Nikon | D3400 | Nikon D3400 Manualul utilizatorului

Nikon D3400 Manualul utilizatorului
Nikon D3400
APARAT FOTO DIGITAL
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe
părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie
făcând citarea critică în articole sau recenzii).
Manualul utilizatorului
(cu garanţie)
AMA16616
Imprimat în Europa
Ro
SB6E01(Y5)
6MB360Y5-01
• Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a folosi aparatul
foto.
• Pentru a vă asigura că folosiţi aparatul foto în mod
corespunzător, aveţi grijă să citiţi capitolul „Pentru
siguranţa dumneavoastră” (de la pagina xi).
• După ce aţi citit acest manual, păstraţi-l într-un loc uşor
accesibil pentru a-l putea consulta pe viitor.
Ro
Imaginile dumneavoastră. Lumea.
Conectate
Bine aţi venit la SnapBridge—noua familie de servicii oferită de Nikon
pentru a vă îmbogăţi experienţa în domeniul imaginilor. SnapBridge
înlătură bariera dintre aparatul dumneavoastră foto şi dispozitivul
dumneavoastră inteligent compatibil, prin intermediul unei combinaţii
între tehnologia Bluetooth® low energy (BLE–Bluetooth cu consum scăzut
de energie) şi o aplicaţie dedicată. Poveştile pe care le surprindeţi cu
aparatul foto şi obiectivele dumneavoastră Nikon sunt tranferate automat
pe dispozitiv pe măsură ce sunt realizate. Acestea pot chiar fi încărcate
fără efort în serviciile de stocare în cloud, permiţându-vă accesul la ele de
pe toate dispozitivele. Vă puteţi împărtăşi emoţiile când şi unde doriţi.
Descărcaţi aplicaţia SnapBridge pentru a începe!
Profitaţi de avantajele variate descărcând acum
aplicaţia SnapBridge pe dispozitivul
dumneavoastră inteligent. Prin câţiva paşi
simpli această aplicaţie vă conectează
aparatele foto Nikon la un iPhone®, iPad® şi/sau
iPod touch® sau la dispozitivele inteligente
compatibile care rulează sistemul de operare
Android™. SnapBridge este disponibil gratuit
din Apple App Store®, de pe Google Play™ și
de pe următorul site:
http://snapbridge.nikon.com
Pentru cele mai recente informații cu privire la SnapBridge, vizitați site-ul
Nikon pentru zona dumneavoastră (0 xix).
D3400 Model Name: N1510
Experienţa captivantă în domeniul imaginilor pe care o oferă
SnapBridge…
Transferul automat al fotografiilor de pe aparatul foto
pe dispozitivul inteligent, graţie conexiunii stabile
între cele două dispozitive, face ca distribuirea
fotografiilor online să fie mai uşoară ca oricând
Încărcarea fotografiilor şi a miniaturilor imaginilor în
serviciul cloud NIKON IMAGE SPACE
O gamă de servicii care vă îmbogăţesc viaţa în domeniul
prelucrării imaginilor, inclusiv:
• imprimarea pe fotografii a două informaţii
despre sursă (de exemplu, drepturi de autor,
comentarii, text şi sigle);
• actualizarea automată a informaţiilor
aparatului foto privind data şi ora şi a
informaţiilor privind locul;
• recepţionarea de actualizări firmware pentru
aparatul foto.
i
Pentru un ghid complet privind utilizarea aparatului dumneavoastră
foto, consultaţi Manualul de referinţă (0 vi). Pentru a obţine
randamentul maxim de la aparatul dumneavoastră foto, vă rugăm să
citiţi cu atenţie acest Manual al utilizatorului şi să îl păstraţi într-un loc
unde va putea fi citit de toţi cei care utilizează produsul.
Simboluri şi convenţii
Pentru a vă fi mai uşor să găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie, sunt utilizate
următoarele simboluri şi convenţii:
D
Această pictogramă indică precauţiile; informaţii care trebuie citite înainte
de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.
A
Această pictogramă indică notele; informaţii care trebuie citite înainte de
a utiliza aparatul foto.
0 Această pictogramă indică referinţele la alte pagini din acest manual.
Elementele din meniu, opţiunile şi mesajele afişate pe monitorul aparatului foto
sunt afişate în caractere bold.
Setările aparatului foto
Explicaţiile din acest manual presupun că se folosesc setările implicite.
Asistenţă pentru utilizatori Nikon
Vizitaţi site-ul de mai jos pentru a înregistra aparatul dvs. foto şi a fi la curent cu cele
mai noi informaţii despre produse. Veţi găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ)
şi ne veţi putea contacta pentru asistenţă tehnică.
http://www.europe-nikon.com/support
A Pentru siguranţa dumneavoastră
Înainte de a utiliza aparatul foto pentru prima dată, citiţi instrucţiunile de
siguranţă din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (0 xi–xiv).
ii
Conţinutul ambalajului
Verificaţi ca toate articolele enumerate aici să fie livrate cu aparatul foto.
Vizor din cauciuc DK-25
(este atașat la aparatul foto)
Capac corp BF-1B
Aparat foto D3400
Acumulator Li-ion EN-EL14a (cu capac
terminal)
Încărcător acumulator MH-24
(adaptorul pentru priză este furnizat în
ţările sau regiunile în care este necesar;
forma depinde de ţara de achiziţie)
Curea AN-DC3
Manualul utilizatorului (această
broşură)
Garanţie (tipărită pe coperta spate a
acestui manual)
Cumpărătorii kit-ului cu obiectiv trebuie să se asigure că pachetul
conţine şi un obiectiv. Cardurile de memorie sunt comercializate separat
(0 84). Aparatele foto achiziţionate în Japonia afişează meniuri şi
mesaje numai în engleză şi japoneză; nu sunt acceptate alte limbi. Ne
cerem scuze pentru orice neplăcere care ar putea fi cauzată de acest
lucru.
iii
Ghid de start rapid
Parcurgeţi aceşti paşi pentru un start rapid cu D3400.
1 Ataşaţi cureaua aparatului foto (0 10).
Ataşaţi cureaua aşa cum este arătat. Repetaţi pentru cea de-a doua
buclă.
2 Încărcaţi acumulatorul (0 10).
3 Introduceţi acumulatorul şi cardul de memorie (0 12).
4 Ataşaţi un obiectiv (0 15).
5 Porniţi aparatul foto (0 17).
iv
6 Alegeţi o limbă şi setaţi ceasul aparatului foto (0 17).
După ce alegeţi o limbă, vi se va solicita să conectaţi aparatul foto şi
dispozitivul inteligent. Pentru a ieşi fără a vă conecta, apăsaţi butonul
G. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta ceasul.
7 Încadraţi fotografia (0 27).
8 Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate (0 30).
9 Fotografiaţi (0 31).
v
Manualul de referinţă
Pentru mai multe informaţii privind utilizarea aparatului dumneavoastră
foto Nikon, descărcaţi o copie în format pdf a Manualului de referinţă al
aparatului foto de pe site-urile enumerate mai jos. Manualul de referinţă
poate fi vizualizat folosind Adobe Reader.
1 Lansaţi un navigator internet pe computerul dumneavoastră şi
deschideţi site-ul pentru descărcarea manualului Nikon la adresa
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Navigaţi la pagina pentru produsul dorit şi descărcaţi manualul.
A Software-ul ViewNX-i şi Capture NX-D
Utilizaţi ViewNX-i pentru a regla fin fotografiile sau pentru a copia imagini pe un
computer pentru a le vizualiza. ViewNX-i este disponibil pentru descărcare de pe
următorul site:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Utilizaţi Capture NX-D pentru a regla fin fotografiile care au fost copiate pe
computer şi pentru a converti imaginile NEF (RAW) în alte formate. Capture NX-D
este disponibil pentru descărcare de pe:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
De asemenea, puteți vizita acest site pentru cele mai recente informaţii despre
software-urile Nikon, inclusiv despre cerinţele de sistem.
vi
Cuprins
Conţinutul ambalajului............................................................................ iii
Pentru siguranţa dumneavoastră.......................................................... xi
Note ............................................................................................................ xv
Bluetooth................................................................................................... xx
Introducere
1
Familiarizarea cu aparatul foto ............................................................... 1
Corpul aparatului foto......................................................................................... 1
Vizorul ....................................................................................................................... 4
Selectorul de moduri ........................................................................................... 5
Butonul I (E/#) ................................................................................................... 6
Afişajul informaţiilor ............................................................................................ 7
Primii paşi
Ataşarea curelei aparatului foto ...................................................................
Încărcarea acumulatorului..............................................................................
Introducerea acumulatorului şi a unui card de memorie....................
Ataşarea unui obiectiv .....................................................................................
Setarea aparatului foto ....................................................................................
Obţineţi o imagine clară în vizor ..................................................................
Nivelul acumulatorului şi numărul de expuneri rămase......................
10
10
10
12
15
17
25
26
vii
Noțiuni de bază privind fotografierea și redarea
27
Moduri de fotografiere simple (i şi j) .............................................. 27
Vizualizarea fotografiilor.................................................................................. 35
Ştergerea fotografiilor nedorite .................................................................... 37
Înregistrarea filmelor .............................................................................. 38
Vizualizarea filmelor .......................................................................................... 42
Ştergerea filmelor nedorite............................................................................. 44
Mod ghid
45
Ghidul ........................................................................................................ 45
Meniuri mod ghid............................................................................................... 46
Utilizarea ghidului .............................................................................................. 49
Potrivirea setărilor cu subiectul sau situaţia (mod scenă)
51
k Portret ....................................................................................................... 51
l Peisaj.......................................................................................................... 51
p Copil........................................................................................................... 51
m Sport........................................................................................................... 52
n Close-up.................................................................................................... 52
o Portret de noapte.................................................................................. 52
viii
Efecte speciale
% Vedere nocturnă ...................................................................................
S Foarte intens...........................................................................................
T Artă pop ..................................................................................................
U Ilustraţie foto..........................................................................................
' Efect aparat foto jucărie .....................................................................
( Efect de miniaturizare.........................................................................
3 Culoare selectivă ..................................................................................
1 Siluetă .......................................................................................................
2 Cheie înaltă.............................................................................................
3 Cheie joasă..............................................................................................
Opţiuni disponibile în vizualizarea în timp real ......................................
Modurile P, S, A şi M
Mod P (mod automat program) ...................................................................
Mod S (mod automat prioritate de timp) .................................................
Mod A (mod automat prioritate de diafragmă)......................................
Mod M (manual).................................................................................................
Compensare expunere ....................................................................................
Meniuri aparat foto
53
53
54
54
54
54
54
54
55
55
55
56
62
63
63
64
65
67
69
Opţiuni meniu........................................................................................... 70
Utilizarea meniurilor aparatului foto .......................................................... 73
ViewNX-i
76
Instalarea ViewNX-i ................................................................................. 76
Utilizarea ViewNX-i .................................................................................. 77
Copierea fotografiilor pe computer............................................................ 77
ix
Note tehnice
80
Obiective compatibile ............................................................................ 80
Alte accesorii ............................................................................................ 82
Îngrijirea aparatului foto........................................................................ 85
Păstrare................................................................................................................... 85
Curăţarea ............................................................................................................... 85
Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Atenţionări ............. 86
Mesaje de eroare ..................................................................................... 90
Specificaţii................................................................................................. 94
Durata de funcţionare a acumulatorului .......................................... 110
Termeni de garanţie – Garanţie de service Nikon în Europa......... 113
x
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a preveni deteriorarea bunurilor sau rănirea dumneavoastră sau a celorlalţi, citiţi în
totalitate capitolul „Pentru siguranţa dumneavoastră” înainte de a folosi acest produs.
Păstraţi aceste instrucţiuni de siguranţă într-un loc în care vor putea fi citite de către toţi
cei care folosesc acest produs.
PERICOL: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă există un
risc ridicat de deces sau vătămare gravă.
AVERTIZARE: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă se
poate produce decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă se pot
produce vătămări sau daune materiale.
AVERTIZARE
• A nu se utiliza în timpul mersului sau al manevrării unui autovehicul.
Nerespectarea acestei precauții poate duce la accidente sau vătămări.
• A nu se demonta sau modifica acest produs. A nu se atinge componentele interne
care devin vizibile în urma căderii sau a unui alt accident.
Nerespectarea acestor precauţii poate duce la electrocutare sau vătămare.
• În cazul în care sesizaţi anomalii, cum ar fi faptul că produsul scoate fum, emite
căldură sau mirosuri neobişnuite, deconectaţi imediat acumulatorul sau sursa de
alimentare.
Continuarea operării ar putea provoca incendiu, arsuri sau alte vătămări.
• A se menţine uscat. A nu se manipula cu mâinile ude. A nu se manipula ştecărul cu
mâinile ude.
Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.
• Nu lăsaţi pielea în contact prelungit cu acest produs cât timp este pornit sau
conectat la priză.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri la temperatură scăzută.
• Nu folosiţi acest produs în prezenţa prafului sau a gazelor inflamabile, cum ar fi
propan, benzină sau aerosoli.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca explozie sau incendiu.
xi
• Nu priviţi soarele sau altă sursă de lumină puternică direct prin obiectiv sau prin
aparatul foto.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la afectarea vederii.
• Nu îndreptaţi bliţul sau dispozitivul de iluminare asistenţă AF către operatorul
unui autovehicul.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la accidente.
• A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului. În
plus, reţineţi că elementele componente de mici dimensiuni prezintă pericol de
sufocare. În cazul în care un copil înghite orice componentă a acestui produs, solicitaţi
imediat asistenţă medicală.
• Nu înnodaţi, înfăşuraţi sau răsuciţi curelele în jurul gâtului.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la accidente.
• Nu folosiţi acumulatori, încărcătoare sau adaptoare la reţeaua electrică care nu
sunt indicate în mod specific spre a fi folosite cu acest produs. Când se utilizează
acumulatori, încărcătoare şi adaptoare la reţeaua electrică indicate spre a fi
folosite cu acest produs:
- Nu deterioraţi, modificaţi, trageţi cu forţă sau îndoiţi firele şi cablurile, nu le
puneţi sub obiecte grele şi nu le expuneţi la căldură sau la flacără deschisă.
- Nu utilizaţi convertoare sau adaptoare de voiaj, concepute pentru a transforma
de la o tensiune la alta, sau cu invertoare de la c.c. la c.a.
Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.
• Nu manipulaţi ştecărul când produsul se încarcă sau când folosiţi adaptorul la
reţeaua electrică în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la electrocutare.
• Nu manipulaţi cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau
foarte scăzute.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau degerături.
ATENŢIE
• Nu lăsaţi obiectivul îndreptat spre soare sau alte surse puternice de lumină.
Lumina focalizată prin obiectiv ar putea provoca incendiu sau ar putea deteriora
componentele interne ale produsului. Când fotografiaţi subiecte cu fundal iluminat,
menţineţi soarele în afara cadrului. Lumina solară focalizată în aparatul foto atunci când
soarele este în apropierea cadrului ar putea provoca incendiu.
xii
• Opriţi produsul când utilizarea acestuia este interzisă. Dezactivaţi funcţiile fără fir
atunci când utilizarea echipamentelor fără fir este interzisă.
Emisiile de radiofrecvenţă ale acestui produs ar putea interfera echipamentele de la
bordul aeronavelor sau din spitale sau din alte unităţi medicale.
• Scoateţi acumulatorul şi deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică dacă produsul
nu va fi folosit o perioadă îndelungată.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.
• Nu atingeţi componentele mobile ale obiectivului sau alte componente mobile.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări.
• Nu declanşaţi bliţul în contact cu sau în imediata apropiere a pielii sau a altor
obiecte.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau incendiu.
• Nu lăsaţi produsul perioade îndelungate în locuri în care va fi expus la
temperaturi foarte mari, cum ar fi într-un automobil închis sau la lumina directă a
soarelui.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.
PERICOL (Acumulatori)
• Nu manipulaţi necorespunzător acumulatorii.
Nerespectarea următoarelor precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la
supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora:
- Folosiţi numai acumulatori aprobaţi pentru utilizarea în acest produs.
- Nu expuneţi acumulatorii la flacără deschisă sau la căldură în exces.
- Nu dezasamblaţi.
- Nu scurtcircuitaţi terminalele prin atingerea acestora de lănţişoare, agrafe de păr sau
alte obiecte din metal.
- Nu expuneţi acumulatorii sau produsele în care aceştia sunt introduşi la şocuri fizice
puternice.
• Nu încercaţi să reîncărcaţi acumulatori EN-EL14a folosind încărcătoare care nu
sunt destinate în mod specific acestui scop.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la
supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.
• Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu ochii, clătiţi cu multă apă curată şi
solicitaţi imediat asistenţă medicală.
Acţionarea cu întârziere ar putea cauza vătămări ale ochilor.
xiii
AVERTIZARE (Acumulatori)
• A nu se lăsa acumulatorii la îndemâna copiilor.
În cazul în care un copil înghite un acumulator, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
• Nu introduceţi acumulatorii în apă şi nu îi expuneţi la ploaie.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.
Dacă produsul se udă, uscaţi-l imediat cu un prosop sau un obiect similar.
• Încetaţi imediat folosirea în cazul în care observaţi orice modificări la
acumulatori, cum ar fi decolorare sau deformare. Opriţi încărcarea acumulatorilor
EN-EL14a dacă aceştia nu se încarcă în perioada de timp specificată.
Nerespectarea acestor precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la
supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.
• Înainte de a-l arunca, izolaţi terminalele acumulatorului cu bandă izolatoare.
Este posibil să se producă supraîncălzire, fisurare sau incendiu în cazul în care obiecte
metalice intră în contact cu terminalele. Reciclaţi sau aruncaţi acumulatorii în
conformitate cu reglementările locale.
• Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu pielea sau hainele unei persoane,
clătiţi imediat zona afectată cu multă apă curată.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza iritarea pielii.
xiv
Note
• Nicio parte din manualele incluse în
• Nikon nu se face responsabil pentru
pachetul acestui produs nu poate fi
niciun prejudiciu rezultat din utilizarea
reprodusă, transmisă mai departe,
acestui produs.
transcrisă, stocată pe un sistem mobil sau • Am depus toate eforturile pentru a ne
tradusă într-o altă limbă în nicio formă, în
asigura că informaţiile cuprinse în aceste
nicio circumstanţă, fără aprobarea
manuale sunt corecte şi complete şi am fi
prealabilă scrisă a Nikon.
recunoscători dacă aţi semnala erorile sau
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica
omisiunile reprezentantului Nikon din
oricând aspectul şi specificaţiile hardware zona dumneavoastră (adresa este
şi software descrise în aceste manuale fără furnizată separat).
vreun avertisment prealabil.
Avertismente pentru clienţii din Europa
ATENŢIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA/ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUITĂ/ÎNLOCUIT
CU UNA/UNUL DE TIP INCORECT. ARUNCAŢI BATERIILE/ACUMULATORII UZATE/UZAŢI
ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCŢIUNILE.
Acest simbol indică faptul că
echipamentele electrice şi
electronice trebuie colectate
separat.
Acest simbol de pe baterie/
acumulator indică faptul că
bateria/acumulatorul trebuie
colectată/colectat separat.
Următoarele vizează doar
utilizatorii din ţările europene:
• Acest produs este proiectat pentru
colectarea separată la un centru adecvat
de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu
deşeurile menajere.
• Colectarea separată şi reciclarea ajută la
conservarea resurselor naturale şi la
prevenirea consecinţelor negative asupra
sănătăţii umane şi mediului care ar putea
rezulta din cauza eliminării incorecte.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale
responsabile cu gestionarea deşeurilor.
Următoarele vizează doar
utilizatorii din ţările europene:
• Toate bateriile/toţi acumulatorii, fie că
sunt marcate/marcaţi cu acest simbol sau
nu, sunt proiectate/proectaţi pentru
colectarea separată la un centru adecvat
de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu
deşeurile menajere.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale
responsabile cu gestionarea deşeurilor.
xv
Notă privind interzicerea copierii şi reproducerii
Reţineţi că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul unui
scaner, aparat foto digital sau al altor dispozitive poate fi sancţionată prin lege.
• Elementele a căror copiere sau reproducere este
interzisă prin lege
Nu copiaţi sau nu reproduceţi bancnote
de hârtie, monede, elemente de
siguranţă, obligaţiuni guvernamentale,
obligaţiuni municipale, nici măcar dacă
acele copii sau reproduceri sunt
ştampilate ca „Mostre”.
• Precauţii legate de anumite copii şi reproduceri
Guvernul a emis atenţionări referitoare la
copierea şi reproducerea elementelor de
siguranţă emise de companii private
(acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valorice
etc.), permise pentru navetişti sau
cupoane cu excepţia cazurilor în care este
necesar un număr minim de exemplare
pentru a fi utilizate în scop de afaceri de
Copierea sau reproducerea bancnotelor,
către o companie. De asemenea, nu
monedelor sau elementelor de securitate
copiaţi şi nu reproduceţi paşapoartele
aflate în circulaţie într-un alt stat este
emise de guvern, atestate emise de
interzisă.
agenţii publice şi grupuri private, carduri
În lipsa unui acord prealabil al guvernului, de identificare şi tichete precum permise
şi bonuri de masă.
copierea sau reproducerea unor timbre
poştale sau cărţi poştale neutilizate emise
• Respectaţi notele referitoare la proprietatea
de guvern este interzisă.
intelectuală
În temeiul legii privind drepturile de autor,
Copierea sau reproducerea timbrelor
fotografiile sau înregistrările lucrărilor care
guvernamentale sau a altor documente
intră sub incidenţa drepturilor de autor,
oficiale stipulate prin lege este interzisă.
realizate cu aparatul foto, nu pot fi folosite
fără permisiunea deţinătorului drepturilor
de autor. Se aplică excepţii pentru
folosirea în scop personal însă reţineţi că
este posibil ca şi folosirea în scop personal
să fie restricţionată în cazul fotografiilor şi
înregistrărilor realizate la expoziţii şi
spectacole în direct.
xvi
Casarea dispozitivelor de stocare a datelor
Reţineţi că ştergerea imaginilor sau formatarea cardurilor de memorie sau a altor
dispozitive de stocare a datelor nu şterge definitiv datele de imagine originale. Fişierele
şterse pot fi uneori recuperate de pe dispozitivele de stocare aruncate utilizând software
disponibil pe piaţă, putând da ocazie utilizării rău voitoare a datelor personale sub formă
de imagini. Asigurarea caracterului privat al acestor date este responsabilitatea
utilizatorului.
Înainte de a arunca orice dispozitiv de stocare a datelor sau de a-l transfera în proprietatea
altei persoane, ştergeţi datele folosind un software comercial de ştergere sau formataţi
dispozitivul şi apoi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de
exemplu imagini cu cerul liber). Trebuie să se procedeze cu grijă pentru a se evita rănirea
când sunt distruse fizic dispozitivele de stocare a datelor.
Înainte de a arunca aparatul foto sau de a-l transfera în proprietatea altei persoane, ar
trebui să utilizaţi, de asemenea, opţiunea Resetare totală setări din meniul setare al
aparatului foto pentru a şterge orice informaţii personale referitoare la reţea.
AVC Patent Portfolio License
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT PE BAZA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PENTRU UTILIZAREA
PERSONALĂ, ÎN SCOPURI NELUCRATIVE DE CĂTRE UN CLIENT PENTRU (i) CODIFICAREA MATERIALELOR VIDEO
ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („AVC VIDEO”) ŞI/SAU (ii) DECODIFICAREA MATERIALELOR
VIDEO AVC CODIFICATE DE UN CLIENT ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ, FĂRĂ SCOP LUCRATIV
ŞI/SAU CARE A FOST OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR DE MATERIALE VIDEO LICENŢIAT PENTRU FURNIZAREA
MATERIALELOR VIDEO AVC. NICIO LICENŢĂ NU ESTE ACORDATĂ SAU IMPLICATĂ PENTRU ALTE UTILIZĂRI.
PUTEŢI BENEFICIA DE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, L.L.C. VIZITAŢI
http://www.mpegla.com.
xvii
Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon
Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ un ansamblu
complex de circuite electronice. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv
încărcătoarele, acumulatoarele, adaptoarele la rețeaua electrică şi accesoriile pentru bliţ)
atestate explicit de Nikon pentru utilizarea cu acest aparat foto digital sunt proiectate şi
verificate pentru a opera în limitele cerinţelor de funcţionare şi de siguranţă ale acestui
ansamblu de circuite electronice.
Utilizarea altor accesorii decât cele Nikon ar putea deteriora aparatul
foto şi poate anula garanţia Nikon. Utilizarea acumulatorilor Li-ion
furnizaţi de terţe părţi ce nu prezintă sigiliul holografic Nikon arătat în
dreapta ar putea împiedica funcţionarea normală a aparatului foto şi ar
putea provoca încălzirea excesivă, aprindere, fisurări sau scurgeri.
Pentru mai multe informaţii legate de accesoriile marca Nikon, contactaţi furnizorul
autorizat Nikon.
xviii
D Utilizaţi doar accesorii marca Nikon
Doar accesoriile marca Nikon aprobate de Nikon explicit pentru utilizarea cu
aparatul dumneavoastră foto digital Nikon sunt proiectate şi verificate să
funcţioneze în limitele cerinţelor operaţionale şi de siguranţă. UTILIZAREA ALTOR
ACCESORII DECÂT CELE ALE NIKON AR PUTEA DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA
GARANŢIA NIKON.
A Înainte de efectuarea fotografiilor importante
Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (precum nunţi sau înainte
de a pleca cu aparatul foto în excursie) efectuaţi o fotografie de probă pentru a
vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu se face responsabil
pentru niciun prejudiciu sau pierdere financiară rezultată din defectarea acestui
produs.
A Învăţarea continuă
Ca parte din angajamentul pentru „Învăţare continuă” pentru sprijin continuu şi
educare privind produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe
următoarele situri:
• Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste situri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii legate de
produs, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale
referitoare la imaginea şi fotografierea digitală. Informaţii suplimentare sunt
disponibile la reprezentanţa Nikon din zona dumneavoastră. Consultaţi
următorul URL pentru informaţii de contact: http://imaging.nikon.com/
xix
Bluetooth
Acest produs se află sub incidenţa reglementărilor Administraţiei pentru exporturi a
Statelor Unite ale Americii. Nu este necesară permisiunea guvernului Statelor Unite ale
Americii pentru exportul produsului în alte ţări cu excepţia următoarelor asupra cărora, la
momentul redactării acestui text, sunt instituite embargouri sau se se află sub control
special: Cuba, Iran, Coreea de Nord, Sudan şi Siria (această listă se poate modifica).
Este posibil ca utilizarea dispozitivelor fără fir să fie interzisă în unele ţări sau regiuni.
Contactaţi un reprezentant de service autorizat Nikon înainte de a utiliza funcţiile fără fir
ale acestui produs în afara ţării de achiziţie.
xx
Avertismente pentru clienţii din Europa
Prin prezenta, Nikon Corporation declară că tipul de echipamente radio
D3400 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la
următoarea adresă internet:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D3400.pdf.
Securitate
Deşi unul dintre beneficiile acestui produs este acela că permite celorlalţi să se conecteze
liber pentru a schimba date fără fir oriunde în raza de acţiune a acestuia, în cazul în care
funcţia de securitate nu este activată pot apărea următoarele:
• Furt de date: Terţi răuvoitori pot intercepta transmisiunile fără fir pentru a fura date de
identificare a utilizatorului, parole şi alte informaţii personale.
• Acces neautorizat: Utilizatori neautorizaţi pot obţine acces la reţea şi pot modifica date
sau efectua alte acţiuni răuvoitoare. Reţineţi că, datorită concepţiei reţelelor fără fir,
atacuri specializate pot permite accesul neautorizat chiar şi atunci când securitatea este
activată.
• Reţele nesecurizate: conectarea la reţele deschise poate avea ca rezultat accesul
neautorizat. Utilizaţi numai rețele sigure.
xxi
xxii
Introducere
Familiarizarea cu aparatul foto
Rezervaţi-vă un răgaz pentru a vă familiariza cu comenzile şi afişajele
aparatului foto. Ar putea fi util să puneţi un semn în dreptul acestei
secţiuni pentru a îl folosi ca referinţă pe măsură ce parcurgeţi restul
manualului.
Corpul aparatului foto
1
6
12
11
10
9
2
3
4
5
6
7
8
1 Buton înregistrare film ........................ 39
8 Selector de comandă
2 Comutator alimentare ....................18, 23
9 Selector moduri.........................................5
3 Buton de declanşare .......................30, 31 10 Buton A/L .......................................... 71
4 Buton E/N........................................65, 67 11 Cuplă accesorii (pentru unităţi de bliţ
opţionale)
5 Buton R (informaţii) ........................ 7, 26
12 Marcaj plan focal (E)
6 Bucle pentru cureaua
aparatului foto ...................................... 10
7 Difuzor
D Difuzorul
Nu amplasaţi difuzorul în imediata apropiere a dispozitivelor magnetice.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea afecta datele înregistrate pe
dispozitivele magnetice.
1
2
1
3
4
14
9
5
13
10
11
12
1 Dispozitiv iluminare asistenţă AF
Indicator luminos autodeclanşator
Lumină reducere ochi roşii
6
15
7
8
9 Receptor infraroşu pentru telecomanda
ML-L3....................................................... 84
10 Contacte CPU
2 Bliţ încorporat......................................... 33 11 Oglindă
3 Buton M/Y............................................. 62 12 Montură obiectiv ................................... 15
4 Microfon................................................... 41 13 Capac corp................................... iii, 15, 83
5 Capac conector
14 Conector USB .......................................... 77
6 Buton Fn ................................................... 71 15 Conector HDMI
7 Buton decuplare obiectiv .................... 16
8 Marcaj montură...................................... 15
D Închideţi capacul conectorului
Închideţi capacul conectorului când conectorii nu sunt utilizaţi. Corpurile străine
din conectori pot interfera cu transferul de date.
2
2
1
3
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
19
16
18
20
21
15
17
1 Vizor din cauciuc
13 Buton O .................................................... 37
2 Ocular vizor ......................................... 4, 25 14 Indicator luminos acces
card memorie ........................................ 31
3 Control ajustare dioptrii....................... 25
4 Buton K .................................................. 35 15 Zăvor capac locaş acumulator ......12, 13
5 Buton G............................................... 69 16 Capac locaş acumulator .................12, 13
6 Buton X..............................................33, 35 17 Buton I/E/#............................................6
7 Buton W/Q.......................................35, 73 18 Montură trepied
8 Buton P .......................................................9 19 Monitor.......................................... 7, 27, 35
9 Buton a ............................................27, 38 20 Zăvor acumulator ............................12, 13
10 Buton J (OK) ......................................... 73 21 Capac conector alimentare pentru
conectorul de alimentare opţional
11 Selector multiplu ................................... 73
12 Capac fantă card memorie ............12, 13
3
Vizorul
1 Puncte de focalizare.............................. 29
2 Indicator focalizare................................ 30
3 Indicator blocare expunere automată
(AE)
9 „k” (apare atunci când rămâne memorie
pentru mai mult de
1.000 de expuneri) ............................... 26
10 Indicator bliţ pregătit............................ 33
4 Timp de expunere ................................. 66 11 Indicator program flexibil
5 Diafragmă (număr f/) ............................ 66 12 Indicator expunere ................................ 66
Afişaj compensare expunere .............. 67
6 Indicator mod efecte speciale ............ 53
Telemetru electronic
7 Avertizare acumulator descărcat ....... 26 13 Indicator compensare bliţ.......................9
8 Număr de expuneri rămase................. 26 14 Indicator compensare expunere........ 67
Număr de fotografii rămase înainte de
15 Indicator sensibilitate ISO automat
ocuparea completă a memoriei
16 Indicator avertizare ............................... 90
tampon
Indicator înregistrare balans de alb
Valoare compensare expunere .......... 67
Valoare compensare bliţ
Sensibilitate ISO ........................................9
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
4
Selectorul de moduri
Aparatul foto oferă posibilitatea de a alege dintre următoarele moduri
de fotografiere şi modul g:
Modurile P, S, A şi M
• P—Mod automat program (0 62, 63)
• S—Mod automat prioritate de timp (0 62, 63)
• A—Mod automat prioritate de diafragmă (0 62, 64)
• M—Manual (0 62, 65)
Moduri efecte speciale (0 53)
Mod g (0 45)
Moduri automate
• i Automat (0 27)
• j Automat (fără bliţ) (0 27)
Moduri scenă
• k Portret (0 51)
• l Peisaj (0 51)
• p Copil (0 51)
• m Sport (0 52)
• n Close-up (0 52)
• o Portret de noapte (0 52)
5
Butonul I (E/#)
Pentru a alege modul în care este declanşat
obturatorul (modul de declanşare), apăsaţi
butonul I (E/#), apoi folosiţi selectorul
multiplu pentru a evidenţia opţiunea dorită şi
apăsaţi J.
Buton I (E/#)
Mod
8
I
J
E
"
#
6
Descriere
Cadru unic: aparatul foto face câte o fotografie de fiecare dată când
butonul de declanşare este apăsat.
Continuu: aparatul foto face fotografii cât timp butonul de declanşare este
apăsat.
Declanşare silenţioasă: ca şi în cazul cadrului unic, cu excepţia faptului că
zgomotul aparatului foto este redus.
Autodeclanşator: faceţi fotografii cu autodeclanşatorul. Temporizatorul
porneşte când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, iar
obturatorul se declanşează după aproximativ 10 secunde.
Telecom. cu întârziere (ML-L3): obturatorul se declanşează la 2 s după
apăsarea butonului de declanşare de pe telecomanda opţională ML-L3.
Telecom. cu răsp. rapid (ML-L3): obturatorul se declanşează la apăsarea
butonului de declanşare de pe telecomanda opţională ML-L3.
Afişajul informaţiilor
Vizualizarea setărilor: pentru a vizualiza afişajul
informaţiilor, apăsaţi butonul R.
Buton R
1 Mod fotografiere
i automat/
j automat (fără bliţ) ..................... 27
Moduri scenă ................................... 51
Mod efecte speciale ....................... 53
Modurile P, S, A şi M ........................ 62
2 Indicator conectare Eye-Fi................... 71
3 Indicator conectare Bluetooth............ 19
Mod avion................................................ 71
4 Indicator control vignetare.................. 70
5 Indicator înregistrare dată................... 71
6 Indicator reducere vibraţii ................... 70
7 Indicator control bliţ
Indicator compensare bliţ pentru
unităţi de bliţ opţionale
8 Mod declanşare.........................................6
9 Indicator „bip”......................................... 71
7
10 Diafragmă (număr f/) ............................ 66 16 Număr de expuneri rămase................. 26
Afişaj diafragmă ..................................... 66
Indicator înregistrare balans de alb
11 Timp de expunere ................................. 66 17 „k” (apare atunci când rămâne memorie
Afişaj timp de expunere ....................... 66
pentru mai mult de
1.000 de expuneri) ............................... 26
12 Indicator blocare expunere automată
18 Indicator expunere ................................ 66
(AE)
Indicator compensare expunere........ 67
13 Indicator mod zonă AF ............................9
Punct focalizare...................................... 29 19 Pictogramă ajutor .................................. 90
14 Indicator acumulator ............................ 26
15 Sensibilitate ISO ........................................9
Afişaj sensibilitate ISO
Indicator sensibilitate ISO automat
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
A Oprirea monitorului
Pentru a şterge informaţiile despre fotografiere de pe monitor, apăsaţi butonul
R sau apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. Monitorul se va opri automat
dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ 8 secunde (opţiunea
Temporiz. oprire automată din meniul setare poate fi folosită pentru a alege
cât timp monitorul rămâne pornit).
8
Modificarea setărilor: Pentru a modifica setările
din partea de jos a afişajului, apăsaţi butonul
P, apoi evidenţiaţi elemente utilizând
selectorul multiplu şi apăsaţi J pentru a
vedea opţiunile pentru elementul evidenţiat.
Puteţi modifica setările şi prin apăsarea
butonului P în timpul vizualizării în timp real.
1 Balans de alb
2 Dimensiune imagine
3 Calitate imagine
4 D-Lighting activ
5 Mod bliţ
6 Sensibilitate ISO
7 Compensare
expunere
Buton P
Reglaţi setările pentru diferite tipuri de iluminare.
Alegeţi o dimensiune pentru fotografiile noi.
Alegeţi un format de fişier şi un nivel de compresie.
Îmbunătăţeşte nivelul de detaliu din zonele
luminoase şi umbrite în condiţii de contrast înalt.
Alegeţi modul bliţ.
Controlaţi sensibilitatea aparatului foto la lumină.
Reglaţi expunerea faţă de valoarea măsurată de
aparatul foto, făcând întregul cadru mai luminos sau
mai întunecat.
Reglaţi nivelul bliţului.
8 Compensare bliţ
9 Setare Picture Control Opţiunile Picture Control determină modul în care
sunt procesate fotografiile noi. Alegeţi o opţiune
Picture Control în funcţie de tipul scenei sau de
scopul dumneavoastră creativ.
Alegeţi modul în care aparatul foto măsoară
10 Măsurare
expunerea.
Alegeţi modul de selectare a zonei de focalizare.
11 Mod zonă AF
12 Mod focalizare
Alegeţi modul în care aparatul foto focalizează.
9
Primii paşi
Ataşarea curelei aparatului foto
Ataşaţi bine cureaua la cele două bucle ale aparatului foto.
Încărcarea acumulatorului
Dacă este furnizat un adaptor pentru priză, ridicaţi ştecărul şi conectaţi
adaptorul pentru priză, aşa cum este arătat în stânga jos, asigurându-vă
că ştecărul este complet introdus. Introduceţi acumulatorul şi conectaţi
încărcătorul la priză. Un acumulator consumat se va încărca complet în
aproximativ o oră şi 50 de minute.
Acumulatorul se încarcă
Încărcare completă
D
În timpul încărcării
Nu mişcaţi încărcătorul şi nu atingeţi acumulatorul în timpul încărcării.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea, în cazuri foarte rare, avea ca rezultat
indicarea de către încărcător a finalizării încărcării când acumulatorul este numai
parţial încărcat. Scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul pentru a începe încărcarea
din nou.
10
D Încărcarea acumulatorului
Citiţi şi respectaţi avertizările şi precauţiile de la paginile xi–xiv şi 86–89 ale acestui
manual. Încărcaţi acumulatorul în spaţii interioare la temperaturi ambiante
cuprinse între 5 °C–35 °C. Nu folosiţi acumulatorul la temperaturi ambiante sub
0 °C sau peste 40 °C; nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la deteriorarea
acumulatorului sau i-ar putea afecta performanţele. Capacitatea se poate reduce
şi timpii de încărcare pot creşte la temperaturi ale acumulatorului cuprinse între
0 °C şi 15 °C şi între 45 °C şi 60 °C. Acumulatorul nu se va încărca dacă
temperatura este sub 0 °C sau peste 60 °C. Dacă indicatorul luminos CHARGE
clipeşte rapid (de aproximativ opt ori pe secundă) în timpul încărcării, asiguraţivă că temperatura este în intervalul corect şi apoi scoateţi din priză încărcătorul
şi scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul. Dacă problema persistă, încetaţi imediat
utilizarea şi duceţi acumulatorul şi încărcătorul la comerciantul de la care le-aţi
achiziţionat sau la un reprezentant de service autorizat Nikon.
Nu scurtcircuitaţi terminalele încărcătorului. Nerespectarea acestei precauţii
poate duce la supraîncălzirea şi deteriorarea încărcătorului.
Utilizaţi încărcătorul numai cu acumulatori compatibili. Scoateţi din priză atunci
când nu este utilizat.
11
Introducerea acumulatorului şi a unui card de
memorie
Înainte de a introduce sau de a scoate acumulatorul sau cardurile de
memorie, asiguraţi-vă că aţi trecut comutatorul de alimentare pe poziţia
OFF. Introduceţi acumulatorul aşa cum este arătat, folosind acumulatorul
pentru a menţine zăvorul portocaliu al acumulatorului apăsat într-o
parte. Zăvorul blochează acumulatorul pe poziţie când acumulatorul
este complet introdus.
Zăvor acumulator
Ţinând cardul de memorie în orientarea indicată, introduceţi-l până
când se fixează pe poziţie cu un clic.
A Acumulatorul ceasului
Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de o sursă de energie
independentă, reîncărcabilă, care se încarcă în funcţie de necesităţi atunci când
acumulatorul principal este instalat. Trei zile de încărcare vor alimenta ceasul
timp de aproximativ o lună. Dacă, atunci când aparatul foto este pornit, se
afişează un mesaj de avertizare care indică faptul că ceasul nu este setat,
acumulatorul ceasului este consumat şi ceasul a fost resetat. Setaţi ceasul la ora
şi data corecte.
12
❚❚ Scoaterea acumulatorului şi a cardurilor de memorie
Scoaterea acumulatorului
Pentru a scoate acumulatorul, opriţi aparatul
foto şi deschideţi capacul locaşului
acumulatorului. Apăsaţi zăvorul
acumulatorului în direcţia indicată de săgeată
pentru a elibera acumulatorul şi apoi scoateţi
acumulatorul cu mâna.
Scoaterea cardurilor de memorie
După ce v-aţi asigurat că indicatorul luminos
acces card memorie este stins, opriţi aparatul
foto, deschideţi capacul fantei cardului de
memorie şi apăsaţi cardul pentru a-l scoate
(q). Apoi cardul poate fi scos cu mâna (w).
A Formatarea cardurilor de memorie
Dacă este prima dată când cardul de memorie va fi
utilizat în aparatul foto sau dacă aţi formatat cardul
de memorie într-un alt dispozitiv, selectaţi
Formatare card memorie din meniul setare şi
urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a formata
cardul (0 71). Reţineţi că această operaţie şterge
permanent orice date care ar putea exista pe card.
Înainte de a continua, asiguraţi-vă că aţi copiat
toate fotografiile sau alte date pe care doriţi să le păstraţi pe un computer.
13
D Carduri de memorie
• Cardurile de memorie pot fi fierbinţi după utilizare. Procedaţi cu atenţia
cuvenită când scoateţi cardurile de memorie din aparatul foto.
• Nu scoateţi cardurile de memorie din aparatul foto, nu opriţi aparatul foto şi nu
scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare în timpul formatării sau în timp ce
datele sunt înregistrate, şterse sau copiate pe un computer. Nerespectarea
acestor precauţii s-ar putea solda cu pierderea datelor sau cu deteriorarea
aparatului foto sau a cardului.
• Nu atingeţi terminalele cardului cu degetele sau cu obiecte de metal.
• Nu îndoiţi, nu scăpaţi şi nu supuneţi la şocuri fizice puternice.
• Nu aplicaţi forţă pe carcasa cardului. Nerespectarea acestei precauţii ar putea
duce la deteriorarea cardului.
• Nu expuneţi la apă, căldură, niveluri mari de umiditate sau la lumina directă a
soarelui.
• Nu formataţi cardurile de memorie într-un computer.
14
Ataşarea unui obiectiv
Aveţi grijă să preveniţi infiltrarea prafului în aparatul foto atunci când
obiectivul sau capacul corpului este scos.
Scoateţi capacul
corpului aparatului
foto
Scoateţi capacul
posterior al obiectivului
Marcaj montură (aparat foto)
Aliniaţi marcajele
pentru montură
Marcaj montură (obiectiv)
Rotiţi obiectivul aşa cum este arătat până când se fixează pe poziţie cu un clic.
Asiguraţi-vă că aţi scos capacul obiectivului înainte de a face fotografii.
15
A Decuplarea obiectivului
Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când
scoateţi sau schimbaţi obiectivele. Pentru a scoate
obiectivul, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
decuplare a obiectivului (q) în timp ce răsuciţi
obiectivul în sensul acelor de ceasornic (w). După
scoaterea obiectivului, puneţi la loc capacele
obiectivului şi capacul corpului aparatului foto.
A Obiective cu butoane corp obiectiv retractabil
Înainte de a utiliza aparatul foto, deblocaţi şi extindeţi obiectivul. Ţinând apăsat
butonul corpului obiectivului retractabil (q), rotiţi inelul de zoom aşa cum este
arătat (w).
Buton corp obiectiv retractabil
Nu pot fi făcute fotografii atunci când obiectivul
este retras; în cazul în care este afişat un mesaj de
eroare ca urmare a faptului că aparatul foto a fost
pornit cu obiectivul retras, rotiţi inelul de zoom
până când mesajul dispare.
A Retragerea obiectivelor cu butoane corp obiectiv retractabil
Pentru a retrage obiectivul când aparatul foto nu
este utilizat, ţineţi apăsat butonul corpului
obiectivului retractabil (q) şi rotiţi inelul de zoom
la poziţia „L” (lock (blocare)) aşa cum este arătat
(w). Retrageţi obiectivul înainte de a-l scoate de pe
aparatul foto şi aveţi grijă să nu apăsaţi butonul
corpului obiectivului retractabil atunci când ataşaţi
sau scoateţi obiectivul.
16
Setarea aparatului foto
❚❚ Configurare cu ajutorul unui smartphone sau al unei tablete
Înainte de a continua, verificaţi aparatul foto pentru a vă
asigura că acumulatorul este încărcat complet şi are spaţiu
disponibil pe cardul de memorie. Instalați pe smartphone-ul
sau pe tableta dumneavoastră (numite în continuare
„dispozitiv inteligent”) aplicaţia SnapBridge conform
descrierii de pe fața interioară a primei coperte şi activaţi funcțiile
Bluetooth. Rețineți că realizarea efectivă a conexiunii la aparatul foto se
va face folosind aplicația SnapBridge; nu folosiți setările funcției
Bluetooth din setările aplicației de pe dispozitivul dumneavoastră
inteligent. Instrucțiunile care urmează se referă la versiunea 2.0 a
aplicației SnapBridge; pentru informații privind cea mai recentă
versiune, consultați SnapBridge Ghid de conectare (pdf), disponibil
pentru descărcare de pe următorul site:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
17
Afişajele reale ale aparatului foto şi dispozitivului inteligent pot diferi de
cele prezentate mai jos.
1 Aparat foto: Porniți aparatul foto. Va fi
afişat un dialog de selectare a limbii.
Utilizaţi selectorul multiplu şi butonul J pentru a naviga prin
meniuri.
Comutator alimentare
1 Sus
Buton J (selectare)
4 Stânga
2 Dreapta
3 Jos
Selector multiplu
Apăsaţi 1 şi 3 pentru a evidenţia o limbă şi apăsaţi J pentru a
selecta. Limba poate fi schimbată în orice moment folosind opţiunea
Limbă (Language) din meniul setare.
18
2 Aparat foto: Când este afişată caseta de
dialog din dreapta, apăsaţi J. Dacă nu
este afişată caseta de dialog din dreapta
sau dacă doriţi să configuraţi aparatul
foto din nou, evidenţiaţi Conectare la
dispozitiv inteligent în meniul setare şi
apăsaţi J. Dacă nu doriţi să folosiţi un
dispozitiv inteligent pentru a configura aparatul foto, setaţi ceasul
manual (0 24).
3 Aparat foto/dispozitiv inteligent: Porniți împerecherea.
Aparatul foto va aştepta să se conecteze; lansaţi aplicaţia SnapBridge
pe dispozitivul inteligent şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
atinge numele aparatului foto cu care doriţi să realizaţi
împerecherea.
4 Aparat foto: Asigurați-vă că aparatul foto
afișează mesajul prezentat în partea
dreaptă și pregătiți dispozitivul
inteligent.
5 Dispozitiv inteligent: Lansați aplicația
SnapBridge și atingeți Pair with camera
(Împerechere cu aparatul foto). Dacă vi
se solicită să alegeți un aparat foto,
atingeți numele aparatului foto.
19
6 Dispozitiv inteligent: Atingeți numele
aparatului foto în caseta de dialog „Pair
with camera” (Împerechere cu aparatul
foto). Utilizatorilor care împerechează un
aparat foto cu un dispozitiv iOS pentru
prima dată li se vor prezenta mai întâi
instrucțiunile de împerechere; după
citirea instrucțiunilor, derulați până la
partea de jos a afișajului și atingeți
Understood (Am înțeles). Dacă vi se
solicită apoi să alegeți un accesoriu,
atingeți din nou numele aparatului foto (este posibil să existe o
întârziere înainte ca numele aparatului foto să fie afișat).
7 Aparat foto/dispozitiv inteligent: Asigurați-vă că aparatul foto și
dispozitivul inteligent afișează același număr format din șase cifre.
Este posibil ca unele versiuni ale iOS să nu afișeze un număr; dacă
nu este afișat niciun număr, treceți la pasul 8.
20
8 Aparat foto/dispozitiv inteligent: Apăsați J pe aparatul foto și atingeți
PAIR (ÎMPERECHERE) pe dispozitivul inteligent (afișajul variază în
funcție de dispozitiv și de sistemul de operare).
9 Aparat foto/dispozitiv inteligent: Finalizați împerecherea.
• Aparat foto: Apăsaţi J când este afișat
mesajul din partea dreaptă.
• Dispozitiv inteligent: Atingeţi OK când este
afișat mesajul din partea dreaptă.
21
10 Aparat foto: Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza
configurarea.
• Pentru a permite aparatului foto să adauge date de locație la fotografii,
selectați Da ca răspuns la „Descărcaţi datele de locaţie de pe
dispozitivul inteligent?” și apoi activați serviciile de localizare pe
dispozitivul inteligent și activați Auto link options (Opțiuni legare
rapidă) > Synchronize location data (Sincronizare date de
locație) în fila
din aplicația SnapBridge.
• Pentru a sincroniza ceasul intern al aparatului foto cu ora furnizată de
dispozitivul inteligent, selectați Da ca răspuns la „Sincronizaţi ceasul
intern cu dispozitivul inteligent?” și apoi activați Auto link options
(Opțiuni legare automată) > Synchronize clocks (Sincronizare
ceasuri) în fila din aplicația SnapBridge.
Dispozitivul inteligent și aparatul foto sunt acum conectate. Orice
fotografie realizată cu aparatul foto se va încărca automat pe dispozitivul
inteligent.
22
❚❚ Setarea din meniurile aparatului foto
Ceasul intern al aparatului foto poate fi setat manual.
1 Porniţi aparatul foto.
Va fi afişat un dialog pentru selectarea
limbii.
Utilizaţi selectorul multiplu şi butonul J pentru a naviga prin
meniuri.
Comutator alimentare
1 Sus
Buton J (selectare)
4 Stânga
2 Dreapta
3 Jos
Selector multiplu
Apăsaţi 1 şi 3 pentru a evidenţia o limbă şi apăsaţi J pentru a
selecta. Limba poate fi schimbată în orice moment folosind opţiunea
Limbă (Language) din meniul setare.
23
2 Apăsaţi G când este afişat dialogul din
dreapta.
Buton G
3 Setaţi ceasul intern al aparatului foto.
Utilizaţi selectorul multiplu şi butonul J pentru a seta ceasul intern
al aparatului foto.
q
w
Selectaţi fusul orar
e
Selectaţi formatul datei
r
Selectaţi opţiunea oră de vară
Setaţi ora şi data (reţineţi că aparatul
foto utilizează un ceas în formatul
24 de ore)
Ceasul poate fi ajustat oricând folosind opţiunea Fus orar şi dată >
Data şi ora din meniul setare.
24
Obţineţi o imagine clară în vizor
După scoaterea capacului
obiectivului rotiţi controlul de
ajustare a dioptriilor până când
punctele de focalizare se văd clar.
Când acţionaţi comanda cu ochiul
pe vizor, fiţi atent să nu vă atingeţi
ochii cu degetele sau unghiile.
Puncte de
focalizare
Imaginea din vizor nu este
clară
Imaginea din vizor este clară
Acum aparatul foto este pregătit pentru a fi utilizat. Treceţi la pagina 27
pentru mai multe informaţii privind realizarea fotografiilor.
25
Nivelul acumulatorului şi numărul de expuneri rămase
Apăsaţi butonul R şi verificaţi, pe afişajul informaţiilor, nivelul
acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.
Nivel acumulator
Buton R
Număr de expuneri rămase
Nivel acumulator
Dacă acumulatorul este descărcat, va fi afişată o avertizare şi în vizor.
Dacă afişajul informaţiilor nu apare când este apăsat butonul R,
acumulatorul este consumat şi trebuie să fie reîncărcat.
Afişaj informaţii
L
K
Vizor
—
—
H
d
H
(clipeşte)
d
(clipeşte)
Descriere
Acumulator complet încărcat.
Acumulator descărcat parţial.
Acumulator descărcat. Pregătiţi un acumulator
de rezervă complet încărcat sau pregătiţi-vă să
încărcaţi acumulatorul.
Acumulator consumat. Încărcaţi acumulatorul.
Număr de expuneri rămase
Valorile mai mari de 1.000 sunt arătate în mii, indicate prin litera „k”.
26
Noțiuni de bază privind fotografierea
și redarea
Moduri de fotografiere simple (i şi j)
Această secţiune descrie cum să faceţi fotografii în
modurile i şi j. i şi j sunt moduri automate
simple în care majoritatea setărilor sunt controlate de
aparatul foto ca răspuns la condiţiile de fotografiere;
singura diferenţă între cele două moduri constă în
faptul că bliţul nu se va declanşa în modul j.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
Selector moduri
i sau j.
Fotografiile pot fi încadrate în vizor sau pe
monitor (vizualizare în timp real). Pentru a
porni vizualizarea în timp real, apăsaţi
butonul a.
Buton a
Încadrarea fotografiilor în
vizor
Încadrarea fotografiilor pe
monitor (vizualizare în timp
real)
27
2 Pregătiţi aparatul foto.
Fotografiere prin vizor: atunci când încadraţi fotografii în vizor, ţineţi
zona de prindere cu mâna dreaptă, iar corpul aparatului foto sau
obiectivul sprijiniţi-l cu mâna stângă. Lipiţi-vă coatele de părţile
laterale ale pieptului.
Vizualizare în timp real: atunci când încadraţi fotografii pe monitor, ţineţi
zona de prindere cu mâna dreaptă şi sprijiniţi obiectivul cu mâna
stângă.
A Încadrarea fotografiilor în orientarea portret (pe înalt)
Atunci când încadraţi fotografii în orientarea portret (pe înalt), ţineţi aparatul
foto aşa cum este arătat mai jos.
Încadrarea fotografiilor în vizor
28
Încadrarea fotografiilor pe monitor
3 Încadraţi fotografia.
Fotografiere prin vizor: încadraţi o fotografie
în vizor cu subiectul principal în cel puţin
unul din cele 11 puncte de focalizare.
Punct focalizare
Vizualizare în timp real: la setări implicite,
aparatul foto detectează automat feţele şi
selectează punctul de focalizare. Dacă nu
este detectată nicio faţă, aparatul foto va
focaliza pe subiectele din apropierea
centrului cadrului.
Punct focalizare
A Utilizarea unui obiectiv cu zoom
Înainte de focalizare, rotiţi inelul de zoom pentru a
regla distanţa focală şi pentru a încadra fotografia.
Folosiţi inelul de zoom pentru a mări subiectul
astfel încât acesta să acopere o zonă cât mai mare
din cadru sau micşoraţi pentru a mări zona vizibilă
din fotografia finală (selectaţi distanţe focale mai
mari pe scala lungimii focale a obiectivului pentru
a mări, respectiv distanţe focale mai mici pentru a
micşora).
Măriţi
Inel zoom
Micşoraţi
29
4 Apăsaţi butonul de declanşare
la jumătate.
Fotografiere prin vizor: apăsaţi
butonul de declanşare la
jumătate pentru a focaliza
(dacă subiectul este slab
luminat, este posibil ca bliţul să
Indicator imagine focalizată
se ridice şi dispozitivul
iluminare asistenţă AF să se
aprindă). Când operaţiunea de focalizare este finalizată, se va auzi un
bip (este posibil ca bipul să nu se audă dacă subiectul se mişcă) şi
indicatorul imagine focalizată (I) va apărea în vizor.
Indicator imagine
focalizată
I
I
(clipeşte)
Descriere
Subiect focalizat.
Aparatul foto nu poate focaliza utilizând focalizarea
automată. Consultaţi pagina 91.
Vizualizare în timp real: punctul de focalizare
clipeşte verde în timp ce aparatul foto
focalizează. Dacă aparatul foto poate
focaliza, punctul de focalizare va fi afişat în
culoarea verde; altfel, punctul de focalizare
va clipi roşu.
30
5 Fotografiaţi.
Apăsaţi uşor butonul de
declanşare până la capăt
pentru a face fotografia.
Indicatorul luminos acces card
memorie se va aprinde şi
fotografia va fi afişată pe
monitor timp de câteva
secunde. Nu scoateţi cardul de
memorie şi nu scoateţi sau
deconectaţi sursa de alimentare
până când indicatorul luminos
nu se stinge şi înregistrarea nu
este completă.
Indicator luminos acces card memorie
Pentru a încheia vizualizarea în timp real,
apăsaţi butonul a.
A Butonul de declanşare
Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Aparatul foto
focalizează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate. Pentru a face
fotografia, apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.
Focalizaţi: apăsaţi la
jumătate
Fotografiaţi: apăsaţi
până la capăt
De asemenea, apăsarea butonului de declanşare la jumătate opreşte redarea şi
pregăteşte aparatul foto pentru utilizarea imediată.
31
A Selectare automată scenă (selector automat scenă)
Dacă este selectată vizualizarea în timp real în
modul i sau j, aparatul foto va analiza automat
subiectul şi va selecta modul potrivit de
fotografiere când butonul de declanşare este
apăsat la jumătate pentru a focaliza folosind
focalizarea automată. Modul selectat este indicat
pe monitor.
c
d
e
f
Z
b
Portret
Peisaj
Close-up
Portret de noapte
Automat
Automat (fără bliţ)
Subiecte portrete umane
Peisaje şi imagini din oraşe
Subiecte apropiate de aparatul foto
Subiecte portret încadrate pe un fundal întunecat
Subiecte care sunt potrivite pentru modul i sau j sau
care nu se încadrează în categoriile enumerate mai sus
A Temporizatorul standby (fotografierea prin vizor)
Vizorul şi afişajul informaţiilor se vor dezactiva dacă nu sunt
efectuate operaţii timp de aproximativ opt secunde, reducând
consumul acumulatorului. Pentru a reactiva afişajul, apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate. Perioada de timp înainte ca
temporizatorul standby să se oprească automat poate fi selectată
folosind opţiunea Temporiz. oprire automată din meniul setare (0 71).
Exponometre dezactivate
Exponometre activate
A Afişajul numărătoare inversă (vizualizarea în timp real)
O numărătoare inversă va fi afişată cu 30 s înainte ca vizualizarea în timp real să
se oprească automat (temporizatorul devine roşu cu 5 s înainte ca
temporizatorul de oprire automată să se oprească (Temporiz. oprire automată;
0 71) sau dacă vizualizarea în timp real este pe cale să se oprească pentru a
proteja circuitele interne). În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca
temporizatorul să apară imediat când este selectată vizualizarea în timp real.
32
A Bliţul încorporat
Dacă este nevoie de mai multă lumină pentru
expunerea corectă în modul i, bliţul încorporat
se va ridica automat când butonul de declanşare
este apăsat la jumătate. Dacă bliţul este ridicat,
fotografiile pot fi efectuate numai când este afişat
indicatorul bliţ pregătit (M). Dacă indicatorul bliţ
pregătit nu este afişat, bliţul se încarcă; ridicaţi
pentru scurt timp degetul de pe butonul de
declanşare şi încercaţi din nou.
Când bliţul nu este folosit, readuceţi-l în poziţia
închis apăsându-l uşor în jos până când zăvorul se
fixează pe poziţie cu un clic.
A Previzualizare zoom în vizualizarea în timp real
Apăsaţi butonul X pentru a mări imaginea de pe monitor de până la aproximativ
8,3×, pentru o focalizare precisă. În timp ce vizualizarea prin obiectiv este mărită,
va apărea o fereastră de navigare într-un cadru gri în colţul din dreapta jos al
afişajului. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a derula spre zonele din cadru care
nu sunt vizibile pe monitor sau apăsaţi W (Q) pentru a micşora.
Buton X
Fereastră navigare
33
A Fotografierea în vizualizarea în timp real
Cu toate că nu vor apărea în fotografia finală, marginile neregulate, franjurii de
culoare, efectul moire şi punctele luminoase pot apărea pe monitor, în timp ce
benzile luminoase pot apărea în unele zone cu indicatoare care clipesc şi alte
surse de lumină intermitente sau dacă subiectul este luminat pentru scurt timp
de un bliţ electronic sau de o altă sursă de lumină strălucitoare de scurtă durată.
În plus, pot apărea distorsiuni în cazul subiectelor în mişcare, în special dacă
aparatul foto este rotit panoramic orizontal sau dacă un obiect se deplasează cu
viteză mare prin cadru. Clipirea şi benzile vizibile pe monitor la lumina produsă
de lămpi fluorescente, cu vapori de mercur sau sodiu, pot fi reduse folosind
Reducerea efectului de clipire (0 71), deşi este posibil să mai fie vizibile în
fotografia finală la anumiţi timpi de expunere. Evitaţi îndreptarea aparatului foto
spre soare sau alte surse puternice de lumină. Nerespectarea acestei precauţii ar
putea avea ca rezultat deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto.
Vizualizarea în timp real se încheie automat dacă selectorul de moduri este rotit
la g sau dacă acesta este rotit de la g la o altă setare.
Pentru a împiedica lumina care intră prin vizor să apară în fotografii sau să
interfereze cu expunerea, vă recomandăm să acoperiţi vizorul cu mâna sau cu
alte obiecte, cum ar fi capacul ocular opţional, înainte de a face fotografii fără a
ţine ochiul pe vizor.
34
Vizualizarea fotografiilor
Apăsarea K afişează o fotografie pe monitor.
Buton K
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a vizualiza fotografii
suplimentare.
❚❚ Redare miniaturi
Pentru a afişa imaginile în „foi de contact” de
patru, nouă sau 72 de imagini (redare
miniaturi), apăsaţi butonul W (Q). Folosiţi
selectorul multiplu sau selectorul de comandă
pentru a evidenţia imagini şi apăsaţi J pentru
a afişa imaginea evidenţiată în cadru întreg.
Apăsaţi butonul X pentru a reduce numărul
Buton W (Q)
de imagini afişate.
35
❚❚ Redare calendar
Pentru a vizualiza imaginile făcute la o dată
selectată (redare calendar), apăsaţi butonul
W (Q) când sunt afişate 72 de imagini.
Apăsaţi butonul W (Q) pentru a comuta între
lista datelor şi lista miniaturilor pentru data
selectată. Utilizaţi selectorul multiplu pentru
a evidenţia date în lista datelor sau pentru a
evidenţia imagini în lista miniaturilor. Apăsaţi
X când cursorul este în lista datelor pentru a
reveni la redarea a 72 de cadre.
36
Listă date
Listă miniaturi
Ştergerea fotografiilor nedorite
Pentru a şterge fotografia afişată în acel moment pe monitor, apăsaţi
butonul O. Reţineţi că odată şterse, fotografiile nu mai pot fi recuperate.
1 Afişaţi fotografia.
Afişaţi fotografia pe care doriţi să o
ştergeţi.
Buton K
2 Ştergeţi fotografia.
Apăsaţi butonul O. Va fi afişat un dialog de
confirmare; apăsaţi butonul O din nou
pentru a şterge imaginea şi a reveni la
redare.
Buton O
37
Înregistrarea filmelor
Filmele pot fi înregistrate în modul vizualizare în timp real.
1 Apăsaţi butonul a.
Vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe
monitor.
D Pictograma 0
O pictogramă 0 indică faptul că nu pot fi
înregistrate filme.
Buton a
2 Pregătiţi aparatul foto.
Ţineţi zona de prindere cu mâna dreaptă, iar corpul aparatului foto
sau obiectivul sprijiniţi-l cu mâna stângă.
3 Focalizaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate
pentru a focaliza.
38
4 Porniţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul înregistrare film pentru a
porni înregistrarea. Pe monitor sunt afişate
un indicator de înregistrare şi timpul
disponibil.
Buton înregistrare film
Indicator înregistrare
Timp rămas
5 Încheiaţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul înregistrare film din nou
pentru a încheia înregistrarea.
Înregistrarea se va încheia automat când se
atinge dimensiunea maximă, cardul de
memorie este plin sau este selectat un alt
mod. Apăsaţi butonul a pentru a încheia
vizualizarea în timp real.
39
A Dimensiunea maximă
Dimensiunea maximă pentru fişierele film individuale este de 4 GB; dimensiunea
maximă variază în funcţie de opţiunile selectate pentru Setări film > Dim.
cadru/cadenţă cadre şi Calitate film din meniul fotografiere (0 70) aşa cum
este arătat mai jos. Reţineţi că, în funcţie de viteza de scriere a cardului de
memorie, filmarea se poate încheia înainte de atingerea acestei dimensiuni.
Calitate film
Calitate înaltă
Normal
Dim. cadru/cadenţă cadre 1
L 1920×1080; 60p
M 1920×1080; 50p
N 1920×1080; 30p
O 1920×1080; 25p
P 1920×1080; 24p
Q 1280× 720; 60p
R 1280× 720; 50p
t 1920×1080; 60p
u 1920×1080; 50p
r 1920×1080; 30p
s 1920×1080; 25p
k 1920×1080; 24p
l 1280× 720; 60p
o 1280× 720; 50p
Dimensiune maximă 2
10 min
20 min
20 min
29 min 59 s
1 Valoare înregistrată. Cadenţele reale ale cadrelor pentru 60p, 50p, 30p, 25p şi 24p sunt de
59,94, 50, 29,97, 25 şi respectiv 23,976 fps.
2 La redare, filmele înregistrate în modul efect de miniaturizare au lungimea de până la trei
minute.
40
D Înregistrarea filmelor
Clipirea, benzile sau distorsiunile pot fi vizibile pe monitor şi în filmul final la
lumina produsă de lămpile fluorescente, cu vapori de mercur sau de sodiu sau cu
subiecte în mişcare, în special dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal
sau dacă un obiect se deplasează în plan orizontal cu viteză mare prin cadru
(clipirea şi dungile pot fi reduse folosind Reducerea efectului de clipire; 0 71).
De asemenea, pot să apară margini neregulate, culori false, efect moire şi puncte
luminoase. Pot apărea zone sau benzi luminoase în unele zone ale cadrului
datorită indicatoarelor care clipesc şi altor surse de lumină intermitente sau dacă
subiectul este luminat scurt timp de un bliţ sau altă sursă de lumină strălucitoare,
de scurtă durată. Evitaţi îndreptarea aparatului foto spre soare sau alte surse
puternice de lumină. Nerespectarea acestei precauţii ar putea avea ca rezultat
deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto.
Aparatul foto poate înregistra atât video, cât şi sunet; nu acoperiţi microfonul în
timpul înregistrării. Reţineţi că microfonul încorporat poate înregistra zgomotul
obiectivului în timpul focalizării automate şi al reducerii vibraţiilor.
Iluminarea cu bliţ nu poate fi folosită în timpul înregistrării filmelor.
D Afişajul numărătoare inversă
O numărătoare inversă va fi afişată cu 30 s înainte ca vizualizarea în timp real să
se încheie automat. În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca
temporizatorul să apară imediat când începe înregistrarea unui film. Reţineţi că,
indiferent de timpul de înregistrare disponibil, vizualizarea în timp real se va
încheia totuşi automat când temporizatorul se opreşte.
41
Vizualizarea filmelor
Apăsaţi K pentru a porni redarea şi apoi derulaţi printre fotografii până
când este afişat un film (indicat de o pictogramă 1).
Buton K
Apăsaţi J pentru a porni redarea; poziţia dumneavoastră curentă este
indicată de bara de progres a filmului.
Pictogramă 1 Lungime
Poziţie curentă/lungime totală
Bară de progres film
Ghid
Volum
42
Pot fi realizate următoarele operaţii:
Pentru a
Utilizaţi
Întrerupe
Descriere
Întrerupeţi redarea.
Reda
Reluaţi redarea când filmul este întrerupt
sau în timpul derulării/avansării.
Avansa/derula
Viteza creşte cu fiecare apăsare, de la 2× la
4× la 8× la 16×; ţineţi apăsat pentru a sări la
începutul sau la sfârşitul filmului (primul
cadru este indicat de h în colţul din
dreapta sus al monitorului, iar ultimul
cadru este indicat de i). Dacă redarea este
întreruptă, filmul se derulează sau
avansează cadru cu cadru; menţineţi
apăsat pentru derulare sau avansare
continuă.
Porni redarea cu
încetinitorul
Apăsaţi 3 în timp ce filmul este întrerupt
pentru a porni redarea cu încetinitorul.
Sări 10 s
Rotiţi selectorul de comandă pentru a sări
înainte sau înapoi 10 s.
Regla volumul
Reveni la redare
cadru întreg
X/W (Q)
K/
Apăsaţi X pentru a creşte volumul, W (Q)
pentru a-l reduce.
Apăsaţi K sau 1 pentru a ieşi în redare
cadru întreg.
43
Ştergerea filmelor nedorite
Pentru a şterge filmul afişat în acel moment pe monitor, apăsaţi butonul
O. Reţineţi că odată şterse, filmele nu mai pot fi recuperate.
1 Afişaţi filmul.
Afişaţi filmul pe care doriţi să îl ştergeţi.
Buton K
2 Ştergeţi filmul.
Apăsaţi butonul O. Va fi afişat un dialog de
confirmare; apăsaţi butonul O din nou
pentru a şterge filmul şi a reveni la redare.
Buton O
44
Mod ghid
Ghidul
Modul ghid oferă accesul la o varietate de funcţii utile
şi frecvent utilizate. Când selectorul de moduri este
rotit la g va fi afişat primul nivel al ghidului.
Indicator acumulator (0 26)
Număr de expuneri rămase (0 26)
Mod fotografiere: pe pictograma modului
fotografiere apare un indicator mod ghid.
Alegeţi dintre următoarele elemente:
Fotografiaţi.
Fotografiere
Vizualizare/ştergere
Vizualizaţi şi/sau ştergeţi fotografii.
Retuşare
Retuşaţi fotografii.
Configurare
Modificaţi setările aparatului foto.
45
Meniuri mod ghid
Pentru a accesa aceste meniuri, evidenţiaţi Fotografiere, Vizualizare/
ştergere, Retuşare sau Configurare şi apăsaţi J.
❚❚ Fotografiere
Operare simplă
4 Automat
5 Fără bliţ
9 Subiecte îndepărtate
! Fotografii macro
Chipuri surprinse în
somn
9 Subiecte în mişcare
7 Peisaje
8
6 Portrete
" Portret de noapte
5
Fotografiere peisaje
de noapte
Operare avansată
Atenuare fundaluri
#
Mai multe în focus
Îngheţare mişcare
(persoane)
Îngheţare mişcare
$
(vehicule)
Reglaţi diafragma.
Selectaţi un timp de
expunere.
Redare apă curgătoare
Capt. nuanţe roşii din
apusuri *
H Realizare fotografii
luminoase *
Realiz. foto. întun. (cheie
joasă) *
Reglaţi balansul de alb
pentru a surprinde cu
intensitate culorile
apusurilor.
Reglaţi compensarea
expunerii pentru a face
fotografii luminoase
(cheie înaltă) sau
întunecate (cheie joasă).
* Are efect asupra altor elemente ale opţiunii Operare avansată. Pentru a restabili
setările implicite, opriţi şi reporniţi aparatul foto.
46
„Începeţi fotografierea”
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
• Utilizare vizor
• Utilizare vizualiz. în timp real
• Înregistrare filme
„Mai multe setări”
Dacă este afişată opţiunea Mai multe setări, o
puteţi evidenţia şi apăsa 2 pentru a avea acces
la următoarele setări (setările disponibile
variază în funcţie de opţiunea de fotografiere
selectată):
• Setările bliţului > Mod bliţ
• Setările bliţului > Compensare bliţ
• Mod declanşare
• Setări sensibilitate ISO > Sensibilitate ISO
• Setări sensibilitate ISO > Control sensibilitate
ISO auto.
• Setare Picture Control
• Compensare expunere
• Balans de alb
❚❚ Vizualizare/ştergere
Vizualizare o singură fotografie
Vizualiz. mai multe fotografii
Alegere dată
Vizualiz. prezentare diapozitive
Ştergere fotografii
A Mod ghid
Modul ghid este resetat la Operare simplă > Automat atunci când selectorul de
moduri este rotit la o altă setare sau când aparatul foto este oprit.
47
❚❚ Retuşare
Decupare
Efecte filtru (stea)
Efecte filtru (atenuare)
Ilustraţie foto
Efect de miniaturizare
Culoare selectivă
❚❚ Configurare
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Temporiz. oprire automată
Înregistrare dată
Setări de afişare şi sunet
Luminozitate monitor
Culoare fundal informaţii
Afişaj informaţii automat
Bip
Setări film
Dim. cadru/cadenţă cadre
Calitate film
Microfon
Reducere zgomot vânt
Reducerea efectului de clipire
Opţiuni de afişare a redării
Ceas şi limbă (language)
Formatare card memorie
HDMI
Mod avion
Conexiune dispozitiv inteligent
Încărcare Eye-Fi *
Blocare decl. în lipsă card
* Disponibilă doar când este introdus un card de memorie compatibil Eye-Fi.
Cu excepţia Reducerea efectului de clipire, Ceas şi limbă (language),
Formatare card memorie, HDMI, Mod avion, Conexiune dispozitiv
inteligent, Încărcare Eye-Fi şi Blocare decl. în lipsă card, modificările
setărilor se aplică numai în modul ghid şi nu se reflectă în alte moduri de
fotografiere.
48
Utilizarea ghidului
În timp ce ghidul este afişat, pot fi realizate următoarele operaţiuni:
Pentru a
Utilizaţi
Reveni la primul
nivel al ghidului
Porni monitorul
Evidenţia un meniu
Descriere
Apăsaţi G pentru a porni monitorul sau
pentru a reveni la primul nivel al ghidului.
Buton G
Apăsaţi 1, 3, 4 sau 2 pentru a evidenţia
un meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
opţiuni din meniuri.
Apăsaţi 1, 3, 4 sau 2 pentru a evidenţia
opţiuni în afişaje precum cel prezentat mai
jos.
Evidenţia opţiuni
Selecta meniul sau
opţiunea
evidenţiată
Apăsaţi J pentru a selecta meniul sau
opţiunea evidenţiată.
49
Pentru a
Utilizaţi
Descriere
Apăsaţi 4 pentru a reveni la afişajul
anterior.
Pentru a anula şi a reveni la afişajul anterior
din afişaje precum cel prezentat mai jos,
evidenţiaţi & şi apăsaţi J.
Reveni la afişajul
anterior
Dacă este afişată o pictogramă d în colţul
din stânga jos al monitorului, ajutorul
poate fi afişat prin apăsarea butonului
W (Q). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a derula pe
afişaj sau apăsaţi W (Q) din nou pentru a
ieşi.
Vizualiza funcţia
ajutor
Buton W (Q)
50
Pictogramă d (ajutor)
Potrivirea setărilor cu subiectul sau
situaţia (mod scenă)
Aparatul foto oferă o varietate de moduri „scenă”. Alegerea unui mod
scenă optimizează automat setările pentru a se potrivi cu scena
selectată, făcând fotografierea creativă la fel de simplă precum
selectarea unui mod, încadrarea unei fotografii şi fotografierea conform
descrierii de la pagina 27.
Următoarele scene pot fi selectate cu selectorul de
moduri:
k Portret
m Sport
l Peisaj
n Close-up
p Copil
o Portret de noapte
k Portret
Folosiţi pentru portrete cu tonuri fine şi naturale ale pielii. Dacă subiectul
este departe de fundal sau dacă este folosit un obiectiv telefotografic,
detaliile fundalului vor fi atenuate pentru a conferi compoziţiei un
aspect de profunzime.
l Peisaj
Folosiţi pentru fotografii de peisaje viu colorate, la lumina zilei.
Notă: Bliţul încorporat şi dispozitivul de iluminare asistenţă AF se opresc.
p Copil
Folosiţi pentru instantanee ale copiilor. Detaliile îmbrăcămintei şi ale
fundalului sunt redate în culori vii, în timp ce tonurile pielii rămân fine şi
naturale.
51
m Sport
Timpii de expunere scurţi îngheaţă mişcarea pentru fotografii ale
sporturilor dinamice în care subiectul principal se distinge clar.
Notă: Bliţul încorporat şi dispozitivul de iluminare asistenţă AF se opresc.
n Close-up
Folosiţi pentru fotografii de aproape ale florilor, insectelor şi ale altor
obiecte mici (poate fi folosit un obiectiv macro pentru a focaliza la
distanţe foarte mici).
o Portret de noapte
Folosiţi pentru un echilibru natural între subiectul principal şi fundal în
portrete realizate la lumină slabă.
A Prevenirea estompării
Utilizaţi un trepied pentru a evita estomparea produsă de tremuratul aparatului
foto la timpi de expunere lungi.
52
Efecte speciale
Efectele speciale pot fi folosite la realizarea fotografiilor şi la înregistrarea
filmelor.
Următoarele efecte pot fi selectate prin rotirea selectorului de moduri la
q şi rotirea selectorului de comandă până când pe monitor apare
opţiunea dorită.
Selector moduri
Selector de
comandă
% Vedere nocturnă
Monitor
( Efect de miniaturizare
S Foarte intens
3 Culoare selectivă
T Artă pop
1 Siluetă
U Ilustraţie foto
2 Cheie înaltă
' Efect aparat foto jucărie
3 Cheie joasă
% Vedere nocturnă
Folosiţi în condiţii de întuneric pentru a înregistra imagini monocrome la
sensibilităţi ISO ridicate.
Notă: Focalizarea automată este disponibilă numai în vizualizarea în timp real;
dacă aparatul foto nu poate focaliza poate fi folosită focalizarea manuală. Bliţul
încorporat şi dispozitivul de iluminare asistenţă AF se opresc.
53
S Foarte intens
Sunt sporite în totalitate saturaţia şi contrastul pentru o imagine mai
vibrantă.
T Artă pop
Este sporită în totalitate saturaţia pentru o imagine mai plină de viaţă.
U Ilustraţie foto
Creşteţi claritatea contururilor şi simplificaţi coloritul pentru un efect de
poster care poate fi reglat în vizualizarea în timp real (0 56).
Notă: Filmele înregistrate în acest mod sunt redate ca o prezentare de diapozitive
formată dintr-o serie de imagini statice.
' Efect aparat foto jucărie
Creaţi fotografii şi filme care par a fi fost făcute cu un aparat foto de
jucărie. Efectul poate fi reglat în vizualizarea în timp real (0 57).
( Efect de miniaturizare
Creaţi fotografii care par a fi imagini ale unor diorame. Funcţionează cel
mai bine când se fotografiază dintr-un punct de observaţie înalt. Filmele
cu efect de miniaturizare sunt redate la viteză ridicată, comprimând 45
de minute de segment de film înregistrat la 1.920 × 1.080/30p într-un
film care este redat în aproximativ trei minute. Efectul poate fi reglat în
vizualizarea în timp real (0 58).
Notă: Nu se înregistrează sunetul împreună cu filmele. Bliţul încorporat şi
dispozitivul de iluminare asistenţă AF se opresc.
3 Culoare selectivă
Toate culorile, cu excepţia celor selectate, sunt înregistrate în alb şi
negru. Efectul poate fi reglat în vizualizarea în timp real (0 60).
Notă: Bliţul încorporat se opreşte.
54
1 Siluetă
Subiecte tip siluetă pe fundaluri luminoase.
Notă: Bliţul încorporat se opreşte.
2 Cheie înaltă
Folosiţi în cazul scenelor luminoase pentru a crea imagini strălucitoare
care par pline de lumină.
Notă: Bliţul încorporat se opreşte.
3 Cheie joasă
Folosiţi în cazul scenelor întunecate pentru a crea imagini mohorâte, în
cheie joasă, cu zone luminoase pronunţate.
Notă: Bliţul încorporat se opreşte.
A Prevenirea estompării
Utilizaţi un trepied pentru a evita estomparea produsă de tremuratul aparatului
foto la timpi de expunere lungi.
A NEF (RAW)
Înregistrarea NEF (RAW) nu este disponibilă în modurile %, S, T, U, ', ( şi 3.
Fotografiile realizate atunci când este selectată o opţiune NEF (RAW) sau
NEF (RAW) + JPEG fine în aceste moduri vor fi înregistrate ca imagini JPEG.
Imaginile JPEG create la aceste setări vor fi înregistrate ca imagini de calitate
superioară.
A Moduri U şi (
Focalizarea automată nu este disponibilă în timpul înregistrării unui film. Rata de
reîmprospătare a imaginii în vizualizarea în timp real va scădea, împreună cu
cadenţa cadrelor, pentru modul de declanşare continuă; utilizarea focalizării
automate în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real va afecta
previzualizarea.
55
Opţiuni disponibile în vizualizarea în timp real
Setările pentru efectul selectat se reglează pe afişajul vizualizării în timp
real.
❚❚ U Ilustraţie foto
1 Selectaţi vizualizare în timp real.
Apăsaţi butonul a. Vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitor.
Buton a
2 Ajustaţi grosimea conturului.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile
prezentate în dreapta. Apăsaţi 4 sau 2
pentru a îngroşa sau subţia contururile.
3 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când setările sunt finalizate. Pentru a
ieşi din vizualizarea în timp real, apăsaţi butonul a.
56
❚❚ ' Efect aparat foto jucărie
1 Selectaţi vizualizare în timp real.
Apăsaţi butonul a. Vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitor.
Buton a
2 Reglaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile
prezentate în dreapta. Apăsaţi 1 sau 3
pentru a evidenţia Intensitate sau
Vignetare şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a
modifica. Reglaţi intensitatea pentru a face
culorile mai mult sau mai puţin saturate,
respectiv vignetarea pentru a controla gradul de vignetare.
3 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când setările sunt finalizate. Pentru a
ieşi din vizualizarea în timp real, apăsaţi butonul a.
57
❚❚ ( Efect de miniaturizare
1 Selectaţi vizualizare în timp real.
Apăsaţi butonul a. Vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitor.
Buton a
2 Poziţionaţi punctul de focalizare.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a
poziţiona punctul de focalizare în zona
care va fi focalizată şi apoi apăsaţi butonul
de declanşare la jumătate pentru a
focaliza. Pentru a face să dispară temporar
de pe afişaj opţiunile efectului de
miniaturizare şi pentru a mări imaginea de pe monitor pentru o
focalizare mai precisă, apăsaţi X. Apăsaţi W (Q) pentru a restabili
afişajul efectului de miniaturizare.
3 Afişaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile
efectului de miniaturizare.
58
4 Reglaţi opţiunile.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege orientarea
zonei care va fi focalizată şi apăsaţi 1 sau
3 pentru a-i ajusta lăţimea.
5 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când setările sunt finalizate. Pentru a
ieşi din vizualizarea în timp real, apăsaţi butonul a.
59
❚❚ 3 Culoare selectivă
1 Selectaţi vizualizare în timp real.
Apăsaţi butonul a. Vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitor.
Buton a
2 Afişaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile pentru
culoare selectivă.
3 Selectaţi o culoare.
Culoare selectată
Încadraţi un obiect în pătratul alb din
centrul afişajului şi apăsaţi 1 pentru a
alege culoarea obiectului drept culoarea
ce va rămâne în imaginea finală (este
posibil ca aparatul foto să aibă dificultăţi
în detectarea culorilor nesaturate; alegeţi
o culoare saturată). Pentru a mări centrul
afişajului pentru o selectare mai precisă a
culorii, apăsaţi X. Apăsaţi W (Q) pentru a micşora.
60
4 Alegeţi gama de culori.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a creşte sau
pentru a reduce gama de nuanţe similare
care vor fi incluse în imaginea finală.
Alegeţi dintre valori cuprinse între 1 şi 7;
reţineţi că valorile mai ridicate pot include
nuanţe din alte culori.
Gamă de culori
5 Selectaţi culori suplimentare.
Pentru a selecta culori suplimentare, rotiţi
selectorul de comandă pentru a evidenţia
a doua dintre cele trei casete de culori
aflate în partea de sus a afişajului şi
repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a selecta o altă
culoare. Dacă doriţi, repetaţi pentru a treia
culoare. Pentru a anula selecţia culorii
evidenţiate, apăsaţi O (pentru a elimina toate culorile, apăsaţi şi
menţineţi apăsat O. Va fi afişat un dialog de confirmare; selectaţi Da).
6 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când setările sunt finalizate. În cursul
fotografierii numai obiectele ale căror nuanţe au fost selectate vor fi
înregistrate color; toate celelalte vor fi înregistrate în alb şi negru.
Pentru a ieşi din vizualizarea în timp real, apăsaţi butonul a.
61
Modurile P, S, A şi M
Modurile P, S, A şi M pot fi selectate prin rotirea
selectorului de moduri şi oferă diferite grade de
control asupra timpului de expunere şi a diafragmei:
Mod
Descriere
Recomandat pentru instantanee şi în alte situaţii în
care este puţin timp disponibil pentru a regla
Mod automat program
P
setările aparatului foto. Aparatul foto setează
(0 63)
timpul de expunere şi diafragma pentru expunere
optimă.
Folosiţi pentru a îngheţa sau estompa mişcarea.
Mod automat prioritate
S
Utilizatorul alege timpul de expunere; aparatul
de timp (0 63)
foto selectează diafragma pentru rezultate optime.
Utilizaţi pentru a estompa fundalul sau pentru a
avea atât prim-planul, cât şi fundalul clare.
Mod automat prioritate
A
Utilizatorul alege diafragma; aparatul foto
de diafragmă (0 64)
selectează timpul de expunere pentru rezultate
optime.
Utilizatorul controlează atât timpul de expunere,
M Manual (0 65)
cât şi diafragma. Setaţi timpul de expunere la
„Bulb” sau „Durată” pentru expuneri îndelungate.
A Utilizarea bliţului încorporat
Pentru fotografierea cu bliţ apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica bliţul.
62
Mod P (mod automat program)
Acest mod este recomandat pentru instantanee sau pentru oricând
doriţi să lăsaţi aparatul foto să controleze timpul de expunere şi
diafragma. Aparatul foto reglează automat timpul de expunere şi
diafragma pentru expunere optimă în majoritatea situaţiilor.
Mod S (mod automat prioritate de timp)
În modul automat prioritate de timp, alegeţi
timpul de expunere în timp ce aparatul foto
selectează automat diafragma care va
produce expunerea optimă. Rotiţi selectorul
de comandă pentru a alege timpul de
expunere dorit: rotiţi spre dreapta pentru
timpi de expunere mai scurţi, respectiv spre
stânga pentru timpi de expunere mai lungi.
Selector de comandă
63
Mod A (mod automat prioritate de diafragmă)
În modul automat prioritate de diafragmă,
alegeţi diafragma în timp ce aparatul foto
selectează automat timpul de expunere care
va produce expunerea optimă. Rotiţi
selectorul de comandă spre stânga pentru
diafragme mai deschise (numere f/ mai mici),
spre dreapta pentru diafragme mai închise
(numere f/ mai mari).
64
Selector de comandă
Mod M (manual)
În modul manual, dumneavoastră controlaţi atât timpul de expunere,
cât şi diafragma. Verificând indicatorul expunerii (0 66), reglaţi timpul
de expunere şi diafragma. Timpul de expunere se selectează prin rotirea
selectorului de comandă (spre dreapta pentru timpi de expunere mai
scurţi, spre stânga pentru timpi de expunere mai lungi). Pentru a regla
diafragma, menţineţi apăsat butonul E (N) în timp ce rotiţi selectorul de
comandă (spre stânga pentru diafragme mai deschise/numere f/ mai
mici şi spre dreapta pentru diafragme mai închise/numere f/ mai mari).
Timp de expunere
Selector de
comandă
Diafragmă
Buton E (N)
Selector de
comandă
65
A Timp de expunere şi diafragmă
Timpul de expunere şi diafragma sunt afişate în vizor şi pe afişajul informaţiilor.
Timp de expunere
Diafragmă
Timpii de expunere scurţi (1/1.600 s în
acest exemplu) îngheaţă mişcarea.
Timpii de expunere lungi (aici 1 s)
estompează mişcarea.
Diafragmele deschise (cum ar fi f/5.6;
reţineţi că, cu cât numărul f/ este mai
mic, cu atât diafragma este mai
deschisă) estompează detaliile din faţa
şi din spatele subiectului principal.
Diafragmele închise (în cazul acesta
f/22) focalizează atât asupra
fundalului, cât şi asupra prim-planului.
A Indicatorul de expunere
Expunere optimă
66
Subexpusă cu 1/3 EV
Supraexpusă cu peste 2 EV
Compensare expunere
În modurile P, S, A, scenă şi %, compensarea expunerii este folosită
pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto,
făcând imaginile mai luminoase sau mai întunecate (0 96). În general,
valorile pozitive fac subiectul mai luminos în timp ce valorile negative îl
fac mai întunecat.
–1 EV
Fără compensarea
expunerii
+1 EV
67
Pentru a alege o valoare pentru compensarea expunerii, ţineţi apăsat
butonul E (N) şi rotiţi selectorul de comandă până când valoarea dorită
este selectată în vizor sau pe afişajul informaţiilor.
+
Buton E (N)
Selector de
comandă
–0,3 EV
Afişaj informaţii
+2 EV
Expunerea normală poate fi restabilită prin setarea compensării
expunerii la ±0. În modurile P, S, A şi M, compensarea expunerii nu se
resetează când aparatul foto este oprit. În modurile scenă şi %,
compensarea expunerii se va reseta la selectarea altui mod sau la oprirea
aparatului foto.
A Afişajul informaţiilor
Opţiunile de compensare a expunerii pot fi
accesate şi din afişajul informaţiilor (0 9).
68
Meniuri aparat foto
Majoritatea opţiunilor de fotografiere, redare
şi setare pot fi accesate din meniurile
aparatului foto. Pentru a vizualiza meniurile,
apăsaţi butonul G.
Buton G
File
Alegeţi dintre următoarele meniuri:
• D: Redare (0 70)
• N: Retuşare (0 72)
• C: Fotografiere (0 70)
• m: Setări recente (0 72)
• B: Setare (0 71)
Cursorul indică poziţia în meniul
curent.
Setările curente sunt indicate prin
pictograme.
Opţiuni meniu
Opţiuni în meniul curent.
Pictogramă ajutor (0 73)
69
Opţiuni meniu
❚❚ D Meniul redare: Gestionarea imaginilor
Ştergere
Dosar redare
Opţiuni de afişare a redării
Examinare imagine
Rotire automată a imaginii
Rotire pe înalt
Prezentare diapozitive
Evaluare
Selectare pt. trimit. la disp. intel.
❚❚ C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere
Resetare meniu fotografiere
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Setări sensibilitate ISO
Balans de alb
Setare Picture Control
Spaţiu culoare
D-Lighting activ
Reducere zgomot
Control vignetare
Control automat al distors.
Mod focalizare
Mod zonă AF
Disp. ilum. asist. AF încorp.
Măsurare
Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat/Bliţ opţional
VR optic *
Setări film
* Disponibilă numai cu obiectivele care acceptă acest element.
70
❚❚ B Meniul setare: Configurare aparat foto
Resetare opţiuni setare
Formatare card memorie
Înregistrare dată
Fus orar şi dată 1
Limbă (Language) 1
Luminozitate monitor
Format afişare informaţii
Afişaj informaţii automat
Temporiz. oprire automată
Autodeclanşator
Durată activare telecom. (ML-L3)
Bloc. oglindă sus pt. curăţare 2
Foto. ref. elim. praf imagine
Comentariu imagine
Informaţii drept de autor
Bip
Reducerea efectului de clipire
1
2
3
4
Butoane
Telemetru
Inel focal. manuală în mod AF 3
Ordine numere fişiere
Dosar stocare
Denumirea fişierului
HDMI
Date de locaţie
Mod avion
Conectare la dispozitiv inteligent
Trimitere către disp. intel. (auto)
Bluetooth
Încărcare Eye-Fi 4
Marcaj de conformitate
Blocare decl. în lipsă card
Resetare totală setări
Versiune firmware
Opţiunea implicită variază în funcţie de ţara de achiziţie.
Nu este disponibilă când acumulatorul este descărcat.
Disponibilă numai cu obiectivele care acceptă acest element.
Disponibilă doar când este introdus un card de memorie compatibil Eye-Fi.
71
❚❚ N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate
Procesare NEF (RAW)
Decupare
Redimensionare
D-Lighting
Retuşare rapidă
Corecţie ochi roşii
Îndreptare
Control distorsiune
Control perspectivă
Superangular
Efecte filtru
Monocrom
Suprapunere imagine
Contur culoare
Ilustraţie foto
Schiţă color
Efect de miniaturizare
Culoare selectivă
Pictură
Editare film
Comparaţie una lângă alta *
* Disponibilă numai dacă meniul retuşare este afişat prin apăsarea P şi selectarea
Retuşare când o imagine retuşată sau originală este afişată în redarea cadru
întreg.
❚❚ m Setări recente
Meniul setări recente enumeră ultimele douăzeci de setări folosite.
A Pentru mai multe informaţii
Informaţii privind opţiunile pentru fiecare meniu în parte sunt disponibile
folosind funcţia de ajutor încorporată a aparatului foto (0 73).
72
Utilizarea meniurilor aparatului foto
Selectorul multiplu şi butonul J sunt folosite pentru a naviga prin
meniurile aparatului foto.
1: deplasaţi cursorul în sus
Buton J: selectaţi
elementul evidenţiat
4: anulaţi şi reveniţi la meniul
precedent
2: selectaţi elementul
evidenţiat sau afişaţi meniul
secundar
3: deplasaţi cursorul în jos
Urmaţi paşii de mai jos pentru a naviga prin meniuri.
1 Afişaţi meniurile.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa
meniurile.
Buton G
A Pictograma d (Ajutor)
Dacă este afişată o pictogramă d în colţul din stânga jos al monitorului, poate fi
afişată o descriere a opţiunii sau meniului selectat în acel moment prin apăsarea
butonului W (Q). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a derula pe afişaj. Apăsaţi W (Q) din
nou pentru a reveni la meniuri.
Buton W (Q)
73
2 Evidenţiaţi pictograma
pentru meniul curent.
Apăsaţi 4 pentru a evidenţia
pictograma pentru meniul
curent.
3 Selectaţi un meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a selecta meniul dorit.
4 Poziţionaţi cursorul în meniul
selectat.
Apăsaţi 2 pentru a poziţiona
cursorul în meniul selectat.
5 Evidenţiaţi un element din
meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a
evidenţia un element din
meniu.
74
6 Afişaţi opţiunile.
Apăsaţi 2 pentru a afişa
opţiunile pentru elementul
selectat din meniu.
7 Evidenţiaţi o opţiune.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a
evidenţia o opţiune.
8 Selectaţi elementul evidenţiat.
Apăsaţi J pentru a selecta elementul
evidenţiat. Pentru a ieşi fără a face o
selecţie, apăsaţi butonul G.
Reţineţi următoarele:
• Elementele din meniu care sunt afişate în culoarea gri nu sunt
disponibile în acel moment.
• În timp ce apăsarea 2 are în general acelaşi efect ca apăsarea J, sunt
anumite cazuri în care selecţia poate fi făcută numai prin apăsarea J.
• Pentru a ieşi din meniuri şi a reveni la modul fotografiere, apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate (0 31).
75
ViewNX-i
Instalarea ViewNX-i
Pentru a regla fin fotografii şi pentru a încărca şi a vizualiza imagini,
descărcaţi cea mai recentă versiune a utilitarului de instalare ViewNX-i
de pe site-ul următor şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza
instalarea. Este necesară o conexiune la Internet. Pentru cerinţele de
sistem şi alte informaţii, consultaţi site-ul internet Nikon pentru regiunea
dumneavoastră.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Utilizaţi software-ul Nikon Capture NX-D pentru a regla fin fotografii sau pentru a
modifica setările pentru imagini NEF (RAW) şi a le salva în alte formate.
Capture NX-D este disponibil pentru descărcare de pe:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
76
Utilizarea ViewNX-i
Copierea fotografiilor pe computer
Înainte de a continua, asiguraţi-vă că aţi instalat ViewNX-i (0 76).
1 Conectaţi cablul USB.
După ce aţi oprit aparatul foto şi v-aţi asigurat că este introdus un
card de memorie, conectaţi un cablu USB (disponibil separat) aşa
cum este arătat şi apoi porniţi aparatul foto.
D Hub-uri USB
Conectaţi aparatul foto direct la computer; nu conectaţi cablul prin
intermediul unui hub USB sau al unei tastaturi.
A Utilizaţi o sursă de alimentare sigură
Pentru a asigura un transfer de date fără întreruperi, asiguraţi-vă că
acumulatorul aparatului foto este complet încărcat.
A Conectarea cablurilor
Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când conectaţi sau deconectaţi
cablurile de interfaţă. Nu utilizaţi forţa şi nu încercaţi să introduceţi conectorii
înclinaţi.
77
2 Porniţi Nikon Transfer 2, parte din ViewNX-i.
Dacă este afişat un mesaj care vă cere să alegeţi un program, selectaţi
Nikon Transfer 2.
D În timpul transferului
Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce transferul este
în derulare.
A Windows 7
Dacă este afişat dialogul următor, selectaţi Nikon Transfer 2 conform
descrierii de mai jos.
1 Din Import pictures and videos (Import
imagini şi fişiere video), faceţi clic pe
Change program (Modificare program).
Va fi afişat un dialog de selecţie a
programului; selectaţi Nikon Transfer 2 şi
faceţi clic pe OK.
2 Faceţi dublu clic pe
.
A Windows 10 şi Windows 8.1
Windows 10 şi Windows 8.1 pot afişa un
mesaj de redare automată atunci când
aparatul foto este conectat. Atingeţi sau faceţi
clic pe dialog, iar apoi atingeţi sau faceţi clic
pe Nikon Transfer 2 pentru a selecta
Nikon Transfer 2.
A OS X
Dacă Nikon Transfer 2 nu porneşte automat, asiguraţi-vă că aparatul foto
este conectat şi apoi lansaţi Image Capture (Transfer de imagini) (o aplicaţie
inclusă în OS X) şi selectaţi Nikon Transfer 2 ca aplicaţia care se deschide când
este detectat aparatul foto.
78
3 Faceţi clic pe Start Transfer (Pornire transfer).
Fotografiile de pe cardul de memorie vor fi copiate pe computer.
Start Transfer (Pornire transfer)
4 Întrerupeţi conexiunea.
Când transferul s-a finalizat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul
USB.
A Pentru mai multe informaţii
Consultaţi ajutorul online pentru mai multe informaţii privind utilizarea
ViewNX-i.
79
Note tehnice
Citiţi acest capitol pentru informaţii privind accesoriile compatibile,
curăţarea şi păstrarea aparatului foto şi pentru ce trebuie făcut dacă este
afişat un mesaj de eroare sau dacă întâmpinaţi probleme în utilizarea
aparatului foto.
Obiective compatibile
Acest aparat foto acceptă focalizarea automată numai cu obiective AF-P
şi AF-S de tip E şi G. Obiectivele AF-S au nume care încep cu AF-S, iar
obiectivele AF-P au nume care încep cu AF-P; pentru informaţii privind
stabilirea tipului de obiectiv (D, E, G sau CPU), consultaţi pagina 81.
Focalizarea automată nu este acceptată cu alte obiective cu focalizare
automată (AF). Tabelul următor cuprinde funcţiile disponibile cu
obiective compatibile în fotografierea prin vizor:
Setare aparat foto
1
2
3
4
Sistem
măsurare
z
z
—
—
—
—
MF
(cu telemetru
electronic)
z
z
z
z
z6
z6
—
z8
z
z3
—
—
—
—
z9
z
z3
—
—
—
AF
Obiectiv 1
Obiectiv tip E
AF-S tip G/AF-P NIKKOR
AF tip G NIKKOR
Obiectiv tip D
Seria PC-E NIKKOR 4, 5
PC Micro 85mm f/2.8D 7
Alte obiective AF NIKKOR
(cu excepţia obiectivelor pentru
F3AF)
AI-P NIKKOR
Mod
fotografiere
Mod focalizare
MF
M
Alte
moduri
L
M
N
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z3
z
z3
z
z
z
—
z
—
z
z
z
—
z
z
z2
z2
z2
—
z2
z2
Presupune o diafragmă combinată de f/5.6 sau mai deschisă atunci când este ataşat teleconvertorul AF-S.
Măsurarea spot măsoară punctul de focalizare selectat.
Indicatorul de expunere dezactivat.
Butonul de deplasare pentru obiectivele PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED poate intra în contact cu corpul
aparatului foto când obiectivul este rotit.
5 Deplasarea şi/sau înclinarea obiectivului interferează cu expunerea.
80
6 Nu poate fi folosit cu deplasarea sau înclinarea.
7 Expunerea optimă va fi obţinută numai dacă obiectivul este la diafragma maximă şi nu este deplasat sau
înclinat.
8 Când obiectivele AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 (Nou) sau AF 28–85mm
f/3.5–4.5 sunt în zoom complet la distanţa focală minimă, este posibil ca indicatorul imagine focalizată (I)
să fie afişat când imaginea de pe ecranul mat din vizor nu este focalizată. Înainte de a fotografia, asiguraţi-vă
că imaginea din ecranul vizorului este clară.
9 Cu o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare.
D Obiective IX NIKKOR
Obiectivele IX NIKKOR nu pot fi utilizate. Încercarea de a ataşa un obiectiv
IX NIKKOR ar putea deteriora obiectivul sau aparatul foto.
A Identificarea obiectivelor CPU şi de tip G, E şi D
Obiectivele CPU pot fi identificate pe baza prezenţei contactelor CPU, iar
obiectivele tip G, E şi D prin prezenţa uneia dintre aceste litere pe corpul
obiectivului. Obiectivele de tip G şi E nu sunt echipate cu un inel pentru
diafragma obiectivului.
Contacte CPU
Obiectiv CPU
Inel diafragmă
Obiectiv tip G sau E
Obiectiv tip D
81
Alte accesorii
La momentul redactării acestui manual, pentru D3400 erau disponibile
următoarele accesorii.
Surse de
alimentare
Filtre
82
• Acumulator Li-ion EN-EL14a (0 10): acumulatori EN-EL14a
suplimentari sunt disponibili de la distribuitorii locali şi de la
reprezentanţii de service autorizaţi Nikon. Pot fi folosiţi şi
acumulatorii EN-EL14.
• Încărcător acumulator MH-24 (0 10): reîncărcaţi acumulatorii
EN-EL14a şi EN-EL14.
• Conector alimentare EP-5A, adaptor la reţeaua electrică EH-5b: aceste
accesorii pot fi utilizate pentru a alimenta aparatul foto pe
perioade extinse de timp (pot fi folosite şi adaptoarele la reţeaua
electrică EH-5a şi EH-5). Este necesar un conector de alimentare
EP-5A pentru conectarea aparatului foto la EH-5b, EH-5a sau EH-5.
• Filtrele destinate fotografierii cu efecte speciale pot interfera cu
focalizarea automată sau cu telemetrul electronic.
• D3400 nu poate fi utilizat cu filtre cu polarizare liniară. Utilizaţi, în
schimb, filtrele cu polarizare circulară C-PL sau C-PL II.
• Filtrele NC sunt recomandate pentru protecţia obiectivului.
• Pentru a preveni apariţia formelor dublate, nu se recomandă
utilizarea unui filtru când obiectul este încadrat pe un fundal
luminos sau când o sursă de lumină puternică se află în cadru.
• Măsurarea central-evaluativă este recomandată pentru filtrele cu
factori de expunere (factori de filtru) mai mari de 1× (Y44, Y48,
Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400,
A2, A12, B2, B8, B12). Pentru detalii, consultaţi manualul filtrului.
Accesorii
ocular vizor
Capac corp
Capace cuplă
accesorii
Cabluri USB
Cabluri HDMI
• Capac ocular DK-5: împiedică lumina care pătrunde prin vizor să
apară în fotografii sau să afecteze expunerea.
• Ocular cu lentilă de corecţie DK-20C: lentilele sunt disponibile cu dioptrii
de –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 şi +3 m–1 când controlul ajustării
dioptriilor aparatului foto este în poziţie neutră (–1 m–1). Utilizaţi
oculare cu lentile de corecţie numai dacă focalizarea dorită nu
poate fi obţinută cu controlul ajustării dioptriilor încorporat (de la
–1,7 la +0,5 m–1). Testaţi ocularele cu lentile de corecţie înainte de
achiziţionare pentru a vă asigura că puteţi obţine focalizarea
dorită. Vizorul din cauciuc nu poate fi utilizat cu ocularele cu
lentile de corecţie.
• Lupă DG-2: DG-2 măreşte scena afişată în centrul vizorului pentru o
precizie sporită în timpul focalizării. Este necesar adaptorul pentru
ocular (disponibil separat).
• Adaptor ocular DK-22: DK-22 este folosit la ataşarea lupei DG-2.
• Accesoriu vizualizare unghi drept DR-6: DR-6 se ataşează perpendicular
pe ocularul vizorului, permiţând imaginii din vizor să fie
vizualizată în unghiuri drepte faţă de obiectiv (de exemplu, direct
de deasupra când aparatul foto este în poziţie orizontală).
Capac corp BF-1B/capac corp BF-1A: capacul corpului protejează de praf
oglinda, ecranul vizorului şi senzorul de imagine când nu este
montat un obiectiv.
Capac cuplă accesorii BS-1: un capac care protejează cupla pentru
accesorii. Cupla pentru accesorii se utilizează pentru unităţile bliţ
opţionale.
Cablu USB UC-E20 (0 77)
Cablu HDMI HC-E1: un cablu HDMI cu un conector de tip C pentru
conectarea la aparatul foto şi un conector de tip A pentru
conectarea la dispozitive HDMI.
83
Telecomandă fără fir ML-L3 (0 6): ML-L3 utilizează o baterie CR2025 de
3 V.
Telecomenzi
Apăsând zăvorul locaşului bateriei spre dreapta (q), introduceţi o
unghie în locul gol şi deschideţi locaşul bateriei (w). Asiguraţi-vă că
bateria este introdusă în orientarea corectă (r).
❚❚ Carduri de memorie aprobate
Aparatul foto acceptă carduri de memorie SD, SDHC şi
SDXC, inclusiv carduri SDHC şi SDXC conforme cu UHS-I.
Pentru înregistrarea filmelor se recomandă carduri
clasificate în clasa de viteză 6 SD sau mai mare; folosirea unor carduri mai
lente poate duce la întreruperea înregistrării. Când alegeţi carduri
pentru a fi folosite în cititoare de carduri, asiguraţi-vă că acestea sunt
compatibile cu dispozitivul. Contactaţi producătorul pentru informaţii
referitoare la caracteristici, funcţionare şi limitări privind utilizarea.
A Accesorii opţionale
Disponibilitatea poate varia în funcţie de ţară sau regiune. Pentru cele mai
recente informaţii, consultaţi site-ul nostru web sau broşurile.
84
Îngrijirea aparatului foto
Păstrare
Când aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi
acumulatorul şi depozitaţi-l într-un loc răcoros şi uscat cu capacul
terminal montat. Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină,
păstraţi aparatul foto într-o zonă uscată, bine ventilată. Nu depozitaţi
aparatul foto cu granule de naftalină sau camfor împotriva moliilor sau
în locuri care:
• au ventilaţie deficitară sau umidităţi de peste 60 %
• se află lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice
puternice, precum televizoare sau aparate radio
• sunt expuse la temperaturi de peste 50 °C sau sub –10 °C
Curăţarea
Corp aparat
foto
Obiectiv,
oglindă şi
vizor
Monitor
Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful şi scamele, apoi ştergeţi
uşor cu o lavetă moale şi uscată. După utilizarea aparatului foto la
plajă sau pe malul mării, curăţaţi nisipul sau sarea cu o lavetă
înmuiată uşor în apă distilată şi uscaţi bine. Important: praful sau alte
corpuri străine ajunse în interiorul aparatului foto pot provoca
deteriorări ce nu sunt acoperite de garanţie.
Aceste elemente din sticlă se pot deteriora cu uşurinţă. Îndepărtaţi
praful şi scamele cu o suflantă. Dacă utilizaţi o suflantă cu aerosoli,
menţineţi recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea
lichidului. Pentru a îndepărta urmele de degete sau alte pete,
aplicaţi o cantitate mică de soluţie pentru curăţarea lentilelor pe o
lavetă moale şi curăţaţi cu grijă.
Îndepărtaţi praful şi scamele cu o suflantă. Când îndepărtaţi urmele
de degete şi alte pete, ştergeţi suprafaţa uşor cu o lavetă moale sau
cu piele de căprioară. Nu apăsaţi, deoarece acest lucru ar putea
provoca deteriorări sau defecţiuni.
Nu utilizaţi alcool, solvenţi sau alte substanţe chimice volatile.
85
Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului:
Atenţionări
A nu se scăpa: produsul se poate defecta dacă este supus la şocuri sau vibraţii
puternice.
A se menţine uscat: acest produs nu este etanş şi se poate defecta dacă este scufundat
în apă sau dacă este expus la niveluri ridicate de umiditate. Ruginirea
mecanismului intern poate provoca deteriorări ireparabile.
A se evita schimbările bruşte de temperatură: schimbările bruşte de temperatură, cum
sunt cele care au loc când se intră sau se iese într-o/dintr-o clădire încălzită pe
vreme rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a
preveni formarea condensului, puneţi dispozitivul într-o geantă de transport sau
într-o pungă de plastic înainte de a-l expune la schimbări bruşte de temperatură.
A se păstra la distanţă de câmpuri magnetice puternice: nu utilizaţi şi nu păstraţi acest
dispozitiv în apropierea echipamentelor care generează radiaţii electromagnetice
sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice
puternice produse de echipamente, precum emiţătoarele radio, pot interfera cu
monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta
circuitele interne ale produsului.
A nu se lăsa obiectivul orientat spre soare: nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare sau alte
surse puternice de lumină pentru o perioadă de timp îndelungată. Lumina
puternică poate cauza deteriorarea senzorului de imagine sau poate produce un
efect de estompare în fotografii.
Opriţi produsul înainte de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare: nu scoateţi
produsul din priză şi nu scoateţi acumulatorul în timp ce acesta este pornit sau în
timp ce imaginile sunt înregistrate sau şterse. Întreruperea forţată a alimentării în
aceste circumstanţe ar putea duce la pierderea de date sau la deteriorarea
memoriei produsului sau a circuitelor interne. Pentru a preveni întreruperea
accidentală a alimentării, evitaţi să deplasaţi produsul dintr-un loc în altul în timp
ce adaptorul la reţeaua electrică este conectat.
86
Curăţarea: când curăţaţi corpul aparatului foto, utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta
uşor praful şi scamele, apoi ştergeţi uşor cu o lavetă moale şi uscată. După utilizarea
aparatului foto la plajă sau pe malul mării, curăţaţi nisipul sau sarea cu o lavetă
înmuiată uşor în apă curată şi uscaţi bine.
Obiectivul şi oglinda se pot deteriora cu uşurinţă. Praful şi scamele trebuie
îndepărtate cu grijă, cu o suflantă. Când utilizaţi o suflantă cu aerosoli, menţineţi
recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru a îndepărta
urmele de degete sau alte pete de pe obiectiv, aplicaţi o cantitate mică de soluţie
pentru curăţarea lentilelor pe o lavetă moale şi curăţaţi cu grijă.
Pentru informaţii privind curăţarea senzorului de imagine, consultaţi Manualul de
referinţă.
A nu se atinge perdeaua obturatorului: perdeaua obturatorului este extrem de subţire şi
se poate deteriora cu uşurinţă. Nu exercitaţi presiune asupra perdelei în nicio
circumstanţă, nu utilizaţi instrumente de curăţare şi nu o expuneţi curenţilor
puternici de aer ai unei suflante. Aceste acţiuni pot zgâria, deforma sau rupe
perdeaua.
Păstrare: pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, păstraţi aparatul foto
într-o zonă uscată, bine ventilată. Dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică,
deconectaţi adaptorul pentru a preveni un incendiu. Dacă produsul nu este utilizat
o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul pentru a împiedica scurgerile şi
depozitaţi aparatul foto într-o pungă de plastic conţinând un desicativ. Totuşi, nu
depozitaţi geanta aparatului foto într-o pungă de plastic, deoarece acest lucru
poate provoca deteriorarea materialului. Reţineţi că desicativul îşi pierde treptat
capacitatea de a absorbi umezeala şi trebuie înlocuit la intervale regulate.
Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, scoateţi aparatul foto din
spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi declanşaţi
obturatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou.
Păstraţi acumulatorul într-un loc răcoros şi uscat. Puneţi la loc capacul terminal
înainte de a depozita acumulatorul.
87
Note privind monitorul: monitorul este construit cu o precizie extrem de mare; cel
puţin 99,99 % dintre pixeli sunt funcţionali, nu mai mult de 0,01 % fiind lipsă sau
defecţi. De aceea, chiar dacă aceste afişaje pot conţine pixeli care sunt mereu
aprinşi (albi, roşii, albaştri sau verzi) sau sunt întotdeauna stinşi (negri), aceasta nu
este o defecţiune şi nu are efect asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.
Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut în lumină puternică.
Nu apăsaţi pe monitor deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau
defecţiuni. Praful sau scamele de pe monitor pot fi îndepărtate cu o suflantă. Petele
pot fi îndepărtate prin ştergere uşoară cu o lavetă moale sau cu piele de căprioară.
În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitat cu grijă riscul accidentării
datorită cioburilor de sticlă, iar cristalele lichide din monitor nu trebuie să intre în
contact cu pielea, ochii şi gura.
Efect moire: efectul moire este un tip de interferenţă creat prin interacţiunea dintre o
imagine care conţine o reţea regulată, repetitivă, cum ar fi un model de valuri întro ţesătură sau ferestrele unei clădiri, şi reţeaua senzorului de imagine al aparatului
foto. Dacă observaţi efectul moire în fotografiile dumneavoastră, încercaţi să
schimbaţi distanţa faţă de subiect, să apropiaţi şi să depărtaţi sau să schimbaţi
unghiul dintre subiect şi aparatul foto.
D Întreţinerea aparatului foto şi a accesoriilor
Aparatul foto este un dispozitiv de precizie şi necesită lucrări de întreţinere
periodice. Nikon recomandă ca aparatul foto să fie verificat de către distribuitorul
iniţial sau de un reprezentant de service autorizat Nikon la fiecare unu-doi ani, iar
o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi că aceste
servicii sunt contra cost). Verificarea frecventă şi lucrările de întreţinere sunt
recomandate în special atunci când aparatul foto este utilizat în mod profesional.
Orice accesorii utilizate în mod regulat cu acest aparat foto, cum sunt obiectivele
sau unităţile bliţ opţionale, ar trebui incluse când aparatul foto este verificat sau
depanat.
88
Acumulatorul şi încărcătorul: acumulatorii pot prezenta scurgeri sau pot exploda dacă
sunt manipulaţi necorespunzător. Citiţi şi respectaţi avertizările şi precauţiile de la
paginile xi–xiv din acest manual. Ţineţi cont de precauţiile următoare atunci când
manipulaţi acumulatorii şi încărcătoarele:
• Utilizaţi doar acumulatorii aprobaţi pentru utilizarea în acest echipament.
• Nu expuneţi acumulatorul la flacără deschisă sau la căldură excesivă.
• Păstraţi curate terminalele acumulatorului.
• Opriţi produsul înainte de înlocuirea acumulatorului.
• Scoateţi acumulatorul din aparatul foto sau din încărcător când nu este în uz şi
puneţi la loc capacul terminal. Aceste dispozitive folosesc cantităţi mici de
energie chiar şi când sunt oprite şi pot consuma acumulatorul până la punctul în
care nu va mai funcţiona. Dacă acumulatorul nu va fi folosit o anumită perioadă,
introduceţi-l în aparatul foto şi consumaţi-l în întregime înainte de a-l scoate şi
depozita într-un loc cu temperatură ambiantă de 15 °C–25 °C (evitaţi locurile
foarte calde sau foarte reci). Repetaţi acest proces cel puţin o dată la fiecare şase
luni.
• Pornirea şi oprirea repetată a aparatului foto în timp ce acumulatorul este
complet descărcat va scurta durata de funcţionare a acumulatorului.
Acumulatorii care au fost complet descărcaţi trebuie să fie încărcaţi înainte de
utilizare.
• Temperatura internă a acumulatorului poate creşte în timpul utilizării acestuia.
Încercarea de a încărca acumulatorul în timp ce temperatura internă este ridicată
va afecta performanţele acumulatorului şi este posibil ca acesta să nu se încarce
sau să se încarce doar parţial. Aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de
încărcare.
• Continuarea încărcării acumulatorului după ce acesta este complet încărcat îi
poate afecta performanţele.
• O scădere marcantă a timpului în care un acumulator complet încărcat îşi
menţine încărcătura când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că
este necesară înlocuirea sa. Achiziţionaţi un nou acumulator EN-EL14a.
• Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare. Când se fac fotografii la ocazii
importante, pregătiţi un acumulator de rezervă şi păstraţi-l complet încărcat. În
funcţie de locul unde vă aflaţi, este posibil să aveţi dificultăţi în a achiziţiona
acumulatori de schimb imediat. Reţineţi că în zilele reci capacitatea
acumulatorilor tinde să scadă. Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat
înainte de a face fotografii în exterior pe timp de vreme rece. Păstraţi un
acumulator de rezervă într-un loc cald şi schimbaţi acumulatorii între ei dacă este
necesar. Odată încălzit, este posibil ca un acumulator rece să poată recupera o
parte din sarcină.
• Acumulatorii uzaţi sunt o resursă valoroasă; reciclaţi acumulatorii uzaţi în
conformitate cu reglementările locale.
89
Mesaje de eroare
Această secţiune enumeră indicatoarele şi mesajele de eroare care apar
în vizor şi pe monitor.
A Pictograme de avertizare
Un d care clipeşte pe monitor sau un s care clipeşte în vizor indică faptul că un
avertisment sau un mesaj de eroare poate fi afişat pe monitor apăsând butonul
W (Q).
Indicator
Monitor
Vizor
Obiectivul nu este ataşat
F/s
(clipeşte)
Înainte de a realiza fotografii,
rotiţi inelul de zoom pentru a
extinde obiectivul.
F
(clipeşte)
Declanşare dezactivată.
Reîncărcaţi acumulatorul.
Acest acumulator nu se poate
utiliza. Acesta nu comunică în
mod adecvat cu aparatul foto.
Pt. a utiliza în siguranţă ap.
foto, alegeţi un acumulator
conceput special pt. acesta.
d/s
(clipeşte)
d
(clipeşte)
Soluţie
• Ataşaţi un obiectiv compatibil.
• Dacă obiectivul nu este de tip E sau G,
selectaţi modul M.
Este ataşat un obiectiv cu buton corp
obiectiv retractabil având corpul
obiectivului retras. Apăsaţi butonul
corpului obiectivului retractabil şi rotiţi
inelul de zoom pentru a extinde
obiectivul.
Opriţi aparatul foto şi reîncărcaţi sau
înlocuiţi acumulatorul.
Utilizaţi un acumulator aprobat de Nikon.
Opriţi aparatul foto, scoateţi şi puneţi la
Eroare de iniţializare. Opriţi
d/k
loc acumulatorul şi apoi porniţi aparatul
aparatul foto, apoi reporniţi-l.
(clipeşte)
foto din nou.
90
Indicator
Monitor
Nivelul de încărcare a
acumulatorului este scăzut.
Finalizaţi operaţia şi opriţi
imediat aparatul foto.
Ceasul nu este setat
Vizor
Soluţie
—
Încheiaţi curăţarea şi opriţi aparatul foto şi
reîncărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.
s
(clipeşte)
S/s
(clipeşte)
Setaţi ceasul intern al aparatului foto.
Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că
respectivul card este introdus corect.
Cardul de memorie este blocat (protejat la
Cardul de memorie este blocat.
scriere). Deplasaţi comutatorul de
(
Glisaţi elementul de blocare la
(clipeşte) protecţie la scriere al cardului în poziţia
poziţia „scriere”.
„write” (scriere).
• Utilizaţi un card aprobat.
• Formataţi cardul. Dacă problema
persistă, cardul poate fi deteriorat.
Acest card de memorie nu se
Contactaţi reprezentantul de service
poate utiliza. Cardul poate fi
(/k
autorizat Nikon.
deteriorat. Introduceţi alt
(clipeşte)
• Eroare la crearea unui folder nou.
card.
Ştergeţi fişiere sau introduceţi un card
de memorie nou.
• Introduceţi un card de memorie nou.
Acest card nu este formatat.
T
Formataţi cardul sau opriţi aparatul foto şi
Formataţi cardul.
(clipeşte) introduceţi un card de memorie nou.
• Reduceţi calitatea sau dimensiunea.
j/A/s
Cardul este plin
• Ştergeţi fotografii.
(clipeşte)
• Introduceţi un card de memorie nou.
Aparatul foto nu poate focaliza utilizând
●
—
focalizarea automată. Schimbaţi
(clipeşte)
compoziţia sau focalizaţi manual.
Niciun card de mem. introdus
91
Indicator
Monitor
Vizor
Subiectul este prea luminos
s
(clipeşte)
Sub. este prea întunecat
Fără „Bulb” în modul S
Fără „Timp” în modul S
—
—
92
Soluţie
• Utilizaţi o sensibilitate ISO mai redusă.
• Utilizaţi un filtru comercial ND.
• În modul:
S Alegeţi un timp de expunere mai
scurt
A Alegeţi o diafragmă mai închisă
(număr f/ mai mare)
% Alegeţi un alt mod fotografiere
• Utilizaţi o sensibilitate ISO mai ridicată.
• Utilizaţi bliţul.
• În modul:
S Alegeţi un timp de expunere mai
lung
A Alegeţi o diafragmă mai deschisă
(număr f/ mai mic)
A/s
(clipeşte) Modificaţi timpul de expunere sau
selectaţi modul M.
&/s
(clipeşte)
Bliţul s-a declanşat la putere maximă.
N
Verificaţi fotografia pe monitor; dacă este
(clipeşte) subexpusă, reglaţi setările şi încercaţi din
nou.
• Utilizaţi bliţul.
• Modificaţi distanţa faţă de subiect,
diafragma, raza bliţului sau sensibilitatea
N/s
ISO.
(clipeşte)
• Distanţa focală a obiectivului este mai
mică de 18 mm: folosiţi o distanţă focală
mai mare.
Indicator
Monitor
Vizor
Eroare. Apăsaţi din nou
butonul de declanşare.
Eroare de pornire. Contactaţi
un reprezentant de service
autorizat Nikon.
Eroare de măsurare
Imposibil de pornit
vizualizarea în timp real.
Aşteptaţi să se răcească
aparatul foto.
Dosarul nu conţine nicio
imagine.
O
(clipeşte)
—
—
Imposibil de afişat acest fişier.
Imposibil de selectat acest
fişier.
—
Acest film nu poate fi editat.
—
Nicio imagine pentru retuşare.
—
Accesul la reţea nu este
disponibil până când aparatul
foto nu se răceşte.
—
—
Soluţie
Declanşaţi obturatorul. Dacă eroarea
persistă sau apare frecvent, consultaţi
reprezentantul de service autorizat Nikon.
Consultaţi reprezentantul de service
autorizat Nikon.
Aşteptaţi ca circuitele interne să se
răcească înainte de a relua vizualizarea în
timp real sau înregistrarea filmului.
Folderul selectat pentru redare nu conţine
imagini. Selectaţi un folder care conţine
imagini din meniul Dosar redare sau
introduceţi un card de memorie care
conţine imagini.
Fişierul nu poate fi redat pe aparatul foto.
Imaginile create cu alte dispozitive nu pot
fi retuşate.
• Filmele create cu alte dispozitive nu pot
fi editate.
• Filmele trebuie să aibă o lungime de cel
puţin două secunde.
Cardul de memorie nu conţine imagini
NEF (RAW) care să fie utilizate cu
Procesare NEF (RAW).
Opriţi aparatul foto şi încercaţi din nou
după ce aţi aşteptat să se răcească.
93
Specificaţii
❚❚ Aparat foto digital Nikon D3400
Tip
Tip
Montură obiectiv
Unghi de câmp efectiv
Pixeli efectivi
Pixeli efectivi
24,2 milioane
Senzor imagine
Senzor imagine
Pixeli totali
Sistem de reducere a
prafului
Senzor CMOS 23,5 × 15,6 mm
24,72 milioane
Date de referinţă pentru eliminarea prafului de pe
imagine (necesită software-ul Capture NX-D)
Stocare
Dimensiune imagine
(pixeli)
Format fişier
Sistem Picture Control
Suport
Sistem de fişiere
94
Aparat foto digital reflex cu vizare prin obiectiv
Montură Nikon F (cu contacte AF)
Nikon format DX; distanţă focală echivalentă cu
aproximativ 1,5× cea a obiectivelor cu unghi de câmp
format FX
•
•
•
•
•
6.000 × 4.000 (Mare)
4.496 × 3.000 (Medie)
2.992 × 2.000 (Mică)
NEF (RAW): 12 biţi, comprimat
JPEG: JPEG standard corespunzător compresiei fine
(aprox. 1 : 4), normale (aprox. 1 : 8) sau de bază
(aprox. 1 : 16)
• NEF (RAW) + JPEG: se înregistrează o singură fotografie în
ambele formate NEF (RAW) şi JPEG
Standard, Neutru, Intens, Monocrom, Portret, Peisaj,
Uniform; opţiunea Picture Control selectată poate fi
modificată
Carduri de memorie SD (Secure Digital) şi SDHC şi SDXC
conforme cu UHS-I
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Vizor
Vizor
Reglare dioptrie
Ecran focalizare
Oglindă reflex
Diafragmă obiectiv
Vizor cu pentaoglindă la nivelul ochilor cu vizare prin
obiectiv
Aprox. 95 % orizontal şi 95 % vertical
Aprox. 0,85× (obiectiv 50 mm f/1.4 la infinit, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; de la suprafaţa centrală a lentilei
ocularului vizorului)
–1,7–+0,5 m–1
Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark VII
Revenire rapidă
Revenire instantanee, controlată electronic
Obiectiv
Compatibilitatea cu
focalizarea automată
Focalizarea automată este disponibilă cu obiective AF-P
şi AF-S de tip E şi G.
Acoperire cadru
Mărire
Punct perspectivă
Obturator
Tip
Timp de expunere
Viteză sincronizare bliţ
Declanşare
Mod declanşare
Viteză avansare cadre
Autodeclanşator
Obturator controlat electronic cu cursă verticală în plan
focal
1/4.000–30 s în paşi de 1/3 EV; Bulb; Durată
X = 1/200 s; se sincronizează cu obturatorul la un timp de
1/200 s sau mai lung
8 (cadru unic), I (continuu), J (declanşare silenţioasă),
E (autodeclanşator), " (telecomandă cu întârziere;
ML-L3), # (telecomandă cu răspuns rapid; ML-L3)
Până la 5 fps
Notă: Cadenţele cadrelor presupun focalizarea manuală,
expunerea manuală sau mod automat prioritate de timp,
un timp de expunere de 1/250 s sau mai scurt, iar celelalte
setări la valori implicite.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 expuneri
95
Expunere
Măsurare
Metodă de măsurare
Rază (ISO 100, obiectiv
f/1.4, 20 °C)
Corespondenţă măsurare
expunere
Mod
Măsurare expunere TTL folosind senzorul RGB de
420 pixeli
• Măsurare matricială: măsurare matricială culoare 3D II
(obiective de tip E şi G)
• Măsurare central-evaluativă: pondere de 75 % acordată
cercului de 8 mm din centrul cadrului
• Măsurare spot: măsoară cercul de 3,5 mm (aproximativ
2,5 % din cadru) centrat pe punctul de focalizare
selectat
• Măsurare matricială sau central-evaluativă: 0–20 EV
• Măsurare spot: 2–20 EV
CPU
Moduri automate (i automat; j automat, bliţ
dezactivat); automat programat cu program flexibil (P);
automat prioritate de timp (S); automat prioritate de
diafragmă (A); manual (M); moduri scenă (k portret;
l peisaj; p copil; m sport; n close-up; o portret de
noapte); moduri efecte speciale (% vedere nocturnă;
S foarte intens; T artă pop; U ilustraţie foto; ' efect
aparat foto jucărie; ( efect de miniaturizare; 3 culoare
selectivă; 1 siluetă; 2 cheie înaltă; 3 cheie joasă)
Compensare expunere
Poate fi reglată cu –5–+5 EV în trepte de 1/3 EV în
modurile P, S, A, M, scenă şi %
Blocare expunere
Luminozitatea blocată la valoarea detectată cu butonul
A (L)
Sensibilitate ISO (indice de ISO 100–25600 în paşi de 1 EV. Este disponibil controlul
expunere recomandat)
sensibilităţii ISO automat
D-Lighting activ
Activat, dezactivat
96
Focalizare
Focalizare automată
Interval de detecţie
Servo obiectiv
Punct focalizare
Mod zonă AF
Blocare focalizare
Bliţ
Bliţ încorporat
Număr de ghid
Control bliţ
Mod bliţ
Modulul cu senzor de focalizare automată Nikon MultiCAM 1000 cu detecție de fază TTL, 11 puncte de
focalizare (inclusiv un senzor de tip încrucişat) şi
dispozitiv de iluminare asistenţă AF (distanţă aprox.
0,5–3 m)
–1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo
continuă (AF-C); selecţie AF-S/AF-C automată (AF-A);
urmărirea focalizării predictive activată automat în
funcţie de starea subiectului
• Focalizare manuală (MF): poate fi folosit telemetrul
electronic
Poate fi selectat dintre 11 puncte de focalizare
Punct unic AF, zonă dinamică AF, zonă AF automată,
urmărire 3D (11 puncte)
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea butonului de
declanşare la jumătate (AF servo unică) sau prin apăsarea
butonului A (L)
i, k, p, n, o, S, T, U, ': bliţ automat cu ridicarea
automată a bliţului
P, S, A, M: ridicare manuală cu buton de eliberare
Aprox. 7, 8 cu bliţ manual (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: controlul bliţ i-TTL folosind senzorul RGB de
420 pixeli este disponibil cu bliţul încorporat; bliţul de
umplere compensat i-TTL pentru SLR digital se utilizează
cu măsurarea matricială şi central-evaluativă, iar bliţul
i-TTL standard pentru SLR digital cu măsurarea spot
Automat, automat cu reducere ochi roşii, sincronizare
lentă automată, sincronizare lentă automată cu reducere
ochi roşii, bliţ de umplere, reducere ochi roşii,
sincronizare lentă, sincronizare lentă cu reducere ochi
roşii, perdea posterioară cu sincronizare lentă,
sincronizare perdea posterioară, dezactivat
97
Bliţ
Compensare bliţ
Poate fi reglată cu −3–+1 EV în trepte de 1/3 EV în
modurile P, S, A, M şi scenă
Indicator bliţ pregătit
Se aprinde când bliţul încorporat sau unitatea bliţ
opţională este complet încărcată; clipeşte după ce bliţul
s-a declanşat la puterea maximă
Cuplă accesorii
Cuplă ISO 518 cu contacte de sincronizare şi date şi
blocare de siguranţă
Sistem creativ de iluminare CLS Nikon acceptat
Nikon (CLS)
Terminal de sincronizare Adaptor terminal de sincronizare AS-15 (disponibil
separat)
Balans de alb
Balans de alb
Vizualizare în timp real
Servo obiectiv
Mod zonă AF
Focalizare automată
Selectare automată scenă
Film
Măsurare
Automat, incandescent, fluorescent (7 tipuri), lumina
directă a soarelui, bliţ, înnorat, umbră, presetare
manuală, toate cu excepţia presetării manuale cu reglare
fină
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo
permanentă (AF-F)
• Focalizare manuală (MF)
AF prioritate faţă, AF zonă largă, AF zonă normală, AF
urmărire subiect
AF cu detectarea contrastului oriunde în cadru (aparatul
foto selectează automat punctul de focalizare când este
selectată AF prioritate faţă sau AF urmărire subiect)
Disponibilă în modurile i şi j
Măsurarea expunerii TTL utilizând senzorul de imagine
principal
Metodă de măsurare
Matricială
Dimensiune cadru (pixeli) şi • 1.920 × 1.080; 60p (progresiv), 50p, 30p, 25p, 24p
cadenţă cadre
• 1.280 × 720; 60p, 50p
Cadenţele reale ale cadrelor pentru 60p, 50p, 30p, 25p şi
24p sunt 59,94, 50, 29,97, 25 şi 23,976 fps; opţiunile
acceptă atât calitatea imaginii ★ ridicat, cât şi normal
98
Film
Format fişier
Compresie video
Format înregistrare audio
Dispozitiv înregistrare
audio
Sensibilitate ISO
Monitor
Monitor
Redare
Redare
Interfaţă
USB
Ieşire HDMI
MOV
Codare video H.264/MPEG-4 avansată
PCM liniar
Microfon monaural încorporat; sensibilitate reglabilă
ISO 100–25600
7,5 cm (3 in), aprox. 921.000 puncte (VGA), monitor TFT
LCD cu un unghi de vizualizare de 170°, acoperire cadru
aprox. 100 % şi reglarea luminozităţii
Redare cadru întreg şi miniatură (4, 9 sau 72 imagini sau
calendar) cu zoom redare, tăiere în zoom redare, zoom
redare faţă, redare film, prezentare diapozitive fotografii
şi/sau filme, afişaj histograme, zone luminoase, informaţii
fotografie, afişaj date de locaţie, rotire automată a
imaginii, evaluare imagine şi comentariu imagine (până
la 36 de caractere)
USB Hi-Speed cu conector micro-USB; se recomandă
conectarea la portul USB încorporat
Conector HDMI tip C
Bluetooth
Protocoale de comunicare Specificaţie Bluetooth versiunea 4.1
Frecvenţă de operare
• Bluetooth: 2.402–2.480 MHz
• Bluetooth Low Energy: 2.402–2.480 MHz
Putere maximă la ieșire
8,1 dBm (EIRP)
Rază de acţiune (fără
Aproximativ 10 m, considerată fără interferenţe; raza de
obstacole)
acţiune poate varia în funcţie de intensitatea
semnalului şi de prezenţa sau lipsa obstacolelor
99
Limbi acceptate
Limbi acceptate
Arabă, bengali, bulgară, cehă, chineză (simplificată şi
tradiţională), coreeană, daneză, engleză, finlandeză,
franceză, germană, greacă, hindi, indoneziană, italiană,
japoneză, maghiară, marathi, norvegiană, persană,
poloneză, portugheză (Portugalia şi Brazilia), olandeză,
română, rusă, sârbă, spaniolă, suedeză, tamilă, telugu,
thai, turcă, ucraineană, vietnameză
Sursă de alimentare
Acumulator
Adaptor la reţeaua
electrică
Un acumulator Li-ion EN-EL14a
Adaptor la reţeaua electrică EH-5b; necesită conectorul
de alimentare EP-5A (disponibile separat)
Montură trepied
Montură trepied
1 4 in (ISO
Dimensiuni/greutate
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
Mediu de operare
Temperatură
Umiditate
/
1222)
Aprox. 124 × 98 × 75,5 mm
Aprox. 445 g cu acumulatorul şi cardul de memorie, dar
fără capacul corpului; aprox. 395 g (numai corpul
aparatului foto)
0 °C–40 °C
85 % sau mai puţin (fără condens)
• Dacă nu este specificat altfel, toate măsurătorile sunt realizate în conformitate cu standardele sau orientările
Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Toate valorile se referă la un aparat foto cu un acumulator complet încărcat.
• Imaginile de exemplificare afișate pe aparatul foto și imaginile și ilustrațiile din manual au doar scop
informativ.
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul şi specificaţiile hardware şi software descrise în acest
manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din erorile
apărute în acest manual.
100
❚❚ Încărcător acumulator MH-24
Putere consumată
nominală
Putere nominală
Acumulatori acceptaţi
Timp de încărcare
100–240 V c.a., 50/60 Hz, maximum 0,2 A
8,4 V c.c./0,9 A
Acumulatori Li-ion EN-EL14a Nikon
Aprox. 1 oră şi 50 minute la o temperatură ambientală de
25 °C când este complet descărcat
0 °C–40 °C
Temperatură de
funcţionare
Aprox. 70 × 26 × 97 mm, fără adaptorul pentru priză
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
Aprox. 96 g, fără adaptorul pentru priză
Simbolurile de pe acest produs reprezintă următoarele:
m c.a., p c.c., q Echipament de clasa II (din punct de vedere constructiv, produsul are izolație dublă).
❚❚ Acumulator Li-ion EN-EL14a
Tip
Capacitate nominală
Temperatură de
funcţionare
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
Acumulator litiu-ion
7,2 V/1.230 mAh
0 °C–40 °C
Aprox. 38 × 53 × 14 mm
Aprox. 49 g, fără capacul terminal
101
❚❚ Obiective AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR şi AF-P DX NIKKOR
18–55mm f/3.5–5.6G
Tip
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Construcţie obiectiv
Unghi de câmp
Scală lungime focală
Informaţii distanţă
Zoom
Focalizare
Reducerea vibraţiilor (numai
AF-P DX NIKKOR 18–55mm
f/3.5–5.6G VR)
Distanţă focală minimă
Lamele diafragmă
Diafragmă
Plajă diafragmă
Măsurare
Dimensiune filtru ataşat
Dimensiuni
Greutate
102
Obiectiv AF-P DX tip G cu CPU încorporat şi cu montură F
18–55 mm
f/3.5–5.6
12 elemente în 9 grupuri (inclusiv 2 elemente asferice)
76°–28° 50´
Gradată în milimetri (18, 24, 35, 45, 55)
Ieşirea către aparatul foto
Zoom manual folosind inelul de zoom independent
Focalizare automată controlată de motorul pas cu pas;
inel de focalizare separat pentru focalizarea manuală
Deplasare obiectiv folosind motoare electromagnetice
(VCM)
0,25 m de la planul focal la toate poziţiile de zoom
7 (diafragmă circulară)
Complet automată
• Distanţă focală de 18 mm: f/3.5–22
• Distanţă focală de 55 mm: f/5.6–38
Diafragma minimă afişată poate varia în funcţie de
mărimea treptei de expunere selectate cu aparatul
foto.
Diafragmă completă
55 mm (P = 0,75 mm)
Aprox. 64,5 mm diametru maxim × 62,5 mm (distanţa
de la flanşa aparatului foto pentru montura
obiectivului atunci când obiectivul este retras)
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR: aprox. 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G: aprox. 195 g
A AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G
Obiectivul utilizat în general în acest manual în scopuri ilustrative este AF-P DX
NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR. AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR şi
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G au corpul obiectivului retractabil.
1 Capac obiectiv
6 Marcaj montură obiectiv...................... 15
2 Marcaj montare parasolar obiectiv
7 Contacte CPU
3 Buton corp obiectiv retractabil .......... 16
8 Inel focalizare
4 Scală lungime focală
5 Marcaj lungime focală
9 Inel zoom ................................................. 29
10 Capac posterior obiectiv
103
❚❚ Obiective AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR şi AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4.5–6.3G ED
Tip
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Construcţie obiectiv
Unghi de câmp
Scală lungime focală
Informaţii distanţă
Zoom
Focalizare
Reducerea vibraţiilor (numai
AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4.5–6.3G ED VR)
Distanţă focală minimă
Lamele diafragmă
Diafragmă
Plajă diafragmă
Măsurare
Dimensiune filtru ataşat
Dimensiuni
Greutate
104
Obiectiv AF-P DX tip G cu CPU încorporat şi cu montură
F
70–300 mm
f/4.5–6.3
14 elemente în 10 grupuri (inclusiv 1 element ED)
22° 50´–5° 20´
Gradată în milimetri (70, 100, 135, 200, 300)
Ieşirea către aparatul foto
Zoom manual folosind inelul de zoom independent
Focalizare automată controlată de motorul pas cu pas;
inel de focalizare separat pentru focalizarea manuală
Deplasare obiectiv folosind motoare electromagnetice
(VCM)
1,1 m de la planul focal la toate poziţiile de zoom
7 (diafragmă circulară)
Complet automată
• Distanţă focală de 70 mm: f/4.5–22
• Distanţă focală de 300 mm: f/6.3–32
Diafragma minimă afişată poate varia în funcţie de
mărimea treptei de expunere selectate cu aparatul
foto.
Diafragmă completă
58 mm (P = 0,75 mm)
Aprox. 72 mm diametru maxim × 125 mm (distanţa de
la flanşa aparatului foto pentru montura obiectivului)
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR: aprox. 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED: aprox. 400 g
A AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR, AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED
1 Capac obiectiv
6 Marcaj lungime focală
2 Marcaj montare parasolar obiectiv
7 Marcaj montură obiectiv...................... 15
3 Inel focalizare
8 Contacte CPU
4 Inel zoom ................................................. 29
9 Capac posterior obiectiv
5 Scală lungime focală
105
❚❚ Obiectiv AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5.6G ED VR II
Tip
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Construcţie obiectiv
Unghi de câmp
Scală lungime focală
Informaţii distanţă
Zoom
Focalizare
Reducere vibraţii
Distanţă focală minimă
Lamele diafragmă
Diafragmă
Plajă diafragmă
Măsurare
Dimensiune filtru ataşat
Dimensiuni
Greutate
Obiectiv AF-S DX tip G cu CPU încorporat şi cu
montură F
55–200 mm
f/4–5.6
13 elemente în 9 grupuri (inclusiv 1 element ED)
28° 50´–8°
Gradată în milimetri (55, 70, 85, 105, 135, 200)
Ieşirea către aparatul foto
Zoom manual folosind inelul de zoom independent
Sistem intern de focalizare (IF) Nikon cu focalizare
automată controlată de motorul SWM (Silent Wave
Motor) şi inel de focalizare separat pentru focalizarea
manuală
Deplasare obiectiv folosind motoare
electromagnetice (VCM)
1,1 m de la planul focal la toate poziţiile de zoom
7 (diafragmă circulară)
Complet automată
• Distanţă focală de 55 mm: f/4–22
• Distanţă focală de 200 mm: f/5.6–32
Diafragmă completă
52 mm (P = 0,75 mm)
Aprox. 70,5 mm diametru maxim × 83 mm (distanţa de
la flanşa aparatului foto pentru montura obiectivului
atunci când obiectivul este retras)
Aprox. 300 g
Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul şi specificaţiile hardware şi software descrise în acest
manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din erorile
apărute în acest manual.
106
A AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5.6G ED VR II are corpul obiectivului retractabil.
1 Capac obiectiv
2 Marcaj montare parasolar obiectiv
3 Inel focalizare
8 Marcaj montură obiectiv...................... 15
9 Contacte CPU
10 Comutator mod A-M
4 Inel zoom ................................................. 29 11 Comutator ON/OFF (ACTIVAT/
DEZACTIVAT) pentru reducerea
5 Buton corp obiectiv retractabil .......... 16
vibraţiilor
6 Scală lungime focală
12 Capac posterior obiectiv
7 Marcaj lungime focală
107
A Informaţii privind mărcile comerciale
IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată Cisco Systems,
Inc., în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări şi este utilizată sub licenţă.
Windows este fie marcă comercială înregistrată, fie marcă comercială Microsoft
Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. Mac, OS X, Apple®, App
Store®, siglele Apple, iPhone®, iPad® şi iPod touch® sunt mărci comerciale Apple
Inc. înregistrate în SUA şi/sau în alte ţări. Android este o marcă comercială
deţinută de Google Inc. Robotul Android este reprodus sau modificat pornind de
la lucrări create şi distribuite de Google şi utilizat în conformitate cu termenii
descrişi de licenţa Creative Commons 3.0 Atribuire. Sigla PictBridge este o marcă
comercială. Siglele SD, SDHC şi SDXC sunt mărci comerciale SD-3C, LLC. HDMI,
sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate HDMI Licensing LLC.
Filigranul şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Nikon Corporation se
realizează sub licenţă.
Toate celelalte denumiri comerciale menţionate în acest manual sau în
documentaţia furnizată cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor deţinători.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple
is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
A Marcaj de conformitate
Standardele cărora li se conformează aparatul foto pot fi văzute folosind
opţiunea Marcaj de conformitate din meniul setare (0 71).
108
A Licenţă FreeType (FreeType2)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The FreeType
Project © 2012 (http://www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.
A Licenţă MIT (HarfBuzz)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The HarfBuzz
Project © 2016 (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Toate
drepturile rezervate.
A Certificate
109
Durata de funcţionare a acumulatorului
Segmentele de film sau numărul de fotografii care pot fi înregistrate cu
acumulatorii complet încărcaţi variază în funcţie de starea
acumulatorului, temperatură, intervalul dintre fotografii şi perioada de
timp în care sunt afişate meniurile. Mai jos sunt prezentate valori de
referinţă pentru acumulatorii EN-EL14a (1.230 mAh).
• Fotografii, mod declanşare cadru unic (standard CIPA 1):
aproximativ 1.200 fotografii
• Filme: aproximativ 60 minute la 1.080/60p 2
1 Măsurat la 23 °C (±2 °C) cu un obiectiv AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR în următoarele condiţii de
testare: obiectivul efectuează un ciclu de la infinit la distanţa minimă şi se face câte o fotografie la setările
implicite o dată la fiecare 30 s; după ce s-a făcut fotografia, monitorul este pornit timp de 4 s; cel care
realizează testul aşteaptă ca temporizatorul standby să se oprească după ce monitorul se opreşte; bliţ
declanşat la putere maximă o dată la fiecare a doua fotografie. Vizualizarea în timp real nu este utilizată.
2 Măsurat la 23 °C (±2 °C) cu aparatul foto la setările implicite şi cu un obiectiv AF-P DX NIKKOR 18–55mm
f/3.5–5.6G VR în condiţiile specificate de Camera and Imaging Products Association (CIPA). Filmele
individuale pot avea până la 20 minute lungime sau o dimensiune de până la 4 GB; înregistrarea se poate
încheia înainte de atingerea acestor limite dacă temperatura aparatului foto creşte.
110
Următoarele acţiuni pot reduce durata de funcţionare a acumulatorului:
• utilizarea monitorului,
• menţinerea butonului de declanşare apăsat la jumătate,
• operaţiunile repetate de focalizare automată,
• realizarea fotografiilor NEF (RAW),
• timpii de expunere lungi,
• folosirea funcţiei Bluetooth a aparatului foto,
• folosirea aparatului foto cu accesoriile opţionale conectate,
• utilizarea modului VR (reducere vibraţii) cu obiectivele VR,
• mărirea şi micşorarea repetată cu un obiectiv AF-P.
Pentru a vă asigura că obţineţi performanţele maxime de la acumulatorii
Nikon EN-EL14a:
• Păstraţi curate contactele acumulatorului. Contactele murdare pot
reduce performanţele acumulatorului.
• Utilizaţi acumulatorii imediat după încărcare. Acumulatorii se vor
descărca dacă nu sunt utilizaţi.
111
112
Termeni de garanţie – Garanţie de service
Nikon în Europa
Dragă Client Nikon,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs Nikon. În cazul în
care produsul dumneavoastră Nikon necesită service în garanţie, vă
rugăm să contactaţi dealerul de la care l-aţi achiziţionat sau un membru
al reţelei de service autorizate de pe teritoriul de vânzări al Nikon Europe
B.V. (ex: Europa/Rusia/altele). Detalii disponibile la:
http://www.europe-nikon.com/support
Pentru a evita orice neplăcere inutilă, vă sfătuim să citiţi manualele
utilizatorului înainte de a contacta dealerul sau reţeaua autorizată de
service.
Echipamentul dumneavoastră Nikon beneficiază de garanţie pentru
orice defect de fabricaţie timp de un an de la data achiziţiei originale.
Dacă în timpul perioadei de garanţie produsul prezintă defecţiuni
datorate materialelor necorespunzătoare sau fabricaţiei, reţeaua noastră
autorizată de service de pe teritoriul Nikon Europe B.V. va repara
produsul în termenii şi condiţiile de mai jos, fără a tarifa manopera şi
piesele de schimb. Nikon îşi rezervă dreptul (unilateral) de a înlocui sau
repara produsul.
1. Această garanţie este oferită doar la prezentarea cardului complet de
garanţie şi a facturii originale sau a chitanţei indicând data achiziţiei,
tipul produsului şi numele dealerului, împreună cu produsul. Nikon îşi
rezervă dreptul de a refuza service-ul în garanţie gratuit dacă
documentele de mai sus nu pot fi prezentate sau dacă informaţiile
conţinute sunt incomplete sau ilizibile.
113
2. Această garanţie nu va acoperi:
• lucrări de întreţinere sau reparaţie necesare sau înlocuire a pieselor
datorită uzurii normale şi a distrugerii.
• modificări pentru îmbunătăţirea produsului având drept efect
abaterea de la scopul normal aşa cum este descris în manualele
utilizatorului, fără consimţământul scris prealabil al Nikon.
• costuri de transport şi toate riscurile implicate de transport legate
direct sau indirect de garanţia produselor.
• deteriorări rezultate în urma modificărilor şi reglajelor care pot fi
efectuate unui produs, fără consimţământul prealabil scris al Nikon,
pentru a respecta standardele tehnice locale sau naţionale în
vigoare în orice altă ţară decât cele pentru care produsul a fost
conceput şi/sau produs iniţial.
3. Garanţia nu va fi aplicabilă în cazul:
• deteriorării cauzate de utilizarea incorectă incluzând, dar fără a se
limita la nerespectarea utilizării produsului pentru scopul normal
sau în conformitate cu instrucţiunile pentru utilizator privind
utilizarea şi întreţinerea corespunzătoare şi privind montarea sau
utilizarea produsului fără conformarea la standardele de siguranţă
în vigoare din ţara unde este utilizat.
• deteriorării provocate de accidente incluzând, dar fără a se limita la
fulgere, apă, foc, utilizare incorectă sau neglijenţă.
• modificării, deteriorării aspectului, ilizibilităţii sau îndepărtării
numărului serial sau al modelului de pe produs.
• deteriorării rezultând în urma reparaţiilor sau reglajelor efectuate
de organizaţii de service sau persoane neautorizate.
• defectelor oricărui sistem în care a fost încorporat produsul sau
împreună cu care este utilizat.
114
4. Această garanţie de service nu afectează drepturile statutare ale
consumatorului cu respectarea legilor naţionale în vigoare; de
asemenea, nu afectează drepturile consumatorului faţă de dealer ca
urmare a contractului de vânzare/achiziţionare.
Notă: O prezentare generală a punctelor autorizate de service Nikon vă
stă la dispoziţie online, la următoarea legătură
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
115
E
L
P
Nikon D3400
M
SA
APARAT FOTO DIGITAL
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe
părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie
făcând citarea critică în articole sau recenzii).
Manualul utilizatorului
(cu garanţie)
AMA16616
Imprimat în Europa
Ro
SB8I04(Y5)
6MB360Y5-04
• Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a folosi aparatul
foto.
• Pentru a vă asigura că folosiţi aparatul foto în mod
corespunzător, aveţi grijă să citiţi capitolul „Pentru
siguranţa dumneavoastră” (de la pagina xi).
• După ce aţi citit acest manual, păstraţi-l într-un loc uşor
accesibil pentru a-l putea consulta pe viitor.
Ro
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising