Nikon | COOLPIX A1000 | Nikon COOLPIX A1000 Skrócona instrukcja obsługi

Nikon COOLPIX A1000 Skrócona instrukcja obsługi
APARAT CYFROWY
Skrócona instrukcja obsługi
Wprowadzenie
Elementy aparatu
Przygotowanie
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
Inne funkcje
Informacje techniczne
• Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję przed
rozpoczęciem korzystania z aparatu.
• Aby zapewnić poprawne użytkowanie aparatu,
koniecznie przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” (str. vi).
• Po przeczytaniu instrukcji przechowuj ją w łatwo
dostępnym miejscu, aby móc z niej skorzystać w
przyszłości.
ii
1
3
10
16
20
Wprowadzenie
Do przeczytania w pierwszej kolejności
Dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego Nikon COOLPIX A1000.
Szczegółowe objaśnienia
Szczegółowe informacje na temat korzystania z aparatu można poza niniejszym dokumentem
znaleźć w Dokumentacji aparatu (plik w formacie PDF). Dokumentację aparatu można pobrać
z naszego centrum pobierania dostępnego pod poniższym adresem URL i zapisać na
urządzeniu inteligentnym lub komputerze w celach informacyjnych.
• Dokumentację aparatu można wyświetlać przy użyciu programu Adobe Acrobat Reader
(do pobrania ze strony internetowej Adobe) lub programu iBooks (w systemie iOS).
Wyświetlanie zdjęć na komputerze lub urządzeniu
inteligentnym
Należy użyć następującego oprogramowania lub aplikacji.
Oprogramowanie dla komputerów
Oprogramowanie można pobrać w centrum pobierania pod adresem URL wskazanym
poniżej.
• ViewNX-i: To oprogramowanie umożliwia przesyłanie zdjęć i filmów do komputera, na
którym można je przeglądać i edytować.
• Capture NX-D: To oprogramowanie umożliwia dopasowywanie zdjęć przesłanych do
komputera i przetwarzanie zdjęć w formacie RAW.
Aplikacja dla urządzeń inteligentnych
• SnapBridge: Ta aplikacja umożliwia przesyłanie zdjęć i filmów na urządzenie inteligentne
po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego. Informacje na temat pobierania aplikacji i
nawiązywania połączenia można znaleźć w dołączonym dokumencie „SnapBridge
Przewodnik połączenia”.
Odwiedź nasze centrum pobierania
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby pobrać instrukcje obsługi
produktów do przetwarzania obrazów, oprogramowania
komputerowego lub oprogramowania sprzętowego firmy Nikon.
Pomoc techniczna Nikon
Przejdź do wymienionej poniżej witryny, aby zarejestrować aparat i uzyskać najbardziej
aktualne informacje o produkcie. Można tam znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania (FAQ) oraz skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej.
https://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX A1000 Model Name: N1721
ii
Wprowadzenie
Sprawdzanie zawartości opakowania
Jeśli brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, należy skontaktować się ze
sklepem, w którym aparat został zakupiony.
Aparat cyfrowy
COOLPIX A1000
Pasek
Ładowarka EH-73P*
Kabel USB UC-E21
Skrócona instrukcja obsługi
(niniejsza instrukcja)
SnapBridge Przewodnik
połączenia
Akumulator jonowo-litowy
EN-EL12
Gwarancja (wydrukowana
na czwartej stronie okładki
niniejszej instrukcji)
* Adapter wtyczki dołączono w zależności od kraju lub regionu zakupu. Kształt adaptera wtyczki
zależy od kraju lub regionu zakupu (A5).
UWAGA: Do aparatu nie jest dołączona karta pamięci. Karty pamięci SD, SDHC i SDXC są w
niniejszej instrukcji nazywane łącznie „kartami pamięci”.
Wprowadzenie
iii
Informacje i zalecenia
Program Life-Long Learning
Chcąc zapewnić klientom stałą pomoc techniczną i wiedzę na temat swoich produktów, firma
Nikon w ramach programu Life-Long Learning udostępnia najnowsze informacje pod
następującymi adresami internetowymi:
• USA: https://www.nikonusa.com/
• Europa: https://www.europe-nikon.com/support/
• Azja, Oceania, Bliski Wschód i Afryka: http://www.nikon-asia.com/
W tych witrynach można znaleźć aktualne informacje o produktach, wskazówki, odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania oraz ogólne porady na temat fotografowania i cyfrowej obróbki
zdjęć. Dodatkowych informacji może udzielić przedstawiciel Nikon na danym obszarze. Dane
kontaktowe można znaleźć w poniższej witrynie.
https://imaging.nikon.com/
Używaj tylko markowych akcesoriów elektronicznych Nikon
Aparaty Nikon COOLPIX są projektowane zgodnie z najwyższymi standardami i zawierają złożone
układy elektroniczne. Tylko markowe akcesoria elektroniczne firmy Nikon (w tym ładowarki,
akumulatory, zasilacze sieciowe i kable USB) certyfikowane przez firmę Nikon jako odpowiednie do
stosowania w aparatach cyfrowych firmy Nikon zostały skonstruowane i przetestowane pod kątem
spełniania wszelkich wymagań technicznych oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa dla
układów elektronicznych stosowanych w aparatach cyfrowych.
KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW ELEKTRONICZNYCH MARKI INNEJ NIŻ NIKON MOŻE SPOWODOWAĆ
USZKODZENIE APARATU I BYĆ PRZYCZYNĄ UNIEWAŻNIENIA GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ
FIRMĘ NIKON.
Używanie akumulatorów litowo-jonowych innych firm, pozbawionych znaku holograficznego firmy
Nikon może zakłócać normalne działanie aparatu lub spowodować przegrzanie, zapalenie,
uszkodzenie bądź wyciek z akumulatora.
Znak holograficzny: identyfikuje
urządzenie jako autentyczny produkt
firmy Nikon.
Aby uzyskać więcej informacji o markowych akcesoriach firmy Nikon, należy skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Nikon.
Przed wykonywaniem ważnych zdjęć
Przed przystąpieniem do fotografowania ważnych okazji (np. ślubów lub wyjazdów) należy
wykonać zdjęcie próbne, aby mieć pewność, że aparat działa poprawnie. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności za straty ani utratę zysków spowodowane niewłaściwym działaniem aparatu.
iv
Wprowadzenie
Informacje na temat instrukcji obsługi
• Żadna część instrukcji dołączonych do tego produktu nie może być powielana, przesyłana,
przekształcana, przechowywana w systemie służącym do pozyskiwania informacji ani
tłumaczona na jakikolwiek język niezależnie od formy i sposobu bez uprzedniej pisemnej zgody
firmy Nikon.
• Przedstawione w instrukcji ilustracje oraz zrzuty ekranów mogą wyglądać inaczej niż w
zakupionym produkcie.
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania
opisanego w instrukcjach w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem
aparatu.
• Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji były ścisłe i pełne, jednak w
przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów lub pominięć będziemy wdzięczni za
poinformowanie o nich lokalnego przedstawiciela firmy Nikon (adres podany osobno).
Przestrzegaj treści informacji o prawach autorskich
Zgodnie z prawem ochrony własności intelektualnej, wykonanych aparatem zdjęć ani nagrań prac
chronionych prawem autorskim nie wolno wykorzystywać bez zgody właściciela praw autorskich.
Użytek osobisty stanowi wyjątek, ale zwróć uwagę, że nawet użytek osobisty może być ograniczony
w przypadku zdjęć lub nagrań wystaw lub występów na żywo.
Pozbywanie się urządzeń służących do przechowywania danych
Należy pamiętać, że usunięcie zdjęć lub sformatowanie pamięci urządzeń służących do
przechowywania danych, takich jak karty pamięci lub wbudowana pamięć aparatu, nie powoduje
całkowitego usunięcia oryginalnych danych zdjęć. Podczas pozbywania się urządzeń do
przechowywania danych należy pamiętać, że usunięte pliki można z nich odzyskać za pomocą
dostępnego na rynku oprogramowania, co może skutkować niewłaściwym wykorzystaniem
osobistych danych i prywatnych zdjęć przez osoby postronne. Odpowiedzialność za zapewnienie
bezpieczeństwa i prywatności tych danych spoczywa na użytkowniku.
Przed utylizacją urządzenia pamięci masowej lub jego przekazaniem innej osobie należy
zresetować wszystkie ustawienia aparatu za pomocą opcji Resetuj wszystko w menu ustawień
(A18). Po zresetowaniu ustawień należy skasować wszystkie dane z urządzenia za pomocą
dostępnego w sprzedaży oprogramowania do kasowania danych lub sformatować urządzenie za
pomocą opcji Formatuj pamięć lub Formatuj kartę w menu ustawień (A18), a następnie w
całości je zapełnić zdjęciami niezawierającymi prywatnych danych (np. zdjęciami nieba). Podczas
fizycznego niszczenia kart pamięci należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała lub
zniszczenia mienia.
Oznakowanie zgodności
Wykonaj poniższą procedurę, aby wyświetlić oznakowania zgodności, które są spełniane przez
aparat.
Naciśnij kolejno przycisk d M ikonę menu z M Oznakowanie zgodności M przycisk k
Wprowadzenie
v
Zasady bezpieczeństwa
Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub obrażeniom ciała użytkownika lub innych osób, przed
rozpoczęciem korzystania z tego produktu przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” w całości.
Przechowuj te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w miejscu dostępnym dla wszystkich
osób korzystających z tego produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną niesie wysokie ryzyko
śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE
nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną może prowadzić do
śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
PRZESTROGA
nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną może prowadzić do
obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
OSTRZEŻENIE
• Nie używać podczas chodzenia lub kierowania pojazdem. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do wypadków lub obrażeń ciała z innego powodu.
• Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu. Nie dotykać
wewnętrznych części odsłoniętych w wyniku upadku lub innego wypadku.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do porażenia prądem lub
innych obrażeń ciała.
• W razie zauważenia nietypowych objawów, jak wydostawanie się dymu z
produktu, nagrzanie produktu lub nietypowe zapachy, niezwłocznie odłączyć
akumulator lub inne źródło zasilania. Dalsze użytkowanie może prowadzić do
pożaru, poparzeń lub innych obrażeń ciała.
• Chronić przed wodą i wilgocią. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie dotykać
wtyczki mokrymi rękami. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może
prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
• Nie narażać skóry na przedłużoną styczność z tym produktem, gdy jest on
włączony lub podłączony do zasilania. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności
może prowadzić do słabych oparzeń.
• Nie używać tego produktu w miejscach występowania łatwopalnych pyłów lub
gazów, takich jak propan, opary benzyny lub aerozole. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do wybuchu lub pożaru.
• Nie kierować lampy błyskowej na operatora pojazdu mechanicznego.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.
vi
Wprowadzenie
• Przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub
wadliwego działania produktu. Dodatkowo należy pamiętać, że małe części mogą być
przyczyną zadławienia. W razie połknięcia jakiejkolwiek części tego produktu przez
dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie oplatać, nie owijać ani nie okręcać pasków wokół szyi. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do wypadków.
• Nie używać akumulatorów, ładowarek, zasilaczy sieciowych ani kabli USB,
które nie są specjalnie przeznaczone do użytku z tym produktem. Podczas
korzystania z akumulatorów, ładowarek, zasilaczy sieciowych i kabli USB
przeznaczonych do użytku z tym produktem nie wolno:
- Uszkadzać, modyfikować, ciągnąć silnie lub zginać przewodów albo kabli,
umieszczać na nich ciężkich przedmiotów ani narażać ich na działanie
gorąca lub płomieni.
- Używać konwerterów podróżnych lub zasilaczy przeznaczonych do zmiany
poziomu napięcia ani w połączeniu z przemiennikami prądu stałego na prąd
zmienny.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
• Nie dotykać wtyczki podczas ładowania produktu ani nie używać zasilacza
sieciowego podczas burz z piorunami. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności
może prowadzić do porażenia prądem.
• Nie dotykać gołymi rękami miejsc narażonych na działanie skrajnie wysokich
lub niskich temperatur. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić
do poparzeń lub odmrożeń.
PRZESTROGA
• Nie pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce lub inne źródła silnego
światła. Światło zogniskowane przez obiektyw może spowodować pożar lub
uszkodzenie wewnętrznych części produktu. Podczas fotografowania obiektów pod
światło utrzymywać słońce w znacznej odległości poza kadrem.
• Wyłączać ten produkt, gdy jego użytkowanie jest zabronione. Wyłączać funkcje
bezprzewodowe, gdy korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest
zabronione. Sygnały o częstotliwości radiowej emitowane przez ten produkt mogą
zakłócać działanie wyposażenia na pokładzie samolotu lub w szpitalach albo innych
placówkach opieki zdrowotnej.
• Wyjąć akumulator i odłączyć zasilacz sieciowy, jeśli ten produkt nie będzie
używany przez długi okres. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może
prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.
• Nie dotykać ruchomych części obiektywu ani innych ruchomych części.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała.
• Nie wyzwalać błysku lampy błyskowej, gdy lampa styka się albo jest w
bezpośredniej bliskości ze skórą lub jakimś przedmiotem. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub pożaru.
Wprowadzenie
vii
• Nie pozostawiać produktu w miejscu, gdzie będzie on narażony na wpływ
skrajnie wysokiej temperatury przez długi okres, np. w zamkniętym
samochodzie lub w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym. Nieprzestrzeganie
tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.
• Nie transportować aparatu z podłączonym statywem lub podobnym
akcesorium. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń
ciała lub wadliwego działania produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO związane z akumulatorami
• Nie obchodzić się niewłaściwie z akumulatorami. Nieprzestrzeganie następujących
środków ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów albo ich
przegrzania, pęknięcia lub zapłonu:
- Używać jedynie akumulatorów zatwierdzonych do użytku w tym produkcie.
- Nie narażać akumulatorów na działanie płomieni lub nadmiernego gorąca.
- Nie demontować.
- Nie zwierać styków, dotykając nimi naszyjników, spinek do włosów lub innych
metalowych przedmiotów.
- Nie narażać akumulatorów ani produktów, do których są włożone, na silne wstrząsy i
uderzenia.
• Ładować tylko we wskazany sposób. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności
może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub
zapłonu.
• Jeśli płyn z akumulatora dostanie się do oczu, przepłukać oczy dużą ilością
czystej wody i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską. Opóźnienie interwencji
może prowadzić do uszkodzenia oczu.
OSTRZEŻENIE dotyczące akumulatorów
• Przechowywać akumulatory w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie
połknięcia akumulatora przez dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie zanurzać akumulatorów w wodzie ani nie narażać ich na działanie deszczu.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego
działania produktu. Niezwłocznie wysuszyć produkt ręcznikiem lub podobnym
przedmiotem, jeśli się zamoczy.
• Niezwłocznie zaprzestać użytkowania w przypadku zauważenia jakichkolwiek
zmian w akumulatorach, takich jak odbarwienie lub odkształcenie. Przestać
ładować akumulatory EN-EL12, jeśli nie ładują się w wyznaczonym czasie.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z
akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Jeśli akumulatory już nie są potrzebne, zaizolować ich styki taśmą. Zetknięcie się
metalowych przedmiotów ze stykami może spowodować przegrzanie, pęknięcie lub
pożar.
viii
Wprowadzenie
• Jeśli płyn z akumulatora zetknie się ze skórą lub odzieżą osoby, niezwłocznie
przepłukać miejsce styczności dużą ilością czystej wody. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do podrażnienia skóry.
Wprowadzenie
ix
x
Wprowadzenie
Elementy aparatu
Korpus aparatu
1 23 4
5
6
9 10 11 12 13 14
15
16
17
8
7
22 21 20 19 18
Dźwignia K (podnoszenia lampy
13 błyskowej)
1
Pokrętło sterowania
2
Spust migawki
3
Dźwignia zoomu
4
Pokrętło trybu pracy
5
Lampa błyskowa
6
Przycisk q (zoomu krokowego)
Obrotowy wybierak wielofunkcyjny
16 (wybierak wielofunkcyjny)*
7
Boczna dźwignia zoomu
17 Przycisk zatwierdzania wyboru k
8
Przycisk funkcji w
18 Przycisk usuwania l
9
Czujnik zbliżenia oka
19 Przycisk d (menu)
Włącznik zasilania / dioda zasilania
14 (dioda ładowania)
15 Przycisk c (odtwarzanie)
10 Wizjer elektroniczny
20 Przycisk b (e nagrywania filmu)
11 Pokrętło korekcji dioptrażu
21 Przycisk g (AE-L/AF-L)
12 Przycisk x (monitor)
22 Monitor
* W niniejszej instrukcji naciśnięcie na wybieraku wielofunkcyjnym przycisku w górę, w dół, w lewo
lub w prawo jest przedstawiane jako H, I, J lub K.
Elementy aparatu
1
Obsługa panelu dotykowego
Monitor aparatu jest panelem dotykowym, który można obsługiwać poprzez dotykanie go
palcami.
Stuknięcie
Szybkim ruchem dotknij
panelu dotykowego.
Szybkie przesunięcie
Przesunięcie
Przesuń palec w górę, w dół, w
lewo lub prawo po panelu
dotykowym.
Dotknij panelu dotykowego,
przesuń palec w górę, w dół, w
lewo lub prawo, a następnie
zwolnij dotyk.
Rozsuwanie/łączenie palców
Dotknij panelu dotykowego dwoma palcami i rozsuwaj je lub
łącz.
C
Włączanie i wyłączanie obsługi dotykowej
Istnieje możliwość włączania i wyłączania obsługi dotykowej, wybierając opcję Elem. ster. ekranu
dotyk. w menu ustawień (A18).
2
Elementy aparatu
Przygotowanie
Mocowanie paska
• Pasek można zamocować do oczek po obu stronach (lewej i prawej) korpusu aparatu.
Przygotowanie
3
Wkładanie akumulatora i karty pamięci
Zatrzask akumulatora
Gniazdo karty pamięci
• Ustaw prawidłowo bieguny dodatni i ujemny akumulatora, a następnie przesuń
pomarańczowy zatrzask akumulatora (3) i włóż akumulator do końca (4).
• Wsuń kartę pamięci aż do jej zablokowania w gnieździe (5).
• Uważaj, aby nie włożyć karty pamięci ani akumulatora w odwrotny sposób, ponieważ
może to być przyczyną awarii.
• Gdy przełącznik ochrony przed zapisem na karcie pamięci jest zablokowany, nie można
wykonać zdjęcia, usuwać zdjęć ani formatować karty pamięci.
• Dane aparatu, w tym zdjęcia i filmy, można zapisywać na karcie pamięci lub w pamięci
wewnętrznej. Aby użyć pamięci wewnętrznej, należy wyjąć kartę pamięci.
B
Formatowanie karty pamięci
Karta pamięci, która była używana w innych urządzeniach i została włożona po raz pierwszy do tego
aparatu, musi zostać sformatowana za jego pomocą.
• Należy pamiętać, że formatowanie powoduje trwałe usunięcie wszystkich zdjęć
i innych danych zapisanych na karcie pamięci. Pamiętaj, aby przed sformatowaniem karty
pamięci wykonać kopie wszystkich zdjęć, które chcesz zachować.
• Włóż kartę pamięci do aparatu, naciśnij przycisk d, a następnie wybierz w menu ustawień
pozycję Formatuj kartę (A18).
Wyjmowanie akumulatora lub karty pamięci
Wyłącz aparat i upewnij się, że dioda zasilania przestała świecić, a ekran jest wyłączony.
Następnie otwórz pokrywę komory akumulatora / gniazda karty pamięci.
• Popchnij zatrzask akumulatora i wysuń akumulator.
• Delikatnie wciśnij kartę pamięci do aparatu, aby częściowo ją wysunąć.
• Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z aparatem, akumulatorem i kartą
pamięci bezpośrednio po użyciu aparatu, ponieważ mogą one być gorące.
4
Przygotowanie
Ładowanie akumulatora
Ładowarka*
Gniazdo elektryczne
Kabel USB (dołączony)
Dioda zasilania (dioda ładowania)
* Adapter wtyczki dołączono w zależności od kraju lub regionu zakupu. Kształt adaptera
wtyczki zależy od kraju lub regionu zakupu.
• Ładowanie rozpocznie się, gdy aparat z włożonym akumulatorem zostanie podłączony do
gniazda elektrycznego w sposób pokazany na ilustracji. Podczas ładowania akumulatora
dioda zasilania (dioda ładowania) błyska powoli.
• Po zakończeniu ładowania dioda zasilania (dioda ładowania) wyłącza się. Wyjmij wtyczkę
ładowarki z gniazda elektrycznego, a następnie odłącz kabel USB.
Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi około 2 godz. i 30 min.
• Gdy dioda zasilania (dioda ładowania) szybko błyska, nie można ładować akumulatora.
Ładowanie nie jest możliwe prawdopodobnie z jednej z opisanych poniżej przyczyn.
- Temperatura otoczenia nie jest odpowiednia dla ładowania.
- Kabel USB lub ładowarka nie są poprawnie podłączone.
- Akumulator jest uszkodzony.
B
Uwagi dotyczące kabla USB
• Nie używaj kabla USB innego niż UC-E21. Użycie kabla USB innego niż UC-E21 może spowodować
przegrzanie, pożar lub porażenie prądem.
• Sprawdź kształt i kierunek wtyczek. Nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczek pod kątem.
Przygotowanie
5
B
Uwagi dotyczące ładowania akumulatora
• Aparatu można używać podczas ładowania akumulatora, ale czas ładowania ulega wówczas
wydłużeniu. Podczas używania aparatu dioda zasilania (dioda ładowania) gaśnie.
- Podczas ładowania akumulatora nie można nagrywać filmów.
• W żadnych okolicznościach nie wolno używać ładowarki lub zasilacza sieciowego innego modelu
lub innej marki niż ładowarka EH-73P. Nie wolno też używać dostępnych na rynku przejściówek
USB-AC ani ładowarek do telefonów komórkowych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzić do przegrzania lub uszkodzenia aparatu.
6
Przygotowanie
Zmienianie kąta ustawienia monitora
Kierunek i kąt nachylenia monitora można dostosować.
Podczas normalnego fotografowania
Podczas fotografowania aparatem trzymanym nisko
Podczas fotografowania aparatem trzymanym wysoko
Podczas wykonywania autoportretów
B
Uwagi dotyczące monitora
• Nie należy używać nadmiernej siły poruszając monitorem. Należy poruszać nim powoli w zakresie
regulacji, aby nie uszkodzić przewodów połączeniowych.
• Nie należy dotykać tylnej strony monitora. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może spowodować usterkę produktu.
Należy zachować
szczególną ostrożność, aby
nie dotykać tych obszarów.
Przygotowanie
7
Konfiguracja aparatu
Po włączeniu aparatu po raz pierwszy wyświetlane są ekrany umożliwiające ustawienie
języka wyświetlania i zegar aparatu.
1
Włącz aparat.
• Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego wybierz i dostosuj ustawienia.
Wybierak wielofunkcyjny
Do góry
W lewo
Włącznik
zasilania
W prawo
W dół
Przycisk k
(zatwierdzanie
wyboru)
• Wyświetlony zostanie ekran wyboru języka. Za
pomocą przycisku HI na wybieraku
wielofunkcyjnym zaznacz język i naciśnij przycisk
k, aby go wybrać. Wyświetlana lista języków
zależy od kraju lub regionu.
Język/Language
Anuluj
2
Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk
k.
Wybrać strefę czasową i
ustawić datę i czas?
Tak
Nie
Anuluj
8
Przygotowanie
3
Zaznacz swoją strefę czasową i naciśnij
przycisk k.
• Naciśnij H, aby ustawić czas letni. Po jego
włączeniu czas jest ustawiony o godzinę wcześniej
i następuje wyświetlenie W. Po naciśnięciu
przycisku I w celu wyłączenia czasu letniego
następuje cofnięcie o godzinę wstecz.
Macierz. strefa czas.
London, Casablanca
UTC+0
Wstecz
Potwier.
4
Naciśnij przycisk HI, aby wybrać format daty, a następnie naciśnij
przycisk k.
5
Wpisz bieżącą datę i godzinę, a
następnie naciśnij przycisk k.
• Naciskaj JK, aby wyróżniać elementy, a następnie
naciskaj HI, aby zmieniać ich wartość.
• Wybierz pole minut i naciśnij przycisk k, aby
potwierdzić ustawienie.
Data i czas
D
M
R
01 01 2019
h
m
00 00
Potwier.
6
Po wyświetleniu odpowiedniego monitu wybierz pozycję Tak, a
następnie naciśnij przycisk k.
• Po zakończeniu regulacji ustawień aparat przełączy się do ekranu fotografowania.
C
Ustawianie języka
Język można ustawić w dowolnej chwili w Język/Language w menu ustawień z (A18).
C
Zmiana ustawienia strefy czasowej i daty
Ustaw Strefa czasowa i data w menu ustawień z.
W Strefa czasowa czas jest ustawiony o godzinę wcześniej w przypadku czasu letniego; cofnięcie
o godzinę do przodu następuje po wyłączeniu tej opcji.
Przygotowanie
9
Operacje podstawowe —
fotografowanie i odtwarzanie
Fotografowanie
W poniższym przykładzie używany jest tryb A (automatyczny). Tryb A (automatyczny)
umożliwia fotografowanie bez konkretnych ustawień w różnych warunkach.
1
Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji
A.
• Wskaźnik stanu baterii
b: wysoki poziom naładowania akumulatora.
B: niski poziom naładowania akumulatora.
• Liczba pozostałych zdjęć
Ikona C jest wyświetlana, gdy w aparacie nie ma
karty pamięci i zdjęcia są zapisywane w pamięci
wewnętrznej.
Liczba
pozostałych zdjęć
100
1/250
F3.4
Wskaźnik stanu baterii
2
Przytrzymaj stabilnie aparat.
• Palce i inne przedmioty trzymaj z dala od obiektywu, lampy błyskowej, diody
wspomagającej AF, czujnika zbliżenia oka, mikrofonu i głośnika.
10
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
0.0
25m 0s
500
3
Wykadruj zdjęcie.
• Przesuń dźwignię zoomu lub boczną dźwignię zoomu, aby zmienić pozycję obiektywu ze
zmienną ogniskową.
• Jeśli obiekt przestanie być widoczny podczas fotografowania z obiektywem w pozycji
teleobiektywu, naciśnij przycisk q (zoomu krokowego), aby tymczasowo poszerzyć
widoczny obszar w celu łatwiejszego wykadrowania obiektu.
Pomniejszenie
Powiększenie
Powiększenie
Pomniejszenie
4
Naciśnij spust migawki do połowy.
• Wciśnięcie spustu migawki „do połowy” oznacza
wciśnięcie przycisku do momentu wyczucia
niewielkiego oporu i jego przytrzymanie.
• Po ustawieniu ostrości na obiekcie pole ostrości
lub wskaźnik ostrości zmieniają kolor na zielony.
• Gdy używasz zoomu cyfrowego, aparat ustawi
ostrość na obiekcie znajdującym się w środku
kadru, a pole ostrości nie zostanie wyświetlone.
• Jeśli pole ostrości lub wskaźnik ostrości migają,
ustawienie ostrości jest niemożliwe. Zmień
kompozycję i spróbuj ponownie nacisnąć spust
migawki do połowy.
1/250
F3.4
Pole ostrości
5
Bez podnoszenia palca wciśnij spust
migawki do końca.
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
11
B
Uwagi dotyczące zapisywania zdjęć lub filmów
Wskaźnik pokazujący liczbę pozostałych zdjęć lub pozostały czas nagrywania miga w trakcie
zapisywania zdjęć lub filmów. Gdy wskaźnik miga, nie otwieraj pokrywy komory akumulatora /
gniazda karty pamięci ani nie usuwaj / nie wkładaj karty pamięci lub akumulatora. Może
to spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu bądź karty pamięci.
C
Funkcja Autowyłączanie
• Jeśli przez około minutę nie wykonasz żadnej operacji, ekran się wyłączy, aparat przejdzie w tryb
czuwania, a dioda zasilania zacznie migać. Aparat wyłącza się po trzech minutach pracy w trybie
czuwania.
• Aby ponownie włączyć ekran, gdy aparat znajduje się w trybie czuwania, naciśnij włącznik
zasilania albo wciśnij spust migawki.
C
Jeśli używasz statywu
• Podczas fotografowania w następujących sytuacjach zalecamy ustabilizowane aparatu przy
użyciu statywu:
- Podczas fotografowania w słabym oświetleniu przy ustawieniu trybu lampy błyskowej
W (wyłączona)
- Gdy zoom działa w trybie teleobiektywu
• Jeśli do stabilizacji aparatu podczas fotografowania używasz statywu, w menu ustawień wyłącz
dla opcji Redukcja drgań - zdjęcia ustawienie Wyłącz (A18), aby zapobiec ewentualnym
błędom spowodowanym przez tę funkcję.
Używanie lampy błyskowej
W sytuacjach, w których światło lampy błyskowej
jest wymagane, na przykład w ciemnych
miejscach lub podczas fotografowania pod
światło, należy podnieść lampę błyskową,
przesuwając dźwignię K (podnoszenia lampy
błyskowej).
• Po wyświetleniu ekranu fotografowania
można nacisnąć przycisk H (m) wybieraka
wielofunkcyjnego, aby ustawić tryb lampy
błyskowej. Aby lampa błyskowa włączała się
każdorazowo, wybierz opcję m (błysk wypełniający).
• Kiedy lampa błyskowa nie jest używana, zamknij ją przez delikatne naciśnięcie aż do
zablokowania.
Nagrywanie filmów
Wyświetl ekran fotografowania i naciśnij przycisk b
(e nagrywania filmu), aby rozpocząć nagrywanie filmu.
Naciśnij ponownie przycisk b (e), aby zakończyć
nagrywanie.
12
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
Fotografowanie przez dotknięcie
Istnieje możliwość włączenia funkcji fotografowania
przez dotknięcie poprzez dotknięcie ikony tej funkcji na
ekranie fotografowania.
• W ustawieniu domyślnym A Dotykowe
wyzwolenie migawki zwolnienie migawki
następuje po zwykłym stuknięciu obiektu na ekranie
bez naciskania spustu migawki.
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Przełączanie między monitorem a wizjerem
Zaleca się używanie wizjera w sytuacjach, gdy jasne
światło utrudnia odczytanie obrazu na monitorze, na
przykład podczas fotografowania na zewnątrz w świetle
słonecznym.
• Po zbliżeniu twarzy do wizjera wykrywa to czujnik
zbliżenia oka, powodując włączenie wizjera
i wyłączenie monitora (ustawienie domyślne).
• Między monitorem a wizjerem można się również
przełączać za pomocą przycisku x (monitor).
Czujnik zbliżenia oka
Wizjer
Korekcja dioptrażu wizjera
Jeśli obraz w wizjerze jest słabo widoczny, można go
skorygować, obracając pokrętło korekcji dioptrażu
i spoglądając w wizjer.
• Należy uważać, aby nie podrażnić oka palcem ani nie
zadrapać go paznokciem.
Pokrętło korekcji dioptrażu
B
Uwagi dotyczące sprawdzania i regulacji kolorów zdjęcia
Należy używać monitora z tyłu aparatu, ponieważ odzwierciedla on większą liczbę kolorów niż
wizjer.
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
13
Odtwarzanie zdjęć
1
Naciśnij przycisk c (odtwarzanie), aby
przejść do trybu odtwarzania.
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku c, gdy aparat
jest wyłączony, spowoduje włączenie aparatu w trybie
odtwarzania.
2
Użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby
wybrać zdjęcie do wyświetlenia.
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków
HIJK umożliwia szybkie przewijanie zdjęć.
• Zdjęcia można również wybierać poprzez obrót
wybieraka wielofunkcyjnego lub pokrętła sterowania.
• Aby odtworzyć nagrany film, naciśnij przycisk k.
• Aby powrócić do trybu fotografowania, naciśnij
przycisk c lub spust migawki.
• Przesuń dźwignię zoomu w
kierunku g (i) w trybie widoku
pełnoekranowego, aby powiększyć
zdjęcie.
Wyświetlanie poprzedniego zdjęcia
Wyświetlanie następnego zdjęcia
3.0
• W trybie widoku
pełnoekranowego przesuń
dźwignię zoomu w kierunku
f (h), aby wybrać tryb widoku
miniatur i wyświetlić wiele zdjęć na
ekranie.
C
Obsługa panelu dotykowego na ekranie odtwarzania
Istnieje możliwość wykorzystania panelu dotykowego do obsługi ekranu odtwarzania (A2).
14
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
1/20
Usuwanie zdjęć
1
W trybie odtwarzania naciśnij przycisk
usuwania l, aby usunąć zdjęcie
wyświetlane aktualnie na ekranie.
2
Za pomocą przycisków HI wybieraka
wielofunkcyjnego wybierz odpowiedni
sposób usuwania i naciśnij przycisk k.
Bieżące zdjęcie
• Aby wyjść bez usuwania, naciśnij przycisk d.
Usuń wybrane zdjęcia
Usuń
Wszystkie zdjęcia
3
Wybierz opcję Tak i naciśnij przycisk
k.
• Usuniętych zdjęć nie można odzyskać.
Usunąć 1 zdjęcie?
Tak
Nie
B
Uwago dotyczące usuwania zdjęć zapisanych jednocześnie w formatach RAW
i JPEG
Jeśli za pomocą aparatu usuwane są zdjęcia zarejestrowane z użyciem ustawienia RAW + Fine lub
RAW + Normal opcji Jakość zdjęcia, usuwane są obydwa zdjęcia zapisane jednocześnie w
formatach RAW i JPEG. Nie można usunąć tylko jednego formatu.
B
Usuwanie zdjęć wykonanych w trybie zdjęć seryjnych (sekwencyjnie)
• Zdjęcia zrobione w trybie zdjęć seryjnych lub z użyciem
funkcji serii autoportretów są zapisywane jako sekwencja,
a w trybie odtwarzania (ustawienie domyślne)
wyświetlane jest tylko jedno zdjęcie z sekwencji (zdjęcie
kluczowe).
• Po naciśnięciu przycisku l, gdy jest wyświetlane zdjęcie kluczowe
danej sekwencji zdjęć, usunięte zostaną wszystkie zdjęcia w
100-0004.JPG
sekwencji.
15/11/2019 15:30
• Aby usunąć pojedyncze zdjęcia w sekwencji, należy nacisnąć
przycisk k w celu wyświetlenia poszczególnych zdjęć, a następnie nacisnąć przycisk l.
C
1/5
Usuwanie zapisanego zdjęcia w trybie fotografowania
Aby usunąć ostatnie wykonane zdjęcie w trybie fotografowania, naciśnij przycisk l.
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
15
Inne funkcje
Wybór trybu fotografowania
Obracając pokrętło trybu pracy, można wybrać żądany
tryb fotografowania przez ustawienie
odpowiadającego mu symbolu w pozycji wskazywanej
przez znacznik na korpusie aparatu.
• Tryb A (automatyczny)
Wybierz ten tryb, aby fotografować w różnych warunkach fotografowania.
• Tryb o (kreatywny)
Stosowanie efektów na zdjęciach podczas fotografowania.
• Programy y (tematyczne)
Możesz nacisnąć przycisk d i wybrać program tematyczny, aby robić zdjęcia w oparciu
o ustawienia dopasowane do panujących warunków.
W trybie Automatycz.wyb.prog. (ustawienie domyślne) podczas kadrowania zdjęcia
aparat rozpoznaje warunki fotografowania i umożliwia wykonywanie zdjęć za pomocą
ustawienia, które jest najlepiej dostosowane do danych warunków.
• Tryb M (Pokaz krótkich filmów)
Aparat tworzy krótki film o długości do 30 sekund (e1080/30p lub S1080/25p),
nagrywając i automatycznie łącząc wiele klipów filmowych, które trwają po kilka sekund.
• Tryby A, B, C i D
Tryby te zapewniają pełniejszą kontrolę nad szybkością otwarcia migawki i liczbą
przysłony.
C
Wyświetlenie pomocy
Opisy funkcji wyświetlają się podczas zmieniania trybu fotografowania lub podczas wyświetlania
ekranu ustawień.
Wciśnięcie do połowy spustu migawki pozwala na szybkie włączenie trybu fotografowania. Opisy
można wyświetlić lub ukryć za pomocą ustawienia Wyświetlenie pomocy opcji Ustaw.
monitora w menu ustawień.
16
Inne funkcje
Wybieranie funkcji fotografowania za pomocą
wybieraka wielofunkcyjnego (m/n/p/o)
Po wyświetleniu ekranu fotografowania można nacisnąć przyciski H (m) J (n) I (p)
K (o) wybieraka wielofunkcyjnego, aby ustawić opisane poniżej funkcje.
• m Tryb lampy błyskowej
Gdy lampa błyskowa jest podniesiona, można dostosować jej tryb do warunków
fotografowania. Po wybraniu ustawienia m (błysk wypełniający) lub m (błysk
standardowy) lampa błyskowa jest wyzwalana każdorazowo.
• n Samowyzwalacz/Wyzw. autoportretu
Aparat zwalnia migawkę, gdy upłynie ustawiona liczba sekund po naciśnięciu spustu
migawki.
• p Tryb ustawiania ostrości
W zależności od odległości do obiektu można wybrać opcję A (autofokus) lub D (tryb
makro). Opcję E (ręczne ustawianie ostrości) można ustawić, gdy wybranym trybem
fotografowania jest A, B, C lub D, lub w przypadku, gdy wybranym programem
tematycznym jest Sport lub Sztuczne ognie.
• o Suwak ustawień/Kompensacja ekspozycji
- Suwak ustawień: W trybie fotografowania A, B, C lub D można regulować
ustawienia jasności (kompensacja ekspozycji), żywości, odcienia oraz funkcji Active
D-Lighting.
- Kompensacja ekspozycji: W trybie fotografowania innym niż A, B, C lub D,
można regulować ustawienia jasności (kompensacja ekspozycji).
Dostępność funkcji jest uzależniona od trybów fotografowania.
Inne funkcje
17
Używanie menu
Naciskając przycisk d (menu), można konfigurować menu wymienione poniżej.
•
•
•
•
•
A Menu fotografowania1, 2
e Menu filmowania1
c Menu odtwarzania3
J Menu sieci
z Menu ustawień
1
2
3
Naciśnij przycisk d, gdy wyświetlany jest ekran fotografowania.
Ikony menu i dostępne opcje ustawień różnią się w zależności od trybu fotografowania.
Naciśnij przycisk d, gdy wyświetlany jest ekran odtwarzania.
1
Naciśnij przycisk d (menu).
• Zostanie wyświetlone menu.
2
Naciśnij przycisk J
wybieraka
wielofunkcyjnego.
Menu fotografowania
Jakość zdjęcia
Rozmiar zdjęcia
• Bieżąca ikona menu zostanie
zaznaczona kolorem żółtym.
Ikony menu
3
Wybierz ikonę menu
i naciśnij przycisk k.
• Pojawi się możliwość wyboru
opcji menu.
18
Inne funkcje
Ustawienia
Strefa czasowa i data
Ustaw. monitora
Autom. przełącz. na EVF
Datownik
Samowyzw.: po wyzwol.
Redukcja drgań - zdjęcia
Wspomaganie AF
4
Wybierz opcję menu
i naciśnij przycisk k.
• Niektórych opcji menu nie można
ustawić zależnie od bieżącego
trybu fotografowania lub stanu
aparatu.
5
Wybierz ustawienie i
naciśnij przycisk k.
Ustawienia
Strefa czasowa i data
Ustaw. monitora
Autom. przełącz. na EVF
Datownik
Samowyzw.: po wyzwol.
Redukcja drgań - zdjęcia
Wspomaganie AF
Datownik
• Wybrane ustawienie zostanie
Data
Data i czas
zastosowane.
Wyłączone
• Po zakończeniu korzystania z
menu naciśnij przycisk d.
• Podczas wyświetlania menu
można przejść do trybu
fotografowania, naciskając spust migawki lub przycisk b (e).
C
Działanie pokrętła sterowania lub wybieraka wielofunkcyjnego podczas
wyświetlania menu
Gdy jest wyświetlane menu lub pozycje ustawień, opcję menu można też wybrać obracając
pokrętło sterowania lub wybierak wielofunkcyjny.
C
Obsługiwanie menu za pomocą panelu dotykowego
Istnieje możliwość wykorzystywania panelu dotykowego do obsługi menu (A2).
Korzystanie z przycisku funkcji w
Po naciśnięciu przycisku w w trybie A, B,
C lub D, można szybko skonfigurować
wstępnie zapisane opcje menu
(ustawieniem domyślnym jest Zdjęcia
seryjne). Aby ustawić inną opcję menu,
wybierz U Przycisk Fn i wybierz żądaną
opcję menu.
Inne funkcje
19
Informacje techniczne
Uwagi
Uwagi dla klientów w Europie
OSTRZEŻENIE: ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI, JEŚLI AKUMULATOR/BATERIĘ
ZASTĄPI SIĘ NIEWŁAŚCIWYM TYPEM.
Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają
selektywnej zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednich
punktach zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać z odpadami z
gospodarstw domowych.
• Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby naturalne i
zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska
naturalnego, które mogłyby być spowodowane nieodpowiednim usuwaniem odpadów.
• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz
zajmującym się utylizacją odpadów.
ZUŻYTY AKUMULATOR/ZUŻYTĄ BATERIĘ NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z
INSTRUKCJĄ.
Ten symbol umieszczony na akumulatorze/baterii wskazuje, że akumulator/
bateria jest objęty/objęta oddzielnym systemem zbiórki odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Wszelkie akumulatory/baterie, niezależnie od tego, czy są oznaczone tym
symbolem, czy też nie, są przeznaczone do zbiórki selektywnej w
odpowiednich punktach zbiórki odpadów. Nie należy ich wyrzucać razem z odpadami z
gospodarstw domowych.
• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz
zajmującym się utylizacją odpadów.
20
Informacje techniczne
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji
bezprzewodowej
Ograniczenia dotyczące urządzeń bezprzewodowych
Nadajnik-odbiornik bezprzewodowy będący elementem tego produktu jest zgodny z
regulacjami dotyczącymi transmisji bezprzewodowej w kraju jego sprzedaży i nie jest
przeznaczony do użytku w innych krajach (produkty zakupione w UE lub EFTA mogą być
użytkowane wszędzie w obrębie UE i EFTA). Firma Nikon nie odpowiada za ich użytkowanie
w innych krajach. Użytkownicy, którzy nie mają pewności co do oryginalnego kraju
sprzedaży, powinni skonsultować się z lokalnym centrum obsługi firmy Nikon lub
autoryzowanym serwisem firmy Nikon. Ograniczenie to odnosi się tylko do transmisji
bezprzewodowej i nie ma zastosowania do innych form użytkowania produktu.
Zabezpieczenia
Mimo że jedną z zalet niniejszego produktu jest możliwość nawiązania z nim połączenia
bezprzewodowego przez inne urządzenia będące w jego zasięgu w celu wymiany danych,
to w przypadku braku zabezpieczeń mogą nastąpić poniższe sytuacje:
• Kradzież danych: inne osoby mogą przechwycić dane przesyłane bezprzewodowo w
celu kradzieży identyfikatorów użytkownika, haseł i innych informacji osobistych.
• Nieupoważniony dostęp: nieupoważnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sieci i
zmodyfikować dane lub wykonać inne szkodliwe czynności. Należy pamiętać, że ze
względu na architekturę sieci bezprzewodowej przeprowadzenie wyspecjalizowanych
ataków może umożliwić nieupoważniony dostęp, nawet w przypadku korzystania z
zabezpieczeń. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za wycieki danych lub
informacji podczas przesyłania danych.
• Nie wolno korzystać z sieci bez pozwolenia, nawet jeśli takie sieci wyświetlają się na
smartfonie czy tablecie. W przeciwnym razie takie postępowanie może zostać uznane za
nieupoważniony dostęp. Z sieci można korzystać tylko po uzyskaniu pozwolenia.
Oświadczenie dotyczące zarządzania danymi osobowymi
• Dane użytkownika zapisane i skonfigurowane w tym produkcie, w tym ustawienia
połączenia bezprzewodowego z siecią LAN i inne dane osobowe, są narażone na zmiany
i utratę wskutek błędu obsługi, oddziaływań elektrostatycznych, wypadku, awarii, napraw
lub innych czynności eksploatacyjnych. Należy zawsze przechowywać kopie ważnych
danych. Firma Nikon nie odpowiada za żadne szkody bezpośrednie lub pośrednie ani za
utratę zysków wskutek zmiany lub utraty treści, których nie można przypisać firmie Nikon.
• Przed wyrzuceniem tego produktu lub przekazaniem go innemu właścicielowi należy
przeprowadzić operację Resetuj wszystko w menu ustawień (A18), aby usunąć
wszystkie dane użytkownika zapisane i skonfigurowane w tym produkcie, w tym
ustawienia połączenia bezprzewodowego z siecią LAN i inne dane osobowe.
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane
nieupoważnionym użytkowaniem niniejszego produktu przez osoby trzecie w
przypadku zgubienia lub utraty produktu.
Informacje techniczne
21
Ostrzeżenia dotyczące eksportowania niniejszego produktu lub jego użytkowania
za granicą
Niniejszy produkt podlega regulacjom eksportowym (EAR) Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Zezwolenie rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki nie jest wymagane w przypadku
eksportowania niniejszego produktu do krajów innych niż kraje wymienione poniżej, które
w momencie publikacji niniejszego dokumentu były objęte embargiem lub specjalnymi
ograniczeniami: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria (lista może się zmieniać).
Uwaga dla klientów w Europie
Deklaracja zgodności (Europa)
Niniejszym firma Nikon Corporation oświadcza, że urządzenie radiowe typu COOLPIX A1000
jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1721.pdf.
• Maksymalna moc wyjściowa:
- Wi-Fi: 9,98 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,54 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 2,98 dBm (EIRP)
• Częstotliwość robocza:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (kanały 1–11)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
22
Informacje techniczne
Właściwe postępowanie z produktem
Podczas użytkowania i przechowywania urządzenia należy przestrzegać zaleceń oraz
ostrzeżeń podanych poniżej oraz w części „Zasady bezpieczeństwa” (Avi-ix).
Aparat
Nie dotykaj aparatu ze zbyt dużą siłą
Aparat może wadliwie działać po silnym wstrząsie lub po poddaniu go drganiom. Ponadto,
obsługując obiektyw i osłonę obiektywu, nie należy ich dotykać lub używać nadmiernej siły.
Chronić przed wodą i wilgocią
Duża wilgotność powietrza lub przeniknięcie wody do wnętrza aparatu może spowodować jego
uszkodzenie.
Unikaj nagłych zmian temperatury
Nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia i wychodzenia z ogrzewanego budynku w
chłodny dzień, mogą powodować skraplanie pary wodnej wewnątrz urządzenia. Aby zapobiec
skraplaniu, włóż aparat do futerału lub plastikowej torby przed narażeniem go na nagłe zmiany
temperatury.
Unikaj silnych pól magnetycznych
Nie używaj ani nie przechowuj aparatu w pobliżu sprzętu generującego silne promieniowanie
elektromagnetyczne oraz wytwarzającego pole magnetyczne. Może to spowodować utratę danych
lub uszkodzenie aparatu.
Nie kieruj obiektywu przez dłuższy czas na silne źródła światła
Podczas użytkowania i przechowywania aparatu należy unikać kierowania obiektywu przez dłuższy
czas w stronę słońca lub innego silnego źródła światła. Intensywne światło może spowodować
pogorszenie jakości matrycy, dając na zdjęciach efekt w postaci białego rozmazania obrazu.
Wyłącz aparat przed wyjęciem akumulatora lub karty pamięci albo
odłączeniem zasilacza
Nie należy wyjmować akumulatora z aparatu, gdy jest on włączony albo trwa zapisywanie lub
usuwanie zdjęć. Wymuszone wyłączenie zasilania w takiej sytuacji może spowodować utratę
danych lub uszkodzenie karty pamięci bądź obwodów wewnętrznych aparatu.
Informacje techniczne
23
Uwagi dotyczące monitora
• Monitory i wizjery elektroniczne są wytwarzane z niezwykle wysoką dokładnością. Działa co
najmniej 99,99% pikseli, a nie więcej niż 0,01% pikseli brakuje lub nie działa. Dlatego, mimo że te
wyświetlacze mogą zawierać piksele, które świecą zawsze (na biało, czerwono, niebiesko lub
zielono) lub nigdy nie świecą (są czarne), nie oznacza to usterki i nie ma wpływu na zdjęcia
rejestrowane urządzeniem.
• Zdjęcia na monitorze mogą być trudno widoczne w jasnym świetle.
• Nie dotykaj monitora ze zbyt dużą siłą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub awarię.
W razie stłuczenia monitora należy zachować szczególną ostrożność. Pozwoli to uniknąć
zranienia kawałkami potłuczonego szkła oraz uniemożliwi ciekłemu kryształowi z monitora
wejście w kontakt ze skórą oraz przedostanie się tej substancji do oczu lub ust.
Akumulator
Środki ostrożności dotyczące stosowania
• Należy pamiętać, że podczas korzystania z aparatu akumulator może się nagrzewać.
• Nie należy używać akumulatora, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C lub wzrośnie
powyżej 40°C, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
• Jeśli wystąpią niestandardowe sytuacje, np. z akumulatora wydostaje się dym, dziwny zapach lub
jest on nadmiernie gorący, należy natychmiast wyłączyć aparat i skontaktować się ze sprzedawcą
lub autoryzowanym przedstawicielem serwisu Nikon.
• Akumulator wyjęty z aparatu lub opcjonalnej ładowarki należy włożyć do plastikowej torebki, itp.
w celu odizolowania.
Ładowanie akumulatora
Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany i wymienić lub
naładować go, jeżeli jest to konieczne.
• Przed użyciem naładuj akumulator w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.
• Wysoka temperatura akumulatora może uniemożliwić prawidłowe jego ładowanie lub
uniemożliwić jego całkowite naładowanie oraz obniżyć wydajność akumulatora. Należy
pamiętać, że podczas korzystania z aparatu akumulator może się nagrzewać; w takiej sytuacji
przed naładowaniem akumulatora trzeba poczekać, aż ostygnie.
Jeśli akumulator włożony do aparatu będzie ładowany za pomocą ładowarki lub komputera przy
temperaturze otoczenia poniżej 0°C lub powyżej 50°C, pojemność akumulatora może spaść.
• Nie należy kontynuować ładowania, jeśli akumulator jest w pełni naładowany, gdyż może to
skrócić czas jego pracy.
• Temperatura akumulatora może wzrosnąć podczas ładowania. Nie jest to jednak usterka.
Zapasowe akumulatory
Podczas fotografowania ważnych uroczystości należy, jeśli jest to możliwe, mieć przy sobie
dodatkowy w pełni naładowany akumulator.
Używanie akumulatora przy niskiej temperaturze
W zimne dni pojemność akumulatorów zwykle spada. Próba włączenia aparatu przy rozładowanym
akumulatorze i niskiej temperaturze może zakończyć się niepowodzeniem. W ciepłym miejscu należy
mieć przygotowane zapasowe baterie/akumulatory, aby w razie potrzeby włożyć je do aparatu. Zimne
akumulatory mogą odzyskać część energii po ich ogrzaniu.
24
Informacje techniczne
Styki akumulatora
Zanieczyszczenie styków akumulatora może uniemożliwić poprawne działanie aparatu.
W przypadku zanieczyszczenia styków akumulatora, przed użyciem należy je wytrzeć czystą, suchą
ściereczką.
Ładowanie rozładowanego akumulatora
Włączanie lub wyłączanie aparatu, gdy akumulator jest rozładowany, może skrócić czas działania
akumulatora. Rozładowany akumulator naładuj przed użyciem.
Przechowywanie akumulatora
• Akumulator, który nie będzie używany należy zawsze wyjmować z aparatu lub opcjonalnej
ładowarki. Z włożonego akumulatora jest pobierana minimalna ilość prądu, nawet jeśli aparat nie
jest używany. Może to spowodować wyczerpanie akumulatora i utratę możliwości
funkcjonowania.
• Zaleca się ładowanie używanego akumulatora w ciągu sześciu miesięcy. Przechowując
akumulator przez długi czas, należy naładować go co najmniej raz na sześć miesięcy i używać
aparatu do czasu, gdy wskaźnik stanu baterii będzie B, nim zostanie odłożony do
przechowywania.
• W celu odizolowania akumulator należy włożyć do plastikowej torebki, itp. i przechowywać go w
chłodnym miejscu. Akumulator należy przechowywać w suchym miejscu o temperaturze otoczenia
wynoszącej od 15°C do 25°C. Nie przechowywać akumulatora w miejscach podatnych na wysokie
lub bardzo niskie temperatury.
Czas działania akumulatora
Znaczne skrócenie czasu, przez jaki akumulator utrzymuje prawidłowy stan naładowania podczas
eksploatacji w temperaturze pokojowej, oznacza konieczność jego wymiany. Należy kupić nowy
akumulator.
Recykling zużytych akumulatorów
Oddawać akumulatory do recyklingu zgodnie z przepisami krajowymi, pamiętając o zaizolowaniu
ich styków taśmą przed oddaniem.
Ładowarka
• Ładowarka EH-73P jest przeznaczona wyłącznie do użytku z kompatybilnymi urządzeniami. Nie
należy jej używać z innymi typami lub modelami urządzeń.
• Nie używaj kabla USB innego niż UC-E21. Użycie kabla USB innego niż UC-E21 może
spowodować przegrzanie, pożar lub porażenie prądem.
• W żadnych okolicznościach nie wolno używać ładowarki lub zasilacza sieciowego innego modelu
lub innej marki niż ładowarka EH-73P. Nie wolno też używać dostępnych na rynku przejściówek
USB-AC ani ładowarek do telefonów komórkowych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
doprowadzić do przegrzania lub uszkodzenia aparatu.
• Ładowarka EH-73P działa z gniazdkami na prąd przemienny o napięciu 100–240 V i częstotliwości
50/60 Hz. W przypadku używania w innych krajach należy w razie potrzeby użyć adaptera wtyczki
(dostępnego w sprzedaży). Więcej informacji o przejściówkach można uzyskać w biurze podróży.
• Symbole na tym produkcie mają następujące znaczenie:
D Prąd zmienny, E Prąd stały, F Urządzenie klasy II (konstrukcja produktu jest podwójnie
izolowana).
Informacje techniczne
25
Czyszczenie i przechowywanie
Czyszczenie
Nie używać alkoholu, rozcieńczalników lub innych lotnych substancji chemicznych.
Obiektyw/
wizjer
Należy unikać dotykania szklanych elementów palcami. Kurz i pyłki należy usuwać
gruszką (jest to niewielkie urządzenie z gumowym zbiornikiem, którego
naciśnięcie powoduje wytworzenie strumienia powietrza). Aby usunąć ślady
palców lub inne zaplamienia, których nie można usunąć gruszką, należy wytrzeć
obiektyw miękką szmatką, wykonując ruch spiralny od środka obiektywu w
kierunku jego brzegów. Jeśli ta czynność nie przyniesie oczekiwanego efektu,
należy przetrzeć obiektyw szmatką zwilżoną dostępnym w sklepach środkiem do
czyszczenia soczewek.
Monitor
Kurz i pyłki należy usuwać gruszką. Aby usunąć ślady palców lub inne zaplamienia,
monitor należy wytrzeć miękką, suchą szmatką, nie naciskając go przy tym.
Korpus
Gruszką należy usunąć kurz, zanieczyszczenia lub piasek, a następnie delikatnie
wytrzeć korpus miękką, suchą szmatką. Po zakończeniu użytkowania aparatu na
plaży lub w innych miejscach, w których może być narażony na działanie piasku
lub pyłu, należy usunąć piasek, pył lub sól szmatką delikatnie zwilżoną czystą wodą,
a następnie dokładnie wysuszyć aparat. Należy pamiętać, że zanieczyszczenia
w aparacie mogą spowodować uszkodzenia, których naprawa nie jest
objęta gwarancją.
Przechowywanie
Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator. Aby
zapobiec narastaniu pleśni, aparat należy co najmniej raz na miesiąc wyjąć z miejsca, w
którym jest przechowywany.
Następnie należy go włączyć, zwolnić kilka razy migawkę, po czym ponownie schować. Nie
należy przechowywać aparatu w miejscach, które:
• mają nieodpowiednią wentylację lub w których wilgotność wynosi ponad 60%;
• są narażone na działanie temperatury powyżej 50°C lub poniżej -10°C,
• sąsiadują z urządzeniami wytwarzającymi silne pole elektromagnetyczne, np.
odbiornikami telewizyjnymi lub radiowymi.
Informacje o środkach ostrożności dotyczących przechowywania akumulatora znajdują się
w części „Akumulator” (A24) w rozdziale „Właściwe postępowanie z produktem” (A23).
26
Informacje techniczne
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą
lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon należy zapoznać się z poniższą listą typowych
problemów.
Jeżeli problemu nie można rozwiązać w sposób opisany poniżej, należy skorzystać z
informacji podanych w Dokumentacji aparatu (plik w formacie PDF) (Aii) lub w witrynie
internetowej właściwej dla regionu użytkownika Nikon.
Problem
Aparat jest
włączony, ale nie
reaguje.
Przyczyna/rozwiązanie
• Poczekaj na zakończenie zapisywania danych.
• Jeśli problem się utrzymuje, wyłącz aparat.
Jeśli aparat nie wyłącza się, wyjmij akumulator lub
akumulatory i włóż je ponownie, a jeśli używasz zasilacza
sieciowego, odłącz i ponownie podłącz zasilacz sieciowy.
Zwróć uwagę, że mimo tego, iż aktualnie zapisywane dane
zostaną utracone, wyjęcie lub odłączenie źródła zasilania nie
ma wpływu na dane, które już zostały zapisane.
• Akumulator jest wyczerpany.
Nie można włączyć
aparatu.
Aparat wyłącza się
bez ostrzeżenia.
Brak obrazu na
monitorze lub
w wizjerze.
Aparat się
nagrzewa.
• Włącznik zasilania zaczyna działać kilka sekund po włożeniu
akumulatora. Odczekaj kilka sekund przed naciśnięciem
włącznika zasilania.
A
–
4, 5,
24
–
• Aparat wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania energii
(funkcja autowyłączanie).
• Aparat i akumulator może nie działać prawidłowo w niskich
temperaturach.
• Wnętrze aparatu rozgrzało się do wysokiej temperatury.
Wyłącz aparat i poczekaj, aż ostygnie, a następnie spróbuj
włączyć go ponownie.
12
• Aparat jest wyłączony.
• Akumulator jest wyczerpany.
• Aparat wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania energii
(funkcja autowyłączanie).
• Nie można włączyć jednocześnie monitora i wizjera.
Przełączenie między monitorem a wizjerem może chwilę
potrwać.
• Aparat jest podłączony do komputera.
8
10
12
• Trwa fotografowanie z interwalometrem lub Film poklatkowy
lub z użyciem programu tematycznego Wielokr. eksp. Jasno.
–
Aparat może się nagrzać w przypadku użytkowania go przez
dłuższy czas do nagrywania filmów lub wysyłania zdjęć, lub do
pracy w otoczeniu o wysokiej temperaturze. Nie jest to usterka.
–
Informacje techniczne
24
–
–
–
27
Kompatybilne karty pamięci
Aparat obsługuje karty pamięci SD, SDHC i SDXC.
• Ten aparat obsługuje technologię UHS-I.
• Do nagrywania filmów zalecane są karty pamięci SD o klasie szybkości 6 (Video Speed
Class V6) lub szybsze. Jeżeli dla Opcje filmów wybrano ustawienie d 2160/30p (4K
UHD) lub c 2160/25p (4K UHD), zalecane są karty UHS o klasie szybkości 3 (Video
Speed Class V30) lub szybsze. W przypadku używania kart pamięci o niższej klasie
szybkości nagrywanie filmu może zostać nieoczekiwanie zatrzymane.
• W przypadku korzystania z czytnika kart upewnij się, że jest on zgodny z używaną kartą
pamięci.
• Informacje o funkcjach, sposobie działania i ograniczeniach użytkowania można uzyskać
u producenta.
Informacje dotyczące znaków towarowych
• Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Znak słowny oraz logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Bluetooth SIG, Inc., a każde wykorzystanie tych znaków przez firmę Nikon
Corporation podlega licencji.
• Apple®, App Store®, logo Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch®, i
iBooks są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple
Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Android, Google Play oraz logotyp Google Play są znakami towarowymi Google LLC.
Robot Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie projektu
utworzonego i udostępnionego przez Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z
warunkami opisanymi w Licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie autorstwa.
• iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco
Systems, Inc. w USA i/lub innych krajach, a jego użycie podlega warunkom licencji.
• Adobe, logo Adobe, Acrobat i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych krajach.
• Logo SDXC, SDHC i SD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
• PictBridge jest znakiem towarowym.
28
Informacje techniczne
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi oraz logo Wi-Fi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
• Wszelkie inne nazwy handlowe wymienione w tej instrukcji lub w innych
dokumentach dołączonych do tego produktu firmy Nikon stanowią znaki
towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich podmiotów.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Produkt ten objęty jest licencją w ramach AVC Patent Portfolio License na osobiste i
niekomercyjne wykorzystywanie przez użytkownika w celu (i) kodowania obrazu wideo
zgodnie ze standardem AVC (obraz wideo AVC) i/lub (ii) dekodowania obrazu wideo AVC,
który został zakodowany przez użytkownika na potrzeby osobiste i niekomercyjne i/lub
został uzyskany od dostawcy obrazu wideo, który posiada licencję umożliwiającą
udostępnianie obrazu wideo AVC. Licencja nie obejmuje żadnych innych zastosowań.
Dodatkowe informacje można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C.
Patrz http://www.mpegla.com.
Licencja FreeType (FreeType2)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Licencja MIT License (HarfBuzz)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje techniczne
29
30
Informacje techniczne
Informacje techniczne
31
Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi
serwisowe firmy Nikon świadczone w Europie
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zakup produktu firmy Nikon. W przypadku gdyby produkt ten
wymagał usług gwarancyjnych, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u
którego został zakupiony, lub z autoryzowanym serwisem znajdującym się na
terenie sprzedaży firmy Nikon Europe B.V. (np. Europa/Rosja/inne). Szczegółowe
informacje podane są na stronie:
https://www.europe-nikon.com/support
Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem
serwisowym zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcjami obsługi w celu
uniknięcia zbędnych niedogodności.
Gwarancja na zakupiony sprzęt firmy Nikon obejmuje wszelkie wady
produkcyjne i jest ważna przez jeden rok od daty zakupu. Jeśli w ciągu tego
okresu produkt okaże się wadliwy wskutek zastosowania niewłaściwych
materiałów lub nienależytego wykonania, autoryzowany serwis na terenie
sprzedaży firmy Nikon Europe B.V. dokona naprawy produktu na warunkach
opisanych poniżej, nie pobierając opłat za części ani za robociznę. Firma Nikon
zastrzega sobie prawo do wymiany lub naprawy produktu (według własnego
uznania).
1. Aby skorzystać z usług gwarancyjnych świadczonych w ramach niniejszej
gwarancji muszą Państwo przedłożyć razem z produktem wypełnioną kartę
gwarancyjną oraz oryginał faktury lub paragonu, w których uwzględnione
będą takie informacje, jak data zakupu, typ produktu oraz nazwa sprzedawcy.
Firma Nikon zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia nieodpłatnych
usług gwarancyjnych w przypadku nieotrzymania dokumentów
wymienionych powyżej lub gdy zawarte w nich informacje okażą się
niekompletne lub nieczytelne.
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• niezbędnych czynności konserwacyjnych lub wymiany części na skutek
zwykłego zużycia;
• modyfikacji związanych z uaktualnieniem produktu wykraczającymi poza
jego zwykłe przeznaczenie opisane w instrukcjach obsługi, wykonanych
bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon;
• kosztów oraz ryzyka dotyczącego transportu bezpośrednio lub pośrednio
związanego z gwarancją dotyczącą produktów;
32
Informacje techniczne
• wszelkich uszkodzeń powstałych wskutek modyfikacji dokonanych w
produkcie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon, mających na celu
dostosowanie produktu do standardów technicznych obowiązujących w
krajach innych niż te, dla których produkt został oryginalnie opracowany i
wyprodukowany.
3. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
• uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem produktu, w tym w
szczególności wynikających z używania produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub niestosowania się do instrukcji dotyczącej korzystania
z produktu i jego konserwacji, bądź związanych z instalacją lub używaniem
produktu niezgodnie z normami dotyczącymi bezpieczeństwa
obowiązującymi w kraju użytkowania;
• uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków lub zdarzeń losowych, w tym
w szczególności szkód spowodowanych przez wyładowania
atmosferyczne, wodę, ogień, niewłaściwe używanie lub zaniedbanie;
• zmiany, zniszczenia lub usunięcia nazwy modelu lub numeru seryjnego
produktu;
• uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub modyfikacji wykonanych
przez nieautoryzowane punkty serwisowe lub osoby;
• uszkodzeń systemu, do którego produkt został włączony lub z którym jest
używany.
4. Niniejsza gwarancja na usługi serwisowe nie wpływa na prawa konsumenta,
jakie przysługują Państwu na mocy obowiązującego prawa krajowego, ani na
Państwa prawo do dochodzenia roszczeń od sprzedawcy wynikające z
zawartej umowy sprzedaży.
Uwaga: Spis wszystkich autoryzowanych serwisów firmy Nikon można znaleźć
online pod adresem https://www.europe-nikon.com/service/.
Informacje techniczne
33
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części
(poza krótkimi cytatami w recenzjach lub omówieniach), jest
zabronione, jeżeli nie uzyskano pisemnego zezwolenia firmy
NIKON CORPORATION.
CT8K02(1K)
2019
6MQ0121K-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising