Nikon | D5600 | Nikon D5600 Manualul utilizatorului

Nikon D5600 Manualul utilizatorului
APARAT FOTO DIGITAL
D5600 Model Name: N1538
A Selectorul multiplu
Setarea aparatului foto
Asistenţă pentru utilizatori Nikon
Vizitaţi site-ul de mai jos pentru a
înregistra aparatul dvs. foto şi a fi
la curent cu cele mai noi informaţii
despre produse. Veţi găsi răspunsuri
la întrebări frecvente (FAQ) şi ne veţi
putea contacta pentru asistenţă
tehnică.
http://www.europe-nikon.com/support
În acest manual, operaţiile care utilizează selectorul multiplu sunt
reprezentate prin pictogramele 1, 3, 4 şi 2.
❚❚ Setarea de pe un smartphone sau tabletă
Dispozitiv inteligent: Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia SnapBridge.
Aplicaţia este disponibilă gratuit de pe site-ul Nikon
(http://snapbridge.nikon.com), Apple App Store® şi Google Play™.
1: Apăsaţi selectorul multiplu în sus
Buton J (selectare)
4: Apăsaţi selectorul
multiplu spre stânga
2: Apăsaţi selectorul
multiplu spre dreapta
1
2
3
B Ghid de start rapid
Despre Manualul de referință
Ataşarea curelei aparatului foto
Pentru mai multe informaţii privind utilizarea aparatului dumneavoastră foto Nikon, descărcaţi o
copie în format pdf a Manualului de referinţă al aparatului foto de pe site-urile enumerate mai jos.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
4
AMA16648
Imprimat în Europa
SB8L04(Y5)/6MB371Y5-04
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe
părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie
făcând citarea critică în articole sau recenzii).
E
L
P
Nikon D5600
M
SA
Ro
Conţinutul ambalajului
Încărcarea acumulatorului
❏ Aparat foto D5600
❏ Curea AN-DC3
❏ Vizor din cauciuc DK-25
❏ Manualul utilizatorului
(este atașat la aparatul foto)
(această foaie)
❏ Capac corp BF-1B
❏ Garanţie (vezi stânga)
❏ Acumulator Li-ion EN-EL14a (cu capac terminal)
❏ Încărcător acumulator MH-24 (adaptorul pentru priză este
furnizat în ţările sau regiunile în care este necesar; forma depinde
de ţara de achiziţie)
Dacă este furnizat un adaptor pentru priză, ridicaţi ştecărul şi
conectaţi adaptorul pentru priză, aşa cum este arătat în stânga
jos, asigurându-vă că ştecărul este complet introdus. Introduceţi
acumulatorul şi conectaţi încărcătorul la priză.
18
Pentru a evita orice neplăcere inutilă, vă sfătuim să citiţi manualele utilizatorului
înainte de a contacta dealerul sau reţeaua autorizată de service.
Echipamentul dumneavoastră Nikon beneficiază de garanţie pentru orice
defect de fabricaţie timp de un an de la data achiziţiei originale. Dacă în timpul
perioadei de garanţie produsul prezintă defecţiuni datorate materialelor
necorespunzătoare sau fabricaţiei, reţeaua noastră autorizată de service de pe
teritoriul Nikon Europe B.V. va repara produsul în termenii şi condiţiile de mai jos,
fără a tarifa manopera şi piesele de schimb. Nikon îşi rezervă dreptul (unilateral)
de a înlocui sau repara produsul.
6 7
3. Garanţia nu va fi aplicabilă în cazul:
• deteriorării cauzate de utilizarea incorectă incluzând, dar fără a se limita la
nerespectarea utilizării produsului pentru scopul normal sau în conformitate
cu instrucţiunile pentru utilizator privind utilizarea şi întreţinerea
corespunzătoare şi privind montarea sau utilizarea produsului fără
conformarea la standardele de siguranţă în vigoare din ţara unde este utilizat.
• deteriorării provocate de accidente incluzând, dar fără a se limita la fulgere,
apă, foc, utilizare incorectă sau neglijenţă.
• modificării, deteriorării aspectului, ilizibilităţii sau îndepărtării numărului
serial sau al modelului de pe produs.
• deteriorării rezultând în urma reparaţiilor sau reglajelor efectuate de
organizaţii de service sau persoane neautorizate.
• defectelor oricărui sistem în care a fost încorporat produsul sau împreună cu
care este utilizat.
4. Această garanţie de service nu afectează drepturile statutare ale
consumatorului cu respectarea legilor naţionale în vigoare; de asemenea, nu
afectează drepturile consumatorului faţă de dealer ca urmare a contractului de
vânzare/achiziţionare.
Notă: O prezentare generală a punctelor autorizate de service Nikon vă stă la
dispoziţie online, la următoarea legătură
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
Încărcare completă
7
8
9
10
17
16
1 Dispozitiv iluminare asistenţă AF
Indicator luminos
autodeclanşator
Lumină reducere ochi roşii
2 Comutator alimentare
3 Buton declanşare
4 Buton E/N
5 Buton înregistrare film
6 Comutator vizualizare live
7 Selector de moduri
8 Bliţ încorporat
11
12
13
14
15
8
Deschideţi monitorul
9 Buton M/Y
10 Bucle pentru cureaua aparatului
foto
11 Buton Fn
12 Marcaj montură
13 Buton decuplare obiectiv
14 Buton s/E
15 Oglindă
16 Montură obiectiv
17 Contacte CPU
18 Capac corp
Deschideţi monitorul aşa cum este arătat. Nu forţaţi.
9
Ataşarea unui obiectiv
Apăsaţi uşor butonul de declanşare până la
capăt pentru a face fotografia.
Aparat foto: Porniţi aparatul foto.
Va fi afişat un dialog de selecţie a limbii;
apăsaţi 1 şi 3 pentru a evidenţia o
limbă şi apăsaţi J pentru a selecta.
D Vizualizarea fotografiilor
33 34
37
❚❚ Setarea din meniurile aparatului foto
Porniţi aparatul foto.
Va fi afişat un dialog de selecţie a limbii; apăsaţi 1 şi 3 pentru
a evidenţia o limbă şi apăsaţi J pentru a selecta.
Apăsaţi G şi setaţi ceasul intern al
aparatului foto.
După setarea opţiunilor pentru fusul
orar, formatul datei şi ora de vară, utilizaţi
selectorul multiplu şi butonul J pentru
a seta ceasul intern al aparatului foto.
Rotiţi obiectivul aşa cum este
arătat până când se fixează pe poziţie cu un clic.
După scoaterea capacului obiectivului
rotiţi controlul de ajustare a dioptriilor
până când marcajele zonei AF sunt
focalizate clar. Când acţionaţi comanda cu
ochiul pe vizor, fiţi atent să nu vă băgaţi
degetele sau unghiile în ochi.
38
39
40
46
48
Imaginea din vizor nu este clară
49
Imaginea din vizor este clară
50
45
44 43
Ocular vizor
Control ajustare dioptrii
Buton K
Buton P
Selector multiplu
Buton J (OK)
N-Mark (antenă NFC)
Buton O
Indicator luminos acces card
memorie
41 Zăvor capac locaş acumulator
42 Capac locaş acumulator
42 41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
51
Buton W/Q
Buton X
Montură trepied
Monitor cu unghi variabil
sensibil la atingere
Vizor din cauciuc
Capac conector HDMI
Capac fantă card memorie
Capac conector alimentare
pentru conectorul de alimentare
opţional
Zăvor acumulator
1
Rotiţi comutatorul vizualizare live.
Vizualizarea prin obiectiv va fi afişată
pe monitor.
Comutator vizualizare live
2
3
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza.
C Moduri de fotografiere simple (i şi j)
Buton corp obiectiv retractabil
Nu pot fi făcute fotografii atunci când
obiectivul este retras; în cazul în care este
afişat un mesaj de eroare ca urmare a faptului
că aparatul foto a fost pornit cu obiectivul
retras, rotiţi inelul de zoom până când mesajul
dispare.
A Scoaterea obiectivelor
Pentru a scoate obiectivul, opriţi aparatul foto, apoi apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul de decuplare a obiectivului de pe partea frontală a
aparatului foto în timp ce rotiţi obiectivul în direcţia opusă celei indicate
mai sus.
1
Rotiţi selectorul de moduri la i sau j.
Aparatul foto este pornit dar nu răspunde: Aşteptaţi să se finalizeze înregistrarea.
Dacă problema persistă, opriţi aparatul foto. Dacă aparatul foto nu
se opreşte, scoateţi şi puneţi la loc acumulatorul sau, dacă utilizaţi un
adaptor la reţeaua electrică, deconectaţi şi reconectaţi adaptorul la
reţeaua electrică. Reţineţi că, deşi orice date care sunt înregistrate în
acel moment se vor pierde, datele care au fost deja înregistrate nu vor fi
afectate de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare.
Vizorul este întunecat: Introduceţi un acumulator complet încărcat.
Afişajele se închid fără avertisment: Alegeţi întârzieri mai lungi pentru setarea
personalizată c2 (Temporiz. oprire automată).
Afişajul vizorului nu răspunde şi este întunecat: Timpul de răspuns şi
luminozitatea acestui afişaj variază în funcţie de temperatură.
Sunt vizibile linii fine în jurul punctului de focalizare activ sau afişajul se colorează
în roşu când este evidenţiat punctul de focalizare: Acest fenomen este normal
pentru acest tip de vizor şi nu indică o defecţiune.
❚❚ Fotografiere (toate modurile)
Aparatul foto are nevoie de mult timp pentru a porni: Ştergeţi fişiere sau foldere.
Apăsaţi butonul înregistrare film
pentru a porni înregistrarea.
Specificaţii
❚❚ Aparat foto digital Nikon D5600
Buton înregistrare film
Pe monitor sunt afişate un indicator de
înregistrare şi timpul disponibil.
Aparat foto/dispozitiv inteligent: Asigurați-vă că aparatul foto și
dispozitivul inteligent afișează același număr format din șase
cifre.
Este posibil ca unele versiuni iOS să nu afișeze un număr; dacă
nu este afișat niciun număr, treceți la pasul 9.
Înainte de a utiliza aparatul foto, deblocaţi şi extindeţi obiectivul. Ţinând
apăsat butonul corpului obiectivului retractabil (q), rotiţi inelul de
zoom aşa cum este arătat (w).
36
Buton O
F Înregistrarea filmelor
Timp rămas
Tip
Tip
Aparat foto digital reflex cu vizare prin obiectiv
Montură obiectiv
Montură Nikon F (cu contacte AF)
Unghi de câmp efectiv Nikon format DX; distanţă focală echivalentă cu
aproximativ 1,5× cea a obiectivelor cu unghi de câmp
format FX
Pixeli efectivi
Pixeli efectivi
Indicator înregistrare
G Meniuri aparat foto
Majoritatea opţiunilor de fotografiere, redare şi setare pot fi
accesate din meniurile aparatului foto. Pentru a vizualiza meniurile,
apăsaţi butonul G.
Opţiuni meniu
Opţiuni în meniul curent.
Cursorul indică
poziţia în meniul
curent.
Obţineţi o imagine clară în vizor
A Obiective cu butoane corp obiectiv retractabil
35
❚❚ Acumulator/Afişaj
Rotiţi comutatorul vizualizare live pentru a ieşi din
vizualizarea în timp real.
Marcaj montură (obiectiv)
25
32
Localizarea defectelor
Reţineţi că, odată şterse, fotografiile nu mai
pot fi recuperate.
• Apăsaţi butonul O. Va fi afişat un dialog
de confirmare; apăsaţi butonul O din nou
pentru a şterge imaginea şi a reveni la
redare.
• Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, apăsaţi K.
5
29
47
Dispozitiv inteligent: Atingeți numele
aparatului foto în caseta de dialog
„Pair with camera (Împerechere cu
aparatul foto)”.
Utilizatorilor care împerechează un aparat
foto cu un dispozitiv iOS pentru prima
dată li se vor prezenta mai întâi instrucțiunile de împerechere; după
citirea instrucțiunilor, derulați până la partea de jos a afișajului și
atingeți Understood (Am înțeles). Dacă vi se solicită apoi să alegeți
un accesoriu, atingeți din nou numele aparatului foto.
E Ştergerea fotografiilor nedorite
instrucţiunile de pe ecran.
10 Urmaţi
Urmaţi instrucţiunile afişate de aparatul foto şi de dispozitivul
26
Buton G
Difuzor
Marcaj plan focal (E)
Conector USB
Conector pentru microfon
extern
31 Terminal pentru accesorii
Dispozitiv inteligent: Lansați aplicația
SnapBridge și atingeți Pair with camera
(Împerechere cu aparatul foto).
Dacă vi se solicită să alegeți un aparat
foto, atingeți numele aparatului foto.
Corp aparat foto
Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful şi scamele, apoi ştergeţi uşor
cu o lavetă moale şi uscată. După utilizarea aparatului foto la plajă sau
pe malul mării, curăţaţi nisipul sau sarea cu o lavetă înmuiată uşor în apă
distilată şi uscaţi bine.
Important: Praful sau alte corpuri străine ajunse în interiorul aparatului foto
pot provoca deteriorări ce nu sunt acoperite de garanţie.
Obiectiv, oglindă şi vizor
Aceste elemente din sticlă se pot deteriora cu uşurinţă. Îndepărtaţi praful
şi scamele cu o suflantă. Dacă utilizaţi o suflantă cu aerosoli, menţineţi
recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru
a îndepărta urmele de degete sau alte pete, aplicaţi o cantitate mică de
soluţie pentru curăţarea lentilelor pe o lavetă moale şi curăţaţi cu grijă.
Monitor
Îndepărtaţi praful şi scamele cu o suflantă. Când îndepărtaţi urmele
de degete şi alte pete, ştergeţi suprafaţa uşor cu o lavetă moale sau cu
piele de căprioară. Nu apăsaţi, deoarece acest lucru ar putea provoca
deteriorări sau defecţiuni.
* Nu utilizaţi alcool, solvenţi sau alte substanţe chimice volatile.
Apăsaţi butonul înregistrare film din nou pentru a opri
înregistrarea.
27
26
27
28
29
30
Aparat foto: Verificați dacă aparatul foto
afișează mesajul prezentat în partea
dreaptă și pregătiți dispozitivul
inteligent.
Buton K
4
31
19 Microfon stereo
20 Cuplă accesorii (pentru unităţi
de bliţ opţionale)
21 Senzor de ochi
22 Buton R (informaţii)
23 Selector de comandă
24 Buton A/L
25 Capac conector
Aparat foto/dispozitiv inteligent: Porniți împerecherea.
• Dispozitive Android care acceptă NFC: După ce aţi verificat faptul că
NFC este activat pe dispozitivul inteligent, atingeţi H (N-Mark)
de pe aparatul foto de antena NFC de pe dispozitivul
inteligent pentru a lansa aplicaţia SnapBridge și apoi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran înainte de a trece la pasul 8.
• Dispozitive iOS și dispozitive Android care nu acceptă NFC: Apăsați
butonul J al aparatului foto pentru a pregăti aparatul foto
pentru împerechere.
Apăsarea K afişează o fotografie pe
monitor.
Aparat foto/dispozitiv inteligent: Apăsați J pe aparatul foto și
atingeți PAIR (ÎMPERECHERE) pe dispozitivul inteligent.
2
28
30
Aparat foto: Când se afișează caseta de
dialog din dreapta, apăsați J.
Dacă nu este afişată caseta de
dialog din dreapta sau dacă doriţi
să configuraţi aparatul foto din nou,
evidenţiaţi Conectare la dispozitiv
inteligent în meniul setare şi apăsaţi J.
1
Marcaj montură (aparat foto)
22 23 24
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4
❚❚ Curăţarea
inteligent pentru a finaliza procesul de configurare.
19 20 21
1. Această garanţie este oferită doar la prezentarea cardului complet de garanţie
şi a facturii originale sau a chitanţei indicând data achiziţiei, tipul produsului şi
numele dealerului, împreună cu produsul. Nikon îşi rezervă dreptul de a refuza
service-ul în garanţie gratuit dacă documentele de mai sus nu pot fi prezentate
sau dacă informaţiile conţinute sunt incomplete sau ilizibile.
2. Această garanţie nu va acoperi:
• lucrări de întreţinere sau reparaţie necesare sau înlocuire a pieselor datorită
uzurii normale şi a distrugerii.
• modificări pentru îmbunătăţirea produsului având drept efect abaterea
de la scopul normal aşa cum este descris în manualele utilizatorului, fără
consimţământul scris prealabil al Nikon.
• costuri de transport şi toate riscurile implicate de transport legate direct sau
indirect de garanţia produselor.
• deteriorări rezultate în urma modificărilor şi reglajelor care pot fi efectuate
unui produs, fără consimţământul prealabil scris al Nikon, pentru a respecta
standardele tehnice locale sau naţionale în vigoare în orice altă ţară decât
cele pentru care produsul a fost conceput şi/sau produs iniţial.
Acumulatorul
se încarcă
Introducerea acumulatorului şi a unui card de
memorie
A Corpul aparatului foto
5
4
3
2
1
5
6
Cumpărătorii kit-ului cu obiectiv trebuie să se asigure că pachetul
conţine şi un obiectiv. Cardurile de memorie sunt comercializate
separat. Aparatele foto achiziţionate în Japonia afişează meniuri şi
mesaje numai în engleză şi japoneză; nu sunt acceptate alte limbi.
Ne cerem scuze pentru orice neplăcere care ar putea fi cauzată de
acest lucru.
Termeni de garanţie – Garanţie de service Nikon în Europa
Dragă Client Nikon,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs Nikon. În cazul în care
produsul dumneavoastră Nikon necesită service în garanţie, vă rugăm să
contactaţi dealerul de la care l-aţi achiziţionat sau un membru al reţelei de service
autorizate de pe teritoriul de vânzări al Nikon Europe B.V. (ex: Europa/Rusia/
altele). Detalii disponibile la:
http://www.europe-nikon.com/support
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate
pentru a focaliza.
3: Apăsaţi selectorul multiplu în jos
Manualul utilizatorului (cu garanţie)
• Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a folosi aparatul foto.
• Pentru a vă asigura că folosiţi aparatul foto în mod corespunzător,
aveţi grijă să citiţi capitolul „Pentru siguranţa dumneavoastră” (verso).
• După ce aţi citit acest manual, păstraţi-l într-un loc uşor accesibil
pentru a-l putea consulta pe viitor.
3
Setările curente
sunt indicate prin
pictograme.
Pictogramă ajutor
Dacă este afişată pictograma de ajutor, puteţi apăsa
butonul W (Q) pentru a vizualiza ajutorul pentru
elementul selectat în acel moment.
File
Alegeţi dintre următoarele meniuri:
D Redare
C Fotografiere
A Setări personalizate
B Configurare
N Retuşare
m Setări Recente / O Meniul Meu
Senzor imagine
Senzor imagine
Pixeli totali
Sistem de reducere a
prafului
24,2 milioane
Senzor CMOS 23,5 × 15,6 mm
24,78 milioane
Curăţare senzor imagine, date de referinţă pentru
eliminarea prafului de pe imagine (este necesar
software-ul Capture NX-D)
Stocare
Dimensiune imagine
(pixeli)
• 6.000 × 4.000 (Mare)
• 4.496 × 3.000 (Medie)
• 2.992 × 2.000 (Mică)
Format fişier
• NEF (RAW): 12 sau 14 biţi, comprimat
• JPEG: JPEG standard corespunzător compresiei fine
(aprox. 1 : 4), normale (aprox. 1 : 8) sau de bază
(aprox. 1 : 16)
• NEF (RAW) + JPEG: O singură fotografie înregistrată în
ambele formate NEF (RAW) şi JPEG
Sistem Picture Control Standard, Neutru, Intens, Monocrom, Portret, Peisaj,
Uniform; opţiunea Picture Control selectată poate fi
modificată; memorare pentru opţiuni Picture Control
personalizate
Suport
Carduri de memorie SD (Secure Digital) şi SDHC şi SDXC
conforme cu UHS-I
Sistem de fişiere
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Vizor
Vizor
Reglare dioptrie
Ecran focalizare
Oglindă reflex
Diafragmă obiectiv
Vizor cu pentaoglindă la nivelul ochilor cu vizare prin
obiectiv
Aprox. 95% orizontal şi 95% vertical
Aprox. 0,82× (obiectiv 50 mm f/1.4 la infinit, –1,0 m–1)
17 mm (–1,0 m–1; de la suprafaţa centrală a lentilei
ocularului vizorului)
–1,7–+0,5 m–1
Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark VII
Revenire rapidă
Revenire instantanee, controlată electronic
Obiectiv
Compatibilitatea cu
focalizarea automată
Focalizarea automată este disponibilă cu obiective AF-S,
AF-P şi AF-I.
Acoperire cadru
Mărire
Punct perspectivă
Obturator
Tip
Obturator controlat electronic, cu cursă verticală în plan
focal
Timp de expunere
1/4.000–30 s în paşi de 1/3 sau 1/2 EV; Bulb; Time (Durată)
Viteză sincronizare bliţ X = 1/200 s; se sincronizează cu obturatorul la un timp de
1/200 s sau mai lung
Îngrijirea aparatului foto
2
Încadraţi fotografia.
❚❚ Păstrare
Când aparatul foto nu este utilizat o perioadă lungă de timp, opriţi aparatul
foto şi scoateţi acumulatorul. Nu depozitaţi în locuri care:
• au ventilaţie deficitară sau umidităţi de peste 60%
• se află lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice
puternice, precum televizoare sau aparate radio
• sunt expuse la temperaturi de peste 50 °C sau sub –10 °C
Continuare pe verso
Declanşare
Mod declanşare
Viteză avansare cadre
Autodeclanşator
8 (cadru unic), ! (continuu S), 9 (continuu R),
J (declanşare silenţioasă), E (autodeclanşator);
fotografiere cu temporizator de interval acceptată
• !: Până la 3 fps
• 9: Până la 5 fps (JPEG şi NEF/RAW pe 12 biţi) sau 4 fps
(NEF/RAW pe 14 biţi)
Notă: Cadenţele cadrelor presupun AF servo continuă,
mod expunere manuală sau automat prioritate de timp,
un timp de expunere de 1/250 s sau mai scurt, Declanşare
selectat pentru setarea personalizată a1 (Selecţie
prioritate AF-C) şi celelalte setări la valori implicite.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 expuneri
Expunere
Mod măsurare
Măsurare expunere TTL folosind senzorul RGB cu
2.016 pixeli
Metodă de măsurare
• Măsurare matricială: Măsurare matricială culoare 3D II
(obiective de tip G, E şi D); măsurare matricială culoare II
(alte obiective CPU)
• Măsurare central-evaluativă: Pondere de 75% acordată
cercului de 8 mm din centrul cadrului
• Măsurare spot: Măsoară cercul de 3,5 mm (aproximativ
2,5% din cadru) centrat pe punctul de focalizare selectat
Rază (ISO 100, obiectiv • Măsurare matricială sau central-evaluativă: 0–20 EV
f/1.4, 20 °C)
• Măsurare spot: 2–20 EV
Corespondenţă
CPU
măsurare expunere
Mod
Moduri automate (i automat; j automat, fără bliţ);
mod automat program cu program flexibil (P); mod
automat prioritate de timp (S); mod automat prioritate
de diafragmă (A); manual (M); moduri scenă (k portret;
l peisaj; p copil; m sport; n close-up; o portret de
noapte; r peisaj de noapte; s petrecere/interior;
t plajă/zăpadă; u apus; v amurg/zori; w portret
animal de casă; x lumânări; y flori; z culori de toamnă;
0 mâncare); moduri efecte speciale (% vedere nocturnă;
S foarte intens; T artă pop; U ilustraţie foto; ' efect
aparat foto jucărie; ( efect de miniaturizare; 3 culoare
selectivă; 1 siluetă; 2 cheie înaltă; 3 cheie joasă)
Compensare expunere Poate fi reglată cu –5–+5 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 EV în
modurile P, S, A, M, h şi %
Blocare expunere
Luminozitatea blocată la valoarea detectată cu butonul
A (L)
Sensibilitate ISO
ISO 100–25600 în paşi de 1/3 EV. Control sensibilitate ISO
(indice de expunere
automat disponibil
recomandat)
D-Lighting activ
Y Automat, Z Extra ridicat, P Ridicat, Q Normal,
R Redus, ! Dezactivat
Focalizare
Focalizare automată
Interval de detecţie
Servo obiectiv
Punct focalizare
Mod zonă AF
Blocare focalizare
Bliţ
Bliţ încorporat
Număr de ghid
Control bliţ
Mod bliţ
Compensare bliţ
Indicator bliţ pregătit
Cuplă accesorii
Sistem creativ de
iluminare Nikon (CLS)
Terminal de
sincronizare
Balans de alb
Balans de alb
Bracketing
Tipuri de bracketing
Modul cu senzor de focalizare automată Nikon Multi-CAM
4800DX cu detecţie de fază TTL, 39 puncte de focalizare
(inclusiv 9 senzori de tip încrucişat) şi dispozitiv de
iluminare asistenţă AF (distanţă aprox. 0,5–3 m)
–1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo
continuă (AF-C); selecţie AF-S/AF-C automată (AF-A);
urmărirea focalizării predictive activată automat în
funcţie de starea subiectului
• Focalizare manuală (MF): Poate fi folosit telemetrul
electronic
Poate fi selectat dintre 39 sau 11 puncte de focalizare
Punct unic AF, zonă dinamică AF cu 9, 21 sau 39 de
puncte, urmărire 3D, zonă AF automată
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea butonului de
declanşare la jumătate (AF servo unică) sau prin apăsarea
butonului A (L)
i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': Bliţ automat cu ridicare
automată
P, S, A, M, 0: Ridicare manuală cu buton de eliberare
Aprox. 12, 12 cu bliţ manual (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: Controlul bliţ i-TTL folosind senzorul RGB cu
2.016 pixeli este disponibil cu bliţul încorporat; bliţul de
umplere compensat i-TTL pentru SLR digital este utilizat
cu măsurarea matricială şi central-evaluativă, iar bliţul
i-TTL standard pentru SLR digital cu măsurarea spot
Automat, automat cu reducere ochi roşii, sincronizare
lentă automată, sincronizare lentă automată cu
reducere ochi roşii, bliţ de umplere, reducere ochi
roşii, sincronizare lentă, sincronizare lentă cu reducere
ochi roşii, perdea posterioară cu sincronizare lentă,
sincronizare perdea posterioară, dezactivat
Poate fi reglată cu –3–+1 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 EV în
modurile P, S, A, M şi h
Se aprinde când bliţul încorporat sau unitatea bliţ
opţională este complet încărcată; clipeşte după ce bliţul
s-a declanşat la capacitate maximă
Cuplă ISO 518 cu contacte de sincronizare şi date şi
blocare de siguranţă
CLS Nikon acceptat
Adaptor terminal de sincronizare AS-15 (disponibil
separat)
Film
Măsurare
A Durata de funcţionare a acumulatorului
Măsurarea expunerii TTL utilizând senzorul de imagine
principal
Metodă de măsurare
Matricială
Dimensiune cadru
• 1.920 × 1.080; 60p (progresiv), 50p, 30p, 25p, 24p
(pixeli) şi cadenţă cadre • 1.280 × 720; 60p, 50p
Cadenţele reale ale cadrelor pentru 60p, 50p, 30p, 25p
şi 24p sunt 59,94, 50, 29,97, 25 şi 23,976 fps; opţiunile
acceptă atât calitatea imaginii ★ ridicat, cât şi normal
Format fişier
MOV
Compresie video
Codare video avansată H.264/MPEG-4
Format înregistrare
PCM liniar
audio
Dispozitiv înregistrare Microfon stereo încorporat sau extern; sensibilitate
audio
reglabilă
Sensibilitate ISO
ISO 100–25600
Alte opţiuni
Filmări secvențiale
Monitor
Monitor
Redare
Redare
Interfaţă
USB
Ieşire HDMI
Terminal pentru
accesorii
Intrare audio
Fără fir/Bluetooth
Fără fir
Bluetooth
Rază de acţiune
(fără obstacole)
8,1 cm/3,2 inci (3 : 2), aprox. 1.037.000 puncte
(720 × 480 × 3 = 1.036.800 puncte), monitor tactil TFT
LCD cu unghi variabil, cu un unghi de vizualizare de 170°,
acoperire cadru aprox. 100%, reglarea luminozităţii şi
pornire/oprire controlată de senzorul de ochi
Redare cadru întreg şi miniatură (4, 12 sau 80 imagini sau
calendar) cu zoom redare, tăiere în zoom redare, zoom
redare faţă, redare film, prezentare diapozitive fotografii
şi/sau filme, afişaj histograme, zone luminoase, informaţii
fotografie, afişaj date de locaţie, rotire automată a
imaginii, evaluare imagine şi comentariu imagine (până
la 36 de caractere)
USB Hi-Speed cu conector micro-USB; se recomandă
conectarea la portul USB încorporat
Conector HDMI tip C
• Telecomenzi fără fir: WR-1, WR-R10 (disponibile separat)
• Telecomenzi prin cablu: MC-DC2 (disponibilă separat)
• Dispozitive GPS: GP-1/GP-1A (disponibile separat)
Jack stereo mini (3,5 mm diametru); acceptă microfoane
stereo opţionale ME-1
• Standarde: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• Frecvenţă de funcţionare: 2.412–2.462 MHz (canalele 1–11)
• Putere maximă la ieșire: 6,6 dBm (EIRP)
• Autentificare: Sistem deschis, WPA2-PSK
• Protocoale de comunicare: Specificaţie Bluetooth versiunea
4.1
• Frecvenţă de funcţionare
Bluetooth: 2.402-2.480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2.402-2.480 MHz
• Putere maximă ieșire (EIRP)
Bluetooth: 4,6 dBm
Bluetooth Low Energy: 4,6 dBm
Aproximativ 10 m fără interferenţe; distanţa poate varia
în funcţie de intensitatea semnalului şi de prezenţa sau
lipsa obstacolelor
NFC
Operare
Etichetă NFC Forum de tip 3
Frecvenţă de funcţionare 13,56 MHz
Limbi acceptate
Limbi acceptate
Arabă, bengali, bulgară, cehă, chineză (simplificată şi
tradiţională), coreeană, daneză, engleză, finlandeză,
franceză, germană, greacă, hindi, indoneziană, italiană,
japoneză, maghiară, marathi, norvegiană, olandeză,
persană, poloneză, portugheză (Portugalia şi Brazilia),
română, rusă, sârbă, spaniolă, suedeză, tamilă, telugu,
thai, turcă, ucraineană, vietnameză
Sursă de alimentare
Acumulator
Adaptor la reţeaua
electrică
Un acumulator Li-ion EN-EL14a
Adaptor la reţeaua electrică EH-5b/EH-5c; necesită
conector de alimentare EP-5A (disponibile separat)
Montură trepied
Montură trepied
1/4 inci (ISO 1222)
Dimensiuni/greutate
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
Mediu de operare
Temperatură
Umiditate
Aprox. 124 × 97 × 70 mm
Aprox. 465 g cu acumulatorul şi cardul de memorie,
dar fără capacul corpului; aprox. 415 g (numai corpul
aparatului foto)
0 °C–40 °C
85% sau mai puţin (fără condens)
❚❚ Încărcător acumulator MH-24
Putere consumată
nominală
Putere nominală
Acumulatori acceptaţi
Timp de încărcare
100–240 V c.a., 50/60 Hz, maximum 0,2 A
8,4 V c.c./0,9 A
Acumulatori Li-ion EN-EL14a Nikon
Aprox. 1 oră şi 50 minute la o temperatură ambientală de
25 °C când este complet descărcat
0 °C–40 °C
Automat, incandescent, fluorescent (7 tipuri), lumina
directă a soarelui, bliţ, înnorat, umbră, presetare manuală,
toate cu excepţia presetării manuale cu reglare fină.
Temperatură de
funcţionare
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
Expunere, balans de alb şi ADL
Simbolurile de pe acest produs reprezintă următoarele:
m c.a., p c.c., q Echipament de clasa II (din punct de vedere constructiv,
produsul are izolație dublă).
Vizualizare în timp real
Servo obiectiv
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo
permanentă (AF-F)
• Focalizare manuală (MF)
Mod zonă AF
AF prioritate faţă, AF zonă largă, AF zonă normală, AF
urmărire subiect
Focalizare automată
AF cu detectarea contrastului oriunde în cadru (aparatul
foto selectează automat punctul de focalizare când este
selectată AF prioritate faţă sau AF urmărire subiect)
Selectare automată
Disponibilă în modurile i şi j
scenă
Aprox. 70 × 26 × 97 mm, fără adaptorul pentru priză
Aprox. 96 g, fără adaptorul pentru priză
❚❚ Acumulator Li-ion EN-EL14a
Tip
Capacitate nominală
Temperatură de
funcţionare
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
Acumulator litiu-ion
7,2 V/1.230 mAh
0 °C–40 °C
Aprox. 38 × 53 × 14 mm
Aprox. 49 g, fără capacul terminal
Reciclaţi acumulatorii în conformitate cu reglementările locale, asigurându-vă că
mai întâi izolaţi terminalele cu bandă.
Segmentele de film sau numărul de fotografii care pot fi înregistrate
cu acumulatorii complet încărcaţi variază în funcţie de starea
acumulatorului, temperatură, intervalul dintre fotografii şi perioada de
timp în care sunt afişate meniurile. Mai jos sunt prezentate valori de
referinţă pentru acumulatorii EN-EL14a (1.230 mAh).
• Fotografii, mod declanşare cadru unic (standard CIPA):
aproximativ 970 fotografii
• Filme: aproximativ 70 minute la 1.080/60p
❚❚ AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR
Tip
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Construcţie obiectiv
Unghi de câmp
Scală lungime focală
Informaţii distanţă
Zoom
Focalizare
Obiectiv AF-P DX tip G cu CPU încorporat şi cu montură F
18–55 mm
f/3.5–5.6
12 lentile în 9 grupuri (inclusiv 2 lentile asferice)
76°–28° 50´
Gradată în milimetri (18, 24, 35, 45, 55)
Ieşirea către aparatul foto
Zoom manual folosind inelul de zoom independent
Focalizare automată controlată de motorul pas cu pas;
inel de focalizare separat pentru focalizarea manuală
Reducerea vibraţiilor
Deplasare obiectiv folosind motoare electromagnetice
(VCM)
Distanţă focală minimă 0,25 m de la planul focal la toate poziţiile de zoom
Lamele diafragmă
7 (diafragmă circulară)
Diafragmă
Complet automată
Plajă diafragmă
• Distanţă focală de 18 mm: f/3.5–22
• Distanţă focală de 55 mm: f/5.6–38
Diafragma minimă afişată poate varia în funcţie de
mărimea treptei de expunere selectate cu aparatul foto.
Măsurare
Diafragmă completă
Dimensiune filtru ataşat 55 mm (P = 0,75 mm)
Dimensiuni
Aprox. 64,5 mm diametru maxim × 62,5 mm (distanţa
de la flanşa aparatului foto pentru montura obiectivului
atunci când obiectivul este retras)
Greutate
Aprox. 205 g
❚❚ AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR şi AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4.5–6.3G ED
Tip
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Construcţie obiectiv
Unghi de câmp
Scală lungime focală
Informaţii distanţă
Zoom
Focalizare
Reducerea vibraţiilor
(numai AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4.5–6.3G
ED VR)
Distanţă focală minimă
Lamele diafragmă
Diafragmă
Plajă diafragmă
Obiectiv AF-P DX tip G cu CPU încorporat şi cu montură F
70–300 mm
f/4.5–6.3
14 lentile în 10 grupuri (inclusiv 1 lentilă ED)
22° 50´–5° 20´
Gradată în milimetri (70, 100, 135, 200, 300)
Ieşirea către aparatul foto
Zoom manual folosind inelul de zoom independent
Focalizare automată controlată de motorul pas cu pas;
inel de focalizare separat pentru focalizarea manuală
Deplasare obiectiv folosind motoare electromagnetice
(VCM)
1,1 m de la planul focal la toate poziţiile de zoom
7 (diafragmă circulară)
Complet automată
• Distanţă focală de 70 mm: f/4.5–22
• Distanţă focală de 300 mm: f/6.3–32
Diafragma minimă afişată poate varia în funcţie de
mărimea treptei de expunere selectate cu aparatul foto.
Măsurare
Diafragmă completă
Dimensiune filtru ataşat 58 mm (P = 0,75 mm)
Dimensiuni
Aprox. 72 mm diametru maxim × 125 mm (distanţa de la
flanşa aparatului foto pentru montura obiectivului)
Greutate
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR: Aprox. 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED: Aprox. 400 g
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
Tip
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Construcţie obiectiv
Obiectiv AF-S DX tip G cu CPU încorporat şi cu montură F
18–140 mm
f/3.5–5.6
17 lentile în 12 grupuri (inclusiv 1 lentilă ED, 1 lentilă
asferică)
Unghi de câmp
76°–11° 30´
Scală lungime focală
Gradată în milimetri (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Informaţii distanţă
Ieşirea către aparatul foto
Zoom
Zoom manual folosind inelul de zoom independent
Focalizare
Sistem intern de focalizare (IF) Nikon cu focalizare
automată controlată de motorul SWM (Silent Wave
Motor) şi inel separat pentru focalizarea manuală
Reducere vibrații
Deplasare obiectiv folosind motoare electromagnetice
(VCM)
Distanţă focală minimă 0,45 m de la planul focal la toate poziţiile de zoom
Lamele diafragmă
7 (diafragmă circulară)
Diafragmă
Complet automată
Plajă diafragmă
• Distanţă focală de 18 mm: f/3.5–22
• Distanţă focală de 140 mm: f/5.6–38
Diafragma minimă afişată poate varia în funcţie de
mărimea treptei de expunere selectate cu aparatul foto.
Măsurare
Diafragmă completă
Dimensiune filtru ataşat 67 mm (P = 0,75 mm)
Dimensiuni
Aprox. 78 mm diametru maxim × 97 mm (distanţa de la
flanşa aparatului foto pentru montura obiectivului)
Greutate
Aprox. 490 g
• Dacă nu este specificat altfel, toate măsurătorile sunt realizate în
conformitate cu standardele sau orientările Camera and Imaging Products
Association (CIPA).
• Toate valorile se referă la un aparat foto cu un acumulator complet încărcat.
• Imaginile de exemplificare afișate pe aparatul foto și imaginile și ilustrațiile
din manual au doar scop informativ.
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul şi specificaţiile
hardware şi software descrise în acest manual fără vreun avertisment
prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din erorile
apărute în acest manual.
❚❚ Informaţii privind mărcile comerciale
IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată Cisco Systems,
Inc., în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări şi este utilizată sub licenţă.
Windows este fie marcă comercială înregistrată, fie marcă comercială Microsoft
Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. Mac, OS X, Apple®, App
Store®, siglele Apple, iPhone®, iPad® şi iPod touch® sunt mărci comerciale Apple
Inc. înregistrate în SUA şi/sau în alte ţări. Android, Google Play şi logo-ul Google
Play sunt mărci comerciale ale Google LLC. Robotul Android este reprodus
sau modificat pornind de la lucrări create şi distribuite de Google şi utilizat în
conformitate cu termenii descrişi de licenţa Creative Commons 3.0 Atribuire.
Sigla PictBridge este o marcă comercială. Siglele SD, SDHC şi SDXC sunt mărci
comerciale SD-3C, LLC. HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Wi-Fi Alliance. N-Mark este o marcă comercială sau o marcă comercială
înregistrată a NFC Forum, Inc., în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
Filigranul şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute
de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Nikon
Corporation se realizează sub licenţă.
Toate celelalte denumiri comerciale menţionate în acest manual sau în
documentaţia furnizată cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor deţinători.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in
the badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation
of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
Please note that the use of this accessory with an Apple product may
affect wireless performance.
❚❚ Marcaj de conformitate
Standardele cărora li se conformează aparatul foto pot fi văzute folosind
opţiunea Marcaj de conformitate din meniul setare.
❚❚ Licenţă FreeType (FreeType2)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin
The FreeType Project © 2012 (http://www.freetype.org). Toate drepturile
rezervate.
❚❚ Licenţă MIT (HarfBuzz)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The
HarfBuzz Project © 2016 (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/
HarfBuzz). Toate drepturile rezervate.
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a preveni deteriorarea bunurilor sau rănirea dumneavoastră sau a celorlalţi,
citiţi în totalitate capitolul „Pentru siguranţa dumneavoastră” înainte de a folosi acest
produs.
Păstraţi aceste instrucţiuni de siguranţă într-un loc în care vor putea fi citite de către
toţi cei care folosesc acest produs.
PERICOL: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă există
un risc ridicat de deces sau vătămare gravă.
AVERTIZARE: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă se
poate produce decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu această pictogramă se pot
produce vătămări sau daune materiale.
AVERTIZARE
• A nu se utiliza în timpul mersului sau al manevrării unui autovehicul.
Nerespectarea acestei precauții poate duce la accidente sau vătămări.
• A nu se demonta sau modifica acest produs. A nu se atinge componentele
interne care devin vizibile în urma căderii sau a unui alt accident.
Nerespectarea acestor precauţii poate duce la electrocutare sau vătămare.
• În cazul în care sesizaţi anomalii, cum ar fi faptul că produsul scoate fum, emite
căldură sau mirosuri neobişnuite, deconectaţi imediat acumulatorul sau sursa
de alimentare.
Continuarea operării ar putea provoca incendiu, arsuri sau alte vătămări.
• A se menţine uscat. A nu se manipula cu mâinile ude. A nu se manipula ştecărul
cu mâinile ude.
Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.
• Nu lăsaţi pielea în contact prelungit cu acest produs cât timp este pornit sau
conectat la priză.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri la temperatură scăzută.
• Nu folosiţi acest produs în prezenţa prafului sau a gazelor inflamabile, cum ar fi
propan, benzină sau aerosoli.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca explozie sau incendiu.
• Nu priviţi soarele sau altă sursă de lumină puternică direct prin obiectiv sau prin
aparatul foto.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la afectarea vederii.
• Nu îndreptaţi bliţul sau dispozitivul de iluminare asistenţă AF către operatorul
unui autovehicul.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la accidente.
• A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului.
În plus, reţineţi că elementele componente de mici dimensiuni prezintă pericol
de sufocare. În cazul în care un copil înghite orice componentă a acestui produs,
solicitaţi imediat asistenţă medicală.
• Nu înnodaţi, înfăşuraţi sau răsuciţi curelele în jurul gâtului.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la accidente.
• Nu folosiţi acumulatori, încărcătoare sau adaptoare la reţeaua electrică care nu
sunt indicate în mod specific spre a fi folosite cu acest produs. Când se utilizează
acumulatori, încărcătoare şi adaptoare la reţeaua electrică indicate spre a fi
folosite cu acest produs:
- Nu deterioraţi, modificaţi, trageţi cu forţă sau îndoiţi firele şi cablurile, nu le
puneţi sub obiecte grele şi nu le expuneţi la căldură sau la flacără deschisă.
- Nu utilizaţi convertoare sau adaptoare de voiaj, concepute pentru a
transforma de la o tensiune la alta, sau cu invertoare de la c.c. la c.a.
Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.
• Nu manipulaţi ştecărul când produsul se încarcă sau când folosiţi adaptorul la
reţeaua electrică în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la electrocutare.
• Nu manipulaţi cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau
foarte scăzute.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau degerături.
ATENŢIE
• Nu lăsaţi obiectivul îndreptat spre soare sau alte surse puternice de lumină.
Lumina focalizată prin obiectiv ar putea provoca incendiu sau ar putea deteriora
componentele interne ale produsului. Când fotografiaţi subiecte cu fundal
iluminat, menţineţi soarele în afara cadrului. Lumina solară focalizată în aparatul
foto atunci când soarele este în apropierea cadrului ar putea provoca incendiu.
• Opriţi produsul când utilizarea acestuia este interzisă. Dezactivaţi funcţiile fără
fir atunci când utilizarea echipamentelor fără fir este interzisă.
Emisiile de radiofrecvenţă ale acestui produs ar putea interfera echipamentele de
la bordul aeronavelor sau din spitale sau din alte unităţi medicale.
ATENŢIE
• Scoateţi acumulatorul şi deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică dacă
produsul nu va fi folosit o perioadă îndelungată.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea
produsului.
• Nu atingeţi componentele mobile ale obiectivului sau alte componente mobile.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări.
• Nu declanşaţi bliţul în contact cu sau în imediata apropiere a pielii sau a altor
obiecte.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau incendiu.
• Nu lăsaţi produsul perioade îndelungate în locuri în care va fi expus la
temperaturi foarte mari, cum ar fi într-un automobil închis sau la lumina directă
a soarelui.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea
produsului.
PERICOL (Acumulatori)
• Nu manipulaţi necorespunzător acumulatorii.
Nerespectarea următoarelor precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau
la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora:
- Folosiţi numai acumulatori aprobaţi pentru utilizarea în acest produs.
- Nu expuneţi acumulatorii la flacără deschisă sau la căldură în exces.
- Nu dezasamblaţi.
- Nu scurtcircuitaţi terminalele prin atingerea acestora de lănţişoare, agrafe de păr
sau alte obiecte din metal.
- Nu expuneţi acumulatorii sau produsele în care aceştia sunt introduşi la şocuri
fizice puternice.
• Nu încercaţi să reîncărcaţi acumulatori EN-EL14a folosind încărcătoare care nu
sunt destinate în mod specific acestui scop.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la
supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.
• Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu ochii, clătiţi cu multă apă curată
şi solicitaţi imediat asistenţă medicală.
Acţionarea cu întârziere ar putea cauza vătămări ale ochilor.
AVERTIZARE (Acumulatori)
• A nu se lăsa acumulatorii la îndemâna copiilor.
În cazul în care un copil înghite un acumulator, solicitaţi imediat asistenţă
medicală.
• Nu introduceţi acumulatorii în apă şi nu îi expuneţi la ploaie.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea
produsului. Dacă produsul se udă, uscaţi-l imediat cu un prosop sau un obiect
similar.
• Încetaţi imediat folosirea în cazul în care observaţi orice modificări
la acumulatori, cum ar fi decolorare sau deformare. Opriţi încărcarea
acumulatorilor EN-EL14a dacă aceştia nu se încarcă în perioada de timp
specificată.
Nerespectarea acestor precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la
supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.
• Înainte de a-l arunca, izolaţi terminalele acumulatorului cu bandă izolatoare.
Este posibil să se producă supraîncălzire, fisurare sau incendiu în cazul în care
obiecte metalice intră în contact cu terminalele. Reciclaţi sau aruncaţi acumulatorii
în conformitate cu reglementările locale.
• Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu pielea sau hainele unei
persoane, clătiţi imediat zona afectată cu multă apă curată.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza iritarea pielii.
Note
• Nicio parte din manualele incluse în pachetul acestui produs nu poate fi reprodusă,
transmisă mai departe, transcrisă, stocată pe un sistem mobil sau tradusă într-o altă
limbă în nicio formă, în nicio circumstanţă, fără aprobarea prealabilă scrisă a Nikon.
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul şi specificaţiile hardware şi
software descrise în aceste manuale fără vreun avertisment prealabil.
• Nikon nu se face responsabil pentru niciun prejudiciu rezultat din utilizarea acestui
produs.
• Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste
manuale sunt corecte şi complete şi am fi recunoscători dacă aţi semnala erorile sau
omisiunile reprezentantului Nikon din zona dumneavoastră (adresa este furnizată
separat).
Casarea dispozitivelor de stocare a datelor
Reţineţi că ştergerea imaginilor sau formatarea cardurilor de memorie sau a altor
dispozitive de stocare a datelor nu şterge definitiv datele de imagine originale.
Fişierele şterse pot fi uneori recuperate de pe dispozitivele de stocare aruncate
utilizând software disponibil pe piaţă, putând da ocazie utilizării rău voitoare a datelor
personale sub formă de imagini. Asigurarea caracterului privat al acestor date este
responsabilitatea utilizatorului.
Înainte de a arunca orice dispozitiv de stocare a datelor sau de a-l transfera în
proprietatea altei persoane, ştergeţi toate datele folosind un software comercial de
ştergere sau formataţi dispozitivul şi apoi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin
informaţii private (de exemplu, imagini cu cerul liber). Asiguraţi-vă, de asemenea,
că înlocuiţi orice imagini selectate pentru presetare manuală. Înainte de a arunca
aparatul foto sau de a-l transfera în proprietatea altei persoane, ar trebui să utilizaţi
şi opţiunea Wi-Fi > Resetare setări conexiune din meniul setare al aparatului foto
pentru a şterge orice informaţii personale privind reţeaua. Trebuie să se procedeze
cu grijă pentru a se evita rănirea când dispozitivele de stocare a datelor sunt distruse
fizic.
AVC Patent Portfolio License
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT PE BAZA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PENTRU UTILIZAREA PERSONALĂ, ÎN
SCOPURI NELUCRATIVE DE CĂTRE UN CLIENT PENTRU (i) CODIFICAREA MATERIALELOR VIDEO ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDUL AVC („AVC VIDEO”) ŞI/SAU (ii) DECODIFICAREA MATERIALELOR VIDEO AVC CODIFICATE DE UN
CLIENT ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ, FĂRĂ SCOP LUCRATIV ŞI/SAU CARE A FOST OBŢINUT DE LA UN
FURNIZOR DE MATERIALE VIDEO LICENŢIAT PENTRU FURNIZAREA MATERIALELOR VIDEO AVC. NICIO LICENŢĂ NU
ESTE ACORDATĂ SAU IMPLICATĂ PENTRU ALTE UTILIZĂRI. PUTEŢI BENEFICIA DE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA
MPEG LA, L.L.C. VIZITAŢI http://www.mpegla.com.
Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon
Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ un
ansamblu complex de circuite electronice. Doar accesoriile electronice marca Nikon
(inclusiv încărcătoarele, acumulatoarele, adaptoarele la rețeaua electrică şi accesoriile
pentru bliţ) atestate explicit de Nikon pentru utilizarea cu acest aparat foto digital
sunt proiectate şi verificate pentru a opera în limitele cerinţelor de funcţionare şi de
siguranţă ale acestui ansamblu de circuite electronice.
Utilizarea altor accesorii decât cele Nikon ar putea deteriora aparatul
foto şi poate anula garanţia Nikon. Utilizarea acumulatorilor Li-ion
furnizaţi de terţe părţi ce nu prezintă sigiliul holografic Nikon arătat
în dreapta ar putea împiedica funcţionarea normală a aparatului
foto şi ar putea provoca încălzirea excesivă, aprindere, fisurări sau scurgeri.
Pentru mai multe informaţii legate de accesoriile marca Nikon, contactaţi furnizorul
autorizat Nikon.
D Utilizaţi doar accesorii marca Nikon
Doar accesoriile marca Nikon aprobate de Nikon explicit pentru
utilizarea cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon sunt proiectate
şi verificate să funcţioneze în limitele cerinţelor operaţionale şi de
siguranţă. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII DECÂT CELE ALE NIKON AR PUTEA DETERIORA
APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA GARANŢIA NIKON.
A Înainte de efectuarea fotografiilor importante
Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (precum nunţi
sau înainte de a pleca cu aparatul foto în excursie) efectuaţi o fotografie
de probă pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal.
Nikon nu se face responsabil pentru niciun prejudiciu sau pierdere
financiară rezultată din defectarea acestui produs.
A Învăţarea continuă
Ca parte din angajamentul pentru „Învăţare continuă” pentru sprijin
continuu şi educare privind produsele, informaţii actualizate permanent
sunt disponibile pe următoarele situri:
• Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu:
http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste situri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii legate
de produs, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi
generale referitoare la imaginea şi fotografierea digitală. Informaţii
suplimentare sunt disponibile la reprezentanţa Nikon din zona
dumneavoastră. Consultaţi următorul URL pentru informaţii de contact:
http://imaging.nikon.com/
Bluetooth şi Wi-Fi (LAN fără fir)
Avertismente pentru clienţii din Europa
ATENŢIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA/ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUITĂ/
ÎNLOCUIT CU UNA/UNUL DE TIP INCORECT. ARUNCAŢI BATERIILE/ACUMULATORII
UZATE/UZAŢI ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCŢIUNILE.
Acest simbol indică faptul că echipamentele electrice şi electronice
trebuie colectate separat.
Următoarele vizează doar utilizatorii din ţările europene:
• Acest produs este proiectat pentru colectarea separată la un centru
adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere.
• Colectarea separată şi reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale
şi la prevenirea consecinţelor negative asupra sănătăţii umane şi
mediului care ar putea rezulta din cauza eliminării incorecte.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile
locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.
Acest simbol de pe baterie/acumulator indică faptul că bateria/
acumulatorul trebuie colectată/colectat separat.
Următoarele vizează doar utilizatorii din ţările europene:
• Toate bateriile/toţi acumulatorii, fie că sunt marcate/marcaţi cu acest
simbol sau nu, sunt proiectate/proectaţi pentru colectarea separată la un
centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile
locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.
Notă privind interzicerea copierii și reproducerii
Reţineţi că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul
unui scaner, aparat foto digital sau al altor dispozitive poate fi sancţionată prin lege.
• Elementele a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege
Nu copiaţi sau nu reproduceţi bancnote de hârtie, monede, elemente de siguranţă,
obligaţiuni guvernamentale, obligaţiuni municipale, nici măcar dacă acele copii sau
reproduceri sunt ştampilate ca „Mostre”.
Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau elementelor de securitate
aflate în circulaţie într-un alt stat este interzisă.
În lipsa unui acord prealabil al guvernului, copierea sau reproducerea unor timbre
poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă.
Copierea sau reproducerea timbrelor guvernamentale sau a altor documente
oficiale stipulate prin lege este interzisă.
• Precauţii legate de anumite copii şi reproduceri
Guvernul a emis atenţionări referitoare la copierea şi reproducerea elementelor de
siguranţă emise de companii private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valorice etc.),
permise pentru navetişti sau cupoane cu excepţia cazurilor în care este necesar
un număr minim de exemplare pentru a fi utilizate în scop de afaceri de către o
companie. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoartele emise de guvern,
atestate emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete
precum permise şi bonuri de masă.
• Respectaţi notele referitoare la proprietatea intelectuală
În temeiul legii privind drepturile de autor, fotografiile sau înregistrările lucrărilor
care intră sub incidenţa drepturilor de autor, realizate cu aparatul foto, nu pot fi
folosite fără permisiunea deţinătorului drepturilor de autor. Se aplică excepţii pentru
folosirea în scop personal însă reţineţi că este posibil ca şi folosirea în scop personal
să fie restricţionată în cazul fotografiilor şi înregistrărilor realizate la expoziţii şi
spectacole în direct.
Acest produs se află sub incidenţa reglementărilor Administraţiei pentru exporturi a
Statelor Unite ale Americii. Nu este necesară permisiunea guvernului Statelor Unite
ale Americii pentru exportul produsului în alte ţări cu excepţia următoarelor asupra
cărora, la momentul redactării acestui text, sunt instituite embargouri sau se se află
sub control special: Cuba, Iran, Coreea de Nord, Sudan şi Siria (această listă se poate
modifica).
Este posibil ca utilizarea dispozitivelor fără fir să fie interzisă în unele ţări sau regiuni.
Contactaţi un reprezentant de service autorizat Nikon înainte de a utiliza funcţiile fără
fir ale acestui produs în afara ţării de achiziţie.
Avertismente pentru clienţii din Europa
Prin prezenta, Nikon Corporation declară că tipul de echipamente radio
D5600 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la
următoarea adresă internet:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5600.pdf.
Securitate
Deşi unul dintre beneficiile acestui produs este acela că permite celorlalţi să se
conecteze liber pentru a schimba date fără fir oriunde în raza de acţiune a acestuia, în
cazul în care funcţia de securitate nu este activată pot apărea următoarele:
• Furt de date: Terţi răuvoitori pot intercepta transmisiunile fără fir pentru a fura date
de identificare a utilizatorului, parole şi alte informaţii personale.
• Acces neautorizat: Utilizatori neautorizaţi pot obţine acces la reţea şi pot modifica
date sau efectua alte acţiuni răuvoitoare. Reţineţi că, datorită concepţiei reţelelor
fără fir, atacuri specializate pot permite accesul neautorizat chiar şi atunci când
securitatea este activată.
• Reţele nesecurizate: conectarea la reţele deschise poate avea ca rezultat accesul
neautorizat. Utilizaţi numai rețele sigure.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising