Nikon | D850 | Nikon D850 Przewodnik po menu

Nikon D850 Przewodnik po menu
APARAT CYFROWY
Przewodnik po menu
Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowy opis opcji menu
oraz informacje na temat akcesoriów i podłączania aparatu
do innych urządzeń.
Pl
Spis treści
Przewodnik po menu
9
Ustawienia domyślne ................................................................................ 9
D Menu odtwarzania: zarządzanie zdjęciami................................... 19
Usuwanie....................................................................................................... 20
Folder odtwarzania.................................................................................... 20
Ukryj zdjęcie................................................................................................. 21
Opcje odtwarzania..................................................................................... 22
Kopiuj zdjęcia .............................................................................................. 23
Podgląd zdjęć .............................................................................................. 27
Po usunięciu................................................................................................. 27
Pokaż po serii............................................................................................... 28
Automatyczny obrót zdjęć ..................................................................... 28
Obrót zdjęć pionowych ........................................................................... 29
Pokaz slajdów .............................................................................................. 29
Wyb. do przesł. do urz. int....................................................................... 31
C Menu fotografowania: opcje fotografowania.............................. 32
Bank menu fotografowania.................................................................... 33
Rozszerz. banki menu fotogr. ................................................................ 35
Folder zapisu................................................................................................ 35
Nazwy plików............................................................................................... 38
Wybór gniazda podstawowego............................................................ 39
Funkcja gniazda pomocniczego........................................................... 39
Sterowanie błyskiem................................................................................. 40
Obszar zdjęcia ............................................................................................. 45
Jakość zdjęcia .............................................................................................. 46
Wielkość zdjęcia.......................................................................................... 47
Zapisywanie NEF (RAW)........................................................................... 48
Ustawienia czułości ISO ........................................................................... 49
2
Balans bieli ................................................................................................... 50
Ustaw funkcję Picture Control .............................................................. 52
Dopasuj f. Picture Control ...................................................................... 53
Przestrzeń barw.......................................................................................... 56
Aktywna funkcja D-Lighting.................................................................. 56
Redukcja szumów - dł. naśw.
(Redukcja szumów dla długich czasów naświetlania) ............ 57
Reduk. szumów - wys. czuł..................................................................... 57
Korekcja winietowania ............................................................................ 58
Automat. korekcja dystorsji ................................................................... 59
Redukcja migotania.................................................................................. 60
Sposób real. aut. braketingu ................................................................. 61
Wielokrotna ekspozycja .......................................................................... 62
HDR (wysoki zakres dynamiki).............................................................. 69
Fotogr. z interwalometrem.................................................................... 70
Fotografow. z przesun. Ostrości........................................................... 80
Fot. w cichym tr. podgl. na żywo ......................................................... 81
1 Menu nagrywania filmów: opcje nagrywania filmów.................. 82
Reset. menu nagrywania filmów ......................................................... 83
Nazwy plików.............................................................................................. 83
Miejsce docelowe...................................................................................... 83
Obszar zdjęcia............................................................................................. 83
Rozmiar klatki/liczba klatek ................................................................... 84
Jakość filmów.............................................................................................. 85
Typ pliku filmowego................................................................................. 85
Ustawienia czułości ISO........................................................................... 85
Balans bieli ................................................................................................... 86
Ustaw funkcję Picture Control .............................................................. 86
Dopasuj f. Picture Control ...................................................................... 86
Aktywna funkcja D-Lighting.................................................................. 86
Reduk. szumów - wys. czuł..................................................................... 87
3
Redukcja migotania................................................................................... 87
Czułość mikrofonu..................................................................................... 88
Wytłumienie................................................................................................. 88
Charakt. częstot. ......................................................................................... 89
Redukcja szumu wiatru............................................................................ 89
Elektronicz. reduk. drgań......................................................................... 89
Film poklatkowy ......................................................................................... 90
A Ustawienia osobiste: precyzyjna korekta ustawień aparatu ..... 99
Bank ustawień osobistych ................................................................... 103
a: Autofokus................................................................................................... 105
a1: Priorytet w trybie AF-C ................................................................... 105
a2: Priorytet w trybie AF-S.................................................................... 106
a3: Blokada śledzenia ostrości ............................................................ 107
a4: Wykrywanie twarzy ze śledz. 3D ................................................. 108
a5: Obszar śledzenia 3D ........................................................................ 108
a6: Liczba pól AF ...................................................................................... 108
a7: Zapisuj według orientacji.............................................................. 109
a8: Włączenie AF...................................................................................... 110
a9: Ogranicz. wyboru trybu pola AF ................................................. 111
a10: Ograniczenia trybu autofokusa ................................................ 111
a11: Zmiana pól AF w pętli .................................................................. 112
a12: Opcje pól AF .................................................................................... 113
a13: Pierścień ręczn. ognisk. w tr. AF................................................ 114
b: Pomiar/ekspozycja ................................................................................. 115
b1: Krok zmiany czułości ISO............................................................... 115
b2: Krok EV zmiany ekspozycji............................................................ 115
b3: Krok EV komp. eksp./błysku ......................................................... 115
b4: Łatwa kompensacja eksp. ............................................................. 116
b5: Pomiar matrycowy .......................................................................... 117
b6: Obszar pomiaru centralnego....................................................... 117
b7: Korekta pomiaru ekspozycji......................................................... 117
4
c: Zegary/blokada AE..................................................................................118
c1: Blok. AE spustem migawki............................................................. 118
c2: Czas czuwania .................................................................................... 118
c3: Samowyzwalacz ................................................................................ 119
c4: Czas wyłączenia monitora ............................................................. 119
d: Fotografowanie/wyświetl....................................................................120
d1: Szybkość fot. w trybie CL............................................................... 120
d2: Maksimum w serii ............................................................................ 120
d3: Wyświetlanie ISO.............................................................................. 120
d4: Opcje trybu zsynchr. wyzw........................................................... 121
d5: Tryb opóźnienia ekspozycji .......................................................... 121
d6: Elektron. przednia kurt. migawki................................................ 121
d7: Numery kolejne plików .................................................................. 122
d8: Kolor podkreślania krawędzi........................................................ 123
d9: Wyśw. siatki linii w wizjerze .......................................................... 123
d10: Podświetlenie LCD ........................................................................ 124
d11: Podgl. na żywo w tr. seryjnym .................................................. 125
d12: Optyczna redukcja drgań ........................................................... 125
e: Braketing/lampa błyskowa ..................................................................126
e1: Czas synchronizacji błysku............................................................ 126
e2: Czas migawki dla błysku ................................................................ 127
e3: Komp. eksp. dla lampy błysk. ....................................................... 127
e4: Automatyczny dobór ISO M .......................................................... 128
e5: Błysk modelujący .............................................................................. 128
e6: Autom. braketing (tryb M)............................................................. 129
e7: Kolejność braketingu ...................................................................... 129
f: Elementy sterujące ..................................................................................130
f1: Osobisty przydział sterowania...................................................... 130
f2: Przycisk środ. wybieraka wielof.................................................... 142
f3: Blok. czasu migawki i przysł........................................................... 144
f4: Dostos. pokręteł sterow. ................................................................. 144
5
f5: Wybierak wielofunkcyjny ............................................................... 147
f6: Puść przyc., by użyć pokrętła ........................................................ 147
f7: Odwróć wskaźniki ............................................................................. 148
f8: Opcje przyc. podgl. na żywo ......................................................... 148
f9: Przełącznik D...................................................................................... 148
f10: Rola przycisków na MB-D18........................................................ 149
g: Film .............................................................................................................. 152
g1: Osobisty przydział sterowania .................................................... 152
g2: Jasność obszaru prześwietlonego ............................................. 156
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu ........................................... 157
Formatowanie karty pamięci .............................................................. 158
Język (Language)..................................................................................... 158
Strefa czasowa i data.............................................................................. 159
Jasność monitora .................................................................................... 160
Balans kolorów monitora ..................................................................... 161
Wirtualny horyzont................................................................................. 162
Ekran Informacje...................................................................................... 163
Precyzyjna korekta AF ........................................................................... 164
Dane obiektywu bez CPU..................................................................... 169
Czyść matrycę........................................................................................... 169
Podnoszenie lustra ................................................................................. 170
Wzorzec do usuwania kurzu ............................................................... 173
Komentarz do zdjęcia ............................................................................ 175
Inf. o prawach autorskich ..................................................................... 176
Opcje sygnału dźwiękowego.............................................................. 177
Sterowanie dotykowe............................................................................ 178
HDMI ............................................................................................................ 178
Dane pozycji.............................................................................................. 179
Opcje pilota bezprzew. (WR)............................................................... 180
Rola przyc. (WR) Fn pil. zd. ster........................................................... 181
6
Tryb samolotowy..................................................................................... 181
Połącz z urz. intelig.................................................................................. 182
Wysyłaj do urządz. int. (autom.) ......................................................... 183
Wi-Fi.............................................................................................................. 183
Bluetooth.................................................................................................... 184
Sieć................................................................................................................ 184
Przesyłanie Eye-Fi .................................................................................... 185
Oznakowanie zgodności....................................................................... 186
Rodzaj zasilania w MB-D18 .................................................................. 187
Kolejność zasilania .................................................................................. 188
Informacje o akumulatorze/baterii ................................................... 189
Puste gniazdo, blok. spustu................................................................. 190
Zapisz/ładuj ustawienia ........................................................................ 191
Resetuj wszystkie ustawienia .............................................................. 193
Wersja programu..................................................................................... 193
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii..................... 194
Przetwarzanie NEF (RAW) ..................................................................... 197
Przycinanie................................................................................................. 201
Zmień wielkość......................................................................................... 202
D-Lighting .................................................................................................. 204
Korekcja efektu czerw. oczu ................................................................ 205
Prostowanie............................................................................................... 205
Korekta dystorsji ...................................................................................... 206
Korekcja kształtu...................................................................................... 207
Efekty filtrów ............................................................................................. 208
Monochromatyczne ............................................................................... 208
Nakładanie zdjęć...................................................................................... 209
Przytnij film................................................................................................ 212
Bezpośrednie porównanie................................................................... 212
O Moje menu/m Ostatnie ustawienia ............................................... 214
7
Opcjonalne lampy błyskowe
219
Opcje sterowania błyskiem ................................................................. 219
Lampy błyskowe zamontowane na aparacie ........................................ 219
Fotografowanie z użyciem zdalnych lamp błyskowych.................... 219
Optyczny AWL........................................................................................ 221
SB-5000/SB-500................................................................................................ 221
Radiowy AWL ......................................................................................... 230
Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego .................................... 230
Regulacja ustawień lampy błyskowej ...................................................... 234
Dodawanie lampy błyskowej zamontowanej na sankach
mocujących .................................................................................................. 240
Kompensacja błysku ............................................................................. 241
Optyczno-radiowy AWL ....................................................................... 242
Wyświetlanie informacji o lampach błyskowych ............................ 243
Uwagi techniczne
246
Program ekspozycji............................................................................... 246
Połączenia............................................................................................... 247
Instalacja ViewNX-i.......................................................................................... 247
Kopiowanie zdjęć do komputera............................................................... 248
Sieci Ethernet i sieci bezprzewodowe...................................................... 251
Drukowanie zdjęć............................................................................................ 253
Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora.............................................. 256
Inne akcesoria ........................................................................................ 260
Pojemność bufora ........................................................................................... 269
Podłączanie złącza zasilania i zasilacza sieciowego............................ 271
8
Przewodnik po menu
Ustawienia domyślne
Ustawienia domyślne dla opcji w menu aparatu podane są poniżej.
❚❚ Ustawienia domyślne menu odtwarzania
Opcja
Folder odtwarzania (0 20)
Podgląd zdjęć (0 27)
Po usunięciu (0 27)
Pokaż po serii (0 28)
Automatyczny obrót zdjęć (0 28)
Obrót zdjęć pionowych (0 29)
Pokaz slajdów (0 29)
Typ zdjęcia
Czas wyświetlania zdjęcia
Ustawienie domyślne
Wszystkie
Wyłącz
Pokaż następne
Ostatnie zdjęcie z serii
Włącz
Włącz
Zdjęcia i filmy
2s
❚❚ Ustawienia domyślne menu fotografowania
Opcja
Rozszerz. banki menu fotogr. (0 35)
Folder zapisu (0 35)
Zmień nazwę
Wybierz folder według numeru
Nazwy plików (0 38)
Wybór gniazda podstawowego (0 39)
Funkcja gniazda pomocniczego (0 39)
Ustawienie domyślne
Wyłącz
ND850
100
DSC
Gniazdo kart XQD
Przepełnienie
Przewodnik po menu
9
Opcja
Sterowanie błyskiem (0 40)
Tryb sterowania błyskiem
Opcje bezprzew. ster. błyskiem
Sterowanie zdalnymi lampami
Obszar zdjęcia (0 45)
Wybierz obszar zdjęcia
Auto. kadr w formacie DX
Wyświetlanie maski w wizjerze
Jakość zdjęcia (0 46)
Wielkość zdjęcia (0 47)
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
Zapisywanie NEF (RAW) (0 48)
Kompresja NEF (RAW)
Głębia kolorów NEF (RAW)
Ustawienia czułości ISO (0 49)
Czułość ISO
Automatyczny dobór ISO
Balans bieli (0 50)
Precyzyjna korekta
Wybór temperatury barwowej
Pomiar manualny
Ustaw funkcję Picture Control (0 52)
Przestrzeń barw (0 56)
Aktywna funkcja D-Lighting (0 56)
Redukcja szumów - dł. naśw. (0 57)
Reduk. szumów - wys. czuł. (0 57)
Korekcja winietowania (0 58)
10 Przewodnik po menu
Ustawienie domyślne
TTL
Wyłącz
Błysk grupowy
FX (36×24)
Włącz
Wyłącz
JPEG normal
Duża
Duża
Skompresowane bezstratnie
14-bitowa
100
Wyłącz
Automatyczny > AUTO0 Zach. biel (zred.
ciepłe kolory)
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Automatycznie
sRGB
Wyłącz
Wyłącz
Normalna
Normalna
Opcja
Automat. korekcja dystorsji (0 59)
Redukcja migotania (0 60)
Ustaw. redukcji migotania
Wskaźnik redukcji migotania
Sposób real. aut. braketingu (0 61)
Wielokrotna ekspozycja (0 62) *
Tryb wielokrotnej ekspozycji
Liczba zdjęć
Tryb nakładania
Zachowaj wszystkie ekspozycje
HDR (wysoki zakres dynamiki) (0 69)
Tryb HDR
Różnica ekspozycji
Wygładzanie
Fotogr. z interwalometrem (0 70)
Wyb. datę/czas rozpocz.
Interwał
L. interwałów × l. zdjęć/interwał
Wygładzanie ekspozycji
Bezgłośne fotograf.
Priorytet interwału
Fotografow. z przesun. Ostrości (0 80)
Liczba zdjęć
Wielkość przesunięcia ostrości
Interwał przed kolejnym zdjęciem
Wygładzanie ekspozycji
Bezgłośne fotograf.
Fot. w cichym tr. podgl. na żywo (0 81)
Ustawienie domyślne
Wyłącz
Wyłącz
Włącz
Braketing mocy błysku i AE
Wyłącz
2
Średnia
Włącz
Wyłącz
Automatyczna
Normalne
Wyłącz
Teraz
1 minuta
0001×1
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
100
5
00
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
* Resetowanie menu fotografowania jest niedostępne, gdy trwa fotografowanie.
Przewodnik po menu 11
❚❚ Ustawienia domyślne menu nagrywania filmów
Opcja
Nazwy plików (0 83)
Miejsce docelowe (0 83)
Obszar zdjęcia (0 83)
Wybierz obszar zdjęcia
Auto. kadr w formacie DX
Rozmiar klatki/liczba klatek (0 84)
Jakość filmów (0 85)
Typ pliku filmowego (0 85)
Ustawienia czułości ISO (0 85)
Maksymalna czułość
Automat. dobór ISO (tryb M)
Czułość ISO (tryb M)
Balans bieli (0 86)
Precyzyjna korekta
Wybór temperatury barwowej
Pomiar manualny
Ustaw funkcję Picture Control (0 86)
Aktywna funkcja D-Lighting (0 86)
Reduk. szumów - wys. czuł. (0 87)
Redukcja migotania (0 87)
Czułość mikrofonu (0 88)
Wytłumienie (0 88)
Charakt. częstot. (0 89)
Redukcja szumu wiatru (0 89)
Elektronicz. reduk. drgań (0 89)
12 Przewodnik po menu
Ustawienie domyślne
DSC
Gniazdo kart XQD
FX
Włącz
1920×1080; 60p
Wysoka jakość
MOV
25600
Wyłącz
100
Takie same jak ust. fotogr.
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Takie same jak ust. fotogr.
Wyłącz
Normalna
Automatycznie
Czułość automatyczna
Wyłącz
Szeroki zakres
Wyłącz
Wyłącz
Opcja
Film poklatkowy (0 90)
Interwał
Czas fotografowania
Wygładzanie ekspozycji
Bezgłośne fotograf.
Obszar zdjęcia
Wybierz obszar zdjęcia
Auto. kadr w formacie DX
Rozmiar klatki/liczba klatek
Priorytet interwału
Ustawienie domyślne
Wyłącz
5s
25 minut
Włącz
Wyłącz
FX
Włącz
1920×1080; 60p
Wyłącz
❚❚ Ustawienia domyślne menu ustawień osobistych
Opcja
a1 Priorytet w trybie AF-C (0 105)
a2 Priorytet w trybie AF-S (0 106)
a3 Blokada śledzenia ostrości (0 107)
Reakcja na blokadę ujęcia AF
Ruch obiektu
a4 Wykrywanie twarzy ze śledz. 3D (0 108)
a5 Obszar śledzenia 3D (0 108)
a6 Liczba pól AF (0 108)
a7 Zapisuj według orientacji (0 109)
a8 Włączenie AF (0 110)
Wyzwalanie przy braku ostrości
a10 Ograniczenia trybu autofokusa (0 111)
a11 Zmiana pól AF w pętli (0 112)
a12 Opcje pól AF (0 113)
Podświetlenie pola AF
Tryb ręcznego ustaw. ostrości
Wspom. AF z dyn. wyb. pola
a13 Pierścień ręczn. ognisk. w tr. AF (0 114)
Ustawienie domyślne
Spust migawki
Ostrość
3
(Normalny)
Wyłącz
Normalny
55 pól
Wyłącz
Migawka/AF-ON
Włącz
Bez ograniczeń
Bez pętli
Automatyczne
Włącz
Włącz
Włącz
Przewodnik po menu 13
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
c1
c2
c3
c4
d1
d2
d3
d4
d5
Opcja
Krok zmiany czułości ISO (0 115)
Krok EV zmiany ekspozycji (0 115)
Krok EV komp. eksp./błysku (0 115)
Łatwa kompensacja eksp. (0 116)
Pomiar matrycowy (0 117)
Obszar pomiaru centralnego (0 117)
Korekta pomiaru ekspozycji (0 117)
Pomiar matrycowy
Pomiar centralnie ważony
Pomiar punktowy
Pomiar ekspozycji z ochr. świateł
Blok. AE spustem migawki (0 118)
Czas czuwania (0 118)
Samowyzwalacz (0 119)
Opóźnienie samowyzw.
Liczba zdjęć
Interwał między zdjęciami
Czas wyłączenia monitora (0 119)
Odtwarzanie
Menu
Ekran Informacje
Podgląd zdjęć
Podgląd na żywo
Szybkość fot. w trybie CL (0 120)
Maksimum w serii (0 120)
Wyświetlanie ISO (0 120)
Opcje trybu zsynchr. wyzw. (0 121)
Tryb opóźnienia ekspozycji (0 121)
14 Przewodnik po menu
Ustawienie domyślne
1/3 EV
1/3 EV
1/3 EV
Wyłącz
Włącz wykrywanie twarzy
ø12 mm
0
0
0
0
Wyłącz
6s
10 s
1
0,5 s
10 s
1 min
10 s
4s
10 min
5 kl./s
200
Pokaż pozostałą liczbę zdjęć
Synchr.
Wyłącz
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
Opcja
Elektron. przednia kurt. migawki (0 121)
Numery kolejne plików (0 122)
Kolor podkreślania krawędzi (0 123)
Wyśw. siatki linii w wizjerze (0 123)
Podświetlenie LCD (0 124)
Podgl. na żywo w tr. seryjnym (0 125)
Optyczna redukcja drgań (0 125)
Czas synchronizacji błysku (0 126)
Czas migawki dla błysku (0 127)
Komp. eksp. dla lampy błysk. (0 127)
Automatyczny dobór ISO M (0 128)
Błysk modelujący (0 128)
Autom. braketing (tryb M) (0 129)
Kolejność braketingu (0 129)
Osobisty przydział sterowania (0 130)
Przycisk podglądu
Przycisk podglądu + y
Przycisk Fn1
Przycisk Fn1 + y
Przycisk Fn2
Przycisk AF-ON
Wybierak dodatkowy
Środek wybieraka dodatkowego
Środek wybieraka dodatk. + y
Przycisk BKT + y
Przycisk nagrywania filmu + y
Przyc. funk. ust. ostrości obiekt.
Ustawienie domyślne
Wyłącz
Włącz
Czerwony
Wyłącz
Wyłącz
Włącz
Włącz
1/250 s
1/60 s
Cały kadr
Obiekt i tło
Włącz
Błysk/czas otwarcia migawki
Pomiar > niższy > wyższy
Podgląd
Brak
Brak
Wybierz obszar zdjęcia
Ocena
Włączenie autofokusa (AF)
Wybór pola AF
Blokada AE/AF
Brak
Autobraketing
Brak
Tylko blokada AF
Przewodnik po menu 15
Opcja
f2 Przycisk środ. wybieraka wielof. (0 142)
Tryb fotografowania
Tryb odtwarzania
Zoom włącz/wyłącz
Podgląd na żywo
f3 Blok. czasu migawki i przysł. (0 144)
Blokada czasu otwarcia migawki
Blokada wartości przysłony
f4 Dostos. pokręteł sterow. (0 144)
Zmień kierunek
Zamień główne/pomocnicze
f5
f6
f7
f8
f9
f10
Ustawienie przysłony
Menu i odtwarzanie
Przew. zdj. za pom. pokr. przed.
Wybierak wielofunkcyjny (0 147)
Puść przyc., by użyć pokrętła (0 147)
Odwróć wskaźniki (0 148)
Opcje przyc. podgl. na żywo (0 148)
Przełącznik D (0 148)
Rola przycisków na MB-D18 (0 149)
Przycisk Fn
Przycisk Fn + y
Przycisk AF-ON
Wybierak wielofunkcyjny
Inf. o zdjęciu/odtwarzanie
16 Przewodnik po menu
Ustawienie domyślne
Wybór centralnego pola AF
Zoom włącz/wyłącz
Małe powiększenie (50%)
Wybór centralnego pola AF
Wyłącz
Wyłącz
Kompensacja ekspozycji: U
Czas otw. migawki/przysł.: U
Ustawienie ekspozycji: Wyłącz
Ustawienie autofokusa: Wyłącz
Przednie pokrętło sterujące
Wyłącz
10 zdjęć
Bez funkcji
Nie
Włącz
Podświetlenie LCD (D)
Blokada AE (reset. po wyzwol.)
Brak
Tak samo jak przyc. AF-ON na apar.
Jak wybierak wielof. na aparacie
Info. D/Odtwarzanie C
Opcja
g1 Osobisty przydział sterowania (0 152)
Przycisk podglądu
Przycisk podglądu + y
Przycisk Fn1
Przycisk Fn1 + y
Przycisk Fn2
Środek wybieraka dodatkowego
Środek wybieraka dodatk. + y
Spust migawki
g2 Jasność obszaru prześwietlonego (0 156)
Ustawienie domyślne
Oznaczanie indeksów
Brak
Oznaczanie indeksów
Brak
Brak
Blokada AE/AF
Brak
Robienie zdjęć
248
❚❚ Ustawienia domyślne menu ustawień
Opcja
Strefa czasowa i data (0 159)
Synchr. z urządz. intelig.
Czas letni
Jasność monitora (0 160)
Menu/odtwarzanie
Podgląd na żywo
Balans kolorów monitora (0 161)
Ekran Informacje (0 163)
Precyzyjna korekta AF (0 164)
Precyz. kor. AF (Wł./Wył.)
Czyść matrycę (0 169)
Czyść przy uruchom./wył.
Opcje sygnału dźwiękowego (0 177)
Sygnał dźwiękowy włącz/wyłącz
Głośność
Wysokość dźwięku
Ustawienie domyślne
Wyłącz
Wyłącz
0
0
A-B: 0, G-M: 0
Automatycznie
Wyłącz
Czyść przy uruchom. i wył.
Wyłącz
2
Niski
Przewodnik po menu 17
Opcja
Sterowanie dotykowe (0 178)
Wł./wył. sterowanie dotykowe
Przełączanie w widoku pełnoekr.
HDMI (0 178)
Rozdzielczość wyjściowa
Zewn. sterowanie nagryw.
Zaawansowane
Zakres wyjściowy
Rozmiar wyjściowy
Wyśw. w tr. podgl. na żywo
Dwa monitory
Dane pozycji (0 179)
Pobierz z urządz. intelig.
Opcje zewn. urządzenia GPS
Czas czuwania
Użyj satelity do ust. zegara
Opcje pilota bezprzew. (WR) (0 180)
Kontrolka LED
Tryb połączenia
Rola przyc. (WR) Fn pil. zd. ster. (0 181)
Tryb samolotowy (0 181)
Wysyłaj do urządz. int. (autom.) (0 183)
Bluetooth (0 184)
Połączenie sieciowe
Wysyłaj po wyłączeniu
Przesyłanie Eye-Fi (0 185)
Rodzaj zasilania w MB-D18 (0 187)
Kolejność zasilania (0 188)
Puste gniazdo, blok. spustu (0 190)
18 Przewodnik po menu
Ustawienie domyślne
Włącz
LewoVprawo
Automatyczna
Wyłącz
Automatyczny
100%
Włącz
Włącz
Nie
Włącz
Tak
Włącz
Parowanie
Brak
Wyłącz
Wyłącz
Wyłącz
Włącz
Włącz
LR6 (alkaliczne AA)
Użyj najpierw zasil. w MB-D18
Spust migawki działa
D Menu odtwarzania: zarządzanie zdjęciami
Aby wyświetlić menu odtwarzania, naciśnij przycisk G i wybierz
zakładkę K (menu odtwarzania).
Przycisk G
Opcja
Usuwanie
Folder odtwarzania
Ukryj zdjęcie
Opcje odtwarzania
Kopiuj zdjęcia
Podgląd zdjęć
0
20
20
21
22
23
27
Opcja
Po usunięciu
Pokaż po serii
Automatyczny obrót zdjęć
Obrót zdjęć pionowych
Pokaz slajdów
Wyb. do przesł. do urz. int.
0
27
28
28
29
29
31
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat ustawień domyślnych tego menu, patrz
„Ustawienia domyślne menu odtwarzania” (0 9).
Przewodnik po menu 19
Usuwanie
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Usuń wiele zdjęć.
Opcja
Q Usuń
wybrane
R
Opis
Usuń wybrane zdjęcia.
Usuń wszystkie zdjęcia z folderu
aktualnie wybranego do
odtwarzania. Jeśli włożone są dwie
Usuń
karty, można wybrać kartę, z której
wszystkie zdjęcia zostaną usunięte.
Folder odtwarzania
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wybierz folder do odtwarzania.
Opcja
Opis
Podczas odtwarzania będą wyświetlane zdjęcia znajdujące się we
wszystkich folderach utworzonych za pomocą aparatu D850.
(Nazwa folderu)
Nazwy folderów można zmienić przy pomocy opcji Folder
zapisu > Zmień nazwę w menu fotografowania.
Podczas odtwarzania będą wyświetlane zdjęcia znajdujące się we
Wszystkie
wszystkich folderach.
Podczas odtwarzania będą wyświetlane tylko zdjęcia znajdujące
Bieżący
się w bieżącym folderze.
20 Przewodnik po menu
Ukryj zdjęcie
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wybrane zdjęcia można ukrywać lub odkrywać zgodnie z opisem
poniżej. Zdjęcia ukryte są widoczne tylko w menu Ukryj zdjęcie i można
je usunąć wyłącznie przez sformatowanie karty pamięci.
D Zdjęcia chronione a zdjęcia ukryte
Odkrycie zdjęcia chronionego przed usunięciem powoduje również usunięcie
jego ochrony.
1 Wybierz opcję Wybierz/ustaw.
Wyróżnij opcję Wybierz/ustaw i naciśnij
2 (aby pominąć pozostałe czynności
i odkryć wszystkie zdjęcia, wyróżnij Cofnij
wybór ze wszystkich i naciśnij J).
2 Wybierz zdjęcia.
Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego
przesuwaj zdjęcia zapisane na karcie
pamięci (aby wyświetlić wyróżnione
zdjęcie w widoku pełnoekranowym,
naciśnij i przytrzymaj przycisk X) i naciśnij
środek wybieraka wielofunkcyjnego, aby
wybrać bieżące zdjęcie. Wybrane zdjęcia są oznaczone ikoną R. Aby
cofnąć wybór zdjęcia, wyróżnij je i ponownie naciśnij środek
wybieraka wielofunkcyjnego. Kontynuuj, aż wybierzesz wszystkie
wymagane zdjęcia.
Przewodnik po menu 21
3 Naciśnij J.
Naciśnij J, aby zakończyć czynność.
Przycisk J
Opcje odtwarzania
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wybierz informacje dostępne podczas wyświetlania informacji o zdjęciu
podczas odtwarzania. Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić opcję, a następnie
naciśnij 2, aby wybrać opcję wyświetlania informacji o zdjęciu. Symbol
L pojawia się obok wybranych elementów; aby cofnąć wybór, wyróżnij
element i naciśnij 2. Aby powrócić do menu odtwarzania, naciśnij J.
22 Przewodnik po menu
Kopiuj zdjęcia
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Skopiuj zdjęcia z jednej karty pamięci na drugą. Ta opcja jest dostępna
tylko wtedy, gdy do aparatu włożone są dwie karty pamięci.
Opcja
Wybierz źródło
Wybierz zdjęcia
Wybierz folder docelowy
Skopiować zdjęcia?
Opis
Wybierz kartę, z której będą kopiowane zdjęcia.
Wybierz zdjęcia do skopiowania.
Wybierz folder docelowy na drugiej karcie.
Skopiuj wybrane zdjęcia do wybranego miejsca
docelowego.
1 Wybierz opcję Wybierz źródło.
Wyróżnij Wybierz źródło i naciśnij 2.
2 Wybierz kartę źródłową.
Wyróżnij gniazdo zawierające kartę,
z której zdjęcia mają zostać skopiowane,
i naciśnij J.
Przewodnik po menu 23
3 Wybierz opcję Wybierz zdjęcia.
Wyróżnij Wybierz zdjęcia i naciśnij 2.
4 Wybierz folder źródłowy.
Wyróżnij folder zawierający zdjęcia do
skopiowania i naciśnij 2.
5 Dokonaj wstępnego wyboru.
Przed rozpoczęciem wybierania lub
cofania wyboru poszczególnych zdjęć
można zaznaczyć wszystkie zdjęcia lub
wszystkie chronione zdjęcia w folderze do
skopiowania, wybierając opcję Wybierz
wszystkie zdjęcia lub Wybierz
chronione zdjęcia. Aby zaznaczyć do skopiowania tylko zdjęcia
wybrane indywidualnie, wybierz opcję Cofnij wybór ze wszystkich
przed przejściem dalej.
6 Wybierz więcej zdjęć.
Wyróżnij zdjęcia i naciśnij środek
wybieraka wielofunkcyjnego, aby je
wybrać lub cofnąć wybór (aby wyświetlić
wyróżnione zdjęcie na pełnym ekranie,
naciśnij i przytrzymaj przycisk X). Wybrane
zdjęcia są oznaczone symbolem L.
Naciśnij J, aby przejść do kroku 7 po dokonaniu wyboru.
24 Przewodnik po menu
7 Wybierz opcję Wybierz folder docelowy.
Wyróżnij Wybierz folder docelowy
i naciśnij 2.
8 Wybierz folder docelowy.
Aby wprowadzić numer folderu, wybierz
element Wybierz folder według numeru,
wprowadź numer (0 36) i naciśnij J. Jeśli
folder o wybranym numerze jeszcze nie
istnieje, zostanie utworzony nowy folder.
Aby wybrać folder z listy istniejących
folderów, wybierz element Wybierz
folder z listy, wyróżnij folder i naciśnij J.
9 Skopiuj zdjęcia.
Wyróżnij Skopiować zdjęcia? i naciśnij J.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia. Wyróżnij Tak i naciśnij J.
Naciśnij J ponownie, aby wyjść z menu po
zakończeniu kopiowania.
Przewodnik po menu 25
D Kopiowanie zdjęć
Zdjęcia nie zostaną skopiowane, jeśli na docelowej karcie pamięci nie ma
wystarczająco wolnego miejsca. Przed rozpoczęciem kopiowania filmów
sprawdź, czy akumulator jest całkowicie naładowany.
Jeśli folder docelowy zawiera zdjęcie o nazwie
takiej samej, jak jedno ze zdjęć do skopiowania,
wyświetli się okno dialogowe potwierdzenia.
Wybierz Zastąp istniejące zdjęcie, aby zastąpić
zdjęcie zdjęciem do skopiowania, lub wybierz
opcję Zastąp wszystkie, aby zastąpić wszystkie
istniejące zdjęcia o takich samych nazwach bez
wyświetlania prośby o potwierdzenie. Aby
kontynuować bez zastępowania zdjęcia, wybierz opcję Pomiń lub wybierz
Anuluj, aby wyjść z menu bez kopiowania innych zdjęć. Ukryte i chronione pliki
w folderze docelowym nie zostaną zastąpione.
Stan ochrony i oceny są kopiowane wraz ze zdjęciami. Zdjęć ukrytych nie można
kopiować.
26 Przewodnik po menu
Podgląd zdjęć
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wybierz, czy zdjęcia mają być automatycznie wyświetlane na monitorze
natychmiast po ich zarejestrowaniu. Jeśli wybrano Wyłącz, zdjęcia
można wyświetlać jedynie poprzez naciskanie przycisku K.
Po usunięciu
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wybierz zdjęcie wyświetlane po usunięciu bieżącej fotografii.
T
Opcja
Pokaż
następne
Pokaż
poprzednie
U
Tak jak
wcześniej
S
Opis
Wyświetl następne zdjęcie. Jeśli usunięte zdjęcie było
ostatnią fotografią, zostanie wyświetlone poprzednie zdjęcie.
Wyświetl poprzednie zdjęcie. Jeśli usunięte zdjęcie było
pierwszą fotografią, zostanie wyświetlone następne zdjęcie.
Jeśli użytkownik przesuwał zdjęcia w kolejności, w jakiej były
one rejestrowane, zostanie wyświetlone następne zdjęcie,
zgodnie z opisem dla opcji Pokaż następne. Jeśli użytkownik
przesuwał zdjęcia w odwrotnej kolejności, zostanie
wyświetlone poprzednie zdjęcie, zgodnie z opisem dla Pokaż
poprzednie.
Przewodnik po menu 27
Pokaż po serii
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wybierz, czy zdjęcie wyświetlane zaraz po zarejestrowaniu serii zdjęć
w trybie seryjnego wyzwalania migawki ma być pierwszym, czy
ostatnim zdjęciem z serii. Ta opcja działa tylko wtedy, gdy Podgląd
zdjęć (0 27) jest wyłączony.
Ostatnie zrobione zdjęcie (seria)
DSC_0001.jpg
DSC_0002.jpg
DSC_0003.jpg
DSC_0004.jpg DSC_0014.jpg
Wyświetlane, jeśli wybrane jest
Pierwsze zdjęcie z serii
DSC_0015.jpg
Wyświetlane, jeśli wybrane jest
Ostatnie zdjęcie z serii
Automatyczny obrót zdjęć
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Zdjęcia zrobione z ustawieniem Włącz zawierają informacje o orientacji
aparatu, co pozwala na ich automatyczne obracanie podczas
odtwarzania lub podczas wyświetlania w programie ViewNX-i lub
Capture NX-D. Rejestrowane są następujące orientacje:
Orientacja pozioma
(krajobrazowa)
Aparat obrócony o 90°
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara
Aparat obrócony o 90°
przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara
Po wybraniu ustawienia Wyłącz orientacja aparatu nie jest zapisywana.
Wybierz to ustawienie podczas obracania aparatu w poziomie w trakcie
robienia zdjęcia lub fotografowania z obiektywem skierowanym w górę
lub w dół.
28 Przewodnik po menu
Obrót zdjęć pionowych
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Jeśli wybrane jest Włącz, zdjęcia pionowe (w orientacji portretowej)
rejestrowane z Włącz wybranym dla Automatyczny obrót zdjęć będą
automatycznie obracane w celu wyświetlenia na monitorze. Zdjęcia
zrobione z ustawieniem Wyłącz wybranym dla opcji Automatyczny
obrót zdjęć będą wyświetlane w orientacji poziomej (krajobrazowej).
Zwróć uwagę, że ponieważ sam aparat już jest ustawiony
w odpowiedniej orientacji podczas fotografowania, podczas podglądu
zdjęcia nie będą obracane automatycznie.
Pokaz slajdów
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wyświetl pokaz slajdów ze zdjęć w bieżącym folderze odtwarzania
(0 20). Zdjęcia ukryte (0 21) nie są wyświetlane.
Opcja
Start
Typ zdjęcia
Opis
Rozpocznij pokaz slajdów.
Wybierz typ wyświetlanych obrazów spośród Zdjęcia i filmy,
Tylko zdjęcia i Tylko filmy.
Czas wyświetlania
Określ czas wyświetlania każdego ze zdjęć.
zdjęcia
Przewodnik po menu 29
Aby rozpocząć pokaz slajdów, wyróżnij Start
i naciśnij J. Podczas pokazu slajdów można
wykonywać następujące czynności:
Czynność
Przeskakiwanie do tyłu/do
przodu
Wyświetlanie
dodatkowych informacji
o zdjęciu
Pauza
Wyreguluj głośność
Powrót do menu
odtwarzania
Powrót do trybu
odtwarzania
Powrót do trybu
fotografowania
Opis
Naciśnij 4, aby powrócić do poprzedniego kadru, lub 2,
aby przejść do następnego.
Naciskaj 1 lub 3, aby zmienić lub ukryć wyświetlane
informacje o zdjęciu (tylko zdjęcia).
Naciśnij J, aby wstrzymać pokaz slajdów. Aby ponownie
uruchomić pokaz, wyróżnij Ponów start i naciśnij J.
Naciśnij X podczas odtwarzania filmu, aby zwiększyć
głośność, lub naciśnij W (M), aby ją zmniejszyć.
Naciśnij G, aby zakończyć pokaz slajdów i powrócić do
menu odtwarzania.
Naciśnij K, aby zakończyć pokaz slajdów i przejść do
trybu odtwarzania.
Naciśnij spust migawki do połowy, aby powrócić do trybu
fotografowania.
Gdy pokaz się skończy, wyświetli się okno
dialogowe. Aby uruchomić pokaz ponownie,
wybierz Ponów start, natomiast aby powrócić
do menu odtwarzania, wybierz Zakończ.
30 Przewodnik po menu
Wyb. do przesł. do urz. int.
Przycisk G ➜ D menu odtwarzania
Wybierz zdjęcia do przesłania do urządzenia inteligentnego. Filmów nie
można wybierać do przesłania, a zdjęcia są przesyłane w rozmiarze
2 megapikseli.
Opcja
Wybierz zdjęcia
Cofnij wybór ze
wszystkich
Opis
Oznacz zdjęcia do przesłania do urządzenia inteligentnego.
Usuń oznaczenia do przesłania z wszystkich zdjęć.
Przewodnik po menu 31
C Menu fotografowania: opcje fotografowania
Aby wyświetlić menu fotografowania, naciśnij G i wybierz zakładkę
C (menu fotografowania).
Przycisk G
Opcja
Bank menu fotografowania
Rozszerz. banki menu fotogr.
Folder zapisu
Nazwy plików
Wybór gniazda podstawowego
Funkcja gniazda pomocniczego
Sterowanie błyskiem
Obszar zdjęcia
Jakość zdjęcia
Wielkość zdjęcia
Zapisywanie NEF (RAW)
Ustawienia czułości ISO
Balans bieli
Ustaw funkcję Picture Control
0
33
35
35
38
39
39
40
45
46
47
48
49
50
52
Opcja
Dopasuj f. Picture Control
Przestrzeń barw
Aktywna funkcja D-Lighting
Redukcja szumów - dł. naśw.
Reduk. szumów - wys. czuł.
Korekcja winietowania
Automat. korekcja dystorsji
Redukcja migotania
Sposób real. aut. braketingu
Wielokrotna ekspozycja
HDR (wysoki zakres dynamiki)
Fotogr. z interwalometrem
Fotografow. z przesun. Ostrości
Fot. w cichym tr. podgl. na żywo
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat ustawień domyślnych tego menu, patrz
„Ustawienia domyślne menu fotografowania” (0 9).
32 Przewodnik po menu
0
53
56
56
57
57
58
59
60
61
62
69
70
80
81
Bank menu fotografowania
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Opcje menu fotografowania są przechowywane w jednym z czterech
banków. Z wyjątkiem ustawień Rozszerz. banki menu fotogr.,
Wielokrotna ekspozycja, Fotogr. z interwalometrem i Fotografow.
z przesun. Ostrości, zmiana ustawień w jednym banku nie wpływa na
pozostałe. Aby zapisać określoną kombinację często używanych
ustawień, wybierz jeden z czterech banków i wprowadź w aparacie
żądane ustawienia. Nowe ustawienia będą przechowywane w tym
banku nawet po wyłączeniu aparatu i zostaną przywrócone po
następnym wybraniu banku. W pozostałych bankach można
przechowywać inne kombinacje ustawień, co pozwala użytkownikowi
na natychmiastowe przełączanie się z jednej kombinacji na drugą
poprzez wybranie w menu odpowiedniego banku.
Domyślne nazwy czterech banków menu fotografowania to: A, B, C i D.
Wyróżniając bank menu i naciskając 2, można go opatrzyć opisem
o długości do 20 znaków zgodnie z opisem we „Wprowadzanie tekstu”
(0 38).
Przewodnik po menu 33
❚❚ Przywracanie ustawień domyślnych
Aby przywrócić ustawienia domyślne,
wyróżnij bank w menu Bank menu
fotografowania i naciśnij O (Q). Wyświetli
się okno dialogowe potwierdzenia. Wyróżnij
Tak i naciśnij J, aby przywrócić domyślne
ustawienia wybranego banku. Domyślne
ustawienia są wymienione w „Ustawienia
domyślne menu fotografowania” (0 9).
Przycisk O (Q)
A Bank menu fotografowania
Wyświetlacz LCD i ekran Informacje pokazują
bieżący bank menu fotografowania.
A Informacje dodatkowe
Tryb ekspozycji i tryb lampy błyskowej, czas otwarcia migawki i przysłonę można
dodać do banków menu fotografowania, korzystając z opcji Rozszerz. banki
menu fotogr. w menu fotografowania (0 35). Aby uzyskać informacje na temat
używania elementów sterujących na korpusie aparatu do wybierania banku
menu fotografowania, patrz A > ustawienie osobiste f1 (Osobisty przydział
sterowania, 0 130).
34 Przewodnik po menu
Rozszerz. banki menu fotogr.
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wybierz Włącz, aby ujmować tryb ekspozycji, tryb lampy błyskowej, czas
otwarcia migawki (tylko tryby S i M) i przysłonę (tylko tryby A i M)
w informacjach zapisywanych dla każdego z czterech banków menu
fotografowania, aby móc je przywoływać za każdym wybraniem banku.
Wybranie Wyłącz przywołuje wartości aktywne przed wybraniem
Włącz.
Folder zapisu
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Zmieniaj nazwy folderów i wybierz folder, w którym będą zapisywane
kolejne rejestrowane zdjęcia.
Folder
Numer folderu
Nazwa folderu
❚❚ Zmień nazwę
Foldery są opatrzone nazwami folderów o długości 5 znaków, które są
poprzedzone trzycyfrowymi numerami folderów przydzielonymi
automatycznie przez aparat. Domyślna nazwa folderu to „ND850”. Aby
zmienić nazwę nadawaną nowym folderom, wybierz Zmień nazwę
i zmień nazwę folderu zgodnie z opisem we „Wprowadzanie tekstu”
(0 38). W razie potrzeby, domyślną nazwę można przywrócić, naciskając
i przytrzymując przycisk O (Q), gdy wyświetlona jest klawiatura. Nazw
istniejących folderów nie można zmieniać.
Przewodnik po menu 35
❚❚ Wybierz folder według numeru
Aby wybierać foldery według numeru lub utworzyć nowy folder
o bieżącej nazwie folderu i z nowym numerem folderu:
1 Wybierz opcję Wybierz folder według
numeru.
Wyróżnij Wybierz folder według numeru
i naciśnij 2. Zostanie wyświetlone okno
dialogowe, z podkreślonym aktualnie
wybranym gniazdem podstawowym.
2 Wybierz numer folderu.
Naciskaj 4 lub 2, aby wyróżnić cyfrę, a następnie naciskaj 1 lub 3,
aby zmienić wartość. Jeśli folder o wybranym numerze już istnieje,
po lewej stronie jego numeru pojawi się ikona W, X lub Y:
• W: folder jest pusty.
• X: folder jest częściowo zapełniony.
• Y: folder zawiera 5000 zdjęć lub zdjęcie o numerze 9999. Nie
można w nim zapisywać kolejnych fotografii.
O karcie, na której przechowywany jest folder, informuje ikona
gniazda karty w prawym górnym rogu okna dialogowego „wybierz
folder według numeru”. To, która karta jest używana do nowych
folderów, zależy od opcji aktualnie wybranej dla Funkcja gniazda
pomocniczego (0 39).
3 Zapisz zmiany i wyjdź z tego menu.
Naciśnij J, aby zakończyć czynność i powrócić do głównego menu
(aby zakończyć bez zmiany folderu zapisu, naciśnij przycisk G).
Jeśli folder o podanym numerze jeszcze nie istnieje, zostanie
utworzony nowy folder. Kolejne rejestrowane zdjęcia będą
zapisywane w wybranym folderze, dopóki nie zostanie on
zapełniony.
36 Przewodnik po menu
❚❚ Wybierz folder z listy
Aby wybrać folder z listy istniejących folderów:
1 Wybierz opcję Wybierz folder z listy.
Wyróżnij Wybierz folder z listy i naciśnij
2.
2 Wyróżnij folder.
Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić folder.
3 Wybierz wyróżniony folder.
Naciśnij J, aby wybrać wyróżniony folder i powrócić do głównego
menu. Kolejne rejestrowane zdjęcia będą zapisywane w wybranym
folderze.
D Numery folderów i plików
Gdy numer folderu osiągnie 999, nie będą tworzone nowe foldery, przez co spust
migawki zostanie zablokowany, gdy numer pliku osiągnie 9999 lub liczba plików
w folderze osiągnie 5000, lub jeśli podejmie się próbę nagrania filmu, gdy aparat
obliczy, że liczba plików potrzebnych do zarejestrowania filmu o maksymalnej
długości spowodowałaby utworzenie pliku o numerze wyższym niż 9999 lub
folderu zawierającego ponad 5000 plików. Aby kontynuować fotografowanie,
utwórz folder o numerze mniejszym niż 999 lub spróbuj zmienić opcje wybrane
dla Rozmiar klatki/liczba klatek i Jakość filmów (0 84, 85).
A Czas rozruchu
Jeśli karta pamięci zawiera bardzo dużą liczbę folderów lub plików,
uruchamianie aparatu może wymagać więcej czasu.
Przewodnik po menu 37
Nazwy plików
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Zdjęcia są zapisywane w plikach, których nazwy składają się z ciągu
„DSC_” lub, w przypadku zdjęć używających przestrzeni barw Adobe
RGB (0 56), „_DSC” i czterocyfrowego numeru pliku oraz trzyliterowego
rozszerzenia (np. „DSC_0001.JPG”). Opcja Nazwy plików służy do
wybierania trzech liter zastępujących litery „DSC” w nazwie pliku,
zgodnie z opisem we „Wprowadzanie tekstu” (0 38).
A Wprowadzanie tekstu
Okno dialogowe jest wyświetlane, gdy wystąpi potrzeba wprowadzenia tekstu.
Stukaj w litery na klawiaturze ekranu dotykowego. Można również użyć
wybieraka wielofunkcyjnego, aby wyróżnić żądany znak w obszarze klawiatury
i nacisnąć środek wybieraka wielofunkcyjnego, aby wprowadzić wyróżniony
znak w bieżącym położeniu kursora (zwróć uwagę, że jeśli znak zostanie
wprowadzony, gdy pole jest pełne, ostatni znak z pola zostanie usunięty). Aby
usunąć znak znajdujący się pod kursorem, naciśnij przycisk O (Q). Aby
przesunąć kursor w nowe położenie, stuknij w ekran lub przytrzymaj przycisk
W (M) i naciskaj 4 lub 2. Aby zakończyć wpis i powrócić do poprzedniego
menu, naciśnij J. Aby zakończyć bez akceptacji wpisanego tekstu, naciśnij G.
Obszar wyświetlania tekstu
Obszar klawiatury
38 Przewodnik po menu
A Rozszerzenia
Stosowane są następujące rozszerzenia: „.NEF” dla zdjęć w formacie NEF (RAW),
„.TIF” dla zdjęć w formacie TIFF (RGB), „.JPG” dla zdjęć w formacie JPEG, „.MOV”
dla filmów MOV, „.MP4” dla filmów MP4 i „.NDF” dla plików z danymi
wzorcowymi dla funkcji usuwania kurzu. We wszystkich parach zdjęć zapisanych
z ustawieniem jakości zdjęcia NEF (RAW)+JPEG, zdjęcia w formacie NEF i JPEG
mają takie same nazwy plików, ale różne rozszerzenia.
Wybór gniazda podstawowego
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wybierz podstawowe gniazdo do fotografowania i odtwarzania.
Wybierz Gniazdo kart XQD, aby wybrać kartę w gnieździe kart XQD jako
kartę podstawową, lub Gniazdo kart SD, aby wybrać kartę SD.
Funkcja gniazda pomocniczego
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wybierz funkcje przypisane do karty podstawowej i do karty
pomocniczej, kiedy do aparatu włożone są dwie karty pamięci.
Wybierz pomiędzy Przepełnienie (karta pomocnicza jest używana tylko
wtedy, gdy karta podstawowa jest pełna), Kopia zapasowa (każde
zdjęcie jest zapisywane na karcie podstawowej i na karcie pomocniczej)
oraz RAW gn. pods. – JPEG gn. pom. (jak dla Kopia zapasowa, z tą
różnicą, że kopie w formacie NEF/RAW zdjęć zarejestrowanych
z ustawieniem NEF/RAW + JPEG są rejestrowane tylko na karcie
podstawowej, a kopie JPEG tylko na karcie pomocniczej).
Przewodnik po menu 39
Sterowanie błyskiem
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wybierz tryb sterowania błyskiem dla
opcjonalnych lamp błyskowych
zamontowanych na sankach mocujących
aparatu i dostosuj ustawienia dla
fotografowania z lampą umieszczoną poza
aparatem. Aby uzyskać informacje na temat
fotografowania z użyciem wielu lamp
błyskowych, patrz „Opcjonalne lampy błyskowe” (0 219).
❚❚ Tryb sterowania błyskiem
Kiedy na aparacie zamontowana jest lampa
SB-5000, SB-500, SB-400 lub SB-300, tryb
sterowania błyskiem, moc błysku i inne
ustawienia lampy błyskowej można
regulować za pomocą elementu Sterowanie
błyskiem > Tryb sterowania błyskiem
w menu fotografowania (w przypadku lampy
SB-5000 te ustawienia można również regulować za pomocą elementów
sterujących na lampie błyskowej). Dostępne opcje różnią się
w zależności od używanej lampy błyskowej, a opcje wyświetlone pod
Tryb sterowania błyskiem różnią się w zależności od wybranego trybu.
Ustawienia dla innych lamp błyskowych można regulować wyłącznie
przy pomocy elementów sterujących na lampach błyskowych.
40 Przewodnik po menu
• TTL: tryb i-TTL. W przypadku lamp SB-500, SB-400 i SB-300 kompensację
błysku można regulować przyciskiem W (M).
• Aut. błysk lampy zewnętrznej: w tym trybie moc jest regulowana
automatycznie w zależności od natężenia światła odbijanego przez
fotografowany obiekt. Kompensacja błysku jest również dostępna.
Automatyczny błysk lampy zewnętrznej obsługuje tryby „automatyki
przysłony” (qA) oraz „automatyki bez TTL” (A); automatyka bez TTL
jest wybierana automatycznie, jeśli podłączony jest obiektyw bez
procesora bez podania ogniskowej i otworu względnego z użyciem
opcji Dane obiektywu bez CPU w menu ustawień (0 169).
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja lampy błyskowej.
• Manualny z preselekcją odległości: wybierz odległość od fotografowanego
obiektu, a moc błysku zostanie dostosowana automatycznie.
Kompensacja błysku jest również dostępna.
• Tryb manualny: wybierz poziom mocy błysku ręcznie.
• Błysk stroboskopowy: lampa błyskowa emituje błysk raz za razem, gdy
migawka jest otwarta, tworząc efekt wielokrotnej ekspozycji. Wybierz
moc błysku (Wyjście), maksymalną liczbę emisji błysku przez lampę
(Powtórz.) oraz liczbę emisji błysku przez lampę na sekundę (Częstot.,
podana w hercach). Opcje dostępne dla Powtórz. są różne
w zależności od opcji wybranych dla Wyjście i Częstot.; aby uzyskać
szczegółowe informacje, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do
lampy błyskowej.
Przewodnik po menu 41
❚❚ Opcje bezprzew. ster. błyskiem
Dostosuj ustawienia dla jednoczesnego
bezprzewodowego sterowania wieloma
zdalnymi lampami błyskowymi. Ta opcja jest
dostępna tylko wtedy, gdy do aparatu
podłączona(y) jest lampa błyskowa SB-5000
lub SB-500 albo bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania WR-R10.
Opcja
Y
Y/Z
Z
Opis
Zdalne lampy błyskowe są sterowane z użyciem błysków
o niskim natężeniu emitowanych przez główną lampę
Optyczny AWL błyskową. Dostępne tylko w połączeniu z lampą SB-5000
lub SB-500 zamontowaną na sankach mocujących
aparatu.
Ta opcja przeznaczona jest do fotografowania z użyciem
lamp błyskowych sterowanych zarówno optycznie, jak
i radiowo. Wybierz tę opcję, jeśli korzystasz jednocześnie
Optycznoz pilota WR-R10 i lampy SB-500 zamontowanej na
radiowy AWL
sankach mocujących aparatu. Sterowanie zdalnymi
lampami jest automatycznie ustawione na Błysk
grupowy (0 43).
Zdalne lampy błyskowe są sterowane przez sygnały
radiowe emitowane przez pilot WR-R10 podłączony do
Radiowy AWL aparatu. Dostępne tylko w połączeniu z pilotem WR-R10
i zdalnymi lampami błyskowymi obsługującymi radiowy
AWL.
Fotografowanie z użyciem zdalnych lamp błyskowych
Wyłącz
wyłączone.
A Pilot WR-R10
Adapter WR-A10 jest wymagany podczas korzystania z pilota WR-R10. Dopilnuj,
aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe WR-R10 do najnowszej wersji
(wersji 3.0 lub nowszej). Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji
oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę internetową firmy Nikon
przeznaczoną dla swojego regionu.
42 Przewodnik po menu
❚❚ Sterowanie zdalnymi lampami
Można wybierać spośród następujących opcji
fotografowania z użyciem zdalnych lamp
błyskowych.
Opcja
Błysk grupowy
Szybkie sterow.
funkcją bezprz.
Zdalny błysk
stroboskopowy
Opis
Wybierz oddzielny tryb sterowania lampą błyskową i poziom
mocy błysku dla każdej z grup zdalnych lamp błyskowych. Jeśli
Optyczny AWL lub Optyczno-radiowy AWL jest wybrane dla
Opcje bezprzew. ster. błyskiem (0 42), można wybrać kanał
używany przez lampę główną do komunikacji ze zdalnymi
lampami błyskowymi.
Wybierz, aby kontrolować ogólny poziom mocy błysku. Użyj
Opcje szyb. ster. funkcją bezprz., aby wyregulować stosunek
mocy między grupami A i B oraz ręcznie ustawić poziom mocy dla
grupy C (lampa główna nie emituje błysku). Można również
dostosować kompensację błysku dla grup A i B oraz, jeśli
Optyczny AWL lub Optyczno-radiowy AWL jest wybrane dla
Opcje bezprzew. ster. błyskiem (0 42), wybrać kanał używany
przez lampę główną do komunikacji ze zdalnymi lampami
błyskowymi.
Lampy błyskowe emitują błysk raz za razem, gdy migawka jest
otwarta, tworząc efekt wielokrotnej ekspozycji. Wybierz moc
błysku (Wyjście), maksymalną liczbę emisji błysku przez lampy
błyskowe (Powtórz.), liczbę emisji błysku przez lampy na sekundę
(Częstot.) oraz, jeśli Optyczny AWL lub Optyczno-radiowy AWL
jest wybrane dla Opcje bezprzew. ster. błyskiem (0 42), kanał
używany przez lampę główną do komunikacji ze zdalnymi
lampami błyskowymi. Zwróć uwagę, że sumaryczna liczba emisji
błysku przez lampy błyskowe może się różnić w zależności od
opcji wybranych dla Wyjście oraz Częstot. Szczegółowe
informacje zawiera dokumentacja dołączona do lamp
błyskowych.
Przewodnik po menu 43
❚❚ Dane zdalnych lamp poł. radiowo
Wyświetl lampy błyskowe aktualnie
sterowane za pomocą radiowego AWL.
44 Przewodnik po menu
Obszar zdjęcia
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wybierz obszar zdjęcia i włącz lub wyłącz wyświetlanie maski w wizjerze.
❚❚ Wybierz obszar zdjęcia
Aparat oferuje wybór następujących obszarów zdjęcia:
Opcja
Opis
Zdjęcia są rejestrowane w formacie FX z kątem widzenia
odpowiadającym obiektywowi NIKKOR w aparacie formatu
małoobrazkowego (35 mm).
Wybranie tej opcji zmniejsza kąt widzenia i zwiększa
widoczną ogniskową obiektywu o około 1,2×.
Zdjęcia są rejestrowane w formacie DX. Aby obliczyć
przybliżoną ogniskową obiektywu w formacie 35 mm,
pomnóż aktualną wartość przez 1,5.
c
FX (36×24)
l
1,2× (30×20)
a
DX (24×16)
b
m
5:4 (30×24)
Zdjęcia są rejestrowane ze współczynnikiem proporcji 5 : 4.
1:1 (24×24)
Zdjęcia są rejestrowane ze współczynnikiem proporcji 1 : 1.
❚❚ Auto. kadr w formacie DX
Jeśli wybrane jest Włącz, zdjęcia robione obiektywem DX będą
automatycznie rejestrowane w formacie DX z użyciem obszaru zdjęcia
DX (24×16).
❚❚ Wyświetlanie maski w wizjerze
Jeśli wybrane jest Włącz, obszar poza obszarami 1,2× (30×20),
DX (24×16), 5:4 (30×24) i 1:1 (24×24) będzie wyświetlony w kolorze
szarym w wizjerze.
Przewodnik po menu 45
Jakość zdjęcia
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wybierz format pliku i stopień kompresji (jakość zdjęcia).
Opcja
Typ pliku
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW) +
JPEG fine★/
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) +
JPEG normal★/
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG basic★/
NEF (RAW) +
JPEG basic
JPEG fine★/
JPEG fine
JPEG normal★/
JPEG normal
JPEG basic★/
JPEG basic
TIFF (RGB)
Opis
Nieprzetworzone dane z matrycy (tzw. dane RAW) są
zapisywane bez dodatkowego przetwarzania.
Ustawienia, takie jak balans bieli i kontrast, można
dostosować po zakończeniu fotografowania.
Rejestrowane są dwa zdjęcia: jedno zdjęcie NEF (RAW)
i jedno zdjęcie JPEG o jakości „fine”.
NEF/
JPEG
Rejestrowane są dwa zdjęcia: jedno zdjęcie NEF (RAW)
i jedno zdjęcie JPEG o jakości „normal”.
Rejestrowane są dwa zdjęcia: jedno zdjęcie NEF (RAW)
i jedno zdjęcie JPEG o jakości „basic”.
JPEG
TIFF
(RGB)
46 Przewodnik po menu
Zapisywanie zdjęć JPEG ze stopniem kompresji
wynoszącym około 1 : 4 (jakość „fine”).
Zapisywanie zdjęć JPEG ze stopniem kompresji
wynoszącym około 1 : 8 (jakość „normal”).
Zapisywanie zdjęć JPEG ze stopniem kompresji
wynoszącym około 1 : 16 (jakość „basic”).
Rejestruj nieskompresowane zdjęcia w formacie
TIFF-RGB z głębią kolorów wynoszącą 8 bitów na kanał
(kolory 24-bitowe). Format TIFF jest obsługiwany przez
szeroki wachlarz programów do obróbki zdjęć.
A Kompresja JPEG
Opcje jakości zdjęcia oznaczone gwiazdką („★”) korzystają z kompresji
przeznaczonej do zapewniania maksymalnej jakości, a rozmiar plików różni się
w zależności od fotografowanej scenerii. Opcje bez gwiazdki korzystają z rodzaju
kompresji przeznaczonego do uzyskiwania mniejszych plików, a pliki zwykle
mają mniej więcej taki sam rozmiar, niezależnie od fotografowanej scenerii.
Wielkość zdjęcia
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wybierz wielkość w pikselach zdjęć rejestrowanych aparatem. Wybierz
JPEG/TIFF, aby wybrać wielkość zdjęć w formacie JPEG i TIFF, lub
wybierz NEF (RAW), aby wybrać wielkość zdjęć w formacie NEF (RAW).
Obszar zdjęcia
FX (36×24;
format FX)
1,2× (30×20)
DX (24×16;
format DX)
5:4 (30×24)
1:1 (24×24)
Opcja
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Wielkość
(w pikselach)
8256 × 5504
6192 × 4128
4128 × 2752
6880 × 4584
5152 × 3432
3440 × 2288
5408 × 3600
4048 × 2696
2704 × 1800
6880 × 5504
5152 × 4120
3440 × 2752
5504 × 5504
4128 × 4128
2752 × 2752
Rozmiar wydruku (cm) *
69,9 × 46,6
52,4 × 35,0
35,0 × 23,3
58,3 × 38,8
43,6 × 29,1
29,1 × 19,4
45,8 × 30,5
34,3 × 22,8
22,9 × 15,2
58,3 × 46,6
43,6 × 34,9
29,1 × 23,3
46,6 × 46,6
35,0 × 35,0
23,3 × 23,3
* Przybliżony rozmiar dla druku z rozdzielczością 300 dpi. Rozmiar odbitki w calach równa się wielkości zdjęcia
w pikselach podzielonej przez rozdzielczość drukarki wyrażoną w punktach na cal (ang. dots per inch;
1 cal = około 2,54 cm).
Przewodnik po menu 47
Zapisywanie NEF (RAW)
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wybierz typ kompresji i głębię kolorów zdjęć NEF (RAW).
❚❚ Kompresja NEF (RAW)
Opcja
N
Skompresowane
bezstratnie
O
Skompresowane
Opis
Zdjęcia NEF są kompresowane przy pomocy
odwracalnego algorytmu, co zmniejsza rozmiar plików
o około 20–40% bez wpływu na jakość obrazu.
Zdjęcia NEF są kompresowane przy pomocy
nieodwracalnego algorytmu, co zmniejsza rozmiar
plików o około 35–55% prawie bez wpływu na jakość
obrazu.
Nieskompresowane Zdjęcia NEF nie są kompresowane.
❚❚ Głębia kolorów NEF (RAW)
Opcja
q
12-bitowa
r
14-bitowa
48 Przewodnik po menu
Opis
Zdjęcia NEF (RAW) są zapisywane z 12-bitową głębią
kolorów.
Zdjęcia NEF (RAW) są zapisywane z 14-bitową głębią
kolorów, co powoduje zwiększenie rozmiaru plików
w porównaniu z 12-bitową głębią kolorów, ale zwiększa
ilość zapisywanych danych o kolorach.
Ustawienia czułości ISO
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Dostosuj ustawienia czułości ISO dla zdjęć.
Opcja
Opis
Dostosuj czułość ISO. Wybierz wartość z zakresu od ISO 64
do 25600. Wartości od około 0,3 EV do 1 EV poniżej ISO 64
Czułość ISO
i od 0,3 do 2 EV powyżej ISO 25600 są również dostępne do
użytku w szczególnych sytuacjach.
Jeśli wybrane jest Włącz, aparat będzie automatycznie
dostosowywać czułość ISO, jeśli uzyskanie optymalnej
ekspozycji z wartością wybraną dla Czułość ISO będzie
niemożliwe. Można wybrać maksymalną czułość, aby
zapobiec nadmiernemu podnoszeniu czułości ISO, a także
Automatyczny dobór czas otwarcia migawki, powyżej którego będzie
ISO
interweniować automatyczny dobór ISO, aby zapobiec
niedoświetleniu w trybach P i A (maksymalny czas otwarcia
migawki; wybierz wartość z zakresu od 1/4000 s do 30 s).
Maksymalną czułość ISO dla zdjęć robionych z użyciem
opcjonalnej lampy błyskowej można wybrać za pomocą
opcji Maksymalna czułość z M.
Przewodnik po menu 49
Balans bieli
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Dopasuj balans bieli do źródła światła.
Opcja
v
Automatyczny
Zach. biel (zred. ciepłe kolory)
Normalny
Zach. ciepłe barwy światła
D
J
I
Autom. dla naturaln. oświetl.
Opis
Balans bieli jest regulowany automatycznie
w celu uzyskania optymalnych rezultatów
w przypadku większości źródeł światła. Aby
uzyskać najlepsze rezultaty, używaj obiektywu
typu G, E lub D. Jeśli opcjonalna lampa
błyskowa wyemituje błysk, rezultaty zostaną
odpowiednio dostosowane.
Balans bieli dostosowany jest pod kątem
naturalnego światła, zapewniając kolory
bardziej zbliżone do widocznych gołym okiem.
Światło żarowe
Stosuj przy oświetleniu żarowym.
Światło jarzeniowe
Stosuj przy oświetleniu:
Lampy sodowe
• Lampami sodowymi (używanymi
w budynkach sportowych).
Ciepłe białe jarzeniowe
• Ciepłym białym światłem jarzeniowym.
Białe jarzeniowe
• Białym światłem jarzeniowym.
Zimne białe jarzeniowe
• Zimnym białym światłem jarzeniowym.
Białe dzienne jarzeniowe
• Dziennym białym światłem jarzeniowym.
Dzienne jarzeniowe
• Dziennym światłem jarzeniowym.
Rtęciowe wysokie temperatury
• Źródłami światła o wysokiej temperaturze
barwowej (np. lampami rtęciowymi).
Stosuj dla obiektów oświetlonych
bezpośrednio światłem słonecznym.
H
Światło słoneczne
N
Lampa błyskowa
Używaj z opcjonalnymi lampami błyskowymi.
G
Pochmurno
Stosuj przy oświetleniu naturalnym w ciągu
dnia, przy dużym zachmurzeniu.
50 Przewodnik po menu
Opcja
Opis
Stosuj dla obiektów w cieniu przy oświetleniu
naturalnym w ciągu dnia.
M
Cień
K
Wybór temperatury barwowej Wybierz temperaturę barwową z listy wartości.
L
Pomiar manualny
Użyj fotografowanego obiektu, źródła światła
lub istniejącej fotografii jako punktu
odniesienia dla balansu bieli.
Przewodnik po menu 51
Ustaw funkcję Picture Control
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wybierz sposób przetwarzania nowych zdjęć. Wybierz w zależności od
rodzaju scenerii lub swoich zamierzeń twórczych.
Opcja
n
Automatycznie
Q
Standardowe
R
Neutralne
S
Żywe
T
Monochromatyczne
o
Portret
p
Krajobraz
q
Równomierne
52 Przewodnik po menu
Opis
Aparat automatycznie dostosowuje odcienie
i zabarwienie w oparciu o ustawienie Standardowe
funkcji Picture Control. Cera fotografowanych osób
będzie wyglądała na gładszą, a elementy, takie jak
roślinność i niebo na zdjęciach plenerowych, będą
wyglądać na bardziej żywe w porównaniu do zdjęć
zrobionych z użyciem ustawienia Standardowe funkcji
Picture Control.
Standardowe przetwarzanie w celu uzyskania
zrównoważonych efektów. Ustawienie zalecane
w większości przypadków.
Minimalne przetwarzanie zapewniające naturalne
efekty. Wybierz w przypadku zdjęć, które będą później
przetwarzane lub retuszowane.
Zdjęcia są modyfikowane pod kątem uzyskania żywego
efektu, typowego dla odbitek fotograficznych. Wybierz
w przypadku zdjęć, na których kolory podstawowe
mają być uwydatnione.
Rób zdjęcia monochromatyczne.
Przetwarzanie zdjęć portretowych w celu osiągnięcia
naturalnego wyglądu faktury skóry i jej wygładzenia.
Zapewnia uzyskanie żywych krajobrazów i panoram
miejskich.
Szczegóły są zachowywane w szerokim zakresie tonów,
od obszarów prześwietlonych do zacienionych.
Wybierz w przypadku zdjęć, które będą później
intensywnie przetwarzane lub retuszowane.
Dopasuj f. Picture Control
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Utwórz osobiste ustawienia Picture Control.
Opcja
Zapisz/edytuj
Zmień nazwę
Usuwanie
Ładuj/zapisz
Opis
Utwórz nowe osobiste ustawienie Picture Control w oparciu
o istniejące gotowe lub osobiste ustawienie Picture Control albo
dokonaj edycji istniejącego osobistego ustawienia Picture
Control (0 54).
Zmień nazwę wybranego ustawienia Picture Control.
Usuń wybrane ustawienie Picture Control.
Korzystaj z poniższych opcji, aby kopiować osobiste ustawienia
Picture Control na karty pamięci i z kart pamięci (jeśli włożone są
dwie karty pamięci, użyta zostanie karta w gnieździe
podstawowym; 0 39). Po skopiowaniu na karty pamięci osobiste
ustawienia Picture Control mogą być używane w innych
aparatach lub w zgodnym oprogramowaniu.
• Kopiuj do aparatu: skopiuj osobiste ustawienia Picture Control
z karty pamięci do osobistych ustawień Picture Control od C-1
do C-9 w aparacie i nazwij je zgodnie z własnymi potrzebami.
• Usuwanie z karty: usuń wybrane osobiste ustawienia Picture
Control z karty pamięci.
• Kopiuj na kartę: skopiuj osobiste ustawienie Picture Control (od
C-1 do C-9) z aparatu do wybranego miejsca docelowego (od
1 do 99) na karcie pamięci.
Przewodnik po menu 53
❚❚ Tworzenie osobistych ustawień Picture Control
Ustawienia Picture Control fabrycznie zapisane w aparacie można
modyfikować i zapisywać jako osobiste ustawienia Picture Control.
1 Wybierz Zapisz/edytuj.
Wyróżnij Zapisz/edytuj i naciśnij 2.
2 Wybierz ustawienie Picture Control.
Wyróżnij istniejące ustawienie Picture
Control i naciśnij 2 lub naciśnij J, aby
przejść do kroku 4 w celu zapisania kopii
wyróżnionego ustawienia Picture Control
bez przeprowadzania dalszych
modyfikacji.
3 Dokonaj edycji wybranego ustawienia
Picture Control.
Aby anulować wszelkie zmiany i rozpocząć
od początku od ustawień domyślnych,
naciśnij przycisk O (Q). Naciśnij J po
zakończeniu regulacji ustawień.
4 Wybierz miejsce docelowe.
Wybierz miejsce docelowe dla osobistego
ustawienia Picture Control (od C-1 do C-9)
i naciśnij 2.
54 Przewodnik po menu
5 Nazwij ustawienie Picture Control.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe wprowadzania tekstu.
Domyślnie nowe ustawienia Picture Control otrzymują nazwy
poprzez dodanie dwucyfrowego numeru (przydzielanego
automatycznie) do nazwy pierwotnego ustawienia Picture Control.
Aby wybrać inną nazwę, zmień nazwę ustawienia Picture Control
zgodnie z opisem we „Wprowadzanie tekstu” (0 38). Stukaj
w przycisk wyboru klawiatury, aby przełączać kolejno między
klawiaturą zawierającą duże litery, klawiaturą zawierającą małe litery
i klawiaturą zawierającą symbole. Nazwy osobistych ustawień Picture
Control mogą mieć maksymalną długość dziewiętnastu znaków.
Wszelkie znaki po dziewiętnastym zostaną usunięte.
Obszar nazwy
Obszar klawiatury
Wybór klawiatury
A Opcje osobistych ustawień Picture Control
Opcje dostępne dla osobistych ustawień Picture Control są takie same, jak dla
ustawień, na których osobiste ustawienia Picture Control są oparte.
A Ikona pierwotnego ustawienia Picture Control
Pierwotne ustawienie Picture Control zapisane
w aparacie, na którym oparte jest osobiste
ustawienie Picture Control, oznaczone jest ikoną
w prawym górnym rogu ekranu edycji.
Ikona pierwotnego
ustawienia Picture Control
Przewodnik po menu 55
Przestrzeń barw
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Przestrzeń barw określa gamę kolorów, które mogą być reprodukowane
przez dane urządzenie. sRGB jest zalecana do drukowania i wyświetlania
do ogólnych zastosowań, a Adobe RGB, dzięki szerszej gamie barw, jest
zalecana do profesjonalnej publikacji i druku komercyjnego.
A Adobe RGB
Aby uzyskać dokładną reprodukcję kolorów, zdjęcia Adobe RGB wymagają
aplikacji, ekranów i drukarek obsługujących zarządzanie kolorami.
A Przestrzeń barw
Programy ViewNX-i i Capture NX-D automatycznie wybierają poprawną
przestrzeń barw podczas otwierania zdjęć utworzonych tym aparatem. Rezultaty
nie są gwarantowane w przypadku oprogramowania innych firm.
Aktywna funkcja D-Lighting
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Zachowuj szczegóły w prześwietlonych i zacienionych obszarach kadru,
uzyskując zdjęcia z naturalnym kontrastem.
Opcja
Automatyczna
Opis
Aparat automatycznie dostosowuje pracę aktywnej funkcji
D-Lighting do warunków fotografowania.
Bardzo wysoka/
Zwiększona/
Wybierz poziom aktywnej funkcji D-Lighting.
Normalna/
Zmniejszona
Wyłącz
Aktywna funkcja D-Lighting wyłączona.
56 Przewodnik po menu
Redukcja szumów - dł. naśw. (Redukcja szumów dla
długich czasów naświetlania)
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Jeśli wybrane jest ustawienie Włącz, zdjęcia
zrobione z czasem otwarcia migawki
dłuższym niż 1 s będą przetwarzane w celu
ograniczenia szumów (jasnych punktów lub
mgły). Powoduje to około dwukrotne
wydłużenie czasu przetwarzania. Podczas
przetwarzania symbol „l m” miga na
wskaźnikach czasu otwarcia migawki/
przysłony, a robienie zdjęć jest niemożliwe
(jeśli aparat zostanie wyłączony przed zakończeniem przetwarzania,
zdjęcie zostanie zapisane, ale bez przeprowadzenia redukcji szumów).
W trybie zdjęć seryjnych spadnie liczba klatek na sekundę, a podczas
przetwarzania zdjęć zmniejszy się pojemność bufora pamięci.
Reduk. szumów - wys. czuł.
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Zdjęcia robione z wysokimi wartościami czułości ISO mogą być
przetwarzane w celu redukcji „szumów”.
Opcja
Opis
Ogranicz występowanie szumów (losowo rozmieszczonych jasnych
Zwiększona/
pikseli), zwłaszcza na zdjęciach zarejestrowanych z wysoką czułością
Normalna/
ISO. Wybierz stopień przeprowadzanej redukcji szumów spośród
Zmniejszona
Zwiększona, Normalna i Zmniejszona.
Redukcja szumów jest przeprowadzana tylko w razie potrzeby
Wyłącz
i nigdy w stopniu tak wysokim, jak w przypadku wybrania ustawienia
Zmniejszona.
Przewodnik po menu 57
Korekcja winietowania
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
„Winietowanie” to spadek jasności na krawędziach zdjęcia. Korekcja
winietowania zmniejsza winietowanie dla obiektywów typu G,
E i D (z wyłączeniem obiektywów PC). Jej efekty są różne dla różnych
obiektywów i są najbardziej widoczne przy maksymalnym otworze
przysłony (otworze względnym). Wybierz pomiędzy ustawieniami
Zwiększona, Normalna, Zmniejszona i Wyłącz.
D Korekcja winietowania
W zależności od scenerii, warunków fotografowania i rodzaju obiektywu, na
zdjęciach TIFF i JPEG mogą pojawiać się szumy (mgła) lub może na nich
występować zróżnicowanie jasności peryferyjnej, a osobiste ustawienia Picture
Control i gotowe ustawienia Picture Control zmodyfikowane w stosunku do
ustawień domyślnych mogą nie dawać oczekiwanych rezultatów. Zrób zdjęcia
próbne i sprawdź rezultaty na monitorze. Korekcja winietowania nie ma
zastosowania do filmów ani wielokrotnych ekspozycji.
58 Przewodnik po menu
Automat. korekcja dystorsji
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Aby redukować dystorsję beczkowatą podczas fotografowania przy
użyciu obiektywu szerokokątnego oraz dystorsję poduszkowatą
podczas fotografowania przy użyciu teleobiektywu, wybierz Włącz
(zwróć uwagę, że krawędzie obszaru widocznego w wizjerze mogą
zostać wycięte z ostatecznej fotografii, a czas niezbędny do
przetwarzania fotografii przed rozpoczęciem zapisu może się wydłużyć).
Ta opcja nie ma zastosowania do filmów i jest dostępna jedynie
z obiektywami typu G, E i D (z wyjątkiem obiektywów PC, obiektywów
typu „rybie oko” i niektórych innych obiektywów). Uzyskanie rezultatów
w przypadku innych obiektywów nie jest gwarantowane. Przed użyciem
automatycznej korekcji dystorsji z obiektywami DX, wybierz Włącz dla
Auto. kadr w formacie DX lub wybierz obszar zdjęcia DX (24×16);
wybranie innych opcji może spowodować powstanie silnie przyciętych
zdjęć lub zdjęć z dużą dystorsją peryferyjną (0 45).
A Retusz: korekta dystorsji
Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia kopii istniejących zdjęć ze
zredukowaną dystorsją beczkowatą i poduszkowatą, patrz „Korekta dystorsji”
(0 206).
Przewodnik po menu 59
Redukcja migotania
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Ogranicz występowanie pasm lub (na zdjęciach zrobionych w trybach
seryjnego wyzwalania migawki) nierównomiernej ekspozycji lub
nierównomiernego zabarwienia spowodowane migotaniem takich
źródeł światła, jak lampy jarzeniowe lub rtęciowe podczas
fotografowania z użyciem wizjera.
Opcja
Opis
Gdy wybrane jest Włącz, aparat będzie regulować czas
Ustaw. redukcji rejestracji zdjęć, aby zmniejszyć skutki migotania. Zwróć
migotania
uwagę, że liczba klatek rejestrowanych na sekundę może
spadać, gdy redukcja migotania jest włączona.
Gdy wybrane jest Włącz, ikona
FLICKER (Migotanie) będzie
wyświetlana w wizjerze
w przypadku wykrycia migotania
w momencie wciśnięcia spustu
Wskaźnik redukcji migawki do połowy. Jeśli
migotania
migotanie zostanie wykryte, gdy
Wyłącz jest wybrane dla Ustaw.
Ikona FLICKER (Migotanie)
redukcji migotania, ikona
będzie migać. Aby włączyć
redukcję migotania, wybierz Włącz dla Ustaw. redukcji
migotania.
60 Przewodnik po menu
A Redukcja migotania w menu fotografowania
Zrób zdjęcie próbne i obejrzyj rezultaty przed wykonaniem kolejnych zdjęć.
Redukcja migotania może wykrywać migotanie z częstotliwością 100 i 120 Hz
(związane z zasilaniem prądem zmiennym o częstotliwości, odpowiednio,
50 i 60 Hz). Migotanie może nie zostać wykryte lub uzyskanie zamierzonych
efektów może być niemożliwe w przypadku ciemnego tła, jasnych źródeł światła
lub oświetlenia dekoracyjnego i oświetlenia innego niż standardowe.
W zależności od źródła światła, może występować nieznaczne opóźnienie
wyzwolenia migawki. Podczas rejestrowania zdjęć seriami liczba klatek
rejestrowanych na sekundę może spaść lub być bardzo zmienna. Poza tym,
uzyskanie oczekiwanych rezultatów może być niemożliwe, jeśli częstotliwość
zasilania zmieni się podczas fotografowania.
Redukcja migotania nie działa z czasami otwarcia migawki dłuższymi niż 1/100 s
(wliczając Czas B i Czas), lub gdy MUP jest wybrane jako tryb wyzwalania migawki
albo tryb opóźnienia ekspozycji jest włączony.
Sposób real. aut. braketingu
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wybierz ustawienie lub ustawienia modyfikowane podczas pracy
automatycznego braketingu. Wybierz Braketing mocy błysku i AE (j),
aby przeprowadzać braketing ekspozycji i mocy błysku, Braketing AE
(k), aby przeprowadzać tylko braketing ekspozycji, Braketing mocy
błysku (l), aby przeprowadzać tylko braketing mocy błysku, Braketing
balansu bieli (m), aby przeprowadzać braketing balansu bieli, lub
Braketing ADL (y), aby przeprowadzać braketing z użyciem aktywnej
funkcji D-Lighting. Zwróć uwagę, że braketing balansu bieli jest
niedostępny przy ustawieniach jakości zdjęcia NEF (RAW) lub NEF
(RAW) + JPEG.
Przewodnik po menu 61
Wielokrotna ekspozycja
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Zarejestruj od dwóch do dziesięciu ekspozycji w formacie NEF (RAW)
jako jedno zdjęcie.
Opcja
Opis
• 0 Włącz (seria): zarejestruj serię wielokrotnych ekspozycji.
Wybierz Wyłącz, aby przywrócić normalne fotografowanie.
Tryb wielokrotnej
• Włącz (poj. zdjęcie): zarejestruj jedną wielokrotną ekspozycję.
ekspozycji
• Wyłącz: wyjdź z menu bez tworzenia dodatkowych
wielokrotnych ekspozycji.
Liczba zdjęć
Wybierz liczbę ekspozycji do połączenia w jedno zdjęcie.
• Dodaj: ekspozycje są nakładane na siebie bez modyfikacji,
a wzmocnienie nie jest regulowane.
• Średnia: przed nałożeniem ekspozycji na siebie wzmocnienie
dla każdej z nich jest dzielone przez całkowitą liczbę
zarejestrowanych ekspozycji (wzmocnienie dla każdej
z ekspozycji jest ustawiane na 1/2 dla 2 ekspozycji, 1/3 dla
3 ekspozycji itd.).
• Jasno: aparat porównuje piksele na wszystkich ekspozycjach
i stosuje jedynie najjaśniejsze.
Tryb nakładania
+
• Ciemno: aparat porównuje piksele na wszystkich ekspozycjach
i stosuje jedynie najciemniejsze.
+
• Włącz: zapisz poszczególne zdjęcia, które składają się na
wielokrotną ekspozycję.
• Wyłącz: usuń poszczególne zdjęcia składowe i zapisz jedynie
wielokrotną ekspozycję.
Wybierz pierwszą Wybierz pierwszą ekspozycję ze zdjęć w formacie NEF (RAW) na
ekspoz. (NEF)
karcie pamięci.
Zachowaj
wszystkie
ekspozycje
62 Przewodnik po menu
❚❚ Tworzenie wielokrotnej ekspozycji
W trybie podglądu na żywo nie można rejestrować wielokrotnych
ekspozycji. Zakończ tryb podglądu na żywo przed przejściem dalej.
A Wydłużony czas rejestracji
Jeśli monitor wyłączy się podczas odtwarzania lub obsługi menu i przez około
30 s nie przeprowadzi się żadnych czynności, fotografowanie zostanie
zakończone, a wielokrotna ekspozycja zostanie utworzona z ekspozycji
zarejestrowanych do tego momentu. Czas, w którym można zarejestrować
kolejną ekspozycję, można wydłużyć, wybierając dłuższe czasy dla ustawienia
osobistego c2 (Czas czuwania, 0 118).
1 Wybierz Wielokrotna ekspozycja.
Wyróżnij Wielokrotna ekspozycja
w menu fotografowania i naciśnij 2.
2 Wybierz tryb.
Wyróżnij Tryb wielokrotnej ekspozycji
i naciśnij 2, a następnie naciskaj 1 lub 3,
aby wybrać żądany tryb, po czym naciśnij
przycisk J, aby potwierdzić wybór.
Kiedy wybrane jest Włącz (seria) lub
Włącz (poj. zdjęcie), ikona n jest
widoczna na wyświetlaczu LCD.
Przewodnik po menu 63
3 Wybierz liczbę zdjęć.
Wyróżnij Liczba zdjęć i naciśnij 2.
Naciskaj 1 lub 3, aby wybrać liczbę
ekspozycji do połączenia w jedno zdjęcie,
po czym naciśnij J.
A Przycisk BKT
Jeśli Wielokrotna ekspozycja jest wybrane
dla ustawienia osobistego f1 (Osobisty
przydział sterowania) > Przycisk BKT + y
(0 130), można wybrać tryb wielokrotnej
ekspozycji, naciskając przycisk BKT i obracając
głównym pokrętłem sterującym, a liczbę zdjęć
można wybrać, naciskając przycisk BKT
i obracając przednim pokrętłem sterującym.
Tryb i liczba zdjęć są pokazane na wyświetlaczu
LCD: ikony oznaczające tryb to a dla
Wyłącz, B dla Włącz (poj. zdjęcie) oraz b dla
Włącz (seria).
64 Przewodnik po menu
4 Wybierz tryb nakładania.
Wyróżnij Tryb nakładania i naciśnij 2,
a następnie naciskaj 1 lub 3, aby wybrać
żądany tryb, po czym naciśnij przycisk J,
aby potwierdzić wybór.
5 Wybierz, czy chcesz zachować
pojedyncze ekspozycje.
Aby zdecydować, czy zachować, czy
usunąć poszczególne zdjęcia, które
składają się na wielokrotną ekspozycję,
wyróżnij Zachowaj wszystkie ekspozycje
i naciśnij 2, a następnie naciskaj 1 lub 3,
aby wybrać żądaną opcję, po czym naciśnij J, aby potwierdzić
wybór.
6 Wybierz pierwszą ekspozycję.
Aby wybrać pierwszą ekspozycję
z istniejących zdjęć zarejestrowanych
z Duża wybranym dla Wielkość zdjęcia >
NEF (RAW) w menu fotografowania,
wyróżnij Wybierz pierwszą ekspoz. (NEF)
i naciśnij 2. Wyróżnij żądane zdjęcie za
pomocą wybieraka wielofunkcyjnego
i naciśnij J (aby wyświetlić wyróżnione
zdjęcie w widoku pełnoekranowym,
naciśnij i przytrzymaj przycisk X). Aby
dokonać wyboru spośród zdjęć zapisanych
w innym gnieździe lub folderze, naciśnij
przycisk W (M).
Przewodnik po menu 65
7 Wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
W trybach seryjnego wyzwalania migawki aparat
zapisuje wszystkie ekspozycje w jednej serii. Jeśli
wybrane jest Włącz (seria), aparat będzie dalej
rejestrować wielokrotne ekspozycje, gdy spust migawki
będzie pozostawał wciśnięty. Jeśli wybrane jest Włącz (poj. zdjęcie),
rejestrowanie wielokrotnych ekspozycji zakończy się po pierwszym
zdjęciu. W trybie samowyzwalacza aparat automatycznie
zarejestruje liczbę ekspozycji wybraną w kroku 3, niezależnie od opcji
wybranej dla ustawienia osobistego c3 (Samowyzwalacz) > Liczba
zdjęć (0 119); jednakże interwał między zdjęciami jest regulowany
przy pomocy ustawienia osobistego c3 (Samowyzwalacz) >
Interwał między zdjęciami. W innych trybach wyzwalania migawki
każde naciśnięcie spustu migawki powoduje zarejestrowanie
jednego zdjęcia. Kontynuuj fotografowanie, aż do zarejestrowania
wszystkich ekspozycji. Jeśli wybrano istniejące zdjęcie w formacie
NEF (RAW) jako pierwszą ekspozycję w kroku 6, fotografowanie
rozpocznie się od drugiej ekspozycji. Aby uzyskać informacje na
temat przerywania wielokrotnej ekspozycji przed zarejestrowaniem
wszystkich zdjęć, patrz „Kończenie wielokrotnych ekspozycji” (0 68).
Ikona n będzie migać do momentu
zakończenia fotografowania. Jeśli wybrane
jest Włącz (seria), rejestrowanie
wielokrotnych ekspozycji zakończy się
dopiero po wybraniu Wyłącz dla trybu
wielokrotnej ekspozycji. Jeśli wybrane jest
Włącz (poj. zdjęcie), rejestrowanie wielokrotnych ekspozycji
zakończy się automatycznie po zakończeniu wielokrotnej ekspozycji.
Po zakończeniu rejestrowania wielokrotnych ekspozycji ikona n
znika z ekranu.
66 Przewodnik po menu
❚❚ Korzystanie z przycisku i
Dostęp do opcji wymienionych poniżej można
uzyskać, wciskając przycisk K podczas
wielokrotnej ekspozycji, a następnie wciskając
przycisk i. Użyj ekranu dotykowego lub
poruszaj się po menu za pomocą wybieraka
wielofunkcyjnego, naciskając 1 lub 3 w celu
wyróżnienia elementów i naciskając J, aby je
Przycisk i
wybrać.
• Wyświetl postęp: wyświetl podgląd utworzony
w oparciu o ekspozycje zarejestrowane
dotychczas.
• Powtórz ostatnią ekspozycję: powtórz ostatnią
zarejestrowaną ekspozycję.
• Zapisz i zakończ: utwórz wielokrotną
ekspozycję w oparciu o dotychczas
zarejestrowane ekspozycje.
• Odrzuć i zakończ: zakończ bez rejestracji wielokrotnej ekspozycji. Jeśli
Włącz jest wybrane dla Zachowaj wszystkie ekspozycje, zachowane
zostaną poszczególne ekspozycje.
Przewodnik po menu 67
❚❚ Kończenie rejestrowania wielokrotnych ekspozycji
Aby zakończyć tworzenie wielokrotnej
ekspozycji przed zarejestrowaniem
wyznaczonej liczby ekspozycji, wybierz
Wyłącz dla trybu wielokrotnej ekspozycji lub
naciśnij przycisk K, a następnie naciśnij
przycisk i i wybierz Zapisz i zakończ albo
Odrzuć i zakończ. Jeśli fotografowanie
zakończy się lub wybierzesz Zapisz i zakończ przed zarejestrowaniem
wybranej liczby ekspozycji, wielokrotna ekspozycja zostanie utworzona
z ekspozycji zarejestrowanych do tej chwili. Jeśli Średnia jest wybrane
dla Tryb nakładania, wzmocnienie będzie dostosowywane w celu
uwzględnienia liczby rzeczywiście zarejestrowanych ekspozycji. Zwróć
uwagę, że fotografowanie zakończy się automatycznie, jeśli:
• Przeprowadzone zostanie resetowanie dwoma przyciskami
• Aparat zostanie wyłączony
• Rozładuje się akumulator
D Wielokrotna ekspozycja
Na wielokrotnych ekspozycjach mogą występować szumy (losowo
rozmieszczone jasne piksele, mgła lub linie).
Nie wyjmuj ani nie wymieniaj karty pamięci podczas rejestrowania wielokrotnej
ekspozycji.
Podgląd na żywo jest niedostępny podczas fotografowania. Wybranie podglądu
na żywo przestawia Tryb wielokrotnej ekspozycji na Wyłącz.
Ustawienia fotografowania i informacje o zdjęciu dla wielokrotnych ekspozycji
dotyczą pierwszej ekspozycji.
A „Wybierz pierwszą ekspoz. (NEF)”
Jeśli zdjęcie w formacie NEF (RAW) wybrane jako pierwsza ekspozycja zostało
zarejestrowane z czułością ISO od Hi 0,3 do Hi 2, elektroniczna przednia kurtynka
migawki nie zostanie użyta podczas rejestrowania wielokrotnej ekspozycji,
nawet gdy Włącz jest wybrane dla ustawienia osobistego d6 (Elektron.
przednia kurt. migawki, 0 121).
68 Przewodnik po menu
A Fotografowanie z interwalometrem
Jeśli fotografowanie z interwalometrem zostanie uruchomione przed
zarejestrowaniem pierwszej ekspozycji, aparat będzie rejestrował ekspozycje
z wybranym interwałem do momentu zarejestrowania liczby ekspozycji
wybranej w menu wielokrotnej ekspozycji (liczba zdjęć podana w menu
fotografowania z interwalometrem jest ignorowana). Te ekspozycje zostaną
następnie zapisane jako jedno zdjęcie, a fotografowanie z interwalometrem
zakończy się (jeśli Włącz (poj. zdjęcie) jest wybrane dla trybu wielokrotnej
ekspozycji, rejestrowanie wielokrotnych ekspozycji również automatycznie się
zakończy).
A Inne ustawienia
Podczas rejestrowania wielokrotnej ekspozycji formatowanie kart pamięci jest
niemożliwe, a niektóre opcje menu są szare i nie można ich zmieniać.
HDR (wysoki zakres dynamiki)
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Podczas stosowania w przypadku silnie kontrastujących obiektów
funkcja szerokiego zakresu dynamicznego (ang. High Dynamic Range –
HDR) pozwala zachować szczegóły w obszarach prześwietlonych
i zacienionych, łącząc dwa zdjęcia zrobione z różnymi wartościami
ekspozycji w jedno zdjęcie wynikowe.
Opcja
Opis
• 0 Włącz (seria): zarejestruj serię zdjęć HDR. Wybierz Wyłącz,
aby przywrócić normalne fotografowanie.
Tryb HDR
• Włącz (pojedyncze zdjęcie): zrób jedno zdjęcie HDR.
• Wyłącz: wyjdź z menu bez tworzenia dodatkowych zdjęć HDR.
Wybierz różnicę w ekspozycji pomiędzy dwoma zdjęciami,
które zostaną połączone w celu uzyskania zdjęcia HDR.
Wybieraj większe wartości dla fotografowanych obiektów
Różnica ekspozycji
o wysokim kontraście lub wybierz Automatyczna, aby
pozwolić aparatowi dostosować różnicę ekspozycji
w zależności od scenerii.
Wybierz stopień wygładzania granic pomiędzy zdjęciami,
Wygładzanie
składającymi się na każde zdjęcie HDR.
Przewodnik po menu 69
Fotogr. z interwalometrem
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Rób zdjęcia w wybranych odstępach czasu, aż do zrobienia wybranej
liczby zdjęć. Wybierz tryb wyzwalania migawki inny niż samowyzwalacz
(E) podczas korzystania z fotografowania z interwalometrem.
Opcja
Start
Wyb. datę/
czas rozpocz.
Interwał
L. interwałów ×
l. zdjęć/interwał
Opis
Rozpocznij fotografowanie z interwalometrem, albo po
3 s (Teraz wybrane dla Wyb. datę/czas rozpocz.), albo
wybranego dnia o wybranej godzinie (Wybierz datę/czas).
Fotografowanie będzie kontynuowane w wybranych
odstępach czasu, aż wszystkie zdjęcia zostaną zrobione.
Wybierz ustawienie startowe. Aby natychmiast rozpocząć
fotografowanie, wybierz Teraz. Aby rozpocząć fotografowanie
wybranego dnia o wybranej godzinie, wybierz Wybierz datę/
czas.
Wybierz interwał (godziny, minuty i sekundy) między
zdjęciami.
Wybierz liczbę interwałów i liczbę zdjęć na interwał.
Wybranie Włącz pozwala aparatowi na dostosowanie
ekspozycji do poprzedniego zdjęcia w trybach ekspozycji
innych niż M (zwróć uwagę, że wygładzanie ekspozycji ma
Wygładzanie
miejsce w trybie M, tylko jeśli automatyczny dobór ISO jest
ekspozycji
włączony). Duże zmiany jasności obiektu podczas
fotografowania mogą powodować widoczne różnice
w ekspozycji. W takim przypadku konieczne może być
skrócenie interwału między zdjęciami.
Wybierz Włącz, aby wyciszyć migawkę podczas
Bezgłośne fotograf.
fotografowania.
70 Przewodnik po menu
Opcja
Opis
Wybierz, czy aparat ma przydzielać priorytet czasowi
ekspozycji, czy wyznaczonym interwałom w trybach
ekspozycji P i A. Wybierz Włącz, aby zagwarantować
rejestrowanie zdjęć z wybranym interwałem, lub Wyłącz, aby
zagwarantować poprawną ekspozycję zdjęć. Jeśli wybrane jest
Włącz, dopilnuj, aby wartość ustawienia Najdłuższy czas
Priorytet interwału migawki wybrana dla Ustawienia czułości ISO (0 49) >
Automatyczny dobór ISO w menu fotografowania była
krótsza od interwału. Należy również ustawić ostrość ręcznie
lub, jeśli korzysta się z autofokusa, wybrać Spust migawki dla
ustawienia osobistego a1 (Priorytet w trybie AF-C, 0 105)
lub ustawienia osobistego a2 (Priorytet w trybie AF-S, 0 106)
w zależności od tego, czy wybrane jest AF-C, czy AF-S.
Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciskaj 2, aby ją wybrać
lub cofnąć wybór:
Folder zapisu przy • Nowy folder: dla każdej nowej sekwencji tworzony jest nowy
rozpoczęciu
folder.
• Resetuj numerowanie plików: numeracja plików jest resetowana
do 0001 za każdym razem, gdy tworzony jest nowy folder.
Przewodnik po menu 71
❚❚ Fotografowanie z interwalometrem
D Przed rozpoczęciem fotografowania
Przed rozpoczęciem fotografowania z interwalometrem zrób zdjęcie próbne
z bieżącymi ustawieniami i obejrzyj rezultaty na monitorze. Po wyregulowaniu
ustawień zgodnie ze swoimi potrzebami zamknij osłonę okularu wizjera, aby
światło wpadające przez wizjer nie zakłócało zdjęć i ekspozycji.
Przed wybraniem czasu rozpoczęcia wybierz Strefa czasowa i data w menu
ustawień i dopilnuj, aby zegar aparatu był ustawiony na poprawną datę i godzinę
(0 159).
Zalecamy korzystanie ze statywu i wyłączenie redukcji drgań obiektywu (VR).
Przed rozpoczęciem fotografowania zamontuj aparat na statywie. Aby zapewnić
nieprzerwane fotografowanie, dopilnuj, aby akumulator w aparacie był
całkowicie naładowany. W razie wątpliwości przed użyciem naładuj akumulator
lub użyj zasilacza sieciowego i złącza zasilania (dostępne osobno).
1 Wybierz Fotogr. z interwalometrem.
Wyróżnij Fotogr. z interwalometrem
w menu fotografowania i naciśnij 2, aby
wyświetlić ustawienia interwalometru.
72 Przewodnik po menu
2 Dostosuj ustawienia interwalometru.
Wybierz dzień i godzinę rozpoczęcia, interwał, liczbę zdjęć na
interwał oraz opcje wygładzania ekspozycji, bezgłośnego
fotografowania, priorytetu interwału oraz folderu początkowego.
• Aby wybrać dzień i godzinę rozpoczęcia:
Wyróżnij Wyb. datę/czas rozpocz.
i naciśnij przycisk 2.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
Aby natychmiast rozpocząć fotografowanie, wybierz Teraz. Aby
rozpocząć fotografowanie wybranego dnia o wybranej godzinie,
wybierz Wybierz datę/czas, a następnie wybierz dzień i godzinę
rozpoczęcia, po czym naciśnij J.
• Aby wybrać interwał między zdjęciami:
Wyróżnij Interwał i naciśnij 2.
Wybierz interwał (godziny, minuty
i sekundy) i naciśnij J.
Przewodnik po menu 73
• Aby wybrać liczbę zdjęć na interwał:
Wyróżnij L. interwałów × l. zdjęć/
interwał i naciśnij 2.
Wybierz liczbę interwałów oraz
liczbę zdjęć na interwał i naciśnij J.
W trybie S (pojedyncze zdjęcie) zdjęcia dla każdego z interwałów
będą rejestrowane z szybkością wybraną dla ustawienia
osobistego d1 (Szybkość fot. w trybie CL; 0 120).
• Aby włączyć lub wyłączyć wygładzanie ekspozycji:
Wyróżnij Wygładzanie ekspozycji
i naciśnij 2.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
• Aby włączyć lub wyłączyć bezgłośne fotografowanie:
Wyróżnij Bezgłośne fotograf.
i naciśnij 2.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
Jeśli wybrane jest Włącz, dźwięk migawki lub lustra będzie
słyszalny jedynie w momencie podniesienia lub opuszczenia lustra
na początku i na końcu fotografowania. Nie można korzystać
z autofokusa.
74 Przewodnik po menu
• Aby wybrać opcję priorytetu interwału:
Wyróżnij Priorytet interwału
i naciśnij 2.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
Gdy wybrane jest Włącz, fotografowanie z interwalometrem
zakończy się, jeśli aparat nie będzie mógł ustawić ostrości lub
wyzwalanie migawki zostanie w inny sposób zablokowane.
• Wybieranie opcji folderu początkowego:
Wyróżnij Folder zapisu przy
rozpoczęciu i naciśnij 2.
Wyróżniaj opcje i naciskaj 2, aby je
wybrać lub cofnąć wybór. Naciśnij
J, aby przejść dalej.
Przewodnik po menu 75
3 Rozpocznij fotografowanie.
Wyróżnij Start i naciśnij J. Pierwsza seria
zdjęć zostanie zrobiona w wybranym
czasie rozpoczęcia lub po około 3 s, jeśli
ustawienie Teraz zostało wybrane dla
Wyb. datę/czas rozpocz. w kroku 2.
Fotografowanie będzie kontynuowane
w wybranych odstępach czasu, aż wszystkie zdjęcia zostaną
zrobione.
A Podczas fotografowania
Podczas fotografowania z interwalometrem ikona
Q będzie migać na wyświetlaczu LCD. Na chwilę
przed rozpoczęciem kolejnego interwału
fotografowania wskaźnik czasu otwarcia migawki
pokaże liczbę pozostałych interwałów, a wskaźnik
przysłony pokaże liczbę zdjęć pozostałą
w bieżącym interwale. W innych przypadkach liczbę pozostałych interwałów
i liczbę zdjęć na każdy interwał można wyświetlić, naciskając spust migawki do
połowy (po zwolnieniu spustu czas otwarcia migawki i przysłona będą
wyświetlane do momentu upływu czasu czuwania).
W trakcie fotografowania z interwalometrem można regulować ustawienia,
korzystać z menu i odtwarzać zdjęcia. Monitor wyłączy się automatycznie około
cztery sekundy przed każdym interwałem. Zwróć uwagę, że zmiana ustawień
aparatu podczas pracy interwalometru może doprowadzić do zakończenia
fotografowania.
A Tryb wyzwalania migawki
Niezależnie od wybranego trybu wyzwalania migawki aparat zrobi wybraną
liczbę zdjęć po każdym interwale.
76 Przewodnik po menu
❚❚ Wstrzymywanie fotografowania z interwalometrem
Fotografowanie z interwalometrem można wstrzymać między
interwałami, naciskając J lub wybierając Pauza w menu
interwalometru.
❚❚ Wznawianie fotografowania z interwalometrem
Aby natychmiast wznowić fotografowanie, wybierz Ponów start.
Wyróżnij Ponów start
i naciśnij J.
Aby wznowić fotografowanie o określonej godzinie:
Dla Wyb. datę/czas
rozpocz. wyróżnij
Wybierz datę/czas
i naciśnij 2.
Wybierz datę oraz godzinę
rozpoczęcia i naciśnij J.
Wyróżnij Ponów start
i naciśnij J.
❚❚ Kończenie fotografowania z interwalometrem
Aby zakończyć fotografowanie z interwalometrem przed
zarejestrowaniem wszystkich zdjęć, wybierz Wyłącz w menu
interwalometru.
Przewodnik po menu 77
❚❚ Brak zdjęcia
Zdjęcia nie zostaną zarejestrowane z wybranym interwałem, jeśli
bieżący interwał zakończy się zanim zdjęcie lub zdjęcia dla
poprzedniego interwału zostały zrobione, karta pamięci jest pełna lub
wybrane jest AF-S i aparat nie jest w stanie ustawić ostrości (zwróć uwagę,
że aparat ponawia ustawianie ostrości przed każdym zdjęciem). W trybie
autofokusa aparat albo zakończy fotografowanie z interwalometrem
(Włącz wybrane dla Priorytet interwału) lub przejdzie do kolejnego
interwału (Wyłącz wybrane dla Priorytet interwału), jeśli po upływie
ośmiu sekund nie zostanie zrobione żadne zdjęcie.
D Brak pamięci
Jeśli karta pamięci jest pełna, interwalometr pozostanie aktywny, ale nie zostaną
zrobione żadne zdjęcia. Wznów fotografowanie (0 77) po usunięciu części zdjęć
lub wyłączeniu aparatu i włożeniu innej karty pamięci.
A Braketing
Dostosuj ustawienia braketingu przed rozpoczęciem fotografowania
z interwalometrem. Jeśli braketing ekspozycji, mocy błysku lub ADL jest aktywny
podczas działania interwalometru, aparat będzie robić liczbę zdjęć określoną
w programie braketingu po każdym interwale, niezależnie od liczby zdjęć
wybranej w menu interwalometru. Jeśli braketing balansu bieli jest aktywny
podczas fotografowania z interwalometrem, aparat będzie robić jedno zdjęcie
po każdym interwale i je przetwarzać, aby utworzyć liczbę kopii określoną
w programie braketingu. Zwróć uwagę, że braketingu nie można używać
podczas fotografowania z interwalometrem, gdy Włącz jest wybrane dla
Priorytet interwału.
78 Przewodnik po menu
A Fotografowanie z interwalometrem
Wybierz interwał dłuższy od czasu wymaganego do zrobienia wybranej liczby
zdjęć oraz, jeśli używasz lampy błyskowej, czasu potrzebnego do naładowania
lampy błyskowej. Jeśli wybrany zostanie zbyt krótki interwał, liczba zrobionych
zdjęć może być mniejsza od sumy podanej w kroku 2 (liczba interwałów
pomnożona przez liczbę zdjęć na interwał) lub lampa błyskowa może
wyemitować błysk o mocy mniejszej od potrzebnej do pełnej ekspozycji. Moc
błysku może również spaść poniżej żądanego poziomu, jeśli na jeden interwał
robione jest więcej niż jedno zdjęcie. Fotografowania z interwalometrem nie
można łączyć z niektórymi funkcjami aparatu, w tym z podglądem na żywo,
nagrywaniem filmów, filmami poklatkowymi (0 90), długimi ekspozycjami
(zdjęcia z czasem otwarcia migawki „czas B” lub „czas”) oraz przesunięciem
ostrości (0 80). Co więcej, fotografowanie z interwalometrem jest niedostępne,
gdy Nagrywanie filmów jest wybrane dla ustawienia osobistego g1 (Osobisty
przydział sterowania) > Spust migawki (0 152). Zwróć uwagę, że ponieważ
czas otwarcia migawki, liczba klatek rejestrowanych na sekundę i czas
wymagany do zapisania zdjęć mogą być różne dla różnych interwałów, czas
pomiędzy zakończeniem jednego interwału a rozpoczęciem następnego może
być różny. Jeśli fotografowanie nie może zostać rozpoczęte z bieżącymi
ustawieniami (na przykład, jeśli czas otwarcia migawki A lub % jest
aktualnie wybrany w ręcznym trybie ekspozycji, interwał jest ustawiony na zero,
albo czas rozpoczęcia nadejdzie za mniej niż minutę), na monitorze pojawi się
ostrzeżenie.
Fotografowanie z interwalometrem zostanie wstrzymane, gdy wybrane zostanie
E (samowyzwalacz), lub jeśli aparat zostanie wyłączony i ponownie włączony
(gdy aparat jest wyłączony, można wymienić akumulator i karty pamięci bez
kończenia fotografowania z interwalometrem). Wstrzymanie fotografowania nie
ma wpływu na ustawienia interwalometru.
A Bezgłośne fotografowanie
Wybranie Włącz dla Bezgłośne fotograf. wyłącza pewne funkcje aparatu, takie
jak:
• Autofokus
• Czułości ISO od Hi 0,3 do Hi 2 (0 49)
• Fotografowanie z lampą błyskową (0 219)
• Tryb opóźnienia ekspozycji (0 121)
• Redukcja migotania (0 60)
• Braketing (0 61)
• Wielokrotna ekspozycja (0 62)
Przewodnik po menu 79
Fotografow. z przesun. Ostrości
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Podczas przesuwania ostrości aparat automatycznie modyfikuje ostrość
w serii zdjęć. Tej funkcji można używać do robienia zdjęć, które później
zostaną skopiowane do komputera i połączone za pomocą
oprogramowania do „focus stacking” innych firm.
Opcja
Start
Liczba zdjęć
Wielkość
przesunięcia
ostrości
Opis
Rozpocznij fotografowanie. Aparat wykona wybraną liczbę
zdjęć, zmieniając odległość zdjęciową o wybraną wartość przy
każdym zdjęciu.
Wybierz liczbę zdjęć (maksymalnie 300).
Wybierz wielkość zmiany odległości zdjęciowej
przeprowadzanej wraz z każdym zdjęciem.
Wybierz interwał między zdjęciami. Wybierz 00, aby
rejestrować zdjęcia z szybkością około 5 kl./s (tryby wyzwalania
Interwał przed migawki S, CL, CH i MUP) lub 3 kl./s (tryby wyzwalania migawki
kolejnym zdjęciem Q i QC). Aby zapewnić prawidłową ekspozycję podczas
korzystania z lampy błyskowej, wybierz długość interwału
pozwalającą na naładowanie lampy błyskowej.
Wybranie Włącz pozwala aparatowi na dostosowanie
ekspozycji do poprzedniego zdjęcia w trybach ekspozycji
innych niż M (zwróć uwagę, że wygładzanie ekspozycji ma
Wygładzanie
miejsce w trybie M, tylko jeśli automatyczny dobór ISO jest
ekspozycji
włączony). Duże zmiany jasności obiektu podczas
fotografowania mogą powodować widoczne różnice
w ekspozycji. W takim przypadku konieczne może być
skrócenie interwału między zdjęciami.
Wybierz Włącz, aby wyciszyć migawkę podczas
Bezgłośne
fotograf.
fotografowania.
Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciskaj 2, aby ją wybrać
lub cofnąć wybór:
Folder zapisu przy • Nowy folder: dla każdej nowej sekwencji tworzony jest nowy
rozpoczęciu
folder.
• Resetuj numerowanie plików: numeracja plików jest resetowana
do 0001 za każdym razem, gdy tworzony jest nowy folder.
80 Przewodnik po menu
Fot. w cichym tr. podgl. na żywo
Przycisk G ➜ C menu fotografowania
Wyeliminuj dźwięki migawki podczas fotografowania w trybie podglądu
na żywo.
Opcja
Włącz (tryb 1)
Włącz (tryb 2)
Wyłącz
Opis
Zmniejsz drgania powodowane przez migawkę podczas
fotografowania krajobrazów i innych nieruchomych obiektów.
Zalecamy używać statywu. Maksymalna liczba klatek
rejestrowanych na sekundę w trybie wyzwalania migawki CH to
około 6 kl./s. Czułość ISO (0 49) można ustawić na wartości
z zakresu od Lo 1 do 25600.
Zdjęcia można rejestrować z większą szybkością niż
w przypadku, gdy wybrane jest Włącz (tryb 1). W trybach
wyzwalania migawki S, Q, E i MUP, po każdym naciśnięciu spustu
migawki zarejestrowane zostanie jedno zdjęcie, a w trybach
seryjnego wyzwalania migawki zdjęcia będą rejestrowane
z szybkością około 15 kl./s (CL i QC) lub 30 kl./s (CH) przez
maksymalnie 3 sekundy. Obszar zdjęcia jest ustawiony na stałe
na DX (24×16), wielkość zdjęcia na 3600 × 2400, a jakość
zdjęcia na JPEG normal★.
Fotografowanie w cichym trybie podglądu na żywo jest
wyłączone.
Przewodnik po menu 81
1 Menu nagrywania filmów: opcje nagrywania
filmów
Aby wyświetlić menu nagrywania filmów, naciśnij G i wybierz
zakładkę 1 (menu nagrywania filmów).
Przycisk G
Opcja
Reset. menu nagrywania filmów
Nazwy plików
Miejsce docelowe
Obszar zdjęcia
Rozmiar klatki/liczba klatek
Jakość filmów
Typ pliku filmowego
Ustawienia czułości ISO
Balans bieli
Ustaw funkcję Picture Control
0
83
83
83
83
84
85
85
85
86
86
Opcja
Dopasuj f. Picture Control
Aktywna funkcja D-Lighting
Reduk. szumów - wys. czuł.
Redukcja migotania
Czułość mikrofonu
Wytłumienie
Charakt. częstot.
Redukcja szumu wiatru
Elektronicz. reduk. drgań
Film poklatkowy
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat ustawień domyślnych tego menu, patrz
„Ustawienia domyślne menu nagrywania filmów” (0 12).
82 Przewodnik po menu
0
86
86
87
87
88
88
89
89
89
90
Reset. menu nagrywania filmów
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wyróżnij Tak i naciśnij J, aby przywrócić wartości domyślne opcji menu
nagrywania filmów (0 12).
Nazwy plików
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wybierz trzyliterowy prefiks stosowany do nazywania plików obrazu,
w których przechowywane są filmy. Domyślny prefiks to „DSC” (0 38).
Miejsce docelowe
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wybierz gniazdo karty, w którym mają być
zapisywane filmy. Menu przedstawia
dostępny czas nagrywania osobno dla obu
kart. Nagrywanie kończy się automatycznie po
wyczerpaniu czasu nagrywania.
Obszar zdjęcia
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wybierz obszar zdjęcia dla filmów.
❚❚ Auto. kadr w formacie DX
Jeśli wybrane jest Włącz, filmy nagrywane obiektywem DX będą
automatycznie rejestrowane z użyciem obszaru zdjęcia DX (format filmu
oparty o DX).
Przewodnik po menu 83
Rozmiar klatki/liczba klatek
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wybierz rozmiar klatki (w pikselach) i liczbę klatek na sekundę dla
filmów.
r
s
t
Opcja 1
3840×2160 (4K UHD);
30p 2
3840×2160 (4K UHD);
25p 2
3840×2160 (4K UHD);
24p 2
y/y 1920×1080; 60p
z/z 1920×1080; 50p
1/1 1920×1080; 30p
2/2 1920×1080; 25p
3/3 1920×1080; 24p
4/4 1280× 720; 60p
5/5 1280× 720; 50p
A
B
C
1920×1080; 30p ×4
(spowolnienie) 4
1920×1080; 25p ×4
(spowolnienie) 4
1920×1080; 24p ×5
(spowolnienie) 4
Maksymalna szybkość
przesyłania danych w bitach na
sekundę (Mb/s) (★ wysoka
jakość/Normalna)
Maksymalna długość
144
48/24
29 min 59 s 3
24/12
36
Nagrywanie: 3 min
Odtwarzanie: 12 min
29
Nagrywanie: 3 min
Odtwarzanie: 15 min
1 Rzeczywista liczba klatek rejestrowanych na sekundę to 29,97 kl./s dla wartości podanych jako 30p,
23,976 kl./s dla wartości podanych jako 24p, i 59,94 kl./s dla wartości podanych jako 60p.
2 Kiedy wybrana jest ta opcja, jakość filmów jest ustawiona na stałe na „wysoka”.
3 Każdy z filmów zostanie zarejestrowany w maksymalnie 8 plikach, z których każdy może mieć rozmiar do
4 GB. Liczba plików i długość każdego z plików różni się w zależności od opcji wybranych dla Rozmiar
klatki/liczba klatek oraz Jakość filmów.
4 Filmy nagrane z prędkością czterokrotnie lub pięciokrotnie wyższą od nominalnej są odtwarzane z prędkością
nominalną w celu uzyskania efektu spowolnienia (na przykład, filmy nagrywane z ustawieniem
1920×1080; 30p ×4 (spowolnienie) są nagrywane z prędkością 120 kl./s i odtwarzane
z prędkością 30 kl./s). Jakość filmów jest ustawiona na stałe na „normalna”, a obszar zdjęcia jest ustawiony
na stałe na DX.
84 Przewodnik po menu
Jakość filmów
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wybierz pomiędzy Wysoka jakość a Normalna.
Typ pliku filmowego
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wybierz format pliku dla filmów pomiędzy MOV a MP4.
Ustawienia czułości ISO
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Dostosuj następujące ustawienia czułości ISO.
• Maksymalna czułość: wybierz górny limit dla
automatycznego doboru ISO spomiędzy
wartości z zakresu od ISO 200 do Hi 2.
Automatyczny dobór ISO jest stosowany
w trybach ekspozycji P, S i A, a także gdy
Włącz jest wybrane dla Automat. dobór
ISO (tryb M) w trybie ekspozycji M.
• Automat. dobór ISO (tryb M): wybierz Włącz, aby korzystać
z automatycznego doboru ISO w trybie ekspozycji M, lub wybierz
Wyłącz, aby używać wartości wybranej dla Czułość ISO (tryb M).
• Czułość ISO (tryb M): wybierz czułość ISO dla trybu ekspozycji M z zakresu
wartości od ISO 64 do Hi 2. Automatyczny dobór ISO jest używany
w innych trybach ekspozycji.
A Automatyczny dobór ISO
Przy wysokich wartościach czułości ISO aparat może mieć trudności
z ustawieniem ostrości, a występowanie szumów (losowo rozmieszczonych
jasnych pikseli, mgły lub linii) może się nasilić. Można temu zapobiec, wybierając
niższą wartość dla Ustawienia czułości ISO > Maksymalna czułość.
Przewodnik po menu 85
Balans bieli
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wybierz balans bieli dla filmów (0 50).
Wybierz Takie same jak ust. fotogr., aby użyć
opcji aktualnie wybranej dla zdjęć.
Ustaw funkcję Picture Control
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wybierz ustawienie Picture Control dla filmów
(0 52). Wybierz Takie same jak ust. fotogr.,
aby użyć opcji aktualnie wybranej dla zdjęć.
Dopasuj f. Picture Control
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Utwórz osobiste ustawienia Picture Control (0 53).
Aktywna funkcja D-Lighting
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Zachowuj szczegóły w prześwietlonych
i zacienionych obszarach kadru, uzyskując
filmy z naturalnym kontrastem. Wybierz Takie
same jak ust. fotogr., aby użyć opcji
aktualnie wybranej dla zdjęć (0 56).
86 Przewodnik po menu
Reduk. szumów - wys. czuł.
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Ogranicz występowanie „szumów” (losowo rozmieszczonych jasnych
pikseli) na filmach zarejestrowanych z wysoką czułością ISO (0 57).
Redukcja migotania
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Zredukuj migotanie i powstawanie pasm podczas fotografowania
w oświetleniu jarzeniowym lub rtęciowym w trakcie podglądu na żywo
lub nagrywania filmu. Wybierz Automatycznie, aby zezwolić aparatowi
na automatyczne wybranie odpowiedniej częstotliwości, lub ręcznie
dopasuj ustawienie do częstotliwości lokalnego zasilania prądem
zmiennym.
D Redukcja migotania w menu nagrywania filmów
Jeśli ustawienie Automatycznie nie daje oczekiwanych rezultatów i nie masz
pewności co do częstotliwości lokalnego zasilania, przetestuj obie opcje –
50 i 60 Hz – i wybierz dającą najlepsze rezultaty. Redukcja migotania może nie
dawać oczekiwanych rezultatów, jeśli fotografowany obiekt jest bardzo jasny.
W takim wypadku należy wybrać mniejszy otwór przysłony (większą liczbę
przysłony). Aby uniknąć migotania, wybierz tryb M i dobierz czas otwarcia
migawki dopasowany do częstotliwości lokalnego zasilania: 1/125 s, 1/60 s lub 1/30 s
dla 60 Hz; 1/100 s, 1/50 s lub 1/25 s dla 50 Hz.
Przewodnik po menu 87
Czułość mikrofonu
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Włącz albo wyłącz wbudowany lub
zewnętrzny mikrofon (0 266) bądź reguluj
czułość mikrofonu. Wybierz Czułość
automatyczna, aby automatycznie
regulować czułość, lub Mikrofon wyłączony,
aby wyłączyć nagrywanie dźwięku. Aby
wybrać czułość mikrofonu ręcznie, wybierz
Czułość manualna, a następnie wybierz czułość.
A Ikona 2
Ikona 2 jest wyświetlana w widoku
pełnoekranowym i podczas odtwarzania filmu, jeśli
film został nagrany bez dźwięku.
Wytłumienie
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wybierz Włącz, aby zmniejszyć wzmocnienie mikrofonu i zapobiegać
zniekształceniu dźwięku podczas nagrywania filmów w głośnym
otoczeniu.
88 Przewodnik po menu
Charakt. częstot.
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Jeśli wybrane jest S Szeroki zakres, wbudowany i zewnętrzny
mikrofon (0 260) będą reagować na szeroki zakres częstotliwości, od
muzyki po szum gwarnej miejskiej ulicy. Wybierz T Zakres głosowy,
aby podkreślać ludzki głos.
Redukcja szumu wiatru
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wybierz Włącz, aby włączyć filtr górnoprzepustowy dla wbudowanego
mikrofonu (nie ma to wpływu na opcjonalne mikrofony stereofoniczne),
co zmniejszy szum powodowany przez wiatr wiejący w mikrofon (zwróć
uwagę, że może mieć to również wpływ na inne dźwięki). Redukcję
szumu wiatru dla opcjonalnych mikrofonów stereofonicznych
obsługujących tę funkcję można włączyć lub wyłączyć przy pomocy
elementów sterujących na mikrofonie.
Elektronicz. reduk. drgań
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Wybierz, czy elektroniczna redukcja drgań ma być włączona w trybie
filmu.
Przewodnik po menu 89
Film poklatkowy
Przycisk G ➜ 1 menu nagrywania filmów
Aparat automatycznie rejestruje zdjęcia z wybranym interwałem w celu
utworzenia niemego filmu poklatkowego.
Opcja
Start
Opis
Rozpocznij nagrywanie filmu poklatkowego. Fotografowanie
rozpocznie się po około 3 s i będzie kontynuowane w wybranych
odstępach czasu przez wybrany czas fotografowania.
Wybierz interwał między zdjęciami w minutach i sekundach.
Interwał
Czas
Wybierz czas fotografowania (w godzinach i minutach).
fotografowania
Wybranie Włącz wygładza nagłe zmiany ekspozycji w trybach
ekspozycji innych niż M (zwróć uwagę, że wygładzanie ekspozycji
ma miejsce w trybie M, tylko jeśli automatyczny dobór ISO jest
Wygładzanie
włączony). Duże zmiany jasności obiektu podczas fotografowania
ekspozycji
mogą powodować widoczne różnice w ekspozycji. W takim
przypadku konieczne może być skrócenie interwału między
zdjęciami.
Bezgłośne
Wybierz Włącz, aby wyciszyć migawkę podczas fotografowania.
fotograf.
Wybierz obszar zdjęcia dla rejestrowania zdjęć poklatkowych.
Obszar zdjęcia Opcje są takie same, jak dla elementu Obszar zdjęcia w menu
nagrywania filmów (0 83).
Wybierz rozmiar klatki i liczbę klatek na sekundę dla gotowego
Rozmiar klatki/
filmu. Opcje są takie same, jak dla elementu Rozmiar klatki/
liczba klatek
liczba klatek w menu nagrywania filmów (0 84).
90 Przewodnik po menu
Opcja
Priorytet
interwału
Opis
Wybierz, czy aparat ma przydzielać priorytet czasowi ekspozycji,
czy wyznaczonym interwałom w trybach ekspozycji P i A. Wybierz
Włącz, aby zagwarantować rejestrowanie klatek z wybranym
interwałem, lub Wyłącz, aby zagwarantować poprawną
ekspozycję klatek filmu. Jeśli wybrane jest Włącz, dopilnuj, aby
wartość ustawienia Najdłuższy czas migawki wybrana dla
Ustawienia czułości ISO (0 49) > Automatyczny dobór ISO
w menu fotografowania była krótsza od interwału. Należy
również ustawić ostrość ręcznie lub, jeśli korzysta się
z autofokusa, wybrać Spust migawki dla ustawienia osobistego
a1 (Priorytet w trybie AF-C, 0 105) lub ustawienia osobistego a2
(Priorytet w trybie AF-S, 0 106) w zależności od tego, czy
wybrane jest AF-C, czy AF-S.
Przewodnik po menu 91
❚❚ Nagrywanie filmów poklatkowych
A Przed rozpoczęciem fotografowania
Przed rozpoczęciem nagrywania filmu poklatkowego zrób zdjęcie próbne
z bieżącymi ustawieniami i obejrzyj rezultaty na monitorze. Filmy poklatkowe są
rejestrowane z użyciem kadru dla filmu. Aby sprawdzić kompozycję, naciśnij
przycisk W (M) na ekranie Film poklatkowy (aby powrócić do ekranu Film
poklatkowy, naciśnij przycisk W/M ponownie). Aby uzyskać spójne
zabarwienie, wybierz ustawienie balansu bieli (0 86) inne niż
v (automatyczny) lub D (automatyczny dla naturalnego oświetlenia).
Zalecamy korzystanie ze statywu i wyłączenie redukcji drgań obiektywu (VR).
Przed rozpoczęciem fotografowania zamontuj aparat na statywie. Aby zapewnić,
że fotografowanie nie zostanie przerwane, użyj opcjonalnego zasilacza
sieciowego i złącza zasilania lub całkowicie naładowanego akumulatora. Aby
zapobiec zakłócaniu zdjęć i ekspozycji przez światło wpadające przez wizjer,
zamknij osłonę okularu wizjera.
1 Wybierz Film poklatkowy.
Wyróżnij Film poklatkowy w menu
nagrywania filmów i naciśnij 2, aby
wyświetlić ustawienia filmu
poklatkowego.
92 Przewodnik po menu
2 Dostosuj ustawienia filmu poklatkowego.
Dostosuj ustawienia filmu poklatkowego zgodnie z opisem poniżej.
• Aby wybrać interwał między klatkami:
Wyróżnij Interwał i naciśnij 2.
Wybierz interwał dłuższy od
najdłuższego oczekiwanego czasu
otwarcia migawki (minuty i sekundy)
i naciśnij J.
• Aby wybrać całkowity czas fotografowania:
Wyróżnij Czas fotografowania
i naciśnij 2.
Wybierz czas fotografowania (do
7 godzin i 59 minut) i naciśnij J.
Przewodnik po menu 93
• Aby włączyć lub wyłączyć wygładzanie ekspozycji:
Wyróżnij Wygładzanie ekspozycji
i naciśnij 2.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
• Aby włączyć lub wyłączyć bezgłośne fotografowanie:
Wyróżnij Bezgłośne fotograf.
i naciśnij 2.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
Jeśli wybrane jest Włącz, dźwięk migawki lub lustra będzie
słyszalny wyłącznie w momencie podniesienia lub opuszczenia
lustra na początku i na końcu fotografowania.
• Aby wybrać obszar zdjęcia:
Wyróżnij Obszar zdjęcia
i naciśnij 2.
94 Przewodnik po menu
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
• Aby wybrać rozmiar klatki i liczbę klatek rejestrowanych na sekundę:
Wyróżnij Rozmiar klatki/liczba
klatek i naciśnij 2.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
• Aby wybrać opcję priorytetu interwału:
Wyróżnij Priorytet interwału
i naciśnij 2.
Wyróżnij opcję i naciśnij J.
Gdy wybrane jest Włącz, rejestrowanie filmu poklatkowego
zakończy się, jeśli aparat nie będzie mógł ustawić ostrości lub
wyzwalanie migawki zostanie w inny sposób zablokowane.
3 Rozpocznij fotografowanie.
Wyróżnij Start i naciśnij J.
Fotografowanie rozpocznie się po około
3 s. Aparat rejestruje zdjęcia z wybranym
interwałem przez wybrany czas
fotografowania. Po zakończeniu rejestracji
filmy poklatkowe są zapisywane na karcie
pamięci wybranej dla Miejsce docelowe w menu nagrywania
filmów (0 83).
Przewodnik po menu 95
D Bezgłośne fotografowanie
Wybranie Włącz dla Bezgłośne fotograf. wyłącza pewne funkcje aparatu, takie
jak:
• Czułości ISO od Hi 0,3 do Hi 2 (0 85)
• Fotografowanie z lampą błyskową (0 219)
• Tryb opóźnienia ekspozycji (0 121)
• Redukcja szumów dla długich czasów naświetlania (0 57)
• Redukcja migotania (0 60)
A Obliczanie długości gotowego filmu
Całkowitą liczbę klatek gotowego filmu można obliczyć, dzieląc czas
fotografowania przez interwał i zaokrąglając wynik. Następnie długość
gotowego filmu można obliczyć, dzieląc liczbę zdjęć przez liczbę klatek wybraną
dla Rozmiar klatki/liczba klatek (0 84). Na przykład, film składający się
z 48 klatek zarejestrowanych z ustawieniem 1920×1080; 24p będzie trwał około
dwóch sekund. Maksymalna długość filmów poklatkowych to 20 minut.
Rozmiar klatki/liczba klatek
Wskaźnik karty pamięci
96 Przewodnik po menu
Nagrana długość/
maksymalna długość
❚❚ Kończenie fotografowania
Aby zakończyć fotografowanie, zanim wszystkie zdjęcia zostaną
zarejestrowane, wyróżnij Wyłącz w menu filmu poklatkowego i naciśnij
J, lub naciśnij J pomiędzy poszczególnymi klatkami. Film zostanie
utworzony z klatek zarejestrowanych do momentu zakończenia
fotografowania. Zwróć uwagę, że fotografowanie zakończy się i nie
zostanie nagrany żaden film, jeśli źródło zasilania zostanie wyjęte lub
odłączone, lub jeśli karta pamięci zapisu zostanie wysunięta.
❚❚ Brak zdjęcia
Aparat zakończy nagrywanie filmu poklatkowego (Włącz wybrane dla
Priorytet interwału) lub przejdzie do kolejnej klatki (Wyłącz wybrane
dla Priorytet interwału), jeśli nie będzie mógł ustawić ostrości za
pomocą autofokusa (zwróć uwagę, że aparat ponawia ustawianie
ostrości przed każdym zdjęciem).
D Filmy poklatkowe
Nagrywania filmów poklatkowych nie można łączyć z niektórymi funkcjami
aparatu, w tym z podglądem na żywo, nagrywaniem filmów, długimi
ekspozycjami (fotografowanie z czasem otwarcia migawki „czas B” lub „czas”),
samowyzwalaczem, braketingiem (0 61), HDR (wysokim zakresem dynamiki;
0 69), wielokrotną ekspozycją (0 62), fotografowaniem z interwalometrem
(0 70) oraz przesunięciem ostrości (0 80). Zwróć uwagę, że ponieważ czas
otwarcia migawki i czas wymagany do zapisu zdjęcia na karcie pamięci może być
różny dla poszczególnych zdjęć, interwał pomiędzy zapisem zdjęcia
a rozpoczęciem rejestracji następnego zdjęcia może być zróżnicowany.
Fotografowanie nie rozpocznie się, jeśli nie można nagrać filmu poklatkowego
z bieżącymi ustawieniami (na przykład, jeśli karta pamięci jest pełna, interwał lub
czas fotografowania wynosi zero, lub jeśli interwał jest dłuższy od czasu
fotografowania).
Fotografowanie może się zakończyć, jeśli użyte zostaną elementy sterujące
aparatu, ustawienia zostaną zmienione lub podłączony zostanie kabel HDMI.
Film zostanie utworzony z klatek zarejestrowanych do momentu zakończenia
fotografowania. Aby zakończyć fotografowanie i zarejestrować zdjęcie, naciśnij
spust migawki do końca.
Przewodnik po menu 97
A Podczas fotografowania
Podczas fotografowania na wyświetlaczu LCD
będzie migać Q i wyświetli się wskaźnik
rejestrowania zdjęć poklatkowych. Pozostały czas
(w godzinach i minutach) widoczny jest na
wskaźniku czasu otwarcia migawki na chwilę przed
zarejestrowaniem każdego zdjęcia. W innych
przypadkach pozostały czas można wyświetlić, naciskając spust migawki do
połowy. Niezależnie od opcji wybranej dla ustawienia osobistego c2 (Czas
czuwania, 0 118), czas czuwania nie upłynie podczas fotografowania.
Aby wyświetlić bieżące ustawienia filmu
poklatkowego lub zakończyć fotografowanie
(0 97), naciśnij przycisk G pomiędzy zdjęciami.
Dane wyświetlane w menu filmu poklatkowego
podczas fotografowania obejmują wygładzanie
ekspozycji, interwał i pozostały czas. Podczas
fotografowania tych ustawień nie można zmieniać,
ani nie można odtwarzać zdjęć i zmieniać innych
ustawień menu.
A Podgląd zdjęć
Przycisku K nie można używać do wyświetlania zdjęć podczas fotografowania,
ale bieżąca klatka zostanie wyświetlona na kilka sekund po każdym zdjęciu, jeśli
Włącz jest wybrane dla Podgląd zdjęć w menu fotografowania (0 27). Podczas
wyświetlania klatki nie można wykonać innych czynności dotyczących
odtwarzania.
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat sygnału dźwiękowego emitowanego po
zakończeniu fotografowania, patrz B > Opcje sygnału dźwiękowego (0 177).
98 Przewodnik po menu
A Ustawienia osobiste: precyzyjna korekta ustawień
aparatu
Aby wyświetlić menu ustawień osobistych, naciśnij G i wybierz
zakładkę A (menu ustawień osobistych).
Przycisk G
Ustawienia osobiste pozwalają dostosować ustawienia aparatu do
indywidualnych preferencji.
Grupy ustawień osobistych
Menu główne
Bank ustawień osobistych (0 103)
Przewodnik po menu 99
Dostępne są następujące ustawienia osobiste:
Ustawienie osobiste
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
Bank ustawień osobistych
Autofokus
Priorytet w trybie AF-C
Priorytet w trybie AF-S
Blokada śledzenia ostrości
Wykrywanie twarzy ze śledz. 3D
Obszar śledzenia 3D
Liczba pól AF
Zapisuj według orientacji
Włączenie AF
Ogranicz. wyboru trybu pola AF
Ograniczenia trybu autofokusa
Zmiana pól AF w pętli
Opcje pól AF
Pierścień ręczn. ognisk. w tr. AF 1
Pomiar/ekspozycja
Krok zmiany czułości ISO
Krok EV zmiany ekspozycji
Krok EV komp. eksp./błysku
Łatwa kompensacja eksp.
Pomiar matrycowy
Obszar pomiaru centralnego
Korekta pomiaru ekspozycji
100 Przewodnik po menu
0
103
105
106
107
108
108
108
109
110
111
111
112
113
114
115
115
115
116
117
117
117
Ustawienie osobiste
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
Zegary/blokada AE
Blok. AE spustem migawki
Czas czuwania
Samowyzwalacz
Czas wyłączenia monitora
Fotografowanie/wyświetl.
Szybkość fot. w trybie CL
Maksimum w serii
Wyświetlanie ISO
Opcje trybu zsynchr. wyzw.
Tryb opóźnienia ekspozycji
Elektron. przednia kurt. migawki
Numery kolejne plików
Kolor podkreślania krawędzi
Wyśw. siatki linii w wizjerze
Podświetlenie LCD
Podgl. na żywo w tr. seryjnym
Optyczna redukcja drgań 2
Braketing/lampa błyskowa
Czas synchronizacji błysku
Czas migawki dla błysku
Komp. eksp. dla lampy błysk.
Automatyczny dobór ISO M
Błysk modelujący
Autom. braketing (tryb M)
Kolejność braketingu
0
118
118
119
119
120
120
120
121
121
121
122
123
123
124
125
125
126
127
127
128
128
129
129
Przewodnik po menu 101
Ustawienie osobiste
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
g
g1
g2
Elementy sterujące
Osobisty przydział sterowania
Przycisk środ. wybieraka wielof.
Blok. czasu migawki i przysł.
Dostos. pokręteł sterow.
Wybierak wielofunkcyjny
Puść przyc., by użyć pokrętła
Odwróć wskaźniki
Opcje przyc. podgl. na żywo
Przełącznik D
Rola przycisków na MB-D18
Film
Osobisty przydział sterowania
Jasność obszaru prześwietlonego
0
130
142
144
144
147
147
148
148
148
149
152
156
1 Dostępne tylko w połączeniu z obiektywami obsługującymi ten element.
2 Dostępne tylko w połączeniu ze zgodnymi obiektywami AF-P niewyposażonymi w przełącznik redukcji
drgań.
102 Przewodnik po menu
Bank ustawień osobistych
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ustawienia osobiste są przechowywane w jednym z czterech banków.
Zmiana ustawień w jednym banku nie wpływa na pozostałe. Aby zapisać
określoną kombinację często używanych ustawień, wybierz jeden
z czterech banków i wprowadź w aparacie żądane ustawienia. Nowe
ustawienia będą przechowywane w tym banku nawet po wyłączeniu
aparatu i zostaną przywrócone po następnym wybraniu banku.
W pozostałych bankach można przechowywać inne kombinacje
ustawień, co pozwala użytkownikowi na natychmiastowe przełączanie
się z jednej kombinacji na drugą poprzez wybranie w menu
odpowiedniego banku.
Domyślne nazwy czterech banków ustawień osobistych to: A, B, C i D.
Wyróżniając bank menu i naciskając 2, można go opatrzyć opisem
o długości do 20 znaków zgodnie z opisem we „Wprowadzanie tekstu”
(0 38).
Przewodnik po menu 103
❚❚ Przywracanie ustawień domyślnych
Aby przywrócić ustawienia domyślne,
wyróżnij bank w menu Bank ustawień
osobistych i naciśnij O (Q). Wyświetli się
okno dialogowe potwierdzenia. Wyróżnij Tak
i naciśnij J, aby przywrócić domyślne
ustawienia wybranego banku (0 13).
Przycisk O (Q)
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat ustawień domyślnych tego menu, patrz
„Ustawienia domyślne menu ustawień osobistych” (0 13). Jeśli ustawienia
w aktualnym banku zostały zmienione w stosunku do wartości domyślnych, przy
zmienionych ustawieniach na drugim poziomie menu ustawień osobistych
wyświetlone będą gwiazdki.
104 Przewodnik po menu
a: Autofokus
a1: Priorytet w trybie AF-C
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Kiedy AF-C jest wybrane dla fotografowania przez wizjer, ta opcja
reguluje, czy zdjęcia można robić za każdym razem, kiedy zostanie
wciśnięty spust migawki (priorytet spustu migawki), czy tylko wtedy, gdy
aparat ustawił ostrość (priorytet ostrości).
Opcja
G
Spust migawki
B
Ostrość + spust
migawki
E
Spust migawki +
ostrość
F
Ostrość
Opis
Zdjęcia można robić za każdym razem, kiedy spust
migawki zostanie naciśnięty.
Zdjęcia mogą być rejestrowane, nawet gdy nie została
ustawiona ostrość. Jeśli fotografowany obiekt jest ciemny
lub mało kontrastowy, a aparat pracuje w trybie zdjęć
seryjnych, aparat przydziela priorytet ostrości dla
pierwszego zdjęcia w każdej serii oraz szybkości
rejestracji dla pozostałych zdjęć, zapewniając wysoką
szybkość rejestracji zdjęć, jeśli odległość od obiektu nie
zmienia się podczas fotografowania.
Zdjęcia mogą być rejestrowane, nawet gdy nie została
ustawiona ostrość. W trybie zdjęć seryjnych liczba klatek
na sekundę zostaje zmniejszona w celu poprawy ostrości,
gdy obiekt jest ciemny lub mało kontrastowy.
Zdjęcia można robić tylko wtedy, gdy wyświetlany jest
wskaźnik ostrości (I).
Niezależnie od wybranego ustawienia, ostrość nie będzie blokowana,
gdy AF-C wybrano jako tryb autofokusa. Aparat będzie kontynuował
ustawianie ostrości do momentu wyzwolenia migawki.
Przewodnik po menu 105
a2: Priorytet w trybie AF-S
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Kiedy AF-S jest wybrane dla fotografowania przez wizjer, ta opcja
decyduje, czy zdjęcia mogą być rejestrowane, tylko gdy jest ustawiona
ostrość (priorytet ostrości), czy po każdorazowym naciśnięciu spustu
migawki (priorytet spustu migawki).
G
Opcja
Spust
migawki
F
Ostrość
Opis
Zdjęcia można robić za każdym razem, kiedy spust migawki
zostanie naciśnięty.
Zdjęcia można robić tylko wtedy, gdy wyświetlany jest
wskaźnik ostrości (I).
Niezależnie od wybranej opcji, wskaźnik ostrości (I) wyświetla się, gdy
AF-S jest wybrane jako tryb autofokusa, a ostrość blokuje się po
wciśnięciu spustu migawki do połowy. Ostrość pozostaje zablokowana
do momentu wyzwolenia migawki.
106 Przewodnik po menu
a3: Blokada śledzenia ostrości
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ta opcja decyduje, jak autofokus dostosowuje
się do zmian odległości od fotografowanego
obiektu, kiedy AF-C jest wybrane podczas
fotografowania przez wizjer.
❚❚ Reakcja na blokadę ujęcia AF
Wybierz, jak szybko układ ustawiania ostrości ma reagować, gdy coś
przemieści się pomiędzy obiektem a aparatem. Wybieraj spośród
wartości między 5 (Opóźniona) a 1 (Szybka). Im wyższa wartość, tym
wolniejsza reakcja i tym mniejsze ryzyko, że utraci się ostrość
wyjściowego fotografowanego obiektu. Im niższa wartość, tym szybsza
reakcja i łatwiejsze przenoszenie ostrości na obiekty przechodzące przez
pole widzenia. Zwróć uwagę, że ustawienia 2 i 1 (Szybka) odpowiadają
ustawieniu 3, kiedy śledzenie 3D lub automatyczny wybór pola AF jest
wybrane jako tryb pola AF.
❚❚ Ruch obiektu
Wybierz Stały w celu płynnego ustawiania ostrości podczas
fotografowania obiektów zbliżających się do aparatu w stałym tempie
lub Zmienny w celu skorzystania z lepszej reakcji układu ustawiania
ostrości podczas fotografowania obiektów mających tendencję do
nagłego ruszania i zatrzymywania się.
Przewodnik po menu 107
a4: Wykrywanie twarzy ze śledz. 3D
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, czy aparat ma wykrywać twarze i ustawiać na nie ostrość, kiedy
śledzenie 3D jest wybrane jako tryb pola AF.
a5: Obszar śledzenia 3D
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Podczas śledzenia 3D aparat śledzi obiekty, które opuściły wybrane pole
AF, i w razie potrzeby wybiera nowe pola AF, gdy spust migawki jest
wciśnięty do połowy. Wybierz, czy śledzenie 3D ma wykorzystywać dane
z sąsiadujących pól AF w celu śledzenia obiektów poruszających się
nawet nieznacznie poza wybrane pole AF (Szeroki), czy śledzić obiekty
wyłącznie w oparciu o dane z obszaru sąsiadującego z wybranym polem
(Normalny). Ustawienie Szeroki jest zalecane do szybko poruszających
się obiektów.
a6: Liczba pól AF
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz liczbę pól AF dostępnych przy manualnym wybieraniu pola AF.
Opcja
Opis
1
55 pól
Wybierz spośród 55 pól AF.
2
15 pól
Wybierz spośród 15 pól AF. Używaj do
szybkiego wybierania pól AF.
108 Przewodnik po menu
a7: Zapisuj według orientacji
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, czy oddzielne pola AF można wybierać dla orientacji poziomej
(krajobrazowej), orientacji pionowej (portretowej), gdy aparat jest
obrócony o 90° zgodnie ze wskazówkami zegara, oraz dla orientacji
pionowej, gdy aparat jest obrócony o 90° przeciwnie do wskazówek
zegara.
Wybierz Wyłącz, aby używać tego samego pola AF i trybu pola AF,
niezależnie od orientacji aparatu.
Aparat obrócony o 90°
przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara
Orientacja pozioma
(krajobrazowa)
Aparat obrócony o 90°
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara
Przewodnik po menu 109
Wybierz Pole AF, aby umożliwić oddzielny wybór pola AF, lub wybierz
Pole AF i tryb pola AF, aby umożliwić oddzielny wybór pola AF i trybu
pola AF.
Aparat obrócony o 90°
przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara
Orientacja pozioma
(krajobrazowa)
Aparat obrócony o 90°
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara
a8: Włączenie AF
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, czy spustu migawki można używać do ustawiania ostrości
(Migawka/AF-ON), czy też ostrość może być regulowana wyłącznie
poprzez użycie przycisku AF-ON lub innych elementów sterujących, do
których przypisano włączenie autofokusa (AF-ON) (Tylko przycisk
AF-ON). Wyróżnienie Tylko przycisk AF-ON i naciśnięcie 2 powoduje
wyświetlenie opcji Wyzwalanie przy braku ostrości. Wybierz Włącz,
aby pozwalać na robienie zdjęć bez ustawiania ostrości, lub Wyłącz, aby
uniemożliwić wyzwalanie migawki bez ustawienia ostrości przez aparat
za pomocą elementu sterującego do włączania autofokusa (AF-ON). Aby
robić zdjęcia, gdy wybrane jest Wyłącz, użyj elementu sterującego do
włączania autofokusa (AF-ON) w celu ustawienia ostrości, a następnie
naciśnij spust migawki do końca, aby wyzwolić migawkę. Zwróć uwagę,
że Wyłącz ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Ostrość jest wybrane dla
ustawienia osobistego a1 (Priorytet w trybie AF-C) lub a2 (Priorytet
w trybie AF-S) i opcja inna niż automatyczny wybór pola AF jest
wybrana dla trybu pola AF.
110 Przewodnik po menu
a9: Ogranicz. wyboru trybu pola AF
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz tryby pola AF, które można wybierać
przy pomocy przycisku trybu AF i przedniego
pokrętła sterującego podczas fotografowania
z użyciem wizjera (nie ma to wpływu na
podgląd na żywo). Wyróżnij żądane tryby
i naciskaj 2, aby je wybrać lub cofnąć wybór.
Naciśnij J, aby zapisać zmiany po
zakończeniu regulacji ustawień.
a10: Ograniczenia trybu autofokusa
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz tryby autofokusa dostępne podczas
fotografowania przez wizjer. Jeśli wybrany
zostanie tylko jeden tryb, trybu autofokusa nie
będzie można wybierać przy pomocy
przycisku trybu AF i głównego pokrętła
sterującego.
Przewodnik po menu 111
a11: Zmiana pól AF w pętli
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, czy pola AF mają być wybierane „w pętli” od jednej krawędzi
wizjera do drugiej.
Opcja
W pętli
Bez pętli
Opis
Wybór pól AF będzie się odbywać
„w pętli” od góry do dołu, od dołu
w
q
do góry, od prawej do lewej i od
lewej do prawej. Dlatego, np.
naciśnięcie przycisku 2, gdy
wyróżnione jest pole AF znajdujące się przy prawej krawędzi
wyświetlacza wizjera (q), spowoduje wybranie analogicznego
pola AF przy lewej krawędzi wyświetlacza (w).
Wyświetlanie pól AF jest ograniczone zewnętrznymi polami AF,
więc np. naciśnięcie przycisku 2, gdy wybrane jest pole AF
znajdujące się przy prawej krawędzi wyświetlacza, nie przynosi
żadnego efektu.
112 Przewodnik po menu
a12: Opcje pól AF
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Można wybierać spośród następujących opcji wyświetlania pola AF.
Opcja
Opis
Wybierz, czy aktywne pole AF ma być wyróżnione w wizjerze na
czerwono.
• Automatyczne: w razie potrzeby wybrane pole AF jest
automatycznie wyróżniane w taki sposób, aby kontrastowało
Podświetlenie
z tłem.
pola AF
• Włącz: wybrane pole AF jest zawsze wyróżnione, niezależnie od
jasności tła. W zależności od jasności tła, wybrane pole AF może
być słabo widoczne.
• Wyłącz: wybrane pole AF nie jest wyróżnione.
Wybierz Włącz, aby wyświetlać aktywne pole AF w trybie
Tryb ręcznego
ręcznego ustawiania ostrości, lub Wyłącz, aby wyświetlać pole AF
ustaw. ostrości
tylko podczas wyboru pola AF.
Wspom. AF z dyn. Wybierz Włącz, aby wyświetlać wybrane pole AF oraz sąsiadujące
wyb. pola
z nim pola AF w trybie AF z dynamicznym wyborem pola.
Przewodnik po menu 113
a13: Pierścień ręczn. ognisk. w tr. AF
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ten element jest wyświetlany tylko w połączeniu z obiektywami, które
go obsługują. Wybranie Włącz pozwala na używanie pierścienia
ustawiania ostrości obiektywu do ręcznego ustawiania ostrości, gdy
aparat pracuje w trybie autofokusa. Po naciśnięciu spustu migawki do
połowy w celu ustawienia ostrości, trzymaj spust wciśnięty i dostosuj
ostrość za pomocą pierścienia ustawiania ostrości. Aby ponownie
ustawić ostrość za pomocą autofokusa, podnieś palec ze spustu
migawki, a następnie naciśnij go ponownie do połowy. Aby
uniemożliwić korzystanie z pierścienia ustawiania ostrości obiektywu do
ręcznego ustawiania ostrości, gdy aparat pracuje w trybie autofokusa,
wybierz Wyłącz.
114 Przewodnik po menu
b: Pomiar/ekspozycja
b1: Krok zmiany czułości ISO
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz krok stosowany podczas regulacji czułości ISO. Jeśli to możliwe,
bieżące ustawienie czułości ISO jest zachowywane po zmianie wartości
kroku. Jeśli bieżące ustawienie czułości ISO jest niedostępne przy nowej
wartości kroku, czułość ISO zostanie zaokrąglona do najbliższego
dostępnego ustawienia.
b2: Krok EV zmiany ekspozycji
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz krok stosowany podczas regulacji czasu otwarcia migawki,
przysłony i braketingu.
b3: Krok EV komp. eksp./błysku
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz krok stosowany podczas regulacji kompensacji ekspozycji
i mocy błysku.
Przewodnik po menu 115
b4: Łatwa kompensacja eksp.
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ta opcja decyduje, czy przycisk E jest potrzebny do ustawienia
kompensacji ekspozycji. Jeśli wybrane jest Włącz (autom. resetow.) lub
Włącz, 0 pośrodku wskaźnika ekspozycji będzie migać, nawet gdy
kompensacja ekspozycji jest ustawiona na ±0.
Opcja
Włącz (autom.
resetow.)
Włącz
Wyłącz
Opis
Wartość kompensacji ekspozycji można ustawić, obracając
jednym z pokręteł sterujących (patrz uwaga poniżej). Ustawienie
wybrane przy pomocy pokrętła sterującego jest resetowane po
wyłączeniu aparatu lub po upływie czasu czuwania (ustawienia
kompensacji ekspozycji wybrane przy pomocy przycisku E nie są
resetowane).
Jak wyżej, z wyjątkiem tego, że wartość kompensacji ekspozycji
wybrana za pomocą pokrętła sterującego nie jest resetowana po
wyłączeniu aparatu lub upływie czasu czuwania.
Kompensację ekspozycji można ustawić, naciskając przycisk E
i obracając głównym pokrętłem sterującym.
A Zamień główne/pomocnicze
O tym, które pokrętło jest używane do ustawiania kompensacji ekspozycji, gdy
wybrano Włącz (autom. resetow.) lub Włącz dla ustawienia osobistego b4
(Łatwa kompensacja eksp.), decyduje opcja wybrana dla ustawienia
osobistego f4 (Dostos. pokręteł sterow., 0 144) > Zamień główne/
pomocnicze > Ustawienie ekspozycji.
P
Tryb ekspozycji
S
A
M
f4 (Dostos. pokręteł sterow.) > Zamień główne/pomocnicze >
Ustawienie ekspozycji
Włącz
Włącz (tryb A)
Wyłącz
Przednie pokrętło
Przednie pokrętło
Przednie pokrętło
sterujące
sterujące
sterujące
Główne pokrętło
Przednie pokrętło
Przednie pokrętło
sterujące
sterujące
sterujące
Przednie pokrętło
Przednie pokrętło
Główne pokrętło
sterujące
sterujące
sterujące
Nie dotyczy
116 Przewodnik po menu
b5: Pomiar matrycowy
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz U Włącz wykrywanie twarzy, aby włączać wykrywanie
twarzy podczas wykonywania portretów z użyciem pomiaru
matrycowego w trakcie fotografowania z użyciem wizjera.
b6: Obszar pomiaru centralnego
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz rozmiar obszaru, do którego przypisywana jest największa
waga podczas pomiaru centralnie ważonego. Jeśli podłączony jest
obiektyw bez procesora lub obiektyw AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm
f/3,5–4,5E ED, rozmiar obszaru jest ustawiony na stałe na 12 mm.
b7: Korekta pomiaru ekspozycji
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ta opcja służy do precyzyjnej korekty wartości
ekspozycji wybranej przez aparat. Wartość
ekspozycji można korygować osobno dla
każdej metody pomiaru ekspozycji w zakresie
od +1 do –1 EV w krokach co 1/6 EV.
D Korygowanie ekspozycji
Ekspozycję można precyzyjne skorygować dla każdego banku ustawień
osobistych z osobna, a jej wartość nie jest zerowana w wyniku resetowania
dwoma przyciskami. Zwróć uwagę, że ponieważ ikona kompensacji ekspozycji
(E) nie jest wyświetlana, jedynym sposobem sprawdzenia o ile zmieniła się
wartość ekspozycji jest wyświetlenie wielkości korekty w menu korekty.
Przewodnik po menu 117
c: Zegary/blokada AE
c1: Blok. AE spustem migawki
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, czy aparat ma blokować ekspozycję, gdy spust migawki jest
wciśnięty.
O
Opcja
Włącz (naciśnięcie
do połowy)
P
Włącz (tryb serii)
Wyłącz
Opis
Naciśnięcie spustu migawki do połowy blokuje
ekspozycję.
Ekspozycja jest zablokowana, tylko gdy spust migawki
jest wciśnięty do końca.
Naciśnięcie spustu migawki do połowy nie blokuje
ekspozycji.
c2: Czas czuwania
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, jak długo aparat ma kontynuować pomiar ekspozycji, gdy nie
są wykonywane żadne czynności. Wskaźniki czasu otwarcia migawki
i przysłony na wyświetlaczu LCD i w wizjerze wyłączą się automatycznie
po upływie czasu czuwania.
Krótszy czas czuwania ustawiony dla licznika wydłuża czas użytkowania
akumulatora.
118 Przewodnik po menu
c3: Samowyzwalacz
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz wartość opóźnienia wyzwolenia migawki, liczbę zdjęć, które
mają być zrobione, a także interwał pomiędzy zdjęciami w trybie
samowyzwalacza.
• Opóźnienie samowyzw.: wybierz wartość opóźnienia wyzwolenia migawki.
• Liczba zdjęć: naciskaj 1 lub 3, aby wybrać liczbę zdjęć robionych po
każdym naciśnięciu spustu migawki.
• Interwał między zdjęciami: wybierz interwał pomiędzy zdjęciami, jeśli
Liczba zdjęć jest większa od 1.
c4: Czas wyłączenia monitora
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, jak długo monitor pozostaje włączony, gdy nie przeprowadza
się żadnych czynności podczas odtwarzania (Odtwarzanie; domyślnie
10 s) i podglądu zdjęć (Podgląd zdjęć; domyślnie 4 s), kiedy wyświetlane
są menu (Menu; domyślnie 1 minuta) lub informacje (Ekran Informacje;
domyślnie 10 s), lub podczas podglądu na żywo i nagrywania filmów
(Podgląd na żywo; domyślnie 10 minut). Krótszy czas automatycznego
wyłączania monitora wydłuża czas działania akumulatora.
Przewodnik po menu 119
d: Fotografowanie/wyświetl.
d1: Szybkość fot. w trybie CL
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz maksymalną szybkość rejestracji zdjęć w trybie CL.
d2: Maksimum w serii
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Maksymalną liczbę fotografii, jaką można zarejestrować w pojedynczej
serii w trybie zdjęć seryjnych, można ustawić na dowolną wartość
z przedziału od 1 do 200. Zwróć uwagę, że niezależnie od wybranej
opcji, nie ma ograniczeń co do liczby zdjęć, jaką można zarejestrować
w pojedynczej serii, gdy czas otwarcia migawki wynoszący 4 s lub
dłuższy jest wybrany w trybie ekspozycji S lub M.
A Bufor pamięci
Niezależnie od wartości wybranej dla ustawienia osobistego d2, prędkość
fotografowania zmniejsza się po zapełnieniu bufora pamięci (tAA).
d3: Wyświetlanie ISO
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, czy na wyświetlaczu LCD ma być wyświetlana czułość ISO
(Pokaż czułość ISO), czy liczba pozostałych zdjęć (Pokaż pozostałą
liczbę zdjęć).
120 Przewodnik po menu
d4: Opcje trybu zsynchr. wyzw.
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, czy migawki zdalnych aparatów mają być zsynchronizowane
z migawką aparatu głównego podczas korzystania z opcjonalnego
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania w trybie
zsynchronizowanego wyzwalania.
d5: Tryb opóźnienia ekspozycji
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
W sytuacjach, gdy nawet najmniejszy ruch aparatu może spowodować
poruszenie zdjęcia, wyzwolenie migawki można opóźnić do momentu
po upływie od około 0,2 do 3 s od uniesienia lustra.
d6: Elektron. przednia kurt. migawki
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz Włącz, aby włączyć elektroniczną przednią kurtynkę migawki
w trybach Q, QC i MUP, eliminując poruszenie zdjęć spowodowane ruchem
migawki. Migawka mechaniczna jest stosowana w innych trybach
wyzwalania migawki.
A Elektroniczna przednia kurtynka migawki
Zalecany jest obiektyw typu G, E lub D. Wybierz Wyłącz, jeśli zauważysz linie lub
mgłę podczas fotografowania z użyciem innych obiektywów. Najkrótszy czas
otwarcia migawki i maksymalna czułość ISO dostępne w połączeniu
z elektroniczną przednią kurtynką migawki to, odpowiednio, 1/2000 s i ISO 25600.
Przewodnik po menu 121
d7: Numery kolejne plików
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Po zarejestrowaniu zdjęcia aparat tworzy nazwę pliku poprzez dodanie
liczby jeden do ostatnio użytego numeru pliku. Ta opcja pozwala
regulować, czy numeracja plików jest kontynuowana od ostatniego
użytego numeru po utworzeniu nowego folderu, sformatowaniu karty
pamięci lub włożeniu do aparatu nowej karty pamięci.
Opcja
Opis
Po utworzeniu nowego folderu, sformatowaniu karty pamięci lub
włożeniu do aparatu nowej karty pamięci, numerowanie plików jest
kontynuowane od ostatniego użytego numeru lub od najwyższego
numeru pliku w bieżącym folderze zależnie od tego, który z tych
Włącz
numerów jest wyższy. Zrobienie zdjęcia, gdy bieżący folder zawiera
zdjęcie o numerze 9999, spowoduje automatyczne utworzenie
nowego folderu oraz ponowne rozpoczęcie numerowania plików
od 0001.
Utworzenie nowego folderu, sformatowanie karty pamięci lub
włożenie do aparatu nowej karty pamięci powoduje rozpoczęcie
Wyłącz
numeracji plików od 0001. Zwróć uwagę, że nowy folder jest
tworzony automatycznie po zrobieniu zdjęcia, jeśli bieżący folder
zawiera 5000 zdjęć.
Tak jak w wypadku ustawienia Włącz, z tą różnicą, że kolejnemu
zarejestrowanemu zdjęciu jest nadawany numer pliku poprzez
Resetowanie zwiększenie o 1 największego numeru pliku w bieżącym folderze.
Jeśli folder jest pusty, numerowanie plików jest rozpoczynane od
0001.
122 Przewodnik po menu
D Numery kolejne plików
Jeśli bieżący folder ma numer 999 i zawiera 5000 zdjęć lub zdjęcie o numerze
9999, spust migawki zostanie zablokowany i dalsze fotografowanie będzie
niemożliwe (poza tym, nagrywanie filmów może zostać zablokowane, jeśli
aparat obliczy, że liczba plików potrzebnych do zarejestrowania filmu
o maksymalnej długości spowodowałaby, że folder zawierałby ponad
5000 plików lub plik o numerze wyższym niż 9999). Wybierz Resetowanie dla
ustawienia osobistego d7 (Numery kolejne plików), a następnie sformatuj
bieżącą kartę pamięci albo włóż nową kartę pamięci.
d8: Kolor podkreślania krawędzi
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz kolor podświetlenia dla funkcji „focus peaking” (podświetlania
kolorem krawędzi obszaru, na który ustawiona jest ostrość). Funkcję
podkreślania krawędzi można włączyć lub wyłączyć i dostosować jej
czułość, wciskając przycisk i podczas podglądu na żywo i wybierając
Poziom podkreślania krawędzi.
d9: Wyśw. siatki linii w wizjerze
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz Włącz, aby wyświetlać na żądanie linie siatki kadrowania
w wizjerze, pomagające w komponowaniu ujęć.
Przewodnik po menu 123
d10: Podświetlenie LCD
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Jeśli wybrane jest Wyłącz, podświetlenie wyświetlacza LCD i przycisków
będzie włączone, tylko gdy włącznik zasilania jest obrócony w kierunku
D. Jeśli wybrane jest Włącz, podświetlenie pozostanie włączone
podczas pracy licznika czasu czuwania. Niezależnie od wybranej opcji
podświetlenie wyłącza się po wciśnięciu spustu migawki. Jeśli wybrane
jest Włącz, podświetlenie włączy się z powrotem po zabraniu palca ze
spustu migawki. Aby wydłużyć czas działania akumulatora, wybierz
ustawienie Wyłącz.
A Podświetlenie przycisków
1
4
2
3
5
11
6
7
8
9
10
124 Przewodnik po menu
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Przycisk T
Przycisk U
Przycisk I
Przycisk Y
Wskaźnik pokrętła trybu wyzwalania
migawki
Przycisk G
Przycisk L (Z/Q)
Przycisk X
Przycisk W (M)
Przycisk J
Przycisk K
Przycisk O (Q)
d11: Podgl. na żywo w tr. seryjnym
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, czy podgląd zdjęć ma być dostępny podczas zdjęć seryjnych
(tryby wyzwalania migawki CL, CH i QC) w trybie podglądu na żywo. Jeśli
wybrane jest Wyłącz, podczas ekspozycji poza monitorem wyłączane
również będzie podświetlenie.
d12: Optyczna redukcja drgań
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ten element jest dostępny tylko w połączeniu ze zgodnymi
obiektywami AF-P niewyposażonymi w przełącznik redukcji drgań.
Wybranie Włącz włącza redukcję drgań, która działa za każdym razem,
kiedy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Wybierz Wyłącz, aby
wyłączyć redukcję drgań.
Przewodnik po menu 125
e: Braketing/lampa błyskowa
e1: Czas synchronizacji błysku
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ta opcja reguluje czas synchronizacji błysku.
Opcja
1/250 s
(Tryb Auto FP)
1/250 s–1/60 s
Opis
Automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki jest
stosowana, gdy podłączona jest zgodna lampa błyskowa. Jeśli
stosowane są inne lampy błyskowe, czas otwarcia migawki jest
ustawiony na 1/250 s. Kiedy aparat wyświetla czas otwarcia
migawki 1/250 s w trybie ekspozycji P lub A, automatyczna
synchronizacja z krótkimi czasami migawki zostanie włączona,
jeśli rzeczywisty czas otwarcia migawki jest krótszy niż 1/250 s. Jeśli
lampa błyskowa obsługuje automatyczną synchronizację
z krótkimi czasami migawki, czas otwarcia migawki wynoszący
jedynie 1/8000 s może zostać wybrany przez aparat (tryby P i A) lub
użytkownika (tryby S i M).
Czas synchronizacji błysku ustawiony na wybraną wartość.
A Ustawianie czasu otwarcia migawki zgodnie z limitem czasu synchronizacji błysku
Aby ustawić czas otwarcia migawki na limit synchronizacji błysku w trybie
automatyki z preselekcją czasu otwarcia migawki lub manualnym trybie
ekspozycji, wybierz następną wartość czasu otwarcia migawki po najdłuższym
możliwym czasie (30 s lub %). Na wyświetlaczu LCD i w wizjerze zostanie
wyświetlony symbol X (wskaźnik synchronizacji błysku) wraz z czasem
synchronizacji błysku.
A Automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki
Automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki pozwala na
korzystanie z lampy błyskowej przy najkrótszych czasach otwarcia migawki
udostępnianych przez aparat, umożliwiając ustawienie otworu względnego
(maksymalnego otworu przysłony) w celu zmniejszenia głębi ostrości, nawet jeśli
fotografowany obiekt jest oświetlony od tyłu w jasnym świetle słonecznym. Gdy
automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki jest włączona,
wskaźnik trybu lampy błyskowej ekranu Informacje wyświetla „FP”.
126 Przewodnik po menu
e2: Czas migawki dla błysku
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ta opcja pozwala określić najdłuższy dostępny czas otwarcia migawki
przy korzystaniu z synchronizacji na przednią lub tylną kurtynkę
migawki albo redukcji efektu czerwonych oczu w trybie automatyki
programowej lub automatyki z preselekcją przysłony (niezależnie od
wybranego ustawienia, czas otwarcia migawki może wynosić nawet 30 s
w trybie automatyki z preselekcją czasu otwarcia migawki i manualnym
trybie ekspozycji lub w trybie synchronizacji z długimi czasami otwarcia
migawki oraz synchronizacji na tylną kurtynkę migawki i redukcji efektu
czerwonych oczu z długimi czasami ekspozycji).
e3: Komp. eksp. dla lampy błysk.
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz sposób dostosowywania mocy błysku przez aparat podczas
korzystania z kompensacji ekspozycji.
Opcja
YE
Cały kadr
E
Tylko tło
Opis
Regulowane są moc błysku oraz kompensacja
ekspozycji w celu zmodyfikowania ekspozycji dla
całego kadru.
Kompensacja ekspozycji ma zastosowanie tylko do tła.
Przewodnik po menu 127
e4: Automatyczny dobór ISO M
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz punkt odniesienia stosowany do ustawiania ekspozycji, gdy
lampa błyskowa jest używana w połączeniu z automatycznym doborem
ISO.
Opcja
e
Obiekt i tło
f
Tylko obiekt
Opis
Podczas regulacji czułości ISO aparat uwzględnia zarówno
główny fotografowany obiekt, jak i oświetlenie tła.
Czułość ISO jest regulowana wyłącznie w celu zapewnienia
poprawnej ekspozycji głównego fotografowanego obiektu.
e5: Błysk modelujący
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Jeśli Włącz jest wybrane podczas używania aparatu z opcjonalną lampą
błyskową obsługującą kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS),
po naciśnięciu przycisku Pv na aparacie zostanie wyemitowany błysk
modelujący. Jeśli wybrane jest Wyłącz, błysk modelujący nie zostanie
wyemitowany.
128 Przewodnik po menu
e6: Autom. braketing (tryb M)
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ta opcja decyduje, które ustawienia są poddawane braketingowi, gdy
Braketing mocy błysku i AE lub Braketing AE jest wybrane dla opcji
Sposób real. aut. braketingu w menu fotografowania w manualnym
trybie ekspozycji.
F
Opcja
Błysk/czas
otwarcia
migawki
G
Błysk/czas otw.
mig./przysł.
H
Błysk/przysłona
I
Tylko błysk
Opis
Aparat modyfikuje czas otwarcia migawki (Braketing AE)
lub czas otwarcia migawki i moc błysku (Braketing mocy
błysku i AE).
Aparat modyfikuje czas otwarcia migawki i przysłonę
(Braketing AE) lub czas otwarcia migawki, przysłonę i moc
błysku (Braketing mocy błysku i AE).
Aparat modyfikuje przysłonę (Braketing AE) lub przysłonę
i moc błysku (Braketing mocy błysku i AE).
Aparat modyfikuje tylko moc błysku (Braketing mocy
błysku i AE).
Braketing mocy błysku jest przeprowadzany tylko w trybie sterowania
błyskiem i-TTL lub qA (automatyka przysłony). Jeśli zostało wybrane
inne ustawienie niż Tylko błysk i nie jest używana lampa błyskowa,
czułość ISO będzie miała stałą wartość ustaloną dla pierwszego zdjęcia,
gdy automatyczny dobór ISO jest włączony (0 49).
e7: Kolejność braketingu
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Przy domyślnym ustawieniu Pomiar > niższy > wyższy (H), braketing
ekspozycji, błysku i balansu bieli jest przeprowadzany w następującej
kolejności: najpierw robione jest zdjęcie bez modyfikacji, następnie
zdjęcie z najniższą wartością, a na koniec zdjęcie z najwyższą wartością.
Gdy wybrane jest Niższy > pomiar > wyższy (I), fotografowanie
odbywa się w kolejności od najniższej do najwyższej wartości. To
ustawienie nie ma wpływu na braketing ADL.
Przewodnik po menu 129
f: Elementy sterujące
f1: Osobisty przydział sterowania
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz funkcje przypisane do elementów sterujących aparatu,
używanych oddzielnie lub w połączeniu z pokrętłami sterującymi.
❚❚ Naciśnij
Wybierz funkcje pełnione przez następujące elementy sterujące,
wyróżnij żądaną opcję i naciśnij środek wybieraka wielofunkcyjnego:
0
v
x
V
8
Przycisk Pv
S
Przyciski funkcyjne ustawiania ostrości
obiektywu *
Przycisk Fn1
Przycisk Fn2
Przycisk AF-ON
Środek wybieraka dodatkowego
* Przycisków funkcyjnych ustawiania ostrości
obiektywu można używać do wykonywania
przypisanej do nich funkcji tylko wtedy, gdy
AF-L jest wybrane wybierakiem funkcji
ustawiania ostrości.
Przyc. funk. ust. ostrości
obiekt.
130 Przewodnik po menu
A „Naciśnij” oraz „Naciśnij + pokrętła sterujące”
Niektóre funkcje nie mogą być przypisane jednocześnie do funkcji „naciśnij” oraz
„naciśnij + pokrętła sterujące” dla niektórych elementów sterujących.
Przypisanie takiej funkcji do „naciśnij”, gdy jest już ona przypisana do „naciśnij +
pokrętło sterujące”, ustawia opcję „naciśnij + pokrętło sterujące” na Brak,
a przypisanie takiej funkcji do „naciśnij + pokrętła sterujące”, gdy jest już ona
przypisana do „naciśnij”, ustawia opcję „naciśnij” na Brak.
Funkcje, które można przypisać do tych elementów sterujących, są
następujące:
0 v x V
8
Zapamiętane pole AF
✔
✔
—
—
✔
✔
Tryb pola AF
✔
✔
—
✔
✔
✔
Tryb pola AF + AF-ON
✔
✔
—
✔
✔
✔
Podgląd
✔
✔
—
—
✔
—
Blokada mocy błysku
✔
✔
—
—
✔
—
Blokada AE/AF
✔
✔
—
✔
✔
✔
Tylko blokada ekspozycji (AE)
✔
✔
—
✔
✔
✔
Blokada AE (reset. po wyzwol.)
✔
✔
—
✔
✔
—
Blokada AE (wciśnięta)
✔
✔
—
✔
✔
—
Tylko blokada AF
✔
✔
—
✔
✔
✔
Włączenie autofokusa (AF)
✔
✔
—
✔
✔
✔
IWyłącz/włącz
✔
✔
—
—
✔
✔
Braketing w serii
✔
✔
—
—
✔
—
+ NEF (RAW)
✔
✔
—
—
✔
—
Opcja
A
K
q
q
r
B
C
D
E
F
A
h
1
4
S
Przewodnik po menu 131
0 v x V
8
S
Pomiar matrycowy
✔
✔
—
—
✔
—
Pomiar centralnie ważony
✔
✔
—
—
✔
—
Pomiar punktowy
✔
✔
—
—
✔
—
Pomiar ekspozycji z ochroną świateł
✔
✔
—
—
✔
—
Wyśw. siatki linii w wizjerze
✔
✔
—
—
✔
—
Wirtualny horyzont w wizjerze
✔
✔
—
—
✔
—
Wybór zsynchr. wyzwalania
✔
✔
—
—
✔
✔
MOJE MENU
✔
✔
✔
—
✔
—
Pierwszy el. w MOIM MENU
✔
✔
✔
—
✔
—
Opcja
L
M
N
t
b
!
c
%
3
K
c
J
K
Odtwarzanie
✔
✔
—
—
✔
—
Ocena
—
—
✔
—
—
—
Wybór centralnego pola AF
—
—
—
—
✔
—
Podświetl. aktywnego pola AF
—
—
—
—
✔
—
Brak
✔
✔
✔
✔
✔
—
132 Przewodnik po menu
Dostępne są następujące opcje:
Opcja
A
Zapamiętane
pole AF
K
Tryb pola AF
q
Tryb pola AF +
AF-ON
q
Podgląd
r
Blokada mocy
błysku
Opis
Naciśnięcie elementu sterującego powoduje wybranie
zapamiętanego pola AF. Aby wybrać pole AF, wybierz je
i naciskaj element sterujący, jednocześnie naciskając
przycisk trybu pola AF, aż pole AF zacznie migać.
Oddzielne pola AF można wybierać dla orientacji
poziomej (krajobrazowej) i dla dwóch orientacji
pionowych (portretowych), jeśli Pole AF lub Pole AF
i tryb pola AF jest wybrane dla ustawienia osobistego
a7 (Zapisuj według orientacji, 0 109). Jeśli ta opcja jest
przypisana do przycisków funkcyjnych ustawiania
ostrości obiektywu, można wybrać zapamiętane pole AF,
naciskając i przytrzymując przycisk funkcyjny ustawiania
ostrości obiektywu. Zwolnij przycisk, aby przywrócić
wyjściowy wybór pola AF.
Wyróżnij tę opcję i naciśnij 2, aby wybrać tryb pola AF
(z wyłączeniem śledzenia 3D). Wybrany tryb działa, gdy
wciśnięty jest odpowiedni element sterujący,
a zwolnienie elementu sterującego powoduje
przywrócenie wyjściowego trybu pola AF.
Jak dla Tryb pola AF powyżej, z tą różnicą, że naciśnięcie
elementu sterującego włącza również autofokus.
Podczas fotografowania z użyciem wizjera można
wyświetlić podgląd głębi ostrości, gdy element sterujący
jest wciśnięty. Podczas fotografowania w trybie podglądu
na żywo można nacisnąć ten element sterujący raz, aby
otworzyć obiektyw do otworu względnego, co ułatwi
sprawdzenie ostrości; ponowne naciśnięcie elementu
sterującego powoduje przywrócenie wyjściowej wartości
przysłony.
Naciśnij element sterujący, aby zablokować moc błysku
opcjonalnych lamp błyskowych. Naciśnij ponownie, aby
anulować blokadę mocy błysku.
Przewodnik po menu 133
Opcja
B
C
D
E
F
A
h
1
Opis
Ostrość i ekspozycja są zablokowane, gdy element
Blokada AE/AF
sterujący jest wciśnięty.
Tylko blokada Ekspozycja jest zablokowana, gdy element sterujący jest
ekspozycji (AE) wciśnięty.
Ekspozycja jest blokowana po naciśnięciu elementu
Blokada AE
sterującego i pozostaje zablokowana do momentu
(reset. po
ponownego naciśnięcia tego elementu sterującego,
wyzwol.)
wyzwolenia migawki lub upływu czasu czuwania.
Ekspozycja jest zablokowana, gdy element sterujący jest
Blokada AE
wciśnięty i pozostaje zablokowana do ponownego
(wciśnięta)
naciśnięcia elementu sterującego lub do momentu
upływu czasu czuwania.
Tylko blokada Ostrość jest zablokowana, gdy element sterujący jest
AF
wciśnięty.
Włączenie
Naciśnięcie elementu sterującego powoduje
autofokusa (AF) uruchomienie autofokusa.
Jeśli lampa błyskowa jest aktualnie wyłączona,
synchronizacja na przednią kurtynkę migawki będzie
IWyłącz/włącz wybrana, gdy element sterujący będzie naciśnięty. Jeśli
lampa błyskowa jest aktualnie włączona, zostanie
wyłączona, gdy element sterujący będzie wciśnięty.
Jeśli element sterujący zostanie naciśnięty w trakcie
braketingu ekspozycji, mocy błysku lub ADL w trybie
zdjęć pojedynczych bądź cichej migawki, to wszystkie
zdjęcia w ramach bieżącego programu braketingu będą
Braketing
robione po każdym naciśnięciu spustu migawki. Jeśli
w serii
włączono braketing balansu bieli lub wybrano tryb zdjęć
seryjnych (tryb CH, CL lub QC), aparat będzie powtarzał serię
braketingu, dopóki spust migawki będzie pozostawał
wciśnięty.
134 Przewodnik po menu
Opcja
4
L
M
N
t
b
!
+ NEF (RAW)
Pomiar
matrycowy
Pomiar
centralnie
ważony
Pomiar
punktowy
Pomiar
ekspozycji
z ochroną
świateł
Wyśw. siatki
linii w wizjerze
Wirtualny
horyzont
w wizjerze
Opis
Jeśli opcja JPEG jest aktualnie wybrana dla jakości zdjęcia,
„RAW” będzie wyświetlone na wyświetlaczu LCD, a kopia
w formacie NEF (RAW) zostanie zarejestrowana wraz
z następnym zdjęciem zrobionym po naciśnięciu
elementu sterującego (wyjściowe ustawienie jakości
zdjęcia zostanie przywrócone po zdjęciu palca ze spustu
migawki). Kopie w formacie NEF (RAW) są zapisywane
z ustawieniami aktualnie wybranymi dla Zapisywanie
NEF (RAW) oraz Wielkość zdjęcia > NEF (RAW) w menu
fotografowania (0 47, 48). Aby wyjść bez zapisywania
kopii w formacie NEF (RAW), naciśnij element sterujący
ponownie.
Gdy element sterujący jest wciśnięty, włączony jest
matrycowy pomiar ekspozycji.
Gdy element sterujący jest wciśnięty, włączony jest
centralnie ważony pomiar ekspozycji.
Gdy element sterujący jest wciśnięty, włączony jest
punktowy pomiar ekspozycji.
Gdy element sterujący jest wciśnięty, włączony jest
pomiar ekspozycji z ochroną świateł.
Naciśnij element sterujący, aby włączyć lub wyłączyć
wyświetlanie linii kadrowania w wizjerze.
Naciśnij element sterujący, aby wyświetlić wirtualny
horyzont w wizjerze (0 137).
Przewodnik po menu 135
Opcja
c
%
Wybór zsynchr.
wyzwalania
MOJE MENU
3
Pierwszy el.
w MOIM MENU
K
Odtwarzanie
c
Ocena
J
K
Opis
Kiedy podłączony jest bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania, elementu sterującego można używać do
przełączania pomiędzy zdalnym wyzwalaniem
a wyzwalaniem przez aparat główny (nadrzędny) lub
wyzwalaniem zsynchronizowanym. Dostępne opcje
zależą od ustawienia wybranego dla ustawienia
osobistego d4 (Opcje trybu zsynchr. wyzw.):
• Jeśli wybrane jest Synchr., można wybierać między
Tylko wyzwalanie nadrzędnego (trzymaj element
sterujący wciśnięty, aby robić zdjęcia tylko aparatem
głównym) a Tylko zdalne wyzwalanie (trzymaj
element sterujący wciśnięty, aby robić zdjęcia tylko
aparatami zdalnymi).
• Jeśli wybrane jest Brak synchr., można wybierać
między Zsynchronizow. wyzwalanie (trzymaj element
sterujący wciśnięty, aby zsynchronizować wyzwalanie
przez aparat główny i aparaty zdalne) a Tylko zdalne
wyzwalanie (trzymaj element sterujący wciśnięty, aby
robić zdjęcia tylko aparatami zdalnymi).
Naciśnięcie elementu sterującego powoduje
wyświetlenie menu „MOJE MENU”.
Naciśnij element sterujący, aby przejść do pierwszego
elementu w „MOJE MENU”. Wybierz tę opcję, aby uzyskać
szybki dostęp do często używanego elementu menu.
Element sterujący ma taką samą funkcję, jak przycisk K.
To ustawienie wybieraj podczas używania teleobiektywu
lub w innych okolicznościach, w których trudno
obsługiwać przycisk K lewą ręką.
Aby ocenić bieżące zdjęcie w trybie odtwarzania, trzymaj
element sterujący wciśnięty i naciskaj 4 lub 2.
Wybór
centralnego
Naciśnij element sterujący, aby wybrać centralne pole AF.
pola AF
Podświetl.
Naciśnięcie elementu sterującego wyróżnia aktywne pole
aktywnego pola
AF.
AF
Brak
136 Przewodnik po menu
Naciśnięcie elementu sterującego nie ma żadnego efektu.
A Wirtualny horyzont
Naciśnięcie elementu sterującego, do którego przypisano Wirtualny horyzont
w wizjerze, powoduje wyświetlenie wskaźników pochylenia i przechylenia
w wizjerze. Naciśnij element sterujący ponownie, aby wyłączyć wyświetlanie
wskaźników.
Przechylenie
Aparat przechylony w prawo
Aparat ustawiony poziomo
Aparat przechylony w lewo
Pochylenie
Aparat pochylony do przodu
Aparat ustawiony poziomo
Aparat pochylony do tyłu
Funkcje wskaźników pochylenia i przechylenia są zamienione, gdy aparat jest
obrócony w celu robienia zdjęć w orientacji pionowej (portretowej). Zwróć
uwagę, że wskazania wirtualnego horyzontu mogą nie być dokładne, jeśli aparat
jest pochylony pod ostrym kątem do przodu lub do tyłu. Jeśli aparat nie jest
w stanie wykryć kąta przechylenia, stopień przechylenia nie będzie wyświetlany.
Przewodnik po menu 137
❚❚ Naciśnij + pokrętła sterujące
Aby wybrać funkcje pełnione przez następujące elementy sterujące
w połączeniu z pokrętłami sterującymi, wyróżnij żądaną opcję i naciśnij
środek wybieraka wielofunkcyjnego:
1
w
9
Przycisk Pv + y
n
Q
Przycisk BKT + y
Przycisk Fn1 + y
Środek wybieraka dodatk. + y
Przycisk nagrywania filmu + y *
* Wybierz funkcję przypisaną do przycisku nagrywania filmu w kombinacji z pokrętłami sterującymi, kiedy
wybierak trybu podglądu na żywo jest przekręcony w położenie C.
A Przycisk BKT
Jeśli włączona jest funkcja wysokiego zakresu dynamiki lub wielokrotna
ekspozycja, gdy inna funkcja jest przypisana do przycisku BKT, przycisku BKT nie
można używać w kombinacji z pokrętłem sterującym, dopóki funkcja wysokiego
zakresu dynamiki lub rejestrowania wielokrotnej ekspozycji nie zostanie
wyłączona.
138 Przewodnik po menu
Funkcje, które można przypisać do tych elementów sterujących, są
następujące:
Opcja
J
$
v
w
y
z
n
v
m
t
$
2
1 w 9 n Q
Wybierz obszar zdjęcia
✔
✔
✔
—
Blok. czasu migawki i przysł.
✔
✔
✔
—
✔
✔
1 EV czas otwarcia/przysłona
✔
✔
—
—
—
Wybierz num. obiekt. bez CPU
✔
✔
✔
—
—
Aktywna funkcja D-Lighting
✔
✔
—
—
—
Tryb opóźnienia ekspozycji
✔
✔
—
—
—
Bank menu fotografowania
✔
✔
✔
—
✔
Tryb ekspozycji
—
—
—
—
✔
Balans bieli
—
—
—
—
✔
Autobraketing
—
—
—
✔
—
Wielokrotna ekspozycja
—
—
—
✔
—
HDR (wysoki zakres dynamiki)
—
—
—
✔
—
Brak
✔
✔
✔
✔
✔
Dostępne są następujące opcje:
Opcja
J
$
Opis
Naciśnij element sterujący
i obracaj pokrętłem
sterującym, aby wybierać
spośród wstępnie
wybranych obszarów
Wybierz obszar
zdjęcia (0 45). Wybranie
zdjęcia
opcji Wybierz obszar
zdjęcia powoduje
wyświetlenie listy obszarów zdjęcia. Wyróżniaj opcje
i naciskaj 2, aby je wybrać lub cofnąć wybór, a następnie
naciśnij J.
Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem
sterującym, aby zablokować czas otwarcia migawki
Blok. czasu
w trybach S i M. Naciśnij element sterujący i obracaj
migawki i przysł.
przednim pokrętłem sterującym, aby zablokować
przysłonę w trybach A i M.
Przewodnik po menu 139
Opcja
v
w
y
z
n
v
m
t
$
2
Opis
Jeśli podczas obracania pokręteł sterujących wciśnięty
jest element sterujący, czas otwarcia migawki (tryby
1 EV czas
ekspozycji S i M) i przysłona (tryby ekspozycji A i M)
otwarcia/
zmieniają się w krokach co 1 EV, niezależnie od opcji
przysłona
wybranej dla ustawienia osobistego b2 (Krok EV zmiany
ekspozycji, 0 115).
Naciśnij element sterujący i obracaj pokrętłem
Wybierz num.
sterującym, aby wybrać numer obiektywu określony za
obiekt. bez CPU
pomocą opcji Dane obiektywu bez CPU (0 169).
Wciśnij element sterujący i obracaj pokrętłami
Aktywna funkcja
sterującymi, aby regulować ustawienia aktywnej funkcji
D-Lighting
D-Lighting (0 56).
Naciśnij element sterujący i obracaj pokrętłem
Tryb opóźnienia
sterującym, aby wybrać tryb opóźnienia ekspozycji
ekspozycji
(0 121).
Naciśnij element sterujący i obracaj pokrętłem
Bank menu
sterującym, aby wybrać bank menu fotografowania
fotografowania
(0 33).
Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem
Tryb ekspozycji
sterującym, aby wybrać tryb ekspozycji.
Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem
sterującym, aby wybrać opcję balansu bieli, oraz
Balans bieli
przednim pokrętłem sterującym, aby wybrać opcję
pomocniczą, gdy wybrane jest v (Automatyczny) lub
I (Światło jarzeniowe; 0 50).
Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem
sterującym, aby wybrać liczbę zdjęć w sekwencji
Autobraketing
braketingu, lub obracaj przednim pokrętłem sterującym,
aby wybrać krok braketingu (0 61).
Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem
Wielokrotna
sterującym, aby wybrać tryb, lub obracaj przednim
ekspozycja
pokrętłem sterującym, aby wybrać liczbę zdjęć (0 62).
Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem
HDR (wysoki
sterującym, aby wybrać tryb, lub obracaj przednim
zakres dynamiki) pokrętłem sterującym, aby wybrać różnicę ekspozycji
(0 69).
Do obracania pokrętłami sterującymi podczas naciskania
Brak
elementu sterującego nie jest przypisana żadna funkcja.
140 Przewodnik po menu
❚❚ Wybierak dodatkowy
Aby wybrać funkcję przypisaną do wybieraka dodatkowego, wyróżnij
7 Wybierak dodatkowy i naciśnij środek wybieraka wielofunkcyjnego.
Wybieraka dodatkowego można używać do wybierania pola AF
(x Wybór pola AF) lub do wykonywania takiej samej funkcji, jaką ma
wybierak wielofunkcyjny (Y Identyczna z wybierakiem wiel.). Jeśli
wybrane jest Y Identyczna z wybierakiem wiel., można następnie
nacisnąć 2 i wybrać Powięk. w trybie odtwarz., aby wybrać funkcję
pełnioną przez wybierak dodatkowy podczas powiększenia w trybie
odtwarzania: przewijanie zdjęć (Przewiń) lub wyświetlanie innych zdjęć
z tym samym współczynnikiem powiększenia (Wyświetl nast./poprz.
klatkę).
7
Wybierak dodatkowy
Przewodnik po menu 141
f2: Przycisk środ. wybieraka wielof.
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ta opcja określa funkcję przypisaną do środka
wybieraka wielofunkcyjnego podczas
fotografowania przez wizjer, odtwarzania
i korzystania z trybu podglądu na żywo
(niezależnie od wybranej opcji, naciśnięcie
środka wybieraka wielofunkcyjnego podczas
wyświetlania filmu rozpoczyna jego
odtwarzanie).
❚❚ Tryb fotografowania
J
Opcja
Wybór centralnego
pola AF
A
Zapamiętane pole
AF
K
Podświetl.
aktywnego pola AF
Brak
142 Przewodnik po menu
Funkcja przypisana do środka wybieraka wielofunkcyjnego
Wybierz centralne pole AF.
Naciśnięcie środka wybieraka wielofunkcyjnego
powoduje wybranie zapamiętanego pola AF. Aby
wybrać pole AF, wybierz je i naciskaj środek wybieraka
wielofunkcyjnego, jednocześnie naciskając przycisk
trybu pola AF, aż pole AF zacznie migać. Oddzielne pola
AF można wybierać dla orientacji poziomej
(krajobrazowej) i dla dwóch orientacji pionowych
(portretowych), jeśli Pole AF lub Pole AF i tryb pola AF
jest wybrane dla ustawienia osobistego a7 (Zapisuj
według orientacji, 0 109).
Naciśnięcie środka wybieraka wielofunkcyjnego
powoduje wyróżnienie aktywnego pola AF.
Naciśnięcie środka wybieraka wielofunkcyjnego nie ma
żadnej funkcji podczas fotografowania przez wizjer.
❚❚ Tryb odtwarzania
n
Opcja
Miniatury włącz/
wyłącz
o
Wyświetl
histogramy
p
Zoom włącz/wyłącz
u
Wybierz gniazdo
i folder
Funkcja przypisana do środka wybieraka wielofunkcyjnego
Przełączaj pomiędzy widokiem pełnoekranowym
a widokiem miniatur.
Naciśnięcie środka wybieraka wielofunkcyjnego
w widoku pełnoekranowym lub miniatur powoduje
wyświetlenie histogramu.
Przełączaj pomiędzy widokiem pełnoekranowym lub
widokiem miniatur a powiększeniem w trybie
odtwarzania. Wybierz początkowe ustawienie
powiększenia spośród Małe powiększenie (50%),
1:1 (100%) i Duże powiększenie (200%). Środek
ekranu powiększenia będzie znajdować się nad
aktywnym polem AF.
Wyświetl okno dialogowe wyboru gniazda i folderu.
❚❚ Podgląd na żywo
Opcja
J
Wybór centralnego
pola AF
p
Zoom włącz/wyłącz
Brak
Funkcja przypisana do środka wybieraka wielofunkcyjnego
Naciśnięcie środka wybieraka wielofunkcyjnego
w trybie podglądu na żywo powoduje wybranie
centralnego pola AF.
Naciskaj środek wybieraka wielofunkcyjnego, aby
włączać i wyłączać przybliżenie. Wybierz początkowe
ustawienie powiększenia spośród Małe powiększenie
(50%), 1:1 (100%) i Duże powiększenie (200%).
Środek ekranu powiększenia będzie znajdować się nad
aktywnym polem AF.
Naciśnięcie środka wybieraka wielofunkcyjnego nie ma
żadnej funkcji w trybie podglądu na żywo.
Przewodnik po menu 143
f3: Blok. czasu migawki i przysł.
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybranie Włącz dla Blokada czasu otwarcia migawki powoduje
zablokowanie czasu otwarcia migawki na wartości aktualnie wybranej
w trybie S lub M. Wybranie Włącz dla Blokada wartości przysłony
powoduje zablokowanie przysłony na aktualnie wybranej wartości
w trybie A lub M. Blokada czasu otwarcia migawki i wartości przysłony
jest niedostępna w trybie P.
f4: Dostos. pokręteł sterow.
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ta opcja decyduje o działaniu głównego i przedniego pokrętła
sterującego.
Opcja
Zmień
kierunek
Opis
Odwróć kierunek obrotów pokręteł
sterujących podczas używania ich do
regulacji wartości opcji
Kompensacja ekspozycji i/lub Czas
otw. migawki/przysł. Wyróżnij opcje
i naciskaj 2, aby je wybrać lub cofnąć
wybór, a następnie naciśnij J. To
ustawienie ma również zastosowanie
do pokręteł sterujących opcjonalnych pojemników MB-D18.
144 Przewodnik po menu
Opcja
Zamień
główne/
pomocnicze
Ustawienie
przysłony
Opis
• Ustawienie ekspozycji: jeśli wybrane
jest Wyłącz, główne pokrętło
sterujące służy do regulacji czasu
otwarcia migawki, a przednie
pokrętło sterujące służy do regulacji
wartości przysłony. Jeśli wybrane
jest Włącz, główne pokrętło
sterujące służy do regulacji wartości
przysłony, a przednie pokrętło sterujące służy do regulacji czasu
otwarcia migawki. Jeśli wybrane jest Włącz (tryb A), główne
pokrętło sterujące służy do ustawiania wartości przysłony tylko
w trybie ekspozycji A.
• Ustawienie autofokusa: jeśli wybrane jest Włącz, tryb autofokusa
można wybrać, trzymając wciśnięty przycisk trybu AF i obracając
przednim pokrętłem sterującym, a tryb pola AF można wybrać,
trzymając wciśnięty przycisk trybu AF i obracając głównym
pokrętłem sterującym.
Ustawienia te mają również zastosowanie do pokręteł sterujących
pojemnika MB-D18.
Jeśli wybrane jest Przednie pokrętło sterujące, przysłonę można
regulować tylko przy użyciu przedniego pokrętła sterującego (lub
głównego pokrętła sterującego, jeśli Włącz jest wybrane dla
Zamień główne/pomocnicze > Ustawienie ekspozycji). Jeśli
wybrane jest Pierścień przysłony, przysłonę można regulować
tylko za pomocą pierścienia przysłony, a wskaźnik przysłony
aparatu podaje jej wartość w krokach co 1 EV (w przypadku
obiektywów typu G i E przysłona jest nadal regulowana przy użyciu
przedniego pokrętła sterującego). Zwróć uwagę, że niezależnie od
wybranego ustawienia, po zamocowaniu obiektywu bez procesora
przysłonę należy ustawiać za pomocą pierścienia przysłony.
Przewodnik po menu 145
Opcja
Opis
Jeśli wybrane jest Wyłącz, wybierak wielofunkcyjny służy do
wyboru zdjęcia wyświetlanego w widoku pełnoekranowym, do
wyróżniania miniatur i poruszania się po menu. Jeśli wybrane jest
Włącz lub Włącz (brak podglądu zdjęć), głównego pokrętła
sterującego można używać do wybierania zdjęcia wyświetlanego
w widoku pełnoekranowym, przesuwania kursora w lewo i prawo
w widoku miniatur, a także przesuwania paska wyróżnienia menu
do góry i w dół. Przednie pokrętło sterujące w widoku
Menu
pełnoekranowym służy do przeskakiwania do przodu lub wstecz
i odtwarzanie zgodnie z opcją wybraną dla Przew. zdj. za pom. pokr. przed.,
a w widoku miniatur służy do przełączania stron do góry lub w dół.
Podczas wyświetlania menu obrócenie przedniego pokrętła
sterującego w prawo powoduje wyświetlenie podmenu wybranej
opcji, a obrócenie go w lewo powoduje wyświetlenie poprzedniego
menu. Aby dokonać wyboru, naciśnij 2, środek wybieraka
wielofunkcyjnego albo J. Wybierz Włącz (brak podglądu zdjęć),
aby uniemożliwić używanie pokręteł sterujących do odtwarzania
podczas podglądu zdjęć.
Gdy Włącz lub Włącz (brak podglądu zdjęć) jest wybrane dla
Menu i odtwarzanie, przednim pokrętłem sterującym można
Przew. zdj. za
obracać w widoku pełnoekranowym w celu wybrania folderu,
pom. pokr.
przeskakiwania do przodu lub wstecz o 10 lub 50 zdjęć albo
przed.
przeskakiwania do następnego lub poprzedniego chronionego
obrazu, zdjęcia lub filmu.
146 Przewodnik po menu
f5: Wybierak wielofunkcyjny
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Jeśli wybrane jest Włącz ponownie czuwanie, użycie wybieraka
wielofunkcyjnego po upływie czasu czuwania włączy pomiar ekspozycji
i uruchomi licznik czasu czuwania. Jeśli wybrane jest Bez funkcji, licznik
czasu czuwania nie włączy się po naciśnięciu wybieraka
wielofunkcyjnego.
f6: Puść przyc., by użyć pokrętła
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybranie Tak pozwala na dokonywanie regulacji, które normalnie
przeprowadza się jednocześnie przytrzymując przycisk E, S (Q), I,
BKT, Y, W (M), T, U lub przycisk trybu AF i obracając pokrętłem
sterującym, za pomocą obracania pokrętłem sterującym po zwolnieniu
przycisku. Ma to również zastosowanie do elementów sterujących, do
których ustawienia Aktywna funkcja D-Lighting, Tryb opóźnienia
ekspozycji, Balans bieli lub Tryb ekspozycji zostały przypisane jako
opcja „naciśnij + pokrętło sterujące” dla ustawienia osobistego f1
(Osobisty przydział sterowania, 0 130), a także do elementów
sterujących, do których ustawienia Aktywna funkcja D-Lighting, Tryb
opóźnienia ekspozycji, Czułość ISO, Tryb ekspozycji, Kompensacja
ekspozycji lub Pomiar ekspozycji zostały przypisane za pomocą
ustawienia osobistego f10 (Rola przycisków na MB-D18, 0 149).
Regulacja ustawienia kończy się po ponownym naciśnięciu przycisku,
dla którego ta funkcja jest włączona, wciśnięciu spustu migawki do
połowy, lub po upływie czasu czuwania.
Przewodnik po menu 147
f7: Odwróć wskaźniki
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Jeśli wybrane jest
(W), wskaźniki ekspozycji na
wyświetlaczu LCD, w wizjerze i na ekranie Informacje są wyświetlane
z wartościami ujemnymi po lewej stronie i dodatnimi po prawej.
Wybierz
(V), aby wyświetlać dodatnie wartości
po lewej stronie, a ujemne wartości po prawej stronie.
f8: Opcje przyc. podgl. na żywo
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz Wyłącz, aby wyłączyć przycisk a,
zapobiegając przypadkowemu włączeniu
podglądu na żywo. Jeśli wybrane jest Włącz
(aktywny licznik czasu czuw.), przycisku a
można używać do włączania poglądu na żywo
tylko wtedy, gdy licznik czasu czuwania jest
włączony.
f9: Przełącznik D
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz, czy obrócenie włącznika zasilania w położenie D ma włączać
tylko podświetlenie wyświetlaczy LCD i przycisków, czy ma również
włączać ekran Informacje.
148 Przewodnik po menu
f10: Rola przycisków na MB-D18
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Ta opcja jest dostępna, gdy podłączony jest
opcjonalny wielofunkcyjny pojemnik na
baterie MB-D18. Wybierz funkcje przypisane
do elementów sterujących pojemnika
MB-D18, używanych oddzielnie lub
w połączeniu z pokrętłami sterującymi.
Przycisk AF-ON na MB-D18
LOCK
Przycisk Fn na MB-D18
Wybierak wielofunkcyjny na
MB-D18
❚❚ Przycisk Fn
Wybierz funkcję przypisaną do naciśnięcia przycisku Fn na pojemniku na
baterie. Więcej informacji zawiera sekcja dotycząca opcji „Naciśnij” dla
ustawienia osobistego f1 (Osobisty przydział sterowania, 0 130).
A
q
r
D
E
4
L
M
Zapamiętane pole AF
Podgląd
Blokada mocy błysku
Blokada AE (reset. po wyzwol.)
Blokada AE (wciśnięta)
+ NEF (RAW)
Pomiar matrycowy
Pomiar centralnie ważony
N
t
b
!
%
3
K
Pomiar punktowy
Pomiar ekspozycji z ochroną świateł
Wyśw. siatki linii w wizjerze
Wirtualny horyzont w wizjerze
MOJE MENU
Pierwszy el. w MOIM MENU
Odtwarzanie
Brak
Przewodnik po menu 149
❚❚ Przycisk Fn + y
Wybierz funkcję przypisaną do naciskania przycisku Fn na pojemniku na
baterie i obracania pokrętłem sterującym. Więcej informacji zawiera
sekcja dotycząca opcji „Naciśnij + pokrętła sterujące” dla ustawienia
osobistego f1 (Osobisty przydział sterowania, 0 138).
J
$
v
w
y
z
1
2
3
4
Wybierz obszar zdjęcia
Blok. czasu migawki i przysł.
1 EV czas otwarcia/przysłona
Wybierz num. obiekt. bez CPU
Aktywna funkcja D-Lighting
n
9
v
E
w
Tryb opóźnienia ekspozycji
Bank menu fotografowania
Czułość ISO 1
Tryb ekspozycji 2
Kompensacja ekspozycji 3
Pomiar ekspozycji 4
Brak
Pełni taką samą funkcję, jak przycisk S (Q) aparatu.
Pełni taką samą funkcję, jak przycisk I aparatu.
Pełni taką samą funkcję, jak przycisk E aparatu.
Pełni taką samą funkcję, jak przycisk Y aparatu.
❚❚ Przycisk AF-ON
Wybierz funkcję przypisaną do naciśnięcia przycisku AF-ON na pojemniku
na baterie. Więcej informacji zawiera sekcja dotycząca opcji „Naciśnij”
dla ustawienia osobistego f1 (Osobisty przydział sterowania, 0 130).
G
A
K
q
B
Tak samo jak przyc. AF-ON na apar. *
Włączenie autofokusa (AF)
Tryb pola AF
Tryb pola AF + AF-ON
Blokada AE/AF
C
D
E
F
Tylko blokada ekspozycji (AE)
Blokada AE (reset. po wyzwol.)
Blokada AE (wciśnięta)
Tylko blokada AF
Brak
* Element sterujący pełni taką samą funkcję, jak funkcja aktualnie wybrana dla przycisku AF-ON aparatu.
150 Przewodnik po menu
❚❚ Wybierak wielofunkcyjny
Wybieraka wielofunkcyjnego na pojemniku na baterie można używać
do wyboru pola AF (x Wybór pola AF) lub do wykonywania tej samej
funkcji, którą pełni wybierak wielofunkcyjny aparatu (Y Jak wybierak
wielof. na aparacie; zwróć uwagę, że w takim wypadku można wybrać
Info. C/Odtwarzanie D dla Inf. o zdjęciu/odtwarzanie w celu
zamiany funkcji przycisków, aby naciskanie wybieraka do góry lub w dół
powodowało wyświetlanie kolejnych zdjęć, a naciskanie wybieraka
w lewo lub w prawo powodowało przełączanie wyświetlanych
informacji o zdjęciu).
Przewodnik po menu 151
g: Film
g1: Osobisty przydział sterowania
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz funkcje przypisane do elementów sterujących aparatu,
używanych oddzielnie lub w połączeniu z pokrętłami sterującymi, gdy
wybierak trybu podglądu na żywo jest przekręcony w położenie 1
w trybie podglądu na żywo.
❚❚ Naciśnij
Aby wybrać funkcje pełnione przez następujące elementy sterujące,
wyróżnij opcję i naciśnij środek wybieraka wielofunkcyjnego:
0
v
x
8
G
Przycisk Pv
Przycisk Fn1
Przycisk Fn2
Środek wybieraka dodatkowego
Spust migawki
A „Naciśnij” oraz „Naciśnij + pokrętła sterujące”
Niektóre funkcje nie mogą być przypisane jednocześnie do funkcji „naciśnij” oraz
„naciśnij + pokrętła sterujące” dla niektórych elementów sterujących.
Przypisanie takiej funkcji do „naciśnij”, gdy jest już ona przypisana do „naciśnij +
pokrętło sterujące”, ustawia opcję „naciśnij + pokrętło sterujące” na Brak,
a przypisanie takiej funkcji do „naciśnij + pokrętła sterujące”, gdy jest już ona
przypisana do „naciśnij”, ustawia opcję „naciśnij” na Brak.
152 Przewodnik po menu
Funkcje, które można przypisać do tych elementów sterujących, są
następujące:
0 v x
8
G
Przysł. sterow. elektr. (otw.)
✔
—
—
—
—
Przysł. sterow. elektr. (zamk.)
—
✔
—
—
—
Kompensacja ekspozycji +
✔
—
—
—
—
Kompensacja ekspozycji –
—
✔
—
—
—
Oznaczanie indeksów
✔
✔
✔
✔
—
Opcja
t
q
i
h
r
s
B
C
E
F
C
1
Wyświetl informacje o zdjęciu
✔
✔
✔
✔
—
Blokada AE/AF
—
—
—
✔
—
Tylko blokada ekspozycji (AE)
—
—
—
✔
—
Blokada AE (wciśnięta)
—
—
—
✔
—
Tylko blokada AF
—
—
—
✔
—
Robienie zdjęć
—
—
—
—
✔
Nagrywanie filmów
—
—
—
—
✔
Brak
✔
✔
✔
✔
—
Dostępne są następujące opcje:
Opcja
t
Przysł. sterow.
elektr. (otw.)
q
Przysł. sterow.
elektr. (zamk.)
Opis
Kiedy przycisk Pv jest wciśnięty, otwór przysłony
powiększa się. Używaj w połączeniu z ustawieniem
osobistym g1 (Osobisty przydział sterowania) >
Przycisk Fn1 > Przysł. sterow. elektr. (zamk.), aby
regulować przysłonę przyciskami.
Kiedy przycisk Fn1 jest wciśnięty, otwór przysłony
zmniejsza się. Używaj w połączeniu z ustawieniem
osobistym g1 (Osobisty przydział sterowania) >
Przycisk podglądu > Przysł. sterow. elektr. (otw.), aby
regulować przysłonę przyciskami.
Przewodnik po menu 153
Opcja
i
Kompensacja
ekspozycji +
h
Kompensacja
ekspozycji –
r
Oznaczanie
indeksów
s
Wyświetl
informacje
o zdjęciu
B
Blokada AE/AF
C
Tylko blokada
ekspozycji (AE)
E
Blokada AE
(wciśnięta)
F
Tylko blokada AF
C
Robienie zdjęć
154 Przewodnik po menu
Opis
Kompensacja ekspozycji zwiększa się, gdy przycisk Pv
jest wciśnięty. Używaj w połączeniu z ustawieniem
osobistym g1 (Osobisty przydział sterowania) >
Przycisk Fn1 > Kompensacja ekspozycji –, aby
regulować kompensację ekspozycji przyciskami.
Kompensacja ekspozycji zmniejsza się, gdy przycisk Fn1
jest wciśnięty. Używaj w połączeniu z ustawieniem
osobistym g1 (Osobisty przydział sterowania) >
Przycisk podglądu > Kompensacja ekspozycji +, aby
regulować kompensację ekspozycji przyciskami.
Naciśnij element sterujący podczas nagrywania filmu,
aby dodać indeks w bieżącej pozycji. Indeksów można
używać podczas oglądania i edytowania filmów.
Naciśnij element sterujący, aby wyświetlić informacje
o zdjęciu zamiast informacji dotyczących nagrywania
filmu. Naciśnij ponownie, aby powrócić do ekranu
nagrywania filmów.
Ostrość i ekspozycja są zablokowane, gdy element
sterujący jest wciśnięty.
Ekspozycja jest zablokowana, gdy element sterujący jest
wciśnięty.
Ekspozycja jest zablokowana, gdy element sterujący jest
wciśnięty i pozostaje zablokowana do ponownego
naciśnięcia elementu sterującego lub do momentu
upływu czasu czuwania.
Ostrość jest zablokowana, gdy element sterujący jest
wciśnięty.
Naciśnij spust migawki do końca, aby zakończyć
nagrywanie filmu i zrobić zdjęcie o współczynniku
proporcji 16 : 9.
Opcja
1
Nagrywanie
filmów
Brak
Opis
Naciśnij spust migawki do połowy, aby włączyć podgląd
na żywo. Można następnie nacisnąć spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość (tylko tryb autofokusa),
a następnie nacisnąć spust migawki do końca, aby
rozpocząć lub zakończyć nagrywanie. Spustu migawki
nie można używać do innych celów, gdy wybierak trybu
podglądu na żywo jest przekręcony w położenie 1. Aby
zakończyć podgląd na żywo, naciśnij przycisk a. Spust
migawki na opcjonalnym bezprzewodowym pilocie
zdalnego sterowania lub przewodzie zdalnego
sterowania działa tak samo, jak spust migawki aparatu.
Naciśnięcie elementu sterującego nie ma żadnego
efektu.
A Przysłona sterowana elektrycznie
Przysłona sterowana elektrycznie jest dostępna tylko w trybach ekspozycji
A i M i nie może być używana podczas wyświetlania informacji o zdjęciu (ikona 6
oznacza, że nie można korzystać z przysłony sterowanej elektrycznie). Podczas
regulacji wartości przysłony ekran może migotać.
D „Nagrywanie filmów”
Kiedy Nagrywanie filmów jest wybrane dla Spust migawki, fotografowanie
z interwalometrem jest niedostępne.
Przewodnik po menu 155
❚❚ Naciśnij + pokrętła sterujące
Aby wybrać funkcje pełnione przez następujące elementy sterujące
w połączeniu z pokrętłami sterującymi, wyróżnij opcję i naciśnij środek
wybieraka wielofunkcyjnego:
1
w
9
Przycisk Pv + y
Przycisk Fn1 + y
Środek wybieraka dodatk. + y
Z następujących funkcji można korzystać, naciskając te elementy
sterujące i obracając pokrętłem sterującym:
Opcja
J
Wybierz obszar
zdjęcia
Brak
Opis
Naciśnij element sterujący i obracaj pokrętłem
sterującym, aby wybrać obszar zdjęcia. Zmiana obszaru
zdjęcia podczas nagrywania jest niemożliwa.
Do obracania pokrętłami sterującymi podczas naciskania
elementu sterującego nie jest przypisana żadna funkcja.
g2: Jasność obszaru prześwietlonego
Przycisk G ➜ A menu ustawień osobistych
Wybierz jasność konieczną do uruchomienia wyświetlania obszarów
prześwietlonych filmu. Im mniejsza wartość, tym szerszy zakres wartości
jasności, które będą wyświetlane jako obszary prześwietlone. Jeśli
wybrane jest 255, ekran obszarów prześwietlonych pokaże jedynie
obszary narażone na prześwietlenie.
156 Przewodnik po menu
B Menu ustawień: konfiguracja aparatu
Aby wyświetlić menu ustawień, naciśnij G i wybierz zakładkę B (menu
ustawień).
Przycisk G
Opcja
Formatowanie karty pamięci
Język (Language)
Strefa czasowa i data
Jasność monitora
Balans kolorów monitora
Wirtualny horyzont
Ekran Informacje
Precyzyjna korekta AF
Dane obiektywu bez CPU
Czyść matrycę
Podnoszenie lustra *
Wzorzec do usuwania kurzu
Komentarz do zdjęcia
Inf. o prawach autorskich
Opcje sygnału dźwiękowego
Sterowanie dotykowe
HDMI
Dane pozycji
0
158
158
159
160
161
162
163
164
169
169
170
173
175
176
177
178
178
179
Opcja
Opcje pilota bezprzew. (WR)
Rola przyc. (WR) Fn pil. zd. ster.
Tryb samolotowy
Połącz z urz. intelig.
Wysyłaj do urządz. int. (autom.)
Wi-Fi
Bluetooth
Sieć
Przesyłanie Eye-Fi
Oznakowanie zgodności
Rodzaj zasilania w MB-D18
Kolejność zasilania
Informacje o akumulatorze/baterii
Puste gniazdo, blok. spustu
Zapisz/ładuj ustawienia
Resetuj wszystkie ustawienia
Wersja programu
0
180
181
181
182
183
183
184
184
185
186
187
188
189
190
191
193
193
* Niedostępne w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora.
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat ustawień domyślnych tego menu, patrz
„Ustawienia domyślne menu ustawień” (0 17).
Przewodnik po menu 157
Formatowanie karty pamięci
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Aby rozpocząć formatowanie, wybierz
gniazdo karty pamięci i wybierz Tak. Zwróć
uwagę, że formatowanie powoduje
nieodwracalne usunięcie wszystkich zdjęć
i innych danych z karty pamięci znajdującej się
w wybranym gnieździe. Przed formatowaniem
wykonaj kopie zapasowe ważnych danych.
D Podczas formatowania
Podczas formatowania nie wyłączaj aparatu ani nie wyjmuj z niego kart pamięci.
A Formatowanie dwoma przyciskami
Karty pamięci można również formatować, naciskając przyciski O (Q) i S (Q)
i przytrzymując je wciśnięte przez ponad dwie sekundy.
Język (Language)
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz język menu i komunikatów wyświetlanych w aparacie.
158 Przewodnik po menu
Strefa czasowa i data
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Zmień strefy czasowe, ustaw zegar aparatu, zsynchronizuj zegar
z zegarem urządzenia z dostępem do sieci bezprzewodowej, wybierz
format daty oraz włącz lub wyłącz czas letni.
Opcja
Strefa czasowa
Data i godzina
Synchr. z urządz.
intelig.
Format daty
Czas letni
Opis
Wybierz strefę czasową. Zegar aparatu jest automatycznie
przestawiany na czas w nowej strefie czasowej.
Ustaw zegar aparatu.
Wybierz, czy zegar aparatu ma zostać zsynchronizowany
z czasem (czasem uniwersalnym UTC), strefą czasową
i standardowym lub letnim czasem przekazywanymi przez
urządzenie inteligentne, gdy synchronizacja jest włączona
w aplikacji SnapBridge. Zegara aparatu nie można
synchronizować z urządzeniem inteligentnym podczas
fotografowania z interwalometrem, lub gdy urządzenie GPS jest
podłączone, a Tak jest wybrane dla Dane pozycji > Opcje
zewn. urządzenia GPS > Użyj satelity do ust. zegara (0 179).
Wybierz kolejność, w jakiej wyświetlane są dzień, miesiąc i rok.
Włącz lub wyłącz czas letni. Zegar aparatu zostaje
automatycznie przesunięty o jedną godzinę do przodu lub do
tyłu. Ustawienie domyślne to Wyłącz.
Jeśli zegar zostanie zresetowany, ikona B będzie migać na
wyświetlaczu LCD, a migający wskaźnik & pojawi się na ekranie
Informacje.
Przewodnik po menu 159
Jasność monitora
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Naciskaj 1 lub 3, aby wyregulować jasność monitora. Wyższe wartości
oznaczają zwiększenie jasności, a niższe jej zmniejszenie. Jasność można
regulować osobno dla:
• Menu/odtwarzanie: dostosuj jasność ekranów menu, Informacje oraz
odtwarzania.
• Podgląd na żywo: dostosuj jasność ekranu podglądu na żywo.
160 Przewodnik po menu
Balans kolorów monitora
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Użyj wybieraka wielofunkcyjnego zgodnie
z ilustracją poniżej, aby dostosować balans
kolorów na monitorze w odniesieniu do
przykładowego zdjęcia. Przykładowe zdjęcie
to ostatnie zrobione zdjęcie lub, w trybie
odtwarzania, ostatnie wyświetlone zdjęcie.
Aby wybrać inne zdjęcie, naciśnij przycisk
W (M) i wybierz zdjęcie z listy miniatur (aby
wyświetlić wyróżnione zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj X).
Jeśli karta pamięci nie zawiera zdjęć, zamiast
przykładowego zdjęcia wyświetlony zostanie
pusty kadr z szarą ramką. Naciśnij J, aby wyjść
z menu po zakończeniu regulacji ustawień.
Balans kolorów monitora ma zastosowanie tylko do menu, odtwarzania,
a także widoku przez obiektyw wyświetlanego podczas podglądu na
żywo; balans nie ma wpływu na zdjęcia zarejestrowane aparatem.
Wzrost nasycenia zieleni
Wzrost nasycenia niebieskiego
Wzrost nasycenia koloru
bursztynowego
Wzrost nasycenia magenty
Przewodnik po menu 161
Wirtualny horyzont
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wyświetl informacje o przechyleniu (w lewo i w prawo) i pochyleniu (do
przodu i do tyłu) w oparciu o informacje z czujnika przechylenia aparatu.
Jeśli aparat nie jest przechylony w lewo ani w prawo, linia odniesienia
przechylenia zmieni kolor na zielony, a gdy aparat nie jest pochylony do
przodu ani do tyłu, punkt pośrodku ekranu zmieni kolor na zielony.
Każda kreska podziałki odpowiada około 5°.
Aparat ustawiony poziomo Aparat przechylony w lewo
lub w prawo
Aparat pochylony do
przodu lub do tyłu
D Pochylanie aparatu
Wskazania wirtualnego horyzontu mogą nie być dokładne, jeśli aparat jest
pochylony pod ostrym kątem do przodu lub do tyłu. Jeśli aparat nie jest w stanie
wykryć kąta przechylenia, stopień przechylenia nie będzie wyświetlany.
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat wyświetlania wirtualnego horyzontu
w wizjerze, patrz A > ustawienie osobiste f1 (Osobisty przydział sterowania;
0 130, 137).
162 Przewodnik po menu
Ekran Informacje
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Jeśli wybrane jest ustawienie Automatycznie (AUTO), kolor czcionki na
ekranie Informacje będzie się zmieniał automatycznie z czarnego na
biały i z białego na czarny w celu zachowania odpowiedniego kontrastu
w stosunku do tła. Aby zawsze używać tego samego koloru czcionki,
wybierz Manualnie i Ciemne na jasnym (B; czarna czcionka) lub Jasne
na ciemnym (W; biała czcionka). Jasność monitora będzie
automatycznie dostosowywana do wybranego koloru czcionki w celu
zapewnienia maksymalnego kontrastu.
Ciemne na jasnym
Jasne na ciemnym
Przewodnik po menu 163
Precyzyjna korekta AF
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Precyzyjna korekta ostrości dla maksymalnie 20 różnych typów
obiektywów. Stosuj tę funkcję tylko wtedy, gdy to konieczne. Nie
zalecamy używania precyzyjnej korekty autofokusa w większości
sytuacji, ponieważ funkcja może zakłócać normalne ustawianie ostrości.
Automatyczna precyzyjna korekta jest dostępna w trybie podglądu na
żywo (0 166). Zalecamy wykonanie precyzyjnej korekty dla często
stosowanej odległości zdjęciowej. Na przykład, jeśli wykona się
precyzyjną korektę ustawiania ostrości dla niewielkiej odległości
zdjęciowej, może ona okazać się mniej skuteczna dla większych
odległości.
Opcja
Opis
Precyz. kor. AF • Włącz: włącz precyzyjną korektę autofokusa.
(Wł./Wył.) • Wyłącz: wyłącz precyzyjną korektę autofokusa.
Bieżąca wartość
Zapisana
wartość
Przeprowadź precyzyjną korektę AF
dla bieżącego obiektywu (tylko
obiektywy z procesorem). Naciskaj 1,
aby odsunąć ognisko od aparatu, lub
naciskaj 3, aby przysunąć ognisko do
aparatu. Wybierz wartość z zakresu od
+20 do –20. Można zapisać wartości
dla maksymalnie 20 obiektywów. Dla
każdego typu obiektywu można
zapisać tylko jedną wartość.
Domyślna
Wybierz wartość precyzyjnej korekty autofokusa, która jest
używana, gdy dla bieżącego obiektywu nie ma jeszcze zapisanej
żadnej wartości (dotyczy tylko obiektywów z procesorem).
164 Przewodnik po menu
Poprzednia wartość
Opcja
Wyświetl
zapisane
wartości
Opis
Wyświetl listę wcześniej zapisanych
wartości precyzyjnej korekty AF. Aby
usunąć obiektyw z listy, wyróżnij
żądany obiektyw i naciśnij O (Q). Aby
zmienić identyfikator obiektywu (np.
wybrać identyfikator taki sam, jak
dwie ostatnie cyfry numeru seryjnego
obiektywu, aby odróżnić go od
innych obiektywów tego samego typu, z uwagi na fakt, że opcja
Zapisana wartość może być stosowana tylko z jednym
obiektywem każdego typu), wyróżnij żądany obiektyw i naciśnij
przycisk 2. Wyświetlone zostanie menu. Naciskaj 1 lub 3, aby
wybrać identyfikator, a następnie naciśnij J, aby zapisać zmiany
i wyjść z menu.
D Fotografowanie w trybie podglądu na żywo
Wartość korekty nie ma zastosowania do autofokusa podczas fotografowania
w trybie podglądu na żywo.
A Zapisana wartość
Dla każdego typu obiektywu można zapisać tylko jedną wartość. W przypadku
użycia telekonwertera dla każdej kombinacji obiektywu i telekonwertera można
zapisać oddzielną wartość.
Przewodnik po menu 165
❚❚ Automatyczna precyzyjna korekta AF
Automatyczną precyzyjną korektę AF przeprowadza się w sposób
opisany poniżej.
1 Przygotuj aparat.
Zamocuj aparat na statywie i skieruj go na płaski obiekt o wysokim
kontraście ustawiony równolegle do płaszczyzny ogniskowej
aparatu. Zwróć uwagę, że automatyczna precyzyjna korekta AF
działa najlepiej w połączeniu z maksymalnym otworem względnym
i może nie działać w ciemnym otoczeniu.
2 Włącz podgląd na żywo.
Przekręć wybierak podglądu na żywo
w położenie C i naciśnij przycisk a.
166 Przewodnik po menu
3 Dostosuj ustawienia ostrości.
Przekręć wybierak trybu ustawiania
ostrości w położenie AF i użyj przycisku
trybu AF i pokręteł sterujących w celu
wybrania następujących ustawień:
• Tryb autofokusa: AF-S
• Tryb pola AF: 5 (szeroki), 6 (normalny) lub
3 (punktowy)
4 Wybierz centralne pole AF.
Naciśnij środek wybieraka
wielofunkcyjnego, aby wybrać centralne
pole AF.
5 Ustaw ostrość.
Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość, a następnie
przybliż widok przez obiektyw, aby sprawdzić, czy ostrość jest
ustawiona na obiekt. W razie potrzeby ostrość można ustawić
ręcznie.
Przewodnik po menu 167
6 Przeprowadź automatyczną precyzyjną
korektę AF.
Naciśnij jednocześnie przycisk trybu AF
oraz przycisk nagrywania filmu i trzymaj je
wciśnięte do momentu wyświetlenia okna
dialogowego przedstawionego w kroku 7
(powinno to trwać nieco ponad dwie
sekundy).
Przycisk trybu AF
Przycisk nagrywania filmu
7 Zapisz nową wartość.
Wyróżnij Tak i naciśnij J, aby dodać
wartość precyzyjnej korekty AF dla
bieżącego obiektywu do listy zapisanych
wartości (tylko obiektywy z procesorem).
Zwróć uwagę, że dla każdego typu
obiektywu można zapisać tylko jedną
wartość.
8 Włącz precyzyjną korektę AF.
W menu ustawień aparatu wybierz Precyzyjna korekta AF >
Precyz. kor. AF (Wł./Wył.), a następnie wyróżnij Włącz i naciśnij J.
168 Przewodnik po menu
Dane obiektywu bez CPU
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Zarejestruj ogniskową i otwór względny obiektywów bez procesora, co
pozwala na ich używanie w połączeniu z funkcjami normalnie
zarezerwowanymi dla obiektywów z procesorem.
Opcja
Numer obiektywu
Ogniskowa (mm)
Maksym. otwór
względny
Opis
Wybierz numer w celu identyfikacji obiektywu.
Wpisz ogniskową.
Wprowadź maksymalny otwór względny.
Czyść matrycę
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Zabrudzenia lub kurz dostające się do wnętrza aparatu podczas
wymiany obiektywu lub w czasie, gdy pokrywka bagnetu korpusu jest
zdjęta, mogą osiąść na matrycy i wpływać na zdjęcia. Opcja Czyść
matrycę wprawia matrycę w drgania w celu usunięcia kurzu.
Opcja
Czyść teraz
Opis
Przeprowadź czyszczenie matrycy natychmiast.
• 5 Czyść przy uruchomieniu: matryca jest czyszczona
automatycznie po każdym włączeniu aparatu.
• 6 Czyść przy wyłączeniu: matryca jest czyszczona
Czyść przy uruchom./ automatycznie podczas każdego wyłączania aparatu.
wył.
• 7 Czyść przy uruchom. i wył.: matryca jest czyszczona
automatycznie podczas włączania i wyłączania aparatu.
• Wyłącz czyszczenie: wyłączenie automatycznego czyszczenia
matrycy.
Przewodnik po menu 169
Podnoszenie lustra
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Użyj tej opcji, aby zablokować lustro w położeniu podniesionym, co
pozwala na ręczne usunięcie kurzu, którego usunięcie za pomocą opcji
Czyść matrycę jest niemożliwe. Zwróć jednak uwagę, że matryca jest
niezwykle delikatna i wrażliwa na uszkodzenia, dlatego zalecamy, aby
ręczne czyszczenie było wykonywane wyłącznie w autoryzowanym
serwisie firmy Nikon.
❚❚ Ręczne czyszczenie
Matrycę można oczyścić ręcznie w sposób opisany poniżej.
1 Naładuj akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
Podczas sprawdzania lub czyszczenia matrycy niezbędne jest
niezawodne źródło zasilania. Wyłącz aparat i włóż całkowicie
naładowany akumulator lub podłącz opcjonalny zasilacz sieciowy
i złącze zasilania. Opcja Podnoszenie lustra jest dostępna w menu
ustawień tylko wtedy, gdy poziom naładowania akumulatora
przekracza J i aparat nie jest podłączony do urządzenia
inteligentnego przez Bluetooth lub do innych urządzeń przez USB.
2 Odłącz obiektyw.
Wyłącz aparat i odłącz obiektyw.
3 Wybierz Podnoszenie lustra.
Włącz aparat, wyróżnij Podnoszenie
lustra w menu ustawień i naciśnij 2.
170 Przewodnik po menu
4 Naciśnij J.
Na monitorze zostanie wyświetlony
komunikat, a na wyświetlaczu LCD
i w wizjerze pojawi się rząd kresek. Aby
przywrócić normalne działanie bez
sprawdzania matrycy, wyłącz aparat.
5 Unieś lustro.
Wciśnij spust migawki do
końca. Lustro zostanie
uniesione, a kurtynka
migawki otwarta, odsłaniając
matrycę. Wyświetlacz wizjera
wyłączy się, a rząd kresek na wyświetlaczu LCD będzie migać.
6 Sprawdź matrycę.
Trzymając aparat tak, aby światło padało
na matrycę, sprawdź matrycę pod kątem
obecności kurzu lub kłaczków. Jeśli nie
występują ciała obce, przejdź do kroku 8.
Przewodnik po menu 171
7 Oczyść matrycę.
Usuń kurz i kłaczki z matrycy za pomocą
gruszki. Nie używaj gruszki z pędzelkiem,
ponieważ włosie może uszkodzić matrycę.
Zabrudzenia, których nie można usunąć
gruszką, mogą usunąć wyłącznie
pracownicy autoryzowanego serwisu
firmy Nikon. Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać ani wycierać
matrycy.
8 Wyłącz aparat.
Lustro powróci w dolne położenie, a kurtynka migawki zamknie się.
Podłącz z powrotem obiektyw lub załóż z powrotem pokrywkę
bagnetu korpusu.
D Używaj niezawodnego źródła energii
Kurtynka migawki aparatu jest delikatna i łatwo ulega uszkodzeniom. Jeśli aparat
wyłączy się, gdy lustro jest uniesione, kurtynka migawki zamknie się
automatycznie. Aby zapobiec uszkodzeniu kurtynki, przestrzegaj następujących
środków ostrożności:
• Nie wyłączaj aparatu i nie wyjmuj ani nie odłączaj źródła zasilania, gdy lustro
jest uniesione.
• Jeśli akumulator będzie bliski rozładowania, gdy lustro jest uniesione, zostanie
wyemitowany sygnał dźwiękowy i dioda samowyzwalacza zacznie migać,
ostrzegając, że kurtynka migawki zostanie zamknięta i lustro zostanie
opuszczone po około dwóch minutach. Należy wówczas natychmiast
zakończyć czyszczenie lub kontrolę.
172 Przewodnik po menu
Wzorzec do usuwania kurzu
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Pozyskaj dane wzorcowe dla opcji usuwania kurzu w programie
Capture NX-D (aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z internetowej
instrukcji programu Capture NX-D). Usuwania kurzu nie można
stosować w połączeniu z małymi lub średnimi zdjęciami w formacie NEF
(RAW).
Opcja Wzorzec do usuwania kurzu jest dostępna tylko w przypadku,
gdy do aparatu podłączony jest obiektyw z procesorem. Zalecamy
używać obiektywu innego niż DX z ogniskową co najmniej 50 mm. Jeśli
korzystasz z obiektywu zmiennoogniskowego, ustaw najdłuższą
ogniskową.
1 Wybierz ustawienie startowe.
Wyróżnij jedno z poniższych ustawień
i naciśnij J. Aby wyjść z tego menu bez
zebrania danych dla funkcji usuwania
kurzu, naciśnij G.
• Start: zostanie wyświetlony komunikat
widoczny z prawej strony, a w wizjerze
i na wyświetlaczu LCD będzie widoczny
wskaźnik „rEF”.
• Czyść przetw., potem uruchom: wybranie
tego ustawienia powoduje
oczyszczenie matrycy przed
rozpoczęciem zbierania danych. Po
zakończonym czyszczeniu zostanie
wyświetlony komunikat, a w wizjerze
i na wyświetlaczu LCD widoczny będzie
wskaźnik „rEF”.
Przewodnik po menu 173
2 Wykadruj w wizjerze gładki, biały przedmiot.
Po ustawieniu obiektywu w odległości około dziesięciu centymetrów
od dobrze oświetlonego, gładkiego i białego przedmiotu, wykadruj
ujęcie tak, aby żaden inny obiekt nie był widoczny w wizjerze,
a następnie naciśnij spust migawki do połowy.
W trybie autofokusa ostrość zostanie automatycznie ustawiona na
nieskończoność. W trybie ręcznego ustawiania ostrości ręcznie
ustaw ostrość na nieskończoność.
3 Zbierz dane wzorcowe dla funkcji usuwania kurzu.
Naciśnij spust migawki do końca, aby zarejestrować dane wzorcowe
dla funkcji usuwania kurzu. Monitor wyłącza się po naciśnięciu
spustu migawki.
Jeśli obiekt wzorcowy jest zbyt jasny lub
zbyt ciemny, aparat może nie być w stanie
uzyskać danych wzorcowych dla funkcji
usuwania kurzu i wyświetlony zostanie
komunikat. Należy wówczas wybrać inny
obiekt wzorcowy i powtórzyć procedurę
od kroku 1.
174 Przewodnik po menu
D Czyszczenie matrycy
Dane wzorcowe do usuwania kurzu zapisane przed przeprowadzeniem
czyszczenia matrycy nie mogą być używane z fotografiami zrobionymi po
przeprowadzeniu czyszczenia matrycy. Wybierz Czyść przetw., potem
uruchom, tylko jeśli wzorzec do usuwania kurzu nie będzie używany
z istniejącymi fotografiami.
A Wzorzec do usuwania kurzu
Te same dane wzorcowe można stosować do zdjęć
wykonanych za pomocą różnych obiektywów
i przy różnych ustawieniach przysłony. Zdjęć
wzorcowych nie można wyświetlać za pomocą
komputerowych programów do obróbki obrazu.
Podczas wyświetlania zdjęć wzorcowych
w aparacie wyświetlany jest wzór kratki.
Komentarz do zdjęcia
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Dodawaj komentarze do nowych zdjęć w trakcie ich robienia.
Komentarze można wyświetlać jako metadane w ViewNX-i lub
Capture NX-D. Komentarz jest również widoczny na stronie informacji
o zdjęciu na ekranie informacji o zdjęciu. Dostępne są następujące
opcje:
• Wpisz komentarz: wpisz komentarz w sposób opisany we „Wprowadzanie
tekstu” (0 38). Komentarze mogą mieć długość maksymalnie 36
znaków.
• Dołącz komentarz: wybierz tę opcję, aby
dołączać ten komentarz do wszystkich
następnych zdjęć. Opcję Dołącz komentarz
można włączać i wyłączać, wyróżniając ją
i naciskając 2. Po wybraniu żądanego
ustawienia naciśnij J, aby wyjść z menu.
Przewodnik po menu 175
Inf. o prawach autorskich
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Dodawaj informacje o prawach autorskich do rejestrowanych zdjęć.
Informacje o prawach autorskich są zawarte w informacjach o zdjęciach
wyświetlanych na ekranie informacji o zdjęciach i mogą być wyświetlane
jako metadane w programie ViewNX-i lub Capture NX-D. Dostępne są
następujące opcje:
• Fotograf: wpisz nazwisko fotografa zgodnie z opisem we
„Wprowadzanie tekstu” (0 38). Nazwiska fotografów mogą mieć
maksymalnie 36 znaków.
• Prawa autorskie: wprowadź nazwisko właściciela praw autorskich
zgodnie z opisem we „Wprowadzanie tekstu” (0 38). Nazwiska
właścicieli praw autorskich mogą mieć długość maksymalnie 54
znaków.
• Dołącz inf. o prawach autor.: wybierz tę opcję,
aby dołączać informacje o prawach
autorskich do wszystkich następnych zdjęć.
Opcję Dołącz inf. o prawach autor. można
włączać i wyłączać, wyróżniając ją
i naciskając przycisk 2. Po wybraniu
żądanego ustawienia naciśnij J, aby wyjść
z menu.
D Inf. o prawach autorskich
Aby zapobiec bezprawnemu wykorzystaniu nazwisk fotografa lub właściciela
praw autorskich, pamiętaj, by opcja Dołącz inf. o prawach autor. nie była
wybrana, a pola Fotograf i Prawa autorskie były puste przed wypożyczeniem
lub przekazaniem aparatu innej osobie. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności prawnej za szkody lub spory wynikające z korzystania z opcji
Inf. o prawach autorskich.
176 Przewodnik po menu
Opcje sygnału dźwiękowego
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz wysokość i głośność sygnału dźwiękowego emitowanego przez
aparat po ustawieniu ostrości przez aparat przy użyciu pojedynczego AF
(AF-S), po zablokowaniu ostrości podczas fotografowania w trybie
podglądu na żywo, podczas odliczania czasu do wyzwolenia migawki
w trybie samowyzwalacza, po wciśnięciu spustu migawki, gdy
w aparacie znajduje się karta zabezpieczona przed zapisem, po drugim
naciśnięciu spustu migawki podczas fotografowania z podniesionym
lustrem, po zakończeniu zdjęć poklatkowych lub podczas korzystania
z ekranu dotykowego do wprowadzania znaków z klawiatury (0 38).
Zwróć uwagę, że niezależnie od wybranej opcji, sygnał dźwiękowy nie
zostanie wyemitowany w trybie filmu lub w trybach cichego wyzwalania
migawki (tryby Q i QC), albo gdy opcja inna niż Wyłącz jest wybrana dla
Fot. w cichym tr. podgl. na żywo (0 81). Sygnał dźwiękowy nie
zostanie wyemitowany po ustawieniu ostrości przez aparat przy użyciu
pojedynczego AF, jeśli Spust migawki jest wybrane dla ustawienia
osobistego a2 (Priorytet w trybie AF-S, 0 106).
❚❚ Sygnał dźwiękowy włącz/wyłącz
Wybierz Wyłącz (tylko ster. dotykowe), aby
wyciszyć dźwięki emitowane przez aparat
w reakcji na elementy sterujące ekranu
dotykowego, lub wybierz Wyłącz, aby
całkowicie zapobiec emisji sygnałów
dźwiękowych. Kiedy wybrana jest opcja inna
niż Wyłącz, symbol c pojawia się na ekranie
Informacje.
❚❚ Głośność
Dostosuj głośność sygnału dźwiękowego.
❚❚ Wysokość dźwięku
Wybierz wysokość dźwięku sygnału dźwiękowego pomiędzy Wysoki
i Niski.
Przewodnik po menu 177
Sterowanie dotykowe
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Dostosuj ustawienia sterowania dotykowego monitora.
❚❚ Wł./wył. sterowanie dotykowe
Wybierz Wyłącz, aby zapobiec przypadkowemu użyciu elementów
sterujących ekranu dotykowego, lub Tylko odtwarzanie, aby elementy
sterujące ekranu dotykowego były włączone tylko w trybie odtwarzania.
❚❚ Przełączanie w widoku pełnoekr.
Wybierz gest używany do wyświetlania następnego zdjęcia w widoku
pełnoekranowym: szybkie przesunięcie palcem od prawej do lewej
strony lub od lewej do prawej strony.
HDMI
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Dostosuj ustawienia dotyczące podłączania urządzeń HDMI (0 257).
178 Przewodnik po menu
Dane pozycji
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Dostosuj ustawienia danych pozycji stosowane, gdy aparat jest
podłączony do odbiornika GPS lub urządzenia z dostępem do sieci
bezprzewodowej.
Opcja
Opis
Wybierz Tak, aby pobrać dane pozycji z urządzenia
inteligentnego i dołączać je do zdjęć wykonanych w ciągu
następnych dwóch godzin (zwróć uwagę, że funkcja danych
Pobierz z urządz. pozycji musi być włączona w aplikacji SnapBridge). Jeśli aparat
intelig.
jest podłączony jednocześnie do urządzenia z dostępem do sieci
bezprzewodowej i odbiornika GPS, dane pozycji zostaną pobrane
z odbiornika GPS. Pozyskanie danych pozycji jest niemożliwe, jeśli
aparat jest wyłączony lub upłynął czas czuwania.
Wyświetl dane pozycji dostarczone przez odbiornik GPS lub
Położenie
urządzenie inteligentne (wyświetlane elementy różnią się
w zależności od urządzenia).
Dostosuj ustawienia dotyczące podłączania opcjonalnych
urządzeń GPS.
• Czas czuwania: wybierz, czy licznik czasu czuwania pozostaje
aktywny, gdy urządzenie GPS jest podłączone. Jeśli wybrane
jest Włącz, mierniki ekspozycji wyłączą się automatycznie, jeśli
przez okres podany w ustawieniu osobistym c2 (Czas
czuwania, 0 118) nie zostaną wykonane żadne czynności, co
zmniejszy zużycie energii akumulatora. Jeśli podłączony jest
Opcje zewn.
odbiornik GP-1 lub GP-1A, odbiornik pozostanie aktywny przez
urządzenia GPS
określony czas po upływie czasu czuwania; aby zapewnić
aparatowi czas na pozyskanie danych pozycji, opóźnienie jest
wydłużane o maksymalnie minutę po włączeniu pomiaru
ekspozycji lub włączeniu aparatu. Wybierz Wyłącz, aby
wyłączać licznik czasu czuwania, gdy podłączone jest
urządzenie GPS.
• Użyj satelity do ust. zegara: wybierz Tak, aby zsynchronizować zegar
aparatu z czasem przekazywanym przez urządzenie GPS.
Przewodnik po menu 179
Opcje pilota bezprzew. (WR)
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Dostosuj ustawienia dla opcjonalnych bezprzewodowych pilotów
zdalnego sterowania WR-R10 i opcjonalnych lamp błyskowych
sterowanych radiowo, obsługujących zaawansowany bezprzewodowy
system oświetlenia (AWL).
❚❚ Kontrolka LED
Włącz lub wyłącz diody LED stanu bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania WR-R10 zamontowanego na aparacie. Aby uzyskać więcej
informacji, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do bezprzewodowego
pilota zdalnego sterowania.
❚❚ Tryb połączenia
Wybierz tryb połączenia dla bezprzewodowych pilotów zdalnego
sterowania WR-R10 zamontowanych na innych aparatach lub lamp
błyskowych sterowanych radiowo, obsługujących zaawansowany
bezprzewodowy system oświetlenia (AWL). Dopilnuj, aby dla innych
urządzeń wybrany był ten sam tryb.
Opcja
Parowanie
Kod PIN
Opis
Aby sparować aparat z WR-R10, zamontuj WR-R10 na aparacie
i naciśnij przycisk parowania.
Nawiąż połączenie, wpisując kod PIN
urządzenia. Naciskaj 4 lub 2, aby
wyróżnić cyfry, a następnie naciskaj 1
lub 3, aby zmieniać wartość, po czym
naciśnij J, aby wpisać i wyświetlić
wybrany kod PIN.
Niezależnie od opcji wybranej dla Tryb połączenia, sygnały ze
sparowanych bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania będą
zawsze odbierane przez WR-R10. Użytkownicy pilota zdalnego
sterowania WR-1 będą musieli wybrać parowanie jako tryb połączenia
WR-1.
180 Przewodnik po menu
A Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-R10
Pilot WR-R10 łączy się z aparatem przy pomocy adaptera WR-A10. Dopilnuj, aby
oprogramowanie sprzętowe pilota WR-R10 zostało zaktualizowane do
najnowszej wersji. Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji
oprogramowania sprzętowego, wejdź na stronę internetową firmy Nikon
przeznaczoną dla swojego regionu.
Rola przyc. (WR) Fn pil. zd. ster.
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz funkcję przycisku Fn na opcjonalnych bezprzewodowych
pilotach zdalnego sterowania wyposażonych w przycisk Fn. Patrz
ustawienie osobiste f1 (Osobisty przydział sterowania, 0 130), aby
uzyskać więcej informacji.
q
r
B
C
D
F
Podgląd
Blokada mocy błysku
Blokada AE/AF
Tylko blokada ekspozycji (AE)
Blokada AE (reset. po wyzwol.)
A
h
4
a
Włączenie autofokusa (AF)
IWyłącz/włącz
+ NEF (RAW)
Podgląd na żywo *
Brak
Tylko blokada AF
* Pełni taką samą funkcję, jak przycisk a aparatu.
Tryb samolotowy
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz Włącz, aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe kart Eye-Fi oraz
połączenia Bluetooth oraz Wi-Fi urządzeń inteligentnych. Połączenia
z innymi urządzeniami za pomocą przekaźnika bezprzewodowego
można wyłączyć tylko poprzez wyjęcie przekaźnika bezprzewodowego
z aparatu.
Przewodnik po menu 181
Połącz z urz. intelig.
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Dostosuj ustawienia dotyczące podłączania urządzeń inteligentnych.
Opcja
Start
Ochrona hasłem
Opis
Postępuj zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi na ekranie, aby
połączyć aparat z urządzeniem
inteligentnym.
Wybierz hasło dla połączeń z urządzeniami inteligentnymi
i włącz albo wyłącz ochronę hasłem. Aby uzyskać informacje
na temat wpisywania haseł, patrz „Wprowadzanie tekstu” na
stronie (0 38).
A Bezpieczeństwo
Mimo tego, że jedną z korzyści oferowanych przez ten produkt jest zezwalanie
innym osobom na swobodne nawiązywanie połączeń z tym produktem w celu
bezprzewodowej wymiany danych z dowolnego miejsca w jego zasięgu, może
dojść do następujących zdarzeń, jeśli zabezpieczenia nie są włączone:
• Kradzież danych: osoby trzecie o złych zamiarach mogą przechwytywać
transmisje bezprzewodowe w celu kradzieży danych logowania, haseł i innych
informacji osobistych.
• Nieuprawiony dostęp: nieuprawnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sieci
i zmieniać dane lub wykonywać inne szkodliwe działania. Zwróć uwagę, że ze
względu na budowę sieci bezprzewodowych, wyspecjalizowane ataki mogą
prowadzić do uzyskania nieuprawnionego dostępu, nawet gdy zabezpieczenia
są włączone.
182 Przewodnik po menu
Wysyłaj do urządz. int. (autom.)
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Jeśli wybrane jest Włącz, nowe zdjęcia będą automatycznie przesyłane
do urządzenia inteligentnego (jeśli aparat nie jest aktualnie podłączony
do urządzenia inteligentnego, zdjęcia zostaną oznaczone do przesłania
i przesłane po kolejnym nawiązaniu połączenia bezprzewodowego).
Filmy nie są przesyłane, a zdjęcia są przesyłane w rozmiarze 2
megapikseli. Jeśli wybrane zostanie Wyłącz, gdy wybrane są zdjęcia do
przesłania, wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia. Aby
usunąć oznaczenie do przesłania z wszystkich zdjęć, wyróżnij Tak
i naciśnij J.
A Oznaczanie do przesłania
W danej chwili do przesłania oznaczone może być maksymalnie 1000 zdjęć.
Gdy Kopia zapasowa jest wybrane dla Funkcja gniazda pomocniczego, tylko
kopia na karcie w gnieździe podstawowym zostanie oznaczona do przesłania.
Przed zmianą oceny zdjęć oznaczonych do przesłania, wybierz Wyłącz dla
Bluetooth > Połączenie sieciowe lub wyłącz funkcje bezprzewodowe,
wybierając Włącz dla Tryb samolotowy.
Wi-Fi
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Dostosuj ustawienia Wi-Fi (bezprzewodowej sieci LAN).
Opcja
Ustawienia sieci
Bieżące ustawienia
Resetuj ustawienia
połączeń
Opis
Dostosuj ustawienia połączeń Wi-Fi.
Wyświetl bieżące ustawienia Wi-Fi.
Przywróć domyślne wartości ustawień Wi-Fi.
Przewodnik po menu 183
Bluetooth
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wyświetl listę sparowanych urządzeń i dostosuj ustawienia dotyczące
podłączania urządzeń inteligentnych. Aparat może być sparowany
z maksymalnie pięcioma urządzeniami inteligentnymi, ale jednocześnie
może być połączony z tylko jednym urządzeniem.
Opcja
Opis
Połączenie sieciowe Włącz lub wyłącz Bluetooth.
Sparowane
Wyświetl sparowane urządzenia.
urządzenia
Wybierz Wyłącz, aby wstrzymywać transmisje
Wysyłaj po
bezprzewodowe, gdy aparat jest wyłączony lub upłynął czas
wyłączeniu
czuwania.
Sieć
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Dostosuj ustawienia dotyczące łączenia z komputerami lub serwerami
FTP w sieciach bezprzewodowych lub sieciach Ethernet za pomocą
opcjonalnego przekaźnika bezprzewodowego WT-7 (0 251).
184 Przewodnik po menu
Przesyłanie Eye-Fi
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci Eye-Fi
(dostępna osobno od innych dostawców) jest włożona do aparatu.
Wybierz Włącz, aby przesyłać zdjęcia do wcześniej wybranego miejsca
docelowego. Zwróć uwagę, że zdjęcia nie będą przesyłane, jeśli siła
sygnału nie jest wystarczająca. Przed przesłaniem zdjęć przez Eye-Fi
wybierz Wyłącz dla Tryb samolotowy (0 181) oraz Bluetooth >
Połączenie sieciowe (0 184).
Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących urządzeń
bezprzewodowych i wybieraj Wyłącz w miejscach, gdzie używanie
urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.
D Karty Eye-Fi
Karty Eye-Fi mogą emitować sygnały bezprzewodowe, gdy wybrane jest Wyłącz.
Ikona m wyświetlana, gdy wybrane jest Wyłącz, oznacza, że aparat nie może
kontrolować karty Eye-Fi (0 186); wyłącz aparat i wyjmij kartę.
Wybierz dłuższe wartości dla ustawienia osobistego c2 (Czas czuwania, 0 118)
w przypadku korzystania z karty Eye-Fi.
Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z kartą Eye-Fi i kieruj wszelkie
zapytania do producenta. Aparat może być używany do włączania i wyłączania
kart Eye-Fi, ale może nie obsługiwać innych funkcji Eye-Fi.
D Tryb samolotowy (0 181)
Włączenie trybu samolotowego wyłącza przesyłanie Eye-Fi. Aby wznowić
przesyłanie Eye-Fi, wybierz Wyłącz dla Tryb samolotowy przed wybraniem
Włącz dla Przesyłanie Eye-Fi.
Przewodnik po menu 185
Gdy karta Eye-Fi jest włożona, o jej stanie
informuje ikona na ekranie Informacje:
• j: przesyłanie Eye-Fi wyłączone.
• k: przesyłanie Eye-Fi włączone, ale nie ma
zdjęć dostępnych do przesłania.
• l (nieruchoma): przesyłanie Eye-Fi
włączone; oczekiwanie na rozpoczęcie
przesyłania.
• l (animowana): przesyłanie Eye-Fi włączone; trwa przesyłanie danych.
• m: błąd — aparat nie może sterować kartą Eye-Fi. Jeśli migający
wskaźnik W lub f pojawi się na wyświetlaczu LCD lub w wizjerze,
sprawdź, czy oprogramowanie sprzętowe karty Eye-Fi jest aktualne.
Jeśli błąd występuje nadal po aktualizacji oprogramowania
sprzętowego karty, włóż inną kartę lub sformatuj kartę pamięci
w aparacie po skopiowaniu wszelkich zdjęć na niej zapisanych do
komputera lub na inne urządzenie magazynujące. Jeśli wskaźnik
W/f nie miga, zdjęcia można robić normalnie, ale zmiana
ustawień Eye-Fi może być niemożliwa.
A Obsługiwane karty Eye-Fi
Niektóre karty mogą być niedostępne w niektórych krajach lub regionach.
Skontaktuj się z producentem, aby uzyskać więcej informacji. Karty Eye-Fi są
przeznaczone do użytku wyłącznie w kraju zakupu. Dopilnuj, aby
oprogramowanie sprzętowe karty Eye-Fi zostało zaktualizowane do najnowszej
wersji.
Oznakowanie zgodności
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wyświetl wybrane normy i standardy, których wymogi spełnia aparat.
186 Przewodnik po menu
Rodzaj zasilania w MB-D18
Przycisk G ➜ B menu ustawień
W celu dopilnowania, aby aparat działał zgodnie z oczekiwaniami
podczas korzystania z opcjonalnego wielofunkcyjnego pojemnika na
baterie MB-D18 w połączeniu z bateriami/akumulatorami typu AA,
dopasuj opcję wybraną w tym menu do rodzaju baterii/akumulatorów
włożonych do pojemnika na baterie.
Opcja
s
LR6 (alkaliczne AA)
t
HR6 (Ni-MH AA)
u
FR6 (litowe AA)
Opis
Wybierz w przypadku stosowania baterii alkalicznych
LR6 typu AA.
Wybierz w przypadku stosowania akumulatorów
Ni-MH HR6 typu AA.
Wybierz w przypadku stosowania baterii litowych FR6
typu AA.
A Korzystanie z baterii/akumulatorów typu AA
Pojemność baterii i akumulatorów typu AA gwałtownie spada w temperaturze
poniżej 20°C i różni się w zależności od ich marki i warunków przechowywania.
W niektórych przypadkach baterie lub akumulatory mogą przestać
funkcjonować przed upływem terminu ich przydatności. Niektórych baterii lub
akumulatorów typu AA nie można używać ze względu na charakterystykę
wydajności i ograniczoną pojemność, a baterie alkaliczne mają mniejszą
pojemność od niektórych innych rodzajów baterii lub akumulatorów i należy je
stosować tylko wtedy, gdy nie ma innej alternatywy i tylko w wyższych
temperaturach. Aparat podaje poziom naładowania baterii/akumulatorów typu
AA w następujący sposób:
Wyświetlacz LCD
Wizjer
L
—
H
d
H
d
(miga)
(miga)
Opis
Akumulatory/baterie całkowicie
naładowane.
Niski poziom naładowania baterii/
akumulatorów. Przygotuj nowe baterie/
akumulatory.
Spust migawki zablokowany. Wymień
baterie/akumulatory.
Przewodnik po menu 187
Kolejność zasilania
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz, czy w sytuacji, gdy do aparatu podłączony jest opcjonalny
wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D18, używany ma być najpierw
akumulator w aparacie, czy baterie/akumulatory w pojemniku na
baterie. Zwróć uwagę, że jeśli pojemnik MB-D18 jest zasilany przez
opcjonalny zasilacz sieciowy i złącze zasilania, zasilacz sieciowy będzie
stosowany niezależnie od wybranej opcji.
Ikona w jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD
aparatu, gdy używane są baterie/akumulatory
w pojemniku MB-D18.
188 Przewodnik po menu
Informacje o akumulatorze/baterii
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wyświetl informacje o akumulatorze
znajdującym się aktualnie w aparacie.
Element
Ładowanie
Liczba zdjęć
Kalibracja
Zużycie ak.
Opis
Bieżący poziom naładowania akumulatora wyrażony w procentach.
Liczba wyzwoleń migawki od chwili ostatniego ładowania
bieżącego akumulatora. Zwróć uwagę, że aparat może czasami
wyzwalać migawkę bez zarejestrowania zdjęcia, np. przy
manualnym pomiarze balansu bieli.
Ten element jest wyświetlany tylko wtedy, gdy aparat jest zasilany
przez opcjonalny wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D18
wyposażony w akumulator EN-EL18c (dostępny osobno).
• j: ze względu na wielokrotne rozładowanie i ładowanie
akumulatora wymagana jest jego kalibracja w celu zapewnienia
poprawności pomiaru poziomu jego naładowania. Przeprowadź
ponowną kalibrację akumulatora przed jego naładowaniem.
• —: kalibracja nie jest wymagana.
Pięciostopniowy wskaźnik zużycia akumulatora. 0 (k) oznacza, że
działanie akumulatora jest doskonałe, a wartość 4 (l) oznacza, że
akumulator jest zużyty i należy go wymienić. Zwróć uwagę, że nowe
akumulatory ładowane w temperaturze poniżej około 5°C mogą
pokazywać tymczasowy wzrost zużycia, ale wskaźnik zużycia
powróci do prawidłowej wartości po ponownym naładowaniu
akumulatora w temperaturze około 20°C lub wyższej.
Przewodnik po menu 189
A Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D18
Ekran dla MB-D18 jest przedstawiony na ilustracji.
W przypadku akumulatorów EN-EL18c ekran
pokazuje, czy wymagana jest kalibracja. Jeśli
używane są baterie/akumulatory typu AA,
o poziomie naładowania będzie informować ikona
poziomu naładowania, a pozostałe elementy nie
będą wyświetlane.
Puste gniazdo, blok. spustu
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybranie Spust migawki działa umożliwia wyzwalanie migawki, kiedy
w aparacie nie ma karty pamięci, ale zdjęcia nie będą zapisywane (będą
tylko wyświetlane na monitorze w trybie pokazowym). Po wybraniu
ustawienia Spust zablokowany spust migawki będzie działał tylko
wtedy, gdy w aparacie będzie znajdować się karta pamięci.
190 Przewodnik po menu
Zapisz/ładuj ustawienia
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wybierz Zapisz ustawienia, aby zapisać poniższe ustawienia na karcie
pamięci lub na karcie pamięci w gnieździe podstawowym, jeśli włożone
są dwie karty (jeśli karta pamięci jest pełna, pojawi się komunikat
o błędzie). Używaj tej opcji do przenoszenia ustawień pomiędzy
aparatami D850.
Menu
Odtwarzanie
Fotografowanie
(wszystkie banki)
Opcja
Opcje odtwarzania
Podgląd zdjęć
Po usunięciu
Automatyczny obrót zdjęć
Obrót zdjęć pionowych
Nazwy plików
Sterowanie błyskiem
Obszar zdjęcia
Jakość zdjęcia
Wielkość zdjęcia
Zapisywanie NEF (RAW)
Ustawienia czułości ISO
Balans bieli (z precyzyjną korektą i pozycjami pamięci od d-1
do d-6)
Ustaw funkcję Picture Control (osobiste ustawienia Picture
Control są zapisywane jako Automatycznie)
Przestrzeń barw
Aktywna funkcja D-Lighting
Redukcja szumów - dł. naśw.
Reduk. szumów - wys. czuł.
Korekcja winietowania
Automat. korekcja dystorsji
Redukcja migotania
Sposób real. aut. braketingu
Przewodnik po menu 191
Menu
Nagrywanie
filmów
Opcja
Nazwy plików
Obszar zdjęcia
Rozmiar klatki/liczba klatek
Jakość filmów
Typ pliku filmowego
Ustawienia czułości ISO
Balans bieli (z precyzyjną korektą i pozycjami pamięci od d-1
do d-6)
Ustaw funkcję Picture Control (osobiste ustawienia Picture
Control są zapisywane jako Automatycznie)
Aktywna funkcja D-Lighting
Reduk. szumów - wys. czuł.
Redukcja migotania
Czułość mikrofonu
Wytłumienie
Charakt. częstot.
Redukcja szumu wiatru
Elektronicz. reduk. drgań
Ustawienia
osobiste (wszystkie Wszystkie ustawienia osobiste
banki)
Język (Language)
Strefa czasowa i data (z wyjątkiem Data i godzina oraz
Synchr. z urządz. intelig.)
Ekran Informacje
Dane obiektywu bez CPU
Czyść matrycę
Ustawienia
Komentarz do zdjęcia
Inf. o prawach autorskich
Opcje sygnału dźwiękowego
Sterowanie dotykowe
HDMI
Dane pozycji (z wyjątkiem opcji wybranej dla Pobierz
z urządz. intelig.)
192 Przewodnik po menu
Menu
Konfiguracja
Moje menu/
Ostatnie
ustawienia
Opcja
Opcje pilota bezprzew. (WR)
Rola przyc. (WR) Fn pil. zd. ster.
Przesyłanie Eye-Fi
Puste gniazdo, blok. spustu
Wszystkie elementy z listy „Moje menu”
Wszystkie ostatnie ustawienia
Wybierz zakładkę
Ustawienia zapisane przy użyciu aparatu D850 można przywrócić,
wybierając opcję Ładuj ustawienia. Zwróć uwagę, że opcja Zapisz/
ładuj ustawienia jest dostępna tylko wtedy, gdy w aparacie znajduje się
karta pamięci, a opcja Ładuj ustawienia jest dostępna tylko wtedy, gdy
na karcie pamięci są zapisane jakieś ustawienia.
A Zapisane ustawienia
Ustawienia są zapisywane w pliku o nazwie zaczynającej się na „NCSETUP”
i zakończonej dwoma znakami, które są różne w różnych egzemplarzach
aparatu. Aparat nie będzie mógł wczytać ustawień, jeśli nazwa tego pliku ulegnie
zmianie.
Resetuj wszystkie ustawienia
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Przywróć wartości domyślne wszystkich ustawień z wyjątkiem Język
(Language) oraz Strefa czasowa i data (0 9). Informacje o prawach
autorskich oraz inne wpisy utworzone przez użytkownika są również
resetowane. Zalecamy zapisanie ustawień przy pomocy opcji Zapisz/
ładuj ustawienia w menu ustawień przed wykonaniem resetowania
(0 191).
Wersja programu
Przycisk G ➜ B menu ustawień
Wyświetl bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
Przewodnik po menu 193
N Menu retuszu: tworzenie wyretuszowanych kopii
Aby wyświetlić menu retuszu, naciśnij G i wybierz zakładkę N (menu
retuszu).
Przycisk G
Opcje w menu retuszu służą do tworzenia przyciętych lub
wyretuszowanych kopii istniejących zdjęć. Menu retuszu jest
wyświetlane tylko wtedy, gdy karta pamięci zawierająca zdjęcia jest
włożona do aparatu.
7
k
8
i
j
Z
a
Opcja
0
Przetwarzanie NEF (RAW)
197
Przycinanie
201
Zmień wielkość
202
D-Lighting
204
Korekcja efektu czerw. oczu
205
Prostowanie
205
Korekta dystorsji
206
Opcja
e
m
l
o
9
p
0
Korekcja kształtu
207
Efekty filtrów
208
Monochromatyczne
208
Nakładanie zdjęć 1
209
Przytnij film
212
Bezpośrednie porównanie 2
212
1 Można wybrać jedynie poprzez naciśnięcie G i wybranie zakładki N.
2 Można wyświetlić tylko przez naciśnięcie i i wybranie Retusz lub przytrzymanie J i naciśnięcie 2
podczas odtwarzania w widoku pełnoekranowym, gdy wyświetlana jest wyretuszowana kopia lub oryginał.
194 Przewodnik po menu
Tworzenie wyretuszowanych kopii
Aby utworzyć wyretuszowaną kopię:
1 Wybierz element w menu retuszu.
Naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić element,
a następnie naciśnij 2, aby go wybrać.
2 Wybierz zdjęcie.
Wyróżnij zdjęcie i naciśnij J. Aby
wyświetlić wyróżnione zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X.
Aby wyświetlić zdjęcia z innych miejsc
zapisu, naciśnij W (M) i wybierz żądaną
kartę i folder.
A Retusz
W przypadku zdjęć zapisanych z ustawieniem jakości zdjęcia NEF + JPEG
tylko zdjęcie w formacie NEF (RAW) zostanie wyretuszowane. Istnieje
możliwość, że w aparacie nie będzie można wyświetlić lub wyretuszować
zdjęć utworzonych innymi urządzeniami.
Przewodnik po menu 195
3 Wybierz opcje retuszu.
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj rozdział poświęcony
wybranemu elementowi menu. Aby wyjść z menu bez tworzenia
wyretuszowanej kopii, naciśnij G.
A Czas wyłączenia monitora
Monitor wyłączy się, a operacja zostanie anulowana, jeśli przez krótki okres
nie przeprowadzi się żadnych czynności. Wszelkie niezapisane zmiany
zostaną utracone. Aby wydłużyć czas, przez który monitor pozostaje
włączony, wybierz dłuższy czas wyświetlania menu dla ustawienia
osobistego c4 (Czas wyłączenia monitora, 0 119).
4 Utwórz wyretuszowaną kopię.
Naciśnij J, aby utworzyć wyretuszowaną
kopię. Wyretuszowane kopie są oznaczone
ikoną &.
A Retuszowanie bieżącego zdjęcia
Aby utworzyć wyretuszowaną kopię bieżącego zdjęcia, naciśnij i i wybierz
Retusz, lub przytrzymaj J i naciśnij 2.
D Retuszowanie kopii
Większość opcji można zastosować do kopii stworzonych przy użyciu innych
opcji retuszu, jednakże (z wyjątkiem opcji Nakładanie zdjęć i Przytnij film)
każda opcja może być zastosowana tylko raz (zwróć uwagę, że wielokrotna
edycja może powodować utratę szczegółów). Opcje, których nie można
zastosować do bieżącego zdjęcia, są oznaczone na szaro i niedostępne.
A Jakość i wielkość zdjęcia
Z wyjątkiem kopii utworzonych za pomocą opcji Przycinanie i Zmień wielkość,
kopie mają taką samą wielkość, jak oryginały. Kopie utworzone w oparciu
o zdjęcia JPEG mają jakość równą oryginałowi, podczas gdy kopie utworzone
w oparciu o zdjęcia w formacie NEF (RAW) i zdjęcia w formacie TIFF (RGB) są
zapisywane w formacie JPEG fine★.
196 Przewodnik po menu
Przetwarzanie NEF (RAW)
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopie zdjęć NEF (RAW) w formacie JPEG. Jeśli menu retuszu
zostało wyświetlone poprzez naciśnięcie przycisku G, możesz użyć tej
opcji, aby skopiować wiele zdjęć.
1 Wybierz Przetwarzanie NEF (RAW).
Wyróżnij Przetwarzanie NEF (RAW)
w menu retuszu i naciśnij 2.
2 Wybierz miejsce docelowe.
Jeśli włożone są dwie karty pamięci, można
wybrać miejsce docelowe zapisu kopii
w formacie JPEG, wyróżniając opcję
Wybierz miejsce docelowe i naciskając 2
(jeśli włożona jest tylko jedna karta
pamięci, przejdź do kroku 3).
Wyróżnij gniazdo karty pamięci i naciśnij
J, kiedy pojawi się odpowiedni monit.
Przewodnik po menu 197
3 Wybierz sposób wyboru zdjęć.
Dokonaj wyboru spośród następujących
opcji:
• Wybierz zdjęcia: wybierz jedno lub więcej
zdjęć ręcznie (przejdź do kroku 5).
• Wybierz datę: utwórz kopie w formacie
JPEG wszystkich zdjęć w formacie NEF
(RAW) zrobionych w wybrane dni (przejdź do kroku 4).
• Wybierz wszystkie zdjęcia: utwórz kopie w formacie JPEG wszystkich
zdjęć w formacie NEF (RAW) na karcie pamięci (przejdź do kroku 4).
4 Wybierz gniazdo źródłowe.
Jeśli włożone są dwie karty pamięci, pojawi
się monit wymagający wybrania gniazda
z kartą zawierającą zdjęcia w formacie NEF
(RAW). Wyróżnij żądane gniazdo i naciśnij
2. W przypadku wybrania Wybierz
wszystkie zdjęcia w kroku 3, przejdź do
kroku 6.
198 Przewodnik po menu
5 Wybierz zdjęcia.
W przypadku wybrania Wybierz zdjęcia
w kroku 3, zostanie wyświetlone okno
dialogowe wyboru zdjęć, zawierające listę
tylko zdjęć w formacie NEF (RAW)
utworzonych tym aparatem. Wyróżnij
zdjęcia przy pomocy wybieraka
wielofunkcyjnego i naciśnij środek
wybierak wielofunkcyjnego, aby je wybrać lub cofnąć wybór.
Wybrane zdjęcia są oznaczone ikoną L. Aby wyświetlić wyróżnione
zdjęcie w widoku pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj przycisk X.
Naciśnij J, aby przejść do kroku 6 po dokonaniu wyboru.
W przypadku wybrania Wybierz datę
w kroku 3, wyświetlona zostanie lista dat.
Wyróżnij daty przy pomocy wybieraka
wielofunkcyjnego i naciśnij 2, aby je
wybrać lub cofnąć wybór. Naciśnij J, aby
wybrać wszystkie zdjęcia w formacie NEF
(RAW) zrobione w wybrane dni,
a następnie przejdź do kroku 6.
Przewodnik po menu 199
6 Dostosuj ustawienia dla kopii JPEG.
Dostosuj ustawienia wymienione poniżej lub wybierz Oryginalne,
aby użyć ustawienia aktywnego w momencie zrobienia zdjęcia
(oryginalne ustawienia są wyświetlone pod podglądem). Zwróć
uwagę, że balans bieli i korekcja winietowania nie są dostępne przy
wielokrotnych ekspozycjach i zdjęciach utworzonych za pomocą
opcji nakładania zdjęć, a kompensację ekspozycji można ustawić
tylko na wartość od –2 do +2 EV.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Jakość zdjęcia ..................................... 46
6 Reduk. szumów - wys. czuł.............. 57
2 Wielkość zdjęcia ................................. 47
7 Przestrzeń barw.................................. 56
3 Balans bieli .......................................... 50
8 Korekcja winietowania ..................... 58
4 Kompensacja ekspozycji
9 Aktywna funkcja D-Lighting ........... 56
5 Ustaw funkcję Picture Control........ 52
7 Utwórz kopie zdjęć.
Wyróżnij WYKONAJ i naciśnij J, aby
utworzyć kopię wybranego zdjęcia
w formacie JPEG (jeśli wybrane jest wiele
zdjęć, wyświetlone zostanie okno
dialogowe potwierdzenia; wyróżnij Tak
i naciśnij J, aby utworzyć kopie
wybranych zdjęć w formacie JPEG). Aby zakończyć bez wykonania
kopii zdjęć, naciśnij przycisk G.
200 Przewodnik po menu
Przycinanie
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz przyciętą kopię wybranego zdjęcia. Wybrana fotografia jest
wyświetlana z wybranym obszarem przycięcia oznaczonym na żółto.
Utwórz przyciętą kopię zgodnie z opisem poniżej.
Czynność
Zmniejszenie rozmiaru
obszaru przycięcia
Zwiększenie rozmiaru
obszaru przycięcia
Zmiana współczynnika
proporcji obszaru
przycięcia
Ustalenie położenia
obszaru przycięcia
Wyświetlenie
podglądu obszaru
przycięcia
Tworzenie kopii
Opis
Naciśnij W (M), aby zmniejszyć rozmiar obszaru przycięcia.
Naciśnij X, aby zwiększyć rozmiar obszaru przycięcia.
Obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać
współczynnik proporcji.
Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego ustal położenie
obszaru przycięcia. Wciśnij go i przytrzymaj, aby szybko
przesunąć obszar przycięcia w żądane położenie.
Aby wyświetlić podgląd obszaru przycięcia, naciśnij środek
wybieraka wielofunkcyjnego.
Naciśnij J, aby zapisać bieżący obszar przycięcia jako
osobny plik.
A Przycinanie: jakość i wielkość zdjęcia
Kopie utworzone w oparciu o zdjęcia w formacie
NEF (RAW) lub NEF (RAW) + JPEG albo TIFF (RGB)
mają jakość (0 46) JPEG „fine”★, a przycięte kopie
utworzone ze zdjęć JPEG mają taką samą jakość,
jak oryginał. Wielkość kopii zmienia się
w zależności od rozmiaru obszaru przycięcia bądź
współczynnika proporcji (formatu) i jest
wyświetlana w górnym lewym rogu ekranu
przycięcia.
A Wyświetlanie przyciętych kopii
Powiększenie w trybie odtwarzania może nie być dostępne w trakcie
wyświetlania przyciętych kopii.
Przewodnik po menu 201
Zmień wielkość
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz małe kopie wybranych zdjęć.
1 Wybierz Zmień wielkość.
Aby zmienić wielkość wybranych zdjęć,
wyróżnij Zmień wielkość w menu retuszu
i naciśnij 2.
2 Wybierz miejsce docelowe.
Jeśli włożone są dwie karty pamięci, można
wybrać miejsce docelowe zapisu kopii
o zmienionej wielkości, wyróżniając opcję
Wybierz miejsce docelowe i naciskając 2
(jeśli włożona jest tylko jedna karta
pamięci, przejdź do kroku 3).
Wyróżnij gniazdo karty pamięci i naciśnij
J, kiedy pojawi się odpowiedni monit.
202 Przewodnik po menu
3 Wybierz wielkość.
Wyróżnij Wybierz wielkość i naciśnij 2.
Wyróżnij opcję i naciśnij J, kiedy pojawi
się odpowiedni monit.
4 Wybierz zdjęcia.
Wyróżnij Wybierz zdjęcia i naciśnij 2.
Wyróżnij zdjęcia i naciskaj środek
wybieraka wielofunkcyjnego, aby je
wybierać lub cofać wybór (aby wyświetlić
wyróżnione zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X; aby wyświetlić zdjęcia zapisane
w innych lokalizacjach, naciśnij W/M).
Wybrane zdjęcia są oznaczone ikoną 8. Po dokonaniu wyboru
naciśnij J. Zwróć uwagę, że wielkości zdjęć zrobionych
z ustawieniem obszaru zdjęcia 5 : 4 (30 × 24) lub 1 : 1 (24 × 24) nie
można zmieniać.
Przewodnik po menu 203
5 Zapisz kopie o zmienionej wielkości.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe
potwierdzenia. Wyróżnij Tak i naciśnij J,
aby zapisać kopie o zmienionej wielkości.
A Wyświetlanie kopii o zmienionej wielkości
Powiększenie w trybie odtwarzania może nie być dostępne w trakcie
wyświetlania kopii o zmienionej wielkości.
A Jakość zdjęcia
Kopie utworzone w oparciu o zdjęcia w formacie NEF (RAW) lub NEF (RAW) +
JPEG albo TIFF (RGB) mają jakość (0 46) JPEG „fine”★, a kopie utworzone ze
zdjęć JPEG mają taką samą jakość zdjęcia, jak oryginał.
D-Lighting
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Funkcja D-Lighting służy do rozjaśniania cieni, dzięki czemu idealnie
nadaje się do ciemnych fotografii i zdjęć zrobionych pod światło.
Przed
Po
Naciskaj 4 lub 2, aby wybrać stopień zastosowanej korekty. Podgląd
efektu można zobaczyć na ekranie edycji. Naciśnij J, aby zapisać
wyretuszowaną kopię.
204 Przewodnik po menu
Korekcja efektu czerw. oczu
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Ta opcja służy do korygowania efektu „czerwonych oczu”
powodowanego działaniem lampy błyskowej i jest dostępna tylko
w przypadku zdjęć zrobionych z użyciem lampy błyskowej. Podgląd
zdjęcia wybranego do korekcji efektu czerwonych oczu można
wyświetlić na ekranie edycji. Sprawdź rezultaty korekcji efektu
czerwonych oczu i naciśnij J, aby utworzyć kopię. Zwróć uwagę, że
korekcja efektu czerwonych oczu może nie dawać zawsze oczekiwanych
rezultatów i w bardzo rzadkich przypadkach może zostać zastosowana
do części zdjęcia, których nie dotyczy efekt czerwonych oczu. Sprawdź
dokładnie podgląd przed przejściem dalej.
Prostowanie
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz wyprostowaną kopię wybranego
zdjęcia. Naciskaj 2, aby obracać zdjęcie
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
o maksymalnie pięć stopni w krokach co około
0,25 stopnia, lub naciskaj 4, aby obracać
zdjęcie przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara (podgląd efektu obracania można
zobaczyć na ekranie edycji; zwróć uwagę, że krawędzie zdjęcia zostaną
przycięte w celu utworzenia prostokątnej kopii). Naciśnij J, aby zapisać
wyretuszowaną kopię.
Przewodnik po menu 205
Korekta dystorsji
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopie ze zmniejszoną dystorsją
peryferyjną (na brzegach kadru). Wybierz
Automatyczna, aby automatycznie
skorygować dystorsję, a następnie dokonać
precyzyjnej korekty przy użyciu wybieraka
wielofunkcyjnego, lub wybierz Manualna,
aby zmniejszyć dystorsję manualnie. Zwróć
uwagę, że ustawienie Automatyczna nie jest dostępne dla zdjęć
zrobionych z użyciem automatycznej korekcji dystorsji, patrz „Automat.
korekcja dystorsji” (0 59). Naciśnij 2, aby zmniejszyć dystorsję
beczkowatą, lub 4, aby zmniejszyć dystorsję poduszkowatą (pogląd
efektu zastosowania korekty można zobaczyć na ekranie edycji; zwróć
uwagę, że im większy zastosowany stopień korekty dystorsji, tym
większa część krawędzi jest obcinana). Naciśnij J, aby zapisać
wyretuszowaną kopię. Zwróć uwagę, że korekta dystorsji może
spowodować silne przycięcie lub zniekształcenie krawędzi kopii
utworzonych ze zdjęć zarejestrowanych z użyciem obiektywów DX
z ustawieniami obszaru zdjęcia innymi niż DX (24×16).
A Automatyczna
Opcję Automatyczna należy stosować jedynie do zdjęć rejestrowanych
obiektywami typu G, E i D (z wyjątkiem obiektywów PC, obiektywów typu „rybie
oko” i niektórych innych obiektywów). Nie gwarantuje się uzyskania
oczekiwanych rezultatów przy użyciu innych obiektywów.
206 Przewodnik po menu
Korekcja kształtu
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopię, która redukuje efekty
perspektywy w przypadku zdjęcia wysokiego
obiektu wykonanego u jego podstawy. Użyj
wybieraka wielofunkcyjnego, aby skorygować
kształt (zwróć uwagę, że większe wartości
korekcji kształtu powodują większe obcięcie
krawędzi). Podgląd rezultatów można
zobaczyć na ekranie edycji. Naciśnij J, aby zapisać wyretuszowaną
kopię.
Przed
Po
Przewodnik po menu 207
Efekty filtrów
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Można wybierać spośród następujących efektów filtra. Po wybraniu
ustawienia efektów filtrów w sposób opisany poniżej naciśnij J, aby
utworzyć kopię zdjęcia.
Opcja
Skylight
Ocieplenie
Opis
Zastosowanie efektu filtra typu „skylight” nadaje zdjęciu mniej
niebieskie zabarwienie. Podgląd efektu użycia filtra można
wyświetlić na monitorze.
Utworzenie kopii z zastosowaniem filtra ocieplającego, który
nadaje kolorom ciepły, czerwony odcień. Podgląd efektu użycia
filtra można wyświetlić na monitorze.
Monochromatyczne
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Twórz kopie zdjęć z użyciem opcji Czarnobiałe, Sepia lub Cyjanotypia (zdjęcie
monochromatyczne niebiesko-białe).
Wybranie ustawienia Sepia lub Cyjanotypia
wyświetla podgląd wybranego zdjęcia.
Naciskaj 1, aby zwiększyć nasycenie barw, lub
3, aby je zmniejszyć. Naciśnij J, aby utworzyć
monochromatyczną kopię.
208 Przewodnik po menu
Nakładanie zdjęć
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Funkcja nakładania zdjęć łączy dwa istniejące zdjęcia w formacie NEF
(RAW) w jedno zdjęcie zapisywane osobno od oryginałów. Rezultaty
uzyskane z wykorzystaniem nieprzetworzonych danych RAW z matrycy
aparatu są zauważalnie lepsze od rezultatów nakładania zdjęć
w programach do obróbki zdjęć. Nowe zdjęcie zostaje zapisane
z bieżącymi ustawieniami jakości i wielkości zdjęcia. Przed
skorzystaniem z opcji nakładania zdjęć wybierz jakość i wielkość zdjęcia
(0 46, 47; dostępne są wszystkie opcje). Aby utworzyć kopię w formacie
NEF (RAW), wybierz jakość zdjęcia NEF (RAW) i wielkość zdjęcia Duża
(nałożone zdjęcia zostaną zapisane jako duże zdjęcie w formacie NEF/
RAW, nawet jeśli wybrano Mała lub Średnia).
+
1 Wybierz Nakładanie zdjęć.
Wyróżnij Nakładanie zdjęć w menu
retuszu i naciśnij 2. Wyświetlone zostaną
opcje nakładania zdjęć, a Zdj. 1 będzie
wyróżnione. Naciśnij J, aby wyświetlić
okno dialogowe wyboru zdjęcia,
zawierające tylko listę dużych zdjęć
w formacie NEF (RAW) utworzonych tym aparatem (małych
i średnich zdjęć w formacie NEF/RAW nie można wybrać).
Przewodnik po menu 209
2 Wybierz pierwsze zdjęcie.
Użyj wybieraka wielofunkcyjnego do
wyróżnienia pierwszego zdjęcia w celu
utworzenia nałożonych zdjęć. Aby
wyświetlić wyróżnione zdjęcie w widoku
pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj
przycisk X. Aby wyświetlić zdjęcia z innych
miejsc zapisu, naciśnij W (M) i wybierz żądaną kartę i folder. Naciśnij
J, aby wybrać wyróżnione zdjęcie i powrócić do widoku podglądu.
3 Wybierz drugie zdjęcie.
Wybrane zdjęcie zostanie wyświetlone jako Zdj. 1. Wyróżnij Zdj. 2
i naciśnij J, a następnie wybierz drugie zdjęcie zgodnie z opisem
w kroku 2.
4 Dostosuj wzmocnienie.
Wyróżnij Zdj. 1 lub Zdj. 2 i wybierz
optymalną ekspozycję dla nakładanych
zdjęć, naciskając 1 lub 3 w celu wybrania
wartości wzmocnienia z zakresu od 0,1 do
2,0. Powtórz tę czynność dla drugiego
zdjęcia. Domyślna wartość to 1,0. Wybierz
0,5, aby wybrać połowę wzmocnienia, lub 2,0, aby je podwoić. Efekty
wzmocnienia są widoczne w kolumnie Podgląd.
210 Przewodnik po menu
5 Wyświetl podgląd nałożonych zdjęć.
Aby uzyskać podgląd kompozycji, naciskaj
4 lub 2 w celu umieszczenia kursora
w kolumnie Podgląd, a następnie naciskaj
1 lub 3, aby wyróżnić Nałóż, po czym
naciśnij J (zwróć uwagę, że kolory
i jasność na podglądzie mogą różnić się od
gotowego zdjęcia). Aby zapisać efekt nałożenia bez wyświetlania
podglądu, wybierz Zapis. Aby powrócić do kroku 4 i wybrać nowe
zdjęcia lub zmienić wzmocnienie, naciśnij W (M).
6 Zapisz rezultat nakładania zdjęć.
Podczas wyświetlania podglądu naciśnij
J, aby zapisać fotografię powstałą
w wyniku nałożenia zdjęć. Po nałożeniu na
siebie zdjęć wynikowa fotografia zostanie
wyświetlona na monitorze w widoku
pełnoekranowym.
D Nakładanie zdjęć
Można nakładać na siebie tylko duże zdjęcia w formacie NEF (RAW) o takim
samym obszarze zdjęcia i takiej samej głębi kolorów.
Zdjęcie utworzone przez funkcję nakładania zdjęć zawiera informacje o zdjęciu
(włącznie z datą zarejestrowania, pomiarem ekspozycji, czasem otwarcia
migawki, przysłoną, trybem ekspozycji, kompensacją ekspozycji, ogniskową
i orientacją zdjęcia) oraz wartości balansu bieli i ustawienia Picture Control, te
same, co zdjęcie wybrane jako Zdj. 1. Bieżący komentarz do zdjęcia jest
dołączany do zdjęcia powstałego w wyniku nałożenia w chwili jego zapisywania,
jednakże informacje o prawach autorskich nie są kopiowane. Nałożone zdjęcia
zapisane w formacie NEF (RAW) mają kompresję zgodną z ustawieniem
wybranym dla opcji Kompresja NEF (RAW) w menu Zapisywanie NEF (RAW)
i głębię kolorów identyczną, jak oryginały.
Przewodnik po menu 211
Przytnij film
Przycisk G ➜ N menu retuszu
Utwórz kopię, z której usunięto niepożądane fragmenty materiału
filmowego.
Bezpośrednie porównanie
Porównaj wyretuszowane kopie z oryginalnymi zdjęciami. Ta opcja jest
dostępna tylko wtedy, jeśli menu retuszu zostało wyświetlone poprzez
wyświetlenie kopii lub oryginału w widoku pełnoekranowym
i późniejsze (a) naciśnięcie i przytrzymanie przycisku J i naciśnięcie 2
albo (b) naciśnięcie i i wybranie Retusz.
1 Wybierz zdjęcie.
Wybierz wyretuszowaną kopię (oznaczoną
ikoną &) lub oryginalne zdjęcie, które
zostało wyretuszowane.
2 Wyświetl opcje retuszu.
Naciśnij 2, jednocześnie naciskając
i przytrzymując przycisk J, lub naciśnij
i i wybierz Retusz.
3 Wybierz Bezpośrednie porównanie.
Wyróżnij Bezpośrednie porównanie
i naciśnij J.
212 Przewodnik po menu
4 Porównaj kopię z oryginałem.
Zdjęcie źródłowe jest wyświetlane po lewej stronie, wyretuszowana
kopia po prawej, a na górze znajduje się lista opcji użytych do
utworzenia kopii. Naciskaj 4 lub 2, aby przełączać pomiędzy
zdjęciem źródłowym a wyretuszowaną kopią. Aby wyświetlić
wyróżnione zdjęcie w widoku pełnoekranowym, naciśnij
i przytrzymaj przycisk X. Jeśli kopia została utworzona z dwóch zdjęć
źródłowych przy użyciu funkcji Nakładanie zdjęć lub jeśli zdjęcie
źródłowe zostało skopiowane wielokrotnie, naciskaj 1 lub 3, aby
wyświetlić drugie zdjęcie źródłowe. Aby przejść do odtwarzania,
naciśnij przycisk K, lub naciśnij J, aby przejść do odtwarzania
z wybranym wyróżnionym zdjęciem.
Opcje użyte do utworzenia kopii
Zdjęcie źródłowe
Wyretuszowana kopia
D Bezpośrednie porównanie
Zdjęcie źródłowe nie będzie wyświetlane, jeśli kopia została utworzona ze
zdjęcia, które było chronione lub zostało usunięte lub ukryte po wyretuszowaniu
(0 21).
Przewodnik po menu 213
O Moje menu/m Ostatnie ustawienia
Aby wyświetlić listę „Moje menu”, naciśnij G i wybierz zakładkę
O (Moje menu).
Przycisk G
Opcja MOJE MENU służy do tworzenia i edycji osobistej listy opcji
(maksymalnie 20 elementów) pochodzących z menu odtwarzania,
fotografowania, nagrywania filmów, ustawień osobistych, ustawień
i retuszu, co umożliwia szybki dostęp do tych opcji. W razie potrzeby
zamiast tego menu można wyświetlać ostatnie ustawienia (0 218).
Można dodawać i usuwać opcje, a także zmieniać ich kolejność w sposób
opisany poniżej.
❚❚ Dodawanie opcji do listy „Moje menu”
1 Wybierz Dodaj elementy.
W menu „Moje menu” (O) wyróżnij Dodaj
elementy, a następnie naciśnij 2.
2 Wybierz menu.
Wyróżnij nazwę menu zawierającego
opcję, którą chcesz dodać, i naciśnij 2.
214 Przewodnik po menu
3 Wybierz element.
Wyróżnij żądany element menu i naciśnij
J.
4 Ustal położenie nowego elementu na
liście.
Naciskaj 1 lub 3, aby przesunąć nowy
element w górę lub w dół listy „Moje
menu”. Aby dodać nowy element, naciśnij
J.
5 Dodaj więcej elementów.
Elementy aktualnie wyświetlane na liście
„Moje menu” są oznaczone symbolem
zaznaczenia. Elementów oznaczonych
ikoną V nie można wybrać. Powtarzaj kroki
od 1 do 4, aby wybrać dodatkowe
elementy.
Przewodnik po menu 215
❚❚ Usuwanie opcji z listy „Moje menu”
1 Wybierz Usuń elementy.
W „Moje menu” (O) wyróżnij Usuń elementy, a następnie naciśnij 2.
2 Wybierz elementy.
Wyróżniaj elementy i naciskaj 2, aby je
wybrać lub cofnąć wybór. Wybrane
elementy są oznaczone symbolem
zaznaczenia.
3 Usuń wybrane elementy.
Naciśnij J. Zostanie wyświetlone okno
dialogowe potwierdzenia. Naciśnij J
ponownie, aby usunąć wybrane elementy.
A Usuwanie elementów z listy „Moje menu”
Aby usunąć element wyróżniony aktualnie na liście „Moje menu”, naciśnij
przycisk O (Q). Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Naciśnij
O (Q) ponownie, aby usunąć wybrany element z listy „Moje menu”.
216 Przewodnik po menu
❚❚ Zmiana kolejności opcji na liście „Moje menu”
1 Wybierz Sortuj elementy.
W „Moje menu” (O) wyróżnij Sortuj elementy i naciśnij 2.
2 Wybierz element.
Wyróżnij element, który chcesz przesunąć,
a następnie naciśnij przycisk J.
3 Wybierz położenie tego elementu.
Naciskaj przycisk 1 lub 3, aby przesunąć
element w górę lub w dół listy „Moje
menu” i naciśnij J. Powtarzaj kroki 2 i 3,
aby zmienić położenie kolejnych
elementów.
4 Przejdź do listy „Moje menu”.
Naciśnij przycisk G, aby powrócić do
menu „Moje menu”.
Przycisk G
Przewodnik po menu 217
Ostatnie ustawienia
Aby wyświetlić dwadzieścia ostatnio użytych ustawień, wybierz
m OSTATNIE USTAWIENIA dla O MOJE MENU > Wybierz zakładkę.
1 Wybierz opcję Wybierz zakładkę.
W „Moje menu” (O) wyróżnij Wybierz
zakładkę i naciśnij 2.
2 Wybierz m OSTATNIE USTAWIENIA.
Wyróżnij m OSTATNIE USTAWIENIA
i naciśnij J. Nazwa menu zmieni się
z „MOJE MENU” na „OSTATNIE
USTAWIENIA”.
Elementy menu będą dodawane na górze menu ostatnich ustawień,
zgodnie z kolejnością ich użycia. Aby ponownie wyświetlić „Moje menu”,
wybierz O MOJE MENU dla m OSTATNIE USTAWIENIA > Wybierz
zakładkę.
A Usuwanie elementów z menu ostatnich ustawień
Aby usunąć element z menu ostatnich ustawień, wyróżnij go i naciśnij przycisk
O (Q). Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Naciśnij O (Q)
ponownie, aby usunąć wybrany element.
218 Przewodnik po menu
Opcjonalne lampy błyskowe
Aparatu można używać w połączeniu z opcjonalnymi zewnętrznymi
lampami błyskowymi.
W tym rozdziale czynności dotyczące akcesorium podłączonego do aparatu są
oznaczone C, a czynności dotyczące zdalnych lamp błyskowych są oznaczone
f. Aby uzyskać więcej informacji na temat f, skorzystaj z instrukcji obsługi
dołączonej do lampy błyskowej.
Opcje sterowania błyskiem
Można robić zdjęcia z użyciem lampy błyskowej zamontowanej na
sankach mocujących aparatu albo jednej lub więcej zdalnych lamp
błyskowych.
Lampy błyskowe zamontowane na aparacie
Rób zdjęcia z użyciem lampy błyskowej
zamontowanej na aparacie. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, skorzystaj z instrukcji
obsługi lampy błyskowej i aparatu.
Fotografowanie z użyciem zdalnych lamp błyskowych
Następujących typów bezprzewodowego sterowania błyskiem
(Zaawansowanego bezprzewodowego systemu oświetlenia, ang.
Advanced Wireless Lighting lub AWL) można używać w połączeniu
z jedną lub więcej zdalnych lamp błyskowych:
• Optyczny AWL przez lampę błyskową zamontowaną na
sankach mocujących (0 221)
Opcjonalne lampy błyskowe 219
• Radiowy AWL (0 230)
• Radiowy AWL z dodatkowym oświetleniem zapewnionym
przez lampę błyskową zamontowaną na sankach mocujących
(0 240)
• Radiowy AWL z optycznym AWL zapewnionym przez lampę
błyskową zamontowaną na sankach mocujących (0 242)
Radiowe sterowanie błyskiem jest dostępne tylko wtedy, gdy aparat jest
podłączony do pilota WR-R10 za pomocą adaptera WR-A10.
220 Opcjonalne lampy błyskowe
Optyczny AWL
Zdalnymi lampami błyskowymi można sterować za
pomocą sygnałów optycznych z opcjonalnej lampy
błyskowej zamontowanej na sankach mocujących
aparatu działającej jako główna lampa błyskowa
(optyczny AWL). Jeśli ta lampa błyskowa to lampa
SB-5000 lub SB-500, ustawienia można regulować
z aparatu (patrz „SB-5000/SB-500”, 0 221). W przeciwnym wypadku
ustawienia należy regulować za pomocą elementów sterujących lampy
błyskowej w sposób opisany w dokumentacji dostarczonej wraz
z lampą. Aby uzyskać informacje o umiejscowieniu lampy błyskowej i na
inne tematy, skorzystaj z dołączonej do niej dokumentacji.
SB-5000/SB-500
Zamontuj lampę błyskową na sankach
mocujących aparatu i wybierz Optyczny AWL
dla Sterowanie błyskiem > Opcje bezprzew.
ster. błyskiem w menu fotografowania.
Ustawienia dla Błysk grupowy można
regulować za pomocą Sterowanie
błyskiem > Sterowanie zdalnymi lampami.
Element Sterowanie zdalnymi lampami dla SB-5000 oferuje również
ustawienia Szybkie sterow. funkcją bezprz. oraz Zdalny błysk
stroboskopowy. Dostępne opcje są opisane poniżej.
A Lampa SB-5000
Kiedy lampa SB-5000 jest zamontowana na sankach mocujących aparatu,
ustawienia dla Sterowanie błyskiem można również zmieniać przy pomocy
elementów sterujących na lampie błyskowej.
Opcjonalne lampy błyskowe 221
❚❚ Błysk grupowy
Wybierz tę opcję, aby dostosować ustawienia osobno dla każdej z grup.
1 C: wybierz Błysk grupowy dla
Sterowanie błyskiem > Sterowanie
zdalnymi lampami w menu
fotografowania.
2 C: wybierz Opcje błysku grupowego.
Wyróżnij Opcje błysku grupowego na
ekranie sterowania błyskiem i naciśnij 2.
3 C: wybierz tryb sterowania lampą
błyskową.
Wybierz tryb sterowania lampą błyskową
(błyskiem) i poziom mocy błysku dla
głównej lampy błyskowej i lamp
błyskowych w poszczególnych grupach:
• TTL: sterowanie błyskiem i-TTL.
• qA: automatyka przysłony (dostępna tylko w połączeniu ze
zgodnymi lampami błyskowymi).
• M: wybierz poziom mocy błysku ręcznie.
• – – (wyłącz): lampy błyskowe nie emitują błysku i regulacja mocy
błysku jest niemożliwa.
Wybierz kanał dla głównej lampy
błyskowej. Jeśli do zdalnych lamp
błyskowych należy lampa SB-500, należy
wybrać kanał 3, ale w przeciwnym razie
można wybrać dowolny kanał między
1 a 4.
222 Opcjonalne lampy błyskowe
4 f: ustaw zdalne lampy błyskowe na ten sam kanał, co główną
lampę błyskową.
Ustaw zdalne lampy błyskowe na kanał wybrany w kroku 3.
5 f: umieść zdalne lampy błyskowe w grupach.
Wybierz grupę (A, B lub C albo, jeśli używasz lampy SB-500 jako
głównej lampy błyskowej, A lub B) dla każdej ze zdalnych lamp
błyskowych. Mimo że nie obowiązuje limit liczby zdalnych lamp
błyskowych, jakiej można użyć, praktyczna maksymalna ich liczba to
trzy na grupę. Jeśli ich liczba będzie większa, światło emitowane
przez poszczególne zdalne lampy błyskowe będzie zakłócać ich
działanie.
6 C/f: skomponuj ujęcie.
Skomponuj ujęcie i rozstaw lampy błyskowe. Aby uzyskać więcej
informacji, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do lamp
błyskowych. Po rozstawieniu lamp błyskowych naciśnij przyciski
błysków próbnych na lampach, aby wyemitować błyski próbne
i sprawdzić, czy wszystkie lampy działają normalnie. Można również
wyemitować próbny błysk lamp błyskowych, wciskając przycisk i na
ekranie informacji o lampie błyskowej (0 243), a następnie
wybierając M Test lampy błyskowej.
7 C/f: wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
Opcjonalne lampy błyskowe 223
❚❚ Szybkie sterow. funkcją bezprz. (tylko SB-5000)
Wybierz tę opcję, aby kontrolować ogólną kompensację błysku dla grup
A i B oraz względne proporcje dla tych grup, a moc błysku dla grupy
C ustaw ręcznie.
1 C: wybierz Szybkie sterow. funkcją
bezprz. dla Sterowanie błyskiem >
Sterowanie zdalnymi lampami w menu
fotografowania.
2 C: wybierz Opcje szyb. ster. funkcją
bezprz..
Wyróżnij Opcje szyb. ster. funkcją
bezprz. na ekranie sterowania błyskiem
i naciśnij 2.
3 C: dostosuj ustawienia lampy błyskowej.
Wybierz proporcje dla grup A i B.
Dostosuj kompensację błysku dla grup
A i B.
224 Opcjonalne lampy błyskowe
Wybierz tryb sterowania lampą błyskową
i moc błysku dla lamp w grupie C:
• M: wybierz poziom mocy błysku ręcznie.
• – –: lampy w grupie C nie emitują błysku.
Wybierz kanał dla głównej lampy
błyskowej. Jeśli do zdalnych lamp
błyskowych należy lampa SB-500, należy
wybrać kanał 3, ale w przeciwnym razie
można wybrać dowolny kanał między
1 a 4.
4 f: ustaw zdalne lampy błyskowe na ten sam kanał, co główną
lampę błyskową.
Ustaw zdalne lampy błyskowe na kanał wybrany w kroku 3.
5 f: umieść zdalne lampy błyskowe w grupach.
Wybierz grupę (A, B lub C).
Mimo że nie obowiązuje limit liczby zdalnych lamp błyskowych,
jakiej można użyć, praktyczna maksymalna ich liczba to trzy na
grupę. Jeśli ich liczba będzie większa, światło emitowane przez
poszczególne zdalne lampy błyskowe będzie zakłócać ich działanie.
Opcjonalne lampy błyskowe 225
6 C/f: skomponuj ujęcie.
Skomponuj ujęcie i rozstaw lampy błyskowe. Aby uzyskać więcej
informacji, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do lamp
błyskowych. Po rozstawieniu lamp błyskowych naciśnij przyciski
błysków próbnych na lampach, aby wyemitować błyski próbne
i sprawdzić, czy wszystkie lampy działają normalnie. Można również
wyemitować próbny błysk lamp błyskowych, wciskając przycisk i na
ekranie informacji o lampie błyskowej (0 243), a następnie
wybierając M Test lampy błyskowej.
7 C/f: wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
226 Opcjonalne lampy błyskowe
❚❚ Zdalny błysk stroboskopowy (tylko SB-5000)
Kiedy ta opcja jest wybrana, lampy błyskowe emitują błyski raz za razem,
gdy migawka jest otwarta, zapewniając efekt wielokrotnej ekspozycji.
1 C: wybierz Zdalny błysk
stroboskopowy dla Sterowanie
błyskiem > Sterowanie zdalnymi
lampami w menu fotografowania.
2 C: wybierz Opcje zdalnego błysku
strobosk..
Wyróżnij Opcje zdalnego błysku
strobosk. na ekranie menu sterowania
błyskiem i naciśnij 2.
3 C: dostosuj ustawienia lampy błyskowej.
Wybierz poziom mocy błysku (Wyjście),
maksymalną liczbę emisji błysków przez
lampy błyskowe (Powtórz.) oraz liczbę
emisji błysku na sekundę (Częstot.).
Włącz lub wyłącz wybrane grupy. Wybierz
ON (włącz), aby włączyć wybraną grupę,
lub – –, aby wyłączyć wybraną grupę.
Opcjonalne lampy błyskowe 227
Wybierz kanał dla głównej lampy
błyskowej. Jeśli do zdalnych lamp
błyskowych należy lampa SB-500, należy
wybrać kanał 3, ale w przeciwnym razie
można wybrać dowolny kanał między
1 a 4.
4 f: ustaw zdalne lampy błyskowe na ten sam kanał, co główną
lampę błyskową.
Ustaw zdalne lampy błyskowe na kanał wybrany w kroku 3.
5 f: umieść zdalne lampy błyskowe w grupach.
Wybierz grupę (A, B lub C) dla każdej ze zdalnych lamp błyskowych.
Mimo że nie obowiązuje limit liczby zdalnych lamp błyskowych,
jakiej można użyć, praktyczna maksymalna ich liczba to trzy na
grupę. Jeśli ich liczba będzie większa, światło emitowane przez
poszczególne zdalne lampy błyskowe będzie zakłócać ich działanie.
6 C/f: skomponuj ujęcie.
Skomponuj ujęcie i rozstaw lampy błyskowe. Aby uzyskać więcej
informacji, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do lamp
błyskowych. Po rozstawieniu lamp błyskowych naciśnij przyciski
błysków próbnych na lampach, aby wyemitować błyski próbne
i sprawdzić, czy wszystkie lampy działają normalnie. Można również
wyemitować próbny błysk lamp błyskowych, wciskając przycisk i na
ekranie informacji o lampie błyskowej (0 243), a następnie
wybierając M Test lampy błyskowej.
7 C/f: wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
228 Opcjonalne lampy błyskowe
A Optyczny AWL
Ustaw okienka czujników zdalnych lamp błyskowych tak, aby odbierały światło
głównej lampy błyskowej (szczególna staranność jest konieczna, gdy aparat nie
jest zamocowany na statywie). Dopilnuj, aby bezpośrednie światło ani silne
odbicia błysków ze zdalnych lamp błyskowych nie dostały się do obiektywu
aparatu (w trybie TTL) lub do fotokomórek w zdalnych lampach błyskowych (tryb
qA), ponieważ mogłoby to zakłócić ekspozycję. Aby zapobiec pojawianiu się
błysków synchronizacyjnych o niskim natężeniu emitowanych przez główną
lampę błyskową na zdjęciach robionych z niewielkiej odległości, wybierz niskie
czułości ISO lub małe otwory przysłony (wysokie liczby przysłony). Po
rozstawieniu zdalnych lamp błyskowych zrób zdjęcie próbne i obejrzyj rezultaty
na monitorze aparatu.
Opcjonalne lampy błyskowe 229
Radiowy AWL
Aby korzystać z radiowego AWL w połączeniu ze
zgodnymi lampami błyskowymi, podłącz
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
WR-R10 do aparatu i nawiąż połączenie
bezprzewodowe między lampami błyskowymi
a pilotem WR-R10.
Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego
Przed użyciem radiowego AWL nawiąż połączenie bezprzewodowe
między pilotem WR-R10 a zdalnymi lampami błyskowymi.
1 C: podłącz WR-R10.
Podłącz WR-R10 do aparatu. Aby uzyskać więcej informacji,
skorzystaj z dokumentacji dołączonej do pilota WR-R10.
2 C: wybierz Radiowy AWL dla
Sterowanie błyskiem > Opcje bezprzew.
ster. błyskiem w menu fotografowania.
A Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-R10
Adapter WR-A10 jest wymagany podczas korzystania z pilota WR-R10. Dopilnuj,
aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe WR-R10 do wersji 3.0 lub
nowszej. Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania
sprzętowego, odwiedź stronę internetową firmy Nikon przeznaczoną dla
swojego regionu.
230 Opcjonalne lampy błyskowe
3 C: wybierz kanał.
Ustaw wybierak kanału WR-R10 na żądany
kanał.
4 C: wybierz tryb połączenia.
Wybierz Opcje pilota bezprzew. (WR). >
Tryb połączenia w menu ustawień
(0 180) i dokonaj wyboru spośród
następujących opcji:
• Parowanie: aparat łączy się tylko
z urządzeniami, z którymi został
wcześniej sparowany, zapobiegając zakłóceniom sygnału
pochodzącym od innych urządzeń znajdujących się w pobliżu.
Biorąc pod uwagę, że każde urządzenie musi być sparowane
oddzielnie, zalecamy korzystanie z opcji Kod PIN w przypadku
łączenia z dużą liczbą urządzeń.
• Kod PIN: komunikacja odbywa się między wszystkimi urządzeniami
o takim samym czterocyfrowym kodzie PIN, czyniąc z tej opcji
dobry wybór do fotografowania z dużą liczbą zdalnych urządzeń.
Jeśli obecne jest wiele aparatów o tym samym kodzie PIN, lampy
błyskowe będą znajdować się wyłącznie pod kontrolą aparatu,
który pierwszy nawiązał połączenie, uniemożliwiając innym
aparatom nawiązanie połączenia (diody LED na pilotach WR-R10
podłączonych do takich aparatów będą migać).
Opcjonalne lampy błyskowe 231
5 f: nawiąż połączenie bezprzewodowe.
Ustaw zdalne lampy błyskowe na tryb lampy zdalnej „Radiowy AWL”
i ustaw urządzenia na kanał wybrany w kroku 3, a następnie sparuj
poszczególne lampy błyskowe z pilotem WR-R10 zgodnie z opcją
wybraną w kroku 4:
• Parowanie: uruchom parowanie w zdalnej lampie błyskowej
i naciśnij przycisk parowania pilota WR-R10. Parowanie jest
zakończone, gdy kontrolki LINK (połączenie) na pilocie WR-R10
i lampie błyskowej migają na pomarańczowo i zielono. Po
nawiązaniu połączenia kontrolka LINK na zdalnej lampie błyskowej
zacznie świecić na zielono.
• Kod PIN: użyj elementów sterujących zdalnej lampy błyskowej do
wpisania kodu PIN wybranego w kroku 4. Kontrolka LINK zdalnej
lampy błyskowej zacznie świecić na zielono po nawiązaniu
połączenia.
6 f: sprawdzić, czy kontrolki gotowości lampy wszystkich lamp
błyskowych świecą.
W trybie radiowego AWL wskaźnik gotowości lampy zaświeci się
w wizjerze lub na ekranie informacji o lampie błyskowej aparatu, gdy
wszystkie lampy błyskowe będą gotowe.
A Wyświetlanie listy zdalnych lamp błyskowych
Aby wyświetlić lampy błyskowe aktualnie sterowane za pomocą radiowego
AWL, wybierz Sterowanie błyskiem > Dane zdalnych lamp poł. radiowo
w menu fotografowania. Identyfikator („nazwę zdalnej lampy błyskowej”) dla
każdej z lamp można zmienić za pomocą elementów sterujących lampy
błyskowej.
Podłączona lampa błyskowa
Grupa
232 Opcjonalne lampy błyskowe
Wskaźnik gotowości lampy
A Wznawianie połączenia
Dopóki kanał, tryb połączenia i inne ustawienia pozostają takie same, pilot
WR-R10 będzie automatycznie łączyć się z poprzednio sparowanymi lampami
błyskowymi po wybraniu trybu lampy zdalnej, a kroki 3–5 można pomijać.
Kontrolka LINK lampy błyskowej zacznie świecić na zielono po nawiązaniu
połączenia.
Opcjonalne lampy błyskowe 233
Regulacja ustawień lampy błyskowej
Po wybraniu Radiowy AWL dla Sterowanie
błyskiem > Opcje bezprzew. ster. błyskiem
w menu fotografowania, wybierz Błysk
grupowy, Szybkie sterow. funkcją bezprz.
lub Zdalny błysk stroboskopowy dla
Sterowanie zdalnymi lampami i dostosuj
ustawienia zgodnie z opisem poniżej.
❚❚ Błysk grupowy
Wybierz tę opcję, aby dostosować ustawienia osobno dla każdej z grup.
1 C: wybierz Błysk grupowy dla
Sterowanie błyskiem > Sterowanie
zdalnymi lampami w menu
fotografowania.
2 C: wybierz Opcje błysku grupowego.
Wyróżnij Opcje błysku grupowego na
ekranie sterowania błyskiem i naciśnij 2.
234 Opcjonalne lampy błyskowe
3 C: wybierz tryb sterowania lampą
błyskową.
Wybierz tryb sterowania lampą błyskową
(błyskiem) i poziom mocy błysku dla
głównej lampy błyskowej i lamp
błyskowych w poszczególnych grupach:
• TTL: sterowanie błyskiem i-TTL.
• qA: automatyka przysłony (dostępna tylko w połączeniu ze
zgodnymi lampami błyskowymi).
• M: wybierz poziom mocy błysku ręcznie.
• – – (wyłącz): lampy błyskowe nie emitują błysku i regulacja mocy
błysku jest niemożliwa.
4 f: umieść zdalne lampy błyskowe w grupach.
Wybierz grupę (A–F) dla każdej ze zdalnych lamp błyskowych.
Główna lampa błyskowa może sterować maksymalnie 18 lampami
błyskowymi w dowolnej kombinacji.
5 C/f: skomponuj ujęcie.
Skomponuj ujęcie i rozstaw lampy błyskowe. Aby uzyskać więcej
informacji, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do lamp
błyskowych. Po rozstawieniu lamp błyskowych naciśnij przycisk i na
ekranie informacji o lampie błyskowej (0 243) i wybierz M Test
lampy błyskowej, aby wyemitować błyski próbne lamp i sprawdzić,
czy wszystkie lampy działają normalnie.
6 C: wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
Opcjonalne lampy błyskowe 235
❚❚ Szybkie sterow. funkcją bezprz.
Wybierz tę opcję, aby kontrolować ogólną kompensację błysku dla grup
A i B oraz względne proporcje dla tych grup, a moc błysku dla grupy
C ustaw ręcznie.
1 C: wybierz Szybkie sterow. funkcją
bezprz. dla Sterowanie błyskiem >
Sterowanie zdalnymi lampami w menu
fotografowania.
2 C: wybierz Opcje szyb. ster. funkcją
bezprz..
Wyróżnij Opcje szyb. ster. funkcją
bezprz. na ekranie sterowania błyskiem
i naciśnij 2.
3 C: dostosuj ustawienia lampy błyskowej.
Wybierz proporcje dla grup A i B.
Dostosuj kompensację błysku dla grup
A i B.
236 Opcjonalne lampy błyskowe
Wybierz tryb sterowania lampą błyskową
i moc błysku dla lamp w grupie C:
• M: wybierz poziom mocy błysku ręcznie.
• – –: lampy w grupie C nie emitują błysku.
4 f: umieść zdalne lampy błyskowe w grupach.
Wybierz grupę (A, B lub C). Główna lampa błyskowa może sterować
maksymalnie 18 lampami błyskowymi w dowolnej kombinacji.
5 C/f: skomponuj ujęcie.
Skomponuj ujęcie i rozstaw lampy błyskowe. Aby uzyskać więcej
informacji, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do lamp
błyskowych. Po rozstawieniu lamp błyskowych naciśnij przycisk i na
ekranie informacji o lampie błyskowej (0 243) i wybierz M Test
lampy błyskowej, aby wyemitować błyski próbne lamp i sprawdzić,
czy wszystkie lampy działają normalnie.
6 C: wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
Opcjonalne lampy błyskowe 237
❚❚ Zdalny błysk stroboskopowy
Kiedy ta opcja jest wybrana, lampy błyskowe emitują błyski raz za razem,
gdy migawka jest otwarta, zapewniając efekt wielokrotnej ekspozycji.
1 C: wybierz Zdalny błysk
stroboskopowy dla Sterowanie
błyskiem > Sterowanie zdalnymi
lampami w menu fotografowania.
2 C: wybierz Opcje zdalnego błysku
strobosk..
Wyróżnij Opcje zdalnego błysku
strobosk. na ekranie menu sterowania
błyskiem i naciśnij 2.
3 C: dostosuj ustawienia lampy błyskowej.
Wybierz poziom mocy błysku (Wyjście),
maksymalną liczbę emisji błysków przez
lampy błyskowe (Powtórz.) oraz liczbę
emisji błysku na sekundę (Częstot.).
Włącz lub wyłącz wybrane grupy. Wybierz
ON (włącz), aby włączyć wybraną grupę,
lub – –, aby wyłączyć wybraną grupę.
238 Opcjonalne lampy błyskowe
4 f: umieść zdalne lampy błyskowe w grupach.
Wybierz grupę (A–F) dla każdej ze zdalnych lamp błyskowych.
Główna lampa błyskowa może sterować maksymalnie 18 lampami
błyskowymi w dowolnej kombinacji.
5 C/f: skomponuj ujęcie.
Skomponuj ujęcie i rozstaw lampy błyskowe. Aby uzyskać więcej
informacji, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do lamp
błyskowych. Po rozstawieniu lamp błyskowych naciśnij przycisk i na
ekranie informacji o lampie błyskowej (0 243) i wybierz M Test
lampy błyskowej, aby wyemitować błyski próbne lamp i sprawdzić,
czy wszystkie lampy działają normalnie.
6 C: wykadruj zdjęcie, ustaw ostrość i zrób zdjęcie.
Opcjonalne lampy błyskowe 239
Dodawanie lampy błyskowej zamontowanej na
sankach mocujących
Lampy błyskowe sterowane radiowo można łączyć
z dowolnymi z następujących lamp błyskowych
zamontowanymi na sankach mocujących aparatu:
• SB-5000: przed podłączeniem lampy błyskowej,
ustaw ją na tryb głównej lampy błyskowej
sterowanej radiowo (ikona d pojawi się w lewym
górnym rogu ekranu) i wybierz sterowanie błyskiem grupy lamp lub
zdalny błysk stroboskopowy. Po podłączeniu lampy ustawienia można
regulować elementami sterującymi na lampie lub z użyciem opcji
wymienionych w menu aparatu pod Opcje błysku grupowego > Gł.
lampa błysk. lub pod „M” na ekranie Opcje zdalnego błysku
strobosk.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: skonfiguruj lampę błyskową do
użytku niezależnego i dostosuj ustawienia lampy błyskowej za
pomocą elementów sterujących na lampie błyskowej.
• SB-500, SB-400, SB-300: zamontuj lampę na aparacie i dostosuj ustawienia
za pomocą opcji Opcje błysku grupowego > Gł. lampa błysk.
w aparacie.
240 Opcjonalne lampy błyskowe
Kompensacja błysku
Kompensacji błysku można używać
do regulowania mocy głównej
lampy błyskowej i zdalnych lamp
błyskowych o wartość od −3 do
+1 EV w krokach co 1/3 EV. Aby
wybrać wartość dla kompensacji
błysku, naciśnij przycisk W (M)
i obracaj przednim pokrętłem
sterującym, aż żądana wartość
pojawi się w wizjerze i na
wyświetlaczu LCD.
±0 EV
(wciśnięty przycisk W (M))
Przycisk W (M)
–0,3 EV
Przednie pokrętło
sterujące
+1,0 EV
Gdy główna lampa błyskowa lub zdalna lampa błyskowa jest ustawiona
na TTL lub qA, a kompensacja błysku jest ustawiona na wartość inną niż
±0,0, ikona Y jest wyświetlona na wyświetlaczu LCD i w wizjerze,
a aktualną wartość kompensacji błysku można wyświetlić, naciskając
W (M). Normalną wartość mocy błysku można przywrócić, ustawiając
wartość kompensacji na ±0,0. Wyłączenie aparatu nie powoduje
zresetowania wartości kompensacji błysku.
A Informacje dodatkowe
Aby uzyskać informacje na temat:
• Wybierania rozmiaru kroków dostępnych dla kompensacji błysku, patrz A >
ustawienie osobiste b3 (Krok EV komp. eksp./błysku, 0 115).
• Wybierania, czy kompensacja błysku ma być stosowana w połączeniu
z kompensacją ekspozycji podczas korzystania z lampy błyskowej, patrz A >
ustawienie osobiste e3 (Komp. eksp. dla lampy błysk., 0 127).
Opcjonalne lampy błyskowe 241
Optyczno-radiowy AWL
Optycznego i radiowego AWL można używać
jednocześnie. Radiowe sterowanie błyskiem
zapewnia pilot WR-R10 podłączony do aparatu
(wymaga adaptera WR WR-A10), a optyczne
sterowanie zapewnia sterownik błysku SU-800 lub
lampa błyskowa SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 lub
SB-500 zamontowana na sankach mocujących aparatu. Przed przejściem
dalej nawiąż połączenie bezprzewodowe między lampami błyskowymi
sterowanymi radiowo a pilotem WR-R10. Jeśli lampa SB-500 jest
zamontowana na sankach mocujących aparatu, wybierz Optycznoradiowy AWL dla Sterowanie błyskiem > Opcje bezprzew. ster.
błyskiem w menu fotografowania (0 42). W przypadku innych lamp
błyskowych i sterownika SU-800 ta opcja zostanie wybrana
automatycznie.
Jedyną opcją dostępną dla Sterowanie
zdalnymi lampami (0 43) będzie Błysk
grupowy. Wybierz grupę (A–F) dla każdej ze
zdalnych lamp błyskowych. Umieść lampy
błyskowe sterowane optycznie w grupach od
A do C, a lampy błyskowe sterowane radiowo
w grupach od D do F (aby wyświetlić opcje dla
grup od D do F, naciskaj 1 lub 3 na ekranie opcji błysku grupowego).
242 Opcjonalne lampy błyskowe
Wyświetlanie informacji o lampach
błyskowych
Aparat może wyświetlać informacje o lampie błyskowej dla lamp
SB-5000 i SB-500 zamontowanych na sankach mocujących aparatu
i skonfigurowanych jako główne lampy błyskowe dla optycznego AWL
oraz dla zdalnych lamp błyskowych sterowanych poprzez radiowy AWL
z użyciem pilota WR-R10. Aby wyświetlić informacje o lampie błyskowej
podczas fotografowania z użyciem wizjera, naciśnij przycisk R, aby
wyświetlić informacje zdjęciowe, a następnie naciśnij przycisk R
ponownie. Wyświetlane informacje różnią się w zależności od trybu
sterowania lampą błyskową.
Przycisk R
A Zmiana ustawień lampy błyskowej
Ustawienia lampy błyskowej można zmienić,
naciskając przycisk i na ekranie informacji
o lampie błyskowej. Dostępne opcje różnią się
w zależności od lampy błyskowej i wybranych
ustawień. Można również wyemitować błysk
próbny lampy błyskowej.
Opcjonalne lampy błyskowe 243
❚❚ Błysk grupowy
1
2
3
5
6
4
❚❚ Szybkie sterow. funkcją bezprz.
1
2
3
4
5
6
244 Opcjonalne lampy błyskowe
7
8
1 Wskaźnik gotowości lampy 1
2 Sterowanie zdalnymi lampami........... 43
Wskaźnik FP...........................................126
3 Tryb sterowania zdalnymi
lampami 2..................................... 222, 234
4 Tryb sterowania błyskiem
grupowym 3 ........................................... 42
Tryb błysku grupowego ............ 222, 234
Moc błysku (wyjście)/
kompensacja błysku ................. 222, 234
5 Kanał 2 ............................................ 222, 230
6 Tryb połączenia .................................... 180
1 Wskaźnik gotowości lampy 1
2 Sterowanie zdalnymi lampami........... 43
Wskaźnik FP...........................................126
3 Tryb sterowania zdalnymi
lampami 2................................................ 42
4 Współczynnik proporcji A : B ... 224, 236
5 Kompensacja błysku .................. 224, 236
6 Tryb sterowania lampą
błyskową i moc błysku
(wyjście) grupy C ....................... 224, 236
7 Kanał 2 ............................................ 224, 230
8 Tryb połączenia .................................... 180
❚❚ Zdalny błysk stroboskopowy
1
2 3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Wskaźnik gotowości lampy 1
Sterowanie zdalnymi lampami........... 43
Moc błysku (wyjście) .................. 227, 238
Tryb sterowania zdalnymi
lampami 2................................................ 42
Liczba emisji (powtórz.) ............ 227, 238
Częstot...........................................227, 238
Stan grupy (włączona/
wyłączona) ..................................227, 238
Kanał 2 ............................................ 227, 230
Tryb połączenia .................................... 180
1 Wyświetlany w trybie radiowego AWL, gdy wszystkie lampy błyskowe są gotowe.
2 O optycznym AWL informuje ikona Y, o radiowym AWL ikona Z, a o optyczno-radiowym AWL ikony Y
i Z. Kanał optycznego AWL dla optyczno-radiowego AWL jest wyświetlany tylko wtedy, gdy lampa SB-500
jest używana jako główna lampa.
3 Podczas korzystania z optyczno-radiowego AWL ikony są wyświetlane dla każdej z grup.
A Informacje o lampie błyskowej i ustawienia aparatu
Ekran informacji o lampie błyskowej przedstawia
wybrane ustawienia aparatu, w tym tryb
ekspozycji, czas otwarcia migawki, przysłonę
i czułość ISO.
Opcjonalne lampy błyskowe 245
Uwagi techniczne
Przeczytaj ten rozdział, aby uzyskać informacje na temat programu
ekspozycji aparatu, podłączania do innych urządzeń oraz zgodnych
akcesoriów.
Program ekspozycji
Program ekspozycji dla automatyki programowej jest przedstawiony na
poniższym wykresie:
12
14
f/1
16 15
f/1,4
1
/3
16
17
18
19
f/5,6
f/8
20
f/2,8
f/1,4 − f/16
Przysłona
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
ISO 100; obiektyw o otworze względnym f/1,4 i minimalnym otworze
przysłony f/16 (np. AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Czas otwarcia migawki (sekundy)
Maksymalna i minimalna wartość ekspozycji (EV) zmieniają się
w zależności od czułości ISO. Na powyższym wykresie przyjęto czułość
ISO odpowiadającą ISO 100. Podczas korzystania z pomiaru
matrycowego wartości powyżej 16 1/3 EV są zmniejszane do 16 1/3 EV.
246 Uwagi techniczne
Połączenia
Instalacja ViewNX-i
Aby precyzyjnie korygować oraz przesyłać i wyświetlać zdjęcia, pobierz
najnowszą wersję programu instalacyjnego programu ViewNX-i
z następującej strony internetowej i postępuj zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację. Wymagane jest
połączenie z Internetem. Aby poznać wymagania systemowe i uzyskać
inne informacje, wejdź na stronę internetową firmy Nikon przeznaczoną
dla swojego regionu.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Użyj oprogramowania Capture NX-D firmy Nikon do precyzyjnej korekty zdjęć
lub zmieniania ustawień zdjęć w formacie NEF (RAW) i ich zapisywania w innych
formatach. Capture NX-D jest dostępny do pobrania z:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Uwagi techniczne 247
Kopiowanie zdjęć do komputera
Przed przejściem dalej dopilnuj, aby zainstalować ViewNX-i (0 247).
1 Podłącz kabel USB.
Po wyłączeniu aparatu i sprawdzeniu, czy w aparacie znajduje się
karta pamięci, podłącz dołączony do zestawu kabel USB zgodnie
z ilustracją i włącz aparat.
D Koncentratory USB
Podłączaj aparat bezpośrednio do komputera. Nie podłączaj kabla za
pośrednictwem koncentratora USB lub klawiatury.
A Używaj niezawodnego źródła energii
Aby zapewnić nieprzerwaną transmisję danych, dopilnuj, aby akumulator
w aparacie był w pełni naładowany.
A Podłączanie kabli
Upewnij się, że aparat jest wyłączony, przed podłączeniem lub odłączeniem
kabli połączeniowych. Nie używaj siły ani nie próbuj wkładać złączy pod
kątem.
248 Uwagi techniczne
2 Uruchom komponent ViewNX-i o nazwie Nikon Transfer 2.
Jeśli wyświetli się komunikat wymagający wybrania programu,
wybierz Nikon Transfer 2.
D Podczas przesyłania
Nie wyłączaj aparatu ani nie odłączaj kabla USB podczas przesyłania danych.
A Windows 7
Jeśli wyświetli się następujące okno dialogowe, wybierz Nikon Transfer 2
zgodnie z opisem poniżej.
1 Pod Import pictures and videos
(Importuj zdjęcia i filmy), kliknij Change
program (Zmień program). Wyświetli się
okno dialogowe wyboru programu.
Wybierz Nikon Transfer 2 i kliknij OK.
2 Kliknij dwukrotnie .
A Windows 10 i Windows 8.1
Systemy Windows 10 i Windows 8.1 mogą
wyświetlić monit Autoodtwarzania po
podłączeniu aparatu. Stuknij lub kliknij okno
dialogowe, a następnie stuknij lub kliknij
Nikon Transfer 2, aby wybrać
Nikon Transfer 2.
A macOS/OS X
Jeśli Nikon Transfer 2 nie uruchomi się automatycznie, upewnij się, że aparat
jest podłączony, a następnie uruchom program Image Capture (aplikacja
dołączona do systemu macOS lub OS X) i wybierz Nikon Transfer 2 jako
aplikację, która otwiera się po wykryciu aparatu.
Uwagi techniczne 249
3 Kliknij Start Transfer (Rozpocznij przesyłanie).
Zdjęcia z karty pamięci zostaną skopiowane do komputera.
Start Transfer (Rozpocznij przesyłanie)
4 Zakończ połączenie.
Po zakończeniu przesyłania wyłącz aparat i odłącz kabel USB.
A Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z programu ViewNX-i,
skorzystaj z internetowej pomocy.
250 Uwagi techniczne
Sieci Ethernet i sieci bezprzewodowe
Po podłączeniu do aparatu za pomocą dołączonego kabla USB,
opcjonalnego przekaźnika bezprzewodowego WT-7 (0 261) można
używać do podłączania aparatu do komputerów lub serwerów FTP przez
sieci bezprzewodowe lub sieci Ethernet.
❚❚ Wybór trybu
Następujące tryby są dostępne, gdy aparat jest podłączony do sieci za
pomocą opcjonalnego przekaźnika bezprzewodowego WT-7:
Tryb
Przesyłanie FTP
Przesyłanie zdjęć
Funkcja
Przesyłaj istniejące zdjęcia i filmy do komputera lub na
serwer FTP, lub też przesyłaj nowe zdjęcia zaraz po ich
zrobieniu.
Steruj aparatem przy pomocy opcjonalnego
Sterowanie aparatem oprogramowania Camera Control Pro 2 i zapisuj nowe
zdjęcia i filmy bezpośrednio w komputerze.
Wyświetlaj i rób zdjęcia zdalnie przy pomocy komputera
Serwer HTTP
z przeglądarką internetową lub urządzenia inteligentnego.
Aby uzyskać informacje na temat korzystania z opcjonalnych
przekaźników bezprzewodowych, skorzystaj z instrukcji dołączonych do
tych urządzeń. Koniecznie zaktualizuj wszelkie powiązane
oprogramowanie do najnowszych wersji.
Uwagi techniczne 251
D Podczas przesyłania
Funkcje niedostępne podczas przesyłania (podczas przesyłania zdjęć za
pośrednictwem sieci Ethernet lub sieci bezprzewodowych lub podczas
oczekiwania na wysłanie zdjęć) obejmują:
• Nagrywanie i odtwarzanie filmów
• Fot. w cichym tr. podgl. na żywo > Włącz (tryb 2) w menu fotografowania
(0 81)
A Filmy
Filmy można przesyłać w trybie transferu danych, jeśli aparat jest podłączony do
sieci Ethernet lub sieci bezprzewodowej, a Automatyczne wysyłanie lub Wyślij
folder nie jest wybrane dla Sieć > Opcje.
D Tryb serwera HTTP
Funkcje niedostępne w trybie serwera HTTP obejmują:
• Nagrywanie i odtwarzanie filmów w aparacie
• Fot. w cichym tr. podgl. na żywo > Włącz (tryb 2) w menu fotografowania
(0 81)
D Wyślij folder
Jeśli folder wybrany dla Sieć > Opcje > Wyślij folder w menu ustawień zawiera
ponad 1000 plików, tylko pierwszy 1000 plików (rozpoczynając od pliku
o najniższym numerze) zostanie przesłany do miejsca docelowego.
A Przekaźniki bezprzewodowe
Główna różnica między WT-7 a WT-7A/B/C polega na liczbie obsługiwanych
kanałów. Jeśli nie podano inaczej, wszystkie odniesienia do WT-7 mają również
zastosowanie do WT-7A/B/C.
252 Uwagi techniczne
Drukowanie zdjęć
Wybrane zdjęcia w formacie JPEG można wydrukować na drukarce
PictBridge podłączonej bezpośrednio do aparatu.
❚❚ Podłączanie drukarki
Podłącz aparat przy użyciu dołączonego kabla USB. Nie używaj siły ani
nie próbuj wkładać złączy pod kątem.
Gdy aparat i drukarka są włączone, na monitorze pojawi się ekran
powitalny, a następnie ekran odtwarzania PictBridge.
D Wybieranie zdjęć do drukowania
Zdjęć utworzonych z ustawieniem jakości zdjęcia NEF (RAW) lub TIFF (RGB)
(0 46) nie można wybrać do drukowania. Kopie w formacie JPEG zdjęć
w formacie NEF (RAW) można utworzyć za pomocą opcji Przetwarzanie NEF
(RAW) w menu retuszu (0 197).
A Drukowanie poprzez bezpośrednie połączenie USB
Dopilnuj, aby akumulator był w pełni naładowany lub użyj opcjonalnego
zasilacza sieciowego i złącza zasilania. Podczas robienia zdjęć, które mają zostać
później wydrukowane przez bezpośrednie połączenie USB, ustaw Przestrzeń
barw na sRGB (0 56).
A Informacje dodatkowe
Skorzystaj z Instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się, co zrobić, gdy podczas
drukowania wystąpi błąd.
Uwagi techniczne 253
❚❚ Drukowanie zdjęć pojedynczo
1 Wyświetl żądane zdjęcie.
Naciskaj 4 lub 2, aby wyświetlić więcej zdjęć. Naciśnij przycisk X,
aby przybliżyć bieżące zdjęcie (naciśnij K, aby wyłączyć
przybliżenie). Aby wyświetlić jednocześnie sześć zdjęć, naciśnij
przycisk W (M). Wyróżniaj zdjęcia za pomocą wybieraka
wielofunkcyjnego lub naciśnij przycisk X, aby wyświetlić wyróżnione
zdjęcie na pełnym ekranie. Aby wyświetlić zdjęcia z innych miejsc
zapisu, naciśnij W (M), gdy wyświetlone są miniatury, a następnie
wybierz żądaną kartę i folder.
2 Dostosuj ustawienia drukowania.
Naciśnij J, aby wyświetlić następujące elementy, a następnie
naciskaj 1 lub 3, aby wyróżnić element, po czym naciśnij 2, aby
wyświetlić opcje (tylko opcje obsługiwane przez bieżącą drukarkę są
wyświetlane; aby użyć domyślnej opcji, wybierz Domyślny
drukarki). Po wybraniu opcji naciśnij J, aby powrócić do menu
ustawień drukarki.
Opcja
Opis
Rozmiar strony Wybierz rozmiar strony.
Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zdjęcia są
Liczba kopii
drukowane pojedynczo. Naciskaj 1 lub 3, aby wybrać liczbę
kopii (maksymalnie 99).
Ramka
Wybierz, czy zdjęcia mają być otoczone białymi ramkami.
Wybierz, czy drukować godziny i daty zarejestrowania na
Nanieś datę
zdjęciach.
Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zdjęcia są
drukowane pojedynczo. Aby zakończyć bez przycinania,
wyróżnij Bez przycinania i naciśnij J. Aby przyciąć bieżące
zdjęcie, wyróżnij Przytnij i naciśnij 2. Wyświetlone zostanie
okno dialogowe wyboru obszaru przycięcia; naciskaj X, aby
Przycinanie
zwiększyć rozmiar obszaru przycięcia, W (M), aby go
zmniejszyć, a wybieraka wielofunkcyjnego użyj do wyboru
położenia przycięcia. Zwróć uwagę, że jakość wydruku może
spaść, jeśli małe obszary przycięcia zostaną wydrukowane
w dużych rozmiarach.
254 Uwagi techniczne
3 Rozpocznij druk.
Wybierz Rozpocznij druk i naciśnij J, aby rozpocząć drukowanie.
Aby anulować przed wydrukowaniem wszystkich kopii, naciśnij J.
❚❚ Drukowanie wielu zdjęć
1 Wyświetl menu PictBridge.
Naciśnij przycisk G na ekranie odtwarzania PictBridge.
2 Wybierz opcję.
Wyróżnij jedną z poniższych opcji i naciśnij 2.
• Wybrane do druku: wybierz zdjęcia do drukowania. Użyj wybieraka
wielofunkcyjnego, aby wyróżnić zdjęcia (aby wyświetlić zdjęcia
zapisane w innych lokalizacjach, naciśnij W (M) i wybierz żądaną
kartę i folder; aby wyświetlić bieżące zdjęcie na pełnym ekranie,
naciśnij i przytrzymaj przycisk X), a następnie, trzymając przycisk
L (Z/Q) wciśnięty, naciskaj 1 lub 3, aby wybrać liczbę kopii
(maksymalnie 99). Aby cofnąć wybór zdjęcia, ustaw liczbę odbitek
na zero.
• Wydruk indeksu: aby utworzyć wydruk indeksu wszystkich zdjęć
w formacie JPEG na karcie pamięci, przejdź do kroku 3. Zwróć
uwagę, że jeśli na karcie pamięci znajduje się ponad 256 zdjęć, tylko
pierwsze 256 zdjęć zostanie wydrukowane. Jeśli rozmiar strony
wybrany w kroku 3 jest za mały dla wydruku indeksu, zostanie
wyświetlone ostrzeżenie.
3 Dostosuj ustawienia drukowania.
Dostosuj ustawienia drukarki w sposób opisany w kroku 2 procedury
„Drukowanie zdjęć pojedynczo” (0 254).
4 Rozpocznij druk.
Wybierz Rozpocznij druk i naciśnij J, aby rozpocząć drukowanie.
Aby anulować przed wydrukowaniem wszystkich kopii, naciśnij J.
Uwagi techniczne 255
Wyświetlanie zdjęć na ekranie telewizora
Opcjonalnego kabla HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface)
(0 264) lub kabla HDMI typu C (dostępnego oddzielnie od innych
dostawców) można używać do podłączania aparatu do urządzeń wideo
wysokiej rozdzielczości (HD). Zawsze wyłączaj aparat przed
podłączeniem lub odłączeniem kabla HDMI.
Podłącz do aparatu
Podłącz do urządzenia HD (wybierz kabel
ze złączem dla urządzenia HDMI).
Ustaw urządzenie na kanał HDMI, a następnie włącz aparat i naciśnij
przycisk K. Podczas odtwarzania zdjęcia będą wyświetlane na ekranie
telewizora. Głośność można regulować za pomocą elementów
sterujących telewizora i nie można używać do tego elementów
sterujących aparatu.
256 Uwagi techniczne
❚❚ Opcje HDMI
Opcja HDMI w menu ustawień (0 178) pozwala na regulowanie
rozdzielczości wyjściowej i innych zaawansowanych opcji HDMI.
Rozdzielczość wyjściowa
Wybierz format dla przesyłania obrazu do
urządzenia HDMI. Jeśli wybrane jest
Automatyczna, aparat automatycznie
wybierze odpowiedni format.
Zewn. sterowanie nagryw.
Włączenie zewnętrznego sterowania nagrywaniem pozwala na
używanie elementów sterujących aparatu do rozpoczynania i kończenia
nagrywania, gdy aparat jest podłączony przez HDMI do nagrywarki innej
firmy obsługującej protokół Atomos Open Protocol (nagrywarki
monitorujące Atomos z serii SHOGUN, NINJA lub SUMO). Na monitorze
aparatu wyświetlona zostanie ikona: A jest wyświetlana w trybie
filmowania w trybie podglądu na żywo, a B podczas nagrywania
filmu (zwróć uwagę, że elementów sterujących aparatu nie można
używać do nagrywania filmu, jeśli wybrany jest rozmiar klatki
3840 × 2160 lub 1920 × 1080 (spowolnienie); użyj elementów
sterujących na nagrywarce). Podczas nagrywania sprawdzaj nagrywarkę
i ekran nagrywarki, aby kontrolować, czy materiał filmowy jest
zapisywany na tym urządzeniu. Zwróć uwagę, że w zależności od
nagrywarki konieczna może być regulacja ustawień nagrywarki. Aby
uzyskać więcej informacji, skorzystaj z instrukcji obsługi dołączonej do
nagrywarki.
Uwagi techniczne 257
Zaawansowane
Opcja
Opis
Ustawienie Automatyczny jest zalecane w większości sytuacji.
Jeśli aparat nie jest w stanie określić prawidłowego zakresu
wyjściowego sygnału wideo RGB dla urządzenia HDMI, można
dokonać wyboru z następujących opcji:
• Ograniczony zakres: dla urządzeń z zakresem wejściowym
Zakres wyjściowy
sygnału wideo RGB od 16 do 235. Wybierz tę opcję, jeśli
zauważysz utratę szczegółów w obszarach zacienionych.
• Pełny zakres: dla urządzeń z zakresem wejściowym sygnału
wideo RGB od 0 do 255. Wybierz tę opcję, jeśli obszary
zacienione są „wypalone ” lub zbyt jasne.
Wybierz pokrycie kadru w poziomie i w pionie dla wyjścia HDMI
Rozmiar wyjściowy
pomiędzy 95% a 100%.
Jeśli Wyłącz jest wybrane, gdy aparat jest podłączony do
urządzenia HDMI, informacje zdjęciowe nie będą wyświetlane
Wyśw. w tr. podgl. na monitorze podczas fotografowania w trybie podglądu na
na żywo
żywo. Zwróć uwagę, że niezależnie od wybranej opcji,
informacje zdjęciowe nie są wyświetlane z rozmiarem klatki
filmu 1920 × 1080 (spowolnienie) lub 3840 × 2160 (0 84).
Wybierz Włącz, aby powtarzać zawartość ekranu HDMI na
monitorze aparatu, lub Wyłącz, aby wyłączyć monitor aparatu
w celu oszczędzania energii (zwróć uwagę, że niezależnie od
wybranej opcji, monitor aparatu pozostaje włączony przy
Dwa monitory
rozmiarach klatki filmu 1920 × 1080 (spowolnienie) lub
3840 × 2160; 0 84). Dwa monitory jest włączane
automatycznie, gdy Wyśw. w tr. podgl. na żywo jest
ustawione na Wyłącz.
258 Uwagi techniczne
A Odtwarzanie na ekranie telewizora
Do długiego odtwarzania zalecane jest korzystanie z zasilacza sieciowego i złącza
zasilania (dostępnych osobno). Jeśli krawędzie zdjęć nie są widoczne na ekranie
telewizora, wybierz 95% dla HDMI > Zaawansowane > Rozmiar wyjściowy
(0 258).
A Pokazy slajdów
Opcji Pokaz slajdów w menu odtwarzania można używać do automatycznego
odtwarzania (0 29).
D Dwa monitory
Niezależnie od opcji wybranej dla Dwa monitory, zdjęcia nie będą wyświetlane
na monitorze aparatu, jeśli Włącz (tryb 2) jest wybrane dla Fot. w cichym tr.
podgl. na żywo w menu fotografowania (0 81).
A Korzystanie z urządzeń nagrywających innych firm
Następujące ustawienia są zalecane podczas korzystania z urządzeń
nagrywających innych firm:
• HDMI > Zaawansowane > Rozmiar wyjściowy: 100%
• HDMI > Zaawansowane > Wyśw. w tr. podgl. na żywo: Wyłącz
Uwagi techniczne 259
Inne akcesoria
Do aparatu D850 dostępne są różne akcesoria.
Źródło zasilania
• Akumulator jonowo-litowy EN-EL15a (0 189): dodatkowe
akumulatory EN-EL15a można zakupić u lokalnych
sprzedawców detalicznych i w autoryzowanych serwisach
firmy Nikon. Można używać również akumulatorów EN-EL15b/
EN-EL15.
• Ładowarka MH-25a: MH-25a służy do ładowania akumulatorów
EN-EL15a. Można używać również ładowarek MH-25.
• Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D18 (0 149, 187, 188):
pojemnik MB-D18 jest wyposażony w spust migawki,
przycisk Fn, przycisk AF-ON, wybierak wielofunkcyjny oraz
główne i przednie pokrętło sterujące, ułatwiające obsługę
podczas wykonywania zdjęć w orientacji portretowej
(pionowej). Aby podłączyć pojemnik MB-D18, zdejmij osłonę
styków MB-D18 aparatu. Pokrywa komory akumulatora BL-5
oraz ładowarka MH-26a lub MH-26 są wymagane podczas
korzystania z akumulatorów EN-EL18c. Można również
korzystać z akumulatorów EN-EL18b, EN-EL18a i EN-EL18.
Maksymalna liczba klatek rejestrowanych na sekundę różni się
w zależności od typu akumulatora. Liczby podane poniżej to
średnie liczby klatek rejestrowane na sekundę dostępne
w trybie ciągłego AF, w trybie manualnym albo trybie
automatyki z preselekcją czasu, z czasem otwarcia migawki
1/250 s lub krótszym i z domyślnymi wartościami pozostałych
ustawień.
Tryb wyzwalania migawki
Typ akumulatora/
baterii
CH
CL
EN-EL15a/AA
7 kl./s
1–6 kl./s
EN-EL18c
9 kl./s
1–8 kl./s
Liczba zdjęć, którą można zrobić w jednej serii również różni się
w zależności od źródła zasilania; aby uzyskać więcej informacji,
patrz „Pojemność bufora” (0 269).
260 Uwagi techniczne
Źródła zasilania
Filtry
Przekaźniki
bezprzewodowe
(0 251)
• Złącze zasilania EP-5B, zasilacze sieciowe EH-5c i EH-5b: te akcesoria
służą do zasilania aparatu przez dłuższy czas. Złącze EP-5B jest
wymagane do podłączenia aparatu do zasilacza EH-5c/EH-5b.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Podłączenie
złącza zasilania i zasilacza sieciowego” (0 271). Zwróć uwagę,
że gdy aparat jest używany w połączeniu z pojemnikiem
MB-D18, złącze EP-5B musi być włożone do pojemnika
MB-D18, a nie do aparatu. Nie podejmuj prób używania
aparatu ze złączami zasilania włożonymi zarówno do aparatu
jak i pojemnika MB-D18.
• Filtry przeznaczone do fotografowania z użyciem efektów
specjalnych mogą zakłócać pracę autofokusa lub wskaźnika
ustawienia ostrości.
• Aparatu D850 nie można używać w połączeniu z liniowymi
filtrami polaryzacyjnymi. Zamiast nich należy używać kołowych
filtrów polaryzacyjnych C-PL lub C-PLII.
• Filtry neutralne (ang. Neutral Color - NC) są zalecane do
ochrony obiektywu.
• Nie zaleca się stosowania filtra w sytuacji, gdy fotografowany
obiekt znajduje się na tle jasnego światła lub kadr zawiera jasne
źródło światła, ponieważ może to spowodować powstanie
refleksu.
• W przypadku filtrów o współczynniku wydłużenia ekspozycji
(współczynniku filtra) większym niż 1× (Y44, Y48, Y52, O56,
R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2,
A12, B2, B8, B12) zaleca się korzystanie z pomiaru centralnie
ważonego. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja filtra.
• Przekaźnik bezprzewodowy WT-7: używaj przekaźnika WT-7 do
przesyłania zdjęć w sieci bezprzewodowej, sterowania
aparatem z komputera przy użyciu programu
Camera Control Pro 2 (dostępny osobno) lub zdalnego
robienia i przeglądania zdjęć z komputera lub urządzenia
inteligentnego.
Uwaga: do korzystania z przekaźnika bezprzewodowego wymagana jest sieć
bezprzewodowa oraz posiadanie podstawowej wiedzy na temat sieci. Dopilnuj, aby
oprogramowanie przekaźnika bezprzewodowego było zaktualizowane do najnowszej
wersji.
Uwagi techniczne 261
Przekaźniki
bezprzewodowe
(0 251)
• Uszczelki kabli USB i pokrywki gniazd: użyj pokrywki gniazda UF-4 do
kabli USB oraz uszczelki kabla USB UF3-RU14, aby zapobiegać
przypadkowemu odłączaniu kabli. Przed podłączeniem kabla,
podłącz UF-4 na końcu podłączanym do aparatu, a UF3-RU14
na końcu podłączanym do przekaźnika bezprzewodowego.
UF-4 (mocowana do złącza podłączanego do aparatu)
UF3-RU14 (mocowana do złącza podłączanego do WT-7)
262 Uwagi techniczne
Bezprzewodowe
piloty zdalnego
sterowania
(0 180, 181)
Akcesoria do
okularu wizjera
• Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-R10/Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania WR-T10: kiedy bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania WR-R10 jest podłączony do 10-stykowego gniazda
zdalnego sterowania przy pomocy WR-A10, aparatem można
sterować bezprzewodowo przy pomocy bezprzewodowego
pilota zdalnego sterowania WR-T10. Pilota WR-R10 można
również używać do sterowania lampami błyskowymi
sterowanymi radiowo.
• Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-1: piloty WR-1 są
używane w połączeniu z bezprzewodowymi pilotami zdalnego
sterowania WR-R10 lub WR-T10 albo z pilotami zdalnego
sterowania WR-1, kiedy to piloty WR-1 działają jako nadajniki
lub odbiorniki. Na przykład, WR-1 można podłączyć do 10stykowego gniazda zdalnego sterowania i używać go jako
odbiornika, co umożliwia zdalne wyzwalanie migawki przy
pomocy innego WR-1 pełniącego funkcję nadajnika. Adapter
WR WR-A10 jest wymagany podczas korzystania z pilota
WR-R10.
Uwaga: dopilnuj, aby oprogramowanie sprzętowe pilota WR-R10 i WR-1 zostało
zaktualizowane do najnowszej wersji. Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji
oprogramowania sprzętowego, wejdź na stronę internetową firmy Nikon przeznaczoną
dla swojego regionu.
• Gumowa muszla oczna DK-19: DK-19 zwiększa widzialność obrazu
w wizjerze, zapobiegając zmęczeniu oczu.
• Soczewka do korekcji dioptrażu wizjera DK-17C: w celu dostosowania
do indywidualnych różnic widzenia, dostępne są soczewki
korekcyjne o dioptrażu –3, –2, 0, +1 i +2 m–1. Używaj tych
soczewek tylko wtedy, gdy uzyskanie odpowiedniej ostrości za
pomocą wbudowanego pokrętła korekcji dioptrażu (–3 do
+1 m–1) jest niemożliwe. Przetestuj soczewkę do korekcji
dioptrażu wizjera przed zakupem, aby upewnić się, że możesz
dzięki niej ustawić ostrość.
• Okular powiększający DK-17M: DK-17M powiększa widok przez
wizjer o około 1,2×, co zwiększa dokładność kadrowania.
• Okular powiększający DG-2: okular DG-2 powiększa obszar
w centrum wizjera, co zwiększa dokładność ustawiania
ostrości. Wymagany jest adapter do okularu DK-18 (dostępny
osobno).
Uwagi techniczne 263
• Adapter do okularu DK-18: adapter DK-18 jest wymagany do
podłączenia okularu powiększającego DG-2 lub lupy kątowej
DR-3 do aparatu D850.
• Nieparujący okular wizjera DK-14/Nieparujący okular wizjera DK-17A: te
okulary wizjera zapobiegają jego zaparowaniu w warunkach
wysokiej wilgotności lub niskiej temperatury.
• Okular wizjera z powłoką fluorową DK-17F: obie powierzchnie szkła
ochronnego są pokryte łatwą w czyszczeniu powłoką fluorową.
• Lupa kątowa DR-5/Lupa kątowa DR-4: lupę DR-5 lub DR-4 zakłada się
na okular wizjera pod kątem prostym, co umożliwia patrzenie
na obraz w wizjerze z góry, kiedy aparat jest w ustawieniu do
fotografowania poziomo. Lupa DR-5 obsługuje korekcję
dioptrażu i może również powiększać widok przez wizjer o 2×,
co zwiększa dokładność kadrowania (zwróć uwagę, że
krawędzie kadru będą niewidoczne, gdy widok jest
powiększony).
Kable HDMI
Kabel HDMI HC-E1: kabel HDMI ze złączem typu C do podłączania do
(0 256)
aparatu oraz złączem typu A do podłączania do urządzeń HDMI.
Oprogramowanie Camera Control Pro 2: służy do zdalnego sterowania aparatem
z komputera i zapisywania zdjęć bezpośrednio na dysku
twardym komputera. Kiedy Camera Control Pro 2 używa się do
zapisywania zdjęć bezpośrednio w komputerze, na wyświetlaczu
LCD pojawia się wskaźnik połączenia z komputerem (c).
Akcesoria do
okularu wizjera
Uwaga: korzystaj z najnowszych wersji oprogramowania firmy Nikon. Na stronie
internetowej firmy Nikon dla swojego regionu można znaleźć najnowsze informacje na
temat obsługiwanych systemów operacyjnych. Przy ustawieniach domyślnych program
Nikon Message Center 2 będzie regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji
oprogramowania i oprogramowania sprzętowego firmy Nikon, kiedy użytkownik
komputera jest zalogowany do konta na komputerze, a komputer jest połączony
z Internetem. W przypadku wyszukania aktualizacji automatycznie wyświetli się
odpowiedni komunikat.
264 Uwagi techniczne
Pokrywki
Pokrywka bagnetu korpusu BF-1B/Pokrywka bagnetu korpusu BF-1A:
bagnetu korpusu pokrywka bagnetu korpusu chroni lustro, ekran wizjera i matrycę
przed kurzem, gdy obiektyw nie jest zamocowany do aparatu.
Akcesoria do
Aparat D850 jest wyposażony w 10-stykowe gniazdo zdalnego
gniazda zdalnego sterowania, służące do zdalnego sterowania i automatycznego
sterowania
fotografowania. Dołączona do aparatu osłona zabezpiecza styki,
gdy gniazdo nie jest w użytku. Można korzystać z poniższych
akcesoriów (wszystkie podane długości mają charakter
przybliżony):
• Przewód zdalnego sterowania MC-22/Przewód zdalnego sterowania
MC-22A: zdalny spust migawki z niebieskim, żółtym i czarnym
stykiem. Styki służą do podłączenia do urządzenia zdalnie
wyzwalającego migawkę, co pozwala na sterowanie sygnałami
akustycznymi lub elektronicznymi (długość 1 m).
• Przewód zdalnego sterowania MC-30/Przewód zdalnego sterowania
MC-30A: zdalny spust migawki, który może służyć do
ograniczania drgań aparatu (długość 80 cm).
• Przewód zdalnego sterowania MC-36/Przewód zdalnego sterowania
MC-36A: zdalny spust migawki, którego można używać podczas
fotografowania z interwalometrem, do ograniczania drgania
aparatu lub do utrzymywania otwartej migawki podczas
długich ekspozycji (długość 85 cm).
• Przedłużacz do zdalnego sterowania MC-21/Przedłużacz do zdalnego
sterowania MC-21A: można podłączyć do ML-3 lub urządzeń z serii
MC: 20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36 lub 36A.
Jednocześnie można korzystać tylko z jednego MC-21 lub
MC-21A (długość 3 m).
• Przewód połączeniowy MC-23/Przewód połączeniowy MC-23A: umożliwia
połączenie dwóch aparatów wyposażonych w 10-stykowe
gniazda zdalnego sterowania, tak aby działały jednocześnie
(długość 40 cm).
• Adapter MC-25/Adapter MC-25A: adapter złącza 10-stykowego na
2-stykowe, umożliwiający podłączenie do aparatu urządzenia
ze złączem 2-stykowym, takiego jak wyzwalacz
bezprzewodowy MW-2, interwalometr MT-2 i zestaw modulite
do zdalnego sterowania ML-2 (długość 20 cm).
Uwagi techniczne 265
Akcesoria do
• Adapter WR WR-A10: służy do podłączania bezprzewodowych
gniazda zdalnego pilotów zdalnego sterowania WR-R10 do aparatów
sterowania
wyposażonych w 10-stykowe gniazdo zdalnego sterowania.
• Odbiornik GPS GP-1/Odbiornik GPS GP-1A (0 179): zapisuje szerokość
geograficzną, długość geograficzną, wysokość oraz czas
uniwersalny UTC ze zdjęciami. Zwróć uwagę, że produkcja
odbiorników GP-1/GP-1A została zakończona.
• Zestaw modulite do zdalnego sterowania ML-3: umożliwia zdalne
sterowanie aparatem za pomocą podczerwieni w promieniu
do 8 m.
Mikrofony
• Mikrofon stereofoniczny ME-1: podłącz ME-1 do gniazda mikrofonu
aparatu, aby nagrywać dźwięk stereofoniczny oraz ograniczyć
ryzyko nagrywania dźwięków emitowanych przez sprzęt (np.
dźwięków wytwarzanych przez obiektyw podczas
automatycznego ustawiania ostrości).
• Mikrofon bezprzewodowy ME-W1: używaj tego bezprzewodowego
mikrofonu Bluetooth do nagrywania dźwięku z miejsca poza
aparatem.
Pokrywki sanek Pokrywka sanek mocujących BS-3/Pokrywka sanek mocujących BS-1:
mocujących
pokrywka chroniąca sanki mocujące. Sanki mocujące są
wykorzystywane przez opcjonalne lampy błyskowe.
Dostępność może różnić się w zależności od kraju lub regionu. Odwiedź naszą stronę internetową lub skorzystaj
z broszur, aby uzyskać najnowsze informacje.
266 Uwagi techniczne
A Zacisk kabla HDMI/USB
Aby zapobiec przypadkowemu rozłączeniu, podłączaj dostarczony zacisk do
kabli HDMI lub dołączonego do zestawu kabla USB zgodnie z ilustracją
(ilustracja przedstawia kabel USB; pamiętaj, że zacisk może nie pasować do
wszystkich kabli HDMI innych firm). Podczas korzystania z zacisku kabla
utrzymuj monitor w położeniu do przechowywania.
Tutaj włóż kabel HDMI
Tutaj włóż kabel HDMI
Tutaj włóż kabel HDMI
Kabel USB
Kabel HDMI i kabel USB
używane jednocześnie
Uwagi techniczne 267
A Zakładanie i zdejmowanie pokrywki sanek mocujących
Pokrywkę sanek mocujących (dostępną osobno)
wsuwa się w sanki mocujące zgodnie z ilustracją.
Aby zdjąć pokrywkę, chwyć mocno aparat, wciśnij
pokrywkę kciukiem i wysuń ją w kierunku
pokazanym na ilustracji.
A Zakładanie i zdejmowanie dołączonego do zestawu okularu
Po zamknięciu osłony okularu i zwolnieniu
zatrzasku (q), chwyć lekko dołączony do zestawu
okular DK-17F dwoma palcami, a następnie
przekręć go i wyjmij zgodnie z ilustracją (w). Aby
założyć okular z powrotem, obróć go
w przeciwnym kierunku. Opcjonalne okulary
zakłada się i zdejmuje w ten sam sposób.
268 Uwagi techniczne
Pojemność bufora
Zastąpienie akumulatora EN-EL15a, włożonego do opcjonalnego
wielofunkcyjnego pojemnika na baterie MB-D18, akumulatorem
EN-EL18c, zmienia pojemność bufora. W poniższej tabeli podano
maksymalną liczbę ekspozycji (zgodnie ze stanem na wrzesień 2017 r.),
które mogą być przechowywane w buforze w trybie wyzwalania
migawki CH z czułością ISO 100, gdy do aparatu włożona jest karta XQD
Sony QD-G64E o pojemności 64 GB. Rzeczywista pojemność różni się
w zależności od rodzaju karty i warunków fotografowania (na przykład,
pojemność bufora może spadać w połączeniu z opcjami jakości zdjęcia
oznaczonymi „★” lub gdy automatyczna korekcja dystorsji jest
włączona).
❚❚ Obszar zdjęcia FX (36×24) *
Jakość zdjęcia
NEF (RAW), skompresowane bezstratnie, 12-bitowa
NEF (RAW), skompresowane bezstratnie, 14-bitowa
NEF (RAW), skompresowane, 12-bitowa
NEF (RAW), skompresowane, 14-bitowa
NEF (RAW), nieskompresowane, 12-bitowa
NEF (RAW), nieskompresowane, 14-bitowa
TIFF (RGB)
JPEG fine
JPEG normal
Wielkość zdjęcia
Duża
Średnia
Mała
Duża
Duża
Duża
Duża
Duża
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Duża
Średnia
Mała
Źródła zasilania
EN-EL15a EN-EL18c
170
54
94
40
56
35
51
29
200
56
74
31
55
39
29
24
32
29
35
28
39
31
200
79
200
86
200
56
200
86
200
92
200
57
Uwagi techniczne 269
Jakość zdjęcia
Wielkość zdjęcia
JPEG basic
Duża
Średnia
Mała
Źródła zasilania
EN-EL15a EN-EL18c
200
108
200
102
200
59
* Obejmuje zdjęcia zrobione obiektywami innymi niż DX, gdy Włącz jest wybrane dla Auto. kadr
w formacie DX.
❚❚ Obszar zdjęcia DX (24 × 16) *
Źródło zasilania
EN-EL15a EN-EL18c
Duża
200
91
NEF (RAW), skompresowane bezstratnie, 12-bitowa
Średnia
200
56
Mała
200
54
NEF (RAW), skompresowane bezstratnie, 14-bitowa
Duża
200
45
NEF (RAW), skompresowane, 12-bitowa
Duża
200
102
NEF (RAW), skompresowane, 14-bitowa
Duża
200
48
NEF (RAW), nieskompresowane, 12-bitowa
Duża
200
72
NEF (RAW), nieskompresowane, 14-bitowa
Duża
200
43
Duża
113
54
TIFF (RGB)
Średnia
200
71
Mała
200
73
Duża
200
138
JPEG fine
Średnia
200
152
Mała
200
135
Duża
200
165
JPEG normal
Średnia
200
158
Mała
200
143
Duża
200
176
JPEG basic
Średnia
200
166
Mała
200
145
* Obejmuje zdjęcia zrobione obiektywami DX, gdy Włącz jest wybrane dla Auto. kadr w formacie
DX.
Jakość zdjęcia
270 Uwagi techniczne
Wielkość zdjęcia
Podłączanie złącza zasilania i zasilacza sieciowego
Wyłącz aparat przed podłączeniem opcjonalnego złącza zasilania
i zasilacza sieciowego.
1 Przygotuj aparat.
Otwórz pokrywę komory
akumulatora (q) i osłonę
złącza zasilania (w).
2 Włóż złącze zasilania EP-5B.
Dopilnuj, aby włożyć złącze w pozycji
przedstawionej na ilustracji, używając go
tak, aby pomarańczowy zatrzask
akumulatora pozostawał dociśnięty do
jednego boku. Zatrzask blokuje złącze
zasilania w poprawnym położeniu po
włożeniu złącza do końca.
3 Zamknij pokrywę komory
akumulatora.
Umieść kabel złącza zasilania
tak, aby przechodził przez
otwór przeznaczony na złącze
zasilania, a następnie zamknij
pokrywę komory akumulatora.
Uwagi techniczne 271
4 Podłącz zasilacz sieciowy EH-5c/EH-5b.
Podłącz kabel zasilający zasilacza sieciowego do gniazda prądu
zmiennego zasilacza (e), a następnie podłącz kabel zasilający do
gniazda prądu stałego (r). Ikona P jest wyświetlana na monitorze,
gdy aparat jest zasilany za pomocą zasilacza sieciowego i złącza
zasilania.
272 Uwagi techniczne
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części (poza
krótkimi cytatami w recenzjach lub omówieniach), jest zabronione,
jeżeli nie uzyskano pisemnego zezwolenia firmy NIKON CORPORATION.
SB9C04(1K)
6MB4171K-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising