Nikon | D5600 | Nikon D500 Addenda la Manualul utilizatorului

Nikon D500 Addenda la Manualul utilizatorului
SB9D01(Y5)
6MB454Y5-01
Ro
Addenda la Manualul utilizatorului
3 Dispozitiv inteligent: Atingeți Wi-Fi connection (Conexiune Wi-Fi) când
vi se solicită.
Dispozitivul inteligent vă va solicita să pregătiți aparatul foto. Porniți
aparatul foto și treceți la pasul următor.
*Nu atingeți Next (Următor) înainte de a finaliza pasul 4.
Elementul Wi-Fi din meniul setare al aparatului foto pe care l-ați
achiziționat prezintă o nouă opțiune Stabilire conexiune Wi-Fi
care poate fi utilizată pentru a stabili o conexiune Wi-Fi directă între
aparatul foto și un smartphone sau o tabletă (numite mai jos „dispozitiv
inteligent”) pe care rulează aplicația SnapBridge.
Aplicația SnapBridge
Utilizați SnapBridge pentru a descărca fotografii sau pentru a
controla aparatul foto de la distanță de pe dispozitivul inteligent.
Înainte de a continua, rețineți că:
• Trebuie să vă asigurați că folosiți numai cea mai recentă versiune a
aplicației.
• Aplicația SnapBridge poate fi descărcată din
Apple App Store® sau de pe Google Play™.
• Cele mai recente informații despre SnapBridge
sunt disponibile pe site-ul Nikon.
• Informații privind utilizarea aplicației sunt
disponibile prin intermediul ajutorului online,
care poate fi vizualizat la adresa:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
4 Aparat foto: În meniul setare al aparatului foto,
selectați Wi-Fi, apoi evidențiați Stabilire
conexiune Wi-Fi și apăsați J.
Vor fi afișate SSID-ul și parola aparatului foto.
Conectarea la aparatul foto direct prin intermediul Wi-Fi
D Înainte de conectare
Înainte de a începe:
• Activaţi funcția Wi-Fi pe dispozitivul inteligent (pentru detalii, consultați
documentația furnizată împreună cu dispozitivul).
• Asigurați-vă că acumulatorii din aparatul foto și din dispozitivul inteligent sunt
complet încărcați pentru a evita oprirea neașteptată a dispozitivelor.
• Verificați dacă există spațiu disponibil pe cardul de memorie al aparatului foto.
5 Dispozitiv inteligent: Reveniți la dispozitivul
inteligent și atingeți Next (Următor).
Vor fi afișate instrucțiunile pentru conectarea
Wi-Fi.
1 Dispozitiv inteligent: Lansați aplicația SnapBridge
și atingeți Skip (Ignorare).
• Dacă ați mai lansat aplicația înainte, dialogul de
întâmpinare nu va fi afișat; treceți la pasul 2.
• Atingerea opțiunii Connect to camera
(Conectare la aparatul foto) afișează o casetă
de dialog pentru împerechere Bluetooth.
Atingeți butonul din colțul din stânga sus
pentru a reveni la dialogul de bun venit. Pentru
informații referitoare la conexiunile Bluetooth,
consultați ajutorul online.
2 Dispozitiv inteligent: Deschideți fila
, atingeți
6 Dispozitiv inteligent: După ce citiți instrucțiunile,
și selectați Wi-Fi
mode (Mod Wi-Fi).
atingeți View options (Vizualizare opțiuni).
Caseta de dialog afișată variază în funcție de
dispozitivul inteligent și de sistemul de operare:
• Pe dispozitivele Android, atingerea View options
(Vizualizare opțiuni) afișează caseta de dialog
cu setările Wi-Fi ale dispozitivului inteligent.
2
1
3
D Opțiunea „Wi-Fi mode” (Mod Wi-Fi) nu există?
Verificați ca aplicația SnapBridge să fie actualizată. Dacă utilizați cea mai recentă
versiune și opțiunea mod Wi-Fi tot nu apare, ieșiți din aplicație și asigurați-vă că
nu rulează în fundal, apoi verificați conectarea dispozitivului la Internet și lansați
din nou aplicația.
• Pe dispozitivele iOS, atingerea View options (Vizualizare opțiuni)
lansează aplicația cu setările iOS. Atingeți < Settings (Setări) pentru a
vedea aplicația cu setări și apoi derulați în sus și atingeți Wi-Fi, pe care
o veți găsi în apropiere de începutul listei cu setări.
7 Dispozitiv inteligent: Selectați SSID-ul afișat de aparatul foto în pasul 4 și
introduceți parola.
În funcție de dispozitivul inteligent și de sistemul de operare, afișajele
pot diferi de cele prezentate mai jos.
Android
Informații privind mărcile comerciale
Apple®, App Store®, logourile Apple, iPhone®, iPad®, iPod touch®, Mac,
macOS și OS X sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în
SUA și în alte țări. Marca comercială iPhone se utilizează sub licența
Aiphone Co., Ltd. Android, Google Play și logoul Google Play sunt
mărci comerciale ale Google LLC. Robotul Android este reprodus sau
modificat pornind de la lucrări create și distribuite de Google și utilizat
în conformitate cu termenii descriși de licența Creative Commons
3.0 Atribuire. IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială
înregistrată a Cisco Systems, Inc., în Statele Unite ale Americii și/sau în
alte țări și este utilizată sub licență.
iOS
D Reconectarea
Cu excepția cazului în care parola s-a modificat între timp, nu va trebui să
introduceți parola la următoarea conectare la aparatul foto.
8 Dispozitiv inteligent: Reveniți la aplicația
SnapBridge.
După stabilirea unei conexiuni Wi-Fi, aplicația va
afișa opțiunile modului Wi-Fi. Pentru informații
privind utilizarea aplicației SnapBridge, consultați
ajutorul online.
D Încheierea conexiunilor Wi-Fi
Pentru a încheia conexiunea Wi-Fi, apăsați . Când
pictograma se schimbă în , atingeți și selectați
Exit Wi-Fi mode (Ieșire mod Wi-Fi).
© 2019 Nikon Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising