Nikon | D7200 | Nikon D7200 Manualul utilizatorului

Nikon D7200 Manualul utilizatorului
Q1230UM_EU(Ro)01_cover.fm Page 1
Monday, February 9, 2015
4:52 PM
Nikon D7200
APARAT FOTO DIGITAL
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe
părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie
făcând citarea critică în articole sau recenzii).
Manualul utilizatorului
(cu garanţie)
AMA16345
Imprimat în Europa
Ro_01
Ro
SB5B01(Y5)
6MB272Y5-01
Ro
Pentru a obţine randamentul maxim de la aparatul dumneavoastră foto,
vă rugăm să citiţi cu atenţie toate instrucţiunile şi să le păstraţi într-un loc
unde vor putea fi citite de toţi cei care utilizează produsul.
Ghid meniu
Pentru mai multe informaţii privind opţiunile şi subiectele meniurilor, cum ar fi
conectarea aparatului foto la o imprimantă sau un televizor, descărcaţi Ghid meniu
aparatului foto de pe site-ul internet Nikon aşa cum este descris mai jos. Ghid meniu
este în format pdf şi poate fi vizualizat utilizând Adobe Reader sau Adobe Acrobat
Reader.
1 Lansaţi un navigator de internet pe computerul dumneavoastră şi deschideţi
site-ul pentru descărcarea manualului Nikon la adresa
http://nikonimglib.com/manual/
2 Navigaţi la pagina pentru produsul dorit şi descărcaţi manualul.
Asistenţă pentru utilizatori Nikon
Vizitaţi site-ul de mai jos pentru a înregistra aparatul dvs. foto şi a fi la curent cu cele
mai noi informaţii despre produse. Veţi găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ)
şi ne veţi putea contacta pentru asistenţă tehnică.
http://www.europe-nikon.com/support
APentru siguranţa dumneavoastră
Înainte de a utiliza aparatul foto pentru prima dată, citiţi instrucţiunile de
siguranţă din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (0 x–xiii).
Simboluri şi convenţii
Pentru a vă fi mai uşor să găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie, sunt utilizate
următoarele simboluri şi convenţii:
D
Această pictogramă indică precauţiile; informaţii care trebuie citite
înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.
A
Această pictogramă indică notele; informaţii care trebuie citite înainte
de a utiliza aparatul foto.
0
Această pictogramă indică referinţele la alte pagini din acest manual.
Elementele din meniu, opţiunile şi mesajele afişate pe monitorul aparatului foto
sunt afişate în caractere bold.
Setările aparatului foto
Explicaţiile din acest manual presupun că se folosesc setările implicite.
i
Conţinutul ambalajului
Asiguraţi-vă că toate articolele enumerate aici au fost livrate cu aparatul
foto.
Vizor din cauciuc DK-23
(0 70)
Capac corp BF-1B (0 23, 319)
Aparat foto D7200 (0 1)
Acumulator Li-ion EN-EL15 cu capac terminal (0 21, 22)
Încărcător acumulator MH-25a (este livrat cu un adaptor pentru priza reţelei
electrice sau cu un cablu de alimentare al căror tip şi formă variază în funcţie de
ţara sau regiunea în care sunt comercializate; 0 21)
Capac ocular DK-5 (0 70)
Garanţie (tipărită pe coperta spate a
Cablu USB UC-E17
acestui manual)
Curea AN-DC1 BK (0 20)
Manualul utilizatorului (acest ghid)
Cardurile de memorie sunt comercializate separat. Aparatele foto achiziţionate în
Japonia afişează meniuri şi mesaje numai în engleză şi japoneză; nu sunt acceptate
alte limbi. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere care ar putea fi cauzată de acest
lucru.
A Software-ul ViewNX-i şi Capture NX-D
Utilizaţi ViewNX-i pentru a copia fotografii şi filme pe un computer în scopul
vizualizării. ViewNX-i este disponibil pentru descărcare de pe următorul site
internet:
http://nikonimglib.com/nvnxi/
Utilizaţi Capture NX-D pentru a regla fin imaginile care au fost copiate pe un
computer şi pentru a converti imaginile NEF (RAW) în alte formate. Capture NX-D
este disponibil pentru descărcare de la:
http://nikonimglib.com/ncnxd/
Pentru cele mai recente informaţii privind software-ul Nikon, inclusiv cerinţele de
sistem, vizitaţi site-urile internet enumerate la pagina xix.
ii
Cuprins
Conţinutul ambalajului............................................................................. ii
Pentru siguranţa dumneavoastră........................................................... x
Note ........................................................................................................... xiv
Fără fir ........................................................................................................ xx
Introducere
1
Familiarizarea cu aparatul foto ............................................................... 1
Selectorul multiplu .................................................................................. 15
Meniuri aparat foto.................................................................................. 16
Utilizarea meniurilor aparatului foto .......................................................... 17
Primii paşi .................................................................................................. 20
Fotografiere de bază şi redare
30
Fotografierea simplă (Moduri i şi j) ................................................. 30
Noţiuni de bază privind redarea ........................................................... 39
Ştergerea fotografiilor nedorite ................................................................... 40
Potrivirea setărilor cu subiectul sau situaţia (Mod scenă)
41
Efecte speciale
44
Opţiuni disponibile în vizualizarea în timp real ...................................... 46
Moduri P, S, A şi M
P: Mod automat program................................................................................
S: Mod automat prioritate de timp ..............................................................
A: Mod automat prioritate de diafragmă...................................................
M: Manual ..............................................................................................................
Expuneri îndelungate (numai modul M) ...........................................
51
52
53
54
56
58
iii
Setări utilizator: modurile U1 şi U2
62
Salvarea setărilor utilizator.............................................................................. 62
Reapelarea setărilor utilizator ........................................................................ 64
Resetarea setărilor utilizator........................................................................... 65
Mod declanşare
66
Alegerea unui mod de declanşare ....................................................... 66
Viteză avansare cadre ....................................................................................... 67
Mod autodeclanşator (E) ...................................................................... 69
Mod oglindă sus (MUP) ............................................................................. 71
Opţiuni înregistrare imagine
73
Zonă imagine ........................................................................................... 73
Calitate şi dimensiune imagine ............................................................ 77
Calitate imagine .................................................................................................. 77
Dimensiune imagine ......................................................................................... 81
Utilizarea a două carduri de memorie ................................................. 82
Focalizare
83
Focalizare automată ............................................................................... 83
Mod focalizare automată................................................................................. 83
Mod zonă AF......................................................................................................... 86
Blocare focalizare................................................................................................ 93
Focalizare manuală ................................................................................. 97
Sensibilitate ISO
99
Control sensibilitate ISO automat ...................................................... 102
iv
Expunere
105
Măsurare .................................................................................................. 105
Blocare expunere automată ................................................................ 107
Compensare expunere.......................................................................... 109
Balans de alb
111
Reglarea fină a balansului de alb ........................................................ 114
Alegerea unei temperaturi a culorii ................................................... 117
Presetare manuală................................................................................. 120
Fotografierea prin vizor ................................................................................. 120
Vizualizare în timp real (Balans de alb în punct unic) ......................... 124
Gestionarea presetărilor................................................................................ 127
Îmbunătăţire imagine
130
Opţiuni Picture Control......................................................................... 130
Selectarea unei opţiuni Picture Control................................................... 130
Modificarea opţiunilor Picture Control .................................................... 132
Crearea opţiunilor Picture Control personalizate ................................ 135
Păstrarea detaliilor în zonele luminoase şi în zonele umbrite ...... 139
D-Lighting activ................................................................................................ 139
High Dynamic Range (HDR) ......................................................................... 141
Fotografierea cu bliţ
144
Utilizarea bliţului încorporat ............................................................... 144
Moduri ridicare automată............................................................................. 144
Moduri ridicare manuală............................................................................... 146
Compensare bliţ ..................................................................................... 151
Blocare FV................................................................................................ 153
v
Fotografierea cu telecomandă
156
Utilizarea unei telecomenzi ML-L3 opţionale .................................. 156
Telecomenzi fără fir............................................................................... 160
Telecomenzi fără fir WR-1............................................................................. 160
Telecomenzi fără fir WR-R10/WR-T10....................................................... 160
Înregistrarea şi vizualizarea filmelor
161
Înregistrarea filmelor ............................................................................ 161
Afişajul vizualizării în timp real: Filme ...................................................... 165
Dimensiune maximă ...................................................................................... 166
Indexuri ............................................................................................................... 167
Zonă imagine .................................................................................................... 168
Realizarea fotografiilor în modul film....................................................... 169
Fotografiere trecere timp .................................................................... 171
Vizualizarea filmelor ............................................................................. 177
Editarea filmelor .................................................................................... 179
Decuparea filmelor ......................................................................................... 179
Salvarea cadrelor selectate .......................................................................... 183
Alte opţiuni de fotografiere
185
Butonul R (Fotografierea prin vizor) ................................................ 185
Butonul i................................................................................................. 189
Meniul butonului i (Fotografierea prin vizor) ...................................... 190
Meniul butonului i (Vizualizare în timp real)........................................ 191
Reiniţializare prin două butoane: Restabilirea setărilor
implicite............................................................................................. 194
Bracketing............................................................................................... 197
Expunere multiplă................................................................................. 211
Fotografiere cu temporizator de interval ......................................... 217
Obiective non-CPU ................................................................................ 224
Date de locaţie ....................................................................................... 227
vi
Mai multe despre redare
229
Vizualizarea fotografiilor...................................................................... 229
Redare cadru întreg ........................................................................................ 229
Redare miniaturi............................................................................................... 231
Redare calendar................................................................................................ 232
Butonul i ............................................................................................................ 233
Informaţii fotografie.............................................................................. 234
O privire mai de aproape: Zoom redare ............................................ 243
Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii ...................................... 245
Ştergerea fotografiilor .......................................................................... 246
Redare cadru întreg, redare miniaturi şi redare calendar.................. 246
Meniul redare .................................................................................................... 248
Wi-Fi
250
Ce poate face Wi-Fi pentru dumneavoastră ..................................... 250
Accesarea aparatului foto .................................................................... 251
Android şi iOS: Conectarea folosind SSID-ul.......................................... 251
Android: Conectarea prin intermediul NFC............................................ 254
Android: Alte opţiuni de conectare Wi-Fi................................................ 256
Restabilirea setărilor implicite..................................................................... 256
Funcţia securitate fără fir............................................................................... 257
Selectarea fotografiilor pentru încărcare.......................................... 263
Selectarea fotografiilor individuale pentru încărcare......................... 263
Selectarea mai multor fotografii pentru încărcare .............................. 264
Selectarea fotografiilor pentru încărcare prin NFC.............................. 264
Descărcarea fotografiilor selectate pe dispozitivul inteligent...... 265
vii
Listă meniuri
266
D Meniul redare: Gestionarea imaginilor................................................. 266
C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere........................................... 268
1 Meniul filmare: Opţiuni filmare............................................................ 273
A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto............... 276
B Meniul setare: Setarea aparatului foto ................................................... 289
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate ............................................ 294
O Meniul meu/m Setări recente ......................................................... 297
Opţiuni meniu retuşare ........................................................................ 298
Decupare ............................................................................................................ 298
Suprapunere imagine .................................................................................... 299
Procesare NEF (RAW)...................................................................................... 302
Note tehnice
304
Obiective compatibile .......................................................................... 304
Unităţi de bliţ opţionale (Speedlight)................................................ 311
Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS).............................................. 311
Alte accesorii .......................................................................................... 319
Îngrijirea aparatului foto...................................................................... 320
Păstrare................................................................................................................ 320
Curăţarea ............................................................................................................ 320
Curăţarea senzorului de imagine............................................................... 321
Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Atenţionări ........... 328
viii
Localizarea defectelor........................................................................... 333
Acumulator/Afişaj............................................................................................ 333
Fotografiere (toate modurile)...................................................................... 334
Fotografiere (P, S, A, M) ................................................................................... 337
Redare .................................................................................................................. 338
Wi-Fi (Reţele fără fir)........................................................................................ 340
Diverse ................................................................................................................. 340
Mesaje de eroare.................................................................................... 341
Specificaţii ............................................................................................... 348
Obiective.................................................................................................. 363
Carduri de memorie aprobate............................................................. 379
Capacitatea cardului de memorie....................................................... 380
Durata de funcţionare a acumulatorului........................................... 382
Index......................................................................................................... 384
Termeni de garanţie – Garanţie de service Nikon în Europa ......... 393
ix
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a împiedica deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau accidentarea
dumneavoastră sau a altor persoane, citiţi în întregime următoarele precauţii legate de
siguranţă înainte de utilizarea acestui echipament. Păstraţi aceste informaţii privind
siguranţa la îndemâna tuturor celor care vor utiliza acest produs, pentru a le parcurge.
Consecinţele ce ar putea decurge din ignorarea precauţiilor enumerate în această
secţiune sunt indicate de simbolul următor:
pictogramă marchează avertismentele. Pentru a împiedica posibilele
A Această
accidentări, citiţi toate avertismentele înaintea utilizării acestui produs Nikon.
❚❚ AVERTIZĂRI
A Nu lăsaţi să pătrundă soarele în cadru
Păstraţi soarele cu mult în afara cadrului
atunci când fotografiaţi subiecte pe un
fundal luminos. Lumina solară focalizată în
aparatul foto atunci când soarele este în
sau aproape de cadru ar putea provoca
aprinderea.
A Nu priviţi direct spre soare prin vizor
Privirea soarelui sau a altor surse puternice
de lumină prin intermediul vizorului poate
provoca deficienţe permanente de vedere.
A Utilizarea controlului de reglare dioptriilor
vizorului
La acţionarea controlului de reglare a
dioptriilor vizorului cu ochiul pe vizor,
trebuie să aveţi grijă să nu vă băgaţi
degetul în ochi în mod accidental.
A Opriţi imediat în cazul unei defecţiuni
În caz că observaţi fum sau un miros
neobişnuit ce provine din aparat sau din
adaptorul pentru priză (disponibil separat),
deconectaţi adaptorul pentru priză şi
scoateţi imediat acumulator, având grijă să
evitaţi arsurile. Continuarea operării poate
duce la rănire. După scoaterea
acumulatorului, duceţi echipamentul la un
centru service autorizat Nikon pentru
inspectare.
A Nu utilizaţi în prezenţa unor gaze inflamabile
Nu utilizaţi echipamentul electronic în
prezenţa unui gaz inflamabil, deoarece
aceasta ar putea provoca explozii sau
incendii.
A A nu se lăsa la îndemâna copiilor
În cazul nerespectării acestei precauţii, se
pot produce accidentări. În plus, reţineţi că
piesele mici prezintă risc de înecare. În
cazul în care un copil înghite orice piesă a
acestui echipament, consultaţi imediat un
medic.
x
A Nu demontaţi
Atingerea componentelor interne ale
produsului se poate solda cu rănire. În caz
de funcţionare defectuoasă, produsul
trebuie să fie reparat numai de un tehnician
calificat. În caz că produsul s-ar sparge ca
urmare a unei căzături sau unui alt
accident, îndepărtaţi acumulator şi/sau
adaptorul pentru priză şi apoi prezentaţi
produsul unui service autorizat Nikon
pentru inspecţie.
A Ţineţi cont de precauţii atunci când utilizaţi
bliţul
• Utilizarea aparatului foto cu bliţ în
imediata apropiere a pielii sau a altor
obiecte ar putea provoca arsuri.
• Utilizarea bliţului în apropierea ochilor
subiectului ar putea afecta temporar
vederea. Bliţul nu trebuie să se afle la mai
puţin de un metru faţă de subiect. Trebuie
acordată o atenţie deosebită la
fotografierea copiilor mici.
A Nu ţineţi cureaua în jurul gâtului unui bebeluş A Evitaţi contactul cu cristalele lichide
sau al unui copil
Plasarea curelei aparatului foto în jurul
gâtului unui bebeluş sau al unui copil ar
putea provoca strangularea.
A Nu rămâneţi în contact cu aparatul foto,
acumulatorul sau încărcătorul perioade lungi în
timp ce dispozitivele sunt pornite sau în uz
Componentele dispozitivului se pot
încinge. Lăsarea dispozitivului în contact
direct cu pielea pe perioade lungi poate
duce la arsuri la temperatură scăzută.
În cazul în care monitorul se va sparge,
riscul accidentării datorate cioburilor de
sticlă trebuie evitat cu grijă, iar cristalele
lichide din monitor nu trebuie să intre în
contact cu pielea, ochii sau gura.
A Nu transportaţi trepiedele cu un obiectiv sau
aparat foto ataşat
Vă puteţi împiedica sau îi puteţi lovi
accidental pe alţii, provocând răniri.
A Nu lăsaţi produsul în locuri unde va fi expus la
temperaturi foarte ridicate, cum ar fi un
automobil închis sau la lumina directă a soarelui
Nerespectarea acestei precauţii ar putea
cauza deteriorări sau incendiu.
A Nu îndreptaţi bliţul spre conducătorul unui
vehicul cu motor
În cazul nerespectării acestei precauţii, se
pot produce accidente.
xi
A Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare
atunci când manipulaţi acumulatorii
Acumulatorii ar putea prezenta scurgeri
sau ar putea exploda dacă sunt manipulaţi
necorespunzător. Ţineţi cont de
următoarele precauţii atunci când
manipulaţi acumulatorii utilizaţi în cazul
acestui produs:
• Utilizaţi doar acumulatorii aprobaţi
pentru utilizarea în acest echipament.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu demontaţi
acumulatorul.
• Asiguraţi-vă că produsul este oprit înainte
de înlocuirea acumulatorului. Dacă
utilizaţi un adaptor pentru priză,
asiguraţi-vă că este scos din priză.
• Nu încercaţi să introduceţi acumulatorul
cu susul în jos sau invers.
• Nu expuneţi acumulatorul la flacără
deschisă sau la căldură excesivă.
• Nu introduceţi în apă şi nu expuneţi la
apă.
• Aplicaţi capacul terminal atunci când
transportaţi acumulatorul. Nu
transportaţi sau depozitaţi acumulatorul
la un loc cu obiecte metalice precum
coliere sau agrafe.
• Aacumulatorii sunt predispuşi la scurgeri
când sunt descărcaţi complet. Pentru a
evita deteriorarea produsului, asiguraţivă că aţi scos acumulatorul atunci când
este descărcat.
xii
• Atunci când acumulatorii nu sunt utilizaţi,
ataşaţi capacul terminal şi depozitaţi-i
într-un loc răcoros, uscat.
• Acumulatorul ar putea fi fierbinte imediat
după utilizare sau atunci când produsul a
fost alimentat de la acumulatori o
perioadă îndelungată de timp. Înainte de
scoaterea acumulatorului, opriţi aparatul
foto şi lăsaţi acumulatorul să se răcească.
• Opriţi utilizarea imediat în caz că
remarcaţi modificări ale acumulatorilor,
precum decolorare sau deformare.
A Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare
atunci când manipulaţi încărcătorul
• Menţineţi încărcătorul uscat. În cazul
nerespectării acestei precauţii, se pot
produce răniri sau produsul se poate
defecta datorită aprinderii sau
electrocutării.
• Nu scurtcircuitaţi terminalele
încărcătorului. Nerespectarea acestei
precauţii poate duce la supraîncălzirea şi
deteriorarea încărcătorului.
• Praful de pe sau din jurul componentelor
metalice ale ştecărului poate fi îndepărtat
cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării se
poate solda cu incendiu.
• Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu
vă apropiaţi de încărcător în timpul
furtunilor. În cazul nerespectării acestei
precauţii, pot rezulta electrocutări.
• Nu deterioraţi, modificaţi sau trageţi
forţat sau îndoiţi cablul de alimentare.
Nu-l aşezaţi sub obiecte grele şi nu-l
expuneţi la căldură sau flacără. În cazul în
care izolaţia este deteriorată şi firele sunt
expuse, duceţi cablul de alimentare la un
reprezentant de service autorizat Nikon
pentru verificare. În cazul nerespectării
acestei precauţii, pot rezulta incendii sau
electrocutări.
• Nu manipulaţi ştecărul sau încărcătorul
cu mâinile umede. În cazul nerespectării
acestei precauţii, se pot produce răniri
sau produsul se poate defecta datorită
aprinderii sau electrocutării.
• Nu folosiţi cu transformatoare sau
adaptoare de călătorie proiectate să
transforme de la un voltaj la altul sau
convertoare de la curent continuu în
curent alternativ. În cazul nerespectării
aceastei prevederi, acesta poate duce la
defectarea produsului sau poate cauza
supraîncălzire sau incendii.
A Utilizaţi cablurile adecvate
Atunci când conectaţi cablurile la mufele
de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cabluri
furnizate sau comercializate de Nikon cu
scopul respectării reglementărilor
produsului.
A Urmaţi instrucţiunile personalului companiei
aeriene sau al spitalului
xiii
Note
• Nicio parte din manualele incluse în
• Nikon nu se face responsabil pentru nicio
pachetul acestui produs nu poate fi
defecţiune rezultată din utilizarea acestui
reprodusă, transmisă mai departe,
produs.
transcrisă, stocată pe un sistem mobil sau • Am depus toate eforturile pentru a ne
tradusă într-o altă limbă în nicio formă, în
asigura că informaţiile cuprinse în aceste
nicio circumstanţă, fără aprobarea
manuale sunt corecte şi complete şi am fi
prealabilă scrisă a Nikon.
recunoscători dacă aţi semnala erorile sau
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica
omisiunile reprezentantului Nikon din
oricând specificaţiile hardware şi software zona dumneavoastră (adresa este
descrise în aceste manuale fără vreun
furnizată separat).
avertisment prealabil.
xiv
Avertismente pentru clienţii din Europa
ATENŢIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA/ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUITĂ/ÎNLOCUIT
CU UNA/UNUL DE TIP INCORECT. ARUNCAŢI BATERIILE/ACUMULATORII UZATE/UZAŢI
ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCŢIUNILE.
Acest simbol indică faptul că
echipamentele electrice şi
electronice trebuie colectate
separat.
Acest simbol de pe baterie/
acumulator indică faptul că
bateria/acumulatorul trebuie
colectată/colectat separat.
Următoarele vizează doar
utilizatorii din ţările europene:
• Acest produs este proiectat pentru
colectarea separată la un centru adecvat
de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu
deşeurile menajere.
• Colectarea separată şi reciclarea ajută la
conservarea resurselor naturale şi la
prevenirea consecinţelor negative asupra
sănătăţii umane şi mediului care ar putea
rezulta din cauza eliminării incorecte.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale
responsabile cu gestionarea deşeurilor.
Următoarele vizează doar
utilizatorii din ţările europene:
• Toate bateriile/toţi acumulatorii, fie că
sunt marcate/marcaţi cu acest simbol sau
nu, sunt proiectate/proectaţi pentru
colectarea separată la un centru adecvat
de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu
deşeurile menajere.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale
responsabile cu gestionarea deşeurilor.
xv
Notă privind interzicerea copierii şi reproducerii
Reţineţi că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul unui
scaner, aparat foto digital sau alte dispozitive poate fi sancţionată prin lege.
• Elementele a căror copiere sau reproducere este
interzisă prin lege
Nu copiaţi sau nu reproduceţi bancnote
de hârtie, monede, elemente de
siguranţă, obligaţiuni guvernamentale,
obligaţiuni municipale, nici măcar dacă
acele copii sau reproduceri sunt
ştampilate ca „Mostre”.
• Precauţii legate de anumite copii şi reproduceri
Guvernul a emis atenţionări referitoare la
copierea şi reproducerea elementelor de
siguranţă emise de companii private
(acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valorice
etc.), permise pentru navetişti sau
cupoane cu excepţia cazurilor în care este
necesar un număr minim de exemplare
pentru a fi utilizate în scop de afaceri de
Copierea sau reproducerea bancnotelor,
către o companie. De asemenea, nu
monedelor sau elementelor de securitate
copiaţi şi nu reproduceţi paşapoartele
aflate în circulaţie într-un alt stat este
emise de guvern, atestate emise de
interzisă.
agenţii publice şi grupuri private, carduri
În lipsa unui acord prealabil al guvernului, de identificare şi tichete precum permise
copierea sau reproducerea unor timbre
şi bonuri de masă.
poştale sau cărţi poştale neutilizate emise
• Respectaţi notele referitoare la proprietatea
de guvern este interzisă.
intelectuală
Copierea sau reproducerea timbrelor
Copierea sau reproducerea de creaţii
guvernamentale sau a altor documente
precum cărţile, muzica, picturile, gravuri
oficiale stipulate prin lege este interzisă.
în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii
este reglementată de legile naţionale şi
internaţionale privind proprietatea
intelectuală. Nu utilizaţi acest produs cu
scopul de a produce copii ilicite sau de a
încălca legile referitoare la proprietatea
intelectuală.
xvi
Casarea dispozitivelor de stocare a datelor
Reţineţi că ştergerea imaginilor sau formatarea cardurilor de memorie sau a altor
dispozitive de stocare a datelor nu şterge definitiv datele de imagine originale. Fişierele
şterse pot fi uneori recuperate de pe dispozitivele de stocare aruncate utilizând software
disponibil pe piaţă, putând da ocazie utilizării rău voitoare a datelor personale sub formă
de imagini. Asigurarea caracterului privat al acestor date este responsabilitatea
utilizatorului.
Înainte de a arunca un dispozitiv de stocare a datelor sau de a-l transfera în proprietatea
altei persoane, ştergeţi toate datele folosind un software de ştergere comercial sau
formataţi dispozitivul şi apoi umpleţi-l cu imagini care nu conţin informaţii personale (de
exemplu, imagini cu cerul liber). De asemenea, asiguraţi-vă că înlocuiţi orice imagini
selectate pentru presetare manuală (0 127). Înainte de a arunca aparatul foto sau de a-l
transfera în proprietatea altei persoane, ar trebui să utilizaţi şi opţiunile Wi-Fi > Setări
reţea > Resetare setări reţea (0 256) şi Reţea > Setări reţea din meniul setare al
aparatului foto pentru a şterge orice informaţii personale privind reţeaua. Pentru
informaţii suplimentare despre meniul Reţea, consultaţi documentaţia furnizată
împreună cu unitatea de comunicare opţională. Trebuie să aveţi grijă să evitaţi rănirea
când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare a datelor.
xvii
AVC Patent Portfolio License
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT PE BAZA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PENTRU UTILIZAREA
PERSONALĂ, ÎN SCOPURI NELUCRATIVE DE CĂTRE UN CLIENT PENTRU (i) CODIFICAREA MATERIALELOR VIDEO
ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („AVC VIDEO”) ŞI/SAU (ii) DECODIFICAREA MATERIALELOR
VIDEO AVC CODIFICATE DE UN CLIENT ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ, FĂRĂ SCOP LUCRATIV ŞI/
SAU CARE A FOST OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR DE MATERIALE VIDEO LICENŢIAT PENTRU FURNIZAREA
MATERIALELOR VIDEO AVC. NICIO LICENŢĂ NU ESTE ACORDATĂ SAU IMPLICATĂ PENTRU ALTE UTILIZĂRI.
PUTEŢI BENEFICIA DE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, L.L.C. VIZITAŢI
http://www.mpegla.com.
Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon
Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ un ansamblu
complex de circuite electrice. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv
încărcătoarele, acumulatoarele, adaptoarele CA şi accesoriile pentru bliţ) atestate explicit
de Nikon pentru utilizarea cu acest aparat foto digital sunt proiectate şi verificate pentru
a opera în limitele cerinţelor de funcţionare şi de siguranţă al acestui ansamblu de circuite
electronice.
Utilizarea altor accesorii decât cele Nikon ar putea deteriora aparatul
foto şi poate anula garanţia Nikon. Utilizarea acumulatorilor Li-ion
furnizaţi de terţe părţi ce nu prezintă sigiliul holografic Nikon în dreapta
ar putea împiedica funcţionarea normală a aparatului foto şi ar putea
provoca încălzirea excesivă, aprindere, fisurări sau scurgeri.
Pentru mai multe informaţii legate de accesoriile marca Nikon, contactaţi furnizorul
autorizat Nikon.
xviii
D Utilizaţi doar accesorii marca Nikon
Doar accesoriile marca Nikon aprobate de Nikon explicit pentru utilizarea cu
aparatul dumneavoastră foto digital Nikon sunt proiectate şi verificate să
funcţioneze în limitele cerinţelor operaţionale şi de siguranţă. UTILIZAREA ALTOR
ACCESORII DECÂT CELE ALE NIKON AR PUTEA DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA
GARANŢIA NIKON.
A Înainte de efectuarea fotografiilor importante
Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (precum nunţi sau înainte
de a pleca cu aparatul foto în excursie) efectuaţi o fotografie de probă pentru a
vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu se face responsabil
pentru nicio defecţiune sau pierdere financiară rezultată din defectarea acestui
produs.
A Învăţarea continuă
Ca parte din angajamentul pentru „Învăţare continuă” pentru sprijin continuu şi
educare privind produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe
următoarele situri:
• Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste situri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii legate de
produs, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale
referitoare la imaginea şi fotografierea digitală. Informaţii suplimentare sunt
disponibile la reprezentanţa Nikon din zona dumneavoastră. Consultaţi
următorul URL pentru informaţii de contact: http://imaging.nikon.com/
xix
Fără fir
Acest produs, care conţine software de codare dezvoltat în Statele Unite ale Americii, se
află sub incidenţa reglementărilor Administraţiei pentru exporturi a Statelor Unite ale
Americii şi nu poate fi exportat sau reexportat către nicio ţară asupra căreia Statele Unite
ale Americii au instituit embargouri cu privire la mărfuri. Următoarele ţări se află în
prezent sub embargou: Cuba, Iran, Coreea de Nord, Sudan şi Siria.
Este posibil ca utilizarea dispozitivelor fără fir să fie interzisă în unele ţări sau regiuni.
Contactaţi un reprezentant de service autorizat Nikon înainte de a utiliza funcţiile fără fir
ale acestui produs în afara ţării de achiziţie.
xx
Avertismente pentru clienţii din Europa
Prin prezenta, Nikon Corporation declară că D7200 este conform cu cerinţele
esenţiale şi cu alte dispoziţii relevante din Directiva 1999/5/CE. Declaraţia de
conformitate poate fi consultată la adresa
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D7200.pdf
xxi
Securitate
Deşi unul dintre beneficiile acestui produs este acela că permite celorlalţi să se conecteze
liber pentru a schimba date fără fir oriunde în raza de acţiune a acestuia, în cazul în care
funcţia de securitate nu este activată pot apărea următoarele:
• Furt de date: Terţi răuvoitori pot intercepta transmisiunile fără fir pentru a fura date de
identificare a utilizatorului, parole şi alte informaţii personale.
• Acces neautorizat: Utilizatori neautorizaţi pot obţine acces la reţea şi pot modifica date
sau efectua alte acţiuni răuvoitoare. Reţineţi că, datorită concepţiei reţelelor fără fir,
atacuri specializate pot permite accesul neautorizat chiar şi atunci când securitatea este
activată.
xxii
Introducere
Familiarizarea cu aparatul foto
Rezervaţi-vă un răgaz pentru a vă familiariza cu comenzile şi afişajele
aparatului foto. Ar putea fi util să puneţi un semn în dreptul acestei
secţiuni pentru a o folosi ca referinţă pe măsură ce parcurgeţi restul
manualului.
Corpul aparatului foto
1 Microfon stereo .................. 163, 192, 273
2 Selector mod de declanşare............ 8, 66
8 Buton Z/Q................................ 106, 289
9 Buton înregistrare film .......................163
3 Selector moduri.........................................6 10 Comutator alimentare ...................... 5, 24
4 Buton deblocare selector moduri.........6 11 Buton declanşare .............................34, 35
5 Buclă pentru curea aparat foto .......... 20 12 Buton E......................................... 109, 194
6 Buton deblocare selector mod de
13 Marcaj plan focal (E) .......................... 98
declanşare .......................................... 8, 66 14 Panou de control.......................................9
7 Cuplă accesorii (pentru unitatea bliţ
opţională).................................... 311, 319
1
Corpul aparatului foto (continuare)
1 Bliţ încorporat................................ 36, 144 10 Capac pentru terminalul pentru
accesorii şi conectorul căştilor
2 Oglindă............................................ 71, 324
.............................................. 160, 193, 227
3 Comandă cuplare dispozitiv măsurare
11
Buton
decuplare obiectiv..................... 29
................................................................ 352
4 Marcaj montură obiectiv...................... 23 12 Buton mod AF...................................84, 90
5 Buton M/Y......................... 144, 146, 151 13 Selector mod focalizare..................83, 97
6 Receptor infraroşu (frontal)............... 157 14 Conector pentru microfon extern
....................................................... 193, 319
7 Buton D............................ 198, 203, 207
15 Conector USB
8 Capac pentru conectorii microfonului
extern şi USB............................... 193, 319 16 Conector HDMI ..................................... 319
9 Capac conector HDMI ......................... 319 17 Terminal pentru accesorii ......... 160, 227
18 Conector căşti ....................................... 193
A Închideţi capacul conectorului
Închideţi capacul conectorului când conectorii nu sunt în uz. Prezenţa corpurilor
străine în conectori poate interfera cu transferul datelor.
2
1 Dispozitiv iluminare asistenţă AF
......................................................... 34, 277
Indicator luminos autodeclanşator ... 69
Lumină reducere ochi roşii ...... 145, 147
2 Selector secundar de comandă........ 285
3 Buton Pv ........................ 55, 167, 285, 288
4 Buton Fn ................................. 76, 284, 288
5 N-Mark (antenă NFC) .......................... 254
6 Capac locaş acumulator .................22, 28
7 Zăvor capac locaş acumulator ......22, 28
8 Capac contacte pentru gripul opţional
MB-D15 ................................................. 319
9 Capac conector alimentare
10 Contacte CPU
11 Montură obiectiv..............................23, 98
12 Cuplare AF
13 Montură trepied
14 Capac corp .................................. ii, 23, 319
3
Corpul aparatului foto (continuare)
1 Ocular vizor .......................................10, 25 13 Buton R (informaţii) ................... 13, 185
2 Vizor din cauciuc .................................... 70 14 Selector principal de comandă......... 285
3 Control ajustare dioptrii....................... 25 15 Selector multiplu..............................15, 17
4 Buton A ........................ 94, 107, 285, 288 16 Buton J (OK) ..........................15, 17, 284
5 Buton O/Q .......................... 40, 246, 289 17 Blocare selector focalizare ................... 89
Buton K ......................................... 39, 229
Monitor....................31, 39, 161, 185, 229
Buton G...................................... 16, 266
Buton L/U
......................17, 112, 115, 119, 121, 245
10 Buton X/T ................. 38, 78, 81, 243
11 Buton W/S... 100, 104, 194, 231, 232
6
7
8
9
18 Capac fantă card memorie ............22, 28
19 Indicator luminos acces card
memorie ....................................... 35, 220
20 Buton a ...................................12, 31, 161
21 Receptor infraroşu (posterior) ..........157
22 Selector vizualizare în timp real
...................................................12, 31, 161
12 Buton i ......................................... 189, 233 23 Difuzor ................................................5, 178
4
A Luminatoare LCD
Rotirea comutatorului de alimentare spre D activează
temporizatorul standby şi iluminarea de fundal a panoului de
control (luminatorul LCD), permiţând citirea afişajului în întuneric.
După ce comutatorul de alimentare este eliberat, luminatoarele
vor rămâne aprinse timp de câteva secunde cât timp
temporizatorul standby este activ sau până când obturatorul este
declanşat sau comutatorul de alimentare este rotit din nou spre D.
Comutator
alimentare
D Difuzorul
Nu amplasaţi difuzorul în imediata apropiere a dispozitivelor magnetice.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea afecta datele înregistrate pe
dispozitivele magnetice.
5
Selectorul de moduri
Aparatul foto oferă modurile prezentate mai jos. Pentru a alege un mod,
apăsaţi butonul de deblocare a selectorului de moduri şi rotiţi selectorul
de moduri.
Selector moduri
Buton deblocare selector moduri
Modurile e, f, g şi h:
• e—Mod automat program (0 52)
• f—Mod automat prioritate de timp (0 53)
• g—Mod automat prioritate de diafragmă (0 54)
• h—Manual (0 56)
Moduri automate:
• i Automat (0 30)
• j Automat (fără bliţ) (0 30)
Moduri scenă (0 41)
Modurile j şi k (0 62)
Moduri efecte speciale (0 44)
6
A Obiective non-CPU
Obiectivele non-CPU (0 305) pot fi utilizate numai în modurile A şi M. Selectarea
altui mod când este ataşat un obiectiv non-CPU dezactivează declanşarea
obturatorului.
7
Selectorul modului de declanşare
Pentru a alege un mod de declanşare, apăsaţi butonul de deblocare a
selectorului modului de declanşare şi rotiţi selectorul modului de
declanşare la setarea dorită (0 66).
Buton deblocare selector mod de declanşare
Selector mod de declanşare
1
8
2
3 4 5
6
1 S Cadru unic ........................................... 66
4 J Declanşare silenţioasă...................... 66
2 T Continuu cu viteză redusă............. 66
3 U Continuu cu viteză ridicată ........... 66
5 E Autodeclanşator..........................66, 69
6 V Oglindă sus ...............................66, 71
Panoul de control
Panoul de control prezintă o varietate de setări ale aparatului foto când
aparatul foto este pornit. Elementele prezentate aici apar la prima
pornire a aparatului foto; informaţiile privind alte setări pot fi găsite în
secţiunile relevante ale acestui manual.
1
2
3
9
8
4
5
7
6
1 Timp de expunere ...........................53, 56
2 Indicator acumulator ............................ 26
3 Diafragmă (număr f/) ......................54, 56
6 Număr de expuneri rămase................. 27
7 Sensibilitate ISO ..................................... 99
8 Măsurare ................................................105
4 Indicator card de memorie (Fanta 1)
............................................................27, 82
5 Indicator card de memorie (Fanta 2)
............................................................27, 82
9 Indicator sensibilitate ISO.................... 99
Indicator sensibilitate ISO automat
................................................................ 103
A Afişaj aparat foto oprit
Dacă aparatul foto este oprit cu un acumulator şi
un card de memorie introduse, pictograma
cardului de memorie şi numărul de expuneri
rămase vor fi afişate (unele carduri de memorie
pot, în cazuri rare, să afişeze aceste informaţii
numai când aparatul foto este pornit).
Panou de control
9
Vizorul
5
6
7
1
2
8
9
3
4
10
11 12 13 14
23 24
15 16 17 18 19 20
25
1 Indicator mod efecte speciale ............ 44
2 Indicator monocrom .................... 44, 130
3 Marcaje zonă AF...............................25, 33
4 Indicator „Niciun card de memorie”
.................................................................. 29
5 Decupare DX 1,3×............................73, 74
6 Reţea încadrare (afişată când este
selectat Activat pentru setarea
personalizată d7, Afişare grilă vizor)
................................................................ 280
10
26
27 28 29
21 22
30
7 Puncte de focalizare...............34, 89, 277
8 Indicator decupare DX 1,3× ..........73, 74
9
10
11
12
13
Indicator înclinare (orientare portret) *
Indicator înclinare (orientare peisaj) *
Indicator focalizare ................... 34, 93, 98
Blocare expunere automată (AE) ..... 107
Indicator program flexibil.................... 52
14 Timp de expunere ...........................53, 56 24 Indicator sincronizare bliţ .................. 282
15 Diafragmă (număr f/) ......................54, 56 25 Indicator stop diafragmă ............ 54, 308
Diafragmă (număr de stopuri)... 54, 308 26 Indicator expunere ................................ 57
16 Indicator HDR........................................ 142
Afişaj compensare expunere ............109
17 Indicator ADL ........................................ 140 27 Indicator compensare bliţ.................. 151
18 Indicator bracketing expunere/bliţ
28 Indicator compensare expunere......110
................................................................ 198 29 Indicator sensibilitate ISO automat
Indicator bracketing WB .................... 203
................................................................ 103
Indicator bracketing ADL................... 207
30 Număr de expuneri rămase................. 27
19 Avertizare acumulator descărcat ....... 26
Număr de fotografii rămase înainte de
20 Indicator sensibilitate ISO.................. 100
ocuparea completă a memoriei
tampon ......................................... 68, 380
21 „k” (apare atunci când rămâne memorie
Indicator înregistrare balans de alb
pentru mai mult de 1.000 de expuneri)
presetat manual..................................122
.................................................................. 27
22 Indicator bliţ pregătit................... 36, 280
23 Indicator blocare FV ............................ 154
* Când este selectat Orizont virtual în vizor pentru setarea personalizată f2 (Asociere buton
Fn, 0 284) sau f3 (Asociere buton previz., 0 285) > Apăsare, butonul selectat poate fi
utilizat pentru a afişa un indicator de înclinare în vizor.
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
D Fără acumulator
Când acumulatorul este complet descărcat sau nu este introdus niciun
acumulator, afişajul vizorului se va întuneca. Acest lucru este normal şi nu indică
o defecţiune. Afişajul vizorului va reveni la normal când este introdus un
acumulator complet încărcat.
D Afişajele panoului de control şi vizorului
Luminozitatea afişajelor panoului de control şi vizorului variază în funcţie de
temperatură, iar timpii de răspuns ai afişajelor se pot reduce la temperaturi
scăzute. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.
11
Monitorul (vizualizare în timp real)
Pentru a încadra fotografii sau filme pe
monitor, rotiţi selectorul vizualizare în timp
real la C (vizualizare în timp real fotografie)
sau 1 (vizualizare în timp real film) şi apăsaţi
butonul a.
Buton a
Selector vizualizare în timp real rotit la C
Selector vizualizare în timp real rotit la 1
D Afişajul numărătoare inversă
O numărătoare inversă va fi afişată cu 30 s înainte ca vizualizarea în timp real să
se încheie automat (temporizatorul devine roşu dacă vizualizarea în timp real
este pe cale să se încheie pentru a proteja circuitele interne sau dacă este
selectată o opţiune diferită de Fără limite pentru setarea personalizată c4—
Întârziere stingere monitor > Vizualizare în timp real; 0 279—cu 5 s înainte
ca monitorul să se stingă automat). În funcţie de condiţiile de fotografiere,
temporizatorul poate apărea imediat când este selectată vizualizarea în timp
real. Înregistrarea filmului se va opri automat când temporizatorul se opreşte,
indiferent de timpul de înregistrare disponibil.
12
❚❚ Vizualizarea şi ascunderea indicatorilor
Apăsaţi butonul R pentru a ascunde sau a
afişa indicatorii pe monitor.
Buton R
Mod C
Dacă selectorul vizualizare în timp real este rotit la C (vizualizare în timp
real fotografie), apăsarea butonului R derulează următoarele afişaje.
Orizont virtual
Informaţii activate
Ghiduri de încadrare
Informaţii dezactivate
13
Mod 1
Dacă selectorul vizualizare în timp real este rotit la 1 (vizualizare în timp
real film), apăsarea butonului R derulează următoarele afişaje.
Orizont virtual
Informaţii activate
Histogramă
14
Informaţii dezactivate
Ghiduri de încadrare
Selectorul multiplu
În acest manual, operaţiunile care folosesc selectorul multiplu sunt
reprezentate prin pictogramele 1, 3, 4 şi 2.
1: Apăsaţi selectorul multiplu în sus
Buton J
4: Apăsaţi selectorul
multiplu spre stânga
2: Apăsaţi selectorul
multiplu spre dreapta
3: Apăsaţi selectorul multiplu în jos
15
Meniuri aparat foto
Majoritatea opţiunilor de fotografiere, redare
şi setare pot fi accesate din meniurile
aparatului foto. Pentru a vizualiza meniurile,
apăsaţi butonul G.
Buton G
File
Alegeţi dintre următoarele meniuri:
• D: Redare (0 266)
• C: Fotografiere (0 268)
• 1: Filmare (0 273)
• A: Setări personalizate (0 276)
• B: Configurare (0 289)
• N: Retuşare (0 294)
• O/m: MENIUL MEU sau SETĂRI RECENTE
(implicit la MENIUL MEU; 0 297)
Cursorul indică poziţia în meniul curent.
Setările curente sunt indicate prin
pictograme.
Opţiuni meniu
Opţiuni în meniul curent.
Pictogramă ajutor (0 17)
16
Utilizarea meniurilor aparatului foto
❚❚ Comenzi meniuri
Selectorul multiplu şi butonul J sunt folosite pentru a naviga prin
meniurile aparatului foto.
1: Deplasaţi cursorul în sus
Buton J: selectaţi
elementul evidenţiat
4: Anulaţi şi reveniţi la meniul
precedent
2: Selectaţi elementul
evidenţiat sau afişaţi meniul
secundar
3: Deplasaţi cursorul în jos
A Pictograma d (Ajutor)
Dacă este afişată o pictogramă d în colţul din stânga jos al monitorului, ajutorul
poate fi afişat prin apăsarea butonului L (U).
Va fi afişată o descriere a opţiunii sau meniului selectat în acel moment cât timp
butonul este apăsat. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a derula pe afişaj.
Buton L (U)
17
❚❚ Navigarea în meniuri
Urmaţi paşii de mai jos pentru a naviga prin meniuri.
1 Afişaţi meniurile.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa
meniurile.
Buton G
2 Evidenţiaţi pictograma
pentru meniul curent.
Apăsaţi 4 pentru a evidenţia
pictograma pentru meniul
curent.
3 Selectaţi un meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a selecta meniul dorit.
4 Poziţionaţi cursorul în meniul
selectat.
Apăsaţi 2 pentru a poziţiona
cursorul în meniul selectat.
18
5 Evidenţiaţi un element din
meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a
evidenţia un element din
meniu.
6 Afişaţi opţiunile.
Apăsaţi 2 pentru a afişa
opţiunile pentru elementul
selectat din meniu.
7 Evidenţiaţi o opţiune.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a
evidenţia o opţiune.
8 Selectaţi elementul evidenţiat.
Apăsaţi J pentru a selecta elementul evidenţiat. Pentru
a ieşi fără a face o selecţie, apăsaţi butonul G.
Reţineţi următoarele:
• Elementele din meniu afişate în culoarea gri nu sunt disponibile în acel
moment.
• În timp ce apăsarea 2 are în general acelaşi efect ca apăsarea J, sunt
anumite cazuri în care selectarea poate fi făcută numai prin apăsarea
J.
• Pentru a ieşi din meniuri şi a reveni la modul fotografiere, apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate.
19
Primii paşi
Urmaţi cei şapte paşi de mai jos pentru a pregăti aparatul foto pentru
utilizare.
1 Ataşaţi cureaua.
Ataşaţi cureaua aşa cum este arătat. Repetaţi pentru cea de-a doua
buclă.
20
2 Încărcaţi acumulatorul.
Introduceţi acumulatorul şi conectaţi încărcătorul la priză (în funcţie
de ţară sau regiune, încărcătorul este livrat fie cu un adaptor pentru
priza reţelei electrice, fie cu un cablu de alimentare). Încărcarea
completă a unui acumulator consumat se va realiza în aproximativ
două ore şi 35 de minute.
• Adaptor pentru priza reţelei electrice: Introduceţi adaptorul pentru priza
reţelei electrice în racordul la curent alternativ al încărcătorului (q).
Deplasaţi dispozitivul de blocare al adaptorului pentru priza reţelei
electrice aşa cum este arătat (w) şi rotiţi adaptorul cu 90° pentru
a-l fixa pe poziţie (e). Introduceţi acumulatorul şi conectaţi
încărcătorul la priză.
Dispozitiv de blocare a
adaptorului pentru priza reţelei
electrice
90°
• Cablu alimentare: După conectarea cablului de alimentare cu
conectorul în orientarea indicată, introduceţi acumulatorul şi
conectaţi cablul la priză.
Indicatorul luminos CHARGE va clipi în timp ce acumulatorul se încarcă.
Acumulatorul se încarcă
Încărcare finalizată
21
3 Introduceţi acumulatorul şi cardul de memorie.
Înainte de a introduce sau de a scoate acumulatorul sau cardurile de
memorie, asiguraţi-vă că aveţi comutatorul de alimentare în poziţia
OFF. Introduceţi acumulatorul în orientarea indicată, utilizând
acumulatorul pentru a menţine zăvorul portocaliu al acumulatorului
apăsat într-o parte. Zăvorul blochează acumulatorul pe poziţie când
acumulatorul este introdus complet.
Zăvor acumulator
Dacă utilizaţi un singur card de memorie, introduceţi-l în fanta 1
(0 27). Întroduceţi cardul de memorie până când se fixează pe
poziţie cu un clic.
A Acumulatorul şi încărcătorul
Citiţi şi respectaţi avertizările şi atenţionările de la paginile x–xiii şi 330–332 din acest
manual.
22
4 Ataşaţi un obiectiv.
Aveţi grijă să protejaţi aparatul foto împotriva pătrunderii prafului
atunci când este scos obiectivul sau capacul corpului. Obiectivul
folosit în general în acest manual în scopuri ilustrative este un AF-S
DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR.
Scoateţi capacul
corpului aparatului
foto
Scoateţi capacul posterior al
obiectivului
Marcaj montură (aparat foto)
Aliniaţi marcajele
monturii
Marcaj montură (obiectiv)
Rotiţi obiectivul aşa cum este arătat până când se fixează pe poziţie cu un clic
Asiguraţi-vă că scoateţi capacul obiectivului înainte de a face
fotografii.
23
5 Porniţi aparatul foto.
Comutator alimentare
Panoul de control se va
lumina. Dacă este prima dată
când aparatul foto este pornit,
va fi afişat un dialog de
selectare a limbii.
Panou de control
A Curăţarea senzorului de imagine
Aparatul foto vibrează senzorul de imagine pentru a îndepărta praful atunci
când aparatul foto este pornit sau oprit (0 321).
6 Alegeţi o limbă şi setaţi
Deplasaţi cursorul în sus
ceasul intern al aparatului
Buton J: selectaţi
foto.
elementul evidenţiat
Utilizaţi selectorul multiplu şi
Selectaţi elementul
butonul J pentru a selecta o
evidenţiat sau afişaţi
limbă şi pentru a seta ceasul
meniul secundar
intern al aparatului foto. Când
setaţi ceasul intern al
Deplasaţi cursorul în jos
aparatului foto, înainte de a
seta ora şi data vi se va cere să
alegeţi o opţiune pentru fusul orar, formatul datei şi ora de vară;
reţineţi că aparatul foto utilizează un ceas în format 24 de ore.
Setările limbii şi datei/orei pot fi modificate oricând prin utilizarea
opţiunilor Limbă (Language) (0 290) şi Fus orar şi dată (0 290) din
meniul setare.
24
7 Obţineţi o imagine clară în
vizor.
Rotiţi controlul de ajustare a
dioptriilor până când
marcajele zonei AF se văd
clar. Când acţionaţi controlul
cu ochiul pe vizor, fiţi atent
să nu vă băgaţi degetele sau
unghiile în ochi.
Marcaje zonă AF
Imagine din vizor neclară
Imagine din vizor clară
Acum aparatul foto este pregătit pentru utilizare. Treceţi la pagina
30 pentru informaţii privind efectuarea fotografiilor.
25
❚❚ Nivel acumulator
Nivelul acumulatorului este afişat pe panoul de control şi în vizor.
Panou de control
26
Vizor
Panou de control
Vizor
L
K
J
I
—
Descriere
H
d
Acumulator descărcat. Încărcaţi acumulatorul
sau pregătiţi un acumulator de schimb.
H
d
(clipeşte)
(clipeşte)
Declanşare obturator dezactivată. Încărcaţi sau
schimbaţi acumulatorul.
Acumulator complet încărcat.
—
—
Acumulator descărcat parţial.
—
❚❚ Număr de expuneri rămase
Aparatul foto are două fante pentru carduri de
memorie: fanta 1 şi fanta 2. Fanta 1 este pentru
cardul principal; cardul din fanta 2 joacă rol de
copie rezervă sau secundar. Dacă este
selectată opţiunea implicită Depăşire pentru
Rolul cardului din Fanta 2 (0 82) când sunt
introduse două carduri de memorie, cardul
din fanta 2 va fi utilizat numai când cardul din
fanta 1 este plin.
Panoul de control arată fanta sau fantele în
care se află un card de memorie la momentul
respectiv (exemplul din dreapta arată
pictogramele afişate când este introdus un
card în fiecare fantă). În cazul în care cardul de
memorie este plin sau blocat sau dacă a
apărut o eroare, pictograma pentru cardul
afectat va clipi (0 344).
Panoul de control şi vizorul afişează numărul
de fotografii care pot fi realizate la setările
actuale (valorile de peste 1.000 sunt rotunjite
în minus la cea mai apropiată sută; de ex.
valorile între 1.800 şi 1.899 sunt afişate ca
1,8 k). Când sunt introduse două carduri de
memorie, afişajele arată spaţiul disponibil pe
cardul din Fanta 1.
Fanta 1
Fanta 2
Panou de control
Număr de expuneri rămase
Panou de control
Vizor
27
❚❚ Scoaterea acumulatorului şi a cardurilor de memorie
Scoaterea acumulatorului
Opriţi aparatul foto şi deschideţi capacul
locaşului acumulatorului. Apăsaţi zăvorul
acumulatorului în direcţia indicată de săgeată
pentru a elibera acumulatorul, apoi scoateţi
acumulatorul cu mâna.
După ce v-aţi asigurat că indicatorul luminos
acces card memorie este stins, opriţi aparatul
foto, deschideţi capacul fantei cardului de
memorie, apăsaţi cardul înăuntru şi apoi
eliberaţi-l (q). Cardul poate fi apoi scos cu
mâna (w).
16GB
Scoaterea cardurilor de memorie
D Carduri de memorie
• Cardurile de memorie pot fi fierbinţi după utilizare. Procedaţi cu atenţie când
scoateţi cardurile de memorie din aparatul foto.
• Opriţi alimentarea înainte de a introduce sau de a scoate cardurile de memorie.
Nu scoateţi cardurile de memorie din aparatul foto, nu-l opriţi şi nu scoateţi sau
deconectaţi sursa de alimentare pe durata formatării sau în timp ce sunt
înregistrate, şterse sau copiate date pe un computer. Nerespectarea acestor
precauţii se poate solda cu pierderea datelor sau deteriorarea aparatului foto
sau cardului.
• Nu atingeţi terminalele cardului cu degetele sau cu obiecte de metal.
• Nu îndoiţi, nu lăsaţi să cadă şi nu supuneţi la şocuri fizice puternice.
• Nu aplicaţi forţă pe carcasa cardului. Nerespectarea acestei precauţii ar putea
duce la deteriorarea cardului.
• Nu expuneţi la apă, căldură, niveluri mari de umiditate sau la lumina directă a
soarelui.
• Nu formataţi cardurile de memorie într-un computer.
28
A Niciun card de memorie
Dacă nu este introdus niciun card de memorie,
panoul de control şi vizorul vor afişa S.
Dacă aparatul foto este oprit cu un acumulator
încărcat şi fără niciun card de memorie
introdus, pe panoul de control va fi afişat S.
A Comutatorul protejare scriere
B
16G
Cardurile de memorie SD sunt prevăzute
cu un comutator de protejare la scriere
pentru a preveni pierderea accidentală
de date. Când acest comutator este pe
poziţia „închis” cardul de memorie nu
Comutator de protejare la scriere
poate fi formatat, iar fotografiile nu pot fi
şterse sau înregistrate (pe monitor va fi
afişat un avertisment dacă încercaţi să declanşaţi obturatorul). Pentru
deblocarea cardului de memorie, deplasaţi comutatorul la poziţia „scriere”.
❚❚ Decuplarea obiectivului
Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci
când scoateţi sau schimbaţi obiectivele.
Pentru a scoate obiectivul, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul de decuplare a obiectivului
(q) în timp ce răsuciţi obiectivul în sensul
acelor de ceasornic (w). După scoaterea
obiectivului, puneţi la loc capacele
obiectivului şi capacul corpului aparatului foto.
D Obiective CPU cu inele diafragmă
Când folosiţi un obiectiv CPU prevăzut cu un inel pentru diafragmă (0 307),
blocaţi diafragma la setarea minimă (cel mai mare număr f/).
29
Fotografiere de bază şi redare
Fotografierea simplă (Moduri i şi j)
Această secţiune descrie modul de realizare a
fotografiilor în modurile i şi j. i şi j sunt moduri
automate de fotografiere simplă în care majoritatea
setărilor sunt controlate de aparatul foto ca răspuns la
condiţiile de fotografiere.
1 Porniţi aparatul foto.
Panoul de control se va
lumina.
30
Comutator alimentare
2 Apăsaţi butonul deblocare
Selector moduri
selector moduri de pe partea
superioară a aparatului foto
şi rotiţi selectorul de moduri
la i sau j.
Buton deblocare selector moduri
Fotografiile pot fi încadrate în vizor sau pe
monitor (vizualizare în timp real). Pentru a
porni vizualizarea în timp real, rotiţi
selectorul vizualizare în timp real la C şi
apăsaţi butonul a.
Selector vizualizare în timp
real
Buton a
Încadrarea fotografiilor în
vizor
Încadrarea fotografiilor pe
monitor (vizualizare în timp
real)
31
3 Pregătiţi aparatul foto.
Fotografierea prin vizor: Atunci când încadraţi fotografii în vizor, ţineţi
zona de prindere cu mâna dreaptă şi sprijiniţi corpul aparatului foto
sau obiectivul cu mâna stângă. Lipiţi-vă coatele de părţile laterale ale
pieptului.
Vizualizare în timp real: Atunci când încadraţi fotografii pe monitor,
ţineţi zona de prindere cu mâna dreaptă şi sprijiniţi obiectivul cu
mâna stângă.
A Încadrarea fotografiilor în orientarea portret (pe înalt)
Când încadraţi fotografii în orientarea portret (pe înalt), ţineţi aparatul foto
aşa cum se arată mai jos.
Încadrarea fotografiilor în
vizor
32
Încadrarea fotografiilor pe
monitor
4 Încadraţi fotografia.
Fotografierea prin vizor: Încadraţi o fotografie
în vizor cu subiectul principal în interiorul
marcajelor zonei AF.
Marcaje zonă AF
Vizualizare în timp real: La setări implicite,
aparatul foto detectează automat feţele şi
selectează punctul de focalizare. Dacă nu
este detectată nicio faţă, utilizaţi selectorul
multiplu pentru a poziţiona punctul de
focalizare peste subiectul principal.
Punct focalizare
A Utilizarea unui obiectiv zoom
Utilizaţi inelul de zoom pentru a apropia subiectul
astfel încât acesta să acopere o zonă cât mai mare
din cadru sau pentru a depărta pentru a mări zona
vizibilă în fotografia finală (selectaţi distanţe focale
mai mari pe scala lungimii focale a obiectivului
pentru a apropia, distanţe focale mai mici pentru a
depărta).
Apropiaţi
Depărtaţi
Inel de zoom
33
5 Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.
Fotografierea prin vizor: Apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate pentru a focaliza
(este posibil ca dispozitivul de iluminare
asistenţă AF să se aprindă dacă subiectul
este slab luminat). Când operaţia de
focalizare este finalizată, punctul de
focalizare activ şi indicatorul imagine
focalizată (I) vor apărea în vizor.
Punct focalizare
Indicator focalizare
Indicator imagine
focalizată
I
F
H
F H
(clipeşte)
Descriere
Subiect focalizat.
Punctul de focalizare este între aparatul foto şi subiect.
Punctul de focalizare este în spatele subiectului.
Aparatul foto nu poate focaliza utilizând focalizarea
automată. Consultaţi pagina 96.
Vizualizare în timp real: Punctul de focalizare
clipeşte în culoarea verde în timp ce
aparatul foto focalizează. Dacă aparatul
foto poate focaliza, punctul de focalizare
va fi afişat în culoarea verde; în caz contrar,
punctul de focalizare va clipi în culoarea
roşie.
34
Punct focalizare
6 Fotografiaţi.
Apăsaţi uşor butonul de
declanşare până la capăt
pentru a face fotografia.
Indicatorul luminos acces card
memorie se va aprinde, iar
fotografia va fi afişată pe
monitor timp de câteva
Indicator luminos acces card
secunde. Nu scoateţi cardul de
memorie
memorie şi nu scoateţi sau
deconectaţi sursa de alimentare
înainte ca indicatorul luminos să se stingă şi înregistrarea să fie
finalizată.
Pentru a opri vizualizarea în timp real,
apăsaţi butonul a.
Buton a
35
A Bliţul încorporat
Dacă este nevoie de mai multă lumină pentru
expunerea corectă în modul i, bliţul încorporat se
va ridica automat când butonul de declanşare este
apăsat la jumătate. Dacă bliţul este ridicat,
fotografiile pot fi făcute numai când este afişat
indicatorul bliţ pregătit (M). Dacă indicatorul bliţ
pregătit nu este afişat, bliţul se încarcă; luaţi pentru
scurt timp degetul de pe butonul de declanşare şi
încercaţi din nou.
Vizor
Vizualizare în timp real
Pentru a economisi energie când bliţul nu este
utilizat, apăsaţi-l uşor în jos până când dispozitivul
de închidere se fixează pe poziţie cu un clic.
36
A Temporizatorul standby (Fotografierea prin vizor)
Afişajul indicator din vizor şi afişajul timpului de expunere şi al
diafragmei de pe panoul de control se vor opri dacă nu sunt
efectuate operaţii timp de aproximativ şase secunde, reducând
consumul acumulatorului. Apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate pentru a reactiva afişajul. Durata până la oprirea
automată a temporizatorului standby poate fi selectată utilizând setarea
personalizată c2 (Temporizator standby, 0 279).
Exponometre dezactivate
Exponometre activate
A Întârzierea stingerii monitorului (Vizualizare în timp real)
Monitorul se va stinge dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ zece
minute. Durata până la oprirea automată a temporizatorului standby poate fi
selectată utilizând setarea personalizată c4 (Întârziere stingere monitor,
0 279) > Vizualizare în timp real.
D Acoperiţi vizorul
Pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu fotografiile
şi cu expunerea, înainte de fotografiere vizorul din cauciuc poate fi scos, iar
vizorul poate fi acoperit cu capacul ocular furnizat (0 70).
37
A Previzualizare zoom vizualizare în timp real
Apăsaţi butonul X (T) pentru a mări punctul de focalizare selectat până la o
mărire maximă de aproximativ 19×. În colţul din dreapta jos al afişajului va
apărea o fereastră de navigare într-un cadru gri. Folosiţi selectorul multiplu
pentru a derula în scopul repoziţionării punctului de focalizare sau apăsaţi
W (S) pentru a micşora.
Buton X (T)
Fereastră navigare
A Expunere
În funcţie de scenă, expunerea poate diferi de ceea ce s-ar obţine când nu este
utilizată vizualizarea în timp real.
D Fotografierea în vizualizare în timp real
Cu toate că nu vor apărea în imaginea finală, marginile neregulate, franjele de
culoare, efectul moire şi petele luminoase pot apărea pe monitor, în timp ce pot
apărea zone sau benzi luminoase pe unele suprafeţe datorită indicatoarelor care
clipesc şi a altor surse de lumină intermitentă sau dacă subiectul este luminat
pentru scurt timp de un bliţ electronic sau de o altă sursă de lumină strălucitoare
de scurtă durată. În plus, pot apărea distorsiuni dacă subiectele sunt în mişcare,
în special dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal sau dacă un obiect se
deplasează pe orizontală cu viteză mare prin cadru. Clipirea şi benzile vizibile pe
monitor la iluminări fluorescente, cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu pot
fi reduse utilizând Reducerea efectului de clipire (0 290), deşi acestea pot fi
încă vizibile în fotografia finală la anumiţi timpi de expunere. Evitaţi îndreptarea
aparatului foto spre soare sau alte surse de lumină puternică. Nerespectarea
acestei precauţii poate avea ca rezultat deteriorarea circuitelor interne ale
aparatului foto.
38
Noţiuni de bază privind redarea
1 Apăsaţi butonul K.
Pe monitor va fi afişată o fotografie. Cardul
de memorie care conţine fotografia afişată
în acel moment este indicat de o
pictogramă.
Buton K
2 Vizualizaţi fotografii
suplimentare.
Pot fi afişate fotografii
suplimentare prin apăsarea 4
sau 2.
Pentru a finaliza redarea şi a reveni în modul fotografiere, apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate.
A Examinare imagine
Când este selectat Activată pentru Examinare imagine în meniul redare
(0 267), fotografiile sunt afişate automat pe monitor timp de câteva secunde
după fotografiere.
A Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 233 pentru informaţii privind alegerea unei fante pentru
cardul de memorie.
39
Ştergerea fotografiilor nedorite
Pentru a şterge fotografia afişată în acel moment pe monitor, apăsaţi
butonul O (Q). Reţineţi că odată ce sunt şterse fotografiile nu pot fi
recuperate.
1 Afişaţi fotografia.
Afişaţi fotografia pe care doriţi să o
ştergeţi conform descrierii de la pagina
precedentă.
Buton K
2 Ştergeţi fotografia.
Apăsaţi butonul O (Q). Va fi afişat un
dialog de confirmare; apăsaţi butonul
O (Q) din nou pentru a şterge imaginea şi
a reveni la redare. Pentru a ieşi fără a şterge
fotografia, apăsaţi K.
Buton O (Q)
A Ştergere
Pentru a şterge imaginile selectate (0 248), toate imaginile realizate la o dată
selectată (0 249) sau toate imaginile dintr-o locaţie aleasă de pe cardul de
memorie selectat (0 248), utilizaţi opţiunea Ştergere din meniul redare.
40
Potrivirea setărilor cu subiectul sau
situaţia (Mod scenă)
Aparatul foto oferă o varietate de moduri „scenă”. Alegerea unui mod
scenă optimizează automat setările pentru a se potrivi cu scena
selectată, făcând fotografierea creativă la fel de simplă precum
selectarea unui mod, încadrarea unei fotografii şi fotografierea conform
descrierii de la paginile 30–35.
Pentru a vedea scena selectată curent, rotiţi selectorul de moduri la SCENE
şi apăsaţi butonul R. Pentru a alege o altă scenă, rotiţi selectorul
principal de comandă.
Selector moduri
Selector principal
de comandă
Monitor
Reţineţi că scena nu poate fi schimbată în cursul vizualizării în timp real
cât timp selectorul vizualizare în timp real este în poziţia 1.
41
❚❚ Scene
Opţiune
42
k
Portret
l
Peisaj
p
Copil
m
Sport
n
Close-up
o
Portret de noapte
r
Peisaj de noapte
s
Petrecere/interior
t
Plajă/zăpadă
Descriere
Utilizaţi pentru portrete cu tonuri atenuate, naturale ale
pielii. Dacă subiectul este departe de fundal sau dacă este
folosit un obiectiv telefotografic, detaliile de fundal vor fi
atenuate pentru a-i conferi compoziţiei un aspect de
profunzime.
Utilizaţi pentru fotografii cu peisaje intense la lumina
zilei. 1, 2
Utilizaţi pentru instantanee ale copiilor. Îmbrăcămintea şi
detaliile de fundal sunt redate intens, în timp ce tonurile
pielii rămân atenuate şi naturale.
Timpii de expunere scurţi îngheaţă mişcarea pentru
fotografii ale sporturilor dinamice în care subiectul
principal se distinge clar. 1, 2
Utilizaţi pentru fotografii de aproape ale florilor, insectelor
şi ale altor obiecte mici (poate fi folosit un obiectiv macro
pentru a focaliza la distanţe foarte mici).
Utilizaţi pentru un echilibru natural între subiectul
principal şi fundal în portrete realizate la lumină slabă.
Reduceţi zgomotul şi culorile nenaturale la fotografierea
peisajelor de noapte, inclusiv iluminatul stradal şi
indicatoarele cu neon. 1, 2
Surprindeţi efectele iluminării de fundal în interior. Utilizaţi
pentru petreceri şi alte scene de interior.
Surprindeţi strălucirea soarelui pe întinderi de apă, zăpadă
sau nisip. 1, 2
Opţiune
Descriere
Păstrează nuanţele intense prezente în răsărituri şi
apusuri. 1, 2
Păstrează culorile observate în lumina naturală slabă
înainte de răsărit sau după apus. 1, 2
u
Apus
v
Amurg/zori
w
Portret animal de
casă
Utilizaţi pentru portrete ale animalelor de casă vioaie. 2
x
Lumânări
Pentru fotografii realizate la lumina lumânărilor. 1
y
Flori
z
Culori de toamnă
0
Mâncare
Utilizaţi pentru câmpuri cu flori, livezi înflorite şi alte
peisaje care prezintă întinderi înflorite. 1
Surprinde nuanţele strălucitoare de roşu şi galben ale
frunzelor toamna. 1
Utilizaţi pentru fotografii viu colorate cu mâncare. Pentru
fotografierea cu bliţ, apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica
bliţul (0 146).
1 Bliţul încorporat se opreşte.
2 Dispozitivul iluminare asistenţă AF se opreşte.
A Prevenirea estompării
Utilizaţi un trepied pentru a împiedica estomparea cauzată de tremuratul
aparatului foto la timpi de expunere lungi.
43
Efecte speciale
Efectele speciale pot fi folosite la realizarea fotografiilor şi filmelor.
Pentru a vedea efectul selectat curent, rotiţi selectorul de moduri la
EFFECTS şi apăsaţi butonul R. Pentru a alege un alt efect, rotiţi selectorul
principal de comandă.
Selector moduri
Selector principal
de comandă
Monitor
Reţineţi că efectul nu poate fi schimbat în cursul vizualizării în timp real
cât timp selectorul vizualizare în timp real este în poziţia 1.
❚❚ Efecte speciale
Opţiune
44
%
Vedere nocturnă
g
Schiţă color
Descriere
Utilizaţi în condiţii de întuneric pentru a înregistra imagini
monocrome la sensibilităţi ISO ridicate (dacă aparatul foto
nu poate focaliza este disponibilă focalizarea manuală). 1
Aparatul foto detectează şi colorează contururile pentru
un efect de schiţă color. Efectul poate fi reglat în
vizualizarea în timp real (0 46). Reţineţi că filmele
înregistrate în acest mod sunt redate ca o prezentare de
diapozitive alcătuită dintr-o serie de imagini statice.
Opţiune
de
i Efect
miniaturizare
u
Culoare selectivă
1
Siluetă
2
Cheie înaltă
3
Cheie joasă
Descriere
Creaţi fotografii care par a fi imagini ale unor diorame.
Funcţionează cel mai bine la fotografierea dintr-un punct
aflat la înălţime. Filmele cu efect de miniaturizare sunt
redate la viteză ridicată, comprimând circa 45 de minute
de segment de film realizat la 1920 × 1080/30p într-un film
fără sunet care este redat în circa trei minute. Efectul poate
fi reglat în vizualizarea în timp real (0 47). 1, 2
Toate culorile în afară de cele selectate sunt înregistrate în
alb-negru. Efectul poate fi reglat în vizualizarea în timp real
(0 49). 1
Subiecte siluetă pe fundaluri luminoase. 1
Utilizaţi când fotografiaţi scene luminoase pentru a crea
imagini strălucitoare care par umplute de lumină. 1
Utilizaţi când fotografiaţi scene întunecate pentru a crea
imagini mohorâte, în cheie joasă cu zone luminoase
pronunţate. 1
1 Bliţul încorporat se opreşte.
2 Dispozitivul iluminare asistenţă AF se opreşte.
A Prevenirea estompării
Utilizaţi un trepied pentru a împiedica estomparea cauzată de tremuratul
aparatului foto la timpi de expunere lungi.
A NEF (RAW)
Înregistrarea NEF (RAW) nu este disponibilă în modurile %, g, i şi u.
Fotografiile efectuate cu o opţiune NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG selectată în
aceste moduri vor fi înregistrate ca imagini JPEG. Imaginile JPEG create la setări
NEF (RAW) + JPEG vor fi înregistrate la calitatea JPEG selectată, în timp ce
imaginile înregistrate la o setare NEF (RAW) vor fi înregistrate ca imagini de
calitate superioară.
A Moduri g şi i
Focalizarea automată nu este disponibilă în timpul înregistrării filmelor. Rata de
reîmprospătare a vizualizării în timp real va scădea, împreună cu cadenţa
cadrelor pentru modul declanşare continuă; utilizarea focalizării automate în
timpul vizualizării în timp real va întrerupe previzualizarea.
45
Opţiuni disponibile în vizualizarea în timp real
Setările pentru efectul selectat sunt reglate în afişajul vizualizării în timp
real, dar se aplică în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real,
fotografierii prin vizor şi al înregistrării filmelor.
❚❚ g Schiţă color
1 Selectaţi vizualizarea în timp real.
Apăsaţi butonul a. Vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitor.
Buton a
2 Reglaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile
prezentate în partea dreaptă. Apăsaţi 1
sau 3 pentru a evidenţia Intensitate sau
Contururi şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a
modifica. Intensitatea poate fi sporită
pentru a face culorile mai saturate sau
redusă pentru un efect de decolorare, monocromatic, în timp ce
contururile pot fi îngroşate sau subţiate. De asemenea, creşterea
grosimii liniilor face culorile mai saturate.
3 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a ieşi când setările sunt
finalizate. Pentru a relua fotografierea prin
vizor, apăsaţi butonul a.
46
❚❚ i Efect de miniaturizare
1 Selectaţi vizualizarea în timp real.
Apăsaţi butonul a. Vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitor.
Buton a
2 Poziţionaţi punctul de focalizare.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
poziţiona punctul de focalizare în zona
care va fi focalizată şi apoi apăsaţi butonul
de declanşare la jumătate pentru a verifica
focalizarea. Pentru a face să dispară
temporar de pe afişaj opţiunile efectului de
miniaturizare şi pentru a mări vizualizarea pe monitor pentru o
focalizare precisă, apăsaţi X (T). Apăsaţi W (S) pentru a
restabili afişajul efectului de miniaturizare.
3 Afişaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile
efectului de miniaturizare.
47
4 Reglaţi opţiunile.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege orientarea
zonei care va fi focalizată şi apăsaţi 1 sau
3 pentru a ajusta lăţimea acesteia.
5 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a ieşi când setările sunt
finalizate. Pentru a relua fotografierea prin
vizor, apăsaţi butonul a.
48
❚❚ u Culoare selectivă
1 Selectaţi vizualizarea în timp real.
Apăsaţi butonul a. Vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitor.
Buton a
2 Afişaţi opţiunile.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile culorii
selective.
3 Selectaţi o culoare.
Culoare selectată
Încadraţi un obiect în pătratul alb din
centrul afişajului şi apăsaţi 1 pentru a
alege culoarea obiectului ca fiind culoarea
ce va rămâne în copia finală (aparatul foto
poate avea dificultăţi în detectarea
culorilor nesaturate; alegeţi o culoare
saturată). Pentru a mări centrul afişajului
pentru o selectare mai precisă a culorii,
apăsaţi X (T). Apăsaţi W (S) pentru a micşora.
49
4 Alegeţi gama de culori.
Gamă de culori
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a mări sau reduce
gama de nuanţe similare care vor fi incluse
în imaginea finală. Alegeţi dintre valori
cuprinse între 1 şi 7; reţineţi că valorile mai
ridicate pot include
nuanţe din alte culori.
5 Selectaţi culori suplimentare.
Pentru a selecta culori
suplimentare, rotiţi selectorul
principal de comandă pentru a
evidenţia o altă casetă din cele
trei casete de culori aflate în
partea de sus a afişajului şi
repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a
selecta o altă culoare. Dacă se doreşte, repetaţi pentru o a treia
culoare. Pentru a anula selecţia culorii evidenţiate, apăsaţi O (Q).
Pentru a elimina toate culorile, apăsaţi şi menţineţi apăsat O (Q). Va
fi afişat un dialog de confirmare; selectaţi Da.
6 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a ieşi când setările sunt
finalizate. În timpul fotografierii, numai
obiectele ale căror nuanţe au fost selectate
vor fi înregistrate color; toate celelalte vor
fi înregistrate în alb-negru. Pentru a relua
fotografierea prin vizor, apăsaţi butonul
a.
50
Moduri P, S, A şi M
Modurile P, S, A şi M oferă diferite grade de control
asupra timpului de expunere şi diafragmei.
Mod
P
S
A
M
Descriere
Mod automat program (0 52): Aparatul foto setează timpul de expunere şi
diafragma pentru expunere optimă. Recomandat pentru instantanee şi
în alte situaţii în care este puţin timp pentru a regla setările aparatului
foto.
Mod automat prioritate de timp (0 53): Utilizatorul alege timpul de
expunere; aparatul foto selectează diafragma pentru rezultate optime.
Utilizaţi pentru a îngheţa sau estompa mişcarea.
Mod automat prioritate de diafragmă (0 54): Utilizatorul alege diafragma;
aparatul foto selectează timpul de expunere pentru rezultate optime.
Utilizaţi pentru a estompa fundalul sau pentru a avea atât prim-planul,
cât şi fundalul clare.
Manual (0 56): Utilizatorul controlează atât timpul de expunere, cât şi
diafragma. Setaţi timpul de expunere la Bulb (A) sau Durată (%)
pentru expuneri îndelungate.
A Tipuri de obiective
Când folosiţi un obiectiv CPU prevăzut cu un inel pentru diafragmă (0 307),
blocaţi inelul diafragmei la diafragma minimă (cel mai mare număr f/).
Obiectivele de tip G şi E nu sunt prevăzute cu un inel pentru diafragmă.
Obiectivele non-CPU pot fi utilizate numai în modurile A (mod automat prioritate
de diafragmă) şi M (manual), când diafragma poate fi reglată numai folosind
inelul diafragmei obiectivului. Selectarea oricărui alt mod dezactivează
declanşarea obturatorului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Obiective
compatibile” (0 304).
51
P: Mod automat program
În acest mod, aparatul foto reglează automat timpul de expunere şi
diafragma conform unui program încorporat pentru a asigura
expunerea optimă în majoritatea situaţiilor.
A Program flexibil
În modul P, pot fi selectate diferite combinaţii ale
timpului de expunere şi diafragmei prin rotirea
selectorului principal de comandă în timp ce
exponometrele sunt activate („program flexibil”).
Rotiţi selectorul spre dreapta pentru diafragme
deschise (numere f/ mici) ce estompează detaliile
fundalului sau pentru timpi de expunere scurţi
care „îngheaţă” mişcarea. Rotiţi selectorul spre
stânga pentru diafragme închise (numere f/ mari)
care măresc profunzimea de câmp sau pentru
timpi de expunere lungi care estompează
mişcarea. Toate combinaţiile produc aceeaşi
expunere. Când programul flexibil este activ, este
afişat un indicator program flexibil (O sau E).
Pentru a restabili setările implicite ale timpului de
expunere şi diafragmei, rotiţi selectorul principal
de comandă până când indicatorul nu mai este
afişat, alegeţi un alt mod sau opriţi aparatul foto.
Selector principal de
comandă
Vizor
Monitor
52
S: Mod automat prioritate de timp
În modul automat prioritate de timp, alegeţi timpul de expunere în timp
ce aparatul foto selectează automat diafragma care va produce
expunerea optimă.
Pentru a alege un timp de expunere, rotiţi
selectorul principal de comandă în timp ce
exponometrele sunt activate. Timpul de
expunere poate fi setat la „v” sau la valori
cuprinse între 30 s şi 1/8.000 s.
Selector principal de
comandă
Panou de control
Monitor
A Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 343 pentru informaţii privind soluţii în cazul în care apare un
indicator „A” sau „%” care clipeşte intermitent pe afişajele timpului de
expunere.
53
A: Mod automat prioritate de diafragmă
În modul automat prioritate de diafragmă, alegeţi diafragma în timp ce
aparatul foto selectează automat timpul de expunere care va produce
expunerea optimă.
Pentru a alege o diafragmă cuprinsă între
valorile minimă şi maximă pentru obiectiv,
rotiţi selectorul secundar de comandă în timp
ce exponometrele sunt activate.
Selector secundar de
comandă
Panou de control
Monitor
A Obiective non-CPU (0 308)
Utilizaţi inelul diafragmei obiectivului pentru a
regla diafragma. Dacă diafragma maximă a
obiectivului a fost specificată folosind elementul
Date obiectiv non-CPU din meniul setare
(0 224), când este ataşat un obiectiv non-CPU, va
fi afişat numărul f/ curent rotunjit la cel mai
apropiat stop complet. În caz contrar, afişajele
diafragmei vor indica numai numărul de stopuri (F, cu diafragma maximă
afişată ca FA), iar numărul f/ trebuie să fie citit de pe inelul diafragmei
obiectivului.
54
A Previzualizare profunzime de câmp (Fotografierea prin vizor)
Pentru a previzualiza efectele diafragmei, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul Pv. Obiectivul va fi oprit
la valoarea diafragmei selectată de aparatul foto
(modurile P şi S) sau la valoarea aleasă de utilizator
(modurile A şi M), permiţând previzualizarea
profunzimii de câmp în vizor.
Buton Pv
A Setare personalizată e5—Bliţ de modelare (Fotografierea prin vizor; 0 284)
Această setare controlează dacă bliţul încorporat şi unităţile de bliţ opţionale
care acceptă Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS; 0 311) vor emite un bliţ
de modelare când este apăsat butonul Pv.
55
M: Manual
În modul expunere manuală, utilizatorul controlează atât timpul de
expunere, cât şi diafragma. În timp ce exponometrele sunt activate, rotiţi
selectorul principal de comandă pentru a alege un timp de expunere şi
selectorul secundar de comandă pentru a seta diafragma. Timpul de
expunere poate fi setat la „v” sau la valori cuprinse între 30 s şi
1/8.000 s sau obturatorul poate fi menţinut deschis pe o perioadă
nedeterminată pentru o expunere îndelungată (A sau %, 0 58).
Diafragma poate fi setată la valori cuprinse între valorile minimă şi
maximă pentru obiectiv. Folosiţi indicatorii de expunere pentru a
verifica expunerea.
Selector secundar de
comandă
Diafragmă
Timp de expunere
Selector principal de
comandă
A Obiective NIKKOR Micro AF
Dacă se foloseşte un exponometru extern, raportul de expunere trebuie luat în
calcul numai când inelul diafragmei obiectivului este folosit pentru a seta
diafragma.
56
A Indicatorii expunere
Dacă este selectat un timp de expunere diferit de „bulb” sau „durată”, indicatorii
expunerii arată dacă fotografia ar urma să fie subexpusă sau supraexpusă la
setările curente. În funcţie de opţiunea aleasă pentru setarea personalizată b2
(Stopuri EV pt. control exp., 0 278), gradul de subexpunere sau supraexpunere
este afişat în trepte de 1/3 EV sau 1/2 EV. În cazul în care limitele sistemului de
măsurare a expunerii sunt depăşite, indicatorii expunerii şi afişajele timpului de
expunere (modurile P şi A) şi/sau diafragmei (modurile P şi S) vor clipi.
Setarea personalizată b2 setată la 1/3 stop
Expunere optimă
Subexpusă cu 1/3 EV
Supraexpusă cu 2 EV
Panou de control
Vizor
(Fotografierea
prin vizor)
Monitor
(vizualizare în
timp real)
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind inversarea indicatorilor de expunere astfel încât valorile
negative să fie afişate în dreapta şi valorile pozitive în stânga, consultaţi setarea
personalizată f8 (Inversare indicatori, 0 286).
57
Expuneri îndelungate (numai modul M)
Selectaţi următorii timpi de expunere pentru
expuneri îndelungate ale luminilor în mişcare,
stelelor, peisajelor de noapte sau focurilor de
artificii.
• Bulb (A): Obturatorul rămâne deschis cât
timp butonul de declanşare este menţinut
Lungimea expunerii: 35 s
apăsat. Pentru a preveni estomparea,
Diafragmă: f/25
utilizaţi un trepied, o telecomandă fără fir
(0 160, 319) sau o telecomandă prin cablu,
(0 319) opţionale.
• Durată (%): Porniţi expunerea utilizând butonul de declanşare de pe
aparatul foto sau de pe o telecomandă, telecomandă prin cablu sau
telecomandă fără fir, opţionale. Obturatorul rămâne deschis până când
butonul este apăsat a doua oară.
Înainte de a începe, montaţi aparatul foto pe un trepied sau puneţi-l pe
o suprafaţă stabilă, plană. Pentru a împiedica lumina care pătrunde prin
vizor să apară în fotografie sau să interfereze cu expunerea, scoateţi
vizorul din cauciuc şi acoperiţi vizorul cu capacul ocular furnizat (0 70).
Reţineţi că în expunerile îndelungate poate fi prezent zgomot (pete
luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu sau ceaţă). Petele
luminoase şi ceaţa pot fi reduse prin alegerea Activată pentru Reducere
zgomot exp. lungă din meniul fotografiere (0 271).
58
❚❚ Bulb
1 Rotiţi selectorul de moduri la
Selector moduri
M.
2 Alegeţi un timp de expunere.
În timp ce exponometrele sunt activate, rotiţi selectorul principal de
comandă pentru a alege un timp de expunere „Bulb” (A).
Selector principal
de comandă
Panou de control
Monitor
3 Faceţi fotografia.
După focalizare, apăsaţi butonul de declanşare de pe aparatul foto
sau de pe telecomanda fără fir sau de pe telecomanda prin cablu,
opţionale, până la capăt. Luaţi degetul de pe butonul declanşare
când expunerea este finalizată.
59
❚❚ Durată
1 Rotiţi selectorul de moduri la
Selector moduri
M.
2 Alegeţi un timp de expunere.
În timp ce exponometrele sunt activate, rotiţi selectorul principal de
comandă spre stânga pentru a alege un timp de expunere „Durată”
(%).
Selector principal
de comandă
Panou de control
Monitor
3 Deschideţi obturatorul.
După focalizare, apăsaţi butonul de declanşare de pe aparatul foto
sau de pe telecomandă, telecomanda prin cablu sau de pe
telecomanda fără fir, opţionale, până la capăt.
4 Închideţi obturatorul.
Repetaţi operaţia de la pasul 3.
60
A Telecomenzi ML-L3
Dacă utilizaţi o telecomandă ML-L3, selectaţi un mod telecomandă
(Telecomandă cu întârziere, Telecom. cu răspuns rapid sau Oglindă sus la
distanţă) folosind opţiunea Mod telecomandă (ML-L3) din meniul fotografiere
(0 156). Reţineţi că în cazul în care folosiţi o telecomandă ML-L3, fotografiile vor
fi făcute în modul „Durată”, chiar şi atunci când este selectat „Bulb”/A pentru
timpul de expunere. Exponometrele pornesc când este apăsat butonul de
declanşare de pe telecomandă şi se opresc după 30 de minute sau când butonul
este apăsat din nou.
61
Setări utilizator: modurile U1 şi U2
Asociaţi setările utilizate frecvent poziţiilor U1 şi U2 pe selectorul de
moduri.
Salvarea setărilor utilizator
1 Selectaţi un mod.
Selector moduri
Rotiţi selectorul de moduri la
modul dorit.
2 Reglaţi setările.
Faceţi ajustările dorite pentru programul flexibil (modul P), timpul de
expunere (modurile S şi M), diafragmă (modurile A şi M), compensarea
expunerii şi a bliţului, modul bliţ, punctul de focalizare, măsurare,
focalizarea automată şi modurile zonă AF, bracketing şi setările din
meniurile fotografiere şi setări personalizate.
A Setări utilizator
Următoarele nu pot fi salvate pe U1 sau U2.
Meniu fotografiere:
• Resetare meniu fotografiere
• Dosar stocare
• Zonă imagine
• Gestionare Picture Control
• Mod telecomandă (ML-L3)
• Expunere multiplă
• Fotograf. cu temporiz. interval
62
Meniu filmare:
• Resetare meniu filmare
• Zonă imagine
• Gestionare Picture Control
• Fotografiere trecere timp
3 Selectaţi Salvare setări utilizator.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa
meniurile. Evidenţiaţi Salvare setări
utilizator în meniul setare şi apăsaţi 2.
Buton G
4 Selectaţi Salvare pe U1 sau Salvare pe
U2.
Evidenţiaţi Salvare pe U1 sau Salvare pe
U2 şi apăsaţi 2.
5 Salvaţi setările utilizator.
Evidenţiaţi Salvare setări şi apăsaţi J
pentru a asocia setările selectate în paşii 1
şi 2 poziţiei selectorului de moduri
selectate în pasul 4.
63
Reapelarea setărilor utilizator
Rotiţi pur şi simplu selectorul de
Selector moduri
moduri la U1 pentru a reapela din
memorie setările asociate poziţiei
Salvare pe U1 sau U2 pentru a
reapela setările asociate poziţiei
Salvare pe U2.
64
Resetarea setărilor utilizator
Pentru a reseta setările pentru U1 sau U2 la valorile implicite:
1 Selectaţi Resetare setări utilizator.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa
meniurile. Evidenţiaţi Resetare setări
utilizator în meniul setare şi apăsaţi 2.
Buton G
2 Selectaţi Resetare U1 sau Resetare U2.
Evidenţiaţi Resetare U1 sau Resetare U2
şi apăsaţi 2.
3 Resetaţi setările utilizator.
Evidenţiaţi Resetare şi apăsaţi J.
65
Mod declanşare
Alegerea unui mod de declanşare
Pentru a alege un mod de declanşare, apăsaţi
butonul de deblocare a selectorului modului
de declanşare şi rotiţi selectorul modului de
declanşare la setarea dorită.
Mod
S
CL
CH
Q
E
MUP
66
Descriere
Cadru unic: Aparatul foto face câte o fotografie de fiecare dată când este
apăsat butonul de declanşare.
Continuu cu viteză redusă: În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat,
aparatul foto înregistrează fotografii la cadenţa cadrelor selectată pentru
setarea personalizată d2 (Continuu cu viteză redusă, 0 67, 280).
Reţineţi că în cazul în care bliţul se declanşează va fi realizată doar o
singură fotografie.
Continuu cu viteză ridicată: În timp ce butonul de declanşare este ţinut
apăsat, aparatul foto înregistrează fotografii la cadenţa cadrelor dată la
pagina 67. Utilizaţi pentru subiecte în mişcare. Reţineţi că în cazul în care
bliţul se declanşează va fi realizată doar o singură fotografie.
Declanşare silenţioasă: Ca şi în cazul cadrului unic, cu excepţia faptului că
oglinda nu revine cu un clic înapoi pe poziţie în timp ce butonul de
declanşare este complet apăsat, permiţând utilizatorului să controleze
temporizarea clicului făcut de oglindă, care este, de asemenea, mai
silenţios decât în modul cadru unic. În plus, bipul nu se aude indiferent
de setarea selectată pentru setarea personalizată d1 (Bip; 0 280).
Autodeclanşator: Faceţi fotografii cu autodeclanşatorul (0 69).
Oglindă sus: Alegeţi acest mod pentru a reduce la minim tremuratul
aparatului foto în telefotografie sau în fotografia prim-plan sau în alte
situaţii în care cea mai mică mişcare a aparatului foto poate avea ca
rezultat fotografii estompate (0 71).
Viteză avansare cadre
Cadenţa cadrelor pentru fotografierea continuă (cu viteză redusă şi
viteză ridicată) variază în funcţie de opţiunea aleasă pentru zona
imagine (0 73) şi de adâncimea de bit NEF (RAW) (0 80), atunci când
este selectată o opţiune NEF (RAW) pentru calitatea imaginii. Tabelul de
mai jos prezintă cadenţele aproximative ale cadrelor pentru un
acumulator EN-EL15 complet încărcat, AF servo continuă, expunere
manuală sau mod automat prioritate de timp, un timp de expunere de
1/250 s sau mai scurt şi celelalte setări la valorile implicite.
Zonă imagine
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Calitate imagine
JPEG/NEF (RAW) 12 biţi
NEF (RAW) 14 biţi
JPEG/NEF (RAW) 12 biţi
NEF (RAW) 14 biţi
Cadenţă de avansare a cadrelor
aproximativă
CL
CH
1–6 fps
6 fps
1–5 fps
5 fps
7 fps
1–6 fps
6 fps
Cadenţa cadrelor poate scădea la diafragme foarte închise (numere
f/ mari) sau timpi de expunere lungi, atunci când reducerea vibraţiilor
(disponibilă cu obiective VR) sau controlul sensibilităţii ISO automat
(0 102) este pornit sau atunci când acumulatorul este descărcat, este
ataşat un obiectiv non-CPU sau este selectat Inel diafragmă pentru
setarea personalizată f5 (Personaliz. selectoare com.) > Setare
diafragmă (0 285). Cadenţa maximă a cadrelor în vizualizarea în timp
real este de 3,7 fps.
67
A Memoria tampon
Aparatul foto este dotat cu o memorie tampon pentru stocarea temporară,
permiţând fotografierii să continue în timp ce fotografiile sunt salvate pe cardul
de memorie. Cadenţa cadrelor va scădea când memoria tampon este plină (tAA).
Numărul aproximativ de imagini care pot fi stocate în memoria tampon la
setările curente este indicat pe afişajele de contorizare a expunerilor în timp ce
butonul de declanşare este apăsat. Ilustraţiile de mai jos prezintă afişajul când în
memoria tampon rămâne spaţiu pentru aproximativ 42 de fotografii.
În timp ce fotografiile sunt înregistrate pe cardul de memorie, indicatorul
luminos acces card memorie se va aprinde. În funcţie de condiţiile de
fotografiere şi de performanţele cardului de memorie, înregistrarea poate dura
de la câteva secunde până la câteva minute. Nu scoateţi cardul de memorie şi nu
scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare până când indicatorul luminos de
acces nu s-a stins. Dacă aparatul foto este oprit în timp ce în memoria tampon se
află date, alimentarea nu se va opri până când nu au fost înregistrate toate
imaginile din memoria tampon. Dacă acumulatorul este consumat în timp ce în
memoria tampon se află imagini, declanşarea obturatorului va fi dezactivată şi
imaginile vor fi transferate pe cardul de memorie.
A Vizualizare în timp real
Dacă este utilizat un mod de declanşare continuu în timpul fotografierii cu
vizualizare în timp real, vor fi afişate fotografiile în locul vizualizării prin obiectiv
în timp ce este apăsat butonul declanşare.
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea numărului maxim de fotografii care pot fi
făcute într-o singură serie, consultaţi setarea personalizată d3 (Declanşare
continuă maximă, 0 280). Pentru informaţii privind numărul de fotografii care
pot fi făcute într-o singură serie, consultaţi pagina 380.
68
Mod autodeclanşator (E)
Autodeclanşatorul poate fi folosit pentru a reduce tremuratul aparatului
foto sau pentru autoportrete.
1 Montaţi aparatul foto pe un trepied.
Montaţi aparatul foto pe un trepied sau puneţi-l pe o suprafaţă
stabilă, plană.
2 Selectaţi modul
autodeclanşator.
Apăsaţi butonul de deblocare
a selectorului modului de
declanşare şi rotiţi selectorul
modului de declanşare la E.
Selector mod de declanşare
3 Încadraţi fotografia şi focalizaţi.
Autodeclanşatorul nu poate fi utilizat dacă aparatul foto
nu poate focaliza folosind AF servo unică sau în alte
situaţii în care obturatorul nu poate fi declanşat.
4 Porniţi temporizatorul.
Apăsaţi butonul de declanşare
până la capăt pentru a porni
temporizatorul. Indicatorul
luminos al
autodeclanşatorului va începe să clipească. Cu două secunde înainte
ca fotografia să fie efectuată, indicatorul luminos al
autodeclanşatorului se va opri din clipit. Obturatorul se va declanşa
la aproximativ zece secunde după pornirea temporizatorului.
Pentru a opri autodeclanşatorul înainte de efectuarea unei fotografii,
rotiţi selectorul modului de declanşare la o altă setare.
69
A Acoperiţi vizorul
Când faceţi fotografii fără să aveţi ochiul pe vizor, scoateţi vizorul din cauciuc (q)
şi introduceţi capacul ocular furnizat aşa cum este arătat (w). Astfel este
împiedicată lumina care pătrunde prin vizor să apară în fotografii sau să
interfereze cu expunerea. Ţineţi bine aparatul foto când scoateţi vizorul din
cauciuc.
Vizor din cauciuc
Capac ocular
D Utilizarea bliţului încorporat
Înainte de a face o fotografie cu bliţul în modurile care necesită ridicarea manuală
a bliţului, apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica bliţul şi aşteptaţi ca indicatorul
bliţ pregătit (M) să fie afişat (0 146). Fotografierea va fi întreruptă dacă bliţul este
ridicat după ce autodeclanşatorul a pornit. Reţineţi că la declanşarea bliţului se
va face numai câte o fotografie, indiferent de numărul de expuneri selectat
pentru setarea personalizată c3 (Autodeclanşator; 0 279).
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea duratei autodeclanşatorului, numărului de
fotografii realizate şi a intervalului dintre fotografii, consultaţi setarea
personalizată c3 (Autodeclanşator, 0 279). Pentru informaţii privind controlul
bipurilor care se aud când este folosit autodeclanşatorul, consultaţi setarea
personalizată d1 (Bip, 0 280).
70
Mod oglindă sus (MUP)
Alegeţi acest mod pentru a reduce la minim estomparea cauzată de
mişcarea aparatului foto la ridicarea oglinzii. Pentru a utiliza modul
oglindă sus, apăsaţi butonul de deblocare a selectorului modului de
declanşare şi rotiţi selectorul modului de declanşare la MUP (oglindă sus).
Buton deblocare selector mod de declanşare
Selector mod de declanşare
După apăsarea butonului de declanşare la jumătate—pentru setarea
focalizării şi expunerii—apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.
Vizorul sau monitorul se vor dezactiva; în fotografierea prin vizor,
oglinda se va ridica. Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la capăt
pentru a fotografia. Când fotografierea se finalizează, vizualizarea în
timp real se va relua sau (în fotografierea prin vizor) oglinda va coborî.
D Oglindă sus
În timp ce oglinda este ridicată, fotografiile nu pot fi încadrate în vizor şi
focalizarea automată şi măsurarea nu vor fi efectuate.
A Mod oglindă sus
Va fi realizată automat o fotografie dacă nu sunt efectuate operaţii timp de
aproximativ 30 s cu oglinda ridicată.
71
A Prevenirea estompării
Pentru a preveni estomparea provocată de mişcarea aparatului foto, apăsaţi uşor
butonul de declanşare sau utilizaţi o telecomandă prin cablu (0 319), opţională.
Pentru informaţii privind utilizarea telecomenzii ML-L3 opţionale pentru
fotografierea în modul oglindă-sus, consultaţi pagina 156. Se recomandă
utilizarea unui trepied.
72
Opţiuni înregistrare imagine
Zonă imagine
Alegeţi o zonă imagine dintre DX (24×16) şi 1,3× (18×12).
Opţiune
a
DX (24×16)
Z
1,3× (18×12)
Descriere
Imaginile sunt înregistrate utilizând o zonă imagine de
23,5 × 15,6 mm (format DX).
Imaginile sunt înregistrate utilizând o zonă imagine de
18,8 × 12,5 mm, producând un efect telefotografic fără a fi
necesară schimbarea obiectivelor. De asemenea, aparatul
foto poate înregistra mai multe imagini pe secundă în timpul
fotografierii continue (0 67).
Afişaj vizor
Fotografie cu zonă imagine
DX (24×16)
Fotografie cu zonă imagine
1,3× (18×12)
73
A Zonă imagine
Opţiunea selectată este afişată pe afişaj.
Afişaj informaţii
Afişaj fotografiere
A Afişajul vizorului
Afişajul vizorului pentru decuparea DX 1,3× este
prezentat în dreapta. Când este selectată
decuparea DX 1,3×, în vizor este afişată o
pictogramă s.
Decupare DX 1,3×
A Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 168 pentru informaţii privind tăierile disponibile când
selectorul vizualizare în timp real este rotit la 1. Consultaţi pagina 380 pentru
informaţii privind numărul de fotografii care pot fi stocate la diferite setări ale
zonei imagine.
74
Zona imaginii poate fi selectată folosind opţiunea Zonă imagine din
meniurile fotografiere şi filmare sau prin apăsarea unei comenzi şi rotirea
unui selector de comandă.
❚❚ Meniul zonă imagine
1 Selectaţi Zonă imagine.
Evidenţiaţi Zonă imagine în oricare din
meniurile fotografiere sau filmare şi
apăsaţi 2.
2 Reglaţi setările.
Alegeţi o opţiune şi apăsaţi J. Tăierea
selectată este afişată în vizor (0 74).
A Dimensiune imagine
Dimensiunea imaginii variază în funcţie de opţiunea selectată pentru zonă
imagine (0 81).
75
❚❚ Comenzi aparat foto
În fotografierea prin vizor, zona imagine poate fi selectată şi cu butonul
Fn şi selectoarele de comandă.
1 Asociaţi selectarea zonei imaginii unei comenzi a aparatului foto.
Selectaţi Alegere zonă imagine ca opţiune „apăsare + selectoare
comandă” pentru o comandă a aparatului foto în meniul setări
personalizate. Selectarea zonei imaginii poate fi asociată butonului
Fn (setarea personalizată f2, Asociere buton Fn, 0 284), butonului Pv
(setarea personalizată f3, Asociere buton previz., 0 285) sau
butonului A AE-L/AF-L (setarea personalizată f4, Asociere buton
AE-L / AF-L, 0 285).
2 Utilizaţi comanda selectată pentru a alege o zonă a imaginii.
Zona imaginii poate fi selectată
prin apăsarea butonului selectat
şi rotirea selectorului principal
sau secundar de comandă până
când tăierea dorită este afişată
în vizor (0 74).
Buton Fn
Opţiunea curentă selectată pentru zonă
imagine poate fi vizualizată prin apăsarea
butonului pentru a afişa zona imaginii pe
panoul de control, în vizor sau pe afişajul
informaţiilor.
76
Selector principal
de comandă
Calitate şi dimensiune imagine
Împreună, calitatea şi dimensiunea imaginii determină cât spaţiu ocupă
fiecare fotografie pe cardul de memorie. Imaginile mai mari, de calitate
superioară, pot fi imprimate la dimensiuni mai mari, însă necesită şi mai
multă memorie, ceea ce înseamnă că mai puţine astfel de imagini pot fi
stocate pe cardul de memorie (0 380).
Calitate imagine
Alegeţi un format de fişier şi un nivel de compresie (calitate imagine).
Opţiune
Tip fişier
NEF (RAW)
NEF
JPEG fine
JPEG normal
JPEG
JPEG basic
NEF (RAW) + JPEG
fine
NEF (RAW) + JPEG
normal
NEF (RAW) + JPEG
basic
NEF/
JPEG
Descriere
Datele RAW de la senzorul de imagine sunt salvate
fără nicio procesare suplimentară. Setările, cum
sunt balansul de alb şi contrastul, pot fi reglate
după fotografiere.
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie
de aproximativ 1 : 4 (calitate superioară). *
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie
de aproximativ 1 : 8 (calitate normală). *
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie
de aproximativ 1 : 16 (calitate de bază). *
Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF
(RAW) şi o imagine JPEG de calitate superioară.
Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF
(RAW) şi o imagine JPEG de calitate normală.
Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF
(RAW) şi o imagine JPEG de calitate de bază.
* Prioritate dimensiune selectată pentru Compresie JPEG. Nivelul de compresie este doar o
aproximare; nivelul real variază în funcţie de sensibilitatea ISO şi de scena înregistrată.
77
Calitatea imaginii poate fi setată prin apăsarea butonului X (T) şi
rotirea selectorului principal de comandă până când setarea dorită este
afişată pe afişajul informaţiilor.
Buton X (T)
Selector principal
de comandă
Afişaj informaţii
A Imagini NEF (RAW)
Opţiunea selectată pentru dimensiunea imaginii nu afectează dimensiunea
imaginilor NEF (RAW). Copiile JPEG ale imaginilor NEF (RAW) pot fi create
folosind Capture NX-D sau alt software sau opţiunea Procesare NEF (RAW) din
meniul retuşare (0 295).
A NEF + JPEG
Atunci când fotografiile efectuate la setări NEF (RAW) + JPEG sunt vizualizate pe
aparatul foto în care este introdus doar un singur card de memorie, va fi afişată
numai imaginea JPEG. Dacă ambele copii sunt înregistrate pe acelaşi card de
memorie, ambele copii vor fi şterse când este ştearsă fotografia. În cazul în care
copia JPEG este înregistrată pe un card de memorie separat folosind opţiunea
Rolul cardului din Fanta 2 > Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG, ştergerea copiei JPEG
nu va şterge imaginea NEF (RAW).
78
A + NEF (RAW)
Dacă butonului Fn îi este asociată opţiunea + NEF (RAW) folosind setarea
personalizată f2 (Asociere buton Fn, 0 284) > Apăsare şi este selectată o
opţiune JPEG pentru calitatea imaginii, va fi înregistrată o copie NEF (RAW)
împreună cu următoarea fotografie realizată după apăsarea butonului Fn
(setarea iniţială a calităţii imaginii va fi restabilită când luaţi degetul de pe
butonul de declanşare). Pentru a ieşi fără înregistrarea unei copii NEF (RAW),
apăsaţi din nou butonul Fn.
A Meniul fotografiere
Calitatea imaginii poate fi, de asemenea, ajustată utilizând opţiunea Calitate
imagine din meniul fotografiere (0 268).
79
❚❚ Compresie JPEG
Pentru a alege tipul de compresie pentru imaginile JPEG, evidenţiaţi
Compresie JPEG din meniul fotografiere şi apăsaţi 2.
O
Opţiune
Prioritate
dimensiune
P
Calitate optimă
Descriere
Imaginile sunt comprimate pentru a produce dimensiuni
relativ uniforme ale fişierelor.
Calitate optimă a imaginii. Dimensiunea fişierului variază
în funcţie de scena înregistrată.
❚❚ Tip
Pentru a alege tipul de compresie pentru imaginile NEF (RAW),
evidenţiaţi Înregistrare NEF (RAW) > Tip din meniul fotografiere şi
apăsaţi 2.
Opţiune
N
Comprimat fără
pierderi
O
Comprimat
Descriere
Imaginile NEF sunt comprimate folosind un algoritm
reversibil, reducând dimensiunea fişierului cu
aproximativ 20–40% fără efect asupra calităţii imaginii.
Imaginile NEF sunt comprimate folosind un algoritm
ireversibil, reducând dimensiunea fişierului cu
aproximativ 35–55% aproape fără efect asupra calităţii
imaginii.
❚❚ Ad. de culoare NEF (RAW)
Pentru a alege adâncimea de bit pentru imaginile NEF (RAW), evidenţiaţi
Înregistrare NEF (RAW) > Ad. de culoare NEF (RAW) din meniul
fotografiere şi apăsaţi 2.
Opţiune
80
q
12 biţi
r
14 biţi
Descriere
Imaginile NEF (RAW) sunt înregistrate la o adâncime de
culoare 12 biţi.
Imaginile NEF (RAW) sunt înregistrate la o adâncime de
culoare 14 biţi, producând fişiere mai mari decât cele cu
o adâncime de culoare 12 biţi, dar crescând numărul de
informaţii privind culoarea înregistrate.
Dimensiune imagine
Dimensiunea imaginii este măsurată în pixeli. Alegeţi dintre # Mare,
$ Medie sau % Mică (reţineţi că dimensiunea imaginii variază în funcţie
de opţiunea selectată pentru Zonă imagine, 0 73):
Zonă imagine
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Opţiune
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Dimensiune (pixeli)
6.000 × 4.000
4.496 × 3.000
2.992 × 2.000
4.800 × 3.200
3.600 × 2.400
2.400 × 1.600
Dimensiune imprimare (cm) *
50,8 × 33,9
38,1 × 25,4
25,3 × 16,9
40,6 × 27,1
30,5 × 20,3
20,3 × 13,5
* Mărimea aproximativă când se imprimă la 300 dpi. Dimensiunea de imprimare în inchi este egală cu
dimensiunea imaginii în pixeli împărţită la rezoluţia imprimantei în dots per inch (puncte per inch) (dpi;
1 inch = aproximativ 2,54 cm).
Dimensiunea imaginii poate fi setată prin apăsarea butonului X (T) şi
rotirea selectorului secundar de comandă până când setarea dorită este
afişată pe afişajul informaţiilor.
Buton X (T)
Selector secundar
de comandă
Afişaj informaţii
A Meniul fotografiere
Dimensiunea imaginii poate fi, de asemenea, ajustată utilizând opţiunea
Dimensiune imagine din meniul fotografiere (0 269).
81
Utilizarea a două carduri de memorie
Când sunt introduse două carduri de memorie în aparatul foto, puteţi
utiliza elementul Rolul cardului din Fanta 2 din meniul fotografiere
pentru a alege rolul îndeplinit de cardul din fanta 2. Alegeţi dintre
opţiunile Depăşire (cardul din fanta 2 este folosit numai atunci când
cardul din fanta 1 este plin), Copie de rezervă (fiecare fotografie este
înregistrată de două ori, o dată pe cardul din fanta 1 şi din nou pe cardul
din fanta 2) şi Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG (ca şi la Copie de rezervă, cu
excepţia faptului că în acest caz copiile NEF/RAW ale fotografiilor
înregistrate la setări de NEF/RAW + JPEG sunt înregistrate numai pe
cardul din fanta 1, iar copiile JPEG numai pe cardul din fanta 2).
A „Copie de rezervă” şi „Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG”
Aparatul foto arată numărul de expuneri rămase pe cardul cu cea mai mică
capacitate de stocare. Declanşarea obturatorului va fi dezactivată când unul
dintre carduri este plin.
A Înregistrarea filmelor
Când în aparatul foto sunt introduse două carduri de memorie, fanta utilizată
pentru a înregistra filme poate fi selectată folosind opţiunea Destinaţie din
meniul filmare (0 273).
82
Focalizare
Focalizarea poate fi reglată automat (a se vedea mai jos) sau manual
(0 97). De asemenea, utilizatorul poate selecta punctul de focalizare
pentru focalizarea automată sau manuală (0 89) sau poate folosi
blocarea focalizării pentru a focaliza în vederea recompunerii
fotografiilor după focalizare (0 93).
Focalizare automată
Pentru a utiliza focalizarea
automată, rotiţi selectorul
modului de focalizare la AF.
Selector mod focalizare
Mod focalizare automată
În timpul fotografierii prin vizor pot fi selectate următoarele moduri de
focalizare automată:
Mod
AF-A
AF-S
AF-C
Descriere
AF servo automată: Aparatul foto selectează automat focalizarea automată
servo unică dacă subiectul este imobil, respectiv focalizarea automată
servo continuă dacă subiectul este în mişcare.
AF servo unică: Pentru subiecte imobile. Focalizarea se blochează când
butonul de declanşare este apăsat la jumătate. La setările implicite,
obturatorul poate fi declanşat numai când este afişat indicatorul imagine
focalizată (I) (prioritate focalizare; 0 276).
AF servo continuă: Pentru subiecte în mişcare. Aparatul foto focalizează
continuu în timp ce butonul de declanşare este apăsat la jumătate; dacă
subiectul se mişcă, aparatul foto va activa urmărire focalizare predictivă
(0 85) pentru a prevedea distanţa finală până la subiect şi pentru a regla
focalizarea în funcţie de necesităţi. La setări implicite, obturatorul poate fi
declanşat indiferent dacă subiectul este sau nu focalizat (prioritate
declanşare; 0 276).
83
În timpul vizualizării în timp real pot fi selectate următoarele moduri de
focalizare automată:
Mod
AF-S
AF-F
Descriere
AF servo unică: Pentru subiecte imobile. Focalizarea se blochează când
butonul de declanşare este apăsat la jumătate.
AF servo permanent: Pentru subiecte în mişcare. Aparatul foto focalizează
continuu până când butonul de declanşare este apăsat. Focalizarea se
blochează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate.
Modul focalizare automată poate fi
selectat prin apăsarea butonului
mod AF şi rotirea selectorului
principal de comandă până când
setarea dorită este afişată.
Buton mod AF
Panou de control
Vizor
84
Monitor
Selector principal
de comandă
A Urmărire focalizare predictivă (Fotografierea prin vizor)
În modul AF-C sau când este selectată focalizarea automată servo continuă în
modul AF-A, aparatul foto va iniţia urmărirea focalizării predictive dacă subiectul
se deplasează spre sau dinspre aparatul foto în timp ce butonul de declanşare
este apăsat la jumătate. Acest lucru îi permite aparatului foto să urmărească
focalizarea în timp ce încearcă să prevadă unde va fi subiectul când obturatorul
se va declanşa.
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind utilizarea priorităţii de focalizare în modul AF servo
continuă, consultaţi setarea personalizată a1 (Selecţie prioritate AF-C, 0 276).
Pentru informaţii privind utilizarea priorităţii de declanşare în AF servo unică,
consultaţi setarea personalizată a2 (Selecţie prioritate AF-S, 0 276). Consultaţi
setarea personalizată f5 (Personaliz. selectoare com.) > Schimbare princ./sec.
(0 285) pentru informaţii privind utilizarea selectorului secundar de comandă
pentru alegerea modului de focalizare.
85
Mod zonă AF
Modul zonă AF controlează modul în care aparatul foto selectează
punctul de focalizare pentru focalizarea automată. În timpul fotografierii
prin vizor sunt disponibile următoarele opţiuni:
• Punct unic AF: Selectaţi punctul de focalizare conform descrierii de la
pagina 89; aparatul foto va focaliza numai pe subiectul din punctul de
focalizare selectat. Utilizaţi cu subiecte imobile.
• Zonă dinamică AF: Selectaţi punctul de focalizare conform descrierii de la
pagina 89. În modurile de focalizare AF-A şi AF-C, aparatul foto va focaliza
pe baza informaţiilor de la punctele de focalizare înconjurătoare dacă
subiectul părăseşte pentru scurt timp punctul de focalizare selectat.
Numărul de puncte de focalizare variază în funcţie de modul selectat:
- Zonă dinamică AF cu 9 puncte: Alegeţi în cazul în care aveţi timp pentru a
compune fotografia sau când fotografiaţi subiecte care se
deplasează într-un mod predictibil (de exemplu, alergători sau
maşini de curse pe o pistă).
- Zonă dinamică AF cu 21 puncte: Alegeţi când fotografiaţi subiecte care se
deplasează imprevizibil (de exemplu, jucători într-un meci de fotbal).
- Zonă dinamică AF cu 51 puncte: Alegeţi când fotografiaţi subiecte care se
deplasează rapid şi nu pot fi încadrate cu uşurinţă în vizor (de
exemplu, păsări).
86
• Urmărire 3D: Selectaţi punctul de focalizare conform descrierii de la
pagina 89. În modurile de focalizare AF-A şi AF-C, aparatul foto va urmări
subiectele care părăsesc punctul de focalizare selectat şi va selecta
puncte de focalizare noi, în funcţie de necesităţi. Folosiţi pentru a
compune rapid fotografii cu subiecte care se deplasează aleatoriu
dintr-o parte în alta (de exemplu, jucători de tenis). Dacă subiectul iese
din vizor, luaţi degetul de pe butonul de declanşare şi recompuneţi
fotografia cu subiectul în punctul de focalizare selectat.
• Zonă AF automată: Aparatul foto detectează
automat subiectul şi selectează punctul de
focalizare (în cazul subiectelor portret,
aparatul foto poate distinge subiectul de
fundal pentru o detectare mai bună a
subiectului). Punctele de focalizare active
sunt evidenţiate pentru scurt timp după ce
aparatul foto focalizează; în modul AF-C sau când este selectată
focalizarea automată servo continuă în modul AF-A, punctul de
focalizare principal rămâne evidenţiat după ce celelalte puncte de
focalizare au dispărut.
A Urmărire 3D
Când butonul de declanşare este apăsat la jumătate, culorile din zona care
înconjoară punctul de focalizare sunt salvate în aparatul foto. Prin urmare, este
posibil ca funcţia urmărire 3D să nu producă rezultatele dorite cu subiectele care
au aceeaşi culoare cu a fundalului sau care ocupă o zonă foarte mică din cadru.
87
În timpul vizualizării în timp real pot fi selectate următoarele moduri
zonă AF:
• ! AF prioritate faţă: Utilizaţi pentru portrete.
Aparatul foto detectează automat şi
focalizează pe subiectele portret; subiectul
selectat este indicat de un chenar dublu
galben (dacă sunt detectate mai multe feţe,
aparatul foto va focaliza pe subiectul cel mai
apropiat; pentru a alege un alt subiect,
folosiţi selectorul multiplu). Dacă aparatul foto nu mai poate detecta
subiectul (de exemplu, deoarece subiectul şi-a întors faţa de la aparatul
foto), chenarul nu va mai fi afişat.
• $ AF zonă largă: Folosiţi pentru fotografierea
din mână a peisajelor şi a altor subiecte care
nu sunt portrete.
• % AF zonă normală: Utilizaţi pentru focalizarea
precisă asupra unui punct selectat din cadru.
Se recomandă un trepied.
88
• & AF urmărire subiect: Utilizaţi selectorul
multiplu pentru a poziţiona punctul de
focalizare peste subiect şi apăsaţi J pentru a
porni urmărirea. Punctul de focalizare va
urmări subiectul selectat pe măsură ce se
deplasează prin cadru. Pentru a încheia
urmărirea, apăsaţi J din nou. Reţineţi că
este posibil ca aparatul foto să nu poată urmări subiectele dacă acestea
se deplasează rapid, ies din cadru sau sunt ascunse vederii de alte
obiecte, îşi schimbă vizibil dimensiunea, culoarea sau luminozitatea,
sunt prea mici, prea mari, prea luminoase sau prea întunecate sau
asemănătoare cu fundalul ca luminozitate sau culoare.
A Selectarea manuală a punctului de focalizare
Selectorul multiplu poate fi utilizat
pentru selectarea punctului de
focalizare. Rotirea blocării
selectorului de focalizare la L
dezactivează selectarea manuală a
punctului de focalizare.
Blocare selector focalizare
89
Modul zonă AF poate fi selectat prin
apăsarea butonului mod AF şi
rotirea selectorului secundar de
comandă până când setarea dorită
este afişată.
Buton mod AF
Panou de control
Vizor
Selector secundar
de comandă
Monitor
A Mod zonă AF (Fotografierea prin vizor)
Modul zonă AF este afişat pe panoul de control şi în vizor.
Mod zonă AF
Panou de control
Vizor
Punct unic AF
Zonă dinamică AF cu 9 puncte *
Zonă dinamică AF cu 21 puncte *
Zonă dinamică AF cu 51 puncte *
Urmărire 3D
Zonă AF automată
* Numai punctul de focalizare activ este afişat în vizor. Punctele de focalizare rămase furnizează informaţii în
sprijinul operaţiei de focalizare.
90
D Utilizarea focalizării automate în vizualizarea în timp real
Utilizaţi un obiectiv AF-S. Este posibil ca rezultatele dorite să nu fie obţinute cu
alte obiective sau cu teleconvertoare. Reţineţi că, în vizualizarea în timp real,
focalizarea automată este mai lentă şi monitorul poate deveni mai luminos sau
mai întunecat în timp ce aparatul foto focalizează. Uneori, este posibil ca punctul
de focalizare să fie afişat în culoarea verde, deşi aparatul foto nu poate focaliza.
Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza în următoarele situaţii:
• Subiectul conţine linii paralele cu marginea lungă a cadrului
• Subiectul nu are un contrast puternic
• Subiectul din punctul de focalizare conţine zone cu contrast puternic sau
include un spot luminos sau un indicator cu neon sau o altă sursă de lumină cu
intensitate variabilă
• Apar clipiri sau benzi la iluminări fluorescente, cu vapori de mercur, cu vapori
de sodiu sau similare acestora
• Este utilizat un filtru în cruce (stea) sau orice alt filtru special
• Subiectul are dimensiuni mai mici decât punctul de focalizare
• Subiectul este dominat de şabloane geometrice regulate (de exemplu, jaluzele
sau un rând de ferestre ale unui zgârie-nori)
• Subiectul este în mişcare.
A Selectarea punctului de focalizare
Cu excepţia AF urmărire subiect, apăsarea J în timpul selectării punctului de
focalizare selectează punctul de focalizare central. În cazul AF urmărire subiect,
apăsarea J porneşte urmărirea subiectului. Selectarea manuală a punctului de
focalizare nu este disponibilă în zona AF automată sau dacă este detectată o faţă
când este selectată AF prioritate faţă în vizualizarea în timp real.
91
A Consultaţi de asemenea
Fotografierea prin vizor: Pentru informaţii privind alegerea momentului în care
punctul de focalizare este iluminat, consultaţi setarea personalizată a5 (Afişare
punct focalizare) > Iluminare punct focalizare (0 277). Pentru informaţii
privind setarea selectării punctului de focalizare la „înconjurare”, consultaţi
setarea personalizată a6 (Înconjurare puncte focaliz., 0 277). Pentru informaţii
privind alegerea numărului de puncte de focalizare care pot fi selectate folosind
selectorul multiplu, consultaţi setarea personalizată a7 (Număr de puncte
focalizare, 0 277). Pentru informaţii privind alegerea unor puncte de focalizare
separate pentru orientările verticală şi orizontală, consultaţi setarea
personalizată a8 (Stocare puncte după orientare, 0 277).
Fotografiere prin vizor/vizualizare în timp real: Consultaţi setarea personalizată f5
(Personaliz. selectoare com.) > Schimbare princ./sec. (0 285) pentru
informaţii privind utilizarea selectorului principal de comandă pentru alegerea
modului zonă AF.
92
Blocare focalizare
Blocarea focalizării poate fi utilizată pentru a modifica compoziţia după
focalizare, oferind posibilitatea de a focaliza pe un subiect ce nu se va
afla într-un punct de focalizare în compoziţia finală. Dacă aparatul foto
nu poate focaliza utilizând focalizarea automată (0 96), poate fi folosită
şi blocarea focalizării pentru a recompune fotografia după focalizarea
asupra unui alt obiect aflat la aceeaşi distanţă cu subiectul original.
Blocarea focalizării are eficienţă maximă când este selectată o opţiune
diferită de zonă AF automată pentru modul zonă AF (0 86).
1 Focalizaţi.
Poziţionaţi subiectul în punctul de focalizare selectat şi
apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a iniţia
focalizarea. Verificaţi ca indicatorul imagine focalizată
(I) să apară în vizor (fotografierea prin vizor) sau ca
punctul de focalizare să se fi colorat în verde (vizualizare în timp real).
Fotografierea prin vizor
Vizualizare în timp real
93
2 Blocaţi focalizarea.
Modurile de focalizare AF-A şi AF-C (fotografierea
prin vizor): Cu butonul de declanşare apăsat
la jumătate (q), apăsaţi butonul A AE-L/
AF-L (w) pentru a bloca focalizarea.
Focalizarea va rămâne blocată cât timp
butonul A AE-L/AF-L este apăsat, chiar dacă
ulterior ridicaţi degetul de pe butonul de
declanşare.
Buton declanşare
Buton A AE-L/AF-L
AF-S (fotografierea prin vizor) şi vizualizarea în timp real: Focalizarea se
blochează automat şi rămâne blocată până când ridicaţi degetul de
pe butonul de declanşare. Focalizarea poate fi blocată şi prin
apăsarea butonului A AE-L/AF-L (vezi mai sus).
94
3 Recompuneţi fotografia şi fotografiaţi.
Focalizarea va rămâne blocată între fotografii dacă ţineţi
butonul de declanşare apăsat la jumătate (AF-S şi
vizualizarea în timp real) sau dacă ţineţi butonul A AE-L/
AF-L apăsat, permiţând efectuarea mai multor fotografii
în succesiune la aceeaşi setare a focalizării.
Fotografierea prin vizor
Vizualizare în timp real
Nu modificaţi distanţa dintre aparatul foto şi subiect în timp ce este
activată blocarea focalizării. Dacă subiectul se deplasează, focalizaţi din
nou la noua distanţă.
A Consultaţi de asemenea
Expunerea se blochează şi prin apăsarea butonului A AE-L/AF-L în pasul 2 (0 107).
Setarea personalizată f4 (Asociere buton AE-L / AF-L, 0 285) pentru informaţii
privind rolul butonului A AE-L/AF-L.
95
A Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată
Focalizarea automată nu are rezultate bune în condiţiile enumerate mai jos. Este
posibil ca declanşarea obturatorului să fie dezactivată dacă aparatul foto nu
poate focaliza în aceste condiţii sau este posibil ca indicatorul imagine focalizată
(I) să fie afişat şi aparatul foto să producă un bip, permiţând declanşarea
obturatorului şi atunci când subiectul nu este focalizat. În aceste cazuri, focalizaţi
manual (0 97) sau folosiţi blocarea focalizării (0 93) pentru a focaliza pe un alt
subiect la aceeaşi distanţă şi apoi recompuneţi fotografia.
Contrastul între subiect şi fundal este slab sau inexistent.
Exemplu: Subiectul are aceeaşi culoare cu fundalul.
Punctul de focalizare include obiecte aflate la distanţe
diferite de aparatul foto.
Exemplu: Subiectul este în interiorul unei cuşti.
Subiectul este dominat de şabloane geometrice regulate.
Exemplu: Jaluzele sau un rând de ferestre ale unui zgârienori.
Punctul de focalizare conţine zone cu contrast puternic.
Exemplu: Subiectul este pe jumătate în umbră.
Obiectele din fundal apar mai mari decât subiectul.
Exemplu: În cadrul din spatele subiectului se află o clădire.
Subiectul conţine multe detalii fine.
Exemplu: Un câmp de flori sau alte subiecte care sunt mici
sau a căror luminozitate nu variază.
96
Focalizare manuală
Focalizarea manuală este disponibilă pentru obiectivele care nu acceptă
focalizarea automată (obiective NIKKOR non-AF) sau atunci când
focalizarea automată nu produce rezultatele dorite (0 96).
• Obiective AF: Treceţi comutatorul Selector mod focalizare
modului de focalizare al
obiectivului (dacă există) şi
selectorul modului de focalizare
al aparatului foto la M.
D Obiective AF
Nu folosiţi obiectivele AF cu comutatorul modului de focalizare al obiectivului
pe poziţia M şi selectorul modului de focalizare a aparatului foto pe poziţia AF.
Nerespectarea acestei precauţii poate duce la deteriorarea aparatului foto sau
a obiectivului. Această măsură nu este aplicabilă obiectivelor AF-S, care pot fi
utilizate în modul M fără ca selectorul modului de focalizare al aparatului foto
să fie pe poziţia M.
• Obiective cu focalizare manuală: Focalizaţi manual.
Pentru a focaliza manual, reglaţi inelul de
focalizare al obiectivului până când subiectul
se vede clar. Fotografiile pot fi făcute în orice
moment, chiar şi atunci când imaginea nu este
clară.
97
❚❚ Telemetrul electronic (Fotografierea prin vizor)
Indicatorul de focalizare prin vizor poate fi
folosit pentru a verifica dacă subiectul din
punctul de focalizare selectat este focalizat
(punctul de focalizare poate fi selectat din
oricare dintre cele 51 de puncte de focalizare).
După poziţionarea subiectului în punctul de
focalizare selectat, apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate şi rotiţi inelul de focalizare al obiectivului până
când este afişat indicatorul imagine focalizată (I). Reţineţi că, în cazul
subiectelor enumerate la pagina 96, indicatorul imagine focalizată poate
fi uneori afişat atunci când subiectul nu este focalizat; verificaţi
focalizarea în vizor înainte de a fotografia. Pentru informaţii privind
utilizarea telemetrului electronic cu teleconvertoarele opţionale AF-S/
AF-I, consultaţi pagina 307.
A Poziţie plan focal
Pentru a determina distanţa dintre subiectul
dumneavoastră şi aparatul foto, măsuraţi de
la marcajul planului focal (E) de pe corpul
aparatului foto. Distanţa dintre flanşa
monturii obiectivului şi planul focal este de
46,5 mm.
46,5 mm
Marcaj plan focal
A Vizualizare în timp real
Apăsaţi butonul X (T) pentru a mări în scopul
unei focalizări exacte în vizualizarea în timp real
(0 38).
Buton X (T)
98
Sensibilitate ISO
Sensibilitatea aparatului foto la lumină poate fi reglată în funcţie de
gradul de iluminare disponibil. Alegeţi dintre setări situate în intervalul
ISO 100–ISO 25.600 în paşi echivalenţi cu 1/3 EV. Modurile automat, scenă
şi efecte speciale oferă, de asemenea, o opţiune AUTO, care îi permite
aparatului foto să seteze automat sensibilitatea ISO ca răspuns la
condiţiile de iluminare. De asemenea, sunt disponibile setările Hi albnegru1 (echivalentă ISO 51.200) şi Hi alb-negru2 (echivalentă
ISO 102.400), reţineţi însă că fotografiile realizate cu oricare dintre aceste
setări sunt înregistrate monocrom folosind opţiunile selectate pentru
Setare Picture Control > Monocrom din meniul fotografiere (0 130).
Cu cât este mai ridicată sensibilitatea ISO, cu atât este nevoie de mai
puţină lumină pentru a realiza o expunere, permiţând timpi de expunere
mai lungi sau diafragme mai închise.
Moduri
P, S, A, M
%
Alte moduri de
fotografiere
Opţiuni
100–25.600; Hi alb-negru1 şi Hi alb-negru2
Automat
Automat; 100–25.600
99
Sensibilitatea ISO poate fi reglată
prin apăsarea butonului W (S) şi
rotirea selectorului principal de
comandă până când setarea dorită
este afişată.
Buton W (S)
Selector principal
de comandă
Panou de control
Vizor
Afişaj informaţii
A Meniul fotografiere
Sensibilitatea ISO poate fi reglată şi din meniul fotografiere. Alegeţi Setări
sensibilitate ISO din meniul fotografiere pentru a regla setările pentru fotografii
(0 271).
A Vizualizare în timp real
În vizualizarea în timp real, valoarea selectată este afişată pe monitor.
100
❚❚ Hi alb-negru1/Hi alb-negru2
În modurile P, S, A şi M, pot fi selectate Hi albnegru1 şi Hi alb-negru2 folosind opţiunea
Setări sensibilitate ISO (0 271) >
Sensibilitate ISO din meniul fotografiere.
A Acces selector de comandă Hi ISO
Dacă este ales Activat pentru Setări sensibilitate ISO > Acces selector de
comandă Hi ISO (0 271), Hi alb-negru1 şi Hi alb-negru2 pot fi selectate prin
apăsarea butonului W (S) şi rotirea selectorului principal de comandă. Dacă
este selectat Dezactivat pentru Acces selector de comandă Hi ISO în timp ce
este selectat Hi alb-negru1 sau Hi alb-negru2, rotirea selectorului principal de
comandă nu va avea efect, însă sensibilitatea ISO poate fi totuşi reglată din
meniuri.
A Restricţii privind Hi alb-negru1 şi Hi alb-negru2
Reţineţi următoarele restricţii când utilizaţi Hi alb-negru1 sau Hi alb-negru2:
• Calitatea şi dimensiunea imaginii nu pot fi modificate când este selectat Hi albnegru1 sau Hi alb-negru2. Fotografiile realizate cu NEF (RAW) selectat pentru
calitatea imaginii sunt înregistrare în format JPEG de calitate superioară. Dacă
este selectată o opţiune NEF (RAW) + JPEG, va fi înregistrată numai imaginea
JPEG.
• Controlul sensibilităţii ISO automat (0 102), D-Lighting-ul activ (0 139), HDR
(0 141), expunerea multiplă (0 211) şi fotografierea trecere timp (0 171) nu
sunt disponibile.
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea dimensiunii treptei sensibilităţii ISO, consultaţi
setarea personalizată b1 (Valoare treaptă sensib. ISO; 0 278). Pentru informaţii
privind reglarea sensibilităţii ISO fără a utiliza butonul W (S), consultaţi setarea
personalizată d8 (ISO facil, 0 281). Pentru informaţii privind utilizarea opţiunii
ISO NR ridicat din meniurile fotografiere şi filmare pentru a reduce zgomotul la
sensibilităţi ISO ridicate, consultaţi paginile 271 şi 275.
101
Control sensibilitate ISO automat
(Numai modurile P, S, A şi M)
Dacă este selectat Activat pentru Setări sensibilitate ISO > Control
sensib. ISO auto. din meniul fotografiere, sensibilitatea ISO va fi reglată
automat dacă expunerea optimă nu poate fi obţinută la valoarea
selectată de utilizator (sensibilitatea ISO este reglată în mod
corespunzător când este folosit bliţul).
1 Selectaţi Control sensib. ISO auto.
Selectaţi Setări sensibilitate ISO din
meniul fotografiere, evidenţiaţi Control
sensib. ISO auto. şi apăsaţi 2.
2 Selectaţi Activat.
Evidenţiaţi Activat şi apăsaţi J (dacă este
selectat Dezactivat, sensibilitatea ISO va
rămâne fixată la valoarea selectată de
utilizator).
102
3 Reglaţi setările.
Valoarea maximă pentru sensibilitatea ISO
automată poate fi selectată folosind
Sensibilitate maximă (reţineţi că în cazul
în care sensibilitatea ISO selectată de
utilizator este mai mare decât cea aleasă
pentru Sensibilitate maximă, în locul
acesteia va fi utilizată valoarea selectată de către utilizator). În
modurile P şi A, sensibilitatea va fi reglată numai dacă ar rezulta
subexpunere la timpul de expunere selectat pentru Timp expunere
maxim (1/4.000–30 s sau Automat; în modurile S şi M, sensibilitatea ISO
va fi reglată pentru expunere optimă la timpul de expunere selectat
de utilizator). Dacă este selectat Automat, aparatul foto va alege
timpul de expunere maxim pe baza distanţei focale a obiectivului.
Apăsaţi J pentru a ieşi când setările sunt finalizate.
Când este selectat Activat se afişează ISO
AUTO. Când sensibilitatea este modificată de
la valoarea selectată de utilizator, aceşti
indicatori clipesc şi valoarea modificată este
prezentată pe panoul de control.
A Vizualizare în timp real
În vizualizarea în timp real, pe monitor este afişat indicatorul control sensibilitate
ISO automat.
103
A Timp expunere maxim
Selecţia automată a timpului de expunere poate fi reglată fin prin evidenţierea
Automat şi apăsarea 2: de exemplu, valorile mai mici decât cele selectate de
obicei automat pot fi utilizate cu obiective telefotografice pentru a reduce
estomparea. Reţineţi totuşi că Automat funcţionează numai cu obiective CPU;
dacă un obiectiv non-CPU este utilizat fără date obiectiv, timpul de expunere
maxim este fixat la 1/30 s. Timpii de expunere pot depăşi maximul selectat dacă
expunerea optimă nu poate fi obţinută la sensibilitatea ISO aleasă pentru
Sensibilitate maximă.
A Control sensibilitate ISO automat
Când este utilizat un bliţ, timpul de expunere maxim va fi setat la valoarea
selectată pentru Timp expunere maxim cu excepţia cazului în care această
valoare este mai mică decât setarea personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ,
0 282) sau mai mare decât setarea personalizată e2 (Timp expunere cu bliţ,
0 283), situaţie în care va fi folosită setarea personalizată e2. Reţineţi că
sensibilitatea ISO poate fi ridicată automat când controlul sensibilităţii ISO
automat este folosit în combinaţie cu modurile bliţ cu sincronizare lentă
(disponibile cu bliţul încorporat şi cu unităţile bliţ opţionale menţionate la
pagina 311), fiind posibil să împiedice aparatul foto să selecteze timpi de
expunere lungi.
A Activarea şi dezactivarea controlului sensibilităţii ISO automat
Puteţi activa sau dezactiva controlul sensibilităţii ISO automat prin apăsarea
butonului W (S) şi rotirea selectorului secundar de comandă. Când controlul
sensibilităţii ISO automat este activat se afişează ISO AUTO.
104
Expunere
Măsurare
(Numai modurile P, S, A şi M)
Alegeţi modul în care aparatul foto setează expunerea în modurile P, S, A
şi M (în alte moduri, aparatul foto selectează metoda de măsurare în mod
automat).
Opţiune
a
Z
b
Descriere
Matricială: Produce rezultate naturale în majoritatea situaţiilor. Aparatul
foto măsoară o zonă largă a cadrului şi setează expunerea conform
distribuţiei tonurilor, culorii, compoziţiei şi, cu obiectivele de tip G, E sau
D (0 307), a informaţiilor privind distanţa (măsurare matricială culoare
3D II; cu alte obiective CPU, aparatul foto utilizează măsurarea matricială
culoare II, care nu include informaţii 3D privind distanţa).
Central-evaluativă: Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar atribuie cea
mai mare pondere zonei centrale (dacă este ataşat un obiectiv CPU,
dimensiunea zonei pentru fotografierea prin vizor poate fi selectată
folosind setarea personalizată b4, Zonă central-evaluativă, 0 278;
dacă este ataşat un obiectiv non-CPU, zona este echivalentă cu un cerc
cu diametrul de 8 mm). Măsurare clasică pentru portrete; recomandată
când se folosesc filtre cu un factor de expunere (factor de filtrare) de
peste 1×.
Spot: Aparatul foto măsoară cercul centrat pe punctul de focalizare
curent, făcând posibilă măsurarea subiectelor care nu se află în centru
(dacă este folosit un obiectiv non-CPU sau dacă este activată zona AF
automată, aparatul foto va măsura punctul de focalizare central).
Diametrul cercului pentru fotografierea prin vizor este de 3,5 mm sau de
aproximativ 2,5% din cadru. Asigură că subiectul va fi expus corect chiar
şi atunci când fundalul este mult prea luminos sau prea întunecat.
105
Pentru a alege o opţiune de măsurare, apăsaţi butonul Z (Q) şi rotiţi
selectorul principal de comandă până când setarea dorită este afişată.
Buton Z (Q)
Selector principal
de comandă
Panou de control
A Vizualizare în timp real
În vizualizarea în timp real, opţiunea selectată este afişată pe monitor.
A Date obiectiv non-CPU
Specificarea distanţei focale şi a diafragmei maxime a obiectivelor non-CPU
folosind opţiunea Date obiectiv non-CPU din meniul setare (0 225) îi permite
aparatului foto să utilizeze măsurare matricială culoare când este selectată
măsurarea matricială. Măsurarea central-evaluativă va fi utilizată dacă este
selectată măsurarea matricială cu obiective non-CPU pentru care nu au fost
furnizate datele pentru obiectiv.
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind realizarea reglajelor separate în vederea expunerii
optime pentru fiecare metodă de măsurare, consultaţi setarea personalizată b5
(Regl. fină expunere optimă, 0 278).
106
Blocare expunere automată
Utilizaţi blocarea expunerii automate pentru a recompune fotografii
după utilizarea măsurării central-evaluative şi a măsurării spot (0 105)
pentru măsurarea expunerii.
1 Blocaţi expunerea.
Poziţionaţi subiectul în punctul de
focalizare selectat şi apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate. Cu butonul de
declanşare apăsat la jumătate şi
subiectul poziţionat în punctul de
focalizare, apăsaţi butonul A AE-L/AF-L
pentru a bloca focalizarea şi expunerea
(dacă folosiţi focalizarea automată,
asiguraţi-vă că aparatul foto este
focalizat; 0 34).
Buton declanşare
Buton A AE-L/AF-L
În timp ce blocarea expunerii este activă,
în vizor şi pe monitor va apărea un
indicator AE-L.
2 Recompuneţi fotografia.
Menţinând butonul A AE-L/AF-L
apăsat, recompuneţi
fotografia şi fotografiaţi.
107
A Măsurarea spot
În măsurarea spot, expunerea se va bloca la valoarea măsurată în punctul de
focalizare selectat (0 105).
A Reglarea timpului de expunere şi a diafragmei
În timp ce blocarea expunerii este activă, următoarele setări pot fi reglate fără a
modifica valoarea măsurată a expunerii:
Mod
P
S
A
Setare
Timp de expunere şi diafragmă (program flexibil; 0 52)
Timp de expunere
Diafragmă
Reţineţi că măsurarea nu poate fi schimbată în timp ce blocarea expunerii este
activă.
A Consultaţi de asemenea
Dacă este selectat Activat pentru setarea personalizată c1 (Buton declanşare
AE-L, 0 279), expunerea se va bloca atunci când butonul de declanşare este
apăsat la jumătate. Pentru informaţii privind schimbarea rolului butonului
A AE-L/AF-L, consultaţi setarea personalizată f4 (Asociere buton AE-L / AF-L,
0 285).
108
Compensare expunere
(Numai modurile P, S, A, M, SCENE şi %)
Compensarea expunerii este folosită pentru a modifica expunerea de la
valoarea sugerată de aparatul foto, făcând imaginile mai luminoase sau
mai întunecate. Are eficienţă maximă când este utilizată cu măsurarea
central-evaluativă sau spot (0 105). Alegeţi dintre valori cuprinse între
–5 EV (subexpunere) şi +5 EV (supraexpunere) în trepte de 1/3 EV. În
general, valorile pozitive fac subiectul mai luminos, în timp ce valorile
negative îl fac mai întunecat.
–1 EV
Fără compensarea
expunerii
+1 EV
Pentru a alege o valoare pentru compensarea
expunerii, apăsaţi butonul E şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când este afişată
valoarea dorită.
Buton E
Selector principal de
comandă
±0 EV
–0,3 (–1/3) EV
+2,0 EV
109
La valori diferite de ±0,0, cifra 0 din centrul
indicatorilor de expunere va clipi (modurile
P, S, A, SCENE şi %), iar pe panoul de control şi
în vizor va fi afişată o pictogramă E după ce
aţi eliberat butonul E. Valoarea curentă
pentru compensarea expunerii poate fi
verificată în indicatorul expunerii prin
apăsarea butonului E.
Expunerea normală poate fi restabilită prin setarea compensării
expunerii la ±0. Cu excepţia modurilor SCENE şi %, compensarea
expunerii nu este resetată când aparatul foto este oprit (în modurile
SCENE şi %, compensarea expunerii se va reseta la selectarea altui mod
sau când aparatul foto este oprit).
A Mod M
În modul M, compensarea expunerii afectează numai indicatorul expunerii;
timpul de expunere şi diafragma nu se modifică.
A Compensare expunere (Vizualizare în timp real)
Când selectorul vizualizare în timp real este rotit la C, compensarea expunerii
poate fi setată la valori cuprinse între –5 şi +5 EV, însă numai valorile cuprinse
între –3 şi +3 pot fi previzualizate pe monitor.
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea mărimii treptelor disponibile pentru
compensarea expunerii, consultaţi setarea personalizată b2 (Stopuri EV pt.
control exp., 0 278). Pentru informaţii privind realizarea reglajelor la
compensarea expunerii fără a apăsa butonul E, consultaţi setarea personalizată
b3 (Compensare expunere facilă, 0 278). Pentru informaţii privind limitarea
efectelor compensării expunerii asupra fundalului atunci când se utilizează un
bliţ pentru iluminarea prim-planului, consultaţi setarea personalizată e4 (Comp.
expunere pentru bliţ, 0 283). Pentru informaţii privind varierea automată a
expunerii, nivelului bliţului, balansului de alb sau D-Lighting-ului activ, consultaţi
pagina 197.
110
Balans de alb
(Numai modurile P, S, A şi M)
Balansul de alb asigură faptul că respectivele culori nu sunt afectate de
culoarea sursei de lumină. În alte moduri decât P, S, A şi M, balansul de alb
este setat automat de aparatul foto. Balansul de alb automat este
recomandat pentru majoritatea surselor de lumină în modurile P, S, A şi M,
dar, dacă este necesar, pot fi selectate şi alte valori în funcţie de tipul
sursei:
Opţiune
v
J
I
H
N
G
M
K
L
Automat
Normal
Menţ. culori ilumin. caldă
Incandescent
Temp. culoare *
3.500–8.000 K
3.000 K
Fluorescent
Lămpi cu vapori de sodiu
2.700 K
Fluorescent cu alb cald
3.000 K
Alb fluorescent
3.700 K
Fluorescent cu alb rece
4.200 K
Fluorescent tip alb diurn
5.000 K
Fluorescent tip lumină zi
6.500 K
Vapori mercur temp. ridic.
7.200 K
Lumina directă a soarelui
5.200 K
Bliţ
5.400 K
Înnorat
6.000 K
Umbră
Alegere temp. culoare (0 117)
Presetare manuală (0 120)
8.000 K
2.500–10.000 K
—
* Toate valorile sunt aproximative şi nu reflectă reglajul fin (dacă este cazul).
111
Balansul de alb este setat prin apăsarea butonului L (U) şi rotirea
selectorului principal de comandă până când setarea dorită este afişată.
Buton L (U)
Selector principal
de comandă
Afişaj informaţii
A Vizualizare în timp real
În vizualizarea în timp real, opţiunea selectată este afişată pe monitor.
A Meniurile fotografiere şi filmare
Balansul de alb poate fi reglat şi utilizând opţiunea Balans de alb din oricare
dintre meniurile fotografiere sau filmare (0 269, 274), care poate fi folosită, de
asemenea, pentru a regla fin balansul de alb (0 114) sau pentru a măsura o
valoare pentru balansul de alb presetat manual (0 120). Opţiunea Automat din
meniul Balans de alb permite alegerea între Normal şi Menţ. culori ilumin.
caldă, care păstrează culorile calde produse de iluminatul incandescent, în timp
ce opţiunea I Fluorescent poate fi utilizată pentru a selecta sursa de lumină
dintre tipurile de becuri. Elementul din meniul filmare oferă o opţiune Aceleaşi
setări ca la fotograf. ce setează balansul de alb pentru filme la fel ca cel utilizat
pentru fotografii.
A Iluminarea cu bliţ în studio
Este posibil ca balansul de alb automat să nu producă rezultatele dorite cu
unităţile de bliţ mari pentru studiouri. Folosiţi balansul de alb presetat manual
sau setaţi balansul de alb la Bliţ şi folosiţi reglarea fină pentru a ajusta balansul de
alb.
112
A Temperatură culoare
Culoarea percepută a sursei de lumină variază în funcţie de privitor şi de alte
condiţii. Temperatura culorii este o măsură obiectivă a culorii unei surse de
lumină, definită în raport cu temperatura la care obiectul ar trebui încălzit pentru
a radia lumina pe aceeaşi lungime de undă. În timp ce sursele de lumină cu o
temperatură a culorii apropiată de 5.000–5.500 K apar albe, sursele de lumină cu
o temperatură a culorii mai scăzută, cum sunt becurile cu lumină incandescentă,
apar uşor galbene sau roşii. Sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai
ridicată apar nuanţate în albastru.
Culori „mai calde” (mai roşii)
Culori „mai reci” (mai albastre)
q I (lămpi cu vapori de sodiu): 2.700 K
w J (incandescent)/ I (fluorescent cu alb cald): 3.000 K
e I (alb fluorescent): 3.700 K
r I (fluorescent cu alb rece): 4.200 K
t I (fluorescent tip alb diurn): 5.000 K
y H (lumina directă a soarelui): 5.200 K
u N (bliţ): 5.400 K
i G (înnorat): 6.000 K
o I (fluorescent tip lumină zi): 6.500 K
!0 I (vapori mercur temp. ridic.): 7.200 K
!1 M (umbră): 8.000 K
Notă: Toate cifrele sunt aproximative.
113
Reglarea fină a balansului de alb
La setări diferite de K (Alegere temp. culoare), balansul de alb poate fi
„reglat fin” pentru a compensa variaţiile de culoare ale sursei de lumină
sau pentru a introduce intenţionat o nuanţă de culoare într-o imagine.
❚❚ Meniul balans de alb
Pentru a regla fin balansul de alb din meniurile fotografiere şi filmare,
selectaţi Balans de alb şi urmaţi paşii de mai jos.
1 Afişaţi opţiunile de reglare fină.
Evidenţiaţi o opţiune pentru balansul de
alb şi apăsaţi 2 (dacă este afişat un meniu
secundar, selectaţi opţiunea dorită şi
apăsaţi din nou 2 pentru a afişa opţiunile
de reglare fină; pentru informaţii privind
reglarea fină a balansului de alb presetat
manual, consultaţi pagina 129).
2 Reglaţi fin balansul de alb.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a regla
fin balansul de alb. Balansul de alb poate fi
reglat fin pe axa galben (A)–albastru (B) în
paşi de 0,5 şi pe axa verde (G)–magenta (M)
în paşi de 0,25. Axa orizontală
(galben-albastru) corespunde temperaturii
Coordonate
culorii, în timp ce axa verticală
Reglare
(verde-magenta) are efecte similare
filtrelor compensare culoare (CC)
corespunzătoare. Axa orizontală este gradată în trepte echivalente
cu aproximativ 5 mired, iar axa verticală în trepte de aproximativ
0,05 unităţi de densitate difuză.
114
3 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a salva setările şi a reveni la meniurile fotografiere
şi filmare.
❚❚ Butonul L (U)
La setări diferite de K (Alegere
temp. culoare) şi L (Presetare
manuală), butonul L (U) poate
fi folosit pentru reglarea fină a
balansului de alb pe axa galben (A)–
albastru (B) (0 114; pentru a regla
fin balansul de alb când este
Buton L (U)
Selector secundar
selectat L, folosiţi meniurile
de comandă
fotografiere şi filmare conform
descrierii de la pagina 129). Apăsaţi
butonul L (U) şi rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a regla
fin balansul de alb în paşi de 0,5 (fiecare pas complet fiind echivalentul a
aproximativ 5 mired), oprindu-vă când este afişată valoarea dorită.
Rotirea selectorului secundar de comandă spre stânga suplimentează
nivelul de galben (A). Rotirea selectorului secundar de comandă spre
dreapta suplimentează nivelul de albastru (B).
Panou de control
Afişaj informaţii
A Vizualizare în timp real
În vizualizarea în timp real, valoarea selectată este afişată pe monitor.
115
A Reglare fină balans de alb
Dacă balansul de alb a fost reglat fin, va fi afişat un asterisc („E”) lângă setarea
balansului de alb. Reţineţi că respectivele culori de pe axele de reglare fină sunt
relative, nu absolute. De exemplu, deplasarea cursorului la B (albastru) când
pentru balansul de alb este selectată o setare „caldă”, precum J (incandescent),
va face fotografiile uşor „mai reci”, dar nu le va face chiar albastre.
Afişaj informaţii
Afişaj fotografiere
A „Mired”
Orice modificare a temperaturii culorii produce o diferenţă de culoare mai mare
la temperaturi scăzute ale culorii decât ar produce la temperaturi mai ridicate ale
culorii. De exemplu, o modificare de 1.000 K produce o modificare mult mai
importantă a culorii la 3.000 K decât la 6.000 K. Mired, calculat prin înmulţirea
inversului temperaturii culorii cu 10 6, este o măsură a temperaturii culorii care
ţine seama de o astfel de variaţie şi, prin urmare, aceasta este unitatea folosită
pentru filtrele de compensare a temperaturii culorii. De exemplu:
• 4.000 K–3.000 K (o diferenţă de 1.000 K)=83 mired
• 7.000 K–6.000 K (o diferenţă de 1.000 K)=24 mired
A Consultaţi de asemenea
Când este selectat Bracketing WB pentru setarea personalizată e6 (Setare
bracketing automat, 0 284), aparatul foto va crea mai multe imagini de fiecare
dată când obturatorul este declanşat. Balansul de alb va fi variat cu fiecare
imagine, aplicând „bracketing” la valoarea selectată curent pentru balansul de
alb (0 202).
116
Alegerea unei temperaturi a culorii
Urmaţi paşii de mai jos pentru a alege o temperatură a culorii când
pentru balansul de alb este selectat K (Alegere temp. culoare).
D Alegere temperatură culoare
Reţineţi că rezultatele dorite nu vor fi obţinute la iluminarea cu bliţ sau
fluorescentă. Pentru aceste surse alegeţi N (Bliţ) sau I (Fluorescent). Cu alte
surse de lumină, faceţi o fotografie test pentru a stabili dacă valoarea selectată
este adecvată.
❚❚ Meniul balans de alb
Temperatura culorii poate fi, de asemenea, selectată utilizând opţiunile
Balans de alb din meniurile fotografiere şi filmare. Introduceţi valori
pentru axele galben-albastru şi verde-magenta (0 114), aşa cum este
descris mai jos.
1 Selectaţi Alegere temp. culoare.
Selectaţi Balans de alb în oricare dintre
meniurile fotografiere sau filmare, apoi
evidenţiaţi Alegere temp. culoare şi
apăsaţi 2.
2 Selectaţi o valoare pentru galbenalbastru.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia cifrele
şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica.
Valoare pentru axa
galben (A)–albastru (B)
117
3 Selectaţi o valoare pentru verdemagenta.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia axa G
(verde) sau M (magenta) şi apăsaţi 1 sau
3 pentru a selecta o valoare.
Valoare pentru axa verde
(G)–magenta (M)
4 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a salva modificările şi a
reveni la meniurile fotografiere şi filmare.
Dacă este selectată o valoare diferită de 0
pentru axa verde (G)–magenta (M), va fi
afişat un asterisc („E”) lângă pictograma K.
118
❚❚ Butonul L (U)
Când este selectat K (Alegere
temp. culoare), butonul L (U)
poate fi folosit pentru a selecta
temperatura culorii, chiar dacă
numai pentru axa galben (A)–
albastru (B). Apăsaţi butonul
L (U) şi rotiţi selectorul
Buton L (U)
secundar de comandă până când
este afişată valoarea dorită
(reglajele se fac în mired; 0 116).
Pentru a introduce temperatura
culorii direct, apăsaţi butonul
L (U) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru
a evidenţia o cifră şi apăsaţi 1 sau
3 pentru a modifica.
Panou de control
Selector secundar
de comandă
Afişaj informaţii
A Vizualizare în timp real
În vizualizarea în timp real, valoarea selectată este afişată pe monitor.
119
Presetare manuală
Presetarea manuală este folosită pentru a înregistra şi a reapela din
memorie setările balansului de alb personalizate pentru fotografierea în
condiţii mixte de iluminare sau pentru a compensa sursele de lumină cu
o nuanţă puternică de culoare. Aparatul foto poate stoca până la şase
valori pentru balansul de alb presetat manual, în presetări de la d-1 până
la d-6. Pentru setarea balansului de alb presetat manual sunt disponibile
două metode:
Metodă
Măsurare directă
Copiere din fotografia
existentă
Descriere
Un obiect gri sau alb neutru este plasat sub iluminarea
care va fi utilizată în fotografia finală, iar balansul de alb
este măsurat de către aparatul foto. În vizualizarea în
timp real, balansul de alb poate fi măsurat într-o zonă
selectată a cadrului (balans de alb în punct unic, 0 124).
Balansul de alb este copiat dintr-o fotografie de pe
cardul de memorie (0 127).
Fotografierea prin vizor
1 Iluminaţi un obiect de referinţă.
Amplasaţi un obiect gri sau alb neutru în lumina ce va fi utilizată în
fotografia finală. În condiţii de studio poate fi utilizat un panou gri
standard ca obiect de referinţă. Reţineţi că expunerea este mărită
automat cu 1 EV când se măsoară balansul de alb; în modul M, reglaţi
expunerea astfel încât indicatorul de expunere să arate ±0 (0 57).
120
2 Setaţi balansul de alb la L (Presetare manuală).
Apăsaţi butonul L (U) şi rotiţi selectorul principal de comandă
până când L este afişat pe afişajul informaţiilor.
Buton L (U)
Selector principal
de comandă
Afişaj informaţii
3 Selectaţi o presetare.
Apăsaţi butonul L (U) şi rotiţi selectorul secundar de comandă
până când balansul de alb presetat dorit (de la d-1 la d-6) este afişat
pe afişajul informaţiilor.
Buton L (U)
Selector secundar
de comandă
Afişaj informaţii
A Măsurarea balansului de alb presetat manual (Fotografierea prin vizor)
Balansul de alb presetat manual nu poate fi măsurat în timp ce faceţi o fotografie
HDR (0 141) sau o expunere multiplă (0 211) sau când este selectat
Înregistrare filme pentru setarea personalizată g4 (Asociere buton
declanşare, 0 288) şi selectorul vizualizării în timp real este rotit la 1.
121
4 Selectaţi modul măsurare directă.
Eliberaţi scurt butonul L (U) şi apoi
apăsaţi butonul până când D începe să
clipească pe panoul de control şi în vizor.
Panou de control
Vizor
5 Măsuraţi balansul de alb.
În cele câteva secunde dinainte ca
indicatoarele să se oprească din clipit,
încadraţi obiectul de referinţă astfel încât
acesta să umple vizorul şi apăsaţi
butonul de declanşare până la capăt. Aparatul foto va măsura o
valoare pentru balansul de alb şi o va stoca în presetarea selectată la
pasul 3. Nu va fi înregistrată nicio fotografie; balansul de alb poate fi
măsurat cu precizie chiar şi atunci când aparatul foto nu focalizează.
A Presetări protejate
Dacă presetarea curentă este protejată (0 129), 3 sau Prt va clipi pe panoul de
control, în vizor şi pe afişajul informaţiilor dacă încercaţi să măsuraţi o valoare
nouă.
122
6 Verificaţi rezultatele.
Dacă aparatul foto a putut măsura o
valoare pentru balansul de alb, C va
clipi pe panoul de control, în timp ce
vizorul va afişa un a care clipeşte.
Pentru a ieşi în modul fotografiere,
apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate.
Panou de control
Vizor
Dacă iluminarea este prea slabă sau prea
puternică, este posibil ca aparatul foto să
nu poată măsura balansul de alb. Un
b a care clipeşte va apărea pe panoul
de control şi în vizor. Apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate pentru a reveni la
pasul 5 şi măsuraţi din nou balansul de
alb.
Panou de control
Vizor
D Mod de măsurare directă
Dacă nu sunt efectuate operaţii în cursul fotografierii prin vizor în timp ce
afişajele clipesc, modul măsurare directă se va încheia la momentul selectat
pentru setarea personalizată c2 (Temporizator standby, 0 279).
A Selectarea unei presetări
Selectarea Presetare manuală pentru opţiunea
Balans de alb în oricare dintre meniurile
fotografiere sau filmare afişează dialogul arătat în
dreapta; evidenţiaţi o presetare şi apăsaţi J. Dacă
în acel moment nu există nicio valoare pentru
presetarea selectată, balansul de alb va fi setat la
5.200 K, la fel ca în cazul Lumina directă a
soarelui.
123
Vizualizare în timp real (Balans de alb în punct unic)
În timpul vizualizării în timp real, balansul de alb poate fi măsurat direct
de pe orice obiect alb sau gri din cadru.
1 Apăsaţi butonul a.
Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitorul
aparatului foto.
Buton a
2 Setaţi balansul de alb la L (Presetare manuală).
Apăsaţi butonul L (U) şi rotiţi selectorul principal de comandă
până când L este afişat pe monitor.
Buton L (U)
124
Selector principal
de comandă
Monitor
3 Selectaţi o presetare.
Apăsaţi butonul L (U) şi rotiţi selectorul secundar de comandă
până când balansul de alb presetat dorit (de la d-1 la d-6) este afişat
pe monitor.
Buton L (U)
Selector secundar
de comandă
Monitor
4 Selectaţi modul măsurare directă.
Eliberaţi scurt butonul L (U) şi apoi
apăsaţi-l până când pictograma L de pe
monitor începe să clipească. O ţintă a
balansului de alb în punct unic (r) va fi
afişată în punctul de focalizare selectat.
Monitor
5 Poziţionaţi ţinta pe o zonă albă sau gri.
În timp ce L clipeşte pe afişaj, folosiţi
selectorul multiplu pentru a poziţiona r
pe o zonă albă sau gri a subiectului. Pentru
a mări zona din jurul ţintei pentru o
poziţionare mai precisă, apăsaţi butonul
X (T).
125
6 Măsuraţi balansul de alb.
Apăsaţi butonul J sau apăsaţi butonul de
declanşare până la capăt pentru a măsura
balansul de alb. Timpul disponibil pentru
măsurarea balansului de alb este cel
selectat pentru setarea personalizată c4
(Întârziere stingere monitor) >
Vizualizare în timp real (0 279).
Dacă aparatul foto nu poate măsura
balansul de alb, va fi afişat mesajul arătat în
dreapta. Alegeţi o altă ţintă a balansului de
alb şi repetaţi procesul de la pasul 5.
7 Ieşiţi din modul măsurare directă.
Apăsaţi butonul L (U) pentru a ieşi din modul măsurare directă.
Când este selectat Presetare manuală
pentru Balans de alb în oricare dintre
meniurile fotografiere sau filmare, poziţia
ţintei folosite pentru a măsura balansul de
alb presetat manual va fi afişată în
presetările înregistrate în timpul
fotografierii cu vizualizare în timp real.
A Măsurarea balansului de alb presetat manual (Vizualizare în timp real)
Balansul de alb presetat manual nu poate fi măsurat când este selectat
Înregistrare filme pentru setarea personalizată g4 (Asociere buton
declanşare, 0 288), iar selectorul vizualizare în timp real este rotit la 1.
Presetarea manuală a balansului de alb nu poate fi setată în timp ce o expunere
HDR este în curs de desfăşurare (0 141).
126
Gestionarea presetărilor
❚❚ Copierea balansului de alb dintr-o fotografie
Urmaţi paşii de mai jos pentru a copia o valoare măsurată pentru
balansul de alb dintr-o fotografie existentă la o presetare selectată.
1 Selectaţi Presetare manuală.
Selectaţi Balans de alb în oricare dintre
meniurile fotografiere sau filmare, apoi
evidenţiaţi Presetare manuală şi apăsaţi
2.
2 Selectaţi o destinaţie.
Evidenţiaţi presetarea de destinaţie (d-1
până la d-6) şi apăsaţi W (S).
Buton W (S)
3 Alegeţi Selectare imagine.
Evidenţiaţi Selectare imagine şi apăsaţi
2.
127
4 Evidenţiaţi o imagine sursă.
Evidenţiaţi imaginea sursă.
5 Copiaţi balansul de alb.
Apăsaţi J pentru a copia valoarea balansului de alb pentru
fotografia evidenţiată la presetarea selectată. Dacă fotografia
evidenţiată are un comentariu (0 291), comentariul va fi copiat la
comentariul pentru presetarea selectată.
A Alegerea unei imagini sursă
Pentru a vizualiza imaginea evidenţiată la pasul 4 în cadru întreg, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul X (T).
Buton X (T)
128
A Alegerea unei presetări a balansului de alb
Apăsaţi 1 pentru a evidenţia presetarea curentă a
balansului de alb (d-1–d-6) şi apăsaţi 2 pentru a
selecta o altă presetare.
A Reglarea fină a balansului de alb presetat manual
Presetarea selectată poate fi reglată fin prin
selectarea opţiunii Reglare fină şi reglarea
balansului de alb conform descrierii de la
pagina 114.
A Editare comentariu
Pentru a introduce un comentariu descriptiv de
până la 36 de caractere pentru presetarea curentă
a balansului de alb, selectaţi Editare comentariu
în meniul balans de alb presetat manual şi
introduceţi un comentariu conform descrierii de la
pagina 136.
A Protejare
Pentru a proteja presetarea curentă a balansului de
alb, selectaţi Protejare din meniul balans de alb
presetat manual, apoi evidenţiaţi Activată şi
apăsaţi J. Presetările protejate nu pot fi
modificate, iar opţiunile Reglare fină şi Editare
comentariu nu pot fi utilizate.
129
Îmbunătăţire imagine
Opţiuni Picture Control
(Numai modurile P, S, A şi M)
În modurile P, S, A şi M, opţiunea Picture Control pe care o alegeţi
determină modul în care sunt procesate imaginile (în alte moduri,
aparatul foto selectează automat o opţiune Picture Control).
Selectarea unei opţiuni Picture Control
Alegeţi o opţiune Picture Control în funcţie de subiect sau de tipul de
scenă.
Opţiune
Descriere
Procesare standard pentru rezultate echilibrate.
Recomandată pentru majoritatea situaţiilor.
Procesare minimă pentru rezultate naturale. Alegeţi pentru
fotografiile care ulterior vor fi procesate sau retuşate.
Fotografiile sunt îmbunătăţite pentru a da un efect de
intensitate, de fotocopiere. Alegeţi pentru fotografii ce pun
accent pe culori primare.
Q
Standard
R
Neutră
S
Intensă
T
Monocrom
Realizaţi fotografii monocromatice.
e
Portret
Procesaţi portrete pentru o piele cu textură naturală şi o
senzaţie de rotunjime.
f
Peisaj
Produce peisaje naturale şi urbane în tonuri vibrante.
q
Uniform
Se păstrează detaliile într-un interval larg de tonuri, de la
zone luminoase la zone umbrite. Alegeţi pentru fotografiile
care ulterior vor fi procesate sau retuşate extensiv.
A Meniul filmare
Opţiunea Setare Picture Control din meniul filmare oferă, de asemenea, o
opţiune Aceleaşi setări ca la fotografii ce setează opţiunea Picture Control
pentru filme la fel ca cea utilizată pentru fotografii.
130
1 Selectaţi Setare Picture Control.
Evidenţiaţi Setare Picture Control în
oricare dintre meniurile fotografiere sau
filmare şi apăsaţi 2.
2 Selectaţi o opţiune Picture Control.
Evidenţiaţi o opţiune Picture Control şi
apăsaţi J.
A Opţiuni Picture Control personalizate
Opţiunile Picture Control personalizate sunt create prin modificări ale opţiunilor
Picture Control existente folosind opţiunea Gestionare Picture Control din
meniurile fotografiere şi filmare (0 135). Opţiunile Picture Control personalizate
pot fi salvate pe un card de memorie pentru a fi partajate cu alte aparate foto de
acelaşi model şi cu software compatibil (0 138).
A Indicatorul Picture Control
Opţiunea Picture Control curentă este prezentată pe afişaj.
Afişaj informaţii
Afişaj fotografiere
131
Modificarea opţiunilor Picture Control
Opţiunile Picture Control existente presetate sau personalizate (0 135)
pot fi modificate pentru a se potrivi cu scena sau scopul creativ al
utilizatorului. Alegeţi o combinaţie echilibrată de setări utilizând
Reglare rapidă sau reglaţi manual setările individuale.
1 Selectaţi o opţiune Picture Control.
Evidenţiaţi opţiunea Picture Control dorită
în lista de opţiuni Picture Control (0 130)
şi apăsaţi 2.
2 Reglaţi setările.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
setarea dorită şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a
alege o valoare în trepte de 1 sau rotiţi
selectorul secundar de comandă pentru a
alege o valoare în trepte de 0,25 (0 133).
Repetaţi acest pas până când vor fi reglate
toate setările sau selectaţi o combinaţie presetată de setări utilizând
selectorul multiplu pentru a alege Reglare rapidă. Setările implicite
pot fi restabilite prin apăsarea butonului O (Q).
3 Apăsaţi J.
A Modificări aduse opţiunilor Picture Control originale
Opţiunile Picture Control care au fost modificate
faţă de setările implicite sunt indicate printr-un
asterisc („E”).
132
❚❚ Setări Picture Control
Opţiune
Reglări manuale
(toate opţiunile Picture Control)
Descriere
Reduceţi sau exageraţi efectul opţiunii Picture Control
selectate (reţineţi că aceasta reiniţializează toate reglările
Reglare rapidă
manuale). Nu este disponibilă cu Neutră, Monocrom,
Uniform sau cu opţiuni Picture Control personalizate
(0 135).
Controlaţi claritatea contururilor. Selectaţi A pentru a regla
Detaliere
automat detalierea în funcţie de tipul scenei.
Reglaţi manual claritatea sau selectaţi A pentru a lăsa
aparatul foto să regleze automat claritatea. În funcţie de
Claritate
scenă, la anumite setări pot apărea umbre în jurul obiectelor
luminoase sau pot apărea halouri în jurul obiectelor
întunecate. Claritatea nu se aplică filmelor.
Reglaţi manual contrastul sau selectaţi A pentru a lăsa
Contrast
aparatul foto să regleze automat contrastul.
Măriţi sau diminuaţi luminozitatea fără estomparea detaliilor
Luminozitate
în zone luminoase sau în zone umbrite.
Reglări manuale
(numai non-monocrom)
Reglări manuale
(numai monocrom)
Saturaţie
Controlaţi intensitatea culorilor. Selectaţi A pentru a regla
automat saturaţia în funcţie de tipul scenei.
Nuanţă
Reglaţi nuanţa.
Efecte filtru
Simulaţi efectul filtrelor color asupra fotografiilor
monocrome (0 134).
Nuanţare
Alegeţi nuanţa utilizată în fotografiile monocrome (0 135).
133
D „A” (Automat)
Rezultatele pentru detalierea, claritatea, contrastul şi saturaţia automate variază
în funcţie de expunere şi de poziţia subiectului în cadru. Pentru rezultate optime
utilizaţi un obiectiv de tip G, E sau D.
A Comutarea între manual şi automat
Apăsaţi butonul X (T) pentru a comuta setările
pentru detaliere, claritate, contrast şi saturaţie
alternativ între manual şi automat (A).
A Opţiuni Picture Control personalizate
Opţiunile disponibile pentru Picture Control personalizate sunt aceleaşi cu cele
care au stat la baza Picture Control personalizat.
A Setări anterioare
Indicatorul j de sub afişajul valorii din meniul
setărilor opţiunilor Picture Control indică valoarea
anterioară a setării. Utilizaţi aceasta ca referinţă
pentru reglarea setărilor.
A Efecte filtru (numai monocrom)
Opţiunile din acest meniu simulează efectul filtrelor color asupra fotografiilor
monocrome. Sunt disponibile următoarele efecte filtru:
Opţiune
Descriere
Galben Sporeşte contrastul. Poate fi utilizat pentru a reduce
Portocaliu luminozitatea cerului în fotografii de peisaje. Portocaliul
produce un contrast mai mare decât galbenul, iar roşul un
R
Roşu
contrast mai mare decât portocaliul.
G
Verde
Atenuează tonurile pielii. Poate fi utilizat pentru portrete.
Y
O
Reţineţi că efectele obţinute cu Efecte filtru sunt mai pronunţate decât cele
produse de filtrele fizice de sticlă.
134
A Nuanţare (numai monocrom)
Apăsarea 3 atunci când este selectat Nuanţare
afişează opţiunile pentru saturaţie. Apăsaţi 4 sau
2 pentru a regla saturaţia. Controlul saturaţiei nu
este disponibil când este selectat B&W (alb-negru).
Crearea opţiunilor Picture Control personalizate
Opţiunile Picture Control furnizate cu aparatul foto pot fi modificate şi
salvate ca opţiuni Picture Control personalizate.
1 Selectaţi Gestionare Picture Control.
Evidenţiaţi Gestionare Picture Control în
oricare dintre meniurile fotografiere sau
filmare şi apăsaţi 2.
2 Selectaţi Salvare/editare.
Evidenţiaţi Salvare/editare şi apăsaţi 2.
3 Selectaţi o opţiune Picture Control.
Evidenţiaţi o opţiune Picture Control
existentă şi apăsaţi 2 sau apăsaţi J
pentru a trece la pasul 5 şi a salva o copie a
opţiunii Picture Control evidenţiate fără
altă modificare.
135
4 Editaţi opţiunea Picture Control
selectată.
Consultaţi pagina 133 pentru informaţii
suplimentare. Pentru a renunţa la orice
modificări şi a porni din nou de la setările
implicite, apăsaţi butonul O (Q). Apăsaţi
J atunci când setările sunt finalizate.
5 Selectaţi o destinaţie.
Alegeţi o destinaţie pentru opţiunea
Picture Control personalizată (C-1 până la
C-9) şi apăsaţi 2.
6 Denumiţi opţiunea Picture Control.
Zonă tastatură
Va fi afişat dialogul de introducere text
prezentat în dreapta. Noile opţiuni Picture
Control sunt denumite implicit prin
adăugarea unui număr format din două
cifre (atribuit automat) la numele opţiunii
Picture Control existente; pentru a utiliza
numele implicit, treceţi la pasul 7. Pentru a
Zonă nume
deplasa cursorul în zona numelui, ţineţi
apăsat butonul W (S) şi apăsaţi 4 sau
2. Pentru a introduce o nouă literă la poziţia curentă a cursorului,
utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia caracterul dorit în zona
tastaturii şi apăsaţi J. Pentru a şterge caracterul la poziţia curentă a
cursorului, apăsaţi butonul O (Q).
Denumirile opţiunilor Picture Control personalizate pot avea până la
nouăsprezece caractere. Orice caracter după cel de-al
nouăsprezecelea va fi şters.
136
7 Apăsaţi X (T).
Apăsaţi butonul X (T) pentru a salva
modificările şi a ieşi. Noua opţiune Picture
Control va apărea în lista de opţiuni Picture
Control.
Buton X (T)
A Gestionare Picture Control > Redenumire
Opţiunile Picture Control personalizate pot fi
redenumite oricând folosind opţiunea
Redenumire din meniul Gestionare Picture
Control.
A Gestionare Picture Control > Ştergere
Opţiunea Ştergere din meniul Gestionare Picture
Control poate fi folosită pentru a şterge opţiunile
Picture Control personalizate selectate când
acestea nu mai sunt necesare.
A Pictograma Picture Control originală
Opţiunea Picture Control presetată originală pe
care se bazează opţiunea Picture Control
personalizată este indicată de o pictogramă în
colţul din dreapta sus al afişajului de editare.
Pictogramă Picture Control
originală
137
A Partajarea opţiunilor Picture Control personalizate
Elementul Încărcare/salvare din meniul
Gestionare Picture Control oferă opţiunile
enumerate mai jos. Utilizaţi aceste opţiuni pentru a
copia opţiunile Picture Control personalizate pe şi
de pe cardurile de memorie (aceste opţiuni sunt
disponibile numai cu cardul de memorie din fanta
1 şi nu pot fi utilizate cu cardul de memorie din
fanta 2). După ce au fost copiate pe cardurile de
memorie, opţiunile Picture Control pot fi utilizate cu alte aparate foto sau cu
software compatibil.
• Copiere pe card: Copiaţi o opţiune Picture Control personalizată (de la C-1 la C-9)
din aparatul foto la o destinaţie selectată (de la 1 la 99) de pe cardul de
memorie.
• Copiere în aparatul foto: Copiaţi opţiuni Picture Control personalizate de pe cardul
de memorie la destinaţiile Picture Control personalizate, de la C-1 la C-9, din
aparatul foto şi denumiţi-le după cum doriţi.
• Ştergere de pe card: Ştergeţi opţiunile Picture Control personalizate selectate de
pe cardul de memorie.
138
Păstrarea detaliilor în zonele luminoase şi în
(Numai modurile P, S, A şi M)
zonele umbrite
D-Lighting activ
D-Lighting-ul activ păstrează detaliile din zonele luminoase şi din zonele
umbrite, creând fotografii cu un contrast natural. Utilizaţi pentru scene
cu un contrast ridicat, de exemplu atunci când fotografiaţi peisaje
luminoase printr-o uşă sau printr-o fereastră sau atunci când fotografiaţi
obiecte umbrite într-o zi însorită. Are eficienţă maximă când este utilizat
cu măsurarea matricială (0 105).
D-Lighting activ dezactivat
D-Lighting activ: Y Automat
D „D-Lighting activ” faţă de „D-Lighting”
Opţiunea D-Lighting activ din meniul fotografiere reglează expunerea înainte
de fotografiere pentru a optimiza contrastul dinamic, în timp ce opţiunea
D-Lighting din meniul retuşare (0 294) luminează umbrele din imagini după
fotografiere.
139
Pentru a utiliza D-Lighting activ:
1 Selectaţi D-Lighting activ.
Evidenţiaţi D-Lighting activ în meniul
fotografiere şi apăsaţi 2.
2 Alegeţi o opţiune.
Evidenţiaţi opţiunea dorită şi apăsaţi J.
Dacă este selectat Y Automat, aparatul
foto va regla automat D-Lighting-ul activ
în funcţie de condiţiile de fotografiere
(totuşi, în modul M, Y Automat este
echivalent cu Q Normal).
D D-Lighting activ
La unele subiecte este posibil să observaţi umbre inegale, umbre în jurul
obiectelor luminoase sau halouri în jurul obiectelor întunecate.
A Consultaţi de asemenea
Când este selectat Bracketing ADL pentru setarea personalizată e6 (Setare
bracketing automat, 0 284), aparatul foto variază D-Lighting-ul activ într-o
serie de fotografii (0 207). Dacă se doreşte, pentru selectarea D-Lighting-ului
activ pot fi utilizate butonul Fn şi selectorul principal de comandă; pentru mai
multe informaţii, consultaţi setarea personalizată f2 (Asociere buton Fn, 0 284).
140
High Dynamic Range (HDR)
Utilizat pentru subiecte cu un contrast ridicat, High Dynamic Range
(HDR) păstrează detaliile din zonele luminoase şi din zonele umbrite prin
combinarea a două fotografii realizate la expuneri diferite. HDR are
eficienţă maximă când este utilizat cu măsurarea matricială (0 105; cu
măsurarea spot sau central-evaluativă şi cu un obiectiv non-CPU, o
intensitate Automat este echivalentă cu Normal). Nu poate fi folosit
pentru a înregistra imagini NEF (RAW). Iluminarea cu bliţ, bracketing-ul
(0 197), expunerea multiplă (0 211) şi fotografierea trecere timp
(0 171) nu pot fi folosite în timp ce HDR este activ, iar timpii de
expunere A şi % nu sunt disponibili.
+
Prima expunere (mai
întunecată)
A doua expunere (mai
luminoasă)
Imagine HDR combinată
1 Selectaţi HDR (high dynamic range).
Evidenţiaţi HDR (high dynamic range) în
meniul fotografiere şi apăsaţi 2.
141
2 Selectaţi un mod.
Evidenţiaţi Mod HDR şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni
şi apăsaţi J.
• Pentru a face o serie de fotografii HDR, selectaţi
6 Activat (serie). Fotografierea HDR
va continua până când selectaţi
Dezactivat pentru Mod HDR.
• Pentru a face o fotografie HDR, selectaţi
Activat (o singură fotogr.). Fotografierea normală va fi reluată
automat după ce aţi creat o singură fotografie HDR.
• Pentru a ieşi fără să creaţi alte fotografii HDR, selectaţi Dezactivat.
Dacă este selectat Activat (serie) sau
Activat (o singură fotogr.), în vizor va fi
afişată o pictogramă l.
3 Alegeţi o valoare pentru Intensitate
HDR.
Pentru a alege diferenţa de expunere între
două fotografii (intensitate HDR),
evidenţiaţi Intensitate HDR şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi opţiunea dorită şi apăsaţi J.
Dacă este selectată Automat aparatul foto
va regla automat intensitatea HDR pentru
a se potrivi scenei.
142
Vizor
4 Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.
Aparatul foto realizează două expuneri
când butonul de declanşare este apăsat
până la capăt. Pe panoul de control va clipi
l j, iar în vizor l l, în timp ce
imaginile sunt combinate; nu se pot face
fotografii până când înregistrarea nu se
finalizează. Indiferent de opţiunea curentă
selectată pentru modul declanşare, se va
face o singură fotografie de fiecare dată
când butonul de declanşare este apăsat.
Panou de control
Vizor
Dacă este selectat Activat (serie), HDR se va dezactiva numai când
este selectat Dezactivat pentru Mod HDR; dacă este selectat Activat
(o singură fotogr.), HDR se dezactivează automat după ce este
realizată fotografia. Pictograma l dispare de pe afişaj când
fotografierea HDR se încheie.
D Încadrarea fotografiilor HDR
Marginile imaginii vor fi tăiate. Este posibil să nu se obţină rezultatele dorite dacă
aparatul foto sau subiectul se mişcă în timpul fotografierii. Se recomandă
utilizarea unui trepied. În funcţie de scenă, este posibil ca efectul să nu fie vizibil,
pot apărea umbre în jurul obiectelor luminoase sau pot apărea halouri în jurul
obiectelor întunecate. Este posibil ca pe unele subiecte să fie vizibile umbre
inegale.
A Fotografiere cu temporizator de interval
Dacă este selectat Activat (serie) pentru Mod HDR înainte de a începe
fotografierea cu temporizator de interval, aparatul foto va continua să facă
fotografii HDR la intervalul selectat (dacă este selectat Activat (o singură
fotogr.), fotografierea cu temporizator de interval se va încheia după o singură
fotografie).
143
Fotografierea cu bliţ
Utilizarea bliţului încorporat
Bliţul încorporat poate fi folosit nu doar atunci când iluminarea naturală
este inadecvată, ci şi pentru a umple umbrele şi subiectele cu fundal
luminat sau pentru a adăuga o reflexie de lumină ochilor subiectului.
Moduri ridicare automată
În modurile i, k, p, n, o, s, w şi g, bliţul încorporat se ridică automat
şi se declanşează după cum este necesar.
1 Alegeţi un mod bliţ.
Menţinând apăsat butonul M (Y), rotiţi selectorul principal de
comandă până când modul bliţ dorit este afişat.
Buton M (Y)
Selector principal
de comandă
Afişaj informaţii
A Vizualizare în timp real
În vizualizarea în timp real, opţiunea selectată este afişată pe monitor.
144
2 Fotografiaţi.
Bliţul se va ridica după cum
este necesar când butonul
declanşare este apăsat la
jumătate şi se va declanşa
când este făcută o fotografie.
Dacă bliţul nu se ridică
automat, NU încercaţi să-l ridicaţi cu mâna. Nerespectarea acestei
precauţii ar putea duce la deteriorarea bliţului.
❚❚ Moduri bliţ
Sunt disponibile următoarele moduri bliţ:
Bliţ automat: Când lumina este slabă sau subiectul este pe un fundal
luminat, bliţul se ridică automat când butonul de declanşare este
apăsat la jumătate şi se declanşează după cum este necesar. Nu este
disponibil în modul o.
Automat cu reducere ochi roşii: Utilizaţi pentru portrete. Bliţul se ridică şi se
declanşează după cum este necesar, dar înainte de a se declanşa se
aprinde lumina reducere ochi roşii pentru a reduce „ochii roşii”. Nu
este disponibil în modul o.
Sincronizare lentă automată cu reducere ochi roşii: Ca şi în cazul automat cu
reducere ochi roşii, cu excepţia faptului că sunt utilizaţi timpi de
expunere lungi pentru a surprinde iluminarea fundalului. Utilizaţi
pentru portrete realizate noaptea sau la lumină slabă. Disponibil în
modul o.
Sincronizare lentă automată: Timpii de expunere lungi sunt utilizaţi pentru
a surprinde iluminarea fundalului în fotografiile realizate noaptea sau
la lumină slabă. Disponibil în modul o.
j
Dezactivat: Bliţul nu se declanşează.
145
Moduri ridicare manuală
În modurile P, S, A, M şi 0, bliţul trebuie ridicat manual. Bliţul nu se va
declanşa dacă nu este ridicat.
1 Ridicaţi bliţul.
Apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica
bliţul. Reţineţi că, în cazul în care bliţul este
oprit sau este ataşată o unitate de bliţ
opţională externă, bliţul încorporat nu se
va ridica; treceţi la pasul 2.
Buton M (Y)
2 Alegeţi un mod bliţ (numai modurile P, S, A şi M).
Menţinând apăsat butonul M (Y), rotiţi selectorul principal de
comandă până când modul bliţ dorit este afişat.
Buton M (Y)
Selector principal
de comandă
Afişaj informaţii
3 Fotografiaţi.
Dacă este selectată o opţiune diferită de j, bliţul se va declanşa de
câte ori este făcută o fotografie.
A Vizualizare în timp real
În vizualizarea în timp real, opţiunea selectată este afişată pe monitor.
146
❚❚ Moduri bliţ
Sunt disponibile următoarele moduri bliţ:
Bliţ de umplere: Bliţul se declanşează la fiecare fotografie.
Reducere ochi roşii: Utilizaţi pentru portrete. Bliţul se declanşează la
fiecare fotografie, dar înainte de a se declanşa se aprinde lumina
reducere ochi roşii pentru a ajuta la reducerea „ochilor roşii”. Nu este
disponibil în modul 0.
Reducere ochi roşii cu sincronizare lentă: Ca şi în cazul „reducerii ochilor roşii”
de mai sus, cu excepţia faptului că timpul de expunere creşte automat
pentru a capta lumina de fundal noaptea sau la lumină redusă. Utilizaţi
când doriţi să includeţi iluminarea fundalului în portrete. Nu este
disponibil în modurile S, M şi 0.
Sincronizare lentă: Ca şi în cazul „bliţului de umplere” de mai sus, cu
excepţia faptului că timpul de expunere creşte automat pentru a
surprinde iluminarea fundalului noaptea sau la lumină redusă. Utilizaţi
când doriţi să surprindeţi atât subiectul, cât şi fundalul. Nu este
disponibil în modurile S, M şi 0.
Sincronizare lentă perdea posterioară: Ca şi în cazul „sincronizării perdea
posterioară” de mai sus, cu excepţia faptului că timpul de expunere
creşte automat pentru a surprinde lumina de fundal noaptea sau la
lumină redusă. Utilizaţi când doriţi să surprindeţi atât subiectul, cât şi
fundalul. Nu este disponibil în modurile S, M şi 0. S este afişat când
setarea este finalizată.
Sincronizare perdea posterioară: Bliţul se declanşează imediat înainte ca
obturatorul să se închidă, creând o urmă de lumină în spatele surselor
de lumină în mişcare, aşa cum este arătat în dreapta jos. Nu este
disponibil în modurile P, A şi 0.
Sincronizare perdea frontală
j
Sincronizare perdea
posterioară
Dezactivat: Bliţul nu se declanşează. Nu este disponibil în modul 0.
147
A Coborârea bliţului încorporat
Pentru a economisi energie când bliţul nu este
utilizat, apăsaţi-l uşor în jos până când dispozitivul
de închidere se fixează pe poziţie cu un clic.
D Bliţul încorporat
Scoateţi parasolarele obiectivelor pentru a preveni formarea umbrelor. Bliţul are
o rază de acţiune minimă de 0,6 m şi nu poate fi utilizat în plaja macro a
obiectivelor zoom cu funcţie macro. Controlul bliţului i-TTL este disponibil la
sensibilităţi ISO cuprinse între 100 şi 12.800; la valori de peste 12.800, este posibil
ca rezultatele dorite să nu fie obţinute la anumite distanţe sau valori ale
diafragmei.
Dacă bliţul se declanşează în modurile declanşare continuă (0 66), se va face
numai câte o fotografie de fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat.
Este posibil ca declanşarea obturatorului să fie dezactivată pentru scurt timp
pentru a proteja bliţul după ce acesta a fost utilizat pentru mai multe fotografii
consecutive. Bliţul poate fi utilizat din nou după o scurtă pauză.
A Timpi de expunere disponibili cu bliţul încorporat
Următorii timpi de expunere sunt disponibili cu bliţul încorporat.
Mod
i, p, n, s, w, 0, g, P *, A *
k
o
S*
M*
Timp de expunere
1/250–1/60 s
1/250–1/30 s
1/250–1 s
1
/250–30 s
1/250–30 s, A, %
* Timpii scurţi de până la 1/8.000 s sunt disponibili cu unităţile bliţ opţionale care acceptă sincronizare rapidă
FP automată atunci când este selectat 1/320 s (FP automat) sau 1/250 s (FP automat)
pentru setarea personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ, 0 282). Când este selectat 1/320 s
(FP automat), timpi de expunere scurţi de până la 1/320 s sunt disponibili cu bliţul încorporat.
148
A Mod control bliţ
Aparatul foto acceptă următoarele moduri de control bliţ i-TTL:
• Bliţ de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital: Bliţul emite serii de pre-bliţuri
aproape invizibile (pre-bliţuri de control) imediat înainte de bliţul principal. Prebliţurile reflectate de obiecte din toate zonele cadrului sunt preluate de
senzorul RGB de 2.016 pixeli şi sunt analizate împreună cu informaţiile despre
raza de acţiune de la sistemul de măsurare matricială pentru a regla puterea
bliţului pentru echilibru natural între iluminarea subiectului principal şi
iluminarea ambientală a fundalului. Dacă este folosit un obiectiv de tip G, E sau
D, informaţiile privind distanţa sunt incluse când se calculează puterea bliţului.
Precizia de calcul poate fi îmbunătăţită pentru obiective non-CPU prin
specificarea datelor despre obiectiv (distanţa focală şi diafragma maximă;
consultaţi pagina 224). Nu este disponibil când se foloseşte măsurarea spot.
• Bliţ de umplere i-TTL standard pentru SLR digital: Puterea bliţului este reglată pentru a
aduce iluminarea din cadru la nivelul standard; luminozitatea fundalului nu
este luată în calcul. Recomandat pentru fotografii în care subiectul principal
este evidenţiat în detrimentul detaliilor de fundal sau când este folosită
compensarea expunerii. Bliţul de umplere i-TTL standard pentru SLR digital se
activează automat când este selectată măsurarea spot.
A Măsurare
Selectaţi măsurarea matricială sau central-evaluativă pentru a activa bliţul de
umplere compensat i-TTL pentru SLR digital. Bliţul de umplere i-TTL standard
pentru SLR digital se activează automat când este selectată măsurarea spot.
149
A Diafragmă, sensibilitate şi rază de acţiune a bliţului
Raza de acţiune a bliţului variază în funcţie de sensibilitate (echivalenţa ISO) şi
diafragmă.
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
200
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
Diafragmă la echivalent ISO de
400
800
1.600 3.200
2.8
4
5.6
8
4
5.6
8
11
5.6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
6.400
11
16
22
32
—
—
—
—
12.800
16
22
32
—
—
—
—
—
Rază de acţiune
aproximativă
m
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
Bliţul încorporat are o rază de acţiune minimă de 0,6 m.
În modul P, diafragma maximă (numărul f/ minim) este limitată în funcţie de
sensibilitatea ISO, aşa cum se arată mai jos:
100
2.8
200
3.5
Diafragmă maximă la echivalent ISO de:
400
800
1.600
3.200
4
5
5.6
7.1
6.400
8
12.800
10
Dacă diafragma maximă a obiectivului este mai mică decât cea dată mai sus,
valoarea maximă pentru diafragmă va fi diafragma maximă a obiectivului.
A Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 153 pentru informaţii privind blocarea valorii bliţului (FV)
pentru un subiect măsurat înainte de recompunerea fotografiei.
Opţiunile meniului relevante pentru această secţiune sunt enumerate mai jos:
• Setarea personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ): Activaţi sau dezactivaţi
sincronizarea rapidă FP automată şi alegeţi viteza de sincronizare a bliţului
(0 282)
• Setarea personalizată e2 (Timp expunere cu bliţ): Alegeţi cel mai lung timp de
expunere disponibil la utilizarea bliţului (0 283)
• Setarea personalizată e3 (Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat): Alegeţi un mod de control
pentru bliţ (0 283)
150
Compensare bliţ
(Numai modurile P, S, A, M şi SCENE)
Compensarea bliţului este folosită pentru a modifica puterea bliţului
între –3 EV şi +1 EV, în trepte de 1/3 EV, modificând luminozitatea
subiectului principal faţă de fundal. Puterea bliţului poate fi mărită,
pentru a face subiectul principal să apară mai luminos, sau redusă,
pentru a împiedica apariţia zonelor luminoase sau a reflexiilor nedorite.
Apăsaţi butonul M (Y) şi rotiţi
selectorul secundar de comandă
până când este afişată valoarea
dorită. În general, alegeţi valori
pozitive pentru a face subiectul
principal mai luminos, negative
pentru a-l face mai întunecat.
Buton M (Y)
Panou de control
±0 EV
Selector secundar
de comandă
Afişaj informaţii
–0,3 (–1/3) EV
+1,0 EV
A Vizualizare în timp real
În vizualizarea în timp real, valoarea selectată este afişată pe monitor.
151
La valori diferite de ±0,0, va fi afişată o pictogramă Y după ce eliberaţi
butonul M (Y). Valoarea curentă pentru compensarea bliţului poate fi
verificată prin apăsarea butonului M (Y).
Puterea normală a bliţului poate fi restabilită prin setarea compensării
bliţului la ±0,0. Cu excepţia modului SCENE, compensarea bliţului nu este
resetată când aparatul foto este oprit (în modul SCENE, compensarea
bliţului se va reseta la selectarea altui mod sau când aparatul foto este
oprit).
A Unităţi de bliţ opţionale
Compensarea bliţului selectată cu unitatea de bliţ opţională este adăugată la
compensarea bliţului selectată cu aparatul foto.
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea mărimii treptelor disponibile pentru
compensarea bliţului, consultaţi setarea personalizată b2 (Stopuri EV pt.
control exp., 0 278). Pentru informaţii privind alegerea modului în care se
combină compensarea bliţului şi a expunerii, consultaţi setarea personalizată e4
(Comp. expunere pentru bliţ, 0 283). Pentru informaţii privind modificarea
automată a nivelului bliţului într-o serie de fotografii, consultaţi pagina 197.
152
Blocare FV
Această funcţie se foloseşte pentru a bloca puterea bliţului, permiţând
recompunerea fotografiilor fără modificarea nivelului bliţului şi
asigurând că puterea bliţului este adecvată pentru subiect chiar şi atunci
când subiectul nu este poziţionat în centrul cadrului. Puterea bliţului
este reglată automat pentru orice modificări ale sensibilităţii ISO şi
diafragmei.
Pentru a utiliza blocarea FV:
1 Asociaţi blocarea FV unei comenzi a
aparatului foto.
Selectaţi Blocare FV ca opţiune „Apăsare”
pentru setarea personalizată f2 (Asociere
buton Fn, 0 284), f3 (Asociere buton
previz., 0 285) sau f4 (Asociere buton
AE-L / AF-L, 0 285).
2 Ridicaţi bliţul.
În modurile P, S, A, M şi 0, bliţul poate fi
ridicat prin apăsarea butonului M (Y). În
modurile i, k, p, n, o, s, w şi g, bliţul
se va ridica automat când este necesar.
Buton M (Y)
3 Focalizaţi.
Poziţionaţi subiectul în centrul
cadrului şi apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate pentru
a focaliza.
153
4 Blocaţi nivelul bliţului.
După ce v-aţi asigurat că indicatorul bliţ
pregătit (M) este afişat, apăsaţi butonul
selectat în pasul 1. Bliţul va emite un prebliţ de control pentru a determina nivelul adecvat pentru bliţ.
Puterea bliţului va fi blocată la acest nivel, iar pe afişaj va apărea o
pictogramă blocare FV (e).
5 Recompuneţi fotografia.
6 Faceţi fotografia.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.
Dacă se doreşte, pot fi făcute fotografii suplimentare fără ca blocarea
FV să fie deblocată.
7 Deblocaţi blocarea FV.
Apăsaţi butonul selectat în pasul 1 pentru a debloca blocarea FV.
Asiguraţi-vă că pictograma blocare FV (e) nu mai este afişată.
A Utilizarea blocării FV cu bliţul încorporat
Blocarea FV este disponibilă cu bliţul încorporat numai când este selectat TTL
pentru setarea personalizată e3 (Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat, 0 283). Reţineţi
că atunci când este selectat modul bliţ principal de comandă pentru setarea
personalizată e3, va trebui să setaţi modul control bliţ, pentru bliţul principal sau
cel puţin pentru un grup controlat de la distanţă, la TTL sau AA.
154
A Măsurare
Când blocarea FV este utilizată cu bliţul încorporat şi fără unităţi bliţ
suplimentare, aparatul foto măsoară un cerc de 4 mm în centrul cadrului. Când
bliţul încorporat este utilizat împreună cu unităţi de bliţ opţionale (iluminare
avansată fără fir), aparatul foto măsoară întregul cadru.
155
Fotografierea cu telecomandă
Utilizarea unei telecomenzi ML-L3 opţionale
Telecomanda ML-L3 opţională (0 319) poate fi folosită pentru a reduce
tremuratul aparatului foto sau pentru autoportrete.
1 Selectaţi Mod telecomandă (ML-L3).
Evidenţiaţi Mod telecomandă (ML-L3) în
meniul fotografiere şi apăsaţi 2.
2 Alegeţi un mod telecomandă.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi J.
%
$
Opţiune
Telecomandă cu
întârziere
Telecom. cu
răspuns rapid
&
Oglindă sus la
distanţă
7
Dezactivat
Descriere
Obturatorul se declanşează la 2 s după ce este apăsat
butonul de declanşare al ML-L3.
Obturatorul se declanşează când este apăsat butonul
declanşare al ML-L3.
Apăsaţi butonul de declanşare al ML-L3 o dată pentru
a ridica oglinda şi încă o dată pentru a declanşa
obturatorul şi a face fotografia. Împiedică estomparea
cauzată de mişcarea aparatului foto la ridicarea
oglinzii.
Obturatorul nu poate fi declanşat utilizând ML-L3.
3 Încadraţi fotografia.
Montaţi aparatul foto pe un trepied sau puneţi-l pe o suprafaţă
stabilă, plană.
156
4 Faceţi fotografia.
De la o distanţă de 5 m sau mai puţin,
îndreptaţi transmiţătorul de pe ML-L3
către oricare dintre receptorii în infraroşu
de pe aparatul foto (0 2, 4) şi apăsaţi
butonul de declanşare al ML-L3. În modul
telecomandă cu întârziere, indicatorul
luminos autodeclanşator se va aprinde
timp de aproximativ două secunde înainte de declanşarea
obturatorului. În modul telecomandă cu răspuns rapid, indicatorul
luminos autodeclanşator va clipi după ce obturatorul a fost
declanşat. În modul oglindă sus la distanţă, apăsarea o dată a
butonului de declanşare al ML-L3 ridică oglinda; obturatorul se va
declanşa şi indicatorul luminos autodeclanşator va clipi după 30 s
sau când este apăsat butonul pentru a doua oară.
A Mod declanşare
Când este utilizată o telecomandă ML-L3 opţională, modul de declanşare
selectat cu selectorul modului de declanşare (0 66) este ignorat în favoarea
opţiunii selectate pentru Mod telecomandă (ML-L3) din meniul fotografiere.
D Înainte de utilizarea telecomenzilor ML-L3 opţionale
Înainte de utilizarea telecomenzii pentru prima dată, scoateţi folia de plastic
transparentă ce izolează bateria.
157
A Utilizarea bliţului încorporat
Înainte de a face o fotografie cu bliţul în modurile cu ridicare manuală (0 146),
apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica bliţul şi aşteptaţi ca indicatorul bliţ pregătit
(M) să fie afişat (0 36). Fotografierea va fi întreruptă dacă bliţul este ridicat în timp
ce modul telecomandă este activat. Dacă este necesar bliţul, aparatul foto va
răspunde numai la butonul de declanşare al ML-L3 după ce bliţul s-a încărcat. În
modurile ridicare automată (0 144), bliţul va începe să se încarce când este
selectat modul telecomandă; după ce bliţul s-a încărcat, acesta se va ridica
automat şi se va declanşa după cum este necesar.
În modurile bliţ care acceptă reducerea ochilor roşii, lumina reducere ochi roşii va
lumina timp de aproximativ o secundă înainte de declanşarea obturatorului. În
modul telecomandă cu întârziere, indicatorul luminos autodeclanşator va lumina
timp de aproximativ două secunde, urmat de lumina reducere ochi roşii care va
lumina pentru o secundă înainte de declanşarea obturatorului.
A Focalizarea în modul telecomandă
Aparatul foto nu va regla focalizarea continuu când este selectată focalizarea
automată servo continuă; reţineţi totuşi că, indiferent de modul de focalizare
automat selectat, puteţi focaliza prin apăsarea la jumătate a butonului de
declanşare al aparatului foto înainte de fotografiere. Dacă este selectată
focalizarea automată sau focalizarea automată servo unică sau dacă aparatul
foto este în vizualizarea în timp real în modul telecomandă cu întârziere sau
telecomandă cu răspuns rapid, aparatul foto va ajusta automat focalizarea
înainte de fotografiere; dacă aparatul foto nu poate focaliza în fotografierea prin
vizor, va reveni în modul veghe fără să declanşeze obturatorul.
A Modul oglindă sus la distanţă
În timp ce oglinda este ridicată, fotografiile nu pot fi încadrate în vizor şi
focalizarea automată şi măsurarea nu vor fi efectuate.
158
A Ieşirea din modul telecomandă
Telecomanda este anulată automat dacă nu este făcută nicio fotografie înainte
de expirarea timpului selectat pentru setarea personalizată c5 (Durată activare
telecom. (ML-L3), 0 279), este selectat Dezactivat pentru Mod telecomandă
(ML-L3), este făcută reiniţializarea prin două butoane (0 194) sau opţiunile de
fotografiere sunt resetate utilizând Resetare meniu fotografiere (0 268).
D Asociere buton declanşare
Dacă este selectată Înregistrare filme pentru setarea personalizată g4 (Asociere
buton declanşare, 0 288), ML-L3 nu poate fi utilizată când selectorul vizualizare
în timp real este rotit la 1.
A Acoperiţi vizorul
Pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să apară în fotografii sau să
interfereze cu expunerea, scoateţi vizorul din cauciuc şi acoperiţi vizorul cu
capacul ocular furnizat (0 70).
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea duratei de timp în care aparatul foto va
rămâne în modul de veghe aşteptând un semnal de la telecomandă, consultaţi
setarea personalizată c5 (Durată activare telecom. (ML-L3); 0 279). Pentru
informaţii privind controlul bipurilor care se aud când este folosită telecomanda,
consultaţi setarea personalizată d1 (Bip, 0 280).
159
Telecomenzi fără fir
Când aparatul foto este folosit cu telecomenzile fără fir opţionale WR-1 şi
WR-R10/WR-T10 (0 319), butoanele de declanşare de pe WR-1 şi
WR-T10 îndeplinesc aceleaşi funcţii cu ale butonului de declanşare al
aparatului foto, permiţând fotografierea continuă şi cu autodeclanşator
de la distanţă.
Telecomenzi fără fir WR-1
WR-1 poate funcţiona ca transmiţător sau ca receptor şi se utilizează în
combinaţie cu o altă WR-1 sau cu o telecomandă fără fir WR-R10 sau
WR-T10. De exemplu, poate fi conectată o WR-1 la terminalul pentru
accesorii pentru a fi folosită ca receptor, permiţând modificarea setărilor
aparatului foto sau declanşarea obturatorului de la distanţă de către o
altă WR-1 care acţionează ca transmiţător.
Telecomenzi fără fir WR-R10/WR-T10
Când o telecomandă WR-R10 (emiţător-receptor) este conectată la
aparatul foto, obturatorul poate fi declanşat utilizând o telecomandă
WR-T10 (emiţător).
160
Înregistrarea şi vizualizarea filmelor
Înregistrarea filmelor
Filmele pot fi înregistrate în vizualizarea în timp real.
1 Rotiţi selectorul vizualizare în timp real la
1.
A Selectarea diafragmei (Modurile A şi M)
În modurile A şi M alegeţi o diafragmă înainte
de a apăsa butonul a pentru a porni
vizualizarea în timp real.
Selector vizualizare în timp
real
2 Apăsaţi butonul a.
Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitorul
aparatului foto, astfel cum ar apărea în
filmul efectiv, modificată pentru efectele
expunerii. Subiectul nu va mai fi vizibil în
vizor.
Buton a
A Pictograma 0
O pictogramă 0 (0 165) indică faptul că filmele nu pot fi înregistrate.
161
3 Focalizaţi.
Încadraţi primul cadru şi focalizaţi (apăsaţi
butonul X/T pentru a mări în scopul
unei focalizări mai exacte, conform
descrierii de la pagina 38; pentru mai
multe informaţii privind focalizarea în timpul înregistrării unui film,
consultaţi pagina 83). Reţineţi că numărul de subiecte care pot fi
detectate în modul AF prioritate faţă scade în timpul înregistrării unui
film.
A Expunere
Setările disponibile pentru expunere variază în funcţie de modul de filmare:
P, S
A
M
SCENE, %
Alte moduri de
fotografiere
Timp de
expunere
—
—
✔
—
Sensibilitate
ISO (0 275)
—
—
✔
—
Compensare
expunere
✔
✔
—
✔
—
—
—
Măsurare
✔
✔
✔
—
—
În modul M, timpul de expunere poate fi setat la valori cuprinse între 1/25 s şi
1/8.000 s (cel mai lung timp de expunere disponibil variază în funcţie de
cadenţa cadrelor; 0 166). Măsurarea spot nu este disponibilă. Dacă
rezultatul este supraexpus sau subexpus, ieşiţi şi reporniţi vizualizarea în
timp real.
A Balans de alb
În modurile P, S, A şi M, balansul de alb poate fi setat în orice moment apăsând
butonul L (U) şi rotind selectorul principal de comandă (0 111).
162
4 Porniţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul înregistrare film pentru a
începe înregistrarea. Pe monitor sunt
afişate un indicator de înregistrare şi
timpul disponibil. Expunerea poate fi
blocată prin apăsarea butonului A AE-L/AF-L
(0 107) sau poate fi modificată cu până la
Buton înregistrare film
±3 EV în paşi de 1/3 EV folosind
compensarea expunerii (0 109). În modul Indicator înregistrare
focalizare automată, aparatul foto poate fi
refocalizat prin apăsarea butonului de
declanşare la jumătate.
Timp rămas
A Audio
Aparatul foto poate înregistra atât video, cât şi sunet; nu acoperiţi microfonul
de pe partea frontală a aparatului foto în timpul înregistrării unui film (0 1).
Reţineţi că microfonul încorporat poate înregistra sunetele făcute de
aparatul foto sau de obiectiv în timpul focalizării automate sau al reducerii
vibraţiilor.
163
5 Încheiaţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul înregistrare film din nou
pentru a încheia înregistrarea.
Înregistrarea se va încheia automat când
este atinsă lungimea maximă sau când
cardul de memorie este plin.
A Dimensiune maximă
Dimensiunea maximă pentru fişierele de film individuale este de 4 GB
(pentru duratele de înregistrare maxime, consultaţi pagina 166); reţineţi că,
în funcţie de viteza de scriere a cardului de memorie, filmarea se poate
încheia înainte de atingerea acestei dimensiuni (0 379).
6 Ieşiţi din vizualizarea în timp real.
Apăsaţi butonul a pentru a ieşi din
vizualizarea în timp real.
164
Afişajul vizualizării în timp real: Filme
q
ui
w
e
r
o
t
y
Element
Pictograma „Niciun
q film”
w Volum căşti
Descriere
0
Indică faptul că filmele nu pot fi înregistrate.
—
Volumul ieşirii audio la căşti. Afişat atunci când
sunt conectate căşti de la alţi producători.
193
e Sensibilitate microfon Sensibilitatea microfonului.
r Nivel sunet
Nivelul sunetului pentru înregistrare audio. Afişat
în culoarea roşie dacă nivelul este prea ridicat;
reglaţi sensibilitatea microfonului în consecinţă.
t Frecvenţă de răspuns
Frecvenţa de răspuns curentă.
Afişat când opţiunea reducere zgomot vânt este
y Reducere zgomot vânt activată.
Timp rămas
Timpul de înregistrare disponibil pentru filme.
u (vizualizare în timp
real film)
Dimensiunea cadrului pentru înregistrarea
i Dimensiune cadru film filmelor.
Indicator afişare zone Apare când opţiunea afişare zone luminoase este
o luminoase
activată.
192,
273
—
192,
274
192,
274
163
166
193
165
Dimensiune maximă
Lungimea maximă variază în funcţie de opţiunile selectate pentru
Calitate film şi Dim. cadru/cadenţă cadre din meniul filmare (0 273)
aşa cum este arătat mai jos.
Calitate film
Calitate înaltă
Normal
Dim. cadru/cadenţă cadre *
v 1920×1080; 60p
w 1920×1080; 50p
o 1920×1080; 30p
p 1920×1080; 25p
q 1920×1080; 24p
r 1280× 720; 60p
s 1280× 720; 50p
y 1920×1080; 60p
z 1920×1080; 50p
1 1920×1080; 30p
2 1920×1080; 25p
3 1920×1080; 24p
4 1280× 720; 60p
5 1280× 720; 50p
Lungime maximă
Rată maximă biţi (Mbps)
10 min
42
20 min
24
29 min 59 s
12
* Valori listate. Cadenţele reale ale cadrelor pentru 60p, 50p, 30p, 25p şi 24p sunt 59,94, 50, 29,97, 25 şi
respectiv 23,976 fps.
A Dimensiune şi cadenţă cadre
Setările de 1920×1080; 60p şi 1920×1080; 50p nu sunt disponibile pentru Dim.
cadru/cadenţă cadre când este selectat DX (24×16) pentru Zonă imagine în
meniul filmare (0 168). Aceste setări pot fi accesate prin setarea Zonă imagine
la 1,3× (18×12). Alegerea DX (24×16) pentru Zonă imagine când oricare dintre
aceste opţiuni este activă resetează Dim. cadru/cadenţă cadre la 1920×1080;
30p (dacă este selectat 1920×1080; 60p) sau la 1920×1080; 25p (dacă este
selectat 1920×1080; 50p).
166
Indexuri
Dacă este selectat Marcare indexuri drept
opţiune „Apăsare” pentru setarea
personalizată g1 (Asociere buton Fn, 0 288),
g2 (Asociere buton previz., 0 288) sau g3
(Asociere buton AE-L / AF-L, 0 288), puteţi
apăsa butonul selectat în timpul înregistrării
pentru a adăuga indexuri care să poată fi
Buton Pv
folosite pentru a localiza cadrele în timpul
editării şi redării (0 178; reţineţi că indexurile
nu pot fi adăugate în modul i). Se pot
adăuga până la 20 de indexuri la fiecare film.
Index
A Consultaţi de asemenea
Opţiunile dimensiune cadru, cadenţă cadre, sensibilitate microfon, fantă card şi
sensibilitate ISO sunt disponibile în meniul filmare (0 273). Rolurile jucate de
butoanele J, Fn, Pv şi A AE-L/AF-L pot fi alese folosind setările personalizate f1
(Buton OK; 0 284), g1 (Asociere buton Fn; 0 288), g2 (Asociere buton previz.;
0 288) şi, respectiv, g3 (Asociere buton AE-L / AF-L, 0 288) (ultimele trei
opţiuni vă permit, de asemenea, să blocaţi expunerea fără să fie necesar să
menţineţi un buton apăsat). Setarea personalizată g4 (Asociere buton
declanşare; 0 288) controlează dacă butonul de declanşare poate fi folosit
pentru a porni vizualizarea în timp real sau pentru a porni şi opri înregistrarea
unui film.
167
Zonă imagine
Selectarea 1,3× (18×12) pentru Zonă imagine din meniul filmare
(0 274) reduce unghiul de câmp şi măreşte distanţa focală aparentă a
obiectivului. Reţineţi că este posibil ca filmele înregistrate la aceeaşi
dimensiune a cadrului, dar cu zone imagine diferite să nu aibă aceeaşi
rezoluţie.
DX (24×16)
168
1,3× (18×12)
Realizarea fotografiilor în modul film
Dacă este selectată Realizare fotografii pentru setarea
personalizată g4 (Asociere buton declanşare, 0 288) şi
vizualizarea în timp real este activată cu selectorul
vizualizare în timp real rotit la 1, pot fi făcute fotografii în
orice moment prin apăsarea butonului de declanşare până
la capăt. Dacă înregistrarea filmului este în curs de desfăşurare,
înregistrarea se va opri şi segmentul de film înregistrat până în acel
moment va fi salvat. Fotografia va fi înregistrată la setarea curentă
pentru zonă imagine utilizând o tăiere cu un format al imaginii de 16 : 9.
Calitatea imaginii este determinată de opţiunea selectată pentru
Calitate imagine din meniul fotografiere (0 77, 268). Reţineţi că
expunerea pentru fotografii nu poate fi previzualizată în timp ce
selectorul vizualizare în timp real este rotit la 1; pentru rezultate precise
atunci când se fotografiază în modul M, rotiţi selectorul la C, reglaţi
expunerea şi apoi rotiţi selectorul înapoi la 1 şi porniţi vizualizarea în
timp real. Verificaţi zona imagine înainte de înregistrare.
A Dimensiune imagine
Sunt disponibile următoarele dimensiuni:
Zonă imagine
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Dimensiune imagine
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Dimensiune (pixeli)
6.000 × 3.368
4.496 × 2.528
2.992 × 1.680
4.800 × 2.696
3.600 × 2.024
2.400 × 1.344
Dimensiune
imprimare (cm) *
50,8 × 28,5
38,1 × 21,4
25,3 × 14,2
40,6 × 22,8
30,5 × 17,1
20,3 × 11,4
* Mărimea aproximativă când se imprimă la 300 dpi. Dimensiunea de imprimare în inchi este egală cu
dimensiunea imaginii în pixeli împărţită la rezoluţia imprimantei în dots per inch (puncte per inch) (dpi;
1 inch = aproximativ 2,54 cm).
169
A HDMI
Pentru utilizarea vizualizării în timp real când aparatul foto este conectat la un
dispozitiv HDMI-CEC, selectaţi Dezactivat pentru HDMI > Control dispozitiv în
meniul setare (0 292).
A Telecomenzi fără fir şi telecomenzi prin cablu
Dacă este selectat Înregistrare filme pentru setarea personalizată g4 (Asociere
buton declanşare, 0 288) şi selectorul vizualizare în timp real este rotit la 1,
butoanele de declanşare de pe telecomenzile fără fir (0 160, 319) şi de pe
telecomenzile prin cablu, opţionale, (0 319) pot fi folosite pentru a porni
vizualizarea în timp real şi pentru a porni şi opri înregistrarea unui film.
D Înregistrarea filmelor
Filmele sunt înregistrate în spaţiul culoare sRGB. Pe monitor şi în filmul final pot
fi vizibile clipiri, benzi sau distorsiuni la lumina becurilor fluorescente, cu vapori
de mercur sau cu sodiu sau cu subiecte în mişcare, în special dacă aparatul foto
este rotit panoramic orizontal sau dacă un obiect se deplasează orizontal cu
viteză mare prin cadru (pentru informaţii privind reducerea efectului de clipire şi
a benzilor, consultaţi Reducerea efectului de clipire, 0 290). De asemenea, pot
apărea margini neregulate, franje de culoare, efect moire şi pete luminoase. În
unele părţi ale cadrului pot apărea zone sau benzi luminoase datorită
indicatoarelor care clipesc şi a altor surse de lumină intermitentă sau dacă
subiectul este iluminat pentru scurt timp de un bliţ electronic sau de o altă sursă
de lumină strălucitoare de scurtă durată. Evitaţi îndreptarea aparatului foto spre
soare sau alte surse de lumină puternică. Nerespectarea acestei precauţii poate
avea ca rezultat deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto.
Iluminarea cu bliţ nu poate fi folosită.
Înregistrarea se încheie automat dacă este rotit selectorul moduri.
170
Fotografiere trecere timp
(Numai modurile i, j, P, S, A, M şi SCENE)
Aparatul foto face automat fotografii la intervalele selectate pentru a
crea un film trecere timp fără sunet la dimensiunea şi cadenţa cadrelor
selectate în acel moment în meniul filmare (0 273). Pentru informaţii
privind zona imagine utilizată pentru filme trecere timp, consultaţi
pagina 168.
A Înainte de fotografiere
Înainte de a începe fotografierea trecere timp, faceţi o fotografie de test la
setările curente (încadrând fotografia în vizor pentru o previzualizare precisă a
expunerii) şi vizualizaţi rezultatele pe monitor. Pentru o colorare uniformă,
alegeţi o setare pentru balansul de alb diferită de automat (0 111). După
reglarea setărilor într-un mod care să vă satisfacă, scoateţi vizorul din cauciuc şi
acoperiţi vizorul cu capacul ocular furnizat pentru a împiedica lumina care
pătrunde prin vizor să interfereze cu fotografiile şi cu expunerea (0 70).
Se recomandă utilizarea unui trepied. Montaţi aparatul foto pe un trepied înainte
ca fotografierea să înceapă. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este
întreruptă, folosiţi un adaptor la reţeaua electrică şi un conector de alimentare,
opţionale, sau un acumulator complet încărcat.
1 Selectaţi Fotografiere trecere timp.
Evidenţiaţi Fotografiere trecere timp în
meniul filmare şi apăsaţi 2 pentru a afişa
setările pentru fotografierea trecere timp.
171
2 Reglaţi setările fotografierii trecere timp.
Alegeţi un interval, timpul total de fotografiere şi opţiunea de
uniformizare a expunerii.
• Pentru a alege intervalul între cadre:
Evidenţiaţi Interval şi apăsaţi 2.
Alegeţi un interval mai mare decât
cel mai lung timp de expunere
anticipat (minute şi secunde) şi
apăsaţi J.
• Pentru a alege timpul total de fotografiere:
Evidenţiaţi Timp fotografiere şi
apăsaţi 2.
172
Alegeţi timpul de fotografiere (până
la 7 ore şi 59 de minute) şi
apăsaţi J.
• Pentru a activa sau dezactiva uniformizarea expunerii:
Evidenţiaţi Uniformizare
expunere şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
Selectarea Activată uniformizează modificările bruşte ale expunerii
în modurile diferite de M (reţineţi că uniformizarea expunerii are
efect în modul M numai în cazul în care controlul sensibilităţii ISO
automat este activat).
3 Începeţi fotografierea.
Evidenţiaţi Pornire şi apăsaţi J.
Fotografierea trecere timp începe după
circa 3 s. Aparatul foto face fotografii la
intervalul selectat pe perioada de
fotografiere selectată. Când sunt finalizate,
filmele trecere timp sunt înregistrate pe
cardul de memorie selectat pentru Destinaţie în meniul filmare
(0 273).
173
❚❚ Încheierea fotografierii trecere timp
Pentru a încheia fotografierea trecere timp înainte de a fi făcute toate
fotografiile, evidenţiaţi Dezactivat din meniul fotografiere trecere timp
şi apăsaţi J sau apăsaţi J între cadre sau imediat după ce este
înregistrat un cadru. Va fi creat un film din cadrele fotografiate până în
momentul în care se încheie fotografierea trecere timp. Reţineţi că
fotografierea trecere timp se va încheia şi niciun film nu va fi înregistrat
dacă sursa de alimentare este scoasă sau deconectată sau dacă este scos
cardul de memorie de destinaţie.
❚❚ Nicio fotografie
Aparatul foto va sări cadrul curent dacă nu poate focaliza utilizând
focalizarea automată servo unică (AF-S sau focalizarea automată servo
unică selectată pentru AF-A; reţineţi că aparatul foto focalizează din nou
înainte de fiecare fotografie). Fotografierea se va relua cu următorul
cadru.
D Fotografiere trecere timp
Fotografierea trecere timp nu este disponibilă în vizualizarea în timp real (0 31,
161), la un timp de expunere A sau % (0 58) sau când bracketing-ul
(0 197), High Dynamic Range (HDR, 0 141), expunerea multiplă (0 211) sau
fotografierea cu temporizator de interval (0 217) este activă. Reţineţi că,
deoarece timpul de expunere şi timpul necesar pentru înregistrarea imaginii pe
cardul de memorie pot varia de la o fotografie la alta, intervalul dintre
înregistrarea unei fotografii şi începerea următoarei fotografii poate varia.
Fotografierea nu va începe dacă nu poate fi înregistrat un film trecere timp la
setările curente (de exemplu, în cazul în care cardul de memorie este plin,
intervalul sau timpul de fotografiere este zero sau intervalul este mai lung decât
timpul de fotografiere).
Fotografierea trecere timp se poate încheia în cazul în care sunt utilizate
comenzile aparatului foto, sunt modificate setările sau dacă este conectat un
cablu HDMI. Va fi creat un film din cadrele fotografiate până în momentul în care
se încheie fotografierea trecere timp.
174
A Calcularea dimensiunii filmului final
Numărul total de cadre din filmul final poate fi
aproximat împărţind timpul de fotografiere la
interval şi rotunjind rezultatul. Lungimea filmului
final poate fi apoi calculată împărţind numărul de
fotografii la cadenţa cadrelor selectată pentru
Dim. cadru/cadenţă cadre în meniul filmare
(0 166, 273). De exemplu, un film cu 48 de cadre
înregistrat la 1920×1080; 24p va avea o lungime
de aproximativ două secunde. Lungimea maximă
pentru filmele înregistrate folosind fotografierea
trecere timp este de 20 de minute.
Lungime înregistrată/
lungime maximă
Indicator card de
memorie
Dim. cadru/
cadenţă cadre
A În timpul fotografierii
În timpul fotografierii trecere timp, indicatorul
luminos acces card memorie va lumina şi
indicatorul de înregistrare trecere timp va fi afişat
pe panoul de control. Timpul rămas (în ore şi
minute) apare pe afişajul timpului de expunere
imediat înainte de înregistrarea fiecărui cadru. În
alte cazuri, timpul rămas poate fi vizualizat prin
apăsarea butonului de declanşare la jumătate. Indiferent de opţiunea selectată
pentru setarea personalizată c2 (Temporizator standby, 0 279), temporizatorul
standby nu se va opri în timpul fotografierii.
Pentru a vizualiza setările fotografierii trecere
timp curente sau pentru a încheia fotografierea
trecere timp, apăsaţi butonul G între fotografii.
175
A Examinare imagine
Butonul K nu poate fi utilizat pentru a vizualiza fotografii în timp ce
fotografierea trecere timp este în curs de desfăşurare, însă cadrul curent va fi
afişat timp de câteva secunde după fiecare fotografie dacă este selectat Activată
pentru Examinare imagine în meniul redare (0 267). Nu pot fi executate alte
operaţii de redare în timp ce cadrul este afişat.
A Fotografierea cu bliţ
Pentru a utiliza bliţul în timpul fotografierii trecere timp, selectaţi modul P, S, A
sau M şi apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica bliţul înainte de începerea
fotografierii.
A Mod declanşare
Indiferent de modul de declanşare selectat, aparatul foto va face câte o
fotografie la fiecare interval. Autodeclanşatorul nu poate fi folosit.
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind setarea unui bip care să sune când fotografierea trecere
timp este încheiată, consultaţi setarea personalizată d1 (Bip, 0 280).
176
Vizualizarea filmelor
Filmele sunt indicate printr-o pictogramă 1 în redarea cadru întreg
(0 229). Apăsaţi J pentru a porni redarea; poziţia curentă este indicată
printr-o bară de progres al filmului.
Pictogramă 1 Lungime
Poziţie curentă/lungime totală
Bară de
progres film
Volum
Ghid
Pot fi realizate următoarele operaţii:
Pentru
Utilizaţi
Pauză
Redare
Derulare/
avansare
Descriere
Întrerupeţi redarea.
J
Reluaţi redarea când filmul este întrerupt sau
în timpul derulării/avansării.
Viteza creşte cu
fiecare apăsare,
de la 2× la 4× la
8× la 16×; ţineţi apăsat pentru a face un salt la
începutul sau la sfârşitul filmului (primul
cadru este indicat de h în colţul din dreapta
sus al monitorului, iar ultimul cadru este
indicat de i). Dacă redarea este întreruptă,
filmul se derulează sau avansează cadru cu
cadru; ţineţi apăsat pentru derulare sau
avansare continuă.
177
Pentru
Utilizaţi
Descriere
Rotiţi selectorul principal de comandă cu o
treaptă pentru a face un salt înainte sau
înapoi cu 10 s.
Salt 10 s
Rotiţi selectorul secundar de comandă pentru
a sări la indexul următor sau anterior sau
pentru a sări la ultimul cadru sau la primul
cadru dacă filmul nu conţine indexuri.
Salt înainte/
înapoi
Reglare volum
X (T)/
W (S)
Apăsaţi X (T) pentru a mări volumul,
respectiv W (S) pentru a-l reduce.
Decupare film
i
Consultaţi pagina 179 pentru informaţii
suplimentare.
Ieşire
Revenire la
modul
fotografiere
K/
Ieşiţi în redarea cadru întreg.
Pentru a ieşi în modul fotografiere, apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate.
A Pictograma p
Filmele cu indexuri (0 167) sunt indicate de o
pictogramă p în redarea cadru întreg.
178
Editarea filmelor
Decupaţi segmente din film pentru a crea copii editate ale filmelor sau
salvaţi cadrele selectate ca imagini statice JPEG.
Opţiune
9
Alegere pct. pornire/oprire
4
Salvare cadru selectat
Descriere
Creaţi o copie din care segmentul nedorit al
filmului a fost îndepărtat.
Salvaţi un cadru selectat ca o imagine statică JPEG.
Decuparea filmelor
Pentru a crea copii decupate ale filmelor:
1 Afişaţi un film în cadru întreg (0 229).
2 Întrerupeţi filmul la noul cadru de
început.
Redaţi filmul conform descrierii de la
pagina 177, apăsând J pentru a porni şi a
relua redarea şi 3 pentru a întrerupe şi
apăsând 4 sau 2 sau rotind selectorul
principal sau secundar de comandă pentru
Bară de progres film
a localiza cadrul dorit. Poziţia
dumneavoastră aproximativă în film poate
fi stabilită din bara de progres al filmului. Întrerupeţi redarea când aţi
ajuns la noul cadru de început.
179
3 Selectaţi Alegere pct. pornire/oprire.
Apăsaţi butonul i.
Buton i
Evidenţiaţi Alegere pct. pornire/oprire.
4 Selectaţi Punct por.
Pentru a crea o copie care începe de la
cadrul curent, evidenţiaţi Punct por. şi
apăsaţi J. Atunci când salvaţi copia, la
pasul 9, cadrele dinaintea cadrului curent
vor fi eliminate.
Punct pornire
180
5 Confirmaţi noul punct de pornire.
În cazul în care cadrul dorit nu este afişat în
acel moment, apăsaţi 4 sau 2 pentru a
avansa sau derula (pentru a face un salt de
10 s înainte sau înapoi, rotiţi selectorul
principal de comandă cu un stop; pentru a
face un salt la un index sau la primul sau la
ultimul cadru, dacă filmul nu conţine
indexuri, rotiţi selectorul secundar de comandă).
6 Alegeţi punctul de oprire.
Apăsaţi L (U) pentru a comuta din
instrumentul de selecţie punctul de
pornire (w) cu punctul de oprire (x) şi apoi
selectaţi cadrul de închidere conform
descrierii de la punctul 5. Atunci când
salvaţi copia, la pasul 9, cadrele de după
cadrul selectat vor fi eliminate.
Buton L (U)
Punct oprire
7 Creaţi copia.
După ce cadrul de sfârşit dorit este afişat, apăsaţi 1.
181
8 Previzualizaţi filmul.
Pentru a previzualiza copia, evidenţiaţi
Previzualizare şi apăsaţi J (pentru a
întrerupe previzualizarea şi a reveni la
meniul opţiunilor de salvare, apăsaţi 1).
Pentru a renunţa la copia curentă şi a
selecta un nou punct de pornire sau de
oprire conform descrierilor de la paginile precedente, evidenţiaţi
Anulare şi apăsaţi J; pentru a salva copia, treceţi la pasul 9.
9 Salvaţi copia.
Evidenţiaţi Salvare ca fişier nou şi apăsaţi
J pentru a salva copia într-un fişier nou.
Pentru a înlocui fişierul filmului original cu
copia editată, evidenţiaţi Suprascriere
fişier existent şi apăsaţi J.
A Decuparea filmelor
Filmele trebuie să aibă o lungime de cel puţin două secunde. Copia nu va fi
salvată dacă nu este suficient spaţiu disponibil pe cardul de memorie.
Copiile au aceeaşi oră şi dată de creare ca şi originalul.
A Îndepărtarea segmentelor de film de început sau de sfârşit
Pentru a îndepărta numai segmentul de început din film, treceţi la pasul 7 fără să
apăsaţi butonul L (U) în pasul 6. Pentru a îndepărta numai segmentul de
sfârşit, selectaţi Punct op. în pasul 4, selectaţi cadrul de sfârşit şi treceţi la pasul 7
fără să apăsaţi butonul L (U) în pasul 6.
A Meniul retuşare
Filmele pot fi editate, de asemenea, utilizând opţiunea Editare film din meniul
retuşare (0 296).
182
Salvarea cadrelor selectate
Pentru a salva o copie a unui cadru selectat ca imagine statică JPEG:
1 Întrerupeţi filmul la cadrul dorit.
Redaţi filmul conform descrierii de la
pagina 177, apăsând J pentru a porni şi a
relua redarea şi 3 pentru a întrerupe.
Întrerupeţi filmul la cadrul pe care
intenţionaţi să-l copiaţi.
2 Alegeţi Salvare cadru selectat.
Apăsaţi butonul i, apoi evidenţiaţi Salvare
cadru selectat şi apăsaţi J.
Buton i
3 Creaţi o copie statică.
Apăsaţi 1 pentru a crea o copie statică a
cadrului curent.
183
4 Salvaţi copia.
Evidenţiaţi Da şi apăsaţi J pentru a crea o
copie JPEG de calitate superioară (0 77) a
cadrului selectat.
A Salvare cadru selectat
Imaginile statice JPEG din filme create cu opţiunea Salvare cadru selectat nu
pot fi retuşate. Imaginilor statice JPEG din filme le lipsesc unele categorii de
informaţii privind fotografia (0 234).
184
Alte opţiuni de fotografiere
Butonul R (Fotografierea prin vizor)
Apăsarea butonului R în timpul fotografierii
prin vizor afişează pe monitor informaţiile
despre fotografiere, inclusiv timpul de
expunere, diafragma, numărul de expuneri
rămase şi modul zonă AF.
Buton R
1
2 3
4
5
6
7
8
9
1 Mod fotografiere.......................................6
2 Indicator program flexibil.................... 52
3 Indicator sincronizare bliţ.................. 282
4 Timp de expunere ...........................53, 56
5 Indicator stop diafragmă ............ 54, 308
6 Diafragmă (număr f/) ......................54, 56
Diafragmă (număr de stopuri)... 54, 308
7 Indicator expunere ................................ 57
Afişaj compensare expunere ............109
Indicator progres bracketing
Bracketing expunere şi bliţ.........198
Bracketing WB ...............................203
8 Indicator D-Lighting activ.................. 140
9 Indicator Picture Control....................131
185
Afişajul Informaţiilor (Continuare)
25
24
23
22
21
10
11
12
13
20 19 18
10 Balans de alb......................................... 112
Indicator reglare fină balans de alb
................................................................ 115
11 Indicator HDR........................................ 142
Intensitate HDR .................................... 142
Indicator expunere multiplă ............. 214
12 Indicator „bip” ...................................... 280
13 „k” (apare atunci când rămâne memorie
pentru mai mult de 1.000 de
expuneri) ................................................ 27
14 Indicator comentariu imagine.......... 291
17 16 15 14
17 Calitate imagine ..................................... 78
Rolul cardului din fanta 2..................... 82
18 Dimensiune imagine............................. 81
19 Mod focalizare automată..................... 83
20 Asociere buton Pv ................................ 285
21 Mod declanşare.................................. 8, 66
Viteză fotografiere continuă .............. 67
22 Indicator zonă imagine......................... 74
23 Măsurare ................................................105
24 Indicator bracketing expunere şi bliţ
................................................................ 198
15 Informaţii drept de autor ................... 291
Indicator bracketing WB ....................203
16 Indicator „Ceasul nu este setat” ....... 188
Indicator bracketing ADL ................... 207
25 Nivel bracketing ADL ..........................208
A Oprirea monitorului
Pentru a şterge informaţiile despre fotografiere de pe monitor, apăsaţi butonul
R încă o dată sau apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. Monitorul se va
stinge automat dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ 10 secunde.
186
Afişajul Informaţiilor (Continuare)
26 27 28 29 30 31 32 33
34
43
42
41
35
40
36
39 38
37
26 Indicator conexiune Wi-Fi.................. 252 35 Indicator sensibilitate ISO..................100
Indicator conexiune Eye-Fi................ 293
Sensibilitate ISO ...................................100
Indicator sensibilitate ISO
27 Indicator semnal satelit...................... 228
automat ................................................ 103
28 Indicator reducere zgomot expunere
lungă...................................................... 271 36 Număr de expuneri rămase ................ 27
Indicator înregistrare trecere timp
29 Indicator control vignetare ............... 271
................................................................ 175
30 Control automat al distorsiunilor..... 271
37 Asociere buton Fn ................................284
31 Mod întârziere expunere ................... 280
38 Asociere buton AE-L/AF-L .................... 285
32 Indicator temporizator de interval
39 Indicator mod zonă AF ......................... 86
............................................................... 217
Indicator trecere timp........................ 171 40 Mod bliţ ......................................... 144, 146
Mod telecomandă (ML-L3)................ 156 41 Indicator blocare FV ............................ 154
33 Afişaj tip baterie MB-D15................... 281 42 Indicator compensare bliţ..................151
Indicator baterie MB-D15 .................. 319
Valoare compensare bliţ .................... 151
34 Indicator acumulator aparat foto
43 Indicator compensare expunere...... 110
............................................................22, 26
Valoare compensare expunere ........ 109
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
187
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea duratei cât monitorul rămâne aprins,
consultaţi setarea personalizată c4 (Întârziere stingere monitor, 0 279). Pentru
informaţii privind schimbarea culorii literelor de pe afişajul informaţiilor,
consultaţi setarea personalizată d9 (Afişaj informaţii, 0 281).
A Pictograma Y („Ceasul nu este setat”)
Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de o sursă de alimentare
independentă, reîncărcabilă, care se încarcă când este necesar atunci când
acumulatorul principal este instalat sau când aparatul foto este alimentat de un
conector de alimentare şi un adaptor la reţeaua electrică, opţionale (0 319).
Două zile de încărcare vor alimenta ceasul timp de aproximativ trei luni. Dacă o
pictogramă Y clipeşte pe afişajul informaţiilor, ceasul s-a resetat şi data şi ora
înregistrate cu orice fotografie nouă nu vor fi corecte. Utilizaţi opţiunea Fus orar
şi dată > Data şi ora din meniul setare pentru a seta ceasul la ora şi data corecte
(0 290).
188
Butonul i
Pentru accesul rapid la setările utilizate
frecvent, apăsaţi butonul i. Evidenţiaţi
elemente şi apăsaţi 2 pentru a vedea
opţiunile, apoi evidenţiaţi opţiunea dorită şi
apăsaţi J pentru a selecta. Pentru a ieşi din
meniul butonului i şi a reveni la afişajul
fotografiere, apăsaţi butonul i.
Buton i
Fotografierea prin vizor
Vizualizare în timp real
Meniu buton i
Meniu buton i (selector
Meniu buton i (selector
vizualizare în timp real rotit vizualizare în timp real rotit
la C)
la 1)
189
Meniul butonului i (Fotografierea prin vizor)
Prin apăsarea butonului i în timpul fotografierii prin vizor se afişează un
meniu cu următoarele opţiuni:
Opţiune
Descriere
Alegeţi dintre zonele imagine DX (24×16) şi 1,3× (18×12)
Zonă imagine
(0 73).
Setare Picture Control Alegeţi o opţiune Picture Control (0 130).
D-Lighting activ
Reglaţi D-Lighting-ul activ (0 139).
Aparatul foto combină două fotografii realizate la expuneri
HDR (high dynamic
diferite pentru a îmbunătăţi detaliile din zonele luminoase şi
range)
zonele umbrite (0 141).
Mod telecomandă
Alegeţi un mod telecomandă (0 156).
(ML-L3)
Alegeţi rolul jucat de butonul Fn (0 284), utilizat singur
Asociere buton Fn (Apăsare) sau atunci când este utilizat în combinaţie cu
selectoarele de comandă (Apăsare + selectoare comandă).
Alegeţi rolul jucat de butonul Pv (0 285), utilizat singur
Asociere buton
(Apăsare) sau atunci când este utilizat în combinaţie cu
previz.
selectoarele de comandă (Apăsare + selectoare comandă).
Alegeţi rolul jucat de butonul A AE-L/AF-L (0 285), utilizat
Asociere buton
singur (Apăsare) sau atunci când este utilizat în combinaţie
AE-L / AF-L
cu selectoarele de comandă (Apăsare + selectoare
comandă).
Reducere zgomot Reduce zgomotul (pete luminoase sau ceaţă) la timpi de
exp. lungă
expunere lungi (0 271).
Reduce zgomotul (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu) care
ISO NR ridicat
tinde să apară la creşterea sensibilităţii ISO (0 271).
190
Meniul butonului i (Vizualizare în timp real)
Opţiunile disponibile în vizualizarea în timp real pentru meniul
butonului i variază în funcţie de poziţia selectorului vizualizare în timp
real.
Dacă selectorul vizualizare în timp real este rotit la C, meniul butonului i va
conţine elementele enumerate mai jos.
Opţiune
Descriere
Alegeţi dintre zonele imagine DX (24×16) şi 1,3× (18×12)
(0 73).
Calitate imagine Alegeţi calitatea imaginii (0 77).
Dimensiune imagine Alegeţi dimensiunea imaginii (0 81).
Setare Picture Control Alegeţi o opţiune Picture Control (0 130).
D-Lighting activ
Reglaţi D-Lighting-ul activ (0 139).
Mod telecomandă
Alegeţi un mod telecomandă (0 156).
(ML-L3)
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla
luminozitatea monitorului
pentru vizualizarea în timp real
(reţineţi că aceasta afectează
numai vizualizarea în timp real
Luminozitate
şi nu are efect asupra
monitor
fotografiilor sau a filmelor sau
asupra luminozităţii
monitorului pentru meniuri sau redare; pentru a regla
luminozitatea monitorului pentru meniuri şi redare fără a
afecta vizualizarea în timp real, utilizaţi opţiunea
Luminozitate monitor din meniul setare (0 289)).
Zonă imagine
191
Dacă selectorul vizualizare în timp real este rotit la 1, meniul butonului i va
conţine elementele enumerate mai jos. Opţiunile Sensibilitate
microfon, Frecvenţă de răspuns, Reducere zgomot vânt şi Afişare
zone luminoase pot fi reglate în cursul înregistrării.
Opţiune
Zonă imagine
Descriere
Alegeţi dintre zonele imagine DX (24×16) şi 1,3× (18×12)
(0 168).
Dim. cadru/cadenţă
Selectaţi o dimensiune şi o cadenţă pentru cadre (0 166).
cadre
Calitate film
Alegeţi calitatea filmului (0 166).
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla
sensibilitatea microfonului.
Sunt afectate atât microfonul
Sensibilitate
încorporat, cât şi microfoanele
microfon
stereo opţionale.
Controlaţi frecvenţa de răspuns a microfonului încorporat sau
a microfoanelor stereo opţionale (0 274).
Reducere zgomot Activaţi sau dezactivaţi reducerea zgomotului produs de vânt
vânt
folosind filtrul low-cut al microfonului încorporat (0 274).
Alegeţi o opţiune Picture Control (0 130). Parametrul
Setare Picture Control
Claritate nu se aplică filmelor.
Când sunt introduse două carduri de memorie, puteţi alege
Destinaţie
cardul pe care sunt înregistrate filmele (0 273).
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla
luminozitatea monitorului
pentru vizualizarea în timp real
(reţineţi că aceasta afectează
Luminozitate
numai vizualizarea în timp real
monitor
şi nu are niciun efect asupra
fotografiilor sau a filmelor sau
asupra luminozităţii
monitorului pentru meniuri sau redare; 0 191).
Frecvenţă de răspuns
192
Opţiune
Afişare zone
luminoase
Descriere
Alegeţi dacă zonele cele mai
luminoase ale cadrului (zone
luminoase) sunt indicate prin
linii oblice pe afişajul vizualizării
în timp real. Pentru a accesa
această opţiune, selectaţi
modul P, S, A sau M.
Zone luminoase
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla
volumul căştilor.
Volum căşti
A Utilizarea unui microfon extern
Microfonul stereo opţional poate fi folosit pentru a înregistra sunetul în mod
stereo sau pentru a evita înregistrarea zgomotului focalizării şi a altor sunete
produse de obiectiv (0 319).
A Căşti
Pot fi utilizate şi căşti ale altor producători. Reţineţi că nivelurile ridicate ale
sunetului pot avea ca rezultat un volum ridicat; trebuie procedat cu atenţie
atunci când sunt folosite căştile.
193
Reiniţializare prin două butoane: Restabilirea
setărilor implicite
Setările aparatului foto enumerate
mai jos pot fi restabilite la valorile
implicite ţinând apăsate simultan
butoanele W (S) şi E timp de mai
mult de două secunde (aceste
butoane sunt marcate cu un punct
verde). Panoul de control se stinge
pentru scurtă vreme în timp ce
Buton W (S)
setările sunt resetate.
Buton E
❚❚ Opţiuni meniu
Opţiune
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Balans de alb
Reglare fină
Setări opţiuni Picture Control 1
HDR (high dynamic range)
Setări sensibilitate ISO
Sensibilitate ISO
P, S, A, M
Alte moduri
Acces selector de comandă Hi ISO
Control sensib. ISO auto.
Mod telecomandă (ML-L3)
Expunere multiplă
Fotograf. cu temporiz. interval
Mod întârziere expunere
194
Implicită
JPEG normal
Mare
Automat > Normal
A-B: 0, G-M: 0
Nemodificate
Dezactivat 2
100
Automat
Dezactivat
Dezactivat
Dezactivat
Dezactivat 3
Dezactivată 4
Dezactivat
0
77
81
111
114
130
141
99
101
102
156
211
217
280
1 Numai opţiunea Picture Control curentă.
2 Intensitatea HDR nu este resetată.
3 Dacă expunerea multiplă este în curs de desfăşurare, fotografierea se va încheia, iar expunerea multiplă va fi
creată din expunerile înregistrate până în acel moment. Modificarea şi numărul de fotografii nu sunt
resetate.
4 Dacă fotografierea cu temporizator de interval este în curs de desfăşurare, fotografierea se va încheia. Timpul
de pornire, intervalul de fotografiere, numărul de intervale şi de fotografii şi uniformizarea expunerii nu sunt
resetate.
❚❚ Alte setări
Opţiune
Implicită
0
Focalizare automată (vizor)
Mod focalizare automată
%
AF-S
83
Alte moduri
AF-A
Mod zonă AF
n, x, 0, 1, 2, 3
Punct unic AF
m, w
Zonă dinamică AF cu 51 puncte
86
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, g, u,
Zonă AF automată
P, S, A, M
Focalizare automată (vizualizare în timp real)
Mod focalizare automată
AF-S
84
Mod zonă AF
m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M
AF zonă largă
n, 0
AF zonă normală
88
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
AF prioritate faţă
Central
89
Punct focalizare 1
Afişare zone luminoase
Dezactivată
193
Volum căşti
15
193
Măsurare
Matricială
105
Menţinere blocare AE
Dezactivată
93, 107
197
Bracketing
Dezactivat 2
195
Opţiune
Compensare bliţ
Compensare expunere
Mod bliţ
i, k, p, n, w, g
s
o
0, P, S, A, M
Blocare FV
Program flexibil
+ NEF (RAW)
Implicită
Dezactivată
Dezactivată
Automat
Automat+reducere ochi roşii
Automat+sincronizare lentă
Bliţ de umplere
Dezactivată
Dezactivat
Dezactivat
0
151
109
145, 147
153
52
79
1 Punctul de focalizare nu este afişat dacă este selectată zonă AF automată pentru modul zonă AF.
2 Numărul de fotografii este resetat la zero. Treapta de bracketing este resetată la 1 EV (bracketing expunere/
bliţ) sau la 1 (bracketing balans de alb). Y Automat este selectat pentru a doua fotografie din
programele de bracketing ADL cu două fotografii.
196
Bracketing
(Numai modurile P, S, A şi M)
Bracketing-ul modifică automat expunerea, nivelul bliţului,
D-Lighting-ul activ (ADL) sau balansul de alb, câte puţin cu fiecare
fotografie, realizând „bracketing” la valoarea curentă. Alegeţi în situaţii
în care este dificil să se seteze expunerea, nivelul bliţului (i-TTL şi, acolo
unde sunt acceptate, numai modurile control bliţ diafragmă automată;
consultaţi paginile 149, 283 şi 313), balansul de alb sau D-Lighting-ul
activ şi nu este timp pentru a verifica rezultatele şi a regla setările cu
fiecare fotografie sau pentru a experimenta cu diferite setări pentru
acelaşi subiect.
❚❚ Bracketing expunere şi bliţ
Variaţi expunerea şi/sau nivelul bliţului într-o serie de fotografii.
Expunere modificată cu:
0 EV
Expunere modificată cu:
–1 EV
Expunere modificată cu:
+1 EV
1 Selectaţi bracketing expunere sau bliţ.
Selectaţi setarea personalizată e6 (Setare
bracketing automat) din meniul setări
personalizate, evidenţiaţi o opţiune şi
apăsaţi J. Alegeţi AE şi bliţ pentru a varia
atât expunerea, cât şi nivelul bliţului,
Numai AE pentru a varia numai expunerea
sau Numai bliţ pentru a varia numai
nivelul bliţului.
197
2 Alegeţi numărul de fotografii.
Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a
alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing.
Număr de
fotografii
Buton BKT
Selector principal
de comandă
Indicator bracketing
expunere şi bliţ
Afişaj informaţii
La setări diferite de zero, pe panoul de
control este afişată o pictogramă M. D
Vizor
apare în vizor, în timp ce afişajul
informaţiilor prezintă un indicator de
bracketing şi o pictogramă ce arată tipul de bracketing: v
(bracketing expunere şi bliţ), w (numai bracketing expunere) sau
x (numai bracketing bliţ).
A Vizualizare în timp real
În vizualizarea în timp real, setările de bracketing sunt afişate pe monitor.
198
3 Selectaţi o treaptă de expunere.
Apăsaţi butonul BKT şi rotiţi selectorul secundar de comandă pentru
a alege treapta de expunere.
Treaptă expunere
Buton BKT
Selector secundar
de comandă
Afişaj informaţii
La setări implicite, valoarea treptei poate fi aleasă dintre 0,3 (1/3),
0,7 (2/3), 1, 2 şi 3 EV. Mai jos sunt enumerate programele de bracketing
cu o treaptă de 0,3 (1/3) EV.
Afişaj informaţii
Nr. de
foto.
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Ordine bracketing (EV)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/
+1,0/+1,3
Reţineţi că pentru trepte ale expunerii de 2 EV sau mai mult, numărul
maxim de fotografii este de 5; dacă este selectată o valoare mai mare
în pasul 2, numărul de fotografii va fi setat automat la 5.
199
4 Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.
Aparatul foto va varia expunerea şi/sau nivelul bliţului
fotografie cu fotografie în funcţie de programul de
bracketing selectat. Modificările expunerii sunt
adăugate la cele făcute cu compensarea expunerii
(consultaţi pagina 109).
Este afişat un indicator progres bracketing cât timp este activat
bracketing-ul. După fiecare fotografie va dispărea un segment din
indicator.
Nr. de fotografii: 3; treaptă: 0,7
Afişaj după prima fotografie
A Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea mărimii treptei, consultaţi setarea
personalizată b2 (Stopuri EV pt. control exp., 0 278). Pentru informaţii privind
alegerea ordinii în care este executat bracketing-ul, consultaţi setarea
personalizată e7 (Ordine bracketing, 0 284).
200
❚❚ Anularea bracketing-ului
Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul BKT şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când în secvenţa de bracketing nu mai
rămân fotografii. Ultimul program activ va fi restabilit la următoarea
activare a bracketing-ului. Bracketing-ul poate fi anulat şi prin
executarea unei reiniţializări prin două butoane (0 194), cu toate că în
acest caz programul de bracketing nu va fi restabilit la următoarea
activare a bracketing-ului.
A Zero fotografii
Afişajul vizualizării în timp real indică „–/–” când nu mai rămân fotografii în
secvenţa de bracketing.
A Bracketing expunere şi bliţ
În modurile declanşare continuă (0 66), fotografierea se va întrerupe după ce
s-a realizat numărul de fotografii specificat în programul de bracketing.
Fotografierea va fi reluată la următoarea apăsare a butonului de declanşare. În
modul autodeclanşator, aparatul foto va realiza numărul de fotografii selectat în
pasul 2 de la pagina 198 de fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare,
indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată c3
(Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 279); totuşi, intervalul dintre
fotografii este controlat de setarea personalizată c3 (Autodeclanşator) >
Interval între fotografii. În alte moduri, se va realiza câte o fotografie de fiecare
dată când este apăsat butonul de declanşare.
În cazul în care cardul de memorie se umple înainte de a se fi realizat toate
fotografiile dintr-o secvenţă, fotografierea poate fi reluată de la următoarea
fotografie din secvenţă după ce cardul de memorie a fost înlocuit sau după ce au
fost şterse fotografii pentru a crea spaţiu pe cardul de memorie. Dacă aparatul
foto este oprit înainte de realizarea tuturor fotografiilor dintr-o secvenţă,
bracketing-ul va fi reluat, când este pornit aparatul foto, de la următoarea
fotografie din secvenţă.
201
A Bracketing expunere
Aparatul foto modifică expunerea variind timpul de expunere şi diafragma
(modul P), diafragma (modul S) sau timpul de expunere (modurile A şi M). Dacă
este selectat Activat pentru Setări sensibilitate ISO > Control sensib. ISO
auto. (0 102) în modurile P, S şi A, aparatul foto va varia automat sensibilitatea
ISO pentru expunerea optimă când limitele sistemului de expunere al aparatului
foto sunt depăşite; în modul M, aparatul foto va utiliza mai întâi controlul
sensibilităţii ISO automat pentru a aduce expunerea cât mai aproape cu putinţă
de optim, iar apoi va realiza bracketing acestei expuneri prin modificarea
timpului de expunere.
❚❚ Bracketing balans de alb
Aparatul foto creează mai multe copii ale fiecărei fotografii, fiecare
dintre ele cu un balans de alb diferit. Pentru informaţii suplimentare
privind balansul de alb, consultaţi pagina 111.
1 Selectaţi bracketing balans de alb.
Alegeţi Bracketing WB pentru setarea
personalizată e6 (Setare bracketing
automat).
202
2 Alegeţi numărul de fotografii.
Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a
alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing.
Număr de
fotografii
Buton BKT
Selector principal
de comandă
La setări diferite de zero, M şi D sunt
afişate pe panoul de control şi, respectiv,
în vizor; pe afişajul informaţiilor apar o
pictogramă y şi un indicator de
bracketing.
Indicator bracketing WB
Afişaj informaţii
Vizor
A Vizualizare în timp real
În vizualizarea în timp real, setările de bracketing sunt afişate pe monitor.
203
3 Selectaţi o treaptă pentru balansul de alb.
Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a
alege dintre trepte de 1, 2 sau 3 (echivalente cu aproximativ 5, 10 sau
15 mired). Valoarea B indică nivelul de albastru, valoarea A nivelul de
galben (0 114).
Treaptă balans de alb
Buton BKT
Selector secundar
de comandă
Afişaj informaţii
Mai jos sunt enumerate programele de bracketing cu o treaptă de 1.
Afişaj informaţii
204
Nr. de
foto.
2
2
3
Treaptă balans de
alb
1B
1A
1 A, 1 B
Ordine bracketing
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
4 Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi
fotografiaţi.
Fiecare fotografie va fi procesată pentru a
crea numărul de copii specificate în
programul de bracketing şi fiecare copie
va avea un balans de alb diferit. Modificările balansului de alb sunt
adăugate la reglarea balansului de alb efectuată cu reglarea fină a
balansului de alb.
Dacă numărul de fotografii din
programul de bracketing este mai mare
decât numărul de expuneri rămase,
n şi pictograma pentru cardul
afectat vor clipi pe panoul de control, o
pictogramă j care clipeşte va apărea
în vizor, aşa cum este arătat în dreapta,
iar declanşarea obturatorului va fi
dezactivată. Fotografierea poate începe
odată ce este introdus un nou card de
memorie.
205
❚❚ Anularea bracketing-ului
Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul BKT şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când în secvenţa de bracketing nu mai
rămân fotografii. Ultimul program activ va fi restabilit la următoarea
activare a bracketing-ului. Bracketing-ul poate fi anulat şi prin
executarea unei reiniţializări prin două butoane (0 194), cu toate că în
acest caz programul de bracketing nu va fi restabilit la următoarea
activare a bracketing-ului.
A Zero fotografii
Afişajul vizualizării în timp real indică „–/–” când nu mai rămân fotografii în
secvenţa de bracketing.
A Bracketing balans de alb
Bracketing-ul balansului de alb nu este disponibil la o calitate a imaginii NEF (RAW).
Selectarea NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG fine, NEF (RAW) + JPEG normal sau
NEF (RAW) + JPEG basic anulează bracketing-ul balansului de alb.
Bracketing-ul balansului de alb influenţează numai temperatura culorii (axa
galben-albastru din afişajul reglării fine a balansului de alb, 0 114). Nu se
realizează reglări pe axa verde-magenta.
În modul autodeclanşator (0 69), numărul de copii specificat în programul balans
de alb va fi creat de fiecare dată când obturatorul este declanşat, indiferent de
opţiunea selectată pentru setarea personalizată c3 (Autodeclanşator) > Număr
de fotografii (0 279).
Dacă aparatul foto este oprit în timp ce indicatorul luminos acces card memorie
este aprins, aparatul foto se va închide numai după ce au fost înregistrate toate
fotografiile din secvenţă.
206
❚❚ Bracketing ADL
Aparatul foto variază D-Lighting-ul activ într-o serie de expuneri. Pentru
informaţii suplimentare privind D-Lighting-ul activ, consultaţi pagina
139.
1 Selectaţi bracketing ADL.
Alegeţi Bracketing ADL pentru setarea
personalizată e6 (Setare bracketing
automat).
2 Alegeţi numărul de fotografii.
Apăsând butonul BKT, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a
alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing.
Nivel bracketing
ADL
Buton BKT
Selector principal
de comandă
La setări diferite de zero, M şi D sunt
afişate pe panoul de control şi, respectiv,
în vizor; pe afişajul informaţiilor apar o
pictogramă z şi indicatorul nivel
bracketing.
Număr de
fotografii
Afişaj informaţii
Vizor
207
Alegeţi două expuneri pentru a face o fotografie cu D-Lighting-ul
activ dezactivat şi o alta la o valoare selectată. Alegeţi trei până la
cinci expuneri pentru a face o serie de fotografii cu D-Lighting-ul
activ setat la Dezactivat, Redus şi Normal (trei expuneri),
Dezactivat, Redus, Normal şi Ridicat (patru expuneri) sau
Dezactivat, Redus, Normal, Ridicat şi Extra ridicat (cinci expuneri).
Dacă alegeţi mai mult de două fotografii, treceţi la pasul 4.
3 Selectaţi D-Lighting activ.
Apăsând butonul BKT, rotiţi
selectorul secundar de comandă
pentru a alege D-Lighting activ.
Buton BKT
Selector secundar
de comandă
D-Lighting-ul activ este afişat pe afişajul informaţiilor şi pe panoul de
control.
D-Lighting activ
208
Y
Automat
R
Redus
Q
Normal
P
Ridicat
Z
Extra ridicat
Afişaj informaţii
Afişaj panou de control
4 Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.
Aparatul foto va modifica D-Lighting-ul activ fotografie
cu fotografie în funcţie de programul de bracketing
selectat. Este afişat un indicator progres bracketing cât
timp este activat bracketing-ul. După fiecare fotografie
va dispărea un segment din indicator.
Nr. de foto.: 3
Afişaj după prima fotografie
A Vizualizare în timp real
În vizualizarea în timp real, setările de bracketing sunt afişate pe monitor.
209
❚❚ Anularea bracketing-ului
Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul BKT şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când în secvenţa de bracketing nu mai
rămân fotografii. Ultimul program activ va fi restabilit la următoarea
activare a bracketing-ului. Bracketing-ul poate fi anulat şi prin
executarea unei reiniţializări prin două butoane (0 194), cu toate că în
acest caz programul de bracketing nu va fi restabilit la următoarea
activare a bracketing-ului.
A Zero fotografii
Afişajul vizualizării în timp real indică „–/–” când nu mai rămân fotografii în
secvenţa de bracketing.
A Bracketing ADL
În modurile declanşare continuă (0 66), fotografierea se va întrerupe după ce
s-a realizat numărul de fotografii specificat în programul de bracketing.
Fotografierea va fi reluată la următoarea apăsare a butonului de declanşare. În
modul autodeclanşator, aparatul foto va realiza numărul de fotografii selectat în
pasul 2 de la pagina 207 de fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare,
indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată c3
(Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 279); totuşi, intervalul dintre
fotografii este controlat de setarea personalizată c3 (Autodeclanşator) >
Interval între fotografii. În alte moduri, se va realiza câte o fotografie de fiecare
dată când este apăsat butonul de declanşare.
În cazul în care cardul de memorie se umple înainte de a se fi realizat toate
fotografiile dintr-o secvenţă, fotografierea poate fi reluată de la următoarea
fotografie din secvenţă după ce cardul de memorie a fost înlocuit sau după ce au
fost şterse fotografii pentru a crea spaţiu pe cardul de memorie. Dacă aparatul
foto este oprit înainte de realizarea tuturor fotografiilor dintr-o secvenţă,
bracketing-ul va fi reluat, când este pornit aparatul foto, de la următoarea
fotografie din secvenţă.
210
Expunere multiplă
(Numai modurile P, S, A şi M)
Parcurgeţi paşii de mai jos pentru a înregistra o serie de două până la trei
expuneri NEF (RAW) într-o singură fotografie.
❚❚ Crearea unei expuneri multiple
Expunerile multiple nu pot fi înregistrate în vizualizarea în timp real. Ieşiţi
din vizualizarea în timp real înainte de a începe. Reţineţi că la setările
implicite, fotografierea se va încheia şi va fi înregistrată automat o
expunere multiplă dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ
30 s.
A Timpi de înregistrare extinşi
Dacă monitorul se stinge în timpul redării sau al operaţiilor de meniu şi nu sunt
efectuate operaţii timp de 30 s, fotografierea se va încheia şi va fi creată o
expunere multiplă din expunerile care au fost înregistrate până în acel moment.
Timpul disponibil pentru înregistrarea următoarei expuneri poate fi extins prin
alegerea unor timpi mai lungi pentru setarea personalizată c2 (Temporizator
standby, 0 279).
1 Selectaţi Expunere multiplă.
Evidenţiaţi Expunere multiplă în meniul
fotografiere şi apăsaţi 2.
211
2 Selectaţi un mod.
Evidenţiaţi Mod expunere multiplă şi
apăsaţi 2.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni
şi apăsaţi J.
• Pentru a realiza o serie de expuneri multiple,
selectaţi 6 Activat (serie).
Fotografierea cu expunere multiplă va
continua până când selectaţi Dezactivat
pentru Mod expunere multiplă.
• Pentru a realiza o expunere multiplă, selectaţi Activat (o singură
fotogr.). Fotografierea normală va fi reluată automat după ce aţi
creat o singură expunere multiplă.
• Pentru a ieşi fără crearea unor expuneri multiple suplimentare, selectaţi
Dezactivat.
Dacă este selectat Activat (serie) sau
Activat (o singură fotogr.), pe panoul de
control va fi afişată o pictogramă n.
212
3 Alegeţi numărul de fotografii.
Evidenţiaţi Număr de fotografii şi apăsaţi
2.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege numărul
de expuneri care vor fi combinate pentru a
forma o singură fotografie şi apăsaţi J.
4 Alegeţi nivelul de modificare.
Evidenţiaţi Modificare automată şi
apăsaţi 2.
Vor fi afişate următoarele opţiuni.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
• Activată: Modificarea este reglată în
funcţie de numărul de expuneri efectiv
înregistrate (modificarea pentru fiecare
expunere este setată la 1/2 pentru 2
expuneri, la 1/3 pentru 3 expuneri).
• Dezactivată: Modificarea nu este reglată când se înregistrează
expuneri multiple.
213
5 Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.
În modurile de declanşare continuă (0 66), aparatul foto
înregistrează toate expunerile într-o singură serie. Dacă
este selectat Activat (serie), aparatul foto va continua să
înregistreze expuneri multiple în timp ce butonul de
declanşare este apăsat; dacă este selectat Activat (o singură
fotogr.), fotografierea cu expunere multiplă se va încheia după
prima fotografie. În modul autodeclanşator, aparatul foto va
înregistra automat numărul de expuneri selectat în pasul 3 de la
pagina 213, indiferent de opţiunea selectată pentru setarea
personalizată c3 (Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 279);
totuşi, intervalul dintre fotografii este controlat de setarea
personalizată c3 (Autodeclanşator) > Interval între fotografii. În
alte moduri de declanşare, se va face câte o fotografie de fiecare dată
când este apăsat butonul de declanşare; continuaţi fotografierea
până când toate expunerile au fost înregistrate (pentru informaţii
privind întreruperea unei expuneri multiple înainte ca toate
fotografiile să fie înregistrate, consultaţi pagina 215).
Pictograma n va clipi până când
fotografierea se încheie. Dacă este selectat
Activat (serie), fotografierea cu expunere
multiplă se va încheia numai când este
selectat Dezactivat pentru modul
expunere multiplă; dacă este selectat
Activat (o singură fotogr.), fotografierea cu expunere multiplă se
încheie automat când expunerea multiplă este finalizată. Pictograma
n dispare de pe afişaj când fotografierea cu expunere multiplă se
încheie.
214
❚❚ Întreruperea expunerilor multiple
Pentru a întrerupe o expunere multiplă înainte ca numărul specificat de
expuneri să fi fost realizat, selectaţi Dezactivat pentru modul expunere
multiplă. Dacă fotografierea se încheie înainte ca numărul specificat de
expuneri să fi fost realizat, va fi creată o expunere multiplă din expunerile
care au fost înregistrate până în acel moment. Dacă este activată
Modificare automată, modificarea va fi reglată pentru a reflecta
numărul de expuneri înregistrat efectiv. Reţineţi că fotografierea se va
finaliza automat dacă:
• Se realizează o reiniţializare prin două butoane (0 194)
• Aparatul foto este oprit.
• Acumulatorul este consumat.
• Sunt şterse fotografii.
215
D Expuneri multiple
Nu scoateţi şi nu înlocuiţi cardul de memorie în timpul înregistrării unei expuneri
multiple.
Vizualizarea în timp real nu este disponibilă în timp ce fotografierea este în curs
de derulare. Selectarea vizualizării în timp real resetează Mod expunere
multiplă la Dezactivat.
Informaţiile privind fotografierea enumerate în afişajul de redare a informaţiilor
despre fotografie (inclusiv măsurarea, expunerea, modul de fotografiere,
distanţa focală, data înregistrării şi orientarea aparatului foto) se referă la prima
fotografie din expunerea multiplă.
A Fotografiere cu temporizator de interval
Dacă fotografierea cu temporizator de interval este activată înainte de a se
realiza prima expunere, aparatul foto va înregistra expunerile în intervalul
selectat până când numărul de expuneri specificat în meniul expunere multiplă a
fost realizat (numărul de fotografii menţionat în meniul fotografiere cu
temporizator de interval este ignorat). Aceste expuneri vor fi apoi înregistrate ca
o singură fotografie, iar fotografierea cu temporizator de interval se va încheia
(dacă este selectat Activat (o singură fotogr.) pentru modul expunere multiplă,
fotografierea cu expunere multiplă se va încheia, de asemenea, automat).
A Alte setări
În timp ce se realizează o expunere multiplă, cardurile de memorie nu pot fi
formatate şi unele elemente din meniu sunt colorate în gri şi nu pot fi modificate.
216
Fotografiere cu temporizator de interval
Aparatul foto este echipat pentru a face fotografii automat la intervale
presetate.
D Înainte de fotografiere
Atunci când utilizaţi temporizatorul de interval, selectaţi un mod de declanşare
diferit de autodeclanşator (E) şi MUP. Înainte de a începe fotografierea cu
temporizator de interval, faceţi o fotografie de test la setările curente şi vizualizaţi
rezultatele pe monitor. După reglarea setărilor într-un mod care să vă satisfacă,
scoateţi vizorul din cauciuc şi acoperiţi vizorul cu capacul ocular furnizat pentru
a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu fotografiile şi cu
expunerea (0 70).
Înainte de a alege un timp de pornire, selectaţi Fus orar şi dată în meniul setare
şi asiguraţi-vă că ceasul intern al aparatului foto este setat la ora şi data corecte
(0 290).
Se recomandă utilizarea unui trepied. Montaţi aparatul foto pe un trepied înainte
ca fotografierea să înceapă. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este
întreruptă, asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat.
Dacă nu sunteţi sigur, încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare sau folosiţi un
adaptor la reţeaua electrică şi un conector de alimentare (disponibile separat).
1 Selectaţi Fotograf. cu temporiz. interval.
Evidenţiaţi Fotograf. cu temporiz.
interval în meniul fotografiere şi apăsaţi 2
pentru a afişa setările temporizatorului de
interval.
217
2 Reglaţi setările temporizatorului de interval.
Alegeţi o opţiune de pornire, un interval, numărul de fotografii pe
interval şi opţiunea de uniformizare a expunerii.
• Pentru a alege o opţiune de pornire:
Evidenţiaţi Opţiuni pornire şi
apăsaţi 2.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
Pentru a porni imediat fotografierea, selectaţi Acum. Pentru a porni
fotografierea la o dată şi oră alese, selectaţi Alegere zi pornire şi
timp pornire, apoi alegeţi data şi ora şi apăsaţi J.
• Pentru a alege intervalul între fotografii:
Evidenţiaţi Interval şi apăsaţi 2.
218
Alegeţi un interval (ore, minute şi
secunde) şi apăsaţi J.
• Pentru a alege numărul de fotografii pe interval:
Evidenţiaţi Nr. de interv.×nr. de
fotografii/interv. şi apăsaţi 2.
Alegeţi numărul de intervale şi
numărul de fotografii pe interval şi
apăsaţi J.
În modul S (cadru unic), fotografiile pentru fiecare interval vor fi
făcute la cadenţa aleasă pentru setarea personalizată d2 (Continuu
cu viteză redusă, 0 280).
• Pentru a activa sau dezactiva uniformizarea expunerii:
Evidenţiaţi Uniformizare
expunere şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
Selectarea Activată permite aparatului foto să regleze expunerea
pentru a se potrivi cu fotografia anterioară în alte moduri decât M
(reţineţi că uniformizarea expunerii are efect în modul M numai în
cazul în care controlul sensibilităţii ISO automat este activat).
219
3 Începeţi fotografierea.
Evidenţiaţi Pornire şi apăsaţi J. Prima
serie de fotografii va fi făcută la timpul de
pornire specificat sau după aproximativ 3 s
dacă în pasul 2 a fost selectat Acum pentru
Opţiuni pornire. Fotografierea va
continua la intervalul selectat până când
sunt făcute toate fotografiile.
A În timpul fotografierii
În timpul fotografierii cu temporizator de interval,
indicatorul luminos acces card memorie va clipi.
Imediat înainte ca următorul interval de
fotografiere să înceapă, afişajul timpului de
expunere va indica numărul de intervale rămase,
iar afişajul diafragmei va indica numărul de
fotografii rămase din intervalul curent. În alte
cazuri, numărul de intervale rămase şi numărul de
fotografii din fiecare interval pot fi vizualizate prin Indicator luminos acces card
memorie
apăsarea butonului de declanşare la jumătate
(după ce butonul este eliberat, timpul de expunere
şi diafragma vor fi afişate până când temporizatorul standby se opreşte).
Setările pot fi reglate, meniurile utilizate şi fotografiile redate în timp ce
fotografierea cu temporizator de interval este în curs de derulare. Monitorul se va
stinge automat timp de aproximativ patru secunde înainte de fiecare interval.
Reţineţi că modificarea setărilor aparatului foto în timp ce temporizatorul de
interval este activ poate cauza încheierea fotografierii.
A Mod declanşare
Indiferent de modul de declanşare selectat, aparatul foto va face numărul de
fotografii specificat la fiecare interval.
220
❚❚ Întreruperea fotografierii cu temporizator de interval
Fotografierea cu temporizator de interval poate fi întreruptă între
intervale prin apăsarea J sau selectarea Pauză în meniul
temporizatorului de interval.
❚❚ Reluarea fotografierii cu temporizator de interval
Pentru a relua fotografierea:
Pornire acum
Evidenţiaţi Repornire şi
apăsaţi J.
Pornirea la un moment specificat
Pentru Opţiuni pornire,
evidenţiaţi Alegere zi
pornire şi timp pornire şi
apăsaţi 2.
Alegeţi o dată şi o oră
pentru pornire şi apăsaţi
J.
Evidenţiaţi Repornire şi
apăsaţi J.
❚❚ Încheierea fotografierii cu temporizator de interval
Pentru a încheia fotografierea cu temporizator de interval înainte ca
toate fotografiile să fie făcute, selectaţi Dezactivat din meniul
temporizatorului de interval.
221
❚❚ Nicio fotografie
Aparatul foto va sări peste intervalul curent dacă oricare dintre situaţiile
următoare persistă timp de opt secunde sau mai mult după momentul la
care intervalul trebuia să înceapă: fotografia sau fotografiile pentru
intervalul precedent nu au fost încă făcute, cardul de memorie este plin
sau aparatul foto nu poate focaliza în AF-S sau când este selectată AF
servo unică în AF-A (reţineţi că aparatul foto focalizează din nou înainte
de fiecare fotografie). Fotografierea se va relua odată cu următorul
interval.
D Memorie epuizată
În cazul în care cardul de memorie este plin, temporizatorul de interval va
rămâne activ, dar nu vor fi făcute fotografii. Reluaţi fotografierea (0 221) după
ştergerea unor fotografii sau oprirea aparatului foto şi introducerea unui alt card
de memorie.
A Fotografiere cu temporizator de interval
Alegeţi un interval mai lung decât timpul necesar pentru a realiza numărul de
fotografii selectat. Dacă intervalul este prea scurt, numărul de fotografii realizate
poate fi mai mic decât numărul total menţionat în pasul 2 (numărul de intervale
înmulţit cu numărul de fotografii pe interval). Fotografierea cu temporizator de
interval nu poate fi combinată cu fotografierea cu expunere îndelungată
(fotografierea la timpi de expunere bulb sau durată, 0 58) sau cu fotografierea
trecere timp (0 171) şi nu este disponibilă în vizualizare în timp real (0 31, 161)
sau atunci când este selectat Înregistrare filme pentru setarea personalizată g4
(Asociere buton declanşare, 0 288). Reţineţi că, deoarece timpul de expunere,
cadenţa cadrelor şi timpul necesar pentru a înregistra imaginile pot varia de la un
interval la altul, durata dintre sfârşitul unui interval şi începutul următorului
poate varia. Dacă fotografierea nu poate continua la setările curente (de
exemplu, dacă în momentul respectiv este selectat un timp de expunere A
sau % în modul de expunere manual, intervalul este zero sau dacă timpul de
pornire este mai mic de un minut), pe monitor va fi afişată o avertizare.
Fotografierea cu temporizator de interval se va întrerupe când este selectat
modul E (autodeclanşator) sau MUP sau dacă aparatul foto este oprit şi pornit din
nou (când aparatul foto este oprit, acumulatorii şi cardurile de memorie pot fi
înlocuite fără ca fotografierea cu temporizator de interval să se încheie).
Întreruperea fotografierii nu afectează setările temporizatorului de interval.
222
A Bracketing
Reglaţi setările pentru bracketing înainte de a începe fotografierea cu
temporizator de interval. Dacă bracketing-ul expunere, bliţ sau ADL este activat
în timp ce fotografierea cu temporizator de interval este activă, aparatul foto va
face numărul de fotografii din programul de bracketing la fiecare interval,
indiferent de numărul de fotografii specificat în meniul temporizatorului de
interval. Dacă bracketing-ul balansului de alb este activat în timp ce fotografierea
cu temporizator de interval este activă, aparatul foto va face câte o fotografie la
fiecare interval şi o va procesa pentru a crea numărul de copii specificat în
programul de bracketing.
223
Obiective non-CPU
Obiectivele non-CPU pot fi utilizate în modurile A şi M, cu diafragma
setată folosind inelul diafragmei obiectivului. Prin specificarea datelor
obiectivului (distanţa focală şi diafragma maximă ale obiectivului),
utilizatorul poate obţine acces la următoarele funcţii ale obiectivului
CPU.
Dacă distanţa focală a obiectivului este cunoscută:
• Funcţia zoom electric poate fi utilizată cu unităţile de bliţ opţionale.
• Distanţa focală a obiectivului este menţionată (cu un asterisc) pe
afişajul de redare a informaţiilor despre fotografie.
Dacă diafragma maximă a obiectivului este cunoscută:
• Valoarea diafragmei este afişată pe panoul de control şi în vizor.
• Nivelul bliţului este reglat pentru modificări ale diafragmei dacă
unitatea bliţ acceptă modul AA (diafragmă automată).
• Diafragma este menţionată (cu un asterisc) pe afişajul de redare a
informaţiilor despre fotografie.
Specificarea distanţei focale şi a diafragmei maxime ale obiectivului:
• Activează măsurarea matricială culoare (reţineţi că poate fi necesară
utilizarea măsurării central-evaluative sau a măsurării spot pentru a
obţine rezultate precise cu unele obiective, inclusiv cu obiectivele
Reflex-NIKKOR).
• Îmbunătăţeşte precizia măsurării central-evaluative, a măsurării spot şi
a bliţului de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital.
A Teleconvertoare şi obiective zoom
Diafragma maximă pentru teleconvertoare este diafragma maximă combinată a
teleconvertorului şi a obiectivului. Reţineţi că datele obiectivului nu sunt ajustate
când obiectivele non-CPU măresc sau micşorează. Datele pentru distanţe focale
diferite pot fi introduse ca numere pentru obiectiv distincte sau datele pentru
obiectiv pot fi editate pentru a reflecta noile valori pentru distanţa focală şi
diafragma maximă ale obiectivului de fiecare dată când zoom-ul este ajustat.
224
Aparatul foto poate stoca date pentru până la nouă obiective non-CPU.
Pentru a introduce sau edita date pentru un obiectiv non-CPU:
1 Selectaţi Date obiectiv non-CPU.
Evidenţiaţi Date obiectiv non-CPU în
meniul setare şi apăsaţi 2.
2 Alegeţi un număr pentru obiectiv.
Evidenţiaţi Număr obiectiv şi apăsaţi 4
sau 2 pentru a alege un număr pentru
obiectiv.
3 Introduceţi distanţa focală şi diafragma.
Evidenţiaţi Distanţă focală (mm) sau
Diafragmă maximă şi apăsaţi 4 sau 2
pentru a edita elementul evidenţiat.
4 Salvaţi setările şi ieşiţi.
Apăsaţi J. Distanţa focală şi diafragma specificate vor fi memorate la
numărul ales pentru obiectiv.
A Distanţa focală nu este menţionată
Dacă distanţa focală corectă nu este menţionată, alegeţi cea mai apropiată
valoare mai mare decât distanţa focală reală a obiectivului.
225
Pentru a apela din memorie datele obiectivului atunci când utilizaţi un
obiectiv non-CPU:
1 Asociaţi selectarea numărului pentru obiectivul non-CPU unei
comenzi a aparatului foto.
Selectaţi Alegere nr. obiectiv non-CPU ca opţiune „Apăsare +
selectoare comandă” pentru o comandă a aparatului foto în meniul
setări personalizate. Selectarea numărului pentru obiectivul nonCPU poate fi asociată butonului Fn (setarea personalizată f2, Asociere
buton Fn, 0 284), butonului Pv (setarea personalizată f3, Asociere
buton previz., 0 285) sau butonului A AE-L/AF-L (setarea
personalizată f4, Asociere buton AE-L / AF-L, 0 285).
2 Utilizaţi comanda selectată pentru a alege numărul pentru
obiectiv.
Apăsaţi butonul selectat şi rotiţi selectorul principal de comandă
până când numărul obiectivului dorit este afişat pe panoul de
control.
Distanţă focală
Diafragmă
maximă
Număr obiectiv
Buton Fn
226
Selector principal
de comandă
Panou de control
Date de locaţie
Dispozitivul GPS GP-1/GP-1A (disponibil separat) poate fi conectat la
terminalul pentru accesorii al aparatului foto (0 2) utilizând cablul
furnizat cu GP-1/GP-1A, permiţând înregistrarea informaţiilor despre
poziţia curentă a aparatului foto atunci când sunt făcute fotografii. Opriţi
aparatul foto înainte de a conecta GP-1/GP-1A; pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul GP-1/GP-1A.
❚❚ Opţiunile meniului setare
Elementul Date de locaţie din meniul setare conţine opţiunile
enumerate mai jos.
• Temporizator standby: Alegeţi dacă exponometrele se dezactivează
automat când este ataşat GP-1/GP-1A.
Opţiune
Descriere
Exponometrele se vor dezactiva automat dacă nu sunt efectuate
operaţii pe o perioadă specificată în setarea personalizată c2
(Temporizator standby, 0 279; pentru a acorda aparatului foto
Activare timpul necesar să achiziţioneze date de locaţie, întârzierea este
prelungită cu până la un minut după ce exponometrele sunt
activate sau aparatul foto este pornit). Aceasta reduce consumul
acumulatorului.
Exponometrele nu se dezactivează în timp ce este conectat GP-1/
Dezactivare
GP-1A.
• Poziţie: Acest element este disponibil doar dacă GP-1/GP-1A este
conectat, caz în care afişează latitudinea, longitudinea, altitudinea şi
Ora universală coordonată (UTC) curente, astfel cum sunt comunicate
de GP-1/GP-1A.
• Setare ceas după satelit: Selectaţi Da pentru a sincroniza ceasul intern al
aparatului foto cu ora comunicată de dispozitivul GPS.
227
A Ora universală coordonată (UTC)
Datele UTC sunt furnizate de dispozitivul GPS şi sunt independente de ceasul
intern al aparatului foto.
A Pictograma o
Starea conectării este indicată de pictograma o:
• o (static): Aparatul foto a stabilit comunicarea cu GP-1/GP-1A. Informaţiile
despre fotografie pentru fotografiile făcute în timp ce este afişată această
pictogramă includ o pagină suplimentară cu date de locaţie (0 241).
• o (clipeşte): GP-1/GP-1A caută semnal. Fotografiile făcute în timp ce pictograma
clipeşte nu includ date de locaţie.
• Nicio pictogramă: Nu au fost recepţionate date de locaţie noi de la GP-1/GP-1A
timp de cel puţin două secunde. Fotografiile făcute când pictograma o nu este
afişată nu includ date de locaţie.
Afişaj informaţii
228
Afişaj fotografiere
Mai multe despre redare
Vizualizarea fotografiilor
Redare cadru întreg
Pentru a reda fotografii, apăsaţi butonul K. Pe
monitor va fi afişată cea mai recentă
fotografie.
Buton K
Pentru
Utilizaţi
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a vizualiza
informaţii despre fotografia curentă
(0 234).
Vizualizare
informaţii
fotografie
Revenire la modul
fotografiere
Redare film
Descriere
Apăsaţi 2 pentru a vizualiza fotografii în
ordinea înregistrării, respectiv 4 pentru a
vizualiza fotografii în ordinea inversă.
Vizualizare
fotografii
suplimentare
Apăsaţi butonul K sau apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate pentru a ieşi în
modul fotografiere.
K/
J
Dacă imaginea curentă este marcată cu
pictograma 1 pentru a indica că este un
film, apăsarea J porneşte redarea filmului
(0 177).
229
A Rotire pe înalt
Pentru a afişa fotografiile „pe înalt” (orientare
portret) în orientarea pe înalt, selectaţi Activată
pentru opţiunea Rotire pe înalt din meniul redare
(0 267).
A Examinare imagine
Atunci când este selectat Activată pentru Examinare imagine din meniul
redare (0 267), fotografiile sunt afişate în mod automat pe monitor după
fotografiere (deoarece aparatul foto se află deja în orientarea corectă, imaginile
nu sunt rotite în mod automat în timpul examinării imaginii). În modurile
declanşare continuă, afişarea începe când fotografierea se încheie, cu prima
fotografie din seria curentă afişată.
230
Redare miniaturi
Pentru a afişa imagini în „foi de contact” de patru, nouă sau 72 de
imagini, apăsaţi butonul W (S).
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Redare cadru întreg
Pentru
Redare miniaturi
Utilizaţi
Evidenţiere imagini
Vizualizare imagini
evidenţiate
Revenire la modul
fotografiere
J
K/
Redare calendar
Descriere
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
evidenţia imagini pentru redare cadru
întreg, zoom redare (0 243), ştergere
(0 246) sau protejare (0 245).
Apăsaţi J pentru a afişa imaginea
evidenţiată cadru întreg.
Apăsaţi butonul K sau apăsaţi butonul
de declanşare la jumătate pentru a ieşi
în modul fotografiere.
231
Redare calendar
Pentru a vizualiza imagini realizate la o dată selectată, apăsaţi butonul
W (S) când sunt afişate 72 de imagini.
Listă date
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Listă miniaturi
Redare cadru întreg
Redare miniaturi
Redare calendar
Operaţiunile care pot fi realizate depind de locul în care se află cursorul,
în lista datelor sau în lista miniaturilor:
Pentru
Utilizaţi
Comutare între listă
date şi listă miniaturi
W (S)/J
Ieşire în redare
miniaturi/mărire
fotografie evidenţiată
X (T)
Evidenţiere date/
Evidenţiere imagini
• Listă date: Evidenţiaţi data.
• Listă miniaturi: Evidenţiaţi imaginea.
Comutare în redarea
cadru întreg
Revenire la modul
fotografiere
232
Descriere
Apăsaţi butonul W (S) sau J în
lista datelor pentru a plasa cursorul în
lista miniaturilor. Apăsaţi din nou
W (S) pentru a reveni la lista
datelor.
• Listă date: Ieşiţi în redare 72 de cadre.
• Listă miniaturi: Apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul X (T) pentru a
mări fotografia evidenţiată.
J
K/
Listă miniaturi: Vizualizaţi imaginea
evidenţiată.
Apăsaţi butonul K sau apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate
pentru a ieşi în modul fotografiere.
Butonul i
La apăsarea butonului i în timpul redării
cadru întreg sau miniaturi se afişează opţiunile
enumerate mai jos:
• Fantă şi dosar redare: Alegeţi un dosar pentru
redare. Evidenţiaţi o fantă şi apăsaţi 2
pentru a afişa o listă cu dosarele de pe cardul
selectat, apoi evidenţiaţi un dosar şi apăsaţi
J pentru a vizualiza fotografiile din dosarul Buton i
evidenţiat.
• Retuşare (numai fotografii): Utilizaţi opţiunile
din meniul retuşare (0 294) pentru a crea o
copie retuşată a fotografiei curente.
• Editare film (numai filme): Editaţi filme utilizând
opţiunile din meniul editare film (0 179).
Filmele pot fi editate şi prin apăsarea
butonului i când redarea filmului este
întreruptă.
• Select. pt. trimit. la disp. intel./desel.: Selectaţi fotografii pentru încărcare pe
un dispozitiv inteligent (0 263).
Pentru a ieşi din meniul butonului i şi a reveni la redare, apăsaţi din nou
butonul i.
233
Informaţii fotografie
Informaţiile despre fotografie sunt suprapuse pe imaginile afişate în
modul redare cadru întreg. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a naviga prin
informaţiile despre fotografie aşa cum este prezentat mai jos. Reţineţi că
„numai imagine”, datele de fotografiere, histogramele RGB, zonele
luminoase şi datele de prezentare generală sunt afişate numai dacă este
selectată opţiunea corespunzătoare pentru Opţiuni de afişare a redării
(0 266). Datele de locaţie sunt afişate numai dacă a fost utilizat un
dispozitiv GP-1/GP-1A la momentul efectuării fotografiei (0 227).
Informaţii fişier
234
Fără (numai imagine)
Date prezentare
generală
Zone luminoase
Date de locaţie
Histogramă RGB
Date fotografiere
❚❚ Informaţii fişier
12 34
5
14
13
12
6
7
11
10
9 8
1 Stare protejare...................................... 245
8 Dimensiune imagine............................. 81
2 Indicator retuş ...................................... 294
9 Zonă imagine.......................................... 73
3 Marcare pentru încărcare................... 263 10 Ora înregistrării.............................. 24, 290
4 Punct focalizare 1, 2 ................................. 89 11 Data înregistrării ........................... 24, 290
5 Marcaje zonă AF 1................................... 33 12 Fantă card curent................................... 82
6 Număr cadru/număr total de cadre
13 Nume dosar ...........................................268
7 Calitate imagine ..................................... 77 14 Nume fişier ............................................ 268
1 Afişat numai dacă este selectat Punct focalizare pentru Opţiuni de afişare a redării
(0 266), iar fotografia selectată a fost realizată utilizând vizorul.
2 Dacă fotografia a fost efectuată utilizând AF-S sau cu focalizarea automată servo unică selectată în timpul
AF-A, afişajul arată punctul în care a fost blocată focalizarea prima dată. Dacă fotografia a fost efectuată
utilizând AF-C sau cu focalizarea automată servo continuă selectată în timpul AF-A, punctul de focalizare
este afişat numai dacă pentru modul zonă AF a fost selectată o opţiune diferită de zonă AF automată.
235
❚❚ Zone luminoase
1
2
3
1 Zone luminoase imagine *
3 Canal curent *
2 Număr dosar—număr cadru ............ 268
* Zonele care clipesc indică zone luminoase (zone ce pot fi
supraexpuse) pentru canalul curent. Menţineţi apăsat butonul
W (S) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a naviga printre canale
după cum urmează:
Buton W (S)
RGB
(toate canalele)
236
R
(roşu)
G
(verde)
B
(albastru)
❚❚ Histogramă RGB
5
6
7
8
1
2
3
4
1 Zone luminoase imagine *
2 Număr dosar—număr cadru ............ 268
3 Balans de alb......................................... 111
Temperatură culoare ................... 117
Reglare fină balans de alb........... 114
Presetare manuală........................ 120
5 Histogramă (canal RGB). În toate
histogramele, axa orizontală prezintă
strălucirea pixelilor, iar axa verticală
numărul de pixeli.
6 Histogramă (canal roşu)
7 Histogramă (canal verde)
4 Canal curent *
8 Histogramă (canal albastru)
* Zonele care clipesc indică zone luminoase (zone ce pot fi
supraexpuse) pentru canalul curent. Menţineţi apăsat butonul
W (S) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a naviga printre canale
după cum urmează:
Buton W (S)
RGB
(toate canalele)
R
(roşu)
G
(verde)
B
(albastru)
Afişare zone luminoase
dezactivată
237
A Zoom redare
Pentru a mări fotografia când este afişată
histograma, apăsaţi X (T). Utilizaţi butoanele
X (T) şi W (S) pentru a mări şi micşora şi
derulaţi imaginea cu selectorul multiplu.
Histograma va fi actualizată pentru a arăta doar
datele pentru porţiunea de imagine vizibilă pe
monitor.
A Histograme
Histogramele aparatului foto au doar scop de ghidare şi ar putea fi diferite faţă de
cele afişate de aplicaţiile pentru procesarea imaginilor. Mai jos sunt afişate câteva
exemple de histograme:
Dacă imaginea conţine obiecte cu o
gamă largă de luminozităţi,
distribuţia tonurilor va fi relativ
echilibrată.
Dacă imaginea este întunecată,
distribuţia tonurilor va fi deplasată
spre stânga.
Dacă imaginea este luminoasă,
distribuţia tonurilor va fi deplasată
spre dreapta.
Mărirea compensării expunerii deplasează distribuţia tonurilor spre dreapta, în
timp ce reducerea compensării expunerii deplasează distribuţia spre stânga.
Histogramele pot oferi o idee aproximativă cu privire la expunerea generală
atunci când iluminarea ambientală îngreunează vizualizarea fotografiilor pe
monitor.
238
❚❚ Date fotografiere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Măsurare ................................................ 105 7
Timp de expunere ...........................53, 56
Diafragmă ..........................................54, 56 8
2 Mod fotografiere.......................................6 9
Setări sensibilitate ISO 1 ........................ 99
3 Compensare expunere ....................... 109 10
Reglare expunere optimă 2 ................ 278
11
4 Distanţă focală............................. 224, 310
12
5 Date obiectiv......................................... 224
6 Mod focalizare ..................................83, 97
Obiectiv VR (reducere vibraţii) 3
11
12
Tip bliţ............................................ 144, 311
Mod bliţ principal de comandă ........ 283
Mod bliţ ......................................... 145, 147
Control bliţ........................... 149, 283, 313
Compensare bliţ................................... 151
Nume aparat foto
Zonă imagine.......................................... 73
Număr dosar—număr cadru ............268
13
14
15
13 Balans de alb......................................... 111 14 Spaţiu culoare....................................... 270
Temperatură culoare ................... 117 15 Picture Control 4 ................................... 130
Reglare fină balans de alb........... 114
Presetare manuală........................ 120
239
16
17
18
19
20
21
16 Reducere zgomot ISO ridicat ............ 271 19 Control vignetare................................. 271
Reducere zgomot expunere lungă
20 Istoric retuş............................................ 294
................................................................ 271
21 Comentariu imagine ........................... 291
17 D-Lighting activ.................................... 139
18 Intensitate HDR .................................... 141
22
23
22 Numele fotografului 5 ......................... 291 23 Deţinător drept de autor 5 ................. 291
1 Afişat în roşu dacă fotografia a fost realizată cu controlul sensibilităţii ISO automat pornit.
2 Afişat dacă setarea personalizată b5 (Regl. fină expunere optimă, 0 278) a fost setată la o
valoare diferită de zero pentru orice metodă de măsurare.
3 Afişat numai dacă este ataşat un obiectiv VR.
4 Elementele afişate variază în funcţie de opţiunile Picture Control selectate.
5 A patra pagină a datelor de fotografiere este afişată numai dacă informaţiile privind drepturile de autor au
fost înregistrate împreună cu fotografia utilizând opţiunea Informaţii drept de autor din meniul
setare.
240
❚❚ Date de locaţie * (0 227)
1
2
3
4
1 Latitudine
2 Longitudine
3 Altitudine
4 Ora universală coordonată (UTC)
* Datele pentru filme sunt aferente începutului înregistrării.
241
❚❚ Date prezentare generală
1 2 345
6
17 18 19 20 21
7
8 29
28
27
9
16
22
23
26 25 24
15 141312 11 10
1
2
3
4
Număr cadru/număr total de imagini
Marcare pentru încărcare................... 263
Stare protejare...................................... 245
Indicator retuş ...................................... 294
5 Nume aparat foto
6 Indicator comentariu imagine.......... 291
7 Indicator date de locaţie .................... 227
8 Histogramă care arată distribuirea
tonurilor în imagine (0 238).
9 Calitate imagine..................................... 77
10 Dimensiune imagine............................. 81
11 Zonă imagine.......................................... 73
12
13
14
15
Nume fişier ............................................ 268
Ora înregistrării.............................. 24, 290
Nume dosar........................................... 268
Data înregistrării ........................... 24, 290
16 Fantă card curent................................... 82
17
18
19
20
Măsurare ................................................ 105
Mod fotografiere.......................................6
Timp de expunere............................53, 56
Diafragmă ..........................................54, 56
21 Sensibilitate ISO * ................................... 99
22
23
24
25
26
Distanţă focală............................. 224, 310
D-Lighting activ.................................... 139
Picture Control......................................130
Spaţiu culoare....................................... 270
Mod bliţ ......................................... 145, 147
27 Balans de alb .........................................111
Temperatură culoare ................... 117
Reglare fină balans de alb........... 114
Presetare manuală........................120
28 Compensare bliţ...................................151
Mod bliţ principal de comandă ........ 283
29 Compensare expunere ....................... 109
* Afişat în roşu dacă fotografia a fost realizată cu controlul sensibilităţii ISO automat pornit.
242
O privire mai de aproape: Zoom redare
Apăsaţi butonul X (T) pentru a mări
imaginea afişată în redare cadru întreg. În
timp ce zoom-ul este activat pot fi realizate
următoarele operaţiuni:
Buton X (T)
Pentru
Utilizaţi
Mărire sau
micşorare
X (T)/
W (S)
Vizualizarea
altor zone
ale imaginii
Descriere
Apăsaţi X (T)
pentru a mări la un
maximum de
aproximativ
38× (imagini mari în
format 24×16/DX),
28× (imagini medii)
sau 19× (imagini
mici). Apăsaţi W (S) pentru a micşora. În timp ce
fotografia este mărită, utilizaţi selectorul multiplu
pentru a vizualiza zone ale imaginii care nu sunt
vizibile pe monitor. Ţineţi apăsat selectorul
multiplu pentru a derula rapid la alte zone din
cadru. Fereastra de navigare este afişată când
raportul de mărire este modificat; zona vizibilă
curent pe monitor este indicată printr-un chenar
galben. Bara de sub fereastra de navigare arată
raportul de mărire; se colorează în verde la un
raport de 1 : 1.
243
Pentru
Utilizaţi
Selectare
feţe
Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a
vizualiza acelaşi loc în alte fotografii la raportul de
mărire curent. Zoom-ul redare este anulat când
este redat un film.
Vizualizarea
altor imagini
Revenire la
modul
fotografiere
244
Descriere
Feţele detectate în
timpul zoom-ului
sunt indicate prin
chenare albe în
fereastra de
navigare. Rotiţi
selectorul secundar
de comandă pentru
a vizualiza alte feţe.
K/
Apăsaţi butonul K sau apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate pentru a ieşi în modul
fotografiere.
Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii
În redare cadru întreg, zoom redare, redare miniaturi şi redare calendar,
apăsaţi butonul L (U) pentru a proteja fotografia curentă de
ştergerea accidentală. Fişierele protejate sunt marcate cu o pictogramă
P şi nu pot fi şterse folosind butonul O (Q) sau opţiunea Ştergere din
meniul redare. Reţineţi că imaginile protejate vor fi şterse atunci când
este formatat cardul de memorie (0 289). Pentru a îndepărta protecţia
unei imagini astfel încât aceasta să poată fi ştearsă, afişaţi-o sau
evidenţiaţi-o şi apăsaţi butonul L (U).
Buton L (U)
A Înlăturarea protecţiei tuturor imaginilor
Pentru a elimina protecţia tuturor imaginilor din dosarul sau dosarele selectate
curent în meniul Dosar redare, apăsaţi simultan butoanele L (U) şi O (Q)
pentru aproximativ două secunde în timpul redării.
245
Ştergerea fotografiilor
Pentru a şterge fotografia afişată în redare cadru întreg sau evidenţiată
în lista miniaturilor, apăsaţi butonul O (Q). Pentru a şterge mai multe
fotografii selectate, toate fotografiile făcute la o anumită dată sau toate
fotografiile din dosarul de redare curent, folosiţi opţiunea Ştergere din
meniul redare. Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Reţineţi că
fotografiile care sunt protejate sau ascunse nu pot fi şterse.
Redare cadru întreg, redare miniaturi şi redare
calendar
Apăsaţi butonul O (Q) pentru a şterge fotografia curentă.
1 Apăsaţi butonul O (Q).
Va fi afişat un dialog de confirmare.
Buton O (Q)
2 Apăsaţi din nou butonul O (Q).
Pentru a şterge fotografia, apăsaţi butonul
O (Q). Pentru a ieşi fără să ştergeţi
fotografia, apăsaţi butonul K.
Buton O (Q)
246
A Redare calendar
În timpul redării calendar, puteţi şterge toate fotografiile făcute la o dată
selectată prin evidenţierea datei din lista datelor şi apăsarea butonului O (Q)
(0 232).
A Consultaţi de asemenea
Opţiunea După ştergere din meniul redare determină dacă este afişată
imaginea următoare sau cea anterioară după ce se şterge o imagine (0 267).
247
Meniul redare
Opţiunea Ştergere din meniul redare conţine opţiunile enumerate mai
jos. Reţineţi că, în funcţie de numărul de imagini, este posibil să fie
necesară o anumită perioadă de timp pentru a fi şterse.
Opţiune
Q
n
R
Descriere
Selectate
Ştergeţi fotografiile selectate.
Selectare dată
Ştergeţi toate fotografiile făcute la o dată selectată (0 249).
Toate
Ştergeţi toate fotografiile din
dosarul selectat curent pentru
redare (0 266). Dacă sunt
introduse două carduri, puteţi
selecta cardul de pe care vor fi
şterse fotografiile.
❚❚ Selectate: Ştergerea fotografiilor selectate
1 Selectaţi fotografii.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
evidenţia o fotografie şi apăsaţi butonul
W (S) pentru a selecta sau a anula
selecţia. Imaginile selectate sunt marcate
cu o pictogramă O. Repetaţi dacă doriţi
pentru a selecta imagini suplimentare.
248
Buton W (S)
2 Ştergeţi imaginile selectate.
Apăsaţi J. Va fi afişat un dialog de
confirmare; evidenţiaţi Da şi apăsaţi J.
❚❚ Selectare dată: Ştergerea fotografiilor făcute la o dată selectată
1 Selectaţi date.
Evidenţiaţi o dată şi apăsaţi 2 pentru a
selecta toate fotografiile efectuate la data
evidenţiată. Datele selectate sunt marcate
cu o pictogramă M. Repetaţi de câte ori
doriţi pentru a selecta date suplimentare;
pentru a anula selecţia unei date,
evidenţiaţi data şi apăsaţi 2.
2 Ştergeţi fotografiile selectate.
Apăsaţi J. Va fi afişat un dialog de
confirmare; evidenţiaţi Da şi apăsaţi J.
249
Wi-Fi
Ce poate face Wi-Fi pentru dumneavoastră
Aparatul foto se poate conecta prin reţele fără fir Wi-Fi la un dispozitiv
inteligent compatibil (smartphone sau tabletă) pe care rulează aplicaţia
dedicată de la Nikon Wireless Mobile Utility (0 263).
Descărcare imagini
Telecomandă
A Instalarea aplicaţiei Wireless Mobile Utility
1 Găsiţi aplicaţia.
Pe dispozitivul inteligent, conectaţi-vă la serviciul Google Play, App Store sau
alt magazin de aplicaţii şi căutaţi „Wireless Mobile Utility”. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu dispozitivul
inteligent.
2 Instalaţi aplicaţia.
Citiţi descrierea aplicaţiei şi instalaţi aplicaţia. Un manual în format pdf pentru
Wireless Mobile Utility este disponibil pentru descărcare la următoarele
URL-uri:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
Android
250
iOS
Accesarea aparatului foto
Înainte de conectarea prin Wi-Fi (LAN fără fir), instalaţi
Wireless Mobile Utility pe dispozitivul dumneavoastră inteligent
compatibil Android sau iOS.
Android şi iOS: Conectarea folosind SSID-ul
Înainte de a vă conecta, activaţi funcţia Wi-Fi pe dispozitivul inteligent.
Pentru detalii, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu
dispozitivul inteligent.
1 Activaţi funcţia Wi-Fi încorporată a
aparatului foto.
Evidenţiaţi Wi-Fi în meniul setare şi apăsaţi
2. Evidenţiaţi Conexiune de reţea şi
apăsaţi 2, apoi evidenţiaţi Activare şi
apăsaţi J. Aşteptaţi câteva secunde
pentru ca funcţia Wi-Fi să se activeze.
2 Afişaţi SSID-ul aparatului foto.
Evidenţiaţi Setări reţea şi apăsaţi 2.
251
Evidenţiaţi Vizualizare SSID şi apăsaţi 2.
3 Selectaţi SSID-ul aparatului foto.
Pe dispozitivul inteligent atingeţi Settings (Setări) > Wi-Fi şi
selectaţi SSID-ul aparatului foto pentru a vă conecta prin Wi-Fi.
4 Lansați Wireless Mobile Utility.
Lansaţi Wireless Mobile Utility pe dispozitivul inteligent.
5 Activaţi funcţia de securitate fără fir.
La început, conexiunea nu va fi protejată de parole sau alte funcţii de
securitate. Activaţi funcţia de securitate utilizând
Wireless Mobile Utility de pe dispozitivul inteligent (0 257).
A Afişajul Wi-Fi
În timp ce Wi-Fi este activat, pe afişaj va clipi o pictogramă g. Pictograma se va
opri din clipit odată ce conexiunea s-a stabilit şi aparatul foto schimbă date cu
dispozitivul inteligent.
Panou de control
252
Monitor
D Securitate
Deşi unul dintre beneficiile unui dispozitiv cu funcţie de conectare fără fir este
acela că permite celorlalţi să se conecteze liber pentru a schimba date fără fir
oriunde în raza de acţiune a acestuia, în cazul în care funcţia de securitate nu este
activată pot apărea următoarele:
• Furt de date: Terţi răuvoitori pot intercepta transmisiunile fără fir pentru a fura
date de identificare a utilizatorului, parole şi alte informaţii personale.
• Acces neautorizat: Utilizatori neautorizaţi pot obţine acces la reţea şi pot modifica
date sau efectua alte acţiuni răuvoitoare. Reţineţi că, datorită concepţiei
reţelelor fără fir, atacuri specializate pot permite accesul neautorizat chiar şi
atunci când funcţia de securitate este activată.
A Protejarea parolei
Când vă conectaţi prima dată după ce aţi schimbat setările parolei, este posibil să
vi se solicite să introduceţi o parolă.
253
Android: Conectarea prin intermediul NFC
Dacă dispozitivul inteligent acceptă NFC (Near Field Communication–
comunicare în câmp apropiat), poate fi stabilită o conexiune Wi-Fi prin
simpla atingere a siglei N (N-Mark) de pe aparatul foto de antena NFC a
dispozitivului inteligent. Înainte de conectare, activaţi NFC (Near Field
Communication) şi funcţia Wi-Fi de pe dispozitivul inteligent în
conformitate cu descrierea din documentaţia furnizată împreună cu
dispozitivul inteligent.
1 Stabiliţi o conexiune Wi-Fi.
În fotografierea prin vizor cu temporizatorul standby activat, atingeţi
sigla N (N-Mark) de pe aparatul foto de antena NFC a dispozitivului
inteligent (pentru aflarea poziţiei antenei NFC, consultaţi
documentaţia furnizată împreună cu dispozitivul inteligent).
Menţineţi contactul până când aparatul foto afişează un mesaj care
informează că a fost detectat un dispozitiv NFC şi că a fost stabilită o
conexiune Wi-Fi.
Wireless Mobile Utility se va lansa automat.
2 Activaţi funcţia de securitate fără fir.
La început, conexiunea nu va fi protejată de parole sau alte funcţii de
securitate. Activaţi funcţia de securitate utilizând
Wireless Mobile Utility de pe dispozitivul inteligent (0 257).
254
D Securitate
Deşi unul dintre beneficiile unui dispozitiv cu funcţie de conectare fără fir este
acela că permite celorlalţi să se conecteze liber pentru a schimba date fără fir
oriunde în raza de acţiune a acestuia, în cazul în care funcţia de securitate nu este
activată pot apărea următoarele:
• Furt de date: Terţi răuvoitori pot intercepta transmisiunile fără fir pentru a fura
date de identificare a utilizatorului, parole şi alte informaţii personale.
• Acces neautorizat: Utilizatori neautorizaţi pot obţine acces la reţea şi pot modifica
date sau efectua alte acţiuni răuvoitoare. Reţineţi că, datorită concepţiei
reţelelor fără fir, atacuri specializate pot permite accesul neautorizat chiar şi
atunci când funcţia de securitate este activată.
A NFC
NFC (Near Field Communication–comunicare în câmp apropiat) este un standard
internaţional pentru tehnologia comunicaţiilor fără fir pe distanţe scurte.
A Wi-Fi
Conectarea unui dispozitiv inteligent prin intermediul NFC activează automat
opţiunea Wi-Fi > Conexiune de reţea din meniul setare al aparatului foto.
A Nicio conexiune
Dacă nu puteţi stabili o conexiune folosind NFC conform descrierii de mai sus,
conectaţi-vă folosind o altă metodă (0 251).
A Dezactivarea NFC
Opţiunea NFC din meniul setare se utilizează pentru a activa şi a dezactiva NFC.
Selectaţi Dezactivare pentru a dezactiva conexiunile NFC.
255
Android: Alte opţiuni de conectare Wi-Fi
WPS poate fi utilizat cu dispozitive inteligente compatibile. Funcţia de
securitate fără fir se activează automat.
❚❚ Buton de comandă WPS
Reglaţi setările după cum urmează pentru a vă
conecta la atingerea unui buton:
• Aparat foto: Selectaţi Wi-Fi > Setări reţea >
Buton de comandă WPS din meniul setare.
• Dispozitiv inteligent: Selectaţi WPS button
connection (Conexiune prin buton WPS)
din meniul Wi-Fi settings (Setări Wi-Fi).
❚❚ Intrare PIN WPS
Pentru a vă conecta la un dispozitiv inteligent
folosind un cod PIN, selectaţi Wi-Fi > Setări
reţea > Intrare PIN WPS din meniul setare al
aparatului foto şi introduceţi codul PIN afişat
de dispozitivul inteligent.
Restabilirea setărilor implicite
Pentru restabilirea setărilor implicite pentru reţea, selectaţi Wi-Fi >
Setări reţea > Resetare setări reţea. Va fi afişat un dialog de
confirmare; evidenţiaţi Da şi apăsaţi J pentru a restabili setările
implicite pentru reţea.
A Încheierea conexiunii
Funcţia Wi-Fi poate fi dezactivată prin:
• Selectarea Wi-Fi > Conexiune de reţea > Dezactivare din meniul setare al
aparatului foto.
• Pornirea înregistrării unui film
• Conectarea unei unităţi de comunicare UT-1 opţionale.
• Oprirea aparatului foto.
256
Funcţia securitate fără fir
Ajustaţi setările de securitate după stabilirea unei conexiuni Wi-Fi. În
cazul conexiunilor WPS (0 256), funcţia de securitate se activează
automat; nu mai sunt necesare setări suplimentare.
❚❚ SO Android
1 Afişaţi setările aplicaţiei
Wireless Mobile Utility.
Pe dispozitivul inteligent selectaţi
pictograma c din colţul dreapta sus al
afişajului sau deschideţi meniul setări din
afişajul de pornire al aplicaţiei
Wireless Mobile Utility.
2 Selectaţi Wireless Mobile Adapter settings
(Setări adaptor conexiune fără fir pentru
dispozitive mobile).
257
3 Selectaţi Authentication/encryption
(Autentificare/criptare).
4 Selectaţi WPA2-PSK-AES.
Selectaţi WPA2-PSK-AES şi selectaţi OK.
5 Selectaţi Password (Parolă).
258
6 Introduceţi o parolă.
Introduceţi o parolă şi selectaţi Save
(Salvare). Parolele pot avea între 8 şi 63 de
caractere.
7 Activaţi funcţia de securitate fără fir.
Selectaţi b. Va fi afişat un dialog de confirmare; selectaţi OK.
A Vizualizarea setărilor funcţiei de securitate fără fir
Pentru a vedea parola şi setările de autentificare/criptare curente, selectaţi
Current settings (Setări curente) din meniul Wireless Mobile Adapter
settings (Setări adaptor conexiune fără fir pentru dispozitive mobile).
259
❚❚ iOS
1 Afişaţi setările aplicaţiei
Wireless Mobile Utility.
Pe dispozitivul inteligent selectaţi
pictograma c din afişajul de pornire al
aplicaţiei Wireless Mobile Utility.
2 Selectaţi WMA settings (Setări WMA).
3 Selectaţi Authentication (Autentificare).
260
4 Selectaţi WPA2-PSK-AES.
Selectaţi WPA2-PSK-AES.
Selectaţi WMA settings (Setări WMA)
pentru a reveni la meniul setărilor WMA.
Dacă vi se solicită introducerea unei parole,
selectaţi OK.
5 Selectaţi Password (Parolă).
6 Introduceţi o parolă.
Introduceţi o parolă şi selectaţi WMA
settings (Setări WMA). Parolele pot avea
între 8 şi 63 de caractere.
261
7 Activaţi funcţia de securitate fără fir.
Selectaţi Settings (Setări). Va fi afişat un dialog de confirmare;
selectaţi OK.
Dispozitivul inteligent vă va solicita această parolă la următoarea
conectare a aparatului foto prin Wi-Fi.
D Wi-Fi
Citiţi avertizările de la pagina xx la xxii înainte de utilizarea funcţiei Wi-Fi. Pentru
dezactivarea funcţiei Wi-Fi în locuri unde utilizarea acesteia este interzisă,
selectaţi Wi-Fi > Conexiune de reţea > Dezactivare în meniul setare al
aparatului foto. Reţineţi că nu pot fi folosite cardurile Eye-Fi în timp ce Wi-Fi este
activată şi că temporizatorul standby nu se va opri cât timp aplicaţia
Wireless Mobile Utility de pe dispozitivul inteligent comunică cu aparatul foto.
Dacă nu sunt schimbate date timp de aproximativ 5 minute, temporizatorul
standby se va opri. Funcţia Wi-Fi a aparatului foto este disponibilă numai când
este introdus un card de memorie şi nu poate fi folosită când este conectat un
cablu USB sau HDMI. Pentru a preveni întreruperea alimentării în timp ce sunteţi
conectat, încărcaţi acumulatorul înainte de activarea conectării la reţea.
262
Selectarea fotografiilor pentru încărcare
Urmaţi paşii de mai jos pentru a selecta fotografii pentru încărcare pe
dispozitivul inteligent. Filmele nu pot fi selectate pentru încărcare.
Selectarea fotografiilor individuale pentru încărcare
1 Selectaţi o imagine.
Afişaţi imaginea sau evidenţiaţi-o în lista miniaturilor în redare
miniaturi sau calendar.
2 Afişaţi opţiunile de redare.
Apăsaţi butonul i pentru a afişa opţiunile
de redare.
Buton i
3 Alegeţi Select. pt. trimit. la disp. intel./
desel.
Evidenţiaţi Select. pt. trimit. la disp.
intel./desel. şi apăsaţi J. Fotografiile
selectate pentru încărcare sunt indicate
printr-o pictogramă &; pentru a anula
selecţia, afişaţi sau evidenţiaţi imaginea şi
repetaţi paşii 2 şi 3.
263
Selectarea mai multor fotografii pentru încărcare
Urmaţi paşii de mai jos pentru a modifica status-ul încărcării mai multor
fotografii.
1 Alegeţi Selectare pt. trimit. la disp. intel.
Selectaţi Wi-Fi în meniul setare, apoi evidenţiaţi Selectare pt. trimit.
la disp. intel. şi apăsaţi 2.
2 Selectaţi fotografii.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
evidenţia fotografii şi apăsaţi W (S)
pentru a selecta sau a anula selecţia.
Fotografiile selectate sunt marcate cu o
pictogramă &.
3 Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.
Selectarea fotografiilor pentru încărcare prin NFC
Dacă s-a stabilit o conexiune NFC (0 254) în timpul redării, imaginea
afişată curent în cadru întreg sau evidenţiată în lista miniaturilor sau în
redare calendar este marcată automat pentru încărcare.
1 Afişaţi sau evidenţiaţi imaginea dorită.
Afişaţi imaginea în cadru întreg sau evidenţiaţi-o în lista miniaturilor
sau în redare calendar.
2 Conectaţi-vă.
Atingeţi sigla N (N-Mark) de pe aparatul foto de antena NFC a
dispozitivului inteligent până când aparatul foto afişează un mesaj
care informează că a fost detectat un dispozitiv NFC. Fotografia va fi
marcată cu o pictogramă & pentru a indica faptul că a fost selectată
pentru încărcare.
264
Descărcarea fotografiilor selectate pe
dispozitivul inteligent
Pentru a descărca fotografiile selectate pe dispozitivul inteligent, stabiliţi
o conexiune Wi-Fi cu aparatul foto (0 251) şi selectaţi View photos
(Vizualizare fotografii) din aplicaţia Wireless Mobile Utility. Va fi afişat
un dialog de confirmare; selectaţi OK şi porniţi descărcarea.
SO Android
iOS
265
Listă meniuri
Această secţiune enumeră opţiunile disponibile în meniurile aparatului
foto. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghid meniu.
D Meniul redare: Gestionarea imaginilor
Ştergere
Selectate
Selectare dată
Toate
Dosar redare
D7200
Toate
Curentă
Ascundere imagine
Selectare/setare
Selectare dată
Deselectare totală
Opţiuni de afişare a redării
Informaţii de bază fotografie
Punct focalizare
Informaţii suplim. fotografie
Fără (numai imagine)
Zone luminoase
Histogramă RGB
Date fotografiere
Prezentare generală
266
Ştergeţi mai multe imagini (0 248).
(setare implicită la D7200)
Alegeţi un dosar pentru redare.
Ascundeţi sau afişaţi imagini. Imaginile
ascunse sunt afişate numai în meniul
„Ascundere imagine” şi nu pot fi redate.
Alegeţi informaţiile disponibile în afişajul
redării informaţiilor despre fotografie
(0 234).
Copiere imagini
Selectare sursă
Selectare imagini
Selectare dosar destinaţie
Copiere imagini?
Examinare imagine
Activată
Dezactivată
După ştergere
Afişare următoarea
Afişare precedenta
Continuare ca înainte
Rotire pe înalt
Activată
Dezactivată
Prezentare diapozitive
Pornire
Tip imagine
Interval între cadre
Comandă imprimare DPOF
Selectare/setare
Deselectare totală
Copiaţi fotografii de pe un card de memorie
pe altul. Această opţiune este disponibilă
numai atunci când în aparatul foto sunt
introduse două carduri de memorie.
(setare implicită la Dezactivată)
Alegeţi dacă fotografiile sunt afişate pe
monitor în mod automat, imediat după
fotografiere (0 230).
(setare implicită la Afişare următoarea)
Selectaţi fotografia ce va fi afişată după
ştergerea unei imagini.
(setare implicită la Activată)
Alegeţi dacă să rotiţi fotografiile „pe înalt”
(orientare portret) la afişarea în timpul redării
(0 230).
Vizualizaţi o prezentare de diapozitive din
fotografiile dosarului de redare curent.
Selectaţi imagini pentru imprimarea cu un
serviciu de imprimare sau o imprimantă
compatibilă DPOF şi alegeţi numărul de
exemplare.
267
C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere
Resetare meniu fotografiere
Da
Nu
Dosar stocare
Selectare dosar după număr
Selectare dosar din listă
Denumirea fişierului
Denumirea fişierului
Rolul cardului din Fanta 2
Depăşire
Copie de rezervă
Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG
Calitate imagine
NEF (RAW) + JPEG fine
NEF (RAW) + JPEG normal
NEF (RAW) + JPEG basic
NEF (RAW)
JPEG fine
JPEG normal
JPEG basic
268
Selectaţi Da pentru a restabili opţiunile
meniului fotografiere la valorile implicite.
Selectaţi dosarul în care vor fi stocate
imaginile ulterioare.
Alegeţi prefixul format din trei litere utilizat
pentru denumirea fişierelor imagine în care
sunt stocate fotografiile. Prefixul implicit este
„DSC”.
(setare implicită la Depăşire)
Alegeţi rolul cardului din fanta 2 atunci când
în aparatul foto sunt introduse două carduri
de memorie (0 82).
(setare implicită la JPEG normal)
Alegeţi un format de fişier şi un nivel de
compresie (calitate imagine, 0 77).
Dimensiune imagine
Mare
Medie
Mică
Zonă imagine
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Compresie JPEG
Prioritate dimensiune
Calitate optimă
Înregistrare NEF (RAW)
Tip
Ad. de culoare NEF (RAW)
Balans de alb
Automat
Incandescent
Fluorescent
Lumina directă a soarelui
Bliţ
Înnorat
Umbră
Alegere temp. culoare
Presetare manuală
(setare implicită la Mare)
Alegeţi dimensiunea imaginii în pixeli (0 81).
(setare implicită la DX (24×16))
Alegeţi zona imaginii (0 73).
(setare implicită la Prioritate dimensiune)
Alegeţi un tip de compresie pentru imaginile
JPEG (0 80).
Alegeţi un tip de compresie şi o adâncime bit
pentru imaginile NEF (RAW) (0 80).
(setare implicită la Automat)
Potriviţi balansul de alb cu sursa de lumină
(0 111).
269
Setare Picture Control
(setare implicită la Standard)
Standard
Alegeţi cum vor fi procesate fotografiile noi.
Selectaţi în conformitate cu tipul de scenă sau
Neutră
cu intenţia dumneavoastră creativă (0 130).
Intensă
Monocrom
Portret
Peisaj
Uniform
Gestionare Picture Control
Salvare/editare
Creaţi opţiuni Picture Control personalizate
(0 135).
Redenumire
Ştergere
Încărcare/salvare
Spaţiu culoare
(setare implicită la sRGB)
sRGB
Alegeţi un spaţiu culoare pentru fotografii.
Adobe RGB
D-Lighting activ
(setare implicită la Dezactivat (modurile P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2 şi 3)
sau Automat (alte moduri))
Automat
Păstraţi detaliile din zonele luminoase şi din
zonele umbrite, creând fotografii cu un
Extra ridicat
contrast natural (0 139).
Ridicat
Normal
Redus
Dezactivat
HDR (high dynamic range)
Mod HDR
Intensitate HDR
270
Păstraţi detaliile din zonele luminoase şi din
zonele umbrite când fotografiaţi scene cu
contrast ridicat (0 141).
Control vignetare
Ridicat
Normal
Redus
Dezactivat
Control automat al distors.
Activat
Dezactivat
Reducere zgomot exp. lungă
Activată
Dezactivată
ISO NR ridicat
Ridicat
Normal
Redus
Dezactivat
Setări sensibilitate ISO
Sensibilitate ISO
Acces selector de comandă Hi ISO
Control sensib. ISO auto.
(setare implicită la Normal)
Reduceţi scăderea luminozităţii la marginile
fotografiei atunci când utilizaţi obiective de
tip G, E şi D (obiectivele PC sunt excluse). Cel
mai notabil efect se obţine la diafragmă
maximă.
(setare implicită la Dezactivat)
Reduceţi distorsiunea tip butoi atunci când
fotografiaţi cu obiective cu unghi larg şi
pentru a reduce distorsiunea tip pernă atunci
când fotografiaţi cu obiective lungi.
(setare implicită la Dezactivată)
Reduceţi „zgomotul” (pete luminoase sau
ceaţă) în fotografiile realizate la timpi de
expunere lungi.
(setare implicită la Normal)
Reduceţi „zgomotul” (pixeli luminoşi
repartizaţi aleatoriu) în fotografii realizate la
sensibilităţi ISO ridicate.
Reglaţi setările sensibilităţii ISO pentru
fotografii (0 99, 102).
271
Mod telecomandă (ML-L3)
Telecomandă cu întârziere
Telecom. cu răspuns rapid
Oglindă sus la distanţă
Dezactivat
Expunere multiplă
Mod expunere multiplă
Număr de fotografii
Modificare automată
Fotograf. cu temporiz. interval
Pornire
Opţiuni pornire
Interval
Nr. de interv.×nr. de fotografii/interv.
Uniformizare expunere
272
(setare implicită la Dezactivat)
Alegeţi modul în care reacţionează aparatul
foto atunci când este utilizat cu o
telecomandă ML-L3.
Înregistraţi două sau trei expuneri NEF (RAW)
ca o singură fotografie (0 211).
Faceţi fotografii la intervalul selectat până
când este înregistrat numărul de fotografii
specificat (0 217).
1 Meniul filmare: Opţiuni filmare
Resetare meniu filmare
Da
Nu
Denumirea fişierului
Destinaţie
Fanta 1
Fanta 2
Dim. cadru/cadenţă cadre
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280×720; 60p
1280×720; 50p
Calitate film
Calitate înaltă
Normal
Sensibilitate microfon
Sensibilitate automată
Sensibilitate manuală
Microfon dezactivat
Selectaţi Da pentru a restabili opţiunile
meniului filmare la valorile implicite.
Alegeţi prefixul format din trei litere utilizat
pentru denumirea fişierelor imagine în care
sunt stocate filmele. Prefixul implicit este
„DSC”.
(setare implicită la Fanta 1)
Alegeţi fanta în care sunt înregistrate filmele.
(setare implicită la 1920×1080; 30p)
Alegeţi dimensiunea cadrului filmului (în
pixeli) şi cadenţa cadrelor (0 166).
(setare implicită la Normal)
Alegeţi calitatea filmului (0 166).
(setare implicită la Sensibilitate automată)
Activaţi sau dezactivaţi microfonul încorporat
sau microfoanele stereo opţionale sau reglaţi
sensibilitatea microfonului.
273
Frecvenţă de răspuns
Interval mare
Interval vocal
Reducere zgomot vânt
Activată
Dezactivată
Zonă imagine
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Balans de alb
Aceleaşi setări ca la fotografii
Automat
Incandescent
Fluorescent
Lumina directă a soarelui
Înnorat
Umbră
Alegere temp. culoare
Presetare manuală
274
(setare implicită la Interval mare)
Alegeţi frecvenţa de răspuns pentru
microfonul încorporat şi pentru microfoanele
stereo opţionale.
(setare implicită la Dezactivată)
Alegeţi dacă activaţi filtrul low-cut al
microfonului încorporat pentru a reduce
zgomotul vântului.
(setare implicită la DX (24×16))
Alegeţi zona imaginii (0 168).
(setare implicită la Aceleaşi setări ca la fotografii)
Alegeţi balansul de alb pentru filme (0 112).
Selectaţi Aceleaşi setări ca la fotografii
pentru a utiliza opţiunea selectată curent
pentru fotografii.
Setare Picture Control
Aceleaşi setări ca la fotografii
Standard
Neutră
Intensă
Monocrom
Portret
Peisaj
Uniform
Gestionare Picture Control
Salvare/editare
Redenumire
Ştergere
Încărcare/salvare
ISO NR ridicat
Ridicat
Normal
Redus
Dezactivat
Setări sensibilitate ISO film
Sensibilitate ISO (mod M)
Control ISO automat (mod M)
Sensibilitate maximă
Fotografiere trecere timp
Pornire
Interval
Timp fotografiere
Uniformizare expunere
(setare implicită la Aceleaşi setări ca la fotografii)
Alegeţi o opţiune Picture Control pentru filme
(0 130). Selectaţi Aceleaşi setări ca la
fotografii pentru a utiliza opţiunea selectată
curent pentru fotografii.
Creaţi opţiuni Picture Control personalizate
(0 132).
(setare implicită la Normal)
Reduceţi „zgomotul” (pixeli luminoşi
repartizaţi aleatoriu) în filme înregistrate la
sensibilităţi ISO ridicate.
Reglaţi setările sensibilităţii ISO pentru filme.
Aparatul foto face automat fotografii la
intervalele selectate pentru a crea un film
trecere timp fără sunet (0 171).
275
A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor
aparatului foto
Reiniţ. setări personalizate
Da
Nu
a Focalizare automată
a1 Selecţie prioritate AF-C
Declanşare
Focalizare
a2 Selecţie prioritate AF-S
Declanşare
Focalizare
a3 Urmărire focaliz. cu blocare
5 (Lung)
4
3 (Normal)
2
1 (Scurt)
Dezactivată
276
Selectaţi Da pentru a restabili setările
personalizate la valorile implicite.
(setare implicită la Declanşare)
Când este selectat AF-C pentru fotografierea
prin vizor, această opţiune controlează dacă
fotografiile pot fi realizate oricând este apăsat
butonul de declanşare (prioritate declanşare)
sau numai atunci când aparatul foto
focalizează (prioritate focalizare).
(setare implicită la Focalizare)
Când este selectat AF-S pentru fotografierea
prin vizor, această opţiune controlează dacă
fotografiile pot fi efectuate numai când
aparatul foto focalizează (prioritate focalizare)
sau oricând este apăsat butonul de
declanşare (prioritate declanşare).
(setare implicită la 3 (Normal))
Alegeţi modul în care focalizarea automată
servo continuă se ajustează la modificările
importante şi bruşte ale distanţei faţă de
subiect (AF servo continuă are efect când este
selectat AF-C pentru modul de focalizare în
timpul fotografierii prin vizor sau dacă
aparatul foto selectează servo continuu în
modul AF-A).
a4 Activare AF
Declanşator/AF-ON
Numai AF-ON
a5 Afişare punct focalizare
Iluminare punct focalizare
Mod focalizare manuală
a6 Înconjurare puncte focaliz.
Înconjurare
Fără înconjurare
a7 Număr de puncte focalizare
51 puncte
11 puncte
a8 Stocare puncte după orientare
Da
Nu
a9 Disp. ilum. asist. AF încorp.
Activată
Dezactivată
(setare implicită la Declanşator/AF-ON)
Alegeţi dacă aparatul foto focalizează atunci
când butonul de declanşare este apăsat la
jumătate. Dacă este selectat Numai AF-ON,
aparatul foto nu va focaliza când butonul de
declanşare este apăsat la jumătate.
Activaţi sau dezactivaţi iluminarea punctului
de focalizare în vizor.
(setare implicită la Fără înconjurare)
Alegeţi dacă selectarea punctului de
focalizare din vizor „înconjoară” afişajul de la
o margine la cealaltă.
(setare implicită la 51 puncte)
Alegeţi numărul de puncte de focalizare
disponibile pentru selectarea manuală a
punctului de focalizare din vizor.
(setare implicită la Nu)
Alegeţi dacă vizorul memorează separat
punctele de focalizare pentru orientările pe
verticală şi pe orizontală.
(setare implicită la Activată)
Alegeţi dacă dispozitivul de iluminare
asistenţă AF încorporat se aprinde pentru a
ajuta operaţia de focalizare când iluminarea
este slabă.
277
b Măsurare/expunere
b1 Valoare treaptă sensib. ISO
1/3 stop
1/2 stop
b2 Stopuri EV pt. control exp.
1/3 stop
1/2 stop
b3 Compensare expunere facilă
Activată (Reset. automată)
Activată
Dezactivată
b4 Zonă central-evaluativă
 6 mm
 8 mm
 10 mm
 13 mm
Mediu
b5 Regl. fină expunere optimă
Da
Nu
278
(setare implicită la 1/3 stop)
Selectaţi treptele utilizate când reglaţi
sensibilitatea ISO.
(setare implicită la 1/3 stop)
Selectaţi treptele folosite când reglaţi timpul
de expunere, diafragma, compensarea
expunerii şi a bliţului şi bracketing-ul.
(setare implicită la Dezactivată)
Dacă este selectat Activată (Reset.
automată) sau Activată, compensarea
expunerii poate fi reglată prin rotirea
selectorului secundar de comandă în
modurile P şi S sau prin rotirea selectorului
principal de comandă în modul A.
(setare implicită la  8 mm)
Alegeţi dimensiunea zonei căreia i se acordă
ponderea cea mai mare la măsurarea centralevaluativă. Dacă este ataşat un obiectiv nonCPU, dimensiunea zonei este fixată la 8 mm.
(setare implicită la Nu)
Reglaţi fin expunerea pentru fiecare metodă
de măsurare. Valorile mai mari produc
expuneri mai luminoase, iar valorile mai mici
expuneri mai întunecate.
c Blocare AE/cronometre
c1 Buton declanşare AE-L
Activat
Dezactivat
c2 Temporizator standby
4s
6s
10 s
30 s
1 min
5 min
10 min
30 min
Fără limite
c3 Autodeclanşator
Întârziere autodeclanşator
Număr de fotografii
Interval între fotografii
c4 Întârziere stingere monitor
Redare
Meniuri
Afişaj informaţii
Examinare imagine
Vizualizare în timp real
c5 Durată activare telecom. (ML-L3)
1 min
5 min
10 min
15 min
(setare implicită la Dezactivat)
Alegeţi dacă expunerea se blochează atunci
când butonul de declanşare este apăsat la
jumătate.
(setare implicită la 6 s)
Alegeţi cât timp aparatul foto continuă să
măsoare expunerea atunci când nu sunt
efectuate operaţii (0 37).
Alegeţi perioada de întârziere a declanşării
obturatorului, numărul de fotografii făcute şi
intervalul dintre fotografii în modul
autodeclanşator.
Alegeţi cât timp monitorul rămâne aprins
atunci când nu sunt efectuate operaţii.
(setare implicită la 1 min)
Selectaţi perioada cât aparatul foto va aştepta
un semnal de la telecomandă înainte de a
anula modul telecomandă (0 156).
279
d Fotografiere/afişare
d1 Bip
Volum
Înălţime
d2 Continuu cu viteză redusă
6 fps
5 fps
4 fps
3 fps
2 fps
1 fps
d3 Declanşare continuă maximă
1–100
d4 Mod întârziere expunere
3s
2s
1s
Dezactivat
d5 Avertizare bliţ
Activată
Dezactivată
d6 Ordine numere fişiere
Activată
Dezactivată
Resetare
d7 Afişare grilă vizor
Activat
Dezactivat
280
Alegeţi înălţimea şi volumul bipului.
(setare implicită la 3 fps)
Selectaţi cadenţa maximă de avansare a
cadrelor în modul CL (reţineţi că viteza de
avansare a cadrelor în vizualizarea în timp real
nu va depăşi 3,7 fps chiar dacă sunt selectate
valori de 4 fps sau mai mari).
(setare implicită la 100)
Alegeţi numărul maxim de fotografii care pot
fi realizate într-o singură serie în modul
declanşare continuă.
(setare implicită la Dezactivat)
În situaţiile în care cea mai mică mişcare a
aparatului foto poate estompa fotografiile,
selectaţi 1 s, 2 s sau 3 s pentru a întârzia
declanşarea obturatorului cu aproximativ
una, două sau trei secunde după ridicarea
oglinzii.
(setare implicită la Activată)
Dacă este selectat Activată, indicatorul bliţ
pregătit (M) va clipi dacă bliţul este necesar
pentru asigurarea expunerii optime.
(setare implicită la Activată)
Alegeţi modul în care aparatul foto atribuie
numere fişierelor.
(setare implicită la Dezactivat)
Alegeţi dacă se afişează o reţea de încadrare
în vizor.
d8 ISO facil
Activată
Dezactivată
d9 Afişaj informaţii
Automat
Manual
d10 Iluminare LCD
Activată
Dezactivată
d11 Tip baterie MB-D15
LR6 (AA alcaline)
HR6 (AA Ni-MH)
FR6 (AA litiu)
d12 Ordine baterii
Mai întâi baterii MB-D15
Mai întâi baterie aparat foto
(setare implicită la Dezactivată)
Dacă este selectat Activată, sensibilitatea ISO
poate fi setată prin rotirea selectorului
secundar de comandă în modurile P şi S sau
prin rotirea selectorului principal de comandă
în modul A.
(setare implicită la Automat)
Modificaţi aspectul afişajului informaţiilor
(0 185) pentru situaţii în care monitorul este
greu de citit (de exemplu, atunci când lumina
este prea puternică sau prea slabă).
(setare implicită la Dezactivată)
Alegeţi dacă panoul de control va fi iluminat
în timp ce temporizatorul standby este activ.
(setare implicită la LR6 (AA alcaline))
Pentru a se asigura că aparatul foto
funcţionează conform aşteptărilor atunci
când gripul opţional MB-D15 este utilizat cu
baterii AA, potriviţi opţiunea selectată în acest
meniu cu tipul de baterii introduse în grip.
Această opţiune nu trebuie reglată când se
utilizează acumulatori EN-EL15b/EN-EL15a/
EN-EL15.
(setare implicită la Mai întâi baterii MB-D15)
Alegeţi dacă se utilizează mai întâi
acumulatorul din aparatul foto sau bateriile
din grip, atunci când este ataşat un grip
opţional MB-D15.
281
e Bracketing/bliţ
e1 Timp sincronizare bliţ
1/320 s (FP automat)
1/250 s (FP automat)
1/250 s
1/200 s
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s
(setare implicită la 1/250 s)
Alegeţi viteza de sincronizare a bliţului.
A Fixarea timpului de expunere la limita timpului de sincronizare a bliţului
Pentru a fixa timpul de expunere la limita timpului de sincronizare în modul S sau
M, selectaţi pentru timpul de expunere următoarea valoare după cel mai lung
timp de expunere posibil (30 s sau %). În vizor şi pe panoul de control va fi afişat
un X (indicator sincronizare bliţ).
A Sincronizare rapidă FP automată
Selectarea unei opţiuni „FP automat” permite utilizarea unităţilor bliţ
compatibile cu cei mai scurţi timpi de expunere acceptaţi de aparatul foto
(0 314). Sincronizarea rapidă FP automată se activează automat la timpi de
expunere mai scurţi decât viteza de sincronizare a bliţului aleasă (1/320 s sau
1
/250 s în funcţie de opţiunea selectată), permiţând diafragme mai deschise
pentru o profunzime de câmp mai redusă chiar şi la lumina zilei. Dacă afişajele
timpului de expunere de pe panoul de control şi din vizor prezintă o valoare
egală cu cea a vitezei de sincronizare a bliţului în modurile P şi A, sincronizarea
rapidă FP automată va fi totuşi activată chiar dacă timpul de expunere real este
puţin mai scurt.
282
e2 Timp expunere cu bliţ
1/60 s
1/30 s
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1s
2s
4s
8s
15 s
30 s
e3 Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat
TTL
Manual
Declanşare repetată bliţ
Mod bliţ principal de comandă
e3 Bliţ opţional
TTL
Manual
Mod bliţ principal de comandă
e4 Comp. expunere pentru bliţ
Întregul cadru
Numai fundal
(setare implicită la 1/60 s)
Alegeţi cel mai lung timp de expunere
disponibil când bliţul este utilizat în modurile
P şi A.
(setare implicită la TTL)
Alegeţi modul de control al bliţului pentru
bliţul încorporat.
(setare implicită la TTL)
Alegeţi modul de control al bliţului pentru
unităţile bliţ opţionale.
(setare implicită la Întregul cadru)
Alegeţi modul în care aparatul foto reglează
nivelul bliţului când este utilizată
compensarea expunerii.
283
e5 Bliţ de modelare
Activat
Dezactivat
e6 Setare bracketing automat
AE şi bliţ
Numai AE
Numai bliţ
Bracketing WB
Bracketing ADL
e7 Ordine bracketing
MTR > sub > peste
Sub > MTR > peste
f Comenzi
f1 Buton OK
Mod fotografiere
Mod redare
Vizualizare în timp real
f2 Asociere buton Fn
Apăsare
Apăsare + selectoare comandă
284
(setare implicită la Activat)
Alegeţi dacă bliţul încorporat şi unităţile bliţ
opţionale compatibile CLS (0 144, 311) emit
un bliţ de modelare atunci când butonul Pv al
aparatului foto este apăsat în timpul
fotografierii prin vizor (0 55).
(setare implicită la AE şi bliţ)
Alegeţi setarea sau setările cărora li se aplică
bracketing atunci când funcţia de bracketing
automat (0 197) este activă.
(setare implicită la MTR > sub > peste)
Alegeţi ordinea de bracketing pentru
bracketing-ul expunerii, bliţului şi balansului
de alb.
Alegeţi rolurile asociate butonului J în
timpul fotografierii prin vizor, redării şi al
vizualizării în timp real.
Alegeţi rolul jucat de butonul Fn, utilizat
singur (Apăsare) sau atunci când este utilizat
în combinaţie cu selectoarele de comandă
(Apăsare + selectoare comandă).
f3 Asociere buton previz.
Apăsare
Apăsare + selectoare comandă
f4 Asociere buton AE-L / AF-L
Apăsare
Apăsare + selectoare comandă
f5 Personaliz. selectoare com.
Inversare rotaţie
Schimbare princ./sec.
Setare diafragmă
Meniuri şi redare
Avansare cadru selector secundar
f6 Buton decl. pt. util. selector
Da
Nu
Alegeţi rolul jucat de butonul Pv, utilizat
singur (Apăsare) sau atunci când este utilizat
în combinaţie cu selectoarele de comandă
(Apăsare + selectoare comandă).
Alegeţi rolul jucat de butonul A AE-L/AF-L,
utilizat singur (Apăsare) sau atunci când este
utilizat în combinaţie cu selectoarele de
comandă (Apăsare + selectoare comandă).
Alegeţi rolul jucat de selectoarele principal şi
secundar de comandă.
(setare implicită la Nu)
Selectarea Da permite efectuarea de reglări,
realizate în mod normal prin ţinerea apăsată a
butonului şi rotirea selectorului de comandă,
prin rotirea selectorului de comandă după ce
este eliberat butonul. Setarea ia sfârşit atunci
când butonul este apăsat din nou, butonul de
declanşare este apăsat la jumătate sau când
temporizatorul standby se opreşte.
285
f7 Blocare decl. în lipsă card
Declanşare blocată
Activare declanşare
f8 Inversare indicatori
f9 Asociere buton înregistrare film
Apăsare + selectoare comandă
f10 Asociere buton 4 MB-D15
Blocare AE/AF
Numai blocare AE
Blocare AE (Menţinere)
Numai blocare AF
AF-ON
Blocare FV
Ca butonul Fn al aparat. foto
286
(setare implicită la Activare declanşare)
Alegeţi dacă obturatorul poate fi declanşat
când nu este introdus niciun card de
memorie.
(setare implicită la
)
Dacă este selectat
(W),
indicatorii de expunere de pe panoul de
control, din vizor şi de pe afişajul informaţiilor
sunt afişaţi cu valorile negative în stânga şi
valorile pozitive în dreapta. Selectaţi
(V) pentru a afişa
valorile pozitive în stânga şi pe cele negative
în dreapta.
Alegeţi rolul jucat de butonul înregistrare film
şi de selectoarele de comandă în timpul
fotografierii prin vizor şi al fotografierii cu
vizualizare în timp real.
(setare implicită la Blocare AE/AF)
Alegeţi funcţia asociată butonului A AE-L/AF-L
pe gripul opţional MB-D15.
f11 Asoc. buton Fn (WR) la distanţă
Previzualizare
Blocare FV
Blocare AE/AF
Numai blocare AE
Blocare AE (Menţinere)
Numai blocare AF
Fără bliţ
+ NEF (RAW)
Vizualizare în timp real
Ca butonul Fn al aparat. foto
Ca butonul Pv al aparat. foto
Ca butonul 4 al aparat. foto
Fără
(setare implicită la Fără)
Alegeţi rolul jucat de butonul Fn de pe
telecomanda fără fir opţională.
287
g Film
g1 Asociere buton Fn
Apăsare
g2 Asociere buton previz.
Apăsare
g3 Asociere buton AE-L / AF-L
Apăsare
g4 Asociere buton declanşare
Realizare fotografii
Înregistrare filme
Alegeţi rolul jucat de butonul Fn când este
selectat 1 cu selectorul vizualizare în timp
real în vizualizarea în timp real.
Alegeţi rolul jucat de butonul Pv când este
selectat 1 cu selectorul vizualizare în timp
real în vizualizarea în timp real.
Alegeţi rolul jucat de butonul A AE-L/AF-L când
este selectat 1 cu selectorul vizualizare în
timp real în vizualizarea în timp real.
(setare implicită la Realizare fotografii)
Alegeţi rolul jucat de butonul de declanşare
când este selectat 1 cu selectorul vizualizare
în timp real. Dacă este selectat Înregistrare
filme, apăsarea butonului la jumătate
porneşte vizualizarea în timp real. Apoi puteţi
apăsa butonul de declanşare la jumătate
pentru a focaliza (numai modul focalizare
automată) şi îl puteţi apăsa până la capăt
pentru a porni sau pentru a opri înregistrarea
filmului. Pentru a opri vizualizarea în timp real,
apăsaţi butonul a.
A g4: Asociere buton declanşare > Înregistrare filme
Pentru a utiliza butonul de declanşare în alte scopuri decât pentru înregistrarea
unui film, rotiţi selectorul vizualizare în timp real la C.
288
B Meniul setare: Setarea aparatului foto
Formatare card memorie
Fanta 1
Fanta 2
Salvare setări utilizator
Salvare pe U1
Salvare pe U2
Resetare setări utilizator
Resetare U1
Resetare U2
Luminozitate monitor
–5 – +5
Pentru a începe formatarea alegeţi o fantă
pentru cardul de memorie şi selectaţi Da.
Reţineţi că formatarea şterge definitiv toate
imaginile şi alte date de pe cardul din fanta
selectată. Înainte de formatare, asiguraţi-vă că
aţi creat copii de rezervă, după cum este
necesar.
Asociaţi setările utilizate frecvent poziţiilor U1
şi U2 de pe selectorul de moduri (0 63).
Pentru a reseta setările pentru U1 sau U2 la
valorile implicite (0 65).
(setare implicită la 0)
Reglaţi luminozitatea afişajelor meniului,
redării şi informaţiilor.
A Formatarea cardurilor de memorie
Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi acumulatorul sau cardurile de memorie în
timpul formatării.
Pe lângă opţiunea Formatare card memorie din meniul setare, cardurile de
memorie pot fi formatate folosind butoanele O (Q) şi Z (Q): ţineţi apăsate
simultan cele două butoane până când indicatoarele formatare sunt afişate şi
apoi apăsaţi butoanele din nou pentru a formata cardul. Dacă sunt introduse
două carduri de memorie atunci când butoanele sunt apăsate prima oară, cardul
care urmează să fie formatat va fi indicat de o pictogramă care clipeşte. Rotiţi
selectorul principal de comandă pentru a alege o altă fantă.
289
Balans de culoare monitor
Curăţare senzor imagine
Curăţare acum
Curăţare la pornire/oprire
Bloc. oglindă sus pt. curăţare
Pornire
Foto. ref. elim. praf imagine
Pornire
Curăţare senzor apoi pornire
Reducerea efectului de clipire
Automat
50 Hz
60 Hz
Fus orar şi dată
Fus orar
Data şi ora
Format dată
Timp economisire lumină zi
Limbă (Language)
Consultaţi pagina 357.
Rotire automată a imaginii
Activată
Dezactivată
290
(setare implicită la 0)
Reglaţi balansul de culoare pentru monitor.
Vibraţi senzorul de imagine pentru a
îndepărta praful (0 321).
Blocaţi oglinda sus astfel încât praful să poată
fi îndepărtat de pe senzorul de imagine cu o
suflantă. Nu este disponibilă când
acumulatorul este descărcat (J sau mai
mult).
Achiziţionaţi date de referinţă pentru
opţiunea de eliminare a prafului de pe
imagine din Capture NX-D (0 ii).
(setare implicită la Automat)
Reduceţi clipirea şi benzile când fotografiaţi la
lumină fluorescentă sau cu vapori de mercur
în timpul vizualizării în timp real.
Modificaţi fusurile orare, setaţi ceasul intern al
aparatului foto, alegeţi ordinea de afişare a
datei şi activaţi sau dezactivaţi ora de vară.
Alegeţi o limbă pentru meniurile şi mesajele
aparatului foto.
(setare implicită la Activată)
Alegeţi dacă înregistraţi orientarea aparatului
foto atunci când faceţi fotografii.
Info acumulator
Vizualizaţi informaţiile privind acumulatorul/
bateria introdus(ă) în acel moment în aparatul
foto sau într-un grip opţional MB-D15.
Comentariu imagine
Ataşare comentariu
Introducere comentariu
Informaţii drept de autor
Ataşare info drept de autor
Artist
Drept de autor
Salvare/încărcare setări
Salvare setări
Încărcare setări
Adăugaţi un comentariu la fotografiile noi pe
măsură ce acestea sunt realizate.
Comentariile pot fi vizualizate ca metadate în
ViewNX-i sau Capture NX-D (0 ii).
Adăugaţi informaţii privind drepturile de
autor la fotografiile noi pe măsură ce acestea
sunt realizate. Informaţiile privind drepturile
de autor pot fi vizualizate ca metadate în
ViewNX-i sau Capture NX-D (0 ii).
Salvaţi setările aparatului foto pe un card de
memorie sau încărcaţi setările aparatului foto
de pe un card de memorie. Fişierele cu setări
pot fi partajate cu alte aparate foto D7200.
Orizont virtual
Vizualizaţi un orizont virtual cu un afişaj al
înclinării care se bazează pe informaţiile de la
senzorul de înclinare al aparatului foto.
Date obiectiv non-CPU
Număr obiectiv
Distanţă focală (mm)
Diafragmă maximă
Înregistraţi distanţa focală şi diafragma
maximă a obiectivelor non-CPU, permiţând
utilizarea obiectivelor cu funcţii care, în mod
obişnuit, sunt rezervate obiectivelor CPU
(0 224).
291
Reglare fină AF
Reglare fină AF (Act./Dez.)
Valoare salvată
Implicită
Listare valori salvate
HDMI
Rezoluţie ieşire
Control dispozitiv
Avansat
Date de locaţie
Temporizator standby
Poziţie
Setare ceas după satelit
Wi-Fi
Conexiune de reţea
Setări reţea
Selectare pt. trimit. la disp. intel.
NFC
Activare
Dezactivare
292
Reglaţi fin focalizarea pentru diferite tipuri de
obiective. Reglarea AF nu este recomandată
în majoritatea situaţiilor şi poate interfera cu
focalizarea normală; utilizaţi-o numai când
este necesar.
Alegeţi o rezoluţie de ieşire sau activaţi
controlul aparatului foto de la distanţă de pe
dispozitive care acceptă HDMI-CEC.
Reglaţi setările dispozitivelor GPS opţionale
GP-1 şi GP-1A.
Reglaţi setările Wi-Fi (LAN fără fir) pentru
conectarea la un dispozitiv inteligent cu
Android sau iOS sau selectaţi imagini pentru a
le încărca pe un dispozitiv inteligent (0 251).
(setare implicită la Activare)
Dacă este selectată Activare, conexiunile fără
fir pot fi stabilite simplu prin atingerea siglei
N (N-Mark) a aparatului foto de antenele NFC
de pe dispozitivele inteligente compatibile
(0 254).
Reţea
Alegere hardware
Setări reţea
Opţiuni
Încărcare Eye-Fi
Fanta 1
Fanta 2
Reglaţi setările de reţea şi FTP pentru reţelele
Ethernet şi LAN fără fir atunci când este
conectată o unitate de comunicare opţională
UT-1 (0 319).
Încărcaţi imaginile selectate la o destinaţie
preselectată. Această opţiune este afişată
numai atunci când este introdus un card
Eye-Fi acceptat.
Marcaj de conformitate
Vizualizaţi o selecţie de standarde cărora li se
conformează aparatul foto.
Versiune firmware
Vizualizaţi versiunea firmware curentă a
aparatului foto.
293
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate
D-Lighting
Luminaţi umbrele. Alegeţi pentru fotografii
întunecate sau cu fundal iluminat.
Corecţie ochi roşii
Corectaţi „ochii roşii” din fotografiile realizate
cu un bliţ.
Decupare
Creaţi o copie tăiată a fotografiei selectate
(0 298).
Monocrom
Alb-negru
Sepia
Cianotipie
Efecte filtru
Portocaliu
Filtru cald
Stea
Atenuare
Copiaţi fotografii în Alb-negru, Sepia sau
Cianotipie (albastru şi alb monocrom).
Creaţi efectele aferente următoarelor filtre:
• Portocaliu: Un efect de filtru portocaliu
• Filtru cald: Un efect de filtru ton cald
• Stea: Adaugă efecte de raze surselor de
lumină
• Atenuare: Un efect de filtru soft
Suprapunere imagine
Suprapunere imagine combină două
fotografii NEF (RAW) existente pentru a crea o
singură imagine care este salvată separat de
imaginile originale (0 299). Suprapunere
imagine poate fi selectată numai prin
apăsarea butonului G şi selectarea filei N.
294
Procesare NEF (RAW)
Creaţi copii JPEG ale fotografiilor NEF (RAW)
(0 302).
Redimensionare
Selectare imagine
Alegere destinaţie
Alegere dimensiune
Retuşare rapidă
Creaţi copii de dimensiuni reduse ale
fotografiilor selectate.
Creaţi copii cu contrast şi saturaţie
îmbunătăţite.
Îndreptare
Creaţi copii îndreptate. Copiile pot fi
îndreptate cu până la 5° în trepte de
aproximativ 0,25°.
Control distorsiune
Automat
Manual
Creaţi copii cu distorsiune periferică redusă.
Utilizaţi pentru a reduce distorsiunea tip butoi
din fotografiile realizate cu obiective cu unghi
larg sau distorsiunea tip pernă din fotografiile
realizate cu obiective telefotografice.
Selectaţi Automat pentru a lăsa aparatul foto
să corecteze automat distorsiunea.
Superangular
Creaţi copii care par a fi fost făcute cu
obiective superangulare.
Contur culoare
Creaţi o copie contur a unei fotografii pentru
a o utiliza ca bază pentru desen.
Schiţă color
Creaţi o copie a unei fotografii care să semene
cu o schiţă făcută cu creioane colorate.
295
Control perspectivă
Creaţi copii ce reduc efectele perspectivei
făcute de la baza unui obiect înalt.
Efect de miniaturizare
Creaţi o copie care să pară a fi fotografia unei
diorame. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
alege poziţia şi orientarea zonei focalizate.
Funcţionează cel mai bine cu fotografii făcute
dintr-un punct aflat la înălţime.
Culoare selectivă
Creaţi o copie în care numai nuanţele
selectate apar color. Poziţionaţi cursorul peste
obiectele cu culorile dorite şi apăsaţi butonul
A AE-L/AF-L. Culorile selectate (maximum trei)
apar în chenarele de la partea superioară a
afişajului; rotiţi selectorul principal de
comandă pentru a evidenţia un chenar şi
apăsaţi 1 sau 3 pentru a spori sau a scădea
gama de nuanţe selectate.
Editare film
Alegere pct. pornire/oprire
Salvare cadru selectat
Decupaţi segmente din film pentru a crea
copii editate ale filmelor sau salvaţi cadrele
selectate ca imagini statice JPEG (0 179).
Comparaţie una lângă alta
Comparaţi copiile retuşate cu fotografiile
originale. Comparaţie una lângă alta este
disponibilă numai dacă meniul retuşare este
afişat prin apăsarea i şi selectarea Retuşare
în redare cadru întreg când este afişată o
imagine retuşată sau una originală.
296
O Meniul meu/m Setări recente
Adăugare elemente
MENIU REDARE
MENIU FOTOGRAFIERE
MENIU FILMARE
MENIU SETARE PERSONALIZ.
MENIU SETARE
MENIU RETUŞARE
Eliminare elemente
Creaţi un meniu personalizat cu până la 20 de
elemente selectate din meniurile redare,
fotografiere, filmare, setare personalizată,
setare şi retuşare.
Ştergeţi elemente din Meniul meu.
Ordonare elemente
Alegere filă
MENIUL MEU
SETĂRI RECENTE
Ordonaţi elemente în Meniul meu.
(setare implicită la MENIUL MEU)
Alegeţi meniul afişat în fila „Meniul meu/
Setări recente”. Selectaţi SETĂRI RECENTE
pentru a afişa un meniu care enumeră
ultimele 20 de setări utilizate.
297
Opţiuni meniu retuşare
Această secţiune detaliază opţiunile meniului retuşare.
Decupare
Creaţi o copie tăiată a fotografiei selectate. Fotografia selectată este
afişată cu tăierea selectată afişată în galben; creaţi o copie tăiată
conform descrierii din tabelul următor.
Pentru
Reducere dimensiune
tăiere
Mărire dimensiune
tăiere
Utilizaţi
W (S)
X (T)
Descriere
Apăsaţi W (S) pentru a reduce
dimensiunea tăierii.
Apăsaţi X (T) pentru a mări dimensiunea
tăierii.
Schimbare format
imagine tăiată
Rotiţi selectorul principal de comandă pentru
a alege formatul imaginii.
Poziţionare tăiere
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
poziţiona tăierea. Apăsaţi şi menţineţi apăsat
pentru a deplasa tăierea rapid în poziţia
dorită.
Creare copie
J
Salvaţi tăierea curentă ca fişier separat.
A Decupare: Calitate şi dimensiune imagine
Copiile create din fotografii NEF (RAW) sau NEF
(RAW) + JPEG au o calitate a imaginii (0 77) JPEG
fine; copiile tăiate create din fotografii JPEG au
aceeaşi calitate a imaginii ca şi originalul.
Dimensiunea copiei variază în funcţie de
dimensiunea şi formatul tăierii şi apare în partea
stângă sus din afişajul tăierii.
A Vizualizarea copiilor tăiate
Este posibil ca zoom redare să nu fie disponibil când sunt afişate copii tăiate.
298
Suprapunere imagine
Suprapunerea imaginii combină două fotografii NEF (RAW) existente
pentru a crea o singură fotografie care este salvată separat de originale;
rezultatele, care utilizează datele RAW de la senzorul de imagine al
aparatului foto, sunt remarcabil mai bune decât suprapunerile create cu
o aplicaţie de procesare a imaginii. Noua fotografie este salvată la
setările curente pentru calitatea şi dimensiunea imaginii; înainte de a
crea o suprapunere, setaţi calitatea şi dimensiunea imaginii (0 77, 81;
sunt disponibile toate opţiunile). Pentru a crea o copie NEF (RAW),
alegeţi o calitate a imaginii NEF (RAW).
+
1 Selectaţi Suprapunere imagine.
Evidenţiaţi Suprapunere imagine în
meniul retuşare şi apăsaţi 2. Va fi afişat
dialogul arătat în partea dreaptă, cu
Imag. 1 evidenţiată; apăsaţi J pentru a
afişa un dialog de selecţie a imaginii care să
enumere numai imaginile NEF (RAW)
create cu acest aparat foto.
2 Selectaţi prima imagine.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a
evidenţia prima fotografie din
suprapunere. Pentru a vizualiza fotografia
evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul X (T).
Apăsaţi J pentru a selecta fotografia
evidenţiată şi pentru a reveni la afişajul de previzualizare.
299
3 Selectaţi cea de-a doua imagine.
Imaginea selectată va apărea ca Imag. 1. Evidenţiaţi Imag. 2 şi
apăsaţi J, apoi selectaţi a doua fotografie conform descrierii de la
pasul 2.
4 Ajustaţi modificarea.
Evidenţiaţi Imag. 1 sau Imag. 2 şi
optimizaţi expunerea pentru suprapunere
prin apăsarea 1 sau 3 pentru a selecta
modificarea dintre valori cuprinse între 0,1
şi 2,0. Repetaţi pentru cea de-a doua
imagine. Valoarea implicită este 1,0;
selectaţi 0,5 pentru a înjumătăţi modificarea sau 2,0 pentru a o dubla.
Efectele sunt vizibile în coloana Previz.
5 Previzualizaţi suprapunerea.
Pentru a previzualiza compoziţia, aşa cu
este arătat în dreapta, apăsaţi 4 sau 2
pentru a poziţiona cursorul în coloana
Previz., apoi apăsaţi 1 sau 3 pentru a
evidenţia Suprap. şi apăsaţi J (reţineţi că
luminozitatea şi culorile din previzualizare
pot diferi de cele din imaginea finală). Pentru a salva suprapunerea
fără să afişaţi o previzualizare, selectaţi Salvare. Pentru a reveni la
pasul 4 şi a selecta fotografii noi sau pentru a ajusta modificarea,
apăsaţi W (S).
6 Salvaţi suprapunerea.
Apăsaţi J în timp ce este afişată
previzualizarea pentru a salva
suprapunerea. După crearea unei
suprapuneri, imaginea rezultată va fi
afişată în cadru întreg pe monitor.
300
D Suprapunere imagine
Numai fotografiile NEF (RAW) cu aceeaşi zonă imagine şi adâncime bit pot fi
combinate.
Suprapunerea are aceleaşi informaţii despre fotografie (inclusiv data înregistrării,
măsurarea, timpul de expunere, diafragma, modul de fotografiere, compensarea
expunerii, distanţa focală şi orientarea imaginii) şi aceleaşi valori pentru balansul
de alb şi opţiunile Picture Control ca fotografia selectată pentru Imag. 1.
Comentariul imaginii curente este ataşat la suprapunere când aceasta este
salvată; totuşi, informaţiile privind drepturile de autor nu sunt copiate.
Suprapunerile salvate în formatul NEF (RAW) utilizează compresia selectată
pentru Tip din meniul Înregistrare NEF (RAW) şi au aceeaşi adâncime bit ca
imaginile originale; suprapunerile JPEG sunt salvate utilizând compresia
prioritate dimensiune.
301
Procesare NEF (RAW)
Creaţi copii JPEG ale fotografiilor NEF (RAW).
1 Selectaţi Procesare NEF (RAW).
Evidenţiaţi Procesare NEF (RAW) în
meniul retuşare şi apăsaţi 2 pentru a afişa
un dialog pentru selectarea imaginii care
enumeră numai imaginile NEF (RAW)
create cu acest aparat foto.
2 Selectaţi o fotografie.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
evidenţia o fotografie (pentru a vizualiza
fotografia evidenţiată în cadru întreg,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
X/T). Apăsaţi J pentru a selecta
fotografia evidenţiată şi pentru a trece la
pasul următor.
302
3 Alegeţi setările pentru copia JPEG.
Reglaţi setările menţionate mai jos. Reţineţi că balansul de alb şi
controlul vignetării nu sunt disponibile cu expunerile multiple sau cu
fotografiile create cu suprapunerea imaginii, iar compensarea
expunerii poate fi setată numai la valori cuprinse între –2 şi +2 EV.
Calitate imagine (0 77)
Dimensiune imagine (0 81)
Balans de alb (0 111)
Compensare expunere (0 109)
Setare Picture Control (0 130)
ISO NR ridicat (0 271)
Spaţiu culoare (0 270)
Control vignetare (0 271)
D-Lighting (0 294)
4 Copiaţi fotografia.
Evidenţiaţi EXE şi apăsaţi J pentru a crea
o copie JPEG a fotografiei selectate (pentru
a ieşi fără a copia fotografia, apăsaţi
butonul G).
303
Note tehnice
Citiţi acest capitol pentru informaţii privind accesoriile compatibile,
curăţarea şi păstrarea aparatului foto şi ce trebuie făcut dacă este afişat
un mesaj de eroare sau dacă întâmpinaţi probleme în utilizarea
aparatului foto.
Obiective compatibile
Setare aparat foto
Obiective CPU 5
Obiectiv/accesoriu
AF NIKKOR tip G, E sau D 6
AF-S, AF-I NIKKOR
Seria PC-E NIKKOR 8
PC Micro 85mm f/2.8D 10
Teleconvertor AF-S/AF-I 12
Alte obiective AF NIKKOR
(cu excepţia obiectivelor
pentru F3AF)
AI-P NIKKOR
304
Mod focalizare
Mod
fotografiere
P
A
S
M
Sistem măsurare
L2
M3
Culoare N 4
AF
M (cu telemetru
electronic) 1
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔7
—
—
✔
✔9
✔9
✔9
✔9
✔9
✔
—
✔
✔ 11
✔
✔
✔
—
—
—
✔ 7, 9
✔ 7, 9
✔7
✔ 13
✔ 13
✔
✔
—
✔
✔7
—
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔7
3D
Setare aparat foto
Obiective non-CPU 15
Obiectiv/accesoriu
Obiective NIKKOR AI-,
AI-modificat sau Nikon
seria E 16
NIKKOR medical 120mm
f/4
Reflex NIKKOR
NIKKOR PC
Teleconvertor tip AI 22
Accesoriu de focalizare cu
burduf PB-6 24
Inele cu extindere
automată (seria PK 11A,
12 sau 13; PN-11)
Mod focalizare
Mod
fotografiere
P
A
S
M
3D
Sistem măsurare
L2
M3
Culoare N 4
AF
M (cu telemetru
electronic) 1
—
✔ 14
—
✔ 17
—
✔ 18
—
✔
—
✔ 20
—
—
—
—
—
—
—
✔9
✔ 23
—
—
—
✔ 17
✔ 21
✔ 17
—
—
—
—
—
✔ 18
✔ 19
✔
✔ 19
—
✔ 23
—
✔ 25
—
—
✔
—
✔ 23
—
✔ 17
—
—
✔
✔ 19
1
2
3
4
5
6
7
8
Focalizare manuală disponibilă cu toate obiectivele.
Matricială.
Central-evaluativă.
Spot.
Obiectivele NIKKOR IX nu pot fi utilizate.
Reducerea vibraţiilor (VR) acceptată cu obiective VR.
Măsurarea spot măsoară punctul de focalizare selectat (0 105).
Reglajul de înclinaţie pentru PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED poate intra în contact cu corpul aparatului foto
când obiectivul este rotit.
9 Nu poate fi folosit cu deplasarea sau înclinaţia.
10 Este posibil ca sistemele aparatului foto de măsurare a expunerii şi de control al bliţului să nu funcţioneze
corespunzător la deplasarea şi/sau înclinaţia obiectivului sau când este utilizată o altă diafragmă decât cea
maximă.
11 Numai modul manual de fotografiere.
305
12 Poate fi folosit numai cu obiective AF-S şi AF-I (0 307). Pentru informaţii privind punctele de focalizare
disponibile pentru focalizarea automată şi stabilirea electronică a distanţei, consultaţi pagina 307.
13 Când se focalizează la distanţa de focalizare minimă cu obiective AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8,
AF 28–85mm f/3.5–4.5 <Nou> sau AF 28–85mm f/3.5–4.5 la zoom maxim, este posibil ca indicatorul
imagine focalizată (I) să fie afişat când imaginea de pe ecranul mat din vizor nu este focalizată. Reglaţi
manual focalizarea până când imaginea din vizor este clară.
14 Cu o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare.
15 Unele obiective nu pot fi folosite (consultaţi pagina 308).
16 Gradul de rotire pentru montura trepiedului AI 80–200mm f/2.8 ED este limitat de corpul aparatului foto.
Filtrele nu pot fi schimbate în timp ce AI 200–400mm f/4 ED este montat pe aparatul foto.
17 Dacă diafragma maximă este specificată utilizând Date obiectiv non-CPU (0 225), valoarea
diafragmei va fi afişată în vizor şi pe panoul de control.
18 Poate fi utilizată numai dacă pentru obiectiv sunt specificate distanţa focală şi diafragma maximă folosind
opţiunea Date obiectiv non-CPU (0 225). Utilizaţi măsurarea spot sau central-evaluativă dacă
nu sunt obţinute rezultatele dorite.
19 Pentru o precizie îmbunătăţită, specificaţi distanţa focală şi diafragma maximă pentru obiectiv utilizând
opţiunea Date obiectiv non-CPU (0 225).
20 Poate fi utilizată în modul M la timpi de expunere mai lungi cu un pas sau mai mult decât viteza de
sincronizare a bliţului.
21 Expunere determinată de presetarea diafragmei obiectivului. În modul A, presetaţi diafragma utilizând
inelul pentru diafragma obiectivului înainte de blocarea AE şi de deplasarea obiectivului. În modul M,
presetaţi diafragma utilizând inelul pentru diafragma obiectivului şi stabiliţi expunerea înainte de a
deplasa obiectivul.
22 Compensarea expunerii este necesară când este utilizat cu AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–
4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5 sau AF-S 80–200mm f/2.8D.
23 Cu o diafragmă efectivă maximă de f/5.6 sau mai mare.
24 Necesită inel cu extindere automată PK-12 sau PK-13. Poate fi necesar PB-6D, în funcţie de orientarea
aparatului foto.
25 Utilizaţi diafragma presetată. În modul A, setaţi diafragma utilizând accesoriul de focalizare înainte de a
determina expunerea şi de a fotografia.
• Dispozitivul de repro-copiere PF-4 necesită un suport pentru aparatul foto PA-4.
• Cu unele obiective, în timpul focalizării automate la sensibilităţi ISO ridicate poate apărea zgomot sub formă
de linii. Folosiţi focalizarea manuală sau blocarea focalizării.
306
A Recunoaşterea obiectivelor CPU şi de tip G, E şi D
Sunt recomandate obiectivele CPU (în mod special tipurile G, E şi D), reţineţi însă
că obiectivele NIKKOR IX nu pot fi utilizate. Obiectivele CPU pot fi identificate pe
baza prezenţei contactelor CPU, iar obiectivele tip G, E şi D printr-o literă de pe
corpul obiectivului. Obiectivele de tip G şi E nu sunt prevăzute cu un inel pentru
diafragma obiectivului.
Contacte CPU
Obiectiv CPU
Inel diafragmă
Obiectiv tip G/E
Obiectiv tip D
A Teleconvertoare AF-S/AF-I
În cazul în care diafragma combinată la utilizarea aparatului foto
cu un teleconvertor AF-S/AF-I este mai mică de f/5.6, dar este
egală sau mai mare de f/8, focalizarea automată şi stabilirea
electronică a distanţei vor fi disponibile numai cu punctul de focalizare central şi
este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza pe subiecte întunecate sau cu
contrast redus. Punctul unic AF se utilizează când este selectată urmărire 3D sau
zonă AF automată pentru modul zonă AF (0 86). Focalizarea automată nu este
disponibilă dacă sunt utilizate teleconvertoare împreună cu AF-S VR Nikkor Micro
105mm f/2.8G IF-ED. Dacă teleconvertoarele TC-17E II, TC-20E, TC-20E II sau
TC-20E III sunt folosite împreună cu AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR,
focalizarea automată este disponibilă numai în modul AF-S.
A Număr f/ obiectiv
Numărul f/ din numele obiectivului reprezintă diafragma maximă a obiectivului.
307
A Obiective non-CPU compatibile
Opțiunea Date obiectiv non-CPU (0 225) poate fi utilizată pentru a activa multe
dintre caracteristicile disponibile cu obiectivele CPU, inclusiv măsurarea
matricială a culorii; dacă nu sunt furnizate date, în locul măsurării matriciale a
culorii va fi utilizată măsurarea central-evaluativă, iar dacă diafragma maximă nu
este furnizată, afişajul diafragmei aparatului foto va arăta numărul de stopuri de
la diafragma maximă şi valoarea diafragmei efective va trebui citită de pe inelul
diafragmei obiectivului.
D Accesorii şi obiective non-CPU incompatibile
Următoarele NU pot fi folosite cu D7200:
• Teleconvertor AF TC-16A
• Obiective non-AI
• Obiective care necesită unitatea de focalizare AU-1
(400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8,
1.200mm f/11)
• Superangulare (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6, 8mm
f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2,1cm f/4
• Inel de extensie K2
• 180–600mm f/8 ED (seriile 174041–174180)
• 360–1.200mm f/11 ED (seriile 174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (seriile 280001–300490)
• Obiective AF pentru F3AF (AF 80mm f/2.8,
AF 200mm f/3.5 ED, Teleconvertor AF TC-16)
• PC 28mm f/4 (seria 180900 sau anterioare)
• PC 35mm f/2.8 (seriile 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (tip vechi)
• Reflex 1.000mm f/6.3 (tip vechi)
• Reflex 1.000mm f/11 (seriile 142361–143000)
• Reflex 2.000mm f/11 (seriile 200111–200310)
D Reducere ochi roşii
Obiectivele care blochează vizibilitatea subiectului pentru lumina reducere ochi
roşii pot interfera cu reducerea ochilor roşii.
308
A Iluminare asistenţă AF
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF are o rază de acţiune de aproximativ
0,5–3,0 m; când se utilizează dispozitivul de iluminare, folosiţi un obiectiv cu o
distanţă focală de 18–200 mm. Este posibil ca unele obiective să blocheze
dispozitivul de iluminare la anumite distanţe de focalizare. Scoateţi parasolarele
obiectivelor când utilizaţi dispozitivul de iluminare. Mai multe informaţii privind
obiectivele care pot fi utilizate cu dispozitivul de iluminare asistenţă AF sunt
disponibile în Ghid meniu aparatului foto, care poate fi descărcat de pe următorul
site internet:
http://nikonimglib.com/manual/
A Bliţul încorporat
Bliţul încorporat are o rază de acţiune minimă de 0,6 m şi nu poate fi utilizat în
plaja macro a obiectivelor cu zoom macro. Acesta poate fi utilizat cu obiective
CPU cu distanţe focale de la 16–300 mm, deşi în unele cazuri este posibil ca bliţul
să nu poată lumina complet subiectul la anumite raze de acţiune sau distanţe
focale datorită umbrelor produse de către obiectiv. Imaginile de mai jos prezintă
efectul de vignetare produs de umbrele create de obiectiv când se utilizează
bliţul.
Umbră
Vignetare
Scoateţi parasolarele obiectivelor pentru a preveni formarea umbrelor. Mai
multe informaţii privind obiectivele care pot fi utilizate cu bliţul încorporat sunt
disponibile în Ghid meniu aparatului foto, care poate fi descărcat de pe următorul
site internet:
http://nikonimglib.com/manual/
309
A Calcularea unghiului de câmp
Dimensiunea zonei expuse de un aparat foto de 35 mm este de 36 × 24 mm. Prin
comparaţie, dimensiunea zonei expuse de D7200 când este selectat DX (24×16)
pentru Zonă imagine în meniul fotografiere, este 23,5 × 15,6 mm, ceea ce
înseamnă că unghiul de câmp al unui aparat foto de 35 mm este de aproximativ
1,5 ori mai mare decât cel al D7200 (când este selectat 1,3× (18×12),
dimensiunea zonei expuse scade, reducând suplimentar unghiul de câmp cu
aproximativ 1,3×).
Dimensiune imagine format 35 mm (36 × 24 mm)
Dimensiune imagine când este selectat DX (24×16)
pentru Zonă imagine (23,5 × 15,6 mm)
Dimensiune imagine când este selectat 1,3× (18×12)
pentru Zonă imagine (18,8 × 12,5 mm)
Obiectiv
Diagonală imagine
Unghi de câmp format 35 mm
Unghi de câmp când este selectat DX (24×16) pentru Zonă imagine
Unghi de câmp când este selectat 1,3× (18×12) pentru Zonă imagine
310
Unităţi de bliţ opţionale (Speedlight)
Aparatul foto acceptă Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS) şi poate
fi folosit cu unităţile de bliţ compatibile CLS. Bliţul încorporat nu se va
declanşa când este ataşată o unitate de bliţ opţională.
Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS)
Sistemul creativ de iluminare (CLS) avansat Nikon oferă o comunicare
îmbunătăţită între aparatul foto şi unităţile bliţ compatibile pentru
fotografierea cu bliţ îmbunătăţită.
❚❚ Unităţi bliţ compatibile CLS
Aparatul foto poate fi utilizat cu următoarele unităţi bliţ compatibile CLS:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 şi SB-R200:
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 2
SB-400 3
SB-300 3
SB-R200 4
Caracteristică
Nr. ghid (ISO 100) 5
SB-910,
SB-900 1
Unitate bliţ
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Dacă este ataşat un filtru color la SB-910, SB-900 sau SB-700 când este selectat v sau M (bliţ) pentru
balansul de alb, aparatul foto va detecta automat filtrul şi va regla balansul de alb în mod corespunzător.
2 Utilizatorii lămpii LED pot seta balansul de alb al aparatului foto la v sau M pentru rezultate optime.
3 Controlul bliţului fără fir nu este disponibil.
4 Controlat la distanţă cu bliţul încorporat în modul bliţ principal de comandă sau folosind unitatea bliţ
opţională SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 sau SB-500 sau dispozitivul de comandă Speedlight fără fir
SU-800.
5 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 şi SB-600 la o poziţie cap zoom de 35 mm; SB-910, SB-900 şi
SB-700 cu iluminare standard.
311
• Dispozitiv de comandă Speedlight fără fir SU-800: Când este montat pe un
aparat foto compatibil CLS, dispozitivul SU-800 poate fi folosit ca
dispozitiv de comandă pentru unităţile de bliţ controlate la distanţă
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 sau SB-R200 în până la
trei grupuri. Unitatea SU-800 în sine nu este echipată cu un bliţ.
A Număr de ghid
Pentru a calcula raza de acţiune a bliţului la putere maximă, împărţiţi numărul de
ghid la diafragmă. Dacă, de exemplu, unitatea bliţ are un număr de ghid de 34 m
(ISO 100, 20 °C); raza sa de acţiune la o diafragmă de f/5.6 este de 34÷5,6 sau de
aproximativ 6,1 metri. Pentru fiecare dublare a valorii sensibilităţii ISO, înmulţiţi
numărul de ghid cu rădăcina pătrată a lui doi (aproximativ 1,4).
A Adaptorul terminal de sincronizare AS-15
Când adaptorul terminal de sincronizare AS-15 (disponibil separat) este montat
pe cupla pentru accesorii a aparatului foto, accesoriile bliţ pot fi conectate
printr-un terminal de sincronizare.
312
Următoarele funcţii sunt disponibile cu unităţi bliţ compatibile CLS:
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Bliţ de umplere compensat i-TTL
pentru SLR digital 1
Bliţ de umplere i-TTL standard
pentru SLR digital
AA Diafragmă automată
A Non-TTL automat
GN Manual prioritate distanţă
M Manual
RPT Declanşare repetată bliţ
Control bliţ de la distanţă
i-TTL i-TTL
[A:B] Control rapid fără fir al bliţului
AA Diafragmă automată
A Non-TTL automat
M Manual
RPT Declanşare repetată bliţ
i-TTL i-TTL
[A:B] Control rapid fără fir al bliţului
AA Diafragmă automată
A Non-TTL automat
M Manual
RPT Declanşare repetată bliţ
Comunicare informaţii culoare (bliţ)
Comunicare informaţii culoare (lampă LED)
z
z
z
z
—
—
z
z
z2
z z2 z
—
—
z
z
z3
—
—
z
z
—
z
z
z
—
—
z
—
z
z
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
—
z
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— —
— —
— —
— z4
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
z —
z —
— —
— —
z —
— —
— z
— —
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
i-TTL
Un singur bliţ
La distanţă
Principal
Iluminare avansată fără fir
z3
z
z
z
z
z
—
z6
z
z
z
z
z
z6
z
z
z
z
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
z
z
—
—
—
—
z4
—
z4
z4
—
—
—
z4
—
z
z
—
—
z
z
z
z
313
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Sincronizare rapidă FP automată 7
Blocare FV 8
Asistenţă AF pentru AF zone multiple
Reducere ochi roşii
Iluminare pentru modelare aparat foto
Selectare mod bliţ aparat foto
Actualizare firmware unitate bliţ aparat foto
z
z
z
z
z
—
z 10
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
—
—
z z
z z
— z9
z —
z z
z —
z —
z
z
—
—
z
—
—
—
z
—
z
—
z
—
—
z
—
—
—
z
z
1
2
3
Nu este disponibil cu măsurarea spot.
Poate fi selectat şi cu unitatea bliţ.
Selectarea modului AA/A realizată pe unitatea bliţ folosind setări personalizate. Exceptând cazul în care
datele obiectivului au fost furnizate utilizând opţiunea Date obiectiv non-CPU din meniul setare,
când este utilizat un obiectiv non-CPU va fi selectat „A”.
4 Poate fi selectat numai cu aparatul foto.
5 Disponibil numai în cursul fotografierii close-up.
6 Exceptând cazul în care datele obiectivului au fost furnizate utilizând opţiunea Date obiectiv nonCPU în meniul de setare, non-TTL automat (A) este utilizat cu obiective non-CPU, indiferent de modul
selectat cu unitatea bliţ.
7 Disponibil numai în modurile control bliţ i-TTL, AA, A, GN şi M.
8 Disponibil numai în modurile control bliţ i-TTL, AA şi A.
9 Disponibil numai în modul bliţ principal de comandă.
10 Actualizările firmware pentru SB-910 şi SB-900 pot fi realizate din aparatul foto.
A Utilizarea blocării FV cu unităţile de bliţ opţionale
Blocarea FV (0 153) este disponibilă cu unităţile bliţ opţionale în modurile de
control TTL şi (când este acceptată) pre-bliţ AA şi pre-bliţ de control A. Reţineţi că
atunci când iluminarea avansată fără fir este utilizată pentru a controla unităţile
bliţ cu control la distanţă, va trebui să setaţi modul control bliţ, pentru bliţul
principal sau cel puţin pentru un grup controlat de la distanţă, la TTL sau AA.
314
❚❚ Alte unităţi bliţ
Următoarele unităţi bliţ pot fi utilizate în modurile non-TTL automat şi
manual.
Unitate bliţ
Mod bliţ
A
Non-TTL automat
M Manual
G Declanşare repetată bliţ
Sincronizare perdea
REAR
posterioară 4
SB-80DX,
SB-28DX,
SB-28, SB-26,
SB-25, SB-24
✔
✔
✔
SB-50DX 1
—
✔
—
✔
✔
SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-20, SB-16B,
SB-29S 3
SB-15
✔
—
✔
✔
—
—
✔
✔
1 Selectaţi modul P, S, A sau M, coborâţi bliţul încorporat şi utilizaţi numai unitatea de bliţ opţională.
2 Modul bliţ este setat automat la TTL, iar declanşatorul este dezactivat. Setaţi unitatea bliţ la A (bliţ non-TTL
automat).
3 Focalizarea automată este disponibilă numai cu obiective AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED şi AF-S
NIKKOR Micro 60mm f/2.8G ED.
4 Disponibil când aparatul foto este utilizat pentru a selecta modul bliţ.
A Măsurare
Zonele de măsurare pentru blocarea FV când se utilizează unitatea bliţ opţională
sunt următoarele:
Unitate bliţ
Unitate bliţ
independentă
Utilizat cu alte unităţi
bliţ (iluminare avansată
fără fir)
Mod bliţ
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (bliţ principal)
Zonă măsurată
Cerc de 4 mm în centrul cadrului
Zona măsurată de exponometrul
bliţului
Întregul cadru
Zona măsurată de exponometrul
bliţului
315
D Note privind unităţile bliţ opţionale
Consultaţi manualul unităţii bliţ pentru instrucţiuni detaliate. Dacă unitatea bliţ
acceptă CLS, consultaţi secţiunea referitoare la aparate foto digitale SLR
compatibile CLS. Aparatul foto D7200 nu este inclus în categoria „SLR digital” în
manualele SB-80DX, SB-28DX şi SB-50DX.
Dacă este ataşată o unitate de bliţ opţională în alte moduri fotografiere decât j,
% şi u, bliţul se va declanşa la fiecare fotografie, chiar şi în modurile în care bliţul
încorporat nu poate fi utilizat.
Controlul bliţului i-TTL poate fi folosit la sensibilităţi ISO cuprinse între 100 şi
12.800. La valori de peste 12.800, este posibil ca rezultatele dorite să nu fie
obţinute la unele raze de acţiune sau setări ale diafragmei. Dacă indicatorul bliţ
pregătit (M) clipeşte timp de aproximativ trei secunde după ce s-a făcut o
fotografie în modul i-TTL sau automat non-TTL, bliţul s-a declanşat la putere
maximă şi este posibil ca fotografia să fie subexpusă (numai unităţile bliţ
compatibile CLS; pentru informaţii privind indicatorii expunere şi încărcare bliţ
de pe alte unităţi, consultaţi manualul furnizat împreună cu bliţul).
Când se utilizează un cablu de sincronizare seria SC 17, 28 sau 29 pentru
fotografierea cu bliţ extern, este posibil să nu se obţină expunerea corectă în
modul i-TTL. Vă recomandăm să selectaţi controlul bliţului de umplere i-TTL
standard. Realizaţi o fotografie test şi vizualizaţi rezultatele pe monitor.
În cazul i-TTL, utilizaţi panoul bliţ sau adaptorul pentru dispozitivul de difuzie
furnizat cu unitatea bliţ. Nu utilizaţi alte panouri, cum ar fi cele de difuzie,
deoarece ar putea genera expuneri incorecte.
316
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 şi SB-400 oferă reducerea ochilor
roşii, iar SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 şi SU-800 oferă iluminare pentru
asistenţă AF cu următoarele limitări:
• SB-910 şi SB-900: Iluminarea asistenţă AF este disponibilă când
obiectivele AF de 17–135 mm sunt utilizate cu punctele de
focalizare prezentate în dreapta.
• SB-800, SB-600 şi SU-800: Iluminarea asistenţă AF
24–34 mm
este disponibilă când obiectivele AF de 24–
105 mm sunt utilizate cu punctele de focalizare
prezentate în dreapta.
35–49 mm
50–105 mm
• SB-700: Iluminarea asistenţă AF este disponibilă când
obiectivele AF de 24–135 mm sunt utilizate cu punctele de
focalizare prezentate în dreapta.
În funcţie de obiectivul folosit şi de scena înregistrată, indicatorul imagine
focalizată (I) poate fi afişat când subiectul nu este focalizat sau este posibil ca
aparatul foto să nu poată focaliza şi declanşarea obturatorului va fi dezactivată.
În modul P, diafragma maximă (numărul f/ minim) este limitată în funcţie de
sensibilitatea ISO, aşa cum se arată mai jos:
Diafragmă maximă la echivalent ISO de:
100
200
400
800
1.600
3.200
6.400
12.800
4
5
5.6
7.1
8
10
11
13
Dacă diafragma maximă a obiectivului este mai mică decât cea dată mai sus,
valoarea maximă pentru diafragmă va fi diafragma maximă a obiectivului.
317
A Mod control bliţ
Afişajul informaţiilor arată modul de control al bliţului pentru unităţile bliţ
opţionale ataşate la cupla pentru accesorii a aparatului foto după cum urmează:
Sincronizare bliţ
FP automat (0 282)
i-TTL
Diafragmă automată (AA)
Bliţ non-TTL automat (A)
Manual prioritate distanţă
(GN)
Manual
Declanşare repetată bliţ
—
Iluminare avansată fără fir
D Utilizaţi numai accesorii pentru bliţ marca Nikon
Utilizaţi numai unităţi bliţ Nikon. Tensiunile negative sau tensiunile de peste 250 V
aplicate cuplei pentru accesorii ar putea nu doar să împiedice funcţionarea
normală, dar şi să deterioreze circuitul de sincronizare al aparatului foto sau al
bliţului. Înainte de a utiliza o unitate bliţ Nikon care nu a fost prezentată în
această secţiune, contactaţi un reprezentant de service autorizat Nikon pentru
mai multe informaţii.
318
Alte accesorii
La momentul redactării acestui manual pentru D7200 erau disponibile
următoarele accesorii.
• Acumulator Li-ion EN-EL15 (0 21, 22; pot fi utilizați și
acumulatori EN-EL15b și EN-EL15a)
• Încărcător acumulator MH-25a (0 21)
Surse de alimentare
• Multi-Power Battery Pack MB-D15
• Conector alimentare EP-5B, adaptor la reţeaua electrică
EH-5b.
• Lentile corecţie ocular DK-20C
• Ocular lupă DK-21M
Accesorii ocular vizor
• Lupă DG-2
• Adaptor ocular DK-22
• Accesoriu vizualizare unghi drept DR-6
• Telecomandă fără fir ML-L3 (0 156)
Telecomenzi/
• Telecomenzi fără fir WR-T10 şi WR-R10 (0 160)
telecomenzi fără fir/
• Telecomandă fără fir WR-1 (0 160)
telecomenzi prin cablu
• Telecomandă prin cablu MC-DC2 (0 58)
Dispozitive GPS
• Dispozitiv GPS GP-1/dispozitiv GPS GP-1A (0 227)
• Unitate comunicare UT-1
Adaptoare LAN
• Transmiţător fără fir WT-5
Cabluri HDMI
Cablu HDMI HC-E1
Microfoane
Microfon stereo ME-1 (0 193)
Capace cuplă accesorii
Capac cuplă accesorii BS-1
Capac corp
Capac corp BF-1B/capac corp BF-1A
• Camera Control Pro 2
Software
• ViewNX-i
• Capture NX-D
Disponibilitatea poate diferi în funcţie de ţară sau regiune. Pentru cele mai recente informaţii, consultaţi site-ul
nostru internet sau broşurile.
319
Îngrijirea aparatului foto
Păstrare
Când aparatul foto nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi
acumulatorul şi depozitaţi-l într-un loc răcoros şi uscat cu capacul
terminal montat. Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină,
păstraţi aparatul foto într-un loc uscat, bine ventilat. Nu depozitaţi
aparatul foto cu granule de naftalină sau camfor împotriva moliilor sau
în locuri care:
• Au ventilaţie deficitară sau umidităţi de peste 60%.
• Se află lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice
puternice, precum televizoare sau aparate radio.
• Sunt expuse la temperaturi de peste 50 °C sau sub –10 °C.
Curăţarea
Corp aparat
foto
Obiectiv,
oglindă şi
vizor
Monitor
Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful şi scamele, apoi ştergeţi
uşor cu o lavetă moale şi uscată. După utilizarea aparatului foto la
plajă sau pe malul mării, curăţaţi nisipul sau sarea cu o lavetă
înmuiată uşor în apă distilată şi uscaţi bine. Important: Praful sau alte
corpuri străine ajunse în interiorul aparatului foto pot provoca
deteriorări ce nu sunt acoperite de garanţie.
Aceste elemente din sticlă se pot deteriora cu uşurinţă. Îndepărtaţi
praful şi scamele cu o suflantă. Dacă utilizaţi o suflantă cu aerosoli,
păstraţi recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea
lichidului. Pentru a îndepărta urmele de degete sau alte pete,
aplicaţi o cantitate mică de soluţie pentru curăţarea lentilelor pe o
lavetă moale şi curăţaţi cu grijă.
Îndepărtaţi praful şi scamele cu o suflantă. Când îndepărtaţi urmele
de degete şi alte pete, ştergeţi suprafaţa uşor cu o lavetă moale sau
cu piele de căprioară. Nu apăsaţi, deoarece acest lucru ar putea
provoca deteriorări sau defecţiuni.
Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.
320
Curăţarea senzorului de imagine
Dacă suspectaţi că murdăria sau praful de pe senzorul de imagine apare
în fotografii, puteţi curăţa senzorul utilizând opţiunea Curăţare senzor
imagine din meniul setare. Senzorul poate fi curăţat oricând utilizând
opţiunea Curăţare acum sau curăţarea poate fi efectuată automat când
aparatul foto este pornit sau oprit.
❚❚ „Curăţare acum”
Ţinând aparatul foto cu baza în jos, selectaţi
Curăţare senzor imagine din meniul setare,
apoi evidenţiaţi Curăţare acum şi apăsaţi J.
Aparatul foto va verifica senzorul de imagine şi
apoi va începe curăţarea. P clipeşte pe
panoul de control şi nu pot fi efectuate alte
operaţii cât timp curăţarea este în curs. Nu
scoateţi şi nu deconectaţi sursa de alimentare
înainte de finalizarea curăţării şi afişarea
meniului setare.
321
❚❚ „Curăţare la pornire/oprire”
Alegeţi dintre următoarele opţiuni:
Opţiune
5
Curăţare la pornire
6
Curăţare la oprire
7
Curăţare la pornire şi
oprire
Curăţare dezactivată
Descriere
Senzorul de imagine este curăţat automat de fiecare
dată când este pornit aparatul foto.
Senzorul de imagine este curăţat automat în timpul
opririi de fiecare dată când este oprit aparatul foto.
Senzorul de imagine este curăţat automat la pornire şi
la oprire.
Curăţarea automată a senzorului de imagine este
dezactivată.
1 Selectaţi Curăţare la pornire/oprire.
Afişaţi meniul Curăţare senzor imagine
conform descrierii de la pagina 321.
Evidenţiaţi Curăţare la pornire/oprire şi
apăsaţi 2.
2 Selectaţi o opţiune.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
322
D Curăţarea senzorului de imagine
Utilizarea comenzilor aparatului foto la pornire întrerupe curăţarea senzorului de
imagine. Este posibil să nu se realizeze curăţarea senzorului de imagine la pornire
dacă bliţul se încarcă.
Dacă praful nu poate fi îndepărtat complet folosind opţiunile din meniul
Curăţare senzor imagine, curăţaţi senzorul de imagine manual (0 324) sau
consultaţi un reprezentant de service autorizat Nikon.
În cazul în care curăţarea senzorului de imagine se realizează de câteva ori la
rând, este posibil ca aceasta să se dezactiveze temporar pentru a proteja
circuitele interne ale aparatului foto. Curăţarea poate fi efectuată din nou după o
scurtă perioadă de aşteptare.
323
❚❚ Curăţarea manuală
Dacă nu pot fi îndepărtate corpurile străine de pe senzorul de imagine
utilizând opţiunea Curăţare senzor imagine (0 321) din meniul setare,
senzorul poate fi curăţat manual, conform descrierii de mai jos. Reţineţi
totuşi că senzorul este extrem de delicat şi se poate deteriora cu
uşurinţă. Nikon recomandă ca senzorul să fie curăţat doar de personalul
de service autorizat Nikon.
1 Încărcaţi acumulatorul sau conectaţi un adaptor la reţeaua
electrică.
Când verificaţi sau curăţaţi senzorul de imagine, este necesară o
sursă de alimentare sigură. Opriţi aparatul foto şi introduceţi un
acumulator complet încărcat sau conectaţi un conector de
alimentare şi un adaptor la reţeaua electrică, opţionale. Opţiunea
Bloc. oglindă sus pt. curăţare este disponibilă în meniul setare
numai la niveluri ale acumulatorului mai mari de J.
2 Scoateţi obiectivul.
Opriţi aparatul foto şi scoateţi obiectivul.
3 Selectaţi Bloc. oglindă sus pt. curăţare.
Porniţi aparatul foto şi evidenţiaţi Bloc.
oglindă sus pt. curăţare în meniul setare
şi apăsaţi 2.
324
4 Apăsaţi J.
Pe monitor va fi afişat mesajul prezentat în
partea dreaptă, iar pe panoul de control şi
în vizor va apărea un rând de linii. Opriţi
aparatul foto pentru a restabili
funcţionarea normală fără a verifica
senzorul de imagine.
5 Ridicaţi oglinda.
Apăsaţi butonul de declanşare până la
capăt. Oglinda va fi ridicată şi se va
deschide perdeaua obturatorului,
expunând senzorul de imagine. Afişajul
din vizor se va opri şi rândul de linii de pe
panoul de control va clipi.
6 Examinaţi senzorul de imagine.
Ţinând aparatul foto astfel încât lumina să
cadă pe senzorul de imagine, verificaţi
dacă există praf sau scame pe senzor. Dacă
nu există corpuri străine, treceţi la pasul 8.
325
7 Curăţaţi senzorul.
Îndepărtaţi praful şi scamele de pe senzor
cu o suflantă. Nu utilizaţi o suflantă cu
perie, deoarece firele pot deteriora
senzorul. Murdăria care nu poate fi
îndepărtată cu o suflantă poate fi curăţată
doar de personalul de service autorizat
Nikon. Nu atingeţi şi nu ştergeţi senzorul sub nicio formă.
8 Opriţi aparatul foto.
Oglinda va reveni în poziţia jos şi perdeaua obturatorului se va
închide. Puneţi la loc obiectivul sau capacul corpului.
A Utilizaţi o sursă de alimentare sigură
Perdeaua obturatorului este delicată şi se poate deteriora cu uşurinţă. Dacă
aparatul foto se opreşte în timp ce oglinda este ridicată, perdeaua se va închide
automat. Respectaţi următoarele precauţii pentru a preveni deteriorarea
perdelei:
• Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi şi nu deconectaţi sursa de alimentare în
timp ce oglinda este ridicată.
• În cazul în care acumulatorul se descarcă în timp ce oglinda este ridicată, se va
auzi un bip şi indicatorul luminos al autodeclanşatorului va clipi pentru a
avertiza că perdeaua obturatorului se va închide şi că oglinda va fi coborâtă
după aproximativ două minute. Opriţi curăţarea sau verificarea imediat.
326
D Corpuri străine pe senzorul de imagine
Corpurile străine care pătrund în aparatul foto când obiectivele sau capacele
corpului sunt scoase sau schimbate (sau, în cazuri foarte rare, lubrifiantul sau
particule foarte fine din interiorul aparatului foto) se pot fixa pe senzorul de
imagine şi pot apărea în fotografiile realizate în anumite condiţii. Pentru a proteja
aparatul foto atunci când obiectivul este demontat, asiguraţi-vă că puneţi la loc
capacul corpului furnizat împreună cu aparatul foto, având grijă să îndepărtaţi
mai întâi praful şi alte corpuri străine care se pot fixa pe montura aparatului foto,
montura obiectivului sau pe capacul corpului. Evitaţi ataşarea capacului corpului
sau schimbarea obiectivelor în medii cu praf.
În cazul în care corpurile străine ajung pe senzorul de imagine, utilizaţi opţiunea
de curăţare a senzorului de imagine conform descrierii de la pagina 321. Dacă
problema persistă, curăţaţi senzorul manual (0 324) sau asiguraţi curăţarea sa
de către personalul de service autorizat Nikon. Fotografiile afectate de prezenţa
corpurilor străine de pe senzor pot fi retuşate utilizând opţiunile de curăţare a
imaginii disponibile în unele aplicaţii de procesare a imaginii.
D Întreţinerea aparatului foto şi a accesoriilor
Aparatul foto este un dispozitiv de precizie şi necesită lucrări de întreţinere
periodice. Nikon recomandă ca aparatul foto să fie verificat de către distribuitorul
iniţial sau de un reprezentant de service autorizat Nikon la fiecare unu–doi ani, iar
o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi că aceste
servicii sunt contra cost). Verificarea şi lucrările de întreţinere frecvente sunt
recomandate în special atunci când aparatul foto este utilizat în mod profesional.
Orice accesorii utilizate în mod regulat cu acest aparat foto, precum obiectivele
sau unităţile de bliţ opţionale, ar trebui incluse atunci când aparatul foto este
verificat sau întreţinut.
327
Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului:
Atenţionări
A nu se scăpa pe jos: Produsul se poate defecta dacă este supus la şocuri sau vibraţii
puternice.
A se menţine uscat: Acest produs nu este rezistent la apă şi se poate defecta dacă este
scufundat în apă sau dacă este expus la niveluri ridicate de umiditate. Ruginirea
mecanismului intern poate provoca deteriorări ireparabile.
A se evita schimbările bruşte de temperatură: Schimbările bruşte de temperatură, cum
sunt cele care au loc când se intră sau se iese într-o/dintr-o clădire încălzită pe
vreme rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a
preveni formarea condensului, puneţi dispozitivul într-o carcasă de transport sau
într-o pungă de plastic înainte de a-l expune la schimbări bruşte de temperatură.
A se păstra la distanţă de câmpurile magnetice puternice: Nu utilizaţi şi nu păstraţi acest
dispozitiv în apropierea unui echipament care generează radiaţii electromagnetice
sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice
puternice produse de echipamente, precum emiţătoarele radio, pot interfera cu
monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta
circuitele interne ale produsului.
A nu se lăsa obiectivul îndreptat spre soare: Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare sau alte
surse puternice de lumină pentru o perioadă de timp îndelungată. Lumina
puternică poate cauza deteriorarea senzorului de imagine sau poate produce un
efect de estompare în fotografii.
Opriţi produsul înainte de a scoate sau de a deconecta sursa de alimentare: Nu scoateţi
produsul din priză şi nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau
când imaginile sunt înregistrate sau şterse. Întreruperea forţată a alimentării în
aceste situaţii ar putea duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei sau
a circuitelor interne ale produsului. Pentru a preveni întreruperea accidentală a
alimentării, evitaţi să deplasaţi produsul dintr-un loc în altul în timp ce adaptorul la
reţeaua electrică este conectat.
328
Curăţarea: Când curăţaţi corpul aparatului foto, utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta
uşor praful şi scamele, apoi ştergeţi uşor cu o lavetă moale şi uscată. După utilizarea
aparatului foto la plajă sau pe malul mării, curăţaţi nisipul sau sarea cu o lavetă
înmuiată uşor în apă curată şi uscaţi bine aparatul foto. În cazuri rare, electricitatea
statică poate avea ca efect iluminarea sau întunecarea LCD-urilor. Acest lucru nu
indică o defecţiune, iar afişajul va reveni curând la normal.
Obiectivul şi oglinda se pot deteriora cu uşurinţă. Praful şi scamele trebuie
îndepărtate cu grijă, cu o suflantă. Când utilizaţi o suflantă cu aerosoli, păstraţi
recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru a îndepărta
urmele de degete sau alte pete de pe obiectiv, aplicaţi o cantitate mică de soluţie
pentru curăţarea lentilelor pe o lavetă moale şi curăţaţi obiectivul cu grijă.
Consultaţi „Curăţarea senzorului de imagine” (0 321, 324) pentru informaţii
privind curăţarea senzorului de imagine.
Contacte obiectiv: Păstraţi curate contactele obiectivului.
A nu se atinge perdeaua obturatorului: Perdeaua obturatorului este extrem de subţire şi
se poate deteriora cu uşurinţă. Nu exercitaţi presiune asupra perdelei în nicio
circumstanţă, nu utilizaţi instrumente de curăţare sau curenţi puternici de aer de la
o suflantă. Aceste acţiuni pot zgâria, deforma sau rupe perdeaua.
Păstrare: Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, păstraţi aparatul foto
într-un loc uscat, bine ventilat. Dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică,
scoateţi din priză adaptorul pentru a preveni un incendiu. Dacă produsul nu este
utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul pentru a preveni scurgerile
şi depozitaţi aparatul foto într-o pungă de plastic conţinând un desicativ. Totuşi, nu
depozitaţi geanta aparatului foto într-o pungă de plastic, deoarece acest lucru
poate provoca deteriorarea materialului. Reţineţi că desicativul îşi pierde treptat
capacitatea de a absorbi umezeala şi trebuie înlocuit la intervale regulate.
Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, scoateţi aparatul foto din
spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi declanşaţi
obturatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou.
Păstraţi acumulatorul într-un loc răcoros şi uscat. Puneţi la loc capacul terminal
înainte de a depozita acumulatorul.
329
Observaţii privind monitorul: Monitorul este construit cu extrem de mare precizie; cel
puţin 99,99% dintre pixeli sunt funcţionali, nu mai mult de 0,01% fiind lipsă sau
defecţi. De aceea, chiar dacă aceste afişaje pot conţine pixeli care sunt mereu
aprinşi (albi, roşii, albaştri sau verzi) sau sunt întotdeauna stinşi (negri), aceasta nu
este o defecţiune şi nu are efect asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.
Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut în lumină puternică.
Nu apăsaţi monitorul, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau
defecţiuni. Praful sau scamele de pe monitor pot fi îndepărtate cu o suflantă. Petele
pot fi îndepărtate prin ştergere uşoară cu o lavetă moale sau cu piele de căprioară.
În caz că monitorul se sparge, trebuie evitat cu grijă riscul accidentării datorate
cioburilor de sticlă, iar cristalele lichide din monitor nu trebuie să intre în contact cu
pielea, ochii şi gura.
Acumulatorul şi încărcătorul: Acumulatorii pot prezenta scurgeri sau pot exploda dacă
sunt manipulaţi necorespunzător. Citiţi şi respectaţi avertizările şi atenţionările de la
paginile x–xiii din acest manual. Ţineţi cont de precauţiile următoare atunci când
manipulaţi acumulatorii:
• Utilizaţi doar acumulatorii aprobaţi pentru utilizarea în acest echipament.
• Nu expuneţi acumulatorul la flacără deschisă sau la căldură excesivă.
• Păstraţi curate terminalele acumulatorului.
• Opriţi produsul înainte de înlocuirea acumulatorului.
• Scoateţi acumulatorul din aparatul foto sau din încărcător când nu este în uz şi
puneţi la loc capacul terminal. Aceste dispozitive folosesc cantităţi mici de
energie chiar şi atunci când sunt oprite şi pot duce acumulatorul până la punctul
în care să nu mai funcţioneze. Dacă acumulatorul nu va fi folosit o anumită
perioadă, introduceţi-l în aparatul foto şi descărcaţi-l complet înainte de a-l
scoate din aparatul foto pentru depozitare. Acumulatorul ar trebui să fie păstrat
într-un loc răcoros cu o temperatură ambiantă de 15 °C până la 25 °C (a se evita
locurile extrem de calde sau extrem de reci). Repetaţi acest proces cel puţin o
dată la fiecare şase luni.
• Pornirea sau oprirea repetată a aparatului foto în timp ce acumulatorul este
complet descărcat va scurta durata de funcţionare a acumulatorului.
Acumulatorii care au fost complet descărcaţi trebuie să fie încărcaţi înainte de
utilizare.
330
• Temperatura internă a acumulatorului poate creşte în timpul utilizării acestuia.
Încercarea de a încărca acumulatorul în timp ce temperatura internă este ridicată
va afecta performanţele acestuia şi este posibil ca acumulatorul să nu se încarce
sau să se încarce doar parţial. Aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de
încărcare.
• Încărcaţi acumulatorul în spaţii interioare la temperaturi ambiante de 5 °C–35 °C.
Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambiante sub 0 °C sau peste 40 °C;
nerespectarea acestei precauţii ar putea deteriora acumulatorul sau i-ar putea
afecta performanţele. Capacitatea se poate reduce şi timpii de încărcare pot
creşte la temperaturi ale acumulatorului cuprinse între 0 °C şi 15 °C şi între 45 °C
şi 60 °C. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0 °C sau
peste 60 °C.
• Dacă indicatorul luminos CHARGE clipeşte rapid (de aproximativ opt ori pe
secundă) în timpul încărcării, asiguraţi-vă că temperatura este în intervalul corect
şi apoi scoateţi încărcătorul din priză şi scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul.
Dacă problema persistă, opriţi imediat utilizarea şi duceţi acumulatorul şi
încărcătorul la vânzător sau la un reprezentant de service autorizat Nikon pentru
verificare.
• Nu mişcaţi încărcătorul şi nu atingeţi acumulatorul în timpul încărcării.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea, în cazuri foarte rare, să determine
indicarea de către încărcător a finalizării încărcării când acumulatorul este doar
parţial încărcat. Scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul pentru a reîncepe
încărcarea.
• Capacitatea acumulatorului se poate reduce temporar dacă acesta este încărcat
la temperaturi scăzute sau dacă este utilizat la o temperatură sub cea la care a fost
încărcat. Dacă acumulatorul este încărcat la o temperatură sub 5 °C, indicatorul
duratei de funcţionare a acumulatorului din afişajul Info acumulator (0 291)
poate indica o scădere temporară.
• Continuarea încărcării acumulatorului după ce acesta este complet încărcat îi
poate afecta performanţele.
331
• O scădere marcantă a timpului în care un acumulator complet încărcat își
menține sarcina când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că este
necesară înlocuirea sa. Achiziționați un acumulator nou.
• Cablul de alimentare şi adaptorul pentru priză furnizate sunt destinate utilizării
exclusive cu MH-25a. Utilizaţi încărcătorul numai cu acumulatori compatibili.
Scoateţi din priză atunci când nu este utilizat.
• Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare. Când se fac fotografii la ocazii
importante, pregătiţi un acumulator de rezervă şi păstraţi-l complet încărcat. În
funcţie de locul unde vă aflaţi, este posibil să aveţi dificultăţi în a procura
acumulatori de schimb imediat. Reţineţi că în zilele reci capacitatea
acumulatorilor tinde să scadă. Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat
înainte de a face fotografii în exterior pe timp de vreme rece. Păstraţi un
acumulator de rezervă într-un loc cald şi schimbaţi acumulatorii între ei dacă este
necesar. Odată încălzit, este posibil ca un acumulator rece să poată recupera o
parte din sarcină.
• Acumulatorii uzaţi sunt o resursă valoroasă; reciclaţi acumulatorii uzaţi în
conformitate cu reglementările locale.
332
Localizarea defectelor
În cazul în care aparatul foto nu mai funcţionează conform aşteptărilor,
verificaţi lista de probleme obişnuite de mai jos înainte de a consulta
vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.
Acumulator/Afişaj
Aparatul foto este pornit, dar nu răspunde: Aşteptaţi să se finalizeze înregistrarea. Dacă
problema persistă, opriţi aparatul foto. Dacă aparatul foto nu se opreşte, scoateţi şi
reintroduceţi acumulatorul sau, dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică,
deconectaţi şi reconectaţi adaptorul la reţeaua electrică. Reţineţi că, deşi orice date
care se înregistrează în acel moment se vor pierde, datele care au fost deja
înregistrate nu vor fi afectate de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare.
Imaginea din vizor nu este clară: Reglaţi focalizarea vizorului (0 25). Dacă aceasta nu
corectează problema, selectaţi focalizare automată servo unică (AF-S; 0 83), punct
unic AF (0 86) şi punctul de focalizare central (0 91) şi apoi încadraţi un subiect cu
contrast ridicat în punctul de focalizare central şi apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate pentru a focaliza aparatul foto. Cu aparatul foto focalizat, folosiţi
controlul ajustării dioptriilor pentru a focaliza clar subiectul în vizor. Dacă este
necesar, focalizarea prin vizor poate fi reglată suplimentar folosind lentile de
corecţie opţionale (0 319).
Vizorul este întunecat: Introduceţi un acumulator complet încărcat (0 21, 26).
Afişajele se sting fără avertisment: Alegeţi întârzieri mai lungi pentru setarea
personalizată c2 (Temporizator standby) sau c4 (Întârziere stingere monitor;
0 279).
Afişajele panoului de control şi vizorului nu răspund la comenzi şi sunt întunecate: Timpii de
răspuns şi luminozitatea acestor afişaje variază în funcţie de temperatură.
În jurul punctului de focalizare activ sunt vizibile linii fine sau afişajul se înroşeşte când punctul de
focalizare este evidenţiat: Aceste fenomene sunt normale în cazul acestui tip de vizor şi
nu indică vreo defecţiune.
333
Fotografiere (toate modurile)
Aparatul foto are nevoie de mult timp pentru a porni: Ştergeţi fişiere sau dosare.
Declanşator dezactivat:
• Cardul de memorie este blocat, plin sau nu este introdus (0 22, 29).
• Este selectată Declanşare blocată pentru setarea personalizată f7 (Blocare decl.
în lipsă card; 0 286) şi nu este introdus niciun card de memorie (0 29).
• Bliţul încorporat se încarcă (0 36).
• Aparatul foto nu este focalizat (0 34).
• Inelul diafragmei obiectivului CPU nu este blocat la cel mai mare număr f/ (nu se
aplică la obiectivele de tip G şi E). Dacă este afişat B pe panoul de control,
selectaţi Inel diafragmă pentru setarea personalizată f5 (Personaliz. selectoare
com.) > Setare diafragmă pentru a utiliza inelul diafragmei obiectivului în
vederea reglării diafragmei (0 285).
• Obiectivul non-CPU este ataşat, dar aparatul foto nu este în modul A sau M (0 51).
Aparatul foto răspunde greu la butonul de declanşare: Selectaţi Dezactivat pentru setarea
personalizată d4 (Mod întârziere expunere; 0 280).
Nu se realizează nicio fotografie când se apasă butonul de declanşare al telecomenzii:
• Înlocuiţi bateria telecomenzii.
• Alegeţi o opţiune diferită de Dezactivat pentru Mod telecomandă (ML-L3)
(0 156).
• Bliţul se încarcă (0 158).
• Timpul selectat pentru setarea personalizată c5 (Durată activare telecom.
(ML-L3), 0 279) s-a scurs.
• Lumina puternică interferează cu telecomanda.
Fotografiile nu sunt clare:
• Rotiţi selectorul modului de focalizare la AF (0 83).
• Aparatul foto nu poate focaliza folosind focalizarea automată: folosiţi focalizarea
manuală sau blocarea focalizării (0 93, 97).
Focalizarea nu se blochează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate: Utilizaţi
butonul A AE-L/AF-L pentru a bloca focalizarea când este selectat AF-C pentru modul
focalizare sau când se fotografiază subiecte în mişcare în modul AF-A.
334
Nu poate fi selectat punctul de focalizare:
• Deblocaţi blocarea selectorului focalizare (0 89).
• Este selectată zonă AF automată sau este detectată o faţă când este selectată AF
prioritate faţă în vizualizarea în timp real: alegeţi un alt mod (0 86, 88).
• Aparatul foto este în modul de redare (0 229) sau sunt utilizate meniurile
(0 266).
• Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a porni temporizatorul standby
(0 37).
Nu poate fi selectat modul AF: Este selectată focalizarea manuală (0 83, 97).
Nu poate fi selectat modul zonă AF: Este selectată focalizarea manuală (0 83, 97).
De fiecare dată când se apasă butonul de declanşare în modul de declanşare continuă, se face câte
o singură fotografie: Fotografierea continuă nu este disponibilă dacă bliţul încorporat
se declanşează (0 148).
Dimensiunea imaginii nu poate fi modificată: Calitate imagine setată la NEF (RAW)
(0 77).
Aparatul foto este lent la înregistrarea fotografiilor: Opriţi reducerea zgomotului în
expunerea îndelungată (0 271).
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se aprinde:
• Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde dacă este selectat AF-C pentru
modul focalizare automată (0 83) sau dacă este selectată focalizarea automată
servo continuă când aparatul foto este în modul AF-A. Alegeţi AF-S. Dacă este
selectată o opţiune diferită de zonă AF automată pentru modul zonă AF, selectaţi
punctul de focalizare central (0 91).
• Aparatul foto este în acel moment în vizualizarea în timp real.
• Este selectat Dezactivat pentru setarea personalizată a9 (Disp. ilum. asist. AF
încorp., 0 277).
• Dispozitivul de iluminare s-a oprit automat. Este posibil ca dispozitivul de
iluminare să devină fierbinte când este utilizat continuu; aşteptaţi să se răcească.
În fotografii apar pete: Curăţaţi elementele frontal şi posterior ale obiectivului. Dacă
problema persistă, realizaţi curăţarea senzorului de imagine (0 321).
335
Apare zgomot (pete luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) în fotografii:
• Petele luminoase, pixelii luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţa şi liniile pot fi reduse
prin scăderea sensibilităţii ISO.
• Utilizaţi opţiunea Reducere zgomot exp. lungă din meniul fotografiere pentru a
limita apariţia petelor luminoase sau a ceţii în fotografiile realizate la timpi de
expunere mai lungi de 1 s (0 271).
• Ceaţa şi petele luminoase pot indica faptul că temperatura internă a aparatului
foto a crescut datorită temperaturilor ridicate ale mediului înconjurător,
expunerilor lungi sau din alte motive asemănătoare: opriţi aparatul foto şi
aşteptaţi să se răcească înainte de a relua fotografierea.
• La sensibilităţi ISO ridicate, pot apărea linii în fotografiile realizate cu unele unităţi
bliţ opţionale; în această situaţie alegeţi o valoare mai mică.
• La sensibilităţi ISO ridicate, inclusiv la Hi alb-negru1 sau Hi alb-negru2 şi la valori
ridicate selectate cu controlul sensibilităţii ISO automat, pixelii luminoşi
repartizaţi aleatoriu pot fi reduşi prin selectarea Ridicat, Normal sau Redus
pentru ISO NR ridicat din meniul fotografiere sau filmare (0 271, 275).
• La sensibilităţi ISO ridicate, este posibil ca petele luminoase, pixelii luminoşi
repartizaţi aleatoriu, ceaţa sau liniile să fie mai vizibile în expunerile îndelungate,
expunerile multiple şi în fotografiile realizate la temperaturi ambientale mari sau
când este activat D-Lighting-ul activ, este selectat Uniform pentru Setare
Picture Control (0 130) sau când sunt selectate valori extreme pentru
parametrii Picture Control (0 133).
• În modul %, în fotografiile realizate la lumină slabă pot fi mai vizibili pixelii
luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţa sau liniile.
Apar clipiri sau intercalări de benzi în timpul vizualizării în timp real: Alegeţi o opţiune pentru
Reducerea efectului de clipire care să se potrivească cu frecvenţa sursei locale de
alimentare la reţeaua electrică (0 290).
Apar zone sau benzi luminoase în timpul vizualizării în timp real: În timpul vizualizării în timp
real a fost utilizat un indicator luminos intermitent, un bliţ sau o altă sursă de
lumină de scurtă durată.
Nu se înregistrează sunetul împreună cu filmele: Este selectat Microfon dezactivat pentru
Sensibilitate microfon în meniul filmare (0 273).
336
Vizualizarea în timp real se încheie în mod neaşteptat sau nu porneşte: Este posibil ca
vizualizarea în timp real să se oprească automat pentru a preveni deteriorarea
circuitelor interne ale aparatului foto dacă:
• Temperatura ambiantă este ridicată.
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade îndelungate în vizualizarea în timp real
sau pentru a înregistra filme.
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade îndelungate în modurile declanşare
continuă.
Dacă vizualizarea în timp real nu porneşte când apăsaţi butonul a, aşteptaţi ca
circuitele interne să se răcească şi apoi încercaţi din nou. Reţineţi că aparatul foto
poate părea cald la atingere, însă acest lucru nu indică o defecţiune.
În timpul vizualizării în timp real apar artefacte ale imaginii: Este posibil să apară „zgomot”
(pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) şi culori neaşteptate dacă măriţi
vizualizarea prin obiectiv (0 38) în timpul vizualizării în timp real; în filme,
cantitatea şi distribuţia pixelilor luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceţii şi punctelor
luminoase sunt afectate de dimensiunea şi cadenţa cadrelor (0 166). De
asemenea, este posibil să apară pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau
puncte luminoase ca rezultat al creşterii temperaturii circuitelor interne ale
aparatului foto în timpul vizualizării în timp real; ieşiţi din vizualizarea în timp real
când aparatul foto nu este utilizat.
Nu poate fi selectat un element din meniu: Unele opţiuni nu sunt disponibile în toate
modurile.
Fotografiere (P, S, A, M)
Declanşator dezactivat:
• Este ataşat un obiectiv non-CPU: rotiţi selectorul de moduri al aparatului foto la A
sau M (0 51).
• Selectorul de moduri rotit la S după ce a fost selectat un timp de expunere A
sau % în modul M: alegeţi un nou timp de expunere (0 53).
Nu este disponibilă toată gama de timpi de expunere: Bliţul este în uz. Viteza de sincronizare
a bliţului poate fi selectată utilizând setarea personalizată e1 (Timp sincronizare
bliţ); când utilizaţi unităţi bliţ compatibile, alegeţi 1/320 s (FP automat) sau
1/250 s (FP automat) pentru gama completă de timpi de expunere (0 282).
337
Culorile nu sunt naturale:
• Reglaţi balansul de alb pentru a se potrivi cu sursa de lumină (0 111).
• Reglaţi setările Setare Picture Control (0 130).
Nu poate fi măsurat balansul de alb: Subiectul este prea întunecat sau prea luminos
(0 123).
Imaginea nu poate fi selectată ca sursă pentru presetarea manuală a balansului de alb: Imaginea
nu a fost creată cu D7200 (0 127).
Nu este disponibil bracketing-ul balansului de alb:
• Este selectată opţiunea de calitate a imaginii NEF (RAW) sau NEF + JPEG pentru
calitatea imaginii (0 77).
• Este activat modul expunere multiplă (0 211).
Efectele Picture Control diferă de la o imagine la alta: Este selectat A (automat) pentru
detaliere, claritate, contrast sau saturaţie. Pentru rezultate consecvente într-o serie
de fotografii, alegeţi o altă setare (0 133).
Măsurarea nu poate fi schimbată: Este activată blocarea expunerii automate (0 107).
Nu poate fi utilizată compensarea expunerii: Aparatul foto este în modul M. Alegeţi un alt
mod.
Apare zgomot (zone roşiatice sau alte artefacte) în expunerile îndelungate: Activaţi reducerea
zgomotului la expunere îndelungată (0 271).
Redare
Imaginea NEF (RAW) nu este redată: Fotografia a fost făcută la o calitate a imaginii NEF +
JPEG (0 77).
Nu se pot vizualiza fotografiile înregistrate cu alte aparate foto: Este posibil ca fotografiile
înregistrate cu alte mărci de aparate foto să nu fie afişate corect.
Unele imagini nu sunt afişate în timpul redării: Selectaţi Toate pentru Dosar redare
(0 266).
338
Aparatul foto afişează un mesaj care informează că dosarul nu conţine imagini: Utilizaţi
opţiunea Dosar redare din meniul redare pentru a alege un dosar care conţine
imagini (0 266).
Fotografiile în orientarea „pe înalt” (portret) sunt afişate în orientarea „pe lat” (peisaj):
• Selectaţi Activată pentru Rotire pe înalt (0 267).
• Fotografia a fost făcută cu Dezactivată selectată pentru Rotire automată a
imaginii (0 290).
• Aparatul foto a fost orientat în sus sau în jos când a fost realizată fotografia.
• Fotografia este afişată în examinare imagine (0 230).
Fotografia nu poate fi ştearsă:
• Fotografia este protejată: eliminaţi protecţia (0 245).
• Cardul de memorie este blocat (0 29).
Fotografia nu poate fi retuşată: Fotografia nu mai poate fi editată cu acest aparat foto
(0 346).
Nu poate fi modificată comanda de imprimare:
• Cardul de memorie este plin: ştergeţi fotografii (0 40, 246).
• Cardul de memorie este blocat (0 29).
Nu poate fi selectată fotografia pentru imprimare: Fotografia este în format NEF (RAW).
Transferați fotografiile pe un computer şi imprimaţi utilizând ViewNX-D (0 ii).
Fotografiile NEF (RAW) pot fi salvate în format JPEG utilizând Procesare NEF (RAW)
(0 302).
Fotografia nu este afişată pe un dispozitiv video de înaltă definiţie: Asiguraţi-vă că este
conectat cablul HDMI.
Aparatul foto nu răspunde la telecomanda pentru televizorul HDMI-CEC:
• Selectaţi Activat pentru HDMI > Control dispozitiv în meniul setare (0 292).
• Ajustaţi setările HDMI-CEC pentru televizor conform descrierii din documentaţia
furnizată cu dispozitivul.
Nu pot fi transferate fotografii pe computer: SO incompatibil cu aparatul foto sau cu
software-ul de transfer. Utilizaţi un cititor de carduri pentru a copia fotografiile pe
computer.
339
Opţiunea de eliminare a prafului de pe imagine din Capture NX-D nu are efectul dorit: Curăţarea
senzorului de imagine schimbă poziţia prafului de pe senzorul de imagine. Datele
de referinţă pentru eliminarea prafului înregistrate anterior curăţării senzorului de
imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute după curăţarea senzorului de
imagine. Datele de referinţă pentru eliminarea prafului înregistrate după curăţarea
senzorului de imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute înainte de
curăţarea senzorului de imagine.
Computerul afişează imaginile NEF (RAW) diferit faţă de aparatul foto: Software-ul de la alţi
producători nu afişează efectele opţiunilor Picture Control, D-Lighting-ului activ
sau controlului vignetării. Utilizaţi Capture NX-D (0 ii).
Wi-Fi (Reţele fără fir)
Dispozitivele inteligente nu afişează SSID-ul aparatului foto (numele în reţea):
• Asiguraţi-vă că este selectat Activare pentru Wi-Fi > Conexiune de reţea în
meniul setare al aparatului foto (0 251).
• Încercaţi să activaţi şi să dezactivaţi funcţia Wi-Fi a dispozitivului inteligent.
Nu poate fi conectat la dispozitive inteligente utilizând NFC (0 254): Alegeţi o altă metodă de
conectare (0 251).
Diverse
Data înregistrării nu este corectă: Ceasul intern al aparatului foto este mai puţin precis
decât majoritatea ceasurilor de mână sau de masă. Verificaţi regulat ceasul
comparându-l cu unele mai precise şi reajustaţi-l dacă este necesar.
Nu poate fi selectat un element din meniu: Unele opţiuni nu sunt disponibile la anumite
combinaţii de setări sau când nu este introdus niciun card de memorie. Reţineţi că
opţiunea Info acumulator nu este disponibilă când aparatul foto este alimentat de
un conector de alimentare şi un adaptor la reţeaua electrică, opţionale.
340
Mesaje de eroare
Această secţiune enumeră indicatoarele şi mesajele de eroare care apar
în vizor, pe panoul de control şi pe monitor.
Indicator
Panou de
Vizor
control
Problemă
Soluţie
0
Inelul diafragmei
Setaţi inelul la diafragma
obiectivului nu este setat la minimă (cel mai mare
29
diafragma minimă.
număr f/).
Pregătiţi un acumulator de
H
d Acumulator descărcat.
21
rezervă complet încărcat.
• Acumulator consumat.
• Reîncărcaţi sau înlocuiţi
acumulatorul.
• Acumulatorul nu poate fi • Contactaţi
utilizat.
reprezentantul de service
autorizat Nikon.
H
d • În aparatul foto sau în
xviii, 21,
• Înlocuiţi acumulatorul
(clipeşte) (clipeşte) grip-ul opţional MB-D15
22, 319
sau reîncărcaţi
este introdus un
acumulatorul dacă
acumulator Li-ion
acumulatorul Li-ion este
complet consumat sau
consumat.
un acumulator de la alţi
producători.
Nu este ataşat niciun
obiectiv sau este ataşat un
obiectiv non-CPU fără
Valoarea diafragmei va fi
F
specificarea diafragmei
afişată dacă este specificată 224
maxime. Diafragmă
diafragma maximă.
indicată în stopuri faţă de
diafragma maximă.
B
(clipeşte)
341
Indicator
Panou de
Vizor
control
Problemă
• Niciun obiectiv ataşat.
i
(clipeşte)
—
• Este ataşat un obiectiv
non-CPU.
Aparatul foto nu poate
F H
focaliza utilizând
(clipeşte)
focalizarea automată.
Soluţie
0
• Ataşaţi un obiectiv Nikkor 23, 304
non-IX. Dacă este ataşat
un obiectiv CPU, scoateţi
şi reataşaţi obiectivul.
• Selectaţi modul A sau M.
51
Schimbaţi compoziţia sau
focalizaţi manual.
• Utilizaţi o sensibilitate ISO
mai mică.
• În modul fotografiere:
P Utilizaţi un filtru ND de
la alţi producători
Subiect prea luminos;
S Micşoraţi timpul de
fotografia va fi
expunere
supraexpusă.
A Alegeţi o diafragmă
mai închisă (număr
(Indicatoarele de
f/ mai mare)
expunere şi afişajele
timpului de expunere
% Alegeţi alt mod de
sau diafragmei
fotografiere
clipesc)
• Utilizaţi o sensibilitate ISO
mai ridicată.
• În modul fotografiere:
P Utilizaţi bliţul
Subiect prea întunecat;
S Măriţi timpul de
fotografia va fi subexpusă.
expunere
A Alegeţi o diafragmă
mai deschisă (număr
f/ mai mic)
342
96, 97
99
—
53
54
6
99
146
53
54
Indicator
Panou de
Vizor
control
Soluţie
Modificaţi timpul de
A selectat în modul S. expunere sau selectaţi
modul M.
Modificaţi timpul de
%
% selectat în modul S.
expunere sau selectaţi
(clipeşte)
modul M.
P k
Aşteptaţi până se
Procesare în curs.
(clipeşte) (clipeşte)
finalizează procesarea.
Dacă indicatorul clipeşte
Verificaţi fotografia pe
M
3 s după declanşarea
monitor; dacă este
—
(clipeşte) bliţului, este posibil ca
subexpusă, reglaţi setările
fotografia să fie subexpusă. şi încercaţi din nou.
• Reduceţi calitatea sau
dimensiunea.
Memorie insuficientă
pentru a înregistra mai
• Ştergeţi fotografiile după
n
j multe fotografii la setările
copierea imaginilor
(clipeşte) (clipeşte) curente sau aparatul foto
importante pe computer
nu mai are numere pentru
sau pe un alt dispozitiv.
fişiere sau dosare.
• Introduceţi un card de
memorie nou.
Declanşaţi obturatorul.
Dacă eroarea persistă sau
O
Defecţiune a aparatului
apare frecvent, consultaţi
(clipeşte)
foto.
reprezentantul de service
autorizat Nikon.
A
(clipeşte)
Problemă
0
53, 56
53, 56
—
229
77, 81
246
22
—
343
Indicator
Panou de
control
Problemă
Soluţie
0
Opriţi aparatul foto şi
Aparatul foto nu
Niciun card de
asiguraţi-vă că
S poate detecta
22
memorie.
respectivul card este
cardul de memorie.
introdus corect.
• Eroare accesare
• Utilizaţi carduri
379
card de memorie.
aprobate de Nikon.
• Verificaţi contactele
—
să fie curate. În cazul
în care cardul este
defect, contactaţi
vânzătorul sau
Acest card de memorie
reprezentantul de
nu se poate utiliza.
W,
service autorizat
Cardul poate fi
O
Nikon.
deteriorat. Introduceţi (clipeşte)
•
Nu
poate
fi
creat
•
Ştergeţi
fişiere sau
22, 246
alt card.
un dosar nou.
introduceţi un card
de memorie nou
după ce copiaţi
imaginile
importante pe
computer sau pe un
alt dispozitiv.
• Verificaţi ca
—
firmware-ul cardului
Eye-Fi să fie
actualizat.
W, Aparatul foto nu
• Copiaţi fişierele de
22, 293
g
O poate controla
pe cardul Eye-Fi pe
(clipeşte) cardul Eye-Fi.
un computer sau pe
un alt dispozitiv şi
formataţi cardul sau
introduceţi un card
nou.
Monitor
344
Indicator
Monitor
Cardul de memorie
este blocat. Glisaţi
elementul de blocare la
poziţia „scriere”.
Nu este disponibil când
cardul Eye-Fi este
blocat.
Acest card nu este
formatat. Formataţi
cardul.
Ceasul a fost resetat.
Imposibil de pornit
vizualizarea în timp
real. Aşteptaţi.
Dosarul nu conţine
nicio imagine.
Toate imaginile sunt
ascunse.
Panou de
control
Problemă
Soluţie
0
W, Cardul de memorie
X este blocat (protejat Deplasaţi comutatorul
(clipeşte) la scriere).
de protejare la scriere
29
al cardului în poziţia
W, Cardul Eye-Fi este
„scriere”.
O blocat (protejat la
(clipeşte) scriere).
Cardul de memorie Formataţi cardul de
[C] nu a fost formatat
memorie sau
22, 289
(clipeşte) pentru utilizarea cu introduceţi un card de
aparatul foto.
memorie nou.
Ceasul intern al
Setaţi ceasul intern al
—
aparatului foto nu
24, 290
aparatului foto.
este setat.
Aşteptaţi ca circuitele
Temperatura
interne să se răcească
—
internă a aparatului înainte de a relua
337
foto este ridicată.
vizualizarea în timp
real.
Nicio imagine pe
Selectaţi un dosar care
cardul de memorie conţine imagini din
sau în dosarul
meniul Dosar redare
—
22, 266
(dosarele)
sau introduceţi un
selectat(e) pentru
card de memorie care
redare.
conţine imagini.
Nicio imagine nu
poate fi redată până
când nu a fost selectat
Toate fotografiile
un alt dosar sau este
—
din dosarul curent
266
folosită Ascundere
sunt ascunse.
imagine pentru a
permite cel puţin
afişarea unei imagini.
345
Indicator
Monitor
346
Panou de
control
Imposibil de afişat
acest fişier.
—
Imposibil de selectat
acest fişier.
—
Acest film nu poate fi
editat.
—
Conectare imposibilă;
au fost detectate mai
multe dispozitive.
Încercaţi din nou mai
târziu.
—
Eroare
—
Problemă
Fişierul a fost creat
sau modificat
utilizând un
computer sau o
marcă diferită de
aparat foto sau
fişierul este
deteriorat.
Soluţie
0
Fişierul nu poate fi
redat pe aparatul foto.
—
Imaginile create cu
Imaginea selectată
alte dispozitive nu pot
nu poate fi retuşată.
fi retuşate.
• Filmele create cu
alte dispozitive nu
pot fi editate.
Filmul selectat nu
• Filmele trebuie să
poate fi editat.
aibă o lungime de
cel puţin două
secunde.
Mai multe
dispozitive
Aşteptaţi câteva
inteligente încearcă
minute înainte să
să se conecteze la
încercaţi din nou.
aparatul foto
simultan.
Selectaţi Dezactivare
pentru Wi-Fi >
Eroare Wi-Fi.
Conexiune de reţea,
apoi selectaţi din nou
Activare.
—
—
182
—
256
Indicator
Monitor
Panou de
control
Accesul la reţea nu este
disponibil până când
aparatul foto nu se
răceşte.
—
Verificaţi imprimanta.
—
Verificaţi hârtia.
—
Blocaj de hârtie.
—
Hârtia a fost epuizată.
—
Verificaţi alimentarea
cu cerneală.
—
Cerneala a fost
epuizată.
—
Problemă
Soluţie
Opriţi aparatul foto şi
Temperatura
încercaţi din nou după
internă a aparatului ce aşteptaţi ca
foto este ridicată.
aparatul foto să se
răcească.
Verificaţi imprimanta.
Eroare de
Pentru a relua,
imprimare.
selectaţi Continuare
(dacă este disponibil).
Hârtia din
Introduceţi hârtia de
imprimantă nu are dimensiunea corectă
dimensiunea
şi selectaţi
selectată.
Continuare.
Eliminaţi blocajul
Hârtia este blocată
hârtiei şi selectaţi
în imprimantă.
Continuare.
Introduceţi hârtia de
Nu mai există hârtie dimensiunea selectată
în imprimantă.
şi selectaţi
Continuare.
Verificaţi cerneala.
Eroare cerneală.
Pentru a relua,
selectaţi Continuare.
Imprimanta nu mai Înlocuiţi cerneala şi
are cerneală.
selectaţi Continuare.
0
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
* Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul imprimantei.
347
Specificaţii
❚❚ Aparat foto digital Nikon D7200
Tip
Tip
Montură obiectiv
Unghi de câmp efectiv
Pixeli efectivi
Pixeli efectivi
Aparat foto digital reflex cu vizare prin obiectiv
Montură Nikon F (cu cuplare AF şi contacte AF)
Nikon format DX; distanţă focală în format 35 mm
[135] echivalentă cu aproximativ 1,5× cea a
obiectivelor cu unghi de câmp format FX
24,2 milioane
Senzor imagine
Senzor imagine
Senzor CMOS 23,5 × 15,6 mm
Pixeli totali
24,72 milioane
Sistem de reducere a prafului Curăţare senzor imagine, date de referinţă pentru
eliminarea prafului de pe imagine (necesită
software-ul Capture NX-D)
Stocare
Dimensiune imagine (pixeli)
348
• Zonă imagine DX (24×16)
6.000 × 4.000 (#)
4.496 × 3.000 ($)
2.992 × 2.000 (%)
• Zonă imagine 1,3× (18×12)
4.800 × 3.200 (#)
3.600 × 2.400 ($)
2.400 × 1.600 (%)
• Fotografii cu zona imaginii DX (24×16) realizate cu selectorul
vizualizare în timp real rotit la 1 în vizualizarea în timp real
6.000 × 3.368 (#)
4.496 × 2.528 ($)
2.992 × 1.680 (%)
• Fotografii cu zona imaginii 1,3× (18×12) realizate cu selectorul
vizualizare în timp real rotit la 1 în vizualizarea în timp real
4.800 × 2.696 (#)
3.600 × 2.024 ($)
2.400 × 1.344 (%)
Stocare
Format fişier
Sistem Picture Control
Suport
Fantă dublă
Sistem de fişiere
Vizor
Vizor
Acoperire cadru
Mărire
Punct perspectivă
Reglare dioptrie
• NEF (RAW): 12 sau 14 biţi, comprimat fără pierderi sau
comprimat
• JPEG: conform cu JPEG de bază cu compresie fină
(aprox. 1 : 4), normală (aprox. 1 : 8) sau de bază
(aprox. 1 : 16) (Prioritate dimensiune); este
disponibilă compresia Calitate optimă
• NEF (RAW) + JPEG: O singură fotografie înregistrată în
ambele formate NEF (RAW) şi JPEG
Standard, Neutru, Intens, Monocrom, Portret, Peisaj,
Uniform; opţiunea Picture Control selectată poate fi
modificată; memorare pentru opţiuni Picture Control
personalizate
Carduri de memorie SD (Secure Digital) şi SDHC şi
SDXC conforme UHS-I
Fanta 2 poate fi folosită pentru depăşire sau stocare
copie de rezervă sau pentru stocarea separată a
copiilor create utilizând NEF + JPEG; fotografiile pot fi
copiate între carduri.
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Vizor cu pentaprismă la nivelul ochilor cu vizare prin
obiectiv
• Zonă imagine DX (24×16): Aprox. 100% orizontal şi 100%
vertical
• Zonă imagine 1,3× (18×12): Aprox. 97% orizontal şi 97%
vertical
Aprox. 0,94× (obiectiv de 50 mm f/1.4 la infinit, –1,0 m–1)
19,5 mm (–1,0 m–1; de la centrul suprafeţei lentilei
ocularului vizorului)
–2–+1 m–1
349
Vizor
Ecran focalizare
Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark II cu marcaje
pentru zonă AF (poate fi afişată reţeaua de încadrare)
Oglindă reflex
Revenire rapidă
Previzualizare profunzime de Apăsarea butonului Pv opreşte diafragma obiectivului
câmp
la valoarea selectată de utilizator (modurile A şi M) sau
de aparatul foto (alte moduri)
Diafragmă obiectiv
Revenire instantanee, controlată electronic
Obiectiv
Obiective compatibile
Compatibil cu obiective AF NIKKOR, inclusiv obiective
de tip G, E şi D (se aplică unele restricţii pentru
obiectivele PC) şi obiective DX, obiective AI-P NIKKOR
şi obiective AI non-CPU (numai modurile A şi M).
Obiectivele NIKKOR IX, obiectivele pentru F3AF şi
obiectivele non-AI nu pot fi utilizate.
Telemetrul electronic poate fi folosit cu obiectivele
care au o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare
(telemetrul electronic acceptă 1 punct de focalizare
central cu obiective care au o diafragmă maximă de
f/8 sau mai mare).
350
Obturator
Tip
Timp de expunere
Viteză sincronizare bliţ
Declanşare
Mod declanşare
Cadenţă de avansare a
cadrelor aproximativă
Autodeclanşator
Moduri telecomandă (ML-L3)
Obturator controlat electronic cu cursă verticală în
plan focal
1/8.000–30 s în paşi de 1/3 sau 1/2 EV, bulb, durată, X250
X = 1/250 s; se sincronizează cu obturatorul la 1/320 s sau
mai lungi (raza de acţiune a bliţului se reduce la timpi
de expunere cuprinşi între 1/250 şi 1/320 s)
S (cadru unic), CL (continuu cu viteză redusă),
CH (continuu cu viteză ridicată), Q (declanşare
silenţioasă), E (autodeclanşator), MUP (oglindă sus)
• Imagini JPEG şi NEF (RAW) 12 biţi înregistrate cu DX (24×16)
selectat pentru Zonă imagine
CH: 6 fps
CL: 1–6 fps
• Imagini JPEG şi NEF (RAW) 12 biţi înregistrate cu 1,3× (18×12)
selectat pentru Zonă imagine
CH: 7 fps
CL: 1–6 fps
• Imagini NEF (RAW) 14 biţi înregistrate cu DX (24×16) selectat
pentru Zonă imagine
CH: 5 fps
CL: 1–5 fps
• Imagini NEF (RAW) 14 biţi înregistrate cu 1,3× (18×12) selectat
pentru Zonă imagine
CL: 1–6 fps
CH: 6 fps
Notă: Cadenţa maximă a cadrelor în vizualizarea în timp
real este de 3,7 fps.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 expuneri la intervale de 0,5, 1, 2
sau 3 s
Telecomandă cu întârziere, telecomandă cu răspuns
rapid, oglindă sus la distanţă
351
Expunere
Măsurare
Metodă de măsurare
Rază (ISO 100, obiectiv f/1.4,
20 °C)
Corespondenţă măsurare
expunere
Mod
352
Măsurarea expunerii TTL utilizând senzorul RGB de
2.016 pixeli
• Matricială: Măsurare matricială culoare 3D II (obiective
tip G, E şi D); măsurare matricială culoare II (alte
obiective CPU); măsurare matricială culoare
disponibilă cu obiective non-CPU dacă utilizatorul
furnizează date despre obiectiv
• Central-evaluativă: Pondere de aproximativ 75%
acordată cercului de 8 mm din centrul cadrului.
Diametrul cercului poate fi modificat la 6, 10 sau
13 mm sau evaluarea se poate baza pe media
întregului cadru (obiectivele non-CPU utilizează
cercul de 8 mm)
• Spot: Măsoară cercul cu diametrul de circa 3,5 mm
(aproximativ 2,5% din cadru) centrat pe punctul de
focalizare selectat (pe punctul de focalizare central
când este utilizat un obiectiv non-CPU)
• Măsurare matricială sau central-evaluativă: 0–20 EV
• Măsurare spot: 2–20 EV
CPU şi AI combinat
Moduri automate (i automat; j automat (fără bliţ)); moduri
scenă (k portret; l peisaj; p copil; m sport; n close-up; o portret
de noapte; r peisaj de noapte; s petrecere/interior; t plajă/zăpadă;
u apus; v amurg/zori; w portret animal de casă; x lumânări; y flori;
z culori de toamnă; 0 mâncare); moduri efecte speciale
(% vedere nocturnă; g schiţă color; i efect de miniaturizare;
u culoare selectivă; 1 siluetă; 2 cheie înaltă; 3 cheie joasă); mod
automat program cu program flexibil (P); mod
automat prioritate de timp (S); mod automat prioritate
de diafragmă (A); manual (M); U1 (setări utilizator 1); U2 (setări
utilizator 2)
Expunere
Compensare expunere
Blocare expunere
Sensibilitate ISO (index de
expunere recomandat)
D-Lighting activ
Focalizare
Focalizare automată
Interval de detecţie
Servo obiectiv
Punct focalizare
Mod zonă AF
Blocare focalizare
Poate fi ajustată cu –5–+5 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 EV
în modurile P, S, A, M, SCENE şi %
Luminozitatea se blochează la valoarea detectată cu
butonul A AE-L/AF-L
ISO 100–25.600 în paşi de 1/3 sau 1/2 EV. În modurile P, S,
A şi M aceasta poate fi setată şi la aprox. 1 sau 2 EV
(echivalent ISO 102.400; numai monocrom) peste
ISO 25.600; este disponibil controlul sensibilităţii ISO
automat
Automat, Extra ridicat, Ridicat, Normal, Redus,
Dezactivat
Modul cu senzor de focalizare automată Nikon
Advanced Multi-CAM 3500 II cu detectare de fază TTL,
reglare fină, 51 puncte de focalizare (inclusiv 15
senzori stea; f/8 acceptat de 1 senzor) şi dispozitiv
iluminare asistenţă AF (rază de acţiune aprox. 0,5–3 m)
–3–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo
continuă (AF-C); selecţie automată AF-S/AF-C (AF-A);
urmărire focalizare predictivă activată automat în
funcţie de starea subiectului
• Focalizare manuală (M): Poate fi folosit telemetrul
electronic
Se poate selecta dintre 51 sau 11 puncte de focalizare
Punct unic AF; zonă dinamică AF cu 9, 21 sau 51 de
puncte, urmărire 3D, zonă AF automată
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea butonului
de declanşare la jumătate (AF servo unică) sau prin
apăsarea butonului A AE-L/AF-L
353
Bliţ
Bliţ încorporat
Număr de ghid
Control bliţ
Mod bliţ
Compensare bliţ
Indicator bliţ pregătit
Cuplă accesorii
Sistem creativ de iluminare
Nikon (CLS)
Terminal de sincronizare
354
i, k, p, n, o, s, w, g: Bliţ automat cu ridicare
automată
P, S, A, M, 0: Ridicare manuală cu buton de eliberare
Aprox. 12, 12 cu bliţ manual (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: Controlul bliţ i-TTL folosind senzorul RGB cu 2.016
pixeli este disponibil cu bliţul încorporat; bliţul de
umplere compensat i-TTL pentru SLR digital este
utilizat cu măsurarea matricială sau central-evaluativă,
iar bliţul de umplere i-TTL standard pentru SLR digital
cu măsurarea spot
Automat, automat cu reducere ochi roşii, sincronizare
lentă automată, sincronizare lentă automată cu
reducere ochi roşii, bliţ de umplere, reducere ochi roşii,
sincronizare lentă, sincronizare lentă cu reducere ochi
roşii, perdea posterioară cu sincronizare lentă,
sincronizare perdea posterioară, dezactivat;
sincronizare rapidă FP automată acceptată
–3–+1 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 EV
Se aprinde când bliţul încorporat sau unitatea bliţ
opţională este complet încărcată; clipeşte după ce
bliţul este declanşat la capacitate maximă
Cuplă ISO 518 cu contacte pentru sincronizare şi date
şi blocare de siguranţă
Nikon CLS acceptat; opţiunea mod bliţ principal de
comandă disponibilă
Adaptor terminal de sincronizare AS-15 (disponibil
separat)
Balans de alb
Balans de alb
Bracketing
Tipuri de bracketing
Vizualizare în timp real
Moduri
Servo obiectiv
Mod zonă AF
Focalizare automată
Film
Măsurare
Metodă de măsurare
Dimensiune cadru (pixeli) şi
cadenţă cadre
Automat (2 tipuri), incandescent, fluorescent (7 tipuri),
lumina directă a soarelui, bliţ, înnorat, umbră,
presetare manuală (pot fi stocate până la 6 valori,
măsurarea balansului de alb în punct unic disponibilă
în timpul vizualizării în timp real), alegere temperatură
culoare (2.500 K–10.000 K), toate cu reglare fină
Expunere, bliţ, balans de alb şi ADL
C (vizualizare în timp real fotografie), 1 (vizualizare în
timp real film)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo
permanent (AF-F)
• Focalizare manuală (M)
AF prioritate faţă, AF zonă largă, AF zonă normală, AF
urmărire subiect
AF detectare contrast oriunde în cadru (aparatul foto
selectează automat punctul de focalizare când este
selectată AF prioritate faţă sau AF urmărire subiect)
Măsurarea expunerii TTL utilizând senzorul de imagine
principal
Matricială sau central-evaluativă
• 1920 × 1080; 60p (progresiv), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
Cadenţele reale ale cadrelor pentru 60p, 50p, 30p, 25p
şi 24p sunt 59,94, 50, 29,97, 25 şi 23,976 fps; toate
opţiunile acceptă atât calitatea imaginii ★ridicată, cât
şi pe cea normală
1920 × 1080; 60p şi 50p sunt disponibile numai când
este selectată 1,3× (18×12) pentru Zonă imagine în
meniul filmare
355
Film
Format fişier
Compresie video
Format înregistrare audio
Dispozitiv înregistrare audio
Alte opţiuni
Monitor
Monitor
Redare
Redare
Interfaţă
USB
Ieşire HDMI
Terminal pentru accesorii
Intrare audio
Ieşire audio
356
MOV
Codare video avansată H.264/MPEG-4
PCM liniar
Microfon stereo încorporat sau extern; sensibilitate
reglabilă
Marcare indexuri, fotografiere trecere timp
8 cm/3,2 in, aprox. 1.229.000 puncte (VGA; 640 ×
RGBW × 480 = 1.228.800 puncte), monitor TFT cu
unghi de vizualizare de aprox. 170°, aprox. 100%
acoperire cadru şi reglarea luminozităţii
Redare cadru întreg şi miniatură (4, 9 sau 72 de imagini
sau calendar) cu zoom redare, redare film, prezentări
diapozitive foto şi/sau film, afişare histogramă, zone
luminoase, informaţii fotografie, afişare date de locaţie
şi rotire automată a imaginii
USB de mare viteză; se recomandă conectarea la portul
USB încorporat
Conector HDMI tip C
• Telecomenzi fără fir: WR-1, WR-R10 (disponibile separat)
• Telecomandă prin cablu: MC-DC2 (disponibilă separat)
• Dispozitiv GPS: GP-1/GP-1A (disponibil separat)
Mufă stereo jack mini (3,5 mm diametru; alimentare
prin conexiune acceptată)
Mufă stereo jack mini (3,5 mm diametru)
Funcţie fără fir
Standarde
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Frecvenţă de operare
2.412–2.462 MHz (canalele 1–11)
Rază de acţiune (linie dreaptă) Aproximativ 30 m (considerată fără interferenţe;
distanţa poate varia în funcţie de intensitatea
semnalului şi de prezența sau lipsa obstacolelor)
Viteza de transmitere a
54 Mbps
datelor
Viteze logice maxime de transmisie a datelor în
conformitate cu standardul IEEE. Vitezele reale pot fi
diferite.
Autentificare
Sistem deschis, WPA2-PSK
Setare fără fir
Acceptă WPS
Protocoale de acces
Infrastructură
NFC
Operare
Limbi acceptate
Limbi acceptate
NFC Forum Type 3 Tag
Arabă, bengali, bulgară, chineză (simplificată şi
tradiţională), cehă, coreeană, daneză, engleză,
finlandeză, franceză, germană, greacă, hindi,
indoneziană, italiană, japoneză, maghiară, marathi,
norvegiană, olandeză, persană, poloneză, portugheză
(Portugalia şi Brazilia), română, rusă, sârbă, spaniolă,
suedeză, tamilă, telugu, thai, turcă, ucraineană,
vietnameză
357
Sursă de alimentare
Acumulator
Grip
Adaptor la reţeaua electrică
Montură trepied
Montură trepied
Dimensiuni/greutate
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
Un acumulator Li-ion EN-EL15; pot fi utilizați și
acumulatori EN-EL15b și EN-EL15a
Grip opţional MB-D15 cu un acumulator Li-ion Nikon
EN-EL15 sau şase baterii AA alcaline, Ni-MH sau cu litiu.
Pot fi utilizați și acumulatori EN-EL15b și EN-EL15a.
Adaptor la reţeaua electrică EH-5b; necesită conector
de alimentare EP-5B (disponibile separat)
/4 in (ISO 1222)
1
Aprox. 135,5 × 106,5 × 76 mm
Aprox. 755 g cu acumulatorul şi cardul de memorie,
dar fără capacul corpului; aprox. 675 g (numai corpul
aparatului foto)
Mediu de operare
Temperatură
0 °C–40 °C
Umiditate
85% sau mai puţin (fără condensare)
• Dacă nu este specificat altfel, toate măsurătorile sunt realizate în conformitate cu orientările Camera and
Imaging Products Association (CIPA).
• Toate cifrele se referă la un aparat foto cu un acumulator complet încărcat.
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual
fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din erorile apărute
în acest manual.
358
❚❚ Încărcător acumulator MH-25a
Putere consumată nominală
Putere nominală
Acumulatori acceptaţi
Timp de încărcare
100–240 V c.a., 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
8,4 V/1,2 A c.c.
Acumulatori Li-ion Nikon EN-EL15b, EN-EL15a și
EN-EL15
Aprox. 2 ore şi 35 de minute la o temperatură
ambiantă de 25 °C când este complet descărcat
0 °C–40 °C
Aprox. 95 × 33,5 × 71 mm, fără proeminenţe
Aprox. 1,5 m
Temperatură de funcţionare
Dimensiuni (L × Î × A)
Lungimea cablului de
alimentare (dacă este furnizat)
Greutate
Aprox. 115 g, fără conectorul de alimentare furnizat
(cablu de alimentare sau adaptor pentru priza reţelei
electrice)
❚❚ Acumulator Li-ion EN-EL15
Tip
Capacitate nominală
Temperatură de funcţionare
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
Acumulator litiu-ion
7,0 V/1.900 mAh
0 °C–40 °C
Aprox. 40 × 56 × 20,5 mm
Aprox. 78 g, fără capac terminal
359
❚❚ Obiectiv AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
Tip
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Construcţie obiectiv
Unghi de câmp
Scală lungime focală
Informaţii distanţă
Zoom
Focalizare
Reducere vibraţii
Distanţă focală minimă
Lamele diafragmă
Diafragmă
Plajă diafragmă
Măsurare
Dimensiune filtru ataşat
Dimensiuni
Greutate
360
Obiectiv AF-S DX tip G cu CPU încorporat şi montură F
18–105 mm
f/3.5–5.6
15 elemente în 11 grupuri (inclusiv 1 element ED,
1 element asferic)
76°–15° 20´
Gradată în milimetri (18, 24, 35, 50, 70, 105)
Ieşire către aparatul foto
Zoom manual folosind inelul de zoom independent
Sistem de focalizare intern (Internal Focusing–IF) Nikon
cu focalizare automată controlată de motorul SWM
(Silent Wave Motor) şi inel de focalizare separat pentru
focalizarea manuală
Deplasare obiectiv folosind motoare electromagnetice
(VCM)
0,45 m de la planul focal (0 98) la toate poziţiile de
zoom
7 (diafragmă circulară)
Complet automată
• Distanţă focală de 18 mm: f/3.5–22
• Distanţă focală de 105 mm: f/5.6–38
Diafragma minimă afişată poate varia în funcţie de
mărimea treptei de expunere selectată cu aparatul
foto.
Diafragmă completă
67 mm (P = 0,75 mm)
Aprox. 76 mm diametru × 89 mm (distanţa de la flanşa
aparatului foto pentru montura obiectivului)
Aprox. 420 g
❚❚ Obiectiv AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
Tip
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Construcţie obiectiv
Unghi de câmp
Scală lungime focală
Informaţii distanţă
Zoom
Focalizare
Reducere vibraţii
Distanţă focală minimă
Lamele diafragmă
Diafragmă
Plajă diafragmă
Măsurare
Dimensiune filtru ataşat
Dimensiuni
Greutate
Obiectiv AF-S DX tip G cu CPU încorporat şi montură F
18–140 mm
f/3.5–5.6
17 elemente în 12 grupuri (inclusiv 1 element ED,
1 element asferic)
76°–11° 30´
Gradată în milimetri (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Ieşire către aparatul foto
Zoom manual folosind inelul de zoom independent
Sistem de focalizare intern (Internal Focusing–IF)
Nikon cu focalizare automată controlată de motorul
SWM (Silent Wave Motor) şi inel de focalizare separat
pentru focalizarea manuală
Deplasare obiectiv folosind motoare electromagnetice
(VCM)
0,45 m de la planul focal (0 98) la toate poziţiile de
zoom
7 (diafragmă circulară)
Complet automată
• Distanţă focală de 18 mm: f/3.5–22
• Distanţă focală de 140 mm: f/5.6–38
Diafragma minimă afişată poate varia în funcţie de
mărimea treptei de expunere selectată cu aparatul
foto.
Diafragmă completă
67 mm (P = 0,75 mm)
Aprox. 78 mm diametru maxim × 97 mm (distanţa de
la flanşa aparatului foto pentru montura obiectivului)
Aprox. 490 g
361
❚❚ Obiectiv AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
Obiectiv AF-S DX tip G cu CPU încorporat şi montură F
18–200 mm
f/3.5–5.6
16 elemente în 12 grupuri (inclusiv 2 elemente ED,
3 elemente asferice)
Unghi de câmp
76°–8°
Scală lungime focală
Gradată în milimetri (18, 24, 35, 50, 70, 135, 200)
Informaţii distanţă
Ieşire către aparatul foto
Zoom
Zoom manual folosind inelul de zoom independent
Focalizare
Sistem de focalizare intern (Internal Focusing–IF)
Nikon cu focalizare automată controlată de motorul
SWM (Silent Wave Motor) şi inel de focalizare separat
pentru focalizarea manuală
Reducere vibraţii
Deplasare obiectiv folosind motoare electromagnetice
(VCM)
Indicator distanţă focală
0,5 m la infinit (∞)
Distanţă focală minimă
0,5 m de la planul focal (0 98) la toate poziţiile de
zoom
Lamele diafragmă
7 (diafragmă circulară)
Diafragmă
Complet automată
Plajă diafragmă
• Distanţă focală de 18 mm: f/3.5–22
• Distanţă focală de 200 mm: f/5.6–36
Diafragma minimă afişată poate varia în funcţie de
mărimea treptei de expunere selectată cu aparatul
foto.
Măsurare
Diafragmă completă
Dimensiune filtru ataşat
72 mm (P = 0,75 mm)
Dimensiuni
Aprox. 77 mm diametru maxim × 96,5 mm (distanţa de
la flanşa aparatului foto pentru montura obiectivului)
Greutate
Aprox. 565 g
Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual fără
vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător pentru nicio daună rezultată din erorile apărute în acest
manual.
Tip
Distanţă focală
Diafragmă maximă
Construcţie obiectiv
362
Obiective
Această secţiune descrie caracteristicile disponibile cu obiectivele AF-S
DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR, AF-S DX NIKKOR 18–140mm
f/3.5–5.6G ED VR şi AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II.
Obiectivul folosit în general în acest manual în scopuri ilustrative este un
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR.
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
Marcaj lungime focală
Scală lungime focală
Capac obiectiv
Marcaj montură obiectiv
(0 23)
Contacte CPU (0 307)
Capac posterior
obiectiv
Inel de zoom (0 33)
Inel focalizare (0 97)
Comutator mod A-M (0 97)
Comutator ON/OFF (ACTIVAT/
DEZACTIVAT) pentru reducerea
vibraţiilor (0 367)
363
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
Marcaj lungime focală
Scală lungime focală
Capac obiectiv
Marcaj montură obiectiv
(0 23)
Contacte CPU (0 307)
Capac posterior
obiectiv
Inel de zoom (0 33)
Inel focalizare (0 97)
364
Comutator mod A-M (0 97)
Comutator ON/OFF (ACTIVAT/
DEZACTIVAT) pentru reducerea
vibraţiilor (0 367)
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
Indicator distanţă focală
Marcaj lungime focală
Marcaj distanţă focală
Marcaj montură obiectiv
(0 23)
Scală lungime focală
Contacte CPU (0 307)
Capac obiectiv
Capac posterior
obiectiv
LOCK
18
Inel de zoom (0 33)
Comutator închidere zoom
Inel focalizare (0 97)
Comutator mod focalizare
(0 97)
Comutator ON/OFF (ACTIVAT/
DEZACTIVAT) pentru reducerea
vibraţiilor (0 367)
Comutator mod reducere
vibraţii (0 368)
A Comutator închidere zoom
Pentru a bloca inelul de zoom, rotiţi-l la poziţia 18 mm şi deplasaţi comutatorul
închidere zoom la LOCK. Această acţiune previne extinderea obiectivului datorită
greutăţii proprii atunci când aparatul foto este transportat dintr-un loc în altul.
D Indicator distanţă focală
Reţineţi că indicatorul distanţei focale are doar scop orientativ şi este posibil să
nu indice cu exactitate distanţa până la subiect şi, datorită profunzimii de câmp
şi a altor factori, este posibil să nu afişeze ∞ când aparatul foto este focalizat pe
un obiect îndepărtat.
365
Obiectivele AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR, AF-S DX
NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR şi AF-S DX NIKKOR 18–200mm
f/3.5–5.6G ED VR II sunt destinate utilizării exclusive cu aparatele foto
digitale Nikon format DX.
D Îngrijirea obiectivului
• Păstraţi curate contactele CPU.
• Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful şi scamele de pe suprafeţele
obiectivului. Pentru a îndepărta petele şi urmele de degete, aplicaţi o cantitate
mică de etanol sau soluţie de curăţat lentilele pe o lavetă moale şi curată din
bumbac sau folosiţi un şerveţel pentru curăţarea lentilelor şi curăţaţi din centru
spre exterior folosind o mişcare circulară, având grijă să nu lăsaţi pete sau să nu
atingeţi sticla cu degetele.
• Nu folosiţi niciodată solvenţi organici, cum sunt diluantul pentru vopsea sau
benzenul, pentru a curăţa obiectivul.
• Parasolarul obiectivului sau filtrele NC pot fi folosite pentru a proteja elementul
frontal al obiectivului.
• Ataşaţi capacele frontal şi posterior înainte de a pune obiectivul în husă.
• Când este ataşat un parasolar pentru obiectiv, nu ridicaţi şi nu ţineţi obiectivul
sau aparatul foto folosind numai parasolarul.
• Dacă obiectivul nu va fi folosit pe o perioadă îndelungată, depozitaţi-l într-un
loc răcoros şi uscat pentru a împiedica formarea mucegaiului şi a ruginii. Nu
depozitaţi la lumina directă a soarelui sau cu granule de naftalină sau camfor
împotriva moliilor.
• Păstraţi obiectivul uscat. Ruginirea mecanismului intern poate provoca
deteriorări ireparabile.
• Lăsarea obiectivului în locuri extrem de încinse ar putea deteriora sau deforma
componentele făcute din plastic ranforsat.
366
❚❚ Reducere vibraţii (VR)
Obiectivele descrise în această secţiune acceptă reducerea vibraţiilor
(VR), ceea ce reduce estomparea cauzată de tremuratul aparatului foto
chiar şi atunci când aparatul foto este rotit panoramic, permiţând
lungirea timpilor de expunere pentru aparatele foto format DX cu
aproximativ 3,5 stopuri (AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR şi
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II) sau 4,0 stopuri (AF-S DX
NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR) la poziţia de zoom maxim (în
conformitate cu standardele Camera and Imaging Products Association
[CIPA]; efectele variază în funcţie de fotograf şi de condiţiile de
fotografiere). Acest lucru creşte gama de timpi de expunere disponibili şi
permite fotografierea din mână, fără trepied, într-un număr mare de
situaţii.
Pentru a folosi reducerea vibraţiilor, deplasaţi
comutatorul de reducere a vibraţiilor pe ON.
Reducerea vibraţiilor se activează când
butonul de declanşare este apăsat la jumătate,
reducând efectele tremuratului aparatului
foto asupra imaginii din vizor şi simplificând
procesul de încadrare a subiectului şi
focalizarea atât în modul focalizare automată,
cât şi în modul focalizare manuală. Când
aparatul foto este rotit panoramic, reducerea
vibraţiilor se aplică numai mişcării care nu este
cuprinsă în rotirea panoramică (dacă aparatul
foto este rotit orizontal, de exemplu,
reducerea vibraţiilor se va aplica numai tremuratului pe verticală), ceea
ce face mult mai uşoară rotirea panoramică uniformă a aparatului foto
într-un arc de cerc larg.
Dezactivaţi reducerea vibraţiilor când aparatul foto este bine montat pe
un trepied, dar lăsaţi-o activă în cazul în care capul trepiedului nu este
fixat sau când se utilizează un monopod.
367
D Reducere vibraţii
Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi obiectivul în timp ce reducerea vibraţiilor
este activă.
Reducerea vibraţiilor este dezactivată în timp ce bliţul încorporat se încarcă.
Când reducerea vibraţiilor este activă, imaginea din vizor poate fi mişcată după
declanşarea obturatorului. Acest lucru nu indică o defecţiune; aşteptaţi ca
imaginea din vizor să se stabilizeze înainte de a fotografia.
A Comutatorul modului reducere vibraţii (obiective AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED
VR II)
Comutatorul modului reducere vibraţii se utilizează pentru a selecta modul de
reducere a vibraţiilor când reducerea vibraţiilor este activată.
• Selectaţi NORMAL pentru a reduce efectele vibraţiilor atunci când fotografiaţi
dintr-o poziţie fixă şi în alte situaţii cu mişcarea aparatului foto la fel de redusă.
• Selectaţi ACTIVE pentru a reduce efectele vibraţiilor când se fotografiază dintr-un
vehicul în mişcare, în timpul mersului sau în alte situaţii cu mişcări dinamice ale
aparatului foto.
Deplasaţi comutatorul de reducere a vibraţiilor la NORMAL pentru fotografieri cu
rotire panoramică. Când aparatul foto este rotit panoramic, reducerea vibraţiilor
se aplică numai mişcării care nu este cuprinsă în rotirea panoramică (dacă
aparatul foto este rotit orizontal, de exemplu, reducerea vibraţiilor se va aplica
numai tremuratului pe verticală), ceea ce face mult mai uşoară rotirea
panoramică uniformă a aparatului foto într-un arc de cerc larg.
368
A Utilizarea bliţului încorporat
Când se utilizează bliţul încorporat, asiguraţi-vă că subiectul este la o distanţă de
cel puţin 0,6 m şi scoateţi parasolarele obiectivelor pentru a împiedica
vignetarea (umbre create acolo unde capătul obiectivului acoperă bliţul
încorporat).
Umbră
Vignetare
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR:
Aparat foto
D5300/D5000/D3100/D3000
D5200/D5100/D3200
D5500/D3300
D7200/D7100/D7000/
seria D300/D200/D100/D80
D90/seria D70
D50
D60/seria D40
Poziţie zoom
18 mm
24 mm
18 mm
24 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
Distanţă minimă fără vignetare
2,5 m
1,0 m
3,0 m
1,0 m
2,5 m
1,0 m
Fără vignetare
Toate
Fără vignetare
18 mm
24–105 mm
18 mm
24–105 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
1,5 m
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
2,5 m
1,0 m
Fără vignetare
369
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR:
Aparat foto
D7200/D7100/D7000/
seria D300/D200/D100
D90/D80/D50
D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/
seria D70/D60/seria D40
Poziţie zoom
18 mm
24–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
18 mm
24 mm
Distanţă minimă fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
2,5 m
1,0 m
Fără vignetare
1,0 m
1,0 m
35–140 mm
Fără vignetare
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II:
Aparat foto
D7200/D7100/D7000/
seria D300/D200/D100
D90/D80
D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/
seria D70/D60/D50/
seria D40
Poziţie zoom
18 mm
24–200 mm
24 mm
35 mm
50–200 mm
24 mm
Distanţă minimă fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
1,0 m
1,0 m
Fără vignetare
1,0 m
35–200 mm
Fără vignetare
Deoarece unităţile bliţ încorporate pentru D100 şi D70 pot acoperi numai
unghiul de câmp al unui obiectiv cu focala de 20 mm sau mai mare, vignetarea va
apărea la o distanţă focală de 18 mm.
370
A Accesorii furnizate pentru AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
•
•
•
•
Capac obiectiv frontal cu clic LC-67 de 67 mm
Capac posterior obiectiv
Husă obiectiv CL-1018
Parasolar baionetă HB-32
Aliniaţi marcajul pentru montarea parasolarului obiectivului (●) cu marcajul de
aliniere a parasolarului obiectivului (
) aşa cum este arătat în Figura q şi
apoi rotiţi parasolarul (w) până când marcajul ● este aliniat cu marcajul de
fixare a parasolarului obiectivului (—).
Când ataşaţi sau scoateţi parasolarul, apucaţi-l aproape de simbolul de pe baza
acestuia şi evitaţi să îl strângeţi prea tare. Dacă parasolarul nu este ataşat corect
poate apărea vignetare.
Când nu este folosit, parasolarul poate fi întors şi montat pe obiectiv.
A Accesorii opţionale pentru AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
• Filtre cu înşurubare de 67 mm
• Capace posterioare obiectiv LF-1 şi LF-4
371
A Accesorii furnizate pentru AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
• Capac obiectiv frontal cu clic LC-67 de 67 mm
• Capac posterior obiectiv
A Accesorii opţionale pentru AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
•
•
•
•
Filtre cu înşurubare de 67 mm
Capace posterioare obiectiv LF-1 şi LF-4
Husă obiectiv CL-1018
Parasolar baionetă HB-32
Aliniaţi marcajul pentru montarea parasolarului obiectivului (●) cu marcajul de
aliniere a parasolarului obiectivului (
) aşa cum este arătat în Figura q şi
apoi rotiţi parasolarul (w) până când marcajul ● este aliniat cu marcajul de
fixare a parasolarului obiectivului (—).
Când ataşaţi sau scoateţi parasolarul, apucaţi-l aproape de simbolul de pe baza
acestuia şi evitaţi să îl strângeţi prea tare. Dacă parasolarul nu este ataşat corect
poate apărea vignetare.
Când nu este folosit, parasolarul poate fi întors şi montat pe obiectiv.
372
A Accesorii furnizate pentru AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
•
•
•
•
Capac obiectiv frontal cu clic LC-72 de 72 mm
Capac posterior obiectiv
Husă obiectiv CL-1018
Parasolar baionetă HB-35
Aliniaţi marcajul pentru montarea parasolarului obiectivului (●) cu marcajul de
aliniere a parasolarului obiectivului (
) aşa cum este arătat în Figura q şi
apoi rotiţi parasolarul (w) până când marcajul ● este aliniat cu marcajul de
fixare a parasolarului obiectivului (—).
NORMAL
ACTIVE
Când ataşaţi sau scoateţi parasolarul, apucaţi-l aproape de simbolul de pe baza
acestuia şi evitaţi să îl strângeţi prea tare. Dacă parasolarul nu este ataşat corect
poate apărea vignetare.
Când nu este folosit, parasolarul poate fi întors şi montat pe obiectiv.
A Accesorii opţionale pentru AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• Filtre cu înşurubare de 72 mm
• Capace posterioare obiectiv LF-1 şi LF-4
373
A O notă privind obiectivele cu unghi larg şi cu unghi super-larg
Este posibil ca focalizarea automată să nu dea rezultatele dorite în situaţii de felul
celor arătate mai jos.
1 Obiectele din fundal ocupă o suprafaţă mai mare din punctul de focalizare decât subiectul
principal:
Dacă punctul de focalizare conţine
obiecte din prim-plan şi din fundal, este
posibil ca aparatul foto să focalizeze pe
fundal, iar subiectul să nu fie focalizat.
Exemplu: Un subiect al unui portret
îndepărtat aflat la o anumită
distanţă de fundal
2 Subiectul conţine multe detalii fine.
Aparatul foto poate avea dificultăţi în
focalizarea pe subiectele fără contrast sau
care arată mai mici decât obiectele din
fundal.
Exemplu: Un câmp de flori
În aceste cazuri, utilizaţi focalizarea manuală sau folosiţi blocarea focalizării
pentru a focaliza pe un alt subiect la aceeaşi distanţă şi apoi recompuneţi
fotografia. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Obţinerea rezultatelor
bune cu focalizarea automată” (0 96).
374
A Utilizarea M/A (focalizare automată cu supracomandă manuală) cu obiective AF-S DX NIKKOR
18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
Pentru a focaliza folosind focalizarea automată cu supracomandă manuală
(M/A):
1 Deplasaţi comutatorul mod focalizare al obiectivului (0 365) la M/A.
2 Focalizaţi.
Dacă doriţi, puteţi supracomanda focalizarea automată prin rotirea inelului de
focalizare al obiectivului în timp ce ţineţi butonul de declanşare apăsat la
jumătate (sau în timp ce apăsaţi butonul căruia i-a fost asociată funcţia AF-ON în
meniul setări personalizate). Pentru a refocaliza folosind focalizarea automată,
apăsaţi butonul de declanşare la jumătate (sau apăsaţi din nou butonul).
A Focalizarea cu obiective AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR şi AF-S DX NIKKOR
18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
Când este selectat AF servo unică (AF-S) ca mod de focalizare al aparatului foto, iar
comutatorul A-M al obiectivului este pe poziţia A, focalizarea poate fi reglată prin
menţinerea butonului de declanşare apăsat la jumătate după finalizarea
operaţiei de focalizare automată şi rotirea manuală a inelului de focalizare. Nu
rotiţi inelul de focalizare până când operaţia de focalizare automată nu s-a
finalizat. Pentru a refocaliza folosind focalizarea automată, apăsaţi din nou
butonul de declanşare la jumătate.
375
❚❚ Standarde aplicabile
• DCF versiunea 2.0: Design Rule for Camera File Systems (Regulă aranjare
sisteme fişiere aparat foto) (DCF) este un standard utilizat pe scară
largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura
compatibilitatea între diferite mărci de aparate foto.
• DPOF: Digital Print Order Format (Format comandă de imprimare
digitală) (DPOF) este un standard utilizat în industria aparatelor foto
digitale care permite imprimarea fotografiilor din comenzi de
imprimare stocate pe cardul de memorie.
• Exif versiunea 2.3: Aparatul foto este compatibil cu Exif (Exchangeable
Image File Format for Digital Still Cameras – Format fişier imagine
interschimbabil pentru aparate foto digitale) versiunea 2.3, un
standard care permite utilizarea informaţiilor stocate împreună cu
fotografiile pentru reproducerea optimă a culorii când imaginile sunt
transferate pe imprimante compatibile Exif.
• PictBridge: Un standard dezvoltat în cooperare de industria aparatelor
foto digitale şi cea a imprimantelor, care permite transferul
fotografiilor direct pe o imprimantă, fără a mai fi necesară transferarea
lor pe un computer.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (Interfaţă Multimedia de
Înaltă Definiţie) este un standard pentru interfeţe multimedia folosit în
aparatele electronice pentru publicul larg şi dispozitivele AV care pot
transmite date audiovizuale şi semnale de control către dispozitive
conforme HDMI printr-o conexiune unică prin cablu.
376
Informaţii privind mărcile comerciale
iOS este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Cisco Systems,
Inc., în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări, şi este utilizată sub licenţă.
Windows este fie o marcă comercială înregistrată, fie o marcă comercială a
Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. PictBridge este
o marcă comercială. Siglele SD, SDHC şi SDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing, LLC.
Wi-Fi şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi
Alliance. N-Mark este o marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc., în Statele
Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. Toate celelalte denumiri comerciale
menţionate în acest manual sau în documentaţia furnizată cu produsul
dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
respectivilor lor deţinători.
A Marcaj de conformitate
Standardele cărora li se conformează aparatul foto pot fi vizualizate utilizând
opțiunea Marcaj de conformitate din meniul setare (0 293).
A Licenţă FreeType (FreeType2)
Părţi din acest software sunt proprietatea intelectuală a © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.
A Licenţă MIT (HarfBuzz)
Părţi din acest software sunt proprietatea intelectuală a © 2015 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Toate drepturile
rezervate.
377
A Certificate
378
Carduri de memorie aprobate
Aparatul foto acceptă carduri de memorie SD, SDHC şi
SDXC, inclusiv carduri SDHC şi SDXC conforme cu UHS-I.
Pentru înregistrarea filmelor se recomandă carduri
clasificate în clasa de viteză 6 SD sau mai mare; folosirea unor carduri mai
lente poate duce la întreruperea înregistrării. Când alegeţi carduri
pentru a fi folosite în cititoare de carduri, asiguraţi-vă că acestea sunt
compatibile cu dispozitivul. Contactaţi producătorul pentru informaţii
referitoare la caracteristici, funcţionare şi limitări privind utilizarea.
379
Capacitatea cardului de memorie
Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi
stocate pe un card SDHC SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I de 16 GB la
diferite setări ale calităţii imaginii (0 77), dimensiunii imaginii (0 81) şi
zonei imaginii (începând cu martie 2015; 0 73).
❚❚ Zonă imagine DX (24×16)
Calitate imagine
NEF (RAW), comprimat fără pierderi,
12 biţi
NEF (RAW), comprimat fără pierderi,
14 biţi
NEF (RAW), comprimat, 12 biţi
NEF (RAW), comprimat, 14 biţi
JPEG fine 3
JPEG normal 3
JPEG basic 3
380
Dimensiune
imagine
Dimensiune
fişier 1
Nr. de
imagini 1
Capacitate
memorie
tampon 2
—
22,2 MB
379
27
—
28,0 MB
294
18
—
—
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
20,6 MB
25,4 MB
12,7 MB
7,7 MB
3,9 MB
6,5 MB
3,9 MB
2,1 MB
2,7 MB
1,9 MB
1,1 MB
511
428
929
1.500
2.900
1.800
3.000
5.600
3.500
5.700
10.300
35
26
100
100
100
100
100
100
100
100
100
❚❚ Zonă imagine 1,3× (18×12)
Calitate imagine
NEF (RAW), comprimat fără pierderi,
12 biţi
NEF (RAW), comprimat fără pierderi,
14 biţi
NEF (RAW), comprimat, 12 biţi
NEF (RAW), comprimat, 14 biţi
Dimensiune
imagine
Dimensiune
fişier 1
Nr. de
imagini 1
Capacitate
memorie
tampon 2
—
15,0 MB
575
44
—
18,7 MB
449
29
—
13,8 MB
770
67
—
16,9 MB
648
46
Mare
8,6 MB
1.300
100
Medie
5,3 MB
2.200
100
JPEG fine 3
Mică
2,9 MB
4.000
100
Mare
4,3 MB
2.600
100
Medie
2,8 MB
4.300
100
JPEG normal 3
Mică
1,5 MB
7.400
100
Mare
2,0 MB
5.100
100
Medie
1,4 MB
7.900
100
JPEG basic 3
Mică
0,9 MB
13.100
100
1 Toate cifrele sunt aproximative. Dimensiunea fişierului variază în funcţie de scena înregistrată.
2 Numărul maxim de expuneri care pot fi stocate în memoria tampon la ISO 100. Scade dacă este selectată
Calitate optimă pentru Compresie JPEG (0 80), sensibilitatea ISO este setată la 12.800 sau
mai ridicată sau dacă este activată reducere zgomot expunere lungă sau controlul automat al distorsiunilor.
3 Cifrele presupun setarea opţiunii Compresie JPEG la Prioritate dimensiune. Selectând
Calitate optimă se măreşte dimensiunea fişierelor imagine JPEG; numărul de imagini şi capacitatea
memoriei tampon scad în consecinţă.
A d3—Declanşare continuă maximă (0 280)
Numărul maxim de fotografii care pot fi realizate într-o singură serie poate fi
setat la orice valoare între 1 şi 100.
381
Durata de funcţionare a acumulatorului
Segmentele de film sau numărul de fotografii care pot fi înregistrate cu
acumulatori complet încărcaţi diferă în funcţie de starea acumulatorului,
temperatură, intervalul dintre fotografii şi perioada de afişare a
meniurilor. În cazul bateriilor AA, capacitatea variază şi în funcţie de
producător şi de condiţiile de păstrare; unele baterii nu pot fi utilizate.
Mai jos sunt prezentate exemple de valori pentru aparatul foto şi grip-ul
opţional MB-D15.
• Fotografii, mod declanşare cadru unic (standard CIPA 1)
Un acumulator EN-EL15 2 (aparat foto): Aproximativ 1.110 fotografii
Un acumulator EN-EL15 2 (MB-D15): Aproximativ 1.110 fotografii
Şase baterii AA alcaline (MB-D15): Aproximativ 630 fotografii
• Fotografii, mod declanşare continuă (standard Nikon 3)
Un acumulator EN-EL15 2 (aparat foto): Aproximativ 4.090 fotografii
Un acumulator EN-EL15 2 (MB-D15): Aproximativ 4.090 fotografii
Şase baterii AA alcaline (MB-D15): Aproximativ 1.510 fotografii
• Filme 4
Un acumulator EN-EL15 2 (aparat foto): Aproximativ 80 de minute filmare HD
Un acumulator EN-EL15 2 (MB-D15): Aproximativ 80 de minute filmare HD
Şase baterii AA alcaline (MB-D15): Aproximativ 30 de minute filmare HD
382
1 Măsurat la 23 °C (±2 °C) cu un obiectiv AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR în următoarele condiţii
de testare: obiectiv ciclat de la infinit la raza minimă şi o fotografie făcută la setările implicite la fiecare 30 s;
bliţ declanşat o dată la fiecare a doua fotografie. Vizualizarea în timp real nu este utilizată.
2 Pot fi utilizați și acumulatori EN-EL15b și EN-EL15a în locul acumulatorului EN-EL15.
3 Măsurat la 20 °C cu un obiectiv AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR în următoarele condiţii de
testare: calitatea imaginii setată la JPEG basic, dimensiunea imaginii setată la M (mediu), timpul de
expunere 1/250 s, buton de declanşare apăsat la jumătate pentru trei secunde şi focalizarea ciclată de la infinit
la distanţa minimă de trei ori; apoi se fac şase fotografii în succesiune şi monitorul este aprins timp de cinci
secunde, iar apoi este stins; ciclul este repetat după ce temporizatorul standby s-a oprit.
4 Măsurat la 23 °C (±2 °C) cu aparatul foto la setările implicite şi un obiectiv AF-S DX NIKKOR 18–105mm
f/3.5–5.6G ED VR în condiţiile specificate de Camera and Imaging Products Association (CIPA). Filmele
individuale pot avea o lungime de până la 29 minute şi 59 secunde (1.080/30p) sau o dimensiune de 4 GB;
înregistrarea se poate finaliza înainte de atingerea acestor limite dacă temperatura aparatului foto creşte.
Următoarele acţiuni pot reduce durata de funcţionare a acumulatorului:
• utilizarea monitorului,
• menţinerea butonului de declanşare apăsat la jumătate,
• operaţiunile repetate de focalizare automată,
• efectuarea fotografiilor NEF (RAW),
• timpii de expunere lungi,
• utilizarea funcţiilor Wi-Fi (LAN fără fir) ale aparatului foto,
• utilizarea aparatului foto cu accesoriile opţionale,
• utilizarea modului VR (reducere vibraţii) cu obiective VR.
Pentru a vă asigura că utilizaţi la maximum capacitatea acumulatorilor
Li-ion Nikon EN-EL15:
• Păstraţi curate contactele acumulatorului. Contactele murdare pot
reduce performanţele acumulatorului.
• Utilizaţi acumulatorii imediat după încărcare. Acumulatorii se descarcă
dacă nu sunt utilizaţi.
383
Index
Simboluri
i (Mod automat) .....................................30
j (Mod automat (fără bliţ)) ..................30
SCENE (Mod scenă) .....................................41
EFFECTS (Efecte speciale) ..........................44
k (Portret) ...................................................42
l (Peisaj) .....................................................42
p (Copil) ......................................................42
m (Sport) ......................................................42
n (Close-up) ...............................................42
o (Portret de noapte) .............................42
r (Peisaj de noapte)................................42
s (Petrecere/interior)..............................42
t (Plajă/zăpadă) .......................................42
u (Apus).......................................................43
v (Amurg/zori) ..........................................43
w (Portret animal de casă) ....................43
x (Lumânări)................................................43
y (Flori).........................................................43
z (Culori de toamnă)...............................43
0 (Mâncare).................................................43
% (Vedere nocturnă) ...............................44
g (Schiţă color) .................................44, 46
i (Efect de miniaturizare) ............45, 47
u (Culoare selectivă)........................45, 49
1 (Siluetă) ...................................................45
2 (Cheie înaltă) .........................................45
3 (Cheie joasă) ..........................................45
P (Mod automat program).....................52
S (Mod automat prioritate de timp) ...53
A (Mod automat prioritate de
diafragmă) .................................................54
M (Manual) ...................................................56
U1/U2. .............................................................62
S (Cadru unic) .............................................66
CL (Continuu cu viteză redusă) .............66
CH (Continuu cu viteză ridicată)............66
Q (Declanşare silenţioasă) ......................66
E (Autodeclanşator).........................66, 69
MUP (Oglindă sus)................................66, 71
! (AF prioritate faţă) ...............................88
384
$ (AF zonă largă)......................................88
% (AF zonă normală) ...............................88
& (AF urmărire subiect) .......................89
a (Matricială) ......................................... 105
Z (Central-evaluativă) ........................ 105
b (Spot) ................................................... 105
AUTO (Bliţ automat) ................................ 145
Y (Reducere ochi roşii) .............145, 147
SLOW (Sincronizare lentă)............145, 147
REAR (Sincronizare perdea posterioară) .
147
E (Compensare expunere) ................ 109
Y (Compensare bliţ)........................... 151
O (Program flexibil) ..................................52
Buton a (vizualizare în timp real).....12,
31, 161
Buton i.............................................189, 233
Buton R (informaţii) ..................... 13, 185
Buton J............................................. 17, 284
Comutator D................................................ 5
L (Presetare manuală) ............111, 120
D (Bracketing)..................................... 197
I (Indicator focalizare) ............34, 93, 98
t (Memorie tampon)...............................68
M (Indicator bliţ pregătit) .......................36
Numerics
1,3× (18×12) ............................73, 168, 169
12 biţi ............................................................80
14 biţi ............................................................80
A
Acces selector de comandă Hi ISO.. 101
Accesorii.................................................... 319
Activare AF............................................... 277
Acumulator................21, 22, 26, 291, 359
Acumulator ceas .................................... 188
Ad. de culoare NEF (RAW)......................80
Adaptoare LAN....................................... 319
Adaptor la reţeaua electrică .............. 319
AE şi bliţ (Setare bracketing automat) ...
197
AF............................................................ 83–95
AF prioritate faţă ...................................... 88
AF servo automată .................................. 83
AF servo continuă.................................... 83
AF servo permanent ............................... 84
AF servo unică.................................... 83, 84
AF urmărire subiect................................. 89
AF zonă largă............................................. 88
AF zonă normală ...................................... 88
AF-A .............................................................. 83
AF-C ..................................................... 83, 276
AF-F............................................................... 84
Afişaj informaţii ......................13, 185, 281
Afişare grilă vizor.................................... 280
Afişare zone luminoase .......................193
AF-S............................................... 83, 84, 276
Ajutor ........................................................... 17
Alegere pct. pornire/oprire ................179
Alegere temp. culoare (Balans de alb) ..
111, 117
Apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate.................................................... 34
Apăsaţi butonul de declanşare până la
capăt........................................................... 35
Ascundere imagine............................... 266
Asistenţă AF ....................................277, 317
Autodeclanşator....................... 66, 69, 279
Automat (Balans de alb).............111, 112
B
Balans de alb................111, 202, 269, 274
Balans de alb în punct unic ................124
Balans de culoare monitor ................. 290
Bip ............................................................... 280
Bliţ .................. 36, 144, 145, 151, 153, 311
Bliţ (Balans de alb) .................................111
Bliţ automat ............................................. 145
Bliţ de modelare.............................. 55, 284
Bliţ de umplere i-TTL standard pentru
SLR digital......................................149, 313
Bliţ încorporat .................................. 36, 144
Bliţ opţional.....................................283, 311
Bloc. oglindă sus pt. curăţare ............ 324
Blocare AE................................................. 107
Blocare decl. în lipsă card ................... 286
Blocare expunere................................... 107
Blocare expunere automată .............. 107
Blocare focalizare......................................93
Blocare FV................................................. 153
Bracketing .......................................197, 284
Bracketing ADL....................................... 207
Bracketing automat .....................197, 284
Bracketing bliţ......................................... 197
Bracketing expunere ............................ 197
Bracketing WB (Setare bracketing
automat) ................................................. 202
Bulb.........................................................58, 59
Buton AE-L/AF-L............... 94, 107, 285, 288
Buton deblocare selector mod de
declanşare ............................................ 8, 66
Buton deblocare selector moduri......... 6
Buton decl. pt. util. selector ............... 285
Buton declanşare.. 35, 93, 107, 279, 288
Buton declanşare AE-L......................... 279
Buton Fn ....................................76, 284, 288
Buton înregistrare film................163, 286
Buton mod AF.....................................84, 90
Buton OK............................................ 17, 284
Buton previzualizare... 55, 167, 285, 288
Buton Pv .......................... 55, 167, 285, 288
C
Cadru unic...................................................66
Calitate film........................... 166, 192, 273
Calitate imagine.............................. 77, 268
Calitate optimă (compresie JPEG) ......80
Camera Control Pro 2........................... 319
Capac corp ...........................................3, 319
Capac ocular vizor ....................................70
Capacitate card de memorie............. 380
Capture NX-D............................................... ii
Card memorie ...........22, 27, 82, 379, 380
Card memorie SD ....22, 27, 82, 379, 380
Căşti............................................................ 193
Central-evaluativ ..........................105, 278
CLS .............................................................. 311
Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat ............... 283
Comentariu imagine ............................ 291
385
Comparaţie una lângă alta................. 296
Compensare bliţ..................................... 151
Compensare expunere ..... 109, 278, 283
Compresie JPEG .............................. 80, 269
Comprimat (tip).........................................80
Comprimat fără pierderi (tip) ...............80
Comutator reducere vibraţii obiectiv....
367
Conector alimentare............................. 319
Conector HDMI............................................ 2
Conector pentru microfon extern ........ 2
Contacte CPU .......................................... 307
Continuu cu viteză redusă........... 66, 280
Continuu cu viteză ridicată ...................66
Control ajustare dioptrii ......25, 319, 333
Control automat al distors.................. 271
Control distorsiune ............................... 295
Control perspectivă .............................. 296
Control sensibilitate ISO automat.... 102
Control vignetare................................... 271
Contur culoare........................................ 295
Copie de rezervă (Rolul cardului din
Fanta 2).......................................................82
Copiere imagini ...................................... 267
Corecţie ochi roşii .................................. 294
Culoare selectivă...................... 45, 49, 296
Curăţare senzor imagine..................... 321
D
Data şi ora.......................................... 24, 290
Date de locaţie...............................227, 241
Date fotografiere ................................... 239
Date obiectiv non-CPU ........................ 224
Date prezentare generală................... 242
DCF.............................................................. 376
Declanşare continuă maximă............ 280
Declanşare silenţioasă ............................66
Decupare .........................................294, 298
Decuparea filmelor................................ 179
Denumirea fişierului ....................268, 273
Depăşire (Rolul cardului din Fanta 2) 82
Destinaţie ........................................192, 273
Diafragmă............................................ 54–56
Diafragmă maximă............. 150, 307, 317
386
Diafragmă minimă ............................29, 51
Difuzor ............................................................ 4
Digital Print Order Format.................. 376
Dim. cadru/cadenţă cadre166, 192, 273
Dimensiune ...................................... 81, 169
Dimensiune imagine .. 81, 169, 269, 310
Dispozitiv inteligent ............................. 250
Distanţă focală...............................225, 309
D-Lighting ................................................ 294
D-Lighting activ................... 139, 207, 270
Dosar redare............................................ 266
Dosar stocare .......................................... 268
DPOF .................................................267, 376
Drept de autor ...............................240, 291
După ştergere ......................................... 267
Durată....................................................58, 60
Durată activare telecom. (ML-L3) .... 279
Durată de funcţionare a
acumulatorului ..................................... 382
DX (24×16) ...............................73, 168, 169
E
Ecran focalizare ...................................... 350
Editare film............................ 179, 233, 296
Efect de miniaturizare............ 45, 47, 296
Efecte filtru......................................134, 294
Efecte speciale ...........................................44
Examinare imagine ............ 176, 230, 267
Exif............................................................... 376
Exponometre .............................................37
Expunere......................................... 105–110
Expunere multiplă........................211, 272
F
Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG (Rolul
cardului din Fanta 2)..............................82
Fantă ............................................ 27, 82, 233
Fantă şi dosar redare ............................ 233
Filme........................................................... 161
Fluorescent (Balans de alb)................ 111
Focalizare automată........................ 83–95
Focalizare manuală ..................................97
Focalizare prin vizor....................... 25, 319
Format imagine...................................... 298
Formatare card memorie.................... 289
Foto. ref. elim. praf imagine...............290
Fotograf. cu temporiz. interval 217, 272
Fotografiere trecere timp ..........171, 275
Frecvenţă de răspuns ..................192, 274
Fus orar şi dată................................. 24, 290
G
Gestionare Picture Control.......135, 270,
275
Ghiduri de încadrare........................ 13, 14
GPS.....................................................227, 241
Grip .............................................................319
H
H.264 .......................................................... 356
HDMI........................................ 170, 292, 376
High Dynamic Range (HDR)......141, 270
Histogramă......................................237, 238
I
Iluminare fundal.......................................... 5
Iluminare LCD .................................... 5, 281
Incandescent (Balans de alb)............. 111
Indicator bliţ pregătit . 36, 154, 280, 316
Indicator expunere......................... 57, 286
Indicator focalizare.....................34, 93, 98
Indicator imagine focalizată ...34, 93, 98
Inel focalizare obiectiv97, 363, 364, 365
Informaţii .........................................185, 234
Informaţii fotografie ............................. 234
Informaţii redare .................................... 234
Intensă (Setare Picture Control) .......130
Inversare indicatori ............................... 286
ISO NR ridicat..................................271, 275
i-TTL ............................................................149
Î
Înaltă definiţie .........................................376
Încărcare Eye-Fi ...................................... 293
Încărcarea acumulatorului ................... 21
Îndreptare................................................. 295
Înnorat (Balans de alb) .........................111
Înregistrare NEF (RAW).................. 80, 269
Întârziere stingere monitor................ 279
J
JPEG........................................................77, 80
JPEG basic....................................................77
JPEG fine ......................................................77
JPEG normal ...............................................77
L
L (mare)............................................... 81, 169
Limbă ......................................................... 357
Limbă (Language) ................................. 290
Lumina directă a soarelui (Balans de
alb) ............................................................ 111
Luminozitate monitor....... 191, 192, 289
M
M (medie) ........................................... 81, 169
Manual...................................................56, 97
Marcaj de conformitate..............293, 377
Marcaj montură................... 363, 364, 365
Marcaj plan focal.......................................98
Marcaje zonă AF....................... 10, 25, 235
Marcare indexuri...........................167, 178
Măsurare ................................................... 105
Măsurare matricială .............................. 105
MB-D15................................... 281, 286, 319
Memorie tampon......................................68
Meniu filmare.......................................... 273
Meniu fotografiere ................................ 268
Meniu redare........................................... 266
Meniu retuşare ..............................233, 294
Meniu setare............................................ 289
MENIUL MEU ........................................... 297
Microfon.................................................... 193
Microfon extern...................................... 193
Mired.......................................................... 116
Mod automat prioritate de diafragmă...
54
Mod automat prioritate de timp.........53
Mod automat program...........................52
Mod bliţ............................................145, 147
Mod declanşare.................................... 8, 66
Mod declanşare continuă......................66
387
Mod focalizare ...........................................83
Mod focalizare automată.......................83
Mod întârziere expunere .................... 280
Mod scenă ...................................................41
Mod telecomandă (ML-L3)........156, 272
Mod zonă AF...............................................86
Monitor........................................ 12, 39, 229
Monocrom.......................................130, 294
Montură obiectiv ................................. 3, 98
N
NEF (RAW)................................... 77, 80, 302
Neutră (Setare Picture Control) ........ 130
NFC.....................................................254, 264
Nuanţare ..........................................133, 135
Numai AE (Setare bracketing automat)
197
Numai bliţ (Setare bracketing automat)
197
Număr de fotografii .............................. 382
Număr de puncte focalizare .............. 277
Număr f/ ...................................... 52, 54, 307
O
Obiectiv .................... 23, 29, 224, 304, 363
Obiectiv CPU..................................... 29, 304
Obiectiv non-CPU ............... 224, 305, 308
Obiectiv tip D .................................304, 307
Obiectiv tip E ..................................304, 307
Obiectiv tip G .................................304, 307
Obiective compatibile.......................... 304
Ocular vizor.................................................70
Oglindă......................................71, 156, 324
Oglindă sus ..........................................66, 71
Oglindă sus la distanţă (Mod
telecomandă (ML-L3))........................ 156
Opţiuni de afişare a redării ........234, 266
Opţiuni Picture Control ..............130, 132
Ora........................................................ 24, 290
Ordine numere fişiere .......................... 280
Orizont virtual ........................... 13, 14, 291
P
Panou de control ........................................ 9
388
Peisaj (Setare Picture Control) .......... 130
PictBridge ................................................. 376
Portret (Setare Picture Control)........ 130
Pre-bliţ de control ........................149, 154
Presetare manuală (Balans de alb) . 111,
120
Prezentare diapozitive......................... 267
Prioritate dimensiune (compresie
JPEG)............................................................80
Procesare NEF (RAW)...................295, 302
Profunzime de câmp ...............................55
Program flexibil.........................................52
Protejarea fotografiilor ........................ 245
Punct focalizare... 33, 34, 86, 89, 98, 277
Punct unic AF ......................................86, 90
R
Rază acţiune bliţ..................................... 150
Redare................................................. 39, 229
Redare cadru întreg .............................. 229
Redare calendar ..................................... 232
Redare miniaturi .................................... 231
Redimensionare ..................................... 295
Reducere ochi roşii.......................145, 147
Reducere vibraţii.................................... 367
Reducere zgomot exp. lungă ............ 271
Reducere zgomot vânt ...............192, 274
Reducerea efectului de clipire .......... 290
Regl. fină expunere optimă................ 278
Reglare fină AF........................................ 292
Reglarea fină a balansului de alb ..... 114
Reiniţ. setări personalizate ................. 276
Reiniţializare prin două butoane ..... 194
Resetare .................................................... 194
Resetare meniu filmare ....................... 273
Resetare meniu fotografiere.............. 268
Resetare setări utilizator ........................65
Restabilirea setărilor implicite .......... 194
Retuşare rapidă ...................................... 295
Reţea .......................................................... 293
Reţea fără fir....................................250, 319
RGB ............................................................. 237
Rolul cardului din Fanta 2............ 82, 268
Rotire automată a imaginii................. 290
Rotire pe înalt..........................................267
S
S (mică)................................................ 81, 169
Salvare cadru selectat .................179, 183
Salvare setări utilizator........................... 62
Salvare/încărcare setări .......................291
Scală lungime focală.......... 363, 364, 365
Schiţă color ................................ 44, 46, 295
Scoaterea obiectivului de pe aparatul
foto.............................................................. 29
Select. pt. trimit. la disp. intel./desel. .....
233, 263
Selectare dată ................................249, 266
Selector de comandă ........................... 285
Selector mod de declanşare ............8, 66
Selector mod focalizare......................... 83
Selector moduri........................................... 6
Selector vizualizare în timp real. 31, 161
Sensibilitate ...................................... 99, 102
Sensibilitate ISO .....................99, 102, 281
Sensibilitate maximă ............................ 103
Sensibilitate microfon .................192, 273
Setare ceas după satelit.......................227
Setare Picture Control....... 130, 270, 275
Setări implicite ........................................ 194
Setări personalizate .............................. 276
SETĂRI RECENTE..................................... 297
Setări sensibilitate ISO ................102, 271
Setări sensibilitate ISO film................. 275
Setări utilizator.......................................... 62
Sincronizare lentă.........................145, 147
Sincronizare perdea frontală ............. 147
Sincronizare perdea posterioară......147
Sistem creativ de iluminare................311
Spaţiu culoare .........................................270
Speedlight ................................................ 311
Spot.............................................................105
SSID.............................................................251
Standard (Setare Picture Control).... 130
Stocare puncte după orientare......... 277
Stopuri EV pt. control exp................... 278
Superangular...........................................295
Suprapunere imagine .................294, 299
Ş
Ştergere.............................................. 40, 246
Ştergerea tuturor imaginilor ............. 248
Ştergeţi imaginea curentă........... 40, 246
Ştergeţi imaginile selectate ............... 248
T
Telecomandă .................................156, 319
Telecomandă cu întârziere (Mod
telecomandă (ML-L3))........................ 156
Telecomandă cu răspuns rapid (Mod
telecomandă (ML-L3))........................ 156
Telecomandă fără fir.......... 160, 287, 319
Telecomandă prin cablu ........................58
Telemetru electronic ...............................98
Temperatură culoare......... 111, 113, 117
Temporizator.................................... 69, 217
Temporizator standby .........37, 227, 279
Timp de expunere .............................53, 56
Timp expunere cu bliţ.................148, 283
Timp expunere maxim ........................ 103
Timp sincronizare bliţ .......................... 282
Transmiţător fără fir .............................. 319
Trepied ........................................................... 3
U
Umbră (Balans de alb).......................... 111
Unghi de câmp....................................... 310
Uniform (Setare Picture Control) ..... 130
Unitate comunicare .............................. 319
Urmărire 3D .........................................87, 90
Urmărire focalizare......................... 85, 276
Urmărire focalizare predictivă..............85
UT-1 ............................................................ 319
UTC ....................................................228, 241
V
Valoare treaptă sensib. ISO ................ 278
Versiune firmware ................................. 293
ViewNX-i ........................................................ ii
Viteză sincronizare bliţ ........................ 351
Vizor.....................................10, 25, 319, 349
Vizualizare în timp real ....... 31, 161–170
389
Vizualizare în timp real film................ 161
Vizualizare SSID ...................................... 251
Volum......................................................... 178
Volum căşti............................................... 193
W
WB (Balans de alb)........................111, 202
Wi-Fi............................................................ 250
Wireless Mobile Utility ................250, 251
WT-5 ........................................................... 319
Z
Zonă AF automată.............................87, 90
Zonă dinamică AF..............................86, 90
Zonă imagine . 73, 75, 81, 168, 169, 269,
274
Zone luminoase ..................................... 236
Zoom redare............................................ 243
390
391
392
Termeni de garanţie – Garanţie de service
Nikon în Europa
Stimate client Nikon,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs Nikon. În cazul în
care produsul dumneavoastră Nikon necesită service în garanţie, vă
rugăm să contactaţi dealerul de la care l-aţi achiziţionat sau un membru
al reţelei de service autorizate de pe teritoriul de vânzări al Nikon Europe
B.V. (ex: Europa/Rusia/altele). Detalii disponibile la:
http://www.europe-nikon.com/support
Pentru a evita orice neplăcere inutilă, vă recomandăm să citiţi cu atenţie
manualele utilizatorului înainte de a contacta dealerul sau reţeaua de
service autorizată.
Echipamentul dumneavoastră Nikon beneficiază de garanţie pentru
orice defect de fabricaţie timp de un an de la data achiziţiei originale.
Dacă în timpul perioadei de garanţie produsul prezintă defecţiuni
datorate materialelor necorespunzătoare sau fabricaţiei, reţeaua noastră
de service autorizată de pe teritoriul Nikon Europe B.V. va repara
produsul în termenii şi condiţiile de mai jos, fără a tarifa manopera şi
piesele de schimb. Nikon îşi rezervă dreptul (unilateral) de a înlocui sau
repara produsul.
1. Această garanţie este oferită doar la prezentarea cardului de garanţie
completat şi a facturii originale sau a chitanţei indicând data achiziţiei,
tipul produsului şi numele dealerului, împreună cu produsul. Nikon îşi
rezervă dreptul de a refuza service-ul în garanţie gratuit dacă
documentele de mai sus nu pot fi prezentate sau dacă informaţiile
conţinute sunt incomplete sau ilizibile.
393
2. Această garanţie nu va acoperi:
• lucrări de întreţinere sau reparaţie necesare sau înlocuire a pieselor
datorită uzurii normale.
• modificări pentru îmbunătăţirea produsului având drept efect
abaterea de la scopul normal aşa cum este descris în manualele
utilizatorului, fără consimţământul scris prealabil al Nikon.
• costuri de transport şi toate riscurile implicate de transport legate
direct sau indirect de garanţia produselor.
• deteriorări rezultate în urma modificărilor şi reglajelor care pot fi
efectuate unui produs fără consimţământul prealabil scris al Nikon
pentru a respecta standardele tehnice locale sau naţionale în
vigoare în orice altă ţară decât cele pentru care produsul a fost
conceput şi/sau produs iniţial.
3. Garanţia nu va fi aplicabilă în cazul:
• deteriorării cauzate de utilizarea incorectă incluzând, dar fără a se
limita la nerespectarea utilizării produsului pentru scopul normal
sau în conformitate cu instrucţiunile pentru utilizator privind
utilizarea şi întreţinerea corespunzătoare şi privind montarea sau
utilizarea produsului fără conformarea cu standardele de siguranţă
în vigoare din ţara unde este utilizat.
• deteriorării provocate de accidente incluzând, dar fără a se limita la
fulgere, apă, foc, utilizare incorectă sau neglijenţă.
• modificării, deteriorării aspectului, ilizibilităţii sau îndepărtării
numărului serial sau al modelului de pe produs.
• deteriorării rezultând în urma reparaţiilor sau reglajelor efectuate
de organizaţii de service sau persoane neautorizate.
• defectelor oricărui sistem în care a fost încorporat produsul sau
împreună cu care este utilizat.
394
4. Această garanţie de service nu afectează drepturile statutare ale
consumatorului în temeiul legislaţiei naţionale în vigoare; de
asemenea, nu afectează drepturile consumatorului faţă de dealer ca
urmare a contractului de vânzare/achiziţionare.
Notă: O prezentare generală a unităţilor de service autorizate Nikon vă stă
la dispoziţie online, la următoarea legătură
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
395
E
L
P
Nikon D7200
M
SA
APARAT FOTO DIGITAL
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe
părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie
făcând citarea critică în articole sau recenzii).
Manualul utilizatorului
(cu garanţie)
AMA16345
Imprimat în Europa
Ro
SB9A03(Y5)
6MB272Y5-03
Ro
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising