokładnego ustawienia ostrości, naciśnij
przycisk X (T).
Przycisk X (T)
60
Korzystanie z przycisku P
Naciskając przycisk P podczas
fotografowania w trybie podglądu na żywo,
można uzyskać dostęp do opcji
wymienionych poniżej. Wyróżniaj elementy
przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego
i naciskaj 2, aby wyświetlać opcje dla
wyróżnionego elementu. Po wybraniu
żądanego ustawienia naciśnij J, aby
powrócić do menu przycisku P. Naciśnij
przycisk P ponownie, aby przejść do ekranu
fotografowania.
Opcja
Wybierz obszar
zdjęcia
Jakość zdjęcia
Wielkość zdjęcia
Ustaw funkcję Picture
Control
Aktywna funkcja
D-Lighting
Tryb zdalnego
sterowania (ML-L3)
Przycisk P
Opis
Wybierz obszar zdjęcia do fotografowania w trybie podglądu
na żywo (0 111).
Wybierz jakość zdjęcia (0 115).
Wybierz wielkość zdjęcia (0 118).
Wybierz ustawienie Picture Control (0 165).
Wyreguluj aktywną funkcję D-Lighting (0 175).
Wybierz tryb zdalnego sterowania (0 193).
61
Opcja
Jasność monitora
Podgląd ekspozycji
Opis
Naciskaj 1 lub 3, aby
dostosować jasność monitora
dla fotografowania w trybie
podglądu na żywo (zwróć
uwagę, że wpływa to tylko na
podgląd na żywo i nie ma
wpływu na zdjęcia lub filmy
ani na jasność monitora
podczas wyświetlania menu
lub odtwarzania; aby dostosować jasność monitora dla
wyświetlania menu i odtwarzania bez wpływania na jasność
podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo oraz
filmowania w trybie podglądu na żywo, użyj opcji Jasność
monitora w menu ustawień zgodnie z opisem na stronie
376).
Włącz lub wyłącz podgląd ekspozycji. Jeśli podgląd
ekspozycji jest włączony, można uzyskać podgląd wpływu
czasu otwarcia migawki, przysłony i czułości ISO na
ekspozycję podczas fotografowania w trybie podglądu na
żywo.
A Podgląd ekspozycji
Gdy podgląd ekspozycji jest włączony, ekspozycję
można regulować o ±5 EV (0 143), ale tylko
wartości z zakresu od –3 do +3 EV będą
odzwierciedlane na ekranie podglądu. Zwróć
uwagę, że podgląd może nie odzwierciedlać
dokładnie ostatecznych rezultatów podczas
korzystania z oświetlenia błyskowego, aktywnej
funkcji D-Lighting (0 175), wysokiego zakresu
dynamiki (HDR; 0 177) lub braketingu, gdy A (automatyczne) jest wybrane dla
parametru Kontrast ustawienia Picture Control (0 168), wartość inna niż 0 jest
wybrana dla Przejrzystość (0 168), lub też gdy v jest wybrane jako czas
otwarcia migawki. Jeśli fotografowany obiekt jest bardzo jasny lub bardzo
ciemny, wskaźniki ekspozycji będą migać, ostrzegając, że podgląd może nie
odzwierciedlać dokładnie ekspozycji. Podgląd ekspozycji jest niedostępny
w trybach efektów specjalnych, lub gdy wybrany jest czas otwarcia migawki
A albo %.
62
Ekran trybu podglądu na żywo: fotografowanie
w trybie podglądu na żywo
we
q
r
t
Element
q Pozostały czas
w Tryb autofokusa
e Tryb pola AF
r Pole AF
t Wskaźnik ekspozycji
Opis
Czas pozostały do automatycznego zakończenia
podglądu na żywo. Wyświetlany, jeśli
fotografowanie zakończy się w czasie najwyżej
30 sekund.
Bieżący tryb autofokusa.
Bieżący tryb pola AF.
Bieżące pole AF. Wyświetlany element różni się
w zależności od opcji wybranej dla trybu pola
AF.
Gdy Włącz jest wybrane dla Podgląd
ekspozycji, wskaźnik ekspozycji pokazuje
różnicę pomiędzy zmierzoną ekspozycją
a ekspozycją, która zostanie uzyskana przy
bieżących ustawieniach.
0
65
57
58
54
94
63
Ekran Informacje: fotografowanie w trybie podglądu
na żywo
Aby ukryć lub wyświetlić wskaźniki na monitorze podczas
fotografowania w trybie podglądu na żywo, naciśnij przycisk R.
Wirtualny horyzont
(0 388)
Informacje włączone
Histogram (tylko
podgląd ekspozycji;
0 62)
64
Informacje wyłączone
Linie pomocnicze
kadrowania
D Fotografowanie w trybie podglądu na żywo
Mimo tego, że te zakłócenia nie będą widoczne na gotowym zdjęciu, poszarpane
krawędzie, aberracja chromatyczna, efekt mory i jasne punkty mogą pojawiać się
na monitorze, a jasne pasma mogą pojawiać się na niektórych obszarach
zawierających migające szyldy i inne źródła przerywanego światła, lub też jeśli
fotografowany obiekt zostanie na chwilę oświetlony stroboskopem lub innym
jasnym, chwilowym źródłem światła. Poza tym, może występować dystorsja, jeśli
aparat zostanie obrócony w poziomie, lub gdy przez kadr z dużą prędkością
przemieści się jakiś obiekt. Migotanie i powstawanie pasm widoczne na
monitorze w oświetleniu jarzeniowym, rtęciowym lub lampami sodowymi
można zredukować przy pomocy opcji Redukcja migotania (0 380), ale mogą
one być nadal widoczne na gotowym zdjęciu przy niektórych czasach otwarcia
migawki. Podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo unikaj kierowania
aparatu na słońce lub inne źródła silnego światła. Nieprzestrzeganie tego środka
ostrożności może spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów
elektronicznych aparatu.
Nagrywanie filmów jest niedostępne podczas fotografowania w trybie podglądu
na żywo, a naciśnięcie przycisku nagrywania filmu nie ma żadnego efektu.
Wybierz filmowanie w trybie podglądu na żywo (0 66), aby nagrywać filmy.
D Ekran odliczania
Licznik czasu zostanie wyświetlony 30 s przed automatycznym zakończeniem
podglądu na żywo (0 63; cyfry licznika zmienią kolor na czerwony, gdy podgląd
na żywo zostanie zaraz zakończony w celu ochrony wewnętrznych obwodów
aparatu lub, jeśli opcja inna niż Bez ograniczeń jest wybrana dla ustawienia
osobistego c4—Czas wyłączenia monitora > Podgląd na żywo; 0 337—5 s
przed ustawionym czasem automatycznego wyłączenia monitora). W zależności
od warunków fotografowania licznik czasu może wyświetlić się natychmiast po
wybraniu podglądu na żywo.
A HDMI
Po podłączeniu aparatu do urządzenia wideo ze złączem HDMI podczas
fotografowania w trybie podglądu na żywo monitor aparatu pozostanie
włączony, a widok przez obiektyw będzie wyświetlany na urządzeniu wideo.
65
Filmowanie w trybie podglądu na żywo
W trybie podglądu na żywo można nagrywać filmy.
1 Przekręć wybierak trybu podglądu na
żywo w położenie 1 (filmowanie
w trybie podglądu na żywo).
Wybierak trybu podglądu na
żywo
2 Naciśnij przycisk a.
Lustro zostanie uniesione, a na monitorze
aparatu pojawi się widok przez obiektyw,
tak jak byłby widoczny na rzeczywistym
filmie, zmodyfikowany w celu
uwzględnienia wpływu ekspozycji. Obiekt
nie będzie już widoczny w wizjerze.
Przycisk a
A Ikona 0
Ikona 0 (0 74) oznacza, że nagrywanie filmów jest niemożliwe.
3 Wybierz tryb ustawiania ostrości (0 57).
66
4 Wybierz tryb pola AF (0 58).
5 Ustaw ostrość.
Wykadruj pierwsze ujęcie i ustaw ostrość
zgodnie z opisem w krokach 3 i 4 na
stronach 54 i 55 (aby uzyskać więcej
informacji na temat ustawiania ostrości
podczas filmowania w trybie podglądu na żywo, patrz strona 59).
Zwróć uwagę, że liczba obiektów możliwych do wykrycia w trybie AF
z priorytetem twarzy spada podczas nagrywania filmów.
A Ekspozycja
Podczas nagrywania filmów w trybie podglądu na żywo można regulować
następujące ustawienia:
—
✔
✔
—
Czas
otwarcia
migawki
—
—
✔
—
—
—
Przysłona
P, S
A
M
h, %
Inne tryby
fotografowania
Czułość ISO
(0 322)
Kompensacja
ekspozycji
Pomiar
ekspozycji
—
—
✔
—
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
W trybie M czas otwarcia migawki można ustawić na wartość z zakresu od
1/25 s do 1/4000 s (najdłuższy dostępny czas otwarcia migawki różni się
w zależności od liczby klatek rejestrowanych na sekundę; 0 319). Pomiar
punktowy jest niedostępny podczas filmowania w trybie podglądu na żywo.
Jeśli uzyskany rezultat jest prześwietlony lub niedoświetlony, zakończ
podgląd na żywo i ponownie włącz tryb filmowania w trybie podglądu na
żywo.
67
A Balans bieli
W trybach P, S, A i M balans bieli można ustawić w dowolnej chwili, naciskając
przycisk L (U) i obracając głównym pokrętłem sterującym (0 145).
6 Rozpocznij nagrywanie.
Naciśnij przycisk nagrywania filmu, aby
rozpocząć nagrywanie. Dostępny czas
nagrywania jest wyświetlany na
monitorze wraz ze wskaźnikiem
nagrywania. Ekspozycję można
zablokować, naciskając przycisk A AE-L/
AF-L (0 141), lub zmodyfikować
o maksymalnie ±3 EV w krokach co 1/3 EV
przy pomocy kompensacji ekspozycji
(0 143). W trybie autofokusa ostrość
aparatu można ustawić ponownie,
naciskając spust migawki do połowy.
Przycisk nagrywania filmu
Wskaźnik nagrywania
Pozostały czas
A Dźwięk
Aparat może nagrywać jednocześnie obraz i dźwięk. Nie zasłaniaj mikrofonu
z przodu aparatu podczas nagrywania filmu (0 3). Zwróć uwagę, że
wbudowany mikrofon może nagrywać dźwięki wytwarzane przez aparat lub
obiektyw podczas pracy układu autofokusa i w trakcie redukcji drgań lub
zmian przysłony.
68
7 Zakończ nagrywanie.
Naciśnij przycisk nagrywania filmu
ponownie, aby zakończyć nagrywanie.
Nagrywanie zakończy się automatycznie
po osiągnięciu maksymalnej długości
filmu lub zapełnieniu karty pamięci.
A Maksymalna długość
Maksymalny rozmiar jednego pliku filmu wynosi 4 GB (informacje na temat
maksymalnego czasu nagrywania znajdują się na stronie 319). Zwróć uwagę,
że w zależności od prędkości zapisu na karcie pamięci, nagrywanie może
zakończyć się przed osiągnięciem takiej długości (0 491).
D Ekran odliczania
Ekran odliczania wyświetli się 30 sekund przed automatycznym
zakończeniem nagrywania filmu (0 63). W zależności od warunków
fotografowania licznik czasu może wyświetlić się natychmiast po
rozpoczęciu nagrywania filmu. Zwróć uwagę, że niezależnie od dostępnego
czasu nagrywania, podgląd na żywo i tak zostanie wyłączony automatycznie
po zakończeniu odliczania. Odczekaj, aż temperatura wewnętrznych
obwodów aparatu spadnie i wznów nagrywanie filmu.
8 Zakończ tryb filmowania w trybie
podglądu na żywo.
Naciśnij przycisk a, aby zakończyć tryb
filmowania w trybie podglądu na żywo.
69
Indeksy
Jeśli Oznaczanie indeksów jest wybrane jako
opcja „naciśnij” dla ustawienia osobistego g1
(Rola przycisku Fn; 0 370), g2 (Rola
przycisku podglądu; 0 372) lub g3 (Rola
przycisku AE-L/AF-L; 0 373), można naciskać
wybrany przycisk podczas nagrywania, aby
dodawać indeksy, których można używać do
wyszukiwania klatek podczas edycji
i odtwarzania (0 80; zwróć uwagę, że
indeksów nie można dodawać w trybie i).
Do każdego filmu można dodać maksymalnie
20 indeksów.
Przycisk Pv
Indeks
A Informacje dodatkowe
Opcje dotyczące rozmiaru klatki, liczby klatek na sekundę, czułości mikrofonu,
gniazda karty i czułości ISO są dostępne w menu nagrywania filmów (0 318).
Ostrość można regulować ręcznie, zgodnie z opisem na stronie 60. Funkcje
pełnione przez przyciski J, Fn, Pv i A AE-L/AF-L można wybrać, odpowiednio, za
pomocą ustawień osobistych f1 (Przycisk OK; 0 354), g1 (Rola przycisku Fn;
0 370), g2 (Rola przycisku podglądu; 0 372) oraz g3 (Rola przycisku AE-L/
AF-L, 0 373), (ostatnie trzy opcje pozwalają również na blokowanie ekspozycji
bez konieczności przytrzymywania wciśniętego przycisku). Ustawienie osobiste
g4 (Rola przycisku migawki; 0 373) pozwala na regulowanie, czy spustu
migawki można używać do włączania filmowania w trybie podglądu na żywo lub
do rozpoczynania i kończenia nagrywania filmu.
70
Korzystanie z przycisku P
Dostęp do opcji wymienionych poniżej
można uzyskać, naciskając przycisk P w trybie
filmowania w trybie podglądu na żywo
(opcje Czułość mikrofonu, Charakt.
częstot., Redukcja szumu wiatru, Prz. ster.
el. za pom. wyb. wielof. oraz Wyświetl.
obszarów prześwietl. można regulować
Przycisk P
podczas nagrywania). Wyróżniaj elementy
przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego
i naciskaj 2, aby wyświetlać opcje dla
wyróżnionego elementu. Po wybraniu
żądanego ustawienia naciśnij J, aby
powrócić do menu przycisku P. Naciśnij
przycisk P ponownie, aby przejść do ekranu
fotografowania.
Opcja
Wybierz obszar
zdjęcia
Rozmiar klatki/liczba
klatek
Jakość filmów
Czułość mikrofonu
Charakt. częstot.
Opis
Wybierz obszar zdjęcia dla filmowania w trybie podglądu na
żywo (0 76).
Wybierz rozmiar klatki i liczbę klatek na sekundę (0 319).
Wybierz jakość filmów (0 320).
Naciskaj 1 lub 3, aby
wyregulować czułość
mikrofonu (0 320). Wpływa to
zarówno na wbudowany, jak
i opcjonalny mikrofon
stereofoniczny.
Kontroluj charakterystykę częstotliwościową wbudowanego
mikrofonu lub opcjonalnych mikrofonów stereofonicznych
(0 320).
71
Opcja
Redukcja szumu
wiatru
Ustaw funkcję Picture
Control
Opis
Włącz lub wyłącz redukcję szumu wiatru przy pomocy filtra
górnoprzepustowego wbudowanego mikrofonu (0 321).
Wybierz ustawienie Picture Control (0 321). Parametr
Przejrzystość nie jest stosowany do filmów.
Jeśli włożone są dwie karty pamięci, można wybrać kartę, na
Miejsce docelowe
której mają być nagrywane filmy (0 319).
Naciskaj 1 lub 3, aby
wyregulować jasność
monitora dla filmowania
w trybie podglądu na żywo
(zwróć uwagę, że ma to wpływ
Jasność monitora
jedynie na tryb podglądu na
żywo i nie wpływa na zdjęcia,
na filmy ani na jasność
monitora dla wyświetlania
menu lub odtwarzania; 0 62).
Wybierz Włącz, aby włączyć przysłonę sterowaną
Prz. ster. el. za pom.
elektrycznie (tylko tryby P, S, A i M). Naciskaj 1, aby zmniejszyć
wyb. wielof.
otwór przysłony, lub 3, aby zwiększyć jej otwór.
Wybierz, czy najjaśniejsze
Obszary prześwietlone
obszary kadru (obszary
prześwietlone) mają być
oznaczone ukośnymi liniami
Wyświetl. obszarów
podczas wyświetlania
prześwietl.
w trakcie filmowania w trybie
podglądu na żywo. Aby
uzyskać dostęp do tej opcji,
wybierz tryb P, S, A lub M.
Naciskaj 1 lub 3, aby
wyregulować głośność
w słuchawkach (0 73).
Głośność
w słuchawkach
72
A Przysłona sterowana elektrycznie
Przysłona sterowana elektrycznie jest niedostępna w połączeniu z niektórymi
obiektywami. Przysłona sterowana elektrycznie jest dostępna tylko w trybach
A i M i nie może być używana podczas wyświetlania informacji o zdjęciu (ikona 6
oznacza, że nie można korzystać z przysłony sterowanej elektrycznie).
Wyłączenie aparatu lub zakończenie trybu filmowania w trybie podglądu na
żywo powoduje wyłączenie przysłony sterowanej elektrycznie (zwróć uwagę, że
w drugim przypadku przysłona sterowana elektrycznie pozostanie dostępna do
momentu upływu czasu czuwania).
A Korzystanie z mikrofonu zewnętrznego
Opcjonalnego mikrofonu stereofonicznego można używać do nagrywania
dźwięku stereofonicznego lub w celu uniknięcia nagrywania dźwięków
obiektywu powstających podczas pracy układu autofokusa (0 443).
A Słuchawki
Można używać słuchawek innych firm. Zwróć uwagę, że wysoki poziom dźwięku
może powodować wysoką głośność. Podczas korzystania ze słuchawek zachowaj
szczególną ostrożność.
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat przypisywania przysłony sterowanej
elektrycznie do przycisków Fn i Pv, patrz ustawienia osobiste g1 (Rola przycisku
Fn, 0 370) i g2 (Rola przycisku podglądu, 0 372). Przycisku Fn można używać
do powiększania otworu przysłony, a przycisku Pv do pomniejszania otworu
przysłony.
73
Ekran trybu podglądu na żywo: filmowanie w trybie
podglądu na żywo
ui
q
w
e
r
o
t
y
Element
q Ikona „Bez filmu”
w
Głośność
w słuchawkach
e Czułość mikrofonu
r Poziom dźwięku
Charakterystyka
częstotliwościowa
Redukcja szumu
y
wiatru
Pozostały czas
u (filmowanie w trybie
podglądu na żywo)
t
i Rozmiar klatki filmu
o
74
Wskaźnik
wyświetlania
obszarów
prześwietlonych
Opis
Oznacza, że nagrywanie filmów jest niemożliwe.
Głośność dźwięku przekazywanego do słuchawek.
Wyświetlane, gdy podłączone są słuchawki innej
firmy.
Czułość mikrofonu.
0
—
72
71,
320
Poziom dźwięku do nagrywania dźwięku.
Wyświetlany na czerwono, jeśli poziom jest zbyt
71
wysoki. Dostosuj odpowiednio czułość mikrofonu.
71,
Bieżąca charakterystyka częstotliwościowa.
320
Wyświetlane, gdy redukcja szumu wiatru jest
72,
włączona.
321
Czas nagrywania dostępny do nagrywania filmów. 68
Rozmiar klatki do nagrywania filmów.
71,
319
Wyświetlany, gdy wyświetlanie obszarów
prześwietlonych jest włączone.
72
Ekran Informacje: filmowanie w trybie podglądu na
żywo
Aby ukryć lub wyświetlić wskaźniki na monitorze podczas filmowania
w trybie podglądu na żywo, naciśnij przycisk R.
Wirtualny horyzont
(0 388)
Informacje włączone
Histogram
Informacje wyłączone
Linie pomocnicze
kadrowania
75
Obszar zdjęcia
Filmy i zdjęcia zarejestrowane w trybie filmowania w trybie podglądu na
żywo (0 66) mają współczynnik proporcji 16 : 9.
Kadr formatu FX (0 111)
Kadr formatu filmu
oparty o FX
Kadr formatu DX
(0 111)
Kadr formatu filmu
oparty o DX
Zdjęcia zarejestrowane, gdy Włącz jest
Ikona a
wybrane dla Obszar zdjęcia > Auto. kadr
w formacie DX (0 318) w menu nagrywania
filmów, a do aparatu podłączony jest
obiektyw DX, korzystają z formatu filmu
opartego o DX, tak jak zdjęcia
zarejestrowane, gdy DX (24×16) jest
wybrane dla Obszar zdjęcia > Wybierz
obszar zdjęcia. Inne zdjęcia korzystają
z formatu filmu opartego o FX. Ikona a jest wyświetlana, gdy wybrany
jest format filmu oparty o DX. Przybliżone rozmiary obszaru w centrum
matrycy używanego do rejestrowania zdjęć zrobionych podczas
filmowania w trybie podglądu na żywo to 35,9 × 20,2 mm, gdy wybrany
jest format filmu oparty o FX, lub 23,5 × 13,2 mm, gdy wybrany jest
format filmu oparty o DX.
76
Robienie zdjęć podczas filmowania w trybie podglądu
na żywo
Jeśli Robienie zdjęć jest wybrane dla ustawienia osobistego
g4 (Rola przycisku migawki, 0 373), zdjęcia można robić
w dowolnej chwili podczas filmowania w trybie podglądu
na żywo, naciskając spust migawki do końca. Jeśli trwa
nagrywanie filmu, nagrywanie zostanie zakończone,
a materiał filmowy nagrany do tej chwili zostanie zapisany. Zdjęcie
zostanie zapisane z bieżącym ustawieniem obszaru zdjęcia z użyciem
kadru o współczynniku proporcji 16 : 9. O jakości zdjęć decyduje opcja
wybrana dla Jakość zdjęcia w menu fotografowania (0 115). Zwróć
uwagę, że nie można uzyskać podglądu ekspozycji dla zdjęć w trybie
filmowania w trybie podglądu na żywo. Aby uzyskać dokładne rezultaty
podczas fotografowania w trybie M, dostosuj ekspozycję w trybie
fotografowania w trybie podglądu na żywo (0 93), a następnie włącz
tryb filmowania w trybie podglądu na żywo i sprawdź obszar zdjęcia
przed rozpoczęciem nagrywania.
A Wielkość zdjęcia
Poniższa tabela przedstawia wielkość zdjęć robionych podczas filmowania
w trybie podglądu na żywo:
Obszar zdjęcia
Format filmu
oparty o FX
Format filmu
oparty o DX
Opcja
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Wielkość (w pikselach)
6016 × 3376
4512 × 2528
3008 × 1688
3936 × 2224
2944 × 1664
1968 × 1112
Rozmiar wydruku (cm) *
50,9 × 28,6
38,2 × 21,4
25,5 × 14,3
33,3 × 18,8
24,9 × 14,1
16,7 × 9,4
* Przybliżony rozmiar dla druku z rozdzielczością 300 dpi. Rozmiar odbitki w calach równa się wielkości
zdjęcia w pikselach podzielonej przez rozdzielczość drukarki wyrażoną w punktach na cal (ang. dots per
inch; 1 cal = około 2,54 cm).
77
A HDMI
Po podłączeniu aparatu do urządzenia ze złączem HDMI (0 277) widok przez
obiektyw będzie widoczny zarówno na monitorze aparatu, jak i na ekranie
urządzenia ze złączem HDMI. Aby korzystać z podglądu na żywo, gdy aparat jest
podłączony do urządzenia HDMI-CEC, wybierz Wyłącz dla HDMI > Sterowanie
urządzeniem w menu ustawień (0 278).
A Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania i przewody zdalnego sterowania
Jeśli Nagrywanie filmów jest wybrane dla ustawienia osobistego g4 (Rola
przycisku migawki, 0 373), przycisków (spustów) migawki na opcjonalnych
bezprzewodowych pilotach zdalnego sterowania (0 197, 444) i przewodach
zdalnego sterowania (0 443) można używać do włączania trybu filmowania
w trybie podglądu na żywo oraz rozpoczynania i kończenia nagrywania filmu.
D Nagrywanie filmów
Filmy są nagrywane z użyciem przestrzeni barw sRGB. Migotanie, pasma lub
dystorsja mogą być widoczne na monitorze i na gotowym filmie przy oświetleniu
jarzeniowym, rtęciowym lub sodowym, jeśli aparat jest obracany w poziomie lub
przez kadr z dużą prędkością przemieści się jakiś obiekt (aby uzyskać informacje
na temat redukowania migotania i powstawania pasm, patrz Redukcja
migotania, 0 380). Migotanie może również występować podczas korzystania
z przysłony sterowanej elektrycznie. Mogą pojawiać się również poszarpane
krawędzie, aberracja chromatyczna, efekt mory i jasne punkty. Jasne pasma
mogą pojawić się w niektórych obszarach kadru zawierających migające szyldy
i inne źródła przerywanego światła, lub jeśli obiekt zostanie na chwilę oświetlony
stroboskopem lub innym jasnym, chwilowym źródłem światła. Podczas
nagrywania filmów unikaj kierowania aparatu na słońce lub inne źródła silnego
światła. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować
uszkodzenie wewnętrznych obwodów elektronicznych aparatu. Zwróć uwagę,
że szumy (losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub linie) i nieoczekiwane
kolory mogą pojawić się po przybliżeniu widoku przez obiektyw (0 56) podczas
filmowania w trybie podglądu na żywo.
Podczas filmowania w trybie podglądu na żywo nie można stosować oświetlenia
błyskowego.
Nagrywanie zakończy się automatycznie, jeśli pokrętło trybu pracy zostanie
przekręcone.
78
Oglądanie filmów
Filmy są oznaczone ikoną 1 w widoku pełnoekranowym (0 241).
Naciśnij J, aby rozpocząć odtwarzanie. O aktualnym położeniu
odtwarzania informuje pasek postępu filmu.
Ikona 1
Długość
Bieżące położenie/całkowita długość
Pasek postępu
filmu
Głośność
Wskaźnik
pomocniczy
Można wykonać następujące czynności:
Czynność
Użyj
Pauza
Odtwarzanie
Przewijanie do
tyłu/do przodu
Opis
Wstrzymaj odtwarzanie.
J
Wznów odtwarzanie, gdy film jest
wstrzymany lub podczas przewijania do tyłu/
do przodu.
Prędkość
wzrasta
z każdym
naciśnięciem, z 2× do 4× do 8× do 16×.
Trzymaj przycisk wciśnięty, aby przejść do
początku lub do końca filmu (pierwsza klatka
jest oznaczona h w prawym górnym rogu
monitora, a ostatnia jest oznaczona i). Kiedy
odtwarzanie jest wstrzymane, film przewija
się do przodu lub do tyłu po jednej klatce.
Trzymaj przycisk wciśnięty, aby przewijać film
do przodu lub wstecz w sposób ciągły.
79
Czynność
Użyj
Opis
Przeskakiwanie
o 10 s
Obróć głównym pokrętłem sterującym
o jeden krok, aby przeskoczyć do przodu lub
do tyłu o 10 s.
Przeskakiwanie
do przodu/do
tyłu
Obracaj przednim pokrętłem sterującym, aby
przejść do następnego lub poprzedniego
indeksu, lub przejść do pierwszej albo
ostatniej klatki, jeśli film nie zawiera
indeksów.
Regulacja
głośności
X (T)/
W (S)
Przycinanie filmu
P
Zakończenie
Powrót do trybu
fotografowania
Naciśnij X (T), aby zwiększyć głośność,
lub W (S), aby ją zmniejszyć.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie 81.
/K
Przejdź do widoku pełnoekranowego.
Naciśnij spust migawki do połowy, aby
przejść do trybu fotografowania.
A Ikona p
Filmy zawierające indeksy (0 70) są oznaczone
ikoną p podczas odtwarzania w widoku
pełnoekranowym.
80
Edytowanie filmów
Przycinaj nagrany materiał filmowy w celu tworzenia zmodyfikowanych
kopii filmów lub zapisywania klatek z filmu jako zdjęć JPEG.
Opcja
9
Wybierz początek/koniec
4
Zapis wybranej klatki
Opis
Utwórz kopię, z której usunięto początkowy lub
końcowy fragment nagrania.
Zapisz wybraną klatkę jako zdjęcie w formacie
JPEG.
Przycinanie filmów
Aby tworzyć przycięte kopie filmów:
1 Wyświetl film w widoku pełnoekranowym (0 241).
2 Wstrzymaj film na nowej pierwszej lub
ostatniej klatce.
Odtwórz film zgodnie z opisem na stronie
79, naciskając J w celu rozpoczynania
i wznawiania odtwarzania, naciskając 3
w celu wstrzymywania odtwarzania,
a także naciskając 4 lub 2 albo obracając
Pasek postępu filmu
głównym lub przednim pokrętłem
sterującym w celu zlokalizowania żądanej
klatki. Przybliżoną pozycję w filmie można oszacować, patrząc na
pasek postępu filmu. Wstrzymaj odtwarzanie po dojściu do nowej
pierwszej lub ostatniej klatki.
81
3 Wybierz opcję Wybierz początek/
koniec.
Naciśnij przycisk P, a następnie wyróżnij
Wybierz początek/koniec i naciśnij J.
Przycisk P
82
4 Wybierz bieżącą klatkę jako nowy
początek lub koniec.
Aby utworzyć kopię rozpoczynającą się
od bieżącej klatki, wyróżnij Zdj. pocz.
i naciśnij J. Klatki poprzedzające bieżącą
klatkę zostaną usunięte w momencie
zapisania kopii.
Zdj. pocz.
Aby utworzyć kopię kończącą się na bieżącej klatce, wyróżnij Zdj.
koń. i naciśnij J. Klatki następujące po bieżącej klatce zostaną
usunięte w momencie zapisania kopii.
Zdj. koń.
5 Potwierdź nowy początek lub koniec.
Jeśli aktualnie nie jest wyświetlana
żądana klatka, naciskaj 4 lub 2, aby
przewijać film do przodu lub do tyłu (aby
przechodzić o 10 s do przodu lub wstecz,
obracaj głównym pokrętłem sterującym
co jeden krok; aby przejść do indeksu albo
pierwszej lub ostatniej klatki, jeśli film nie
zawiera indeksów, obracaj przednim pokrętłem sterującym).
83
6 Utwórz kopię.
Gdy wyświetlona zostanie żądana klatka, naciśnij 1.
7 Wyświetl podgląd filmu.
Aby wyświetlić podgląd kopii, wyróżnij
Podgląd i naciśnij J (aby przerwać
podgląd i powrócić do menu opcji
zapisywania, naciśnij 1). Aby porzucić
bieżącą kopię i powrócić do kroku 5,
wyróżnij Anuluj i naciśnij J; aby zapisać
kopię, przejdź do kroku 8.
8 Zapisz kopię.
Wyróżnij Zapisz jako nowy plik i naciśnij
J, aby zapisać kopię w nowym pliku. Aby
zastąpić oryginalny film zmodyfikowaną
kopią, wyróżnij Zastąp istniejący plik
i naciśnij J.
84
A Przycinanie filmów
Filmy muszą mieć długość co najmniej dwóch sekund. Kopia nie zostanie
zapisana, jeśli na karcie pamięci nie ma wystarczająco wolnego miejsca.
Kopie mają taką samą godzinę i datę utworzenia co oryginały.
A Wybieranie funkcji bieżącej klatki
Aby uczynić klatkę wyświetloną w kroku 5 nowym końcem filmu (x) zamiast
nowym początkiem filmu (w) i vice versa, naciśnij przycisk L (U).
Przycisk L (U)
A Menu retuszu
Filmy można również edytować przy pomocy opcji Edytuj film w menu retuszu
(0 393).
85
Zapisywanie wybranych klatek
Aby zapisać kopię wybranej klatki jako zdjęcie w formacie JPEG:
1 Wstrzymaj film na żądanej klatce.
Odtwórz film zgodnie z opisem na stronie
79, naciskając J w celu rozpoczynania
i wznawiania odtwarzania i naciskając 3
w celu wstrzymywania odtwarzania.
Wstrzymaj film na klatce, którą zamierzasz
skopiować.
2 Wybierz Zapis wybranej klatki.
Naciśnij przycisk P, a następnie wyróżnij
Zapis wybranej klatki i naciśnij J.
Przycisk P
86
3 Utwórz kopię klatki w formie zdjęcia.
Naciśnij 1, aby utworzyć kopię bieżącej
klatki w formie zdjęcia.
4 Zapisz kopię.
Wyróżnij Tak i naciśnij J, aby utworzyć
kopię wybranej klatki w formie zdjęcia
JPEG o jakości „fine” (0 115).
A Zapis wybranej klatki
Zdjęć w formacie JPEG utworzonych z klatek filmu przy pomocy opcji Zapis
wybranej klatki nie można retuszować. Zdjęcia w formacie JPEG utworzone
z klatek filmu nie posiadają niektórych kategorii informacji o zdjęciu (0 246).
87
Tryby P, S, A i M
Tryby P, S, A i M zapewniają różne stopnie kontroli nad
czasem otwarcia migawki i przysłoną.
Tryb
P
S
A
M
Opis
Automatyka programowa (0 89): aparat dobiera czas otwarcia migawki
i wartość przysłony w celu zapewnienia optymalnej ekspozycji.
Zalecany do fotografowania okazjonalnego oraz w sytuacjach,
w których nie ma czasu na ręczne dobieranie ustawień aparatu.
Automatyka z preselekcją czasu otwarcia migawki (0 90): użytkownik wybiera
czas otwarcia migawki, a aparat dobiera przysłonę w celu uzyskania
najlepszych rezultatów. Pozwala uzyskać efekt zatrzymania lub
rozmycia ruchu.
Automatyka z preselekcją przysłony (0 91): użytkownik wybiera przysłonę,
a aparat dobiera czas otwarcia migawki w celu uzyskania najlepszych
rezultatów. Używaj do rozmycia tła lub uzyskania jednocześnie ostrego
tła i pierwszego planu.
Tryb manualny (0 93): użytkownik ustawia zarówno czas otwarcia
migawki, jak i wartość przysłony. Ustaw czas otwarcia migawki na Czas
B (A) lub Czas (%), aby uzyskać długi czas naświetlania.
A Rodzaje obiektywów
W przypadku korzystania z obiektywu z procesorem wyposażonego w pierścień
przysłony (0 429), zablokuj pierścień przysłony w położeniu jej najmniejszego
otworu (największej liczby przysłony). Obiektywy typu G i E nie mają pierścienia
przysłony.
Obiektywów bez procesora można używać tylko w trybach A (automatyka
z preselekcją przysłony) i M (tryb manualny), kiedy to przysłonę można ustawiać
tylko przy pomocy pierścienia przysłony. Wybranie dowolnego innego trybu
powoduje zablokowanie wyzwalania migawki. Aby uzyskać więcej informacji,
patrz „Zgodne obiektywy” (0 426).
88
P: automatyka programowa
W tym trybie aparat automatycznie dostosowuje czas otwarcia migawki
i przysłonę zgodnie z wbudowanym programem w celu zapewnienia
optymalnej ekspozycji w większości sytuacji.
A Fleksja programu
W trybie P można wybrać jedną z wielu różnych
kombinacji czasu otwarcia migawki i przysłony,
obracając głównym pokrętłem sterującym, gdy
pomiar ekspozycji jest włączony („fleksja
programu”). Obracaj pokrętłem w prawo w celu
wybrania większego otworu przysłony (mniejszej
liczby przysłony), co spowoduje rozmycie
szczegółów tła, lub krótszych czasów otwarcia
Główne pokrętło sterujące
migawki, które „zamrażają” ruch. Obracaj
pokrętłem w lewo w celu wybrania mniejszego
otworu przysłony (dużej liczby przysłony), co
spowoduje zwiększenie głębi ostrości, lub
Wizjer
dłuższych czasów otwarcia migawki, które
powodują rozmycie ruchu. Wszystkie kombinacje
zapewnią taką samą ekspozycję. Gdy fleksja programu działa, w wizjerze
wyświetlany jest wskaźnik O. Aby przywrócić domyślne wartości czasu otwarcia
migawki i przysłony, obracaj głównym pokrętłem sterującym, aż wskaźnik
zniknie, a następnie wybierz inny tryb lub wyłącz aparat.
A Informacje dodatkowe
Informacje na temat wbudowanego programu ekspozycji znajdują się na stronie
462. Informacje na temat włączania pomiaru ekspozycji znajdują się w punkcie
„Licznik czasu czuwania (fotografowanie z użyciem wizjera)” na stronie 39.
89
S: automatyka z preselekcją czasu otwarcia migawki
W trybie automatyki z preselekcją czasu otwarcia migawki użytkownik
wybiera czas otwarcia migawki, a aparat automatycznie ustawia wartość
przysłony zapewniającą optymalną ekspozycję.
Gdy pomiar ekspozycji jest włączony, obracaj
głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać
czas otwarcia migawki. Czas otwarcia migawki
można ustawić na „v” lub wartość
z zakresu od 30 s do 1/4000 s.
Główne pokrętło sterujące
Wyświetlacz LCD
A Informacje dodatkowe
Informacje na temat tego, co zrobić, gdy migający wskaźnik „A” lub „%”
pojawi się na wskaźnikach czasu otwarcia migawki, znajdują się na stronie 472.
90
A: automatyka z preselekcją przysłony
W trybie automatyki z preselekcją przysłony użytkownik wybiera wartość
przysłony, a aparat automatycznie ustawia czas otwarcia migawki
zapewniający optymalną ekspozycję.
Gdy pomiar ekspozycji jest włączony, obracaj
przednim pokrętłem sterującym w celu
wybrania żądanej przysłony w zakresie od
minimalnej do maksymalnej wartości dla
obiektywu.
Przednie pokrętło sterujące
Wyświetlacz LCD
91
A Obiektywy bez procesora (0 427)
Do ustawienia przysłony użyj pierścienia
przysłony. Jeśli otwór względny został
określony przy pomocy elementu Dane
obiektywu bez CPU w menu ustawień
(0 235), kiedy zamocowany jest obiektyw bez
procesora, bieżąca liczba przysłony będzie
wyświetlana w wizjerze i na wyświetlaczu LCD,
zaokrąglona do najbliższej pełnej działki.
W przeciwnym wypadku wskaźniki przysłony
będą podawać tylko liczbę działek (F, z otworem względnym wyświetlanym
jako FA), a liczbę przysłony należy odczytywać z pierścienia przysłony
obiektywu.
A Podgląd głębi ostrości
Aby uzyskać podgląd efektu ustawionej przysłony,
wciśnij i przytrzymaj przycisk Pv. Obiektyw zostanie
przysłonięty zgodnie z wartością przysłony
wybraną przez aparat (tryby P i S) lub przez
użytkownika (tryby A i M), pozwalając na uzyskanie
podglądu głębi ostrości w wizjerze.
Przycisk Pv
A Ustawienie osobiste e5—Błysk modelujący
To ustawienie reguluje, czy wbudowana lampa błyskowa i opcjonalne lampy
błyskowe obsługujące kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS; 0 433),
wyemitują błysk modelujący po wciśnięciu przycisku Pv. Więcej informacji można
znaleźć na stronie 353.
92
M: tryb manualny
W manualnym trybie ekspozycji użytkownik ustawia zarówno czas
otwarcia migawki, jak i wartość przysłony. Gdy pomiar ekspozycji jest
włączony, obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać czas
otwarcia migawki, i przednim pokrętłem sterującym, aby ustawić
przysłonę. Czas otwarcia migawki można ustawić na „v” lub
wartość pomiędzy 30 s a 1/4000 s, lub też migawkę można otworzyć na
dowolny czas w celu uzyskania długiego czasu naświetlania (A lub
%, 0 95). Przysłonę można ustawić na wartość od minimalnej do
maksymalnej wartości dla obiektywu. Aby sprawdzić ekspozycję,
skorzystaj ze wskaźników ekspozycji.
Przednie pokrętło sterujące
Przysłona
Czas otwarcia migawki
Główne pokrętło sterujące
93
A Obiektywy AF Micro NIKKOR
O ile korzysta się z zewnętrznego światłomierza, proporcję ekspozycji należy brać
pod uwagę, tylko gdy do ustawiania przysłony używany jest pierścień przysłony.
A Wskaźniki ekspozycji
Jeśli wybrany jest czas otwarcia migawki inny niż „bulb” (czas B) lub „time” (czas),
wskaźniki ekspozycji w wizjerze i na wyświetlaczu LCD pokazują, czy przy
bieżących ustawieniach zdjęcie byłoby niedoświetlone lub prześwietlone.
W zależności od opcji wybranej dla ustawienia osobistego b2 (Krok EV zmiany
ekspozycji, 0 333), stopień niedoświetlenia lub prześwietlenia jest pokazywany
w krokach co 1/3 EV lub 1/2 EV. Jeśli limity układu pomiaru ekspozycji zostaną
przekroczone, wskaźniki będą migać.
Ustawienie osobiste b2 ustawione na 1/3 EV
Optymalna ekspozycja
Niedoświetlone o 1/3 EV
Prześwietlone o 2 EV
Wyświetlacz LCD
Wizjer
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje o odwracaniu wskaźników ekspozycji, tak aby wartości
ujemne były wyświetlane po prawej stronie, a dodatnie po lewej stronie, patrz
ustawienie osobiste f8 (Odwróć wskaźniki, 0 366).
94
Długie ekspozycje (tylko tryb M)
Wybierz następujące czasy otwarcia migawki,
aby użyć długich czasów naświetlania w celu
uzyskania długich ekspozycji ruchomych
świateł, gwiazd, nocnych widoków lub
fajerwerków.
• Czas B (A): migawka pozostaje otwarta
Długość ekspozycji: 35 s
tak długo, jak spust migawki pozostaje
Przysłona: f/25
wciśnięty. Aby zapobiec poruszeniu
zdjęcia, użyj statywu, opcjonalnego
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania (0 197, 444) lub
przewodu zdalnego sterowania (0 443).
• Czas (%): rozpocznij ekspozycję przy pomocy spustu migawki na
aparacie, na opcjonalnym pilocie zdalnego sterowania, przewodzie
zdalnego sterowania lub bezprzewodowym pilocie zdalnego
sterowania. Migawka pozostaje otwarta przez pół godziny lub do
ponownego naciśnięcia spustu migawki.
Przed przejściem dalej zamocuj aparat na statywie lub ustaw go na
stabilnej, poziomej powierzchni. Aby światło wpadające przez wizjer nie
było widoczne na zdjęciu lub nie zakłócało ekspozycji, przed
rozpoczęciem fotografowania usuń gumową muszlę oczną i zakryj
wizjer dołączoną do aparatu pokrywką okularu (0 107). Aby zapobiec
przerwie w zasilaniu, gdy migawka jest otwarta, firma Nikon zaleca
użycie całkowicie naładowanego akumulatora lub opcjonalnego
zasilacza sieciowego i złącza zasilania. Zwróć uwagę, że szumy (jasne
punkty, losowo rozmieszczone jasne piksele lub mgła) mogą być
widoczne na długich ekspozycjach; przed rozpoczęciem fotografowania
wybierz Włącz dla opcji Redukcja szumów - dł. naśw. w menu
fotografowania (0 317).
95
❚❚ Czas B
1 Przekręć pokrętło trybu pracy
Pokrętło trybu pracy
w położenie M.
2 Wybierz czas otwarcia migawki.
Gdy pomiar ekspozycji jest włączony,
obracaj głównym pokrętłem sterującym,
aby wybrać czas otwarcia migawki „Czas B”
(A).
Główne pokrętło sterujące
Wyświetlacz LCD
3 Zrób zdjęcie.
Po ustawieniu ostrości wciśnij do końca spust migawki na aparacie,
opcjonalnym bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania lub
przewodzie zdalnego sterowania. Zdejmij palec ze spustu migawki,
aby zakończyć ekspozycję.
96
❚❚ Czas
1 Przekręć pokrętło trybu pracy
Pokrętło trybu pracy
w położenie M.
2 Wybierz czas otwarcia migawki.
Gdy pomiar ekspozycji jest włączony,
obracaj głównym pokrętłem sterującym
w lewo, aby wybrać czas otwarcia migawki
„Czas” (%).
Główne pokrętło sterujące
Wyświetlacz LCD
3 Otwórz migawkę.
Po ustawieniu ostrości wciśnij do końca spust migawki na aparacie,
opcjonalnym pilocie zdalnego sterowania, przewodzie zdalnego
sterowania lub bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.
4 Zamknij migawkę.
Powtórz czynność wykonaną w kroku 3 (fotografowanie zakończy się
automatycznie, jeśli spust nie zostanie naciśnięty po upływie
30 minut).
97
A Piloty zdalnego sterowania ML-L3
Jeśli zamierzasz użyć pilota zdalnego sterowania ML-L3, wybierz tryb zdalnego
sterowania (Zdalne z opóźnieniem, Zdalne natychmiastowe lub Zdalne
uniesienie lustra) przy pomocy opcji Tryb zdalnego sterowania (ML-L3)
w menu fotografowania (0 193). Zwróć uwagę, że jeśli używany jest pilot
zdalnego sterowania ML-L3, zdjęcia będą rejestrowane w trybie „Czas”, nawet
jeśli tryb „Czas B”/A jest wybrany jako czas otwarcia migawki.
98
Ustawienia użytkownika: tryby U1 i U2
Przypisz często używane ustawienia do pozycji U1 i U2 na pokrętle trybu
pracy.
Zapisywanie ustawień użytkownika
1 Wybierz tryb.
Pokrętło trybu pracy
Przekręć pokrętło trybu pracy
na żądany tryb.
2 Dostosuj ustawienia.
Przeprowadź żądane regulacje fleksji programu (tryb P), czasu
otwarcia migawki (tryby S i M), przysłony (tryby A i M), kompensacji
ekspozycji i błysku, trybu lampy błyskowej, pola AF, pomiaru
ekspozycji, trybu autofokusa i trybu pola AF, braketingu, a także
ustawień z menu fotografowania (0 310, 318) i menu ustawień
osobistych (0 323).
99
3 Wybierz Zapisz ustawienia
użytkownika.
Naciśnij przycisk G, aby wyświetlić
menu. Wyróżnij Zapisz ustawienia
użytkownika w menu ustawień i naciśnij
2.
Przycisk G
4 Wybierz Zapisz w U1 lub Zapisz w U2.
Wyróżnij Zapisz w U1 lub Zapisz w U2
i naciśnij 2.
5 Zapisz ustawienia użytkownika.
Wyróżnij Zapisz ustawienia i naciśnij J,
aby przypisać ustawienia wybrane
w krokach 1 i 2 do położenia pokrętła trybu
pracy wybranego w kroku 4.
A Zapisane ustawienia
Niektóre ustawienia menu fotografowania i menu nagrywania filmów nie są
zapisywane. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach 310 i 318.
100
Wczytywanie ustawień użytkownika
Wystarczy po prostu obrócić
pokrętło trybu pracy w położenie
U1, aby przywołać ustawienia
przypisane do Zapisz w U1, lub
w położenie U2, aby przywołać
ustawienia przypisane do Zapisz
w U2.
Pokrętło trybu pracy
Resetowanie ustawień użytkownika
Aby przywrócić wartości domyślne ustawień dla U1 lub U2:
1 Wybierz Resetuj ustaw. użytkownika.
Naciśnij przycisk G, aby wyświetlić
menu. Wyróżnij Resetuj ustaw.
użytkownika w menu ustawień i naciśnij
2.
Przycisk G
2 Wybierz Resetuj U1 lub Resetuj U2.
Wyróżnij Resetuj U1 lub Resetuj U2
i naciśnij 2.
101
3 Zresetuj ustawienia użytkownika.
Wyróżnij Resetowanie i naciśnij J.
102
Tryb wyzwalania migawki
Wybieranie trybu wyzwalania migawki
Aby wybrać tryb wyzwalania migawki, naciśnij
przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu
wyzwalania migawki i przekręć pokrętło trybu
wyzwalania migawki w żądane położenie.
Tryb
S
T
U
J
M
E
Opis
Pojedyncze zdjęcie: każde naciśnięcie spustu migawki powoduje zrobienie
jednego zdjęcia.
Seryjne wolne: gdy spust migawki pozostaje wciśnięty, aparat rejestruje
1–6 klatek na sekundę. * Szybkość rejestracji zdjęć wyrażoną jako liczba
klatek na sekundę można wybrać przy pomocy ustawienia osobistego
d2 (Seryjne wolne, 0 338). Zwróć uwagę, że tylko jedno zdjęcie
zostanie zrobione, jeśli lampa błyskowa wyemituje błysk.
Seryjne szybkie: gdy spust migawki pozostaje wciśnięty, aparat rejestruje
do 6,5 klatek na sekundę. * Stosuj do fotografowania ruchliwych
obiektów. Zwróć uwagę, że tylko jedno zdjęcie zostanie zrobione, jeśli
lampa błyskowa wyemituje błysk.
Ciche wyzwalanie migawki: jak dla zdjęć pojedynczych, z tą różnicą, że lustro
nie opada na miejsce, wydając odgłos kliknięcia, po wciśnięciu spustu
migawki do końca, pozwalając użytkownikowi kontrolować moment
powstania dźwięku wytwarzanego przez lustro, który jest ponadto
cichszy niż w trybie zdjęć pojedynczych. Poza tym, nie włącza się sygnał
dźwiękowy, niezależnie od ustawienia wybranego dla ustawienia
osobistego d1 (Sygnał dźwiękowy; 0 338).
Zwolnienie migawki Qc (ciche seryjne): gdy spust migawki pozostaje wciśnięty,
aparat rejestruje do 3 klatek na sekundę. * Dźwięki wydawane przez
aparat są ograniczone. Zwróć uwagę, że tylko jedno zdjęcie zostanie
zrobione, jeśli lampa błyskowa wyemituje błysk.
Samowyzwalacz: rób zdjęcia z użyciem samowyzwalacza (0 106).
103
Tryb
V
Opis
Podnoszenie lustra: wybierz ten tryb w celu ograniczenia drgań aparatu
podczas fotografowania z teleobiektywem lub w trybie makro, jak
również w innych sytuacjach, w których nawet najmniejsze poruszenie
aparatu może powodować poruszenie zdjęć (0 109).
* Średnia szybkość rejestracji zdjęć z użyciem akumulatora EN-EL15, w trybie ciągłego AF, w manualnym trybie
ekspozycji lub w trybie automatyki ekspozycji z preselekcją czasu otwarcia migawki, z czasem otwarcia
migawki 1/200 s lub krótszym, z domyślnymi wartościami pozostałych ustawień (lub, w przypadku T,
pozostałymi ustawieniami poza ustawieniem osobistym d2) i wolną pamięcią w buforze pamięci. Podane
wartości mogą być niedostępne w niektórych warunkach. Szybkość rejestrowania zdjęć w klatkach na
sekundę może spadać przy skrajnie małych otworach przysłony (wysokich liczbach przysłony) lub długich
czasach otwarcia migawki, gdy włączona jest redukcja drgań (dostępne z obiektywami VR) lub włączony jest
automatyczny dobór ISO (0 136), lub gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, zamocowany jest
obiektyw bez procesora, lub Pierścień przysłony jest wybrane dla ustawienia osobistego f5
(Dostos. pokręteł sterow.) > Ustawienie przysłony (0 364).
104
A Bufor pamięci
Aparat jest wyposażony w bufor pamięci do tymczasowego przechowywania
zdjęć. Dzięki niemu nie trzeba przerywać fotografowania, gdy zdjęcia są
zapisywane na karcie pamięci. Można zrobić do 100 zdjęć jedno po drugim.
Zwróć jednak uwagę, że po zapełnieniu bufora liczba klatek rejestrowanych na
sekundę spada (tAA).
Kiedy spust migawki jest wciśnięty, szacunkowa
liczba zdjęć, które mogą być przechowywane
w buforze przy bieżących ustawieniach, jest
wyświetlana na licznikach zdjęć w wizjerze i na
wyświetlaczu LCD. Ilustracja po prawej stronie
przedstawia widok ekranu, gdy w buforze
pozostało wolne miejsce na około 41 zdjęć.
Podczas zapisywania zdjęć na karcie pamięci
świeci się dioda dostępu do karty pamięci. W zależności od warunków
fotografowania i parametrów karty pamięci zapis może trwać od kilku sekund do
kilku minut. Nie wyjmuj karty pamięci ani nie wyjmuj i nie odłączaj źródła zasilania,
dopóki dioda dostępu się świeci. Jeśli aparat zostanie wyłączony, gdy w buforze
znajdują się dane, zasilanie aparatu nie wyłączy się zanim wszystkie zdjęcia
z bufora nie zostaną zapisane. Jeśli akumulator rozładuje się, gdy w buforze
pozostają zdjęcia, spust migawki zostanie zablokowany, a zdjęcia zostaną
przeniesione na kartę pamięci.
A Podgląd na żywo
Jeśli tryb seryjnego wyzwalania migawki zostanie użyty podczas fotografowania
w trybie podglądu na żywo (0 54) lub w trybie filmowania w trybie podglądu na
żywo (0 66), zamiast widoku przez obiektyw wyświetlane będą zdjęcia, gdy
spust migawki będzie wciśnięty.
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat wybierania maksymalnej liczby zdjęć, które
można zrobić w jednej serii, patrz ustawienie osobiste d3 (Maksimum w serii,
0 339). Informacje na temat liczby zdjęć, które można zrobić w jednej serii,
można znaleźć na stronie 492.
105
Tryb samowyzwalacza (E)
Samowyzwalacza można używać do ograniczania drgań aparatu lub do
wykonywania autoportretów.
1 Zamocuj aparat na statywie.
Zamocuj aparat na statywie lub ustaw go na stabilnej, poziomej
powierzchni.
2 Wybierz tryb
samowyzwalacza.
Naciśnij przycisk zwolnienia
blokady pokrętła trybu
wyzwalania migawki i obróć
pokrętło trybu wyzwalania
migawki w położenie E.
106
Pokrętło trybu wyzwalania migawki
3 Wykadruj zdjęcie i ustaw ostrość.
W trybie pojedynczego AF (0 121) zdjęcia można robić
tylko wtedy, gdy w wizjerze widoczny jest wskaźnik
ostrości (I).
A Zasłoń wizjer
W przypadku robienia zdjęć bez przykładania oka do wizjera, zdejmij
gumową muszlę oczną (q) i załóż dołączoną do aparatu pokrywkę okularu
zgodnie z ilustracją (w). Dzięki temu światło wpadające przez wizjer nie
będzie widoczne na zdjęciach ani nie będzie zakłócało ekspozycji. Podczas
zdejmowania gumowej muszli ocznej trzymaj aparat mocno.
Gumowa muszla oczna
Pokrywka okularu
4 Uruchom samowyzwalacz.
Naciśnij spust migawki do
końca, aby włączyć
samowyzwalacz. Dioda
samowyzwalacza zacznie
migać. Dwie sekundy przed zrobieniem zdjęcia dioda
samowyzwalacza przestanie migać. Migawka zostanie wyzwolona
około dziesięć sekund po uruchomieniu samowyzwalacza.
Aby wyłączyć samowyzwalacz przed zrobieniem zdjęcia, przekręć
pokrętło trybu wyzwalania migawki w inne położenie.
107
D Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej
Przed zrobieniem zdjęcia z lampą błyskową w trybach wymagających ręcznego
podniesienia lampy, naciśnij przycisk M (Y), aby podnieść lampę błyskową,
a następnie poczekaj, aż wskaźnik M zostanie wyświetlony w wizjerze (0 182).
Fotografowanie zostanie przerwane, jeśli lampa błyskowa zostanie podniesiona
po uruchomieniu samowyzwalacza. Zwróć uwagę, że tylko jedno zdjęcie
zostanie zrobione w momencie wyemitowania błysku przez lampę błyskową,
niezależnie od liczby zdjęć wybranej dla ustawienia osobistego c3
(Samowyzwalacz; 0 337).
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat wybierania czasu samowyzwalacza, liczby
robionych zdjęć, a także interwału między zdjęciami, patrz ustawienie osobiste
c3 (Samowyzwalacz; 0 337). Aby uzyskać informacje na temat regulowania
sygnałów dźwiękowych, które są emitowane podczas używania
samowyzwalacza, patrz ustawienie osobiste d1 (Sygnał dźwiękowy; 0 338).
108
Tryb podnoszenia lustra (V)
Wybierz ten tryb, aby zminimalizować poruszenie zdjęć spowodowane
ruchami aparatu podczas podnoszenia lustra. Aby użyć trybu
podnoszenia lustra, naciśnij przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu
wyzwalania migawki i obróć pokrętło trybu wyzwalania migawki
w położenie V (podnoszenie lustra).
Przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu wyzwalania
migawki
Pokrętło trybu wyzwalania migawki
Po wciśnięciu spustu migawki do połowy w celu ustawienia ostrości
i ekspozycji, naciśnij spust migawki do końca, aby podnieść lustro,
a następnie ponownie naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić
zdjęcie. Lustro opuści się po zakończeniu fotografowania.
D Podnoszenie lustra
Kiedy lustro jest podniesione, zdjęć nie można kadrować w wizjerze, a aparat nie
dokonuje automatycznej regulacji ostrości ani pomiaru ekspozycji.
A Tryb podnoszenia lustra
Zdjęcie zostanie zrobione automatycznie, jeśli w czasie około 30 s, gdy lustro jest
podniesione, nie zostaną wykonane żadne czynności.
A Zapobieganie poruszeniu zdjęć
Aby zapobiec poruszeniu zdjęcia spowodowanemu ruchem aparatu, naciskaj
spust migawki płynnie lub użyj opcjonalnego przewodu zdalnego sterowania
(0 443). Informacje na temat korzystania z opcjonalnego pilota zdalnego
sterowania ML-L3 do fotografowania z podniesionym lustrem znajdują się na
stronie 193. Zalecamy używać statywu.
109
Opcje rejestrowania zdjęć
Obszar zdjęcia
Wybieraj spośród obszarów zdjęcia FX (36×24) 1.0× (format FX), DX
(24×16) 1.5× (format DX) oraz 1,2× (30×20) 1.2×. Informacje na temat
liczby zdjęć, jaką można zapisać przy różnych ustawieniach obszaru
zdjęcia, znajdują się na stronie 492.
Format FX
Koło obrazu formatu
DX (24×16)
Format DX
1,2×
Koło obrazu formatu
FX (36×24)
110
❚❚ Opcje obszaru zdjęcia
Aparat oferuje wybór następujących obszarów zdjęcia:
Opcja
c
Z
a
Opis
Zdjęcia są rejestrowane w formacie FX z wykorzystaniem
FX (36×24) 1.0× całego obszaru matrycy (35,9 × 24,0 mm), dając kąt
(Format FX)
widzenia równoważny obiektywowi NIKKOR w aparacie
formatu małoobrazkowego (35 mm).
Do rejestrowania zdjęć wykorzystywany jest obszar
o rozmiarach 29,9 × 19,9 mm w centrum matrycy. Aby
1,2× (30×20)
obliczyć przybliżoną ogniskową obiektywu formatu
1.2×
małoobrazkowego (35 mm), pomnóż wartość przez 1,2.
Ta opcja nie jest dostępna w menu nagrywania filmów.
Do rejestrowania zdjęć w formacie DX wykorzystywany
jest obszar o rozmiarach 23,5 × 15,7 mm w centrum
DX (24×16) 1.5×
matrycy. Aby obliczyć przybliżoną ogniskową obiektywu
(Format DX)
formatu małoobrazkowego (35 mm), pomnóż wartość
przez 1,5.
❚❚ Automatyczny wybór kadru
Aby automatycznie wybierać kadr DX, kiedy podłączony jest obiektyw
DX, wybierz Włącz dla Obszar zdjęcia > Auto. kadr w formacie DX
w menu fotografowania i menu nagrywania filmów (0 310, 318). Obszar
zdjęcia wybrany w menu fotografowania i w menu nagrywania filmów
lub przy pomocy elementów sterujących aparatu będzie używany
jedynie wtedy, gdy podłączony jest obiektyw inny niż DX. Wybierz
Wyłącz, aby używać aktualnie wybranego obszaru zdjęcia w połączeniu
z wszystkimi obiektywami.
D Auto. kadr w formacie DX
Elementów sterujących wymienionych na stronie 114 nie można używać do
wybierania obszaru zdjęcia, gdy podłączony jest obiektyw DX, a opcja Auto.
kadr w formacie DX jest włączona.
111
A Obszar zdjęcia
Wybrana opcja jest wyświetlana na ekranie
Informacje.
A Obiektywy DX
Obiektywy DX są przeznaczone do użytkowania z aparatami formatu DX i mają
mniejszy kąt widzenia niż obiektywy dla aparatów formatu małoobrazkowego
(35 mm). Jeśli Auto. kadr w formacie DX jest wyłączone, a opcja inna niż DX
(24×16) (format DX) jest wybrana dla Wybierz obszar zdjęcia, gdy podłączony
jest obiektyw DX, krawędzie zdjęcia mogą być przesłonięte. Może to nie być
wyraźnie widoczne w wizjerze, ale podczas odtwarzania zdjęć można zauważyć
spadek rozdzielczości lub zaciemnienie krawędzi zdjęcia.
A Wyświetlacz wizjera
Kadry formatu 1,2 × oraz formatu DX są przedstawione poniżej.
1,2×
Format DX
A Informacje dodatkowe
Informacje na temat kadrów dostępnych podczas filmowania w trybie podglądu
na żywo znajdują się na stronie 76.
112
Obszar zdjęcia można wybrać przy pomocy opcji Obszar zdjęcia >
Wybierz obszar zdjęcia w menu fotografowania i w menu nagrywania
filmów lub naciskając element sterujący i obracając pokrętłem
sterującym.
❚❚ Menu obszaru zdjęcia
1 Wybierz Obszar zdjęcia.
Wyróżnij Obszar zdjęcia w menu
fotografowania albo w menu nagrywania
filmów i naciśnij 2.
2 Wybierz opcję Wybierz obszar zdjęcia.
Wyróżnij Wybierz obszar zdjęcia
i naciśnij 2.
3 Dostosuj ustawienia.
Wybierz opcję i naciśnij J. Wybrany kadr
zostanie wyświetlony w wizjerze (0 112).
A Wielkość zdjęcia
Wielkość zdjęcia różni się w zależności od opcji wybranej dla obszaru zdjęcia
(0 118).
113
❚❚ Elementy sterujące aparatu
1 Przypisz wybór obszaru zdjęcia do elementu sterującego aparatu.
Wybierz Wybierz obszar zdjęcia jako opcję „naciśnij + pokrętła
sterowania” dla elementu sterującego aparatu w menu ustawień
osobistych (0 323). Wybór obszaru zdjęcia można przypisać do
przycisku Fn (ustawienie osobiste f2, Rola przycisku Fn, 0 356), do
przycisku Pv (ustawienie osobiste f3, Rola przycisku podglądu,
0 361) lub do przycisku A AE-L/AF-L (ustawienie osobiste f4, Rola
przycisku AE-L/AF-L, 0 361).
2 Użyj wybranego elementu sterującego do wybierania obszaru
zdjęcia.
Obszar zdjęcia można wybierać,
naciskając wybrany przycisk
i obracając głównym lub
przednim pokrętłem
sterującym, aż do wyświetlenia
żądanego kadru w wizjerze
(0 112).
Przycisk Fn
Główne pokrętło
sterujące
Opcję aktualnie wybraną dla
obszaru zdjęcia można zobaczyć,
naciskając przycisk w celu wyświetlenia
obszaru zdjęcia na wyświetlaczu LCD,
w wizjerze lub na ekranie Informacje.
Format FX jest wyświetlany jako „36 – 24”, 1,2× jako „30 – 20”,
a format DX jako „24 – 16”.
114
Jakość i wielkość zdjęcia
Połączenie jakości i wielkości zdjęcia decyduje o tym, ile pamięci będzie
ono zajmować na karcie pamięci. Zdjęcia większe i o wyższej jakości
można drukować w większych rozmiarach, ale wymagają one
jednocześnie więcej pamięci, co oznacza, że mniej takich zdjęć można
zapisać na karcie pamięci (0 492).
Jakość zdjęcia
Wybierz format pliku i stopień kompresji (jakość zdjęcia).
Opcja
Typ pliku
NEF (RAW)
NEF
JPEG fine
JPEG normal
JPEG
JPEG basic
NEF (RAW)+JPEG
fine
NEF (RAW)+JPEG
normal
NEF (RAW)+JPEG
basic
NEF/
JPEG
Opis
Nieprzetworzone dane z matrycy są zapisywane
bez dodatkowego przetwarzania. Ustawienia, takie
jak balans bieli i kontrast, można dostosować po
zakończeniu fotografowania.
Zapisywanie zdjęć JPEG ze stopniem kompresji
wynoszącym około 1:4 (jakość „fine”). *
Zapisywanie zdjęć JPEG ze stopniem kompresji
wynoszącym około 1:8 (jakość „normal”). *
Zapisywanie zdjęć JPEG ze stopniem kompresji
wynoszącym około 1:16 (jakość „basic”). *
Rejestrowane są dwa zdjęcia: jedno zdjęcie NEF
(RAW) i jedno zdjęcie JPEG o jakości „fine”.
Rejestrowane są dwa zdjęcia: jedno zdjęcie NEF
(RAW) i jedno zdjęcie JPEG o jakości „normal”.
Rejestrowane są dwa zdjęcia: jedno zdjęcie NEF
(RAW) i jedno zdjęcie JPEG o jakości „basic”.
* Priorytet wielkości wybrane dla Kompresja JPEG. Stopień kompresji jest jedynie przybliżony,
a rzeczywisty stopień kompresji różni się w zależności od czułości ISO i rejestrowanej scenerii.
115
Aby wybrać jakość zdjęcia, naciśnij przycisk X (T) i obracaj głównym
pokrętłem sterującym, aż żądane ustawienie pojawi się na ekranie
Informacje.
Przycisk X (T)
Główne pokrętło
sterujące
Ekran Informacje
A Zdjęcia w formacie NEF (RAW)
Zdjęcia w formacie NEF (RAW) można wyświetlać w aparacie lub przy pomocy
oprogramowania, takiego jak ViewNX 2 lub Capture NX-D (program ViewNX 2
można zainstalować z dołączonej instalacyjnej płyty CD, a Capture NX-D można
pobrać za pośrednictwem odnośnika w programie instalacyjnym programu
ViewNX 2; 0 262, 268). Zwróć uwagę, że opcja wybrana dla wielkości zdjęcia nie
ma wpływu na wielkość zdjęć w formacie NEF (RAW). Podczas wyświetlania
w komputerze zdjęcia w formacie NEF (RAW) mają wymiary podane dla dużych
zdjęć (wielkość #) w tabeli na stronie 118. Kopie w formacie JPEG zdjęć
w formacie NEF (RAW) można utworzyć za pomocą opcji Przetwarzanie NEF
(RAW) z menu retuszu (0 406).
A NEF+JPEG
Podczas odtwarzania w aparacie zdjęć zrobionych z ustawieniem NEF (RAW) +
JPEG, gdy włożona jest tylko jedna karta pamięci, wyświetlane jest tylko zdjęcie
w formacie JPEG. Jeśli obie kopie są zapisane na tej samej karcie pamięci, obie
kopie zostaną usunięte po usunięciu zdjęcia. Jeśli kopia w formacie JPEG jest
zapisywana na oddzielnej karcie pamięci przy pomocy opcji Rola karty
w gnieździe 2 > RAW gniaz. 1 – JPEG gniaz. 2, usunięcie kopii JPEG nie
spowoduje usunięcia zdjęcia w formacie NEF (RAW).
A Menu fotografowania
Jakość zdjęć można również ustawić przy pomocy opcji Jakość zdjęcia w menu
fotografowania (0 310).
116
❚❚ Kompresja JPEG
Aby wybrać typ kompresji dla zdjęć w formacie JPEG, wyróżnij
Kompresja JPEG w menu fotografowania i naciśnij 2.
Opcja
O
P
Opis
Zdjęcia są kompresowane w celu uzyskania plików
Priorytet wielkości
o stosunkowo zbliżonym rozmiarze.
Optymalna jakość zdjęć. Rozmiar pliku zmienia się
Optymalna jakość
w zależności od fotografowanej scenerii.
❚❚ Typ
Aby wybrać typ kompresji dla zdjęć w formacie NEF (RAW), wyróżnij
Zapisywanie NEF (RAW) > Typ w menu fotografowania i naciśnij 2.
Opcja
N
Skompresowane
bezstratnie
O
Skompresowane
Opis
Zdjęcia NEF są kompresowane przy pomocy
odwracalnego algorytmu, co zmniejsza rozmiar plików
o około 20–40% bez wpływu na jakość obrazu.
Zdjęcia NEF są kompresowane przy pomocy
nieodwracalnego algorytmu, co zmniejsza rozmiar
plików o około 35–55% prawie bez wpływu na jakość
obrazu.
❚❚ Głębia kolorów NEF (RAW)
Aby wybrać głębię kolorów dla zdjęć w formacie NEF (RAW), wyróżnij
Zapisywanie NEF (RAW) > Głębia kolorów NEF (RAW) w menu
fotografowania i naciśnij 2.
Opcja
q
12-bitowa
r
14-bitowa
Opis
Zdjęcia w formacie NEF (RAW) są zapisywane
z 12-bitową głębią kolorów.
Zdjęcia w formacie NEF (RAW) są zapisywane
z 14-bitową głębią kolorów, co powoduje zwiększenie
rozmiaru plików w porównaniu z 12-bitową głębią
kolorów, ale zwiększa ilość zapisywanych danych
o kolorach.
117
Wielkość zdjęcia
Wielkość zdjęcia mierzy się w pikselach. Można wybierać spośród
# Duża, $ Średnia lub % Mała (zwróć uwagę, że wielkość zdjęcia różni
się w zależności od opcji wybranej dla Obszar zdjęcia, 0 110):
Obszar zdjęcia
FX (36×24)
(Format FX)
1,2× (30×20)
DX (24×16)
(Format DX)
Opcja
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Wielkość (w pikselach)
6016 × 4016
4512 × 3008
3008 × 2008
5008 × 3336
3752 × 2504
2504 × 1664
3936 × 2624
2944 × 1968
1968 × 1312
Rozmiar wydruku (cm) *
50,9 × 34,0
38,2 × 25,5
25,5 × 17,0
42,4 × 28,2
31,8 × 21,2
21,2 × 14,1
33,3 × 22,2
24,9 × 16,7
16,7 × 11,1
* Przybliżony rozmiar dla druku z rozdzielczością 300 dpi. Rozmiar odbitki w calach równa się wielkości zdjęcia
w pikselach podzielonej przez rozdzielczość drukarki wyrażoną w punktach na cal (ang. dots per inch; 1 cal =
około 2,54 cm).
Aby wybrać wielkość zdjęcia, naciśnij przycisk X (T) i obracaj
przednim pokrętłem sterującym, aż żądane ustawienie pojawi się na
ekranie Informacje.
Przycisk X (T)
Przednie pokrętło
sterujące
Ekran Informacje
A Menu fotografowania
Wielkość zdjęć można również ustawić przy pomocy opcji Wielkość zdjęcia
w menu fotografowania (0 310).
118
Korzystanie z dwóch kart pamięci
Kiedy do aparatu włożone są dwie karty pamięci, przy pomocy elementu
Rola karty w gnieździe 2 w menu fotografowania można wybrać
funkcję pełnioną przez kartę w gnieździe 2. Wybierz pomiędzy
Przepełnienie (karta w gnieździe 2 jest używana tylko wtedy, gdy karta
w gnieździe 1 jest pełna), Kopia zapasowa (każde zdjęcie jest
zapisywane dwukrotnie, raz na karcie w gnieździe 1 i ponownie na
karcie w gnieździe 2) oraz RAW gniaz. 1 – JPEG gniaz. 2 (jak dla Kopia
zapasowa, z tą różnicą, że kopie NEF/RAW zdjęć zapisanych
z ustawieniem NEF/RAW + JPEG są rejestrowane tylko na karcie
w gnieździe 1, a kopie JPEG tylko na karcie w gnieździe 2).
A „Kopia zapasowa” oraz „RAW gniaz. 1 – JPEG gniaz. 2”
Aparat pokazuje pozostałą liczbę możliwych do zapisania zdjęć na karcie
z mniejszą ilością wolnej pamięci. Spust migawki zostanie zablokowany po
zapełnieniu jednej z kart.
A Nagrywanie filmów
Kiedy w aparacie znajdują się dwie karty pamięci, gniazdo używane do
nagrywania filmów można wybrać przy pomocy opcji Miejsce docelowe
w menu nagrywania filmów (0 319).
119
Ostrość
W tym rozdziale opisano opcje dotyczące ustawiania ostrości dostępne
podczas kadrowania zdjęć w wizjerze. Ostrość może być ustawiana
automatycznie (patrz poniżej) lub ręcznie (0 132). Użytkownik może
również wybrać pole AF do automatycznego lub ręcznego ustawiania
ostrości (0 127), lub używać blokady ostrości w celu zmiany kompozycji
zdjęcia po ustawieniu ostrości (0 129).
Autofokus
Aby korzystać z autofokusa,
przekręć wybierak trybu
ustawiania ostrości w położenie
AF.
120
Wybierak trybu ustawiania ostrości
Tryb autofokusa
Podczas fotografowania przez wizjer dostępne do wyboru są
następujące tryby autofokusa:
Tryb
Opis
Automatyczny AF: aparat automatycznie wybiera pojedynczy autofokus, jeśli
AF-A fotografowany obiekt jest nieruchomy, lub tryb ciągłego autofokusa, jeśli
fotografowany obiekt porusza się.
Pojedynczy AF: do nieruchomych obiektów. Ostrość jest zablokowana, gdy
spust migawki jest wciśnięty do połowy. Przy ustawieniach domyślnych
AF-S
migawkę można wyzwolić tylko wtedy, gdy wyświetlany jest wskaźnik
ostrości (I) (priorytet ostrości; 0 327).
Tryb ciągłego AF: do ruchomych obiektów. Aparat ustawia ostrość w sposób
ciągły, tak długo jak spust migawki jest wciśnięty do połowy. Jeśli
fotografowany obiekt poruszy się, aparat uruchomi wyprzedzające
AF-C śledzenie ostrości (0 122), aby przewidzieć ostateczną odległość od
obiektu i dostosować odpowiednio ostrość. Przy ustawieniach
domyślnych migawkę można wyzwolić niezależnie od tego, czy ostrość
jest ustawiona na obiekt, czy nie (priorytet migawki; 0 326).
Aby wybrać tryb autofokusa,
naciśnij przycisk trybu AF i obracaj
głównym pokrętłem sterującym, aż
żądane ustawienie pojawi się
w wizjerze lub na wyświetlaczu
LCD.
Przycisk trybu AF
AF-A
AF-S
Główne pokrętło
sterujące
AF-C
121
A Wyprzedzające śledzenie ostrości
W trybie AF-C, lub gdy tryb ciągłego autofokusa jest wybrany w trybie AF-A, aparat
uruchomi wyprzedzające śledzenie ostrości, jeśli obiekt przemieści się
w kierunku aparatu lub od niego, w czasie gdy spust migawki jest wciśnięty do
połowy. Pozwala to aparatowi śledzić ostrość i jednocześnie próbować
przewidzieć, gdzie znajdzie się obiekt w momencie wyzwolenia migawki.
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat korzystania z priorytetu ostrości w trybie
ciągłego AF, patrz ustawienie osobiste a1 (Priorytet w trybie AF-C, 0 326). Aby
uzyskać informacje na temat korzystania z priorytetu migawki w trybie
pojedynczego AF, patrz ustawienie osobiste a2 (Priorytet w trybie AF-S,
0 327). Patrz ustawienie osobiste f5 (Dostos. pokręteł sterow.) > Zamień
główne/pomocnicze (0 363), aby uzyskać informacje o używaniu przedniego
pokrętła sterującego do wybierania trybu ustawiania ostrości. Informacje na
temat opcji autofokusa dostępnych w trybie podglądu na żywo lub podczas
nagrywania filmu znajdują się na stronie 57.
122
Tryb pola AF
Wybierz sposób wyboru pola AF podczas fotografowania z użyciem
wizjera.
• Jednopolowy AF: wybierz pole AF zgodnie z opisem na stronie 127;
aparat będzie ustawiać ostrość tylko na obiekt znajdujący się
w wybranym polu AF. Używaj do fotografowania nieruchomych
obiektów.
• AF z dynamicznym wyborem pola: wybierz pole AF zgodnie z opisem na
stronie 127. W trybach ustawiania ostrości AF-A i AF-C, jeśli obiekt na
chwilę opuści wybrane pole AF, aparat ustawi ostrość w oparciu
o informacje z sąsiadujących pól AF. Liczba pól AF różni się
w zależności od wybranego trybu:
- 9-polowy AF z dynamicznym wyborem pola: wybieraj to ustawienie, kiedy
masz czas na skomponowanie zdjęcia lub podczas fotografowania
obiektów poruszających się w przewidywalny sposób (np.
biegacze lub samochody wyścigowe na torze).
- 21-polowy AF z dynamicznym wyborem pola: wybieraj to ustawienie
podczas fotografowania obiektów poruszających się
w nieprzewidywalny sposób (np. piłkarze podczas meczu piłki
nożnej).
- 51-polowy AF z dynamicznym wyborem pola: wybieraj to ustawienie
podczas fotografowania obiektów poruszających się szybko, które
trudno kadruje się w wizjerze (np. ptaki).
123
• Śledzenie 3D: wybierz pole AF zgodnie z opisem na stronie 127.
W trybach ustawiania ostrości AF-A i AF-C aparat będzie śledzić obiekty,
które opuściły wybrane pole AF i wybierze odpowiednio nowe pola
AF. Używaj do szybkiego komponowania zdjęć z obiektami
poruszającymi się nieregularnie z jednej strony na drugą (np.
tenisiści). Jeśli fotografowany obiekt znajdzie się poza polem
widzenia wizjera, zdejmij palec ze spustu migawki i ponownie
skomponuj kadr, ustawiając obiekt w wybranym polu AF.
• Wybór pola AF z grupy: aparat ustawia ostrość przy pomocy grupy pól AF
wybranych przez użytkownika, co ogranicza ryzyko ustawienia przez
aparat ostrości na tle zamiast na głównym fotografowanym obiekcie.
Wybieraj do obiektów, które trudno fotografować z użyciem jednego
pola AF. Jeśli twarze zostaną wykryte w trybie ustawiania ostrości AF-S,
aparat będzie przydzielać priorytet obiektom portretowym.
• Automatyczny wybór pola AF: aparat
automatycznie wykrywa fotografowany
obiekt i wybiera pole AF. Jeśli aparat
wykryje twarz, przydzieli priorytet
fotografowanej osobie. Aktywne pola AF są
na chwilę wyróżniane po ustawieniu
ostrości przez aparat. W trybie AF-C, lub gdy
tryb ciągłego autofokusa jest wybrany w trybie AF-A, główne pole AF
pozostaje wyróżnione po wyłączeniu pozostałych pól AF.
124
Aby wybrać tryb pola AF, naciśnij
przycisk trybu AF i obracaj
przednim pokrętłem sterującym, aż
żądane ustawienie pojawi się
w wizjerze lub na wyświetlaczu
LCD.
Przycisk trybu AF
Wyświetlacz LCD
Przednie pokrętło
sterujące
Wizjer
A Śledzenie 3D
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy kolory obszaru otaczającego pole AF
zostają zapisane w aparacie. W związku z tym śledzenie 3D może nie przynieść
pożądanych wyników w przypadku obiektów, które mają kolor zbliżony do tła
lub zajmują bardzo niewielką część kadru.
125
A Tryb pola AF
Tryb pola AF jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD oraz w wizjerze.
Tryb pola AF
Wyświetlacz LCD
Wizjer
Jednopolowy AF
9-polowy AF z dynamicznym wyborem pola *
21-polowy AF z dynamicznym wyborem pola *
51-polowy AF z dynamicznym wyborem pola *
Śledzenie 3D
Wybór pola AF z grupy
Automatyczny wybór pola AF
* W wizjerze wyświetlane jest tylko aktywne pole AF. Pozostałe pola AF zapewniają informacje wspierające
pracę układu ustawiania ostrości.
A Ręczne ustawianie ostrości
Podczas korzystania z ręcznego ustawiania ostrości automatycznie wybierany
jest jednopolowy AF.
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat czasu, przez który aparat czeka zanim
ponownie ustawi ostrość, jeśli obiekt przemieści się przed aparatem, patrz
ustawienie osobiste a3 (Blokada śledzenia ostrości, 0 328). Patrz ustawienie
osobiste a4 (Podświetlenie pola AF, 0 329), aby uzyskać informacje o wyborze
sposobu wyświetlania pola AF dla AF z dynamicznym wyborem pola oraz dla
wyboru pola AF z grupy. Patrz ustawienie osobiste f5 (Dostos. pokręteł sterow.)
> Zamień główne/pomocnicze (0 363), aby uzyskać informacje o używaniu
głównego pokrętła sterującego do wybierania trybu pola AF. Informacje na
temat opcji autofokusa dostępnych w trybie podglądu na żywo lub podczas
nagrywania filmu znajdują się na stronie 58.
126
Wybór pola AF
Aparat oferuje wybór 51 pól AF, których można używać do
komponowania zdjęć z głównym obiektem umieszczonym
w praktycznie dowolnym miejscu kadru. Postępuj zgodnie z opisem
poniżej, aby wybrać pole AF (w trybie wyboru pola AF z grupy można
postępować zgodnie z tym opisem, aby wybrać grupę pól AF).
1 Przekręć blokadę wybieraka
pól AF w położenie ●.
Dzięki temu wybieraka
wielofunkcyjnego można
używać do wybierania pola AF.
Blokada wybieraka pól AF
2 Wybierz pole AF.
Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego
wybierz pole AF w wizjerze, podczas gdy
pomiar ekspozycji jest włączony. Naciśnij
J, aby wybrać centralne pole AF.
Po dokonaniu wyboru blokadę
wybieraka pól AF można
obrócić w położenie
zablokowane (L), aby zapobiec
zmianie wybranego pola AF
po naciśnięciu wybieraka
wielofunkcyjnego.
127
A Automatyczny wybór pola AF
Pole AF dla automatycznego wyboru pola AF jest wybierane automatycznie.
Ręczny wybór pola AF jest niedostępny.
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje o wybieraniu tego, kiedy pole AF jest podświetlane,
patrz ustawienie osobiste a5 (Podświetlenie pola AF, 0 329). Aby uzyskać
informacje na temat ustawiania zmiany wyboru pola AF w pętli, patrz ustawienie
osobiste a6 (Zmiana pól AF w pętli, 0 330). Aby uzyskać informacje na temat
wyboru liczby pól AF, które można wybierać przy pomocy wybieraka
wielofunkcyjnego, patrz ustawienie osobiste a7 (Liczba pól AF, 0 330). Aby
uzyskać informacje na temat wybierania oddzielnych pól AF dla orientacji
pionowej i poziomej, patrz ustawienie osobiste a8 (Zapisuj pola AF według
orientacji, 0 331). Aby uzyskać informacje na temat zmiany funkcji przycisku J,
patrz ustawienie osobiste f1 (Przycisk OK, 0 354).
128
Blokada ostrości
Blokada ostrości umożliwia zmianę kompozycji kadru już po ustawieniu
ostrości, dzięki czemu można ustawić ostrość na obiekcie, który na
ostatecznym ujęciu nie będzie w żadnym polu AF. Jeśli aparat nie jest
w stanie ustawić ostrości przy pomocy autofokusa (0 131), blokady
ostrości można również użyć do ponownego skomponowania kadru po
ustawieniu ostrości na innym obiekcie znajdującym się w tej samej
odległości, co wyjściowy fotografowany obiekt. Blokada ostrości jest
najskuteczniejsza, jeśli jako tryb pola AF wybrano opcję inną niż
automatyczny wybór pola AF (0 123).
1 Ustaw ostrość.
Umieść fotografowany obiekt
w wybranym polu AF i wciśnij
spust migawki do połowy
w celu rozpoczęcia
ustawiania ostrości. Sprawdź,
czy w wizjerze widać
wskaźnik ostrości (I).
2 Zablokuj ostrość.
Tryby ustawiania ostrości AF-A i AF-C: trzymając
spust migawki wciśnięty do połowy (q),
naciśnij przycisk A AE-L/AF-L (w), aby
zablokować ostrość oraz ekspozycję
(ikona AE-L pojawi się w wizjerze). Ostrość
jest zablokowana tak długo, jak przycisk
A AE-L/AF-L pozostaje wciśnięty, nawet
jeśli później zdejmie się palec ze spustu
migawki.
Spust migawki
Przycisk A AE-L/AF-L
129
Tryb ustawiania ostrości AF-S: gdy w wizjerze widoczny jest wskaźnik
ostrości (I), ostrość zostaje zablokowana automatycznie i pozostaje
zablokowana, dopóki nie zdejmie się palca ze spustu migawki.
Ostrość można również zablokować, naciskając przycisk A AE-L/AF-L
(patrz powyżej).
3 Zmień kompozycję kadru
i zrób zdjęcie.
Ostrość pozostanie
zablokowana w trakcie
robienia poszczególnych
zdjęć, jeśli spust migawki
będzie pozostawał wciśnięty
do połowy (AF-S) lub przycisk A AE-L/AF-L będzie pozostawał wciśnięty,
co pozwala na zrobienie kilku zdjęć jednego po drugim przy takim
samym ustawieniu ostrości.
Nie zmieniaj odległości pomiędzy aparatem a obiektem, gdy ostrość jest
zablokowana. Jeśli obiekt przemieści się, ponownie ustaw ostrość na
nową odległość.
A Informacje dodatkowe
Patrz ustawienie osobiste c1 (Blok. AE spustem migawki, 0 336), aby uzyskać
informacje na temat korzystania ze spustu migawki do blokowania ekspozycji,
ustawienie osobiste f4 (Rola przycisku AE-L/AF-L, 0 361), aby uzyskać
informacje na temat wybierania funkcji przycisku A AE-L/AF-L.
130
A Uzyskiwanie dobrych rezultatów z użyciem autofokusa
Autofokus nie działa dobrze w warunkach wymienionych poniżej. Spust migawki
może zostać wyłączony, jeśli aparat nie może ustawić ostrości w takich
warunkach. Może również zostać wyświetlony wskaźnik ostrości (I) i włączony
sygnał dźwiękowy pozwalający na wyzwolenie migawki, nawet gdy
fotografowany obiekt jest nieostry. W takim przypadku ustaw ostrość ręcznie
(0 132) lub użyj blokady ostrości (0 129) w celu ustawienia ostrości na innym
obiekcie w tej samej odległości i ponownie skomponuj kadr.
Brak kontrastu lub niewielki kontrast pomiędzy
fotografowanym obiektem a tłem.
Przykład: obiekt ma taki sam kolor, jak tło.
Pole AF zawiera obiekty znajdujące się w różnej odległości
od aparatu.
Przykład: obiekt znajduje się w klatce.
Na obiekcie występują przede wszystkim regularne wzory
geometryczne.
Przykład: żaluzje lub rząd okien w drapaczu chmur.
Pole AF obejmuje obszary o silnie zróżnicowanej jasności.
Przykład: obiekt jest w połowie zacieniony.
Obiekty w tle wyglądają na większe niż fotografowany
obiekt.
Przykład: w kadrze za fotografowanym obiektem znajduje
się budynek.
Obiekt zawiera wiele drobnych szczegółów.
Przykład: obszar pokryty kwiatami albo innymi obiektami,
które są małe lub mają podobną jasność.
131
Ręczne ustawianie ostrości
Ręczne ustawianie ostrości jest dostępne dla obiektywów, które nie
obsługują autofokusa (obiektywy NIKKOR inne niż AF), lub gdy
autofokus nie daje oczekiwanych rezultatów (0 131).
• Obiektywy AF: ustaw przełącznik Wybierak trybu ustawiania ostrości
trybu ustawiania ostrości
obiektywu (jeśli jest dostępny)
i wybierak trybu ustawiania
ostrości aparatu w położenia M.
D Obiektywy AF
Nie używaj obiektywów AF z przełącznikiem wyboru trybu ustawiania
ostrości ustawionym w położenie M, gdy wybierak trybu ustawiania ostrości
aparatu jest ustawiony na AF. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
spowodować uszkodzenie aparatu lub obiektywu. Nie dotyczy to
obiektywów AF-S, których można używać w trybie M bez ustawiania
wybieraka trybu ustawiania ostrości aparatu na M.
• Obiektywy z ręcznym ustawianiem ostrości: ustaw ostrość ręcznie.
Aby ustawiać ostrość ręcznie, obracaj
pierścieniem ustawiania ostrości obiektywu
do momentu, gdy obraz na przezroczystym
polu matówki widoczny w wizjerze będzie
ostry. Zdjęcia można robić w dowolnym
momencie, także wtedy, gdy obraz nie jest
ostry.
132
❚❚ Wskaźnik ustawienia ostrości
Korzystając ze wskaźnika ostrości w wizjerze
można sprawdzać, czy ostrość jest ustawiona
na obiekt znajdujący się w wybranym polu AF
(pole AF można wybrać dowolnie spośród
dostępnych 51 pól). Po ustawieniu aparatu
w taki sposób, aby obiekt znalazł się
w wybranym polu AF, naciśnij spust migawki
do połowy i obracaj pierścieniem ustawiania ostrości na obiektywie, aż
zostanie wyświetlony wskaźnik ostrości (I). Zwróć uwagę, że
w przypadku obiektów wymienionych na stronie 131, wskaźnik ostrości
może być czasami wyświetlany, mimo że ostrość nie jest ustawiona na
obiekt. Sprawdź ostrość w wizjerze przed zrobieniem zdjęcia. Informacje
na temat używania wskaźnika ustawienia ostrości w połączeniu
z opcjonalnymi telekonwerterami AF-S/AF-I znajdują się na stronie 430.
A Położenie płaszczyzny ogniskowej
Aby określić odległość pomiędzy
fotografowanym obiektem a aparatem, mierz
odległość od znacznika płaszczyzny
ogniskowej (E) na korpusie aparatu.
Odległość między kołnierzem mocowania
obiektywu a płaszczyzną ogniskowej wynosi
46,5 mm.
46,5 mm
Znacznik płaszczyzny ogniskowej
133
Czułość ISO
Czułość aparatu na światło można regulować w zależności od ilości
dostępnego światła. Wybieraj spośród ustawień z zakresu od ISO 100 do
ISO 12800, w krokach o wartości odpowiadającej 1/3 EV. Wartości od
około 0,3 do 1 EV poniżej ISO 100 i od 0,3 do 2 EV powyżej ISO 12800 są
również dostępne w szczególnych sytuacjach. Tryb automatyczny, tryb
programów tematycznych i tryb efektów specjalnych oferują również
opcję AUTO, co pozwala aparatowi ustawiać czułość ISO automatycznie
w reakcji na warunki oświetlenia. Im wyższa czułość ISO, tym mniej
światła potrzeba do zrobienia zdjęcia, co pozwala na skrócenie czasu
otwarcia migawki lub użycie mniejszego otworu przysłony.
Tryby
P, S, A, M
%
Inne tryby
fotografowania
Opcje
Lo 1–Lo 0,3; 100–12 800 w krokach co 1/3 EV; Hi 0,3–Hi 2
Automatyczna
Automatyczna; Lo 1–Lo 0,3; 100–12800 w krokach co 1/3 EV;
Hi 0,3–Hi 2
Aby ustawić czułość ISO, naciśnij
przycisk W (S) i obracaj głównym
pokrętłem sterującym, aż żądane
ustawienie pojawi się na
wyświetlaczu LCD, w wizjerze lub
na ekranie Informacje.
Przycisk W (S)
Główne pokrętło
sterujące
Wyświetlacz LCD
Ekran Informacje
Wizjer
134
A Czułość ISO
Im wyższa czułość ISO, tym mniej światła potrzeba do uzyskania ekspozycji, co
pozwala na użycie krótszych czasów otwarcia migawki lub mniejszych otworów
przysłony, ale tym większe prawdopodobieństwo, że na obrazie pojawią się
szumy (losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub linie). Ryzyko
występowania szumów jest szczególnie wysokie przy ustawieniach od Hi 0,3 do
Hi 2.
A AUTO
Jeśli pokrętło trybu pracy zostanie przekręcone w położenie P, S, A lub M po
wybraniu AUTO dla czułości ISO w innym trybie, czułość ISO wybrana jako ostatnia
w trybie P, S, A lub M zostanie przywrócona.
A Hi 0,3–Hi 2
Ustawienia od Hi 0,3 do Hi 2 odpowiadają wartościom czułości ISO o 0,3–2 EV
powyżej ISO 12800 (odpowiednik ISO 16000–51200).
A Lo 0,3–Lo 1
Ustawienia od Lo 0,3 do Lo 1 odpowiadają wartościom czułości ISO o 0,3–1 EV
poniżej ISO 100 (odpowiednik ISO 80–50). Tego ustawienia należy używać dla
większych otworów przysłony przy jasnym oświetleniu. Kontrast jest nieznacznie
wyższy od normalnego. W większości sytuacji zaleca się stosowanie czułości ISO
o wartości ISO 100 lub wyższej.
A Menu fotografowania i menu nagrywania filmów
Czułość ISO można również regulować w menu fotografowania i menu
nagrywania filmów. Wybierz Ustawienia czułości ISO w menu fotografowania,
aby dostosować ustawienia dla fotografowania z użyciem wizjera oraz
fotografowania w trybie podglądu na żywo (0 310), lub wybierz Ust. czułości
ISO dla filmów w menu nagrywania filmów, aby dostosować ustawienia dla
trybu filmowania w trybie podglądu na żywo (0 322).
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat zmieniania wielkości kroku zmiany czułości ISO,
patrz ustawienie osobiste b1 (Krok zmiany czułości ISO; 0 333). Aby uzyskać
informacje na temat regulowania czułości ISO bez korzystania z przycisku
W (S), patrz ustawienie osobiste d8 (Łatwe ISO; 0 341). Aby uzyskać
informacje na temat używania opcji Reduk. szumów - wys. czuł. z menu
fotografowania i menu nagrywania filmów w celu zmniejszenia szumów przy
wysokich czułościach ISO, patrz strona 317.
135
Automatyczny dobór ISO
(Tylko tryby P, S, A i M)
Jeśli wybrane jest ustawienie Włącz dla opcji Ustawienia czułości ISO >
Automatyczny dobór ISO w menu fotografowania, czułość ISO będzie
automatycznie regulowana, jeśli uzyskanie optymalnej ekspozycji
z wartością wybraną przez użytkownika będzie niemożliwe (czułość ISO
jest odpowiednio dostosowywana w trakcie używania lampy
błyskowej).
1 Wybierz Automatyczny dobór ISO.
Wybierz Ustawienia czułości ISO w menu
fotografowania, a następnie wyróżnij
Automatyczny dobór ISO i naciśnij 2.
2 Wybierz Włącz.
Wyróżnij Włącz i naciśnij J (jeśli wybrane
jest Wyłącz, czułość ISO pozostanie
ustawiona na stałe na wartość wybraną
przez użytkownika).
136
3 Dostosuj ustawienia.
Maksymalną wartość dla automatycznego
doboru ISO można wybrać przy pomocy
opcji Maksymalna czułość (zwróć uwagę,
że jeśli czułość ISO wybrana przez
użytkownika jest wyższa od wybranej dla
Maksymalna czułość, użyta zostanie
wartość wybrana przez użytkownika). W trybach P i A czułość będzie
regulowana, tylko jeśli doszłoby do niedoświetlenia przy
zastosowaniu czasu otwarcia migawki wybranego dla Najdłuższy
czas migawki (1/2000–30 s lub Automatyczny; w trybach S i M czułość
ISO będzie regulowana w celu uzyskania optymalnej ekspozycji
z czasem otwarcia migawki wybranym przez użytkownika). Jeśli
wybrane jest Automatyczny, aparat wybierze najdłuższy czas
otwarcia migawki w oparciu o ogniskową obiektywu. Naciśnij J, aby
wyjść z menu po zakończeniu regulacji ustawień.
Kiedy wybrane jest Włącz, w wizjerze i na
wyświetlaczu LCD wyświetlane jest ISO AUTO.
Wskaźniki te będą migać, jeśli czułość
zostanie zmieniona w stosunku do wartości
wybranej przez użytkownika, a zmieniona
wartość zostanie wyświetlona w wizjerze.
137
A Najdłuższy czas migawki
Automatyczny wybór czasu otwarcia migawki można precyzyjnie skorygować,
wyróżniając Automatyczny i naciskając 2: na przykład, wartości krótsze od
zwykle wybieranych automatycznie można stosować z teleobiektywami w celu
zmniejszenia poruszenia. Zwróć jednak uwagę, że opcja Automatyczny działa
wyłącznie w połączeniu z obiektywami z procesorem. Jeśli obiektywu bez
procesora użyje się bez wprowadzenia danych obiektywu, najdłuższy czas
migawki będzie ustawiony na stałe na 1/30 s. Czas otwarcia migawki może być
wydłużany powyżej wybranej najdłuższej wartości, jeśli uzyskanie optymalnej
ekspozycji z użyciem czułości ISO wybranej dla Maksymalna czułość jest
niemożliwe.
A Automatyczny dobór ISO
Prawdopodobieństwo wystąpienia szumów (losowo rozmieszczonych jasnych
pikseli, mgły lub linii) jest wyższe przy wyższych wartościach czułości. W celu ich
ograniczenia użyj opcji Reduk. szumów - wys. czuł. z menu fotografowania
i menu nagrywania filmów (patrz strona 317). Podczas korzystania z lampy
błyskowej najdłuższy czas otwarcia migawki będzie ustawiony na wartość
wybraną dla Najdłuższy czas migawki, chyba że ten czas jest krótszy od
ustawienia osobistego e1 (Czas synchronizacji błysku, 0 345) lub dłuższy od
ustawienia osobistego e2 (Czas migawki dla błysku, 0 346), kiedy to zamiast
niego użyty zostanie czas wybrany dla ustawienia osobistego e2. Zwróć uwagę,
że czułość ISO może automatycznie wzrastać podczas korzystania z opcji
automatycznego doboru czułości ISO w połączeniu z trybami lampy błyskowej
zsynchronizowanymi z długimi czasami ekspozycji (dostępne w połączeniu
z wbudowaną lampą błyskową i opcjonalnymi lampami błyskowymi
wymienionym na stronie 433), co może uniemożliwiać aparatowi wybranie
długiego czasu otwarcia migawki.
A Włączanie i wyłączanie automatycznego doboru ISO
Automatyczny dobór ISO włącza się i wyłącza, naciskając przycisk W (S)
i obracając przednim pokrętłem sterującym. Gdy automatyczny dobór ISO jest
włączony, wyświetlane jest ISO AUTO.
138
Ekspozycja
Pomiar ekspozycji
(Tylko tryby P, S, A i M)
Wybierz sposób ustawiania ekspozycji przez aparat w trybach P, S, A i M
(w innych trybach aparat dobiera metodę pomiaru ekspozycji
automatycznie).
Opcja
a
Z
b
h
Opis
Matrycowy: zapewnia naturalne rezultaty w większości sytuacji. Aparat
dokonuje pomiaru szerokiego pola kadru oraz ustawia ekspozycję
zgodną z rozkładem tonów, kolorem, kompozycją oraz, w przypadku
obiektywów typu G, E lub D (0 429), informacją o odległości
(matrycowy pomiar ekspozycji 3D Color Matrix III; w przypadku innych
obiektywów z procesorem aparat używa matrycowego pomiaru
ekspozycji color matrix III, który nie zawiera informacji o odległości 3D).
Centralnie ważony: aparat mierzy cały kadr, ale przypisuje największą wagę
obszarowi centralnemu (jeśli zamocowany jest obiektyw z procesorem,
rozmiar obszaru można wybrać przy pomocy ustawienia osobistego b5,
Obszar pomiaru centralnego, 0 335; jeśli zamocowany jest obiektyw
bez procesora, obszar odpowiada okręgowi o średnicy 12 mm). Typowy
sposób pomiaru do portretów; zalecany w przypadku używania filtrów
ze współczynnikiem wydłużenia ekspozycji (współczynnikiem filtra)
powyżej 1×.
Punktowy: aparat dokonuje pomiaru w kole o średnicy 4 mm (około 1,5%
kadru). Koło znajduje się w centrum bieżącego pola AF, pozwalając na
pomiar obiektów znajdujących się poza centrum kadru (jeśli używany
jest obiektyw bez procesora lub działa automatyczny wybór pola AF,
aparat będzie dokonywał pomiaru centralnego pola AF). Zapewnia to
poprawną ekspozycję fotografowanego obiektu, nawet jeśli tło jest dużo
jaśniejsze lub ciemniejsze.
Chroniący jasne obszary przed prześwietleniem: aparat przypisuje większą wagę
do obszarów prześwietlonych. Używaj tego trybu do zmniejszania utraty
szczegółów w obszarach oświetlonych, np. podczas fotografowania
wykonawców oświetlonych punktowo na scenie.
139
Aby wybrać sposób pomiaru,
naciśnij przycisk Z (Q) i obracaj
głównym pokrętłem sterującym, aż
żądane ustawienie pojawi się
w wizjerze i na wyświetlaczu LCD.
Przycisk Z (Q)
Wyświetlacz LCD
Główne pokrętło
sterujące
Wizjer
A Dane obiektywu bez CPU
Określenie ogniskowej i otworu względnego obiektywów bez procesora przy
pomocy opcji Dane obiektywu bez CPU w menu ustawień (0 236) pozwala
aparatowi na korzystanie z pomiaru matrycowego Color Matrix, kiedy wybrany
jest matrycowy pomiar ekspozycji, a także zwiększa dokładność centralnie
ważonego i punktowego pomiaru ekspozycji. Pomiar centralnie ważony będzie
używany, jeśli w połączeniu z obiektywami bez procesora wybrany zostanie
pomiar chroniący jasne obszary przed prześwietleniem, lub jeśli pomiar
matrycowy zostanie wybrany w połączeniu z obiektywami bez procesora, dla
których nie podano danych obiektywu. Zwróć uwagę, że pomiar centralnie
ważony może również zostać użyty, jeśli pomiar chroniący jasne obszary przed
prześwietleniem zostanie wybrany w połączeniu z pewnymi obiektywami
z procesorem (obiektywy AI-P NIKKOR oraz obiektywy AF typów innych niż G, E
lub D).
A Informacje dodatkowe
Patrz ustawienie osobiste b4 (Pomiar matrycowy, 0 335), aby uzyskać
informacje o wybieraniu, czy podczas pomiaru matrycowego ma być stosowane
wykrywanie twarzy. Aby uzyskać informacje na temat dokonywania oddzielnych
regulacji optymalnej ekspozycji dla poszczególnych metod pomiaru, patrz
ustawienie osobiste b6 (Korekta pomiaru ekspozycji, 0 336).
140
Blokada automatycznej ekspozycji
Korzystaj z blokady automatycznej ekspozycji do zmieniania kompozycji
zdjęć po użyciu centralnie ważonego lub punktowego pomiaru
ekspozycji (0 139) do pomiaru ekspozycji.
1 Zablokuj ekspozycję.
Ustaw fotografowany obiekt
w wybranym polu AF, a następnie
naciśnij spust migawki do połowy. Ze
spustem migawki wciśniętym do połowy
i obiektem umieszczonym w polu AF,
naciśnij przycisk A AE-L/AF-L, aby
zablokować ostrość i ekspozycję (jeśli
używasz autofokusa, sprawdź czy
wskaźnik ostrości (I) jest widoczny
w wizjerze).
Spust migawki
Przycisk A AE-L/AF-L
Gdy ekspozycja jest zablokowana,
w wizjerze jest wyświetlany wskaźnik
AE-L.
2 Zmień kompozycję kadru.
Trzymając przycisk A AE-L/AF-L
wciśnięty, zmień kompozycję
kadru i zrób zdjęcie.
141
A Obszar pomiaru światła
W pomiarze punktowym ekspozycja zostanie zablokowana na wartości
zmierzonej w kole o średnicy 4 mm umieszczonym pośrodku wybranego pola
AF. W pomiarze centralnie ważonym ekspozycja zostanie zablokowana na
wartości zmierzonej w kole o średnicy 12 mm umieszczonym pośrodku wizjera.
A Korekta czasu otwarcia migawki i przysłony
Przy włączonej blokadzie ekspozycji można regulować następujące ustawienia
bez zmiany zmierzonej wartości ekspozycji:
Tryb
P
S
A
Ustawienie
Czas otwarcia migawki i przysłona (fleksja programu; 0 89)
Czas otwarcia migawki
Przysłona
Nowe wartości można sprawdzić w wizjerze i na wyświetlaczu LCD. Zwróć
uwagę, że pomiaru ekspozycji nie można zmieniać, gdy blokada ekspozycji jest
włączona.
A Informacje dodatkowe
Jeśli Włącz jest wybrane dla ustawienia osobistego c1 (Blok. AE spustem
migawki, 0 336), wartość ekspozycji zostaje zablokowana po naciśnięciu spustu
migawki do połowy. Aby uzyskać informacje na temat zmiany funkcji przycisku
A AE-L/AF-L, patrz ustawienie osobiste f4 (Rola przycisku AE-L/AF-L, 0 361).
142
Kompensacja ekspozycji
(Tylko tryby P, S, A, M, h i %)
Kompensacja ekspozycji służy do modyfikowania wartości ekspozycji
proponowanej przez aparat, umożliwiając rozjaśnianie i przyciemnianie
zdjęć. Kompensacja jest najskuteczniejsza, jeśli jest używana
z pomiarem centralnie ważonym lub punktowym (0 139). Wybieraj
spośród wartości od –5 EV (niedoświetlenie) do +5 EV (prześwietlenie)
w krokach co 1/3 EV. Ogólnie rzecz biorąc, wybieranie wartości dodatnich
powoduje, że fotografowany obiekt staje się jaśniejszy, a wartości
ujemnych, że staje się ciemniejszy.
–1 EV
Bez kompensacji ekspozycji
Aby wybrać wartość dla kompensacji
ekspozycji, naciśnij przycisk E i obracaj
głównym pokrętłem sterującym, aż żądana
wartość pojawi się na wyświetlaczu LCD lub
w wizjerze.
+1 EV
Przycisk E
Główne pokrętło sterujące
±0 EV
(Przycisk E wciśnięty)
–0,3 (–1/3) EV
+2,0 EV
143
Przy wartościach innych niż ±0,0, cyfra 0
w centrum wskaźników ekspozycji będzie
migać (tylko tryby ekspozycji P, S, A, h
i %), a ikona E zostanie wyświetlona na
wyświetlaczu LCD i w wizjerze po
zwolnieniu przycisku E. Bieżącą wartość
kompensacji ekspozycji można sprawdzić na
wskaźniku ekspozycji, naciskając przycisk E.
Normalną ekspozycję można przywrócić, ustawiając kompensację
ekspozycji na ±0 (regulacje kompensacji ekspozycji w trybach h i %
zostaną zresetowane po wybraniu innego trybu). Wyłączenie aparatu
nie powoduje zresetowania wartości kompensacji ekspozycji.
A Tryb M
W trybie M kompensacja ekspozycji ma wpływ tylko na wskaźnik ekspozycji. Czas
otwarcia migawki i przysłona pozostają niezmienione.
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat wyboru rozmiaru kroków dostępnych dla
kompensacji ekspozycji, patrz ustawienie b2 (Krok EV zmiany ekspozycji,
0 333). Aby uzyskać informacje na temat dokonywania regulacji kompensacji
ekspozycji bez naciskania przycisku E, patrz ustawienie osobiste b3 (Łatwa
kompensacja eksp., 0 334). Aby uzyskać informacje na temat ograniczania
efektów kompensacji ekspozycji do tła podczas korzystania z lampy błyskowej
w celu oświetlenia pierwszego planu, patrz ustawienie osobiste e4 (Komp. eksp.
dla lampy błysk., 0 353). Informacje na temat automatycznego modyfikowania
ekspozycji, mocy błysku, balansu bieli lub aktywnej funkcji D-Lighting znajdują
się na stronie 202.
144
Balans bieli
(Tylko tryby P, S, A i M)
Balans bieli zapewnia, że barwy na zdjęciu nie zmieniają się pod
wpływem barwy źródła światła. W trybach innych niż P, S, A i M balans
bieli jest ustawiany automatycznie przez aparat. Automatyczny balans
bieli jest zalecany w przypadku większości źródeł światła w trybach P, S, A
i M, ale inne wartości można wybrać w razie potrzeby i w zależności od
typu źródła:
v
J
I
H
N
G
M
K
L
Opcja
Automatyczny
Normalny
Zach. ciepłe barwy światła
Światło żarowe
Temp. barwowa *
3500–8000 K
3000 K
Światło jarzeniowe
Lampy sodowe
2700 K
Ciepłe białe jarzeniowe
3000 K
Białe jarzeniowe
3700 K
Zimne białe jarzeniowe
4200 K
Białe dzienne jarzeniowe
5000 K
Dzienne jarzeniowe
6500 K
Rtęciowe wysokie temperatury
7200 K
Światło słoneczne
5200 K
Lampa błyskowa
5400 K
Pochmurno
6000 K
Cień
Wybór temperatury barwowej (0 152)
Pomiar manualny (0 155)
8000 K
2500–10 000 K
—
* Wszystkie wartości mają charakter przybliżony i nie odzwierciedlają efektów precyzyjnej korekty (jeśli
dotyczy).
145
Aby wybrać balans bieli, naciśnij przycisk L (U) i obracaj głównym
pokrętłem sterującym, aż żądane ustawienie pojawi się na ekranie
Informacje.
Przycisk L (U)
Główne pokrętło
sterujące
Ekran Informacje
A Menu fotografowania i menu nagrywania filmów
Balans bieli można również dostosować za pomocą opcji Balans bieli z menu
fotografowania lub menu nagrywania filmów (0 310, 321), której można
również użyć do precyzyjnej korekty balansu bieli (0 149) lub pomiaru
manualnego wartości balansu bieli (0 155). Opcja Automatyczny w menu
Balans bieli umożliwia wybór ustawienia Normalny i ustawienia Zach. ciepłe
barwy światła, które zachowuje ciepłe barwy wytwarzane przez światła żarowe,
podczas gdy opcji I Światło jarzeniowe można użyć do wybrania źródła
światła w zależności od rodzaju żarówki. Ten element w menu nagrywania
filmów oferuje opcję Takie same jak ust. fotogr., która ustawia balans bieli dla
filmów na ustawienie używane do zdjęć.
A Studyjne oświetlenie błyskowe
Automatyczny balans bieli może nie dawać oczekiwanych rezultatów
w przypadku dużych studyjnych lamp błyskowych. Użyj manualnego pomiaru
balansu bieli lub ustaw balans bieli na Lampa błyskowa, po czym użyj funkcji
precyzyjnej korekty do dostosowania balansu bieli.
146
A Temperatura barwowa
Postrzegany kolor źródła światła jest różny w zależności od obserwatora i innych
warunków. Temperatura barwowa to obiektywna miara koloru źródła światła,
definiowana w odniesieniu do temperatury, do jakiej należałoby rozgrzać obiekt,
aby promieniował on światłem o takiej samej długości fali. Źródła białego światła
z temperaturą barwową w zakresie około 5000–5500 K wyglądają na białe,
a źródła światła o niższej temperaturze barwowej, np. żarówki, wyglądają na
nieznacznie żółte lub czerwone. Źródła światła o wyższej temperaturze
barwowej dają natomiast światło o zabarwieniu niebieskim.
„Cieplejsze” (bardziej czerwone)
barwy
3000
q
w
4000
e
r
5000
„Zimniejsze” (bardziej niebieskie)
barwy
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
q I (lampy sodowe): 2700 K
w J (światło żarowe)/I (ciepłe białe jarzeniowe.): 3000 K
e I (białe jarzeniowe): 3700 K
r I (zimne białe jarzeniowe): 4200 K
t I (białe dzienne jarzeniowe): 5000 K
y H (światło słoneczne): 5200 K
u N (lampa błyskowa): 5400 K
i G (pochmurno): 6000 K
o I (dzienne jarzeniowe): 6500 K
!0 I (rtęciowe wysokie temperatury): 7200 K
!1 M (cień): 8000 K
Uwaga: wszystkie wartości liczbowe mają charakter przybliżony.
147
A Informacje dodatkowe
Kiedy opcja Braketing balansu bieli jest wybrana dla ustawienia osobistego e6
(Sposób real. aut. braketingu, 0 353), aparat będzie tworzył kilka zdjęć po
każdym wyzwoleniu migawki. Balans bieli będzie modyfikowany dla każdego
zdjęcia, „biorąc w nawias” wartość aktualnie wybraną dla balansu bieli (0 208).
148
Precyzyjna korekta balansu bieli
Przy ustawieniach innych niż K (Wybór temperatury barwowej),
balans bieli można precyzyjnie skorygować w celu skompensowania
różnych odcieni barwy źródła światła lub uzyskania na zdjęciu
zamierzonej dominanty barwowej.
❚❚ Menu balansu bieli
Aby precyzyjnie skorygować balans bieli z menu fotografowania lub
menu nagrywania filmów, wybierz Balans bieli i postępuj zgodnie
z opisem poniżej.
1 Wyświetl opcje precyzyjnej korekty.
Wyróżnij opcję balansu bieli i naciśnij 2
(jeśli wyświetlone zostanie podmenu,
wybierz żądaną opcję i naciśnij 2
ponownie, aby wyświetlić opcje
precyzyjnej korekty; informacje na temat
precyzyjnej korekty balansu bieli
zmierzonego manualnie znajdują się na stronie 164).
2 Skoryguj balans bieli.
Skoryguj balans bieli za pomocą wybieraka
wielofunkcyjnego. Balans bieli można
korygować na osi barwy bursztynowej (A)–
niebieskiej (B) w krokach co 0,5 oraz osi
barwy zielonej (G)–magenty (M) w krokach
co 0,25. Oś pozioma (bursztynowyWspółrzędne
niebieski) odpowiada temperaturze
Regulacja
barwowej, podczas gdy oś pionowa
(zielony-magenta) ma zbliżony wpływ na
odpowiednie filtry kompensacji barw (ang. color compensation - CC).
Oś pozioma jest podzielona na kroki odpowiadające około 5
miredom, a oś pionowa na kroki odpowiadające około 0,05
jednostek rozproszonej gęstości.
149
3 Naciśnij J.
Naciśnij J, aby zapisać ustawienia i powrócić do menu
fotografowania lub menu nagrywania filmów.
❚❚ Przycisk L (U)
Przy ustawieniach innych niż K (Wybór temperatury barwowej) oraz
L (Pomiar manualny), przycisku L (U) można używać do
korygowania balansu bieli na osi koloru bursztynowego (A)–
niebieskiego (B) (0 149; aby skorygować balans bieli, gdy wybrane jest
L, użyj menu fotografowania lub menu nagrywania filmów zgodnie
z opisem na stronie 164). Naciśnij przycisk L (U) i obracaj przednim
pokrętłem sterującym w celu precyzyjnego skorygowania balansu bieli
w krokach co 0,5 (przy czym każdy pełen krok odpowiada około
5 miredom), aż żądana wartość zostanie wyświetlona na wyświetlaczu
LCD i na ekranie Informacje. Obracanie przedniego pokrętła sterującego
w lewo powoduje zwiększenie intensywności koloru bursztynowego
(A). Obracanie przedniego pokrętła sterującego w prawo powoduje
zwiększenie intensywności koloru niebieskiego (B).
Wyświetlacz LCD
Przycisk L (U)
Przednie pokrętło
sterujące
Ekran Informacje
150
A Precyzyjna korekta balansu bieli
Jeśli balans bieli został skorygowany, na
wyświetlaczu LCD pojawi się gwiazdka („E”).
Zwróć uwagę, ze barwy na osiach precyzyjnej
korekty mają charakter względny, a nie
bezwzględny. Na przykład przesuwanie kursora
w stronę symbolu B (kolor niebieski), gdy dla
balansu bieli wybrane jest „ciepłe” oświetlenie,
takie jak J (światło żarowe), przyniesie lekkie
„ochłodzenie” zdjęć, ale nie spowoduje
pojawienia się na nich dominanty niebieskiej.
Ekran Informacje
A „Mired”
Każda zmiana temperatury barwowej powoduje większą zmianę barw przy
niskiej temperaturze barwowej, niż przy wysokiej temperaturze barwowej. Na
przykład, zmiana temperatury barwowej o 1000 K powoduje znacznie większą
zmianę barwy przy temperaturze barwowej 3000 K, niż przy temperaturze
6000 K. Mired, który oblicza się mnożąc odwrotność temperatury barwowej
przez 10 6, jest miarą temperatury barwowej uwzględniającą takie
zróżnicowania, dlatego jest jednostką stosowaną w filtrach kompensacji barw
(CC). Np.:
• 4000 K–3000 K (różnica 1000 K) = 83 miredy
• 7000 K–6000 K (różnica 1000 K) = 24 miredy
151
Wybieranie temperatury barwowej
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby wybrać temperaturę barwową,
gdy K (Wybór temperatury barwowej) jest wybrane jako balans bieli.
D Wybierz temperaturę barwową
Zwróć uwagę, że oczekiwane rezultaty nie zostaną uzyskane przy oświetleniu
światłem błyskowym lub jarzeniowym. Dla tych źródeł światła wybierz N (Lampa
błyskowa) lub I (Światło jarzeniowe). W przypadku innych źródeł światła zrób
zdjęcie próbne, aby sprawdzić, czy wybrana wartość jest odpowiednia.
❚❚ Menu balansu bieli
Temperaturę barwową można wybrać przy pomocy opcji Balans bieli
w menu fotografowania i menu nagrywania filmów. Wprowadź wartości
dla osi barw bursztynowej–niebieskiej i zielonej–magenty (0 149)
zgodnie z opisem poniżej.
1 Wybierz Wybór temperatury barwowej
Wybierz Balans bieli w menu
fotografowania lub w menu nagrywania
filmów, a następnie wyróżnij Wybór
temperatury barwowej i naciśnij 2.
2 Wybierz wartość dla osi barw
bursztynowej-niebieskiej.
Naciskaj 4 lub 2, aby wyróżnić cyfry,
a następnie naciskaj 1 lub 3, aby je
zmienić.
Wartość dla osi bursztynowy
(A)–niebieski (B)
152
3 Wybierz wartość dla osi barw zielonejmagenty.
Naciskaj 4 lub 2, aby wyróżnić oś G
(barwy zielonej) lub M (magenty),
a następnie naciskaj 1 lub 3, aby wybrać
wartość.
Wartość dla osi zielony (G)–
magenta (M)
4 Naciśnij J.
Naciśnij J, aby zapisać zmiany i powrócić
do menu fotografowania lub menu
nagrywania filmów. Jeśli dla osi barw
zielonej (G)–magenty (M) wybrana została
wartość inna niż 0, na ekranie informacje
pojawi się gwiazdka („E”).
153
❚❚ Przycisk L (U)
Kiedy wybrane jest K (Wybór temperatury barwowej), przycisku
L (U) można używać do wybierania temperatury barwowej, ale tylko
dla osi barw bursztynowej (A)–niebieskiej (B). Naciśnij przycisk L (U)
i obracaj przednim pokrętłem sterującym, aż żądana wartość zostanie
wyświetlona na wyświetlaczu LCD i na ekranie Informacje (regulacje są
dokonywane w miredach; 0 151). Aby wpisać temperaturę barwową
bezpośrednio, naciśnij przycisk L (U) i naciskaj 4 lub 2, aby
wyróżnić cyfrę, a następnie naciskaj 1 lub 3, aby ją zmienić.
Wyświetlacz LCD
Przycisk L (U)
Przednie pokrętło
sterujące
Ekran Informacje
154
Pomiar manualny
Pomiar manualny umożliwia rejestrowanie i wczytywanie własnych
ustawień balansu bieli do fotografowania w mieszanym oświetleniu lub
w celu kompensacji źródeł światła o silnej dominancie barwowej. Aparat
może przechować do sześciu wartości manualnego pomiaru balansu
bieli pod pozycjami pamięci od d-1 do d-6. Dostępne są dwie metody
ustawiania manualnego pomiaru balansu bieli:
Metoda
Opis
Neutralnie szary lub biały przedmiot należy
umieścić w oświetleniu, jakie zostanie użyte
podczas rejestracji końcowej fotografii, a balans
bieli zostanie zmierzony przez aparat (0 155).
Pomiar bezpośredni
Podczas fotografowania i filmowania w trybie
podglądu na żywo (0 54, 66) balans bieli można
zmierzyć w wybranym obszarze kadru (punktowy
balans bieli, 0 159).
Balans bieli jest kopiowany ze zdjęcia zapisanego
Kopiowanie z istniejącego zdjęcia
na karcie pamięci (0 162).
Fotografowanie z użyciem wizjera
1 Oświetl obiekt wzorcowy.
Umieść neutralnie szary lub biały obiekt w oświetleniu, w którym
mają być robione zdjęcia. W warunkach studyjnych jako wzorca
można użyć standardowej szarej karty. Zwróć uwagę, że ekspozycja
automatycznie wzrasta o 1 EV podczas pomiaru balansu bieli.
W trybie M dostosuj ekspozycję, tak aby wskaźnik ekspozycji
wyświetlał ±0 (0 94).
155
2 Ustaw balans bieli na L (Pomiar manualny).
Naciśnij przycisk L (U) i obracaj głównym pokrętłem sterującym,
aż L pojawi się na ekranie Informacje.
Przycisk L (U)
Główne pokrętło
sterujące
Ekran Informacje
3 Wybierz zmierzoną wartość.
Naciśnij przycisk L (U) i obracaj przednim pokrętłem sterującym,
aż żądana zmierzona wartość balansu bieli (od d-1 do d-6) pojawi się
na ekranie Informacje.
Przycisk L (U)
Przednie pokrętło
sterujące
Ekran Informacje
A Manualny pomiar balansu bieli (fotografowanie z użyciem wizjera)
Manualnego pomiaru balansu bieli nie można przeprowadzać podczas
rejestrowania zdjęcia HDR (0 177) ani wielokrotnej ekspozycji (0 216), lub gdy
Nagrywanie filmów jest wybrane dla ustawienia osobistego g4 (Rola przycisku
migawki, 0 373), a wybierak trybu podglądu na żywo jest obrócony
w położenie 1.
156
4 Wybierz tryb pomiaru bezpośredniego.
Zwolnij przycisk L (U) na chwilę,
a następnie wciskaj ten przycisk, aż D
na wyświetlaczu LCD i w wizjerze zacznie
migać. Wskaźniki będą migać przez
około sześć sekund.
Wyświetlacz LCD
Wizjer
5 Zmierz balans bieli.
Zanim wskaźniki przestaną migać,
wykadruj obiekt wzorcowy w taki
sposób, aby całkowicie wypełniał pole
widzenia w wizjerze, a następnie naciśnij
spust migawki do końca. Aparat zmierzy wartość balansu bieli
i zapisze ją pod pozycją pamięci wybraną w kroku 3. Nie zostanie
zarejestrowane żadne zdjęcie; balans bieli można dokładnie
zmierzyć nawet bez ustawiania ostrości.
A Chronione zmierzone wartości (pozycje pamięci)
Jeśli bieżąca zmierzona wartość (pozycja pamięci) jest chroniona (0 164), 3
lub Prt będzie migać na wyświetlaczu LCD, w wizjerze i na ekranie Informacje,
jeśli podejmie się próbę zmierzenia nowej wartości.
157
6 Sprawdź rezultaty.
Jeśli pomiar wartości dla balansu bieli
przez aparat zakończył się
powodzeniem, na wyświetlaczu LCD
przez około sześć sekund będzie migać
C, a w wizjerze pojawi się migający
symbol a.
Wyświetlacz LCD
Wizjer
W przypadku zbyt słabego lub zbyt
intensywnego oświetlenia aparat może
nie być w stanie zmierzyć balansu bieli.
Migający symbol b a pojawi się na
około sześć sekund na wyświetlaczu
LCD i w wizjerze. Naciśnij spust
migawki do połowy, aby powrócić do
kroku 5 i ponownie zmierzyć wartość
balansu bieli.
Wyświetlacz LCD
Wizjer
D Tryb pomiaru bezpośredniego
Jeśli podczas fotografowania z użyciem wizjera, kiedy migają wskaźniki, nie
zostaną wykonane żadne czynności, tryb pomiaru bezpośredniego zakończy się
po upływie czasu wybranego w ustawieniu osobistym c2 (Czas czuwania,
0 336).
A Wybieranie zmierzonej wartości
Wybranie Pomiar manualny dla opcji Balans bieli
w menu fotografowania lub menu nagrywania
filmów powoduje wyświetlenie okna dialogowego
pokazanego po prawej stronie. Wyróżnij
zmierzoną wartość i naciśnij J. Jeśli pod wybraną
pozycją pamięci nie jest aktualnie zapisana żadna
wartość, balans bieli zostanie ustawiony na 5200 K,
czyli wartość taką samą, jak dla ustawienia Światło
słoneczne.
158
Podgląd na żywo (punktowy balans bieli)
W trybie fotografowania i filmowania w trybie podglądu na żywo (0 54,
66) balans bieli można mierzyć w wybranym obszarze kadru, co
eliminuje konieczność przygotowywania obiektu wzorcowego lub
zmieniania obiektywu podczas fotografowania z teleobiektywem.
1 Naciśnij przycisk a.
Lustro zostanie uniesione, a na monitorze
aparatu pojawi się widok przez obiektyw.
Przycisk a
2 Ustaw balans bieli na L (Pomiar manualny).
Naciśnij przycisk L (U) i obracaj głównym pokrętłem sterującym,
aż L pojawi się na monitorze.
Przycisk L (U)
Główne pokrętło
sterujące
Monitor
159
3 Wybierz zmierzoną wartość.
Naciśnij przycisk L (U) i obracaj przednim pokrętłem sterującym,
aż żądana zmierzona wartość balansu bieli (od d-1 do d-6) pojawi się
na monitorze.
Przycisk L (U)
Przednie pokrętło
sterujące
Monitor
4 Wybierz tryb pomiaru bezpośredniego.
Zwolnij przycisk L (U) na chwilę,
a następnie wciskaj ten przycisk, aż ikona
L na monitorze zacznie migać. Obszar
docelowy punktowego balansu bieli (r)
zostanie wyświetlony w wybranym polu
AF.
Monitor
5 Ustaw obszar docelowy nad białym lub szarym obszarem.
Kiedy L miga na ekranie, przy pomocy
wybieraka wielofunkcyjnego umieść r na
białym lub szarym obszarze
fotografowanego obiektu. Aby przybliżyć
pole wokół obszaru docelowego w celu
dokładniejszego ustawienia położenia,
naciśnij przycisk X (T).
160
6 Zmierz balans bieli.
Naciśnij J lub naciśnij spust migawki do
końca, aby zmierzyć balans bieli. Czas,
w którym można zmierzyć balans bieli, to
czas wybrany dla ustawienia osobistego
c4 (Czas wyłączenia monitora) >
Podgląd na żywo (0 337).
Jeśli aparat nie jest w stanie zmierzyć
balansu bieli, zostanie wyświetlony
komunikat przedstawiony po prawej
stronie. Należy wówczas wybrać inny
obszar docelowy balansu bieli i powtórzyć
procedurę od kroku 5.
7 Zakończ tryb pomiaru bezpośredniego.
Naciśnij przycisk L (U), aby zakończyć tryb pomiaru
bezpośredniego.
Kiedy Pomiar manualny jest wybrane dla
Balans bieli w menu fotografowania lub
w menu nagrywania filmów, położenie
obszaru docelowego użytego do
manualnego pomiaru balansu bieli będzie
wyświetlane na zmierzonych wartościach
(pozycjach pamięci) zarejestrowanych
podczas fotografowania w trybie
podglądu na żywo i filmowania w trybie podglądu na żywo.
A Manualny pomiar balansu bieli (podgląd na żywo)
Manualnego pomiaru balansu bieli nie można przeprowadzać, gdy Nagrywanie
filmów jest wybrane dla ustawienia osobistego g4 (Rola przycisku migawki,
0 373), a wybierak trybu podglądu na żywo jest obrócony w położenie 1.
Manualnego pomiaru balansu bieli nie można ustawiać podczas ekspozycji HDR
(0 177).
161
Zarządzanie pozycjami pamięci zmierzonej wartości
balansu bieli
❚❚ Kopiowanie balansu bieli ze zdjęcia
Aby skopiować wartość balansu bieli z istniejącego zdjęcia do wybranej
pozycji pamięci, postępuj zgodnie z opisem poniżej.
1 Wybierz Pomiar manualny.
Wybierz Balans bieli w menu
fotografowania lub w menu nagrywania
filmów, a następnie wyróżnij Pomiar
manualny i naciśnij 2.
2 Wybierz docelowe miejsce zapisu.
Wyróżnij docelową pozycję pamięci (d-1
do d-6) i naciśnij W (S).
Przycisk W (S)
3 Wybierz opcję Wybierz zdjęcie.
Wyróżnij Wybierz zdjęcie i naciśnij 2.
162
4 Wyróżnij zdjęcie źródłowe.
Wyróżnij zdjęcie źródłowe.
5 Skopiuj wartość balansu bieli.
Naciśnij J, aby skopiować wartość balansu bieli dla wyróżnionego
zdjęcia do wybranej pozycji pamięci. Jeśli wyróżnione zdjęcie jest
opatrzone komentarzem (0 384), komentarz zostanie skopiowany
do pola komentarza wybranej pozycji pamięci.
A Wybieranie zdjęcia źródłowego
Aby wyświetlić zdjęcie wyróżnione w kroku 4 w widoku pełnoekranowym,
naciśnij i przytrzymaj przycisk X (T).
Przycisk X (T)
163
A Wybieranie zmierzonej wartości balansu bieli z pamięci
Naciśnij 1, aby wyróżnić bieżącą pozycję pamięci
balansu bieli (d-1–d-6), a następnie naciskaj 2,
aby wybrać inną pozycję.
A Precyzyjna korekta wartości balansu bieli zapisanej
w pamięci
Wybraną zmierzoną wartość (zapisaną pod
pozycją pamięci) można skorygować, wybierając
Precyzyjna korekta i regulując balans bieli
zgodnie z opisem na stronie 149.
A Edytuj komentarz
Aby wpisać opisowy komentarz o długości do 36
znaków dla bieżącej (pozycji pamięci) zmierzonej
wartości balansu bieli, wybierz Edytuj komentarz
w menu pomiaru manualnego balansu bieli i wpisz
komentarz zgodnie z opisem na stronie 171.
A Ochrona
Aby chronić bieżącą zapisaną wartość balansu bieli
(zapisaną pod pozycją pamięci), wybierz Ochrona
w menu manualnego pomiaru balansu bieli,
a następnie wyróżnij Włącz i naciśnij J.
Chronionych zmierzonych wartości (zapisanych
pod pozycjami pamięci) nie można modyfikować,
a korzystanie z opcji Precyzyjna korekta i Edytuj
komentarz jest niemożliwe.
164
Korekta zdjęć
Ustawienia funkcji Picture Control
(Tylko tryby P, S, A i M)
W trybach P, S, A i M o sposobie przetwarzania zdjęć decyduje wybór
ustawienia funkcji Picture Control dokonany przez użytkownika (w
innych trybach aparat wybiera ustawienie Picture Control
automatycznie).
Wybieranie ustawienia funkcji Picture Control
Wybierz ustawienie funkcji Picture Control odpowiednie dla charakteru
fotografowanego obiektu lub typu scenerii.
Opcja
Opis
Standardowe przetwarzanie w celu uzyskania
zrównoważonych efektów. Ustawienie zalecane
w większości przypadków.
Minimalne przetwarzanie zapewniające naturalne efekty.
Wybierz w przypadku zdjęć, które będą później
przetwarzane lub retuszowane.
Zdjęcia są modyfikowane pod kątem uzyskania żywego
efektu, typowego dla odbitek fotograficznych. Wybierz
w przypadku zdjęć, na których kolory podstawowe mają
być uwydatnione.
Q
Standardowe
R
Neutralne
S
Żywe
T
Monochromaty
Rób zdjęcia monochromatyczne.
czne
Przetwarzanie zdjęć portretowych w celu osiągnięcia
Portret
naturalnego wyglądu faktury skóry i jej wygładzenia.
Zapewnia uzyskanie żywych krajobrazów i panoram
Krajobraz
miejskich.
Szczegóły są zachowywane w szerokim zakresie tonalnym,
od obszarów prześwietlonych do zacienionych. Wybierz
Równomierne
w przypadku zdjęć, które będą później intensywnie
przetwarzane lub retuszowane.
e
f
q
A Menu nagrywania filmów
Opcja Ustaw funkcję Picture Control w menu nagrywania filmów oferuje
również opcję Takie same jak ust. fotogr., która ustawia Picture Control dla
filmów na ustawienie używane do zdjęć.
165
1 Wybierz Ustaw funkcję Picture Control.
Wyróżnij Ustaw funkcję Picture Control
w menu fotografowania lub menu
nagrywania filmów i naciśnij 2.
2 Wybierz ustawienie Picture Control.
Wyróżnij ustawienie Picture Control
i naciśnij J.
A Osobiste ustawienia Picture Control
Osobiste ustawienia funkcji Picture Control tworzy się poprzez modyfikację
istniejących ustawień Picture Control przy pomocy opcji Dopasuj f. Picture
Control w menu fotografowania lub w menu nagrywania filmów (0 170).
Osobiste ustawienia Picture Control można zapisywać na karcie pamięci i używać
w innych egzemplarzach tego modelu aparatu i w zgodnym oprogramowaniu
(0 173).
A Wskaźnik funkcji Picture Control
Bieżące ustawienie funkcji Picture Control jest
wyświetlane na ekranie Informacje, gdy przycisk R
jest wciśnięty.
Wskaźnik funkcji Picture
Control
166
Modyfikowanie ustawień Picture Control
Istniejące gotowe i osobiste ustawienia funkcji Picture Control (0 170)
można modyfikować pod kątem ich dopasowania do typu scenerii lub
zamierzeń twórczych użytkownika. Można wybrać zrównoważoną
kombinację ustawień, korzystając z opcji Szybka korekta, lub
manualnie skorygować poszczególne ustawienia.
1 Wybierz ustawienie Picture Control.
Wyróżnij żądane ustawienie Picture
Control na liście ustawień Picture Control
(0 165) i naciśnij 2.
2 Dostosuj ustawienia.
Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić żądane
ustawienie, a następnie naciskaj 4 lub 2,
aby wybrać wartość w krokach co 1, lub
obracaj przednim pokrętłem sterującym,
aby wybrać wartość w krokach co 0,25
(0 168). Powtarzaj ten krok, aż zostaną
skorygowane wszystkie niezbędne ustawienia, lub wybierz gotową
kombinację ustawień, używając wybieraka wielofunkcyjnego w celu
wybrania opcji Szybka korekta. Wartości domyślne ustawień można
przywrócić, naciskając przycisk O (Q).
3 Naciśnij J.
A Modyfikacje oryginalnych ustawień Picture Control
Ustawienia Picture Control zmodyfikowane
w stosunku do ustawień domyślnych są oznaczone
gwiazdką („E”).
167
❚❚ Ustawienia Picture Control
Opcja
Korekty manualne
(wszystkie ustawienia Picture Control)
Opis
Ogranicz lub spotęguj efekt wybranego ustawienia Picture
Control (zwróć uwagę, że powoduje to wyzerowanie
wszystkich korekt wprowadzonych manualnie). Szybka
Szybka korekta
korekta jest niedostępna w przypadku ustawień
Neutralne, Monochromatyczne, Równomierne lub
osobistych ustawień Picture Control (0 170).
Umożliwia regulowanie ostrości konturów. Wybierz A, aby
Wyostrzanie
automatycznie dostosować wyostrzanie do typu scenerii.
Wyreguluj przejrzystość ręcznie lub wybierz A, aby
pozwolić aparatowi automatycznie dostosować
przejrzystość. W zależności od scenerii, przy pewnych
Przejrzystość
ustawieniach wokół jasnych obiektów mogą pojawiać się
cienie lub wokół ciemnych obiektów mogą pojawiać się
aureole. Przejrzystość nie jest stosowana do filmów.
Wyreguluj kontrast ręcznie lub wybierz A, aby pozwolić
Kontrast
aparatowi automatycznie dostosować kontrast.
Zwiększaj lub zmniejszaj jasność bez utraty szczegółów
Jasność
w obszarach oświetlonych lub zacienionych.
Korekty manualne
(dotyczy tylko opcji innych
niż Monochromatyczne)
Korekty manualne
(tylko ustawienie
Monochromatyczne)
168
Nasycenie
Umożliwia regulowanie żywości barw. Wybierz A, aby
automatycznie dostosować nasycenie do typu scenerii.
Odcień
Dostosuj odcień.
Efekty
filtrów
Symulacja wpływu filtrów barwnych na zdjęcia
monochromatyczne (0 169).
Zabarwienie
Wybierz zabarwienie stosowane w zdjęciach
monochromatycznych (0 170).
D „A” (Automatyczny)
Efekty automatycznej regulacji wyostrzania, przejrzystości, kontrastu i nasycenia
mogą się różnić w zależności od ekspozycji i położenia fotografowanego obiektu
w kadrze. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj obiektywu typu G, E lub D.
A Przełączanie pomiędzy ustawieniem automatycznym a manualnym
Naciskaj przycisk X (T), aby przełączać się tam
i z powrotem pomiędzy ustawieniami manualnymi
a automatycznymi (A) dla wyostrzania,
przejrzystości, kontrastu i nasycenia.
A Osobiste ustawienia Picture Control
Opcje dostępne dla osobistych ustawień Picture Control są takie same, jak dla
wyjściowych ustawień Picture Control, na których ustawienia osobiste się
opierają.
A Poprzednie ustawienia
Wskaźnik j pod wartością wyświetlaną w menu
ustawienia Picture Control wskazuje poprzednią
wartość tego ustawienia. Podczas korygowania
ustawień należy traktować tę wartość jako punkt
odniesienia.
A Efekty filtrów (tylko Monochromatyczne)
Opcje w tym menu symulują wpływ filtrów barwnych na zdjęcia
monochromatyczne. Dostępne są następujące efekty filtrów:
Y
O
R
G
Opcja
Opis
Żółty
Zwiększenie kontrastu. Może służyć do zmniejszenia
Pomarańczowy jasności nieba na zdjęciach krajobrazowych. Kolor
pomarańczowy zapewnia większy kontrast niż żółty,
Czerwony
a czerwony większy kontrast niż pomarańczowy.
Zmiękczenie odcieni skóry. Może być używane do zdjęć
Zielony
portretowych.
Zwróć uwagę, że efekty uzyskiwane przy użyciu opcji Efekty filtrów są
wyraźniejsze niż w przypadku zastosowania fizycznych filtrów szklanych.
169
A Zabarwienie (dotyczy tylko opcji Monochromatyczne)
Naciśnięcie 3, gdy wybrane jest Zabarwienie,
powoduje wyświetlenie ustawień nasycenia.
Naciskaj 4 lub 2, aby dostosować nasycenie
w krokach co 1, lub obracaj przednim pokrętłem
sterującym, aby wybrać wartość w krokach co 0,25.
Korekta nasycenia jest niedostępna po wybraniu
ustawienia B&W (czarno-białe).
Tworzenie osobistych ustawień Picture Control
Ustawienia Picture Control zapisane fabrycznie w aparacie można
modyfikować i zapisywać jako osobiste ustawienia Picture Control.
1 Wybierz Dopasuj f. Picture Control.
Wyróżnij Dopasuj f. Picture Control
w menu fotografowania lub menu
nagrywania filmów i naciśnij 2.
2 Wybierz Zapisz/edytuj.
Wyróżnij Zapisz/edytuj i naciśnij 2.
3 Wybierz ustawienie Picture Control.
Wyróżnij istniejące ustawienie Picture
Control, a następnie naciśnij 2, lub
naciśnij J, aby przejść do kroku 5 i zapisać
kopię wyróżnionego ustawienia Picture
Control bez przeprowadzania dalszych
modyfikacji.
170
4 Zmodyfikuj wybrane ustawienie Picture
Control.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
168. Aby anulować wszelkie zmiany
i zacząć od nowa od ustawień domyślnych,
naciśnij przycisk O (Q). Po zakończeniu
modyfikowania ustawień naciśnij J.
5 Wybierz docelowe miejsce zapisu.
Wybierz miejsce zapisu osobistego
ustawienia Picture Control (od C-1 do C-9)
i naciśnij 2.
6 Nazwij ustawienie Picture Control.
Obszar klawiatury
Wyświetli się okno wpisywania tekstu
pokazane po prawej stronie. Domyślnie
nowe ustawienia Picture Control są
nazywane poprzez dodanie
dwucyfrowego numeru (przydzielanego
automatycznie) do nazwy istniejącego
ustawienia Picture Control. Aby użyć
Obszar nazwy
domyślnej nazwy, przejdź do kroku 7. Aby
przesunąć kursor do obszaru nazwy,
przytrzymaj przycisk W (S) i naciskaj 4 lub 2. Aby wprowadzić
nową literę w bieżącym położeniu kursora, za pomocą wybieraka
wielofunkcyjnego wyróżnij odpowiedni znak w obszarze klawiatury
i naciśnij J. Aby usunąć znak znajdujący się w bieżącym położeniu
kursora, naciśnij przycisk O (Q).
Nazwy osobistych ustawień Picture Control mogą mieć długość
maksymalnie dziewiętnastu znaków. Wszelkie znaki po
dziewiętnastym zostaną usunięte.
171
7 Naciśnij X (T).
Naciśnij X (T), aby zapisać zmiany
i zakończyć. Nowe ustawienie Picture
Control pojawi się na liście ustawień
Picture Control.
Przycisk X (T)
A Dopasuj f. Picture Control > Zmień nazwę
Nazwy osobistych ustawień Picture Control można
zmienić w dowolnej chwili przy pomocy opcji
Zmień nazwę w menu Dopasuj f. Picture
Control.
A Dopasuj f. Picture Control > Usuwanie
Opcji Usuwanie w menu Dopasuj f. Picture
Control można używać do usuwania wybranych
osobistych ustawień Picture Control, gdy są one
już niepotrzebne.
A Ikona oryginalnego ustawienia Picture Control
Oryginalne gotowe ustawienie Picture Control, na
którym opiera się osobiste ustawienie Picture
Control, jest oznaczone ikoną w prawym górnym
rogu ekranu edycji.
172
Ikona oryginalnego
ustawienia Picture Control
Współdzielenie osobistych ustawień Picture Control
Użyj opcji Ładuj/zapisz z menu Dopasuj f. Picture Control do
kopiowania osobistych ustawień Picture Control na karty pamięci i z kart
pamięci. Osobiste ustawienia Picture Control można utworzyć na
komputerze przy pomocy Picture Control Utility 2, programu
narzędziowego uruchamianego z poziomu programu ViewNX 2
(dołączony), lub Capture NX-D (0 268), a następnie zapisać je na karcie
pamięci i skopiować do aparatu. Osobiste ustawienia Picture Control
utworzone w aparacie można skopiować na kartę pamięci w celu użycia
w innych aparatach D750. Kiedy kopie nie są już potrzebne, można je
usunąć przy pomocy opcji Usuwanie z karty.
Aby skopiować osobiste ustawienia Picture
Control na kartę pamięci lub z niej, czy też je
usunąć, wyróżnij opcję Ładuj/zapisz w menu
Dopasuj f. Picture Control i naciśnij 2.
Wyświetlone zostaną następujące opcje:
• Kopiuj do aparatu: skopiuj osobiste ustawienia
Picture Control z karty pamięci do
osobistych ustawień Picture Control od C-1 do C-9 w aparacie i nazwij
je zgodnie z własnymi potrzebami.
• Usuwanie z karty: usuń wybrane osobiste
ustawienia Picture Control z karty pamięci.
Przed usunięciem ustawienia Picture
Control wyświetlone zostanie okno
dialogowe przedstawione po prawej
stronie. Aby usunąć wybrane ustawienie
Picture Control, wyróżnij Tak i naciśnij J.
• Kopiuj na kartę: skopiuj osobiste ustawienie Picture Control (od C-1 do
C-9) z aparatu do wybranego miejsca docelowego na karcie pamięci
(od 1 do 99).
173
A Zapisywanie osobistych ustawień Picture Control
W danej chwili na karcie pamięci może być przechowywanych do 99 osobistych
ustawień Picture Control. Na karcie pamięci można zapisywać tylko osobiste
ustawienia Picture Control utworzone przez użytkownika. Nie można kopiować
gotowych ustawień Picture Control dostarczonych z aparatem (0 165) na kartę
pamięci, usuwać ich ani zmieniać ich nazw.
Opcje w menu Dopasuj f. Picture Control mają zastosowanie tylko do karty
pamięci w gnieździe 1. Osobistych ustawień Picture Control nie można usuwać
i kopiować z karty pamięci w gnieździe 2 ani na nią.
174
Zachowywanie szczegółów w obszarach
prześwietlonych i zacienionych
Aktywna funkcja D-Lighting
(Tylko tryby P, S, A i M)
Aktywna funkcja D-Lighting zachowuje szczegóły w prześwietlonych
i zacienionych obszarach kadru, zapewniając uzyskanie zdjęć
z naturalnym kontrastem. Używaj jej w przypadku bardzo
kontrastowych scenerii, np. przy fotografowaniu jasno oświetlonego
pleneru przez drzwi lub okno, albo przy robieniu zdjęć zacienionych
obiektów w słoneczny dzień. Ta funkcja jest najskuteczniejsza, jeśli jest
używana z matrycowym pomiarem ekspozycji (0 139).
Aktywna funkcja D-Lighting wyłączona
Aktywna funkcja D-Lighting:
Y Automatyczna
D „Aktywna funkcja D-Lighting” a „D-Lighting”
Opcja Aktywna funkcja D-Lighting w menu fotografowania powoduje
skorygowanie ekspozycji przed zrobieniem zdjęcia w celu optymalizacji
rozpiętości tonalnej, podczas gdy opcja D-Lighting w menu retuszu (0 397)
powoduje rozjaśnienie obszarów zacienionych na zdjęciach po ich
zarejestrowaniu.
175
Aby skorzystać z aktywnej funkcji D-Lighting:
1 Wybierz Aktywna funkcja D-Lighting.
Wyróżnij Aktywna funkcja D-Lighting
w menu fotografowania i naciśnij 2.
2 Wybierz opcję.
Wyróżnij żądaną opcję i naciśnij J. Jeśli
wybrane jest Y Automatyczna, aparat
będzie automatycznie dostosowywać
aktywną funkcję D-Lighting do warunków
fotografowania (jednakże w trybie M,
ustawienie Y Automatyczna
odpowiada ustawieniu Q Normalna).
D Aktywna funkcja D-Lighting
Szumy (losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub linie) mogą pojawiać się
na zdjęciach zrobionych z użyciem aktywnej funkcji D-Lighting. W przypadku
niektórych obiektów można zauważyć nierównomierne cieniowanie, cienie
wokół jasnych obiektów lub aureole wokół ciemnych obiektów. Aktywnej funkcji
D-Lighting nie można stosować z wartością czułości ISO wynoszącą Hi 0,3 lub
wyższą.
A Informacje dodatkowe
Kiedy opcja Braketing ADL jest wybrana dla ustawienia osobistego e6 (Sposób
real. aut. braketingu, 0 353), aparat modyfikuje działanie aktywnej funkcji
D-Lighting w serii zdjęć (0 212). Informacje na temat korzystania z przycisku Fn
i głównego pokrętła sterującego do wybierania opcji aktywnej funkcji D-Lighting
znajdują się na stronie 360.
176
Wysoki zakres dynamiki (HDR)
Podczas stosowania w przypadku silnie kontrastujących obiektów
funkcja szerokiego zakresu dynamicznego (ang. High Dynamic Range –
HDR) pozwala zachować szczegóły w obszarach prześwietlonych
i zacienionych, łącząc dwa zdjęcia zrobione z różnymi wartościami
ekspozycji w jedno zdjęcie wynikowe. Funkcja HDR jest
najskuteczniejsza, gdy jest stosowana z matrycowym pomiarem
ekspozycji (0 139; w przypadku punktowego lub centralnie ważonego
pomiaru ekspozycji oraz obiektywu bez procesora, siła działania opcji
Automatyczna odpowiada opcji Normalna). Tej funkcji nie można
używać do rejestrowania zdjęć w formacie NEF (RAW). Oświetlenia
lampą błyskową, braketingu (0 202), wielokrotnej ekspozycji (0 216)
ani zdjęć poklatkowych (0 229) nie można używać, gdy funkcja HDR
działa, a czasy otwarcia migawki A i % są niedostępne.
+
Pierwsza ekspozycja
(ciemniejsza)
Druga ekspozycja
(jaśniejsza)
Zdjęcie HDR powstałe
w wyniku połączenia
1 Wybierz HDR (wysoki zakres dynamiki).
Wyróżnij HDR (wysoki zakres dynamiki)
w menu fotografowania i naciśnij 2.
177
2 Wybierz tryb.
Wyróżnij Tryb HDR i naciśnij 2.
Wyróżnij jedno z poniższych ustawień
i naciśnij J.
• Aby zrobić serię zdjęć HDR, wybierz 6 Włącz
(seria). Fotografowanie HDR będzie
kontynuowane do momentu wybrania
Wyłącz dla Tryb HDR.
• Aby zrobić jedno zdjęcie HDR, wybierz Włącz
(pojedyncze zdjęcie). Normalne fotografowanie zostanie
wznowione automatycznie po utworzeniu jednego zdjęcia HDR.
• Aby wyjść z menu bez tworzenia kolejnych zdjęć HDR, wybierz Wyłącz.
Kiedy wybrane jest Włącz (seria) lub
Włącz (pojedyncze zdjęcie), ikona l
jest widoczna w wizjerze.
3 Wybierz ustawienie dla Siła HDR.
Aby wybrać różnicę w ekspozycji
pomiędzy dwoma zdjęciami składającymi
się na zdjęcie wynikowe (siłę HDR),
wyróżnij Siła HDR i naciśnij 2.
Wyróżnij żądaną opcję i naciśnij J. Jeśli
wybrane jest Automatyczna, aparat
będzie automatycznie dostosowywać siłę
HDR, dopasowując ją do scenerii.
178
Wizjer
4 Wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
Po wciśnięciu spustu migawki do końca
aparat zarejestruje dwie ekspozycje.
l j będzie migać na wyświetlaczu
LCD, a l l w wizjerze podczas
łączenia ekspozycji. Zanim zapis nie
zostanie zakończony, nie można robić
zdjęć. Niezależne od aktualnie wybranej
opcji trybu wyzwalania migawki, każde
naciśnięciu spustu migawki powoduje
zrobienie tylko jednego zdjęcia.
Wyświetlacz LCD
Wizjer
Jeśli wybrane jest Włącz (seria), HDR wyłączy się tylko wtedy, gdy
Wyłącz zostanie wybrane dla Tryb HDR. Jeśli wybrane jest Włącz
(pojedyncze zdjęcie), HDR wyłączy się automatycznie po zrobieniu
zdjęcia. Po zakończeniu fotografowania z użyciem funkcji HDR ikona
l zniknie z ekranu.
D Kadrowanie zdjęć HDR
Krawędzie zdjęcia zostaną przycięte. Osiągnięcie oczekiwanych rezultatów może
być niemożliwe, jeśli aparat lub fotografowany obiekt poruszą się podczas
fotografowania. Zalecamy używać statywu. W zależności od scenerii, efekt może
nie być widoczny, wokół jasnych obiektów mogą pojawiać się cienie lub wokół
ciemnych obiektów mogą pojawiać się aureole. W przypadku niektórych
obiektów widoczne może być nierównomierne cieniowanie.
A Fotografowanie z interwalometrem
Jeśli Włącz (seria) zostanie wybrane dla Tryb HDR przed rozpoczęciem
fotografowania z interwalometrem, aparat będzie kontynuować rejestrowanie
zdjęć HDR w wybranych odstępach czasu (jeśli wybrane jest Włącz (pojedyncze
zdjęcie), fotografowanie z interwalometrem zakończy się po jednym zdjęciu).
179
Fotografowanie z lampą błyskową
Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej
Wbudowanej lampy błyskowej można używać nie tylko wtedy, gdy
naturalne oświetlenie jest niewystarczające, ale także do wypełniania
cieni, oświetlania obiektów fotografowanych pod światło, jak również
do uchwycenia światła w oczach fotografowanej osoby.
Tryby automatycznego podnoszenia lampy błyskowej
W trybach i, k, p, n, o, s, w i g wbudowana lampa błyskowa
podnosi się automatycznie i emituje błysk w razie potrzeby.
1 Wybierz tryb lampy błyskowej.
Trzymając przycisk M (Y) wciśnięty, obracaj głównym pokrętłem
sterującym, aż żądany tryb lampy błyskowej zostanie wyświetlony na
ekranie Informacje.
Przycisk M (Y)
180
Główne pokrętło
sterujące
Ekran Informacje
2 Zrób zdjęcia.
Lampa błyskowa będzie się
podnosić w razie potrzeby po
naciśnięciu spustu migawki do
połowy i będzie emitować
błysk podczas robienia zdjęcia.
Jeśli lampa błyskowa nie podnosi
się automatycznie, NIE próbuj podnosić jej ręcznie. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może prowadzić do uszkodzenia lampy błyskowej.
❚❚ Tryby lampy błyskowej
Dostępne są następujące tryby lampy błyskowej:
Automatyka lampy błyskowej: kiedy oświetlenie jest słabe lub
fotografowany obiekt jest oświetlony od tyłu, lampa błyskowa
podnosi się automatycznie po naciśnięciu spustu migawki do połowy
i emituje błysk w razie potrzeby. Niedostępne w trybie o.
Automatyka z redukcją efektu czerwonych oczu: stosuj do portretów. Lampa
błyskowa podnosi się i emituje błysk w razie potrzeby, ale przed
błyskiem lampy błyskowej świeci lampa redukcji efektu czerwonych
oczu, aby pomóc w ograniczeniu „efektu czerwonych oczu”.
Niedostępne w trybie o.
Automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji z redukcją efektu
czerwonych oczu: jak dla automatyki z redukcją efektu czerwonych oczu,
z tą różnicą, że długie czasy otwarcia migawki są stosowane w celu
uchwycenia oświetlenia tła. Używaj do zdjęć portretowych robionych
w nocy lub przy słabym oświetleniu. Dostępne w trybie o.
Automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji: długie czasy
otwarcia migawki są używane w celu uchwycenia oświetlenia tła na
zdjęciach wykonanych w nocy lub przy słabym oświetleniu. Dostępne
w trybie o.
j
Wyłącz: lampa błyskowa nie emituje błysku.
181
Tryby ręcznego podnoszenia lampy błyskowej
W trybach P, S, A, M i 0 lampę błyskową należy podnosić ręcznie. Lampa
błyskowa nie będzie emitować błysku, jeśli nie będzie podniesiona.
1 Podnieś lampę błyskową.
Naciśnij przycisk M (Y), aby podnieść
lampę błyskową. Zwróć uwagę, że jeśli
lampa błyskowa jest wyłączona lub
podłączona jest opcjonalna zewnętrzna
lampa błyskowa, wbudowana lampa
błyskowa nie będzie się podnosić. Przejdź
do kroku 2.
Przycisk M (Y)
2 Wybierz tryb lampy błyskowej (tylko tryby P, S, A i M).
Trzymając przycisk M (Y) wciśnięty, obracaj głównym pokrętłem
sterującym, aż żądany tryb lampy błyskowej zostanie wyświetlony na
ekranie Informacje.
Przycisk M (Y)
Główne pokrętło
sterujące
Ekran Informacje
3 Zrób zdjęcia.
W przypadku wybrania opcji innej niż j, lampa błyskowa emituje
błysk za każdym razem, gdy robione jest zdjęcie.
182
❚❚ Tryby lampy błyskowej
Dostępne są następujące tryby lampy błyskowej:
Błysk wypełniający: lampa błyskowa emituje błysk przy każdym zdjęciu.
Redukcja efektu czerwonych oczu: stosuj do portretów. Lampa błyskowa
emituje błysk przy każdym zdjęciu, ale przed błyskiem lampy
błyskowej świeci lampa redukcji efektu czerwonych oczu, aby pomóc
w ograniczeniu „efektu czerwonych oczu”. Niedostępny w trybie 0.
Redukcja efektu czerwonych oczu z synchronizacją z długimi czasami ekspozycji: tak
samo jak w przypadku „redukcji efektu czerwonych oczu” powyżej, z tą
różnicą, że czas otwarcia migawki jest automatycznie wydłużany, co
pozwala na uchwycenie oświetlenia tła nocą lub w warunkach słabego
oświetlenia. Używaj tego trybu w celu uchwycenia oświetlenia tła na
portretach. Niedostępny w trybach S, M i 0.
Synchronizacja z długimi czasami ekspozycji: tak samo jak w przypadku
„błysku wypełniającego” powyżej, z tą różnicą, że czas otwarcia
migawki jest automatycznie wydłużany, co pozwala na uchwycenie
oświetlenia tła nocą lub w warunkach słabego oświetlenia. Używaj
tego trybu w celu uchwycenia zarówno fotografowanego obiektu, jak
i tła. Niedostępny w trybach S, M i 0.
Synchronizacja na tylną kurtynkę migawki z długimi czasami ekspozycji: tak samo
jak w przypadku „synchronizacji na tylną kurtynkę migawki” poniżej,
z tą różnicą, że czas otwarcia migawki jest automatycznie wydłużany,
co pozwala na uchwycenie oświetlenia tła nocą lub w warunkach
słabego oświetlenia. Używaj tego trybu w celu uchwycenia zarówno
fotografowanego obiektu, jak i tła. Niedostępny w trybach S, M i 0.
S jest wyświetlane po zakończeniu regulacji ustawień.
Synchronizacja na tylną kurtynkę migawki: lampa błyskowa emituje błysk na
chwilę przed zamknięciem migawki, tworząc efekt smug światła za
poruszającymi się źródłami światła przedstawiony poniżej po prawej
stronie. Niedostępny w trybach P, A i 0.
Synchronizacja na przednią
kurtynkę migawki
j
Synchronizacja na tylną
kurtynkę migawki
Wyłącz: lampa błyskowa nie emituje błysku. Niedostępny w trybie 0.
183
A Pomiar ekspozycji
Wybierz pomiar matrycowy, pomiar centralnie ważony lub wybierz pomiar
chroniący jasne obszary przed prześwietleniem, aby włączyć zrównoważony
błysk wypełniający i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych,
Standardowy błysk i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych jest
uruchamiany automatycznie, gdy wybrany jest pomiar punktowy.
A Składanie wbudowanej lampy błyskowej
Aby oszczędzać energię, kiedy lampa błyskowa nie
jest używana, delikatnie naciśnij ją w dół, aż do
zatrzaśnięcia.
D Wbudowana lampa błyskowa
Zdejmij osłony przeciwsłoneczne obiektywu, aby zapobiec powstawaniu cieni.
Lampa błyskowa ma minimalny zasięg 0,6 m i nie może być używana w zakresie
odległości makro obiektywów zmiennoogniskowych z funkcją makro.
Sterowanie błyskiem i-TTL jest dostępne przy czułościach ISO z zakresu od 100
do 12800. Przy innych wartościach czułości uzyskanie zamierzonych efektów
może być niemożliwe z pewnych odległości i z pewnymi wartościami przysłony.
Jeśli lampa emituje błysk w trybach seryjnego wyzwalania migawki (0 103),
każde naciśnięcie spustu migawki powoduje zrobienie tylko jednego zdjęcia.
Spust migawki może zostać na chwilę zablokowany w celu ochrony lampy
błyskowej po wyemitowaniu błysków raz za razem przy kilku kolejnych
zdjęciach. Z lampy będzie można korzystać ponownie po krótkiej przerwie.
184
A Czasy otwarcia migawki dostępne w połączeniu z wbudowaną lampą błyskową
Następujące czasy otwarcia migawki są dostępne w połączeniu z wbudowaną
lampą błyskową.
Tryb
Czas otwarcia migawki
1
i, k, p, n, s, w, 0, g
/200–1/60 s
1/200–1 s
o
1/250–1/60 s
P *, A *
1/250–30 s
S*
1/250–30 s, A, %
M*
* Czasy otwarcia migawki wynoszące nawet tylko 1/4000 s są dostępne dla opcjonalnych lamp błyskowych
obsługujących automatyczną synchronizację z krótkimi czasami migawki (0 436), jeśli 1/250 s (Tryb
Auto FP) lub 1/200 s (Tryb Auto FP) jest wybrane dla ustawienia osobistego e1 (Czas
synchronizacji błysku, 0 345). Gdy wybrane jest 1/250 s (Tryb Auto FP), czasy
otwarcia migawki wynoszące nawet jedynie 1/250 s są dostępne w połączeniu z wbudowaną lampą
błyskową.
A Tryb sterowania lampą błyskową
Aparat obsługuje następujące tryby sterowania lampą błyskową i-TTL:
• Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych:
lampa emituje serię prawie niewidocznych przebłysków (monitorujących) na
chwilę przed głównym błyskiem. Przedbłyski odbite od obiektów w całym
obszarze kadru są odbierane przez około 91 000-pikselowy czujnik RGB
i analizowane wraz z informacjami o zasięgu z systemu matrycowego pomiaru
ekspozycji w celu dostosowania mocy błysku, co pozwala uzyskać naturalną
równowagę między głównym fotografowanym obiektem a oświetleniem tła
otoczenia. Jeśli używany jest obiektyw typu G, E lub D, informacje o odległości
są uwzględniane podczas obliczania mocy błysku. Dokładność obliczeń dla
obiektywów bez procesora można zwiększyć, podając dane obiektywu
(ogniskową i otwór względny, patrz 0 235). Niedostępne podczas korzystania
z pomiaru punktowego.
• Standardowy błysk i-TTL dla jednoobiektywowych lustrzanek cyfrowych: moc błysku jest
regulowana w celu uzyskania standardowego poziomu oświetlenia w kadrze.
Jasność tła nie jest brana pod uwagę. Zalecany do zdjęć, w których główny
fotografowany obiekt jest podkreślony kosztem szczegółów tła lub podczas
używania kompensacji ekspozycji. Standardowy błysk i-TTL dla cyfrowych
lustrzanek jednoobiektywowych jest uruchamiany automatycznie, gdy
wybrany jest pomiar punktowy.
185
Tryb sterowania lampą błyskową dla wbudowanej lampy błyskowej można
wybrać przy użyciu ustawienia osobistego e3 (Sterowanie lampą wbud.,
0 347). Tryb sterowania lampą błyskową dla wbudowanej lampy błyskowej jest
wyświetlany na ekranie Informacje w następujący sposób:
Synchronizacja błysku
i-TTL
—
Tryb manualny
—
Błysk stroboskopowy
—
Tryb sterownika
186
Tryb Auto FP (0 345)
A Przysłona, czułość i zasięg lampy błyskowej
Zasięg lampy błyskowej różni się w zależności od przysłony i czułości
(odpowiednika ISO).
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
200
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
Przysłona przy odpowiedniku ISO wynoszącym
400
800
1600
3200
6400
2.8
4
5.6
8
11
4
5.6
8
11
16
5.6
8
11
16
22
8
11
16
22
32
11
16
22
32
—
16
22
32
—
—
22
32
—
—
—
32
—
—
—
—
12800
16
22
32
—
—
—
—
—
Zasięg
m
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
Wbudowana lampa błyskowa ma minimalny zasięg 0,6 m.
W trybie P otwór względny (minimalna liczba przysłony) jest ograniczony
w zależności od czułości ISO w sposób przedstawiony poniżej:
100
2.8
200
3.5
Otwór względny przy odpowiedniku ISO wynoszącym:
400
800
1600
3200
6400
4
5
5.6
7.1
8
12800
10
Jeśli otwór względny obiektywu jest mniejszy od podanego powyżej,
maksymalną wartością przysłony będzie otwór względny obiektywu.
A Informacje dodatkowe
Na stronie 190 znajdują się informacje na temat blokowania mocy błysku (FV) dla
mierzonego obiektu przed ponownym skomponowaniem kadru.
Aby uzyskać informacje na temat automatycznej synchronizacji z krótkimi
czasami migawki (Auto FP) i wybierania czasu synchronizacji błysku, patrz
ustawienie osobiste e1 (Czas synchronizacji błysku, 0 345). Aby uzyskać
informacje na temat wybierania najdłuższego czasu otwarcia migawki
dostępnego podczas korzystania z lampy błyskowej, patrz ustawienie osobiste
e2 (Czas migawki dla błysku, 0 346). Aby uzyskać informacje na temat
sterowania błyskiem i używania wbudowanej lampy błyskowej w trybie
sterownika, patrz ustawienie osobiste e3 (Sterowanie lampą wbud., 0 347).
Informacje na temat korzystania z opcjonalnych lamp błyskowych znajdują się
na stronie 433.
187
Kompensacja błysku
(Tylko tryby P, S, A, M i h)
Kompensacja błysku służy do zmiany mocy błysku o wartość od –3 EV do
+1 EV co 1/3 EV, co powoduje zmianę jasności głównego
fotografowanego obiektu w stosunku do tła. Moc błysku można
zwiększyć, aby główny obiekt wyglądał na jaśniejszy, lub zmniejszyć, aby
zapobiec powstawaniu niepożądanych obszarów prześwietlonych lub
refleksów.
Naciśnij przycisk M (Y) i obracaj przednim pokrętłem sterującym, aż
żądana wartość zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LCD, w wizjerze
lub na ekranie Informacje. Ogólnie rzecz biorąc, wartości dodatnie
powodują, że fotografowany obiekt staje się jaśniejszy, a wartości
ujemne, że staje się ciemniejszy.
Przycisk M (Y)
Przednie pokrętło sterujące
Wyświetlacz LCD
±0 EV
(przycisk M (Y) wciśnięty)
188
Ekran Informacje
–0,3 (–1/3) EV
+1,0 EV
Przy wartościach innych niż ±0,0 ikona Y pojawi się na wyświetlaczu
LCD i w wizjerze po zwolnieniu przycisku M (Y). Bieżącą wartość
kompensacji błysku można sprawdzić, naciskając przycisk M (Y).
Normalną wartość mocy błysku można przywrócić, ustawiając wartość
kompensacji na ±0,0. Wyłączenie aparatu nie powoduje zresetowania
wartości kompensacji błysku.
A Opcjonalne lampy błyskowe
Kompensacja błysku wybrana przy pomocy opcjonalnej lampy błyskowej jest
sumowana z kompensacją błysku wybraną aparatem.
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat wyboru rozmiaru kroków dostępnych dla
kompensacji błysku, patrz ustawienie b2 (Krok EV zmiany ekspozycji, 0 333).
Aby uzyskać informacje na temat wybierania sposobu łączenia kompensacji
błysku i kompensacji ekspozycji, patrz ustawienie osobiste e4 (Komp. eksp. dla
lampy błysk., 0 353). Informacje na temat automatycznego modyfikowania
mocy błysku w serii zdjęć znajdują się na stronie 202.
189
Blokada mocy błysku
Ta funkcja służy do blokowania mocy błysku, pozwalając na ponowne
komponowanie zdjęć bez zmiany mocy błysku i zapewniając, że moc
błysku jest odpowiednia dla fotografowanego obiektu, nawet gdy
obiekt nie znajduje się w centrum kadru. Moc błysku jest
dostosowywana automatycznie do wszelkich zmian czułości ISO
i przysłony.
Aby użyć blokady mocy błysku:
1 Przypisz blokadę mocy błysku do
elementu sterującego aparatu.
Wybierz Blokada mocy błysku jako opcję
„naciśnij” dla ustawienia osobistego f2
(Rola przycisku Fn, 0 356), f3 (Rola
przycisku podglądu, 0 361) lub f4 (Rola
przycisku AE-L/AF-L, 0 361).
2 Podnieś lampę błyskową.
W trybach P, S, A, M i 0 lampę błyskową
można podnieść, naciskając przycisk
M (Y). W trybach i, k, p, n, o, s, w, i g
lampa błyskowa będzie podnosić się
automatycznie w razie potrzeby.
Przycisk M (Y)
3 Ustaw ostrość.
Umieść fotografowany obiekt
w centrum kadru i wciśnij
spust migawki do połowy, aby
ustawić ostrość.
190
4 Zablokuj moc błysku.
Po sprawdzeniu, czy wskaźnik gotowości
lampy (M) jest wyświetlony w wizjerze,
naciśnij przycisk wybrany w kroku 1.
Lampa błyskowa wyemituje przebłysk monitorujący, aby określić
odpowiednią moc błysku. Moc błysku zostanie zablokowana na tym
poziomie, a ikony blokady mocy błysku (e) pojawią się w wizjerze.
5 Zmień kompozycję kadru.
6 Zrób zdjęcie.
Naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie. W razie
potrzeby można zrobić więcej zdjęć bez zwalniania blokady mocy
błysku.
7 Zwolnij blokadę mocy błysku.
Naciśnij przycisk wybrany w kroku 1, aby zwolnić blokadę mocy
błysku. Sprawdź, czy ikona blokady mocy błysku (e) zniknęła
z wizjera.
191
A Korzystanie z blokady mocy błysku w połączeniu z wbudowaną lampą błyskową
Blokada mocy błysku jest dostępna w połączeniu z wbudowaną lampą błyskową
tylko wtedy, gdy TTL jest wybrane dla ustawienia osobistego e3 (Sterowanie
lampą wbud., 0 347).
A Korzystanie z blokady mocy błysku w połączeniu z opcjonalnymi lampami błyskowymi
Blokada mocy błysku jest również dostępna w połączeniu z opcjonalnymi
lampami błyskowymi w trybie sterowania lampą błyskową TTL oraz (jeśli są
obsługiwane) w trybach sterowania lampą błyskową z przedbłyskami
monitorującymi AA oraz A. Zwróć uwagę, że gdy tryb sterownika jest wybrany
dla ustawienia osobistego e3 (Sterowanie lampą wbud., 0 347), konieczne jest
ustawienie trybu sterowania lampą błyskową dla głównej lampy błyskowej lub
co najmniej jednej grupy zdalnych lamp błyskowych na TTL lub AA.
A Pomiar ekspozycji
Obszary pomiaru światła dla blokady mocy błysku podczas korzystania
z opcjonalnej lampy błyskowej są następujące:
Lampa błyskowa
Lampa błyskowa używana
oddzielnie
Używana wraz z innymi
lampami błyskowymi
(Zaawansowany
bezprzewodowy system
oświetlenia)
192
Tryb lampy
błyskowej
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (główna
lampa
błyskowa)
Obszar pomiaru światła
Koło o średnicy 5 mm
w centrum kadru
Obszar mierzony przez miernik
ekspozycji lampy błyskowej
Cały kadr
Obszar mierzony przez miernik
ekspozycji lampy błyskowej
Fotografowanie ze zdalnym
sterowaniem
Korzystanie z opcjonalnego pilota zdalnego
sterowania ML-L3
Opcjonalnego pilota zdalnego sterowania ML-L3 (0 444) można
używać do ograniczania drgań aparatu lub do wykonywania
autoportretów.
1 Wybierz Tryb zdalnego sterowania (ML-L3).
Wyróżnij Tryb zdalnego sterowania
(ML-L3) w menu fotografowania i naciśnij
2.
2 Wybierz tryb zdalnego sterowania.
Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij J.
%
$
&
7
Opcja
Zdalne
z opóźnieniem
Zdalne
natychmiastowe
Opis
Migawka jest wyzwalana 2 s po naciśnięciu spustu
migawki pilota ML-L3.
Migawka jest wyzwalana po naciśnięciu spustu
migawki pilota ML-L3.
Naciśnij spust migawki pilota ML-L3 jeden raz, aby
podnieść lustro, a następnie naciśnij go ponownie,
Zdalne uniesienie
aby zwolnić migawkę i zrobić zdjęcie. Zapobiega
lustra
poruszeniu zdjęć spowodowanemu ruchem aparatu
w czasie podnoszenia lustra.
Wyzwolenie migawki przy pomocy pilota ML-L3 jest
Wyłącz
niemożliwe.
3 Wykadruj zdjęcie.
Zamocuj aparat na statywie lub ustaw go na stabilnej, poziomej
powierzchni.
193
4 Zrób zdjęcie.
Z odległości 5 m lub mniejszej skieruj
nadajnik pilota ML-L3 na jeden
z odbiorników podczerwieni aparatu
(0 2, 4) i naciśnij spust migawki pilota
ML-L3. W trybie zdalnym z opóźnieniem
dioda samowyzwalacza zaświeci się na
około dwie sekundy przed wyzwoleniem
migawki. W trybie zdalnym natychmiastowym dioda
samowyzwalacza będzie migać po wyzwoleniu migawki. W trybie
zdalnego uniesienia lustra jednorazowe naciśnięcie spustu migawki
pilota ML-L3 spowoduje uniesienie lustra. Migawka zostanie
wyzwolona i dioda samowyzwalacza będzie błyskać po upływie 30 s
lub po ponownym naciśnięciu spustu migawki.
A Tryb wyzwalania migawki
Podczas korzystania z opcjonalnego pilota zdalnego sterowania ML-L3 tryb
wyzwalania migawki wybrany przy pomocy pokrętła trybu wyzwalania migawki
(0 103) jest ignorowany i stosowana jest opcja wybrana dla Tryb zdalnego
sterowania (ML-L3) w menu fotografowania.
D Przed użyciem opcjonalnego pilota zdalnego sterowania ML-L3
Przed pierwszym użyciem pilota zdalnego sterowania usuń przezroczystą
plastikową izolację baterii.
194
A Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej
Przed zrobieniem zdjęcia z lampą błyskową w trybie ręcznego podnoszenia
lampy błyskowej (0 182), naciśnij przycisk M (Y), aby podnieść lampę błyskową,
a następnie poczekaj, aż wskaźnik M zostanie wyświetlony w wizjerze (0 11).
Fotografowanie zostanie przerwane, jeśli lampa błyskowa zostanie podniesiona,
gdy włączony jest tryb zdalnego sterowania. Jeśli konieczne jest użycie lampy
błyskowej, aparat zareaguje na spust migawki pilota ML-L3, dopiero po
naładowaniu się lampy błyskowej. W trybach automatycznego podnoszenia
lampy błyskowej (0 180) lampa błyskowa rozpocznie się ładować po wybraniu
trybu zdalnego sterowania. Po naładowaniu lampa błyskowa będzie się
automatycznie podnosić i emitować błysk w razie potrzeby.
W trybach lampy błyskowej z obsługą redukcji efektu czerwonych oczu lampa
redukcji efektu czerwonych oczu zaświeci się na około sekundę przed
wyzwoleniem migawki. W trybie zdalnym z opóźnieniem dioda
samowyzwalacza zaświeci się na dwie sekundy, po czym lampa redukcji efektu
czerwonych oczu zaświeci się na sekundę przed wyzwoleniem migawki.
A Ustawianie ostrości w trybie zdalnego sterowania
Aparat nie będzie regulować ostrości w sposób ciągły, gdy wybrany jest tryb
ciągłego autofokusa, ale zwróć uwagę, że niezależnie od wybranego trybu
autofokusa, można ustawić ostrość, wciskając spust migawki aparatu do połowy
przed zrobieniem zdjęcia. Jeśli wybrany jest automatyczny lub pojedynczy
autofokus albo aparat pracuje w trybie podglądu na żywo w trybie zdalnym
natychmiastowym bądź zdalnym z opóźnieniem, aparat automatycznie
dostosuje ostrość przed zrobieniem zdjęcia. Jeśli aparat nie jest w stanie ustawić
ostrości podczas fotografowania z użyciem wizjera, powróci do trybu gotowości
bez wyzwalania migawki.
A Tryb zdalnego uniesienia lustra
Kiedy lustro jest podniesione, zdjęć nie można kadrować w wizjerze, a aparat nie
dokonuje automatycznej regulacji ostrości ani pomiaru ekspozycji.
A Kończenie trybu zdalnego sterowania
Zdalne sterowanie zostanie automatycznie anulowane, jeśli żadne zdjęcie nie
zostanie zrobione przed upływem czasu wybranego dla ustawienia osobistego
c5 (Oczek. na zdal. wyzwol. (ML-L3), 0 337), Wyłącz zostanie wybrane dla
Tryb zdalnego sterowania (ML-L3), przeprowadzone zostanie resetowanie
dwoma przyciskami (0 199) lub opcje fotografowania zostaną zresetowane za
pomocą Reset. menu fotografowania (0 311).
195
D Rola przycisku migawki
Jeśli Nagrywanie filmów jest wybrane dla ustawienia osobistego g4 (Rola
przycisku migawki, 0 373), pilota ML-L3 nie można używać, gdy wybierak
trybu podglądu na żywo jest przekręcony w położenie 1.
A Zasłoń wizjer
Aby światło wpadające przez wizjer nie było widoczne na zdjęciach lub nie
zakłócało ekspozycji, przed rozpoczęciem fotografowania usuń gumową muszlę
oczną i zakryj wizjer dołączoną do aparatu pokrywką okularu (0 107).
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje o wybieraniu czasu, przez który aparat będzie
pozostawał w trybie gotowości, oczekując na sygnał z pilota zdalnego
sterowania, patrz ustawienie osobiste c5 (Oczek. na zdal. wyzwol. (ML-L3);
0 337). Aby uzyskać informacje na temat regulowania sygnałów dźwiękowych,
które są emitowane podczas używania pilota zdalnego sterowania, patrz
ustawienie osobiste d1 (Sygnał dźwiękowy; 0 338).
196
Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania
Podczas korzystania z aparatu w połączeniu z opcjonalnymi
bezprzewodowymi pilotami zdalnego sterowania WR-1 (0 444)
i WR-R10/WR-T10 (0 444), spusty migawki pilotów WR-1 i WR-T10
pełnią takie same funkcje, jak spust migawki aparatu, pozwalając na
zdalne wykonywanie zdjęć seryjnych i fotografowanie z użyciem
samowyzwalacza.
Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania WR-1
Pilot WR-1 może działać jako nadajnik lub odbiornik i jest używany
w połączeniu z innym pilotem WR-1 albo w połączeniu
z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania WR-R10 lub WR-T10.
Na przykład, WR-1 można podłączyć do gniazda akcesoriów do użytku
w roli odbiornika, co umożliwia zdalną zmianę ustawień aparatu i zdalne
wyzwalanie migawki przy pomocy innego WR-1 pełniącego funkcję
nadajnika.
Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania WR-R10/
WR-T10
Gdy WR-R10 (nadajnik-odbiornik) jest podłączony do aparatu, migawkę
można wyzwalać przy pomocy WR-T10 (nadajnika).
197
Inne opcje fotografowania
Fotografowanie z użyciem wizjera: przycisk P
Naciśnięcie przycisku P podczas
fotografowania z użyciem wizjera powoduje
wyświetlenie menu zawierającego
następujące opcje:
Przycisk P
Opcja
Wybierz obszar zdjęcia
Ustaw funkcję Picture Control
Aktywna funkcja D-Lighting
HDR (wysoki zakres dynamiki)
Tryb zdalnego sterowania (ML-L3)
0
110
165
175
177
193
Opcja
Rola przycisku Fn
Rola przycisku podglądu
Rola przycisku AE-L/AF-L
Redukcja szumów - dł. naśw.
Reduk. szumów - wys. czuł.
0
356
361
361
317
317
Aby wyjść z menu przycisku P i powrócić do ekranu fotografowania,
naciśnij przycisk P ponownie.
198
Resetowanie dwoma przyciskami:
przywracanie ustawień domyślnych
Ustawienia aparatu podane
poniżej można przestawić na
wartości domyślne,
przytrzymując jednocześnie
przyciski W (S) i E wciśnięte
przez dłużej niż dwie sekundy (te
przyciski są oznaczone zielonymi
kropkami). Podczas resetowania
Przycisk W (S)
ustawień wyświetlacz LCD
wyłączy się na chwilę.
Opcja
Jakość zdjęcia
Wielkość zdjęcia
Balans bieli
Precyzyjna korekta
Ustawienia Picture Control 1
HDR (wysoki zakres dynamiki)
Ustawienia czułości ISO
Czułość ISO
P, S, A, M
Inne tryby
Automatyczny dobór ISO
Tryb zdalnego sterowania (ML-L3)
Fotogr. z interwalometrem
Przycisk E
Ustawienie domyślne
JPEG normal
Duża
Automatyczny > Normalny
A-B: 0, G-M: 0
Niezmodyfikowane
Wyłącz 2
100
Automatyczny
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz 3
0
115
118
145
149
165
177
134
136
193
222
199
Opcja
Autofokus (wizjer)
Tryb autofokusa
%
Inne tryby
Tryb pola AF
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, g, u,
P, S, A, M
Autofokus (podgląd na żywo/film)
Tryb autofokusa
Tryb pola AF
m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Pole AF 4
Podgląd ekspozycji
Prz. ster. el. za pom. wyb. wielof.
Wyświetl. obszarów prześwietl.
Głośność w słuchawkach
Pomiar ekspozycji
200
Ustawienie domyślne
0
AF-S
AF-A
121
Jednopolowy AF
51-polowy AF z dynamicznym
wyborem pola
123
Automatyczny wybór pola AF
AF-S
Szerokie pole AF
Normalne pole AF
AF z priorytetem twarzy
Centralne
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
15
Matrycowy
Blokada AE (wciśnięta)
Wyłącz
Braketing
Kompensacja błysku
Kompensacja ekspozycji
Tryb opóźnienia ekspozycji
Wyłącz 5
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
57
58
127
62
72
72
72
139
129,
141
202
188
143
339
Opcja
Tryb lampy błyskowej
i, k, p, n, w, g
s
o
0, P, S, A, M
Blokada mocy błysku
Wielokrotna ekspozycja
Fleksja programu
+ NEF (RAW)
Ustawienie domyślne
Automatyka
Automatyka+redukcja efektu
czerwonych oczu
Automatyka+synchronizacja
z długimi czasami ekspozycji
Błysk wypełniający
Wyłącz
Wyłącz 6
Wyłącz
Wyłącz
0
181,
183
190
216
89
357
1 Tylko bieżące ustawienie Picture Control.
2 Siła HDR nie jest resetowana.
3 Jeśli aktualnie trwa fotografowanie z interwalometrem, fotografowanie zakończy się. Czas rozpoczęcia,
interwał fotografowania, liczba interwałów oraz zdjęć i wygładzanie ekspozycji nie są resetowane.
4 Pole AF nie jest wyświetlane, jeśli automatyczny wybór pola AF jest wybrany jako tryb pola AF.
5 Liczba zdjęć jest zerowana. Krok braketingu jest przestawiany na 1 EV (braketing ekspozycji/mocy błysku) lub
1 (braketing balansu bieli). Y Automatyczna jest wybrane dla drugiego zdjęcia programów
braketingu ADL z dwoma zdjęciami.
6 Jeśli aktualnie trwa rejestracja wielokrotnej ekspozycji, fotografowanie zakończy się, a wielokrotna
ekspozycja zostanie utworzona z dotychczas zarejestrowanych ekspozycji. Wzmocnienie i liczba zdjęć nie są
resetowane.
201
Braketing
(Tylko tryby P, S, A i M)
Braketing automatycznie nieznacznie modyfikuje ekspozycję, moc
błysku, ustawienia aktywnej funkcji D-Lighting (ang. Active D-Lighting –
ADL) lub balans bieli dla każdego zdjęcia, „biorąc w nawias” (ang.
bracket) bieżącą wartość. Korzystaj z niego w sytuacjach, w których
trudno ustawić ekspozycję, moc błysku (tylko tryb i-TTL oraz, jeśli
obsługiwane, tryby sterowania lampą błyskową z automatyką przysłony;
patrz strony 185, 347 i 435), balans bieli lub aktywną funkcję D-Lighting
i nie ma czasu na sprawdzanie rezultatów oraz dopasowanie ustawień
po każdym zdjęciu, lub też aby próbować różnych ustawień dla tego
samego obiektu.
❚❚ Braketing ekspozycji i mocy błysku
Modyfikuj ekspozycję i/lub moc błysku dla serii zdjęć.
Ekspozycja
zmodyfikowana o: 0 EV
Ekspozycja
zmodyfikowana o: –1 EV
1 Wybierz braketing mocy błysku lub
ekspozycji.
Wybierz ustawienie osobiste e6 (Sposób
real. aut. braketingu) w menu ustawień
osobistych, wyróżnij opcję i naciśnij J.
Wybierz Ekspozycja i błysk, aby
modyfikować ekspozycję oraz moc błysku,
Tylko ekspozycja, aby modyfikować tylko
ekspozycję, lub Tylko błysk, aby
modyfikować tylko moc błysku.
202
Ekspozycja
zmodyfikowana o: +1 EV
2 Wybierz liczbę zdjęć.
Wciskając przycisk D, obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby
wybrać liczbę zdjęć w sekwencji braketingu. Liczba zdjęć jest
pokazana na ekranie Informacje i na wyświetlaczu LCD.
Liczba zdjęć
Przycisk D
Główne pokrętło
sterujące
Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy
błysku
Ekran Informacje
Przy ustawieniach innych niż zero na
wyświetlaczu LCD wyświetlana jest ikona
M. W wizjerze wyświetlane jest D, a na
ekranie Informacje wyświetlony jest wskaźnik braketingu oraz ikona
przedstawiająca rodzaj braketingu: v (braketing ekspozycji
i mocy błysku), w (tylko braketing ekspozycji) lub x (tylko
braketing mocy błysku).
203
3 Wybierz krok ekspozycji.
Wciskając przycisk D, obracaj przednim pokrętłem sterującym, aby
wybrać krok ekspozycji.
Krok ekspozycji
Przycisk D
Przednie pokrętło
sterujące
Ekran Informacje
Przy ustawieniach domyślnych wielkość kroku można wybrać
spośród 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 oraz 3 EV. Programy braketingu
z krokiem 0,3 (1/3) EV są podane poniżej.
Ekran Informacje
Liczba
zdjęć
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Kolejność braketingu (w EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/
+1,3
Zwróć uwagę, że dla kroków ekspozycji co 2 EV lub więcej
maksymalna liczba zdjęć wynosi 5; jeśli w kroku 2 wybrana została
wyższa wartość, liczba zdjęć zostanie automatycznie ustawiona na 5.
204
4 Wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
Aparat będzie modyfikować ekspozycję i/lub moc błysku
pomiędzy ujęciami zgodnie z wybranym programem
braketingu. Modyfikacje ekspozycji są dodawane do
modyfikacji dokonanych funkcją kompensacji ekspozycji
(patrz strona 143).
Wskaźnik postępu braketingu jest wyświetlany, gdy braketing działa.
Po każdym zdjęciu ze wskaźnika znika jeden segment.
Liczba zdjęć: 3; krok: 0,7
Ekran po pierwszym zdjęciu
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat wyboru rozmiaru kroków, patrz ustawienie
osobiste b2 (Krok EV zmiany ekspozycji, 0 333). Aby uzyskać informacje na
temat wybierania kolejności przeprowadzania braketingu, patrz ustawienie
osobiste e7 (Kolejność braketingu, 0 354).
205
❚❚ Anulowanie braketingu
Aby anulować braketing, naciśnij przycisk D i obracaj głównym
pokrętłem sterującym, aż liczba zdjęć w sekwencji braketingu będzie
wynosić zero (0F/r), a wskaźniki braketingu ekspozycji/mocy błysku
przestaną być wyświetlane. Ostatni uruchomiony program zostanie
przywrócony przy następnym włączeniu braketingu. Braketing można
również anulować, przeprowadzając resetowanie dwoma przyciskami
(0 199), ale w tym wypadku program braketingu nie zostanie
przywrócony przy następnym włączeniu braketingu.
A Braketing ekspozycji i mocy błysku
W trybach seryjnego wyzwalania migawki (0 103) fotografowanie zostanie
wstrzymane po zrobieniu liczby zdjęć określonej w programie braketingu.
Fotografowanie zostanie wznowione po następnym naciśnięciu spustu migawki.
W trybie samowyzwalacza aparat zrobi liczbę zdjęć wybraną w kroku 2 na stronie
203 po każdym naciśnięciu spustu migawki, niezależnie od opcji wybranej dla
ustawienia osobistego c3 (Samowyzwalacz) > Liczba zdjęć (0 337); jednakże
interwał między zdjęciami jest regulowany przy pomocy ustawienia osobistego
c3 (Samowyzwalacz) > Interwał między zdjęciami. W innych trybach każde
naciśnięciu spustu migawki powoduje zrobienie jednego zdjęcia.
Jeśli karta pamięci zapełni się przed zrobieniem wszystkich zdjęć z sekwencji,
fotografowanie można wznowić od następnego zdjęcia w sekwencji po zmianie
karty pamięci lub usunięciu zdjęć w celu uzyskania wolnego miejsca na karcie
pamięci. Jeśli aparat zostanie wyłączony przed zrobieniem wszystkich zdjęć
w sekwencji braketingu, fotografowanie można wznowić od kolejnego zdjęcia
w sekwencji po włączeniu aparatu.
206
A Braketing ekspozycji
Aparat zmienia parametry ekspozycji, modyfikując czas otwarcia migawki
i wartość przysłony (tryb P), wartość przysłony (tryb S) lub czas otwarcia migawki
(tryby A i M). Jeśli Włącz jest wybrane dla Ustawienia czułości ISO >
Automatyczny dobór ISO (0 136) w trybach P, S i A, aparat będzie
automatycznie modyfikować czułość ISO w celu uzyskania optymalnej
ekspozycji, gdy limity układu pomiaru ekspozycji aparatu zostaną przekroczone.
W trybie M aparat najpierw użyje automatycznego doboru ISO, aby maksymalnie
zbliżyć ekspozycję do optymalnej wartości, a następnie przeprowadzi braketing
tej ekspozycji, modyfikując czas otwarcia migawki.
207
❚❚ Braketing balansu bieli
Aparat tworzy wiele kopii każdego zdjęcia, każdą z innym balansem
bieli. Więcej informacji na temat balansu bieli znajduje się na stronie 145.
1 Wybierz braketing balansu bieli.
Wybierz Braketing balansu bieli dla
ustawienia osobistego e6 Sposób real.
aut. braketingu.
2 Wybierz liczbę zdjęć.
Wciskając przycisk D, obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby
wybrać liczbę zdjęć w sekwencji braketingu. Liczba zdjęć jest
pokazana na ekranie Informacje i na wyświetlaczu LCD.
Liczba zdjęć
Przycisk D
Główne pokrętło
sterujące
Wskaźnik braketingu
balansu bieli
Ekran Informacje
Przy ustawieniach innych niż zero, M
i D są wyświetlane, odpowiednio, na
wyświetlaczu LCD i w wizjerze, a ikona
y oraz wskaźnik braketingu są widoczne na ekranie Informacje.
208
3 Wybierz krok balansu bieli.
Wciskając przycisk D, obracaj przednim pokrętłem sterującym, aby
wybrać pomiędzy krokami 1 (5 miredów; 0 151), 2 (10 miredów)
i 3 (15 miredów). Wartość B oznacza natężenie barwy niebieskiej,
a wartość A oznacza natężenie barwy bursztynowej (0 149).
Krok balansu bieli
Przycisk D
Przednie pokrętło
sterujące
Ekran Informacje
Programy braketingu z krokiem 1 są podane poniżej.
Ekran Informacje
Liczba
zdjęć
2
2
3
Krok balansu bieli Kolejność braketingu
1B
1A
1 A, 1 B
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
209
4 Wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób
zdjęcie.
Każde zdjęcie będzie przetworzone
w celu utworzenia liczby kopii określonej
w programie braketingu, a każda kopia
będzie miała inny balans bieli. Modyfikacje balansu bieli są
dodawane do regulacji balansu bieli dokonanej funkcją precyzyjnej
korekty balansu bieli.
Jeśli liczba zdjęć w programie braketingu
przekracza liczbę możliwych do
zapisania zdjęć, n i ikona karty,
której to dotyczy, będą migać na
wyświetlaczu LCD, migająca ikona j
pojawi się w wizjerze zgodnie z ilustracją
po prawej stronie, a spust migawki
zostanie zablokowany. Fotografowanie
będzie można rozpocząć dopiero po
włożeniu nowej karty pamięci.
210
❚❚ Anulowanie braketingu
Aby anulować braketing, naciśnij przycisk D i obracaj głównym
pokrętłem sterującym, aż liczba zdjęć w sekwencji braketingu będzie
wynosić zero (0F/r), a wskaźniki braketingu balansu bieli przestaną być
wyświetlane. Ostatni uruchomiony program zostanie przywrócony przy
następnym włączeniu braketingu. Braketing można również anulować,
przeprowadzając resetowanie dwoma przyciskami (0 199), ale w tym
wypadku program braketingu nie zostanie przywrócony przy
następnym włączeniu braketingu.
A Braketing balansu bieli
Braketing balansu bieli jest niedostępny przy ustawieniu jakości zdjęcia NEF
(RAW). Wybranie NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG fine, NEF (RAW) + JPEG
normal lub NEF (RAW) + JPEG basic anuluje braketing balansu bieli.
Braketing balansu bieli wpływa tylko na temperaturę barwową (oś barwy
bursztynowej-niebieskiej na ekranie precyzyjnej korekty balansu bieli, 0 149).
Nie są przeprowadzane żadne regulacje na osi barwy zielonej-magenty.
W trybie samowyzwalacza (0 106) liczba kopii określona w programie balansu
bieli zostanie utworzona po każdym wyzwoleniu migawki, niezależnie od opcji
wybranej dla ustawienia osobistego c3 (Samowyzwalacz) > Liczba zdjęć
(0 337).
Jeśli aparat zostanie wyłączony, gdy świeci się dioda dostępu do karty pamięci,
aparat wyłączy się całkowicie dopiero po zapisaniu wszystkich zdjęć z sekwencji.
211
❚❚ Braketing ADL
Aparat modyfikuje działanie aktywnej funkcji D-Lighting w serii
ekspozycji. Więcej informacji na temat aktywnej funkcji D-Lighting
znajduje się na stronie 175.
1 Wybierz braketing ADL.
Wybierz Braketing ADL dla ustawienia
osobistego e6 Sposób real. aut.
braketingu.
2 Wybierz liczbę zdjęć.
Wciskając przycisk D, obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby
wybrać liczbę zdjęć w sekwencji braketingu. Liczba zdjęć jest
pokazana na ekranie Informacje i na wyświetlaczu LCD.
Liczba zdjęć
Przycisk D
Główne pokrętło
sterujące
Stopień braketingu ADL
Ekran Informacje
Przy ustawieniach innych niż zero, M i D są wyświetlane,
odpowiednio, na wyświetlaczu LCD i w wizjerze, a ikona z oraz
stopień braketingu są widoczne na ekranie Informacje.
212
Wybierz dwa zdjęcia, aby zarejestrować jedno zdjęcie z wyłączoną
aktywną funkcją D-Lighting i drugie zdjęcie z wybraną wartością tej
funkcji. Wybierz od trzech do pięciu zdjęć, aby zarejestrować serię
zdjęć z aktywną funkcją D-Lighting ustawioną na Wyłącz,
Zmniejszona i Normalna (trzy zdjęcia), Wyłącz, Zmniejszona,
Normalna i Zwiększona (cztery zdjęcia) lub Wyłącz, Zmniejszona,
Normalna, Zwiększona i Bardzo wysoka (pięć zdjęć). Jeśli
wybierzesz więcej niż dwa zdjęcia, przejdź do kroku 4.
3 Wybierz Aktywna funkcja D-Lighting.
Wciskając przycisk D, obracaj przednim pokrętłem sterującym, aby
wybrać aktywną funkcję D-Lighting.
Przycisk D
Przednie pokrętło sterujące
Aktywna funkcja D-Lighting jest pokazana na ekranie Informacje i na
wyświetlaczu LCD.
Aktywna funkcja
D-Lighting
Y
Automatyczna
R
Zmniejszona
Q
Normalna
P
Zwiększona
Z
Bardzo wysoka
Ekran Informacje
Ekran wyświetlacza LCD
213
4 Wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
Aparat będzie modyfikować pracę aktywnej funkcji
D-Lighting pomiędzy ujęciami zgodnie z wybranym
programem braketingu. Wskaźnik postępu braketingu
jest wyświetlany, gdy braketing działa. Po każdym
zdjęciu ze wskaźnika znika jeden segment.
Liczba zdjęć: 3
214
Ekran po pierwszym zdjęciu
❚❚ Anulowanie braketingu
Aby anulować braketing, naciśnij przycisk D i obracaj głównym
pokrętłem sterującym, aż liczba zdjęć w sekwencji braketingu będzie
wynosić zero (0F/r), a wskaźniki braketingu ADL przestaną być
wyświetlane. Ostatni uruchomiony program zostanie przywrócony przy
następnym włączeniu braketingu. Braketing można również anulować,
przeprowadzając resetowanie dwoma przyciskami (0 199), ale w tym
wypadku program braketingu nie zostanie przywrócony przy
następnym włączeniu braketingu.
A Braketing ADL
W trybach seryjnego wyzwalania migawki (0 103) fotografowanie zostanie
wstrzymane po zrobieniu liczby zdjęć określonej w programie braketingu.
Fotografowanie zostanie wznowione po następnym naciśnięciu spustu migawki.
W trybie samowyzwalacza aparat zrobi liczbę zdjęć wybraną w kroku 2 na stronie
212 po każdym naciśnięciu spustu migawki, niezależnie od opcji wybranej dla
ustawienia osobistego c3 (Samowyzwalacz) > Liczba zdjęć (0 337); jednakże
interwał między zdjęciami jest regulowany przy pomocy ustawienia osobistego
c3 (Samowyzwalacz) > Interwał między zdjęciami. W innych trybach każde
naciśnięciu spustu migawki powoduje zrobienie jednego zdjęcia.
Jeśli karta pamięci zapełni się przed zrobieniem wszystkich zdjęć z sekwencji,
fotografowanie można wznowić od następnego zdjęcia w sekwencji po zmianie
karty pamięci lub usunięciu zdjęć w celu uzyskania wolnego miejsca na karcie
pamięci. Jeśli aparat zostanie wyłączony przed zrobieniem wszystkich zdjęć
w sekwencji braketingu, fotografowanie można wznowić od kolejnego zdjęcia
w sekwencji po włączeniu aparatu.
215
Wielokrotna ekspozycja
(Tylko tryby P, S, A i M)
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby zapisać serię dwóch lub trzech
ekspozycji na jednej fotografii. Wielokrotne ekspozycje mogą
wykorzystywać nieprzetworzone dane (RAW) z matrycy aparatu w celu
uzyskania kolorów wyraźnie lepszych od kolorów uzyskiwanych
w nałożonych na siebie zdjęciach generowanych przez
oprogramowanie do obróbki zdjęć.
❚❚ Tworzenie wielokrotnej ekspozycji
W trybie podglądu na żywo nie można rejestrować wielokrotnych
ekspozycji. Zakończ tryb podglądu na żywo przed przejściem dalej.
A Wydłużony czas rejestracji
Jeśli monitor wyłączy się podczas odtwarzania lub obsługi menu i przez około
30 s nie przeprowadzi się żadnych czynności, fotografowanie zostanie
zakończone, a wielokrotna ekspozycja zostanie utworzona z ekspozycji
zarejestrowanych do tego momentu. Czas, w którym można zarejestrować
kolejną ekspozycję, można wydłużyć, wybierając dłuższe czasy dla ustawienia
osobistego c2 (Czas czuwania, 0 336).
1 Wybierz Wielokrotna ekspozycja.
Wyróżnij Wielokrotna ekspozycja
w menu fotografowania i naciśnij 2.
216
2 Wybierz tryb.
Wyróżnij Tryb wielokrotnej ekspozycji
i naciśnij 2.
Wyróżnij jedno z poniższych ustawień
i naciśnij J.
• Aby zarejestrować serię wielokrotnych
ekspozycji, wybierz 6 Włącz (seria).
Rejestrowanie wielokrotnych ekspozycji
będzie kontynuowane, aż do wybrania
Wyłącz dla Tryb wielokrotnej
ekspozycji.
• Aby zarejestrować jedną wielokrotną ekspozycję, wybierz Włącz (poj.
zdjęcie). Normalne fotografowanie zostanie wznowione
automatycznie po utworzeniu jednej wielokrotnej ekspozycji.
• Aby wyjść z menu bez tworzenia dodatkowych wielokrotnych ekspozycji,
wybierz Wyłącz.
Kiedy wybrane jest Włącz (seria) lub
Włącz (poj. zdjęcie), ikona n jest
widoczna na wyświetlaczu LCD.
217
3 Wybierz liczbę zdjęć.
Wyróżnij Liczba zdjęć i naciśnij 2.
Naciskaj 1 lub 3, aby wybrać liczbę
ekspozycji do połączenia w jedno zdjęcie,
po czym naciśnij J.
4 Wybierz stopień wzmocnienia.
Wyróżnij Automatyczne wzmocnienie
i naciśnij 2.
Wyświetlone zostaną następujące opcje.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
• Włącz: wzmocnienie jest dostosowywane
w zależności od liczby rzeczywiście
zarejestrowanych ekspozycji
(wzmocnienie dla każdej ekspozycji jest
ustawione na 1/2 dla dwóch ekspozycji, 1/3
dla trzech ekspozycji, itd.).
• Wyłącz: wzmocnienie nie jest regulowane podczas rejestracji
wielokrotnej ekspozycji. Zwróć uwagę, że na zdjęciach mogą
występować szumy (losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub
linie).
218
5 Wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
W trybach seryjnego wyzwalania migawki (0 103)
aparat zapisuje wszystkie ekspozycje w jednej serii. Jeśli
wybrane jest Włącz (seria), aparat będzie dalej
rejestrować wielokrotne ekspozycje, gdy spust migawki
będzie pozostawał wciśnięty. Jeśli wybrane jest Włącz (poj. zdjęcie),
rejestrowanie wielokrotnych ekspozycji zakończy się po pierwszym
zdjęciu. W trybie samowyzwalacza aparat automatycznie
zarejestruje liczbę ekspozycji wybraną w kroku 3 na stronie 218
niezależnie od opcji wybranej dla ustawienia osobistego c3
(Samowyzwalacz) > Liczba zdjęć (0 337); jednakże interwał
między zdjęciami jest regulowany przy pomocy ustawienia
osobistego c3 (Samowyzwalacz) > Interwał między zdjęciami.
W innych trybach wyzwalania migawki każde naciśnięcie spustu
migawki powoduje zarejestrowanie jednego zdjęcia. Kontynuuj
fotografowanie, aż do zarejestrowania wszystkich ekspozycji (aby
uzyskać informacje na temat przerywania wielokrotnej ekspozycji
przed zarejestrowaniem wszystkich zdjęć, patrz strona 220).
Ikona n będzie migać do momentu
zakończenia fotografowania. Jeśli wybrane
jest Włącz (seria), rejestrowanie
wielokrotnych ekspozycji zakończy się
dopiero po wybraniu Wyłącz dla trybu
wielokrotnej ekspozycji. Jeśli wybrane jest Włącz (poj. zdjęcie),
rejestrowanie wielokrotnych ekspozycji zakończy się automatycznie
po zakończeniu wielokrotnej ekspozycji. Po zakończeniu
rejestrowania wielokrotnych ekspozycji ikona n znika z ekranu.
219
❚❚ Przerywanie wielokrotnej ekspozycji
Aby przerwać wielokrotną ekspozycję przed
zarejestrowaniem określonej liczby
ekspozycji, wybierz Wyłącz dla trybu
wielokrotnej ekspozycji. Jeśli fotografowanie
zakończy się przed zarejestrowaniem
wybranej liczby ekspozycji, wielokrotna
ekspozycja zostanie utworzona z ekspozycji
zarejestrowanych do tej chwili. Jeśli Automatyczne wzmocnienie jest
włączone, wzmocnienie będzie dostosowywane do liczby rzeczywiście
zarejestrowanych ekspozycji. Zwróć uwagę, że fotografowanie zakończy
się automatycznie, jeśli:
• Przeprowadzone zostanie resetowanie dwoma przyciskami (0 199)
• Aparat zostanie wyłączony
• Rozładuje się akumulator
• Zdjęcia zostaną usunięte
220
D Wielokrotne ekspozycje
Nie wyjmuj ani nie wymieniaj karty pamięci podczas rejestrowania wielokrotnej
ekspozycji.
W trybie podglądu na żywo nie można rejestrować wielokrotnych ekspozycji.
Fotografowanie w trybie podglądu na żywo przestawia opcję Tryb wielokrotnej
ekspozycji na Wyłącz.
Informacje zdjęciowe podane na ekranie Informacje podczas odtwarzania zdjęć
(w tym pomiar ekspozycji, ekspozycja, tryb fotografowania, ogniskowa, data
rejestracji i orientacja aparatu) dotyczą pierwszego ujęcia z wielokrotnej
ekspozycji.
A Fotografowanie z interwalometrem
Jeśli fotografowanie z interwalometrem zostanie uruchomione przed
zarejestrowaniem pierwszej ekspozycji, aparat będzie rejestrował ekspozycje
z wybranym interwałem do momentu zarejestrowania liczby ekspozycji
wybranej w menu wielokrotnej ekspozycji (liczba zdjęć podana w menu
fotografowania z interwalometrem jest ignorowana). Te ekspozycje zostaną
następnie zapisane jako jedno zdjęcie, a fotografowanie z interwalometrem
zakończy się (jeśli Włącz (poj. zdjęcie) jest wybrane dla trybu wielokrotnej
ekspozycji, rejestrowanie wielokrotnych ekspozycji również automatycznie się
zakończy).
A Inne ustawienia
Podczas rejestrowania wielokrotnej ekspozycji formatowanie kart pamięci jest
niemożliwe, a niektóre elementy menu są szare i nie można ich zmieniać.
221
Fotografowanie z interwalometrem
Aparat umożliwia automatyczne rejestrowanie zdjęć w ustawionych
odstępach czasu.
D Przed rozpoczęciem fotografowania
Wybierz tryb wyzwalania migawki inny niż samowyzwalacz (E) i V podczas
korzystania z fotografowania z interwalometrem. Przed rozpoczęciem
fotografowania z użyciem interwalometru zrób zdjęcie próbne z bieżącymi
ustawieniami i obejrzyj rezultaty na monitorze. Po wyregulowaniu ustawień
zgodnie ze swoimi potrzebami usuń gumową muszlę oczną i zakryj wizjer
dołączoną do aparatu pokrywką okularu, aby zapobiec zakłócaniu zdjęć
i ekspozycji przez światło wpadające przez wizjer (0 107).
Przed wybraniem czasu rozpoczęcia wybierz Strefa czasowa i data w menu
ustawień i dopilnuj, aby zegar aparatu był ustawiony na poprawną datę
i godzinę (0 381).
Zalecamy używać statywu. Przed rozpoczęciem fotografowania zamontuj aparat
na statywie. Aby zapewnić nieprzerwane fotografowanie, dopilnuj, aby
akumulator w aparacie był całkowicie naładowany. W razie wątpliwości przed
użyciem naładuj akumulator lub użyj zasilacza sieciowego i złącza zasilania
(dostępne osobno).
1 Wybierz Fotogr. z interwalometrem.
Wyróżnij Fotogr. z interwalometrem
w menu fotografowania i naciśnij 2, aby
wyświetlić ustawienia interwalometru.
222
2 Dostosuj ustawienia interwalometru.
Wybierz opcję rozpoczęcia, interwał, liczbę zdjęć na interwał oraz
opcję wygładzania ekspozycji.
• Aby wybrać opcję rozpoczęcia:
Wyróżnij Opcje rozpoczęcia
i naciśnij 2.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
Aby natychmiast rozpocząć fotografowanie, wybierz Teraz. Aby
rozpocząć fotografowanie wybranego dnia o określonej godzinie,
wybierz opcję Wybierz datę i czas rozpoczęcia, następnie wybierz
datę i godzinę, po czym naciśnij J.
• Aby wybrać interwał między zdjęciami:
Wyróżnij Interwał i naciśnij 2.
Wybierz interwał (godziny, minuty
i sekundy) i naciśnij J.
223
• Aby wybrać liczbę zdjęć na interwał:
Wyróżnij L. interwałów × liczba
zdjęć/interwał i naciśnij 2.
Wybierz liczbę interwałów i liczbę
zdjęć na interwał, a następnie
naciśnij J.
W trybie S (pojedyncze zdjęcie) zdjęcia dla każdego interwału będą
robione z szybkością wybraną dla ustawienia osobistego d2
(Seryjne wolne, 0 338).
• Aby włączyć lub wyłączyć wygładzanie ekspozycji:
Wyróżnij Wygładzanie ekspozycji
i naciśnij 2.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
Wybranie Włącz pozwala aparatowi na dostosowanie ekspozycji
do poprzedniego zdjęcia w trybach innych niż M (zwróć uwagę, że
wygładzanie ekspozycji ma miejsce w trybie M, tylko jeśli
automatyczny dobór ISO jest włączony).
224
3 Rozpocznij fotografowanie.
Wyróżnij Start i naciśnij J. Pierwsza seria
zdjęć zostanie zrobiona w wybranym
czasie rozpoczęcia lub po około 3 s, jeśli
ustawienie Teraz zostało wybrane dla
Opcje rozpoczęcia w kroku 2.
Fotografowanie będzie kontynuowane
w wybranych odstępach czasu, aż wszystkie zdjęcia zostaną
zrobione.
A Podczas fotografowania
Podczas fotografowania z interwalometrem dioda
dostępu do karty pamięci będzie migać. Na chwilę
przed rozpoczęciem kolejnego interwału
fotografowania wskaźnik czasu otwarcia migawki
pokaże liczbę pozostałych interwałów, a wskaźnik
przysłony pokaże liczbę zdjęć pozostałą
w bieżącym interwale. W innych przypadkach
liczbę pozostałych interwałów i liczbę zdjęć na
każdy interwał można wyświetlić, naciskając spust
migawki do połowy (po zwolnieniu spustu czas
otwarcia migawki i przysłona będą wyświetlane do
momentu upływu czasu czuwania).
Dioda dostępu do karty
pamięci
W trakcie fotografowania z interwalometrem można odtwarzać zdjęcia. Monitor
wyłączy się automatycznie około cztery sekundy przed każdym interwałem.
Zwróć uwagę, że zmiana ustawień aparatu podczas pracy interwalometru może
doprowadzić do zakończenia fotografowania.
225
❚❚ Wstrzymywanie fotografowania z interwalometrem
Fotografowanie z interwalometrem można wstrzymać między
interwałami, naciskając J lub wybierając Pauza w menu
interwalometru.
❚❚ Wznawianie fotografowania z interwalometrem
Aby wznowić fotografowanie:
Natychmiastowe rozpoczęcie
Wyróżnij Ponów start
i naciśnij J.
Rozpoczęcie o określonej godzinie
Dla Opcje rozpoczęcia
wyróżnij Wybierz datę
i czas rozpoczęcia
i naciśnij 2.
Wybierz datę oraz godzinę
rozpoczęcia i naciśnij J.
Wyróżnij Ponów start
i naciśnij J.
❚❚ Kończenie fotografowania z interwalometrem
Aby zakończyć fotografowanie z interwalometrem i wznowić normalne
fotografowanie przed zrobieniem wszystkich zdjęć, wybierz Wyłącz
w menu interwalometru.
226
❚❚ Brak zdjęcia
Aparat pominie bieżący interwał, jeśli jedna z następujących sytuacji
będzie się utrzymywać przez osiem sekund lub dłużej po czasie
planowanego rozpoczęcia interwału: zdjęcie lub zdjęcia dla
poprzedniego interwału nie zostały jeszcze zrobione, karta pamięci jest
pełna albo aparat nie jest w stanie ustawić ostrości w trybie AF-S, lub gdy
pojedynczy AF jest wybrany w trybie AF-A (zwróć uwagę, że aparat
ponawia ustawianie ostrości przed każdym zdjęciem). Fotografowanie
zostanie wznowione przy następnym interwale.
D Brak pamięci
Jeśli karta pamięci jest pełna, interwalometr pozostanie aktywny, ale nie zostaną
zrobione żadne zdjęcia. Wznów fotografowanie (0 226) po usunięciu części
zdjęć lub wyłączeniu aparatu i włożeniu innej karty pamięci.
A Fotografowanie z interwalometrem
Wybierz interwał dłuższy od czasu wymaganego do zrobienia wybranej liczby
zdjęć. Jeśli wybrany zostanie zbyt krótki interwał, liczba zrobionych zdjęć może
być mniejsza od sumy podanej w kroku 2 (liczba interwałów pomnożona przez
liczbę zdjęć na interwał). Fotografowania z interwalometrem nie można łączyć
z długimi ekspozycjami (fotografowanie z czasem otwarcia migawki „czas B” lub
„czas”, 0 95), z fotografowaniem w trybie podglądu na żywo ani ze zdjęciami
poklatkowymi (0 54, 229). Fotografowanie z interwalometrem jest również
niedostępne w trybie filmowania w trybie podglądu na żywo (0 66), lub gdy
Nagrywanie filmów jest wybrane dla ustawienia osobistego g4 (Rola przycisku
migawki, 0 373). Zwróć uwagę, że ponieważ czas otwarcia migawki, liczba
klatek rejestrowanych na sekundę i czas wymagany do zapisania zdjęć mogą być
różne dla różnych interwałów, czas pomiędzy zakończeniem jednego interwału
a rozpoczęciem następnego może być różny. Jeśli fotografowanie nie może
zostać rozpoczęte z bieżącymi ustawieniami (na przykład, jeśli czas otwarcia
migawki A lub % jest aktualnie wybrany w ręcznym trybie ekspozycji,
interwał wynosi zero lub czas rozpoczęcia nadejdzie za mniej niż minutę), na
monitorze pojawi się ostrzeżenie.
Fotografowanie z interwalometrem zostanie wstrzymane, jeśli wybrany zostanie
tryb E (samowyzwalacz) lub V albo aparat zostanie wyłączony i ponownie
włączony (kiedy aparat jest wyłączony, można wymienić akumulator i karty
pamięci bez kończenia fotografowania z interwalometrem). Wstrzymanie
fotografowania nie ma wpływu na ustawienia interwalometru.
227
A Tryb wyzwalania migawki
Niezależnie od wybranego trybu wyzwalania migawki aparat zrobi wybraną
liczbę zdjęć po każdym interwale.
A Braketing
Dostosuj ustawienia braketingu przed rozpoczęciem fotografowania
z interwalometrem. Jeśli braketing ekspozycji, mocy błysku lub ADL jest aktywny
podczas działania interwalometru, aparat będzie robić liczbę zdjęć określoną
w programie braketingu po każdym interwale, niezależnie od liczby zdjęć
wybranej w menu interwalometru. Jeśli braketing balansu bieli jest aktywny
podczas działania interwalometru, aparat będzie robić jedno zdjęcie po każdym
interwale i je przetwarzać, aby utworzyć liczbę kopii określoną w programie
braketingu.
228
Zdjęcia poklatkowe
(Tylko tryby i, j, P, S, A, M i h)
Aparat automatycznie rejestruje zdjęcia w wybranych interwałach
w celu utworzenia niemego filmu poklatkowego z użyciem rozmiaru
klatki i liczby klatek aktualnie wybranych w menu nagrywania filmów
(0 318). Informacje na temat obszaru zdjęcia stosowanego do filmów
poklatkowych znajdują się na stronie 76.
A Przed rozpoczęciem fotografowania
Przed rozpoczęciem rejestrowania zdjęć poklatkowych zrób zdjęcie próbne
z bieżącymi ustawieniami (kadrując zdjęcie w wizjerze, aby uzyskać dokładny
podgląd ekspozycji) i obejrzyj rezultaty na monitorze. Aby uzyskać spójne
zabarwienie, wybierz balans bieli inny niż automatyczny (0 145). Po
wyregulowaniu ustawień zgodnie ze swoimi potrzebami usuń gumową muszlę
oczną i zakryj wizjer dołączoną do aparatu pokrywką okularu, aby zapobiec
zakłócaniu zdjęć i ekspozycji przez światło wpadające przez wizjer (0 107).
Zalecamy używać statywu. Przed rozpoczęciem fotografowania zamontuj aparat
na statywie. Aby zapewnić, że fotografowanie nie zostanie przerwane, użyj
opcjonalnego zasilacza sieciowego i złącza zasilania lub całkowicie
naładowanego akumulatora.
1 Wybierz Zdjęcia poklatkowe.
Wyróżnij Zdjęcia poklatkowe w menu
nagrywania filmów i naciśnij 2, aby
wyświetlić ustawienia zdjęć poklatkowych.
229
2 Dostosuj ustawienia zdjęć poklatkowych.
Wybierz interwał, całkowity czas fotografowania i opcję wygładzania
ekspozycji.
• Aby wybrać interwał między kadrami:
Wyróżnij Interwał i naciśnij 2.
Wybierz interwał dłuższy od
najdłuższego oczekiwanego czasu
otwarcia migawki (minuty
i sekundy) i naciśnij J.
• Aby wybrać całkowity czas fotografowania:
Wyróżnij Czas fotografowania
i naciśnij 2.
230
Wybierz czas fotografowania (do 7
godzin i 59 minut) i naciśnij J.
• Aby włączyć lub wyłączyć wygładzanie ekspozycji:
Wyróżnij Wygładzanie ekspozycji
i naciśnij 2.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
Wybranie Włącz powoduje wygładzanie nagłych zmian ekspozycji
w trybach innych niż M (zwróć uwagę, że wygładzanie ekspozycji
ma miejsce w trybie M, tylko jeśli automatyczny dobór ISO jest
włączony).
3 Rozpocznij fotografowanie.
Wyróżnij Start i naciśnij J. Rejestrowanie
zdjęć poklatkowych rozpocznie się po
około 3 s. Aparat rejestruje zdjęcia
z wybranym interwałem przez wybrany
czas fotografowania. Po zakończeniu
rejestracji filmy poklatkowe są zapisywane
na karcie pamięci wybranej dla Miejsce docelowe w menu
nagrywania filmów (0 319).
231
❚❚ Kończenie rejestrowania zdjęć poklatkowych
Aby zakończyć rejestrowanie zdjęć poklatkowych przed
zarejestrowaniem wszystkich zdjęć, wyróżnij Wyłącz w menu zdjęć
poklatkowych i naciśnij J lub naciśnij J pomiędzy poszczególnymi
klatkami albo niezwłocznie po zarejestrowaniu klatki. Film zostanie
utworzony z klatek zarejestrowanych do momentu zakończenia
rejestrowania zdjęć poklatkowych. Zwróć uwagę, że rejestrowanie zdjęć
poklatkowych zakończy się i nie zostanie nagrany żaden film, jeśli źródło
zasilania zostanie wyjęte lub odłączone, lub jeśli karta pamięci zapisu
zostanie wysunięta.
❚❚ Brak zdjęcia
Aparat pominie bieżącą klatkę, jeśli nie będzie w stanie ustawić ostrości
przy pomocy pojedynczego autofokusa (AF-S lub pojedynczy autofokus
wybrany dla AF-A; zwróć uwagę, że aparat ponawia ustawianie ostrości
przed każdym zdjęciem). Fotografowanie zostanie wznowione od
następnej klatki.
D Zdjęcia poklatkowe
Zdjęcia poklatkowe są niedostępne w trybie podglądu na żywo (0 54, 66), przy
czasie otwarcia migawki A lub % (0 95), gdy działa braketing (0 202),
wysoki zakres dynamiki (HDR, 0 177), wielokrotna ekspozycja (0 216) lub
fotografowanie z interwalometrem (0 222). Zwróć uwagę, że ponieważ czas
otwarcia migawki i czas wymagany do zapisu zdjęcia na karcie pamięci może być
różny dla poszczególnych zdjęć, interwał pomiędzy zapisem zdjęcia
a rozpoczęciem rejestracji następnego zdjęcia może być zróżnicowany.
Fotografowanie nie rozpocznie się, jeśli nie można nagrać filmu poklatkowego
z bieżącymi ustawieniami (na przykład, jeśli karta pamięci jest pełna, interwał lub
czas fotografowania wynosi zero, lub jeśli interwał jest dłuższy od czasu
fotografowania).
Rejestrowanie zdjęć poklatkowych może się zakończyć, jeśli użyte zostaną
elementy sterujące aparatu, ustawienia zostaną zmienione lub podłączony
zostanie kabel HDMI. Film zostanie utworzony z klatek zarejestrowanych do
momentu zakończenia rejestrowania zdjęć poklatkowych.
232
A Obliczanie długości gotowego filmu
Przybliżoną całkowitą liczbę klatek gotowego
filmu można obliczyć, dzieląc czas fotografowania
przez interwał i zaokrąglając wynik. Następnie
długość gotowego filmu można obliczyć, dzieląc
liczbę zdjęć przez liczbę klatek na sekundę
wybraną dla Rozmiar klatki/liczba klatek
w menu nagrywania filmów (0 319). Na przykład,
film składający się z 48 klatek zarejestrowanych
z ustawieniem 1920×1080; 24p będzie trwał
około dwóch sekund. Maksymalna długość
filmów nagranych przy pomocy rejestrowania
zdjęć poklatkowych to 20 minut.
Nagrana długość/
maksymalna długość
Wskaźnik karty
pamięci
Rozmiar klatki/
liczba klatek
A Podczas fotografowania
Podczas rejestrowania zdjęć poklatkowych dioda
dostępu do karty pamięci będzie migać,
a wskaźnik rejestrowania zdjęć poklatkowych
będzie wyświetlony na wyświetlaczu LCD.
Pozostały czas (w godzinach i minutach)
widoczny jest na wskaźniku czasu otwarcia
migawki na chwilę przed zarejestrowaniem każdej klatki. Poza tymi momentami,
pozostały czas można wyświetlić, naciskając spust migawki do połowy.
Niezależnie od opcji wybranej dla ustawienia osobistego c2 (Czas czuwania,
0 336), czas czuwania nie upłynie podczas fotografowania.
Aby wyświetlić bieżące ustawienia rejestrowania
zdjęć poklatkowych lub zakończyć rejestrowanie
zdjęć poklatkowych, naciśnij przycisk G
pomiędzy zdjęciami.
233
A Podgląd zdjęć
Przycisku K nie można używać do wyświetlania zdjęć podczas rejestrowania
zdjęć poklatkowych, ale bieżąca klatka zostanie wyświetlona na kilka sekund po
każdym zdjęciu, jeśli Włącz jest wybrane dla Podgląd zdjęć w menu
odtwarzania (0 307). Podczas wyświetlania klatki nie można wykonać innych
czynności dotyczących odtwarzania.
A Fotografowanie z lampą błyskową
Aby użyć lampy błyskowej podczas rejestrowania zdjęć poklatkowych, wybierz
tryb P, S, A lub M i naciśnij przycisk M (Y), aby podnieść lampę błyskową przed
rozpoczęciem fotografowania.
A Tryb wyzwalania migawki
Niezależnie od wybranego trybu wyzwalania migawki aparat zrobi jedno zdjęcie
po każdym interwale. Nie można korzystać z samowyzwalacza.
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat ustawiania sygnału dźwiękowego, tak aby
włączał się po zakończeniu rejestrowania zdjęć poklatkowych, patrz ustawienie
osobiste d1 (Sygnał dźwiękowy, 0 338).
234
Obiektywy bez procesora
Obiektywów bez procesora można używać w trybach A i M, ustawiając
przysłonę przy pomocy pierścienia przysłony. Podając dane obiektywu
(ogniskową i otwór względny), użytkownik może uzyskać dostęp do
następujących funkcji dla obiektywów z procesorem.
Jeśli ogniskowa obiektywu jest znana:
• Można korzystać z funkcji zoomu sterowanego elektrycznie
w połączeniu z opcjonalnymi lampami błyskowymi (0 433)
• Ogniskowa obiektywu jest podana (z gwiazdką) na ekranie
odtwarzania informacji o zdjęciu
Jeśli znany jest otwór względny obiektywu:
• Wartość przysłony jest wyświetlana w wizjerze i na wyświetlaczu LCD
• Moc błysku jest dostosowywana do zmian w przysłonie, jeśli lampa
błyskowa obsługuje tryb AA (automatyka przysłony)
• Przysłona jest podana (z gwiazdką) na ekranie odtwarzania informacji
o zdjęciu
Podanie zarówno ogniskowej, jak i otworu względnego obiektywu:
• Pozwala na korzystanie z matrycowego pomiaru Color Matrix (zwróć
uwagę, że w celu uzyskania dokładnych rezultatów w przypadku
niektórych obiektywów, w tym obiektywów Reflex-NIKKOR,
konieczne może być korzystanie z pomiaru centralnie ważonego lub
punktowego)
• Zwiększa dokładność centralnie ważonego i punktowego pomiaru
ekspozycji oraz funkcji zrównoważonego błysku wypełniającego
i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych
235
Aparat może przechowywać dane dla maksymalnie dziewięciu
obiektywów bez procesora. Aby wprowadzić lub zmienić dane dla
obiektywu bez procesora:
1 Wybierz Dane obiektywu bez CPU.
Wyróżnij Dane obiektywu bez CPU
w menu ustawień i naciśnij 2.
2 Wybierz numer obiektywu.
Wyróżnij Numer obiektywu i naciskaj 4
lub 2, aby wybrać numer obiektywu.
3 Wpisz ogniskową i przysłonę.
Wyróżnij Ogniskowa (mm) lub Maksym.
otwór względny i naciskaj 4 lub 2, aby
zmienić wartość wyróżnionego elementu.
4 Zapisz ustawienia i zakończ.
Naciśnij J. Podane wartości ogniskowej i przysłony zostaną
zapisane pod wybranym numerem obiektywu.
236
A Ogniskowa nie znajduje się na liście
Jeśli poprawna ogniskowa nie znajduje się na liście w aparacie, wybierz
najbliższą wartość większą od rzeczywistej ogniskowej aparatu.
A Telekonwertery i obiektywy zmiennoogniskowe
Otwór względny dla telekonwerterów to suma otworów względnych
telekonwertera i obiektywu. Zwróć uwagę, że dane obiektywu nie są
dostosowywane po zmianie ogniskowej obiektywu bez procesora. Dane dla
różnych ogniskowych można wpisać pod oddzielnymi numerami obiektywów
lub też dane dla obiektywu można zmieniać, aby odzwierciedlić nowe wartości
ogniskowej i otworu względnego obiektywu po każdej zmianie ogniskowej
(ustawienia zoomu).
237
Aby przywołać dane obiektywu podczas korzystania z obiektywu bez
procesora:
1 Przypisz wybór numeru obiektywu bez procesora do elementu
sterującego aparatu.
Wybierz Wybierz num. obiekt. bez CPU jako opcję „Naciśnij +
pokrętła sterowania” dla elementu sterującego aparatu w menu
ustawień osobistych (0 323). Wybór numeru obiektywu bez
procesora można przypisać do przycisku Fn (ustawienie osobiste f2,
Rola przycisku Fn, 0 356), do przycisku Pv (ustawienie osobiste f3,
Rola przycisku podglądu, 0 361) lub do przycisku A AE-L/AF-L
(ustawienie osobiste f4, Rola przycisku AE-L/AF-L, 0 361).
2 Używaj wybranego elementu sterującego do wybierania numeru
obiektywu.
Naciśnij wybrany przycisk i obracaj głównym pokrętłem sterującym,
aż żądany numer obiektywu wyświetli się na wyświetlaczu LCD.
Ogniskowa
Przycisk Fn
238
Główne pokrętło
sterujące
Otwór względny
Numer obiektywu
Wyświetlacz LCD
Dane pozycji
Odbiornik GPS GP-1/GP-1A (dostępny osobno) można podłączyć do
gniazda akcesoriów aparatu (0 443) przy użyciu kabla dołączonego do
GP-1/GP-1A, co pozwala na zapisywanie informacji o aktualnym
położeniu aparatu wraz z rejestrowanymi zdjęciami. Wyłącz aparat
przed podłączeniem odbiornika GP-1/GP-1A. Aby uzyskać więcej
informacji, skorzystaj z instrukcji odbiornika GP-1/GP-1A.
❚❚ Opcje w menu ustawień
Pod elementem Dane pozycji w menu ustawień znajdują się opcje
wymienione poniżej.
• Czas czuwania: wybierz, czy pomiar ekspozycji ma się wyłączać
automatycznie po podłączeniu odbiornika GP-1/GP-1A.
Opcja
Włącz
Wyłącz
Opis
Pomiar ekspozycji wyłączy się automatycznie, jeśli nie
przeprowadzi się żadnych czynności przez czas wybrany dla
ustawienia osobistego c2 (Czas czuwania, 0 336; aby umożliwić
aparatowi pozyskanie danych pozycji, opóźnienie jest wydłużane
o maksymalnie minutę po włączeniu pomiaru ekspozycji lub
aparatu). Zmniejsza to zużycie energii akumulatora.
Pomiar ekspozycji nie będzie się wyłączać, gdy podłączony jest
odbiornik GP-1/GP-1A.
• Położenie: ten element jest dostępny, tylko gdy odbiornik GP-1/GP-1A
jest podłączony, kiedy to wyświetla bieżącą szerokość geograficzną,
długość geograficzną, wysokość i czas uniwersalny UTC, zgodnie
z informacjami przesyłanymi z odbiornika GP-1/GP-1A.
• Użyj satelity do ust. zegara: wybierz Tak, aby zsynchronizować zegar
aparatu z czasem przekazywanym przez urządzenie GPS.
239
A Czas uniwersalny UTC
Dane o czasie UTC dostarcza urządzenie GPS i są one niezależne od wskazań
zegara aparatu.
A Ikona o
O stanie połączenia informuje ikona o:
• o (nieruchoma): aparat nawiązał połączenie
z odbiornikiem GP-1/GP-1A. Informacje
o zdjęciach zrobionych podczas wyświetlania
tej ikony zawierają dodatkową stronę danych
pozycji (0 253).
• o (migająca): odbiornik GP-1/GP-1A szuka
sygnału. Zdjęcia zrobione, gdy ikona miga, nie
zawierają danych pozycji.
• Brak ikony: aparat nie odebrał nowych danych pozycji z odbiornika GP-1/GP-1A
przez co najmniej dwie sekundy. Zdjęcia zrobione, gdy ikona o nie jest
wyświetlana, nie zawierają danych pozycji.
240
Więcej o odtwarzaniu
Wyświetlanie zdjęć
Widok pełnoekranowy
Aby odtworzyć zdjęcia, naciśnij przycisk K. Na
monitorze zostanie wyświetlone ostatnie
zdjęcie.
Przycisk K
Czynność
Użyj
Opis
Naciskaj 2, aby wyświetlać zdjęcia
w kolejności ich zarejestrowania, lub
naciskaj 4, aby wyświetlać je w odwrotnej
kolejności.
Wyświetlenie
kolejnych zdjęć
Wyświetlenie
informacji
o zdjęciu
Naciskaj 1 lub 3, aby wyświetlić
informacje o bieżącym zdjęciu (0 246).
Powrót do trybu
fotografowania
Odtworzenie
filmu
/K
J
Naciśnij spust migawki do połowy lub
naciśnij przycisk K, aby przejść do trybu
fotografowania.
Jeśli bieżący obraz jest oznaczony ikoną 1,
informującą, że jest to film, naciśnięcie J
rozpocznie odtwarzanie filmu (0 79).
241
A Obrót zdjęć pionowych
Aby wyświetlać zdjęcia pionowe (orientacja
portretowa) pionowo podczas odtwarzania,
wybierz ustawienie Włącz dla opcji Obrót zdjęć
pionowych w menu odtwarzania (0 308).
A Podgląd zdjęć
Kiedy ustawienie Włącz jest wybrane dla opcji Podgląd zdjęć w menu
odtwarzania (0 307), po zrobieniu zdjęcia są automatycznie wyświetlane na
monitorze (ponieważ aparat już jest w poprawnej orientacji, zdjęcia nie są
obracane automatycznie podczas podglądu zdjęć). W trybach seryjnego
wyzwalania migawki wyświetlanie rozpoczyna się po zakończeniu
fotografowania od pokazania pierwszego zdjęcia w aktualnej serii.
242
Widok miniatur
Aby wyświetlać zdjęcia w formie „stykówek” (indeksów), składających
się z czterech, dziewięciu lub 72 zdjęć, naciśnij przycisk W (S).
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Widok
pełnoekranowy
Czynność
Widok miniatur
Użyj
Opis
Użyj wybieraka wielofunkcyjnego
w celu wyróżnienia zdjęć do
wyświetlenia w widoku
pełnoekranowym, powiększenia
w trybie odtwarzania (0 255), do
usunięcia (0 258) lub do chronienia
(0 257).
Naciśnij J, aby wyświetlić wyróżnione
zdjęcie na pełnym ekranie.
Wyróżnianie zdjęć
Wyświetlenie
wyróżnionego zdjęcia
Powrót do trybu
fotografowania
Widok kalendarza
J
/K
Naciśnij spust migawki do połowy lub
naciśnij przycisk K, aby przejść do
trybu fotografowania.
243
Widok kalendarza
Aby wyświetlić zdjęcia zrobione wybranego dnia, naciśnij przycisk
W (S), kiedy wyświetlane są 72 zdjęcia.
Lista dat
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Lista miniatur
Widok
pełnoekranowy
Widok miniatur
Widok kalendarza
To, jakie można wykonywać czynności, zależy od tego, czy kursor
znajduje się na liście dat, czy na liście miniatur:
Czynność
Użyj
Przełączanie pomiędzy
listą dat a listą miniatur
W (S)/J
Przejście do widoku
miniatur/Przybliżenie
wyróżnionego zdjęcia
X (T)
• Lista dat: wyróżnij datę.
• Lista miniatur: wyróżnij zdjęcie.
Wyróżnienie dat/
Wyróżnienie zdjęć
Włączenie/wyłączenie
widoku
pełnoekranowego
Powrót do trybu
fotografowania
244
Opis
Naciśnij przycisk W (S) lub J na
liście dat, aby umieścić kursor na liście
miniatur. Naciśnij W (S) ponownie,
aby powrócić do listy dat.
• Lista dat: przejdź do widoku 72 zdjęć.
• Lista miniatur: naciśnij i przytrzymaj
przycisk X (T), aby przybliżyć
wyróżnione zdjęcie.
Lista miniatur: wyświetl wyróżnione
zdjęcie.
J
/K
Naciśnij spust migawki do połowy lub
naciśnij przycisk K, aby przejść do
trybu fotografowania.
Przycisk P
Naciśnięcie przycisku P podczas odtwarzania
w widoku pełnoekranowym lub w widoku
miniatur powoduje wyświetlenie opcji
wymienionych poniżej.
• Gniazdo i folder odtwarzania: wybierz folder do
odtwarzania. Wyróżnij gniazdo i naciśnij 2,
aby wyświetlić listę folderów na wybranej
karcie pamięci, a następnie wyróżnij folder Przycisk P
i naciśnij J, aby wyświetlić zdjęcia
znajdujące się w wybranym folderze.
• Retusz (tylko zdjęcia): użyj opcji w menu
retuszu (0 393), aby utworzyć
wyretuszowaną kopię bieżącego zdjęcia.
• Edytuj film (tylko filmy): edytuj filmy przy
użyciu opcji w menu edycji filmów (0 81).
Filmy można również edytować, naciskając
przycisk P, gdy odtwarzanie filmu jest wstrzymane.
• Wyb. do przesł. do urz. int./cofn. wyb.: wybierz zdjęcia do przesłania do
urządzenia z dostępem do sieci bezprzewodowej (0 289).
Aby wyjść z menu przycisku P i powrócić do odtwarzania, naciśnij
przycisk P ponownie.
245
Informacje o zdjęciu
Informacje o zdjęciu są wyświetlane na tle zdjęcia w widoku
pełnoekranowym. Naciskaj 1 lub 3, aby przełączać informacje o zdjęciu
w kolejności podanej poniżej. Zwróć uwagę, że w widoku „tylko zdjęcie”,
dane takie jak informacje o zdjęciu, histogramy RGB, obszary
prześwietlone i dane ogólne są wyświetlane, tylko jeśli wybrano
odpowiednią opcję dla Opcje odtwarzania (0 302). Dane pozycji są
wyświetlane, tylko jeśli podczas robienia zdjęcia używany był odbiornik
GP-1/GP-1A (0 239).
1/ 12
1/ 12
–1. 3
1/ 4000 F2. 8
+1. 0
0,
100ND750 DSC_0001. JPG
15 / 04/ 2014 10: 02: 28
Hi 0. 3
Brak (tylko zdjęcie)
85mm
SLOW
0
100ND750 DSC_0001. JPG
15/ 04 / 2014 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Informacje o pliku
NIKON D750
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Dane ogólne
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2014
: 10 : 02 : 28
N I KON D750
Obszary prześwietlone
M T R S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
, E X P . T U N I NG
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
, : M : T T L , + 3.
B : --N I KON D750
Histogram RGB
246
100-1
Dane pozycji
:
, 1 / 4 0 0 0 , F2. 8
: , H i 0. 3
+5 / 6
: + 1. 3,
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
: S / VR -O n
: B u i l t - i n , C MD
:
S L OW
0 A : T T L , + 3. 0
C : ---
100-1
Informacje o zdjęciu
❚❚ Informacje o pliku
1234
5
6
1/ 12
14
13
12
100ND750 DSC_0001. JPG
15 / 04/ 2014 10: 02: 28
11
10
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
7
9 8
1 Stan ochrony......................................... 257 8 Wielkość zdjęcia ................................... 118
2 Wskaźnik retuszu ................................. 393 9 Obszar zdjęcia....................................... 110
3 Oznaczenie do przesłania .................. 290 10 Godzina zapisu .............................. 28, 381
4 Pole AF 1, 2 .............................................. 127 11 Data zapisu ..................................... 28, 381
5 Ramka pola AF 1...................................... 35 12 Bieżące gniazdo karty pamięci .........119
6 Numer klatki/całkowita liczba klatek
13 Nazwa folderu....................................... 311
7 Jakość zdjęcia ....................................... 115 14 Nazwa pliku...........................................313
1 Wyświetlane, tylko jeśli Pole AF jest wybrane dla Opcje odtwarzania (0 302).
2 Jeśli zdjęcie zostało zrobione z użyciem AF-S, lub gdy pojedynczy autofokus był wybrany dla AF-A, na ekranie
widoczne jest pole AF, w którym ostrość została zablokowana po raz pierwszy. Jeśli zdjęcie zostało zrobione
z użyciem AF-C, lub gdy tryb ciągłego autofokusa wybrany był dla AF-A, pole AF jest wyświetlane tylko
wtedy, gdy opcja inna niż automatyczny wybór pola AF była wybrana jako tryb pola AF, a aparat był w stanie
ustawić ostrość.
247
❚❚ Obszary prześwietlone
1
2
3
1 Obszary prześwietlone zdjęcia *
2 Numer folderu—numer zdjęcia....... 311
3 Bieżący kanał *
* Migające obszary oznaczają obszary, które mogą być
prześwietlone dla bieżącego kanału. Przytrzymaj przycisk
W (S) i naciskaj 4 lub 2, aby przełączać się pomiędzy
kanałami w następujący sposób:
Przycisk W (S)
RGB
(wszystkie kanały)
248
R
(czerwony)
G
(zielony)
B
(niebieski)
❚❚ Histogram RGB
5
1
6
2
7
3
4
8
1 Obszary prześwietlone zdjęcia *
2 Numer folderu—numer zdjęcia....... 311
3 Balans bieli............................................. 145
Temperatura barwowa................ 152
Precyzyjna korekta balansu bieli
....................................................... 149
Pomiar manualny ......................... 155
4 Bieżący kanał *
5 Histogram (kanał RGB). Na wszystkich
histogramach na osi poziomej
przedstawiona jest jasność pikseli, a na
pionowej liczba pikseli.
6 Histogram (kanał czerwony)
7 Histogram (kanał zielony)
8 Histogram (kanał niebieski)
* Migające obszary oznaczają obszary, które mogą być
prześwietlone dla bieżącego kanału. Przytrzymaj przycisk
W (S) i naciskaj 4 lub 2, aby przełączać się pomiędzy
kanałami w następujący sposób:
Przycisk W (S)
RGB
(wszystkie kanały)
R
(czerwony)
G
(zielony)
B
(niebieski)
Wyświetlanie obszarów
prześwietlonych wyłączone
249
A Powiększenie w trybie odtwarzania
Aby przybliżyć zdjęcie podczas wyświetlania
histogramu, naciśnij X (T). Użyj X (T)
i W (S) do przybliżania i oddalania zdjęcia oraz
przewijaj obraz wybierakiem wielofunkcyjnym.
Histogram będzie aktualizowany, tak aby
pokazywać tylko dane dla części zdjęcia widocznej
na monitorze.
A Histogramy
Histogramy w aparacie mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą różnić się
od histogramów wyświetlanych w aplikacjach do obróbki zdjęć. Poniżej
przedstawiono przykładowe histogramy:
Jeśli na zdjęciu znajdują się obiekty
o szerokim spektrum jasności, rozkład
tonów będzie stosunkowo
równomierny.
Jeśli zdjęcie jest ciemne, rozkład
tonów będzie przesunięty w lewo.
Jeśli zdjęcie jest jasne, rozkład tonów
będzie przesunięty w prawo.
Zwiększanie kompensacji ekspozycji powoduje przesunięcie rozkładu tonów
w prawo, a jej zmniejszanie przesunięcie rozkładu tonów w lewo. Histogramy
dostarczają ogólnej wiedzy o ekspozycji, gdy jasne oświetlenie otoczenia
utrudnia przeglądanie zdjęć na monitorze.
250
❚❚ Informacje o zdjęciu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M T R S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
, E X P . T U N I NG
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
, : M : T T L , + 3.
B : ---
:
, 1 / 4 0 0 0 , F2 . 8
: , H i 0. 3
+5 / 6
: + 1. 3,
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
: S / VR -O n
: B u i l t - i n , C MD
:
S L OW
0 A : T T L , + 3. 0
C : ---
N I KON D750
100-1
1 Pomiar ekspozycji................................ 139 7
Czas otwarcia migawki...................90, 93
Przysłona............................................91, 93 8
2 Tryb fotografowania ................................6 9
Czułość ISO 1 .......................................... 134
3 Kompensacja ekspozycji .................... 143 10
Korekta pomiaru ekspozycji 2............ 336
11
4 Ogniskowa.................................... 235, 432
12
5 Dane obiektywu................................... 235
6 Tryb ustawiania ostrości .... 57, 121, 132
Redukcja drgań w obiektywie (VR) 3
13
14
15
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P A C E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
CLAR I TY
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
N I KON D750
11
12
Typ lampy błyskowej .................180, 433
Tryb sterownika.................................... 348
Tryb lampy błyskowej................ 181, 183
Sterowanie błyskiem......... 347, 435, 437
Kompensacja błysku ........................... 188
Nazwa aparatu
Obszar zdjęcia....................................... 110
Numer folderu—numer zdjęcia....... 311
: AU T O 1 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
: +1
:0
:0
:0
:0
, 0
100-1
13 Balans bieli............................................. 145 14 Przestrzeń barw.................................... 314
Temperatura barwowa................ 152 15 Picture Control 4 ................................... 165
Precyzyjna korekta balansu bieli
....................................................... 149
Pomiar manualny ......................... 155
251
16
17
18
19
20
21
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
WARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
N I KON D750
100-1
16 Redukcja szumów dla wysokiej
19 Korekcja winietowania ....................... 315
czułości ................................................. 317 20 Historia retuszu .................................... 393
Redukcja szumów dla długich czasów
21 Komentarz do zdjęcia ......................... 384
ekspozycji............................................. 317
17 Aktywna funkcja D-Lighting ............. 175
18 Siła HDR.................................................. 177
22
23
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
N I KON D750
22
Nazwisko fotografa 5 ........................... 385
100-1
23 Właściciel praw autorskich 5 .............. 385
1 Wyświetlana na czerwono, gdy zdjęcie zrobiono przy włączonym automatycznym doborze czułości ISO.
2 Wyświetlane, jeśli ustawienie osobiste b6 (Korekta pomiaru ekspozycji, 0 336) zostało
ustawione na wartość inną niż zero dla dowolnej z metod pomiaru.
3 Wyświetlane, tylko jeśli zamocowany jest obiektyw z redukcją drgań (VR).
4 Wyświetlane elementy różnią się w zależności od wybranych ustawień Picture Control.
5 Czwarta strona informacji o zdjęciu jest wyświetlana tylko wtedy, jeśli informacje o prawach autorskich
zostały zapisane wraz ze zdjęciem zgodnie z opisem na stronie 385.
252
❚❚ Dane pozycji * (0 239)
1
2
3
4
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2014
: 10 : 02 : 28
N I KON D750
1 Szerokość geograficzna
2 Długość geograficzna
100-1
3 Wysokość
4 Czas uniwersalny UTC
* Dane dla filmów dotyczą momentu rozpoczęcia nagrywania.
253
❚❚ Dane ogólne
12 3 4 5
1/ 12
–1. 3
1/ 4000 F2. 8
+1. 0
0,
16
NIKON D750
Hi 0. 3
85mm
SLOW
6
17 18 19 20 21
22
7
Hi 0. 3
85mm
1/ 4000 F2. 8
8 29
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
23
28
0,
0
0
100ND750 DSC_0001. JPG
15/ 04 / 2014 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
27
9
26 25
24
15 14 13 12 1110
1 Numer zdjęcia/całkowita liczba zdjęć
16 Bieżące gniazdo karty pamięci ......... 119
2 Oznaczenie do przesłania .................. 290 17 Pomiar ekspozycji ................................139
3 Stan ochrony......................................... 257 18 Tryb fotografowania ................................6
4 Wskaźnik retuszu ................................. 393 19 Czas otwarcia migawki...................90, 93
20
21
22
23
Przysłona............................................91, 93
Czułość ISO * .......................................... 134
Ogniskowa.................................... 235, 432
Aktywna funkcja D-Lighting ............. 175
24
9 Jakość zdjęcia ....................................... 115 25
10 Wielkość zdjęcia ................................... 118 26
11 Obszar zdjęcia....................................... 110 27
12 Nazwa pliku........................................... 313
13 Godzina zapisu .............................. 28, 381
14 Nazwa folderu....................................... 311
Ustawienie Picture Control................ 165
5
6
7
8
Nazwa aparatu
Wskaźnik komentarza do zdjęcia..... 384
Wskaźnik danych pozycji ................... 239
Histogram pokazujący rozkład tonów
na zdjęciu (0 250).
Przestrzeń barw.................................... 314
Tryb lampy błyskowej................ 181, 183
Balans bieli............................................. 145
Temperatura barwowa................ 152
Precyzyjna korekta balansu bieli
.......................................................149
Pomiar manualny.......................... 155
15 Data zapisu..................................... 28, 381
28 Kompensacja błysku ........................... 188
Tryb sterownika.................................... 348
29 Kompensacja ekspozycji .................... 143
* Wyświetlana na czerwono, gdy zdjęcie zrobiono przy włączonym automatycznym doborze czułości ISO.
254
Przyjrzyj się bliżej: powiększenie w trybie
odtwarzania
Naciśnij przycisk X (T), aby przybliżyć
zdjęcie wyświetlone w widoku
pełnoekranowym. Gdy powiększenie w trybie
odtwarzania jest aktywne, można wykonać
następujące czynności:
Przycisk X (T)
Czynność
Użyj
Przybliżanie lub
oddalanie
X (T)/
W (S)
Wyświetlanie
innych
fragmentów
zdjęcia
Opis
Naciśnij X (T),
aby przybliżyć
zdjęcia
w formacie
36 × 24 (3 : 2)
o maksymalnie
około 38 × (duże
zdjęcia), 28 ×
(średnie zdjęcia) lub 19 × (małe zdjęcia).
Naciśnij W (S), aby oddalić obraz. Do
wyświetlania obszarów przybliżonego zdjęcia
niewidocznych na monitorze służy wybierak
wielofunkcyjny. Aby szybko przesunąć obraz
do innego obszaru kadru, przytrzymaj
wybierak wielofunkcyjny wciśnięty. Gdy
stopień powiększenia jest zmieniony,
wyświetla się okno nawigacji, w którym obszar
widoczny w danym momencie na monitorze
jest oznaczony żółtą ramką. Pasek pod oknem
nawigacji pokazuje współczynnik
powiększenia i zmienia kolor na zielony, gdy
współczynnik powiększenia wynosi 1 : 1.
255
Czynność
Użyj
Opis
Twarze wykryte
podczas
powiększania są
oznaczone
białymi ramkami
w oknie
nawigacji.
Obracaj
przednim pokrętłem sterującym, aby
wyświetlić inne twarze.
Wybranie
twarzy
Obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby
wyświetlać ten sam obszar na innych zdjęciach
przy bieżącym współczynniku powiększenia.
Powiększenie w trybie odtwarzania jest
anulowane w momencie wyświetlenia filmu.
Wyświetlenie
innych zdjęć
Powrót do trybu
fotografowania
256
/K
Naciśnij spust migawki do połowy lub naciśnij
przycisk K, aby przejść do trybu
fotografowania.
Ochrona zdjęć przed usunięciem
Podczas odtwarzania w widoku pełnoekranowym, powiększania
(przybliżania) podczas odtwarzania, odtwarzania w widoku miniatur
i w widoku kalendarza, naciśnij przycisk L (U), aby ochronić bieżące
zdjęcie przed przypadkowym usunięciem. Chronione pliki są oznaczone
ikoną P i nie można ich usunąć przyciskiem O (Q) ani przy pomocy
opcji Usuwanie w menu odtwarzania. Zwróć uwagę, że pliki chronione
zostaną usunięte podczas formatowania karty pamięci (0 375). Aby
usunąć ochronę ze zdjęcia i umożliwić jego usunięcie, wyświetl je lub
wyróżnij i naciśnij przycisk L (U).
Przycisk L (U)
A Usuwanie ochrony ze wszystkich zdjęć
Aby usunąć ochronę ze wszystkich zdjęć w folderze lub w folderach aktualnie
wybranych w menu Folder odtwarzania, naciśnij jednocześnie przyciski
L (U) i O (Q), a następnie przytrzymaj je wciśnięte przez około dwie sekundy
podczas odtwarzania.
257
Usuwanie zdjęć
Aby usunąć zdjęcie wyświetlone w widoku pełnoekranowym albo
wyróżnione na liście miniatur, naciśnij przycisk O (Q). Aby usunąć wiele
wybranych zdjęć, wszystkie zdjęcia zrobione wybranego dnia lub
wszystkie zdjęcia z bieżącego folderu odtwarzania, użyj opcji Usuwanie
z menu odtwarzania. Usuniętych zdjęć nie można odzyskać. Zwróć
uwagę, że chronionych ani ukrytych zdjęć nie można usunąć.
Odtwarzanie w widoku pełnoekranowym, widoku
miniatur i w widoku kalendarza
Naciśnij przycisk O (Q), aby usunąć bieżące zdjęcie.
1 Naciśnij przycisk O (Q).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia.
Przycisk O (Q)
2 Naciśnij przycisk O (Q) ponownie.
Aby usunąć zdjęcie, naciśnij przycisk
O (Q). Aby zakończyć bez usuwania
zdjęcia, naciśnij przycisk K.
Przycisk O (Q)
258
A Widok kalendarza
Podczas odtwarzania w widoku kalendarza można usunąć wszystkie zdjęcia
zrobione wybranego dnia, wyróżniając datę na liście dat i naciskając przycisk
O (Q) (0 244).
A Informacje dodatkowe
Opcja Po usunięciu w menu odtwarzania decyduje, czy po usunięciu zdjęcia
wyświetlane jest następne, czy poprzednie zdjęcie (0 307).
259
Menu odtwarzania
Opcja Usuwanie w menu odtwarzania zawiera następujące opcje.
Zwróć uwagę, że w zależności od liczby zdjęć proces usuwania może
chwilę potrwać.
Opcja
Q
n
R
Opis
Usuń wybrane
Usuń wybrane zdjęcia.
Wybierz datę
Usuń wszystkie zdjęcia zrobione wybranego dnia (0 261).
Usuń wszystkie zdjęcia
z folderu aktualnie wybranego
do odtwarzania (0 300). Jeśli
Usuń wszystkie włożone są dwie karty, można
wybrać kartę, z której zdjęcia
zostaną usunięte.
❚❚ Usuń wybrane: usuwanie wybranych zdjęć
1 Wybierz zdjęcia.
Wyróżnij zdjęcie za pomocą wybieraka
wielofunkcyjnego i naciśnij przycisk
W (S), aby je wybrać lub cofnąć wybór.
Wybrane zdjęcia są oznaczone ikoną O.
W razie potrzeby powtórz, aby wybrać
więcej zdjęć.
260
Przycisk W (S)
2 Usuń wybrane zdjęcia.
Naciśnij J. Zostanie wyświetlone okno
dialogowe potwierdzenia. Wyróżnij Tak
i naciśnij J.
❚❚ Wybierz datę: usuwanie zdjęć zrobionych wybranego dnia
1 Wybierz daty.
Wyróżnij datę i naciśnij 2, aby wybrać
wszystkie zdjęcia zrobione wyróżnionego
dnia. Wybrane daty są oznaczone ikoną M.
W razie potrzeby powtórz, aby wybrać
więcej dat. Aby cofnąć wybór daty,
wyróżnij ją i naciśnij 2.
2 Usuń wybrane zdjęcia.
Naciśnij J. Zostanie wyświetlone okno
dialogowe potwierdzenia. Wyróżnij Tak
i naciśnij J.
261
Połączenia
Instalacja programu ViewNX 2
Zainstaluj dołączone oprogramowanie, aby wyświetlać i edytować
zdjęcia oraz filmy skopiowane wcześniej do komputera. Przed
zainstalowaniem programu ViewNX 2 sprawdź, czy komputer spełnia
wymagania systemowe podane na stronie 264. Pamiętaj, aby używać
najnowszej wersji programu ViewNX 2, którą można pobrać ze stron
internetowych podanych na stronie xxiii. Zwróć uwagę, że w przypadku
stosowania starszych wersji oprogramowania, które nie obsługują
aparatu D750, poprawne przesłanie zdjęć w formacie NEF (RAW) do
komputera może się nie powieść.
1 Uruchom program instalacyjny.
Uruchom komputer, włóż instalacyjną płytę CD i uruchom program
instalacyjny. Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru języka.
Jeśli żądany język jest niedostępny, kliknij Region Selection (Wybór
regionu), aby wybrać inny region (wybór regionu jest niedostępny
w wersji europejskiej).
q Wybierz region (w razie potrzeby)
w Wybierz język
e Kliknij Next (Dalej)
262
2 Uruchom program instalacyjny.
Kliknij Install (Instaluj) i postępuj zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi na ekranie.
Kliknij Install (Instaluj)
3 Zamknij program instalacyjny.
Windows
Mac
Kliknij Yes (Tak)
Kliknij OK
4 Wyjmij instalacyjną płytę CD z napędu CD-ROM.
A Wyświetlanie strony internetowej firmy Nikon
Aby wejść na stronę internetową firmy Nikon po zainstalowaniu ViewNX 2,
wybierz All Programs (Wszystkie programy) > Link to Nikon (Odnośnik do
strony Nikon) z menu start Windows (wymagane połączenie z Internetem).
263
A Wymagania systemowe
Procesor
Windows
• Zdjęcia: Intel z serii Celeron, Pentium 4 lub Core, z taktowaniem
1,6 GHz lub szybszy
• Filmy (odtwarzanie): Pentium D 3,0 GHz lub szybszy; Intel Core i5
lub szybszy zalecany podczas wyświetlania filmów o rozmiarze
klatki 1280 × 720 lub większym z szybkością 30 kl./s lub wyższą
lub filmów o rozmiarze klatki 1920 × 1080 lub większym
• Filmy (edycja): Intel Core i5 lub szybszy
System
Preinstalowane wersje Windows 8.1, Windows 7 i Windows Vista
operacyjny *
• 32-bitowe wersje Windows 8.1, Windows 7 lub Windows Vista: 1 GB lub
Pamięć
więcej (zalecane 2 GB lub więcej)
(RAM)
• 64-bitowe wersje Windows 8.1, Windows 7 lub Windows Vista: 2 GB lub
więcej (zalecane 4 GB lub więcej)
Miejsce na
Co najmniej 1 GB dostępne na dysku rozruchowym (zalecane
twardym
3 GB lub więcej)
dysku
• Rozdzielczość: 1024 × 768 pikseli (XGA) lub więcej (zalecane 1280 × 1024
Grafika
pikseli lub więcej)
• Kolory: kolory 24-bitowe (True Color) lub lepsze
Wymagane wbudowane gniazdo USB. Oprogramowanie może
Interfejs
nie działać zgodnie z oczekiwaniami, jeśli aparat jest podłączony
przez koncentrator USB.
* Odwiedź strony internetowe podane na stronie xxiii, aby uzyskać najnowsze informacje o obsługiwanych
systemach operacyjnych.
264
Procesor
System
operacyjny *
Pamięć
(RAM)
Miejsce na
twardym
dysku
Grafika
Interfejs
Mac
• Zdjęcia: Intel z serii Core lub Xeon
• Filmy (odtwarzanie): Core Duo 2 GHz lub szybszy; Intel Core i5 lub
szybszy zalecany podczas wyświetlania filmów o rozmiarze
klatki 1280 × 720 lub większym z szybkością 30 kl./s lub wyższą
lub filmów o rozmiarze klatki 1920 × 1080 lub większym
• Filmy (edycja): Intel Core i5 lub szybszy
OS X 10.9, 10.8 lub 10.7
2 GB lub więcej (zalecane 4 GB lub więcej)
Co najmniej 1 GB dostępne na dysku rozruchowym (zalecane
3 GB lub więcej)
• Rozdzielczość: 1024 × 768 pikseli (XGA) lub więcej (zalecane 1280 × 1024
pikseli lub więcej)
• Kolory: kolory 24-bitowe (miliony kolorów) lub lepsze
Wymagane wbudowane gniazdo USB. Oprogramowanie może
nie działać zgodnie z oczekiwaniami, jeśli aparat jest podłączony
przez koncentrator USB.
* Odwiedź strony internetowe podane na stronie xxiii, aby uzyskać najnowsze informacje o obsługiwanych
systemach operacyjnych.
265
Korzystanie z programu ViewNX 2
Kopiowanie zdjęć do komputera
Przed przejściem dalej dopilnuj, aby zainstalować oprogramowanie
z dołączonej do zestawu płyty CD ViewNX 2 (0 262).
1 Podłącz kabel USB.
Po wyłączeniu aparatu i sprawdzeniu, czy w aparacie znajduje się
karta pamięci, podłącz dołączony do zestawu kabel USB zgodnie
z ilustracją i włącz aparat.
A Korzystaj z niezawodnego źródła zasilania
Aby zapewnić nieprzerwaną transmisję danych, dopilnuj, aby akumulator
w aparacie był w pełni naładowany.
A Podłączanie kabli
Aparat musi być wyłączony przed podłączeniem lub odłączeniem kabli
połączeniowych. Nie używaj siły ani nie wkładaj złączy pod kątem.
D Podczas przesyłania
Gdy trwa przesyłanie danych, nie należy wyłączać aparatu ani odłączać kabla
USB.
D Koncentratory USB
Podłączaj aparat bezpośrednio do komputera. Nie należy podłączać kabla za
pośrednictwem koncentratora USB lub klawiatury.
266
2 Uruchom komponent ViewNX 2 o nazwie Nikon Transfer 2.
Jeśli wyświetli się komunikat wymagający wybrania programu,
wybierz Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Jeśli wyświetli się następujące okno dialogowe, wybierz Nikon Transfer 2
zgodnie z opisem poniżej.
1 Pod Import pictures and videos
(Importuj obrazy i wideo) kliknij Change
program (Zmień program). Wyświetli się
okno dialogowe wyboru programu.
Wybierz Import File using
Nikon Transfer 2 (Importuj plik przy
użyciu Nikon Transfer 2) i kliknij OK.
2 Kliknij dwukrotnie Import File (Importuj plik).
A Windows 8.1
Windows 8.1 może wyświetlić monit
Autoodtwarzania po podłączeniu aparatu.
Stuknij lub kliknij okno dialogowe,
a następnie stuknij lub kliknij Import File/
Nikon Transfer 2 (Importuj plik/
Nikon Transfer 2), aby wybrać
Nikon Transfer 2.
267
3 Kliknij Start Transfer (Rozpocznij przesyłanie).
Przy ustawieniach domyślnych zdjęcia z karty pamięci zostaną
skopiowane do komputera.
Start Transfer (Rozpocznij przesyłanie)
4 Zakończ połączenie.
Po zakończeniu przesyłania wyłącz aparat i odłącz kabel USB.
A Ręczne uruchamianie ViewNX 2
• Windows: kliknij dwukrotnie skrót ViewNX 2 na pulpicie.
• Mac: kliknij ikonę ViewNX 2 w doku.
A Aby uzyskać więcej informacji
Skorzystaj z internetowej pomocy, aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu
z programu ViewNX 2.
A Capture NX-D
Użyj oprogramowania Capture NX-D firmy Nikon do retuszowania zdjęć lub
zmieniania ustawień zdjęć w formacie NEF (RAW) i zapisywania ich w innych
formatach. Oprogramowanie Capture NX-D oferuje również funkcję usuwania
kurzu, usuwającą zakłócenia zdjęć spowodowane przez kurz wewnątrz aparatu.
Oprogramowanie Capture NX-D można pobrać za pośrednictwem odnośnika
w programie instalacyjnym programu ViewNX 2 (0 262).
268
Sieci Ethernet i sieci bezprzewodowe
Opcjonalnego modułu komunikacyjnego UT-1 (0 442) można używać
do przesyłania zdjęć do komputera lub na serwer FTP. Aparat podłącza
się do modułu UT-1 przy pomocy kabla USB dołączonego do aparatu,
a moduł UT-1 z kolei podłącza się do sieci za pomocą kabla sieci Ethernet
lub opcjonalnego przekaźnika bezprzewodowego WT-5 (0 442).
Opcjonalne moduły komunikacyjne i przekaźniki bezprzewodowe
obsługują następujące tryby:
Tryb
Przesyłanie FTP
Przesyłanie zdjęć
Funkcja
Przesyłaj istniejące zdjęcia i filmy do komputera lub na serwer
FTP lub przesyłaj nowe zdjęcia zaraz po ich zrobieniu.
Steruj aparatem przy pomocy opcjonalnego
Sterowanie aparatem oprogramowania Camera Control Pro 2 i zapisuj nowe zdjęcia
i filmy bezpośrednio w komputerze.
Wyświetlaj i rób zdjęcia zdalnie przy pomocy komputera lub
Serwer HTTP
iPhone'a wyposażonego w przeglądarkę internetową.
Aby uzyskać informacje na temat korzystania z opcjonalnych modułów
komunikacyjnych lub przekaźników bezprzewodowych, skorzystaj
z instrukcji dołączonych do tych urządzeń. Pamiętaj, aby zaktualizować
oprogramowanie sprzętowe urządzenia i powiązane oprogramowanie
do najnowszych wersji.
269
D Przesyłanie zdjęć
Po nawiązaniu połączenia z modułem UT-1, przycisk P podczas odtwarzania
służy do wybierania zdjęć do przesłania w trybie FTP oraz w trybie przesyłania
zdjęć (przesyłanie odbywa się tylko wtedy, gdy moduł UT-1 jest podłączony).
Wykonywanie innych czynności odtwarzania korzystających z przycisku P, np.
Bezpośrednie porównanie (0 419), jest niemożliwe. Aby przywrócić normalne
działanie, usuń profil sieciowy zgodnie z opisem w instrukcji modułu UT-1.
D Podczas przesyłania
Filmów nie można nagrywać ani odtwarzać, kiedy moduł UT-1 jest podłączony
i albo zdjęcia oczekują na wysłanie, albo zdjęcia są właśnie przesyłane przez sieć
Ethernet lub sieć bezprzewodową.
A Filmy
Filmy można przesyłać za pośrednictwem sieci Ethernet i sieci
bezprzewodowych w trybie przesyłania zdjęć. Zwróć jednak uwagę, że filmów
nie można przesyłać za pomocą funkcji Automatyczne wysyłanie ani Wyślij
folder w menu Opcje.
D Tryb serwera HTTP
Aparatu nie można używać do nagrywania ani odtwarzania filmów w trybie
serwera HTTP.
A Przekaźniki bezprzewodowe WT-5
Główna różnica pomiędzy WT-5 a WT-5A/B/C/D/E polega na różnej liczbie
obsługiwanych kanałów. Jeśli nie podano inaczej, wszelkie informacje dotyczące
WT-5 mają zastosowanie również do WT-5A/B/C/D/E.
270
Drukowanie zdjęć
Wybrane zdjęcia JPEG można wydrukować na drukarce PictBridge
(0 488) podłączonej bezpośrednio do aparatu.
Podłączanie drukarki
Podłącz aparat przy użyciu dołączonego do aparatu kabla USB. Nie
używaj siły ani nie wkładaj złączy pod kątem.
Kiedy aparat i drukarka zostaną włączone, na monitorze zostanie
wyświetlony ekran powitalny, a następnie ekran odtwarzania PictBridge.
D Koncentratory USB
Aparat musi być podłączony bezpośrednio do drukarki. Nie należy podłączać
kabla przez koncentrator USB.
D Wybieranie zdjęć do wydrukowania
Zdjęć w formacie NEF (RAW) (0 115) nie można wybrać do drukowania. Kopie
w formacie JPEG zdjęć w formacie NEF (RAW) można utworzyć za pomocą opcji
Przetwarzanie NEF (RAW) z menu retuszu (0 406).
A Drukowanie przez bezpośrednie połączenie USB
Dopilnuj, aby akumulator był w pełni naładowany lub użyj opcjonalnego
zasilacza sieciowego i złącza zasilania. Podczas robienia zdjęć, które mają zostać
później wydrukowane przez bezpośrednie połączenie USB, ustaw Przestrzeń
barw na sRGB (0 314).
271
Drukowanie zdjęć pojedynczo
1 Wyświetl żądane zdjęcie.
Naciskaj 4 lub 2, aby wyświetlić więcej zdjęć. Naciśnij przycisk
X (T), aby przybliżyć bieżące zdjęcie (naciśnij K, aby wyłączyć
przybliżenie). Aby wyświetlić miniatury, naciśnij przycisk W (S).
Wyróżniaj zdjęcia za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego lub
naciśnij ponownie W (S), aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie
w widoku pełnoekranowym.
2 Dostosuj ustawienia drukowania.
Naciśnij J, aby wyświetlić następujące elementy, a następnie
naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić element, po czym naciśnij 2, aby
wyświetlić opcje (wyświetlone są tylko opcje wyświetlone przez
bieżącą drukarkę; aby użyć domyślnej opcji, wybierz Domyślny
drukarki). Po wybraniu opcji naciśnij J, aby powrócić do menu
ustawień drukarki.
Opcja
Opis
Rozmiar strony Wybierz rozmiar strony.
Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zdjęcia są
Liczba kopii drukowane pojedynczo. Naciskaj 1 lub 3, aby wybrać liczbę
kopii (maksymalnie 99).
Ramka
Wybierz, czy zdjęcia mają być otoczone białymi ramkami.
Datownik
Wybierz, czy drukować godziny i daty rejestracji na zdjęciach.
Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zdjęcia są
drukowane pojedynczo. Aby zakończyć bez przycinania
zdjęcia, wyróżnij Bez przycinania i naciśnij J. Aby przyciąć
bieżące zdjęcie, wyróżnij Przytnij i naciśnij 2. Wyświetli się
okno dialogowe wyboru rozmiaru przycięcia. Naciskaj
Przycinanie
X (T), aby zwiększyć rozmiar przycięcia, lub W (S), aby
go zmniejszyć. Następnie użyj wybieraka wielofunkcyjnego,
aby wybrać położenie obszaru przycięcia. Zwróć uwagę, że
jakość druku może się pogorszyć, jeśli małe wycinki będą
drukowane w dużych rozmiarach.
272
3 Rozpocznij druk.
Wybierz Rozpocznij druk i naciśnij J, aby rozpocząć drukowanie.
Aby anulować drukowanie przed wydrukowaniem wszystkich kopii,
naciśnij J.
A Informacje dodatkowe
Więcej informacji o tym, co należy zrobić w przypadku pojawienia się błędu
podczas drukowania, można znaleźć na stronie 476.
273
Drukowanie wielu zdjęć
1 Wyświetl menu PictBridge.
Naciśnij przycisk G na ekranie odtwarzania PictBridge.
2 Wybierz opcję.
Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij 2.
• Wybrane do druku: wybierz zdjęcia do wydrukowania. Wyróżniaj
zdjęcia przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego (aby wyświetlić
bieżące zdjęcie w widoku pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X/T), a następnie, trzymając przycisk W (S)
wciśnięty, naciskaj 1 lub 3, aby wybrać liczbę kopii (maksymalnie
99). Aby cofnąć wybór zdjęcia, ustaw liczbę kopii na zero.
• Wybierz datę: wydrukuj po jednej kopii wszystkich zdjęć zrobionych
w wybrane dni. Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić daty, a następnie
naciśnij 2, aby je wybrać lub cofnąć wybór. Aby wyświetlić zdjęcia
zrobione wybranego dnia, naciśnij W (S). Przesuwaj zdjęcia za
pomocą wybieraka wielofunkcyjnego lub naciśnij i przytrzymaj
X (T), aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie w widoku
pełnoekranowym. Naciśnij W (S) ponownie, aby powrócić do
okna dialogowego wyboru dat.
• Drukuj (DPOF): wydrukuj bieżące polecenie wydruku DPOF (0 275).
Kolejność można przeglądać i modyfikować przed drukowaniem
zgodnie z opisem w Wybrane do druku powyżej.
• Wydruk indeksu: aby utworzyć wydruk indeksu wszystkich zdjęć JPEG
na karcie pamięci, przejdź do kroku 3. Zwróć uwagę, że jeśli na
karcie pamięci znajduje się ponad 256 zdjęć, zostanie
wydrukowanych tylko pierwszych 256 zdjęć. Zostanie wyświetlone
ostrzeżenie, jeśli rozmiar strony wybrany w kroku 3 jest zbyt mały
dla wydruku indeksu.
274
3 Dostosuj opcje drukowania.
Dostosuj ustawienia drukarki w sposób opisany w kroku 2 na
stronie 272.
4 Rozpocznij drukowanie.
Wybierz Rozpocznij druk i naciśnij J, aby rozpocząć drukowanie.
Aby anulować drukowanie przed wydrukowaniem wszystkich kopii,
naciśnij J.
Tworzenie polecenia wydruku DPOF: ustawienia
wydruku
Opcja Polecenie wydruku DPOF w menu odtwarzania służy do
tworzenia cyfrowych „poleceń wydruku” przeznaczonych dla drukarek
i urządzeń zgodnych ze standardem PictBridge oraz urządzeń
obsługujących format DPOF (0 488).
1 Wybierz Polecenie wydruku DPOF >
Wybierz/ustaw.
Wybierz Polecenie wydruku DPOF
w menu odtwarzania, a następnie wyróżnij
Wybierz/ustaw i naciśnij 2 (aby usunąć
wszystkie zdjęcia z polecenia wydruku,
wybierz Cofnij wybór ze wszystkich).
2 Wybierz zdjęcia.
Przesuwaj zdjęcia przy pomocy wybieraka
wielofunkcyjnego (aby wyświetlić bieżące
zdjęcie w widoku pełnoekranowym,
naciśnij i przytrzymaj przycisk X/T),
a następnie, trzymając przycisk W (S)
wciśnięty, naciskaj 1 lub 3, aby wybrać
liczbę kopii (maksymalnie 99). Aby cofnąć wybór zdjęcia, ustaw
liczbę kopii na zero. Naciśnij J po wybraniu wszystkich żądanych
zdjęć.
275
3 Wybierz opcje nanoszenia.
Wyróżnij jedną z poniższych opcji
i naciskaj 2, aby ją włączyć lub wyłączyć.
• Nanieś informacje o zdjęciu: drukuj czas
otwarcia migawki i wartość przysłony na
wszystkich zdjęciach objętych
poleceniem wydruku.
• Nanieś datę: drukuj datę zrobienia zdjęcia na wszystkich zdjęciach
objętych poleceniem wydruku.
4 Zakończ tworzenie polecenia wydruku.
Naciśnij J, aby zakończyć tworzenie polecenia wydruku.
D Polecenie wydruku DPOF
Aby wydrukować bieżące polecenie wydruku, kiedy aparat jest podłączony do
drukarki PictBridge, wybierz Drukuj (DPOF) z menu PictBridge i postępuj
zgodnie z procedurą opisaną w „Drukowanie wielu zdjęć”, aby zmodyfikować
i wydrukować bieżące polecenie wydruku (0 274). Opcje nanoszenia daty
i informacji o zdjęciu w formacie DPOF nie są obsługiwane podczas drukowania
przez bezpośrednie połączenie USB. Aby drukować datę zarejestrowania zdjęcia
na zdjęciach z bieżącego polecenia wydruku, użyj opcji Datownik PictBridge.
Opcji Polecenie wydruku DPOF nie można używać, jeśli na karcie pamięci nie
ma wystarczająco miejsca na zapisanie polecenia wydruku.
Zdjęć w formacie NEF (RAW) (0 115) nie można wybrać przy użyciu tej opcji.
Kopie w formacie JPEG zdjęć w formacie NEF (RAW) można utworzyć za pomocą
opcji Przetwarzanie NEF (RAW) z menu retuszu (0 406).
Podczas drukowania na podstawie polecenia wydruku może wystąpić błąd, gdy
po utworzeniu polecenia wydruku zdjęcia zostaną usunięte przy użyciu
komputera lub innych urządzeń.
276
Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora
Opcjonalnego kabla HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface)
(0 442) lub kabla HDMI typu C (dostępny osobno od innych
dostawców) można użyć do podłączenia aparatu do urządzeń wideo
wysokiej rozdzielczości (HD). Przed podłączeniem lub odłączeniem
kabla HDMI zawsze wyłączaj aparat.
Podłącz do urządzenia wysokiej
rozdzielczości (HD) (wybierz
kabel ze złączem dopasowanym
do urządzenia HDMI)
Podłącz do aparatu
Przestaw urządzenie na kanał HDMI, a następnie włącz aparat i naciśnij
przycisk K. Podczas odtwarzania zdjęcia będą wyświetlane na ekranie
telewizora. Głośność można regulować przy pomocy elementów
sterujących telewizora. Korzystanie w tym celu z elementów sterujących
aparatu jest niemożliwe.
A Odtwarzanie na ekranie telewizora
Podczas długotrwałego odtwarzania zaleca się podłączenie aparatu do
opcjonalnego zasilacza sieciowego i złącza zasilania (dostępne osobno). Jeśli
krawędzie zdjęć nie są widoczne na ekranie telewizora, wybierz 95% dla HDMI >
Zaawansowane > Rozmiar wyjściowy (0 279).
277
Opcje HDMI
Opcja HDMI w menu ustawień (0 374) pozwala regulować
rozdzielczość wyjściową oraz inne zaawansowane opcje HDMI, a także
może być używana do włączania zdalnego sterowania aparatem przez
urządzenia obsługujące HDMI-CEC (ang. High-Definition Multimedia
Interface–Consumer Electronics Control, standard pozwalający na
używanie urządzeń HDMI do sterowania urządzeniami peryferyjnymi do
nich podłączonymi).
❚❚ Rozdzielczość wyjściowa
Wybierz format, w jakim zdjęcia będą
przesyłane do urządzenia HDMI. Jeśli wybrano
Automatyczna, aparat automatycznie
wybierze odpowiedni format.
❚❚ Sterowanie urządzeniem
Jeśli Włącz jest wybrane dla HDMI > Sterowanie urządzeniem, kiedy
aparat jest podłączony do telewizora obsługującego HDMI-CEC,
a zarówno aparat, jak i telewizor są włączone, pilota telewizora będzie
można używać zamiast wybieraka wielofunkcyjnego aparatu i przycisku
J podczas odtwarzania w widoku pełnoekranowym i pokazów slajdów.
Jeśli wybrane jest Wyłącz, pilota telewizora nie można używać do
sterowania aparatem.
278
❚❚ Zaawansowane
Opcja
Opis
Ustawienie Automatyczny jest zalecane w większości sytuacji.
Jeśli aparat nie potrafi ustalić poprawnego zakresu
wyjściowego sygnału wideo RGB dla urządzenia HDMI, można
wybrać jedną z następujących opcji:
• Ograniczony zakres: dla urządzeń z zakresem wejściowym
Zakres wyjściowy
sygnału wideo RGB od 16 do 235. Wybierz tę opcję, jeśli
zauważysz utratę szczegółów w obszarach zacienionych.
• Pełny zakres: dla urządzeń z zakresem wejściowym sygnału
wideo RGB od 0 do 255. Wybierz tę opcję, jeśli obszary
zacienione są „wypalone” lub zbyt jasne.
Wybierz poziome i pionowe pokrycie kadru dla wyjścia HDMI
Rozmiar wyjściowy
pomiędzy 95% i 100%.
Jeśli Wyłącz jest wybrane, gdy aparat jest podłączony do
Wyśw. w tr. podgl.
urządzenia HDMI, informacje o zdjęciu nie będą wyświetlane na
na żywo
monitorze podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo.
Wybierz Włącz, aby wyświetlać kopię obrazu z ekranu HDMI na
monitorze aparatu, lub Wyłącz, aby wyłączyć monitor aparatu
Dwa monitory
w celu oszczędzania energii. Opcja Dwa monitory włącza się
automatycznie, gdy Wyśw. w tr. podgl. na żywo jest
ustawione na Wyłącz.
279
A HDMI i podgląd na żywo
Kiedy aparat jest podłączony kablem HDMI, ekranu urządzenia HDMI można
używać do fotografowania w trybie podglądu na żywo oraz filmowania w trybie
podglądu na żywo (0 65, 78). Zwróć uwagę, że jeśli 1920×1080; 60p jest
wybrane dla Rozmiar klatki/liczba klatek w menu nagrywania filmów (0 319),
wybrane ustawienie zostanie odzwierciedlone w sygnale wyjściowym HDMI
podczas nagrywania filmu, jeśli spełnione zostaną wszystkie następujące
warunki: Automatyczna lub 1080p (progresywny) jest wybrane dla HDMI >
Rozdzielczość wyjściowa, 100% jest wybrane dla HDMI > Zaawansowane >
Rozmiar wyjściowy i Wyłącz jest wybrane dla HDMI > Zaawansowane >
Wyśw. w tr. podgl. na żywo (0 279). Przy innych ustawieniach rozdzielczość
wyjściowa, rozmiar wyjściowy lub liczba klatek na sekundę mogą różnić się od
wybranych w menu aparatu.
A Urządzenia HDMI-CEC
Kiedy aparat jest podłączony do urządzenia HDMI-CEC, ) jest wyświetlane na
wyświetlaczu LCD zamiast liczby pozostałych zdjęć.
A Sterowanie urządzeniem
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja telewizora.
280
Wi-Fi
Jakie możliwości oferuje Wi-Fi
Za pośrednictwem sieci bezprzewodowych Wi-Fi aparat może łączyć się
z urządzeniami z dostępem do sieci bezprzewodowej, na których
pracuje dedykowana aplikacja Wireless Mobile Utility firmy Nikon.
Urządzenia z dostępem do sieci bezprzewodowej można używać do
zdalnego sterowania aparatem i zdalnego robienia zdjęć lub zdjęcia
można pobierać z aparatu do urządzenia z dostępem do sieci
bezprzewodowej i dzielić się nimi z innymi w Internecie. Zdjęcia można
również przesyłać z aparatu do urządzenia z dostępem do sieci
bezprzewodowej (0 289).
Pobieraj zdjęcia
Dziel się zdjęciami
Zdalne sterowanie
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj z instrukcji obsługi
aplikacji Wireless Mobile Utility (0 283).
A Wi-Fi
Obsługa sieci bezprzewodowych (Wi-Fi) jest dostępna jedynie w aparacie D750.
Aparat D750 (K) nie obsługuje Wi-Fi.
281
Uzyskiwanie dostępu do aparatu
Przed podłączeniem za pośrednictwem Wi-Fi (bezprzewodowej sieci
LAN), zainstaluj aplikację Wireless Mobile Utility na swoim urządzeniu
z dostępem do sieci bezprzewodowej z systemem Android lub iOS.
Instrukcje dotyczące uzyskiwania dostępu do aparatu różnią się
w zależności od typu połączenia używanego przez urządzenie
z dostępem do sieci bezprzewodowej.
Android
• Przycisk konfig. ust. WPS: jeśli urządzenie z dostępem do sieci
bezprzewodowej obsługuje przycisk konfiguracji ustawień WPS (tzn.
oferuje opcję WPS button connection (Połączenie przyciskiem
WPS) w swoim menu Wi-Fi settings (Ustawienia Wi-Fi)), można
użyć tego prostego sposobu do połączenia urządzenia z dostępem
do sieci bezprzewodowej (0 284)
• Wprow. kodu PIN ust. WPS: jeśli urządzenie z dostępem do sieci
bezprzewodowej obsługuje WPS, można użyć aparatu do nawiązania
połączenia, wpisując kod PIN wyświetlony przez urządzenie
z dostępem do sieci bezprzewodowej (0 285)
• Wyświetl identyfikator SSID: jeśli urządzenie z dostępem do sieci
bezprzewodowej nie obsługuje WPS, można nawiązać połączenie,
wybierając identyfikator SSID aparatu w urządzeniu z dostępem do
sieci bezprzewodowej (0 286)
iOS
• Wyświetl identyfikator SSID: nawiąż połączenie, wybierając identyfikator
SSID aparatu w urządzeniu z dostępem do sieci bezprzewodowej
(0 286)
D Bezpieczeństwo
Jeśli nie użyjesz WPS podczas pierwszego połączenia, połączenie nie będzie
chronione hasłem ani innym rodzajem zabezpieczeń. Ustawienia zabezpieczeń
można skonfigurować w aplikacji Wireless Mobile Utility po nawiązaniu
połączenia. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji aplikacji
Wireless Mobile Utility, którą można pobrać w formacie PDF z następujących
stron internetowych:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
282
A Instalowanie aplikacji Wireless Mobile Utility
1 Wyszukaj aplikację.
W urządzeniu z dostępem do sieci bezprzewodowej połącz się z serwisem
Google Play, App Store lub innym serwisem sprzedającym aplikacje,
a następnie wyszukaj „Wireless Mobile Utility”. Aby uzyskać więcej informacji,
skorzystaj z instrukcji dołączonej do urządzenia z dostępem do sieci
bezprzewodowej.
2 Zainstaluj aplikację.
Przeczytaj opis aplikacji i zainstaluj ją. Instrukcja obsługi aplikacji
Wireless Mobile Utility w formacie PDF jest dostępna do pobrania
z następujących stron internetowych:
•Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
•iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
283
WPS (tylko Android)
1 Włącz wbudowaną sieć bezprzewodową
(Wi-Fi) aparatu.
Wyróżnij Wi-Fi w menu ustawień i naciśnij
2. Wyróżnij Połączenie sieciowe i naciśnij
2, a następnie wyróżnij Włącz i naciśnij J.
Poczekaj kilka sekund na włączenie Wi-Fi.
2 Nawiąż połączenie.
Włącz połączenia za pomocą przycisku WPS w aparacie i urządzeniu
z dostępem do sieci bezprzewodowej:
• Aparat: wyróżnij Ustawienia sieci
i naciśnij 2.
Wyróżnij Przycisk konfig. ust. WPS
i naciśnij 2, aby przygotować aparat na
połączenie WPS. Aparat będzie
oczekiwać około dwie minuty na żądanie
nawiązania połączenia WPS urządzenia
z dostępem do sieci bezprzewodowej.
Aby wydłużyć czas oczekiwania, naciśnij
J.
• Urządzenie z dostępem do sieci bezprzewodowej: wybierz Wi-Fi settings
(Ustawienia Wi-Fi) > WPS button connection (Połączenie
przyciskiem WPS).
284
3 Uruchom aplikację Wireless Mobile Utility.
Uruchom aplikację Wireless Mobile Utility w urządzeniu z dostępem
do sieci bezprzewodowej. Zostanie wyświetlone główne okno
dialogowe.
Wprowadzenie kodu PIN (tylko Android)
1 Włącz wbudowaną sieć bezprzewodową
(Wi-Fi) aparatu.
Wyróżnij Wi-Fi w menu ustawień i naciśnij
2. Wyróżnij Połączenie sieciowe i naciśnij
2, a następnie wyróżnij Włącz i naciśnij J.
Poczekaj kilka sekund na włączenie Wi-Fi.
2 Wybierz Ustawienia sieci > Wprow. kodu PIN ust. WPS.
Wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij 2.
Wyróżnij Wprow. kodu PIN ust. WPS
i naciśnij 2.
285
3 Wprowadź kod PIN.
Wprowadź kod PIN wyświetlony przez urządzenie z dostępem do
sieci bezprzewodowej. Naciskaj 4 lub 2, aby wyróżnić cyfry,
a następnie naciskaj 1 lub 3, aby je zmienić. Naciśnij J po
zakończeniu wpisywania.
4 Uruchom aplikację Wireless Mobile Utility.
Uruchom aplikację Wireless Mobile Utility w urządzeniu z dostępem
do sieci bezprzewodowej. Zostanie wyświetlone główne okno
dialogowe.
Identyfikator SSID (Android oraz iOS)
1 Włącz wbudowaną sieć bezprzewodową
(Wi-Fi) aparatu.
Wyróżnij Wi-Fi w menu ustawień i naciśnij
2. Wyróżnij Połączenie sieciowe i naciśnij
2, a następnie wyróżnij Włącz i naciśnij J.
Poczekaj kilka sekund na włączenie Wi-Fi.
286
2 Wyświetl identyfikator SSID aparatu.
Wyróżnij Ustawienia sieci i naciśnij 2.
Wyróżnij Wyświetl identyfikator SSID
i naciśnij 2.
3 Wybierz identyfikator SSID aparatu.
Wybierz identyfikator SSID aparatu na liście sieci wyświetlanej przez
urządzenie z dostępem do sieci bezprzewodowej.
4 Uruchom aplikację Wireless Mobile Utility.
Uruchom aplikację Wireless Mobile Utility w urządzeniu z dostępem
do sieci bezprzewodowej. Zostanie wyświetlone główne okno
dialogowe.
287
❚❚ Kończenie połączenia
Wi-Fi można wyłączyć:
• Wybierając Wi-Fi > Połączenie sieciowe > Wyłącz w menu ustawień
aparatu
• Rozpoczynając nagrywanie filmu
• Podłączając opcjonalny moduł komunikacyjny UT-1
• Wyłączając aparat
❚❚ Przywracanie ustawień domyślnych
Aby przywrócić domyślne ustawienia sieci, wybierz Wi-Fi > Ustawienia
sieci > Resetuj ustawienia sieci. Wyświetli się okno dialogowe
potwierdzenia. Wyróżnij Tak i naciśnij J, aby przywrócić domyślne
ustawienia sieci.
A Wskaźnik Wi-Fi
Gdy funkcja Wi-Fi jest włączona, ikona g miga na
wyświetlaczu LCD. Ikona przestanie migać po
nawiązaniu połączenia i rozpoczęciu wymiany
danych przez aparat z urządzeniem z dostępem
do sieci bezprzewodowej.
D Wi-Fi
Przeczytaj ostrzeżenia na stronach od xxiv do xxv przed rozpoczęciem
korzystania z funkcji Wi-Fi. Aby wyłączyć funkcję Wi-Fi w miejscach, gdzie jej
używanie jest zabronione, wybierz Wi-Fi > Połączenie sieciowe > Wyłącz
w menu ustawień aparatu. Zwróć uwagę, że kart Eye-Fi nie można używać, gdy
funkcja Wi-Fi jest włączona, a licznik czasu czuwania nie wyłączy się (czas
czuwania nie upłynie), gdy aplikacja Wireless Mobile Utility w urządzeniu
z dostępem do sieci bezprzewodowej komunikuje się z aparatem. Jeśli przez
około 5 minut nie dojdzie do wymiany żadnych danych, licznik czasu czuwania
wyłączy się. Funkcja Wi-Fi aparatu jest dostępna tylko wtedy, gdy w aparacie
znajduje się karta pamięci, a poza tym, funkcji nie można używać, gdy do aparatu
podłączony jest kabel USB lub HDMI. Aby zapobiec utracie zasilania podczas
połączenia, naładuj akumulator przed włączeniem połączenia sieciowego.
288
Wybieranie zdjęć do przesłania
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby wybrać zdjęcia do przesłania do
urządzenia z dostępem do sieci bezprzewodowej. Filmów nie można
wybierać do przesłania.
Wybieranie pojedynczych zdjęć do przesłania
1 Wybierz zdjęcie.
Wyświetl zdjęcie lub wyróżnij je na liście miniatur podczas
odtwarzania w widoku miniatur lub kalendarza.
2 Wyświetl opcje odtwarzania.
Naciśnij przycisk P.
Przycisk P
289
3 Wybierz Wyb. do przesł. do urz. int./
cofn. wyb.
Wyróżnij Wyb. do przesł. do urz. int./
cofn. wyb. i naciśnij J. Zdjęcia wybrane
do przesłania są oznaczone ikoną &.
Aby cofnąć wybór, wyświetl lub wyróżnij
zdjęcie i powtórz kroki 2 i 3.
290
Wybieranie wielu zdjęć do przesłania
Aby zmienić status przesyłania wielu zdjęć, użyj opcji Wi-Fi > Wyb. do
przesł. do urz. int. w menu ustawień.
1 Wybierz Wyb. do przesł. do urz. int.
Wybierz Wi-Fi w menu ustawień,
a następnie wyróżnij Wyb. do przesł. do
urz. int. i naciśnij 2.
2 Wybierz zdjęcia.
Wyróżnij zdjęcia za pomocą wybieraka
wielofunkcyjnego, a następnie naciśnij
W (S), aby je wybrać lub cofnąć wybór
(aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie na
pełnym ekranie, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X/T). Wybrane zdjęcia są
oznaczone ikoną &.
Przycisk W (S)
3 Naciśnij J.
Naciśnij J, aby zakończyć czynność.
291
Przewodnik po menu
Ustawienia domyślne
Ustawienia domyślne dla opcji w menu aparatu podane są poniżej.
Informacje na temat resetowania dwoma przyciskami znajdują się na
stronie 199.
❚❚ Ustawienia domyślne menu odtwarzania
Opcja
Folder odtwarzania (0 300)
Podgląd zdjęć (0 307)
Po usunięciu (0 307)
Obrót zdjęć pionowych (0 308)
Pokaz slajdów (0 308)
Typ zdjęcia (0 308)
Czas wyświetlania zdjęcia (0 308)
Ustawienie domyślne
ND750
Wyłącz
Pokaż następne
Włącz
Zdjęcia i filmy
2s
❚❚ Ustawienia domyślne menu fotografowania 1
Opcja
Nazwy plików (0 313)
Rola karty w gnieździe 2 (0 119)
Jakość zdjęcia (0 115)
Wielkość zdjęcia (0 118)
Obszar zdjęcia (0 110)
Wybierz obszar zdjęcia (0 111)
Auto. kadr w formacie DX (0 111)
Kompresja JPEG (0 117)
Zapisywanie NEF (RAW) (0 117)
Typ (0 117)
Głębia kolorów NEF (RAW) (0 117)
292
Ustawienie domyślne
DSC
Przepełnienie
JPEG normal
Duża
FX (36×24)
Włącz
Priorytet wielkości
Skompresowane bezstratnie
14-bitowa
Opcja
Balans bieli (0 145)
Precyzyjna korekta (0 149)
Wybór temperatury barwowej (0 152)
Pomiar manualny (0 155)
Ustaw funkcję Picture Control (0 165)
Przestrzeń barw (0 314)
Aktywna funkcja D-Lighting (0 175)
P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2, 3
Inne tryby
HDR (wysoki zakres dynamiki) (0 177)
Tryb HDR (0 178)
Siła HDR (0 178)
Korekcja winietowania (0 315)
Automat. korekcja dystorsji (0 316)
Redukcja szumów - dł. naśw. (0 317)
Reduk. szumów - wys. czuł. (0 317)
Ustawienia czułości ISO (0 134)
Czułość ISO (0 134)
P, S, A, M
Inne tryby
Automatyczny dobór ISO (0 136)
Tryb zdalnego sterowania (ML-L3) (0 193)
Wielokrotna ekspozycja 2 (0 216)
Tryb wielokrotnej ekspozycji (0 217)
Liczba zdjęć (0 218)
Automatyczne wzmocnienie (0 218)
Ustawienie domyślne
Automatyczny > Normalny
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Standardowe
sRGB
Wyłącz
Automatyczna
Wyłącz
Automatyczna
Normalna
Wyłącz
Wyłącz
Normalna
100
Automatyczny
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
2
Włącz
293
Opcja
Fotogr. z interwalometrem (0 222)
Opcje rozpoczęcia (0 223)
Interwał (0 223)
L. interwałów × liczba zdjęć/interwał (0 224)
Wygładzanie ekspozycji (0 224)
Ustawienie domyślne
Teraz
1 min
0001×1
Wyłącz
1 Ustawienia domyślne przywraca się przy pomocy opcji Reset. menu fotografowania (0 311).
2 Reset. menu fotografowania nie można wybrać podczas fotografowania.
❚❚ Ustawienia domyślne menu nagrywania filmów *
Opcja
Nazwy plików (0 313)
Miejsce docelowe (0 319)
Rozmiar klatki/liczba klatek (0 319)
Jakość filmów (0 320)
Czułość mikrofonu (0 320)
Charakt. częstot. (0 320)
Redukcja szumu wiatru (0 321)
Obszar zdjęcia (0 76)
Wybierz obszar zdjęcia (0 111)
Auto. kadr w formacie DX (0 111)
Balans bieli (0 321)
Precyzyjna korekta (0 149)
Wybór temperatury barwowej (0 152)
Pomiar manualny (0 155)
Ustaw funkcję Picture Control (0 321)
Reduk. szumów - wys. czuł. (0 317)
Ust. czułości ISO dla filmów (0 322)
Czułość ISO (tryb M) (0 322)
Automat. dobór ISO (tryb M) (0 322)
Maksymalna czułość (0 322)
294
Ustawienie domyślne
DSC
Gniazdo 1
1920×1080; 60p
Normalna
Czułość automatyczna
Szeroki zakres
Wyłącz
FX (36×24)
Włącz
Takie same jak ust. fotogr.
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Takie same jak ust. fotogr.
Normalna
100
Wyłącz
12800
Opcja
Zdjęcia poklatkowe (0 229)
Interwał (0 230)
Czas fotografowania (0 230)
Wygładzanie ekspozycji (0 231)
Ustawienie domyślne
5s
25 minut
Włącz
* Ustawienia domyślne przywraca się przy pomocy opcji Reset. menu nagrywania filmów
(0 318).
❚❚ Ustawienia domyślne menu ustawień osobistych *
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
b1
b2
b3
b4
b5
b6
Opcja
Priorytet w trybie AF-C (0 326)
Priorytet w trybie AF-S (0 327)
Blokada śledzenia ostrości (0 328)
Podświetlenie pola AF (0 329)
Tryb ręcznego ustaw. ostrości
Wyświetlanie AF z dyn. wyb. pola
Podświetl. wyb. pola AF z grupy
Podświetlenie pola AF (0 329)
Zmiana pól AF w pętli (0 330)
Liczba pól AF (0 330)
Zapisuj pola AF według orientacji (0 331)
Wbud. dioda wspomag. AF (0 332)
Krok zmiany czułości ISO (0 333)
Krok EV zmiany ekspozycji (0 333)
Łatwa kompensacja eksp. (0 334)
Pomiar matrycowy (0 335)
Obszar pomiaru centralnego (0 335)
Korekta pomiaru ekspozycji (0 336)
Pomiar matrycowy
Pomiar centralnie ważony
Pomiar punktowy
Pomiar ekspozycji z ochr. świateł
Ustawienie domyślne
Spust migawki
Ostrość
3 (normalnie)
Włącz
Wyłącz
g (kwadraty)
Automatyczne
Bez pętli
51 pól
Nie
Włącz
1/3 EV
1/3 EV
Wyłącz
Włącz wykrywanie twarzy
ø 12 mm
0
0
0
0
295
Opcja
c1 Blok. AE spustem migawki (0 336)
c2 Czas czuwania (0 336)
c3 Samowyzwalacz (0 337)
Opóźnienie samowyzw.
Liczba zdjęć
Interwał między zdjęciami
c4 Czas wyłączenia monitora (0 337)
Odtwarzanie
Menu
Ekran Informacje
Podgląd zdjęć
Podgląd na żywo
c5 Oczek. na zdal. wyzwol. (ML-L3) (0 337)
d1 Sygnał dźwiękowy (0 338)
Głośność
Wysokość dźwięku
d2 Seryjne wolne (0 338)
d3 Maksimum w serii (0 339)
d4 Tryb opóźnienia ekspozycji (0 339)
d5 Ostrzeżenie o lampie (0 339)
d6 Numery kolejne plików (0 340)
d7 Wyśw. siatki linii w wizjerze (0 341)
d8 Łatwe ISO (0 341)
d9 Ekran Informacje (0 341)
d10 Podświetlenie LCD (0 342)
d11 Rodzaj zasilania w MB-D16 (0 343)
d12 Kolejność zasilania (0 344)
296
Ustawienie domyślne
Wyłącz
6s
10 s
1
0,5 s
10 s
1 min
10 s
4s
10 min
1 min
Wyłącz
Niski
3 kl./s
100
Wyłącz
Włącz
Włącz
Wyłącz
Wyłącz
Automatycznie
Wyłącz
LR6 (alkaliczne AA)
Użyj najpierw zasil. w MB-D16
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
f2
f3
f4
f5
Opcja
Czas synchronizacji błysku (0 345)
Czas migawki dla błysku (0 346)
Sterowanie lampą wbud./Opcjonalna lampa (0 347)
Komp. eksp. dla lampy błysk. (0 353)
Błysk modelujący (0 353)
Sposób real. aut. braketingu (0 353)
Kolejność braketingu (0 354)
Przycisk OK (0 354)
Tryb fotografowania (0 354)
Tryb odtwarzania (0 355)
Podgląd na żywo (0 355)
Rola przycisku Fn (0 356)
Naciśnij (0 356)
Naciśnij + pokrętła sterowania (0 360)
Rola przycisku podglądu (0 361)
Naciśnij (0 361)
Naciśnij + pokrętła sterowania (0 361)
Rola przycisku AE-L/AF-L (0 361)
Naciśnij (0 361)
Naciśnij + pokrętła sterowania (0 362)
Dostos. pokręteł sterow. (0 363)
Zmień kierunek (0 363)
Zamień główne/pomocnicze (0 363)
Ustawienie przysłony (0 364)
Menu i odtwarzanie (0 364)
Przew. zdj. pomocą pokr. przed. (0 364)
Ustawienie domyślne
1/200 s
1/60 s
TTL
Cały kadr
Włącz
Ekspozycja i błysk
Pomiar > niższy > wyższy
Wybór centralnego pola AF
Miniatury włącz/wyłącz
Wybór centralnego pola AF
Brak
Wybierz obszar zdjęcia
Podgląd
Brak
Blokada AE/AF
Brak
Kompensacja ekspozycji: U
Czas otw. migawki/przysł.: U
Ustawienie ekspozycji: Wyłącz
Ustawienie autofokusa: Wyłącz
Przednie pokrętło sterujące
Wyłącz
10 zdjęć
297
f6
f7
f8
f9
f10
f11
g1
g2
g3
g4
Opcja
Puść przyc., by użyć pokrętła (0 365)
Puste gniazdo, blok. spustu (0 365)
Odwróć wskaźniki (0 366)
Rola przycisku nagrywania filmu (0 366)
Naciśnij + pokrętła sterowania
Rola przyc. 4 na MB-D16 (0 367)
Rola przyc. (WR) Fn pil. zd. ster. (0 368)
Rola przycisku Fn (0 370)
Naciśnij
Rola przycisku podglądu (0 372)
Naciśnij
Rola przycisku AE-L/AF-L (0 373)
Naciśnij
Rola przycisku migawki (0 373)
Ustawienie domyślne
Nie
Spust migawki działa
Brak
Blokada AE/AF
Brak
Brak
Oznaczanie indeksów
Blokada AE/AF
Robienie zdjęć
* Ustawienia domyślne przywraca się przy pomocy opcji Reset. ustawień osobistych (0 326).
298
❚❚ Ustawienia domyślne menu ustawień
Opcja
Zapisz ustawienia użytkownika (0 99)
Zapisz w U1
Zapisz w U2
Jasność monitora (0 376)
Balans kolorów monitora (0 377)
Czyść matrycę (0 448)
Czyść przy uruchom./wył. (0 449)
Redukcja migotania (0 380)
Strefa czasowa i data (0 381)
Czas letni
Automatyczny obrót zdjęć (0 382)
HDMI (0 278)
Rozdzielczość wyjściowa (0 278)
Sterowanie urządzeniem (0 278)
Zaawansowane (0 279)
Zakres wyjściowy
Rozmiar wyjściowy
Wyśw. w tr. podgl. na żywo
Dwa monitory
Dane pozycji (0 239)
Czas czuwania
Użyj satelity do ust. zegara
Wi-Fi (0 282)
Połączenie sieciowe
Przesyłanie Eye-Fi (0 391)
Ustawienie domyślne
Domyślny tryb fotografowania to P
0
A-B: 0, G-M: 0
Czyść przy uruchom. i wył.
Automatycznie
Wyłącz
Włącz
Automatyczna
Włącz
Automatyczny
100%
Włącz
Włącz
Włącz
Tak
Wyłącz
Włącz
299
D Menu odtwarzania: zarządzanie zdjęciami
Aby wyświetlić menu odtwarzania, naciśnij przycisk G i wybierz kartę
D (menu odtwarzania).
Przycisk G
Opcje menu odtwarzania
Menu odtwarzania zawiera następujące opcje:
Opcja
Usuwanie
Folder odtwarzania
Ukryj zdjęcie
Opcje odtwarzania
Kopiuj zdjęcia
0
260
300
301
302
303
Opcja
Podgląd zdjęć
Po usunięciu
Obrót zdjęć pionowych
Pokaz slajdów
Polecenie wydruku DPOF
0
307
307
308
308
275
A Informacje dodatkowe
Ustawienia domyślne menu są podane na stronie 292.
Folder odtwarzania
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wybierz folder do odtwarzania (0 241):
Opcja
ND750
Wszystkie
Bieżący
300
Opis
Podczas odtwarzania będą wyświetlane zdjęcia znajdujące się
we wszystkich folderach utworzonych za pomocą aparatu D750.
Podczas odtwarzania będą wyświetlane zdjęcia znajdujące się
we wszystkich folderach.
Podczas odtwarzania będą wyświetlane tylko zdjęcia znajdujące
się w bieżącym folderze.
Ukryj zdjęcie
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Ukrywaj lub odkrywaj zdjęcia. Zdjęcia ukryte są widoczne tylko w menu
Ukryj zdjęcie i można je usunąć wyłącznie przez sformatowanie karty
pamięci.
Opcja
Wybierz/ustaw
Wybierz datę
Cofnij wybór ze
wszystkich
Opis
Ukrywaj lub odkrywaj wybrane zdjęcia.
Wybranie tej opcji powoduje
wyświetlenie listy dat. Aby ukryć
wszystkie zdjęcia zrobione
wybranego dnia, wyróżnij datę
i naciśnij 2. Wybrane daty są
oznaczone symbolem L; aby
odkryć wszystkie zdjęcia zrobione
wybranego dnia, wyróżnij
odpowiednią datę i naciśnij 2. Naciśnij J, aby zakończyć
czynność.
Odkryj wszystkie zdjęcia.
D Zdjęcia chronione a zdjęcia ukryte
Odkrycie zdjęcia chronionego przed usunięciem powoduje również usunięcie
jego ochrony.
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby ukrywać lub odkrywać wybrane
zdjęcia.
1 Wybierz opcję Wybierz/ustaw.
Wyróżnij Wybierz/ustaw i naciśnij 2.
301
2 Wybierz zdjęcia.
Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego
przesuwaj zdjęcia zapisane na karcie
pamięci (aby wyświetlić wyróżnione
zdjęcie w widoku pełnoekranowym,
naciśnij i przytrzymaj przycisk X/T)
i naciśnij W (S), aby wybrać bieżące
Przycisk W (S)
zdjęcie. Wybrane zdjęcia są oznaczone
ikoną R. Aby cofnąć wybór zdjęcia,
wyróżnij je i naciśnij W (S) ponownie.
Kontynuuj, aż wybierzesz wszystkie
wymagane zdjęcia.
3 Naciśnij J.
Naciśnij J, aby zakończyć czynność.
Opcje odtwarzania
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wybierz informacje dostępne w trakcie wyświetlania informacji
o zdjęciu podczas odtwarzania (0 246). Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić
opcję, a następnie naciśnij 2, aby wybrać opcję wyświetlania informacji
o zdjęciu. Symbol L pojawia się obok wybranych elementów; aby
cofnąć wybór, wyróżnij element i naciśnij 2. Aby powrócić do menu
odtwarzania, naciśnij J.
302
Kopiuj zdjęcia
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Skopiuj zdjęcia z jednej karty pamięci na drugą. Ta opcja jest dostępna
tylko wtedy, gdy do aparatu włożone są dwie karty pamięci.
Opcja
Wybierz źródło
Wybierz zdjęcia
Wybierz folder docelowy
Skopiować zdjęcia?
Opis
Wybierz kartę, z której będą kopiowane zdjęcia.
Wybierz zdjęcia do skopiowania.
Wybierz folder docelowy na drugiej karcie.
Skopiuj wybrane zdjęcia do wybranego miejsca
docelowego.
1 Wybierz opcję Wybierz źródło.
Wyróżnij Wybierz źródło i naciśnij 2.
2 Wybierz kartę źródłową.
Wyróżnij gniazdo zawierające kartę,
z której zdjęcia mają zostać skopiowane,
a następnie naciśnij J.
3 Wybierz opcję Wybierz zdjęcia.
Wyróżnij Wybierz zdjęcia i naciśnij 2.
303
4 Wybierz folder źródłowy.
Wyróżnij folder zawierający zdjęcia do
skopiowania i naciśnij 2.
5 Dokonaj wstępnego wyboru.
Przed rozpoczęciem wybierania lub
cofania wyboru poszczególnych zdjęć
można zaznaczyć wszystkie zdjęcia lub
wszystkie chronione zdjęcia w folderze do
skopiowania, wybierając opcję Wybierz
wszystkie zdjęcia lub Wybierz
chronione zdjęcia. Aby zaznaczyć do skopiowania tylko zdjęcia
wybrane pojedynczo, wybierz opcję Cofnij wybór ze wszystkich
przed przejściem dalej.
6 Wybierz więcej zdjęć.
Wyróżnij zdjęcia, a następnie naciśnij
W (S), aby je wybrać lub cofnąć wybór
(aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie na
pełnym ekranie, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X/T). Wybrane zdjęcia są
oznaczone symbolem L. Naciśnij J, aby
przejść do kroku 7 po dokonaniu wyboru.
304
Przycisk W (S)
7 Wybierz opcję Wybierz folder docelowy.
Wyróżnij Wybierz folder docelowy
i naciśnij 2.
8 Wybierz folder docelowy.
Aby wprowadzić numer folderu, wybierz
Wybierz folder według numeru,
wprowadź numer (0 311) i naciśnij J.
Jeśli folder o wybranym numerze jeszcze
nie istnieje, utworzony zostanie nowy
folder.
Aby wybrać folder z listy istniejących
folderów, wybierz element Wybierz
folder z listy, wyróżnij folder i naciśnij J.
305
9 Skopiuj zdjęcia.
Wyróżnij Skopiować zdjęcia? i naciśnij J.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia. Wyróżnij Tak i naciśnij J.
Naciśnij J ponownie, aby wyjść z menu
po zakończeniu kopiowania.
D Kopiowanie zdjęć
Zdjęcia nie zostaną skopiowane, jeśli na docelowej karcie pamięci nie ma
wystarczająco wolnego miejsca. Przed rozpoczęciem kopiowania filmów
sprawdź, czy akumulator jest całkowicie naładowany.
Jeśli folder docelowy zawiera zdjęcie o nazwie
takiej samej, jak jedno ze zdjęć do skopiowania,
wyświetli się okno dialogowe potwierdzenia.
Wybierz Zastąp istniejące zdjęcie, aby zastąpić
zdjęcie zdjęciem do skopiowania, lub wybierz
opcję Zastąp wszystkie, aby zastąpić wszystkie
istniejące zdjęcia o takich samych nazwach bez
wyświetlania prośby o potwierdzenie. Aby
kontynuować bez zastępowania zdjęcia, wybierz opcję Pomiń lub wybierz
Anuluj, aby zakończyć bez kopiowania innych zdjęć. Ukryte i chronione pliki
w folderze docelowym nie zostaną zastąpione.
Stan ochrony jest kopiowany wraz ze zdjęciami, ale nie dotyczy to oznaczenia do
druku (0 275). Zdjęć ukrytych nie można kopiować.
306
Podgląd zdjęć
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wybierz, czy zdjęcia mają być automatycznie wyświetlane na monitorze
natychmiast po ich zarejestrowaniu. Jeśli wybrano Wyłącz, zdjęcia
można wyświetlać jedynie poprzez naciskanie przycisku K.
Po usunięciu
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wybierz zdjęcie wyświetlane po usunięciu bieżącej fotografii.
Opcja
S
Pokaż następne
T
Pokaż poprzednie
U
Tak jak wcześniej
Opis
Wyświetl następne zdjęcie. Jeśli usunięte zdjęcie
było ostatnią fotografią, zostanie wyświetlone
poprzednie zdjęcie.
Wyświetl poprzednie zdjęcie. Jeśli usunięte zdjęcie
było pierwszą fotografią, zostanie wyświetlone
następne zdjęcie.
Jeśli użytkownik przesuwał zdjęcia w kolejności,
w jakiej były one rejestrowane, zostanie wyświetlone
następne zdjęcie, zgodnie z opisem dla opcji Pokaż
następne. Jeśli użytkownik przesuwał zdjęcia
w odwrotnej kolejności, zostanie wyświetlone
poprzednie zdjęcie, zgodnie z opisem dla Pokaż
poprzednie.
307
Obrót zdjęć pionowych
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wybierz, czy zdjęcia pionowe (orientacja portretowa) mają być obracane
podczas ich wyświetlania w trakcie odtwarzania. Zwróć uwagę, że
ponieważ sam aparat już jest ustawiony w odpowiedniej orientacji
podczas fotografowania, podczas podglądu zdjęcia nie będą obracane
automatycznie.
Opcja
Włącz
Wyłącz
Opis
Zdjęcia w orientacji pionowej (portretowej) są automatycznie
obracane podczas wyświetlania na monitorze aparatu. Zdjęcia
zrobione z ustawieniem Wyłącz wybranym dla opcji Automatyczny
obrót zdjęć (0 382) będą wyświetlane w orientacji poziomej
(krajobrazowej).
Zdjęcia w orientacji pionowej (portretowej) są wyświetlane
w orientacji poziomej (krajobrazowej).
Pokaz slajdów
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Utwórz pokaz slajdów ze zdjęć w bieżącym folderze odtwarzania
(0 300). Zdjęcia ukryte (0 301) nie są wyświetlane.
Opcja
Start
Opis
Rozpocznij pokaz slajdów.
Wybierz typ wyświetlanych obrazów spośród Zdjęcia
Typ zdjęcia
i filmy, Tylko zdjęcia i Tylko filmy.
Czas wyświetlania zdjęcia Określ czas wyświetlania każdego ze zdjęć.
308
Aby rozpocząć pokaz slajdów, wyróżnij Start
i naciśnij J. Podczas pokazu slajdów można
wykonywać następujące czynności:
Czynność
Naciśnij
Opis
Przeskakiwanie do
tyłu/do przodu
Naciśnij 4, aby powrócić do poprzedniego
kadru, lub 2, aby przejść do następnego.
Wyświetlanie
dodatkowych
informacji o zdjęciu
Zmień lub ukryj wyświetlane informacje
o zdjęciu (tylko zdjęcia; 0 246).
Pauza
J
Zwiększenie/
zmniejszenie
głośności
Powrót do menu
odtwarzania
Powrót do trybu
odtwarzania
X (T)/
W (S)
Powrót do trybu
fotografowania
G
K
Wstrzymaj pokaz slajdów. Wybierz Ponów
start, aby wznowić odtwarzanie.
Naciśnij X (T) podczas odtwarzania
filmu, aby zwiększyć głośność, lub naciśnij
W (S), aby ją zmniejszyć.
Zakończ pokaz slajdów i powróć do menu
odtwarzania.
Zakończ pokaz i przejdź do trybu
odtwarzania.
Naciśnij spust migawki do połowy, aby
powrócić do trybu fotografowania.
Gdy pokaz się skończy, wyświetli się okno
dialogowe przedstawione po prawej stronie.
Aby uruchomić pokaz ponownie, wybierz
Ponów start, natomiast aby powrócić do
menu odtwarzania, wybierz Zakończ.
309
C Menu fotografowania: opcje fotografowania
Aby wyświetlić menu fotografowania, naciśnij G i wybierz kartę
C (menu fotografowania).
Przycisk G
Opcje menu fotografowania
Menu fotografowania zawiera następujące opcje:
Opcja
Reset. menu fotografowania *
Folder zapisu *
Nazwy plików
Rola karty w gnieździe 2
Jakość zdjęcia
Wielkość zdjęcia
Obszar zdjęcia *
Kompresja JPEG
Zapisywanie NEF (RAW)
Balans bieli
Ustaw funkcję Picture Control
Dopasuj f. Picture Control *
0
311
311
313
119
115
118
110
117
117
145
165
170
Opcja
Przestrzeń barw
Aktywna funkcja D-Lighting
HDR (wysoki zakres dynamiki)
Korekcja winietowania
Automat. korekcja dystorsji
Redukcja szumów - dł. naśw.
Reduk. szumów - wys. czuł.
Ustawienia czułości ISO
Tryb zdalnego sterowania (ML-L3) *
Wielokrotna ekspozycja *
Fotogr. z interwalometrem *
* Nie uwzględniane w ustawieniach zapisywanych pod U1 lub U2 (0 99).
Uwaga: w zależności od ustawień aparatu niektóre elementy mogą być szare
i niedostępne.
310
0
314
175
177
315
316
317
317
134
193
216
222
Reset. menu fotografowania
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wybierz Tak, aby przywrócić wartości domyślne opcji menu
fotografowania (0 292).
Folder zapisu
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wybierz folder, w którym będą zapisywane kolejne rejestrowane zdjęcia.
❚❚ Wybieranie folderów według numeru folderu
1 Wybierz opcję Wybierz folder według
numeru.
Wyróżnij Wybierz folder według numeru
i naciśnij 2. Wyświetlone zostanie okno
dialogowe pokazane po prawej stronie.
2 Wybierz numer folderu.
Naciskaj 4 lub 2, aby wyróżnić cyfrę, a następnie naciskaj 1 lub 3,
aby zmienić wartość. Jeśli folder o wybranym numerze już istnieje,
po lewej stronie jego numeru pojawi się ikona W, X lub Y:
• W: folder jest pusty.
• X: folder jest częściowo zapełniony.
• Y: folder zawiera 999 zdjęć lub zdjęcie o numerze 9999. Nie można
w nim zapisywać kolejnych fotografii.
Karta, na której przechowywany jest folder, jest oznaczona ikoną
gniazda karty w prawym górnym rogu okna dialogowego opcji
„wybierz folder według numeru”. To, która karta pamięci jest
używana do tworzenia nowych folderów, zależy od opcji aktualnie
wybranej dla Rola karty w gnieździe 2 (0 119).
311
3 Zapisz zmiany i zakończ.
Naciśnij J, aby zakończyć czynność i powrócić do głównego menu
(aby zakończyć bez dokonywania wyboru folderu zapisu, naciśnij
przycisk G). Jeśli folder o wybranym numerze jeszcze nie istnieje,
zostanie utworzony nowy folder. Kolejne rejestrowane zdjęcia będą
zapisywane w wybranym folderze, dopóki nie zostanie on
zapełniony.
❚❚ Wybieranie folderów z listy
1 Wybierz opcję Wybierz folder z listy.
Wyróżnij Wybierz folder z listy i naciśnij
2.
2 Wyróżnij folder.
Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić folder.
3 Wybierz wyróżniony folder.
Naciśnij J, aby wybrać wyróżniony folder i powrócić do głównego
menu. Kolejne rejestrowane zdjęcia będą zapisywane w wybranym
folderze.
312
D Numery folderów i plików
Jeśli bieżący folder ma numer 999 i zawiera 999 zdjęć lub zdjęcie o numerze
9999, migawka zostanie zablokowana i dalsze fotografowanie będzie
niemożliwe. Aby kontynuować fotografowanie, utwórz folder o numerze
niższym od 999 lub wybierz istniejący już folder o numerze niższym od 999, który
zawiera mniej niż 999 zdjęć.
A Czas rozruchu
Jeśli karta pamięci zawiera bardzo dużą liczbę folderów lub plików,
uruchamianie aparatu może wymagać więcej czasu.
Nazwy plików
Przycisk G ➜ C menu fotografowania/1 menu nagrywania filmów
Zdjęcia są zapisywane w plikach, których nazwy składają się z ciągu
„DSC_” lub, w przypadku zdjęć używających przestrzeni barw Adobe
RGB, „_DSC” i czterocyfrowego numeru pliku oraz trzyliterowego
rozszerzenia (np. „DSC_0001.JPG”). Opcja Nazwy plików służy do
wybierania trzech liter zastępujących litery „DSC” w nazwie pliku.
Informacje na temat edytowania nazw plików znajdują się na stronie
171.
A Rozszerzenia
Stosowane są następujące rozszerzenia: „.NEF” dla zdjęć w formacie NEF (RAW),
„.JPG” dla zdjęć w formacie JPEG, „.MOV” dla filmów i „.NDF” dla plików z danymi
wzorcowymi dla funkcji usuwania kurzu. We wszystkich parach zdjęć zapisanych
z ustawieniem jakości zdjęcia NEF (RAW)+JPEG, zdjęcia w formacie NEF i JPEG
mają takie same nazwy plików, ale różne rozszerzenia.
313
Przestrzeń barw
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Przestrzeń barw określa gamę kolorów, które mogą być reprodukowane
przez dane urządzenie. sRGB jest zalecana do drukowania
i wyświetlania do ogólnych zastosowań; Adobe RGB, dzięki szerszej
gamie barw, jest zalecana do profesjonalnej publikacji i druku
komercyjnego.
A Adobe RGB
Aby uzyskać dokładną reprodukcję kolorów, zdjęcia Adobe RGB wymagają
aplikacji, ekranów i drukarek obsługujących zarządzanie kolorami.
A Przestrzeń barw
Program ViewNX 2 (dołączony) i oprogramowanie Capture NX-D firmy Nikon
(0 268) automatycznie wybierają poprawną przestrzeń barw podczas
otwierania zdjęć utworzonych tym aparatem. Rezultaty nie są gwarantowane
w przypadku oprogramowania innych firm.
314
Korekcja winietowania
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
„Winietowanie” to spadek jasności na krawędziach zdjęcia. Korekcja
winietowania zmniejsza winietowanie dla obiektywów typu G, E i D (z
wyłączeniem obiektywów PC). Jej efekty są różne dla różnych
obiektywów i są najbardziej widoczne przy otworze względnym.
Wybierz pomiędzy ustawieniami Zwiększona, Normalna, Zmniejszona
i Wyłącz.
A Korekcja winietowania
W zależności od scenerii, warunków fotografowania i rodzaju obiektywu, na
zdjęciach JPEG mogą pojawiać się szumy (mgła) lub może na nich występować
zróżnicowanie jasności peryferyjnej, a osobiste ustawienia Picture Control
i gotowe ustawienia Picture Control zmodyfikowane w stosunku do ustawień
domyślnych mogą nie dawać oczekiwanych rezultatów. Zrób zdjęcia próbne
i sprawdź rezultaty na monitorze. Korekcja winietowania nie ma zastosowania
do filmów (0 66), wielokrotnych ekspozycji (0 216) ani zdjęć zrobionych
obiektywem FX z opcją DX (24×16) wybraną dla Obszar zdjęcia > Wybierz
obszar zdjęcia (0 111), a także zdjęć zrobionych obiektywem DX z opcją inną
niż DX (24×16) wybraną dla Wybierz obszar zdjęcia i Wyłącz wybranym dla
Obszar zdjęcia > Auto. kadr w formacie DX (0 111).
315
Automat. korekcja dystorsji
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Aby redukować dystorsję beczkowatą podczas fotografowania przy
użyciu obiektywu szerokokątnego oraz dystorsję poduszkowatą
podczas fotografowania przy użyciu teleobiektywu, wybierz Włącz
(zwróć uwagę, że krawędzie obszaru widocznego w wizjerze mogą
zostać wycięte z ostatecznej fotografii, a czas niezbędny do
przetwarzania fotografii przed rozpoczęciem zapisu może się wydłużyć).
Ta opcja nie ma zastosowania do filmów i jest dostępna jedynie
z obiektywami typu G, E i D (z wyjątkiem obiektywów PC, obiektywów
typu „rybie oko” i niektórych innych obiektywów). Uzyskanie rezultatów
w przypadku innych obiektywów nie jest gwarantowane. Przed użyciem
automatycznej korekcji dystorsji z obiektywem DX wybierz Włącz dla
Auto. kadr w formacie DX lub wybierz obszar zdjęcia DX (24×16)
zgodnie z opisem na stronie 110. Wybranie innej opcji może
spowodować powstanie silnie przyciętych zdjęć lub zdjęć z dużą
dystorsją peryferyjną.
A Retusz: korekta dystorsji
Informacje dotyczące tworzenia kopii istniejących zdjęć ze zredukowaną
dystorsją beczkowatą i poduszkowatą można znaleźć na stronie 412.
316
Redukcja szumów - dł. naśw. (Redukcja szumów dla długich czasów
naświetlania)
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Jeśli wybrane jest ustawienie Włącz, zdjęcia
zrobione z czasem otwarcia migawki
dłuższym niż 1 s będą przetwarzane w celu
ograniczenia szumów (jasnych punktów,
losowo rozmieszczonych jasnych pikseli lub
mgły). Powoduje to około dwukrotne
wydłużenie czasu przetwarzania. Podczas
przetwarzania symbol „l m” miga na
wskaźnikach czasu otwarcia migawki/
przysłony, a robienie zdjęć jest niemożliwe (jeśli aparat zostanie
wyłączony przed zakończeniem przetwarzania, zdjęcie zostanie
zapisane, ale bez przeprowadzenia redukcji szumów). W trybie zdjęć
seryjnych spadnie liczba klatek na sekundę, a podczas przetwarzania
zdjęć zmniejszy się pojemność bufora pamięci.
Reduk. szumów - wys. czuł.
Przycisk G ➜ C menu fotografowania/1 menu nagrywania filmów
Zdjęcia i filmy rejestrowane przy ustawieniu wysokiej czułości ISO mogą
być przetwarzane w celu redukcji „szumów”.
Opcja
Opis
Zwiększona Ogranicz występowanie szumów (losowo rozmieszczonych jasnych
pikseli), zwłaszcza na zdjęciach i filmach zarejestrowanych z wysoką
Normalna
czułością ISO. Wybierz stopień przeprowadzanej redukcji szumów
Zmniejszona spośród Zwiększona, Normalna i Zmniejszona.
Wyłącz
Redukcja szumów jest przeprowadzana tylko w razie potrzeby
i nigdy w stopniu wyższym od stosowanego, gdy wybrane jest
ustawienie Zmniejszona.
317
1 Menu nagrywania filmów: opcje nagrywania
filmów
Aby wyświetlić menu nagrywania filmów, naciśnij G i wybierz kartę
1 (menu nagrywania filmów).
Przycisk G
Opcje menu nagrywania filmów
Menu nagrywania filmów zawiera następujące opcje:
Opcja
Reset. menu nagrywania filmów *
Nazwy plików
Miejsce docelowe
Rozmiar klatki/liczba klatek
Jakość filmów
Czułość mikrofonu
Charakt. częstot.
Redukcja szumu wiatru
0
318
313
319
319
320
320
320
321
Opcja
Obszar zdjęcia *
Balans bieli
Ustaw funkcję Picture Control
Dopasuj f. Picture Control *
Reduk. szumów - wys. czuł.
Ust. czułości ISO dla filmów
Zdjęcia poklatkowe *
0
76
321
321
170
317
322
229
* Nie uwzględniane w ustawieniach zapisywanych pod U1 lub U2 (0 99).
Uwaga: w zależności od ustawień aparatu niektóre elementy mogą być szare
i niedostępne.
Reset. menu nagrywania filmów
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wybierz Tak, aby przywrócić wartości domyślne opcji menu nagrywania
filmów (0 294).
318
Miejsce docelowe
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wybierz gniazdo karty, w którym mają być
zapisywane filmy. Menu przedstawia
dostępny czas nagrywania osobno dla obu
kart. Nagrywanie kończy się automatycznie po
wyczerpaniu czasu nagrywania.
Rozmiar klatki/liczba klatek
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Można wybierać spośród następujących opcji:
Opcja 1
v/y
w/z
o/1
p/2
q/3
r/4
s/5
Maksymalna szybkość
Maksymalna długość
przesyłania danych w bitach
(★ wysoka jakość/normalna 2)
na sekundę (Mbps)
(★ wysoka jakość/normalna 2)
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
42/24
10 min/20 min
24/12
20 min/29 min 59 s
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
1 Podane wartości. Rzeczywiste liczby klatek dla 60p, 50p, 30p, 25p i 24p to, odpowiednio, 59,94; 50; 29,97; 25
i 23,976 kl./s.
2 Patrz strona 320.
A Rozmiar klatki i liczba klatek na sekundę
Rozmiar klatki i liczba klatek na sekundę wpływają na rozkład i stopień szumów
(losowo rozmieszczonych jasnych pikseli, mgły lub jasnych punktów).
319
Jakość filmów
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wraz z opcją Rozmiar klatki/liczba klatek (0 319), Jakość filmów
określa szybkość przesyłania danych w bitach podczas nagrywania oraz
maksymalną długość. Można wybierać pomiędzy Wysoka jakość
a Normalna.
Czułość mikrofonu
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Włączaj lub wyłączaj wbudowany mikrofon stereofoniczny lub
opcjonalny mikrofon stereofoniczny albo reguluj czułość mikrofonu.
Wybierz Czułość automatyczna, aby automatycznie regulować czułość,
lub Mikrofon wyłączony, aby wyłączyć nagrywanie dźwięku. Aby
wybrać czułość mikrofonu ręcznie, wybierz Czułość manualna,
a następnie wybierz czułość.
A Ikona 2
Ikona 2 jest wyświetlana podczas odtwarzania, jeśli
film został nagrany bez dźwięku.
Charakt. częstot.
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Jeśli wybrane jest K Szeroki zakres, wbudowany i opcjonalny
mikrofon stereofoniczny (0 73) będą reagować na szeroki zakres
częstotliwości, od muzyki po szum gwarnej miejskiej ulicy. Wybierz
L Zakres głosowy, aby podkreślać ludzki głos.
320
Redukcja szumu wiatru
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wybierz Włącz, aby włączyć filtr górnoprzepustowy dla wbudowanego
mikrofonu (nie ma to wpływu na opcjonalne mikrofony stereofoniczne),
co zmniejszy szum powodowany przez wiatr wiejący w mikrofon (zwróć
uwagę, że może mieć to również wpływ na inne dźwięki). Redukcję
szumu wiatru dla opcjonalnego mikrofonu stereofonicznego można
włączyć lub wyłączyć przy pomocy elementów sterujących na
mikrofonie.
Balans bieli
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wybierz balans bieli dla filmów (0 145).
Wybierz Takie same jak ust. fotogr., aby użyć
opcji aktualnie wybranej dla zdjęć.
Ustaw funkcję Picture Control
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wybierz ustawienie funkcji Picture Control dla
filmów (0 165). Wybierz Takie same jak ust.
fotogr., aby użyć opcji aktualnie wybranej dla
zdjęć.
321
Ust. czułości ISO dla filmów
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Dostosuj następujące ustawienia czułości ISO:
• Czułość ISO (tryb M): wybierz czułość ISO dla trybu M z zakresu wartości
od ISO 100 do Hi 2. Automatyczny dobór ISO jest używany w innych
trybach fotografowania.
• Automat. dobór ISO (tryb M): wybierz Włącz, aby korzystać
z automatycznego doboru ISO w trybie M, lub wybierz Wyłącz, aby
używać wartości wybranej dla Czułość ISO (tryb M).
• Maksymalna czułość: wybierz górny limit dla automatycznego doboru
ISO spomiędzy wartości z zakresu od ISO 200 do Hi 2. Automatyczny
dobór ISO jest stosowany w trybach P, S i A, a także gdy Włącz jest
wybrane dla Automat. dobór ISO (tryb M) w trybie ekspozycji M.
A Automatyczny dobór ISO
Przy wysokich wartościach czułości ISO aparat może mieć trudności
z ustawieniem ostrości, a występowanie szumów (losowo rozmieszczonych
jasnych pikseli, mgły lub linii) może się nasilić. Można temu zapobiec, wybierając
niższą wartość dla Ust. czułości ISO dla filmów > Maksymalna czułość.
322
A Ustawienia osobiste: precyzyjna korekta ustawień
aparatu
Aby wyświetlić menu ustawień osobistych, naciśnij G i wybierz kartę
A (menu ustawień osobistych).
Przycisk G
Ustawienia osobiste pozwalają
dostosować ustawienia aparatu do
indywidualnych preferencji.
Grupy ustawień osobistych
Menu główne
Reset. ustawień osobistych (0 326)
323
Ustawienia osobiste
Dostępne są następujące ustawienia osobiste:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
b
b1
b2
b3
b4
b5
b6
c
c1
c2
c3
c4
c5
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
324
Ustawienie osobiste
Reset. ustawień osobistych
Autofokus
Priorytet w trybie AF-C
Priorytet w trybie AF-S
Blokada śledzenia ostrości
Podświetlenie pola AF
Podświetlenie pola AF
Zmiana pól AF w pętli
Liczba pól AF
Zapisuj pola AF według orientacji
Wbud. dioda wspomag. AF
Pomiar/ekspozycja
Krok zmiany czułości ISO
Krok EV zmiany ekspozycji
Łatwa kompensacja eksp.
Pomiar matrycowy
Obszar pomiaru centralnego
Korekta pomiaru ekspozycji
Zegary/blokada AE
Blok. AE spustem migawki
Czas czuwania
Samowyzwalacz
Czas wyłączenia monitora
Oczek. na zdal. wyzwol. (ML-L3)
Fotografowanie/wyświetl.
Sygnał dźwiękowy
Seryjne wolne
Maksimum w serii
Tryb opóźnienia ekspozycji
Ostrzeżenie o lampie
Numery kolejne plików
Wyśw. siatki linii w wizjerze
Łatwe ISO
0
326
326
327
328
329
329
330
330
331
332
333
333
334
335
335
336
336
336
337
337
337
338
338
339
339
339
340
341
341
d
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
g
g1
g2
g3
g4
Ustawienie osobiste
Fotografowanie/wyświetl.
Ekran Informacje
Podświetlenie LCD
Rodzaj zasilania w MB-D16
Kolejność zasilania
Braketing/lampa błyskowa
Czas synchronizacji błysku
Czas migawki dla błysku
Sterowanie lampą wbud.
Komp. eksp. dla lampy błysk.
Błysk modelujący
Sposób real. aut. braketingu
Kolejność braketingu
Elementy sterujące
Przycisk OK
Rola przycisku Fn
Rola przycisku podglądu
Rola przycisku AE-L/AF-L
Dostos. pokręteł sterow.
Puść przyc., by użyć pokrętła
Puste gniazdo, blok. spustu
Odwróć wskaźniki
Rola przycisku nagrywania filmu
Rola przyc. 4 na MB-D16
Rola przyc. (WR) Fn pil. zd. ster.
Film
Rola przycisku Fn
Rola przycisku podglądu
Rola przycisku AE-L/AF-L
Rola przycisku migawki
0
341
342
343
344
345
346
347
353
353
353
354
354
356
361
361
363
365
365
366
366
367
368
370
372
373
373
Uwaga: w zależności od ustawień aparatu niektóre elementy mogą być szare
i niedostępne. Jeśli ustawienia w aktualnym banku zostały zmienione w stosunku
do wartości domyślnych (0 295), przy zmienionych ustawieniach na drugim
poziomie menu ustawień osobistych wyświetlone będą gwiazdki.
325
Reset. ustawień osobistych
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz Tak, aby przywrócić wartości domyślne ustawień osobistych
(0 295).
a: Autofokus
a1: Priorytet w trybie AF-C
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Kiedy AF-C jest wybrane dla fotografowania z użyciem wizjera (0 121), ta
opcja reguluje, czy zdjęcia można robić za każdym razem, kiedy zostanie
wciśnięty spust migawki (priorytet spustu migawki), czy tylko wtedy, gdy
aparat ustawił ostrość (priorytet ostrości).
G
Opcja
Spust
migawki
F
Ostrość
Opis
Zdjęcia można robić za każdym razem, kiedy spust migawki
zostanie naciśnięty.
Zdjęcia można robić tylko wtedy, gdy wyświetlany jest
wskaźnik ostrości (I).
Niezależnie od wybranego ustawienia, ostrość nie będzie blokowana,
gdy AF-C wybrano jako tryb autofokusa. Aparat będzie kontynuował
ustawianie ostrości do momentu wyzwolenia migawki.
326
a2: Priorytet w trybie AF-S
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Kiedy AF-S jest wybrane dla fotografowania z użyciem wizjera (0 121), ta
opcja decyduje, czy zdjęcia mogą być rejestrowane, tylko gdy jest
ustawiona ostrość (priorytet ostrości), czy po każdorazowym naciśnięciu
spustu migawki (priorytet spustu migawki).
G
Opcja
Spust
migawki
F
Ostrość
Opis
Zdjęcia można robić za każdym razem, kiedy spust migawki
zostanie naciśnięty.
Zdjęcia można robić tylko wtedy, gdy wyświetlany jest
wskaźnik ostrości (I).
Niezależnie od wybranej opcji, wskaźnik ostrości (I) wyświetla się, gdy
AF-S jest wybrane jako tryb autofokusa, a ostrość blokuje się po
wciśnięciu spustu migawki do połowy. Ostrość pozostaje zablokowana
do momentu wyzwolenia migawki.
327
a3: Blokada śledzenia ostrości
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ta opcja decyduje, jak autofokus dostosowuje się do nagłych, dużych
zmian odległości od fotografowanego obiektu, kiedy wybrane jest AF-C,
lub gdy tryb ciągłego autofokusa jest wybrany, gdy aparat pracuje
w trybie AF-A dla fotografowania z użyciem wizjera (0 121).
Opcja
C
(
D
)
E
328
Opis
Gdy nastąpi nagła zmiana odległości od fotografowanego
obiektu, aparat czeka określony czas przed skorygowaniem
informacji o odległości od obiektu. Zapobiega to zmianie
4
ustawienia ostrości w sytuacji, gdy obiekt zostaje na krótko
3 (normalnie) przesłonięty przez inne przedmioty, przemieszczające się
przez kadr. Zwróć uwagę, że ustawienia 2, 1 (krótko)
2
i Wyłącz odpowiadają ustawieniu 3 (normalnie), kiedy
śledzenie 3D lub automatyczny wybór pola AF są wybrane
1 (krótko)
jako tryb pola AF.
Aparat ustawia ostrość natychmiast po zmianie odległości od
fotografowanego obiektu. Używaj przy wykonywaniu szybko
Wyłącz
po sobie zdjęć kilku obiektów, znajdujących się w różnej
odległości od aparatu.
5 (długo)
a4: Podświetlenie pola AF
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Można wybierać spośród następujących opcji wyświetlania pola AF.
Opcja
Tryb ręcznego
ustaw. ostrości
Wyświetlanie
AF z dyn. wyb.
pola
Podświetl. wyb.
pola AF z grupy
Opis
Wybierz Włącz, aby wyświetlać aktywne pole AF w trybie ręcznego
ustawiania ostrości, lub Wyłącz, aby wyświetlać pole AF tylko
podczas wyboru pola AF.
Wybierz Włącz, aby wyświetlać wybrane pole AF oraz sąsiadujące
z nim pola AF w trybie AF z dynamicznym wyborem pola (0 123).
Podczas korzystania ze śledzenia 3D w środku pola AF wyświetlana
będzie kropka (N). Wybierz Wyłącz, aby wyświetlać tylko wybrane
pole AF.
Wybierz sposób wyświetlania
Opcja
Wyświetlanie pól AF
aktywnych pól AF podczas AF
z wyborem pola AF z grupy
g
(0 124).
h
a5: Podświetlenie pola AF
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, czy aktywne pole AF ma być wyróżnione w wizjerze na
czerwono.
Opcja
Automatyczne
Włącz
Wyłącz
Opis
W razie potrzeby wybrane pole AF jest automatycznie wyróżniane
w taki sposób, aby kontrastowało z tłem.
Wybrane pole AF jest zawsze wyróżnione, niezależnie od jasności
tła. W zależności od jasności tła, widzialność wybranego pola AF
może być ograniczona.
Wybrane pole AF nie jest wyróżnione.
329
a6: Zmiana pól AF w pętli
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, czy pola AF mają być wybierane „w pętli” od jednej krawędzi
wizjera do drugiej.
Opcja
W pętli
Bez pętli
Opis
Wybór pól AF będzie się odbywać „w
pętli” od góry do dołu, od dołu do
góry, od prawej do lewej i od lewej do
prawej. Dlatego, np. naciśnięcie
przycisku 2, gdy wyróżnione jest pole
AF znajdujące się przy prawej krawędzi ekranu (q), spowoduje
wybranie analogicznego pola AF przy lewej krawędzi ekranu (w).
Wyświetlanie pól AF jest ograniczone zewnętrznymi polami AF,
więc np. naciśnięcie przycisku 2, gdy wybrane jest pole AF
znajdujące się przy prawej krawędzi ekranu, nie przynosi żadnego
efektu.
a7: Liczba pól AF
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz liczbę pól AF dostępnych przy manualnym wybieraniu pola AF.
Opcja
330
B
51 pól
A
11 pól
Opis
Wybierz spośród 51 pól AF przedstawionych
po prawej stronie.
Wybierz spośród 11 pól AF przedstawionych
po prawej stronie. Używaj do szybkiego
wybierania pól AF.
a8: Zapisuj pola AF według orientacji
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, czy oddzielne pola AF można wybierać dla orientacji poziomej
(krajobrazowej), orientacji pionowej (portretowej), gdy aparat jest
obrócony o 90° zgodnie ze wskazówkami zegara, oraz dla orientacji
pionowej, gdy aparat jest obrócony o 90° przeciwnie do wskazówek
zegara.
Wybierz Nie, aby używać tego samego pola AF, niezależnie od orientacji
aparatu.
Aparat obrócony o 90°
przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara
Orientacja pozioma
(krajobrazowa)
Aparat obrócony o 90°
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara
Wybierz Tak, aby włączyć oddzielne wybieranie pól AF.
Aparat obrócony o 90°
przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara
Orientacja pozioma
(krajobrazowa)
Aparat obrócony o 90°
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara
331
a9: Wbud. dioda wspomag. AF
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, czy wbudowana dioda
wspomagająca AF ma świecić w celu
ułatwienia ustawienia ostrości przy słabym
oświetleniu.
Opcja
Włącz
Wyłącz
Opis
Dioda wspomagająca AF świeci przy słabym oświetleniu (tylko
fotografowanie przez wizjer). Dioda wspomagająca AF jest
dostępna tylko wtedy, gdy spełnione są następujące dwa warunki:
1. AF-S jest wybrane jako tryb autofokusa (0 121) lub pojedynczy
autofokus jest wybrany, gdy aparat pracuje w trybie AF-A.
2. Automatyczny wybór pola AF jest wybrany jako tryb pola AF
(0 123) lub wybrana jest opcja inna niż automatyczny wybór
pola AF i wybrane jest centralne pole AF.
Dioda wspomagająca AF nie zaświeci się, aby ułatwić ustawienie
ostrości. Aparat może nie być w stanie ustawić ostrości przy
pomocy autofokusa przy słabym oświetleniu.
A Dioda wspomagająca AF
Dioda wspomagająca AF ma zasięg około 0,5–3,0 m. Na czas korzystania z diody
wspomagającej zdejmuj osłonę przeciwsłoneczną obiektywu.
332
b: Pomiar/ekspozycja
b1: Krok zmiany czułości ISO
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz krok stosowany podczas regulacji czułości ISO (0 134). Jeśli to
możliwe, bieżące ustawienie czułości ISO jest zachowywane po zmianie
wartości kroku. Jeśli bieżące ustawienie jest niedostępne przy nowej
wartości kroku, czułość ISO zostanie zaokrąglona do najbliższego
dostępnego ustawienia.
b2: Krok EV zmiany ekspozycji
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz krok stosowany podczas regulacji czasu otwarcia migawki,
przysłony, kompensacji ekspozycji i błysku oraz braketingu.
333
b3: Łatwa kompensacja eksp.
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ta opcja decyduje, czy przycisk E jest potrzebny do ustawienia
kompensacji ekspozycji (0 143). Jeśli wybrane jest Włącz (autom.
resetow.) lub Włącz, 0 pośrodku wskaźnika ekspozycji będzie migać,
nawet gdy kompensacja ekspozycji jest ustawiona na ±0.
Opcja
Włącz (autom.
resetow.)
Włącz
Wyłącz
Opis
Wartość kompensacji ekspozycji można ustawić, obracając
jednym z pokręteł sterujących (patrz uwaga poniżej).
Ustawienie wybrane przy pomocy pokrętła sterującego jest
resetowane po wyłączeniu aparatu lub po upływie czasu
czuwania (ustawienia kompensacji ekspozycji wybrane przy
pomocy przycisku E nie są resetowane).
Jak wyżej, z wyjątkiem tego, że wartość kompensacji ekspozycji
wybrana za pomocą pokrętła sterującego nie jest resetowana
po wyłączeniu aparatu lub upływie czasu czuwania.
Kompensację ekspozycji można ustawić, naciskając przycisk E
i obracając głównym pokrętłem sterującym.
A Zamień główne/pomocnicze
O tym, które pokrętło jest używane do ustawiania kompensacji ekspozycji, gdy
wybrano Włącz (autom. resetow.) lub Włącz dla ustawienia osobistego b3
(Łatwa kompensacja eksp.), decyduje opcja wybrana dla ustawienia
osobistego f5 (Dostos. pokręteł sterow.) > Zamień główne/pomocnicze
(0 363).
Tryb
334
P
S
A
M
Dostos. pokręteł sterow. > Zamień główne/pomocnicze
Wyłącz
Włącz
Przednie pokrętło sterujące
Przednie pokrętło sterujące
Przednie pokrętło sterujące
Główne pokrętło sterujące
Główne pokrętło sterujące
Przednie pokrętło sterujące
Nie dotyczy
A Łatwe ISO
Ustawienia osobistego b3 (Łatwa kompensacja eksp.) nie można używać
w połączeniu z ustawieniem osobistym d8 (Łatwe ISO, 0 341). Zmiana jednego
z tych elementów spowoduje zresetowanie drugiego elementu. Podczas
resetowania elementu wyświetlany jest komunikat.
b4: Pomiar matrycowy
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz M Włącz wykrywanie twarzy, aby włączać wykrywanie
twarzy podczas wykonywania portretów z użyciem pomiaru
matrycowego w trakcie fotografowania z użyciem wizjera (0 139).
b5: Obszar pomiaru centralnego
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Przy obliczaniu parametrów ekspozycji algorytmy pomiaru centralnie
ważonego przypisują największą wagę okręgowi znajdującemu się
pośrodku kadru. Dla średnicy (φ) tego okręgu można ustawić wartość 8,
12, 15 lub 20 mm albo włączyć pomiar na podstawie uśrednienia całego
kadru.
Zwróć uwagę, że podczas korzystania z obiektywu bez procesora obszar
pola, do którego przykładana jest największa waga dla pomiaru
centralnie ważonego odpowiada okręgowi o średnicy 12 mm,
niezależnie od ustawienia wybranego dla Dane obiektywu bez CPU
w menu ustawień (0 235).
335
b6: Korekta pomiaru ekspozycji
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ta opcja służy do precyzyjnej korekty wartości ekspozycji wybranej
przez aparat. Wartość ekspozycji można precyzyjnie korygować osobno
dla każdej metody pomiaru ekspozycji w zakresie od +1 do –1 EV
w krokach co 1/6 EV.
D Precyzyjne korygowanie ekspozycji
Resetowanie dwoma przyciskami nie wpływa na precyzyjną korektę ekspozycji.
Zwróć uwagę, że ponieważ ikona kompensacji ekspozycji (E) nie jest
wyświetlana, jedynym sposobem sprawdzenia, o ile zmieniła się wartość
ekspozycji, jest wyświetlenie wielkości korekty w menu korekty. Kompensacja
ekspozycji (0 143) jest zalecana w większości sytuacji.
c: Zegary/blokada AE
c1: Blok. AE spustem migawki
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Jeśli wybrane jest Włącz, wartość ekspozycji zostaje zablokowana po
naciśnięciu spustu migawki do połowy.
c2: Czas czuwania
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, jak długo aparat ma kontynuować pomiar ekspozycji, gdy nie
są wykonywane żadne czynności. Wskaźniki czasu otwarcia migawki
i przysłony na wyświetlaczu LCD i w wizjerze wyłączą się automatycznie
po upływie czasu czuwania.
Krótszy czas czuwania ustawiony dla licznika wydłuża czas użytkowania
akumulatora.
336
c3: Samowyzwalacz
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz wartość opóźnienia wyzwolenia migawki, liczbę zdjęć, które
mają być zrobione, a także interwał pomiędzy zdjęciami w trybie
samowyzwalacza (0 106).
• Opóźnienie samowyzw.: wybierz wartość opóźnienia wyzwolenia
migawki.
• Liczba zdjęć: naciskaj 1 lub 3, aby wybrać liczbę zdjęć robionych po
każdym naciśnięciu spustu migawki.
• Interwał między zdjęciami: wybierz interwał pomiędzy zdjęciami, jeśli
Liczba zdjęć jest większa od 1.
c4: Czas wyłączenia monitora
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, jak długo monitor pozostaje włączony, gdy nie przeprowadza
się żadnych czynności podczas odtwarzania (Odtwarzanie; domyślnie
10 s) i podglądu zdjęć (Podgląd zdjęć; domyślnie 4 s), kiedy
wyświetlane są menu (Menu; domyślnie 1 minuta) lub informacje
(Ekran Informacje; domyślnie 10 s), lub podczas podglądu na żywo
i nagrywania filmów (Podgląd na żywo; domyślnie 10 minut). Krótszy
czas automatycznego wyłączania monitora wydłuża czas działania
akumulatora.
c5: Oczek. na zdal. wyzwol. (ML-L3)
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, jak długo aparat będzie pozostawać w trybie gotowości
w trybie zdalnego wyzwalania migawki (0 193). Jeśli przez wybrany
czas nie zostaną wykonane żadne czynności, zdalne fotografowanie
zostanie zakończone i Wyłącz zostanie automatycznie wybrane dla
Tryb zdalnego sterowania (ML-L3) w menu fotografowania. Wybieraj
krótsze czasy, aby wydłużyć czas działania akumulatora.
337
d: Fotografowanie/wyświetl.
d1: Sygnał dźwiękowy
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz wysokość i głośność sygnału dźwiękowego emitowanego przez
aparat podczas ustawiania ostrości za pomocą pojedynczego AF (AF-S,
lub gdy pojedynczy AF jest wybrany dla AF-A; 0 121), po zablokowaniu
ostrości podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo, podczas
odliczania czasu do wyzwolenia migawki w trybie samowyzwalacza
i trybie zdalnego wyzwalania migawki z opóźnieniem (0 193), po
zrobieniu zdjęcia w trybie natychmiastowego zdalnego wyzwalania lub
zdalnego uniesienia lustra (0 193), po zakończeniu zdjęć poklatkowych
(0 229) lub w momencie podjęcia próby zrobienia zdjęcia, gdy karta
pamięci jest zablokowana (0 33).
• Głośność: wybierz 3 (wysoka), 2 (średnia),
1 (niska) lub Wyłącz (wyciszenie). Kiedy
wybrana jest opcja inna niż Wyłącz,
symbol c pojawia się na ekranie
Informacje.
• Wysokość dźwięku: wybierz Wysoki lub Niski.
D Sygnał dźwiękowy
Zwróć uwagę, że niezależnie od wybranej opcji, sygnał dźwiękowy nie włączy się
po ustawieniu ostrości przez aparat w trybie filmowania w trybie podglądu na
żywo (0 66) ani w trybach cichej migawki (tryby J i M; 0 103).
d2: Seryjne wolne
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz maksymalną liczbę klatek rejestrowanych na sekundę w trybie
T (seryjne wolne) (0 103).
338
d3: Maksimum w serii
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Maksymalną liczbę fotografii, jaką można zarejestrować w pojedynczej
serii w trybie zdjęć seryjnych, można ustawić na dowolną wartość
z przedziału od 1 do 100. Zwróć uwagę, że to ustawienie nie ma żadnego
efektu przy czasie otwarcia migawki 4 s lub dłuższym.
A Bufor pamięci
Niezależnie od wartości wybranej dla ustawienia osobistego d3, prędkość
fotografowania zmniejsza się po zapełnieniu bufora pamięci (tAA). Więcej
informacji na temat pojemności bufora pamięci można znaleźć na stronie 492.
d4: Tryb opóźnienia ekspozycji
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
W sytuacjach, kiedy nawet najmniejszy ruch aparatu może spowodować
poruszenie zdjęcia, można wybrać opcję 1 s, 2 s lub 3 s, aby opóźnić
wyzwolenie migawki do momentu upływu jednej, dwóch lub trzech
sekund od chwili podniesienia lustra.
d5: Ostrzeżenie o lampie
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Jeśli wybrane jest Włącz, wskaźnik gotowości lampy (c) miga w wizjerze,
jeśli użycie lampy błyskowej jest konieczne w celu zapewnienia
optymalnej ekspozycji.
339
d6: Numery kolejne plików
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Po zarejestrowaniu zdjęcia aparat tworzy nazwę pliku poprzez dodanie
liczby jeden do ostatnio użytego numeru pliku. Ta opcja pozwala
regulować, czy numeracja plików jest kontynuowana od ostatniego
użytego numeru po utworzeniu nowego folderu, sformatowaniu karty
pamięci lub włożeniu do aparatu nowej karty pamięci.
Opcja
Opis
Po utworzeniu nowego folderu, sformatowaniu karty pamięci lub
włożeniu do aparatu nowej karty pamięci numerowanie plików jest
kontynuowane od ostatniego użytego numeru lub od najwyższego
numeru pliku w bieżącym folderze zależnie od tego, który z tych
Włącz
numerów jest wyższy. Zrobienie zdjęcia, gdy bieżący folder zawiera
zdjęcie o numerze 9999, spowoduje automatyczne utworzenie
nowego folderu oraz ponowne rozpoczęcie numerowania plików
od 0001.
Utworzenie nowego folderu, sformatowanie karty pamięci lub
włożenie do aparatu nowej karty pamięci powoduje rozpoczęcie
Wyłącz
numeracji plików od 0001. Zwróć uwagę, że nowy folder jest
tworzony automatycznie po zrobieniu zdjęcia, jeśli bieżący folder
zawiera 999 zdjęć.
Tak jak w wypadku ustawienia Włącz, z tą różnicą, że kolejnemu
zarejestrowanemu zdjęciu jest nadawany numer pliku poprzez
Resetowanie zwiększenie o 1 największego numeru pliku w bieżącym folderze.
Jeśli folder jest pusty, numerowanie plików jest rozpoczynane od
0001.
D Numery kolejne plików
Jeśli bieżący folder ma numer 999 i zawiera 999 zdjęć lub zdjęcie o numerze
9999, spust migawki zostanie zablokowany i dalsze fotografowanie będzie
niemożliwe. Wybierz Resetowanie dla ustawienia osobistego d6 (Numery
kolejne plików), a następnie sformatuj bieżącą kartę pamięci albo włóż nową
kartę pamięci.
340
d7: Wyśw. siatki linii w wizjerze
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz Włącz, aby wyświetlać na żądanie linie siatki kadrowania
w wizjerze, pomagające w kadrowaniu zdjęć (0 10).
d8: Łatwe ISO
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Jeśli wybrane jest Włącz, czułość ISO można ustawiać w trybach P i S
poprzez obracanie przednim pokrętłem sterującym, a w trybie A,
poprzez obracanie głównym pokrętłem sterującym. Wybierz Wyłącz,
aby ustawiać czułość ISO, naciskając przycisk W (S) i obracając
głównym pokrętłem sterującym.
d9: Ekran Informacje
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Jeśli wybrane jest ustawienie Automatycznie (v), kolor czcionki na
ekranie Informacje (0 12) będzie się zmieniał automatycznie z czarnego
na biały i z białego na czarny w celu zachowania odpowiedniego
kontrastu w stosunku do tła. Aby zawsze używać tego samego koloru
czcionki, wybierz Manualnie i Ciemne na jasnym (w; czarna czcionka)
lub Jasne na ciemnym (x; biała czcionka).
Ciemne na jasnym
Jasne na ciemnym
341
d10: Podświetlenie LCD
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Jeśli wybrane jest Wyłącz, podświetlenie wyświetlacza LCD
(podświetlenie LCD) będzie włączone, tylko gdy włącznik zasilania jest
obrócony w kierunku D. Jeśli wybrane jest Włącz, wyświetlacz LCD
będzie podświetlony zawsze wtedy, gdy licznik czasu czuwania jest
włączony (0 39). Aby wydłużyć czas działania akumulatora, wybierz
ustawienie Wyłącz.
342
d11: Rodzaj zasilania w MB-D16
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Aby zapewnić poprawne działanie aparatu, gdy w opcjonalnym
pojemniku na baterie MB-D16 znajdują się baterie/akumulatory typu
AA, dopasuj opcję wybraną w tym menu do typu akumulatorów/baterii
włożonych do pojemnika. Nie ma potrzeby regulacji tej opcji podczas
używania akumulatorów EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15.
Opcja
1
LR6 (alkaliczne AA)
2
HR6 (Ni-MH AA)
3
FR6 (litowe AA)
Opis
Wybierz w przypadku korzystania z alkalicznych
baterii LR6 typu AA.
Wybierz w przypadku korzystania z akumulatorów
niklowo-wodorkowych HR6 typu AA.
Wybierz w przypadku korzystania z akumulatorów
litowych FR6 typu AA.
A Korzystanie z akumulatorów/baterii typu AA
Pojemność baterii i akumulatorów AA gwałtownie spada w temperaturze
poniżej 20°C i różni się w zależności od ich marki i warunków przechowywania.
W niektórych przypadkach baterie lub akumulatory mogą przestać
funkcjonować przed upływem terminu ich przydatności. Niektórych baterii/
akumulatorów AA nie można używać. Ze względu na charakterystykę
wydajności i ograniczoną pojemność, baterie alkaliczne mają mniejszą
pojemność od niektórych innych rodzajów baterii/akumulatorów i należy je
stosować tylko wtedy, gdy nie ma innej alternatywy i w wyższych
temperaturach. Aparat pokazuje poziom naładowania baterii/akumulatorów AA
w następujący sposób:
Wyświetlacz LCD
Wizjer
L
—
H
d
H
d
(miga)
(miga)
Opis
Baterie/akumulatory są całkowicie
naładowane.
Niski poziom naładowania akumulatora
(baterii). Należy przygotować nowe
baterie lub akumulatory.
Spust migawki jest zablokowany.
Wymień baterie/akumulatory.
343
d12: Kolejność zasilania
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, czy najpierw używany ma być akumulator w aparacie, czy
baterie/akumulatory w pojemniku na baterie, kiedy podłączony jest
opcjonalny pojemnik na baterie MB-D16. Zwróć uwagę, że jeśli MB-D16
jest zasilany przez opcjonalny zasilacz sieciowy i złącze zasilania, zasilacz
sieciowy będzie używany niezależnie od wybranej opcji.
A Pojemnik na baterie MB-D16
W pojemniku MB-D16 można umieścić jeden akumulator jonowo-litowy
EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 albo sześć alkalicznych baterii AA bądź
akumulatorów niklowo-wodorkowych lub litowych typu AA (akumulator
EN-EL15 jest dostarczany w zestawie z aparatem; baterie/akumulatory typu AA
są dostępne osobno).
Ekran Informacje pokazuje rodzaj akumulatorów/
baterii znajdujących się w pojemniku MB-D16
w następujący sposób:
Wskaźnik rodzaju
zasilania w MB-D16
o
Akumulator jonowo-litowy
EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15
Alkaliczne baterie LR6 typu
AA
Akumulatory niklowowodorkowe HR6 typu AA
p
Baterie litowe FR6 typu AA
$
w
344
Typ baterii/akumulatora
e: Braketing/lampa błyskowa
e1: Czas synchronizacji błysku
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ta opcja reguluje czas synchronizacji błysku.
Opcja
1/250 s (Tryb
Auto FP)
1/200 s (Tryb
Auto FP)
1/200 s–1/60 s
Opis
Automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki jest
stosowana, gdy podłączona jest zgodna lampa błyskowa (0 435).
Kiedy stosowana jest wbudowana lampa błyskowa lub
stosowane są inne lampy błyskowe, czas otwarcia migawki jest
ustawiony na 1/250 s. Kiedy aparat pokazuje czas otwarcia migawki
1
/250 s w trybie P lub A, automatyczna synchronizacja z krótkimi
czasami migawki Auto FP włączy się, jeśli rzeczywisty czas
otwarcia migawki będzie krótszy niż 1/250 s.
Automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki jest
stosowana, gdy podłączona jest zgodna lampa błyskowa (0 435).
Kiedy stosowana jest wbudowana lampa błyskowa lub
stosowane są inne lampy błyskowe, czas otwarcia migawki jest
ustawiony na 1/200 s. Kiedy aparat pokazuje czas otwarcia migawki
1/200 s w trybie P lub A, automatyczna synchronizacja z krótkimi
czasami migawki Auto FP włączy się, jeśli rzeczywisty czas
otwarcia migawki będzie krótszy niż 1/200 s.
Czas synchronizacji błysku ustawiony na wybraną wartość.
A Ustawianie czasu otwarcia migawki zgodnie z limitem czasu synchronizacji błysku
Aby ustawić czas otwarcia migawki na limit synchronizacji błysku w trybie S lub
M, wybierz następną wartość czasu otwarcia migawki po najdłuższym możliwym
czasie (30 s lub %). Na wyświetlaczu LCD i w wizjerze zostanie wyświetlony
symbol X (wskaźnik synchronizacji błysku).
A Automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki
Pozwala na korzystanie z lampy błyskowej przy najkrótszych czasach otwarcia
migawki udostępnianych przez aparat, umożliwiając ustawienie otworu
względnego w celu zmniejszenia głębi ostrości, nawet jeśli fotografowany obiekt
jest oświetlony od tyłu w jasnym świetle słonecznym. Gdy automatyczna
synchronizacja z krótkimi czasami migawki jest włączona, wskaźnik trybu lampy
błyskowej ekranu Informacje wyświetla „FP” (0 440).
345
❚❚ Automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki
Kiedy 1/250 s (Tryb Auto FP) lub 1/200 s (Tryb Auto FP) jest wybrane
dla ustawienia osobistego e1 (Czas synchronizacji błysku, 0 345),
wbudowanej lampy błyskowej można używać z czasami otwarcia
migawki wynoszącymi jedynie 1/250 s lub 1/200 s, a zgodnych opcjonalnych
lamp błyskowych (0 435) można używać z dowolnym czasem otwarcia
migawki (automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki).
Czas synchronizacji
1/250 s (Tryb Auto FP) 1/200 s (Tryb Auto FP)
1/200 s
błysku
WbudoWbudoWbudoOpcjonalna
Opcjonalna
Opcjonalna
wana
wana
wana
lampa
lampa
lampa
Czas otwarcia
lampa
lampa
lampa
błyskowa
błyskowa
błyskowa
migawki
błyskowa
błyskowa
błyskowa
Od 1/4000 do (ale nie
wliczając) 1/250 s
/
Od 1 250 do (ale nie wliczając)
/
1 200 s
—
Auto FP
Synchronizacja błysku *
/
1 200–30 s
—
Auto FP
—
—
—
Auto FP
—
—
Synchronizacja błysku
* Zasięg lampy błyskowej spada wraz ze skracaniem czasu otwarcia migawki. Mimo tego, zasięg lampy
błyskowej będzie większy od uzyskanego przy takich samych czasach otwarcia migawki z użyciem
automatycznej synchronizacji z krótkimi czasami migawki (Auto FP).
e2: Czas migawki dla błysku
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ta opcja pozwala określić najdłuższy dostępny czas otwarcia migawki
przy korzystaniu z synchronizacji na przednią lub tylną kurtynkę
migawki albo redukcji efektu czerwonych oczu w trybie P lub A
(niezależnie od wybranego ustawienia, czas otwarcia migawki może
wynosić nawet 30 s w trybach S i M lub przy ustawieniach lampy
błyskowej: synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, synchronizacja
na tylną kurtynkę migawki z długimi czasami ekspozycji lub redukcja
efektu czerwonych oczy z synchronizacją z długimi czasami ekspozycji).
346
e3: Sterowanie lampą wbud.
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz tryb lampy błyskowej dla wbudowanej lampy błyskowej.
Opcja
1
2
TTL
Tryb manualny
3
Błysk stroboskopowy
4
Tryb sterownika
Opis
Moc błysku jest automatycznie dostosowywana do
warunków fotografowania.
Wybierz poziom mocy błysku (0 347). Aparat nie
emituje przedbłysków monitorujących.
Lampa błyskowa błyska raz za razem, kiedy migawka
jest otwarta, tworząc efekt stroboskopu (0 347).
Użyj wbudowanej lampy błyskowej w roli głównej
lampy błyskowej sterującej zdalnymi opcjonalnymi
lampami błyskowymi w jednej lub więcej grup
(0 348).
❚❚ Tryb manualny
Wybierz poziom mocy błysku. Poziom mocy podany jest jako ułamek
pełnej mocy: przy pełnej mocy wbudowana lampa błyskowa ma liczbę
przewodnią 12 (m, ISO 100, 20°C).
❚❚ Błysk stroboskopowy
Lampa błyskowa błyska raz za razem, kiedy
migawka jest otwarta, tworząc efekt
stroboskopu. Naciskaj 4 lub 2, aby
wyróżnić następujące opcje, a następnie
naciskaj 1 lub 3, aby je zmieniać.
Opcja
Wyjście
Powtórz.
Częstot.
Opis
Wybierz moc lampy błyskowej (wyrażoną jako ułamek pełnej mocy).
Wybierz, ile razy lampa błyskowa ma wyemitować błysk z wybraną
mocą. Zwróć uwagę, że w zależności od czasu otwarcia migawki
i opcji wybranej dla Częstot. rzeczywista liczba błysków może być
mniejsza od wybranej.
Wybierz liczbę błysków na sekundę emitowaną przez lampę.
347
A Tryb sterowania lampą błyskową
Tryb sterowania wbudowaną lampą błyskową jest
wyświetlany na ekranie Informacje (0 185).
A „Tryb manualny” i „Błysk stroboskopowy”
Ikony Y migają na wyświetlaczu LCD i w wizjerze, gdy te opcje są wybrane.
A Lampy SB-500, SB-400 i SB-300
Kiedy opcjonalna lampa błyskowa SB-500, SB-400 lub SB-300 jest podłączona do
aparatu i włączona, ustawienie osobiste e3 zmienia się na Opcjonalna lampa,
pozwalając na wybór trybu sterowania lampą błyskową dla opcjonalnej lampy
błyskowej pomiędzy TTL a Tryb manualny (lampa SB-500 oferuje także opcję
Tryb sterownika).
A „Powtórz.”
Moc błysku określa dostępność opcji dla Błysk stroboskopowy > Powtórz.
Wyjście
1/4
1/8
1/16
Opcje dostępne dla „Powtórz.”
2
2–5
2–10
Wyjście
1/32
1/64
1/128
Opcje dostępne dla „Powtórz.”
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
❚❚ Tryb sterownika
Użyj wbudowanej lampy błyskowej jako głównej lampy błyskowej
sterującej jedną lub więcej zdalną opcjonalną lampą błyskową
w maksymalnie dwóch grupach (A i B) przy pomocy zaawansowanego
bezprzewodowego systemu oświetlenia (0 435).
Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie
menu przedstawionego po prawej stronie.
Naciskaj 4 lub 2, aby wyróżnić następujące
opcje, a następnie naciskaj 1 lub 3, aby je
zmieniać.
348
Opcja
Opis
Wybierz tryb lampy błyskowej dla wbudowanej lampy błyskowej
(sterownika). Gdy do aparatu podłączona jest opcjonalna lampa
Wbudowana błyskowa SB-500, ta opcja zmienia się w Opcjonalna lampa i służy
do wyboru trybu lampy błyskowej dla lampy SB-500. Poza tym,
opcja jest identyczna z Wbudowana.
Tryb i-TTL. Wybierz kompensację błysku spośród wartości od +3,0
TTL
do –3,0 EV w krokach co 1/3 EV.
M
Wybierz poziom mocy błysku.
Wbudowana lampa nie emituje błysku, ale zdalne lampy błyskowe
––
emitują błysk. Wbudowana lampa musi być podniesiona, aby
mogła emitować przedbłyski monitorujące.
Wybierz tryb lampy błyskowej dla wszystkich lamp błyskowych
Grupa A
w grupie A.
Tryb i-TTL. Wybierz kompensację błysku spośród wartości od +3,0
TTL
do –3,0 EV w krokach co 1/3 EV.
Automatyka przysłony (dostępna tylko ze zgodnymi lampami
AA
błyskowymi; 0 435). Wybierz kompensację błysku spośród
wartości od +3,0 do –3,0 EV w krokach co 1/3 EV.
M
Wybierz poziom mocy błysku.
––
Lampy błyskowe z tej grupy nie emitują błysku.
Wybierz tryb lampy błyskowej dla wszystkich lamp błyskowych
Grupa B
w grupie B. Dostępne opcje są takie same, jak opcje podane dla
Grupa A powyżej.
Dokonaj wyboru spośród kanałów 1–4. Wszystkie lampy błyskowe
Kanał
w obu grupach muszą być ustawione na ten sam kanał.
349
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby robić zdjęcia w trybie
sterownika.
1 Dostosuj ustawienia dla wbudowanej
lampy błyskowej.
Wybierz tryb sterowania lampą błyskową
i moc błysku dla wbudowanej lampy
błyskowej. Zwróć uwagę, że poziomu
mocy błysku nie można regulować
w trybie – –.
2 Dostosuj ustawienia dla grupy A.
Wybierz tryb sterowania lampą błyskową
i moc błysku dla lamp błyskowych
w grupie A.
3 Dostosuj ustawienia dla grupy B.
Wybierz tryb sterowania lampą błyskową
i moc błysku dla lamp błyskowych
w grupie B.
4 Wybierz kanał.
5 Naciśnij J.
350
6 Skomponuj ujęcie.
Skomponuj ujęcie i rozstaw lampy błyskowe zgodnie z ilustracją
poniżej. Zwróć uwagę, że maksymalna odległość, w jakiej można
umieścić zdalne lampy błyskowe, może różnić się w zależności od
warunków fotografowania.
60° lub mniej
5 m lub mniej
10 m lub mniej
30° lub mniej
30° lub mniej
Aparat
(wbudowana lampa
błyskowa)
5 m lub mniej
60° lub mniej
Czujniki bezprzewodowe zdalnego sterowania na lampach
powinny być zwrócone przodem do aparatu.
7 Skonfiguruj zdalne lampy błyskowe.
Włącz wszystkie zdalne lampy błyskowe, dostosuj ustawienia grup
zgodnie z potrzebami, a następnie ustaw lampy na kanał wybrany
w kroku 4. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj
z instrukcji obsługi lamp błyskowych.
8 Podnieś wbudowaną lampę błyskową.
Naciśnij przycisk M (Y), aby podnieść wbudowaną lampę błyskową.
Zwróć uwagę, że nawet jeśli – – jest wybrane dla Wbudowana >
Tryb, wbudowana lampa błyskowa musi być podniesiona, aby
umożliwić emisję przedbłysków monitorujących.
351
9 Wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
Po potwierdzeniu, że wskaźnik gotowości lampy aparatu i wskaźniki
gotowości lampy wszystkich pozostałych lamp błyskowych świecą
się, wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie. W razie potrzeby
można użyć blokady mocy błysku (0 190).
A Wskaźnik trybu synchronizacji błysku
M nie pojawia się na ekranie Informacje, gdy – – jest wybrane dla Wbudowana >
Tryb.
A Kompensacja błysku
Wartość kompensacji mocy błysku wybrana przy pomocy przycisku M (Y)
i przedniego pokrętła sterującego jest dodawana do wartości kompensacji mocy
błysku wybranych dla wbudowanej lampy błyskowej, grupy A i grupy B w menu
Tryb sterownika. Ikona Y jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD i w wizjerze,
gdy wartość kompensacji mocy błysku inna niż ±0 jest wybrana dla wbudowanej
lampy błyskowej lub zdalnych lamp błyskowych w trybie TTL lub AA. Ikona Y
miga, gdy wbudowana lampa błyskowa pracuje w trybie M.
D Tryb sterownika
Ustaw okienka czujników zdalnych lamp błyskowych tak, aby odbierały światło
z wbudowanej lampy błyskowej (zachowanie szczególnej ostrożności jest
konieczne, gdy aparat nie jest zamocowany na statywie). Dopilnuj, aby
bezpośrednie światło ani silne refleksy pochodzące ze zdalnych lamp
błyskowych nie trafiły do obiektywu aparatu (w trybie TTL) ani do fotokomórek
na zdalnych lampach błyskowych (tryb AA), ponieważ może to zakłócać
ekspozycję. Aby zapobiec pojawianiu się błysków synchronizacyjnych
emitowanych przez wbudowaną lampę błyskową na zdjęciach zrobionych
z niewielkiej odległości, wybierz niskie wartości czułości ISO lub niewielkie
otwory przysłony (wysokie liczby przysłony) albo użyj opcjonalnego panelu
podczerwieni SG-3IR dla wbudowanej lampy błyskowej. Panel podczerwieni
SG-3IR jest niezbędny do uzyskania najlepszych rezultatów w trybie
synchronizacji na tylną kurtynkę migawki, ponieważ zapewnia jaśniejsze błyski
synchronizujące. Po rozstawieniu zdalnych lamp błyskowych zrób zdjęcie
próbne i obejrzyj rezultaty na monitorze aparatu.
Mimo że nie ma ograniczeń co do liczby możliwych do zastosowania zdalnych
lamp błyskowych, w praktyce nie stosuje się więcej niż trzech lamp. Jeśli liczba
lamp będzie większa, błyski emitowane przez poszczególne lampy błyskowe
będą zakłócać ich działanie.
352
e4: Komp. eksp. dla lampy błysk.
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz sposób dostosowywania mocy błysku przez aparat podczas
korzystania z kompensacji ekspozycji.
Opcja
YE
Cały kadr
E
Tylko tło
Opis
Regulowane są moc błysku oraz kompensacja
ekspozycji w celu zmodyfikowania ekspozycji dla
całego kadru.
Kompensacja ekspozycji ma zastosowanie tylko do
tła.
e5: Błysk modelujący
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Jeśli Włącz jest wybrane podczas używania aparatu z wbudowaną
lampą błyskową lub opcjonalną lampą błyskową obsługującą kreatywny
system oświetlenia firmy Nikon (CLS) (0 435), po naciśnięciu przycisku
Pv na aparacie zostanie wyemitowany błysk modelujący (0 92). Jeśli
wybrane jest Wyłącz, błysk modelujący nie zostanie wyemitowany.
e6: Sposób real. aut. braketingu
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz ustawienie lub ustawienia modyfikowane podczas pracy
autobraketingu (0 202). Wybierz Ekspozycja i błysk (j), aby
przeprowadzać braketing ekspozycji i mocy błysku, Tylko ekspozycja
(k), aby przeprowadzać tylko braketing ekspozycji, Tylko błysk (l), aby
przeprowadzać tylko braketing mocy błysku, Braketing balansu bieli
(m), aby przeprowadzać braketing balansu bieli (0 208), lub Braketing
ADL (y), aby przeprowadzać braketing z użyciem aktywnej funkcji
D-Lighting (0 212). Zwróć uwagę, że braketing balansu bieli jest
niedostępny przy ustawieniach jakości zdjęcia NEF (RAW) lub NEF (RAW)
+ JPEG.
353
e7: Kolejność braketingu
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Przy ustawieniu domyślnym Pomiar > niższy > wyższy (H), braketing
ekspozycji, mocy błysku i balansu bieli jest przeprowadzany
w kolejności opisanej na stronach 204 i 209. Gdy wybrane jest
ustawienie Niższy > pomiar > wyższy (I), fotografowanie odbywa
się w kolejności od najniższej do najwyższej wartości. To ustawienie nie
ma wpływu na braketing ADL.
f: Elementy sterujące
f1: Przycisk OK
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ta opcja określa funkcję przypisaną do przycisku J podczas
fotografowania z użyciem wizjera, odtwarzania i korzystania z trybu
podglądu na żywo (niezależnie od wybranej opcji, naciśnięcie J
podczas wyświetlania filmu w widoku pełnoekranowym rozpoczyna
jego odtwarzanie).
❚❚ Tryb fotografowania
J
K
354
Opcja
Funkcja przypisana do przycisku J
Wybór centralnego
Wybierz centralne pole AF.
pola AF
Podświetl.
Podświetl aktywne pole AF.
aktywnego pola AF
Naciśnięcie przycisku J nie ma żadnej funkcji podczas
Brak
fotografowania z użyciem wizjera.
❚❚ Tryb odtwarzania
Q
Opcja
Miniatury włącz/
wyłącz
R
Wyświetl
histogramy
p
Zoom włącz/wyłącz
W
Wybierz gniazdo
i folder
Funkcja przypisana do przycisku J
Przełączaj pomiędzy widokiem pełnoekranowym
a widokiem miniatur.
Podczas odtwarzania w widoku pełnoekranowym
i miniatur, gdy przycisk J jest wciśnięty, wyświetlany
jest histogram (0 250).
Przełączaj pomiędzy widokiem pełnoekranowym lub
widokiem miniatur a powiększeniem w trybie
odtwarzania. Wybierz początkowe ustawienie
powiększenia pomiędzy Małe powiększenie (50%), 1:1
(100%) i Duże powiększenie (200%). Środek ekranu
powiększenia będzie znajdować się nad aktywnym
polem AF.
Wyświetl okno dialogowe wyboru gniazda i folderu
(0 245).
❚❚ Podgląd na żywo
J
p
Opcja
Funkcja przypisana do przycisku J
Wybór centralnego Naciśnięcie przycisku J w trybie podglądu na żywo
pola AF
powoduje wybranie centralnego pola AF.
Naciskaj przycisk J, aby włączać i wyłączać przybliżenie.
Wybierz początkowe ustawienie powiększenia
pomiędzy Małe powiększenie (50%), 1:1 (100%)
Zoom włącz/wyłącz
i Duże powiększenie (200%). Środek ekranu
powiększenia będzie znajdować się nad aktywnym
polem AF.
Naciśnięcie przycisku J nie ma żadnej funkcji w trybie
Brak
podglądu na żywo.
355
f2: Rola przycisku Fn
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz funkcję przypisaną do przycisku Fn
używanego osobno (Naciśnij) lub
w połączeniu z pokrętłami sterującymi
(Naciśnij + pokrętła sterowania).
❚❚ Naciśnij
Wybranie Naciśnij powoduje wyświetlenie następujących opcji:
Opcja
q
Podgląd
r
Blokada mocy
błysku
B
Blokada AE/AF
C
Tylko blokada
ekspozycji (AE)
E
356
Blokada AE
(wciśnięta)
F
Tylko blokada AF
A
Włączenie
autofokusa (AF)
s
Błysk wyłączony
Opis
Podczas fotografowania z użyciem wizjera można
wyświetlić podgląd głębi ostrości, wciskając przycisk Fn
(0 92). Podczas fotografowania w trybie podglądu na
żywo można nacisnąć ten przycisk raz, aby otworzyć
obiektyw do otworu względnego, co ułatwi sprawdzenie
ostrości; ponowne naciśnięcie przycisku powoduje
przywrócenie wyjściowej wartości przysłony (0 56).
Naciśnij przycisk Fn, aby zablokować moc błysku (tylko
wbudowana lampa błyskowa i zgodne opcjonalne
lampy błyskowe, 0 190, 435). Naciśnij ponownie, aby
anulować blokadę mocy błysku.
Ostrość i ekspozycja są zablokowane, gdy przycisk Fn jest
wciśnięty.
Ekspozycja jest zablokowana, gdy przycisk Fn jest
wciśnięty.
Ekspozycja blokuje się po wciśnięciu przycisku Fn
i pozostaje zablokowana, aż do ponownego naciśnięcia
przycisku lub upływu czasu czuwania.
Ostrość jest zablokowana, gdy przycisk Fn jest wciśnięty.
Naciśnięcie przycisku Fn powoduje uruchomienie
autofokusa. Spustu migawki nie można używać do
ustawiania ostrości.
Lampa błyskowa nie emituje błysku podczas zdjęć
robionych, gdy przycisk Fn jest wciśnięty.
Opcja
t
e
L
M
N
4
9
m
n
Opis
Jeśli przycisk Fn zostanie naciśnięty w trakcie braketingu
ekspozycji, mocy błysku lub ADL w trybie zdjęć
pojedynczych bądź cichej migawki, to wszystkie zdjęcia
w ramach bieżącego programu braketingu będą
Braketing w serii robione po każdym naciśnięciu spustu migawki. Jeśli
włączono braketing balansu bieli lub wybrano tryb zdjęć
seryjnych (tryb U, T lub M), aparat będzie powtarzał
serię braketingu, dopóki spust migawki będzie
pozostawał wciśnięty.
Jeśli jakość zdjęcia jest ustawiona na JPEG fine, JPEG
normal lub JPEG basic, e będzie wyświetlone
w wizjerze, a kopia w formacie NEF (RAW) zostanie
zarejestrowana wraz z następnym zdjęciem zrobionym
+ NEF (RAW)
po naciśnięciu przycisku Fn (wyjściowe ustawienie
jakości zdjęcia zostanie przywrócone po zdjęciu palca ze
spustu migawki). Aby zakończyć bez zapisywania kopii
w formacie NEF (RAW), naciśnij przycisk Fn ponownie.
Gdy przycisk Fn jest wciśnięty, włączony jest matrycowy
Pomiar matrycowy
pomiar ekspozycji.
Pomiar centralnie Gdy przycisk Fn jest wciśnięty, włączony jest centralnie
ważony
ważony pomiar ekspozycji.
Gdy przycisk Fn jest wciśnięty, włączony jest punktowy
Pomiar punktowy
pomiar ekspozycji.
Pomiar ekspozycji Gdy przycisk Fn jest wciśnięty, włączony jest pomiar
z ochroną świateł chroniący jasne obszary przed prześwietleniem.
Wyśw. siatki linii Naciśnij przycisk Fn, aby włączyć lub wyłączyć
w wizjerze
wyświetlanie linii kadrowania w wizjerze (0 10).
Wirtualny horyzont Naciśnij przycisk Fn, aby wyświetlić wirtualny horyzont
w wizjerze
w wizjerze (0 359).
Naciśnięcie przycisku Fn powoduje wyświetlenie menu
MOJE MENU
„MOJE MENU” (0 421).
357
Opcja
6
Pierwszy el.
w MOIM MENU
K
Odtwarzanie
Brak
Opis
Naciśnij przycisk Fn, aby przejść do pierwszego elementu
w „MOJE MENU”. Wybierz tę opcję, aby uzyskać szybki
dostęp do często używanego elementu menu.
Przycisk Fn ma taką samą funkcję, jak przycisk K. To
ustawienie wybieraj podczas używania teleobiektywu
lub w innych okolicznościach, w których trudno
obsługiwać przycisk K lewą ręką.
Naciśnięcie przycisku nie ma żadnego efektu.
A Niezgodne opcje
Jeśli opcji wybranej dla Naciśnij nie można używać w połączeniu z opcją
wybraną dla Naciśnij + pokrętła sterowania, wyświetli się komunikat,
a pierwsza z opcji Naciśnij lub Naciśnij + pokrętła sterowania, która została
wybrana, zostanie przestawiona na Brak.
358
A Wirtualny horyzont w wizjerze
Kiedy Wirtualny horyzont w wizjerze jest wybrane dla ustawienia osobistego
f2 (Rola przycisku Fn) > Naciśnij, naciśnięcie przycisku Fn powoduje
wyświetlenie wskaźnika przechylenia w wizjerze. Naciśnij przycisk ponownie,
aby powrócić i wyłączyć wyświetlanie wskaźników.
Aparat przechylony
w prawo
Aparat ustawiony
poziomo
Aparat przechylony
w lewo
Wizjer (aparat
w orientacji
krajobrazowej)
Wizjer (aparat
w orientacji
portretowej)
Zwróć uwagę, że wskazania wirtualnego horyzontu mogą nie być dokładne, jeśli
aparat jest pochylony pod ostrym kątem do przodu lub do tyłu. Aby wyświetlać
zarówno przechylenie, jak i pochylenie, użyj opcji Wirtualny horyzont w menu
ustawień (0 388).
359
❚❚ Naciśnij + pokrętła sterowania
Wybranie Naciśnij + pokrętła sterowania powoduje wyświetlenie
następujących opcji:
Opcja
5
v
w
y
S
z
360
Wybierz obszar
zdjęcia
Opis
Trzymając przycisk Fn wciśnięty, obracaj pokrętłem
sterującym, aby wybrać obszar zdjęcia (0 114).
Jeśli podczas obracania pokręteł sterujących wciśnięty
jest przycisk Fn, czas otwarcia migawki (tryby S i M)
1 EV czas otwarcia/
i przysłona (tryby A i M) zmieniają się w krokach co 1 EV,
przysłona
niezależnie od opcji wybranej dla ustawienia
osobistego b2 (Krok EV zmiany ekspozycji, 0 333).
Naciśnij przycisk Fn i obracaj pokrętłem sterującym, aby
Wybierz num.
wybrać numer obiektywu określony za pomocą opcji
obiekt. bez CPU
Dane obiektywu bez CPU (0 238).
Wciśnij przycisk Fn i obracaj pokrętłem sterującym, aby
Aktywna funkcja
regulować ustawienia aktywnej funkcji D-Lighting
D-Lighting
(0 175).
Trzymając przycisk Fn wciśnięty, obracaj głównym
HDR (wysoki zakres pokrętłem sterującym, aby wybrać ustawienie dla Tryb
dynamiki)
HDR, lub obracaj przednim pokrętłem sterującym, aby
wybrać ustawienia dla Siła HDR (0 178).
Tryb opóźnienia
Naciśnij przycisk Fn i obracaj pokrętłem sterującym, aby
ekspozycji
wybrać tryb opóźnienia ekspozycji (0 339).
Obracanie pokrętłami sterującymi, gdy przycisk Fn jest
Brak
wciśnięty, nie powoduje wykonywania żadnych
czynności.
f3: Rola przycisku podglądu
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz funkcję przypisaną do przycisku Pv
używanego osobno (Naciśnij) lub
w połączeniu z pokrętłami sterującymi
(Naciśnij + pokrętła sterowania). Dostępne
opcje są takie same, jak dla Rola przycisku Fn
(0 356). Opcje domyślne dla Naciśnij
i Naciśnij + pokrętła sterowania to,
odpowiednio, Podgląd i Brak.
f4: Rola przycisku AE-L/AF-L
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz funkcję przypisaną do przycisku
A AE-L/AF-L używanego osobno (Naciśnij) lub
w połączeniu z pokrętłami sterującymi
(Naciśnij + pokrętła sterowania).
❚❚ Naciśnij
Wybranie Naciśnij powoduje wyświetlenie następujących opcji:
Opcja
B
Blokada AE/AF
C
Tylko blokada
ekspozycji (AE)
E
Blokada AE
(wciśnięta)
Opis
Ostrość i ekspozycja są zablokowane, gdy przycisk
A AE-L/AF-L jest wciśnięty.
Ekspozycja jest zablokowana, gdy przycisk A AE-L/AF-L
jest wciśnięty.
Ekspozycja zostaje zablokowana, gdy przycisk A AE-L/
AF-L zostanie wciśnięty i pozostaje zablokowana do
ponownego naciśnięcia przycisku lub do momentu
upływu czasu czuwania.
361
Opcja
F
Tylko blokada AF
A
Włączenie
autofokusa (AF)
r
Blokada mocy
błysku
Brak
Opis
Ostrość jest zablokowana, gdy przycisk A AE-L/AF-L jest
wciśnięty.
Naciśnięcie przycisku A AE-L/AF-L powoduje
uruchomienie autofokusa. Spustu migawki nie można
używać do ustawiania ostrości.
Naciśnij przycisk A AE-L/AF-L, aby zablokować moc
błysku (tylko wbudowana lampa błyskowa i zgodne
opcjonalne lampy błyskowe, 0 190, 435). Naciśnij
ponownie, aby anulować blokadę mocy błysku.
Naciśnięcie przycisku nie ma żadnego efektu.
❚❚ Naciśnij + pokrętła sterowania
Wybranie Naciśnij + pokrętła sterowania powoduje wyświetlenie
następujących opcji:
Opcja
5
Wybierz obszar
zdjęcia
w
Wybierz num.
obiekt. bez CPU
Brak
362
Opis
Trzymając przycisk A AE-L/AF-L wciśnięty, obracaj
pokrętłem sterującym, aby wybrać obszar zdjęcia
(0 114).
Naciśnij przycisk A AE-L/AF-L i obracaj pokrętłem
sterującym, aby wybrać numer obiektywu określony za
pomocą opcji Dane obiektywu bez CPU (0 238).
Obracanie pokrętłami sterującymi, gdy przycisk A AE-L/
AF-L jest wciśnięty, nie powoduje wykonywania żadnych
czynności.
f5: Dostos. pokręteł sterow.
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ta opcja decyduje o działaniu głównego i przedniego pokrętła
sterującego.
Opcja
Opis
Odwróć kierunek obrotów pokręteł
sterujących podczas używania ich do
regulacji wartości opcji Kompensacja
ekspozycji i/lub Czas otw. migawki/
Zmień
przysł. Wyróżnij opcje i naciskaj 2,
kierunek aby je wybrać lub cofnąć wybór,
a następnie naciśnij J. To ustawienie
ma także zastosowanie do pokręteł
sterujących na opcjonalnych wielofunkcyjnych pojemnikach na
baterie MB-D16.
Ustawienie ekspozycji: jeśli wybrane jest Wyłącz, główne pokrętło
sterujące służy do regulacji czasu otwarcia migawki, a przednie
pokrętło sterujące służy do regulacji wartości przysłony. Jeśli
wybrane jest Włącz, główne pokrętło sterujące służy do regulacji
wartości przysłony, a przednie pokrętło sterujące służy do regulacji
czasu otwarcia migawki. Jeśli wybrane jest Włącz (tryb A), główne
pokrętło sterujące służy do ustawiania wartości przysłony tylko
Zamień
w trybie fotografowania A.
główne/
pomocnicze Ustawienie autofokusa: jeśli wybrane jest Włącz, tryb autofokusa
można wybrać, trzymając wciśnięty przycisk trybu AF i obracając
przednim pokrętłem sterującym, a tryb pola AF można wybrać,
trzymając wciśnięty przycisk trybu AF i obracając głównym
pokrętłem sterującym.
Ustawienia te mają również zastosowanie do pokręteł sterujących
na pojemniku na baterie MB-D16.
363
Opcja
Opis
Jeśli wybrane jest Przednie pokrętło sterujące, przysłonę można
regulować tylko przy użyciu przedniego pokrętła sterującego (lub
głównego pokrętła sterującego, jeśli Włącz jest wybrane dla
Zamień główne/pomocnicze > Ustawienie ekspozycji). Jeśli
wybrane jest Pierścień przysłony, przysłonę można regulować
Ustawienie
tylko za pomocą pierścienia przysłony, a wskaźnik przysłony aparatu
przysłony
podaje jej wartość w krokach co 1 EV (w przypadku obiektywów
typu G i E przysłona jest nadal regulowana przy użyciu przedniego
pokrętła sterującego). Zwróć uwagę, że niezależnie od wybranego
ustawienia, po zamocowaniu obiektywu bez procesora przysłonę
należy ustawiać za pomocą pierścienia przysłony.
Jeśli wybrane jest Wyłącz, wybierak wielofunkcyjny służy do
wyboru zdjęcia wyświetlanego w widoku pełnoekranowym, do
wyróżniania miniatur i poruszania się po menu. Jeśli wybrane jest
Włącz lub Włącz (brak podgląd zdjęć), głównego pokrętła
sterującego można używać do wybierania zdjęcia wyświetlanego
w widoku pełnoekranowym, przesuwania kursora w lewo i prawo
w widoku miniatur, a także przesuwania paska wyróżnienia menu
do góry i w dół. Przednie pokrętło sterujące w widoku
Menu
pełnoekranowym służy do przeskakiwania do przodu lub wstecz
i odtwarzanie
zgodnie z opcją wybraną dla Przew. zdj. pomocą pokr. przed.,
a w widoku miniatur służy do przełączania stron do góry lub w dół.
Podczas wyświetlania menu obrócenie przedniego pokrętła
sterującego w prawo powoduje wyświetlenie podmenu wybranej
opcji, a obrócenie go w lewo powoduje wyświetlenie poprzedniego
menu. Aby dokonać wyboru, naciśnij 2 albo J. Wybierz Włącz
(brak podgląd zdjęć), aby uniemożliwić używanie pokręteł
sterujących do odtwarzania podczas podglądu zdjęć.
Gdy Włącz lub Włącz (brak podgląd zdjęć) jest wybrane dla Menu
Przew. zdj.
i odtwarzanie, przednim pokrętłem sterującym można obracać
pomocą pokr.
w widoku pełnoekranowym w celu wybrania folderu lub
przed.
przeskakiwania do przodu lub wstecz o 10 lub 50 zdjęć.
364
f6: Puść przyc., by użyć pokrętła
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybranie Tak pozwala na dokonywanie regulacji normalnie
przeprowadzanych poprzez jednoczesne przytrzymanie przycisku
i obracanie pokrętłem sterującym, poprzez obracanie pokrętłem
sterującym po zwolnieniu przycisku. Regulacja ustawienia kończy się po
ponownym naciśnięciu przycisku, po wciśnięciu spustu migawki do
połowy lub po upływie czasu czuwania. Ta opcja jest dostępna
w połączeniu z następującymi przyciskami:
Przycisk
E
M (Y)
W (S)
X (T)
L (U)
Przycisk trybu AF
0
143
180, 182
134
116, 118
146, 150, 154,
156, 159
57, 59, 121, 125
Przycisk
Z (Q)
D
Fn 1
Pv 2
A AE-L/AF-L 3
Przycisk nagrywania
filmu 4
0
140
202
360
361
362
366
1 Jeśli do przycisku przypisano wybór numeru obiektywu bez procesora, aktywną funkcję D-Lighting, HDR lub
tryb opóźnienia ekspozycji przy pomocy ustawienia osobistego f2.
2 Jeśli do przycisku przypisano wybór numeru obiektywu bez procesora, aktywną funkcję D-Lighting, HDR lub
tryb opóźnienia ekspozycji przy pomocy ustawienia osobistego f3.
3 Jeśli przypisano do niego wybór numeru obiektywu bez procesora za pomocą ustawienia osobistego f4.
4 Jeśli do przycisku przypisano balans bieli lub czułość ISO przy pomocy ustawienia osobistego f9.
f7: Puste gniazdo, blok. spustu
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybranie Spust migawki działa umożliwia wyzwalanie migawki, kiedy
w aparacie nie ma karty pamięci, ale zdjęcia nie będą zapisywane (będą
tylko wyświetlane na monitorze w trybie pokazowym). Po wybraniu
ustawienia Spust zablokowany spust migawki będzie działał tylko
wtedy, gdy w aparacie będzie znajdować się karta pamięci.
365
f8: Odwróć wskaźniki
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Jeśli wybrane jest
(W), wskaźniki ekspozycji na
wyświetlaczu LCD, w wizjerze i na ekranie Informacje są wyświetlane
z wartościami ujemnymi po lewej stronie i dodatnimi po prawej.
Wybierz
(V), aby wyświetlać dodatnie wartości
po lewej stronie, a ujemne wartości po prawej stronie.
f9: Rola przycisku nagrywania filmu
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz funkcję przypisaną do przycisku
nagrywania filmu podczas fotografowania
z użyciem wizjera oraz fotografowania
w trybie podglądu na żywo.
Przycisk nagrywania filmu
❚❚ Naciśnij + pokrętła sterowania
Opcja
m
Balans bieli
8
Czułość ISO
5
Wybierz obszar
zdjęcia
Brak
366
Opis
Naciśnij przycisk i obracaj pokrętłem sterującym, aby
wybrać opcję balansu bieli (0 145).
Naciśnij przycisk i obracaj pokrętłem sterującym, aby
wybrać czułość ISO (0 134).
Naciśnij przycisk i obracaj pokrętłem sterującym, aby
wybrać obszar zdjęcia (0 114).
Do obracania pokrętłami sterującymi podczas
naciskania przycisku nie jest przypisana żadna funkcja.
f10: Rola przyc. 4 na MB-D16
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz funkcję przypisaną do
przycisku A AE-L/AF-L na
opcjonalnym pojemniku na
baterie MB-D16.
Opcja
B
Blokada AE/AF
C
Tylko blokada
ekspozycji (AE)
E
Blokada AE
(wciśnięta)
F
Tylko blokada AF
A
Włączenie
autofokusa (AF)
r
Blokada mocy
błysku
G
Tak samo jak
przycisk Fn
Opis
Ostrość i ekspozycja są zablokowane, gdy przycisk
A AE-L/AF-L na MB-D16 jest wciśnięty.
Ekspozycja jest zablokowana, gdy przycisk A AE-L/AF-L
na MB-D16 jest wciśnięty.
Ekspozycja zostaje zablokowana, gdy przycisk A AE-L/
AF-L na MB-D16 zostanie wciśnięty i pozostaje
zablokowana do ponownego naciśnięcia przycisku lub
do momentu upływu czasu czuwania.
Ostrość jest zablokowana, gdy przycisk A AE-L/AF-L na
MB-D16 jest wciśnięty.
Naciśnięcie przycisku A AE-L/AF-L na MB-D16 powoduje
włączenie autofokusa. Spustu migawki nie można
używać do ustawiania ostrości.
Naciśnij przycisk A AE-L/AF-L na MB-D16, aby
zablokować moc błysku (tylko wbudowana lampa
błyskowa i zgodne opcjonalne lampy błyskowe, 0 190,
435). Naciśnij ponownie, aby anulować blokadę mocy
błysku.
Przycisk A AE-L/AF-L na MB-D16 pełni taką samą funkcję,
jak przycisk Fn aparatu (0 356).
367
f11: Rola przyc. (WR) Fn pil. zd. ster.
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz funkcję przycisku Fn na bezprzewodowym pilocie
zdalnego sterowania.
Opcja
q
Podgląd
r
Blokada mocy
błysku
B
Blokada AE/AF
C
Tylko blokada
ekspozycji (AE)
E
368
Blokada AE
(wciśnięta)
Opis
Podczas fotografowania z użyciem wizjera można
wyświetlić podgląd głębi ostrości, wciskając przycisk Fn
(0 92). Podczas fotografowania w trybie podglądu na
żywo można nacisnąć ten przycisk raz, aby otworzyć
obiektyw do otworu względnego, co ułatwi
sprawdzenie ostrości; ponowne naciśnięcie przycisku
powoduje przywrócenie wyjściowej wartości przysłony
(0 56).
Naciśnij przycisk Fn, aby zablokować moc błysku (tylko
wbudowana lampa błyskowa i zgodne opcjonalne
lampy błyskowe, 0 190, 435). Naciśnij ponownie, aby
anulować blokadę mocy błysku.
Ostrość i ekspozycja są zablokowane, gdy przycisk Fn
jest wciśnięty.
Ekspozycja jest zablokowana, gdy przycisk Fn jest
wciśnięty.
Ekspozycja blokuje się po wciśnięciu przycisku Fn
i pozostaje zablokowana, aż do ponownego naciśnięcia
przycisku lub upływu czasu czuwania.
F
Tylko blokada AF
Ostrość jest zablokowana, gdy przycisk Fn jest wciśnięty.
s
Błysk wyłączony
Lampa błyskowa nie emituje błysku podczas zdjęć
robionych, gdy przycisk Fn jest wciśnięty.
Opcja
e
a
x
y
z
Opis
Jeśli jakość zdjęcia jest ustawiona na JPEG fine, JPEG
normal lub JPEG basic, e będzie wyświetlone
w wizjerze, a kopia w formacie NEF (RAW) zostanie
zarejestrowana wraz z następnym zdjęciem zrobionym
+ NEF (RAW)
po naciśnięciu przycisku Fn (wyjściowe ustawienie
jakości zdjęcia zostanie przywrócone po zdjęciu palca
ze spustu migawki). Aby zakończyć bez zapisywania
kopii w formacie NEF (RAW), naciśnij przycisk Fn
ponownie.
Naciśnięcie przycisku Fn rozpoczyna i kończy podgląd
Podgląd na żywo
na żywo.
Przycisk Fn na bezprzewodowym pilocie zdalnego
Tak samo jak przyc.
sterowania pełni taką samą funkcję, jak przycisk Fn
Fn w apar.
aparatu (0 356).
Przycisk Fn na bezprzewodowym pilocie zdalnego
Tak samo jak przyc.
sterowania pełni taką samą funkcję, jak przycisk Pv
Pv w apar.
aparatu (0 361).
Przycisk Fn na bezprzewodowym pilocie zdalnego
Tak samo jak przyc.
sterowania pełni taką samą funkcję, jak przycisk A AE-L/
4 w apar.
AF-L aparatu (0 361).
Brak
Naciśnięcie przycisku nie ma żadnego efektu.
369
g: Film
g1: Rola przycisku Fn
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz funkcję przycisku Fn podczas trybu filmowania w trybie
podglądu na żywo (domyślna opcja to Brak).
❚❚ Naciśnij
Opcja
q
Przysł. sterow.
elektr. (otw.)
r
Oznaczanie
indeksów
s
Wyświetl
informacje
o zdjęciu
B
Blokada AE/AF
C
Tylko blokada
ekspozycji (AE)
E
370
Blokada AE
(wciśnięta)
Opis
Kiedy przycisk jest wciśnięty, otwór przysłony
powiększa się. Używaj w połączeniu z ustawieniem
osobistym g2 (Rola przycisku podglądu) > Przysł.
sterow. elektr. (zamk.), aby regulować przysłonę
przyciskami (0 372).
Naciśnij ten przycisk podczas nagrywania filmu, aby
dodać indeks w bieżącej pozycji (0 70). Indeksów
można używać podczas oglądania i edytowania filmów.
Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić informacje o czasie
otwarcia migawki, przysłonie i innych ustawieniach
zdjęciowych zamiast informacji dotyczących
nagrywania filmu. Naciśnij ponownie, aby powrócić do
ekranu nagrywania filmów.
Ostrość i ekspozycja są zablokowane, gdy przycisk jest
wciśnięty.
Ekspozycja jest zablokowana, gdy przycisk jest
wciśnięty.
Ekspozycja jest zablokowana, gdy przycisk jest
wciśnięty i pozostaje zablokowana do ponownego
naciśnięcia przycisku.
F
Tylko blokada AF
Ostrość jest zablokowana, gdy przycisk jest wciśnięty.
A
Włączenie
autofokusa (AF)
Naciśnięcie tego przycisku powoduje uruchomienie
autofokusa. Spustu migawki nie można używać do
ustawiania ostrości.
Brak
Naciśnięcie przycisku nie ma żadnego efektu.
A Przysłona sterowana elektrycznie
Przysłona sterowana elektrycznie jest niedostępna w połączeniu z niektórymi
obiektywami. Przysłona sterowana elektrycznie jest dostępna tylko w trybach
A i M i nie może być używana podczas wyświetlania informacji o zdjęciu (ikona 6
oznacza, że nie można korzystać z przysłony sterowanej elektrycznie).
Wyłączenie aparatu lub zakończenie trybu filmowania w trybie podglądu na
żywo powoduje wyłączenie przysłony sterowanej elektrycznie (zwróć uwagę, że
w drugim przypadku przysłona sterowana elektrycznie pozostanie dostępna do
momentu upływu czasu czuwania).
371
g2: Rola przycisku podglądu
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz funkcję przycisku Pv podczas trybu filmowania w trybie
podglądu na żywo (domyślna opcja to Oznaczanie indeksów).
❚❚ Naciśnij
Opcja
q
Przysł. sterow.
elektr. (zamk.)
r
Oznaczanie
indeksów
s
Wyświetl
informacje
o zdjęciu
B
Blokada AE/AF
C
Tylko blokada
ekspozycji (AE)
E
372
Blokada AE
(wciśnięta)
Opis
Kiedy przycisk jest wciśnięty, otwór przysłony zmniejsza
się. Używaj w połączeniu z ustawieniem osobistym g1
(Rola przycisku Fn) > Przysł. sterow. elektr. (otw.),
aby regulować przysłonę przyciskami (0 370).
Naciśnij ten przycisk podczas nagrywania filmu, aby
dodać indeks w bieżącej pozycji (0 70). Indeksów
można używać podczas oglądania i edytowania filmów.
Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić informacje o czasie
otwarcia migawki, przysłonie i innych ustawieniach
zdjęciowych zamiast informacji dotyczących
nagrywania filmu. Naciśnij ponownie, aby powrócić do
ekranu nagrywania filmów.
Ostrość i ekspozycja są zablokowane, gdy przycisk jest
wciśnięty.
Ekspozycja jest zablokowana, gdy przycisk jest
wciśnięty.
Ekspozycja jest zablokowana, gdy przycisk jest
wciśnięty i pozostaje zablokowana do ponownego
naciśnięcia przycisku.
F
Tylko blokada AF
Ostrość jest zablokowana, gdy przycisk jest wciśnięty.
A
Włączenie
autofokusa (AF)
Naciśnięcie tego przycisku powoduje uruchomienie
autofokusa. Spustu migawki nie można używać do
ustawiania ostrości.
Brak
Naciśnięcie przycisku nie ma żadnego efektu.
g3: Rola przycisku AE-L/AF-L
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
❚❚ Naciśnij
Wybierz funkcję przycisku A AE-L/AF-L podczas filmowania w trybie
podglądu na żywo. Dostępne opcje są takie same, jak dla Rola przycisku
Fn (0 370), z tą różnicą, że opcja Przysł. sterow. elektr. (otw.) jest
niedostępna, a domyślne ustawienie to Blokada AE/AF.
g4: Rola przycisku migawki
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz funkcję przypisaną do wciśnięcia spustu migawki, kiedy 1 jest
wybrane wybierakiem trybu podglądu na żywo.
Opcja
C
1
Opis
Naciśnij spust migawki do końca, aby zakończyć
nagrywanie filmu i zrobić zdjęcie o współczynniku
Robienie zdjęć
proporcji 16 : 9 (informacje na temat wielkości zdjęcia
znajdują się na stronie 77).
Naciśnij spust migawki do połowy, aby włączyć tryb
filmowania w trybie podglądu na żywo. Można
następnie nacisnąć spust migawki do połowy, aby
ustawić ostrość (tylko tryb autofokusa), a następnie
nacisnąć spust migawki do końca, aby rozpocząć lub
zakończyć nagrywanie. Spustu migawki nie można
używać do innych celów podczas filmowania w trybie
podglądu na żywo. Aby zakończyć tryb filmowania
Nagrywanie filmów
w trybie podglądu na żywo, naciśnij przycisk a. Spust
migawki na opcjonalnym bezprzewodowym pilocie
zdalnego sterowania lub na przewodzie zdalnego
sterowania (0 443, 444) działa tak samo, jak spust
migawki aparatu, ale opcjonalnego pilota zdalnego
sterowania ML-L3 nie można używać do nagrywania
filmów, a spust migawki na pilocie ML-L3 nie ma żadnej
funkcji.
373
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
Aby wyświetlić menu ustawień, naciśnij G i wybierz kartę B (menu
ustawień).
Przycisk G
Opcje menu ustawień
Menu ustawień zawiera następujące opcje:
Opcja
Formatowanie karty pamięci
Zapisz ustawienia użytkownika
Resetuj ustaw. użytkownika
Jasność monitora
Balans kolorów monitora
Czyść matrycę
Podnoszenie lustra 1
Wzorzec do usuwania kurzu
Redukcja migotania
Strefa czasowa i data
Język (Language)
Automatyczny obrót zdjęć
Informacje o akumulatorze/baterii
0
375
99
101
376
377
448
451
378
380
381
381
382
383
Opcja
Komentarz do zdjęcia
Inf. o prawach autorskich
Zapisz/ładuj ustawienia
Wirtualny horyzont
Dane obiektywu bez CPU
Precyzyjna korekta AF
HDMI
Dane pozycji
Wi-Fi
Sieć
Przesyłanie Eye-Fi 2
Oznakowanie zgodności
Wersja programu
1 Niedostępne w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora.
2 Wyświetlane tylko po włożeniu zgodnej karty pamięci Eye-Fi.
A Informacje dodatkowe
Ustawienia domyślne menu są podane na stronie 299.
374
0
384
385
386
388
235
389
278
239
282
269
391
392
392
Formatowanie karty pamięci
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Karty pamięci należy sformatować przed pierwszym użyciem, lub jeśli
były formatowane w innym urządzeniu. Zwróć uwagę, że formatowanie
powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich zdjęć i innych danych
z karty pamięci. Przed formatowaniem w razie potrzeby wykonaj kopie
zapasowe (0 266).
D Podczas formatowania
Podczas formatowania nie wyłączaj aparatu ani nie wyjmuj z niego kart pamięci.
Wybranie Formatowanie karty pamięci
w menu ustawień powoduje wyświetlenie
opcji przedstawionych po prawej stronie.
Wybierz gniazdo karty pamięci, a następnie
wybierz Tak, aby sformatować wybraną kartę.
Karty pamięci można także sformatować,
trzymając przyciski O (Q) i Z (Q) wciśnięte
jednocześnie, aż migająca ikona C pojawi się na wskaźnikach czasu
otwarcia migawki na wyświetlaczu LCD i w wizjerze.
Przycisk O (Q) Przycisk Z (Q)
375
Naciśnij te przyciski jednocześnie jeszcze raz, aby sformatować kartę
(aby zakończyć bez formatowania karty, naciśnij inny przycisk lub
poczekaj około sześć sekund, aż C przestanie migać). Po zakończeniu
formatowania na wyświetlaczu LCD i w wizjerze pojawi się liczba zdjęć,
którą można zapisać przy bieżących ustawieniach.
A Dwie karty pamięci
Jeśli w momencie naciśnięcia przycisków O (Q) i Z (Q) w aparacie znajdują się
dwie karty pamięci, karta do sformatowania będzie oznaczona migającą ikoną.
Obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać inne gniazdo.
Jasność monitora
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Naciskaj 1 lub 3, aby wybrać jasność monitora do odtwarzania,
wyświetlania menu i ekranu Informacje. Wyższe wartości oznaczają
zwiększenie jasności, a niższe jej zmniejszenie.
A Jasność monitora
Wartości wynoszące +4 lub wyższe ułatwiają odczytywanie informacji
z monitora w jasnym świetle, ale nadają żółtym barwom zielonkawy odcień.
Wybierz niższe wartości, aby uzyskać dokładną reprodukcję kolorów.
A Informacje dodatkowe
Opcja wybrana dla Jasność monitora nie ma wpływu na jasność ekranu podczas
fotografowania w trybie podglądu na żywo oraz filmowania w trybie podglądu
na żywo. Informacje na temat regulowania jasności monitora w trybie podglądu
na żywo można znaleźć na stronie 62.
376
Balans kolorów monitora
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Użyj wybieraka wielofunkcyjnego zgodnie
z ilustracją poniżej, aby dostosować balans
kolorów monitora w odniesieniu do
przykładowego zdjęcia. Przykładowe zdjęcie
to ostatnie zrobione zdjęcie lub, w trybie
odtwarzania, ostatnie wyświetlone zdjęcie.
Aby wybrać inne zdjęcie, naciśnij przycisk
W (S) i wybierz zdjęcie z listy miniatur (aby
wyświetlić wyróżnione zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj
X/T). Jeśli karta pamięci nie zawiera zdjęć,
zamiast przykładowego zdjęcia wyświetlony
zostanie pusty kadr z szarą ramką. Naciśnij J,
aby wyjść z menu po zakończeniu regulacji
ustawień. Balans kolorów monitora ma zastosowanie tylko do menu,
odtwarzania, a także widoku przez obiektyw wyświetlanego podczas
fotografowania w trybie podglądu na żywo oraz filmowania w trybie
podglądu na żywo; balans nie ma wpływu na zdjęcia zarejestrowane
aparatem.
Wzrost nasycenia zieleni
Wzrost nasycenia niebieskiego
Wzrost nasycenia koloru
bursztynowego
Wzrost nasycenia magenty
377
Wzorzec do usuwania kurzu
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Pozyskaj dane wzorcowe dla opcji usuwania kurzu w programie
Capture NX-D (dostępny do pobrania, 0 268; aby uzyskać więcej
informacji, skorzystaj z internetowej pomocy programu Capture NX-D).
Opcja Wzorzec do usuwania kurzu jest dostępna tylko w przypadku,
gdy do aparatu podłączony jest obiektyw z procesorem. Zalecamy
używać obiektywu innego niż DX z ogniskową co najmniej 50 mm. Jeśli
korzystasz z obiektywu zmiennoogniskowego, ustaw najdłuższą
ogniskową.
1 Wybierz ustawienie startowe.
Wyróżnij jedno z poniższych ustawień
i naciśnij J. Aby zakończyć bez zebrania
danych dla funkcji usuwania kurzu, naciśnij
G.
• Start: zostanie wyświetlony komunikat
widoczny z prawej strony, a w wizjerze
i na wyświetlaczu LCD będzie widoczny
wskaźnik „rEF”.
• Czyść przetw., potem uruchom: wybranie tego
ustawienia powoduje oczyszczenie
matrycy przed rozpoczęciem zbierania
danych. Po zakończonym czyszczeniu
zostanie wyświetlony komunikat
widoczny z prawej strony, a w wizjerze
i na wyświetlaczu LCD widoczny będzie
wskaźnik „rEF”.
378
2 Wykadruj w wizjerze gładki, biały przedmiot.
Po ustawieniu obiektywu w odległości około dziesięciu centymetrów
od dobrze oświetlonego, gładkiego i białego przedmiotu wykadruj
ujęcie tak, aby żaden inny obiekt nie był widoczny w wizjerze,
a następnie naciśnij spust migawki do połowy.
W trybie autofokusa ostrość zostanie automatycznie ustawiona na
nieskończoność. W trybie ręcznego ustawiania ostrości ręcznie
ustaw ostrość na nieskończoność.
3 Zbierz dane wzorcowe dla funkcji usuwania kurzu.
Naciśnij spust migawki do końca, aby zarejestrować dane wzorcowe
dla funkcji usuwania kurzu. Monitor wyłącza się po naciśnięciu
spustu migawki.
Jeśli obiekt wzorcowy jest zbyt jasny lub
zbyt ciemny, aparat może nie być w stanie
uzyskać danych wzorcowych dla funkcji
usuwania kurzu i wyświetli komunikat
widoczny po prawej stronie. Należy
wówczas wybrać inny obiekt wzorcowy
i powtórzyć procedurę od kroku 1.
379
D Czyszczenie matrycy
Dane wzorcowe do usuwania kurzu zapisane przed przeprowadzeniem
czyszczenia matrycy nie mogą być używane z fotografiami zrobionymi po
przeprowadzeniu czyszczenia matrycy. Wybierz Czyść przetw., potem
uruchom, tylko jeśli wzorzec do usuwania kurzu nie będzie używany
z istniejącymi fotografiami.
D Wzorzec do usuwania kurzu
Te same dane wzorcowe można stosować do zdjęć
wykonanych za pomocą różnych obiektywów
i przy różnych ustawieniach przysłony. Zdjęć
wzorcowych nie można wyświetlać za pomocą
komputerowych programów do obróbki obrazu.
Podczas wyświetlania zdjęć wzorcowych
w aparacie wyświetlany jest wzór kratki.
Redukcja migotania
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Zredukuj migotanie i powstawanie pasm podczas fotografowania
w oświetleniu jarzeniowym lub rtęciowym w trakcie podglądu na żywo
lub nagrywania filmu. Wybierz Automatycznie, aby zezwolić aparatowi
na automatyczne wybranie odpowiedniej częstotliwości, lub ręcznie
dopasuj ustawienie do częstotliwości lokalnego zasilania prądem
zmiennym.
A Redukcja migotania
Jeśli ustawienie Automatycznie nie daje oczekiwanych rezultatów i nie masz
pewności co do częstotliwości lokalnego zasilania, przetestuj obie opcje – 50 i 60
Hz – i wybierz dającą najlepsze rezultaty. Redukcja migotania może nie dawać
oczekiwanych rezultatów, jeśli fotografowany obiekt jest bardzo jasny. W takim
wypadku należy wybrać mniejszy otwór przysłony (większą liczbę przysłony).
380
Strefa czasowa i data
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Zmień strefy czasowe, ustaw zegar aparatu, wybierz format daty oraz
włącz lub wyłącz czas letni.
Opcja
Strefa czasowa
Data i godzina
Format daty
Czas letni
Opis
Wybierz strefę czasową. Zegar aparatu jest
automatycznie przestawiany na czas w nowej strefie
czasowej.
Ustaw zegar aparatu. Jeśli zegar zostanie zresetowany,
migająca ikona Y pojawi się na ekranie Informacje.
Wybierz kolejność, w jakiej wyświetlane są dzień, miesiąc
i rok.
Włącz lub wyłącz czas letni. Zegar aparatu zostaje
automatycznie przesunięty o jedną godzinę do przodu
lub do tyłu. Ustawienie domyślne to Wyłącz.
Język (Language)
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz język menu i komunikatów wyświetlanych w aparacie.
381
Automatyczny obrót zdjęć
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Zdjęcia zrobione z ustawieniem Włącz zawierają informacje o orientacji
aparatu, co pozwala na ich automatyczne obracanie podczas
odtwarzania (0 242) lub podczas wyświetlania w programie ViewNX 2
(dołączony) albo Capture NX-D (dostępny do pobrania; 0 268).
Zapisywane są następujące informacje o orientacji aparatu:
Orientacja pozioma
(krajobrazowa)
Aparat obrócony o 90°
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara
Aparat obrócony o 90°
przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara
Po wybraniu ustawienia Wyłącz orientacja aparatu nie jest zapisywana.
Wybierz to ustawienie podczas obracania aparatu w poziomie w trakcie
robienia zdjęcia lub fotografowania z obiektywem skierowanym w górę
lub w dół.
A Obrót zdjęć pionowych
Aby automatycznie obracać zdjęcia pionowe (orientacja portretowa) podczas
odtwarzania, wybierz ustawienie Włącz dla opcji Obrót zdjęć pionowych
w menu odtwarzania (0 308).
382
Informacje o akumulatorze/baterii
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wyświetl informacje o akumulatorze
znajdującym się aktualnie w aparacie.
Element
Ładowanie
Liczba zdjęć
Zużycie ak.
Opis
Bieżący poziom naładowania akumulatora wyrażony
w procentach.
Liczba wyzwoleń migawki od chwili ostatniego ładowania
bieżącego akumulatora. Zwróć uwagę, że aparat może czasami
wyzwalać migawkę bez zarejestrowania zdjęcia, np. przy
manualnym pomiarze balansu bieli.
Pięciostopniowy wskaźnik zużycia akumulatora. 0 (k) oznacza,
że działanie akumulatora jest doskonałe, a wartość 4 (l) oznacza,
że akumulator jest zużyty i należy go wymienić. Zwróć uwagę, że
nowe akumulatory ładowane w temperaturze poniżej około 5°C
mogą pokazywać tymczasowy wzrost zużycia, ale wskaźnik
zużycia powróci do prawidłowej wartości po ponownym
naładowaniu akumulatora w temperaturze około 20°C lub
wyższej.
A Pojemnik na baterie MB-D16
Wygląd ekranu dla pojemnika MB-D16 jest
przedstawiony po prawej stronie. Jeśli używane są
baterie/akumulatory typu AA, o poziomie ich
naładowania będzie informować ikona poziomu
naładowania. Pozostałe elementy nie będą
wyświetlane.
383
Komentarz do zdjęcia
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Dodawaj komentarze do nowych zdjęć w trakcie ich robienia.
Komentarze można wyświetlać jako metadane w ViewNX 2 (dołączony)
lub Capture NX-D (dostępny do pobrania; 0 268). Komentarz jest
również widoczny na stronie informacji o zdjęciu na ekranie informacji
o zdjęciu (0 251). Dostępne są następujące opcje:
• Wpisz komentarz: wpisz komentarz w sposób opisany na stronie 171.
Komentarze mogą mieć długość maksymalnie 36 znaków.
• Dołącz komentarz: wybierz tę opcję, aby
dołączać ten komentarz do wszystkich
następnych zdjęć. Opcję Dołącz
komentarz można włączać i wyłączać,
wyróżniając ją i naciskając 2. Po wybraniu
żądanego ustawienia naciśnij J, aby
zakończyć.
384
Inf. o prawach autorskich
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Dodawaj informacje o prawach autorskich do rejestrowanych zdjęć.
Informacje o prawach autorskich są zawarte w informacjach o zdjęciach
wyświetlanych na ekranie informacji o zdjęciach (0 251) i mogą być
wyświetlane jako metadane w programie ViewNX 2 (dołączony) lub
Capture NX-D (dostępny do pobrania; 0 268). Dostępne są następujące
opcje:
• Fotograf: wpisz nazwisko osoby fotografującej zgodnie z opisem na
stronie 171. Nazwiska fotografów mogą mieć maksymalnie
36 znaków.
• Prawa autorskie: wprowadź nazwisko właściciela praw autorskich
zgodnie z opisem na stronie 171. Nazwiska właścicieli praw
autorskich mogą mieć długość maksymalnie 54 znaków.
• Dołącz inf. o prawach autor.: wybierz tę opcję,
aby dołączać informacje o prawach
autorskich do wszystkich następnych zdjęć.
Opcję Dołącz inf. o prawach autor. można
włączać i wyłączać, wyróżniając ją
i naciskając przycisk 2. Po wybraniu
żądanego ustawienia naciśnij J, aby
zakończyć.
D Inf. o prawach autorskich
Aby zapobiec bezprawnemu wykorzystaniu nazwisk fotografa lub właściciela
praw autorskich, pamiętaj, by opcja Dołącz inf. o prawach autor. nie była
wybrana, a pola Fotograf i Prawa autorskie były puste przed wypożyczeniem
lub przekazaniem aparatu innej osobie. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności prawnej za szkody lub spory wynikające z korzystania z opcji
Inf. o prawach autorskich.
385
Zapisz/ładuj ustawienia
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz Zapisz ustawienia, aby zapisać poniższe ustawienia na karcie
pamięci w gnieździe 1 (0 119; jeśli karta pamięci jest pełna, pojawi się
komunikat o błędzie). Używaj tej opcji do przenoszenia ustawień
pomiędzy aparatami D750.
Menu
Odtwarzanie
Fotografowanie
Nagrywanie
filmów
386
Opcja
Opcje odtwarzania
Podgląd zdjęć
Po usunięciu
Obrót zdjęć pionowych
Nazwy plików
Rola karty w gnieździe 2
Jakość zdjęcia
Wielkość zdjęcia
Obszar zdjęcia
Kompresja JPEG
Zapisywanie NEF (RAW)
Balans bieli (z precyzyjną korektą i pozycjami pamięci
(zmierzone wartości) od d-1 do d-6)
Ustaw funkcję Picture Control (osobiste ustawienia Picture
Control są zapisywane jako Standardowe)
Przestrzeń barw
Aktywna funkcja D-Lighting
Korekcja winietowania
Automat. korekcja dystorsji
Redukcja szumów - dł. naśw.
Reduk. szumów - wys. czuł.
Ustawienia czułości ISO
Tryb zdalnego sterowania (ML-L3)
Miejsce docelowe
Rozmiar klatki/liczba klatek
Jakość filmów
Menu
Nagrywanie
filmów
Ustawienia
osobiste
Ustawienia
Moje menu/
Ostatnie
ustawienia
Opcja
Czułość mikrofonu
Charakt. częstot.
Redukcja szumu wiatru
Obszar zdjęcia
Balans bieli (z precyzyjną korektą i pozycjami pamięci
(zmierzone wartości) od d-1 do d-6)
Ustaw funkcję Picture Control (osobiste ustawienia Picture
Control są zapisywane jako Standardowe)
Reduk. szumów - wys. czuł.
Ust. czułości ISO dla filmów
Wszystkie ustawienia osobiste z wyjątkiem Reset. ustawień
osobistych
Czyść matrycę
Redukcja migotania
Strefa czasowa i data (z wyjątkiem daty i godziny)
Język (Language)
Automatyczny obrót zdjęć
Komentarz do zdjęcia
Inf. o prawach autorskich
Dane obiektywu bez CPU
HDMI
Dane pozycji
Wi-Fi
Przesyłanie Eye-Fi
Wszystkie elementy z listy „Moje menu”
Wszystkie ostatnie ustawienia
Wybierz zakładkę
Ustawienia zapisane przy użyciu tego modelu aparatu można
przywrócić, wybierając opcję Ładuj ustawienia. Zwróć uwagę, że opcja
Zapisz/ładuj ustawienia jest dostępna tylko wtedy, gdy w aparacie
znajduje się karta pamięci, a ustawienie Ładuj ustawienia jest dostępne
tylko wtedy, gdy na karcie pamięci są zapisane jakieś ustawienia.
387
A Zapisane ustawienia
Ustawienia są zapisywane w pliku o nazwie NCSETUPG. Aparat nie będzie mógł
wczytać ustawień, jeśli nazwa tego pliku ulegnie zmianie.
Wirtualny horyzont
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wyświetl informacje o przechyleniu (w lewo i w prawo) i pochyleniu (do
przodu i do tyłu) w oparciu o informacje z czujnika przechylenia aparatu.
Jeśli aparat nie jest przechylony w lewo ani w prawo, linia odniesienia
przechylenia zmieni kolor na zielony, a gdy aparat nie jest pochylony do
przodu ani do tyłu, punkt pośrodku ekranu zmieni kolor na zielony.
Każda kreska podziałki odpowiada około 5°.
Aparat ustawiony
poziomo
Aparat przechylony
w lewo lub w prawo
Aparat pochylony do
przodu lub do tyłu
D Pochylanie aparatu
Wskazania wirtualnego horyzontu mogą nie być dokładne, jeśli aparat jest
pochylony pod ostrym kątem do przodu lub do tyłu. Jeśli aparat nie jest w stanie
wykryć kąta przechylenia, stopień przechylenia nie będzie wyświetlany.
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat wyświetlania wskaźnika przechylenia
w wizjerze, patrz ustawienie osobiste f2 (Rola przycisku Fn > Naciśnij; 0 356,
359). Informacje na temat wyświetlania wirtualnego horyzontu w trybie
podglądu na żywo znajdują się na stronach 64 i 75.
388
Precyzyjna korekta AF
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Precyzyjna korekta ostrości dla maksymalnie 12 różnych typów
obiektywów. Nie zalecamy używania precyzyjnej korekty autofokusa
w większości sytuacji, ponieważ funkcja może zakłócać normalne
ustawianie ostrości. Stosuj ją tylko, gdy to konieczne.
Opcja
Precyz. kor. AF
(Wł./Wył.)
Opis
• Włącz: włącz precyzyjną korektę autofokusa.
• Wyłącz: wyłącz precyzyjną korektę autofokusa.
Przeprowadź precyzyjną
Odsunięcie
korektę AF dla bieżącego
Bieżąca
ogniska od
obiektywu (tylko
wartość
aparatu.
obiektywy z procesorem).
Naciskaj 1 lub 3, aby
wybrać wartość z zakresu
Zapisana wartość od +20 do –20. Można
zapisać wartości dla
maksymalnie 12 typów
obiektywów. Dla każdego
typu obiektywu można
zapisać tylko jedną
Przysunięcie
Poprzednia
wartość.
ogniska do
wartość
Wybierz wartość
aparatu.
precyzyjnej korekty
autofokusa, która jest
używana, gdy dla
Domyślna
bieżącego obiektywu nie
ma jeszcze zapisanej
żadnej wartości (dotyczy
tylko obiektywów
z procesorem).
389
Opcja
Opis
Wyświetl listę wcześniej zapisanych wartości precyzyjnej
korekty AF. Aby usunąć obiektyw z listy, wyróżnij żądany
obiektyw i naciśnij O (Q). Aby zmienić identyfikator obiektywu
(np. wybrać identyfikator taki sam, jak dwie ostatnie cyfry
numeru seryjnego obiektywu, aby odróżnić go od innych
obiektywów tego samego typu, z uwagi na fakt, że opcja
Zapisana wartość może być stosowana tylko z jednym
obiektywem każdego typu), wyróżnij żądany obiektyw i naciśnij
Wyświetl zapisane
przycisk 2.
wartości
Wyświetli się menu pokazane po
prawej stronie. Naciskaj 1 lub 3,
aby wybrać identyfikator,
a następnie naciśnij J, aby
zapisać zmiany i zakończyć.
D Precyzyjna korekta AF
Po zastosowaniu precyzyjnej korekty AF aparat może nie być w stanie ustawić
ostrości przy minimalnej ogniskowej lub przy nieskończoności.
D Podgląd na żywo
Wartość korekty nie ma zastosowania do autofokusa w trybie podglądu na żywo
(0 54).
A Zapisana wartość
Dla każdego typu obiektywu można zapisać tylko jedną wartość. W przypadku
użycia telekonwertera dla każdej kombinacji obiektywu i telekonwertera można
zapisać oddzielną wartość.
390
Przesyłanie Eye-Fi
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci Eye-Fi
(dostępna osobno od innych dostawców) jest włożona do aparatu.
Wybierz Włącz, aby przesyłać zdjęcia do wybranego wcześniej miejsca
docelowego. Zwróć uwagę, że zdjęcia nie będą przesyłane, jeśli siła
sygnału nie jest wystarczająca.
Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących urządzeń
bezprzewodowych i wybieraj Wyłącz w miejscach, gdzie używanie
urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.
D Karty Eye-Fi
Karty Eye-Fi mogą emitować sygnały bezprzewodowe, kiedy wybrane jest
Wyłącz. Jeśli na monitorze wyświetlone jest ostrzeżenie (0 473), wyłącz aparat
i wyjmij kartę.
Podczas korzystania z karty Eye-Fi ustaw ustawienie osobiste c2 (Czas czuwania,
0 336) na 30 s lub dłuższy czas.
Skorzystaj z instrukcji dołączonej do karty Eye-Fi i kieruj wszelkie pytania do
producenta. Aparatu można używać do włączania i wyłączania kart Eye-Fi, ale
aparat może nie obsługiwać innych funkcji Eye-Fi.
391
Kiedy do aparatu włożona jest karta Eye-Fi,
o jej stanie informuje ikona na ekranie
Informacje:
• d: przesyłanie Eye-Fi wyłączone.
• e: przesyłanie Eye-Fi włączone, ale nie ma
zdjęć dostępnych do przesłania.
• f (nieruchoma): przesyłanie Eye-Fi
włączone; oczekiwanie na rozpoczęcie
przesyłania.
• f (animowana): przesyłanie Eye-Fi włączone; trwa przesyłanie
danych.
• g: Błąd — sterowanie kartą Eye-Fi przez aparat jest niemożliwe. Jeśli
migający wskaźnik W pojawi się na wyświetlaczu LCD lub
w wizjerze, skorzystaj z informacji na stronie 473. Jeśli ten wskaźnik
nie miga, zdjęcia można robić normalnie, ale zmiana ustawień Eye-Fi
może być niemożliwa.
A Obsługiwane karty Eye-Fi
Niektóre karty mogą być niedostępne w niektórych krajach lub regionach. Aby
uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem. Kart Eye-Fi można
używać jedynie w kraju, w którym zostały zakupione. Dopilnuj, aby
oprogramowanie sprzętowe karty Eye-Fi było uaktualnione do najnowszej
wersji. Zwróć uwagę, że korzystanie z kart Eye-Fi w obu gniazdach nie jest
zalecane, ponieważ może to prowadzić do niestabilnego połączenia sieciowego.
Oznakowanie zgodności
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wyświetl normy, których wymogi spełnia aparat.
Wersja programu
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wyświetl bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
392
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii
Aby wyświetlić menu retuszu, naciśnij G i wybierz kartę N (menu
retuszu).
Przycisk G
Opcje menu retuszu
Opcje w menu retuszu służą do tworzenia przyciętych lub
wyretuszowanych kopii istniejących zdjęć. Menu retuszu jest
wyświetlane tylko wtedy, gdy karta pamięci zawierająca zdjęcia jest
włożona do aparatu.
Opcja
i
j
k
l
m
n
o
7
8
&
0
D-Lighting
397
Korekcja efektu czerw. oczu
398
Przycinanie
399
Monochromatyczne
400
Efekty filtrów
401
Balans kolorów
402
Nakładanie zdjęć 1
403
Przetwarzanie NEF (RAW)
406
Zmień wielkość
408
Szybki retusz
411
Opcja
e
(
)
f
g
h
i
u
9
p
0
Prostowanie
411
Korekta dystorsji
412
Rybie oko
413
Kolorowy kontur
413
Szkic kolorowy
414
Korekcja kształtu
415
Efekt miniatury
416
Kolor selektywny
417
Edytuj film
81
Bezpośrednie porównanie 2
419
1 Można wybrać jedynie poprzez naciśnięcie G i wybranie karty N.
2 Dostępne tylko wtedy, gdy menu zostało wyświetlone poprzez naciśnięcie przycisku P i wybranie Retusz
podczas odtwarzania w widoku pełnoekranowym, gdy wyświetlane było wyretuszowane zdjęcie lub
oryginał.
393
D Retuszowanie kopii
Większość opcji można zastosować do kopii stworzonych przy użyciu innych
opcji retuszu, jednakże, z wyjątkiem opcji Nakładanie zdjęć i Edytuj film >
Wybierz początek/koniec, każda opcja może być zastosowana tylko raz (zwróć
uwagę, że wielokrotna edycja może powodować utratę szczegółów). Wybór
opcji, których nie można zastosować do bieżącego zdjęcia, jest niemożliwy.
A Jakość zdjęcia
Z wyjątkiem kopii utworzonych za pomocą opcji Przycinanie, Nakładanie
zdjęć, Przetwarzanie NEF (RAW) i Zmień wielkość, kopie utworzone ze zdjęć
w formacie JPEG mają taką samą wielkość i jakość, jak oryginały, a kopie
utworzone ze zdjęć w formacie NEF (RAW) są zapisywane jako duże zdjęcia JPEG
o jakości „fine”. W przypadku kopii zapisywanych w formacie JPEG stosowana
jest kompresja z priorytetem wielkości.
394
Tworzenie wyretuszowanych kopii
Aby utworzyć wyretuszowaną kopię:
1 Wybierz element w menu retuszu.
Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić element,
a następnie naciśnij 2, aby go wybrać.
2 Wybierz zdjęcie.
Wyróżnij zdjęcie i naciśnij J. Aby
wyświetlić wyróżnione zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X (T).
A Retusz
W przypadku zdjęć zapisanych z ustawieniem jakości zdjęcia NEF + JPEG
tylko zdjęcie w formacie NEF (RAW) zostanie wyretuszowane. Istnieje
możliwość, że w aparacie nie będzie można wyświetlić lub wyretuszować
zdjęć utworzonych innymi urządzeniami.
3 Wybierz opcje retuszu.
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj rozdział poświęcony
wybranemu elementowi menu. Aby wyjść z menu bez tworzenia
wyretuszowanej kopii, naciśnij G.
A Czas wyłączenia monitora
Monitor wyłączy się, a operacja zostanie anulowana, jeśli przez krótki okres
nie przeprowadzi się żadnych czynności. Wszelkie niezapisane zmiany
zostaną utracone. Aby wydłużyć czas, przez który monitor pozostaje
włączony, wybierz dłuższy czas wyświetlania menu dla ustawienia
osobistego c4 (Czas wyłączenia monitora; 0 337).
395
4 Utwórz wyretuszowaną kopię.
Naciśnij J, aby utworzyć wyretuszowaną
kopię. Wyretuszowane kopie są oznaczone
ikoną o.
A Tworzenie wyretuszowanych kopii podczas odtwarzania
Aby utworzyć wyretuszowaną kopię zdjęcia aktualnie wyświetlanego w widoku
pełnoekranowym (0 245), naciśnij P, wyróżnij Retusz, po czym naciśnij J
i wybierz opcję retuszu.
396
D-Lighting
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Funkcja D-Lighting służy do rozjaśniania cieni, dzięki czemu idealnie
nadaje się do ciemnych fotografii i zdjęć zrobionych pod światło.
Przed
Po
Naciskaj 4 lub 2, aby wybrać stopień
zastosowanej korekty. Podgląd efektu można
zobaczyć na ekranie edycji. Naciśnij J, aby
zapisać wyretuszowaną kopię.
397
Korekcja efektu czerw. oczu
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Ta opcja służy do korygowania efektu „czerwonych oczu”
powodowanego działaniem lampy błyskowej i jest dostępna tylko
w przypadku zdjęć zrobionych z użyciem lampy błyskowej. Na ekranie
edycji można wyświetlić podgląd zdjęcia wybranego do korekcji efektu
czerwonych oczu. Sprawdź wynik korekcji efektu czerwonych oczu
i utwórz poprawioną kopię zgodnie z opisem w poniższej tabeli. Zwróć
uwagę, że korekcja efektu czerwonych oczu może nie dawać zawsze
oczekiwanych rezultatów i w bardzo rzadkich przypadkach może zostać
zastosowana do części zdjęcia, których nie dotyczy efekt czerwonych
oczu. Sprawdź dokładnie podgląd przed przejściem dalej.
Czynność
Użyj
Przybliżenie
X (T)
Oddalenie
W (S)
Wyświetlanie
innych
fragmentów
zdjęcia
398
Anulowanie
przybliżenia lub
oddalenia
J
Tworzenie kopii
J
Opis
Naciśnij X (T), aby przybliżyć zdjęcie, lub
W (S), aby je oddalić. Do wyświetlania obszarów
przybliżonego zdjęcia niewidocznych na monitorze
służy wybierak wielofunkcyjny. Aby szybko
przesunąć obraz do innego obszaru kadru,
przytrzymaj wybierak wielofunkcyjny wciśnięty. Gdy
stopień powiększenia jest zmieniony poprze
naciskanie przycisków zoomu lub wybieraka
wielofunkcyjnego, wyświetla się okno nawigacji,
w którym obszar widoczny w danym momencie na
monitorze jest oznaczony żółtą ramką. Naciśnij J,
aby anulować przybliżenie lub oddalenie.
Jeśli aparat wykryje na wybranym zdjęciu efekt
czerwonych oczu, zostanie utworzona
przetworzona kopia tego zdjęcia ze zredukowanym
efektem. Jeśli aparat nie będzie w stanie wykryć
efektu czerwonych oczu, kopia nie zostanie
utworzona.
Przycinanie
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz przyciętą kopię wybranego zdjęcia.
Wybrana fotografia jest wyświetlana
z wybranym obszarem przycięcia
oznaczonym na żółto. Utwórz przyciętą kopię
w sposób opisany w poniższej tabeli.
Czynność
Zmniejszenie rozmiaru
przycięcia
Zwiększenie rozmiaru
przycięcia
Użyj
W (S)
X (T)
Zmiana współczynnika
proporcji obszaru
przycięcia
Obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby
wybrać współczynnik proporcji.
Ustalenie położenia
przycięcia
Tworzenie kopii
Opis
Naciśnij W (S), aby zmniejszyć rozmiar
obszaru przycięcia.
Naciśnij X (T), aby zwiększyć rozmiar
obszaru przycięcia.
J
Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego
ustal położenie przycięcia. Wciśnij go
i przytrzymaj, aby szybko przesunąć obszar
przycięcia w żądane położenie.
Zapisz bieżący obszar przycięcia jako osobny
plik.
A Przycinanie: jakość i wielkość zdjęcia
Kopie utworzone w oparciu o zdjęcia w formacie
NEF (RAW) lub NEF (RAW) + JPEG mają jakość
zdjęcia (0 115) JPEG „fine”, a przycięte kopie
utworzone ze zdjęć JPEG mają taką samą jakość,
jak oryginał. Wielkość kopii zmienia się
w zależności od rozmiaru obszaru przycięcia bądź
współczynnika proporcji (formatu) i jest
wyświetlana w górnym lewym rogu ekranu
przycięcia.
A Wyświetlanie przyciętych kopii
Powiększenie w trybie odtwarzania może nie być dostępne w trakcie
wyświetlania przyciętych kopii.
399
Monochromatyczne
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Twórz kopie zdjęć z użyciem opcji Czarnobiałe, Sepia lub Cyjanotypia (zdjęcie
monochromatyczne niebiesko-białe).
Wybranie ustawienia Sepia lub Cyjanotypia
wyświetla podgląd wybranego zdjęcia.
Naciskaj 1, aby zwiększyć nasycenie barw, lub
3, aby je zmniejszyć. Naciśnij J, aby
utworzyć monochromatyczną kopię.
Zwiększenie nasycenia
Zmniejszenie nasycenia
400
Efekty filtrów
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Można wybierać spośród następujących efektów filtrów. Po wybraniu
ustawienia efektów filtrów w sposób opisany poniżej naciśnij J, aby
zapisać wyretuszowaną kopię.
Opcja
Skylight
Ocieplenie
Opis
Zastosowanie efektu filtra typu
„skylight” nadaje zdjęciu mniej
niebieskie zabarwienie. Podgląd
efektu użycia filtra można wyświetlić
na monitorze zgodnie z ilustracją po
prawej stronie.
Utworzenie kopii z zastosowaniem
filtra ocieplającego, który nadaje
kolorom ciepły, czerwony odcień.
Podgląd efektu użycia filtra można
wyświetlić na monitorze.
Wzmocnienie Wzmocnienie czerwieni
czerwonego (Wzmocnienie czerwonego),
zieleni (Wzmocnienie zielonego)
Wzmocnienie
lub błękitów (Wzmocnienie
zielonego
niebieskiego). Naciśnij 1, aby
Wzmocnienie zwiększyć efekt, lub 3, aby go
niebieskiego zmniejszyć.
Cross Screen
Dodaj efekt promieni do źródeł
światła.
• Liczba ramion: wybierz cztery, sześć
lub osiem.
• Intensywność filtra: wybierz jasność
źródeł światła zmienionych filtrem.
• Kąt filtra: wybierz kąt obrotu ramion.
• Długość ramion: wybierz długość
ramion.
• Potwierdź: wyświetl podgląd efektów filtra. Naciśnij X (T), aby
wyświetlić podgląd kopii w widoku pełnoekranowym.
• Zapis: utwórz wyretuszowaną kopię.
401
Opcja
Zmiękczenie
Opis
Dodaj efekt filtra zmiękczającego.
Naciskaj 4 lub 2, aby wybrać
intensywność filtra.
Balans kolorów
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego
utwórz kopię zdjęcia ze zmodyfikowanym
balansem kolorów w sposób przedstawiony
poniżej. Efekt jest wyświetlany na monitorze
wraz z histogramem czerwieni, zieleni
i niebieskiego (0 250), przedstawiając rozkład
tonalny w kopii.
Wzrost nasycenia zieleni
Utworzenie wyretuszowanej kopii
Wzrost nasycenia niebieskiego
Wzrost nasycenia koloru
bursztynowego
Wzrost nasycenia magenty
A Zoom
Aby przybliżyć zdjęcie wyświetlone na monitorze,
naciśnij X (T). Histogram będzie aktualizowany,
tak aby pokazywać tylko dane dla części zdjęcia
wyświetlonej na monitorze. Kiedy zdjęcie jest
przybliżone, naciskaj L (U), aby przełączać
pomiędzy balansem kolorów a przybliżeniem. Kiedy
wybrany jest zoom, można przybliżać i oddalać
zdjęcie przy pomocy X (T) i W (S) oraz
przesuwać zdjęcie wybierakiem wielofunkcyjnym.
402
Nakładanie zdjęć
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Funkcja nakładania zdjęć łączy dwa istniejące zdjęcia w formacie NEF
(RAW) w jedno zdjęcie zapisywane osobno od oryginałów. Rezultaty
uzyskane z wykorzystaniem nieprzetworzonych danych RAW z matrycy
aparatu są zauważalnie lepsze od nałożonych zdjęć w programie do
obróbki zdjęć. Nowe zdjęcie zostaje zapisane z bieżącymi ustawieniami
jakości i wielkości zdjęcia. Przed skorzystaniem z opcji nakładania zdjęć
wybierz jakość i wielkość zdjęcia (0 115, 118; dostępne są wszystkie
opcje). Aby utworzyć kopię w formacie NEF (RAW), wybierz jakość
zdjęcia NEF (RAW).
+
1 Wybierz Nakładanie zdjęć.
Wyróżnij Nakładanie zdjęć w menu
retuszu i naciśnij 2. Wyświetli się okno
dialogowe pokazane po prawej stronie,
a Zdj. 1 będzie wyróżnione. Naciśnij J,
aby wyświetlić okno dialogowe wyboru
zdjęcia, zawierające tylko listę zdjęć NEF
(RAW) utworzonych tym aparatem.
403
2 Wybierz pierwsze zdjęcie.
Użyj wybieraka wielofunkcyjnego do
wyróżnienia pierwszego zdjęcia w celu
utworzenia nałożonych zdjęć. Aby
wyświetlić wyróżnioną fotografię
w widoku pełnoekranowym, naciśnij
i przytrzymaj przycisk X (T). Naciśnij
J, aby wybrać wyróżnione zdjęcie i powrócić do widoku podglądu.
3 Wybierz drugie zdjęcie.
Wybrane zdjęcie zostanie wyświetlone jako Zdj. 1. Wyróżnij Zdj. 2
i naciśnij J. Następnie wybierz drugie zdjęcie zgodnie z opisem
w kroku 2.
4 Dostosuj wzmocnienie.
Wyróżnij Zdj. 1 lub Zdj. 2 i wybierz
optymalną ekspozycję dla nakładanych
zdjęć, naciskając 1 lub 3 w celu wybrania
wartości wzmocnienia z zakresu od 0,1 do
2,0. Powtórz tę czynność dla drugiego
zdjęcia. Domyślna wartość to 1,0. Wybierz
0,5, aby wybrać połowę wzmocnienia, lub 2,0, aby je podwoić. Efekty
są widoczne w kolumnie Podgląd.
404
5 Wyświetl podgląd nałożonych zdjęć.
Naciskaj 4 lub 2, aby umieścić kursor
w kolumnie Podgląd, a następnie naciskaj
1 lub 3, aby wyróżnić Nałóż. Naciśnij J,
aby wyświetlić podgląd nałożenia zgodnie
z ilustracją po prawej stronie (aby zapisać
efekt nałożenia zdjęć bez wyświetlania
podglądu, wybierz Zapis). Aby powrócić do kroku 4 i wybrać nowe
zdjęcia lub zmienić wzmocnienie, naciśnij W (S).
6 Zapisz rezultaty nakładania zdjęć.
Podczas wyświetlania podglądu naciśnij
J, aby zapisać fotografię powstałą
w wyniku nałożenia zdjęć. Po nałożeniu na
siebie zdjęć wynikowa fotografia zostanie
wyświetlona na monitorze w widoku
pełnoekranowym.
D Nakładanie zdjęć
Można nakładać na siebie tylko zdjęcia w formacie NEF (RAW) o takim samym
obszarze zdjęcia i takiej samej głębi kolorów.
Zdjęcie utworzone przez funkcję nakładania zdjęć zawiera informacje o zdjęciu
(włącznie z datą zarejestrowania, pomiarem ekspozycji, czasem otwarcia
migawki, przysłoną, trybem fotografowania, kompensacją ekspozycji,
ogniskową i orientacją zdjęcia) oraz wartości balansu bieli i ustawienia Picture
Control, te same, co zdjęcie wybrane jako Zdj. 1. Bieżący komentarz do zdjęcia
jest dołączany do zdjęcia powstałego w wyniku nałożenia w chwili jego
zapisywania, jednakże informacje o prawach autorskich nie są kopiowane.
Nałożone zdjęcia zapisane w formacie NEF (RAW) mają kompresję zgodną
z ustawieniem wybranym dla opcji Typ w menu Zapisywanie NEF (RAW)
i głębię kolorów identyczną, jak oryginały. Nałożone zdjęcia w formacie JPEG są
zapisywane z użyciem kompresji z priorytetem wielkości.
405
Przetwarzanie NEF (RAW)
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopie zdjęć NEF (RAW) w formacie JPEG.
1 Wybierz Przetwarzanie NEF (RAW).
Wyróżnij Przetwarzanie NEF (RAW)
w menu retuszu i naciśnij 2, aby
wyświetlić okno dialogowe wyboru zdjęć
zawierające listę tylko zdjęć NEF (RAW)
utworzonych tym aparatem.
2 Wybierz zdjęcie.
Wyróżnij zdjęcie przy pomocy wybieraka
wielofunkcyjnego (aby wyświetlić
wyróżnione zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X/T). Naciśnij J, aby wybrać
wyróżnione zdjęcie i przejść do
następnego kroku.
406
3 Dostosuj ustawienia dla kopii JPEG.
Dostosuj ustawienia wymienione poniżej. Zwróć uwagę, że balans
bieli i korekcja winietowania nie są dostępne przy wielokrotnych
ekspozycjach i zdjęciach utworzonych za pomocą opcji nakładania
zdjęć, a kompensację ekspozycji można ustawić tylko na wartość od
–2 do +2 EV.
Jakość zdjęcia (0 115)
Wielkość zdjęcia (0 118)
Balans bieli (0 145)
Kompensacja ekspozycji (0 143)
Ustaw funkcję Picture Control (0 165)
Reduk. szumów - wys. czuł. (0 317)
Przestrzeń barw (0 314)
Korekcja winietowania (0 315)
D-Lighting (0 397)
4 Skopiuj zdjęcie.
Wyróżnij WYKONAJ i naciśnij J, aby
utworzyć kopię wybranego zdjęcia
w formacie JPEG (aby zakończyć bez
tworzenia kopii zdjęcia, naciśnij przycisk
G).
407
Zmień wielkość
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz małe kopie wybranych zdjęć.
1 Wybierz Zmień wielkość.
Aby zmienić wielkość wybranych zdjęć,
wyróżnij Zmień wielkość w menu retuszu
i naciśnij 2.
2 Wybierz docelowe miejsce zapisu.
Jeśli włożone są dwie karty pamięci, można
wybrać miejsce docelowe zapisu kopii
o zmienionej wielkości, wyróżniając opcję
Wybierz miejsce docelowe i naciskając 2
(jeśli włożona jest tylko jedna karta, przejdź
do kroku 3).
Zostanie wyświetlone menu
przedstawione po prawej stronie. Wyróżnij
gniazdo karty i naciśnij J.
408
3 Wybierz wielkość.
Wyróżnij Wybierz wielkość i naciśnij 2.
Zostaną wyświetlone opcje przedstawione
po prawej stronie. Wyróżnij opcję i naciśnij
J.
4 Wybierz zdjęcia.
Wyróżnij Wybierz zdjęcie i naciśnij 2.
Wyróżnij zdjęcia przy pomocy wybieraka
wielofunkcyjnego, a następnie naciśnij
przycisk W (S), aby je wybrać lub cofnąć
wybór (aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie
na pełnym ekranie, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X/T). Wybrane zdjęcia są
oznaczone ikoną 8. Po dokonaniu
Przycisk W (S)
wyboru naciśnij J.
409
5 Zapisz kopie o zmienionej wielkości.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia. Wyróżnij Tak i naciśnij J,
aby zapisać kopie o zmienionej wielkości.
A Wyświetlanie kopii o zmienionej wielkości
Powiększenie w trybie odtwarzania może nie być dostępne w trakcie
wyświetlania kopii o zmienionej wielkości.
A Jakość zdjęcia
Kopie utworzone w oparciu o zdjęcia w formacie NEF (RAW) lub NEF (RAW) +
JPEG mają jakość zdjęcia (0 115) JPEG „fine”, a kopie utworzone ze zdjęć JPEG
mają taką samą jakość, jak oryginał.
410
Szybki retusz
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopie ze zwiększonym nasyceniem
i kontrastem. Funkcja D-Lighting zostanie
zastosowana w razie potrzeby w celu
rozjaśnienia obiektów ciemnych lub
fotografowanych pod światło.
Naciskaj 4 lub 2, aby wybrać stopień
ulepszenia. Podgląd efektu można zobaczyć
na ekranie edycji. Naciśnij J, aby zapisać wyretuszowaną kopię.
Prostowanie
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz wyprostowaną kopię wybranego
zdjęcia. Naciskaj 2, aby obracać zdjęcie
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
o maksymalnie pięć stopni w krokach co około
0,25 stopnia, lub naciskaj 4, aby obracać
zdjęcie przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara (podgląd efektu obracania można
zobaczyć na ekranie edycji; zwróć uwagę, że krawędzie zdjęcia zostaną
przycięte w celu utworzenia prostokątnej kopii). Naciśnij J, aby zapisać
wyretuszowaną kopię.
411
Korekta dystorsji
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopie ze zmniejszoną dystorsją
peryferyjną (na brzegach kadru). Wybierz
Automatyczna, aby automatycznie
skorygować dystorsję, a następnie dokonać
precyzyjnej korekty przy użyciu wybieraka
wielofunkcyjnego, lub wybierz Manualna,
aby zmniejszyć dystorsję manualnie (zwróć
uwagę, że opcja Automatyczna nie jest dostępna dla zdjęć zrobionych
z użyciem automatycznej korekty dystorsji; patrz strona 316). Naciśnij 2,
aby zmniejszyć dystorsję beczkowatą, lub 4, aby zmniejszyć dystorsję
poduszkowatą (pogląd efektu zastosowania korekty można zobaczyć na
ekranie edycji; zwróć uwagę, że im większy zastosowany stopień korekty
dystorsji, tym większa część krawędzi jest obcinana). Naciśnij J, aby
zapisać wyretuszowaną kopię. Zwróć uwagę, że korekta dystorsji może
powodować silne przycięcie lub zniekształcenie krawędzi kopii zdjęć
utworzonych z użyciem obiektywów DX z ustawieniami obszaru zdjęcia
innymi niż DX (24×16).
A Automatyczna
Opcję Automatyczna należy stosować jedynie do zdjęć rejestrowanych
obiektywami typu G, E i D (z wyjątkiem obiektywów PC, obiektywów typu „rybie
oko” i niektórych innych obiektywów). Nie gwarantuje się uzyskania
oczekiwanych rezultatów przy użyciu innych obiektywów.
412
Rybie oko
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopie zdjęć wyglądające jak zdjęcia
wykonane obiektywem typu „rybie oko”.
Naciskaj 2, aby zwiększyć ten efekt (to
również zwiększa obszar, który zostanie
obcięty przy krawędziach obrazu), lub naciskaj
4, aby go zmniejszyć. Podgląd efektu można
zobaczyć na ekranie edycji. Naciśnij J, aby
zapisać wyretuszowaną kopię.
Kolorowy kontur
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopię fotografii z zaznaczonymi
konturami, aby używać jej jako szablonu do
malowania obrazów. Podgląd efektu można
zobaczyć na ekranie edycji. Naciśnij J, aby
zapisać wyretuszowaną kopię.
Przed
Po
413
Szkic kolorowy
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopię zdjęcia przypominającą szkic
narysowany kolorowymi ołówkami. Naciskaj
1 lub 3, aby wyróżnić Żywość lub Kontury,
a następnie naciskaj 4 lub 2, aby je zmienić.
Żywość można zwiększać, aby wzmacniać
nasycenie kolorów, a także zmniejszać, aby
uzyskać efekt wypalonych,
monochromatycznych zdjęć; można także zmieniać grubość konturów.
Grubsze kontury sprawiają, że barwy są bardziej nasycone. Podgląd
rezultatów można zobaczyć na ekranie edycji. Naciśnij J, aby zapisać
wyretuszowaną kopię.
414
Korekcja kształtu
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopię, która redukuje efekty
perspektywy w przypadku zdjęcia wysokiego
obiektu wykonanego u jego podstawy. Użyj
wybieraka wielofunkcyjnego, aby skorygować
kształt (zwróć uwagę, że większe wartości
korekcji kształtu powodują większe obcięcie
krawędzi). Podgląd rezultatów można
zobaczyć na ekranie edycji. Naciśnij J, aby zapisać wyretuszowaną
kopię.
Przed
Po
415
Efekt miniatury
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopię wyglądającą jak zdjęcie dioramy. Daje najlepsze rezultaty
w przypadku zdjęć robionych z wysokiego punktu obserwacyjnego.
Obszar, który będzie ostry na kopii, jest oznaczony żółtą ramką.
Czynność
Wybór
orientacji
Naciśnij
W (S)
Wybór
położenia
Opis
Naciśnij W (S), aby wybrać orientację ostrego
obszaru.
Jeśli obszar efektu jest
ustawiony w orientacji
poziomej, naciskaj 1
lub 3, aby wybrać
położenie ramki
wskazującej obszar
kopii, który będzie
ostry.
Ostry obszar
Jeśli obszar efektu jest
ustawiony w orientacji
pionowej, naciskaj 4
lub 2, aby wybrać
położenie ramki
wskazującej obszar
kopii, który będzie
ostry.
Jeśli obszar efektu jest ustawiony w orientacji
poziomej, naciskaj 4 lub 2, aby wybrać wysokość.
Wybór
wielkości
Jeśli obszar efektu jest ustawiony w orientacji
pionowej, naciskaj 1 lub 3, aby wybrać szerokość.
Wyświetlenie
podglądu kopii
Utworzenie
kopii
416
X (T)
J
Wyświetl podgląd kopii.
Utwórz kopię.
Kolor selektywny
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopię, na której tylko wybrane odcienie są kolorowe.
1 Wybierz Kolor selektywny.
Wyróżnij Kolor selektywny w menu
retuszu i naciśnij 2, aby wyświetlić okno
dialogowe wyboru zdjęcia.
2 Wybierz zdjęcie.
Wyróżnij zdjęcie przy pomocy wybieraka
wielofunkcyjnego (aby wyświetlić
wyróżnione zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X/T). Naciśnij J, aby wybrać
wyróżnione zdjęcie i przejść do
następnego kroku.
3 Wybierz kolor.
Przycisk A AE-L/AF-L
Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego
ustaw kursor na obiekcie i naciśnij przycisk
A AE-L/AF-L, aby wybrać kolor tego obiektu,
jako kolor, który pozostanie na gotowej
kopii (aparat może mieć trudności
z wykryciem nienasyconych kolorów,
dlatego wybierz kolor nasycony). Aby
przybliżyć zdjęcie w celu dokładnego
Wybrany kolor
wybrania koloru, naciśnij X (T).
Naciśnij W (S), aby oddalić obraz.
417
4 Wyróżnij zakres kolorów.
Zakres kolorów
Obracaj głównym pokrętłem
sterującym, aby wyróżnić
zakres kolorów dla wybranego
koloru.
5 Wybierz zakres kolorów.
Naciskaj 1 lub 3, aby zwiększyć lub
zmniejszyć zakres zbliżonych odcieni,
które pozostaną barwne na gotowym
zdjęciu. Wybieraj spośród wartości od 1 do
7. Zwróć uwagę, że wyższe wartości mogą
spowodować uwzględnienie odcieni
innych kolorów. Podgląd efektu można zobaczyć na ekranie edycji.
6 Wybierz więcej kolorów.
Aby wybrać więcej kolorów,
obracaj głównym pokrętłem
sterującym w celu wyróżnienia
kolejnej z trzech kratek
kolorów na górze ekranu.
Następnie powtórz kroki 3–5,
aby wybrać kolejny kolor. Powtórz te czynności dla trzeciego koloru
w razie potrzeby. Aby cofnąć wybór wyróżnionego koloru, naciśnij
O (Q); aby usunąć wszystkie kolory, naciśnij i przytrzymaj O (Q).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia; wybierz Tak.
418
7 Zapisz zmodyfikowaną kopię.
Naciśnij J, aby zapisać wyretuszowaną
kopię.
Bezpośrednie porównanie
Porównaj wyretuszowane kopie z oryginalnymi zdjęciami. Ta opcja jest
dostępna tylko wtedy, gdy menu retuszu zostało wyświetlone poprzez
naciśnięcie przycisku P i wybranie Retusz, kiedy kopia lub oryginał były
wyświetlane w widoku pełnoekranowym.
1 Wybierz zdjęcie.
Wybierz wyretuszowaną kopię (oznaczona
ikoną o) lub zdjęcie, które zostało
wyretuszowane w widoku
pełnoekranowym. Naciśnij P, a następnie
wyróżnij Retusz i naciśnij J.
Przycisk P
419
2 Wybierz Bezpośrednie porównanie.
Wyróżnij Bezpośrednie porównanie
i naciśnij J.
3 Porównaj kopię z oryginałem.
Opcje użyte do utworzenia
kopii
Zdjęcie źródłowe jest wyświetlane po
lewej stronie, wyretuszowana kopia po
prawej, a na górze znajduje się lista opcji
użytych do utworzenia kopii. Naciskaj 4
lub 2, aby przełączać pomiędzy zdjęciem
źródłowym a wyretuszowaną kopią. Aby
wyświetlić wyróżnione zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj
Zdjęcie Wyretuszowana
przycisk X (T). Jeśli kopia została
źródłowe
kopia
utworzona z dwóch zdjęć źródłowych przy
użyciu funkcji Nakładanie zdjęć lub jeśli
zdjęcie źródłowe zostało skopiowane wielokrotnie, naciskaj 1 lub 3,
aby wyświetlić pozostałe zdjęcia źródłowe lub kopie. Aby przejść do
trybu odtwarzania, naciśnij przycisk K, lub naciśnij J, aby przejść do
odtwarzania z wybranym wyróżnionym zdjęciem.
D Bezpośrednie porównania
Zdjęcie źródłowe nie będzie wyświetlane, jeśli kopia została utworzona ze
zdjęcia, które było chronione (0 257), zostało usunięte lub ukryte po
wyretuszowaniu (0 301) albo znajduje się na karcie w innym gnieździe, niż
gniazdo użyte w momencie tworzenia zdjęcia.
420
O Moje menu/m Ostatnie ustawienia
Aby wyświetlić „Moje menu”, naciśnij G i wybierz kartę O (Moje
menu).
Przycisk G
Opcja MOJE MENU służy do tworzenia i edycji osobistej listy opcji
(maksymalnie 20 elementów) pochodzących z menu odtwarzania,
fotografowania, nagrywania filmów, ustawień osobistych, ustawień
i retuszu, co umożliwia szybki dostęp do tych opcji. W razie potrzeby
zamiast tego menu można wyświetlać ostatnie ustawienia (0 425).
Można dodawać i usuwać opcje, a także zmieniać ich kolejność
w sposób opisany poniżej.
❚❚ Dodawanie opcji do listy „Moje menu”
1 Wybierz Dodaj elementy.
W menu „Moje menu” (O) wyróżnij Dodaj
elementy, a następnie naciśnij 2.
2 Wybierz menu.
Wyróżnij nazwę menu zawierającego
opcję, którą chcesz dodać, i naciśnij 2.
421
3 Wybierz element.
Wyróżnij żądany element menu i naciśnij
J.
4 Ustaw nowy element na liście.
Naciskaj 1 lub 3, aby przesunąć nowy
element w górę lub w dół listy „Moje
menu”. Aby dodać nowy element, naciśnij
J.
5 Dodaj więcej elementów.
Elementy aktualnie wyświetlane na liście
„Moje menu” są oznaczone symbolem
zaznaczenia. Elementów oznaczonych
ikoną V nie można wybrać. Powtarzaj kroki
od 1 do 4, aby wybrać dodatkowe
elementy.
422
❚❚ Usuwanie opcji z listy „Moje menu”
1 Wybierz Usuń elementy.
W „Moje menu” (O) wyróżnij Usuń elementy, a następnie naciśnij 2.
2 Wybierz elementy.
Wyróżniaj elementy i naciskaj 2, aby je
wybrać lub cofnąć wybór. Wybrane
elementy są oznaczone symbolem
zaznaczenia.
3 Usuń wybrane elementy.
Naciśnij J. Zostanie wyświetlone okno
dialogowe potwierdzenia. Naciśnij J
ponownie, aby usunąć wybrane elementy.
A Usuwanie elementów z listy „Moje menu”
Aby usunąć element wyróżniony aktualnie na liście „Moje menu”, naciśnij
przycisk O (Q). Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Naciśnij
O (Q) ponownie, aby usunąć wybrany element z listy „Moje menu”.
423
❚❚ Zmiana kolejności opcji na liście „Moje menu”
1 Wybierz Sortuj elementy.
W „Moje menu” (O) wyróżnij Sortuj elementy i naciśnij 2.
2 Wybierz element.
Wyróżnij element, który chcesz przesunąć,
a następnie naciśnij przycisk J.
3 Wybierz położenie tego elementu.
Naciskaj przycisk 1 lub 3, aby przesunąć
element w górę lub w dół listy „Moje
menu” i naciśnij J. Powtarzaj kroki 2 i 3,
aby zmienić położenie kolejnych
elementów.
4 Przejdź do listy „Moje menu”.
Naciśnij przycisk G, aby powrócić do
menu „Moje menu”.
Przycisk G
424
Ostatnie ustawienia
Aby wyświetlić dwadzieścia ostatnio użytych ustawień, wybierz
m OSTATNIE USTAWIENIA dla O MOJE MENU > Wybierz zakładkę.
1 Wybierz opcję Wybierz zakładkę.
W „Moje menu” (O) wyróżnij Wybierz
zakładkę i naciśnij 2.
2 Wybierz m OSTATNIE USTAWIENIA.
Wyróżnij m OSTATNIE USTAWIENIA
i naciśnij J. Nazwa menu zmieni się
z „MOJE MENU” na „OSTATNIE
USTAWIENIA”.
Elementy menu będą dodawane na górze menu ostatnich ustawień,
zgodnie z kolejnością ich użycia. Aby ponownie wyświetlić „Moje
menu”, wybierz O MOJE MENU dla m OSTATNIE USTAWIENIA >
Wybierz zakładkę.
A Usuwanie elementów z menu ostatnich ustawień
Aby usunąć element z menu ostatnich ustawień, wyróżnij go i naciśnij przycisk
O (Q). Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Naciśnij O (Q)
ponownie, aby usunąć wybrany element.
425
Uwagi techniczne
Przeczytaj ten rozdział w celu uzyskania informacji na temat zgodnych
akcesoriów, czyszczenia oraz przechowywania aparatu, a także tego, co
robić w razie pojawienia się komunikatu o błędzie lub napotkania
problemów podczas używania aparatu.
Zgodne obiektywy
Ustawienie aparatu
AF
M (ze wskaźnikiem
ustawienia ostrości) 1
AF NIKKOR typu G, E lub
D7
AF-S, AF-I NIKKOR
✔
✔
Seria NIKKOR PC-E 9
—
✔ 10
PC Micro 85 mm
f/2,8D 11
—
✔ 10
Telekonwerter AF-S/
AF-I 13
✔
Inne obiektywy AF
NIKKOR (oprócz
obiektywów do
aparatu F3AF)
AI-P NIKKOR
Obiektywy/akcesoria
Obiektywy z procesorem 6
426
Tryb ustawiania ostrości
Tryb fotoSystem pomiaru ekspozycji
grafowania
L2
P
A
M3
45
S
M
3D Color N 4
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
—
✔ 8,10
✔
—
✔ 12
✔
—
✔ 8,10
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
—
✔ 15
✔
✔
—
✔
✔8
—
Ustawienie aparatu
Obiektywy/akcesoria
Tryb fotoSystem pomiaru ekspozycji
grafowania
L2
M (ze wskaźnikiem
P
A
M3
AF
45
ustawienia ostrości) 1 S
M
3D Color N 4
Tryb ustawiania ostrości
Obiektywy bez procesora 16
Obiektywy NIKKOR AI,
zmodyfikowane AI lub
Nikon z serii E 17
—
✔ 15
—
✔ 18
—
✔ 19
✔ 20
—
Medyczny NIKKOR
120 mm f/4
—
✔
—
✔ 21
—
—
—
—
✔
—
Reflex-NIKKOR
—
—
—
✔
—
—
PC-NIKKOR
—
✔ 10
—
✔ 22
—
—
✔
—
Telekonwerter typu
AI 23
—
✔ 24
—
✔ 18
—
✔ 19
✔ 20
—
Mieszek do
—
makrofotografii PB-6 25
✔ 24
—
✔ 26
—
—
✔
—
Pierścienie pośrednie
(11A, 12 lub 13 z serii
PK; PN-11)
✔ 24
—
✔ 18
—
—
✔
—
—
18
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ręczne ustawianie ostrości dostępne w połączeniu z wszystkimi obiektywami.
Matrycowy.
Centralnie ważony.
Punktowy.
Chroniący jasne obszary przed prześwietleniem.
Nie można korzystać z obiektywów IX-NIKKOR.
Redukcja drgań (VR, ang. Vibration Reduction) obsługiwana w wypadku używania obiektywów z VR.
Pomiar punktowy w wybranym polu AF (0 139).
Pokrętło pochylania obiektywu PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED może zetknąć się z korpusem aparatu
podczas obracania obiektywu. Można temu zapobiec poprzez zainstalowanie mniejszego pokrętła
pochylania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Nikon.
10 Nie można stosować podczas przesuwania lub pochylania.
11 Przesunięcie i/lub pochylenie obiektywu, a także ustawienie otworu przysłony innego niż otwór względny
powoduje nieprawidłowe działanie systemów pomiaru ekspozycji i sterowania błyskiem aparatu.
427
12 Tylko manualny tryb fotografowania.
13 Można używać tylko z obiektywami AF-S i AF-I (0 430). Informacje na temat pól AF dostępnych dla
autofokusa i wskaźnika ustawienia ostrości znajdują się na stronie 430.
14 Podczas ustawiania ostrości z minimalną odległością zdjęciową przy użyciu obiektywu AF 80–200 mm
f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 <Nowy> lub AF 28–85 mm f/3,5–4,5 z maksymalnym
przybliżeniem, wskaźnik ostrości może być wyświetlany, gdy obraz na matówce w wizjerze nie jest ostry.
Ustawiaj ostrość manualnie do momentu uzyskania ostrego obrazu w wizjerze.
15 Przy otworze względnym f/5,6 lub większym.
16 Nie można korzystać z niektórych obiektywów (patrz strona 431).
17 Zakres obrotu dla mocowania statywu w wypadku obiektywu AI 80–200 mm f/2,8 ED jest ograniczony
przez korpus aparatu. Nie można zmieniać filtrów, gdy obiektyw AI 200–400 mm f/4 ED jest zamocowany
na aparacie.
18 Jeśli otwór względny został podany za pomocą opcji Dane obiektywu bez CPU (0 235),
wartość przysłony będzie wyświetlana w wizjerze i na wyświetlaczu LCD.
19 Działa tylko w przypadku określenia ogniskowej i otworu względnego obiektywu za pomocą opcji Dane
obiektywu bez CPU (0 235). Jeśli efekty różnią się od oczekiwanych, użyj punktowego lub
centralnie ważonego pomiaru ekspozycji.
20 W celu uzyskania większej dokładności pomiaru określ ogniskową i otwór względny za pomocą opcji
Dane obiektywu bez CPU (0 235).
21 Może być użyte w trybie manualnym M przy czasach otwarcia migawki dłuższych o krok lub więcej od czasu
synchronizacji błysku.
22 Ekspozycja zależna od wcześniej ustawionej przysłony w obiektywie. W trybie A przed włączeniem blokady
AE i przesunięciem osi optycznej obiektywu ustaw przysłonę za pomocą pierścienia przysłony na
obiektywie. W trybie M przed przesunięciem osi optycznej obiektywu ustaw przysłonę za pomocą
pierścienia przysłony na obiektywie i określ ekspozycję.
23 Kompensacja ekspozycji wymagana podczas używania w połączeniu z AI 28–85 mm f/3,5–4,5;
AI 35–105 mm f/3,5–4,5; AI 35–135 mm f/3,5–4,5 lub AF-S 80–200 mm f/2,8D.
24 Przy maksymalnym efektywnym otworze przysłony f/5,6 lub większym.
25 Wymaga pierścienia pośredniego PK-12 lub PK-13. W zależności od orientacji aparatu może być wymagany
mieszek PB-6D.
26 Użyj wcześniej ustawionej przysłony. W trybie A przed określeniem ekspozycji i zrobieniem zdjęcia ustaw
przysłonę za pomocą mieszka.
• Zestaw do reprodukcji PF-4 wymaga uchwytu PA-4.
• W przypadku niektórych obiektywów szumy w formie linii mogą pojawiać się podczas korzystania
z autofokusa przy wysokich wartościach czułości ISO. Ustaw ostrość ręcznie lub skorzystaj z blokady ostrości.
428
A Identyfikacja obiektywów z procesorem i obiektywów typu G, E i D
Zalecane są obiektywy z procesorem (szczególnie typu G, E i D), ale zwróć uwagę,
że korzystanie z obiektywów IX-NIKKOR jest niemożliwe. Obiektyw z procesorem
można rozpoznać po obecności styków procesora, natomiast obiektywy typu G,
E i D po literze widniejącej na tubusie obiektywu. Obiektywy typu G i E nie są
wyposażone w pierścień przysłony.
Styki procesora
Obiektyw z procesorem
Pierścień przysłony
Obiektyw typu G/E
Obiektyw typu D
429
A Telekonwertery AF-S/AF-I
Poniższa tabela przedstawia pola AF dostępne dla autofokusa i wskaźnika
ustawienia ostrości, kiedy podłączony jest telekonwerter AF-S/AF-I. Zwróć
uwagę, że aparat może nie być w stanie ustawić ostrości na obiekty ciemne lub
o niskim kontraście, jeśli sumaryczny otwór przysłony jest mniejszy od f/5,6.
Autofokus jest niedostępny w przypadku korzystania z telekonwerterów
w połączeniu z obiektywem AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED.
Akcesorium
Otwór względny obiektywu
Pola AF
f/4 lub większy
TC-14E, TC-14E II,
TC-14E III
1
f/5,6
f/2,8 lub większy
TC-17E II
1
f/4
f/5,6
—2
f/2,8 lub większy
TC-20E, TC-20E II,
TC-20E III
3
f/4
f/5,6
—2
1
TC-800-1.25E ED
f/5,6
1 Jednopolowy AF jest używany, gdy śledzenie 3D lub automatyczny wybór pola AF są wybrane jako tryb
pola AF (0 123).
2 Autofokus jest niedostępny.
3 Dane ostrości dla pól AF innych niż centralne pole AF są uzyskiwane z czujników liniowych.
430
A Liczba przysłony obiektywu
Liczba przysłony (oznaczana za pomocą litery „f”) podana w nazwie obiektywu
oznacza jego maksymalny otwór przysłony (tzw. otwór względny).
A Zgodne obiektywy bez procesora
Opcji Dane obiektywu bez CPU (0 235) można użyć, aby móc korzystać z wielu
funkcji dostępnych dla obiektywów z procesorem, w tym pomiaru matrycowego
Color Matrix. Jeśli nie podano żadnych danych, pomiar centralnie ważony będzie
używany zamiast pomiaru matrycowego Color Matrix, a jeśli nie podano otworu
względnego, wskaźnik przysłony aparatu będzie wyświetlał liczbę działek od
otworu względnego, a rzeczywistą liczbę przysłony należy odczytywać
z pierścienia przysłony obiektywu.
D Niezgodne akcesoria i obiektywy bez procesora
Następujących produktów NIE można używać w połączeniu z aparatem D750:
• Telekonwerter AF TC-16A
• Obiektywy inne niż AI
• Obiektywy wymagające pierścienia do ustawiania
ostrości AU-1 (400 mm f/4,5; 600 mm f/5,6;
800 mm f/8, 1200 mm f/11)
• Obiektywy typu „rybie oko” (6 mm f/5,6; 7,5 mm
f/5,6; 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Pierścień pośredni K2
• 180–600 mm f/8 ED (o numerach seryjnych
174041–174180)
• 360–1200 mm f/11 ED (o numerach seryjnych
174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (o numerach seryjnych
280001–300490)
• Obiektywy AF do aparatu F3AF (AF 80 mm f/2,8,
AF 200 mm f/3,5 ED, telekonwerter AF TC-16)
• PC 28 mm f/4 (o numerze seryjnym 180900 lub
wcześniejszym)
• PC 35 mm f/2,8 (o numerach seryjnych
851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (starego typu)
• Reflex 1000 mm f/6,3 (starego typu)
• Reflex 1000 mm f/11 (o numerach seryjnych
142361–143000)
• Reflex 2000 mm f/11 (o numerach seryjnych
200111–200310)
D Redukcja efektu czerwonych oczu
Obiektywy zasłaniające fotografowanej osobie widok lampy redukcji efektu
czerwonych oczu mogą zakłócać redukcję efektu czerwonych oczu.
431
A Obliczanie kąta widzenia
Aparatu D750 można używać z obiektywami Nikon przeznaczonymi dla
aparatów formatu małoobrazkowego (35 mm) (135). Jeśli włączone jest Auto.
kadr w formacie DX (0 111) i zamocowany jest obiektyw formatu
małoobrazkowego (35 mm), kąt widzenia będzie taki sam, jak kadr filmu
małoobrazkowego (35 mm) (35,9 × 24,0 mm). Jeśli zamocowany jest obiektyw
DX, kąt widzenia zostanie automatycznie wyregulowany do 23,5 × 15,7 mm
(format DX).
Aby wybrać kąt widzenia inny niż kąt widzenia bieżącego obiektywu, wyłącz
Auto. kadr w formacie DX i wybierz ustawienie spośród FX (36×24), 1,2×
(30×20) i DX (24×16). Jeśli podłączony jest obiektyw formatu
małoobrazkowego (35 mm), kąt widzenia można zmniejszyć o 1,5 ×, wybierając
DX (24×16), lub o 1,2 ×, wybierając 1,2× (30×20), aby naświetlać mniejszy
obszar.
Wielkość zdjęcia FX (36×24) (35,9 × 24,0 mm,
odpowiednik formatu małoobrazkowego (35 mm))
Wielkość zdjęcia 1,2× (30×20)
(29,9 × 19,9 mm)
Obiektyw
Wielkość zdjęcia DX (24×16) (23,5 × 15,7 mm,
odpowiednik aparatu formatu DX)
Przekątna kadru
Kąt widzenia (FX (36×24); format 35 mm)
Kąt widzenia (1,2× (30×20))
Kąt widzenia (DX (24×16); format DX)
Kąt widzenia dla DX (24×16) jest o około 1,5 razy mniejszy od kąta widzenia
formatu małoobrazkowego (35 mm), podczas gdy kąt widzenia 1,2× (30×20)
jest o około 1,2 razy mniejszy. Aby obliczyć ogniskową dla obiektywów
w formacie małoobrazkowym (35 mm), kiedy wybrane jest DX (24×16), pomnóż
ogniskową obiektywu przez około 1,5, lub przez około 1,2, gdy wybrane jest 1,2×
(30×20) (na przykład, efektywna ogniskowa obiektywu 50 mm w formacie
małoobrazkowym (35 mm) wyniesie 75 mm, gdy wybrane jest DX (24×16), lub
60 mm, gdy wybrane jest 1,2× (30×20)).
432
Opcjonalne lampy błyskowe
Aparat obsługuje kreatywny system oświetlenia (CLS) firmy Nikon
i może być używany z lampami błyskowymi zgodnymi z systemem CLS.
Wbudowana lampa błyskowa nie będzie emitować błysku, gdy
podłączona jest opcjonalna lampa błyskowa.
Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS)
Zaawansowany kreatywny system oświetlenia (ang. Creative Lighting
System, CLS) firmy Nikon zapewnia usprawnioną komunikację między
aparatem a zgodnymi lampami błyskowymi, aby umożliwić lepsze
fotografowanie z lampą błyskową.
❚❚ Lampy błyskowe zgodne z kreatywnym systemem oświetlenia (CLS)
Aparatu można używać w połączeniu z poniższymi lampami
błyskowymi, które są zgodne z kreatywnym systemem oświetlenia (CLS):
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 i SB-R200:
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 2
SB-400 3
SB-300 3
SB-R200 4
Właściwość
Liczba przewodnia
(ISO 100) 5
SB-910,
SB-900 1
Lampa błyskowa
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Jeśli filtr barwny jest przymocowany do SB-910, SB-900 lub SB-700, kiedy dla balansu bieli wybrano
ustawienie v lub N (lampa błyskowa), aparat automatycznie wykryje filtr i odpowiednio dostosuje
balans bieli.
2 Użytkownicy lampy LED mogą ustawić balans bieli aparatu na v lub N, aby uzyskać optymalne rezultaty.
3 Bezprzewodowe sterowanie błyskiem jest niedostępne.
4 Sterowana zdalnie za pomocą wbudowanej lampy błyskowej w trybie sterownika albo opcjonalnej lampy
błyskowej SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 lub SB-500 bądź bezprzewodowego sterownika błysku SU-800.
5 m, 20°C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 i SB-600 przy pozycji palnika lampy 35 mm; SB-910, SB-900
i SB-700 przy standardowym oświetleniu.
433
• Bezprzewodowy sterownik błysku SU-800: po zamontowaniu na aparacie
zgodnym z kreatywnym systemem oświetlenia (CLS), sterownik
SU-800 może służyć do sterowania zdalnymi lampami błyskowymi
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 lub SB-R200
w maksymalnie trzech grupach. Sam sterownik SU-800 nie ma lampy
błyskowej.
A Liczba przewodnia
Aby obliczyć zasięg lampy przy pełnej mocy błysku, podziel liczbę przewodnią
przez wartość przysłony. Jeśli, na przykład, lampa błyskowa ma liczbę
przewodnią 34 m (ISO 100, 20°C), jej zasięg przy przysłonie f/5,6 wynosi 34÷5,6,
czyli około 6,1 metra. Po każdym dwukrotnym zwiększeniu czułości ISO należy
pomnożyć liczbę przewodnią przez pierwiastek kwadratowy z dwóch (około 1,4).
A Adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15
Kiedy adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15 (dostępny osobno) jest
zamocowany na sankach mocujących aparatu, opcjonalne lampy błyskowe
i podobne akcesoria można podłączać przez gniazdo synchronizacyjne.
434
Poniższe funkcje dostępne są z lampami błyskowymi zgodnymi
z systemem CLS:
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Zdalna lampa
Lampa główna
Zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia
SB-910, SB-900,
SB-800
Jedna lampa błyskowa
Zrównoważony błysk
wypełniający i-TTL dla
jednoobiektywowych lustrzanek
i-TTL cyfrowych 1
Standardowy błysk i-TTL dla
jednoobiektywowych lustrzanek
cyfrowych
AA Automatyka przysłony
A Automatyka bez TTL
GN Manualny priorytet odległości
M Tryb manualny
RPT Błysk stroboskopowy
Zdalne sterowanie błyskiem
i-TTL i-TTL
Szybkie bezprzewodowe
[A:B]
sterowanie błyskiem
AA Automatyka przysłony
A Automatyka bez TTL
M Tryb manualny
RPT Błysk stroboskopowy
i-TTL i-TTL
Szybkie bezprzewodowe
[A:B]
sterowanie błyskiem
AA Automatyka przysłony
A Automatyka bez TTL
M Tryb manualny
RPT Błysk stroboskopowy
z
z
z
z
—
—
z
z
z2
z z2 z
—
—
z
z
z3
z3
z
z
z
z
z
—
—
z
z
—
z
z
— —
— —
— —
z z4
— —
— z4
— z4
—
—
—
—
—
z
—
— —
— —
— —
— z4
— —
— —
— —
—
—
—
z4
—
—
—
—
z
—
—
—
z6
z
z
z
z
—
—
z
—
z
— —
— —
— z4
— —
z z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
z
—
—
z6
—
—
z
z
—
—
z
z
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
— z5 —
435
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
1
2
3
SB-910, SB-900,
SB-800
Informowanie o temperaturze barwowej (lampa
błyskowa)
Informowanie o temperaturze barwowej (lampa LED)
Automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami
migawki 7
Blokada mocy błysku 8
Wspomaganie wielopolowego AF
Redukcja efektu czerwonych oczu
Oświetlenie modelujące aparatu
Wybór trybu lampy błyskowej aparatu
Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego lampy
błyskowej aparatu
z
z
z
z
—
—
z
z
—
—
—
z
—
—
—
—
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z
z
—
z
z
z
z
—
z
z
z
z
—
z z
— z9
z —
z z
z —
z
—
—
z
—
z
—
z
—
z
z
—
—
—
z
z 10
z
—
z
—
—
z
—
Niedostępne w połączeniu z pomiarem punktowym.
Można również wybrać przy pomocy lampy błyskowej.
Wybór trybu AA/A dokonywany w lampie błyskowej przy pomocy ustawień osobistych. Jeśli nie
wprowadzono danych obiektywu przy pomocy opcji Dane obiektywu bez CPU w menu
ustawień, „A” zostanie wybrane, gdy używany jest obiektyw bez procesora.
4 Może być wybrane tylko w aparacie.
5 Dostępne tylko podczas fotografowania z niewielkiej odległości.
6 Jeśli nie wprowadzono danych obiektywu przy pomocy opcji Dane obiektywu bez CPU w menu
ustawień, automatyka bez TTL (A) jest używana w połączeniu z obiektywami bez procesora, niezależnie od
trybu wybranego lampą błyskową.
7 Dostępne tylko w trybach sterowania lampą błyskową i-TTL, AA, A, GN i M.
8 Dostępne tylko w trybach sterowania lampą błyskową i-TTL, AA i A.
9 Dostępne tylko w trybie sterownika.
10 Aktualizację oprogramowania SB-910 i SB-900 można przeprowadzać z aparatu.
436
❚❚ Inne lampy błyskowe
Poniższych lamp błyskowych można używać w trybach automatycznych
bez sterowania TTL i w trybach manualnych.
Lampa błyskowa
Tryb lampy błyskowej
A
Automatyka bez TTL
M Tryb manualny
G Błysk stroboskopowy
Synchronizacja na
REAR tylną kurtynkę
migawki 4
SB-80DX,
SB-28DX,
SB-28, SB-26,
SB-25, SB-24
✔
✔
✔
✔
SB-50DX 1
—
✔
—
SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
—
SB-23,
SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-29S 3
—
✔
—
✔
✔
✔
1 Wybierz tryb P, S, A lub M, złóż wbudowaną lampę błyskową, a następnie używaj tylko opcjonalnej lampy
błyskowej.
2 Automatycznie ustawiany jest tryb lampy TTL i spust migawki zostaje zablokowany. Ustaw lampę błyskową
na A (automatyka bez TTL).
3 Autofokus jest dostępny tylko z obiektywami AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED i AF-S Micro NIKKOR
60mm f/2,8G ED.
4 Dostępne, gdy aparatu używa się do wyboru trybu lampy błyskowej.
437
D Uwagi dotyczące opcjonalnych lamp błyskowych
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej.
Jeśli lampa błyskowa obsługuje kreatywny system oświetlenia firmy Nikon,
zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji o jednoobiektywowych
lustrzankach cyfrowych zgodnych z systemem CLS. Aparat D750 nie został
uwzględniony w kategorii „cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe”
w instrukcjach obsługi lamp SB-80DX, SB-28DX i SB-50DX.
Jeśli opcjonalna lampa błyskowa jest zamocowana w trybach fotografowania
innych niż j, % i u, lampa błyskowa będzie emitować błysk przy każdym
zdjęciu, nawet w trybach, w których nie można używać wbudowanej lampy
błyskowej.
Sterowania lampą w trybie i-TTL można używać z wartościami czułości ISO od
100 do 12800. Przy wartościach poniżej 100 lub powyżej 12800 osiągnięcie
pożądanych rezultatów z pewnych odległości lub z pewnymi ustawieniami
przysłony może być niemożliwe. Jeśli wskaźnik gotowości lampy miga przez
około trzy sekundy po zrobieniu zdjęcia w trybie automatycznym i-TTL lub bez
TTL, oznacza to, że lampa wyemitowała błysk z pełną mocą i zdjęcie może być
niedoświetlone (dotyczy jedynie lamp błyskowych zgodnych z CLS; informacje
na temat wskaźników ekspozycji i ładowania lampy błyskowej umieszczonych na
innych urządzeniach znajdują się w instrukcji dołączonej do lampy błyskowej).
Użycie przewodów synchronizacyjnych nr 17, 28 lub 29 z serii SC podczas
fotografowania z lampą umieszczoną poza aparatem może nie zapewnić
poprawnej ekspozycji w trybie i-TTL. Zaleca się w takim przypadku wybranie
standardowego trybu sterowania błyskiem i-TTL. Należy wówczas zrobić zdjęcie
próbne i ocenić efekty na monitorze.
W trybie i-TTL używaj odbłyśnika lub dostarczonej wraz z lampą błyskową
nasadki rozpraszającej. Nie należy korzystać z innych nasadek, np. dyfuzorów,
ponieważ mogą one powodować błędy ekspozycji.
438
Urządzenia SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 oraz SB-400 oferują
funkcję redukcji efektu czerwonych oczu, podczas gdy SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 oraz SU-800 zapewniają możliwość wykorzystania diody
wspomagającej AF z następującymi ograniczeniami:
• SB-910 i SB-900: wspomaganie AF jest dostępne
17–19 mm
z obiektywami AF 17–135 mm, ale autofokus jest
dostępny tylko dla pól AF pokazanych po prawej
stronie.
20–105 mm
106–135 mm
• SB-800, SB-600 i SU-800: wspomaganie AF diodą jest
dostępne z obiektywami AF 24–105 mm, ale
autofokus jest dostępny tylko dla pól AF
pokazanych po prawej stronie.
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
• SB-700: wspomaganie AF jest dostępne
z obiektywami AF 24–135 mm, ale autofokus jest
dostępny tylko dla pól AF pokazanych po prawej
stronie.
24–27 mm
28–135 mm
W zależności od używanego obiektywu i rejestrowanej scenerii wskaźnik ostrości
(I) może być wyświetlany, gdy ostrość nie jest ustawiona na obiekcie, lub aparat
może nie być w stanie ustawić ostrości, a spust migawki będzie zablokowany.
W trybie P otwór względny (minimalna liczba przysłony) jest ograniczony
w zależności od czułości ISO w sposób przedstawiony poniżej:
Otwór względny przy odpowiedniku ISO wynoszącym:
100
200
400
800
1600
3200
6400
4
5
5.6
7.1
8
10
11
Jeśli otwór względny obiektywu jest mniejszy od podanego powyżej,
maksymalną wartością przysłony będzie otwór względny obiektywu.
12800
13
439
A Tryb sterowania lampą błyskową
Tryb sterowania lampą błyskową dla opcjonalnych lampy błyskowych
podłączonych do sanek mocujących aparatu jest wyświetlany na ekranie
Informacje w następujący sposób:
Synchronizacja błysku
Tryb Auto FP (0 345)
i-TTL
Automatyka przysłony (AA)
Automatyka lampy
błyskowej bez TTL (A)
Manualny priorytet
odległości (GN)
Tryb manualny
Błysk stroboskopowy
—
Zaawansowany
bezprzewodowy system
oświetlenia
D Używaj tylko akcesoriów do lamp błyskowych i lamp błyskowych firmy Nikon
Używaj tylko lamp błyskowych firmy Nikon. Napięcia ujemne lub napięcia powyżej
250 V przyłożone do styku w sankach mocujących mogą nie tylko uniemożliwić
normalne działanie, ale także uszkodzić obwody synchronizacji aparatu lub
lampy. Przed użyciem lampy błyskowej firmy Nikon, której nie wymieniono w tej
sekcji, uzyskaj dodatkowe informacje, kontaktując się z autoryzowanym
serwisem firmy Nikon.
440
Inne akcesoria
W czasie redagowania tej instrukcji do aparatu D750 były dostępne
poniższe akcesoria.
Źródła zasilania
• Akumulator jonowo-litowy EN-EL15 (0 25, 26): dodatkowe
akumulatory EN-EL15 można nabyć u lokalnych sprzedawców
detalicznych i w autoryzowanych serwisach firmy Nikon.
Można również używać akumulatorów EN-EL15b i EN-EL15a.
• Ładowarka MH-25a (0 25): MH-25a służy do ładowania
akumulatorów EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15. Można również
używać ładowarek MH-25.
• Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D16: pojemnik MB-D16 jest
wyposażony w spust migawki, przycisk blokady AE/AF A,
wybierak wielofunkcyjny oraz główne i przednie pokrętło
sterujące w celu ułatwienia obsługi aparatu przy wykonywaniu
zdjęć w orientacji portretowej (pionowej). Przy podłączaniu
pojemnika MB-D16 należy zdjąć osłonę z przeznaczonych dla
niego styków w aparacie.
• Złącze zasilania EP-5B, zasilacz sieciowy EH-5b: te akcesoria służą do
zasilania aparatu przez długi okres (można również używać
zasilaczy sieciowych EH-5a i EH-5). Złącze EP-5B jest wymagane
do podłączenia EH-5b do aparatu; szczegółowe informacje
znajdują się na stronie 445. Zwróć uwagę, że gdy aparat jest
używany w połączeniu z pojemnikiem MB-D16, złącze EP-5B
musi być włożone do pojemnika MB-D16, a nie do aparatu. Nie
próbuj używać aparatu ze złączami zasilania włożonymi
jednocześnie do aparatu oraz pojemnika MB-D16.
441
• Filtry przeznaczone do efektów specjalnych mogą zakłócać
pracę autofokusa lub wskaźnika ustawienia ostrości.
• Do aparatu D750 nie można stosować liniowych filtrów
polaryzacyjnych. Zamiast nich należy używać kołowych filtrów
polaryzacyjnych C-PL lub C-PL II.
• Używaj filtrów neutralnych NC, aby chronić obiektyw.
• Nie zaleca się stosowania filtra w sytuacji, gdy fotografowany
obiekt znajduje się na tle jasnego światła lub kadr zawiera jasne
Filtry
źródło światła, ponieważ może to spowodować powstanie
refleksu.
• W wypadku filtrów o współczynniku wydłużenia ekspozycji
(współczynniku filtra) większym niż 1× (Y44, Y48, Y52, O56,
R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2,
A12, B2, B8, B12) zaleca się korzystanie z pomiaru centralnie
ważonego. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
instrukcja obsługi filtra.
• Moduł komunikacyjny UT-1: użyj kabla USB, aby podłączyć moduł
UT-1 do aparatu, a także użyj kabla Ethernet, aby podłączyć
UT-1 do sieci Ethernet. Po podłączeniu można przesyłać zdjęcia
i filmy do komputera lub na serwer FTP, zdalnie sterować
aparatem za pomocą opcjonalnego oprogramowania
Camera Control Pro 2 albo przeglądać zdjęcia bądź zdalnie
Adaptery (karty
sterować aparatem przy użyciu iPhone'a lub przeglądarki
sieciowe) sieci
internetowej w komputerze.
LAN (0 269)
• Przekaźnik bezprzewodowy WT-5: podłącz WT-5 do UT-1 w celu
uzyskania dostępu do sieci bezprzewodowych.
Uwaga: korzystanie z adapterów (kart sieciowych) sieci LAN wymaga sieci Ethernet lub
sieci bezprzewodowej i podstawowej wiedzy o sieciach. Dopilnuj, aby zaktualizować
wszelkie powiązane oprogramowanie do najnowszej wersji.
Kable HDMI
Kabel HDMI HC-E1: kabel HDMI ze złączem typu C do podłączania do
(0 277)
aparatu oraz złączem typu A do podłączania do urządzeń HDMI.
Pokrywka sanek mocujących BS-1: pokrywka chroniąca sanki
Pokrywki sanek
mocujące. Sanki mocujące służą do podłączania opcjonalnych
mocujących
lamp błyskowych.
Pokrywka bagnetu korpusu BF-1B/Pokrywka bagnetu korpusu BF-1A:
Pokrywka
pokrywka bagnetu korpusu chroni lustro, ekran wizjera i filtr
bagnetu korpusu dolnoprzepustowy przed kurzem, gdy obiektyw nie jest
zamocowany do aparatu.
442
Akcesoria do
okularu wizjera
Akcesoria do
gniazda
akcesoriów
Mikrofony
• Soczewki do korekcji dioptrażu DK-20C: dostępne są soczewki
korekcyjne o dioptrażu –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 i +3 m–1,
gdy pokrętło korekcji dioptrażu aparatu jest w położeniu
neutralnym (– 1 m–1). Używaj tych soczewek tylko wtedy, gdy
osiągnięcie odpowiedniej ostrości za pomocą wbudowanego
pokrętła korekcji dioptrażu (–3 do +1 m–1) jest niemożliwe.
Przetestuj soczewkę do korekcji dioptrażu przed zakupem, aby
upewnić się, że możesz dzięki niej ustawić ostrość. Gumowej
muszli ocznej nie można używać w połączeniu z soczewkami
do korekcji dioptrażu.
• Okular powiększający DK-21M: okular DK-21M powiększa widok
przez wizjer o około 1,17 × (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony
na nieskończoność; –1,0 m–1), co zwiększa dokładność
kadrowania.
• Okular powiększający DG-2: okular DG-2 powiększa obszar
wyświetlony w centrum wizjera, co zwiększa dokładność
ustawiania ostrości. Wymagany jest adapter do okularu
(dostępny osobno).
• Adapter do okularu DK-22: adapter DK-22 jest wymagany do
podłączenia okularu powiększającego DG-2.
• Lupa kątowa DR-6: DR-6 zakłada się na okular wizjera pod kątem
prostym, co umożliwia patrzenie na obraz w wizjerze pod
kątem prostym w stosunku do obiektywu (np. z góry, kiedy
aparat jest w ustawieniu do fotografowania poziomo).
Aparat D750 jest wyposażony
w gniazdo akcesoriów do
bezprzewodowych pilotów zdalnego
sterowania WR-1 i WR-R10 (0 197,
444), przewodów zdalnego
sterowania MC-DC2 (0 95)
i odbiorników GPS GP-1 oraz GP-1A
(0 239), które podłącza się,
dopasowując znacznik H na złączu do F obok gniazda
akcesoriów (zamykaj pokrywkę gniazda aparatu, kiedy gniazdo
nie jest używane).
Mikrofon stereofoniczny ME-1 (0 73)
443
Camera Control Pro 2: służy do zdalnego sterowania aparatem
z komputera w celu nagrywania filmów i rejestrowania zdjęć
oraz zapisywania zdjęć bezpośrednio na dysku twardym
komputera. Kiedy Camera Control Pro 2 jest używany do
zapisywania zdjęć bezpośrednio na komputerze, na
wyświetlaczu LCD pojawia się wskaźnik połączenia
z komputerem (c).
Oprogramowanie Uwaga: korzystaj z najnowszych wersji oprogramowania firmy Nikon. Na stronie xxiii
znajduje się lista stron internetowych, na których można znaleźć najnowsze informacje
na temat obsługiwanych systemów operacyjnych. Przy ustawieniach domyślnych
program Nikon Message Center 2 będzie regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji
oprogramowania i oprogramowania sprzętowego firmy Nikon, kiedy użytkownik
komputera jest zalogowany do konta na komputerze, a komputer jest połączony
z Internetem. W przypadku wyszukania aktualizacji automatycznie wyświetli się
odpowiedni komunikat.
• Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania ML-L3: pilot ML-L3 jest
zasilany przez baterię 3 V CR2025.
Dociskając zatrzask komory baterii w prawo (q), włóż
paznokieć w szczelinę i otwórz komorę baterii (w). Dopilnuj,
Piloty zdalnego
aby bateria została włożona w poprawnej pozycji (r).
sterowania/
• Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-R10/WR-T10: kiedy
bezprzewodowy
bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-R10 jest
pilot zdalnego
podłączony, aparatem można sterować bezprzewodowo przy
sterowania
pomocy bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
(0 193)
WR-T10.
• Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-1: pilot WR-1 może
działać jako nadajnik lub odbiornik i jest używany
w połączeniu z innym pilotem WR-1 albo w połączeniu
z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania WR-R10 lub
WR-T10. Na przykład, WR-1 można podłączyć do gniazda
akcesoriów do użytku w roli odbiornika, co umożliwia zdalną
zmianę ustawień aparatu i zdalne wyzwalanie migawki przy
pomocy innego WR-1 pełniącego funkcję nadajnika.
Dostępność może różnić się w zależności od kraju lub regionu. Odwiedź naszą stronę internetową lub skorzystaj
z broszur, aby uzyskać najnowsze informacje.
444
Podłączanie złącza zasilania i zasilacza sieciowego
Wyłącz aparat przed podłączeniem opcjonalnego złącza zasilania
i zasilacza sieciowego.
1 Przygotuj aparat.
Otwórz pokrywę komory
akumulatora (q) i pokrywę
złącza zasilania (w).
2 Włóż złącze zasilania EP-5B.
Dopilnuj, aby włożyć złącze w pozycji
przedstawionej na ilustracji, używając go
tak, aby pomarańczowy zatrzask
akumulatora pozostawał dociśnięty do
jednego boku. Zatrzask blokuje złącze
zasilania w poprawnym położeniu po
włożeniu złącza do końca.
3 Zamknij pokrywę komory
akumulatora.
Umieść przewód złącza
zasilania tak, aby przechodził
przez otwór złącza zasilania
i zamknij pokrywę komory
akumulatora.
445
4 Podłącz zasilacz sieciowy EH-5b.
Podłącz kabel zasilający zasilacza sieciowego do gniazda prądu
zmiennego na zasilaczu sieciowym (e), a następnie podłącz kabel
zasilający do gniazda prądu stałego (r). Gdy aparat jest zasilany przy
użyciu zasilacza sieciowego i złącza zasilania, na monitorze
wyświetlana jest ikona V.
446
Konserwacja aparatu
Przechowywanie
Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij akumulator
i przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu z założoną pokrywką
styków. Aby zapobiec powstawaniu pleśni, aparat należy przechowywać
w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Aparatu nie należy
przechowywać w obecności środków przeciw molom zawierających
naftalinę lub kamforę ani w następujących miejscach:
• słabo wentylowanych lub z wilgotnością przekraczającą 60%
• sąsiadujących z urządzeniami wytwarzającymi silne pole
magnetyczne, na przykład odbiornikami telewizyjnymi lub radiowymi
• narażonych na działanie temperatury powyżej 50°C lub poniżej –10°C
Czyszczenie
Kurz i pyłki należy usunąć gruszką, a następnie delikatnie wytrzeć
aparat miękką, suchą szmatką. Jeżeli aparat był używany na plaży
Korpus
lub nad morzem, należy usunąć ewentualny piasek lub sól szmatką
aparatu
zwilżoną w wodzie destylowanej, a następnie dobrze wysuszyć
aparat. Ważne: kurz, pył lub inne ciała obce wewnątrz aparatu mogą
spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.
Te szklane elementy są wrażliwe na uszkodzenia. Kurz i pyłki należy
usuwać gruszką. W przypadku stosowania strumienia powietrza
Obiektyw,
w aerozolu, zbiornik należy trzymać pionowo, aby zapobiec
lustro i wizjer wypływaniu cieczy. Aby usunąć ślady palców i inne plamy, należy
nałożyć na miękką szmatkę niewielką ilość środka do czyszczenia
obiektywów i ostrożnie wyczyścić szkło.
Kurz i pyłki należy usuwać gruszką. Aby usunąć ślady palców i inne
plamy, powierzchnię monitora należy wytrzeć delikatnie miękką
Monitor
szmatką lub irchą. Nie należy naciskać na monitor, ponieważ może
to doprowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego
działania.
Do czyszczenia nie należy używać alkoholu, rozcieńczalników ani innych
lotnych środków chemicznych.
447
Filtr dolnoprzepustowy
Na matrycy odpowiadającej w aparacie za tworzenie obrazu
zamontowany jest filtr dolnoprzepustowy, który zapobiega
powstawaniu efektu mory. Jeżeli istnieje podejrzenie, że efekty
zabrudzeń lub kurzu na filtrze są widoczne na zdjęciach, można
wyczyścić filtr, korzystając z opcji Czyść matrycę w menu ustawień. Filtr
można oczyścić w dowolnym czasie, korzystając z opcji Czyść teraz, lub
ustawić automatyczne czyszczenie filtra przy włączaniu lub wyłączaniu
aparatu.
❚❚ „Czyść teraz”
Trzymając aparat dolną ścianką do dołu,
wybierz Czyść matrycę w menu ustawień,
a następnie wyróżnij Czyść teraz i naciśnij J.
Aparat sprawdzi matrycę i rozpocznie
czyszczenie. Podczas czyszczenia nie można
wykonywać innych czynności. Nie wyjmuj ani
nie odłączaj źródła zasilania, dopóki
czyszczenie się nie zakończy i nie wyświetli się
menu ustawień.
448
❚❚ „Czyść przy uruchom./wył.”
Można wybierać spośród następujących opcji:
5
Opcja
Czyść przy
uruchomieniu
6
Czyść przy wyłączeniu
7
Czyść przy uruchom.
i wył.
Wyłącz czyszczenie
Opis
Matryca jest czyszczona automatycznie po każdym
włączeniu aparatu.
Matryca jest czyszczona automatycznie podczas
każdego wyłączania aparatu.
Matryca jest czyszczona automatycznie podczas
włączania i wyłączania aparatu.
Wyłączenie automatycznego czyszczenia matrycy.
1 Wybierz Czyść przy uruchom./wył.
Wyświetl menu Czyść matrycę zgodnie
z opisem na stronie 448. Wyróżnij Czyść
przy uruchom./wył. i naciśnij 2.
2 Wybierz odpowiednią opcję.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
449
D Czyszczenie matrycy
Użycie elementów sterujących aparatu podczas uruchamiania przerywa
czyszczenie matrycy. Czyszczenie matrycy może nie zostać przeprowadzone
przy włączeniu aparatu, jeśli trwa ładowanie lampy błyskowej.
Czyszczenie polega na wywoływaniu drgań filtra dolnoprzepustowego. Jeśli nie
można w pełni usunąć kurzu za pomocą opcji dostępnych w menu Czyść
matrycę, oczyść matrycę manualnie (0 451) lub skonsultuj się z autoryzowanym
serwisem firmy Nikon.
Jeśli czyszczenie matrycy jest wykonywane kilka razy z rzędu, może ono zostać
wyłączone na pewien czas w celu ochrony wewnętrznych obwodów aparatu.
Czyszczenie będzie można przeprowadzić ponownie po krótkiej przerwie.
450
❚❚ Manualne czyszczenie
Jeśli nie udaje się usunąć obcych ciał z filtra dolnoprzepustowego przy
użyciu opcji Czyść matrycę z menu ustawień (0 448), filtr można
oczyścić manualnie w sposób opisany poniżej. Należy jednak pamiętać,
że filtr jest bardzo delikatny i łatwo ulega uszkodzeniom. Firma Nikon
zaleca, aby jego czyszczenie zlecać wyłącznie pracownikom
autoryzowanego serwisu firmy Nikon.
1 Naładuj akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
Podczas sprawdzania i czyszczenia filtra dolnoprzepustowego
niezbędne jest niezawodne źródło zasilania. Wyłącz aparat i włóż
całkowicie naładowany akumulator lub podłącz opcjonalne złącze
zasilania i zasilacz sieciowy. Opcja Podnoszenie lustra jest dostępna
w menu ustawień, tylko gdy poziom naładowania akumulatora
przekracza J.
2 Odłącz obiektyw.
Wyłącz aparat i odłącz obiektyw.
3 Wybierz Podnoszenie lustra.
Wyróżnij Podnoszenie lustra w menu
ustawień i naciśnij 2.
451
4 Naciśnij J.
Na monitorze zostanie wyświetlony
komunikat widoczny po prawej stronie,
a na wyświetlaczu LCD i w wizjerze będzie
widoczny rząd kresek. Aby przywrócić
normalne działanie bez sprawdzania filtra
dolnoprzepustowego, wyłącz aparat.
5 Podnieś lustro.
Naciśnij spust migawki do końca. Lustro
zostanie podniesione, a kurtynki
migawki otwarte, odsłaniając filtr
dolnoprzepustowy. Obraz w wizjerze
zostanie wyłączony, a rząd kresek na
wyświetlaczu LCD będzie migać.
6 Sprawdź filtr dolnoprzepustowy.
Trzymając aparat tak, aby na filtr
dolnoprzepustowy padało światło,
sprawdź, czy na filtrze nie ma kurzu,
pyłków lub zabrudzeń. Jeśli na filtrze nie
ma obcych ciał, przejdź do kroku 8.
452
7 Oczyść filtr.
Za pomocą gruszki usuń z filtra wszelki
kurz i kłaczki. Nie używaj gruszki
z pędzelkiem, ponieważ włosie może
uszkodzić filtr. Zabrudzenia, których nie
można usunąć gruszką, mogą usunąć
wyłącznie pracownicy autoryzowanego
serwisu firmy Nikon. W żadnym wypadku filtra nie wolno dotykać ani
wycierać.
8 Wyłącz aparat.
Lustro powróci w dolne położenie, a kurtynka migawki zamknie się.
Zamocuj z powrotem obiektyw lub pokrywkę bagnetu korpusu.
A Korzystaj z niezawodnego źródła zasilania
Kurtynka migawki aparatu jest delikatna i łatwo ulega uszkodzeniu. Jeśli aparat
zostanie wyłączony, w czasie kiedy lustro jest uniesione, kurtynka migawki
zamknie się automatycznie. Aby zapobiec uszkodzeniu kurtynki, przestrzegaj
następujących środków ostrożności:
• Kiedy lustro jest uniesione, nie wolno wyłączać aparatu, wyjmować
akumulatora lub odłączać zewnętrznego źródła zasilania.
• Jeśli akumulator będzie bliski wyczerpania, gdy lustro jest uniesione, zostanie
wyemitowany sygnał dźwiękowy i zacznie migać dioda samowyzwalacza,
ostrzegając, że za około dwie minuty kurtynka migawki zostanie zamknięta
i lustro zostanie opuszczone. Należy wówczas natychmiast zakończyć
czyszczenie lub kontrolę.
453
D Ciało obce na filtrze dolnoprzepustowym
Ciało obce, jakie dostało się do wnętrza aparatu podczas odłączania lub wymiany
obiektywów albo pokrywek bagnetu korpusu (lub, w rzadkich przypadkach,
środek smarny lub drobne cząstki pochodzące z samego aparatu), może osiąść
na filtrze dolnoprzepustowym i pojawiać się na zdjęciach zrobionych w pewnych
warunkach. Aby chronić aparat bez założonego obiektywu, należy zawsze
stosować pokrywkę bagnetu korpusu dostarczoną wraz z aparatem, usunąwszy
uprzednio wszelki kurz i ciała obce, które mogły osiąść na mocowaniu aparatu,
mocowaniu obiektywu i pokrywce bagnetu korpusu. Unikaj zakładania pokrywki
bagnetu korpusu i wymiany obiektywów w miejscach zapylonych.
Jeśli ciało obce przedostanie się jednak na filtr dolnoprzepustowy, użyj opcji
czyszczenia filtra dolnoprzepustowego zgodnie z opisem na stronie 448. Jeżeli
problem nie zostanie rozwiązany, oczyść filtr ręcznie (0 451) albo zamów
czyszczenie filtra przez pracowników autoryzowanego serwisu firmy Nikon.
Zdjęcia, na które wpływ miała obecność ciał obcych na filtrze, można
wyretuszować za pomocą opcji oczyszczania zdjęcia, dostępnych w niektórych
programach do obróbki obrazu.
D Serwisowanie aparatu i akcesoriów
Aparat jest precyzyjnym urządzeniem, które wymaga regularnego serwisowania.
Firma Nikon zaleca, aby raz na rok lub dwa lata aparat oddać do kontroli
u sprzedawcy lub w autoryzowanym serwisie firmy Nikon, a raz na trzy do pięciu
lat oddać aparat do przeglądu technicznego (zwróć uwagę, że usługi te są
płatne). Częste kontrole i przeglądy techniczne są zalecane szczególnie wtedy,
gdy aparat jest wykorzystywany w celach zawodowych. Do kontroli lub
przeglądu technicznego należy wraz z aparatem oddać wszelkie akcesoria
regularnie z nim używane, np. obiektywy lub opcjonalne lampy błyskowe.
454
Zasady pielęgnacji aparatu i akumulatora:
przestrogi
Nie upuszczać: produkt może działać wadliwie po silnym wstrząsie lub po poddaniu
go drganiom.
Chronić przed wodą i wilgocią: produkt nie jest wodoodporny i może działać wadliwie
po zamoczeniu w wodzie oraz przy wysokiej wilgotności powietrza. Korozja
wewnętrznych mechanizmów może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
Unikać nagłych zmian temperatury: nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia
i wychodzenia z ogrzewanego budynku w chłodny dzień, mogą powodować
skraplanie się pary wodnej wewnątrz urządzenia. Aby uniknąć skraplania się pary
wodnej, umieść urządzenie w futerale lub plastikowej torebce przed
wystawieniem go na nagłą zmianę temperatury.
Trzymać z dala od silnych pól magnetycznych: nie używaj ani nie przechowuj tego
urządzenia w pobliżu sprzętu generującego silne promieniowanie
elektromagnetyczne lub pola magnetyczne. Silne ładunki elektrostatyczne oraz
pola magnetyczne wytwarzane przez urządzenia, takie jak nadajniki radiowe,
mogą zakłócać działanie monitora, uszkodzić dane przechowywane na karcie
pamięci oraz wpływać negatywnie na funkcjonowanie wewnętrznych obwodów
elektronicznych produktu.
Nie pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce: nie kieruj obiektywu przez dłuższy
czas na słońce lub inne silne źródła światła. Intensywne światło może spowodować
pogorszenie jakości matrycy lub spowodować na zdjęciach efekt w postaci białego
rozmazania obrazu.
Wyłączać produkt przed odłączeniem lub wyjęciem źródła zasilania: produktu nie wolno
odłączać od sieci ani wyjmować z niego akumulatora, gdy jest włączony albo trwa
zapisywanie lub usuwanie zdjęć z pamięci. Nagłe odcięcie zasilania w tych
okolicznościach może spowodować utratę danych albo uszkodzenie pamięci lub
wewnętrznych obwodów produktu. Aby zabezpieczyć się przed przypadkowymi
przerwami w zasilaniu, należy unikać przenoszenia produktu, do którego jest
podłączony zasilacz sieciowy.
455
Czyszczenie: podczas czyszczenia korpusu aparatu należy usunąć kurz i pyłki gruszką,
a następnie delikatnie wytrzeć korpus miękką, suchą szmatką. Jeśli aparat był
używany na plaży lub nad morzem, należy usunąć ewentualny piasek lub sól
szmatką zwilżoną w czystej wodzie, a następnie dobrze wysuszyć aparat.
W rzadkich wypadkach ładunki elektrostatyczne mogą spowodować rozjaśnienie
lub pociemnienie obrazu na wyświetlaczach LCD. Nie oznacza to nieprawidłowego
działania aparatu, a wyświetlacz po krótkim czasie wróci do normalnego stanu.
Obiektyw i lustro są podatne na uszkodzenia. Kurz i pyłki należy delikatnie usuwać
gruszką. W przypadku stosowania strumienia powietrza w aerozolu zbiornik należy
trzymać pionowo, aby zapobiec wypływaniu cieczy. Aby usunąć odciski palców lub
inne trwałe zanieczyszczenia z obiektywu, należy nałożyć na miękką szmatkę
niewielką ilość płynu do czyszczenia obiektywów i ostrożnie wyczyścić obiektyw.
Patrz „Filtr dolnoprzepustowy” (0 448, 451), aby uzyskać informacje o czyszczeniu
filtra dolnoprzepustowego.
Styki obiektywu: utrzymuj styki obiektywu w czystości.
Nie dotykać kurtynki migawki: kurtynka migawki jest niezwykle cienka i podatna na
uszkodzenia. Pod żadnym pozorem nie wolno na nią naciskać, dotykać jej
narzędziami czyszczącymi ani poddawać działaniu silnego strumienia powietrza
z gruszki. Działania tego typu mogą spowodować zadrapanie, zdeformowanie lub
rozerwanie kurtynki migawki.
Przechowywanie: aby zapobiec powstawaniu pleśni, aparat należy przechowywać
w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Jeśli używasz zasilacza sieciowego,
odłącz go od zasilania, aby uniknąć pożaru. Jeśli produkt nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator, aby zapobiec wyciekowi,
a następnie włożyć aparat do plastikowej torby zawierającej środek pochłaniający
wilgoć. Futerału aparatu nie należy jednak przechowywać w plastikowej torbie,
ponieważ może to zniszczyć materiał, z którego jest wykonany. Pochłaniacze
wilgoci stopniowo tracą zdolność wchłaniania wilgoci i powinny być regularnie
wymieniane.
Aby zapobiec powstawaniu pleśni, aparat należy co najmniej raz na miesiąc wyjąć
z miejsca, w którym jest przechowywany. Następnie należy go włączyć i wyzwolić
kilka razy migawkę, po czym aparat można ponownie schować.
Akumulator należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przed
schowaniem akumulatora należy założyć pokrywkę styków.
456
Uwagi dotyczące monitora: monitor został wykonany z niezwykle wysoką dokładnością.
Co najmniej 99,99% pikseli działa, a nie więcej niż 0,01% pikseli nie działa lub
brakuje. Z tej przyczyny, mimo że te wyświetlacze mogą zawierać piksele, które
świecą zawsze (na biało, czerwono, niebiesko lub zielono) lub nie świecą nigdy (są
czarne), nie oznacza to usterki i nie ma wpływu na zdjęcia rejestrowane aparatem.
Przy jaskrawym oświetleniu obraz na monitorze może być słabo widoczny.
Nie należy naciskać na monitor, gdyż może spowodować to jego uszkodzenie lub
nieprawidłowe działanie. Kurz i pyłki z monitora można usuwać gruszką. Plamy
można usunąć, wycierając delikatnie powierzchnię monitora miękką szmatką lub
irchą. W razie stłuczenia monitora należy zachować szczególną ostrożność, aby nie
dopuścić do zranienia się kawałkami potłuczonego szkła, kontaktu ciekłego
kryształu z monitora ze skórą oraz przedostania się go do oczu lub ust.
Akumulator i ładowarka: przy niewłaściwym użytkowaniu akumulatorów istnieje
niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu lub wybuchu akumulatora. Przeczytaj
ostrzeżenia i przestrogi umieszczone na stronach xiii–xvi tej instrukcji i przestrzegaj ich
treści. Przestrzegaj następujących środków ostrożności podczas obchodzenia się
z akumulatorami:
• Należy używać tylko akumulatorów zatwierdzonych do użytku w tym urządzeniu.
• Nie należy wystawiać akumulatora na działanie płomieni ani wysokiej
temperatury.
• Utrzymuj styki akumulatora w czystości.
• Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć aparat.
• Wyjmij akumulator z aparatu lub ładowarki, kiedy go nie używasz, a następnie
załóż pokrywkę styków. Nawet gdy są wyłączone, te urządzenia pobierają
minimalne ilości prądu i mogą całkowicie rozładować akumulator, tak że nie
będzie on działał. Jeśli akumulator nie będzie używany przez jakiś czas, włóż go
do aparatu i całkowicie rozładuj, po czym wyjmij go z aparatu i umieść w miejscu
przechowywania. Akumulator należy przechowywać w chłodnym miejscu
w temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C (unikaj gorących lub skrajnie zimnych
miejsc). Powtarzaj tę procedurę co najmniej raz na pół roku.
• Wielokrotne włączanie i wyłączanie aparatu, gdy akumulator jest całkowicie
rozładowany, skraca czas działania akumulatora. Całkowicie rozładowane
akumulatory należy naładować przed użyciem.
457
• Wewnętrzna temperatura akumulatora może wzrastać podczas użytkowania.
Podjęcie próby ładowania akumulatora, gdy jego temperatura wewnętrzna jest
podniesiona, spowoduje obniżenie jego wydajności, a akumulator może nie
naładować się lub naładować się tylko częściowo. Przed ładowaniem
akumulatora należy poczekać, aż akumulator ostygnie.
• Ładuj akumulator w pomieszczeniu w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.
Nie używaj akumulatora w temperaturze otoczenia poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do uszkodzenia akumulatora
lub obniżenia jego wydajności. Jeśli temperatura akumulatora mieści się
w zakresie od 0°C do 15°C lub od 45°C do 60°C, pojemność akumulatora może się
obniżyć, a czas jego ładowania wydłużyć. Akumulator nie będzie się ładować, jeśli
jego temperatura wynosi poniżej 0°C lub powyżej 60°C.
• Jeśli dioda CHARGE (ładowanie) mruga szybko (około osiem razy na sekundę)
podczas ładowania, sprawdź, czy temperatura mieści się w poprawnym zakresie,
następnie odłącz ładowarkę od zasilania, po czym wyjmij i ponownie włóż
akumulator. Jeśli problem będzie się utrzymywał, natychmiast zaprzestań
użytkowania i zanieś akumulator oraz ładowarkę do sprzedawcy lub
autoryzowanego serwisu firmy Nikon.
• Nie wolno przemieszczać ładowarki ani dotykać akumulatora podczas ładowania.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może w bardzo rzadkich przypadkach
powodować, że ładowarka będzie informować o zakończeniu ładowania, mimo
że akumulator będzie naładowany tylko częściowo. Wyjmij akumulator i włóż go
ponownie, aby rozpocząć ładowanie jeszcze raz. Pojemność akumulatora może
się tymczasowo zmniejszyć, gdy akumulator będzie ładowany w niższych
temperaturach lub używany w temperaturze niższej od tej, w jakiej był ładowany.
Jeśli akumulator jest ładowany w temperaturze poniżej 5°C, wskaźnik czasu
działania akumulatora opcji Informacje o akumulatorze/baterii (0 383) może
pokazywać tymczasowy spadek czasu działania.
• Dalsze ładowanie w pełni naładowanego akumulatora może doprowadzić do
pogorszenia jego parametrów.
• Znaczący spadek czasu utrzymywania ładunku przez całkowicie naładowany
akumulator podczas jego użytkowania w temperaturze pokojowej oznacza, że
należy go wymienić. Zakup nowy akumulator.
• Dołączone do zestawu kabel zasilający i adapter wtyczki sieciowej są
przeznaczone wyłącznie do użytku w połączeniu z ładowarką MH-25a. Ładowarki
można używać tylko ze zgodnymi akumulatorami. Odłączaj ją od zasilania, gdy
nie jest używana.
458
• Przed użyciem należy naładować akumulator. Podczas robienia zdjęć w czasie
ważnych uroczystości należy mieć przygotowany zapasowy, całkowicie
naładowany akumulator. W niektórych miejscach szybki zakup nowego
akumulatora może stanowić problem. Zwróć uwagę, że w zimne dni pojemność
akumulatora zwykle się obniża. Planując fotografowanie w plenerze w niskich
temperaturach należy dopilnować, aby akumulator był w pełni naładowany.
Należy mieć przy sobie schowany w ciepłym miejscu akumulator zapasowy, aby
w razie potrzeby włożyć go do aparatu. Zimne akumulatory mogą odzyskać część
energii po ogrzaniu.
• Zużyte akumulatory to cenny surowiec. Należy je oddawać do utylizacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
459
Dostępne ustawienia
Poniższa tabela przedstawia ustawienia, które można regulować
w poszczególnych trybach. Zwróć uwagę, że niektóre ustawienia mogą
być niedostępne, w zależności od wybranych opcji.
Menu fotografowania i menu nagrywania filmów
Inne ustawienia
460
k,
p,
n,
o,
s,
P, S, w,
A, M 0
✔ —
✔ —
✔ —1
✔ —
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔2
✔ —
✔ —
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
—
—
—1
—
✔
✔
✔2
—
—
%
—
—
—
—
—
—
—
—
—
g
—
—
—
—
✔
✔
✔2
—
—
i
—
—
—
—
✔
✔
✔2
—
—
u
—
—
—
—
✔
✔
✔2
—
—
1,
2,
3
—
—
—
—
✔
✔
✔2
—
—
Balans bieli
Ustaw funkcję Picture Control
Aktywna funkcja D-Lighting
HDR (wysoki zakres dynamiki)
Redukcja szumów - dł. naśw.
Reduk. szumów - wys. czuł.
Ustawienia czułości ISO
Wielokrotna ekspozycja
Ust. czułości ISO dla filmów
i j
— —
— —
—1 —1
— —
✔ ✔
✔ ✔
✔2 ✔2
— —
— —
Zdjęcia poklatkowe
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
Pomiar ekspozycji
Kompensacja ekspozycji
Braketing
Tryb lampy błyskowej
Kompensacja błysku
Blokada mocy błysku
—
—
—
✔
—
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
—
✔
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Inne ustawienia
Ustawienia osobiste
1
2
3
4
5
Tryb autofokusa (wizjer)
Tryb pola AF (wizjer)
Tryb AF (Podgląd na żywo/film)
Tryb pola AF (Podgląd na żywo/
film)
a9: Wbud. dioda wspomag. AF
b3: Łatwa kompensacja eksp.
b4: Pomiar matrycowy
b5: Obszar pomiaru
centralnego
d5: Ostrzeżenie o lampie
e2: Czas migawki dla błysku
e3: Sterowanie lampą wbud./
Opcjonalna lampa
e4: Komp. eksp. dla lampy
błysk.
e5: Błysk modelujący
e6: Sposób real. aut.
braketingu
e7: Kolejność braketingu
k,
p,
n,
o,
s,
P, S, w,
A, M 0
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
✔
✔
✔
%
✔
—
✔
g
—
✔
—
i
—
—
—
u
—
✔
✔
1,
2,
3
✔
✔
✔
i
✔
✔
✔
j
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔3
✔3
—
✔3
✔
✔
—
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
—
✔
—
—
✔
—
—
—
—
—
✔
—
—
✔
—
—
4
5
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
Ustawione na stałe na Automatyczna.
Automatyczny dobór ISO jest niedostępny.
AF ze śledzeniem obiektu jest niedostępny.
Niedostępne w trybie w.
Dostępne tylko w trybach x, y i z.
461
Program ekspozycji (tryb P)
Program ekspozycji dla trybu P jest przedstawiony na poniższym
wykresie:
14
f/1
13
12
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
ISO 100; obiektyw o otworze względnym f/1,4 i minimalnym otworze
przysłony f/16 (np. AF 50 mm f/1,4D)
16 15
f/1,4
16
17
18
19
f/5,6
f/8
20
f/2,8
f/4
f/1,4 − f/16
Przysłona
1
/3
f/2
21
f/11
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4
1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Czas otwarcia migawki (sekundy)
Maksymalne i minimalne wartości EV różnią się w zależności od czułości
ISO. Na powyższym wykresie przyjęto czułość ISO 100. Podczas
korzystania z matrycowego pomiaru ekspozycji wartości powyżej
161/3 EV są obniżane do 161/3 EV.
462
Rozwiązywanie problemów
Jeśli aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami, przed skontaktowaniem
się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon należy
zapoznać się z poniższą listą typowych problemów.
Akumulator/wyświetlacz
Aparat jest włączony, ale nie reaguje: poczekaj, aż zakończy się zapis. Jeśli problem
utrzymuje się, wyłącz aparat. Jeśli aparat nie wyłącza się, wyjmij i ponownie włóż
akumulator lub, jeśli korzystasz z zasilacza sieciowego, odłącz i ponownie podłącz
zasilacz sieciowy. Zwróć uwagę, że mimo tego, iż aktualnie zapisywane dane
zostaną utracone, wyjęcie lub odłączenie źródła zasilania nie ma wpływu na dane,
które już zostały zapisane.
Obraz w wizjerze jest nieostry: dostosuj ostrość wizjera (0 29). Jeśli to nie rozwiąże
problemu, wybierz pojedynczy autofokus (AF-S; 0 121), jednopolowy AF (0 123)
i centralne pole AF (0 127), a następnie wykadruj silnie kontrastowy obiekt
w centralnym polu AF i naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość
aparatem. Przy ustawionej ostrości aparatu użyj pokrętła korekcji dioptrażu do
ustawienia idealnej ostrości obiektu w wizjerze. W razie potrzeby ostrość wizjera
można dalej regulować przy pomocy opcjonalnych soczewek korekcyjnych
(0 443).
Wizjer jest ciemny: włóż całkowicie naładowany akumulator (0 25, 30).
Ekrany wyłączają się bez ostrzeżenia: wybierz dłuższy czas opóźnienia dla ustawienia
osobistego c2 (Czas czuwania) lub c4 (Czas wyłączenia monitora) (0 336, 337).
Ekrany wyświetlacza LCD i wizjera reagują z opóźnieniem i są ściemnione: czas reakcji i jasność
tych ekranów zmieniają się w zależności od temperatury.
Cienkie linie są widoczne wokół aktywnego pola AF lub wyświetlacz zmienia kolor na czerwony po
wyróżnieniu pola AF: te zjawiska są normalne dla tego typu wizjera i nie oznaczają
nieprawidłowego działania aparatu.
463
Fotografowanie (wszystkie tryby)
Włączenie aparatu trwa długo: usuń pliki lub foldery.
Zablokowany spust migawki:
• Karta pamięci jest zablokowana, zapełniona lub nie została włożona (0 26, 33).
• Spust zablokowany wybrane dla ustawienia osobistego f7 (Puste gniazdo,
blok. spustu; 0 365), a w aparacie nie ma karty pamięci (0 33).
• Trwa ładowanie wbudowanej lampy błyskowej (0 40).
• Aparat nie ustawił ostrości (0 36).
• Pierścień przysłony obiektywu z procesorem nie jest zablokowany na największej
liczbie przysłony (nie dotyczy obiektywów typu G i E). Jeśli na wyświetlaczu LCD
jest wyświetlane B, wybierz Pierścień przysłony dla ustawienia osobistego
f5 (Dostos. pokręteł sterow.) > Ustawienie przysłony, aby ustawiać przysłonę
za pomocą pierścienia przysłony na obiektywie (0 364).
• Zamocowany jest obiektyw bez procesora, ale aparat nie pracuje w trybie A lub M
(0 88).
Aparat wolno reaguje na naciśnięcie spustu migawki: wybierz Wyłącz dla ustawienia
osobistego d4 (Tryb opóźnienia ekspozycji; 0 339).
Naciśnięcie spustu migawki pilota zdalnego sterowania nie powoduje zrobienia zdjęcia:
• Wymień baterię w pilocie zdalnego sterowania (0 444).
• Wybierz opcję inną niż Wyłącz dla Tryb zdalnego sterowania (ML-L3) (0 193).
• Trwa ładowanie lampy błyskowej (0 195).
• Upłynął czas wybrany dla ustawienia osobistego c5 (Oczek. na zdal. wyzwol.
(ML-L3), 0 337): naciśnij spust migawki aparatu do połowy.
• Jasne światło zakłóca pracę pilota.
Zdjęcia są nieostre:
• Przekręć wybierak trybu ustawiania ostrości w położenie AF (0 120).
• Aparat nie może ustawić ostrości za pomocą autofokusa: ustaw ostrość ręcznie
lub zablokuj ostrość (0 129, 132).
Ostrość nie blokuje się po wciśnięciu spustu migawki do połowy: użyj przycisku A AE-L/AF-L do
blokowania ostrości, gdy wybrany jest tryb ustawiania ostrości AF-C lub podczas
fotografowania ruchomych obiektów w trybie AF-A.
464
Nie można wybrać pola AF:
• Odblokuj blokadę wybieraka pól AF (0 127).
• Automatyczny wybór pola AF lub AF z priorytetem twarzy wybrane jako tryb pola
AF: wybierz inny tryb.
• Aparat pracuje w trybie odtwarzania (0 241) lub używane są menu (0 292).
• Naciśnij spust migawki do połowy, aby uruchomić licznik czasu czuwania (0 39).
Nie można wybrać trybu AF: wybrane jest ręczne ustawianie ostrości (0 60, 132).
Nie można wybrać trybu pola AF: wybrane jest ręczne ustawianie ostrości (0 60, 132).
Każde naciśnięcie spustu migawki w trybie zdjęć seryjnych powoduje zrobienie tylko jednego
zdjęcia: seryjne rejestrowanie zdjęć jest niedostępne, jeśli wbudowana lampa
błyskowa emituje błysk (0 184).
Nie można zmienić wielkości zdjęcia: Jakość zdjęcia ustawiona na NEF (RAW) (0 115).
Aparat zbyt długo rejestruje zdjęcia: wyłącz redukcję szumów dla długiego naświetlania
(0 317).
Szumy (jasne punkty, losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub linie) pojawiają się na
zdjęciach:
• Wybierz niższą czułość ISO lub użyj redukcji szumów dla wysokiej czułości ISO
(0 134, 317).
• Czas otwarcia migawki jest dłuższy niż 1 s: użyj funkcji redukcji szumów dla
długich czasów ekspozycji (0 317).
• Wyłącz funkcję Aktywna funkcja D-Lighting, aby uniknąć zwiększenia wpływu
szumów (0 175).
Dioda wspomagająca AF nie świeci:
• Dioda wspomagająca AF nie świeci, jeśli AF-C jest wybrane jako tryb autofokusa
(0 121), lub jeśli tryb ciągłego autofokusa jest wybrany, gdy aparat pracuje
w trybie AF-A. Wybierz AF-S. Jeśli jako tryb pola AF wybrano opcję inną niż
automatyczny wybór pola AF, wybierz centralne pole AF (0 123, 127).
• Aparat pracuje aktualnie w trybie podglądu na żywo lub trwa nagrywanie filmu.
• Wyłącz jest wybrane dla ustawienia osobistego a9 (Wbud. dioda wspomag. AF)
(0 332).
• Dioda wyłączyła się automatycznie. Dioda mogła się rozgrzać wskutek ciągłego
używania. Poczekaj, aż dioda ostygnie.
465
Na zdjęciach pojawiają się smugi: oczyść przednią i tylną soczewkę obiektywu. Jeśli
problem się utrzymuje, przeprowadź czyszczenie matrycy (0 448).
Filmy są nagrywane bez dźwięku: Mikrofon wyłączony jest wybrane dla Czułość
mikrofonu w menu nagrywania filmów (0 320).
Podgląd na żywo nagle się kończy lub nie rozpoczyna: podgląd na żywo może zakończyć się
automatycznie, aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych obwodów aparatu, jeśli:
• Temperatura otoczenia jest wysoka
• Aparat był używany przez długi okres w trybie podglądu na żywo lub do
nagrywania filmów
• Aparat był używany przez długi okres w trybach seryjnego wyzwalania migawki
Jeśli podgląd na żywo nie włącza się po wciśnięciu przycisku a, odczekaj, aż
temperatura wewnętrznych obwodów aparatu spadnie, i spróbuj ponownie.
Zwróć uwagę, że aparat może być ciepły w dotyku, ale nie oznacza to usterki.
W trybie podglądu na żywo pojawiają się zakłócenia obrazu: temperatura wewnętrznych
obwodów aparatu może wzrastać w trybie podglądu na żywo, powodując
występowanie „szumów” obrazu w formie jasnych punktów, losowo
rozmieszczonych jasnych pikseli lub mgły. Wyłączaj podgląd na żywo, gdy aparat
nie jest używany.
Migotanie lub pasma występują podczas podglądu na żywo lub podczas nagrywania filmu:
wybierz opcję dla Redukcja migotania dopasowaną do częstotliwości lokalnego
zasilania prądem zmiennym (0 380).
Jasne pasma pojawiają się podczas podglądu na żywo lub nagrywania filmu: migający szyld,
lampa błyskowa lub inne źródło światła o krótkim działaniu zostało użyte podczas
podglądu na żywo lub nagrywania filmu.
Nie można wybrać elementu menu: niektóre opcje nie są dostępne we wszystkich
trybach (0 460).
466
Fotografowanie (P, S, A, M)
Zablokowany spust migawki:
• Zamocowano obiektyw bez procesora: przekręć pokrętło trybu pracy aparatu
w położenie A lub M (0 88).
• Pokrętło trybu pracy zostało obrócone w położenie S po wybraniu czasu otwarcia
migawki A lub % w trybie M: wybierz nowy czas otwarcia migawki (0 90).
Nie jest dostępny pełny zakres czasów otwarcia migawki: używasz lampy błyskowej. Czas
synchronizacji błysku można wybrać za pomocą ustawienia osobistego e1 (Czas
synchronizacji błysku). Kiedy używasz zgodnej lampy błyskowej, wybierz 1/250 s
(Tryb Auto FP) lub 1/200 s (Tryb Auto FP), aby móc korzystać z pełnego zakresu
czasów otwarcia migawki (0 345).
Kolory wyglądają nienaturalnie:
• Ustaw balans bieli odpowiedni dla źródła światła (0 145).
• Dostosuj ustawienia opcji Ustaw funkcję Picture Control (0 165).
Nie można zmierzyć balansu bieli: fotografowany obiekt jest zbyt ciemny lub zbyt jasny
(0 158).
Nie można wybrać zdjęcia jako źródła pomiaru manualnego wartości balansu bieli: zdjęcie nie
zostało utworzone aparatem D750 (0 162).
Braketing balansu bieli jest niedostępny:
• Wybrano opcję jakości zdjęcia NEF (RAW) lub NEF+JPEG (0 115).
• Aparat działa w trybie wielokrotnej ekspozycji (0 221).
Efekty działania funkcji Picture Control różnią się pomiędzy zdjęciami: A (automatyczny) jest
wybrane dla wyostrzania, kontrastu, przejrzystości, kontrastu lub nasycenia. Aby
uzyskać spójne rezultaty w serii zdjęć, wybierz inne ustawienie (0 168).
Nie można zmienić sposobu pomiaru ekspozycji: włączona jest blokada automatycznej
ekspozycji (0 141).
Nie można użyć kompensacji ekspozycji: aparat pracuje w trybie M. Wybierz inny tryb.
Szumy (czerwonawe obszary i inne zakłócenia) pojawiają się na długich ekspozycjach: włącz
redukcję szumów dla długich czasów ekspozycji (0 317).
467
Odtwarzanie
Zdjęcie w formacie NEF (RAW) nie jest odtwarzane: zdjęcie zostało zrobione z jakością NEF
+ JPEG (0 115).
Nie można wyświetlać zdjęć wykonanych innymi aparatami: zdjęcia zarejestrowane innymi
modelami aparatów nie mogą być wyświetlane poprawnie.
Wyświetlany jest komunikat informujący, że nie ma zdjęć dostępnych do odtwarzania: wybierz
Wszystkie dla Folder odtwarzania (0 300).
Zdjęcia w orientacji pionowej (portretowej) są wyświetlane w orientacji poziomej (krajobrazowej):
• Wybierz Włącz dla Obrót zdjęć pionowych (0 308).
• Zdjęcie zostało zrobione z ustawieniem Wyłącz wybranym dla Automatyczny
obrót zdjęć (0 382).
• Podczas fotografowania aparat był skierowany w górę lub w dół (0 382).
• Zdjęcie jest wyświetlane przy użyciu podglądu zdjęć (0 307).
Usunięcie zdjęcia jest niemożliwe:
• Zdjęcie jest chronione: usuń ochronę (0 257).
• Karta pamięci jest zablokowana (0 33).
Nie można wyretuszować zdjęcia: dalsza edycja tego zdjęcia w tym aparacie jest
niemożliwa (0 395).
Nie można zmienić polecenia wydruku:
• Karta pamięci jest pełna: usuń zdjęcia (0 38, 258).
• Karta pamięci jest zablokowana (0 33).
Nie można wybrać zdjęcia do wydrukowania: zdjęcie jest w formacie NEF (RAW). Prześlij
zdjęcia do komputera i wydrukuj je za pomocą programu ViewNX 2 (dołączony)
lub Capture NX-D (dostępny do pobrania; 0 268). Zdjęcia w formacie NEF (RAW)
można zapisać w formacie JPEG przy użyciu opcji Przetwarzanie NEF (RAW)
(0 406).
Zdjęcie nie jest wyświetlane na urządzeniu wideo o wysokiej rozdzielczości (HD): sprawdź, czy
kabel HDMI jest podłączony (0 277).
Aparat nie reaguje na polecenia pilota telewizora HDMI-CEC:
• Wybierz Włącz dla HDMI > Sterowanie urządzeniem w menu ustawień
(0 278).
• Dostosuj ustawienia HDMI-CEC telewizora zgodnie z opisem w dokumentacji
dołączonej do telewizora.
468
Nie można przesłać zdjęć do komputera: system operacyjny niezgodny z aparatem lub
oprogramowaniem do przesyłania zdjęć. Użyj czytnika kart do skopiowania zdjęć
do komputera (0 264).
Opcja usuwania kurzu w Capture NX-D nie daje oczekiwanych rezultatów: czyszczenie matrycy
zmienia położenie kurzu na filtrze dolnoprzepustowym. Dane wzorcowe do
usuwania kurzu zapisane przed przeprowadzeniem czyszczenia matrycy nie mogą
być używane z fotografiami zrobionymi po przeprowadzeniu czyszczenia matrycy.
Dane wzorcowe do usuwania kurzu zapisane po przeprowadzeniu czyszczenia
matrycy nie mogą być używane z fotografiami zrobionymi przed
przeprowadzeniem czyszczenia matrycy (0 380).
Komputer wyświetla zdjęcia w formacie NEF (RAW) inaczej niż aparat: oprogramowanie
innych producentów nie wyświetla efektów funkcji Picture Control, aktywnej
funkcji D-Lighting ani korekcji winietowania. Użyj programu ViewNX 2 (dołączony)
lub oprogramowania firmy Nikon, jak Capture NX-D (dostępne do pobrania;
0 268).
Wi-Fi (sieci bezprzewodowe)
Urządzenia z dostępem do sieci bezprzewodowej nie wyświetlają identyfikatora SSID (nazwy sieci)
aparatu:
• Sprawdź, czy Włącz jest wybrane dla Wi-Fi > Połączenie sieciowe w menu
ustawień aparatu (0 284).
• Spróbuj wyłączyć i ponownie włączyć funkcję Wi-Fi w urządzeniu z dostępem do
sieci bezprzewodowej.
Inne
Data zapisu jest nieprawidłowa: ustaw zegar aparatu (0 28, 381).
Nie można wybrać elementu menu: niektóre opcje są niedostępne przy pewnych
kombinacjach ustawień, lub gdy w aparacie nie ma karty pamięci. Zwróć uwagę, że
opcja Informacje o akumulatorze/baterii jest niedostępna, gdy aparat jest
zasilany przez opcjonalne złącze zasilania i zasilacz sieciowy (0 383).
469
Komunikaty o błędach
W tym podrozdziale przedstawiono wskaźniki ostrzegawcze
i komunikaty o błędach, które są wyświetlane w wizjerze, na
wyświetlaczu LCD i na monitorze.
Wskaźnik
Wyświetlacz LCD Wizjer
B
(miga)
H
d
H
(miga)
d
(miga)
F
470
Rozwiązanie
0
Ustaw na pierścieniu
Pierścień przysłony nie jest
minimalny otwór przysłony
ustawiony na minimalny
33
(najwyższą liczbę
otwór przysłony.
przysłony).
Przygotuj całkowicie
Niski poziom naładowania
naładowany akumulator
25
akumulatora.
zapasowy.
• Akumulator
• Naładuj lub wymień
rozładowany.
akumulator.
• Nie można użyć
• Skontaktuj się
akumulatora.
z autoryzowanym
serwisem firmy Nikon.
• Do aparatu lub do
• Wymień akumulator lub xxii, 25,
26
opcjonalnego pojemnika naładuj rozładowany
na baterie MB-D16
akumulator jonowowłożono skrajnie
litowy.
rozładowany akumulator
jonowo-litowy lub
akumulator innej firmy.
Nie zamocowano
obiektywu lub
zamocowano obiektyw bez
procesora, nie określając
Wartość przysłony będzie
otworu względnego.
wyświetlana po określeniu
235
Wyświetlana jest różnica
otworu względnego.
w działkach przysłony
między aktualną przysłoną
a otworem względnym.
Problem
Wskaźnik
Wyświetlacz LCD Wizjer
i
(miga)
Problem
• Nie zamocowano
obiektywu.
Rozwiązanie
• Zamocuj obiektyw inny
niż NIKKOR IX. Jeśli do
aparatu podłączony jest
obiektyw z procesorem,
odłącz go i podłącz
ponownie.
• Wybierz tryb A lub M.
0
27, 426
• Zamocowany jest
88
obiektyw bez procesora.
Aparat nie może ustawić
Zmień kompozycję kadru
F H
—
ostrości za pomocą
lub ustaw ostrość
131, 132
(miga)
autofokusa.
manualnie.
• Użyj niższej czułości ISO
134
• W trybie fotografowania:
P Użyj opcjonalnego
442
filtra szarego (ND)
S Skróć czas otwarcia
90
Obiekt zbyt jasny; zdjęcie
migawki
będzie prześwietlone.
A Ustaw mniejszy otwór
91
przysłony (większą
(Wskaźniki ekspozycji
liczbę przysłony)
migają lub miga
wskaźnik czasu
% Wybierz inny tryb
6
otwarcia migawki lub
fotografowania
przysłony)
• Użyj wyższej czułości ISO
134
• W trybie fotografowania:
P Użyj lampy błyskowej
180
Obiekt zbyt ciemny; zdjęcie S Wydłuż czas otwarcia
90
będzie niedoświetlone.
migawki
A Ustaw większy otwór
91
przysłony (mniejszą
liczbę przysłony)
471
Wskaźnik
Wyświetlacz LCD Wizjer
A
(miga)
%
(miga)
P
(miga)
k
(miga)
—
c
(miga)
n
(miga)
j
(miga)
O
(miga)
472
Rozwiązanie
0
Zmień czas otwarcia
A wybrane w trybie S. migawki lub wybierz tryb
90, 93
M.
Zmień czas otwarcia
% wybrane w trybie S.
migawki lub wybierz tryb
90, 93
M.
Poczekaj na zakończenie
Trwa przetwarzanie.
—
przetwarzania.
Sprawdź zdjęcie na
Jeżeli wskaźnik miga przez
monitorze. Jeżeli jest
3 s po wyzwoleniu błysku,
niedoświetlone, zmień
241
zdjęcie może być
ustawienia i spróbuj
niedoświetlone.
ponownie.
• Zmniejsz jakość lub
115, 118
Brakuje pamięci na
wielkość.
zapisanie kolejnych zdjęć
przy aktualnych
• Usuń zdjęcia po
258
ustawieniach lub
skopiowaniu ważnych
w aparacie zabrakło
zdjęć do komputera lub
numerów plików albo
innego urządzenia.
folderów.
• Włóż nową kartę pamięci. 26
Wyzwól migawkę. Jeśli
błąd nie ustępuje lub
występuje często,
Błąd działania aparatu.
—
skonsultuj się
z autoryzowanym
serwisem firmy Nikon.
Problem
Wskaźnik
Monitor
Brak karty pamięci.
Nie można użyć tej
karty pamięci. Karta
może być uszkodzona.
Włóż inną kartę.
g
Wyświetlacz LCD
Rozwiązanie
0
Wyłącz aparat
i sprawdź, czy karta
26
pamięci jest
prawidłowo włożona.
• Błąd dostępu do • Użyj karty
491
karty pamięci.
zatwierdzonej przez
firmę Nikon.
• Sprawdź, czy styki
—
karty są czyste. Jeśli
karta jest
uszkodzona,
skontaktuj się ze
W,
sprzedawcą lub
O
autoryzowanym
(miga)
serwisem firmy
Nikon.
• Nie można
• Usuń pliki lub włóż 26, 258
utworzyć nowego nową kartę pamięci
folderu.
po skopiowaniu
ważnych zdjęć do
komputera lub
innego urządzenia.
• Sprawdź, czy
391
oprogramowanie
sprzętowe karty
Eye-Fi jest aktualne.
• Skopiuj pliki
26, 266,
W, Aparat nie może
zapisane na karcie
375
O sterować kartą EyeEye-Fi do komputera
(miga) Fi.
lub innego
urządzenia
i sformatuj kartę
albo włóż nową
kartę.
Problem
Aparat nie może
S wykryć karty
pamięci.
473
Wskaźnik
WyświetMonitor
Problem
lacz LCD
Karta pamięci jest
Karta pamięci jest
W,
zablokowana. Przesuń
zablokowana
X
suwak blokady do
(chroniona przed
(miga)
pozycji „write”.
zapisem).
Karta Eye-Fi jest
Niedostępny, gdy karta W,
zablokowana
Eye-Fi jest
O
(chroniona przed
zablokowana.
(miga)
zapisem).
Karta pamięci nie
Ta karta nie jest
[C] została
sformatowana.
(miga) sformatowana do
Sformatuj kartę.
użytku w aparacie.
Zegar został
Zegar aparatu nie
—
wyzerowany.
jest ustawiony.
474
Nie można włączyć
podglądu na żywo.
Proszę czekać.
—
Folder nie zawiera
zdjęć.
—
Wszystkie zdjęcia są
ukryte.
—
Rozwiązanie
0
Przesuń przełącznik
ochrony przed
zapisem karty
w położenie do zapisu
(„write”).
33
Sformatuj kartę
pamięci lub włóż
nową kartę pamięci.
26, 375
Ustaw zegar aparatu.
28, 381
Odczekaj, aż
temperatura
Temperatura
wewnętrznych
wewnątrz aparatu obwodów aparatu
466
jest wysoka.
spadnie i wznów tryb
podglądu na żywo lub
nagrywanie filmu.
Brak zdjęć na karcie W menu Folder
pamięci albo
odtwarzania wybierz
w folderze lub
folder zawierający
26, 300
folderach
zdjęcia lub włóż kartę
wybranych do
pamięci zawierającą
odtwarzania.
zdjęcia.
Wyświetlanie zdjęć
będzie możliwe
dopiero po wybraniu
Wszystkie zdjęcia
innego folderu lub po
w bieżącym folderze odblokowaniu
301
są ukryte.
wyświetlania co
najmniej jednego
zdjęcia za pomocą
opcji Ukryj zdjęcie.
Wskaźnik
Monitor
Wyświetlacz LCD
Nie można wyświetlić
tego pliku.
—
Nie można wybrać tego
pliku.
—
Nie można edytować
tego filmu.
—
Nie można się połączyć;
wykryto więcej niż
jedno urządzenie.
Spróbuj ponownie
później.
—
Błąd
—
Problem
Rozwiązanie
Plik utworzono lub
zmodyfikowano za
Nie można odtworzyć
pomocą komputera
pliku za pomocą
bądź aparatu innej
aparatu.
marki albo plik jest
uszkodzony.
Nie można
Retusz wybranego retuszować zdjęć
zdjęcia jest
zarejestrowanych za
niemożliwy.
pomocą innych
urządzeń.
• Nie można
edytować filmów
zarejestrowanych za
Edycja wybranego
pomocą innych
filmu jest
urządzeń.
niemożliwa.
• Filmy muszą mieć
długość co najmniej
dwóch sekund.
Wiele urządzeń
z dostępem do sieci
bezprzewodowej
Odczekaj kilka minut
próbuje się
i spróbuj ponownie.
jednocześnie
połączyć
z aparatem.
Wybierz Wyłącz dla
Wi-Fi > Połączenie
Błąd Wi-Fi.
sieciowe, a następnie
wybierz Włącz
ponownie.
0
—
395
—
85
282
288
475
Wskaźnik
Monitor
Wyświetlacz LCD
Brak dostępu do sieci
do czasu ostygnięcia
aparatu.
—
Sprawdź drukarkę.
—
Sprawdź papier.
—
Zacięcie papieru.
—
Brak papieru.
—
Sprawdź poziom
atramentu.
—
Brak atramentu.
—
Problem
Rozwiązanie
Wyłącz aparat
Temperatura
i spróbuj ponownie,
wewnątrz aparatu odczekawszy
jest wysoka.
uprzednio, aż aparat
ostygnie.
Sprawdź drukarkę.
Aby wznowić, wybierz
Błąd drukarki.
opcję Kontynuuj (jeśli
jest dostępna).
Włóż papier
Papier w drukarce
o właściwym formacie
ma inny format niż
i wybierz opcję
wybrany.
Kontynuuj.
Usuń zablokowany
Papier zablokował
papier i wybierz opcję
się w drukarce.
Kontynuuj.
Włóż papier
W drukarce zabrakło o wybranym formacie
papieru.
i wybierz opcję
Kontynuuj.
Sprawdź atrament.
Błąd dotyczący
Aby wznowić, wybierz
atramentu.
Kontynuuj.
Wymień pojemnik
W drukarce zabrakło z atramentem
atramentu.
i wybierz opcję
Kontynuuj.
* Więcej informacji na ten temat zawiera instrukcja obsługi drukarki.
476
0
—
271 *
271 *
271 *
271 *
271 *
271 *
Dane techniczne
❚❚ Aparat cyfrowy Nikon D750
Typ
Typ
Mocowanie obiektywu
Efektywny kąt widzenia
Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa
Mocowanie F firmy Nikon (ze stykami AF i sprzężeniem
AF)
Format FX firmy Nikon
Efektywne piksele
Efektywne piksele
24,3 miliona
Matryca
Matryca
Całkowita liczba pikseli
System usuwania
zanieczyszczeń
Czujnik CMOS 35,9 × 24,0 mm
24,93 miliona
Czyszczenie matrycy, zbieranie danych wzorcowych
dla funkcji usuwania kurzu (wymaga oprogramowania
Capture NX-D)
Zapis danych
Wielkość zdjęcia (w pikselach) • Obszar zdjęcia FX (36×24)
6016 × 4016 (#)
4512 × 3008 ($)
3008 × 2008 (%)
• Obszar zdjęcia 1,2× (30×20)
5008 × 3336 (#)
3752 × 2504 ($)
2504 × 1664 (%)
• Obszar zdjęcia DX (24×16)
3936 × 2624 (#)
2944 × 1968 ($)
1968 × 1312 (%)
• Zdjęcia w formacie FX zrobione podczas filmowania w trybie
podglądu na żywo
6016 × 3376 (#)
4512 × 2528 ($)
3008 × 1688 (%)
• Zdjęcia w formacie DX zrobione podczas filmowania w trybie
podglądu na żywo
3936 × 2224 (#)
2944 × 1664 ($)
1968 × 1112 (%)
Uwaga: zdjęcia zrobione podczas filmowania w trybie podglądu na żywo
mają współczynnik proporcji 16 : 9. Aparat oferuje wybór formatów
opartych o DX i FX.
477
Zapis danych
Format plików
System Picture Control
Nośniki danych
Dwa gniazda kart
System plików
Wizjer
Wizjer
Pokrycie kadru
Powiększenie
Dystans widzenia całej
matówki
Korekcja dioptrażu
478
• NEF (RAW): 12-bitowe lub 14-bitowe, skompresowane
bezstratnie lub skompresowane
• JPEG: zgodny ze standardem JPEG-Baseline ze
stopniem kompresji „fine” (około 1 : 4), „normal”
(około 1 : 8) lub „basic” (około 1 : 16) (Priorytet
wielkości); dostępna kompresja Optymalna jakość
• NEF (RAW)+JPEG: pojedyncze zdjęcia zapisywane
jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG
Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne,
Portret, Krajobraz, Równomierne; wybrane ustawienia
funkcji Picture Control można modyfikować; miejsce
na przechowywanie osobistych ustawień Picture
Control
Karty pamięci SD (Secure Digital) oraz karty pamięci
SDHC i SDXC zgodne z UHS-I
Gniazda 2 można używać do przechowywania danych
w przypadku przepełnienia drugiej karty, do
przechowywania kopii zapasowych lub do
oddzielnego przechowywania kopii utworzonych przy
pomocy funkcji NEF+JPEG; zdjęcia można kopiować
pomiędzy kartami.
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Wizjer z pryzmatem pentagonalnym na poziomie oka
do lustrzanek jednoobiektywowych
• FX (36×24): około 100% w poziomie i 100% w pionie
• 1,2× (30×20): około 97% w poziomie i 97% w pionie
• DX (24×16): około 97% w poziomie i 97% w pionie
Około 0,7 × (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na
nieskończoność, –1,0 m–1)
21 mm (–1,0 m–1; od okularu wizjera)
–3–+1 m–1
Wizjer
Matówka
Lustro
Podgląd głębi ostrości
Przysłona obiektywu
Obiektyw
Zgodne obiektywy
BriteView Clear Matte Mark III typu B z ramką pola AF
(możliwość wyświetlenia linii kadrowania)
Szybkopowrotne
Naciśnięcie przycisku Pv przymyka przysłonę
obiektywu do wartości wybranej przez użytkownika
(tryby A i M) lub przez aparat (inne tryby)
Szybkopowrotna, sterowana elektronicznie
Zgodny z obiektywami AF NIKKOR, w tym
obiektywami typu G, E i D (pewne ograniczenia
dotyczą obiektywów PC) i obiektywami DX (z użyciem
obszaru zdjęcia DX 24 × 16 1,5 ×), z obiektywami AI-P
NIKKOR oraz obiektywami AI bez procesora (tylko
tryby A i M). Obiektywów IX NIKKOR, obiektywów do
aparatu F3AF ani obiektywów innych niż AI nie można
używać.
Wskaźnika ustawienia ostrości można używać
z obiektywami o otworze względnym f/5,6 lub
większym (wskaźnik ustawienia ostrości obsługuje 11
pól AF podczas korzystania z obiektywów o otworze
względnym f/8 lub większym).
Migawka
Typ
Czas otwarcia
Czas synchronizacji błysku
Sterowana elektronicznie o pionowym przebiegu
w płaszczyźnie ogniskowej
1/4000 – 30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV, czas B, czas,
X200
X = 1/200 s; synchronizacja z migawką z czasem
otwarcia 1/250 s lub dłuższym (zasięg lampy błyskowej
spada przy czasie pomiędzy 1/200 a 1/250 s)
479
Spust migawki
Tryb wyzwalania migawki
Szybkość rejestracji zdjęć
Samowyzwalacz
Tryby zdalnego sterowania
(ML-L3)
Ekspozycja
Pomiar ekspozycji
Sposób pomiaru ekspozycji
Zakres (ISO 100, obiektyw
f/1,4; 20°C)
Sprzężenie światłomierza
480
S (pojedyncze zdjęcie), T (seryjne wolne), U (seryjne
szybkie), J (ciche wyzwalanie migawki), M (ciche
seryjne wyzwalanie migawki), E (samowyzwalacz),
V (podnoszenie lustra)
1–6 kl./s (T), 6,5 kl./s (U) lub 3 kl./s (M)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 ekspozycji w odstępach 0,5; 1; 2
lub 3 s
Zdalne z opóźnieniem, zdalne natychmiastowe,
zdalne uniesienie lustra
Pomiar ekspozycji TTL z użyciem czujnika RGB z około
91 000 pikseli
• Matrycowy: matrycowy pomiar ekspozycji 3D Color
Matrix III (obiektywy typu G, E i D); matrycowy
pomiar ekspozycji Color Matrix III (pozostałe
obiektywy z procesorem); matrycowy pomiar
ekspozycji Color Matrix dostępny w przypadku
obiektywów bez procesora, jeśli użytkownik
wprowadzi dane obiektywu
• Centralnie ważony: około 75% wagi przypada na koło
o średnicy 12 mm w centrum kadru. Średnica koła
może być zmieniona na 8, 15 lub 20 mm albo
ważenie może być oparte o średnią z całego kadru
(w przypadku używania obiektywów bez procesora
średnica koła wynosi 12 mm)
• Punktowy: pomiar w kole o średnicy 4 mm (około 1,5%
powierzchni kadru) na środku wybranego pola AF
(centralnego pola AF, gdy używany jest obiektyw bez
procesora)
• Pomiar chroniący jasne obszary przed prześwietleniem:
dostępny w połączeniu z obiektywami typu G, E i D;
odpowiada pomiarowi centralnie ważonemu
w przypadku korzystania z innych obiektywów.
• Pomiar matrycowy, centralnie ważony lub chroniący jasne
obszary przed prześwietleniem: 0–20 EV
• Pomiar punktowy: 2–20 EV
Zarówno przy użyciu procesora, jak i AI
Ekspozycja
Tryb
Tryby automatyczne (i automatyczny; j automatyczny (błysk
wyłączony)); programy tematyczne (k portret; l krajobraz;
p dziecko; m zdjęcia sportowe; n makro; o portret nocny; r krajobraz
nocny; s przyjęcie/wnętrza; t plaża/śnieg; u zachód słońca;
v zmierzch/świt; w portret zwierzaka; x blask świec; y kwiaty;
z barwy jesieni; 0 żywność); tryby efektów specjalnych
(% noktowizor; g szkic kolorowy; i efekt miniatury; u kolor
selektywny; 1 sylwetka; 2 rozjaśnienie; 3 przyciemnienie);
automatyka programowa z fleksją programu (P);
automatyka z preselekcją czasu otwarcia migawki (S);
automatyka z preselekcją przysłony (A); tryb manualny
(M); U1 (ustawienia użytkownika 1); U2 (ustawienia użytkownika 2)
Kompensacja ekspozycji
Można ją regulować w zakresie od –5 do +5 EV
w krokach co 1/3 lub 1/2 EV w trybach P, S, A, M, h i %
Braketing ekspozycji
2–9 klatek w krokach co 1/3, 1/2, 2/3 lub 1 EV; 2–5 klatek
w krokach co 2 lub 3 EV
Braketing mocy błysku
2–9 klatek w krokach co 1/3, 1/2, 2/3 lub 1 EV; 2–5 klatek
w krokach co 2 lub 3 EV
Braketing balansu bieli
2–3 klatki w krokach co 1, 2 lub 3
Braketing ADL
2 klatki z użyciem wybranej wartości dla jednej klatki
albo 3–5 klatek z użyciem wartości wybranej dla
wszystkich klatek
Blokada ekspozycji
Blokada zmierzonej wartości światła przyciskiem
A AE-L/AF-L
Czułość ISO (indeks zalecanych ISO 100 – 12800 w krokach co 1/3 lub 1/2 EV. Można
ekspozycji)
również ustawić wartość o około 0,3; 0,5; 0,7 lub 1 EV
(odpowiednik ISO 50) poniżej ISO 100 albo wartość
o około 0,3; 0,5; 0,7; 1 lub 2 EV (odpowiednik
ISO 51200) powyżej ISO 12800; dostępny
automatyczny dobór czułości ISO
Aktywna funkcja D-Lighting Automatyczna, Bardzo wysoka, Zwiększona,
Normalna, Zmniejszona, Wyłącz
481
Ostrość
Autofokus
Zakres działania
Silnik ustawiania ostrości
Pole AF
Tryb pola AF
Blokada ostrości
Moduł czujnika autofokusa typu Nikon Advanced
Multi-CAM 3500 II z detekcją fazową TTL, precyzyjną
korektą, 51 polami AF (w tym 15 czujników typu
krzyżowego; f/8 obsługiwane przez 11 czujników) oraz
diodą wspomagającą AF (zasięg około 0,5–3 m)
–3 – +19 EV (ISO 100, 20°C)
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF
(AF-C); automatyczny wybór AF-S/AF-C (AF-A);
wyprzedzające śledzenie ostrości uruchamiane
automatycznie w zależności od stanu
fotografowanego obiektu
• Ręczne ustawianie ostrości (M): można korzystać ze
wskaźnika ustawienia ostrości
Możliwość wyboru spośród 51 lub 11 pól AF
Jednopolowy AF; AF z dynamicznym wyborem pola
z 9, 21 lub 51 polami; śledzenie 3D, wybór pola AF
z grupy, automatyczny wybór pola AF
Ostrość można zablokować, wciskając spust migawki
do połowy (pojedynczy AF) lub naciskając przycisk
A AE-L/AF-L
Lampa błyskowa
Wbudowana lampa błyskowa i, k, p, n, o, s, w, g: automatyczna lampa
błyskowa z automatycznym podnoszeniem
P, S, A, M, 0: ręczne podnoszenie przyciskiem
Liczba przewodnia
Około 12, 12 w manualnym trybie lampy błyskowej (m,
ISO 100, 20°C)
482
Lampa błyskowa
Sterowanie błyskiem
Tryb lampy błyskowej
Kompensacja błysku
Wskaźnik gotowości lampy
Sanki mocujące
TTL: sterowanie błyskiem i-TTL z wykorzystaniem około
91 000-pikselowego czujnika RGB dostępne
z wbudowaną lampą błyskową; zrównoważony błysk
wypełniający i-TTL dla cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych stosowany w połączeniu
z matrycowym pomiarem ekspozycji, centralnie
ważonym pomiarem ekspozycji oraz pomiarem
ekspozycji chroniącym jasne obszary przed
prześwietleniem, a standardowy błysk i-TTL dla
cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych
stosowany z punktowym pomiarem ekspozycji
Automatyka, automatyka z redukcją efektu
czerwonych oczu, automatyczna synchronizacja
z długimi czasami ekspozycji, automatyczna
synchronizacja z długimi czasami ekspozycji
z redukcją efektu czerwonych oczu, błysk
wypełniający, redukcja efektu czerwonych oczu,
synchronizacja z długimi czasami ekspozycji,
synchronizacja z długimi czasami ekspozycji
z redukcją efektu czerwonych oczu, synchronizacja na
tylną kurtynkę migawki z synchronizacją z długimi
czasami ekspozycji, synchronizacja na tylną kurtynkę
migawki, wyłączona; obsługa automatycznej
synchronizacji z krótkimi czasami otwarcia migawki
–3 – +1 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV
Włącza się, gdy wbudowana lub opcjonalna lampa
błyskowa jest całkowicie naładowana; miga po
wyemitowaniu błysku z pełną mocą
ISO 518 „gorąca stopka” z synchronizacją, stykami
danych i blokadą zabezpieczającą
Obsługa CLS; dostępna opcja trybu sterownika.
Kreatywny system
oświetlenia firmy Nikon (CLS)
Gniazdo synchronizacyjne
Adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15
(dostępny osobno)
Balans bieli
Balans bieli
Automatyczny (2 rodzaje), światło żarowe, światło
jarzeniowe (7 rodzajów), światło słoneczne, lampa
błyskowa, pochmurno, cień, pomiar manualny (można
zapisać do 6 wartości, punktowy pomiar balansu bieli
dostępny w trybie podglądu na żywo), wybór
temperatury barwowej (2500 K–10 000 K), wszystkie
opcje z precyzyjną korektą
483
Podgląd na żywo
Tryby
Silnik ustawiania ostrości
Tryb pola AF
Autofokus
Film
Pomiar ekspozycji
Sposób pomiaru ekspozycji
Rozmiar klatki (piksele)
i liczba klatek na sekundę
Format plików
Kompresja wideo
Format nagrywania dźwięku
Urządzenie nagrywające
dźwięk
Inne opcje
Monitor
Monitor
484
Fotografowanie w trybie podglądu na żywo (zdjęcia),
filmowanie w trybie podglądu na żywo (filmy)
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF
(AF-F)
• Ręczne ustawianie ostrości (M)
AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne
pole AF, AF ze śledzeniem obiektu
Autofokus z detekcją kontrastu w dowolnym punkcie
kadru (aparat wybiera pole AF automatycznie po
wybraniu AF z priorytetem ostrości twarzy lub AF ze
śledzeniem obiektu)
System pomiaru ekspozycji TTL korzystający z głównej
matrycy
Matrycowy, centralnie ważony lub chroniący jasne
obszary przed prześwietleniem
• 1920 × 1080; 60 p (progresywny), 50 p, 30 p, 25 p,
24 p
• 1280 × 720; 60 p, 50 p
Rzeczywiste liczby klatek dla 60 p, 50 p, 30 p, 25 p i 24 p
to, odpowiednio, 59,94; 50; 29,97; 25 i 23,976 kl./s;
wszystkie opcje obsługujące ★wysoką i normalną
jakość obrazu
MOV
Zaawansowane kodowanie wideo (ang. Advanced
Video Coding) H.264/MPEG-4
Liniowe PCM
Wbudowany lub zewnętrzny mikrofon stereofoniczny;
możliwość regulacji czułości
Oznaczanie indeksów, zdjęcia poklatkowe
Niskotemperaturowy, polisilikonowy odchylany
monitor TFT LCD o przekątnej 8 cm/3,2 cala, z około
1 229 000 punktów (VGA; 640 × RGBW × 480 =
1 228 800 punktów) z kątem oglądania około 170°,
z pokryciem kadru około 100% oraz regulacją jasności
i kąta
Odtwarzanie
Odtwarzanie
Interfejs
USB
Wyjście HDMI
Gniazdo akcesoriów
Wejście dźwiękowe
Wyjście dźwiękowe
Odtwarzanie w widoku pełnoekranowym i w widoku
miniatur (liczba 4, 9 lub 72 zdjęć albo kalendarz),
odtwarzanie z powiększeniem podczas odtwarzania,
odtwarzanie filmów, pokazy slajdów zawierające
zdjęcia i/lub filmy, wyświetlanie histogramów, obszary
prześwietlone, informacje o zdjęciu, wyświetlanie
danych pozycji i automatyczny obrót zdjęć
USB Hi-Speed; zalecane podłączanie do
wbudowanego gniazda USB
Złącze HDMI typu C
• Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania: WR-1, WR-R10
(dostępne osobno)
• Przewód zdalnego sterowania: MC-DC2 (dostępny
osobno)
• Odbiornik GPS: GP-1/GP-1A (dostępny osobno)
Gniazdo stereo typu mini (3,5mm średnicy;
obsługiwane zasilanie przez gniazdo)
Gniazdo stereo typu mini (3,5mm średnicy)
Sieć bezprzewodowa (tylko D750; niedostępna w przypadku D750 (K))
Standardy
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Protokoły komunikacji
• IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
Częstotliwość robocza
2412–2462 MHz (kanały 1–11)
Zasięg (linia widzenia)
Około 30 m (przyjęto brak zakłóceń; zasięg może
zmieniać się w zależności od siły sygnału i obecności
lub braku przeszkód)
Szybkość transmisji danych
54 Mb/s
Maksymalne logiczne szybkości przesyłania danych
zgodnie ze standardem IEEE. Rzeczywiste szybkości
mogą być inne.
Bezpieczeństwo
• Uwierzytelnianie: system otwarty, WPA2-PSK
• Szyfrowanie: AES
Konfiguracja sieci
Obsługuje WPS
bezprzewodowej
Protokoły dostępu
Infrastruktura
485
Obsługiwane języki
Obsługiwane języki
Źródło zasilania
Akumulator
Pojemnik na baterie
Zasilacz sieciowy
Gniazdo mocowania statywu
Gniazdo mocowania statywu
Wymiary/ciężar
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Ciężar
Angielski, arabski, bengalski, bułgarski, chiński
(uproszczony i tradycyjny), czeski, duński, fiński,
francuski, grecki, hindi, hiszpański, indonezyjski,
japoński, koreański, marathi, niderlandzki, niemiecki,
norweski, perski, polski, portugalski (Portugalia
i Brazylia), rosyjski, rumuński, serbski, szwedzki, tajski,
tamilski, telugu, turecki, ukraiński, węgierski,
wietnamski, włoski
Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL15; można
również używać akumulatorów EN-EL15b i EN-EL15a
Opcjonalny wielofunkcyjny pojemnik na baterie
MB-D16 zawierający jeden akumulator jonowo-litowy
Nikon EN-EL15 albo sześć baterii alkalicznych, niklowowodorkowych lub litowych rozmiaru AA. Można
również używać akumulatorów EN-EL15b i EN-EL15a.
Zasilacz sieciowy EH-5b; wymaga złącza zasilania
EP-5B (dostępne osobno)
/
1 4 cala (ISO
1222)
Około 140,5 × 113 × 78 mm
Około 830 g z akumulatorem i kartą pamięci, ale bez
pokrywki bagnetu korpusu; około 750 g (tylko korpus
aparatu)
Środowisko pracy
Temperatura
0°C–40°C
Wilgotność
Maksymalnie 85% (bez skraplania pary wodnej)
• Jeśli nie podano inaczej, wszystkie pomiary zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi stowarzyszenia
Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Wszystkie dane dotyczą aparatu z całkowicie naładowanym akumulatorem.
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania opisanych
w tej instrukcji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z ewentualnych błędów i pomyłek zawartych w tej instrukcji.
486
Ładowarka MH-25a
Nominalne parametry
wejściowe
Nominalne parametry
wyjściowe
Obsługiwane akumulatory
Czas ładowania
Temperatura robocza
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Długość kabla zasilającego
(jeśli dołączono)
Ciężar
Prąd zmienny 100–240 V, 50/60 Hz; 0,23–0,12 A
Prąd stały 8,4 V/1,2 A
Akumulatory jonowo-litowe Nikon EN-EL15b,
EN-EL15a i EN-EL15
Około 2 godziny i 35 minut w temperaturze otoczenia
25°C, gdy akumulator jest całkowicie rozładowany
0°C–40°C
Około 95 × 33,5 × 71 mm, bez wystających części
Około 1,5 m
Około 115 g, bez dołączonego złącza zasilania (kabla
zasilającego lub adaptera gniazdka ściennego)
Symbole na tym produkcie mają następujące znaczenie:
m Prąd zmienny, p Prąd stały, q Urządzenie klasy II (konstrukcja produktu jest podwójnie izolowana).
Akumulator jonowo-litowy EN-EL15
Typ
Akumulator jonowo-litowy
Pojemność nominalna
7,0 V/1900 mAh
Temperatura robocza
0°C–40°C
Wymiary (szer. × wys. × gł.) Około 40 × 56 × 20,5 mm
Ciężar
Około 78 g, bez pokrywki styków
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania opisanych
w tej instrukcji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z ewentualnych błędów i pomyłek zawartych w tej instrukcji.
487
❚❚ Zgodność ze standardami
• DCF wersja 2.0: standard DCF (ang. Design Rule for Camera File Systems)
jest szeroko stosowany w branży cyfrowych aparatów
fotograficznych w celu zapewnienia zgodności między aparatami
różnych producentów.
• DPOF: standard Digital Print Order Format (DPOF) jest stosowany
w całej branży fotografii cyfrowej i pozwala na drukowanie zdjęć
w oparciu o polecenia wydruku zapisane na karcie pamięci.
• Exif wersja 2.3: aparat obsługuje standard Exif (ang. Exchangeable
Image File Format for Digital Still Cameras) w wersji 2.3, dzięki
któremu informacje zapisywane wraz ze zdjęciami można
wykorzystać do optymalnej reprodukcji kolorów podczas drukowania
zdjęć na drukarkach zgodnych ze standardem Exif.
• PictBridge: standard opracowany dzięki współpracy producentów
aparatów cyfrowych i drukarek, który umożliwia bezpośrednie
drukowanie zdjęć na drukarce bez konieczności przesyłania ich
najpierw do komputera.
• HDMI: (ang. High-Definition Multimedia Interface) to standard
interfejsów multimedialnych stosowany w urządzeniach elektroniki
użytkowej i audio-wideo pozwalający na przesyłanie danych audiowideo i sygnałów sterujących do urządzeń zgodnych z HDMI poprzez
połączenie jednym kablem.
488
Informacje dotyczące znaków towarowych
IOS to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy firmy Cisco Systems Inc.
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach, który jest wykorzystywany na
licencji. Mac i OS X to zarejestrowane znaki towarowe firmy Apple Inc. w USA i/lub
innych krajach. Microsoft, Windows i Windows Vista to zarejestrowane znaki
towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych
krajach. PictBridge to znak towarowy. Logo SD, SDHC oraz SDXC to znaki towarowe
SD-3C, LLC. HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing,
LLC.
Wi-Fi oraz logo Wi-Fi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi Wi-Fi Alliance. Wszelkie pozostałe nazwy handlowe użyte w tej
instrukcji lub innej dokumentacji dostarczonej wraz z produktem Nikon są znakami
towarowymi bądź zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli.
A Oznakowanie zgodności
Normy i standardy, których wymogi spełnia aparat, można wyświetlić za pomocą
opcji Oznakowanie zgodności w menu ustawień (0 392).
A Licencja FreeType (FreeType2)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2012 The
FreeType Project (http://www.freetype.org). Wszelkie prawa zastrzeżone.
A Licencja MIT (HarfBuzz)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2014 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Wszelkie prawa
zastrzeżone.
489
A Certyfikaty
490
Zatwierdzone karty pamięci
Aparat obsługuje karty pamięci SD, SDHC i SDXC, w tym
karty SDHC i SDXC zgodne z UHS-I. Karty o klasie prędkości
SD 6 lub szybsze są zalecane do nagrywania filmów. Użycie
wolniejszych kart może powodować przerywanie nagrywania.
Wybierając karty do użytku w czytniku kart, upewnij się, że są one
zgodne z urządzeniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat cech,
obsługi i ograniczeń stosowania, skontaktuj się z producentem.
491
Pojemność kart pamięci
Poniższa tabela zawiera przybliżoną liczbę zdjęć, jaką można zapisać na
karcie SDHC SanDisk SDSDXPA-016G-J35 UHS-I o pojemności 16 GB przy
różnych ustawieniach jakości zdjęcia (0 115), wielkości zdjęcia (0 118)
i obszaru zdjęcia (stan na wrzesień 2014 r.; 0 110).
❚❚ Obszar zdjęcia FX (36×24) *
Jakość zdjęcia
NEF (RAW), skompresowane
bezstratnie, 12-bitowa
NEF (RAW), skompresowane
bezstratnie, 14-bitowa
NEF (RAW), skompresowane,
12-bitowa
NEF (RAW), skompresowane,
14-bitowa
Wielkość zdjęcia
Rozmiar
pliku 1
Liczba zdjęć 1
Pojemność
bufora 2
—
21,0 MB
376
25
—
26,9 MB
292
15
—
19,2 MB
507
33
—
23,9 MB
425
21
Duża
12,6 MB
923
87
JPEG fine 3
Średnia
7,7 MB
1500
100
Mała
4,1 MB
2900
100
Duża
6,7 MB
1800
100
Średnia
3,9 MB
2900
100
JPEG normal 3
Mała
2,1 MB
5500
100
Duża
2,2 MB
3500
100
Średnia
1,6 MB
5700
100
JPEG basic 3
Mała
1,1 MB
10 100
100
* Obejmuje zdjęcia zrobione obiektywami innymi niż DX, gdy Włącz jest wybrane dla Auto. kadr
w formacie DX.
492
❚❚ Obszar zdjęcia DX (24×16) *
Jakość zdjęcia
Wielkość zdjęcia
Rozmiar
pliku 1
Liczba zdjęć 1
Pojemność
bufora 2
—
10,5 MB
579
100
—
13,1 MB
449
48
—
9,8 MB
785
100
—
11,9 MB
656
100
NEF (RAW), skompresowane
bezstratnie, 12-bitowa
NEF (RAW), skompresowane
bezstratnie, 14-bitowa
NEF (RAW), skompresowane,
12-bitowa
NEF (RAW), skompresowane,
14-bitowa
Duża
6,2 MB
1900
100
Średnia
3,9 MB
3000
100
Mała
2,3 MB
5000
100
Duża
3,1 MB
3700
100
Średnia
2,0 MB
5700
100
JPEG normal 3
Mała
1,2 MB
9300
100
Duża
1,6 MB
7000
100
Średnia
1,2 MB
10 300
100
JPEG basic 3
Mała
0,8 MB
15 600
100
* Obejmuje zdjęcia zrobione obiektywami DX, gdy Włącz jest wybrane dla Auto. kadr w formacie
DX.
JPEG fine 3
1 Wszystkie wartości liczbowe mają charakter przybliżony. Rozmiar pliku zmienia się w zależności od
fotografowanej scenerii.
2 Maksymalna liczba zdjęć, jaka może być zapisana w buforze pamięci przy ISO 100. Spada, jeśli
Optymalna jakość jest wybrane dla Kompresja JPEG (0 117), czułość ISO jest ustawiona na
Hi 0,3 lub wyższą wartość, lub też gdy włączona jest redukcja szumów dla długich czasów naświetlania albo
automatyczna korekcja dystorsji.
3 Przy określaniu wartości liczbowych założono, że Kompresja JPEG jest ustawiona na Priorytet
wielkości. Wybranie opcji Optymalna jakość zwiększa rozmiar plików zdjęć JPEG. Odpowiednio
do tego wzrostu zmniejszają się liczba zdjęć i pojemność bufora.
A d3—Maksimum w serii (0 339)
Maksymalną liczbę zdjęć, jaką można zarejestrować w pojedynczej serii w trybie
zdjęć seryjnych, można ustawić na dowolną wartość z przedziału od 1 do 100.
493
Czas działania akumulatora
Długość materiału filmowego lub liczba zdjęć, jaką można zarejestrować
przy użyciu w pełni naładowanych akumulatorów, zależy od stanu
akumulatora, temperatury, interwału między zdjęciami i czasu
wyświetlania menu. W przypadku baterii lub akumulatorów typu AA
pojemność zmienia się także w zależności od producenta i warunków
przechowywania; w aparacie nie można stosować niektórych baterii lub
akumulatorów. Przykładowe dane liczbowe dla aparatu i opcjonalnego
wielofunkcyjnego pojemnika na baterie MB-D16 są przedstawione
poniżej.
• Zdjęcia, tryb zdjęć pojedynczych (standard CIPA 1)
Jeden akumulator EN-EL15 2 (aparat): około 1230 zdjęć
Jeden akumulator EN-EL15 2 (MB-D16): około 1230 zdjęć
Sześć baterii alkalicznych typu AA (MB-D16): około 430 zdjęć
• Zdjęcia, tryb seryjnego wyzwalania migawki (standard Nikon 3)
Jeden akumulator EN-EL15 2 (aparat): około 4420 zdjęć
Jeden akumulator EN-EL15 2 (MB-D16): około 4420 zdjęć
Sześć baterii alkalicznych typu AA (MB-D16): około 780 zdjęć
• Filmy 4
Jeden akumulator EN-EL15 2 (aparat): około 55 minut materiału filmowego
w wysokiej rozdzielczości (HD)
Jeden akumulator EN-EL15 2 (MB-D16): około 55 minut materiału filmowego
w wysokiej rozdzielczości (HD)
Sześć baterii alkalicznych (MB-D16): około 20 minut materiału filmowego
w wysokiej rozdzielczości (HD)
494
1 Zmierzone w temperaturze 23°C (±2°C) z obiektywem AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR
w następujących warunkach testowych: obiektyw przełączany z nieskończoności do minimalnej odległości
zdjęciowej i jedno zdjęcie robione z ustawieniami domyślnymi co 30 s; lampa błyskowa emituje błysk co
drugie zdjęcie. Bez użycia podglądu na żywo.
2 Akumulatorów EN-EL15b i EN-EL15a można również używać zamiast akumulatorów EN-EL15.
3 Mierzone w temperaturze 20°C z obiektywem AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR w następujących
warunkach testowych: jakość zdjęcia ustawiona na JPEG basic, wielkość zdjęcia ustawiona na Ś (średnia),
czas otwarcia migawki 1/250 s, spust migawki wciskany do połowy na trzy sekundy i ostrość przełączana
cyklicznie od nieskończoności do minimalnej odległości zdjęciowej trzy razy; następnie sześć zdjęć
zrobionych po kolei i monitor włączony na pięć sekund, a następnie wyłączony; cykl powtarzany po upływie
czasu czuwania.
4 Zmierzone w temperaturze 23°C (±2°C) z ustawieniami domyślnymi aparatu i obiektywem AF-S NIKKOR
24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR w warunkach określonych przez stowarzyszenie Camera and Imaging Products
Association (CIPA). Długość pojedynczego filmu nie może przekraczać 20 minut (1080/60p), a jego wielkość
nie może przekraczać 4 GB. Nagrywanie może zakończyć się przed osiągnięciem tych limitów, jeśli
temperatura aparatu wzrośnie.
Czas działania akumulatora mogą ograniczyć następujące czynniki:
• Korzystanie z monitora
• Przytrzymywanie spustu migawki wciśniętego do połowy
• Powtarzane operacje autofokusa
• Robienie zdjęć w formacie NEF (RAW)
• Długie czasy otwarcia migawki
• Korzystanie z opcjonalnego odbiornika GPS GP-1 lub GP-1A albo
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania WR-R10/WR-1
• Korzystanie z funkcji Wi-Fi lub opcjonalnego modułu
komunikacyjnego UT-1 albo przekaźnika bezprzewodowego WT-5
• Używanie redukcji drgań (VR) w przypadku obiektywów VR
Aby zapewnić jak najlepsze działanie akumulatorów jonowo-litowych
Nikon EN-EL15:
• Utrzymuj styki akumulatora w czystości. Zanieczyszczone styki mogą
pogorszyć parametry pracy akumulatora.
• Używaj akumulatorów bezpośrednio po naładowaniu. Nieużywane
akumulatory rozładowują się samoczynnie.
495
Obiektywy, które mogą zasłaniać wbudowaną
lampę błyskową i diodę wspomagającą AF
Obiektywy wymienione w tym rozdziale mogą zasłaniać wbudowaną
lampę błyskową lub diodę wspomagającą AF w pewnych warunkach.
❚❚ Wspomaganie AF diodą
Niektóre obiektywy mogą zasłaniać diodę wspomagającą przy pewnych
odległościach zdjęciowych. Zdejmuj osłony przeciwsłoneczne
obiektywu podczas korzystania z diody wspomagającej.
Dioda wspomagająca AF jest niedostępna w połączeniu z następującymi
obiektywami:
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
• AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8G ED VR II
Przy odległościach poniżej 0,7 m następujące obiektywy mogą zasłaniać
diodę wspomagającą AF i zakłócać pracę autofokusa przy słabym
oświetleniu:
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6G IF-ED
• AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8D IF
• AF Zoom-Nikkor 24–85 mm f/2,8–4D IF
• AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR
• AF Zoom Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6D (IF)
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4G
• AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180 mm f/4,5–5,6D
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED
496
Przy odległościach poniżej 1,0 m następujące obiektywy mogą zasłaniać
diodę wspomagającą AF i zakłócać pracę autofokusa przy słabym
oświetleniu:
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–6,3G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF Micro-Nikkor 200 mm f/4D IF-ED
Przy odległościach poniżej 1,5 m następujące obiektywy mogą zasłaniać
diodę wspomagającą AF i zakłócać pracę autofokusa przy słabym
oświetleniu:
• AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II
• AF Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8D ED
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8D IF-ED
497
❚❚ Wbudowana lampa błyskowa
Minimalny zasięg wbudowanej lampy błyskowej wynosi 0,6 m, dlatego
nie można jej używać z obiektywami makro o zmiennej ogniskowej
w zakresie odległości dla zdjęć makro. Lampy można używać
z obiektywami z procesorem o ogniskowej od 24 mm (16 mm
w formacie DX) do 300 mm, ale w niektórych przypadkach lampa
błyskowa może nie być w stanie całkowicie oświetlić fotografowanego
obiektu przy pewnych odległościach lub ogniskowych z powodu cieni
rzucanych przez obiektyw. Poniższe ilustracje przedstawiają efekt
winietowania spowodowany cieniami rzucanymi przez obiektyw
podczas korzystania z lampy błyskowej.
Cień
Winietowanie
Zdejmij osłony przeciwsłoneczne obiektywu, aby zapobiec
powstawaniu cieni. Lampa błyskowa może nie być w stanie oświetlić
całego obiektu w połączeniu z następującymi obiektywami z odległości
mniejszych niż podane poniżej:
Obiektyw
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G
ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4G
IF-ED
DX
498
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8G
IF-ED
Pozycja zoomu
Minimalna odległość bez
winietowania
18–24 mm
Bez winietowania
18 mm
20–24 mm
20 mm
24–55 mm
1,0 m
Bez winietowania
2,0 m
1,0 m
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G
ED VR II
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm
f/3,5–5,6G IF-ED
18 mm
1,0 m
24–200 mm
Bez winietowania
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6G
ED VR
28 mm
50–300 mm
1,0 m
Bez winietowania
Obiektyw
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8D
IF-ED
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm f/3,5–4,5D
IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5G ED
AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8D IF
AF-S NIKKOR 20 mm f/1,8G
AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4G ED
FX
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm
f/3,5–5,6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8D
IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED
VR
PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED *
Minimalna odległość bez
winietowania
35 mm
1,5 m
28 mm
1,5 m
35 mm
Bez winietowania
24 mm
1,0 m
28–35 mm
Bez winietowania
28 mm
1,5 m
35 mm
Bez winietowania
24 mm
1,5 m
28 mm
1,0 m
35 mm
Bez winietowania
20 mm
1,0 m
24 mm
1,0 m
35 mm
1,5 m
50–70 mm
Bez winietowania
24 mm
1,0 m
35–120 mm
Bez winietowania
24 mm
2,0 m
28 mm
1,0 m
50–120 mm
Bez winietowania
28 mm
1,0 m
50–70 mm
Bez winietowania
28 mm
1,5 m
35 mm
1,0 m
50–300 mm
Bez winietowania
24 mm
1,5 m
Pozycja zoomu
* Kiedy nie jest przesunięty ani pochylony.
499
W połączeniu z obiektywem AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED lampa
błyskowa nie będzie w stanie oświetlić całego obiektu z wszystkich
odległości.
Wbudowanej lampy błyskowej można także używać z następującymi
obiektywami bez procesora: Nikon z serii E i 24–300 mm NIKKOR (AI-S,
AI-, oraz zmodyfikowane AI-). Obiektywów AI 50–300 mm f/4,5,
zmodyfikowanych AI 50–300 mm f/4,5, AI-S 50–300 mm f/4,5 ED oraz AI
50–300 mm f/4,5 ED należy używać z pozycją zoomu 70 mm lub większą.
W połączeniu z obiektywami AI-S i AI 25–50 mm f/4 ED odległości,
powyżej których winietowanie nie występuje, to: 2,0 m z pozycją zoomu
25 mm i 1,0 m z pozycją zoomu 28 mm; winietowanie nie występuje
z pozycjami zoomu wynoszącymi 35 mm lub więcej.
500
Indeks
Symbole
i (Tryb automatyczny)................................ 34
j (Tryb ogólny (błysk wyłączony)).......... 34
h (Program tematyczny) ..................... 41
q (Efekty specjalne)............................... 46
k (Portret) ........................................................ 42
l (Krajobraz) ................................................... 42
p (Dziecko) ...................................................... 42
m (Zdjęcia sportowe).................................... 42
n (Makro).......................................................... 43
o (Portret nocny) ........................................... 43
r (Krajobraz nocny)...................................... 43
s (Przyjęcie/wnętrza)................................... 43
t (Plaża/śnieg)................................................ 44
u (Zachód słońca) ......................................... 44
v (Zmierzch/świt).......................................... 44
w (Portret zwierzaka).................................... 44
x (Blask świec).................................................. 45
y (Kwiaty) ......................................................... 45
z (Barwy jesieni) ............................................ 45
0 (Żywność) ..................................................... 45
% (Noktowizor) ............................................... 47
g (Szkic kolorowy) ................................47, 50
i (Efekt miniatury) ...............................48, 51
u (Kolor selektywny) .............................48, 52
1 (Sylwetka)..................................................... 48
2 (Rozjaśnienie) ............................................. 49
3 (Przyciemnienie)........................................ 49
P (Automatyka programowa) .................... 89
S (Automatyka z preselekcją czasu
otwarcia migawki) ....................................... 90
A (Automatyka z preselekcją przysłony). 91
M (Tryb manualny) ......................................... 93
U1/U2.................................................................... 99
S (Pojedyncze zdjęcie) ...............................103
T (Seryjne wolne) ............................. 103, 338
U (Seryjne szybkie) ....................................103
J (Ciche wyzwalanie migawki) ...............103
M (zwolnienie migawki Qc) ....................103
E (Samowyzwalacz).......................... 103, 106
V (Podnoszenie lustra)................. 104, 109
! (AF z priorytetem twarzy) ...................... 58
$ (Szerokie pole AF) ..................................... 58
% (Normalne pole AF) .................................. 58
& (AF ze śledzeniem ruchu)..................... 58
a (Matrycowy) ...................................139, 335
Z (Centralnie ważony) ....................139, 335
b (Punktowy) ...............................................139
h (Pomiar chroniący jasne obszary przed
prześwietleniem)........................................139
AUTO (Automatyka lampy błyskowej) ....181
Y (Redukcja efektu czerwonych oczu) .....
181, 183
SLOW (Synchronizacja z długimi czasami
ekspozycji) ..........................................181, 183
REAR (Synchronizacja na tylną kurtynkę
migawki)........................................................183
E (Kompensacja ekspozycji)....................143
Y (Kompensacja błysku)..........................188
O (Fleksja programu)..................................... 89
Przycisk a (Podgląd na żywo) ...........54, 66
Przycisk P............... 16, 61, 71, 198, 245, 396
Przycisk R (informacje) .................12, 64, 75
Przycisk D ..................................................5, 342
m (Balans bieli)....................................145, 321
L (Pomiar manualny)....................145, 155
D (Braketing)..............................................202
I (Wskaźnik ostrości) ................36, 129, 133
t (Bufor pamięci) .........................................105
N (Wskaźnik gotowości lampy) ................. 40
Numerics
1,2× (30×20) 1.2× ...............................110, 111
12-bitowa........................................................117
14-bitowa........................................................117
A
Adobe RGB .....................................................314
AF ............................................. 57–59, 120–130
AF z dynamicznym wyborem pola .......123,
126, 329
AF z priorytetem twarzy .............................. 58
AF ze śledzeniem obiektu ........................... 58
AF-A...................................................................121
AF-C.........................................................121, 326
501
AF-F ..................................................................... 57
AF-S ..................................................57, 121, 327
Akcesoria.........................................................441
Aktywna funkcja D-Lighting ..........175, 212
Akumulator..................... 25, 26, 30, 383, 487
Akumulator zegara ........................................ 15
Auto. kadr w formacie DX .........................111
Autobraketing ...............................................202
Autofokus.............................. 57–59, 120–130
Automat. korekcja dystorsji......................316
Automatyczna synchronizacja z krótkimi
czasami migawki ..............................345, 346
Automatyczny (Balans bieli).....................145
Automatyczny AF.........................................121
Automatyczny braketing...........................353
Automatyczny dobór ISO................136, 322
Automatyczny obrót zdjęć .......................382
Automatyczny wybór pola AF.......124, 126
Automatyka lampy błyskowej.................181
Automatyka programowa........................... 89
Automatyka z preselekcją czasu otwarcia
migawki ........................................................... 90
Automatyka z preselekcją przysłony....... 91
B
Balans bieli.................................. 145, 208, 321
Balans kolorów..............................................402
Balans kolorów monitora ..........................377
Bezpośrednie porównanie........................419
Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania ..........................................197, 368
Blok. AE spustem migawki........................336
Blokada automatycznej ekspozycji .......141
Blokada automatycznej ekspozycji (AE).....
141
Blokada ekspozycji ......................................141
Blokada mocy błysku ..................................190
Blokada ostrości............................................129
Blokada śledzenia ostrości........................328
Błysk modelujący..........................................353
Błysk stroboskopowy..................................347
Braketing ...............................................202, 353
Braketing ADL......................................212, 353
Braketing balansu bieli (Sposób real. aut.
braketingu).........................................208, 353
Braketing ekspozycji .........................202, 353
502
Braketing mocy błysku.....................202, 353
Bufor pamięci.................................................105
C
Camera Control Pro 2..................................444
Capture NX-D................... 116, 268, 378, 384
CEC ..........................................................278, 280
Charakt. częstot. ................................... 71, 320
Ciche wyzwalanie migawki.......................103
Cień (Balans bieli) .........................................145
CLS .....................................................................433
Cross Screen (Efekty filtrów).....................401
Cyjanotypia (Monochromatyczne) ........400
Czarno-białe (Monochromatyczne).......400
Czas ........................................................... 28, 381
Czas B...........................................................93, 95
Czas czuwania ..............................39, 239, 336
Czas działania akumulatora......................494
Czas letni .........................................................381
Czas migawki dla błysku..................185, 346
Czas otwarcia migawki..........................90, 93
Czas synchronizacji błysku.... 345, 346, 479
Czas wyłączenia monitora.........................337
Czas wyświetlania zdjęcia (Pokaz slajdów)
308
Czułość ......................................... 134, 136, 322
Czułość ISO ................................. 134, 136, 322
Czułość mikrofonu............................... 71, 320
Czyść matrycę................................................448
D
D (duża)..................................................... 77, 118
Dane obiektywu bez CPU..........................235
Dane ogólne...................................................254
Dane pozycji.........................................239, 253
Data i godzina........................................ 28, 381
Datownik (PictBridge).................................272
D-Lighting.......................................................397
Dodaj elementy (Moje menu)..................421
Dopasuj f. Picture Control .........................170
Dostępne ustawienia ..................................460
Dostos. pokręteł sterow.............................363
DPOF ............................................. 274, 275, 488
Drukowanie ....................................................271
Drukuj (DPOF)................................................274
DX (24×16) 1.5×...........................76, 110, 111
E
Edytuj film............................................... 81, 245
Efekt miniatury............................... 48, 51, 416
Efekty filtrów........................................169, 401
Efekty specjalne.............................................. 46
Ekran Informacje ....................12, 64, 75, 341
Ekspozycja ............................................139–144
Ekspozycja i błysk (Sposób real. aut.
braketingu)......................................... 202, 353
Ethernet................................................. 269, 442
Exif .....................................................................488
F
Filmowanie w trybie podglądu na żywo66
Filmy ............................................... 66, 370–373
Fleksja programu ........................................... 89
Folder odtwarzania .....................................300
Folder zapisu..................................................311
Format daty....................................................381
Format DX.......................................................110
Format FX........................................................110
Formatowanie karty pamięci...................375
Fotogr. z interwalometrem ......................222
Fotografowanie w trybie podglądu na
żywo.................................................................. 54
FX (36×24) 1.0×...................................110, 111
G
Głębia kolorów NEF (RAW) .......................117
Głębia ostrości................................................. 92
Głośnik ..................................................................4
Głośność.................................................. 80, 309
Głośność w słuchawkach ............................ 72
Gniazdo.................................31, 119, 245, 319
Gniazdo akcesoriów....................................443
Gniazdo i folder odtwarzania ..................245
Gniazdo mikrofonu zewnętrznego.............2
GPS .......................................................... 239, 253
H
H.264.................................................................484
HDMI........................................ 65, 78, 277, 488
HDMI-CEC ............................................. 278, 280
Hi (Czułość).....................................................135
Histogram ............................64, 249, 250, 355
I
Identyfikator SSID ........................................286
Informacje............................................... 12, 246
Informacje o akumulatorze/baterii........383
Informacje o zdjęciu................ 246, 251, 302
Informacje podczas odtwarzania .246, 302
i-TTL............................................... 184, 185, 348
J
Jakość filmów ........................................ 71, 320
Jakość zdjęcia ................................................115
Jasność monitora .......................... 62, 72, 376
Jednopolowy AF.................................123, 126
Język (Language)..........................................381
JPEG...................................................................115
JPEG basic .......................................................115
JPEG fine..........................................................115
JPEG normal ...................................................115
K
Kabel USB........................................................266
Karta pamięci.....26, 31, 119, 375, 491, 492
Karta pamięci SD ........26, 31, 119, 491, 492
Kąt widzenia.........................................111, 432
Kolejność braketingu..................................354
Kolejność zasilania.......................................344
Kolor selektywny ........................... 48, 52, 417
Kolorowy kontur...........................................413
Komentarz do zdjęcia.................................384
Komp. eksp. dla lampy błysk....................353
Kompensacja błysku ...................................188
Kompensacja ekspozycji ...........................143
Kompresja JPEG ............................................117
Komputer ........................................................262
Kopia zapasowa (Rola karty w gnieździe 2)
119
Kopiuj zdjęcia ................................................303
Korekcja efektu czerw. oczu.....................398
Korekcja kształtu...........................................415
Korekcja winietowania...............................315
Korekta dystorsji...........................................412
Korekta pomiaru ekspozycji.....................336
503
Krajobraz (Ustaw funkcję Picture Control) .
165
Kreatywny system oświetlenia (CLS).....433
Krok EV zmiany ekspozycji........................333
Krok zmiany czułości ISO...........................333
Moje menu......................................................421
Monitor ............................17, 37, 54, 241, 376
Monochromatyczne ..........................165, 400
L
Naciśnij spust migawki do końca ............. 36
Naciśnij spust migawki do połowy ..........36
Najdłuższy czas migawki ...........................137
Nakładanie zdjęć ..........................................403
Nazwy plików.................................................313
NEF (RAW) ......................... 115, 117, 313, 406
Neutralne (Ustaw funkcję Picture Control)
165
Nikon Transfer 2............................................267
Normalne pole AF ..........................................58
Numery kolejne plików ..............................340
Lampa błyskowa.....40, 180, 181, 188, 190,
345, 433
Lampa błyskowa (Balans bieli) ................145
Liczba kopii (menu PictBridge
[Ustawienia])................................................272
Liczba pól AF..................................................330
Liczba przysłony ............................ 89, 92, 431
Liczba zdjęć ....................................................494
Linie pomocnicze kadrowania ...........64, 75
Lo (Czułość) ....................................................135
Lustro............................................ 109, 193, 451
Ł
Ładowanie akumulatora.............................. 25
Łatwa kompensacja eksp. .........................334
Łatwe ISO ........................................................341
M
M (mała).................................................... 77, 118
Maksimum w serii ........................................339
Maksym. otwór względny ...............187, 430
Maksymalna czułość .........................137, 322
Matówka..........................................................479
MB-D16 .....................343, 344, 367, 383, 441
Menu fotografowania.................................310
Menu fotografowania i menu nagrywania
filmów ..................................................310, 318
Menu nagrywania filmów .........................318
Menu odtwarzania.......................................300
Menu retuszu.......................................245, 393
Menu ustawień .............................................374
Miejsce docelowe................................. 72, 319
Mikrofon ............................................................ 73
Mikrofon zewnętrzny.................................... 73
Minimalna wartość przysłony.............33, 88
Mired.................................................................151
Mocowanie obiektywu..........................3, 133
Moduł komunikacyjny......................269, 442
504
N
O
Obiektyw ...................... 27, 33, 235, 389, 426
Obiektyw bez procesora........ 235, 427, 431
Obiektyw typu D.................................426, 429
Obiektyw typu E .................................426, 429
Obiektyw typu G.................................426, 429
Obiektyw z procesorem..................... 33, 426
Obrót zdjęć pionowych .............................308
Obszar zdjęcia ............ 76, 77, 110, 113, 118
Obszary prześwietlone...............................248
Ochrona zdjęć ...............................................257
Ocieplenie (Efekty filtrów).........................401
Oczek. na zdal. wyzwol. (ML-L3) .............337
Odchylany monitor........................................ 17
Odłączanie obiektywu od aparatu........... 33
Odtwarzanie........................................... 37, 241
Odwróć wskaźniki ........................................366
Ogniskowa............................................237, 432
Okular wizjera................................................107
Opcje drukowania (menu PictBridge
[Ustawienia]) ................................................272
Opcje odtwarzania.......................................302
Opcjonalna lampa..............................348, 433
Optymalna jakość (Kompresja JPEG) ....117
Ostatnie ustawienia.....................................425
Ostrość wizjera ...................................... 29, 443
Ostrzeżenie o lampie ..................................339
Otwór względny ...........................................439
Oznaczanie indeksów........ 70, 80, 370, 372
Oznakowanie zgodności ................. 392, 489
P
PictBridge..............................................271, 488
Pierścień ustawiania ostrości........... 60, 132
Po usunięciu...................................................307
Pochmurno (Balans bieli) ..........................145
Pochylanie ......................................................388
Podgląd ekspozycji.................................55, 62
Podgląd na żywo..................... 54–65, 66–78
Podgląd zdjęć............................ 234, 242, 307
Podnoszenie lustra .................. 104, 109, 451
Podświetlenie...........................................5, 342
Podświetlenie LCD..................................5, 342
Podświetlenie pola AF................................329
Podświetlenie pola AF................................329
Pojedyncze zdjęcie......................................103
Pojedynczy AF..............................57, 121, 327
Pojemnik na baterie ..... 343, 344, 367, 383,
441
Pojemność kart pamięci ............................492
Pokaz slajdów................................................308
Pokrętło korekcji dioptrażu .............. 29, 443
Pokrętło trybu pracy ........................................6
Pokrętło trybu wyzwalania migawki 7, 103
Pokrywka bagnetu korpusu ................3, 442
Pokrywka okularu wizjera .........................107
Pole AF .....58, 123, 127, 133, 329, 330, 331
Polecenie wydruku DPOF .........................275
Połączenie sieciowe ....................................284
Pomiar centralnie ważony ..............139, 335
Pomiar ekspozycji .......................39, 139, 336
Pomiar manualny (Balans bieli) .... 145, 155
Pomiar matrycowy ............................ 139, 335
Pomoc ................................................................ 21
Portret (Ustaw funkcję Picture Control) .....
165
Powiększenie w trybie odtwarzania......255
Prawa autorskie .................................. 252, 385
Precyzyjna korekta AF ................................389
Precyzyjna korekta balansu bieli ............149
Priorytet wielkości (Kompresja JPEG) ...117
Program ekspozycji.....................................462
Program tematyczny .................................... 41
Prostowanie ...................................................411
Prz. ster. el. za pom. wyb. wielof. .............. 72
Przedbłysk monitorujący.................185, 191
Przekaźnik bezprzewodowy ..........269, 442
Przepełnienie (Rola karty w gnieździe 2) ...
119
Przestrzeń barw ............................................314
Przesyłanie Eye-Fi.........................................391
Przetwarzanie NEF (RAW)..........................406
Przew. zdj. pomocą pokr. przed..............364
Przewód zdalnego sterowania........ 95, 443
Przycinanie .....................................................399
Przycinanie (menu PictBridge
[Ustawienia])................................................272
Przycinanie filmów ........................................ 81
Przycisk AE-L/AF-L.............. 129, 141, 361, 373
Przycisk Fn ................................... 114, 356, 370
Przycisk konfig. ust. WPS ...........................284
Przycisk nagrywania filmu ................ 68, 366
Przycisk OK .....................................................354
Przycisk podglądu.......................92, 361, 372
Przycisk Pv .....................70, 92, 353, 361, 372
Przycisk trybu AF ................. 57, 59, 121, 125
Przycisk zwolnienia blokady pokrętła
trybu pracy ........................................................6
Przycisk zwolnienia blokady pokrętła
trybu wyzwalania migawki................7, 103
Przysłona ................................................... 91–93
Przysłona sterowana elektrycznie....72, 73,
370, 372
Przywracanie ustawień domyślnych....199,
292, 311, 318, 326
Punktowy ........................................................139
Punktowy balans bieli ................................159
Puste gniazdo, blok. spustu......................365
Puść przyc., by użyć pokrętła ...................365
R
Ramka...............................................................272
Ramka pola AF................................ 10, 29, 247
RAW gniaz. 1 – JPEG gniaz. 2 (Rola karty w
gnieździe 2) ..................................................119
Reduk. szumów - wys. czuł. ......................317
Redukcja efektu czerwonych oczu .......181,
183
Redukcja migotania ....................................380
Redukcja szumów - dł. naśw. ...................317
505
Redukcja szumu wiatru...................... 72, 321
Reset. menu fotografowania....................311
Reset. menu nagrywania filmów ............318
Reset. ustawień osobistych ......................326
Resetowanie..................... 199, 311, 318, 326
Resetowanie dwoma przyciskami..........199
Resetuj ustaw. użytkownika .....................101
Ręczne ustawianie ostrości......60, 132, 329
RGB ..........................................................249, 314
Rodzaj zasilania w MB-D16.......................343
Rola karty w gnieździe 2 ............................119
Rola przyc. (WR) Fn pil. zd. ster................368
Rola przyc. 4 na MB-D16 ..........................367
Rola przycisku AE-L/AF-L .................361, 373
Rola przycisku Fn................................356, 370
Rola przycisku migawki..............................373
Rola przycisku nagrywania filmu............366
Rola przycisku podglądu .................361, 372
Rozdzielczość wyjściowa (HDMI)............278
Rozmiar klatki/liczba klatek.............. 71, 319
Rozmiar strony ..............................................272
Rozmiar zdjęcia.............................................432
Rozpocznij druk (PictBridge)..........273, 275
Równomierne (Ustaw funkcję Picture
Control)..........................................................165
Rybie oko.........................................................413
S
Samowyzwalacz.............. 103, 106, 222, 337
Sepia (Monochromatyczne) .....................400
Seria............................................... 219, 339, 357
Seryjne szybkie..............................................103
Seryjne wolne......................................103, 338
Sieć ..........................................................269, 374
Sieć bezprzewodowa.............. 269, 281, 442
Sieć LAN...........................................................442
Skompresowane (typ) ................................117
Skompresowane bezstratnie (typ).........117
Skylight (Efekty filtrów) ..............................401
Słuchawki .......................................................... 73
Sortuj elementy (Moje menu)..................424
Sposób real. aut. braketingu ....................353
Spust migawki.......... 36, 129, 141, 336, 373
sRGB ..................................................................314
Standard DCF.................................................488
506
Standard DPOF (Digital Print Order
Format) ...................................... 274, 275, 488
Standardowe (Ustaw funkcję Picture
Control)..........................................................165
Standardowy błysk i-TTL dla
jednoobiektywowych lustrzanek
cyfrowych............................................185, 435
Statyw....................................................................3
Sterowanie lampą wbud. ..........................347
Sterowanie urządzeniem (HDMI) ...........278
Strefa czasowa...............................................381
Strefa czasowa i data...................................381
Styki procesora..............................................429
Sygnał dźwiękowy .......................................338
Synchronizacja na przednią kurtynkę
migawki .........................................................183
Synchronizacja na tylną kurtynkę migawki
183
Synchronizacja z długimi czasami
ekspozycji............................................181, 183
Szerokie pole AF ............................................. 58
Szkic kolorowy................................ 47, 50, 414
Szybki retusz ..................................................411
Ś
Ś (średnia) ................................................ 77, 118
Śledzenie 3D .............................. 124, 125, 126
Śledzenie ostrości ..............................122, 328
Światło jarzeniowe (Balans bieli) ............145
Światło słoneczne (Balans bieli) ..............145
Światło żarowe (Balans bieli)....................145
T
Telewizor .........................................................277
Temperatura barwowa........... 145, 147, 152
Tryb autofokusa .................................... 57, 121
Tryb ciągłego AF..........................57, 121, 326
Tryb filmowania w trybie podglądu na
żywo..................................................... 370–373
Tryb lampy błyskowej.......................181, 183
Tryb manualny ...................................... 93, 132
Tryb manualny (Sterowanie lampą wbud.)
347
Tryb opóźnienia ekspozycji ......................339
Tryb pola AF ........................................... 58, 123
Tryb seryjnego wyzwalania migawki....103
Tryb sterownika ............................................348
Tryb ustawiania ostrości.................... 57, 121
Tryb wyzwalania migawki....................7, 103
Tryb zdalnego sterowania (ML-L3) ........193
Tylko błysk (Sposób real. aut. braketingu) .
202, 353
Tylko ekspozycja (Sposób real. aut.
braketingu)......................................... 202, 353
Typ zdjęcia (Pokaz slajdów)......................308
U
Ukryj zdjęcie...................................................301
Urządzenie z dostępem do sieci
bezprzewodowej .......................................281
Ust. czułości ISO dla filmów......................322
Ustaw funkcję Picture Control....... 165, 321
Ustawienia czułości ISO ...................136, 322
Ustawienia domyślne .. 199, 292, 311, 318,
326
Ustawienia funkcji Picture Control .......165,
167
Ustawienia osobiste ....................................323
Ustawienia użytkownika.............................. 99
Usuń bieżące zdjęcie .......................... 38, 258
Usuń elementy (Moje menu) ...................423
Usuń wszystkie zdjęcia...............................260
Usuń wybrane zdjęcia ................................260
Usuwanie ................................................ 38, 258
UT-1......................................................... 269, 442
UTC.......................................................... 240, 253
Użyj satelity do ust. zegara .......................239
V
ViewNX 2............................................... 262, 314
W
Wbud. dioda wspomag. AF ......................332
Wbudowana...................................................180
Wbudowana lampa błyskowa................... 40
Wersja programu .........................................392
Widok kalendarza.........................................244
Widok miniatur ...................................243, 355
Widok pełnoekranowy...............................241
Wielkość .................................................. 77, 118
Wielkość zdjęcia............................................118
Wielokrotna ekspozycja.............................216
Wi-Fi ..................................................................281
Wireless Mobile Utility............ 281, 282, 283
Wirtualny horyzont............. 64, 75, 359, 388
Wizjer....................................... 10, 29, 443, 478
Wprow. kodu PIN ust. WPS .......................285
Wskaźnik ekspozycji...............................63, 94
Wskaźnik gotowości lampy .....40, 191, 438
Wskaźnik ostrości........................36, 129, 133
Wskaźnik ustawienia ostrości ..................133
Wspomaganie AF...............................332, 439
Współczynnik proporcji ..................... 76, 399
WT-5........................................................269, 442
Wyb. do przesł. do urz. int./cofn. wyb..245,
289
Wybierak trybu podglądu na żywo ..54, 66
Wybierak trybu ustawiania ostrości ....... 57,
120
Wybierz datę.............................. 261, 274, 301
Wybierz obszar zdjęcia...71, 111, 113, 360,
362, 366
Wybierz początek/koniec............................ 81
Wybór pola AF z grupy.....................124, 329
Wybór temperatury barwowej (Balans
bieli) ......................................................145, 152
Wybrane do druku.......................................274
Wydruk indeksu............................................274
Wykrywanie twarzy .....................................335
Wyprzedzające śledzenie ostrości .........122
Wysoka rozdzielczość (HD).............277, 488
Wysoki zakres dynamiki (HDR) ................177
Wyśw. siatki linii w wizjerze......................341
Wyświetl identyfikator SSID .....................287
Wyświetl. obszarów prześwietl. ................ 72
Wyświetlacz LCD ...............................................8
Wzmocnienie czerwonego (Efekty filtrów)
401
Wzmocnienie niebieskiego (Efekty filtrów)
401
Wzmocnienie zielonego (Efekty filtrów) ....
401
Wzorzec do usuwania kurzu ....................378
Z
Zaawansowane (HDMI)..............................279
507
Zabarwienie .........................................168, 170
Zapis wybranej klatki .............................81, 86
Zapisuj pola AF według orientacji .........331
Zapisywanie NEF (RAW).............................117
Zapisywanie ustawień użytkownika .....386
Zapisz ustawienia użytkownika ................ 99
Zapisz/ładuj ustawienia .............................386
Zasięg lampy błyskowej ............................187
Zasilacz sieciowy ................................441, 445
Zdalne natychmiastowe (Tryb zdalnego
sterowania (ML-L3))...................................193
Zdalne sterowanie .............................193, 444
Zdalne uniesienie lustra (Tryb zdalnego
sterowania (ML-L3))...................................193
Zdalne z opóźnieniem (Tryb zdalnego
sterowania (ML-L3))...................................193
Zdjęcia poklatkowe .....................................229
Zegar.................................................................381
Zgodne obiektywy.......................................426
Złącze HDMI ........................................................2
Złącze zasilania ...................................441, 445
Zmiana pól AF w pętli.................................330
Zmień wielkość .............................................408
Zmiękczenie (Efekty filtrów).....................402
Znacznik płaszczyzny ogniskowej .........133
Zwolnienie migawki Qc (ciche seryjne)103
Ż
Żywe (Ustaw funkcję Picture Control) ..165
508
Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi
serwisowe firmy Nikon świadczone w Europie
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zakup produktu firmy Nikon. W przypadku gdyby
produkt ten wymagał usług gwarancyjnych, należy skontaktować się ze
sprzedawcą, u którego został zakupiony, lub z autoryzowanym serwisem
znajdującym się na terenie sprzedaży firmy Nikon Europe B.V. (np.
Europa/Rosja/inne). Szczegółowe informacje podane są na stronie:
http://www.europe-nikon.com/support
Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub autoryzowanym
punktem serwisowym zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcjami
obsługi w celu uniknięcia zbędnych niedogodności.
Gwarancja na zakupiony sprzęt firmy Nikon obejmuje wszelkie wady
produkcyjne i jest ważna przez jeden rok od daty zakupu. Jeśli w ciągu
tego okresu produkt okaże się wadliwy wskutek zastosowania
niewłaściwych materiałów lub nienależytego wykonania, autoryzowany
serwis na terenie sprzedaży firmy Nikon Europe B.V. dokona naprawy
produktu na warunkach opisanych poniżej, nie pobierając opłat za
części ani za robociznę. Firma Nikon zastrzega sobie prawo do wymiany
lub naprawy produktu (według własnego uznania).
1. Aby skorzystać z usług gwarancyjnych świadczonych w ramach
niniejszej gwarancji muszą Państwo przedłożyć razem z produktem
wypełnioną kartę gwarancyjną oraz oryginał faktury lub paragonu,
w których uwzględnione będą takie informacje, jak data zakupu, typ
produktu oraz nazwa sprzedawcy. Firma Nikon zastrzega sobie prawo
do odmowy świadczenia nieodpłatnych usług gwarancyjnych
w przypadku nieotrzymania dokumentów wymienionych powyżej
lub gdy zawarte w nich informacje okażą się niekompletne lub
nieczytelne.
509
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• niezbędnych czynności konserwacyjnych lub wymiany części na
skutek zwykłego zużycia;
• modyfikacji związanych z uaktualnieniem produktu
wykraczającymi poza jego zwykłe przeznaczenie opisane
w instrukcjach obsługi, wykonanych bez uprzedniej pisemnej
zgody firmy Nikon;
• kosztów oraz ryzyka dotyczącego transportu bezpośrednio lub
pośrednio związanego z gwarancją dotyczącą produktów;
• wszelkich uszkodzeń powstałych wskutek modyfikacji dokonanych
w produkcie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon, mających
na celu dostosowanie produktu do standardów technicznych
obowiązujących w krajach innych niż te, dla których produkt został
oryginalnie opracowany i wyprodukowany.
3. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
• uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem produktu,
w tym w szczególności wynikających z używania produktu
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niestosowania się do
instrukcji dotyczącej korzystania z produktu i jego konserwacji,
bądź związanych z instalacją lub używaniem produktu niezgodnie
z normami dotyczącymi bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju
użytkowania;
• uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków lub zdarzeń losowych,
w tym w szczególności szkód spowodowanych przez wyładowania
atmosferyczne, wodę, ogień, niewłaściwe używanie lub
zaniedbanie;
• zmiany, zniszczenia lub usunięcia nazwy modelu lub numeru
seryjnego produktu;
• uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub modyfikacji
wykonanych przez nieautoryzowane punkty serwisowe lub osoby;
• uszkodzeń systemu, do którego produkt został włączony lub
z którym jest używany.
510
4. Niniejsza gwarancja na usługi serwisowe nie wpływa na prawa
konsumenta, jakie przysługują Państwu na mocy obowiązującego
prawa krajowego, ani na Państwa prawo do dochodzenia roszczeń od
sprzedawcy wynikające z zawartej umowy sprzedaży.
Uwaga: Spis wszystkich autoryzowanych serwisów firmy Nikon można
znaleźć online pod adresem (URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
511
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub
w części (poza krótkimi cytatami w recenzjach lub
omówieniach), jest zabronione, jeżeli nie uzyskano
pisemnego zezwolenia firmy NIKON CORPORATION.
APARAT CYFROWY
Instrukcja obsługi
Pl
SB9B04(1K)
6MB2551K-04
Pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising