Nikon | COOLPIX B600 | Nikon COOLPIX B600 Skrócona instrukcja obsługi

Nikon COOLPIX B600 Skrócona instrukcja obsługi
APARAT CYFROWY
Skrócona instrukcja obsługi
Wprowadzenie
Elementy aparatu
Przygotowanie
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
Inne funkcje
Jeśli wystąpił problem
Informacje techniczne
• Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję przed
rozpoczęciem korzystania z aparatu.
• Aby zapewnić poprawne użytkowanie aparatu,
koniecznie przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” (str. vii).
• Po przeczytaniu instrukcji przechowuj ją w łatwo
dostępnym miejscu, aby móc z niej skorzystać w
przyszłości.
ii
1
2
7
12
16
17
Wprowadzenie
Do przeczytania w pierwszej kolejności
Dla tego modelu aparatu jest dostępnych kilka instrukcji obsługi.
Zastosowania podstawowe
Skrócona instrukcja obsługi (ten dokument): Zawiera objaśnienia dotyczące
przygotowań do fotografowania oraz opis podstawowych funkcji.
Zastosowania zaawansowane
Dokumentacja aparatu (format PDF): Szczegółowa instrukcja obsługi do pobrania z
naszego Centrum pobierania na komputer lub urządzenie inteligentne. Do jej wyświetlenia
jest potrzebna aplikacja Adobe Acrobat Reader (dostępna na stronie internetowej Adobe).
Zawartość instrukcji obsługi:
• Szczegółowe objaśnienia funkcji związanych z fotografowaniem i odtwarzaniem oraz
pozycji menu
• Podłączanie aparatu do telewizora, drukarki lub komputera
• Lista zgodnych akcesoriów
• Rozwiązania typowych problemów i objaśnienia kodów błędu
Nawiązywanie połączenia z urządzeniem inteligentnym
SnapBridge Przewodnik połączenia: Instrukcje podłączania aparatu do urządzeń
inteligentnych. Najnowsza wersja w formacie PDF jest dostępna w Centrum pobierania.
Więcej informacji na temat ustawień aparatu można znaleźć w sekcji „Dokumentacja
aparatu”.
Zasoby pomocy online SnapBridge: Wskazówki dotyczące używania aplikacji
SnapBridge.
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
Odwiedź nasze centrum pobierania
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby pobrać instrukcje obsługi
produktów do przetwarzania obrazów, oprogramowania
komputerowego lub oprogramowania sprzętowego firmy Nikon.
nikon centrum pobierania B600
COOLPIX B600 Model Name: N1811
ii
Wprowadzenie
Pomoc techniczna Nikon
Przejdź do wymienionej poniżej witryny, aby zarejestrować aparat i uzyskać najbardziej
aktualne informacje o produkcie. Można tam znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania (FAQ) oraz skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej.
https://www.europe-nikon.com/support
Sprawdzanie zawartości opakowania
Jeśli brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, należy skontaktować się ze
sklepem, w którym aparat został zakupiony.
Aparat cyfrowy
COOLPIX B600
Pasek
Pokrywka obiektywu
LC-CP29 (ze sznurkiem)
Akumulator jonowo-litowy
EN-EL12
Ładowarka EH-73P*
Kabel USB UC-E21
Skrócona instrukcja obsługi
(niniejsza instrukcja)
SnapBridge Przewodnik
połączenia
Gwarancja (wydrukowana
na czwartej stronie okładki
niniejszej instrukcji)
* Adapter wtyczki dołączono w zależności od kraju lub regionu zakupu. Kształt adaptera wtyczki
zależy od kraju lub regionu zakupu (A4).
UWAGA: Do aparatu nie jest dołączona karta pamięci. Karty pamięci SD, SDHC i SDXC są w
niniejszej instrukcji nazywane łącznie „kartami pamięci”.
Wprowadzenie
iii
Wyświetlanie zdjęć na komputerze lub urządzeniu
inteligentnym
Należy użyć następującego oprogramowania lub aplikacji.
Oprogramowanie dla komputerów
Dostępne w Centrum pobierania.
• ViewNX-i: To oprogramowanie umożliwia przesyłanie zdjęć i filmów do komputera, na
którym można je przeglądać i edytować.
Aplikacja dla urządzeń inteligentnych
• SnapBridge: Ta aplikacja umożliwia przesyłanie zdjęć i filmów na urządzenie inteligentne
po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego. Informacje na temat pobierania aplikacji i
nawiązywania połączenia można znaleźć w dołączonym dokumencie „SnapBridge
Przewodnik połączenia”.
iv
Wprowadzenie
Informacje i zalecenia
Program Life-Long Learning
Chcąc zapewnić klientom stałą pomoc techniczną i wiedzę na temat swoich produktów, firma
Nikon w ramach programu Life-Long Learning udostępnia najnowsze informacje pod
następującymi adresami internetowymi:
• USA: https://www.nikonusa.com/
• Europa: https://www.europe-nikon.com/support/
• Azja, Oceania, Bliski Wschód i Afryka: http://www.nikon-asia.com/
W tych witrynach można znaleźć aktualne informacje o produktach, wskazówki, odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania oraz ogólne porady na temat fotografowania i cyfrowej obróbki
zdjęć. Dodatkowych informacji może udzielić przedstawiciel Nikon na danym obszarze. Dane
kontaktowe można znaleźć w poniższej witrynie.
https://imaging.nikon.com/
Używaj tylko markowych akcesoriów elektronicznych Nikon
Aparaty Nikon COOLPIX są projektowane zgodnie z najwyższymi standardami i zawierają złożone
układy elektroniczne. Tylko markowe akcesoria elektroniczne firmy Nikon (w tym ładowarki,
akumulatory, zasilacze sieciowe i kable USB) certyfikowane przez firmę Nikon jako odpowiednie do
stosowania w aparatach cyfrowych firmy Nikon zostały skonstruowane i przetestowane pod kątem
spełniania wszelkich wymagań technicznych oraz wymagań w zakresie bezpieczeństwa dla
układów elektronicznych stosowanych w aparatach cyfrowych.
KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW ELEKTRONICZNYCH MARKI INNEJ NIŻ NIKON MOŻE SPOWODOWAĆ
USZKODZENIE APARATU I BYĆ PRZYCZYNĄ UNIEWAŻNIENIA GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ
FIRMĘ NIKON.
Używanie akumulatorów litowo-jonowych innych firm, pozbawionych znaku holograficznego firmy
Nikon może zakłócać normalne działanie aparatu lub spowodować przegrzanie, zapalenie,
uszkodzenie bądź wyciek z akumulatora.
Znak holograficzny: identyfikuje urządzenie
jako autentyczny produkt firmy Nikon.
Aby uzyskać więcej informacji o markowych akcesoriach firmy Nikon, należy skontaktować się z
lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Nikon.
Przed wykonywaniem ważnych zdjęć
Przed przystąpieniem do fotografowania ważnych okazji (np. ślubów lub wyjazdów) należy
wykonać zdjęcie próbne, aby mieć pewność, że aparat działa poprawnie. Firma Nikon nie ponosi
odpowiedzialności za straty ani utratę zysków spowodowane niewłaściwym działaniem aparatu.
Wprowadzenie
v
Informacje na temat instrukcji obsługi
• Żadna część instrukcji dołączonych do tego produktu nie może być powielana, przesyłana,
przekształcana, przechowywana w systemie służącym do pozyskiwania informacji ani
tłumaczona na jakikolwiek język niezależnie od formy i sposobu bez uprzedniej pisemnej zgody
firmy Nikon.
• Przedstawione w instrukcji ilustracje oraz zrzuty ekranów mogą wyglądać inaczej niż w
zakupionym produkcie.
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania
opisanego w instrukcjach w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem
aparatu.
• Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji były ścisłe i pełne, jednak w
przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów lub pominięć będziemy wdzięczni za
poinformowanie o nich lokalnego przedstawiciela firmy Nikon (adres podany osobno).
Przestrzegaj treści informacji o prawach autorskich
Zgodnie z prawem ochrony własności intelektualnej, wykonanych aparatem zdjęć ani nagrań prac
chronionych prawem autorskim nie wolno wykorzystywać bez zgody właściciela praw autorskich.
Użytek osobisty stanowi wyjątek, ale zwróć uwagę, że nawet użytek osobisty może być ograniczony
w przypadku zdjęć lub nagrań wystaw lub występów na żywo.
Pozbywanie się urządzeń służących do przechowywania danych
Należy pamiętać, że usunięcie zdjęć lub sformatowanie pamięci urządzeń służących do
przechowywania danych, takich jak karty pamięci lub wbudowana pamięć aparatu, nie powoduje
całkowitego usunięcia oryginalnych danych zdjęć. Podczas pozbywania się urządzeń do
przechowywania danych należy pamiętać, że usunięte pliki można z nich odzyskać za pomocą
dostępnego na rynku oprogramowania, co może skutkować niewłaściwym wykorzystaniem
osobistych danych i prywatnych zdjęć przez osoby postronne. Odpowiedzialność za zapewnienie
bezpieczeństwa i prywatności tych danych spoczywa na użytkowniku.
Przed utylizacją urządzenia pamięci masowej lub jego przekazaniem innej osobie należy
zresetować wszystkie ustawienia aparatu za pomocą opcji Resetuj wszystko w menu ustawień
(A14). Po zresetowaniu ustawień należy skasować wszystkie dane z urządzenia za pomocą
dostępnego w sprzedaży oprogramowania do kasowania danych lub sformatować urządzenie za
pomocą opcji Formatuj pamięć lub Formatuj kartę w menu ustawień (A14), a następnie w
całości je zapełnić zdjęciami niezawierającymi prywatnych danych (np. zdjęciami nieba).
Podczas fizycznego niszczenia kart pamięci należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń ciała
lub zniszczenia mienia.
Oznakowanie zgodności
Wykonaj poniższą procedurę, aby wyświetlić oznakowania zgodności, które są spełniane
przez aparat.
Naciśnij przycisk d M wybierz kolejno z (ustawienia) M Oznakowanie zgodności M
i naciśnij przycisk k
vi
Wprowadzenie
Zasady bezpieczeństwa
Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub obrażeniom ciała użytkownika lub innych osób, przed
rozpoczęciem korzystania z tego produktu przeczytaj „Zasady bezpieczeństwa” w całości.
Przechowuj te instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w miejscu dostępnym dla wszystkich
osób korzystających z tego produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną niesie wysokie ryzyko
śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE
nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną może prowadzić do
śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
PRZESTROGA
nieprzestrzeganie środków ostrożności
oznaczonych tą ikoną może prowadzić do
obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
OSTRZEŻENIE
• Nie używać podczas chodzenia lub kierowania pojazdem. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do wypadków lub obrażeń ciała z innego powodu.
• Nie demontować ani nie modyfikować tego produktu. Nie dotykać wewnętrznych
części odsłoniętych w wyniku upadku lub innego wypadku. Nieprzestrzeganie tych
środków ostrożności może prowadzić do porażenia prądem lub innych obrażeń ciała.
• W razie zauważenia nietypowych objawów, jak wydostawanie się dymu z
produktu, nagrzanie produktu lub nietypowe zapachy, niezwłocznie odłączyć
akumulator lub inne źródło zasilania. Dalsze użytkowanie może prowadzić do
pożaru, poparzeń lub innych obrażeń ciała.
• Chronić przed wodą i wilgocią. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie dotykać
wtyczki mokrymi rękami. Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może
prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
• Nie narażać skóry na przedłużoną styczność z tym produktem, gdy jest on
włączony lub podłączony do zasilania. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności
może prowadzić do słabych oparzeń.
• Nie używać tego produktu w miejscach występowania łatwopalnych pyłów lub
gazów, takich jak propan, opary benzyny lub aerozole. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do wybuchu lub pożaru.
• Nie kierować lampy błyskowej na operatora pojazdu mechanicznego.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do wypadków.
Wprowadzenie
vii
• Przechowywać ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub
wadliwego działania produktu. Dodatkowo należy pamiętać, że małe części mogą być
przyczyną zadławienia. W razie połknięcia jakiejkolwiek części tego produktu przez
dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie oplatać, nie owijać ani nie okręcać pasków wokół szyi. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do wypadków.
• Nie używać akumulatorów, ładowarek, zasilaczy sieciowych ani kabli USB,
które nie są specjalnie przeznaczone do użytku z tym produktem. Podczas
korzystania z akumulatorów, ładowarek, zasilaczy sieciowych i kabli USB
przeznaczonych do użytku z tym produktem nie wolno:
- Uszkadzać, modyfikować, ciągnąć silnie lub zginać przewodów albo kabli,
umieszczać na nich ciężkich przedmiotów ani narażać ich na działanie
gorąca lub płomieni.
- Używać konwerterów podróżnych lub zasilaczy przeznaczonych do zmiany
poziomu napięcia ani w połączeniu z przemiennikami prądu stałego na prąd
zmienny.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
• Nie dotykać wtyczki podczas ładowania produktu ani nie używać zasilacza
sieciowego podczas burz z piorunami. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności
może prowadzić do porażenia prądem.
• Nie dotykać gołymi rękami miejsc narażonych na działanie skrajnie wysokich
lub niskich temperatur. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić
do poparzeń lub odmrożeń.
PRZESTROGA
• Nie pozostawiać obiektywu skierowanego na słońce lub inne źródła silnego
światła. Światło zogniskowane przez obiektyw może spowodować pożar lub
uszkodzenie wewnętrznych części produktu. Podczas fotografowania obiektów pod
światło utrzymywać słońce w znacznej odległości poza kadrem.
• Wyłączać ten produkt, gdy jego użytkowanie jest zabronione. Wyłączać funkcje
bezprzewodowe, gdy korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest
zabronione. Sygnały o częstotliwości radiowej emitowane przez ten produkt mogą
zakłócać działanie wyposażenia na pokładzie samolotu lub w szpitalach albo innych
placówkach opieki zdrowotnej.
• Wyjąć akumulator i odłączyć zasilacz sieciowy, jeśli ten produkt nie będzie
używany przez długi okres. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może
prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.
• Nie dotykać ruchomych części obiektywu ani innych ruchomych części.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała.
• Nie wyzwalać błysku lampy błyskowej, gdy lampa styka się albo jest w
bezpośredniej bliskości ze skórą lub jakimś przedmiotem. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do poparzeń lub pożaru.
viii
Wprowadzenie
• Nie pozostawiać produktu w miejscu, gdzie będzie on narażony na wpływ
skrajnie wysokiej temperatury przez długi okres, np. w zamkniętym
samochodzie lub w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym. Nieprzestrzeganie
tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego działania produktu.
• Nie transportować aparatu z podłączonym statywem lub podobnym
akcesorium. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń
ciała lub wadliwego działania produktu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO związane z akumulatorami
• Nie obchodzić się niewłaściwie z akumulatorami. Nieprzestrzeganie następujących
środków ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów albo ich
przegrzania, pęknięcia lub zapłonu:
- Używać jedynie akumulatorów zatwierdzonych do użytku w tym produkcie.
- Nie narażać akumulatorów na działanie płomieni lub nadmiernego gorąca.
- Nie demontować.
- Nie zwierać styków, dotykając nimi naszyjników, spinek do włosów lub innych
metalowych przedmiotów.
- Nie narażać akumulatorów ani produktów, do których są włożone, na silne wstrząsy i
uderzenia.
• Ładować tylko we wskazany sposób. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności
może prowadzić do wycieku płynu z akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub
zapłonu.
• Jeśli płyn z akumulatora dostanie się do oczu, przepłukać oczy dużą ilością
czystej wody i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską. Opóźnienie interwencji
może prowadzić do uszkodzenia oczu.
OSTRZEŻENIE dotyczące akumulatorów
• Przechowywać akumulatory w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie
połknięcia akumulatora przez dziecko, niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską.
• Nie zanurzać akumulatorów w wodzie ani nie narażać ich na działanie deszczu.
Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do pożaru lub wadliwego
działania produktu. Niezwłocznie wysuszyć produkt ręcznikiem lub podobnym
przedmiotem, jeśli się zamoczy.
• Niezwłocznie zaprzestać użytkowania w przypadku zauważenia jakichkolwiek
zmian w akumulatorach, takich jak odbarwienie lub odkształcenie. Przestać
ładować akumulatory EN-EL12, jeśli nie ładują się w wyznaczonym czasie.
Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może prowadzić do wycieku płynu z
akumulatorów albo ich przegrzania, pęknięcia lub zapłonu.
• Jeśli akumulatory już nie są potrzebne, zaizolować ich styki taśmą. Zetknięcie się
metalowych przedmiotów ze stykami może spowodować przegrzanie, pęknięcie lub
pożar.
Wprowadzenie
ix
• Jeśli płyn z akumulatora zetknie się ze skórą lub odzieżą osoby, niezwłocznie
przepłukać miejsce styczności dużą ilością czystej wody. Nieprzestrzeganie tego
środka ostrożności może prowadzić do podrażnienia skóry.
x
Wprowadzenie
Elementy aparatu
Korpus aparatu
3
4
5
2
1
8
9
10
11
12
6 7
15
14 13
1
Dźwignia zoomu
9
Przycisk s (wyświetlania)
2
Spust migawki
10
Przycisk c (odtwarzanie)
3
Włącznik zasilania / dioda zasilania (dioda
ładowania)
11
Wybierak wielofunkcyjny*
12
Przycisk k (zatwierdzania wyboru)
13
Przycisk l (usuwania)
14
Przycisk d (menu)
15
Monitor
4
Pokrętło trybu pracy
5
Lampa błyskowa
6
Przycisk q (zoomu krokowego)
7
Boczna dźwignia zoomu
8
Przycisk b (e nagrywania filmu)
* W niniejszej instrukcji naciśnięcie na wybieraku wielofunkcyjnym przycisku w górę, w dół, w lewo
lub w prawo jest przedstawiane jako H, I, J lub K.
Elementy aparatu
1
Przygotowanie
Mocowanie paska aparatu i pokrywki obiektywu
Przymocuj pokrywkę obiektywu do paska, a następnie przymocuj pasek do aparatu.
Przymocuj pasek do aparatu w dwóch miejscach.
B
Pokrywka obiektywu
Gdy aparat nie jest używany, należy założyć pokrywkę na obiektyw, aby go zabezpieczyć.
2
Przygotowanie
Wkładanie akumulatora i karty pamięci
Zatrzask akumulatora
Gniazdo karty pamięci
• Ustaw prawidłowo bieguny dodatni i ujemny akumulatora, a następnie przesuń
pomarańczowy zatrzask akumulatora (3) i włóż akumulator do końca (4).
• Wsuń kartę pamięci aż do jej zablokowania w gnieździe (5).
• Uważaj, aby nie włożyć karty pamięci ani akumulatora w odwrotny sposób, ponieważ
może to być przyczyną awarii.
• Gdy przełącznik ochrony przed zapisem na karcie pamięci jest zablokowany, nie można
wykonać zdjęcia, usuwać zdjęć ani formatować karty pamięci.
• Dane aparatu, w tym zdjęcia i filmy, można zapisywać na karcie pamięci lub w pamięci
wewnętrznej. Aby użyć pamięci wewnętrznej, należy wyjąć kartę pamięci.
B
Formatowanie karty pamięci
Karta pamięci, która była używana w innych urządzeniach i została włożona po raz pierwszy do tego
aparatu, musi zostać sformatowana za jego pomocą.
• Należy pamiętać, że formatowanie powoduje trwałe usunięcie wszystkich zdjęć
i innych danych zapisanych na karcie pamięci. Pamiętaj, aby przed sformatowaniem karty
pamięci wykonać kopie wszystkich zdjęć, które chcesz zachować.
• Włóż kartę pamięci do aparatu, naciśnij przycisk d, a następnie wybierz w menu ustawień
pozycję Formatuj kartę (A14).
Wyjmowanie akumulatora lub karty pamięci
Wyłącz aparat i upewnij się, że dioda zasilania przestała świecić, a ekran jest wyłączony.
Następnie otwórz pokrywę komory akumulatora / gniazda karty pamięci.
• Popchnij zatrzask akumulatora i wysuń akumulator.
• Delikatnie wciśnij kartę pamięci do aparatu, aby częściowo ją wysunąć.
• Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z aparatem, akumulatorem i kartą
pamięci bezpośrednio po użyciu aparatu, ponieważ mogą one być gorące.
• Podczas komunikacji z urządzeniem inteligentnym za pośrednictwem funkcji Bluetooth
w menu sieciowym (A14) M Wysyłaj po wyłączeniu dioda zasilania świeci, mimo że
aparat jest wyłączony.
Przygotowanie
3
Ładowanie akumulatora
Ładowarka*
Gniazdo elektryczne
Dioda zasilania (dioda ładowania)
Kabel USB (dołączony)
* Adapter wtyczki dołączono w zależności od kraju lub regionu zakupu. Kształt adaptera
wtyczki zależy od kraju lub regionu zakupu.
• Ładowanie rozpocznie się, gdy aparat z włożonym akumulatorem zostanie podłączony do
gniazda elektrycznego w sposób pokazany na ilustracji. Podczas ładowania akumulatora
dioda zasilania (dioda ładowania) błyska powoli.
• Po zakończeniu ładowania dioda zasilania (dioda ładowania) wyłącza się. Wyjmij wtyczkę
ładowarki z gniazda elektrycznego, a następnie odłącz kabel USB.
Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wynosi około 2 godzin.
• Gdy dioda zasilania (dioda ładowania) szybko błyska, nie można ładować akumulatora.
Ładowanie nie jest możliwe prawdopodobnie z jednej z opisanych poniżej przyczyn.
- Temperatura otoczenia nie jest odpowiednia dla ładowania.
- Kabel USB lub ładowarka nie są poprawnie podłączone.
- Akumulator jest uszkodzony.
B
Uwagi dotyczące kabla USB
• Nie używaj kabla USB innego niż UC-E21. Użycie kabla USB innego niż UC-E21 może
spowodować przegrzanie, pożar lub porażenie prądem.
• Sprawdź kształt i kierunek wtyczek. Nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczek pod kątem.
4
Przygotowanie
B
Uwagi dotyczące ładowania akumulatora
• Aparatu można używać podczas ładowania akumulatora, ale czas ładowania ulega wówczas
wydłużeniu. Podczas używania aparatu dioda zasilania (dioda ładowania) gaśnie.
• W żadnych okolicznościach nie wolno używać ładowarki lub zasilacza sieciowego innego modelu
lub innej marki niż ładowarka sieciowa EH-73P. Nie wolno też używać dostępnych na rynku
przejściówek USB-AC ani ładowarek do telefonów komórkowych. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może doprowadzić do przegrzania lub uszkodzenia aparatu.
Konfiguracja aparatu
Po włączeniu aparatu po raz pierwszy wyświetlane są ekrany umożliwiające ustawienie
języka wyświetlania i zegar aparatu.
1
Włącz aparat.
• Przy pomocy wybieraka wielofunkcyjnego wybierz i dostosuj ustawienia.
Wybierak wielofunkcyjny
Do góry
W lewo
W prawo
W dół
Włącznik
zasilania
Przycisk k
(zatwierdzanie
wyboru)
• Wyświetlony zostanie ekran wyboru języka. Za pomocą
przycisku HI na wybieraku wielofunkcyjnym zaznacz
język i naciśnij przycisk k, aby go wybrać. Wyświetlana
lista języków zależy od kraju lub regionu.
Język/Language
Anuluj
2
Wybierz pozycję Tak, a następnie naciśnij
przycisk k.
Wybrać strefę czasową i
ustawić datę i czas?
Tak
Nie
Anuluj
Przygotowanie
5
3
Zaznacz swoją strefę czasową i naciśnij
przycisk k.
• Naciśnij H, aby ustawić czas letni. Po jego włączeniu
czas jest ustawiony o godzinę wcześniej i następuje
wyświetlenie W. Po naciśnięciu przycisku I w celu
wyłączenia czasu letniego następuje cofnięcie o
godzinę wstecz.
London, Casablanca
Wstecz
4
Naciśnij przycisk HI, aby wybrać format daty, a następnie naciśnij
przycisk k.
5
Wpisz bieżącą datę i godzinę, a następnie
naciśnij przycisk k.
• Naciskaj JK, aby wyróżniać elementy, a następnie
naciskaj HI, aby zmieniać ich wartość.
• Wybierz pole minut i naciśnij przycisk k, aby
potwierdzić ustawienie.
Data i czas
D
M
R
01 01 2019
h
m
00 00
Edytuj
6
Po wyświetleniu odpowiedniego monitu wybierz pozycję Tak, a
następnie naciśnij przycisk k.
• Po zakończeniu regulacji ustawień aparat przełączy się do ekranu fotografowania.
C
Ustawianie języka
Język można ustawić w dowolnej chwili w Język/Language w menu ustawień z (A14).
C
Zmiana ustawienia strefy czasowej i daty
Ustaw Strefa czasowa i data w menu ustawień z.
W Strefa czasowa czas jest ustawiony o godzinę wcześniej w przypadku czasu letniego; cofnięcie
o godzinę do przodu następuje po wyłączeniu tej opcji.
6
Przygotowanie
Operacje podstawowe —
fotografowanie i odtwarzanie
Fotografowanie
W poniższym przykładzie używany jest tryb A (automatyczny). Tryb A (automatyczny)
umożliwia fotografowanie bez konkretnych ustawień w różnych warunkach.
1
Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji A.
• Wskaźnik stanu baterii
b: wysoki poziom naładowania akumulatora.
B: niski poziom naładowania akumulatora.
• Liczba pozostałych zdjęć
Ikona C jest wyświetlana, gdy w aparacie nie ma karty
pamięci i zdjęcia są zapisywane w pamięci
wewnętrznej.
• Przycisk s (wyświetlania) pozwala na przełączanie
informacji wyświetlanych za każdym razem na ekranie.
25m 0s
500
Wskaźnik stanu baterii
Liczba pozostałych zdjęć
2
Przytrzymaj stabilnie aparat.
• Trzymaj palce i inne obiekty z dala od obiektywu, lampy błyskowej, diody wspomagającej
AF, mikrofonu oraz głośnika.
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
7
3
Wykadruj zdjęcie.
• Przesuń dźwignię zoomu lub boczną dźwignię zoomu, aby zmienić pozycję obiektywu ze
zmienną ogniskową.
• Jeśli obiekt przestanie być widoczny podczas fotografowania z obiektywem w pozycji
teleobiektywu, naciśnij przycisk q (zoomu krokowego), aby tymczasowo poszerzyć
widoczny obszar w celu łatwiejszego wykadrowania obiektu.
Pomniejszenie
Powiększenie
Powiększenie
Pomniejszenie
Przycisk q
4
Naciśnij spust migawki do połowy.
• Wciśnięcie spustu migawki „do połowy” oznacza
wciśnięcie przycisku do momentu wyczucia
niewielkiego oporu i jego przytrzymanie.
• Po ustawieniu ostrości na obiekcie pole ostrości lub
wskaźnik ostrości zmieniają kolor na zielony.
• Gdy używasz zoomu cyfrowego, aparat ustawi ostrość
na obiekcie znajdującym się w środku kadru, a pole
ostrości nie zostanie wyświetlone.
• Jeśli pole ostrości lub wskaźnik ostrości migają,
ustawienie ostrości jest niemożliwe. Zmień
kompozycję i spróbuj ponownie nacisnąć spust
migawki do połowy.
1/250
F 3.3
Pole ostrości
5
8
Nie unosząc palca, naciśnij spust migawki
do końca.
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
B
Uwagi dotyczące zapisywania zdjęć lub filmów
Wskaźnik pokazujący liczbę pozostałych zdjęć lub wskaźnik pozostałego czasu nagrywania miga
lub jest wyświetlany komunikat Proszę poczekać, aż aparat ukończy rejestrację. w trakcie
zapisywania zdjęć lub filmów. Gdy wskaźnik miga, nie otwieraj pokrywy komory akumulatora /
gniazda karty pamięci ani nie usuwaj / nie wkładaj karty pamięci lub akumulatora. Może
to spowodować utratę danych lub uszkodzenie aparatu bądź karty pamięci.
C
Funkcja Autowyłączanie
• Jeśli przez około minutę nie wykonasz żadnej operacji, ekran się wyłączy, aparat przejdzie w tryb
czuwania, a dioda zasilania zacznie migać. Aparat wyłącza się po trzech minutach pracy w trybie
czuwania.
• Aby ponownie włączyć ekran, gdy aparat znajduje się w trybie czuwania, naciśnij włącznik
zasilania albo wciśnij spust migawki.
C
Jeśli używasz statywu
• Podczas fotografowania w następujących sytuacjach zalecamy ustabilizowane aparatu przy
użyciu statywu:
- Gdy lampa błyskowa jest zamknięta lub po wybraniu trybu fotografowania niewymagającego
użycia lampy błyskowej.
- Gdy zoom działa w trybie teleobiektywu
• Jeśli do stabilizacji aparatu podczas fotografowania używasz statywu, w menu ustawień wyłącz
dla opcji Redukcja drgań - zdjęcia ustawienie Wyłączona (A14), aby zapobiec ewentualnym
błędom spowodowanym przez tę funkcję.
Używanie lampy błyskowej
W sytuacjach, w których światło lampy błyskowej jest
wymagane, na przykład w ciemnych miejscach lub
podczas fotografowania pod światło, należy podnieść
lampę błyskową ręcznie.
• Po wyświetleniu ekranu fotografowania można
nacisnąć przycisk H (m) wybieraka wielofunkcyjnego,
aby ustawić tryb lampy błyskowej. Aby lampa błyskowa
włączała się każdorazowo, wybierz opcję m (błysk
wypełniający).
• Gdy lampa błyskowa nie jest używana, zamknij ją
ostrożnie.
Nagrywanie filmów
Wyświetl ekran fotografowania i naciśnij przycisk
b (e nagrywania filmu), aby rozpocząć nagrywanie filmu.
Naciśnij ponownie przycisk b (e), aby zakończyć
nagrywanie.
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
9
Odtwarzanie zdjęć
1
Naciśnij przycisk c (odtwarzanie), aby
przejść do trybu odtwarzania.
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku c, gdy aparat
jest wyłączony, spowoduje włączenie aparatu w trybie
odtwarzania.
2
Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego
wybierz zdjęcie do wyświetlenia.
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków
HIJK umożliwia szybkie przewijanie zdjęć.
• Przycisk s (wyświetlania) pozwala na przełączanie
informacji wyświetlanych za każdym razem na ekranie.
• Aby odtworzyć nagrany film, naciśnij przycisk k.
• Aby powrócić do trybu fotografowania, naciśnij
przycisk c lub spust migawki.
• Gdy w widoku pełnoekranowym zostanie wyświetlony
komunikat e, można nacisnąć przycisk k, aby
zastosować efekt na obrazie.
Wyświetlanie poprzedniego
zdjęcia
Wyświetlanie następnego
zdjęcia
4/4
0004. JPG
15/11/2019 15:30
• Przesuń dźwignię zoomu w kierunku
g (i) w trybie widoku
pełnoekranowego, aby powiększyć
zdjęcie.
x3.0
• W trybie widoku pełnoekranowego
przesuń dźwignię zoomu w kierunku
f (h), aby wybrać tryb widoku
miniatur i wyświetlić wiele zdjęć na
ekranie.
10
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
1/20
Usuwanie zdjęć
1
W trybie odtwarzania naciśnij przycisk
usuwania l, aby usunąć zdjęcie
wyświetlane aktualnie na ekranie.
2
Za pomocą przycisków HI wybieraka
wielofunkcyjnego wybierz odpowiedni
sposób usuwania i naciśnij przycisk k.
Bieżące zdjęcie
• Aby wyjść bez usuwania, naciśnij przycisk d.
Usuń wybrane zdjęcia
Usuń
Wszystkie zdjęcia
3
Wybierz pozycję Tak, a następnie naciśnij
przycisk k.
• Usuniętych zdjęć nie można odzyskać.
Usunąć 1 zdjęcie?
Tak
Nie
B
Usuwanie zdjęć wykonanych w trybie zdjęć seryjnych (sekwencyjnie)
• Zdjęcia zrobione w trybie zdjęć seryjnych lub z użyciem
funkcji wielokrotnej ekspozycji Jasno, trybu kreatywnego lub
serii autoportretów są zapisywane jako sekwencja, a w trybie
odtwarzania (ustawienie domyślne) wyświetlane jest tylko
jedno zdjęcie z sekwencji (zdjęcie kluczowe).
• Po naciśnięciu przycisku l, gdy jest wyświetlane zdjęcie
kluczowe danej sekwencji zdjęć, usunięte zostaną wszystkie
0004.JPG
15/11/2019 15:30
zdjęcia w sekwencji.
• Aby usunąć pojedyncze zdjęcia w sekwencji, należy nacisnąć
przycisk k w celu wyświetlenia poszczególnych zdjęć, a następnie nacisnąć przycisk l.
C
1/5
Usuwanie zapisanego zdjęcia w trybie fotografowania
Aby usunąć ostatnie wykonane zdjęcie w trybie fotografowania, naciśnij przycisk l.
Operacje podstawowe — fotografowanie i odtwarzanie
11
Inne funkcje
Wybór trybu fotografowania
Obracając pokrętło trybu pracy, można wybrać żądany tryb
fotografowania przez ustawienie odpowiadającego mu
symbolu w pozycji wskazywanej przez znacznik na
korpusie aparatu.
• Tryb A (automatyczny)
Wybierz ten tryb, aby fotografować w różnych
warunkach fotografowania.
• Tryby y, B, j, e, o, d (programy tematyczne)
Wyboru jednego z programów tematycznych można dokonać na podstawie warunków
fotografowania. Pozwala on na robienie zdjęć z ustawieniami odpowiednimi dla danych
warunków.
- y: naciśnij przycisk d i wybierz program tematyczny.
- B (automatycz.wyb.prog.) Podczas kadrowania zdjęcia aparat rozpoznaje warunki
fotografowania i umożliwia wykonywanie zdjęć za pomocą ustawienia, które jest
najlepiej dostosowane do danych warunków.
- j (krajobraz nocny): ten tryb służy do wykonywania nocnych zdjęć krajobrazu.
- e (portret nocny): tryb odpowiedni do portretów wykonywanych wieczorem oraz w
nocy ze scenerią w tle.
- o (zdjęcia pod światło): ten tryb służy do fotografowania obiektów pod światło.
- d (sport): ten tryb służy do fotografowania wydarzeń sportowych.
• Tryb s (kreatywny)
Aparat zapisuje w jednym ujęciu cztery obrazy z efektami i jeden bez nich.
• Tryb F (Portret inteligentny)
Podczas fotografowania funkcja retuszu upiększającego pozwala poprawić wygląd
twarzy, zaś funkcje wyzwalania uśmiechem i serii autoportretów ułatwiają wykonywanie
zdjęć.
• Tryb M (Pokaz krótkich filmów)
Aparat tworzy krótki film o długości do 30 sekund (e 1080/30p lub S 1080/25p),
nagrywając i automatycznie łącząc wiele klipów filmowych, które trwają po kilka sekund.
C
Wyświetlenie pomocy
Opisy funkcji wyświetlają się podczas zmieniania trybu fotografowania lub podczas wyświetlania
ekranu ustawień.
Wciśnięcie do połowy spustu migawki pozwala na szybkie włączenie trybu fotografowania. Opisy
można wyświetlić lub ukryć za pomocą ustawienia Wyświetlenie pomocy opcji Ustaw.
monitora w menu ustawień (A14).
12
Inne funkcje
Ustawianie trybu lampy błyskowej,
Samowyzwalacz, Tryb makro i kompensacji
ekspozycji
Po wyświetleniu ekranu fotografowania można nacisnąć przyciski H (m) J (n) I (p)
K (o) wybieraka wielofunkcyjnego, aby ustawić opisane poniżej funkcje.
1
2
4
3
1
Tryb lampy błyskowej
Gdy lampa błyskowa jest podniesiona, można dostosować jej tryb do warunków
fotografowania.
Po wybraniu opcji m (błysk wypełniający) lampa błyskowa włącza się każdorazowo.
2
Samowyzwalacz
Aparat zwalnia migawkę, gdy upłynie ustawiona liczba sekund po naciśnięciu spustu
migawki.
3
Tryb makro
Tryb makro służy do fotografowania obiektów z bliska.
4
• Suwak ustawień
W trybie fotografowania A (automatyczny) można regulować ustawienia jasności
(kompensacja ekspozycji), żywości, odcienia oraz funkcji Active D-Lighting.
• Kompensacja ekspozycji
W trybie fotografowania innym niż A (automatyczny) można regulować ustawienia
jasności (kompensacja ekspozycji).
Dostępność funkcji jest uzależniona od trybów fotografowania.
Inne funkcje
13
Obsługa menu
Naciskając przycisk d (menu), można wyświetlić ekran menu pozwalający zmienić
ustawienia aparatu.
• Zawartość menu zależy od stanu aparatu (fotografowanie/odtwarzanie).
• Pozycje menu są podzielone na kategorie zgodnie z ikonami umieszczonymi po lewej
stronie ekranu.
Podczas fotografowania
Podczas odtwarzania
Menu odtwarzania
Menu fotografowania
Tryb obrazu
Zaznacz do wysłania
Balans bieli
Szybki retusz
Zdjęcia seryjne
D-Lighting
Czułość ISO
Korekcja ef. czerw. oczu
Tryb pól AF
Retusz upiększający
Tryb AF
Pokaz slajdów
Kategorie menu
•
•
•
•
1
2
A Menu fotografowania
D Menu filmowania
J Menu sieci
z Menu ustawień
Kategorie menu
1
•
•
•
•
N Menu trybu odtwarzania
G Menu odtwarzania2
J Menu sieci
z Menu ustawień
Zestaw dostępnych ikon zależy od trybu fotografowania.
Zestaw dostępnych ikon zależy od trybu odtwarzania.
1
Naciśnij przycisk
d (menu), aby
wyświetlić ekran menu.
Tryb obrazu
Balans bieli
Zdjęcia seryjne
Czułość ISO
Tryb pól AF
Tryb AF
2
Naciśnij przycisk wybieraka
wielofunkcyjnego J, aby przejść
do wyboru kategorii menu.
Menu fotografowania
Tryb obrazu
Balans bieli
Zdjęcia seryjne
Czułość ISO
Tryb pól AF
Tryb AF
14
Inne funkcje
3
Naciśnij przycisk HI, aby
zmienić kategorie menu.
Ustawienia
Strefa czasowa i data
Ustaw. monitora
Datownik
Samowyzw.: po wyzwol.
Redukcja drgań - zdjęcia
Wspomaganie AF
4
Naciśnij przycisk k, aby
potwierdzić kategorię menu.
• Zostaną wyświetlone pozycje
odpowiadające wybranej kategorii menu.
Strefa czasowa i data
Ustaw. monitora
Datownik
Samowyzw.: po wyzwol.
Redukcja drgań - zdjęcia
Wspomaganie AF
5
Naciśnij przycisk HI, aby
wybrać opcję menu, a następnie
naciśnij przycisk k, aby
potwierdzić wybór.
• Niektórych opcji nie można ustawić
zależnie od bieżącego trybu
fotografowania lub stanu aparatu.
6
Naciśnij przycisk HI, aby
wybrać ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk k, aby
potwierdzić wybór.
• Po zakończeniu korzystania z menu
naciśnij przycisk d.
• Podczas wyświetlania menu można wrócić
do trybu fotografowania, naciskając spust
migawki lub przycisk b (e nagrywania filmu).
C
Strefa czasowa i data
Ustaw. monitora
Datownik
Samowyzw.: po wyzwol.
Redukcja drgań - zdjęcia
Wspomaganie AF
Datownik
Data
Data i czas
Wyłączone
Aby zmienić ustawienia trybu lampy błyskowej, samowyzwalacza, trybu
makro i kompensacji ekspozycji
Po wyświetleniu ekranu trybu fotografowania wybierak wielofunkcyjny HIJK pozwala zmienić
takie ustawienia, jak tryb lampy błyskowej lub samowyzwalacz (A13).
Inne funkcje
15
Jeśli wystąpił problem
Rozwiązywanie problemów
Jeśli aparat nie działa zgodnie z oczekiwaniami, przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą
lub autoryzowanym serwisem firmy Nikon należy zapoznać się z listą typowych problemów.
• Problem może rozwiązać jednokrotne wyłączenie aparatu.
• Jeśli brakuje interesującego Cię wpisu, zajrzyj do sekcji „Jeśli wystąpił problem” w
Dokumentacja aparatu (Aii) lub na lokalnej stronie internetowej firmy Nikon.
Problem
A
Przyczyna/rozwiązanie
Aparat jest
włączony, ale nie
reaguje.
• Poczekaj na zakończenie zapisywania danych.
• Jeśli problem się utrzymuje, wyłącz aparat.
Jeśli aparat nie wyłącza się, wyjmij akumulator lub
akumulatory i włóż je ponownie, a jeśli używasz zasilacza
sieciowego, odłącz i ponownie podłącz zasilacz sieciowy.
Zwróć uwagę, że mimo tego, iż aktualnie zapisywane dane
zostaną utracone, wyjęcie lub odłączenie źródła zasilania nie
ma wpływu na dane, które już zostały zapisane.
–
Nie można włączyć
aparatu.
Akumulator jest wyczerpany.
3, 4,
21
9
Aparat wyłącza się
bez ostrzeżenia.
• Aparat wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania
energii (funkcja autowyłączanie).
• Aparat i akumulator może nie działać prawidłowo w niskich
temperaturach.
• Wnętrze aparatu lub bateria rozgrzała się do wysokiej
temperatury. Wyłącz aparat i poczekaj, aż ostygnie,
a następnie spróbuj włączyć go ponownie.
Brak obrazu na
monitorze.
• Aparat jest wyłączony.
• Akumulator jest wyczerpany.
• Aparat wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania
energii (funkcja autowyłączanie).
• Aparat jest podłączony do telewizora lub komputera.
• Trwa fotografowanie w trybie Wielokr. ekspozycja Jasno.
5
7
9
Aparat się
nagrzewa.
16
Aparat może się nagrzać w przypadku użytkowania go przez
dłuższy czas np. do nagrywania filmów lub pracy w otoczeniu o
wysokiej temperaturze. Nie jest to usterka.
Jeśli wystąpił problem
21
–
–
–
–
Informacje techniczne
Uwagi
Uwagi dla klientów w Europie
OSTRZEŻENIE: ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI, JEŚLI AKUMULATOR/BATERIĘ
ZASTĄPI SIĘ NIEWŁAŚCIWYM TYPEM.
Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają
selektywnej zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednich
punktach zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać z odpadami z
gospodarstw domowych.
• Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby naturalne i
zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska
naturalnego, które mogłyby być spowodowane nieodpowiednim usuwaniem odpadów.
• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz
zajmującym się utylizacją odpadów.
ZUŻYTY AKUMULATOR/ZUŻYTĄ BATERIĘ NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z
INSTRUKCJĄ.
Ten symbol umieszczony na akumulatorze/baterii wskazuje, że akumulator/
bateria jest objęty/objęta oddzielnym systemem zbiórki odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
• Wszelkie akumulatory/baterie, niezależnie od tego, czy są oznaczone tym
symbolem, czy też nie, są przeznaczone do zbiórki selektywnej w
odpowiednich punktach zbiórki odpadów. Nie należy ich wyrzucać razem z odpadami z
gospodarstw domowych.
• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz
zajmującym się utylizacją odpadów.
Informacje techniczne
17
Uwagi dotyczące funkcji komunikacji
bezprzewodowej
Ograniczenia dotyczące urządzeń bezprzewodowych
Nadajnik-odbiornik bezprzewodowy będący elementem tego produktu jest zgodny z
regulacjami dotyczącymi transmisji bezprzewodowej w kraju jego sprzedaży i nie jest
przeznaczony do użytku w innych krajach (produkty zakupione w UE lub EFTA mogą być
użytkowane wszędzie w obrębie UE i EFTA). Firma Nikon nie odpowiada za ich użytkowanie
w innych krajach. Użytkownicy, którzy nie mają pewności co do oryginalnego kraju
sprzedaży, powinni skonsultować się z lokalnym centrum obsługi firmy Nikon lub
autoryzowanym serwisem firmy Nikon. Ograniczenie to odnosi się tylko do transmisji
bezprzewodowej i nie ma zastosowania do innych form użytkowania produktu.
Zabezpieczenia
Mimo że jedną z zalet niniejszego produktu jest możliwość nawiązania z nim połączenia
bezprzewodowego przez inne urządzenia będące w jego zasięgu w celu wymiany danych,
to w przypadku braku zabezpieczeń mogą nastąpić poniższe sytuacje:
• Kradzież danych: inne osoby mogą przechwycić dane przesyłane bezprzewodowo w
celu kradzieży identyfikatorów użytkownika, haseł i innych informacji osobistych.
• Nieupoważniony dostęp: nieupoważnieni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sieci i
zmodyfikować dane lub wykonać inne szkodliwe czynności. Należy pamiętać, że ze
względu na architekturę sieci bezprzewodowej przeprowadzenie wyspecjalizowanych
ataków może umożliwić nieupoważniony dostęp, nawet w przypadku korzystania z
zabezpieczeń. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za wycieki danych lub
informacji podczas przesyłania danych.
• Nie wolno korzystać z sieci bez pozwolenia, nawet jeśli takie sieci wyświetlają się na
smartfonie czy tablecie. W przeciwnym razie takie postępowanie może zostać uznane za
nieupoważniony dostęp. Z sieci można korzystać tylko po uzyskaniu pozwolenia.
Oświadczenie dotyczące zarządzania danymi osobowymi
• Dane użytkownika zapisane i skonfigurowane w tym produkcie, w tym ustawienia
połączenia bezprzewodowego z siecią LAN i inne dane osobowe, są narażone na zmiany
i utratę wskutek błędu obsługi, oddziaływań elektrostatycznych, wypadku, awarii, napraw
lub innych czynności eksploatacyjnych. Należy zawsze przechowywać kopie ważnych
danych. Firma Nikon nie odpowiada za żadne szkody bezpośrednie lub pośrednie ani za
utratę zysków wskutek zmiany lub utraty treści, których nie można przypisać firmie Nikon.
• Przed wyrzuceniem tego produktu lub przekazaniem go innemu właścicielowi należy
przeprowadzić operację Resetuj wszystko w menu ustawień (A14), aby usunąć
wszystkie dane użytkownika zapisane i skonfigurowane w tym produkcie, w tym
ustawienia połączenia bezprzewodowego z siecią LAN i inne dane osobowe.
• Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane
nieupoważnionym użytkowaniem niniejszego produktu przez osoby trzecie w
przypadku zgubienia lub utraty produktu.
18
Informacje techniczne
Ostrzeżenia dotyczące eksportowania niniejszego produktu lub jego użytkowania
za granicą
Niniejszy produkt podlega regulacjom eksportowym (EAR) Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Zezwolenie rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki nie jest wymagane w przypadku
eksportowania niniejszego produktu do krajów innych niż kraje wymienione poniżej, które
w momencie publikacji niniejszego dokumentu były objęte embargiem lub specjalnymi
ograniczeniami: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria (lista może się zmieniać).
Uwaga dla klientów w Europie
Deklaracja zgodności (Europa)
Niniejszym firma Nikon Corporation oświadcza, że urządzenie radiowe typu COOLPIX B600
jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1811.pdf.
• Maksymalna moc wyjściowa:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,1 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 2,12 dBm (EIRP)
• Częstotliwość robocza:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (kanały 1–11)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
Informacje techniczne
19
Właściwe postępowanie z produktem
Podczas użytkowania i przechowywania urządzenia należy przestrzegać zaleceń oraz
ostrzeżeń podanych poniżej oraz w części „Zasady bezpieczeństwa” (Avii–x).
Aparat
Nie dotykaj aparatu ze zbyt dużą siłą
Aparat może wadliwie działać po silnym wstrząsie lub po poddaniu go drganiom. Ponadto,
obsługując obiektyw, nie należy go dotykać ani używać nadmiernej siły.
Chronić przed wodą i wilgocią
Duża wilgotność powietrza lub przeniknięcie wody do wnętrza aparatu może spowodować jego
uszkodzenie.
Unikaj nagłych zmian temperatury
Nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia i wychodzenia z ogrzewanego budynku w
chłodny dzień, mogą powodować skraplanie pary wodnej wewnątrz urządzenia. Aby zapobiec
skraplaniu, włóż aparat do futerału lub plastikowej torby przed narażeniem go na nagłe zmiany
temperatury.
Unikaj silnych pól magnetycznych
Nie używaj ani nie przechowuj aparatu w pobliżu sprzętu generującego silne promieniowanie
elektromagnetyczne oraz wytwarzającego pole magnetyczne. Może to spowodować utratę danych
lub uszkodzenie aparatu.
Nie kieruj obiektywu przez dłuższy czas na silne źródła światła
Podczas użytkowania i przechowywania aparatu należy unikać kierowania obiektywu przez dłuższy
czas w stronę słońca lub innego silnego źródła światła. Intensywne światło może spowodować
pogorszenie jakości matrycy, dając na zdjęciach efekt w postaci białego rozmazania obrazu.
Wyłącz aparat przed wyjęciem akumulatora lub karty pamięci albo
odłączeniem zasilacza
Nie należy wyjmować akumulatora z aparatu, gdy jest on włączony albo trwa zapisywanie lub
usuwanie zdjęć. Wymuszone wyłączenie zasilania w takiej sytuacji może spowodować utratę
danych lub uszkodzenie karty pamięci bądź obwodów wewnętrznych aparatu.
20
Informacje techniczne
Uwagi dotyczące monitora
• Monitory i wizjery elektroniczne są wytwarzane z niezwykle wysoką dokładnością. Działa co
najmniej 99,99% pikseli, a nie więcej niż 0,01% pikseli brakuje lub nie działa. Dlatego, mimo że te
wyświetlacze mogą zawierać piksele, które świecą zawsze (na biało, czerwono, niebiesko lub
zielono) lub nigdy nie świecą (są czarne), nie oznacza to usterki i nie ma wpływu na zdjęcia
rejestrowane urządzeniem.
• Zdjęcia na monitorze mogą być trudno widoczne w jasnym świetle.
• Nie dotykaj monitora ze zbyt dużą siłą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub awarię. W
razie stłuczenia monitora należy zachować szczególną ostrożność. Pozwoli to uniknąć zranienia
kawałkami potłuczonego szkła oraz uniemożliwi ciekłemu kryształowi z monitora wejście w
kontakt ze skórą oraz przedostanie się tej substancji do oczu lub ust.
Akumulator
Środki ostrożności dotyczące stosowania
• Należy pamiętać, że podczas korzystania z aparatu akumulator może się nagrzewać.
• Nie należy używać akumulatora, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C lub wzrośnie
powyżej 40°C, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
• Jeśli wystąpią niestandardowe sytuacje, np. z akumulatora wydostaje się dym, dziwny zapach lub
jest on nadmiernie gorący, należy natychmiast wyłączyć aparat i skontaktować się ze sprzedawcą
lub autoryzowanym przedstawicielem serwisu Nikon.
• Akumulator wyjęty z aparatu lub opcjonalnej ładowarki należy włożyć do plastikowej torebki, itp.
w celu odizolowania.
Ładowanie akumulatora
Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany i wymienić lub
naładować go, jeżeli jest to konieczne.
• Przed użyciem naładuj akumulator w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.
• Wysoka temperatura akumulatora może uniemożliwić prawidłowe jego ładowanie lub
uniemożliwić jego całkowite naładowanie oraz obniżyć wydajność akumulatora. Należy
pamiętać, że podczas korzystania z aparatu akumulator może się nagrzewać; w takiej sytuacji
przed naładowaniem akumulatora trzeba poczekać, aż ostygnie.
Jeśli akumulator włożony do aparatu będzie ładowany za pomocą ładowarki lub komputera przy
temperaturze otoczenia poniżej 0°C lub powyżej 50°C, pojemność akumulatora może spaść.
• Nie należy kontynuować ładowania, jeśli akumulator jest w pełni naładowany, gdyż może to
skrócić czas jego pracy.
• Temperatura akumulatora może wzrosnąć podczas ładowania. Nie jest to jednak usterka.
Zapasowe akumulatory
Podczas fotografowania ważnych uroczystości należy, jeśli jest to możliwe, mieć przy sobie
dodatkowy w pełni naładowany akumulator.
Używanie akumulatora przy niskiej temperaturze
W zimne dni pojemność akumulatorów zwykle spada. Próba włączenia aparatu przy rozładowanym
akumulatorze i niskiej temperaturze może zakończyć się niepowodzeniem. W ciepłym miejscu należy
mieć przygotowane zapasowe baterie/akumulatory, aby w razie potrzeby włożyć je do aparatu. Zimne
akumulatory mogą odzyskać część energii po ich ogrzaniu.
Informacje techniczne
21
Styki akumulatora
Zanieczyszczenie styków akumulatora może uniemożliwić poprawne działanie aparatu.
W przypadku zanieczyszczenia styków akumulatora, przed użyciem należy je wytrzeć czystą, suchą
ściereczką.
Ładowanie rozładowanego akumulatora
Włączanie lub wyłączanie aparatu, gdy akumulator jest rozładowany, może skrócić czas działania
akumulatora. Rozładowany akumulator naładuj przed użyciem.
Przechowywanie akumulatora
• Akumulator, który nie będzie używany należy zawsze wyjmować z aparatu lub opcjonalnej
ładowarki. Z włożonego akumulatora jest pobierana minimalna ilość prądu, nawet jeśli aparat nie
jest używany. Może to spowodować wyczerpanie akumulatora i utratę możliwości
funkcjonowania.
• Zaleca się ładowanie używanego akumulatora w ciągu sześciu miesięcy. Przechowując
akumulator przez długi czas, należy naładować go co najmniej raz na sześć miesięcy i używać
aparatu do czasu, gdy wskaźnik stanu baterii będzie B, nim zostanie odłożony do
przechowywania.
• W celu odizolowania akumulator należy włożyć do plastikowej torebki, itp. i przechowywać go w
chłodnym miejscu. Akumulator należy przechowywać w suchym miejscu o temperaturze otoczenia
wynoszącej od 15°C do 25°C. Nie przechowywać akumulatora w miejscach podatnych na wysokie
lub bardzo niskie temperatury.
Czas działania akumulatora
Znaczne skrócenie czasu, przez jaki akumulator utrzymuje prawidłowy stan naładowania podczas
eksploatacji w temperaturze pokojowej, oznacza konieczność jego wymiany. Należy kupić nowy
akumulator.
Recykling zużytych akumulatorów
Oddawać akumulatory do recyklingu zgodnie z przepisami krajowymi, pamiętając o zaizolowaniu
ich styków taśmą przed oddaniem.
Ładowarka sieciowa
• Ładowarka sieciowa EH-73P jest przeznaczona wyłącznie do użytku z kompatybilnymi
urządzeniami. Nie należy jej używać z innymi typami lub modelami urządzeń.
• Nie używaj kabla USB innego niż UC-E21. Użycie kabla USB innego niż UC-E21 może
spowodować przegrzanie, pożar lub porażenie prądem.
• W żadnych okolicznościach nie wolno używać ładowarki lub zasilacza sieciowego innego modelu
lub innej marki niż ładowarka sieciowa EH-73P. Nie wolno też używać dostępnych na rynku
przejściówek USB-AC ani ładowarek do telefonów komórkowych. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może doprowadzić do przegrzania lub uszkodzenia aparatu.
• Ładowarka EH-73P działa z gniazdkami zasilającymi prądem przemiennym o napięciu 100–240 V
i częstotliwości 50/60 Hz. W przypadku używania w innych krajach należy w razie potrzeby użyć
adaptera wtyczki (dostępnego w sprzedaży). Więcej informacji o przejściówkach można uzyskać
w biurze podróży.
• Symbole na tym produkcie mają następujące znaczenie:
D Prąd zmienny, E Prąd stały, F Urządzenie klasy II (konstrukcja produktu jest podwójnie
izolowana).
22
Informacje techniczne
Czyszczenie i przechowywanie
Czyszczenie
Nie używać alkoholu, rozcieńczalników lub innych lotnych substancji chemicznych.
Obiektyw
Należy unikać dotykania szklanych elementów palcami. Kurz i pyłki należy usuwać
gruszką (jest to niewielkie urządzenie z gumowym zbiornikiem, którego
naciśnięcie powoduje wytworzenie strumienia powietrza). Aby usunąć ślady
palców lub inne zaplamienia, których nie można usunąć gruszką, należy wytrzeć
obiektyw miękką szmatką, wykonując ruch spiralny od środka obiektywu w
kierunku jego brzegów. Jeśli ta czynność nie przyniesie oczekiwanego efektu,
należy przetrzeć obiektyw szmatką zwilżoną dostępnym w sklepach środkiem do
czyszczenia soczewek.
Monitor
Kurz i pyłki należy usuwać gruszką. Aby usunąć ślady palców lub inne zaplamienia,
monitor należy wytrzeć miękką, suchą szmatką, nie naciskając go przy tym.
Korpus
Gruszką należy usunąć kurz, zanieczyszczenia lub piasek, a następnie delikatnie
wytrzeć korpus miękką, suchą szmatką. Po zakończeniu użytkowania aparatu na
plaży lub w innych miejscach, w których może być narażony na działanie piasku
lub pyłu, należy usunąć piasek, pył lub sól szmatką delikatnie zwilżoną czystą wodą,
a następnie dokładnie wysuszyć aparat. Należy pamiętać, że zanieczyszczenia
w aparacie mogą spowodować uszkodzenia, których naprawa nie jest
objęta gwarancją.
Przechowywanie
Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator. Aby
zapobiec narastaniu pleśni, aparat należy co najmniej raz na miesiąc wyjąć z miejsca, w
którym jest przechowywany.
Następnie należy go włączyć, zwolnić kilka razy migawkę, po czym ponownie schować. Nie
należy przechowywać aparatu w miejscach, które:
• mają nieodpowiednią wentylację lub w których wilgotność wynosi ponad 60%;
• są narażone na działanie temperatury powyżej 50°C lub poniżej –10°C,
• sąsiadują z urządzeniami wytwarzającymi silne pole elektromagnetyczne, np.
odbiornikami telewizyjnymi lub radiowymi.
Informacje o środkach ostrożności dotyczących przechowywania akumulatora znajdują się
w części „Akumulator” (A21) w rozdziale „Właściwe postępowanie z produktem” (A20).
Informacje techniczne
23
Kompatybilne karty pamięci
Aparat obsługuje karty pamięci SD, SDHC i SDXC.
• Do nagrywania filmów zalecane są karty pamięci SD o klasie szybkości 6 (Video Speed
Class V6) lub szybsze. W przypadku używania kart pamięci o niższej klasie szybkości
nagrywanie filmu może zostać nieoczekiwanie zatrzymane.
• W przypadku korzystania z czytnika kart upewnij się, że jest on zgodny z używaną kartą
pamięci.
• Informacje o funkcjach, sposobie działania i ograniczeniach użytkowania można uzyskać
u producenta.
Informacje dotyczące znaków towarowych
• Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Znak słowny oraz logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Bluetooth SIG, Inc., a każde wykorzystanie tych znaków przez firmę Nikon Corporation
podlega licencji.
• Apple®, App Store®, logo Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch®, i iBooks
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Android, Google Play oraz logotyp Google Play są znakami towarowymi Google LLC.
Robot Android został odtworzony lub zmodyfikowany na podstawie projektu
utworzonego i udostępnionego przez Google. Jego wykorzystanie jest zgodne z
warunkami opisanymi w Licencji Creative Commons 3.0 – Uznanie autorstwa.
• iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco
Systems, Inc. w USA i/lub innych krajach, a jego użycie podlega warunkom licencji.
• Adobe, logo Adobe, Acrobat i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
• Logo SDXC, SDHC i SD są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
• PictBridge jest znakiem towarowym.
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC.
24
Informacje techniczne
• Wi-Fi oraz logo Wi-Fi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
• Wszelkie inne nazwy handlowe wymienione w tej instrukcji lub w innych dokumentach
dołączonych do tego produktu firmy Nikon stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone
znaki towarowe odpowiednich podmiotów.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Produkt ten objęty jest licencją w ramach AVC Patent Portfolio License na osobiste i
niekomercyjne wykorzystywanie przez użytkownika w celu (i) kodowania obrazu wideo
zgodnie ze standardem AVC (obraz wideo AVC) i/lub (ii) dekodowania obrazu wideo AVC,
który został zakodowany przez użytkownika na potrzeby osobiste i niekomercyjne i/lub
został uzyskany od dostawcy obrazu wideo, który posiada licencję umożliwiającą
udostępnianie obrazu wideo AVC. Licencja nie obejmuje żadnych innych zastosowań.
Dodatkowych informacji udziela MPEG LA, L.L.C.
Patrz http://www.mpegla.com.
Licencja FreeType (FreeType2)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Licencja MIT License (HarfBuzz)
Części tego oprogramowania są objęte prawami autorskimi © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje techniczne
25
26
Informacje techniczne
Informacje techniczne
27
Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi
serwisowe firmy Nikon świadczone w Europie
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zakup produktu firmy Nikon. W przypadku gdyby produkt ten
wymagał usług gwarancyjnych, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u
którego został zakupiony, lub z autoryzowanym serwisem znajdującym się na
terenie sprzedaży firmy Nikon Europe B.V. (np. Europa/Rosja/inne). Szczegółowe
informacje podane są na stronie:
https://www.europe-nikon.com/support
Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem
serwisowym zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcjami obsługi w celu
uniknięcia zbędnych niedogodności.
Gwarancja na zakupiony sprzęt firmy Nikon obejmuje wszelkie wady
produkcyjne i jest ważna przez jeden rok od daty zakupu. Jeśli w ciągu tego
okresu produkt okaże się wadliwy wskutek zastosowania niewłaściwych
materiałów lub nienależytego wykonania, autoryzowany serwis na terenie
sprzedaży firmy Nikon Europe B.V. dokona naprawy produktu na warunkach
opisanych poniżej, nie pobierając opłat za części ani za robociznę. Firma Nikon
zastrzega sobie prawo do wymiany lub naprawy produktu (według własnego
uznania).
1. Aby skorzystać z usług gwarancyjnych świadczonych w ramach niniejszej
gwarancji muszą Państwo przedłożyć razem z produktem wypełnioną kartę
gwarancyjną oraz oryginał faktury lub paragonu, w których uwzględnione
będą takie informacje, jak data zakupu, typ produktu oraz nazwa sprzedawcy.
Firma Nikon zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia nieodpłatnych
usług gwarancyjnych w przypadku nieotrzymania dokumentów
wymienionych powyżej lub gdy zawarte w nich informacje okażą się
niekompletne lub nieczytelne.
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
• niezbędnych czynności konserwacyjnych lub wymiany części na skutek
zwykłego zużycia;
• modyfikacji związanych z uaktualnieniem produktu wykraczającymi poza
jego zwykłe przeznaczenie opisane w instrukcjach obsługi, wykonanych
bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon;
• kosztów oraz ryzyka dotyczącego transportu bezpośrednio lub pośrednio
związanego z gwarancją dotyczącą produktów;
28
Informacje techniczne
• wszelkich uszkodzeń powstałych wskutek modyfikacji dokonanych w
produkcie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nikon, mających na celu
dostosowanie produktu do standardów technicznych obowiązujących w
krajach innych niż te, dla których produkt został oryginalnie opracowany i
wyprodukowany.
3. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku:
• uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem produktu, w tym w
szczególności wynikających z używania produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub niestosowania się do instrukcji dotyczącej korzystania
z produktu i jego konserwacji, bądź związanych z instalacją lub używaniem
produktu niezgodnie z normami dotyczącymi bezpieczeństwa
obowiązującymi w kraju użytkowania;
• uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków lub zdarzeń losowych, w tym
w szczególności szkód spowodowanych przez wyładowania
atmosferyczne, wodę, ogień, niewłaściwe używanie lub zaniedbanie;
• zmiany, zniszczenia lub usunięcia nazwy modelu lub numeru seryjnego
produktu;
• uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub modyfikacji wykonanych
przez nieautoryzowane punkty serwisowe lub osoby;
• uszkodzeń systemu, do którego produkt został włączony lub z którym jest
używany.
4. Niniejsza gwarancja na usługi serwisowe nie wpływa na prawa konsumenta,
jakie przysługują Państwu na mocy obowiązującego prawa krajowego, ani na
Państwa prawo do dochodzenia roszczeń od sprzedawcy wynikające z
zawartej umowy sprzedaży.
Uwaga: Spis wszystkich autoryzowanych serwisów firmy Nikon można znaleźć
online pod adresem https://www.europe-nikon.com/service/.
Informacje techniczne
29
Wszelkie powielanie niniejszej instrukcji, w całości lub w części
(poza krótkimi cytatami w recenzjach lub omówieniach), jest
zabronione, jeżeli nie uzyskano pisemnego zezwolenia firmy
NIKON CORPORATION.
CT9A02(1K)
2019
6MQ0241K-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising