Nikon | D5300 | Nikon D5300 Manualul utilizatorului

Nikon D5300 Manualul utilizatorului
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie
scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau
recenzii).
APARAT FOTO DIGITAL
Manualul utilizatorului
Asistenţă pentru utilizatori Nikon
Vizitaţi site-ul de mai jos pentru a înregistra aparatul dvs. foto şi a fi la curent cu cele mai noi
informaţii despre produse. Veţi găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi ne veţi putea
contacta pentru asistenţă tehnică.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA15851
Imprimat în Europa
SB6A02(Y5)
6MB221Y5-02
Ro
Documentaţie produs
Documentaţia pentru acest produs constă într-un Manual al utilizatorului (această broşură) şi
un Manual de referinţă (în format pdf). Pentru a obţine randamentul maxim de la aparatul
dumneavoastră foto, vă rugăm să citiţi cu atenţie toate instrucţiunile şi să le păstraţi într-un loc
unde vor putea fi citite de toţi cei care utilizează produsul.
Pentru informaţii despre operaţiile de bază ale aparatului foto, consultaţi Manualul
utilizatorului (această broşură). Pentru informaţii complete referitoare la produs, consultaţi
Manual de referinţă, care poate fi descărcat în format pdf de pe site-ul web de mai jos şi
vizualizat cu ajutorul Adobe Reader sau Adobe Acrobat Reader 5.0 sau o versiune mai nouă.
1 Lansaţi un browser web de pe computerul dumneavoastră şi deschideţi următorul site:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Alegeţi o limbă şi descărcaţi Manual de referinţă.
3 Faceţi dublu clic pe fişierul descărcat.
Simboluri şi convenţii
Pentru a vă fi mai uşor să găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi
convenţii:
D
Această pictogramă indică precauţii; informaţii care trebuie citite înainte de utilizare
pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.
A
Această pictogramă indică note; informaţii care ar trebui să fie citite înainte de
utilizarea aparatului foto.
0
Această pictogramă indică referinţe la alte pagini din acest manual.
Elementele de meniu, opţiunile şi mesajele afişate pe monitorul aparatului foto sunt afişate în caractere
bold.
Setările aparatului foto
Explicaţiile din acest manual presupun folosirea setărilor implicite.
A Pentru siguranţa dumneavoastră
Înainte de a utiliza aparatul foto pentru prima dată, citiţi instrucţiunile de siguranţă din secţiunea „Pentru
siguranţa dumneavoastră” (0 vi–xii).
Conţinutul pachetului
Asiguraţi-vă că în cutie există următoarele articole:
Capac cuplă accesorii BS-1
Vizor din cauciuc DK-25
Capac corp BF-1B
Aparat foto D5300
Acumulator li-ion EN-EL14a (cu
capac terminal)
Încărcător acumulator MH-24
(adaptor pentru priză furnizat în ţările şi
regiunile unde este necesar; forma
depinde de ţara de achiziţionare)
Curea AN-DC3
Cablu USB UC-E17
Cablu audio/video EG-CP16
Capac ocular DK-5
CD-ROM ViewNX 2
Manualul utilizatorului (această broşură)
Garanţie
Cumpărătorii opţiunii kit cu obiectiv trebuie să se asigure că în cutie este inclus şi un obiectiv.
Cardurile de memorie sunt comercializate separat (0 66). Aparatele foto achiziţionate în
Japonia afişează meniuri şi mesaje numai în engleză şi japoneză; alte limbi nu sunt acceptate.
Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate de această situaţie.
i
Ghid de start rapid
Urmaţi aceşti paşi pentru o pornire rapidă cu D5300.
1
Ataşaţi cureaua aparatului foto (0 9).
Ataşaţi cureaua aşa cum este arătat. Repetaţi pentru cea de-a doua buclă.
ii
2
Încărcaţi acumulatorul (0 9).
3
Introduceţi acumulatorul şi cardul de memorie (0 10).
4
Ataşaţi un obiectiv (0 11).
5
Deschideţi monitorul (0 6, 12).
6
7
8
9
10
Porniţi aparatul foto (0 12).
Alegeţi o limbă şi setaţi ceasul intern al aparatului foto (0 13).
Încadraţi fotografia (0 18).
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate (0 19).
Fotografiaţi (0 19).
iii
Cuprins
Conţinutul pachetului ....................................................................................................................... i
Ghid de start rapid ............................................................................................................................. ii
Pentru siguranţa dumneavoastră ...............................................................................................vi
Note........................................................................................................................................................ ix
Date de locaţie .................................................................................................................................xiii
Fără fir..................................................................................................................................................xiv
Introducere
1
Familiarizarea cu aparatul foto......................................................................................................1
Primii paşi
9
Moduri de fotografiere simple (i şi j)
17
Încadrarea fotografiilor în vizor.................................................................................................. 18
Vizualizarea fotografiilor...................................................................................................... 20
Ştergerea fotografiilor nedorite ........................................................................................ 21
Încadrarea fotografiilor pe monitor.......................................................................................... 22
Vizualizarea fotografiilor...................................................................................................... 25
Ştergerea fotografiilor nedorite ........................................................................................ 25
Înregistrarea filmelor...................................................................................................................... 26
Vizualizarea filmelor .............................................................................................................. 29
Ştergerea filmelor nedorite................................................................................................. 30
Potrivirea setărilor cu subiectul sau situaţia (Mod scenă)
31
Selectorul de moduri............................................................................................................. 32
k Portret ............................................................................................................................... 32
l Peisaj.................................................................................................................................. 32
p Copil .................................................................................................................................. 32
m Sport .................................................................................................................................. 32
n Prim-plan ......................................................................................................................... 32
Alte scene .................................................................................................................................. 33
o Portret de noapte.......................................................................................................... 33
r Peisaj de noapte............................................................................................................ 33
s Petrecere/interior.......................................................................................................... 33
t Plajă/zăpadă ................................................................................................................... 33
u Apus................................................................................................................................... 33
v Amurg/zori ...................................................................................................................... 33
w Portret animal de casă ................................................................................................ 33
x Lumânări............................................................................................................................ 33
y Flori..................................................................................................................................... 34
z Culori de toamnă........................................................................................................... 34
0 Mâncare............................................................................................................................. 34
iv
Efecte speciale
35
% Vedere nocturnă............................................................................................................35
g Schiţă color......................................................................................................................35
' Efect aparat foto jucărie ..............................................................................................35
( Efect de miniaturizare .................................................................................................36
3 Culoare selectivă ...........................................................................................................36
1 Siluetă................................................................................................................................36
2 Cheie înaltă......................................................................................................................36
3 Cheie joasă.......................................................................................................................36
) Pictură HDR......................................................................................................................36
Opţiuni disponibile în vizualizarea în timp real ...........................................................37
Modurile P, S, A şi M
41
Mod P (Mod automat program) ........................................................................................42
Mod S (Prioritate timp de expunere) ...............................................................................42
Mod A (Prioritate diafragmă)..............................................................................................42
Mod M (Manual) ......................................................................................................................42
Compensare expunere .........................................................................................................44
Date de locaţie
45
Inserarea datelor de locaţie în fotografii şi filme.........................................................45
Wi-Fi
48
Ce poate face Wi-Fi pentru dumneavoastră ..........................................................................48
Accesarea aparatului foto .............................................................................................................49
Meniuri aparat foto
54
Opţiuni meniuri ................................................................................................................................55
ViewNX 2
59
Instalarea ViewNX 2.........................................................................................................................59
Utilizarea ViewNX 2 .........................................................................................................................61
Copiaţi fotografii pe computer ..........................................................................................61
Vizualizaţi imagini...................................................................................................................62
Note tehnice
63
Obiective compatibile....................................................................................................................63
Alte accesorii......................................................................................................................................64
Carduri de memorie aprobate ...........................................................................................66
Îngrijirea aparatului foto................................................................................................................67
Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Atenţionări................................................68
Mesaje de eroare..............................................................................................................................71
Specificaţii...........................................................................................................................................74
Termeni de garanţie – Garanţie de service Nikon în Europa............................................88
v
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a împiedica deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau accidentarea dumneavoastră sau a
altor persoane, citiţi în întregime următoarele precauţii legate de siguranţă înainte de utilizarea acestui
echipament. Păstraţi aceste informaţii privind siguranţa la îndemâna tuturor celor care vor utiliza acest
produs, pentru a le parcurge.
Consecinţele ce ar putea decurge din ignorarea precauţiilor enumerate în această secţiune sunt indicate
de simbolul următor:
pictogramă marchează avertismentele. Pentru a împiedica posibilele accidentări, citiţi
A Această
toate avertismentele înaintea utilizării acestui produs Nikon.
❚❚ AVERTIZĂRI
A Nu lăsaţi să pătrundă soarele în cadru
Păstraţi soarele cu mult în afara cadrului atunci
când fotografiaţi subiecte pe un fundal
luminos. Lumina solară focalizată în aparatul
foto atunci când soarele este în sau aproape
de cadru ar putea provoca aprinderea.
A Nu priviţi direct spre soare prin vizor
Vizualizarea soarelui sau a altor surse
puternice de lumină prin intermediul vizorului
poate provoca deficienţe permanente de
vedere.
A Utilizarea controlului de reglare dioptriilor
vizorului
La acţionarea controlului de reglare a
dioptriilor vizorului cu ochiul pe vizor, trebuie
să aveţi grijă să nu vă băgaţi degetul în ochi în
mod accidental.
A Opriţi imediat în cazul unei defecţiuni
În caz că observaţi fum sau un miros
neobişnuit ce provine din aparat sau din
adaptorul pentru priză (disponibil separat),
deconectaţi adaptorul pentru priză şi scoateţi
imediat bateria, având grijă să evitaţi arsurile.
Continuarea operării poate duce la rănire.
După scoaterea bateriei, duceţi echipamentul
la un centru service autorizat Nikon pentru
inspectare.
A Nu utilizaţi în prezenţa unor gaze inflamabile
Nu utilizaţi echipamentul electronic în
prezenţa unui gaz inflamabil, deoarece
aceasta ar putea provoca explozii sau incendii.
vi
A A nu se lăsa la îndemâna copiilor
În cazul nerespectării acestei precauţii, se pot
produce accidentări. În plus, reţineţi că piesele
mici prezintă risc de înecare. În cazul în care un
copil înghite orice piesă a acestui echipament,
consultaţi imediat un medic.
A Nu demontaţi
Atingerea componentelor interne ale
produsului se poate solda cu rănire. În caz de
funcţionare defectuoasă, produsul trebuie să
fie reparat numai de un tehnician calificat. În
caz că produsul s-ar sparge ca urmare a unei
căzături sau unui alt accident, îndepărtaţi
bateria şi/sau adaptorul pentru priză şi apoi
prezentaţi produsul unui service autorizat
Nikon pentru inspecţie.
A Nu ţineţi cureaua în jurul gâtului unui bebeluş
sau al unui copil
Plasarea curelei aparatului foto în jurul gâtului
unui bebeluş sau al unui copil ar putea
provoca strangularea.
A Nu rămâneţi în contact cu aparatul foto,
acumulatorul sau încărcătorul perioade lungi în
timp ce dispozitivele sunt pornite sau în uz
Componentele dispozitivului se pot încinge.
Lăsarea dispozitivului în contact direct cu
pielea pe perioade lungi poate duce la arsuri la
temperatură scăzută.
A Nu lăsaţi produsul în locuri unde va fi expus la
temperaturi foarte ridicate, cum ar fi un
automobil închis sau la lumina directă a soarelui
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza
deteriorări sau incendiu.
A Nu îndreptaţi bliţul spre conducătorul unui
vehicul cu motor
În cazul nerespectării acestei precauţii, se pot
produce accidente.
A Ţineţi cont de precauţii atunci când utilizaţi bliţul
• Utilizarea aparatului foto cu bliţ în imediata
apropiere a pielii sau a altor obiecte ar putea
provoca arsuri.
• Utilizarea bliţului în apropierea ochilor
subiectului ar putea afecta temporar
vederea. Bliţul nu trebuie să se afle la mai
puţin de un metru faţă de subiect. Trebuie
acordată o atenţie deosebită la fotografierea
copiilor mici.
A Evitaţi contactul cu cristalele lichide
• Nu expuneţi bateria la flacără deschisă sau la
căldură excesivă.
• Nu introduceţi în apă şi nu expuneţi la apă.
• Aplicaţi capacul pentru contacte atunci când
transportaţi bateria. Nu transportaţi sau
depozitaţi bateria la un loc cu obiecte
metalice precum coliere sau agrafe.
• Bateriile sunt expuse la scurgeri când sunt
descărcate complet. Pentru a evita
deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi
scos bateria atunci când este descărcată.
• Atunci când bateriile nu sunt utilizate, ataşaţi
capacul bornelor şi stocaţi într-un loc
răcoros, uscat.
• Bateria ar putea fi fierbinte imediat după
utilizare sau atunci când produsul a fost
alimentat de la baterii o perioadă
îndelungată de timp. Înainte de scoaterea
bateriei, opriţi aparatul foto şi lăsaţi bateria
să se răcească.
• Opriţi utilizarea imediat în caz că remarcaţi
modificări ale bateriilor, precum decolorare
sau deformare.
În cazul în care monitorul se va sparge, riscul
accidentării datorate cioburilor de sticlă
trebuie evitat cu grijă, iar cristalele lichide din
monitor nu trebuie să intre în contact cu
pielea, ochii sau gura.
A Nu transportaţi trepiedele cu un obiectiv sau
aparat foto ataşat
Vă puteţi împiedica sau îi puteţi lovi accidental
pe alţii, provocând răniri.
A Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare atunci
când manevraţi bateriile
Acumulatorii pot prezenta scurgeri, se pot
supraîncălzi sau sparge sau pot lua foc dacă
sunt manipulaţi necorespunzător. Ţineţi cont
de precauţiile următoare atunci când
manevraţi acumulatorii utilizaţi în cazul
acestui produs:
• Utilizaţi doar bateriile aprobate pentru
utilizarea în acest echipament.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu demontaţi bateria.
• Nu expuneţi acumulatorul sau aparatul foto
în care este introdus la şocuri fizice
puternice.
• Asiguraţi-vă că produsul este oprit înainte de
înlocuirea bateriei. Dacă utilizaţi un adaptor
pentru priză, asiguraţi-vă că este scos din
priză.
• Nu încercaţi să introduceţi bateria cu susul în
jos sau invers.
vii
A Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare atunci
când manevraţi încărcătorul
• Menţineţi aparatul uscat. În cazul
nerespectării acestei precauţii, pot rezulta
incendii sau electrocutări.
• Nu scurtaţi terminalele încărcătorului.
Nerespectarea acestei precauţii poate duce
la supraîncălzirea şi deteriorarea
încărcătorului.
• Praful de pe sau din jurul componentelor
metalice ale prizei poate fi îndepărtat cu o
cârpă uscată. Utilizarea continuă se poate
solda cu incendiu.
• Nu vă apropiaţi de încărcător în timpul
furtunilor cu descărcări electrice. În cazul
nerespectării acestei precauţii, pot rezulta
electrocutări.
• Nu manevraţi priza sau încărcătorul cu
mâinile umede. În cazul nerespectării acestei
precauţii, pot rezulta electrocutări.
• Nu folosiţi cu transformatoare sau adaptoare
de călătorie proiectate să transforme de la
un voltaj la altul sau convertoare de la curent
continuu în curent alternativ. În cazul
nerespectării aceastei prevederi, acesta
poate duce la defectarea produsului sau
poate cauza supraîncălzire sau incendii.
A Utilizaţi cablurile adecvate
Atunci când conectaţi cablurile la mufele de
intrare şi ieşire, utilizaţi doar cabluri furnizate
sau comercializate de Nikon cu scopul
respectării reglementărilor produsului.
viii
A CD-ROM-uri
CD-ROM-urile ce conţin software sau manuale
nu ar trebui redate pe echipament pentru CDuri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un
dispozitiv de redare a CD-urilor audio ar putea
provoca pierderea auzului sau deteriorarea
echipamentului.
A Urmaţi instrucţiunile personalului companiei
aeriene sau al spitalului
Scoateţi cardurile Eye-Fi, dezactivaţi funcţia
Wi-Fi şi selectaţi Dezactivată pentru Date de
locaţie > Înregistrare date locaţie înainte de
a vă urca la bordul unui avion şi opriţi produsul
în timpul decolării şi al aterizării sau când vi se
cere acest lucru de către personalul companiei
aeriene sau al spitalului. Undele radio emise
de dispozitiv ar putea interfera cu
echipamentele de navigaţie ale aeronavei sau
cu echipamentele medicale.
Note
• Nicio parte din manualele incluse în pachetul
acestui produs nu poate fi reprodusă, transmisă
mai departe, transcrisă, stocată pe un sistem
mobil sau tradusă într-o altă limbă în nicio
formă, în nicio circumstanţă, fără aprobarea
prealabilă scrisă a Nikon.
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând
aspectul şi specificaţiile hardware şi software
descrise în aceste manuale fără vreun
avertisment prealabil.
• Nikon nu se face responsabil pentru nicio
defecţiune rezultată din utilizarea acestui
produs.
• Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că
informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt
corecte şi complete şi am fi recunoscători dacă
aţi semnala erorile sau omisiunile
reprezentantului Nikon din zona
dumneavoastră (adresa este furnizată separat).
ix
Avertismente pentru clienţii din Europa
ATENŢIE
RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA/ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUITĂ/ÎNLOCUIT CU UNA/UNUL DE TIP
INCORECT. ARUNCAŢI BATERIILE/ACUMULATORII UZATE/UZAŢI ÎN CONFORMITATE CU
INSTRUCŢIUNILE.
x
Acest simbol indică faptul că
echipamentele electrice şi electronice
trebuie colectate separat.
Acest simbol de pe baterie/acumulator
indică faptul că bateria/acumulatorul
trebuie colectată/colectat separat.
Următoarele vizează doar utilizatorii
din ţările europene:
• Acest produs este proiectat pentru colectarea
separată la un centru adecvat de colectare. Nu
aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere.
• Colectarea separată şi reciclarea ajută la
conservarea resurselor naturale şi la prevenirea
consecinţelor negative asupra sănătăţii umane
şi mediului care ar putea rezulta din cauza
eliminării incorecte.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale
responsabile cu gestionarea deşeurilor.
Următoarele vizează doar utilizatorii
din ţările europene:
• Toate bateriile/toţi acumulatorii, fie că sunt
marcate/marcaţi cu acest simbol sau nu, sunt
proiectate/proectaţi pentru colectarea separată
la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la
un loc cu deşeurile menajere.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale
responsabile cu gestionarea deşeurilor.
Notă privind interzicerea copierii şi reproducerii
Reţineţi că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul unui scaner, aparat
foto digital sau alte dispozitive poate fi sancţionată prin lege.
• Elementele a căror copiere sau reproducere este
interzisă prin lege
Nu copiaţi sau nu reproduceţi bancnote de
hârtie, monede, elemente de siguranţă,
obligaţiuni guvernamentale, obligaţiuni
municipale, nici măcar dacă acele copii sau
reproduceri sunt ştampilate ca „Mostre”.
Copierea sau reproducerea bancnotelor,
monedelor sau elementelor de securitate aflate
în circulaţie într-un alt stat este interzisă.
În lipsa unui acord prealabil al guvernului,
copierea sau reproducerea unor timbre poştale
sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este
interzisă.
Copierea sau reproducerea timbrelor
guvernamentale sau a altor documente oficiale
stipulate prin lege este interzisă.
• Precauţii legate de anumite copii şi reproduceri
Guvernul a emis atenţionări referitoare la
copierea şi reproducerea elementelor de
siguranţă emise de companii private (acţiuni,
facturi, cecuri, bonuri valorice etc.), permise
pentru navetişti sau cupoane cu excepţia
cazurilor în care este necesar un număr minim de
exemplare pentru a fi utilizate în scop de afaceri
de către o companie. De asemenea, nu copiaţi şi
nu reproduceţi paşapoartele emise de guvern,
atestate emise de agenţii publice şi grupuri
private, carduri de identificare şi tichete precum
permise şi bonuri de masă.
• Respectaţi notele referitoare la proprietatea
intelectuală
Copierea sau reproducerea de creaţii precum
cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi,
desene, filme şi fotografii este reglementată de
legile naţionale şi internaţionale privind
proprietatea intelectuală. Nu utilizaţi acest
produs cu scopul de a produce copii ilicite sau de
a încălca legile referitoare la proprietatea
intelectuală.
Casarea dispozitivelor de stocare a datelor
Reţineţi că ştergerea imaginilor sau formatarea cardurilor de memorie sau a altor dispozitive de stocare a
datelor nu şterge definitiv datele de imagine originale. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate de pe
dispozitivele de stocare aruncate utilizând software disponibil pe piaţă, putând da ocazie utilizării rău
voitoare a datelor personale sub formă de imagini. Asigurarea caracterului privat al acestor date este
responsabilitatea utilizatorului.
Înainte de a arunca orice dispozitiv de stocare a datelor sau de a-l transfera în proprietatea altei persoane,
selectaţi Dezactivată pentru Date de locaţie > Înregistrare date locaţie (0 46) din meniul setare şi
ştergeţi toate datele folosind un software comercial de ştergere sau formataţi dispozitivul şi apoi umpleţil complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu imagini cu cerul liber). Asiguraţi-vă, de
asemenea, că înlocuiţi orice imagini selectate pentru presetare manuală. Pentru a şterge datele jurnalului
traseu de pe un card de memorie, selectaţi Date de locaţie > Listă jurnale şi ştergeţi toate jurnalele.
Setările Wi-Fi pot fi resetate la valorile implicite selectând Wi-Fi > Setări reţea > Resetare setări reţea în
meniul setare. Trebuie să se procedeze cu grijă pentru a se evita rănirea când dispozitivele de stocare a
datelor sunt distruse fizic.
AVC Patent Portfolio License
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT PE BAZA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PENTRU UTILIZAREA PERSONALĂ, ÎN SCOPURI
NELUCRATIVE DE CĂTRE UN CLIENT PENTRU (i) CODIFICAREA MATERIALELOR VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC
(„AVC VIDEO”) ŞI/SAU (ii) DECODIFICAREA MATERIALELOR VIDEO AVC CODIFICATE DE UN CLIENT ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE
PERSONALĂ, FĂRĂ SCOP LUCRATIV ŞI/SAU CARE A FOST OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR DE MATERIALE VIDEO LICENŢIAT PENTRU
FURNIZAREA MATERIALELOR VIDEO AVC. NICIO LICENŢĂ NU ESTE ACORDATĂ SAU IMPLICATĂ PENTRU ALTE UTILIZĂRI. PUTEŢI
BENEFICIA DE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, L.L.C. VIZITAŢI http://www.mpegla.com.
xi
Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon
Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ un ansamblu complex de
circuite electrice. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele, acumulatoarele,
adaptoarele CA şi accesoriile pentru bliţ) atestate explicit de Nikon pentru utilizarea cu acest aparat foto
digital sunt proiectate şi verificate pentru a opera în limitele cerinţelor de funcţionare şi de siguranţă al
acestui ansamblu de circuite electronice.
Utilizarea altor accesorii decât cele Nikon ar putea deteriora aparatul foto şi poate anula
garanţia Nikon. Utilizarea acumulatorilor Li-ion furnizaţi de terţe părţi ce nu prezintă sigiliul
holografic Nikon în dreapta ar putea împiedica funcţionarea normală a aparatului foto şi ar
putea provoca încălzirea excesivă, aprindere, fisurări sau scurgeri.
Pentru mai multe informaţii legate de accesoriile marca Nikon, contactaţi furnizorul autorizat Nikon.
D
Utilizaţi doar accesorii marca Nikon
Doar accesoriile marca Nikon aprobate de Nikon explicit pentru utilizarea cu aparatul dumneavoastră
foto digital Nikon sunt proiectate şi verificate să funcţioneze în limitele cerinţelor operaţionale şi de
siguranţă. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII DECÂT CELE ALE NIKON AR PUTEA DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA
GARANŢIA NIKON.
A
Înainte de efectuarea fotografiilor importante
Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (precum nunţi sau înainte de a pleca cu aparatul
foto în excursie) efectuaţi o fotografie de probă pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează
normal. Nikon nu se face responsabil pentru nicio defecţiune sau pierdere financiară rezultată din
defectarea acestui produs.
A
Învăţarea continuă
Ca parte din angajamentul pentru „Învăţare continuă” pentru sprijin continuu şi educare privind
produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe următoarele situri:
• Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste situri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii legate de produs, sugestii, răspunsuri
la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale referitoare la imaginea şi fotografierea digitală. Informaţii
suplimentare sunt disponibile la reprezentanţa Nikon din zona dumneavoastră. Consultaţi următorul
URL pentru informaţii de contact: http://imaging.nikon.com/
xii
Date de locaţie
Jurnale traseu: Datele de locaţie vor fi înregistrate împreună cu fotografiile efectuate în timp ce este selectat
Activată pentru Date de locaţie > Înregistrare date locaţie (0 45). În plus, dacă este selectat Pornire
pentru Date de locaţie > Creare jurnal > Jurnalizare date locaţie în meniul setare, aparatul foto
continuă să înregistreze în jurnal date de locaţie chiar şi atunci când este oprit. Undele radio produse de
către dispozitiv pot afecta echipamentele medicale sau sistemele de navigaţie ale avionului; în situaţiile în
care utilizarea dispozitivelor de navigaţie prin satelit este restricţionată sau interzisă, cum ar fi în spitale sau
în avion, asiguraţi-vă că aţi selectat Dezactivată pentru Înregistrare date locaţie şi opriţi aparatul foto.
Partajarea datelor de locaţie: Reţineţi că adresele şi alte informaţii personale pot fi deduse din datele de
navigaţie stocate în jurnalele traseu sau încorporate în imagini. Aveţi grijă când partajaţi imagini şi jurnale
traseu sau când le postaţi pe Internet sau în alte locuri unde pot fi văzute de către terţi. Consultaţi „Casarea
dispozitivelor de stocare a datelor” (0 xi) pentru informaţii privind ştergerea datelor de locaţie înainte de
casarea aparatului foto sau a cardurilor de memorie.
Navigare: Poziţia, altitudinea şi alte date de locaţie raportate de dispozitiv reprezintă numai aproximări şi nu
sunt destinate ridicărilor topografice sau navigaţiei. Asiguraţi-vă că luaţi cu dumneavoastră hărţile şi alte
mijloace de navigaţie corespunzătoare atunci când utilizaţi produsul în timpul activităţilor în aer liber, cum
sunt ascensiunile montane sau excursiile.
Restricţii privind utilizarea: Este posibil ca funcţia date de locaţie să nu funcţioneze conform aşteptărilor în
unele ţări sau regiuni, inclusiv (începând cu noiembrie 2013) în China şi în apropierea graniţei chineze.
Unele ţări, inclusiv China, interzic utilizarea neautorizată a dispozitivelor de navigaţie prin satelit şi a altor
dispozitive care utilizează date de locaţie; înainte de a pleca în călătorie, verificaţi cu agentul
dumneavoastră de turism sau cu ambasadele sau birourile de turism ale ţărilor pe care le veţi vizita. În
locurile unde utilizarea este interzisă, selectaţi Dezactivată pentru Înregistrare date locaţie.
xiii
Fără fir
Acest produs, care conţine software de codare dezvoltat în Statele Unite ale Americii, se află sub incidenţa
reglementărilor Administraţiei pentru exporturi a Statelor Unite ale Americii şi nu poate fi exportat sau
reexportat către nicio ţară asupra căreia Statele Unite ale Americii au instituit embargouri cu privire la
mărfuri. Următoarele ţări se află în prezent sub embargou: Cuba, Iran, Coreea de Nord, Sudan şi Siria.
xiv
Avertismente pentru clienţii din Europa
Prin prezenta, Nikon Corporation declară că tipul de echipamente radio D5300 este în
conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declaraţiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5300.pdf.
Securitate
Deşi unul dintre beneficiile acestui produs este acela că permite celorlalţi să se conecteze liber pentru a
schimba date fără fir oriunde în raza de acţiune a acestuia, în cazul în care funcţia de securitate nu este
activată pot apărea următoarele:
• Furt de date: Terţi răuvoitori pot intercepta transmisiunile fără fir pentru a fura date de identificare a
utilizatorului, parole şi alte informaţii personale.
• Acces neautorizat: Utilizatori neautorizaţi pot obţine acces la reţea şi pot modifica date sau efectua alte
acţiuni răuvoitoare. Reţineţi că, datorită concepţiei reţelelor fără fir, atacuri specializate pot permite
accesul neautorizat chiar şi atunci când securitatea este activată.
xv
xvi
Introducere
Familiarizarea cu aparatul foto
Rezervaţi-vă un răgaz pentru a vă familiariza cu comenzile şi afişajele aparatului foto. Ar putea
fi util să puneţi un semn în dreptul acestei secţiuni pentru a îl folosi ca referinţă pe măsură ce
parcurgeţi restul manualului.
Corpul aparatului foto
3 2 1
13
24
4
5
6
7
8
11
4
16
9
17
10
18
19
20
12
22
23
1 Selector de moduri..................3
2 Comutator vizualizare live
Vizualizare în timp real.....22
Film .......................................26
3 Buton R (informaţii)................7
4 Bucle pentru cureaua
aparatului foto ......................9
5 Buton E/N
Compensare expunere ......44
Reglarea diafragmei..........42
Compensare bliţ
6 Buton de declanşare..............19
7 Comutator alimentare............2
8 Buton înregistrare film .........26
9 Receptor infraroşu pentru
telecomandă ML-L3 (frontal)
................................................65
25
14
15
10 Dispozitiv iluminare asistenţă
AF
Indicator luminos
autodeclanşator
Lumină reducere ochi roşii
11 Capac corp
12 Contacte CPU
13 Bliţ încorporat ........................ 21
14 Difuzor ....................................... 2
15 Marcaj plan focal (E)
16 Buton M/ Y.................... 34, 41
Mod bliţ
Compensare bliţ
17 Capac conector
18 Buton Fn
Utilizarea butonului Fn..... 55
19 Marcaj montură ..................... 11
20 Buton decuplare obiectiv.... 16
26
27
28
29
30
21
21 Buton s/E/#...........................4
Fotografiere continuă.........4
Autodeclanşator ..................4
Telecomandă ........................4
22 Oglindă
23 Montură obiectiv ...................11
24 Capac cuplă accesorii
25 Cuplă accesorii (pentru unităţi
bliţ opţionale)
26 Microfon stereo......................28
27 Conector pentru microfon
extern,
28 Conector USB şi A/V
Conectarea la un computer
............................................61
29 Terminal accesoriu ................65
30 Conector mini HDMI
1
1
7
8 9
10
2
11
12
3
4
13
14
15
16
5
17
21
20
18
19
6
1 Ocular vizor ........................ 5, 14
2 Vizor din cauciuc
3 Buton G
Meniuri ................................ 54
4 Receptor infraroşu pentru
telecomandă ML-L3
(posterior)............................ 65
5 Monitor
Vizualizare setări ..................7
Vizualizare în timp real.... 22
Redare cadru întreg.......... 20
6 Montură trepied
7 Control ajustare dioptrii ...... 14
8 Buton P
Schimbarea setărilor din
afişajul informaţiilor.........8
D
9 Buton A/L ..........................55
Protejarea fotografiilor
împotriva ştergerii
10 Selector de comandă
11 Buton K
Redare ..................................20
12 Capac fantă card memorie
......................................... 10, 15
13 Buton J (OK).........................57
14 Selector multiplu ...................57
15 Buton O
Ştergerea fotografiilor în
timpul redării ..................21
16 Indicator luminos acces card
memorie...............................19
22
17 Capac conector alimentare
pentru conectorul de
alimentare opţional
18 Zăvor capac locaş acumulator
..........................................10, 15
19 Capac locaş acumulator 10, 15
20 Buton W/Q
Miniaturi.............................. 20
Micşorare redare
Ajutor ................................... 54
21 Buton X................................... 20
Mărire redare
22 Zăvor acumulator ...........10, 15
Difuzorul
Nu amplasaţi difuzorul în imediata apropiere a dispozitivelor magnetice. Nerespectarea acestei precauţii
ar putea afecta datele înregistrate pe dispozitivele magnetice.
A
Comutatorul de alimentare
Rotiţi comutatorul de alimentare aşa cum este
arătat, pentru a porni aparatul foto.
2
Rotiţi comutatorul de alimentare aşa cum este
arătat, pentru a opri aparatul foto.
Selectorul de moduri
Aparatul foto oferă posibilitatea de a alege dintre următoarele moduri de fotografiere:
Modurile P, S, A şi M
Moduri efecte speciale
Selectaţi aceste moduri pentru controlul deplin
asupra setărilor aparatului foto.
• P—Mod automat programat (0 42)
• S—Prioritate timp de expunere (0 42)
• A—Prioritate diafragmă (0 42)
• M—Manual (0 42)
Utilizaţi efecte speciale în timpul fotografierii.
• % Vedere nocturnă (0 35)
• g Schiţă color (0 35, 37)
• ' Efect aparat foto jucărie (0 35, 38)
• ( Efect de miniaturizare (0 36, 38)
• 3 Culoare selectivă (0 36, 39)
• 1 Siluetă (0 36)
• 2 Cheie înaltă (0 36)
• 3 Cheie joasă (0 36)
• ) Pictură HDR (0 36)
Moduri automate
Selectaţi aceste moduri pentru fotografieri
simple, încadrează şi fotografiază.
• i Automat (0 17)
• j Automat (fără bliţ) (0 17)
Moduri scenă
Aparatul foto optimizează automat setările pentru a se potrivi cât mai bine scenei selectate cu
selectorul de moduri. Faceţi selecţia potrivită pentru scena care urmează a fi fotografiată.
• k Portret (0 32)
• m Sport (0 32)
• l Peisaj (0 32)
• n Prim-plan (0 32)
• p Copil (0 32)
• h Alte scene (0 33)
3
Butonul s (E/#)
Pentru a alege modul în care este declanşat obturatorul
(modul de declanşare), apăsaţi butonul s (E/#), apoi
evidenţiaţi opţiunea dorită şi apăsaţi J.
Buton s (E/#)
Mod
8
!
9
J
E
"
#
4
Descriere
Cadru unic: Aparatul foto face câte o fotografie de fiecare dată când butonul de declanşare este
apăsat.
Continuu S: Aparatul foto face fotografii la o cadenţă redusă cât timp butonul de declanşare este
apăsat.
Continuu R: Aparatul foto face fotografii la o cadenţă ridicată cât timp butonul de declanşare este
apăsat.
Declanşare silenţioasă: Ca şi în cazul cadrului unic, cu excepţia faptului că zgomotul aparatului foto
este redus.
Autodeclanşator: Faceţi fotografii folosind autodeclanşatorul. Temporizatorul porneşte când
butonul de declanşare este apăsat până la capăt, iar obturatorul se declanşează după aproximativ
10 secunde.
Telecom. cu întârziere (ML-L3): Obturatorul se declanşează la 2 s după ce butonul de declanşare de pe
telecomanda opţională ML-L3 este apăsat.
Telecom. cu răsp. rapid (ML-L3): Obturatorul se declanşează când butonul de declanşare de pe
telecomanda opţională ML-L3 este apăsat.
Vizorul
1
2
3
78
4
5
6
9
10
16
1 Reţea de încadrare (afişată
când este selectat Activată
pentru setarea personalizată
d2) .........................................55
2 Puncte de focalizare..............19
3 Marcaje zonă AF.............. 14, 18
4 Avertizare acumulator
descărcat ..............................15
5 Indicator monocrom (afişat în
modul % sau când este
selectată opţiunea Picture
Control Monocrom sau o
opţiune Picture Control
bazată pe Monocrom)....35
6 Indicator „Niciun card de
memorie”..............................10
7 Indicator focalizare................19
8 Indicator blocare expunere
automată (AE)
9 Timp de expunere .................43
10 Diafragmă (număr f/) ........... 43
11 Indicator mod efecte speciale
................................................ 35
12 Indicator bracketing
13 Număr de expuneri rămase
................................................ 13
Număr de fotografii rămase
înainte de ocuparea
completă a memoriei
tampon................................. 19
Indicator înregistrare balans
de alb
Valoare compensare
expunere .............................. 44
Valoare compensare bliţ
Sensibilitate ISO....................... 8
Indicator mod captură
14 „k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult
de 1000 de expuneri)........ 13
11 12
17
18
19
20
13 14 15
21
15 Indicator bliţ pregătit............21
16 Indicator program flexibil
17 Indicator expunere................43
Afișaj compensare expunere
................................................44
Telemetru electronic
18 Indicator compensare bliţ
19 Indicator compensare
expunere...............................44
20 Indicator sensibilitate ISO
automat
21 Indicator avertizare ...............71
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
D
Vizorul
Timpul de răspuns şi luminozitatea afişajului vizorului pot varia odată cu temperatura.
5
Monitorul
Monitorul poate fi înclinat şi rotit aşa cum se arată mai jos.
180°
90°
180°
Utilizare normală
Rabataţi monitorul pe aparatul foto cu afişajul în afară.
Această poziţie este recomandată pentru
fotografierea normală.
Fotografii în poziţie verticală joasă
Încadraţi fotografiile vizualizate în timp real ţinând
aparatul foto aproape de sol.
Fotografii în poziţie înaltă
Încadraţi fotografii cu vizualizare în timp real ţinând
aparatul foto deasupra capului.
Autoportrete
Utilizaţi pentru autoportrete în vizualizarea în timp
real. Monitorul arată o imagine în oglindă a ceea ce va
apărea în fotografia finală.
D
Utilizarea monitorului
Rotiţi uşor monitorul în limitele prezentate. Nu forţaţi. Nerespectarea acestor precauţii ar putea
deteriora conexiunea dintre monitor şi corpul aparatului foto. Pentru a proteja monitorul când aparatul
foto nu este folosit, rabataţi-l la loc cu afişajul pe corpul aparatului foto.
6
Afişajul informaţiilor
Vizualizarea setărilor: Pentru a vizualiza afişajul informaţiilor, apăsaţi
butonul R.
Buton R
1
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
2
19
3
4
5
6
7
20
21
22
24
1 Mod fotografiere
i automat/
j automat (fără bliţ)........17
Moduri scenă ......................31
Mod efecte speciale ..........35
Modurile P, S, A şi M ...........41
2 Diafragmă (număr f/)............43
Afişaj diafragmă .....................43
3 Timp de expunere .................43
Afişaj timp expunere.............43
4 Indicator bracketing................8
5 Indicator blocare expunere
automată (AE)
6 Indicator zonă AF automată
Indicator urmărire 3D
Punct focalizare......................19
7 Mod declanşare........................4
8 Indicator conectare Eye-Fi
9 Indicator conectare Wi-Fi ....53
10 Indicator jurnal traseu
23
11 Indicator semnal satelit ....... 46
12 Mod întârziere expunere..... 55
13 Indicator expunere multiplă
................................................ 55
14 Indicator imprimare dată .... 55
15 Indicator reducere vibraţii
................................................ 16
16 Indicator control bliţ
Indicator compensare bliţ
pentru unităţi bliţ opţionale
17 Indicator „beep” .................... 55
18 Indicator acumulator............ 15
19 Sensibilitate ISO....................... 8
Afişaj sensibilitate ISO
Indicator sensibilitate ISO
automat
20 Cantitate bracketing ADL
21 Număr de expuneri rămase
................................................13
Indicator înregistrare balans
de alb
Indicator mod captură
22 „k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult
de 1000 de expuneri) ........13
23 Indicator expunere................43
Indicator compensare
expunere...............................44
Indicator progres bracketing
24 Pictogramă ajutor..................71
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
A
Oprirea monitorului
Pentru a şterge informaţiile despre fotografiere de pe monitor, apăsaţi butonul R sau apăsaţi butonul
de declanşare la jumătate. Monitorul se va opri automat dacă nu sunt efectuate operaţii timp de
aproximativ 8 secunde (pentru a alege cât timp monitorul rămâne pornit, poate fi utilizată setarea
personalizată c2 Temporiz. oprire automată).
7
Modificarea setărilor: Pentru a modifica setările din partea de jos a
afişajului, apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi elemente utilizând
selectorul multiplu şi apăsaţi J pentru a vedea opţiunile pentru
elementul evidenţiat.
1
2
3
4
5
6
7
Buton P
14
1 Calitate imagine
2 Dimensiune imagine
3 Bracketing automat
4 HDR (High Dynamic Range)
5 D-Lighting activ
6 Balans de alb
7 Sensibilitate ISO
8 Compensare expunere
9
10
11
12
13
14
8
Compensare bliţ
Mod bliţ
Măsurare
Mod zonă AF
Mod focalizare
Picture Control
13
12
11
10
9
8
Alegeţi un format de fişier şi un nivel de compresie.
Alegeţi o dimensiune pentru fotografiile noi.
Alegeţi treapta de bracketing (bracketing expunere şi balans de alb) sau
activaţi/dezactivaţi bracketing-ul ADL.
Aparatul foto combină două fotografii efectuate la expuneri diferite
pentru a spori detaliile din zonele luminoase şi din zonele întunecate.
Îmbunătăţeşte nivelul detaliilor în zonele luminoase şi în zonele
întunecate în condiţii de contrast ridicat.
Reglaţi setările pentru diferite tipuri de iluminare.
Controlaţi sensibilitatea aparatului foto la lumină.
Reglaţi expunerea faţă de valoarea măsurată de aparatul foto, făcând
întregul cadru mai luminos sau mai întunecat.
Reglaţi nivelul bliţului.
Alegeţi modul bliţ.
Alegeţi modul în care aparatul foto măsoară expunerea.
Alegeţi modul de selectare a zonei de focalizare.
Alegeţi modul în care aparatul foto focalizează.
Alegeţi modul în care aparatul foto procesează imaginile.
Primii paşi
Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de a introduce sau de a scoate acumulatorii sau
cardurile de memorie.
1
Ataşaţi cureaua.
Ataşaţi cureaua aşa cum este arătat. Repetaţi pentru cea de-a doua buclă.
2
Încărcaţi acumulatorul.
Dacă este furnizat un adaptor pentru priză, ridicaţi ştecărul şi conectaţi adaptorul pentru
priză, aşa cum este arătat în stânga jos, asigurându-vă că ştecărul este complet introdus.
Introduceţi acumulatorul şi conectaţi încărcătorul la priză. Un acumulator consumat se
va încărca complet în aproximativ o oră şi 50 de minute.
Încărcare acumulator
Încărcare completă
D
În timpul încărcării
Nu mişcaţi încărcătorul şi nu atingeţi acumulatorul în timpul încărcării. Nerespectarea acestei precauţii
ar putea, în cazuri foarte rare, determina încărcătorul să arate că încărcarea este finalizată când
acumulatorul este numai parţial încărcat. Scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul pentru a începe
încărcarea din nou.
9
3
Introduceţi acumulatorul şi cardul de memorie.
Introduceţi acumulatorul în orientarea indicată, folosind acumulatorul pentru a menţine
zăvorul portocaliu al acumulatorului apăsat într-o parte. Zăvorul blochează
acumulatorul în poziţie când acumulatorul este complet introdus.
Zăvor acumulator
16GB
Introduceţi cardul de memorie până când se fixează pe poziţie cu un clic.
Comutatorul de protejare la scriere
Cardurile de memorie SD sunt prevăzute cu un comutator de
protejare la scriere pentru a împiedica pierderea accidentală a
datelor. Când acest comutator este în poziţia „lock (blocare)”, cardul
de memorie nu poate fi formatat şi fotografiile nu pot fi şterse sau
înregistrate (se va auzi un bip dacă încercaţi să declanşaţi
obturatorul). Pentru deblocarea cardului de memorie, deplasaţi
comutatorul în poziţia „write (scriere)”.
D
B
16G
A
Comutator protejare scriere
Carduri de memorie
• Cardurile de memorie pot fi fierbinţi după utilizare. Procedaţi cu atenţia cuvenită când scoateţi
cardurile de memorie din aparatul foto.
• Opriţi alimentarea înainte de a introduce sau de a scoate cardurile de memorie. Nu scoateţi cardurile
de memorie din aparatul foto, nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de
alimentare în timpul formatării sau în timp ce datele sunt înregistrate, şterse sau copiate pe un
computer. Nerespectarea acestor precauţii s-ar putea solda cu pierderea datelor sau cu deteriorarea
aparatului foto sau cardului.
• Nu atingeţi terminalele cardului cu degetele sau cu obiecte de metal.
• Nu îndoiţi, nu scăpaţi şi nu supuneţi la şocuri fizice puternice.
• Nu aplicaţi forţă pe carcasa cardului. Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la deteriorarea
cardului.
• Nu expuneţi la apă, căldură, niveluri mari de umiditate sau la lumina directă a soarelui.
• Nu formataţi cardurile de memorie într-un computer.
10
4
Ataşaţi un obiectiv.
Trebuie prevenită infiltrarea prafului în aparatul foto atunci când nu este montat
obiectivul sau capacul corpului.
Scoateţi capacul corpului
aparatului foto
Scoateţi capacul
posterior al
obiectivului
Marcaj montură (aparat foto)
Aliniaţi marcajele pentru
montură
Marcaj montură (obiectiv)
Rotiţi obiectivul aşa cum este arătat până când se fixează pe poziţie cu un clic.
Asiguraţi-vă că aţi scos capacul obiectivului înainte de a
face fotografii.
11
5
Deschideţi monitorul.
Deschideţi monitorul aşa cum este arătat. Nu forţaţi.
6
Porniţi aparatul foto.
Va fi afişat un dialog pentru selectarea limbii.
A
Obiective cu butoane corp obiectiv retractabil
Înainte de a utiliza aparatul foto, deblocaţi şi
extindeţi inelul de zoom. Menţinând apăsat butonul
corpului obiectivului retractabil (q), rotiţi inelul de
zoom aşa cum este arătat (w).
Buton corp obiectiv
retractabil
Nu pot fi făcute fotografii atunci când obiectivul este
retras; dacă este afişat un mesaj de eroare ca urmare
a faptului că aparatul foto a fost pornit cu obiectivul
retras, rotiţi inelul de zoom până când mesajul
dispare.
12
7
Alegeţi o limbă şi setaţi ceasul intern al
aparatului foto.
Utilizaţi selectorul multiplu şi butonul J pentru a
selecta o limbă şi pentru a seta ceasul intern al
aparatului foto.
q
Selectaţi elementul
evidenţiat sau
afişaţi meniul
secundar
Deplasare cursor în jos
w
Selectaţi limba
r
e
Selectaţi fusul orar
Selectaţi formatul datei
t
Selectaţi opţiunea timp
economisire lumină zi
8
Deplasare cursor în sus
Buton J: selectaţi
elementul
evidenţiat
Setaţi ora şi data (reţineţi
că aparatul foto
utilizează un ceas în
formatul 24 de ore)
Verificaţi nivelul acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.
Apăsaţi butonul R şi verificaţi nivelul acumulatorului şi numărul
de expuneri rămase. În cazul expunerilor rămase, valorile mai
mari de 1000 sunt arătate în mii, indicate prin litera „k”.
Buton R
Nivel acumulator (0 15)
Număr de expuneri
rămase
13
9
Obţineţi o imagine clară în vizor.
După scoaterea capacului obiectivului rotiţi controlul
de ajustare a dioptriilor până când marcajele zonei AF
sunt focalizate clar. Când acţionaţi controlul cu ochiul
pe vizor, fiţi atent să nu vă atingeţi ochii cu degetele
sau unghiile.
Marcaje zonă AF
Imaginea din vizor nu este clară
D
Imaginea din vizor este clară
Încărcarea acumulatorului
Citiţi şi respectaţi avertizările şi atenţionările de la paginile vi–viii şi 68–70 din acest manual. Încărcaţi
acumulatorul în spaţii interioare la temperaturi ambiante cuprinse între 5 °C–35 °C. Nu folosiţi
acumulatorul la temperaturi ambiante sub 0 °C sau peste 40 °C; nerespectarea acestei precauţii ar putea
duce la deteriorarea acumulatorului sau i-ar putea afecta performanţele. Capacitatea se poate reduce şi
timpii de încărcare să crească la temperaturi ale acumulatorului cuprinse între 0 °C şi 15 °C şi între 45 °C
şi 60 °C. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este mai mică de 0 °C sau mai mare de
60 °C. Dacă indicatorul luminos CHARGE clipeşte rapid (de aproximativ opt ori pe secundă) în timpul
încărcării, asiguraţi-vă că temperatura este în intervalul corect şi apoi scoateţi din priză încărcătorul şi
scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul. Dacă problema persistă, încetaţi imediat utilizarea şi duceţi
acumulatorul şi încărcătorul la comerciantul de la care le-aţi achiziţionat sau la un reprezentant de
service autorizat Nikon.
Utilizaţi încărcătorul numai cu acumulatori compatibili. Scoateţi din priză atunci când nu este utilizat.
14
A
Nivel acumulator
Nivelul acumulatorului este arătat pe afişajul informaţiilor (dacă
acumulatorul este descărcat, o avertizare va fi afişată şi în vizor). Dacă
afişajul informaţiilor nu apare când este apăsat butonul R, acumulatorul
este consumat şi trebuie să fie reîncărcat.
Afişaj informaţii
L
K
Vizor
—
d
Acumulator descărcat parţial.
Acumulator descărcat. Pregătiţi un acumulator de rezervă
complet încărcat sau pregătiţi-vă să încărcaţi acumulatorul.
H
d
(clipeşte)
(clipeşte)
Acumulator consumat. Încărcaţi acumulatorul.
H
—
Descriere
Acumulator complet încărcat.
A
Scoaterea acumulatorului
A
Formatarea cardurilor de memorie
Pentru a scoate acumulatorul, opriţi aparatul foto şi deschideţi capacul
locaşului acumulatorului. Apăsaţi zăvorul acumulatorului în direcţia
indicată de săgeată pentru a elibera acumulatorul şi apoi scoateţi
acumulatorul cu mâna.
Dacă este prima dată când se utilizează cardul de memorie în aparatul foto
sau dacă acesta a fost formatat în alt dispozitiv, selectaţi Formatare card
memorie în meniul setare şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
formata cardul (0 55). Reţineţi că această operaţie şterge definitiv orice date
pe care le conţine cardul. Asiguraţi-vă că aţi copiat toate fotografiile sau alte
date pe care doriţi să le păstraţi pe un computer înainte de a continua.
Scoaterea cardurilor de memorie
După ce v-aţi asigurat că indicatorul luminos acces card memorie este
stins, opriţi aparatul foto, deschideţi capacul fantei cardului de memorie şi
apăsaţi cardul pentru a-l scoate (q). Apoi cardul poate fi scos cu mâna
(w).
16GB
A
15
A
Comutatoare A-M, M/A-M şi A/M-M
Când se utilizează focalizarea automată cu un obiectiv prevăzut cu un
comutator mod A-M, deplasaţi comutatorul la A (dacă obiectivul are un
comutator M/A-M sau A/M-M, selectaţi M/A sau A/M). Pentru informaţii privind
alte obiective care pot fi utilizate cu acest aparat foto, consultaţi pagina 63.
A
Reducere vibraţii (VR)
Reducerea vibraţiilor poate fi activată prin selectarea Activat pentru VR
optic în meniul fotografiere, dacă obiectivul acceptă această opţiune, sau
prin deplasarea comutatorului reducere vibraţii obiectiv la ON, în cazul în care
obiectivul este prevăzut cu un comutator reducere vibraţii. Când este
activată reducerea vibraţiilor, pe afişajul informaţiilor apare un indicator
reducere vibraţii.
A
Decuplarea obiectivului
Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când scoateţi sau schimbaţi
obiectivele. Pentru a scoate obiectivul, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
de decuplare a obiectivului (q) în timp ce răsuciţi obiectivul în sensul acelor
de ceasornic (w). După scoaterea obiectivului, puneţi la loc capacele
obiectivului şi capacul corpului aparatului foto.
A
Retragerea obiectivelor cu butoane corp obiectiv retractabil
Pentru a retrage obiectivul atunci când aparatul foto nu este utilizat,
menţineţi apăsat butonul corpului obiectivului retractabil (q) şi rotiţi inelul
de zoom la poziţia „L” (blocare) aşa cum este arătat (w). Retrageţi obiectivul
înainte de a-l scoate de pe aparatul foto şi fiţi atent să nu apăsaţi butonul
corpului obiectivului retractabil atunci când ataşaţi sau scoateţi obiectivul.
A
Ceasul intern al aparatului foto
Ceasul intern al aparatului foto este mai puţin precis decât majoritatea ceasurilor de mână sau de masă.
Verificaţi regulat ceasul comparându-l cu unele mai precise şi resetaţi-l dacă este necesar.
A
Acumulatorul ceasului
Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de o sursă de energie independentă, reîncărcabilă, care
este încărcată în funcţie de necesităţi atunci când acumulatorul principal este instalat. Trei zile de
încărcare vor alimenta ceasul timp de aproximativ o lună. Dacă, atunci când aparatul foto este pornit,
se afişează un mesaj de avertizare care indică faptul că ceasul nu este setat, acumulatorul ceasului este
consumat şi ceasul a fost resetat. Setaţi ceasul la ora şi data corecte.
16
Moduri de fotografiere
simple (i şi j)
Această secţiune descrie cum se fac fotografii şi filme în modurile i şi
j, moduri automate simple în care majoritatea setărilor sunt
controlate de aparatul foto ca răspuns la condiţiile de fotografiere.
Înainte de a începe, porniţi aparatul foto şi rotiţi selectorul
de moduri la i sau j (singura diferenţă dintre cele două
este că bliţul nu se va declanşa în modul j).
Selector moduri
Fotografiere prin vizor
Efectuarea fotografiilor
0 18
Vizualizarea fotografiilor
0 20
Ştergerea fotografiilor
0 21
Efectuarea fotografiilor
0 22
Vizualizarea fotografiilor
0 25
Ştergerea fotografiilor
0 25
Realizarea filmelor
0 26
Vizualizarea filmelor
0 29
Ştergerea filmelor
0 30
Vizualizare în timp real
17
Încadrarea fotografiilor în vizor
1
Pregătiţi aparatul foto.
Atunci când încadraţi fotografii prin vizor,
ţineţi zona de prindere cu mâna dreaptă,
iar partea de jos a corpului aparatului sau
obiectivul cu mâna stângă.
Când încadraţi fotografii în orientarea portret (pe înalt), ţineţi
aparatul foto aşa cum este arătat în dreapta.
2
Încadraţi fotografia.
Încadraţi o fotografie în vizor cu subiectul principal
între marcajele zonei AF.
Marcaje zonă AF
A
Utilizarea unui obiectiv zoom
Înainte de focalizare, rotiţi inelul de zoom pentru a regla distanţa
focală şi pentru a încadra fotografia. Folosiţi inelul de zoom pentru a
mări subiectul astfel încât acesta să acopere o zonă cât mai mare din
cadru sau micşoraţi pentru a mări zona vizibilă din fotografia finală
(selectaţi distanţe focale mai mari pe scala lungimii focale a
obiectivului pentru a mări, respectiv distanţe focale mai mici pentru
a micşora).
Mărire
Inel zoom
Micşorare
În cazul în care obiectivul este prevăzut cu un buton pentru corpul
obiectivului retractabil (0 12), apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul în
timp ce rotiţi inelul de zoom până când obiectivul este eliberat şi nu
mai este afişat mesajul arătat în partea dreaptă, iar apoi reglaţi zoomul utilizând inelul de zoom.
18
3
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a
focaliza (dacă subiectul este slab luminat, este posibil
ca bliţul să se ridice şi dispozitivul iluminare asistenţă
AF să se aprindă). Când operaţiunea de focalizare este
finalizată, se va auzi un bip (este posibil ca bipul să nu
se audă dacă subiectul se mişcă) şi punctul de
focalizare activ și indicatorul imagine focalizată (I)
vor apărea în vizor.
Indicator imagine
Descriere
focalizată
I
Subiect focalizat.
Aparatul foto nu poate focaliza utilizând
I (clipeşte)
focalizarea automată. Consultaţi pagina
72.
4
Indicator
imagine
focalizată
Capacitate
memorie
tampon
Fotografiaţi.
Apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt
pentru a efectua fotografia. Indicatorul luminos acces
card memorie se va aprinde şi fotografia va fi afişată
pe monitor timp de câteva secunde. Nu scoateţi cardul
de memorie şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de
alimentare până când indicatorul luminos nu se stinge şi
înregistrarea nu este completă.
A
Punct focalizare
Indicator luminos acces
card memorie
Butonul de declanşare
Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Aparatul foto focalizează când butonul de
declanşare este apăsat la jumătate. Pentru a face fotografia, apăsaţi butonul de declanşare până la
capăt.
Focalizare: apăsaţi la jumătate
Fotografiere: apăsaţi până la
capăt
De asemenea, apăsarea butonului de declanşare la jumătate opreşte redarea şi pregăteşte aparatul foto
pentru utilizarea imediată.
19
Vizualizarea fotografiilor
Apăsarea K afişează o fotografie pe monitor.
Buton K
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a vizualiza imagini suplimentare.
❚❚ Redare miniaturi
Pentru a afişa imaginile în „foi de contact” de patru, 12
sau 80 de imagini (redare miniaturi), apăsaţi butonul
W (Q). Folosiţi selectorul multiplu sau selectorul de
comandă pentru a evidenţia imaginile şi apăsaţi J
pentru a afişa imaginea evidenţiată în cadru întreg.
Apăsaţi X pentru a reduce numărul de imagini afişate.
Buton W (Q)
❚❚ Redare calendar
Pentru a vizualiza imaginile făcute la o dată selectată
(redare calendar), apăsaţi butonul W (Q) când sunt
afişate 80 de imagini. Apăsaţi butonul W (Q) pentru a
comuta între lista datelor şi lista miniaturilor pentru
data selectată. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
evidenţia date în lista datelor sau pentru a evidenţia
imagini în lista miniaturilor. Apăsaţi X când cursorul
este în lista datelor pentru a reveni la redare 80 de
cadre.
20
Listă miniaturi
Listă date
Ştergerea fotografiilor nedorite
Afişaţi fotografia pe care doriţi să o ştergeţi.
Buton K
Apăsaţi O; va fi afişat un dialog de confirmare.
Buton O
Apăsaţi butonul O din nou pentru a şterge imaginea.
A
Temporizatorul standby
Vizorul şi afişajul informaţiilor se vor dezactiva dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ opt
secunde, reducând consumul acumulatorului. Pentru a reactiva afişajul, apăsaţi butonul de declanşare
la jumătate. Perioada de timp înainte ca temporizatorul standby să se oprească automat poate fi
selectată folosind setarea personalizată c2 (Temporiz. oprire automată; 0 55).
Exponometre pornite
A
Exponometre oprite
Exponometre pornite
Bliţul încorporat
Dacă este nevoie de mai multă lumină pentru expunerea corectă în modul
i, bliţul încorporat se va ridica automat când butonul de declanşare este
apăsat la jumătate (0 19). Dacă bliţul este ridicat, fotografiile pot fi
efectuate numai când este afişat indicatorul bliţ pregătit (M). Dacă
indicatorul bliţ pregătit nu este afişat, bliţul se încarcă; ridicaţi scurt
degetul de pe butonul de declanşare şi încercaţi din nou.
Când bliţul nu este folosit, readuceţi-l în poziţia închis apăsându-l uşor în
jos până când zăvorul se fixează în poziţie cu un clic.
21
Încadrarea fotografiilor pe monitor
1
Rotiţi comutatorul vizualizare live.
Vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe monitorul
aparatului foto (vizualizare în timp real).
Comutator vizualizare
live
2
Pregătiţi aparatul foto.
Ţineţi zona de prindere cu mâna dreaptă,
iar corpul aparatului foto sau obiectivul
sprijiniţi-l cu mâna stângă.
Când încadraţi fotografii în orientarea portret (pe înalt), ţineţi
aparatul foto aşa cum este arătat în dreapta.
3
Focalizaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. Punctul de
focalizare va clipi verde cât timp aparatul foto
focalizează. Dacă aparatul foto poate focaliza, punctul
de focalizare va fi afişat în culoarea verde; dacă aparatul
foto nu poate focaliza, punctul de focalizare va clipi
roşu.
22
Punct focalizare
4
Fotografiaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.
Monitorul se opreşte şi indicatorul luminos acces card
memorie se aprinde în timpul înregistrării. Nu scoateţi
cardul de memorie şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de
alimentare până când indicatorul luminos nu se stinge şi
înregistrarea nu este completă. Când fotografierea este
finalizată, fotografia va fi afişată pe monitor timp de
câteva secunde. Rotiţi comutatorul vizualizare live
pentru a ieşi din vizualizarea în timp real.
A
Indicator luminos acces card
memorie
Selectare automată scenă (Selector automat scenă)
Dacă este selectată vizualizarea în timp real în modul i sau j, aparatul foto
va analiza automat subiectul şi va selecta modul potrivit de fotografiere când
este activată focalizarea automată. Modul selectat este arătat pe monitor.
c Portret
d Peisaj
e Prim-plan
Portret de
f noapte
Z Automat
Automat (fără
b bliţ)
Subiecte portrete umane
Peisaje şi peisaje urbane
Subiecte apropiate de aparatul foto
Subiecte portret încadrate pe un fundal întunecat
Subiecte potrivite pentru modul i sau j sau care nu se încadrează în categoriile
enumerate mai sus
23
D
Fotografierea în modul vizualizare în timp real
Deşi acestea nu vor apărea în fotografia finală, este posibil ca pe monitor să fie vizibile distorsiuni dacă
aparatul foto este rotit panoramic orizontal sau dacă un obiect se deplasează cu viteză mare prin cadru.
Sursele de lumină puternică pot lăsa urme de imagini pe monitor când aparatul foto este rotit
panoramic. De asemenea, pot apărea pete luminoase. Efectul de clipire şi benzile vizibile pe monitor la
lumina produsă de lămpi fluorescente, cu vapori de mercur sau sodiu, pot fi reduse folosind Reducerea
efectului de clipire (0 55), deşi încă pot fi vizibile în fotografia finală la anumiţi timpi de expunere.
Atunci când fotografiaţi în modul vizualizare în timp real, evitaţi îndreptarea aparatului foto către soare
sau alte surse puternice de lumină. Nerespectarea acestei precauţii ar putea avea ca rezultat
deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto.
Vizualizarea în timp real se încheie automat când monitorul este închis (închiderea monitorului nu va
încheia vizualizarea în timp real pe televizoare sau pe alte afişaje externe).
Pentru a preveni deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto, vizualizarea în timp real se poate
finaliza automat; ieşiţi din vizualizarea în timp real când aparatul foto nu este utilizat. Reţineţi că
temperatura circuitelor interne ale aparatului foto poate creşte şi poate fi afişat zgomot (pete
luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu sau ceaţă) în următoarele cazuri (aparatul poate, de
asemenea, să se încălzească sesizabil, dar acest lucru nu indică o defecţiune):
• Temperatura ambiantă este ridicată
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade extinse în vizualizarea în timp real sau pentru a înregistra
filme
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade extinse în modul declanşare continuă
Dacă vizualizarea în timp real nu porneşte când încercaţi să o activaţi, aşteptaţi ca circuitele interne să se
răcească şi apoi încercaţi din nou.
D
Afişajul numărătoare inversă
O numărătoare inversă va fi afişată timp de 30 s înainte ca vizualizarea în timp real să se încheie automat
(temporizatorul devine roşu cu 5 s înainte ca temporizatorul de oprire automată să se oprească (0 55)
sau dacă vizualizarea în timp real este pe cale să se încheie pentru a proteja circuitele interne). În funcţie
de condiţiile de fotografiere, temporizatorul poate apărea imediat când este selectată vizualizarea în
timp real.
24
Vizualizarea fotografiilor
Apăsarea K afişează o fotografie pe monitor.
Buton K
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a vizualiza imagini suplimentare.
Ştergerea fotografiilor nedorite
Afişaţi fotografia pe care doriţi să o ştergeţi.
Buton K
Apăsaţi O; va fi afişat un dialog de confirmare.
Buton O
Apăsaţi butonul O din nou pentru a şterge fotografia.
25
Înregistrarea filmelor
Filmele pot fi înregistrate în modul vizualizare în timp real.
1
Rotiţi comutatorul vizualizare live.
Vizualizarea prin obiectiv este afişată pe monitor.
D
Pictograma 0
O pictogramă 0 indică faptul că filmele nu pot fi
înregistrate.
Comutator vizualizare
live
2
Pregătiţi aparatul foto.
Ţineţi zona de prindere cu mâna dreaptă,
iar corpul aparatului foto sau obiectivul
sprijiniţi-l cu mâna stângă.
3
Focalizaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a
focaliza.
Punct focalizare
4
Începeţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul înregistrare film pentru a porni
înregistrarea. Pe monitor sunt afişate un indicator de
înregistrare şi timpul disponibil.
Buton înregistrare film
Indicator înregistrare
Timp rămas
26
5
Opriţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul înregistrare film din nou pentru a
încheia înregistrarea. Înregistrarea se va încheia
automat când se atinge dimensiunea maximă, cardul
de memorie este plin, este selectat un alt mod sau este
închis monitorul (închiderea monitorului nu încheie
înregistrarea pe televizoare sau pe alte afişaje externe).
Rotiţi comutatorul vizualizare live pentru a ieşi din vizualizarea în timp real.
A
Dimensiunea maximă
Dimensiunea maximă pentru fişierele film individuale este de 4 GB; lungimea maximă variază în funcţie
de opţiunile selectate pentru Setări film > Dim. cadru/cadenţă cadre şi Calitate film aşa cum se arată
mai jos. Reţineţi că, în funcţie de viteza de scriere a cardului de memorie, filmarea se poate opri înainte
ca această lungime să fie atinsă (0 66).
L/t
M/u
N/r
O/s
P/k
Q/l
R/o
S/n
T/p
Dim. cadru/cadenţă cadre
Dimensiune cadru (pixeli)
Cadenţă cadre 1
60p 2
50p 3
30p 2
1920 × 1080
25p 3
24p
60p 2
1280 × 720
50p 3
30p 2
640 × 424
25p 3
Dimensiune maximă (film de înaltă calitate ★/ film
de calitate normală) 4
10 min/20 min
20 min/29 min 59 s
29 min 59 s/29 min 59 s
1 Valoare înregistrată. Cadenţele reale ale cadrelor pentru 60p, 50p, 30p, 25p şi 24p sunt de 59,94, 50,
29,97, 25 şi respectiv 23,976 fps.
2 Disponibilă când este selectat NTSC pentru Mod video (0 55).
3 Disponibilă când este selectat PAL pentru Mod video.
4 Filmele înregistrate în modul efect de miniaturizare sunt cu până la trei minute mai lungi când sunt
redate.
27
D
Înregistrarea filmelor
Efectul de clipire, dungile sau distorsiunea pot fi vizibile pe monitor şi în filmul final la lumina becurilor
fluorescente, cu vapori de mercur sau sodiu sau dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal sau
dacă un obiect se deplasează cu viteză mare prin cadru (efectul de clipire şi dungile pot fi reduse
folosind Reducerea efectului de clipire; 0 55). Sursele de lumină puternică pot lăsa imagini fantomă
când aparatul foto este rotit panoramic. De asemenea, pot să apară margini neregulate, culori false,
efect moire şi pete luminoase. Benzile luminoase pot apărea în unele zone ale cadrului dacă subiectul
este luminat scurt timp de un bliţ sau altă sursă de lumină strălucitoare, de scurtă durată. Când se
înregistrează filme, evitaţi îndreptarea aparatului foto spre soare sau alte surse de lumină puternică.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea avea ca rezultat deteriorarea circuitelor interne ale aparatului
foto.
Aparatul foto poate înregistra atât video, cât şi sunet; nu acoperiţi microfonul în timpul înregistrării.
Reţineţi că microfonul încorporat poate înregistra zgomotul obiectivului în timpul focalizării automate
şi al reducerii vibraţiilor.
Iluminarea cu bliţ nu poate fi folosită în timpul înregistrării filmelor.
Pentru a preveni deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto, vizualizarea în timp real se poate
finaliza automat; ieşiţi din vizualizarea în timp real când aparatul foto nu este utilizat. Reţineţi că
temperatura circuitelor interne ale aparatului foto poate creşte şi poate fi afişat zgomot (pete
luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu sau ceaţă) în următoarele cazuri (aparatul poate, de
asemenea, să se încălzească sesizabil, dar acest lucru nu indică o defecţiune):
• Temperatura ambiantă este ridicată
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade extinse în vizualizarea în timp real sau pentru a înregistra
filme
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade extinse în modul declanşare continuă
Dacă vizualizarea în timp real nu porneşte când încercaţi să porniţi vizualizarea în timp real sau
înregistrarea unui film, aşteptaţi ca circuitele interne să se răcească şi apoi încercaţi din nou.
D
Afişajul numărătoare inversă
O numărătoare inversă va fi afişată cu 30 s înainte ca vizualizarea în timp real să se încheie automat. În
funcţie de condiţiile de filmare, temporizatorul poate apărea imediat după începerea înregistrării
filmului. Reţineţi că, indiferent de timpul de înregistrare disponibil, vizualizarea în timp real se va încheia
totuşi automat când temporizatorul se opreşte. Aşteptaţi ca circuitele interne să se răcească înainte de
a relua înregistrarea filmului.
28
Vizualizarea filmelor
Apăsaţi K pentru a porni redarea şi apoi derulaţi printre
fotografii până când este afişat un film (indicat de o
pictogramă 1).
Buton K
Apăsaţi J pentru a porni redarea; poziţia dumneavoastră curentă este indicată pe bara de
progres a filmului.
Pictogramă 1
Lungime
Poziţie curentă/lungime totală
Volum
Bară de progres film
Ghid
Pot fi realizate următoarele operaţii:
Pentru a
Utilizaţi
Descriere
Pauză
Întrerupeţi redarea.
Redare
Reluaţi redarea când filmul este întrerupt sau în timpul derulării/
avansării.
Avansare/
derulare
Salt 10 s
Reglare volum
Revenire la
redare cadru
întreg
Viteza creşte cu fiecare apăsare, de la 2× la 4× la 8× la 16×; ţineţi apăsat
pentru a sări la începutul sau la sfârşitul filmului (primul cadru este
indicat de h în colţul din dreapta sus al monitorului, ultimul cadru este
indicat de i). Dacă redarea este întreruptă, filmul se derulează sau
avansează cadru cu cadru; menţineţi apăsat pentru derulare sau
avansare continuă.
Rotiţi selectorul de comandă pentru a sări înainte sau înapoi 10 s.
X/W (Q) Apăsaţi X pentru a creşte volumul, W (Q) pentru a reduce.
/ K Apăsaţi 1 sau K pentru a ieşi către redarea cadru întreg.
29
Ştergerea filmelor nedorite
Afişaţi filmul pe care doriţi să îl ştergeţi (filmele sunt
indicate de pictograme 1).
Buton K
Apăsaţi O; va fi afişat un dialog de confirmare.
Buton O
Apăsaţi butonul O din nou pentru a şterge filmul.
30
Potrivirea setărilor cu subiectul
sau situaţia (Mod scenă)
Aparatul foto oferă o varietate de moduri „scenă”. Alegerea unui mod scenă optimizează
automat setările pentru a se potrivi cu scena selectată, făcând fotografierea creativă la fel de
simplă precum selectarea unui mod, încadrarea unei fotografii şi fotografierea conform
descrierii de la pagina 17.
Scenele enumerate mai jos pot fi selectate cu
selectorul de moduri.
k Portret
l Peisaj
p Copil
m Sport
n Prim-plan
Scenele următoare pot fi selectate prin rotirea selectorului de moduri la h şi rotirea selectorului de
comandă până când scena dorită este afişată pe monitor.
o Portret de noapte
r Peisaj de noapte
s Petrecere/interior
t Plajă/zăpadă
u Apus
v Amurg/zori
w Portret animal de casă
x Lumânări
y Flori
z Culori de toamnă
0 Mâncare
31
Selectorul de moduri
Următoarele scene pot fi selectate cu selectorul de moduri:
Selector moduri
k Portret
Folosiţi pentru portrete cu tonuri fine, cu aspect natural al pielii. Dacă subiectul este departe
de fundal sau dacă este folosit un obiectiv telefotografie, detaliile de fundal vor fi atenuate
pentru a-i conferi compoziţiei un aspect de profunzime.
l Peisaj
Folosiţi pentru fotografii de peisaje intense la lumina zilei.
Notă: Bliţul încorporat şi dispozitivul de iluminare asistenţă AF se opresc.
p Copil
Folosiţi pentru instantanee ale copiilor. Detaliile îmbrăcămintei şi ale fundalului sunt redate
în culori vii, în timp ce tonurile pielii rămân fine şi naturale.
m Sport
Timpii scurţi îngheaţă mişcarea pentru fotografii ale activităţilor sportive dinamice în care
subiectul principal este evidenţiat clar.
Notă: Bliţul încorporat şi dispozitivul de iluminare asistenţă AF se opresc.
n Prim-plan
Folosiţi pentru fotografii de aproape ale florilor, insectelor şi pentru alte obiecte mici (poate fi
folosit un obiectiv macro pentru a focaliza la distanţe foarte mici).
32
Alte scene
Scenele următoare pot fi selectate prin rotirea selectorului de moduri la h şi rotirea
selectorului de comandă până când scena dorită este afişată pe monitor.
Selector moduri
Selector de comandă
Monitor
o Portret de noapte
Folosiţi pentru un echilibru natural între subiectul principal şi fundal în portrete realizate la
lumină slabă.
r Peisaj de noapte
Reduceţi zgomotul şi culorile nenaturale când fotografiaţi peisaje de noapte, inclusiv luminile
de pe stradă şi reclamele cu neon.
Notă: Bliţul încorporat şi dispozitivul de iluminare asistenţă AF se opresc.
s Petrecere/interior
Capturaţi efectele iluminării de fundal din interior. Folosiţi pentru petreceri şi alte scene de
interior.
t Plajă/zăpadă
Surprindeţi strălucirea întinderilor de apă, zăpadă sau nisip luminate de soare.
Notă: Bliţul încorporat şi dispozitivul de iluminare asistenţă AF se opresc.
u Apus
Păstrează nuanţele profunde văzute în răsărituri sau apusuri.
Notă: Bliţul încorporat şi dispozitivul de iluminare asistenţă AF se opresc.
v Amurg/zori
Păstrează culorile observate în lumina naturală difuză înainte de răsărit sau după apus.
Notă: Bliţul încorporat şi dispozitivul de iluminare asistenţă AF se opresc.
w Portret animal de casă
Folosiţi pentru portrete ale animalelor de casă active.
Notă: Dispozitivul de iluminare asistenţă AF se opreşte.
x Lumânări
Pentru fotografii făcute la lumina lumânărilor.
Notă: Bliţul încorporat se opreşte.
33
y Flori
Folosiţi pentru câmpuri cu flori, livezi în floare şi alte peisaje care prezintă întinderi înflorite.
Notă: Bliţul încorporat se opreşte.
z Culori de toamnă
Surprinde nuanţele strălucitoare de roşu şi galben ale frunzelor toamna.
Notă: Bliţul încorporat se opreşte.
0 Mâncare
Folosiţi pentru fotografii viu colorate cu mâncare.
Notă: Pentru fotografierea cu bliţ apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica bliţul.
A
Prevenirea estompării
Utilizaţi un trepied pentru a evita estomparea produsă de tremuratul aparatului foto la timpi de
expunere lungi.
34
Efecte speciale
Efectele speciale pot fi folosite când sunt înregistrate imagini.
%
g
'
(
3
Vedere nocturnă
Schiţă color
Efect aparat foto jucărie
Efect de miniaturizare
Culoare selectivă
1
2
3
)
Siluetă
Cheie înaltă
Cheie joasă
Pictură HDR
Următoarele efecte pot fi selectate prin rotirea selectorului de moduri la q şi rotirea
selectorului de comandă până când pe monitor apare opţiunea dorită.
Selector moduri
Selector de
comandă
Monitor
% Vedere nocturnă
Folosiţi în condiţii de întuneric pentru a înregistra imagini monocromatice la sensibilităţi ISO
ridicate.
Notă: Fotografiile pot fi afectate de zgomot sub formă de pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu,
ceaţă sau linii. Focalizarea automată este disponibilă numai în vizualizarea în timp real; dacă
aparatul foto nu poate focaliza poate fi folosită focalizarea manuală. Bliţul încorporat şi
dispozitivul de iluminare asistenţă AF se opresc.
g Schiţă color
Aparatul foto detectează şi colorează contururile pentru un efect de schiţă color. Efectul
poate fi reglat în vizualizarea în timp real (0 37).
Notă: Filmele făcute în acest mod sunt redate sub forma unei prezentări de diapozitive
formată dintr-o serie de imagini statice.
' Efect aparat foto jucărie
Creaţi fotografii şi filme care par a fi fost făcute cu un aparat foto de jucărie. Efectul poate fi
reglat în vizualizarea în timp real (0 38).
35
( Efect de miniaturizare
Creaţi fotografii care par a fi imagini ale unor diorame. Funcţionează cel mai bine când se
fotografiază dintr-un punct de observaţie înalt. Filmele cu efect de miniaturizare sunt redate
la viteză ridicată, comprimând aproximativ 45 de minute de segment de film realizat laz
1920 × 1080/30p într-un film care este redat în aproximativ trei minute. Efectul poate fi reglat
în vizualizarea în timp real (0 38).
Notă: Nu se înregistrează sunetul împreună cu filmele. Bliţul încorporat şi dispozitivul de
iluminare asistenţă AF se opresc.
3 Culoare selectivă
Toate culorile, cu excepţia celor selectate, sunt înregistrate în alb şi negru. Efectul poate fi
reglat în vizualizarea în timp real (0 39).
Notă: Bliţul încorporat se opreşte.
1 Siluetă
Subiecte siluetă pe fundaluri luminoase.
Notă: Bliţul încorporat se opreşte.
2 Cheie înaltă
Folosiţi în cazul scenelor luminoase pentru a crea imagini strălucitoare care par pline de
lumină.
Notă: Bliţul încorporat se opreşte.
3 Cheie joasă
Folosiţi în cazul scenelor întunecate pentru a crea imagini întunecate, în cheie joasă, cu zone
luminoase pronunţate.
Notă: Bliţul încorporat se opreşte.
) Pictură HDR
De fiecare dată când se face o fotografie, aparatul foto efectuează două cadre la expuneri
diferite şi le combină pentru un efect asemănător picturilor care scoate în evidenţă detaliul şi
culoarea.
Notă: Efectul nu poate fi previzualizat în vizualizarea în timp real. Reţineţi că este posibil ca
rezultatele dorite să nu poată fi obţinute dacă aparatul foto sau subiectul se deplasează în
timpul fotografierii. În timpul înregistrării, este afişat un mesaj şi nu mai pot fi făcute alte
fotografii. Bliţul încorporat se opreşte, declanşarea continuă este dezactivată, iar filmele sunt
înregistrate în modul j.
A
Prevenirea estompării
Utilizaţi un trepied pentru a evita estomparea produsă de tremuratul aparatului foto la timpi de
expunere lungi.
36
Opţiuni disponibile în vizualizarea în timp real
❚❚ g Schiţă color
1
Selectaţi vizualizare în timp real.
Rotiţi comutatorul vizualizare live. Vizualizarea prin obiectiv va fi
afişată pe monitor.
Comutator vizualizare
live
2
Reglaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile prezentate în
dreapta. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
Intensitate sau Contururi şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a
schimba. Intensitatea poate fi sporită pentru a satura
mai mult culorile sau micşorată pentru un efect de
decolorare, monocromatic, în timp ce contururile pot fi
făcute mai groase sau mai subţiri. Îngroşarea liniilor
face, de asemenea, culorile mai saturate.
3
A
Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când setările sunt finalizate. Pentru a ieşi din vizualizarea
în timp real, rotiţi comutatorul vizualizare live. Setările selectate îşi vor menţine efectul
şi vor fi aplicate fotografiilor făcute cu folosirea vizorului.
NEF (RAW)
Înregistrarea NEF (RAW) nu este disponibilă în modurile %, g, ', (, 3 şi ). Fotografiile făcute când
este selectată o opţiune NEF (RAW) sau NEF (RAW)+JPEG în aceste moduri vor fi înregistrate ca imagini
JPEG. Imaginile JPEG create la setări NEF (RAW)+JPEG vor fi înregistrate la calitatea JPEG selectată, în
timp ce imaginile înregistrate la o setare NEF (RAW) vor fi înregistrate ca imagini de calitate superioară.
A
Moduri g şi (
Focalizarea automată nu este disponibilă în timpul înregistrării unui film. Rata de reîmprospătare a
imaginii în timp real va scădea, împreună cu cadenţa cadrelor pentru modurile cu declanşare continuă;
utilizarea focalizării automate în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real va afecta previzualizarea.
37
❚❚ ' Efect aparat foto jucărie
1
Selectaţi vizualizare în timp real.
Rotiţi comutatorul vizualizare live. Vizualizarea prin obiectiv va fi
afişată pe monitor.
Comutator vizualizare
live
2
3
Reglaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile prezentate în
dreapta. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
Intensitate sau Vignetare şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a
schimba. Reglaţi intensitatea pentru a face culorile mai
mult sau mai puţin saturate, respectiv vignetarea
pentru a controla gradul de vignetare.
Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a ieşi atunci când setările sunt finalizate. Pentru a ieşi din vizualizarea
în timp real, rotiţi comutatorul vizualizare live. Setările selectate îşi vor menţine efectul
şi vor fi aplicate fotografiilor făcute cu folosirea vizorului.
❚❚ ( Efect de miniaturizare
1
Selectaţi vizualizare în timp real.
Rotiţi comutatorul vizualizare live. Vizualizarea prin obiectiv va fi
afişată pe monitor.
Comutator vizualizare
live
38
2
Poziţionaţi punctul de focalizare.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a poziţiona punctul
de focalizare în zona care va fi focalizată şi apoi apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza.
Pentru a face să dispară temporar de pe afişaj opţiunile
efectului de miniaturizare şi pentru a mări imaginea de
pe monitor pentru o focalizare mai precisă, apăsaţi X.
Apăsaţi W (Q) pentru a restabili afişajul efectului de
miniaturizare.
3
Afişaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile efectului de
miniaturizare.
4
Reglaţi opţiunile.
5
Reveniţi la afişajul vizualizare în timp real.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege orientarea zonei
asupra căreia se va focaliza şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a
ajusta lăţimea acesteia.
Apăsaţi J pentru a reveni la vizualizarea în timp real. Pentru a ieşi din vizualizarea în
timp real, rotiţi comutatorul vizualizare live. Setările selectate îşi vor menţine efectul şi
vor fi aplicate fotografiilor făcute cu folosirea vizorului.
❚❚ 3 Culoare selectivă
1
Selectaţi vizualizare în timp real.
Rotiţi comutatorul vizualizare live. Vizualizarea prin obiectiv va fi
afişată pe monitor.
Comutator vizualizare
live
2
Afişaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile pentru culoare
selectivă.
39
3
Selectaţi o culoare.
Culoare selectată
Încadraţi un obiect în pătratul alb din centrul afişajului
şi apăsaţi 1 pentru a alege culoarea obiectului drept
culoarea ce va rămâne în imaginea finală (este posibil
ca aparatul foto să aibă dificultăţi în detectarea
culorilor nesaturate; alegeţi o culoare saturată). Pentru
a mări centrul afişajului pentru o selectare mai precisă
a culorii, apăsaţi X. Apăsaţi W (Q) pentru a micşora.
4
5
Alegeţi gama de culori.
Gamă de culori
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a creşte sau pentru a reduce
gama de nuanţe similare care vor fi incluse în imaginea
finală. Alegeţi dintre valori cuprinse între 1 şi 7; reţineţi
că valorile mai ridicate pot include nuanţe din alte
culori.
Selectaţi culori suplimentare.
Pentru a selecta culori suplimentare, rotiţi selectorul de
comandă pentru a evidenţia a doua dintre cele trei
casete de culori aflate în partea de sus a afişajului şi
repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a selecta o altă culoare.
Repetaţi pentru a treia culoare, dacă doriţi. Pentru a
anula selecţia culorii evidenţiate, apăsaţi O (pentru a
elimina toate culorile, apăsaţi şi menţineţi apăsat O. Va
fi afişat un dialog de confirmare; selectaţi Da).
6
40
Reveniţi la afişajul vizualizare în timp real.
Apăsaţi J pentru a reveni la vizualizarea în timp real. În cursul fotografierii numai
obiectele ale căror nuanţe au fost selectate vor fi înregistrate color; toate celelalte vor fi
înregistrate în alb şi negru. Pentru a ieşi din vizualizarea în timp real, rotiţi comutatorul
vizualizare live. Setările selectate îşi vor menţine efectul şi vor fi aplicate fotografiilor
făcute cu folosirea vizorului.
Modurile P, S, A şi M
Modurile P, S, A şi M oferă niveluri diferite de control asupra timpului de
expunere şi diafragmei:
Mod
Mod automat program
P (0 42)
Prioritate timp de
S expunere (0 42)
Prioritate diafragmă
A (0 42)
M Manual (0 42)
A
Descriere
Recomandat pentru instantanee şi în alte situaţii în care este puţin timp
pentru a regla setările aparatului foto. Aparatul foto setează timpul de
expunere şi diafragma pentru expunere optimă.
Folosiţi pentru a îngheţa sau estompa mişcarea. Utilizatorul alege timpul
de expunere; aparatul foto selectează diafragma pentru rezultate optime.
Utilizaţi pentru a estompa fundalul sau pentru a avea atât prim-planul, cât
şi fundalul clare. Utilizatorul alege diafragma; aparatul foto selectează
timpul de expunere pentru rezultate optime.
Utilizatorul controlează atât timpul de expunere, cât şi diafragma. Setaţi
timpul de expunere la „Bulb” sau „Time” (Timp) pentru expuneri
îndelungate.
Utilizarea bliţului încorporat
Pentru fotografia cu bliţ apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica bliţul.
41
Mod P (Mod automat program)
Acest mod este recomandat pentru instantanee sau pentru oricând doriţi să lăsaţi aparatul
foto să controleze timpul de expunere şi diafragma. Aparatul foto reglează automat timpul de
expunere şi diafragma pentru expunere optimă în majoritatea situaţiilor.
Mod S (Prioritate timp de expunere)
În prioritate timp de expunere, alegeţi timpul de expunere în timp ce aparatul foto selectează
automat diafragma care va produce expunerea optimă.
Rotiţi selectorul de comandă pentru a alege timpul de
expunere dorit: rotiţi spre dreapta pentru timpi de
expunere mai scurţi, spre stânga pentru timpi de
expunere mai lungi.
Selector de
comandă
Mod A (Prioritate diafragmă)
În prioritate diafragmă, alegeţi diafragma în timp ce aparatul foto selectează automat timpul
de expunere care va produce expunerea optimă.
Rotiţi selectorul de comandă spre stânga pentru
diafragme mai deschise (numere f/ mai mici), spre
dreapta pentru diafragme mai închise (numere f/ mai
mari).
Selector de
comandă
Mod M (Manual)
În modul manual, dumneavoastră controlaţi atât timpul de expunere, cât şi diafragma.
Verificând indicatorul expunerii, reglaţi timpul de
expunere şi diafragma. Timpul de expunere se
selectează prin rotirea selectorului de comandă (spre
dreapta pentru timpi de expunere mai scurţi, spre
stânga pentru timpi de expunere mai lungi). Pentru a
regla diafragma, menţineţi apăsat butonul E (N) în
timp ce rotiţi selectorul de comandă (spre stânga
pentru diafragme mai deschise/numere f/ mai mici şi
spre dreapta pentru diafragme mai închise/numere f/
mai mari).
Buton E (N)
Selector de comandă
42
A
Timp de expunere şi diafragmă
Timpul de expunere şi diafragma sunt afişate în vizor şi pe afişajul informaţiilor.
Timp de expunere
Diafragmă
Timpii de expunere scurţi (1/1600 s în acest exemplu)
îngheaţă mişcarea.
Timpii de expunere lungi (aici 1 s) estompează
mişcarea.
Diafragmele deschise (cum ar fi f/5.6; reţineţi că, cu Diafragmele închise (în cazul acesta f/22) focalizează
cât numărul f/ este mai mic, cu atât diafragma este atât asupra fundalului, cât şi asupra prim-planului.
mai deschisă) estompează detaliile din faţa şi din
spatele subiectului principal.
A
Indicatorul de expunere
Expunere optimă
Subexpusă cu 1/3 EV
Supraexpusă cu peste 2 EV
43
Compensare expunere
Compensarea expunerii este folosită pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de
aparatul foto, făcând imaginile mai luminoase sau mai întunecate (0 75).
–1 EV
Fără compensare expunere
Pentru a alege o valoare pentru
compensarea expunerii, ţineţi apăsat
butonul E (N) şi rotiţi selectorul de
comandă până când valoarea dorită
este selectată în vizor sau pe afişajul
informaţiilor. Expunerea normală
poate fi restabilită prin setarea
compensării expunerii la ±0 (reglările
compensării expunerii în modul % vor
fi resetate atunci când este selectat un
alt mod). Compensarea expunerii nu
se resetează când aparatul foto este
oprit.
A
Buton E (N)
Selector de
comandă
–0,3 EV
Afişajul informaţiilor
Opţiunile de compensare a expunerii pot fi accesate, de asemenea, din afişajul
informaţiilor (0 8).
44
+1 EV
+2 EV
Date de locaţie
Inserarea datelor de locaţie în fotografii şi filme
Dispozitivul încorporat pentru date de locaţie poate înregistra informaţii privind poziţia
curentă a aparatului foto (latitudine, longitudine, altitudine) şi ora curentă (UTC) astfel cum
sunt furnizate de sistemele de navigaţie prin satelit şi le inserează în fotografiile şi filmele
efectuate cu aparatul foto. Funcţia date de locaţie funcţionează cel mai bine în locuri care
oferă o vedere liberă asupra cerului.
1
Selectaţi Date de locaţie.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile,
apoi evidenţiaţi Date de locaţie din meniul
setare şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Selectaţi Înregistrare date locaţie.
Evidenţiaţi Înregistrare date locaţie şi apăsaţi 2.
3
A
Selectaţi Activată.
Evidenţiaţi Activată şi apăsaţi J pentru a activa
dispozitivul încorporat date de locaţie al
aparatului foto. Aparatul foto va începe să
recepţioneze date de locaţie de la sateliţii de
navigaţie.
Înainte de activarea funcţiei date de locaţie
Înainte de a utiliza funcţia date de locaţie, citiţi avertismentele de la paginile vi–xiii şi asiguraţi-vă că
ceasul este setat la ora şi data corecte în Fus orar şi dată (0 55). Pentru a evita oprirea neaşteptată a
aparatului foto, asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat.
45
4
Verificaţi intensitatea semnalului
satelitului.
Apăsaţi butonul R şi verificaţi intensitatea
semnalului satelitului în afişajul informaţiilor.
Buton R
5
Fotografiaţi.
Datele de locaţie obţinute prin intermediul sistemului de navigaţie prin satelit vor fi
înregistrate cu fiecare fotografie sau film efectuat şi pot fi vizualizate în afişajele de
redare a informaţiilor despre fotografie sau trasate pe o hartă folosind software-ul
ViewNX 2 furnizat (0 62).
6
Dezactivaţi funcţia date de locaţie.
Pentru a dezactiva funcţia date de locaţie atunci
când nu mai este necesară, selectaţi Dezactivată
pentru Date de locaţie > Înregistrare date
locaţie în meniul setare.
A
Indicatorul semnal satelit
Intensitatea semnalului este arătată în afişajul date de locaţie după cum
urmează:
• # (static): Aparatul foto înregistrează latitudinea, longitudinea şi
altitudinea.
• $ (static): Aparatul foto înregistrează numai latitudinea şi longitudinea;
altitudinea nu este înregistrată.
• % (clipeşte): Locaţia nu este înregistrată.
46
D
Date de locaţie
Condiţiile geografice şi atmosferice locale pot împiedica sau întârzia achiziţia datelor de locaţie. Este
posibil ca aparatul foto să nu poată recepţiona date de locaţie în interiorul clădirilor, sub pământ sau în
containere metalice sau în apropierea podurilor sau a altor structuri de mari dimensiuni, a copacilor,
liniilor de înaltă tensiune sau a altor obiecte care blochează sau reflectă semnalele de la satelit. Fiţi atent
pe unde călcaţi şi la împrejurimi atunci când căutaţi locuri cu recepţie bună. Poziţiile sateliţilor de
navigaţie sunt în continuă schimbare, împiedicând sau întârziind achiziţia datelor de locaţie la anumite
ore din zi. Prezenţa telefoanelor mobile sau a altor dispozitive care transmit pe frecvenţe apropiate de
cele ale sateliţilor de navigaţie pot, de asemenea, să interfereze cu achiziţia datelor de locaţie.
Reţineţi că, în unele cazuri, este posibil ca aparatul foto să necesite o anumită perioadă de timp pentru
a obţine un semnal, de exemplu, imediat ce este introdus acumulatorul sau când funcţia înregistrare
date de locaţie este activată pentru prima dată sau după o perioadă îndelungată de neutilizare. Datele
de locaţie pentru filme sunt aferente începutului înregistrării. Reţineţi că oprirea aparatului foto nu
dezactivează funcţia date de locaţie.
În funcţie de precizia datelor obţinute de la sistemul de sateliţi şi de efectele topografiei locale asupra
recepţiei de la satelit, datele de locaţie înregistrate cu fotografiile pot diferi de locaţia reală cu până la
câteva sute de metri.
47
Wi-Fi
Ce poate face Wi-Fi pentru
dumneavoastră
Instalaţi aplicaţia Wireless Mobile Utility pe dispozitivul dumneavoastră cu sistem Android sau
iOS pentru a afişa vizualizarea prin obiectivul aparatului foto pe dispozitivul inteligent, pentru
a face fotografii şi pentru a controla aparatul foto de la distanţă, precum şi pentru a descărca
imagini din aparatul foto pentru a le partaja pe Internet.
Descărcaţi imagini
Telecomandă
Pentru detalii, consultaţi manualul Wireless Mobile Utility (0 49).
48
Partajaţi fotografii
Accesarea aparatului foto
Înainte de conectarea prin intermediul Wi-Fi (LAN fără fir), instalaţi Wireless Mobile Utility pe
dispozitivul dumneavoastră inteligent cu sistem Android sau iOS. Instrucţiunile pentru
accesarea aparatului foto diferă în funcţie de tipul conexiunii utilizate de dispozitivul
inteligent.
Android
• Buton de comandă WPS: Dacă dispozitivul inteligent acceptă butonul de comandă WPS (adică
are o opţiune WPS button connection (Conexiune prin buton WPS) în meniul său Wi-Fi
settings (Setări Wi-Fi)), puteţi utiliza această metodă uşoară pentru a vă conecta la
dispozitivul inteligent (0 50).
• Intrare PIN WPS: Dacă dispozitivul inteligent acceptă WPS, puteţi folosi aparatul foto pentru a
stabili o conexiune prin introducerea PIN-ului afişat de dispozitivul inteligent (0 51).
• Vizualizare SSID: Dacă dispozitivul inteligent nu acceptă WPS, vă puteţi conecta selectând
SSID-ul aparatului foto pe dispozitivul inteligent (0 52).
iOS
• Vizualizare SSID: Conectaţi-vă selectând SSID-ul aparatului foto pe dispozitivul inteligent
(0 52).
A
Instalarea aplicaţiei
A
WPS
1 Găsiţi aplicaţia.
De pe dispozitivul inteligent, conectaţi-vă la serviciul Google Play, la App Store sau la alt bazar pentru
aplicaţii şi căutaţi „Wireless Mobile Utility”. Pentru mai multe informaţii, consultaţi instrucţiunile
furnizate împreună cu dispozitivul inteligent.
2 Instalaţi aplicaţia.
Citiţi descrierea aplicaţiei şi instalaţi-o. Un manual în format pdf pentru Wireless Mobile Utility este
disponibil pentru descărcare la următoarele URL-uri:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
WPS (Wi-Fi Protected Setup) este un standard conceput pentru a uşura stabilirea unei reţele securizate
fără fir. Pentru informaţii privind paşii implicaţi şi cât timp va aştepta dispozitivul inteligent pentru o
conexiune, consultaţi documentaţia furnizată cu dispozitivul inteligent.
49
WPS (numai pentru Android)
1
Activaţi dispozitivul Wi-Fi încorporat al
aparatului foto.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile,
apoi evidenţiaţi Wi-Fi din meniul setare şi apăsaţi
2. Evidenţiaţi Conexiune de reţea şi apăsaţi 2,
apoi evidenţiaţi Activare şi apăsaţi J. Aşteptaţi Buton G
câteva secunde pentru activarea Wi-Fi.
2
Conectaţi-vă.
Activaţi conexiunile prin butonul WPS de pe aparatul foto şi dispozitivul inteligent:
• Aparat foto: Evidenţiaţi Setări reţea şi
apăsaţi 2.
Evidenţiaţi Buton de comandă WPS şi
apăsaţi 2 pentru a pregăti aparatul foto
pentru o conexiune WPS. Aparatul foto va
aştepta aproximativ două minute pentru
solicitarea unei conexiuni WPS de la
dispozitivul inteligent. Pentru a prelungi
timpul de aşteptare, apăsaţi J.
• Dispozitiv inteligent: Selectaţi Wi-Fi settings (Setări Wi-Fi) > WPS button
connection (Conexiune prin buton WPS).
3
Lansaţi Wireless Mobile Utility.
Lansaţi Wireless Mobile Utility pe dispozitivul inteligent. Va fi afişată caseta principală de
dialog.
50
Introducere PIN (numai Android)
1
Activaţi dispozitivul Wi-Fi încorporat al
aparatului foto.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile,
apoi evidenţiaţi Wi-Fi din meniul setare şi apăsaţi
2. Evidenţiaţi Conexiune de reţea şi apăsaţi 2,
apoi evidenţiaţi Activare şi apăsaţi J. Aşteptaţi Buton G
câteva secunde pentru activarea Wi-Fi.
2
Selectaţi Setări reţea > Intrare PIN WPS.
Evidenţiaţi Setări reţea şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi Intrare PIN WPS şi apăsaţi 2.
3
4
Introduceţi PIN-ul.
Introduceţi PIN-ul afişat pe dispozitivul inteligent. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia
numerele şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica. Apăsaţi J atunci când aţi finalizat
introducerea.
Lansaţi Wireless Mobile Utility.
Lansaţi Wireless Mobile Utility pe dispozitivul inteligent. Va fi afişată caseta principală de
dialog.
51
SSID (Android şi iOS)
1
Activaţi dispozitivul Wi-Fi încorporat al
aparatului foto.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile,
apoi evidenţiaţi Wi-Fi din meniul setare şi apăsaţi
2. Evidenţiaţi Conexiune de reţea şi apăsaţi 2,
apoi evidenţiaţi Activare şi apăsaţi J. Aşteptaţi Buton G
câteva secunde pentru activarea Wi-Fi.
2
Afişaţi SSID-ul aparatului foto.
Evidenţiaţi Setări reţea şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi Vizualizare SSID şi apăsaţi 2.
3
Selectaţi SSID-ul aparatului foto.
Selectaţi SSID-ul aparatului foto din lista de reţele afişată de dispozitivul inteligent.
4
Lansaţi Wireless Mobile Utility.
Lansaţi Wireless Mobile Utility pe dispozitivul inteligent. Va fi afişată caseta principală de
dialog.
52
❚❚ Încheierea conexiunii
Wi-Fi poate fi dezactivată:
• Selectând Wi-Fi > Conexiune de reţea > Dezactivare în meniul setare al aparatului foto
• Pornind înregistrarea unui film
• Oprind aparatul foto
❚❚ Restabilirea setărilor implicite
Pentru a restabili setările implicite ale reţelei, selectaţi Wi-Fi > Setări reţea > Resetare setări
reţea. Un dialog de confirmare va fi afişat; evidenţiaţi Da şi apăsaţi J pentru a restabili setările
reţelei.
A
Afişajul Wi-Fi
Cât timp este activat Wi-Fi, în afişajul informaţiilor va clipi o pictogramă c.
Pictograma nu va mai clipi după ce s-a stabilit conexiunea şi aparatul foto a
început să schimbe date cu dispozitivul inteligent.
D
Wi-Fi
Citiţi avertismentele de la paginile xiv–xv înainte de a utiliza funcţia Wi-Fi. Pentru a dezactiva setările
Wi-Fi în locurile în care utilizarea acesteia este interzisă, selectaţi Wi-Fi > Conexiune de reţea >
Dezactivare în meniul setare al aparatului foto. Reţineţi că, în timp ce funcţia Wi-Fi este activată,
cardurile Eye-Fi nu pot fi folosite şi că temporizatorul standby nu se va opri cât timp aplicaţia
Wireless Mobile Utility de pe dispozitivul inteligent comunică cu aparatul foto. Dacă nu sunt schimbate
date timp de aproximativ 5 minute, temporizatorul standby se va opri. Funcţia Wi-Fi a aparatului foto
este disponibilă numai atunci când este introdus un card de memorie şi nu poate fi utilizată când este
conectat un cablu USB sau HDMI. Pentru a preveni pierderea alimentării în timpul conexiunii, încărcaţi
acumulatorul înainte de activarea conexiunii de reţea.
53
Meniuri aparat foto
Majoritatea opţiunilor de fotografiere, redare şi setare
pot fi accesate din meniurile aparatului foto. Pentru a
vizualiza meniurile, apăsaţi butonul G.
Buton G
File
Alegeţi dintre următoarele meniuri:
•
•
•
•
D: Redare
C: Fotografiere
A: Setări personalizate
B: Configurare
•
•
N: Retuşare
m/O: Setări Recente sau Meniul Meu (implicit la
Setări Recente)
Setările curente sunt indicate prin pictograme.
Opţiuni meniu
Opţiuni în meniul curent.
d
O descriere a opţiunii sau a meniului curent selectat poate fi
afişată prin apăsarea butonului W (Q). Apăsaţi 1 sau 3
pentru a derula pe afişaj. Apăsaţi din nou W (Q) pentru a
reveni la meniuri.
Buton W (Q)
54
Opţiuni meniuri
❚❚ D Meniu redare: Gestionarea imaginilor
Ştergere
Dosar redare
Opţiuni de afişare a redării
Examinare imagine
Rotire pe înalt
Prezentare diapozitive
Comandă imprimare DPOF
Evaluare
Selectare pt. trimit. la disp. intel.
❚❚ C Meniu fotografiere: Opţiuni fotografiere
Resetare meniu fotografiere
Dosar stocare
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Înregistrare NEF (RAW)
Balans de alb
Setare Picture Control
Gestionare Picture Control
Control automat al distors.
Spaţiu culoare
D-Lighting activ
HDR (high dynamic range)
Reducere zgomot exp. lungă
ISO NR ridicat
Setări sensibilitate ISO
Mod declanşare
Expunere multiplă
Fotograf. cu temporiz. interval
VR optic *
Setări film
* Disponibil numai cu obiectivele care acceptă acest element.
❚❚ A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto
Reiniţ. setări personalizate
a Focalizare automată
a1 Selecţie prioritate AF-C
a2 Număr de puncte focalizare
a3 Disp. ilum. asist. AF încorp.
a4 Telemetru
b Expunere
b1 Stopuri EV pt. control exp.
c Blocare AE/cronometre
c1 Buton declanşare AE-L
c2 Temporiz. oprire automată
c3 Autodeclanşator
c4 Durată activare telecom. (ML-L3)
d Fotografiere/afişare
d1 Bip
d2 Afişare grilă vizor
d3 Afişare ISO
d4 Ordine numere fişiere
d5 Mod întârziere expunere
d6 Imprimare dată
e Bracketing/bliţ
e1 Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat
e2 Setare bracketing automat
f Comenzi
f1 Asociere buton Fn
f2 Asociere buton AE-L / AF-L
f3 Inversare rotaţie selector
f4 Blocare decl. în lipsă card
f5 Inversare indicatori
❚❚ B Meniu setare: Configurare aparat foto
Formatare card memorie
Luminozitate monitor
Format afişare informaţii
Afişaj informaţii automat
Curăţare senzor imagine
Bloc. oglindă sus pt. curăţare
Foto. ref. elim. praf imagine
Reducerea efectului de clipire
Fus orar şi dată
Limbă (Language)
Rotire automată a imaginii
Comentariu imagine
Date de locaţie
Mod video
HDMI
Telecomandă
Wi-Fi
Încărcare Eye-Fi *
Marcaj de conformitate
Versiune firmware
* Disponibilă numai când este introdus un card de memorie compatibil Eye-Fi.
55
❚❚ N Meniu retuşare: Crearea copiilor retuşate
D-Lighting
Corecţie ochi roşii
Decupare
Monocrom
Efecte filtru
Balans de culoare
Suprapunere imagine
Procesare NEF (RAW)
Redimensionare
Retuşare rapidă
Îndreptare
Control distorsiune
Superangular
Contur culoare
Schiţă color
Control perspectivă
Efect de miniaturizare
Culoare selectivă
Editare film
Comparaţie una lângă alta*
* Disponibil numai dacă meniul retuşare este afişat prin apăsarea P şi selectarea Retuşare în redarea în
cadru întreg, când este afişată o imagine retuşată sau originală.
❚❚ m Setări Recente/O Meniul Meu (implicit la m Setări Recente)
A
Pentru mai multe informaţii
Informaţii despre opţiuni meniurilor individuale sunt disponibile utilizând funcţia de ajutor încorporată
a aparatului foto (0 54).
56
Utilizarea meniurilor aparatului foto
Selectorul multiplu şi butonul J sunt folosite pentru a naviga prin meniurile aparatului foto.
Deplasare cursor în sus
Buton J: selectare element evidenţiat
Anulare şi întoarcere la
meniul precedent
Selectare element evidenţiat sau
afişare meniu secundar
Deplasare cursor în jos
Urmaţi paşii de mai jos pentru a naviga prin meniuri.
1
Afişaţi meniurile.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Buton G
2
Evidenţiaţi pictograma pentru meniul curent.
3
Selectaţi un meniu.
Apăsaţi 4 pentru a evidenţia pictograma pentru
meniul curent.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a selecta meniul dorit.
57
4
Poziţionaţi cursorul în meniul selectat.
Apăsaţi 2 pentru a poziţiona cursorul în meniul
selectat.
5
Evidenţiaţi un element din meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un element din
meniu.
6
Afişaţi opţiunile.
7
Evidenţiaţi o opţiune.
8
Selectaţi elementul evidenţiat.
Apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile pentru elementul
selectat din meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune.
Apăsaţi J pentru a selecta elementul evidenţiat.
Pentru a ieşi fără a face o selecţie, apăsaţi butonul G.
Reţineţi următoarele:
• Elementele din meniu care sunt afişate în culoarea gri nu sunt disponibile în momentul de
faţă.
• Deşi apăsarea 2 are în general acelaşi efect ca apăsarea J, sunt anumite cazuri în care
selecţia poate fi făcută numai prin apăsarea J.
• Pentru a ieşi din meniuri şi a reveni la modul fotografiere, apăsaţi la jumătate butonul de
declanşare (0 19).
58
ViewNX 2
Instalarea ViewNX 2
Instalaţi software-ul furnizat pentru a afişa şi
edita fotografii şi filme care au fost copiate pe
computer. Înainte de a instala ViewNX 2,
asiguraţi-vă că sistemul de pe computerul
dumneavoastră îndeplineşte cerinţele de la
pagina 60. Asiguraţi-vă că utilizaţi cea mai nouă
versiune a ViewNX 2, care este disponibilă pentru
descărcare de pe site-urile web enumerate la
pagina xii, deoarece este posibil ca versiunile mai
vechi care nu sunt compatibile cu D5300 să nu
reuşească să transfere corect imaginile NEF
(RAW).
1
Lansaţi utilitarul de instalare.
ViewNX 2TM
Softul tău de editare a
imaginii
q Selectaţi regiunea (dacă este necesar)
Porniţi computerul, introduceţi CD-ul de
instalare şi lansaţi utilitarul de instalare. Va
fi afişat un dialog pentru selectarea limbii.
Dacă limba dorită nu este disponibilă,
faceţi clic pe Region Selection (Selectare
regiune) pentru a alege o altă regiune
(selectarea regiunii nu este disponibilă în
versiunea europeană).
2
w Selectaţi
limba
e Faceţi clic
pe Next
(Următor)
Porniţi utilitarul de instalare.
Faceţi clic pe Install (Instalare) şi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.
Faceţi clic pe Install (Instalare)
59
3
4
A
Ieşiţi din utilitarul de instalare.
Windows
Mac OS
Faceţi clic pe Yes (Da)
Faceţi clic pe OK
Scoateţi CD-ul de instalare din unitatea CD-ROM.
Cerinţe de sistem
Windows
Mac OS
• Fotografii: Intel Celeron, Pentium 4 sau seria
• Fotografii: Intel Core sau seria Xeon
Core, minimum 1,6 GHz
• Filme (redare): Core Duo 2 GHz sau superior;
• Filme (redare): Pentium D 3,0 GHz sau
Intel Core i5 sau superior recomandat la
superior; Intel Core i5 sau superior
vizualizarea filmelor cu dimensiunea
recomandat la vizualizarea filmelor cu
cadrului de 1280×720 sau mai mare la o
CPU
dimensiunea cadrului de 1280×720 sau
cadenţă a cadrelor de 30 fps sau mai mare
mai mare la o cadenţă a cadrelor de 30 fps
sau a filmelor cu dimensiunea cadrului de
sau mai mare sau a filmelor cu dimensiunea
1920×1080 sau mai mare
cadrului de 1920×1080 sau mai mare
• Filme (editare): Intel Core i5 sau superior
• Filme (editare): Intel Core i5 sau superior
Versiunile preinstalate de Windows 8,
Windows 7, Windows Vista şi Windows XP;
SO
OS X 10.8 sau 10.7, Mac OS X 10.6
reţineţi că nu sunt acceptate versiunile pe
64 de biţi ale Windows XP
• Windows 8, Windows 7 sau Windows Vista pe
32 de biţi: minimum 1 GB (minimum 2 GB
• OS X 10.8, 10.7: minimum 2 GB (minimum 4 GB
recomandat)
Memorie • Windows 8, Windows 7 sau Windows Vista pe
recomandat)
• Mac OS X 10.6: minimum 1 GB (minimum 4 GB
(RAM)
64 de biţi: minimum 2 GB (minimum 4 GB
recomandat)
recomandat)
• Windows XP: minimum 512 MB (minimum 2 GB
recomandat)
Spaţiu pe
Minim 1 GB disponibil pe discul de iniţializare (minimum 3 GB recomandat)
hard disk
Rezoluţie: 1024×768 pixeli (XGA) sau mai mult Rezoluţie: 1024×768 pixeli (XGA) sau mai mult
(1280×1024 pixeli sau mai mult recomandat)
(1280×1024 pixeli sau mai mult recomandat)
Grafică
Culoare: culoare pe 24 de biţi (True Color) sau mai Culoare: culoare pe 24 de biţi (milioane de culori)
mult
sau mai mult
Consultaţi site-urile web menţionate la pagina xii pentru cele mai recente informaţii despre sistemele
de operare acceptate.
60
Utilizarea ViewNX 2
Copiaţi fotografii pe computer
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că aţi instalat software-ul de pe CD-ul cu ViewNX 2 furnizat
(0 59).
1
Conectaţi cablul USB.
După ce aţi oprit aparatul foto şi v-aţi asigurat că este introdus un card de memorie,
conectaţi cablul USB furnizat aşa cum este arătat şi porniţi aparatul foto.
2
Porniţi Nikon Transfer 2, componentă a ViewNX 2.
Dacă este afişat un mesaj care vă solicită să alegeţi un program, selectaţi
Nikon Transfer 2.
A
Windows 7
Dacă este afişat dialogul următor, selectaţi Nikon Transfer 2 conform descrierii de mai jos.
1 Din Import pictures and videos (Import fotografii
şi video), faceţi clic pe Change program (Schimbare
program). Va fi afişat un dialog de selecţie a
programului; selectaţi Import File using
Nikon Transfer 2 (Import fişier utilizând
Nikon Transfer 2) şi faceţi clic pe OK.
2 Faceţi dublu clic pe Import File (Importare fişier).
3
Faceţi clic pe Start Transfer (Pornire
transfer).
La setări implicite, fotografiile de pe cardul de
memorie vor fi copiate pe computer.
A
În timpul transferului
Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi cablul USB în
timp ce transferul este în derulare.
Start Transfer (Pornire transfer)
4
Încheiaţi conexiunea.
Când transferul s-a finalizat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.
61
Vizualizaţi imagini
Fotografiile sunt afişate în ViewNX 2 la sfârşitul
transferului.
A
Pornirea manuală a ViewNX 2
• Windows: Faceţi dublu clic pe scurtătura ViewNX 2 de pe
desktop.
• Mac OS: Faceţi clic pe pictograma ViewNX 2 din Dock.
❚❚ Retuşarea fotografiilor
Pentru a tăia imagini şi a realiza lucruri precum ajustarea clarităţii şi a
nivelurilor de nuanţă, faceţi clic pe butonul Edit (Editare) în bara de
instrumente ViewNX 2.
❚❚ Editare filme
Pentru a realiza operaţii precum decuparea segmentelor de film
nedorite făcute cu aparatul foto, faceţi clic pe butonul Movie Editor
(Editare film) în bara de instrumente ViewNX 2.
❚❚ Imprimare imagini
Faceţi clic pe butonul Print (Imprimare) din bara de instrumente
ViewNX 2. Va fi afişat un dialog care vă va permite să imprimaţi
fotografii pe o imprimantă conectată la computer.
❚❚ Vizualizare date de locaţie
Pentru a vedea locurile în care au fost făcute fotografiile sau pentru a
afişa jurnale traseu, faceţi clic pe butonul Map (Hartă) din bara de
instrumente ViewNX 2.
A
Pentru mai multe informaţii
Consultaţi ajutorul online pentru mai multe informaţii privind
utilizarea ViewNX 2.
A
Vizualizarea site-ului web Nikon
Pentru a vizita site-ul internet Nikon după instalarea ViewNX 2, selectaţi All Programs (Toate
programele) > Link to Nikon (Legătură la Nikon) din meniul de start Windows (este necesară o
legătură la Internet).
62
Note tehnice
Citiţi acest capitol pentru informaţii despre accesoriile compatibile, curăţarea şi păstrarea
aparatului foto şi pentru ce trebuie făcut dacă este afişat un mesaj de eroare sau dacă
întâmpinaţi probleme în utilizarea aparatului foto.
Obiective compatibile
Acest aparat foto acceptă focalizarea automată numai cu obiective CPU AF-S, AF-P şi AF-I.
Obiectivele AF-S au nume care încep cu AF-S, obiectivele AF-P nume care încep cu AF-P, iar
obiectivele AF-I nume care încep cu AF-I. Focalizarea automată nu este acceptată cu alte
obiective cu focalizare automată (AF). Tabelul următor cuprinde funcţiile disponibile cu
obiective compatibile în fotografierea prin vizor:
Setare aparat foto
Focalizare
MF (cu telemetru
electronic)
Mod
Măsurare
L
M
Culoa
N
Alte moduri 3D re
z
z — z1
z
z — z1
z
z — z1
—
z — z1
z
z — z1
Obiectiv/accesoriu
AF
MF M
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
z
z
z z
Alt tip de AF NIKKOR G sau D
—
z
z z
Seria PC-E NIKKOR 2, 3
—
z4
z z
PC Micro 85mm f/2.8D 5
—
z4
z z
Teleconvertor AF-S/AF-I
z6
z6
z z
Alte obiective NIKKOR AF (cu excepţia
7
z z
z
— ✔ z1
—
z
obiectivelor pentru F3AF)
AI-P NIKKOR
—
z8
z z
z
— ✔ z1
1 Măsurarea spot măsoară punctul de focalizare selectat.
2 Procedaţi cu atenţia cuvenită când înclinaţi sau deplasaţi obiectivele PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED,
deoarece acestea pot intra în contact cu corpul aparatului foto şi produce deteriorări sau răniri.
3 Deplasarea şi/sau înclinarea obiectivului interferează cu expunerea.
4 Nu poate fi folosit cu deplasarea sau înclinarea.
5 Expunerea optimă va fi obţinută numai dacă obiectivul este la diafragma maximă şi nu este deplasat
sau înclinat.
6 Cu o diafragmă efectivă maximă de f/5.6 sau mai mare.
7 Când obiectivele AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 (Nou) sau AF 28–
85mm f/3.5–4.5 sunt în zoom complet la distanţa focală minimă, este posibil ca indicatorul imagine
focalizată (I) să fie afişat când imaginea de pe ecranul mat din vizor nu este focalizată. Înainte de a
fotografia, asiguraţi-vă că imaginea din ecranul vizorului este clară.
8 Cu o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare.
• Poate apărea zgomot sub formă de linii în timpul focalizării automate când sunt înregistrate filme la
sensibilităţi ISO ridicate. Folosiţi focalizarea manuală sau blocarea focalizării.
D
Obiective IX NIKKOR
Obiectivele IX NIKKOR nu pot fi utilizate.
63
Alte accesorii
La momentul redactării acestui manual, pentru D5300 erau disponibile următoarele accesorii.
Surse de
alimentare
Filtre
Accesorii
ocular vizor
Software
• Acumulator li-ion EN-EL14a (0 9): Acumulatori EN-EL14a suplimentari sunt disponibili de la
distribuitorii locali şi de la reprezentanţii de service autorizaţi Nikon. De asemenea, pot fi
folosiţi acumulatorii EN-EL14.
• Încărcător acumulator MH-24 (0 9): Reîncărcaţi acumulatorii EN-EL14a şi EN-EL14.
• Conector alimentare EP-5A, adaptor la reţeaua electrică EH-5b: Aceste accesorii pot fi utilizate
pentru a alimenta aparatul foto pe perioade extinse de timp (pot fi folosite şi
adaptoarele la reţeaua electrică EH-5a şi EH-5). Pentru conectarea aparatului foto la
EH-5b, EH-5a sau EH-5 este necesar un conector de alimentare EP-5A.
• Filtrele destinate fotografierii cu efecte speciale pot interfera cu focalizarea automată
sau cu telemetrul electronic.
• D5300 nu poate fi utilizat cu filtre cu polarizare lineară. Utilizaţi, în schimb, filtrele cu
polarizare circulară C-PL sau C-PL II.
• Filtrele NC sunt recomandate pentru protejarea obiectivului.
• Pentru a preveni apariţia efectului de dublare a formelor, nu se recomandă utilizarea
unui filtru când obiectul este încadrat pe un fundal luminos sau când o sursă de lumină
puternică se află în cadru.
• Măsurarea central-evaluativă este recomandată pentru filtrele cu factori de expunere
(factori de filtru) mai mari de 1 × (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S,
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Pentru detalii, consultaţi manualul filtrului.
• Obiective corectare ocular DK-20C: Lentilele sunt disponibile cu dioptrii de –5, –4, –3, –2, 0,
+0,5, +1, +2 şi +3 m–1 când controlul ajustării dioptriilor aparatului foto este în poziţie
neutră (–1 m–1). Utilizaţi obiective pentru corectarea ocularului numai dacă focalizarea
dorită nu poate fi obţinută cu controlul ajustării dioptriilor încorporat (de la –1,7 la
+1,0 m–1). Testaţi obiectivele pentru corectarea ocularului înainte de achiziţionare
pentru a vă asigura că puteţi obţine focalizarea dorită. Vizorul din cauciuc nu poate fi
utilizat cu obiectivele pentru corectarea ocularului.
• Lupă DG-2: DG-2 măreşte scena afişată în centrul vizorului pentru o mai mare precizie în
timpul focalizării. Este necesar adaptorul pentru ocular (disponibil separat).
• Adaptor ocular DK-22: DK-22 este folosit când se ataşează lupa DG-2. Când este montat
adaptorul, monitorul nu poate fi rotit.
• Accesoriu vizualizare unghi dreapta DR-6: DR-6 se ataşează în unghi drept la ocularul vizorului,
permiţând imaginii din vizor să fie vizualizată în unghiuri drepte faţă de obiectiv (de
exemplu, direct de deasupra când aparatul foto este în poziţie orizontală). Când este
montat accesoriul, monitorul nu poate fi rotit.
• Capture NX 2: Un pachet complet pentru editarea fotografiilor care vă oferă funcţii precum
ajustarea balansului de alb şi puncte de control al culorii.
• Camera Control Pro 2: Controlaţi aparatul foto de la distanţă de pe un computer pentru a
înregistra filme şi fotografii şi pentru a salva fotografiile direct pe hard disk-ul
computerului.
Notă: Folosiţi cele mai recente versiuni ale software-ului Nikon. Majoritatea software-ului
Nikon oferă o funcţie de actualizare automată (Nikon Message Center 2) când computerul
este conectat la Internet. Consultaţi site-urile web menţionate la pagina xii pentru cele mai
recente informaţii despre sistemele de operare acceptate.
64
Capac corp
Telecomenzi/
telecomandă
fără fir
Capac corp BF-1B/capac corp BF-1A: Capacul corpului protejează de praf oglinda, ecranul vizorului
şi senzorul de imagine când nu este montat un obiectiv.
• Telecomandă fără fir ML-L3 (0 4): ML-L3 utilizează o baterie CR2025 de 3 V.
Apăsând zăvorul locaşului bateriei spre dreapta (q), introduceţi o unghie în locul gol şi
deschideţi locaşul bateriei (w). Asiguraţi-vă că bateria este introdusă în orientarea
corectă (r).
• Telecomandă fără fir WR-R10 */WR-T10: Când o telecomandă fără fir WR-R10 este ataşată,
aparatul foto poate fi controlat fără fir folosind o telecomandă fără fir WR-T10. WR-T10
foloseşte o baterie CR2032 de 3 V.
Introduceţi o unghie în spaţiul din spatele zăvorului locaşului bateriei şi deschideţi
locaşul bateriei (q). Asiguraţi-vă că bateria este introdusă în orientarea corectă (e).
• Telecomandă fără fir WR-1: dispozitivele WR-1 sunt folosite în grupuri de două sau mai multe,
unul dintre ele funcţionând ca transmiţător, iar celelalte dispozitive acţionând ca
receptoare. Receptoarele sunt ataşate la terminalele accesorii ale unuia sau mai multor
aparate foto, permiţând transmiţătorului să fie utilizat pentru a declanşa obturatoarele
aparatelor foto.
Microfoane
Microfon stereo ME-1 *
Accesorii
terminal
accesorii
D5300 este prevăzut cu un terminal accesoriu pentru
telecomenzi fără fir WR-R10 şi WR-1, telecomenzi prin cablu MC-DC2 şi
dispozitive GPS GP-1/GP-1A, care se conectează cu marcajul 4 de
pe conector aliniat cu 2 de lângă terminalul accesoriu
(închideţi capacul conectorului când terminalul nu este
folosit).
Accesorii
• Cabluri USB UC-E17 şi UC-E6 (0 61): Cablul UC-E17 furnizat nu este disponibil pentru
conectori USB
achiziţionarea separată; în locul acestuia achiziţionaţi cabluri UC-E6.
şi A/V
• Cabluri audio/video EG-CP16
* O telecomandă fără fir nu poate fi ataşată în acelaşi timp cu un microfon stereo ME-1. Încercarea de a
ataşa forţat accesoriile poate deteriora aparatul foto sau accesoriul.
A
Accesorii opţionale
Disponibilitatea poate varia în funcţie de ţară sau regiune. Consultaţi site-ul nostru web sau broşurile
pentru cele mai recente informaţii.
65
Carduri de memorie aprobate
Aparatul foto acceptă carduri de memorie SD, SDHC şi SDXC, inclusiv carduri SDHC
şi SDXC conforme cu UHS-I. Pentru înregistrarea filmelor se recomandă carduri
clasificate în clasa de viteză 6 SD sau mai mare; folosirea unor carduri mai lente
poate duce la întreruperea înregistrării. Când alegeţi carduri pentru a fi folosite în cititoare de
carduri, asiguraţi-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul. Contactaţi producătorul
pentru informaţii referitoare la caracteristici, funcţionare şi limitări privind utilizarea.
66
Îngrijirea aparatului foto
Păstrare
Când aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul şi
depozitaţi-l într-un loc răcoros şi uscat cu capacul terminal montat. Pentru a împiedica
formarea de mucegai sau rugină, păstraţi aparatul foto într-o zonă uscată, bine ventilată. Nu
depozitaţi aparatul foto cu granule de naftalină sau camfor împotriva moliilor sau în locuri
care:
• au ventilaţie deficitară sau umidităţi de peste 60%
• se află lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice puternice, precum
televizoare sau aparate radio
• sunt expuse la temperaturi de peste 50 °C sau mai scăzute de –10 °C
Curăţare
Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful şi scamele, apoi ştergeţi uşor cu o lavetă moale
Corp aparat şi uscată. După utilizarea aparatului foto la plajă sau pe malul mării, curăţaţi nisipul sau sarea
foto
cu o lavetă înmuiată uşor în apă distilată şi uscaţi bine. Important: Praful sau alte corpuri străine
ajunse în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări ce nu sunt acoperite de garanţie.
Aceste elemente din sticlă se pot deteriora cu uşurinţă. Îndepărtaţi praful şi scamele cu o
Obiectiv,
suflantă. Dacă utilizaţi o suflantă cu aerosoli, păstraţi recipientul în plan vertical pentru a
oglindă şi
preveni scurgerea lichidului. Pentru a îndepărta urmele de degete sau alte pete, aplicaţi o
vizor
cantitate mică de soluţie pentru curăţarea lentilelor pe o lavetă moale şi curăţaţi cu grijă.
Îndepărtaţi praful şi scamele cu o suflantă. Când îndepărtaţi urmele de degete şi alte pete,
ştergeţi suprafaţa uşor cu o lavetă moale sau cu piele de căprioară. Nu apăsaţi, deoarece
Monitor
acest lucru ar putea provoca deteriorări sau defecţiuni.
Nu utilizaţi alcool, solvenţi sau alte substanţe chimice volatile.
D
Întreţinerea aparatului foto şi a accesoriilor
Aparatul foto este un dispozitiv de precizie şi necesită lucrări de întreţinere periodice. Nikon recomandă
ca aparatul foto să fie verificat de către distribuitorul iniţial sau de un reprezentant de service autorizat
Nikon la fiecare unu-doi ani, iar o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi că
aceste servicii sunt contra cost). Verificarea frecventă şi lucrările de întreţinere sunt recomandate în
special atunci când aparatul foto este utilizat în mod profesional. Orice accesorii utilizate în mod regulat
cu acest aparat foto, cum sunt obiectivele sau unităţile bliţ opţionale, ar trebui incluse când aparatul
foto este verificat sau depanat.
67
Îngrijirea aparatului foto şi a
acumulatorului: Atenţionări
Îngrijirea aparatului foto
A nu se scăpa din mână: Produsul se poate defecta dacă este supus la şocuri puternice sau vibraţii.
A se menţine uscat: Acest produs nu este etanş şi se poate defecta dacă este scufundat în apă sau dacă este
expus la niveluri ridicate de umiditate. Ruginirea mecanismului intern poate provoca deteriorări
ireparabile.
A se evita schimbările bruşte de temperatură: Schimbările bruşte de temperatură, cum sunt cele care au loc când
se intră sau se iese într-o/dintr-o clădire încălzită pe vreme rece, pot provoca formarea condensului în
interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, puneţi dispozitivul într-o geantă pentru
transport sau într-o pungă de plastic înainte de a-l expune la schimbări bruşte de temperatură.
A se menţine la distanţă de câmpuri magnetice puternice: Nu utilizaţi şi nu păstraţi acest dispozitiv în apropierea
unui echipament care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile
statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente, precum emiţătoarele radio, pot
interfera cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne
ale produsului.
A nu se lăsa cu obiectivul orientat spre soare: Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare sau alte surse puternice de
lumină pentru o perioadă de timp îndelungată. Lumina puternică poate cauza deteriorarea senzorului de
imagine sau poate produce un efect de estompare în fotografii.
A se opri produsul înainte de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare: Nu scoateţi produsul din priză şi nu
scoateţi acumulatorul în timp ce acesta este pornit sau când imaginile sunt înregistrate sau şterse.
Întreruperea forţată a alimentării în aceste circumstanţe ar putea duce la pierderea de date sau la
deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne. Pentru a preveni întreruperea accidentală a
alimentării, evitaţi să deplasaţi produsul dintr-un loc în altul în timp ce adaptorul la reţeaua electrică este
conectat.
Curăţarea: Când curăţaţi corpul aparatului foto, utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta uşor praful şi scamele,
apoi ştergeţi uşor cu o lavetă moale şi uscată. După utilizarea aparatului foto la plajă sau pe malul mării,
curăţaţi nisipul sau sarea cu o lavetă înmuiată uşor în apă curată şi uscaţi bine.
Obiectivul şi oglinda se pot deteriora cu uşurinţă. Praful şi scamele trebuie îndepărtate cu grijă, cu o
suflantă. Când utilizaţi o suflantă cu aerosoli, păstraţi recipientul în plan vertical pentru a preveni
scurgerea lichidului. Pentru a îndepărta urmele de degete sau alte pete de pe obiectiv, aplicaţi o cantitate
mică de soluţie pentru curăţarea lentilelor pe o lavetă moale şi curăţaţi cu grijă.
Consultaţi Manualul de referinţă pentru informaţii cu privire la curăţarea senzorului de imagine.
A nu se atinge perdeaua obturatorului: Perdeaua obturatorului este extrem de subţire şi se poate deteriora uşor.
Nu exercitaţi presiune asupra perdelei în nicio circumstanţă, nu utilizaţi instrumente de curăţare sau
curenţi puternici de aer de la o suflantă. Aceste acţiuni pot zgâria, deforma sau rupe perdeaua.
68
Păstrare: Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, păstraţi aparatul foto într-o zonă uscată, bine
ventilată. Dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică, deconectaţi adaptorul pentru a preveni un
incendiu. Dacă produsul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul pentru a
împiedica scurgerile şi depozitaţi aparatul foto într-o pungă de plastic conţinând un desicativ. Totuşi, nu
depozitaţi geanta aparatului foto într-o pungă de plastic, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea
materialului. Reţineţi că desicativul îşi pierde treptat capacitatea de a absorbi umezeala şi trebuie înlocuit
la intervale regulate.
Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, scoateţi aparatul foto din spaţiul de depozitare cel
puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi declanşaţi obturatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din
nou.
Păstraţi acumulatorul într-un loc răcoros şi uscat. Puneţi la loc capacul terminal înainte de a depozita
acumulatorul.
Note privind monitorul: Monitorul este construit cu extrem de mare precizie; cel puţin 99,99% dintre pixeli
sunt funcţionali, nu mai mult de 0,01% fiind lipsă sau defecţi. De aceea, chiar dacă aceste afişaje pot
conţine pixeli care sunt mereu aprinşi (albi, roşii, albaştri sau verzi) sau sunt întotdeauna stinşi (negri),
aceasta nu este o defecţiune şi nu are efect asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.
Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut în lumină puternică.
Nu apăsaţi monitorul deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau defectare. Praful sau scamele
de pe monitor pot fi îndepărtate cu o suflantă. Petele pot fi îndepărtate prin ştergere uşoară cu o lavetă
moale sau cu piele de căprioară. În caz că monitorul se va sparge, riscul accidentării datorate cioburilor de
sticlă trebuie evitat cu grijă, iar cristalele lichide din monitor nu trebuie să intre în contact cu pielea, ochii
şi gura.
Moire: Moire este un tip de interferenţă creat prin interacţiunea dintre o imagine care conţine o reţea
regulată, repetitivă, cum ar fi un model de valuri într-o ţesătură sau ferestrele unei clădiri, şi reţeaua
senzorului de imagine al aparatului foto. Dacă observaţi efectul moire în fotografiile dumneavoastră,
încercaţi să schimbaţi distanţa faţă de subiect, să apropiaţi şi să depărtaţi sau să schimbaţi unghiul dintre
subiect şi aparatul foto.
Îngrijirea acumulatorului
Acumulatorii ar putea prezenta scurgeri sau ar putea exploda dacă sunt manevraţi necorespunzător.
Ţineţi cont de precauţiile următoare atunci când manevraţi acumulatorii:
• Utilizaţi doar acumulatorii aprobaţi pentru utilizarea în acest echipament.
• Nu expuneţi acumulatorul la flacără deschisă sau la căldură excesivă.
• Păstraţi curate bornele acumulatorului.
• Opriţi produsul înainte de înlocuirea acumulatorilor.
• Scoateţi acumulatorul din aparatul foto sau din încărcător când nu este în uz şi puneţi la loc capacul
terminal. Aceste dispozitive folosesc cantităţi mici de energie chiar şi când sunt oprite şi pot consuma
acumulatorul până la punctul în care nu va mai funcţiona. Dacă acumulatorul nu va fi folosit o anumită
perioadă, introduceţi-l în aparatul foto şi consumaţi-l în întregime înainte de a-l scoate şi depozita întrun loc cu temperatură ambiantă de 15 °C–25 °C (evitaţi locurile foarte calde sau foarte reci). Repetaţi
acest proces cel puţin o dată la fiecare şase luni.
• Pornirea şi oprirea repetată a aparatului foto în timp ce acumulatorul este complet descărcat va scurta
durata de funcţionare a acumulatorului. Acumulatorii care au fost complet descărcaţi trebuie să fie
încărcaţi înainte de utilizare.
69
• Temperatura internă a acumulatorului poate creşte în timpul utilizării acestuia. Încercarea de a încărca
acumulatorul în timp ce temperatura internă este ridicată va afecta performanţele acumulatorului şi
este posibil ca acesta să nu se încarce sau să se încarce doar parţial. Aşteptaţi ca acumulatorul să se
răcească înainte de încărcare.
• Continuarea încărcării acumulatorului după ce este complet încărcat poate afecta performanţele
acestuia.
• O scădere marcantă a timpului în care un acumulator complet încărcat îşi menţine încărcătura când este
utilizat la temperatura camerei indică faptul că este necesară înlocuirea sa. Achiziţionaţi un nou
acumulator EN-EL14a.
• Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare. Când se fac fotografii la ocazii importante, pregătiţi un
acumulator EN-EL14a de rezervă şi păstraţi-l complet încărcat. În funcţie de locul unde vă aflaţi, este
posibil să aveţi dificultăţi în a achiziţiona acumulatori de schimb imediat. Reţineţi că în zilele reci
capacitatea acumulatorilor tinde să scadă. Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat înainte
de a face fotografii în exterior pe timp de vreme rece. Păstraţi un acumulator de rezervă într-un loc cald
şi schimbaţi acumulatorii între ei dacă este necesar. Odată încălzit, este posibil ca un acumulator rece
să poată recupera o parte din sarcină.
• Acumulatorii uzaţi sunt o resursă valoroasă; reciclaţi în conformitate cu reglementările locale.
70
Mesaje de eroare
Această secţiune cuprinde indicatoarele şi mesajele de eroare care apar în vizor şi pe monitor.
A
Pictograme de avertizare
Un d care clipeşte pe monitor sau un s care clipeşte în vizor indică faptul că un avertisment sau un
mesaj de eroare poate fi afişat pe monitor apăsând butonul W (Q).
Indicator
Monitor
Blocaţi inelul diafragmei
obiectivului la diafragma
minimă (cel mai mare număr f).
Vizor
B
(clipeşte)
Obiectivul nu este ataşat
F/s
(clipeşte)
Înainte de a realiza fotografii,
rotiţi inelul de zoom pentru a
extinde obiectivul.
F
(clipeşte)
Declanşare dezactivată.
Reîncărcaţi acumulatorul.
Acest acumulator nu se poate
utiliza. Alegeţi acumulatorul
conceput pentru utilizare în
acest aparat foto.
Eroare de iniţializare. Opriţi
aparatul foto, apoi reporniţi-l.
Nivelul de încărcare a
acumulatorului este scăzut.
Finalizaţi operaţia şi opriţi
imediat aparatul foto.
Ceasul nu este setat
Niciun card SD introdus
Soluţie
Setaţi inelul diafragmei obiectivului la diafragma minimă
(cel mai mare număr f/).
• Ataşaţi un obiectiv non-IX NIKKOR.
• Dacă este ataşat un obiectiv non-CPU, selectaţi modul M.
Este atașat un obiectiv cu buton pentru corp obiectiv
retractabil, având corpul obiectivului retras. Apăsaţi butonul
corpului obiectivului retractabil şi rotiţi inelul de zoom
pentru a extinde obiectivul.
d/s
(clipeşte)
Opriţi aparatul foto şi reîncărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.
d
(clipeşte)
Utilizaţi un acumulator aprobat de Nikon.
d/k
(clipeşte)
Opriţi aparatul foto, scoateţi şi puneţi la loc acumulatorul şi
apoi porniţi aparatul foto din nou.
—
—
S/s
(clipeşte)
Cardul de memorie este blocat.
Glisaţi elementul de blocare la
poziţia „scriere”.
(
(clipeşte)
Acest card de memorie nu se
poate utiliza. Cardul poate fi
deteriorat.
Introduceţi alt card.
(/k
(clipeşte)
Încheiaţi curăţarea şi opriţi aparatul foto şi reîncărcaţi sau
înlocuiţi acumulatorul.
Setaţi ceasul intern al aparatului foto.
Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că respectivul card este
introdus corect.
Cardul de memorie este blocat (protejat la scriere).
Deplasaţi comutatorul de protecţie la scriere al cardului în
poziţia „write (scriere)”.
• Utilizaţi un card aprobat.
• Formataţi cardul. Dacă problema persistă, cardul poate fi
deteriorat. Contactaţi reprezentantul de service autorizat
Nikon.
• Eroare la crearea unui dosar nou. Ştergeţi fişiere sau
introduceţi un card de memorie nou.
• Introduceţi un card de memorie nou.
71
Indicator
Monitor
Acest card nu este formatat.
Formataţi cardul.
Cardul este plin
—
Vizor
T
(clipeşte)
j/A/s
(clipeşte)
●
(clipeşte)
Subiectul este prea luminos
s
(clipeşte)
Sub. este prea întunecat
Fără „Bulb” în modul S
Fără „Timp” în modul S
72
A
(clipeşte)
&
(clipeşte)
—
N
(clipeşte)
—
N/s
(clipeşte)
Soluţie
Formataţi cardul sau opriţi aparatul foto şi introduceţi un
card de memorie nou.
• Reduceţi calitatea sau dimensiunea.
• Ştergeţi fotografii.
• Introduceţi un card de memorie nou.
Aparatul foto nu poate focaliza utilizând focalizarea
automată. Schimbaţi compoziţia sau focalizaţi manual.
• Utilizaţi o sensibilitate ISO mai mică.
• Utilizaţi un filtru comercial ND.
• În modul:
S Alegeţi un timp de expunere mai scurt
A Alegeţi o diafragmă mai închisă (număr f/ mai mare)
% Alegeţi un alt mod fotografiere
• Utilizaţi o sensibilitate ISO mai mare.
• Utilizaţi bliţul.
• În modul:
S Alegeţi un timp de expunere mai lung
A Alegeţi o diafragmă mai deschisă (număr f/ mai mic)
Modificaţi timpul de expunere sau selectaţi modul M.
Bliţul s-a declanşat la putere maximă. Verificaţi fotografia pe
monitor; dacă este subexpusă, reglaţi setările şi încercaţi din
nou.
• Utilizaţi bliţul.
• Modificaţi distanţa faţă de subiect, diafragma, raza de
acţiune a bliţului sau sensibilitatea ISO.
• Distanţa focală a obiectivului este mai mică de 18 mm:
folosiţi o distanţă focală mai lungă.
Indicator
Monitor
Vizor
Eroare. Apăsaţi din nou butonul
de declanşare.
Eroare de pornire. Contactaţi un
reprezentant de service
autorizat Nikon.
Eroare de măsurare
Imposibil de pornit vizualizarea
în timp real. Aşteptaţi să se
răcească aparatul foto.
Dosarul nu conţine nicio
imagine.
O
(clipeşte)
Soluţie
Declanşaţi obturatorul. Dacă eroarea persistă sau apare
frecvent, consultaţi reprezentantul de service autorizat
Nikon.
Consultaţi reprezentantul de service autorizat Nikon.
—
—
Imposibil de afişat acest fişier.
Imposibil de selectat acest fişier.
Conectare imposibilă; au fost
detectate mai multe dispozitive.
Încercaţi din nou mai târziu.
—
—
Eroare
—
Accesul la reţea nu este
disponibil până când aparatul
foto nu se răceşte.
—
—
Aşteptaţi ca circuitele interne să se răcească înainte de a
relua vizualizarea în timp real sau înregistrarea filmului.
Dosarul selectat pentru redare nu conţine imagini (reţineţi
că acest mesaj va fi afişat în cazul în care cardul de memorie
este introdus după ce este selectat Curentă pentru Dosar
redare din meniul redare, iar redarea a început înainte de a
se efectua vreo fotografie). Introduceţi un alt card de
memorie sau selectaţi Toate pentru Dosar redare.
Fişierul nu poate fi redat pe aparatul foto.
Imaginile create cu alte dispozitive nu pot fi retuşate.
Mai multe dispozitive inteligente încearcă să se conecteze în
acelaşi timp la aparatul foto. Aşteptaţi câteva minute înainte
de a încerca din nou.
Selectaţi Dezactivare pentru Wi-Fi > Conexiune de reţea,
apoi selectaţi din nou Activare.
Opriţi aparatul foto şi încercaţi din nou după ce aşteptaţi ca
aparatul foto să se răcească.
73
Specificaţii
❚❚ Aparat foto digital Nikon D5300
Tip
Tip
Montură obiectiv
Unghi de câmp efectiv
Pixeli efectivi
Pixeli efectivi
24,2 milioane
Senzor imagine
Senzor imagine
Pixeli totali
Sistem de reducere a
prafului
Senzor CMOS 23,5 × 15,6 mm
24,78 milioane
Curăţare senzor imagine, date de referinţă pentru eliminarea prafului de pe
imagine (necesită software-ul opţional Capture NX 2)
Stocare
Dimensiune imagine
(pixeli)
Format fişier
Sistem Picture Control
Suport
Sistem de fişiere
Vizor
Vizor
Acoperire cadru
Mărire
Punct perspectivă
Reglare dioptrie
Ecran focalizare
Oglindă reflex
Diafragmă obiectiv
74
Aparat foto digital cu vizare prin obiectiv
Montură Nikon F (cu contacte AF)
Nikon format DX; distanţă focală echivalentă cu aproximativ 1,5× cea a
obiectivelor cu unghi de câmp format FX
•
•
•
•
6000 × 4000 (Mare)
• 4496 × 3000 (Medie)
2992 × 2000 (Mică)
NEF (RAW): 12 sau 14 biţi, comprimat
JPEG: JPEG standard corespunzător compresiei fine (aprox. 1 : 4), normale
(aprox. 1 : 8) sau de bază (aprox. 1 : 16)
• NEF (RAW)+JPEG: O singură fotografie înregistrată în ambele formate NEF (RAW)
şi JPEG
Standard, Neutru, Intens, Monocrom, Portret, Peisaj; opţiunea Picture Control
selectată poate fi modificată; memorare pentru opţiuni Picture Control
personalizate
Carduri de memorie SD (Secure Digital) şi SDHC şi SDXC conforme cu UHS-I
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format),
Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Vizor cu pentaoglindă la nivelul ochilor cu vizare prin obiectiv
Aprox. 95% orizontal şi 95% vertical
Aprox. 0,82× (obiectiv 50 mm f/1.4 la infinit, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; de la suprafaţa centrală a lentilei ocularului vizorului)
–1,7–+1,0 m–1
Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark VII
Revenire rapidă
Revenire instantanee, controlată electronic
Obiectiv
Obiective compatibile
Focalizarea automată este disponibilă cu obiective AF-S, AF-P şi AF-I. Focalizarea
automată nu este disponibilă cu alte obiective de tip G şi D, obiective AF (IX
NIKKOR şi obiectivele pentru F3AF nu sunt acceptate) şi obiective AI-P.
Obiectivele non-CPU pot fi utilizate în modul M, însă exponometrul aparatului
foto nu va funcţiona.
Telemetrul electronic poate fi utilizat cu obiectivele care au o diafragmă maximă
de f/5.6 sau mai mare.
Obturator
Tip
Timp de expunere
Timp sincronizare bliţ
Declanşare
Mod declanşare
Viteză avansare cadre
Autodeclanşator
Expunere
Mod măsurare
Metodă de măsurare
Obturator controlat electronic cu cursă verticală în plan focal
1/4000–30 s în trepte de 1/3 sau 1/2 EV; Bulb; Timp
X= 1/200 s; se sincronizează cu obturatorul la un timp de 1/200 s sau mai lung
8 (cadru unic), ! (continuu S), 9 (continuu R), J (declanşare silenţioasă),
E (autodeclanşator), " (telecomandă cu întârziere; ML-L3), # (telecomandă cu
răspuns rapid; ML-L3); fotografiere cu temporizator acceptată
• !: Până la 3 fps
• 9: Până la 5 fps (JPEG şi NEF/RAW pe 12 biţi) sau 4 fps (NEF/RAW pe 14 biţi)
Notă: Cadenţele cadrelor presupun AF servo continuă, expunere manuală sau
prioritate timp de expunere, un timp de expunere de 1/250 s sau mai scurt,
Declanşare selectat pentru setarea personalizată a1 (Selecţie prioritate AF-C) şi
celelalte setări la valori implicite.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 expuneri
Măsurare expunere TTL folosind senzorul RGB de 2016 pixeli
• Măsurare matricială: măsurare matricială culoare 3D II (obiective de tip G, E şi D);
măsurare matricială culoare II (alte obiective CPU)
• Măsurare central-evaluativă: Pondere de 75% acordată cercului de 8 mm din
centrul cadrului
• Măsurare spot: Măsoară cercul de 3,5 mm (aproximativ 2,5% din cadru) centrat pe
punctul de focalizare selectat
• Măsurare matricială sau central-evaluativă: 0–20 EV
• Măsurare spot: 2–20 EV
Rază (ISO 100, obiectiv f/
1.4, 20 °C)
Corespondenţă măsurare
CPU
expunere
Mod
Moduri automate (i automat; j automat, fără bliţ); moduri automate programate cu
program flexibil (P); prioritate timp de expunere (S); prioritate diafragmă (A);
manual (M); moduri scenă (k portret; l peisaj; p copil; m sport; n prim-plan; o portret de
noapte; r peisaj de noapte; s petrecere/interior; t plajă/zăpadă; u apus; v amurg/zori; w portret
animal de casă; x lumânări; y flori; z culori de toamnă; 0 mâncare); moduri efecte speciale
(% vedere nocturnă; g schiţă color; ' efect aparat foto jucărie; ( efect de miniaturizare; 3 culoare
selectivă; 1 siluetă; 2 cheie înaltă; 3 cheie joasă; ) pictură HDR)
Compensare expunere
Poate fi reglată cu –5–+5 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 EV în modurile P, S, A, şi M
Bracketing
• Bracketing expunere: 3 fotografii în trepte de 1/3 sau 1/2 EV
• Bracketing balans de alb: 3 fotografii în trepte de 1
• Bracketing D-Lighting activ: 2 fotografii
Blocare expunere
Luminozitatea blocată la valoarea detectată cu butonul A (L)
75
Expunere
Sensibilitate ISO (indice de ISO 100–12.800 în trepte de 1/3 EV. Poate fi setată, de asemenea, la aproximativ
expunere recomandat)
0,3, 0,7 sau 1 EV (echivalent ISO 25.600) peste ISO 12.800; control sensibilitate ISO
automat disponibil
D-Lighting activ
Evidenţiaţi Y Automat, Z Extra ridicat, P Ridicat, Q Normal, R Redus sau
! Dezactivat
Focalizare
Focalizare automată
Interval de detecţie
Servo obiectiv
Punct focalizare
Mod zonă AF
Blocare focalizare
Bliţ
Bliţ încorporat
Număr de ghid
Control bliţ
Mod bliţ
Compensare bliţ
Indicator bliţ pregătit
Cuplă accesorii
Sistem creativ de
iluminare Nikon (CLS)
Terminal de sincronizare
Balans de alb
Balans de alb
76
Modulul cu senzor de focalizare automată Nikon Multi-CAM 4800DX cu detecţie
de fază TTL, 39 puncte de focalizare (inclusiv 9 senzori tip încrucişat) şi dispozitiv
de iluminare asistenţă AF (distanţă aprox. 0,5–3 m)
–1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo continuă (AF-C); selecţie
AF-S/AF-C automată (AF-A); urmărirea focalizării predictive activată automat în
funcţie de starea subiectului
• Focalizare manuală (MF): Poate fi folosit telemetrul electronic
Se poate selecta dintre 39 sau 11 puncte de focalizare
Punct unic AF, zonă dinamică AF cu 9, 21 sau 39 de puncte, urmărire 3D, zonă
AF-automată
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea butonului de declanşare la jumătate
(AF servo unică) sau prin apăsarea butonului A (L)
i, k, p, n, o, s, w, g, ' : Bliţ automat cu ridicarea automată a bliţului
P, S, A, M, 0: Ridicare manuală cu eliberare buton
Aprox. 12, 13 cu bliţ manual (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: controlul bliţ i-TTL folosind senzorul RGB de 2016 pixeli este disponibil cu
bliţul încorporat şi cu SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 sau SB-300;
bliţul de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital este utilizat cu măsurarea
matricială şi central-evaluativă, bliţul i-TTL standard pentru SLR digital cu
măsurarea spot
Automat, automat cu reducere ochi roşii, sincronizare lentă automată,
sincronizare lentă automată cu reducere ochi roşii, bliţ de umplere, reducere ochi
roşii, sincronizare lentă, sincronizare lentă cu reducere ochi roşii, perdea
posterioară cu sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară, dezactivat
–3–+1 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 EV
Se aprinde când bliţul încorporat sau unitatea bliţ opţională este complet
încărcată; clipeşte după ce bliţul s-a declanşat la capacitate maximă
Cuplă ISO 518 cu contacte de sincronizare şi date şi blocare de siguranţă
Funcţie Iluminare avansată fără fir compatibilă cu bliţul SB-910, SB-900, SB-800
sau SB-700 ca bliţ principal sau SU-800 ca dispozitiv de comandă; Funcţie
Comunicare informaţii culoare bliţ compatibilă cu toate unităţile bliţ compatibile
CLS
Adaptor terminal de sincronizare AS-15 (disponibil separat)
Automat, incandescent, fluorescent (7 tipuri), lumina directă a soarelui, bliţ,
înnorat, umbră, presetare manuală, toate cu excepţia presetării manuale cu
reglare fină.
Vizualizare în timp real
Servo obiectiv
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo permanentă (AF-F)
• Focalizare manuală (MF)
Mod zonă AF
AF prioritate faţă, AF zonă largă, AF zonă normală, AF urmărire subiect
Focalizare automată
AF cu detectarea contrastului oriunde în cadru (aparatul foto selectează automat
punctul de focalizare când este selectată AF prioritate faţă sau AF urmărire
subiect)
Selectare automată scenă Disponibilă în modurile i şi j
Film
Măsurare
Metodă de măsurare
Dimensiune cadru (pixeli)
şi cadenţă cadre
Măsurarea expunerii TTL utilizând senzorul de imagine principal
Matricială
• 1920 × 1080, 60p (progresiv)/50p/30p/25p/24p, ★ ridicat/normal
• 1280 × 720, 60p/50p, ★ ridicat/normal
• 640 × 424, 30p/25p, ★ ridicat/normal
Cadenţe ale cadrelor de 30p (cadenţă reală a cadrelor de 29,97 fps) şi 60p
(cadenţă reală a cadrelor de 59,94 fps) sunt disponibile când este selectat NTSC
pentru modul video. 25p şi 50p sunt disponibile când este selectat PAL pentru
modul video. Cadenţa reală a cadrelor când este selectat 24p este de 23,976 fps.
Format fişier
MOV
Compresie video
Codare video H.264/MPEG-4 avansată
Format înregistrare audio PCM liniar
Dispozitiv înregistrare
Microfon stereo încorporat sau extern; sensibilitate reglabilă
audio
Sensibilitate ISO
ISO 100–12.800; poate fi setată, de asemenea, la aproximativ 0,3, 0,7 sau 1 EV
(echivalent ISO 25.600) peste ISO 12.800
Monitor
Monitor
Redare
Redare
Interfaţă
USB
Ieşire video
Ieşire HDMI
Terminal accesoriu
Intrare audio
8,1 cm/3,2 in. (3 : 2), aprox. 1.037.000 puncte (720 × 480 × 3 = 1.036.800 puncte),
monitor TFT cu unghi variabil, cu un unghi de vizualizare de 170°, acoperire cadru
aprox. 100% şi reglarea luminozităţii
Redare cadru întreg şi miniatură (4, 12 sau 80 imagini sau calendar) cu zoom
redare, redare film, prezentare diapozitive fotografii şi/sau filme, afişaj
histograme, evidenţieri, rotire automată a imaginii, evaluare imagine şi
comentariu imagine (până la 36 de caractere)
USB de mare viteză
NTSC, PAL
Conector mini-pini HDMI tip C
Telecomenzi fără fir: WR-1, WR-R10 (disponibile separat)
Telecomenzi prin cablu: MC-DC2 (disponibilă separat)
Dispozitive GPS: GP-1/GP-1A (disponibile separat)
Jack stereo mini (3,5 mm diametru); acceptă microfoane stereo opţionale ME-1
77
Fără fir
Standarde
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Protocoale de comunicaţii • IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
Frecvenţă de funcţionare 2412–2462 MHz (canalele 1–11)
Putere maximă la ieșire 7,8 dBm (EIRP)
Rază de acţiune (fără
Aproximativ 30 m (considerată fără interferenţe; distanţa poate varia în funcţie de
obstacole)
intensitatea semnalului şi de prezenţa sau lipsa obstacolelor)
Viteza de transmisie a
54 Mbps
datelor
Viteze logice maxime de transmisie a datelor în conformitate cu standardul IEEE.
Vitezele reale pot fi diferite.
Securitate
• Autentificare: Sistem deschis, WPA2-PSK
• Codare: AES
Setare fără fir
Acceptă WPS
Protocoale de acces
Infrastructură
Date de locaţie
Frecvenţă de recepţie
Geodezică
Limbi acceptate
Limbi acceptate
1575,42 MHz (cod C/A)
WGS84
Arabă, bengali, cehă, chineză (simplificată şi tradiţională), coreeană, daneză,
engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, hindi, indoneziană, italiană,
japoneză, maghiară, norvegiană, persană, poloneză, portugheză (Portugalia şi
Brazilia), olandeză, română, rusă, spaniolă, suedeză, tamilă, thai, turcă, ucraineană,
vietnameză
Sursă de alimentare
Acumulator
Adaptor la reţeaua
electrică
Un acumulator Li-ion EN-EL14a
Adaptor la reţeaua electrică EH-5b; necesită conector de alimentare EP-5A
(disponibile separat)
Montură trepied
Montură trepied
1/ 4
Dimensiuni/greutate
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
in. (ISO 1222)
Aprox. 125 × 98 × 76 mm
Aprox. 530 g cu acumulatorul şi cardul de memorie, dar fără capacul corpului;
aprox. 480 g (numai corpul aparatului foto)
Mediu de operare
Temperatură
0 °C–40 °C
Umiditate
85% sau mai puţin (fără condens)
• Dacă nu este specificat altfel, toate măsurătorile sunt realizate în conformitate cu standardele sau
orientările Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Toate valorile se referă la un aparat foto cu un acumulator complet încărcat.
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul şi specificaţiile hardware şi software descrise în
acest manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată
din erorile apărute în acest manual.
78
❚❚ Încărcător acumulator MH-24
Putere consumată
nominală
Putere nominală
Acumulatori acceptaţi
Timp de încărcare
AC 100–240 V, 50/60 Hz, maximum 0,2 A
8,4 V/0,9 A CC
Acumulator Li-ion EN-EL14a Nikon
Aprox. 1 oră şi 50 minute la o temperatură ambientală de 25 °C când este complet
descărcat
Temperatură de
0 °C–40 °C
funcţionare
Dimensiuni (L × Î × A)
Aprox. 70 × 26 × 97 mm, fără adaptorul pentru priză
Greutate
Aprox. 96 g, fără adaptorul pentru priză
Simbolurile de pe acest produs reprezintă următoarele:
m c.a., p c.c., q Echipament de clasa II (din punct de vedere constructiv, produsul are izolaţie dublă).
❚❚ Acumulator Li-ion EN-EL14a
Tip
Capacitate nominală
Temperatură de
funcţionare
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
Acumulator litiu-ion
7,2 V/1230 mAh
0 °C–40 °C
Aprox. 38 × 53 × 14 mm
Aprox. 49 g, fără capac terminal
❚❚ Obiective AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR şi
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G
Tip
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Construcţie obiectiv
Unghi de câmp
Scală lungime focală
Informaţii distanţă
Zoom
Focalizare
Reducerea vibraţiilor
(numai AF-P DX NIKKOR
18–55mm f/3.5–5.6G VR)
Distanţă focală minimă
Lamele diafragmă
Diafragmă
Plajă diafragmă
Măsurare
Dimensiune filtru ataşat
Dimensiuni
Greutate
Obiectiv AF-P DX tip G cu CPU încorporat şi cu montură F
18–55 mm
f/3.5–5.6
12 elemente în 9 grupuri (inclusiv 2 elemente asferice)
76° – 28° 50´
Gradată în milimetri (18, 24, 35, 45, 55)
Ieşirea către aparatul foto
Zoom manual folosind inelul de zoom independent
Focalizare automată controlată de motorul pas cu pas; inel de focalizare separat
pentru focalizarea manuală
Metodă de deplasare a obiectivului folosind voice coil motors (VCM)
0,25 m de la planul focal la toate poziţiile de zoom
7 (diafragmă circulară)
Complet automată
• Distanţă focală de 18 mm: f/3.5–22
• Distanţă focală de 55 mm: f/5.6–38
Diafragma minimă afişată poate varia în funcţie de mărimea treptei de expunere
selectată cu aparatul foto.
Diafragmă completă
55 mm (P = 0,75 mm)
Aprox. 64,5 mm diametru maxim × 62,5 mm (distanţa de la flanşa aparatului foto pentru
montura obiectivului atunci când obiectivul este retras)
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR: Aprox. 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G: Aprox. 195 g
79
❚❚ Obiectiv AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
Tip
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Construcţie obiectiv
Unghi de câmp
Scală lungime focală
Informaţii distanţă
Zoom
Focalizare
Reducere vibraţii
Distanţă focală minimă
Lamele diafragmă
Diafragmă
Plajă diafragmă
Măsurare
Dimensiune filtru ataşat
Dimensiuni
Greutate
80
Obiectiv AF-S DX tip G cu CPU încorporat şi cu montură F
18–140 mm
f/3.5–5.6
17 elemente în 12 grupuri (inclusiv 1 element ED, 1 element asferic)
76°–11° 30 ´
Gradată în milimetri (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Ieşirea către aparatul foto
Zoom manual folosind inelul de zoom independent
Sistem intern de focalizare (IF) Nikon cu focalizare automată controlată de motor
SVM (Silent Wave Motor) şi inel separat pentru focalizarea manuală
Metodă de deplasare a obiectivului folosind voice coil motors (VCM)
0,45 m de la planul focal la toate poziţiile de zoom
7 (diafragmă circulară)
Complet automată
• Distanţă focală de 18 mm: f/3.5–22
• Distanţă focală de 140 mm: f/5.6–38
Diafragma minimă afişată poate varia în funcţie de mărimea treptei de expunere
selectată cu aparatul foto.
Diafragmă completă
67 mm (P = 0,75 mm)
Aprox. 78 mm diametru maxim × 97 mm (distanţa de la flanşa montură obiectiv a aparatului
foto)
Aprox. 490 g
❚❚ Obiectiv AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II
Tip
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Construcţie obiectiv
Unghi de câmp
Scală lungime focală
Informaţii distanţă
Zoom
Focalizare
Reducere vibraţii
Distanţă focală minimă
Lamele diafragmă
Diafragmă
Plajă diafragmă
Măsurare
Dimensiune filtru ataşat
Dimensiuni
Greutate
Obiectiv AF-S DX tip G cu CPU încorporat şi cu montură F
18–55 mm
f/3.5–5.6
11 elemente în 8 grupuri (inclusiv 1 element asferic)
76 °–28 ° 50 ´
Gradată în milimetri (18, 24, 35, 45, 55)
Ieşirea către aparatul foto
Zoom manual folosind inelul de zoom independent
Focalizare automată controlată de motorul SWM (Silent Wave Motor) şi inel de
focalizare separat pentru focalizarea manuală
Metodă de deplasare a obiectivului folosind voice coil motors (VCM)
• AF: 0,28 m de la planul focal la toate poziţiile de zoom
• MF: 0,25 m de la planul focal la toate poziţiile de zoom
7 (diafragmă circulară)
Complet automată
• Distanţă focală de 18 mm: f/3.5–22
• Distanţă focală de 55 mm: f/5.6–38
Diafragma minimă afişată poate varia în funcţie de mărimea treptei de expunere
selectată cu aparatul foto.
Diafragmă completă
52 mm (P = 0,75 mm)
Aprox. 66 mm diametru × 59,5 mm (distanţa de la flanşa aparatului foto pentru montura
obiectivului atunci când obiectivul este retras)
Aprox. 195 g
Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul şi specificaţiile hardware şi software descrise în
acest manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din
erorile apărute în acest manual.
81
A
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G
Obiectivele AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR şi AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G au corpul
obiectivului retractabil.
Marcaj lungime focală
Marcaj montură obiectiv (0 11)
Scală distanţă focală
Contacte CPU
Capac posterior obiectiv
Buton corp obiectiv retractabil
(0 12)
Capac obiectiv
Inel focalizare
Inel zoom (0 18)
A
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
Obiectivul folosit în general în acest manual în scopuri ilustrative este un AF-S DX NIKKOR 18–140mm
f/3.5–5.6G ED VR.
Marcaj lungime focală
Marcaj montură obiectiv (0 11)
Scală distanţă focală
Contacte CPU
Capac obiectiv
Capac posterior obiectiv
Inel zoom (0 18)
Inel focalizare
82
Comutator mod A-M (0 16)
Comutator ON/OFF (ACTIVAT/DEZACTIVAT)
pentru reducerea vibraţiilor
A
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II
Obiectivul AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II este prevăzut cu corp retractabil.
Marcaj lungime focală
Marcaj montură obiectiv (0 11)
Scală distanţă focală
Buton corp obiectiv retractabil (0 12)
Contacte CPU
Capac posterior obiectiv
Comutator mod A-M (0 16)
Capac obiectiv
Inel focalizare
Inel zoom (0 18)
Comutator ON/OFF (ACTIVAT/DEZACTIVAT)
pentru reducerea vibraţiilor
83
A
Informaţii privind mărcile comerciale
IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco Systems, Inc., în Statele Unite
ale Americii şi/sau în alte ţări şi este utilizat sub licenţă. Mac OS şi OS X sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc. în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. Microsoft, Windows şi Windows
Vista sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele
Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. Sigla PictBridge este o marcă comercială. Siglele SD, SDHC şi SDXC
sunt mărci comerciale ale
SD-3C, LLC. HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance. Toate
celelalte denumiri comerciale menţionate în acest manual sau în documentaţia furnizată cu produsul
dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor
deţinători.
A
Marcaj de conformitate
Standardele cu care se conformează aparatul foto pot fi văzute folosind opţiunea Marcaj de
conformitate din meniul setare (0 55).
A
Licenţă FreeType (FreeType2)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The FreeType Project © 2013
(http://www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.
A
Licenţă MIT (HarfBuzz)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The HarfBuzz Project © 2013
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Toate drepturile rezervate.
84
A
Durată de funcţionare a acumulatorului
Segmentele de film sau numărul de fotografii care pot fi înregistrate cu acumulatorii complet încărcaţi
variază în funcţie de starea acumulatorului, temperatură, intervalul dintre fotografii şi perioada de timp
în care sunt afişate meniurile. Mai jos sunt prezentate cifre de referinţă pentru acumulatorii EN-EL14a
(1230 mAh).
• Fotografii, mod declanşare cadru unic (standard CIPA 1): Aproximativ 600 de fotografii
• Fotografii, mod declanşare continuu (standard Nikon 2): Aproximativ 2000 de fotografii
• Filme: Aproximativ 50 de minute la 1080/60p şi 1080/50p 3
1 Măsurat la 23 °C (± 2 °C) cu un obiectiv AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II în următoarele
condiţii de testare: obiectiv ciclat de la infinit la distanţa minimă şi o fotografie făcută la setările
implicite o dată la fiecare 30 s; după ce este efectuată fotografia, monitorul este pornit pentru 4 s;
persoana care realizează testul aşteaptă ca temporizatorul standby să se oprească după ce
monitorul este închis; bliţ declanşat la putere maximă o dată la fiecare a doua fotografie.
Vizualizarea în timp real nu este utilizată.
2 Măsurat la 20 °C cu un obiectiv AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II în următoarele condiţii
de testare: reducerea vibraţiilor dezactivată, mod declanşare continuu cu viteză ridicată, mod de
focalizare setat la AF-C, calitate imagine setată la JPEG basic, dimensiune imagine setată la M
(medie), balans de alb setat la v, sensibilitate ISO setată la ISO 100, timp de expunere 1/250 s, cu
focalizarea ciclată de la infinit la distanţa minimă de trei ori după ce butonul de declanşare a fost
apăsat la jumătate timp de 3 s; se fac şase fotografii în succesiune şi monitorul este pornit timp de
4 s şi apoi oprit; ciclul a fost repetat după ce temporizatorul standby s-a oprit.
3 Măsurat la 23 °C (±2 °C) cu aparatul foto la setările implicite şi cu un obiectiv AF-S DX NIKKOR
18–55mm f/3.5–5.6G VR II în condiţiile specificate de Camera and Imaging Products Association
(CIPA). Filmele individuale pot avea până la 20 de minute lungime şi 4 GB dimensiune;
înregistrarea se poate încheia înainte de atingerea acestor limite dacă temperatura aparatului foto
creşte.
Următoarele acţiuni pot reduce durata de funcţionare a acumulatorului:
• Utilizarea monitorului
• Menţinerea butonului de declanşare apăsat la jumătate
• Operaţiunile repetate de focalizare automată
• Efectuarea fotografiilor NEF (RAW)
• Timpii de expunere lungi
• Utilizarea funcţiilor Wi-Fi sau date de locaţie încorporate sau utilizarea dispozitivului opţional pentru
date de locaţie
• Utilizarea unui card Eye-Fi
• Utilizarea modului VR (reducere vibraţii) cu obiective VR
• Mărirea şi micşorarea repetată cu un obiectiv AF-P.
Pentru a vă asigura că obţineţi performanţa maximă de la acumulatorii Nikon EN-EL14a:
• Păstraţi curate contactele acumulatorului. Contactele murdare pot reduce performanţele
acumulatorului.
• Utilizaţi acumulatorii imediat după încărcare. Acumulatorii se vor descărca dacă nu sunt utilizaţi.
85
86
87
Termeni de garanţie – Garanţie de
service Nikon în Europa
Stimate client Nikon,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs Nikon. În cazul în care produsul
dumneavoastră Nikon necesită service în garanţie, vă rugăm să contactaţi dealerul de la care laţi achiziţionat sau un membru al reţelei de service autorizate de pe teritoriul de vânzări al
Nikon Europe B.V. (ex: Europa/Rusia/altele). Detalii disponibile la:
http://www.europe-nikon.com/support
Pentru a evita orice neplăcere inutilă, vă sfătuim să citiţi manualele utilizatorului înainte de a
contacta dealerul sau reţeaua autorizată de service.
Echipamentul dumneavoastră Nikon beneficiază de garanţie pentru orice defect de fabricaţie
timp de un an de la data achiziţiei originale. Dacă în timpul perioadei de garanţie produsul
prezintă defecţiuni datorate materialelor necorespunzătoare sau fabricaţiei, reţeaua noastră
de service autorizată de pe teritoriul Nikon Europe B.V. va repara produsul în termenii şi
condiţiile de mai jos, fără a tarifa manopera şi piesele de schimb. Nikon îşi rezervă dreptul
(unilateral) de a înlocui sau repara produsul.
1. Această garanţie este oferită doar la prezentarea cardului de garanţie completat şi a facturii
originale sau a chitanţei indicând data achiziţiei, tipul produsului şi numele dealerului,
împreună cu produsul. Nikon îşi rezervă dreptul de a refuza service-ul în garanţie gratuit
dacă documentele de mai sus nu pot fi prezentate sau dacă informaţiile conţinute sunt
incomplete sau ilizibile.
2. Această garanţie nu va acoperi:
• lucrări de întreţinere sau reparaţie necesare sau înlocuire a pieselor datorită uzurii
normale.
• modificări pentru îmbunătăţirea produsului având drept efect abaterea de la scopul
normal aşa cum este descris în manualele utilizatorului, fără consimţământul scris
prealabil al Nikon.
• costuri de transport şi toate riscurile implicate de transport legate direct sau indirect
de garanţia produselor.
• deteriorări rezultate în urma modificărilor şi reglajelor care pot fi efectuate unui
produs fără consimţământul prealabil scris al Nikon pentru a respecta standardele
tehnice locale sau naţionale în vigoare în orice altă ţară decât cele pentru care
produsul a fost conceput şi/sau produs iniţial.
88
3. Garanţia nu va fi aplicabilă în cazul:
• deteriorării cauzate de utilizarea incorectă incluzând, dar fără a se limita la
nerespectarea utilizării produsului pentru scopul normal sau în conformitate cu
instrucţiunile pentru utilizator privind utilizarea şi întreţinerea corespunzătoare şi
privind montarea sau utilizarea produsului fără conformarea cu standardele de
siguranţă în vigoare din ţara unde este utilizat.
• deteriorării provocate de accidente incluzând, dar fără a se limita la fulgere, apă, foc,
utilizare incorectă sau neglijenţă.
• modificării, deteriorării aspectului, ilizibilităţii sau îndepărtării numărului serial sau al
modelului de pe produs.
• deteriorării rezultate în urma reparaţiilor sau reglajelor efectuate de firme de service
sau persoane neautorizate.
• defectelor oricărui sistem în care a fost încorporat produsul sau împreună cu care este
utilizat.
4. Această garanţie de service nu afectează drepturile statutare ale consumatorului în temeiul
legislaţiei naţionale în vigoare; de asemenea, nu afectează drepturile consumatorului faţă
de dealer ca urmare a contractului de vânzare/achiziţionare.
Notă: O prezentare generală a unităţilor de service autorizate Nikon vă stă la dispoziţie online,
la următoarea legătură (URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
89
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie
scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau
recenzii).
APARAT FOTO DIGITAL
Manualul utilizatorului
Asistenţă pentru utilizatori Nikon
Vizitaţi site-ul de mai jos pentru a înregistra aparatul dvs. foto şi a fi la curent cu cele mai noi
informaţii despre produse. Veţi găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi ne veţi putea
contacta pentru asistenţă tehnică.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA15851
Imprimat în Europa
SB8K04(Y5)
6MB221Y5-04
Ro
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising