Nikon | D750 | Nikon D750 Manualul utilizatorului

Nikon D750 Manualul utilizatorului
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în
întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea
NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în
articole sau recenzii).
APARAT FOTO DIGITAL
Manualul utilizatorului
Asistenţă pentru utilizatori Nikon
Vizitaţi site-ul de mai jos pentru a înregistra aparatul dvs. foto şi
a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre produse. Veţi găsi
răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi ne veţi putea contacta
pentru asistenţă tehnică.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA16135
Imprimat în Europa
Ro
SB4H01(Y5)
6MB247Y5-01
Ro
Pentru a obţine randamentul maxim de la aparatul dumneavoastră foto,
vă rugăm să citiţi cu atenţie toate instrucţiunile şi să le păstraţi într-un loc
unde vor putea fi citite de toţi cei care utilizează produsul.
Simboluri şi convenţii
Pentru a vă fi mai uşor să găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie, sunt
utilizate următoarele simboluri şi convenţii:
D
Această pictogramă indică precauţiile; informaţii care trebuie
citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea
aparatului foto.
A
Această pictogramă indică notele; informaţii care trebuie citite
înainte de a utiliza aparatul foto.
0
Această pictogramă indică referinţele la alte pagini din acest
manual.
Elementele din meniu, opţiunile şi mesajele afişate pe monitorul aparatului foto
sunt afişate în caractere bold.
Setările aparatului foto
Explicaţiile din acest manual presupun că se folosesc setările implicite.
APentru siguranţa dumneavoastră
Înainte de a utiliza aparatul foto pentru prima dată, citiţi instrucţiunile de
siguranţă din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (0 xiii–xvi).
Conţinutul ambalajului
Asiguraţi-vă că toate articolele enumerate aici au fost livrate cu aparatul
foto.
Vizor din cauciuc DK-21
(0 107)
Capac corp BF-1B (0 27, 442)
Aparat foto D750 (0 1)
Acumulator Li-ion EN-EL15 cu capac terminal (0 25, 26)
Încărcător acumulator MH-25a (este livrat cu un adaptor pentru
priza reţelei electrice sau cu un cablu de alimentare al căror tip şi
formă variază în funcţie de ţara sau regiunea în care sunt
comercializate; 0 25)
Capac ocular DK-5 (0 107)
Cablu USB UC-E17 (0 266, 271)
Curea AN-DC14 (0 24)
Garanţie
Manualul utilizatorului (acest ghid)
CD de instalare ViewNX 2 (0 262)
Cardurile de memorie sunt comercializate separat. Aparatele foto achiziţionate în
Japonia afişează meniuri şi mesaje numai în engleză şi japoneză; nu sunt acceptate
alte limbi. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere care ar putea fi cauzată de acest
lucru.
i
Cuprins
Conţinutul ambalajului .............................................................................. i
Pentru siguranţa dumneavoastră ....................................................... xiii
Note.......................................................................................................... xvii
Fără fir..................................................................................................... xxiv
Introducere
1
Familiarizarea cu aparatul foto................................................................ 1
Corpul aparatului foto ........................................................................................ 1
Selectorul de moduri........................................................................................... 6
Selectorul modului de declanşare.................................................................. 7
Panoul de control ................................................................................................. 8
Vizorul..................................................................................................................... 10
Afişajul informaţiilor .......................................................................................... 12
Butonul P............................................................................................................... 16
Utilizarea monitorului cu înclinare............................................................... 17
Selectorul multiplu............................................................................................. 19
Meniuri aparat foto ................................................................................. 20
Utilizarea meniurilor aparatului foto ........................................................... 21
Primii paşi.................................................................................................. 24
Fotografiere de bază şi redare
34
Fotografierea simplă (Moduri i și j)................................................. 34
Noţiuni de bază privind redarea........................................................... 37
Ştergerea fotografiilor nedorite .................................................................... 38
Potrivirea setărilor cu subiectul sau situaţia (Mod scenă)
41
k Portret ....................................................................................................... 42
l Peisaj.......................................................................................................... 42
p Copil........................................................................................................... 42
m Sport........................................................................................................... 42
ii
n Prim-plan.................................................................................................
o Portret de noapte .................................................................................
r Peisaj de noapte....................................................................................
s Petrecere/Interior .................................................................................
t Plajă/Zăpadă ..........................................................................................
u Apus ..........................................................................................................
v Amurg/Zori .............................................................................................
w Portret animal de casă........................................................................
x Lumânări ...................................................................................................
y Flori ............................................................................................................
z Culori de toamnă ..................................................................................
0 Mâncare ....................................................................................................
Efecte speciale
% Vedere nocturnă ...................................................................................
g Schiţă color............................................................................................
i Efect de miniaturizare.......................................................................
u Culoare selectivă ..................................................................................
1 Siluetă .......................................................................................................
2 Cheie înaltă.............................................................................................
3 Cheie joasă..............................................................................................
Opţiuni disponibile în vizualizarea în timp real ......................................
Fotografiere cu vizualizare în timp real
Focalizaţi ...............................................................................................................
Focalizare manuală ...........................................................................................
Utilizarea butonului P ......................................................................................
Afişajul vizualizării în timp real: Fotografierea cu vizualizare în
timp real ...........................................................................................................
Afişajul informaţiilor: Fotografierea cu vizualizare în timp real ........
Vizualizare în timp real film
43
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
45
46
47
47
48
48
48
49
49
50
54
57
60
61
63
64
66
Indexuri.................................................................................................................. 70
Utilizarea butonului P ...................................................................................... 71
Afişajul vizualizării în timp real: Vizualizare în timp real film ............. 74
iii
Afişajul informaţiilor: Vizualizare în timp real film.................................. 75
Zonă imagine ....................................................................................................... 76
Realizarea fotografiilor în timpul vizualizării în timp real film............ 77
Vizualizarea filmelor ............................................................................... 79
Editarea filmelor ...................................................................................... 81
Decuparea filmelor ............................................................................................ 81
Salvarea cadrelor selectate ............................................................................. 86
Moduri P, S, A și M
88
P: Mod automat program ................................................................................ 89
S: Mod automat prioritate de timp............................................................... 90
A: Mod automat prioritate de diafragmă.................................................... 91
M: Manual............................................................................................................... 93
Expuneri îndelungate (numai modul M) ............................................ 95
Setări utilizator: modurile U1 și U2
99
Salvarea setărilor utilizator.............................................................................. 99
Reapelarea setărilor utilizator ..................................................................... 101
Resetarea setărilor utilizator........................................................................ 101
Mod declanşare
103
Alegerea unui mod de declanşare ..................................................... 103
Mod autodeclanşator (E) .................................................................... 106
Mod oglindă sus (V) .......................................................................... 109
Opţiuni înregistrare imagine
110
Zonă imagine ......................................................................................... 110
Calitate și dimensiune imagine .......................................................... 115
Calitate imagine ............................................................................................... 115
Dimensiune imagine ...................................................................................... 118
Utilizarea a două carduri de memorie ............................................... 119
iv
Focalizare
120
Focalizare automată.............................................................................. 120
Mod focalizare automată .............................................................................. 121
Mod zonă AF...................................................................................................... 123
Selectarea punctului de focalizare ............................................................ 127
Blocare focalizare ............................................................................................. 129
Focalizare manuală................................................................................ 132
Sensibilitate ISO
134
Control sensibilitate ISO automat ...................................................... 136
Expunere
139
Măsurare .................................................................................................. 139
Blocare expunere automată ................................................................ 141
Compensare expunere.......................................................................... 143
Balans de alb
145
Reglarea fină a balansului de alb ........................................................ 149
Alegerea unei temperaturi a culorii ................................................... 152
Presetare manuală................................................................................. 155
Fotografierea prin vizor ................................................................................. 155
Vizualizare în timp real (Balans de alb în punct unic) ......................... 159
Gestionarea presetărilor................................................................................ 162
Îmbunătăţire imagine
165
Opţiuni Picture Control......................................................................... 165
Selectarea unei opţiuni Picture Control................................................... 165
Modificarea opţiunilor Picture Control .................................................... 167
Crearea opţiunilor Picture Control personalizate ................................ 170
Partajarea opţiunilor Picture Control personalizate............................ 173
Păstrarea detaliilor în zonele luminoase şi în zonele
întunecate ......................................................................................... 175
D-Lighting activ................................................................................................ 175
High Dynamic Range (HDR) ......................................................................... 177
v
Fotografierea cu bliţ
180
Utilizarea bliţului încorporat ............................................................... 180
Moduri ridicare automată............................................................................. 180
Moduri ridicare manuală............................................................................... 182
Compensare bliţ .................................................................................... 188
Blocare FV ............................................................................................... 190
Fotografiere cu telecomandă
193
Utilizarea unei telecomenzi ML-L3 opţionale .................................. 193
Telecomenzi fără fir............................................................................... 197
Telecomenzi fără fir WR-1............................................................................. 197
Telecomenzi fără fir WR-R10/WR-T10....................................................... 197
Alte opţiuni de fotografiere
Fotografiere prin vizor: Butonul P......................................................
Reiniţializare prin două butoane: Restabilirea setărilor
implicite.............................................................................................
Bracketing...............................................................................................
Expunere multiplă.................................................................................
Fotografiere cu temporizator de interval .........................................
Fotografiere trecere timp ....................................................................
Obiective non-CPU ................................................................................
Date de locaţie .......................................................................................
Mai multe despre redare
198
198
199
202
216
222
229
235
239
241
Vizualizarea fotografiilor ..................................................................... 241
Redare cadru întreg ........................................................................................ 241
Redare miniaturi .............................................................................................. 243
Redare calendar ............................................................................................... 244
Butonul P............................................................................................................ 245
Informaţii fotografie ............................................................................. 246
O privire mai de aproape: Zoom redare............................................ 255
Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii...................................... 257
vi
Ştergerea fotografiilor .......................................................................... 258
Redare cadru întreg, redare miniaturi și redare calendar.................. 258
Meniul redare .................................................................................................... 260
Conexiuni
262
Instalarea ViewNX 2............................................................................... 262
Utilizarea ViewNX 2 ............................................................................... 266
Copiaţi fotografii pe computer ................................................................... 266
Reţele Ethernet şi fără fir ............................................................................... 269
Imprimarea fotografiilor....................................................................... 271
Conectarea imprimantei ............................................................................... 271
Imprimarea fotografiilor una câte una..................................................... 272
Imprimarea mai multor fotografii.............................................................. 274
Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Setare imprimare ....... 275
Vizualizarea fotografiilor pe televizor ............................................... 277
Opţiuni HDMI .................................................................................................... 278
Wi-Fi
281
Ce poate face Wi-Fi pentru dumneavoastră ..................................... 281
Accesarea aparatului foto .................................................................... 282
WPS (numai Android) ..................................................................................... 284
Introducere PIN (numai Android) .............................................................. 285
SSID (Android și iOS)....................................................................................... 286
Selectarea fotografiilor pentru încărcare.......................................... 289
Selectarea fotografiilor individuale pentru încărcare......................... 289
Selectarea mai multor fotografii pentru încărcare .............................. 291
Ghid meniu
292
Setări implicite........................................................................................ 292
D Meniul redare: Gestionarea imaginilor ........................................ 300
Opţiuni meniu redare..................................................................................... 300
Dosar redare.............................................................................................. 300
Ascundere imagine................................................................................. 301
Opţiuni de afişare a redării................................................................... 302
vii
Copiere imagini........................................................................................ 303
Examinare imagine................................................................................. 307
După ştergere........................................................................................... 307
Rotire pe înalt ........................................................................................... 308
Prezentare diapozitive........................................................................... 308
C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere................................... 310
Opţiuni meniu fotografiere.......................................................................... 310
Resetare meniu fotografiere ............................................................... 311
Dosar stocare ............................................................................................ 311
Denumirea fişierului............................................................................... 313
Spaţiu culoare........................................................................................... 314
Control vignetare .................................................................................... 315
Control automat al distors. .................................................................. 316
Reducere zgomot exp. lungă (Reducere zgomot expunere
lungă) ..................................................................................................... 317
ISO NR ridicat ............................................................................................ 317
1 Meniul filmare: Opţiuni filmare...................................................... 318
Opţiuni meniu filmare.................................................................................... 318
Resetare meniu filmare ......................................................................... 318
Destinaţie ................................................................................................... 319
Dim. cadru/cadenţă cadre ................................................................... 319
Calitate film ............................................................................................... 320
Sensibilitate microfon............................................................................ 320
Frecvenţă de răspuns............................................................................. 320
Reducere zgomot vânt.......................................................................... 321
Balans de alb ............................................................................................. 321
Setare Picture Control ........................................................................... 321
Setări sensibilitate ISO film .................................................................. 322
A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului
foto ..................................................................................................... 323
Setări personalizate ........................................................................................ 324
Reiniţ. setări personalizate................................................................... 326
viii
a: Focalizare automată...............................................................................326
a1: Selecţie prioritate AF-C................................................................... 326
a2: Selecţie prioritate AF-S ................................................................... 327
a3: Urmărire focaliz. cu blocare .......................................................... 328
a4: Iluminare punct focalizare............................................................. 329
a5: Iluminare punct AF........................................................................... 329
a6: Înconjurare puncte focaliz............................................................. 330
a7: Număr de puncte focalizare ......................................................... 330
a8: Stocare puncte după orientare.................................................... 331
a9: Disp. ilum. asist. AF încorp............................................................. 332
b: Măsurare/expunere................................................................................333
b1: Valoare treaptă sensib. ISO ........................................................... 333
b2: Stopuri EV pt. control exp. ............................................................ 333
b3: Compensare expunere facilă ....................................................... 334
b4: Măsurare matricială ......................................................................... 335
b5: Zonă central-evaluativă ................................................................. 335
b6: Regl. fină expunere optimă .......................................................... 336
c: Blocare AE/cronometre .........................................................................336
c1: Buton declanşare AE-L.................................................................... 336
c2: Temporizator standby..................................................................... 336
c3: Autodeclanşator................................................................................ 337
c4: Întârziere stingere monitor ........................................................... 337
c5: Durată activare telecom. (ML-L3)................................................ 337
d: Fotografiere/afişare................................................................................338
d1: Bip .......................................................................................................... 338
d2: Continuu cu viteză redusă ............................................................ 338
d3: Declanşare continuă maximă ...................................................... 339
d4: Mod întârziere expunere ............................................................... 339
d5: Avertizare bliţ .................................................................................... 339
d6: Ordine numere fişiere..................................................................... 340
d7: Afişare grilă vizor .............................................................................. 341
d8: ISO facil ................................................................................................ 341
d9: Afişaj informaţii................................................................................. 341
d10: Iluminare LCD.................................................................................. 342
ix
d11: Tip baterie MB-D16 ....................................................................... 343
d12: Ordine baterii.................................................................................. 344
e: Bracketing/bliţ.......................................................................................... 345
e1: Timp sincronizare bliţ ..................................................................... 345
e2: Timp expunere cu bliţ..................................................................... 346
e3: Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat.......................................................... 347
e4: Comp. expunere pentru bliţ......................................................... 353
e5: Bliţ de modelare................................................................................ 353
e6: Setare bracketing automat........................................................... 353
e7: Ordine bracketing ............................................................................ 354
f: Comenzi ...................................................................................................... 354
f1: Buton OK .............................................................................................. 354
f2: Asociere buton Fn............................................................................. 356
f3: Asociere buton previz...................................................................... 361
f4: Asociere buton AE-L / AF-L ............................................................ 361
f5: Personaliz. selectoare com............................................................. 363
f6: Buton decl. pt. util. selector ........................................................... 365
f7: Blocare decl. în lipsă card ............................................................... 365
f8: Inversare indicatori ........................................................................... 366
f9: Asociere buton înregistrare film .................................................. 366
f10: Asociere buton 4 MB-D16 .......................................................... 367
f11: Asoc. buton Fn (WR) la distanţă................................................. 368
g: Film .............................................................................................................. 370
g1: Asociere buton Fn............................................................................ 370
g2: Asociere buton previz. ................................................................... 372
g3: Asociere buton AE-L / AF-L........................................................... 373
g4: Asociere buton declanşare........................................................... 373
B Meniul setare: Setarea aparatului foto .......................................... 374
Opţiuni meniu setare ..................................................................................... 374
Formatare card memorie ..................................................................... 375
Luminozitate monitor............................................................................ 376
Balans de culoare monitor................................................................... 377
Foto. ref. elim. praf imagine ................................................................ 378
Reducerea efectului de clipire ............................................................ 380
x
Fus orar şi dată.......................................................................................... 381
Limbă (Language) ................................................................................... 381
Rotire automată a imaginii................................................................... 382
Info acumulator........................................................................................ 383
Comentariu imagine .............................................................................. 384
Informaţii drept de autor...................................................................... 385
Salvare/încărcare setări ......................................................................... 386
Orizont virtual........................................................................................... 388
Reglare fină AF.......................................................................................... 389
Încărcare Eye-Fi ........................................................................................ 391
Marcaj de conformitate......................................................................... 392
Versiune firmware ................................................................................... 392
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate .................................. 393
Opţiuni meniu retușare ................................................................................. 393
Crearea copiilor retuşate............................................................................... 395
D-Lighting .................................................................................................. 397
Corecţie ochi roşii.................................................................................... 398
Decupare .................................................................................................... 399
Monocrom ................................................................................................. 400
Efecte filtru................................................................................................. 401
Balans de culoare..................................................................................... 402
Suprapunere imagine ............................................................................ 403
Procesare NEF (RAW).............................................................................. 406
Redimensionare ....................................................................................... 408
Retuşare rapidă ........................................................................................ 411
Îndreptare .................................................................................................. 411
Control distorsiune ................................................................................. 412
Superangular............................................................................................. 413
Contur culoare.......................................................................................... 413
Schiţă color ................................................................................................ 414
Control perspectivă ................................................................................ 415
Efect de miniaturizare............................................................................ 416
Culoare selectivă...................................................................................... 417
Comparaţie una lângă alta................................................................... 419
xi
O Meniul meu / m Setări recente ....................................................... 421
Setări recente .................................................................................................... 425
Note tehnice
426
Obiective compatibile .......................................................................... 426
Unităţi de bliţ opţionale (Speedlight)................................................ 433
Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS).............................................. 433
Alte accesorii .......................................................................................... 441
Ataşarea unui conector de alimentare şi a unui adaptor la
reţeaua electrică ......................................................................................... 445
Îngrijirea aparatului foto...................................................................... 447
Păstrare................................................................................................................ 447
Curăţare............................................................................................................... 447
Filtrul low-pass ................................................................................................. 448
Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Atenţionări ........... 455
Setări disponibile................................................................................... 460
Program expunere (mod P).................................................................. 462
Localizarea defectelor .......................................................................... 463
Acumulator/Afişaj............................................................................................ 463
Fotografiere (toate modurile) ..................................................................... 464
Fotografiere (P, S, A, M) ................................................................................... 467
Redare.................................................................................................................. 468
Wi-Fi (Reţele fără fir) ....................................................................................... 469
Diverse................................................................................................................. 469
Mesaje de eroare ................................................................................... 470
Specificaţii............................................................................................... 477
Carduri de memorie aprobate ............................................................ 491
Capacitatea cardului de memorie ...................................................... 492
Durata de funcţionare a acumulatorului .......................................... 494
Obiective care pot obtura bliţul încorporat şi dispozitivul de
iluminare asistenţă AF .................................................................... 496
Index ........................................................................................................ 501
Termeni de garanţie – Garanţie de service Nikon în Europa......... 509
xii
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a împiedica deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau accidentarea
dumneavoastră sau a altor persoane, citiţi în întregime următoarele precauţii legate de
siguranţă înainte de utilizarea acestui echipament. Păstraţi aceste informaţii privind
siguranţa la îndemâna tuturor celor care vor utiliza acest produs, pentru a le parcurge.
Consecinţele ce ar putea decurge din ignorarea precauţiilor enumerate în această
secţiune sunt indicate de simbolul următor:
pictogramă marchează avertismentele. Pentru a împiedica posibilele
A Această
accidentări, citiţi toate avertismentele înaintea utilizării acestui produs Nikon.
❚❚ AVERTIZĂRI
A Nu lăsaţi să pătrundă soarele în cadru
Păstraţi soarele cu mult în afara cadrului
atunci când fotografiaţi subiecte pe un
fundal luminos. Lumina solară focalizată în
aparatul foto atunci când soarele este în
sau aproape de cadru ar putea provoca
aprinderea.
A Nu priviţi direct spre soare prin vizor
Vizualizarea soarelui sau a altor surse
puternice de lumină prin intermediul
vizorului poate provoca deficienţe
permanente de vedere.
A Utilizarea controlului de reglare dioptriilor
vizorului
La acţionarea controlului de reglare a
dioptriilor vizorului cu ochiul pe vizor,
trebuie să aveţi grijă să nu vă băgaţi
degetul în ochi în mod accidental.
A Opriţi imediat în cazul unei defecţiuni
În caz că observaţi fum sau un miros
neobişnuit ce provine din aparat sau din
adaptorul pentru priză (disponibil separat),
deconectaţi adaptorul pentru priză şi
scoateţi imediat bateria, având grijă să
evitaţi arsurile. Continuarea operării poate
duce la rănire. După scoaterea bateriei,
duceţi echipamentul la un centru service
autorizat Nikon pentru inspectare.
A Nu utilizaţi în prezenţa unor gaze inflamabile
Nu utilizaţi echipamentul electronic în
prezenţa unui gaz inflamabil, deoarece
aceasta ar putea provoca explozii sau
incendii.
A A nu se lăsa la îndemâna copiilor
În cazul nerespectării acestei precauţii, se
pot produce accidentări. În plus, reţineţi că
piesele mici prezintă risc de înecare. În
cazul în care un copil înghite orice piesă a
acestui echipament, consultaţi imediat un
medic.
xiii
A Nu demontaţi
Atingerea componentelor interne ale
produsului se poate solda cu rănire. În caz
de funcţionare defectuoasă, produsul
trebuie să fie reparat numai de un tehnician
calificat. În caz că produsul s-ar sparge ca
urmare a unei căzături sau unui alt
accident, îndepărtaţi bateria şi/sau
adaptorul pentru priză şi apoi prezentaţi
produsul unui service autorizat Nikon
pentru inspecţie.
A Ţineţi cont de precauţii atunci când utilizaţi
bliţul
• Utilizarea aparatului foto cu bliţ în
imediata apropiere a pielii sau a altor
obiecte ar putea provoca arsuri.
• Utilizarea bliţului în apropierea ochilor
subiectului ar putea afecta temporar
vederea. Bliţul nu trebuie să se afle la mai
puţin de un metru faţă de subiect.
Trebuie acordată o atenţie deosebită la
fotografierea copiilor mici.
A Nu ţineţi cureaua în jurul gâtului unui bebeluş A Evitaţi contactul cu cristalele lichide
sau al unui copil
Plasarea curelei aparatului foto în jurul
gâtului unui bebeluş sau al unui copil ar
putea provoca strangularea.
A Nu rămâneţi în contact cu aparatul foto,
acumulatorul sau încărcătorul perioade lungi în
timp ce dispozitivele sunt pornite sau în uz
Componentele dispozitivului se pot
încinge. Lăsarea dispozitivului în contact
direct cu pielea pe perioade lungi poate
duce la arsuri la temperatură scăzută.
A Nu lăsaţi produsul în locuri unde va fi expus la
temperaturi foarte ridicate, cum ar fi un
automobil închis sau la lumina directă a soarelui
Nerespectarea acestei precauţii ar putea
cauza deteriorări sau incendiu.
A Nu îndreptaţi bliţul spre conducătorul unui
vehicul cu motor
În cazul nerespectării acestei precauţii, se
pot produce accidente.
xiv
În cazul în care monitorul se va sparge,
riscul accidentării datorate cioburilor de
sticlă trebuie evitat cu grijă, iar cristalele
lichide din monitor nu trebuie să intre în
contact cu pielea, ochii sau gura.
A Nu transportaţi trepiedele cu un obiectiv sau
aparat foto ataşat
Vă puteţi împiedica sau îi puteţi lovi
accidental pe alţii, provocând răniri.
A Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare
atunci când manevraţi bateriile
Bateriile ar putea prezenta scurgeri sau ar
putea exploda dacă sunt manevrate
necorespunzător. Ţineţi cont de
următoarele precauţii atunci când
manevraţi bateriile utilizate în cazul acestui
produs:
• Utilizaţi doar bateriile aprobate pentru
utilizarea în acest echipament.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu demontaţi bateria.
• Asiguraţi-vă că produsul este oprit înainte
de înlocuirea bateriei. Dacă utilizaţi un
adaptor pentru priză, asiguraţi-vă că este
scos din priză.
• Nu încercaţi să introduceţi bateria cu
susul în jos sau invers.
• Nu expuneţi bateria la flacără deschisă
sau la căldură excesivă.
• Nu introduceţi în apă şi nu expuneţi la
apă.
• Aplicaţi capacul pentru contacte atunci
când transportaţi bateria. Nu transportaţi
sau depozitaţi bateria la un loc cu obiecte
metalice precum coliere sau agrafe.
• Bateriile sunt expuse la scurgeri când sunt
descărcate complet. Pentru a evita
deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că
aţi scos bateria atunci când este
descărcată.
• Atunci când bateriile nu sunt utilizate,
ataşaţi capacul bornelor şi stocaţi într-un
loc răcoros, uscat.
• Bateria ar putea fi fierbinte imediat după
utilizare sau atunci când produsul a fost
alimentat de la baterii o perioadă
îndelungată de timp. Înainte de scoaterea
bateriei, opriţi aparatul foto şi lăsaţi
bateria să se răcească.
• Opriţi utilizarea imediat în caz că
remarcaţi modificări ale bateriilor,
precum decolorare sau deformare.
A Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare
atunci când manevraţi încărcătorul
• Menţineţi încărcătorul uscat.
Nerespectarea acestei precauţii poate
avea ca rezultat răniri sau defectarea
produsului datorită incendiului sau
şocului electric.
• Nu scurtaţi terminalele încărcătorului.
Nerespectarea acestei precauţii poate
duce la supraîncălzirea şi deteriorarea
încărcătorului.
• Praful de pe sau din jurul componentelor
metalice ale prizei poate fi îndepărtat cu o
cârpă uscată. Utilizarea continuă se poate
solda cu incendiu.
xv
• Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu
vă apropiaţi de încărcător în timpul
furtunilor. În cazul nerespectării acestei
precauţii, pot rezulta electrocutări.
• Nu deterioraţi, modificaţi sau trageţi
forţat sau îndoiţi cablul de alimentare.
Nu-l aşezaţi sub obiecte grele şi nu-l
expuneţi la căldură sau flacără. În cazul în
care izolaţia este deteriorată şi firele sunt
expuse, duceţi cablul de alimentare la un
reprezentant de service autorizat Nikon
pentru verificare. În cazul nerespectării
acestei precauţii, pot rezulta incendii sau
electrocutări.
• Nu manevraţi ştecărul sau încărcătorul cu
mâinile umede. Nerespectarea acestei
precauţii poate avea ca rezultat răniri sau
defectarea produsului datorită incendiului
sau şocului electric.
• Nu folosiţi cu transformatoare sau
adaptoare de călătorie proiectate să
transforme de la un voltaj la altul sau
convertoare de la curent continuu în
curent alternativ. În cazul nerespectării
aceastei prevederi, acesta poate duce la
defectarea produsului sau poate cauza
supraîncălzire sau incendii.
xvi
A Utilizaţi cablurile adecvate
Atunci când conectaţi cablurile la mufele
de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cabluri
furnizate sau comercializate de Nikon cu
scopul respectării reglementărilor
produsului.
A CD-ROM-uri
CD-ROM-urile ce conţin software sau
manuale nu ar trebui redate pe echipament
pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROMurilor pe un dispozitiv de redare a CD-urilor
audio ar putea provoca pierderea auzului
sau deteriorarea echipamentului.
A Urmaţi instrucţiunile personalului companiei
aeriene sau al spitalului
Acest aparat foto emite frecvenţe radio
care ar putea interfera cu echipamentele
medicale sau cu sistemul de navigaţie al
aeronavei. Dezactivaţi funcţia reţea fără fir
şi îndepărtaţi toate accesoriile fără fir din
aparatul foto înainte de îmbarcarea pe o
aeronavă şi dezactivaţi aparatul foto în
timpul decolării şi al aterizării. În unităţile
medicale, urmaţi instrucţiunile
personalului cu privire la utilizarea
dispozitivelor fără fir.
Note
• Nicio parte din manualele incluse în
• Nikon nu se face responsabil pentru nicio
pachetul acestui produs nu poate fi
defecţiune rezultată din utilizarea acestui
reprodusă, transmisă mai departe,
produs.
transcrisă, stocată pe un sistem mobil sau • Am depus toate eforturile pentru a ne
tradusă într-o altă limbă în nicio formă, în
asigura că informaţiile cuprinse în aceste
nicio circumstanţă, fără aprobarea
manuale sunt corecte şi complete şi am fi
prealabilă scrisă a Nikon.
recunoscători dacă aţi semnala erorile sau
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica
omisiunile reprezentantului Nikon din
oricând specificaţiile hardware şi software zona dumneavoastră (adresa este
descrise în aceste manuale fără vreun
furnizată separat).
avertisment prealabil.
xvii
Avertismente pentru clienţii din Europa
ATENŢIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA/ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUITĂ/ÎNLOCUIT
CU UNA/UNUL DE TIP INCORECT. ARUNCAŢI BATERIILE/ACUMULATORII UZATE/UZAŢI
ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCŢIUNILE.
xviii
Acest simbol indică faptul că
echipamentele electrice şi
electronice trebuie colectate
separat.
Acest simbol de pe baterie/
acumulator indică faptul că
bateria/acumulatorul trebuie
colectată/colectat separat.
Următoarele vizează doar
utilizatorii din ţările
europene:
• Acest produs este proiectat pentru
colectarea separată la un centru adecvat
de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu
deşeurile menajere.
• Colectarea separată şi reciclarea ajută la
conservarea resurselor naturale şi la
prevenirea consecinţelor negative asupra
sănătăţii umane şi mediului care ar putea
rezulta din cauza eliminării incorecte.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale
responsabile cu gestionarea deşeurilor.
Următoarele vizează doar
utilizatorii din ţările europene:
• Toate bateriile/toţi acumulatorii, fie că
sunt marcate/marcaţi cu acest simbol sau
nu, sunt proiectate/proectaţi pentru
colectarea separată la un centru adecvat
de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu
deşeurile menajere.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale
responsabile cu gestionarea deşeurilor.
Notă privind interzicerea copierii şi reproducerii
Reţineţi că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul unui
scaner, aparat foto digital sau alte dispozitive poate fi sancţionată prin lege.
• Elementele a căror copiere sau reproducere este
interzisă prin lege
Nu copiaţi sau nu reproduceţi bancnote
de hârtie, monede, elemente de
siguranţă, obligaţiuni guvernamentale,
obligaţiuni municipale, nici măcar dacă
acele copii sau reproduceri sunt
ştampilate ca „Mostre”.
• Precauţii legate de anumite copii şi reproduceri
Guvernul a emis atenţionări referitoare la
copierea şi reproducerea elementelor de
siguranţă emise de companii private
(acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valorice
etc.), permise pentru navetişti sau
cupoane cu excepţia cazurilor în care este
necesar un număr minim de exemplare
pentru a fi utilizate în scop de afaceri de
Copierea sau reproducerea bancnotelor,
către o companie. De asemenea, nu
monedelor sau elementelor de securitate
copiaţi şi nu reproduceţi paşapoartele
aflate în circulaţie într-un alt stat este
emise de guvern, atestate emise de
interzisă.
agenţii publice şi grupuri private, carduri
În lipsa unui acord prealabil al guvernului, de identificare şi tichete precum permise
copierea sau reproducerea unor timbre
şi bonuri de masă.
poştale sau cărţi poştale neutilizate emise
• Respectaţi notele referitoare la proprietatea
de guvern este interzisă.
intelectuală
Copierea sau reproducerea timbrelor
Copierea sau reproducerea de creaţii
guvernamentale sau a altor documente
precum cărţile, muzica, picturile, gravuri
oficiale stipulate prin lege este interzisă.
în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii
este reglementată de legile naţionale şi
internaţionale privind proprietatea
intelectuală. Nu utilizaţi acest produs cu
scopul de a produce copii ilicite sau de a
încălca legile referitoare la proprietatea
intelectuală.
xix
Casarea dispozitivelor de stocare a datelor
Reţineţi că ştergerea imaginilor sau formatarea cardurilor de memorie sau a altor
dispozitive de stocare a datelor nu şterge definitiv datele de imagine originale. Fişierele
şterse pot fi uneori recuperate de pe dispozitivele de stocare aruncate utilizând software
disponibil pe piaţă, putând da ocazie utilizării rău voitoare a datelor personale sub formă
de imagini. Asigurarea caracterului privat al acestor date este responsabilitatea
utilizatorului.
Înainte de a arunca un dispozitiv de stocare a datelor sau de a-l transfera în proprietatea
altei persoane, ştergeţi toate datele folosind un software de ştergere comercial sau
formataţi dispozitivul şi apoi umpleţi-l cu imagini care nu conţin informaţii personale (de
exemplu, imagini cu cerul liber). De asemenea, asiguraţi-vă că înlocuiţi orice imagini
selectate pentru presetare manuală (0 162). Înainte de a arunca aparatul foto sau de a-l
transfera în proprietatea altei persoane, ar trebui să utilizaţi şi opţiunile Wi-Fi > Setări
reţea > Resetare setări reţea (0 288) şi Reţea > Setări reţea din meniul setare al
aparatului foto pentru a şterge orice informaţii personale privind reţeaua. Pentru
informaţii suplimentare despre meniul Reţea, consultaţi documentaţia furnizată
împreună cu unitatea de comunicare opţională. Trebuie să aveţi grijă să evitaţi rănirea
când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare a datelor.
xx
AVC Patent Portfolio License
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT PE BAZA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PENTRU UTILIZAREA
PERSONALĂ, ÎN SCOPURI NELUCRATIVE DE CĂTRE UN CLIENT PENTRU (i) CODIFICAREA MATERIALELOR VIDEO
ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („AVC VIDEO”) ŞI/SAU (ii) DECODIFICAREA MATERIALELOR
VIDEO AVC CODIFICATE DE UN CLIENT ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ, FĂRĂ SCOP LUCRATIV ŞI/
SAU CARE A FOST OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR DE MATERIALE VIDEO LICENŢIAT PENTRU FURNIZAREA
MATERIALELOR VIDEO AVC. NICIO LICENŢĂ NU ESTE ACORDATĂ SAU IMPLICATĂ PENTRU ALTE UTILIZĂRI.
PUTEŢI BENEFICIA DE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, L.L.C. VIZITAŢI
http://www.mpegla.com.
xxi
Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon
Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ un ansamblu
complex de circuite electrice. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv
încărcătoarele, acumulatoarele, adaptoarele CA şi accesoriile pentru bliţ) atestate explicit
de Nikon pentru utilizarea cu acest aparat foto digital sunt proiectate şi verificate pentru
a opera în limitele cerinţelor de funcţionare şi de siguranţă al acestui ansamblu de circuite
electronice.
Utilizarea altor accesorii decât cele Nikon ar putea deteriora aparatul
foto şi poate anula garanţia Nikon. Utilizarea acumulatorilor Li-ion
furnizaţi de terţe părţi ce nu prezintă sigiliul holografic Nikon în dreapta
ar putea împiedica funcţionarea normală a aparatului foto şi ar putea
provoca încălzirea excesivă, aprindere, fisurări sau scurgeri.
Pentru mai multe informaţii legate de accesoriile marca Nikon, contactaţi furnizorul
autorizat Nikon.
xxii
D Utilizaţi doar accesorii marca Nikon
Doar accesoriile marca Nikon aprobate de Nikon explicit pentru utilizarea cu
aparatul dumneavoastră foto digital Nikon sunt proiectate şi verificate să
funcţioneze în limitele cerinţelor operaţionale şi de siguranţă. UTILIZAREA ALTOR
ACCESORII DECÂT CELE ALE NIKON AR PUTEA DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA
GARANŢIA NIKON.
A Înainte de efectuarea fotografiilor importante
Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (precum nunţi sau înainte
de a pleca cu aparatul foto în excursie) efectuaţi o fotografie de probă pentru a
vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu se face responsabil
pentru nicio defecţiune sau pierdere financiară rezultată din defectarea acestui
produs.
A Învăţarea continuă
Ca parte din angajamentul pentru „Învăţare continuă” pentru sprijin continuu şi
educare privind produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe
următoarele situri:
• Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste situri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii legate de
produs, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale
referitoare la imaginea şi fotografierea digitală. Informaţii suplimentare sunt
disponibile la reprezentanţa Nikon din zona dumneavoastră. Consultaţi
următorul URL pentru informaţii de contact: http://imaging.nikon.com/
http://www.nikon.ro/ro_RO/
xxiii
Fără fir
Acest produs, care conţine software de codare dezvoltat în Statele Unite ale Americii, se
află sub incidenţa reglementărilor Administraţiei pentru exporturi a Statelor Unite ale
Americii şi nu poate fi exportat sau reexportat către nicio ţară asupra căreia Statele Unite
ale Americii au instituit embargouri cu privire la mărfuri. Următoarele ţări se află în
prezent sub embargou: Cuba, Iran, Coreea de Nord, Sudan şi Siria.
Utilizarea dispozitivelor fără fir poate fi interzisă în unele ţări sau regiuni. Contactaţi un
reprezentant de service autorizat Nikon înainte de a utiliza funcţiile fără fir ale acestui
produs în afara ţării din care a fost achiziţionat.
xxiv
Avertismente pentru clienţii din Europa
Prin prezenta, Nikon Corporation declară că D750 este conform cu cerinţele
esenţiale şi cu alte dispoziţii relevante din Directiva 1999/5/CE. Declaraţia de
conformitate poate fi consultată la adresa
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D750.pdf
Securitate
Deşi unul dintre beneficiile acestui produs este acela că permite celorlalţi să se conecteze
liber pentru a schimba date fără fir oriunde în raza de acţiune a acestuia, în cazul în care
funcţia de securitate nu este activată pot apărea următoarele:
• Furt de date: Terţi răuvoitori pot intercepta transmisiunile fără fir pentru a fura date de
identificare a utilizatorului, parole şi alte informaţii personale.
• Acces neautorizat: Utilizatori neautorizaţi pot obţine acces la reţea şi pot modifica date
sau efectua alte acţiuni răuvoitoare. Reţineţi că, datorită concepţiei reţelelor fără fir,
atacuri specializate pot permite accesul neautorizat chiar şi atunci când securitatea este
activată.
xxv
xxvi
Introducere
Familiarizarea cu aparatul foto
Rezervaţi-vă un răgaz pentru a vă familiariza cu comenzile şi afişajele
aparatului foto. Ar putea fi util să puneţi un semn în dreptul acestei
secţiuni pentru a o folosi ca referinţă pe măsură ce parcurgeţi restul
manualului.
Corpul aparatului foto
7 8
9
10
11
6
12
5
4
4
3
2
1
14
1 Cuplă accesorii (pentru unitatea bliţ
8
opţională)............................................. 433 9
2 Selector mod de declanşare..........7, 103 10
3 Buton deblocare selector mod de
11
declanşare ........................................7, 103
12
4 Buclă pentru curea aparat foto
5 Buton deblocare selector mod....... 6, 34
6 Selector moduri.................................. 6, 34
13
7 Buton Z/Q
Măsurare ......................................... 140 14
Formatarea cardurilor de
15
memorie...................................... 375
13
15
Buton înregistrare film ......................... 68
Selector secundar de comandă........ 363
Comutator alimentare ...................... 5, 28
Buton declanşare .......................... 36, 373
Buton E
Compensare expunere ................ 143
Reiniţializare prin două
butoane....................................... 199
Marcaj plan focal (E) ........................ 133
Selector principal de comandă.........363
Panou de control.......................................8
1
Corpul aparatului foto (continuare)
1
2
3
4
5
6
13
12
11
10 9
7
14
15
16
17
18
8
1 Bliţ încorporat....................................... 180
2 Buton M/Y
Mod bliţ.................................. 180, 182
Compensare bliţ............................ 188
3 Receptor infraroşu (față) .................... 194
4 Capac pentru terminalul pentru
accesorii ................................................ 443
5 Capac conector audio.................. 73, 443
11 Buton D
Bracketing..................... 203, 208, 212
12 Oglindă.......................................... 109, 451
13 Comandă cuplare dispozitiv
măsurare............................................... 480
14 Terminal pentru accesorii ..................443
15 Conector căşti ......................................... 73
16 Conector pentru microfon
extern ............................................. 73, 443
6 Capac conector
HDMI/USB........................... 266, 271, 277 17 Conector HDMI ..................................... 277
7 Buton decuplare obiectiv .................... 33 18 Conector USB
8 Buton mod AF.................57, 59, 121, 125
Conectarea la un computer........ 266
Conectarea la o imprimantă.......271
9 Selector mod focalizare...... 57, 120, 132
10 Marcaj montură obiectiv...................... 27
A Închideţi capacul conectorului
Închideţi capacul conectorului când conectorii nu sunt în uz. Prezenţa corpurilor
străine în conectori poate interfera cu transferul datelor.
2
1
2
1
3
4
13
14
12
11
5
6
10
9
8
7
1 Microfon stereo .......................68, 71, 320 9 Capac locaş acumulator ....................... 26
2 Contacte CPU
10 Capac conector alimentare ............... 445
3 Montură obiectiv .......................... 27, 133 11 Capac fantă card memorie .................. 26
4 Capac contacte pentru gripul opţional 12 Buton Pv ...........................70, 92, 361, 372
MB-D16 ................................................. 441 13 Dispozitiv iluminare asistenţă AF..... 332
5 Montură trepied
Indicator luminos
autodeclanşator ................................. 107
6 Cuplare AF
Lumină reducere ochi roşii ....... 181, 183
7 Buton Fn ............................... 114, 356, 370
14 Capac corp ..........................................i, 442
8 Zăvor capac locaş acumulator............ 26
3
Corpul aparatului foto (continuare)
1
2
3
4
5
21
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
11
12
1 Ocular vizor .......................................10, 29 14 Monitor cu înclinare .............................. 17
Vizualizarea setărilor ...................... 12
2 Vizor din cauciuc .................................. 107
Vizualizare în timp real ............54, 66
3 Control ajustare dioptrii....................... 29
Vizualizarea fotografiilor............... 37
4 Buton A
Redare cadru întreg...................... 241
Utilizarea butonului blocare
15 Buton P
AE/AF ................ 129, 141, 361, 373
Modificarea setărilor de
5 Buton R (informaţii) ............... 12, 64, 75
fotografiere ................................198
6 Selector multiplu .............................19, 21
Modificarea setărilor în cursul
vizualizării în timp real/
7 Buton J (OK) ..........................19, 21, 354
înregistrării filmului..............61, 71
8 Blocare selector focalizare................. 127
Retușarea fotografiilor................. 396
9 Indicator luminos acces card
16 Buton W/S
memorie ....................................... 36, 225
Micșorare redare/
10 Receptor infraroşu (spate)................. 194
miniaturi............................. 243, 244
11 Selector vizualizare în timp real
Sensibilitate ISO ............................ 134
Fotografiere cu vizualizare în timp
Control sensibilitate ISO
real.................................................. 54
automat....................................... 136
Vizualizare în timp real film.......... 66
Reiniţializare prin două
butoane....................................... 199
12 Buton a ............................................54, 66
13 Difuzor ...................................................... 80
4
17 Buton X/T
19 Buton G
Mărire redare ................................. 255
Meniu........................................ 20, 300
Calitate/dimensiune
20 Buton K
imagine .............................. 116, 118
Redare....................................... 37, 241
18 Buton L/U
21 Buton O/Q
Ajutor................................................. 21
Ştergere.................................... 38, 258
Protejare.......................................... 257
Formatarea cardurilor de
Balans de alb....... 146, 149, 154, 156
memorie...................................... 375
A Luminatoare LCD
Rotirea comutatorului de alimentare Comutator alimentare
spre D activează temporizatorul
standby şi iluminarea de fundal a
panoului de control (luminatorul
LCD), permiţând citirea afişajului în
întuneric. După ce comutatorul de
alimentare este eliberat și revine la
poziţia ON, luminatoarele vor rămâne
aprinse timp de şase secunde cât
timp temporizatorul standby este
activ sau până când obturatorul este declanşat sau comutatorul de alimentare
este rotit din nou spre D.
A Difuzorul
Nu amplasaţi difuzorul în imediata apropiere a dispozitivelor magnetice.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea afecta datele înregistrate pe
dispozitivele magnetice.
5
Selectorul de moduri
Aparatul foto oferă modurile prezentate mai jos. Pentru a alege un mod,
apăsaţi butonul de deblocare a selectorului de moduri şi rotiţi selectorul
de moduri.
Selector moduri
Buton deblocare selector moduri
Modurile e, f, g și h:
• e—Mod automat program (0 89)
• f—Mod automat prioritate de timp (0 90)
• g—Mod automat prioritate de diafragmă (0 91)
• h—Manual (0 93)
Moduri automate:
• i Automat (0 34)
• j Automat (fără bliţ) (0 34)
Moduri scenă (0 41)
Modurile j și k (0 99)
Moduri efecte speciale (0 46)
6
A Obiective non-CPU
Obiectivele non-CPU (0 427) pot fi utilizate numai în modurile A și M. Selectarea
altui mod când este atașat un obiectiv non-CPU dezactivează declanșarea
obturatorului.
Selectorul modului de declanşare
Pentru a alege un mod de declanşare, apăsaţi butonul de deblocare a
selectorului modului de declanşare şi rotiţi selectorul modului de
declanşare la setarea dorită (0 103).
Buton deblocare selector mod de declanşare
Selector mod de declanşare
1 2 3 4 5 6
1 S Cadru unic ......................................... 103
2 T Continuu cu viteză redusă........... 103
3 U Continuu cu viteză ridicată ......... 103
4 J Declanşare silenţioasă.................... 103
7
5 M Declanșare Qc (silențioasă
continuă) .............................................103
6 E Autodeclanşator .................... 103, 106
7 V Oglindă sus.......................... 104, 109
7
Panoul de control
1
2
3
5
6
7
8
9
10
4
1 Timp de expunere ...........................90, 93 5
Valoare compensare expunere ........ 143 6
Valoare compensare bliţ .................... 188
Reglare fină balans de alb.................. 150
Temperatură culoare ................. 145, 154
Număr presetare balans de alb ........ 155
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing expunere şi bliţ .............. 203
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing WB..................................... 208
Număr de intervale pentru
7
fotografierea cu temporizator de
interval .................................................. 225
8
Distanţă focală (obiective
non-CPU) ............................................. 238
2 Indicator sensibilitate ISO.................. 134 9
10
Indicator sensibilitate ISO
automat ................................................ 137
3 Măsurare ................................................ 140
4 Sensibilitate ISO ................................... 134
Mod focalizare automată................... 121
8
Indicator stop diafragmă ............ 92, 431
Diafragmă (număr f/) ......................91, 93
Diafragmă (număr de stopuri)....... 92, 431
Treaptă bracketing ..................... 204, 209
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing ADL ...................................212
Număr de fotografii per interval ...... 225
Diafragmă maximă (obiective
non-CPU) ............................................. 238
Indicator mod PC ................................. 444
Indicator card de memorie
(Fanta 1)......................................... 31, 376
Indicator card de memorie
(Fanta 2)......................................... 31, 376
Indicator compensare expunere...... 144
Indicator compensare bliţ..................189
11
12
16
17
13
14
15
18
19
11 Indicator Wi-Fi ...................................... 288 18 Număr de expuneri rămase................. 31
Număr de fotografii rămase înainte de
12 Indicator sincronizare bliţ.................. 345
ocuparea completă a memoriei
13 Indicator expunere/bracketing
tampon .......................................105, 492
Expunere........................................... 94
Indicator mod zonă AF .......................126
Compensare expunere................ 143
Indicator înregistrare balans de alb
Bracketing expunere/bliţ............ 203
presetat manual..................................157
Bracketing balans de alb............. 208
Indicator înregistrare trecere
Bracketing ADL.............................. 212
timp........................................................ 233
14 Indicator bracketing
Număr obiectiv manual...................... 238
expunere/bliţ....................................... 203
Indicator mod captură........................ 444
Indicator bracketing WB .................... 208
Indicator conexiune HDMI-CEC........ 280
Indicator bracketing ADL................... 212
19 „k” (apare atunci când rămâne memorie
15 Indicator acumulator ............................ 30
pentru mai mult de 1.000 de
16 Indicator expunere multiplă ............. 217
expuneri) ............................................... 31
17 Indicator temperatură culoare ......... 152
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
A Afişaj aparat foto oprit
Dacă aparatul foto este oprit cu un acumulator şi
un card de memorie introduse, pictograma
cardului de memorie şi numărul de expuneri
rămase vor fi afişate (unele carduri de memorie
pot, în cazuri rare, să afişeze aceste informaţii
numai când aparatul foto este pornit).
Panou de control
9
Vizorul
6
7
8 9
1
2
10
3
4
5
11
12 13 14 15 16
24 25
17
26
18 19 20 21
27
28 29 30 31
22 23
32
1 Indicator mod efecte speciale ............ 46
2 Indicator monocrom (afișat în modul %
sau când este selectată opțiunea
Picture Control Monocrom sau o
opțiune Picture Control bazată pe
Monocrom) ................................ 47, 165
6 Reţea încadrare (afişată când este
selectat Activat pentru setarea
personalizată d7, Afişare grilă
vizor) ....................................................341
7 Puncte de focalizare....... 36, 127, 329, 330
Mod zonă AF .........................................126
3 Marcaje zonă AF......................29, 35, 247
8 Indicator + NEF (RAW) ........................357
4 Avertizare acumulator descărcat ....... 30 9 Decupare DX 1,2×................................111
5 Indicator „Niciun card de
10 Indicator înclinare (orientare
memorie”................................................ 33
portret).................................................. 359
11 Indicator înclinare (orientare
peisaj) ....................................................359
10
12 Indicator focalizare.............. 36, 129, 133 25 Indicator sincronizare bliţ .................. 345
Măsurare ....................................... 139, 140
Blocare expunere automată (AE)..... 141
Indicator program flexibil.................... 89
Timp de expunere ...........................90, 93
Mod focalizare automată.......... 120, 121
17 Diafragmă (număr f/) ......................91, 93
Diafragmă (număr de stopuri) .......92, 431
18 Indicator HDR........................................ 178
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26 Indicator stop diafragmă ............ 92, 431
27 Indicator expunere ................................ 94
Afişaj compensare expunere ............143
28 Indicator compensare bliţ.................. 188
29 Indicator compensare expunere......144
30 Indicator sensibilitate ISO
automat ................................................137
31 Sensibilitate ISO ................................... 134
Mod zonă AF ................................ 123, 125
Indicator ADL ........................................ 176
32 Număr de expuneri rămase................. 31
Indicator bracketing
Număr de fotografii rămase înainte de
expunere/bliţ....................................... 203
ocuparea completă a memoriei
Indicator bracketing WB .................... 208
tampon .......................................105, 492
Indicator bracketing ADL................... 212
Indicator înregistrare balans de alb
Indicator sensibilitate ISO.................. 134
presetat manual..................................157
„k” (apare atunci când rămâne memorie
Valoare compensare expunere ........ 143
pentru mai mult de 1.000 de
Valoare compensare bliţ ....................188
expuneri) ............................................... 31
Indicator bliţ pregătit................... 40, 339
24 Indicator blocare FV ............................ 191
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
D Fără acumulator
Când acumulatorul este complet descărcat sau nu este introdus niciun
acumulator, afişajul vizorului se va întuneca. Acest lucru este normal şi nu indică
o defecţiune. Afişajul vizorului va reveni la normal când este introdus un
acumulator complet încărcat.
D Afişajele panoului de control şi vizorului
Luminozitatea afişajelor panoului de control şi vizorului variază în funcţie de
temperatură, iar timpii de răspuns ai afişajelor se pot reduce la temperaturi
scăzute. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.
11
Afişajul informaţiilor
Apăsaţi butonul R pentru a afișa timpul de
expunere, diafragma, numărul de expuneri
rămase, modul zonă AF și alte informaţii
fotografiere pe monitor.
Buton R
12 3
4
5
6
25
24
23
22
21
20
7
8
9
10
11
12
19
18 17
1 Mod fotografiere............ 6, 34, 41, 46, 88
2 Indicator program flexibil.................... 89
3 Indicator sincronizare bliţ.................. 345
4 Timp de expunere ...........................90, 93
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing expunere şi bliţ .............. 203
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing WB..................................... 208
Distanţă focală (obiective
non-CPU) ............................................. 235
12
16
15 14 13
5 Indicator stop diafragmă ............ 92, 431
6 Diafragmă (număr f/) ......................91, 93
Diafragmă (număr de stopuri)....... 92, 431
Treaptă bracketing ..................... 204, 209
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing ADL ...................................212
Diafragmă maximă (obiective
non-CPU) ............................................. 238
7 Indicator expunere ................................ 94 15 Indicator „Ceasul nu este
Afişaj compensare expunere ............ 143
setat”............................................... 15, 381
Indicator progres bracketing
16 Calitate imagine ................................... 116
Bracketing expunere şi bliţ......... 203
Rolul cardului din fanta 2................... 119
Bracketing WB ............................... 208
17 Dimensiune imagine........................... 118
8 Indicator Picture Control.................... 166
18 Mod focalizare automată................... 121
9 Balans de alb......................................... 146
19 Asociere buton Pv ................................ 361
Indicator reglare fină balans
de alb..................................................... 150 20 Indicator D-Lighting activ.................. 176
10 Indicator HDR........................................ 178 21 Mod declanşare................................7, 103
Viteză fotografiere continuă ............338
Intensitate HDR .................................... 178
Indicator expunere multiplă ............. 219 22 Indicator zonă imagine.......................112
11 Indicator „bip” ...................................... 338 23 Măsurare ................................................139
12 „k” (apare atunci când rămâne memorie 24 Indicator bracketing expunere şi
bliţ .......................................................... 203
pentru mai mult de 1.000 de
Indicator bracketing WB ....................208
expuneri) ............................................... 31
Indicator bracketing ADL ................... 212
13 Indicator comentariu imagine.......... 384
14 Informaţii drept de autor ................... 385 25 Nivel bracketing ADL ..........................213
A Oprirea monitorului
Pentru a şterge informaţiile despre fotografiere de pe monitor, apăsaţi butonul R
încă o dată sau apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. Monitorul se va stinge
automat dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ 10 secunde.
13
Afişajul Informaţiilor (Continuare)
26 27 28 29 30 31 32
33
34
43
42
41
35
40
36
39
38
37
26 Indicator conexiune Wi-Fi.................. 288 35 Indicator sensibilitate ISO..................134
Indicator conexiune Eye-Fi................ 392
Sensibilitate ISO ...................................134
Indicator sensibilitate ISO
27 Indicator semnal satelit...................... 240
automat ................................................ 137
28 Indicator reducere zgomot expunere
lungă...................................................... 317 36 Număr de expuneri rămase ................ 31
Indicator înregistrare trecere
29 Indicator control vignetare ............... 315
timp........................................................ 233
30 Control automat al distorsiunilor..... 316
37 Asociere buton Fn ................................356
31 Mod întârziere expunere ................... 339
38 Asociere buton AE-L/AF-L .................... 361
32 Indicator temporizator de
39 Indicator mod zonă AF ....................... 126
interval ................................................. 222
Indicator trecere timp........................ 229 40 Mod bliţ ......................................... 180, 182
Mod telecomandă (ML-L3)................ 193 41 Indicator blocare FV ............................ 191
33 Afişaj tip baterie MB-D16................... 344 42 Indicator compensare bliţ..................188
Indicator baterie MB-D16 .................. 343
Valoare compensare bliţ .................... 188
34 Indicator acumulator aparat foto ...... 30 43 Indicator compensare expunere...... 144
Valoare compensare expunere ........ 143
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
14
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea duratei cât monitorul rămâne aprins,
consultaţi setarea personalizată c4 (Întârziere stingere monitor, 0 337). Pentru
informaţii privind schimbarea culorii literelor de pe afişajul informaţiilor,
consultaţi setarea personalizată d9 (Afişaj informaţii, 0 341).
A Pictograma Y („Ceasul nu este setat”)
Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de o sursă de alimentare
independentă, reîncărcabilă, care se încarcă când este necesar atunci când
acumulatorul principal este instalat sau când aparatul foto este alimentat de un
conector de alimentare şi un adaptor la reţeaua electrică, opţionale (0 441).
Două zile de încărcare vor alimenta ceasul timp de aproximativ trei luni. Dacă
aparatul foto afișează un mesaj de avertizare că ceasul a fost resetat și o
pictogramă Y clipeşte pe afişajul informaţiilor, ceasul s-a resetat şi data şi ora
înregistrate cu orice fotografie nouă nu vor fi corecte. Utilizaţi opţiunea Fus orar
şi dată > Data şi ora din meniul setare pentru a seta ceasul la ora și data corecte
(0 28, 381).
Ceasul intern al aparatului foto este mai puţin precis decât majoritatea ceasurilor
de mână sau de masă. Verificaţi regulat ceasul comparându-l cu unele mai
precise şi reajustaţi-l dacă este necesar.
15
Butonul P
Utilizaţi butonul P pentru accesul rapid la
setările frecvent utilizate în modul redare
(0 245) şi în cursul fotografierii prin vizor
(0 198), al fotografierii cu vizualizare în timp
real (0 61) şi al vizualizării în timp real film
(0 71).
Buton P
16
Fotografiere prin vizor
Redare
Fotografiere cu vizualizare
în timp real
Vizualizare în timp real film
Utilizarea monitorului cu înclinare
Monitorul poate fi înclinat și rotit aşa cum se arată mai jos.
Aprox. 75°
Aprox. 90°
Utilizare normală: Monitorul este
utilizat normal în poziţie rabatată.
Fotografii în poziţie verticală joasă: Faceţi
fotografii cu aparatul foto ţinut jos.
Fotografii cu unghi larg: Faceţi fotografii
cu aparatul foto ţinut ridicat.
17
D Utilizarea monitorului
Rotiţi monitorul ușor în limitele arătate la pagina 17. Nu forţaţi. Nerespectarea
acestor precauţii poate duce la deteriorarea aparatului foto sau monitorului.
Dacă aparatul foto este montat pe un trepied, trebuie să vă asiguraţi că
monitorul nu atinge trepiedul.
Nu ridicaţi și nu ţineţi aparatul foto de monitor. Nerespectarea acestei precauţii
ar putea duce la deteriorarea aparatului foto. Dacă monitorul nu este utilizat
pentru realizarea fotografiilor, readuceţi-l în poziţia rabatată.
Nu atingeţi zona de pe partea posterioară a
monitorului şi nu lăsaţi lichide să intre în contact cu
suprafaţa interioară. Nerespectarea acestor
precauţii poate duce la defectarea produsului.
Fiţi foarte atent să nu
atingeţi această zonă.
18
Selectorul multiplu
În acest manual, operaţiunile care folosesc selectorul multiplu sunt
reprezentate prin pictogramele 1, 3, 4 şi 2.
1: Apăsaţi selectorul multiplu în sus
Buton J
4: Apăsaţi selectorul
multiplu spre stânga
2: Apăsaţi selectorul
multiplu spre dreapta
3: Apăsaţi selectorul multiplu în jos
19
Meniuri aparat foto
Majoritatea opţiunilor de fotografiere, redare
şi setare pot fi accesate din meniurile
aparatului foto. Pentru a vizualiza meniurile,
apăsaţi butonul G.
Buton G
File
Alegeţi dintre următoarele meniuri:
• D: Redare (0 300)
• C: Fotografiere (0 310)
• 1: Filmare (0 318)
• A: Setări personalizate (0 323)
• B: Setare (0 374)
• N: Retuşare (0 393)
• O/m: MENIUL MEU sau SETĂRI RECENTE
(implicit la MENIUL MEU; 0 421)
Cursorul indică poziţia în meniul curent.
Setările curente sunt indicate prin
pictograme.
Opţiuni meniu
Opţiuni în meniul curent.
Pictogramă ajutor (0 21)
20
Utilizarea meniurilor aparatului foto
❚❚ Comenzi meniuri
Selectorul multiplu şi butonul J sunt folosite pentru a naviga prin
meniurile aparatului foto.
Deplasaţi cursorul în sus
Buton J: selectaţi
elementul evidenţiat
Anulaţi şi reveniţi la meniul
precedent
Selectaţi elementul evidenţiat
sau afişaţi meniul secundar
Deplasaţi cursorul în jos
A Pictograma d (Ajutor)
Dacă este afişată o pictogramă d în colţul din stânga jos al monitorului, ajutorul
poate fi afişat prin apăsarea butonului L (U).
O descriere a opţiunii sau meniului selectat în acel moment va fi afişată cât timp
butonul este apăsat. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a derula pe afişaj.
Buton L (U)
21
❚❚ Navigarea în meniuri
Urmaţi paşii de mai jos pentru a naviga prin meniuri.
1 Afişaţi meniurile.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa
meniurile.
Buton G
2 Evidenţiaţi pictograma
pentru meniul curent.
Apăsaţi 4 pentru a evidenţia
pictograma pentru meniul
curent.
3 Selectaţi un meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a selecta meniul dorit.
4 Poziţionaţi cursorul în meniul
selectat.
Apăsaţi 2 pentru a poziţiona
cursorul în meniul selectat.
22
5 Evidenţiaţi un element din
meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a
evidenţia un element din
meniu.
6 Afişaţi opţiunile.
Apăsaţi 2 pentru a afişa
opţiunile pentru elementul
selectat din meniu.
7 Evidenţiaţi o opţiune.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a
evidenţia o opţiune.
8 Selectaţi elementul evidenţiat.
Apăsaţi J pentru a selecta elementul evidenţiat. Pentru
a ieşi fără a face o selecţie, apăsaţi butonul G.
Reţineţi următoarele:
• Elementele din meniu afişate în culoarea gri nu sunt disponibile în
acel moment.
• În timp ce apăsarea 2 are în general acelaşi efect ca apăsarea J, sunt
anumite cazuri în care selectarea poate fi făcută numai prin apăsarea
J.
• Pentru a ieşi din meniuri şi a reveni la modul fotografiere, apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate.
23
Primii paşi
Urmaţi cei şapte paşi de mai jos pentru a pregăti aparatul foto pentru
utilizare.
1 Ataşaţi cureaua.
Ataşaţi cureaua aşa cum este arătat. Repetaţi pentru cea de-a doua
buclă.
24
2 Încărcaţi acumulatorul.
Introduceţi acumulatorul şi conectaţi încărcătorul la priză (în funcţie
de ţară sau regiune, încărcătorul este livrat fie cu un adaptor pentru
priza reţelei electrice, fie cu un cablu de alimentare). Încărcarea
completă a unui acumulator consumat se va realiza în aproximativ
două ore şi 35 de minute.
• Adaptor pentru priza reţelei electrice: Introduceţi adaptorul pentru priza
reţelei electrice în racordul la curent alternativ al încărcătorului (q).
Deplasaţi dispozitivul de blocare al adaptorului pentru priza reţelei
electrice aşa cum este arătat (w) şi rotiţi adaptorul cu 90° pentru
a-l fixa pe poziţie (e). Introduceţi acumulatorul şi conectaţi
încărcătorul la priză.
Dispozitiv de blocare a
adaptorului pentru priza reţelei
electrice
90°
• Cablu alimentare: După conectarea cablului de alimentare cu
conectorul în orientarea indicată, introduceţi acumulatorul şi
conectaţi cablul la priză.
Indicatorul luminos CHARGE va clipi în timp ce acumulatorul se încarcă.
Acumulatorul se încarcă
Încărcare finalizată
25
3 Introduceţi acumulatorul şi cardul de memorie.
Înainte de a introduce sau de a scoate acumulatorul sau cardurile de
memorie, asiguraţi-vă că aveţi comutatorul de alimentare în poziţia
OFF. Introduceţi acumulatorul în orientarea indicată, utilizând
acumulatorul pentru a menţine zăvorul portocaliu al acumulatorului
apăsat într-o parte. Zăvorul blochează acumulatorul pe poziţie când
acumulatorul este introdus complet.
Zăvor acumulator
Dacă utilizaţi un singur card de memorie, introduceţi-l în fanta 1
(0 31). Întroduceţi cardul de memorie până când se fixează pe
poziţie cu un clic.
A Acumulatorul şi încărcătorul
Citiţi şi respectaţi avertizările şi atenţionările de la paginile xiii–xvi şi 457–459 din
acest manual.
26
4 Ataşaţi un obiectiv.
Aveţi grijă să protejaţi aparatul foto împotriva pătrunderii prafului
atunci când este scos obiectivul sau capacul corpului. Obiectivul
folosit în general în acest manual în scopuri ilustrative este un AF-S
NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR.
Scoateţi capacul
corpului aparatului
foto
M
M/A
OFF
ON
Scoateţi capacul posterior al
obiectivului
Marcaj montură (aparat foto)
Aliniaţi marcajele
monturii
Marcaj montură (obiectiv)
M
M/A
OFF
ON
Rotiţi obiectivul aşa cum este arătat până când se fixează pe poziţie cu un clic
Asiguraţi-vă că scoateţi capacul obiectivului înainte de a face
fotografii.
27
5 Porniţi aparatul foto.
Comutator alimentare
Panoul de control se va
lumina. Dacă este prima dată
când aparatul foto este pornit,
va fi afișat un dialog de
selectare a limbii.
Panou de control
A Curăţarea senzorului de imagine
Aparatul foto vibrează filtrul low-pass ce acoperă senzorul de imagine pentru
a îndepărta praful atunci când aparatul foto este pornit sau oprit (0 448).
6 Alegeţi o limbă şi setaţi
Deplasaţi cursorul în sus
ceasul intern al aparatului
Buton J: selectaţi
foto.
elementul evidenţiat
Utilizaţi selectorul multiplu și
Selectaţi elementul
butonul J pentru a selecta o
evidenţiat sau afişaţi
limbă și pentru a seta ceasul
meniul secundar
intern al aparatului foto. Când
setaţi ceasul intern al
Deplasaţi cursorul în jos
aparatului foto, vi se va cere
să alegeţi o opţiune pentru
fusul orar, formatul datei și ora de vară înainte de a seta ora și data;
reţineţi că aparatul foto utilizează un ceas în format 24 de ore.
Setările limbii și datei/orei pot fi modificate oricând prin utilizarea
opţiunilor Limbă (Language) (0 381) și Fus orar şi dată (0 381) din
meniul setare.
28
7 Obţineţi o imagine clară în
vizor.
Rotiţi controlul de ajustare a
dioptriilor până când
marcajele zonei AF se văd
clar. Când acţionaţi
controlul cu ochiul pe vizor,
fiţi atent să nu vă intre
degetele sau unghiile în ochi.
Marcaje zonă AF
Imagine din vizor neclară
Imagine din vizor clară
Acum aparatul foto este pregătit pentru utilizare. Treceţi la pagina
34 pentru informaţii privind efectuarea fotografiilor.
29
❚❚ Nivel acumulator
Nivelul acumulatorului este afişat pe panoul de control şi în vizor.
Panou de control
30
Vizor
Panou de control
Vizor
L
K
J
I
—
Descriere
H
d
Acumulator descărcat. Încărcaţi acumulatorul
sau pregătiţi un acumulator de schimb.
H
d
(clipește)
(clipește)
Declanşare obturator dezactivată. Încărcaţi sau
schimbaţi acumulatorul.
Acumulator complet încărcat.
—
—
Acumulator descărcat parţial.
—
❚❚ Număr de expuneri rămase
Aparatul foto are două fante pentru carduri de
memorie: fanta 1 și fanta 2. Fanta 1 este pentru
cardul principal; cardul din fanta 2 joacă rol de
copie rezervă sau secundar. Dacă este
selectată opţiunea implicită Depăşire pentru
Rolul cardului din Fanta 2 (0 119) când sunt
introduse două carduri de memorie, cardul
din fanta 2 va fi utilizat numai când cardul din
fanta 1 este plin.
Fanta 1
Fanta 2
Panoul de control arată fanta sau fantele în
care se află un card de memorie la momentul
respectiv (exemplul din dreapta arată
pictogramele afișate când este introdus un
card în fiecare fantă). În cazul în care cardul
de memorie este plin sau blocat sau dacă a
apărut o eroare, pictograma pentru cardul
afectat va clipi (0 473).
Panoul de control şi vizorul afişează numărul
de fotografii care pot fi realizate la setările
actuale (valorile de peste 1.000 sunt rotunjite
în minus la cea mai apropiată sută; de ex.
valorile între 1.800 şi 1.899 sunt afişate ca
1,8 k). Când sunt introduse două carduri de
memorie, afișajele arată spaţiul disponibil pe
cardul din Fanta 1.
Panou de control
Număr de expuneri rămase
Panou de control
Vizor
31
❚❚ Scoaterea acumulatorului şi a cardurilor de memorie
Scoaterea acumulatorului
Opriţi aparatul foto şi deschideţi capacul
locaşului acumulatorului. Apăsaţi zăvorul
acumulatorului în direcţia indicată de săgeată
pentru a elibera acumulatorul, apoi scoateţi
acumulatorul cu mâna.
După ce v-aţi asigurat că indicatorul luminos
acces card memorie este stins, opriţi aparatul
foto şi deschideţi capacul fantei cardului de
memorie și apăsaţi cardul înăuntru și apoi
eliberaţi-l (q). Cardul poate fi apoi scos cu
mâna (w).
16GB
Scoaterea cardurilor de memorie
D Carduri de memorie
• Cardurile de memorie pot fi fierbinţi după utilizare. Procedaţi cu atenţie când
scoateţi cardurile de memorie din aparatul foto.
• Opriţi alimentarea înainte de a introduce sau de a scoate cardurile de memorie.
Nu scoateţi cardurile de memorie din aparatul foto, nu-l opriţi şi nu scoateţi sau
deconectaţi sursa de alimentare pe durata formatării sau în timp ce sunt
înregistrate, şterse sau copiate date pe un computer. Nerespectarea acestor
precauţii se poate solda cu pierderea datelor sau deteriorarea aparatului foto
sau cardului.
• Nu atingeţi terminalele cardului cu degetele sau cu obiecte de metal.
• Nu îndoiţi, nu scăpaţi şi nu supuneţi la şocuri fizice puternice.
• Nu aplicaţi forţă pe carcasa cardului. Nerespectarea acestei precauţii ar putea
duce la deteriorarea cardului.
• Nu expuneţi la apă, căldură, niveluri mari de umiditate sau la lumina directă a
soarelui.
• Nu formataţi cardurile de memorie într-un computer.
32
A Niciun card de memorie
Dacă nu este introdus niciun card de memorie,
panoul de control şi vizorul vor afişa S. Dacă
aparatul foto este oprit cu un acumulator
încărcat şi fără niciun card de memorie introdus,
pe panoul de control va fi afişat S.
A Comutatorul protejare scriere
B
16G
Cardurile de memorie SD sunt prevăzute
cu un comutator de protejare la scriere
pentru a preveni pierderea accidentală
de date. Când acest comutator este pe
poziţia „lock (închis)” cardul de memorie
Comutator de protejare la scriere
nu poate fi formatat, iar fotografiile nu
pot fi şterse sau înregistrate (pe monitor
va fi afişat un avertisment dacă încercaţi să declanşaţi obturatorul). Pentru
deblocarea cardului de memorie, deplasaţi comutatorul la poziţia „write
(scriere)”.
❚❚ Decuplarea obiectivului
Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit
atunci când scoateţi sau schimbaţi
obiectivele. Pentru a scoate obiectivul,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
decuplare a obiectivului (q) în timp ce
răsuciţi obiectivul în sensul acelor de
ceasornic (w). După scoaterea obiectivului,
puneţi la loc capacele obiectivului şi capacul
corpului aparatului foto.
M
M/A
OFF
ON
D Obiective CPU cu inele diafragmă
Când folosiţi un obiectiv CPU prevăzut cu un inel pentru diafragmă (0 429),
blocaţi diafragma la setarea minimă (cel mai mare număr f/).
33
Fotografiere de bază şi redare
Fotografierea simplă (Moduri i și j)
Această secţiune descrie modul de realizare a
fotografiilor în modurile i și j. i și j sunt moduri
automate de fotografiere simplă în care majoritatea
setărilor sunt controlate de aparatul foto ca răspuns la
condiţiile de fotografiere.
Înainte de a începe, porniţi aparatul foto și selectaţi modul dorit prin
apăsarea butonului de deblocare a selectorului de moduri și rotirea
selectorului de moduri la i sau j (singura diferenţă dintre cele două
moduri este că bliţul nu se va declanșa în modul j).
Selector moduri
Buton deblocare selector moduri
34
1 Pregătiţi aparatul foto.
Atunci când încadraţi fotografii în vizor,
ţineţi zona de prindere cu mâna dreaptă,
iar corpul aparatului foto sau obiectivul
sprijiniţi-l cu mâna stângă.
Când încadraţi fotografii în orientarea
portret (pe înalt), ţineţi aparatul foto aşa
cum se arată în dreapta.
2 Încadraţi fotografia.
Încadraţi o fotografie în vizor cu subiectul
principal în interiorul marcajelor zonei AF.
Marcaje zonă AF
A Utilizarea unui obiectiv zoom
Utilizaţi inelul de zoom pentru a apropia
subiectul astfel încât acesta să acopere o
zonă cât mai mare din cadru sau pentru
a depărta pentru a mări zona vizibilă în
fotografia finală (selectaţi distanţe
focale mai mari pe scala lungimii focale
a obiectivului pentru a apropia, distanţe
focale mai mici pentru a depărta).
Apropiaţi
Inel de zoom
M
M/A
OFF
ON
Depărtaţi
35
3 Apăsaţi butonul de
Punct focalizare
declanşare la jumătate.
Apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate pentru
a focaliza (dacă subiectul este
slab luminat, este posibil să se
ridice bliţul și să se aprindă
dispozitivul de iluminare
Indicator focalizare
asistenţă AF). Când operaţia
de focalizare este completă,
punctul de focalizare activ și indicatorul imagine focalizată (I) vor
apărea în vizor.
Indicator imagine
focalizată
I
F
H
F H
(clipește)
Descriere
Subiect focalizat.
Punctul de focalizare este între aparatul foto şi subiect.
Punctul de focalizare este în spatele subiectului.
Aparatul foto nu poate focaliza utilizând focalizarea
automată. Consultaţi pagina 131.
4 Fotografiaţi.
Apăsaţi uşor butonul de
declanşare până la capăt
pentru a face fotografia.
Indicatorul luminos acces card
memorie se va aprinde, iar
fotografia va fi afişată pe
monitor timp de câteva
Indicator luminos acces card
secunde. Nu scoateţi cardul de
memorie
memorie şi nu scoateţi sau
deconectaţi sursa de alimentare
până când indicatorul luminos nu se stinge şi înregistrarea este
finalizată.
36
Noţiuni de bază privind redarea
1 Apăsaţi butonul K.
Pe monitor va fi afişată o fotografie.
Cardul de memorie care conţine
fotografia afişată în acel moment este
indicat de o pictogramă.
Buton K
2 Vizualizaţi fotografii
suplimentare.
Pot fi afişate fotografii
suplimentare prin apăsarea 4
sau 2.
Pentru a finaliza redarea şi a reveni în modul fotografiere, apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate.
A Examinare imagine
Când este selectat Activată pentru Examinare imagine în meniul redare
(0 307), fotografiile sunt afişate automat pe monitor timp de câteva secunde
după fotografiere.
37
Ştergerea fotografiilor nedorite
Pentru a şterge fotografia afişată în acel moment pe monitor, apăsaţi
butonul O (Q). Reţineţi că odată ce sunt şterse fotografiile nu pot fi
recuperate.
1 Afişaţi fotografia.
Afişaţi fotografia pe care doriţi să o
ştergeţi conform descrierii de la pagina
precedentă. Locaţia imaginii curente este
indicată de o pictogramă în colţul din
stânga jos al afişajului.
2 Ştergeţi fotografia.
Apăsaţi butonul O (Q). Va fi afişat un
dialog de confirmare; apăsaţi butonul
O (Q) din nou pentru a şterge imaginea şi
a reveni la redare. Pentru a ieşi fără a
şterge fotografia, apăsaţi K.
Buton O (Q)
A Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 245 pentru informaţii privind alegerea unei fante pentru
cardul de memorie.
38
A Ştergere
Pentru a șterge imaginile selectate (0 260), toate imaginile realizate la o dată
selectată (0 261) sau toate imaginile dintr-o locaţie aleasă de pe cardul de
memorie selectat (0 260), utilizaţi opţiunea Ştergere din meniul redare.
A Temporizatorul standby (Fotografierea prin vizor)
Afişajul indicator din vizor şi afişajul timpului de expunere și al
diafragmei de pe panoul de control se vor opri dacă nu sunt
efectuate operaţii timp de aproximativ şase secunde, reducând
consumul acumulatorului. Apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate pentru a reactiva afişajul. Durata până la oprirea
automată a temporizatorului standby poate fi selectată utilizând setarea
personalizată c2 (Temporizator standby, 0 336).
Exponometre dezactivate
Exponometre activate
39
A Bliţul încorporat
Dacă este nevoie de mai multă lumină pentru
expunerea corectă în modul i, bliţul încorporat se
va ridica automat când butonul de declanșare este
apăsat la jumătate. Dacă bliţul este ridicat,
fotografiile pot fi făcute numai când indicatorul bliţ
pregătit (M) este afișat. Dacă indicatorul bliţ
pregătit nu este afișat, bliţul se încarcă; luaţi rapid
degetul de pe butonul de declanșare și încercaţi
din nou.
Pentru a economisi energie când bliţul nu este
utilizat, apăsaţi-l uşor în jos până când dispozitivul
de închidere se fixează pe poziţie cu un clic.
40
Potrivirea setărilor cu subiectul sau
situaţia (Mod scenă)
Aparatul foto oferă o varietate de moduri „scenă”. Alegerea unui mod
scenă optimizează automat setările pentru a se potrivi cu scena
selectată, făcând fotografierea creativă la fel de simplă precum
selectarea unui mod, încadrarea unei fotografii și fotografierea conform
descrierii de la paginile 34–36.
Următoarele scene pot fi selectate prin rotirea selectorului de moduri la
h şi rotirea selectorului principal de comandă până când scena
dorită apare pe monitor. Pentru a vizualiza scena selectată curent,
apăsaţi R.
Selector moduri
k
l
p
m
n
o
r
s
Portret
Peisaj
Copil
Sport
Prim-plan
Portret de noapte
Peisaj de noapte
Petrecere/interior
Selector principal de
comandă
t
u
v
w
x
y
z
0
Monitor
Plajă/zăpadă
Apus
Amurg/zori
Portret animal de casă
Lumânări
Flori
Culori de toamnă
Mâncare
41
k Portret
Utilizaţi pentru portrete cu tonuri
atenuate, naturale ale pielii. Dacă
subiectul este departe de fundal sau dacă
este folosit un obiectiv telefotografic,
detaliile de fundal vor fi atenuate pentru
a-i conferi compoziţiei un aspect de
profunzime.
l Peisaj
Utilizaţi pentru fotografii cu peisaje
intense la lumina zilei.
A Notă
Bliţul încorporat și dispozitivul iluminare
asistenţă AF se opresc.
p Copil
Folosiţi pentru instantanee ale copiilor.
Îmbrăcămintea și detaliile de fundal sunt
redate intens, în timp ce tonurile rămân
atenuate și naturale.
m Sport
Timpii de expunere scurţi îngheaţă
mișcarea pentru fotografii ale sporturilor
dinamice în care subiectul principal este
reliefat clar.
A Notă
Bliţul încorporat și dispozitivul iluminare
asistenţă AF se opresc.
42
n Prim-plan
Folosiţi pentru fotografii de aproape ale
florilor, insectelor și altor obiecte mici
(poate fi folosit un obiectiv macro pentru
a focaliza la distanţe foarte mici).
o Portret de noapte
Folosiţi pentru un echilibru natural între
subiectul principal și fundal în portrete
realizate la lumină slabă.
r Peisaj de noapte
Reduce zgomotul și culorile nenaturale la
fotografierea peisajelor de noapte,
inclusiv iluminatul stradal și indicatoarele
cu neon.
A Notă
Bliţul încorporat și dispozitivul iluminare
asistenţă AF se opresc.
s Petrecere/Interior
Surprindeţi efectele iluminării de fundal
în interior. Folosiţi pentru petreceri și alte
scene de interior.
43
t Plajă/Zăpadă
Surprindeţi strălucirea soarelui pe
întinderi de apă, zăpadă sau nisip.
A Notă
Bliţul încorporat și dispozitivul iluminare
asistenţă AF se opresc.
u Apus
Păstrează nuanţele intense prezente în
răsărituri și apusuri.
A Notă
Bliţul încorporat și dispozitivul iluminare
asistenţă AF se opresc.
v Amurg/Zori
Păstrează culorile observate în lumina
naturală slabă înainte de răsărit sau după
apus.
A Notă
Bliţul încorporat și dispozitivul iluminare
asistenţă AF se opresc.
w Portret animal de casă
Folosiţi pentru portrete ale animalelor de
casă vioaie.
A Notă
Dispozitivul iluminare asistenţă AF se oprește.
44
x Lumânări
Pentru fotografii realizate la lumina
lumânărilor.
A Notă
Bliţul încorporat se opreşte.
y Flori
Folosiţi pentru câmpuri cu flori, livezi
înflorite și alte peisaje care prezintă
întinderi înflorite.
A Notă
Bliţul încorporat se opreşte.
z Culori de toamnă
Surprinde nuanţele strălucitoare de roșu
și galben ale frunzelor toamna.
A Notă
Bliţul încorporat se opreşte.
0 Mâncare
Folosiţi pentru fotografii viu colorate cu
mâncare.
A Notă
Pentru fotografierea cu bliţ, apăsaţi butonul
M (Y) pentru a ridica bliţul (0 182).
A Prevenirea estompării
Utilizaţi un trepied pentru a împiedica estomparea cauzată de tremuratul
aparatului foto la timpi de expunere lungi.
45
Efecte speciale
Efectele speciale pot fi folosite la realizarea fotografiilor și filmelor.
Următoarele efecte pot fi selectate prin rotirea selectorului de moduri la
q şi rotirea selectorului principal de comandă până când scena
dorită apare pe monitor. Pentru a vizualiza efectul selectat curent,
apăsaţi R.
Selector moduri
%
g
i
u
46
Selector principal de
comandă
Vedere nocturnă
Schiţă color
Efect de miniaturizare
Culoare selectivă
1
2
3
Monitor
Siluetă
Cheie înaltă
Cheie joasă
% Vedere nocturnă
Folosiţi în condiţii de întuneric pentru a
înregistra imagini monocrome la
sensibilităţi ISO ridicate.
A Notă
Fotografiile pot fi afectate de zgomot sub
formă de pixeli luminoși repartizaţi aleatoriu,
ceaţă sau linii. Dacă aparatul foto nu poate
focaliza, poate fi utilizată focalizarea manuală.
Bliţul încorporat se opreşte.
g Schiţă color
Aparatul foto detectează și colorează
contururile pentru un efect de schiţă
color. Efectul poate fi reglat în
vizualizarea în timp real (0 50).
A Notă
Filmele făcute în acest mod sunt redate ca o
prezentare de diapozitive alcătuită dintr-o serie
de imagini statice.
47
i Efect de miniaturizare
Creaţi fotografii care par a fi imagini ale
unor diorame. Funcţionează cel mai bine
la fotografierea dintr-un punct aflat la
înălţime. Filmele cu efect de
miniaturizare sunt redate la viteză
ridicată, comprimând circa 45 de minute
de segment de film realizat la 1.920 ×
1.080/30p într-un film care este redat în
circa trei minute. Efectul poate fi reglat în
vizualizarea în timp real (0 51).
A Notă
Nu se înregistrează sunetul cu filmele. Bliţul
încorporat și dispozitivul iluminare asistenţă AF
se opresc.
u Culoare selectivă
Toate culorile în afară de cele selectate
sunt înregistrate în alb-negru. Efectul
poate fi reglat în vizualizarea în timp real
(0 52).
A Notă
Bliţul încorporat se opreşte.
1 Siluetă
Subiecte siluetă pe fundaluri luminoase.
A Notă
Bliţul încorporat se opreşte.
48
2 Cheie înaltă
Folosiţi când fotografiaţi scene
luminoase pentru a crea imagini
strălucitoare care par umplute de lumină.
A Notă
Bliţul încorporat se opreşte.
3 Cheie joasă
Folosiţi când fotografiaţi scene
întunecate pentru a crea imagini
mohorâte, în cheie joasă cu zone
luminoase pronunţate.
A Notă
Bliţul încorporat se opreşte.
A Prevenirea estompării
Utilizaţi un trepied pentru a împiedica estomparea cauzată de tremuratul
aparatului foto la timpi de expunere lungi.
A NEF (RAW)
Înregistrarea NEF (RAW) nu este disponibilă în modurile %, g, i și u.
Fotografiile efectuate cu o opţiune NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG selectată în
aceste moduri vor fi înregistrate ca imagini JPEG. Imaginile JPEG create la setări
NEF (RAW) + JPEG vor fi înregistrate la calitatea JPEG selectată, în timp ce
imaginile înregistrate la o setare NEF (RAW) vor fi înregistrate ca imagini de
calitate superioară.
A Moduri g și i
Focalizarea automată nu este disponibilă în timpul înregistrării filmelor. Rata de
reîmprospătare a vizualizării în timp real va scădea, împreună cu cadenţa
cadrelor pentru modul declanşare continuă; utilizarea focalizării automate în
timpul fotografierii cu vizualizare în timp real va întrerupe previzualizarea.
49
Opţiuni disponibile în vizualizarea în timp real
Setările pentru efectul selectat sunt ajustate în afișajul vizualizării în timp
real, dar se aplică în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real,
fotografierii prin vizor și al înregistrării filmelor.
❚❚ g Schiţă color
1 Selectaţi vizualizarea în timp real.
Apăsaţi butonul a. Vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitor.
Buton a
2 Reglaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afișa opţiunile
prezentate în partea dreaptă. Apăsaţi 1
sau 3 pentru a evidenţia Intensitate sau
Contururi şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a
modifica. Intensitatea poate fi sporită
pentru a face culorile mai saturate sau
redusă pentru un efect de decolorare,
monocromatic, în timp ce contururile pot fi îngroşate sau subţiate.
Creșterea grosimii liniilor face, de asemenea, culorile mai saturate.
3 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a ieşi când setările sunt
finalizate. Pentru a relua fotografierea prin
vizor, apăsaţi butonul a. Setările
selectate vor continua să aibă efect și se
vor aplica fotografiilor și filmelor
înregistrate în vizualizare în timp real sau
cu folosirea vizorului.
50
❚❚ i Efect de miniaturizare
1 Selectaţi vizualizarea în timp real.
Apăsaţi butonul a. Vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitor.
Buton a
2 Poziţionaţi punctul de focalizare.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
poziţiona punctul de focalizare în zona
care va fi focalizată și apoi apăsaţi butonul
de declanşare la jumătate pentru a
verifica focalizarea. Pentru a face să
dispară temporar de pe afișaj opţiunile
efectului de miniaturizare și pentru a mări
vizualizarea pe monitor pentru o focalizare precisă, apăsaţi X (T).
Apăsaţi W (S) pentru a restabili afișajul efectului de miniaturizare.
3 Afişaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afișa opţiunile
efectului de miniaturizare.
4 Reglaţi opţiunile.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege
orientarea zonei care va fi focalizată și
apăsaţi 1 sau 3 pentru a ajusta lăţimea
acesteia.
51
5 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a ieşi când setările sunt finalizate. Pentru a relua
fotografierea prin vizor, apăsaţi butonul a. Setările selectate vor
continua să aibă efect și se vor aplica fotografiilor și filmelor
înregistrate în vizualizare în timp real sau cu folosirea vizorului.
❚❚ u Culoare selectivă
1 Selectaţi vizualizarea în timp real.
Apăsaţi butonul a. Vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitor.
Buton a
2 Afişaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afișa opţiunile culorii
selective.
3 Selectaţi o culoare.
Culoare selectată
Încadraţi un obiect în pătratul alb din
centrul afișajului și apăsaţi 1 pentru a
alege culoarea obiectului ca fiind culoarea
ce va rămâne în copia finală (aparatul foto
poate avea dificultăţi în detectarea
culorilor nesaturate; alegeţi o culoare
saturată). Pentru a mări centrul afișajului
pentru o selectare mai precisă a culorii,
apăsaţi X (T). Apăsaţi W (S) pentru a micşora.
52
4 Alegeţi gama de culori.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a mări sau reduce
gama de nuanţe similare care vor fi
incluse în imaginea finală. Alegeţi dintre
valori cuprinse între 1 şi 7; reţineţi că
valorile mai ridicate pot include
nuanţe din alte culori.
Gamă de culori
5 Selectaţi culori suplimentare.
Pentru a selecta culori
suplimentare, rotiţi selectorul
principal de comandă pentru
a evidenţia o altă casetă din
cele trei casete de culori aflate
în partea de sus a afişajului şi
repetaţi paşii 3 și 4 pentru a
selecta o altă culoare. Dacă se doreşte, repetaţi pentru o a treia
culoare. Pentru a anula selecţia culorii evidenţiate, apăsaţi O (Q).
Pentru a elimina toate culorile, apăsaţi și menţineţi apăsat O (Q). Va
fi afişat un dialog de confirmare; selectaţi Da.
6 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a ieşi când setările sunt finalizate. În timpul
fotografierii, numai obiectele care au nuanţele selectate vor fi
înregistrate color; toate celelalte vor fi înregistrate în alb-negru.
Pentru a relua fotografierea prin vizor, apăsaţi butonul a. Setările
selectate vor continua să aibă efect și se vor aplica fotografiilor și
filmelor înregistrate în vizualizare în timp real sau cu folosirea
vizorului.
53
Fotografiere cu vizualizare în timp real
Urmaţi paşii de mai jos pentru a face fotografii în vizualizarea în timp
real.
1 Rotiţi selectorul vizualizare în timp real la
C (fotografiere cu vizualizare în timp
real).
Selector vizualizare în timp
real
D Acoperiţi vizorul
Pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu
fotografiile şi cu expunerea, înainte de fotografiere scoateţi vizorul din
cauciuc și acoperiţi vizorul cu capacul ocular furnizat (0 107).
2 Apăsaţi butonul a.
Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitorul
aparatului foto. Subiectul nu va mai fi
vizibil în vizor.
Buton a
3 Poziţionaţi punctul de focalizare.
Poziţionaţi punctul de focalizare peste subiect conform descrierii de
la pagina 57.
54
4 Focalizaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate
pentru a focaliza.
Punctul de focalizare va clipi în culoarea
Buton A AE-L/AF-L
verde în timp ce aparatul foto focalizează.
Dacă aparatul foto poate focaliza, punctul
de focalizare va fi afişat în culoarea verde;
dacă aparatul foto nu poate focaliza,
punctul de focalizare va clipi în culoarea
roşie (reţineţi că fotografiile pot fi
realizate chiar şi atunci când punctul de
focalizare clipeşte în culoarea roşie;
verificaţi focalizarea pe monitor înainte de a fotografia). Expunerea
poate fi blocată prin apăsarea butonului A AE-L/AF-L (0 141);
focalizarea se blochează în timp ce butonul de declanşare este
apăsat la jumătate.
Dacă este activată previzualizarea
expunerii, efectele timpului de expunere,
diafragmei, sensibilităţii ISO și
compensării expunerii (0 143) pot fi
previzualizate pe monitor așa cum se
arată în dreapta (reţineţi că deși
expunerea poate fi ajustată cu ±5 EV,
numai valorile între –3 și +3 EV vor fi
reflectate în afișajul previzualizării). Pentru a activa previzualizarea
expunerii, apăsaţi butonul P și selectaţi Activată pentru
Previzualizare expunere (0 62).
5 Fotografiaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare până la
capăt pentru a fotografia. Monitorul se va
stinge.
55
6 Ieşiţi din modul vizualizare în timp real.
Apăsaţi butonul a pentru a ieşi din
modul vizualizare în timp real.
A Previzualizare zoom vizualizare în timp real
Apăsaţi butonul X (T) pentru a mări vizualizarea de pe monitor până la un
maxim de aproximativ 19×. În colţul din dreapta jos al afişajului va apărea o
fereastră de navigare într-un cadru gri. Folosiţi selectorul multiplu pentru a
derula spre zone ale cadrului care nu sunt vizibile pe monitor sau apăsaţi W (S)
pentru a micşora.
Buton X (T)
Fereastră navigare
A Temporizatorul standby
Indiferent de setarea selectată pentru setarea personalizată c2 (Temporizator
standby, 0 336), temporizatorul standby nu se va opri în timpul fotografierii cu
vizualizare în timp real.
A Previzualizarea focalizării în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real (numai modurile
P, S, A și M)
Pentru a selecta temporar diafragma maximă pentru o previzualizare
îmbunătăţită a focalizării în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real, apăsaţi
butonul Pv. Pentru a readuce diafragma la valoarea iniţială, apăsaţi din nou
butonul sau focalizaţi utilizând focalizarea automată. Dacă butonul de
declanşare este apăsat până la capăt pentru a face o fotografie în timpul
previzualizării focalizării, diafragma va reveni la valoarea iniţială înainte ca
fotografia să fie făcută.
56
Focalizaţi
Pentru a focaliza utilizând
focalizarea automată, rotiţi
selectorul modului de focalizare la
AF şi urmaţi paşii de mai jos pentru
a alege modurile focalizare
automată şi zonă AF. Pentru
informaţii privind focalizarea
manuală, consultaţi pagina 60.
Selector mod focalizare
❚❚ Alegerea unui mod de focalizare
În timpul fotografierii cu vizualizare în timp real şi al vizualizării în timp
real film sunt disponibile următoarele moduri de focalizare automată:
Mod
AF-S
AF-F
Descriere
AF servo unică: Pentru subiecte imobile. Focalizarea se blochează când
butonul de declanşare este apăsat la jumătate.
AF servo permanent: Pentru subiecte în mişcare. Aparatul foto focalizează
continuu până când butonul de declanşare este apăsat. Focalizarea se
blochează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate.
Pentru a alege un mod de focalizare automată, apăsaţi butonul mod AF
şi rotiţi selectorul principal de comandă până când modul dorit este
afişat pe monitor.
Buton mod AF
Selector principal de
comandă
Monitor
57
❚❚ Alegerea unui mod zonă AF
În timpul fotografierii cu vizualizare în timp real şi al vizualizării în timp
real film pot fi selectate următoarele moduri zonă AF:
Mod
!
$
%
&
58
Descriere
AF prioritate faţă: Utilizaţi pentru portrete. Aparatul foto detectează
automat şi focalizează pe subiectele portret; subiectul selectat este
indicat de un chenar dublu galben (dacă sunt detectate mai multe feţe,
aparatul foto va focaliza pe subiectul cel mai apropiat; pentru a alege un
alt subiect, folosiţi selectorul multiplu). Dacă aparatul foto nu mai poate
detecta subiectul (de exemplu, deoarece subiectul şi-a întors faţa de la
aparatul foto), chenarul nu va mai fi afişat.
AF zonă largă: Folosiţi pentru fotografierea din mână a peisajelor şi a altor
subiecte care nu sunt portrete. Folosiţi selectorul multiplu pentru a
deplasa punctul de focalizare oriunde în cadru sau apăsaţi J pentru a
poziţiona punctul de focalizare în centrul cadrului.
AF zonă normală: Utilizaţi pentru focalizarea precisă asupra unui punct
selectat din cadru. Folosiţi selectorul multiplu pentru a deplasa punctul
de focalizare oriunde în cadru sau apăsaţi J pentru a poziţiona punctul
de focalizare în centrul cadrului. Se recomandă un trepied.
AF urmărire subiect: Utilizaţi selectorul multiplu pentru a poziţiona punctul
de focalizare peste subiect şi apăsaţi J pentru a porni urmărirea.
Punctul de focalizare va urmări subiectul selectat pe măsură ce se
deplasează prin cadru. Pentru a încheia urmărirea, apăsaţi J din nou.
Reţineţi că este posibil ca aparatul foto să nu poată urmări subiectele
dacă acestea se deplasează rapid, părăsesc cadrul sau sunt ascunse
vederii de alte obiecte, îşi schimbă vizibil dimensiunea, culoarea sau
luminozitatea, sunt prea mici, prea mari, prea luminoase sau prea
întunecate sau asemănătoare cu fundalul ca luminozitate sau culoare.
Pentru a alege un mod zonă AF, apăsaţi butonul mod AF şi rotiţi
selectorul secundar de comandă până când modul dorit este afişat pe
monitor.
Buton mod AF
Selector secundar de
comandă
Monitor
D Utilizarea focalizării automate în fotografierea cu vizualizare în timp real şi în vizualizarea în
timp real film
Utilizaţi un obiectiv AF-S. Este posibil ca rezultatele dorite să nu fie obţinute cu
alte obiective sau cu teleconvertoare. Reţineţi că, în vizualizarea în timp real,
focalizarea automată este mai lentă şi monitorul poate deveni mai luminos sau
mai întunecat în timp ce aparatul foto focalizează. Uneori, este posibil ca punctul
de focalizare să fie afişat în culoarea verde, deşi aparatul foto nu poate focaliza.
Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza în următoarele situaţii:
• Subiectul conţine linii paralele cu marginea lungă a cadrului
• Subiectul nu are un contrast puternic
• Subiectul din punctul de focalizare conţine zone cu contrast puternic sau
include un spot luminos sau un indicator cu neon sau o altă sursă de lumină cu
intensitate variabilă
• Apar clipiri sau benzi la iluminări fluorescente, cu vapori de mercur, cu vapori
de sodiu sau similare acestora
• Este utilizat un filtru în cruce (stea) sau orice alt filtru special
• Subiectul are dimensiuni mai mici decât punctul de focalizare
• Subiectul este dominat de şabloane geometrice regulate (de exemplu, jaluzele
sau un rând de ferestre ale unui zgârie-nori)
• Subiectul este în mişcare
59
Focalizare manuală
Pentru a focaliza în modul focalizare manuală
(0 132), rotiţi inelul de focalizare al
obiectivului până când subiectul se vede clar.
Pentru a mări vizualizarea de pe monitor
pentru o focalizare precisă, apăsaţi butonul
X (T).
Buton X (T)
60
Utilizarea butonului P
Opţiunile enumerate mai jos pot fi accesate
prin apăsarea butonului P în timpul
fotografierii cu vizualizare în timp real.
Evidenţiaţi elemente folosind selectorul
multiplu şi apăsaţi 2 pentru a vizualiza
opţiunile pentru elementul evidenţiat. După
alegerea setării dorite, apăsaţi J pentru a
reveni la meniul butonului P. Apăsaţi din nou Buton P
butonul P pentru a ieşi în afişajul fotografiere.
Opţiune
Descriere
Alegeţi o zonă imagine pentru fotografierea cu vizualizare în
Alegere zonă imagine
timp real (0 111).
Calitate imagine Alegeţi calitatea imaginii (0 115).
Dimensiune imagine Alegeţi dimensiunea imaginii (0 118).
Setare Picture Control Alegeţi o opţiune Picture Control (0 165).
D-Lighting activ
Reglaţi D-Lighting-ul activ (0 175).
Mod telecomandă
Alegeţi un mod telecomandă (0 193).
(ML-L3)
61
Opţiune
Luminozitate
monitor
Previzualizare
expunere
Descriere
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla
luminozitatea monitorului
pentru fotografierea cu
vizualizare în timp real (reţineţi
că aceasta afectează numai
vizualizarea în timp real şi nu
are efect asupra fotografiilor
sau a filmelor sau asupra
luminozităţii monitorului
pentru meniuri sau redare; pentru a regla luminozitatea
monitorului pentru meniuri şi redare fără a afecta
fotografierea cu vizualizare în timp real sau vizualizarea în
timp real film, utilizaţi opţiunea Luminozitate monitor din
meniul setare conform descrierii de la pagina 376).
Activaţi sau dezactivaţi previzualizarea expunerii. Dacă
previzualizarea expunerii este activată, efectele timpului de
expunere, diafragmei și sensibilităţii ISO asupra expunerii pot
fi previzualizate în timpul fotografierii cu vizualizare în timp
real.
A Previzualizare expunere
Când este activată previzualizarea expunerii,
expunerea poate fi reglată cu ±5 EV (0 143), cu
toate că numai valorile cuprinse între –3 şi +3 EV
sunt reflectate pe afişajul de previzualizare.
Reţineţi că este posibil ca previzualizarea să nu
reflecte cu acurateţe rezultatele finale atunci când
este folosită iluminarea cu bliţ, când este activat
D-Lighting activ (0 175), High Dynamic Range
(HDR; 0 177) sau bracketing, când este selectat A (automat) pentru parametrul
Picture Control Contrast (0 168) sau când este selectată o valoare diferită de 0
pentru Claritate (0 168) sau este selectat v pentru timpul de expunere.
Dacă subiectul este foarte luminos sau foarte întunecat, indicatoarele de
expunere vor clipi pentru a avertiza că este posibil ca previzualizarea să nu
reflecte cu acurateţe expunerea. Previzualizarea expunerii nu este disponibilă în
modurile efecte speciale sau când este selectat A sau % pentru timpul de
expunere.
62
Afişajul vizualizării în timp real: Fotografierea cu
vizualizare în timp real
we
q
r
t
Element
q
w
e
r
t
Descriere
Timpul rămas înainte ca vizualizarea în timp real
Timp rămas
să se încheie automat. Afişat dacă fotografierea
se va încheia în 30 s sau mai puţin.
Mod focalizare automată Modul curent focalizare automată.
Mod zonă AF
Modul curent zonă AF.
Punctul de focalizare curent. Afişajul variază în
funcţie de opţiunea selectată pentru modul
Punct focalizare
zonă AF.
Când este selectat Activată pentru
Previzualizare expunere, indicatorul expunerii
Indicator expunere
arată diferenţa dintre expunerea măsurată și
expunerea care va fi obţinută la setările curente.
0
65
57
58
54
94
63
Afişajul informaţiilor: Fotografierea cu vizualizare în
timp real
Pentru a ascunde sau a afişa indicatoarele de pe monitor în timpul
fotografierii cu vizualizare în timp real, apăsaţi butonul R.
Orizont virtual (0 388)
Informaţii activate
Histogramă (numai
previzualizare expunere;
0 62)
64
Informaţii dezactivate
Ghiduri de încadrare
D Fotografierea în modul vizualizare în timp real
Cu toate că nu vor apărea în imaginea finală, marginile neregulate, franjurii de
culoare, efectul moire şi petele luminoase pot apărea pe monitor, în timp ce
benzile luminoase pot apărea în unele zone cu indicatoare care clipesc şi alte
surse de lumină intermitente sau dacă subiectul este luminat pentru scurt timp
de un bliţ electronic sau de o altă sursă de lumină strălucitoare de scurtă durată.
În plus, pot apărea distorsiuni dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal
sau dacă un obiect se deplasează cu viteză mare prin cadru. Clipirea sau benzile
vizibile pe monitor la iluminări fluorescente, cu vapori de mercur sau cu vapori de
sodiu pot fi reduse utilizând Reducerea efectului de clipire (0 380), deşi
acestea pot fi încă vizibile în fotografia finală la anumiţi timpi de expunere.
Atunci când fotografiaţi în modul vizualizare în timp real, evitaţi îndreptarea
aparatului foto spre soare sau alte surse puternice de lumină. Nerespectarea
acestei precauţii poate avea ca rezultat deteriorarea circuitelor interne ale
aparatului foto.
Înregistrarea filmelor nu este disponibilă în timpul fotografierii cu vizualizare în
timp real, iar apăsarea butonului înregistrare film nu are niciun efect. Selectaţi
vizualizare în timp real film (0 66) pentru a face filme.
D Afişajul numărătoare inversă
O numărătoare inversă va fi afişată cu 30 s înainte ca vizualizarea în timp real să
se încheie automat (0 63; temporizatorul devine roşu dacă vizualizarea în timp
real este pe cale să se încheie pentru a proteja circuitele interne sau dacă este
selectată o opţiune diferită de Fără limite pentru setarea personalizată c4—
Întârziere stingere monitor > Vizualizare în timp real; 0 337—cu 5 s înainte
ca monitorul să se stingă automat). În funcţie de condiţiile de fotografiere,
temporizatorul poate apărea imediat când este selectată vizualizarea în timp
real.
A HDMI
Dacă aparatul foto este legat la un dispozitiv video HDMI în timpul fotografierii
cu vizualizare în timp real, monitorul aparatului foto va rămâne pornit, iar
dispozitivul video va afişa vizualizarea prin obiectiv.
65
Vizualizare în timp real film
Filmele pot fi înregistrate în vizualizarea în timp real.
1 Rotiţi selectorul vizualizare în timp real la
1 (vizualizare în timp real film).
Selector vizualizare în timp
real
2 Apăsaţi butonul a.
Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitorul
aparatului foto, astfel cum ar apărea în
filmul efectiv, modificată pentru efectele
expunerii. Subiectul nu va mai fi vizibil în
vizor.
Buton a
A Pictograma 0
O pictogramă 0 (0 74) indică faptul că filmele nu pot fi înregistrate.
3 Alegeţi un mod de focalizare (0 57).
66
4 Alegeţi un mod zonă AF (0 58).
5 Focalizaţi.
Încadraţi primul cadru și focalizaţi conform
descrierii de la pașii 3 și 4 de la paginile 54
și 55 (pentru mai multe informaţii despre
focalizarea în vizualizarea în timp real film,
consultaţi pagina 59). Reţineţi că numărul de subiecte care pot fi
detectate în modul AF prioritate faţă scade în timpul înregistrării
filmului.
A Expunere
Setările următoare pot fi reglate în modul vizualizare în timp real film:
—
✔
✔
—
Timp de
expunere
—
—
✔
—
Sensibilitate
ISO (0 322)
—
—
✔
—
Compensare
expunere
✔
✔
—
✔
—
—
—
—
Diafragmă
P, S
A
M
h, %
Alte moduri de
fotografiere
Măsurare
✔
✔
✔
—
—
În modul M, timpul de expunere poate fi setat la valori cuprinse între 1/25 s şi
1
/4.000 s (cel mai lung timp de expunere disponibil variază în funcţie de
cadenţa cadrelor; 0 319). Măsurarea spot nu este disponibilă în timpul
vizualizării în timp real film. Dacă rezultatul este supraexpus sau subexpus,
ieșiţi și reporniţi vizualizarea în timp real film.
67
A Balans de alb
În modurile P, S, A și M, balansul de alb poate fi setat în orice moment apăsând
butonul L (U) şi rotind selectorul principal de comandă (0 145).
6 Porniţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul înregistrare film pentru a
începe înregistrarea. Pe monitor sunt
afişate un indicator de înregistrare şi
timpul disponibil. Expunerea poate fi
blocată prin apăsarea butonului A AE-L/
AF-L (0 141) sau poate fi modificată cu
până la ±3 EV în pași de 1/3 EV folosind
compensarea expunerii (0 143). În
modul focalizare automată, aparatul foto
poate fi refocalizat prin apăsarea
butonului de declanșare la jumătate.
Buton înregistrare film
Indicator înregistrare
Timp rămas
A Audio
Aparatul foto poate înregistra atât video, cât şi sunet; nu acoperiţi microfonul
de pe partea frontală a aparatului foto în timpul înregistrării filmului (0 3).
Reţineţi că microfonul încorporat poate înregistra sunetele făcute de
aparatul foto sau de obiectiv în timpul focalizării automate, reducerii
vibraţiilor sau modificărilor diafragmei.
68
7 Opriţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul înregistrare film din nou
pentru a încheia înregistrarea.
Înregistrarea se va încheia automat când
este atinsă lungimea maximă sau când
cardul de memorie este plin.
A Dimensiune maximă
Dimensiunea maximă pentru fişierele de film individuale este de 4 GB
(pentru duratele de înregistrare maxime, consultaţi pagina 319); reţineţi că,
în funcţie de viteza de scriere a cardului de memorie, filmarea se poate
încheia înainte de atingerea acestei dimensiuni (0 491).
D Afişajul numărătoare inversă
O numărătoare inversă va fi afişată cu 30 s înainte ca înregistrarea filmului să
se încheie automat (0 63). În funcţie de condiţiile de filmare, temporizatorul
poate apărea imediat după începerea înregistrării filmului. Reţineţi că,
indiferent de timpul de înregistrare disponibil, vizualizarea în timp real se va
încheia totuşi automat când temporizatorul se opreşte. Aşteptaţi ca
circuitele interne să se răcească înainte de a relua înregistrarea filmului.
8 Ieşiţi din vizualizarea în timp real film.
Apăsaţi butonul a pentru a ieşi din
vizualizarea în timp real film.
69
Indexuri
Dacă este selectat Marcare indexuri drept
opţiune „apăsare” pentru setarea
personalizată g1 (Asociere buton Fn, 0 370),
g2 (Asociere buton previz., 0 372) sau g3
(Asociere buton AE-L / AF-L, 0 373), puteţi
apăsa butonul selectat în timpul înregistrării
pentru a adăuga indexuri care să poată fi
folosite pentru a localiza cadrele în timpul
editării şi redării (0 80; reţineţi că indexurile
nu pot fi adăugate în modul i). Se pot
adăuga până la 20 de indexuri la fiecare film.
Buton Pv
Index
A Consultaţi de asemenea
Opţiunile dimensiune cadru, cadenţă cadre, sensibilitate microfon, fantă card şi
sensibilitate ISO sunt disponibile în meniul filmare (0 318). Focalizarea poate fi
reglată manual, conform descrierii de la pagina 60. Rolurile jucate de butoanele
J, Fn, Pv și A AE-L/AF-L pot fi alese folosind setările personalizate f1 (Buton OK;
0 354), g1 (Asociere buton Fn; 0 370), g2 (Asociere buton previz.; 0 372) şi
respectiv g3 (Asociere buton AE-L / AF-L, 0 373) (ultimele trei opţiuni vă
permit, de asemenea, să blocaţi expunerea fără să fie necesar să menţineţi un
buton apăsat). Setarea personalizată g4 (Asociere buton declanşare; 0 373)
controlează dacă butonul de declanşare poate fi folosit pentru a porni
vizualizarea în timp real film sau pentru a porni şi opri înregistrarea unui film.
70
Utilizarea butonului P
Opţiunile enumerate mai jos pot fi accesate
prin apăsarea butonului P în vizualizare în
timp real film (Sensibilitate microfon,
Frecvenţă de răspuns, Reducere zgomot
vânt, Diafr. electrică selector multiplu și
Afişare zone luminoase pot fi reglate în
timp ce înregistrarea este în curs). Evidenţiaţi
Buton P
elemente folosind selectorul multiplu şi
apăsaţi 2 pentru a vizualiza opţiunile pentru
elementul evidenţiat. După alegerea setării
dorite, apăsaţi J pentru a reveni la meniul
butonului P. Apăsaţi din nou butonul P
pentru a ieşi în afişajul fotografiere.
Opţiune
Alegere zonă imagine
Descriere
Alegeţi zona imagine pentru vizualizarea în timp real film
(0 76).
Dim. cadru/cadenţă
Selectaţi o dimensiune şi o cadenţă pentru cadre (0 319).
cadre
Calitate film
Alegeţi calitatea filmului (0 320).
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla
sensibilitatea microfonului
(0 320). Sunt afectate atât
Sensibilitate
microfonul încorporat cât şi
microfon
microfoanele stereo opţionale.
Frecvenţă de răspuns
Controlaţi frecvenţa de răspuns a microfonului încorporat sau
a microfoanelor stereo opţionale (0 320).
71
Opţiune
Reducere zgomot
vânt
Descriere
Activaţi sau dezactivaţi reducerea zgomotului produs de vânt
folosind filtrul low-cut al microfonului încorporat (0 321).
Selectaţi o opţiune Picture Control (0 321). Parametrul
Setare Picture Control
Claritate nu se aplică filmelor.
Când sunt introduse două carduri de memorie, puteţi alege
Destinaţie
cardul pe care sunt înregistrate filmele (0 319).
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla
luminozitatea monitorului
pentru vizualizarea în timp real
film (reţineţi că aceasta
Luminozitate
afectează numai vizualizarea
monitor
în timp real şi nu are niciun
efect asupra fotografiilor sau a
filmelor sau asupra
luminozităţii monitorului
pentru meniuri şi redare; 0 62).
Selectaţi Activare pentru a activa diafragma electrică (numai
Diafr. electrică
în modurile P, S, A şi M). Apăsaţi 1 pentru a micșora diafragma,
selector multiplu
respectiv 3 pentru a lărgi diafragma.
Alegeţi dacă zonele cele mai
Zone luminoase
luminoase ale cadrului (zone
luminoase) sunt indicate prin
linii oblice pe afişaj în timpul
Afişare zone
vizualizării în timp real film.
luminoase
Pentru a accesa această
opţiune, selectaţi modul P, S, A
sau M.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla
volumul căştilor (0 73).
Volum căşti
72
A Diafragmă electrică
Diafragma electrică nu este disponibilă cu anumite obiective. Diafragma
electrică este disponibilă numai în modurile A şi M şi nu poate fi folosită în timp ce
sunt afişate informaţiile de fotografiere (o pictogramă 6 indică faptul că
diafragma electrică nu poate fi folosită). Oprirea aparatului foto sau ieşirea din
vizualizarea în timp real film dezactivează diafragma electrică (reţineţi că în al
doilea caz diafragma electrică va fi disponibilă până la expirarea
temporizatorului standby).
A Utilizarea unui microfon extern
Microfonul stereo opţional poate fi folosit pentru a înregistra sunetul în mod
stereo sau pentru a evita înregistrarea zgomotului focalizării şi a altor sunete
produse de obiectiv (0 443).
A Căşti
Pot fi utilizate şi căşti ale altor producători. Reţineţi că nivelurile ridicate ale
sunetului pot avea ca rezultat un volum ridicat; trebuie procedat cu atenţie
atunci când sunt folosite căştile.
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind asocierea diafragmei electrice butoanelor Fn și Pv,
consultaţi setările personalizate g1 (Asociere buton Fn, 0 370) și g2 (Asociere
buton previz., 0 372). Butonul Fn poate fi utilizat pentru a lărgi diafragma, iar
butonul Pv pentru a îngusta diafragma.
73
Afişajul vizualizării în timp real: Vizualizare în timp
real film
q
ui
w
e
r
o
t
y
Element
Pictograma „Niciun
q
film”
w Volum căşti
Descriere
Indică faptul că filmele nu pot fi înregistrate.
—
Volumul ieşirii audio la căşti. Afişat atunci când
sunt conectate căşti de la alţi producători.
72
e Sensibilitate microfon Sensibilitatea microfonului.
71,
320
r Nivel sunet
Nivelul sunetului pentru înregistrare audio. Afişat
în culoarea roşie dacă nivelul este prea ridicat;
reglaţi sensibilitatea microfonului în consecinţă.
t Frecvenţă de răspuns
Frecvenţa de răspuns curentă.
y Reducere zgomot vânt
Afișat când opţiunea reducere zgomot vânt este
activată.
71,
320
72,
321
Timp rămas
u (vizualizare în timp
real film)
Timpul de înregistrare disponibil pentru filme.
68
i Dimensiune cadru film Dimensiunea cadrului pentru înregistrare filmelor.
o
74
0
Indicator afişare zone
luminoase
Apare când opţiunea afişare zone luminoase este
activată.
71
71,
319
72
Afişajul informaţiilor: Vizualizare în timp real film
Pentru a ascunde sau a afişa indicatoarele de pe monitor în timpul
vizualizării în timp real film, apăsaţi butonul R.
Orizont virtual (0 388)
Histogramă
Informaţii activate
Informaţii dezactivate
Ghiduri de încadrare
75
Zonă imagine
Filmele și fotografiile făcute în modul vizualizare în timp real film (0 66)
au un format al imaginii de 16 : 9.
Tăiere format FX (0 111)
Tăiere format film
bază FX
Tăiere format DX
(0 111)
Tăiere format film
bază DX
Imaginile înregistrate cu Activată selectat
Pictogramă a
pentru Zonă imagine > Decupare
automată DX în meniul filmare (0 318) şi
având ataşat un obiectiv DX utilizează un
format film bază DX, la fel ca şi imaginile
înregistrate cu DX (24×16) selectat pentru
Zonă imagine > Alegere zonă imagine.
Alte imagini folosesc un format film bază FX.
Când este selectat formatul film bază DX este
afişată o pictogramă a. Dimensiunea aproximativă a zonei din centrul
senzorului de imagine folosită pentru a înregistra fotografii făcute în
vizualizare în timp real film este de 35,9 × 20,2 mm când este selectat un
format film bază FX și de 23,5 × 13,2 mm când este selectat un format
film bază DX.
76
Realizarea fotografiilor în timpul vizualizării în timp
real film
Dacă este selectată Realizare fotografii pentru setarea
personalizată g4 (Asociere buton declanşare, 0 373), pot fi
făcute fotografii în orice moment în timpul vizualizării în tip
real film prin apăsarea butonului de declanşare până la
capăt. Dacă înregistrarea filmului este în curs, înregistrarea
se va opri şi segmentul de film înregistrat până în acel moment va fi
salvat. Fotografia va fi înregistrată la setarea curentă pentru zonă
imagine utilizând o tăiere cu un format al imaginii de 16 : 9. Calitatea
imaginii este determinată de opţiunea selectată pentru Calitate
imagine din meniul fotografiere (0 115). Reţineţi că expunerea pentru
fotografii nu poate fi previzualizată în timpul vizualizării în timp real film.
Pentru rezultate optime când se fotografiază în modul M, reglaţi
expunerea în fotografierea cu vizualizare în timp real (0 93), apoi porniţi
vizualizarea în timp real film și verificaţi zona imagine înainte de a începe
înregistrarea.
A Dimensiune imagine
Tabelul următor prezintă dimensiunea fotografiilor realizate în vizualizarea în
timp real film:
Zonă imagine
Format film bază
FX
Format film bază
DX
Opţiune
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Dimensiune (pixeli)
6.016 × 3.376
4.512 × 2.528
3.008 × 1.688
3.936 × 2.224
2.944 × 1.664
1.968 × 1.112
Dimensiune imprimare
(cm) *
50,9 × 28,6
38,2 × 21,4
25,5 × 14,3
33,3 × 18,8
24,9 × 14,1
16,7 × 9,4
* Mărimea aproximativă când se imprimă la 300 dpi. Dimensiunea de imprimare în inchi este egală cu
dimensiunea imaginii în pixeli împărţită la rezoluţia imprimantei în dots per inch (puncte per inch) (dpi;
1 inch = aproximativ 2,54 cm).
77
A HDMI
Dacă aparatul foto este conectat la un dispozitiv HDMI (0 277), vizualizarea prin
obiectiv va apărea atât pe monitorul aparatului foto, cât şi pe dispozitivul HDMI.
Pentru utilizarea vizualizării în timp real când aparatul foto este conectat la un
dispozitiv HDMI-CEC, selectaţi Dezactivat pentru HDMI > Control dispozitiv în
meniul setare (0 278).
A Telecomenzi fără fir şi telecomenzi prin cablu
Dacă este selectat Înregistrare filme pentru setarea personalizată g4 (Asociere
buton declanşare, 0 373), butoanele de declanşare de pe telecomenzile fără fir
(0 197, 444) şi de pe telecomenzile prin cablu, opţionale, (0 443) pot fi folosite
pentru a porni vizualizarea în timp real film şi pentru a porni şi opri înregistrarea
unui film.
D Înregistrarea filmelor
Filmele sunt înregistrate în spaţiul culoare sRGB. Pe monitor şi în filmul final pot
fi vizibile clipiri, benzi sau distorsiuni la lumina becurilor fluorescente, cu vapori
de mercur sau cu sodiu sau dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal sau
dacă un obiect se deplasează cu viteză mare prin cadru (pentru informaţii privind
reducerea efectului de clipire şi a benzilor, consultaţi Reducerea efectului de
clipire, 0 380). De asemenea, pot apărea clipiri în timp ce se utilizează
diafragma electrică. De asemenea, pot apărea margini neregulate, franjuri de
culoare, efect moire şi pete luminoase. Pot apărea benzi luminoase în unele zone
ale cadrului din cauza indicatoarelor care clipesc şi a altor surse de lumină
intermitente sau dacă subiectul este iluminat pentru scurt timp de un bliţ
electronic sau de o altă sursă de lumină strălucitoare de scurtă durată. Atunci
când înregistraţi filme, evitaţi îndreptarea aparatului foto spre soare sau alte
surse de lumină puternică. Nerespectarea acestei precauţii poate avea ca
rezultat deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto. Reţineţi că pot apărea
zgomot (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) şi culori neprevăzute
dacă măriţi în vizualizarea prin obiectiv (0 56) în timpul vizualizării în timp real
film.
Iluminarea cu bliţ nu poate fi folosită în timpul vizualizării în timp real film.
Înregistrarea se încheie automat dacă este rotit selectorul moduri.
78
Vizualizarea filmelor
Filmele sunt indicate printr-o pictogramă 1 în redarea cadru întreg
(0 241). Apăsaţi J pentru a porni redarea; poziţia curentă este indicată
printr-o bară de progres al filmului.
Pictogramă 1
Lungime
Poziţie curentă/lungime totală
Bară de
progres film
Volum
Ghid
Pot fi realizate următoarele operaţii:
Pentru
Utilizaţi
Pauză
Redare
Derulare/
avansare
Descriere
Întrerupeţi redarea.
J
Reluaţi redarea când filmul este întrerupt sau
în timpul derulării/avansării.
Viteza creşte cu
fiecare apăsare,
de la 2× la 4× la
8× la 16×; ţineţi apăsat pentru a face un salt la
începutul sau la sfârşitul filmului (primul
cadru este indicat de h în colţul din dreapta
sus al monitorului, iar ultimul cadru este
indicat de i). Dacă redarea este întreruptă,
filmul se derulează sau avansează cadru cu
cadru; ţineţi apăsat pentru derulare sau
avansare continuă.
79
Pentru
Utilizaţi
Salt 10 s
Rotiţi selectorul secundar de comandă pentru
a sări la indexul următor sau anterior sau
pentru a sări la ultimul cadru sau la primul
cadru dacă filmul nu conţine indexuri.
Salt înainte/
înapoi
Reglare volum
X (T)/
W (S)
Decupare film
P
Ieşire
Revenire la
modul
fotografiere
Descriere
Rotiţi selectorul principal de comandă cu o
treaptă pentru a face un salt înainte sau
înapoi cu 10 s.
Apăsaţi X (T) pentru a mări volumul,
respectiv W (S) pentru a-l reduce.
Consultaţi pagina 81 pentru informaţii
suplimentare.
/K
Ieşiţi în redarea cadru întreg.
Pentru a ieşi în modul fotografiere, apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate.
A Pictograma p
Filmele cu indexuri (0 70) sunt indicate de o
pictogramă p în redarea cadru întreg.
80
Editarea filmelor
Decupaţi segmente din film pentru a crea copii editate ale filmelor sau
salvaţi cadrele selectate ca imagini statice JPEG.
Opţiune
9
Alegere pct. pornire/oprire
4
Salvare cadru selectat
Descriere
Creaţi o copie în care segmentul de început sau
segmentul de sfârşit al filmului a fost îndepărtat.
Salvaţi un cadru selectat ca o imagine statică JPEG.
Decuparea filmelor
Pentru a crea copii decupate ale filmelor:
1 Afişaţi un film în cadru întreg (0 241).
2 Întrerupeţi filmul la noul cadru de
început sau de sfârşit.
Redaţi filmul conform descrierii de la
pagina 79, apăsând J pentru a porni şi a
relua redarea şi 3 pentru a întrerupe şi
apăsând 4 sau 2 sau rotind selectorul
principal sau secundar de comandă pentru
Bară de progres film
a localiza cadrul dorit. Poziţia
dumneavoastră aproximativă în film poate
fi stabilită din bara de progres al filmului. Întrerupeţi redarea când aţi
ajuns la noul cadru de început sau de sfârşit.
81
3 Selectaţi Alegere pct. pornire/oprire.
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi
Alegere pct. pornire/oprire şi apăsaţi J.
Buton P
82
4 Alegeţi cadrul curent ca noul punct de
pornire sau de oprire.
Pentru a crea o copie care începe de la
cadrul curent, evidenţiaţi Punct por. şi
apăsaţi J. Atunci când salvaţi copia,
cadrele dinaintea cadrului curent vor fi
eliminate.
Punct pornire
Pentru a crea o copie care se sfârşeşte la cadrul curent, evidenţiaţi
Punct op. şi apăsaţi J. Atunci când salvaţi copia, cadrele de după
cadrul curent vor fi eliminate.
Punct oprire
5 Confirmaţi noul punct de pornire sau de
oprire.
În cazul în care cadrul dorit nu este afişat
în acel moment, apăsaţi 4 sau 2 pentru a
avansa sau derula (pentru a face un salt de
10 s înainte sau înapoi, rotiţi selectorul
principal de comandă cu o treaptă; pentru
a face un salt la un index sau la primul sau
la ultimul cadru, dacă filmul nu conţine indexuri, rotiţi selectorul
secundar de comandă).
83
6 Creaţi copia.
După ce cadrul dorit este afişat, apăsaţi 1.
7 Previzualizaţi filmul.
Pentru a previzualiza copia, evidenţiaţi
Previzualizare şi apăsaţi J (pentru a
întrerupe previzualizarea şi a reveni la
meniul opţiunilor de salvare, apăsaţi 1).
Pentru a renunţa la copia curentă şi a
reveni la pasul 5, evidenţiaţi Anulare şi
apăsaţi J; pentru a salva copia, treceţi la
pasul 8.
8 Salvaţi copia.
Evidenţiaţi Salvare ca fişier nou şi apăsaţi
J pentru a salva copia într-un fişier nou.
Pentru a înlocui fişierul filmului original cu
copia editată, evidenţiaţi Suprascriere
fişier existent şi apăsaţi J.
84
A Decuparea filmelor
Filmele trebuie să aibă o lungime de cel puţin două secunde. Copia nu va fi
salvată dacă nu este suficient spaţiu disponibil pe cardul de memorie.
Copiile au aceeaşi oră şi dată de creare ca şi originalul.
A Alegerea rolului cadrului curent
Pentru a face cadrul afişat la pasul 5 noul punct de oprire (x) în loc de noul punct
de pornire (w) sau invers, apăsaţi butonul L (U).
Buton L (U)
A Meniul retuşare
Filmele pot fi editate, de asemenea, utilizând opţiunea Editare film din meniul
retuşare (0 393).
85
Salvarea cadrelor selectate
Pentru a salva o copie a unui cadru selectat ca imagine statică JPEG:
1 Întrerupeţi filmul la cadrul dorit.
Redaţi filmul conform descrierii de la
pagina 79, apăsând J pentru a porni şi a
relua redarea şi 3 pentru a întrerupe.
Întrerupeţi filmul la cadrul pe care
intenţionaţi să-l copiaţi.
2 Alegeţi Salvare cadru selectat.
Apăsaţi butonul P, apoi evidenţiaţi
Salvare cadru selectat şi apăsaţi J.
Buton P
86
3 Creaţi o copie statică.
Apăsaţi 1 pentru a crea o copie statică a
cadrului curent.
4 Salvaţi copia.
Evidenţiaţi Da şi apăsaţi J pentru a crea o
copie JPEG de calitate superioară (0 115)
a cadrului selectat.
A Salvare cadru selectat
Imaginile statice JPEG din filme create cu opţiunea Salvare cadru selectat nu
pot fi retuşate. Imaginilor statice JPEG din filme le lipsesc unele categorii de
informaţii privind fotografia (0 246).
87
Moduri P, S, A și M
Modurile P, S, A și M oferă diferite grade de control
asupra timpului de expunere și diafragmei.
Mod
P
S
A
M
Descriere
Mod automat program (0 89): Aparatul foto setează timpul de expunere şi
diafragma pentru expunere optimă. Recomandat pentru instantanee şi
în alte situaţii în care este puţin timp pentru a regla setările aparatului
foto.
Mod automat prioritate de timp (0 90): Utilizatorul alege timpul de
expunere; aparatul foto selectează diafragma pentru rezultate optime.
Folosiţi pentru a îngheţa sau estompa mişcarea.
Mod automat prioritate de diafragmă (0 91): Utilizatorul alege diafragma;
aparatul foto selectează timpul de expunere pentru rezultate optime.
Utilizaţi pentru a estompa fundalul sau pentru a avea atât prim-planul,
cât şi fundalul clare.
Manual (0 93): Utilizatorul controlează atât timpul de expunere, cât şi
diafragma. Setaţi timpul de expunere la Bulb (A) sau Durată (%)
pentru expuneri îndelungate.
A Tipuri de obiective
Când folosiţi un obiectiv CPU prevăzut cu un inel de diafragmă (0 429), blocaţi
inelul diafragmei la diafragma minimă (cel mai mare număr f/). Obiectivele de tip
G şi E nu sunt prevăzute cu un inel de diafragmă.
Obiectivele non-CPU pot fi utilizate în modurile A (mod automat prioritate de
diafragmă) şi M (manual), când diafragma poate fi reglată numai folosind inelul
diafragmei obiectivului. Selectarea oricărui alt mod dezactivează declanșarea
obturatorului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Obiective
compatibile” (0 426).
88
P: Mod automat program
În acest mod, aparatul foto reglează automat timpul de expunere şi
diafragma conform unui program încorporat pentru a asigura
expunerea optimă în majoritatea situaţiilor.
A Program flexibil
În modul P, pot fi selectate diferite combinaţii ale
timpului de expunere şi diafragmei prin rotirea
selectorului principal de comandă în timp ce
exponometrele sunt activate („program flexibil”).
Rotiţi selectorul spre dreapta pentru diafragme
deschise (numere f/ mici) ce estompează detaliile
fundalului sau pentru timpi de expunere scurţi care
„îngheaţă” mişcarea. Rotiţi selectorul spre stânga
Selector principal de
pentru diafragme închise (numere f/ mari) care
măresc profunzimea de câmp sau pentru timpi de comandă
expunere lungi care estompează mişcarea. Toate
combinaţiile produc aceeaşi expunere. Când
programul flexibil este activ, în vizor apare un
Vizor
indicator O. Pentru a restabili setările implicite ale
timpului de expunere şi diafragmei, rotiţi
selectorul principal de comandă până când indicatorul nu mai este afişat, alegeţi
un alt mod sau opriţi aparatul foto.
A Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 462 pentru informaţii privind programul de expunere
încorporat. Pentru informaţii privind activarea exponometrelor, consultaţi
„Temporizatorul standby (Fotografierea prin vizor)” la pagina 39.
89
S: Mod automat prioritate de timp
În modul automat prioritate de timp, alegeţi timpul de expunere în timp
ce aparatul foto selectează automat diafragma care va produce
expunerea optimă.
Pentru a alege un timp de expunere, rotiţi
selectorul principal de comandă în timp ce
exponometrele sunt activate. Timpul de
expunere poate fi setat la „v” sau la valori
cuprinse între 30 s şi 1/4.000 s.
Selector principal de
comandă
Panou de control
A Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 472 pentru informaţii privind soluţii în cazul în care apare un
indicator care clipeşte intermitent „A” sau „%” pe afișajele timpului de
expunere.
90
A: Mod automat prioritate de diafragmă
În modul automat prioritate de diafragmă, alegeţi diafragma în timp ce
aparatul foto selectează automat timpul de expunere care va produce
expunerea optimă.
Pentru a alege o diafragmă cuprinsă între
valorile minimă şi maximă pentru obiectiv,
rotiţi selectorul secundar de comandă în timp
ce exponometrele sunt activate.
Selector secundar de
comandă
Panou de control
91
A Obiective non-CPU (0 427)
Utilizaţi inelul diafragmei obiectivului pentru a
regla diafragma. Dacă diafragma maximă a
obiectivului a fost specificată folosind
elementul Date obiectiv non-CPU din meniul
setare (0 235), când este ataşat un obiectiv
non-CPU, numărul f/ curent va fi afişat în vizor
şi pe panoul de control, rotunjit la cel mai
apropiat stop complet. În caz contrar, afişajele
diafragmei vor indica numai numărul de
stopuri (F, cu diafragma maximă afişată ca FA), iar numărul f/ trebuie să fie citit
de pe inelul diafragmei obiectivului.
A Previzualizare profunzime de câmp
Pentru a previzualiza efectele diafragmei, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul Pv. Obiectivul va fi oprit
la valoarea diafragmei selectată de aparatul foto
(modurile P şi S) sau la valoarea aleasă de utilizator
(modurile A şi M), permiţând previzualizarea
profunzimii de câmp în vizor.
Buton Pv
A Setare personalizată e5—Bliţ de modelare
Această setare controlează dacă bliţul încorporat şi unităţile de bliţ opţionale
care acceptă Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS; 0 433) vor emite un bliţ
de modelare când este apăsat butonul Pv. Consultaţi pagina 353 pentru
informaţii suplimentare.
92
M: Manual
În modul expunere manuală, utilizatorul controlează atât timpul de
expunere, cât şi diafragma. În timp ce exponometrele sunt activate, rotiţi
selectorul principal de comandă pentru a alege un timp de expunere şi
selectorul secundar de comandă pentru a seta diafragma. Timpul de
expunere poate fi setat la „v” sau la valori cuprinse între 30 s şi
1/4.000 s sau obturatorul poate fi menţinut deschis pe o perioadă
nedeterminată pentru o expunere îndelungată (A sau %, 0 95).
Diafragma poate fi setată la valori cuprinse între valorile minimă şi
maximă pentru obiectiv. Folosiţi indicatorii de expunere pentru a
verifica expunerea.
Selector secundar de
comandă
Diafragmă
Timp de expunere
Selector principal de
comandă
93
A Obiective NIKKOR Micro AF
Dacă se foloseşte un exponometru extern, raportul de expunere trebuie luat în
calcul numai când inelul diafragmei obiectivului este folosit pentru a seta
diafragma.
A Indicatorii expunere
Dacă este selectat un timp de expunere diferit de „bulb” sau „durată”, indicatorii
expunerii din vizor şi de pe panoul de control arată dacă fotografia ar fi
subexpusă sau supraexpusă la setările curente. În funcţie de opţiunea aleasă
pentru setarea personalizată b2 (Stopuri EV pt. control exp., 0 333), gradul de
subexpunere sau supraexpunere este afişat în trepte de 1/3 EV sau, 1/2 EV. Dacă
limitele sistemului de măsurare a expunerii sunt depăşite, afişajele vor clipi.
Setarea personalizată b2 setată la 1/3 stop
Expunere optimă
Subexpusă cu 1/3 EV
Supraexpusă cu 2 EV
Panou de control
Vizor
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind inversarea indicatorilor de expunere astfel încât valorile
negative să fie afişate în dreapta şi valorile pozitive în stânga, consultaţi setarea
personalizată f8 (Inversare indicatori, 0 366).
94
Expuneri îndelungate (numai modul M)
Selectaţi următorii timpi de expunere pentru
expuneri îndelungate ale luminilor în mişcare,
stelelor, peisajelor de noapte sau focurilor de
artificii.
• Bulb (A): Obturatorul rămâne deschis
cât timp butonul de declanşare este
Lungimea expunerii: 35 s
menţinut apăsat. Pentru a preveni
Diafragmă: f/25
estomparea, utilizaţi un trepied sau o
telecomandă fără fir (0 197, 444) sau o
telecomandă prin cablu, (0 443) opţionale.
• Durată (%): Porniţi expunerea utilizând butonul de declanşare de pe
aparatul foto sau de pe o telecomandă, telecomandă prin cablu sau
telecomandă fără fir, opţionale. Obturatorul rămâne deschis pentru
treizeci de minute sau până când butonul este apăsat a doua oară.
Înainte de a începe, montaţi aparatul foto pe un trepied sau puneţi-l pe
o suprafaţă stabilă, plană. Pentru a împiedica lumina care pătrunde prin
vizor să apară în fotografie sau să interfereze cu expunerea, scoateţi
vizorul din cauciuc și acoperiţi vizorul cu capacul ocular furnizat (0 107).
Nikon recomandă utilizarea unui acumulator complet încărcat sau a
unui adaptor la reţeaua electrică şi a unui conector de alimentare,
opţionale, pentru a preveni pierderea alimentării în timp ce obturatorul
este deschis. Reţineţi că zgomotul (pete luminoase, pixeli luminoşi
repartizaţi aleatoriu sau ceaţă) poate fi prezent în expunerile
îndelungate; înainte de fotografiere, alegeţi Activată pentru Reducere
zgomot exp. lungă din meniul fotografiere (0 317).
95
❚❚ Bulb
1 Rotiţi selectorul de moduri la
Selector moduri
M.
2 Alegeţi un timp de expunere.
În timp ce exponometrele sunt activate,
rotiţi selectorul principal de comandă
pentru a alege un timp de expunere „Bulb”
(A).
Selector principal de
comandă
Panou de control
3 Faceţi fotografia.
După focalizare, apăsaţi butonul de declanşare de pe aparatul foto,
de pe telecomanda fără fir sau de pe telecomanda prin cablu,
opţionale, până la capăt. Luaţi degetul de pe butonul declanşare
când expunerea este finalizată.
96
❚❚ Durată
1 Rotiţi selectorul de moduri la
Selector moduri
M.
2 Alegeţi un timp de expunere.
În timp ce exponometrele sunt activate,
rotiţi selectorul principal de comandă spre
stânga pentru a alege un timp de expunere
„Durată” (%).
Selector principal de
comandă
Panou de control
3 Deschideţi obturatorul.
După focalizare, apăsaţi butonul de declanşare de pe aparatul foto
sau de pe telecomanda, telecomanda prin cablu sau de pe
telecomanda fără fir, opţionale, până la capăt.
4 Închideţi obturatorul.
Repetaţi operaţia făcută la pasul 3 (fotografierea se încheie în mod
automat dacă butonul nu este apăsat după 30 de minute).
97
A Telecomenzi ML-L3
Dacă utilizaţi o telecomandă ML-L3, selectaţi un mod telecomandă
(Telecomandă cu întârziere, Telecom. cu răspuns rapid sau Oglindă sus la
distanţă) folosind opţiunea Mod telecomandă (ML-L3) din meniul fotografiere
(0 193). Reţineţi că dacă folosiţi o telecomandă ML-L3, fotografiile vor fi făcute în
modul „Durată”, chiar și atunci când este selectat „Bulb”/A pentru timpul de
expunere.
98
Setări utilizator: modurile U1 și U2
Asociaţi setările utilizate frecvent poziţiilor U1 și U2 pe selectorul de
moduri.
Salvarea setărilor utilizator
1 Selectaţi un mod.
Selector moduri
Rotiţi selectorul de moduri la
modul dorit.
2 Reglaţi setările.
Faceţi ajustările dorite pentru programul flexibil (modul P), timpul de
expunere (modurile S și M), diafragmă (modurile A și M), compensarea
expunerii şi a bliţului, modul bliţ, punctul de focalizare, măsurare,
focalizarea automată și modurile zonă AF, bracketing și setările din
meniurile fotografiere (0 310, 318) și setări personalizate (0 323).
99
3 Selectaţi Salvare setări utilizator.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa
meniurile. Evidenţiaţi Salvare setări
utilizator în meniul setare şi apăsaţi 2.
Buton G
4 Selectaţi Salvare pe U1 sau Salvare pe
U2.
Evidenţiaţi Salvare pe U1 sau Salvare pe
U2 şi apăsaţi 2.
5 Salvaţi setările utilizator.
Evidenţiaţi Salvare setări și apăsaţi J
pentru a asocia setările selectate în pașii 1
și 2 poziţiei selectorului de moduri
selectate în pasul 4.
A Setări salvate
Unele setări ale meniului fotografiere și filmare nu sunt memorate. Consultaţi
paginile 310 și 318 pentru mai multe informaţii.
100
Reapelarea setărilor utilizator
Rotiţi pur și simplu selectorul de
Selector moduri
moduri la U1 pentru a reapela din
memorie setările asociate poziţiei
Salvare pe U1 sau U2 pentru a
reapela setările asociate poziţiei
Salvare pe U2.
Resetarea setărilor utilizator
Pentru a reseta setările pentru U1 sau U2 la valorile implicite:
1 Selectaţi Resetare setări utilizator.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa
meniurile. Evidenţiaţi Resetare setări
utilizator în meniul setare şi apăsaţi 2.
Buton G
2 Selectaţi Resetare U1 sau Resetare U2.
Evidenţiaţi Resetare U1 sau Resetare U2
şi apăsaţi 2.
101
3 Resetaţi setările utilizator.
Evidenţiaţi Resetare şi apăsaţi J.
102
Mod declanşare
Alegerea unui mod de declanşare
Pentru a alege un mod de declanşare, apăsaţi
butonul de deblocare a selectorului modului
de declanşare şi rotiţi selectorul modului de
declanşare la setarea dorită.
Mod
S
T
U
J
M
E
Descriere
Cadru unic: Aparatul foto face câte o fotografie de fiecare dată când este
apăsat butonul de declanşare.
Continuu cu viteză redusă: În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat,
aparatul foto înregistrează 1–6 cadre pe secundă. * Cadenţa cadrelor
poate fi aleasă utilizând setarea personalizată d2 (Continuu cu viteză
redusă, 0 338). Reţineţi că va fi realizată doar o singură fotografie dacă
bliţul se declanșează.
Continuu cu viteză ridicată: În timp ce butonul de declanşare este ţinut
apăsat, aparatul foto înregistrează până la 6,5 cadre pe secundă. *
Utilizaţi pentru subiecte în mişcare. Reţineţi că va fi realizată doar o
singură fotografie dacă bliţul se declanșează.
Declanşare silenţioasă: Ca şi în cazul cadrului unic, cu excepţia faptului că
oglinda nu revine cu clic înapoi pe poziţie în timp ce butonul de
declanşare este complet apăsat, permiţând utilizatorului să controleze
temporizarea clicului făcut de oglindă, care este, de asemenea, mai
silenţios decât în modul cadru unic. În plus, bipul nu se aude indiferent
de setarea selectată pentru setarea personalizată d1 (Bip; 0 338).
Declanşare Qc (silenţioasă continuă): În timp ce butonul de declanşare este
ţinut apăsat, aparatul foto înregistrează până la 3 cadre pe secundă. *
Zgomotul aparatului foto este redus. Reţineţi că va fi realizată doar o
singură fotografie dacă bliţul se declanșează.
Autodeclanşator: Faceţi fotografii cu autodeclanşatorul (0 106).
103
Mod
V
Descriere
Oglindă sus: Alegeţi acest mod pentru a reduce la minim tremuratul
aparatului foto în telefotografie sau în fotografia prim-plan sau în alte
situaţii în care cea mai mică mişcare a aparatului foto poate avea ca
rezultat fotografii neclare (0 109).
* Valorile medii ale cadenţei cadrelor cu un acumulator EN-EL15, AF servo continuă, expunere manuală sau
mod automat prioritate de timp, un timp de expunere de 1/200 s sau mai scurt, celelalte setări (sau, în cazul
T, celelalte setări cu excepţia setării personalizate d2) la valorile implicite şi spaţiu rămas în memoria
tampon. Cadenţele declarate pot să nu fie disponibile în anumite condiţii. Cadenţa cadrelor poate scădea la
diafragme foarte închise (numere f/ mari) sau timpi de expunere lungi, atunci când reducerea vibraţiilor
(disponibilă cu obiective VR) sau controlul sensibilităţii ISO automat (0 136) este pornit sau atunci când
acumulatorul este descărcat, este atașat un obiectiv non-CPU sau este selectat Inel diafragmă pentru
setarea personalizată f5 (Personaliz. selectoare com.) > Setare diafragmă (0 364).
104
A Memoria tampon
Aparatul foto este dotat cu o memorie tampon pentru stocarea temporară,
permiţând fotografierii să continue în timp ce fotografiile sunt salvate pe cardul
de memorie. Pot fi făcute până la 100 de fotografii în succesiune; reţineţi că,
totuşi, cadenţa cadrelor va scădea când memoria tampon este plină (tAA).
Numărul aproximativ de imagini care pot fi
stocate în memoria tampon la setările curente
este indicat pe afişajele de contorizare a
expunerilor din vizor şi de pe panoul de control
în timp ce butonul de declanşare este apăsat.
Ilustraţia din dreapta prezintă afişajul când în
memoria tampon rămâne spaţiu pentru
aproximativ 41 de fotografii.
În timp ce fotografiile sunt înregistrate pe cardul de memorie, indicatorul
luminos acces card memorie se va aprinde. În funcţie de condiţiile de
fotografiere şi de performanţele cardului de memorie, înregistrarea poate dura
de la câteva secunde până la câteva minute. Nu scoateţi cardul de memorie şi nu
scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare până când indicatorul luminos de
acces nu s-a stins. Dacă aparatul foto este oprit în timp ce în memoria tampon se
află date, alimentarea nu se va opri până când nu au fost înregistrate toate
imaginile din memoria tampon. Dacă acumulatorul este consumat în timp ce în
memoria tampon se află imagini, declanşarea obturatorului va fi dezactivată şi
imaginile vor fi transferate pe cardul de memorie.
A Vizualizare în timp real
Dacă este utilizat un mod de declanşare continuu în timpul fotografierii cu
vizualizare în timp real (0 54) sau al vizualizării în timp real film (0 66),
fotografiile vor fi afișate în locul vizualizării prin obiectiv în timp ce este apăsat
butonul declanșare.
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea numărului maxim de fotografii care pot fi
făcute într-o singură serie, consultaţi setarea personalizată d3 (Declanşare
continuă maximă, 0 339). Pentru informaţii privind numărul de fotografii care
se pot face într-o singură serie, consultaţi pagina 492.
105
Mod autodeclanşator (E)
Autodeclanşatorul poate fi folosit pentru a reduce tremuratul aparatului
foto sau pentru autoportrete.
1 Montaţi aparatul foto pe un trepied.
Montaţi aparatul foto pe un trepied sau puneţi-l pe o suprafaţă
stabilă, plană.
2 Selectaţi modul
autodeclanşator.
Apăsaţi butonul de deblocare
a selectorului modului de
declanşare şi rotiţi selectorul
modului de declanşare la E.
Selector mod de declanşare
106
3 Încadraţi fotografia şi focalizaţi.
În AF servo unică (0 121), fotografiile pot fi făcute numai
dacă indicatorul imagine focalizată (I) apare în vizor.
A Acoperiţi vizorul
Când faceţi fotografii fără să aveţi ochiul pe vizor, scoateţi vizorul din cauciuc
(q) și introduceţi capacul ocular furnizat aşa cum este arătat (w). Astfel este
împiedicată lumina care pătrunde prin vizor să apară în fotografii sau să
interfereze cu expunerea. Ţineţi bine aparatul foto când scoateţi vizorul din
cauciuc.
Vizor din cauciuc
Capac ocular
4 Porniţi temporizatorul.
Apăsaţi butonul de declanşare
până la capăt pentru a porni
temporizatorul. Indicatorul
luminos al
autodeclanşatorului va începe să clipească. Cu două secunde înainte
ca fotografia să fie efectuată, indicatorul luminos al
autodeclanşatorului se va opri din clipit. Obturatorul se va declanşa
la aproximativ zece secunde după pornirea temporizatorului.
Pentru a opri autodeclanşatorul înainte de efectuarea unei fotografii,
rotiţi selectorul modului de declanşare la o altă setare.
107
D Utilizarea bliţului încorporat
Înainte de a face o fotografie cu bliţul în modurile care necesită ca bliţul să fie
ridicat manual, apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica bliţul și așteptaţi ca
indicatorul M să fie afişat în vizor (0 182). Fotografierea va fi întreruptă dacă
bliţul este ridicat după ce autodeclanşatorul a pornit. Reţineţi că la declanşarea
bliţului se va face numai câte o fotografie, indiferent de numărul de expuneri
selectat pentru setarea personalizată c3 (Autodeclanşator; 0 337).
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea duratei autodeclanşatorului, numărului de
fotografii realizate şi a intervalului dintre fotografii, consultaţi setarea
personalizată c3 (Autodeclanşator, 0 337). Pentru informaţii privind controlul
bipurilor care se aud când este folosit autodeclanşatorul, consultaţi setarea
personalizată d1 (Bip, 0 338).
108
Mod oglindă sus (V)
Alegeţi acest mod pentru a reduce la minim estomparea cauzată de
mişcarea aparatului foto la ridicarea oglinzii. Pentru a utiliza modul
oglindă sus, apăsaţi butonul de deblocare a selectorului modului de
declanşare şi rotiţi selectorul modului de declanşare la V (oglindă sus).
Buton deblocare selector mod de declanşare
Selector mod de declanşare
După apăsarea butonului de declanşare la jumătate—pentru setarea
focalizării şi expunerii—apăsaţi butonul de declanşare până la capăt
pentru a ridica oglinda, apoi apăsaţi din nou butonul de declanşare până
la capăt pentru a fotografia. Oglinda coboară când fotografierea se
încheie.
D Oglindă sus
În timp ce oglinda este ridicată, fotografiile nu pot fi încadrate în vizor şi
focalizarea automată şi măsurarea nu vor fi efectuate.
A Mod oglindă sus
Va fi realizată automat o fotografie dacă nu sunt efectuate operaţii timp de
aproximativ 30 s cu oglinda ridicată.
A Prevenirea estompării
Pentru a preveni estomparea provocată de mişcarea aparatului foto, apăsaţi uşor
butonul de declanşare sau utilizaţi o telecomandă prin cablu opţională (0 443).
Pentru informaţii despre utilizarea telecomenzii ML-L3 opţionale pentru
fotografierea în modul oglindă-sus, consultaţi pagina 193. Se recomandă
utilizarea unui trepied.
109
Opţiuni înregistrare imagine
Zonă imagine
Alegeţi dintre zone imagine FX (36×24) 1.0× (format FX), DX (24×16)
1.5× (format DX) și 1,2× (30×20) 1.2×. Consultaţi pagina 492 pentru
informaţii privind numărul de fotografii care pot fi stocate la diferite
setări ale zonei imagine.
Format FX
Cerc imagine format
DX (24×16)
Format DX
1,2×
Cerc imagine format
FX (36×24)
110
❚❚ Opţiuni zonă imagine
Aparatul foto oferă posibilitatea alegerii următoarelor zone imagine:
Opţiune
c
Z
a
Descriere
Imaginile sunt înregistrate în format FX folosind
suprafaţa completă a senzorului de imagine
FX (36×24) 1.0×
(35,9 × 24,0 mm), producând un unghi de câmp
(Format FX)
echivalent cu cel al unui obiectiv NIKKOR de pe un aparat
foto în format 35 mm.
O zonă de 29,9 × 19,9 mm din centrul senzorului de
imagine este folosită pentru a înregistra fotografiile.
1,2× (30×20)
Pentru a calcula distanţa focală aproximativă a
1.2×
obiectivului în format 35 mm, înmulţiţi cu 1,2. Această
opţiune nu este disponibilă în meniul filmare.
Este folosită o suprafaţă de 23,5 × 15,7 mm din centrul
DX (24×16) 1.5× senzorului de imagine pentru a înregistra fotografiile în
(Format DX)
format DX. Pentru a calcula distanţa focală aproximativă
a obiectivului în format 35 mm, înmulţiţi cu 1,5.
❚❚ Selectare automată decupare
Pentru a selecta automat o decupare DX atunci când este ataşat un
obiectiv DX, selectaţi Activată pentru Zonă imagine > Decupare
automată DX în meniurile fotografiere şi filmare (0 310, 318). Zona
imagine selectată în meniurile fotografiere şi filmare sau cu comenzile
aparatului foto va fi utilizată numai când este ataşat un obiectiv non-DX.
Selectaţi Dezactivată pentru a utiliza zona imagine selectată curent cu
toate obiectivele.
D Decupare automată DX
Comenzile menţionate la pagina 114 nu pot fi folosite pentru a selecta zona de
imagine când este ataşat un obiectiv DX şi Decupare automată DX este activată.
111
A Zonă imagine
Opţiunea selectată este afişată pe afişajul
informaţiilor.
A Obiective DX
Obiectivele DX sunt concepute pentru utilizarea cu aparatele foto format DX şi
au un unghi de câmp mai mic decât obiectivele pentru aparatele foto format
35 mm. Dacă opţiunea Decupare automată DX este dezactivată şi este selectată
o opţiune diferită de DX (24×16) (format DX) pentru Alegere zonă imagine
atunci când este ataşat un obiectiv DX, este posibil ca marginile imaginii să fie
eclipsate. Este posibil ca acest lucru să nu fie vizibil în vizor, însă atunci când
imaginile sunt redate, puteţi observa o scădere a rezoluţiei sau faptul că
marginile fotografiei sunt înnegrite.
A Afişajul vizorului
Tăierile format DX și de 1,2× sunt arătate mai jos.
1,2×
Format DX
A Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 76 pentru informaţii privind tăierile disponibile în vizualizarea
în timp real film.
112
Zona imaginii poate fi selectată folosind opţiunea Zonă imagine >
Alegere zonă imagine din meniurile fotografiere şi filmare sau prin
apăsarea unei comenzi şi rotirea unui selector de comandă.
❚❚ Meniul zonă imagine
1 Selectaţi Zonă imagine.
Evidenţiaţi Zonă imagine în oricare din
meniurile fotografiere sau filmare şi
apăsaţi 2.
2 Selectaţi Alegere zonă imagine.
Evidenţiaţi Alegere zonă imagine şi
apăsaţi 2.
3 Reglaţi setările.
Alegeţi o opţiune şi apăsaţi J. Tăierea
selectată este afişată în vizor (0 112).
A Dimensiune imagine
Dimensiunea imaginii variază în funcţie de opţiunea selectată pentru zonă
imagine (0 118).
113
❚❚ Comenzi aparat foto
1 Asociaţi selectarea zonei imaginii unei comenzi a aparatului foto.
Selectaţi Alegere zonă imagine ca opţiune „apăsare + selectoare
comandă” pentru o comandă a aparatului foto în meniul setări
personalizate (0 323). Selectarea zonei imaginii poate fi asociată
butonului Fn (setarea personalizată f2, Asociere buton Fn, 0 356),
butonului Pv (setarea personalizată f3, Asociere buton previz.,
0 361) sau butonului A AE-L/AF-L (setarea personalizată f4, Asociere
buton AE-L / AF-L, 0 361).
2 Utilizaţi comanda selectată pentru a alege o zonă a imaginii.
Zona imaginii poate fi selectată
prin apăsarea butonului selectat
şi rotirea selectorului principal
sau secundar de comandă până
când tăierea dorită este afişată
în vizor (0 112).
Buton Fn
Selector principal
de comandă
Opţiunea curentă selectată
pentru zonă imagine poate fi vizualizată
prin apăsarea butonului pentru a afişa
zona imaginii pe panoul de control, în
vizor sau pe afişajul informaţiilor.
Formatul FX este afişat ca „36 – 24”, 1,2 × ca „30 – 20”, formatul DX ca
„24 – 16”.
114
Calitate și dimensiune imagine
Împreună, calitatea și dimensiunea imaginii determină cât spaţiu ocupă
fiecare fotografie pe cardul de memorie. Imaginile mai mari și de calitate
superioară pot fi imprimate la dimensiuni mai mari, însă necesită și mai
multă memorie, ceea ce înseamnă că mai puţine astfel de imagini pot fi
stocate pe cardul de memorie (0 492).
Calitate imagine
Alegeţi un format de fișier și un nivel de compresie (calitate imagine).
Opţiune
Tip fişier
NEF (RAW)
NEF
JPEG fine
JPEG normal
JPEG
JPEG basic
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG basic
NEF/
JPEG
Descriere
Datele RAW de la senzorul de imagine sunt salvate
fără nicio procesare suplimentară. Setările, cum
sunt balansul de alb şi contrastul, pot fi reglate
după fotografiere.
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie
de aproximativ 1:4 (calitate superioară). *
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie
de aproximativ 1:8 (calitate normală). *
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie
de aproximativ 1:16 (calitate de bază). *
Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF
(RAW) şi o imagine JPEG de calitate superioară.
Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF
(RAW) şi o imagine JPEG de calitate normală.
Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF
(RAW) şi o imagine JPEG de calitate de bază.
* Prioritate dimensiune selectată pentru Compresie JPEG. Nivelul de compresie este doar o
aproximare; nivelul real variază în funcţie de sensibilitatea ISO și de scena înregistrată.
115
Calitatea imaginii poate fi setată prin apăsarea butonului X (T) şi
rotirea selectorului principal de comandă până când setarea dorită este
afişată pe afişajul informaţiilor.
Buton X (T)
Selector principal de
comandă
Afişaj informaţii
A Imagini NEF (RAW)
Imaginile NEF (RAW) pot fi vizualizate pe aparatul foto sau cu ajutorul unui
software precum ViewNX 2 sau Capture NX-D (ViewNX 2 poate fi instalat de pe
CD-ul de instalare furnizat, iar Capture NX-D poate fi descărcat de la un link din
utilitarul de instalare ViewNX 2; 0 262, 268). Reţineţi că opţiunea selectată
pentru dimensiune imagine nu afectează dimensiunea imaginilor NEF (RAW);
când sunt vizualizate pe un computer, imaginile NEF (RAW) au dimensiunile date
pentru imagini mari (dimensiune #) din tabelul de la pagina 118. Copiile JPEG
ale imaginilor NEF (RAW) pot fi create folosind opţiunea Procesare NEF (RAW)
din meniul retuşare (0 406).
A NEF + JPEG
Atunci când fotografiile efectuate la setări NEF (RAW) + JPEG sunt vizualizate pe
aparatul foto cu un singur card de memorie introdus, va fi afişată numai
imaginea JPEG. Dacă ambele copii sunt înregistrate pe acelaşi card de memorie,
ambele copii vor fi şterse când este ştearsă fotografia. În cazul în care copia JPEG
este înregistrată pe un card de memorie separat folosind opţiunea Rolul
cardului din Fanta 2 > Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG, ştergerea copiei JPEG nu va
şterge imaginea NEF (RAW).
A Meniul fotografiere
Calitatea imaginii poate fi, de asemenea, ajustată utilizând opţiunea Calitate
imagine din meniul fotografiere (0 310).
116
❚❚ Compresie JPEG
Pentru a alege tipul de compresie pentru imagini JPEG, evidenţiaţi
Compresie JPEG din meniul fotografiere şi apăsaţi 2.
O
Opţiune
Prioritate
dimensiune
P
Calitate optimă
Descriere
Imaginile sunt comprimate pentru a produce dimensiuni
relativ uniforme ale fişierelor.
Calitate optimă a imaginii. Dimensiunea fişierului variază
în funcţie de scena înregistrată.
❚❚ Tip
Pentru a alege tipul de compresie pentru imagini NEF (RAW), evidenţiaţi
Înregistrare NEF (RAW) > Tip din meniul fotografiere şi apăsaţi 2.
Opţiune
N
Comprimat fără
pierderi
O
Comprimat
Descriere
Imaginile NEF sunt comprimate folosind un algoritm
reversibil, reducând dimensiunea fişierului cu
aproximativ 20–40% fără efect asupra calităţii imaginii.
Imaginile NEF sunt comprimate folosind un algoritm
ireversibil, reducând dimensiunea fişierului cu
aproximativ 35–55% aproape fără efect asupra calităţii
imaginii.
❚❚ Ad. de culoare NEF (RAW)
Pentru a alege adâncimea de culoare pentru imagini NEF (RAW),
evidenţiaţi Înregistrare NEF (RAW) > Ad. de culoare NEF (RAW) din
meniul fotografiere şi apăsaţi 2.
Opţiune
q
12 biţi
r
14 biţi
Descriere
Imaginile NEF (RAW) sunt înregistrate la o adâncime de
culoare 12 biţi.
Imaginile NEF (RAW) sunt înregistrate la o adâncime de
culoare 14 biţi, producând fişiere mai mari decât cele cu
o adâncime de culoare 12 biţi, dar mărind informaţiile de
culoare înregistrate.
117
Dimensiune imagine
Dimensiunea imaginii este măsurată în pixeli. Alegeţi dintre # Mare,
$ Medie sau % Mică (reţineţi că dimensiunea imaginii variază în funcţie
de opţiunea selectată pentru Zonă imagine, 0 110):
Zonă imagine
FX (36×24)
(Format FX)
1,2× (30×20)
DX (24×16)
(Format DX)
Opţiune
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Dimensiune (pixeli)
6.016 × 4.016
4.512 × 3.008
3.008 × 2.008
5.008 × 3.336
3.752 × 2.504
2.504 × 1.664
3.936 × 2.624
2.944 × 1.968
1.968 × 1.312
Dimensiune imprimare
(cm) *
50,9 × 34,0
38,2 × 25,5
25,5 × 17,0
42,4 × 28,2
31,8 × 21,2
21,2 × 14,1
33,3 × 22,2
24,9 × 16,7
16,7 × 11,1
* Mărimea aproximativă când se imprimă la 300 dpi. Dimensiunea de imprimare în inchi este egală cu
dimensiunea imaginii în pixeli împărţită la rezoluţia imprimantei în dots per inch (puncte per inch) (dpi;
1 inch = aproximativ 2,54 cm).
Dimensiunea imaginii poate fi setată prin apăsarea butonului X (T) şi
rotirea selectorului secundar de comandă până când setarea dorită este
afişată pe afişajul informaţiilor.
Buton X (T)
Selector secundar de
comandă
Afişaj informaţii
A Meniul fotografiere
Dimensiunea imaginii poate fi, de asemenea, ajustată utilizând opţiunea
Dimensiune imagine din meniul fotografiere (0 310).
118
Utilizarea a două carduri de memorie
Când sunt introduse două carduri de memorie în aparatul foto, puteţi
utiliza elementul Rolul cardului din Fanta 2 din meniul fotografiere
pentru a alege rolul îndeplinit de cardul din fanta 2. Alegeţi dintre
opţiunile Depăşire (cardul din fanta 2 este folosit numai atunci când
cardul din fanta 1 este plin), Copie de rezervă (fiecare fotografie este
înregistrată de două ori, o dată pe cardul din fanta 1 şi din nou pe cardul
din fanta 2) şi Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG (ca şi la Copie de rezervă, cu
excepţia faptului că în acest caz copiile NEF/RAW ale fotografiilor
înregistrate la setări de NEF/RAW + JPEG sunt înregistrate numai pe
cardul din fanta 1, iar copiile JPEG numai pe cardul din fanta 2).
A „Copie de rezervă” şi „Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG”
Aparatul foto arată numărul de expuneri rămase pe cardul cu cea mai mică
capacitate de stocare. Declanşarea obturatorului va fi dezactivată când unul
dintre carduri este plin.
A Înregistrarea filmelor
Când în aparatul foto sunt introduse două carduri de memorie, fanta utilizată
pentru a înregistra filme poate fi selectată folosind opţiunea Destinaţie din
meniul filmare (0 319).
119
Focalizare
Această secţiune descrie opţiunile de focalizare disponibile atunci când
fotografiile sunt încadrate în vizor. Focalizarea poate fi reglată automat
(a se vedea mai jos) sau manual (0 132). De asemenea, utilizatorul
poate selecta punctul de focalizare pentru focalizarea automată sau
manuală (0 127) sau poate folosi blocarea focalizării pentru a focaliza în
vederea recompunerii fotografiilor după focalizare (0 129).
Focalizare automată
Pentru a utiliza focalizarea
automată, rotiţi selectorul
modului de focalizare la AF.
120
Selector mod focalizare
Mod focalizare automată
În timpul fotografierii prin vizor pot fi selectate următoarele moduri de
focalizare automată:
Mod
Descriere
AF servo automată: Aparatul foto selectează automat focalizarea automată
AF-A servo unică dacă subiectul este imobil, respectiv focalizarea automată
servo continuă dacă subiectul este în mișcare.
AF servo unică: Pentru subiecte imobile. Focalizarea se blochează când
butonul de declanşare este apăsat la jumătate. La setările implicite,
AF-S
obturatorul poate fi declanşat numai când este afişat indicatorul imagine
focalizată (I) (prioritate focalizare; 0 327).
AF servo continuă: Pentru subiecte în mişcare. Aparatul foto focalizează
continuu în timp ce butonul de declanşare este apăsat la jumătate; dacă
subiectul se mişcă, aparatul foto va activa urmărire focalizare predictivă
AF-C (0 122) pentru a prevedea distanţa finală până la subiect şi pentru a regla
focalizarea în funcţie de necesităţi. La setări implicite, obturatorul poate fi
declanşat indiferent dacă subiectul este sau nu focalizat (prioritate
declanşare; 0 326).
Modul focalizare automată poate fi
selectat prin apăsarea butonului
mod AF şi rotirea selectorului
principal de comandă până când
setarea dorită este afişată în vizor
sau pe panoul de control.
Buton mod AF
AF-A
AF-S
Selector principal
de comandă
AF-C
121
A Urmărire focalizare predictivă
În modul AF-C sau când este selectată focalizarea automată servo continuă în
modul AF-A, aparatul foto va iniţia urmărirea focalizării predictive dacă subiectul
se deplasează spre sau dinspre aparatul foto în timp ce butonul de declanşare
este apăsat la jumătate. Acest lucru îi permite aparatului foto să urmărească
focalizarea în timp ce încearcă să prevadă unde va fi subiectul când obturatorul
se va declanşa.
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind utilizarea priorităţii de focalizare în modul AF servo
continuă, consultaţi setarea personalizată a1 (Selecţie prioritate AF-C, 0 326).
Pentru informaţii privind utilizarea priorităţii de declanşare în AF servo unică,
consultaţi setarea personalizată a2 (Selecţie prioritate AF-S, 0 327). Consultaţi
setarea personalizată f5 (Personaliz. selectoare com.) > Schimbare princ./sec.
(0 363) pentru informaţii privind utilizarea selectorului secundar de comandă
pentru alegerea modului de focalizare. Consultaţi pagina 57 pentru informaţii
privind opţiunile de focalizare automată disponibile în vizualizarea în timp real
sau în timpul înregistrării unui film.
122
Mod zonă AF
Alegeţi cum se selectează punctul de focalizare în timpul fotografierii
prin vizor.
• Punct unic AF: Selectaţi punctul de focalizare conform descrierii de la
pagina 127; aparatul foto va focaliza numai pe subiectul din punctul
de focalizare selectat. Utilizaţi cu subiecte imobile.
• Zonă dinamică AF: Selectaţi punctul de focalizare conform descrierii de la
pagina 127. În modurile de focalizare AF-A și AF-C, aparatul foto va
focaliza pe baza informaţiilor de la punctele de focalizare
înconjurătoare dacă subiectul părăseşte pentru scurt timp punctul de
focalizare selectat. Numărul de puncte de focalizare variază în funcţie
de modul selectat:
- Zonă dinamică AF cu 9 puncte: Alegeţi în cazul în care aveţi timp pentru
a compune fotografia sau când fotografiaţi subiecte care se
deplasează într-un mod predictibil (de exemplu, alergători sau
maşini de curse pe o pistă).
- Zonă dinamică AF cu 21 puncte: Alegeţi când fotografiaţi subiecte care se
deplasează imprevizibil (de exemplu, jucători într-un meci de
fotbal).
- Zonă dinamică AF cu 51 puncte: Alegeţi când fotografiaţi subiecte care se
deplasează rapid şi nu pot fi încadrate cu uşurinţă în vizor (de
exemplu, păsări).
123
• Urmărire 3D: Selectaţi punctul de focalizare conform descrierii de la
pagina 127. În modurile de focalizare AF-A și AF-C, aparatul foto va
urmări subiectele care părăsesc punctul de focalizare selectat şi va
selecta puncte de focalizare noi, în funcţie de necesităţi. Folosiţi
pentru a compune rapid fotografii cu subiecte care se deplasează
aleatoriu dintr-o parte în alta (de exemplu, jucători de tenis). Dacă
subiectul iese din vizor, luaţi degetul de pe butonul de declanşare şi
recompuneţi fotografia cu subiectul în punctul de focalizare selectat.
• Zonă AF grup: Aparatul foto focalizează utilizând un grup de puncte de
focalizare selectat de utilizator, reducând riscul ca aparatul foto să
focalizeze pe fundal în loc de subiectul principal. Alegeţi pentru
subiecte dificil de fotografiat cu folosirea unui singur punct de
focalizare. În cazul în care sunt detectate feţe în modul de focalizare
AF-S, aparatul foto va acorda prioritate subiectelor portret.
• Zonă AF automată: Aparatul foto detectează
automat subiectul şi selectează punctul de
focalizare; dacă este detectată o faţă,
aparatul foto va acorda prioritate
subiectului portret. Punctele de focalizare
active sunt evidenţiate pentru scurt timp
după ce aparatul foto focalizează; în modul
AF-C sau când este selectată focalizarea automată servo continuă în
modul AF-A, punctul de focalizare principal rămâne evidenţiat după ce
celelalte puncte de focalizare au dispărut.
124
Modul zonă AF poate fi selectat prin
apăsarea butonului mod AF şi
rotirea selectorului secundar de
comandă până când setarea dorită
este afişată în vizor sau pe panoul
de control.
Buton mod AF
Panou de control
Selector secundar
de comandă
Vizor
A Urmărire 3D
Când butonul de declanşare este apăsat la jumătate, culorile din zona care
înconjoară punctul de focalizare sunt salvate în aparatul foto. Prin urmare, este
posibil ca funcţia urmărire 3D să nu producă rezultatele dorite cu subiectele care
au aceeaşi culoare cu a fundalului sau care ocupă o zonă foarte mică din cadru.
125
A Mod zonă AF
Modul zonă AF este afişat pe panoul de control şi în vizor.
Mod zonă AF
Panou de control
Vizor
Punct unic AF
Zonă dinamică AF cu 9 puncte *
Zonă dinamică AF cu 21 puncte *
Zonă dinamică AF cu 51 puncte *
Urmărire 3D
Zonă AF grup
Zonă AF automată
* Numai punctul de focalizare activ este afişat în vizor. Punctele de focalizare rămase furnizează informaţii în
sprijinul operaţiei de focalizare.
A Focalizare manuală
Punct unic AF este selectat automat când este utilizată focalizarea manuală.
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind reglarea duratei de aşteptare a aparatului foto înainte
de a refocaliza când un obiect se deplasează în faţa aparatului foto, consultaţi
setarea personalizată a3 (Urmărire focaliz. cu blocare, 0 328). Consultaţi
setarea personalizată a4 (Iluminare punct focalizare, 0 329) pentru informaţii
privind alegerea modului în care este afișat punctul de focalizare în zonă
dinamică AF și zonă AF grup. Consultaţi setarea personalizată f5 (Personaliz.
selectoare com.) > Schimbare princ./sec. (0 363) pentru informaţii privind
utilizarea selectorului principal de comandă pentru alegerea modului zonă AF.
Consultaţi pagina 58 pentru informaţii privind opţiunile de focalizare automată
disponibile în vizualizarea în timp real sau în timpul înregistrării unui film.
126
Selectarea punctului de focalizare
Aparatul foto oferă posibilitatea de alegere a 51 de puncte de focalizare
care pot fi folosite pentru a compune fotografii cu subiectul principal
poziţionat aproape oriunde în cadru. Urmaţi paşii de mai jos pentru a
alege punctul de focalizare (în zonă AF grup puteţi urma aceşti paşi
pentru a alege un grup de puncte de focalizare).
1 Rotiţi blocarea selectorului
de focalizare la ●.
Aceasta permite folosirea
selectorului multiplu pentru
selectarea punctului de
focalizare.
Blocare selector focalizare
2 Selectaţi punctul de focalizare.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a
selecta punctul de focalizare în vizor în
timp ce exponometrele sunt activate.
Apăsaţi J pentru a selecta punctul de
focalizare central.
Blocarea selectorului de
focalizare poate fi rotită în
poziţia blocat (L) după selecţie
pentru a preveni schimbarea
punctului de focalizare
selectat când este apăsat
selectorul multiplu.
127
A Zonă AF automată
Punctul de focalizare pentru zonă AF automată este selectat automat; selectarea
manuală a punctului de focalizare nu este disponibilă.
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea momentului în care punctul de focalizare este
iluminat, consultaţi setarea personalizată a5 (Iluminare punct AF, 0 329).
Pentru informaţii privind setarea selectării punctului de focalizare la
„înconjurare”, consultaţi setarea personalizată a6 (Înconjurare puncte focaliz.,
0 330). Pentru informaţii privind alegerea numărului de puncte de focalizare
care pot fi selectate folosind selectorul multiplu, consultaţi setarea personalizată
a7 (Număr de puncte focalizare, 0 330). Pentru informaţii privind alegerea
unor puncte de focalizare separate pentru orientările verticală şi orizontală,
consultaţi setarea personalizată a8 (Stocare puncte după orientare, 0 331).
Pentru informaţii privind schimbarea rolului butonului J, consultaţi setarea
personalizată f1 (Buton OK, 0 354).
128
Blocare focalizare
Blocarea focalizării poate fi utilizată pentru a modifica compoziţia după
focalizare, oferind posibilitatea de a focaliza pe un subiect ce nu se va
afla într-un punct de focalizare în compoziţia finală. Dacă aparatul foto
nu poate focaliza utilizând focalizarea automată (0 131), poate fi
folosită şi blocarea focalizării pentru a recompune fotografia după
focalizarea asupra unui alt obiect aflat la aceeaşi distanţă cu subiectul
original. Blocarea focalizării este mai eficientă când este selectată o
opţiune diferită de zonă AF automată pentru modul zonă AF (0 123).
1 Focalizaţi.
Poziţionaţi subiectul în
punctul de focalizare selectat
şi apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate pentru
a iniţia focalizarea. Verificaţi
ca indicatorul imagine
focalizată (I) să apară în vizor.
2 Blocaţi focalizarea.
Moduri focalizare AF-A și AF-C: Cu butonul de
declanşare apăsat la jumătate (q),
apăsaţi butonul A AE-L/AF-L (w) pentru a
bloca atât focalizarea, cât şi expunerea
(în vizor va fi afişată o pictogramă AE-L).
Focalizarea va rămâne blocată în timp ce
butonul A AE-L/AF-L este apăsat, chiar
dacă ulterior ridicaţi degetul de pe
butonul de declanşare.
Buton declanşare
Buton A AE-L/AF-L
129
Mod focalizare AF-S: Focalizarea se blochează automat atunci când
apare indicatorul imagine focalizată (I) şi rămâne blocată până când
ridicaţi degetul de pe butonul de declanşare. Focalizarea poate fi
blocată şi prin apăsarea butonului A AE-L/AF-L (a se vedea mai sus).
3 Recompuneţi fotografia şi
fotografiaţi.
Focalizarea va rămâne blocată
între fotografii dacă ţineţi
butonul de declanşare apăsat
la jumătate (AF-S) sau dacă
ţineţi butonul A AE-L/AF-L
apăsat, permiţând efectuarea mai multor fotografii în succesiune la
aceeaşi setare a focalizării.
Nu modificaţi distanţa dintre aparatul foto şi subiect în timp ce este
activată blocarea focalizării. Dacă subiectul se deplasează, focalizaţi din
nou la noua distanţă.
A Consultaţi de asemenea
Consultaţi setarea personalizată c1 (Buton declanşare AE-L, 0 336) pentru
informaţii privind utilizarea butonului de declanşare pentru a bloca expunerea,
setarea personalizată f4 (Asociere buton AE-L / AF-L, 0 361) pentru informaţii
privind alegerea rolului jucat de butonul A AE-L/AF-L.
130
A Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată
Focalizarea automată nu dă randament în condiţiile enumerate mai jos. Este
posibil ca declanşarea obturatorului să fie dezactivată dacă aparatul foto nu
poate focaliza în aceste condiţii sau este posibil ca indicatorul imagine focalizată
(I) să fie afişat şi aparatul foto să producă un bip, permiţând declanşarea
obturatorului şi atunci când subiectul nu este focalizat. În aceste cazuri, focalizaţi
manual (0 132) sau folosiţi blocarea focalizării (0 129) pentru a focaliza pe un alt
subiect la aceeaşi distanţă şi apoi recompuneţi fotografia.
Contrastul între subiect şi fundal este slab sau inexistent.
Exemplu: Subiectul are aceeaşi culoare cu fundalul.
Punctul de focalizare include obiecte aflate la distanţe
diferite de aparatul foto.
Exemplu: Subiectul este în interiorul unei cuşti.
Subiectul este dominat de şabloane geometrice regulate.
Exemplu: Jaluzele sau un rând de ferestre ale unui zgârienori.
Punctul de focalizare conţine zone cu contrast puternic.
Exemplu: Subiectul este pe jumătate în umbră.
Obiectele din fundal apar mai mari decât subiectul.
Exemplu: În cadrul din spatele subiectului se află o clădire.
Subiectul conţine multe detalii fine.
Exemplu: Un câmp de flori sau alte subiecte care sunt mici
sau a căror luminozitate nu variază.
131
Focalizare manuală
Focalizarea manuală este disponibilă pentru obiectivele care nu acceptă
focalizarea automată (obiective NIKKOR non-AF) sau atunci când
focalizarea automată nu produce rezultatele dorite (0 131).
• Obiective AF: Setaţi comutatorul Selector mod focalizare
modului de focalizare al
obiectivului (dacă există) şi
selectorul modului de
focalizare al aparatului foto la
M.
D Obiective AF
Nu folosiţi obiectivele AF cu comutatorul modului de focalizare al
obiectivului setat la M şi selectorul modului de focalizare a aparatului foto
setat la AF. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la deteriorarea
aparatului foto sau a obiectivului. Această măsură nu este aplicabilă
obiectivelor AF-S, care pot fi utilizate în modul M fără ca selectorul modului
de focalizare al aparatului foto să fie setat la M.
• Obiective cu focalizare manuală: Focalizaţi manual.
Pentru a focaliza manual, reglaţi inelul de
focalizare al obiectivului până ce imaginea
afişată pe câmpul mat clar din vizor este
clară. Fotografiile pot fi făcute în orice
moment, chiar şi atunci când imaginea nu
este clară.
132
❚❚ Telemetrul electronic
Indicatorul de focalizare prin vizor poate fi
folosit pentru a verifica dacă subiectul din
punctul de focalizare selectat este focalizat
(punctul de focalizare poate fi selectat din
oricare dintre cele 51 de puncte de focalizare).
După poziţionarea subiectului în punctul de
focalizare selectat, apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate şi rotiţi inelul de focalizare al obiectivului până
când este afişat indicatorul imagine focalizată (I). Reţineţi că, în cazul
subiectelor enumerate la pagina 131, indicatorul imagine focalizată
poate fi uneori afişat atunci când subiectul nu este focalizat; verificaţi
focalizarea în vizor înainte de a fotografia. Pentru informaţii privind
utilizarea telemetrului electronic cu teleconvertoarele opţionale AF-S/
AF-I, consultaţi pagina 430.
A Poziţie plan focal
Pentru a determina distanţa dintre subiectul
dumneavoastră şi aparatul foto, măsuraţi de
la marcajul planului focal (E) de pe corpul
aparatului foto. Distanţa dintre flanşa
monturii obiectivului şi planul focal este de
46,5 mm.
46,5 mm
Marcaj plan focal
133
Sensibilitate ISO
Sensibilitatea aparatului foto la lumină poate fi reglată în funcţie de
gradul de iluminare disponibil. Alegeţi dintre setările care se situează de
la ISO 100 până la ISO 12800 în paşi echivalenţi cu 1/3 EV. Pentru situaţii
speciale sunt disponibile, de asemenea, setări de la aproximativ 0,3 până
la 1 EV sub ISO 100 şi de la 0,3 până la 2 EV peste ISO 12800. Modurile
automat, scenă și efecte speciale oferă, de asemenea, o opţiune Automat,
care îi permite aparatului foto să seteze automat sensibilitatea ISO ca
răspuns la condiţiile de iluminare. Cu cât este mai ridicată sensibilitatea
ISO, cu atât este nevoie de mai puţină lumină pentru a realiza o
expunere, permiţând timpi de expunere mai lungi sau diafragme mai
închise.
Moduri
P, S, A, M
%
Alte moduri de
fotografiere
Opţiuni
Lo 1–Lo 0,3; 100–12800 în pași de 1/3 EV; Hi 0,3–Hi 2
Automat
Automat; Lo 1–Lo 0,3; 100–12800 în pași de 1/3 EV; Hi 0,3–Hi 2
Sensibilitatea ISO poate fi reglată
prin apăsarea butonului W (S) şi
rotirea selectorului principal de
comandă până când setarea dorită
este afişată pe panoul de control, în
vizor sau pe afișajul informaţiilor.
Buton W (S)
Selector principal
de comandă
Panou de control
Afişaj informaţii
Vizor
134
A Sensibilitate ISO
Cu cât este mai ridicată sensibilitatea ISO, cu atât este nevoie de mai puţină
lumină pentru a realiza o expunere, permiţând timpi de expunere mai scurţi sau
diafragme mai închise, fiind însă mai probabil ca imaginea să fie afectată de
zgomot (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii). Apariţia zgomotului
este mult mai probabilă la setări cuprinse între Hi 0,3 şi Hi 2.
A AUTOMAT
Dacă selectorul moduri este rotit la P, S, A sau M după ce este selectat AUTO pentru
sensibilitatea ISO în alt mod, va fi restabilită sensibilitatea ISO selectată ultima
dată în modul P, S, A sau M.
A Hi 0,3–Hi 2
Setările Hi 0,3 până la Hi 2 corespund sensibilităţilor ISO de 0,3–2 EV peste
ISO 12800 (echivalent ISO 16000–51200).
A Lo 0,3–Lo 1
Setările Lo 0,3 până la Lo 1 corespund sensibilităţilor ISO de 0,3–1 EV sub ISO 100
(echivalent ISO 80–50). Utilizaţi pentru diafragme mai deschise când iluminarea
este puternică. Contrastul este uşor mai ridicat decât normal; în majoritatea
cazurilor, sensibilităţile ISO recomandate sunt de ISO 100 sau mai mari.
A Meniurile fotografiere şi filmare
Sensibilitatea ISO poate fi reglată şi din meniurile fotografiere și filmare. Alegeţi
Setări sensibilitate ISO în meniul fotografiere pentru a regla setările pentru
fotografierea prin vizor şi cu vizualizare în timp real (0 310) și Setări
sensibilitate ISO film în meniul filmare pentru a regla setările pentru vizualizare
în timp real film (0 322).
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea dimensiunii treptei sensibilităţii ISO, consultaţi
setarea personalizată b1 (Valoare treaptă sensib. ISO; 0 333). Pentru
informaţii privind realizarea reglajelor la sensibilitatea ISO fără a utiliza butonul
W (S), consultaţi setarea personalizată d8 (ISO facil, 0 341). Pentru informaţii
privind utilizarea opţiunii ISO NR ridicat din meniurile fotografiere şi filmare
pentru a reduce zgomotul la sensibilităţi ISO ridicate, consultaţi pagina 317.
135
Control sensibilitate ISO automat
(Numai modurile P, S, A și M)
Dacă este selectat Activat pentru Setări sensibilitate ISO > Control
sensib. ISO auto. din meniul fotografiere, sensibilitatea ISO va fi reglată
automat dacă expunerea optimă nu poate fi obţinută la valoarea
selectată de utilizator (sensibilitatea ISO este reglată în mod
corespunzător când este folosit bliţul).
1 Selectaţi Control sensib. ISO auto.
Selectaţi Setări sensibilitate ISO din
meniul fotografiere, evidenţiaţi Control
sensib. ISO auto. şi apăsaţi 2.
2 Selectaţi Activat.
Evidenţiaţi Activat şi apăsaţi J (dacă este
selectat Dezactivat, sensibilitatea ISO va
rămâne fixată la valoarea selectată de
utilizator).
136
3 Reglaţi setările.
Valoarea maximă pentru sensibilitatea ISO
automată poate fi selectată folosind
Sensibilitate maximă (reţineţi că în cazul
în care sensibilitatea ISO selectată de
utilizator este mai mare decât cea aleasă
pentru Sensibilitate maximă, în locul
acesteia va fi utilizată valoarea selectată de către utilizator). În
modurile P şi A, sensibilitatea va fi reglată numai dacă s-ar produce
subexpunerea la timpul de expunere selectat pentru Timp
expunere maxim (1/2.000–30 s sau Automat; în modurile S şi M,
sensibilitatea ISO va fi reglată pentru expunere optimă la timpul de
expunere selectat de utilizator). Dacă este selectat Automat,
aparatul foto va alege timpul de expunere maxim pe baza distanţei
focale a obiectivului. Apăsaţi J pentru a ieşi când setările sunt
finalizate.
Când este selectat Activat, vizorul și panoul
de control arată ISO AUTO. Când sensibilitatea
este modificată de la valoarea selectată de
utilizator, aceşti indicatori clipesc şi valoarea
modificată este afişată în vizor.
137
A Timp expunere maxim
Selecţia automată a timpului de expunere poate fi reglată fin prin evidenţierea
Automat şi apăsarea 2: de exemplu, valorile mai mici decât cele selectate de
obicei automat pot fi utilizate cu obiective telefotografice pentru a reduce
estomparea. Reţineţi totuşi că Automat funcţionează numai cu obiective CPU;
dacă un obiectiv non-CPU este utilizat fără date obiectiv, timpul de expunere
maxim este fixat la 1/30 s. Timpii de expunere pot depăşi maximul selectat dacă
expunerea optimă nu poate fi obţinută la sensibilitatea ISO aleasă pentru
Sensibilitate maximă.
A Control sensibilitate ISO automat
Zgomotul (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) este mai probabil
la sensibilităţi mai mari. Pentru a reduce zgomotul, utilizaţi opţiunea ISO NR
ridicat din meniurile fotografiere şi filmare (consultaţi pagina 317). Când este
utilizat un bliţ, timpul de expunere maxim va fi setat la valoarea selectată pentru
Timp expunere maxim cu excepţia cazului în care această valoare este mai mică
decât setarea personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ, 0 345) sau mai mare
decât setarea personalizată e2 (Timp expunere cu bliţ, 0 346), situaţie în care
va fi folosită în loc setarea personalizată e2. Reţineţi că sensibilitatea ISO poate fi
ridicată automat când controlul sensibilităţii ISO automat este folosit în
combinaţie cu modurile bliţ cu sincronizare lentă (disponibile cu bliţul încorporat
şi cu unităţile bliţ opţionale menţionate la pagina 433), fiind posibil să împiedice
aparatul foto să selecteze timpi de expunere lungi.
A Activarea și dezactivarea controlului sensibilităţii ISO automat
Puteţi activa sau dezactiva controlul sensibilităţii ISO automat prin apăsarea
butonului W (S) şi rotirea selectorului secundar de comandă. Când controlul
sensibilităţii ISO automat este activat se afişează ISO AUTO.
138
Expunere
Măsurare
(Numai modurile P, S, A și M)
Alegeţi modul în care aparatul foto setează expunerea în modurile P, S, A
și M (în alte moduri, aparatul foto selectează metoda de măsurare în mod
automat).
Opţiune
a
Z
b
h
Descriere
Matricială: Produce rezultate naturale în majoritatea situaţiilor. Aparatul
foto măsoară o zonă largă a cadrului şi setează expunerea conform
distribuţiei tonurilor, culorii, compoziţiei şi, cu obiectivele de tip G, E sau
D (0 429), a informaţiilor privind distanţa (măsurare matricială culoare
3D III; cu alte obiective CPU, aparatul foto utilizează măsurarea matricială
culoare III, care nu include informaţii distanţă 3D).
Central-evaluativă: Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar atribuie cea
mai mare pondere zonei centrale (dacă este ataşat un obiectiv CPU,
dimensiunea zonei poate fi selectată folosind setarea personalizată b5,
Zonă central-evaluativă, 0 335; dacă este ataşat un obiectiv non-CPU,
zona este echivalentă cu un cerc de 12 mm diametru). Măsurare clasică
pentru portrete; recomandată când se folosesc filtre cu un factor de
expunere (factor de filtrare) de peste 1×.
Spot: Aparatul foto măsoară un cerc cu diametrul de 4 mm (aproximativ
1,5% din cadru). Cercul este centrat pe punctul de focalizare curent,
făcând posibilă măsurarea subiectelor care nu se află în centru (dacă este
folosit un obiectiv non-CPU sau dacă este activată zonă AF automată,
aparatul foto va măsura punctul de focalizare central). Asigură că
subiectul va fi expus corect chiar şi atunci când fundalul este mult prea
luminos sau prea întunecat.
Evaluativă a zonelor luminoase: Aparatul foto atribuie cea mai mare pondere
zonelor luminoase. Utilizaţi pentru a reduce estomparea detaliilor în
zone luminoase, de exemplu, atunci când fotografiaţi interpreţi luminaţi
de reflector pe o scenă.
139
Pentru a alege o opţiune de
măsurare, apăsaţi butonul Z (Q) şi
rotiţi selectorul principal de
comandă până când setarea dorită
este afişată în vizor şi pe panoul de
control.
Buton Z (Q)
Panou de control
Selector principal
de comandă
Vizor
A Date obiectiv non-CPU
Specificarea distanţei focale şi a diafragmei maxime a obiectivelor non-CPU
folosind opţiunea Date obiectiv non-CPU din meniul setare (0 236) îi permite
aparatului foto să utilizeze măsurare matricială culoare când este selectată
măsurarea matricială şi să îmbunătăţească precizia măsurării central-evaluative şi
spot. Măsurarea central-evaluativă va fi utilizată dacă este selectată măsurarea
evaluativă a zonelor luminoase cu obiective non-CPU sau dacă este selectată
măsurarea matricială cu obiective non-CPU pentru care nu au fost furnizate
datele pentru obiectiv. Reţineţi că măsurarea central-evaluativă poate fi, de
asemenea, utilizată dacă este selectată măsurarea evaluativă a zonelor
luminoase cu anumite obiective CPU (obiective AI-P NIKKOR și obiective AF care
nu sunt de tipul G, E sau D).
A Consultaţi de asemenea
Consultaţi setarea personalizată b4 (Măsurare matricială, 0 335) pentru
informaţii privind alegerea utilizării detectării feţelor de către măsurarea
matricială. Pentru informaţii privind realizarea reglajelor separate în vederea
expunerii optime pentru fiecare metodă de măsurare, consultaţi setarea
personalizată b6 (Regl. fină expunere optimă, 0 336).
140
Blocare expunere automată
Utilizaţi blocarea expunerii automate pentru a recompune fotografii
după utilizarea măsurării central-evaluative şi a măsurării spot (0 139)
pentru măsurarea expunerii.
1 Blocaţi expunerea.
Poziţionaţi subiectul în punctul de
focalizare selectat şi apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate. Cu butonul de
declanşare apăsat la jumătate şi
subiectul poziţionat în punctul de
focalizare, apăsaţi butonul A AE-L/AF-L
pentru a bloca focalizarea și expunerea
(dacă folosiţi focalizarea automată,
asiguraţi-vă că indicatorul imagine
focalizată (I) apare în vizor).
Buton declanşare
Buton A AE-L/AF-L
În timp ce blocarea expunerii este activă,
în vizor va apărea un indicator AE-L.
2 Recompuneţi fotografia.
Menţinând butonul
A AE-L/AF-L apăsat,
recompuneţi fotografia şi
fotografiaţi.
141
A Zonă măsurată
În măsurarea spot, expunerea se va bloca la valoarea măsurată într-un cerc de
4 mm centrat asupra punctului de focalizare selectat. În măsurarea centralevaluativă, expunerea va fi blocată la valoarea măsurată într-un cerc de 12 mm
din centrul vizorului.
A Reglarea timpului de expunere şi a diafragmei
În timp ce blocarea expunerii este activă, următoarele setări pot fi reglate fără a
modifica valoarea măsurată a expunerii:
Mod
P
S
A
Setare
Timp de expunere şi diafragmă (program flexibil; 0 89)
Timp de expunere
Diafragmă
Noile valori pot fi confirmate în vizor şi pe panoul de control. Reţineţi că
măsurarea nu poate fi schimbată în timp ce blocarea expunerii este activă.
A Consultaţi de asemenea
Dacă este selectat Activat pentru setarea personalizată c1 (Buton declanşare
AE-L, 0 336), expunerea se va bloca atunci când butonul de declanşare este
apăsat la jumătate. Pentru informaţii privind schimbarea rolului butonului
A AE-L/AF-L, consultaţi setarea personalizată f4 (Asociere buton AE-L / AF-L,
0 361).
142
Compensare expunere
(Numai modurile P, S, A, M, h și %)
Compensarea expunerii este folosită pentru a modifica expunerea de la
valoarea sugerată de aparatul foto, făcând imaginile mai luminoase sau
mai întunecate. Are eficienţă maximă când este utilizată cu măsurarea
central-evaluativă sau spot (0 139). Alegeţi dintre valori cuprinse între
–5 EV (subexpunere) şi +5 EV (supraexpunere) în trepte de 1/3 EV. În
general, valorile pozitive fac subiectul mai luminos, în timp ce valorile
negative îl fac mai întunecat.
–1 EV
Fără compensarea
expunerii
+1 EV
Pentru a alege o valoare pentru compensarea
expunerii, apăsaţi butonul E şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când valoarea
dorită este afişată pe panoul de control sau în
vizor.
Buton E
Selector principal de
comandă
±0 EV
(Buton E apăsat)
–0,3 (–1/3) EV
+2,0 EV
143
La valori diferite de ±0,0, cifra 0 din centrul
indicatorilor de expunere va clipi (modurile
P, S, A, h și %), iar pe panoul de control și
în vizor va fi afişată o pictogramă E după ce
aţi eliberat butonul E. Valoarea curentă
pentru compensarea expunerii poate fi
verificată în indicatorul expunerii prin
apăsarea butonului E.
Expunerea normală poate fi restabilită prin setarea compensării
expunerii la ±0 (reglajele compensării expunerii în modurile h și %
vor fi resetate când este selectat un alt mod). Compensarea expunerii nu
este resetată când aparatul foto este oprit.
A Mod M
În modul M, compensarea expunerii afectează numai indicatorul expunerii;
timpul de expunere şi diafragma nu se modifică.
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea mărimii treptelor disponibile pentru
compensarea expunerii, consultaţi setarea personalizată b2 (Stopuri EV pt.
control exp., 0 333). Pentru informaţii privind realizarea reglajelor la
compensarea expunerii fără a apăsa butonul E, consultaţi setarea personalizată
b3 (Compensare expunere facilă, 0 334). Pentru informaţii privind limitarea
efectelor compensării expunerii asupra fundalului atunci când se utilizează un
bliţ pentru iluminarea prim-planului, consultaţi setarea personalizată e4 (Comp.
expunere pentru bliţ, 0 353). Pentru informaţii privind varierea automată a
expunerii, nivelului bliţului, balansului de alb sau D-Lighting-ului activ, consultaţi
pagina 202.
144
Balans de alb
(Numai modurile P, S, A și M)
Balansul de alb asigură faptul că respectivele culori nu sunt afectate de
culoarea sursei de lumină. În alte moduri decât P, S, A și M, balansul de alb
este setat automat de aparatul foto. Balansul de alb automat este
recomandat pentru majoritatea surselor de lumină în modurile P, S, A și M,
dar, dacă este necesar, pot fi selectate și alte valori în funcţie de tipul
sursei:
v
J
I
H
N
G
M
K
L
Opţiune
Automat
Normal
Menţ. culori ilumin. caldă
Incandescent
Temp. culoare *
3.500–8.000 K
3.000 K
Fluorescent
Lămpi cu vapori de sodiu
2.700 K
Fluorescent cu alb cald
3.000 K
Alb fluorescent
3.700 K
Fluorescent cu alb rece
4.200 K
Fluorescent tip alb diurn
5.000 K
Fluorescent tip lumină zi
6.500 K
Vapori mercur temp. ridic.
7.200 K
Lumina directă a soarelui
5.200 K
Bliţ
5.400 K
Înnorat
6.000 K
Umbră
Alegere temp. culoare (0 152)
Presetare manuală (0 155)
8.000 K
2.500–10.000 K
—
* Toate valorile sunt aproximative şi nu reflectă reglajul fin (dacă este cazul).
145
Balansul de alb poate fi setat prin apăsarea butonului L (U) şi rotirea
selectorului principal de comandă până când setarea dorită este afişată
pe afişajul informaţiilor.
Buton L (U)
Selector principal de
comandă
Afişaj informaţii
A Meniurile fotografiere şi filmare
Balansul de alb poate fi reglat şi utilizând opţiunea Balans de alb din oricare
dintre meniurile fotografiere sau filmare (0 310, 321), care poate fi folosită, de
asemenea, pentru a regla fin balansul de alb (0 149) sau pentru a măsura o
valoare pentru balansul de alb presetat manual (0 155). Opţiunea Automat din
meniul Balans de alb permite alegerea între Normal şi Menţ. culori ilumin.
caldă, care păstrează culorile calde produse de iluminatul incandescent, în timp
ce opţiunea I Fluorescent poate fi utilizată pentru a selecta sursa de lumină
dintre tipurile de becuri. Elementul din meniul filmare oferă o opţiune Aceleaşi
setări ca la fotograf. ce setează balansul de alb pentru filme la fel ca cel utilizat
pentru fotografii.
A Iluminarea cu bliţ în studio
Este posibil ca balansul de alb automat să nu producă rezultatele dorite cu
unităţile de bliţ mari pentru studiouri. Folosiţi balansul de alb presetat manual
sau setaţi balansul de alb la Bliţ şi folosiţi reglarea fină pentru a ajusta balansul de
alb.
146
A Temperatură culoare
Culoarea percepută a sursei de lumină variază în funcţie de privitor şi de alte
condiţii. Temperatura culorii este o măsură obiectivă a culorii unei surse de
lumină, definită în raport cu temperatura la care obiectul ar trebui încălzit pentru
a radia lumina pe aceeaşi lungime de undă. În timp ce sursele de lumină cu o
temperatură a culorii apropiată de 5.000–5.500 K apar albe, sursele de lumină cu
o temperatură a culorii mai scăzută, cum sunt becurile cu lumină incandescentă,
apar uşor galbene sau roşii. Sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai
ridicată apar nuanţate în albastru.
Culori „mai calde” (mai roşii)
3000
q
w
4000
e
r
Culori „mai reci” (mai albastre)
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
q I (lămpi cu vapori de sodiu): 2.700 K
w J (incandescent)/ I (fluorescent cu alb cald): 3.000 K
e I (alb fluorescent): 3.700 K
r I (fluorescent cu alb rece): 4.200 K
t I (fluorescent tip alb diurn): 5.000 K
y H (lumina directă a soarelui): 5.200 K
u N (bliţ): 5.400 K
i G (înnorat): 6.000 K
o I (fluorescent tip lumină zi): 6.500 K
!0 I (vapori mercur temp. ridic.): 7.200 K
!1 M (umbră): 8.000 K
Notă: Toate cifrele sunt aproximative.
147
A Consultaţi de asemenea
Când este selectat Bracketing WB pentru setarea personalizată e6 (Setare
bracketing automat, 0 353), aparatul foto va crea mai multe imagini de fiecare
dată când obturatorul este declanşat. Balansul de alb va fi variat cu fiecare
imagine, aplicând „bracketing” la valoarea selectată curent pentru balansul de
alb (0 208).
148
Reglarea fină a balansului de alb
La setări diferite de K (Alegere temp. culoare), balansul de alb poate fi
„reglat fin” pentru a compensa variaţiile de culoare ale sursei de lumină
sau pentru a introduce intenţionat o nuanţă de culoare într-o imagine.
❚❚ Meniul balans de alb
Pentru a regla fin balansul de alb din meniurile fotografiere şi filmare,
selectaţi Balans de alb și urmaţi pașii de mai jos.
1 Afişaţi opţiunile de reglare fină.
Evidenţiaţi o opţiune pentru balansul de
alb şi apăsaţi 2 (dacă este afişat un meniu
secundar, selectaţi opţiunea dorită şi
apăsaţi din nou 2 pentru a afişa opţiunile
de reglare fină; pentru informaţii privind
reglarea fină a balansului de alb presetat
manual, consultaţi pagina 164).
2 Reglaţi fin balansul de alb.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a regla
fin balansul de alb. Balansul de alb poate fi
reglat fin pe axa galben (A)–albastru (B) în
paşi de 0,5 şi pe axa verde (G)–magenta (M)
în paşi de 0,25. Axa orizontală
(galben-albastru) corespunde temperaturii
Coordonate
culorii, în timp ce axa verticală
Reglare
(verde-magenta) are efecte similare
filtrelor compensare culoare (CC)
corespunzătoare. Axa orizontală este gradată în trepte echivalente
cu aproximativ 5 mired, iar axa verticală în trepte de aproximativ 0,05
unităţi de densitate difuză.
149
3 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a salva setările şi a reveni la meniurile fotografiere
şi filmare.
❚❚ Butonul L (U)
La setări diferite de K (Alegere temp. culoare) şi L (Presetare
manuală), butonul L (U) poate fi folosit pentru reglarea fină a
balansului de alb pe axa galben (A)–albastru (B) (0 149; pentru a regla
fin balansul de alb când este selectat L, folosiţi meniurile fotografiere
şi filmare conform descrierii de la pagina 164). Apăsaţi butonul L (U)
și rotiţi selectorul secundar de comandă pentru reglarea fină a
balansului de alb în paşi de 0,5 (fiecare pas complet fiind echivalentul a
aproximativ 5 mired), oprindu-vă când pe panoul de control și pe afișajul
informaţiilor este afișată valoarea dorită. Rotirea selectorului secundar
de comandă spre stânga suplimentează nivelul de galben (A). Rotirea
selectorului secundar de comandă spre dreapta suplimentează nivelul
de albastru (B).
Panou de control
Buton L (U)
Selector secundar
de comandă
Afişaj informaţii
150
A Reglare fină balans de alb
Dacă balansul de alb a fost reglat fin, pe afișajul
informaţiilor va fi afişat un asterisc („E”). Reţineţi
că respectivele culori de pe axele de reglare fină
sunt relative, nu absolute. De exemplu,
deplasarea cursorului la B (albastru) când pentru
balansul de alb este selectată o setare „caldă”,
precum J (incandescent), va face fotografiile
uşor „mai reci”, dar nu le va face chiar albastre.
Afişaj informaţii
A „Mired”
Orice modificare a temperaturii culorii produce o diferenţă de culoare mai mare
la temperaturi scăzute ale culorii decât ar produce la temperaturi mai ridicate ale
culorii. De exemplu, o modificare de 1.000 K produce o modificare mult mai
importantă a culorii la 3.000 K decât la 6.000 K. Mired, calculat prin înmulţirea
inversului temperaturii culorii cu 10 6, este o măsură a temperaturii culorii care
ţine seama de o astfel de variaţie şi, prin urmare, aceasta este unitatea folosită
pentru filtrele de compensare a temperaturii culorii. De ex.:
• 4.000 K–3.000 K (o diferenţă de 1.000 K)=83 mired
• 7.000 K–6.000 K (o diferenţă de 1.000 K)=24 mired
151
Alegerea unei temperaturi a culorii
Urmaţi pașii de mai jos pentru a alege o temperatură a culorii când
pentru balansul de alb este selectat K (Alegere temp. culoare).
D Alegere temperatură culoare
Reţineţi că rezultatele dorite nu vor fi obţinute la iluminarea cu bliţ sau
fluorescentă. Pentru aceste surse alegeţi N (Bliţ) sau I (Fluorescent). Cu alte
surse de lumină, faceţi o fotografie test pentru a stabili dacă valoarea selectată
este adecvată.
❚❚ Meniul balans de alb
Temperatura culorii poate fi, de asemenea, selectată utilizând opţiunile
Balans de alb din meniurile fotografiere şi filmare. Introduceţi valori
pentru axele galben-albastru şi verde-magenta (0 149), așa cum este
descris mai jos.
1 Selectaţi Alegere temp. culoare.
Selectaţi Balans de alb în oricare dintre
meniurile fotografiere sau filmare, apoi
evidenţiaţi Alegere temp. culoare şi
apăsaţi 2.
2 Selectaţi o valoare pentru galbenalbastru.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia cifrele
şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica.
Valoare pentru axa
galben (A)–albastru (B)
152
3 Selectaţi o valoare pentru verdemagenta.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia axa G
(verde) sau M (magenta) şi apăsaţi 1 sau
3 pentru a selecta o valoare.
Valoare pentru axa verde
(G)–magenta (M)
4 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a salva modificările şi a
reveni la meniurile fotografiere şi filmare.
Dacă este selectată o valoare diferită de 0
pentru axa verde (G)–magenta (M), pe
afișajul informaţiilor va fi afişat un asterisc
(„E”).
153
❚❚ Butonul L (U)
Când este selectat K (Alegere temp. culoare), butonul L (U) poate
fi folosit pentru a selecta temperatura culorii, chiar dacă numai pentru
axa galben (A)–albastru (B). Apăsaţi butonul L (U) şi rotiţi selectorul
secundar de comandă până când valoarea dorită este afişată pe panoul
de control și pe afișajul informaţiilor (reglajele se fac în mired; 0 151).
Pentru a introduce temperatura culorii direct, apăsaţi butonul L (U)
şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia o cifră şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a
modifica.
Panou de control
Buton L (U)
Selector secundar
de comandă
Afişaj informaţii
154
Presetare manuală
Presetarea manuală este folosită pentru a înregistra şi a reapela din
memorie setările balansului de alb personalizate pentru fotografierea în
condiţii mixte de iluminare sau pentru a compensa sursele de lumină cu
o nuanţă puternică de culoare. Aparatul foto poate stoca până la şase
valori pentru balansul de alb presetat manual, în presetări de la d-1 până
la d-6. Pentru setarea balansului de alb presetat manual sunt disponibile
două metode:
Metodă
Descriere
Un obiect gri sau alb neutru este plasat sub
iluminarea care va fi utilizată în fotografia finală, iar
balansul de alb este măsurat de către aparatul foto
(0 155). În fotografierea cu vizualizare în timp real
Măsurare directă
şi în vizualizarea în timp real film (0 54, 66),
balansul de alb poate fi măsurat într-o zonă
selectată a cadrului (balans de alb în punct unic,
0 159).
Balansul de alb este copiat dintr-o fotografie de pe
Copiere din fotografia existentă
cardul de memorie (0 162).
Fotografierea prin vizor
1 Iluminaţi un obiect de referinţă.
Amplasaţi un obiect gri sau alb neutru în lumina ce va fi utilizată în
fotografia finală. În condiţii de studio poate fi utilizat un panou gri
standard ca obiect de referinţă. Reţineţi că expunerea este mărită
automat cu 1 EV când se măsoară balansul de alb; în modul M, reglaţi
expunerea astfel încât indicatorul de expunere să arate ±0 (0 94).
155
2 Setaţi balansul de alb la L (Presetare manuală).
Apăsaţi butonul L (U) şi rotiţi selectorul principal de comandă
până când L este afişat pe afișajul informaţiilor.
Buton L (U)
Selector principal de
comandă
Afişaj informaţii
3 Selectaţi o presetare.
Apăsaţi butonul L (U) şi rotiţi selectorul secundar de comandă
până când balansul de alb presetat dorit (de la d-1 la d-6) este afişat
pe afișajul informaţiilor.
Buton L (U)
Selector secundar de
comandă
Afişaj informaţii
A Măsurarea balansului de alb presetat manual (Fotografierea prin vizor)
Balansul de alb presetat manual nu poate fi măsurat în timp ce fotografiaţi o
fotografie HDR (0 177) sau o expunere multiplă (0 216) sau când este selectat
Înregistrare filme pentru setarea personalizată g4 (Asociere buton
declanşare, 0 373) și selectorul vizualizării în timp real este rotit la 1.
156
4 Selectaţi modul măsurare directă.
Eliberaţi scurt butonul L (U) şi apoi
apăsaţi butonul până când D de pe
panoul de control și din vizor începe să
clipească. Afişajele vor clipi aproximativ
şase secunde.
Panou de control
Vizor
5 Măsuraţi balansul de alb.
Înainte ca indicatoarele să se oprească
din clipit, încadraţi obiectul de referinţă
astfel încât acesta să umple vizorul şi
apăsaţi butonul de declanşare până la
capăt. Aparatul foto va măsura o valoare pentru balansul de alb şi o
va stoca în presetarea selectată la pasul 3. Nu va fi înregistrată nicio
fotografie; balansul de alb poate fi măsurat cu precizie chiar şi atunci
când aparatul foto nu focalizează.
A Presetări protejate
Dacă presetarea curentă este protejată (0 164), 3 sau Prt pe panoul de
control, în vizor și pe afișajul informaţiilor va clipi dacă încercaţi să măsuraţi o
valoare nouă.
157
6 Verificaţi rezultatele.
Dacă aparatul foto a putut măsura o
valoare pentru balansul de alb, C
va clipi pe panoul de control timp de
aproximativ şase secunde, în timp ce
vizorul va afişa un a care clipeşte.
Panou de control
Vizor
Dacă iluminarea este prea slabă sau
prea puternică, este posibil ca aparatul
foto să nu poată măsura balansul de
alb. Un b a care clipeşte va apărea
pe panoul de control şi în vizor timp de
aproximativ şase secunde. Apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate
pentru a reveni la pasul 5 şi măsuraţi
din nou balansul de alb.
Panou de control
Vizor
D Mod de măsurare directă
Dacă nu sunt efectuate operaţii în cursul fotografierii prin vizor în timp ce
afişajele clipesc, modul măsurare directă se va încheia la momentul selectat
pentru setarea personalizată c2 (Temporizator standby, 0 336).
A Selectarea unei presetări
Selectarea Presetare manuală pentru opţiunea
Balans de alb în oricare dintre meniurile
fotografiere sau filmare afişează dialogul arătat în
dreapta; evidenţiaţi o presetare şi apăsaţi J. Dacă
în acel moment nu există nicio valoare pentru
presetarea selectată, balansul de alb va fi setat la
5.200 K, la fel ca în cazul Lumina directă a
soarelui.
158
Vizualizare în timp real (Balans de alb în punct unic)
În fotografierea cu vizualizare în timp real şi în vizualizare în timp real
film (0 54, 66), balansul de alb poate fi măsurat într-o zonă selectată a
cadrului, eliminând necesitatea pregătirii unui obiect de referinţă sau a
schimbării obiectivelor în timpul telefotografierii.
1 Apăsaţi butonul a.
Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitorul
aparatului foto.
Buton a
2 Setaţi balansul de alb la L (Presetare manuală).
Apăsaţi butonul L (U) şi rotiţi selectorul principal de comandă
până când L este afişat pe monitor.
Buton L (U)
Selector principal de
comandă
Monitor
159
3 Selectaţi o presetare.
Apăsaţi butonul L (U) şi rotiţi selectorul secundar de comandă
până când balansul de alb presetat dorit (de la d-1 la d-6) este afişat
pe monitor.
Buton L (U)
Selector secundar de
comandă
Monitor
4 Selectaţi modul măsurare directă.
Eliberaţi scurt butonul L (U) şi apoi
apăsaţi-l până când pictograma L de pe
monitor începe să clipească. O ţintă a
balansului de alb în punct unic (r) va fi
afişată în punctul de focalizare selectat.
Monitor
5 Poziţionaţi ţinta pe o zonă albă sau gri.
În timp ce L clipeşte pe afişaj, folosiţi
selectorul multiplu pentru a poziţiona r
pe o zonă albă sau gri a subiectului.
Pentru a mări zona din jurul ţintei pentru o
poziţionare mai precisă, apăsaţi butonul
X (T).
160
6 Măsuraţi balansul de alb.
Apăsaţi butonul J sau apăsaţi butonul de
declanşare până la capăt pentru a măsura
balansul de alb. Timpul disponibil pentru
măsurarea balansului de alb este cel
selectat pentru setarea personalizată c4
(Întârziere stingere monitor) >
Vizualizare în timp real (0 337).
Dacă aparatul foto nu poate măsura
balansul de alb, va fi afişat mesajul arătat
în dreapta. Alegeţi o altă ţintă a balansului
de alb şi repetaţi procesul de la pasul 5.
7 Ieşiţi din modul măsurare directă.
Apăsaţi butonul L (U) pentru a ieşi din modul măsurare directă.
Când este selectat Presetare manuală
pentru Balans de alb în oricare dintre
meniurile fotografiere sau filmare, poziţia
ţintei folosite pentru a măsura balansul de
alb presetat manual va fi afişată în
presetările înregistrate în timpul
fotografierii cu vizualizare în timp real şi al
vizualizării în timp real film.
A Măsurarea balansului de alb presetat manual (Vizualizare în timp real)
Balansul de alb presetat manual nu poate fi măsurat când este selectat
Înregistrare filme pentru setarea personalizată g4 (Asociere buton
declanşare, 0 373), iar selectorul vizualizare în timp real este rotit la 1.
Presetarea manuală a balansului de alb nu poate fi setată în timp ce o expunere
HDR este în curs (0 177).
161
Gestionarea presetărilor
❚❚ Copierea balansului de alb dintr-o fotografie
Urmaţi paşii de mai jos pentru a copia o valoare măsurată pentru
balansul de alb dintr-o fotografie existentă la o presetare selectată.
1 Selectaţi Presetare manuală.
Selectaţi Balans de alb în oricare dintre
meniurile fotografiere sau filmare, apoi
evidenţiaţi Presetare manuală şi apăsaţi
2.
2 Selectaţi o destinaţie.
Evidenţiaţi presetarea de destinaţie (d-1
până la d-6) şi apăsaţi W (S).
Buton W (S)
3 Alegeţi Selectare imagine.
Evidenţiaţi Selectare imagine şi apăsaţi
2.
162
4 Evidenţiaţi o imagine sursă.
Evidenţiaţi imaginea sursă.
5 Copiaţi balansul de alb.
Apăsaţi J pentru a copia valoarea balansului de alb pentru
fotografia evidenţiată la presetarea selectată. Dacă fotografia
evidenţiată are un comentariu (0 384), comentariul va fi copiat la
comentariul pentru presetarea selectată.
A Alegerea unei imagini sursă
Pentru a vizualiza imaginea evidenţiată la pasul 4 în cadru întreg, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul X (T).
Buton X (T)
163
A Alegerea unei presetări a balansului de alb
Apăsaţi 1 pentru a evidenţia presetarea curentă a
balansului de alb (d-1–d-6) şi apăsaţi 2 pentru a
selecta o altă presetare.
A Reglarea fină a balansului de alb presetat manual
Presetarea selectată poate fi reglată fin prin
selectarea opţiunii Reglare fină şi reglarea
balansului de alb conform descrierii de la
pagina 149.
A Editare comentariu
Pentru a introduce un comentariu descriptiv de
până la 36 de caractere pentru presetarea curentă
a balansului de alb, selectaţi Editare comentariu
în meniul balans de alb presetat manual şi
introduceţi un comentariu conform descrierii de la
pagina 171.
A Protejare
Pentru a proteja presetarea curentă a balansului de
alb, selectaţi Protejare din meniul balans de alb
presetat manual, apoi evidenţiaţi Activată şi
apăsaţi J. Presetările protejate nu pot fi
modificate, iar opţiunile Reglare fină şi Editare
comentariu nu pot fi utilizate.
164
Îmbunătăţire imagine
Opţiuni Picture Control (Numai modurile P, S, A și M)
În modurile P, S, A și M, opţiunea Picture Control pe care o alegeţi
determină modul în care sunt procesate imaginile (în alte moduri,
aparatul foto selectează automat o opţiune Picture Control).
Selectarea unei opţiuni Picture Control
Alegeţi o opţiune Picture Control în funcţie de subiect sau de tipul de
scenă.
Opţiune
Descriere
Procesare standard pentru rezultate echilibrate.
Recomandată pentru majoritatea situaţiilor.
Procesare minimă pentru rezultate naturale. Alegeţi pentru
fotografiile care ulterior vor fi procesate sau retuşate.
Fotografiile sunt îmbunătăţite pentru a da un efect de
intensitate, de fotocopiere. Alegeţi pentru fotografii ce pun
accent pe culori primare.
Q
Standard
R
Neutră
S
Intensă
T
Monocrom
Realizaţi fotografii monocromatice.
e
Portret
Procesaţi portrete pentru o piele cu textură naturală şi o
senzaţie de rotunjime.
f
Peisaj
Produce peisaje naturale şi urbane în tonuri vibrante.
q
Uniform
Se păstrează detaliile într-un interval larg de tonuri, de la
zone luminoase la zone umbrite. Alegeţi pentru fotografiile
care ulterior vor fi procesate sau retuşate extensiv.
A Meniul filmare
Opţiunea Setare Picture Control din meniul filmare oferă, de asemenea, o
opţiune Aceleaşi setări ca la fotograf. ce setează opţiunea Picture Control
pentru filme la fel ca cea utilizată pentru fotografii.
165
1 Selectaţi Setare Picture Control.
Evidenţiaţi Setare Picture Control în
oricare dintre meniurile fotografiere sau
filmare şi apăsaţi 2.
2 Selectaţi o opţiune Picture Control.
Evidenţiaţi o opţiune Picture Control şi
apăsaţi J.
A Opţiuni Picture Control personalizate
Opţiunile Picture Control personalizate sunt create prin modificări ale opţiunilor
Picture Control existente folosind opţiunea Gestionare Picture Control din
meniurile fotografiere şi filmare (0 170). Opţiunile Picture Control personalizate
pot fi salvate pe un card de memorie pentru a fi partajate cu alte aparate foto de
acelaşi model şi cu software compatibil (0 173).
A Indicatorul Picture Control
Selecţia Picture Control curentă este afişată pe
afişajul informaţiilor când este apăsat butonul R.
Indicator Picture Control
166
Modificarea opţiunilor Picture Control
Opţiunile Picture Control existente presetate sau personalizate (0 170)
pot fi modificate pentru a se potrivi cu scena sau scopul creativ al
utilizatorului. Alegeţi o combinaţie echilibrată de setări utilizând
Reglare rapidă sau reglaţi manual setările individuale.
1 Selectaţi o opţiune Picture Control.
Evidenţiaţi opţiunea Picture Control dorită
în lista de opţiuni Picture Control (0 165)
şi apăsaţi 2.
2 Reglaţi setările.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
setarea dorită şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a
alege o valoare în trepte de 1 sau rotiţi
selectorul secundar de comandă pentru a
alege o valoare în trepte de 0,25 (0 168).
Repetaţi acest pas până când vor fi reglate
toate setările sau selectaţi o combinaţie presetată de setări prin
utilizarea selectorului multiplu pentru a alege Reglare rapidă.
Setările implicite pot fi restabilite prin apăsarea butonului O (Q).
3 Apăsaţi J.
A Modificări aduse opţiunilor Picture Control originale
Opţiunile Picture Control care au fost modificate
faţă de setările implicite sunt indicate printr-un
asterisc („E”).
167
❚❚ Setări Picture Control
Opţiune
Reglări manuale
(toate opţiunile Picture Control)
Descriere
Reduceţi sau exageraţi efectul opţiunii Picture Control
selectate (reţineţi că aceasta reiniţializează toate reglările
Reglare rapidă
manuale). Nu este disponibilă cu Neutră, Monocrom,
Uniform sau cu opţiuni Picture Control personalizate
(0 170).
Controlaţi claritatea contururilor. Selectaţi A pentru a regla
Detaliere
automat detalierea în funcţie de tipul scenei.
Reglaţi manual claritatea sau selectaţi A pentru a lăsa
aparatul foto să regleze automat claritatea. În funcţie de
Claritate
scenă, la anumite setări, pot apărea umbre în jurul obiectelor
luminoase sau pot apărea halouri în jurul obiectelor
întunecate. Claritatea nu se aplică filmelor.
Reglaţi manual contrastul sau selectaţi A pentru a lăsa
Contrast
aparatul foto să regleze automat contrastul.
Măriţi sau diminuaţi luminozitatea fără estomparea detaliilor
Luminozitate
în zone luminoase sau în zone întunecate.
Reglări manuale
(numai non-monocrom)
Reglări manuale
(numai monocrom)
168
Saturaţie
Controlaţi intensitatea culorilor. Selectaţi A pentru a regla
automat saturaţia în funcţie de tipul scenei.
Nuanţă
Reglaţi nuanţa.
Efecte filtru
Simulaţi efectul filtrelor color asupra fotografiilor
monocrome (0 169).
Nuanţare
Alegeţi nuanţa utilizată în fotografiile monocrome (0 170).
D „A” (Automat)
Rezultatele pentru detalierea, claritatea, contrastul şi saturaţia automate variază
în funcţie de expunere şi de poziţia subiectului în cadru. Pentru rezultate optime
utilizaţi un obiectiv de tip G, E sau D.
A Comutarea între manual şi automat
Apăsaţi butonul X (T) pentru a comuta setările
pentru detaliere, claritate, contrast şi saturaţie
alternativ între manual şi automat (A).
A Opţiuni Picture Control personalizate
Opţiunile disponibile pentru Picture Control personalizate sunt aceleaşi cu cele
care au stat la baza Picture Control personalizat.
A Setări anterioare
Indicatorul j de sub afişajul valorii din meniul
setărilor opţiunilor Picture Control indică valoarea
anterioară a setării. Utilizaţi aceasta ca referinţă
pentru reglarea setărilor.
A Efecte filtru (numai monocrom)
Opţiunile din acest meniu simulează efectul filtrelor color asupra fotografiilor
monocrome. Sunt disponibile următoarele efecte filtru:
Opţiune
Descriere
Galben Sporeşte contrastul. Poate fi utilizat pentru a reduce
Portocaliu luminozitatea cerului în fotografii de peisaje. Portocaliul
produce un contrast mai mare decât galbenul, iar roşul un
R
Roşu
contrast mai mare decât portocaliul.
G
Verde Atenuează tonurile pielii. Poate fi utilizat pentru portrete.
Y
O
Reţineţi că efectele obţinute cu Efecte filtru sunt mai pronunţate decât cele
produse de filtrele fizice de sticlă.
169
A Nuanţare (numai monocrom)
Apăsarea 3 atunci când este selectat Nuanţare
afişează opţiunile pentru saturaţie. Apăsaţi 4 sau
2 pentru a regla saturaţia în trepte de 1 sau rotiţi
selectorul secundar de comandă pentru a alege o
valoare în trepte de 0,25. Controlul saturaţiei nu
este disponibil când este selectat B&W (alb-negru).
Crearea opţiunilor Picture Control personalizate
Opţiunile Picture Control furnizate cu aparatul foto pot fi modificate şi
salvate ca opţiuni Picture Control personalizate.
1 Selectaţi Gestionare Picture Control.
Evidenţiaţi Gestionare Picture Control în
oricare dintre meniurile fotografiere sau
filmare şi apăsaţi 2.
2 Selectaţi Salvare/editare.
Evidenţiaţi Salvare/editare şi apăsaţi 2.
3 Selectaţi o opţiune Picture Control.
Evidenţiaţi o opţiune Picture Control
existentă şi apăsaţi 2 sau apăsaţi J
pentru a trece la pasul 5 şi a salva o copie a
opţiunii Picture Control evidenţiate fără
altă modificare.
170
4 Editaţi opţiunea Picture Control
selectată.
Consultaţi pagina 168 pentru informaţii
suplimentare. Pentru a renunţa la orice
modificări şi a porni din nou de la setările
implicite, apăsaţi butonul O (Q). Apăsaţi
J atunci când setările sunt finalizate.
5 Selectaţi o destinaţie.
Alegeţi o destinaţie pentru opţiunea
Picture Control personalizată (C-1 până la
C-9) şi apăsaţi 2.
6 Denumiţi opţiunile Picture Control.
Zonă tastatură
Va fi afişat dialogul de introducere text
prezentat în dreapta. Noile opţiuni Picture
Control sunt denumite implicit prin
adăugarea unui număr format din două
cifre (atribuit automat) la numele opţiunii
Picture Control existente; pentru a utiliza
numele implicit, treceţi la pasul 7. Pentru a
Zonă nume
deplasa cursorul în zona numelui, ţineţi
apăsat butonul W (S) şi apăsaţi 4 sau
2. Pentru a introduce o nouă literă la poziţia curentă a cursorului,
utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia caracterul dorit în zona
tastaturii și apăsaţi J. Pentru a șterge caracterul la poziţia curentă a
cursorului, apăsaţi butonul O (Q).
Denumirile opţiunilor Picture Control personalizate pot avea până la
nouăsprezece caractere. Orice caracter după cel de-al
nouăsprezecelea va fi şters.
171
7 Apăsaţi X (T).
Apăsaţi X (T) pentru a salva
modificările şi a ieşi. Noua opţiune Picture
Control va apărea în lista de opţiuni Picture
Control.
Buton X (T)
A Gestionare Picture Control > Redenumire
Opţiunile Picture Control personalizate pot fi
redenumite oricând folosind opţiunea
Redenumire din meniul Gestionare Picture
Control.
A Gestionare Picture Control > Ştergere
Opţiunea Ştergere din meniul Gestionare Picture
Control poate fi folosită pentru a şterge opţiunile
Picture Control personalizate selectate când
acestea nu mai sunt necesare.
A Pictograma Picture Control originală
Opţiunea Picture Control presetată originală pe
care se bazează opţiunea Picture Control
personalizată este indicată de o pictogramă în
colţul din dreapta sus al afişajului de editare.
172
Pictogramă Picture Control
originală
Partajarea opţiunilor Picture Control personalizate
Utilizaţi opţiunea Încărcare/salvare din meniul Gestionare Picture
Control pentru a copia opţiunile Picture Control personalizate pe sau de
pe cardurile de memorie. Opţiunile Picture Control personalizate pot fi
create pe un computer utilizând Picture Control Utility 2, un utilitar
lansat din ViewNX 2 (furnizat) sau Capture NX-D (0 268), apoi salvate pe
un card de memorie şi copiate în aparatul foto. Opţiunile Picture Control
personalizate create cu aparatul foto pot fi copiate pe un card de
memorie pentru a fi utilizate în alte aparate D750. Când copiile nu mai
sunt necesare, acestea pot fi şterse utilizând opţiunea Ştergere de pe
card.
Pentru a copia opţiunile Picture Control
personalizate pe sau de pe cardul de memorie
sau pentru a şterge opţiunile Picture Control
personalizate de pe cardul de memorie,
evidenţiaţi Încărcare/salvare din meniul
Gestionare Picture Control şi apăsaţi 2. Vor
fi afişate următoarele opţiuni:
• Copiere în aparatul foto: Copiaţi opţiuni Picture Control personalizate de
pe cardul de memorie la destinaţiile Picture Control personalizate, de
la C-1 la C-9, din aparatul foto şi denumiţi-le după cum doriţi.
• Ştergere de pe card: Ştergeţi opţiunile Picture
Control personalizate selectate de pe
cardul de memorie. Dialogul de confirmare
arătat în dreapta va fi afişat înainte de
ştergerea unei opţiuni Picture Control;
pentru a şterge opţiunea Picture Control
selectată, evidenţiaţi Da şi apăsaţi J.
• Copiere pe card: Copiaţi o opţiune Picture Control personalizată (de la
C-1 la C-9) din aparatul foto la o destinaţie selectată (de la 1 la 99) de
pe cardul de memorie.
173
A Salvarea opţiunilor Picture Control personalizate
Pe cardul de memorie pot fi stocate, în orice moment, până la 99 de opţiuni
Picture Control personalizate. Cardul de memorie poate fi folosit numai pentru
stocarea opţiunilor Picture Control personalizate create de utilizator. Opţiunile
Picture Control presetate furnizate împreună cu aparatul foto (0 165) nu pot fi
copiate pe cardul de memorie, redenumite sau şterse.
Opţiunile din meniul Gestionare Picture Control se aplică numai cardului de
memorie din fanta 1. Opţiunile Picture Control personalizate nu pot fi șterse de
pe sau copiate pe cardul de memorie din fanta 2.
174
Păstrarea detaliilor în zonele luminoase şi în
zonele întunecate
D-Lighting activ
(Numai modurile P, S, A și M)
D-Lighting-ul activ păstrează detaliile din zonele luminoase şi din zonele
întunecate, creând fotografii cu un contrast natural. Utilizaţi pentru
scene cu un contrast ridicat, de exemplu atunci când fotografiaţi peisaje
luminoase printr-o uşă sau printr-o fereastră sau atunci când fotografiaţi
obiecte umbrite într-o zi însorită. Are eficienţă maximă când este
utilizată cu măsurarea matricială (0 139).
D-Lighting activ dezactivat
D-Lighting activ: Y Automat
D „D-Lighting activ” faţă de „D-Lighting”
Opţiunea D-Lighting activ din meniul fotografiere reglează expunerea înainte
de fotografiere pentru a optimiza contrastul dinamic, în timp ce opţiunea
D-Lighting din meniul retuşare (0 397) luminează umbrele din imagini după
fotografiere.
175
Pentru a utiliza D-Lighting activ:
1 Selectaţi D-Lighting activ.
Evidenţiaţi D-Lighting activ în meniul
fotografiere şi apăsaţi 2.
2 Alegeţi o opţiune.
Evidenţiaţi opţiunea dorită şi apăsaţi J.
Dacă este selectat Y Automat, aparatul
foto va regla automat D-Lighting-ul activ
în funcţie de condiţiile de fotografiere
(totuşi, în modul M, Y Automat este
echivalent cu Q Normal).
D D-Lighting activ
În fotografiile efectuate cu D-Lighting activ poate apărea zgomot (pixeli luminoşi
repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii). La unele subiecte este posibil să observaţi
umbre inegale, umbre în jurul obiectelor luminoase sau halouri în jurul
obiectelor întunecate. D-Lighting-ul activ nu poate fi folosit la sensibilităţi ISO de
Hi 0,3 sau mai ridicate.
A Consultaţi de asemenea
Când este selectat Bracketing ADL pentru setarea personalizată e6 (Setare
bracketing automat, 0 353), aparatul foto variază D-Lighting-ul activ într-o
serie de fotografii (0 212). Pentru informaţii despre utilizarea butonului Fn și a
selectorului principal de comandă pentru a selecta o opţiune D-Lighting Activ,
consultaţi pagina 360.
176
High Dynamic Range (HDR)
Utilizat pentru subiecte cu un contrast ridicat, High Dynamic Range
(HDR) păstrează detaliile din zonele luminoase şi din zonele întunecate
prin combinarea a două fotografii realizate la expuneri diferite. HDR are
eficienţa maximă când este folosit cu măsurarea matricială (0 139; cu
măsurarea spot sau central-evaluativă şi cu un obiectiv non-CPU, o
intensitate Automat este echivalentă cu Normal). Nu poate fi folosit
pentru a înregistra imagini NEF (RAW). Iluminarea cu bliţ, bracketing-ul
(0 202), expunerea multiplă (0 216) şi fotografierea trecere timp
(0 229) nu pot fi folosite în timp ce HDR este activ, iar timpii de
expunere A şi % nu sunt disponibili.
+
Prima expunere (mai
întunecată)
A doua expunere (mai
luminoasă)
Imagine HDR combinată
1 Selectaţi HDR (high dynamic range).
Evidenţiaţi HDR (high dynamic range) în
meniul fotografiere şi apăsaţi 2.
177
2 Selectaţi un mod.
Evidenţiaţi Mod HDR şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni
şi apăsaţi J.
• Pentru a face o serie de fotografii HDR, selectaţi
6 Activat (serie). Fotografierea HDR
va continua până când selectaţi
Dezactivat pentru Mod HDR.
• Pentru a face o fotografie HDR, selectaţi
Activat (o singură fotogr.). Fotografierea normală va fi reluată
automat după ce aţi creat o singură fotografie HDR.
• Pentru a ieşi fără să creaţi alte fotografii HDR, selectaţi Dezactivat.
Dacă este selectat Activat (serie) sau
Activat (o singură fotogr.), în vizor va fi
afişată o pictogramă I.
3 Alegeţi o valoare pentru Intensitate
HDR.
Pentru a alege diferenţa de expunere între
două fotografii (intensitate HDR),
evidenţiaţi Intensitate HDR şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi opţiunea dorită și apăsaţi J.
Dacă este selectată Automat aparatul foto
va regla automat intensitatea HDR pentru
a se potrivi scenei.
178
Vizor
4 Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.
Aparatul foto realizează două expuneri
când butonul de declanşare este apăsat
până la capăt. Pe panoul de control va clipi
l j, iar în vizor l l, în timp ce
imaginile sunt combinate; nu se pot face
fotografii până când înregistrarea nu este
încheiată. Indiferent de opţiunea curentă
selectată pentru modul declanşare, se va
face o singură fotografie de fiecare dată
când butonul de declanşare este apăsat.
Panou de control
Vizor
Dacă este selectat Activat (serie), HDR se va dezactiva numai când
este selectat Dezactivat pentru Mod HDR; dacă este selectat Activat
(o singură fotogr.), HDR se dezactivează automat după ce este
realizată fotografia. Pictograma l dispare de pe afişaj când
fotografierea HDR se încheie.
D Încadrarea fotografiilor HDR
Marginile imaginii vor fi tăiate. Este posibil să nu se obţină rezultatele dorite dacă
aparatul foto sau subiectul se mişcă în timpul fotografierii. Se recomandă
utilizarea unui trepied. În funcţie de scenă, este posibil ca efectul să nu fie vizibil,
pot apărea umbre în jurul obiectelor luminoase sau pot apărea halouri în jurul
obiectelor întunecate. Este posibil ca pe unele subiecte să fie vizibile umbre
inegale.
A Fotografiere cu temporizator de interval
Dacă este selectat Activat (serie) pentru Mod HDR înainte de a începe
fotografierea cu temporizator de interval, aparatul foto va continua să facă
fotografii HDR la intervalul selectat (dacă este selectat Activat (o singură
fotogr.), fotografierea cu temporizator de interval se va încheia după o singură
fotografie).
179
Fotografierea cu bliţ
Utilizarea bliţului încorporat
Bliţul încorporat poate fi folosit nu doar atunci când iluminarea naturală
este inadecvată, ci şi pentru a umple umbrele şi subiectele cu fundal
luminat sau pentru a adăuga sau a capta lumina din ochii subiectelor.
Moduri ridicare automată
În modurile i, k, p, n, o, s, w și g, bliţul încorporat se ridică automat
și se declanșează după cum este necesar.
1 Alegeţi un mod bliţ.
Menţinând apăsat butonul M (Y), rotiţi selectorul principal de
comandă până când modul bliţ dorit apare pe afișajul informaţiilor.
Buton M (Y)
180
Selector principal de
comandă
Afişaj informaţii
2 Fotografiaţi.
Bliţul se va ridica după cum este
necesar când butonul
declanșare este apăsat la
jumătate și se va declanşa când
este făcută o fotografie. Dacă
bliţul nu se ridică automat, NU
încercaţi să-l ridicaţi cu mâna. Nerespectarea acestei precauţii ar putea
duce la deteriorarea bliţului.
❚❚ Moduri bliţ
Sunt disponibile următoarele moduri bliţ:
Bliţ automat: Când lumina este slabă sau subiectul este pe un fundal
luminat, bliţul se ridică automat când butonul de declanșare este
apăsat la jumătate și se declanşează după cum este necesar. Nu este
disponibil în modul o.
Automat cu reducere ochi roşii: Utilizaţi pentru portrete. Bliţul se ridică și se
declanșează după cum este necesar, dar înainte să se declanșeze se
aprinde lumina reducere ochi roşii pentru a reduce „ochii roșii”. Nu
este disponibil în modul o.
Sincronizare lentă automată cu reducere ochi roşii: Ca și în cazul automat cu
reducere ochi roşii, cu excepţia faptului că sunt utilizaţi timpi de
expunere lungi pentru a surprinde iluminarea fundalului. Utilizaţi
pentru portrete realizate noaptea sau la lumină slabă. Disponibil în
modul o.
Sincronizare lentă automată: Timpii de expunere lungi sunt utilizaţi pentru
a surprinde iluminarea fundalului în fotografiile realizate noaptea sau
la lumină slabă. Disponibil în modul o.
j
Dezactivat: Bliţul nu se declanşează.
181
Moduri ridicare manuală
În modurile P, S, A, M și 0, bliţul trebuie ridicat manual. Bliţul nu se va
declanșa dacă nu este ridicat.
1 Ridicaţi bliţul.
Apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica
bliţul. Reţineţi că, în cazul în care bliţul este
oprit sau este atașată o unitate de bliţ
opţională externă, bliţul încorporat nu se
va ridica; treceţi la pasul 2.
Buton M (Y)
2 Alegeţi un mod bliţ (numai modurile P, S, A și M).
Menţinând apăsat butonul M (Y), rotiţi selectorul principal de
comandă până când modul bliţ dorit apare pe afișajul informaţiilor.
Buton M (Y)
Selector principal de
comandă
Afişaj informaţii
3 Fotografiaţi.
Dacă este selectată o opţiune diferită de j, bliţul se va aprinde de
câte ori este făcută o fotografie.
182
❚❚ Moduri bliţ
Sunt disponibile următoarele moduri bliţ:
Bliţ de umplere: Bliţul se declanșează la fiecare fotografie.
Reducere ochi roşii: Utilizaţi pentru portrete. Bliţul se declanșează la
fiecare fotografie, dar înainte să se declanșeze se aprinde lumina
reducere ochi roşii pentru a ajuta la reducerea „ochilor roșii”. Nu este
disponibil în modul 0.
Reducere ochi roşii cu sincronizare lentă: Ca și în cazul „reducerii ochilor roşii”
de mai sus, cu excepţia faptului că timpul de expunere crește automat
pentru a capta lumina de fundal noaptea sau la lumină redusă. Utilizaţi
când doriţi să includeţi iluminarea fundalului în portrete. Nu este
disponibilă în modurile S, M și 0.
Sincronizare lentă: Ca și în cazul „bliţului de umplere” de mai sus, cu
excepţia faptului că timpul de expunere crește automat pentru a
surprinde iluminarea fundalului noaptea sau la lumină redusă. Utilizaţi
când doriţi să surprindeţi atât subiectul, cât și fundalul. Nu este
disponibilă în modurile S, M și 0.
Sincronizare lentă perdea posterioară: Ca și în cazul „sincronizării perdea
posterioară” de mai sus, cu excepţia faptului că timpul de expunere
crește automat pentru a surprinde lumina de fundal noaptea sau la
lumină redusă. Utilizaţi când doriţi să surprindeţi atât subiectul, cât și
fundalul. Nu este disponibil în modurile S, M și 0. S este afișat
când setările sunt finalizate.
Sincronizare perdea posterioară: Bliţul se declanșează imediat înainte ca
obturatorul să se închidă, creând o urmă de lumină în spatele surselor
de lumină în mișcare, așa cum este arătat în dreapta jos. Nu este
disponibil în modurile P, A și 0.
Sincronizare perdea frontală
j
Sincronizare perdea
posterioară
Dezactivat: Bliţul nu se declanşează. Nu este disponibil în modul 0.
183
A Măsurare
Selectaţi măsurarea matricială, central-evaluativă sau măsurarea evaluativă a
zonelor luminoase pentru a activa bliţul de umplere compensat i-TTL pentru SLR
digital. Bliţul i-TTL standard pentru SLR digital se activează automat când este
selectată măsurarea spot.
A Coborârea bliţului încorporat
Pentru a economisi energie când bliţul nu este
utilizat, apăsaţi-l uşor în jos până când dispozitivul
de închidere se fixează pe poziţie cu un clic.
D Bliţul încorporat
Scoateţi parasolarele obiectivelor pentru a preveni formarea umbrelor. Bliţul are
o rază de acţiune minimă de 0,6 m şi nu poate fi utilizat în plaja macro a
obiectivelor zoom cu funcţie macro. Controlul bliţului i-TTL este disponibil la
sensibilităţi ISO cuprinse între 100 şi 12800; la alte sensibilităţi, este posibil ca
rezultatele dorite să nu fie obţinute la anumite distanţe sau valori ale diafragmei.
Dacă bliţul se declanşează în modurile declanşare continuă (0 103), se va face
numai câte o fotografie de fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat.
Este posibil ca declanşarea obturatorului să fie dezactivată pentru scurt timp
pentru a proteja bliţul după ce acesta a fost utilizat pentru mai multe fotografii
consecutive. Bliţul poate fi utilizat din nou după o scurtă pauză.
184
A Timpi de expunere disponibili cu bliţul încorporat
Următorii timpi de expunere sunt disponibili cu bliţul încorporat.
Mod
Timp de expunere
1
i, k, p, n, s, w, 0, g
/200–1/60 s
1/200–1 s
o
1/250–1/60 s
P *, A *
1
S*
/250–30 s
1/250–30 s, A, %
M*
* Timpii scurţi de până la 1/4.000 s sunt disponibili cu unităţile bliţ opţionale care acceptă sincronizare rapidă
FP automată (0 436) atunci când este selectat 1/250 s (FP automat) sau 1/200 s (FP
automat) pentru setarea personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ, 0 345). Când este
selectat 1/250 s (FP automat), timpi de expunere scurţi de până la 1/250 s sunt disponibili cu bliţul
încorporat.
A Mod control bliţ
Aparatul foto acceptă următoarele moduri de control bliţ i-TTL:
• Bliţ de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital: Bliţul emite serii de pre-bliţuri
aproape invizibile (pre-bliţuri de control) imediat înainte de bliţul principal. Prebliţurile reflectate de obiecte din toate zonele cadrului sunt preluate de un
senzor RGB de aproximativ 91K (91.000) pixeli şi sunt analizate împreună cu
informaţiile despre raza de acţiune de la sistemul de măsurare matricială
pentru a regla puterea bliţului pentru echilibru natural între iluminarea
subiectului principal şi iluminarea ambientală a fundalului. Dacă este folosit un
obiectiv de tip G, E sau D, informaţiile privind distanţa sunt incluse când se
calculează puterea bliţului. Precizia de calcul poate fi îmbunătăţită pentru
obiective non-CPU prin specificarea datelor despre obiectiv (distanţa focală şi
diafragma maximă; consultaţi 0 235). Nu este disponibil când se foloseşte
măsurarea spot.
• Bliţ i-TTL standard pentru SLR digital: Puterea bliţului este reglată pentru a aduce
iluminarea din cadru la nivelul standard; luminozitatea fundalului nu este luată
în calcul. Recomandat pentru fotografii în care subiectul principal este
evidenţiat în detrimentul detaliilor de fundal sau când este folosită
compensarea expunerii. Bliţul i-TTL standard pentru SLR digital se activează
automat când este selectată măsurarea spot.
185
Modul control bliţ pentru bliţul încorporat poate fi selectat utilizând setarea
personalizată e3 (Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat, 0 347). Afişajul informaţiilor
arată modul de control al bliţului pentru bliţul încorporat după cum urmează:
Sincronizare bliţ
i-TTL
—
Manual
—
Declanşare repetată bliţ
—
Mod bliţ principal de
comandă
186
FP Automat (0 345)
A Diafragmă, sensibilitate şi rază de acţiune a bliţului
Raza de acţiune a bliţului variază în funcţie de sensibilitate (echivalenţa ISO) şi
diafragmă.
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
Diafragmă la echivalent ISO de
400
800
1600
3200
2.8
4
5.6
8
4
5.6
8
11
5.6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
200
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
12800
16
22
32
—
—
—
—
—
Rază de acţiune
m
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
Bliţul încorporat are o rază de acţiune minimă de 0,6 m.
În modul P, diafragma maximă (numărul f/ minim) este limitată în funcţie de
sensibilitatea ISO, aşa cum se arată mai jos:
100
2.8
200
3.5
Diafragmă maximă la echivalent ISO de:
400
800
1600
3200
4
5
5.6
7.1
6400
8
12800
10
Dacă diafragma maximă a obiectivului este mai mică decât cea dată mai sus,
valoarea maximă pentru diafragmă va fi diafragma maximă a obiectivului.
A Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 190 pentru informaţii privind blocarea valorii bliţului (FV)
pentru un subiect măsurat înainte de recompunerea fotografiei.
Pentru informaţii privind sincronizarea rapidă FP automată şi alegerea unui timp
de sincronizare a bliţului, consultaţi setarea personalizată e1 (Timp sincronizare
bliţ, 0 345). Pentru informaţii privind alegerea celui mai lung timp de expunere
disponibil la utilizarea bliţului, consultaţi setarea personalizată e2 (Timp
expunere cu bliţ, 0 346). Pentru informaţii privind controlul bliţului şi utilizarea
bliţului încorporat în modul bliţ principal de comandă, consultaţi setarea
personalizată e3 (Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat, 0 347).
Consultaţi pagina 433 pentru informaţii privind utilizarea unităţilor bliţ
opţionale.
187
Compensare bliţ
(Numai modurile P, S, A, M și h)
Compensarea bliţului este folosită pentru a modifica puterea bliţului
între –3 EV şi +1 EV, în trepte de 1/3 EV, modificând luminozitatea
subiectului principal faţă de fundal. Puterea bliţului poate fi mărită,
pentru a face subiectul principal să apară mai luminos, sau redusă,
pentru a împiedica apariţia zonelor luminoase sau a reflexiilor nedorite.
Apăsaţi butonul M (Y) şi rotiţi selectorul secundar de comandă până
când valoarea dorită este afişată pe panoul de control, în vizor sau pe
afișajul informaţiilor. În general, alegeţi valori pozitive pentru a face
subiectul principal mai luminos, negative pentru a-l face mai întunecat.
Buton M (Y)
Panou de control
±0 EV
(Buton M (Y) apăsat)
188
Selector secundar de
comandă
Afişaj informaţii
–0,3 (–1/3) EV
+1,0 EV
La valori diferite de ±0,0, pe panoul de control şi în vizor va fi afişată o
pictogramă Y după ce eliberaţi butonul M (Y). Valoarea curentă
pentru compensarea bliţului poate fi verificată prin apăsarea butonului
M (Y).
Puterea normală a bliţului poate fi restabilită prin setarea compensării
bliţului la ±0,0. Compensarea bliţului nu se resetează când aparatul foto
este oprit.
A Unităţi de bliţ opţionale
Compensarea bliţului selectată cu unitatea de bliţ opţională este adăugată la
compensarea bliţului selectată cu aparatul foto.
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea mărimii treptelor disponibile pentru
compensarea bliţului, consultaţi setarea personalizată b2 (Stopuri EV pt.
control exp., 0 333). Pentru informaţii privind alegerea modului în care se
combină compensarea bliţului şi a expunerii, consultaţi setarea personalizată e4
(Comp. expunere pentru bliţ, 0 353). Pentru informaţii privind modificarea
automată a nivelului bliţului într-o serie de fotografii, consultaţi pagina 202.
189
Blocare FV
Această funcţie se foloseşte pentru a bloca puterea bliţului, permiţând
recompunerea fotografiilor fără modificarea nivelului bliţului şi
asigurând că puterea bliţului este adecvată pentru subiect chiar şi atunci
când subiectul nu este poziţionat în centrul cadrului. Puterea bliţului
este reglată automat pentru orice modificări ale sensibilităţii ISO şi
diafragmei.
Pentru a utiliza blocarea FV:
1 Asociaţi blocarea FV unei comenzi a
aparatului foto.
Selectaţi Blocare FV ca opţiune „apăsare”
pentru setarea personalizată f2 (Asociere
buton Fn, 0 356), f3 (Asociere buton
previz., 0 361) sau f4 (Asociere buton
AE-L / AF-L, 0 361).
2 Ridicaţi bliţul.
În modurile P, S, A, M și 0, bliţul poate fi
ridicat prin apăsarea butonului M (Y). În
modurile i, k, p, n, o, s, w și g, bliţul
se va ridica automat când este necesar.
Buton M (Y)
3 Focalizaţi.
Poziţionaţi subiectul în centrul
cadrului şi apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate pentru
a focaliza.
190
4 Blocaţi nivelul bliţului.
După ce v-aţi asigurat că indicatorul bliţ
pregătit (M) este afişat în vizor, apăsaţi
butonul selectat în pasul 1. Bliţul va
emite un pre-bliţ de control pentru a determina nivelul adecvat al
bliţului. Puterea bliţului va fi blocată la acest nivel, iar în vizor vor
apărea pictogramele blocare FV (e).
5 Recompuneţi fotografia.
6 Faceţi fotografia.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.
Dacă se doreşte, pot fi făcute fotografii suplimentare fără ca blocarea
FV să fie deblocată.
7 Deblocaţi blocarea FV.
Apăsaţi butonul selectat în pasul 1 pentru a debloca blocarea FV.
Asiguraţi-vă că pictograma blocare FV (e) nu mai este afişată în vizor.
191
A Utilizarea blocării FV cu bliţul încorporat
Blocarea FV este disponibilă cu bliţul încorporat numai când este selectat TTL
pentru setarea personalizată e3 (Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat, 0 347).
A Utilizarea blocării FV cu unităţile de bliţ opţionale
Blocarea FV este disponibilă şi cu unităţile bliţ opţionale în modurile control bliţ
TTL şi (când este acceptată) pre-bliţ de control AA şi pre-bliţ de control A.
Reţineţi că atunci când este selectat modul bliţ principal de comandă pentru
setarea personalizată e3 (Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat, 0 347), va trebui să
setaţi modul control bliţ pentru bliţul principal sau pentru cel puţin un grup
controlat la distanţă la TTL sau AA.
A Măsurare
Zonele de măsurare pentru blocarea FV când se utilizează unitatea bliţ opţională
sunt următoarele:
Unitate bliţ
Mod bliţ
i-TTL
Unitate bliţ independentă
AA
Utilizat cu alte unităţi bliţ
(iluminare avansată fără fir)
192
i-TTL
AA
A (bliţ
principal)
Zonă măsurată
Cerc de 5 mm în centrul
cadrului
Zona măsurată de
exponometrul bliţului
Întregul cadru
Zona măsurată de
exponometrul bliţului
Fotografiere cu telecomandă
Utilizarea unei telecomenzi ML-L3 opţionale
Telecomanda ML-L3 opţională (0 444) poate fi folosită pentru a reduce
tremuratul aparatului foto sau pentru autoportrete.
1 Selectaţi Mod telecomandă (ML-L3).
Evidenţiaţi Mod telecomandă (ML-L3) în
meniul fotografiere şi apăsaţi 2.
2 Alegeţi un mod telecomandă.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi J.
%
$
Opţiune
Telecomandă cu
întârziere
Telecom. cu
răspuns rapid
&
Oglindă sus la
distanţă
7
Dezactivat
Descriere
Obturatorul este eliberat la 2 s după ce este apăsat
butonul de declanşare al ML-L3.
Obturatorul este eliberat când este apăsat butonul
declanşare al ML-L3.
Apăsaţi butonul de declanșare al ML-L3 o dată pentru
a ridica oglinda și din nou pentru a declanșa
obturatorul și a face fotografia. Împiedică
estomparea cauzată de mișcarea aparatului foto când
se ridică oglinda.
Obturatorul nu poate fi declanşat utilizând ML-L3.
3 Încadraţi fotografia.
Montaţi aparatul foto pe un trepied sau puneţi-l pe o suprafaţă
stabilă, plană.
193
4 Faceţi fotografia.
De la o distanţă de 5 m sau mai puţin,
îndreptaţi transmiţătorul ML-L3 către
oricare dintre receptorii în infraroșu ai
aparatului foto (0 2, 4) și apăsaţi butonul
de declanșare al ML-L3. În modul
telecomandă cu întârziere, indicatorul
luminos autodeclanşator se va aprinde
timp de aproximativ două secunde înainte de declanşarea
obturatorului. În modul telecomandă cu răspuns rapid, indicatorul
luminos autodeclanşator va clipi după ce obturatorul a fost
declanşat. În modul oglindă sus la distanţă, apăsarea o dată a
butonului de declanșare al ML-L3 ridică oglinda; obturatorul se va
declanşa și indicatorul luminos autodeclanşator va clipi după 30 s
sau când este apăsat butonul pentru a doua oară.
A Mod declanşare
Când este utilizată o telecomandă ML-L3 opţională, modul de declanșare
selectat cu selectorul modului de declanşare (0 103) este ignorat în favoarea
opţiunii selectate pentru Mod telecomandă (ML-L3) din meniul fotografiere.
D Înainte de utilizarea telecomenzilor ML-L3 opţionale
Înainte de utilizarea telecomenzii pentru prima dată, scoateţi folia de plastic
transparentă ce izolează bateria.
194
A Utilizarea bliţului încorporat
Înainte de a face o fotografie cu bliţul în modurile cu ridicare manuală (0 182),
apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica bliţul şi aşteptaţi ca indicatorul M să fie
afişat în vizor (0 11). Fotografierea va fi întreruptă dacă bliţul este ridicat în timp
ce modul telecomandă este activat. Dacă este necesar un bliţ, aparatul foto va
răspunde numai la butonul de declanșare al ML-L3, odată bliţul încărcat. În
modurile ridicare automată (0 180), bliţul va începe să se încarce când este
selectat modul telecomandă; odată bliţul încărcat, acesta se va ridica automat și
se va declanșa după cum este necesar.
În modurile bliţ ce acceptă reducerea ochilor roşii, lumina reducere ochi roşii va
lumina timp de aproximativ o secundă înainte de declanşarea obturatorului. În
modul telecomandă cu întârziere, indicatorul luminos autodeclanşator va lumina
timp de aproximativ două secunde, urmat de lumina reducere ochi roşii care va
lumina pentru o secundă înainte de declanșarea obturatorului.
A Focalizarea în modul telecomandă
Aparatul foto nu va regla focalizarea continuu când este selectată focalizarea
automată servo continuă; reţineţi totuși că, indiferent de modul de focalizare
automat selectat, puteţi focaliza prin apăsarea la jumătate a butonului de
declanșare al aparatului foto înainte de fotografiere. Dacă este selectată
focalizarea automată sau focalizarea automată servo unică sau dacă aparatul
foto este în vizualizarea în timp real în modul telecomandă cu întârziere sau
telecomandă cu răspuns rapid, aparatul foto va ajusta automat focalizarea
înainte de fotografiere; dacă aparatul foto nu poate focaliza în fotografierea prin
vizor, va reveni în modul veghe fără să declanşeze obturatorul.
A Modul oglindă sus la distanţă
În timp ce oglinda este ridicată, fotografiile nu pot fi încadrate în vizor şi
focalizarea automată şi măsurarea nu vor fi efectuate.
A Ieșirea din modul telecomandă
Telecomanda este anulată automat dacă nu este făcută nicio fotografie înainte
de expirarea timpului selectat pentru setarea personalizată c5 (Durată activare
telecom. (ML-L3), 0 337), este selectată Dezactivat pentru Mod telecomandă
(ML-L3), este făcută reiniţializarea prin două butoane (0 199) sau opţiunile de
fotografiere sunt resetate utilizând Resetare meniu fotografiere (0 311).
195
D Asociere buton declanşare
Dacă este selectată Înregistrare filme pentru setarea personalizată g4 (Asociere
buton declanşare, 0 373), ML-L3 nu poate fi utilizată când selectorul vizualizare
în timp real este rotit la 1.
A Acoperiţi vizorul
Pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să apară în fotografii sau să
interfereze cu expunerea, scoateţi vizorul din cauciuc și acoperiţi vizorul cu
capacul ocular furnizat (0 107).
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre alegerea duratei de timp în care aparatul foto va
rămâne în modul de veghe așteptând un semnal de la telecomandă, consultaţi
setarea personalizată c5 (Durată activare telecom. (ML-L3); 0 337). Pentru
informaţii privind controlul bipurilor care se aud când este folosită telecomanda,
consultaţi setarea personalizată d1 (Bip, 0 338).
196
Telecomenzi fără fir
Când aparatul foto este folosit cu telecomenzile fără fir opţionale WR-1
(0 444) și WR-R10/WR-T10 (0 444), butoanele de declanșare de pe
WR-1 și WR-T10 îndeplinesc aceleași funcţii cu ale butonului de
declanșare al aparatului foto, permiţând fotografierea continuă și cu
autodeclanșator de la distanţă.
Telecomenzi fără fir WR-1
WR-1 poate funcţiona ca transmiţător sau ca receptor şi se utilizează în
combinaţie cu o altă WR-1 sau cu o telecomandă fără fir WR-R10 sau
WR-T10. De exemplu, poate fi conectată o WR-1 la terminalul pentru
accesorii pentru a fi folosită ca receptor, permiţând modificarea setărilor
aparatului foto sau declanşarea obturatorului de la distanţă de către o
altă WR-1 care acţionează ca transmiţător.
Telecomenzi fără fir WR-R10/WR-T10
Când o telecomandă WR-R10 (emiţător-receptor) este conectată la
aparatul foto, obturatorul poate fi declanşat utilizând o WR-T10
(emiţător).
197
Alte opţiuni de fotografiere
Fotografiere prin vizor: Butonul P
Prin apăsarea butonului P în timpul
fotografierii prin vizor se afișează un meniu
cu următoarele opţiuni:
Buton P
Opţiune
Alegere zonă imagine
Setare Picture Control
D-Lighting activ
HDR (high dynamic range)
Mod telecomandă (ML-L3)
0
110
165
175
177
193
Opţiune
Asociere buton Fn
Asociere buton previz.
Asociere buton AE-L / AF-L
Reducere zgomot exp. lungă
ISO NR ridicat
0
356
361
361
317
317
Pentru a ieşi din meniul butonului P şi a reveni la afișajul fotografiere,
apăsaţi din nou butonul P.
198
Reiniţializare prin două butoane: Restabilirea
setărilor implicite
Setările aparatului foto
enumerate mai jos pot fi
restabilite la valorile implicite
ţinând apăsate simultan
butoanele W (S) şi E timp de
mai mult de două secunde
(aceste butoane sunt marcate cu
un punct verde). Panoul de
Buton W (S)
control se stinge pentru scurtă
vreme în timp ce setările sunt
resetate.
Opţiune
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Balans de alb
Reglare fină
Setări opţiuni Picture Control 1
HDR (high dynamic range)
Setări sensibilitate ISO
Sensibilitate ISO
P, S, A, M
Alte moduri
Control sensib. ISO auto.
Mod telecomandă (ML-L3)
Fotograf. cu temporiz. interval
Buton E
Implicită
JPEG normal
Mare
Automat > Normal
A-B: 0, G-M: 0
Nemodificate
Dezactivat 2
100
Automat
Dezactivat
Dezactivat
Dezactivată 3
0
115
118
145
149
165
177
134
136
193
222
199
Opţiune
Focalizare automată (vizor)
Mod focalizare automată
%
Alte moduri
Mod zonă AF
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, g, u,
P, S, A, M
Focalizare automată (vizualizare în timp real/film)
Mod focalizare automată
Mod zonă AF
m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Punct focalizare 4
Previzualizare expunere
Diafr. electrică selector multiplu
Afişare zone luminoase
Volum căşti
Măsurare
200
Implicită
0
AF-S
AF-A
121
Punct unic AF
Zonă dinamică AF cu 51 puncte
123
Zonă AF automată
AF-S
AF zonă largă
AF zonă normală
AF prioritate faţă
Centru
Dezactivată
Dezactivare
Dezactivată
15
Matricială
Menţinere blocare AE
Dezactivată
Bracketing
Compensare bliţ
Compensare expunere
Mod întârziere expunere
Dezactivat 5
Dezactivată
Dezactivată
Dezactivat
57
58
127
62
72
72
72
139
129,
141
202
188
143
339
Opţiune
Mod bliţ
i, k, p, n, w, g
s
o
0, P, S, A, M
Blocare FV
Expunere multiplă
Program flexibil
+ NEF (RAW)
Implicită
Automat
Automat+reducere ochi roşii
Automat+sincronizare lentă
Bliţ de umplere
Dezactivată
Dezactivat 6
Dezactivat
Dezactivat
0
181,
183
190
216
89
357
1 Numai opţiunea Picture Control curentă.
2 Intensitatea HDR nu este resetată.
3 Dacă fotografierea cu temporizator de interval este în curs, fotografierea se va încheia. Timpul de pornire,
intervalul de fotografiere, numărul de intervale şi de fotografii şi uniformizarea expunerii nu sunt resetate.
4 Punctul de focalizare nu este afişat dacă este selectată zonă AF automată pentru modul zonă AF.
5 Numărul de fotografii este resetat la zero. Treapta de bracketing este resetată la 1 EV (bracketing expunere/
bliţ) sau la 1 (bracketing balans de alb). Y Automat este selectat pentru a doua fotografie din
programele de bracketing ADL cu două fotografii.
6 Dacă expunerea multiplă este în curs, fotografierea se va încheia, iar expunerea multiplă va fi creată din
expunerile înregistrate până în acel moment. Modificarea şi numărul de fotografii nu sunt resetate.
201
Bracketing
(Numai modurile P, S, A și M)
Bracketing-ul modifică automat expunerea, nivelul bliţului, D-Lightingul activ (ADL) sau balansul de alb, câte puţin cu fiecare fotografie,
realizând „bracketing” la valoarea curentă. Alegeţi în situaţii în care este
dificil să se seteze expunerea, nivelul bliţului (i-TTL şi, acolo unde sunt
acceptate, numai modurile control bliţ diafragmă automată; consultaţi
paginile 185, 347 şi 435), balansul de alb sau D-Lighting-ul activ şi nu
este timp pentru a verifica rezultatele şi a regla setările cu fiecare
fotografie sau pentru a experimenta cu diferite setări pentru acelaşi
subiect.
❚❚ Bracketing expunere şi bliţ
Variaţi expunerea şi/sau nivelul bliţului într-o serie de fotografii.
Expunere modificată cu:
0 EV
Expunere modificată cu:
–1 EV
1 Selectaţi bracketing expunere sau bliţ.
Selectaţi setarea personalizată e6 (Setare
bracketing automat) din meniul setări
personalizate, evidenţiaţi o opţiune şi
apăsaţi J. Alegeţi AE şi bliţ pentru a varia
atât expunerea, cât şi nivelul bliţului,
Numai AE pentru a varia numai expunerea
sau Numai bliţ pentru a varia numai
nivelul bliţului.
202
Expunere modificată cu:
+1 EV
2 Alegeţi numărul de fotografii.
Apăsând butonul D, rotiţi selectorul principal de comandă pentru
a alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing. Numărul
de fotografii este afişat în afișajul informaţiilor și pe panoul de
control.
Număr de fotografii
Buton D
Selector principal
de comandă
Indicator bracketing expunere şi bliţ
Afişaj informaţii
La setări diferite de zero, pe panoul de
control apare o pictogramă M. D
apare în vizor, în timp ce afișajul
informaţiilor prezintă un indicator de bracketing și o pictogramă ce
arată tipul de bracketing: v (bracketing expunere şi bliţ),
w (numai bracketing expunere) sau x (numai bracketing bliţ).
203
3 Selectaţi o treaptă de expunere.
Apăsaţi butonul D şi rotiţi selectorul secundar de comandă pentru
a alege treapta de expunere.
Treaptă expunere
Buton D
Selector secundar
de comandă
Afişaj informaţii
La setări implicite, valoarea treptei poate fi aleasă dintre 0,3 (1/3),
0,7 (2/3), 1, 2 şi 3 EV. Mai jos sunt enumerate programele de bracketing
cu o treaptă de 0,3 (1/3) EV.
Afişaj informaţii
Nr. de
foto.
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Ordine bracketing (EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/
+1,3
Reţineţi că pentru trepte ale expunerii de 2 EV sau mai mult, numărul
maxim de fotografii este de 5; dacă este selectată o valoare mai mare
în pasul 2, numărul de fotografii va fi setat automat la 5.
204
4 Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.
Aparatul foto va varia expunerea şi/sau nivelul bliţului
fotografie cu fotografie în funcţie de programul de
bracketing selectat. Modificările expunerii sunt
adăugate la cele făcute cu compensarea expunerii
(consultaţi pagina 143).
Este afișat un indicator progres bracketing cât timp este activat
bracketing-ul. După fiecare fotografie va dispărea un segment din
indicator.
Nr. de fotografii: 3; treaptă: 0,7
Afişaj după prima fotografie
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea mărimii treptei, consultaţi setarea
personalizată b2 (Stopuri EV pt. control exp., 0 333). Pentru informaţii privind
alegerea ordinii în care este executat bracketing-ul, consultaţi setarea
personalizată e7 (Ordine bracketing, 0 354).
205
❚❚ Anularea bracketing-ului
Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul D şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când numărul de fotografii din secvenţa de
bracketing ajunge la zero (0F/r) și indicatorii bracketing expunere/bliţ
nu mai sunt afișaţi. Ultimul program activ va fi restabilit la următoarea
activare a bracketing-ului. Bracketing-ul poate fi anulat şi prin
executarea unei reiniţializări prin două butoane (0 199), cu toate că în
acest caz programul de bracketing nu va fi restabilit la următoarea
activare a bracketing-ului.
A Bracketing expunere şi bliţ
În modurile declanşare continuă (0 103), fotografierea se va întrerupe după ce sa realizat numărul de fotografii specificat în programul de bracketing.
Fotografierea va fi reluată la următoarea apăsare a butonului de declanşare. În
modul autodeclanşator, aparatul foto va realiza numărul de fotografii selectat în
pasul 2 de la pagina 203 de fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare,
indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată c3
(Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 337); totuşi, intervalul dintre
fotografii este controlat de setarea personalizată c3 (Autodeclanşator) >
Interval între fotografii. În alte moduri, se va realiza câte o fotografie de fiecare
dată când este apăsat butonul de declanşare.
În cazul în care cardul de memorie se umple înainte de a se fi realizat toate
fotografiile dintr-o secvenţă, fotografierea poate fi reluată de la următoarea
fotografie din secvenţă după ce cardul de memorie a fost înlocuit sau după ce au
fost şterse fotografii pentru a crea spaţiu pe cardul de memorie. Dacă aparatul
foto este oprit înainte de realizarea tuturor fotografiilor dintr-o secvenţă,
bracketing-ul va fi reluat, când este pornit aparatul foto, de la următoarea
fotografie din secvenţă.
206
A Bracketing expunere
Aparatul foto modifică expunerea variind timpul de expunere şi diafragma
(modul P), diafragma (modul S) sau timpul de expunere (modurile A și M). Dacă
este selectat Activat pentru Setări sensibilitate ISO > Control sensib. ISO
auto. (0 136) în modurile P, S și A, aparatul foto va varia automat sensibilitatea
ISO pentru expunerea optimă când limitele sistemului de expunere al aparatului
foto sunt depășite; în modul M, aparatul foto va utiliza mai întâi controlul
sensibilităţii ISO automat pentru a aduce expunerea cât mai aproape cu putinţă
de optim, iar apoi va realiza bracketing acestei expuneri prin modificarea
timpului de expunere.
207
❚❚ Bracketing balans de alb
Aparatul foto creează mai multe copii ale fiecărei fotografii, fiecare
dintre ele cu un balans de alb diferit. Pentru informaţii suplimentare
privind balansul de alb, consultaţi pagina 145.
1 Selectaţi bracketing balans de alb.
Alegeţi Bracketing WB pentru setarea
personalizată e6 Setare bracketing
automat.
2 Alegeţi numărul de fotografii.
Apăsând butonul D, rotiţi selectorul principal de comandă pentru
a alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing. Numărul
de fotografii este afişat în afișajul informaţiilor și pe panoul de
control.
Număr de fotografii
Buton D
Selector principal
de comandă
Indicator bracketing WB
Afişaj informaţii
La setări diferite de zero, M și D sunt
afișate pe panoul de control și, respectiv,
în vizor; o pictogramă y și
indicatorul bracketing apar pe afișajul informaţiilor.
208
3 Selectaţi o treaptă pentru balansul de alb.
Apăsând butonul D, rotiţi selectorul secundar de comandă pentru
a alege dintre trepte de 1 (5 mired; 0 151), 2 (10 mired) sau 3
(15 mired). Valoarea B indică nivelul de albastru, valoarea A nivelul de
galben (0 149).
Treaptă balans de alb
Buton D
Selector secundar
de comandă
Afişaj informaţii
Mai jos sunt enumerate programele de bracketing cu o treaptă de 1.
Afişaj informaţii
Nr. de
foto.
2
2
3
Treaptă balans de
alb
1B
1A
1 A, 1 B
Ordine bracketing
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
209
4 Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi
fotografiaţi.
Fiecare fotografie va fi procesată pentru a
crea numărul de copii specificate în
programul de bracketing şi fiecare copie
va avea un balans de alb diferit. Modificările balansului de alb sunt
adăugate la reglarea balansului de alb efectuată cu reglarea fină a
balansului de alb.
Dacă numărul de fotografii din
programul de bracketing este mai mare
decât numărul de expuneri rămase,
n şi pictograma pentru cardul
afectat vor clipi pe panoul de control, o
pictogramă j care clipeşte va apărea în
vizor, aşa cum este arătat în imaginea din
dreapta, iar declanşarea obturatorului va
fi dezactivată. Fotografierea poate
începe odată ce este introdus un nou card de memorie.
210
❚❚ Anularea bracketing-ului
Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul D şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când numărul de fotografii din secvenţa de
bracketing este zero (0F/r) și indicatorii bracketing balans de alb nu
mai sunt afișaţi. Ultimul program activ va fi restabilit la următoarea
activare a bracketing-ului. Bracketing-ul poate fi anulat şi prin
executarea unei reiniţializări prin două butoane (0 199), cu toate că în
acest caz programul de bracketing nu va fi restabilit la următoarea
activare a bracketing-ului.
A Bracketing balans de alb
Bracketing balans de alb nu este disponibil la o calitate a imaginii NEF (RAW).
Selectarea NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG fine, NEF (RAW) + JPEG normal sau
NEF (RAW) + JPEG basic anulează bracketing-ul balansului de alb.
Bracketing-ul balansului de alb influenţează numai temperatura culorii (axa
galben-albastru din afişajul reglării fine a balansului de alb, 0 149). Nu se
realizează reglări pe axa verde-magenta.
În modul autodeclanşator (0 106), numărul de copii specificat în programul
balans de alb va fi creat de fiecare dată când obturatorul este declanşat,
indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată c3
(Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 337).
Dacă aparatul foto este oprit în timp ce indicatorul luminos acces card memorie
este aprins, aparatul foto se va închide numai după ce au fost înregistrate toate
fotografiile din secvenţă.
211
❚❚ Bracketing ADL
Aparatul foto variază D-Lighting-ul activ într-o serie de expuneri. Pentru
informaţii suplimentare privind D-Lighting-ul activ, consultaţi pagina
175.
1 Selectaţi bracketing ADL.
Alegeţi Bracketing ADL pentru setarea
personalizată e6 Setare bracketing
automat.
2 Alegeţi numărul de fotografii.
Apăsând butonul D, rotiţi selectorul principal de comandă pentru
a alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing. Numărul
de fotografii este afişat în afișajul informaţiilor și pe panoul de
control.
Număr de fotografii
Buton D
Selector principal
de comandă
Nivel bracketing ADL
Afişaj informaţii
La setări diferite de zero, M și D sunt afișate pe panoul de control
și, respectiv, în vizor; o pictogramă z și indicatorul nivel
bracketing apar pe afișajul informaţiilor.
212
Alegeţi două expuneri pentru a face o fotografie cu D-Lighting-ul
activ dezactivat şi o alta la o valoare selectată. Alegeţi trei până la
cinci expuneri pentru a face o serie de fotografii cu D-Lighting-ul
activ setat la Dezactivat, Redus şi Normal (trei expuneri),
Dezactivat, Redus, Normal şi Ridicat (patru expuneri) sau
Dezactivat, Redus, Normal, Ridicat şi Extra ridicat (cinci expuneri).
Dacă alegeţi mai mult de două fotografii, treceţi la pasul 4.
3 Selectaţi D-Lighting activ.
Apăsând butonul D, rotiţi selectorul secundar de comandă pentru
a alege D-Lighting activ.
Buton D
Selector secundar de
comandă
D-Lighting-ul activ este afişat în afișajul informaţiilor și pe panoul de
control.
D-Lighting activ
Y
Automat
R
Redus
Q
Normal
P
Ridicat
Z
Extra ridicat
Afişaj informaţii
Afişaj panou de control
213
4 Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.
Aparatul foto va modifica D-Lighting-ul activ fotografie
cu fotografie în funcţie de programul de bracketing
selectat. Este afișat un indicator progres bracketing cât
timp este activat bracketing-ul. După fiecare fotografie
va dispărea un segment din indicator.
Nr. de foto.: 3
214
Afişaj după prima fotografie
❚❚ Anularea bracketing-ului
Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul D şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când numărul de fotografii din secvenţa de
bracketing este zero (0F/r) și indicatorii bracketing ADL nu mai sunt
afișaţi. Ultimul program activ va fi restabilit la următoarea activare a
bracketing-ului. Bracketing-ul poate fi anulat şi prin executarea unei
reiniţializări prin două butoane (0 199), cu toate că în acest caz
programul de bracketing nu va fi restabilit la următoarea activare a
bracketing-ului.
A Bracketing ADL
În modurile declanşare continuă (0 103), fotografierea se va întrerupe după ce sa realizat numărul de fotografii specificat în programul de bracketing.
Fotografierea va fi reluată la următoarea apăsare a butonului de declanşare. În
modul autodeclanşator, aparatul foto va realiza numărul de fotografii selectat în
pasul 2 de la pagina 212 de fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare,
indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată c3
(Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 337); totuşi, intervalul dintre
fotografii este controlat de setarea personalizată c3 (Autodeclanşator) >
Interval între fotografii. În alte moduri, se va realiza câte o fotografie de fiecare
dată când este apăsat butonul de declanşare.
În cazul în care cardul de memorie se umple înainte de a se fi realizat toate
fotografiile dintr-o secvenţă, fotografierea poate fi reluată de la următoarea
fotografie din secvenţă după ce cardul de memorie a fost înlocuit sau după ce au
fost şterse fotografii pentru a crea spaţiu pe cardul de memorie. Dacă aparatul
foto este oprit înainte de realizarea tuturor fotografiilor dintr-o secvenţă,
bracketing-ul va fi reluat, când este pornit aparatul foto, de la următoarea
fotografie din secvenţă.
215
Expunere multiplă
(Numai modurile P, S, A și M)
Parcurgeţi paşii de mai jos pentru a înregistra o serie de două până la trei
expuneri într-o singură fotografie. Expunerile multiple pot utiliza datele
RAW de la senzorul de imagine al aparatului foto pentru a produce culori
sesizabil superioare faţă de cele din suprapunerile fotografice generate
de software.
❚❚ Crearea unei expuneri multiple
Expunerile multiple nu pot fi înregistrate în vizualizarea în timp real.
Ieşiţi din vizualizarea în timp real înainte de a începe.
A Timpi de înregistrare extinşi
Dacă monitorul se stinge în timpul redării sau al operaţiilor de meniu şi nu sunt
efectuate operaţii timp de 30 s, fotografierea se va încheia şi va fi creată o
expunere multiplă din expunerile care au fost înregistrate până în acel moment.
Timpul disponibil pentru înregistrarea următoarei expuneri poate fi prelungit
prin alegerea unor timpi mai lungi pentru setarea personalizată c2
(Temporizator standby, 0 336).
1 Selectaţi Expunere multiplă.
Evidenţiaţi Expunere multiplă în meniul
fotografiere şi apăsaţi 2.
216
2 Selectaţi un mod.
Evidenţiaţi Mod expunere multiplă şi
apăsaţi 2.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni
şi apăsaţi J.
• Pentru a realiza o serie de expuneri multiple,
selectaţi 6 Activat (serie).
Fotografierea cu expunere multiplă va
continua până când selectaţi Dezactivat
pentru Mod expunere multiplă.
• Pentru a realiza o expunere multiplă, selectaţi Activat (o singură
fotogr.). Fotografierea normală va fi reluată automat după ce aţi
creat o singură expunere multiplă.
• Pentru a ieşi fără crearea unor expuneri multiple suplimentare, selectaţi
Dezactivat.
Dacă este selectat Activat (serie) sau
Activat (o singură fotogr.), pe panoul de
control va fi afişată o pictogramă n.
217
3 Alegeţi numărul de fotografii.
Evidenţiaţi Număr de fotografii şi apăsaţi
2.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege numărul
de expuneri care vor fi combinate pentru a
forma o singură fotografie şi apăsaţi J.
4 Alegeţi nivelul de modificare.
Evidenţiaţi Modificare automată şi
apăsaţi 2.
Vor fi afişate următoarele opţiuni.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
• Activată: Modificarea este reglată în
funcţie de numărul de expuneri efectiv
înregistrate (modificarea pentru fiecare
expunere este setată la 1/2 pentru 2
expuneri, la 1/3 pentru 3 expuneri etc.).
• Dezactivată: Modificarea nu este reglată când se înregistrează
expuneri multiple. Reţineţi că fotografiile pot fi afectate de zgomot
(pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii).
218
5 Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.
În modurile de declanşare continuă (0 103), aparatul
foto înregistrează toate expunerile într-o singură serie.
Dacă este selectat Activat (serie), aparatul foto va
continua să înregistreze expuneri multiple în timp ce
butonul de declanşare este apăsat; dacă este selectat Activat (o
singură fotogr.), fotografierea cu expunere multiplă se va încheia
după prima fotografie. În modul autodeclanşator, aparatul foto va
înregistra automat numărul de expuneri selectat în pasul 3 de la
pagina 218, indiferent de opţiunea selectată pentru setarea
personalizată c3 (Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 337);
totuşi, intervalul dintre fotografii este controlat de setarea
personalizată c3 (Autodeclanşator) > Interval între fotografii. În
alte moduri de declanşare, se va face câte o fotografie de fiecare dată
când este apăsat butonul de declanşare; continuaţi fotografierea
până când toate expunerile au fost înregistrate (pentru informaţii
privind întreruperea unei expuneri multiple înainte ca toate
fotografiile să fie înregistrate, consultaţi pagina 220).
Pictograma n va clipi până când
fotografierea se încheie. Dacă este selectat
Activat (serie), fotografierea cu expunere
multiplă se va încheia numai când este
selectat Dezactivată pentru modul
expunere multiplă; dacă este selectat Activat (o singură fotogr.),
fotografierea cu expunere multiplă se încheie automat când
expunerea multiplă este finalizată. Pictograma n dispare de pe afişaj
când fotografierea cu expunere multiplă se încheie.
219
❚❚ Întreruperea expunerilor multiple
Pentru a întrerupe o expunere multiplă înainte
ca numărul specificat de expuneri să fi fost
realizat, selectaţi Dezactivată pentru modul
expunere multiplă. Dacă fotografierea se
încheie înainte ca numărul specificat de
expuneri să fi fost realizat, va fi creată o
expunere multiplă din expunerile care au fost
înregistrate până în acel moment. Dacă este activată Modificare
automată, modificarea va fi reglată pentru a reflecta numărul de
expuneri înregistrat efectiv. Reţineţi că fotografierea se va finaliza
automat dacă:
• Se realizează o reiniţializare prin două butoane (0 199)
• Aparatul foto este oprit
• Acumulatorul este consumat
• Sunt şterse fotografii
220
D Expuneri multiple
Nu scoateţi şi nu înlocuiţi cardul de memorie în timpul înregistrării unei expuneri
multiple.
Expunerile multiple nu pot fi înregistrate în vizualizarea în timp real. Realizarea
fotografiilor în vizualizarea în timp real resetează Mod expunere multiplă la
Dezactivată.
Informaţiile privind fotografierea enumerate în afişajul de redare a informaţiilor
despre fotografie (inclusiv măsurarea, expunerea, modul de fotografiere,
distanţa focală, data înregistrării şi orientarea aparatului foto) se referă la prima
fotografie din expunerea multiplă.
A Fotografiere cu temporizator de interval
Dacă fotografierea cu temporizator de interval este activată înainte de a se
realiza prima expunere, aparatul foto va înregistra expunerile în intervalul
selectat până când numărul de expuneri specificat în meniul expunere multiplă a
fost realizat (numărul de fotografii menţionat în meniul fotografiere cu
temporizator de interval este ignorat). Aceste expuneri vor fi apoi înregistrate ca
o singură fotografie, iar fotografierea cu temporizator de interval se va încheia
(dacă este selectat Activat (o singură fotogr.) pentru modul expunere multiplă,
fotografierea cu expunere multiplă se va încheia, de asemenea, automat).
A Alte setări
În timp ce se realizează o expunere multiplă, cardurile de memorie nu pot fi
formatate şi unele elemente din meniu sunt colorate în gri şi nu pot fi modificate.
221
Fotografiere cu temporizator de interval
Aparatul foto este echipat pentru a face fotografii automat la intervale
presetate.
D Înainte de fotografiere
Atunci când utilizaţi temporizatorul de interval, selectaţi un mod de declanşare
diferit de autodeclanşator (E) și V. Înainte de a începe fotografierea cu
temporizator de interval, faceţi o fotografie de test la setările curente şi vizualizaţi
rezultatele pe monitor. După reglarea setărilor într-un mod care să vă satisfacă,
scoateţi vizorul din cauciuc și acoperiţi vizorul cu capacul ocular furnizat pentru
a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu fotografiile şi cu
expunerea (0 107).
Înainte de a alege un timp de pornire, selectaţi Fus orar şi dată în meniul setare
şi asiguraţi-vă că ceasul intern al aparatului foto este setat la ora şi data corecte
(0 381).
Se recomandă utilizarea unui trepied. Montaţi aparatul foto pe un trepied înainte
ca fotografierea să înceapă. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este
întreruptă, asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat.
Dacă nu sunteţi sigur, încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare sau folosiţi un
adaptor la reţeaua electrică şi un conector de alimentare (disponibile separat).
1 Selectaţi Fotograf. cu temporiz. interval.
Evidenţiaţi Fotograf. cu temporiz.
interval în meniul fotografiere şi apăsaţi 2
pentru a afişa setările temporizatorului de
interval.
222
2 Reglaţi setările temporizatorului de interval.
Alegeţi o opţiune de pornire, un interval, numărul de fotografii pe
interval şi opţiunea de uniformizare a expunerii.
• Pentru a alege o opţiune de pornire:
Evidenţiaţi Opţiuni pornire şi
apăsaţi 2.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
Pentru a porni imediat fotografierea, selectaţi Acum. Pentru a
porni fotografierea la o dată şi oră alese, selectaţi Alegere zi
pornire şi timp pornire, apoi alegeţi data şi ora şi apăsaţi J.
• Pentru a alege intervalul între fotografii:
Evidenţiaţi Interval şi apăsaţi 2.
Alegeţi un interval (ore, minute şi
secunde) şi apăsaţi J.
223
• Pentru a alege numărul de fotografii pe interval:
Evidenţiaţi Nr. de interv.×nr. de
fotografii/interv. şi apăsaţi 2.
Alegeţi numărul de intervale şi
numărul de fotografii pe interval şi
apăsaţi J.
În modul S (cadru unic), fotografiile pentru fiecare interval vor fi
făcute la cadenţa aleasă pentru setarea personalizată d2 (Continuu
cu viteză redusă, 0 338).
• Pentru a activa sau dezactiva uniformizarea expunerii:
Evidenţiaţi Uniformizare
expunere şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
Selectarea Activată permite aparatului foto să regleze expunerea
pentru a se potrivi cu fotografia anterioară în alte moduri decât M
(reţineţi că uniformizarea expunerii are efect în modul M numai în
cazul în care controlul sensibilităţii ISO automat este activat).
224
3 Începeţi fotografierea.
Evidenţiaţi Pornire şi apăsaţi J. Prima
serie de fotografii va fi făcută la timpul de
pornire specificat sau după aproximativ 3 s
dacă în pasul 2 a fost selectat Acum pentru
Opţiuni pornire. Fotografierea va
continua la intervalul selectat până când
sunt făcute toate fotografiile.
A În timpul fotografierii
În timpul fotografierii cu temporizator de interval,
indicatorul luminos acces card memorie va clipi.
Imediat înainte ca următorul interval de
fotografiere să înceapă, afişajul timpului de
expunere va indica numărul de intervale rămase,
iar afişajul diafragmei va indica numărul de
fotografii rămase din intervalul curent. În alte
cazuri, numărul de intervale rămase şi numărul de
fotografii din fiecare interval pot fi vizualizate prin Indicator luminos acces card
memorie
apăsarea butonului de declanşare la jumătate
(după ce butonul este eliberat, timpul de expunere
şi diafragma vor fi afişate până când temporizatorul standby se opreşte).
Fotografiile pot fi redate în timp ce fotografierea cu temporizator de interval este
în curs. Monitorul se va stinge automat timp de aproximativ patru secunde
înainte de fiecare interval. Reţineţi că modificarea setărilor aparatului foto în
timp ce temporizatorul de interval este activ poate cauza încheierea fotografierii.
225
❚❚ Întreruperea fotografierii cu temporizator de interval
Fotografierea cu temporizator de interval poate fi întreruptă între
intervale prin apăsarea J sau selectarea Pauză în meniul
temporizatorului de interval.
❚❚ Reluarea fotografierii cu temporizator de interval
Pentru a relua fotografierea:
Pornire acum
Evidenţiaţi Repornire şi
apăsaţi J.
Pornirea la un moment specificat
Pentru Opţiuni pornire,
evidenţiaţi Alegere zi
pornire şi timp pornire şi
apăsaţi 2.
Alegeţi o dată și o oră
pentru pornire şi apăsaţi
J.
Evidenţiaţi Repornire şi
apăsaţi J.
❚❚ Încheierea fotografierii cu temporizator de interval
Pentru a încheia fotografierea cu temporizator de interval şi a relua
fotografierea normală înainte ca toate fotografiile să fie făcute, selectaţi
Dezactivat din meniul temporizatorului de interval.
226
❚❚ Nicio fotografie
Aparatul foto va sări peste intervalul curent dacă oricare dintre situaţiile
următoare persistă timp de opt secunde sau mai mult după momentul la
care intervalul trebuia să înceapă: fotografia sau fotografiile pentru
intervalul precedent nu au fost încă făcute, cardul de memorie este plin
sau aparatul foto nu poate focaliza în AF-S sau când este selectată AF
servo unică în AF-A (reţineţi că aparatul foto focalizează din nou înainte
de fiecare fotografie). Fotografierea se va relua odată cu următorul
interval.
D Memorie epuizată
În cazul în care cardul de memorie este plin, temporizatorul de interval va
rămâne activ, dar nu vor fi făcute fotografii. Reluaţi fotografierea (0 226) după
ştergerea unor fotografii sau oprirea aparatului foto şi introducerea unui alt card
de memorie.
A Fotografiere cu temporizator de interval
Alegeţi un interval mai lung decât timpul necesar pentru a realiza numărul de
fotografii selectat. Dacă intervalul este prea scurt, numărul de fotografii realizate
poate fi mai mic decât numărul total menţionat în pasul 2 (numărul de intervale
înmulţit cu numărul de fotografii pe interval). Fotografierea cu temporizator de
interval nu poate fi combinată cu fotografierea cu expunere îndelungată
(fotografierea la timpi de expunere bulb sau durată, 0 95) sau cu fotografierea în
vizualizare în timp real sau cu fotografierea trecere timp (0 54, 229) şi nu este
disponibilă în vizualizare în timp real film (0 66) sau atunci când este selectat
Înregistrare filme pentru setarea personalizată g4 (Asociere buton
declanşare, 0 373). Reţineţi că, deoarece timpul de expunere, cadenţa cadrelor
şi timpul necesar pentru a înregistra imaginile pot varia de la un interval la altul,
durata dintre sfârşitul unui interval şi începutul următorului poate varia. Dacă
fotografierea nu poate continua la setările curente (de exemplu, dacă în
momentul respectiv este selectat un timp de expunere A sau % în modul de
expunere manual, intervalul este zero sau dacă timpul de pornire este mai mic de
un minut), pe monitor va fi afişată o avertizare.
Fotografierea cu temporizator de interval se va întrerupe când este selectat
modul E (autodeclanşator) sau V sau dacă aparatul foto este oprit şi pornit din
nou (când aparatul foto este oprit, acumulatorii şi cardurile de memorie pot fi
înlocuite fără a încheia fotografierea cu temporizator de interval). Întreruperea
fotografierii nu afectează setările temporizatorului de interval.
227
A Mod declanşare
Indiferent de modul de declanşare selectat, aparatul foto va face numărul de
fotografii specificat la fiecare interval.
A Bracketing
Reglaţi setările pentru bracketing înainte de a începe fotografierea cu
temporizator de interval. Dacă bracketing-ul expunere, bliţ sau ADL este activat
în timp ce fotografierea cu temporizator de interval este activă, aparatul foto va
face numărul de fotografii din programul de bracketing la fiecare interval,
indiferent de numărul de fotografii specificat în meniul temporizatorului de
interval. Dacă bracketing-ul balansului de alb este activat în timp ce fotografierea
cu temporizator de interval este activă, aparatul foto va face câte o fotografie la
fiecare interval şi o va procesa pentru a crea numărul de copii specificat în
programul de bracketing.
228
Fotografiere trecere timp
(Numai modurile i, j, P, S, A, M și h)
Aparatul foto face automat fotografii la intervalele selectate pentru a
crea un film trecere timp fără sunet la dimensiunea şi cadenţa cadrelor
selectate în acel moment în meniul filmare (0 318). Pentru informaţii
privind zona imagine utilizată pentru filme trecere timp, consultaţi
pagina 76.
A Înainte de fotografiere
Înainte de a începe fotografierea trecere timp, faceţi o fotografie de test la
setările curente (încadrând fotografia în vizor pentru o previzualizare precisă a
expunerii) şi vizualizaţi rezultatele pe monitor. Pentru o colorare uniformă,
alegeţi o setare pentru balansul de alb diferită de automat (0 145). După
reglarea setărilor într-un mod care să vă satisfacă, scoateţi vizorul din cauciuc și
acoperiţi vizorul cu capacul ocular furnizat pentru a împiedica lumina care
pătrunde prin vizor să interfereze cu fotografiile şi cu expunerea (0 107).
Se recomandă utilizarea unui trepied. Montaţi aparatul foto pe un trepied
înainte ca fotografierea să înceapă. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este
întreruptă, folosiţi un adaptor la reţeaua electrică şi un conector de alimentare,
opţionale, sau un acumulator complet încărcat.
1 Selectaţi Fotografiere trecere timp.
Evidenţiaţi Fotografiere trecere timp în
meniul filmare şi apăsaţi 2 pentru a afişa
setările pentru fotografierea trecere timp.
229
2 Reglaţi setările fotografierii trecere timp.
Alegeţi un interval, timpul total de fotografiere și opţiunea de
uniformizare expunere.
• Pentru a alege intervalul între cadre:
Evidenţiaţi Interval şi apăsaţi 2.
Alegeţi un interval mai mare decât
cel mai lung timp de expunere
anticipat (minute şi secunde) şi
apăsaţi J.
• Pentru a alege timpul total de fotografiere:
Evidenţiaţi Timp fotografiere şi
apăsaţi 2.
230
Alegeţi timpul de fotografiere (până
la 7 ore şi 59 de minute) şi apăsaţi
J.
• Pentru a activa sau dezactiva uniformizarea expunerii:
Evidenţiaţi Uniformizare
expunere şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
Selectarea Activată uniformizează modificările bruşte ale expunerii
în alte moduri decât M (reţineţi că uniformizarea expunerii are efect
în modul M numai în cazul în care controlul sensibilităţii ISO
automat este activat).
3 Începeţi fotografierea.
Evidenţiaţi Pornire şi apăsaţi J.
Fotografierea trecere timp începe după
circa 3 s. Aparatul foto face fotografii la
intervalul selectat pe perioada de
fotografiere selectată. Când sunt
finalizate, filmele trecere timp sunt
înregistrate pe cardul de memorie selectat pentru Destinaţie în
meniul filmare (0 319).
231
❚❚ Încheierea fotografierii trecere timp
Pentru a încheia fotografierea trecere timp înainte de a fi făcute toate
fotografiile, evidenţiaţi Dezactivat din meniul fotografiere trecere timp
şi apăsaţi J sau apăsaţi J între cadre sau imediat după ce este
înregistrat un cadru. Va fi creat un film din cadrele fotografiate până în
momentul în care se încheie fotografierea trecere timp. Reţineţi că
fotografierea trecere timp se va încheia şi niciun film nu va fi înregistrat
dacă sursa de alimentare este scoasă sau deconectată sau dacă este scos
cardul de memorie de destinaţie.
❚❚ Nicio fotografie
Aparatul foto va sări cadrul curent dacă nu poate focaliza utilizând
focalizarea automată servo unică (AF-S sau focalizarea automată servo
unică selectată pentru AF-A; reţineţi că aparatul foto focalizează din nou
înainte de fiecare fotografie). Fotografierea se va relua cu următorul
cadru.
D Fotografiere trecere timp
Fotografierea trecere timp nu este disponibilă în vizualizarea în timp real (0 54,
66), la un timp de expunere A sau % (0 95) sau când bracketing-ul (0 202),
High Dynamic Range (HDR, 0 177), expunerea multiplă (0 216) sau
fotografierea cu temporizator de interval (0 222) este activă. Reţineţi că,
deoarece timpul de expunere şi timpul necesar pentru înregistrarea imaginii pe
cardul de memorie pot varia de la o fotografie la alta, intervalul dintre
înregistrarea unei fotografii şi începerea următoarei fotografii poate varia.
Fotografierea nu va începe dacă nu poate fi înregistrat un film trecere timp la
setările curente (de exemplu, în cazul în care cardul de memorie este plin,
intervalul sau timpul de fotografiere este zero sau intervalul este mai lung decât
timpul de fotografiere).
Fotografierea trecere timp se poate încheia în cazul în care sunt utilizate
comenzile aparatului foto, sunt modificate setările sau dacă este conectat un
cablu HDMI. Va fi creat un film din cadrele fotografiate până în momentul în care
se încheie fotografierea trecere timp.
232
A Calcularea dimensiunii filmului final
Numărul total de cadre din filmul final poate fi
aproximat împărţind timpul de fotografiere la
interval şi rotunjind rezultatul. Lungimea filmului
final poate fi apoi calculată împărţind numărul de
fotografii la cadenţa cadrelor selectată pentru
Dim. cadru/cadenţă cadre în meniul filmare
(0 319). De exemplu, un film cu 48 de cadre
înregistrat la 1920×1080; 24p va avea o lungime
de aproximativ două secunde. Lungimea maximă
pentru filmele înregistrate folosind fotografierea
trecere timp este de 20 de minute.
Lungime înregistrată/
lungime maximă
Indicator card de
memorie
Dim. cadru/
cadenţă cadre
A În timpul fotografierii
În timpul fotografierii trecere timp, indicatorul
luminos acces card memorie va clipi şi indicatorul
de înregistrare trecere timp va fi afişat pe panoul
de control. Timpul rămas (în ore şi minute) apare
pe afişajul timpului de expunere imediat înainte
de înregistrarea fiecărui cadru. În alte cazuri,
timpul rămas poate fi vizualizat prin apăsarea butonului de declanşare la
jumătate. Indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată c2
(Temporizator standby, 0 336), temporizatorul standby nu se va opri în timpul
fotografierii.
Pentru a vizualiza setările fotografierii trecere
timp curente sau pentru a încheia fotografierea
trecere timp, apăsaţi butonul G între fotografii.
233
A Examinare imagine
Butonul K nu poate fi utilizat pentru a vizualiza fotografii în timp ce
fotografierea trecere timp este în curs, însă cadrul curent va fi afişat timp de
câteva secunde după fiecare fotografie dacă este selectat Activată pentru
Examinare imagine în meniul redare (0 307). Nu pot fi executate alte operaţii
de redare în timp ce cadrul este afişat.
A Fotografierea cu bliţ
Pentru a utiliza bliţul în timpul fotografierii trecere timp, selectaţi modul P, S, A
sau M și apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica bliţul înainte de începerea
fotografierii.
A Mod declanşare
Indiferent de modul de declanşare selectat, aparatul foto va face o fotografie la
fiecare interval. Autodeclanşatorul nu poate fi folosit.
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind setarea unui bip care să sune când fotografierea trecere
timp este încheiată, consultaţi setarea personalizată d1 (Bip, 0 338).
234
Obiective non-CPU
Obiectivele non-CPU pot fi utilizate în modurile A și M, cu diafragma
setată folosind inelul diafragmei obiectivului. Specificând datele
obiectivului (distanţa focală şi diafragma maximă ale obiectivului),
utilizatorul poate obţine acces la următoarele funcţii ale obiectivelor
CPU.
Dacă distanţa focală a obiectivului este cunoscută:
• Funcţia zoom electric poate fi utilizată cu unităţile de bliţ opţionale
(0 433)
• Distanţa focală a obiectivului este menţionată (cu un asterisc) pe
afişajul de redare a informaţiilor despre fotografie
Dacă diafragma maximă a obiectivului este cunoscută:
• Valoarea diafragmei este afişată pe panoul de control şi în vizor
• Nivelul bliţului este reglat pentru modificări ale diafragmei dacă
unitatea bliţ acceptă modul AA (diafragmă automată)
• Diafragma este menţionată (cu un asterisc) pe afişajul de redare a
informaţiilor despre fotografie
Specificarea distanţei focale şi a diafragmei maxime ale obiectivului:
• Activează măsurarea matricială culoare (reţineţi că poate fi necesară
utilizarea măsurării central-evaluative sau a măsurării spot pentru a
obţine rezultate precise cu unele obiective, inclusiv cu obiectivele
Reflex-NIKKOR)
• Îmbunătăţeşte precizia măsurării central-evaluative, a măsurării spot
şi a bliţului de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital
235
Aparatul foto poate stoca date pentru până la nouă obiective non-CPU.
Pentru a introduce sau edita date pentru un obiectiv non-CPU:
1 Selectaţi Date obiectiv non-CPU.
Evidenţiaţi Date obiectiv non-CPU în
meniul setare şi apăsaţi 2.
2 Alegeţi un număr pentru obiectiv.
Evidenţiaţi Număr obiectiv şi apăsaţi 4
sau 2 pentru a alege un număr pentru
obiectiv.
3 Introduceţi distanţa focală şi diafragma.
Evidenţiaţi Distanţă focală (mm) sau
Diafragmă maximă şi apăsaţi 4 sau 2
pentru a edita elementul evidenţiat.
4 Salvaţi setările şi ieşiţi.
Apăsaţi J. Distanţa focală şi diafragma specificate vor fi memorate la
numărul ales pentru obiectiv.
236
A Distanţa focală nu este menţionată
Dacă distanţa focală corectă nu este menţionată, alegeţi cea mai apropiată
valoare mai mare decât distanţa focală reală a obiectivului.
A Teleconvertoare şi obiective zoom
Diafragma maximă pentru teleconvertoare este diafragma maximă combinată a
teleconvertorului şi a obiectivului. Reţineţi că datele obiectivului nu sunt
ajustate când obiectivele non-CPU măresc sau micşorează. Datele pentru
distanţe focale diferite pot fi introduse ca numere pentru obiectiv distincte sau
datele pentru obiectiv pot fi editate pentru a reflecta noile valori pentru distanţa
focală şi diafragma maximă ale obiectivului de fiecare dată când zoom-ul este
ajustat.
237
Pentru a apela din memorie datele obiectivului atunci când utilizaţi un
obiectiv non-CPU:
1 Asociaţi selectarea numărului pentru obiectivul non-CPU unei
comenzi a aparatului foto.
Selectaţi Alegere nr. obiectiv non-CPU ca opţiune „Apăsare +
selectoare comandă” pentru o comandă a aparatului foto în meniul
setări personalizate (0 323). Selectarea numărului obiectivului
non-CPU poate fi asociată butonului Fn (setarea personalizată f2,
Asociere buton Fn, 0 356), butonului Pv (setarea personalizată f3,
Asociere buton previz., 0 361) sau butonului A AE-L/AF-L (setarea
personalizată f4, Asociere buton AE-L / AF-L, 0 361).
2 Utilizaţi comanda selectată pentru a alege numărul pentru
obiectiv.
Apăsaţi butonul selectat şi rotiţi selectorul principal de comandă
până când numărul obiectivului dorit este afişat pe panoul de
control.
Distanţă focală
Buton Fn
238
Selector principal
de comandă
Diafragmă
maximă
Număr obiectiv
Panou de control
Date de locaţie
Dispozitivul GPS GP-1/GP-1A (disponibil separat) poate fi conectat la
terminalul pentru accesorii al aparatului foto (0 443) utilizând cablul
furnizat cu GP-1/GP-1A, permiţând înregistrarea informaţiilor despre
poziţia curentă a aparatului foto atunci când sunt făcute fotografii.
Opriţi aparatul foto înainte de a conecta GP-1/GP-1A; pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul GP-1/GP-1A.
❚❚ Opţiunile meniului setare
Elementul Date de locaţie din meniul setare conţine opţiunile
enumerate mai jos.
• Temporizator standby: Alegeţi dacă exponometrele se dezactivează
automat când este ataşat GP-1/GP-1A.
Opţiune
Descriere
Exponometrele se vor dezactiva automat dacă nu sunt efectuate
operaţii pe o perioadă specificată în setarea personalizată c2
(Temporizator standby, 0 336; pentru a acorda aparatului foto
Activare timpul necesar să achiziţioneze date de locaţie, întârzierea este
prelungită cu până la un minut după ce exponometrele sunt
activate sau aparatul foto este pornit). Aceasta reduce consumul
acumulatorului.
Exponometrele nu se dezactivează în timp ce este conectat GP-1/
Dezactivare
GP-1A.
• Poziţie: Acest element este disponibil doar dacă GP-1/GP-1A este
conectat, caz în care afişează latitudinea, longitudinea, altitudinea și
Ora universală coordonată (UTC) curente, astfel cum sunt comunicate
de GP-1/GP-1A.
• Setare ceas după satelit: Selectaţi Da pentru a sincroniza ceasul intern al
aparatului foto cu ora comunicată de dispozitivul GPS.
239
A Ora universală coordonată (UTC)
Datele UTC sunt furnizate de dispozitivul GPS şi sunt independente de ceasul
intern al aparatului foto.
A Pictograma o
Starea conectării este indicată de pictograma o:
• o (static): Aparatul foto a stabilit comunicarea cu
GP-1/GP-1A. Informaţiile despre fotografie
pentru fotografiile făcute în timp ce este afişată
această pictogramă includ o pagină
suplimentară cu date de locaţie (0 253).
• o (clipeşte): GP-1/GP-1A caută semnal.
Fotografiile făcute în timp ce pictograma
clipeşte nu includ date de locaţie.
• Nicio pictogramă: Nu au fost recepţionate date de locaţie noi de la GP-1/GP-1A
timp de cel puţin două secunde. Fotografiile făcute când pictograma o nu este
afişată nu includ date de locaţie.
240
Mai multe despre redare
Vizualizarea fotografiilor
Redare cadru întreg
Pentru a reda fotografii, apăsaţi butonul K.
Pe monitor va fi afişată cea mai recentă
fotografie.
Buton K
Pentru
Utilizaţi
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a vizualiza
informaţii despre fotografia curentă
(0 246).
Vizualizare
informaţii
fotografie
Revenire la modul
fotografiere
Redare film
Descriere
Apăsaţi 2 pentru a vizualiza fotografii în
ordinea înregistrării, respectiv 4 pentru a
vizualiza fotografii în ordinea inversă.
Vizualizare
fotografii
suplimentare
/K
J
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate
sau apăsaţi butonul K pentru a ieşi în
modul fotografiere.
Dacă fotografia curentă este marcată cu
pictograma 1 pentru a indica că este un
film, apăsarea J pornește redarea filmului
(0 79).
241
A Rotire pe înalt
Pentru a afişa fotografiile „pe înalt” (orientare
portret) în orientarea pe înalt, selectaţi Activată
pentru opţiunea Rotire pe înalt din meniul redare
(0 308).
A Examinare imagine
Atunci când este selectat Activată pentru Examinare imagine din meniul
redare (0 307), fotografiile sunt afişate în mod automat pe monitor după
fotografiere (deoarece aparatul foto se află deja în orientarea corectă, imaginile
nu sunt rotite în mod automat în timpul examinării imaginii). În modurile
declanşare continuă, afişarea începe când fotografierea se încheie, cu prima
fotografie din seria curentă afişată.
242
Redare miniaturi
Pentru a reda imagini în „foi de contact” de patru, nouă sau 72 de
imagini, apăsaţi butonul W (S).
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Redare cadru întreg
Pentru
Redare miniaturi
Utilizaţi
Evidenţiere imagini
Vizualizare imagini
evidenţiate
Revenire la modul
fotografiere
J
/K
Redare calendar
Descriere
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
evidenţia imagini pentru redare cadru
întreg, zoom redare (0 255), ștergere
(0 258) sau protejare (0 257).
Apăsaţi J pentru a afișa imaginea
evidenţiată cadru întreg.
Apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate sau apăsaţi butonul K pentru
a ieşi în modul fotografiere.
243
Redare calendar
Pentru a vizualiza imagini realizate la o dată selectată, apăsaţi butonul
W (S) când sunt afișate 72 de imagini.
Listă date
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Listă miniaturi
Redare cadru întreg
Redare miniaturi
Redare calendar
Operaţiunile care pot fi realizate depind de locul în care se află cursorul,
în lista datelor sau în lista miniaturilor:
Pentru
Utilizaţi
Comutare între listă
date şi listă miniaturi
W (S)/J
Ieșire în redare
miniaturi/mărire
fotografie evidenţiată
X (T)
• Listă date: Evidenţiaţi data.
• Listă miniaturi: Evidenţiaţi imaginea.
Evidenţiere date/
Evidenţiere imagini
Comutare în redarea
cadru întreg
Revenire la modul
fotografiere
244
Descriere
Apăsaţi butonul W (S) sau J în lista
datelor pentru a plasa cursorul în lista
miniaturilor. Apăsaţi din nou W (S)
pentru a reveni la lista datelor.
• Listă date: Ieșiţi în redare 72 de cadre.
• Listă miniaturi: Apăsaţi și menţineţi
apăsat butonul X (T) pentru a
mări fotografia evidenţiată.
Listă miniaturi: Vizualizaţi imaginea
evidenţiată.
J
/K
Apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate sau apăsaţi butonul K
pentru a ieşi în modul fotografiere.
Butonul P
La apăsarea butonului P în timpul redării
cadru întreg sau miniaturi se afișează opţiunile
enumerate mai jos.
• Fantă şi dosar redare: Alegeţi un dosar pentru
redare. Evidenţiaţi o fantă și apăsaţi 2
pentru a afişa o listă cu dosarele de pe
cardul selectat, apoi evidenţiaţi un dosar și
apăsaţi J pentru a vizualiza fotografiile din Buton P
dosarul evidenţiat.
• Retuşare (numai fotografii): Utilizaţi opţiunile
din meniul retușare (0 393) pentru a crea o
copie retușată a fotografiei curente.
• Editare film (numai filme): Editaţi filme
utilizând opţiunile din meniul editare film
(0 81). Filmele pot fi editate şi prin
apăsarea butonului P când redarea filmului
este întreruptă.
• Select. pt. trimit. la disp. intel./desel.: Selectaţi fotografii pentru încărcare
într-un dispozitiv inteligent (0 289).
Pentru a ieşi din meniul butonului P şi a reveni la redare, apăsaţi din nou
butonul P.
245
Informaţii fotografie
Informaţiile despre fotografie sunt suprapuse pe imaginile afişate în
modul redare cadru întreg. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a naviga prin
informaţiile despre fotografie aşa cum este prezentat mai jos. Reţineţi că
„numai imagine”, datele de fotografiere, histogramele RGB, zonele
luminoase și datele de prezentare generală sunt afişate numai dacă este
selectată opţiunea corespunzătoare pentru Opţiuni de afişare a redării
(0 302). Datele de locaţie sunt afişate numai dacă a fost utilizat un GP-1/
GP-1A la momentul efectuării fotografiei (0 239).
1/ 12
1/ 12
–1. 3
1/ 4000 F2. 8
+1. 0
0,
100ND750 DSC_0001. JPG
15 / 04/ 2014 10: 02: 28
Hi 0. 3
Fără (numai imagine)
85mm
SLOW
0
100ND750 DSC_0001. JPG
15/ 04 / 2014 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Informaţii fişier
NIKON D750
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Date prezentare
generală
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2014
: 10 : 02 : 28
N I KON D750
Zone luminoase
M T R S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
, E X P . T U N I NG
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
, : M : T T L , + 3.
B : --N I KON D750
Histogramă RGB
246
100-1
Date de locaţie
:
, 1 / 4 0 0 0 , F2. 8
: , H i 0. 3
+5 / 6
: + 1. 3,
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
: S / VR -O n
: B u i l t - i n , C MD
:
S L OW
0 A : T T L , + 3. 0
C : ---
100-1
Date fotografiere
❚❚ Informaţii fişier
1234
5
6
1/ 12
14
13
12
100ND750 DSC_0001. JPG
15 / 04/ 2014 10: 02: 28
11
10
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
7
9 8
1 Stare protejare...................................... 257 8 Dimensiune imagine........................... 118
2 Indicator retuş ...................................... 393 9 Zonă imagine........................................110
3 Încărcare indexuri ................................ 290 10 Ora înregistrării.............................. 28, 381
4 Punct focalizare 1, 2 ............................... 127 11 Data înregistrării ........................... 28, 381
5 Marcaje zonă AF 1................................... 35 12 Fantă card curent................................. 119
6 Număr cadru/număr total de cadre
13 Nume dosar ...........................................311
7 Calitate imagine ................................... 115 14 Nume fişier ............................................ 313
1 Afişat numai dacă este selectat Punct focalizare pentru Opţiuni de afişare a redării
(0 302).
2 Dacă fotografia a fost efectuată utilizând AF-S sau cu focalizarea automată servo unică selectată în timpul
AF-A, afişajul arată punctul în care a fost blocată focalizarea prima dată. Dacă fotografia a fost efectuată
utilizând AF-C sau cu focalizarea automată servo continuă selectată în timpul AF-A, punctul de focalizare
este afişat numai dacă pentru modul zonă AF a fost selectată o opţiune diferită de zonă AF automată şi dacă
aparatul foto a putut să focalizeze.
247
❚❚ Zone luminoase
1
2
3
1 Zone luminoase imagine *
2 Număr dosar—număr cadru ............ 311
3 Canal curent *
* Zonele care clipesc indică zone luminoase (zone ce pot fi
supraexpuse) pentru canalul curent. Menţineţi apăsat butonul
W (S) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a naviga printre canale
după cum urmează:
Buton W (S)
RGB
(toate canalele)
248
R
(roşu)
G
(verde)
B
(albastru)
❚❚ Histogramă RGB
5
1
6
2
7
3
4
8
1 Zone luminoase imagine *
2 Număr dosar—număr cadru ............ 311
3 Balans de alb......................................... 145
Temperatură culoare ................... 152
Reglare fină balans de alb........... 149
Presetare manuală........................ 155
4 Canal curent *
5 Histogramă (canal RGB). În toate
histogramele, axa orizontală prezintă
strălucirea pixelilor, iar axa verticală
numărul de pixeli.
6 Histogramă (canal roşu)
7 Histogramă (canal verde)
8 Histogramă (canal albastru)
* Zonele care clipesc indică zone luminoase (zone ce pot fi
supraexpuse) pentru canalul curent. Menţineţi apăsat butonul
W (S) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a naviga printre canale
după cum urmează:
Buton W (S)
RGB
(toate canalele)
R
(roşu)
G
(verde)
B
(albastru)
Afişare zone luminoase
dezactivată
249
A Zoom redare
Pentru a mări fotografia când este afișată
histograma, apăsaţi X (T). Utilizaţi butoanele
X (T) și W (S) pentru a mări și micșora și
derulaţi imaginea cu selectorul multiplu.
Histograma va fi actualizată pentru a arăta doar
datele pentru porţiunea de imagine vizibilă pe
monitor.
A Histograme
Histogramele aparatului foto au doar scop de ghidare şi ar putea fi diferite faţă de
cele afişate de aplicaţiile pentru procesarea imaginilor. Mai jos sunt afişate
câteva exemple de histograme:
Dacă imaginea conţine obiecte cu o
gamă largă de luminozităţi,
distribuţia tonurilor va fi relativ
echilibrată.
Dacă imaginea este întunecată,
distribuţia tonurilor va fi deplasată
spre stânga.
Dacă imaginea este luminoasă,
distribuţia tonurilor va fi deplasată
spre dreapta.
Mărirea compensării expunerii deplasează distribuţia tonurilor spre dreapta, în
timp ce compensarea expunerii în scădere deplasează distribuţia spre stânga.
Histogramele pot oferi o idee aproximativă cu privire la expunerea generală,
atunci când iluminarea ambientală îngreunează vizualizarea fotografiilor pe
monitor.
250
❚❚ Date fotografiere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M T R S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
, E X P . T U N I NG
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
, : M : T T L , + 3.
B : ---
:
, 1 / 4 0 0 0 , F2 . 8
: , H i 0. 3
+5 / 6
: + 1. 3,
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
: S / VR -O n
: B u i l t - i n , C MD
:
S L OW
0 A : T T L , + 3. 0
C : ---
N I KON D750
100-1
1 Măsurare ................................................ 139 7
Timp de expunere ...........................90, 93
Diafragmă ..........................................91, 93 8
2 Mod fotografiere.......................................6 9
Sensibilitate ISO 1 ................................. 134
3 Compensare expunere ....................... 143 10
Reglare expunere optimă 2 ................ 336
11
4 Distanţă focală............................. 235, 432
12
5 Date obiectiv......................................... 235
6 Mod focalizare ...................... 57, 121, 132
Obiectiv VR (reducere vibraţii) 3
13
14
15
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P A C E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
CLAR I TY
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
N I KON D750
11
12
Tip bliţ............................................ 180, 433
Mod bliţ principal de comandă ........ 348
Mod bliţ ......................................... 181, 183
Control bliţ........................... 347, 435, 437
Compensare bliţ................................... 188
Nume aparat foto
Zonă imagine........................................110
Număr dosar—număr cadru ............311
: AU T O 1 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
: +1
:0
:0
:0
:0
, 0
100-1
13 Balans de alb......................................... 145 14 Spaţiu culoare....................................... 314
Temperatură culoare ................... 152 15 Picture Control 4 ................................... 165
Reglare fină balans de alb........... 149
Presetare manuală........................ 155
251
16
17
18
19
20
21
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
WARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
N I KON D750
100-1
16 Reducere zgomot ISO ridicat ............ 317 19 Control vignetare................................. 315
Reducere zgomot expunere
20 Istoric retuş............................................ 393
lungă...................................................... 317
21 Comentariu imagine ........................... 384
17 D-Lighting activ.................................... 175
18 Intensitate HDR .................................... 177
22
23
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
N I KON D750
22
Numele fotografului 5 ......................... 385
100-1
23 Deţinător drept de autor 5 ................. 385
1 Afişat în roşu dacă fotografia a fost realizată cu controlul sensibilităţii ISO automat pornit.
2 Afişat dacă setarea personalizată b6 (Regl. fină expunere optimă, 0 336) a fost setată la o
valoare diferită de zero pentru orice metodă de măsurare.
3 Afişat numai dacă este ataşat un obiectiv VR.
4 Elementele afişate variază în funcţie de opţiunile Picture Control selectate.
5 A patra pagină a datelor de fotografiere este afişată numai dacă informaţiile privind drepturile de autor au
fost înregistrate împreună cu fotografia conform descrierii de la pagina 385.
252
❚❚ Date de locaţie * (0 239)
1
2
3
4
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2014
: 10 : 02 : 28
N I KON D750
1 Latitudine
2 Longitudine
100-1
3 Altitudine
4 Ora universală coordonată (UTC)
* Datele pentru filme sunt aferente începutului înregistrării.
253
❚❚ Date prezentare generală
12 3 4 5
1/ 12
–1. 3
1/ 4000 F2. 8
+1. 0
0,
16
NIKON D750
Hi 0. 3
85mm
SLOW
6
17 18 19 20 21
22
7
Hi 0. 3
85mm
1/ 4000 F2. 8
8 29
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
23
28
0,
0
0
100ND750 DSC_0001. JPG
15/ 04 / 2014 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
27
9
26 25
24
15 14 13 12 1110
1 Număr cadru/număr total de imagini
16 Fantă card curent................................. 119
2 Încărcare indexuri ................................ 290 17 Măsurare ................................................ 139
3 Stare protejare...................................... 257 18 Mod fotografiere.......................................6
4 Indicator retuş ...................................... 393 19 Timp de expunere............................90, 93
20
21
22
23
Diafragmă ..........................................91, 93
Sensibilitate ISO * ................................. 134
Distanţă focală............................. 235, 432
D-Lighting activ.................................... 175
24
9 Calitate imagine................................... 115 25
10 Dimensiune imagine........................... 118 26
11 Zonă imagine........................................ 110 27
12 Nume fişier ............................................ 313
13 Ora înregistrării.............................. 28, 381
14 Nume dosar........................................... 311
28
15 Data înregistrării ........................... 28, 381
Picture Control......................................165
5
6
7
8
Nume aparat foto
Indicator comentariu imagine.......... 384
Indicator date de locaţie .................... 239
Histogramă care arată distribuirea
tonurilor în imagine (0 250).
Spaţiu culoare....................................... 314
Mod bliţ ......................................... 181, 183
Balans de alb .........................................145
Temperatură culoare ................... 152
Reglare fină balans de alb........... 149
Presetare manuală........................155
Compensare bliţ...................................188
Mod bliţ principal de comandă ........ 348
29 Compensare expunere ....................... 143
* Afişat în roşu dacă fotografia a fost realizată cu controlul sensibilităţii ISO automat pornit.
254
O privire mai de aproape: Zoom redare
Apăsaţi butonul X (T) pentru a mări
imaginea afişată în redare cadru întreg. În
timp ce zoom-ul este activat pot fi realizate
următoarele operaţiuni:
Buton X (T)
Pentru
Utilizaţi
Mărire sau
micşorare
X (T)/
W (S)
Vizualizarea
altor zone
ale imaginii
Descriere
Apăsaţi X (T)
pentru a mări
imaginile format
36 × 24 (3 : 2) la un
maximum de
aproximativ 38×
(imagini mari), 28×
(imagini medii) sau
19× (imagini mici). Apăsaţi W (S) pentru a
micşora. În timp ce fotografia este mărită, utilizaţi
selectorul multiplu pentru a vizualiza zone ale
imaginii care nu sunt vizibile pe monitor. Ţineţi
apăsat selectorul multiplu pentru a derula rapid la
alte zone din cadru. Fereastra de navigare este
afişată când raportul de mărire este modificat;
zona vizibilă curent pe monitor este indicată
printr-un chenar galben. Bara de sub fereastra de
navigare arată raportul de mărire; se colorează în
verde la un raport de 1 : 1.
255
Pentru
Utilizaţi
Selectare
feţe
Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a
vizualiza acelaşi loc în alte fotografii la raportul de
mărire curent. Zoom-ul redare este anulat când
este redat un film.
Vizualizarea
altor imagini
Revenire la
modul
fotografiere
256
Descriere
Feţele detectate în
timpul zoom-ului
sunt indicate prin
chenare albe în
fereastra de
navigare. Rotiţi
selectorul secundar
de comandă pentru
a vizualiza alte feţe.
/K
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate sau
apăsaţi butonul K pentru a ieşi în modul
fotografiere.
Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii
În redare cadru întreg, zoom redare, redare miniaturi și redare calendar,
apăsaţi butonul L (U) pentru a proteja fotografia curentă de
ştergerea accidentală. Fişierele protejate sunt marcate cu o pictogramă
P şi nu pot fi şterse folosind butonul O (Q) sau opţiunea Ştergere din
meniul redare. Reţineţi că imaginile protejate vor fi şterse atunci când
este formatat cardul de memorie (0 375). Pentru a îndepărta protecţia
unei imagini astfel încât aceasta să poată fi ştearsă, afişaţi-o sau
evidenţiaţi-o şi apăsaţi butonul L (U).
Buton L (U)
A Înlăturarea protecţiei tuturor imaginilor
Pentru a elimina protecţia tuturor imaginilor din dosarul sau dosarele selectate
curent în meniul Dosar redare, apăsaţi simultan butoanele L (U) şi O (Q)
pentru aproximativ două secunde în timpul redării.
257
Ştergerea fotografiilor
Pentru a şterge fotografiile afişate în redare cadru întreg sau evidenţiate
în lista miniaturilor, apăsaţi butonul O (Q). Pentru a şterge mai multe
fotografii selectate, toate fotografiile făcute la o anumită dată sau toate
fotografiile din dosarul de redare curent, folosiţi opţiunea Ştergere din
meniul redare. Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Reţineţi că
fotografiile care sunt protejate sau ascunse nu pot fi şterse.
Redare cadru întreg, redare miniaturi și redare
calendar
Apăsaţi butonul O (Q) pentru a şterge fotografia curentă.
1 Apăsaţi butonul O (Q).
Va fi afişat un dialog de confirmare.
Buton O (Q)
2 Apăsaţi din nou butonul O (Q).
Pentru a şterge fotografia, apăsaţi butonul
O (Q). Pentru a ieşi fără să ştergeţi
fotografia, apăsaţi butonul K.
Buton O (Q)
258
A Redare calendar
În timpul redării calendar, puteţi șterge toate fotografiile făcute la o dată
selectată prin evidenţierea datei din lista datelor și apăsarea butonului O (Q)
(0 244).
A Consultaţi de asemenea
Opţiunea După ştergere din meniul redare determină dacă este afişată
imaginea următoare sau cea anterioară după ce se şterge o imagine (0 307).
259
Meniul redare
Opţiunea Ştergere din meniul redare conţine opţiunile enumerate mai
jos. Reţineţi că, în funcţie de numărul de imagini, este posibil să fie
necesară o anumită perioadă de timp pentru a fi şterse.
Opţiune
Q
n
R
Descriere
Selectate
Ştergeţi fotografiile selectate.
Selectare dată
Ştergeţi toate fotografiile făcute la o dată selectată (0 261).
Toate
Ştergeţi toate fotografiile din
dosarul selectat curent pentru
redare (0 300). Dacă sunt
introduse două carduri, puteţi
selecta cardul de pe care vor fi
şterse fotografiile.
❚❚ Selectate: Ştergerea fotografiilor selectate
1 Selectaţi fotografii.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
evidenţia o fotografie şi apăsaţi butonul
W (S) pentru a selecta sau a anula
selecţia. Imaginile selectate sunt marcate
cu o pictogramă O. Repetaţi dacă doriţi
pentru a selecta imagini suplimentare.
260
Buton W (S)
2 Ştergeţi imaginile selectate.
Apăsaţi J. Va fi afişat un dialog de
confirmare; evidenţiaţi Da şi apăsaţi J.
❚❚ Selectare dată: Ștergerea fotografiilor făcute la o dată selectată
1 Selectaţi date.
Evidenţiaţi o dată și apăsaţi 2 pentru a
selecta toate fotografiile efectuate la data
evidenţiată. Datele selectate sunt marcate
cu o pictogramă M. Repetaţi de câte ori
doriţi pentru a selecta date suplimentare;
pentru a anula selecţia unei date,
evidenţiaţi data și apăsaţi 2.
2 Ştergeţi imaginile selectate.
Apăsaţi J. Va fi afişat un dialog de
confirmare; evidenţiaţi Da şi apăsaţi J.
261
Conexiuni
Instalarea ViewNX 2
Instalaţi software-ul furnizat pentru a afişa şi edita fotografiile şi filmele
care au fost copiate pe computerul dumneavoastră. Înainte de a instala
ViewNX 2, asiguraţi-vă că sistemul dumneavoastră îndeplineşte
cerinţele de la pagina 264. Asiguraţi-vă că utilizaţi ultima versiune a
ViewNX 2, care este disponibilă pentru descărcare pe site-urile internet
enumerate la pagina xxiii, deoarece în cazul versiunilor mai vechi, ce nu
acceptă D750, este posibil să nu se realizeze corect transferul imaginilor
NEF (RAW).
1 Porniţi utilitarul de instalare.
Porniţi computerul, introduceţi CD-ul de instalare şi porniţi utilitarul
de instalare. Va fi afişat un dialog pentru selectarea limbii. Dacă
limba dorită nu este disponibilă, faceţi clic pe Region Selection
(Selectare regiune) pentru a alege o altă regiune (selectarea regiunii
nu este disponibilă în versiunea europeană).
q Selectaţi regiunea (dacă este necesar)
w Selectaţi limba
e Faceţi clic pe Next
(Următor)
262
2 Porniţi utilitarul de instalare.
Faceţi clic pe Install (Instalare) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Faceţi clic pe Install (Instalare)
3 Ieşiţi din utilitarul de instalare.
Windows
Mac
Faceţi clic pe Yes (Da)
Faceţi clic pe OK
4 Scoateţi CD-ul de instalare din unitatea CD-ROM.
A Vizualizarea site-ului internet Nikon
Pentru a vizita site-ul internet Nikon după instalarea ViewNX 2, selectaţi All
Programs (Toate programele) > Link to Nikon (Legătură la Nikon) din meniul
de start Windows (este necesară o conexiune la Internet).
263
A Cerinţe de sistem
CPU
SO *
Memorie
(RAM)
Spaţiu pe
hard disk
Grafică
Interfaţă
Windows
• Fotografii: Intel seria Celeron, Pentium 4 sau Core, minimum
1,6 GHz
• Filme (redare): Pentium D 3,0 GHz sau o versiune superioară; se
recomandă Intel Core i5 sau o versiune superioară la vizionarea
filmelor cu o dimensiune a cadrului de 1.280 × 720 sau mai
mult, la o cadenţă a cadrelor de cel puţin 30 fps, sau a filmelor
cu o dimensiune a cadrului de 1.920 × 1.080 sau mai mult
• Filme (editare): Intel Core i5 sau o versiune superioară
Versiunile preinstalate ale Windows 8.1, Windows 7 şi
Windows Vista
• Windows 8.1, Windows 7 sau Windows Vista pe 32 de biţi: 1 GB sau mai
mult (2 GB sau mai mult recomandat)
• Windows 8.1, Windows 7 sau Windows Vista pe 64 de biţi: 2 GB sau mai
mult (4 GB sau mai mult recomandat)
Minim 1 GB disponibil pe discul de iniţializare (3 GB sau mai mult
recomandat)
• Rezoluţie: minimum 1.024 × 768 pixeli (XGA) (1.280 × 1.024 pixeli sau
mai mult recomandat)
• Culoare: minimum 24 biţi adâncime de culoare (True Color)
Este necesar un port USB încorporat. Software-ul este posibil să
nu funcţioneze corespunzător dacă aparatul foto este conectat
printr-un hub USB.
* Consultaţi site-urile internet menţionate la pagina xxiii pentru cele mai recente informaţii privind
sistemele de operare acceptate.
264
CPU
SO *
Memorie
(RAM)
Spaţiu pe
hard disk
Grafică
Interfaţă
Mac
• Fotografii: Intel seria Core sau Xeon
• Filme (redare): Core Duo 2 GHz sau o versiune superioară; se
recomandă Intel Core i5 sau o versiune superioară la vizionarea
filmelor cu o dimensiune a cadrului de 1.280 × 720 sau mai
mult, la o cadenţă a cadrelor de cel puţin 30 fps, sau a filmelor
cu o dimensiune a cadrului de 1.920 × 1.080 sau mai mult
• Filme (editare): Intel Core i5 sau o versiune superioară
OS X 10.9, 10.8 sau 10.7
2 GB sau mai mult (4 GB sau mai mult recomandat)
Minim 1 GB disponibil pe discul de iniţializare (3 GB sau mai mult
recomandat)
• Rezoluţie: minimum 1.024 × 768 pixeli (XGA) (1.280 × 1.024 pixeli sau
mai mult recomandat)
• Culoare: minimum 24 biţi adâncime de culoare (milioane de culori)
Este necesar un port USB încorporat. Software-ul este posibil să
nu funcţioneze corespunzător dacă aparatul foto este conectat
printr-un hub USB.
* Consultaţi site-urile internet menţionate la pagina xxiii pentru cele mai recente informaţii privind
sistemele de operare acceptate.
265
Utilizarea ViewNX 2
Copiaţi fotografii pe computer
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că aţi instalat software-ul de pe CD-ul cu
ViewNX 2 furnizat (0 262).
1 Conectaţi cablul USB.
După ce aţi oprit aparatul foto şi v-aţi asigurat că este introdus un
card de memorie, conectaţi cablul USB furnizat aşa cum este arătat şi
porniţi aparatul foto.
A Utilizaţi o sursă de alimentare sigură
Pentru a asigura un transfer de date fără întreruperi, asiguraţi-vă că
acumulatorul aparatului foto este complet încărcat.
A Cabluri de conectare
Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când conectaţi sau deconectaţi
cablurile de interfaţă. Nu utilizaţi forţa şi nu încercaţi să introduceţi
conectorii înclinaţi.
D În timpul transferului
Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce transferul este
în curs.
D Hub-uri USB
Conectaţi aparatul foto direct la computer; nu conectaţi cablul printr-un hub
sau printr-o tastatură USB.
266
2 Porniţi Nikon Transfer 2, componentă a ViewNX 2.
Dacă este afişat un mesaj care vă solicită să alegeţi un program,
selectaţi Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Dacă este afişat dialogul următor, selectaţi Nikon Transfer 2 conform
descrierii de mai jos.
1 Sub Import pictures and videos
(Importare fotografii şi video), faceţi clic
pe Change program (Schimbare
program). Va fi afişat un dialog de
selectare a programului; selectaţi Import
File using Nikon Transfer 2 (Importare
fişier folosind Nikon Transfer 2) şi faceţi clic pe OK.
2 Faceţi dublu clic pe Import File (Importare fişier).
A Windows 8.1
Este posibil ca Windows 8.1 să afişeze un
mesaj de Redare automată când este
conectat aparatul foto. Atingeţi sau faceţi clic
pe caseta de dialog, iar apoi atingeţi sau faceţi
clic pe Import File/Nikon Transfer 2
(Importare fișier/Nikon Transfer 2) pentru a
selecta Nikon Transfer 2.
267
3 Faceţi clic pe Start Transfer (Începe transferul).
La setări implicite, fotografiile de pe cardul de memorie vor fi copiate
pe computer.
Start Transfer (Începe transferul)
4 Încheiaţi conexiunea.
Când transferul s-a finalizat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul
USB.
A Pornirea manuală a ViewNX 2
• Windows: Faceţi dublu clic pe comanda rapidă ViewNX 2 de pe desktop.
• Mac: Faceţi clic pe pictograma ViewNX 2 din Dock.
A Pentru informaţii suplimentare
Consultaţi ajutorul online pentru informaţii suplimentare privind utilizarea
ViewNX 2.
A Capture NX-D
Utilizaţi programul software Capture NX-D de la Nikon pentru a retuşa fotografii
sau pentru a modifica setările pentru fotografiile NEF (RAW) şi a le salva în alte
formate. Capture NX-D oferă şi o funcţie de eliminare a prafului de pe imagine
care elimină artefactele produse de praful din aparatul foto. Capture NX-D este
disponibil pentru descărcare de la un link din utilitarul de instalare ViewNX 2
(0 262).
268
Reţele Ethernet şi fără fir
Unitatea opţională de comunicare UT-1 (0 442) poate fi utilizată pentru
a încărca fotografii pe un computer sau pe un server FTP. Aparatul foto
se conectează la UT-1 utilizând cablul USB furnizat împreună cu aparatul
foto, iar UT-1 se conectează la reţea printr-un cablu Ethernet sau un
transmiţător fără fir opţional WT-5 (0 442). Unităţile de comunicare şi
transmiţătoarele fără fir, opţionale, acceptă următoarele moduri:
Mod
Încărcare FTP
Transfer imagine
Control aparat foto
Server HTTP
Funcţie
Încărcaţi fotografiile şi filmele existente pe un computer sau
un server FTP sau încărcaţi fotografii noi pe măsură ce sunt
realizate.
Controlaţi aparatul foto folosind software-ul opţional
Camera Control Pro 2 şi salvaţi fotografiile şi filmele noi direct
pe computer.
Vizualizaţi şi faceţi fotografii de la distanţă folosind un
computer dotat cu un navigator sau un iPhone.
Pentru informaţii privind utilizarea unităţilor de comunicare sau a
transmiţătoarelor fără fir, opţionale, consultaţi manualele furnizate
împreună cu dispozitivul. Asiguraţi-vă că aţi actualizat firmware-ul
dispozitivului şi software-ul aferent la cele mai recente versiuni.
269
D
Încărcare imagine
După stabilirea conexiunii cu UT-1, în timpul redării, prin butonul P se acţionează
selectarea imaginilor pentru încărcarea în FTP, precum și a modurilor de transfer
al imaginilor (încărcarea se produce numai când UT-1 este conectat). Celelalte
operaţii de redare care utilizează butonul P, precum Comparaţie una lângă alta
(0 419), nu pot fi efectuate. Pentru a restabili operarea normală, ştergeţi profilul
de reţea conform descrierii din manualul UT-1.
D În timpul transferului
Filmele nu pot fi înregistrate sau redate când este conectat UT-1 şi mai sunt
imagini de transmis sau în acel moment se transferă imagini printr-o reţea
Ethernet sau fără fir.
A Filme
Filmele pot fi încărcate în reţele Ethernet şi fără fir în modul de transfer. Totuşi,
reţineţi că filmele nu pot fi încărcate utilizând funcţiile Trimitere automată sau
Trimitere dosar din meniul Opţiuni.
D Mod server HTTP
Aparatul foto nu poate fi utilizat pentru a înregistra sau pentru a vedea filme în
modul server HTTP.
A Transmiţătoare fără fir WT-5
Principala diferenţă dintre WT-5 şi WT-5A/B/C/D/E constă în numărul de canale
acceptate; în absenţa altor menţiuni, toate referinţele la WT-5 se aplică şi pentru
WT-5A/B/C/D/E.
270
Imprimarea fotografiilor
Imaginile JPEG selectate pot fi imprimate pe o imprimantă PictBridge
(0 488) conectată direct la aparatul foto.
Conectarea imprimantei
Conectaţi aparatul foto utilizând cablul USB furnizat. Nu utilizaţi forţa şi
nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi.
Când aparatul foto și imprimanta sunt pornite, pe monitor va fi afişat un
ecran de întâmpinare urmat de afişajul de redare PictBridge.
D Hub-uri USB
Conectaţi aparatul foto direct la imprimantă; nu conectaţi cablul prin intermediul
unui hub USB.
D Selectarea fotografiilor pentru imprimare
Fotografiile NEF (RAW) (0 115) nu pot fi selectate pentru imprimare. Copiile
JPEG ale imaginilor NEF (RAW) pot fi create folosind opţiunea Procesare NEF
(RAW) din meniul retuşare (0 406).
A Imprimarea prin conexiunea directă USB
Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat sau utilizaţi un adaptor la
reţeaua electrică şi un conector de alimentare, opţionale. Când efectuaţi
fotografii pentru a fi imprimate direct prin conexiunea USB, setaţi Spaţiu culoare
la sRGB (0 314).
271
Imprimarea fotografiilor una câte una
1 Afişaţi fotografia dorită.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a vizualiza fotografii suplimentare. Apăsaţi
butonul X (T) pentru a mări cadrul curent (apăsaţi K pentru a
ieşi din zoom). Pentru a vizualiza miniaturi, apăsaţi butonul W (S).
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia fotografii sau apăsaţi
W (S) din nou pentru a afişa fotografia evidenţiată în cadru întreg.
2 Reglaţi opţiunile de imprimare.
Apăsaţi J pentru a afişa următoarele elemente, apoi apăsaţi 1 sau
3 pentru a evidenţia un element şi apăsaţi 2 pentru a vizualiza
opţiunile (sunt enumerate numai opţiunile acceptate de imprimanta
curentă; pentru a folosi opţiunea implicită, selectaţi Imprimantă
implicită). După selectarea unei opţiuni, apăsaţi J pentru a reveni
la meniul setărilor imprimantei.
Opţiune
Dimensiune
pagină
Descriere
Alegeţi o dimensiune a paginii.
Această opţiune apare numai atunci când fotografiile sunt
Număr de copii imprimate una câte una. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege
numărul de exemplare (maximum 99).
Chenar
Alegeţi dacă încadraţi fotografiile cu chenare albe.
Alegeţi dacă imprimaţi orele şi datele înregistrărilor pe
Dată
fotografii.
Această opţiune apare numai atunci când fotografiile sunt
imprimate una câte una. Pentru a ieşi fără a tăia, evidenţiaţi
Fără decupare şi apăsaţi J. Pentru a tăia fotografia curentă,
evidenţiaţi Decupare şi apăsaţi 2. Va fi afişat un dialog de
selectare a tăierii; apăsaţi X (T) pentru a mări dimensiunea
Decupare
tăierii, respectiv W (S) pentru a o micşora, şi utilizaţi
selectorul multiplu pentru a poziţiona tăierea. Reţineţi că este
posibil să scadă calitatea imprimării dacă sunt imprimate tăieri
mici la dimensiuni mari.
272
3 Porniţi imprimarea.
Selectaţi Pornire imprimare şi apăsaţi J pentru a porni imprimarea.
Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor exemplarelor, apăsaţi
J.
A Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 476 pentru informaţii privind soluţii în cazul în care apare o
eroare în timpul imprimării.
273
Imprimarea mai multor fotografii
1 Afişaţi meniul PictBridge.
Apăsaţi butonul G în afişajul redării PictBridge.
2 Alegeţi o opţiune.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi 2.
• Selectare imprimantă: Selectaţi fotografii pentru imprimare. Utilizaţi
selectorul multiplu pentru a evidenţia fotografii (pentru a afișa
fotografia curentă pe ecranul întreg, apăsaţi și menţineţi butonul
X/T) și, menţinând apăsat butonul W (S), apăsaţi 1 sau 3
pentru a alege numărul de exemplare (maxim 99). Pentru a anula
selecţia unei fotografii, setaţi numărul de exemplare la zero.
• Selectare dată: Imprimaţi câte un exemplar din toate fotografiile
făcute la datele selectate. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia date
și apăsaţi 2 pentru a selecta sau anula selecţia. Pentru a vizualiza
fotografiile făcute la o dată selectată, apăsaţi W (S). Utilizaţi
selectorul multiplu pentru a derula printre fotografii sau apăsaţi și
menţineţi X (T) pentru a vizualiza fotografia curentă pe ecranul
întreg. Apăsaţi din nou W (S) pentru a reveni la dialogul de
selecţie date.
• Imprimare (DPOF): Imprimaţi comanda de imprimare DPOF curentă
(0 275). Comanda poate fi vizualizată şi modificată înaintea
imprimării conform descrierii de la Selectare imprimantă de mai
sus.
• Imprimare index: Pentru a crea imprimarea unui index al tuturor
fotografiilor JPEG de pe cardul de memorie, treceţi la pasul 3.
Reţineţi că, dacă pe cardul de memorie se află mai mult de 256 de
fotografii, vor fi imprimate numai primele 256 imagini. Dacă
dimensiunea paginii selectată la pasul 3 este prea mică pentru o
imprimare index va fi afişată o avertizare.
274
3 Reglaţi opţiunile de imprimare.
Reglaţi setările imprimantei conform descrierii din pasul 2 de la
pagina 272.
4 Porniţi imprimarea.
Selectaţi Pornire imprimare şi apăsaţi J pentru a porni imprimarea.
Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor exemplarelor, apăsaţi
J.
Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Setare
imprimare
Opţiunea Comandă imprimare DPOF din meniul redare este folosită
pentru a crea „comenzi de imprimare” digitale pentru imprimantele
compatibile PictBridge şi dispozitivele care acceptă DPOF (0 488).
1 Selectaţi Comandă imprimare DPOF >
Selectare/setare.
Selectaţi Comandă imprimare DPOF din
meniul redare, apoi evidenţiaţi Selectare/
setare şi apăsaţi 2 (pentru a elimina toate
fotografiile din comanda de imprimare,
selectaţi Deselectare totală).
2 Selectaţi fotografii.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a derula
printre fotografii (pentru a afișa fotografia
curentă pe ecranul întreg, apăsaţi și
menţineţi apăsat butonul X/T) și,
menţinând apăsat butonul W (S),
apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege numărul
de exemplare (maxim 99). Pentru a anula selecţia unei fotografii,
setaţi numărul de exemplare la zero. Apăsaţi J când au fost
selectate toate fotografiile dorite.
275
3 Selectaţi opţiunile de imprimare.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni
şi apăsaţi 2 pentru a activa sau dezactiva
opţiunea evidenţiată.
• Imprimare date fotografiere: Imprimaţi
timpul de expunere şi diafragma pentru
toate fotografiile din comanda de
imprimare.
• Imprimare dată: Imprimaţi data înregistrării pe toate fotografiile din
comanda de imprimare.
4 Finalizaţi comanda de imprimare.
Apăsaţi J pentru a finaliza comanda de imprimare.
D Comandă imprimare DPOF
Pentru a imprima comanda de imprimare curentă când aparatul foto este
conectat la o imprimantă PictBridge, selectaţi Imprimare (DPOF) din meniul
PictBridge şi urmaţi paşii de la „Imprimarea mai multor fotografii” pentru a
modifica şi a imprima comanda curentă (0 274). Opţiunile DPOF de imprimare a
datei şi cele privind datele de fotografiere nu sunt acceptate când se imprimă
printr-o conexiune directă USB; pentru a imprima data înregistrării pe fotografii
în comanda curentă de imprimare, utilizaţi opţiunea PictBridge Dată.
Opţiunea Comandă imprimare DPOF nu poate fi folosită dacă nu există
suficient spaţiu pe cardul de memorie pentru stocarea comenzii de imprimare.
Fotografiile NEF (RAW) (0 115) nu pot fi selectate folosind această opţiune.
Copiile JPEG ale imaginilor NEF (RAW) pot fi create folosind opţiunea Procesare
NEF (RAW) din meniul retuşare (0 406).
Este posibil să nu fie imprimate corect comenzile de imprimare dacă imaginile
sunt şterse utilizând un computer sau un alt dispozitiv după ce a fost creată
comanda de imprimare.
276
Vizualizarea fotografiilor pe televizor
Cablul opţional High-Definition Multimedia Interface (HDMI) (0 442)
sau un cablu HDMI de tip C (disponibil separat de la alţi furnizori) poate
fi folosit pentru a conecta aparatul foto la dispozitive video de înaltă
definiţie. Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de conectarea sau
deconectarea unui cablu HDMI.
Conectaţi la dispozitivul de
înaltă definiţie (alegeţi cablul cu
conector pentru dispozitivul
HDMI)
Conectaţi la aparatul foto
Acordaţi dispozitivul pe canalul HDMI, apoi porniţi aparatul foto şi
apăsaţi butonul K. În timpul redării imaginile vor fi afişate pe ecranul
televizorului. Volumul poate fi reglat utilizând comenzile televizorului;
comenzile aparatului foto nu pot fi utilizate.
A Redarea pe televizor
Se recomandă utilizarea unui adaptor la reţeaua electrică şi a unui conector de
alimentare (disponibile separat) pentru redare extinsă. În cazul în care marginile
fotografiilor nu sunt vizibile pe afişajul televizorului, selectaţi 95% pentru HDMI >
Avansat > Dimensiune afişaj ieşire (0 279).
277
Opţiuni HDMI
Opţiunea HDMI din meniul setare (0 374) controlează rezoluţia de
ieșire și alte opţiuni HDMI avansate și poate fi utilizată totodată pentru a
permite controlul aparatul foto de la distanţă de pe dispozitivele ce
acceptă HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer
Electronics Control, un standard ce le permite dispozitivelor HDMI să fie
folosite pentru a controla perifericele la care sunt conectate).
❚❚ Rezoluţie ieşire
Alegeţi formatul pentru afişarea imaginilor pe
dispozitivul HDMI. Dacă este selectat
Automat, aparatul foto va selecta automat
formatul potrivit.
❚❚ Control dispozitiv
Dacă este selectat Activat pentru HDMI > Control dispozitiv când
aparatul foto este conectat la un televizor ce acceptă HDMI-CEC și atât
aparatul foto, cât și televizorul sunt pornite, telecomanda televizorului
poate fi folosită în locul selectorului multiplu al aparatului foto și a
butonului J în timpul redării cadru întreg și al prezentării de
diapozitive. Dacă este selectat Dezactivat, telecomanda televizorului
nu poate fi utilizată pentru a controla aparatul foto.
278
❚❚ Avansat
Opţiune
Descriere
Automat este recomandat pentru majoritatea situaţiilor. Dacă
aparatul foto nu poate stabili intervalul de ieşire corect al
semnalului video RGB pentru dispozitivul HDMI, puteţi alege
dintre următoarele opţiuni:
• Interval limitat: Pentru dispozitivele cu un interval de intrare al
Interval ieşire
semnalului video RGB de 16 până la 235. Alegeţi această
opţiune dacă sesizaţi estomparea detaliilor în zone umbrite.
• Interval întreg: Pentru dispozitivele cu un interval de intrare al
semnalului video RGB de 0 până la 255. Alegeţi această
opţiune dacă umbrele sunt „decolorate” sau prea luminoase.
Dimensiune afişaj Alegeţi acoperirea cadrului orizontal şi vertical pentru ieşirea
ieşire
HDMI dintre 95% sau 100%.
Dacă este selectat Dezactivat când aparatul foto este conectat
Afişaj pe ecran în la un dispozitiv HDMI, informaţiile de fotografiere nu vor fi
vizual. live
afişate pe monitor în timpul fotografierii cu vizualizare în timp
real.
Alegeţi Activat pentru a obţine o imagine în oglindă a afişajului
HDMI pe monitorul aparatului foto, Dezactivat pentru a stinge
Monitor dual
monitorul aparatului foto pentru a economisi energie. Monitor
dual se activează automat atunci când Afişaj pe ecran în
vizual. live este Dezactivat.
279
A HDMI şi vizualizarea în timp real
Când aparatul foto este conectat printr-un cablu HDMI, afişajele HDMI pot fi
folosite pentru fotografierea cu vizualizare în timp real şi vizualizarea în timp real
film (0 65, 78). Reţineţi că dacă este selectat 1920×1080; 60p pentru Dim.
cadru/cadenţă cadre din meniul filmare (0 319), setarea selectată se va reflecta
în ieşirea HDMI în timpul înregistrării filmului numai dacă sunt îndeplinite toate
condiţiile următoare: este selectat Automat sau 1080p (progresiv) pentru
HDMI > Rezoluţie ieşire, este selectat 100% pentru HDMI > Avansat >
Dimensiune afişaj ieşire şi este selectat Dezactivat pentru HDMI > Avansat >
Afişaj pe ecran în vizual. live (0 279). La alte setări, rezoluţia de ieşire,
dimensiunea afişajului sau cadenţa cadrelor poate diferi de cea selectată în
meniurile aparatului foto.
A Dispozitive HDMI-CEC
Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv HDMI-CEC, ) va apărea pe
panoul de control în locul numărului de expuneri rămase.
A Control dispozitiv
Consultaţi manualul televizorului pentru detalii.
280
Wi-Fi
Ce poate face Wi-Fi pentru dumneavoastră
Aparatul foto se poate conecta prin reţele fără fir Wi-Fi la un dispozitiv
inteligent ce rulează aplicaţia dedicată de la Nikon
Wireless Mobile Utility. Dispozitivul inteligent poate fi utilizat pentru a
controla aparatul foto și a face fotografii de la distanţă sau fotografiile
pot fi descărcate de pe aparatul foto pe dispozitivul inteligent și
partajate cu alţii pe Internet. De asemenea, imaginile pot fi încărcate de
pe aparatul foto pe dispozitivul inteligent (0 289).
Descărcare imagini
Partajare imagini
Telecomandă
Pentru detalii, consultaţi manualul Wireless Mobile Utility (0 283).
A Wi-Fi
Wi-Fi este disponibil numai cu D750. D750 (K) nu acceptă Wi-Fi.
281
Accesarea aparatului foto
Înainte de conectarea prin Wi-Fi (LAN fără fir), instalaţi
Wireless Mobile Utility pe dispozitivul dumneavoastră inteligent
Android sau iOS. Instrucţiunile pentru accesarea aparatului foto variază
în funcţie de tipul de conexiune utilizată de dispozitivul inteligent.
Android
• Buton de comandă WPS: Dacă dispozitivul inteligent acceptă butonul de
comandă WPS (adică are opţiunea WPS button connection
(Conexiune buton WPS) în meniul său Wi-Fi settings (Setări Wi-Fi)),
puteţi utiliza această metodă simplă pentru conectarea la dispozitivul
inteligent (0 284)
• Intrare PIN WPS: Dacă dispozitivul dumneavoastră inteligent acceptă
WPS, puteţi utiliza aparatul foto pentru a stabili o conexiune prin
introducerea PIN-ului afișat de dispozitivul inteligent (0 285)
• Vizualizare SSID: Dacă dispozitivul inteligent nu acceptă WPS, vă puteţi
conecta prin selectarea SSID-ului aparatului foto pe dispozitivul
inteligent (0 286)
iOS
• Vizualizare SSID: Conectaţi prin selectarea SSID-ului aparatului foto pe
dispozitivul inteligent (0 286)
D Securitate
Dacă nu utilizaţi WPS când vă conectaţi pentru prima dată, conexiunea nu va fi
protejată de parolă sau de o altă formă de securitate. Setările de securitate pot fi
configurate în Wireless Mobile Utility după ce s-a stabilit conexiunea. Informaţii
suplimentare sunt disponibile în manualul Wireless Mobile Utility care este
disponibil pentru descărcare, în format pdf, la următoarele URL-uri:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
282
A Instalarea aplicaţiei Wireless Mobile Utility
1 Găsiţi aplicaţia.
Pe dispozitivul inteligent, conectaţi-vă la serviciul Google Play, App Store sau
alt magazin de aplicaţii și căutaţi „Wireless Mobile Utility”. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu dispozitivul
inteligent.
2 Instalaţi aplicaţia.
Citiţi descrierea aplicaţiei și instalaţi aplicaţia. Un manual în format pdf pentru
Wireless Mobile Utility este disponibil pentru descărcare la următoarele URLuri:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
283
WPS (numai Android)
1 Activaţi funcţia Wi-Fi încorporată a
aparatului foto.
Evidenţiaţi Wi-Fi în meniul setare şi apăsaţi
2. Evidenţiaţi Conexiune de reţea și
apăsaţi 2, apoi evidenţiaţi Activare și
apăsaţi J. Așteptaţi câteva secunde să se
activeze funcţia Wi-Fi.
2 Conectaţi-vă.
Activaţi conexiunile cu folosirea butonului WPS pe aparatul foto și pe
dispozitivul inteligent:
• Aparat foto: Evidenţiaţi Setări reţea și
apăsaţi 2.
Evidenţiaţi Buton de comandă WPS și
apăsaţi 2 pentru a pregăti aparatul foto
pentru o conexiune WPS. Aparatul foto
va aștepta aproximativ două minute
pentru solicitarea unei conexiuni WPS de
la dispozitivul inteligent. Pentru a
prelungi timpul de așteptare, apăsaţi J.
• Dispozitiv inteligent: Selectaţi Wi-Fi settings (Setări Wi-Fi) > WPS
button connection (Conexiune buton WPS).
284
3 Lansaţi Wireless Mobile Utility.
Lansaţi Wireless Mobile Utility pe dispozitivul inteligent. Va fi afişat
dialogul principal.
Introducere PIN (numai Android)
1 Activaţi funcţia Wi-Fi încorporată a
aparatului foto.
Evidenţiaţi Wi-Fi în meniul setare şi apăsaţi
2. Evidenţiaţi Conexiune de reţea și
apăsaţi 2, apoi evidenţiaţi Activare și
apăsaţi J. Așteptaţi câteva secunde să se
activeze funcţia Wi-Fi.
2 Selectaţi Setări reţea > Intrare PIN WPS.
Evidenţiaţi Setări reţea și apăsaţi 2.
Evidenţiaţi Intrare PIN WPS și apăsaţi 2.
285
3 Introduceţi PIN-ul.
Introduceţi PIN-ul afișat de dispozitivul inteligent. Apăsaţi 4 sau 2
pentru a evidenţia cifrele şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica.
Apăsaţi J atunci când introducerea este finalizată.
4 Lansaţi Wireless Mobile Utility.
Lansaţi Wireless Mobile Utility pe dispozitivul inteligent. Va fi afişat
dialogul principal.
SSID (Android și iOS)
1 Activaţi funcţia Wi-Fi încorporată a
aparatului foto.
Evidenţiaţi Wi-Fi în meniul setare şi apăsaţi
2. Evidenţiaţi Conexiune de reţea și
apăsaţi 2, apoi evidenţiaţi Activare și
apăsaţi J. Așteptaţi câteva secunde să se
activeze funcţia Wi-Fi.
286
2 Afișaţi SSID-ul aparatului foto.
Evidenţiaţi Setări reţea și apăsaţi 2.
Evidenţiaţi Vizualizare SSID și apăsaţi 2.
3 Selectaţi SSID-ul aparatului foto.
Selectaţi SSID-ul aparatului foto din lista de reţele afișată de
dispozitivul inteligent.
4 Lansaţi Wireless Mobile Utility.
Lansaţi Wireless Mobile Utility pe dispozitivul inteligent. Va fi afişat
dialogul principal.
287
❚❚ Încheierea conexiunii
Funcţia Wi-Fi poate fi dezactivată prin:
• Selectarea Wi-Fi > Conexiune de reţea > Dezactivare din meniul
setare al aparatului foto
• Pornirea înregistrării unui film
• Conectarea unei unităţi de comunicare UT-1 opţionale
• Oprirea aparatului foto
❚❚ Restabilirea setărilor implicite
Pentru restabilirea setărilor implicite pentru reţea, selectaţi Wi-Fi >
Setări reţea > Resetare setări reţea. Va fi afişat un dialog de
confirmare; evidenţiaţi Da şi apăsaţi J pentru a restabili setările
implicite pentru reţea.
A Afișajul Wi-Fi
În timp ce Wi-Fi este activat, pe panoul de control
va clipi o pictogramă g. Pictograma se va opri
din clipit odată ce conexiunea s-a stabilit și
aparatul foto schimbă date cu dispozitivul
inteligent.
D Wi-Fi
Citiţi avertizările de la pagina xxiv la xxv înainte de utilizarea funcţiei Wi-Fi.
Pentru dezactivarea funcţiei Wi-Fi în locuri unde utilizarea este interzisă, selectaţi
Wi-Fi > Conexiune de reţea > Dezactivare în meniul setare al aparatului foto.
Reţineţi că nu pot fi folosite cardurile Eye-Fi în timp ce Wi-Fi este activată și că
temporizatorul standby nu se va opri cât timp aplicaţia Wireless Mobile Utility de
pe dispozitivul inteligent comunică cu aparatul foto. Dacă nu sunt schimbate
date aproximativ 5 minute, temporizatorul standby se va opri. Funcţia Wi-Fi a
aparatului foto este disponibilă numai când este introdus un card de memorie și
nu poate fi folosită când este conectat un cablu USB sau HDMI. Pentru a preveni
întreruperea alimentării în timp ce sunteţi conectat, încărcaţi acumulatorul
înainte de activarea conectării la reţea.
288
Selectarea fotografiilor pentru încărcare
Urmaţi pașii de mai jos pentru a selecta fotografii pentru încărcare pe
dispozitivul inteligent. Filmele nu pot fi selectate pentru încărcare.
Selectarea fotografiilor individuale pentru încărcare
1 Selectaţi o imagine.
Afișaţi imaginea sau evidenţiaţi-o în lista miniaturilor în redare
miniaturi sau calendar.
2 Afișaţi opţiunile de redare.
Apăsaţi butonul P.
Buton P
289
3 Alegeţi Select. pt. trimit. la disp. intel./
desel.
Afișaţi Select. pt. trimit. la disp. intel./
desel. și apăsaţi J. Fotografiile selectate
pentru încărcare sunt indicate prin
pictograma &; pentru a anula selecţia,
afișaţi sau evidenţiaţi imaginea și repetaţi
pașii 2 și 3.
290
Selectarea mai multor fotografii pentru încărcare
Pentru a modifica status-ul încărcării mai multor fotografii, utilizaţi
opţiunea Wi-Fi > Selectare pt. trimit. la disp. intel. în meniul setare.
1 Alegeţi Selectare pt. trimit. la disp. intel.
Selectaţi Wi-Fi în meniul setare, apoi
evidenţiaţi Selectare pt. trimit. la disp.
intel. și apăsaţi 2.
2 Selectaţi fotografii.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
evidenţia fotografii și apăsaţi W (S)
pentru a selecta sau a anula selecţia
(pentru a vizualiza fotografia evidenţiată
pe ecranul întreg, apăsaţi și menţineţi
apăsat butonul X/T). Imaginile
selectate sunt marcate cu o pictogramă
&.
Buton W (S)
3 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.
291
Ghid meniu
Setări implicite
Setările implicite pentru opţiunile din meniurile aparatului foto sunt
enumerate mai jos. Pentru informaţii privind reiniţializările prin două
butoane, consultaţi pagina 199.
❚❚ Setările implicite ale meniului redare
Opţiune
Dosar redare (0 300)
Examinare imagine (0 307)
După ştergere (0 307)
Rotire pe înalt (0 308)
Prezentare diapozitive (0 308)
Tip imagine (0 308)
Interval între cadre (0 308)
Implicită
ND750
Dezactivată
Afişare următoarea
Activată
Imagini statice şi filme
2s
❚❚ Setările implicite ale meniului fotografiere 1
Opţiune
Denumirea fişierului (0 313)
Rolul cardului din Fanta 2 (0 119)
Calitate imagine (0 115)
Dimensiune imagine (0 118)
Zonă imagine (0 110)
Alegere zonă imagine (0 111)
Decupare automată DX (0 111)
Compresie JPEG (0 117)
Înregistrare NEF (RAW) (0 117)
Tip (0 117)
Ad. de culoare NEF (RAW) (0 117)
292
Implicită
DSC
Depăşire
JPEG normal
Mare
FX (36×24)
Activată
Prioritate dimensiune
Comprimat fără pierderi
14 biţi
Opţiune
Balans de alb (0 145)
Reglare fină (0 149)
Alegere temp. culoare (0 152)
Presetare manuală (0 155)
Setare Picture Control (0 165)
Spaţiu culoare (0 314)
D-Lighting activ (0 175)
P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2, 3
Alte moduri
HDR (high dynamic range) (0 177)
Mod HDR (0 178)
Intensitate HDR (0 178)
Control vignetare (0 315)
Control automat al distors. (0 316)
Reducere zgomot exp. lungă (0 317)
ISO NR ridicat (0 317)
Setări sensibilitate ISO (0 134)
Sensibilitate ISO (0 134)
P, S, A, M
Alte moduri
Control sensib. ISO auto. (0 136)
Mod telecomandă (ML-L3) (0 193)
Expunere multiplă 2 (0 216)
Mod expunere multiplă (0 217)
Număr de fotografii (0 218)
Modificare automată (0 218)
Implicită
Automat > Normal
A-B: 0, G-M: 0
5.000 K
d-1
Standard
sRGB
Dezactivat
Automat
Dezactivat
Automat
Normal
Dezactivat
Dezactivată
Normal
100
Automat
Dezactivat
Dezactivat
Dezactivat
2
Activată
293
Opţiune
Fotograf. cu temporiz. interval (0 222)
Opţiuni pornire (0 223)
Interval (0 223)
Nr. de interv.×nr. de fotografii/interv. (0 224)
Uniformizare expunere (0 224)
Implicită
Acum
1 min
0001×1
Dezactivată
1 Setări implicite restabilite cu Resetare meniu fotografiere (0 311).
2 Resetare meniu fotografiere nu poate fi selectată în timp ce fotografierea este în curs.
❚❚ Setări implicite meniu filmare *
Opţiune
Denumirea fişierului (0 313)
Destinaţie (0 319)
Dim. cadru/cadenţă cadre (0 319)
Calitate film (0 320)
Sensibilitate microfon (0 320)
Frecvenţă de răspuns (0 320)
Reducere zgomot vânt (0 321)
Zonă imagine (0 76)
Alegere zonă imagine (0 111)
Decupare automată DX (0 111)
Balans de alb (0 321)
Reglare fină (0 149)
Alegere temp. culoare (0 152)
Presetare manuală (0 155)
Setare Picture Control (0 321)
ISO NR ridicat (0 317)
Setări sensibilitate ISO film (0 322)
Sensibilitate ISO (mod M) (0 322)
Control ISO automat (mod M) (0 322)
Sensibilitate maximă (0 322)
294
Implicită
DSC
Fanta 1
1920×1080; 60p
Normal
Sensibilitate automată
Interval mare
Dezactivată
FX (36×24)
Activată
Aceleaşi setări ca la fotograf.
A-B: 0, G-M: 0
5.000 K
d-1
Aceleaşi setări ca la fotograf.
Normal
100
Dezactivat
12800
Opţiune
Fotografiere trecere timp (0 229)
Interval (0 230)
Timp fotografiere (0 230)
Uniformizare expunere (0 231)
Implicită
5s
25 minute
Activată
* Setări implicite restabilite cu Resetare meniu filmare (0 318).
❚❚ Setările implicite ale meniului setări personalizate *
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
b1
b2
b3
b4
b5
b6
Opţiune
Selecţie prioritate AF-C (0 326)
Selecţie prioritate AF-S (0 327)
Urmărire focaliz. cu blocare (0 328)
Iluminare punct focalizare (0 329)
Mod focalizare manuală
Afişare zonă dinamică AF
Iluminare zonă AF grup
Iluminare punct AF (0 329)
Înconjurare puncte focaliz. (0 330)
Număr de puncte focalizare (0 330)
Stocare puncte după orientare (0 331)
Disp. ilum. asist. AF încorp. (0 332)
Valoare treaptă sensib. ISO (0 333)
Stopuri EV pt. control exp. (0 333)
Compensare expunere facilă (0 334)
Măsurare matricială (0 335)
Zonă central-evaluativă (0 335)
Regl. fină expunere optimă (0 336)
Măsurare matricială
Măsur. central-evaluativă
Măsurare spot
Măs. evaluativă zone luminoase
Implicită
Declanşare
Focalizare
3 (Normal)
Activat
Dezactivată
g (Pătrate)
Automat
Fără înconjurare
51 puncte
Nu
Activat
1/3 stop
1/3 stop
Dezactivată
Detectare feţe activată
ø 12 mm
0
0
0
0
295
Opţiune
c1 Buton declanşare AE-L (0 336)
c2 Temporizator standby (0 336)
c3 Autodeclanşator (0 337)
Întârziere autodeclanşator
Număr de fotografii
Interval între fotografii
c4 Întârziere stingere monitor (0 337)
Redare
Meniuri
Afişaj informaţii
Examinare imagine
Vizualizare în timp real
c5 Durată activare telecom. (ML-L3) (0 337)
d1 Bip (0 338)
Volum
Înălţime
d2 Continuu cu viteză redusă (0 338)
d3 Declanşare continuă maximă (0 339)
d4 Mod întârziere expunere (0 339)
d5 Avertizare bliţ (0 339)
d6 Ordine numere fişiere (0 340)
d7 Afişare grilă vizor (0 341)
d8 ISO facil (0 341)
d9 Afişaj informaţii (0 341)
d10 Iluminare LCD (0 342)
d11 Tip baterie MB-D16 (0 343)
d12 Ordine baterii (0 344)
296
Implicită
Dezactivat
6s
10 s
1
0,5 s
10 s
1 min
10 s
4s
10 min
1 min
Dezactivat
Redus
3 fps
100
Dezactivat
Activată
Activată
Dezactivat
Dezactivată
Automat
Dezactivată
LR6 (AA alcaline)
Mai întâi baterii MB-D16
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
f2
f3
f4
f5
Opţiune
Timp sincronizare bliţ (0 345)
Timp expunere cu bliţ (0 346)
Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat/Bliţ opţional (0 347)
Comp. expunere pentru bliţ (0 353)
Bliţ de modelare (0 353)
Setare bracketing automat (0 353)
Ordine bracketing (0 354)
Buton OK (0 354)
Mod fotografiere (0 354)
Mod redare (0 355)
Vizualizare în timp real (0 355)
Asociere buton Fn (0 356)
Apăsare (0 356)
Apăsare + selectoare comandă (0 360)
Asociere buton previz. (0 361)
Apăsare (0 361)
Apăsare + selectoare comandă (0 361)
Asociere buton AE-L / AF-L (0 361)
Apăsare (0 361)
Apăsare + selectoare comandă (0 362)
Personaliz. selectoare com. (0 363)
Inversare rotaţie (0 363)
Schimbare princ./sec. (0 363)
Setare diafragmă (0 364)
Meniuri şi redare (0 364)
Avansare cadru selector secundar (0 364)
Implicită
1/200 s
1/60 s
TTL
Întregul cadru
Activat
AE şi bliţ
MTR > sub > peste
Selectare punct focaliz. central
Activare/dezactivare miniaturi
Selectare punct focaliz. central
Fără
Alegere zonă imagine
Previzualizare
Fără
Blocare AE/AF
Fără
Compensare expunere: U
Timp expunere/diafragmă: U
Setare expunere: Dezactivată
Setare focalizare automată: Dezactivată
Selector secundar de comandă
Dezactivat
10 cadre
297
f6
f7
f8
f9
f10
f11
g1
g2
g3
g4
Opţiune
Buton decl. pt. util. selector (0 365)
Blocare decl. în lipsă card (0 365)
Inversare indicatori (0 366)
Asociere buton înregistrare film (0 366)
Apăsare + selectoare comandă
Asociere buton 4 MB-D16 (0 367)
Asoc. buton Fn (WR) la distanţă (0 368)
Asociere buton Fn (0 370)
Apăsare
Asociere buton previz. (0 372)
Apăsare
Asociere buton AE-L / AF-L (0 373)
Apăsare
Asociere buton declanşare (0 373)
Implicită
Nu
Activare declanşare
Fără
Blocare AE/AF
Fără
Fără
Marcare indexuri
Blocare AE/AF
Realizare fotografii
* Setări implicite restabilite cu Reiniţ. setări personalizate (0 326).
298
❚❚ Setările implicite ale meniului setare
Opţiune
Salvare setări utilizator (0 99)
Salvare pe U1
Salvare pe U2
Luminozitate monitor (0 376)
Balans de culoare monitor (0 377)
Curăţare senzor imagine (0 448)
Curăţare la pornire/oprire (0 449)
Reducerea efectului de clipire (0 380)
Fus orar şi dată (0 381)
Timp economisire lumină zi
Rotire automată a imaginii (0 382)
HDMI (0 278)
Rezoluţie ieşire (0 278)
Control dispozitiv (0 278)
Avansat (0 279)
Interval ieşire
Dimensiune afişaj ieşire
Afişaj pe ecran în vizual. live
Monitor dual
Date de locaţie (0 239)
Temporizator standby
Setare ceas după satelit
Wi-Fi (0 282)
Conexiune de reţea
Încărcare Eye-Fi (0 391)
Implicită
Setările implicite ale modului fotografiere la P
0
A-B: 0, G-M: 0
Curăţare la pornire şi oprire
Automat
Dezactivat
Activată
Automat
Activat
Automat
100%
Activat
Activat
Activare
Da
Dezactivare
Activare
299
D Meniul redare: Gestionarea imaginilor
Pentru a afișa meniul redare, apăsaţi G și selectaţi fila D (meniu
redare).
Buton G
Opţiuni meniu redare
Meniul redare conţine următoarele opţiuni:
Opţiune
Ştergere
Dosar redare
Ascundere imagine
Opţiuni de afişare a redării
Copiere imagini
0
260
300
301
302
303
Opţiune
Examinare imagine
După ştergere
Rotire pe înalt
Prezentare diapozitive
Comandă imprimare DPOF
0
307
307
308
308
275
A Consultaţi de asemenea
Setările implicite ale meniului sunt enumerate la pagina 292.
Dosar redare
Buton G ➜ D meniu redare
Alegeţi un dosar pentru redare (0 241):
Opţiune
ND750
Toate
Curentă
300
Descriere
În timpul redării vor fi vizibile fotografiile din toate dosarele
create cu D750.
În timpul redării vor fi vizibile fotografiile din toate dosarele.
În timpul redării vor fi vizibile doar fotografiile din dosarul curent.
Ascundere imagine
Buton G ➜ D meniu redare
Ascundeţi sau afișaţi fotografii. Fotografiile ascunse sunt vizibile numai
în meniul Ascundere imagine şi pot fi şterse doar prin formatarea
cardului de memorie.
Opţiune
Selectare/setare
Descriere
Ascundeţi sau afișaţi fotografii selectate.
Selectarea acestei opţiuni afişează
o listă cu date. Pentru a ascunde
toate fotografiile făcute la o
anumită dată, evidenţiaţi data și
Selectare dată
apăsaţi 2. Datele selectate sunt
marcate cu un L; pentru a afișa
toate fotografiile făcute la o dată
selectată, evidenţiaţi data și
apăsaţi 2. Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.
Deselectare totală Afișaţi toate fotografiile.
D Imagini protejate şi ascunse
Afişarea unei imagini protejate va anula şi protecţia imaginii.
Urmaţi paşii de mai jos pentru a ascunde sau pentru a afișa imaginile
selectate.
1 Alegeţi Selectare/setare.
Evidenţiaţi Selectare/setare şi apăsaţi 2.
301
2 Selectaţi fotografii.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a derula
printre fotografiile de pe cardul de
memorie (pentru a vizualiza fotografia
evidenţiată pe ecranul întreg, apăsaţi și
menţineţi butonul X/T) și apăsaţi
W (S) pentru a selecta imaginea
Buton W (S)
curentă. Fotografiile selectate sunt
marcate cu o pictogramă R; pentru a anula
selectarea unei fotografii, evidenţiaţi-o şi
apăsaţi din nou W (S). Continuaţi până
când au fost selectate toate fotografiile
dorite.
3 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.
Opţiuni de afişare a redării
Buton G ➜ D meniu redare
Alegeţi informaţiile disponibile în afişajul redării informaţiilor despre
fotografie (0 246). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune, apoi
apăsaţi 2 pentru a selecta opţiunea pentru afişarea informaţiilor despre
fotografie. În dreptul elementelor selectate apare un L; pentru a anula
selecţia, evidenţiaţi un element şi apăsaţi 2. Pentru a reveni la meniul
redare, apăsaţi J.
302
Copiere imagini
Buton G ➜ D meniu redare
Copiaţi fotografii de pe un card de memorie pe altul. Această opţiune
este disponibilă numai atunci când în aparatul foto sunt introduse două
carduri de memorie.
Opţiune
Selectare sursă
Selectare imagini
Selectare dosar destinaţie
Copiere imagini?
Descriere
Alegeţi cardul de pe care vor fi copiate fotografiile.
Selectaţi fotografiile care urmează să fie copiate.
Selectaţi dosarul de destinaţie pe celălalt card.
Copiaţi fotografiile selectate la destinaţia specificată.
1 Alegeţi Selectare sursă.
Evidenţiaţi Selectare sursă şi apăsaţi 2.
2 Selectaţi cardul sursă.
Evidenţiaţi fanta pentru cardul care
conţine imaginile ce urmează a fi copiate şi
apăsaţi J.
3 Alegeţi Selectare imagini.
Evidenţiaţi Selectare imagini şi apăsaţi 2.
303
4 Selectaţi dosarul sursă.
Evidenţiaţi dosarul care conţine imaginile
care urmează a fi copiate şi apăsaţi 2.
5 Faceţi selecţia iniţială.
Înainte de a continua să selectaţi sau să
anulaţi selecţia imaginilor individuale,
puteţi marca toate imaginile sau toate
imaginile protejate din dosar pentru
copiere prin alegerea Selectare toate
imaginile sau Selectare imagini
protejate. Pentru a marca numai imagini selectate individual pentru
copiere, alegeţi Deselectare totală înainte de a începe.
6 Selectaţi imagini suplimentare.
Evidenţiaţi fotografii și apăsaţi W (S)
pentru a selecta sau a anula selecţia
(pentru a vizualiza fotografia evidenţiată
pe ecranul întreg, apăsaţi și menţineţi
apăsat butonul X/T). Imaginile
selectate sunt marcate cu L. Apăsaţi J
pentru a trece la pasul 7 atunci când
selecţia este finalizată.
304
Buton W (S)
7 Alegeţi Selectare dosar destinaţie.
Evidenţiaţi Selectare dosar destinaţie şi
apăsaţi 2.
8 Selectaţi un dosar de destinaţie.
Pentru a introduce un număr de dosar,
alegeţi Selectare dosar după număr,
introduceţi numărul (0 311) și apăsaţi J.
Dacă dosarul cu numărul selectat nu există
deja, va fi creat un nou dosar.
Pentru a alege dintr-o listă de dosare
existente, alegeţi Selectare dosar din
listă, evidenţiaţi un dosar şi apăsaţi J.
305
9 Copiaţi imaginile.
Evidenţiaţi Copiere imagini? şi apăsaţi J.
Va fi afişat un dialog de confirmare;
evidenţiaţi Da şi apăsaţi J. Apăsaţi din
nou J pentru a ieşi când copierea s-a
finalizat.
D Copierea imaginilor
Imaginile nu vor fi copiate dacă nu există spaţiu suficient pe cardul de destinaţie.
Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat înainte de a copia filme.
Dacă dosarul de destinaţie conţine o imagine cu
acelaşi nume cu al uneia dintre imaginile care
urmează să fie copiate, va fi afişat un dialog de
confirmare. Selectaţi Înlocuire imagine existentă
pentru a înlocui imaginea existentă cu imaginea
care urmează să fie copiată sau selectaţi Înlocuire
totală pentru a înlocui toate imaginile existente cu
aceleaşi nume fără solicitări de confirmare
ulterioare. Pentru a continua fără a înlocui imaginea, selectaţi Ignorare sau
selectaţi Anulare pentru a ieşi fără a copia alte imagini. Fişierele ascunse sau
protejate din dosarul de destinaţie nu vor fi înlocuite.
Starea de protecţie este copiată odată cu imaginile, însă nu şi marcajul de
imprimare (0 275). Imaginile ascunse nu pot fi copiate.
306
Examinare imagine
Buton G ➜ D meniu redare
Alegeţi dacă fotografiile sunt afişate pe monitor în mod automat,
imediat după fotografiere. Dacă este selectat Dezactivată, fotografiile
pot fi afişate numai prin apăsarea butonului K.
După ştergere
Buton G ➜ D meniu redare
Selectaţi fotografia ce va fi afişată după ştergerea unei imagini.
Opţiune
S
Afişare următoarea
T
Afişare precedenta
U
Continuare ca înainte
Descriere
Afişaţi fotografia următoare. Dacă fotografia ştearsă
a fost ultimul cadru, se va afişa fotografia anterioară.
Afişaţi fotografia anterioară. Dacă fotografia ştearsă
a fost primul cadru, se va afişa fotografia următoare.
Dacă utilizatorul a derulat fotografiile în ordinea
înregistrării, se va afişa următoarea fotografie, aşa
cum s-a descris pentru opţiunea Afişare
următoarea. Dacă utilizatorul a derulat printre
fotografii în ordine inversă, se va afişa fotografia
anterioară, aşa cum s-a descris pentru opţiunea
Afişare precedenta.
307
Rotire pe înalt
Buton G ➜ D meniu redare
Alegeţi dacă să rotiţi fotografiile „pe înalt” (orientare portret) la afişarea
în timpul redării. Reţineţi că, deoarece aparatul foto în sine este deja în
orientarea adecvată pe durata fotografierii, imaginile nu sunt rotite
automat în timpul examinării imaginii.
Opţiune
Descriere
Fotografiile „pe înalt” (orientare portret) vor fi rotite automat pentru
afişare pe monitorul aparatului foto. Fotografiile realizate cu
Activată
opţiunea Dezactivată selectată pentru Rotire automată a imaginii
(0 382) vor fi afişate în orientarea „pe lat” (peisaj).
Fotografiile „pe înalt” (orientare portret) vor fi afişate în orientarea
Dezactivată
„pe lat” (peisaj).
Prezentare diapozitive
Buton G ➜ D meniu redare
Realizaţi o prezentare de diapozitive din fotografiile dosarului de redare
curent (0 300). Imaginile ascunse (0 301) nu sunt afişate.
Opţiune
Pornire
Tip imagine
Interval între cadre
308
Descriere
Porniţi prezentarea diapozitivelor.
Alegeţi tipul de imagine afişată dintre Imagini statice şi
filme, Numai imagini statice şi Numai filme.
Alegeţi cât timp va fi afişată fiecare imagine.
Pentru a porni prezentarea de diapozitive,
evidenţiaţi Pornire şi apăsaţi J. Următoarele
operaţiuni pot fi efectuate în timp ce
prezentarea de diapozitive este în curs:
Pentru
Apăsaţi
Salt înapoi/salt
înainte
Vizualizare
informaţii
suplimentare
despre fotografii
Modificaţi sau ascundeţi informaţiile afişate
despre fotografie (numai pentru imaginile
statice; 0 246).
Pauză
J
Mărire/reducere
volum
X (T)/
W (S)
Ieşire către meniul
redare
Ieşire în modul
redare
G
Ieşire în modul
fotografiere
Descriere
Apăsaţi 4 pentru a reveni la cadrul
precedent, respectiv 2 pentru a sări la
cadrul următor.
K
Întrerupeţi prezentarea diapozitivelor.
Selectaţi Repornire pentru a relua.
Apăsaţi X (T) în timpul redării filmului
pentru a mări volumul, W (S) pentru a-l
reduce.
Încheiaţi prezentarea diapozitivelor şi
reveniţi la meniul redare.
Încheiaţi prezentarea şi ieşiţi în modul
redare.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate
pentru a reveni la modul fotografiere.
Când prezentarea se încheie este afişat
dialogul prezentat în dreapta. Selectaţi
Repornire pentru a reporni sau Ieşire pentru
a reveni la meniul redare.
309
C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere
Pentru a afişa meniul fotografiere, apăsaţi G şi selectaţi fila C (meniu
fotografiere).
Buton G
Opţiuni meniu fotografiere
Meniul fotografiere conţine următoarele opţiuni:
Opţiune
Resetare meniu fotografiere *
Dosar stocare *
Denumirea fişierului
Rolul cardului din Fanta 2
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Zonă imagine *
Compresie JPEG
Înregistrare NEF (RAW)
Balans de alb
Setare Picture Control
Gestionare Picture Control *
0
311
311
313
119
115
118
110
117
117
145
165
170
Opţiune
Spaţiu culoare
D-Lighting activ
HDR (high dynamic range)
Control vignetare
Control automat al distors.
Reducere zgomot exp. lungă
ISO NR ridicat
Setări sensibilitate ISO
Mod telecomandă (ML-L3) *
Expunere multiplă *
Fotograf. cu temporiz. interval *
0
314
175
177
315
316
317
317
134
193
216
222
* Nu este inclus în setările salvate pe U1 sau U2 (0 99).
Notă: În funcţie de setările aparatului foto, anumite elemente pot fi colorate în gri și
indisponibile.
310
Resetare meniu fotografiere
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Selectaţi Da pentru a restabili opţiunile meniului fotografiere la valorile
implicite (0 292).
Dosar stocare
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Selectaţi dosarul în care vor fi stocate imaginile ulterioare.
❚❚ Selectarea dosarelor după numărul dosarului
1 Alegeţi Selectare dosar după număr.
Evidenţiaţi Selectare dosar după număr
şi apăsaţi 2. Va fi afişat dialogul indicat în
dreapta.
2 Alegeţi un număr de dosar.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia o cifră, apăsaţi 1 sau 3 pentru a
modifica. Dacă există deja un dosar cu numărul selectat, în partea
din stânga a numărului dosarului va apărea pictograma W, X sau Y:
• W : Dosarul este gol.
• X : Dosarul este parţial plin.
• Y : Dosarul conţine 999 de fotografii sau o fotografie numerotată
cu 9999. Nu mai pot fi stocate fotografii în acest dosar.
Cardul pe care este stocat dosarul este indicat de pictograma fantei
cardului din colţul dreapta sus al dialogului „selectare dosar după
număr”. Cardul utilizat pentru dosarele noi depinde de opţiunea
selectată curent pentru Rolul cardului din Fanta 2 (0 119).
311
3 Salvaţi modificările şi ieşiţi.
Apăsaţi J pentru a finaliza operaţiunea şi a reveni la meniul principal
(pentru a ieşi fără a alege dosarul de stocare, apăsaţi butonul G).
Dacă nu există deja un dosar cu numărul specificat, se va crea un nou
dosar. Fotografiile ulterioare vor fi salvate în dosarul selectat, dacă
acesta nu este deja plin.
❚❚ Selectarea dosarelor dintr-o listă
1 Alegeţi Selectare dosar din listă.
Evidenţiaţi Selectare dosar din listă şi
apăsaţi 2.
2 Evidenţiaţi un dosar.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un dosar.
3 Selectaţi dosarul evidenţiat.
Apăsaţi J pentru a selecta dosarul evidenţiat şi a reveni la meniul
principal. Fotografiile ulterioare vor fi stocate în dosarul selectat.
312
D Numerele dosarelor şi ale fişierelor
Dacă dosarul curent are numărul 999 şi conţine 999 imagini sau o imagine cu
numărul 9999, declanşatorul va fi dezactivat şi nu se vor mai putea face fotografii.
Pentru a continua fotografierea, creaţi un dosar cu un număr mai mic de 999 sau
selectaţi un dosar existent cu un număr mai mic de 999 şi cu mai puţin de 999
imagini.
A Timp pornire
Poate fi nevoie de timp suplimentar pentru pornirea aparatului foto dacă pe
cardul de memorie este salvat un număr foarte mare de fişiere sau dosare.
Denumirea fişierului
Buton G ➜ C meniu fotografiere/1 meniu filmare
Fotografiile sunt salvate utilizând nume de fişiere care conţin „DSC_”
sau, în cazul imaginilor care utilizează spaţiul de culoare Adobe RGB,
„_DSC” urmat de un număr din patru cifre şi o extensie formată din trei
litere (de exemplu, „DSC_0001.JPG”). Opţiunea Denumirea fişierului
este utilizată pentru a selecta trei litere care să înlocuiască segmentul
„DSC” din numele fişierului. Pentru informaţii privind editarea numelor
de fişiere, consultaţi pagina 171.
A Extensii
Se utilizează următoarele extensii: „.NEF” pentru imagini NEF (RAW), „.JPG”
pentru imagini JPEG, „.MOV” pentru filme şi „.NDF” pentru date de referinţă
pentru eliminarea prafului. În fiecare pereche de fotografii înregistrate la setările
de calitate a imaginii NEF (RAW) + JPEG, imaginile NEF şi JPEG au aceleaşi nume
de fişier, dar extensii diferite.
313
Spaţiu culoare
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Spaţiul de culoare determină paleta de culori disponibile pentru
reproducerea culorii. sRGB este recomandat pentru imprimarea şi
afişarea generală, Adobe RGB, cu paleta sa mai largă de culori, este
recomandat pentru publicarea profesională şi imprimarea în scopuri
comerciale.
A Adobe RGB
Pentru reproducerea precisă a culorii, imaginile Adobe RGB necesită aplicaţii,
afişaje şi imprimante care acceptă gestionarea culorii.
A Spaţiu culoare
Programele software ViewNX 2 (furnizat) şi Capture NX-D de la Nikon (0 268)
selectează automat spaţiul de culoare corect când se deschid fotografiile create
cu acest aparat foto. Rezultatele nu pot fi garantate cu software de la alţi
producători.
314
Control vignetare
Buton G ➜ C meniu fotografiere
„Vignetarea” reprezintă o scădere a luminozităţii la marginile fotografiei.
Opţiunea Control vignetare reduce vignetarea pentru obiectivele de
tip G, E şi D (obiectivele PC sunt excluse). Efectele sale variază de la un
obiectiv la altul şi sunt mai vizibile la diafragmă maximă. Alegeţi dintre
Ridicat, Normal, Redus şi Dezactivat.
A Control vignetare
În funcţie de scenă, condiţiile de fotografiere şi tipul de obiectiv, imaginile JPEG
pot prezenta zgomot (ceaţă) sau variaţii ale luminozităţii periferice, în timp ce
opţiunile Picture Control personalizate şi opţiunile Picture Control presetate care
au fost modificate faţă de setările implicite este posibil să nu producă efectul
dorit. Efectuaţi fotografii de test şi vizualizaţi rezultatele pe monitor. Controlul
vignetării nu se aplică filmelor (0 66), expunerilor multiple (0 216) sau
fotografiilor efectuate cu un obiectiv FX și DX (24×16) selectat pentru Zonă
imagine > Alegere zonă imagine (0 111) sau cu un obiectiv DX, o opţiune
diferită de DX (24×16) selectată pentru Alegere zonă imagine și Dezactivată
selectată pentru Zonă imagine > Decupare automată DX (0 111).
315
Control automat al distors.
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Selectaţi Activat pentru a reduce distorsiunea de tip butoi când
fotografiaţi cu obiective cu unghi larg şi pentru a reduce distorsiunea de
tip pernă când fotografiaţi cu obiective lungi (reţineţi că marginile zonei
vizibile în vizor pot fi tăiate din fotografia finală şi că timpul necesar
pentru procesarea fotografiilor înainte de începerea înregistrării poate
creşte). Această opţiune nu se aplică filmelor şi este disponibilă numai
cu obiective de tip G, E şi D (obiectivele PC, superangulare şi o serie de
alte obiective sunt excluse); rezultatele nu sunt garantate cu alte
obiective. Înainte de a utiliza controlul automat al distorsiunilor cu
obiectivele DX, selectaţi Activată pentru Decupare automată DX sau
alegeţi o zonă imagine de DX (24×16) conform descrierii de la pagina
110; selectarea altor opţiuni poate avea ca rezultat fotografii foarte
tăiate sau fotografii cu distorsiune periferică ridicată.
A Retuşare: Control distorsiune
Pentru informaţii privind crearea copiilor fotografiilor existente cu distorsiuni de
tip butoi şi pernă reduse, consultaţi pagina 412.
316
Reducere zgomot exp. lungă (Reducere zgomot expunere lungă)
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Dacă este selectat Activată, fotografiile
realizate la timpi de expunere mai lungi de
1 s vor fi procesate pentru a reduce
zgomotul (pete luminoase, pixeli luminoşi
repartizaţi aleatoriu sau ceaţă). Timpul
necesar pentru procesare aproape se
dublează; în timpul procesării, „l m” va
clipi pe afişajele timpului de expunere/
diafragmei şi nu se vor putea face fotografii
(dacă aparatul foto este oprit înainte ca procesarea să fie finalizată,
fotografia va fi salvată, dar reducerea zgomotului nu va fi efectuată). În
modul declanşare continuă, cadenţele cadrelor vor scădea şi, cât timp
fotografiile sunt procesate, capacitatea memoriei tampon se va diminua.
ISO NR ridicat
Buton G ➜ C meniu fotografiere/1 meniu filmare
Fotografiile și filmele realizate la sensibilităţi ISO ridicate pot fi procesate
pentru a reduce „zgomotul”.
Opţiune
Ridicat
Normal
Redus
Dezactivat
Descriere
Reduceţi zgomotul (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu), în special în
fotografii și filme realizate la sensibilităţi ISO ridicate. Alegeţi gradul
de reducere a zgomotului dintre Ridicat, Normal şi Redus.
Reducerea zgomotului este realizată numai când este necesară și
niciodată la un nivel mai ridicat decât atunci când este selectat
Redus.
317
1 Meniul filmare: Opţiuni filmare
Pentru a afişa meniul filmare, apăsaţi G şi selectaţi fila 1 (meniu
filmare).
Buton G
Opţiuni meniu filmare
Meniul filmare conţine următoarele opţiuni:
Opţiune
Resetare meniu filmare *
Denumirea fişierului
Destinaţie
Dim. cadru/cadenţă cadre
Calitate film
Sensibilitate microfon
Frecvenţă de răspuns
Reducere zgomot vânt
0
318
313
319
319
320
320
320
321
Opţiune
Zonă imagine *
Balans de alb
Setare Picture Control
Gestionare Picture Control *
ISO NR ridicat
Setări sensibilitate ISO film
Fotografiere trecere timp *
0
76
321
321
170
317
322
229
* Nu este inclus în setările salvate pe U1 sau U2 (0 99).
Notă: În funcţie de setările aparatului foto, anumite elemente pot fi colorate în gri și
indisponibile.
Resetare meniu filmare
Buton G ➜ 1 meniu filmare
Selectaţi Da pentru a restabili opţiunile meniului filmare la valorile
implicite (0 294).
318
Destinaţie
Buton G ➜ 1 meniu filmare
Alegeţi fanta în care sunt înregistrate filmele.
Meniul afişează timpul disponibil pe fiecare
card; înregistrarea se încheie automat când nu
mai rămâne timp.
Dim. cadru/cadenţă cadre
Buton G ➜ 1 meniu filmare
Alegeţi dintre următoarele opţiuni:
Opţiune 1
v/y
w/z
o/1
p/2
q/3
r/4
s/5
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
Rată maximă biţi (Mbps)
Lungime maximă
(★ calitate înaltă/normală 2) (★ calitate înaltă/normală 2)
42/24
10 min/20 min
24/12
20 min/29 min 59 s
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
1 Valori listate. Cadenţele reale ale cadrelor pentru 60p, 50p, 30p, 25p şi 24p sunt 59,94, 50, 29,97, 25 şi
respectiv 23,976 fps.
2 Consultaţi pagina 320.
A Dimensiune şi cadenţă cadre
Dimensiunea şi cadenţa cadrelor afectează distribuţia şi nivelul zgomotului
(pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau pete luminoase).
319
Calitate film
Buton G ➜ 1 meniu filmare
Împreună cu Dim. cadru/cadenţă cadre (0 319), Calitate film
determină rata de biţi pentru înregistrarea filmului și lungimea maximă
a acestuia. Alegeţi dintre Calitate înaltă și Normal.
Sensibilitate microfon
Buton G ➜ 1 meniu filmare
Activaţi sau dezactivaţi microfonul încorporat sau microfoanele stereo
opţionale sau reglaţi sensibilitatea microfonului. Alegeţi Sensibilitate
automată pentru a regla automat sensibilitatea, Microfon dezactivat
pentru a opri înregistrarea sunetului; pentru a selecta manual
sensibilitatea microfonului, selectaţi Sensibilitate manuală, apoi
alegeţi o sensibilitate.
A Pictograma 2
2 este afişată în timpul redării, dacă filmul a fost
înregistrat fără sunet.
Frecvenţă de răspuns
Buton G ➜ 1 meniu filmare
Dacă se selectează K Interval mare, microfonul încorporat şi cele
stereo opţionale (0 73) vor răspunde la o gamă mare de frecvenţe, de la
muzică până la zgomotul de fond al unei străzi din oraş. Alegeţi
L Interval vocal pentru a scoate în evidenţă vocile umane.
320
Reducere zgomot vânt
Buton G ➜ 1 meniu filmare
Selectaţi Activată pentru a activa filtrul low-cut pentru microfonul
încorporat (microfoanele stereo opţionale nu sunt afectate), reducând
zgomotul produs de bătaia vântului în microfon (reţineţi că pot fi
afectate şi alte sunete). Reducerea zgomotului vântului pentru
microfoanele stereo opţionale poate fi activată sau dezactivată utilizând
comenzile microfonului.
Balans de alb
Buton G ➜ 1 meniu filmare
Alegeţi balansul de alb pentru filme (0 145).
Selectaţi Aceleaşi setări ca la fotograf.
pentru a utiliza opţiunea selectată curent
pentru fotografii.
Setare Picture Control
Buton G ➜ 1 meniu filmare
Selectaţi o opţiune Picture Control pentru
filme (0 165). Selectaţi Aceleaşi setări ca la
fotograf. pentru a utiliza opţiunea selectată
curent pentru fotografii.
321
Setări sensibilitate ISO film
Buton G ➜ 1 meniu filmare
Ajustaţi următoarele setări ale sensibilităţii ISO:
• Sensibilitate ISO (mod M): Alegeţi sensibilitatea ISO pentru modul M dintre
valori cuprinse între ISO 100 şi Hi 2. În celelalte moduri de filmare se
utilizează controlul sensibilităţii ISO automat.
• Control ISO automat (mod M): Selectaţi Activat pentru controlul
sensibilităţii ISO automat în modul M, Dezactivat pentru a utiliza
valoarea selectată pentru Sensibilitate ISO (mod M).
• Sensibilitate maximă: Alegeţi limita superioară pentru controlul
sensibilităţii ISO automat dintre valori cuprinse între ISO 200 şi Hi 2.
Controlul sensibilităţii ISO automat se utilizează în modurile P, S şi A şi,
atunci când este selectat Activat pentru Control ISO automat (mod
M), în modul de expunere M.
A Control sensib. ISO auto.
La sensibilităţi ISO ridicate este posibil ca aparatul foto să aibă dificultăţi la
focalizare, iar zgomotul (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) poate
creşte. Acest lucru poate fi evitat prin alegerea unei valori mai scăzute pentru
Setări sensibilitate ISO film > Sensibilitate maximă.
322
A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor
aparatului foto
Pentru a afişa meniul setări personalizate, apăsaţi G şi selectaţi fila
A (meniu setări personalizate).
Buton G
Setările personalizate sunt utilizate
pentru a personaliza setările aparatului
foto potrivit preferinţelor individuale.
Grupuri setări personalizate
Meniu principal
Reiniţ. setări personalizate (0 326)
323
Setări personalizate
Sunt disponibile următoarele setări personalizate:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
b
b1
b2
b3
b4
b5
b6
c
c1
c2
c3
c4
c5
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
324
Setare personalizată
Reiniţ. setări personalizate
Focalizare automată
Selecţie prioritate AF-C
Selecţie prioritate AF-S
Urmărire focaliz. cu blocare
Iluminare punct focalizare
Iluminare punct AF
Înconjurare puncte focaliz.
Număr de puncte focalizare
Stocare puncte după orientare
Disp. ilum. asist. AF încorp.
Măsurare/expunere
Valoare treaptă sensib. ISO
Stopuri EV pt. control exp.
Compensare expunere facilă
Măsurare matricială
Zonă central-evaluativă
Regl. fină expunere optimă
Blocare AE/cronometre
Buton declanşare AE-L
Temporizator standby
Autodeclanşator
Întârziere stingere monitor
Durată activare telecom. (ML-L3)
Fotografiere/afişare
Bip
Continuu cu viteză redusă
Declanşare continuă maximă
Mod întârziere expunere
Avertizare bliţ
Ordine numere fişiere
Afişare grilă vizor
ISO facil
0
326
326
327
328
329
329
330
330
331
332
333
333
334
335
335
336
336
336
337
337
337
338
338
339
339
339
340
341
341
d
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
g
g1
g2
g3
g4
Setare personalizată
Fotografiere/afişare
Afişaj informaţii
Iluminare LCD
Tip baterie MB-D16
Ordine baterii
Bracketing/bliţ
Timp sincronizare bliţ
Timp expunere cu bliţ
Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat
Comp. expunere pentru bliţ
Bliţ de modelare
Setare bracketing automat
Ordine bracketing
Comenzi
Buton OK
Asociere buton Fn
Asociere buton previz.
Asociere buton AE-L / AF-L
Personaliz. selectoare com.
Buton decl. pt. util. selector
Blocare decl. în lipsă card
Inversare indicatori
Asociere buton înregistrare film
Asociere buton 4 MB-D16
Asoc. buton Fn (WR) la distanţă
Film
Asociere buton Fn
Asociere buton previz.
Asociere buton AE-L / AF-L
Asociere buton declanşare
0
341
342
343
344
345
346
347
353
353
353
354
354
356
361
361
363
365
365
366
366
367
368
370
372
373
373
Notă: În funcţie de setările aparatului foto, anumite elemente pot fi colorate în gri și
indisponibile. Dacă setările din arhiva curentă au fost modificate faţă de valorile
implicite (0 295), un asterisc se va afişa adiacent setărilor modificate, în al doilea
nivel al meniului de setări personalizate.
325
Reiniţ. setări personalizate
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectaţi Da pentru a restabili setările personalizate la valorile implicite
(0 295).
a: Focalizare automată
a1: Selecţie prioritate AF-C
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Când este selectat AF-C pentru fotografierea prin vizor (0 121), această
opţiune controlează dacă fotografiile pot fi realizate oricând este apăsat
butonul de declanşare (prioritate declanşare) sau numai atunci când
aparatul foto focalizează (prioritate focalizare).
Opţiune
G
Declanşare
F
Focalizare
Descriere
Pot fi făcute fotografii de fiecare dată când se apasă butonul
de declanşare.
Pot fi făcute fotografii numai atunci când este afişat
indicatorul imagine focalizată (I).
Indiferent de opţiunea selectată, focalizarea nu se va bloca atunci când
este selectat AF-C pentru modul focalizare automată. Aparatul foto va
continua să regleze focalizarea până când obturatorul este declanşat.
326
a2: Selecţie prioritate AF-S
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Când este selectat AF-S pentru fotografierea prin vizor (0 121), această
opţiune controlează dacă fotografiile pot fi efectuate numai când
aparatul foto focalizează (prioritate focalizare) sau oricând este apăsat
butonul de declanşare (prioritate declanşare).
Opţiune
G
Declanşare
F
Focalizare
Descriere
Pot fi făcute fotografii de fiecare dată când se apasă butonul
de declanşare.
Pot fi făcute fotografii numai atunci când este afişat
indicatorul imagine focalizată (I).
Indiferent de opţiunea selectată, dacă indicatorul imagine focalizată (I)
este afişat când este selectat AF-S pentru modul focalizare automată,
focalizarea se va bloca în timp ce butonul de declanşare este apăsat la
jumătate. Blocarea focalizării se menţine până când este declanşat
obturatorul.
327
a3: Urmărire focaliz. cu blocare
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune controlează modalitatea de reglare a focalizării
automate la modificări importante şi bruşte ale distanţei până la subiect
când este selectat AF-C sau focalizarea automată servo continuă este
selectată când aparatul foto este în modul AF-A pentru fotografierea prin
vizor (0 121).
Opţiune
C
5 (Lung)
(
4
D
3 (Normal)
)
2
E
1 (Scurt)
Dezactivată
328
Descriere
Când distanţa faţă de subiect se schimbă brusc, aparatul foto
aşteaptă perioada de timp specificată înainte de a ajusta
distanţa faţă de subiect. Acest lucru împiedică aparatul foto să
focalizeze din nou când subiectul este ascuns vederii pentru
scurt timp de obiecte care trec prin cadru. Reţineţi că 2, 1
(Scurt) şi Dezactivată sunt echivalente cu 3 (Normal) când
este selectată urmărirea 3D sau zona AF automată pentru
mod zonă AF.
Aparatul foto reglează focalizarea de îndată ce distanţa faţă
de subiect se modifică. Utilizaţi această funcţie pentru a
fotografia o serie de subiecte la distanţe diferite, în
succesiune rapidă.
a4: Iluminare punct focalizare
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi dintre următoarele opţiuni de afişare a punctului de focalizare.
Opţiune
Descriere
Alegeţi Activat pentru a afişa punctul de focalizare activ în modul
Mod focalizare
focalizare manuală, Dezactivat pentru a afişa punctul de focalizare
manuală
numai în timpul selectării punctului de focalizare.
Selectaţi Activată pentru a afişa atât punctul de focalizare selectat,
cât şi punctele de focalizare înconjurătoare în modul zonă
Afişare zonă
dinamică AF (0 123). Când se utilizează urmărirea 3D, în centrul
dinamică AF
punctului de focalizare va fi afişat un punct (N). Selectaţi
Dezactivată pentru a afișa numai punctul de focalizare selectat.
Alegeţi cum sunt afişate
Opţiune Afişare punct focalizare
punctele de focalizare active în
zona AF grup (0 124).
g
Iluminare zonă
AF grup
h
a5: Iluminare punct AF
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi dacă punctul de focalizare activ este evidenţiat în culoarea roşie
în vizor.
Opţiune
Automat
Activat
Dezactivat
Descriere
Punctul de focalizare selectat este evidenţiat automat dacă este
necesar pentru a realiza contrastul cu fundalul.
Punctul de focalizare selectat este evidenţiat permanent,
indiferent de luminozitatea fundalului. În funcţie de luminozitatea
fundalului, este posibil ca punctul de focalizare selectat să fie dificil
de văzut.
Punctul de focalizare selectat nu este evidenţiat.
329
a6: Înconjurare puncte focaliz.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi dacă selectarea punctului de focalizare „înconjoară” vizorul de la
o margine la cealaltă.
Opţiune
Înconjurare
Fără
înconjurare
Descriere
Selecţia punctului de focalizare
„înconjoară” de sus în jos, de jos în sus,
de la dreapta la stânga şi de la stânga
la dreapta, astfel că, de exemplu,
apăsând 2 atunci când este
evidenţiat un punct de focalizare pe latura din dreapta a afişajului
(q) se selectează punctul de focalizare corespunzător de pe latura
din stânga a afişajului (w).
Afişarea punctului de focalizare este limitată de punctele de
focalizare aflate pe partea exterioară, de exemplu, apăsând 2
atunci când este selectat un punct de focalizare pe marginea din
dreapta a afişajului nu va avea niciun efect.
a7: Număr de puncte focalizare
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi numărul de puncte de focalizare disponibile pentru selectarea
manuală a punctului de focalizare.
Opţiune
330
B
51 puncte
A
11 puncte
Descriere
Alegeţi dintre cele 51 puncte de focalizare
arătate în dreapta.
Alegeţi dintre cele 11 puncte de focalizare
arătate în dreapta. Folosiţi pentru selectarea
rapidă a punctului de focalizare.
a8: Stocare puncte după orientare
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi dacă pot fi selectate puncte de focalizare separate pentru
orientarea „pe lat” (peisaj), pentru orientarea „pe înalt” (portret) cu
aparatul foto rotit cu 90° în sensul acelor de ceasornic şi pentru
orientarea „pe înalt” cu aparatul foto rotit cu 90° în sens invers acelor de
ceasornic.
Selectaţi Nu pentru a utiliza acelaşi punct de focalizare indiferent de
orientarea aparatului foto.
Aparat foto rotit la 90° în
sens invers acelor de
ceasornic
Orientare peisaj (lat)
Aparat foto rotit la 90° în
sensul acelor de ceasornic
Alegeţi Da pentru a activa selecţia separată a punctului de focalizare.
Aparat foto rotit la 90° în
sens invers acelor de
ceasornic
Orientare peisaj (lat)
Aparat foto rotit la 90° în
sensul acelor de ceasornic
331
a9: Disp. ilum. asist. AF încorp.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi dacă dispozitivul de iluminare
asistenţă AF încorporat se aprinde pentru a
ajuta operaţia de focalizare când iluminarea
este slabă.
Opţiune
Activat
Dezactivat
Descriere
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF se aprinde atunci când
iluminarea este slabă (numai la fotografierea prin vizor). Iluminarea
pentru asistenţă AF este disponibilă numai atunci când sunt
îndeplinite următoarele două condiţii:
1. AF-S este selectat pentru modul focalizare automată (0 121) sau
focalizare automată servo unică este selectată când aparatul
foto este în modul AF-A.
2. Este aleasă zonă AF automată pentru modul zonă AF (0 123)
sau este aleasă o opţiune diferită de zonă AF automată și
punctul de focalizare central este selectat.
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se aprinde pentru a ajuta
operaţia de focalizare. Este posibil ca aparatul foto să nu poată
focaliza folosind focalizarea automată atunci când iluminarea este
slabă.
A Dispozitivul de iluminare asistenţă AF
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF are o rază de acţiune de aproximativ
0,5–3,0 m; atunci când utilizaţi dispozitivul de iluminare scoateţi parasolarul
obiectivului.
332
b: Măsurare/expunere
b1: Valoare treaptă sensib. ISO
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectaţi treptele utilizate când reglaţi sensibilitatea ISO (0 134). Dacă
este posibil, setarea curentă a sensibilităţii ISO nu se schimbă când se
modifică valoarea treptei. Dacă setarea curentă nu este disponibilă la
noua valoare a treptei, sensibilitatea ISO va fi rotunjită la cea mai
apropiată setare disponibilă.
b2: Stopuri EV pt. control exp.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectaţi treptele folosite când reglaţi timpul de expunere, diafragma,
expunerea și compensarea bliţului şi bracketing-ul.
333
b3: Compensare expunere facilă
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune controlează dacă butonul E este necesar pentru a regla
compensarea expunerii (0 143). Dacă este selectată Activată (Reset.
automată) sau Activată, 0 din centrul afişajului expunerii va clipi chiar şi
atunci când compensarea expunerii este setată la ±0.
Opţiune
Activată (Reset.
automată)
Activată
Dezactivată
Descriere
Compensarea expunerii se reglează prin rotirea unuia dintre
selectoarele de comandă (consultaţi nota de mai jos). Setarea
selectată cu selectorul de comandă este resetată atunci când
aparatul foto sau temporizatorul standby se opreşte (setările
pentru compensarea expunerii selectate cu butonul E nu sunt
resetate).
La fel ca mai sus, exceptând faptul că valoarea compensării
expunerii selectată cu selectorul de comandă nu este resetată
când aparatul foto sau temporizatorul standby se opreşte.
Compensarea expunerii se reglează prin apăsarea butonului E
şi rotirea selectorului principal de comandă.
A Schimbare princ./sec.
Selectorul folosit pentru a seta compensarea expunerii atunci când este selectat
Activată (Reset. automată) sau Activată pentru setarea personalizată b3
(Compensare expunere facilă) depinde de opţiunea selectată pentru setarea
personalizată f5 (Personaliz. selectoare com.) > Schimbare princ./sec.
(0 363).
Mod
334
P
S
A
M
Personaliz. selectoare com. > Schimbare princ./sec.
Dezactivată
Activată
Selector secundar de comandă
Selector secundar de comandă
Selector secundar de comandă
Selector principal de comandă
Selector principal de comandă
Selector secundar de comandă
N/A
A ISO facil
Setarea personalizată b3 (Compensare expunere facilă) nu poate fi utilizată
împreună cu setarea personalizată d8 (ISO facil, 0 341). Reglarea oricăruia
dintre aceste elemente resetează celălalt element; când elementul este resetat
va fi afişat un mesaj.
b4: Măsurare matricială
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi M Detectare feţe activată pentru a activa detectarea feţei
atunci când fotografiaţi portrete cu măsurarea matricială în timpul
fotografierii prin vizor (0 139).
b5: Zonă central-evaluativă
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Atunci când calculează expunerea, măsurarea central-evaluativă
atribuie cea mai mare pondere unui cerc din centrul cadrului. Diametrul
(φ) acestui cerc poate fi setat la 8, 12, 15 sau 20 mm sau la media
întregului cadru.
Reţineţi că atunci când se folosește un obiectiv non-CPU, zona căreia i se
atribuie cea mai mare pondere pentru măsurarea central-evaluativă este
egală cu un cerc cu diametrul de 12 mm, indiferent de setarea selectată
pentru Date obiectiv non-CPU din meniul setare (0 235).
335
b6: Regl. fină expunere optimă
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Utilizaţi această opţiune pentru a regla fin valoarea expunerii selectate
de aparatul foto. Expunerea poate fi reglată fin separat pentru fiecare
metodă de măsurare de la +1 la –1 EV în paşi de 1/6 EV.
D Reglarea fină a expunerii
Reglarea fină a expunerii nu este afectată de reiniţializările prin două butoane.
Reţineţi că, deoarece pictograma compensării expunerii (E) nu este afişată,
singura modalitate pentru a verifica cu cât s-a modificat expunerea este
reprezentată de vizualizarea valorii din meniul reglare fină. Compensarea
expunerii (0 143) este preferată în majoritatea situaţiilor.
c: Blocare AE/cronometre
c1: Buton declanşare AE-L
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Activat, expunerea se va bloca în timp ce butonul de
declanşare este apăsat la jumătate.
c2: Temporizator standby
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi cât timp continuă aparatul foto să măsoare expunerea atunci
când nu sunt efectuate operaţii. Afişajele timpului de expunere şi
diafragmei de pe panoul de control şi din vizor se dezactivează automat
când temporizatorul standby se opreşte.
Alegeţi o perioadă mai scurtă a întârzierii temporizatorului standby
pentru a asigura o durată de funcţionare mai mare acumulatorului.
336
c3: Autodeclanşator
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi perioada de întârziere a declanşării obturatorului, numărul de
fotografii făcute şi intervalul dintre fotografii în modul autodeclanşator
(0 106).
• Întârziere autodeclanşator: Alegeţi perioada de întârziere a declanşării.
• Număr de fotografii: Apăsaţi 1 şi 3 pentru a alege numărul de fotografii
făcute de fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare.
• Interval între fotografii: Alegeţi intervalul dintre fotografii când Număr
de fotografii este mai mare de 1.
c4: Întârziere stingere monitor
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi cât timp rămâne aprins monitorul când nu se realizează
operaţiuni în timpul redării (Redare; implicit la 10 s) şi al examinării
imaginii (Examinare imagine; implicit la 4 s), când sunt afişate meniuri
(Meniuri; implicit la 1 minut) sau informaţii (Afişaj informaţii; implicit la
10 s) sau în timpul vizualizării în timp real şi al înregistrării filmului
(Vizualizare în timp real; implicit la 10 minute). Selectaţi o perioadă
mai scurtă pentru întârzierea stingerii monitorului pentru a asigura o
durată de funcţionare mai mare a acumulatorului.
c5: Durată activare telecom. (ML-L3)
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi cât timp va rămâne aparatul foto în stare de veghe în modul
declanșare de la distanţă (0 193). Dacă nu sunt efectuate operaţii în
perioada selectată, fotografierea cu telecomandă se va încheia și
Dezactivat va fi selectat automat pentru Mod telecomandă (ML-L3) în
meniul fotografiere. Selectaţi perioade mai scurte pentru a asigura o
durată de funcţionare mai mare a acumulatorului.
337
d: Fotografiere/afişare
d1: Bip
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi înălţimea şi volumul bipului care se aude când aparatul foto
focalizează folosind AF servo unică (AF-S sau când AF servo unică este
selectată pentru AF-A; 0 121), când focalizarea se blochează în timpul
fotografierii cu vizualizare în timp real, în timp ce temporizatorul de
declanşare realizează numărătoarea inversă în modurile
autodeclanşator și declanșare telecomandă cu întârziere (0 193), când
este făcută o fotografie în modul telecomandă cu răspuns rapid sau
oglindă sus la distanţă (0 193), când fotografierea trecere timp se
încheie (0 229) sau dacă încercaţi să faceţi o fotografie atunci când
cardul de memorie este blocat (0 33).
• Volum: Alegeţi 3 (ridicat), 2 (mediu), 1 (redus)
sau Dezactivat (fără sunet). Când este
selectată o opţiune diferită de Dezactivat,
pe afişajul informaţiilor apare c.
• Înălţime: Alegeţi Ridicat sau Redus.
D Bip
Reţineţi că, indiferent de opţiunea selectată, bipul nu se va auzi când aparatul
foto focalizează în vizualizarea în timp real film (0 66) sau în modurile de
declanşare silenţioasă (modurile J şi M; 0 103).
d2: Continuu cu viteză redusă
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectaţi cadenţa maximă de avansare a cadrelor în modul T (continuu
cu viteză redusă) (0 103).
338
d3: Declanşare continuă maximă
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Numărul maxim de fotografii care pot fi făcute într-o singură serie, în
modul continuu, poate fi setat la orice valoare cuprinsă între 1 şi 100.
Reţineţi că această setare nu are efect la timpi de expunere de 4 s sau
mai lungi.
A Memoria tampon
Indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată d3, viteza de
fotografiere va scădea când memoria tampon este plină (tAA). Consultaţi pagina
492 pentru informaţii suplimentare privind capacitatea memoriei tampon.
d4: Mod întârziere expunere
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
În situaţiile în care cea mai mică mişcare a aparatului foto poate estompa
fotografiile, selectaţi 1 s, 2 s sau 3 s pentru a întârzia declanşarea
obturatorului cu până la una, două sau trei secunde după ridicarea
oglinzii.
d5: Avertizare bliţ
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Activată, indicatorul bliţ pregătit (c) va clipi în vizor
dacă bliţul este necesar pentru asigurarea expunerii optime.
339
d6: Ordine numere fişiere
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Când este făcută o fotografie, aparatul foto denumeşte fişierul
adăugând unu la numărul utilizat pentru fişierul anterior. Această
opţiune controlează dacă numerotarea fişierelor continuă de la ultimul
număr utilizat atunci când se creează un nou dosar, se formatează cardul
de memorie sau se introduce un nou card de memorie în aparatul foto.
Opţiune
Activată
Dezactivată
Resetare
Descriere
Când creaţi un nou dosar, formataţi cardul de memorie sau
introduceţi un nou card de memorie în aparatul foto, numerotarea
fişierelor continuă de la ultimul număr utilizat sau de la cel mai mare
număr din dosarul curent, alegându-se ca referinţă numărul cel mai
mare. Dacă se face o fotografie când dosarul curent conţine o
fotografie numerotată 9999, se va crea în mod automat un nou
dosar, iar numerotarea fişierelor va începe din nou de la 0001.
Numerotarea fişierelor este resetată la 0001 când se creează un nou
dosar, este formatat cardul de memorie sau este introdus un nou
card de memorie în aparatul foto. Reţineţi că, dacă se face o
fotografie când dosarul curent conţine 999 fotografii, se va crea în
mod automat un nou dosar.
Ca şi pentru Activată, doar că următoarei fotografii făcute i se
atribuie un număr de fişier adăugând unu la cel mai mare număr de
fişier din dosarul curent. Dacă dosarul este gol, numerotarea
fişierelor este resetată la 0001.
D Ordine numere fişiere
Dacă dosarul curent are numărul 999 şi conţine 999 fotografii sau o fotografie cu
numărul 9999, butonul de declanşare va fi dezactivat şi nu se vor mai putea face
fotografii. Selectaţi Resetare pentru setarea personalizată d6 (Ordine numere
fişiere) şi apoi formataţi cardul de memorie curent sau introduceţi un card de
memorie nou.
340
d7: Afişare grilă vizor
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectaţi Activat pentru ca în vizor să fie afişate linii ale reţelei ca
referinţă atunci când compuneţi fotografii (0 10).
d8: ISO facil
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Activată, sensibilitatea ISO poate fi setată în modurile
P și S prin rotirea selectorului secundar de comandă sau în modul A prin
rotirea selectorului principal de comandă. Selectaţi Dezactivată pentru
a seta sensibilitatea ISO prin apăsarea butonului W (S) și rotirea
selectorului principal de comandă.
d9: Afişaj informaţii
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Automat (v), culoarea textului de pe afişajul
informaţiilor (0 12) se va modifica automat din negru în alb sau din alb
în negru pentru a menţine contrastul cu fundalul. Pentru a utiliza mereu
aceeaşi culoare pentru litere, selectaţi Manual şi alegeţi Întunecat pe
luminos (w; litere negre) sau Luminos pe întunecat (x; litere albe).
Întunecat pe luminos
Luminos pe întunecat
341
d10: Iluminare LCD
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Dezactivată, iluminarea de fundal a panoului de
control (luminator LCD) se va aprinde numai în timp ce comutatorul de
alimentare este rotit spre D. Dacă este selectat Activată, panoul de
control va fi iluminat ori de câte ori temporizatorul standby este activ
(0 39). Selectaţi Dezactivată pentru o durată de funcţionare mai
îndelungată a acumulatorului.
342
d11: Tip baterie MB-D16
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Pentru a se asigura că aparatul foto funcţionează conform aşteptărilor
atunci când este utilizat gripul opţional MB-D16 cu baterii AA, potriviţi
opţiunea selectată în acest meniu cu tipul de baterii introduse în grip.
Această opţiune nu trebuie modificată când se utilizează acumulatori
EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15.
Opţiune
1
2
3
Descriere
LR6 (AA alcaline)
Selectaţi atunci când utilizaţi baterii AA alcaline LR6.
HR6 (AA Ni-MH)
Selectaţi atunci când utilizaţi baterii AA Ni-MH HR6.
FR6 (AA litiu)
Selectaţi atunci când utilizaţi baterii AA cu litiu FR6.
A Utilizarea bateriilor AA
Capacitatea bateriilor AA scade brusc la temperaturi sub 20 °C şi variază în
funcţie de producător şi de condiţiile de păstrare; în unele cazuri, este posibil ca
bateriile să nu mai funcţioneze înainte de data expirării. Unele baterii AA nu pot
fi utilizate; datorită caracteristicilor acestora din punctul de vedere al
performanţei şi al capacităţii limitate, bateriile alcaline au o capacitate mai
redusă decât a altor tipuri şi ar trebui utilizate numai dacă nu este disponibilă
nicio alternativă şi numai atunci când este cald. Aparatul foto indică nivelul
bateriilor AA după cum urmează:
Panou de control
Vizor
L
H
H
—
d
d
(clipește)
(clipește)
Descriere
Baterii complet încărcate.
Baterie descărcată. Pregătiţi baterii noi.
Declanşare obturator dezactivată.
Înlocuiţi bateriile.
343
d12: Ordine baterii
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi dacă se utilizează mai întâi acumulatorul din aparatul foto sau
bateriile din grip, atunci când este ataşat un grip opţional MB-D16.
Reţineţi că, dacă MB-D16 este alimentat de un adaptor la reţeaua
electrică şi un conector de alimentare, opţionale, adaptorul la reţeaua
electrică va fi utilizat indiferent de opţiunea selectată.
A Grip-ul MB-D16
MB-D16 acceptă un acumulator Li-ion EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 sau șase
baterii AA alcaline, Ni-MH sau cu litiu (un acumulator EN-EL15 este furnizat
împreună cu aparatul foto; bateriile AA sunt disponibile separat).
Afişajul informaţiilor arată tipul bateriei introduse
în MB-D16 după cum urmează:
344
Afişaj tip baterie
MB-D16
Tip baterie
$
Acumulator Li-ion EN-EL15b/
EN-EL15a/EN-EL15
w
o
p
Baterii AA alcaline LR6
Baterii AA Ni-MH HR6
Baterii AA cu litiu FR6
e: Bracketing/bliţ
e1: Timp sincronizare bliţ
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune controlează timpul de sincronizare a bliţului.
Opţiune
1/250 s (FP
automat)
1/200 s (FP
automat)
1/200 s–1/60 s
Descriere
Sincronizarea rapidă FP automată se utilizează când este ataşată o
unitate de bliţ compatibilă (0 435). Dacă se utilizează bliţul
încorporat sau alte unităţi bliţ, timpul de expunere este setat la
1
/250 s. Când aparatul foto arată un timp de expunere de 1/250 s în
modul P sau A, sincronizarea rapidă FP automată va fi activată
dacă timpul de expunere curent este mai scurt de 1/250 s.
Sincronizarea rapidă FP automată se utilizează când este ataşată o
unitate de bliţ compatibilă (0 435). Dacă se utilizează bliţul
încorporat sau alte unităţi bliţ, timpul de expunere este setat la
1/200 s. Când aparatul foto arată un timp de expunere de 1/200 s în
modul P sau A, sincronizarea rapidă FP automată va fi activată
dacă timpul de expunere curent este mai scurt de 1/200 s.
Timpul de sincronizare a bliţului este setat la valoarea selectată.
A Fixarea timpului de expunere la limita timpului de sincronizare a bliţului
Pentru a fixa timpul de expunere la limita timpului de sincronizare în modul S sau
M, selectaţi pentru timpul de expunere următoarea valoare după cel mai lung
timp de expunere posibil (30 s sau %). În vizor şi pe panoul de control se va afişa
un X (indicator sincronizare bliţ).
A Sincronizare rapidă FP automată
Permite utilizarea bliţului la cel mai scurt timp de expunere acceptat de aparatul
foto, făcând posibilă selectarea diafragmei maxime pentru o profunzime de
câmp redusă, chiar şi atunci când subiectul este cu spatele la lumina strălucitoare
a soarelui. Afişajul informaţiilor pentru indicatorul modului bliţ arată „FP”, atunci
când sincronizarea rapidă FP automată este activă (0 440).
345
❚❚ Sincronizare rapidă FP automată
Când este selectat 1/250 s (FP automat) sau 1/200 s (FP automat)
pentru setarea personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ, 0 345), bliţul
încorporat poate fi utilizat la timpi de expunere scurţi de ordinul a 1/250 s
sau 1/200 s, în timp ce unităţile bliţ opţionale compatibile (0 435) pot fi
utilizate la orice timpi de expunere (Sincronizare rapidă FP automată).
Timp sincronizare bliţ 1/250 s (FP automat) 1/200 s (FP automat)
Unitate
Unitate
Bliţ
Bliţ
de bliţ
de bliţ
încorp.
încorp.
Timp de expunere
opţională
opţională
FP
FP
De la 1/4.000 însă fără să
—
—
automat
automat
includă 1/250 s
De la 1/250 însă fără să includă
FP
—
Sincronizare bliţ *
1/200 s
automat
1/200–30 s
Sincronizare bliţ
1/200 s
Unitate
Bliţ
de bliţ
încorp.
opţională
—
—
—
—
* Raza de acţiune a bliţului scade pe măsură ce timpul de expunere creşte. Totuşi, raza de acţiune a bliţului va fi
oricum mai mare decât cea obţinută la aceiaşi timpi cu FP automat.
e2: Timp expunere cu bliţ
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune determină cel mai lung timp de expunere disponibil
atunci când se utilizează sincronizarea perdea frontală sau posterioară
sau reducere ochi roşii în modul P sau A (indiferent de setarea aleasă,
timpii de expunere pot avea o lungime de până la 30 s în modurile S și M
sau pentru setări ale bliţului la sincronizare lentă, sincronizare lentă
perdea posterioară sau reducere ochi roşii cu sincronizare lentă).
346
e3: Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi modul bliţ pentru bliţul încorporat.
Opţiune
1
2
3
4
Descriere
Puterea bliţului este reglată în mod automat în
TTL
funcţie de condiţiile de fotografiere.
Alegeţi nivelul pentru bliţ (0 347). Aparatul foto nu
Manual
emite pre-bliţuri de control.
Bliţul se declanşează în mod repetat în timp ce
Declanşare repetată bliţ obturatorul este deschis, producând un efect
stroboscopic (0 347).
Utilizaţi bliţul încorporat ca bliţ principal pentru
Mod bliţ principal de
controlul unităţilor bliţ opţionale aflate la distanţă în
comandă
unul sau mai multe grupuri (0 348).
❚❚ Manual
Alegeţi un nivel pentru bliţ. Nivelul bliţului este exprimat în fracţiuni din
puterea maximă: la putere maximă, bliţul încorporat are un număr de
ghid de 12 (m, ISO 100, 20 °C).
❚❚ Declanşare repetată bliţ
Bliţul se declanşează în mod repetat în timp
ce obturatorul este deschis, producând un
efect stroboscopic. Apăsaţi 4 sau 2 pentru
a evidenţia următoarele opţiuni, respectiv 1
sau 3 pentru a modifica.
Opţiune
Ieşire
Ori
Frecvenţă
Descriere
Alegeţi puterea bliţului (exprimată ca fracţiuni din puterea maximă).
Alegeţi de câte ori se declanşează bliţul la puterea selectată. Reţineţi
că, în funcţie de timpul de expunere şi de opţiunea selectată pentru
Frecvenţă, numărul efectiv de declanşări poate fi mai mic decât cel
selectat.
Alegeţi cât de des se declanşează bliţul într-o secundă.
347
A Mod control bliţ
Modul control bliţ pentru bliţul încorporat este
afişat în afişajul informaţiilor (0 185).
A „Manual” şi „Declanşare repetată bliţ”
Pictogramele Y clipesc pe panoul de control şi în vizor atunci când sunt
selectate aceste opţiuni.
A SB-500, SB-400 și SB-300
Când este ataşată şi pornită o unitate bliţ opţională SB-500, SB-400 sau SB-300,
setarea personalizată e3 se modifică la Bliţ opţional, permiţând selectarea
modului control bliţ pentru unitatea bliţ opţională dintre TTL şi Manual (SB-500
oferă și o opţiune Mod bliţ principal de comandă).
A „Ori”
Opţiunile disponibile pentru Declanşare repetată bliţ > Ori sunt determinate
de puterea bliţului.
Ieşire
1/4
1/8
1/16
Opţiuni disponibile pentru „Ori”
2
2–5
2–10
Ieşire
1/32
1/64
1/128
Opţiuni disponibile pentru „Ori”
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
❚❚ Mod bliţ principal de comandă
Utilizaţi bliţul încorporat ca bliţ principal pentru controlul uneia sau mai
multor unităţi bliţ opţionale aflate la distanţă în până la două grupuri (A
şi B) utilizând iluminarea avansată fără fir (0 435).
Selectarea acestei opţiuni afişează meniul
prezentat în partea dreaptă. Apăsaţi 4 sau 2
pentru a evidenţia următoarele opţiuni,
respectiv 1 sau 3 pentru a modifica.
348
Opţiune
Bliţ încorp.
TTL
M
––
Grupa A
TTL
AA
M
––
Grupa B
Canal
Descriere
Alegeţi un mod bliţ pentru bliţul încorporat (bliţ principal de
comandă). Când este atașată o unitate de bliţ opţională SB-500,
această opţiune se schimbă în Bliţ opţional și este utilizată pentru
a alege un mod bliţ pentru SB-500. Altfel această opţiune este
identică cu Bliţ încorp.
Mod i-TTL. Alegeţi compensarea bliţului dintre valori cuprinse între
+3,0 EV şi –3,0 EV în trepte de 1/3 EV.
Alegeţi nivelul pentru bliţ.
Bliţul încorporat nu se declanşează, deşi unităţile bliţ cu control la
distanţă o fac. Bliţul încorporat trebuie să fie ridicat pentru a putea
emite pre-bliţuri de control.
Alegeţi un mod bliţ pentru toate unităţile bliţ din grupul A.
Mod i-TTL. Alegeţi compensarea bliţului dintre valori cuprinse între
+3,0 EV şi –3,0 EV în trepte de 1/3 EV.
Diafragmă automată (disponibilă numai cu unităţile bliţ
compatibile; 0 435). Alegeţi compensarea bliţului dintre valori
cuprinse între +3,0 EV şi –3,0 EV în trepte de 1/3 EV.
Alegeţi nivelul pentru bliţ.
Unităţile bliţ din acest grup nu se declanşează.
Alegeţi un mod bliţ pentru toate unităţile bliţ din grupul B.
Opţiunile disponibile sunt aceleaşi cu cele enumerate mai sus
pentru Grupa A.
Alegeţi dintre canalele 1–4. Toate unităţile bliţ din cele două
grupuri trebuie setate pe acelaşi canal.
349
Urmaţi paşii de mai jos pentru a face fotografii în modul bliţ principal de
comandă.
1 Reglaţi setările pentru bliţul încorporat.
Alegeţi modul control bliţ şi nivelul
puterii pentru bliţul încorporat. Reţineţi
că nivelul puterii nu poate fi reglat în
modul – –.
2 Reglaţi setările pentru grupul A.
Alegeţi modul control bliţ şi nivelul
puterii pentru unităţile bliţ din grupul A.
3 Reglaţi setările pentru grupul B.
Alegeţi modul control bliţ şi nivelul
puterii pentru unităţile bliţ din grupul B.
4 Selectaţi canalul.
5 Apăsaţi J.
350
6 Compuneţi fotografia.
Compuneţi fotografia şi aranjaţi unităţile bliţ aşa cum se arată mai
jos. Reţineţi că distanţa maximă la care unităţile bliţ cu control la
distanţă pot fi amplasate poate varia în funcţie de condiţiile de
fotografiere.
60° sau mai puţin
10 m sau mai puţin
30° sau mai
puţin
5 m sau mai puţin
Aparat foto
(bliţ încorporat)
30° sau
mai puţin
5 m sau mai puţin
60° sau mai puţin
Senzorii de control la distanţă fără fir de pe unităţile bliţ
trebuie orientaţi către aparatul foto.
7 Configuraţi unităţile bliţ cu control la distanţă.
Porniţi toate unităţile bliţ cu control la distanţă, reglaţi setările
grupului după cum doriţi şi setaţi-le pe canalul selectat la pasul 4.
Pentru detalii, consultaţi manualele de instrucţiuni ale unităţilor bliţ.
8 Ridicaţi bliţul încorporat.
Apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica bliţul încorporat. Reţineţi că şi
în cazul în care este selectat – – pentru Bliţ încorp. > Mod, bliţul
încorporat trebuie să fie ridicat pentru că vor fi emise pre-bliţuri de
control.
351
9 Încadraţi fotografia, focalizaţi şi fotografiaţi.
După ce v-aţi asigurat că indicatorul luminos bliţ pregătit al
aparatului foto şi indicatoarele luminoase pentru toate celelalte
unităţi bliţ sunt aprinse, încadraţi fotografia, focalizaţi şi fotografiaţi.
Dacă se doreşte poate fi utilizată blocarea FV (0 190).
A Afişajul modului sincronizare bliţ
M nu apare pe afişajul informaţiilor când este selectat – – pentru Bliţ încorp. > Mod.
A Compensare bliţ
Valoarea compensării bliţului selectată cu butonul M (Y) şi selectorul secundar
de comandă se adaugă la valorile compensării bliţului selectate pentru bliţul
încorporat, grupul A şi grupul B din meniul Mod bliţ principal de comandă. Pe
panoul de control şi în vizor este afişată o pictogramă Y atunci când este
selectată o valoare de compensare a bliţului diferită de ±0 pentru bliţul
încorporat sau pentru unităţile bliţ cu control la distanţă în modul TTL sau AA.
Pictograma Y clipeşte atunci când bliţul încorporat este în modul M.
D Mod bliţ principal de comandă
Poziţionaţi ferestrele senzorilor de pe unităţile bliţ cu control la distanţă pentru a
prelua lumina de la bliţul încorporat (trebuie procedat cu atenţie dacă aparatul
foto nu este montat pe un trepied). Asiguraţi-vă că lumina directă sau reflecţiile
puternice de la unităţile bliţ cu control la distanţă nu intră în obiectivul aparatului
foto (în modul TTL) sau în fotocelulele de pe unităţile bliţ cu control la distanţă
(modul AA), deoarece aceasta poate interfera cu expunerea. Pentru a evita ca
bliţurile de sincronizare emise de bliţul încorporat să apară în fotografiile făcute
la distanţe mici, alegeţi sensibilităţi ISO reduse sau diafragme închise (numere f/
mari) sau utilizaţi un panou infraroşu opţional SG-3IR pentru bliţul încorporat. Un
SG-3IR este necesar pentru rezultate optime cu sincronizarea perdea posterioară
care produce bliţuri de sincronizare mai strălucitoare. După amplasarea
unităţilor bliţ cu control la distanţă, faceţi o fotografie de test şi vizualizaţi
rezultatele pe monitorul aparatului foto.
Deşi nu există o limită în privinţa numărului de unităţi bliţ cu control la distanţă
care pot fi folosite, practic numărul maxim este de trei. Cu mai mult de trei unităţi,
lumina emisă de unităţile bliţ cu control la distanţă va afecta performanţa.
352
e4: Comp. expunere pentru bliţ
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi modul în care aparatul foto reglează nivelul bliţului când este
utilizată compensarea expunerii.
Opţiune
YE
Întregul cadru
E
Numai fundal
Descriere
Atât nivelul bliţului, cât şi compensarea expunerii
sunt reglate pentru a modifica expunerea în întregul
cadru.
Compensarea expunerii se aplică numai fundalului.
e5: Bliţ de modelare
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Activat când aparatul foto este utilizat cu bliţul
încorporat sau cu o unitate bliţ opţională care acceptă sistemul creativ
de iluminare Nikon (0 435), va fi emis un bliţ de modelare când este
apăsat butonul Pv al aparatului foto (0 92). Nu se emite un bliţ de
modelare dacă este selectată opţiunea Dezactivat.
e6: Setare bracketing automat
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi setarea sau setările cărora li se aplică bracketing atunci când
funcţia de bracketing automat (0 202) este activă. Alegeţi AE şi bliţ (j)
pentru a executa atât bracketing expunere, cât şi bracketing nivel bliţ,
Numai AE (k) pentru a executa numai bracketing expunere, Numai bliţ
(l) pentru a executa numai bracketing nivel bliţ, Bracketing WB (m)
pentru a executa bracketing balans de alb (0 208) sau Bracketing ADL
(y) pentru a executa bracketing utilizând D-Lighting-ul activ (0 212).
Reţineţi că funcţia bracketing balans de alb nu este disponibilă pentru
setări ale calităţii imaginii NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG.
353
e7: Ordine bracketing
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
La setarea implicită MTR > sub > peste (H), bracketing-urile expunere,
bliţ şi balans de alb sunt executate în ordinea descrisă la paginile 204 şi
209. Dacă este selectat Sub > MTR > peste (I), fotografierea se va
desfăşura în ordine de la valoarea cea mai scăzută la cea mai ridicată.
Această setare nu are niciun efect asupra bracketing-ului ADL.
f: Comenzi
f1: Buton OK
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune determină rolul asociat butonului J în timpul
fotografierii prin vizor, redării şi vizualizării în timp real (indiferent de
opţiunea selectată, apăsând J atunci când un film este prezentat în
cadru întreg, porneşte redarea filmului).
❚❚ Mod fotografiere
J
K
Opţiune
Selectare punct
focaliz. central
Evidenţiere punct
focaliz. activ
Fără
354
Rolul asociat butonului J
Selectaţi punctul de focalizare central.
Evidenţiaţi punctul de focalizare activ.
Apăsarea butonului J nu are efect în fotografierea prin
vizor.
❚❚ Mod redare
R
Opţiune
Activare/
dezactivare
miniaturi
Vizualizare
histograme
p
Activare/
dezactivare zoom
W
Alegere fantă şi
dosar
Q
Rolul asociat butonului J
Comutaţi între cadru întreg şi redare miniaturi.
În ambele moduri de redare, cadru întreg şi miniaturi, se
afişează o histogramă la apăsarea butonului J (0 250).
Comutaţi între cadru întreg sau redare miniaturi şi zoom
redare. Alegeţi setarea iniţială a zoom-ului dintre Mărire
redusă (50%), 1 : 1 (100%) şi Mărire ridicată (200%).
Afişajul zoom-ului se va centra asupra punctului de
focalizare activ.
Afişează dialogul pentru selectarea fantei şi a dosarului
(0 245).
❚❚ Vizualizare în timp real
J
p
Opţiune
Selectare punct
focaliz. central
Activare/
dezactivare zoom
Fără
Rolul asociat butonului J
Apăsarea butonului J în vizualizarea în timp real
selectează punctul de focalizare central.
Apăsaţi butonul J pentru a comuta între activarea şi
dezactivarea zoom-ului. Alegeţi setarea iniţială a zoomului dintre Mărire redusă (50%), 1 : 1 (100%) şi Mărire
ridicată (200%). Afişajul zoom-ului se va centra asupra
punctului de focalizare activ.
Apăsarea butonului J nu are efect în vizualizarea în
timp real.
355
f2: Asociere buton Fn
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul jucat de butonul Fn, utilizat singur
(Apăsare) sau atunci când este utilizat în
combinaţie cu selectoarele de comandă
(Apăsare + selectoare comandă).
❚❚ Apăsare
Selectând Apăsare se afişează următoarele opţiuni:
Opţiune
q
Previzualizare
r
Blocare FV
B
Blocare AE/AF
C
Numai blocare AE
E
F
A
s
356
Blocare AE
(Menţinere)
Numai blocare AF
AF-ON
Fără bliţ
Descriere
În timpul fotografierii prin vizor puteţi previzualiza
profunzimea de câmp în timp ce este apăsat butonul Fn
(0 92). În timpul fotografierii cu vizualizare în timp real,
puteţi apăsa butonul o dată pentru a deschide obiectivul
la diafragma maximă, permiţând verificarea mai uşoară a
focalizării; apăsarea butonului din nou readuce
diafragma la valoarea iniţială (0 56).
Apăsaţi butonul Fn pentru a bloca valoarea bliţului
(numai pentru bliţul încorporat şi unităţile bliţ opţionale
compatibile, 0 190, 435). Apăsaţi din nou pentru a anula
blocarea FV.
Focalizarea şi expunerea se blochează cât timp butonul
Fn este apăsat.
Expunerea se blochează cât timp butonul Fn este apăsat.
Expunerea se blochează când este apăsat butonul Fn şi
rămâne blocată până când butonul este apăsat a doua
oară sau temporizatorul standby se opreşte.
Focalizarea se blochează în timp ce butonul Fn este
apăsat.
Apăsarea butonului Fn porneşte focalizarea automată.
Butonul de declanşare nu poate fi folosit pentru a
focaliza.
Bliţul nu se va declanșa în fotografiile realizate în timp ce
este apăsat butonul Fn.
Opţiune
M
Măsurare
matricială
Măsur. centralevaluativă
N
Măsurare spot
4
Măsur. evaluativă
zone luminoase
9
Afişare grilă vizor
m
Orizont virtual în
vizor
Descriere
Dacă este apăsat butonul Fn în timp ce bracketing-ul
pentru expunere, bliţ sau ADL este activ în modul
declanşare cadru unic sau declanşare silenţioasă, toate
fotografiile din programul curent de bracketing se vor
realiza de fiecare dată când este apăsat butonul de
declanşare. Dacă bracketing-ul balans de alb este activ
sau este selectat modul declanşare continuă (mod U, T
sau M), aparatul foto va repeta seria de bracketing în
timp ce butonul de declanşare este apăsat.
În cazul în care calitatea imaginii este setată la JPEG fine,
JPEG normal sau JPEG basic, în vizor va fi afişat e şi o
copie NEF (RAW) va fi înregistrată odată cu următoarea
fotografie realizată după ce este apăsat butonul Fn
(atunci când luaţi degetul de pe butonul de declanşare
va fi restabilită setarea iniţială a calităţii imaginii). Pentru
a ieşi fără înregistrarea unei copii NEF (RAW), apăsaţi din
nou butonul Fn.
Măsurarea matricială este activată cât timp este apăsat
butonul Fn.
Măsurarea central-evaluativă este activată cât timp este
apăsat butonul Fn.
Măsurarea spot este activată cât timp este apăsat
butonul Fn.
Măsurarea evaluativă a zonelor luminoase este activată
cât timp este apăsat butonul Fn.
Apăsaţi butonul Fn pentru a activa sau dezactiva afişajul
reţelei de încadrare în vizor (0 10).
Apăsaţi butonul Fn pentru a vizualiza afişajul orizontului
virtual în vizor (0 359).
n
MENIUL MEU
Apăsarea butonului Fn afişează „MENIUL MEU” (0 421).
t
Serie bracketing
e
+ NEF (RAW)
L
357
Opţiune
6
Acc. el. sup. din
MENIUL MEU
K
Redare
Fără
Descriere
Apăsaţi butonul Fn pentru a sări la primul element din
„MENIUL MEU”. Selectaţi această opţiune pentru accesul
rapid la un element din meniu utilizat frecvent.
Butonul Fn îndeplineşte aceeaşi funcţie ca butonul K.
Selectaţi când folosiţi un obiectiv telefotografic sau în
alte cazuri în care este dificilă acţionarea butonului K cu
mâna stângă.
Apăsarea butonului nu are niciun efect.
A Opţiuni incompatibile
Dacă opţiunea selectată pentru Apăsare nu poate fi utilizată în combinaţie cu
opţiunea selectată pentru Apăsare + selectoare comandă, va fi afişat un mesaj
şi oricare dintre opţiunile Apăsare sau Apăsare + selectoare comandă a fost
selectată prima va fi setată la Fără.
358
A Orizont virtual în vizor
Când este selectat Orizont virtual în vizor pentru setarea personalizată f2
(Asociere buton Fn) > Apăsare, apăsarea butonului Fn afişează un indicator de
înclinare în vizor. Apăsaţi butonul a doua oară pentru a reveni la ştergerea
indicatoarele de pe afişaj.
Aparat foto înclinat
spre dreapta
Aparat foto orizontal
Aparat foto înclinat
spre stânga
Vizor (aparatul foto
este în orientarea
peisaj)
Vizor (aparatul foto
este în orientare
portret)
Reţineţi că este posibil ca afişajul să nu fie precis când aparatul foto este înclinat
într-un unghi mare înainte sau înapoi. Pentru un afișaj care arată atât înclinarea
longitudinală, cât și pe cea laterală, utilizaţi opţiunea Orizont virtual în meniul
setare (0 388).
359
❚❚ Apăsare + selectoare comandă
Selectând Apăsare + selectoare comandă se afişează următoarele
opţiuni:
Opţiune
5
v
w
y
S
z
360
Alegere zonă
imagine
Descriere
Menţinând apăsat butonul Fn, rotiţi un selector de
comandă pentru a alege o zonă imagine (0 114).
Dacă butonul Fn este apăsat când selectoarele de
comandă sunt rotite, modificările timpului de expunere
1 stop timp/
(modurile S şi M) şi ale diafragmei (modurile A şi M) se fac
diafragmă
în trepte de 1 EV, indiferent de opţiunea selectată
pentru setarea personalizată b2 (Stopuri EV pt. control
exp., 0 333).
Apăsaţi butonul Fn şi rotiţi un selector de comandă
Alegere nr. obiectiv
pentru a alege un număr de obiectiv precizat utilizând
non-CPU
opţiunea Date obiectiv non-CPU (0 238).
Apăsaţi butonul Fn şi rotiţi selectorul de comandă
D-Lighting activ
pentru a regla D-Lighting-ul activ (0 175).
Păstrând apăsat butonul Fn, rotiţi selectorul principal de
HDR (high dynamic comandă pentru a alege un Mod HDR, respectiv
range)
selectorul secundar de comandă pentru a alege
Intensitate HDR (0 178).
Mod întârziere
Apăsaţi butonul Fn şi rotiţi un selector de comandă
expunere
pentru a alege un mod întârziere expunere (0 339).
Nu este efectuată nicio operaţiune atunci când
Fără
selectoarele de comandă sunt rotite în timp ce butonul
Fn este apăsat.
f3: Asociere buton previz.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul jucat de butonul Pv, utilizat singur
(Apăsare) sau atunci când este utilizat în
combinaţie cu selectoarele de comandă
(Apăsare + selectoare comandă). Opţiunile
disponibile sunt aceleaşi ca pentru Asociere
buton Fn (0 356). Opţiunile implicite pentru
Apăsare şi Apăsare + selectoare comandă
sunt Previzualizare şi respectiv Fără.
f4: Asociere buton AE-L / AF-L
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul jucat de butonul A AE-L/AF-L,
utilizat singur (Apăsare) sau atunci când este
utilizat în combinaţie cu selectoarele de
comandă (Apăsare + selectoare comandă).
❚❚ Apăsare
Selectând Apăsare se afişează următoarele opţiuni:
Opţiune
B
Blocare AE/AF
C
Numai blocare AE
E
Blocare AE
(Menţinere)
Descriere
Focalizarea şi expunerea se blochează cât timp butonul
A AE-L/AF-L este apăsat.
Expunerea se blochează cât timp butonul A AE-L/AF-L
este apăsat.
Expunerea se blochează atunci când este apăsat
butonul A AE-L/AF-L şi rămâne blocată până când
butonul este apăsat a doua oară sau temporizatorul
standby se opreşte.
361
Opţiune
F
Numai blocare AF
A
AF-ON
r
Blocare FV
Fără
Descriere
Focalizarea se blochează cât timp butonul A AE-L/AF-L
este apăsat.
Butonul A AE-L/AF-L iniţiază focalizarea automată.
Butonul de declanşare nu poate fi folosit pentru a
focaliza.
Apăsaţi butonul A AE-L/AF-L pentru a bloca valoarea
bliţului (numai pentru bliţul încorporat şi unităţile bliţ
opţionale compatibile, 0 190, 435). Apăsaţi din nou
pentru a anula blocarea FV.
Apăsarea butonului nu are niciun efect.
❚❚ Apăsare + selectoare comandă
Selectând Apăsare + selectoare comandă se afişează următoarele
opţiuni:
5
w
362
Opţiune
Alegere zonă
imagine
Descriere
Menţinând apăsat butonul A AE-L/AF-L, rotiţi un selector
de comandă pentru a alege o zonă imagine (0 114).
Apăsaţi butonul A AE-L/AF-L şi rotiţi un selector de
Alegere nr. obiectiv
comandă pentru a alege un număr de obiectiv precizat
non-CPU
utilizând opţiunea Date obiectiv non-CPU (0 238).
Nu este efectuată nicio operaţiune atunci când
Fără
selectoarele de comandă sunt rotite în timp ce butonul
A AE-L/AF-L este apăsat.
f5: Personaliz. selectoare com.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune controlează funcţionarea selectoarelor principal şi
secundar de comandă.
Opţiune
Inversare
rotaţie
Schimbare
princ./sec.
Descriere
Inversaţi direcţia de rotaţie a
selectoarelor de comandă când sunt
utilizate pentru a face reglaje pentru
Compensare expunere şi/sau Timp
expunere/diafragmă. Evidenţiaţi
opţiuni şi apăsaţi 2 pentru a selecta
sau a anula selecţia, apoi apăsaţi J.
Această setare se aplică şi selectoarelor
de comandă pentru grip-urile opţionale MB-D16.
Setare expunere: Dacă este selectat Dezactivată, selectorul principal
de comandă controlează timpul de expunere, iar selectorul secundar
de comandă controlează diafragma. Dacă este selectat Activată,
selectorul principal de comandă va controla diafragma, iar selectorul
secundar de comandă timpul de expunere. Dacă este selectat
Activată (Mod A), selectorul principal de comandă va fi folosit
pentru a seta diafragma numai în modul fotografiere A.
Setare focalizare automată: Dacă este selectată Activată, modul
focalizare automată poate fi selectat menţinând apăsat butonul mod
AF şi rotind selectorul secundar de comandă, iar modul zonă AF
menţinând apăsat butonul mod AF şi rotind selectorul principal de
comandă.
Aceste setări se aplică şi selectoarelor de comandă pentru MB-D16.
363
Opţiune
Setare
diafragmă
Meniuri şi
redare
Avansare
cadru
selector
secundar
364
Descriere
Dacă este selectat Selector secundar de comandă, diafragma
poate fi reglată numai cu selectorul secundar de comandă (sau cu
selectorul principal de comandă dacă este selectat Activată pentru
Schimbare princ./sec. > Setare expunere). Dacă este selectat Inel
diafragmă, diafragma poate fi reglată numai cu inelul pentru
diafragma obiectivului, iar afişajul pentru diafragmă al aparatului
foto va afişa diafragma în trepte de 1 EV (diafragma pentru
obiectivele de tip G şi E este setată în continuare prin utilizarea
selectorului secundar de comandă). Reţineţi că, indiferent de setarea
aleasă, inelul diafragmei trebuie utilizat pentru reglarea diafragmei
atunci când este ataşat un obiectiv non-CPU.
Dacă este selectat Dezactivat, selectorul multiplu este utilizat
pentru alegerea imaginii afişate în timpul redării cadru întreg, pentru
evidenţierea miniaturilor şi pentru navigarea prin meniuri. Dacă este
selectată opţiunea Activat sau Activat (exam. imag. exclusă),
selectorul principal de comandă poate fi utilizat pentru selectarea
fotografiei afişate în timpul redării cadru întreg, pentru deplasarea
cursorului spre stânga sau spre dreapta în timpul redării miniaturi şi
pentru a deplasa bara de evidenţiere a meniului în sus sau în jos.
Selectorul secundar de comandă se utilizează în redare cadru întreg
pentru a sări înainte sau înapoi, în funcţie de opţiunea selectată
pentru Avansare cadru selector secundar, şi în redare miniaturi
pentru a deplasa cursorul în sus sau în jos. În timp ce sunt afişate
meniuri, rotirea selectorului secundar de comandă spre dreapta
afişează meniul secundar pentru opţiunea selectată, în timp ce
rotirea spre stânga afişează meniul anterior. Pentru a face o selecţie
apăsaţi 2 sau J. Selectaţi Activat (exam. imag. exclusă) pentru a
preveni utilizarea selectoarelor de comandă pentru redare în timpul
examinării imaginii.
Când este selectată opţiunea Activat sau Activat (exam. imag.
exclusă) pentru Meniuri şi redare, selectorul secundar de comandă
poate fi rotit în timpul redării cadru întreg pentru a selecta un dosar
sau pentru a sări înainte sau înapoi cu 10 sau 50 de cadre odată.
f6: Buton decl. pt. util. selector
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectarea Da permite efectuarea de reglări, realizate în mod normal
prin ţinerea apăsată a butonului şi rotirea selectorului de comandă, prin
rotirea selectorului de comandă după ce este eliberat butonul. Setarea
ia sfârşit atunci când butonul este apăsat din nou, butonul de declanşare
este apăsat la jumătate sau când temporizatorul standby se opreşte.
Această opţiune este disponibilă cu următoarele butoane:
Buton
E
M (Y)
W (S)
X (T)
L (U)
Buton mod AF
0
143
180, 182
134
116, 118
146, 150, 154,
156, 159
57, 59, 121, 125
Buton
Z (Q)
D
Fn 1
Pv 2
A AE-L/AF-L 3
Buton înregistrare
film 4
0
140
202
360
361
362
366
1 Când îi este asociată selectarea numărului pentru obiectiv non-CPU, D-Lighting Activ, HDR sau modul
întârziere expunere folosind setarea personalizată f2.
2 Când îi este asociată selectarea numărului pentru obiectiv non-CPU, D-Lighting Activ, HDR sau modul
întârziere expunere folosind setarea personalizată f3.
3 Când îi este asociată selectarea numărului pentru obiectiv non-CPU folosind setarea personalizată f4.
4 Când îi este asociat balansul de alb sau sensibilitatea ISO folosind setarea personalizată f9.
f7: Blocare decl. în lipsă card
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectarea Activare declanşare permite declanşarea obturatorului
atunci când nu este introdus niciun card de memorie, deşi nu vor fi
înregistrate fotografii (totuşi, acestea vor fi afişate pe monitor în modul
demo). Dacă este selectat Declanşare blocată, butonul de declanşare
va fi activat numai când în aparatul foto este introdus un card de
memorie.
365
f8: Inversare indicatori
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat
(W), indicatorii de expunere
de pe panoul de control, din vizor şi de pe afişajul informaţiilor sunt
afişaţi cu valorile negative în stânga şi valorile pozitive în dreapta.
Selectaţi
(V) pentru a afişa valorile pozitive în
stânga şi pe cele negative în dreapta.
f9: Asociere buton înregistrare film
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul jucat de butonul înregistrare film
în timpul fotografierii prin vizor și al
fotografierii cu vizualizare în timp real.
Buton înregistrare film
❚❚ Apăsare + selectoare comandă
Opţiune
m
Balans de alb
8
Sensibilitate ISO
5
Alegere zonă
imagine
Fără
366
Descriere
Apăsaţi butonul şi rotiţi un selector de comandă pentru
a alege o opţiune pentru balansul de alb (0 145).
Apăsaţi butonul şi rotiţi un selector de comandă pentru
a alege o sensibilitate ISO (0 134).
Apăsaţi butonul şi rotiţi un selector de comandă pentru
a alege o zonă imagine (0 114).
Nu este efectuată nicio operaţiune dacă selectoarele de
comandă sunt rotite în timp ce butonul este apăsat.
f10: Asociere buton 4 MB-D16
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi funcţia asociată butonului
A AE-L/AF-L de pe grip-ul opţional
MB-D16.
Opţiune
B
C
E
F
A
r
G
Descriere
Focalizarea şi expunerea se blochează cât timp butonul
Blocare AE/AF
A AE-L/AF-L de pe MB-D16 este apăsat.
Expunerea se blochează cât timp butonul A AE-L/AF-L de
Numai blocare AE
pe MB-D16 este apăsat.
Expunerea se blochează atunci când este apăsat
Blocare AE
butonul A AE-L/AF-L de pe MB-D16 şi rămâne blocată
(Menţinere)
până când butonul este apăsat a doua oară sau
temporizatorul standby se opreşte.
Focalizarea se blochează cât timp butonul A AE-L/AF-L de
Numai blocare AF
pe MB-D16 este apăsat.
Apăsarea butonului A AE-L/AF-L de pe MB-D16 lansează
AF-ON
focalizarea automată. Butonul de declanşare nu poate
fi folosit pentru a focaliza.
Apăsaţi butonul A AE-L/AF-L de pe MB-D16 pentru a
bloca valoarea bliţului (numai pentru bliţul încorporat şi
Blocare FV
unităţile bliţ opţionale compatibile, 0 190, 435).
Apăsaţi din nou pentru a anula blocarea FV.
Butonul A AE-L/AF-L de pe MB-D16 îndeplinește aceleași
La fel ca butonul Fn
funcţii ca butonul Fn al aparatului foto (0 356).
367
f11: Asoc. buton Fn (WR) la distanţă
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul jucat de butonul Fn de pe telecomanda fără fir.
Opţiune
q
Previzualizare
r
Blocare FV
B
Blocare AE/AF
C
Numai blocare AE
E
368
Blocare AE
(Menţinere)
F
Numai blocare AF
s
Fără bliţ
Descriere
În timpul fotografierii prin vizor puteţi previzualiza
profunzimea de câmp în timp ce este apăsat butonul Fn
(0 92). În timpul fotografierii cu vizualizare în timp real,
puteţi apăsa butonul o dată pentru a deschide
obiectivul la diafragma maximă, permiţând verificarea
mai uşoară a focalizării; apăsarea butonului din nou
readuce diafragma la valoarea iniţială (0 56).
Apăsaţi butonul Fn pentru a bloca valoarea bliţului
(numai pentru bliţul încorporat şi unităţile bliţ opţionale
compatibile, 0 190, 435). Apăsaţi din nou pentru a
anula blocarea FV.
Focalizarea şi expunerea se blochează cât timp butonul
Fn este apăsat.
Expunerea se blochează cât timp butonul Fn este
apăsat.
Expunerea se blochează când este apăsat butonul Fn şi
rămâne blocată până când butonul este apăsat a doua
oară sau temporizatorul standby se opreşte.
Focalizarea se blochează în timp ce butonul Fn este
apăsat.
Bliţul nu se va declanșa în fotografiile realizate în timp
ce este apăsat butonul Fn.
Opţiune
e
a
x
y
z
Descriere
În cazul în care calitatea imaginii este setată la JPEG
fine, JPEG normal sau JPEG basic, în vizor va fi afişat
e şi o copie NEF (RAW) va fi înregistrată odată cu
următoarea fotografie realizată după ce este apăsat
+ NEF (RAW)
butonul Fn (atunci când luaţi degetul de pe butonul de
declanşare va fi restabilită setarea iniţială a calităţii
imaginii). Pentru a ieşi fără înregistrarea unei copii NEF
(RAW), apăsaţi din nou butonul Fn.
Vizualizare în timp Apăsarea butonului Fn porneşte şi opreşte vizualizarea
real
în timp real.
Ca butonul Fn al
Butonul Fn de pe telecomanda fără fir îndeplinește
aparat. foto
aceeaşi funcţie ca butonul Fn al aparatului foto (0 356).
Ca butonul Pv al
Butonul Fn de pe telecomanda fără fir îndeplinește
aparat. foto
aceeaşi funcţie ca butonul Pv al aparatului foto (0 361).
Butonul Fn de pe telecomanda fără fir îndeplinește
Ca butonul 4 al
aceeaşi funcţie ca butonul A AE-L/AF-L al aparatului foto
aparat. foto
(0 361).
Fără
Apăsarea butonului nu are niciun efect.
369
g: Film
g1: Asociere buton Fn
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul jucat de butonul Fn în timpul vizualizării în timp real film
(opţiunea implicită este Fără).
❚❚ Apăsare
Opţiune
B
Descriere
Diafragma se lărgeşte în timp ce butonul este apăsat.
Folosiţi în combinaţie cu setarea personalizată g2
Diafragmă
(Asociere buton previz.) > Diafragmă electrică
electrică (deschisă)
(închisă) pentru reglarea diafragmei controlată de
buton (0 372).
Apăsaţi butonul în timpul înregistrării filmului pentru a
Marcare indexuri adăuga un index la poziţia curentă (0 70). Indexurile
pot fi folosite la vizualizarea şi editarea filmelor.
Apăsaţi butonul pentru a afişa informaţii despre timpul
Vizualizare info.
de expunere, diafragmă şi alte setări ale fotografiei în
fotografiere
locul informaţiilor de înregistrare a filmului. Apăsaţi din
nou pentru a reveni la afişajul înregistrare film.
Focalizarea şi expunerea se blochează cât timp butonul
Blocare AE/AF
este apăsat.
C
Numai blocare AE
Expunerea se blochează cât timp butonul este apăsat.
Blocare AE
(Menţinere)
Expunerea se blochează când butonul este apăsat şi
rămâne blocată până când butonul este apăsat a doua
oară.
Numai blocare AF
Focalizarea se blochează cât timp butonul este apăsat.
AF-ON
Apăsarea butonului porneşte focalizarea automată.
Butonul de declanşare nu poate fi folosit pentru a
focaliza.
Fără
Apăsarea butonului nu are niciun efect.
q
r
s
E
F
A
370
A Diafragmă electrică
Diafragma electrică nu este disponibilă cu anumite obiective. Diafragma
electrică este disponibilă numai în modurile A şi M şi nu poate fi folosită în timp ce
sunt afişate informaţiile de fotografiere (o pictogramă 6 indică faptul că
diafragma electrică nu poate fi folosită). Oprirea aparatului foto sau ieşirea din
vizualizarea în timp real film dezactivează diafragma electrică (reţineţi că în al
doilea caz diafragma electrică va fi disponibilă până la expirarea
temporizatorului standby).
371
g2: Asociere buton previz.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul jucat de butonul Pv în timpul vizualizării în timp real film
(opţiunea implicită este Marcare indexuri).
❚❚ Apăsare
Opţiune
q
Diafragmă
electrică (închisă)
r
Marcare indexuri
s
Vizualizare info.
fotografiere
B
Blocare AE/AF
C
Numai blocare AE
Expunerea se blochează cât timp butonul este apăsat.
Blocare AE
(Menţinere)
Expunerea se blochează când butonul este apăsat şi
rămâne blocată până când butonul este apăsat a doua
oară.
Numai blocare AF
Focalizarea se blochează cât timp butonul este apăsat.
AF-ON
Apăsarea butonului porneşte focalizarea automată.
Butonul de declanşare nu poate fi folosit pentru a
focaliza.
Fără
Apăsarea butonului nu are niciun efect.
E
F
A
372
Descriere
Diafragma se îngustează cât timp este apăsat butonul.
Folosiţi în combinaţie cu setarea personalizată g1
(Asociere buton Fn) > Diafragmă electrică (deschisă)
pentru reglarea diafragmei controlată de buton
(0 370).
Apăsaţi butonul în timpul înregistrării filmului pentru a
adăuga un index la poziţia curentă (0 70). Indexurile
pot fi folosite la vizualizarea şi editarea filmelor.
Apăsaţi butonul pentru a afişa informaţii despre timpul
de expunere, diafragmă şi alte setări ale fotografiei în
locul informaţiilor de înregistrare a filmului. Apăsaţi din
nou pentru a reveni la afişajul înregistrare film.
Focalizarea şi expunerea se blochează cât timp butonul
este apăsat.
g3: Asociere buton AE-L / AF-L
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
❚❚ Apăsare
Alegeţi rolul îndeplinit de butonul A AE-L/AF-L în timpul vizualizării în
timp real film. Opţiunile disponibile sunt aceleaşi ca pentru Asociere
buton Fn (0 370), cu excepţia faptului că Diafragmă electrică
(deschisă) nu este disponibilă şi setarea implicită este Blocare AE/AF.
g4: Asociere buton declanşare
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul jucat de apăsarea butonului de declanşare când este
selectat 1 cu selectorul vizualizare în timp real.
Opţiune
C
1
Descriere
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a
încheia înregistrarea filmului şi a face o fotografie cu un
Realizare fotografii
format al imaginii de 16 : 9 (pentru informaţii privind
dimensiunea imaginii, consultaţi pagina 77).
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a
porni vizualizarea în timp real film. Apoi puteţi apăsa
butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza
(numai modul focalizare automată) şi îl puteţi apăsa
până la capăt pentru a porni sau pentru a opri
înregistrarea. Butonul de declanşare nu poate fi folosit
în alte scopuri în timpul vizualizării în timp real film.
Înregistrare filme
Pentru a opri vizualizarea în timp real film, apăsaţi
butonul a. Butonul de declanşare de pe o
telecomandă fără fir sau telecomandă prin cablu,
opţionale, (0 443, 444) funcţionează la fel ca butonul
de declanșare al aparatului foto; totuşi, telecomanda
ML-L3 opţională, nu poate fi folosită pentru a înregistra
filme; butonul de declanşare de pe ML-L3 nu are niciun
efect.
373
B Meniul setare: Setarea aparatului foto
Pentru a afişa meniul setare, apăsaţi G și selectaţi fila B (meniu setare).
Buton G
Opţiuni meniu setare
Meniul setare conţine următoarele opţiuni:
Opţiune
Formatare card memorie
Salvare setări utilizator
Resetare setări utilizator
Luminozitate monitor
Balans de culoare monitor
Curăţare senzor imagine
Bloc. oglindă sus pt. curăţare 1
Foto. ref. elim. praf imagine
Reducerea efectului de clipire
Fus orar şi dată
Limbă (Language)
Rotire automată a imaginii
Info acumulator
0
375
99
101
376
377
448
451
378
380
381
381
382
383
Opţiune
Comentariu imagine
Informaţii drept de autor
Salvare/încărcare setări
Orizont virtual
Date obiectiv non-CPU
Reglare fină AF
HDMI
Date de locaţie
Wi-Fi
Reţea
Încărcare Eye-Fi 2
Marcaj de conformitate
Versiune firmware
1 Nu este disponibilă când acumulatorul este descărcat.
2 Afișată numai atunci când este introdus un card de memorie Eye-Fi compatibil.
A Consultaţi de asemenea
Setările implicite ale meniului sunt enumerate la pagina 299.
374
0
384
385
386
388
235
389
278
239
282
269
391
392
392
Formatare card memorie
Buton G ➜ B meniu setare
Cardurile de memorie trebuie să fie formatate înainte de prima utilizare
sau după ce au fost utilizate sau formatate în alte dispozitive. Reţineţi că
formatarea şterge definitiv toate imaginile şi alte date de pe card. Înainte
de formatare, asiguraţi-vă că aţi creat copii de rezervă, după cum este
necesar (0 266).
D În timpul formatării
Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi cardurile de memorie în timpul formatării.
Selectarea Formatare card memorie în
meniul setare afişează opţiunile prezentate în
dreapta; alegeţi o fantă a cardului de memorie
şi selectaţi Da pentru a formata cardul
selectat.
Cardurile de memorie pot fi formatate şi prin
ţinerea apăsată a butoanelor O (Q) şi Z (Q)
simultan până când apare un C care clipeşte pe afişajele timpului de
expunere de pe panoul de control şi din vizor.
Buton O (Q) Buton Z (Q)
375
Apăsaţi din nou butoanele împreună, a doua oară, pentru a formata
cardul (pentru a ieşi fără să formataţi cardul, apăsaţi orice alt buton sau
aşteptaţi aproximativ şase secunde până când C nu mai clipeşte).
Când formatarea este încheiată, panoul de control şi vizorul vor afişa
numărul de fotografii care pot fi înregistrate la setările curente.
A Două carduri de memorie
Dacă sunt introduse două carduri de memorie atunci când butoanele O (Q) şi
Z (Q) sunt apăsate, cardul care urmează să fie formatat va fi indicat de o
pictogramă care clipeşte. Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege
o altă fantă.
Luminozitate monitor
Buton G ➜ B meniu setare
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege luminozitatea monitorului pentru
redare, meniuri şi afişajul informaţiilor. Alegeţi valori mai mari pentru
luminozitate crescută, valori mai mici pentru luminozitate redusă.
A Luminozitate monitor
Valorile de +4 sau mai mari fac mai uşor de citit monitorul în lumină puternică,
însă vor face culorile galbene să capete o nuanţă verzuie. Alegeţi valori mai
reduse pentru o reproducere mai exactă a culorii.
A Consultaţi de asemenea
Opţiunea selectată pentru Luminozitate monitor nu are efect asupra
luminozităţii afişajului în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real sau al
vizualizării în timp real film. Pentru informaţii privind reglarea luminozităţii
monitorului în vizualizarea în timp real, consultaţi pagina 62.
376
Balans de culoare monitor
Buton G ➜ B meniu setare
Utilizaţi selectorul multiplu așa cum este
arătat mai jos pentru a regla balansul de
culoare al monitorului în raport cu o imagine
model. Imaginea model este ultima fotografie
făcută sau, în modul redare, ultima fotografie
afişată; pentru a alege o imagine diferită
apăsaţi butonul W (S) şi selectaţi o imagine
dintr-o listă de miniaturi (pentru a vizualiza
imaginea evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi
menţineţi apăsat X/T). În cazul în care
cardul de memorie nu conţine fotografii, în
locul imaginii model va fi afişat un cadru gol
cu un chenar gri. Apăsaţi J pentru a ieşi când
reglările sunt finalizate. Balansul de culoare al
monitorului se aplică numai meniurilor, redării şi vizualizării prin obiectiv
afişate în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real şi al vizualizării în
timp real film; fotografiile făcute cu aparatul foto nu sunt afectate.
Creşteţi nivelul de verde
Creşteţi nivelul de albastru
Creşteţi nivelul de galben
Creşteţi nivelul de magenta
377
Foto. ref. elim. praf imagine
Buton G ➜ B meniu setare
Achiziţionaţi date de referinţă pentru opţiunea eliminarea prafului de pe
imagine din Capture NX-D (disponibil pentru descărcare, 0 268; pentru
informaţii suplimentare, consultaţi ajutorul on-line Capture NX-D).
Foto. ref. elim. praf imagine este disponibilă doar când pe aparatul
foto este montat un obiectiv CPU. Se recomandă utilizarea unui obiectiv
non-DX cu o distanţă focală de cel puţin 50 mm. Când se utilizează un
obiectiv zoom, măriţi la maximum.
1 Alegeţi o opţiune de pornire.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni
şi apăsaţi J. Pentru a ieşi fără a achiziţiona
date pentru eliminarea prafului de pe
imagine, apăsaţi G.
• Pornire: Va fi afişat mesajul arătat în
dreapta, iar în afişajul vizorului şi pe cel al
panoului de control va apărea „rEF”.
• Curăţare senzor apoi pornire: Selectaţi această
opţiune pentru a curăţa senzorul de
imagine înainte de pornire. Va apărea
mesajul afişat în dreapta, iar în afişajul
vizorului şi pe cel al panoului de control
va apărea „rEF” când curăţarea este
încheiată.
378
2 Încadraţi un obiect alb, fără caracteristici, în vizor.
Cu obiectivul plasat la aproximativ zece centimetri de un obiect alb,
fără caracteristici şi bine luminat, încadraţi obiectul până când acesta
umple vizorul şi apoi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.
În modul focalizare automată, focalizarea va fi setată automat la
infinit; în modul focalizare manuală, setaţi focalizarea la infinit
manual.
3 Achiziţionaţi date de referinţă pentru eliminarea prafului.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a achiziţiona
date de referinţă pentru eliminarea prafului de pe imagine. Monitorul
se stinge când este apăsat butonul de declanşare.
Dacă obiectul de referinţă este prea
luminos sau prea întunecat, este posibil ca
aparatul foto să nu poată achiziţiona date
de referinţă pentru eliminarea prafului de
pe imagine şi va fi afişat mesajul prezentat
în partea dreaptă. Alegeţi un alt obiect de
referinţă şi repetaţi procesul de la pasul 1.
379
D Curăţarea senzorului de imagine
Datele de referinţă pentru eliminarea prafului înregistrate anterior curăţării
senzorului de imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute după curăţarea
senzorului de imagine. Selectaţi Curăţare senzor apoi pornire numai dacă
datele de referinţă pentru eliminarea prafului nu vor fi folosite cu fotografiile
existente.
D Date de referinţă pentru eliminarea prafului de pe imagine
Aceleaşi date de referinţă pot fi utilizate pentru
fotografii făcute cu obiective diferite sau la
diafragme diferite. Imaginile de referinţă nu pot fi
vizualizate cu ajutorul unui software de prelucrare
a imaginilor pe computer. Un model cu reţea este
afişat când imaginile de referinţă sunt vizualizate
pe aparatul foto.
Reducerea efectului de clipire
Buton G ➜ B meniu setare
Reduceţi clipirea şi benzile când fotografiaţi la lumină fluorescentă sau
cu vapori de mercur în timpul vizualizării în timp real sau al înregistrării
unui film. Alegeţi Automat pentru a-i permite aparatului foto să aleagă
automat frecvenţa corectă sau potriviţi manual frecvenţa la cea a sursei
de alimentare cu curent alternativ locale.
A Reducerea efectului de clipire
Dacă opţiunea Automat nu produce rezultatele dorite şi nu sunteţi sigur în ceea
ce priveşte frecvenţa sursei de alimentare locale, testaţi atât opţiunea de 50 Hz,
cât şi pe cea de 60 Hz şi alegeţi-o pe cea care produce rezultate optime. Este
posibil ca reducerea efectului de clipire să nu producă rezultatele dorite dacă
subiectul este foarte luminos, caz în care trebuie să încercaţi o diafragmă mai
închisă (număr f/ mai mare).
380
Fus orar şi dată
Buton G ➜ B meniu setare
Modificaţi fusurile orare, setaţi ceasul intern al aparatului foto, alegeţi
ordinea de afişare a datei şi activaţi sau dezactivaţi ora de vară.
Opţiune
Fus orar
Data şi ora
Format dată
Timp economisire
lumină zi
Descriere
Alegeţi un fus orar. Ceasul intern al aparatului foto este
setat automat la ora noului fus orar.
Setaţi ceasul intern al aparatului foto. Dacă ceasul este
resetat, o pictogramă Y care clipește va apărea pe afișajul
informaţiilor.
Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul.
Activaţi sau dezactivaţi ora de vară. Ceasul intern al
aparatului foto va fi dat automat înainte sau înapoi cu o oră.
Setarea implicită este Dezactivat.
Limbă (Language)
Buton G ➜ B meniu setare
Alegeţi o limbă pentru meniurile şi mesajele aparatului foto.
381
Rotire automată a imaginii
Buton G ➜ B meniu setare
Fotografiile realizate în timp ce este selectat Activată conţin informaţii
despre orientarea aparatului foto, ceea ce permite rotirea automată a
acestora în timpul redării (0 242) sau când sunt vizualizate în ViewNX 2
(furnizat) sau Capture NX-D (disponibil pentru descărcare; 0 268). Sunt
înregistrate următoarele orientări:
Orientare peisaj (lat)
Aparat foto rotit la 90° în
sensul acelor de ceasornic
Aparat foto rotit la 90° în
sens invers acelor de
ceasornic
Orientarea aparatului foto nu este înregistrată când este selectat
Dezactivată. Alegeţi această opţiune când rotiţi panoramic sau când
faceţi fotografii cu obiectivul orientat în sus sau în jos.
A Rotire pe înalt
Pentru a roti automat fotografiile „pe înalt” (orientare portret) pentru afişarea în
timpul redării, selectaţi Activată pentru opţiunea Rotire pe înalt din meniul
redare (0 308).
382
Info acumulator
Buton G ➜ B meniu setare
Vizualizaţi informaţiile privind acumulatorul
introdus în acel moment în aparatul foto.
Element
Încărcare
Nr. de foto.
Vârstă ac.
Descriere
Nivelul curent al acumulatorului exprimat procentual.
Numărul de declanşări ale obturatorului cu acumulatorul curent
de la ultima încărcare a acestuia. Reţineţi că este posibil ca
aparatul foto să declanşeze uneori obturatorul fără a înregistra o
fotografie, de exemplu atunci când se măsoară balansul de alb
presetat manual.
Un afişaj pe cinci niveluri care indică vârsta acumulatorului. 0 (k)
arată că performanţa acumulatorului nu este afectată, 4 (l) arată
că acumulatorul a atins sfârşitul duratei sale de funcţionare şi că ar
trebui înlocuit. Reţineţi că acumulatorii noi încărcaţi la
temperaturi sub aproximativ 5 °C pot arăta o scădere temporară
în durata de funcţionare; afişarea vârstei acumulatorului va reveni
la normal totuşi de îndată ce acumulatorul a fost reîncărcat la o
temperatură de aproximativ 20 °C sau mai mare.
A Grip-ul MB-D16
Afişajul pentru grip-ul MB-D16 este prezentat în
dreapta. Dacă sunt utilizate baterii AA, nivelul
bateriei va fi indicat de o pictogramă cu nivelul
bateriei; nu vor fi afişate alte elemente.
383
Comentariu imagine
Buton G ➜ B meniu setare
Adăugaţi un comentariu la fotografiile noi pe măsură ce acestea sunt
efectuate. Comentariile pot fi vizualizate ca metadate în ViewNX 2
(furnizat) sau Capture NX-D (disponibil pentru descărcare; 0 268).
Comentariul este vizibil şi pe pagina cu date de fotografiere pe afişajul
informaţiilor despre fotografie (0 251). Sunt disponibile următoarele
opţiuni:
• Introducere comentariu: Introduceţi un comentariu, conform descrierii de
la pagina 171. Comentariile pot avea până la 36 de caractere.
• Ataşare comentariu: Selectaţi această opţiune
pentru a ataşa comentariul la toate
fotografiile următoare. Ataşare
comentariu poate fi activat şi dezactivat
prin evidenţierea sa şi apăsarea 2. După
alegerea setării dorite, apăsaţi J pentru a
ieşi.
384
Informaţii drept de autor
Buton G ➜ B meniu setare
Adăugaţi informaţii privind drepturile de autor la fotografiile noi pe
măsură ce acestea sunt realizate. Informaţiile privind drepturile de autor
sunt incluse în datele de fotografiere afişate în afişajul informaţiilor
despre fotografie (0 251) şi pot fi vizualizate ca metadate în ViewNX 2
(furnizat) sau în Capture NX-D (disponibil pentru descărcare; 0 268).
Sunt disponibile următoarele opţiuni:
• Artist: Introduceţi un nume de fotograf conform descrierii de la pagina
171. Numele fotografilor pot avea până la 36 de caractere.
• Drept de autor: Introduceţi numele deţinătorului drepturilor de autor
conform descrierii de la pagina 171. Numele deţinătorilor drepturilor
de autor pot avea până la 54 de caractere.
• Ataşare info drept de autor: Selectaţi această
opţiune pentru a ataşa informaţii privind
drepturile de autor la toate fotografiile
următoare. Ataşare info drept de autor
poate fi activată sau dezactivată prin
evidenţierea acesteia şi apăsarea 2. După
alegerea setării dorite, apăsaţi J pentru a
ieşi.
D Informaţii drept de autor
Pentru a împiedica utilizarea neautorizată a numelui artistului sau deţinătorului
drepturilor de autor, înainte de a închiria sau de a transfera aparatul foto unei alte
persoane asiguraţi-vă că Ataşare info drept de autor nu este selectată şi că sunt
goale câmpurile Artist şi Drept de autor. Nikon nu îşi asumă răspunderea
pentru pagubele sau disputele rezultate din utilizarea opţiunii Informaţii drept
de autor.
385
Salvare/încărcare setări
Buton G ➜ B meniu setare
Selectaţi Salvare setări pentru a salva setările următoare pe cardul de
memorie din fanta 1 (0 119; în cazul în care cardul este plin, va fi afișat
un mesaj de eroare). Folosiţi această opţiune pentru a partaja setările
între aparatele foto D750.
Meniu
Redare
Fotografiere
Filmare
386
Opţiune
Opţiuni de afişare a redării
Examinare imagine
După ştergere
Rotire pe înalt
Denumirea fişierului
Rolul cardului din Fanta 2
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Zonă imagine
Compresie JPEG
Înregistrare NEF (RAW)
Balans de alb (cu reglare fină şi presetări d-1–d-6)
Setare Picture Control (opţiunile Picture Control
personalizate sunt salvate ca Standard)
Spaţiu culoare
D-Lighting activ
Control vignetare
Control automat al distors.
Reducere zgomot exp. lungă
ISO NR ridicat
Setări sensibilitate ISO
Mod telecomandă (ML-L3)
Destinaţie
Dim. cadru/cadenţă cadre
Calitate film
Meniu
Filmare
Setări
personalizate
Setare
Meniul meu/
Setări recente
Opţiune
Sensibilitate microfon
Frecvenţă de răspuns
Reducere zgomot vânt
Zonă imagine
Balans de alb (cu reglare fină şi presetări d-1–d-6)
Setare Picture Control (opţiunile Picture Control
personalizate sunt salvate ca Standard)
ISO NR ridicat
Setări sensibilitate ISO film
Toate setările personalizate cu excepţia Reiniţ. setări
personalizate
Curăţare senzor imagine
Reducerea efectului de clipire
Fus orar şi dată (cu excepţia datei şi orei)
Limbă (Language)
Rotire automată a imaginii
Comentariu imagine
Informaţii drept de autor
Date obiectiv non-CPU
HDMI
Date de locaţie
Wi-Fi
Încărcare Eye-Fi
Toate elementele din Meniul meu
Toate setările recente
Alegere filă
Setările salvate folosind acest model de aparat foto pot fi restabilite prin
selectarea Încărcare setări. Reţineţi că opţiunea Salvare/încărcare
setări este disponibilă numai când un card de memorie este introdus în
aparatul foto şi că opţiunea Încărcare setări este disponibilă numai
dacă pe card sunt setări salvate.
387
A Setări salvate
Setările sunt salvate într-un fişier numit NCSETUPG. Aparatul foto nu va putea
încărca setările dacă numele fişierului este schimbat.
Orizont virtual
Buton G ➜ B meniu setare
Afişaţi informaţiile privind înclinarea laterală şi înclinarea longitudinală
pe baza informaţiilor de la senzorul de înclinare al aparatului foto. Dacă
aparatul foto nu este înclinat nici spre stânga, nici spre dreapta, linia de
referinţă pentru înclinarea laterală va deveni verde, iar dacă aparatul
foto nu este înclinat nici în faţă, nici în spate, punctul din centrul
afişajului va deveni verde. Fiecare diviziune este echivalentă cu
aproximativ 5°.
Aparat foto orizontal
Aparatul foto înclinat spre
stânga sau spre dreapta
Aparatul foto înclinat în
faţă sau în spate
D Înclinarea aparatului foto
Afişajul orizontului virtual nu este precis când aparatul foto este înclinat într-un
unghi mare înainte sau înapoi. Dacă aparatul foto nu poate măsura înclinaţia,
gradul de înclinare nu va fi afişat.
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind vizualizarea unui indicator de înclinare în vizor,
consultaţi setarea personalizată f2 (Asociere buton Fn > Apăsare; 0 356, 359).
Pentru informaţii privind afişarea unui orizont virtual în vizualizarea în timp real,
consultaţi paginile 64 şi 75.
388
Reglare fină AF
Buton G ➜ B meniu setare
Reglaţi fin focalizarea pentru până la 12 tipuri de obiective. Reglarea AF
nu este recomandată în majoritatea situaţiilor şi poate interfera cu
focalizarea normală; utilizaţi numai când este necesar.
Opţiune
Reglare fină AF
(Act./Dez.)
Valoare salvată
Implicită
Descriere
• Activată: Porniţi reglarea AF.
• Dezactivată: Opriţi reglarea AF.
Reglaţi AF pentru
Depărtaţi
obiectivul curent (doar
punctul focal de
pentru obiective CPU).
aparatul foto.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a
alege o valoare între +20
şi –20. Pot fi stocate valori
pentru până la 12 tipuri
de obiective. Pentru
fiecare tip de obiectiv
poate fi stocată o singură
valoare.
Alegeţi valoarea utilizată
Apropiaţi punctul
pentru reglarea AF când
focal de aparatul
nu există valori salvate
foto.
anterior pentru obiectivul
curent (doar pentru
obiective CPU).
Valoare
curentă
Valoare
anterioară
389
Opţiune
Listare valori
salvate
Descriere
Enumeraţi valorile de reglare AF salvate anterior. Pentru a
şterge un obiectiv din listă, evidenţiaţi obiectivul dorit şi apăsaţi
O (Q). Pentru a modifica identificatorul unui obiectiv (de
exemplu, pentru a alege un identificator care este acelaşi cu
ultimele două cifre ale numărului de serie al obiectivului pentru
a-l deosebi de alte obiective de acelaşi tip, având în vedere
faptul că Valoare salvată poate fi folosită doar cu un singur
obiectiv din fiecare tip), evidenţiaţi obiectivul dorit şi apăsaţi 2.
Va fi afişat meniul arătat în
dreapta; apăsaţi 1 sau 3 pentru a
alege un identificator şi apăsaţi J
pentru a salva modificările şi a
ieşi.
D Reglare AF
Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza la distanţa minimă sau la infinit
când se aplică reglarea AF.
D Vizualizare în timp real
Reglarea fină nu se aplică focalizării automate în timpul vizualizării în timp real
(0 54).
A Valoare salvată
Pentru fiecare tip de obiectiv poate fi stocată o singură valoare. Dacă este utilizat
un teleconvertor, pot fi stocate valori separate pentru fiecare combinaţie de
obiectiv şi teleconvertor.
390
Încărcare Eye-Fi
Buton G ➜ B meniu setare
Această opţiune este afişată numai atunci când în aparatul foto este
introdus un card de memorie Eye-Fi (disponibil separat de la alţi
furnizori). Alegeţi Activare pentru a încărca fotografii la o destinaţie
preselectată. Reţineţi că fotografiile nu vor fi încărcate dacă intensitatea
semnalului este insuficientă.
Respectaţi toate reglementările locale cu privire la dispozitivele fără fir şi
alegeţi Dezactivare în locurile unde dispozitivele fără fir sunt interzise.
D Carduri Eye-Fi
Cardurile Eye-Fi pot emite semnale fără fir când este selectat Dezactivare. În
cazul în care pe monitor este afişat un avertisment (0 473), opriţi aparatul foto şi
scoateţi cardul.
Setaţi setarea personalizată c2 (Temporizator standby, 0 336) la 30 s sau mai
mult când utilizaţi un card Eye-Fi.
Consultaţi manualul furnizat împreună cu cardul Eye-Fi şi adresaţi orice întrebare
producătorului. Aparatul foto poate fi utilizat pentru a activa şi a dezactiva
cardurile Eye-Fi, însă este posibil să nu accepte alte funcţii Eye-Fi.
391
Atunci când este introdus un card Eye-Fi,
starea acestuia este indicată printr-o
pictogramă pe afişajul informaţiilor:
• d: Încărcare Eye-Fi dezactivată.
• e: Încărcare Eye-Fi activată, însă nu este
disponibilă nicio fotografie pentru
încărcare.
• f (static): Încărcare Eye-Fi activată; se
aşteaptă începerea încărcării.
• f (animat): Încărcare Eye-Fi activată; se încarcă date.
• g: Eroare — aparatul foto nu poate controla cardul Eye-Fi. Dacă pe
panoul de control sau în vizor apare un W care clipeşte, consultaţi
pagina 473; dacă acest indicator nu clipeşte, fotografiile pot fi făcute
în mod obişnuit, însă este posibil să nu puteţi modifica setările Eye-Fi.
A Carduri Eye-Fi acceptate
Este posibil ca unele carduri să nu fie disponibile în unele ţări sau regiuni; pentru
mai multe informaţii consultaţi producătorul. Cardurile Eye-Fi sunt destinate
utilizării numai în ţara în care au fost achiziţionate. Asiguraţi-vă că firmware-ul
cardului Eye-Fi a fost actualizat la cea mai recentă versiune. Reţineţi că nu este
recomandată utilizarea cardurilor Eye-Fi în ambele fante, deoarece ar putea
determina o conexiune la reţea instabilă.
Marcaj de conformitate
Buton G ➜ B meniu setare
Vizualizaţi standardele cărora li se conformează aparatul foto.
Versiune firmware
Buton G ➜ B meniu setare
Vizualizaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto.
392
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate
Pentru a afişa meniul retuşare, apăsaţi G şi selectaţi fila N (meniu
retuşare).
Buton G
Opţiuni meniu retușare
Opţiunile din meniul retuşare sunt utilizate pentru a crea copii decupate
sau retuşate ale fotografiilor existente. Meniul retuşare este afişat numai
când în aparatul foto este introdus un card de memorie care conţine
fotografii.
Opţiune
i
j
k
l
m
n
o
7
8
&
0
D-Lighting
397
Corecţie ochi roşii
398
Decupare
399
Monocrom
400
Efecte filtru
401
Balans de culoare
402
Suprapunere imagine 1
403
Procesare NEF (RAW)
406
Redimensionare
408
Retuşare rapidă
411
Opţiune
e
(
)
f
g
h
i
u
9
p
0
Îndreptare
411
Control distorsiune
412
Superangular
413
Contur culoare
413
Schiţă color
414
Control perspectivă
415
Efect de miniaturizare
416
Culoare selectivă
417
Editare film
81
Comparaţie una lângă alta 2
419
1 Poate fi selectată numai prin apăsarea butonului G şi selectarea filei N.
2 Disponibilă numai dacă meniul retușare este afișat prin apăsarea P și selectarea Retuşare în redare cadru
întreg când este afișată o imagine retușată sau una originală.
393
D Retuşarea copiilor
Majoritatea opţiunilor pot fi aplicate copiilor create cu folosirea altor opţiuni de
retuşare chiar dacă, cu excepţia Suprapunere imagine şi Editare film > Alegere
pct. pornire/oprire, fiecare opţiune poate fi aplicată numai o dată (reţineţi că
editările multiple pot duce la pierderi ale detaliilor). Opţiunile care nu pot fi
aplicate imaginii curente nu pot fi selectate.
A Calitate imagine
Cu excepţia copiilor create cu Decupare, Suprapunere imagine, Procesare
NEF (RAW) şi Redimensionare, copiile create din imagini JPEG au aceeaşi
dimensiune şi calitate ca şi originalele, în timp ce copiile create din fotografii NEF
(RAW) sunt salvate ca imagini JPEG mari, de calitate superioară. Când copiile sunt
salvate în format JPEG, se utilizează compresia având ca prioritate dimensiunea.
394
Crearea copiilor retuşate
Pentru a crea o copie retuşată:
1 Selectaţi un element din meniul retuşare.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un
element, 2 pentru a selecta.
2 Selectaţi o fotografie.
Evidenţiaţi o fotografie şi apăsaţi J.
Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată pe
ecranul întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul X (T).
A Retuşare
În cazul imaginilor înregistrate la setările de calitate a imaginii NEF + JPEG,
vor fi retuşate numai imaginile NEF (RAW). Este posibil ca aparatul foto să nu
poată afişa sau retuşa imagini create cu alte dispozitive.
3 Selectaţi opţiunile pentru retuşare.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea referitoare la
elementul selectat. Pentru a ieşi fără să creaţi o copie retuşată,
apăsaţi G.
A Întârziere stingere monitor
Monitorul se va stinge şi operaţia va fi anulată dacă nu sunt efectuate acţiuni
pentru o perioadă scurtă. Orice modificări care nu au fost salvate vor fi
pierdute. Pentru a mări perioada în care monitorul rămâne aprins, alegeţi un
timp de afişare a meniului mai lung pentru setarea personalizată c4
(Întârziere stingere monitor; 0 337).
395
4 Creaţi o copie retuşată.
Apăsaţi J pentru a crea o copie retuşată.
Copiile retuşate sunt indicate printr-o
pictogramă o.
A Crearea copiilor retuşate în timpul redării
Pentru a crea o copie retuşată a imaginii afişate în acel moment în redare cadru
întreg (0 245), apăsaţi P, apoi evidenţiaţi Retuşare, apăsaţi J și selectaţi o
opţiune de retușare.
396
D-Lighting
Buton G ➜ N meniu retuşare
D-Lighting luminează umbrele, fiind ideal pentru fotografii întunecate
sau cu fundal iluminat.
Înainte
După
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege nivelul de
corecţie aplicat. Efectul poate fi previzualizat
în afişajul de editare. Apăsaţi J pentru a salva
copia retuşată.
397
Corecţie ochi roşii
Buton G ➜ N meniu retuşare
Această opţiune este utilizată pentru a corecta efectul de „ochi roşii”
cauzat de bliţ şi este disponibilă doar pentru fotografiile efectuate cu
utilizarea bliţului. Fotografia selectată pentru corecţia ochilor roşii poate
fi previzualizată în afişajul de editare. Confirmaţi efectele corecţiei
ochilor roşii şi creaţi o copie conform descrierii din tabelul următor.
Reţineţi că este posibil ca nu întotdeauna corecţia ochilor roşii să
producă rezultatele aşteptate şi, în cazuri foarte rare, poate să fie aplicată
la porţiuni ale imaginii care nu sunt afectate de ochii roşii; verificaţi cu
atenţie previzualizarea înainte de a continua.
Pentru
Utilizaţi
Mărire
X (T)
Micşorare
W (S)
Vizualizarea
altor zone ale
imaginii
398
Anulare zoom
J
Creare copie
J
Descriere
Apăsaţi X (T) pentru a mări, W (S) pentru a
micşora. În timp ce fotografia este mărită, utilizaţi
selectorul multiplu pentru a vizualiza zone ale
imaginii care nu sunt vizibile pe monitor. Ţineţi
apăsat selectorul multiplu pentru a derula rapid la
alte zone din cadru. Fereastra de navigare este
afişată când sunt apăsate butoanele de zoom sau
selectorul multiplu; zona vizibilă curent pe ecran
este indicată printr-un chenar galben. Apăsaţi J
pentru a anula zoom-ul.
Dacă aparatul foto detectează ochi roşii în fotografia
selectată, va fi creată o copie procesată pentru a
reduce efectele. Nu va fi creată nicio copie dacă
aparatul foto nu poate detecta ochi roşii.
Decupare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie tăiată a fotografiei selectate.
Fotografia selectată este afişată cu tăierea
selectată afişată în galben; creaţi o copie tăiată
conform descrierii din tabelul următor.
Pentru
Reducere dimensiune
tăiere
Mărire dimensiune
tăiere
Utilizaţi
W (S)
X (T)
Descriere
Apăsaţi W (S) pentru a reduce
dimensiunea tăierii.
Apăsaţi X (T) pentru a mări dimensiunea
tăierii.
Schimbare format
imagine tăiată
Rotiţi selectorul principal de comandă pentru
a alege formatul imaginii.
Poziţionare tăiere
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
poziţiona tăierea. Apăsaţi şi menţineţi apăsat
pentru a deplasa tăierea rapid în poziţia
dorită.
Creare copie
J
Salvaţi tăierea curentă ca fişier separat.
A Decupare: Calitate şi dimensiune imagine
Copiile create din fotografii NEF (RAW) sau NEF
(RAW) + JPEG au o calitate a imaginii (0 115) JPEG
fine; copiile tăiate create din fotografii JPEG au
aceeaşi calitate a imaginii ca şi originalul.
Dimensiunea copiei variază în funcţie de
dimensiunea şi formatul tăierii şi apare în partea
stângă sus din afişajul tăierii.
A Vizualizarea copiilor tăiate
Este posibil ca zoom redare să nu fie disponibil când sunt afişate copii tăiate.
399
Monocrom
Buton G ➜ N meniu retuşare
Copiaţi fotografii în Alb-negru, Sepia sau
Cianotipie (albastru şi alb monocrom).
Selectând Sepia sau Cianotipie se afişează o
previzualizare a imaginii selectate; apăsaţi 1
pentru a creşte saturaţia culorii, respectiv 3
pentru a o micşora. Apăsaţi J pentru a crea o
copie monocromă.
Creşteţi saturaţia
Micşoraţi saturaţia
400
Efecte filtru
Buton G ➜ N meniu retuşare
Alegeţi dintre următoarele efecte filtru. După ajustarea efectelor filtru
conform descrierii de mai jos, apăsaţi J pentru a salva copia retuşată.
Opţiune
Portocaliu
Filtru cald
Descriere
Creează un efect de filtru portocaliu
făcând fotografia mai puţin albastră.
Efectul poate fi previzualizat pe
monitor aşa cum se arată în dreapta.
Creează o copie cu efecte de filtru
ton cald, conferind copiei o tentă
„caldă”, roşiatică. Efectul poate fi
previzualizat pe monitor.
Intensificator Intensificaţi nuanţele de roşu
roşu
(Intensificator roşu), nuanţele de
verde (Intensificator verde) sau
Intensificator
nuanţele de albastru (Intensificator
verde
albastru). Apăsaţi 1 pentru a spori
Intensificator efectul, respectiv 3 pentru a-l
reduce.
albastru
Stea
Adăugaţi efecte de raze surselor de
lumină.
• Număr de puncte: Alegeţi dintre patru,
şase sau opt.
• Pondere filtru: Alegeţi luminozitatea
surselor de lumină afectate.
• Unghi filtru: Alegeţi unghiul
punctelor.
• Lungime de puncte: Alegeţi lungimea punctelor.
• Confirmare: Previzualizaţi efectele filtrului. Apăsaţi X (T) pentru
a previzualiza copia în cadru întreg.
• Salvare: Creaţi o copie retuşată.
401
Opţiune
Atenuare
Descriere
Adăugaţi un efect de filtru soft.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege
intensitatea filtrului.
Balans de culoare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a crea o
copie cu balans de culoare modificat, aşa cum
se arată mai jos. Efectul este afişat pe monitor
împreună cu histograme de roşu, verde şi
albastru (0 250), dând distribuţia tonurilor
din copie.
Creşteţi nivelul de verde
Creaţi copia retuşată
Creşteţi nivelul de albastru
Creşteţi nivelul de galben
Creşteţi nivelul de magenta
A Zoom
Pentru a mări imaginea afișată pe monitor, apăsaţi
X (T). Histograma va fi actualizată pentru a
arăta doar datele pentru porţiunea de imagine
vizibilă pe monitor. În timp ce imaginea este mărită,
apăsaţi L (U) pentru a comuta alternativ între
balans de culoare şi zoom. Când este selectat zoomul, puteţi mări şi micşora cu butoanele X (T) şi
W (S) şi puteţi derula imaginea cu selectorul
multiplu.
402
Suprapunere imagine
Buton G ➜ N meniu retuşare
Suprapunerea imaginii combină două fotografii NEF (RAW) existente
pentru a crea o singură fotografie care este salvată separat de originale;
rezultatele, care utilizează datele RAW de la senzorul de imagine al
aparatului foto, sunt remarcabil mai bune decât suprapunerile create cu
o aplicaţie de procesare a imaginii. Noua fotografie este salvată la
setările curente de calitate şi dimensiune ale imaginii; înainte de a crea o
suprapunere, setaţi calitatea şi dimensiunea imaginii (0 115, 118; sunt
disponibile toate opţiunile). Pentru a crea o copie NEF (RAW), alegeţi o
calitate a imaginii NEF (RAW).
+
1 Selectaţi Suprapunere imagine.
Evidenţiaţi Suprapunere imagine în
meniul retuşare şi apăsaţi 2. Va fi afişat
dialogul arătat în partea dreaptă, cu
Imag. 1 evidenţiată; apăsaţi J pentru a
afişa un dialog de selecţie a imaginii care să
enumere numai imaginile NEF (RAW)
create cu acest aparat foto.
403
2 Selectaţi prima imagine.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a
evidenţia prima fotografie din
suprapunere. Pentru a vizualiza fotografia
evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul X (T).
Apăsaţi J pentru a selecta fotografia
evidenţiată şi pentru a reveni la afişajul de previzualizare.
3 Selectaţi cea de-a doua imagine.
Imaginea selectată va apărea ca Imag. 1. Evidenţiaţi Imag. 2 şi
apăsaţi J, apoi selectaţi a doua fotografie conform descrierii de la
pasul 2.
4 Ajustaţi modificarea.
Evidenţiaţi Imag. 1 sau Imag. 2 şi
optimizaţi expunerea pentru suprapunere
prin apăsarea 1 sau 3 pentru a selecta
modificarea dintre valori cuprinse între 0,1
şi 2,0. Repetaţi pentru cea de-a doua
imagine. Valoarea implicită este 1,0;
selectaţi 0,5 pentru a înjumătăţi modificarea sau 2,0 pentru a o dubla.
Efectele sunt vizibile în coloana Previz.
404
5 Previzualizaţi suprapunerea.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a plasa cursorul în
coloana Previz. şi apăsaţi 1 sau 3 pentru
a evidenţia Suprap. Apăsaţi J pentru a
previzualiza suprapunerea aşa cum este
arătat în dreapta (pentru a salva
suprapunerea fără a afişa o previzualizare,
selectaţi Salvare). Pentru a reveni la pasul 4 şi a selecta fotografii noi
sau pentru a ajusta modificarea, apăsaţi W (S).
6 Salvaţi suprapunerea.
Apăsaţi J în timp ce este afişată
previzualizarea pentru a salva
suprapunerea. După crearea unei
suprapuneri, imaginea rezultată va fi
afişată în cadru întreg pe monitor.
D Suprapunere imagine
Numai fotografiile NEF (RAW) cu aceeaşi zonă imagine şi adâncime de culoare
pot fi combinate.
Suprapunerea are aceleaşi informaţii despre fotografie (inclusiv data înregistrării,
măsurarea, timpul de expunere, diafragma, modul de fotografiere, compensarea
expunerii, distanţa focală şi orientarea imaginii) şi aceleaşi valori pentru balansul
de alb şi opţiunile Picture Control ca fotografia selectată pentru Imag. 1.
Comentariul imaginii curente este ataşat la suprapunere când aceasta este
salvată; totuşi, informaţiile privind drepturile de autor nu sunt copiate.
Suprapunerile salvate în formatul NEF (RAW) utilizează compresia selectată
pentru Tip din meniul Înregistrare NEF (RAW) şi au aceeaşi adâncime de
culoare ca imaginile originale; suprapunerile JPEG sunt salvate utilizând
compresia prioritate dimensiune.
405
Procesare NEF (RAW)
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii JPEG ale fotografiilor NEF (RAW).
1 Selectaţi Procesare NEF (RAW).
Evidenţiaţi Procesare NEF (RAW) în
meniul retuşare şi apăsaţi 2 pentru a afişa
un dialog pentru selectarea imaginii care
enumeră numai imaginile NEF (RAW)
create cu acest aparat foto.
2 Selectaţi o fotografie.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
evidenţia o fotografie (pentru a vizualiza
fotografia evidenţiată în cadru întreg,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
X/T). Apăsaţi J pentru a selecta
fotografia evidenţiată şi pentru a trece la
pasul următor.
406
3 Alegeţi setările pentru copia JPEG.
Reglaţi setările menţionate mai jos. Reţineţi că balansul de alb şi
controlul vignetării nu sunt disponibile cu expunerile multiple sau cu
fotografiile create cu suprapunerea imaginii, iar compensarea
expunerii poate fi setată numai la valori cuprinse între –2 şi +2 EV.
Calitate imagine (0 115)
Dimensiune imagine (0 118)
Balans de alb (0 145)
Compensare expunere (0 143)
Setare Picture Control (0 165)
ISO NR ridicat (0 317)
Spaţiu culoare (0 314)
Control vignetare (0 315)
D-Lighting (0 397)
4 Copiaţi fotografia.
Evidenţiaţi EXE şi apăsaţi J pentru a crea
o copie JPEG a fotografiei selectate (pentru
a ieși fără a copia fotografia, apăsaţi
butonul G).
407
Redimensionare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii de dimensiuni reduse ale fotografiilor selectate.
1 Selectaţi Redimensionare.
Pentru a redimensiona imaginile selectate,
evidenţiaţi Redimensionare în meniul
retuşare şi apăsaţi 2.
2 Alegeţi o destinaţie.
Dacă sunt introduse două carduri de
memorie, puteţi alege o destinaţie pentru
copiile redimensionate evidenţiind
Alegere destinaţie şi apăsând 2 (dacă
este introdus un singur card, treceţi la
pasul 3).
Va fi afişat meniul arătat în dreapta;
evidenţiaţi o fantă pentru card şi apăsaţi
J.
408
3 Alegeţi o dimensiune.
Evidenţiaţi Alegere dimensiune şi apăsaţi
2.
Vor fi afişate opţiunile indicate în dreapta;
evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
4 Selectaţi imagini.
Evidenţiaţi Selectare imagine şi apăsaţi
2.
Evidenţiaţi fotografii utilizând selectorul
multiplu și apăsaţi butonul W (S) pentru
a selecta sau a anula selecţia (pentru a
vizualiza fotografia evidenţiată pe ecranul
întreg, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul
X/T). Imaginile selectate sunt marcate
cu o pictogramă 8. Apăsaţi J când
Buton W (S)
selecţia este finalizată.
409
5 Salvaţi copiile redimensionate.
Va fi afişat un dialog de confirmare.
Evidenţiaţi Da şi apăsaţi J pentru a salva
copiile redimensionate.
A Vizualizarea copiilor redimensionate
Este posibil ca zoom-ul redare să nu fie disponibil când sunt afişate copii
redimensionate.
A Calitate imagine
Copiile create din fotografii NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG au o calitate a
imaginii (0 115) JPEG fine; copiile create din fotografii JPEG au aceeaşi calitate a
imaginii ca şi originalul.
410
Retuşare rapidă
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii cu contrast şi saturaţie
îmbunătăţite. D-Lighting-ul se aplică când
este necesar pentru a lumina subiectele
întunecate sau cu fundal iluminat.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege nivelul de
îmbunătăţire aplicat. Efectul poate fi
previzualizat în afişajul de editare. Apăsaţi J
pentru a salva copia retuşată.
Îndreptare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie îndreptată a imaginii selectate.
Apăsaţi 2 pentru a roti imaginea în sensul
acelor de ceasornic cu până la cinci grade în
trepte de aproximativ 0,25 grade, respectiv 4
pentru a o roti în sens invers acelor de
ceasornic (efectul poate fi previzualizat în
afişajul de editare; reţineţi că marginile
imaginii vor fi decupate pentru a crea o copie pătrată). Apăsaţi J pentru
a salva copia retuşată.
411
Control distorsiune
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii cu distorsiune periferică redusă.
Selectaţi Automat pentru a lăsa aparatul foto
să corecteze în mod automat distorsiunile şi
apoi faceţi reglaje fine folosind selectorul
multiplu sau selectaţi Manual pentru a reduce
manual distorsiunile (reţineţi că Automat nu
este disponibil pentru fotografiile realizate cu
utilizarea funcţiei control automat al distorsiunilor; consultaţi pagina
316). Apăsaţi 2 pentru a reduce distorsiunea de tip butoi, respectiv 4
pentru a reduce distorsiunea de tip pernă (efectul poate fi previzualizat
în afişajul de editare; reţineţi că un grad mai mare de control al
distorsiunii are ca rezultat o tăiere mai mare a marginilor). Apăsaţi J
pentru a salva copia retuşată. Reţineţi că utilizarea controlului
distorsiunii poate tăia sau distorsiona foarte mult marginile copiilor
create din fotografiile făcute cu obiective DX la zone ale imaginii diferite
de DX (24×16).
A Automat
Automat este destinat utilizării numai cu fotografiile efectuate cu obiectivele de
tip G, E şi D (obiectivele PC, superangulare şi o serie de alte obiective sunt
excluse). Rezultatele nu sunt garantate cu alte obiective.
412
Superangular
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii care par a fi fost făcute cu
obiective superangulare. Apăsaţi 2 pentru a
spori efectul (aceasta va spori şi gradul de
tăiere al marginilor imaginii), respectiv 4
pentru a-l reduce. Efectul poate fi
previzualizat în afişajul de editare. Apăsaţi J
pentru a salva copia retuşată.
Contur culoare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie contur a unei fotografii pentru a
o utiliza ca bază pentru desen. Efectul poate fi
previzualizat în afişajul de editare. Apăsaţi J
pentru a salva copia retuşată.
Înainte
După
413
Schiţă color
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie a unei fotografii care să semene
cu o schiţă făcută cu creioane colorate.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
Intensitate sau Contururi şi apăsaţi 4 sau 2
pentru a modifica. Intensitatea poate fi
sporită pentru a face culorile mai saturate sau
redusă pentru un efect de decolorare,
monocromatic, în timp ce contururile pot fi îngroşate sau subţiate.
Contururile îngroşate fac culorile mai saturate. Rezultatele pot fi
previzualizate pe afişajul de editare. Apăsaţi J pentru a salva copia
retuşată.
414
Control perspectivă
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii ce reduc efectele perspectivei
făcute de la baza unui obiect înalt. Folosiţi
selectorul multiplu pentru a ajusta
perspectiva (reţineţi că un control mărit al
nivelurilor perspectivei înseamnă tăierea unor
părţi mai mari din margini). Rezultatele pot fi
previzualizate pe afişajul de editare. Apăsaţi
J pentru a salva copia retuşată.
Înainte
După
415
Efect de miniaturizare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie care să pară a fi fotografia unei diorame. Funcţionează cel
mai bine cu fotografii făcute dintr-un punct aflat la înălţime. Zona din
copie pe care se va focaliza este indicată printr-un chenar galben.
Pentru
Alegere
orientare
Apăsaţi
W (S)
Alegere poziţie
Dacă zona asupra căreia se aplică efectul este în
orientarea pe lat, apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege
înălţimea.
Alegere
dimensiune
416
Descriere
Apăsaţi W (S) pentru a alege orientarea zonei pe
care se focalizează.
Dacă zona asupra
căreia se aplică efectul
este în orientarea pe
lat, apăsaţi 1 sau 3
pentru a poziţiona
cadrul care arată zona
copiei pe care se va
focaliza.
Zonă focalizată
Dacă zona asupra
căreia se aplică efectul
este în orientarea pe
înalt, apăsaţi 4 sau 2
pentru a poziţiona
cadrul care arată zona
copiei pe care se va
focaliza.
Dacă zona asupra căreia se aplică efectul este în
orientarea pe înalt, apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege
lăţimea.
Previzualizare
copie
X (T)
Creare copie
J
Previzualizaţi copia.
Creaţi copia.
Culoare selectivă
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie în care numai nuanţele selectate apar color.
1 Selectaţi Culoare selectivă.
Evidenţiaţi Culoare selectivă în meniul
retuşare şi apăsaţi 2 pentru a afişa un
dialog de selectare a imaginii.
2 Selectaţi o fotografie.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
evidenţia o fotografie (pentru a vizualiza
fotografia evidenţiată în cadru întreg,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
X/T). Apăsaţi J pentru a selecta
fotografia evidenţiată şi pentru a trece la
pasul următor.
3 Selectaţi o culoare.
Buton A AE-L/AF-L
Folosiţi selectorul multiplu pentru a
poziţiona cursorul pe un obiect şi apăsaţi
butonul A AE-L/AF-L pentru a selecta
culoarea obiectului ca fiind o culoare ce va
rămâne în copia finală (aparatul foto poate
avea dificultăţi în detectarea culorilor
nesaturate; alegeţi o culoare saturată).
Pentru a mări fotografia pentru o selecţie Culoare selectată
precisă a culorii, apăsaţi X (T). Apăsaţi
W (S) pentru a micşora.
417
4 Evidenţiaţi gama de culori.
Gamă de culori
Rotiţi selectorul principal de
comandă pentru a evidenţia
gama de culori pentru
culoarea selectată.
5 Alegeţi gama de culori.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a mări sau reduce
gama de nuanţe similare care vor fi incluse
în fotografia finală. Alegeţi dintre valori
cuprinse între 1 şi 7; reţineţi că valorile mai
ridicate pot include nuanţe din alte culori.
Efectul poate fi previzualizat în afişajul de
editare.
6 Selectaţi culori suplimentare.
Pentru a selecta culori
suplimentare, rotiţi selectorul
principal de comandă pentru a
evidenţia o altă casetă din cele
trei casete de culori aflate în
partea de sus a afişajului şi
repetaţi paşii 3–5 pentru a selecta o altă culoare. Dacă se doreşte,
repetaţi pentru o a treia culoare. Pentru a anula selecţia culorii
evidenţiate, apăsaţi O (Q); pentru a elimina toate culorile, apăsaţi şi
ţineţi apăsat O (Q). Va fi afişat un dialog de confirmare; selectaţi Da.
418
7 Salvaţi copia editată.
Apăsaţi J pentru a salva copia retuşată.
Comparaţie una lângă alta
Comparaţi copiile retuşate cu fotografiile originale. Această opţiune
este disponibilă numai dacă meniul retușare este afișat la apăsarea
butonului P și la selectarea Retuşare când o copie sau un original este
redat în cadru întreg.
1 Selectaţi o fotografie.
Selectaţi o copie retuşată (indicată printr-o
pictogramă o) sau o fotografie care a fost
retuşată în redare cadru întreg. Apăsaţi P,
apoi evidenţiaţi Retuşare şi apăsaţi J.
Buton P
419
2 Selectaţi Comparaţie una lângă alta.
Evidenţiaţi Comparaţie una lângă alta şi
apăsaţi J.
3 Comparaţi copia cu originalul.
Opţiuni utilizate pentru a
crea copia
Imaginea sursă este afişată în stânga, iar
copia retuşată în dreapta, cu opţiunile
utilizate pentru crearea copiei prezentate
în partea de sus a afişajului. Apăsaţi 4 sau
2 pentru a comuta între imaginea sursă şi
copia retuşată. Pentru a vizualiza imaginea
evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul X (T). În
Imagine Copie retuşată
cazul în care copia a fost creată din două
sursă
imagini sursă utilizând Suprapunere
imagine sau dacă sursa a fost copiată de
mai multe ori, apăsaţi 1 sau 3 pentru a vizualiza celelalte imagini
sursă sau copii. Pentru a ieşi în modul redare, apăsaţi butonul K sau
apăsaţi J pentru a reveni la redare cu imaginea evidenţiată
selectată.
D Comparaţii una lângă alta
Imaginea sursă nu va fi afişată în cazul în care copia a fost creată plecând de la o
fotografie care era protejată (0 257) sau care între timp a fost ştearsă sau
ascunsă (0 301) sau se află pe un card dintr-o altă fantă decât cea utilizată când
a fost creată imaginea.
420
O Meniul meu / m Setări recente
Pentru a afişa Meniul meu, apăsaţi G şi selectaţi fila O (Meniul meu).
Buton G
Opţiunea MENIUL MEU poate fi utilizată pentru a crea şi edita o listă de
opţiuni personalizată din meniurile redare, fotografiere, filmare, setări
personalizate, setare şi retuşare pentru accesare rapidă (până la 20 de
elemente). Dacă se doreşte, în loc de Meniul meu pot fi afişate setările
recente (0 425).
Opţiunile pot fi adăugate, şterse şi reordonate aşa cum este descris mai
jos.
❚❚ Adăugarea opţiunilor la Meniul meu
1 Selectaţi Adăugare elemente.
În Meniul meu (O), evidenţiaţi Adăugare
elemente şi apăsaţi 2.
2 Selectaţi un meniu.
Evidenţiaţi numele meniului care conţine
opţiunea pe care doriţi să o adăugaţi şi
apăsaţi 2.
421
3 Selectaţi un element.
Evidenţiaţi elementul din meniu dorit şi
apăsaţi J.
4 Poziţionaţi elementul nou.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a deplasa noul
element în sus sau în jos în Meniul meu.
Apăsaţi J pentru a adăuga noul element.
5 Adăugaţi mai multe elemente.
Elementele afişate curent în Meniul meu
sunt indicate printr-un semn de bifare.
Elementele indicate printr-o pictogramă V
nu pot fi selectate. Repetaţi paşii 1–4
pentru a selecta elemente suplimentare.
422
❚❚ Ştergerea opţiunilor din Meniul meu
1 Selectaţi Eliminare elemente.
În Meniul meu (O) evidenţiaţi Eliminare elemente şi apăsaţi 2.
2 Selectaţi elemente.
Evidenţiaţi elemente şi apăsaţi 2 pentru a
selecta sau pentru a anula selecţia.
Elementele selectate sunt indicate printrun semn de bifare.
3 Ştergeţi elementele selectate.
Apăsaţi J. Va fi afişat un dialog de
confirmare; apăsaţi J din nou pentru a
şterge elementele selectate.
A Ştergerea elementelor din Meniul meu
Pentru a şterge elementul evidenţiat curent în Meniul meu, apăsaţi butonul
O (Q). Va fi afişat un dialog de confirmare; apăsaţi O (Q) din nou pentru a
elimina elementul selectat din Meniul meu.
423
❚❚ Reordonarea opţiunilor în Meniul meu
1 Selectaţi Ordonare elemente.
În Meniul meu (O) evidenţiaţi Ordonare elemente şi apăsaţi 2.
2 Selectaţi un element.
Evidenţiaţi elementul pe care doriţi să îl
mutaţi şi apăsaţi J.
3 Poziţionaţi elementul.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a deplasa
elementul în sus sau în jos în Meniul meu şi
apăsaţi J. Repetaţi paşii 2–3 pentru a
repoziţiona elemente suplimentare.
4 Ieşiţi în Meniul meu.
Apăsaţi butonul G pentru a reveni la
Meniul meu.
Buton G
424
Setări recente
Pentru a afişa cele douăzeci de setări cel mai recent utilizate, selectaţi
m SETĂRI RECENTE pentru O MENIUL MEU > Alegere filă.
1 Selectaţi Alegere filă.
În Meniul meu (O), evidenţiaţi Alegere filă
şi apăsaţi 2.
2 Selectaţi m SETĂRI RECENTE.
Evidenţiaţi m SETĂRI RECENTE şi apăsaţi
J. Numele meniului se va schimba din
„MENIUL MEU” în „SETĂRI RECENTE”.
Elementele din meniu vor fi adăugate în partea de sus a meniului
setărilor recente pe măsură ce sunt folosite. Pentru a vizualiza din nou
Meniul meu, selectaţi O MENIUL MEU pentru m SETĂRI RECENTE >
Alegere filă.
A Eliminarea elementelor din meniul setări recente
Pentru a elimina un element din meniul setări recente, evidenţiaţi-l şi apăsaţi
butonul O (Q). Va fi afişat un dialog de confirmare; apăsaţi O (Q) din nou
pentru a şterge elementul selectat.
425
Note tehnice
Citiţi acest capitol pentru informaţii privind accesoriile compatibile,
curăţarea şi păstrarea aparatului foto şi ce trebuie făcut dacă este afişat
un mesaj de eroare sau dacă întâmpinaţi probleme în utilizarea
aparatului foto.
Obiective compatibile
Setare aparat foto
Obiective CPU 6
Obiectiv/accesoriu
AF NIKKOR tip G, E sau D 7
AF-S, AF-I NIKKOR
Seria PC-E NIKKOR 9
PC Micro 85mm f/2.8D 11
Teleconvertor AF-S /
AF-I 13
Alte obiective AF NIKKOR
(cu excepţia obiectivelor
pentru F3AF)
AI-P NIKKOR
426
Mod
Sistem măsurare
fotografiere
2
L
M (cu telemetru P
A
M3
45
electronic) 1
S
M
3D Culoare N 4
Mod focalizare
AF
—
✔8
✔
—
—
✔
✔ 8,10
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔
—
✔
✔8
—
✔
—
✔
✔8
—
✔
✔
✔
—
—
✔
✔ 10
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔ 14
✔ 14
✔
—
✔ 15
✔
10
10
✔
✔
✔ ✔
✔ 12 ✔
10
10
8,10
Setare aparat foto
Obiective non-CPU 16
Obiectiv/accesoriu
Obiective NIKKOR AI-,
AI-modificat sau Nikon
seria E 17
NIKKOR medical 120mm
f/4
Reflex NIKKOR
NIKKOR PC
Teleconvertor tip AI 23
Accesoriu de focalizare
cu burduf PB-6 25
Inele cu extindere
automată (seria PK 11A,
12 sau 13; PN-11)
Mod
Sistem măsurare
fotografiere
L2
M (cu telemetru P
A
M3
45
electronic) 1
S
M
3D Culoare N 4
Mod focalizare
AF
—
✔ 15
—
✔ 18
—
✔ 19
✔ 20
—
✔
—
✔ 21
—
—
—
—
—
—
—
—
✔ 10
✔ 24
—
—
—
✔ 18
✔ 22
✔ 18
—
—
—
—
—
✔ 19
✔ 20
✔
✔ 20
—
—
—
—
✔ 24
—
✔ 26
—
—
✔
—
—
✔ 24
—
✔ 18
—
—
✔
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Focalizare manuală disponibilă cu toate obiectivele.
Matricială.
Central-evaluativă.
Spot.
Evaluativă zone luminoase.
Obiectivele NIKKOR IX nu pot fi utilizate.
Reducerea vibraţiilor (VR) acceptată cu obiective VR.
Măsurarea spot măsoară punctul de focalizare selectat (0 139).
Reglajul de înclinaţie pentru PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED poate intra în contact cu corpul aparatului foto
când obiectivul este rotit. Acest lucru poate fi evitat prin instalarea unui reglaj de înclinaţie mai mic;
contactaţi un reprezentant de service autorizat Nikon pentru mai multe informaţii.
10 Nu poate fi folosit cu deplasarea sau înclinaţia.
11 Este posibil ca sistemele aparatului foto de măsurare a expunerii şi de control al bliţului să nu funcţioneze
corespunzător când obiectivul se deplasează şi/sau se înclină sau când este utilizată o altă diafragmă decât
cea maximă.
427
12 Numai modul manual de fotografiere.
13 Poate fi folosit numai cu obiective AF-S şi AF-I (0 430). Pentru informaţii privind punctele de focalizare
disponibile pentru focalizarea automată şi stabilirea electronică a distanţei, consultaţi pagina 430.
14 Când se focalizează la distanţa de focalizare minimă cu obiective AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8,
AF 28–85mm f/3.5–4.5 <Nou> sau AF 28–85mm f/3.5–4.5 la zoom maxim, este posibil ca indicatorul
imagine focalizată să fie afişat când imaginea de pe ecranul mat din vizor nu este focalizată. Reglaţi
manual focalizarea până când imaginea din vizor este clară.
15 Cu o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare.
16 Unele obiective nu pot fi folosite (consultaţi pagina 431).
17 Gradul de rotire pentru montura trepiedului AI 80–200mm f/2.8 ED este limitat de corpul aparatului foto.
Filtrele nu pot fi schimbate în timp ce AI 200–400mm f/4 ED este montat pe aparatul foto.
18 Dacă diafragma maximă este specificată utilizând Date obiectiv non-CPU (0 235), valoarea
diafragmei va fi afişată în vizor şi pe panoul de control.
19 Poate fi utilizată numai dacă distanţa focală şi diafragma maximă ale obiectivului sunt specificate utilizând
Date obiectiv non-CPU (0 235). Utilizaţi măsurarea spot sau central-evaluativă dacă nu sunt
obţinute rezultatele dorite.
20 Pentru o precizie îmbunătăţită, specificaţi distanţa focală a obiectivului şi diafragma maximă utilizând
Date obiectiv non-CPU (0 235).
21 Se poate folosi în modul manual M la timpi de expunere mai lungi cu un pas sau mai mult decât timpul de
sincronizare a bliţului.
22 Expunere determinată de presetarea diafragmei obiectivului. În modul A, presetaţi diafragma utilizând
inelul pentru diafragma obiectivului înainte de blocarea AE şi de deplasarea obiectivului. În modul M,
presetaţi diafragma utilizând inelul pentru diafragma obiectivului şi stabiliţi expunerea înainte de a
deplasa obiectivul.
23 Compensarea expunerii este necesară când este utilizat cu AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–
4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5 sau AF-S 80–200mm f/2.8D.
24 Cu o diafragmă efectivă maximă de f/5.6 sau mai mare.
25 Necesită inel cu extindere automată PK-12 sau PK-13. Poate fi necesar PB-6D, în funcţie de orientarea
aparatului foto.
26 Utilizaţi diafragma presetată. În modul A, setaţi diafragma utilizând accesoriul de focalizare înainte de a
determina expunerea şi de a fotografia.
• Dispozitivul de repro-copiere PF-4 necesită un suport pentru aparatul foto PA-4.
• Cu unele obiective, în timpul focalizării automate la sensibilităţi ISO ridicate poate apărea zgomot sub formă
de linii. Folosiţi focalizarea manuală sau blocarea focalizării.
428
A Recunoaşterea obiectivelor CPU şi de tip G, E şi D
Sunt recomandate obiectivele CPU (în mod special tipurile G, E şi D), reţineţi însă
că obiectivele NIKKOR IX nu pot fi utilizate. Obiectivele CPU pot fi identificate pe
baza prezenţei contactelor CPU, iar obiectivele tip G, E şi D printr-o literă de pe
corpul obiectivului. Obiectivele de tip G şi E nu sunt prevăzute cu un inel pentru
diafragma obiectivului.
Contacte CPU
Obiectiv CPU
Inel diafragmă
Obiectiv tip G/E
Obiectiv tip D
429
A Teleconvertoare AF-S/AF-I
Tabelul de mai jos prezintă punctele de focalizare disponibile pentru focalizarea
automată şi stabilirea electronică a distanţei când este ataşat un teleconvertor
AF-S/AF-I. Reţineţi că este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza pe
subiectele întunecate sau cu contrast scăzut dacă diafragma combinată este mai
mică de f/5.6. Focalizarea automată nu este disponibilă când sunt utilizate
teleconvertoare cu AF-S VR Nikkor Micro 105mm f/2.8G IF-ED.
Accesoriu
Diafragmă maximă obiectiv
Puncte de focalizare
f/4 sau mai mare
TC-14E, TC-14E II,
TC-14E III
1
f/5.6
f/2.8 sau mai mare
TC-17E II
1
f/4
f/5.6
—2
f/2.8 sau mai mare
TC-20E, TC-20E II,
TC-20E III
3
f/4
f/5.6
—2
1
TC-800-1.25E ED
f/5.6
1 Punctul unic AF se utilizează când este selectată urmărire 3D sau zonă AF automată pentru modul zonă AF
(0 123).
2 Focalizarea automată nu este disponibilă.
3 Datele de focalizare pentru alte puncte de focalizare decât punctul de focalizare central sunt obţinute de
la senzorii liniari.
430
A Număr f/ obiectiv
Numărul f/ din numele obiectivului reprezintă diafragma maximă a obiectivului.
A Obiective non-CPU compatibile
Date obiectiv non-CPU (0 235) poate fi utilizată pentru a activa multe dintre
caracteristicile disponibile cu obiectivele CPU, inclusiv măsurarea matricială a
culorii; dacă nu sunt furnizate date, în locul măsurării matriciale a culorii va fi
utilizată măsurarea central-evaluativă, iar dacă diafragma maximă nu este
furnizată, afişajul diafragmei aparatului foto va arăta numărul de stopuri de la
diafragma maximă şi valoarea diafragmei efective va trebui citită de pe inelul
diafragmei obiectivului.
D Accesorii şi obiective non-CPU incompatibile
Următoarele NU pot fi folosite cu D750:
• Teleconvertor AF TC-16A
• Obiective non-AI
• Obiective care necesită unitatea de focalizare AU-1
(400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8,
1.200mm f/11)
• Superangulare (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6, 8mm
f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2,1cm f/4
• Inel de extensie K2
• 180–600mm f/8 ED (seriile 174041–174180)
• 360–1.200mm f/11 ED (seriile 174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (seriile 280001–300490)
• Obiective AF pentru F3AF (AF 80mm f/2.8, AF
200mm f/3.5 ED, Teleconvertor AF TC-16)
• PC 28mm f/4 (seria 180900 sau anterioare)
• PC 35mm f/2.8 (seriile 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (tip vechi)
• Reflex 1.000mm f/6.3 (tip vechi)
• Reflex 1.000mm f/11 (seriile 142361–143000)
• Reflex 2.000mm f/11 (seriile 200111–200310)
D Reducere ochi roşii
Obiectivele care blochează vizibilitatea subiectului pentru lumina reducere ochi
roşii pot interfera cu reducerea ochilor roşii.
431
A Calcularea unghiului de câmp
D750 poate fi utilizat cu obiective Nikon pentru aparate foto format 35 mm (135).
Dacă este activată Decupare automată DX (0 111) și este atașat un obiectiv
format 35 mm, unghiul de câmp va fi la fel ca la un cadru film de 35 mm
(35,9 × 24,0 mm); dacă este atașat un obiectiv DX, unghiul de câmp va fi automat
ajustat la 23,5 × 15,7 mm (format DX).
Pentru a alege un unghi de câmp diferit de cel al obiectivului curent, dezactivaţi
Decupare automată DX şi selectaţi dintre FX (36×24), 1,2× (30×20) și DX
(24×16). Dacă este ataşat un obiectiv format 35 mm, unghiul de câmp ar putea
fi redus cu 1,5× prin selectarea DX (24×16) sau cu 1,2× prin selectarea 1,2×
(30×20), pentru a expune o zonă mai mică.
FX (36×24) dimensiune imagine (35,9 × 24,0 mm,
echivalentă cu formatul 35 mm)
1,2× (30×20) dimensiune imagine
(29,9 × 19,9 mm)
Obiectiv
DX (24×16) dimensiune imagine (23,5 × 15,7 mm,
echivalentă cu un aparat foto format DX)
Diagonală fotografie
Unghi de câmp (FX (36×24); format 35 mm)
Unghi de câmp (1,2× (30×20))
Unghi de câmp (DX (24×16); format DX)
Unghiul de câmp DX (24×16) este de aproximativ 1,5 ori mai mic decât unghiul
de câmp format 35 mm, în timp ce unghiul de câmp 1,2× (30×20) este de
aproximativ 1,2 ori mai mic. Pentru a calcula distanţa focală a obiectivelor în
format 35 mm atunci când este selectat DX (24×16), înmulţiţi distanţa focală a
obiectivului cu aproximativ 1,5 sau cu aproximativ 1,2 atunci când este selectat
1,2× (30×20) (de exemplu, distanţa focală efectivă a unui obiectiv de 50 mm în
format 35 mm ar fi de 75 mm atunci când este selectat DX (24×16) sau de 60 mm
atunci când este selectat 1,2× (30×20)).
432
Unităţi de bliţ opţionale (Speedlight)
Aparatul foto acceptă Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS) şi poate
fi folosit cu unităţile de bliţ compatibile CLS. Bliţul încorporat nu se va
declanşa când este ataşată o unitate de bliţ opţională.
Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS)
Sistemul creativ de iluminare (CLS) avansat Nikon oferă o comunicare
îmbunătăţită între aparatul foto şi unităţile bliţ compatibile pentru
fotografierea cu bliţ îmbunătăţită.
❚❚ Unităţi bliţ compatibile CLS
Aparatul foto poate fi utilizat cu următoarele unităţi bliţ compatibile CLS:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 şi SB-R200:
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 2
SB-400 3
SB-300 3
SB-R200 4
Caracteristică
Nr. ghid (ISO 100) 5
SB-910,
SB-900 1
Unitate bliţ
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Dacă este ataşat un filtru color la SB-910, SB-900 sau SB-700 când este selectat v sau N (bliţ) pentru
balansul de alb, aparatul foto va detecta automat filtrul şi va regla balansul de alb în mod corespunzător.
2 Utilizatorii lămpii LED pot seta balansul de alb al aparatului foto la v sau N pentru rezultate optime.
3 Controlul bliţului fără fir nu este disponibil.
4 Controlat la distanţă cu bliţul încorporat în modul bliţ principal de comandă sau folosind unitatea bliţ
opţională SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 sau SB-500 sau dispozitivul de comandă Speedlight fără fir
SU-800.
5 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 şi SB-600 la o poziţie cap zoom de 35 mm; SB-910, SB-900 şi
SB-700 cu iluminare standard.
433
• Dispozitiv de comandă Speedlight fără fir SU-800: Când este montat pe un
aparat foto compatibil CLS, dispozitivul SU-800 poate fi folosit ca
dispozitiv de comandă pentru unităţile de bliţ controlate la distanţă
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 sau SB-R200 în până la
trei grupuri. Unitatea SU-800 în sine nu este echipată cu un bliţ.
A Număr de ghid
Pentru a calcula raza de acţiune a bliţului la putere maximă, împărţiţi numărul de
ghid la diafragmă. Dacă, de exemplu, unitatea bliţ are un număr de ghid de 34 m
(ISO 100, 20 °C); raza sa de acţiune la o diafragmă de f/5.6 este de 34÷5,6 sau de
aproximativ 6,1 metri. Pentru fiecare dublare a valorii sensibilităţii ISO, înmulţiţi
numărul de ghid cu rădăcina pătrată a lui doi (aproximativ 1,4).
A Adaptorul terminal de sincronizare AS-15
Când adaptorul terminal de sincronizare AS-15 (disponibil separat) este montat
pe cupla pentru accesorii a aparatului foto, accesoriile bliţ pot fi conectate printrun terminal de sincronizare.
434
Următoarele funcţii sunt disponibile cu unităţi bliţ compatibile CLS:
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Bliţ de umplere compensat i-TTL
pentru SLR digital 1
Bliţ i-TTL standard pentru SLR
digital
AA Diafragmă automată
A Non-TTL automat
GN Manual prioritate distanţă
M Manual
RPT Declanşare repetată bliţ
Control bliţ de la distanţă
i-TTL i-TTL
[A:B] Control rapid fără fir al bliţului
AA Diafragmă automată
A Non-TTL automat
M Manual
RPT Declanşare repetată bliţ
i-TTL i-TTL
[A:B] Control rapid fără fir al bliţului
AA Diafragmă automată
A Non-TTL automat
M Manual
RPT Declanşare repetată bliţ
z
z
z
z
—
—
z
z
z2
z z2 z
—
—
z
z
z3
—
—
z
z
—
z
z
z
—
—
z
—
z
z
—
—
z
z
—
—
—
—
—
z
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— —
— —
— —
— z4
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
z —
z —
— —
— —
z —
— —
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
i-TTL
Un singur bliţ
La distanţă
Principal
Iluminare avansată fără fir
z3
z
z
z
z
z
—
z6
z
z
z
z
z
z6
z
z
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
z
—
—
—
z4
—
z4
z4
—
—
—
z4
—
z
z
—
—
z
z
435
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
1
2
3
SB-910, SB-900,
SB-800
Comunicare informaţii culoare (bliţ)
Comunicare informaţii culoare (lampă LED)
Sincronizare rapidă FP automată 7
Blocare FV 8
Asistenţă AF pentru AF zone multiple
Reducere ochi roşii
Iluminare pentru modelare aparat foto
Selectare mod bliţ aparat foto
Actualizare firmware unitate bliţ aparat foto
z
—
z
z
z
z
z
—
z 10
z
—
z
z
z
z
z
—
z
z
—
z
z
z
z
z
—
—
z —
z —
z z
z z
— z9
z —
z z
z —
z —
—
—
z
z
—
—
z
—
—
z
—
—
z
—
z
—
z
—
z
—
—
z
—
—
—
z
z
Nu este disponibil cu măsurarea spot.
Poate fi selectat şi cu unitatea bliţ.
Selectarea modului AA/A realizată pe unitatea bliţ folosind setări personalizate. Exceptând cazul în care
datele obiectivului au fost furnizate utilizând opţiunea Date obiectiv non-CPU din meniul setare,
când este utilizat un obiectiv non-CPU va fi selectat „A”.
4 Poate fi selectat numai cu aparatul foto.
5 Disponibil numai în cursul fotografierii close-up.
6 Exceptând cazul în care datele obiectivului au fost furnizate utilizând opţiunea Date obiectiv nonCPU în meniul de setare, non-TTL automat (A) este utilizat cu obiective non-CPU, indiferent de modul
selectat cu unitatea bliţ.
7 Disponibil numai în modurile control bliţ i-TTL, AA, A, GN şi M.
8 Disponibil numai în modurile control bliţ i-TTL, AA şi A.
9 Disponibil numai în modul bliţ principal de comandă.
10 Actualizările firmware pentru SB-910 şi SB-900 pot fi realizate din aparatul foto.
436
❚❚ Alte unităţi bliţ
Următoarele unităţi bliţ pot fi utilizate în modurile non-TTL automat şi
manual.
Unitate bliţ
Mod bliţ
A
Non-TTL automat
M Manual
Declanşare repetată
G
bliţ
Sincronizare perdea
REAR
posterioară 4
SB-50DX 1
—
✔
SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
SB-23,
SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-29S 3
—
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
✔
✔
1 Selectaţi modul P, S, A sau M, coborâţi bliţul încorporat și utilizaţi numai unitatea de bliţ opţională.
2 Modul bliţ este setat automat la TTL, iar declanşatorul este dezactivat. Setaţi unitatea bliţ la A (bliţ non-TTL
automat).
3 Focalizarea automată este disponibilă numai cu obiective AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED şi AF-S
NIKKOR Micro 60mm f/2.8G ED.
4 Disponibil când aparatul foto este utilizat pentru a selecta modul bliţ.
437
D Note privind unităţile bliţ opţionale
Consultaţi manualul unităţii bliţ pentru instrucţiuni detaliate. Dacă unitatea bliţ
acceptă CLS, consultaţi secţiunea referitoare la aparate foto digitale SLR
compatibile CLS. D750 nu este inclus în categoria „SLR digital” în manualele
SB-80DX, SB-28DX şi SB-50DX.
Dacă este atașată o unitate de bliţ opţională în alte moduri fotografiere decât j,
% și u, bliţul se va declanșa la fiecare fotografie, chiar și în modurile în care bliţul
încorporat nu poate fi utilizat.
Controlul bliţului i-TTL poate fi folosit la sensibilităţi ISO cuprinse între 100 şi
12800. La valori de sub 100 sau de peste 12800, este posibil ca rezultatele dorite
să nu fie obţinute la unele raze de acţiune sau setări ale diafragmei. Dacă
indicatorul bliţ pregătit clipeşte timp de aproximativ trei secunde după ce s-a
făcut o fotografie în modul i-TTL sau automat non-TTL, bliţul s-a declanşat la
putere maximă şi este posibil ca fotografia să fie subexpusă (numai unităţile bliţ
compatibile CLS; pentru informaţii privind indicatorii expunere şi încărcare bliţ
de pe alte unităţi, consultaţi manualul furnizat împreună cu bliţul).
Când se utilizează un cablu de sincronizare seria SC 17, 28 sau 29 pentru
fotografierea cu bliţ extern, este posibil să nu se obţină expunerea corectă în
modul i-TTL. Vă recomandăm să selectaţi controlul bliţului i-TTL standard.
Realizaţi o fotografie test şi vizualizaţi rezultatele pe monitor.
În cazul i-TTL, utilizaţi panoul bliţ sau adaptorul pentru dispozitivul de difuzie
furnizat cu unitatea bliţ. Nu utilizaţi alte panouri, cum ar fi cele de difuzie,
deoarece ar putea genera expuneri incorecte.
438
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 și SB-400 oferă reducerea ochilor
roşii, iar SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 şi SU-800 oferă iluminare pentru
asistenţă AF cu următoarele limitări:
• SB-910 şi SB-900: Iluminarea asistenţă AF este
17–19 mm
disponibilă cu obiectivele AF de 17–135 mm,
totuşi focalizarea automată este disponibilă
numai cu punctele de focalizare prezentate în
20–105 mm
dreapta.
106–135 mm
• SB-800, SB-600 şi SU-800: Iluminarea asistenţă AF
este disponibilă cu obiectivele AF de
24–105 mm, totuşi focalizarea automată este
disponibilă numai cu punctele de focalizare
prezentate în dreapta.
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
• SB-700: Iluminarea asistenţă AF este disponibilă
cu obiectivele AF de 24–135 mm, totuşi
focalizarea automată este disponibilă numai cu
punctele de focalizare prezentate în dreapta.
24–27 mm
28–135 mm
În funcţie de obiectivul folosit și de scena înregistrată, indicatorul imagine
focalizată (I) poate fi afișat când subiectul nu este focalizat sau este posibil ca
aparatul foto să nu poată focaliza și declanșarea obturatorului va fi dezactivată.
În modul P, diafragma maximă (numărul f/ minim) este limitată în funcţie de
sensibilitatea ISO, aşa cum se arată mai jos:
Diafragmă maximă la echivalent ISO de:
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
4
5
5.6
7.1
8
10
11
13
Dacă diafragma maximă a obiectivului este mai mică decât cea dată mai sus,
valoarea maximă pentru diafragmă va fi diafragma maximă a obiectivului.
439
A Mod control bliţ
Afişajul informaţiilor arată modul de control al bliţului pentru unităţile bliţ
opţionale atașate la cupla pentru accesorii a aparatului foto după cum urmează:
Sincronizare bliţ
FP automat (0 345)
i-TTL
Diafragmă automată (AA)
Bliţ non-TTL automat (A)
Manual prioritate distanţă
(GN)
Manual
Declanşare repetată bliţ
—
Iluminare avansată fără fir
D Utilizaţi numai accesorii pentru bliţ marca Nikon
Utilizaţi numai unităţi bliţ Nikon. Tensiunile negative sau tensiunile de peste
250 V aplicate cuplei pentru accesorii ar putea nu doar să împiedice funcţionarea
normală, dar şi să deterioreze circuitul de sincronizare al aparatului foto sau al
bliţului. Înainte de a utiliza o unitate bliţ Nikon care nu a fost prezentată în
această secţiune, contactaţi un reprezentant de service autorizat Nikon pentru
mai multe informaţii.
440
Alte accesorii
La momentul redactării acestui manual pentru D750 erau disponibile
următoarele accesorii.
Surse de
alimentare
• Acumulator Li-ion EN-EL15 (0 25, 26): Acumulatori EN-EL15
suplimentari sunt disponibili de la distribuitorii locali şi de la
reprezentanţii de service autorizaţi Nikon. Pot fi utilizaţi și
acumulatori EN-EL15b și EN-EL15a.
• Încărcător acumulator MH-25a (0 25): MH-25a poate fi utilizat
pentru a reîncărca acumulatorii EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15.
Pot fi utilizate şi încărcătoarele pentru acumulatori MH-25.
• Multi-Power Battery Pack MB-D16: MB-D16 este prevăzut cu un
buton de declanşare, buton A blocare AE/AF, selector multiplu
şi selectoare principal şi secundar de comandă pentru o
operare îmbunătăţită atunci când se fac fotografii în orientarea
portret (pe înalt). Când ataşaţi MB-D16, scoateţi capacul
contactului MB-D16 al aparatului foto.
• Conector alimentare EP-5B, adaptor la reţeaua electrică EH-5b: Aceste
accesorii pot fi utilizate pentru a alimenta aparatul foto pe
perioade îndelungate (pot fi folosite şi adaptoarele la reţeaua
electrică EH-5a şi EH-5). EP-5B este necesar pentru a conecta
aparatul foto la EH-5b; pentru detalii consultaţi pagina 445.
Reţineţi că atunci când aparatul foto este utilizat cu un MB-D16,
EP-5B trebuie introdus în MB-D16, nu în aparatul foto. Nu
încercaţi să utilizaţi aparatul foto cu conectorii de alimentare
introduşi şi în aparatul foto şi în MB-D16.
441
Filtre
Adaptoare LAN
(0 269)
Cabluri HDMI
(0 277)
Capace cuplă
accesorii
Capac corp
442
• Filtrele destinate fotografierii cu efecte speciale pot interfera
cu focalizarea automată sau cu telemetrul electronic.
• D750 nu poate fi utilizat cu filtre de polarizare liniară. Utilizaţi,
în schimb, filtre cu polarizare circulară C-PL sau C-PL II.
• Utilizaţi filtre NC pentru a proteja obiectivul.
• Pentru a preveni formele dublate, nu se recomandă utilizarea
unui filtru când subiectul este încadrat pe un fundal luminos
sau când o sursă de lumină puternică se află în cadru.
• Măsurarea central-evaluativă este recomandată pentru filtrele
cu factori de expunere (factori de filtrare) mai mari de 1× (Y44,
Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S,
ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Consultaţi manualul filtrului
pentru detalii.
• Unitate de comunicare UT-1: Utilizaţi un cablu USB pentru a conecta
UT-1 la aparatul foto şi un cablu Ethernet pentru a conecta
UT-1 la o reţea Ethernet. Odată conectat, puteţi încărca
fotografii şi filme pe un computer sau pe un server FTP, puteţi
controla aparatul foto de la distanţă utilizând software-ul
opţional Camera Control Pro 2 sau puteţi căuta şi vizualiza
fotografii sau controla aparatul foto de la distanţă de pe un
iPhone sau browser de internet de pe computer.
• Transmiţător fără fir WT-5: Ataşaţi WT-5 la UT-1 pentru a accesa
reţele fără fir.
Notă: Utilizarea adaptoarelor LAN necesită o reţea Ethernet sau fără fir şi o serie de
cunoştinţe de bază privind reţelele. Asiguraţi-vă că aţi actualizat software-ul aferent la
cea mai recentă versiune.
Cablu HDMI HC-E1: Un cablu HDMI cu un conector tip C pentru
conectarea la aparatul foto şi un conector tip A pentru
conectarea la dispozitive HDMI.
Capac cuplă accesorii BS-1: Un capac care protejează cupla pentru
accesorii. Cupla pentru accesorii se utilizează pentru unităţile
bliţ opţionale.
Capac corp BF-1B/capac corp BF-1A: Capacul corpului protejează
împotriva prafului oglinda, ecranul vizorului şi filtrul low-pass
atunci când nu este montat un obiectiv.
Accesorii ocular
vizor
Accesoriile
terminalului
pentru accesorii
Microfoane
• Lentile corecţie ocular DK-20C: Lentilele sunt disponibile cu dioptrii
de –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 și +3 m–1 când controlul ajustării
dioptriilor al aparatului foto este în poziţie neutră (–1 m–1).
Utilizaţi lentile pentru corecţia ocularului doar dacă focalizarea
dorită nu poate fi obţinută cu controlul ajustării dioptriilor
încorporat (de la –3 la +1 m–1). Testaţi lentilele pentru corecţia
ocularului înainte de achiziţionare pentru a vă asigura că puteţi
obţine focalizarea dorită. Vizorul din cauciuc nu poate fi utilizat
cu lentilele pentru corecţia ocularului.
• Ocular lupă DK-21M: DK-21M măreşte imaginea prin vizor de
aproximativ 1,17× (obiectiv 50 mm f/1.4 la infinit; –1,0 m–1)
pentru o mai mare precizie la încadrare.
• Lupă DG-2: DG-2 măreşte scena afișată în centrul vizorului pentru
precizie crescută în timpul focalizării. Este necesar adaptorul
pentru ocular (disponibil separat).
• Adaptor ocular DK-22: DK-22 este utilizat la ataşarea lupei DG-2.
• Accesoriu vizualizare unghi drept DR-6: DR-6 se atașează în unghi
drept la ocularul vizorului, permiţând imaginii din vizor să fie
vizualizată în unghiuri drepte faţă de obiectiv (de exemplu,
direct de deasupra când aparatul foto este în poziţie
orizontală).
D750 este echipat cu un
terminal pentru accesorii
pentru telecomenzi fără fir WR-1 și
WR-R10 (0 197, 444), telecomenzi
prin cablu MC-DC2 (0 95) și
dispozitive GPS GP-1 și GP-1A
(0 239), care se conectează cu
marcajul H de pe conector
aliniat cu F de lângă terminalul pentru accesorii (închideţi
capacul conectorului aparatului foto când terminalul nu este
utilizat).
Microfon stereo ME-1 (0 73)
443
Software
Camera Control Pro 2: Controlează aparatul foto de la distanţă, de pe
un computer, pentru a înregistra filme şi fotografii şi pentru a
salva fotografiile direct pe hard-disk-ul computerului. Când
Camera Control Pro 2 este folosit pentru a captura fotografii
direct pe computer, indicatorul de conectare la PC (c) va
apărea pe panoul de control.
Notă: Folosiţi cele mai recente versiuni ale software-ului Nikon; consultaţi site-urile
internet menţionate la pagina xxiii pentru cele mai recente informaţii privind sistemele
de operare compatibile. La setări implicite, Nikon Message Center 2 va verifica periodic
dacă există actualizări ale software-ului şi firmware-ului Nikon în timp ce sunteţi
conectat la un cont de pe un computer şi computerul este conectat la Internet. Când
este găsită o actualizare, se afişează automat un mesaj pe ecran.
• Telecomanda fără fir ML-L3: ML-L3 utilizează o baterie CR2025 de
3 V.
Apăsând zăvorul locaşului bateriei spre dreapta (q),
introduceţi o unghie în locul gol și deschideţi locaşul bateriei
(w). Asiguraţi-vă că bateria este introdusă în orientarea
Telecomenzi/
telecomandă fără corectă (r).
• Telecomandă fără fir WR-R10/WR-T10: Când este ataşată o
fir (0 193)
telecomandă fără fir WR-R10, aparatul foto poate fi controlat
de la distanţă folosind o telecomandă fără fir WR-T10.
• Telecomandă fără fir WR-1: WR-1 poate funcţiona ca transmiţător
sau ca receptor şi se utilizează în combinaţie cu o altă WR-1 sau
cu o telecomandă fără fir WR-R10 sau WR-T10. De exemplu,
poate fi conectată o WR-1 la terminalul pentru accesorii pentru
a fi folosită ca receptor, permiţând modificarea setărilor
aparatului foto sau declanşarea obturatorului de la distanţă de
către o altă WR-1 care acţionează ca transmiţător.
Disponibilitatea poate diferi în funcţie de ţară sau regiune. Pentru cele mai recente informaţii, consultaţi site-ul
nostru internet sau broşurile.
444
Ataşarea unui conector de alimentare şi a unui
adaptor la reţeaua electrică
Opriţi aparatul foto înainte de a ataşa un conector de alimentare şi un
adaptor la reţeaua electrică, opţionale.
1 Pregătiţi aparatul foto.
Deschideţi capacul locaşului
acumulatorului (q) şi capacul
conectorului de alimentare
(w).
2 Introduceţi conectorul de alimentare
EP-5B.
Asiguraţi-vă că introduceţi conectorul în
orientarea indicată, utilizând conectorul
pentru a menţine zăvorul portocaliu al
acumulatorului apăsat într-o parte.
Zăvorul blochează conectorul pe poziţie
când conectorul este introdus complet.
3 Închideţi capacul locaşului
acumulatorului.
Poziţionaţi cablul conectorului
de alimentare astfel încât să
treacă prin fanta pentru
conectorul de alimentare şi
închideţi capacul locaşului
acumulatorului.
445
4 Conectaţi adaptorul la reţeaua electrică EH-5b.
Conectaţi cablul de alimentare al adaptorului la reţeaua electrică la
fişa de curent alternativ de pe adaptorul la reţeaua electrică (e) şi
cablul de alimentare la fişa de curent continuu (r). Pe monitor este
afişată o pictogramă V când aparatul foto este alimentat cu
adaptorul la reţeaua electrică şi conectorul de alimentare.
446
Îngrijirea aparatului foto
Păstrare
Când aparatul foto nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi
acumulatorul şi depozitaţi-l într-un loc răcoros şi uscat cu capacul
terminal montat. Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină,
păstraţi aparatul foto într-un loc uscat, bine ventilat. Nu depozitaţi
aparatul foto cu granule de naftalină sau camfor împotriva moliilor sau
în locuri care:
• au ventilaţie deficitară sau umidităţi de peste 60%
• se află lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice
puternice, precum televizoare sau aparate radio
• sunt expuse la temperaturi de peste 50 °C sau sub –10 °C
Curăţare
Corp aparat
foto
Obiectiv,
oglindă şi
vizor
Monitor
Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful şi scamele, apoi ştergeţi
uşor cu o cârpă moale şi uscată. După utilizarea aparatului foto la
plajă sau pe malul mării, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă
înmuiată uşor în apă distilată şi uscaţi bine. Important: Praful sau alte
corpuri străine ajunse în interiorul aparatului foto pot provoca
deteriorări ce nu sunt acoperite de garanţie.
Aceste elemente din sticlă se pot deteriora cu uşurinţă. Îndepărtaţi
praful şi scamele cu o suflantă. Dacă utilizaţi o suflantă cu aerosoli,
păstraţi recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea
lichidului. Pentru a îndepărta urmele de degete sau alte pete,
aplicaţi o cantitate mică de soluţie pentru curăţarea lentilelor pe o
cârpă moale şi curăţaţi cu grijă.
Îndepărtaţi praful şi scamele cu o suflantă. Când îndepărtaţi urmele
de degete şi alte pete, ştergeţi suprafaţa uşor cu o cârpă moale sau
cu piele de căprioară. Nu apăsaţi, deoarece acest lucru ar putea
provoca deteriorări sau defecţiuni.
Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.
447
Filtrul low-pass
Senzorul de imagine, care acţionează ca element de creare a imaginii
aparatului foto, este prevăzut cu un filtru low-pass pentru a preveni
efectul moiré. Dacă suspectaţi că murdăria sau praful de pe filtru apare
în fotografii, puteţi curăţa filtrul utilizând opţiunea Curăţare senzor
imagine din meniul setare. Filtrul poate fi curăţat oricând utilizând
opţiunea Curăţare acum sau curăţarea poate fi efectuată automat când
aparatul foto este pornit sau oprit.
❚❚ „Curăţare acum”
Ţinând aparatul foto cu baza în jos, selectaţi
Curăţare senzor imagine din meniul setare,
apoi evidenţiaţi Curăţare acum şi apăsaţi J.
Aparatul foto va verifica senzorul de imagine şi
apoi va începe curăţarea. Nu pot fi efectuate
alte operaţii cât timp curăţarea este în curs.
Nu scoateţi şi nu deconectaţi sursa de
alimentare înainte de finalizarea curăţării şi
afişarea meniului setare.
448
❚❚ „Curăţare la pornire/oprire”
Alegeţi dintre următoarele opţiuni:
Opţiune
5
Curăţare la pornire
6
Curăţare la oprire
7
Curăţare la pornire şi
oprire
Curăţare dezactivată
Descriere
Senzorul de imagine este curăţat automat de fiecare
dată când este pornit aparatul foto.
Senzorul de imagine este curăţat automat în timpul
opririi de fiecare dată când este oprit aparatul foto.
Senzorul de imagine este curăţat automat la pornire şi
la oprire.
Curăţarea automată a senzorului de imagine este
dezactivată.
1 Selectaţi Curăţare la pornire/oprire.
Afişaţi meniul Curăţare senzor imagine
aşa cum este descris în pagina 448.
Evidenţiaţi Curăţare la pornire/oprire şi
apăsaţi 2.
2 Selectaţi o opţiune.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
449
D Curăţarea senzorului de imagine
Utilizarea comenzilor aparatului foto la pornire întrerupe curăţarea senzorului de
imagine. Este posibil să nu se realizeze curăţarea senzorului de imagine la
pornire dacă bliţul se încarcă.
Curăţarea se realizează prin vibrarea filtrului low-pass. Dacă praful nu poate fi
îndepărtat complet folosind opţiunile din meniul Curăţare senzor imagine,
curăţaţi senzorul de imagine manual (0 451) sau consultaţi un reprezentant de
service autorizat Nikon.
În cazul în care curăţarea senzorului de imagine se realizează de câteva ori la
rând, este posibil ca aceasta să se dezactiveze temporar pentru a proteja
circuitele interne ale aparatului foto. Curăţarea poate fi efectuată din nou după
o scurtă perioadă de aşteptare.
450
❚❚ Curăţarea manuală
Dacă nu pot fi îndepărtate corpurile străine de pe filtrul low-pass
utilizând opţiunea Curăţare senzor imagine (0 448) din meniul setare,
filtrul poate fi curăţat manual, conform descrierii de mai jos. Reţineţi
totuşi că filtrul este extrem de delicat şi se poate deteriora cu uşurinţă.
Nikon recomandă ca filtrul să fie curăţat doar de personalul de service
autorizat Nikon.
1 Încărcaţi acumulatorul sau conectaţi un adaptor la reţeaua
electrică.
Când verificaţi sau curăţaţi filtrul low-pass, este necesară o sursă de
alimentare sigură. Opriţi aparatul foto şi introduceţi un acumulator
complet încărcat sau conectaţi un conector de alimentare şi un
adaptor la reţeaua electrică, opţionale. Opţiunea Bloc. oglindă sus
pt. curăţare este disponibilă în meniul setare numai la niveluri ale
acumulatorului mai mari de J.
2 Scoateţi obiectivul.
Opriţi aparatul foto şi scoateţi obiectivul.
3 Selectaţi Bloc. oglindă sus pt. curăţare.
Evidenţiaţi Bloc. oglindă sus pt. curăţare
în meniul setare şi apăsaţi 2.
451
4 Apăsaţi J.
Pe monitor va fi afişat mesajul prezentat în
partea dreaptă, iar pe panoul de control şi
în vizor va apărea un rând de linii. Opriţi
aparatul foto pentru a restabili
funcţionarea normală fără a verifica filtrul
low-pass.
5 Ridicaţi oglinda.
Apăsaţi butonul de declanşare până la
capăt. Oglinda va fi ridicată şi se va
deschide perdeaua obturatorului,
expunând filtrul low-pass. Afişajul din
vizor se va opri şi rândul de linii de pe
panoul de control va clipi.
6 Examinaţi filtrul low-pass.
Ţinând aparatul foto astfel încât lumina să
cadă pe filtrul low-pass, verificaţi dacă
filtrul prezintă praf sau scame. Dacă nu
există corpuri străine, treceţi la pasul 8.
452
7 Curăţaţi filtrul.
Îndepărtaţi praful şi scamele de pe filtru cu
o suflantă. Nu utilizaţi o suflantă cu perie,
deoarece firele pot deteriora filtrul.
Murdăria care nu poate fi îndepărtată cu o
suflantă poate fi curăţată doar de
personalul de service autorizat Nikon. Nu
atingeţi şi nu ştergeţi filtrul sub nicio formă.
8 Opriţi aparatul foto.
Oglinda va reveni în poziţia jos şi perdeaua obturatorului se va
închide. Puneţi la loc obiectivul sau capacul corpului.
A Utilizaţi o sursă de alimentare sigură
Perdeaua obturatorului este delicată şi se poate deteriora cu uşurinţă. Dacă
aparatul foto se opreşte în timp ce oglinda este ridicată, perdeaua se va închide
automat. Respectaţi următoarele precauţii pentru a preveni deteriorarea
perdelei:
• Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi şi nu deconectaţi sursa de alimentare în
timp ce oglinda este ridicată.
• În cazul în care acumulatorul se descarcă în timp ce oglinda este ridicată, se va
auzi un bip şi indicatorul luminos al autodeclanşatorului va clipi pentru a
avertiza că perdeaua obturatorului se va închide şi că oglinda va fi coborâtă
după circa două minute. Opriţi curăţarea sau verificarea imediat.
453
D Corpuri străine pe filtrul low-pass
Corpurile străine care pătrund în aparatul foto când obiectivele sunt scoase sau
schimbate sau când capacele corpului sunt scoase (sau, în cazuri foarte rare,
lubrifiantul sau particule foarte fine din interiorul aparatului foto) se pot fixa pe
filtrul low-pass şi pot apărea în fotografiile realizate în anumite condiţii. Pentru a
proteja aparatul foto atunci când obiectivul este demontat, asiguraţi-vă că
puneţi la loc capacul corpului furnizat împreună cu aparatul foto, având grijă să
îndepărtaţi mai întâi praful şi alte corpuri străine care se pot fixa pe montura
aparatului foto, montura obiectivului sau pe capacul corpului. Evitaţi ataşarea
capacului corpului sau schimbarea obiectivelor în medii cu praf.
În cazul în care corpurile străine ajung pe filtrul low-pass, utilizaţi opţiunea de
curăţare a filtrului low-pass conform descrierii de la pagina 448. Dacă problema
persistă, curăţaţi filtrul manual (0 451) sau asiguraţi curăţarea sa de către
personalul de service autorizat Nikon. Fotografiile afectate de prezenţa
corpurilor străine de pe filtru pot fi retuşate utilizând opţiunile de curăţare a
imaginii disponibile în unele aplicaţii de procesare a imaginii.
D Întreţinerea aparatului foto şi a accesoriilor
Aparatul foto este un dispozitiv de precizie şi necesită lucrări de întreţinere
periodice. Nikon recomandă ca aparatul foto să fie verificat de către
distribuitorul iniţial sau de un reprezentant de service autorizat Nikon la fiecare
unu–doi ani, iar o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi
că aceste servicii sunt contra cost). Verificarea şi lucrările de întreţinere frecvente
sunt recomandate în special atunci când aparatul foto este utilizat în mod
profesional. Orice accesorii utilizate în mod regulat cu acest aparat foto, precum
obiectivele sau unităţile de bliţ opţionale, ar trebui incluse atunci când aparatul
foto este verificat sau întreţinut.
454
Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului:
Atenţionări
A nu se scăpa pe jos: Produsul se poate defecta dacă este supus la şocuri sau vibraţii
puternice.
A se menţine uscat: Acest produs nu este rezistent la apă şi se poate defecta dacă este
scufundat în apă sau dacă este expus la niveluri ridicate de umiditate. Ruginirea
mecanismului intern poate provoca deteriorări ireparabile.
A se evita schimbările bruşte de temperatură: Schimbările bruşte de temperatură, cum
sunt cele care au loc când se intră sau se iese într-o/dintr-o clădire încălzită pe
vreme rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a
preveni formarea condensului, puneţi dispozitivul într-o carcasă de transport sau
într-o pungă de plastic înainte de a-l expune la schimbări bruşte de temperatură.
A se păstra la distanţă de câmpurile magnetice puternice: Nu utilizaţi şi nu păstraţi acest
dispozitiv în apropierea unui echipament care generează radiaţii electromagnetice
sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice
puternice produse de echipamente, precum emiţătoarele radio, pot interfera cu
monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta
circuitele interne ale produsului.
A nu se lăsa obiectivul îndreptat spre soare: Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare sau alte
surse puternice de lumină pentru o perioadă de timp îndelungată. Lumina
puternică poate cauza deteriorarea senzorului de imagine sau poate produce un
efect de estompare în fotografii.
Opriţi produsul înainte de a scoate sau de a deconecta sursa de alimentare: Nu scoateţi
produsul din priză şi nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau
când imaginile sunt înregistrate sau şterse. Întreruperea forţată a alimentării în
aceste situaţii ar putea duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei sau
a circuitelor interne ale produsului. Pentru a preveni întreruperea accidentală a
alimentării, evitaţi să deplasaţi produsul dintr-un loc în altul în timp ce adaptorul la
reţeaua electrică este conectat.
455
Curăţarea: Când curăţaţi corpul aparatului foto, utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta
uşor praful şi scamele, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale şi uscată. După utilizarea
aparatului foto la plajă sau pe malul mării, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă
înmuiată uşor în apă curată şi uscaţi bine aparatul foto. În cazuri rare, electricitatea
statică poate avea ca efect iluminarea sau întunecarea LCD-urilor. Acest lucru nu
indică o defecţiune, iar afişajul va reveni curând la normal.
Obiectivul şi oglinda se pot deteriora cu uşurinţă. Praful şi scamele trebuie
îndepărtate cu grijă, cu o suflantă. Când utilizaţi o suflantă cu aerosoli, păstraţi
recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru a îndepărta
urmele de degete sau alte pete de pe obiectiv, aplicaţi o cantitate mică de soluţie
pentru curăţarea lentilelor pe o cârpă moale şi curăţaţi obiectivul cu grijă.
Consultaţi „Filtrul low-pass” (0 448, 451) pentru informaţii despre curăţarea
filtrului low-pass.
Contacte obiectiv: Păstraţi curate contactele obiectivului.
A nu se atinge perdeaua obturatorului: Perdeaua obturatorului este extrem de subţire şi
se poate deteriora cu uşurinţă. Nu exercitaţi presiune asupra perdelei în nicio
circumstanţă, nu utilizaţi instrumente de curăţare sau curenţi puternici de aer de la
o suflantă. Aceste acţiuni pot zgâria, deforma sau rupe perdeaua.
Păstrare: Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, păstraţi aparatul foto
într-un loc uscat, bine ventilat. Dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică,
scoateţi din priză adaptorul pentru a preveni un incendiu. Dacă produsul nu este
utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul pentru a preveni scurgerile
şi depozitaţi aparatul foto într-o pungă de plastic conţinând un desicativ. Totuşi, nu
depozitaţi geanta aparatului foto într-o pungă de plastic, deoarece acest lucru
poate provoca deteriorarea materialului. Reţineţi că desicativul îşi pierde treptat
capacitatea de a absorbi umezeala şi trebuie înlocuit la intervale regulate.
Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, scoateţi aparatul foto din
spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi declanşaţi
obturatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou.
Păstraţi acumulatorul într-un loc răcoros şi uscat. Puneţi la loc capacul terminal
înainte de a depozita acumulatorul.
456
Observaţii privind monitorul: Monitorul este construit cu extrem de mare precizie; cel
puţin 99,99% dintre pixeli sunt funcţionali, nu mai mult de 0,01% fiind lipsă sau
defecţi. De aceea, chiar dacă aceste afişaje pot conţine pixeli care sunt mereu
aprinşi (albi, roşii, albaştri sau verzi) sau sunt întotdeauna stinşi (negri), aceasta nu
este o defecţiune şi nu are efect asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.
Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut în lumină puternică.
Nu apăsaţi monitorul, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau
defecţiuni. Praful sau scamele de pe monitor pot fi îndepărtate cu o suflantă. Petele
pot fi îndepărtate prin ştergere uşoară cu o cârpă moale sau cu piele de căprioară.
În caz că monitorul se sparge, trebuie evitat cu grijă riscul accidentării datorate
cioburilor de sticlă, iar cristalele lichide din monitor nu trebuie să intre în contact cu
pielea, ochii şi gura.
Acumulatorul şi încărcătorul: Acumulatorii pot prezenta scurgeri sau pot exploda dacă
sunt manipulaţi necorespunzător. Citiţi şi respectaţi avertizările şi atenţionările de la
paginile xiii–xvi din acest manual. Ţineţi cont de precauţiile următoare atunci când
manipulaţi acumulatorii:
• Utilizaţi doar acumulatorii aprobaţi pentru utilizarea în acest echipament.
• Nu expuneţi acumulatorul la flacără deschisă sau la căldură excesivă.
• Păstraţi curate terminalele acumulatorului.
• Opriţi produsul înainte de înlocuirea acumulatorului.
• Scoateţi acumulatorul din aparatul foto sau din încărcător când nu este în uz şi
puneţi la loc capacul terminal. Aceste dispozitive folosesc cantităţi mici de
energie chiar şi atunci când sunt oprite şi pot duce acumulatorul până la punctul
în care să nu mai funcţioneze. Dacă acumulatorul nu va fi folosit o anumită
perioadă, introduceţi-l în aparatul foto şi descărcaţi-l complet înainte de a-l
scoate din aparatul foto pentru depozitare. Acumulatorul ar trebui să fie
depozitat într-un loc răcoros cu o temperatură ambiantă de 15 °C până la 25 °C (a
se evita locurile extrem de calde sau extrem de reci). Repetaţi acest proces cel
puţin o dată la fiecare şase luni.
• Pornirea sau oprirea repetată a aparatului foto în timp ce acumulatorul este
complet descărcat va scurta durata de funcţionare a acumulatorului.
Acumulatorii care au fost complet descărcaţi trebuie să fie încărcaţi înainte de
utilizare.
457
• Temperatura internă a acumulatorului poate creşte în timpul utilizării acestuia.
Încercarea de a încărca acumulatorul în timp ce temperatura internă este ridicată
va afecta performanţele acestuia şi este posibil ca acumulatorul să nu se încarce
sau să se încarce doar parţial. Aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de
încărcare.
• Încărcaţi acumulatorul în spaţii interioare, la o temperatură ambiantă de
5 °C–35 °C. Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambiante sub 0 °C sau peste
40 °C; nerespectarea acestei precauţii ar putea deteriora acumulatorul sau i-ar
putea afecta performanţele. Capacitatea se poate reduce şi timpii de încărcare
pot creşte la temperaturi ale acumulatorului cuprinse între 0 °C şi 15 °C şi între
45 °C şi 60 °C. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0 °C
sau peste 60 °C.
• Dacă indicatorul luminos CHARGE clipeşte rapid (de aproximativ opt ori pe
secundă) în timpul încărcării, asiguraţi-vă că temperatura este în intervalul corect
şi apoi scoateţi încărcătorul din priză şi scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul.
Dacă problema persistă, opriţi imediat utilizarea şi duceţi acumulatorul şi
încărcătorul la vânzător sau la un reprezentant de service autorizat Nikon pentru
verificare.
• Nu mişcaţi încărcătorul şi nu atingeţi acumulatorul în timpul încărcării.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea, în cazuri foarte rare, să determine
indicarea de către încărcător a finalizării încărcării când acumulatorul este doar
parţial încărcat. Scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul pentru a reîncepe
încărcarea. Capacitatea acumulatorului poate scădea temporar dacă acesta este
încărcat la temperaturi scăzute sau dacă este utilizat la o temperatură sub cea la
care a fost încărcat. Dacă acumulatorul este încărcat la o temperatură sub 5 °C,
indicatorul duratei de funcţionare a acumulatorului din afişajul Info acumulator
(0 383) poate indica o scădere temporară.
• Continuarea încărcării acumulatorului după ce acesta este complet încărcat îi
poate afecta performanţele.
• O scădere marcantă a timpului în care un acumulator complet încărcat își
menţine sarcina când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că este
necesară înlocuirea sa. Achiziţionaţi un acumulator nou.
• Cablul de alimentare şi adaptorul pentru priză furnizate sunt destinate utilizării
exclusive cu MH-25a. Utilizaţi încărcătorul numai cu acumulatori compatibili.
Scoateţi din priză atunci când nu este utilizat.
458
• Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare. Când se fac fotografii la ocazii
importante, pregătiţi un acumulator de rezervă şi păstraţi-l complet încărcat. În
funcţie de locul unde vă aflaţi, este posibil să aveţi dificultăţi în a procura
acumulatori de schimb imediat. Reţineţi că în zilele reci capacitatea
acumulatorilor tinde să scadă. Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat
înainte de a face fotografii în exterior pe timp de vreme rece. Păstraţi un
acumulator de rezervă într-un loc cald şi schimbaţi acumulatorii între ei dacă este
necesar. Odată încălzit, este posibil ca un acumulator rece să poată recupera o
parte din sarcină.
• Acumulatorii uzaţi sunt o resursă valoroasă; reciclaţi acumulatorii uzaţi în
conformitate cu reglementările locale.
459
Setări disponibile
Următorul tabel prezintă setările care pot fi ajustate în fiecare mod.
Reţineţi că este posibil ca anumite setări să nu fie disponibile în funcţie
de opţiunile selectate.
Meniuri fotografiere şi filmare
Alte setări
460
Balans de alb
Setare Picture Control
D-Lighting activ
HDR (high dynamic range)
Reducere zgomot exp. lungă
ISO NR ridicat
Setări sensibilitate ISO
Expunere multiplă
Setări sensibilitate ISO film
Fotografiere trecere timp
Măsurare
Compensare expunere
Bracketing
Mod bliţ
Compensare bliţ
Blocare FV
i j
— —
— —
—1 —1
— —
✔ ✔
✔ ✔
✔2 ✔2
— —
— —
✔ ✔
— —
— —
— —
✔ —
— —
✔ —
k,
p,
n,
o,
s,
P, S, w,
A, M 0
✔ —
✔ —
✔ —1
✔ —
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔2
✔ —
✔ —
✔ ✔
✔ —
✔ ✔
✔ —
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
—
—
—1
—
✔
✔
✔2
—
—
✔
—
✔
—
—
—
—
%
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
g
—
—
—
—
✔
✔
✔2
—
—
—
—
—
—
✔
—
✔
i
—
—
—
—
✔
✔
✔2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
u
—
—
—
—
✔
✔
✔2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,
2,
3
—
—
—
—
✔
✔
✔2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Alte setări
Setări personalizate
1
2
3
4
5
Mod focalizare automată
(vizor)
Mod zonă AF (vizor)
Mod AF (vizualizare în timp
real/film)
Mod zonă AF (vizualizare în
timp real/film)
a9: Disp. ilum. asist. AF încorp.
b3: Compensare expunere
facilă
b4: Măsurare matricială
b5: Zonă central-evaluativă
d5: Avertizare bliţ
e2: Timp expunere cu bliţ
e3: Cntrl. bliţ pt. bliţ
încorporat/Bliţ opţional
e4: Comp. expunere pentru bliţ
e5: Bliţ de modelare
e6: Setare bracketing automat
e7: Ordine bracketing
k,
p,
n,
o,
s,
P, S, w,
A, M 0
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
%
g
i
u
1,
2,
3
✔
✔
—
—
—
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔3
✔3
—
✔3
✔
✔5
i
j
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔4
✔
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Fixat la Automat.
Control sensib. ISO auto. nu este disponibil.
AF urmărire subiect nu este disponibil.
Nu este disponibil în modul w.
Disponibil numai în modurile x, y și z.
461
Program expunere (mod P)
Programul de expunere pentru modul P este prezentat în graficul
următor:
14
f/1
13
12
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
ISO 100; obiectiv cu diafragmă maximă de f/1.4 şi diafragmă minimă de
f/16 (de exemplu, AF 50mm f/1.4D)
16 15
f/1.4
16
17
18
19
f/5.6
f/8
20
f/2.8
f/4
f/1.4 − f/16
Diafragmă
1
/3
f/2
21
f/11
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4
1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Timp de expunere (secunde)
Valorile maxime şi minime pentru EV variază cu sensibilitatea ISO;
graficul de mai sus presupune o sensibilitate ISO echivalentă ISO 100.
Când este utilizată măsurarea matricială, valorile de peste 161/3 EV sunt
reduse la 161/3 EV.
462
Localizarea defectelor
În cazul în care aparatul foto nu mai funcţionează conform aşteptărilor,
verificaţi lista de probleme obişnuite de mai jos înainte de a consulta
vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.
Acumulator/Afişaj
Aparatul foto este pornit, dar nu răspunde: Aşteptaţi să se finalizeze înregistrarea. Dacă
problema persistă, opriţi aparatul foto. Dacă aparatul foto nu se opreşte, scoateţi şi
reintroduceţi acumulatorul sau, dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică,
deconectaţi şi reconectaţi adaptorul la reţeaua electrică. Reţineţi că, deşi orice date
care se înregistrează în acel moment se vor pierde, datele care au fost deja
înregistrate nu vor fi afectate de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare.
Imaginea din vizor nu este clară: Reglaţi focalizarea vizorului (0 29). Dacă aceasta nu
corectează problema, selectaţi focalizare automată servo unică (AF-S; 0 121), punct
unic AF (0 123) şi punctul de focalizare central (0 127) şi apoi încadraţi un subiect
cu contrast ridicat în punctul de focalizare central şi apăsaţi butonul de declanşare
la jumătate pentru a focaliza aparatul foto. Cu aparatul foto focalizat, folosiţi
controlul ajustării dioptriilor pentru a focaliza clar subiectul în vizor. Dacă este
necesar, focalizarea prin vizor poate fi reglată suplimentar folosind lentile de
corecţie opţionale (0 443).
Vizorul este întunecat: Introduceţi un acumulator complet încărcat (0 25, 30).
Afişajele se sting fără avertisment: Alegeţi întârzieri mai lungi pentru setarea
personalizată c2 (Temporizator standby) sau c4 (Întârziere stingere monitor)
(0 336, 337).
Afişajele panoului de control şi vizorului nu răspund la comenzi şi sunt întunecate: Timpii de
răspuns şi luminozitatea acestor afişaje variază în funcţie de temperatură.
În jurul punctului de focalizare activ sunt vizibile linii fine sau afișajul se înroșește când punctul de
focalizare este evidenţiat: Aceste fenomene sunt normale în cazul acestui tip de vizor și
nu indică vreo defecţiune.
463
Fotografiere (toate modurile)
Aparatul foto are nevoie de mult timp pentru a porni: Ştergeţi fişiere sau dosare.
Declanșator dezactivat:
• Cardul de memorie este blocat, plin sau nu este introdus (0 26, 33).
• Este selectată Declanşare blocată pentru setarea personalizată f7 (Blocare decl.
în lipsă card; 0 365) şi nu este introdus niciun card de memorie (0 33).
• Bliţul încorporat se încarcă (0 40).
• Aparatul foto nu focalizează (0 36).
• Inelul diafragmei obiectivului CPU nu este blocat la cel mai mare număr f/ (nu se
aplică la obiectivele de tip G şi E). Dacă este afişat B pe panoul de control,
selectaţi Inel diafragmă pentru setarea personalizată f5 (Personaliz. selectoare
com.) > Setare diafragmă pentru a utiliza inelul diafragmei obiectivului în
vederea reglării diafragmei (0 364).
• Obiectivul non-CPU este atașat, dar aparatul foto nu este în modul A sau M (0 88).
Aparatul foto răspunde greu la butonul de declanşare: Selectaţi Dezactivat pentru setarea
personalizată d4 (Mod întârziere expunere; 0 339).
Nu se realizează nicio fotografie când se apasă butonul de declanşare al telecomenzii:
• Înlocuiţi bateria telecomenzii (0 444).
• Alegeţi o opţiune diferită de Dezactivat pentru Mod telecomandă (ML-L3)
(0 193).
• Bliţul se încarcă (0 195).
• Timpul selectat pentru setarea personalizată c5 (Durată activare telecom.
(ML-L3), 0 337) s-a scurs: apăsaţi butonul de declanşare al aparatului foto la
jumătate.
• Lumina puternică interferează cu telecomanda.
Fotografiile nu sunt clare:
• Rotiţi selectorul modului de focalizare la AF (0 120).
• Aparatul foto nu poate focaliza folosind focalizarea automată: folosiţi focalizarea
manuală sau blocarea focalizării (0 129, 132).
Focalizarea nu se blochează când butonul de declanșare este apăsat la jumătate: Utilizaţi
butonul A AE-L/AF-L pentru a bloca focalizarea când este selectat AF-C pentru modul
focalizare sau când se fotografiază subiecte în mișcare în modul AF-A.
464
Nu poate fi selectat punctul de focalizare:
• Deblocaţi blocarea selectorului focalizare (0 127).
• Zonă AF automată sau AF prioritate faţă selectată pentru modul zonă AF: alegeţi
un alt mod.
• Aparatul foto este în modul de redare (0 241) sau sunt utilizate meniurile
(0 292).
• Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a porni temporizatorul standby
(0 39).
Nu poate fi selectat modul AF: Este selectată focalizarea manuală (0 60, 132).
Nu poate fi selectat modul zonă AF: Este selectată focalizarea manuală (0 60, 132).
De fiecare dată când se apasă butonul de declanşare în modul de declanşare continuă, se face câte
o singură fotografie: Fotografierea continuă nu este disponibilă dacă bliţul încorporat
se declanșează (0 184).
Dimensiunea imaginii nu poate fi modificată: Calitate imagine setată la NEF (RAW)
(0 115).
Aparatul foto este lent la înregistrarea fotografiilor: Opriţi reducerea zgomotului în
expunerea îndelungată (0 317).
Apare zgomot (pete luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) în fotografii:
• Alegeţi o sensibilitate ISO mai scăzută sau utilizaţi reducere zgomot ISO ridicat
(0 134, 317).
• Timpul de expunere este mai lung de 1 s: utilizaţi reducerea zgomotului la
expunere lungă (0 317).
• Dezactivaţi D-Lighting activ pentru a evita amplificarea efectelor zgomotului
(0 175).
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se aprinde:
• Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde dacă este selectat AF-C pentru
modul focalizare automată (0 121) sau dacă este selectată focalizarea automată
servo continuă când aparatul foto este în modul AF-A. Alegeţi AF-S. Dacă este
selectată o opţiune diferită de zonă AF automată pentru modul zonă AF, selectaţi
punctul de focalizare central (0 123, 127).
• Aparatul foto este momentan în vizualizare în timp real sau se înregistrează un
film.
• Este selectat Dezactivat pentru setarea personalizată a9 (Disp. ilum. asist. AF
încorp.) (0 332).
• Dispozitivul de iluminare s-a oprit automat. Este posibil ca dispozitivul de
iluminare să devină fierbinte când este utilizat continuu; aşteptaţi să se răcească.
465
În fotografii apar pete: Curăţaţi elementele frontal şi posterior ale obiectivului. Dacă
problema persistă, realizaţi curăţarea senzorului de imagine (0 448).
Nu se înregistrează sunetul împreună cu filmele: Este selectat Microfon dezactivat pentru
Sensibilitate microfon în meniul filmare (0 320).
Vizualizarea în timp real se încheie în mod neaşteptat sau nu porneşte: Este posibil ca
vizualizarea în timp real să se oprească automat pentru a preveni deteriorarea
circuitelor interne ale aparatului foto dacă:
• Temperatura ambiantă este ridicată
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade îndelungate în vizualizarea în timp real
sau pentru a înregistra filme
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade îndelungate în modurile declanşare
continuă
Dacă vizualizarea în timp real nu porneşte când apăsaţi butonul a, aşteptaţi ca
circuitele interne să se răcească şi apoi încercaţi din nou. Reţineţi că aparatul foto
poate părea cald la atingere, însă acest lucru nu indică o defecţiune.
În timpul vizualizării în timp real apar artefacte ale imaginii: Temperatura circuitelor interne
ale aparatului foto poate creşte în timpul vizualizării în timp real producând
„zgomote” ale imaginii sub formă de puncte luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi
aleatoriu sau ceaţă. Ieşiţi din vizualizarea în timp real când aparatul foto nu este
utilizat.
Apar clipiri sau intercalări de benzi în timpul vizualizării în timp real sau al înregistrării unui film:
Alegeţi o opţiune pentru Reducerea efectului de clipire care să se potrivească cu
frecvenţa sursei de alimentare la reţeaua electrică locală (0 380).
Apar benzi luminoase în timpul vizualizării în timp real sau al înregistrării unui film: În timpul
vizualizării în timp real sau al înregistrării filmului a fost utilizat un indicator luminos
intermitent, un bliţ sau o altă sursă de lumină de scurtă durată.
Elementul din meniu nu poate fi selectat: Unele opţiuni nu sunt disponibile în toate
modurile (0 460).
466
Fotografiere (P, S, A, M)
Declanșator dezactivat:
• Este ataşat un obiectiv non-CPU: rotiţi selectorul de moduri al aparatului foto la A
sau M (0 88).
• Selectorul de moduri rotit la S după ce a fost selectat un timp de expunere A
sau % în modul M: alegeţi un nou timp de expunere (0 90).
Nu este disponibilă toată gama de timpi de expunere: Bliţul este în uz. Timpul de
sincronizare a bliţului poate fi selectat utilizând setarea personalizată e1 (Timp
sincronizare bliţ); când utilizaţi unităţi bliţ compatibile, alegeţi 1/250 s (FP
automat) sau 1/200 s (FP automat) pentru gama completă de timpi de expunere
(0 345).
Culorile nu sunt naturale:
• Reglaţi balansul de alb pentru a se potrivi cu sursa de lumină (0 145).
• Reglaţi setările Setare Picture Control (0 165).
Nu poate fi măsurat balansul de alb: Subiectul este prea întunecat sau prea luminos
(0 158).
Imaginea nu poate fi selectată ca sursă pentru presetarea manuală a balansului de alb: Imaginea
nu a fost creată cu D750 (0 162).
Nu este disponibil bracketing-ul balansului de alb:
• Este selectată opţiunea de calitate a imaginii NEF (RAW) sau NEF + JPEG pentru
calitatea imaginii (0 115).
• Este activat modul expunere multiplă (0 221).
Efectele Picture Control diferă de la imagine la alta: Este selectat A (automat) pentru
detaliere, claritate, contrast sau saturaţie. Pentru rezultate consecvente într-o serie
de fotografii, alegeţi o altă setare (0 168).
Măsurarea nu poate fi schimbată: Este activată blocarea expunerii automate (0 141).
Nu poate fi utilizată compensarea expunerii: Aparatul foto este în modul M. Alegeţi un alt
mod.
Apare zgomot (zone roșiatice sau alte artefacte) în expunerile îndelungate: Activaţi reducerea
zgomotului la expunere lungă (0 317).
467
Redare
Imaginea NEF (RAW) nu este redată: Fotografia a fost făcută la o calitate a imaginii NEF +
JPEG (0 115).
Nu se pot vizualiza fotografiile înregistrate cu alte aparate foto: Este posibil ca fotografiile
înregistrate cu alte mărci de aparate foto să nu fie afişate corect.
Este afişat un mesaj care anunţă că nu sunt disponibile imagini pentru redare: Selectaţi Toate
pentru Dosar redare (0 300).
Fotografiile în orientarea „pe înalt” (portret) sunt afişate în orientarea „pe lat” (peisaj):
• Selectaţi Activată pentru Rotire pe înalt (0 308).
• Fotografia a fost făcută cu Dezactivată selectată pentru Rotire automată a
imaginii (0 382).
• Aparatul foto a fost orientat în sus sau în jos când a fost realizată fotografia
(0 382).
• Fotografia este afişată în examinare imagine (0 307).
Fotografia nu poate fi ștearsă:
• Fotografia este protejată: eliminaţi protecţia (0 257).
• Cardul de memorie este blocat (0 33).
Fotografia nu poate fi retuşată: Fotografia nu mai poate fi editată cu acest aparat foto
(0 395).
Nu poate fi modificată comanda de imprimare:
• Cardul de memorie este plin: ştergeţi fotografii (0 38, 258).
• Cardul de memorie este blocat (0 33).
Nu poate fi selectată fotografia pentru imprimare: Fotografia este în format NEF (RAW).
Transferaţi fotografiile pe un computer şi imprimaţi utilizând ViewNX 2 (furnizat)
sau Capture NX-D (disponibil pentru descărcare; 0 268). Fotografiile NEF (RAW)
pot fi salvate în format JPEG utilizând Procesare NEF (RAW) (0 406).
Fotografia nu este afişată pe un dispozitiv video de înaltă definiţie: Asiguraţi-vă că este
conectat cablul HDMI (0 277).
Aparatul foto nu răspunde la telecomanda pentru televizorul HDMI-CEC:
• Selectaţi Activat pentru HDMI > Control dispozitiv în meniul setare (0 278).
• Ajustaţi setările HDMI-CEC pentru televizor conform descrierii din documentaţia
furnizată cu dispozitivul.
468
Nu pot fi transferate fotografii pe computer: SO incompatibil cu aparatul foto sau cu
software-ul de transfer. Utilizaţi un cititor de carduri pentru a copia fotografiile pe
computer (0 264).
Opţiunea de eliminare a prafului de pe imagine din Capture NX-D nu are efectul dorit: Curăţarea
senzorului de imagine schimbă poziţia prafului de pe filtrul low-pass. Datele de
referinţă pentru eliminarea prafului înregistrate anterior curăţării senzorului de
imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute după curăţarea senzorului de
imagine. Datele de referinţă pentru eliminarea prafului înregistrate după curăţarea
senzorului de imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute înainte de
curăţarea senzorului de imagine (0 380).
Computerul afişează imaginile NEF (RAW) diferit faţă de aparatul foto: Software-ul de la alţi
producători nu afişează efectele opţiunilor Picture Control, D-Lighting-ului activ
sau controlului vignetării. Utilizaţi ViewNX 2 (furnizat) sau un software Nikon, cum
este Capture NX-D (disponibil pentru descărcare; 0 268).
Wi-Fi (Reţele fără fir)
Dispozitivele inteligente nu afișează SSID-ul aparatului foto (numele în reţea):
• Asiguraţi-vă că este selectat Activare pentru Wi-Fi > Conexiune de reţea în
meniul setare al aparatului foto (0 284).
• Încercaţi să activaţi și să dezactivaţi funcţia Wi-Fi a dispozitivului inteligent.
Diverse
Data înregistrării nu este corectă: Setaţi ceasul intern al aparatului foto (0 28, 381).
Elementul din meniu nu poate fi selectat: Unele opţiuni nu sunt disponibile la anumite
combinaţii de setări sau când nu este introdus niciun card de memorie. Reţineţi că
opţiunea Info acumulator nu este disponibilă când aparatul foto este alimentat de
un conector de alimentare şi de un adaptor la reţeaua electrică, opţionale (0 383).
469
Mesaje de eroare
Această secţiune cuprinde indicatoarele şi mesajele de eroare care apar
în vizor, pe panoul de control şi pe monitor.
Indicator
Panou de
Vizor
control
Problemă
Soluţie
0
Inelul diafragmei
Setaţi inelul la diafragma
obiectivului nu este setat la minimă (cel mai mare
33
diafragma minimă.
număr f/).
Pregătiţi un acumulator de
H
d Acumulator descărcat.
25
rezervă complet încărcat.
• Acumulator consumat.
• Reîncărcaţi sau înlocuiţi
acumulatorul.
• Acumulatorul nu poate fi • Contactaţi
utilizat.
reprezentantul de service
autorizat Nikon.
H
d • În aparatul foto sau în
xxii, 25,
• Înlocuiţi acumulatorul
(clipește) (clipește) grip-ul opţional MB-D16
26
sau reîncărcaţi
este introdus un
acumulatorul dacă
acumulator Li-ion
acumulatorul Li-ion este
complet consumat sau
consumat.
un acumulator de la alţi
producători.
Nu este ataşat niciun
obiectiv sau este ataşat un
obiectiv non-CPU fără
Valoarea diafragmei va fi
F
specificarea diafragmei
afişată dacă este specificată 235
maxime. Diafragmă
diafragma maximă.
indicată în stopuri faţă de
diafragma maximă.
B
(clipește)
470
Indicator
Panou de
Vizor
control
Problemă
• Niciun obiectiv atașat.
i
(clipește)
—
• Este ataşat un obiectiv
non-CPU.
Aparatul foto nu poate
F H
focaliza utilizând
(clipește)
focalizarea automată.
Soluţie
0
• Atașaţi un obiectiv Nikkor 27, 426
non-IX. Dacă este atașat
un obiectiv CPU, scoateţi
și reatașaţi obiectivul.
• Selectaţi modul A sau M.
88
Schimbaţi compoziţia sau
focalizaţi manual.
• Utilizaţi o sensibilitate ISO
mai mică
• În modul fotografiere:
P Utilizaţi filtrul opţional
ND
Subiect prea luminos;
S Scădeţi timpul de
fotografia va fi
expunere
supraexpusă.
A Alegeţi o diafragmă
mai închisă (număr
(Indicatoarele de
f/ mai mare)
expunere şi afişajele
timpului de expunere
% Alegeţi alt mod de
sau diafragmei
fotografiere
clipesc)
• Utilizaţi o sensibilitate ISO
mai ridicată
• În modul fotografiere:
P Utilizaţi bliţul
Subiect prea întunecat;
S Măriţi timpul de
fotografia va fi subexpusă.
expunere
A Alegeţi o diafragmă
mai deschisă (număr
f/ mai mic)
131, 132
134
442
90
91
6
134
180
90
91
471
Indicator
Panou de
Vizor
control
Soluţie
0
Modificaţi timpul de
A selectat în modul S. expunere sau selectaţi
90, 93
modul M.
Modificaţi timpul de
%
% selectat în modul S.
expunere sau selectaţi
90, 93
(clipește)
modul M.
P k
Aşteptaţi până se
Procesare în curs.
—
(clipește) (clipește)
finalizează procesarea.
Dacă indicatorul clipeşte
Verificaţi fotografia pe
c
3 s după declanşarea
monitor; dacă este
—
241
(clipește) bliţului, este posibil ca
subexpusă, reglaţi setările
fotografia să fie subexpusă. şi încercaţi din nou.
• Reduceţi calitatea sau
115, 118
dimensiunea.
Memorie insuficientă
pentru a înregistra mai
• Ştergeţi fotografiile după 258
n
j multe fotografii la setările
copierea imaginilor
(clipește) (clipește) curente sau aparatul foto
importante pe computer
nu mai are numere pentru
sau pe un alt dispozitiv.
fişiere sau dosare.
• Introduceţi un card de
26
memorie nou.
Declanşaţi obturatorul.
Dacă eroarea persistă sau
O
Defecţiune a aparatului
apare frecvent, consultaţi
—
(clipește)
foto.
reprezentantul de service
autorizat Nikon.
A
(clipește)
472
Problemă
Indicator
Panou de
control
Problemă
Soluţie
0
Opriţi aparatul foto şi
Aparatul foto nu
Niciun card de
asiguraţi-vă că
S poate detecta
26
memorie.
respectivul card este
cardul de memorie.
introdus corect.
• Eroare accesare
• Utilizaţi carduri
491
card de memorie.
aprobate de Nikon.
• Verificaţi contactele
—
să fie curate. În cazul
în care cardul este
defect, contactaţi
vânzătorul sau
Acest card de memorie
reprezentantul de
nu se poate utiliza.
W,
service autorizat
Cardul poate fi
O
Nikon.
deteriorat. Introduceţi (clipește)
•
Nu
poate
fi
creat
•
Ştergeţi
fişiere sau
26, 258
alt card.
un dosar nou.
introduceţi un card
de memorie nou
după ce copiaţi
imaginile
importante pe
computer sau pe un
alt dispozitiv.
• Verificaţi ca
391
firmware-ul cardului
Eye-Fi să fie
actualizat.
W, Aparatul foto nu
• Copiaţi fişierele de
26, 266,
g
O poate controla
pe cardul Eye-Fi pe
375
(clipește) cardul Eye-Fi.
un computer sau pe
un alt dispozitiv şi
formataţi cardul sau
introduceţi un card
nou.
Monitor
473
Indicator
Monitor
Cardul de memorie
este blocat. Glisaţi
elementul de blocare la
poziţia „scriere”.
Nu este disponibil când
cardul Eye-Fi este
blocat.
Acest card nu este
formatat. Formataţi
cardul.
Ceasul a fost resetat.
Imposibil de pornit
vizualizarea în timp
real. Aşteptaţi.
Dosarul nu conţine
nicio imagine.
Toate imaginile sunt
ascunse.
474
Panou de
control
Problemă
Soluţie
0
W, Cardul de memorie
X este blocat (protejat Deplasaţi comutatorul
(clipește) la scriere).
de protejare la scriere
33
al cardului în poziţia
W, Cardul Eye-Fi este
„write (scriere)”.
O blocat (protejat la
(clipește) scriere).
Cardul de memorie Formataţi cardul de
[C] nu a fost formatat
memorie sau
26, 375
(clipește) pentru utilizarea cu introduceţi un card de
aparatul foto.
memorie nou.
Ceasul intern al
Setaţi ceasul intern al
—
aparatului foto nu
28, 381
aparatului foto.
este setat.
Aşteptaţi ca circuitele
interne să se răcească
Temperatura
înainte de a relua
—
internă a aparatului
466
vizualizarea în timp
foto este ridicată.
real sau înregistrarea
filmului.
Selectaţi un dosar care
Nicio imagine pe
conţine imagini din
cardul de memorie
meniul Dosar redare
—
sau în dosarul
26, 300
sau introduceţi un
dosarele selectat(e)
card de memorie care
pentru redare.
conţine imagini.
Nicio imagine nu
poate fi redată până
când nu a fost selectat
Toate fotografiile
un alt dosar sau
—
din dosarul curent
301
Ascundere imagine
sunt ascunse.
este folosită pentru a
permite cel puţin
afişarea unei imagini.
Indicator
Monitor
Panou de
control
Imposibil de afişat
acest fişier.
—
Imposibil de selectat
acest fişier.
—
Acest film nu poate fi
editat.
—
Conectare imposibilă;
au fost detectate mai
multe dispozitive.
Încercaţi din nou mai
târziu.
—
Eroare
—
Problemă
Fişierul a fost creat
sau modificat
utilizând un
computer sau o
marcă diferită de
aparat foto sau
fişierul este
deteriorat.
Soluţie
0
Fişierul nu poate fi
redat pe aparatul foto.
—
Imaginile create cu
Imaginea selectată
alte dispozitive nu pot
nu poate fi retuşată.
fi retuşate.
• Filmele create cu
alte dispozitive nu
pot fi editate.
Filmul selectat nu
• Filmele trebuie să
poate fi editat.
aibă o lungime de
cel puţin două
secunde.
Mai multe
dispozitive
Așteptaţi câteva
inteligente încearcă
minute înainte să
să se conecteze la
încercaţi din nou.
aparatul foto
simultan.
Selectaţi Dezactivare
pentru Wi-Fi >
Eroare Wi-Fi.
Conexiune de reţea,
apoi selectaţi din nou
Activare.
395
—
85
282
288
475
Indicator
Monitor
Panou de
control
Accesul la reţea nu este
disponibil până când
aparatul foto nu se
răceşte.
—
Verificaţi imprimanta.
—
Verificaţi hârtia.
—
Blocaj de hârtie.
—
Hârtia a fost epuizată.
—
Verificaţi alimentarea
cu cerneală.
—
Cerneala a fost
epuizată.
—
Problemă
Soluţie
Opriţi aparatul foto și
Temperatura
încercaţi din nou după
internă a aparatului ce așteptaţi ca
foto este ridicată.
aparatul foto să se
răcească.
Verificaţi imprimanta.
Eroare de
Pentru a relua,
imprimare.
selectaţi Continuare
(dacă este disponibil).
Hârtia din
Introduceţi hârtia de
imprimantă nu are dimensiunea corectă
dimensiunea
şi selectaţi
selectată.
Continuare.
Eliminaţi blocajul
Hârtia este blocată
hârtiei şi selectaţi
în imprimantă.
Continuare.
Introduceţi hârtia de
Nu mai există hârtie dimensiunea selectată
în imprimantă.
şi selectaţi
Continuare.
Verificaţi cerneala.
Eroare cerneală.
Pentru a relua,
selectaţi Continuare.
Imprimanta nu mai Înlocuiţi cerneala şi
are cerneală.
selectaţi Continuare.
* Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul imprimantei.
476
0
—
271 *
271 *
271 *
271 *
271 *
271 *
Specificaţii
❚❚ Aparat foto digital Nikon D750
Tip
Tip
Montură obiectiv
Unghi de câmp efectiv
Aparat foto digital reflex cu vizare prin obiectiv
Montură Nikon F (cu cuplare AF şi contacte AF)
Format FX Nikon
Pixeli efectivi
Pixeli efectivi
24,3 milioane
Senzor imagine
Senzor imagine
Senzor CMOS 35,9 × 24,0 mm
Pixeli totali
24,93 milioane
Sistem de reducere a prafului Curăţare senzor imagine, date de referinţă pentru
eliminarea prafului de pe imagine (necesită softwareul Capture NX-D)
Stocare
Dimensiune imagine (pixeli)
• Zonă imagine FX (36×24)
6.016 × 4.016 (#)
4.512 × 3.008 ($)
3.008 × 2.008 (%)
• Zonă imagine 1,2× (30×20)
5.008 × 3.336 (#)
3.752 × 2.504 ($)
2.504 × 1.664 (%)
• Zonă imagine DX (24×16)
3.936 × 2.624 (#)
2.944 × 1.968 ($)
1.968 × 1.312 (%)
• Fotografii în format FX făcute în vizualizare în timp real film
6.016 × 3.376 (#)
4.512 × 2.528 ($)
3.008 × 1.688 (%)
• Fotografii în format DX făcute în vizualizare în timp real film
3.936 × 2.224 (#)
2.944 × 1.664 ($)
1.968 × 1.112 (%)
Notă: Fotografiile făcute în vizualizare în timp real film au un format al
imaginii de 16 : 9. Aparatul foto oferă posibilitatea de a alege între
formate bază DX și FX.
477
Stocare
Format fişier
Sistem Picture Control
Suport
Fantă dublă
Sistem de fişiere
Vizor
Vizor
Acoperire cadru
Mărire
Punct perspectivă
Reglare dioptrie
478
• NEF (RAW): 12 sau 14 biţi, comprimat fără pierderi sau
comprimat
• JPEG: conform cu JPEG de bază cu compresie fină
(aprox. 1 : 4), normală (aprox. 1 : 8) sau de bază
(aprox. 1 : 16) (Prioritate dimensiune); este
disponibilă compresia Calitate optimă
• NEF (RAW) + JPEG: O singură fotografie înregistrată în
ambele formate NEF (RAW) şi JPEG
Standard, Neutru, Intens, Monocrom, Portret, Peisaj,
Uniform; opţiunea Picture Control selectată poate fi
modificată; memorare pentru opţiuni Picture Control
personalizate
Carduri de memorie SD (Secure Digital) şi SDHC şi
SDXC conforme UHS-I
Fanta 2 poate fi folosită pentru depăşire sau copiere de
rezervă sau pentru stocarea separată a copiilor create
utilizând NEF + JPEG; fotografiile pot fi copiate între
carduri.
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Vizor cu pentaprismă la nivelul ochilor cu vizare prin
obiectiv
• FX (36×24): Aprox. 100% orizontal şi 100% vertical
• 1,2× (30×20): Aprox. 97% orizontal şi 97% vertical
• DX (24×16): Aprox. 97% orizontal şi 97% vertical
Aprox. 0,7× (obiectiv de 50 mm f/1.4 la infinit, –1,0 m–1)
21 mm (–1,0 m–1; de centrul suprafeţei lentilei
ocularului vizorului)
–3–+1 m–1
Vizor
Ecran focalizare
Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark III cu marcaje
pentru zonă AF (poate fi afişată reţeaua de încadrare)
Oglindă reflex
Revenire rapidă
Previzualizare profunzime de Apăsarea butonului Pv opreşte diafragma obiectivului
câmp
la valoarea selectată de utilizator (modurile A şi M) sau
de aparatul foto (alte moduri)
Diafragmă obiectiv
Revenire instantanee, controlată electronic
Obiectiv
Obiective compatibile
Compatibil cu obiectivele AF NIKKOR, inclusiv
obiectivele de tip G, E şi D (unele restricţii se aplică la
obiectivele PC) şi obiectivele DX (care folosesc o zonă
imagine DX 24×16 1,5×), obiectivele AI-P NIKKOR şi
obiectivele AI non-CPU (numai modurile A şi M).
Obiectivele NIKKOR IX, obiectivele pentru F3AF şi
obiectivele non-AI nu pot fi utilizate.
Telemetrul electronic poate fi folosit cu obiectivele
care au o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare
(telemetrul electronic acceptă cele 11 puncte de
focalizare cu obiective care au o diafragmă maximă de
f/8 sau mai mare).
Obturator
Tip
Timp de expunere
Timp sincronizare bliţ
Obturator controlat electronic cu cursă verticală în
plan focal
1/4.000–30 s în paşi de 1/3 sau 1/2 EV, bulb, durată, X200
X=1/200 s; se sincronizează cu obturatorul la 1/250 s sau
mai lungi (raza de acţiune a bliţului se reduce la timpi
de expunere cuprinşi între 1/200 şi 1/250 s)
479
Declanşare
Mod declanşare
Viteză avansare cadre
Autodeclanşator
Moduri telecomandă (ML-L3)
Expunere
Măsurare
Metodă de măsurare
Rază (ISO 100, obiectiv f/1.4,
20 °C)
Corespondenţă măsurare
expunere
480
S (cadru unic), T (continuu cu viteză redusă),
U (continuu cu viteză ridicată), J (declanşare
silenţioasă), M (declanşare silenţioasă continuă),
E (autodeclanşator), V (oglindă sus)
1–6 fps (T), 6,5 fps (U) sau 3 fps (M)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 expuneri la intervale de 0,5, 1, 2
sau 3 s
Telecomandă cu întârziere, telecomandă cu răspuns
rapid, oglindă sus la distanţă
Măsurarea expunerii TTL folosind senzorul RGB cu
aproximativ 91K (91.000) pixeli
• Matricială: măsurare matricială culoare 3D III
(obiective tip G, E şi D); măsurare matricială culoare III
(alte obiective CPU); măsurare matricială culoare
disponibilă cu obiective non-CPU dacă utilizatorul
furnizează date despre obiectiv
• Central-evaluativă: Pondere de aproximativ 75%
acordată cercului de 12 mm din centrul cadrului.
Diametrul cercului poate fi modificat la 8, 15 sau
20 mm sau evaluarea se poate baza pe media
întregului cadru (obiectivele non-CPU utilizează
cercul de 12 mm)
• Spot: Măsoară un cerc de 4 mm (aproximativ 1,5% din
cadru) centrat pe punctul de focalizare selectat (pe
punctul de focalizare central când este utilizat un
obiectiv non-CPU)
• Evaluativă a zonelor luminoase: Disponibilă cu obiective
tip G, E şi D; echivalentă cu măsurarea centralevaluativă când se utilizează alte obiective.
• Măsurare matricială, central-evaluativă sau evaluativă a
zonelor luminoase: 0–20 EV
• Măsurare spot: 2–20 EV
CPU şi AI combinat
Expunere
Mod
Compensare expunere
Bracketing expunere
Bracketing bliţ
Bracketing balans de alb
Bracketing ADL
Blocare expunere
Sensibilitate ISO (index de
expunere recomandat)
D-Lighting activ
Moduri automate (i automat; j automat (fără bliţ)); moduri
scenă (k portret; l peisaj; p copil; m sport; n prim-plan; o portret
de noapte; r peisaj de noapte; s petrecere/interior; t plajă/zăpadă;
u apus; v amurg/zori; w portret animal de casă; x lumânări; y flori;
z culori de toamnă; 0 mâncare); moduri efecte speciale
(% vedere nocturnă; g schiţă color; i efect de miniaturizare;
u culoare selectivă; 1 siluetă; 2 cheie înaltă; 3 cheie joasă); mod
automat program cu program flexibil (P); mod
automat prioritate de timp (S); mod automat prioritate
de diafragmă (A); manual (M); U1 (setări utilizator 1); U2 (setări
utilizator 2)
Poate fi ajustată cu –5–+5 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 EV
în modurile P, S, A, M, h și %
2–9 cadre în paşi de 1/3, 1/2, 2/3 sau 1 EV; 2–5 cadre în
paşi de 2 sau 3 EV
2–9 cadre în paşi de 1/3, 1/2, 2/3 sau 1 EV; 2–5 cadre în
paşi de 2 sau 3 EV
2–3 cadre în paşi de 1, 2 sau 3
2 cadre folosind valoarea selectată pentru un cadru
sau 3–5 cadre folosind valorile presetate pentru toate
cadrele
Luminozitatea blocată la valoarea detectată cu
butonul A AE-L/AF-L
ISO 100–12800 în paşi de 1/3 sau 1/2 EV. Poate fi setată,
de asemenea, la aprox. 0,3, 0,5, 0,7 sau 1 EV (echivalent
ISO 50) sub ISO 100 sau la aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1 sau 2 EV
(echivalent ISO 51200) peste ISO 12800; control
sensibilitate ISO automat disponibil
Automat, Extra ridicat, Ridicat, Normal, Redus,
Dezactivat
481
Focalizare
Focalizare automată
Interval de detecţie
Servo obiectiv
Punct focalizare
Mod zonă AF
Blocare focalizare
Bliţ
Bliţ încorporat
Număr de ghid
482
Modul cu senzor de focalizare automată Nikon
Advanced Multi-CAM 3500 II cu detectare de fază TTL,
reglare fină, 51 puncte de focalizare (inclusiv 15 senzori
stea; f/8 acceptat de 11 senzori) şi dispozitiv iluminare
asistenţă AF (rază de acţiune aprox. 0,5–3 m)
–3–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo
continuă (AF-C); selecţie automată AF-S/AF-C (AF-A);
urmărire focalizare predictivă activată automat în
funcţie de starea subiectului
• Focalizare manuală (M): Poate fi folosit telemetrul
electronic
Se poate selecta dintre 51 sau 11 puncte de focalizare
Punct unic AF; zonă dinamică AF cu 9, 21 sau 51 de
puncte, urmărire 3D, zonă AF grup, zonă AF automată
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea butonului de
declanşare la jumătate (AF servo unică) sau prin
apăsarea butonului A AE-L/AF-L
i, k, p, n, o, s, w, g: Bliţ automat cu ridicare
automată
P, S, A, M, 0: Ridicare manuală cu buton declanşare
Aprox. 12, 12 cu bliţ manual (m, ISO 100, 20 °C)
Bliţ
Control bliţ
Mod bliţ
Compensare bliţ
Indicator bliţ pregătit
Cuplă accesorii
Sistem creativ de iluminare
Nikon (CLS)
Terminal de sincronizare
Balans de alb
Balans de alb
TTL: Controlul bliţ i-TTL folosind senzorul RGB cu
aproximativ 91K (91.000) pixeli este disponibil cu bliţul
încorporat; bliţul de umplere compensat i-TTL pentru
SLR digital este utilizat cu măsurarea matricială,
central-evaluativă şi măsurarea evaluativă a zonelor
luminoase, iar bliţul i-TTL standard pentru SLR digital
cu măsurarea spot
Automat, automat cu reducere ochi roşii, sincronizare
lentă automată, sincronizare lentă automată cu
reducere ochi roşii, bliţ de umplere, reducere ochi roşii,
sincronizare lentă, sincronizare lentă cu reducere ochi
roşii, perdea posterioară cu sincronizare lentă,
sincronizare perdea posterioară, dezactivat;
sincronizare rapidă FP automată acceptată
–3–+1 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 EV
Luminează când bliţul încorporat sau unitatea bliţ
opţională este complet încărcată; clipeşte după ce
bliţul este declanşat la capacitate maximă
Cuplă ISO 518 cu contacte pentru sincronizare şi date
şi blocare de siguranţă
Nikon CLS acceptat; opţiunea mod bliţ principal de
comandă disponibilă.
Adaptor terminal de sincronizare AS-15 (disponibil
separat)
Automat (2 tipuri), incandescent, fluorescent (7 tipuri),
lumina directă a soarelui, bliţ, înnorat, umbră,
presetare manuală (pot fi stocate până la 6 valori,
măsurarea balansului de alb în punct unic disponibilă
în cursul vizualizării în timp real), alegere temperatură
culoare (2.500 K–10.000 K), toate cu reglare fină
483
Vizualizare în timp real
Moduri
Servo obiectiv
Mod zonă AF
Focalizare automată
Film
Măsurare
Metodă de măsurare
Dimensiune cadru (pixeli) şi
cadenţă cadre
Format fişier
Compresie video
Format înregistrare audio
Dispozitiv înregistrare audio
Alte opţiuni
Monitor
Monitor
484
Fotografiere cu vizualizare în timp real (imagini
statice), vizualizare în timp real film (filme)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo
permanent (AF-F)
• Focalizare manuală (M)
AF prioritate faţă, AF zonă largă, AF zonă normală, AF
urmărire subiect
AF detectare contrast oriunde în cadru (aparatul foto
selectează automat punctul de focalizare când este
selectată AF prioritate faţă sau AF urmărire subiect)
Măsurarea expunerii TTL utilizând senzorul de imagine
principal
Matricială, central-evaluativă sau evaluativă a zonelor
luminoase
• 1.920 × 1.080; 60p (progresiv), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1.280 × 720; 60p, 50p
Cadenţele reale ale cadrelor pentru 60p, 50p, 30p, 25p
şi 24p sunt 59,94, 50, 29,97, 25 şi 23,976 fps; toate
opţiunile acceptă atât calitatea imaginii ★ridicată, cât
şi pe cea normală
MOV
Codare video avansată H.264/MPEG-4
PCM liniar
Microfon stereo încorporat sau extern; sensibilitate
ajustabilă
Marcare indexuri, fotografiere trecere timp
8 cm/3,2 in, aprox. 1.229.000 puncte (VGA;
640 × RGBW × 480 = 1.228.800 puncte), LCD TFT
rabatabil din siliciu policristalin la temperatură
scăzută, cu unghi de vizualizare de aprox. 170°, aprox.
100% acoperire cadru şi reglarea luminozităţii și
unghiului
Redare
Redare
Interfaţă
USB
Ieşire HDMI
Terminal pentru accesorii
Intrare audio
Ieşire audio
Redare cadru întreg şi miniatură (4, 9 sau 72 de imagini
sau calendar) cu zoom redare, redare film, prezentări
diapozitive foto şi/sau film, afişare histogramă, zone
luminoase, informaţii fotografie, afişare date de locaţie
şi rotire automată a imaginii
USB Hi-Speed; se recomandă conectarea la portul USB
încorporat
Conector HDMI tip C
• Telecomenzi fără fir: WR-1, WR-R10 (disponibile separat)
• Telecomandă prin cablu: MC-DC2 (disponibilă separat)
• Dispozitiv GPS: GP-1/GP-1A (disponibil separat)
Mufă stereo jack mini (3,5 mm diametru; alimentare
prin conexiune acceptată)
Mufă stereo jack mini (3,5 mm diametru)
Funcţie fără fir (numai D750; nu este disponibilă cu D750 (K))
Standarde
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Protocoale de comunicaţii
• IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
Frecvenţă de operare
2.412–2.462 MHz (canalele 1–11)
Rază de acţiune (linie dreaptă) Aproximativ 30 m (se ia în calcul fără interferenţe; raza
de acţiune poate varia în funcţie de intensitatea
semnalului și prezenţa sau absenţa obstacolelor)
Viteza de transmitere a
54 Mbps
datelor
Viteze logice maxime de transmisie a datelor în
conformitate cu standardul IEEE. Vitezele reale pot fi
diferite.
Securitate
• Autentificare: Sistem deschis, WPA2-PSK
• Criptare: AES
Setare fără fir
Acceptă WPS
Protocoale de acces
Infrastructură
485
Limbi acceptate
Limbi acceptate
Sursă de alimentare
Acumulator
Grip
Adaptor la reţeaua electrică
Montură trepied
Montură trepied
Dimensiuni/greutate
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
Arabă, bengali, bulgară, chineză (simplificată şi
tradiţională), cehă, coreeană, daneză, engleză,
finlandeză, franceză, germană, greacă, hindi,
indoneziană, italiană, japoneză, maghiară, marathi,
norvegiană, olandeză, persană, poloneză, portugheză
(Portugalia şi Brazilia), română, rusă, sârbă, spaniolă,
suedeză, tamilă, telugu, thai, turcă, ucraineană,
vietnameză
Un acumulator Li-ion EN-EL15; pot fi utilizaţi și
acumulatori EN-EL15b și EN-EL15a
Grip opţional MB-D16 cu un acumulator Li-ion Nikon
EN-EL15 sau șase baterii AA alcaline, Ni-MH sau cu litiu.
Pot fi utilizaţi și acumulatori EN-EL15b și EN-EL15a.
Adaptor la reţeaua electrică EH-5b; necesită conector
de alimentare EP-5B (disponibile separat)
/
1 4 in (ISO 1222)
Aprox. 140,5 × 113 × 78 mm
Aprox. 830 g cu acumulatorul şi cardul de memorie,
dar fără capacul corpului; aprox. 750 g (numai corpul
aparatului foto)
Mediu de operare
Temperatură
0 °C–40 °C
Umiditate
85% sau mai puţin (fără condensare)
• Dacă nu este specificat altfel, toate măsurătorile sunt realizate în conformitate cu orientările Camera and
Imaging Products Association (CIPA).
• Toate valorile se referă la un aparat foto cu un acumulator complet încărcat.
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual
fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din erorile apărute
în acest manual.
486
Încărcător acumulator MH-25a
Putere consumată nominală 100–240 V c.a., 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
Putere nominală
8,4 V/1,2 A c.c.
Acumulatori acceptaţi
Acumulatori Li-ion Nikon EN-EL15b, EN-EL15a și
EN-EL15
Timp de încărcare
Aprox. 2 ore şi 35 de minute la o temperatură ambiantă
de 25 °C când este complet descărcat
Temperatură de funcţionare 0 °C–40 °C
Dimensiuni (L × Î × A)
Aprox. 95 × 33,5 × 71 mm, fără proeminenţe
Lungimea cablului de
Aprox. 1,5 m
alimentare (dacă este
furnizat)
Greutate
Aprox. 115 g, fără conectorul de alimentare furnizat
(cablu de alimentare sau adaptor pentru priza reţelei
electrice)
Simbolurile de pe acest produs reprezintă următoarele:
m c.a., p c.c., q Echipament de clasa II (din punct de vedere constructiv, produsul are izolaţie dublă).
Acumulator Li-ion EN-EL15
Tip
Acumulator litiu-ion
Capacitate nominală
7,0 V/1.900 mAh
Temperatură de funcţionare 0 °C–40 °C
Dimensiuni (L × Î × A)
Aprox. 40 × 56 × 20,5 mm
Greutate
Aprox. 78 g, fără capac terminal
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual
fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din erorile apărute
în acest manual.
487
❚❚ Standarde aplicabile
• DCF versiunea 2.0: Design Rule for Camera File Systems (Regulă aranjare
sisteme fişiere aparat foto) (DCF) este un standard utilizat pe scară
largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura
compatibilitatea între diferite mărci de aparate foto.
• DPOF: Digital Print Order Format (Format comandă de imprimare
digitală) (DPOF) este un standard utilizat în industria aparatelor foto
digitale care permite imprimarea fotografiilor din comenzi de
imprimare stocate pe cardul de memorie.
• Exif versiunea 2.3: Aparatul foto este compatibil cu Exif (Exchangeable
Image File Format for Digital Still Cameras – Format fişier imagine
interschimbabil pentru aparate foto digitale) versiunea 2.3, un
standard care permite utilizarea informaţiilor stocate împreună cu
fotografiile pentru reproducerea optimă a culorii când imaginile sunt
transferate pe imprimante compatibile Exif.
• PictBridge: Un standard dezvoltat în cooperare de industria aparatelor
foto digitale şi cea a imprimantelor, care permite transferul
fotografiilor direct pe o imprimantă, fără a mai fi necesară transferarea
lor pe un computer.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (Interfaţă Multimedia de
Înaltă Definiţie) este un standard pentru interfeţe multimedia folosit
în aparatele electronice pentru publicul larg şi dispozitivele AV care
pot transmite date audiovizuale şi semnale de control către
dispozitive conforme HDMI printr-o conexiune unică prin cablu.
488
Informaţii privind mărcile comerciale
iOS este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Cisco Systems,
Inc., în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări, și este utilizată sub licenţă. Mac
şi OS X sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. în Statele Unite ale Americii
şi/sau în alte ţări. Microsoft Windows şi Windows Vista sunt fie mărci comerciale
înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale
Americii şi/sau în alte ţări. PictBridge este o marcă comercială. Siglele SD, SDHC şi
SDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. HDMI, sigla HDMI şi High-Definition
Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing, LLC.
Wi-Fi și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi
Alliance. Toate celelalte denumiri comerciale menţionate în acest manual sau în
documentaţia furnizată cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor deţinători.
A Marcaj de conformitate
Standardele cărora li se conformează aparatul foto pot fi vizualizate utilizând
opţiunea Marcaj de conformitate din meniul setare (0 392).
A Licenţă FreeType (FreeType2)
Părţi din acest software sunt proprietatea intelectuală a © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.
A Licenţă MIT (HarfBuzz)
Părţi din acest software sunt proprietatea intelectuală a © 2014 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Toate drepturile
rezervate.
489
A Certificate
490
Carduri de memorie aprobate
Aparatul foto acceptă carduri de memorie SD, SDHC şi
SDXC, inclusiv carduri SDHC şi SDXC conforme cu UHS-I.
Pentru înregistrarea filmelor se recomandă carduri
clasificate în clasa de viteză 6 SD sau mai mare; folosirea unor carduri mai
lente poate duce la întreruperea înregistrării. Când alegeţi carduri
pentru a fi folosite în cititoare de carduri, asiguraţi-vă că acestea sunt
compatibile cu dispozitivul. Contactaţi producătorul pentru informaţii
referitoare la caracteristici, funcţionare şi limitări privind utilizarea.
491
Capacitatea cardului de memorie
Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi
stocate pe un card SDHC SanDisk SDSDXPA-016G-J35 UHS-I de 16 GB la
diferite setări ale calităţii imaginii (0 115), dimensiunii imaginii (0 118)
şi zonei imaginii (începând cu septembrie 2014; 0 110).
❚❚ Zonă imagine FX (36×24) *
Calitate imagine
NEF (RAW), comprimat fără pierderi,
12 biţi
NEF (RAW), comprimat fără pierderi,
14 biţi
NEF (RAW), comprimat, 12 biţi
NEF (RAW), comprimat, 14 biţi
Dimensiune
imagine
Dimensiune
fişier 1
Nr. de
imagini 1
Capacitate
memorie
tampon 2
—
21,0 MB
376
25
—
26,9 MB
292
—
19,2 MB
507
—
23,9 MB
425
Mare
12,6 MB
923
JPEG fine 3
Medie
7,7 MB
1.500
Mică
4,1 MB
2.900
Mare
6,7 MB
1.800
Medie
3,9 MB
2.900
JPEG normal 3
Mică
2,1 MB
5.500
Mare
2,2 MB
3.500
Medie
1,6 MB
5.700
JPEG basic 3
Mică
1,1 MB
10.100
* Include imagini făcute cu obiective non-DX când este selectat Activată pentru Decupare
automată DX.
492
15
33
21
87
100
100
100
100
100
100
100
100
❚❚ Zonă imagine DX (24×16) *
Calitate imagine
NEF (RAW), comprimat fără pierderi,
12 biţi
NEF (RAW), comprimat fără pierderi,
14 biţi
NEF (RAW), comprimat, 12 biţi
NEF (RAW), comprimat, 14 biţi
Dimensiune
imagine
Dimensiune
fişier 1
Nr. de
imagini 1
Capacitate
memorie
tampon 2
—
10,5 MB
579
100
—
13,1 MB
449
48
—
9,8 MB
785
100
—
11,9 MB
656
100
Mare
6,2 MB
1.900
100
Medie
3,9 MB
3.000
100
JPEG fine 3
Mică
2,3 MB
5.000
100
Mare
3,1 MB
3.700
100
Medie
2,0 MB
5.700
100
JPEG normal 3
Mică
1,2 MB
9.300
100
Mare
1,6 MB
7.000
100
Medie
1,2 MB
10.300
100
JPEG basic 3
Mică
0,8 MB
15.600
100
* Include imagini făcute cu obiective DX când este selectat Activată pentru Decupare automată
DX.
1 Toate cifrele sunt aproximative. Dimensiunea fişierului variază în funcţie de scena înregistrată.
2 Numărul maxim de expuneri care pot fi stocate în memoria tampon la ISO 100. Scade dacă este selectată
Calitate optimă pentru Compresie JPEG (0 117), sensibilitatea ISO este setată la Hi 0,3 sau
mai ridicată sau dacă este activată reducere zgomot expunere lungă sau controlul automat al distorsiunilor.
3 Cifrele presupun că opţiunea Compresie JPEG este setată la Prioritate dimensiune.
Selectând Calitate optimă se măreşte dimensiunea fişierelor imagine JPEG; numărul de imagini şi
capacitatea memoriei tampon scad în consecinţă.
A d3—Declanşare continuă maximă (0 339)
Numărul maxim de fotografii care pot fi realizate într-o singură serie poate fi
setat la orice valoare între 1 şi 100.
493
Durata de funcţionare a acumulatorului
Segmentele de film sau numărul de fotografii care pot fi înregistrate cu
acumulatori complet încărcaţi diferă în funcţie de starea acumulatorului,
temperatură, intervalul dintre fotografii şi perioada de afişare a
meniurilor. În cazul bateriilor AA, capacitatea variază şi în funcţie de
producător şi condiţiile de păstrare; unele baterii nu pot fi utilizate. Mai
jos sunt prezentate exemple de valori pentru aparatul foto şi grip-ul
opţional MB-D16.
• Fotografii, mod declanşare cadru unic (standard CIPA 1)
Un acumulator EN-EL15 2 (aparat foto): Aproximativ 1.230 fotografii
Un acumulator EN-EL15 2 (MB-D16): Aproximativ 1.230 fotografii
Șase baterii AA alcaline (MB-D16): Aproximativ 430 fotografii
• Fotografii, mod declanşare continuă (standard Nikon 3)
Un acumulator EN-EL15 2 (aparat foto): Aproximativ 4.420 fotografii
Un acumulator EN-EL15 2 (MB-D16): Aproximativ 4.420 fotografii
Șase baterii AA alcaline (MB-D16): Aproximativ 780 fotografii
• Filme 4
Un acumulator EN-EL15 2 (aparat foto): Aproximativ 55 de minute filmare
HD
Un acumulator EN-EL15 2 (MB-D16): Aproximativ 55 de minute filmare HD
Șase baterii AA alcaline (MB-D16): Aproximativ 20 de minute filmare HD
494
1 Măsurat la 23 °C (±2 °C) cu un obiectiv AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR în următoarele condiţii de
testare: obiectiv ciclat de la infinit la raza minimă şi o fotografie făcută la setările implicite la fiecare 30 s; bliţ
declanşat o dată la fiecare a doua fotografie. Vizualizarea în timp real nu este utilizată.
2 Pot fi utilizaţi și acumulatori EN-EL15b și EN-EL15a în locul acumulatorului EN-EL15.
3 Măsurat la 20 °C cu un obiectiv AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR în următoarele condiţii de testare:
calitatea imaginii setată la JPEG basic, dimensiunea imaginii setată la M (mediu), timpul de expunere 1/250 s,
buton de declanşare apăsat la jumătate pentru trei secunde și focalizarea ciclată de la infinit la distanţa
minimă de trei ori; apoi se fac şase fotografii în succesiune şi monitorul este aprins timp de cinci secunde, iar
apoi este stins; ciclul este repetat după ce temporizatorul standby s-a oprit.
4 Măsurat la 23 °C (±2 °C) cu aparatul foto la setările implicite şi un obiectiv AF-S NIKKOR 24–85mm
f/3.5–4.5G ED VR în condiţiile specificate de Camera and Imaging Products Association (CIPA). Filmele
individuale pot avea o lungime de până la 20 minute (1.080/60p) sau o dimensiune de 4 GB; înregistrarea se
poate finaliza înainte de atingerea acestor limite dacă temperatura aparatului foto creşte.
Următoarele acţiuni pot reduce durata de funcţionare a acumulatorului:
• Utilizarea monitorului
• Menţinerea butonului de declanşare apăsat la jumătate
• Operaţiunile repetate de focalizare automată
• Efectuarea fotografiilor NEF (RAW)
• Timpii de expunere lungi
• Utilizarea dispozitivului GPS GP-1 sau GP-1A sau telecomenzii fără fir
WR-R10/WR-1, opţionale
• Utilizarea funcţiei Wi-Fi sau a unei unităţi de comunicare UT-1 sau a
unui transmiţător fără fir WT-5, opţionale
• Utilizarea modului VR (reducere vibraţii) cu obiective VR
Pentru a vă asigura că utilizaţi la maximum capacitatea acumulatorilor
Li-ion Nikon EN-EL15:
• Păstraţi curate contactele acumulatorului. Contactele murdare pot
reduce performanţele acumulatorului.
• Utilizaţi acumulatorii imediat după încărcare. Acumulatorii se
descarcă dacă nu sunt utilizaţi.
495
Obiective care pot obtura bliţul încorporat şi
dispozitivul de iluminare asistenţă AF
Obiectivele enumerate în această secţiune pot bloca bliţul încorporat şi
dispozitivul de iluminare asistenţă AF în anumite condiţii.
❚❚ Iluminare asistenţă AF
Unele obiective pot bloca dispozitivul de iluminare la anumite distanţe
de focalizare. Scoateţi parasolarele obiectivelor când utilizaţi dispozitivul
de iluminare.
Iluminarea pentru asistenţă AF nu este disponibilă cu următoarele
obiective:
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
• AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
La distanţe de sub 0,7 m, următoarele obiective pot bloca dispozitivul de
iluminare asistenţă AF şi pot interfera cu focalizarea automată când
iluminarea este slabă:
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
• AF Zoom-Nikkor 24–85mm f/2.8–4D IF
• AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR
• AF Zoom Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6D (IF)
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180mm f/4.5–5.6D
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
496
La distanţe de sub 1,0 m, următoarele obiective pot bloca dispozitivul de
iluminare asistenţă AF şi pot interfera cu focalizarea automată când
iluminarea este slabă:
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED
La distanţe de sub 1,5 m, următoarele obiective pot bloca dispozitivul de
iluminare asistenţă AF şi pot interfera cu focalizarea automată când
iluminarea este slabă:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• AF Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D ED
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED
497
❚❚ Bliţul încorporat
Bliţul încorporat are o rază de acţiune minimă de 0,6 m şi nu poate fi
utilizat în plaja macro a obiectivelor cu zoom macro. Acesta poate fi
utilizat cu obiective CPU cu distanţe focale de la 24 mm (16 mm în
format DX) la 300 mm, deşi în unele cazuri este posibil ca bliţul să nu
poată lumina complet subiectul la anumite raze de acţiune sau distanţe
focale datorită umbrelor produse de către obiectiv. Imaginile de mai jos
prezintă efectul de vignetare produs de umbrele create de obiectiv când
se utilizează bliţul.
Umbră
Vignetare
Scoateţi parasolarele obiectivelor pentru a preveni formarea umbrelor.
Este posibil ca bliţul să nu poată ilumina subiectul complet cu
următoarele obiective la distanţe mai mici decât cele prezentate mai jos:
Obiectiv
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G
IF-ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G
IF-ED
DX
498
18–24 mm
18 mm
20–24 mm
20 mm
24–55 mm
Distanţă minimă fără
vignetare
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
2,0 m
1,0 m
Poziţie zoom
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G
ED VR II
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm
f/3.5–5.6G IF-ED
18 mm
1,0 m
24–200 mm
Fără vignetare
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G
ED VR
28 mm
50–300 mm
1,0 m
Fără vignetare
Obiectiv
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
Poziţie zoom
FX
35 mm
28 mm
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
35 mm
24 mm
AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D
IF-ED
28–35 mm
28 mm
AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
35 mm
24 mm
AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
28 mm
35 mm
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G
20 mm
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
24 mm
35 mm
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
50–70 mm
24 mm
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm
f/3.5–5.6G IF-ED
35–120 mm
24 mm
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
28 mm
50–120 mm
28 mm
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
50–70 mm
28 mm
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
35 mm
50–300 mm
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED *
24 mm
Distanţă minimă fără
vignetare
1,5 m
1,5 m
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
1,5 m
Fără vignetare
1,5 m
1,0 m
Fără vignetare
1,0 m
1,0 m
1,5 m
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
2,0 m
1,0 m
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
1,5 m
1,0 m
Fără vignetare
1,5 m
* Când nu este deplasat sau înclinat.
499
Când este utilizat cu AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED, bliţul nu va putea
să lumineze subiectul complet la toate razele de acţiune.
Bliţul încorporat poate fi utilizat şi cu următoarele obiective non-CPU:
Nikon seria E şi NIKKOR 24–300 mm (AI-S, AI- şi AI modificat). Obiectivele
AI 50–300mm f/4.5, AI 50–300mm f/4.5 modificat, AI-S 50–300mm f/4.5
ED şi AI 50–300mm f/4.5 ED trebuie utilizate la o poziţie de zoom de
70 mm sau mai mare. Cu obiectivele AI-S şi AI 25–50mm f/4 ED,
distanţele peste care nu va apărea vignetarea sunt: 2,0 m la o poziţie
zoom de 25 mm şi 1,0 m la o poziţie zoom de 28 mm; vignetarea nu va
apărea la poziţii ale zoom-ului de 35 mm sau mai mari.
500
Index
Simboluri
i (Mod automat) .................................... 34
j (Mod automat (fără bliţ)) ................. 34
h (Mod scenă)................................... 41
q (Efecte speciale)........................... 46
k (Portret) .................................................. 42
l (Peisaj)..................................................... 42
p (Copil) ..................................................... 42
m (Sport) ..................................................... 42
n (Prim-plan) ............................................ 43
o (Portret de noapte)............................. 43
r (Peisaj de noapte) ............................... 43
s (Petrecere/interior)............................. 43
t (Plajă/zăpadă) ...................................... 44
u (Apus)...................................................... 44
v (Amurg/zori) ......................................... 44
w (Portret animal de casă) ................... 44
x (Lumânări)............................................... 45
y (Flori)........................................................ 45
z (Culori de toamnă).............................. 45
0 (Mâncare)................................................ 45
% (Vedere nocturnă)............................... 47
g (Schiţă color) ................................ 47, 50
i (Efect de miniaturizare) ........... 48, 51
u (Culoare selectivă)....................... 48, 52
1 (Siluetă) .................................................. 48
2 (Cheie înaltă) ........................................ 49
3 (Cheie joasă) ......................................... 49
P (Mod automat program).................... 89
S (Mod automat prioritate de timp) .. 90
A (Mod automat prioritate de
diafragmă) ................................................ 91
M (Manual) .................................................. 93
U1/U2. ............................................................ 99
S (Cadru unic) .........................................103
T (Continuu cu viteză redusă)103, 338
U (Continuu cu viteză ridicată) .......103
J (Declanșare silenţioasă) .................. 103
M (Declanşare Qc)................................103
E (Autodeclanşator)....................103, 106
V (Oglindă sus)..........................104, 109
! (AF prioritate faţă)...............................58
$ (AF zonă largă)......................................58
% (AF zonă normală) ...............................58
& (AF urmărire subiect) .......................58
a (Matricială) ................................139, 335
Z (Central-evaluativă) ...............139, 335
b (Spot).................................................... 139
h (Evaluativă zone luminoase) ...... 139
AUTO (Bliţ automat) ................................ 181
Y (Reducere ochi roşii) .............181, 183
SLOW (Sincronizare lentă)............181, 183
REAR (Sincronizare perdea posterioară) .
183
E (Compensare expunere) ................ 143
Y (Compensare bliţ)........................... 188
O (Program flexibil) ..................................89
Buton a (vizualizare în timp real).....54,
66
Buton P.............. 16, 61, 71, 198, 245, 396
Buton R (informaţii) .................12, 64, 75
Comutator D.......................................5, 342
m (Balans de alb) ..........................145, 321
L (Presetare manuală) ............145, 155
D (Bracketing)..................................... 202
I (Indicator focalizare) .......36, 129, 133
t (Memorie tampon)............................ 105
N (Indicator bliţ pregătit).......................40
Numerics
1,2× (30×20) 1.2× .........................110, 111
12 biţi ......................................................... 117
14 biţi ......................................................... 117
A
Accesorii.................................................... 441
Acumulator................25, 26, 30, 383, 487
Acumulator ceas .......................................15
Adaptor la reţeaua electrică .....441, 445
Adăugare elemente (Meniul meu) .. 421
Adâncime de culoare NEF (RAW)..... 117
501
Adobe RGB ............................................... 314
AE şi bliţ (Setare bracketing automat) ..
202, 353
AF.........................................57–59, 120–130
AF prioritate faţă .......................................58
AF servo automată ................................ 121
AF servo continuă.........................121, 326
AF servo permanent ................................57
AF servo unică.........................57, 121, 327
AF urmărire subiect..................................58
AF zonă largă..............................................58
AF zonă normală .......................................58
AF-A ............................................................ 121
AF-C ...................................................121, 326
AF-F................................................................57
Afişaj informaţii ................. 12, 64, 75, 341
Afişare grilă vizor ................................... 341
Afişare zone luminoase ..........................72
AF-S.............................................57, 121, 327
Ajutor ............................................................21
Alb-negru (Monocrom) ....................... 400
Alegere pct. pornire/oprire ...................81
Alegere temp. culoare (Balans de alb) ..
145, 152
Alegere zonă imagine71, 111, 113, 360,
362, 366
Apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate.....................................................36
Apăsaţi butonul de declanşare până la
capăt............................................................36
Ascundere imagine............................... 301
Asistenţă AF ....................................332, 439
Asoc. buton Fn (WR) la distanţă........ 368
Asociere buton 4 MB-D16 ................. 367
Asociere buton AE-L / AF-L .......361, 373
Asociere buton declanşare................. 373
Asociere buton Fn ........................356, 370
Asociere buton înregistrare film ...... 366
Asociere buton previz.................361, 372
Atenuare (Efecte filtru)......................... 402
Autodeclanşator.................. 103, 106, 337
Automat (Balans de alb)...................... 145
Avansare cadru selector secundar .. 364
Avansat (HDMI)....................................... 279
502
Avertizare bliţ.......................................... 339
B
Balans de alb ........................ 145, 208, 321
Balans de alb în punct unic................ 159
Balans de culoare................................... 402
Balans de culoare monitor ................. 377
Bip ............................................................... 338
Bliţ .........40, 180, 181, 188, 190, 345, 433
Bliţ (Balans de alb) ................................. 145
Bliţ automat ............................................. 181
Bliţ de modelare..................................... 353
Bliţ i-TTL standard pentru SLR digital.....
185, 435
Bliţ încorporat .................................. 40, 180
Bliţ opţional ....................................348, 433
Bloc. oglindă sus pt. curăţare ............ 451
Blocare AE ................................................ 141
Blocare decl. în lipsă card ................... 365
Blocare expunere................................... 141
Blocare expunere automată .............. 141
Blocare focalizare................................... 129
Blocare FV................................................. 190
Bracketing .......................................202, 353
Bracketing ADL..............................212, 353
Bracketing automat .....................202, 353
Bracketing bliţ................................202, 353
Bracketing expunere ...................202, 353
Bracketing WB (Setare bracketing
automat) ........................................208, 353
Bulb.........................................................93, 95
Buton AE-L/AF-L.............129, 141, 361, 373
Buton de comandă WPS ..................... 284
Buton deblocare selector mod de
declanşare ..........................................7, 103
Buton deblocare selector moduri......... 6
Buton decl. pt. util. selector ............... 365
Buton declanşare 36, 129, 141, 336, 373
Buton declanşare AE-L......................... 336
Buton Fn ................................. 114, 356, 370
Buton înregistrare film.................. 68, 366
Buton mod AF..................57, 59, 121, 125
Buton OK................................................... 354
Buton previzualizare.............92, 361, 372
Buton Pv.................... 70, 92, 353, 361, 372
C
Cablu USB ................................................. 266
Cadru unic ................................................ 103
Calitate film....................................... 71, 320
Calitate imagine ..................................... 115
Calitate optimă (compresie JPEG) ... 117
Camera Control Pro 2........................... 444
Capac corp .......................................... 3, 442
Capac ocular vizor .................................107
Capacitate card de memorie ............. 492
Capture NX-D ..............116, 268, 378, 384
Card memorie26, 31, 119, 375, 491, 492
Card memorie SD.. 26, 31, 119, 491, 492
Căşti .............................................................. 73
Ceas ............................................................381
CEC.....................................................278, 280
Central-evaluativă ........................139, 335
Chenar ....................................................... 272
Cianotipie (Monocrom) .......................400
CLS .............................................................. 433
Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat ...............347
Comandă imprimare DPOF................275
Comentariu imagine............................. 384
Comp. expunere pentru bliţ ..............353
Comparaţie una lângă alta................. 419
Compensare bliţ..................................... 188
Compensare expunere ........................143
Compensare expunere facilă............. 334
Compresie JPEG ..................................... 117
Comprimat (tip)...................................... 117
Comprimat fără pierderi (tip) ............ 117
Computer ................................................. 262
Conector alimentare....................441, 445
Conector HDMI............................................ 2
Conector pentru microfon extern ........ 2
Conexiune de reţea............................... 284
Contacte CPU ..........................................429
Continuu cu viteză redusă.........103, 338
Continuu cu viteză ridicată ................103
Control ajustare dioptrii ............... 29, 443
Control automat al distors. ................ 316
Control dispozitiv (HDMI) ................... 278
Control distorsiune ............................... 412
Control perspectivă .............................. 415
Control sensib. ISO auto...................... 322
Control sensibilitate ISO automat ... 136
Control vignetare .................................. 315
Contur culoare........................................ 413
Copie de rezervă (Rolul cardului din
Fanta 2).................................................... 119
Copiere imagini...................................... 303
Corecţie ochi roşii.................................. 398
Culoare selectivă...................... 48, 52, 417
Curăţare senzor imagine..................... 448
D
Data şi ora.......................................... 28, 381
Dată (PictBridge).................................... 272
Date de locaţie...............................239, 253
Date fotografiere ................................... 251
Date obiectiv non-CPU........................ 235
Date prezentare generală................... 254
DCF ............................................................. 488
Declanşare continuă maximă............ 339
Declanşare repetată bliţ...................... 347
Declanșare Qc (silenţioasă continuă) .....
103
Declanșare silenţioasă ......................... 103
Decupare .................................................. 399
Decupare (meniu [Setare] PictBridge) ...
272
Decupare automată DX....................... 111
Decuparea filmelor ..................................81
Denumirea fişierului ............................. 313
Depăşire (Rolul cardului din Fanta 2) .....
119
Destinaţie .......................................... 72, 319
Detectare feţe ......................................... 335
Diafr. electrică selector multiplu .........72
Diafragmă............................................ 91–93
Diafragmă electrică........72, 73, 370, 372
Diafragmă maximă............. 187, 430, 439
Diafragmă minimă ............................33, 88
503
Difuzor ............................................................ 4
Digital Print Order Format274, 275, 488
Dim. cadru/cadenţă cadre........... 71, 319
Dimensiune....................................... 77, 118
Dimensiune imagine ...................118, 432
Dimensiune pagină............................... 272
Disp. ilum. asist. AF încorp.................. 332
Dispozitiv inteligent ............................. 281
Distanţă focală ...............................237, 432
D-Lighting ................................................ 397
D-Lighting activ.............................175, 212
Dosar redare ............................................ 300
Dosar stocare........................................... 311
DPOF ....................................... 274, 275, 488
Drept de autor ...............................252, 385
După ştergere ......................................... 307
Durată activare telecom. (ML-L3)..... 337
Durată de funcţionare a
acumulatorului ..................................... 494
DX (24×16) 1.5×......................76, 110, 111
E
Ecran focalizare....................................... 479
Editare film ........................................ 81, 245
Efect de miniaturizare ............ 48, 51, 416
Efecte filtru......................................169, 401
Efecte speciale ...........................................46
Eliminare elemente (Meniul meu) ... 423
Ethernet............................................269, 442
Examinare imagine ............ 234, 242, 307
Exif............................................................... 488
Exponometre.................................... 39, 336
Expunere......................................... 139–144
Expunere multiplă................................. 216
F
Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG (Rolul
cardului din Fanta 2)........................... 119
Fantă................................. 31, 119, 245, 319
Fantă şi dosar redare ............................ 245
Filme.......................................... 66, 370–373
Filtru cald (Efecte filtru) ....................... 401
Fluorescent (Balans de alb) ................ 145
504
Focalizare automată..... 57–59, 120–130
Focalizare manuală ...............60, 132, 329
Focalizare prin vizor....................... 29, 443
Format dată ............................................. 381
Format DX ................................................ 110
Format FX ................................................. 110
Format imagine............................... 76, 399
Formatare card memorie.................... 375
Foto. ref. elim. praf imagine............... 378
Fotografiere cu temporizator de
interval..................................................... 222
Fotografiere cu vizualizare în timp real.
54
Fotografiere trecere timp ................... 229
Frecvenţă de răspuns.................... 71, 320
Fus orar...................................................... 381
Fus orar şi dată........................................ 381
FX (36×24) 1.0× .............................110, 111
G
Gestionare Picture Control................. 170
Ghiduri de încadrare.........................64, 75
GPS.....................................................239, 253
Grip ....................... 343, 344, 367, 383, 441
H
H.264 .......................................................... 484
HDMI ...................................65, 78, 277, 488
HDMI-CEC........................................278, 280
Hi (Sensibilitate) ..................................... 135
High Dynamic Range (HDR)............... 177
Histogramă .................... 64, 249, 250, 355
I
Iluminare fundal.................................5, 342
Iluminare LCD .....................................5, 342
Iluminare punct AF ............................... 329
Iluminare punct focalizare. ................ 329
Imprimare................................................. 271
Imprimare (DPOF) ................................. 274
Imprimare index .................................... 274
Incandescent (Balans de alb)............. 145
Indicator bliţ pregătit...........40, 191, 438
Indicator expunere........................... 63, 94
Indicator focalizare................36, 129, 133
Indicator imagine focalizată ...... 36, 129,
133
Inel focalizare obiectiv .................. 60, 132
Info acumulator...................................... 383
Informaţii ........................................... 12, 246
Informaţii fotografie ....................246, 302
Informaţii redare ...........................246, 302
Intensă (Setare Picture Control) .......165
Intensificator albastru (Efecte filtru)401
Intensificator roşu (Efecte filtru).......401
Intensificator verde (Efecte filtru) .... 401
Interval între cadre (Prezentare
diapozitive) ............................................ 308
Intrare PIN WPS....................................... 285
Inversare indicatori ............................... 366
ISO facil...................................................... 341
ISO NR ridicat...........................................317
i-TTL ......................................... 184, 185, 348
Î
Înaltă definiţie ................................277, 488
Încărcare Eye-Fi ...................................... 391
Încărcarea acumulatorului ................... 25
Înclinare longitudinală.........................388
Înconjurare puncte focaliz.................. 330
Îndreptare................................................. 411
Înnorat (Balans de alb) .........................145
Înregistrare NEF (RAW).........................117
Întârziere stingere monitor ................337
J
JPEG ............................................................115
JPEG basic................................................. 115
JPEG fine ...................................................115
JPEG normal............................................. 115
L
L (mare) ............................................... 77, 118
LAN.............................................................. 442
Limbă (Language)..................................381
Lo (Sensibilitate)..................................... 135
Lumina directă a soarelui (Balans de
alb) ............................................................ 145
Luminozitate monitor............ 62, 72, 376
M
M (medie) ........................................... 77, 118
Manual................................................ 93, 132
Manual (Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat) ....
347
Marcaj de conformitate..............392, 489
Marcaj plan focal.................................... 133
Marcaje zonă AF....................... 10, 29, 247
Marcare indexuri.............70, 80, 370, 372
Măsurare ................................................... 139
Măsurare matricială .....................139, 335
MB-D16................ 343, 344, 367, 383, 441
Memorie tampon................................... 105
Meniu filmare.......................................... 318
Meniu fotografiere ................................ 310
Meniu redare........................................... 300
Meniu retuşare ..............................245, 393
Meniu setare............................................ 374
Meniul meu.............................................. 421
Meniuri fotografiere şi filmare .310, 318
Microfon.......................................................73
Microfon extern.........................................73
Mired.......................................................... 151
Mod automat prioritate de diafragmă...
91
Mod automat prioritate de timp.........90
Mod automat program...........................89
Mod bliţ............................................181, 183
Mod bliţ principal de comandă ........ 348
Mod declanşare..................................7, 103
Mod declanşare continuă................... 103
Mod focalizare ................................. 57, 121
Mod focalizare automată............. 57, 121
Mod întârziere expunere .................... 339
Mod scenă...................................................41
Mod telecomandă (ML-L3)................. 193
Mod zonă AF .................................... 58, 123
Monitor........................17, 37, 54, 241, 376
Monitor cu înclinare ................................17
505
Monocrom.......................................165, 400
Montură obiectiv ...............................3, 133
N
NEF (RAW).....................115, 117, 313, 406
Neutră (Setare Picture Control) ........ 165
Nikon Transfer 2 ..................................... 267
Nuanţare ..........................................168, 170
Numai AE (Setare bracketing automat)
202, 353
Numai bliţ (Setare bracketing automat)
202, 353
Număr de copii (meniu [Setare]
PictBridge).............................................. 272
Număr de fotografii .............................. 494
Număr de puncte focalizare .............. 330
Număr f/ ...................................... 89, 92, 431
O
Obiectiv .................... 27, 33, 235, 389, 426
Obiectiv CPU..................................... 33, 426
Obiectiv non-CPU ............... 235, 427, 431
Obiectiv tip D .................................426, 429
Obiectiv tip E ..................................426, 429
Obiectiv tip G .................................426, 429
Obiective compatibile.......................... 426
Ocular vizor.............................................. 107
Oglindă................................... 109, 193, 451
Oglindă sus .....................................104, 109
Oglindă sus la distanţă (Mod
telecomandă (ML-L3))........................ 193
Opţiuni de afişare a redării ................. 302
Opţiuni de imprimare (meniu [Setare]
PictBridge).............................................. 272
Opţiuni Picture Control ..............165, 167
Oră........................................................ 28, 381
Ordine baterii .......................................... 344
Ordine bracketing ................................. 354
Ordine numere fişiere .......................... 340
Ordonare elemente (Meniul meu)... 424
Orizont virtual ..................64, 75, 359, 388
506
P
Panou de control ........................................ 8
Peisaj (Setare Picture Control) .......... 165
Personaliz. selectoare com................. 363
PictBridge ........................................271, 488
Pornire imprimare (PictBridge) 273, 275
Portocaliu (Efecte filtru)....................... 401
Portret (Setare Picture Control)........ 165
Pre-bliţ de control ........................185, 191
Presetare manuală (Balans de alb) . 145,
155
Previzualizare expunere..................55, 62
Prezentare diapozitive......................... 308
Prioritate dimensiune (compresie
JPEG)......................................................... 117
Procesare NEF (RAW)............................ 406
Profunzime de câmp ...............................92
Program expunere ................................ 462
Program flexibil.........................................89
Protejarea fotografiilor ........................ 257
Punct focalizare..58, 123, 127, 133, 329,
330, 331
Punct unic AF .................................123, 126
R
Rază acţiune bliţ..................................... 187
Redare................................................. 37, 241
Redare cadru întreg .............................. 241
Redare calendar ..................................... 244
Redare miniaturi ...........................243, 355
Redimensionare ..................................... 408
Reducere ochi roşii.......................181, 183
Reducere zgomot exp. lungă ............ 317
Reducere zgomot vânt ................. 72, 321
Reducerea efectului de clipire .......... 380
Regl. fină expunere optimă................ 336
Reglare fină AF........................................ 389
Reglarea fină a balansului de alb ..... 149
Reiniţ. setări personalizate ................. 326
Reiniţializare prin două butoane ..... 199
Resetare ........................199, 311, 318, 326
Resetare meniu filmare ....................... 318
Resetare meniu fotografiere.............. 311
Resetare setări utilizator...................... 101
Restabilirea setărilor implicite.199, 292,
311, 318, 326
Retuşare rapidă....................................... 411
Reţea..................................................269, 374
Reţea fără fir.......................... 269, 281, 442
Rezoluţie ieşire (HDMI) ........................278
RGB.....................................................249, 314
Rolul cardului din Fanta 2................... 119
Rotire automată a imaginii................. 382
Rotire pe înalt..........................................308
S
S (mică)................................................ 77, 118
Salvare cadru selectat ..................... 81, 86
Salvare setări aparat foto .................... 386
Salvare setări utilizator........................... 99
Salvare/încărcare setări .......................386
Schiţă color ................................ 47, 50, 414
Scoaterea obiectivului de pe aparatul
foto.............................................................. 33
Select. pt. trimit. la disp. intel./desel. .....
245, 289
Selectare dată ...................... 261, 274, 301
Selectare imprimantă........................... 274
Selector mod de declanşare ......... 7, 103
Selector mod focalizare................ 57, 120
Selector moduri........................................... 6
Selector vizualizare în timp real... 54, 66
Sensibilitate .......................... 134, 136, 322
Sensibilitate ISO .................. 134, 136, 322
Sensibilitate maximă ...................137, 322
Sensibilitate microfon................... 71, 320
Sepia (Monocrom).................................400
Serie ......................................... 219, 339, 357
Setare bracketing automat ................353
Setare ceas după satelit.......................239
Setare Picture Control.................165, 321
Setări disponibile ................................... 460
Setări implicite .. 199, 292, 311, 318, 326
Setări personalizate .............................. 323
Setări recente ..........................................425
Setări sensibilitate ISO ................136, 322
Setări sensibilitate ISO film ................ 322
Setări utilizator ..........................................99
Sincronizare lentă.........................181, 183
Sincronizare perdea frontală............. 183
Sincronizare perdea posterioară...... 183
Sincronizare rapidă FP automată.... 345,
346
Sistem creativ de iluminare ............... 433
Spaţiu culoare......................................... 314
Speedlight................................................ 433
Spot ............................................................ 139
sRGB ........................................................... 314
SSID............................................................. 286
Standard (Setare Picture Control).... 165
Stea (Efecte filtru) .................................. 401
Stocare puncte după orientare ........ 331
Stopuri EV pt. control exp................... 333
Superangular........................................... 413
Suprapunere imagine .......................... 403
Ş
Ştergere.............................................. 38, 258
Ştergerea tuturor imaginilor ............. 260
Ştergeţi imaginea curentă........... 38, 258
Ştergeţi imaginile selectate ............... 260
T
Telecomandă .................................193, 444
Telecomandă cu întârziere (Mod
telecomandă (ML-L3))........................ 193
Telecomandă cu răspuns rapid (Mod
telecomandă (ML-L3))........................ 193
Telecomandă fără fir....................197, 368
Telecomandă prin cablu .............. 95, 443
Telemetru electronic ............................ 133
Televizor.................................................... 277
Temperatură culoare......... 145, 147, 152
Temporizator..................................106, 222
Temporizator standby .........39, 239, 336
Terminal pentru accesorii................... 443
Timp de expunere .............................90, 93
Timp economisire lumină zi .............. 381
Timp expunere cu bliţ.................185, 346
507
Timp expunere maxim......................... 137
Timp sincronizare bliţ........ 345, 346, 479
Tip baterie MB-D16 ............................... 343
Tip imagine (Prezentare diapozitive) ....
308
Transmiţător fără fir .....................269, 442
Trepied ........................................................... 3
U
Umbră (Balans de alb).......................... 145
Unghi de câmp ..............................111, 432
Uniform (Setare Picture Control)...... 165
Unitate comunicare .....................269, 442
Urmărire 3D .......................... 124, 125, 126
Urmărire focaliz. cu blocare ............... 328
Urmărire focalizare.......................122, 328
Urmărire focalizare predictivă........... 122
UT-1 ...................................................269, 442
UTC.....................................................240, 253
V
Valoare treaptă sensib. ISO ................ 333
Versiune firmware ................................. 392
ViewNX 2..........................................262, 314
Vizor.....................................10, 29, 443, 478
Vizualizare în timp real .....54–65, 66–78
Vizualizare în timp real film66, 370–373
Vizualizare SSID ...................................... 287
Volum.................................................. 80, 309
Volum căşti..................................................72
W
WB ............................................ 145, 208, 321
Wi-Fi............................................................ 281
Wireless Mobile Utility ...... 281, 282, 283
WT-5 ..................................................269, 442
Z
Zonă AF automată........................124, 126
Zonă AF grup..................................124, 329
Zonă dinamică AF............... 123, 126, 329
Zonă imagine ......... 76, 77, 110, 113, 118
Zone luminoase ..................................... 248
508
Zoom redare............................................ 255
Termeni de garanţie – Garanţie de service
Nikon în Europa
Stimate client Nikon,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs Nikon. În cazul în
care produsul dumneavoastră Nikon necesită service în garanţie, vă
rugăm să contactaţi dealerul de la care l-aţi achiziţionat sau un membru
al reţelei de service autorizate de pe teritoriul de vânzări al Nikon Europe
B.V. (ex: Europa/Rusia/altele). Detalii disponibile la:
http://www.europe-nikon.com/support
Pentru a evita orice neplăcere inutilă, vă sfătuim să citiţi manualele
utilizatorului înainte de a contacta dealerul sau reţeaua autorizată de
service.
Echipamentul dumneavoastră Nikon beneficiază de garanţie pentru
orice defect de fabricaţie timp de un an de la data achiziţiei originale.
Dacă în timpul perioadei de garanţie produsul prezintă defecţiuni
datorate materialelor necorespunzătoare sau fabricaţiei, reţeaua noastră
autorizată de service de pe teritoriul Nikon Europe B.V. va repara
produsul în termenii şi condiţiile de mai jos, fără a tarifa manopera şi
piesele de schimb. Nikon îşi rezervă dreptul (unilateral) de a înlocui sau
repara produsul.
1. Această garanţie este oferită doar la prezentarea cardului complet de
garanţie şi a facturii originale sau a chitanţei indicând data achiziţiei,
tipul produsului şi numele dealerului, împreună cu produsul. Nikon îşi
rezervă dreptul de a refuza service-ul în garanţie gratuit dacă
documentele de mai sus nu pot fi prezentate sau dacă informaţiile
conţinute sunt incomplete sau ilizibile.
509
2. Această garanţie nu va acoperi:
• lucrări de întreţinere sau reparaţie necesare sau înlocuire a pieselor
datorită uzurii normale şi a distrugerii.
• modificări pentru îmbunătăţirea produsului având drept efect
abaterea de la scopul normal aşa cum este descris în manualele
utilizatorului, fără consimţământul scris prealabil al Nikon.
• costuri de transport şi toate riscurile implicate de transport legate
direct sau indirect de garanţia produselor.
• deteriorări rezultate în urma modificărilor şi reglajelor care pot fi
efectuate unui produs fără consimţământul prealabil scris al Nikon
pentru a respecta standardele tehnice locale sau naţionale în
vigoare în orice altă ţară decât cele pentru care produsul a fost
conceput şi/sau produs iniţial.
3. Garanţia nu va fi aplicabilă în cazul:
• deteriorării cauzate de utilizarea incorectă incluzând, dar fără a se
limita la nerespectarea utilizării produsului pentru scopul normal
sau în conformitate cu instrucţiunile pentru utilizator privind
utilizarea şi întreţinerea corespunzătoare şi privind montarea sau
utilizarea produsului fără conformarea la standardele de siguranţă
în vigoare din ţara unde este utilizat.
• deteriorării provocate de accidente incluzând, dar fără a se limita la
fulgere, apă, foc, utilizare incorectă sau neglijenţă.
• modificării, deteriorării aspectului, ilizibilităţii sau îndepărtării
numărului serial sau al modelului de pe produs.
• deteriorării rezultând în urma reparaţiilor sau reglajelor efectuate
de organizaţii de service sau persoane neautorizate.
• defectelor oricărui sistem în care a fost încorporat produsul sau
împreună cu care este utilizat.
510
4. Această garanţie de service nu afectează drepturile statutare ale
consumatorului cu respectarea legilor naţionale în vigoare; de
asemenea, nu afectează drepturile consumatorului faţă de dealer ca
urmare a contractului de vânzare/achiziţionare.
Notă: O prezentare generală a punctelor autorizate de service Nikon vă
stă la dispoziţie online, la următoarea legătură
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
511
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în
întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea
NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în
articole sau recenzii).
APARAT FOTO DIGITAL
Manualul utilizatorului
Ro
SB9B03(Y5)
6MB255Y5-03
Ro
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising