Nikon | D850 | Nikon D850 Instrukcja obsługi

Nikon D850 Instrukcja obsługi
Nikon D850
APARAT CYFROWY
Instrukcja obsługi
(wraz z gwarancją)
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części (poza
krótkimi cytatami w recenzjach lub omówieniach), jest zabronione,
jeżeli nie uzyskano pisemnego zezwolenia firmy NIKON CORPORATION.
AMA16780
Wydrukowano w Europie
Pl
SB9C03(1K)
6MB4041K-03
• Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję przed
rozpoczęciem korzystania z aparatu.
• Aby zapewnić poprawne użytkowanie aparatu,
koniecznie przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” (str. x).
• Po przeczytaniu instrukcji przechowuj ją w łatwo
dostępnym miejscu, aby móc z niej skorzystać
w przyszłości.
Pl
Aby w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości aparatu, należy
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją w miejscu
dostępnym dla wszystkich osób korzystających z produktu.
Symbole stosowane w niniejszej instrukcji
Aby ułatwić znalezienie potrzebnych informacji, zastosowano następujące
symbole i oznaczenia:
D
Ikona oznaczająca ostrzeżenia, czyli informacje, z którymi należy się
zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z aparatu, aby zapobiec jego
uszkodzeniu.
A
Ikona oznaczająca uwagi, czyli informacje, które należy przeczytać
przed rozpoczęciem korzystania z aparatu.
0
Ta ikona oznacza odniesienia do innych rozdziałów tej instrukcji.
Elementy menu, opcje i komunikaty wyświetlane na monitorze aparatu są
wytłuszczone.
W tej instrukcji smartfony i tablety są określane terminem „urządzenia
inteligentne”.
Ustawienia aparatu
Omówienia w tej instrukcji opierają się na założeniu, że stosowane są ustawienia
domyślne.
A Zasady bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu przeczytaj instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa z rozdziału „Zasady bezpieczeństwa” (0 x).
Pomoc techniczna Nikon
Aby zarejestrować aparat i uzyskać najnowsze informacje o produkcie, wejdź na
poniższą stronę. Znajdują się tam odpowiedzi na często zadawane pytania i dane
do kontaktu w przypadku konieczności pomocy technicznej.
http://www.europe-nikon.com/support
D850 Model Name: N1608
Instrukcje dotyczące aparatu
Do aparatu D850 dostępne są następujące instrukcje.
Instrukcja obsługi D850 (niniejsza
instrukcja)
Opanuj podstawy obsługi aparatu oraz funkcje
charakterystyczne dla tego aparatu.
Przewodnik po menu (PDF)
Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji menu oraz,
między innymi, sposobu podłączania aparatu do
komputera, drukarki lub telewizora, pobierz Przewodnik po
menu (pdf) z Centrum pobierania Nikon.
nikon centrum pobierania D850
https://downloadcenter.nikonimglib.com/pl/products/359/D850.html
Instrukcje internetowe (HTML)
Zawartość Instrukcji obsługi oraz Przewodnika po menu
można wyświetlić na witrynie internetowej o następującym
adresie:
nikon internetowa instrukcja obsługi D850
https://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/pl/
i
Zawartość opakowania
Sprawdź, czy do aparatu zostały dołączone wszystkie wymienione tutaj
elementy.
Pokrywka bagnetu korpusu BF-1B
(0 19)
Aparat cyfrowy D850 (0 1)
Akumulator jonowo-litowy z pokrywką styków EN-EL15a (0 14, 16)
Ładowarka MH-25a (dostarczana z adapterem gniazdka ściennego lub kablem
zasilającym o typie i kształcie, które różnią się w zależności od kraju lub regionu
sprzedaży; 0 14)
Zacisk kabla HDMI/USB (0 298)
SnapBridge Przewodnik połączenia
Kabel USB UC-E22
(dla cyfrowych lustrzanek
Pasek AN-DC18 (0 14)
jednoobiektywowych)
Instrukcja obsługi (niniejszy
Gwarancja (wydrukowana na
dokument)
czwartej stronie okładki niniejszej
instrukcji)
Nabywcy opcjonalnego zestawu z obiektywem powinni sprawdzić, czy
opakowanie zawiera również obiektyw. Karty pamięci są sprzedawane
oddzielnie. Aparaty zakupione w Japonii wyświetlają menu i komunikaty
jedynie w języku angielskim lub w języku japońskim, a inne języki nie są
obsługiwane. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie może to
powodować.
A Oprogramowanie komputerowe ViewNX-i i Capture NX-D
Używaj ViewNX-i do precyzyjnej korekty zdjęć lub kopiowania zdjęć do
komputera w celu ich wyświetlania lub stosuj Capture NX-D do precyzyjnej
korekty zdjęć skopiowanych wcześniej do komputera oraz do konwertowania
zdjęć w formacie NEF (RAW) do innych formatów. Te aplikacje można pobrać
z następującej strony internetowej: http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Można również odwiedzić naszą stronę internetową w celu uzyskania
najnowszych informacji o oprogramowaniu firmy Nikon, w tym o wymaganiach
systemowych.
ii
Spis treści
Zawartość opakowania............................................................................. ii
Zasady bezpieczeństwa............................................................................ x
Uwagi ........................................................................................................ xiv
Wprowadzenie
1
Poznawanie aparatu.................................................................................. 1
Korpus aparatu ...................................................................................................... 1
Wyświetlacz LCD ................................................................................................... 5
Wyświetlacz wizjera ............................................................................................. 7
Pokrętło korekcji dioptrażu ............................................................................... 9
Korzystanie z odchylanego monitora......................................................... 10
Korzystanie z ekranu dotykowego .............................................................. 12
Pierwsze kroki
Zamocuj pasek aparatu ...................................................................................
Naładuj akumulator ..........................................................................................
Włóż akumulator i kartę pamięci..................................................................
Zamocuj obiektyw.............................................................................................
Podstawowa konfiguracja ..............................................................................
Samouczek
14
14
14
16
19
21
24
Menu aparatu: przegląd ......................................................................... 24
Korzystanie z menu aparatu .......................................................................... 25
Podstawy fotografowania i odtwarzania ............................................ 30
Poziom naładowania akumulatora i liczba pozostałych zdjęć.......... 30
Fotografowanie w trybie „łatwego fotografowania”............................ 32
Wyświetlanie zdjęć............................................................................................ 35
iii
Fotografowanie w trybie podglądu na żywo
37
Autofokus.................................................................................................. 41
Wybieranie trybu ustawiania ostrości......................................................... 41
Wybieranie trybu pola AF................................................................................ 42
Ręczne ustawianie ostrości.................................................................... 44
Korzystanie z przycisku i....................................................................... 45
Zoom podzielonego obrazu na wyświetlaczu......................................... 48
Fot. w cichym tr. podgl. na żywo .................................................................. 49
Digitalizacja negatywów.................................................................................. 52
Ekran podglądu na żywo........................................................................ 54
Ekran Informacje ................................................................................................. 55
Fotografowanie z użyciem dotyku (dotykowe wyzwolenie
migawki).............................................................................................. 56
Filmy
59
Nagrywanie filmów ................................................................................. 59
Indeksy ................................................................................................................... 64
Korzystanie z przycisku i................................................................................. 65
Obszar zdjęcia: wybieranie obszaru zdjęcia dla filmów ....................... 68
Rozmiar klatki, liczba klatek na sekundę i jakość filmów ..................... 69
Ekran podglądu na żywo ................................................................................. 71
Ekran Informacje ................................................................................................. 72
Robienie zdjęć w trybie filmowania............................................................. 73
Oglądanie filmów .................................................................................... 76
Edytowanie filmów ................................................................................. 78
Przycinanie filmów............................................................................................. 78
Zapisywanie wybranych klatek ..................................................................... 82
iv
Opcje rejestrowania zdjęć
83
Obszar zdjęcia........................................................................................... 83
Jakość zdjęcia ........................................................................................... 88
Wielkość zdjęcia ....................................................................................... 91
Korzystanie z dwóch kart pamięci ........................................................ 93
Ostrość
94
Autofokus .................................................................................................. 94
Tryb autofokusa.................................................................................................. 98
Tryb pola AF....................................................................................................... 100
Wybór pola AF................................................................................................... 105
Blokada ostrości ............................................................................................... 108
Ręczne ustawianie ostrości .................................................................. 111
Tryb wyzwalania migawki
113
Wybieranie trybu wyzwalania migawki ............................................ 113
Źródło zasilania i liczba klatek rejestrowana na sekundę ................. 114
Tryb samowyzwalacza (E) ................................................................... 116
Tryb podnoszenia lustra (MUP).............................................................. 118
Czułość ISO
119
Manualna regulacja ............................................................................... 119
Automatyczny dobór ISO ..................................................................... 121
v
Ekspozycja
124
Pomiar ekspozycji.................................................................................. 124
Tryb ekspozycji ...................................................................................... 126
P: automatyka programowa ........................................................................ 128
S: automatyka z preselekcją czasu ............................................................. 129
A: automatyka z preselekcją przysłony .................................................... 130
M: tryb manualny ............................................................................................. 131
Długie ekspozycje (tylko tryb M)......................................................... 133
Blokada czasu otwarcia migawki i wartości przysłony .................. 136
Blokada automatycznej ekspozycji (AE) ........................................... 137
Kompensacja ekspozycji...................................................................... 139
Braketing................................................................................................. 142
Balans bieli
156
Opcje balansu bieli................................................................................ 156
Precyzyjna korekta balansu bieli........................................................ 161
Wybieranie temperatury barwowej................................................... 163
Pomiar manualny .................................................................................. 165
Fotografowanie z użyciem wizjera............................................................ 166
Podgląd na żywo (punktowy balans bieli) ............................................. 169
Zarządzanie pozycjami pamięci zmierzonej wartości
balansu bieli ................................................................................................. 172
Korekta zdjęć
175
Ustawienia funkcji Picture Control .................................................... 175
Wybieranie ustawienia funkcji Picture Control .................................... 175
Modyfikowanie ustawień Picture Control .............................................. 177
Zachowywanie szczegółów w obszarach prześwietlonych
i zacienionych................................................................................... 180
Aktywna funkcja D-Lighting........................................................................ 180
Wysoki zakres dynamiki (HDR).................................................................... 182
vi
Opcjonalne lampy błyskowe
187
Korzystanie z lampy błyskowej ........................................................... 187
Fotografowanie z lampą błyskową zamontowaną na aparacie ... 190
Tryby lampy błyskowej......................................................................... 192
Kompensacja błysku.............................................................................. 194
Blokada mocy błysku ............................................................................ 196
Informacje o lampie błyskowej dla lamp mocowanych na sankach
mocujących ....................................................................................... 198
Zdalne lampy błyskowe........................................................................ 202
Inne opcje fotografowania
203
Przycisk R ............................................................................................... 203
Korzystanie z pokręteł sterujących..................................................... 207
Przycisk i ................................................................................................. 208
Resetowanie dwoma przyciskami: przywracanie ustawień
domyślnych....................................................................................... 209
Fotografowanie z przesunięciem ostrości ........................................ 212
Obiektywy bez procesora..................................................................... 218
Dane pozycji............................................................................................ 221
Więcej o odtwarzaniu
223
Wyświetlanie zdjęć ................................................................................ 223
Widok pełnoekranowy................................................................................... 223
Widok miniatur ................................................................................................. 223
Przyciski sterujące odtwarzaniem.............................................................. 224
Korzystanie z ekranu dotykowego ............................................................ 226
Przycisk i ............................................................................................................ 228
Informacje o zdjęciu .............................................................................. 229
Przyjrzyj się bliżej: powiększenie w trybie odtwarzania ................ 238
Ochrona zdjęć przed usunięciem........................................................ 240
vii
Ocena zdjęć ............................................................................................ 241
Wybieranie zdjęć do przesłania.......................................................... 243
Wybieranie pojedynczych zdjęć ................................................................ 243
Wybieranie wielu zdjęć.................................................................................. 244
Usuwanie zdjęć ...................................................................................... 245
Podczas odtwarzania ..................................................................................... 245
Menu odtwarzania .......................................................................................... 246
Lista menu
248
A Menu aparatu
Więcej informacji na temat menu aparatu zawiera Przewodnik po menu, który
można pobrać ze strony internetowej firmy Nikon (0 i).
D Menu odtwarzania: zarządzanie zdjęciami.................................
C Menu fotografowania: opcje fotografowania............................
1 Menu nagrywania filmów: opcje nagrywania filmów ...............
A Ustawienia osobiste: precyzyjna korekta ustawień aparatu ...
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu ...........................................
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii ....................
O Moje menu/m Ostatnie ustawienia ...............................................
viii
248
250
256
260
271
278
280
Uwagi techniczne
281
Zgodne obiektywy................................................................................. 281
Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS) ........................... 288
Inne akcesoria......................................................................................... 295
Opcjonalne pojemniki na baterie MB-D18........................................ 299
Części pojemnika MB-D18 ............................................................................ 299
Korzystanie z pojemnika na baterie .......................................................... 302
Dane techniczne .............................................................................................. 310
Konserwacja aparatu............................................................................. 311
Przechowywanie .............................................................................................. 311
Czyszczenie ........................................................................................................ 311
Czyszczenie matrycy....................................................................................... 312
Zasady pielęgnacji aparatu i akumulatora: przestrogi................... 319
Rozwiązywanie problemów................................................................. 324
Akumulator/wyświetlacz .............................................................................. 324
Fotografowanie ................................................................................................ 325
Odtwarzanie ...................................................................................................... 328
Bluetooth i Wi-Fi (sieci bezprzewodowe)................................................ 329
Inne ....................................................................................................................... 329
Komunikaty o błędach .......................................................................... 330
Dane techniczne..................................................................................... 336
Instrukcja obsługi obiektywu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G
ED VR .................................................................................................. 351
Zatwierdzone karty pamięci ................................................................ 360
Pojemność kart pamięci ....................................................................... 362
Czas działania akumulatora ................................................................. 365
Indeks ....................................................................................................... 367
Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi serwisowe firmy
Nikon świadczone w Europie......................................................... 377
ix
Zasady bezpieczeństwa
Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub obrażeniom ciała użytkownika lub innych osób,
przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa”
w całości.
Przechowuj te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w miejscu dostępnym dla wszystkich
osób korzystających z tego produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną
niesie wysokie ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną może
prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
PRZESTROGA: nieprzestrzeganie środków ostrożności oznaczonych tą ikoną może
prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
OSTRZEŻENIE
• Nie używać podczas chodzenia lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków lub obrażeń
ciała z innego powodu.
• Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu. Nie dotykać wewnętrznych
części odsłoniętych w wyniku upadku lub innego wypadku.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do porażenia prądem lub
innych obrażeń ciała.
• W razie zauważenia nietypowych objawów, jak wydostawanie się dymu
z produktu, nagrzanie produktu lub nietypowe zapachy, niezwłocznie odłączyć
akumulator lub inne źródło zasilania.
Dalsze użytkowanie może prowadzić do pożaru, poparzeń lub innych obrażeń ciała.
• Chronić przed wodą i wilgocią. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie dotykać wtyczki
mokrymi rękami.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
• Nie narażać skóry na przedłużoną styczność z tym produktem, gdy jest on
włączony lub podłączony do zasilania.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do słabych oparzeń.
• Nie używać tego produktu w miejscach występowania łatwopalnych pyłów lub
gazów, takich jak propan, opary benzyny lub aerozole.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wybuchu lub pożaru.
x
• Nie patrzeć bezpośrednio na słońce lub inne jasne źródło światła przez obiektyw
lub aparat.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do uszkodzenia wzroku.
• Nie kierować lampy błyskowej ani diody wspomagającej AF na operatora
pojazdu mechanicznego.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.
• Przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub
wadliwego działania produktu. Dodatkowo należy pamiętać, że małe części mogą być
przyczyną zadławienia. W razie połknięcia jakiejkolwiek części tego produktu przez
dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie oplatać, nie owijać ani nie okręcać pasków wokół szyi.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.
• Nie używać akumulatorów, ładowarek lub zasilaczy sieciowych, które nie są
specjalnie przeznaczone do użytku z tym produktem. Podczas korzystania
z akumulatorów, ładowarek i zasilaczy sieciowych przeznaczonych do użytku
z tym produktem nie wolno:
- Uszkadzać, modyfikować, ciągnąć silnie lub zginać przewodów albo kabli,
umieszczać na nich ciężkich przedmiotów ani narażać ich na działanie gorąca
lub płomieni.
- Używać konwerterów podróżnych lub zasilaczy przeznaczonych do zmiany
poziomu napięcia ani w połączeniu z przemiennikami prądu stałego na prąd
zmienny.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
• Nie dotykać wtyczki podczas ładowania produktu ani nie używać zasilacza
sieciowego podczas burz z piorunami.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do porażenia prądem.
• Nie dotykać gołymi rękami miejsc narażonych na działanie skrajnie wysokich lub
niskich temperatur.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub
odmrożeń.
PRZESTROGA
• Nie pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce lub inne źródła silnego
światła.
Światło zogniskowane przez obiektyw może spowodować pożar lub uszkodzenie
wewnętrznych części produktu. Podczas fotografowania obiektów pod światło
utrzymywać słońce w znacznej odległości poza kadrem. Światło słoneczne
zogniskowane wewnątrz aparatu, gdy słońce znajduje się blisko kadru, może
spowodować pożar.
xi
• Wyłączać ten produkt, gdy jego użytkowanie jest zabronione. Wyłączać funkcje
bezprzewodowe, gdy korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.
Sygnały o częstotliwości radiowej emitowane przez ten produkt mogą zakłócać
działanie wyposażenia na pokładzie samolotu lub w szpitalach albo innych placówkach
opieki zdrowotnej.
• Wyjąć akumulator i odłączyć zasilacz sieciowy, jeśli ten produkt nie będzie
używany przez długi okres.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego
działania produktu.
• Nie dotykać ruchomych części obiektywu ani innych ruchomych części.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała.
• Nie wyzwalać błysku lampy błyskowej, gdy lampa styka się albo jest
w bezpośredniej bliskości ze skórą lub jakimś przedmiotem.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub pożaru.
• Nie pozostawiać produktu w miejscu, gdzie będzie on narażony na wpływ
skrajnie wysokiej temperatury przez długi okres, np. w zamkniętym samochodzie
lub w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego
działania produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO (Akumulatory)
• Nie obchodzić się niewłaściwie z akumulatorami.
Nieprzestrzeganie następujących środków ostrożności może prowadzić do wycieku
płynu z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu:
- Używać jedynie akumulatorów zatwierdzonych do użytku w tym produkcie.
- Nie narażać akumulatorów na działanie płomieni lub nadmiernego gorąca.
- Nie demontować.
- Nie zwierać styków, dotykając nimi naszyjników, spinek do włosów lub innych
metalowych przedmiotów.
- Nie narażać akumulatorów ani produktów, do których są włożone, na silne wstrząsy
i uderzenia.
• Nie podejmować prób ładowania akumulatorów EN-EL15a za pomocą ładowarek,
które nie są do tego specjalnie przeznaczone.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wycieku płynu
z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Jeśli płyn z akumulatora dostanie się do oczu, przepłukać oczy dużą ilością czystej
wody i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
Opóźnienie interwencji może prowadzić do uszkodzenia oczu.
xii
OSTRZEŻENIE (Akumulatory)
• Przechowywać akumulatory w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W razie połknięcia akumulatora przez dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie zanurzać akumulatorów w wodzie ani nie narażać ich na działanie deszczu.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego
działania produktu. Niezwłocznie wysuszyć produkt ręcznikiem lub podobnym
przedmiotem, jeśli się zamoczy.
• Niezwłocznie zaprzestać użytkowania w przypadku zauważenia jakichkolwiek
zmian w akumulatorach, takich jak odbarwienie lub odkształcenie. Przestać
ładować akumulatory EN-EL15a, jeśli nie ładują się w wyznaczonym czasie.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do wycieku płynu
z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Przed oddaniem do utylizacji zaizolować styki akumulatora taśmą.
Zetknięcie się metalowych przedmiotów ze stykami może spowodować przegrzanie,
pęknięcie lub pożar. Przekazywać akumulatory do recyklingu lub utylizacji zgodnie
z lokalnymi przepisami.
• Jeśli płyn z akumulatora zetknie się ze skórą lub odzieżą osoby, niezwłocznie
przepłukać miejsce styczności dużą ilością czystej wody.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do podrażnienia skóry.
xiii
Uwagi
• Żadna część instrukcji dołączonych do
• Firma Nikon nie ponosi
tego urządzenia nie może być powielana,
odpowiedzialności za ewentualne szkody
przesyłana, przekształcana,
spowodowane użytkowaniem aparatu.
przechowywana w systemie służącym do • Dołożono wszelkich starań, aby
pozyskiwania informacji ani tłumaczona na
informacje zawarte w instrukcji były ścisłe
jakikolwiek język niezależnie od formy
i pełne, jednak w przypadku zauważenia
i sposobu bez uprzedniej pisemnej zgody
jakichkolwiek błędów lub pominięć
firmy Nikon.
będziemy wdzięczni za poinformowanie
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do
o nich lokalnego przedstawiciela firmy
zmiany wyglądu i danych technicznych
Nikon (adres podany osobno).
sprzętu i oprogramowania opisanych
w tych instrukcjach w dowolnym
momencie i bez wcześniejszego
powiadomienia.
xiv
Uwagi dla klientów w Europie
OSTRZEŻENIE: ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI, JEŚLI AKUMULATOR/BATERIĘ ZASTĄPI SIĘ
NIEWŁAŚCIWYM TYPEM. ZUŻYTY AKUMULATOR/ZUŻYTĄ BATERIĘ NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ
ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
Ten symbol wskazuje, że
urządzenia elektryczne
i elektroniczne podlegają
selektywnej zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą
tylko użytkowników w krajach
europejskich:
• Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki
selektywnej w odpowiednich punktach
zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać
z odpadami z gospodarstw domowych.
• Selektywna zbiórka odpadów i recykling
pomagają oszczędzać zasoby naturalne
i zapobiegać negatywnym
konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia
i środowiska naturalnego, które mogłyby
być spowodowane nieodpowiednim
usuwaniem odpadów.
• Więcej informacji można uzyskać
u sprzedawcy lub w wydziale
miejscowych władz zajmującym się
utylizacją odpadów.
Ten symbol umieszczony na
akumulatorze/baterii
wskazuje, że akumulator/
bateria jest objęty/objęta
oddzielnym systemem zbiórki
odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko
użytkowników w krajach europejskich:
• Wszelkie akumulatory/baterie,
niezależnie od tego, czy są oznaczone tym
symbolem, czy też nie, są przeznaczone
do zbiórki selektywnej w odpowiednich
punktach zbiórki odpadów. Nie należy ich
wyrzucać razem z odpadami
z gospodarstw domowych.
• Więcej informacji można uzyskać
u sprzedawcy lub w wydziale
miejscowych władz zajmującym się
utylizacją odpadów.
xv
Uwaga o zakazie kopiowania i reprodukcji
Samo posiadanie materiałów skopiowanych lub powielonych cyfrowo za pomocą
skanera, cyfrowego aparatu fotograficznego lub innego urządzenia może być zabronione
i podlegać odpowiedzialności karnej.
• Dokumenty, których kopiowanie lub powielanie
jest zabronione i podlega odpowiedzialności
karnej
Nie wolno kopiować ani powielać
banknotów, monet, papierów
wartościowych, obligacji państwowych
ani samorządowych, nawet jeżeli
egzemplarze powstałe w wyniku
skopiowania lub reprodukcji zostaną
oznaczone jako „Przykład” lub „Wzór”.
• Ograniczenia dotyczące niektórych kopii
i reprodukcji
Władze wprowadziły ograniczenia
dotyczące kopiowania i reprodukcji
papierów wartościowych emitowanych
przez firmy prywatne (akcje, faktury, czeki,
bony towarowe itp.), biletów na dojazdy
oraz talonów i kuponów. Wyjątkiem są
sytuacje, gdy pewna minimalna liczba
kopii jest wymagana w firmie do użytku
Zabronione jest kopiowanie i reprodukcja służbowego. Zabronione jest również
kopiowanie i powielanie paszportów
banknotów, monet i papierów
wartościowych znajdujących się w obiegu wydanych przez rząd, zezwoleń
wydanych przez organy publiczne i grupy
w innym kraju.
prywatne, dowodów osobistych, biletów
Jeżeli nie uzyskano wcześniej pozwolenia
i bonów żywnościowych.
ze strony właściwych władz, zabronione
• Przestrzeganie praw autorskich
jest kopiowanie i reprodukcja
Zgodnie z prawem autorskim
nieużywanych znaczków pocztowych
wykonanych aparatem zdjęć lub nagrań
i kart pocztowych wyemitowanych przez
dzieł chronionych prawem autorskim nie
rząd.
wolno wykorzystywać bez zgody
Zabronione jest kopiowanie i reprodukcja właściciela praw autorskich. Do użytku
pieczęci i poświadczonych dokumentów
osobistego mają zastosowanie wyjątki,
urzędowych.
ale zwróć uwagę, że nawet użytek
osobisty może być ograniczony
w przypadku zdjęć lub nagrań wystaw lub
przedstawień na żywo.
xvi
Pozbywanie się urządzeń do przechowywania danych
Należy pamiętać, że usuwanie obrazów lub formatowanie kart pamięci i innych urządzeń
do przechowywania danych nie powoduje całkowitego wymazania znajdujących się na
nich danych obrazu. W niektórych przypadkach z wyrzuconych nośników pamięci można
odzyskać usunięte pliki za pomocą dostępnego na rynku oprogramowania, co może
skutkować niewłaściwym wykorzystaniem prywatnych zdjęć przez osoby postronne. Za
zapewnienie prywatności takich danych odpowiada użytkownik.
Przed wyrzuceniem nośnika danych lub przekazaniem go innej osobie należy usunąć
wszystkie dane przy użyciu komercyjnego oprogramowania do kasowania danych lub
sformatować pamięć nośnika, a następnie zapełnić ją ponownie obrazami nie
zawierającymi treści osobistych (np. zdjęciami nieba). Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć obrażeń podczas mechanicznego niszczenia nośników danych.
Przed wyrzuceniem aparatu lub przekazaniem go innej osobie należy również użyć opcji
Resetuj wszystkie ustawienia w menu ustawień aparatu w celu usunięcia wszelkich
osobistych danych sieciowych.
xvii
AVC Patent Portfolio License
PRODUKT TEN OBJĘTY JEST LICENCJĄ W RAMACH AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE NA OSOBISTE
I NIEKOMERCYJNE WYKORZYSTYWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA OBRAZU WIDEO
ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC ("OBRAZ WIDEO AVC") ORAZ/LUB (ii) DEKODOWANIA OBRAZU WIDEO
AVC, KTÓRY ZOSTAŁ ZAKODOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA POTRZEBY OSOBISTE I NIEKOMERCYJNE
ORAZ/LUB ZOSTAŁ UZYSKANY OD DOSTAWCY OBRAZU WIDEO, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ
UDOSTĘPNIANIE OBRAZU WIDEO AVC. NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ NA
JAKIEKOLWIEK INNE FORMY UŻYTKOWANIA. DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA MPEG LA, L.L.C.
ODWIEDŹ ADRES http://www.mpegla.com
Używaj tylko markowych akcesoriów elektronicznych Nikon
Aparaty firmy Nikon zostały zaprojektowane według najwyższych standardów i zawierają
skomplikowane układy elektroniczne. Tylko markowe akcesoria elektroniczne firmy
Nikon (w tym ładowarki, akumulatory, zasilacze sieciowe i akcesoria do lamp błyskowych)
przeznaczone do użytkowania z tym aparatem cyfrowym Nikon zostały skonstruowane
i przetestowane pod kątem spełnienia wszelkich wymagań technicznych oraz wymagań
w zakresie bezpieczeństwa układów elektronicznych stosowanych w aparatach
cyfrowych.
Korzystanie z akcesoriów elektronicznych marek innych niż Nikon
może spowodować uszkodzenie aparatu i unieważnienie gwarancji
Nikon. Korzystanie z akumulatorów jonowo-litowych innych firm, bez
znaku holograficznego firmy Nikon (przedstawionego po prawej
stronie), może zakłócić normalną pracę aparatu lub spowodować
przegrzanie, zapłon, przebicie lub wyciek z akumulatora.
Aby uzyskać więcej informacji o markowych akcesoriach firmy Nikon, należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Nikon.
D Używaj tylko markowych akcesoriów firmy Nikon
Spełnienie wymagań dotyczących pracy i bezpieczeństwa zapewniają tylko
akcesoria marki Nikon zaprojektowane i zatwierdzone przez firmę Nikon do
pracy z tym aparatem cyfrowym. UŻYWANIE AKCESORIÓW FIRM INNYCH NIŻ NIKON MOŻE
SPOWODOWAĆ USZKODZENIE APARATU I UNIEWAŻNIĆ GWARANCJĘ NIKON.
xviii
A Przed zrobieniem ważnych zdjęć
Przed przystąpieniem do fotografowania ważnych okazji (np. ślubów lub
własnych wypraw) należy zrobić zdjęcie próbne, aby mieć pewność, że aparat
działa normalnie. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za straty ani
utracone korzyści spowodowane niewłaściwym działaniem produktu.
A Program kształcenia ustawicznego „Life-Long Learning”
Chcąc zapewnić klientom stałą pomoc techniczną i wiedzę na temat swoich
produktów, firma Nikon w ramach programu kształcenia ustawicznego – „LifeLong Learning” udostępnia najświeższe informacje pod następującymi adresami
internetowymi:
• Dla użytkowników w USA: http://www.nikonusa.com/
• Dla użytkowników w Europie i Afryce: http://www.europe-nikon.com/support/
• Dla użytkowników w Azji, Oceanii i na Bliskim Wschodzie: http://www.nikon-asia.com/
W witrynach tych można znaleźć aktualne informacje o produktach, wskazówki,
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz ogólne informacje na temat
fotografowania cyfrowego i obróbki zdjęć. Dodatkowych informacji udziela
przedstawiciel firmy Nikon na danym obszarze. Dane kontaktowe można znaleźć
pod następującym adresem: http://imaging.nikon.com/
xix
❚❚ Bluetooth i Wi-Fi (bezprzewodowe sieci LAN)
Niniejszy produkt podlega przepisom eksportowym USA (ang. Export Administration
Regulations – EAR). Zezwolenie rządu USA nie jest konieczne w celu eksportowania do
krajów innych niż wymienione poniżej, które w dniu redakcji tego tekstu były objęte
embargiem lub szczególnymi ograniczeniami: Iran, Korea Północna, Kuba, Sudan i Syria
(lista może ulec zmianie).
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być zakazane w niektórych krajach lub
regionach. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Nikon przed rozpoczęciem
korzystania z funkcji bezprzewodowych tego produktu poza krajem zakupu.
xx
Uwagi dla klientów w Europie
Niniejszym firma Nikon Corporation oświadcza, że urządzenie radiowe typu
D850 jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym
adresem internetowym:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D850.pdf.
xxi
Zabezpieczenia
Mimo tego, że jedną z korzyści oferowanych przez ten produkt jest zezwalanie innym
osobom na swobodne nawiązywanie połączeń z tym produktem w celu bezprzewodowej
wymiany danych z dowolnego miejsca w jego zasięgu, może dojść do następujących
zdarzeń, jeśli zabezpieczenia nie są włączone:
• Kradzież danych: osoby trzecie o złych zamiarach mogą przechwytywać transmisje
bezprzewodowe w celu kradzieży danych logowania, haseł i innych informacji
osobistych.
• Nieuprawniony dostęp: nieuprawnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sieci
i zmieniać dane lub wykonywać inne szkodliwe działania. Zwróć uwagę, że ze względu
na budowę sieci bezprzewodowych, wyspecjalizowane ataki mogą prowadzić do
uzyskania nieuprawnionego dostępu, nawet gdy zabezpieczenia są włączone.
• Niezabezpieczone sieci: podłączanie się do otwartych sieci może skutkować
nieuprawnionym dostępem. Korzystaj wyłącznie z bezpiecznych sieci.
xxii
Wprowadzenie
Poznawanie aparatu
Warto poświęcić kilka chwil na zapoznanie się z elementami sterującymi
i wyświetlaczami aparatu. Tę sekcję warto zaznaczyć zakładką, aby móc
łatwo korzystać z zawartych w niej informacji podczas lektury dalszej
części instrukcji.
Korpus aparatu
9
8
1
10
11
2
12
3
13
4
4
5
14
6
7
17
15
16
1 Przycisk T .................................88, 91
2 Przycisk zwolnienia blokady pokrętła
trybu wyzwalania migawki.............. 113
3 Pokrętło trybu wyzwalania migawki
................................................................ 113
4 Zaczep paska aparatu ........................... 14
5 Przycisk U........................................... 156
6 Przycisk I......................................... 126
7 Przycisk Y ............................................. 124
8 Mikrofon stereofoniczny ...................... 65
9 Przycisk nagrywania filmu................... 59
Włącznik zasilania .................................. 21
Spust migawki ........................................ 32
Przycisk E ....................................139, 209
Przycisk S /Q ........................ 119, 271
Wyświetlacz LCD .......................................5
Pokrętło korekcji dioptrażu ....................9
Znacznik płaszczyzny ogniskowej (E)
................................................................ 112
17 Sanki mocujące (do opcjonalnej
lampy błyskowej) ......................187, 295
10
11
12
13
14
15
16
1
Korpus aparatu (ciąg dalszy)
1
3
4
14
5
15
16
2
13
12 11
10
6
17
7
18
8
19
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dioda samowyzwalacza..................... 116
Dźwignia sprzężenia światłomierza
PrzyciskBKT ........................................... 142
Pokrywka gniazda synchronizacyjnego
lampy błyskowej................................. 188
Pokrywka 10-stykowego gniazda
zdalnego sterowania
Pokrywka gniazda audio
Osłona złącza USB
Osłona złącza HDMI
Przycisk trybu AF.............. 41, 42, 98, 100
Wybierak trybu ustawiania ostrości
...................................................41, 94, 111
Przycisk zwalniania obiektywu........... 20
12 Znacznik pozycji mocowania
obiektywu .............................................. 19
13 Lustro ............................................. 118, 315
14 Gniazdo synchronizacyjne lampy
błyskowej..............................................188
15 10-stykowe gniazdo zdalnego
sterowania............................................ 295
16 Gniazdo słuchawek .........................67, 72
17 Gniazdo mikrofonu zewnętrznego
................................................................ 295
18 Złącze USB ............................................. 295
19 Złącze HDMI .......................................... 295
20 Pokrywka bagnetu korpusu ....... 19, 295
D Zamknij pokrywkę gniazda
Zamykaj pokrywkę gniazda, kiedy złącza nie są w użyciu. Obecność ciała obcego
w złączach może spowodować zakłócenia przesyłu danych.
2
1
6
2
7
3
8
4
10
9
5
Przednie pokrętło sterujące
7
Przycisk Pv .................... 44, 127, 268, 270 8
Przycisk Fn1 .................................. 268, 270
Zatrzask pokrywy komory
akumulatora .......................................... 16 9
5 Pokrywa komory akumulatora .....16, 18 10
6 Mocowanie obiektywu................ 19, 112
1
2
3
4
Styki procesora
Osłona styków opcjonalnego
wielofunkcyjnego pojemnika na
baterie MB-D18................................... 299
Gniazdo mocowania statywu
Osłona złącza zasilania
D Głośnik
Nie umieszczaj głośnika w pobliżu urządzeń magnetycznych. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może mieć negatywny wpływ na dane rejestrowane na
urządzeniach magnetycznych.
3
Korpus aparatu (ciąg dalszy)
1
2
3
4
12
13
17
18
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4
14
15
16
19
20
21
24
Wizjer ............................................. 7, 9, 116
Dźwignia osłony okularu wizjera..... 116
Przycisk O/Q ....................... 36, 245, 271
Przycisk K...................................... 35, 223
Przycisk G ................................. 24, 248
Przycisk L/Z/Q .............. 25, 175, 240
Przycisk X ....................................... 40, 238
Przycisk W/M ............ 192, 194, 223, 238
Przycisk J....................................... 25, 224
Przycisk Fn2 ......................... 242, 268, 270
Odchylany monitor ...10, 12, 37, 59, 223
Okular wizjera...................................9, 116
Głośnik.................................................. 3, 76
Wybierak dodatkowy
............................ 106, 108, 137, 268, 270
23
22
15 Przycisk AF-ON............... 99, 109, 261, 268
16 Główne pokrętło sterujące
17 Wybierak wielofunkcyjny
..........................................25, 34, 268, 269
18 Blokada wybieraka pól AF ................. 105
19 Pokrywa gniazda karty pamięci ...16, 18
20 Przycisk R .......................55, 72, 198, 203
21 Wybierak trybu podglądu na żywo
............................................................37, 59
22 Przycisk a.......................37, 59, 169, 270
23 Przycisk i .........................45, 65, 208, 228
24 Dioda dostępu do karty pamięci........ 32
Wyświetlacz LCD
Wyświetlacz LCD przedstawia różne ustawienia aparatu, gdy aparat jest
włączony. Elementy przedstawione tutaj pojawiają się po pierwszym
włączeniu aparatu; informacje na temat innych ustawień znajdują się
w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji.
1 2
3
4
5
15
14
6
7
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
10 9
Tryb ekspozycji..................................... 126
Bank menu fotografowania .............. 250
Czas otwarcia migawki.............. 129, 131
Wskaźnik stanu akumulatora.............. 30
Przysłona (liczba przysłony) ..... 130, 131
Ikona karty XQD ...............................16, 93
Ikona karty SD...................................16, 93
Liczba pozostałych zdjęć ............ 31, 362
8
Tryb pola AF .......................................... 100
Tryb autofokusa ..................................... 98
Balans bieli.............................................156
Wielkość zdjęcia (zdjęcia JPEG i TIFF)
.................................................................. 91
13 Jakość zdjęcia.......................................... 88
14 Wskaźnik B („zegar nieustawiony”)
15 Pomiar ekspozycji ................................ 124
9
10
11
12
A Wskaźnik B („zegar nieustawiony”)
Zegar aparatu jest zasilany przez niezależny akumulator, ładowany w razie
potrzeby, gdy włożony jest główny akumulator lub aparat jest zasilany przez
opcjonalne złącze zasilania i zasilacz sieciowy (0 295). Dwa dni ładowania
zapewniają zasilanie zegara przez około trzy miesiące. Jeśli ikona B miga na
wyświetlaczu LCD, zegar został wyzerowany, a data i godzina rejestrowane wraz
z wszystkimi nowymi zdjęciami nie będą prawidłowe. Ustaw zegar na poprawną
godzinę i datę za pomocą opcji Strefa czasowa i data > Data i godzina w menu
ustawień (0 271).
5
A Podświetlenie LCD
Przekręcenie włącznika zasilania
Włącznik zasilania
w kierunku D włącza podświetlenie
przycisków i wyświetlacza LCD, co
ułatwia korzystanie z aparatu
w ciemności. Po zwolnieniu
włącznika zasilania podświetlenie
pozostaje włączone przez kilka
sekund, tak długo jak licznik czasu
czuwania jest włączony, lub do
momentu wyzwolenia migawki albo
ponownego przekręcenia włącznika zasilania w kierunku D.
D Ekrany wyświetlacza LCD i wyświetlacza wizjera
Jasność ekranów wyświetlacza LCD i wyświetlacza wizjera zmienia się
w zależności od temperatury, a czas reakcji ekranów może wydłużać się w niskiej
temperaturze. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza usterki aparatu.
6
Wyświetlacz wizjera
2
3
4
5
6
1
7 8 9 10 11 12 13
21 22
23
14 15 16 17 18
24
1 Wskaźnik przechylenia 1, 2
2 Ramka pola AF...........................................9
3 Linie kadrowania (wyświetlane, gdy
Włącz jest wybrane dla ustawienia
osobistego d9, Wyśw. siatki linii
w wizjerze) ........................................ 265
4 Pola AF.................................... 94, 105, 261
5 Wskaźnik pochylenia 1, 3
6 Wykrywanie migotania ...................... 254
7 Wskaźnik ostrości................. 32, 108, 112
8 Pomiar ekspozycji................................ 124
25 26
19 20
27
9 Blokada automatycznej ekspozycji
(AE).........................................................137
10 Ikona blokady czasu otwarcia
migawki ...................................... 136, 268
11 Czas otwarcia migawki ..............129, 131
Tryb autofokusa ..................................... 98
12 Ikona blokady wartości przysłony
....................................................... 136, 268
13 Przysłona (liczba przysłony) .....130, 131
Przysłona (liczba działek) ................... 130
7
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tryb ekspozycji..................................... 126
Wskaźnik kompensacji błysku .......... 194
Wskaźnik kompensacji ekspozycji... 139
Wskaźnik czułości ISO......................... 119
Wskaźnik automatycznego
ustawiania czułości ISO..................... 121
Czułość ISO ............................................ 119
Wskaźnik zapisu zmierzonego
balansu bieli......................................... 165
Stopień aktywnej funkcji D-Lighting
................................................................ 180
Tryb pola AF .......................................... 100
„k” (wskaźnik wyświetlany, gdy
w pamięci pozostaje miejsce na
ponad 1000 zdjęć)................................ 31
Wskaźnik gotowości lampy 4............. 187
Wskaźnik blokady mocy błysku........ 196
Wskaźnik synchronizacji błysku ....... 266
23 Wskaźnik działki przysłony ................ 130
24 Wskaźnik ekspozycji............................ 132
Wskaźnik kompensacji ekspozycji... 139
25 Ostrzeżenie o niskim poziomie
naładowania akumulatora ................. 30
26 Wskaźnik braketingu ekspozycji/
mocy błysku.........................................143
Wskaźnik braketingu balansu bieli
................................................................ 148
Wskaźnik braketingu ADL..................152
27 Liczba pozostałych zdjęć............. 31, 362
Liczba zdjęć pozostałych do
zapełnienia bufora pamięci .... 115, 362
Wartość kompensacji ekspozycji ..... 139
Wartość kompensacji mocy błysku
................................................................ 194
Wskaźnik trybu pracy z komputerem
1 Można wyświetlić, naciskając przycisk, do którego przypisano Wirtualny horyzont w wizjerze za
pomocą ustawienia osobistego f1 (Osobisty przydział sterowania, 0 268).
2 Działa jako wskaźnik pochylenia (do góry i w dół), gdy aparat jest obrócony do robienia zdjęć w orientacji
pionowej (portretowej).
3 Działa jako wskaźnik przechylenia (w lewo i w prawo), gdy aparat jest obrócony do robienia zdjęć w orientacji
pionowej (portretowej).
4 Wyświetlany, gdy podłączona jest opcjonalna lampa błyskowa (0 187). Wskaźnik gotowości lampy włącza
się, gdy lampa błyskowa jest naładowana.
Uwaga: ekran przedstawiony z widocznymi wszystkimi wskaźnikami w celach
ilustracyjnych.
D Brak akumulatora
Jeśli nie włożono akumulatora lub jest on rozładowany, wyświetlacz wizjera
zostanie ściemniony. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza usterki aparatu.
Wyświetlacz wizjera powróci do normalnego stanu po włożeniu całkowicie
naładowanego akumulatora.
8
Pokrętło korekcji dioptrażu
Wysuń pokrętło korekcji dioptrażu i obracaj
nim, aż obraz w wizjerze, pola AF i ramka pola
AF będą idealnie ostre. Obracając pokrętłem
korekcji dioptrażu z okiem przyłożonym do
wizjera, uważaj, aby nie zranić się niechcący
w oko palcem lub paznokciem. Wciśnij
pokrętło korekcji dioptrażu na miejsce po
ustawieniu ostrości zgodnie ze swoimi potrzebami.
Pole AF
Ramka pola AF
Ostrość w wizjerze
nieustawiona
Ostrość w wizjerze
ustawiona
A Soczewki do korekcji dioptrażu wizjera
Soczewek do korekcji (dostępne osobno; 0 295)
można użyć do dalszej regulacji dioptrażu wizjera.
Przed założeniem soczewki do korekcji dioptrażu
wizjera zdejmij okular wizjera DK-17F, zamykając
osłonę wizjera, aby zwolnić blokadę okularu (q),
a następnie chwyć okular delikatnie kciukiem
i innym palcem, po czym wykręć okular zgodnie
z ilustracją (w).
9
Korzystanie z odchylanego monitora
Monitor można pochylać i obracać zgodnie z ilustracją poniżej.
Normalne użytkowanie: normalnie
monitor jest używany w położeniu
do przechowywania.
Zdjęcia od dołu: odchyl monitor do
góry, aby rejestrować zdjęcia w trybie
podglądu na żywo, trzymając aparat
nisko.
Zdjęcia od góry: odchyl monitor w dół,
aby rejestrować zdjęcia w trybie
podglądu na żywo, trzymając aparat
wysoko.
10
D Korzystanie z monitora
Obracaj monitor delikatnie i zatrzymaj ruch, gdy wyczujesz opór. Nie używaj siły.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może spowodować uszkodzenie
aparatu lub monitora. Jeśli aparat jest zamontowany na statywie, zachowaj
ostrożność w celu dopilnowania, aby monitor nie dotykał statywu.
Nie podnoś ani nie przenoś aparatu za monitor. Nieprzestrzeganie tego środka
ostrożności może doprowadzić do uszkodzenia aparatu. Jeśli monitor nie jest
używany do robienia zdjęć, przestaw go z powrotem w położenie do
przechowywania.
Nie dotykaj obszaru za monitorem ani nie pozwól
na to, aby doszło do styczności płynu
z wewnętrzną powierzchnią monitora.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może
spowodować wadliwe działanie produktu.
Szczególnie uważaj, aby nie
dotykać tego miejsca.
11
Korzystanie z ekranu dotykowego
Monitor wrażliwy na dotyk obsługuje następujące czynności:
Szybkie przesunięcie
Przesuń szybko palec na niewielką odległość
w lewo lub w prawo po monitorze.
Przesunięcie
Przesuń palcem po monitorze.
Rozciąganie/szczypanie
Połóż dwa palce na monitorze i rozsuń je od
siebie lub przysuń je do siebie.
12
❚❚ Korzystanie z ekranu dotykowego
Podczas odtwarzania (0 226) ekranu dotykowego można używać do:
• Wyświetlania innych zdjęć
• Przybliżania i oddalania zdjęć
• Wyświetlania miniatur
• Oglądania filmów
Podczas podglądu na żywo, ekranu dotykowego można używać do
robienia zdjęć (dotykowe wyzwolenie migawki; 0 56) lub mierzenia
wartości dla punktowego balansu bieli (0 169). Ekranu dotykowego
można również używać do wprowadzania tekstu (0 273) lub poruszania
się po menu (0 29).
D Ekran dotykowy
Ekran dotykowy reaguje na ładunki elektrostatyczne i może nie reagować, jeśli
będzie przykryty foliami ochronnymi innych firm lub będzie dotykany
paznokciami albo rękami w rękawiczkach. Nie stosuj nadmiernej siły ani nie
dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami.
D Korzystanie z ekranu dotykowego
Ekran dotykowy może nie reagować zgodnie z oczekiwaniami, jeśli podejmie się
próbę jego obsługi, pozostawiając dłoń lub inny palec przyłożony do ekranu
w innym miejscu. Aparat może nie rozpoznawać innych gestów, jeśli dotyk jest
zbyt słaby, palce są przesuwane zbyt szybko lub na zbyt małą odległość albo nie
pozostają przyłożone do ekranu, lub też gdy ruch dwóch palców podczas gestu
szczypania albo rozciągania nie będzie odpowiednio skoordynowany.
A Włączanie lub wyłączanie sterowania dotykowego
Sterowanie dotykowe można włączyć lub wyłączyć przy pomocy opcji
Sterowanie dotykowe w menu ustawień (0 274).
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat wybierania kierunku szybkiego przesuwania
palcem po ekranie w celu wyświetlenia innych zdjęć w widoku
pełnoekranowym, patrz B > Sterowanie dotykowe (0 274).
13
Pierwsze kroki
Zamocuj pasek aparatu
Przymocuj mocno pasek do zaczepów na aparacie.
Naładuj akumulator
Włóż akumulator i podłącz ładowarkę do zasilania (w zależności od kraju
lub regionu, do ładowarki dołączony jest adapter wtyczki sieciowej lub
kabel zasilający). Pełne naładowanie całkowicie rozładowanego
akumulatora trwa około dwie godziny i 35 minut.
• Adapter wtyczki sieciowej: włóż adapter wtyczki sieciowej w gniazdo
zasilacza ładowarki (q). Przesuń zatrzask adaptera gniazdka
sieciowego zgodnie z ilustracją (w) i obróć adapter o 90°, aby
zablokować go w poprawnym położeniu (e). Włóż akumulator
i podłącz ładowarkę do zasilania.
Zatrzask adaptera gniazdka
sieciowego
90°
14
• Kabel zasilający: po podłączeniu kabla zasilającego do wtyczki w sposób
pokazany na ilustracji, włóż akumulator do ładowarki i podłącz kabel
do zasilania.
Dioda CHARGE (ładowanie) będzie migać podczas ładowania
akumulatora.
Ładowanie
akumulatora
Ładowanie zakończone
D Akumulator i ładowarka
Przeczytaj ostrzeżenia i przestrogi z „Zasady bezpieczeństwa” (0 x) oraz „Zasady
pielęgnacji aparatu i akumulatora: przestrogi” (0 319) i przestrzegaj ich treści.
15
Włóż akumulator i kartę pamięci
Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora albo kart pamięci sprawdź,
czy włącznik zasilania jest ustawiony w położenie OFF (wyłącz). Włóż
akumulator w pozycji przedstawionej na ilustracji, używając go tak, aby
pomarańczowy zatrzask akumulatora pozostawał dociśnięty do jednego
boku. Zatrzask blokuje akumulator w poprawnym położeniu po
włożeniu akumulatora do końca.
Zatrzask akumulatora
Trzymając kartę pamięci w pozycji przedstawionej na ilustracji, wsuwaj
ją prosto w odpowiednie gniazdo, aż zatrzaśnie się w poprawnym
położeniu.
• Karty pamięci XQD:
• Karty pamięci SD:
16
D Karty pamięci
• Karty pamięci mogą się nagrzewać w trakcie użytkowania i być gorące po
użyciu. Podczas wyjmowania kart pamięci z aparatu należy zachować
szczególną ostrożność.
• Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci wyłącz aparat. Podczas
formatowania, w czasie zapisywania, usuwania danych lub kopiowania ich do
komputera nie wolno wyjmować karty pamięci z aparatu, wyłączać aparatu
oraz wyjmować ani odłączać źródła zasilania. Nieprzestrzeganie powyższych
zaleceń może spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu lub karty.
• Nie wolno dotykać styków kart pamięci palcami ani metalowymi
przedmiotami.
• Nie wolno zginać karty, upuszczać jej ani narażać na silne wstrząsy.
• Nie wolno naciskać na obudowę karty. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzić do uszkodzenia karty.
• Nie wolno narażać karty na działanie wody, wysokiej wilgotności lub
bezpośredniego nasłonecznienia.
• Nie formatuj kart pamięci w komputerze.
A Przełącznik ochrony przed zapisem
Karty pamięci SD są wyposażone
w przełącznik ochrony przed zapisem,
który zapobiega przypadkowej utracie
danych. Kiedy przełącznik jest w pozycji
„lock (zablokowana)”, karta pamięci nie
Przełącznik ochrony przed zapisem
może zostać sformatowana, a zdjęć nie
można usuwać ani zapisywać (na monitorze zostanie wyświetlone ostrzeżenie,
jeśli podejmie się próbę wyzwolenia migawki). Aby odblokować kartę pamięci,
przesuń przełącznik w położenie do zapisu („write”).
A Brak karty pamięci
Jeśli w aparacie nie ma karty pamięci, na
wyświetlaczu LCD i w wizjerze wyświetlane jest
S. Jeśli aparat zostanie wyłączony, gdy
włożony jest do niego naładowany akumulator,
ale nie ma w nim karty pamięci, na wyświetlaczu
LCD pojawi się S.
17
❚❚ Wyjmowanie akumulatora i kart pamięci
Wyjmowanie akumulatora
Wyłącz aparat i otwórz pokrywę komory
akumulatora. Naciśnij zatrzask akumulatora
w kierunku wskazanym strzałką, aby zwolnić
akumulator, a następnie wyjmij go ręką.
Wyjmowanie kart pamięci
Po sprawdzeniu, że dioda dostępu do karty pamięci nie świeci się, wyłącz
aparat, otwórz pokrywę gniazda karty pamięci i wyjmij kartę pamięci
zgodnie z opisem poniżej.
• Karty pamięci XQD: naciśnij przycisk wysuwania,
aby częściowo wysunąć kartę (q). Następnie
kartę można wyciągnąć ręką (w).
Karty pamięci XQD
• Karty pamięci SD: wciśnij kartę do środka,
a następnie zwolnij ją (q). Następnie kartę
można wyciągnąć ręką (w).
Karty pamięci SD
18
Zamocuj obiektyw
Zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do przedostania się kurzu do
wnętrza aparatu po zdjęciu obiektywu lub pokrywki bagnetu korpusu.
W tej instrukcji przykładowym obiektywem jest najczęściej AF-S NIKKOR
50 mm f/1,4G.
Zdejmij pokrywkę
bagnetu korpusu
aparatu
Zdejmij tylną pokrywkę obiektywu
Znacznik pozycji mocowania (aparat)
Dopasuj znaczniki
mocowania
Znacznik pozycji
mocowania (obiektyw)
Obracaj obiektywem, tak jak pokazano na ilustracji, aż zablokuje
się w poprawnym położeniu
Pamiętaj, aby zdjąć pokrywkę obiektywu przed rozpoczęciem
fotografowania.
19
A Odłączanie obiektywu
Aparat musi być wyłączony przed odłączeniem lub
wymianą obiektywu. Aby zdjąć obiektyw, naciśnij
i przytrzymaj przycisk zwalniania obiektywu (q),
obracając jednocześnie obiektywem w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara (w). Po
zdjęciu obiektywu załóż na miejsce pokrywki
obiektywu i pokrywkę bagnetu korpusu aparatu.
D Obiektywy z procesorem i pierścieniem przysłony
W przypadku korzystania z obiektywu z procesorem wyposażonego w pierścień
przysłony (0 284), zablokuj pierścień przysłony w położeniu jej najmniejszego
ustawienia (największej liczby przysłony).
20
Podstawowa konfiguracja
Opcja języka w menu ustawień jest automatycznie wyróżniona, gdy
menu są wyświetlone pierwszy raz. Wybierz język i ustaw zegar aparatu.
1 Włącz aparat.
Włącznik zasilania
2 Wybierz Język (Language) w menu
ustawień.
Naciśnij przycisk G, aby wyświetlić
menu aparatu, a następnie wyróżnij Język
(Language) w menu ustawień i naciśnij 2.
Aby uzyskać informacje na temat
korzystania z menu, patrz „Korzystanie
Przycisk G
z menu aparatu” (0 25).
A Łączenie z urządzeniami inteligentnymi z użyciem aplikacji SnapBridge
Zainstaluj aplikację SnapBridge na urządzeniu inteligentnym, aby
pobierać zdjęcia z aparatu lub zdalnie sterować aparatem. Aby
uzyskać więcej informacji, skorzystaj z dołączonej SnapBridge
Przewodnik połączenia (dla cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych).
21
3 Wybierz język.
Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić żądany
język i naciśnij J.
4 Wybierz Strefa czasowa i data.
Wybierz Strefa czasowa i data i naciśnij
2.
5 Ustaw strefę czasową.
Wybierz Strefa czasowa i naciśnij 2.
Naciskaj 4 lub 2, aby wyróżnić lokalną
strefę czasową (pole UTC pokazuje różnicę
między wybraną strefą czasową a czasem
uniwersalnym UTC w godzinach) i naciśnij
J.
22
6 Włącz lub wyłącz czas letni.
Wybierz Czas letni i naciśnij 2. Czas letni
jest domyślnie wyłączony. Jeśli czas letni
obowiązuje w lokalnej strefie czasowej,
naciśnij 1, aby wyróżnić Włącz, po czym
naciśnij J.
7 Ustaw datę i godzinę.
Wybierz Data i godzina i naciśnij 2.
Naciskaj 4 lub 2, aby wybrać element,
i naciskaj 1 lub 3, aby zmienić wartość.
Naciśnij J po ustawieniu zegara na
aktualną datę i godzinę (zwróć uwagę, że
aparat korzysta z zegara 24-godzinnego).
8 Ustaw format daty.
Wybierz Format daty i naciśnij 2. Naciskaj
1 lub 3, aby wybrać kolejność
wyświetlania roku, miesiąca i dnia,
a następnie naciśnij J.
9 Powróć do trybu fotografowania.
Naciśnij spust migawki do połowy, aby
przejść do trybu fotografowania.
23
Samouczek
Menu aparatu: przegląd
Większość opcji fotografowania, odtwarzania
i konfiguracji jest dostępnych w menu
aparatu. Aby wyświetlić menu, naciśnij
przycisk G.
Przycisk G
Zakładki
Można wybierać spośród następujących menu:
• D: odtwarzanie (0 248)
• B: ustawienia (0 271)
• C: fotografowanie (0 250)
• N: retusz (0 278)
• 1: nagrywanie filmów (0 256)
• O/m: MOJE MENU lub OSTATNIE USTAWIENIA
• A: ustawienia osobiste (0 260)
(domyślnie MOJE MENU; 0 280)
Suwak wskazuje położenie w bieżącym
menu.
Bieżące ustawienia są wskazywane za
pomocą ikon.
Opcje menu
Opcje w bieżącym menu.
Ikona pomocy (0 25)
24
Korzystanie z menu aparatu
❚❚ Elementy sterujące menu
Można poruszać się po menu za pomocą ekranu dotykowego lub
wybieraka wielofunkcyjnego i przycisku J.
Wybierak wielofunkcyjny
Przesunięcie kursora do góry
Wybór wyróżnionego
elementu
Anulowanie wyboru
i powrót do
poprzedniego menu
Wybór wyróżnionego
elementu lub
wyświetlenie podmenu
Przesunięcie kursora w dół
Przycisk J
Wybór wyróżnionego
elementu
A Ikona d (Pomoc)
Jeśli w lewym dolnym rogu monitora wyświetlana jest ikona d, naciskając
przycisk L (Z/Q) można wyświetlić opis aktualnie wybranej opcji lub aktualnie
wybranego menu. Naciskaj 1 lub 3, aby przesuwać wyświetlane informacje.
Naciśnij L (Z/Q) ponownie, aby powrócić do menu.
Przycisk L (Z/Q)
25
❚❚ Poruszanie się po menu
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby poruszać się po menu.
1 Wyświetl menu.
Naciśnij przycisk G, aby wyświetlić
menu.
Przycisk G
2 Wyróżnij ikonę bieżącego
menu.
Aby wyróżnić ikonę bieżącego
menu, naciśnij 4.
3 Wybierz menu.
Naciskaj 1 lub 3, aby wybrać żądane menu.
4 Ustaw kursor w wybranym
menu.
Aby ustawić kursor w wybranym
menu, naciśnij 2.
26
5 Wyróżnij element menu.
Naciskaj 1 lub 3, aby
wyróżnić element menu.
6 Wyświetl opcje.
Aby wyświetlić opcje
dostępne dla wybranego
elementu menu, naciśnij 2.
7 Wyróżnij opcję.
Naciskaj 1 lub 3, aby
wyróżnić opcję.
8 Wybierz wyróżniony element.
Naciśnij J, aby wybrać wyróżniony
element. Aby wyjść z menu bez
dokonywania wyboru, naciśnij przycisk
G.
Przycisk J
27
Zwróć uwagę na poniższe informacje:
• Elementy menu wyświetlone w kolorze szarym nie są aktualnie
dostępne.
• Chociaż ogólnie naciśnięcie przycisku 2 lub środka wybieraka
wielofunkcyjnego daje taki sam efekt, jak naciśnięcie J, w przypadku
niektórych elementów wybór można zatwierdzić tylko poprzez
naciśnięcie J.
• Aby wyjść z menu i powrócić do trybu fotografowania, naciśnij spust
migawki do połowy.
28
❚❚ Korzystanie z ekranu dotykowego
Można również poruszać się po menu, korzystając z następujących
czynności z użyciem ekranu dotykowego.
Przesuwanie
Przesuń palcem do góry lub w dół,
aby przesuwać obraz.
Wybór menu
Stuknij w ikonę menu, aby wybrać
menu.
Wybór opcji/
regulacja
ustawień
Stukaj w elementy menu, aby
wyświetlić opcje, a następnie stukaj
w ikony lub suwaki, aby zmienić
ustawienia. Aby zakończyć bez
zmiany ustawień, stuknij w Z.
29
Podstawy fotografowania i odtwarzania
Poziom naładowania akumulatora i liczba
pozostałych zdjęć
Przed rozpoczęciem robienia zdjęć sprawdź stan akumulatora oraz
liczbę pozostałych zdjęć, zgodnie z opisem poniżej.
❚❚ Poziom naładowania akumulatora
Poziom naładowania akumulatora jest
wyświetlany na wyświetlaczu LCD oraz
w wizjerze.
Wyświetlacz LCD
Wizjer
Ikona
Wyświetlacz
Wizjer
LCD
L
—
K
—
J
—
I
—
H
d
H
(miga)
d
(miga)
Opis
Akumulator jest całkowicie naładowany.
Akumulator jest częściowo rozładowany.
Niski poziom naładowania akumulatora. Naładuj
akumulator lub przygotuj akumulator zapasowy.
Spust migawki jest zablokowany. Naładuj lub
wymień akumulator.
A Ekran po wyłączeniu aparatu
Jeśli aparat zostanie wyłączony, gdy znajduje się
w nim karta pamięci oraz akumulator, wyświetlona
zostanie ikona karty pamięci i liczba pozostałych
zdjęć (niektóre karty pamięci mogą w rzadkich
przypadkach wyświetlać te informacje tylko wtedy,
gdy aparat jest włączony).
30
Wyświetlacz LCD
❚❚ Liczba pozostałych zdjęć
Aparat jest wyposażony w dwa gniazda kart
pamięci: jedno dla kart XQD, a drugie dla kart
SD. Kiedy do aparatu włożone są dwie karty,
funkcje pełnione przez każde z gniazd
określają opcje wybrane dla Wybór gniazda
podstawowego oraz Funkcja gniazda
pomocniczego; gdy Funkcja gniazda
pomocniczego jest ustawiona na domyślną
wartość Przepełnienie (0 93), karta
w gnieździe pomocniczym będzie używana
tylko wtedy, gdy karta w gnieździe
podstawowym jest pełna.
Wyświetlacz LCD pokazuje, jakie karty są
aktualnie włożone do aparatu (przykład obok
przedstawia widok ekranu, gdy karty są
włożone do obu gniazd). Jeśli wystąpi błąd (na
przykład, jeśli karta pamięci jest pełna lub
karta w gnieździe SD jest zablokowana), ikona
karty, której to dotyczy, będzie migać (0 330).
Licznik klatek na wyświetlaczu LCD
i w wizjerze pokazuje liczbę zdjęć, jaką można
zarejestrować przy bieżących ustawieniach
(wartości powyżej 1000 są zaokrąglane w dół
do najbliższej setki: np. wartości mieszczące
się pomiędzy 4000 a 4099 są wyświetlane jako
4,0 k).
Gniazdo kart SD
Gniazdo kart XQD
Wyświetlacz LCD
Liczba pozostałych zdjęć
Wyświetlacz LCD
Wizjer
31
Fotografowanie w trybie „łatwego fotografowania”
1 Przygotuj aparat.
Podczas kadrowania zdjęć w wizjerze
prawą ręką trzymaj aparat za uchwyt,
a lewą obejmij dolną część korpusu
aparatu lub obiektyw.
Podczas kadrowania zdjęć w orientacji
portretowej (pionowej) trzymaj aparat
w sposób pokazany na ilustracji.
2 Wykadruj zdjęcie.
Przy ustawieniach domyślnych aparat
ustawi ostrość na obiekcie znajdującym się
w centralnym polu AF. Wykadruj zdjęcie
w wizjerze z głównym fotografowanym
obiektem umieszczonym w centralnym
polu AF.
32
Pole AF
3 Naciśnij spust migawki do
połowy.
Naciśnij spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
Wskaźnik ostrości (I) pojawi
się w wizjerze po zakończeniu
ustawiania ostrości.
Wskaźnik ostrości
Wyświetlacz wizjera
Opis
I
Ostrość ustawiona na obiekt.
Ostrość w polu AF jest ustawiona pomiędzy aparatem
F
a obiektem.
H
Ostrość w polu AF ustawiona jest za obiektem.
F H
Aparat nie może ustawić ostrości na obiekt w polu AF przy
(miga)
pomocy autofokusa (0 110).
4 Zrób zdjęcie.
Płynnie wciśnij spust migawki
do końca, aby zrobić zdjęcie.
Dioda dostępu do karty
pamięci zaświeci się, a zdjęcie
zostanie wyświetlone na
monitorze na kilka sekund. Nie
Dioda dostępu do karty
wysuwaj karty pamięci i nie
pamięci
wyjmuj ani nie odłączaj źródła
zasilania, dopóki dioda nie
zgaśnie i zapisywanie nie zostanie zakończone.
33
A Licznik czasu czuwania (fotografowanie z użyciem wizjera)
Wskaźniki w wizjerze oraz niektóre wskaźniki na wyświetlaczu LCD
wyłączą się, jeśli przez około sześć sekund nie przeprowadzi się
żadnych czynności, co zmniejszy zużycie energii akumulatora.
Naciśnij spust migawki do połowy, aby ponownie włączyć
wskaźniki.
Pomiar ekspozycji włączony
Pomiar ekspozycji wyłączony
Czas, po którego upływie licznik czasu czuwania zostanie automatycznie
wyłączony, można ustawić przy użyciu ustawienia osobistego c2 (Czas
czuwania, 0 263).
A Wybierak wielofunkcyjny
Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego można
wybrać pole AF, gdy pomiar ekspozycji jest
włączony (0 105).
Wybierak wielofunkcyjny
34
Wyświetlanie zdjęć
1 Naciśnij przycisk K.
Na monitorze zostanie wyświetlone
zdjęcie. Karta pamięci zawierająca
aktualnie wyświetlane zdjęcie jest
oznaczona ikoną.
Przycisk K
2 Wyświetl kolejne zdjęcia.
Kolejne zdjęcia można wyświetlić,
naciskając 4 lub 2 albo szybko
przesuwając palcem po ekranie w lewo lub
w prawo (0 226).
Aby zakończyć odtwarzanie i powrócić do trybu fotografowania,
naciśnij spust migawki do połowy.
A Podgląd zdjęć
Kiedy ustawienie Włącz jest wybrane dla opcji Podgląd zdjęć w menu
odtwarzania (0 249), zdjęcia są automatycznie wyświetlane na monitorze zaraz
po ich zrobieniu.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje o wyborze karty pamięci do odtwarzania, patrz „Przyciski
sterujące odtwarzaniem” (0 224).
35
❚❚ Usuwanie niepotrzebnych zdjęć
Aby usunąć zdjęcie aktualnie wyświetlane na monitorze, naciśnij
przycisk O (Q). Zwróć uwagę, że usuniętych zdjęć nie można odzyskać.
1 Wyświetl zdjęcie.
Wyświetl zdjęcie, które chcesz usunąć,
zgodnie z opisem w „Wyświetlanie zdjęć”
(0 35). O lokalizacji bieżącego zdjęcia
informuje ikona w lewym dolnym rogu
ekranu.
2 Usuń zdjęcie.
Naciśnij przycisk O (Q). Zostanie
wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia. Naciśnij przycisk O (Q)
ponownie, aby usunąć zdjęcie i powrócić
do odtwarzania. Aby zakończyć bez
usuwania zdjęcia, naciśnij K.
Przycisk O (Q)
A Usuwanie
Aby usunąć wiele zdjęć lub wybrać kartę pamięci, z której mają być usunięte
zdjęcia, użyj opcji Usuwanie w menu odtwarzania (0 246).
36
Fotografowanie w trybie podglądu na
żywo
Aby robić zdjęcia przy użyciu podglądu na żywo, postępuj zgodnie
z opisem poniżej.
1 Przekręć wybierak trybu podglądu na
żywo w położenie C (fotografowanie
w trybie podglądu na żywo).
Wybierak trybu podglądu na
żywo
2 Naciśnij przycisk a.
Lustro zostanie uniesione, a na monitorze
aparatu pojawi się widok przez obiektyw.
Obiekt nie będzie już widoczny w wizjerze.
Przycisk a
3 Ustaw pole AF.
Ustaw pole AF na fotografowanym obiekcie zgodnie z opisem
w „Wybieranie trybu pola AF” (0 42).
37
4 Ustaw ostrość.
Naciśnij spust migawki do połowy, aby
ustawić ostrość.
Podczas ustawiania ostrości przez aparat
pole AF będzie migać na zielono, a wyzwalanie migawki będzie
zablokowane. Jeśli aparat jest w stanie ustawić ostrość, pole AF
będzie wyświetlone na zielono. Jeśli aparat nie jest w stanie ustawić
ostrości, pole AF będzie migać na czerwono (zwróć uwagę, że zdjęcia
można robić, nawet gdy pole AF miga na czerwono; sprawdź ostrość
na monitorze przed zrobieniem zdjęcia). Ekspozycję można
zablokować, naciskając środek wybieraka dodatkowego (0 137);
ostrość jest zablokowana, gdy spust migawki jest wciśnięty do
połowy.
D Korzystanie z autofokusa w trybie podglądu na żywo
Używaj obiektywu AF-S lub AF-P. Inne obiektywy lub telekonwertery mogą
nie pozwolić na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Zwróć uwagę, że
w trybie podglądu na żywo autofokus działa wolniej, a monitor może
rozjaśniać się lub ciemnieć podczas ustawiania ostrości przez aparat. Pole AF
może być czasami wyświetlane na zielono, nawet gdy aparat nie potrafi
ustawić ostrości. Aparat może nie być w stanie ustawić ostrości
w następujących sytuacjach:
• Obiekt zawiera linie równoległe do dłuższej krawędzi kadru
• Obiekt jest mało kontrastowy
• Obiekt znajdujący się w polu AF obejmuje obszary o ostro kontrastującej
jasności albo zawiera miejsca oświetlone światłem punktowym, przez neon
reklamowy lub inne źródło światła o zmiennej jasności
• Przy oświetleniu jarzeniowym, rtęciowym, sodowym lub podobnym
monitor migocze lub pojawiają się pasma
• Jest używany filtr pełnoekranowy (gwiaździsty) lub inny specjalny filtr
• Widoczny obiekt jest mniejszy niż pole AF
• Obiekt jest pokryty regularnymi wzorami geometrycznymi (np. żaluzje lub
rząd okien w drapaczu chmur)
• Obiekt się porusza
38
5 Zrób zdjęcie.
Naciśnij spust migawki do końca, aby
zrobić zdjęcie. Monitor wyłączy się.
6 Zakończ podgląd na żywo.
Naciśnij przycisk a, aby zakończyć
podgląd na żywo.
A Podgląd ekspozycji
Podczas podglądu na żywo można nacisnąć J, aby
uzyskać podgląd wpływu czasu otwarcia migawki,
przysłony i czułości ISO na ekspozycję. Ekspozycję
można regulować o ±5 EV (0 139), ale tylko
wartości z zakresu od –3 do +3 EV są
odzwierciedlane na ekranie podglądu. Zwróć
uwagę, że podgląd może nie odzwierciedlać
dokładnie ostatecznych rezultatów podczas
korzystania z oświetlenia błyskowego, aktywnej funkcji D-Lighting (0 180), HDR
(wysokiego zakresu dynamiki; 0 182) lub braketingu, gdy A (automatyczne) jest
wybrane dla parametru Kontrast ustawienia Picture Control (0 178), lub też gdy
p jest wybrane jako czas otwarcia migawki. Jeśli fotografowany obiekt jest
bardzo jasny lub bardzo ciemny, wskaźniki ekspozycji będą migać, ostrzegając,
że podgląd może nie odzwierciedlać dokładnie ekspozycji. Podgląd ekspozycji
jest niedostępny, gdy wybrany jest czas otwarcia migawki A lub %.
39
A Powiększenie podglądu w trybie podglądu na żywo
Naciśnij przycisk X, aby powiększyć widok na monitorze o maksymalnie około
16×. W prawym dolnym rogu ekranu w szarej ramce pojawi się okno nawigacji.
Aby przesuwać ekran do obszarów kadru niewidocznych na monitorze, użyj
wybieraka wielofunkcyjnego, lub naciśnij W (M), aby oddalić obraz.
Przycisk X
Okno nawigacji
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat:
• Wybierania czasu, przez jaki monitor pozostaje włączony w trybie podglądu na
żywo, patrz A > Ustawienie osobiste c4 (Czas wyłączenia monitora, 0 264).
• Wybierania funkcji pełnionych przez przycisk nagrywania filmu, pokrętła
sterujące oraz środek wybieraka wielofunkcyjnego, patrz A > Ustawienia
osobiste f1 (Osobisty przydział sterowania) > Przycisk nagrywania filmu + y
(0 268) i f2 (Przycisk środ. wybieraka wielof., 0 268).
• Zapobiegania przypadkowemu użyciu przycisku a, patrz A > Ustawienie
osobiste f8 (Opcje przyc. podgl. na żywo, 0 270).
40
Autofokus
Aby robić zdjęcia z użyciem
autofokusa, przekręć wybierak
trybu ustawiania ostrości
w położenie AF.
Wybierak trybu ustawiania ostrości
Wybieranie trybu ustawiania ostrości
Podczas podglądu na żywo dostępne są następujące tryby autofokusa:
Tryb
AF-S
AF-F
Opis
Pojedynczy AF: do nieruchomych obiektów. Ostrość jest zablokowana, gdy
spust migawki jest wciśnięty do połowy. Można również ustawić ostrość,
dotykając fotografowanego obiektu na monitorze. W tym przypadku
ostrość pozostaje zablokowana do momentu zabrania palca z ekranu
w celu zrobienia zdjęcia.
Tryb ciągłego AF: do ruchomych obiektów. Aparat ustawia ostrość w sposób
ciągły do momentu naciśnięcia spustu migawki do połowy. Ostrość jest
zablokowana, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Można
również ustawić ostrość, dotykając fotografowanego obiektu na
monitorze. W tym przypadku ostrość pozostaje zablokowana do
momentu zabrania palca z ekranu w celu zrobienia zdjęcia.
Aby wybrać tryb autofokusa, naciśnij przycisk trybu AF i obracaj
głównym pokrętłem sterującym, aż żądany tryb wyświetli się na
monitorze.
Przycisk trybu AF
Główne pokrętło
sterujące
41
Wybieranie trybu pola AF
Podczas podglądu na żywo można wybrać następujące tryby pola AF:
Tryb
!
5
6
3
42
Opis
AF z priorytetem twarzy: używaj do portretów. Aparat automatycznie
wykrywa obiekty portretowe i ustawia na nie ostrość. Wybrana
fotografowana osoba jest oznaczona podwójną żółtą ramką (jeśli aparat
wykryje wiele twarzy, ustawi ostrość na najbliższej twarzy; aby wybrać
inną osobę, użyj wybieraka wielofunkcyjnego). Jeśli aparat nie jest już
w stanie wykryć fotografowanej osoby (ponieważ np. ta osoba odwróciła
twarz od obiektywu), ramka nie będzie wyświetlana. Jeśli dotkniesz
monitora, aparat ustawi ostrość na twarz znajdującą się najbliżej palca
i zrobi zdjęcie po zabraniu palca z ekranu.
Szerokie pole AF: stosuj do robienia zdjęć z ręki przy fotografowaniu
krajobrazów i pozostałych obiektów innych niż portretowe. Przy pomocy
wybieraka wielofunkcyjnego lub sterowania dotykowego ustaw pole AF
w dowolnym miejscu kadru lub naciśnij środek wybieraka
wielofunkcyjnego, aby umieścić pole AF w centrum kadru.
Normalne pole AF: ustaw ostrość na wybranym punkcie w kadrze. Przy
pomocy wybieraka wielofunkcyjnego lub sterowania dotykowego ustaw
pole AF w dowolnym miejscu kadru lub naciśnij środek wybieraka
wielofunkcyjnego, aby umieścić pole AF w centrum kadru. Zalecamy
korzystać ze statywu.
Precyzyjny AF: jak w przypadku normalnego pola AF, z tą różnicą, że
stosowane jest mniejsze pole do precyzyjnego ustawiania ostrości na
mniejszych obiektach docelowych.
Tryb
&
Opis
AF ze śledzeniem ruchu: ustaw pole AF na fotografowanym obiekcie i naciśnij
środek wybieraka wielofunkcyjnego. Pole AF będzie podążać za
wybranym obiektem poruszającym się przez kadr. Aby zakończyć
śledzenie, naciśnij środek wybieraka wielofunkcyjnego ponownie. Można
również rozpocząć śledzenie, dotykając fotografowanego obiektu na
monitorze. Aby zakończyć śledzenie i zrobić zdjęcie, zabierz palec
z ekranu. Jeśli śledzenie już jest w toku, dotknięcie dowolnego miejsca
monitora spowoduje ustawienie przez aparat ostrości na bieżący obiekt,
a zdjęcie zostanie zrobione po zabraniu palca z ekranu. Zwróć uwagę, że
aparat może nie być w stanie śledzić obiektów, które poruszają się szybko,
opuszczą kadr lub są zasłonięte przez inne obiekty, w widoczny sposób
zmieniają rozmiar, kolor, jasność, są za małe, za duże, zbyt jasne, zbyt
ciemne lub mają barwę lub jasność zbliżone do tła.
Aby wybrać tryb pola AF, naciśnij przycisk trybu AF i obracaj przednim
pokrętłem sterującym, aż żądany tryb zostanie wyświetlony na
monitorze.
Przycisk trybu AF
Przednie pokrętło
sterujące
43
Ręczne ustawianie ostrości
Aby ustawić ostrość w trybie ręcznego
ustawiania ostrości (0 111), obracaj
pierścieniem ustawiania ostrości obiektywu,
aż ostrość będzie ustawiona na
fotografowanym obiekcie. Aby powiększyć
widok na monitorze w celu dokładnego
ustawienia ostrości, naciśnij przycisk X (0 40).
Przycisk X
Można również włączyć oznaczanie krawędzi
obiektów, na które ustawiona jest ostrość,
kolorowymi konturami. Aby włączyć
oznaczanie krawędzi, wciśnij przycisk i
i wybierz opcję inną niż Wyłącz dla Poziom
podkreślania krawędzi (0 45).
Obszar, na który ustawiona
jest ostrość
A Uzyskiwanie podglądu ostrości podczas podglądu na żywo
Aby tymczasowo wybrać otwór względny w celu uzyskania lepszego podglądu
ostrości podczas podglądu na żywo, naciśnij przycisk Pv. Wyświetlony zostanie
wskaźnik otworu względnego (0 54). Aby przywrócić wyjściową wartość
przysłony, naciśnij ten przycisk ponownie lub ustaw ostrość przy pomocy
autofokusa. Jeśli spust migawki zostanie wciśnięty do końca w celu zrobienia
zdjęcia podczas podglądu ostrości, przed zrobieniem zdjęcia przywrócona
zostanie wyjściowa wartość przysłony.
44
Korzystanie z przycisku i
Dostęp do opcji wymienionych poniżej można
uzyskać, naciskając przycisk i podczas
fotografowania w trybie podglądu na żywo.
Użyj ekranu dotykowego lub poruszaj się po
menu za pomocą wybieraka
wielofunkcyjnego i przycisku J, naciskając 1
lub 3 w celu wyróżniania elementów, 2
w celu wyświetlania opcji i J w celu wybrania
wyróżnionej opcji i powrotu do menu
przycisku i. Naciśnij przycisk i ponownie, aby
powrócić do ekranu fotografowania.
Opcja
Wybierz obszar
zdjęcia
Aktywna funkcja
D-Lighting
Elektron. przednia
kurt. migawki
Jasność monitora
Przycisk i
Opis
Wybierz obszar zdjęcia dla fotografowania w trybie podglądu
na żywo (0 83).
Dostosuj ustawienia aktywnej funkcji D-Lighting (0 180).
Włącz lub wyłącz elektroniczną przednią kurtynkę migawki
do fotografowania z uniesionym lustrem (0 265).
Naciskaj 1 lub 3, aby
dostosować jasność monitora
dla podglądu na żywo (zwróć
uwagę, że wpływa to tylko na
podgląd na żywo i nie ma
wpływu na zdjęcia lub filmy ani
na jasność monitora podczas
wyświetlania menu lub
odtwarzania; aby dostosować jasność monitora dla
wyświetlania menu i odtwarzania, użyj opcji Jasność
monitora w menu ustawień; 0 271).
45
Opcja
Opis
Podczas fotografowania
w trybie podglądu na żywo
balans bieli (odcień) monitora
można ustawić na wartość inną
od stosowanej do zdjęć
(0 156). Ta funkcja może być
przydatna, jeśli oświetlenie,
w którym zdjęcia są kadrowane,
różni się od oświetlenia stosowanego podczas rejestrowania
Balans bieli obr.
zdjęć, jak to czasami bywa w przypadku, gdy stosowana jest
w podgl. na żywo lampa błyskowa lub pomiar manualny balansu bieli.
Ustawienie balansu bieli ekranu fotografowania w trybie
podglądu na żywo tak, aby zapewniał efekt podobny do
stosowanego do rejestrowania zdjęć, ułatwia wyobrażenie
sobie rezultatów. Aby używać tego samego balansu bieli
zarówno do obrazu na monitorze, jak i do zdjęcia, wybierz
Brak. Balans bieli monitora jest resetowany po wyłączeniu
aparatu, ale ostatnią użytą wartość można wybrać, naciskając
przycisk a, jednocześnie naciskając i przytrzymując przycisk
U.
Wyświetl dwa oddzielne
obszary kadru obok siebie
(0 48). Tej opcji można używać
Zoom podziel. obrazu np. do ustawiania budynków na
na wyśw.
zdjęciu zgodnie z linią
horyzontu.
Fot. w cichym tr.
podgl. na żywo
46
Wyeliminuj dźwięk emitowany przez migawkę podczas
robienia zdjęć (0 49).
Opcja
Opis
Obiekty, na które ustawiona jest
ostrość, również podczas
korzystania z zoomu w trakcie
ustawiania ostrości, są
oznaczone kolorowymi
konturami (0 40). Wybierz
spośród 3 (wysoka czułość),
2 (standardowe), 1 (niska
Obszar, na który ustawiona
Poziom podkreślania czułość) oraz Wyłącz. Im
jest ostrość
krawędzi
wyższe ustawienie, tym większy
zakres głębi ostrości jest
oznaczony jako ostry. Kolor
podkreślania krawędzi można
zmienić za pomocą ustawienia
osobistego d8 (Kolor
podkreślania krawędzi,
0 265).
Digitalizacja
negatywów
Stwórz pozytywy z kolorowych lub czarno-białych
negatywów (0 52).
47
Zoom podzielonego obrazu na wyświetlaczu
Wybranie Zoom podziel. obrazu na wyśw.
w menu przycisku i fotografowania w trybie
podglądu na żywo dzieli ekran na dwa pola
przedstawiające różne obszary kadru obok
siebie z wysokim stopniem powiększenia.
Położenia powiększonych obszarów są
przedstawione w oknie nawigacji.
Okno nawigacji
Używaj przycisków X i W (M) do przybliżania
i oddalania obrazu, lub użyj przycisku
L (Z/Q) w celu wybrania pola, a następnie
naciskaj 4 lub 2, aby przesuwać wybrany
obszar w lewo lub w prawo. Naciskanie 1 lub
3 przesuwa oba obszary jednocześnie do
góry lub w dół. Aby ustawić ostrość na obiekt
w centrum wybranego obszaru, wciśnij spust Obszar, na który ustawiona
jest ostrość
migawki do połowy. Aby zamknąć ekran
podzielonego obrazu, naciśnij przycisk i.
48
Fot. w cichym tr. podgl. na żywo
Aby wyeliminować dźwięki migawki podczas fotografowania w trybie
podglądu na żywo, naciśnij przycisk i i wybierz Włącz (tryb 1) lub Włącz
(tryb 2) dla Fot. w cichym tr. podgl. na żywo.
Opcja
Opis
Zmniejsz drgania generowane przez migawkę podczas
fotografowania krajobrazów i innych nieruchomych obiektów.
Włącz (tryb 1) Zalecamy używać statywu. Maksymalna liczba klatek
rejestrowanych na sekundę w trybie CH wynosi około 6 kl./s.
Czułość ISO (0 119) można ustawić na wartość od Lo 1 do 25600.
Zdjęcia można rejestrować z większą szybkością, niż w sytuacji,
gdy wybrane jest Włącz (tryb 1). W trybach wyzwalania migawki S,
Q, E i MUP każde naciśnięcie spustu migawki powoduje zrobienie
jednego zdjęcia, a w trybach seryjnego wyzwalania migawki
Włącz (tryb 2)
zdjęcia będą rejestrowane z szybkością około 15 kl./s (CL i QC) lub
30 kl./s (CH) przez maksymalnie 3 sekundy. Obszar zdjęcia jest
ustawiony na stałe na DX (24×16), wielkość zdjęcia na
3600 × 2400, a jakość zdjęcia na JPEG normal★.
Fotografowanie w cichym trybie podglądu na żywo jest
Wyłącz
wyłączone.
49
A Fot. w cichym tr. podgl. na żywo
Rejestrowanie wielokrotnych ekspozycji (0 254) i redukcja szumów dla długich
ekspozycji są wyłączone (0 253), a korzystanie z lampy błyskowej jest
niemożliwe. W trybach seryjnego wyzwalania migawki ostrość i ekspozycja są
ustawione na stałe na wartości dla pierwszego zdjęcia z każdej serii. Migotanie
i pasma mogą być widoczne na monitorze w oświetleniu lampami jarzeniowym,
rtęciowymi lub sodowymi (aby uzyskać informacje na temat redukcji migotania
i powstawania pasm, przeczytaj rozdział dotyczący opcji Redukcja migotania
w menu nagrywania filmów, 0 254), a ruchome obiekty mogą wyglądać na
zniekształcone, szczególnie jeśli aparat jest obracany w poziomie lub poziomo
przez kadr z dużą prędkością przemieści się jakiś obiekt. Mogą pojawiać się
również poszarpane krawędzie, aberracja chromatyczna, efekt mory i jasne
punkty. Jasne obszary lub pasma mogą pojawić się na sceneriach oświetlonych
przez migające szyldy i inne źródła przerywanego światła, lub jeśli obiekt
zostanie na chwilę oświetlony stroboskopem lub innym jasnym, chwilowym
źródłem światła.
Pozostały czas fotografowania jest pokazany zamiast liczby pozostałych zdjęć.
Fotografowanie w cichym trybie podglądu na żywo można również włączyć lub
wyłączyć za pomocą opcji Fot. w cichym tr. podgl. na żywo w menu
fotografowania (0 255).
A Dźwięki aparatu
Słyszalny może być odgłos ustawiania ostrości przez aparat oraz odgłos działania
mechanizmu przysłony podczas regulacji przysłony w trybie A lub M albo
robienia zdjęć w trybie P lub S.
A Ustawienie osobiste d11
Jeśli Włącz jest wybrane dla ustawienia osobistego d11 (Podgl. na żywo w tr.
seryjnym, 0 266), gdy Włącz (tryb 1) jest wybrane dla Fot. w cichym tr. podgl.
na żywo, monitor na chwilę ściemni się w momencie wyzwolenia migawki,
a następnie włączy się ponownie w celu wyświetlenia zdjęcia. Gdy wybrane jest
Włącz (tryb 2), zdjęcia nie będą wyświetlane zaraz po ich zrobieniu. Zamiast
tego w momencie zrobienia zdjęcia na monitorze pojawi się ikona C (podczas
wykonywania zdjęć seryjnych ikona będzie migać).
50
A „Włącz (tryb 2)”
Gdy wybrane jest Włącz (tryb 2), można regulować następujące ustawienia
ekspozycji:
P, S
A
M
1
Przysłona
—
✔
✔
Czas otwarcia migawki
—
—
✔2
Czułość ISO 3
—
—
✔
1 Ekspozycja dla trybu S jest równa ekspozycji dla trybu P.
2 Wybieraj spośród czasów od 1/30 s do 1/8000 s.
3 W trybie M czułość ISO może być ustawiona ręcznie na wartość od Lo 1 do 25600 lub regulowana
automatycznie przez aparat. W innych trybach ekspozycji czułość ISO jest regulowana automatycznie
przez aparat.
Kompensacji ekspozycji można używać do modyfikowania ekspozycji
o maksymalnie ±3 EV. Podgląd ekspozycji można wyświetlić na monitorze.
Naciśnięcie J spowoduje wyświetlenie wskaźnika ekspozycji (0 132)
pokazującego różnicę między wybraną a zmierzoną wartością ekspozycji. Aby
ukryć wskaźnik, naciśnij J ponownie.
Ustawienia Włącz (tryb 2) nie można łączyć z pewnymi funkcjami aparatu,
takimi jak: fleksja programu (0 128), braketing (0 142), aktywna funkcja
D-Lighting (0 180), HDR (wysoki zakres dynamiki; 0 182), korekcja
winietowania (0 253), automatyczna korekcja dystorsji (0 253), tryb opóźnienia
ekspozycji (0 264) oraz parametr Przejrzystość ustawienia Picture Control
(0 178). Jeśli RAW gn. pods. – JPEG gn. pom. jest wybrane dla Funkcja
gniazda pomocniczego w menu fotografowania, zdjęcia JPEG będą
rejestrowane na kartach w obu gniazdach.
A „Włącz (tryb 2)” i informacje o zdjęciu
Informacje o zdjęciu dla zdjęć zrobionych z Włącz (tryb 2) wybranym dla Fot.
w cichym tr. podgl. na żywo i balansem bieli ustawionym na v (automatyczny)
nie zawierają temperatury barwowej (0 234).
51
Digitalizacja negatywów
Aby zarejestrować pozytywy kopii negatywów z kliszy, naciśnij przycisk
i i wybierz Negatywy kolorowe lub Negatywy monochromatyczne
dla Digitalizacja negatywów.
1 Umieść negatywy na gładkim białym lub szarym tle.
Zalecamy korzystać z obiektywu AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED
lub innego obiektywu typu micro i światła naturalnego lub
sztucznego źródła światła o wysokim współczynniku Ra
(współczynniku oddawania barw - CRI), np. namiotu bezcieniowego
lub lampy jarzeniowej o wysokim współczynniku CRI.
2 W trybie podglądu na żywo wciśnij
przycisk i, wyróżnij Digitalizacja
negatywów i naciśnij 2.
Kolory na ekranie zostaną odwrócone.
Tryb lampy błyskowej zostaje
automatycznie ustawiony na s. Aby użyć
lampy błyskowej, wybierz inny tryb lampy
błyskowej.
3 Wybierz typ filmu.
Wyróżnij Negatywy kolorowe lub
Negatywy monochromatyczne i naciśnij
J.
4 Skomponuj ujęcie, aby objąć kadr negatywu.
52
5 Dostosuj ekspozycję.
Naciśnij J, aby wyświetlić opcje regulacji
jasności, a następnie naciskaj 1 lub 3, aby
dostosować ekspozycję. Aby wyświetlić
fotografowany obiekt z większym
powiększeniem, naciśnij X (0 40). Naciśnij
J, aby przejść dalej.
6 Zrób zdjęcie.
Wciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie i zapisać je
w formacie JPEG.
D Digitalizacja negatywów
Nie są dostępne żadne opcje do korekcji kurzu, rys lub nierównomiernego
zabarwienia spowodowanego blaknięciem filmu. Zdjęcia są zapisywane
w formacie JPEG, niezależnie od opcji wybranej dla jakości zdjęcia. Zdjęcia
zrobione z wybraną opcją JPEG zostaną zapisane z wybranym ustawieniem,
a zdjęcia zrobione z wybraną opcją NEF (RAW) lub TIFF (RGB) zostaną zapisane
w formacie JPEG fine★. Niektóre elementy menu i funkcje, jak braketing
i przesunięcie ostrości, są niedostępne. Tryb ekspozycji jest ustawiony na A i nie
można go zmienić.
53
Ekran podglądu na żywo
r t
q
w
y
e
Element
q
w
e
r
t
y
Opis
Czas pozostały do automatycznego zakończenia
podglądu na żywo. Wyświetlany, jeśli
Pozostały czas
fotografowanie zakończy się w czasie najwyżej 30
sekund.
Odcień monitora (balans bieli ekranu fotografowania
Wskaźnik balansu bieli
w trybie podglądu na żywo). Można go regulować za
ekranu fotografowania
pomocą opcji Balans bieli obr. w podgl. na żywo
w trybie podglądu na żywo
w menu przycisku i (0 45).
Wskaźnik otworu
Wyświetlany, gdy przycisk Pv jest wciśnięty w celu
względnego
wybrania otworu względnego (0 44).
Tryb autofokusa
Bieżący tryb autofokusa (0 41).
Tryb pola AF
Bieżący tryb pola AF (0 42).
Bieżące pole AF. Wyświetlany element różni się
Pole AF
w zależności od opcji wybranej dla trybu pola AF.
D Ekran odliczania
Licznik czasu zostanie wyświetlony 30 s przed automatycznym zakończeniem
podglądu na żywo (cyfry licznika zmienią kolor na czerwony, gdy podgląd na
żywo zostanie zaraz zakończony w celu ochrony wewnętrznych obwodów
aparatu lub, jeśli opcja inna niż Bez ograniczeń jest wybrana dla ustawienia
osobistego c4—Czas wyłączenia monitora > Podgląd na żywo; 0 264—5 s
przed ustawionym czasem automatycznego wyłączenia monitora). W zależności
od warunków fotografowania licznik czasu może wyświetlić się natychmiast po
wybraniu podglądu na żywo.
54
Ekran Informacje
Aby ukryć lub wyświetlić wskaźniki na monitorze, naciśnij przycisk R.
Histogram jest wyświetlany tylko na podglądzie ekspozycji (0 39), lub
tylko gdy Włącz (tryb 2) jest wybrane dla Fot. w cichym tr. podgl. na
żywo (0 49). Digitalizacja negatywów nie pozwala na wyświetlanie
wirtualnego horyzontu i histogramu.
Wirtualny horyzont
(0 272)
Informacje włączone
Histogram
Informacje wyłączone
Linie pomocnicze
kadrowania
55
Fotografowanie z użyciem dotyku (dotykowe
wyzwolenie migawki)
Dotknij monitora, aby ustawić ostrość, po
czym zabierz palec z monitora, aby zrobić
zdjęcie.
Stuknij w ikonę pokazaną na ilustracji, aby
wybrać czynność wykonywaną po stuknięciu
w monitor w trybie fotografowania. Można
wybierać spośród następujących opcji:
Opcja
W
(Dotyk. wyzw. mig./AF:
Włącz)
V (Dotykowe AF: Włącz)
wyzwal. mig./AF:
X (Dotyk.
Wył.)
Opis
Dotknij monitora, aby ustalić położenie pola AF
i ustawić ostrość (tylko autofokus; dotykowego
wyzwolenia migawki nie można używać do
ustawiania ostrości, gdy wybierak trybu ustawiania
ostrości jest przekręcony w położenie M w celu
wybrania ręcznego ustawiania ostrości). Ostrość
pozostaje zablokowana tak długo, jak palec
pozostaje na monitorze; aby wyzwolić migawkę,
zabierz palec z ekranu.
Tak jak powyżej, z tą różnicą, że zabranie palca
z ekranu nie powoduje wyzwolenia migawki. Gdy
śledzenie obiektu (0 42) jest aktywne, można
ustawić ostrość na bieżący fotografowany obiekt,
stukając w monitor.
Dotykowe wyzwolenie migawki i autofokus
wyłączone.
Aby uzyskać informacje na temat dotykowego ustawiania ostrości, patrz
(0 41).
56
D Fotografowanie z wykorzystaniem opcji fotografowania dotykowego
Spustu migawki można używać do ustawiania ostrości i robienia zdjęć, nawet
gdy wyświetlona jest ikona W, informująca, że dotykowe wyzwolenie migawki
jest włączone. Używaj spustu migawki do robienia zdjęć w trybie zdjęć seryjnych
(0 113) i podczas nagrywania filmu. Opcji fotografowania dotykowego można
używać jedynie do robienia zdjęć pojedynczo w trybie zdjęć seryjnych i nie
można ich używać do robienia zdjęć podczas nagrywania filmu.
Ekranu dotykowego nie można używać do ustalania położenia pola AF, gdy
blokada wybieraka pól AF znajduje się w położeniu L (blokada) (0 105), ale nadal
można go używać do wybierania fotografowanego obiektu, gdy AF
z priorytetem twarzy wybrany jest jako tryb pola AF (0 42).
W trybie samowyzwalacza (0 116) ostrość zostaje zablokowana na wybranym
fotografowanym obiekcie po dotknięciu monitora, a samowyzwalacz
rozpoczyna odliczanie po zabraniu palca z ekranu. Przy ustawieniach
domyślnych migawka zostanie wyzwolona po upływie około 10 s od
uruchomienia samowyzwalacza; opóźnienie samowyzwalacza i liczbę zdjęć
można zmienić przy pomocy ustawienia osobistego c3 (Samowyzwalacz,
0 264). Jeśli opcja wybrana dla Liczba zdjęć jest większa niż 1, aparat będzie
automatycznie robić zdjęcia jedno po drugim, aż do zarejestrowania wybranej
liczby zdjęć.
57
D Fotografowanie w trybie podglądu na żywo
Aby zapobiec zakłócaniu zdjęć lub ekspozycji przez światło wpadające przez
wizjer, zamknij osłonę okularu wizjera (0 116).
Mimo tego, że te zakłócenia nie będą widoczne na gotowym zdjęciu, poszarpane
krawędzie, aberracja chromatyczna, efekt mory i jasne punkty mogą pojawiać się
na monitorze, a jasne obszary lub pasma mogą pojawiać się na niektórych
obszarach zawierających migające szyldy i inne źródła przerywanego światła, lub
też jeśli fotografowany obiekt zostanie na chwilę oświetlony stroboskopem lub
innym jasnym, chwilowym źródłem światła. Poza tym, może występować
dystorsja ruchomych obiektów, jeśli aparat zostanie obrócony w poziomie, lub
gdy przez kadr w poziomie z dużą prędkością przemieści się jakiś obiekt.
Migotanie i powstawanie pasm widoczne na monitorze w oświetleniu
jarzeniowym, rtęciowym lub lampami sodowymi można zredukować przy
pomocy opcji Redukcja migotania w menu nagrywania filmów (0 258), ale
mogą one być nadal widoczne na gotowym zdjęciu przy niektórych czasach
otwarcia migawki. Podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo unikaj
kierowania aparatu na słońce lub inne źródła silnego światła. Nieprzestrzeganie
tego środka ostrożności może spowodować uszkodzenie wewnętrznych
obwodów elektronicznych aparatu.
Niezależnie od opcji wybranej dla ustawienia osobistego c2 (Czas czuwania,
0 263), czas czuwania nie upłynie podczas fotografowania.
A Sygnały dźwiękowe podczas podglądu na żywo
Zmiana ustawienia przysłony lub użycie wybieraka podglądu na żywo podczas
podglądu na żywo może spowodować emisję sygnału dźwiękowego.
58
Filmy
Przeczytaj ten rozdział w celu uzyskania informacji o nagrywaniu i oglądaniu
filmów.
Nagrywanie filmów
W trybie podglądu na żywo można nagrywać filmy.
1 Przekręć wybierak trybu podglądu na
żywo w położenie 1 (filmowanie w trybie
podglądu na żywo).
Wybierak trybu podglądu na
żywo
2 Naciśnij przycisk a.
Lustro zostanie uniesione, a na monitorze
aparatu pojawi się widok przez obiektyw,
zmodyfikowany w celu uwzględnienia
wpływu ekspozycji. Obiekt nie będzie już
widoczny w wizjerze.
Przycisk a
D Ikona 0
Ikona 0 (0 71) oznacza, że nagrywanie filmów jest niemożliwe.
A Balans bieli
Balans bieli można ustawić w dowolnej chwili, naciskając przycisk U
i obracając pokrętłem sterującym (0 156).
59
3 Wybierz tryb ustawiania ostrości (0 41).
4 Wybierz tryb pola AF (0 42).
A Precyzyjny AF
Precyzyjny AF jest niedostępny w trybie
filmowania.
5 Ustaw ostrość.
Wykadruj pierwsze ujęcie i naciśnij
przycisk AF-ON, aby ustawić ostrość. Zwróć
uwagę, że liczba obiektów możliwych do
wykrycia w trybie AF z priorytetem twarzy
spada podczas nagrywania filmów.
Przycisk AF-ON
A Ustawianie ostrości
Ostrość można również ustawić, wciskając spust migawki do połowy przed
rozpoczęciem nagrywania, lub też można ustawić ostrość ręcznie zgodnie
z opisem w „Ręczne ustawianie ostrości” (0 44).
60
6 Rozpocznij nagrywanie.
Naciśnij przycisk nagrywania filmu, aby
rozpocząć nagrywanie. Dostępny czas
nagrywania jest wyświetlany na monitorze
wraz ze wskaźnikiem nagrywania.
Ekspozycję można zablokować poprzez
naciśnięcie środka wybieraka
Przycisk nagrywania filmu
dodatkowego (0 137) lub zmodyfikować
o maksymalnie ±3 EV przy pomocy
Wskaźnik nagrywania
kompensacji ekspozycji (0 139). Pomiar
punktowy jest niedostępny. W trybie
autofokusa ostrość aparatu można ustawić
ponownie, naciskając przycisk AF-ON lub
stukając w obiekt na monitorze.
Pozostały czas
A Dźwięk
Aparat może nagrywać jednocześnie obraz i dźwięk; nie zasłaniaj mikrofonu
z przodu aparatu podczas nagrywania filmu. Zwróć uwagę, że wbudowany
mikrofon może nagrywać dźwięki wytwarzane przez aparat lub obiektyw
podczas pracy układu autofokusa i w trakcie redukcji drgań lub zmian
przysłony.
61
7 Zakończ nagrywanie.
Naciśnij przycisk nagrywania filmu
ponownie, aby zakończyć nagrywanie.
Nagrywanie zakończy się automatycznie
po osiągnięciu maksymalnej długości lub
zapełnieniu karty pamięci (zwróć uwagę,
że w zależności od prędkości zapisu na
karcie pamięci, nagrywanie może zakończyć się przed osiągnięciem
maksymalnej długości).
8 Zakończ podgląd na żywo.
Naciśnij przycisk a, aby zakończyć
podgląd na żywo.
62
A Tryb ekspozycji
W trybie filmowania można regulować następujące ustawienia ekspozycji:
P, S 1
A
M
Przysłona
—
✔
✔
Czas otwarcia migawki
—
—
✔
Czułość ISO
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
1 Ekspozycja dla trybu S jest równa ekspozycji dla trybu P.
2 Górny limit dla czułości ISO można wybrać przy pomocy opcji Ustawienia czułości ISO >
Maksymalna czułość w menu nagrywania filmów (0 257).
3 Niezależnie od opcji wybranej dla Ustawienia czułości ISO > Maksymalna czułość lub
dla Czułość ISO (tryb M), górny limit, gdy Włącz jest wybrane dla Elektronicz. reduk.
drgań w menu nagrywania filmów, wynosi ISO 25600.
4 Jeśli Włącz jest wybrane dla Ustawienia czułości ISO > Automat. dobór ISO (tryb
M) w menu nagrywania filmów, górny limit czułości ISO można wybrać przy pomocy opcji
Maksymalna czułość.
W trybie ekspozycji M czas otwarcia migawki można ustawić na wartość z zakresu
od 1/25 s do 1/8000 s (najdłuższy dostępny czas otwarcia migawki różni się
w zależności od liczby klatek rejestrowanych na sekundę; 0 69). W innych
trybach ekspozycji czas otwarcia migawki jest regulowany automatycznie. Jeśli
obiekt jest prześwietlony lub niedoświetlony w trybie P lub S, wyłącz podgląd na
żywo i uruchom podgląd na żywo ponownie lub wybierz ekspozycję A i dostosuj
przysłonę.
63
Indeksy
Jeśli Oznaczanie indeksów jest przypisane
do elementu sterującego przy pomocy
ustawienia osobistego g1 (Osobisty
przydział sterowania, 0 270), można
naciskać wybrany element sterujący podczas
nagrywania, aby dodawać indeksy, których
można używać do wyszukiwania kadrów
podczas edycji i odtwarzania (0 76). Do
każdego filmu można dodać maksymalnie
20 indeksów.
Indeks
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat:
• Wybierania funkcji środka wybieraka wielofunkcyjnego, patrz A > Ustawienie
osobiste f2 (Przycisk środ. wybieraka wielof.; 0 268).
• Wybierania funkcji przycisków Fn1, Fn2 i Pv oraz środka wybieraka
dodatkowego, patrz A > Ustawienie osobiste g1 (Osobisty przydział
sterowania; 0 270).
• Wybierania, czy spustu migawki można używać do włączania podglądu na żywo
lub rozpoczynania i kończenia nagrywania filmu, patrz A > Ustawienie osobiste
g1 (Osobisty przydział sterowania) > Spust migawki (0 270).
• Zapobiegania przypadkowemu użyciu przycisku a, patrz A > Ustawienie
osobiste f8 (Opcje przyc. podgl. na żywo; 0 270).
64
Korzystanie z przycisku i
Dostęp do opcji wymienionych poniżej można
uzyskać, naciskając przycisk i w trybie
filmowania. Użyj ekranu dotykowego lub
poruszaj się po menu za pomocą wybieraka
wielofunkcyjnego i przycisku J, naciskając 1
lub 3 w celu wyróżniania elementów, 2
w celu wyświetlania opcji i J w celu wybrania
wyróżnionej opcji i powrotu do menu
przycisku i. Naciśnij przycisk i ponownie, aby
powrócić do ekranu filmowania.
Opcja
Wybierz obszar zdjęcia
Rozmiar klatki/liczba
klatek
Jakość filmów
Aktywna funkcja
D-Lighting
Czułość mikrofonu
Przycisk i
Opis
Wybierz obszar zdjęcia dla filmów (0 68).
Wybierz rozmiar klatki i liczbę klatek rejestrowanych na
sekundę (0 69).
Wybierz jakość filmów (0 69).
Dostosuj ustawienia aktywnej funkcji D-Lighting (0 180).
Niedostępne, gdy wyświetlony jest poziom podkreślania
krawędzi lub w połączeniu z rozmiarami klatki 1920 × 1080
(spowolnienie) i 3840 × 2160 (0 69).
Naciskaj 1 lub 3, aby
wyregulować czułość
mikrofonu (0 258). Zmiana
ustawień ma wpływ
zarówno na mikrofon
wbudowany, jak i na
mikrofon zewnętrzny
(0 295).
Wytłumienie
Zmniejsz wzmocnienie mikrofonu i zapobiegaj
zniekształceniom dźwięku podczas nagrywania filmów
w głośnym otoczeniu.
Charakt. częstot.
Reguluj charakterystykę częstotliwościową dla
wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu (0 259).
65
Opcja
Opis
Włącz lub wyłącz redukcję szumu wiatru przy pomocy filtra
Redukcja szumu wiatru
górnoprzepustowego wbudowanego mikrofonu (0 259).
Jeśli włożone są dwie karty pamięci, można wybrać kartę,
Miejsce docelowe
na której nagrywane są filmy (0 256).
Naciskaj 1 lub 3, aby dostosować jasność monitora
(zwróć uwagę, że wpływa to tylko na podgląd na żywo i nie
Jasność monitora
ma wpływu na zdjęcia lub filmy ani na jasność monitora
dla wyświetlania menu lub odtwarzania; 0 45).
Wybierz Włącz, aby włączyć elektryczne sterowanie
Prz. ster. el. za pom. wyb.
przysłoną. Naciskaj 1, aby powiększyć otwór przysłony,
wielof.
lub 3, aby zmniejszyć jej otwór.
Komp. ekspoz. za pom. Wybranie Włącz pozwala na regulację kompensacji
wyb. wielof.
ekspozycji poprzez naciskanie 1 lub 3.
Jeśli wybrane jest Wzór 1 lub Wzór 2, do oznaczania
obszarów prześwietlonych (jasnych obszarów kadru)
stosowane będzie cieniowanie. Poziom jasności
wymagany do uaktywnienia wyświetlania obszarów
prześwietlonych można wybrać za pomocą ustawienia
osobistego g2 (Jasność obszaru prześwietlonego,
0 270). Poziom podkreślania krawędzi jest wyłączony,
gdy wyświetlone są obszary prześwietlone.
Wyświetl. obszarów
prześwietl.
Obszary prześwietlone
Wzór 1
Wzór 2
Naciskaj 1 lub 3, aby wyregulować głośność
Głośność w słuchawkach
w słuchawkach.
Wybierz Włącz, aby włączyć elektroniczną redukcję drgań
w trybie filmowania. Niedostępne z rozmiarami klatki
1920 × 1080 (spowolnienie) i 3840 × 2160 (0 69). Zwróć
Elektronicz. reduk. drgań uwagę, że jeśli elektroniczna redukcja drgań jest włączona,
Poziom podkreślania krawędzi jest wyłączony, kąt
widzenia jest pomniejszony i krawędzie kadru zostaną
ucięte.
66
Opcja
Opis
Wybierz, czy obiekty, na
które ustawiona jest ostrość,
mają być oznaczone
kolorowymi konturami
podczas korzystania
z ręcznego ustawiania
ostrości.
Obszar, na który ustawiona
jest ostrość
Poziom podkreślania
krawędzi
Wybierz spośród 3 (wysoka
czułość), 2 (standardowe),
1 (niska czułość) oraz
Wyłącz. Im wyższe
ustawienie, tym większy
zakres głębi ostrości jest
oznaczony jako ostry. Kolor
podkreślania krawędzi
można zmienić za pomocą ustawienia osobistego d8
(Kolor podkreślania krawędzi, 0 265). Podkreślanie
krawędzi jest niedostępne, gdy włączone jest wyświetlanie
obszarów prześwietlonych lub w połączeniu z rozmiarami
klatki 1920 × 1080 (spowolnienie) i 3840 × 2160 (0 69), lub
gdy włączona jest aktywna funkcja D-Lighting (0 180)
albo elektroniczna redukcja drgań.
A Korzystanie z mikrofonu zewnętrznego
Opcjonalnego mikrofonu stereofonicznego ME-1 lub mikrofonu
bezprzewodowego ME-W1 można używać do nagrywania dźwięku dla filmów
(0 295).
A Słuchawki
Można używać słuchawek innych firm. Zwróć uwagę, że wysoki poziom dźwięku
może powodować wysoką głośność. Podczas korzystania ze słuchawek zachowaj
szczególną ostrożność.
67
Obszar zdjęcia: wybieranie obszaru zdjęcia dla filmów
Przy pomocy opcji Obszar zdjęcia > Wybierz obszar zdjęcia w menu
nagrywania filmów można wybrać obszar zdjęcia. Wybierz FX, aby
nagrywać filmy w tzw. „formacie filmu opartym o FX”, lub DX, aby
nagrywać w „formacie filmu opartym o DX”. Różnice między oboma
formatami są przedstawione na ilustracjach poniżej.
FX
DX
Rozmiary rejestrowanych obszarów wynoszą około 35,9 × 20,2 mm
(format filmu oparty o FX) oraz 23,5 × 13,2 mm (format filmu oparty
o DX). Filmy rejestrowane obiektywem formatu DX z Włącz wybranym
dla Obszar zdjęcia > Auto. kadr w formacie DX (0 84) w menu
nagrywania filmów są nagrywane w formacie filmu opartym o DX, tak jak
i wszystkie filmy (niezależnie od używanego obiektywu lub opcji
wybranej dla Obszar zdjęcia > Wybierz obszar zdjęcia) o rozmiarze
klatki 1920 × 1080 (spowolnienie). Włączenie elektronicznej redukcji
drgań poprzez wybranie Włącz dla Elektronicz. reduk. drgań w menu
przycisku i zmniejsza rozmiar kadru, nieznacznie zwiększając widoczną
ogniskową.
68
Rozmiar klatki, liczba klatek na sekundę i jakość
filmów
Opcja Rozmiar klatki/liczba klatek w menu nagrywania filmów służy
do wyboru rozmiaru klatki filmu (w pikselach) oraz liczby klatek
rejestrowanych na sekundę. Można również wybrać między dwiema
opcjami dla Jakość filmów: wysoka i normalna. Wspólnie te opcje
określają maksymalną szybkość przesyłania danych w bitach na
sekundę, jak pokazano w poniższej tabeli.
Opcja 1
r 3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2
s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2
t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1920 × 1080; 60p
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
4/4 1280 × 720; 60p
5/5 1280 × 720; 50p
A
B
C
1920 × 1080; 30p ×4
(spowolnienie) 4
1920 × 1080; 25p ×4
(spowolnienie) 4
1920 × 1080; 24p ×5
(spowolnienie) 4
Maksymalna szybkość
przesyłania danych
w bitach na sekundę
(Mb/s) (★ wysoka jakość/
Normalna)
Maksymalna długość
144
48/24
29 min 59 s 3
24/12
36
Nagrywanie: 3 min
Odtwarzanie: 12 min
29
Nagrywanie: 3 min
Odtwarzanie: 15 min
1 Rzeczywista liczba klatek rejestrowanych na sekundę to 29,97 kl./s dla wartości podanych jako 30p,
23,976 kl./s dla wartości podanych jako 24p, i 59,94 kl./s dla wartości podanych jako 60p.
2 Kiedy wybrana jest ta opcja, jakość filmów jest ustawiona na stałe na „wysoką”.
3 Każdy film zostanie zarejestrowany w maksymalnie 8 plikach, z których każdy może mieć rozmiar do 4 GB.
Liczba plików i długość każdego z nich różni się w zależności od opcji wybranych dla Rozmiar klatki/
liczba klatek oraz Jakość filmów.
4 Patrz „Filmy w zwolnionym tempie” (0 70).
69
❚❚ Filmy w zwolnionym tempie
Aby nagrywać nieme filmy w zwolnionym tempie, wybierz 1920×1080;
30p ×4 (spowolnienie), 1920×1080; 25p ×4 (spowolnienie) lub
1920×1080; 24p ×5 (spowolnienie) dla Rozmiar klatki/liczba klatek
w menu nagrywania filmów. Filmy nagrywane z prędkością
znamionową zwiększoną 4-krotnie lub 5-krotnie są odtwarzane
z prędkością znamionową w celu uzyskania efektu zwolnionego tempa.
Na przykład, filmy rejestrowane z wybranym ustawieniem 1920×1080;
30p ×4 (spowolnienie) będą nagrywane z prędkością około 120 kl./s
(120p) i odtwarzane z prędkością około 30 kl./s (30p).
Rozmiar klatki/liczba klatek
1920 × 1080; 30p ×4 (spowolnienie)
1920 × 1080; 25p ×4 (spowolnienie)
1920 × 1080; 24p ×5 (spowolnienie)
Liczba klatek na sekundę *
Nagrywanie
Odtwarzanie
120p
30p
100p
25p
120p
24p
* Rzeczywista liczba klatek rejestrowanych na sekundę to 119,88 kl./s dla wartości podanych jako 120p,
29,97 kl./s dla wartości podanych jako 30p, i 23,976 kl./s dla wartości podanych jako 24p.
D Filmy w zwolnionym tempie
Kiedy wybrana jest opcja filmu w zwolnionym tempie, jakość jest ustawiona na
stałe na „normalna”, a obszar zdjęcia jest ustawiony na stałe na DX, niezależnie
od używanego obiektywu lub opcji wybranej dla Obszar zdjęcia > Wybierz
obszar zdjęcia w menu nagrywania filmów (0 256). Filmy nagrane z AF
z priorytetem twarzy, precyzyjnym AF lub AF ze śledzeniem obiektu wybranym
dla trybu pola AF (0 42) są nagrywane z użyciem szerokiego pola AF.
70
Ekran podglądu na żywo
q
w
e
r
t
y
u
io
!0
!1
!2
!3
Element
q Wskaźnik „Bez filmu”
w
e
r
t
y
u
i
o
!0
!1
!2
!3
Opis
Oznacza, że nagrywanie filmów jest niemożliwe.
Wyświetlane, gdy redukcja szumu wiatru jest
Redukcja szumu wiatru
włączona (0 259).
Wskaźnik elektronicznej
Wyświetlane, gdy elektroniczna redukcja drgań jest
redukcji drgań
włączona (0 259).
Głośność dźwięku przekazywanego do słuchawek.
Głośność w słuchawkach
Wyświetlane, gdy podłączone są słuchawki innej
firmy.
Charakt. częstot.
Bieżąca charakterystyka częstotliwościowa (0 259).
Czułość mikrofonu
Czułość mikrofonu (0 258).
Poziom dźwięku do nagrywania dźwięku.
Poziom dźwięku
Wyświetlany na czerwono, jeśli poziom jest zbyt
wysoki. Dostosuj odpowiednio czułość mikrofonu.
Wyświetlany, jeśli filmy są jednocześnie nagrywane
Wskaźnik nagrywania HDMI
na urządzenie podłączone przez HDMI.
Wyświetlany, gdy wytłumienie jest włączone
Wskaźnik wytłumienia
(0 259).
Pozostały czas
Czas nagrywania dostępny do nagrywania filmów.
Rozmiar klatki filmu
Rozmiar klatki do nagrywania filmów (0 69).
Wskaźnik wyświetlania
Wyświetlany, gdy wyświetlanie obszarów
obszarów prześwietlonych prześwietlonych jest włączone.
Wskaźnik „Bez przysłony
Wskazuje, że przysłona sterowana elektrycznie jest
sterowanej elektrycznie”
niedostępna.
71
Ekran Informacje
Aby ukryć lub wyświetlić wskaźniki na monitorze, naciśnij przycisk R.
Wirtualny horyzont
(0 272)
Informacje włączone
Histogram
Informacje wyłączone
Linie pomocnicze
kadrowania
D Ekran odliczania
Ekran odliczania wyświetli się 30 sekund przed automatycznym wyłączeniem
trybu podglądu na żywo (0 54). W zależności od warunków fotografowania
licznik czasu może wyświetlić się natychmiast po rozpoczęciu nagrywania filmu.
Zwróć uwagę, że niezależnie od dostępnego czasu nagrywania, podgląd na
żywo i tak zostanie wyłączony automatycznie po zakończeniu odliczania.
A Regulacja ustawień podczas nagrywania filmu
Głośności w słuchawkach nie można regulować podczas nagrywania. Jeśli
aktualnie wybrana jest opcja inna niż I (mikrofon wyłączony), czułość mikrofonu
można zmienić na dowolne ustawienie inne niż I podczas nagrywania.
72
Robienie zdjęć w trybie filmowania
Aby robić zdjęcia w trybie filmowania (w trybie podglądu na
żywo lub podczas nagrywania filmu), wybierz Robienie
zdjęć dla ustawienia osobistego g1 (Osobisty przydział
sterowania) > Spust migawki (0 270). Wtedy zdjęcia
o współczynniku kształtu 16 : 9 można robić w dowolnym
czasie, naciskając spust migawki do końca. Jeśli trwa nagrywanie filmu,
nagrywanie zostanie zakończone, a materiał filmowy nagrany do tej
chwili zostanie zapisany.
Z wyjątkiem rozmiaru klatki 3840 × 2160 (0 69), zdjęcia są rejestrowane
w formacie wybranym dla Jakość zdjęcia w menu fotografowania
(0 88); zdjęcia zrobione z rozmiarem klatki 3840 × 2160 są rejestrowane
z jakością JPEG „fine”★. Aby uzyskać informacje na temat wielkości
zdjęcia, patrz „Wielkość zdjęcia” (0 74). Zwróć uwagę, że nie można
uzyskać podglądu ekspozycji zdjęć, gdy wybierak trybu podglądu na
żywo jest przekręcony w położenie 1. Zalecamy tryb P, S lub A, ale
dokładne rezultaty można uzyskać w trybie M, korzystając z podglądu
ekspozycji, z wybierakiem trybu podglądu na żywo przekręconym
w położenie C.
73
❚❚ Wielkość zdjęcia
Wielkość zdjęć robionych w trybie filmowania różni się w zależności od
obszaru zdjęcia (0 256) i opcji wybranej dla Wielkość zdjęcia w menu
fotografowania (0 91).
Obszar zdjęcia
FX
DX
Wielkość zdjęcia
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Wielkość (w pikselach)
8256 × 4640
6192 × 3480
4128 × 2320
5408 × 3040
4048 × 2272
2704 × 1520
D Nagrywanie filmów
Filmy są nagrywane z użyciem przestrzeni barw sRGB. Migotanie, pasma lub
dystorsja mogą być widoczne na monitorze i na gotowym filmie przy oświetleniu
jarzeniowym, rtęciowym lub sodowym albo w połączeniu z ruchomymi
obiektami, szczególnie jeśli aparat jest obracany w poziomie lub przez kadr
w poziomie z dużą prędkością przemieści się jakiś obiekt (aby uzyskać informacje
na temat redukowania migotania i powstawania pasm rozdział dotyczący opcji
Redukcja migotania w menu nagrywania filmów, 0 258). Migotanie może
również występować podczas korzystania z przysłony sterowanej elektrycznie.
Mogą pojawiać się również poszarpane krawędzie, aberracja chromatyczna,
efekt mory i jasne punkty. Jasne obszary lub pasma mogą pojawić się
w niektórych obszarach kadru zawierających migające szyldy i inne źródła
przerywanego światła, lub jeśli obiekt zostanie na chwilę oświetlony
stroboskopem lub innym jasnym, chwilowym źródłem światła. Podczas
nagrywania filmów unikaj kierowania aparatu na słońce lub inne źródła silnego
światła. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować
uszkodzenie wewnętrznych obwodów elektronicznych aparatu. Zwróć uwagę,
że szumy (losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub linie) i nieoczekiwane
kolory mogą pojawić się po przybliżeniu widoku przez obiektyw (0 40) w trybie
filmowania.
Nie można stosować oświetlenia błyskowego.
Nagrywanie kończy się automatycznie po odłączeniu obiektywu lub
przekręceniu wybieraka trybu podglądu na żywo w nowe położenie.
74
A Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania i przewody zdalnego sterowania
Jeśli Nagrywanie filmów jest wybrane dla ustawienia osobistego g1 (Osobisty
przydział sterowania) > Spust migawki (0 270), przyciski migawki na
opcjonalnych bezprzewodowych pilotach zdalnego sterowania i przewodach
zdalnego sterowania (0 295) można wciskać do połowy w celu włączania
podglądu na żywo lub wciskać do końca w celu rozpoczynania i kończenia
nagrywania filmu.
75
Oglądanie filmów
Filmy są oznaczone ikoną 1 w widoku pełnoekranowym (0 223).
Stuknij w ikonę a na monitorze lub naciśnij środek wybieraka
wielofunkcyjnego, aby rozpocząć odtwarzanie. O aktualnym położeniu
odtwarzania informuje pasek postępu filmu.
Ikona 1
Długość
Ikona a
Bieżące położenie/całkowita długość
Pasek postępu filmu Głośność
Wskaźnik
pomocniczy
Można wykonać następujące czynności:
Czynność
Pauza
Odtwarzanie
Przewinięcie do
tyłu/do przodu
Uruchomienie
odtwarzania
w zwolnionym
tempie
76
Opis
Wciśnij 3, aby wstrzymać odtwarzanie.
Wciśnij środek wybieraka wielofunkcyjnego, aby wznowić
odtwarzanie, gdy film jest wstrzymany lub trwa przewijanie
do tyłu/do przodu.
Naciśnij 4, aby przewinąć do tyłu, lub
2, aby przewinąć do przodu. Prędkość
wzrasta z każdym naciśnięciem,
z 2× do 4× do 8× do 16×. Trzymaj element sterujący
wciśnięty, aby przejść do początku lub do końca filmu
(pierwsza klatka jest oznaczona h w prawym górnym rogu
monitora, a ostatnia jest oznaczona i). Kiedy odtwarzanie
jest wstrzymane, film przewija się do przodu lub do tyłu po
jednej klatce. Trzymaj element sterujący wciśnięty, aby
przewijać film do przodu lub wstecz w sposób ciągły.
Naciśnij 3, gdy film jest wstrzymany, aby rozpocząć
odtwarzanie w zwolnionym tempie.
Czynność
Przeskakiwanie
o 10 s
Opis
Obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby przeskakiwać
do przodu lub do tyłu o 10 s.
Obracaj przednim pokrętłem sterującym, aby przejść do
Przeskakiwanie
następnego lub poprzedniego indeksu, lub przejść do
do przodu/do tyłu
pierwszej albo ostatniej klatki, jeśli film nie zawiera indeksów.
Regulacja
Naciśnij X, aby zwiększyć głośność, lub W (M), aby ją
głośności
zmniejszyć.
Wyświetlenie
Naciśnij przycisk i lub J, aby wyświetlić opcje edycji filmu
opcji edycji filmu (0 78).
Zakończenie
Naciśnij 1 lub K, aby przejść do widoku pełnoekranowego.
Powrót do trybu Naciśnij spust migawki do połowy, aby przejść do trybu
fotografowania filmowania.
A Ikona p
Filmy zawierające indeksy (0 64) są oznaczone
ikoną p podczas odtwarzania na pełnym
ekranie.
77
Edytowanie filmów
Przycinaj nagrany materiał filmowy w celu tworzenia zmodyfikowanych
kopii filmów lub zapisywania klatek wybranych z filmu jako zdjęć JPEG.
Opcja
9
Wybierz początek/koniec
4
Zapisz bieżącą klatkę
Opis
Utwórz kopię, z której usunięto niepożądane
fragmenty nagrania.
Zapisz wybraną klatkę jako zdjęcie w formacie JPEG.
Przycinanie filmów
Aby tworzyć przycięte kopie filmów:
1 Wyświetl film w widoku pełnoekranowym (0 223).
2 Wstrzymaj film na nowej pierwszej
klatce.
Odtwórz film zgodnie z opisem
w „Oglądanie filmów” (0 76), naciskając
środek wybieraka wielofunkcyjnego w celu
rozpoczynania i wznawiania odtwarzania,
naciskając 3 w celu wstrzymywania
Pasek postępu filmu
odtwarzania, a także naciskając 4 lub 2
albo obracając głównym lub przednim
pokrętłem sterującym w celu zlokalizowania żądanej klatki.
Przybliżoną pozycję w filmie można oszacować, patrząc na pasek
postępu filmu. Wstrzymaj odtwarzanie po dojściu do nowej
pierwszej klatki.
78
3 Wybierz opcję Wybierz początek/koniec.
Naciśnij i lub J, a następnie wyróżnij
Wybierz początek/koniec i naciśnij 2.
4 Wybierz Zdj. pocz.
Aby utworzyć kopię rozpoczynającą się od
bieżącej klatki, wyróżnij Zdj. pocz.
i naciśnij J. Klatki poprzedzające bieżącą
klatkę zostaną usunięte w momencie
zapisania kopii w kroku 9.
Zdj. pocz.
5 Potwierdź nowy początek.
Jeśli aktualnie nie jest wyświetlana żądana
klatka, naciskaj 4 lub 2, aby przewijać film
do przodu lub do tyłu (aby przechodzić
o 10 s do przodu lub wstecz, obracaj
głównym pokrętłem sterującym; aby
przejść do indeksu albo pierwszej lub
ostatniej klatki, jeśli film nie zawiera
indeksów, obracaj przednim pokrętłem sterującym).
79
6 Wybierz koniec.
Naciskaj L (Z/Q), aby przełączać
pomiędzy narzędziem wyboru początku
(w) a narzędziem wyboru końca (x),
a następnie wybierz ostatnią klatkę
zgodnie z opisem w kroku 5. Klatki
następujące po wybranej klatce zostaną
usunięte w momencie zapisania kopii
w kroku 9.
Przycisk L (Z/Q)
Zdj. koń.
7 Utwórz kopię.
Gdy wyświetlona zostanie żądana klatka, naciśnij 1.
8 Wyświetl podgląd filmu.
Aby wyświetlić podgląd kopii, wyróżnij
Podgląd i naciśnij J (aby przerwać
podgląd i powrócić do menu opcji
zapisywania, naciśnij 1). Aby porzucić
bieżącą kopię i wybrać nowy początek lub
koniec zgodnie z opisem powyżej,
wyróżnij Anuluj i naciśnij J; aby zapisać kopię, przejdź do kroku 9.
80
9 Zapisz kopię.
Wyróżnij Zapisz jako nowy plik i naciśnij
J, aby zapisać kopię w nowym pliku. Aby
zastąpić oryginalny film zmodyfikowaną
kopią, wyróżnij Zastąp istniejący plik
i naciśnij J.
D Przycinanie filmów
Filmy muszą mieć długość co najmniej dwóch sekund. Kopia nie zostanie
zapisana, jeśli na karcie pamięci nie ma wystarczająco wolnego miejsca.
Kopie mają tę samą godzinę i datę utworzenia co oryginały.
A Usuwanie początkowego lub końcowego fragmentu nagrania
Aby usunąć tylko początkowy fragment z filmu, przejdź do kroku 7 bez
naciskania przycisku L (Z/Q) w kroku 6. Aby usunąć tylko końcowy fragment
filmu, wybierz Zdj. koń. w kroku 4, wybierz końcową klatkę, a następnie przejdź
do kroku 7 bez naciskania przycisku L (Z/Q) w kroku 6.
A Menu retuszu
Filmy można również edytować przy pomocy opcji Przytnij film w menu retuszu
(0 279).
81
Zapisywanie wybranych klatek
Aby zapisać kopię wybranej klatki jako zdjęcie w formacie JPEG:
1 Wstrzymaj film na żądanej klatce.
Odtwórz film zgodnie z opisem
w „Oglądanie filmów” (0 76), naciskając
środek wybieraka wielofunkcyjnego w celu
rozpoczynania i wznawiania odtwarzania
i naciskając 3 w celu wstrzymywania
odtwarzania. Wstrzymaj film na klatce,
którą zamierzasz skopiować.
2 Wybierz Zapisz bieżącą klatkę.
Naciśnij i lub J, a następnie wyróżnij
Zapisz bieżącą klatkę i naciśnij J, aby
utworzyć kopię bieżącej klatki w formacie
JPEG. Zdjęcie zostanie zapisane
z rozmiarami wybranymi dla Rozmiar
klatki/liczba klatek w menu nagrywania
filmów (0 69).
A Zapisz bieżącą klatkę
Zdjęć w formacie JPEG utworzonych z klatek filmu przy pomocy opcji Zapisz
bieżącą klatkę nie można retuszować. Zdjęcia w formacie JPEG utworzone
z klatek filmu nie posiadają niektórych kategorii informacji o zdjęciu (0 229).
82
Opcje rejestrowania zdjęć
Obszar zdjęcia
Dokonaj wyboru spośród obszarów zdjęcia FX (36×24) (format FX),
DX (24×16) (format DX), 5 : 4 (30×24), 1,2× (30×20) oraz 1:1 (24×24).
Format FX
Koło zdjęcia formatu DX
(24×16)
5:4
Format DX
1:1
1,2×
Koło zdjęcia formatu FX
(36×24)
83
❚❚ Opcje obszaru zdjęcia
Aparat oferuje wybór następujących obszarów zdjęcia:
Opcja
c
FX (36×24)
l
1,2× (30×20)
a
DX (24×16)
b
5 : 4 (30×24)
m
1 : 1 (24×24)
Opis
Zdjęcia są rejestrowane w formacie FX z kątem widzenia
odpowiadającym obiektywowi NIKKOR na aparacie
formatu małoobrazkowego (35 mm).
Wybranie tej opcji zmniejsza kąt widzenia i zwiększa
widoczną ogniskową obiektywu o około 1,2×.
Zdjęcia są rejestrowane w formacie DX. Aby obliczyć
przybliżoną ogniskową obiektywu w formacie
małoobrazkowym (35 mm), pomnóż ją przez 1,5.
Zdjęcia są rejestrowane ze współczynnikiem proporcji
5 : 4.
Zdjęcia są rejestrowane ze współczynnikiem proporcji
1 : 1.
❚❚ Automatyczny wybór kadru
Aby automatycznie wybierać kadr DX, gdy podłączony jest obiektyw DX,
wybierz Włącz dla Obszar zdjęcia > Auto. kadr w formacie DX w menu
fotografowania (0 251). Obszar zdjęcia wybrany w menu
fotografowania lub przy pomocy elementów sterujących aparatu jest
stosowany tylko wtedy, gdy podłączony jest obiektyw inny niż DX.
Wybierz Wyłącz, aby używać aktualnie wybranego obszaru zdjęcia
w połączeniu ze wszystkimi obiektywami.
D Auto. kadr w formacie DX
Elementów sterujących aparatu nie można używać do wybierania obszaru
zdjęcia, gdy podłączony jest obiektyw DX i Auto. kadr w formacie DX jest
włączone (0 87).
84
❚❚ Wyświetlanie maski w wizjerze
Jeśli Włącz jest wybrane dla Obszar zdjęcia > Wyświetlanie maski
w wizjerze w menu fotografowania, obszar znajdujący się poza kadrem
1,2× (30×20), DX (24×16), 5:4 (30×24) i 1:1 (24×24) jest wyświetlony
w wizjerze w kolorze szarym.
1,2× (30×20)
DX (24×16)
5 : 4 (30×24)
1 : 1 (24×24)
A Obiektywy DX
Obiektywy DX są przeznaczone do użytku w połączeniu z aparatami formatu DX
i mają mniejszy kąt widzenia niż obiektywy przeznaczone do aparatów formatu
małoobrazkowego (35 mm). Jeśli Auto. kadr w formacie DX jest wyłączone
i opcja inna niż DX (24×16) (format DX) jest wybrana dla Obszar zdjęcia, gdy
podłączony jest obiektyw DX, krawędzie zdjęcia mogą być zasłonięte. Może to
nie być widoczne w wizjerze, ale podczas odtwarzania zdjęć zauważalny może
być spadek rozdzielczości lub zaczernienie krawędzi zdjęcia.
A Obszar zdjęcia
Wybrana opcja jest wyświetlana na ekranie
Informacje.
85
Obszar zdjęcia można wybrać przy pomocy opcji Obszar zdjęcia >
Wybierz obszar zdjęcia w menu fotografowania lub naciskając element
sterujący i obracając pokrętłem sterującym.
❚❚ Menu obszaru zdjęcia
1 Wybierz Obszar zdjęcia.
Wyróżnij Obszar zdjęcia w menu
fotografowania i naciśnij 2.
2 Wybierz opcję Wybierz obszar zdjęcia.
Wyróżnij Wybierz obszar zdjęcia i naciśnij
2.
3 Dostosuj ustawienia.
Wybierz opcję i naciśnij J. Wybrany kadr
zostanie wyświetlony w wizjerze.
A Wielkość zdjęcia
Wielkość zdjęcia różni się w zależności od opcji wybranej dla obszaru zdjęcia.
86
❚❚ Elementy sterujące aparatu
1 Przypisz wybór obszaru zdjęcia do elementu sterującego aparatu.
Użyj ustawienia osobistego f1 (Osobisty przydział sterowania,
0 268), aby przypisać opcję Wybierz obszar zdjęcia do elementu
sterującego.
2 Użyj wybranego elementu sterującego do wybrania obszaru
zdjęcia.
Obszar zdjęcia można wybierać, naciskając wybrany przycisk
i obracając głównym lub przednim pokrętłem sterującym, aż do
wyświetlenia żądanego kadru w wizjerze (0 85).
Opcję aktualnie wybraną dla obszaru
zdjęcia można zobaczyć, naciskając
przycisk w celu wyświetlenia obszaru
zdjęcia na wyświetlaczu LCD lub na
ekranie Informacje. Format FX jest
wyświetlony jako „36 - 24”, 1,2 × jako
„30 - 20”, format DX jako „24 - 16”,
5 : 4 jako „30 - 24”, a 1 : 1 jako „24 - 24”.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat:
• Kadrów dostępnych do nagrywania filmów, patrz „Obszar zdjęcia: wybieranie
kadru filmu” (0 68).
• Liczby zdjęć, jaką można zapisać przy różnych ustawieniach obszaru zdjęcia,
patrz „Pojemność kart pamięci” (0 362).
87
Jakość zdjęcia
Aparat D850 obsługuje następujące opcje jakości zdjęć.
Opcja
Typ pliku
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW) +
JPEG fine★/
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) +
JPEG normal★/
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG basic★/
NEF (RAW) +
JPEG basic
JPEG fine★/
JPEG fine
JPEG normal★/
JPEG normal
JPEG basic★/
JPEG basic
TIFF (RGB)
Opis
Nieprzetworzone dane z matrycy (RAW) są
zapisywane bez dodatkowego przetwarzania.
Ustawienia, takie jak balans bieli i kontrast, można
dostosować po zakończeniu fotografowania.
Rejestrowane są dwa zdjęcia: jedno zdjęcie NEF
(RAW) i jedno zdjęcie JPEG o jakości „fine”.
NEF/
JPEG
Rejestrowane są dwa zdjęcia: jedno zdjęcie NEF
(RAW) i jedno zdjęcie JPEG o jakości „normal”.
Rejestrowane są dwa zdjęcia: jedno zdjęcie NEF
(RAW) i jedno zdjęcie JPEG o jakości „basic”.
JPEG
TIFF
(RGB)
Zapisywanie zdjęć JPEG ze stopniem kompresji
wynoszącym około 1:4 (jakość „fine”).
Zapisywanie zdjęć JPEG ze stopniem kompresji
wynoszącym około 1:8 (jakość „normal”).
Zapisywanie zdjęć JPEG ze stopniem kompresji
wynoszącym około 1:16 (jakość „basic”).
Rejestruj nieskompresowane zdjęcia w formacie
TIFF-RGB z głębią kolorów wynoszącą 8 bitów na
kanał (kolory 24-bitowe). Format TIFF jest
obsługiwany przez szeroki wachlarz programów do
obróbki zdjęć.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat liczby zdjęć, jaką można zapisać przy różnych
ustawieniach jakości i wielkości zdjęcia, patrz „Pojemność kart pamięci” (0 362).
88
Aby ustawić jakość zdjęcia, naciśnij przycisk T i obracaj głównym
pokrętłem sterującym, aż żądane ustawienie pojawi się na wyświetlaczu
LCD.
Przycisk T
Główne pokrętło
sterujące
A Kompresja JPEG
Opcje jakości zdjęcia oznaczone gwiazdką („★”) stosują kompresję przeznaczoną
do zapewniania maksymalnej jakości, a rozmiar pliku różni się w zależności od
ujęcia. Opcje bez gwiazdki stosują typ kompresji przeznaczony do uzyskiwania
mniejszych plików, a pliki mają zwykle w przybliżeniu taki sam rozmiar,
niezależnie od fotografowanej scenerii.
A NEF+JPEG
Podczas odtwarzania w aparacie zdjęć zrobionych z ustawieniem NEF (RAW) +
JPEG, gdy włożona jest tylko jedna karta pamięci, wyświetlane jest tylko zdjęcie
w formacie JPEG. Jeśli obie kopie są zapisane na tej samej karcie pamięci, obie
kopie zostaną usunięte po usunięciu zdjęcia. Jeśli kopia w formacie JPEG jest
zapisywana na oddzielnej karcie pamięci przy pomocy opcji Funkcja gniazda
pomocniczego > RAW gn. pods. – JPEG gn. pom., każdą z kopii należy usunąć
oddzielnie.
A Menu jakości zdjęcia
Jakość zdjęć można również ustawić przy pomocy opcji Jakość zdjęcia w menu
fotografowania (0 251).
89
❚❚ Kompresja NEF (RAW)
Aby wybrać typ kompresji zdjęć w formacie NEF (RAW), wyróżnij
Zapisywanie NEF (RAW) > Kompresja NEF (RAW) w menu
fotografowania i naciśnij 2.
Opcja
N
Skompresowane
bezstratnie
O
Skompresowane
Opis
Zdjęcia NEF są kompresowane przy pomocy
odwracalnego algorytmu, co zmniejsza rozmiar
plików o około 20–40% bez wpływu na jakość zdjęcia.
Zdjęcia NEF są kompresowane przy pomocy
nieodwracalnego algorytmu, co zmniejsza rozmiar
plików o około 35–55% prawie bez wpływu na jakość
zdjęcia.
Nieskompresowane
Zdjęcia NEF nie są kompresowane.
❚❚ Głębia kolorów NEF (RAW)
Aby wybrać głębię kolorów dla zdjęć w formacie NEF (RAW), wyróżnij
Zapisywanie NEF (RAW) > Głębia kolorów NEF (RAW) w menu
fotografowania i naciśnij 2.
Opcja
q
12-bitowa
r
14-bitowa
Opis
Zdjęcia w formacie NEF (RAW) są zapisywane z 12-bitową
głębią kolorów.
Zdjęcia w formacie NEF (RAW) są zapisywane z 14-bitową
głębią kolorów, co powoduje zwiększenie rozmiaru plików
w porównaniu z 12-bitową głębią kolorów, ale zwiększa
ilość zapisywanych danych o kolorach.
A Zdjęcia w formacie NEF (RAW)
Kopie w formacie JPEG zdjęć w formacie NEF (RAW) można utworzyć za pomocą
programu Capture NX-D lub innego oprogramowania albo opcji Przetwarzanie
NEF (RAW) z menu retuszu (0 278).
90
Wielkość zdjęcia
Wielkość zdjęcia mierzy się w pikselach. Wybieraj spośród # Duża,
$ Średnia lub % Mała (zwróć uwagę, że wielkość zdjęcia różni się
w zależności od opcji wybranej dla Obszar zdjęcia, 0 83):
Obszar zdjęcia
FX (36×24; format FX)
1,2× (30×20)
DX (24×16; format DX)
5 : 4 (30×24)
1 : 1 (24×24)
Opcja
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Wielkość (w pikselach)
8256 × 5504
6192 × 4128
4128 × 2752
6880 × 4584
5152 × 3432
3440 × 2288
5408 × 3600
4048 × 2696
2704 × 1800
6880 × 5504
5152 × 4120
3440 × 2752
5504 × 5504
4128 × 4128
2752 × 2752
91
Aby wybrać wielkość zdjęcia dla zdjęć w formacie JPEG i TIFF, naciśnij
przycisk T i obracaj przednim pokrętłem sterującym, aż żądana
opcja pojawi się na wyświetlaczu LCD. Aby wybrać wielkość zdjęć
w formacie NEF (RAW), użyj opcji Wielkość zdjęcia > NEF (RAW)
w menu fotografowania.
Przycisk T
Przednie pokrętło
sterujące
A Menu wielkości zdjęcia
Wielkość zdjęcia dla zdjęć w formacie JPEG i TIFF
można także ustawić za pomocą opcji Wielkość
zdjęcia > JPEG/TIFF w menu fotografowania
(0 251). Zdjęcia w formacie NEF (RAW) o małej
i średniej wielkości są rejestrowane z użyciem
12-bitowego formatu z kompresją bezstratną,
niezależnie od opcji wybranych dla Kompresja
NEF (RAW) i Głębia kolorów NEF (RAW) w menu
Zapisywanie NEF (RAW).
92
Korzystanie z dwóch kart pamięci
Kiedy do aparatu włożone są dwie karty pamięci, można wybrać kartę
podstawową przy pomocy elementu Wybór gniazda podstawowego
w menu fotografowania (0 250). Wybierz Gniazdo kart XQD, aby
wybrać kartę w gnieździe kart XQD jako kartę podstawową, lub Gniazdo
kart SD, aby tę funkcję pełniła karta SD. Funkcje przypisane do
podstawowej i pomocniczej karty można wybrać przy pomocy opcji
Funkcja gniazda pomocniczego w menu fotografowania (0 250).
Wybierz pomiędzy Przepełnienie (karta pomocnicza jest używana tylko
wtedy, gdy karta podstawowa jest pełna), Kopia zapasowa (każde
zdjęcie jest zapisywane na obu kartach - podstawowej i pomocniczej)
oraz RAW gn. pods. – JPEG gn. pom. (jak dla Kopia zapasowa, z tą
różnicą, że kopie NEF/RAW zdjęć zapisanych z ustawieniem NEF/RAW +
JPEG są rejestrowane tylko na karcie podstawowej, a kopie JPEG tylko na
karcie pomocniczej).
A „Kopia zapasowa” i „RAW gn. pods. – JPEG gn. pom.”
Aparat pokazuje liczbę pozostałych zdjęć na karcie z mniejszą ilością wolnej
pamięci. Spust migawki zostanie zablokowany po zapełnieniu jednej z kart.
A Nagrywanie filmów
Kiedy w aparacie znajdują się dwie karty pamięci, gniazdo używane do
nagrywania filmów można wybrać przy pomocy opcji Miejsce docelowe
w menu nagrywania filmów (0 256).
93
Ostrość
W tym rozdziale opisano opcje dotyczące ustawiania ostrości dostępne
podczas kadrowania zdjęć w wizjerze. Ostrość może być ustawiana
automatycznie (0 94) lub ręcznie (0 111). Użytkownik może również
wybrać pole AF do automatycznego lub ręcznego ustawiania ostrości
(0 105), lub używać blokady ostrości w celu ustawienia ostrości i zmiany
kompozycji zdjęcia po ustawieniu ostrości (0 108).
Autofokus
Aby korzystać z autofokusa,
przekręć wybierak trybu
ustawiania ostrości w położenie
AF.
Wybierak trybu ustawiania ostrości
Aparat ustawia ostrość przy pomocy 153 pól
AF, a 55 z nich, oznaczonych jako r na
ilustracji, może być wybranych przez
użytkownika (0 105).
Pola AF możliwe do
wybrania przez użytkownika
94
A Czujniki krzyżowe
Dostępność pól AF z czujnikami krzyżowymi różni się w zależności od
używanego obiektywu.
Obiektyw
Czujniki krzyżowe (pola AF z czujnikami
krzyżowymi wyróżnione na szaro 2)
Obiektywy AF-S i AF-P inne od
wymienionych poniżej z otworem
względnym f/4 lub większym 1
99 czujników krzyżowych
• AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm
f/4G IF-ED
• AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4E FL ED VR
• AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm
f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
• AF-S Nikkor 500 mm f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 500 mm f/4D IF-ED
• Obiektywy AF-S i AF-P z otworem
względnym mniejszym niż f/4 1
• Obiektywy inne niż AF-S i AF-P
63 czujniki krzyżowe
45 czujników krzyżowych
1 Przy maksymalnym zbliżeniu, w przypadku obiektywów o zmiennej ogniskowej.
2 Inne pola AF korzystają z czujników liniowych, które wykrywają poziome linie.
95
A Telekonwertery AF-S/AF-I i dostępne pola AF
Kiedy zamocowany jest telekonwerter AF-S lub AF-I, pola AF przedstawione na
ilustracjach mogą być używane przez autofokus i wskaźnik ustawienia ostrości
(zwróć uwagę, że przy maksymalnym lub zbiorczym otworze przysłony
mniejszym od f/5,6, aparat może nie być w stanie ustawić ostrości na obiekty
ciemne lub o słabym kontraście).
Telekonwerter
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2,8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2,8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1.25E ED
96
Otwór wzgl. Dostępne pola AF (pola AF z czujnikami
obiektywu 1
krzyżowymi wyróżnione na szaro 2)
f/5,6
153 pola AF (55 do wyboru)
z 99 czujnikami krzyżowymi
153 pola AF (55 do wyboru)
z 45 czujnikami krzyżowymi
37 pól AF (17 do wyboru)
z 25 czujnikami krzyżowymi
Telekonwerter
Otwór wzgl. Dostępne pola AF (pola AF z czujnikami
obiektywu 1
krzyżowymi wyróżnione na szaro 2)
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5,6
15 pól AF (9 do wyboru)
z 5 czujnikami krzyżowymi
1 Przy maksymalnym zbliżeniu, w przypadku obiektywów o zmiennej ogniskowej.
2 Inne pola AF korzystają z czujników liniowych, które wykrywają
poziome linie, ale zwróć uwagę, że jeśli jest tylko 5 czujników
krzyżowych, tylko te oznaczone ■ wykrywają linie pionowe.
Autofokus nie jest dostępny, gdy telekonwertery są używane w połączeniu
z obiektywami AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED.
97
Tryb autofokusa
Można wybierać spośród następujących trybów autofokusa:
Tryb
AF-S
AF-C
Opis
Pojedynczy AF: do nieruchomych obiektów. Ostrość jest zablokowana, gdy
spust migawki jest wciśnięty do połowy. Przy ustawieniach domyślnych
migawkę można wyzwolić tylko wtedy, gdy wyświetlany jest wskaźnik
ostrości (I) (priorytet ostrości; 0 260).
Tryb ciągłego AF: do ruchomych obiektów. Tak długo jak spust migawki jest
wciśnięty do połowy, aparat ustawia ostrość w sposób ciągły. Jeśli
fotografowany obiekt poruszy się, aparat uruchomi wyprzedzające
śledzenie ostrości (0 99), aby przewidzieć ostateczną odległość od
obiektu i dostosować odpowiednio ostrość. Przy ustawieniach
domyślnych migawkę można wyzwolić niezależnie od tego, czy ostrość
jest ustawiona na obiekt, czy nie (priorytet migawki; 0 260).
Aby wybrać tryb autofokusa, naciśnij przycisk trybu AF i obracaj
głównym pokrętłem sterującym, aż żądane ustawienie pojawi się
w wizjerze i na wyświetlaczu LCD.
Wyświetlacz LCD
Przycisk trybu AF
98
Główne pokrętło
sterujące
Wizjer
A Przycisk AF-ON
W celu ustawienia ostrości aparatu, naciśnięcie
przycisku AF-ON ma taki sam efekt, jak wciśnięcie
spustu migawki do połowy.
Przycisk AF-ON
A Wyprzedzające śledzenie ostrości
W trybie AF-C aparat uruchomi wyprzedzające śledzenie ostrości, jeśli obiekt
przemieści się w kierunku aparatu lub od niego, w czasie gdy spust migawki jest
wciśnięty do połowy, lub gdy wciśnięty jest przycisk AF-ON. Pozwala to aparatowi
śledzić ostrość i jednocześnie próbować przewidzieć, gdzie znajdzie się obiekt
w momencie wyzwolenia migawki.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat:
• Korzystania z priorytetu ostrości w trybie ciągłego AF, patrz A > Ustawienie
osobiste a1 (Priorytet w trybie AF-C, 0 260).
• Korzystania z priorytetu migawki w trybie pojedynczego AF, A > Ustawienie
osobiste a2 (Priorytet w trybie AF-S, 0 260).
• Uniemożliwiania aparatowi ustawiania ostrości po wciśnięciu spustu migawki
do połowy, patrz A > Ustawienie osobiste a8 (Włączenie AF, 0 261).
• Ograniczania wyboru trybu ustawiania ostrości do AF-S lub AF-C, patrz A >
Ustawienie osobiste a10 (Ograniczenia trybu autofokusa, 0 262).
• Korzystania z przedniego pokrętła sterującego do wybierania trybu ustawiania
ostrości, patrz A > Ustawienie osobiste f4 (Dostos. pokręteł sterow.) >
Zamień główne/pomocnicze (0 269).
• Opcji autofokusa dostępnych w trybie podglądu na żywo lub podczas
nagrywania filmu, patrz „Autofokus” (0 41).
99
Tryb pola AF
Wybierz sposób wyboru pola AF dla autofokusa.
• Jednopolowy AF: wybierz pole AF; aparat będzie ustawiać ostrość tylko na
obiekt znajdujący się w wybranym polu AF. Używaj do fotografowania
nieruchomych obiektów.
• AF z dynamicznym wyborem pola: wybierz pole AF. W trybie ustawiania
ostrości AF-C, jeśli obiekt na chwilę opuści wybrane pole AF, aparat
ustawi ostrość w oparciu o informacje z sąsiadujących pól AF. Liczba
pól AF różni się w zależności od wybranego trybu:
- 9-polowy lub 25-polowy AF z dynamicznym wyborem pola: wybieraj to
ustawienie, kiedy masz czas na skomponowanie zdjęcia lub podczas
fotografowania obiektów poruszających się w przewidywalny
sposób (np. biegacze lub samochody wyścigowe na torze).
- 72-polowy AF z dynamicznym wyborem pola: wybieraj to ustawienie
podczas fotografowania obiektów poruszających się
w nieprzewidywalny sposób (np. piłkarze podczas meczu piłki
nożnej).
- 153-polowy AF z dynamicznym wyborem pola: wybieraj to ustawienie
podczas fotografowania obiektów poruszających się szybko, które
trudno kadruje się w wizjerze (np. ptaki).
100
• Śledzenie 3D: wybierz pole AF. W trybie ustawiania ostrości AF-C aparat
będzie śledzić obiekty, które opuściły wybrane pole AF i wybierze
odpowiednio nowe pola AF. Używaj do szybkiego komponowania
zdjęć z obiektami poruszającymi się nieregularnie z jednej strony na
drugą (np. tenisiści). Jeśli fotografowany obiekt znajdzie się poza
polem widzenia wizjera, zdejmij palec ze spustu migawki i ponownie
skomponuj kadr, ustawiając obiekt w wybranym polu AF.
• Wybór pola AF z grupy: aparat ustawia ostrość przy pomocy grupy pól AF
wybranych przez użytkownika, co ogranicza ryzyko ustawienia przez
aparat ostrości na tle zamiast na głównym fotografowanym obiekcie.
Wybieraj do obiektów, które trudno fotografować z użyciem jednego
pola AF. Jeśli twarze zostaną wykryte w trybie ustawiania ostrości AF-S,
aparat będzie przydzielać priorytet obiektom portretowym.
• Automatyczny wybór pola AF: aparat
automatycznie wykrywa fotografowany
obiekt i wybiera pole AF. Jeśli aparat wykryje
twarz, przydzieli priorytet fotografowanej
osobie. Aktywne pola AF są na chwilę
wyróżniane po ustawieniu ostrości przez
aparat. W trybie AF-C główne pole AF zostaje
wyświetlone po wyłączeniu pozostałych pól AF.
101
Aby wybrać tryb pola AF, naciśnij przycisk trybu AF i obracaj przednim
pokrętłem sterującym, aż żądane ustawienie pojawi się w wizjerze i na
wyświetlaczu LCD.
Wyświetlacz LCD
Przycisk trybu AF
Przednie pokrętło
sterujące
Wizjer
A Śledzenie 3D
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy kolory obszaru otaczającego pole AF
zostają zapisane w aparacie. W związku z tym śledzenie 3D może nie przynieść
pożądanych wyników w przypadku obiektów, które mają kolor zbliżony do tła
lub zajmują bardzo niewielką część kadru.
102
A Tryb pola AF
Tryb pola AF jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD oraz w wizjerze.
Tryb pola AF
Wyświetlacz LCD
Wizjer
Wyświetlanie pól AF
w wizjerze
Jednopolowy AF
9-polowy AF
z dynamicznym
wyborem pola *
25-polowy AF
z dynamicznym
wyborem pola *
72-polowy AF
z dynamicznym
wyborem pola *
153-polowy AF
z dynamicznym
wyborem pola *
Śledzenie 3D
Wybór pola AF
z grupy
Automatycz. wybór
pola AF
* W wizjerze wyświetlane jest tylko aktywne pole AF. Pozostałe pola AF zapewniają informacje wspierające
pracę układu ustawiania ostrości.
103
A Telekonwertery AF-S/AF-I
Gdy śledzenie 3D lub automatyczny wybór pola AF są wybrane jako tryb pola AF
podczas korzystania z telekonwertera AF-S/AF-I, jednopolowy AF zostanie
automatycznie wybrany przy zbiorczej wartości przysłony wynoszącej powyżej
f/5,6.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat:
• Sposobu dostosowywania się autofokusa do zmian w odległości od
fotografowanego obiektu, patrz A > Ustawienie osobiste a3 (Blokada
śledzenia ostrości, 0 260).
• Wybierania, czy aparat ma wykrywać twarze i ustawiać na nie ostrość, kiedy
śledzenie 3D jest wybrane jako tryb pola AF, patrz A > Ustawienie osobiste a4
(Wykrywanie twarzy ze śledz. 3D, 0 260).
• Wybierania monitorowanego obszaru poprzez wciśnięcie spustu migawki do
połowy, kiedy śledzenie 3D jest wybrane jako tryb pola AF, patrz A >
Ustawienie osobiste a5 (Obszar śledzenia 3D, 0 261).
• Wybierania oddzielnych pól AF i (lub) trybów pola AF dla orientacji pionowej
i poziomej, patrz A > Ustawienie osobiste a7 (Zapisuj według orientacji,
0 261).
• Ograniczania wyboru trybu pola AF, patrz A > Ustawienie osobiste a9
(Ogranicz. wyboru trybu pola AF, 0 261).
• Wybierania sposobu wyświetlania pola AF, patrz A > Ustawienie osobiste a12
(Opcje pól AF, 0 262).
• Korzystania z głównego pokrętła sterującego do wyboru trybu pola AF, patrz A >
Ustawienie osobiste f4 (Dostos. pokręteł sterow.) > Zamień główne/pomocnicze
(0 269).
• Opcji autofokusa dostępnych w trybie podglądu na żywo lub podczas
nagrywania filmu, patrz „Wybieranie trybu pola AF” (0 42).
104
Wybór pola AF
Aparat ustawia ostrość przy pomocy 153 pól
AF, a 55 z nich, przedstawionych na ilustracji,
można wybrać manualnie, co pozwala na
komponowanie zdjęć z głównym obiektem
umieszczonym w praktycznie dowolnym
miejscu kadru. Postępuj zgodnie z opisem
poniżej, aby wybrać pole AF (w trybie wyboru pola AF z grupy można
postępować zgodnie z tym opisem, aby wybrać grupę pól AF).
1 Przekręć blokadę wybieraka
pól AF w położenie ●.
Dzięki temu wybieraka
wielofunkcyjnego można
używać do wybierania pola AF.
Blokada wybieraka pól AF
2 Wybierz pole AF.
Przy pomocy wybieraka
wielofunkcyjnego wybierz
pole AF w wizjerze, podczas
gdy pomiar ekspozycji jest
włączony. Centralne pole AF
można również wybrać,
naciskając środek wybieraka
wielofunkcyjnego.
105
Po dokonaniu wyboru blokadę
wybieraka pól AF można
obrócić w położenie
zablokowane (L), aby zapobiec
zmianie wybranego pola AF
po naciśnięciu wybieraka
wielofunkcyjnego.
A Wybierak dodatkowy
Wybieraka dodatkowego można
używać zamiast wybieraka
wielofunkcyjnego do wybierania
pola AF. Gdy środek wybieraka
dodatkowego jest wciśnięty, ostrość
i ekspozycja są zablokowane (0 108,
137). Używaj wybieraka
dodatkowego w sposób
Wybierak dodatkowy
przedstawiony na ilustracji.
Naciskanie na boki może nie dawać oczekiwanych rezultatów. Uważaj, aby nie
urazić się w oko palcem lub paznokciem podczas korzystania z wybieraka
dodatkowego.
A Automatycz. wybór pola AF
Pole AF dla automatycznego wyboru pola AF jest wybierane automatycznie.
Ręczny wybór pola AF jest niedostępny.
106
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat:
• Wybierania liczby pól AF, które można wybierać przy pomocy wybieraka
wielofunkcyjnego, patrz A > Ustawienie osobiste a6 (Liczba pól AF, 0 261).
• Wybierania oddzielnych pól AF i (lub) trybów pola AF dla orientacji pionowej
i poziomej, patrz A > Ustawienie osobiste a7 (Zapisuj według orientacji,
0 261).
• Ustawiania zmiany wyboru pola AF w pętli, patrz A > Ustawienie osobiste a11
(Zmiana pól AF w pętli, 0 262).
• Wybierania, kiedy pole AF jest podświetlane, patrz A > Ustawienie osobiste
a12 (Opcje pól AF, 0 262).
• Zmiany funkcji wybieraka dodatkowego, patrz A > Ustawienie osobiste f1
(Osobisty przydział sterowania) > Wybierak dodatkowy (0 268) oraz
Środek wybieraka dodatkowego (0 268).
• Zmiany funkcji środkowego przycisku wybieraka wielofunkcyjnego, patrz A >
Ustawienie osobiste f2 (Przycisk środ. wybieraka wielof., 0 268).
107
Blokada ostrości
Blokada ostrości umożliwia zmianę kompozycji kadru już po ustawieniu
ostrości, dzięki czemu można ustawić ostrość na obiekcie, który na
ostatecznym ujęciu nie będzie w żadnym polu AF. Jeśli aparat nie jest
w stanie ustawić ostrości przy pomocy autofokusa (0 110), blokady
ostrości można również użyć do ponownego skomponowania kadru po
ustawieniu ostrości na innym obiekcie znajdującym się w tej samej
odległości, co wyjściowy fotografowany obiekt. Blokada ostrości jest
najskuteczniejsza, jeśli jako tryb pola AF wybrano opcję inną niż
automatyczny wybór pola AF (0 100).
1 Ustaw ostrość.
Umieść fotografowany obiekt
w wybranym polu AF i wciśnij
spust migawki do połowy
w celu rozpoczęcia ustawiania
ostrości. Sprawdź, czy
w wizjerze widać wskaźnik
ostrości (I).
2 Zablokuj ostrość.
Tryb ustawiania ostrości AF-C (0 98):
trzymając spust migawki wciśnięty do
połowy (q), naciśnij środek wybieraka
dodatkowego (w), aby zablokować
ostrość i ekspozycję (ikona AE-L pojawi
się w wizjerze). Ostrość pozostanie
zablokowana tak długo, jak środek
wybieraka dodatkowego pozostaje
wciśnięty, nawet jeśli później zdejmie
się palec ze spustu migawki.
Spust migawki
Wybierak dodatkowy
108
Tryb ustawiania ostrości AF-S: gdy w wizjerze widoczny jest wskaźnik
ostrości (I), ostrość zostaje zablokowana automatycznie i pozostaje
zablokowana, dopóki nie zdejmie się palca ze spustu migawki.
Ostrość można również zablokować, naciskając środek wybieraka
dodatkowego (patrz powyżej).
3 Zmień kompozycję kadru
i zrób zdjęcie.
Ostrość pozostanie
zablokowana w trakcie
robienia poszczególnych
zdjęć, jeśli spust migawki
będzie pozostawał wciśnięty
do połowy (AF-S) lub środek wybieraka dodatkowego będzie
pozostawał wciśnięty, co pozwala na zrobienie kilku zdjęć jednego
po drugim przy takim samym ustawieniu ostrości.
Nie zmieniaj odległości pomiędzy aparatem a obiektem, gdy ostrość jest
zablokowana. Jeśli obiekt przemieści się, ponownie ustaw ostrość na
nową odległość.
A Blokowanie ostrości przyciskiem AF-ON
Podczas fotografowania przez wizjer ostrość można blokować przy pomocy
przycisku AF-ON zamiast spustu migawki (0 99). Jeśli Tylko przycisk AF-ON jest
wybrane dla ustawienia osobistego a8 (Włączenie AF, 0 261), aparat nie ustawi
ostrości po wciśnięciu spustu migawki do połowy. Zamiast tego aparat ustawi
ostrość po wciśnięciu przycisku AF-ON, kiedy to pole AF zablokuje się i pozostanie
zablokowane do ponownego wciśnięcia przycisku AF-ON.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat używania spustu migawki do blokowania
ekspozycji, patrz A > Ustawienie osobiste c1 (Blok. AE spustem migawki,
0 263).
109
A Uzyskiwanie dobrych rezultatów z użyciem autofokusa
Autofokus nie działa dobrze w warunkach wymienionych poniżej. Spust migawki
może zostać wyłączony, jeśli aparat nie może ustawić ostrości w takich
warunkach. Może również zostać wyświetlony wskaźnik ostrości (●) i włączony
sygnał dźwiękowy pozwalający na wyzwolenie migawki, nawet gdy
fotografowany obiekt jest nieostry. W takim przypadku ustaw ostrość ręcznie
(0 111) lub użyj blokady ostrości (0 108) w celu ustawienia ostrości na innym
obiekcie w tej samej odległości i ponownie skomponuj kadr.
Brak kontrastu lub niewielki kontrast pomiędzy
fotografowanym obiektem a tłem.
Przykład: obiekt ma taki sam kolor, jak tło.
Pole AF zawiera obiekty znajdujące się w różnej odległości
od aparatu.
Przykład: obiekt znajduje się w klatce.
Na obiekcie występują przede wszystkim regularne wzory
geometryczne.
Przykład: żaluzje lub rząd okien w drapaczu chmur.
Pole AF obejmuje obszary o silnie zróżnicowanej jasności.
Przykład: obiekt jest w połowie zacieniony.
Obiekty w tle wyglądają na większe niż fotografowany
obiekt.
Przykład: w kadrze za fotografowanym obiektem znajduje się budynek.
Obiekt zawiera wiele drobnych szczegółów.
Przykład: obszar pokryty kwiatami albo innymi obiektami, które są małe lub
mają podobną jasność.
110
Ręczne ustawianie ostrości
Ręczne ustawianie ostrości jest dostępne dla obiektywów, które nie
obsługują autofokusa (obiektywy NIKKOR inne niż AF), lub gdy
autofokus nie daje oczekiwanych rezultatów (0 110).
• Obiektywy AF: ustaw przełącznik
Wybierak trybu ustawiania ostrości
trybu ustawiania ostrości
obiektywu (jeśli jest dostępny)
i wybierak trybu ustawiania
ostrości aparatu w położenia M.
D Obiektywy AF
Nie używaj obiektywów AF z przełącznikiem wyboru trybu ustawiania ostrości
ustawionym w położenie M, gdy wybierak trybu ustawiania ostrości aparatu
jest ustawiony na AF. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować
uszkodzenie aparatu lub obiektywu. Nie ma to zastosowania do obiektywów
AF-S i AF-P, których można używać w trybie M bez ustawiania wybieraka trybu
ustawiania ostrości aparatu na M.
• Obiektywy z ręcznym ustawianiem ostrości: ustaw ostrość ręcznie.
Aby ustawić ostrość ręcznie, obracaj
pierścieniem ustawiania ostrości obiektywu
do momentu, gdy obraz na przezroczystym
polu matówki widoczny w wizjerze będzie
ostry. Zdjęcia można robić w dowolnym
momencie, także wtedy, gdy obraz nie jest
ostry.
111
❚❚ Wskaźnik ustawienia ostrości
Korzystając ze wskaźnika ostrości w wizjerze
można sprawdzać, czy ostrość jest ustawiona
na obiekt znajdujący się w wybranym polu AF
(pole AF można wybrać dowolnie z 55 pól AF).
Po ustawieniu aparatu w taki sposób, aby
obiekt znalazł się w wybranym polu AF,
naciśnij spust migawki do połowy i obracaj
pierścieniem ustawiania ostrości na obiektywie, aż zostanie wyświetlony
wskaźnik ostrości (I). Zwróć uwagę, że w przypadku obiektów
wymienionych w „Uzyskiwanie dobrych rezultatów z użyciem
autofokusa” (0 110), wskaźnik ostrości może być czasami wyświetlany,
mimo że ostrość nie jest ustawiona na obiekt. Sprawdź ostrość
w wizjerze przed zrobieniem zdjęcia. Aby uzyskać informacje na temat
używania wskaźnika ustawienia ostrości w połączeniu z opcjonalnymi
telekonwerterami AF-S/AF-I, patrz „Telekonwertery AF-S/AF-I i dostępne
pola AF” (0 96).
A Obiektywy AF-P
Gdy obiektyw AF-P (0 281) jest używany w trybie ręcznego ustawiania ostrości,
wskaźnik ostrości będzie migać w wizjerze (lub, w trybie podglądu na żywo, pole
AF będzie migać na monitorze) w celu ostrzeżenia, że dalsze obracanie
pierścienia ostrości w aktualnym kierunku nie spowoduje ustawienia ostrości na
obiekt.
A Położenie płaszczyzny ogniskowej
Aby określić odległość pomiędzy
fotografowanym obiektem a aparatem, mierz
odległość od znacznika płaszczyzny
ogniskowej (E) na korpusie aparatu.
Odległość między kołnierzem mocowania
obiektywu a płaszczyzną ogniskowej wynosi
46,5 mm.
46,5 mm
Znacznik płaszczyzny ogniskowej
112
Tryb wyzwalania migawki
Wybieranie trybu wyzwalania migawki
Aby wybrać tryb wyzwalania migawki, naciśnij
przycisk zwolnienia blokady pokrętła trybu
wyzwalania migawki i przekręć pokrętło trybu
wyzwalania migawki tak, aby ustawić
wskaźnik na żądane położenie.
Wskaźnik
Tryb
S
CL
CH
Q
QC
E
Opis
Pojedyncze zdjęcie: aparat robi jedno zdjęcie po każdym naciśnięciu spustu
migawki.
Seryjne wolne: tak długo, jak spust migawki jest wciśnięty, aparat rejestruje
zdjęcia z szybkością wybraną dla ustawienia osobistego d1 (Szybkość
fot. w trybie CL, 0 114, 264).
Seryjne szybkie: tak długo, jak spust migawki jest wciśnięty, aparat rejestruje
zdjęcia z szybkością podaną w „Źródło zasilania i liczba klatek
rejestrowana na sekundę” (0 114). Stosuj do fotografowania ruchliwych
obiektów.
Cicha migawka: jak dla zdjęć pojedynczych, z tą różnicą, że lustro nie opada
na miejsce, wydając odgłos kliknięcia, po wciśnięciu spustu migawki do
końca, pozwalając użytkownikowi kontrolować moment powstania
dźwięku wytwarzanego przez lustro, który jest ponadto cichszy niż
w trybie zdjęć pojedynczych. Poza tym, nie włącza się sygnał dźwiękowy,
niezależnie od ustawienia wybranego dla Opcje sygnału dźwiękowego >
Sygnał dźwiękowy włącz/wyłącz w menu ustawień (0 274).
Wyzwalanie migawki QC (ciche seryjne): tak długo, jak spust migawki jest
wciśnięty, aparat rejestruje zdjęcia z szybkością do 3 klatek na sekundę.
Dźwięki wydawane przez aparat są ograniczone.
Samowyzwalacz: rób zdjęcia z użyciem samowyzwalacza (0 116).
113
Tryb
Opis
Podnoszenie lustra: wybierz ten tryb w celu ograniczenia drgań aparatu
fotografowania z teleobiektywem lub w trybie makro, jak
MUP podczas
również w innych sytuacjach, w których nawet najmniejsze poruszenie
aparatu może powodować poruszenie zdjęć (0 118).
Źródło zasilania i liczba klatek rejestrowana na
sekundę
Maksymalna rejestrowana liczba klatek na sekundę różni się
w zależności od źródła zasilania. Liczby podane poniżej to średnie liczby
klatek rejestrowane na sekundę dostępne w trybie ciągłego AF, w trybie
manualnym albo trybie automatyki z preselekcją czasu, z czasem
otwarcia migawki 1/250 s lub krótszym, z domyślnymi wartościami
ustawień innych niż ustawienie osobiste d1 i z wolną pamięcią
w buforze pamięci.
Źródło zasilania
Aparat z akumulatorem EN-EL15a lub
złączem zasilania EP-5B i zasilaczem
sieciowym EH-5c/EH-5b
Aparat z pojemnikiem MB-D18 (EN-EL15a
lub AA)
Aparat z pojemnikiem MB-D18 (EN-EL18c)
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
CH
CL
7
1–6
7
1–6
9
1–8
Podane szybkości mogą być niedostępne w niektórych warunkach.
Liczba klatek na sekundę spada w połączeniu z niektórymi obiektywami,
z długimi czasami otwarcia migawki, z bardzo małymi otworami
przysłony (dużymi liczbami przysłony) lub wysokimi wartościami
czułości ISO (od Hi 0,3 do Hi 2), lub gdy czułość ISO jest zmodyfikowana
przez automatyczny dobór ISO (0 121), gdy migotanie zostanie
wykryte, kiedy Włącz jest wybrane dla Redukcja migotania > Ustaw.
redukcji migotania w menu fotografowania (0 254), redukcja drgań
(dostępna w połączeniu z obiektywami VR) jest włączona, poziom
naładowania akumulatora jest niski, baterie/akumulatory AA włożone
do pojemnika na baterie MB-D18 są zimne lub ich poziom naładowania
jest niski, albo gdy podłączony jest obiektyw bez procesora z Pierścień
przysłony wybranym dla ustawienia osobistego f4 (Dostos. pokręteł
sterow.) > Ustawienie przysłony (0 269).
114
A Bufor pamięci
Aparat jest wyposażony w bufor pamięci do tymczasowego przechowywania
zdjęć. Dzięki niemu nie trzeba przerywać fotografowania, gdy zdjęcia są
zapisywane na karcie pamięci. Zwróć jednak uwagę, że liczba klatek
rejestrowanych na sekundę spada po zapełnieniu bufora (tAA).
Kiedy spust migawki jest wciśnięty do połowy,
szacunkowa liczba zdjęć, które mogą być
przechowywane w buforze pamięci przy
bieżących ustawieniach, jest wyświetlana na
licznikach zdjęć w wizjerze i na wyświetlaczu
LCD i można ją wyświetlać na monitorze
w trybie podglądu na żywo. Liczba ta może
spaść na chwilę zaraz po włączeniu aparatu.
Podczas zapisywania zdjęć na karcie pamięci świeci się dioda dostępu do karty
pamięci. W zależności od warunków fotografowania i parametrów karty pamięci
zapis może trwać od kilku sekund do kilku minut. Nie wyjmuj karty pamięci ani nie
wyjmuj i nie odłączaj źródła zasilania, dopóki dioda dostępu się świeci. Jeśli aparat
zostanie wyłączony, gdy w buforze znajdują się dane, zasilanie aparatu nie
wyłączy się, zanim wszystkie zdjęcia z bufora nie zostaną zapisane. Jeśli
akumulator rozładuje się, gdy w buforze pozostają zdjęcia, spust migawki
zostanie zablokowany, a zdjęcia zostaną przeniesione na kartę pamięci.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat:
• Wybierania kolejności, w jakiej zdjęcia z poszczególnych serii są wyświetlane
po zakończeniu fotografowania, patrz D > Pokaż po serii (0 249).
• Wybierania maksymalnej liczby zdjęć, którą można zrobić w jednej serii, patrz
A > Ustawienie osobiste d2 (Maksimum w serii, 0 264).
• Liczby zdjęć, którą można zrobić w jednej serii, patrz „Pojemność kart pamięci”
(0 362).
115
Tryb samowyzwalacza (E)
Samowyzwalacza można używać do ograniczania drgań aparatu lub do
wykonywania autoportretów.
1 Wybierz tryb samowyzwalacza.
Naciśnij przycisk zwolnienia blokady
pokrętła trybu wyzwalania migawki i obróć
pokrętło trybu wyzwalania migawki
w położenie E.
2 Wykadruj zdjęcie i ustaw ostrość.
W trybie pojedynczego AF (0 98) zdjęcia
można robić tylko wtedy, gdy w wizjerze
widoczny jest wskaźnik ostrości (I).
A
Zamknij osłonę okularu wizjera
Podczas fotografowania bez zbliżania oka do
wizjera zamykaj osłonę okularu wizjera, aby
zapobiec pojawianiu się światła wpadającego
przez wizjer na zdjęciach lub zakłócaniu
ekspozycji przez to światło.
116
3 Uruchom samowyzwalacz.
Naciśnij spust migawki do
końca, aby włączyć
samowyzwalacz. Dioda
samowyzwalacza zacznie
migać. Dwie sekundy przed zrobieniem zdjęcia dioda
samowyzwalacza przestanie migać. Migawka zostanie wyzwolona
około dziesięć sekund po uruchomieniu samowyzwalacza.
Aby wyłączyć samowyzwalacz przed zrobieniem zdjęcia, przekręć
pokrętło trybu wyzwalania migawki w inne położenie.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat:
• Wybierania opóźnienia samowyzwalacza, liczby robionych zdjęć, a także
interwału między zdjęciami, patrz A > Ustawienie osobiste c3
(Samowyzwalacz; 0 264).
• Sygnałów dźwiękowych, które włączają się podczas używania
samowyzwalacza, patrz B > Opcje sygnału dźwiękowego (0 274).
117
Tryb podnoszenia lustra (MUP)
Wybierz ten tryb, aby zminimalizować
poruszenie zdjęć spowodowane ruchami
aparatu podczas podnoszenia lustra. Aby użyć
trybu podnoszenia lustra, naciśnij przycisk
zwolnienia blokady pokrętła trybu wyzwalania
migawki i przekręć pokrętło trybu wyzwalania
migawki w położenie MUP (podnoszenie
lustra). Po naciśnięciu spustu migawki do
połowy w celu ustawienia ostrości i ekspozycji,
naciśnij spust migawki do końca, aby unieść
lustro. Z zostanie wyświetlone na
wyświetlaczu LCD; ponownie naciśnij spust
migawki do końca, aby zrobić zdjęcie (w trybie podglądu na żywo nie ma
potrzeby podnoszenia lustra, gdyż zdjęcie jest rejestrowane po
pierwszym wciśnięciu spustu migawki do końca). Wyemitowany
zostanie sygnał dźwiękowy, chyba że Wyłącz jest wybrane dla Opcje
sygnału dźwiękowego > Sygnał dźwiękowy włącz/wyłącz w menu
ustawień (0 274). Lustro opuści się po zakończeniu fotografowania.
D Podnoszenie lustra
Kiedy lustro jest podniesione, zdjęć nie można kadrować w wizjerze, a aparat nie
dokonuje automatycznej regulacji ostrości ani pomiaru ekspozycji.
A Tryb podnoszenia lustra
Zdjęcie zostanie zrobione automatycznie, jeśli przez około 30 s po podniesieniu
lustra nie zostaną wykonane żadne czynności.
A Zapobieganie poruszeniu zdjęć
Aby zapobiec poruszeniu zdjęcia spowodowanemu ruchem aparatu, naciskaj
spust migawki płynnie. Zalecamy używać statywu.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat stosowania elektronicznej przedniej kurtynki
migawki w celu dalszej redukcji poruszenia, patrz A > Ustawienie osobiste d6
(Elektron. przednia kurt. migawki, 0 265).
118
Czułość ISO
Manualna regulacja
Czułość aparatu na światło można regulować w zależności od ilości
dostępnego światła. Wybieraj spośród ustawień z zakresu od ISO 64 do
ISO 25600, w krokach o wartości odpowiadającej 1/3 EV. Wartości od
około 0,3 do 1 EV poniżej ISO 64 i od 0,3 do 2 EV powyżej ISO 25600 są
również dostępne w szczególnych sytuacjach. Im wyższa czułość ISO,
tym mniej światła potrzeba do zrobienia zdjęcia, co pozwala na
skrócenie czasu otwarcia migawki lub większe przymknięcie przysłony.
Aby ustawić czułość ISO, naciśnij przycisk S (Q) i obracaj głównym
pokrętłem sterującym, aż żądane ustawienie pojawi się na wyświetlaczu
LCD i w wizjerze.
Przycisk S (Q)
Wyświetlacz LCD
Wizjer
Główne pokrętło sterujące
A Menu czułości ISO
Czułość ISO można również ustawić za pomocą
opcji Ustawienia czułości ISO w menu
fotografowania (0 252).
119
A Czułość ISO
Im wyższa czułość ISO, tym mniej światła potrzeba do uzyskania ekspozycji, co
pozwala na użycie krótszych czasów otwarcia migawki lub mniejszych otworów
przysłony, ale tym większe prawdopodobieństwo, że na obrazie pojawią się
szumy (losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub linie). Ryzyko
występowania szumów jest szczególnie wysokie przy ustawieniach od Hi 0,3 do
Hi 2.
A Hi 0,3–Hi 2
Ustawienia od Hi 0,3 do Hi 2 odpowiadają wartościom czułości ISO o 0,3–2 EV
powyżej ISO 25600 (odpowiednik ISO 32000–102400).
A Lo 0,3–Lo 1
Ustawienia od Lo 0,3 do Lo 1 odpowiadają wartościom czułości ISO o 0,3–1 EV
poniżej ISO 64 (odpowiednik ISO 50–32). Tego ustawienia należy używać dla
większych otworów przysłony przy jasnym oświetleniu. Kontrast jest nieznacznie
wyższy od normalnego. W większości sytuacji zaleca się stosowanie czułości ISO
o wartości ISO 64 lub wyższej.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat:
• Zmieniania wielkości kroku zmiany czułości ISO, patrz A > Ustawienie osobiste
b1 (Krok zmiany czułości ISO; 0 262).
• Wyświetlania czułości ISO na wyświetlaczu LCD, patrz A > Ustawienie osobiste
d3 (Wyświetlanie ISO; 0 264).
• Ograniczania występowania „szumów” na zdjęciach zarejestrowanych
z wysoką czułością ISO, patrz C > Reduk. szumów - wys. czuł. (0 253).
• Ograniczania występowania „szumów” na filmach zarejestrowanych z wysoką
czułością ISO, patrz 1 > Reduk. szumów - wys. czuł. (0 258).
120
Automatyczny dobór ISO
Jeśli wybrane jest Włącz dla Ustawienia czułości ISO > Automatyczny
dobór ISO w menu fotografowania, czułość ISO będzie automatycznie
regulowana, jeśli uzyskanie optymalnej ekspozycji z wartością wybraną
przez użytkownika będzie niemożliwe (czułość ISO jest odpowiednio
dostosowywana w trakcie używania lampy błyskowej).
1 Wybierz Automatyczny dobór ISO.
Wybierz Ustawienia czułości ISO w menu
fotografowania, wyróżnij Automatyczny
dobór ISO i naciśnij 2.
2 Wybierz Włącz.
Wyróżnij Włącz i naciśnij J (jeśli wybrane
jest Wyłącz, czułość ISO pozostanie
ustawiona na stałe na wartość wybraną
przez użytkownika).
121
3 Dostosuj ustawienia.
Maksymalną wartość dla automatycznego
doboru ISO można wybrać przy pomocy
opcji Maksymalna czułość (minimalna
wartość dla automatycznego doboru ISO
jest automatycznie ustawiona na ISO 64;
zwróć uwagę, że jeśli czułość ISO wybrana
przez użytkownika jest wyższa od wybranej dla Maksymalna
czułość, użyta zostanie wartość wybrana przez użytkownika).
W trybach ekspozycji P i A czułość będzie regulowana, tylko jeśli
doszłoby do niedoświetlenia przy zastosowaniu czasu otwarcia
migawki wybranego dla Najdłuższy czas migawki (1/4000–30 s lub
Automatyczny; w trybach S i M czułość ISO będzie regulowana
w celu uzyskania optymalnej ekspozycji z czasem otwarcia migawki
wybranym przez użytkownika). Jeśli wybrane jest Automatyczny,
aparat wybierze najdłuższy czas otwarcia migawki w oparciu
o ogniskową obiektywu. Wybieranie krótkich czasów otwarcia
migawki podczas fotografowania szybko poruszających się obiektów
zmniejsza poruszenie zdjęć. Naciśnij J, aby wyjść z menu po
zakończeniu regulacji ustawień.
Aby wybrać maksymalną czułość ISO dla zdjęć robionych z użyciem
opcjonalnej lampy błyskowej, użyj Maksymalna czułość z M.
Wybranie Taka sama jak bez błysku ustawia maksymalną czułość
ISO dla fotografowania z lampą błyskową na wartość aktualnie
wybraną dla Maksymalna czułość.
Kiedy wybrane jest Włącz, w wizjerze i na
wyświetlaczu LCD wyświetla się ISO AUTO.
Wskaźniki te będą migać, jeśli czułość
zostanie zmieniona w stosunku do wartości
wybranej przez użytkownika, a zmieniona
wartość zostanie wyświetlona w wizjerze
i na wyświetlaczu LCD.
122
A Najdłuższy czas migawki
Automatyczny wybór czasu otwarcia migawki można precyzyjnie skorygować,
wyróżniając Automatyczny i naciskając 2: na przykład, wartości krótsze od
zwykle wybieranych automatycznie można stosować z teleobiektywami w celu
zmniejszenia poruszenia. Zwróć jednak uwagę, że opcja Automatyczny działa
wyłącznie w połączeniu z obiektywami z procesorem. Jeśli obiektywu bez
procesora użyje się bez wprowadzenia danych obiektywu, najdłuższy czas
migawki będzie ustawiony na stałe na 1/30 s. Czas otwarcia migawki może być
wydłużany powyżej wybranej najdłuższej wartości, jeśli uzyskanie optymalnej
ekspozycji z użyciem czułości wybranej dla Maksymalna czułość jest
niemożliwe.
A Włączanie lub wyłączanie automatycznego doboru ISO
Automatyczny dobór ISO włącza się i wyłącza, naciskając przycisk S (Q)
i obracając przednim pokrętłem sterującym. Na wyświetlaczu LCD i w wizjerze
wyświetlana jest ikona ISO AUTO, gdy automatyczny dobór ISO jest włączony, lub
ikona ISO, kiedy jest wyłączony.
A Automatyczny dobór ISO
Podczas korzystania z lampy błyskowej najdłuższy czas otwarcia migawki będzie
ustawiony na wartość wybraną dla Najdłuższy czas migawki, chyba że ten czas
jest krótszy od ustawienia osobistego e1 (Czas synchronizacji błysku, 0 266)
lub dłuższy od ustawienia osobistego e2 (Czas migawki dla błysku, 0 266),
kiedy to zamiast niego użyty zostanie czas wybrany dla ustawienia osobistego
e2. Zwróć uwagę, że czułość ISO może automatycznie wzrastać podczas
korzystania z opcji automatycznego doboru czułości ISO w połączeniu z trybami
lampy błyskowej zsynchronizowanymi z długimi czasami ekspozycji (dostępne
w połączeniu ze zgodnymi opcjonalnymi lampami błyskowymi), co może
uniemożliwiać aparatowi wybranie długiego czasu otwarcia migawki.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat wybierania wzorca stosowanego do ustawiania
ekspozycji, gdy lampa błyskowa jest używana w połączeniu z automatycznym
doborem ISO, patrz A > Ustawienie osobiste e4 (Automatyczny dobór ISO M,
0 267).
123
Ekspozycja
Pomiar ekspozycji
Pomiar ekspozycji decyduje o sposobie ustawiania ekspozycji przez
aparat. Dostępne są następujące opcje:
Opcja
L
M
N
t
124
Opis
Matrycowy: zapewnia naturalne rezultaty w większości sytuacji. Aparat
dokonuje pomiaru szerokiego pola kadru oraz ustawia ekspozycję
zgodną z rozkładem tonów, kolorem, kompozycją oraz, w przypadku
obiektywów typu G, E lub D (0 281), informacją o odległości (matrycowy
pomiar ekspozycji 3D Color Matrix III; w przypadku innych obiektywów
z procesorem aparat używa matrycowego pomiaru ekspozycji Color
Matrix III, który nie zawiera informacji o odległości 3D).
Centralnie ważony: aparat mierzy cały kadr, ale przypisuje największą wagę
obszarowi centralnemu (jeśli zamocowany jest obiektyw z procesorem,
rozmiar obszaru można wybrać przy pomocy ustawienia osobistego b6,
Obszar pomiaru centralnego, 0 263; jeśli zamocowany jest obiektyw
bez procesora lub obiektyw AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5E
ED, obszar ten odpowiada kołu o średnicy 12 mm).Typowy sposób
pomiaru do portretów; zalecany w przypadku używania filtrów ze
współczynnikiem wydłużenia ekspozycji (współczynnikiem filtra)
powyżej 1×.
Punktowy: aparat dokonuje pomiaru w kole o średnicy 4 mm (około 1,5%
kadru). Okrąg znajduje się w centrum bieżącego pola AF i pozwala na
pomiar obiektów znajdujących się poza centrum kadru (jeśli używany
jest obiektyw bez procesora lub obiektyw AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm
f/3,5–4,5E ED albo działa automatyczny wybór pola AF, aparat będzie
dokonywał pomiaru centralnego pola AF). Zapewnia to poprawną
ekspozycję fotografowanego obiektu, nawet jeśli tło jest dużo jaśniejsze
lub ciemniejsze.
Pomiar chroniący jasne obszary przed prześwietleniem: aparat przypisuje większą
wagę do obszarów prześwietlonych. Używaj tego trybu do zmniejszania
utraty szczegółów w oświetlonych obszarach, np. podczas
fotografowania wykonawców oświetlonych punktowo na scenie.
Aby wybrać sposób pomiaru, naciśnij przycisk Y i obracaj głównym
pokrętłem sterującym, aż żądane ustawienie pojawi się w wizjerze i na
wyświetlaczu LCD.
Wyświetlacz LCD
Przycisk Y
Główne pokrętło
sterujące
Wizjer
A Dane obiektywu bez CPU
Określenie ogniskowej oraz otworu względnego obiektywów bez procesora przy
pomocy opcji Dane obiektywu bez CPU w menu ustawień (0 218) pozwala
aparatowi na stosowanie matrycowego pomiaru ekspozycji Color Matrix, gdy
wybrany jest pomiar matrycowy, a także zwiększa dokładność pomiaru
centralnie ważonego i punktowego. Pomiar centralnie ważony będzie używany,
jeśli pomiar chroniący jasne obszary przed prześwietleniem jest wybrany
w połączeniu z obiektywami bez procesora, lub jeśli pomiar matrycowy jest
wybrany w połączeniu z obiektywami bez procesora, dla których nie podano
danych obiektywu. Zwróć uwagę, że pomiar centralnie ważony może również
zostać użyty, jeśli pomiar chroniący jasne obszary przed prześwietleniem
zostanie wybrany w połączeniu z pewnymi obiektywami z procesorem
(obiektywy AI-P NIKKOR oraz obiektywy AF typów innych niż G, E lub D; 0 284).
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat:
• Wybierania, czy do matrycowego pomiaru ekspozycji ma być wykorzystywane
wykrywanie twarzy, patrz A > Ustawienie osobiste b5 (Pomiar matrycowy,
0 263).
• Dokonywania oddzielnych regulacji optymalnej ekspozycji dla poszczególnych
metod pomiaru, patrz A > Ustawienie osobiste b7 (Korekta pomiaru
ekspozycji, 0 263).
125
Tryb ekspozycji
Aby określić sposób ustawiania czasu otwarcia migawki i przysłony
przez aparat podczas regulacji ekspozycji, naciśnij przycisk I i obracaj
głównym pokrętłem sterującym, aż żądana opcja pojawi się na
wyświetlaczu LCD.
Przycisk I
Tryb
e
f
g
h
126
Główne pokrętło
sterujące
Opis
Automatyka programowa (0 128): aparat dobiera czas otwarcia migawki
i wartość przysłony w celu zapewnienia optymalnej ekspozycji. Zalecany
do fotografowania okazjonalnego oraz w sytuacjach, w których nie ma
czasu na ręczne dobieranie ustawień aparatu.
Automatyka z preselekcją czasu otwarcia migawki (0 129): użytkownik wybiera
czas otwarcia migawki, a aparat dobiera przysłonę w celu uzyskania
najlepszych rezultatów. Pozwala uzyskać efekt zatrzymania lub rozmycia
ruchu.
Automatyka z preselekcją przysłony (0 130): użytkownik wybiera przysłonę,
a aparat dobiera czas otwarcia migawki w celu uzyskania najlepszych
rezultatów. Używaj do rozmycia tła lub uzyskania jednocześnie ostrego
tła i pierwszego planu.
Tryb manualny (0 131): użytkownik ustawia zarówno czas otwarcia
migawki, jak i wartość przysłony. Ustaw czas otwarcia migawki na Czas
B (A) lub Czas (%), aby uzyskać długi czas naświetlania.
A Typy obiektywów
W przypadku korzystania z obiektywu z procesorem wyposażonego w pierścień
przysłony (0 284), zablokuj pierścień przysłony w położeniu jej najmniejszej
wartości (największej liczby przysłony). Obiektywy typu G i E nie mają pierścienia
przysłony.
W przypadku korzystania z obiektywu bez procesora (0 218), wybierz tryb
ekspozycji A (automatyka z preselekcją przysłony) lub M (tryb manualny).
W innych trybach tryb ekspozycji A jest automatycznie wybierany po
podłączeniu obiektywu bez procesora (0 284). Wskaźnik trybu ekspozycji (P lub
S) będzie migać na wyświetlaczu LCD, a A będzie wyświetlone w wizjerze.
A Podgląd głębi ostrości
Aby uzyskać podgląd efektu ustawionej przysłony,
wciśnij i przytrzymaj przycisk Pv. Obiektyw zostanie
przysłonięty zgodnie z wartością przysłony
wybraną przez aparat (tryby P i S) lub przez
użytkownika (tryby A i M), pozwalając na uzyskanie
podglądu głębi ostrości w wizjerze.
Przycisk Pv
A Ustawienie osobiste e5—Błysk modelujący
To ustawienie reguluje, czy opcjonalne lampy błyskowe obsługujące kreatywny
system oświetlenia firmy Nikon (CLS; 0 288) wyemitują błysk modelujący po
wciśnięciu przycisku Pv.
127
P: automatyka programowa
W tym trybie aparat automatycznie dostosowuje czas otwarcia migawki
i przysłonę zgodnie z wbudowanym programem w celu zapewnienia
optymalnej ekspozycji w większości sytuacji.
A Fleksja programu
W trybie ekspozycji P można wybrać jedną z wielu
różnych kombinacji czasu otwarcia migawki
i przysłony, obracając głównym pokrętłem
sterującym, gdy pomiar ekspozycji jest włączony
(„fleksja programu”). Wszystkie kombinacje
zapewnią taką samą ekspozycję. Gdy fleksja
programu działa, na wyświetlaczu LCD widoczna
jest gwiazdka („U”). Aby przywrócić domyślne
Główne pokrętło sterujące
wartości czasu otwarcia migawki i przysłony,
obracaj pokrętłem sterującym aż do zniknięcia
gwiazdki, a następnie wybierz inny tryb lub wyłącz aparat.
A Patrz również
Informacje na temat włączania pomiaru ekspozycji znajdują się w punkcie
„Licznik czasu czuwania (fotografowanie z użyciem wizjera)” (0 34).
128
S: automatyka z preselekcją czasu
W trybie automatyki z preselekcją czasu otwarcia migawki użytkownik
wybiera czas otwarcia migawki, a aparat automatycznie ustawia wartość
przysłony zapewniającą optymalną ekspozycję.
Gdy pomiar ekspozycji jest włączony, obracaj
głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać
czas otwarcia migawki. Czas otwarcia migawki
można ustawić na „p” lub wartość
pomiędzy 30 s a 1/8000 s. Czas otwarcia migawki
można zablokować na wybranym ustawieniu
(0 136).
Główne pokrętło sterujące
129
A: automatyka z preselekcją przysłony
W trybie automatyki z preselekcją przysłony użytkownik wybiera
wartość przysłony, a aparat automatycznie ustawia czas otwarcia
migawki zapewniający optymalną ekspozycję.
Gdy pomiar ekspozycji jest włączony, obracaj
przednim pokrętłem sterującym w celu
wybrania żądanej przysłony w zakresie od
minimalnej do maksymalnej wartości dla
obiektywu. Przysłonę można zablokować na
wybranym ustawieniu (0 136).
Przednie pokrętło sterujące
A Obiektywy bez procesora (0 284)
Do ustawienia przysłony użyj pierścienia
przysłony. Jeśli otwór względny został
określony przy pomocy pozycji Dane
obiektywu bez CPU w menu ustawień (0 218),
kiedy zamocowany jest obiektyw bez
procesora, bieżąca liczba przysłony będzie
wyświetlana w wizjerze i na wyświetlaczu LCD,
zaokrąglona do najbliższej pełnej działki.
W przeciwnym wypadku wskaźniki przysłony
będą podawać tylko liczbę działek (F, z otworem względnym wyświetlanym
jako FA), a liczbę przysłony należy odczytywać z pierścienia przysłony
obiektywu.
130
M: tryb manualny
W manualnym trybie ekspozycji użytkownik ustawia zarówno czas
otwarcia migawki, jak i wartość przysłony. Gdy pomiar ekspozycji jest
włączony, obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać czas
otwarcia migawki, i przednim pokrętłem sterującym, aby ustawić
przysłonę. Czas otwarcia migawki można ustawić na „p” lub
wartość pomiędzy 30 s a 1/8000 s, lub też migawkę można otworzyć na
dowolny czas w celu uzyskania długiego czasu naświetlania (A lub
%, 0 133). Przysłonę można ustawić na wartość od minimalnej do
maksymalnej wartości dla obiektywu. Aby sprawdzić ekspozycję,
skorzystaj ze wskaźników ekspozycji.
Przysłona
Przednie pokrętło sterujące
Czas otwarcia
migawki
Główne pokrętło sterujące
Czas otwarcia migawki i przysłonę można zablokować na wybranym
ustawieniu (0 136).
131
A Obiektywy AF Micro NIKKOR
O ile korzysta się z zewnętrznego światłomierza, proporcję ekspozycji należy brać
pod uwagę, tylko gdy do ustawiania przysłony używany jest pierścień przysłony.
A Wskaźniki ekspozycji
Wskaźniki ekspozycji w wizjerze i na wyświetlaczu LCD pokazują, czy przy
bieżących ustawieniach zdjęcie byłoby niedoświetlone lub prześwietlone.
W zależności od opcji wybranej dla ustawienia osobistego b2 (Krok EV zmiany
ekspozycji, 0 262), stopień niedoświetlenia lub prześwietlenia jest pokazywany
w krokach co 1/3 EV, 1/2 EV lub 1 EV. Jeśli limity układu pomiaru ekspozycji zostaną
przekroczone, wskaźniki będą migać.
Ustawienie osobiste b2 ustawione na 1/3 EV
Prześwietlone o ponad
Optymalna ekspozycja Niedoświetlone o 1/3 EV
3 EV
Wyświetlacz LCD
Wizjer
A Patrz również
Aby uzyskać informacje o odwracaniu wskaźników ekspozycji, tak aby wartości
ujemne były wyświetlane po prawej stronie, a dodatnie po lewej stronie, patrz A >
Ustawienie osobiste f7 (Odwróć wskaźniki, 0 269).
132
Długie ekspozycje (tylko tryb M)
Wybierz następujące czasy otwarcia migawki, aby użyć długich czasów
naświetlania w celu uzyskania długich ekspozycji ruchomych świateł,
gwiazd, nocnych widoków lub fajerwerków.
• Czas B (A): migawka pozostaje otwarta tak długo, jak spust migawki
pozostaje wciśnięty. Aby zapobiec poruszeniu zdjęcia, użyj statywu,
opcjonalnego bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub
przewodu zdalnego sterowania (0 295).
• Czas (%): rozpocznij ekspozycję przy pomocy spustu migawki na
aparacie, na opcjonalnym przewodzie zdalnego sterowania lub
bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. Migawka pozostaje
otwarta do ponownego naciśnięcia spustu migawki.
Czas otwarcia migawki: A (35-sekundowa ekspozycja)
Przysłona: f/25
1 Przygotuj aparat.
Zamocuj aparat na statywie lub ustaw go na stabilnej, poziomej
powierzchni.
A Długie ekspozycje
Zamknij osłonę okularu wizjera, aby zapobiec zakłócaniu zdjęć przez światło
wpadające przez wizjer (0 116). Aby zapobiec przerwie w zasilaniu, gdy
migawka jest otwarta, firma Nikon zaleca użycie całkowicie naładowanego
akumulatora lub opcjonalnego zasilacza sieciowego i złącza zasilania. Zwróć
uwagę, że szumy (jasne punkty, losowo rozmieszczone jasne piksele lub
mgła) mogą być widoczne na długich ekspozycjach. Występowanie jasnych
punktów i mgły można zredukować, wybierając Włącz dla Redukcja
szumów - dł. naśw. w menu fotografowania (0 253).
133
2 Wybierz tryb ekspozycji M.
Naciśnij przycisk I i obracaj głównym pokrętłem sterującym, aż
M pojawi się na wyświetlaczu LCD.
Przycisk I
Główne pokrętło
sterujące
3 Wybierz czas otwarcia migawki.
Gdy pomiar ekspozycji jest włączony,
obracaj głównym pokrętłem sterującym,
aby wybrać czas otwarcia migawki Czas
B (A) lub Czas (%). Wskaźniki
ekspozycji nie pojawiają się, gdy wybrane
jest Czas B (A) lub Czas (%).
Czas B
Czas
4 Otwórz migawkę.
Czas B: po ustawieniu ostrości wciśnij do końca spust migawki na
aparacie, opcjonalnym przewodzie zdalnego sterowania lub
bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. Trzymaj spust
migawki wciśnięty do momentu zakończenia rejestracji ekspozycji.
Czas: naciśnij spust migawki do końca.
134
5 Zamknij migawkę.
Czas B: zdejmij palec ze spustu migawki.
Czas: naciśnij spust migawki do końca.
135
Blokada czasu otwarcia migawki i wartości
przysłony
Blokada czasu otwarcia migawki jest dostępna w trybie automatyki
z preselekcją czasu otwarcia migawki oraz w manualnym trybie ekspozycji,
a blokada wartości przysłony jest dostępna w trybie automatyki z preselekcją
przysłony i w manualnym trybie ekspozycji. Blokada czasu otwarcia migawki
i blokada wartości przysłony są niedostępne w trybie automatyki programowej.
1 Przypisz funkcję blokady czasu otwarcia migawki i wartości
przysłony do elementu sterującego aparatu.
Przypisz Blok. czasu migawki i przysł. do elementu sterującego
przy pomocy ustawienia osobistego f1 (Osobisty przydział
sterowania, 0 268).
2 Zablokuj czas otwarcia migawki i/lub wartość przysłony.
Czas otwarcia migawki (tryby ekspozycji S i M):
naciśnij wybrany element sterujący
i obracaj głównym pokrętłem sterującym,
aż ikony F pojawią się w wizjerze i na
wyświetlaczu LCD.
Aby odblokować czas otwarcia migawki,
naciśnij element sterujący i obracaj
głównym pokrętłem sterującym, aż ikony F znikną z wyświetlaczy.
Przysłona (tryby ekspozycji A i M): naciśnij
wybrany element sterujący i obracaj
przednim pokrętłem sterującym, aż ikony
F pojawią się w wizjerze i na wyświetlaczu
LCD.
Aby odblokować przysłonę, naciśnij
element sterujący i obracaj przednim
pokrętłem sterującym, aż ikony F znikną z wyświetlaczy.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat utrzymywania blokady czasu otwarcia migawki
i/lub przysłony na wybranych wartościach, patrz A > Ustawienie osobiste f3
(Blok. czasu migawki i przysł.; 0 268).
136
Blokada automatycznej ekspozycji (AE)
Korzystaj z blokady automatycznej ekspozycji do zmieniania kompozycji
zdjęć po użyciu centralnie ważonego lub punktowego pomiaru
ekspozycji (0 124) do pomiaru ekspozycji.
1 Zablokuj ekspozycję.
Ustaw aparat w taki sposób, aby obiekt był
widoczny w wybranym polu AF,
a następnie naciśnij spust migawki do
połowy. Ze spustem migawki wciśniętym
do połowy i obiektem umieszczonym
w polu AF, naciśnij środek wybieraka
dodatkowego, aby zablokować ekspozycję
(jeśli używasz autofokusa, sprawdź czy
wskaźnik ostrości I jest widoczny
w wizjerze).
Spust migawki
Wybierak dodatkowy
Gdy ekspozycja jest zablokowana,
w wizjerze jest wyświetlany wskaźnik AE-L.
2 Zmień kompozycję kadru.
Trzymając środek wybieraka
dodatkowego wciśnięty,
zmień kompozycję kadru
i zrób zdjęcie.
137
A Pomiar punktowy
W pomiarze punktowym ekspozycja zostanie zablokowana na wartości
zmierzonej w wybranym polu AF (0 124).
A Korekta czasu otwarcia migawki i wartości przysłony
Przy włączonej blokadzie ekspozycji można regulować następujące ustawienia
bez zmiany zmierzonej wartości ekspozycji:
Tryb ekspozycji
P
S
A
Ustawienie
Czas otwarcia migawki i przysłona (fleksja programu; 0 128)
Czas otwarcia migawki
Przysłona
Nowe wartości można sprawdzić w wizjerze i na wyświetlaczu LCD. Zwróć
uwagę, że pomiaru ekspozycji nie można zmieniać, gdy blokada ekspozycji jest
włączona.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat używania spustu migawki do blokowania
ekspozycji, patrz A > Ustawienie osobiste c1 (Blok. AE spustem migawki,
0 263). Jeśli wybrane jest Włącz (naciśnięcie do połowy), ekspozycja zostanie
zablokowana po wciśnięciu spustu migawki do połowy.
138
Kompensacja ekspozycji
Kompensacja ekspozycji służy do modyfikowania wartości ekspozycji
proponowanej przez aparat, umożliwiając rozjaśnianie i przyciemnianie
zdjęć. Kompensacja jest najskuteczniejsza, jeśli jest używana
z pomiarem centralnie ważonym lub punktowym (0 124). Wybieraj
spośród wartości od –5 EV (niedoświetlenie) do +5 EV (prześwietlenie)
w krokach co 1/3 EV. Ogólnie rzecz biorąc, wybieranie wartości dodatnich
powoduje, że fotografowany obiekt staje się jaśniejszy, a wartości
ujemnych, że staje się ciemniejszy.
–1 EV
Bez kompensacji
ekspozycji
+1 EV
Aby wybrać wartość dla kompensacji ekspozycji, naciśnij przycisk E
i obracaj głównym pokrętłem sterującym, aż żądana wartość pojawi się
w wizjerze i na wyświetlaczu LCD.
Przycisk E
Główne pokrętło sterujące
139
±0 EV
(wciśnięty przycisk E)
–0,3 EV
+2,0 EV
Przy wartościach innych niż ±0,0, cyfra 0
w centrum wskaźników ekspozycji będzie
migać (z wyjątkiem trybu ekspozycji M),
a ikona E zostanie wyświetlona w wizjerze
i na wyświetlaczu LCD po zwolnieniu
przycisku E. Bieżącą wartość kompensacji
ekspozycji można sprawdzić na wskaźniku
ekspozycji, naciskając przycisk E.
Normalną ekspozycję można przywrócić, ustawiając wartość
kompensacji na ±0,0. Wyłączenie aparatu nie powoduje zresetowania
wartości kompensacji ekspozycji.
A Tryb ekspozycji M
W trybie ekspozycji M kompensacja ekspozycji ma wpływ tylko na wskaźnik
ekspozycji. Czas otwarcia migawki i przysłona pozostają niezmienione.
A Korzystanie z lampy błyskowej
Podczas korzystania z lampy błyskowej kompensacja ekspozycji wpływa
zarówno na moc błysku, jak i ekspozycję, zmieniając jasność głównego
fotografowanego obiektu oraz tła. Ustawienia osobistego e3 (Komp. eksp. dla
lampy błysk., 0 266) można używać do ograniczania wpływu kompensacji
ekspozycji do tła.
140
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat:
• Wybierania rozmiaru kroków dostępnych dla kompensacji ekspozycji, patrz A >
Ustawienie osobiste b3 (Krok EV komp. eksp./błysku, 0 262).
• Dokonywania regulacji kompensacji ekspozycji bez naciskania przycisku E,
patrz A > Ustawienie osobiste b4 (Łatwa kompensacja eksp., 0 263).
• Automatycznego modyfikowania ekspozycji, mocy błysku, balansu bieli lub
aktywnej funkcji D-Lighting, patrz „Braketing” (0 142).
141
Braketing
Braketing automatycznie modyfikuje ekspozycję, moc błysku,
ustawienia aktywnej funkcji D-Lighting (ang. Active D-Lighting – ADL)
lub balans bieli dla każdego zdjęcia, „biorąc w nawias” (ang. bracket)
bieżącą wartość. Wybieraj tę funkcję w sytuacjach, w których uzyskanie
prawidłowych ustawień jest trudne i nie ma czasu na sprawdzanie
rezultatów oraz dopasowanie ustawień po każdym zdjęciu, lub też
w celu eksperymentowania z różnymi ustawieniami dla tego samego
fotografowanego obiektu.
Braketing reguluje się przy pomocy opcji
Sposób real. aut. braketingu w menu
fotografowania, które zawiera następujące
opcje:
• Braketing mocy błysku i AE: aparat modyfikuje
ekspozycję i moc błysku dla serii zdjęć
(0 143). Zwróć uwagę, że braketing mocy
błysku jest dostępny tylko w trybach i-TTL oraz, jeśli są one
obsługiwane, w trybach sterowania lampą błyskową z automatyką
przysłony (qA); (0 189, 288).
• Braketing AE: aparat modyfikuje ekspozycję w serii zdjęć.
• Braketing mocy błysku: aparat modyfikuje moc błysku w serii zdjęć.
• Braketing balansu bieli: aparat tworzy wiele kopii każdego zdjęcia, każdą
z innym balansem bieli (0 148).
• Braketing ADL: aparat modyfikuje działanie aktywnej funkcji D-Lighting
w serii zdjęć (0 152).
142
❚❚ Braketing ekspozycji i mocy błysku
Aby modyfikować ekspozycję i/lub moc błysku dla serii zdjęć:
Ekspozycja
zmodyfikowana o:
0 EV
Ekspozycja
zmodyfikowana o:
–1 EV
Ekspozycja
zmodyfikowana o:
+1 EV
1 Wybierz liczbę zdjęć.
Wciskając przycisk BKT, obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby
wybrać liczbę zdjęć w sekwencji braketingu. Liczba zdjęć jest
pokazana na wyświetlaczu LCD.
Liczba zdjęć
Przycisk BKT
Główne pokrętło
sterujące
Wskaźnik braketingu
ekspozycji i mocy błysku
Przy ustawieniach innych niż zero, ikona
M oraz wskaźnik braketingu ekspozycji
i mocy błysku są widoczne na
wyświetlaczu LCD, a w wizjerze wyświetlane jest BKT.
143
2 Wybierz krok ekspozycji.
Wciskając przycisk BKT, obracaj przednim pokrętłem sterującym, aby
wybrać krok ekspozycji.
Krok ekspozycji
Przycisk BKT
Przednie pokrętło
sterujące
Przy ustawieniach domyślnych wielkość kroku można wybrać
pomiędzy 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 i 3 EV. Programy braketingu z krokiem
0,3 (1/3) EV są podane poniżej.
Ekran wyświetlacza LCD
Liczba zdjęć
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Kolejność braketingu (w EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Zwróć uwagę, że dla kroków ekspozycji co 2 EV lub więcej
maksymalna liczba zdjęć wynosi 5; jeśli w kroku 1 wybrana została
wyższa wartość, liczba zdjęć zostanie automatycznie ustawiona na 5.
144
3 Wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
Aparat będzie modyfikować ekspozycję i/lub moc błysku pomiędzy
ujęciami zgodnie z wybranym programem braketingu. Modyfikacje
ekspozycji są dodawane do modyfikacji dokonanych funkcją
kompensacji ekspozycji (0 139).
Kiedy działa braketing, wskaźnik postępu braketingu jest widoczny
w wizjerze i na wyświetlaczu LCD. Po każdym zdjęciu ze wskaźnika
znika jeden segment.
Liczba zdjęć: 3; krok: 0,7
Ekran po pierwszym zdjęciu
145
❚❚ Anulowanie braketingu
Aby anulować braketing, naciśnij przycisk BKT i obracaj głównym
pokrętłem sterującym, aż liczba zdjęć w sekwencji braketingu będzie
wynosić zero (r), a M przestanie być wyświetlane. Ostatni
uruchomiony program zostanie przywrócony przy następnym
włączeniu braketingu. Braketing można również anulować,
przeprowadzając resetowanie dwoma przyciskami (0 209), ale w tym
wypadku program braketingu nie zostanie przywrócony przy
następnym włączeniu braketingu.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat:
• Wybierania rozmiaru kroków braketingu, patrz A > Ustawienie osobiste b2
(Krok EV zmiany ekspozycji, 0 262).
• Wybierania kolejności przeprowadzania braketingu, patrz A > Ustawienie
osobiste e7 (Kolejność braketingu, 0 267).
• Zmiany funkcji przycisku BKT, patrz A > Ustawienie osobiste f1 (Osobisty
przydział sterowania) > Przycisk BKT + y (0 268).
146
A Braketing ekspozycji i mocy błysku
W trybie seryjnym wolnym, seryjnym szybkim i seryjnym cichym wyzwalania
migawki fotografowanie zostanie wstrzymane po zrobieniu liczby zdjęć
określonej w programie braketingu. Fotografowanie zostanie wznowione po
następnym naciśnięciu spustu migawki.
Jeśli karta pamięci zapełni się przed zrobieniem wszystkich zdjęć z sekwencji,
fotografowanie można wznowić od następnego zdjęcia w sekwencji po zmianie
karty pamięci lub usunięciu zdjęć w celu uzyskania wolnego miejsca na karcie
pamięci. Jeśli aparat zostanie wyłączony przed zrobieniem wszystkich zdjęć
w sekwencji braketingu, fotografowanie można wznowić od kolejnego zdjęcia
w sekwencji po włączeniu aparatu.
A Braketing ekspozycji
Aparat zmienia parametry ekspozycji, modyfikując czas otwarcia migawki
i wartość przysłony (automatyka programowa), wartość przysłony (automatyka
z preselekcją czasu otwarcia migawki) lub czas otwarcia migawki (automatyka
z preselekcją przysłony, manualny tryb ekspozycji). Jeśli Włącz jest wybrane dla
Ustawienia czułości ISO > Automatyczny dobór ISO (0 121) w trybach P, S i A,
aparat będzie automatycznie modyfikować czułość ISO w celu uzyskania
optymalnej ekspozycji w razie przekroczenia limitów układu pomiaru ekspozycji
aparatu. W trybie M aparat najpierw zastosuje automatyczny dobór ISO, aby
zbliżyć ekspozycję jak najbardziej do wartości optymalnej, a następnie
przeprowadzi braketing tej ekspozycji, modyfikując czas otwarcia migawki.
Ustawienia osobistego e6 (Autom. braketing (tryb M), 0 267) można używać
do zmieniania sposobu przeprowadzania braketingu ekspozycji i mocy błysku
przez aparat w manualnym trybie ekspozycji. Braketing można przeprowadzać
poprzez modyfikowanie mocy błysku wraz z czasem otwarcia migawki i/lub
przysłoną lub poprzez modyfikowanie samej mocy błysku.
147
❚❚ Braketing balansu bieli
Aparat tworzy wiele kopii każdego zdjęcia, każdą z innym balansem
bieli.
1 Wybierz liczbę zdjęć.
Wciskając przycisk BKT, obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby
wybrać liczbę zdjęć w sekwencji braketingu. Liczba zdjęć jest
pokazana na wyświetlaczu LCD.
Liczba zdjęć
Przycisk BKT
Główne pokrętło
sterujące
Przy ustawieniach innych niż zero, ikona
W oraz wskaźnik braketingu balansu
bieli są widoczne na wyświetlaczu LCD,
a w wizjerze wyświetlane jest BKT.
148
Wskaźnik braketingu
balansu bieli
2 Wybierz krok balansu bieli.
Wciskając przycisk BKT, obracaj przednim pokrętłem sterującym, aby
wybrać zmianę balansu bieli. Każdy krok odpowiada w przybliżeniu
5 miredom.
Krok balansu bieli
Przycisk BKT
Przednie pokrętło
sterujące
Wybieraj spośród kroków 1 (5 miredów), 2 (10 miredów) i 3 (15
miredów). Wyższe wartości B odpowiadają zwiększonej
intensywności barwy niebieskiej, wyższe wartości A odpowiadają
zwiększonej intensywności barwy bursztynowej (0 161). Programy
braketingu z krokiem 1 są podane poniżej.
Ekran wyświetlacza LCD
Liczba
zdjęć
0
3
3
2
2
3
5
Krok balansu
bieli
1
1B
1A
1B
1A
1 A, 1 B
1 A, 1 B
7
1 A, 1 B
9
1 A, 1 B
Kolejność braketingu
0
0/1 B/2 B
0/2 A/1 A
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
0/2 A/1 A/1 B/2 B
0/3 A/2 A/1 A/1 B/
2 B/3 B
0/4 A/3 A/2 A/
1 A/1 B/2 B/3 B/4 B
149
3 Wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
Każde zdjęcie będzie przetworzone w celu utworzenia liczby kopii
określonej w programie braketingu, a każda kopia będzie miała inny
balans bieli. Modyfikacje balansu bieli są dodawane do regulacji
balansu bieli dokonanej funkcją precyzyjnej korekty balansu bieli.
Jeśli liczba zdjęć w programie
braketingu przekracza liczbę możliwych
do zapisania zdjęć, n i ikona karty,
której to dotyczy, będą migać na
wyświetlaczu LCD, migająca ikona j
pojawi się w wizjerze, a spust migawki
zostanie zablokowany. Fotografowanie
będzie można rozpocząć dopiero po
włożeniu nowej karty pamięci.
150
❚❚ Anulowanie braketingu
Aby anulować braketing, naciśnij przycisk BKT i obracaj głównym
pokrętłem sterującym, aż liczba zdjęć w sekwencji braketingu będzie
wynosić zero (r), a W przestanie być wyświetlane. Ostatni
uruchomiony program zostanie przywrócony przy następnym
włączeniu braketingu. Braketing można również anulować,
przeprowadzając resetowanie dwoma przyciskami (0 209), ale w tym
wypadku program braketingu nie zostanie przywrócony przy
następnym włączeniu braketingu.
A Braketing balansu bieli
Braketing balansu bieli jest niedostępny przy ustawieniu jakości zdjęcia NEF
(RAW). Wybranie opcji NEF (RAW) lub NEF (RAW) + JPEG anuluje braketing
balansu bieli.
Braketing balansu bieli wpływa tylko na temperaturę barwową (oś barwy
bursztynowej-niebieskiej na ekranie precyzyjnej korekty balansu bieli, 0 161).
Nie są przeprowadzane żadne regulacje na osi barwy zielonej-magenty.
W trybie samowyzwalacza liczba kopii określona w programie braketingu
zostanie utworzona po każdym wyzwoleniu migawki, niezależnie od opcji
wybranej dla ustawienia osobistego c3 (Samowyzwalacz) > Liczba zdjęć
(0 264).
Jeśli aparat zostanie wyłączony, gdy świeci się dioda dostępu do karty pamięci,
aparat wyłączy się całkowicie dopiero po zapisaniu wszystkich zdjęć z sekwencji.
151
❚❚ Braketing ADL
Aparat modyfikuje działanie aktywnej funkcji D-Lighting w serii
ekspozycji.
1 Wybierz liczbę zdjęć.
Wciskając przycisk BKT, obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby
wybrać liczbę zdjęć w sekwencji braketingu. Liczba zdjęć jest
pokazana na wyświetlaczu LCD.
Liczba zdjęć
Przycisk BKT
Główne pokrętło
sterujące
Wskaźnik braketingu ADL
Przy ustawieniach innych niż zero, ikona d oraz wskaźnik
braketingu ADL są widoczne na wyświetlaczu LCD, a w wizjerze
wyświetlane jest BKT. Wybierz dwa zdjęcia, aby zrobić jedno zdjęcie
z wyłączoną aktywną funkcją D-Lighting, a drugie zdjęcie
zarejestrować z wybraną wartością tej funkcji. Wybierz od trzech do
pięciu zdjęć, aby zrobić serię zdjęć z aktywną funkcją D-Lighting
ustawioną na Wyłącz, Zmniejszona i Normalna (trzy zdjęcia),
Wyłącz, Zmniejszona, Normalna i Zwiększona (cztery zdjęcia), lub
Wyłącz, Zmniejszona, Normalna, Zwiększona i Bardzo wysoka
(pięć zdjęć). Jeśli wybierzesz więcej niż dwa zdjęcia, przejdź do kroku 3.
152
2 Wybierz aktywną funkcję D-Lighting.
Wciskając przycisk BKT, obracaj przednim pokrętłem sterującym, aby
wybrać ustawienie aktywnej funkcji D-Lighting.
Przycisk BKT
Przednie pokrętło sterujące
Aktywna funkcja D-Lighting jest pokazana na wyświetlaczu LCD.
Ekran wyświetlacza LCD
ADL
Y Automatyczna
Z Bardzo wysoka
P Zwiększona
Q Normalna
R Zmniejszona
153
3 Wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
Aparat będzie modyfikować pracę aktywnej funkcji D-Lighting
pomiędzy ujęciami zgodnie z wybranym programem braketingu.
Kiedy działa braketing, wskaźnik postępu braketingu jest widoczny
na wyświetlaczu LCD. Po każdym zdjęciu ze wskaźnika znika jeden
segment.
Liczba zdjęć: 3
154
Ekran po pierwszym zdjęciu
❚❚ Anulowanie braketingu
Aby anulować braketing, naciśnij przycisk BKT i obracaj głównym
pokrętłem sterującym, aż liczba zdjęć w sekwencji braketingu będzie
wynosić zero (r), a d przestanie być wyświetlane. Ostatni
uruchomiony program zostanie przywrócony przy następnym
włączeniu braketingu. Braketing można również anulować,
przeprowadzając resetowanie dwoma przyciskami (0 209), ale w tym
wypadku program braketingu nie zostanie przywrócony przy
następnym włączeniu braketingu.
A Braketing ADL
W trybie seryjnym wolnym, seryjnym szybkim i seryjnym cichym wyzwalania
migawki fotografowanie zostanie wstrzymane po zrobieniu liczby zdjęć
określonej w programie braketingu. Fotografowanie zostanie wznowione po
następnym naciśnięciu spustu migawki.
Jeśli karta pamięci zapełni się przed zrobieniem wszystkich zdjęć z sekwencji,
fotografowanie można wznowić od następnego zdjęcia w sekwencji po zmianie
karty pamięci lub usunięciu zdjęć w celu uzyskania wolnego miejsca na karcie
pamięci. Jeśli aparat zostanie wyłączony przed zrobieniem wszystkich zdjęć
w sekwencji braketingu, fotografowanie można wznowić od kolejnego zdjęcia
w sekwencji po włączeniu aparatu.
155
Balans bieli
Opcje balansu bieli
Balans bieli zapewnia, że barwy na zdjęciu nie zmieniają się pod
wpływem barwy źródła światła. Automatyczny balans bieli jest zalecany
w przypadku większości źródeł światła. Jeśli uzyskanie pożądanych
rezultatów z użyciem automatycznego balansu bieli jest niemożliwe,
wybierz opcję z listy poniżej lub skorzystaj z pomiaru manualnego
balansu bieli.
Opcja (Temp. barwowa *)
v Automatyczny
Zach. biel (zred. ciepłe kolory;
3500–8000 K)
Normalny (3500–8000 K)
Zach. ciepłe barwy światła
(3500–8000 K)
dla naturaln. oświetl.
D Autom.
(4500–8000 K)
J
156
Światło żarowe (3000 K)
Opis
Balans bieli jest regulowany
automatycznie w celu uzyskania
optymalnych rezultatów w przypadku
większości źródeł światła. Aby uzyskać
najlepsze rezultaty, używaj obiektywu
typu G, E lub D. Jeśli opcjonalna lampa
błyskowa wyemituje błysk, rezultaty
zostaną odpowiednio dostosowane.
Temperaturę barwową można
wyświetlić na ekranie odtwarzania
informacji o zdjęciu po zakończeniu
fotografowania (0 229).
Balans bieli jest regulowany w celu
dostosowania do naturalnego światła,
zapewniając barwy bardziej zbliżone
do postrzeganych gołym okiem.
Stosuj przy oświetleniu żarowym.
Opcja (Temp. barwowa *)
I
Światło jarzeniowe
Lampy sodowe (2700 K)
Ciepłe białe jarzeniowe (3000 K)
Białe jarzeniowe (3700 K)
Zimne białe jarzeniowe (4200 K)
Białe dzienne jarzeniowe (5000 K)
Dzienne jarzeniowe (6500 K)
Opis
Stosuj przy oświetleniu:
• Lampami sodowymi (używanymi
w budynkach sportowych).
• Ciepłym białym światłem
jarzeniowym.
• Białym światłem jarzeniowym.
• Zimnym białym światłem
jarzeniowym.
• Dziennym białym światłem
jarzeniowym.
• Dziennym światłem jarzeniowym.
• Źródłami światła o wysokiej
temperaturze barwowej (np.
lampami rtęciowymi).
Stosuj do obiektów oświetlonych
H Światło słoneczne (5200 K)
bezpośrednio światłem słonecznym.
Używaj z opcjonalnymi lampami
Lampa
błyskowa
(5400
K)
N
błyskowymi.
Stosuj przy oświetleniu naturalnym
w ciągu dnia, przy dużym
G Pochmurno (6000 K)
zachmurzeniu.
Stosuj do obiektów w cieniu przy
M Cień (8000 K)
oświetleniu naturalnym w ciągu dnia.
temperatury barwowej
Wybierz temperaturę barwową z listy
K Wybór
(2500–10 000 K)
wartości (0 163).
Użyj fotografowanego obiektu, źródła
światła lub istniejącej fotografii jako
L Pomiar manualny
punktu odniesienia dla balansu bieli
(0 165).
* Wszystkie wartości mają charakter przybliżony i nie odzwierciedlają efektów precyzyjnej korekty (jeśli
dotyczy).
Rtęciowe wysokie temperatury (7200 K)
157
Aby wybrać balans bieli, naciśnij przycisk U i obracaj głównym
pokrętłem sterującym, aż żądane ustawienie pojawi się na wyświetlaczu
LCD.
Przycisk U
Główne pokrętło
sterujące
Kiedy wybrane jest v (Automatyczny) lub I (Światło jarzeniowe),
można wybrać opcję pomocniczą, wciskając przycisk U i obracając
przednim pokrętłem sterującym.
Przycisk U
158
Przednie pokrętło
sterujące
A Menu fotografowania i menu nagrywania filmów
Balans bieli można również dostosować za pomocą opcji Balans bieli z menu
fotografowania lub nagrywania filmów (0 252, 257), której można również użyć
do precyzyjnej korekty balansu bieli (0 161) lub zarządzania pozycjami pamięci
pomiaru manualnego wartości balansu bieli (0 165).
A v („Automatyczny”)
Opcja v (Automatyczny) oferuje wybór ustawień v0 (Zach. biel (zred.
ciepłe kolory)), v1 (Normalny) oraz v2 (Zach. ciepłe barwy światła).
v0 (Zach. biel (zred. ciepłe kolory)) sprawia, że biel rejestrowana
w oświetleniu żarowym wygląda biało, a v2 (Zach. ciepłe barwy światła)
zachowuje ciepłe odcienie normalnie postrzegane w oświetleniu żarowym.
A D („Autom. dla naturaln. oświetl.”)
D (Autom. dla naturaln. oświetl.) może nie zapewniać uzyskania
pożądanych rezultatów w sztucznym oświetleniu. Wybierz v (Automatyczny)
lub opcję dopasowaną do źródła światła.
A Studyjne oświetlenie błyskowe
v (Automatyczny) może nie dawać oczekiwanych rezultatów w przypadku
dużych studyjnych lamp błyskowych. Użyj manualnego pomiaru balansu bieli
lub ustaw balans bieli na N (Lampa błyskowa), po czym użyj funkcji precyzyjnej
korekty do dostosowania balansu bieli.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat modyfikowania balansu bieli w celu „wzięcia
w nawias” bieżącej wartości, patrz „Braketing” (0 142).
159
A Temperatura barwowa
Postrzegany kolor źródła światła jest różny w zależności od obserwatora i innych
warunków. Temperatura barwowa to obiektywna miara koloru źródła światła,
definiowana w odniesieniu do temperatury, do jakiej należałoby rozgrzać obiekt,
aby promieniował on światłem o takiej samej długości fali. Źródła białego światła
z temperaturą barwową w zakresie około 5000–5500 K wyglądają na białe,
a źródła światła o niższej temperaturze barwowej, np. żarówki, wyglądają na
nieznacznie żółte lub czerwone. Źródła światła o wyższej temperaturze
barwowej dają natomiast światło o zabarwieniu niebieskim.
„Cieplejsze” (bardziej czerwone) barwy
3000
q
w
4000
e
r
5000
„Zimniejsze” (bardziej niebieskie) barwy
6000
tyu i
8000
o
!0
!1
q I (lampy sodowe): 2700 K
w J (światło żarowe)/I (ciepłe białe jarzeniowe): 3000 K
e I (białe jarzeniowe): 3700 K
r I (zimne białe jarzeniowe): 4200 K
t I (białe dzienne jarzeniowe): 5000 K
y H (światło słoneczne): 5200 K
u N (lampa błyskowa): 5400 K
i G (pochmurno): 6000 K
o I (dzienne jarzeniowe): 6500 K
!0 I (rtęciowe wysokie temperatury): 7200 K
!1 M (cień): 8000 K
Uwaga: wszystkie wartości liczbowe mają charakter przybliżony.
160
10000
[K]
Precyzyjna korekta balansu bieli
Przy ustawieniach innych niż K (Wybór temperatury barwowej)
balans bieli można precyzyjnie skorygować w celu skompensowania
różnych odcieni barwy źródła światła lub uzyskania na zdjęciu
zamierzonej dominanty barwowej.
1 Wyświetl opcje precyzyjnej korekty.
Wyróżnij opcję balansu bieli i naciśnij 2
(jeśli wyświetlone zostanie podmenu,
wybierz żądaną opcję i naciśnij 2
ponownie, aby wyświetlić opcje
precyzyjnej korekty; aby uzyskać
informacje na temat precyzyjnej korekty
pomiaru manualnego balansu bieli, patrz „Precyzyjna korekta
pomiaru manualnego balansu bieli”, 0 174).
2 Skoryguj balans bieli.
Współrzędne
Skoryguj balans bieli za pomocą wybieraka
wielofunkcyjnego. Balans bieli można
korygować na osi barwy bursztynowej
(A)–niebieskiej (B) w krokach co 0,5 oraz osi
barwy zielonej (G)–magenty (M) w krokach
co 0,25. Oś pozioma (bursztynowyniebieski) odpowiada temperaturze
Korekcja
barwowej, podczas gdy oś pionowa
(zielony-magenta) zapewnia efekty
zbliżone do odpowiednich filtrów kompensacji barw (ang. color
compensation – CC). Oś pozioma jest podzielona na kroki
odpowiadające około 5 miredom, a oś pionowa na kroki
odpowiadające około 0,05 jednostek rozproszonej gęstości.
161
3 Naciśnij J.
Naciśnij J, aby zapisać ustawienia
i powrócić do menu fotografowania. Jeśli
balans bieli został skorygowany, na
wyświetlaczu LCD pojawi się gwiazdka
(„U”).
A Precyzyjna korekta w trybie podglądu na żywo
Aby wykonać precyzyjną korektę balansu bieli w trybie podglądu na żywo,
przytrzymaj przycisk U podczas korzystania z wybieraka wielofunkcyjnego.
Naciskaj 4 lub 2 dla osi barwy bursztynowej (A)–niebieskiej (B) i 1 lub 3 dla osi
barwy zielonej (G)–purpurowej (M).
Przycisk U
A Precyzyjna korekta balansu bieli
Barwy na osiach precyzyjnej korekty mają charakter względny, a nie
bezwzględny. Na przykład przesuwanie kursora w stronę symbolu B (kolor
niebieski), gdy dla balansu bieli wybrane jest „ciepłe” oświetlenie, takie jak
J (Światło żarowe), przyniesie lekkie „ochłodzenie” zdjęć, ale nie spowoduje
pojawienia się na nich dominanty niebieskiej.
A „Mired”
Każda zmiana temperatury barwowej powoduje większą zmianę barw przy
niskiej temperaturze barwowej, niż przy wysokiej temperaturze barwowej. Na
przykład, zmiana temperatury barwowej o 1000 K powoduje znacznie większą
zmianę barwy przy temperaturze barwowej 3000 K, niż przy temperaturze
6000 K. Mired, który oblicza się mnożąc odwrotność temperatury barwowej
przez 10 6, jest miarą temperatury barwowej uwzględniającą takie
zróżnicowania, dlatego jest jednostką stosowaną w filtrach kompensacji barw
(CC). Np.:
• 4000 K–3000 K (różnica 1000 K) = 83 miredy
• 7000 K–6000 K (różnica 1000 K) = 24 miredy
162
Wybieranie temperatury barwowej
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby wybrać temperaturę barwową,
gdy K (Wybór temperatury barwowej) jest wybrane dla balansu bieli.
D Wybierz temperaturę barwową
Zwróć uwagę, że oczekiwane rezultaty nie zostaną uzyskane przy oświetleniu
światłem błyskowym lub jarzeniowym. Dla tych źródeł światła wybierz N (Lampa
błyskowa) lub I (Światło jarzeniowe). W przypadku innych źródeł światła zrób
zdjęcie próbne, aby sprawdzić, czy wybrana wartość jest odpowiednia.
❚❚ Menu balansu bieli
Temperaturę barwową można wybrać za pomocą opcji Balans bieli
w menu fotografowania. Wprowadź wartości dla osi barw
bursztynowej–niebieskiej i zielonej–magenty zgodnie z opisem poniżej.
1 Wybierz Wybór temperatury barwowej.
Wybierz Balans bieli w menu fotografowania, a następnie wyróżnij
Wybór temperatury barwowej i naciśnij 2.
2 Wybierz wartości dla osi barw bursztynowej–niebieskiej i zielonej–
magenty.
Naciskaj 4 lub 2, aby wyróżniać cyfry na osi barwy bursztynowej
(A)–niebieskiej (B) lub zielonej (G)–magenty (M) i naciskaj 1 lub 3,
aby je zmieniać.
Wartość dla osi barw
bursztynowej (A)-niebieskiej (B)
Wartość dla osi barw
zielonej (G)-magenty (M)
163
3 Naciśnij J.
Naciśnij J, aby zapisać zmiany i powrócić
do menu fotografowania. Jeśli dla osi barw
zielonej (G)–magenty (M) wybrana została
wartość inna niż 0, na wyświetlaczu LCD
pojawi się gwiazdka („U”).
❚❚ Przycisk U
Kiedy wybrane jest K (Wybór temperatury barwowej), przycisku U
można używać do wybierania temperatury barwowej, ale tylko dla osi
barw bursztynowej (A)–niebieskiej (B). Naciśnij przycisk U i obracaj
przednim pokrętłem sterującym, aż żądana wartość zostanie
wyświetlona na wyświetlaczu LCD (regulacje są dokonywane
w miredach; 0 162). Aby wpisać temperaturę barwową bezpośrednio,
naciśnij przycisk U i naciskaj 4 lub 2, aby wyróżnić cyfrę, a następnie
naciskaj 1 lub 3, aby ją zmienić.
Przycisk U
164
Przednie pokrętło
sterujące
Pomiar manualny
Pomiar manualny umożliwia rejestrowanie i wczytywanie własnych
ustawień balansu bieli do fotografowania w mieszanym oświetleniu lub
w celu kompensacji źródeł światła o silnej dominancie barwowej. Aparat
może przechować do sześciu zmierzonych wartości pomiaru balansu
bieli pod pozycjami pamięci od d-1 do d-6. Dostępne są dwie metody
ustawiania manualnego balansu bieli:
Metoda
Opis
Neutralny szary lub biały przedmiot należy umieścić
w oświetleniu, jakie zostanie użyte podczas rejestracji
końcowej fotografii, a balans bieli zostanie zmierzony
Pomiar bezpośredni
przez aparat (0 166). Podczas podglądu na żywo (0 37,
59) balans bieli można zmierzyć w wybranym obszarze
kadru (punktowy balans bieli, 0 169).
Kopiowanie z istniejącego Balans bieli jest kopiowany ze zdjęcia zapisanego na
zdjęcia
karcie pamięci (0 172).
A Wartości balansu bieli zapisane w pamięci
Zmiany zapisanych wartości balansu bieli zmierzonego manualnie mają
zastosowanie do wszystkich banków menu fotografowania (0 250).
165
Fotografowanie z użyciem wizjera
1 Oświetl obiekt wzorcowy.
Umieść neutralnie szary lub biały obiekt w oświetleniu, w którym
mają być robione zdjęcia. W warunkach studyjnych jako wzorca
można użyć standardowej szarej karty. Zwróć uwagę, że ekspozycja
automatycznie wzrasta o 1 EV podczas pomiaru balansu bieli.
W trybie ekspozycji M dostosuj ekspozycję, tak aby wskaźnik
ekspozycji wyświetlał ±0 (0 132).
2 Ustaw balans bieli na L (Pomiar manualny).
Naciśnij przycisk U i obracaj głównym pokrętłem sterującym, aż
L pojawi się na wyświetlaczu LCD.
Przycisk U
Główne pokrętło
sterujące
A Manualny pomiar balansu bieli (fotografowanie z użyciem wizjera)
Manualnego pomiaru balansu bieli nie można przeprowadzić podczas
nagrywania filmu poklatkowego lub rejestracji zdjęcia HDR albo wielokrotnej
ekspozycji.
166
3 Wybierz zmierzoną wartość.
Naciśnij przycisk U i obracaj przednim pokrętłem sterującym, aż
żądana pozycja pamięci balansu bieli (od d-1 do d-6) pojawi się na
wyświetlaczu LCD.
Przycisk U
Przednie pokrętło
sterujące
4 Wybierz tryb pomiaru
bezpośredniego.
Zwolnij przycisk U na chwilę,
a następnie wciśnij go i przytrzymaj, aż
ikona L na wyświetlaczu LCD zacznie
migać. Migający symbol D pojawi się
również w wizjerze.
5 Zmierz balans bieli.
W czasie kilku sekund, zanim wskaźniki przestaną migać,
wykadruj obiekt wzorcowy w taki sposób, aby całkowicie
wypełniał pole widzenia w wizjerze, a następnie naciśnij
spust migawki do końca. Aparat zmierzy wartość
balansu bieli i zapisze ją pod pozycją pamięci wybraną w kroku 3. Nie
zostanie zarejestrowane żadne zdjęcie; balans bieli można dokładnie
zmierzyć nawet bez ustawiania ostrości.
167
6 Sprawdź rezultaty.
Jeśli pomiar wartości dla balansu bieli
przez aparat zakończył się
powodzeniem, na wyświetlaczu LCD
będzie migać C, a w wizjerze
pojawi się migający symbol a. Naciśnij
spust migawki do połowy, aby przejść
do trybu fotografowania.
W przypadku zbyt słabego lub zbyt
intensywnego oświetlenia aparat może
nie być w stanie zmierzyć balansu bieli.
Migający symbol b a pojawi się
również na wyświetlaczu LCD
i w wizjerze. Naciśnij spust migawki do
połowy, aby powrócić do kroku 5
i ponownie zmierzyć wartość balansu
bieli.
D Tryb pomiaru bezpośredniego
Jeśli podczas fotografowania z użyciem wizjera, kiedy migają wskaźniki, nie
zostaną wykonane żadne czynności, tryb pomiaru bezpośredniego zakończy się
po upływie czasu wybranego w ustawieniu osobistym c2 (Czas czuwania,
0 263).
A Chronione pozycje pamięci
Jeśli bieżąca pozycja pamięci jest chroniona (0 174), 3 będzie migać na
wyświetlaczu LCD i w wizjerze, jeśli podejmie się próbę zmierzenia nowej
wartości.
A Wybieranie zmierzonej wartości
Wybranie Pomiar manualny dla opcji Balans bieli
w menu fotografowania powoduje wyświetlenie
pozycji pamięci balansu bieli. Wyróżnij pozycję
pamięci i naciśnij J. Jeśli pod wybraną pozycją
pamięci nie jest aktualnie zapisana żadna wartość,
balans bieli zostanie ustawiony na 5200 K, czyli
wartość taką samą, jak dla ustawienia Światło
słoneczne.
168
Podgląd na żywo (punktowy balans bieli)
Podczas podglądu na żywo (0 37, 59) balans bieli można mierzyć
w wybranym obszarze kadru, co eliminuje konieczność
przygotowywania obiektu wzorcowego lub zmieniania obiektywu
podczas fotografowania z teleobiektywem.
1 Naciśnij przycisk a.
Lustro zostanie uniesione, a na monitorze aparatu pojawi się widok
przez obiektyw.
2 Ustaw balans bieli na L (Pomiar manualny).
Naciśnij przycisk U i obracaj głównym pokrętłem sterującym, aż
L pojawi się na monitorze.
Przycisk U
Główne pokrętło
sterujące
169
3 Wybierz zmierzoną wartość.
Naciśnij przycisk U i obracaj przednim pokrętłem sterującym, aż
żądana pozycja pamięci balansu bieli (od d-1 do d-6) pojawi się na
monitorze.
Przycisk U
Przednie pokrętło
sterujące
4 Wybierz tryb pomiaru bezpośredniego.
Zwolnij przycisk U na chwilę, a następnie
wciśnij go i przytrzymaj, aż ikona L na
monitorze zacznie migać. Obszar
docelowy punktowego balansu bieli (r)
zostanie wyświetlony w wybranym polu
AF.
5 Ustaw obszar docelowy nad białym lub szarym obszarem.
Kiedy L miga na ekranie, przy pomocy
wybieraka wielofunkcyjnego umieść r na
białym lub szarym obszarze
fotografowanego obiektu. Aby przybliżyć
pole wokół obszaru docelowego w celu
dokładniejszego ustawienia położenia,
naciśnij przycisk X. Możesz również
zmierzyć balans bieli w dowolnym miejscu kadru, stukając
w fotografowany obiekt na monitorze, a wtedy nie ma potrzeby
naciskania środka wybieraka wielofunkcyjnego lub spustu migawki
zgodnie z opisem w kroku 6.
170
6 Zmierz balans bieli.
Naciśnij środek wybieraka
wielofunkcyjnego lub naciśnij spust
migawki do końca, aby zmierzyć balans
bieli. Czas, w którym można zmierzyć
balans bieli, to czas wybrany dla
ustawienia osobistego c4 (Czas
wyłączenia monitora) > Podgląd na
żywo (0 264).
Jeśli aparat nie jest w stanie zmierzyć
balansu bieli, zostanie wyświetlony
komunikat. Należy wówczas wybrać inny
obszar docelowy balansu bieli i powtórzyć
procedurę od kroku 5.
7 Wyłącz tryb pomiaru bezpośredniego.
Naciśnij przycisk U, aby wyłączyć tryb pomiaru bezpośredniego.
Pozycje pamięci balansu bieli można
wyświetlić, wybierając Pomiar manualny
dla Balans bieli w menu fotografowania
lub w menu nagrywania filmów. Położenie
obszarów docelowych użytych do
pomiaru manualnego balansu bieli jest
wyświetlone na pozycjach pamięci
pomiaru manualnego zarejestrowanych podczas podglądu na żywo.
D Manualny pomiar balansu bieli (podgląd na żywo)
Manualnego pomiaru balansu bieli nie można przeprowadzać w trakcie
rejestracji ekspozycji HDR (0 182), lub gdy Brak jest wybrane dla Balans bieli
obr. w podgl. na żywo w menu przycisku i (0 45).
171
Zarządzanie pozycjami pamięci zmierzonej wartości
balansu bieli
❚❚ Kopiowanie balansu bieli ze zdjęcia
Aby skopiować wartość balansu bieli z istniejącego zdjęcia do wybranej
pozycji pamięci, postępuj zgodnie z opisem poniżej.
1 Wybierz Pomiar manualny.
Wybierz Balans bieli w menu
fotografowania, a następnie wyróżnij
Pomiar manualny i naciśnij 2.
2 Wybierz docelowe miejsce zapisu.
Wyróżnij docelową pozycję pamięci (d-1
do d-6) i naciśnij środek wybieraka
wielofunkcyjnego.
3 Wybierz opcję Wybierz zdjęcie.
Wyróżnij Wybierz zdjęcie i naciśnij 2.
172
4 Wyróżnij zdjęcie źródłowe.
Wyróżnij zdjęcie źródłowe. Aby wyświetlić
wyróżnione zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X.
Aby wyświetlić zdjęcia z innych miejsc
zapisu, naciśnij W (M) i wybierz żądaną
kartę i folder (0 224).
5 Skopiuj wartość balansu bieli.
Naciśnij J, aby skopiować wartość balansu bieli dla wyróżnionego
zdjęcia do wybranej pozycji pamięci. Jeśli wyróżnione zdjęcie jest
opatrzone komentarzem (0 273), komentarz zostanie skopiowany
do pola komentarza wybranej pozycji pamięci.
173
A Precyzyjna korekta wartości balansu bieli zapisanej w pamięci
Wybraną pozycję pamięci można skorygować,
wybierając Precyzyjna korekta i regulując balans
bieli zgodnie z opisem w „Precyzyjna korekta
balansu bieli” (0 161).
A Edytuj komentarz
Aby opatrzyć bieżącą pozycję pamięci balansu bieli
komentarzem o długości do 36 znaków, wybierz
Edytuj komentarz w menu pomiaru manualnego
balansu bieli, po czym wpisz komentarz (0 273).
A Ochrona
Aby chronić bieżącą pozycję pamięci zmierzonego
balansu bieli, wybierz Ochrona w menu pomiaru
manualnego balansu bieli, po czym wyróżnij
Włącz i naciśnij J. Chronionych pozycji pamięci
nie można zmieniać i nie można korzystać z opcji
Precyzyjna korekta oraz Edytuj komentarz.
174
Korekta zdjęć
Ustawienia funkcji Picture Control
Wybieranie ustawienia funkcji Picture Control
Wybierz ustawienie funkcji Picture Control odpowiednie dla charakteru
fotografowanego obiektu lub typu scenerii.
Opcja
n
Automatycznie
Q
Standardowe
R
Neutralne
S
Żywe
T
Monochromatyczne
o
Portret
p
Krajobraz
q
Równomierne
Opis
Aparat automatycznie dostosowuje odcienie
i zabarwienie w oparciu o ustawienie Standardowe
funkcji Picture Control. Cera portretowanych osób
będzie wyglądać na bardziej gładką, a elementy, takie
jak liście i niebo na zdjęciach plenerowych, będą
wyglądać na bardziej żywe, niż na zdjęciach
zrobionych z ustawieniem Standardowe funkcji
Picture Control.
Standardowe przetwarzanie w celu uzyskania
zrównoważonych efektów. Ustawienie zalecane
w większości przypadków.
Minimalne przetwarzanie zapewniające naturalne
efekty. Wybierz w przypadku zdjęć, które będą
później przetwarzane lub retuszowane.
Zdjęcia są modyfikowane pod kątem uzyskania
żywego efektu, typowego dla odbitek
fotograficznych. Wybierz w przypadku zdjęć, na
których kolory podstawowe mają być uwydatnione.
Rób zdjęcia monochromatyczne.
Przetwarzanie zdjęć portretowych w celu osiągnięcia
naturalnego wyglądu faktury skóry i jej wygładzenia.
Zapewnia uzyskanie żywych krajobrazów i panoram
miejskich.
Szczegóły są zachowywane w szerokim zakresie
tonów, od obszarów prześwietlonych do cieni.
Wybierz w przypadku zdjęć, które będą później
intensywnie przetwarzane lub retuszowane.
175
1 Naciśnij L (Z/Q).
Wyświetli się lista ustawień Picture
Control.
Przycisk L (Z/Q)
2 Wybierz ustawienie Picture Control.
Wyróżnij żądane ustawienie Picture
Control i naciśnij J.
A Osobiste ustawienia Picture Control
Osobiste ustawienia funkcji Picture Control tworzy się poprzez modyfikację
istniejących ustawień Picture Control przy pomocy opcji Dopasuj f. Picture
Control w menu fotografowania lub nagrywania filmów (0 252, 258). Osobiste
ustawienia Picture Control można zapisywać na karcie pamięci i używać
w innych egzemplarzach tego modelu aparatu i w zgodnym oprogramowaniu.
A Wskaźnik funkcji Picture Control
Bieżące ustawienie funkcji Picture Control jest
wyświetlane na ekranie Informacje, gdy przycisk R
jest wciśnięty.
A Menu fotografowania i menu nagrywania filmów
Ustawienia Picture Control można również wybrać przy pomocy opcji Ustaw
funkcję Picture Control w menu fotografowania lub nagrywania filmów
(0 252, 257).
176
Modyfikowanie ustawień Picture Control
Istniejące gotowe i osobiste ustawienia funkcji Picture Control (0 176)
można modyfikować pod kątem ich dopasowania do typu scenerii lub
zamierzeń twórczych użytkownika. Można wybrać zrównoważoną
kombinację ustawień, korzystając z opcji Szybka korekta, lub
manualnie skorygować poszczególne ustawienia.
1 Wybierz ustawienie Picture Control.
Wyróżnij żądane ustawienie Picture
Control na liście ustawień Picture Control
(0 175) i naciśnij 2.
2 Dostosuj ustawienia.
Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić żądane
ustawienie, a następnie naciskaj 4 lub 2,
aby wybrać wartość w krokach co 1, lub
obracaj przednim pokrętłem sterującym,
aby wybrać wartość w krokach co 0,25
(0 178). Dostępne opcje różnią się
w zależności od wybranego ustawienia Picture Control). Powtarzaj
ten krok, aż zostaną skorygowane wszystkie ustawienia, lub wybierz
kombinację ustawień zapisaną w pamięci, wyróżniając Szybka
korekta i naciskając 4 lub 2. Wartości domyślne ustawień można
przywrócić, naciskając przycisk O (Q).
3 Naciśnij J.
A Modyfikacje oryginalnych ustawień Picture Control
Ustawienia Picture Control zmodyfikowane
w stosunku do ustawień domyślnych są oznaczone
gwiazdką („U”) w menu Ustaw funkcję Picture
Control.
177
❚❚ Ustawienia Picture Control
Opcja
Korekty manualne
Opis
Ogranicz lub spotęguj efekt wybranego ustawienia Picture
Control (zwróć uwagę, że powoduje to wyzerowanie wszystkich
Szybka korekta
korekt wprowadzonych manualnie). Niedostępne w przypadku
osobistych ustawień Picture Control (0 176).
Umożliwia regulowanie ostrości konturów. Wybierz A, aby
Wyostrzanie
automatycznie dostosować wyostrzanie do typu scenerii.
Dostosuj przejrzystość ręcznie lub wybierz A, aby pozwolić
aparatowi automatycznie dostosować przejrzystość.
Przejrzystość W zależności od scenerii, wokół jasnych obiektów mogą
pojawiać się cienie lub wokół ciemnych obiektów mogą
pojawiać się aureole. Przejrzystość nie jest stosowana do filmów.
Dostosuj kontrast ręcznie lub wybierz A, aby pozwolić aparatowi
Kontrast
automatycznie dostosować kontrast.
Zwiększ lub zmniejsz jasność bez utraty szczegółów w obszarach
Jasność
oświetlonych lub zacienionych.
Umożliwia regulowanie żywości barw. Wybierz A, aby
Nasycenie
automatycznie dostosować nasycenie do typu scenerii.
Odcień
Wyreguluj odcień.
Efekty
Symuluj wpływ filtrów barwnych na zdjęcia monochromatyczne
filtrów
(0 179).
Wybierz odcień stosowany do zdjęć monochromatycznych
Zabarwienie
(0 179).
A Ustawienie „n Automatycznie” Picture Control
Jeśli n Automatycznie jest wybrane dla Ustaw
funkcję Picture Control, ustawienia można
regulować w zakresie od A-2 do A+2. Obracanie
przednim pokrętłem sterującym niczego nie
zmienia.
D „A” (Automatyczne)
Efekty automatycznego wyostrzania, kontrastu i nasycenia oraz automatycznej
przejrzystości mogą się zmieniać zależnie od ekspozycji i położenia
fotografowanego obiektu w kadrze. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj
obiektywu typu G, E lub D.
178
A Przełączanie pomiędzy trybem manualnym a automatycznym
Naciskaj przycisk X, aby przełączać tam
i z powrotem pomiędzy ustawieniami manualnymi
i automatycznymi (A) dla wyostrzania,
przejrzystości, kontrastu i nasycenia.
A Poprzednie ustawienia
Wskaźnik j pod wartością wyświetlaną w menu
Picture Control wskazuje poprzednią wartość
danego ustawienia. Podczas korygowania
ustawień należy traktować tę wartość jako punkt
odniesienia.
A Efekty filtrów (tylko Monochromatyczne)
Opcje w tym menu symulują wpływ filtrów barwnych na zdjęcia
monochromatyczne. Dostępne są następujące efekty filtrów:
Opcja
Y Żółty
O Pomarańczowy
R Czerwony
G Zielony
Opis
Zwiększenie kontrastu. Może służyć do zmniejszenia
jasności nieba na zdjęciach krajobrazowych. Kolor
pomarańczowy zapewnia większy kontrast niż żółty,
a czerwony większy kontrast niż pomarańczowy.
Zmiękczenie odcieni skóry. Może być używane do zdjęć
portretowych.
A Zabarwienie (dotyczy tylko opcji Monochromatyczne)
Naciśnięcie 3, gdy wybrane jest Zabarwienie,
powoduje wyświetlenie ustawień nasycenia.
Naciskaj 4 lub 2, aby wyregulować nasycenie.
Korekta nasycenia jest niedostępna po wybraniu
ustawienia B&W (czarno-białe).
A Sterowanie dotykowe
Stuknięcie we wskaźnik powoduje wyświetlenie
elementów do sterowania dotykowego, których
można użyć do dostosowania ustawień Picture
Control.
179
Zachowywanie szczegółów w obszarach
prześwietlonych i zacienionych
Aktywna funkcja D-Lighting
Aktywna funkcja D-Lighting zachowuje szczegóły w prześwietlonych
i zacienionych obszarach kadru, zapewniając uzyskanie zdjęć
z naturalnym kontrastem. Używaj jej w przypadku bardzo
kontrastowych scenerii, np. przy fotografowaniu jasno oświetlonego
pleneru przez drzwi lub okno albo przy robieniu zdjęć zacienionych
obiektów w słoneczny dzień. Ta funkcja jest najskuteczniejsza, jeśli jest
używana z pomiarem matrycowym (0 124).
Aktywna funkcja D-Lighting wyłączona
Aktywna funkcja D-Lighting:
Y Automatyczna
A „Aktywna funkcja D-Lighting” a „D-Lighting”
Opcje Aktywna funkcja D-Lighting w menu fotografowania i w menu
nagrywania filmów powodują skorygowanie ekspozycji przed zrobieniem
zdjęcia w celu optymalizacji rozpiętości tonalnej, podczas gdy opcja D-Lighting
w menu retuszu (0 278) powoduje rozjaśnienie obszarów zacienionych na
zdjęciach po ich zarejestrowaniu.
D Aktywna funkcja D-Lighting
Szumy (losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub linie) mogą pojawiać się
na zdjęciach zrobionych z użyciem aktywnej funkcji D-Lighting. W przypadku
niektórych obiektów widoczne może być nierównomierne cieniowanie.
Aktywna funkcja D-Lighting nie ma zastosowania do wysokich czułości ISO (Hi
0,3–Hi 2).
180
Aby skorzystać z aktywnej funkcji D-Lighting:
1 Wybierz Aktywna funkcja D-Lighting.
Wyróżnij Aktywna funkcja D-Lighting
w menu fotografowania i naciśnij 2.
2 Wybierz opcję.
Wyróżnij żądaną opcję i naciśnij J. Jeśli
wybrane jest Y Automatyczna, aparat
będzie automatycznie dostosowywać
aktywną funkcję D-Lighting do warunków
fotografowania (jednakże w trybie
ekspozycji M, ustawienie Y Automatyczna
odpowiada ustawieniu Q Normalna).
A Aktywna funkcja D-Lighting i filmy
Jeśli Takie same jak ust. fotogr. jest wybrane dla Aktywna funkcja D-Lighting
w menu nagrywania filmów i Automatyczna jest wybrane w menu
fotografowania, filmy będą rejestrowane z ustawieniem odpowiadającym
ustawieniu Normalna. Aktywna funkcja D-Lighting nie ma zastosowania do
rozmiarów klatki 1920 × 1080 (spowolnienie) oraz 3840 × 2160.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat modyfikowania aktywnej funkcji D-Lighting
w serii zdjęć, patrz „Braketing” (0 142).
181
Wysoki zakres dynamiki (HDR)
Podczas stosowania w przypadku silnie kontrastujących obiektów
funkcja szerokiego zakresu dynamicznego (ang. High Dynamic Range –
HDR) pozwala zachować szczegóły w obszarach prześwietlonych
i zacienionych, łącząc dwa zdjęcia zrobione z różnymi wartościami
ekspozycji w jedno zdjęcie wynikowe. Funkcja HDR jest
najskuteczniejsza, gdy jest stosowana z matrycowym pomiarem
ekspozycji (0 124; w przypadku pomiaru punktowego lub centralnie
ważonego i obiektywów bez procesora, różnica ekspozycji dla
ustawienia Automatyczna odpowiada około 2 EV). Funkcji tej nie
można łączyć z pewnymi funkcjami aparatu, takimi jak nagrywanie NEF
(RAW), oświetlenie lampą błyskową (0 187), braketing (0 142),
wielokrotna ekspozycja, przesunięcie ostrości i zdjęcia poklatkowe, jak
również z czasami otwarcia migawki A oraz %.
+
Pierwsza ekspozycja
(ciemniejsza)
Druga ekspozycja
(jaśniejsza)
1 Wybierz HDR (wysoki zakres dynamiki).
Wyróżnij HDR (wysoki zakres dynamiki)
w menu fotografowania i naciśnij 2.
182
Zdjęcie HDR powstałe
w wyniku połączenia
2 Wybierz tryb.
Wyróżnij Tryb HDR i naciśnij 2.
Wyróżnij jedno z poniższych ustawień
i naciśnij J.
• Aby zrobić serię zdjęć HDR, wybierz 0 Włącz
(seria). Fotografowanie HDR będzie
kontynuowane do momentu wybrania
Wyłącz dla Tryb HDR.
• Aby zrobić jedno zdjęcie HDR, wybierz Włącz
(pojedyncze zdjęcie). Normalne fotografowanie zostanie
wznowione automatycznie po utworzeniu jednego zdjęcia HDR.
• Aby wyjść z menu bez tworzenia kolejnych zdjęć HDR, wybierz Wyłącz.
Kiedy wybrane jest Włącz (seria) lub
Włącz (pojedyncze zdjęcie), ikona y jest
widoczna na wyświetlaczu LCD.
183
3 Wybierz różnicę ekspozycji.
Aby wybrać różnicę w ekspozycji
pomiędzy dwoma zdjęciami, składającymi
się na zdjęcie wynikowe, wyróżnij Różnica
ekspozycji i naciśnij 2.
Wyświetlone zostaną opcje różnicy
ekspozycji. Wyróżnij opcję i naciśnij J.
Wybieraj wyższe wartości dla silnie
kontrastujących obiektów, ale zwróć
uwagę, że wybranie niepotrzebnie
wysokiej wartości może nie przynieść
oczekiwanych rezultatów. Jeśli wybrane
jest Automatyczna, aparat będzie odpowiednio automatycznie
regulować ekspozycję, dopasowując ją do scenerii.
4 Wybierz stopień wygładzania.
Aby wybrać stopień wygładzania granic
pomiędzy dwoma zdjęciami, składającymi
się na zdjęcie wynikowe, wyróżnij
Wygładzanie i naciśnij 2.
Wyświetlone zostaną opcje wygładzania.
Wyróżnij opcję i naciśnij J. Wyższe
wartości zapewniają uzyskanie bardziej
wygładzonego zdjęcia wynikowego.
W przypadku niektórych obiektów
widoczne może być nierównomierne
cieniowanie.
184
5 Wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
Po wciśnięciu spustu migawki do końca
aparat zarejestruje dwie ekspozycje.
Podczas łączenia zdjęć „l y” będzie
migać na wyświetlaczu LCD, a l u
w wizjerze. Do czasu zakończenia
rejestracji nie można robić zdjęć.
Niezależne od aktualnie wybranej opcji
trybu wyzwalania migawki, każde
naciśnięciu spustu migawki powoduje
zrobienie tylko jednego zdjęcia.
Jeśli wybrane jest Włącz (seria), HDR wyłączy się tylko wtedy, gdy
Wyłącz zostanie wybrane dla Tryb HDR. Jeśli wybrane jest Włącz
(pojedyncze zdjęcie), HDR wyłączy się automatycznie po zrobieniu
zdjęcia. Po zakończeniu fotografowania z użyciem funkcji HDR ikona
y zniknie z ekranu.
D Kadrowanie zdjęć HDR
Krawędzie zdjęcia będą przycięte. Osiągnięcie oczekiwanych rezultatów może
być niemożliwe, jeśli aparat lub fotografowany obiekt poruszą się podczas
fotografowania. Zalecamy używać statywu. W zależności od scenerii, wokół
jasnych obiektów mogą pojawiać się cienie lub wokół ciemnych obiektów mogą
pojawiać się aureole. Ten efekt można ograniczyć, dostosowując stopień
wygładzania.
185
A Przycisk BKT
Jeśli HDR (wysoki zakres dynamiki) jest wybrane
dla ustawienia osobistego f1 (Osobisty przydział
sterowania) > Przycisk BKT + y (0 268), można
wybrać tryb HDR, naciskając przycisk BKT
i obracając głównym pokrętłem sterującym,
a różnicę ekspozycji można wybrać, naciskając
przycisk BKT i obracając przednim pokrętłem
sterującym. Tryb i różnica ekspozycji są
przedstawione na wyświetlaczu LCD: ikony
oznaczające tryb to a dla Wyłącz, B dla Włącz
(pojedyncze zdjęcie), i b dla Włącz (seria), a ikony
dla różnicy ekspozycji to, odpowiednio, 6, 7, 8 i 9 dla 1 EV, 2 EV, 3 EV
i Automatyczna.
A Fotografowanie z interwalometrem
Jeśli Włącz (seria) zostanie wybrane dla Tryb HDR przed rozpoczęciem
fotografowania z interwalometrem, aparat będzie kontynuować rejestrowanie
zdjęć HDR w wybranych odstępach czasu (jeśli wybrane jest Włącz (pojedyncze
zdjęcie), fotografowanie z interwalometrem zakończy się po jednym zdjęciu).
A Banki menu fotografowania
Ustawienia HDR można regulować osobno dla każdego banku (0 250), ale
przełączenie na bank, w którym funkcja HDR jest włączona, podczas
rejestrowania wielokrotnej ekspozycji lub fotografowania z interwalometrem,
powoduje wyłączenie HDR. Funkcja HDR zostaje również wyłączona po
przełączeniu na bank, w którym wybrana jest opcja jakości zdjęć NEF (RAW).
186
Opcjonalne lampy błyskowe
Aby robić zdjęcia z lampą błyskową, podłącz opcjonalną lampę
błyskową (0 288) do sanek mocujących aparatu. Aby uzyskać
informacje na temat obsługi lampy błyskowej, skorzystaj z dołączonej do
niej dokumentacji. Informacje na temat używania wielu zdalnych lamp
błyskowych znajdują się w Przewodniku po menu dostępnym na
witrynach internetowych firmy Nikon (0 i).
Korzystanie z lampy błyskowej
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby zamontować opcjonalną lampę
błyskową na aparacie i robić zdjęcia przy użyciu lampy błyskowej.
1 Zamontuj lampę błyskową na sankach
mocujących.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji skorzystaj z instrukcji obsługi
dostarczonej wraz z lampą błyskową.
2 Włącz aparat i lampę błyskową.
Lampa błyskowa zacznie się ładować; wskaźnik gotowości lampy (c)
zostanie wyświetlony w wizjerze po zakończeniu ładowania.
187
3 Dostosuj ustawienia lampy błyskowej.
Wybierz tryb lampy błyskowej (0 192) i tryb sterowania lampą
błyskową (0 190).
4 Ustaw czas otwarcia migawki i przysłonę.
5 Zrób zdjęcia.
D Używaj tylko akcesoriów do lamp błyskowych i lamp błyskowych firmy Nikon
Używaj tylko lamp błyskowych firmy Nikon. Napięcia ujemne lub napięcia powyżej
250 V przyłożone do styku w sankach mocujących mogą nie tylko uniemożliwić
normalne działanie, ale także uszkodzić obwody synchronizacji aparatu lub
lampy. Przed użyciem lampy błyskowej firmy Nikon, której nie wymieniono w tej
sekcji, uzyskaj dodatkowe informacje, kontaktując się z autoryzowanym
serwisem firmy Nikon.
A Czas otwarcia migawki
Podczas korzystania z opcjonalnej lampy błyskowej czas otwarcia migawki
można ustawiać w następujący sposób:
Tryb
P, A
S
M
Czas otwarcia migawki
Ustawiany automatycznie przez aparat (1/250 s–1/60 s) *
Wartość wybrana przez użytkownika (1/250 s–30 s)
Wartość wybrana przez użytkownika
(1/250 s–30 s, Czas B (A), Czas (%))
* Czas otwarcia migawki może wynosić nawet 30 s, jeśli wybrany jest jeden z następujących trybów lampy
błyskowej: synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki
z długimi czasami ekspozycji lub synchronizacja z długimi czasami ekspozycji z redukcją efektu czerwonych
oczu.
A Gniazdo synchronizacyjne
W razie potrzeby do gniazda synchronizacyjnego
można podłączyć przewód synchronizacyjny. Gdy
na sankach mocujących aparatu zamontowana jest
lampa błyskowa, która jest ustawiona na tryb
synchronizacji na tylną kurtynkę migawki, nie
podłączaj innej lampy za pomocą przewodu
synchronizacyjnego.
188
A Sterowanie błyskiem i-TTL
Kiedy lampa błyskowa zgodna z CLS jest ustawiona na TTL, aparat automatycznie
wybiera jeden z następujących rodzajów sterowania błyskiem:
• Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych:
lampa emituje serię prawie niewidocznych przebłysków (monitorujących) na
chwilę przed głównym błyskiem. Przedbłyski odbite od obiektów w całym
obszarze kadru są odbierane przez około 180 000-pikselowy czujnik RGB
i analizowane wraz z informacjami o zasięgu z systemu matrycowego pomiaru
ekspozycji w celu dostosowania mocy błysku, co pozwala uzyskać naturalną
równowagę między głównym fotografowanym obiektem a oświetleniem tła
otoczenia. Jeśli używany jest obiektyw typu G, E lub D, informacje o odległości
są uwzględniane podczas obliczania mocy błysku. Dokładność obliczeń dla
obiektywów bez procesora można zwiększyć, podając dane obiektywu
(ogniskową i otwór względny; 0 218). Niedostępne podczas korzystania
z pomiaru punktowego.
• Standardowy błysk wypełniający i-TTL dla jednoobiektywowych lustrzanek cyfrowych: moc
błysku jest regulowana w celu uzyskania standardowego poziomu oświetlenia
w kadrze. Jasność tła nie jest brana pod uwagę. Zalecany do zdjęć, w których
główny fotografowany obiekt jest podkreślony kosztem szczegółów tła lub
podczas używania kompensacji ekspozycji. Standardowy błysk wypełniający
i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych jest uruchamiany
automatycznie, gdy wybrany jest pomiar punktowy.
189
Fotografowanie z lampą błyskową
zamontowaną na aparacie
Kiedy na aparacie zamontowana jest lampa
obsługująca ujednolicone sterowanie
błyskiem (SB-5000, SB-500, SB-400 lub
SB-300), tryb sterowania lampą błyskową, moc
błysku i inne ustawienia lampy błyskowej
można regulować za pomocą elementu
Sterowanie błyskiem > Tryb sterowania
błyskiem w menu fotografowania (w przypadku SB-5000 te ustawienia
można również regulować za pomocą elementów sterujących na
lampie). Dostępne opcje różnią się w zależności od używanej lampy
błyskowej (0 288), a opcje wyświetlone pod Tryb sterowania błyskiem
różnią się w zależności od wybranego trybu. Ustawienia dla innych lamp
błyskowych można regulować wyłącznie z użyciem elementów
sterujących na lampach błyskowych.
• TTL: tryb i-TTL. W przypadku lamp SB-500, SB-400 i SB-300,
kompensację błysku można regulować przyciskiem W (M) (0 194).
• Aut. błysk lampy zewnętrznej: w tym trybie moc błysku jest regulowana
automatycznie w zależności od ilości światła odbijanej przez
fotografowany obiekt; dostępna jest również kompensacja błysku.
Automatyczny błysk lampy zewnętrznej obsługuje tryby „automatyki
przysłony” (qA) oraz „automatyki bez TTL” (A); automatyka bez TTL
jest wybierana automatycznie, jeśli podłączony jest obiektyw bez
procesora bez podania ogniskowej i otworu względnego z użyciem
opcji Dane obiektywu bez CPU w menu ustawień (0 218).
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi lampy błyskowej.
• Manualny z preselekcją odległości: wybierz odległość od fotografowanego
obiektu; moc błysku zostanie automatycznie dostosowana.
Kompensacja błysku jest również dostępna.
190
• Tryb manualny: wybierz poziom mocy błysku ręcznie.
• Błysk stroboskopowy: lampa błyskowa emituje błyski raz za razem, gdy
migawka jest otwarta, zapewniając efekt wielokrotnej ekspozycji.
Wybierz poziom mocy błysku (Wyjście), maksymalną liczbę emisji
błysków przez lampę (Powtórz.) oraz liczbę emisji błysku na sekundę
(Częstot., mierzona w hercach). Opcje dostępne dla Powtórz. różnią
się w zależności od opcji wybranych dla Wyjście i Częstot.; aby
uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj z dokumentacji
dołączonej do lampy błyskowej.
A Ujednolicone sterowanie błyskiem
Ujednolicone sterowanie błyskiem pozwala na korzystanie ze wspólnych
ustawień przez aparat i lampę błyskową. Jeśli na aparacie zamontowana jest
lampa błyskowa obsługująca ujednolicone sterowanie błyskiem, zmiany
ustawień lampy błyskowej dokonane z użyciem aparatu albo lampy błyskowej są
odzwierciedlane na obu urządzeniach, tak jak i zmiany dokonane za pomocą
opcjonalnego oprogramowania Camera Control Pro 2.
191
Tryby lampy błyskowej
Aparat obsługuje następujące tryby lampy błyskowej:
Tryb lampy błyskowej
Opis
Ten tryb jest zalecany w większości sytuacji. W trybie
automatyki programowej i automatyki z preselekcją
przysłony czas otwarcia migawki zostanie automatycznie
Synchronizacja na ustawiony na wartość z zakresu od 1/250 do 1/60 s (1/8000 do
przednią kurtynkę 1/60 s z automatyczną synchronizacją z krótkimi czasami
migawki
migawki Auto FP; 0 266).
Jeśli lampa błyskowa obsługuje redukcję efektu czerwonych
oczu, wybierz ten tryb, aby zredukować efekt czerwonych
oczu powodowany czasami przez błysk. Nie zalecamy
używania tego trybu do fotografowania ruchomych
Redukcja efektu obiektów ani w innych sytuacjach, gdy wymagane jest
czerwonych oczu szybkie wyzwolenie migawki. Nie poruszaj aparatem
podczas fotografowania.
Łączy redukcję efektu czerwonych oczu z synchronizacją
z długimi czasami ekspozycji. Stosuj do portretów na tle
Redukcja efektu nocnej scenerii. Ten tryb jest dostępny tylko w trybach
czerwonych oczu ekspozycji: automatyka programowa i automatyka
z synchronizacją z preselekcją przysłony. Zalecamy używać statywu, aby
z długimi czasami zapobiec poruszeniu zdjęć spowodowanemu drganiami
aparatu.
ekspozycji
Błysk jest łączony z czasami otwarcia migawki o długości
nawet 30 s, co pozwala na uchwycenie zarówno
fotografowanego obiektu, jak i tła, nocą lub przy słabym
oświetleniu. Ten tryb jest dostępny tylko w trybach ekspozycji:
Synchronizacja
z długimi czasami automatyka programowa i automatyka z preselekcją
przysłony. Zalecamy używać statywu, aby zapobiec
ekspozycji
poruszeniu zdjęć spowodowanemu drganiami aparatu.
W trybie automatyki z preselekcją czasu otwarcia migawki lub
manualnym trybie ekspozycji lampa błyska na chwilę przed
zamknięciem się migawki. Używaj do tworzenia efektu
strumienia światła za ruchomymi obiektami. W trybie
Synchronizacja na automatyki programowej i automatyki z preselekcją przysłony,
synchronizacja na tylną kurtynkę migawki z długimi czasami
tylną kurtynkę
ekspozycji pozwala na uchwycenie zarówno fotografowanego
migawki
obiektu, jak i tła. Zalecamy używać statywu, aby zapobiec
poruszeniu zdjęć spowodowanemu drganiami aparatu.
Błysk wyłączony
192
Lampa błyskowa nie emituje błysku.
❚❚ Wybieranie trybu lampy błyskowej
Aby wybrać tryb lampy błyskowej,
naciśnij przycisk W (M) i obracaj
głównym pokrętłem sterującym, aż
żądany tryb lampy błyskowej
zostanie wyświetlony na
wyświetlaczu LCD:
Przycisk W (M)
Redukcja efektu
czerwonych oczu 1
Redukcja efektu
czerwonych oczu
z synchronizacją z długimi
czasami ekspozycji 1, 2
Synchronizacja na tylną
kurtynkę migawki 4
Synchronizacja z długimi
czasami ekspozycji 3
Synchronizacja na
przednią kurtynkę
migawki
Błysk wyłączony
Główne pokrętło
sterujące
1 Ikona Y miga, gdy lampa błyskowa nie obsługuje redukcji efektu czerwonych oczu.
2 Redukcja efektu czerwonych oczu z synchronizacją z długimi czasami ekspozycji jest dostępna tylko
w trybach ekspozycji P i A. W trybach S i M redukcja efektu czerwonych oczu z synchronizacją z długimi
czasami ekspozycji zmienia się w redukcję efektu czerwonych oczu.
3 Dostępne tylko w trybach ekspozycji P i A. W trybach S i M synchronizacja z długimi czasami ekspozycji
zmienia się w synchronizację na przednią kurtynkę migawki.
4 W trybach ekspozycji P i A tryb synchronizacji błysku zostanie ustawiony na synchronizację na
tylną kurtynkę migawki z długimi czasami ekspozycji po zwolnieniu przycisku W (M).
A Studyjne oświetlenie błyskowe
Synchronizacji na tylną kurtynkę migawki nie można używać w połączeniu ze
studyjnym oświetleniem błyskowym, ponieważ uzyskanie poprawnej
synchronizacji jest niemożliwe.
193
Kompensacja błysku
Kompensacja błysku służy do zmiany mocy błysku o wartość od –3 EV do
+1 EV co 1/3 EV, co powoduje zmianę jasności głównego
fotografowanego obiektu w stosunku do tła. Moc błysku można
zwiększyć, aby główny obiekt wyglądał na jaśniejszy, lub zmniejszyć, aby
zapobiec powstawaniu niepożądanych obszarów prześwietlonych lub
refleksów. Ogólnie rzecz biorąc, wartości dodatnie powodują, że
fotografowany obiekt staje się jaśniejszy, a wartości ujemne, że staje się
ciemniejszy.
Aby wybrać wartość dla
kompensacji błysku, naciśnij
przycisk W (M) i obracaj przednim
pokrętłem sterującym, aż żądana
wartość pojawi się w wizjerze i na
wyświetlaczu LCD.
Przycisk W (M)
±0 EV
(wciśnięty przycisk W/M)
–0,3 EV
Przednie pokrętło
sterujące
+1,0 EV
Przy wartościach innych niż ±0,0 ikona Y pojawi się na wyświetlaczu
LCD i w wizjerze po zwolnieniu przycisku W (M). Bieżącą wartość
kompensacji mocy błysku można sprawdzić, naciskając przycisk W (M).
Normalną wartość mocy błysku można przywrócić, ustawiając wartość
kompensacji na ±0,0. Wyłączenie aparatu nie powoduje zresetowania
wartości kompensacji błysku.
194
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat:
• Wybierania rozmiaru kroków dostępnych dla kompensacji błysku, patrz A >
Ustawienie osobiste b3 (Krok EV komp. eksp./błysku, 0 262).
• Wybierania, czy kompensacja błysku ma być stosowana w połączeniu
z kompensacją ekspozycji podczas korzystania z lampy błyskowej, patrz A >
Ustawienie osobiste e3 (Komp. eksp. dla lampy błysk., 0 266).
• Automatycznego modyfikowania mocy błysku w serii zdjęć, patrz „Braketing”
(0 142).
195
Blokada mocy błysku
Ta funkcja służy do blokowania mocy błysku, pozwalając na ponowne
komponowanie zdjęć bez zmiany mocy błysku i zapewniając, że moc
błysku jest odpowiednia dla fotografowanego obiektu, nawet gdy
obiekt nie znajduje się w centrum kadru. Moc błysku jest
dostosowywana automatycznie do wszelkich zmian czułości ISO
i przysłony. Blokada mocy błysku jest dostępna tylko z lampami
błyskowymi zgodnymi z CLS (0 288).
Aby użyć blokady mocy błysku:
1 Przypisz blokadę mocy błysku do
elementu sterującego aparatu.
Przypisz Blokada mocy błysku do
elementu sterującego przy pomocy
ustawienia osobistego f1 (Osobisty
przydział sterowania, 0 268).
2 Podłącz lampę błyskową zgodną z CLS.
Zamontuj lampę błyskową zgodną z CLS (0 288) na sankach
mocujących aparatu.
3 Ustaw lampę błyskową na odpowiedni tryb.
Włącz lampę błyskową i ustaw tryb lampy błyskowej na TTL, qA
z przedbłyskami monitorującymi lub A z przedbłyskami
monitorującymi. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj
z dokumentacji dołączonej do lampy błyskowej.
4 Ustaw ostrość.
Umieść fotografowany obiekt
w centrum kadru i wciśnij
spust migawki do połowy, aby
ustawić ostrość.
196
5 Zablokuj moc błysku.
Po sprawdzeniu, czy wskaźnik
gotowości lampy (M) jest
wyświetlony w wizjerze, naciśnij element sterujący wybrany w kroku
1. Lampa błyskowa wyemituje przebłysk monitorujący, aby określić
odpowiednią moc błysku. Moc błysku zostanie zablokowana na tym
poziomie, a ikona blokady mocy błysku (e) pojawi się w wizjerze.
6 Zmień kompozycję kadru.
7 Zrób zdjęcie.
Naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie. W razie potrzeby
można zrobić więcej zdjęć bez zwalniania blokady mocy błysku.
8 Zwolnij blokadę mocy błysku.
Naciśnij element sterujący wybrany w kroku 1, aby zwolnić blokadę
mocy błysku. Sprawdź, czy ikona blokady mocy błysku (e) zniknęła
z wizjera.
197
Informacje o lampie błyskowej dla lamp
mocowanych na sankach mocujących
Aparat może wyświetlać informacje o lampie błyskowej dla lamp
błyskowych obsługujących ujednolicone sterowanie błyskiem (SB-5000,
SB-500, SB-400 i SB-300) zamontowanych na sankach mocujących
aparatu. Aby wyświetlić informacje o lampie błyskowej, naciśnij przycisk
R na ekranie Informacje (0 203). Wyświetlane informacje różnią się
w zależności od trybu sterowania lampą błyskową.
❚❚ TTL
123
4
5
6
7
8
9
1 Wskaźnik gotowości lampy...............187
2 Ikona błysku odbitego (wyświetlana,
jeśli główka lampy błyskowej jest
odchylona do góry)
3 Ostrzeżenie o pozycji palnika lampy
(wyświetlane, gdy pozycja palnika
lampy nie jest poprawna)
4 Tryb sterowania błyskiem..................190
Wskaźnik FP...........................................266
5 Kompensacja błysku (TTL) ........ 190, 194
6 Tryb lampy błyskowej......................... 192
7 Tryb sterowania błyskiem..................201
8 Wskaźnik blokady mocy błysku........ 196
9 Kompensacja błysku ........................... 194
❚❚ Aut. błysk lampy zewnętrznej
1
2
198
1 Tryb sterowania błyskiem..................190
Wskaźnik FP...........................................266
2 Kompensacja błysku (automatyka
przysłony) .................................... 190, 194
❚❚ Manualny z preselekcją odległości
1
2
3
1 Tryb sterowania błyskiem.................. 190
Wskaźnik FP...........................................266
2 Kompensacja błysku (tryb manualny
z preselekcją odległości).......... 190, 194
3 Odległość ............................................... 190
❚❚ Tryb manualny
1
2
1 Tryb sterowania błyskiem.................. 190
Wskaźnik FP...........................................266
2 Moc błysku.............................................190
❚❚ Błysk stroboskopowy
1
2
3
1 Tryb sterowania błyskiem.................. 190
2 Moc błysku (wyjście) ........................... 190
3 Liczba emisji (powtórz) ...................... 190
Częstot....................................................190
199
A Informacje o lampie błyskowej i ustawienia aparatu
Ekran informacji o lampie błyskowej przedstawia
wybrane ustawienia aparatu, w tym tryb
ekspozycji, czas otwarcia migawki, przysłonę
i czułość ISO.
A Zmiana ustawień lampy błyskowej
Ustawienia lampy błyskowej można zmienić,
naciskając przycisk i na ekranie informacji
o lampie błyskowej. Dostępne opcje różnią się
w zależności od lampy błyskowej i wybranych
ustawień. Można również wyemitować błysk
próbny lampy błyskowej.
200
A Tryb sterowania błyskiem
Ekran Informacje wyświetla tryb sterowania
błyskiem dla opcjonalnych lamp błyskowych
podłączonych do sanek mocujących aparatu
w następujący sposób:
Synchronizacja błysku
Tryb Auto FP (0 266)
i-TTL
Automatyka przysłony
(qA)
Automatyka lampy
błyskowej bez TTL (A)
Manualny z preselekcją
odległości (GN)
Tryb manualny
Błysk stroboskopowy
—
Zaawansowany
bezprzewodowy system
oświetlenia
201
Zdalne lampy błyskowe
Przewodnik po menu dostępny na witrynach internetowych firmy Nikon
(0 i) oferuje informacje na temat:
• Sterowania zdalnymi lampami błyskowymi za pomocą
sygnałów optycznych z opcjonalnej lampy błyskowej
zamontowanej na sankach mocujących
• Korzystania ze zdalnych lamp błyskowych sterowanych
radiowo
• Jednoczesnego używania zdalnych lamp błyskowych
sterowanych radiowo i lampy zamontowanej na sankach
mocujących
• Jednoczesnego używania zdalnych lamp błyskowych
sterowanych radiowo i zdalnych lamp błyskowych
sterowanych optycznie
Radiowe sterowanie błyskiem jest dostępne tylko wtedy, gdy aparat jest
podłączony do pilota WR-R10 za pomocą adaptera WR-A10. Zapoznaj się
z „Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS)”, aby uzyskać więcej
informacji na temat funkcji dotyczących lamp błyskowych (0 288).
202
Inne opcje fotografowania
Przycisk R
Podczas fotografowania z użyciem wizjera można nacisnąć przycisk R,
aby wyświetlić na monitorze ekran Informacje, przedstawiający dane,
takie jak czas otwarcia migawki, przysłona, liczba pozostałych zdjęć i tryb
pola AF.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
16
12
17
14
1 Wskaźnik połączenia Bluetooth ....... 275
Tryb samolotowy ................................. 275
2 Wskaźnik połączenia Wi-Fi ................ 275
Wskaźnik połączenia Eye-Fi............... 276
3 Wskaźnik sygnału satelitarnego....... 222
4 Wskaźnik redukcji szumów dla
długich czasów naświetlania........... 253
5 Wskaźnik korekcji winietowania...... 253
6 Automat. korekcja dystorsji .............. 253
7 Elektron. przednia kurt. migawki..... 265
8 Tryb opóźnienia ekspozycji............... 264
9 Wskaźnik interwalometru.................. 255
Wskaźnik fotografii poklatkowej ..... 259
Wskaźnik & („zegar nieustawiony”)
....................................................... 206, 271
10 Wskaźnik sygnału dźwiękowego ..... 274
13
11 Wskaźnik stanu naładowania
akumulatora aparatu........................... 30
Wskaźnik rodzaju zasilania
w MB-D18.............................................276
Wskaźnik baterii/akumulatora
MB-D18 ................................................. 299
12 Balans bieli.............................................156
13 Wskaźnik funkcji Picture Control ..... 175
14 Przestrzeń barw.................................... 253
15 Bank menu fotografowania ..............250
16 Wskaźnik obszaru zdjęcia .................... 83
17 Wskaźnik aktywnej funkcji
D-Lighting ............................................ 180
203
18 19 20
27
28
29
30
31
18 Wskaźnik synchronizacji błysku ....... 266
19 Ikona blokady czasu otwarcia
migawki ................................................ 136
20 Czas otwarcia migawki.............. 129, 131
21 Wskaźnik działki przysłony ................ 130
22 Przysłona (liczba przysłony) ..... 130, 131
Przysłona (liczba działek)................... 130
23 Wskaźnik ekspozycji............................ 132
Wskaźnik kompensacji ekspozycji... 139
Wskaźnik postępu braketingu:
Braketing ekspozycji i mocy
błysku........................................... 143
Braketing balansu bieli................ 148
24 Wskaźnik komentarza do zdjęcia..... 273
25 Wskaźnik informacji o prawach
autorskich............................................. 273
26 Ikona i.................................................... 208
27 Wskaźnik fleksji programu ................ 128
204
21 22
23
24
25
26
28 Tryb ekspozycji .....................................126
29 Położenie bieżącej klatki w sekwencji
braketingu ..................................143, 148
Stopień braketingu ADL ....................152
Różnica ekspozycji HDR...................... 182
Wskaźnik (serii) HDR............................ 182
Liczba zdjęć (w wielokrotnej
ekspozycji)............................................ 254
Wskaźnik (serii) wielokrotnej
ekspozycji .............................................254
30 Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy
błysku .................................................... 143
Wskaźnik braketingu balansu
bieli ........................................................ 148
Wskaźnik braketingu ADL.................. 152
Wskaźnik HDR....................................... 182
Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ...254
31 Tryb wyzwalania migawki .................113
36
32
33
34
35
37
38
39
44 43 42 41
40
32 Wskaźnik kompensacji ekspozycji... 139 39 Liczba pozostałych zdjęć............. 31, 362
Wartość kompensacji ekspozycji ..... 139
Numer obiektywu manualnego.......218
33 Wskaźnik kompensacji błysku .......... 194 40 Jakość zdjęcia.......................................... 88
Wartość kompensacji mocy błysku . 194
Funkcja gniazda pomocniczego ........ 93
Wielkość zdjęcia ..................................... 91
34 Wskaźnik blokady mocy błysku........ 196
Ikona karty XQD................................16, 93
35 Pomiar ekspozycji................................ 124
Ikona karty SD...................................16, 93
36 Ikona blokady wartości przysłony ... 136
41 Tryb autofokusa ..................................... 98
37 Czułość ISO ............................................ 119
Wskaźnik czułości ISO......................... 119 42 Tryb pola AF ................................. 100, 103
Wskaźnik automatycznego ustawiania 43 Tryb sterowania błyskiem..................190
czułości ISO .......................................... 121 44 Tryb lampy błyskowej......................... 192
38 „k” (wskaźnik wyświetlany, gdy
w pamięci pozostaje miejsce na ponad
1000 zdjęć)............................................. 31
Uwaga: ekran przedstawiony z widocznymi wszystkimi wskaźnikami w celach ilustracyjnych.
205
A Wyłączanie monitora
Aby usunąć informacje zdjęciowe lub informacje o lampie błyskowej z monitora,
naciśnij przycisk R lub wciśnij spust migawki do połowy. Monitor wyłączy się
automatycznie, jeśli przez około 10 sekund nie zostaną wykonane żadne
czynności. Aby uzyskać informacje na temat wyboru czasu, po upływie którego
monitor wyłączy się automatycznie, patrz A > Ustawienie osobiste c4 (Czas
wyłączenia monitora, 0 264).
A Wskaźnik &
Zegar aparatu jest zasilany przez niezależny akumulator, ładowany w razie
potrzeby, gdy włożony jest główny akumulator lub aparat jest zasilany przez
opcjonalne złącze zasilania i zasilacz sieciowy. Dwa dni ładowania zapewniają
zasilanie zegara przez około trzy miesiące. Jeśli ikona & miga na ekranie
Informacje, zegar został wyzerowany, a data i godzina rejestrowane wraz ze
wszystkimi nowymi zdjęciami nie będą prawidłowe. Ustaw zegar na poprawną
godzinę i datę za pomocą opcji Strefa czasowa i data > Data i godzina w menu
ustawień (0 271).
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat zmieniania koloru liter na ekranie Informacje,
patrz B > Ekran Informacje (0 272).
206
Korzystanie z pokręteł sterujących
Ustawienia na ekranie Informacje można
regulować, przytrzymując jeden z poniższych
przycisków i obracając jednocześnie
pokrętłem sterującym:
• T (0 88, 91)
• U (0 156; aby przeprowadzić precyzyjną
korektę balansu bieli, trzymaj przycisk
wciśnięty i używaj wybieraka wielofunkcyjnego)
• I (0 126)
• Y (0 124)
• E (0 139)
• S (0 119)
• W/M (0 192, 194)
• BKT (0 142)
• Tryb AF (0 98, 100)
• Dowolny przycisk, do którego można przypisać funkcję za pomocą
ustawienia osobistego f1 (Osobisty przydział sterowania, 0 268) lub
f10 (Rola przycisków na MB-D18, 0 270), pod warunkiem że
przycisku można użyć w połączeniu z pokrętłami sterującymi
A Balans bieli
Naciśnij przycisk U, aby dostosować ustawienia
balansu bieli na ekranie Informacje. Obracaj
głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać tryb
balansu bieli, i obracaj przednim pokrętłem
sterującym, aby wybrać opcję pomocniczą dla
trybu v (automatyczny) lub I (światło
jarzeniowe), temperaturę barwową (tryb K,
„wybór temperatury barwowej”) lub zmierzoną
wartość balansu bieli (tryb pomiaru manualnego). W trybach innych niż K
(„wybór temperatury barwowej”) i tryb pomiaru manualnego, można użyć
wybieraka wielofunkcyjnego do precyzyjnego skorygowania balansu bieli na
osiach barwy bursztynowej (A)–niebieskiej (B) oraz zielonej (G)–magenty (M).
207
Przycisk i
Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji,
naciśnij przycisk i podczas fotografowania
z użyciem wizjera. Użyj ekranu dotykowego
lub poruszaj się po menu za pomocą
wybieraka wielofunkcyjnego i przycisku J,
naciskając 1 lub 3 w celu wyróżniania
elementów i J w celu wyświetlania opcji. Aby
powrócić do trybu fotografowania, naciśnij
spust migawki do połowy.
Opcja
Bank menu fotografowania
Bank ustawień osobistych
Osobisty przydział sterowania
Aktywna funkcja D-Lighting
Wybierz obszar zdjęcia
Redukcja szumów - dł. naśw.
Reduk. szumów - wys. czuł.
208
0
250
260
268
180
86
253
253
Przycisk i
Resetowanie dwoma przyciskami:
przywracanie ustawień domyślnych
Ustawienia aparatu podane poniżej
można przestawić na wartości
domyślne, przytrzymując
jednocześnie przyciski T i E
wciśnięte przez dłużej niż dwie
sekundy (te przyciski są oznaczone
zielonymi kropkami). Podczas
resetowania ustawień wyświetlacz
LCD wyłączy się na chwilę.
Przycisk T
Przycisk E
209
❚❚ Ustawienia dostępne z menu fotografowania 1
Opcja
Rozszerz. banki menu fotogr.
Jakość zdjęcia
Wielkość zdjęcia
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
Ustawienia czułości ISO
Czułość ISO
Automatyczny dobór ISO
Balans bieli
Precyzyjna korekta
Ustawienia Picture Control 2
Redukcja migotania
Ustaw. redukcji migotania
Wskaźnik redukcji migotania
Wielokrotna ekspozycja
HDR (wysoki zakres dynamiki)
Fot. w cichym tr. podgl. na żywo
Domyślne ustawienie
Wyłącz
JPEG normal
Duża
Duża
100
Wyłącz
Automatyczny > Zach. biel (zred. ciepłe kolory)
A-B: 0, G-M: 0
Niezmodyfikowane
Wyłącz
Włącz
Wyłącz 3
Wyłącz 4
Wyłącz
1 Z wyjątkiem ustawień wielokrotnej ekspozycji, zostaną zresetowane tylko ustawienia w banku wybranym
aktualnie przy pomocy opcji Bank menu fotografowania (0 250). Ustawienia w pozostałych
bankach pozostają niezmienione.
2 Tylko bieżące ustawienie Picture Control.
3 Jeśli aktualnie trwa rejestracja wielokrotnej ekspozycji, fotografowanie zakończy się, a wielokrotna
ekspozycja zostanie utworzona z dotychczas zarejestrowanych ekspozycji. Tryb nakładania, liczba zdjęć
i Zachowaj wszystkie ekspozycje nie są resetowane.
4 Różnica ekspozycji i wygładzanie nie są resetowane.
❚❚ Ustawienia dostępne z menu nagrywania filmów
Opcja
Ustawienia czułości ISO
Czułość ISO (tryb M)
Balans bieli
Aktywna funkcja D-Lighting
Elektronicz. reduk. drgań
210
Domyślne ustawienie
100
Takie same jak ust. fotogr.
Wyłącz
Wyłącz
❚❚ Inne ustawienia
Opcja
Pole AF 1
Zapamiętane pole AF
Tryb ekspozycji
Fleksja programu
Kompensacja ekspozycji
Blokada AE (wciśnięta)
Podgląd ekspozycji
Blokada czasu otwarcia migawki
Blokada wartości przysłony
Tryb autofokusa
Tryb pola AF
Wizjer
Podgląd na żywo
Balans bieli obr. w podgl. na żywo
Prz. ster. el. za pom. wyb. wielof.
Komp. ekspoz. za pom. wyb. wielof.
Wyświetl. obszarów prześwietl.
Głośność w słuchawkach
Pomiar ekspozycji
Braketing
Tryb lampy błyskowej
Kompensacja błysku
Blokada mocy błysku
Tryb opóźnienia ekspozycji
Domyślne ustawienie
Centralne
Centralne
Automatyka programowa
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
AF-S
Jednopolowy AF
Normalne pole AF
Brak
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
15
Pomiar matrycowy
Wyłącz 2
Synchronizacja na przednią kurtynkę migawki
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz 3
1 Pole AF nie jest wyświetlane, jeśli automatyczny wybór pola AF jest wybrany jako tryb pola AF.
2 Liczba zdjęć jest zerowana. Krok braketingu jest przestawiany na 1 EV (braketing ekspozycji/mocy błysku) lub
1 (braketing balansu bieli). Y Automatyczna jest wybrane dla drugiego zdjęcia programów
braketingu ADL z dwoma zdjęciami.
3 Tylko ustawienia w banku aktualnie wybranym przy pomocy opcji Bank ustawień osobistych
zostaną zresetowane (0 260). Ustawienia w pozostałych bankach pozostają niezmienione.
211
Fotografowanie z przesunięciem ostrości
Podczas przesuwania ostrości aparat automatycznie modyfikuje ostrość
w serii zdjęć. Tej funkcji można używać do robienia zdjęć, które później
zostaną skopiowane do komputera i połączone za pomocą
oprogramowania do „focus stacking” innych firm.
D Przed rozpoczęciem fotografowania
Używaj obiektywu AF-S lub AF-P. Po zamontowaniu odpowiedniego obiektywu,
obróć wybierak trybu ustawiania ostrości w położenie AF i wybierz tryb
wyzwalania migawki inny niż E. W celu uzyskania najlepszych rezultatów
zalecamy wybranie trybu ekspozycji A lub M, aby przysłona nie ulegała zmianie
podczas fotografowania, zmniejszenie wartości przysłony o dwie lub trzy działki
od wartości maksymalnej, a także wyłączenie automatycznego doboru ISO, aby
czułość ISO nie ulegała zmianie podczas fotografowania. Po dostosowaniu
ustawień, zrób zdjęcie próbne i wyświetl rezultaty na monitorze. Po
wyregulowaniu ustawień zgodnie ze swoimi potrzebami zamknij osłonę okularu
wizjera, aby światło wpadające przez wizjer nie zakłócało zdjęć i ekspozycji.
Zalecamy korzystanie ze statywu i wyłączenie redukcji drgań obiektywu (VR).
Przed rozpoczęciem fotografowania zamontuj aparat na statywie. Aby zapewnić
nieprzerwane fotografowanie, dopilnuj, aby akumulator w aparacie był
całkowicie naładowany. W razie wątpliwości przed użyciem naładuj akumulator
lub użyj zasilacza sieciowego i złącza zasilania (dostępne osobno).
❚❚ Fotografowanie z przesunięciem ostrości
1 Wybierz Fotografow. z przesun. Ostrości.
Wyróżnij Fotografow. z przesun. Ostrości w menu fotografowania
i naciśnij 2, aby wyświetlić opcje przesunięcia ostrości.
212
2 Dostosuj ustawienia przesunięcia ostrości.
Dostosuj ustawienia przesunięcia ostrości zgodnie z opisem poniżej.
• Aby wybrać liczbę zdjęć:
Wyróżnij Liczba zdjęć i naciśnij 2.
Wybierz liczbę zdjęć (maks. 300)
i naciśnij J.
Zalecamy wykonanie liczby zdjęć większej, niż może się wydawać
potrzebna, a następnie dokonanie ich selekcji podczas korzystania
z techniki „focus stacking”. W przypadku fotografii owadów lub
innych małych obiektów, potrzebne może być ponad 100 zdjęć,
natomiast w przypadku fotografii całego krajobrazu w pełnym
zakresie ogniskowych z użyciem obiektywu szerokokątnego,
potrzebne może być tylko kilka zdjęć.
• Aby wybrać stopień zmiany odległości zdjęciowej dla każdego ze zdjęć:
Wyróżnij Wielkość przesunięcia
ostrości i naciśnij 2.
Naciskaj 4, aby zmniejszyć wielkość
przesunięcia ostrości, lub 2, aby ją
zwiększyć. Naciśnij J, aby przejść
dalej.
Zalecamy użycie wartości 5 lub mniejszej, ponieważ wyższe
wartości ustawienia zwiększą ryzyko, że niektóre obszary będą
nieostre po połączeniu zdjęć techniką „focus stacking”. Spróbuj
wypróbować różne ustawienia przed rozpoczęciem
fotografowania.
213
• Aby wybrać interwał między zdjęciami:
Wyróżnij Interwał przed kolejnym
zdjęciem i naciśnij 2.
Wybierz liczbę sekund między
zdjęciami i naciśnij J.
Wybierz 00, aby rejestrować zdjęcia z szybkością około 5 kl./s (tryby
wyzwalania migawki S, CL, CH i MUP) lub 3 kl./s (tryby wyzwalania
migawki Q i QC). Ustawienie 00 jest zalecane podczas
fotografowania bez lampy błyskowej. Aby zapewnić prawidłową
ekspozycję podczas korzystania z lampy błyskowej, wybierz
długość interwału wystarczającą do naładowania lampy błyskowej.
• Aby włączyć lub wyłączyć wygładzanie ekspozycji:
Wyróżnij Wygładzanie ekspozycji
i naciśnij 2.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
Wybranie Włącz pozwala aparatowi na dostosowanie ekspozycji
do poprzedniego zdjęcia w trybach innych niż M (zwróć uwagę, że
wygładzanie ekspozycji ma miejsce w trybie M, tylko jeśli
automatyczny dobór ISO jest włączony). Duże zmiany w jasności
obiektu podczas fotografowania mogą prowadzić do widocznego
zróżnicowania ekspozycji. W takim przypadku konieczne może być
skrócenie interwału między zdjęciami. Wyłącz jest zalecane, jeśli
warunki oświetleniowe i inne nie ulegną zmianie podczas
fotografowania, a Włącz jest zalecane podczas fotografowania
krajobrazów itp. w warunkach zmiennego oświetlenia.
214
• Aby włączyć lub wyłączyć bezgłośne fotografowanie:
Wyróżnij Bezgłośne fotograf.
i naciśnij 2.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
Wybierz Włącz, aby wyciszyć migawkę podczas fotografowania.
• Wybierz opcje folderu używanego przy rozpoczęciu:
Wyróżnij Folder zapisu przy
rozpoczęciu i naciśnij 2.
Wyróżnij opcje i naciskaj 2, aby je
wybrać lub cofnąć wybór. Naciśnij
J, aby przejść dalej.
Wybierz Nowy folder, aby tworzyć nowy folder dla każdej nowej
sekwencji, lub Resetuj numerowanie plików, aby resetować
numerowanie plików do 0001 po każdym utworzeniu nowego
folderu.
A Zdjęcia z bliska
Ponieważ głębia ostrości jest zmniejszona przy krótkich odległościach
zdjęciowych, zalecamy wybranie mniejszych wielkości przesunięcia ostrości
i zwiększenie liczby zdjęć podczas fotografowania obiektów znajdujących się
blisko aparatu.
215
3 Rozpocznij fotografowanie.
Wyróżnij Start i naciśnij J.
Fotografowanie rozpocznie się po około
3 s. Aparat będzie robić zdjęcia
z wybranym interwałem, rozpoczynając od
odległości zdjęciowej wybranej na
początku fotografowania, a następnie
będzie stopniowo zmieniać odległość zdjęciową w stronę
nieskończoności o wybraną wielkość przesunięcia ostrości z każdym
zdjęciem. Fotografowanie zakończy się po zrobieniu wybranej liczby
zdjęć lub ustawieniu ostrości na nieskończoność. Aby zakończyć
fotografowanie przed zrobieniem wszystkich zdjęć, wybierz Wyłącz
dla Fotografow. z przesun. Ostrości w menu fotografowania lub
wciśnij spust migawki do połowy albo naciśnij przycisk J pomiędzy
zdjęciami.
A Podczas fotografowania
Podczas fotografowania z przesunięciem ostrości
ikona Q będzie migać na wyświetlaczu LCD. Na
chwilę przed wykonaniem kolejnego zdjęcia na
wskaźniku czasu otwarcia migawki wyświetlona
zostanie liczba pozostałych zdjęć. Niezależnie od
opcji wybranej dla ustawienia osobistego c2 (Czas
czuwania, 0 263), czas czuwania nie upłynie podczas fotografowania.
W trakcie fotografowania z przesunięciem ostrości można regulować ustawienia,
korzystać z menu i odtwarzać zdjęcia. Monitor wyłączy się automatycznie około
cztery sekundy przed każdym zdjęciem. Zwróć uwagę, że zmiana ustawień
aparatu podczas fotografowania z przesunięciem ostrości może doprowadzić do
zakończenia fotografowania.
216
D Fotografowanie z przesunięciem ostrości
Jeśli używasz lampy błyskowej, wybierz interwał dłuższy od czasu, jakiego lampa
błyskowa potrzebuje, aby się naładować. Jeśli interwał będzie za krótki, lampa
błyskowa może wyemitować błysk z mocą niższą niż wymagana do pełnej
ekspozycji. Przesunięcie ostrości jest dostępne tylko wtedy, gdy do aparatu
podłączony jest obiektyw AF-S lub AF-P i nie można go używać, gdy zegar
aparatu nie jest ustawiony lub karta pamięci nie jest włożona do aparatu. Tej
funkcji nie można łączyć z niektórymi funkcjami aparatu, w tym z podglądem na
żywo (0 37), nagrywaniem filmów (0 59), filmami poklatkowymi, braketingiem,
samowyzwalaczem (0 116), długimi ekspozycjami (zdjęcia z czasem otwarcia
migawki „czas B” lub „czas”; 0 133), HDR (wysokim zakresem dynamiki),
wielokrotną ekspozycją oraz fotografowaniem z interwalometrem. Zwróć
uwagę, że ponieważ czas otwarcia migawki i czas wymagany do zapisania zdjęć
mogą być różne dla różnych zdjęć, czas pomiędzy zakończeniem jednego
interwału a rozpoczęciem następnego może być różny. Jeśli dalsze
fotografowanie jest niemożliwe z bieżącymi ustawieniami (na przykład, jeśli czas
otwarcia migawki jest ustawiony na A lub %), na monitorze zostanie
wyświetlone ostrzeżenie.
A Bezgłośne fotograf.
Wybranie Włącz dla Bezgłośne fotograf. wyłącza niektóre funkcje aparatu,
w tym:
• Czułości ISO od Hi 0,3 do Hi 2 (0 119)
• Fotografowanie z lampą błyskową (0 187)
• Tryb opóźnienia ekspozycji (0 264)
• Redukcja migotania (0 258)
217
Obiektywy bez procesora
Obiektywów bez procesora można używać w trybach ekspozycji A i M,
ustawiając przysłonę przy pomocy pierścienia przysłony. Podając dane
obiektywu (ogniskową i otwór względny), użytkownik może uzyskać
dostęp do następujących funkcji dla obiektywów z procesorem.
Jeśli ogniskowa obiektywu jest znana:
• Można korzystać z funkcji zoomu sterowanego elektrycznie
w połączeniu z opcjonalnymi lampami błyskowymi
• Ogniskowa obiektywu jest podana (z gwiazdką) na ekranie
odtwarzania informacji o zdjęciu
Jeśli znany jest otwór względny obiektywu:
• Wartość przysłony jest wyświetlana w wizjerze i na wyświetlaczu LCD
• Moc błysku jest dostosowywana do zmian przysłony, jeśli lampa
błyskowa obsługuje tryb qA (automatyka przysłony)
• Przysłona jest podana (z gwiazdką) na ekranie odtwarzania informacji
o zdjęciu
Podanie zarówno ogniskowej, jak i otworu względnego obiektywu:
• Pozwala na korzystanie z matrycowego pomiaru Color Matrix (zwróć
uwagę, że w celu uzyskania dokładnych rezultatów w przypadku
niektórych obiektywów, w tym obiektywów Reflex-NIKKOR, konieczne
może być korzystanie z pomiaru centralnie ważonego lub
punktowego)
• Zwiększa dokładność centralnie ważonego i punktowego pomiaru
ekspozycji oraz funkcji zrównoważonego błysku wypełniającego i-TTL
dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych
218
Aby wprowadzić lub zmienić dane dla obiektywu bez procesora:
1 Wybierz Dane obiektywu bez CPU.
Wyróżnij Dane obiektywu bez CPU
w menu ustawień i naciśnij 2.
2 Wybierz numer obiektywu.
Wyróżnij Numer obiektywu i naciskaj 4
lub 2, aby wybrać numer obiektywu.
3 Wpisz ogniskową i otwór względny.
Wyróżnij Ogniskowa (mm) lub Maksym.
otwór względny i naciskaj 4 lub 2, aby
zmienić wartość wyróżnionego elementu.
4 Zapisz ustawienia i wyjdź z tego menu.
Naciśnij J. Podane wartości ogniskowej i przysłony zostaną zapisane
pod wybranym numerem obiektywu.
219
Aby przywołać dane obiektywu podczas korzystania z obiektywu bez
procesora:
1 Przypisz wybór numeru obiektywu bez procesora do elementu
sterującego aparatu.
Przypisz Wybierz num. obiekt. bez CPU do elementu sterującego
przy pomocy ustawienia osobistego f1 (Osobisty przydział
sterowania, 0 268).
2 Używaj wybranego elementu sterującego do wybierania numeru
obiektywu.
Naciśnij wybrany element sterujący i obracaj głównym lub przednim
pokrętłem sterującym, aż żądany numer obiektywu wyświetli się na
wyświetlaczu LCD.
Ogniskowa
Główne pokrętło sterujące
Otwór względny
Numer obiektywu
A Ogniskowa nie znajduje się na liście
Jeśli poprawna ogniskowa nie znajduje się na liście w aparacie, wybierz
najbliższą wartość większą od rzeczywistej ogniskowej aparatu.
A Telekonwertery i obiektywy o zmiennej ogniskowej
Otwór względny dla telekonwerterów to suma otworów względnych
telekonwertera i obiektywu. Zwróć uwagę, że dane obiektywu nie są
dostosowywane po zmianie ogniskowej obiektywu bez procesora. Dane dla
różnych ogniskowych można wpisać pod oddzielnymi numerami obiektywów
lub też dane dla obiektywu można zmieniać, aby odzwierciedlić nowe wartości
ogniskowej i otworu względnego obiektywu po każdej zmianie ogniskowej
(ustawienia zoomu).
220
Dane pozycji
Odbiornik GPS GP-1/GP-1A (dostępny osobno) można podłączyć do
10-stykowego gniazda zdalnego sterowania aparatu (0 295) kablem
dołączonym do odbiornika GP-1/GP-1A, pozwalając na rejestrowanie
bieżącej pozycji aparatu podczas robienia zdjęć i jej wyświetlanie na
ekranie odtwarzania informacji o zdjęciu (0 229). Wyłącz aparat przed
podłączeniem odbiornika GP-1/GP-1A. Aby uzyskać więcej informacji,
skorzystaj z instrukcji odbiornika GP-1/GP-1A.
❚❚ Opcje w menu ustawień
Pod elementem Dane pozycji w menu ustawień znajdują się opcje
wymienione poniżej.
• Położenie: bieżąca szerokość geograficzna, długość geograficzna,
wysokość i czas uniwersalny UTC.
• Opcje zewn. urządzenia GPS > Czas czuwania: wybierz, czy licznik czasu
czuwania ma być włączony, gdy odbiornik GPS jest podłączony.
Opcja
Włącz
Wyłącz
Opis
Licznik czasu czuwania włączony. Czas czuwania upływa
automatycznie, jeśli żadnych czynności nie wykona się przez okres
określony w ustawieniu osobistym c2 (Czas czuwania, 0 263), co
zmniejsza zużycie energii akumulatora. Jeśli podłączony jest
odbiornik GP-1 lub GP-1A, odbiornik pozostanie aktywny przez
określony czas po upływie czasu czuwania; aby zapewnić aparatowi
czas na pozyskanie danych pozycji, opóźnienie jest wydłużane
o maksymalnie minutę po włączeniu pomiaru ekspozycji lub
aparatu.
Licznik czasu czuwania wyłączony, zapewniając nieprzerwaną
rejestrację danych pozycji.
• Opcje zewn. urządzenia GPS > Użyj satelity do ust. zegara: wybierz Tak, aby
zsynchronizować zegar aparatu z czasem przekazywanym przez
urządzenie GPS.
221
A Ikona o
O stanie połączenia informuje ikona o:
• o (nieruchoma): dane pozycji uzyskane.
• o (migająca): odbiornik GP-1/GP-1A szuka
sygnału. Zdjęcia zrobione, gdy ikona miga, nie
zawierają danych pozycji.
• Brak ikony: aparat nie odebrał nowych danych
pozycji z odbiornika GP-1/GP-1A przez ostatnie
dwie sekundy. Zdjęcia zrobione, gdy ikona o nie
jest wyświetlana, nie zawierają danych pozycji.
A Urządzenia inteligentne
Aby pobrać dane pozycji z urządzenia inteligentnego i dołączać je do kolejnych
zdjęć, nawiąż połączenie bezprzewodowe, włącz funkcję danych pozycji
w aplikacji SnapBridge, a następnie wybierz Tak dla Dane pozycji > Pobierz
z urządz. intelig. w menu ustawień aparatu (0 274).
A Czas uniwersalny UTC
Dane o czasie UTC dostarcza urządzenie GPS i są one niezależne od wskazań
zegara aparatu.
222
Więcej o odtwarzaniu
Wyświetlanie zdjęć
W
W
W
X
X
X
Widok
pełnoekranowy
Widok miniatur
Widok pełnoekranowy
Aby odtworzyć zdjęcia, naciśnij przycisk K. Na
monitorze zostanie wyświetlone ostatnie
zrobione zdjęcie. Kolejne zdjęcia można
wyświetlić, przesuwając szybko palcem po
ekranie w lewo lub w prawo albo naciskając 4
lub 2. Aby wyświetlić więcej informacji
o bieżącym zdjęciu, naciskaj 1 lub 3 (0 229).
Przycisk K
Widok miniatur
Aby wyświetlić wiele zdjęć, naciśnij przycisk
W (M), gdy zdjęcie jest wyświetlane na
pełnym ekranie. Liczba wyświetlanych zdjęć
wzrasta z 4 do 9 do 72 po każdym naciśnięciu
przycisku W (M) i spada po każdym
naciśnięciu przycisku X. Przesuwaj palcem po
ekranie dotykowym, aby przesuwać obraz
Przycisk W (M)
w górę lub w dół, lub użyj wybieraka
wielofunkcyjnego do wyróżniania zdjęć.
223
Przyciski sterujące odtwarzaniem
1
2
3
4
5
6
1 O (Q): usuń bieżące zdjęcie ............ 245
2 G: wyświetl menu .......................... 248
3 L (Z/Q): chroń bieżące zdjęcie
................................................................ 240
4 X: przybliż zdjęcie ............................... 238
5 W (M): wyświetl wiele zdjęć............. 223
6 J: używaj w połączeniu z wybierakiem
wielofunkcyjnym zgodnie z opisem
poniżej
❚❚ Korzystanie z przycisku J w połączeniu z wybierakiem wielofunkcyjnym
J+
Wyświetl okno dialogowe wyboru gniazda/folderu. Aby wybrać
kartę i folder, z których mają być odtworzone zdjęcia, wyróżnij
gniazdo karty i naciśnij 2, aby wyświetlić listę folderów,
a następnie wyróżnij folder i naciśnij J.
J+
Utwórz wyretuszowaną kopię bieżącego zdjęcia (0 278).
J+
Prześlij zdjęcia przez sieć bezprzewodową lub sieć Ethernet, gdy
przekaźnik WT-7 jest podłączony do aparatu (0 295).
A Dwie karty pamięci
Jeśli w aparacie znajdują się dwie karty pamięci, można wybrać kartę do
odtwarzania, naciskając przycisk W (M) podczas wyświetlania 72 miniatur.
224
A Obrót zdjęć pionowych
Aby wyświetlać zdjęcia pionowe (orientacja
portretowa) pionowo podczas odtwarzania,
wybierz ustawienie Włącz dla opcji Obrót zdjęć
pionowych w menu odtwarzania (0 249).
A Podgląd zdjęć
Kiedy ustawienie Włącz jest wybrane dla opcji Podgląd zdjęć w menu
odtwarzania (0 249), po zrobieniu zdjęcia są automatycznie wyświetlane na
monitorze (ponieważ aparat już jest w poprawnej orientacji, zdjęcia nie są
obracane automatycznie podczas podglądu zdjęć). W trybie seryjnego
wyzwalania migawki wyświetlanie rozpoczyna się po zakończeniu
fotografowania od pokazania pierwszego zdjęcia w aktualnej serii.
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat:
• Wybierania czasu aktywności monitora, gdy nie są przeprowadzane żadne
czynności, patrz A > Ustawienie osobiste c4 (Czas wyłączenia monitora,
0 264).
• Wybierania funkcji środka wybieraka wielofunkcyjnego, patrz A > Ustawienie
osobiste f2 (Przycisk środ. wybieraka wielof., 0 268).
• Używania pokręteł sterujących do poruszania się pomiędzy zdjęciami lub
w menu, patrz A > Ustawienie osobiste f4 (Dostos. pokręteł sterow.) > Menu
i odtwarzanie (0 269).
225
Korzystanie z ekranu dotykowego
Podczas odtwarzania, monitora wrażliwego na dotyk można używać do:
Wyświetlania
innych zdjęć
Przesuń szybko palcem po
ekranie w lewo lub w prawo, aby
wyświetlić inne zdjęcia.
W widoku pełnoekranowym
można dotknąć dołu ekranu
w celu wyświetlenia paska
przesuwania zdjęć, a następnie
przesuwać palcem w lewo lub
w prawo w celu szybkiego
przechodzenia do innych zdjęć.
Szybkiego
przechodzenia do
innych zdjęć
Pasek przesuwania zdjęć
Użyj gestów rozciągania
i szczypania, aby przybliżyć lub
oddalić zdjęcie i przesuwaj
palcem po ekranie, aby
Przybliżania (tylko przesuwać zdjęcie (0 238).
zdjęcia)
Można również szybko dwa razy
stuknąć w ekran, aby przybliżyć
zdjęcie z widoku
pełnoekranowego lub anulować
przybliżenie.
226
Wyświetlania
miniatur
Oglądania filmów
Aby „oddalić obraz” do widoku
miniatur (0 223), użyj gestu
szczypania w widoku
pełnoekranowym. Użyj gestów
szczypania i rozciągania, aby
wybrać liczbę wyświetlanych
zdjęć spomiędzy 4, 9 i 72 zdjęć.
Stuknij w pomocniczy wskaźnik
ekranowy, aby rozpocząć
odtwarzanie filmu (filmy są
oznaczone ikoną 1). Stuknij
w ekran, aby wstrzymać lub
wznowić odtwarzanie, lub
stuknij w Z, aby przejść do
widoku pełnoekranowego
(zwróć uwagę, że niektóre ikony
w widoku odtwarzania filmów
nie reagują na obsługę
dotykową).
Wskaźnik pomocniczy
227
Przycisk i
Naciśnięcie przycisku i w widoku
pełnoekranowym lub w widoku miniatur
powoduje wyświetlenie opcji wymienionych
poniżej. Wybierz opcje za pomocą ekranu
dotykowego lub wybieraka wielofunkcyjnego
i przycisku J.
• Ocena: oceń bieżące zdjęcie (0 241).
Przycisk i
• Wyb. do przesł. do urz. int./cofn. wyb. (tylko zdjęcia):
wybierz zdjęcia do przesłania do urządzenia
inteligentnego.
• Retusz (tylko zdjęcia): użyj opcji w menu retuszu
(0 278), aby utworzyć wyretuszowaną kopię
bieżącego zdjęcia.
• Poziom głośności (tylko filmy): dostosuj głośność
odtwarzania filmów.
• Przytnij film (tylko filmy): usuń niepożądany
materiał z filmów (0 78). Filmy można również edytować, naciskając
przycisk i, gdy odtwarzanie filmu jest wstrzymane.
• Wybierz gniazdo i folder: wybierz folder do odtwarzania. Wyróżnij gniazdo
i naciśnij 2, aby wyświetlić listę folderów na wybranej karcie,
a następnie wyróżnij folder i naciśnij J, aby wyświetlić zdjęcia
z wyróżnionego folderu.
Aby zamknąć menu przycisku i i powrócić do odtwarzania, naciśnij
przycisk i ponownie.
228
Informacje o zdjęciu
Informacje o zdjęciu są wyświetlane na tle zdjęcia w widoku
pełnoekranowym. Naciskaj 1 lub 3, aby przełączać informacje o zdjęciu
w kolejności podanej poniżej. Zwróć uwagę, że w widoku „tylko zdjęcie”,
dane, takie jak informacje o zdjęciu, histogramy RGB, obszary
prześwietlone i dane ogólne, są wyświetlane, tylko jeśli wybrano
odpowiednią opcję dla Opcje odtwarzania (0 248). Dane pozycji są
wyświetlane tylko wtedy, gdy są dołączone do zdjęcia (0 221).
Informacje o pliku
Brak (tylko zdjęcie)
Dane ogólne
Obszary prześwietlone
Dane pozycji
Histogram RGB
Informacje o zdjęciu
229
❚❚ Informacje o pliku
12 3
4
5
15
14
13
12
6
7
11
1
2
3
4
5
6
7
8
10
Stan ochrony......................................... 240
Wskaźnik retuszu ................................. 278
Oznaczenie do przesłania .................. 243
Pole AF *........................................... 94, 105
Numer klatki/całkowita liczba klatek
Ramka pola AF * .........................................9
Jakość zdjęcia ......................................... 88
Wielkość zdjęcia ..................................... 91
9 8
9
10
11
12
13
14
15
Obszar zdjęcia......................................... 83
Godzina zapisu .............................. 21, 271
Data zapisu ..................................... 21, 271
Bieżące gniazdo karty pamięci .....35, 93
Ocena...................................................... 241
Nazwa folderu....................................... 250
Nazwa pliku...........................................250
* Wyświetlane, tylko jeśli Pole AF jest wybrane dla Opcje odtwarzania (0 248), a wybrane zdjęcie
zostało zrobione z użyciem wizjera.
230
❚❚ Obszary prześwietlone
1
2
3
1 Obszary prześwietlone zdjęcia *
2 Numer folderu–numer zdjęcia
3 Bieżący kanał *
* Migające obszary oznaczają obszary, które mogą być
prześwietlone dla bieżącego kanału. Przytrzymaj przycisk
W (M) i naciskaj 4 lub 2, aby przełączać się pomiędzy
kanałami w następujący sposób:
Przycisk W (M)
RGB
(wszystkie kanały)
R
(czerwony)
G
(zielony)
B
(niebieski)
231
❚❚ Histogram RGB
5
1
6
2
7
3
4
8
1 Obszary prześwietlone zdjęcia *
2 Numer folderu–numer zdjęcia
3 Balans bieli............................................. 156
Temperatura barwowa................ 163
Precyzyjna korekta balansu bieli
....................................................... 161
Pomiar manualny ......................... 165
4 Bieżący kanał *
5 Histogram (kanał RGB). Na wszystkich
histogramach na osi poziomej
przedstawiona jest jasność pikseli, a na
pionowej liczba pikseli.
6 Histogram (kanał czerwony)
7 Histogram (kanał zielony)
8 Histogram (kanał niebieski)
* Migające obszary oznaczają obszary, które mogą być
prześwietlone dla bieżącego kanału. Przytrzymaj przycisk
W (M) i naciskaj 4 lub 2, aby przełączać się pomiędzy
kanałami w następujący sposób:
Przycisk W (M)
RGB
(wszystkie kanały)
R
(czerwony)
G
(zielony)
Wyświetlanie obszarów
prześwietlonych wyłączone
232
B
(niebieski)
A Powiększenie w trybie odtwarzania
Aby przybliżyć zdjęcie podczas wyświetlania
histogramu, naciśnij X. Używaj przycisków
X i W (M) do przybliżania i oddalania zdjęcia
i przewijaj obraz wybierakiem wielofunkcyjnym.
Histogram będzie aktualizowany, tak aby
pokazywać tylko dane dla części zdjęcia widocznej
na monitorze.
A Histogramy
Histogramy w aparacie mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą różnić się
od histogramów wyświetlanych w aplikacjach do obróbki zdjęć. Poniżej
przedstawiono przykładowe histogramy:
Jeśli na zdjęciu znajdują się
obiekty o szerokim spektrum
jasności, rozkład tonów będzie
stosunkowo równomierny.
Jeśli zdjęcie jest ciemne, rozkład
tonów będzie przesunięty
w lewo.
Jeśli zdjęcie jest jasne, rozkład
tonów będzie przesunięty
w prawo.
Zwiększanie kompensacji ekspozycji powoduje przesuwanie rozkładu tonów
w prawo, a jej zmniejszanie powoduje przesuwanie rozkładu tonów w lewo.
Histogramy dostarczają ogólnej wiedzy o ekspozycji, gdy jasne oświetlenie
otoczenia utrudnia przeglądanie zdjęć na monitorze.
233
❚❚ Informacje o zdjęciu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Pomiar ekspozycji................................ 124 6 Tryb ustawiania ostrości.................41, 94
Czas otwarcia migawki.............. 129, 131
Redukcja drgań w obiektywie (VR) 3
Przysłona....................................... 130, 131 7 Braketing balansu bieli 4.....................156
2 Tryb ekspozycji..................................... 126 8 Precyzyjna korekta balansu bieli...... 161
Wskaźnik czułości ISO 1 ....................... 119 9 Przestrzeń barw.................................... 253
3 Kompensacja ekspozycji .................... 139 10 Nazwa aparatu
Optymalna korekta ekspozycji 2 ....... 263
11 Obszar zdjęcia......................................... 83
4 Ogniskowa............................................. 218
12 Numer folderu–numer zdjęcia
5 Dane obiektywu................................... 218
13
14
15
16
13 Typ lampy błyskowej 5
16 Tryb sterowania błyskiem 5................ 190
Kompensacja błysku 5 ......................... 194
14 Sterowanie zdalnymi lampami 5 ...... 202
5
15 Tryb lampy błyskowej ...................... 192
234
17
17 Ustawienie Picture Control 6 ............. 175
18
19
20
21
22
23
18 Redukcja szumów dla wysokiej
czułości.................................................. 253
Redukcja szumów dla długich
czasów ekspozycji .............................. 253
19 Aktywna funkcja D-Lighting ............. 180
20 Różnica ekspozycji HDR...................... 182
Wygładzanie HDR ................................ 182
21 Korekcja winietowania .......................253
22 Historia retuszu .................................... 278
23 Komentarz do zdjęcia ......................... 273
235
24
25
24 Nazwisko fotografa 7 ........................... 273 25 Właściciel praw autorskich 7 .............. 273
1 Wyświetlana na czerwono, gdy zdjęcie zrobiono przy włączonym automatycznym doborze czułości ISO.
2 Wyświetlane, jeśli ustawienie osobiste b7 (Korekta pomiaru ekspozycji, 0 263) zostało
ustawione na wartość inną niż zero dla dowolnej z metod pomiaru.
3 Wyświetlane, tylko jeśli zamocowany jest obiektyw z redukcją drgań (VR).
4 Obejmuje również temperaturę barwową zdjęć zrobionych z użyciem automatycznego balansu bieli.
5 Wyświetlane, tylko gdy używana jest opcjonalna lampa błyskowa (0 187).
6 Wyświetlane elementy różnią się w zależności od ustawienia Picture Control wybranego w momencie
zrobienia zdjęcia.
7 Informacje o prawach autorskich są wyświetlane tylko wtedy, jeśli zostały zapisane wraz ze zdjęciem przy
pomocy opcji Inf. o prawach autorskich w menu ustawień.
❚❚ Dane pozycji
Długość geograficzna, szerokość geograficzna i inne dane pozycji są
dostarczane przez urządzenie GPS lub urządzenie inteligentne i różnią
się w zależności od urządzenia (0 221). W przypadku filmów, dane
dotyczą pozycji w momencie rozpoczęcia nagrywania.
236
❚❚ Dane ogólne
1 2 345
17
6
18 19 20 21 22
7
8 30
29
28
9
16
27 26
23
24
25
15 14 13 12 11 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Numer klatki/całkowita liczba klatek
Oznaczenie do przesłania .................. 243
Stan ochrony......................................... 240
Wskaźnik retuszu ................................. 278
Nazwa aparatu
Wskaźnik komentarza do zdjęcia..... 273
Wskaźnik danych pozycji ................... 221
Histogram pokazujący rozkład tonów
na zdjęciu (0 233).
Jakość zdjęcia ......................................... 88
Wielkość zdjęcia ..................................... 91
Obszar zdjęcia......................................... 83
Nazwa pliku........................................... 250
Godzina zapisu .............................. 21, 271
Nazwa folderu....................................... 250
Data zapisu..................................... 21, 271
Bieżące gniazdo karty pamięci .....35, 93
Ocena...................................................... 241
Pomiar ekspozycji ................................ 124
Tryb ekspozycji .....................................126
Czas otwarcia migawki ..............129, 131
Przysłona.......................................130, 131
Czułość ISO 1 .......................................... 119
Ogniskowa.............................................218
Aktywna funkcja D-Lighting ............. 180
Picture Control...................................... 175
Przestrzeń barw.................................... 253
Tryb lampy błyskowej 2.......................192
Balans bieli.............................................156
Temperatura barwowa................ 163
Precyzyjna korekta balansu bieli
....................................................... 161
Pomiar manualny..........................165
29 Kompensacja błysku 2 ......................... 194
Tryb sterownika 2
30 Kompensacja ekspozycji ....................139
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1 Wyświetlana na czerwono, gdy zdjęcie zrobiono przy włączonym automatycznym doborze czułości ISO.
2 Wyświetlane tylko wtedy, jeśli zdjęcie zostało zrobione z użyciem opcjonalnej lampy błyskowej (0 187).
237
Przyjrzyj się bliżej: powiększenie w trybie
odtwarzania
Aby przybliżyć zdjęcie wyświetlane w widoku
pełnoekranowym, naciśnij przycisk X lub
środek wybieraka wielofunkcyjnego albo
szybko dwukrotnie stuknij w ekran. Gdy
powiększenie w trybie odtwarzania jest
aktywne, można wykonać następujące
czynności:
Przycisk X
Czynność
Opis
Naciśnij X lub użyj gestów
rozciągania, aby przybliżyć
zdjęcia o maksymalnie
32× (duże zdjęcia w formacie
FX/36 × 24), 24× (średnie
zdjęcia) lub 16× (małe
zdjęcia). Naciśnij W (M) lub
Przybliżenie lub użyj gestów szczypania, aby
oddalić obraz. Kiedy zdjęcie jest powiększone, użyj
oddalenie/
wybieraka wielofunkcyjnego lub przesuń palcem po
wyświetlanie
innych fragmentów ekranie, aby wyświetlić obszary zdjęcia niewidoczne na
zdjęcia
monitorze. Aby szybko przesunąć obraz do innego obszaru
kadru, przytrzymaj wybierak wielofunkcyjny wciśnięty. Gdy
stopień powiększenia jest zmieniony, wyświetla się okno
nawigacji, w którym obszar widoczny w danym momencie
na monitorze jest oznaczony żółtą ramką. Pasek pod oknem
nawigacji pokazuje współczynnik powiększenia i zmienia
kolor na zielony, gdy współczynnik powiększenia wynosi
1 : 1.
Przycięcie zdjęcia
238
Aby utworzyć przycięte zdjęcie obejmujące obszar
aktualnie widoczny na ekranie, naciśnij i, wyróżnij Szybkie
przycinanie i naciśnij J. Zwróć uwagę, że Szybkie
przycinanie jest niedostępne, gdy wyświetlany jest
histogram RGB (0 233).
Czynność
Wybranie twarzy
Opis
Twarze wykryte podczas
Pomocniczy wskaźnik
powiększania są oznaczone
ekranowy
białymi ramkami w oknie
nawigacji. Obracaj przednim
pokrętłem sterującym lub
stukaj w pomocniczy
wskaźnik ekranowy, aby
wyświetlić inne twarze.
Obracaj głównym pokrętłem sterującym lub stukaj w ikony
e lub f na dole ekranu, aby wyświetlać ten sam obszar na
innych zdjęciach przy bieżącym współczynniku
powiększenia. Powiększenie w trybie odtwarzania jest
anulowane w momencie wyświetlenia filmu.
Naciśnij L (Z/Q), aby ochronić zdjęcie lub usunąć jego
Zmiana stanu
ochrony
ochronę (0 240).
Powrót do trybu Naciśnij spust migawki do połowy lub naciśnij przycisk K,
fotografowania
aby przejść do trybu fotografowania.
Wyświetlenie menu Naciśnij G, aby wyświetlić menu (0 248).
Wyświetlenie
innych zdjęć
239
Ochrona zdjęć przed usunięciem
Podczas odtwarzania w widoku pełnoekranowym, powiększania
(przybliżania) podczas odtwarzania oraz w widoku miniatur, przycisku
L (Z/Q) można użyć do zabezpieczenia zdjęć przed przypadkowym
usunięciem. Chronionych plików nie można usunąć przyciskiem O (Q),
ani przy pomocy opcji Usuwanie w menu odtwarzania. Zwróć uwagę, że
pliki chronione zostaną usunięte podczas formatowania karty pamięci
(0 271).
Aby włączyć ochronę zdjęcia:
1 Wybierz zdjęcie.
Wyświetl zdjęcie w trybie odtwarzania w widoku pełnoekranowym
lub w trybie powiększenia podczas odtwarzania bądź wyróżnij je na
liście miniatur.
2 Naciśnij przycisk L (Z/Q).
Zdjęcie zostanie oznaczone ikoną P. Aby
usunąć ochronę ze zdjęcia i umożliwić jego
usunięcie, wyświetl je lub wyróżnij
w widoku miniatur, a następnie naciśnij
przycisk L (Z/Q).
Przycisk L (Z/Q)
A Usuwanie ochrony ze wszystkich zdjęć
Aby usunąć ochronę ze wszystkich zdjęć w folderze lub w folderach aktualnie
wybranych w menu Folder odtwarzania, naciśnij jednocześnie przyciski
L (Z/Q) i O (Q), a następnie przytrzymaj je wciśnięte przez około dwie
sekundy podczas odtwarzania.
240
Ocena zdjęć
Oceniaj zdjęcia lub oznaczaj je jako przeznaczone do późniejszego
usunięcia. Oceny można również wyświetlać w programach ViewNX-i
oraz Capture NX-D. Ocenianie jest niedostępne dla chronionych zdjęć.
1 Wybierz zdjęcie.
Wyświetl zdjęcie lub wyróżnij je na liście miniatur w widoku miniatur.
2 Wyświetl opcje odtwarzania.
Naciśnij przycisk i, aby wyświetlić opcje
odtwarzania.
Przycisk i
3 Wybierz Ocena.
Wyróżnij Ocena i naciśnij 2.
4 Wybierz ocenę.
Naciskaj 4 lub 2, aby wybrać ocenę od
zera do pięciu gwiazdek, lub wybierz d,
aby oznaczyć zdjęcie jako przeznaczone
do późniejszego usunięcia. Naciśnij J, aby
zakończyć czynność.
241
A Ocenianie zdjęć przyciskiem Fn2
Jeśli Ocena jest wybrane dla ustawienia osobistego f1 (Osobisty przydział
sterowania) > Przycisk Fn2, zdjęcia można oceniać, trzymając wciśnięty
przycisk Fn2 i naciskając 4 lub 2 (0 268).
242
Wybieranie zdjęć do przesłania
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby wybrać zdjęcia do przesłania do
urządzenia inteligentnego. Filmów nie można wybierać do przesłania,
a zdjęcia są przesyłane w rozmiarze 2 megapikseli.
Wybieranie pojedynczych zdjęć
1 Wybierz zdjęcie.
Wyświetl zdjęcie lub wyróżnij je na liście miniatur w widoku miniatur.
2 Wyświetl opcje odtwarzania.
Naciśnij przycisk i, aby wyświetlić opcje
odtwarzania.
Przycisk i
3 Wybierz Wyb. do przesł. do urz. int./cofn.
wyb.
Wyróżnij Wyb. do przesł. do urz. int./cofn.
wyb. i naciśnij J. Zdjęcia wybrane do
przesłania są oznaczone ikoną W. Aby
cofnąć wybór, wyświetl lub wyróżnij zdjęcie
i powtórz kroki 2 i 3.
243
Wybieranie wielu zdjęć
Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby zmienić status przesyłania wielu
zdjęć.
1 Wybierz opcję Wybierz zdjęcia.
W menu odtwarzania wybierz Wyb. do
przesł. do urz. int., po czym wyróżnij
Wybierz zdjęcia i naciśnij 2.
2 Wybierz zdjęcia.
Wyróżnij zdjęcia za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij
środek wybieraka wielofunkcyjnego, aby je wybrać lub cofnąć wybór
(aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie w widoku pełnoekranowym,
naciśnij i przytrzymaj przycisk X). Wybrane zdjęcia są oznaczone
ikoną W.
3 Naciśnij J.
Naciśnij J, aby zakończyć czynność.
A Cofanie wyboru wszystkich zdjęć
Aby cofnąć wybór wszystkich zdjęć, wybierz Wyb. do przesł. do urz. int.
w menu odtwarzania, wyróżnij Cofnij wybór ze wszystkich, a następnie naciśnij
J. Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia. Wyróżnij Tak i naciśnij
J, aby usunąć oznaczenie do przesłania z wszystkich zdjęć na karcie pamięci.
244
Usuwanie zdjęć
Aby usunąć bieżące zdjęcie, naciśnij przycisk O (Q). Aby usunąć wiele
wybranych zdjęć, użyj opcji Usuwanie z menu odtwarzania. Usuniętych
zdjęć nie można odzyskać. Zwróć uwagę, że chronionych ani ukrytych
zdjęć nie można usunąć.
Podczas odtwarzania
Naciśnij przycisk O (Q), aby usunąć bieżące zdjęcie.
1 Naciśnij przycisk O (Q).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia.
Przycisk O (Q)
2 Naciśnij przycisk O (Q) ponownie.
Aby usunąć zdjęcie, naciśnij przycisk
O (Q). Aby wyjść z menu bez usuwania
zdjęcia, naciśnij przycisk K.
Przycisk O (Q)
A Patrz również
Aby uzyskać informacje na temat wybierania zdjęcia wyświetlanego po
usunięciu zdjęcia, patrz D > Po usunięciu (0 249).
245
Menu odtwarzania
Opcja Usuwanie w menu odtwarzania zawiera następujące opcje.
Zwróć uwagę, że w zależności od liczby zdjęć proces usuwania może
chwilę potrwać.
Opcja
Opis
Q
Usuń wybrane
Usuń wybrane zdjęcia.
R
Usuń wszystkie
Usuń wszystkie zdjęcia z folderu aktualnie wybranego do
odtwarzania (0 248). Jeśli włożone są dwie karty, można
wybrać kartę, z której zdjęcia zostaną usunięte.
❚❚ Usuń wybrane: usuwanie wybranych zdjęć
1 Wybierz Usuwanie > Usuń wybrane.
Wybierz Usuwanie w menu odtwarzania.
Wyróżnij Usuń wybrane i naciśnij 2.
2 Wyróżnij zdjęcie.
Wyróżnij zdjęcie za pomocą
wybieraka wielofunkcyjnego
(aby wyświetlić wyróżnione
zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, naciśnij
i przytrzymaj przycisk X).
246
3 Wybierz wyróżnione zdjęcie.
Naciśnij środek wybieraka
wielofunkcyjnego, aby wybrać
wyróżnione zdjęcie. Wybrane
zdjęcia są oznaczone ikoną O.
Powtarzaj kroki 2 i 3, aby
wybrać dodatkowe zdjęcia.
Aby cofnąć wybór zdjęcia, wyróżnij je i naciśnij środek wybieraka
wielofunkcyjnego.
4 Naciśnij J, aby zakończyć czynność.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia. Wyróżnij Tak i naciśnij J.
247
Lista menu
W tym rozdziale przedstawiono opcje dostępne w menu aparatu. Aby
uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Przewodnika po menu dostępnego
na witrynach internetowych firmy Nikon (0 i).
D Menu odtwarzania: zarządzanie zdjęciami
Usuwanie
Usuń wybrane
Usuń wszystkie
Folder odtwarzania
(Nazwa folderu)
Wszystkie
Bieżący
Ukryj zdjęcie
Wybierz/ustaw
Cofnij wybór ze wszystkich
Opcje odtwarzania
Podstawowe informacje o zdjęciu
Pole AF
Dodatkowe inform. o zdjęciu
Brak (tylko zdjęcie)
Obszary prześwietlone
Histogram RGB
Informacje o zdjęciu
Przegląd
248
Usuń wiele zdjęć (0 246).
(domyślne ustawienie to Wszystkie)
Wybierz folder do odtwarzania.
Ukrywaj lub odkrywaj zdjęcia. Zdjęcia ukryte
są widoczne tylko w menu „Ukryj zdjęcie” i nie
można ich odtwarzać.
Wybierz informacje dostępne podczas
wyświetlania informacji o zdjęciu podczas
odtwarzania (0 229).
Kopiuj zdjęcia
Wybierz źródło
Wybierz zdjęcia
Wybierz folder docelowy
Skopiować zdjęcia?
Podgląd zdjęć
Włącz
Wyłącz
Po usunięciu
Pokaż następne
Pokaż poprzednie
Tak jak wcześniej
Pokaż po serii
Pierwsze zdjęcie z serii
Ostatnie zdjęcie z serii
Automatyczny obrót zdjęć
Włącz
Wyłącz
Obrót zdjęć pionowych
Włącz
Wyłącz
Pokaz slajdów
Start
Typ zdjęcia
Czas wyświetlania zdjęcia
Wyb. do przesł. do urz. int.
Wybierz zdjęcia
Cofnij wybór ze wszystkich
Skopiuj zdjęcia z jednej karty pamięci na
drugą. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy,
gdy do aparatu włożone są dwie karty
pamięci.
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Wybierz, czy zdjęcia mają być automatycznie
wyświetlane na monitorze natychmiast po ich
zarejestrowaniu (0 225).
(domyślne ustawienie to Pokaż następne)
Wybierz zdjęcie wyświetlane po usunięciu
bieżącej fotografii.
(domyślne ustawienie to Ostatnie zdjęcie z serii)
Wybierz, czy aparat ma wyświetlać pierwsze
czy ostatnie zdjęcie z serii zdjęć po zrobieniu
zdjęć w trybie seryjnego wyzwalania
migawki.
(domyślne ustawienie to Włącz)
Wybierz, czy aparat ma zapisywać orientację
aparatu podczas robienia zdjęć.
(domyślne ustawienie to Włącz)
Wybierz, czy zdjęcia pionowe (orientacja
portretowa) mają być obracane podczas ich
wyświetlania w trakcie odtwarzania (0 225).
Wyświetl pokaz slajdów składający się ze
zdjęć w bieżącym folderze odtwarzania.
Wybierz zdjęcia do przesłania do urządzenia
inteligentnego (0 244).
249
C Menu fotografowania: opcje
fotografowania
Bank menu fotografowania
A–D
Rozszerz. banki menu fotogr.
Włącz
Wyłącz
Folder zapisu
Zmień nazwę
Wybierz folder według numeru
Wybierz folder z listy
Nazwy plików
Nazwy plików
Wybór gniazda podstawowego
Gniazdo kart XQD
Gniazdo kart SD
Funkcja gniazda pomocniczego
Przepełnienie
Kopia zapasowa
RAW gn. pods. – JPEG gn. pom.
250
Przywołaj ustawienia menu fotografowania
uprzednio zapisane w banku menu
fotografowania. Zmiany ustawień są
zapisywane w bieżącym banku.
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Wybierz, czy w bankach menu
fotografowania mają być przechowywane:
tryb ekspozycji, czas otwarcia migawki (tryby
ekspozycji S i M), przysłona (tryby A i M) i tryb
lampy błyskowej.
Wybierz folder, w którym będą zapisywane
kolejne rejestrowane zdjęcia.
Wybierz trzyliterowy prefiks stosowany do
nazywania plików obrazu, w których
przechowywane są zdjęcia. Domyślny prefiks
to „DSC”.
(domyślne ustawienie to Gniazdo kart XQD)
Wybierz gniazdo pełniące funkcję gniazda
podstawowego, kiedy do aparatu włożone są
dwie karty pamięci.
(domyślne ustawienie to Przepełnienie)
Wybierz funkcję pełnioną przez kartę
w gnieździe pomocniczym, kiedy do aparatu
włożone są dwie karty pamięci (0 93).
Sterowanie błyskiem
Tryb sterowania błyskiem
Opcje bezprzew. ster. błyskiem
Sterowanie zdalnymi lampami
Dane zdalnych lamp poł. radiowo
Obszar zdjęcia
Wybierz obszar zdjęcia
Auto. kadr w formacie DX
Wyświetlanie maski w wizjerze
Jakość zdjęcia
NEF (RAW) + JPEG fine★
NEF (RAW) + JPEG fine
NEF (RAW) + JPEG normal★
NEF (RAW) + JPEG normal
NEF (RAW) + JPEG basic★
NEF (RAW) + JPEG basic
NEF (RAW)
JPEG fine★
JPEG fine
JPEG normal★
JPEG normal
JPEG basic★
JPEG basic
TIFF (RGB)
Wielkość zdjęcia
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
Wybierz tryb sterowania lampą błyskową dla
opcjonalnych lamp błyskowych
zamontowanych na sankach mocujących
aparatu lub dostosuj ustawienia dla
fotografowania z lampą błyskową
umieszczoną poza aparatem (0 190).
Wybierz obszar zdjęcia (0 83) i włącz lub
wyłącz wyświetlanie maski w wizjerze (0 85).
(domyślne ustawienie to JPEG normal)
Wybierz format pliku i stopień kompresji
(jakość zdjęcia, 0 88). Kompresja dla opcji
oznaczonych gwiazdką („★”) przydziela
priorytet jakości, a kompresja dla zdjęć bez
gwiazdki przydziela priorytet zmniejszaniu
wielkości pliku.
Wybierz wielkość zdjęcia w pikselach (0 91).
Oddzielne opcje są dostępne dla zdjęć
w formacie JPEG/TIFF i zdjęć w formacie NEF
(RAW).
251
Zapisywanie NEF (RAW)
Kompresja NEF (RAW)
Głębia kolorów NEF (RAW)
Ustawienia czułości ISO
Czułość ISO
Automatyczny dobór ISO
Balans bieli
Automatyczny
Autom. dla naturaln. oświetl.
Światło żarowe
Światło jarzeniowe
Światło słoneczne
Lampa błyskowa
Pochmurno
Cień
Wybór temperatury barwowej
Pomiar manualny
Ustaw funkcję Picture Control
Automatycznie
Standardowe
Neutralne
Żywe
Monochromatyczne
Portret
Krajobraz
Równomierne
Dopasuj f. Picture Control
Zapisz/edytuj
Zmień nazwę
Usuwanie
Ładuj/zapisz
252
Wybierz typ kompresji i głębię kolorów dla
zdjęć w formacie NEF (RAW) (0 90).
Dostosuj ustawienia czułości ISO dla zdjęć
(0 119, 121).
(domyślne ustawienie to Automatyczny)
Dopasuj balans bieli do źródła światła
(0 156).
(domyślne ustawienie to Automatycznie)
Wybierz sposób przetwarzania nowych zdjęć.
Wybierz w zależności od scenerii lub swoich
zamierzeń twórczych (0 175).
Twórz osobiste ustawienia Picture Control.
Przestrzeń barw
sRGB
Adobe RGB
Aktywna funkcja D-Lighting
Automatyczna
Bardzo wysoka
Zwiększona
Normalna
Zmniejszona
Wyłącz
Redukcja szumów - dł. naśw.
Włącz
Wyłącz
Reduk. szumów - wys. czuł.
Zwiększona
Normalna
Zmniejszona
Wyłącz
Korekcja winietowania
Zwiększona
Normalna
Zmniejszona
Wyłącz
Automat. korekcja dystorsji
Włącz
Wyłącz
(domyślne ustawienie to sRGB)
Wybierz przestrzeń barw dla zdjęć.
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Zachowuj szczegóły w prześwietlonych
i zacienionych obszarach kadru, zapewniając
uzyskanie zdjęć z naturalnym kontrastem
(0 180).
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Ogranicz występowanie „szumów” (jasnych
punktów lub mgły) na zdjęciach zrobionych
z długimi czasami otwarcia migawki.
(domyślne ustawienie to Normalna)
Ogranicz występowanie „szumów” (losowo
rozmieszczonych jasnych pikseli) na zdjęciach
zarejestrowanych z wysoką czułością ISO.
(domyślne ustawienie to Normalna)
Ogranicz spadek jasności na krawędziach
zdjęć podczas korzystania z obiektywów typu
G, E i D (z wyjątkiem obiektywów PC). Efekt
jest najbardziej widoczny przy otworze
względnym.
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Ogranicz dystorsję beczkowatą podczas
fotografowania przy użyciu obiektywów
szerokokątnych i dystorsję poduszkowatą
podczas fotografowania przy użyciu
teleobiektywów.
253
Redukcja migotania
Ustaw. redukcji migotania
Wskaźnik redukcji migotania
Sposób real. aut. braketingu
Braketing mocy błysku i AE
Braketing AE
Braketing mocy błysku
Braketing balansu bieli
Braketing ADL
Wielokrotna ekspozycja
Tryb wielokrotnej ekspozycji
Liczba zdjęć
Tryb nakładania
Zachowaj wszystkie ekspozycje
Wybierz pierwszą ekspoz. (NEF)
HDR (wysoki zakres dynamiki)
Tryb HDR
Różnica ekspozycji
Wygładzanie
254
Te opcje działają podczas fotografowania
z użyciem wizjera. Wybierz Włącz dla Ustaw.
redukcji migotania, aby dostosować czas
rejestracji zdjęć w celu redukcji efektu
migotania przy oświetleniu jarzeniowym lub
rtęciowym. Opcja Wskaźnik redukcji
migotania reguluje wyświetlanie ikony
FLICKER w wizjerze: gdy wybrane jest Włącz,
ikona będzie wyświetlana w przypadku
wykrycia migotania w momencie wciśnięcia
spustu migawki do połowy i będzie migać
w przypadku wykrycia migotania, gdy Włącz
jest wybrane dla Ustaw. redukcji migotania
(aby włączyć redukcję migotania, wybierz
Włącz).
(domyślne ustawienie to Braketing mocy błysku i AE)
Wybierz ustawienie lub ustawienia
modyfikowane podczas pracy
automatycznego braketingu (0 142).
Zarejestruj od dwóch do dziesięciu ekspozycji
w formacie NEF (RAW) jako jedno zdjęcie.
W razie potrzeby istniejące zdjęcie można
wybrać jako pierwszą ekspozycję za pomocą
Wybierz pierwszą ekspoz. (NEF), ale zwróć
uwagę, że wybrać można wyłącznie zdjęcia
w formacie NEF (RAW) o dużej (L) wielkości.
Więcej informacji znajduje się w Przewodniku
po menu, który można pobrać z witryny
internetowej firmy Nikon (0 i).
Zachowuj szczegóły w prześwietlonych
i zacienionych obszarach kadru podczas
fotografowania scenerii o wysokim kontraście
(0 182).
Fotogr. z interwalometrem
Start
Wyb. datę/czas rozpocz.
Interwał
L. interwałów × l. zdjęć/interwał
Wygładzanie ekspozycji
Bezgłośne fotograf.
Priorytet interwału
Folder zapisu przy rozpoczęciu
Fotografow. z przesun. Ostrości
Start
Liczba zdjęć
Wielkość przesunięcia ostrości
Interwał przed kolejnym zdjęciem
Wygładzanie ekspozycji
Bezgłośne fotograf.
Folder zapisu przy rozpoczęciu
Fot. w cichym tr. podgl. na żywo
Włącz (tryb 1)
Włącz (tryb 2)
Wyłącz
Rób zdjęcia w wybranych odstępach czasu, aż
wybrana liczba zdjęć zostanie
zarejestrowana. Więcej informacji dostępne
jest w Przewodniku po menu dostępnym do
pobrania z witryny internetowej firmy Nikon
(0 i).
Włącz automatyczne modyfikowanie ostrości
w serii zdjęć (0 212).
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Wyeliminuj dźwięk migawki podczas
fotografowania w trybie podglądu na żywo
(0 49).
255
1 Menu nagrywania filmów: opcje nagrywania
filmów
Reset. menu nagrywania filmów
Tak
Nie
Nazwy plików
Miejsce docelowe
Gniazdo kart XQD
Gniazdo kart SD
Obszar zdjęcia
Wybierz obszar zdjęcia
Auto. kadr w formacie DX
Rozmiar klatki/liczba klatek
3840×2160; 30p
3840×2160; 25p
3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
1920×1080; 30p ×4 (spowolnienie)
1920×1080; 25p ×4 (spowolnienie)
1920×1080; 24p ×5 (spowolnienie)
256
Wybierz Tak, aby przywrócić domyślne
wartości opcji menu nagrywania filmów.
Wybierz trzyliterowy prefiks stosowany do
nazywania plików obrazu, w których
przechowywane są filmy. Domyślny prefiks to
„DSC”.
(domyślne ustawienie to Gniazdo kart XQD)
Wybierz gniazdo, w którym mają być
zapisywane filmy.
Wybierz obszar zdjęcia (0 68).
(domyślne ustawienie to 1920×1080; 60p)
Wybierz rozmiar klatki filmów (w pikselach)
i liczbę klatek na sekundę (0 69).
Jakość filmów
Wysoka jakość
Normalna
Typ pliku filmowego
MOV
MP4
Ustawienia czułości ISO
Maksymalna czułość
Automat. dobór ISO (tryb M)
Czułość ISO (tryb M)
Balans bieli
Takie same jak ust. fotogr.
Automatyczny
Autom. dla naturaln. oświetl.
Światło żarowe
Światło jarzeniowe
Światło słoneczne
Pochmurno
Cień
Wybór temperatury barwowej
Pomiar manualny
Ustaw funkcję Picture Control
Takie same jak ust. fotogr.
Automatycznie
Standardowe
Neutralne
Żywe
Monochromatyczne
Portret
Krajobraz
Równomierne
(domyślne ustawienie to Wysoka jakość)
Wybierz jakość filmów (0 69).
(domyślne ustawienie to MOV)
Wybierz typ pliku filmowego.
Dostosuj ustawienia czułości ISO dla filmów.
(domyślne ustawienie to Takie same jak ust. fotogr.)
Wybierz balans bieli dla filmów (0 156).
Wybierz Takie same jak ust. fotogr., aby
użyć opcji aktualnie wybranej dla zdjęć.
(domyślne ustawienie to Takie same jak ust. fotogr.)
Wybierz ustawienie funkcji Picture Control dla
filmów (0 175). Wybierz Takie same jak ust.
fotogr., aby użyć opcji aktualnie wybranej dla
zdjęć.
257
Dopasuj f. Picture Control
Zapisz/edytuj
Zmień nazwę
Usuwanie
Ładuj/zapisz
Aktywna funkcja D-Lighting
Takie same jak ust. fotogr.
Bardzo wysoka
Zwiększona
Normalna
Zmniejszona
Wyłącz
Reduk. szumów - wys. czuł.
Zwiększona
Normalna
Zmniejszona
Wyłącz
Redukcja migotania
Automatycznie
50 Hz
60 Hz
Czułość mikrofonu
Czułość automatyczna
Czułość manualna
Mikrofon wyłączony
258
Twórz osobiste ustawienia Picture Control.
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Zachowuj szczegóły w prześwietlonych
i zacienionych obszarach kadru, zapewniając
uzyskanie filmów z naturalnym kontrastem
(0 180). Wybierz Takie same jak ust.
fotogr., aby użyć opcji aktualnie wybranej dla
zdjęć.
(domyślne ustawienie to Normalna)
Ogranicz występowanie „szumów” (losowo
rozmieszczonych jasnych pikseli) na filmach
zarejestrowanych z wysoką czułością ISO.
(domyślne ustawienie to Automatycznie)
Zredukuj migotanie i powstawanie pasm
powodowane przez oświetlenie jarzeniowe
lub rtęciowe podczas podglądu na żywo
(0 37) i nagrywania filmów (0 59).
(domyślne ustawienie to Czułość automatyczna)
Włącz albo wyłącz wbudowany lub
zewnętrzny mikrofon (0 295) bądź reguluj
czułość mikrofonu.
Wytłumienie
Włącz
Wyłącz
Charakt. częstot.
Szeroki zakres
Zakres głosowy
Redukcja szumu wiatru
Włącz
Wyłącz
Elektronicz. reduk. drgań
Włącz
Wyłącz
Film poklatkowy
Start
Interwał
Czas fotografowania
Wygładzanie ekspozycji
Bezgłośne fotograf.
Obszar zdjęcia
Rozmiar klatki/liczba klatek
Priorytet interwału
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Zmniejsz wzmocnienie mikrofonu
i zapobiegaj zniekształceniom dźwięku
podczas nagrywania filmów w głośnym
otoczeniu.
(domyślne ustawienie to Szeroki zakres)
Wybierz charakterystykę częstotliwościową
dla wbudowanego i zewnętrznego mikrofonu
(0 295).
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Wybierz, czy włączyć filtr górnoprzepustowy
wbudowanego mikrofonu w celu redukcji
szumu wiatru.
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Wybierz, czy elektroniczna redukcja drgań ma
być włączona w trybie filmowania.
Aparat automatycznie rejestruje zdjęcia
w wybranych interwałach w celu utworzenia
niemego filmu poklatkowego. Więcej
informacji dostępne jest w Przewodniku po
menu dostępnym do pobrania z witryny
internetowej firmy Nikon (0 i).
259
A Ustawienia osobiste: precyzyjna korekta
ustawień aparatu
Bank ustawień osobistych
A–D
a Autofokus
a1 Priorytet w trybie AF-C
Spust migawki
Ostrość + spust migawki
Spust migawki + ostrość
Ostrość
a2 Priorytet w trybie AF-S
Spust migawki
Ostrość
a3 Blokada śledzenia ostrości
Reakcja na blokadę ujęcia AF
Ruch obiektu
a4 Wykrywanie twarzy ze śledz. 3D
Włącz
Wyłącz
260
Przywołaj ustawienia osobiste wcześniej
zapisane w banku menu ustawień osobistych.
Zmiany ustawień są zapisywane w bieżącym
banku.
(domyślne ustawienie to Spust migawki)
Kiedy AF-C jest wybrane dla fotografowania
z użyciem wizjera, ta opcja reguluje, czy
zdjęcia można robić za każdym razem, kiedy
zostanie wciśnięty spust migawki (priorytet
spustu migawki), czy tylko wtedy, gdy aparat
ustawił ostrość (priorytet ostrości).
(domyślne ustawienie to Ostrość)
Kiedy AF-S jest wybrane dla fotografowania
przez wizjer, ta opcja decyduje, czy zdjęcia
mogą być rejestrowane, tylko gdy jest
ustawiona ostrość (priorytet ostrości), czy po
każdorazowym naciśnięciu spustu migawki
(priorytet spustu migawki).
Zdecyduj, jak autofokus ma dostosowywać
się do zmian odległości od fotografowanego
obiektu, kiedy AF-C jest wybrane podczas
fotografowania z użyciem wizjera.
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Wybierz, czy aparat ma wykrywać twarze
i ustawiać na nie ostrość, kiedy śledzenie 3D
jest wybrane jako tryb pola AF (0 100).
a5 Obszar śledzenia 3D
Szeroki
Normalny
a6 Liczba pól AF
55 pól
15 pól
a7 Zapisuj według orientacji
Pole AF
Pole AF i tryb pola AF
Wyłącz
a8 Włączenie AF
Migawka/AF-ON
Tylko przycisk AF-ON
a9 Ogranicz. wyboru trybu pola AF
Jednopolowy AF
AF z dyn. wyb. pola (9 p.)
AF z dyn. wyb. pola (25 p.)
AF z dyn. wyb. pola (72 p.)
AF z dyn. wyb. pola (153 p.)
Śledzenie 3D
Wybór pola AF z grupy
Automatycz. wybór pola AF
(domyślne ustawienie to Normalny)
Wybierz monitorowany obszar, wciskając
spust migawki do połowy, kiedy śledzenie 3D
jest wybrane jako tryb pola AF (0 100).
(domyślne ustawienie to 55 pól)
Wybierz liczbę pól AF dostępnych do
manualnego wybierania pól AF w wizjerze.
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Wybierz, czy wizjer ma zapisywać pola AF
i tryb pola AF oddzielnie dla orientacji
pionowej i dla orientacji poziomej.
(domyślne ustawienie to Migawka/AF-ON)
Wybierz, czy aparat ma ustawiać ostrość, gdy
spust migawki jest wciśnięty do połowy. Jeśli
wybrane jest Tylko przycisk AF-ON, aparat
nie będzie ustawiać ostrości po wciśnięciu
spustu migawki do połowy.
Wybierz tryby pola AF dostępne do wyboru
przy pomocy przycisku trybu AF i przedniego
pokrętła sterującego podczas fotografowania
z użyciem wizjera (0 100).
261
a10 Ograniczenia trybu autofokusa
AF-S
AF-C
Bez ograniczeń
a11 Zmiana pól AF w pętli
W pętli
Bez pętli
a12 Opcje pól AF
Podświetlenie pola AF
Tryb ręcznego ustaw. ostrości
Wspom. AF z dyn. wyb. pola
a13 Pierścień ręczn. ognisk. w tr. AF
Włącz
Wyłącz
b Pomiar/ekspozycja
b1 Krok zmiany czułości ISO
1/3 EV
1/2 EV
1 EV
b2 Krok EV zmiany ekspozycji
1/3 EV
1/2 EV
1 EV
b3 Krok EV komp. eksp./błysku
1/3 EV
1/2 EV
1 EV
262
(domyślne ustawienie to Bez ograniczeń)
Wybierz tryby autofokusa dostępne podczas
fotografowania z użyciem wizjera (0 98).
(domyślne ustawienie to Bez pętli)
Wybierz, czy pola AF w wizjerze mają być
wybierane „w pętli” od jednej krawędzi
ekranu do drugiej.
Dostosuj ustawienia wyświetlania pól AF
w wizjerze.
(domyślne ustawienie to Włącz)
Ta opcja jest dostępna tylko w połączeniu ze
zgodnymi obiektywami. Wybierz Wyłącz, aby
wyłączyć ustawianie ostrości za pomocą
pierścienia ustawiania ostrości w trybie
autofokusa.
(domyślne ustawienie to 1/3 EV)
Wybierz krok stosowany podczas regulacji
czułości ISO.
(domyślne ustawienie to 1/3 EV)
Wybierz krok stosowany podczas regulacji
czasu otwarcia migawki, przysłony
i braketingu.
(domyślne ustawienie to 1/3 EV)
Wybierz krok stosowany podczas regulacji
kompensacji ekspozycji i mocy błysku.
b4 Łatwa kompensacja eksp.
Włącz (autom. resetow.)
Włącz
Wyłącz
b5 Pomiar matrycowy
Włącz wykrywanie twarzy
Wyłącz wykrywanie twarzy
b6 Obszar pomiaru centralnego
 8 mm– 20 mm, Średni
b7 Korekta pomiaru ekspozycji
Tak
Nie
c Zegary/blokada AE
c1 Blok. AE spustem migawki
Włącz (naciśnięcie do połowy)
Włącz (tryb serii)
Wyłącz
c2 Czas czuwania
4 s–30 min, Bez ograniczeń
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Wybierz, czy kompensację ekspozycji można
regulować tylko poprzez obracanie
pokrętłem sterującym, bez naciskania
przycisku E.
(domyślne ustawienie to Włącz wykrywanie twarzy)
Wybierz Włącz wykrywanie twarzy, aby
włączać wykrywanie twarzy podczas
wykonywania portretów z użyciem pomiaru
matrycowego w trakcie fotografowania
z użyciem wizjera (0 124).
(domyślne ustawienie to  12 mm)
Wybierz rozmiar obszaru, do którego
przypisywana jest największa waga,
w przypadku korzystania z pomiaru
centralnie ważonego podczas fotografowania
z użyciem wizjera. Jeśli podłączony jest
obiektyw bez procesora lub obiektyw AF-S
Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5E ED,
rozmiar obszaru jest ustawiony na stałe na
12 mm.
(domyślne ustawienie to Nie)
Precyzyjna korekta ekspozycji dla
poszczególnych metod pomiaru. Wyższe
wartości zapewniają jaśniejsze ekspozycje,
a niższe wartości zapewniają ciemniejsze
ekspozycje.
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Wybierz, czy aparat ma blokować ekspozycję,
gdy spust migawki jest wciśnięty.
(domyślne ustawienie to 6 s)
Wybierz, jak długo aparat ma kontynuować
pomiar ekspozycji, gdy nie są wykonywane
żadne czynności (0 34).
263
c3 Samowyzwalacz
Opóźnienie samowyzw.
Liczba zdjęć
Interwał między zdjęciami
c4 Czas wyłączenia monitora
Odtwarzanie
Menu
Ekran Informacje
Podgląd zdjęć
Podgląd na żywo
d Fotografowanie/wyświetl.
d1 Szybkość fot. w trybie CL
6 kl./s–1 kl./s
d2 Maksimum w serii
1–200
d3 Wyświetlanie ISO
Pokaż czułość ISO
Pokaż pozostałą liczbę zdjęć
d4 Opcje trybu zsynchr. wyzw.
Synchr.
Brak synchr.
d5 Tryb opóźnienia ekspozycji
3 s–0,2 s, Wyłącz
264
Wybierz wartość opóźnienia wyzwolenia
migawki, liczbę zdjęć, które mają być
zrobione, a także interwał pomiędzy
zdjęciami w trybie samowyzwalacza.
Wybierz, jak długo monitor ma pozostawać
włączony, gdy nie są wykonywane żadne
czynności.
(domyślne ustawienie to 5 kl./s)
Wybierz maksymalną liczbę klatek
rejestrowanych na sekundę w trybie CL. Zwróć
uwagę, że liczba klatek może się zmieniać
w zależności od źródła zasilania (0 114).
(domyślne ustawienie to 200)
Wybierz maksymalną liczbę zdjęć, jaką można
zarejestrować w pojedynczej serii w trybie
seryjnego wyzwalania migawki.
(domyślne ustawienie to Pokaż pozostałą liczbę zdjęć)
Wybierz, czy czułość ISO ma być wyświetlana
na wyświetlaczu LCD zamiast liczby
pozostałych zdjęć.
(domyślne ustawienie to Synchr.)
Wybierz, czy wyzwalanie migawek zdalnych
aparatów ma być zsynchronizowane
z wyzwalaniem migawki w aparacie
głównym.
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
W sytuacjach, kiedy nawet najmniejszy ruch
aparatu może spowodować poruszenie
zdjęcia, można opóźnić wyzwolenie migawki
do momentu upływu od około 0,2 sekundy
do około 3 sekund od chwili podniesienia
lustra.
d6 Elektron. przednia kurt. migawki
Włącz
Wyłącz
d7 Numery kolejne plików
Włącz
Wyłącz
Resetowanie
d8 Kolor podkreślania krawędzi
Czerwony
Żółty
Niebieski
Biały
d9 Wyśw. siatki linii w wizjerze
Włącz
Wyłącz
d10 Podświetlenie LCD
Włącz
Wyłącz
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Włącz lub wyłącz elektroniczną przednią
kurtynkę migawki w trybie Q, QC lub MUP,
eliminując poruszenie spowodowane ruchem
migawki. Niezależnie od wybranej opcji,
w innych trybach wyzwalania migawki
używana jest migawka mechaniczna.
(domyślne ustawienie to Włącz)
Wybierz sposób przydzielania numerów
plików przez aparat.
(domyślne ustawienie to Czerwony)
Wybierz kolor używany do podkreślania
krawędzi. Podkreślanie krawędzi można
włączyć lub wyłączyć oraz dostosować
czułość tej funkcji, wciskając przycisk i
podczas podglądu na żywo i wybierając
Poziom podkreślania krawędzi (0 45, 65).
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Wybierz, czy aparat ma wyświetlać linie
kadrowania w wizjerze.
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Wybierz, czy podświetlenie wyświetlacza LCD
i przycisków ma być włączone, gdy licznik
czasu czuwania jest aktywny.
A Elektroniczna przednia kurtynka migawki
Zalecany jest obiektyw typu G, E lub D; wybierz Wyłącz, jeśli zauważysz linie lub
mgłę podczas fotografowania z użyciem innych obiektywów. Najkrótszy czas
otwarcia migawki i maksymalna czułość ISO dostępne w połączeniu
z elektroniczną przednią kurtynką migawki to, odpowiednio, 1/2000 s i ISO 25600.
265
d11 Podgl. na żywo w tr. seryjnym
Włącz
Wyłącz
d12 Optyczna redukcja drgań
Włącz
Wyłącz
e Braketing/lampa błyskowa
e1 Czas synchronizacji błysku
1/250 s (Tryb Auto FP), 1/250 s–1/60 s
e2 Czas migawki dla błysku
1/60 s–30 s
e3 Komp. eksp. dla lampy błysk.
Cały kadr
Tylko tło
(domyślne ustawienie to Włącz)
Wybierz, czy odtwarzanie w widoku
pełnoekranowym ma być dostępne podczas
seryjnego wyzwalania migawki (tryby
wyzwalania migawki CL, CH i QC) w trybie
podglądu na żywo (0 37). Jeśli wybrane jest
Wyłącz, podczas ekspozycji wyłącza się nie
tylko monitor, ale również podświetlenie
monitora.
(domyślne ustawienie to Włącz)
Włącz lub wyłącz redukcję drgań w zgodnych
obiektywach AF-P niewyposażonych
w przełącznik redukcji drgań.
(domyślne ustawienie to 1/250 s)
Wybierz czas synchronizacji błysku.
(domyślne ustawienie to 1/60 s)
Wybierz najdłuższy dostępny czas otwarcia
migawki, gdy lampa błyskowa jest używana
w trybach P i A.
(domyślne ustawienie to Cały kadr)
Wybierz sposób dostosowywania mocy
błysku przez aparat podczas korzystania
z kompensacji ekspozycji.
A Ustawianie czasu otwarcia migawki zgodnie z limitem czasu synchronizacji błysku
Aby ustawić czas otwarcia migawki na limit synchronizacji błysku w trybie
automatyki z preselekcją czasu otwarcia migawki lub manualnym trybie
ekspozycji, wybierz następną wartość czasu otwarcia migawki po najdłuższym
możliwym czasie (30 s lub %). Na wyświetlaczu LCD i w wizjerze zostanie
wyświetlony symbol X (wskaźnik synchronizacji błysku).
A Automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki
Automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki pozwala na
korzystanie z lampy błyskowej przy najkrótszych czasach otwarcia migawki
udostępnianych przez aparat, umożliwiając ustawienie otworu względnego
(maksymalnego otworu przysłony) w celu zmniejszenia głębi ostrości, nawet
jeśli fotografowany obiekt jest oświetlony od tyłu w jasnym świetle słonecznym.
Gdy automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki jest włączona,
wskaźnik trybu lampy błyskowej ekranu Informacje wyświetla „FP”.
266
e4 Automatyczny dobór ISO M
Obiekt i tło
Tylko obiekt
e5 Błysk modelujący
Włącz
Wyłącz
e6 Autom. braketing (tryb M)
Błysk/czas otwarcia migawki
Błysk/czas otw. mig./przysł.
Błysk/przysłona
Tylko błysk
e7 Kolejność braketingu
Pomiar > niższy > wyższy
Niższy > pomiar > wyższy
(domyślne ustawienie to Obiekt i tło)
Wybierz, czy automatyczny dobór ISO dla
fotografowania z lampą błyskową ma być
wyregulowany tak, aby zapewnić poprawną
ekspozycję fotografowanego obiektu i tła, czy
tylko głównego fotografowanego obiektu.
(domyślne ustawienie to Włącz)
Wybierz, czy opcjonalne lampy błyskowe
zgodne z CLS (0 288) mają emitować błysk
modelujący, kiedy przycisk Pv aparatu
zostanie wciśnięty podczas fotografowania
z użyciem wizjera.
(domyślne ustawienie to Błysk/czas otwarcia migawki)
Wybierz, jakie ustawienia mają być
modyfikowane, gdy braketing ekspozycji/mocy
błysku jest włączony w trybie ekspozycji M.
(domyślne ustawienie to Pomiar > niższy > wyższy)
Wybierz kolejność braketingu ekspozycji,
mocy błysku i balansu bieli.
267
f Elementy sterujące
f1 Osobisty przydział sterowania
Przycisk podglądu
Przycisk podglądu + y
Przycisk Fn1
Przycisk Fn1 + y
Przycisk Fn2
Przycisk AF-ON
Wybierak dodatkowy
Środek wybieraka dodatkowego
Środek wybieraka dodatk. + y
Przycisk BKT + y
Przycisk nagrywania filmu + y
Przyc. funk. ust. ostrości obiekt.
f2 Przycisk środ. wybieraka wielof.
Tryb fotografowania
Tryb odtwarzania
Podgląd na żywo
f3 Blok. czasu migawki i przysł.
Blokada czasu otwarcia migawki
Blokada wartości przysłony
268
Wybierz funkcje przypisane do elementów
sterujących aparatu używanych oddzielnie
albo w połączeniu z pokrętłami sterującymi.
Wybierz funkcję środka wybieraka
wielofunkcyjnego.
Zablokuj czas otwarcia migawki na wartości
aktualnie wybranej w trybie S lub M albo
zablokuj wartość przysłony na wartości
aktualnie wybranej w trybie A lub M.
f4 Dostos. pokręteł sterow.
Zmień kierunek
Zamień główne/pomocnicze
Ustawienie przysłony
Menu i odtwarzanie
Przew. zdj. za pom. pokr. przed.
f5 Wybierak wielofunkcyjny
Włącz ponownie czuwanie
Bez funkcji
f6 Puść przyc., by użyć pokrętła
Tak
Nie
f7 Odwróć wskaźniki
Wybierz funkcje przypisane do głównego
i przedniego pokrętła sterującego.
(domyślne ustawienie to Bez funkcji)
Wybierz, czy wybierak wielofunkcyjny ma
aktywować licznik czasu czuwania (0 34).
(domyślne ustawienie to Nie)
Wybranie Tak pozwala na dokonywanie
regulacji normalnie przeprowadzanych
poprzez jednoczesne przytrzymanie
przycisku i obracanie pokrętłem sterującym,
poprzez obracanie pokrętłem sterującym po
zwolnieniu przycisku. Regulacja ustawienia
kończy się po ponownym naciśnięciu
przycisku, wciśnięciu spustu migawki do
połowy lub upływie czas czuwania.
(domyślne ustawienie to
)
Jeśli wybrane jest
(W),
wskaźniki ekspozycji na wyświetlaczu LCD,
w wizjerze i na ekranie Informacje są
wyświetlane z wartościami ujemnymi po
lewej stronie i dodatnimi po prawej. Wybierz
(V), aby wyświetlać
dodatnie wartości po lewej stronie, a ujemne
wartości po prawej stronie.
269
f8 Opcje przyc. podgl. na żywo
Włącz
Włącz (aktywny licznik czasu czuw.)
Wyłącz
f9 Przełącznik D
Podświetlenie LCD (D)
D i ekran Informacje
f10 Rola przycisków na MB-D18
Przycisk Fn
Przycisk Fn + y
Przycisk AF-ON
Wybierak wielofunkcyjny
g Film
g1 Osobisty przydział sterowania
Przycisk podglądu
Przycisk podglądu + y
Przycisk Fn1
Przycisk Fn1 + y
Przycisk Fn2
Środek wybieraka dodatkowego
Środek wybieraka dodatk. + y
Spust migawki
g2 Jasność obszaru prześwietlonego
255–180
270
(domyślne ustawienie to Włącz)
Przycisk a można wyłączyć, aby zapobiec
przypadkowemu włączaniu podglądu na
żywo.
(domyślne ustawienie to Podświetlenie LCD (D))
Wybierz, jakie wyświetlacze mają być
podświetlane poprzez przekręcenie
włącznika zasilania w położenie D.
Wybierz funkcje przypisane do elementów
sterujących na opcjonalnym
wielofunkcyjnym pojemniku na baterie
MB-D18 (0 299).
Wybierz funkcje przypisane do elementów
sterujących aparatu, używanych oddzielnie
lub w połączeniu z pokrętłami sterującymi,
gdy wybierak podglądu na żywo jest
przekręcony w położenie 1 podczas
podglądu na żywo. Zwróć uwagę, że jeśli
Nagrywanie filmów jest wybrane dla Spust
migawki, spustu migawki nie można używać
do czynności innych niż nagrywanie filmów.
(domyślne ustawienie to 248)
Wybierz jasność uruchamiającą wyświetlanie
obszarów prześwietlonych na filmach. Im
niższa wartość, tym większy zakres jasności
będzie wyświetlany jako obszar
prześwietlony. Jeśli wybrane jest 255, ekran
obszarów prześwietlonych będzie pokazywać
jedynie obszary, które są potencjalnie
prześwietlone.
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
Formatowanie karty pamięci
Gniazdo kart XQD
Gniazdo kart SD
Język (Language)
Patrz strona 345.
Strefa czasowa i data
Strefa czasowa
Data i godzina
Synchr. z urządz. intelig.
Format daty
Czas letni
Jasność monitora
Menu/odtwarzanie
Podgląd na żywo
Aby rozpocząć formatowanie, wybierz
gniazdo karty pamięci i wybierz Tak. Zwróć
uwagę, że formatowanie powoduje
nieodwracalne usunięcie wszystkich zdjęć
i innych danych z karty pamięci znajdującej się
w wybranym gnieździe. Przed formatowaniem
wykonaj kopie zapasowe ważnych danych.
Wybierz język menu i komunikatów
wyświetlanych w aparacie.
Zmień strefy czasowe, ustaw zegar aparatu,
zsynchronizuj zegar z zegarem urządzenia
inteligentnego, wybierz format daty oraz
włącz lub wyłącz czas letni. Jeśli Włącz jest
wybrane dla Synchr. z urządz. intelig.
i w aplikacji SnapBridge włączona jest
synchronizacja, zegar aparatu może być
ustawiony na godzinę przekazywaną przez
urządzenie inteligentne.
Dostosuj jasność ekranu menu, odtwarzania
i podglądu na żywo.
A Formatowanie kart pamięci
Nie wyłączaj aparatu ani nie wyjmuj akumulatora lub kart pamięci podczas
formatowania.
Poza użyciem opcji Formatowanie karty pamięci w menu ustawień, karty
pamięci można sformatować za pomocą przycisków S (Q) i O (Q): naciśnij
i przytrzymaj jednocześnie oba przyciski, aż wyświetlone zostaną wskaźniki
formatowania, a następnie naciśnij przyciski ponownie, aby sformatować kartę
pamięci. Jeśli w momencie pierwszego naciśnięcia przycisków w aparacie są
dwie karty pamięci, karta do sformatowania zostanie oznaczona migającą ikoną.
Obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać drugie gniazdo.
271
Balans kolorów monitora
Dostosuj balans kolorów monitora.
Wirtualny horyzont
Ekran Informacje
Automatycznie
Manualnie
Precyzyjna korekta AF
Precyz. kor. AF (Wł./Wył.)
Zapisana wartość
Domyślna
Wyświetl zapisane wartości
Dane obiektywu bez CPU
Numer obiektywu
Ogniskowa (mm)
Maksym. otwór względny
Czyść matrycę
Czyść teraz
Czyść przy uruchom./wył.
Podnoszenie lustra
Wyświetl wirtualny horyzont w oparciu
o informacje z czujnika przechylenia aparatu.
(domyślne ustawienie to Automatycznie)
Dostosuj ekran Informacje do różnych
warunków oglądania.
Przeprowadź precyzyjną korektę ostrości dla
różnych typów obiektywów. Nie zalecamy
używania precyzyjnej korekty autofokusa
w większości sytuacji, ponieważ funkcja może
zakłócać normalne ustawianie ostrości. Stosuj
ją tylko, gdy to konieczne. Automatyczna
precyzyjna korekta jest dostępna w trybie
podglądu na żywo. Więcej informacji zawiera
Przewodnik po menu, który można pobrać
z witryny internetowej firmy Nikon (0 i).
Zarejestruj ogniskową i otwór względny
obiektywów bez procesora, pozwalając na ich
używanie w połączeniu z funkcjami
normalnie zarezerwowanymi dla obiektywów
z procesorem (0 218).
Włącz drgania matrycy w celu usunięcia kurzu
(0 312).
Zablokuj lustro w położeniu podniesionym,
dzięki czemu można usunąć kurz z matrycy
gruszką (0 315). Niedostępne, gdy poziom
naładowania akumulatora jest niski (J lub
niższy), albo kiedy aparat jest podłączony do
urządzenia inteligentnego przez Bluetooth
lub do innych urządzeń przez USB.
272
Wzorzec do usuwania kurzu
Start
Czyść przetw., potem uruchom
Komentarz do zdjęcia
Dołącz komentarz
Wpisz komentarz
Pozyskaj dane wzorcowe dla opcji usuwania
kurzu w Capture NX-D (0 ii).
Dodawaj komentarze do nowych zdjęć
w trakcie ich robienia. Komentarze można
wyświetlać jako metadane w ViewNX-i lub
Capture NX-D (0 ii).
Inf. o prawach autorskich
Dołącz inf. o prawach autor.
Fotograf
Prawa autorskie
Dodawaj informacje o prawach autorskich do
rejestrowanych zdjęć. Informacje o prawach
autorskich można wyświetlać jako metadane
w ViewNX-i lub Capture NX-D (0 ii).
A Wpisywanie tekstu
Jeśli wymagane jest wprowadzenie tekstu, wyświetlana jest klawiatura. Wpisz
tekst, stukając w znaki na ekranie dotykowym (aby przełączać kolejno między
klawiaturami zawierającymi wielkie litery, małe litery i symbole, stukaj w przycisk
wyboru klawiatury). Można również użyć wybieraka wielofunkcyjnego do
wyróżnienia żądanego znaku na obszarze klawiatury i wcisnąć środek wybieraka
wielofunkcyjnego, aby wstawić wyróżniony znak w bieżącej pozycji kursora
(zwróć uwagę, że jeśli znak zostanie wprowadzony, gdy pole jest pełne, ostatni
znak z pola zostanie usunięty). Aby usunąć znak znajdujący się pod kursorem,
naciśnij przycisk O (Q). Aby przesunąć kursor w nowe położenie, stuknij w ekran
lub przytrzymaj przycisk W (M) i naciskaj 4 lub 2. Aby zakończyć wprowadzanie
tekstu i powrócić do poprzedniego menu, naciśnij J.
Obszar wyświetlania tekstu
Obszar klawiatury
Wybór klawiatury
273
Opcje sygnału dźwiękowego
Sygnał dźwiękowy włącz/wyłącz
Głośność
Wysokość dźwięku
Sterowanie dotykowe
Wł./wył. sterowanie dotykowe
Przełączanie w widoku pełnoekr.
HDMI
Rozdzielczość wyjściowa
Zewn. sterowanie nagryw.
Zaawansowane
Dane pozycji
Pobierz z urządz. intelig.
Położenie
Opcje zewn. urządzenia GPS
Opcje pilota bezprzew. (WR)
Kontrolka LED
Tryb połączenia
Rola przyc. (WR) Fn pil. zd. ster.
Podgląd
Blokada mocy błysku
Blokada AE/AF
Tylko blokada ekspozycji (AE)
Blokada AE (reset. po wyzwol.)
Tylko blokada AF
Włączenie autofokusa (AF)
MWyłącz/włącz
+ NEF (RAW)
Podgląd na żywo
Brak
274
Wybierz wysokość dźwięku i głośność
sygnału dźwiękowego.
Dostosuj ustawienia sterowania dotykowego
(0 12).
Dostosuj ustawienia połączenia
z urządzeniami HDMI.
Dostosuj ustawienia danych pozycji (0 221).
Dostosuj ustawienia kontrolki LED i trybu
połączenia dla opcjonalnych
bezprzewodowych pilotów zdalnego
sterowania.
(domyślne ustawienie to Brak)
Wybierz funkcję przycisku Fn na opcjonalnych
bezprzewodowych pilotach zdalnego
sterowania.
Tryb samolotowy
Włącz
Wyłącz
Połącz z urz. intelig.
Start
Ochrona hasłem
Wysyłaj do urządz. int. (autom.)
Włącz
Wyłącz
Wi-Fi
Ustawienia sieci
Bieżące ustawienia
Resetuj ustawienia połączeń
Bluetooth
Połączenie sieciowe
Sparowane urządzenia
Wysyłaj po wyłączeniu
Sieć
Wybierz sprzęt
Ustawienia sieci
Opcje
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Włącz tryb samolotowy, aby wyłączyć funkcje
bezprzewodowe kart Eye-Fi oraz połączenia
z urządzeniami inteligentnymi przez
Bluetooth i Wi-Fi. Połączenia z innymi
urządzeniami korzystającymi z przekaźnika
bezprzewodowego można wyłączyć tylko
poprzez wyjęcie przekaźnika z aparatu.
Sparuj aparat z urządzeniem inteligentnym,
na którym uruchomiona jest aplikacja
SnapBridge, zgodnie z opisem w dołączonej
SnapBridge Przewodnik połączenia (dla
cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych).
(domyślne ustawienie to Wyłącz)
Wybierz Włącz, aby przesyłać zdjęcia do
urządzenia inteligentnego zaraz po ich
zrobieniu.
Dostosuj ustawienia Wi-Fi (bezprzewodowej
sieci LAN) dla potrzeb łączenia z urządzeniami
inteligentnymi.
Dostosuj ustawienia połączeń z urządzeniami
inteligentnymi przez Bluetooth. Aparat może
być sparowany z maksymalnie pięcioma
urządzeniami inteligentnymi, ale w danej
chwili może być połączony tylko z jednym
urządzeniem.
Dostosuj ustawienia FTP i ustawienia sieci dla
sieci Ethernet oraz bezprzewodowych sieci
LAN korzystających z przekaźnika WT-7. Ta
opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy
przekaźnik WT-7 jest podłączony.
275
Przesyłanie Eye-Fi
Włącz
Wyłącz
(domyślne ustawienie to Włącz)
Prześlij zdjęcia do wybranego wcześniej
miejsca docelowego. Ta opcja jest
wyświetlana tylko wtedy, gdy obsługiwana
karta Eye-Fi jest włożona.
Oznakowanie zgodności
Rodzaj zasilania w MB-D18
LR6 (alkaliczne AA)
HR6 (Ni-MH AA)
FR6 (litowe AA)
Kolejność zasilania
Użyj najpierw zasil. w MB-D18
Użyj najpierw aku. w aparacie
Wyświetl wybór norm, których wymogi
spełnia aparat.
(domyślne ustawienie to LR6 (alkaliczne AA))
Aby zapewnić poprawne działanie aparatu,
gdy w opcjonalnym wielofunkcyjnym
pojemniku na baterie MB-D18 znajdują się
baterie/akumulatory typu AA, dopasuj opcję
wybraną w tym menu do typu baterii/
akumulatorów włożonych do pojemnika na
baterie.
(domyślne ustawienie to Użyj najpierw zasil. w MB-D18)
Wybierz, czy najpierw używany ma być
akumulator w aparacie, czy baterie/
akumulatory w pojemniku na baterie, gdy
podłączony jest opcjonalny wielofunkcyjny
pojemnik na baterie MB-D18.
Informacje o akumulatorze/baterii
Puste gniazdo, blok. spustu
Spust zablokowany
Spust migawki działa
276
Wyświetl informacje o akumulatorze
znajdującym się aktualnie w aparacie.
(domyślne ustawienie to Spust migawki działa)
Wybierz, czy migawkę można wyzwalać,
kiedy do aparatu nie jest włożona żadna karta
pamięci.
Zapisz/ładuj ustawienia
Zapisz ustawienia
Ładuj ustawienia
Resetuj wszystkie ustawienia
Resetowanie
Nie resetować
Zapisz ustawienia aparatu na karcie pamięci
lub wczytaj je z karty pamięci. Pliki ustawień
można przenosić między aparatami D850.
Zresetuj wszystkie ustawienia poza opcjami
wybranymi dla Język (Language) oraz Strefa
czasowa i data w menu ustawień.
Wersja programu
Wyświetl bieżącą wersję oprogramowania
sprzętowego aparatu.
D Resetuj wszystkie ustawienia
Informacje o prawach autorskich i inne wpisy utworzone przez użytkownika są
również resetowane. Zalecamy zapisanie ustawień przy użyciu opcji Zapisz/ładuj
ustawienia w menu ustawień przed wykonaniem resetowania.
277
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych
kopii
Przetwarzanie NEF (RAW)
Wybierz zdjęcia
Wybierz datę
Wybierz wszystkie zdjęcia
Wybierz miejsce docelowe
Przycinanie
Utwórz kopie zdjęć NEF (RAW) w formacie
JPEG.
Utwórz przyciętą kopię wybranego zdjęcia.
Zmień wielkość
Wybierz zdjęcia
Wybierz miejsce docelowe
Wybierz wielkość
D-Lighting
Utwórz małe kopie wybranych zdjęć.
Rozjaśnij cienie. Wybierz do zdjęć ciemnych
lub wykonanych pod światło.
Korekcja efektu czerw. oczu
Skoryguj „efekt czerwonych oczu”
występujący na zdjęciach zrobionych
z użyciem lampy błyskowej.
Prostowanie
Utwórz wyprostowane kopie. Kopie można
wyprostować o maksymalnie 5° w krokach co
około 0,25°.
Korekta dystorsji
Automatyczna
Manualna
278
Utwórz kopie ze zmniejszoną dystorsją
peryferyjną (na brzegach kadru). Użyj do
ograniczenia dystorsji beczkowatej na
zdjęciach zrobionych przy użyciu obiektywów
szerokokątnych lub dystorsji poduszkowatej
na zdjęciach zrobionych przy użyciu
teleobiektywów. Wybierz Automatyczna,
aby pozwolić aparatowi automatycznie
korygować dystorsję.
Korekcja kształtu
Utwórz kopię, która redukuje efekty
perspektywy w przypadku zdjęcia wysokiego
obiektu wykonanego u jego podstawy.
Efekty filtrów
Skylight
Ocieplenie
Monochromatyczne
Czarno-białe
Sepia
Cyjanotypia
Nakładanie zdjęć
Utwórz efekty następujących filtrów:
• Skylight: efekt filtra Skylight
• Ocieplenie: efekt filtra ocieplającego
Twórz kopie zdjęć z użyciem opcji Czarnobiałe, Sepia lub Cyjanotypia (zdjęcie
monochromatyczne niebiesko-białe).
Nakładanie zdjęć łączy dwa istniejące zdjęcia
w formacie NEF (RAW) w jedno zdjęcie
zapisywane oddzielnie od oryginałów.
Nakładanie zdjęć można wybrać wyłącznie
poprzez wciśnięcie G i wybranie
zakładki N.
Przytnij film
Przycinaj nagrany materiał filmowy w celu
tworzenia zmodyfikowanych kopii filmów
(0 78).
Bezpośrednie porównanie
Porównaj wyretuszowane kopie
z oryginalnymi zdjęciami. Bezpośrednie
porównanie jest dostępne tylko wtedy, gdy
menu retuszu zostanie wyświetlone poprzez
naciśnięcie 2 podczas jednoczesnego
przytrzymywania wciśniętego przycisku J
lub poprzez naciśnięcie przycisku i
i wybranie Retusz w widoku
pełnoekranowym, gdy wyświetlana jest
wyretuszowana kopia lub oryginał.
279
O Moje menu/m Ostatnie ustawienia
Dodaj elementy
MENU ODTWARZANIA
MENU FOTOGRAFOWANIA
MENU NAGRYWANIA FILMÓW
MENU USTAW. OSOBISTYCH
MENU USTAWIEŃ
MENU RETUSZU
Usuń elementy
Utwórz osobiste menu zawierające do 20
elementów wybranych z menu odtwarzania,
fotografowania, nagrywania filmów, ustawień
osobistych, ustawień i retuszu.
Usuń elementy z listy „Moje menu”.
Sortuj elementy
Wybierz zakładkę
MOJE MENU
OSTATNIE USTAWIENIA
280
Sortuj elementy na liście „Moje menu”.
(domyślne ustawienie to MOJE MENU)
Wybierz menu wyświetlane w zakładce „Moje
menu/Ostatnie ustawienia”. Wybierz
OSTATNIE USTAWIENIA, aby wyświetlić
menu zawierające listę 20 ostatnio użytych
ustawień.
Uwagi techniczne
Przeczytaj ten rozdział w celu uzyskania informacji na temat zgodnych
akcesoriów, czyszczenia oraz przechowywania aparatu, a także tego, co
robić w razie pojawienia się komunikatu o błędzie lub napotkania
problemów podczas używania aparatu.
Zgodne obiektywy
Ustawienie aparatu
Tryb ustawiania
ostrości
M (ze
wskaźnikiem
AF
ustawienia
ostrości) 1
Obiektywy z procesorem 6
Obiektywy/akcesoria
Typu G, E lub D 7; AF-S,
✔
AF-P, AF-I
PC NIKKOR 19 mm f/4E ED
—
Seria NIKKOR PC-E 10
—
PC Micro 85 mm f/2,8D 10, 11 —
Telekonwerter AF-S/AF-I 13 ✔
Inne obiektywy AF NIKKOR
(oprócz obiektywów do
✔ 14
aparatu F3AF)
AI-P NIKKOR
—
Tryb
ekspozycji
System pomiaru ekspozycji
L2
P
S
A
M
3D
Color
✔
✔
✔
✔
—
✔9
✔9
✔9
✔9
✔9
✔9
✔
✔9
—
✔
✔9
✔ 12
✔
✔9
✔9
✔
—
—
—
—
✔ 14
✔
✔
—
✔ 15
✔
✔
—
M3 t5
N4
✔8
✔
✔
✔9
✔ 8, 9 ✔ 9
8, 9
✔ 8, 9
✔8
✔9
✔
✔
✔8
—
✔
✔8
—
281
Ustawienie aparatu
Obiektywy bez procesora 16
Obiektywy/akcesoria
Obiektywy NIKKOR AI,
zmodyfikowane AI lub
Nikon z serii E 17
Medyczny NIKKOR
120 mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
Telekonwerter typu AI 23
Mieszek do makrofotografii
PB-6 25
Pierścienie pośrednie (11A,
12 lub 13 z serii PK; PN-11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tryb ustawiania
ostrości
M (ze
wskaźnikiem
AF
ustawienia
ostrości) 1
Tryb
ekspozycji
System pomiaru ekspozycji
L2
P
S
A
M
3D
Color
M3 t5
N4
—
✔ 15
—
✔ 18
—
✔ 19
✔ 20
—
—
✔
—
✔ 21
—
—
—
—
—
—
—
—
✔9
✔ 24
—
—
—
✔
✔ 22
✔ 18
—
—
—
—
—
✔ 19
✔
✔
✔ 20
—
—
—
—
✔ 24
—
✔ 26
—
—
✔
—
—
✔ 24
—
✔ 18
—
—
✔
—
18
20
Ręczne ustawianie ostrości jest dostępne z wszystkimi obiektywami.
Matrycowy.
Centralnie ważony.
Punktowy.
Pomiar chroniący jasne obszary przed prześwietleniem.
Nie można korzystać z obiektywów IX-NIKKOR.
Redukcja drgań (VR, ang. Vibration Reduction) obsługiwana w wypadku używania obiektywów z VR.
Pomiar punktowy dokonuje pomiaru w wybranym polu AF (0 124).
Nie można stosować podczas przesuwania lub pochylania.
Mgła, linie i inne zakłócenia obrazu (tzw. szumy) mogą pojawiać się na zdjęciach zrobionych z użyciem
elektronicznej przedniej kurtynki migawki. Można temu zapobiec, wybierając Wyłącz dla Ustawienia
osobistego d6 (Elektron. przednia kurt. migawki, 0 265).
11 Przesunięcie i/lub pochylenie obiektywu, a także ustawienie otworu przysłony innego niż otwór względny
powoduje nieprawidłowe działanie systemów pomiaru ekspozycji i sterowania błyskiem aparatu.
12 Tylko manualny tryb ekspozycji.
282
13 Aby uzyskać informacje na temat pól AF dostępnych dla autofokusa i wskaźnika ustawienia ostrości, patrz
„Telekonwertery AF-S/AF-I i dostępne pola AF” 0 96.
14 Podczas ustawiania ostrości z minimalną odległością zdjęciową przy użyciu obiektywu AF 80–200 mm f/2,8,
AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 <Nowy> lub AF 28–85 mm f/3,5–4,5 z maksymalnym
przybliżeniem, wskaźnik ostrości może być wyświetlany, gdy obraz na matówce w wizjerze nie jest ostry.
Ustawiaj ostrość manualnie do momentu uzyskania ostrego obrazu w wizjerze.
15 Przy otworze względnym f/5,6 lub większym.
16 Niektórych obiektywów nie można używać, patrz „Niezgodne akcesoria i obiektywy bez procesora” (0 285).
17 Zakres obrotu dla mocowania statywu w wypadku obiektywu AI 80–200 mm f/2,8 ED jest ograniczony przez
korpus aparatu. Nie można zmieniać filtrów, gdy obiektyw AI 200–400 mm f/4 ED jest zamocowany na
aparacie.
18 Jeśli otwór względny został podany za pomocą opcji Dane obiektywu bez CPU (0 218), wartość
przysłony będzie wyświetlana w wizjerze i na wyświetlaczu LCD.
19 Działa tylko w przypadku określenia ogniskowej i otworu względnego obiektywu za pomocą opcji Dane
obiektywu bez CPU (0 218). Jeśli efekty różnią się od oczekiwanych, użyj punktowego lub
centralnie ważonego pomiaru ekspozycji.
20 W celu uzyskania większej dokładności pomiaru określ ogniskową i (maksymalny) otwór względny za
pomocą opcji Dane obiektywu bez CPU (0 218).
21 Może być użyte w manualnym trybie ekspozycji przy czasach otwarcia migawki dłuższych o krok lub więcej
od czasu synchronizacji błysku.
22 Ekspozycja zależna od wcześniej ustawionej przysłony w obiektywie. Jeśli używany jest tryb automatycznej
ekspozycji z preselekcją przysłony, przed włączeniem blokady AE i przesunięciem osi optycznej obiektywu
ustaw przysłonę za pomocą pierścienia przysłony na obiektywie. Jeśli używany jest manualny tryb
ekspozycji, przed przesunięciem osi optycznej obiektywu ustaw przysłonę za pomocą pierścienia przysłony
na obiektywie i określ ekspozycję.
23 Kompensacja ekspozycji wymagana podczas używania w połączeniu z AI 28–85 mm f/3,5–4,5;
AI 35–105 mm f/3,5–4,5; AI 35–135 mm f/3,5–4,5 lub AF-S 80–200 mm f/2,8D.
24 Przy maksymalnym efektywnym otworze przysłony f/5,6 lub większym.
25 Wymaga pierścienia pośredniego PK-12 lub PK-13. W zależności od orientacji aparatu może być wymagany
mieszek PB-6D.
26 Użyj wcześniej ustawionej przysłony. W trybie automatyki z preselekcją przysłony przed określeniem
ekspozycji i zrobieniem zdjęcia ustaw przysłonę za pomocą mieszka.
• Zestaw do reprodukcji PF-4 wymaga uchwytu PA-4.
• Szumy w formie linii mogą pojawiać się podczas korzystania z autofokusa przy wysokich wartościach czułości
ISO. Ustaw ostrość ręcznie lub skorzystaj z blokady ostrości. Linie mogą się również pojawiać przy wysokich
wartościach czułości ISO w trakcie zmiany wartości przysłony podczas nagrywania filmu lub fotografowania
w trybie podglądu na żywo.
283
A Identyfikacja obiektywów z procesorem i obiektywów typu G, E i D
Zalecane są obiektywy z procesorem (szczególnie typu G, E i D), ale zwróć uwagę,
że korzystanie z obiektywów IX-NIKKOR jest niemożliwe. Obiektyw z procesorem
można rozpoznać po obecności styków procesora, natomiast obiektywy typu G,
E i D po literze widniejącej na tubusie obiektywu. Obiektywy typu G i E nie są
wyposażone w pierścień przysłony.
Styki procesora
Obiektyw z procesorem
Pierścień przysłony
Obiektyw typu G/E
Obiektyw typu D
A Liczba przysłony obiektywu
Liczba przysłony (oznaczana za pomocą litery „f”) podana w nazwie obiektywu
oznacza jego maksymalny otwór przysłony (tzw. otwór względny).
A Zgodne obiektywy bez procesora
Opcji Dane obiektywu bez CPU (0 218) można użyć, aby móc korzystać z wielu
funkcji dostępnych dla obiektywów z procesorem, w tym pomiaru matrycowego
Color Matrix. Jeśli nie podano żadnych danych, pomiar centralnie ważony będzie
używany zamiast pomiaru matrycowego Color Matrix, a jeśli nie podano otworu
względnego, wskaźnik przysłony aparatu będzie wyświetlał liczbę działek od
otworu względnego, a rzeczywistą liczbę przysłony należy odczytywać
z pierścienia przysłony obiektywu.
284
D Niezgodne akcesoria i obiektywy bez procesora
Następujących produktów NIE MOŻNA używać w połączeniu z aparatem D850:
• Telekonwerter AF TC-16A
• Obiektywy AF do aparatu F3AF (AF 80 mm f/2,8,
• Obiektywy inne niż AI
AF 200 mm f/3,5 ED, telekonwerter AF TC-16)
• Obiektywy wymagające pierścienia do ustawiania • PC 28 mm f/4 (o numerze seryjnym 180900 lub
ostrości AU-1 (400 mm f/4,5; 600 mm f/5,6;
wcześniejszym)
800 mm f/8, 1200 mm f/11)
• PC 35 mm f/2,8 (o numerach seryjnych
• Obiektywy typu „rybie oko” (6 mm f/5,6; 7,5 mm
851001–906200)
f/5,6; 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
• PC 35 mm f/3,5 (starego typu)
• 2,1 cm f/4
• Reflex 1000 mm f/6,3 (starego typu)
• Pierścień pośredni K2
• Reflex 1000 mm f/11 (o numerach seryjnych
• 180–600 mm f/8 ED (o numerach seryjnych
142361–143000)
174041–174180)
• Reflex 2000 mm f/11 (o numerach seryjnych
• 360–1200 mm f/11 ED (o numerach seryjnych
200111–200310)
174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (o numerach seryjnych
280001–300490)
A Obiektywy VR
Obiektywy wymienione poniżej nie są zalecane do długich ekspozycji ani zdjęć
rejestrowanych z wysoką czułością ISO, ponieważ, ze względu na konstrukcję
układu sterowania redukcją drgań (VR), uzyskane zdjęcia mogą być zamglone.
Zalecamy wyłączanie redukcji drgań podczas korzystania z innych obiektywów
VR.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8G ED VR
f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 mm
f/3,5–5,6G IF-ED
f/4,5–5,6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S VR Nikkor 300 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5G ED VR
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
285
A Obliczanie kąta widzenia
Tego aparatu można używać w połączeniu z obiektywami firmy Nikon
przeznaczonymi dla aparatów formatu 35 mm (135). Jeśli do aparatu podłączony
jest obiektyw formatu 35 mm, kąt widzenia będzie taki sam, jak klatka filmu
35 mm (35,9 × 23,9 mm).
W razie potrzeby opcji Obszar zdjęcia w menu fotografowania można użyć do
wybrania kąta widzenia odmiennego od kąta widzenia bieżącego obiektywu.
Jeśli podłączony jest obiektyw formatu 35 mm, można zmniejszyć kąt widzenia
o 1,5× lub 1,2×, wybierając DX (24×16) lub 1,2× (30×20), aby naświetlić
mniejszy obszar, lub zmienić współczynnik proporcji, wybierając 5 : 4 (30×24)
lub 1 : 1 (24×24). Rozmiary obszarów naświetlanych przy różnych opcjach
obszaru zdjęcia są przedstawione poniżej.
2
3
4
1
5
6
7
8
2
9
10
5
1
6
11
12
286
1 Obiektyw
2 Rozmiar zdjęcia FX (36×24)
(35,9 × 23,9 mm, odpowiednik
aparatu formatu 35 mm)
3 Rozmiar zdjęcia 1,2× (30×20)
(29,9 × 19,9 mm)
4 Rozmiar zdjęcia DX (24×16)
(23,5 × 15,7 mm, odpowiednik
aparatu formatu DX)
5 Przekątna kadru
6 Kąt widzenia (FX (36×24);
format 35 mm)
7 Kąt widzenia (1,2× (30×20))
8 Kąt widzenia (DX (24×16);
format DX)
9 Rozmiar zdjęcia 5 : 4 (30×24)
(29,9 × 23,9 mm)
10 Rozmiar zdjęcia 1 : 1 (24×24)
(23,9 × 23,9 mm)
11 Kąt widzenia (5 : 4 (30×24))
12 Kąt widzenia (1 : 1 (24×24))
A Obliczanie kąta widzenia (ciąg dalszy)
Kąt widzenia DX (24×16) jest o około 1,5 razy mniejszy od kąta widzenia formatu
35 mm, kąt widzenia 1,2× (30×20) jest o około 1,2 razy mniejszy, kąt widzenia
5 : 4 (30×24) jest o około 1,1 razy mniejszy, a kąt widzenia 1 : 1 (24×24) jest
o około 1,3 razy mniejszy. Aby obliczyć ogniskową obiektywów w formacie
35 mm, pomnóż ogniskową obiektywu przez około 1,5, gdy wybrane jest DX
(24×16), przez około 1,2, gdy wybrane jest 1,2× (30×20), przez około 1,1, gdy
wybrane jest 5 : 4 (30×24), lub przez około 1,3, gdy wybrane jest 1 : 1 (24×24)
(na przykład, efektywna ogniskowa obiektywu 50 mm w formacie 35 mm
wyniesie około 75 mm, gdy wybrane jest DX (24×16), 60 mm, gdy wybrane jest
1,2× (30×20), 55 mm, gdy wybrane jest 5 : 4 (30×24), lub 65 mm, gdy wybrane
jest 1 : 1 (24×24)).
287
Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon
(CLS)
Zaawansowany kreatywny system oświetlenia (ang. Creative Lighting
System, CLS) firmy Nikon zapewnia usprawnioną komunikację między
aparatem a zgodnymi lampami błyskowymi, aby umożliwić lepsze
fotografowanie z lampą błyskową.
❚❚ Lampy błyskowe zgodne z kreatywnym systemem oświetlenia (CLS)
Poniższe funkcje dostępne są z lampami błyskowymi zgodnymi
z systemem CLS:
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
SB-5000
Jedna lampa błyskowa
288
Zrównoważony błysk
wypełniający i-TTL dla
✔
cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych 1
i-TTL
Standardowy błysk
wypełniający i-TTL dla
✔2
cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych
Automatyka
qA
✔
przysłony
A Automatyka bez TTL — 4
Manualny
GN z preselekcją
✔
odległości
M Tryb manualny
✔
RPT Błysk stroboskopowy ✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔2
✔
✔2
✔
—
—
✔
✔
✔3
—
—
—
—
—
—
—
✔3
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
—
✔
—
✔5
—
—
—
—
—
✔5
—
✔5
—
SB-500
—
✔5
✔
—
—
—
✔
✔
✔
—
✔5
—
—
—
—
✔
—
✔
—
—
✔6
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
—7
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
—
—
—
✔
—
✔5
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔8
✔8
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
—
—
—
—
✔9
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
✔ ✔ ✔
— ✔ 12 —
✔ — —
✔ ✔ ✔
✔ — —
✔
—
✔
—
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔ 13
✔
—
✔
—
✔
—
—
SB-300
SB-600
✔
SB-400
SB-700
✔
SB-R200
SB-910, SB-900,
SB-800
✔
SU-800
SB-5000
Lampa zdalna
Lampa główna
Optyczny zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia
Sterowanie zdalnymi
lampami
i-TTL i-TTL
Szybkie
[A:B] bezprzewodowe
sterowanie błyskiem
Automatyka
qA
przysłony
A Automatyka bez TTL
M Tryb manualny
RPT Błysk stroboskopowy
i-TTL i-TTL
Szybkie
[A:B] bezprzewodowe
sterowanie błyskiem
Automatyka
qA/A przysłony/
Automatyka bez TTL
M Tryb manualny
RPT Błysk stroboskopowy
Sterowany radiowo, zaawansowany
bezprzewodowy system oświetlenia
Informowanie o temperaturze barwowej
(lampa błyskowa)
Informowanie o temperaturze barwowej
(lampa LED)
Automatyczna synchronizacja z krótkimi
czasami migawki 10
Blokada mocy błysku 11
Wspomaganie wielopolowego AF
Redukcja efektu czerwonych oczu
Oświetlenie modelujące aparatu
Ujednolicone sterowanie błyskiem
Aktualizacja oprogramowania
sprzętowego lampy błyskowej aparatu
289
1 Niedostępne w połączeniu z pomiarem punktowym.
2 Można również wybrać przy pomocy lampy błyskowej.
3 Wybór trybu qA/A dokonywany w lampie błyskowej przy pomocy ustawień osobistych. Jeśli nie
wprowadzono danych obiektywu przy pomocy opcji Dane obiektywu bez CPU w menu ustawień,
„A” zostanie wybrane, gdy używany jest obiektyw bez procesora.
4 Jeśli nie wprowadzono danych obiektywu przy pomocy opcji Dane obiektywu bez CPU w menu
ustawień, automatyka bez TTL zostanie wybrana, gdy używany jest obiektyw bez procesora.
5 Można wybrać tylko za pomocą opcji Sterowanie błyskiem aparatu.
6 Dostępne tylko podczas fotografowania z niewielkiej odległości.
7 Jeśli nie wprowadzono danych obiektywu przy pomocy opcji Dane obiektywu bez CPU w menu
ustawień, automatyka bez TTL (A) jest używana w połączeniu z obiektywami bez procesora, niezależnie od
trybu wybranego lampą błyskową.
8 Wybór między qA a A zależy od opcji wybranej przy użyciu głównej lampy błyskowej.
9 Obsługuje takie same funkcje, jak zdalne lampy błyskowe z optycznym AWL.
10 Dostępne tylko w trybach sterowania lampą błyskową i-TTL, qA, A, GN i M.
11 Dostępne tylko w trybie sterowania błyskiem i-TTL, lub gdy lampa błyskowa jest ustawiona na emitowanie
przedbłysków monitorujących w trybie sterowania błyskiem qA lub A.
12 Dostępne tylko w trybie sterownika.
13 Aktualizację oprogramowania sprzętowego SB-910 i SB-900 można przeprowadzać z aparatu.
Bezprzewodowy sterownik błysku SU-800: po zamontowaniu na aparacie
zgodnym z kreatywnym systemem oświetlenia (CLS), sterownik SU-800
może służyć do sterowania lampami błyskowymi SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 lub SB-R200 w maksymalnie
trzech grupach. Sam sterownik SU-800 nie ma lampy błyskowej.
A Oświetlenie modelujące
Lampy błyskowe zgodne z kreatywnym systemem oświetlenia CLS emitują błysk
modelujący po naciśnięciu przycisku Pv na aparacie. Tej funkcji można używać
w połączeniu z zaawansowanym bezprzewodowym systemem oświetlenia
w celu uzyskania podglądu całkowitego efektu oświetlenia uzyskanego przy
pomocy wielu lamp błyskowych. Oświetlenie modelujące można wyłączyć przy
pomocy ustawienia osobistego e5 (Błysk modelujący, 0 267).
290
❚❚ Inne lampy błyskowe
Poniższych lamp błyskowych można używać w trybie automatyki bez
TTL i w trybie manualnym.
Lampa błyskowa
Tryb lampy błyskowej
A Automatyka bez TTL
M Tryb manualny
G Błysk stroboskopowy
Synchronizacja na tylną
REAR
kurtynkę migawki 3
SB-80DX,
SB-28DX,
SB-28, SB-26,
SB-25, SB-24
✔
✔
✔
✔
SB-50DX
—
✔
—
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
—
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2, SB-29S 2
—
✔
—
✔
✔
✔
1 Automatycznie ustawiany jest tryb lampy TTL i spust migawki zostaje zablokowany. Ustaw lampę błyskową
na A (automatyka bez TTL).
2 Autofokus jest dostępny tylko z obiektywami AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED i AF-S Micro NIKKOR
60 mm f/2,8G ED.
3 Dostępne, gdy aparatu używa się do wyboru trybu lampy błyskowej.
A Korzystanie z blokady mocy błysku z opcjonalnymi lampami błyskowymi
Blokada mocy błysku (0 196) jest dostępna w połączeniu z opcjonalnymi
lampami błyskowymi w następujących trybach sterowania błyskiem: TTL oraz
(jeśli są obsługiwane) przedbłysków monitorujących qA i przedbłysków
monitorujących A (aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z instrukcji
dołączonej do lampy błyskowej). Zwróć uwagę, że gdy zaawansowany
bezprzewodowy system oświetlenia jest używany do sterowania zdalnymi
lampami błyskowymi, konieczne jest ustawienie trybu sterowania błyskiem
głównej lampy błyskowej oraz co najmniej jednej grupy zdalnych lamp
błyskowych na TTL, qA lub A.
A Pomiar ekspozycji
Obszary pomiaru blokady mocy błysku podczas korzystania opcjonalnej lampy
błyskowej są następujące:
Tryb lampy
Obszar pomiaru światła
błyskowej
i-TTL
Koło o średnicy 6 mm w centrum kadru
Lampa błyskowa używana
Obszar mierzony przez miernik
oddzielnie
qA
ekspozycji lampy błyskowej
Używana wraz z innymi lampami
i-TTL
Cały kadr
błyskowymi (Zaawansowany
qA
Obszar mierzony przez miernik
bezprzewodowy system
ekspozycji lampy błyskowej
A
oświetlenia)
Lampa błyskowa
291
D Uwagi dotyczące opcjonalnych lamp błyskowych
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej.
Jeśli lampa błyskowa obsługuje kreatywny system oświetlenia firmy Nikon,
zapoznaj się z informacjami zawartymi w sekcji o cyfrowych lustrzankach
jednoobiektywowych zgodnych z systemem CLS. Aparat D850 nie został
uwzględniony w kategorii „cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe”
w instrukcjach obsługi lamp SB-80DX, SB-28DX i SB-50DX.
Sterowania błyskiem w trybie i-TTL można używać z wartościami czułości ISO od
64 do 12800. Przy wartościach powyżej 12800 osiągnięcie pożądanych
rezultatów z pewnych odległości lub z pewnymi ustawieniami przysłony może
być niemożliwe. Jeśli wskaźnik gotowości lampy (M) miga przez około trzy
sekundy po zrobieniu zdjęcia w trybie automatyki i-TTL lub bez TTL, oznacza to,
że lampa wyemitowała błysk z pełną mocą i zdjęcie może być niedoświetlone
(dotyczy wyłącznie lamp błyskowych zgodnych z CLS).
Użycie przewodów synchronizacyjnych nr 17, 28 lub 29 z serii SC podczas
fotografowania z lampą umieszczoną poza aparatem może nie zapewnić
poprawnej ekspozycji w trybie i-TTL. Zaleca się w takim przypadku wybranie
standardowego błysku wypełniającego i-TTL. Należy wówczas zrobić zdjęcie
próbne i ocenić efekty na monitorze.
W trybie i-TTL używaj odbłyśnika lub dostarczonej wraz z lampą błyskową
nasadki rozpraszającej. Nie należy korzystać z innych nasadek, np. dyfuzorów,
ponieważ mogą one powodować błędy ekspozycji.
W trybie ekspozycji P otwór względny (minimalna liczba przysłony) jest
ograniczony w zależności od czułości ISO w sposób przedstawiony poniżej:
64
3,5
100
4
Otwór względny przy odpowiedniku ISO wynoszącym:
200
400
800
1600
3200
6400
5
5,6
7,1
8
10
11
12800
13
Jeśli otwór względny obiektywu jest mniejszy od podanego powyżej,
maksymalną wartością przysłony będzie otwór względny obiektywu.
Zwróć uwagę, że szumy w formie linii mogą pojawiać się na zdjęciach zrobionych
z użyciem lampy błyskowej z wysokowydajnym pojemnikiem na baterie SD-9 lub
SD-8A podłączonym bezpośrednio do aparatu. Zmniejsz czułość ISO lub zwiększ
odległość pomiędzy aparatem a pojemnikiem.
292
A Uwagi dotyczące opcjonalnych lamp błyskowych (ciąg dalszy)
Urządzenia SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 oraz SB-400
oferują funkcję redukcji efektu czerwonych oczu, podczas gdy SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 oraz SU-800 zapewniają możliwość
wykorzystania diody wspomagającej AF z następującymi ograniczeniami:
• SB-5000: wspomaganie AF jest dostępne, gdy obiektywy AF 24–135 mm są
używane w połączeniu z polami AF przedstawionymi poniżej.
Ogniskowa
50–84 mm
24–49 mm
85–135 mm
• SB-910 i SB-900: wspomaganie AF jest dostępne, gdy obiektywy AF 17–135 mm są
używane w połączeniu z polami AF przedstawionymi poniżej.
Ogniskowa
17–19 mm
20–135 mm
• SB-800, SB-600 i SU-800: wspomaganie AF jest dostępne, gdy obiektywy
AF 24–105 mm są używane w połączeniu z polami AF przedstawionymi poniżej.
24–34 mm
Ogniskowa
35–49 mm
50–105 mm
293
• SB-700: wspomaganie AF jest dostępne, gdy obiektywy AF 24–135 mm są
używane w połączeniu z polami AF przedstawionymi poniżej.
Ogniskowa
24–27 mm
28–135 mm
W zależności od używanego obiektywu i rejestrowanej scenerii, wskaźnik
ostrości (I) może być wyświetlany, gdy ostrość nie jest ustawiona na obiekcie,
lub aparat może nie być w stanie ustawić ostrości i spust migawki zostanie
zablokowany.
A Opcjonalne lampy błyskowe
W trybie sterowania błyskiem i-TTL oraz w trybie automatyki przysłony dla
sterowania błyskiem (qA), wartość kompensacji błysku wybrana przy pomocy
opcjonalnej lampy błyskowej lub opcji Sterowanie błyskiem w menu
fotografowania jest dodawana do kompensacji błysku wybranej przyciskiem
W (M) i pokrętłem sterującym.
294
Inne akcesoria
Do aparatu D850 dostępne są różne akcesoria.
Źródła zasilania
• Akumulatory jonowo-litowe EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15
(0 14, 347). Zwróć uwagę, że całkowicie naładowany
akumulator EN-EL15 pozwala na zrobienie mniejszej liczby
zdjęć w porównaniu do akumulatora EN-EL15b/EN-EL15a
(0 365)
• Ładowarka MH-25a (0 14, 347)
• Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D18
• Złącze zasilania EP-5B, zasilacz sieciowy EH-5c i EH-5b
Przekaźniki
bezprzewodowe Przekaźnik bezprzewodowy WT-7
(0 275)
Bezprzewodowe • Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-1
piloty zdalnego • Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-R10 (wymaga
sterowania
adaptera WR WR-A10)
• Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-T10
Akcesoria do
• Gumowa muszla oczna DK-19
okularu wizjera • Soczewka do korekcji dioptrażu wizjera DK-17C
• Okular powiększający DK-17M
• Okular powiększający DG-2 (wymaga adaptera do okularu
DK-18)
• Nieparujący okular wizjera DK-14/nieparujący okular wizjera
DK-17A
• Okular wizjera z powłoką fluorową DK-17F
• Lupa kątowa DR-5/lupa kątowa DR-4
Kable HDMI
Kabel HDMI HC-E1
Pokrywki sanek Pokrywka sanek mocujących BS-3/pokrywka sanek mocujących
mocujących
BS-1
Pokrywki
Pokrywka bagnetu korpusu BF-1B/pokrywka bagnetu korpusu
bagnetu korpusu BF-1A
295
Oprogramowanie
Akcesoria do
gniazda
zdalnego
sterowania
Camera Control Pro 2
• Przewód zdalnego sterowania MC-22/przewód zdalnego
sterowania MC-22A (długości 1 m*)
• Przewód zdalnego sterowania MC-30/przewód zdalnego
sterowania MC-30A (długości 80 cm*)
• Przewód zdalnego sterowania MC-36/przewód zdalnego
sterowania MC-36A (długości 85 cm*)
• Przedłużacz do zdalnego sterowania MC-21/przedłużacz do
zdalnego sterowania MC-21A (długości 3 m*)
• Przewód połączeniowy MC-23/przewód połączeniowy MC-23A
(długości 40 cm*)
• Adapter MC-25/adapter MC-25A (długości 20 cm*)
• Adapter WR WR-A10
• Odbiornik GPS GP-1/odbiornik GPS GP-1A (0 221) †
• Zestaw modulite do zdalnego sterowania ML-3
* Wszystkie wartości mają charakter przybliżony.
† Zwróć uwagę, że produkcja odbiorników GP-1/GP-1A została zakończona.
• Mikrofon stereofoniczny ME-1
• Mikrofon bezprzewodowy ME-W1
Mikrofony
(0 67)
Pokrywki
Osłona złącza USB UF-4
gniazda
Dostępność może różnić się w zależności od kraju lub regionu. Odwiedź naszą stronę internetową lub skorzystaj
z broszur, aby uzyskać najnowsze informacje.
296
A Zakładanie i zdejmowanie pokrywki sanek mocujących
Pokrywkę sanek mocujących (dostępną osobno)
wsuwa się w sanki mocujące zgodnie z ilustracją.
Aby usunąć pokrywkę, mocno chwyć aparat,
dociśnij pokrywkę kciukiem, a następnie wysuń ją
w kierunku pokazanym na ilustracji.
A Zakładanie i zdejmowanie dołączonego okularu
Po zamknięciu osłony okularu i zwolnieniu
zatrzasku (q), delikatnie chwyć dołączony do
zestawu okular DK-17F dwoma palcami,
a następnie obróć go i wyjmij zgodnie z ilustracją
(w). Aby zamontować go z powrotem, obróć
okular w przeciwnym kierunku. Opcjonalne
okulary można zamontować i zdemontować w ten
sam sposób.
297
A Zacisk kabla HDMI/USB
Aby zapobiec przypadkowemu rozłączeniu, podłączaj dostarczony zacisk do
kabli HDMI lub dołączonego do zestawu kabla USB zgodnie z ilustracją
(ilustracja przedstawia kabel USB; pamiętaj, że zacisk może nie pasować do
wszystkich kabli HDMI innych firm). Podczas korzystania z zacisku kabla
utrzymuj monitor w położeniu do przechowywania.
Tutaj włóż kabel HDMI
Tutaj włóż kabel HDMI
Tutaj włóż kabel HDMI
Kabel USB
298
Kabel HDMI i kabel USB
używane jednocześnie
Opcjonalne pojemniki na baterie MB-D18
Pojemnik MB-D18 mieści jeden akumulator EN-EL15a lub EN-EL18c albo
osiem baterii/akumulatorów AA (alkalicznych, Ni-MH lub litowych) i jest
wyposażony w elementy sterujące do fotografowania w orientacji
pionowej (portretowej): spust migawki, przyciski AF-ON i Fn, wybierak
wielofunkcyjny oraz główne i przednie pokrętło sterujące.
Części pojemnika MB-D18
11
1
12
13
10
14
2
15
3
9
4
6
16
5
7
8
Uchwyt osłony styków........................ 302
Przycisk AF-ON ....................................... 301
Główne pokrętło sterujące ................ 301
Wybierak wielofunkcyjny .................. 301
Pokrętło mocujące............................... 302
Osłona złącza zasilania pojemnika
................................................................ 307
7 Pokrywa komory baterii/
akumulatorów..................................... 304
8 Komora baterii/akumulatorów ........ 304
1
2
3
4
5
6
17
9 Zatrzask komory baterii/
akumulatorów.....................................304
10 Styki zasilania/sygnałowe.................. 302
11 Pokrywka styków ................................. 302
12 Śruba mocująca.................................... 302
13 Przycisk Fn.............................................. 301
14 Spust migawki ...................................... 301
15 Blokada elementów sterujących......301
16 Przednie pokrętło sterujące ..............301
17 Gniazdo mocowania statywu
299
20
22
21
18
19
18 Uchwyt MS-D12EN do akumulatorów
21 Uchwyt MS-D12 do baterii/
EN-EL15a *............................................. 304
akumulatorów AA .............................. 304
19 Styki zasilania........................................ 304 22 Styki zasilania (uchwyt baterii/
akumulatorów MS-D12) ................... 304
20 Styki zasilania (uchwyt akumulatora
MS-D12EN)........................................... 304
* W momencie dostawy uchwyt MS-D12EN jest włożony do MB-D18.
A Korzystanie z zasilacza sieciowego i złącza zasilania
Opcjonalnego zasilacza sieciowego EH-5c/EH-5b i złącza zasilania EP-5B można
używać w połączeniu z pojemnikiem MB-D18 w celu zapewnienia niezawodnego
źródła zasilania podczas korzystania z aparatu przez długi okres (0 307). Włóż
złącze zasilania EP-5B w uchwyt akumulatora MS-D12EN i podłącz zasilacz
sieciowy. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z Przewodnika po menu
dostępnego na witrynach internetowych firmy Nikon (0 i).
300
❚❚ Spust migawki, wybierak wielofunkcyjny i pokrętła sterujące
Te elementy sterujące pełnią te
same funkcje, co
Spust migawki
odpowiadające im elementy
sterujące na korpusie aparatu,
z jednym wyjątkiem, który
polega na tym, że niezależnie
od opcji wybranej dla
ustawienia osobistego f5
(Wybierak wielofunkcyjny,
Przednie pokrętło
0 269), wybieraka
sterujące
wielofunkcyjnego na MB-D18
nie można używać do
uruchamiania licznika czasu czuwania.
Wybierak
wielofunkcyjny
Główne pokrętło
sterujące
❚❚ Przyciski Fn i AF-ON
Funkcje tych elementów
sterujących można wybrać za
pomocą ustawienia osobistego
f10 (Rola przycisków na
MB-D18, 0 270).
Przycisk Fn
Przycisk AF-ON
❚❚ Blokada elementów sterujących pojemnika MB-D18
Blokada elementów
sterujących blokuje elementy
sterujące na pojemniku
MB-D18, aby zapobiec ich
niezamierzonemu użyciu.
Przed użyciem tych elementów
sterujących do fotografowania
Zablokowane
Odblokowane
w orientacji pionowej
(portretowej), zwolnij blokadę
zgodnie z ilustracją. Blokada elementów sterujących nie jest
włącznikiem zasilania. Do włączania i wyłączania aparatu używaj
włącznika zasilania na aparacie.
301
Korzystanie z pojemnika na baterie
❚❚ Podłączanie pojemnika na baterie
Przed podłączeniem pojemnika na baterie
dopilnuj, aby aparat był wyłączony i blokada
elementów sterujących pojemnika MB-D18
znajdowała się w położeniu L.
1 Zdejmij pokrywkę styków z pojemnika na
baterie.
2 Styki przeznaczone dla pojemnika MB-D18 znajdują się na dolnej
ściance aparatu i są zabezpieczone osłoną styków. Zdejmij osłonę
styków (q) i włóż ją w uchwyt osłony styków na pojemniku
MB-D18 (w).
302
3 Przyłóż pojemnik MB-D18 do aparatu, dopasowując śrubę
mocującą pojemnika MB-D18 (w) do gniazda mocowania statywu
na aparacie (q), a następnie dokręć pokrętło mocujące, obracając
nim w kierunku oznaczonym strzałką LOCK (blokada).
Nie ma potrzeby wyjmowania akumulatora z aparatu przed
podłączeniem pojemnika MB-D18. Przy ustawieniach domyślnych
akumulator włożony do aparatu będzie używany dopiero po
rozładowaniu baterii/akumulatorów w pojemniku MB-D18. Opcja
Kolejność zasilania w menu ustawień aparatu pozwala na zmianę
kolejności używania baterii/akumulatorów.
D Podłączanie pojemnika na baterie
Koniecznie włóż osłonę styków aparatu w uchwyt osłony styków i przechowuj
pokrywkę styków pojemnika MB-D18 w bezpiecznym miejscu, aby jej nie zgubić.
Adapter mieszka PB-6D oraz pierścień pośredni PK-13 są wymagane podczas
korzystania z mieszka do makrofotografii PB-6 w połączeniu z pojemnikiem
MB-D18.
303
❚❚ Odłączanie pojemnika na baterie
Aby odłączyć pojemnik MB-D18, wyłącz aparat i ustaw blokadę
elementów sterujących na pojemniku MB-D18 na L, następnie odkręć
pokrętło mocujące, obracając je w kierunku przeciwnym do wskazanego
przez strzałkę LOCK (blokada), po czym odłącz pojemnik MB-D18.
❚❚ Wkładanie baterii/akumulatorów
Pojemnika MB-D18 można używać w połączeniu z jednym
akumulatorem EN-EL15a lub EN-EL18c albo z ośmioma bateriami/
akumulatorami AA. Przed włożeniem baterii/akumulatorów dopilnuj,
aby aparat był wyłączony i blokada elementów sterujących pojemnika
MB-D18 znajdowała się w położeniu L.
1 Otwórz zatrzask MB-D18, przekręcając zatrzask komory baterii/
akumulatorów w położenie A, a następnie wyjmij uchwyt baterii/
akumulatorów.
304
2 Przygotuj baterie/akumulatory zgodnie z opisem poniżej.
EN-EL15a: dopasowując wgłębienia na
akumulatorze do występów na uchwycie
MS-D12EN, włóż akumulator ze strzałką
(E) na akumulatorze skierowaną na styki
zasilania uchwytu akumulatora (q). Lekko
wciśnij akumulator w dół i wsuwaj go
w kierunku wskazanym strzałką, aż styki
zasilania zatrzasną się w poprawnym
położeniu (w).
EN-EL18c: jeśli przycisk
zwalniający akumulator na
opcjonalnej pokrywie
komory akumulatora BL-5
jest ustawiony tak, że
strzałka G jest widoczna,
przesuń przycisk
zwalniający akumulator,
aby zasłonić strzałkę (q).
Włóż dwa wystające
elementy na akumulatorze
w dopasowane szczeliny na
osłonie BL-5 (w) i sprawdź,
czy przycisk zwalniający
akumulator został
odsunięty na bok,
odsłaniając strzałkę (e).
Przycisk zwalniający akumulator
305
Baterie/akumulatory AA: włóż osiem baterii/
akumulatorów AA do uchwytu baterii/
akumulatorów MS-D12 zgodnie
z ilustracją, pamiętając o poprawnym
ułożeniu biegunów baterii/akumulatorów.
3 Włóż uchwyt baterii/akumulatorów lub akumulator EN-EL18c do
pojemnika MB-D18 i zamknij zatrzask pokrywy komory baterii/
akumulatorów. Przed przekręceniem zatrzasku sprawdź, czy
uchwyt lub akumulator jest włożony, ponieważ zasilanie jest
dostarczane tylko wtedy, gdy zatrzask osłony jest dobrze
zamknięty.
306
4 Włącz aparat i sprawdź poziom naładowania baterii/
akumulatorów na wyświetlaczu LCD lub w wizjerze (0 30). Jeśli
aparat nie włącza się, sprawdź, czy baterie/akumulatory są
włożone poprawnie.
Dopasuj opcję wybraną dla Rodzaj zasilania w MB-D18 w menu
ustawień do typu baterii/akumulatorów włożonych do pojemnika na
baterie (0 276). Informacje o bateriach/akumulatorach można
wyświetlić, wybierając Informacje o akumulatorze/baterii w menu
ustawień (0 276).
A Złącze zasilania EP-5B
Aby skorzystać ze złącza zasilania EP-5B, włóż je do
uchwytu MS-D12EN, ustawiając strzałkę (E) na
złączu w kierunku styków zasilania uchwytu
akumulatora (q). Lekko wciśnij złącze w dół
i wsuwaj je w kierunku wskazanym strzałką, aż styki
zasilania zatrzasną się w poprawnym położeniu
(w). Otwórz osłonę złącza zasilania uchwytu
i przełóż kabel zasilający złącza EP-5B przez otwór
(e).
307
❚❚ Wyjmowanie baterii/akumulatorów
Uważaj, aby nie upuścić baterii/akumulatorów lub uchwytu.
1 Otwórz zatrzask MB-D18, przekręcając zatrzask komory baterii/
akumulatorów w położenie A, a następnie wyjmij akumulator lub
uchwyt baterii/akumulatorów.
2 Wyjmij akumulator lub baterie/akumulatory z uchwytu lub
pokrywy komory akumulatora BL-5.
EN-EL15a: wciskając przycisk PUSH (wciśnij) na uchwycie, przesuń
akumulator w kierunku przycisku. Następnie akumulator można
wyjąć zgodnie z ilustracją.
Procedura wyjmowania złącza zasilania EP-5B jest taka sama, jak
procedura wyjmowania akumulatora EN-EL15a.
308
EN-EL18c: przesuń przycisk
zwalniający akumulator
w kierunku wskazanym strzałką
(G) i wyjmij pokrywę BL-5.
Baterie/akumulatory AA: wyjmij baterie/akumulatory zgodnie
z ilustracją. Uważaj, aby nie upuścić baterii/akumulatorów podczas
wyjmowania ich z uchwytu.
309
Dane techniczne
Źródło zasilania
Zakres temperatury pracy
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Ciężar (około)
Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL15a lub
EN-EL18c, osiem baterii alkalicznych (1,5 V) lub
litowych (1,5 V) typu AA, osiem akumulatorów Ni-MH
(1,2 V) typu AA lub zasilacz sieciowy EH-5c/EH-5b
(wymaga złącza zasilania EP-5B). Obsługiwane są
również akumulatory EN-EL15, EN-EL15b, EN-EL18,
EN-EL18a i EN-EL18b, ale zwróć uwagę, że całkowicie
naładowany akumulator EN-EL15 pozwala czasami na
zrobienie mniejszej liczby zdjęć w porównaniu do
akumulatora EN-EL15b/EN-EL15a, a całkowicie
naładowany akumulator EN-EL18 pozwala na
zrobienie mniejszej liczby zdjęć w porównaniu do
akumulatora EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a (0 365).
Poza tym akumulatory EN-EL18c, EN-EL18b, EN-EL18a
i EN-EL18 wymagają ładowarki MH-26a lub MH-26 oraz
pokrywy komory akumulatora BL-5 (oba produkty są
dostępne osobno)
0°C–40°C
Około 152 × 51 × 79 mm
• 355 g z uchwytem MS-D12EN i opcjonalnym
akumulatorem EN-EL15a
• 450 g z uchwytem MS-D12 i ośmioma bateriami/
akumulatorami AA (dostępne osobno od innych
dostawców)
• 305 g z uchwytem MS-D12EN i opcjonalnym złączem
zasilania EP-5B
• 435 g z opcjonalną pokrywą BL-5 i akumulatorem
EN-EL18c
• 280 g z uchwytem MS-D12EN
• 265 g z uchwytem MS-D12
Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i danych technicznych sprzętu i oprogramowania
opisanych w tej instrukcji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z ewentualnych błędów i pomyłek zawartych w tej instrukcji.
310
Konserwacja aparatu
Przechowywanie
Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego
akumulator, załóż pokrywkę styków na akumulator i schowaj
akumulator w chłodne i suche miejsce. Aby zapobiec powstawaniu
pleśni, aparat należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym
miejscu. Nie przechowuj aparatu w obecności środków przeciw molom
zawierających naftalinę lub kamforę ani w miejscach:
• słabo wentylowanych lub z wilgotnością przekraczającą 60%
• sąsiadujących z urządzeniami wytwarzającymi silne pole
elektromagnetyczne, na przykład odbiornikami telewizyjnymi lub
radiowymi
• narażonych na działanie temperatury powyżej 50°C lub poniżej –10°C
Czyszczenie
Kurz i pyłki należy usunąć gruszką, a następnie delikatnie wytrzeć
aparat miękką i suchą szmatką. Jeżeli aparat był używany na plaży
lub nad morzem, należy usunąć ewentualny piasek lub sól
Korpus aparatu szmatką zwilżoną w wodzie destylowanej, a następnie dobrze
wysuszyć aparat.
Ważne: kurz lub inne ciała obce wewnątrz aparatu mogą
spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.
Te szklane elementy są wrażliwe na uszkodzenia. Kurz i pyłki
należy usuwać gruszką. W przypadku stosowania strumienia
Obiektyw, lustro powietrza w aerozolu, zbiornik należy trzymać pionowo, aby
i wizjer
zapobiec wypływaniu cieczy. Aby usunąć ślady palców i inne
plamy, należy nałożyć na miękką szmatkę niewielką ilość środka
do czyszczenia obiektywów i ostrożnie wyczyścić szkło.
Kurz i pyłki należy usuwać gruszką. Aby usunąć ślady palców
i inne plamy, powierzchnię monitora należy wytrzeć delikatnie
Monitor
miękką szmatką lub irchą. Nie należy naciskać na monitor,
ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia lub
nieprawidłowego działania.
Do czyszczenia nie należy używać alkoholu, rozcieńczalników ani innych
lotnych środków chemicznych.
311
Czyszczenie matrycy
Jeżeli istnieje podejrzenie, że efekty zabrudzeń lub kurzu na matrycy są
widoczne na zdjęciach, można wyczyścić matrycę, korzystając z opcji
Czyść matrycę w menu ustawień. Matrycę można oczyścić w dowolnym
czasie, korzystając z opcji Czyść teraz, lub ustawić automatyczne
czyszczenie matrycy przy włączaniu lub wyłączaniu aparatu.
❚❚ „Czyść teraz”
Trzymając aparat dolną ścianką do dołu,
wybierz Czyść matrycę w menu ustawień,
a następnie wyróżnij Czyść teraz i naciśnij J.
Aparat sprawdzi matrycę i rozpocznie
czyszczenie. Podczas czyszczenia na
wyświetlaczu LCD miga 1 i nie można
wykonywać innych czynności. Nie wyjmuj ani
nie odłączaj źródła zasilania, dopóki
czyszczenie się nie zakończy i nie pojawi się
menu ustawień.
312
❚❚ „Czyść przy uruchom./wył.”
Można wybierać spośród następujących opcji:
5
6
7
Opcja
Czyść przy
uruchomieniu
Czyść przy
wyłączeniu
Czyść przy uruchom.
i wył.
Opis
Matryca jest czyszczona automatycznie po każdym
włączeniu aparatu.
Matryca jest czyszczona automatycznie podczas
każdego wyłączania aparatu.
Matryca jest czyszczona automatycznie podczas
włączania i wyłączania aparatu.
Wyłącz czyszczenie
Wyłączenie automatycznego czyszczenia matrycy.
1 Wybierz Czyść przy uruchom./wył.
Wyświetl menu Czyść matrycę zgodnie
z opisem w „Czyść teraz” (0 312). Wyróżnij
Czyść przy uruchom./wył. i naciśnij 2.
2 Wybierz opcję.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
313
D Czyszczenie matrycy
Użycie elementów sterujących aparatu podczas uruchamiania przerywa
czyszczenie matrycy.
Jeśli nie można w pełni usunąć kurzu za pomocą opcji dostępnych w menu Czyść
matrycę, oczyść matrycę manualnie (0 315) lub skonsultuj się z autoryzowanym
serwisem firmy Nikon.
Jeśli czyszczenie matrycy jest wykonywane kilka razy z rzędu, może ono zostać
wyłączone na pewien czas w celu ochrony wewnętrznych obwodów aparatu.
Czyszczenie będzie można przeprowadzić ponownie po krótkiej przerwie.
314
❚❚ Manualne czyszczenie
Jeśli nie udaje się usunąć obcych ciał z matrycy przy użyciu opcji Czyść
matrycę (0 312) z menu ustawień, matrycę można oczyścić manualnie
w sposób opisany poniżej. Zwróć jednak uwagę, że matryca jest
niezwykle delikatna i wrażliwa na uszkodzenia. Zalecamy, aby manualne
czyszczenie przeprowadzać wyłącznie w autoryzowanym serwisie firmy
Nikon.
1 Naładuj akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
Podczas sprawdzania i czyszczenia matrycy niezbędne jest
niezawodne źródło zasilania. Wyłącz aparat i włóż całkowicie
naładowany akumulator lub podłącz opcjonalne złącze zasilania
i zasilacz sieciowy. Opcja Podnoszenie lustra jest dostępna w menu
ustawień, tylko gdy poziom naładowania akumulatora jest większy
niż J i aparat nie jest podłączony do urządzenia inteligentnego
przez Bluetooth lub do innych urządzeń przez USB.
2 Odłącz obiektyw.
Wyłącz aparat i odłącz obiektyw.
3 Wybierz Podnoszenie lustra.
Włącz aparat i wyróżnij Podnoszenie
lustra w menu ustawień i naciśnij 2.
315
4 Naciśnij J.
Na monitorze zostanie wyświetlony
komunikat, a na wyświetlaczu LCD
i w wizjerze będzie widoczny rząd
kresek. Aby przywrócić normalne
działanie bez sprawdzania matrycy,
wyłącz aparat.
5 Podnieś lustro.
Naciśnij spust migawki do
końca. Lustro zostanie
podniesione, a kurtynka
migawki otwarta, odsłaniając
matrycę. Obraz w wizjerze
zostanie wyłączony, a rząd kresek na wyświetlaczu LCD będzie
migać.
6 Sprawdź matrycę.
Trzymając aparat tak, aby na matrycę
padało światło, sprawdź, czy na matrycy
nie ma kurzu, pyłków lub zabrudzeń. Jeśli
na matrycy nie ma obcych ciał, przejdź do
kroku 8.
316
7 Oczyść matrycę.
Za pomocą gruszki usuń z matrycy wszelki
kurz i kłaczki. Nie używaj gruszki
z pędzelkiem, ponieważ włosie może
uszkodzić matrycę. Zabrudzenia, których
nie można usunąć gruszką, mogą usunąć
wyłącznie pracownicy autoryzowanego
serwisu firmy Nikon. W żadnym wypadku matrycy nie wolno dotykać
ani wycierać.
8 Wyłącz aparat.
Lustro powróci w dolne położenie, a kurtynka migawki zamknie się.
Zamocuj z powrotem obiektyw lub pokrywkę bagnetu korpusu.
D Korzystaj z niezawodnego źródła zasilania
Kurtynka migawki aparatu jest delikatna i łatwo ulega uszkodzeniu. Jeśli aparat
zostanie wyłączony, w czasie kiedy lustro jest uniesione, kurtynka migawki
zamknie się automatycznie. Aby zapobiec uszkodzeniu kurtynki, przestrzegaj
następujących środków ostrożności:
• Kiedy lustro jest uniesione, nie wolno wyłączać aparatu, wyjmować
akumulatora lub odłączać zewnętrznego źródła zasilania.
• Jeśli akumulator będzie bliski wyczerpania, gdy lustro jest uniesione, zostanie
wyemitowany sygnał dźwiękowy i zacznie migać dioda samowyzwalacza,
ostrzegając, że za około dwie minuty kurtynka migawki zostanie zamknięta
i lustro zostanie opuszczone. Należy wówczas natychmiast zakończyć
czyszczenie lub kontrolę.
317
D Ciało obce na matrycy
Ciało obce, jakie dostało się do wnętrza aparatu podczas odłączania lub wymiany
obiektywów albo pokrywek bagnetu korpusu (lub, w rzadkich przypadkach,
środek smarny lub drobne cząstki pochodzące z samego aparatu), może osiąść
na matrycy i pojawiać się na zdjęciach zrobionych w pewnych warunkach. Aby
chronić aparat bez założonego obiektywu, należy zawsze stosować pokrywkę
bagnetu korpusu dostarczoną wraz z aparatem, usunąwszy uprzednio wszelki
kurz i ciała obce, które mogły osiąść na mocowaniu aparatu, mocowaniu
obiektywu i pokrywce bagnetu korpusu. Unikaj zakładania pokrywki bagnetu
korpusu i wymiany obiektywów w miejscach zapylonych.
Jeśli ciało obce przedostanie się jednak na matrycę, użyj opcji czyszczenia
matrycy zgodnie z opisem w „Czyszczenie matrycy” (0 312). Jeżeli problem nie
zostanie rozwiązany, oczyść matrycę ręcznie (0 315) albo zamów czyszczenie
matrycy przez pracowników autoryzowanego serwisu firmy Nikon. Zdjęcia, na
które wpływ miała obecność ciał obcych na matrycy, można wyretuszować za
pomocą opcji oczyszczania zdjęcia dostępnych w niektórych programach do
obróbki obrazu.
D Serwisowanie aparatu i akcesoriów
Aparat jest precyzyjnym urządzeniem, które wymaga regularnego serwisowania.
Firma Nikon zaleca, aby raz na rok lub dwa lata aparat oddać do kontroli
w punkcie sprzedaży lub w autoryzowanym serwisie firmy Nikon, a raz na trzy do
pięciu lat oddać do przeglądu technicznego (należy pamiętać, że usługi te są
płatne). Częste kontrole i przeglądy techniczne są zalecane szczególnie wtedy,
gdy aparat jest wykorzystywany w celach zawodowych. Do kontroli lub
przeglądu technicznego należy wraz z aparatem oddać wszelkie akcesoria
regularnie z nim używane, np. obiektywy lub opcjonalne lampy błyskowe.
318
Zasady pielęgnacji aparatu i akumulatora:
przestrogi
Nie upuszczać: aparat może działać wadliwie po silnym wstrząsie lub po poddaniu go
drganiom.
Chronić przed wodą i wilgocią: aparat nie jest wodoodporny i może działać wadliwie po
zamoczeniu w wodzie oraz przy wysokiej wilgotności powietrza. Korozja
wewnętrznych mechanizmów może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
Unikać nagłych zmian temperatury: nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia
i wychodzenia z ogrzewanego budynku w chłodny dzień, mogą powodować
skraplanie się pary wodnej wewnątrz urządzenia. Aby uniknąć skraplania się pary
wodnej, umieść aparat w futerale lub plastikowej torebce przed wystawieniem go
na nagłą zmianę temperatury.
Trzymać z dala od silnych pól magnetycznych: nie używaj ani nie przechowuj aparatu
w pobliżu sprzętu generującego silne promieniowanie elektromagnetyczne lub
pola magnetyczne. Ładunki elektrostatyczne oraz pola magnetyczne wytwarzane
przez urządzenia, takie jak nadajniki radiowe, mogą zakłócać działanie monitora,
uszkodzić dane przechowywane na karcie pamięci oraz wpływać negatywnie na
funkcjonowanie wewnętrznych obwodów elektronicznych aparatu.
Nie pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce: nie kieruj obiektywu przez dłuższy
czas na słońce lub inne silne źródła światła. Intensywne światło może spowodować
pogorszenie jakości matrycy lub spowodować na zdjęciach efekt w postaci białego
rozmazania obrazu.
Wyłączać aparat przed odłączeniem lub wyjęciem źródła zasilania: aparatu nie wolno odłączać
od sieci ani wyjmować z niego akumulatora, gdy jest włączony albo trwa
zapisywanie lub usuwanie zdjęć z pamięci. Nagłe odcięcie zasilania w tych
okolicznościach może spowodować utratę danych albo uszkodzenie pamięci lub
wewnętrznych obwodów aparatu. Aby zabezpieczyć się przed przypadkowymi
przerwami w zasilaniu, należy unikać przenoszenia aparatu, do którego jest
podłączony zasilacz sieciowy.
319
Czyszczenie: podczas czyszczenia korpusu aparatu należy usunąć kurz i pyłki gruszką,
a następnie delikatnie wytrzeć korpus miękką i suchą szmatką. Jeśli aparat był
używany na plaży lub nad morzem, należy usunąć ewentualny piasek lub sól
szmatką zwilżoną w czystej wodzie, a następnie dobrze wysuszyć aparat.
W rzadkich wypadkach ładunki elektrostatyczne mogą spowodować rozjaśnienie
lub pociemnienie obrazu na wyświetlaczach LCD. Nie oznacza to nieprawidłowego
działania aparatu, a wyświetlacz po krótkim czasie wróci do normalnego stanu.
Obiektyw i lustro są podatne na uszkodzenia. Kurz i pyłki należy delikatnie usuwać
gruszką. W przypadku stosowania strumienia powietrza w aerozolu zbiornik należy
trzymać pionowo, aby zapobiec wypływaniu cieczy. Aby usunąć odciski palców lub
inne trwałe zanieczyszczenia z obiektywu, należy nałożyć na miękką szmatkę
niewielką ilość płynu do czyszczenia optyki i ostrożnie wyczyścić obiektyw.
Patrz „Czyszczenie matrycy” (0 312), aby uzyskać informacje na temat czyszczenia
matrycy.
Styki obiektywu: utrzymuj styki obiektywu w czystości.
Nie dotykać kurtynki migawki: kurtynka migawki jest niezwykle cienka i podatna na
uszkodzenia. Pod żadnym pozorem nie wolno na nią naciskać, dotykać jej
narzędziami czyszczącymi ani poddawać działaniu silnego strumienia powietrza
z gruszki. Działania tego typu mogą spowodować zadrapanie, zdeformowanie lub
rozerwanie kurtynki migawki.
Kolory kurtynki migawki mogą wydawać się zróżnicowane, ale nie ma to wpływu
na zdjęcia i nie oznacza usterki.
320
Przechowywanie: aby zapobiec powstawaniu pleśni, aparat należy przechowywać
w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Jeśli używasz zasilacza sieciowego,
odłącz go od zasilania, aby uniknąć pożaru. Jeśli aparat nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator, aby zapobiec wyciekowi,
a następnie włożyć aparat do plastikowej torby zawierającej środek pochłaniający
wilgoć. Futerału aparatu nie należy jednak przechowywać w plastikowej torbie,
ponieważ może to zniszczyć materiał, z którego jest wykonany. Pochłaniacze
wilgoci stopniowo tracą zdolność wchłaniania wilgoci i powinny być regularnie
wymieniane.
Aby zapobiec powstawaniu pleśni, aparat należy co najmniej raz na miesiąc wyjąć
z miejsca, w którym jest przechowywany. Następnie należy go włączyć i wyzwolić
kilka razy migawkę, po czym aparat można ponownie schować.
Akumulator należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przed
schowaniem akumulatora należy założyć pokrywkę styków.
Uwagi dotyczące monitora: monitor został wykonany z niezwykle wysoką dokładnością.
Co najmniej 99,99% pikseli działa, a nie więcej niż 0,01% pikseli nie działa lub
brakuje. Z tej przyczyny, mimo że te wyświetlacze mogą zawierać piksele, które
świecą zawsze (na biało, czerwono, niebiesko lub zielono) lub nie świecą nigdy (są
czarne), nie oznacza to usterki i nie ma wpływu na zdjęcia rejestrowane aparatem.
Przy jaskrawym oświetleniu obraz na monitorze może być słabo widoczny.
Nie należy naciskać na monitor, gdyż może spowodować to jego uszkodzenie lub
nieprawidłowe działanie. Kurz i pyłki z monitora można usuwać gruszką. Plamy
można usunąć, wycierając delikatnie powierzchnię monitora miękką szmatką lub
irchą. W razie stłuczenia monitora należy zachować szczególną ostrożność, aby nie
dopuścić do zranienia się kawałkami potłuczonego szkła, kontaktu ciekłego
kryształu z monitora ze skórą oraz przedostania się go do oczu lub ust.
321
Akumulator i ładowarka: przy niewłaściwym użytkowaniu akumulatorów istnieje
niebezpieczeństwo wycieku elektrolitu lub wybuchu akumulatora. Przestrzegaj
następujących środków ostrożności podczas obchodzenia się z akumulatorami
i ładowarkami:
• Należy używać tylko akumulatorów zatwierdzonych do użytku w tym urządzeniu.
• Nie należy wystawiać akumulatora na działanie płomieni ani wysokiej
temperatury.
• Utrzymuj styki akumulatora w czystości.
• Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć aparat.
• Wyjmij akumulator z aparatu lub ładowarki, kiedy go nie używasz, a następnie
załóż pokrywkę styków. Nawet gdy są wyłączone, te urządzenia pobierają
minimalne ilości prądu i mogą całkowicie rozładować akumulator, co spowoduje,
że nie będzie on działał. Jeśli akumulator nie będzie używany przez jakiś czas,
włóż go do aparatu i całkowicie rozładuj, po czym wyjmij go z aparatu i umieść
w miejscu przechowywania. Akumulator należy przechowywać w chłodnym
miejscu w temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C (unikaj gorących lub skrajnie
zimnych miejsc). Ładuj i rozładowuj akumulator co najmniej raz na sześć
miesięcy.
• Wielokrotne włączanie i wyłączanie aparatu, gdy akumulator jest całkowicie
rozładowany, skraca czas działania akumulatora. Całkowicie rozładowane
akumulatory należy naładować przed użyciem.
• Wewnętrzna temperatura akumulatora może wzrastać podczas użytkowania.
Podjęcie próby ładowania akumulatora, gdy jego temperatura wewnętrzna jest
podniesiona, spowoduje obniżenie jego wydajności, a akumulator może nie
naładować się lub naładować się tylko częściowo. Przed ładowaniem
akumulatora należy poczekać, aż akumulator ostygnie.
• Ładuj akumulator w pomieszczeniach w temperaturze otoczenia mieszczącej się
w zakresie 5°C–35°C. Nie używaj akumulatora w temperaturze otoczenia poniżej
0°C lub powyżej 40°C. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do
uszkodzenia akumulatora lub obniżenia jego wydajności. Jeśli temperatura
akumulatora mieści się w zakresie od 0°C do 15°C lub od 45°C do 60°C, pojemność
akumulatora może się obniżyć, a czas jego ładowania wydłużyć. Akumulator nie
będzie się ładować, jeśli jego temperatura wynosi poniżej 0°C lub powyżej 60°C.
322
• Jeśli dioda CHARGE (ładowanie) mruga szybko (tzn. błyska około osiem razy na
sekundę) podczas ładowania, sprawdź, czy temperatura mieści się w poprawnym
zakresie, następnie odłącz ładowarkę od zasilania, po czym wyjmij i ponownie
włóż akumulator. Jeśli problem będzie się utrzymywał, natychmiast zaprzestań
użytkowania i oddaj akumulator oraz ładowarkę do sprzedawcy lub
autoryzowanego serwisu firmy Nikon.
• Nie należy ruszać ładowarki ani dotykać akumulatora podczas trwania ładowania.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może w bardzo rzadkich przypadkach
powodować, że ładowarka będzie sygnalizować pełne naładowanie, podczas gdy
akumulator będzie naładowany tylko częściowo. Wyjmij akumulator i włóż go
ponownie, aby rozpocząć ładowanie jeszcze raz.
• Pojemność akumulatora może się tymczasowo zmniejszyć, gdy akumulator
będzie ładowany w niższych temperaturach lub używany w temperaturze niższej
od tej, w jakiej był ładowany. Jeśli akumulator jest ładowany w temperaturze
poniżej 5°C, wskaźnik czasu działania akumulatora opcji Informacje
o akumulatorze/baterii (0 276) może pokazywać tymczasowy spadek czasu
działania.
• Dalsze ładowanie w pełni naładowanego akumulatora może doprowadzić do
pogorszenia jego parametrów.
• Znaczący spadek czasu utrzymywania ładunku przez całkowicie naładowany
akumulator podczas jego użytkowania w temperaturze pokojowej oznacza, że
należy go wymienić. Zakup nowy akumulator.
• Dołączone do zestawu kabel zasilający i adapter wtyczki sieciowej są
przeznaczone wyłącznie do użytku w połączeniu z ładowarką MH-25a. Ładowarki
można używać tylko ze zgodnymi akumulatorami. Odłączaj ją od zasilania, gdy
nie jest używana.
• Nie należy zwierać styków ładowarki. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzi do przegrzania i uszkodzenia ładowarki.
• Przed użyciem należy naładować akumulator. Podczas robienia zdjęć w czasie
ważnych uroczystości należy mieć przygotowany zapasowy, całkowicie
naładowany akumulator. W niektórych miejscach szybki zakup nowego
akumulatora może stanowić problem. Zwróć uwagę, że w zimne dni pojemność
akumulatora zwykle się obniża. Planując fotografowanie w plenerze w niskich
temperaturach należy dopilnować, aby akumulator był w pełni naładowany.
Należy mieć przy sobie schowany w ciepłym miejscu akumulator zapasowy, aby
w razie potrzeby włożyć go do aparatu. Zimne akumulatory mogą odzyskać część
energii po ogrzaniu.
• Zużyte akumulatory to cenny surowiec. Należy je oddawać do utylizacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
323
Rozwiązywanie problemów
Jeśli aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami, przed skontaktowaniem
się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon należy
zapoznać się z poniższą listą typowych problemów.
Akumulator/wyświetlacz
Aparat jest włączony, ale nie reaguje: poczekaj, aż zakończy się zapis. Jeśli problem
utrzymuje się, wyłącz aparat. Jeśli aparat nie wyłącza się, wyjmij i ponownie włóż
akumulator lub, jeśli korzystasz z zasilacza sieciowego, odłącz i ponownie podłącz
zasilacz sieciowy. Zwróć uwagę, że mimo tego, iż aktualnie zapisywane dane
zostaną utracone, wyjęcie lub odłączenie źródła zasilania nie ma wpływu na dane,
które już zostały zapisane.
Obraz w wizjerze jest nieostry: dostosuj ostrość wizjera (0 9). Jeśli to nie rozwiąże
problemu, wybierz pojedynczy AF (AF-S; 0 98), jednopolowy AF (0 100) i centralne
pole AF (0 105), a następnie wykadruj silnie kontrastowy obiekt w centralnym
polu AF i naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość aparatem. Przy
ustawionej ostrości aparatu użyj pokrętła korekcji dioptrażu do ustawienia idealnej
ostrości obiektu w wizjerze. W razie potrzeby ostrość wizjera można dalej
regulować przy pomocy opcjonalnych soczewek korekcyjnych (0 295).
Wizjer jest ciemny: włóż całkowicie naładowany akumulator (0 14, 30).
Ekrany wyłączają się bez ostrzeżenia: wybierz dłuższy czas opóźnienia dla ustawienia
osobistego c2 (Czas czuwania; 0 263) lub c4 (Czas wyłączenia monitora; 0 264).
Wskaźniki na wyświetlaczu LCD lub w wizjerze reagują z opóźnieniem i są ściemnione: czas reakcji
i jasność ekranów zmieniają się w zależności od temperatury.
Wyświetlacz wizjera zmienia kolor na czerwony po wyróżnieniu pola AF: jest to normalne
zjawisko dla tego typu wizjera i nie oznacza usterki.
324
Fotografowanie
Włączenie aparatu trwa długo: usuń pliki lub foldery.
Zablokowany spust migawki:
• Karta pamięci jest zablokowana (tylko karty SD; 0 17), zapełniona lub nie została
włożona (0 31).
• Spust zablokowany wybrane dla Puste gniazdo, blok. spustu w menu
ustawień (0 276), a w aparacie nie ma karty pamięci (0 16).
• Pierścień przysłony obiektywu z procesorem nie jest zablokowany na największej
liczbie przysłony (nie dotyczy obiektywów typu G i E). Jeśli na wyświetlaczu
wyświetlany jest wskaźnik B, wybierz Pierścień przysłony dla ustawienia
osobistego f4 (Dostos. pokręteł sterow.) > Ustawienie przysłony, aby
korzystać z pierścienia przysłony obiektywu w celu regulacji przysłony (0 269).
• Wybrano tryb ekspozycji S, gdy A lub % jest wybrane jako czas otwarcia
migawki (0 129, 133).
Aparat wolno reaguje na naciśnięcie spustu migawki: wybierz Wyłącz dla Ustawienia
osobistego d5 (Tryb opóźnienia ekspozycji; 0 264).
Każde naciśnięcie spustu migawki w trybie seryjnego wyzwalania migawki powoduje zrobienie
tylko jednego zdjęcia: wyłącz HDR (0 182).
Zdjęcia są nieostre:
• Przekręć wybierak trybu ustawiania ostrości w położenie AF (0 94).
• Aparat nie może ustawić ostrości za pomocą autofokusa: ustaw ostrość ręcznie
lub zablokuj ostrość (0 108, 111).
Sygnał dźwiękowy nie jest emitowany:
• Wyłącz jest wybrane dla Opcje sygnału dźwiękowego > Sygnał dźwiękowy
włącz/wyłącz w menu ustawień (0 274).
• AF-C jest wybrane jako tryb pola AF (0 98).
Nie jest dostępny pełny zakres czasów otwarcia migawki: używasz lampy błyskowej. Czas
synchronizacji błysku można wybrać za pomocą ustawienia osobistego e1 (Czas
synchronizacji błysku). Kiedy używasz zgodnej lampy błyskowej, wybierz 1/250 s
(Tryb Auto FP), aby móc korzystać z pełnego zakresu czasów otwarcia migawki
(0 266).
Po wciśnięciu spustu migawki do połowy ostrość nie blokuje się: aparat pracuje w trybie
ustawiania ostrości AF-C: użyj środka wybieraka dodatkowego do zablokowania
ostrości (0 108).
325
Nie można wybrać pola AF:
• Odblokuj blokadę wybieraka pól AF (0 105).
• Automatyczny wybór pola AF lub AF z priorytetem twarzy wybrany w trybie
podglądu na żywo; wybierz inny tryb (0 42, 100).
• Aparat pracuje w trybie odtwarzania (0 223) lub używane są menu (0 248).
• Naciśnij spust migawki do połowy, aby uruchomić licznik czasu czuwania (0 34).
Nie można wybrać trybu AF: wybierz Bez ograniczeń dla ustawienia osobistego a10
(Ograniczenia trybu autofokusa, 0 262).
Aparat zbyt długo rejestruje zdjęcia: wyłącz redukcję szumów dla długiego naświetlania
(0 253).
Szumy (jasne punkty, losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub linie) pojawiają się na
zdjęciach:
• Występowanie jasnych punktów, losowo rozmieszczonych jasnych pikseli, mgły
i linii można ograniczyć, obniżając czułość ISO.
• Użyj opcji Redukcja szumów - dł. naśw. w menu fotografowania, aby ograniczyć
występowanie jasnych punktów lub mgły na zdjęciach zrobionych z czasem
otwarcia migawki dłuższym niż 1 s (0 253).
• Występowanie mgły i jasnych punktów może oznaczać, że wewnętrzna
temperatura aparatu podniosła się w wyniku wysokiej temperatury otoczenia,
długich ekspozycji itp.: wyłącz aparat i poczekaj, aż ostygnie, zanim wznowisz
fotografowanie.
• Przy wysokich czułościach ISO linie mogą pojawiać się na zdjęciach zrobionych
z użyciem niektórych opcjonalnych lamp błyskowych. Jeśli tak się dzieje, wybierz
niższą wartość ISO.
• Przy wysokich czułościach ISO, w tym wysokich wartościach wybranych przez
automatyczny dobór ISO, występowanie losowo rozmieszczonych jasnych pikseli
można ograniczyć, wybierając Zwiększona, Normalna lub Zmniejszona dla
Reduk. szumów - wys. czuł. w menu fotografowania lub nagrywania filmów
(0 253, 258).
• Przy wysokich czułościach ISO jasne punkty, losowo rozmieszczone jasne piksele,
mgła lub linie mogą być bardziej zauważalne na długich ekspozycjach, na
wielokrotnych ekspozycjach i na zdjęciach zrobionych w wysokiej temperaturze
otoczenia, lub zrobionych, gdy aktywna funkcja D-Lighting jest włączona,
Równomierne jest wybrane dla Ustaw funkcję Picture Control (0 175) albo
skrajne wartości są wybrane dla parametrów Picture Control (0 178).
Wydaje się, że zdjęcia i filmy nie mają takiej samej ekspozycji, jak ich podgląd wyświetlony na
monitorze w trybie podglądu na żywo: zmiany jasności monitora podczas podglądu na
żywo nie mają wpływu na zdjęcia i filmy rejestrowane aparatem (0 45).
326
Podczas nagrywania filmu występuje migotanie lub pojawiają się pasma: wybierz Redukcja
migotania w menu nagrywania filmów i wybierz opcję dopasowaną do
częstotliwości lokalnego zasilania prądem zmiennym (0 258).
Jasne obszary lub pasma pojawiają się podczas podglądu na żywo: migający szyld, lampa
błyskowa lub inne źródło światła o krótkim działaniu zostało użyte podczas
podglądu na żywo.
Na zdjęciach pojawiają się smugi: oczyść przednią i tylną soczewkę obiektywu. Jeśli
problem się utrzymuje, przeprowadź czyszczenie matrycy (0 312).
Podgląd na żywo wyłącza się nagle lub nie włącza się: podgląd na żywo może wyłączać się
automatycznie w celu zapobiegania uszkodzeniu wewnętrznych obwodów
aparatu, jeśli:
• Temperatura otoczenia jest wysoka
• Aparat był używany przez długi okres w trybie podglądu na żywo lub nagrywania
filmów
• Aparat był używany przez długi okres w trybach seryjnego wyzwalania migawki
Jeśli podgląd na żywo nie włącza się po wciśnięciu przycisku a, odczekaj, aż
temperatura wewnętrznych obwodów aparatu spadnie, a następnie spróbuj
ponownie. Zwróć uwagę, że aparat może być ciepły w dotyku, ale nie oznacza to
usterki.
Podczas podglądu na żywo pojawiają się zakłócenia: „szumy” (losowo rozmieszczone jasne
piksele, mgła lub linie) oraz nieoczekiwane kolory mogą się pojawiać, jeśli podczas
podglądu na żywo przybliży się widok przez obiektyw (0 40); na filmach na liczbę
i rozkład losowo rozmieszczonych jasnych pikseli, mgły i jasnych punktów wpływa
rozmiar klatki oraz liczba klatek na sekundę (0 69). Losowo rozmieszczone jasne
piksele, mgła lub jasne punkty mogą również występować w wyniku zwiększenia
temperatury wewnętrznych obwodów aparatu podczas podglądu na żywo.
Wyłączaj podgląd na żywo, gdy nie używasz aparatu.
Nie można zmierzyć balansu bieli: fotografowany obiekt jest zbyt ciemny lub zbyt jasny
(0 166).
Nie można wybrać zdjęcia jako źródła zmierzonej wartości balansu bieli: zdjęcie nie zostało
utworzone aparatem D850 (0 172).
Braketing balansu bieli jest niedostępny:
• Wybrano opcję jakości zdjęcia NEF (RAW) lub NEF+JPEG (0 88).
• Aparat działa w trybie wielokrotnej ekspozycji (0 254).
327
Efekty działania funkcji Picture Control różnią się na różnych zdjęciach: Automatycznie jest
wybrane dla Ustaw funkcję Picture Control, wybrane jest ustawienie funkcji
Picture Control oparte o Automatycznie lub A (automatyczne) jest wybrane dla
wyostrzania, przejrzystości, kontrastu lub nasycenia. Aby uzyskać spójne rezultaty
w serii zdjęć, wybierz inne ustawienie (0 177).
Nie można zmienić sposobu pomiaru ekspozycji: włączona jest blokada automatycznej
ekspozycji (0 138).
Nie można użyć kompensacji ekspozycji: wybierz tryb ekspozycji P, S lub A (0 126, 139).
Szumy (czerwonawe obszary lub inne zakłócenia) pojawiają się na długich ekspozycjach: włącz
redukcję szumów dla długich czasów naświetlania (0 253).
Filmy są nagrywane bez dźwięku: Mikrofon wyłączony wybrane dla Czułość
mikrofonu w menu nagrywania filmów (0 258).
Odtwarzanie
Zdjęcie w formacie NEF (RAW) nie jest odtwarzane: zdjęcie zostało zrobione z jakością NEF
+ JPEG (0 89).
Nie można wyświetlać zdjęć zrobionych innym aparatem: zdjęcia zarejestrowane innymi
modelami aparatów mogą nie być wyświetlane poprawnie.
Podczas odtwarzania niektóre zdjęcia nie są wyświetlane: wybierz Wszystkie dla Folder
odtwarzania (0 248).
Zdjęcia w orientacji pionowej (portretowej) są wyświetlane w orientacji poziomej (krajobrazowej):
• Zdjęcie zostało zrobione z ustawieniem Wyłącz wybranym dla Automatyczny
obrót zdjęć (0 249).
• Wybierz Włącz dla Obrót zdjęć pionowych (0 249).
• Zdjęcie jest wyświetlane przy użyciu podglądu (0 249).
• Podczas fotografowania aparat był skierowany w górę lub w dół.
Nie można usunąć zdjęcia: zdjęcie jest chronione. Usuń ochronę (0 240).
Nie można wyretuszować zdjęcia: dalsza edycja tego zdjęcia w tym aparacie jest
niemożliwa.
Aparat wyświetla komunikat informujący, że folder nie zawiera zdjęć: wybierz Wszystkie dla
Folder odtwarzania (0 248).
Nie można drukować zdjęć: zdjęć NEF (RAW) i TIFF nie można drukować poprzez
bezpośrednie połączenie USB. Prześlij zdjęcia do komputera i wydrukuj je za
pomocą programu Capture NX-D (0 ii). Zdjęcia w formacie NEF (RAW) można
zapisać w formacie JPEG przy użyciu opcji Przetwarzanie NEF (RAW) (0 278).
328
Zdjęcie nie jest wyświetlane na urządzeniu wideo o wysokiej rozdzielczości (HD): sprawdź, czy
kabel HDMI (dostępny osobno) jest podłączony.
Opcja usuwania kurzu w Capture NX-D nie daje oczekiwanych rezultatów: czyszczenie matrycy
zmienia położenie kurzu na matrycy. Dane wzorcowe do usuwania kurzu zapisane
przed przeprowadzeniem czyszczenia matrycy nie mogą być używane
z fotografiami zrobionymi po przeprowadzeniu czyszczenia matrycy. Dane
wzorcowe do usuwania kurzu zapisane po przeprowadzeniu czyszczenia matrycy
nie mogą być używane z fotografiami zrobionymi przed przeprowadzeniem
czyszczenia matrycy.
Komputer wyświetla zdjęcia w formacie NEF (RAW) inaczej niż aparat: oprogramowanie
innych producentów nie wyświetla efektów funkcji Picture Control, aktywnej
funkcji D-Lighting ani korekcji winietowania. Użyj Capture NX-D (0 ii).
Nie można przesłać zdjęć do komputera: system operacyjny niezgodny z aparatem lub
oprogramowaniem do przesyłania zdjęć. Użyj czytnika kart do skopiowania zdjęć
do komputera.
Bluetooth i Wi-Fi (sieci bezprzewodowe)
Urządzenia inteligentne nie wyświetlają identyfikatora SSID (nazwy sieci) aparatu:
• Sprawdź, czy Wyłącz jest wybrane dla Tryb samolotowy w menu ustawień
aparatu (0 275).
• Sprawdź, czy Włącz jest wybrane dla Bluetooth > Połączenie sieciowe w menu
ustawień aparatu.
• Spróbuj wyłączyć i ponownie włączyć funkcję Wi-Fi urządzenia inteligentnego.
Nie można połączyć się z bezprzewodowymi drukarkami i innymi urządzeniami bezprzewodowymi:
ten aparat można podłączać wyłącznie do urządzeń, na których zainstalowana jest
aplikacja SnapBridge.
Inne
Data zapisu jest nieprawidłowa: zegar aparatu jest mniej dokładny niż większość
zegarków i zegarów domowych. Regularnie porównuj wskazania zegara z bardziej
dokładnymi czasomierzami i przestawiaj go w razie potrzeby.
Nie można wybrać elementu menu: niektóre opcje są niedostępne przy pewnych
kombinacjach ustawień, lub gdy w aparacie nie ma karty pamięci. Zwróć uwagę, że
opcja Informacje o akumulatorze/baterii jest niedostępna, gdy aparat jest
zasilany przez opcjonalne złącze zasilania i zasilacz sieciowy.
329
Komunikaty o błędach
W tym rozdziale przedstawiono wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
o błędach, które są wyświetlane w wizjerze, na wyświetlaczu LCD i na
monitorze.
Wskaźnik
Wyświetlacz
Wizjer
LCD
Pierścień przysłony nie jest
ustawiony na minimalną
przysłonę.
B
(miga)
H
Problem
d
Niski poziom naładowania
akumulatora.
• Akumulator rozładowany.
• Nie można użyć
akumulatora.
H
(miga)
330
d
(miga)
• Do aparatu lub do
opcjonalnego
wielofunkcyjnego
pojemnika na baterie
MB-D18 włożono skrajnie
rozładowany akumulator
jonowo-litowy lub
akumulator innej firmy.
• Wysoka temperatura
akumulatora.
Rozwiązanie
Ustaw na pierścieniu
minimalny otwór przysłony
(najwyższą liczbę przysłony;
0 127).
Przygotuj całkowicie
naładowany akumulator
zapasowy (0 14, 30).
• Naładuj lub wymień
akumulator (0 14, 30, 295).
• Skontaktuj się
z autoryzowanym serwisem
firmy Nikon.
• Wymień akumulator lub
naładuj rozładowany
akumulator jonowo-litowy.
• Wyjmij akumulator
i poczekaj, aż ostygnie.
Wskaźnik
Wyświetlacz
Wizjer
LCD
Problem
Nie zamocowano obiektywu
lub zamocowano obiektyw
bez procesora, nie określając
otworu względnego.
F
Wyświetlana jest różnica
w działkach przysłony
między przysłoną aktualną
a maksymalną (otworem
względnym).
Aparat nie może ustawić
F H
—
ostrości za pomocą
(miga)
autofokusa.
Obiekt zbyt jasny; zdjęcie
będzie prześwietlone.
(Wskaźniki ekspozycji
migają lub miga
wskaźnik czasu otwarcia
migawki lub przysłony)
Obiekt zbyt ciemny; zdjęcie
będzie niedoświetlone.
Rozwiązanie
Wartość przysłony będzie
wyświetlana po określeniu
otworu względnego (0 218).
Zmień kompozycję kadru lub
ustaw ostrość manualnie
(0 32, 111).
• Wybierz niższą czułość ISO
(0 119).
• Użyj opcjonalnego filtra
szarego (ND). W trybie
ekspozycji:
S Skróć czas otwarcia
migawki (0 129)
A Ustaw mniejszy otwór
przysłony (większą liczbę
przysłony; 0 130)
• Wybierz wyższą czułość ISO
(0 119).
• Użyj opcjonalnej lampy
błyskowej (0 187). W trybie
ekspozycji:
S Wydłuż czas otwarcia
migawki (0 129)
A Ustaw większy otwór
przysłony (mniejszą liczbę
przysłony; 0 130)
331
Wskaźnik
Wyświetlacz
Wizjer
LCD
Problem
A
(miga)
A wybrane w trybie
ekspozycji S.
%
(miga)
% wybrane w trybie
ekspozycji S.
1
(miga)
—
Y
(miga)
k
Trwa przetwarzanie.
(miga)
Jeżeli wskaźnik miga przez
c
3 s po wyzwoleniu błysku,
(miga) zdjęcie może być
niedoświetlone.
Do aparatu podłączona jest
lampa błyskowa
nieobsługująca redukcji
— efektu czerwonych oczu
i tryb synchronizacji błysku
jest ustawiony na redukcję
efektu czerwonych oczu.
Rozwiązanie
Zmień czas otwarcia migawki
lub wybierz manualny tryb
ekspozycji (0 129, 131).
Zmień czas otwarcia migawki
lub wybierz manualny tryb
ekspozycji (0 129, 131).
Poczekaj na zakończenie
przetwarzania.
Sprawdź zdjęcie na monitorze.
Jeżeli jest niedoświetlone,
zmień ustawienia i spróbuj
ponownie.
Zmień tryb synchronizacji
błysku lub użyj lampy
błyskowej obsługującej
redukcję efektu czerwonych
oczu (0 193, 288).
• Zmniejsz jakość lub wielkość
Brakuje pamięci na zapisanie (0 88, 91).
kolejnych zdjęć przy
• Usuń zdjęcia po skopiowaniu
n
j aktualnych ustawieniach lub ważnych zdjęć do komputera
(miga)
(miga) w aparacie zabrakło
lub innego urządzenia
numerów plików albo
(0 245).
folderów.
• Włóż nową kartę pamięci
(0 16).
Wyzwól migawkę. Jeśli błąd nie
ustępuje lub występuje często,
O
Błąd działania aparatu.
skonsultuj się z autoryzowanym
(miga)
serwisem firmy Nikon.
332
Wskaźnik
Monitor
Wyświetlacz
LCD
Brak karty pamięci.
S
Nie można uzyskać
dostępu do tej karty
pamięci. Włóż inną
kartę.
W,
R
(miga)
m
W,
O
(miga)
Karta pamięci jest
zablokowana. Przesuń
suwak blokady do
pozycji „write”.
W,
X
(miga)
Niedostępny, gdy karta
Eye-Fi jest
zablokowana.
W,
O
(miga)
Problem
Aparat nie może
wykryć karty
pamięci.
• Błąd dostępu do
karty pamięci.
Rozwiązanie
Wyłącz aparat i sprawdź, czy
karta pamięci jest
prawidłowo włożona (0 16).
• Użyj karty zatwierdzonej
przez firmę Nikon (0 360).
• Jeśli błąd pozostaje po
wielokrotnym wysunięciu
i ponownym włożeniu
karty, karta może być
uszkodzona. Skontaktuj się
ze sprzedawcą lub
autoryzowanym serwisem
firmy Nikon.
• Nie można
• Usuń pliki lub włóż nową
utworzyć
kartę pamięci po
nowego folderu.
skopiowaniu ważnych
zdjęć do komputera lub
innego urządzenia
(0 16, 245, 360).
• Sprawdź, czy
oprogramowanie
sprzętowe karty Eye-Fi jest
aktualne.
Aparat nie może
sterować kartą
• Skopiuj pliki z karty Eye-Fi
Eye-Fi.
do komputera lub innego
urządzenia i sformatuj
kartę albo włóż nową
kartę.
Karta pamięci jest
zablokowana
(chroniona przed Przesuń przełącznik ochrony
zapisem).
przed zapisem karty
w położenie do zapisu
Karta Eye-Fi jest
(„write”; 0 17).
zablokowana
(chroniona przed
zapisem).
333
Wskaźnik
Monitor
Ta karta nie jest
sformatowana.
Sformatuj kartę.
334
Wyświetlacz
LCD
[C]
(miga)
Nie można włączyć
podglądu na żywo.
Proszę czekać.
—
Folder nie zawiera
zdjęć.
—
Wszystkie zdjęcia są
ukryte.
—
Nie można wyświetlić
tego pliku.
—
Nie można wybrać tego
pliku.
—
Problem
Rozwiązanie
Karta pamięci nie
Sformatuj kartę pamięci lub
została
włóż nową kartę pamięci
sformatowana do
(0 271, 360).
użytku w aparacie.
Odczekaj, aż temperatura
wewnętrznych obwodów
Temperatura
aparatu spadnie i wznów
wewnątrz aparatu
fotografowanie w trybie
jest wysoka.
podglądu na żywo lub
nagrywania filmu.
Brak zdjęć na karcie
W menu Folder
pamięci albo
odtwarzania wybierz folder
w folderze lub
zawierający zdjęcia lub włóż
folderach
kartę pamięci zawierającą
wybranych do
zdjęcia (0 16, 248).
odtwarzania.
Wyświetlanie zdjęć będzie
możliwe dopiero po
Wszystkie zdjęcia wybraniu innego folderu lub
w bieżącym
po odblokowaniu
folderze są ukryte. wyświetlania co najmniej
jednego zdjęcia za pomocą
opcji Ukryj zdjęcie (0 248).
Plik utworzono lub
zmodyfikowano za
pomocą
Nie można odtworzyć pliku
komputera bądź
za pomocą aparatu.
aparatu innej marki
albo plik jest
uszkodzony.
Retusz wybranego Nie można retuszować zdjęć
zdjęcia jest
zarejestrowanych za
niemożliwy.
pomocą innych urządzeń.
Wskaźnik
Monitor
Wyświetlacz
LCD
Problem
Nie można edytować
tego filmu.
—
Edycja wybranego
filmu jest
niemożliwa.
Sprawdź drukarkę.
—
Błąd drukarki.
Sprawdź papier.
—
Zacięcie papieru.
—
Brak papieru.
—
W drukarce
zabrakło papieru.
Sprawdź poziom
atramentu.
—
Błąd dotyczący
atramentu.
Brak atramentu.
—
W drukarce
zabrakło
atramentu.
Papier w drukarce
ma inny format niż
wybrany.
Papier zablokował
się w drukarce.
Rozwiązanie
• Nie można edytować
filmów zarejestrowanych
za pomocą innych
urządzeń.
• Filmy muszą mieć długość
co najmniej dwóch sekund
(0 81).
Sprawdź drukarkę. Aby
wznowić, wybierz opcję
Kontynuuj (jeśli jest
dostępna) *.
Włóż papier o właściwym
formacie i wybierz opcję
Kontynuuj *.
Usuń zablokowany papier
i wybierz opcję Kontynuuj *.
Włóż papier o wybranym
formacie i wybierz opcję
Kontynuuj *.
Sprawdź atrament. Aby
wznowić, wybierz
Kontynuuj *.
Wymień pojemnik
z atramentem i wybierz
opcję Kontynuuj *.
* Więcej informacji na ten temat zawiera instrukcja obsługi drukarki.
335
Dane techniczne
❚❚ Aparat cyfrowy Nikon D850
Typ
Typ
Mocowanie obiektywu
Efektywny kąt widzenia
Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa
Mocowanie F firmy Nikon (ze sprzężeniem AF i stykami
AF)
Format FX Nikon
Efektywne piksele
Efektywne piksele
45,7 miliona
Matryca
Matryca
Całkowita liczba pikseli
System usuwania
zanieczyszczeń
Czujnik CMOS 35,9 × 23,9 mm
46,89 miliona
Czyszczenie matrycy, zbieranie danych wzorcowych
dla funkcji usuwania kurzu (wymaga oprogramowania
Capture NX-D)
Zapis danych
Wielkość zdjęcia (w pikselach) • Obszar zdjęcia FX (36×24)
8256 × 5504 (Duża: 45,4 mln)
6192 × 4128 (Średnia: 25,6 mln)
4128 × 2752 (Mała: 11,4 mln)
• Obszar zdjęcia 1,2× (30×20)
6880 × 4584 (Duża: 31,5 mln)
5152 × 3432 (Średnia: 17,7 mln)
3440 × 2288 (Mała: 7,9 mln)
• Obszar zdjęcia DX (24×16)
5408 × 3600 (Duża: 19,5 mln)
4048 × 2696 (Średnia: 10,9 mln)
2704 × 1800 (Mała: 4,9 mln)
• Obszar zdjęcia 5 : 4 (30×24)
6880 × 5504 (Duża: 37,9 mln)
5152 × 4120 (Średnia: 21,2 mln)
3440 × 2752 (Mała: 9,5 mln)
336
Zapis danych
Wielkość zdjęcia (w pikselach) • Obszar zdjęcia 1 : 1 (24×24)
5504 × 5504 (Duża: 30,3 mln)
4128 × 4128 (Średnia: 17,0 mln)
2752 × 2752 (Mała: 7,6 mln)
• Zdjęcia formatu FX zrobione podczas nagrywania filmu
8256 × 4640 (Duża)
6192 × 3480 (Średnia)
4128 × 2320 (Mała)
• Zdjęcia formatu DX zrobione podczas nagrywania filmu
5408 × 3040 (Duża)
4048 × 2272 (Średnia)
2704 × 1520 (Mała)
Format plików
• NEF (RAW): 12- lub 14-bitowe (skompresowane
bezstratnie, skompresowane lub
nieskompresowane); dostępne duże, średnie i małe
zdjęcia (średnie i małe zdjęcia są zapisywane
z 12-bitową głębią kolorów z użyciem bezstratnej
kompresji)
• TIFF (RGB)
• JPEG: zgodny ze standardem JPEG-Baseline ze
stopniem kompresji „fine” (około 1 : 4), „normal”
(około 1 : 8) lub „basic” (około 1 : 16); dostępna
kompresja o optymalnej jakości
• NEF (RAW)+JPEG: pojedyncze zdjęcia zapisywane
jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG
System Picture Control
Automatycznie, Standardowe, Neutralne, Żywe,
Monochromatyczne, Portret, Krajobraz, Równomierne;
wybrane ustawienia funkcji Picture Control można
modyfikować; miejsce na przechowywanie osobistych
ustawień Picture Control
Nośniki danych
Karty pamięci XQD i SD (Secure Digital) oraz karty
pamięci SDHC i SDXC zgodne z UHS-II
Dwa gniazda kart
Każdej z kart można używać jako głównego miejsca
przechowywania danych lub do przechowywania
kopii zapasowych albo do oddzielnego
przechowywania zdjęć w formacie NEF (RAW) i JPEG;
zdjęcia można kopiować pomiędzy kartami.
System plików
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
337
Wizjer
Wizjer
Pokrycie kadru
Powiększenie
Dystans widzenia całej
matówki
Korekcja dioptrażu
Matówka
Lustro
Podgląd głębi ostrości
Przysłona obiektywu
338
Wizjer z pryzmatem pentagonalnym na poziomie oka
do lustrzanek jednoobiektywowych
• FX (36×24): około 100% w poziomie i 100% w pionie
• 1,2× (30×20): około 97% w poziomie i 97% w pionie
• DX (24×16): około 97% w poziomie i 97% w pionie
• 5:4 (30×24): około 97% w poziomie i 100% w pionie
• 1:1 (24×24): około 97% w poziomie i 100% w pionie
Około 0,75× (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na
nieskończoność, –1,0 m–1)
17 mm (–1,0 m–1; od okularu wizjera)
–3–+1 m–1
BriteView Clear Matte Mark VIII typu B z ramką pola AF
(możliwość wyświetlenia linii kadrowania)
Szybkopowrotne
Naciśnięcie przycisku Pv przymyka przysłonę
obiektywu do wartości wybranej przez użytkownika
(tryby A i M) lub przez aparat (tryby P i S)
Szybkopowrotna, sterowana elektronicznie
Obiektyw
Zgodne obiektywy
Zgodny z obiektywami AF NIKKOR, w tym
obiektywami typu G, E i D (ograniczenia mogą
dotyczyć obiektywów PC) i obiektywami DX
(z użyciem obszaru zdjęcia DX 24 × 16), obiektywami
AI-P NIKKOR oraz obiektywami AI bez procesora (tylko
tryby ekspozycji A i M). Obiektywów IX NIKKOR,
obiektywów do aparatu F3AF ani obiektywów innych
niż AI nie można używać.
Wskaźnika ustawienia ostrości można używać
z obiektywami o otworze względnym f/5,6 lub
większym (wskaźnik ustawienia ostrości obsługuje
15 pól AF podczas korzystania z obiektywów
o otworze względnym f/8 lub większym, z których 9
jest dostępne do wybrania).
Migawka
Typ
Czas otwarcia
Czas synchronizacji błysku
Wyzwalanie
Tryb wyzwalania migawki
Sterowana elektronicznie mechaniczna migawka
szczelinowa o przebiegu pionowym w płaszczyźnie
ogniskowej; elektroniczna przednia kurtynka migawki
dostępna w następujących trybach wyzwalania
migawki: cicha migawka, ciche seryjne wyzwalanie
migawki i podnoszenie lustra
1/8000 – 30 s w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV, czas B, czas,
X250
X= 1/250 s; synchronizacja z migawką z czasem otwarcia
1/250 s lub dłuższym; obsługiwana automatyczna
synchronizacja z krótkimi czasami migawki (Auto FP)
S (zdjęcia pojedyncze), CL (seryjne wolne), CH (seryjne
szybkie), Q (ciche wyzwalanie migawki), QC (ciche
seryjne wyzwalanie migawki), E (samowyzwalacz),
MUP (podnoszenie lustra)
339
Wyzwalanie
Przybliżona szybkość
rejestrowania zdjęć
Samowyzwalacz
Ekspozycja
System pomiaru ekspozycji
Tryb pomiaru ekspozycji
Zakres (ISO 100, obiektyw
f/1,4; 20°C)
Sprzężenie światłomierza
340
• Z akumulatorem EN-EL18c włożonym do pojemnika na baterie
MB-D18
CL: 1–8 kl./s
CH: 9 kl./s
QC: 3 kl./s
• Inne źródła zasilania
CL: 1–6 kl./s
CH: 7 kl./s
QC: 3 kl./s
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 ekspozycji w odstępach 0,5, 1, 2
lub 3 s
Pomiar ekspozycji TTL z użyciem czujnika RGB z około
180 000 pikseli
• Matrycowy: matrycowy pomiar ekspozycji 3D Color
Matrix III (obiektywy typu G, E i D); matrycowy
pomiar ekspozycji Color Matrix III (pozostałe
obiektywy z procesorem); matrycowy pomiar
ekspozycji Color Matrix dostępny w przypadku
obiektywów bez procesora, jeśli użytkownik
wprowadzi dane obiektywu
• Centralnie ważony: 75% wagi przypada na okrąg
o średnicy 12 mm w centrum kadru. Średnica okręgu
może być zmieniona na 8, 15 lub 20 mm albo
ważenie może być oparte o średnią z całego kadru
(w przypadku używania obiektywów bez procesora
i obiektywu AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–
4,5E ED średnica okręgu wynosi 12 mm)
• Punktowy: Pomiar w okręgu o średnicy 4 mm (około
1,5% powierzchni kadru) na środku wybranego pola
AF (centralnego pola AF, gdy używany jest obiektyw
bez procesora lub obiektyw AF-S Fisheye NIKKOR 8–
15 mm f/3,5–4,5E ED)
• Chroniący jasne obszary przed prześwietleniem: dostępny
w połączeniu z obiektywami typu G, E i D
• Pomiar matrycowy lub centralnie ważony: –3–+20 EV
• Pomiar punktowy: 2–20 EV
• Pomiar chroniący jasne obszary przed prześwietleniem:
0–20 EV
Zarówno przy użyciu procesora, jak i AI
Ekspozycja
Tryb ekspozycji
Automatyka programowa z fleksją programu (P);
automatyka z preselekcją czasu otwarcia migawki (S);
automatyka z preselekcją przysłony (A); tryb manualny
(M)
Kompensacja ekspozycji
–5–+5 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV
Blokada ekspozycji
Jaskrawość subiektywna zablokowana na wykrytej
wartości
Czułość ISO (indeks zalecanych ISO 64 – 25600 w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV. Można
ekspozycji)
również ustawić wartość o około 0,3; 0,5; 0,7; lub 1 EV
(odpowiednik ISO 32) poniżej ISO 64 albo wartość
o około 0,3; 0,5; 0,7; 1 lub 2 EV (odpowiednik
ISO 102400) powyżej ISO 25600; dostępny
automatyczny dobór czułości ISO
Aktywna funkcja D-Lighting Można wybrać ustawienie spośród Automatyczna,
Bardzo wysoka, Zwiększona, Normalna,
Zmniejszona lub Wyłącz
Ostrość
Autofokus
Zakres działania
Silnik ustawiania ostrości
Pole AF
Tryb pola AF
Blokada ostrości
Moduł czujnika autofokusa Multi-CAM 20K
z wykrywaniem fazy TTL, precyzyjną korektą i 153
polami AF (w tym 99 czujników typu krzyżowego i 15
czujników obsługujących f/8), z czego 55 (35
czujników typu krzyżowego i 9 czujników f/8) jest
dostępnych do wyboru
–4 – +20 EV (ISO 100, 20°C)
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF
(AF-C); wyprzedzające śledzenie ostrości
uruchamiane automatycznie w zależności od stanu
fotografowanego obiektu
• Ręczne ustawianie ostrości (M): można korzystać ze
wskaźnika ustawienia ostrości
153 pola AF, z czego 55 lub 15 jest dostępnych do
wyboru
Jednopolowy AF; AF z dynamicznym wyborem pola
z 9, 25, 72 lub 153 polami; śledzenie 3D, wybór pola AF
z grupy, automatyczny wybór pola AF
Ostrość można zablokować, wciskając spust migawki
do połowy (pojedynczy AF) lub naciskając środek
wybieraka dodatkowego
341
Lampa błyskowa
Sterowanie błyskiem
TTL: sterowanie błyskiem i-TTL z wykorzystaniem około
180 000-pikselowego czujnika RGB; zrównoważony błysk
wypełniający i-TTL dla cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych stosowany w połączeniu
z matrycowym i centralnie ważonym pomiarem ekspozycji
oraz pomiarem ekspozycji chroniącym jasne obszary przed
prześwietleniem, a standardowy błysk wypełniający i-TTL
dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych stosowany
z punktowym pomiarem ekspozycji
Tryb lampy błyskowej
Synchronizacja na przednią kurtynkę migawki,
synchronizacja z długimi czasami ekspozycji,
synchronizacja na tylną kurtynkę migawki, redukcja
efektu czerwonych oczu, redukcja efektu czerwonych
oczu z synchronizacją z długimi czasami ekspozycji,
synchronizacja na tylną kurtynkę migawki z długimi
czasami ekspozycji, wyłączona
Kompensacja błysku
–3 – +1 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV
Wskaźnik gotowości lampy
Włącza się, gdy opcjonalna lampa błyskowa jest
całkowicie naładowana; miga po wyemitowaniu
błysku z pełną mocą
Sanki mocujące
ISO 518 „gorąca stopka” z synchronizacją, stykami
danych i blokadą zabezpieczającą
Kreatywny system
Sterowanie błyskiem i-TTL, sterowany radiowo
oświetlenia firmy Nikon (CLS) Zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia,
optyczny Zaawansowany bezprzewodowy system
oświetlenia, oświetlenie modelujące, blokada mocy błysku,
przekazywanie informacji o kolorach, automatyczna
synchronizacja z krótkimi czasami migawki, wspomaganie
wielopolowego AF, ujednolicone sterowanie błyskiem
Gniazdo synchronizacyjne
Gniazdo synchronizacyjne ISO 519 z gwintem
zabezpieczającym
Balans bieli
Balans bieli
Braketing
Rodzaje braketingu
342
Automatyczny (3 rodzaje), automatyczny dla
naturalnego oświetlenia, światło żarowe, światło
jarzeniowe (7 rodzajów), światło słoneczne, lampa
błyskowa, pochmurno, cień, pomiar manualny (można
zapisać do 6 wartości, punktowy pomiar balansu bieli
dostępny w trybie podglądu na żywo), wybór
temperatury barwowej (2500 K–10 000 K), wszystkie
opcje z precyzyjną korektą.
Ekspozycji, mocy błysku, balansu bieli i ADL
Podgląd na żywo
Tryby
Silnik ustawiania ostrości
Tryb pola AF
Autofokus
Film
System pomiaru ekspozycji
Tryb pomiaru ekspozycji
Rozmiar klatki (piksele)
i liczba klatek na sekundę
Format plików
Kompresja wideo
Format nagrywania dźwięku
Urządzenie nagrywające
dźwięk
C (fotografowanie w trybie podglądu na żywo),
1 (filmowanie w trybie podglądu na żywo)
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF
(AF-F)
• Ręczne ustawianie ostrości (M)
AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne
pole AF, precyzyjny AF, AF ze śledzeniem obiektu
Autofokus z detekcją kontrastu w dowolnym punkcie
kadru (aparat wybiera pole AF automatycznie po
wybraniu AF z priorytetem ostrości twarzy lub AF ze
śledzeniem obiektu)
System pomiaru ekspozycji TTL korzystający z głównej
matrycy
Pomiar matrycowy, centralnie ważony lub chroniący
jasne obszary przed prześwietleniem
• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresywny), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
• 1920 × 1080 (spowolnienie); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Rzeczywiste liczby klatek na sekundę dla 60p, 50p,
30p, 25p i 24p to, odpowiednio, 59,94; 50; 29,97; 25
i 23,976 kl./s; wybór jakości dostępny z wszystkimi
rozmiarami klatki, z wyjątkiem 3840 × 2160 (kiedy to
jakość jest ustawiona na stałe na ★) oraz 1920 × 1080
ze spowolnieniem (kiedy to jakość jest ustawiona na
stałe na „normalną”)
MOV, MP4
Zaawansowane kodowanie wideo (ang. Advanced
Video Coding) H.264/MPEG-4
Liniowe PCM, AAC
Wbudowany mikrofon stereofoniczny lub mikrofon
zewnętrzny; możliwość regulacji czułości
343
Film
Czułość ISO (indeks zalecanych • Tryby ekspozycji P, S i A: automatyczny dobór ISO
ekspozycji)
(od ISO 64 do Hi 2) z możliwością wyboru górnego
limitu
• Tryb ekspozycji M: dostępny automatyczny dobór ISO
(od ISO 64 do Hi 2) z możliwością wyboru górnego
limitu; wybór ręczny (od ISO 64 do 25600 w krokach
co 1/3, 1/2 lub 1 EV) z dostępnymi dodatkowymi
opcjami, odpowiadającymi wartości około 0,3; 0,5;
0,7; 1 lub 2 EV (odpowiednik ISO 102400) powyżej
ISO 25600
Aktywna funkcja D-Lighting Można wybrać ustawienie spośród Takie same jak
ust. fotogr., Bardzo wysoka, Zwiększona,
Normalna, Zmniejszona lub Wyłącz
Inne opcje
Oznaczanie indeksów, filmy poklatkowe, elektroniczna
redukcja drgań
Monitor
Monitor
Odtwarzanie
Odtwarzanie
Interfejs
USB
Wyjście HDMI
344
Dotykowy, odchylany ekran TFT LCD o przekątnej
8 cm/3,2 cala i rozdzielczości około 2 359 000 punktów
(XGA), z kątem oglądania 170° z pokryciem kadru
około 100% i ręczną regulacją jasności monitora
Odtwarzanie w widoku pełnoekranowym i w widoku
miniatur (4, 9 lub 72 zdjęcia), odtwarzanie
z powiększeniem podczas odtwarzania, przycinanie
w trakcie powiększenia podczas odtwarzania,
odtwarzanie filmów, pokazy slajdów zawierające
zdjęcia i/lub filmy, wyświetlanie histogramów, obszary
prześwietlone, informacje o zdjęciu, wyświetlanie
danych pozycji, ocenianie zdjęć oraz automatyczny
obrót zdjęć
SuperSpeed USB (złącze USB 3.0 Micro-B); zalecane
podłączanie do wbudowanego gniazda USB
Złącze HDMI typu C
Interfejs
Wejście dźwiękowe
Gniazdo stereo typu mini (3,5 mm średnicy,
obsługiwane zasilanie przez gniazdo)
Wyjście dźwiękowe
Gniazdo stereo typu mini (3,5 mm średnicy)
10-stykowe gniazdo zdalnego Można korzystać w połączeniu z opcjonalnymi
sterowania
przewodami zdalnego sterowania MC-30A/MC-36A
i innymi akcesoriami opcjonalnymi.
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi
Bluetooth
Zasięg (linia widzenia)
Obsługiwane języki
Obsługiwane języki
Źródło zasilania
Akumulator
•
•
•
•
•
Standardy: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Częstotliwość robocza: 2412–2462 MHz (kanały 1–11)
Maksymalna moc wyjściowa: 1,6 dBm (EIRP)
Uwierzytelnianie: system otwarty, WPA2-PSK
Protokoły komunikacji: specyfikacja Bluetooth w wersji
4.1
• Częstotliwość robocza:
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
• Maksymalna moc wyjściowa (EIRP):
Bluetooth: –0,4 dBm
Bluetooth Low Energy: –0,4 dBm
Około 10 m bez zakłóceń; zasięg może być różny
w zależności od siły sygnału i obecności lub braku
przeszkód
Angielski, arabski, bengalski, bułgarski, chiński
(uproszczony i tradycyjny), czeski, duński, fiński,
francuski, grecki, hindi, hiszpański, indonezyjski,
japoński, koreański, marathi, niderlandzki, niemiecki,
norweski, perski, polski, portugalski (Portugalia
i Brazylia), rosyjski, rumuński, serbski, szwedzki, tajski,
tamilski, telugu, turecki, ukraiński, węgierski,
wietnamski, włoski
Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL15a. Można
również korzystać z akumulatora EN-EL15b/EN-EL15,
ale zwróć uwagę, że całkowicie naładowany
akumulator EN-EL15 pozwala czasami na zrobienie
mniejszej liczby zdjęć w porównaniu do akumulatora
EN-EL15b/EN-EL15a (0 365)
345
Źródło zasilania
Pojemnik na baterie
Zasilacz sieciowy
Gniazdo mocowania statywu
Gniazdo mocowania statywu
Wymiary/ciężar
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Ciężar
Środowisko pracy
Temperatura
Wilgotność
Opcjonalny wielofunkcyjny pojemnik na baterie
MB-D18 zawierający jeden akumulator jonowo-litowy
EN-EL18c (dostępny osobno) firmy Nikon, jeden
akumulator jonowo-litowy EN-EL15a firmy Nikon albo
osiem baterii alkalicznych typu AA, osiem
akumulatorów Ni-MH typu AA bądź osiem baterii
litowych typu AA. Podczas korzystania z akumulatorów
EN-EL18c wymagana jest ładowarka MH-26a lub MH-26
i pokrywa komory akumulatora BL-5 (oba produkty są
dostępne osobno). Obsługiwane są również
akumulatory EN-EL18b, EN-EL18a, EN-EL18, EN-EL15b
i EN-EL15, ale zwróć uwagę, że całkowicie naładowany
akumulator EN-EL18 pozwala na zrobienie mniejszej
liczby zdjęć w porównaniu do akumulatora EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a, a całkowicie naładowany
akumulator EN-EL15 pozwala czasami na zrobienie
mniejszej liczby zdjęć w porównaniu do akumulatora
EN-EL15b/EN-EL15a (0 365).
Zasilacz sieciowy EH-5c/EH-5b; wymaga złącza
zasilania EP-5B (dostępne osobno)
/ cala (ISO 1222)
14
Około 146 × 124 × 78,5 mm
Około 1005 g z akumulatorem i kartą pamięci XQD, ale
bez pokrywki bagnetu korpusu; około 915 g (tylko
korpus aparatu)
0°C–40°C
Maksymalnie 85% (bez skraplania pary wodnej)
• Jeśli nie podano inaczej, wszystkie pomiary zostały przeprowadzone zgodnie z normami i wytycznymi
stowarzyszenia Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Wszystkie dane dotyczą aparatu z całkowicie naładowanym akumulatorem.
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i danych technicznych sprzętu i oprogramowania
opisanych w tej instrukcji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Nikon nie
ponosi odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z ewentualnych błędów i pomyłek zawartych w tej
instrukcji.
346
❚❚ Ładowarka MH-25a
Nominalne parametry
wejściowe
Nominalne parametry
wyjściowe
Obsługiwane akumulatory
Czas ładowania
Zakres temperatury pracy
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Długość kabla zasilającego
(jeśli dołączono)
Ciężar
Prąd zmienny 100–240 V, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
Prąd stały 8,4 V/1,2 A
Akumulatory jonowo-litowe EN-EL15b/EN-EL15a/
EN-EL15 firmy Nikon
Około 2 godziny i 35 minut w temperaturze otoczenia
25°C, gdy akumulator jest całkowicie rozładowany
0°C–40°C
Około 95 × 33,5 × 71 mm, bez wystających części
Około 1,5 m
Około 115 g, bez dołączonego złącza zasilania (kabla
zasilającego lub adaptera gniazdka ściennego)
Symbole na tym produkcie mają następujące znaczenie:
m Prąd zmienny, p Prąd stały, q Urządzenie klasy II (konstrukcja produktu jest podwójnie izolowana).
❚❚ Akumulator jonowo-litowy EN-EL15a
Typ
Pojemność nominalna
Zakres temperatury pracy
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Ciężar
Akumulator jonowo-litowy
7,0 V/1900 mAh
0°C–40°C
Około 40 × 56 × 20,5 mm
Około 78 g bez pokrywki styków
Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i danych technicznych sprzętu i oprogramowania
opisanych w tej instrukcji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z ewentualnych błędów i pomyłek zawartych w tej instrukcji.
347
A Informacje dotyczące znaków towarowych
IOS to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy firmy Cisco Systems
Inc. w USA i/lub innych krajach, który jest wykorzystywany na licencji. Windows
to zarejestrowany znak towarowy lub znak towarowy firmy Microsoft
Corporation w USA i/lub innych krajach. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®,
logotypy Apple, iPhone®, iPad® oraz iPod touch® to znaki towarowe firmy Apple
Inc. zarejestrowane w USA i/lub w innych krajach. Android, Google Play oraz
logotyp Google Play są znakami towarowymi Google LLC. Robot Android został
odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie projektu utworzonego
i udostępnionego przez Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z warunkami
opisanymi w Licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie autorstwa. Logotyp
PictBridge to znak towarowy. XQD jest znakiem towarowym Sony Corporation.
Logotypy SD, SDHC i SDXC to znaki towarowe firmy SD-3C, LLC. HDMI, logo
HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing, LLC.
Wi-Fi oraz logotyp Wi-Fi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi Wi-Fi Alliance.
Znak słowny oraz logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde wykorzystanie tych znaków przez firmę Nikon
Corporation podlega licencji.
Wszelkie pozostałe nazwy handlowe użyte w tej instrukcji lub innej
dokumentacji dostarczonej wraz z produktem Nikon są znakami towarowymi
bądź zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
348
A Zgodność ze standardami
• DCF wersja 2.0: standard DCF (ang. Design Rule for Camera File System) jest
szeroko stosowany w branży cyfrowych aparatów fotograficznych w celu
zapewnienia zgodności między aparatami różnych producentów.
• Exif wersja 2.31: aparat obsługuje standard Exif (ang. Exchangeable Image File
Format for Digital Still Cameras) w wersji 2.31, dzięki któremu informacje
zapisywane wraz ze zdjęciami można wykorzystać do optymalnej reprodukcji
kolorów podczas drukowania zdjęć na drukarkach zgodnych ze standardem
Exif.
• PictBridge: standard opracowany dzięki współpracy producentów aparatów
cyfrowych i drukarek, który umożliwia bezpośrednie drukowanie zdjęć na
drukarce bez konieczności przesyłania ich najpierw do komputera.
• HDMI: HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) to standard interfejsów
multimedialnych stosowany w urządzeniach elektroniki użytkowej i audiowideo pozwalający na przesyłanie danych audio-wideo i sygnałów sterujących
do urządzeń zgodnych z HDMI poprzez połączenie jednym kablem.
A Oznakowanie zgodności
Normy, których wymogi spełnia aparat, można wyświetlić za pomocą opcji
Oznakowanie zgodności w menu ustawień (0 276).
349
A Certyfikaty
A Licencja FreeType (FreeType2)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2012 The
FreeType Project (http://www.freetype.org). Wszelkie prawa zastrzeżone.
A Licencja MIT (HarfBuzz)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2017 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Wszelkie prawa
zastrzeżone.
350
Instrukcja obsługi obiektywu AF-S NIKKOR
24–120 mm f/4G ED VR
Ten rozdział pełni rolę instrukcji obsługi obiektywu dla nabywców
zestawów z obiektywem AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR. Zwróć
uwagę, że zestawy z obiektywami mogą być niedostępne w niektórych
krajach lub regionach.
Obsługa obiektywu
❚❚ Części obiektywu: nazwy i funkcje
1 2
3
4
5 6 7 8 9 10
11 12 13
14
15
16
1 Osłona przeciwsłoneczna .................. 357
9 Znacznik odległości ogniskowania
2 Znacznik orientacji osłony
10 Pierścień ustawiania ostrości ............ 111
przeciwsłonecznej.............................. 357 11 Znacznik pozycji mocowania
3 Znacznik blokady osłony
obiektywu .............................................. 19
przeciwsłonecznej.............................. 357 12 Gumowa uszczelka mocowania
4 Znacznik pozycji mocowania osłony
obiektywu
przeciwsłonecznej.............................. 357 13 Styki procesora ..................................... 284
5 Pierścień zoomu
14 Przełącznik trybu ustawiania ostrości
6 Skala ogniskowych
................................................................ 111
7 Znacznik skali ogniskowych
15 Przełącznik redukcji drgań ................ 355
8 Wskaźnik odległości
16 Przełącznik trybu redukcji drgań ..... 355
Instrukcja obsługi obiektywu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR 351
❚❚ Ostrość
Obsługiwane tryby ustawiania ostrości są przedstawione w poniższej
tabeli (aby uzyskać informacje na temat trybów ustawiania ostrości
aparatu, skorzystaj z instrukcji obsługi aparatu).
Tryb ustawiania ostrości
aparatu
AF
MF
Tryb ustawiania ostrości obiektywu
M/A
M
Autofokus
z możliwością
Ręczne ustawianie ostrości
ustawienia ręcznego
z użyciem wskaźnika
(priorytet ręcznego
ustawienia ostrości
ustawienia ostrości)
Ręczne ustawianie ostrości z użyciem wskaźnika
ustawienia ostrości
M/A (autofokus z możliwością ustawienia ręcznego)
Aby ustawić ostrość za pomocą autofokusa z możliwością ustawienia
ręcznego (M/A):
1 Przesuń przełącznik trybu ustawiania ostrości obiektywu w położenie M/A.
2 Ustaw ostrość.
W razie potrzeby można zastąpić ustawienie wybrane przez
autofokus ustawieniem ręcznym, obracając pierścień ustawiania
ostrości obiektywu, jednocześnie trzymając spust migawki wciśnięty
do połowy (lub, jeśli aparat jest wyposażony w przycisk AF-ON,
jednocześnie trzymając wciśnięty przycisk AF-ON). Aby ponownie
ustawić ostrość przy pomocy autofokusa, wciśnij spust migawki do
połowy lub naciśnij przycisk AF-ON ponownie.
352 Instrukcja obsługi obiektywu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
❚❚ Zoom i głębia ostrości
Przed ustawieniem ostrości obracaj pierścieniem zoomu, aby
dostosować ogniskową i wykadrować zdjęcie. Jeśli aparat oferuje
podgląd głębi ostrości (przymknięcie przysłony), podgląd głębi ostrości
można uzyskać w wizjerze.
Uwaga: obiektyw korzysta z systemu wewnętrznego ustawiania ostrości
firmy Nikon (ang. Internal Focusing - IF). W odróżnieniu od innych
obiektywów, ogniskowa maleje wraz ze skracaniem odległości
zdjęciowej. Zwróć uwagę, że wskaźnik odległości ma jedynie charakter
pomocniczy i może nie wskazywać dokładnej odległości do
fotografowanego obiektu i może, z powodu głębi ostrości lub innych
czynników, nie pokazywać ∞, gdy ostrość aparatu jest ustawiona na
odległy obiekt.
❚❚ Przysłona
Przysłonę reguluje się za pomocą elementów sterujących aparatu.
Instrukcja obsługi obiektywu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR 353
❚❚ Korzystanie z wbudowanej lampy błyskowej
Podczas korzystania z wbudowanej lampy błyskowej dopilnuj, by
fotografowany obiekt znajdował się w odległości co najmniej 0,6 m
i zdejmij osłony przeciwsłoneczne, aby zapobiec winietowaniu (cieniom
powstającym, gdy koniec obiektywu zasłania wbudowaną lampę
błyskową).
Cień
Winietowanie
Kiedy obiektyw jest podłączony do aparatów wymienionych poniżej,
wbudowana lampa błyskowa może nie być w stanie oświetlić całego
fotografowanego obiektu z odległości mniejszych niż podane poniżej:
Aparat
D750 (format FX)/
D610 (format FX)/
D600 (format FX)
Seria D810 (format FX)/
seria D800 (format FX)
D700 (format FX)
Seria D300/D200/D100
D90/D80/seria D70/D50
D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100/D3300/D3200
Pozycja zoomu
24 mm
28 mm
50–120 mm
28 mm
35–120 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
28–120 mm
Minimalna odległość bez
winietowania
2,0 m
1,0 m
Bez winietowania
1,0 m
Bez winietowania
3,0 m
Bez winietowania
1,0 m
Bez winietowania
1,5 m
Bez winietowania
1,5 m
Bez winietowania
354 Instrukcja obsługi obiektywu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
Aparat
D5000/D3100/D3000/D60/seria D40
D3400
Pozycja zoomu
24 mm
35–120 mm
24 mm
28 mm
35–120 mm
Minimalna odległość bez
winietowania
2,5 m
Bez winietowania
1,5 m
1,0 m
Bez winietowania
❚❚ Redukcja drgań (VR)
Korzystanie z przełącznika ON/OFF redukcji drgań
• Wybierz ON, aby włączyć redukcję drgań. Redukcja drgań jest
uruchamiana, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy,
ograniczając wpływ drgania aparatu, co ułatwia kadrowanie
i ustawianie ostrości.
• Wybierz OFF, aby wyłączyć redukcję drgań.
Używanie przełącznika trybu redukcji drgań
• Wybierz NORMAL, aby uzyskać lepszą redukcję drgań podczas
fotografowania nieruchomych obiektów.
• Wybierz ACTIVE, aby ograniczać wpływ drgań w trakcie fotografowania
z ruchomego pojazdu oraz w innych sytuacjach wiążących się ze
znacznymi ruchami aparatu.
Instrukcja obsługi obiektywu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR 355
D Korzystanie z redukcji drgań: uwagi
• Podczas korzystania z redukcji drgań, naciśnij spust migawki do połowy
i poczekaj, aż obraz w wizjerze ustabilizuje się, zanim naciśniesz spust migawki
do końca.
• Kiedy redukcja drgań jest aktywna, obraz w wizjerze może drgać po
wyzwoleniu migawki. Nie oznacza to usterki.
• Przesuń przełącznik trybu redukcji drgań na NORMAL w celu wykonywania ujęć
panoramicznych, kiedy aparat jest obracany w poziomie. Podczas obracania
aparatu redukcja drgań ma zastosowanie tylko do ruchu nie będącego częścią
ujęcia panoramicznego (na przykład, jeśli aparat jest obracany w poziomie,
redukcja drgań będzie miała zastosowanie tylko do drgań w pionie), bardzo
ułatwiając płynne obracanie aparatu szerokim łukiem.
• Nie wyłączaj aparatu ani nie odłączaj obiektywu podczas pracy redukcji drgań.
Jeśli zasilanie obiektywu zostanie przerwane przy włączonej redukcji drgań,
obiektyw może grzechotać po potrząśnięciu. To zjawisko nie stanowi usterki
i można je zlikwidować, ponownie podłączając obiektyw do aparatu i włączając
aparat.
• Jeśli aparat jest wyposażony we wbudowaną lampę błyskową, redukcja drgań
będzie wyłączona podczas ładowania lampy błyskowej.
• W przypadku aparatów wyposażonych w przycisk AF-ON, redukcja drgań nie jest
przeprowadzana, gdy przycisk AF-ON jest wciśnięty.
• Wybierz OFF, gdy aparat jest zamontowany na statywie, chyba że głowica
statywu jest niezamocowana lub aparat jest zamontowany na monopodzie,
kiedy to zalecane jest ustawienie ON.
356 Instrukcja obsługi obiektywu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
❚❚ Osłona przeciwsłoneczna
Osłony przeciwsłoneczne chronią obiektyw i zatrzymują rozproszone
światło, które w przeciwnym razie powodowałoby efekt flary lub
refleksy.
Mocowanie osłony przeciwsłonecznej
Dopasuj znacznik pozycji mocowania osłony przeciwsłonecznej (●) do
znacznika orientacji osłony przeciwsłonecznej ( ), a następnie obracaj
osłoną (w), aż znacznik ● będzie dopasowany do znacznika blokady
osłony przeciwsłonecznej (—).
Podczas podłączania lub odłączania osłony przeciwsłonecznej trzymaj ją
za miejsce obok symbolu na jej podstawie i nie ściskaj jej zbyt mocno.
Jeśli osłona nie zostanie podłączona poprawnie, może występować
winietowanie. Osłonę można odwrócić i zamontować na obiektywie,
kiedy nie jest używana.
❚❚ Dołączone akcesoria
•
•
•
•
Wciskana przednia pokrywka obiektywu o średnicy 77 mm LC-77
Tylna pokrywka obiektywu LF-4
Bagnetowa osłona przeciwsłoneczna HB-53
Elastyczny futerał na obiektyw CL-1218
❚❚ Zgodne akcesoria
Nakręcane filtry o średnicy 77 mm
Instrukcja obsługi obiektywu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR 357
❚❚ Dane techniczne
Obiektyw AF-S typu G z wbudowanym procesorem
i mocowaniem F
Ogniskowa
24–120 mm
Otwór względny
f/4
Konstrukcja obiektywu
17 soczewek w 13 grupach (w tym 2 soczewki ED,
3 soczewki asferyczne oraz soczewki z powłokami
nanokrystalicznymi)
Kąt widzenia
• Cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe formatu FX firmy Nikon:
84° – 20° 20´
• Cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe formatu DX firmy Nikon:
61° – 13° 20´
Skala ogniskowych
Stopniowana w milimetrach (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)
Informacja o odległości
Przesyłana do aparatu
Zoom
Ręczny zoom za pomocą niezależnego pierścienia
zoomu
Ustawianie ostrości
System wewnętrznego ustawiania ostrości firmy
Nikon (ang. Internal Focusing - IF) z autofokusem
sterowanym przez cichy silnik falowy oraz oddzielnym
pierścieniem ustawiania ostrości do ręcznego
ustawiania ostrości
Redukcja drgań
Przesuwanie obiektywu z użyciem liniowych silników
dźwiękowych (ang. voice coil motors - VCM)
Wskaźnik odległości
0,45 m do nieskończoności (∞)
Minimalna odległość
0,45 m od płaszczyzny ogniskowej przy wszystkich
zdjęciowa
pozycjach zoomu
Listki przysłony
9 (zaokrąglony otwór przesłony)
Przysłona
Całkowicie automatyczna
Zakres przysłony
f/4–22
Pomiar ekspozycji
Pełny zakres przysłony
Rozmiar filtra
77 mm (P = 0,75 mm)
Wymiary
Około 84 mm maksymalnej średnicy × 103,5 mm
(odległość od kołnierza mocowania obiektywu
aparatu)
Ciężar
Około 710 g
Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i danych technicznych sprzętu i oprogramowania
opisanych w tej instrukcji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z ewentualnych błędów i pomyłek zawartych w tej instrukcji.
Typ
358 Instrukcja obsługi obiektywu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
D Konserwacja obiektywu
• Utrzymuj styki procesora w czystości.
• W razie uszkodzenia gumowej uszczelki mocowania obiektywu niezwłocznie
zaprzestań użytkowania i zanieś obiektyw do autoryzowanego serwisu firmy
Nikon w celu naprawy.
• Usuwaj kurz i pyłki z powierzchni obiektywu za pomocą gruszki. Aby usunąć
smugi i odciski palców, nanieś niewielką ilość etanolu lub środka do
czyszczenia obiektywów na miękką i czystą bawełnianą ściereczkę lub
ściereczkę do czyszczenia obiektywów, a następnie czyść od środka na
zewnątrz ruchami okrężnymi, uważając, by nie pozostawić smug i nie dotykać
powierzchni szkła palcami.
• Do czyszczenia obiektywu nigdy nie używaj rozpuszczalników organicznych,
takich jak rozcieńczalnik do farb lub benzen.
• Osłony przeciwsłonecznej lub filtrów neutralnych NC (ang. Neutral Color)
można używać do ochrony przedniej soczewki obiektywu.
• Załóż przednią i tylną pokrywkę przed umieszczeniem obiektywu w futerale.
• Kiedy podłączona jest osłona przeciwsłoneczna, nie podnoś ani nie trzymaj
obiektywu lub aparatu tylko za osłonę.
• Jeśli obiektyw nie będzie używany przez długi okres, przechowuj go
w chłodnym i suchym miejscu, aby zapobiec powstawaniu pleśni i rdzy. Nie
przechowuj obiektywu w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym ani
w obecności środków przeciw molom zawierających naftalinę lub kamforę.
• Chroń obiektyw przed wodą i wilgocią. Korozja wewnętrznych mechanizmów
może spowodować nieodwracalne uszkodzenia.
• Pozostawienie obiektywu w bardzo gorącym miejscu może spowodować
uszkodzenie lub odkształcenie części wykonanych ze wzmocnionych tworzyw
sztucznych.
Instrukcja obsługi obiektywu AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR 359
Zatwierdzone karty pamięci
❚❚ Karty pamięci XQD
Aparatu można używać w połączeniu z kartami pamięci XQD. Karty
o prędkości zapisu 45 MB/s (300×) lub wyższej są zalecane do
nagrywania filmów, ponieważ użycie karty o niższej prędkości zapisu
może powodować przerywanie nagrywania lub brak płynności
odtwarzania (szarpanie, nierównomierne odtwarzanie). Aby uzyskać
informacje na temat zgodności i obsługi, skontaktuj się z producentem
karty.
360
❚❚ Karty pamięci SD
Aparat obsługuje karty pamięci SD, SDHC i SDXC, łącznie
z kartami SDHC i SDXC zgodnymi z UHS-I oraz UHS-II. Karty
o klasie prędkości UHS (ang. Speed Class) 3 lub wyższej są
zalecane do nagrywania filmów; korzystanie z wolniejszych kart może
prowadzić do przerywania nagrywania. Podczas wybierania kart do
użycia w czytniku kart upewnij się, że są one zgodne z czytnikiem. Aby
uzyskać informacje na temat cech, funkcji, obsługi i ograniczeń
dotyczących użytkowania, skontaktuj się z producentem.
361
Pojemność kart pamięci
Poniższa tabela zawiera przybliżoną liczbę zdjęć, jaką można zapisać na
karcie Sony QD-G64E XQD o pojemności 64 GB przy różnych
ustawieniach jakości zdjęcia, wielkości zdjęcia i obszaru zdjęcia (stan na
wrzesień 2017 r.).
❚❚ Obszar zdjęcia FX (36×24) *
Duża
Średnia
Mała
Rozmiar
pliku 1
41,5 MB
30,0 MB
21,9 MB
Liczba
zdjęć 1
763
1000
1400
Pojemność
bufora 2
170
94
56
Duża
51,6 MB
589
51
Duża
34,2 MB
1000
200
Duża
43,8 MB
865
74
Duża
70,3 MB
763
55
Duża
92,0 MB
589
29
Jakość zdjęcia
Wielkość zdjęcia
NEF (RAW), skompresowane
bezstratnie, 12-bitowa
NEF (RAW), skompresowane
bezstratnie, 14-bitowa
NEF (RAW), skompresowane,
12-bitowa
NEF (RAW), skompresowane,
14-bitowa
NEF (RAW), nieskompresowane,
12-bitowa
NEF (RAW), nieskompresowane,
14-bitowa
Duża
134,6 MB
408
32
TIFF (RGB)
Średnia
76,6 MB
718
35
Mała
34,9 MB
1500
39
Duża
22,0 MB
1900
200
Średnia
12,6 MB
3200
200
JPEG fine 3
Mała
6,6 MB
6700
200
Duża
11,5 MB
3800
200
JPEG normal 3
Średnia
6,8 MB
6400
200
Mała
3,4 MB
13 000
200
Duża
4,2 MB
7400
200
JPEG basic 3
Średnia
2,8 MB
12 500
200
Mała
1,8 MB
24 500
200
* W tym zdjęcia zrobione z użyciem obiektywów innych niż DX, gdy Włącz jest wybrane dla Auto. kadr
w formacie DX.
362
❚❚ Obszar zdjęcia DX (24×16) *
Duża
Średnia
Mała
Rozmiar
pliku 1
19,4 MB
14,1 MB
11,0 MB
Liczba
zdjęć 1
1700
2300
3000
Pojemność
bufora 2
200
200
200
Duża
23,9 MB
1300
200
Duża
15,9 MB
2300
200
Duża
19,8 MB
1900
200
Duża
30,8 MB
1700
200
Duża
40,2 MB
1300
200
Jakość zdjęcia
Wielkość zdjęcia
NEF (RAW), skompresowane
bezstratnie, 12-bitowa
NEF (RAW), skompresowane
bezstratnie, 14-bitowa
NEF (RAW), skompresowane,
12-bitowa
NEF (RAW), skompresowane,
14-bitowa
NEF (RAW), nieskompresowane,
12-bitowa
NEF (RAW), nieskompresowane,
14-bitowa
Duża
58,4 MB
936
113
Średnia
33,3 MB
1600
200
Mała
15,6 MB
3400
200
Duża
10,1 MB
4200
200
Średnia
6,2 MB
6900
200
JPEG fine 3
Mała
3,4 MB
12 900
200
Duża
5,3 MB
8200
200
Średnia
3,3 MB
13 500
200
JPEG normal 3
Mała
1,8 MB
24 500
200
Duża
2,4 MB
15 900
200
Średnia
1,7 MB
25 100
200
JPEG basic 3
Mała
1,0 MB
43 100
200
* W tym zdjęcia zrobione obiektywami z użyciem obiektywów DX, gdy Włącz jest wybrane dla Auto.
kadr w formacie DX.
TIFF (RGB)
363
1 Wszystkie wartości liczbowe mają charakter przybliżony. Rozmiar pliku zmienia się w zależności od
fotografowanej scenerii.
2 Maksymalna liczba ekspozycji, jaka może być zapisana w buforze pamięci przy ISO 100. Może spadać
w niektórych sytuacjach, na przykład przy opcjach jakości zdjęcia oznaczonych gwiazdką („★”), lub gdy
włączona jest automatyczna korekcja dystorsji.
3 Dla wartości liczbowych przyjęto kompresję JPEG z priorytetem wielkości. Wybranie opcji jakości zdjęcia
oznaczonej gwiazdką („★”; optymalna kompresja) zwiększa rozmiar plików zdjęć w formacie JPEG.
Odpowiednio do tego wzrostu spada liczba zdjęć i pojemność bufora.
A d2—Maksimum w serii (0 264)
Maksymalną liczbę zdjęć, jaką można zarejestrować w pojedynczej serii w trybie
zdjęć seryjnych, można ustawić na dowolną wartość z przedziału od 1 do 200.
364
Czas działania akumulatora
Długość materiału filmowego lub liczba zdjęć, jaką można zarejestrować
przy użyciu w pełni naładowanych akumulatorów, zależy od stanu
akumulatora, temperatury, interwału między zdjęciami i czasu
wyświetlania menu. W przypadku baterii/akumulatorów typu AA
pojemność zmienia się także w zależności od producenta i warunków
przechowywania; w aparacie nie można stosować niektórych baterii/
akumulatorów. Przykładowe dane liczbowe dla aparatu i opcjonalnego
wielofunkcyjnego pojemnika na baterie MB-D18 są przedstawione
poniżej.
• Zdjęcia, tryb zdjęć pojedynczych (standard CIPA 1)
- Jeden akumulator EN-EL15a 2 (aparat): około 1840 zdjęć
- Jeden akumulator EN-EL15a 2 (MB-D18): około 1840 zdjęć
- Jeden akumulator EN-EL18c 3 (MB-D18): około 3300 zdjęć
- Osiem baterii alkalicznych typu AA (MB-D18): około 1740 zdjęć
• Zdjęcia, tryb zdjęć seryjnych (standard Nikon 4)
- Jeden akumulator EN-EL15a 2 (aparat): około 4030 zdjęć
- Jeden akumulator EN-EL15a 2 (MB-D18): około 4030 zdjęć
- Jeden akumulator EN-EL18c 3 (MB-D18): około 7700 zdjęć
- Osiem baterii alkalicznych typu AA (MB-D18): około 2960 zdjęć
• Filmy 5
- Jeden akumulator EN-EL15a 2 (aparat): około 70 minut materiału
filmowego HD
- Jeden akumulator EN-EL15a 2 (MB-D18): około 70 minut materiału
filmowego HD
- Jeden akumulator EN-EL18c 3 (MB-D18): około 145 minut materiału
filmowego HD
- Osiem baterii alkalicznych typu AA (MB-D18): około 65 minut materiału
filmowego HD
365
1 Zmierzone w temperaturze 23°C (±2°C) z obiektywem AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR w następujących
warunkach testowych: obiektyw przełączany z nieskończoności do minimalnej odległości zdjęciowej i jedno
zdjęcie robione z ustawieniami domyślnymi co 30 s. Bez użycia podglądu na żywo.
2 Można również używać akumulatorów EN-EL15b lub EN-EL15 zamiast EN-EL15a, ale zwróć uwagę, że
całkowicie naładowany akumulator EN-EL15 pozwala czasami na zrobienie mniejszej liczby zdjęć
w porównaniu do akumulatora EN-EL15b/EN-EL15a.
3 Potrzebna jest ładowarka MH-26a lub MH-26 i pokrywa komory akumulatora BL-5 (oba produkty są
dostępne osobno). Akumulatorów EN-EL18b, EN-EL18a i EN-EL18 można używać zamiast EN-EL18c, ale
zwróć uwagę, że całkowicie naładowany akumulator EN-EL18 pozwala na zrobienie mniejszej liczby zdjęć
w porównaniu do akumulatora EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a.
4 Mierzone w temperaturze 23°C (±2°C) z obiektywem AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8E FL ED VR
w następujących warunkach testowych: redukcja drgań wyłączona, jakość zdjęcia ustawiona na JPEG
normal, wielkość zdjęcia ustawiona na Duża, czas otwarcia migawki 1/250 s, ostrość przełączana cyklicznie
od nieskończoności do minimalnej odległości zdjęciowej trzy razy po wciskaniu spustu migawki do połowy
przez 3 sekundy; następnie sześć zdjęć zrobionych po kolei i monitor włączony na 5 sekund, a następnie
wyłączony; cykl powtarzany po upływie czasu czuwania.
5 Zmierzone w temperaturze 23°C (±2°C) z ustawieniami domyślnymi aparatu i obiektywem AF-S NIKKOR
24–120 mm f/4G ED VR w warunkach określonych przez stowarzyszenie Camera and Imaging Products
Association (CIPA). Pojedyncze filmy składają się z jednego lub więcej plików, z których każdy może mieć
rozmiar do 4 GB, do maksymalnej długości 29 minut i 59 sekund. Nagrywanie może zakończyć się przed
osiągnięciem tych limitów, jeśli temperatura aparatu wzrośnie.
Czas działania akumulatora mogą ograniczyć następujące czynności:
• Korzystanie z monitora
• Przytrzymywanie spustu migawki naciśniętego do połowy
• Powtarzane operacje autofokusa
• Robienie zdjęć w formacie NEF (RAW) lub TIFF (RGB)
• Długie czasy otwarcia migawki
• Korzystanie z funkcji Wi-Fi (bezprzewodowa sieć LAN) i Bluetooth
aparatu
• Używanie aparatu z podłączonymi opcjonalnymi akcesoriami
• Używanie trybu redukcji drgań (VR) w połączeniu z obiektywami VR
• Wielokrotne wydłużanie i skracanie ogniskowej obiektywem AF-P.
Aby zapewnić jak najlepsze działanie akumulatorów Nikon EN-EL15a:
• Utrzymuj styki akumulatora w czystości. Zanieczyszczone styki mogą
pogorszyć parametry pracy akumulatora.
• Używaj akumulatorów bezpośrednio po naładowaniu. Nieużywane
akumulatory rozładowują się samoczynnie.
366
Indeks
Symbole
P (Automatyka programowa) ........ 126, 128
S (Automatyka z preselekcją czasu
otwarcia migawki) ........................... 126, 129
A (Automatyka z preselekcją przysłony)......
126, 130
M (Tryb manualny) ............................. 126, 131
S (Pojedyncze zdjęcie) ................................113
CL (Seryjne wolne)............................... 113, 264
CH (Seryjne szybkie)......................................113
Q (Cicha migawka)........................................113
QC (Ciche seryjne wyzwalanie migawki)113
E (Samowyzwalacz).................113, 116, 264
MUP ........................................................... 114, 118
K (Jednopolowy AF)..................................100
I (AF z dynamicznym wyborem pola)100
T (Śledzenie 3D) .........................................101
N (Wybór pola AF z grupy)......................101
H (Automatycz. wybór pola AF) ............101
! (AF z priorytetem twarzy) ...................... 42
5 (Szerokie pole AF) ..................................... 42
6 (Normalne pole AF) .................................. 42
3 (Precyzyjny AF)........................................... 42
& (AF ze śledzeniem ruchu) .................... 43
L (Matrycowy)..............................................124
M (Centralnie ważony)...............................124
N (Punktowy)................................................124
t (Pomiar chroniący jasne obszary przed
prześwietleniem)........................................124
Przycisk R (Informacje) ...............55, 72, 203
a (Podgląd na żywo) ......... 37, 59, 169, 270
Q (Pomoc) ......................................................... 25
t (Bufor pamięci) ............................... 115, 362
Przycisk i .......................45, 65, 200, 208, 228
Przełącznik D............................................ 6, 270
I (Wskaźnik ostrości)................ 33, 108, 112
L (Pomiar manualny).................... 157, 165
Cyfry
10-stykowe gniazdo zdalnego sterowania
2, 221, 296
12-bitowa.......................................................... 90
14-bitowa.......................................................... 90
5 : 4 (30 × 24).................................................... 84
A
Adobe RGB .....................................................253
AF ..............................41–43, 94–110, 260–262
AF z dynamicznym wyborem pola .......100,
103, 262
AF z priorytetem twarzy .............................. 42
AF-C............................................................98, 260
AF-F ..................................................................... 41
AF-S .....................................................41, 98, 260
Akcesoria.........................................................295
Aktywna funkcja D-Lighting .....45, 65, 152,
180, 253, 258
Akumulator ..................... 14, 16, 30, 276, 347
Akumulator jonowo-litowy ... ii, 14, 30, 347
Aut. błysk lampy zewnętrznej........ 190, 198
Auto. kadr w formacie DX ........................... 84
Autobraketing ............................142, 254, 267
Autofokus...............41–43, 94–110, 260–262
Autom. braketing (tryb M) ........................267
Autom. dla naturaln. oświetl. (Balans bieli)
156
Automat. korekcja dystorsji......................253
Automatycz. wybór pola AF........... 101, 103
Automatyczna synchronizacja z krótkimi
czasami migawki ........................................266
Automatycznie (Ustaw funkcję Picture
Control)..........................................................175
Automatyczny (Balans bieli)........... 156, 159
Automatyczny dobór ISO................ 121, 257
Automatyczny dobór ISO M ......................267
Automatyczny obrót zdjęć .......................249
Automatyka programowa ........................128
Automatyka z preselekcją czasu.............129
Automatyka z preselekcją przysłony.....130
1 : 1 (24 × 24).................................................... 84
1,2× (30 × 20)................................................... 84
367
B
Balans bieli......................... 148, 156, 252, 257
Balans bieli obr. w podgl. na żywo........... 46
Balans kolorów monitora ..........................272
Bank menu fotografowania......................250
Bank ustawień osobistych ........................260
Bezpośrednie porównanie........................279
Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania ................................... 75, 274, 295
Blok. AE spustem migawki........................263
Blokada czasu otwarcia migawki.. 136, 268
Blokada ekspozycji ......................................137
Blokada mocy błysku ..................................196
Blokada ostrości............................................108
Blokada śledzenia ostrości........................260
Blokada wartości przysłony ............ 136, 268
Bluetooth ................................................. xx, 275
Błysk ........................................................ 192, 194
Błysk modelujący................................ 127, 267
Błysk stroboskopowy........................ 191, 199
Braketing ......................................142, 254, 267
Braketing ADL (Sposób real. aut.
braketingu)......................................... 142, 152
Braketing AE (Sposób real. aut.
braketingu)...................................................142
Braketing balansu bieli..................... 142, 148
Braketing balansu bieli (Sposób real. aut.
braketingu)......................................... 142, 148
Braketing ekspozycji ...... 142, 143, 254, 267
Braketing mocy błysku.. 142, 143, 254, 267
Braketing mocy błysku (Sposób real. aut.
braketingu)...................................................142
Braketing mocy błysku i AE (Sposób real.
aut. braketingu) ..........................................142
Bufor pamięci ................................................115
C
Camera Control Pro 2 .................................296
Capture NX-D......................................................ii
Charakt. częstot. ....................................65, 259
Cicha migawka..............................................113
Ciche seryjne wyzwalanie migawki.......113
Cień (Balans bieli).........................................157
368
CLS .....................................................................288
Cyjanotypia (Monochromatyczne) ........279
Czarno-białe (Monochromatyczne).......279
Czas ...................................................................271
Czas B................................................................133
Czas czuwania ..................................... 221, 263
Czas letni ..................................................23, 271
Czas migawki dla błysku............................266
Czas otwarcia migawki............129, 131, 136
Czas synchronizacji błysku........................266
Czas wyłączania monitora.........................264
Czas wyświetlania zdjęcia (Pokaz slajdów)
249
Czułość ................................ 119, 121, 252, 257
Czułość ISO ........................ 119, 121, 252, 257
Czułość mikrofonu................................65, 258
Czyść matrycę...................................... 272, 312
D
Dane obiektywu bez CPU.......218, 219, 272
Dane ogólne...................................................237
Dane pozycji...................................................221
Data i godzina.........................................23, 271
Digitalizacja negatywów ............................. 52
Dioptraż ...................................................... 9, 295
D-Lighting.......................................................278
Dodaj elementy (Moje menu)..................280
Dopasuj f. Picture Control ............... 252, 258
Dostos. pokręteł sterow.............................269
Dotykowe wyzwolenie migawki...............56
DX (24 × 16)............................................... 84, 87
Dźwięk................................................................ 61
E
Efekty filtrów ........................................ 179, 279
Ekran dotykowy ..............................12, 56, 226
Ekran Informacje..........55, 72, 198, 203, 272
Ekspozycja.................124, 126, 137, 139, 262
Elektron. przednia kurt. migawki.....45, 265
Elektronicz. reduk. drgań....................66, 259
Exif .....................................................................349
F
Film poklatkowy ...........................................259
Film w zwolnionym tempie................. 69, 70
Fleksja programu .........................................128
Folder odtwarzania .....................................248
Folder zapisu..................................................250
Format daty.............................................23, 271
Format DX.................................... 68, 83, 84, 85
Format FX.......................................................... 84
Formatowanie...............................................271
Formatowanie karty pamięci...................271
Fot. w cichym tr. podgl. na żywo.....49, 255
Fotogr. z interwalometrem ......................255
Fotografow. z przesun. ostrości..............212
Fotografowanie w trybie podglądu na
żywo...........................................................37–58
Funkcja gniazda pomocniczego......93, 250
FX (36 × 24)....................................................... 84
G
Głębia kolorów NEF (RAW) ......................... 90
Głębia ostrości...............................................127
Głośność w słuchawkach ............................ 66
Gniazdo........................................... 93, 224, 256
Gniazdo mikrofonu zewnętrznego.............2
Gniazdo synchronizacyjne lampy
błyskowej......................................................188
Godzina.............................................................. 23
GPS ....................................................................221
H
H.264.................................................................343
HDMI....................................................... 274, 349
HDR (wysoki zakres dynamiki).................182
Hi........................................................................120
Histogram ............................... 55, 72, 232, 233
Histogram RGB..............................................232
I
Inf. o prawach autorskich..........................273
Informacje o akumulatorze/baterii........276
Informacje o lampie błyskowej...............198
Informacje o pliku ........................................230
Informacje o zdjęciu.................229, 234, 248
Informacje podczas odtwarzania . 229, 248
i-TTL...................................... 189, 190, 198, 288
J
Jakość filmów .........................................69, 257
Jakość zdjęcia .........................................88, 251
Jasność monitora ...........................45, 66, 271
Jasność obszaru prześwietlonego .........270
Jednopolowy AF................................. 100, 103
Język (Language)...................................21, 271
JPEG.....................................................88, 92, 278
JPEG basic ......................................................... 88
JPEG fine............................................................ 88
JPEG normal ..................................................... 88
K
Kabel USB.............................................................ii
Kadr ..................................................................... 68
Karta pamięci......................... 16, 93, 271, 360
Karta pamięci SD ............................16, 93, 361
Karta XQD..........................................16, 93, 360
Kąt widzenia...................................................286
Kolejność braketingu..................................267
Kolejność zasilania.......................................276
Kolor podkreślania krawędzi....................265
Komentarz do zdjęcia.................................273
Komp. eksp. dla lampy błysk....................266
Komp. ekspoz. za pom. wyb. wielof. ....... 66
Kompensacja błysku ...................................194
Kompensacja ekspozycji ................. 139, 263
Kompresja NEF (RAW)................................... 90
Kontrolka LED................................................274
Kopia zapasowa (Funkcja gniazda
pomocniczego)............................................. 93
Kopiuj zdjęcia ................................................249
Korekcja efektu czerw. oczu.....................278
Korekcja kształtu...........................................279
Korekcja winietowania...............................253
Korekta dystorsji...........................................278
Korekta pomiaru ekspozycji.....................263
Krajobraz (Ustaw funkcję Picture Control).
175
Kreatywny system oświetlenia (CLS).....288
Krok EV komp. eksp./błysku .....................262
Krok EV zmiany ekspozycji........................262
Krok zmiany czułości ISO...........................262
369
L
N
L (duża)........................................................ 74, 91
Lampa błyskowa.............. 187, 196, 266, 288
Lampa błyskowa (Balans bieli) ................157
Lampy błyskowe................................. 187, 288
Liczba klatek na sekundę ...................69, 114
Liczba pól AF..................................................261
Liczba przysłony ...........................................284
liczba przysłony ............................................130
Licznik czasu czuwania................................. 34
Lo .......................................................................120
Lustro.............................................114, 118, 315
Naciśnij spust migawki do połowy ..........33
Najdłuższy czas migawki ...........................122
Nakładanie zdjęć ..........................................279
Nazwy plików....................................... 250, 256
NEF (RAW) ..................................88, 90, 92, 278
Neutralne (Ustaw funkcję Picture Control)
175
Nieskompresowane (Kompresja NEF
(RAW))...............................................................90
Normalne pole AF ..........................................42
Numery kolejne plików ..............................265
Ł
O
Ładowanie akumulatora.............................. 14
Łatwa kompensacja eksp. .........................263
Obiektyw .............. 19, 20, 218, 272, 281, 351
Obiektyw bez procesora.........218, 282, 284
Obiektyw typu D................................. 281, 284
Obiektyw typu E ................................. 281, 284
Obiektyw typu G................................. 281, 284
Obiektyw z procesorem............ 20, 281, 284
Obrót zdjęć pionowych .............................249
Obszar śledzenia 3D....................................261
Obszar zdjęcia ....45, 65, 83, 84, 86, 91, 251,
256
Obszary prześwietlone...............................231
Ocena................................................................241
Ochrona zdjęć ...............................................240
Ocieplenie.......................................................279
Odbiornik GPS ..................................... 221, 296
Odchylany monitor........................................ 10
Odtwarzanie.....................................35, 76, 223
Odtwarzanie w zwolnionym tempie.......76
Odwróć wskaźniki ........................................269
Ogniskowa......................................................220
Ogranicz. wyboru trybu pola AF.............261
Ograniczenia trybu autofokusa...............262
Okular wizjera........................................... 9, 116
Opcje odtwarzania.......................................248
Opcje pilota bezprzew. (WR)....................274
Opcje pól AF...................................................262
Opcje przyc. podgl. na żywo ....................270
Opcje sygnału dźwiękowego...................274
Opcje trybu zsynchr. wyzw.......................264
M
M (Ręczne ustawianie ostrości).........44, 111
M (średnia).................................................. 74, 91
Maksimum w serii ........................................264
Maksym. otwór względny .........................292
Maksymalna czułość ......................... 122, 257
Manualny z preselekcją odległości .......190,
199, 288
Matówka..........................................................338
Matrycowy pomiar ekspozycji 3D Color
Matrix III .........................................................124
Menu fotografowania.................................250
Menu nagrywania filmów .........................256
Menu odtwarzania.......................................248
Menu retuszu.................................................278
Menu ustawień .............................................271
Miejsce docelowe.........................................256
Mikrofon ..............................1, 65, 67, 258, 296
Mikrofon zewnętrzny...........................67, 296
Miniatura .........................................................223
Minimalna wartość przysłony...........20, 127
Mired.................................................................162
Mocowanie obiektywu................... 3, 19, 112
Moje menu .....................................................280
Monitor .......... 10, 12, 37, 223, 264, 271, 272
Monochromatyczne.......................... 175, 279
370
Opcje zewn. urządzenia GPS.......... 221, 274
Optyczna redukcja drgań..........................266
Osobisty przydział sterowania ...... 268, 270
Ostatnie ustawienia ....................................280
Ostrość .............41–43, 44, 94–112, 260–262
Ostrość wizjera......................................... 9, 295
Otwór względny................... 44, 54, 218, 284
Oznaczanie indeksów................................... 64
Oznakowanie zgodności ................. 276, 349
P
PictBridge........................................................349
Pierścień ręczn. ognisk. w tr. AF..............262
Pierścień ustawiania ostrości.. 44, 111, 351
Po usunięciu...................................................249
Pochmurno (Balans bieli) ..........................157
Podgl. na żywo w tr. seryjnym.................266
Podgląd ekspozycji........................................ 39
Podgląd na żywo..................................... 37, 59
Podgląd zdjęć...................................... 225, 249
Podnoszenie lustra ............................ 272, 315
Podświetlenie.....................................................6
Podświetlenie LCD.................................. 6, 265
Podświetlenie przycisków.................... 6, 265
Pojedyncze zdjęcie......................................113
Pojedynczy AF.................................41, 98, 260
Pojemnik na baterie ...... 114, 270, 276, 295,
299
Pojemność kart pamięci ............................362
Pokaz slajdów................................................249
Pokaż po serii.................................................249
Pokrywka bagnetu korpusu .....................295
Pole AF ........... 32, 42, 94, 100, 105, 261, 262
Połącz z urz. intelig. .....................................275
Pomiar centralnie ważony .............. 124, 263
Pomiar chroniący jasne obszary przed
prześwietleniem.........................................124
Pomiar ekspozycji ....................... 34, 124, 263
Pomiar manualny (Balans bieli) .... 157, 165
Pomiar matrycowy ............................ 124, 263
Pomoc ................................................................ 25
Portret (Ustaw funkcję Picture Control)......
175
Powiększenie w trybie odtwarzania......238
Poziom głośności .........................................228
Poziom podkreślania krawędzi .......... 47, 67
Precyzyjna korekta AF ................................272
Precyzyjny AF................................................... 42
Prostowanie ...................................................278
Prz. ster. el. za pom. wyb. wielof. .............. 66
Przekaźnik bezprzewodowy ....................295
Przełączanie w widoku pełnoekr............274
Przełącznik redukcji drgań obiektywu .355
Przełącznik trybu ustawiania ostrości...111
Przepełnienie (Funkcja gniazda
pomocniczego)............................................. 93
Przestrzeń barw ............................................253
Przesuń .....................................................12, 274
Przesyłanie Eye-Fi.........................................276
Przetwarzanie NEF (RAW)..........................278
Przew. zdj. za pom. pokr. przed. .............269
Przewodnik po menu .......................................i
Przewód zdalnego sterowania75, 133, 296
Przycinanie .....................................................278
Przycisk AF-ON ................................ 99, 261, 268
Przycisk BKT.... 143, 144, 148, 149, 152, 153,
186, 268
Przycisk Fn1 ........................................... 268, 270
Przycisk Fn2 ..................................242, 268, 270
Przycisk nagrywania filmu .................61, 268
Przycisk Pv ................... 44, 127, 267, 268, 270
Przycisk środ. wybieraka wielof...............268
Przysłona ............................ 130, 131, 136, 268
Przysłona sterowana elektrycznie............ 66
Przytnij film..............................................78, 279
Przywracanie ustawień domyślnych....209,
256, 277
Punktowy ........................................................124
Punktowy balans bieli ................................169
Puste gniazdo, blok. spustu......................276
Puść przyc., by użyć pokrętła ...................269
R
Ramka pola AF............................................... 7, 9
RAW gn. pods. – JPEG gn. pom. (Funkcja
gniazda pomocniczego)............................ 93
Reakcja na blokadę ujęcia AF...................260
371
Reduk. szumów - wys. czuł. ............ 253, 258
Redukcja drgań ...................66, 259, 266, 355
Redukcja efektu czerwonych oczu ........192
Redukcja migotania .......................... 254, 258
Redukcja szumów - dł. naśw. ...................253
Redukcja szumu wiatru.......................66, 259
Reset. menu nagrywania filmów ............256
Resetowanie................................209, 256, 277
Resetowanie dwoma przyciskami..........209
Resetuj wszystkie ustawienia...................277
Ręczne ustawianie ostrości................44, 111
RGB ................................................... 88, 232, 253
Rodzaj zasilania w MB-D18.......................276
Rola przyc. (WR) Fn pil. zd. ster................274
Rola przycisków na MB-D18 .....................270
Rozmiar klatki/liczba klatek...............69, 256
Rozszerz. banki menu fotogr. ..................250
Równomierne (Ustaw funkcję Picture
Control)..........................................................175
Różnica ekspozycji.......................................184
Ruch obiektu..................................................260
S
S (mała)........................................................ 74, 91
Samowyzwalacz.........................113, 116, 264
Sanki mocujące................................... 187, 295
Seria......................................................... 249, 264
Seryjne szybkie..............................................113
Seryjne wolne...................................... 113, 264
Sieci bezprzewodowe....................................xx
Sieć ....................................................................275
Skala ogniskowych ......................................351
Skompresowane (Kompresja NEF (RAW)) ..
90
Skompresowane bezstratnie (Kompresja
NEF (RAW))...................................................... 90
Skylight ............................................................279
Słuchawki .......................................................... 67
Sortuj elementy (Moje menu)..................280
Sposób real. aut. braketingu .......... 142, 254
Spust migawki.....................33, 108, 137, 270
sRGB ..................................................................253
Standard DCF.................................................349
372
Standardowe (Ustaw funkcję Picture
Control)..........................................................175
Standardowy błysk wypełniający i-TTL dla
cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych..................... 189, 288
Sterowanie błyskiem................189, 190, 251
Sterowanie dotykowe................ 12, 226, 274
Strefa czasowa........................................22, 271
Strefa czasowa i data............................22, 271
Styki procesora..............................................284
Synchr. z urządz. intelig. ............................271
Synchronizacja na przednią kurtynkę
migawki .........................................................192
Synchronizacja na tylną kurtynkę migawki
192
Synchronizacja z długimi czasami
ekspozycji......................................................192
Szerokie pole AF ............................................. 42
Szybkość fot. w trybie CL...........................264
Ś
Śledzenie 3D ...............................101, 102, 260
Śledzenie ostrości .................................99, 260
Światło jarzeniowe (Balans bieli) ............157
Światło słoneczne (Balans bieli) ..............157
Światło żarowe (Balans bieli)....................156
T
Temperatura barwowa.. 156, 157, 160, 163
TIFF (RGB) ................................................... 88, 92
Tryb autofokusa ..............................41, 98, 262
Tryb ciągłego AF.............................41, 98, 260
Tryb ekspozycji..............................................126
Tryb filmowania ........................... 59, 256, 270
Tryb lampy błyskowej....................... 192, 193
Tryb manualny (sterowanie błyskiem) 191,
199
Tryb manualny (Tryb ekspozycji)............131
Tryb opóźnienia ekspozycji ......................264
Tryb podnoszenia lustra .................. 114, 118
Tryb pola AF .................................. 42, 100, 261
Tryb połączenia.............................................274
Tryb samolotowy..........................................275
Tryb seryjnego wyzwalania migawki ....113
Tryb ustawiania ostrości..............41, 94, 111
Tryb wyzwalania migawki.........................113
Typ pliku filmowego ...................................257
U
Ukryj zdjęcie...................................................248
Urządzenie inteligentne .........222, 249, 275
Ustaw funkcję Picture Control...... 175, 252,
257
Ustawienia czułości ISO ................... 252, 257
Ustawienia domyślne ..............209, 256, 277
Ustawienia funkcji Picture Control ........175
Ustawienia osobiste ....................................260
Usuń bieżące zdjęcie ...........................36, 245
Usuń elementy (Moje menu) ...................280
Usuń wszystkie zdjęcia...............................246
Usuwanie .................................................36, 245
UTC.............................................................22, 222
Użyj satelity do ust. zegara .......................221
V
ViewNX-i...............................................................ii
W
Wersja programu .........................................277
Widok pełnoekranowy...............................223
Wielkość ............................................74, 91, 278
Wielkość zdjęcia ....................................91, 251
Wielofunkcyjny pojemnik na baterie...270,
276, 295, 299
Wielokrotna ekspozycja.............................254
Wi-Fi ........................................................... xx, 275
Wirtualny horyzont........................55, 72, 272
Wizjer.......................................................7, 9, 338
Włączenie AF .................................................261
Wpisywanie tekstu.......................................273
Wskaźnik ekspozycji....................................132
Wskaźnik gotowości lampy..187, 197, 292,
342
Wskaźnik ostrości........................ 33, 108, 112
Wskaźnik ustawienia ostrości ..................112
Współczynnik proporcji........................ 68, 84
Wyb. do przesł. do urz. int.........................249
Wybierak dodatkowy.... 106, 108, 137, 268,
270
Wybierak trybu podglądu na żywo .. 37, 59
Wybierak trybu ustawiania ostrości 41, 94,
111
Wybierak wielofunkcyjny ......... 25, 268, 269
Wybierz początek/koniec............................ 78
Wybierz zakładkę .........................................280
Wybór gniazda .......................................93, 224
Wybór gniazda podstawowego.......93, 250
Wybór pola AF z grupy..................... 101, 103
Wybór temperatury barwowej (Balans
bieli) ...................................................... 157, 163
Wygładzanie ..................................................184
Wyjście dźwiękowe .....................................345
Wykrywanie twarzy ........................... 260, 263
Wykrywanie twarzy ze śledz. 3D.............260
Wyprzedzające śledzenie ostrości ........... 99
Wysoka rozdzielczość (HD).......................349
Wysoki zakres dynamiki (HDR) ...... 182, 254
Wysyłaj do urządz. int. (autom.)..............275
Wyśw. siatki linii w wizjerze......................265
Wyświetl. obszarów prześwietl. ................ 66
Wyświetlacz LCD ...............................................5
Wyświetlanie ISO..........................................264
Wyświetlanie maski w wizjerze................. 85
Wytłumienie............................................65, 259
Wzorzec do usuwania kurzu ....................273
Z
Zabarwienie (Ustaw funkcję Picture
Control)..........................................................179
Zapisuj według orientacji..........................261
Zapisywanie NEF (RAW)......................90, 252
Zapisz bieżącą klatkę ............................. 78, 82
Zapisz/ładuj ustawienia.............................277
Zasilacz sieciowy ..........................................295
Zdejmowanie obiektywu z aparatu......... 20
Zegar................................................................... 23
Zgodne obiektywy.......................................281
Złącze zasilania .............................................295
Zmiana pól AF w pętli.................................262
Zmień wielkość .............................................278
Znacznik płaszczyzny ogniskowej .........112
373
Znacznik pozycji mocowania............19, 351
Znacznik pozycji mocowania obiektywu 2,
19
Zoom podzielonego obrazu na
wyświetlaczu .......................................... 46, 48
Zsynchronizowane wyzwalanie..............264
Ż
Żywe (Ustaw funkcję Picture Control) ..175
374
375
376
Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi
serwisowe firmy Nikon świadczone w Europie
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zakup produktu firmy Nikon. W przypadku gdyby
produkt ten wymagał usług gwarancyjnych, należy skontaktować się ze
sprzedawcą, u którego został zakupiony, lub z autoryzowanym
serwisem znajdującym się na terenie sprzedaży firmy Nikon Europe B.V.
(np. Europa/Rosja/inne). Szczegółowe informacje podane są na stronie:
http://www.europe-nikon.com/support
Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub autoryzowanym
punktem serwisowym zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcjami
obsługi w celu uniknięcia zbędnych niedogodności.
Gwarancja na zakupiony sprzęt firmy Nikon obejmuje wszelkie wady
produkcyjne i jest ważna przez jeden rok od daty zakupu. Jeśli w ciągu
tego okresu produkt okaże się wadliwy wskutek zastosowania
niewłaściwych materiałów lub nienależytego wykonania, autoryzowany
serwis na terenie sprzedaży firmy Nikon Europe B.V. dokona naprawy
produktu na warunkach opisanych poniżej, nie pobierając opłat za
części ani za robociznę. Firma Nikon zastrzega sobie prawo do wymiany
lub naprawy produktu (według własnego uznania).
1. Aby skorzystać z usług gwarancyjnych świadczonych w ramach
niniejszej gwarancji muszą Państwo przedłożyć razem z produktem
wypełnioną kartę gwarancyjną oraz oryginał faktury lub paragonu,
w których uwzględnione będą takie informacje, jak data zakupu, typ
produktu oraz nazwa sprzedawcy. Firma Nikon zastrzega sobie prawo
do odmowy świadczenia nieodpłatnych usług gwarancyjnych
w przypadku nieotrzymania dokumentów wymienionych powyżej
lub gdy zawarte w nich informacje okażą się niekompletne lub
nieczytelne.
377
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• niezbędnych czynności konserwacyjnych lub wymiany części na
skutek zwykłego zużycia;
• modyfikacji związanych z uaktualnieniem produktu
wykraczającymi poza jego zwykłe przeznaczenie opisane
w instrukcjach obsługi, wykonanych bez uprzedniej pisemnej
zgody firmy Nikon;
• kosztów oraz ryzyka dotyczącego transportu bezpośrednio lub
pośrednio związanego z gwarancją dotyczącą produktów;
• wszelkich uszkodzeń powstałych wskutek modyfikacji dokonanych
w produkcie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon, mających
na celu dostosowanie produktu do standardów technicznych
obowiązujących w krajach innych niż te, dla których produkt został
oryginalnie opracowany i wyprodukowany.
3. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
• uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem produktu,
w tym w szczególności wynikających z używania produktu
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niestosowania się do
instrukcji dotyczącej korzystania z produktu i jego konserwacji,
bądź związanych z instalacją lub używaniem produktu niezgodnie
z normami dotyczącymi bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju
użytkowania;
• uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków lub zdarzeń losowych,
w tym w szczególności szkód spowodowanych przez wyładowania
atmosferyczne, wodę, ogień, niewłaściwe używanie lub
zaniedbanie;
• zmiany, zniszczenia lub usunięcia nazwy modelu lub numeru
seryjnego produktu;
• uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub modyfikacji
wykonanych przez nieautoryzowane punkty serwisowe lub osoby;
• uszkodzeń systemu, do którego produkt został włączony lub
z którym jest używany.
378
4. Niniejsza gwarancja na usługi serwisowe nie wpływa na prawa
konsumenta, jakie przysługują Państwu na mocy obowiązującego
prawa krajowego, ani na Państwa prawo do dochodzenia roszczeń od
sprzedawcy wynikające z zawartej umowy sprzedaży.
Uwaga: Spis wszystkich autoryzowanych serwisów firmy Nikon można
znaleźć online pod adresem (URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
379
E
L
P
Nikon D850
M
SA
APARAT CYFROWY
Instrukcja obsługi
(wraz z gwarancją)
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części (poza
krótkimi cytatami w recenzjach lub omówieniach), jest zabronione,
jeżeli nie uzyskano pisemnego zezwolenia firmy NIKON CORPORATION.
AMA16780
Wydrukowano w Europie
Pl
SB9C03(1K)
6MB4041K-03
• Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję przed
rozpoczęciem korzystania z aparatu.
• Aby zapewnić poprawne użytkowanie aparatu,
koniecznie przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” (str. x).
• Po przeczytaniu instrukcji przechowuj ją w łatwo
dostępnym miejscu, aby móc z niej skorzystać
w przyszłości.
Pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising