Nikon | FTZ | Nikon FTZ Zgodne obiektywy z mocowaniem F

Nikon FTZ Zgodne obiektywy z mocowaniem F
SB9B03(1K)/ 7MMA131K-03
Adapter do mocowania FTZ
Zgodne obiektywy z mocowaniem F
Pl
Obsługiwane funkcje
2
Poniższa tabela przedstawia podsumowanie funkcji dostępnych
w połączeniu z obiektywami NIKKOR z mocowaniem F podłączonych
do aparatów wyposażonych w mocowanie Z przy pomocy adaptera do
mocowania FTZ.
Zgodne obiektywy
3
W tym rozdziale znajduje się lista obiektywów, których można używać
w połączeniu z adapterem do mocowania FTZ, a także opis sposobu
rozpoznawania różnych typów obiektywów.
Korzystanie z obiektywów NIKKOR z mocowaniem F
W tym rozdziale znajduje się lista ograniczeń i środków ostrożności
mających zastosowanie podczas korzystania z obiektywów NIKKOR
z mocowaniem F w połączeniu z adapterem do mocowania FTZ.
1
7
Obsługiwane funkcje
Obsługiwane funkcje są oznaczone symbolami zaznaczenia (z),
a nieobsługiwane funkcje są oznaczone myślnikami (—).
Obiektyw
Tryb Tryb ustawiania ostrości Tryb fotografowania
MF (ze
Tryb pomiaru
wskaźnikiem
ekspozycji
ustawianie
(L, M, N,
ostrości)
t)
AF
MF b, P, S
A, M
Z procesorem
Autofokus
Bez procesora
Z procesorem
Ręczne ustawianie ostrości
AF-S typu G, E i D; AF-P
typu G i E; AF-I typu D
z
z
z
z
z
z
AF typu G i D
—
z
z
z
z
z
Inne obiektywy AF
—
—
z
z
z
z
Z serii PC-E NIKKOR, PC
NIKKOR 19 mm f/4E ED
—
—
z
z
z
z
PC Micro 85 mm f/2,8D
—
—
z
—
z*
z
Obiektywy AI-P
—
—
z
z
z
z
Obiektywy AI- NIKKOR,
zmodyfikowane
—
obiektywy AI-NIKKOR lub
obiektywy Nikon z serii E
—
z
—
z
z
* Tylko tryb M.
2
Zgodne obiektywy
Adaptera do mocowania FTZ można używać w połączeniu
z następującymi obiektywami:
• AF-S typu G, E i D; AF-P typu G i E; AF-I typu D
• AF typu G i D
• Inne obiektywy AF
• Z serii PC-E NIKKOR, PC NIKKOR 19 mm f/4E ED
• PC Micro 85 mm f/2,8D
• Obiektywy AI-P
• Obiektywy AI- NIKKOR, zmodyfikowane obiektywy AI-NIKKOR lub
obiektywy Nikon z serii E
Rozpoznawanie obiektywów
❚❚ AF-S typu G, E i D; AF-P typu G i E; AF-I typu D
Przedstawiony jest obiektyw AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4G.
AF-S, AF-P lub AF-I
G, E lub D
3
❚❚ AF typu G i D
Przedstawiony jest obiektyw AI AF Nikkor 50 mm f/1,4D.
AF
G lub D
❚❚ Inne obiektywy AF
Przedstawiony jest obiektyw AI AF Nikkor 50 mm f/1,4S.
AF
Brak oznaczenia literą
G, E lub D
4
❚❚ Z serii PC-E NIKKOR, PC NIKKOR 19 mm f/4E ED
•
•
•
•
PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED
PC-E Micro NIKKOR 45 mm f/2,8D ED
PC-E Micro NIKKOR 85 mm f/2,8D
PC NIKKOR 19 mm f/4E ED
❚❚ PC Micro 85 mm f/2,8D
• PC Micro-Nikkor 85 mm f/2,8D
❚❚ Obiektywy AI-P
• AI Nikkor 45 mm f/2,8P
• AI Nikkor 500 mm f/4P IF-ED
• AI Zoom-Nikkor 1200–1700 mm f/5,6–8P IF-ED
5
❚❚ Obiektywy AI- NIKKOR, zmodyfikowane obiektywy AI-NIKKOR lub obiektywy
Nikon z serii E
Przedstawiony jest obiektyw AI Nikkor 50 mm f/1,4S.
Prowadnica sprzężenia
światłomierza
Obiektywy AI- NIKKOR, zmodyfikowane obiektywy AI-NIKKOR oraz
obiektywy Nikon z serii E są wyposażone w prowadnicę sprzężenia
światłomierza umieszczoną na pierścieniu przysłony. Obiektywy te nie
są wyposażone w styki procesora, a ich oznaczenia nie rozpoczynają się
od „AF”.
D Obiektywy z procesorem a obiektywy bez procesora
Obiektywy z procesorem są wyposażone w styki procesora.
Styki procesora
Obiektyw z procesorem
Obiektyw bez procesora
W przypadku korzystania z obiektywu bez procesora, wprowadź ogniskową
i otwór względny za pomocą opcji Dane obiektywu bez CPU w menu
ustawień aparatu.
6
Korzystanie z obiektywów NIKKOR
z mocowaniem F
W tym rozdziale znajduje się lista ograniczeń i środków ostrożności
mających zastosowanie podczas korzystania z obiektywów NIKKOR
z mocowaniem F w połączeniu z adapterem do mocowania FTZ.
Zalecamy również zapoznanie się z instrukcją obsługi adaptera do
mocowania oraz rozdziałem „Obsługiwane funkcje” niniejszej instrukcji.
Elementy wspólne dla wszystkich obiektywów NIKKOR
z mocowaniem F
Następujące ograniczenia i środki ostrożności mają zastosowanie do
wszystkich obiektywów z mocowaniem F:
• Jeśli obiektyw jest wyposażony w pierścień przysłony, wybierz
najmniejszą wartość przysłony (najwyższą liczbę przysłony) przed
podłączeniem obiektywu do adaptera do mocowania.
• Podłączenie obiektywu DX powoduje automatyczne wybranie
obszaru zdjęcia DX oraz wyłączenie opcji Wzorzec do usuwania
kurzu w menu ustawień aparatu.
• Filmy zarejestrowane, gdy do aparatu Z 6 podłączony jest obiektyw
DX i dla Rozmiar klatki/liczba klatek w menu nagrywania filmów
jest wybrane ustawienie 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p lub
1920 × 1080 (spowolnienie), zostaną nagrane z następującymi
rozmiarami i liczbami klatek:
- 1920 × 1080; 120p: 1920 × 1080; 60p
- 1920 × 1080; 100p: 1920 × 1080; 50p
- 1920 × 1080; 30p ×4 (spowolnienie): 1920 × 1080; 30p
- 1920 × 1080; 25p ×4 (spowolnienie): 1920 × 1080; 25p
- 1920 × 1080; 24p ×5 (spowolnienie): 1920 × 1080; 24p
• Opcja ustawienia osobistego f2 (Osobisty przydział sterowania) >
Przycisk Fn obiektywu w menu aparatu ma zastosowanie do
przycisku funkcji ustawiania ostrości obiektywu. W przypadku
obiektywów wyposażonych w wybierak funkcji ustawiania ostrości,
opcja wybrana aparatem ma zastosowanie tylko wtedy, gdy AF-L jest
wybrane wybierakiem funkcji ustawiania ostrości.
7
• Opcji Fotografow. z przesun. Ostrości w menu fotografowania
aparatu można używać w połączeniu z obiektywami AF-S i AF-P. Obraz
warstwowy dla funkcji przesunięcia ostrości nie jest rejestrowany.
• Opcje Korekcja winietowania i Automat. korekcja dystorsji
w menu nagrywania filmów nie działają.
• Krawędzie zdjęć zrobionych z funkcją Automat. korekcja dystorsji
włączoną w menu fotografowania mogą zostać ucięte w celu
zredukowania dystorsji. Zrób zdjęcie próbne i obejrzyj rezultaty na
ekranie.
• Obiektyw lub adapter do mocowania mogą emitować dźwięki
podczas fotografowania lub filmowania albo włączania lub
wyłączania aparatu.
• Przekaźnik bezprzewodowy WT-7 nie może być podłączony do
mocowania statywu aparatu, gdy używany jest adapter do
mocowania FTZ. Włóż przekaźnik WT-7 do dołączonego do niego
futerału i zamocuj go do paska lub statywu.
• Opcja wybrana dla ustawienia osobistego g4 (Szybkość AF) ma
zastosowanie wyłącznie do obiektywów AF-P oraz obiektywów
wymienionych poniżej. Wszystkie pozostałe obiektywy ustawiają
ostrość z maksymalną szybkością.
- AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5E ED
- AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4E ED VR
- AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II
- AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR
- AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–6,3G ED VR
- AF-S NIKKOR 20 mm f/1,8G ED
- AF-S NIKKOR 24 mm f/1,8G ED
- AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8E ED VR
- AF-S NIKKOR 28 mm f/1,4E ED
- AF-S NIKKOR 35 mm f/1,8G ED
- AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6G ED VR II
- AF-S NIKKOR 58 mm f/1,4G
- AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8E FL ED VR
- AF-S NIKKOR 105 mm f/1,4E ED
- AF-S NIKKOR 180–400 mm f/4E TC1,4 FL ED VR
8
-
AF-S NIKKOR 200–500 mm f/5,6E ED VR
AF-S NIKKOR 300 mm f/4E PF ED VR
AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8E FL ED VR
AF-S NIKKOR 500 mm f/4E FL ED VR
AF-S NIKKOR 500 mm f/5,6E PF ED VR
AF-S NIKKOR 600 mm f/4E FL ED VR
A Redukcja drgań
Funkcja redukcji drgań obiektywów VR łączy się z redukcją drgań w aparacie
w celu ograniczenia poruszenia zdjęć spowodowanego ruchem aparatu w osi
pochylania, osi odchylania i osi wzdłużnej. Opcja wybrana włącznikiem
redukcji drgań obiektywu ma pierwszeństwo przed opcją wybraną aparatem.
Redukcji drań w aparacie można również używać z obiektywami bez
procesora, jeśli ogniskowa została podana za pomocą opcji Dane obiektywu
bez CPU w menu ustawień aparatu. Zwróć uwagę, że w zależności od
obiektywu, redukcja drań w aparacie może spowodować spadek natężenia
oświetlenia peryferyjnego lub w inny sposób nie zapewniać oczekiwanych
rezultatów.
9
Elementy mające zastosowanie do określonych typów
obiektywów
Ograniczenia i środki ostrożności wymienione w tym rozdziale mają
zastosowanie jedynie do określonych typów obiektywów.
❚❚ AF-S typu G, E i D; AF-P typu G i E; AF-I typu D
Wskaźnik ustawienia ostrości może nie działać zgodnie
z oczekiwaniami i zastosowanie precyzyjnej korekty autofokusa może
być konieczne w celu uzyskania oczekiwanych rezultatów w przypadku
niektórych obiektywów. Poza tym, autofokus, w zależności od
warunków fotografowania, może nie dawać oczekiwanych rezultatów
w połączeniu z następującymi obiektywami. Uruchamiaj autofokus
ponownie, aż ostrość zostanie ustawiona na obiekt albo ustaw ostrość
ręcznie.
• AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55–200 mm f/4–5,6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR
Położenie ostrości dla obiektywów AF-P może ulec zmianie, jeśli
wyłączy się aparat i włączy go ponownie po ustawieniu ostrości.
❚❚ Inne obiektywy AF
Opcje Korekcja winietowania oraz Automat. korekcja dystorsji
w menu fotografowania nie mają wpływu na obiektywy AF, które nie są
obiektywami typu G, E lub D.
❚❚ Z serii PC-E NIKKOR, PC NIKKOR 19 mm f/4E ED
Opcje Korekcja winietowania oraz Automat. korekcja dystorsji
w menu fotografowania nie mają wpływu na te obiektywy.
10
❚❚ PC Micro 85 mm f/2,8D
Obiektywu PC Micro Nikkor 85 mm f/2,8D można używać tylko w trybie
M. Przed zrobieniem zdjęcia dostosuj przysłonę i sprawdź ekspozycję.
Co więcej, opcje Korekcja winietowania oraz Automat. korekcja
dystorsji w menu fotografowania nie mają wpływu na te obiektywy.
❚❚ Obiektywy AI-P
Opcje Korekcja winietowania oraz Automat. korekcja dystorsji
w menu fotografowania nie mają wpływu na te obiektywy. Poza tym,
użycie kompensacji ekspozycji może być konieczne w celu uzyskania
żądanej ekspozycji w połączeniu z następującymi obiektywami:
• AI Nikkor 500 mm f/4P IF-ED
• AI Zoom-Nikkor 1200–1700 mm f/5,6–8P IF-ED
❚❚ Obiektywy AI- NIKKOR, zmodyfikowane obiektywy AI-NIKKOR lub obiektywy
Nikon z serii E
Tych obiektywów można używać tylko w trybach A i M. Koniecznie
wprowadź ogniskową i otwór względny za pomocą opcji Dane
obiektywu bez CPU w menu ustawień aparatu przed użyciem
obiektywu. Poza tym, opcje Korekcja winietowania i Automat.
korekcja dystorsji w menu fotografowania oraz opcje dla
Kompensacja dyfrakcji w menu fotografowania i w menu nagrywania
filmów nie mają wpływu na te obiektywy.
11
D Telekonwertery AF-S/AF-I
Telekonwerterów AF-S/AF-I można używać w połączeniu z następującymi
obiektywami:
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8E FL ED VR
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8D IF-ED 1
• AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED 2
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–500 mm f/5,6E ED VR
• AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8G ED VR II
• AF-S VR Nikkor 300 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S Nikkor 300 mm f/2,8D IF-ED II 1
• AF-S Nikkor 300 mm f/2,8D IF-ED 1
• AF-I Nikkor 300 mm f/2,8D IF-ED 1
• AF-S NIKKOR 300 mm f/4E PF ED VR
• AF-S Nikkor 300 mm f/4D IF-ED 1
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8E FL ED VR
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8G ED VR
• AF-S Nikkor 400 mm f/2,8D IF-ED II 1
• AF-S Nikkor 400 mm f/2,8D IF-ED 1
• AF-I Nikkor 400 mm f/2,8D IF-ED 1
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4E FL ED VR
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
• AF-S Nikkor 500 mm f/4D IF-ED II 1
• AF-S Nikkor 500 mm f/4D IF-ED 1
• AF-I Nikkor 500 mm f/4D IF-ED 1
• AF-S NIKKOR 500 mm f/5,6E PF ED VR
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4E FL ED VR
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR
• AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED II 1
12
• AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED 1
• AF-I Nikkor 600 mm f/4D IF-ED 1
• AF-S NIKKOR 800 mm f/5,6E FL ED VR
1 Nie można używać w połączeniu z TC-14E III.
2 Brak obsługi autofokusa.
W zależności od typu używanego obiektywu i telekonwertera, aparat może
potrzebować więcej czasu, aby ustawić ostrość i może nie być w stanie ustawić
ostrości na obiekty ciemne lub o niskim kontraście.
Telekonwerter AF-S TC800-1,25E ED jest dołączany wyłącznie do obiektywów
AF-S NIKKOR 800 mm f/5,6E FL ED VR i nie jest sprzedawany oddzielnie.
D Korzystanie z diody wspomagającej AF w połączeniu z obiektywami z mocowaniem F
Niektóre obiektywy mogą zasłaniać światło diody wspomagającej AF.
Obiektywy pozwalające na korzystanie z diody wspomagającej AF podczas
stosowania autofokusa są wymienione poniżej wraz z zakresami odległości,
z jakich można ich używać. Na czas korzystania z diody wspomagającej AF
zdejmuj osłony przeciwsłoneczne.
Obiektywy, które obsługują autofokus w odległości 0,5-3 m:
• AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5E ED
• AF-P DX NIKKOR 10–20 mm f/4,5–5,6G VR
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR
• AF-S NIKKOR 24 mm f/1,8G ED
• AF-S NIKKOR 28 mm f/1,8G
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,8G ED
• AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G
• AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2,8G
• AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4G
• AF-S NIKKOR 50 mm f/1,8G
• AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5G ED VR
13
Obiektywy, które obsługują autofokus w odległości 1-3 m:
• AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4E ED VR
• AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–6,3G ED VR
• AF-S NIKKOR 20 mm f/1,8G ED
• AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4G ED
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED
• AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3,5–4,5G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28 mm f/1,4E ED
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4G
• AF-S NIKKOR 58 mm f/1,4G
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,4G
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,8G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED
Obiektywy, które obsługują autofokus w odległości 1,5-3 m:
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8E ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–200 mm f/4–5,6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 mm f/4,5–5,6G IF-ED
• AF-P NIKKOR 70–300 mm f/4,5–5,6E ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR
Obiektywy, które obsługują autofokus w odległości 2-3 m:
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8E FL ED VR
• AF-S NIKKOR 105 mm f/1,4E ED
14
D Niezgodne obiektywy i akcesoria
Następujących obiektywów i akcesoriów nie można używać w połączeniu
z adapterem do mocowania FTZ. Próba podłączenia dowolnego z tych
urządzeń na siłę może spowodować uszkodzenie adaptera lub obiektywu.
Indywidualne zróżnicowanie może spowodować, że obiektywy inne niż
podane poniżej będą niezgodne. Nie używaj siły, jeśli podczas podłączania
obiektywu napotkasz na opór.
• Obiektywy inne niż AI
• PC 35 mm f/2,8 (o numerach
• IX-NIKKOR
seryjnych 851001–906200)
• Telekonwerter TC-16A AF
• PC 35 mm f/3,5 (starego typu)
• Obiektywy wymagające pierścienia • Reflex 1000 mm f/6,3 (starego typu)
do ustawiania ostrości AU-1
• Obiektywy NIKKOR-H Auto 2,8 cm
(400 mm f/4,5; 600 mm f/5,6;
f/3,5 (28 mm f/3,5) o numerach
800 mm f/8; 1200 mm f/11)
seryjnych poniżej 362000
• Obiektyw typu „rybie oko” (6 mm
• Obiektywy NIKKOR-S Auto 3,5 cm
f/5,6; 7,5 mm f/5,6; 8 mm f/8; OP
f/2,8 (35 mm f/2,8) o numerach
10 mm f/5,6)
seryjnych poniżej 928000
• 2,1 cm f/4
• NIKKOR-S Auto 5 cm f/2 (50 mm f/2)
• Pierścień pośredni K2
• Obiektywy NIKKOR-Q Auto 13,5 cm
• 180–600 mm f/8 ED (o numerach
f/3,5 (135 mm f/3,5) o numerach
seryjnych 174041–174180)
seryjnych poniżej 753000
• 360–1200 mm f/11 ED (o numerach • Micro NIKKOR 5,5 cm f/3,5
seryjnych 174031–174127)
• Medyczny NIKKOR Auto 200 mm
• 200–600 mm f/9,5 (o numerach
f/5,6
seryjnych 280001–300490)
• Automatyczny teleobiektyw NIKKOR
• Obiektywy AF do aparatu F3AF (AF
z zoomem 85–250 mm f/4–4,5
80 mm f/2,8; AF 200 mm f/3,5 ED;
• Automatyczny teleobiektyw NIKKOR
telekonwerter TC-16 AF)
z zoomem 200–600 mm f/9,5–10,5
• PC 28 mm f/4 (o numerze seryjnym
180900 lub wcześniejszym)
15
© 2018 Nikon Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising