Nikon | D600 | Nikon D600 Manualul utilizatorului

Nikon D600 Manualul utilizatorului
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau parţial fără autorizaţie
scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau
recenzii).
APARAT FOTO DIGITAL
Manualul utilizatorului
Imprimat în Europa
SB2G01(Y5)
6MB153Y5-01
Ro
AMA14709
Ro
Vă mulţumim pentru achiziţia unui aparat foto cu vizare prin obiectiv (SLR) Nikon. Pentru a
obţine randamentul maxim de la aparatul dumneavoastră foto, vă rugăm să citiţi cu atenţie
toate instrucţiunile şi să le păstraţi într-un loc unde vor putea fi citite de toţi cei care utilizează
produsul.
Simboluri şi convenţii
Pentru a vă fi mai uşor să găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele
simboluri şi convenţii:
D
Această pictogramă indică precauţiile; informaţii care trebuie citite înainte de utilizare
pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.
A
Această pictogramă indică notele; informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza
aparatul foto.
0
Această pictogramă indică referinţele la alte pagini din acest manual.
Elementele de meniu, opţiunile şi mesajele afişate pe monitorul aparatului foto sunt afişate în caractere
bold.
Setările aparatului foto
Explicaţiile din acest manual presupun că se folosesc setările implicite.
Ajutor
Folosiţi funcţia de ajutor încorporată a aparatului foto pentru ajutor în ceea ce priveşte elementele de
meniu şi alte subiecte. Consultaţi pagina 18 pentru detalii.
A Pentru siguranţa dumneavoastră
Înainte de a utiliza aparatul foto pentru prima dată, citiţi instrucţiunile de siguranţă din secţiunea „Pentru
siguranţa dumneavoastră” (0 xviii–xix).
Unde se găseşte
Găsiţi ceea ce căutaţi în:
i
Cuprins........................................... 0 x
i
Index .............................................. 0 338
i
Index Q&A...................................... 0 ii
i
Mesaje de eroare........................... 0 322
i
Opţiuni meniu ............................... 0 iv
i
Localizarea defectelor .................. 0 316
X Introducere
s Fotografiere de bază şi redare
x Fotografierea cu vizualizare în timp real
y Vizualizare în timp real film
# Moduri P, S, A și M
$ Setări utilizator: Moduri U1 și U2
k Mod declanşare
d Opţiuni înregistrare imagine
N Focalizare
S Sensibilitate ISO
Z Expunere
r Balans de alb
J Îmbunătăţire imagine
l Fotografierea cu bliţ
t Alte opţiuni de fotografiere
I Mai multe detalii despre redare
Q Conexiuni
U Ghid meniu
n Note tehnice
0
1
0 35
0 49
0 57
0 73
0 81
0 83
0 89
0 97
0 105
0 109
0 115
0 129
0 143
0 151
0 177
0 193
0 207
0 285
i
Index Q&A
Găsiţi ceea ce căutaţi utilizând acest index „întrebare şi răspuns”.
Fotografierea
i Opţiunile de fotografiere şi de încadrare
Există o cale rapidă şi uşoară de a capta instantanee (modul i)?
Cum reglez rapid setările pentru scene diferite?
Pot să reglez timpul de expunere pentru a îngheţa sau estompa mișcarea
(modul S)?
Pot să reglez diafragma pentru a estompa fundalurile sau pentru a le focaliza
(modul A)?
Cum realizez expuneri lungi („îndelungate”) (modul M)?
Pot încadra fotografii în monitor (C fotografie cu vizualizare în timp real)?
Pot face filme (1 vizualizare film în timp real)?
Pot îmbina fotografii făcute la intervale regulate pentru a crea o perioadă de
înregistrare film?
i
Vizualizarea fotografiilor
i Redare
Cum vizualizez fotografii pe aparatul foto?
Cum vizualizez mai multe informaţii despre o fotografie?
Pot vizualiza fotografiile în modul prezentare diapozitive automată?
Pot vizualiza fotografiile pe un televizor?
Pot proteja unele fotografii de ştergere accidentală?
6, 83
85
6, 83
97–100
101
112
137
35, 143–147
93–95
0
46, 177
179–184
213
204–205
188
Ştergere
Cum şterg fotografiile nedorite?
ii
168
Calitate şi dimensiune imagine
Cum fac fotografii pentru imprimare la dimensiuni mari?
Cum pot înregistra mai multe fotografii pe cardul de memorie?
i
79
49
57
Utilizarea bliţului
Pot să setez bliţul să se declanșeze automat când este necesar?
Cum împiedic declanșarea bliţului?
Cum evit efectul de „ochi roșii”?
i
77
Expunere
Pot face fotografiile mai luminoase sau mai întunecate?
Cum păstrez detaliile din umbre şi zone luminoase?
i
76
Focalizare
Pot alege modul în care focalizează aparatul foto?
Pot alege punctul de focalizare?
i
35–39
40–45
Moduri declanşare
Pot să realizez fotografii una câte una sau în succesiune rapidă?
Cum realizez fotografii cu autodeclanșatorul sau cu telecomanda?
Pot reduce zgomotul produs de obturator în medii silenţioase (declanșare
silenţioasă)?
i
0
47, 189–191
Retuşarea fotografiilor
Cum creez copii retuşate ale fotografiilor?
Cum înlătur efectul de „ochi roșii”?
Cum fac copii JPEG ale fotografiilor RAW (NEF)?
Pot să suprapun două fotografii NEF (RAW) pentru a realiza o singură
imagine?
Pot crea o copie a unei fotografii care arată ca o pictură?
Pot decupa lungimea filmului pe aparatul foto sau salva imagini statice din
film?
Meniuri şi setări
Cum utilizez meniurile?
Cum se afișează meniurile într-o altă limbă?
Cum utilizez selectoarele de comandă?
Cum împiedic oprirea afişajelor?
Cum focalizez vizorul?
Pot afișa o reţea de încadrare în vizor sau monitor?
Cum îmi dau seama că aparatul foto este la orizontală?
Cum reglez ceasul aparatului foto?
Cum formatez cardurile de memorie?
Cum restabilesc setările implicite?
Cum obţin ajutor pentru un meniu sau un mesaj?
Conexiuni
0
261–279
264
271
269–270
275
69
0
18–20
27, 253
12–16
228
33
55, 62, 229
258
27, 253
31, 250
151, 214, 221
18, 322
0
Cum copiez fotografii pe un computer?
193–195
Cum imprim fotografii?
196–203
Pot imprima data pe propriile fotografii?
198, 203
Întreţinere şi accesorii opţionale
Ce carduri de memorie pot utiliza?
Ce obiective pot utiliza?
Ce unităţi de bliţ opţionale (Speedlight) pot utiliza?
Ce alte accesorii sunt disponibile pentru aparatul meu foto?
Ce software este disponibil pentru aparatul meu foto?
Ce fac cu capacul ocular furnizat?
Cum curăţ aparatul foto?
Unde trebuie să-mi duc aparatul foto pentru întreţinere şi reparaţii?
0
334
285
292
297–298
86
300
iii
Opţiuni meniu
D MENIU REDARE (0 207)
C MENIU FOTOGRAFIERE (0 214)
Ştergere
Resetare meniu
fotografiere
Selectate
Selectare dată
Toate
Dosar redare
ND600
(implicit)
Toate
Curentă
Ascundere imagine Selectare/setare
Selectare dată
Deselectare totală?
Opţiuni de afişare a Efectuat
redării
Informaţii de bază fotografie
Punct focalizare
Informaţii suplim. fotografie
Fără (numai imagine)
Zone luminoase
Histogramă RGB
Date fotografiere
Prezentare generală
Copiere imagini
Selectare sursă
Selectare imagini
Selectare dosar destinaţie
Copiere imagini?
Examinare
Activată
imagine
Dezactivată
(implicită)
După ştergere
Afişare următoarea
(implicită)
Afişare precedenta
Continuare ca înainte
Rotire pe înalt
Activată
(implicită)
Dezactivată
Prezentare
Pornire
diapozitive
Tip imagine
Interval între cadre
Comandă
Selectare/setare
imprimare DPOF
Deselectare totală?
Dosar stocare
Denumirea
fişierului
Rolul cardului din
Fanta 2
Calitate imagine
(0 93)
Dimensiune
imagine
Da
Nu
Selectare dosar după număr
Selectare dosar din listă
Denumirea fişierului
Depăşire
(implicită)
Copie de rezervă
Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG
NEF (RAW) + JPEG fine
NEF (RAW) + JPEG normal
NEF (RAW) + JPEG basic
NEF (RAW)
JPEG fine
JPEG normal
(implicit)
JPEG basic
Mare
(implicită)
Medie
Mică
(0 95)
Zonă imagine
Compresie JPEG
Înregistrare NEF
(RAW)
Balans de alb
(0 115)
Decupare automată DX
Alegere zonă imagine
Prioritate dimensiune (implicită)
Calitate optimă
Tip
Ad. de culoare NEF (RAW)
Automat
(implicit)
Incandescent
Fluorescent
Lumina directă a soarelui
Bliţ
Înnorat
Umbră
Alegere temp. culoare
Presetare manuală
Elementele marcate cu o pictogramă
pot fi salvate pe cardul de memorie utilizând opţiunea
Salvare/încărcare setări > Salvare setări din meniul setare al aparatului foto (0 249). Setările salvate
pot fi copiate pe alte aparate foto D600 prin introducerea cardului de memorie în aparatul foto și
selectarea Salvare/încărcare setări > Încărcare setări.
iv
Setare Picture
Control
Standard
Neutră
Intensă
Monocrom
Portret
Peisaj
Gestionare Picture Salvare/editare
Control
Redenumire 1
Ştergere 1
Încărcare/salvare
Control automat al Activat
distors.
Dezactivat
Spaţiu culoare
sRGB
Adobe RGB
D-Lighting activ 2
Automat
Extra ridicat
Ridicat
Normal
Redus
Dezactivat
HDR (high dynamic Mod HDR
range)
Expunere diferenţială
Uniformizare
Control
Ridicat
vignetare
Normal
Redus
Dezactivat
Reducere zgomot
Activată
exp. lungă
Dezactivată
ISO NR ridicat
Ridicat
Normal
Redus
Dezactivat
Setări sensibilitate Sensibilitate ISO
ISO
(implicit)
Fotografiere
trecere timp
Setări film
(implicită)
(implicit)
A MENIU SETARE PERSONALIZ.
(0 219)
Reiniţ. setări
personalizate
(implicit)
(implicită)
(implicit)
Control sensib. ISO auto.
Expunere multiplă
Alegere timp pornire
Acum
Timp pornire
Interval
Selectare nr. de ori×nr. de foto.
Pornire
Pornire
Interval
Oră fotografiere
Dim. cadru/cadenţă cadre
Calitate film
Microfon
Destinaţie
1 Nu este disponibil dacă sunt prezente opţiunile Picture
Control personalizate.
2 Implicite la Dezactivat (modurile P, S, A, M, 1, 2 și 3) sau
Automat (alte moduri).
(0 105)
Mod telecomandă
Fotograf. cu
temporiz. interval
Telecomandă cu întârziere
(implicită)
Telecom. cu răspuns rapid
Oglindă sus la distanţă
Mod Expunere multiplă
Număr de fotografii
Modificare automată
Da
Nu
a Focalizare automată
a1 Selecţie
Declanşare
prioritate AF-C Focalizare
a2 Selecţie
Declanşare
prioritate AF-S Focalizare
a3 Urmărire
5 (Lung)
focaliz. cu
4
blocare
3 (Normal)
2
1 (Scurt)
Dezactivată
a4 Iluminare punct Automat
AF
Activat
Dezactivat
a5 Înconjurare
Înconjurare
puncte focaliz. Fără înconjurare
a6 Număr de
39 puncte
puncte
11 puncte
focalizare
a7 Disp. ilum. asist. Activat
AF încorp.
Dezactivat
(implicită)
(implicită)
(implicit)
(implicit)
(implicită)
(implicită)
(implicită)
v
b Măsurare/expunere
b1 Valoare treaptă 1/3 stop
(implicită)
sensib. ISO
1/2 stop
b2 Stopuri EV pt.
1/3 stop
(implicită)
control exp.
1/2 stop
b3 Compensare
Activată (Reset. automată)
expunere facilă Activată
Dezactivată
(implicită)
b4 Zonă centralφ 8 mm
evaluativă
φ 12 mm
(implicită)
φ 15 mm
φ 20 mm
Mediu
b5 Regl. fină
Da
expunere
Nu
(implicită)
optimă
c Blocare AE/cronometre
c1 Buton
Activat
declanşare AE-L Dezactivat
(implicită)
c2 Temporizator
4s
standby
6s
(implicită)
10 s
30 s
1 min
5 min
10 min
30 min
Fără limite
c3 Autodeclanşator Întârziere autodeclanşator
Număr de fotografii
Interval între fotografii
c4 Întârziere
Redare
stingere
Meniuri
monitor
Afişaj informaţii
Examinare imagine
Vizualizare în timp real
c5 Durată activare 1 min
(implicită)
telecom.
5 min
10 min
15 min
vi
d Fotografiere/afişare
d1 Bip
Volum
Înălţime
d2 Afişare grilă
Activat
vizor
Dezactivat
(implicită)
d3 Afişare şi
Afişare sensibilitate ISO
reglare ISO
Afişare ISO/ISO facil
Afişare contor cadre
(implicită)
d4 Sfaturi ecran
Activat
(implicită)
Dezactivat
d5 Viteză
5 fps
fotografiere
4 fps
mod CL
3 fps
(implicită)
2 fps
1 fps
d6 Declanşare
1–100
continuă
maximă
d7 Ordine numere Activată
(implicită)
fişiere
Dezactivată
Resetare
d8 Afişaj informaţii Automat
(implicit)
Manual
d9 Iluminare LCD Activată
Dezactivată
(implicită)
d10 Mod întârziere 3 s
expunere
2s
1s
Dezactivat
(implicită)
d11 Avertizare bliţ Activată
(implicită)
Dezactivată
d12 Tip baterie
LR6 (AA alcalină)
(implicită)
MB-D14
HR6 (AA Ni-MH)
FR6 (AA litiu)
d13 Ordine baterii Mai întâi baterii MB-D14 (implicit)
Mai întâi baterie aparat foto
e Bracketing/bliţ
e1 Timp
1/250 s (FP automat)
sincronizare bliţ 1/200 s (FP automat)
1/200 s
(implicit)
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s
e2 Timp expunere 1/60 s
(implicit)
cu bliţ
1/30 s
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1s
2s
4s
8s
15 s
30 s
e3 Cntrl. bliţ pt. bliţ TTL
(implicit)
încorporat
Manual
Declanşare repetată bliţ
Mod bliţ principal de comandă
e3 Bliţ opţional *
TTL
(implicit)
Manual
e4 Comp.
Întregul cadru
(implicit)
expunere
Numai fundal
pentru bliţ
e5 Bliţ de
Activat
(implicită)
modelare
Dezactivat
e6 Setare
AE şi bliţ
(implicit)
bracketing
Numai AE
automat
Numai bliţ
Bracketing WB
Bracketing ADL
e7 Ordine
MTR > sub > peste
(implicit)
bracketing
Sub > MTR > peste
* Afişat doar dacă este ataşată o unitate de bliţ opţională
SB-400.
f Comenzi
f1 Buton OK (mod Selectare punct focaliz. central
fotograf.)
(implicită)
Evidenţiere punct focaliz. activ
Neutilizat
f Comenzi
f2 Asociere buton Previzualizare
Fn
Blocare FV
Blocare AE/AF
Numai blocare AE
Blocare AE (Menţinere)
Numai blocare AF
AF-ON
Fără bliţ
Serie bracketing
D-Lighting activ
+ NEF (RAW)
Măsurare matricială
Măsur. central-evaluativă
Măsurare spot
Reţea încadrare
Alegere zonă imagine (implicită)
Orizont virtual în vizor
MENIUL MEU
Acc. el. sup. din MENIUL MEU
1 stop timp/diafragmă
Alegere nr. obiectiv non-CPU
Redare
Fără
f3 Asociere buton Previzualizare
(implicită)
previz.
Blocare FV
Blocare AE/AF
Numai blocare AE
Blocare AE (Menţinere)
Numai blocare AF
AF-ON
Fără bliţ
Serie bracketing
D-Lighting activ
+ NEF (RAW)
Măsurare matricială
Măsur. central-evaluativă
Măsurare spot
Reţea încadrare
Alegere zonă imagine
Orizont virtual în vizor
MENIUL MEU
Acc. el. sup. din MENIUL MEU
1 stop timp/diafragmă
Alegere nr. obiectiv non-CPU
Redare
Fără
vii
f Comenzi
f4 Asociere buton Blocare AE/AF
(implicită)
AE-L / AF-L
Numai blocare AE
Blocare AE (Menţinere)
Numai blocare AF
AF-ON
Blocare FV
Fără
f5 Personaliz.
Inversare rotaţie
selectoare com. Schimbare princ./sec.
Setare diafragmă
Meniuri şi redare
f6 Buton decl. pt. Da
util. selector
Nu
(implicită)
f7 Blocare elib.
Declanşare blocată
fantă goală
Activare declanşare
(implicită)
f8 Inversare
indicatori
(implicit)
f9 Asociere buton Blocare AE/AF
(implicită)
4 MB-D14
Numai blocare AE
Blocare AE (Menţinere)
Numai blocare AF
AF-ON
Blocare FV
La fel ca butonul Fn
g Film
g1 Asociere buton Marcare indexuri
Fn
Vizualizare info. fotografiere
Blocare AE/AF
Numai blocare AE
Blocare AE (Menţinere)
Numai blocare AF
AF-ON
Fără
(implicit)
g2 Asociere buton Marcare indexuri
(implicită)
previz.
Vizualizare info. fotografiere
Blocare AE/AF
Numai blocare AE
Blocare AE (Menţinere)
Numai blocare AF
AF-ON
Fără
viii
g Film
g3 Asociere buton Marcare indexuri
AE-L / AF-L
Vizualizare info. fotografiere
Blocare AE/AF
(implicită)
Numai blocare AE
Blocare AE (Menţinere)
Numai blocare AF
AF-ON
Fără
g4 Asociere buton Realizare fotografii
(implicit)
declanşare
Înregistrare filme
B MENIU SETARE (0 249)
Formatare card
memorie
Fanta 1
Fanta 2
Salvare setări
Salvare pe U1
utilizator
Salvare pe U2
Resetare setări
Resetare U1
utilizator
Resetare U2
Luminozitate
Automat
monitor
Manual
(implicit)
Curăţare senzor
Curăţare acum
imagine
Curăţare la pornire/oprire
Bloc. oglindă sus pt. Pornire
curăţare 1
Foto. ref. elim. praf Pornire
imagine
Curăţare senzor apoi pornire
HDMI
Rezoluţie ieşire
Control dispozitiv
Reducerea
Automat
(implicit)
efectului de
50 Hz
clipire
60 Hz
Fus orar şi dată
Fus orar
Data şi ora
Format dată
Timp economisire lumină zi
Limbă
,
,
,
,
(Language)
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Comentariu
imagine
Efectuat
Introducere comentariu
Ataşare comentariu
Rotire automată a Activată
(implicită)
imaginii
Dezactivată
Info acumulator
–
Informaţii drept de Efectuat
autor
Artist
Drept de autor
Ataşare info drept de autor
Salvare/încărcare
Salvare setări
setări
Încărcare setări
GPS
Temporizator standby
Poziţie
Ut. GPS la set. ceas ap. foto
Orizont virtual
–
Date obiectiv non- Efectuat
CPU
Număr obiectiv
Distanţă focală (mm)
Diafragmă maximă
Reglare fină AF
Reglare fină AF (Act./Dez.)
Valoare salvată
Implicită
Listare valori salvate
Încărcare Eye-Fi2
Fanta 1
Fanta 2
Versiune firmware –
1 Nu este disponibil când capacitatea acumulatorului este
J sau mai redusă.
2 Disponibil numai cu carduri de memorie compatibile
Eye-Fi.
N MENIU RETUŞARE (0 261)
D-Lighting
Corecţie ochi roşii
Decupare
Monocrom
Efecte filtru
–
–
–
Alb-negru
Sepia
Cianotipie
Portocaliu
Filtru cald
Intensificator roşu
Intensificator verde
Intensificator albastru
Stea
Soft
Balans de culoare
Suprapunere
imagine1
Procesare NEF
(RAW)
Redimensionare
–
–
–
Selectare imagine
Alegere destinaţie
Alegere dimensiune
Retuşare rapidă
–
Îndreptare
–
Control distorsiune Automat
Manual
Superangular
–
Contur culoare
–
Schiţă color
–
Control perspectivă –
Efect de
–
miniaturizare
Culoare selectivă
–
Editare film
Alegere pct. pornire/oprire
Salvare cadru selectat
Comparaţie una
–
lângă alta 2
1 Disponibil numai dacă este apăsat butonul G și este
selectată fila N în meniuri.
2 Disponibilă numai prin apăsarea butonului J sau c
(b) pentru a se afişa meniul retuşare în timpul redării
cadru întreg.
O MENIUL MEU (0 280)
Adăugare
elemente
Meniu Redare
Meniu fotografiere
Meniu Setare personalizată
Meniu setare
Meniu retuşare
Eliminare elemente * –
Ordonare elemente –
Alegere filă
Meniul meu
Setări recente
* Elementele pot fi şterse şi prin evidenţierea acestora în
MENIUL MEU şi apăsarea butonului O (Q) de două ori.
ix
Cuprins
Index Q&A.......................................................................................................................................................ii
Opţiuni meniu..............................................................................................................................................iv
Pentru siguranţa dumneavoastră .................................................................................................... xviii
Note ................................................................................................................................................................xx
Conţinutul cutiei .................................................................................................................................... xxiv
Introducere
1
Familiarizarea cu aparatul foto ...............................................................................................................1
Corpul aparatului foto.................................................................................................................................1
Selectorul moduri .........................................................................................................................................5
Selectorul mod de funcţionare ................................................................................................................6
Panoul de control .........................................................................................................................................7
Vizorul ...............................................................................................................................................................8
Afişajul de informaţii....................................................................................................................................9
Selectoarele de comandă ....................................................................................................................... 12
Capacul monitorului BM-14 ................................................................................................................... 17
Meniuri aparat foto .................................................................................................................................. 18
Utilizarea meniurilor aparatului foto .................................................................................................. 19
Primii paşi .................................................................................................................................................... 21
Încărcarea acumulatorului...................................................................................................................... 21
Introduceţi acumulatorul........................................................................................................................ 23
Ataşarea unui obiectiv ............................................................................................................................. 25
Setarea de bază .......................................................................................................................................... 27
Introducerea unui card de memorie................................................................................................... 29
Formatarea cardului de memorie ........................................................................................................ 31
Reglarea focalizării vizorului .................................................................................................................. 33
Fotografiere de bază şi redare
35
Fotografierea „încadrează și fotografiază” (moduri i și j) ..................................................... 35
Pasul 1: Porniţi aparatul foto.................................................................................................................. 35
Pasul 2: Selectaţi modul i sau j........................................................................................................ 36
Pasul 3: Încadraţi fotografia ................................................................................................................... 37
Pasul 4: Focalizare...................................................................................................................................... 38
Pasul 5: Fotografiaţi................................................................................................................................... 38
x
Fotografiere creativă (moduri scenă).................................................................................................40
k Portret ..................................................................................................................................................41
l Peisaj.....................................................................................................................................................41
p Copil......................................................................................................................................................41
m Sport......................................................................................................................................................41
n Prim-plan.............................................................................................................................................42
o Portret de noapte.............................................................................................................................42
r Peisaj de noapte ...............................................................................................................................42
s Petrecere/interior.............................................................................................................................42
t Plajă/zăpadă.......................................................................................................................................43
u Apus ......................................................................................................................................................43
v Amurg/zori .........................................................................................................................................43
w Portret animal de casă....................................................................................................................43
x Lumânări ...............................................................................................................................................44
y Flori........................................................................................................................................................44
z Culori de toamnă..............................................................................................................................44
0 Mâncare................................................................................................................................................44
1 Siluetă...................................................................................................................................................45
2 Cheie înaltă.........................................................................................................................................45
3 Cheie joasă .........................................................................................................................................45
Redare de bază...........................................................................................................................................46
Ştergerea fotografiilor nedorite............................................................................................................47
Fotografierea cu vizualizare în timp real
49
Focalizarea în vizualizare în timp real .................................................................................................51
Afişajul vizualizării în timp real: fotografierea cu vizualizare în timp real..............................53
Afişajul de informaţii: fotografierea cu vizualizare în timp real.................................................55
Focalizare manuală....................................................................................................................................55
Vizualizare în timp real film
57
Indexuri..........................................................................................................................................................60
Afişajul vizualizării în timp real: vizualizare în timp real film ......................................................61
Afişajul de informaţii: vizualizare în timp real film .........................................................................62
Zonă imagine...............................................................................................................................................63
Setări film ......................................................................................................................................................65
Vizualizarea filmelor .................................................................................................................................67
Editarea filmelor ........................................................................................................................................69
Decuparea filmelor ....................................................................................................................................69
Salvarea cadrelor selectate .....................................................................................................................72
xi
Moduri P, S, A și M
73
P: Mod program .......................................................................................................................................... 75
S: Prioritate de timp................................................................................................................................... 76
A: Prioritate de diafragmă........................................................................................................................ 77
M: Manual ...................................................................................................................................................... 78
Expuneri îndelungate (numai modul M)...................................................................................... 79
Setări utilizator: Moduri U1 și U2
81
Salvare setări utilizator............................................................................................................................. 81
Utilizarea din memorie a setărilor utilizator..................................................................................... 82
Resetare setări utilizator.......................................................................................................................... 82
Mod declanşare
83
Alegerea unui mod de declanşare...................................................................................................... 83
Moduri autodeclanşator și telecomandă ......................................................................................... 85
Mod oglindă sus........................................................................................................................................ 88
Opţiuni înregistrare imagine
89
Zonă imagine ............................................................................................................................................. 89
Calitate şi dimensiune imagine ........................................................................................................... 93
Calitate imagine ......................................................................................................................................... 93
Dimensiune imagine ................................................................................................................................ 95
Utilizarea a două carduri de memorie............................................................................................... 96
Focalizare
97
Focalizare automată ................................................................................................................................ 97
Mod focalizare automată ........................................................................................................................ 97
Mod zonă AF................................................................................................................................................ 99
Selectare punct focalizare.....................................................................................................................101
Blocare focalizare .....................................................................................................................................102
Focalizare manuală ................................................................................................................................103
Sensibilitate ISO
105
Control sensib. ISO auto.......................................................................................................................107
xii
Expunere
109
Măsurare.................................................................................................................................................... 109
Blocare expunere automată............................................................................................................... 110
Compensare expunere......................................................................................................................... 112
Balans de alb
115
Acord fin balans de alb......................................................................................................................... 117
Alegerea unei temperaturi de culoare ........................................................................................... 120
Presetare manuală ................................................................................................................................. 121
Îmbunătăţire imagine
129
Opţiuni Picture Control........................................................................................................................ 129
Selectarea unei opţiuni Picture Control.......................................................................................... 129
Modificarea opţiunilor Picture Control............................................................................................ 131
Creare opţiuni Picture Control personalizate ............................................................................... 134
Partajarea opţiunilor personalizate Picture Control ................................................................... 136
Păstrarea detaliilor în evidenţieri şi umbre................................................................................... 137
D-Lighting activ ....................................................................................................................................... 137
High Dynamic Range (HDR)................................................................................................................. 139
Fotografierea cu bliţ
143
Utilizarea bliţului încorporat .............................................................................................................. 143
Mod bliţ....................................................................................................................................................... 144
Compensare bliţ ..................................................................................................................................... 148
Blocare FV ................................................................................................................................................. 149
Alte opţiuni de fotografiere
151
Reiniţializare prin două butoane: restabilire setări implicite.................................................. 151
Bracketing................................................................................................................................................. 153
Expunere multiplă.................................................................................................................................. 160
Fotografiere cu temporizator ............................................................................................................ 164
Fotografiere trecere timp.................................................................................................................... 168
Obiective non-CPU ................................................................................................................................ 172
Unitatea GPS GP-1 ................................................................................................................................. 175
xiii
Mai multe detalii despre redare
177
Redare cadru întreg ...............................................................................................................................177
Informaţii fotografii.................................................................................................................................179
Redare miniaturi......................................................................................................................................185
Redare calendar.......................................................................................................................................186
Pentru o imagine mai apropiată: Zoom redare ...........................................................................187
Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii ...................................................................................188
Ştergerea fotografiilor...........................................................................................................................189
Redare cadru întreg, miniaturi și calendar......................................................................................189
Meniul redare ............................................................................................................................................190
Conexiuni
193
Conectarea la un computer ................................................................................................................193
Înainte de a conecta aparatul foto ....................................................................................................193
Conectarea aparatului foto ..................................................................................................................194
Imprimarea fotografiilor.......................................................................................................................196
Conectarea imprimantei .......................................................................................................................196
Imprimarea fotografiilor una câte una.............................................................................................197
Imprimarea mai multor fotografii......................................................................................................199
Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Setare imprimare ...............................................202
Vizualizarea fotografiilor pe televizor..............................................................................................204
Ghid meniu
207
D Meniul redare: Gestionarea imaginilor..................................................................................................207
Dosar redare .........................................................................................................................................207
Ascundere imagine ............................................................................................................................208
Opţiuni de afişare a redării ..............................................................................................................209
Copiere imagini ...................................................................................................................................209
Examinare imagine ............................................................................................................................212
După ştergere ......................................................................................................................................212
Rotire pe înalt.......................................................................................................................................212
Prezentare diapozitive ......................................................................................................................213
C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere ...........................................................................................214
Resetare meniu fotografiere...........................................................................................................214
Dosar stocare........................................................................................................................................215
Denumirea fişierului ..........................................................................................................................216
Control automat al distors...............................................................................................................217
Spaţiu culoare ......................................................................................................................................217
Control vignetare................................................................................................................................218
Reducere zgomot exp. lungă (Reducere zgomot expunere lungă) .................................218
ISO NR ridicat........................................................................................................................................218
xiv
A Setări personalizate: Reglare fină setări aparat foto ............................................................................ 219
Reiniţ. setări personalizate.............................................................................................................. 221
a: Focalizare automată .......................................................................................................................... 221
a1: Selecţie prioritate AF-C.............................................................................................................. 221
a2: Selecţie prioritate AF-S.............................................................................................................. 221
a3: Urmărire focaliz. cu blocare ..................................................................................................... 222
a4: Iluminare punct AF ..................................................................................................................... 222
a5: Înconjurare puncte focaliz. ...................................................................................................... 222
a6: Număr de puncte focalizare .................................................................................................... 223
a7: Disp. ilum. asist. AF încorp. ...................................................................................................... 223
b: Măsurare/expunere ........................................................................................................................... 224
b1: Valoare treaptă sensib. ISO...................................................................................................... 224
b2: Stopuri EV pt. control exp. ....................................................................................................... 224
b3: Compensare expunere facilă.................................................................................................. 225
b4: Zonă central-evaluativă............................................................................................................ 226
b5: Regl. fină expunere optimă ..................................................................................................... 226
c: Blocare AE/cronometre..................................................................................................................... 226
c1: Buton declanşare AE-L............................................................................................................... 226
c2: Temporizator standby ............................................................................................................... 227
c3: Autodeclanşator .......................................................................................................................... 227
c4: Întârziere stingere monitor ...................................................................................................... 228
c5: Durată activare telecom............................................................................................................ 228
d: Fotografiere/afişare ........................................................................................................................... 228
d1: Bip..................................................................................................................................................... 228
d2: Afişare grilă vizor......................................................................................................................... 229
d3: Afişare şi reglare ISO .................................................................................................................. 229
d4: Sfaturi ecran.................................................................................................................................. 229
d5: Viteză fotografiere mod CL...................................................................................................... 229
d6: Declanşare continuă maximă ................................................................................................. 230
d7: Ordine numere fişiere ............................................................................................................... 230
d8: Afişaj informaţii............................................................................................................................ 231
d9: Iluminare LCD............................................................................................................................... 231
d10: Mod întârziere expunere ....................................................................................................... 231
d11: Avertizare bliţ............................................................................................................................. 231
d12: Tip baterie MB-D14 .................................................................................................................. 232
d13: Ordine baterii............................................................................................................................. 233
e: Bracketing/bliţ ..................................................................................................................................... 234
e1: Timp sincronizare bliţ ................................................................................................................ 234
e2: Timp expunere cu bliţ................................................................................................................ 235
e3: Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat..................................................................................................... 236
e4: Comp. expunere pentru bliţ.................................................................................................... 240
e5: Bliţ de modelare........................................................................................................................... 241
e6: Setare bracketing automat...................................................................................................... 241
e7: Ordine bracketing ....................................................................................................................... 241
xv
f: Comenzi...................................................................................................................................................241
f1: Buton OK (mod fotograf.) ..........................................................................................................241
f2: Asociere buton Fn ........................................................................................................................242
f3: Asociere buton previz. ................................................................................................................244
f4: Asociere buton AE-L/AF-L..........................................................................................................244
f5: Personaliz. selectoare com. .......................................................................................................245
f6: Buton decl. pt. util. selector.......................................................................................................246
f7: Blocare decl. fantă goală ............................................................................................................246
f8: Inversare indicatori.......................................................................................................................246
f9: Asociere buton 4 MB-D14 ........................................................................................................247
g: Film...........................................................................................................................................................247
g1: Asociere buton Fn .......................................................................................................................247
g2: Asociere buton previz................................................................................................................248
g3: Asociere buton AE-L/AF-L ........................................................................................................248
g4: Asociere buton declanşare ......................................................................................................248
B Meniul setare: Setarea aparatului foto.....................................................................................................249
Formatare card memorie .................................................................................................................250
Luminozitate monitor .......................................................................................................................250
Foto. ref. elim. praf imagine ............................................................................................................251
Reducerea efectului de clipire........................................................................................................252
Fus orar şi dată.....................................................................................................................................253
Limbă (Language)...............................................................................................................................253
Comentariu imagine..........................................................................................................................253
Rotire automată a imaginii..............................................................................................................254
Info acumulator...................................................................................................................................255
Informaţii drept de autor .................................................................................................................256
Salvare/încărcare setări ....................................................................................................................257
Orizont virtual ......................................................................................................................................258
Reglare fină AF.....................................................................................................................................259
Încărcare Eye-Fi....................................................................................................................................260
Versiune firmware ..............................................................................................................................260
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate.............................................................................................261
Crearea copiilor retuşate.......................................................................................................................262
D-Lighting .............................................................................................................................................264
Corecţie ochi roşii ...............................................................................................................................264
Decupare ...............................................................................................................................................265
Monocrom.............................................................................................................................................266
Efecte filtru ............................................................................................................................................267
Balans de culoare................................................................................................................................268
Suprapunere imagine .......................................................................................................................269
Procesare NEF (RAW) .........................................................................................................................271
Redimensionare ..................................................................................................................................272
Retuşare rapidă....................................................................................................................................273
Îndreptare..............................................................................................................................................274
Control distorsiune ............................................................................................................................274
Superangular........................................................................................................................................274
Contur culoare .....................................................................................................................................275
xvi
Schiţă color........................................................................................................................................... 275
Control perspectivă........................................................................................................................... 275
Efect de miniaturizare....................................................................................................................... 276
Culoare selectivă ................................................................................................................................ 277
Comparaţie una lângă alta ............................................................................................................. 279
O Meniul meu/m Setări recente....................................................................................................... 280
Setări recente............................................................................................................................................ 283
Note tehnice
285
Obiective compatibile .......................................................................................................................... 285
Unităţi de bliţ opţionale (Speedlights) ........................................................................................... 292
Sistemul de iluminare creativă Nikon (CLS)................................................................................... 293
Alte accesorii............................................................................................................................................ 297
Ataşarea unui conector de alimentare şi a unui adaptor la reţeaua electrică................... 299
Îngrijirea aparatului foto...................................................................................................................... 300
Depozitare ................................................................................................................................................. 300
Curăţare ...................................................................................................................................................... 300
Filtrul low-pass ......................................................................................................................................... 301
„Curăţare acum” ................................................................................................................................. 301
„Curăţare la pornire/oprire”............................................................................................................ 302
Curăţarea manuală ............................................................................................................................ 303
Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Atenţionări...................................................... 306
Setări disponibile.................................................................................................................................... 309
Setări implicite ........................................................................................................................................ 312
Program expunere (Mod P)................................................................................................................ 315
Localizarea defectelor .......................................................................................................................... 316
Afișaj............................................................................................................................................................. 316
Fotografiere (alte moduri).................................................................................................................... 317
Fotografiere (P, S, A, M)........................................................................................................................ 319
Redare ......................................................................................................................................................... 320
Diverse......................................................................................................................................................... 321
Mesaje de eroare .................................................................................................................................... 322
Specificaţii................................................................................................................................................. 326
Carduri de memorie aprobate........................................................................................................... 334
Capacitatea cardurilor de memorie................................................................................................. 335
Autonomia acumulatorului ................................................................................................................ 337
Index ........................................................................................................................................................... 338
xvii
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a împiedica deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau accidentarea dumneavoastră sau a
altor persoane, citiţi în întregime următoarele precauţii legate de siguranţă înainte de utilizarea acestui
echipament. Păstraţi aceste informaţii privind siguranţa la îndemâna tuturor celor care vor utiliza acest
produs, pentru a le parcurge.
Consecinţele ce ar putea decurge din ignorarea precauţiilor enumerate în această secţiune sunt indicate
de simbolul următor:
Această pictogramă marchează avertismentele. Pentru a împiedica posibilele accidentări, citiţi
A toate avertismentele înaintea utilizării acestui produs Nikon.
❚❚ AVERTIZĂRI
A Nu lăsaţi să pătrundă soarele în cadru
Păstraţi soarele cu mult în afara cadrului atunci
când fotografiaţi subiecte pe un fundal
luminos. Lumina solară focalizată în aparatul
foto atunci când soarele este în sau aproape
de cadru ar putea provoca aprinderea.
A Nu priviţi direct spre soare prin vizor
Vizualizarea soarelui sau a altor surse
puternice de lumină prin intermediul vizorului
poate provoca deficienţe permanente de
vedere.
A Utilizarea controlului de reglare dioptriilor vizorului
La acţionarea controlului de reglare a
dioptriilor vizorului cu ochiul pe vizor, trebuie
să aveţi grijă să nu vă băgaţi degetul în ochi în
mod accidental.
A Opriţi imediat în cazul unei defecţiuni
În caz că observaţi fum sau un miros
neobişnuit ce provine din aparat sau din
adaptorul pentru priză (disponibil separat),
deconectaţi adaptorul pentru priză şi scoateţi
imediat bateria, având grijă să evitaţi arsurile.
Continuarea operării poate duce la rănire.
După scoaterea bateriei, duceţi echipamentul
la un centru service autorizat Nikon pentru
inspectare.
A Nu utilizaţi în prezenţa unor gaze inflamabile
Nu utilizaţi echipamentul electronic în
prezenţa unui gaz inflamabil, deoarece
aceasta ar putea provoca explozii sau incendii.
A Nu ţineţi cureaua în jurul gâtului unui bebeluş sau al
unui copil
Plasarea curelei aparatului foto în jurul gâtului
unui bebeluş sau al unui copil ar putea
provoca strangularea.
xviii
A A nu se lăsa la îndemâna copiilor
În cazul nerespectării acestei precauţii, se pot
produce accidentări. În plus, reţineţi că piesele
mici prezintă risc de înecare. În cazul în care un
copil înghite orice piesă a acestui echipament,
consultaţi imediat un medic.
A Nu demontaţi
Atingerea componentelor interne ale
produsului se poate solda cu rănire. În caz de
funcţionare defectuoasă, produsul trebuie să
fie reparat numai de un tehnician calificat. În
caz că produsul s-ar sparge ca urmare a unei
căzături sau unui alt accident, îndepărtaţi
bateria şi/sau adaptorul pentru priză şi apoi
prezentaţi produsul unui service autorizat
Nikon pentru inspecţie.
A Nu rămâneţi în contact cu aparatul foto, acumulatorul
sau încărcătorul perioade lungi în timp ce dispozitivele
sunt pornite sau în uz
Componentele dispozitivului se pot încinge.
Lăsarea dispozitivului în contact direct cu
pielea pe perioade lungi poate duce la arsuri la
temperatură scăzută.
A Nu îndreptaţi bliţul spre conducătorul unui vehicul cu
motor
În cazul nerespectării acestei precauţii, se pot
produce accidente.
A Evitaţi contactul cu cristalele lichide
În cazul în care monitorul se va sparge, riscul
accidentării datorate cioburilor de sticlă
trebuie evitat cu grijă, iar cristalele lichide din
monitor nu trebuie să intre în contact cu
pielea, ochii sau gura.
A Ţineţi cont de precauţii atunci când utilizaţi bliţul
• Utilizarea aparatului foto cu bliţ în imediata
apropiere a pielii sau a altor obiecte ar putea
provoca arsuri.
• Utilizarea bliţului în apropierea ochilor
subiectului ar putea afecta temporar
vederea. O atenţie specială trebuie acordată
atunci când sunt fotografiaţi copii, când
bliţul nu ar trebui să stea mai aproape de un
metru de subiect.
A Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare atunci când
manevraţi bateriile
Bateriile ar putea prezenta scurgeri sau ar
putea exploda dacă sunt manevrate
necorespunzător. Ţineţi cont de următoarele
precauţii atunci când manevraţi bateriile
utilizate în cazul acestui produs:
• Utilizaţi doar bateriile aprobate pentru
utilizarea în acest echipament.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu demontaţi bateria.
• Asiguraţi-vă că produsul este oprit înainte de
înlocuirea bateriei. Dacă utilizaţi un adaptor
pentru priză, asiguraţi-vă că este scos din
priză.
• Nu încercaţi să introduceţi bateria cu susul în
jos sau invers.
• Nu expuneţi bateria la flacără deschisă sau la
căldură excesivă.
• Nu introduceţi în apă şi nu expuneţi la apă.
• Aplicaţi capacul pentru contacte atunci când
transportaţi bateria. Nu transportaţi sau
depozitaţi bateria la un loc cu obiecte
metalice precum coliere sau agrafe.
• Bateriile sunt expuse la scurgeri când sunt
descărcate complet. Pentru a evita
deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi
scos bateria atunci când este descărcată.
• Atunci când bateriile nu sunt utilizate, ataşaţi
capacul bornelor şi stocaţi într-un loc
răcoros, uscat.
• Bateria ar putea fi fierbinte imediat după
utilizare sau atunci când produsul a fost
alimentat de la baterii o perioadă
îndelungată de timp. Înainte de scoaterea
bateriei, opriţi aparatul foto şi lăsaţi bateria
să se răcească.
• Opriţi utilizarea imediat în caz că remarcaţi
modificări ale bateriilor, precum decolorare
sau deformare.
A Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare atunci când
manevraţi încărcătorul
• Menţineţi aparatul uscat. În cazul
nerespectării acestei precauţii, pot rezulta
incendii sau electrocutări.
• Praful de pe sau din jurul componentelor
metalice ale prizei poate fi îndepărtat cu o
cârpă uscată. Utilizarea continuă se poate
solda cu incendiu.
• Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă
apropiaţi de încărcător în timpul furtunilor.
În cazul nerespectării acestei precauţii, pot
rezulta electrocutări.
• Nu deterioraţi, modificaţi sau trageţi forţat
sau îndoiţi cablul de alimentare. Nu-l aşezaţi
sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură
sau flacără. În cazul în care izolaţia este
deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi
cablul de alimentare la un reprezentant de
service autorizat Nikon pentru verificare. În
cazul nerespectării acestei precauţii, pot
rezulta incendii sau electrocutări.
• Nu manevraţi priza sau încărcătorul cu
mâinile umede. În cazul nerespectării acestei
precauţii, pot rezulta electrocutări.
• Nu folosiţi cu transformatoare sau adaptoare
de călătorie proiectate să transforme de la
un voltaj la altul sau convertoare de la curent
continuu în curent alternativ. În cazul
nerespectării aceastei prevederi, acesta
poate duce la defectarea produsului sau
poate cauza supraîncălzire sau incendii.
A Utilizaţi cablurile adecvate
Atunci când conectaţi cablurile la mufele de
intrare şi ieşire, utilizaţi doar cabluri furnizate
sau comercializate de Nikon cu scopul
respectării reglementărilor produsului.
A CD-ROM-uri
CD-ROM-urile ce conţin software sau manuale
nu ar trebui redate pe echipament pentru CDuri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un
dispozitiv de redare a CD-urilor audio ar putea
provoca pierderea auzului sau deteriorarea
echipamentului.
xix
Note
• Nicio parte din manualele incluse în pachetul
acestui produs nu poate fi reprodusă, transmisă
mai departe, transcrisă, stocată pe un sistem
mobil sau tradusă într-o altă limbă în nicio
formă, în nicio circumstanţă, fără aprobarea
prealabilă scrisă a Nikon.
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând
specificaţiile hardware şi software descrise în
aceste manuale fără vreun avertisment
prealabil.
• Nikon nu se face responsabil pentru nicio
defecţiune rezultată din utilizarea acestui
produs.
• Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că
informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt
corecte şi complete şi am fi recunoscători dacă
aţi semnala erorile sau omisiunile
reprezentantului Nikon din zona
dumneavoastră (adresa este furnizată separat).
Avertismente pentru clienţii din Europa
ATENŢIE
EXISTĂ RISCUL DE EXPLOZIE ÎN CAZUL ÎN CARE ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUIT CU UNUL DE TIP
INCORECT. ARUNCAŢI ACUMULATORII UZAŢI ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCŢIUNILE.
Acest simbol indică faptul că
echipamentele electrice şi electronice
trebuie colectate separat.
Următoarele vizează doar utilizatorii
din ţările europene:
• Acest produs este proiectat pentru colectarea
separată la un centru adecvat de colectare. Nu
aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere.
• Colectarea separată şi reciclarea ajută la
conservarea resurselor naturale şi la prevenirea
consecinţelor negative asupra sănătăţii umane
şi mediului care ar putea rezulta din cauza
eliminării incorecte.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale
responsabile cu gestionarea deşeurilor.
xx
Acest simbol de pe baterie indică faptul
că bateria trebuie colectată separat.
Următoarele vizează doar utilizatori din
ţările europene:
• Toate bateriile, fie că sunt marcate cu
acest simbol sau nu, sunt proiectate pentru
colectarea separată la un centru adecvat de
colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile
menajere.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale
responsabile cu gestionarea deşeurilor.
Notă privind interzicerea copierii şi reproducerii
Reţineţi că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul unui scaner, aparat
foto digital sau alte dispozitive poate fi sancţionată prin lege.
• Elementele a căror copiere sau reproducere este interzisă
prin lege
Nu copiaţi sau nu reproduceţi bancnote de
hârtie, monede, elemente de siguranţă,
obligaţiuni guvernamentale, obligaţiuni
municipale, nici măcar dacă acele copii sau
reproduceri sunt ştampilate ca „Mostre”.
Copierea sau reproducerea bancnotelor,
monedelor sau elementelor de securitate aflate
în circulaţie într-un alt stat este interzisă.
În lipsa unui acord prealabil al guvernului,
copierea sau reproducerea unor timbre poştale
sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este
interzisă.
Copierea sau reproducerea timbrelor
guvernamentale sau a altor documente oficiale
stipulate prin lege este interzisă.
• Precauţii legate de anumite copii şi reproduceri
Guvernul a emis atenţionări referitoare la
copierea şi reproducerea elementelor de
siguranţă emise de companii private (acţiuni,
facturi, cecuri, bonuri valorice etc.), permise
pentru navetişti sau cupoane cu excepţia
cazurilor în care este necesar un număr minim de
exemplare pentru a fi utilizate în scop de afaceri
de către o companie. De asemenea, nu copiaţi şi
nu reproduceţi paşapoartele emise de guvern,
atestate emise de agenţii publice şi grupuri
private, carduri de identificare şi tichete precum
permise şi bonuri de masă.
• Respectaţi notele referitoare la proprietatea intelectuală
Copierea sau reproducerea de creaţii precum
cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi,
desene, filme şi fotografii este reglementată de
legile naţionale şi internaţionale privind
proprietatea intelectuală. Nu utilizaţi acest
produs cu scopul de a produce copii ilicite sau de
a încălca legile referitoare la proprietatea
intelectuală.
xxi
Casarea dispozitivelor de stocare a datelor
Reţineţi că ştergerea imaginilor sau formatarea cardurilor de memorie sau a altor dispozitive de stocare a
datelor nu şterge definitiv datele de imagine originale. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate de pe
dispozitivele de stocare aruncate utilizând software disponibil pe piaţă, putând da ocazie utilizării rău
voitoare a datelor personale sub formă de imagini. Asigurarea caracterului privat al acestor date este
responsabilitatea utilizatorului.
Înainte de a arunca orice dispozitiv de stocare a datelor sau de a-l transfera în proprietatea altei persoane,
ştergeţi datele folosind un software comercial de ştergere sau formataţi dispozitivul şi apoi umpleţi-l
complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu imagini cu cerul liber). Asiguraţi-vă, de
asemenea, că înlocuiţi orice imagini selectate pentru presetare manuală (0 121). Trebuie să se procedeze
cu grijă pentru a se evita rănirea când sunt distruse fizic dispozitivele de stocare a datelor.
AVC Patent Portfolio License
ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT PE BAZA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PENTRU UTILIZAREA PERSONALĂ, ÎN SCOPURI
NELUCRATIVE DE CĂTRE UN CLIENT PENTRU (i) CODIFICAREA MATERIALELOR VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC
("AVC VIDEO") ŞI/SAU (ii) DECODIFICAREA MATERIALELOR VIDEO AVC CODIFICATE DE UN CLIENT ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE
PERSONALĂ, FĂRĂ SCOP LUCRATIV ŞI/SAU CARE A FOST OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR DE MATERIALE VIDEO LICENŢIAT PENTRU
FURNIZAREA MATERIALELOR VIDEO AVC. NICIO LICENŢĂ NU ESTE ACORDATĂ SAU IMPLICATĂ PENTRU ALTE UTILIZĂRI. PUTEŢI
BENEFICIA DE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, L.L.C. VIZITAŢI http://www.mpegla.com
xxii
Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon
Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ un ansamblu complex de
circuite electrice. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele, acumulatoarele,
adaptoarele CA şi accesoriile pentru bliţ) atestate explicit de Nikon pentru utilizarea cu acest aparat foto
digital sunt proiectate şi verificate pentru a opera în limitele cerinţelor de funcţionare şi de siguranţă al
acestui ansamblu de circuite electronice.
Utilizarea altor accesorii decât cele Nikon ar putea deteriora aparatul foto şi poate anula
garanţia Nikon. Utilizarea acumulatorilor Li-ion furnizaţi de terţe părţi ce nu prezintă sigiliul
holografic Nikon în dreapta ar putea împiedica funcţionarea normală a aparatului foto şi ar
putea provoca încălzirea excesivă, aprindere, fisurări sau scurgeri.
Pentru mai multe informaţii legate de accesoriile marca Nikon, contactaţi furnizorul autorizat Nikon.
D
Utilizaţi doar accesorii marca Nikon
Doar accesoriile marca Nikon aprobate de Nikon explicit pentru utilizarea cu aparatul dumneavoastră
foto digital Nikon sunt proiectate şi verificate să funcţioneze în limitele cerinţelor operaţionale şi de
siguranţă. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII DECÂT CELE ALE NIKON AR PUTEA DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA
GARANŢIA NIKON.
D
Întreţinerea aparatului foto şi a accesoriilor
Aparatul foto este un dispozitiv de precizie şi necesită lucrări de întreţinere periodice. Nikon recomandă
ca aparatul foto să fie inspectat de către distribuitorul iniţial sau de un reprezentant de service autorizat
Nikon la fiecare unu-doi ani, iar o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi că
aceste servicii sunt contra cost). Inspectarea frecventă şi lucrările de întreţinere sunt recomandate în
special atunci când aparatul foto este utilizat în mod profesionist. Orice accesorii utilizate în mod regulat
cu acest aparat foto, precum obiectivele sau unităţile de bliţ opţionale, ar trebui incluse în pachetul de
inspecţie sau service.
A
Înainte de efectuarea fotografiilor importante
Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (precum nunţi sau înainte de a pleca cu aparatul
foto în excursie) efectuaţi o fotografie de probă pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează
normal. Nikon nu se face responsabil pentru nicio defecţiune sau pierdere financiară rezultată din
defectarea acestui produs.
A
Învăţarea continuă
Ca parte din angajamentul pentru „Învăţare continuă” pentru sprijin continuu şi educare privind
produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe următoarele situri:
• Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste situri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii legate de produs, sugestii, răspunsuri
la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale referitoare la imaginea şi fotografierea digitală. Informaţii
suplimentare sunt disponibile la reprezentanţa Nikon din zona dumneavoastră. Consultaţi următorul
URL pentru informaţii de contact: http://imaging.nikon.com/
xxiii
Conţinutul cutiei
Verificaţi ca toate elementele enumerate aici să fie livrate cu aparatul foto. Cardurile de
memorie sunt vândute separat.
• Capac cuplă
accesorii BS-1
• Vizor din
cauciuc DK-21
• Capac monitor
BM-14
• Capac corp
BF-1B
• Aparat foto D600
• Acumulator Li-ion EN-EL15 (cu capac
pentru terminal)
•
•
•
•
• Încărcător acumulator MH-25 (Adaptorul
CA pentru priza de perete este furnizat
numai în ţările şi regiunile unde este
solicitat. Forma cablului de alimentare
depinde de ţara de vânzare.)
Cardurile de memorie sunt
vândute separat.
Curea AN-DC8
Cablu USB UC-E15
CD cu ViewNX 2
Manualul utilizatorului
(acest ghid)
• Garanţie
• Capac ocular DK-5
A
Curea aparat foto
Ataşaţi cureaua fixând-o în cele două bride de pe corpul aparatului foto, după cum este arătat mai jos.
xxiv
XIntroducere
Familiarizarea cu aparatul foto
Rezervaţi-vă un răgaz pentru a vă familiariza cu comenzile şi afişajele aparatului foto. Ar fi util
să puneţi un semn de carte în dreptul acestei secţiuni pentru a o folosi ca referinţă pe măsură
ce parcurgeţi restul acestui manual.
X
Corpul aparatului foto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Selector mod de declanșare ....................................... 6, 83
Selector moduri ....................................................................5
Buton deblocare selector moduri .................................... 5
Buclă pentru curea aparat foto
Buton deblocare selector mod de
funcţionare.................................................................. 6, 83
Cuplă accesorii (pentru unitate de bliţ
opţională) ...................................................................... 292
Capac cuplă accesorii ..................................................... 292
Comutator alimentare ........................................................ 1
Buton declanşare ........................................................ 38, 39
10 Buton E
Compensare expunere ..............................................112
Reiniţializare prin două butoane.............................151
11 Buton înregistrare film ..................................................... 58
12 Buton Z/Q
Măsurare........................................................................109
Formatarea cardurilor de memorie .......................... 31
13 Marcaj plan focal (E) ....................................................103
14 Panou de control.................................................................. 7
A
Comutator alimentare
Rotiţi comutatorul de alimentare conform
ilustraţiei pentru a porni aparatul foto.
Rotiţi comutatorul de alimentare conform
ilustraţiei pentru a opri aparatul foto.
1
Corpul aparatului foto (Continuare)
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bliţ încorporat................................................................... 143
Oglindă........................................................................ 88, 303
Comandă cuplare dispozitiv măsurare ...................... 328
Marcaj montură obiectiv ................................................. 26
Buton M/Y
Mod bliţ ......................................................................... 143
Compensare bliţ.......................................................... 148
Buton D
Bracketing................................................... 153, 156, 158
Receptor infraroşu (față).................................................. 86
Microfon încorporat....................................................58, 65
Capac conector audio.............................................. 61, 298
Capac conector HDMI/USB ......................... 194, 196, 204
Capac pentru mufă accesorii........................................ 298
Buton eliberare obiectiv...................................................26
Buton mod AF ..................................................... 51, 98, 100
Selector mod focalizare ...........................................97, 103
Conector căşti .....................................................................61
Conector pentru microfon extern..................................61
Conector USB
Conectarea la un computer ..................................... 194
Conectarea la o imprimantă .................................... 196
18 Conector mini-pini HDMI .............................................. 204
19 Mufă pentru accesorii ........................................... 175, 298
10
11
12
13
14
15
16
17
A
Luminatoare LCD
Rotirea comutatorului de alimentare către D activează
temporizatorul standby şi iluminarea de fundal a panoului de
control (luminator LCD), permiţând citirea afişajului în întuneric.
După ce comutatorul de alimentare este eliberat și revine la
poziţia ON, luminatoarele vor rămâne aprinse timp de şase
secunde în timp ce temporizatorul standby este activ sau până
când declanşatorul este eliberat sau comutatorul de alimentare
este rotit din nou spre D.
2
Comutator alimentare
Corpul aparatului foto (Continuare)
X
1 Dispozitiv iluminare asistenţă AF................................ 223
Indicator luminos autodeclanşator ...............................86
Lumină reducere ochi roşii ........................................... 145
2 Selector secundar de comandă .............................12, 245
3 Buton previzualizare profunzime
câmp......................................................... 60, 77, 244, 248
4 Buton (funcţie) Fn....................................92, 149, 174, 242
5 Capac locaș acumulator....................................................23
6 Zăvor capac locaș acumulator ........................................23
7
8
9
10
11
12
13
Capac contact pentru gripul opțional MB-D14 .......297
Capac conector alimentare ...........................................299
Contacte CPU
Montură obiectiv ...................................................... 26, 103
Cuplare AF
Montură trepied
Capac corp.................................................................. 25, 298
D
Microfonul şi difuzorul
Nu amplasaţi microfonul sau difuzorul în imediata apropiere a dispozitivelor magnetice. Nerespectarea
acestei precauţii poate afecta datele înregistrate pe dispozitivele magnetice.
3
Corpul aparatului foto (Continuare)
X
1 Ocular vizor ......................................................................... 33
2 Vizor din cauciuc................................................................ 86
3 Buton O/Q
Ştergere.................................................................. 47, 189
Formatarea cardurilor de memorie.......................... 31
4 Buton K
Redare..................................................................... 46, 177
5 Monitor
Vizualizarea setărilor .......................................................9
Vizualizare în timp real ..........................................49, 57
Vizualizarea fotografiilor............................................. 46
Redare cadru întreg.................................................... 177
6 Buton G
Meniu...................................................................... 18, 207
7 Buton c/b
Retuşare ................................................................. 69, 261
Picture Control...................................................... 50, 129
8 Buton L/U
Ajutor ............................................................................... 18
Protejare........................................................................ 188
Balans de alb .............................................. 115, 117, 120
9 Buton X/T
Mărire redare ............................................................... 187
Calitate imagine/dimensiune ..............................93, 95
4
10 Buton W/S
Micșorare redare/miniaturi ............................. 185, 186
Sensibilitate ISO.......................................................... 105
Control sensibilitate ISO automată ........................ 107
Reiniţializare prin două butoane ............................ 151
11 Control ajustare dioptrii ...................................................33
12 Buton A
Utilizarea butonului blocare AE/AF...... 102, 110, 244
13 Selector principal de comandă..............................12, 245
14 Selector multiplu................................................................19
15 Buton J (OK).............................................................19, 241
16 Blocare selector focalizare ............................................ 101
17 Capac fantă card memorie...............................................29
18 Senzor de luminozitate ambientală pentru controlul
automat al luminozităţii monitorului...............53, 250
19 Selector vizualizare în timp real
Fotografiere cu vizualizare în timp real ...................49
Vizualizare în timp real film ........................................57
20 Buton a........................................................................ 49, 57
21 Receptor infraroşu (spate) ...............................................86
22 Indicator luminos acces card memorie.................. 29, 38
23 Difuzor ..................................................................................67
24 Buton R (info)............................................................... 9, 11
Selectorul moduri
Aparatul foto dispune de
modurile enumerate mai jos.
Pentru a alege un mod, apăsaţi
butonul de deblocare selector
moduri și rotiţi selectorul de
moduri.
Selector moduri
X
Buton deblocare selector moduri
Moduri P, S, A și M
Selectaţi aceste moduri pentru control absolut asupra setărilor aparatului
foto.
• P—Mod program (0 75)
• S—Prioritate de timp (0 76)
• A—Prioritate de diafragmă (0 77)
• M—Manual (0 78)
Moduri automate
Selectaţi aceste moduri pentru fotografiere simplă,
încadrează și fotografiază.
• i Automat (0 35)
• j Automat (fără bliţ) (0 35)
Moduri scenă (0 40)
Aparatul foto optimizează în mod automat setările pentru
a se potrivi cu scena selectată. Adaptaţi selecţia dvs. la
scena care este fotografiată.
Moduri U1 și U2 (0 81)
Stocaţi și utilizaţi din memorie setările personalizate de fotografiere.
A
Obiective non-CPU
Obiectivele non-CPU (0 285) pot fi utilizate numai cu modurile A și M. Selectarea altui mod când este
atașat un obiectiv non-CPU dezactivează declanșatorul.
5
Selectorul mod de funcţionare
Pentru a alege un mod de funcţionare,
apăsaţi butonul de deblocare a selectorului
mod funcţionare şi răsuciţi selectorul mod
funcţionare la setarea dorită (0 83).
Buton deblocare selector mod de funcţionare
X
Selector mod de funcţionare
Mod
S
Cadru unic
Poate fi realizată o fotografie de fiecare dată când se
apasă butonul de declanşare.
CL
Continuu cu viteză redusă
Aparatul foto realizează fotografii în cadenţă redusă în
timp ce este apăsat butonul de declanşare.
CH
Continuu cu viteză
ridicată
Aparatul foto realizează fotografii în cadenţă ridicată în
timp ce este apăsat butonul de declanşare.
J
Declanşare silenţioasă
Ca şi pentru cadru unic, cu excepţia faptului că
zgomotul este redus.
E
Autodeclanşator
Realizează fotografii cu autodeclanşatorul.
4
Telecomandă
Realizează fotografii cu o telecomandă opţională ML-L3.
Oglindă sus
Ridică oglinda înainte de a face fotografii.
MUP
6
Descriere
Panoul de control
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Indicator temperatură culoare..................................... 120
2 Timp expunere............................................................. 76, 78
Valoare compensare expunere.................................... 112
Valoare compensare bliţ ............................................... 148
Acord fin balans de alb .................................................. 118
Temperatură culoare............................................. 115, 120
Număr presetare a balansului de alb ......................... 121
Număr de fotografii în secvenţă de bracketing
expunere şi bliţ............................................................. 153
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing WB.............................................................. 156
Număr de intervale pentru fotografia cu
temporizator................................................................. 165
Distanţă focală (obiective non-CPU) .......................... 172
Măsurare............................................................................ 109
Indicator sincronizare bliţ ............................................. 234
Indicator program flexibil ................................................75
Indicator zonă AF automată............................................99
Indicator mod zonă AF................................................... 100
Indicator urmărire 3D........................................................99
21 Indicator HDR ................................................................... 140
22 Indicator expunere multiplă......................................... 161
17
18
19
20
13
14
15
16
Indicator acumulator MB-D14 ......................................233
Indicator acumulator ........................................................ 35
Mod bliţ ..............................................................................144
Mod focalizare automată................................................. 97
Dimensiune imagine......................................................... 95
Calitate imagine ................................................................. 93
Indicator acord fin balans de alb..................................118
Balans de alb .....................................................................115
Indicator oprire diafragmă ..................................... 73, 288
Diafragmă (apertură relativă) .................................. 77, 78
Diafragmă (număr de stopuri)............................... 73, 288
Treaptă bracketing .................................................154, 156
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing ADL .............................................................158
Număr de fotografii pe interval....................................165
Diafragmă maximă (obiective non-CPU) ...................174
Indicator mod PC .............................................................195
Indicator card memorie (Fanta 1) ........................... 30, 96
Indicator card memorie (Fanta 2) ........................... 30, 96
Indicator sensibilitate ISO..............................................105
Indicator sensibilitate ISO automat.............................108
Indicator temporizator ...................................................166
Indicator perioadă de timp............................................170
X
23 Indicator bracketing expunere şi bliţ..........................153
Indicator bracketing WB ................................................156
Indicator bracketing ADL...............................................158
24 Indicator progres bracketing ......................153, 156, 158
25 Indicator compensare expunere..................................112
26 Indicator compensare bliţ .............................................148
27 „K” (apare atunci când rămâne memorie pentru peste
1.000 de expuneri)......................................................... 36
28 Număr de expuneri rămase............................................. 36
Număr de fotografii rămase înainte de ocuparea
completă a memoriei tampon.................... 38, 84, 335
Sensibilitate ISO ...............................................................105
Indicator presetare înregistrare balans de alb..........122
Nivel D-Lighting activ .....................................................138
Indicator înregistrare perioadă de timp.....................170
Număr obiectiv manual..................................................174
Indicator mod captură....................................................195
Indicator conexiune HDMI-CEC....................................205
7
Vizorul
X
1 Rețea de încadrare (afişată când este selectat Activat
pentru setarea personalizată d2)............................. 229
2 Puncte focalizare ............................................. 38, 101, 222
Mod zonă AF....................................................................... 99
3 Marcaje zonă AF..................................................33, 37, 179
4 Indicator focalizare.......................................... 38, 102, 103
5 Măsurare............................................................................ 109
6 Blocare expunere automată (AE)................................. 110
7 Timp expunere .............................................................76, 78
Mod focalizare automată................................................. 97
8 Diafragmă (apertură relativă)...................................77, 78
Diafragmă (număr de stopuri) .............................. 73, 288
9 Indicator compensare bliţ ............................................. 148
10 Indicator compensare expunere ................................. 112
11 Indicator sensibilitate ISO.............................................. 105
12 Sensibilitate ISO............................................................... 105
Nivel D-Lighting activ..................................................... 138
Mod zonă AF....................................................................... 99
13 Indicator bliţ pregătit .............................................. 39, 231
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Indicator blocare FV........................................................ 149
Indicator sincronizare bliţ ............................................. 234
Indicator oprire diafragmă......................................73, 288
Indicator expunere ............................................................78
Afişaj compensare expunere........................................ 112
Indicator rulare ................................................................ 243
Avertizare nivel scăzut acumulator ...............................35
Indicator bracketing expunere şi bliţ ......................... 153
Indicator bracketing WB................................................ 156
Indicator bracketing ADL .............................................. 158
Indicator sensibilitate ISO automat ............................ 108
Număr de expuneri rămase .............................................36
Număr de fotografii rămase înainte de ocuparea
completă a memoriei tampon .................... 38, 84, 335
Indicator presetare înregistrare balans de alb......... 122
Valoare compensare expunere.................................... 112
Valoare compensare bliţ ............................................... 148
„K” (apare atunci când rămâne memorie pentru peste
1.000 de expuneri) .........................................................36
D
Fără acumulator
Când acumulatorul este complet descărcat sau nu este introdus niciun acumulator, afişajul vizorului se
va întuneca. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. Afişajul vizorului va reveni la normal când
este introdus un acumulator complet încărcat.
D
Afişajele panoului de control şi vizorului
Luminozitatea afişajelor panoului de control şi vizorului variază în funcţie de temperatură şi timpii de
răspuns ai afişajelor pot scădea la temperaturi scăzute. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.
8
Afişajul de informaţii
Apăsaţi butonul R pentru a afişa pe monitor timpul expunere,
diafragma, numărul de expuneri rămase, modul zonă AF și alte
informaţii fotografiere.
Buton R
Mod fotografiere .................................................. 35, 40, 73
Indicator program flexibil ................................................75
Indicator sincronizare bliţ ............................................. 234
Timp expunere............................................................. 76, 78
Valoare compensare expunere.................................... 112
Valoare compensare bliţ ............................................... 148
Număr de fotografii în secvenţă de bracketing
expunere şi bliţ............................................................. 153
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing WB.............................................................. 156
Distanţă focală (obiective non-CPU) .......................... 172
Temperatură culoare............................................. 115, 120
5 Indicator temperatură culoare..................................... 120
6 Indicator oprire diafragmă......................................73, 288
7 Diafragmă (apertură relativă)................................... 77, 78
Diafragmă (număr de stopuri) ...............................73, 288
Treaptă bracketing................................................. 154, 155
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing ADL ............................................................ 158
Diafragmă maximă (obiective non-CPU) .................. 174
1
2
3
4
8 Mod declanşare..............................................................6, 83
Viteză fotografiere continuă .........................................229
9 Indicator expunere ............................................................ 78
Afişaj compensare expunere ........................................112
Indicator progres bracketing
Bracketing expunere şi bliţ .......................................153
Bracketing WB..............................................................156
10 Indicator HDR....................................................................140
Diferenţial expunere HDR..............................................140
11 Indicator acumulator aparat foto .................................. 35
12 Afişaj tip baterie MB-D14...............................................232
Indicator acumulator MB-D14 ......................................232
13 „K” (apare atunci când rămâne memorie pentru peste
1.000 de expuneri)......................................................... 36
14 Număr de expuneri rămase ............................................ 36
Indicator înregistrare perioadă de timp.....................170
Număr obiectiv manual..................................................174
15 Atribuire buton Fn............................................................242
16 Atribuire buton AE-L/AF-L................................................244
17 Mod telecomandă ............................................................. 85
18 Indicator reducere zgomot expunere
îndelungată ...................................................................218
19 Rolul cardului din fanta 2................................................. 96
20 Balans de alb .....................................................................115
Indicator acord fin balans de alb..................................118
21 Indicator zonă AF automată..........................................100
Indicator puncte focalizare............................................101
Indicator mod zonă AF ...................................................100
Indicator urmărire 3D .....................................................100
22 Calitate imagine ................................................................. 93
23 Dimensiune imagine......................................................... 95
24 Mod bliţ ..............................................................................144
X
9
32
33
34
35
36
37
38
X
39
40
25
26
27
28
29
30
31
Indicator zonă imagine .................................................... 90
Măsurare............................................................................ 109
Control automat al distorsiunilor ................................ 217
Indicator „Ceasul nu este setat”............................ 28, 253
Indicator comentariu imagine ..................................... 253
Informaţii drept de autor............................................... 256
Indicator bracketing expunere şi bliţ ......................... 153
Indicator bracketing WB ................................................ 156
Indicator bracketing ADL............................................... 158
41
42
43
44
45
46
47
48
Nivel bracketing ADL ..................................................... 138
Indicator expunere multiplă......................................... 162
Indicator „beep” .............................................................. 228
Indicator compensare expunere ................................. 112
Indicator compensare bliţ............................................. 148
Indicator blocare FV........................................................ 149
Indicator temporizator................................................... 166
Indicator perioadă de timp........................................... 170
Indicator conectare GPS ................................................ 175
Atribuire buton previzualizare profunzime
câmp............................................................................... 244
Indicator control vignetare........................................... 218
Indicator D-Lighting activ ............................................. 138
Indicator reducere zgomot ISO mare......................... 218
Setări film .............................................................................65
Mod focalizare automată .................................................97
Indicator conectare Eye-Fi ............................................ 260
Indicator sensibilitate ISO ............................................. 105
Sensibilitate ISO............................................................... 105
Indicator sensibilitate ISO automat ............................ 108
Indicator Picture Control ............................................... 130
A
Oprirea monitorului
Pentru a şterge informaţiile despre fotografie de pe monitor, apăsaţi butonul R de încă două ori sau
apăsaţi la jumătate butonul de declanşare. Monitorul se va opri automat dacă nu sunt efectuate operaţii
timp de aproximativ 10 secunde.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea duratei cât monitorul rămâne aprins, consultaţi setarea personalizată
c4 (Întârziere stingere monitor, 0 228). Pentru informaţii privind schimbarea culorii literelor de pe
afişajul de informaţii, consultaţi setarea personalizată d8 (Afişaj informaţii, 0 231).
10
❚❚ Schimbarea setărilor din afişajul de informaţii
Pentru a schimba setările pentru elementele enumerate mai jos,
apăsaţi butonul R în afişajul de informaţii. Evidenţiaţi elementele
folosind selectorul multiplu şi apăsaţi J pentru a vizualiza opţiunile
pentru elementul evidenţiat.
Buton R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Setări film............................................................................. 65
Reducere zgomot ISO ridicat ........................................218
D-Lighting activ................................................................137
Control vignetare.............................................................218
Atribuire buton previzualizare profunzime
câmp................................................................................244
Atribuire buton Fn............................................................242
Atribuire buton AE-L/AF-L................................................244
Mod telecomandă ............................................................. 85
Reducere zgomot expunere lungă..............................218
Rolul cardului din Fanta 2................................................ 96
X
A
Sfaturi practice
Un set de sfaturi practice care vă dă numele elementului selectat apare în
afişajul de informaţii. Funcţia de sfaturi practice poate fi dezactivată folosind
setarea personalizată d4 (Sfaturi ecran; 0 229).
11
Selectoarele de comandă
Selectoarele principale și secundare de comandă sunt utilizate singure sau în combinaţie cu
alte comenzi pentru a regla o varietate de setări.
Buton M/Y
Mod bliţ
Compensare bliţ
Buton D
Bracketing
X
Buton mod AF
Mod focalizare automată
Mod zonă AF
Selector secundar de
comandă
Selector
moduri
Buton E
Compensare expunere
Buton Z/Q
Măsurare
Selector principal de
comandă
Buton L/U
Balans de alb
Buton X/T
Calitate imagine/dimensiune
Buton W/S
Sensibilitate ISO
Control sensibilitate ISO
automată
12
❚❚ Mod scenă
Alegeţi o scenă (h; 0 40).
Mod h
Selector principal de
comandă
Monitor
❚❚ Calitate şi dimensiune imagine
X
Setaţi calitatea imaginii (0 93).
+
Buton X (T) Selector principal de
comandă
Panou de control
Alegeţi o dimensiune imagine
(0 95).
+
Buton X (T) Selector secundar de
comandă
Panou de control
❚❚ Focalizare automată
Alegeţi un mod focalizare automată
(0 98).
+
Buton mod AF Selector principal de
comandă
Panou de control
Alegeţi un mod zonă AF (0 100).
+
Buton mod AF Selector secundar de
comandă
Panou de control
13
❚❚ Sensibilitate ISO
Setaţi sensibilitatea ISO (0 105).
+
Buton W (S) Selector principal de
comandă
X
Panou de control
Setaţi controlul sensibilitate ISO
automată (0 107).
+
Buton W (S) Selector secundar de
comandă
Panou de control
❚❚ Expunere
Alegeţi o combinaţie de diafragmă și
timp de expunere (mod P; 0 75).
Mod P
Selector principal de
comandă
Panou de control
Mod S sau M
Selector principal de
comandă
Panou de control
Mod A sau M
Selector secundar de
comandă
Panou de control
Alegeţi un timp de expunere (mod S
sau M; 0 76, 78).
Alegeţi o diafragmă (mod A sau M;
0 77, 78).
Alegeţi o opţiune de măsurare (mod
P, S, A sau M; 0 109).
+
Buton Z (Q)
14
Selector principal de
comandă
Panou de control
Setaţi compensarea expunerii (mod
P, S, A sau M; 0 112).
+
Buton E
Activaţi sau anulaţi bracketing/
selectaţi numărul de fotografii din
secvenţa de bracketing (mod P, S, A
sau M; 0 153).
Selector principal de
comandă
Panou de control
+
Buton D
Selector principal de
comandă
X
Panou de control
Selectaţi treapta de bracketing (mod
P, S, A sau M; 0 154).
+
Buton D
Selector secundar de
comandă
Panou de control
❚❚ Balans de alb
Alegeţi o opţiune de balans de alb
(mod P, S, A sau M; 0 115).
+
Buton L (U) Selector principal de
comandă
Reglaţi fin balansul de alb (0 117),
setaţi temperatura culorii (0 120)
sau alegeţi o presetare pentru
balansul de alb (0 121) în modul P,
S, A sau M.
Panou de control
+
Buton L (U) Selector secundar de
comandă
Panou de control
15
❚❚ Setări bliţ
Alegeţi un mod bliţ (0 144).
+
Buton M (Y)
X
Panou de control
Setaţi compensarea bliţului (mod P,
S, A sau M; 0 148).
+
Buton M (Y)
16
Selector principal de
comandă
Selector secundar de
comandă
Panou de control
Capacul monitorului BM-14
Un capac din plastic transparent este furnizat cu aparatul foto pentru
a menţine monitorul curat şi a-l proteja când aparatul foto nu este
folosit. Pentru a ataşa capacul, introduceţi proeminenţa de deasupra
capacului în adâncitura corespunzătoare de deasupra monitorului
aparatului foto (q) şi apăsaţi partea de jos a capacului până se fixează
în poziţie (w).
X
Pentru a scoate capacul, ţineţi bine aparatul foto şi trageţi de partea
de jos a capacului uşor spre exterior, conform imaginii din dreapta.
17
Meniuri aparat foto
Majoritatea opţiunilor de fotografiere, redare şi setare pot fi accesate
din cadrul meniurilor aparatului foto. Pentru a vizualiza meniurile,
apăsaţi butonul G.
Buton G
X
Tab-uri
Alegeţi dintre următoarele meniuri:
• D: Redare (0 207)
• C: Fotografiere (0 214)
• A: Setări personalizate (0 219)
• B: Setare (0 249)
• N: Retuşare (0 261)
• O/m: Meniul meu sau Setări recente (implicite la
Meniul meu; 0 280)
Cursorul indică poziţia în meniul curent.
Setările curente sunt indicate prin pictograme.
Opţiuni meniu
Opţiuni în meniul curent.
d
Dacă este afişată o pictogramă d în colţul din stânga jos al
monitorului, ajutorul poate fi afişat apăsând butonul L
(U). O descriere a opţiunii sau meniului selectat în momentul
de faţă va fi afişată atunci când este apăsat butonul. Apăsaţi 1
sau 3 pentru a derula pe afişaj.
Buton L (U)
18
Utilizarea meniurilor aparatului foto
Selectorul multiplu şi butonul J sunt folosite pentru a naviga prin meniurile aparatului foto.
Mutare cursor în sus
Buton J: selectaţi elementul evidenţiat
Anulare şi întoarcere la
meniul precedent
Selectare element evidenţiat
sau afişare submeniu
Mutare cursor în jos
X
Urmaţi paşii de mai jos pentru a naviga prin meniuri.
1
Afişaţi meniurile.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Buton G
2
Evidenţiaţi pictograma pentru meniul curent.
Apăsaţi 4 pentru a evidenţia pictograma pentru
meniul curent.
3
Selectaţi un meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a selecta meniul dorit.
4
Poziţionaţi cursorul în meniul selectat.
Apăsaţi 2 pentru a poziţiona cursorul în meniul
selectat.
19
5
Evidenţiaţi un element din meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un element din
meniu.
6
Afişaţi opţiunile.
Apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile pentru elementul
selectat din meniu.
X
7
Evidenţiaţi o opţiune.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune.
8
Selectaţi elementul evidenţiat.
Apăsaţi J pentru a selecta elementul evidenţiat.
Pentru a ieşi fără a selecta nimic, apăsaţi butonul G.
Reţineţi următoarele:
• Elementele din meniu afişate în culoarea gri nu sunt disponibile în momentul de faţă.
• În timp ce apăsarea 2 are în general acelaşi efect ca apăsarea J, sunt anumite cazuri în care
selectarea poate fi făcută numai prin apăsarea J.
• Pentru a ieşi din meniuri şi a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi la jumătate butonul de
declanşare (0 39).
20
Primii paşi
Încărcarea acumulatorului
Aparatul foto este alimentat de un acumulator Li-ion EN-EL15 (furnizat). Pentru a creşte timpul
de fotografiere, înainte de utilizare, încărcaţi acumulatorul în încărcătorul pentru acumulator
MH-25 furnizat. Sunt necesare aproximativ 2 ore şi 35 de minute pentru încărcarea completă a
acumulatorului atunci când este descărcat complet.
1
Conectaţi cablul de alimentare CA.
X
Conectaţi cablul de alimentare. Mufa adaptorului la reţeaua
electrică trebuie să fie în poziţia indicată în dreapta; nu rotiţi.
2
Scoateţi capacul bornelor.
Scoateţi capacul bornelor acumulatorului.
3
Introduceţi acumulatorul.
Aşezaţi acumulatorul în locaşul acumulatorului conform
indicaţiilor din ilustraţia de pe încărcător.
4
Introduceţi încărcătorul în priză.
Indicatorul luminos CHARGE (ÎNCĂRCARE) va clipi în timp ce
acumulatorul se încarcă.
Încărcare
acumulator
Încărcare
completă
D
Încărcarea acumulatorului
Încărcaţi acumulatorul în interior la temperaturi ambiante de 5 –
35 °C. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura acestuia
este sub 0 °C sau mai mare de 60 °C.
5
Scoateţi acumulatorul atunci când încărcarea este completă.
Încărcarea este completă când indicatorul luminos CHARGE (ÎNCĂRCARE) nu mai clipeşte.
Deconectaţi încărcătorul şi scoateţi acumulatorul.
21
A
Adaptorul CA la priza de perete
În funcţie de ţara sau regiunea din care aţi cumpărat aparatul, un adaptor de
perete CA poate fi furnizat împreună cu încărcătorul. Pentru a utiliza
adaptorul, introduceţi-l în racordul la curent alternativ al încărcătorului (q).
Deplasaţi dispozitivul de blocare al adaptorului CA pentru priza de perete în
direcţia indicată în imagine (w) şi rotiţi adaptorul la 90° pentru a-l fixa în
poziţia ilustrată (e). Inversaţi aceşti paşi pentru a scoate adaptorul.
X
Zăvor adaptor CA priză
de perete
90 °
22
Introduceţi acumulatorul
Înainte de a introduce acumulatorul, rotiţi comutatorul de alimentare la OFF.
D
Introducerea şi scoaterea acumulatorilor
Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de a introduce sau de a scoate acumulatorii.
1
Deschideţi capacul locașului acumulatorului.
Deblocaţi (q) şi deschideţi (w) capacul locașului acumulatorului.
X
2
Introduceţi acumulatorul.
Introduceţi acumulatorul în orientarea indicată în imagine (q),
folosind acumulatorul pentru a menţine zăvorul portocaliu al
acumulatorului apăsat într-o parte. Zăvorul blochează
acumulatorul în poziţie când acumulatorul este complet introdus
(w).
Zăvor acumulator
3
Închideţi capacul locașului acumulatorului.
A
Îndepărtarea acumulatorului
Opriţi aparatul foto şi deschideţi capacul locașului acumulatorului. Apăsaţi
zăvorul acumulatorului în direcţia indicată în imagine de săgeată pentru a
elibera acumulatorul şi apoi îndepărtaţi acumulatorul cu mâna.
23
D
Acumulatorul şi încărcătorul
Citiţi şi respectaţi avertizările şi atenţionările de la paginile xviii–xix şi 306–308 din acest manual. Nu utilizaţi
acumulatorul la temperaturi ambiante sub 0 °C sau peste 40 °C; nerespectarea acestei precauţii ar putea
deteriora acumulatorul sau i-ar putea afecta performanţele. Capacitatea se poate reduce şi timpii de
încărcare pot creşte la temperaturi ale acumulatorului între 0 °C şi 15 °C şi între 45 °C şi 60 °C.
Dacă indicatorul luminos CHARGE (ÎNCĂRCARE) clipeşte rapid (de aproximativ opt ori pe secundă) în timpul
încărcării, asiguraţi-vă că temperatura este în limitele corecte şi apoi deconectaţi încărcătorul, scoateţi şi
introduceţi din nou acumulatorul. Dacă problema persistă, încetaţi imediat utilizarea şi duceţi
acumulatorul şi încărcătorul la comerciantul de la care le-aţi achiziţionat sau la reprezentantul de service
autorizat Nikon.
X
Nu scurtaţi bornele încărcătorului; nerespectarea acestei precauţii poate duce la supraîncălzirea şi
deteriorarea încărcătorului. Nu mişcaţi încărcătorul şi nu atingeţi acumulatorul în timpul încărcării.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea, în cazuri foarte rare, determina încărcătorul să arate că
încărcarea este completă când acumulatorul este numai parţial încărcat. Scoateţi şi reintroduceţi
acumulatorul pentru a începe încărcarea din nou. Capacitatea acumulatorului ar putea scădea temporar
dacă acumulatorul este încărcat la temperaturi scăzute sau dacă este utilizat la o temperatură sub cea la
care a fost încărcat. Dacă acumulatorul este încărcat la o temperatură sub 5 °C, indicatorul duratei de
funcţionare a acumulatorului din afişajul Info acumulator (0 255) poate prezenta o scădere
temporară.
Acumulatorul ar putea fi fierbinte imediat după utilizare. Aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească
înainte de reîncărcare.
Cablul de alimentare furnizat şi adaptorul CA pentru priza de perete sunt destinate exclusiv utilizării cu
MH-25. Utilizaţi încărcătorul numai cu acumulatori compatibili. Scoateţi din priză atunci când nu este
utilizat.
O scădere marcantă a timpului în care un acumulator complet încărcat îşi menţine încărcătura când este
utilizat la temperatura camerei indică faptul că este necesară înlocuirea sa. Achiziţionaţi un nou
acumulator EN-EL15.
A
Acumulatori Li-ion EN-EL15
Dispozitivul EN-EL15 furnizat partajează informaţiile cu dispozitivele compatibile, permiţând aparatului
foto să afişeze starea de încărcare a acumulatorului în şase niveluri (0 35). Opţiunea Info acumulator
din meniul setare oferă detalii despre încărcarea acumulatorului, durata de funcţionare a
acumulatorului şi numărul de fotografii făcute de când a fost încărcat acumulatorul ultima dată (0 255).
24
Ataşarea unui obiectiv
Trebuie prevenită infiltrarea prafului în aparatul foto atunci când nu este montat
obiectivul. Obiectivul folosit în general în acest manual în scopuri ilustrative este un
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR.
Index scală distanţă focală
Index montare
Scală distanţă focală
Contacte CPU (0 287)
Parasolar obiectiv
X
Capac obiectiv
Capac posterior obiectiv
Comutator mod focalizare (0 26, 103)
Inel zoom
Comutator reducere vibraţii ACTIVAT/
DEZACTIVAT
Comutator mod reducere vibraţii
Inel focalizare (0 55, 103)
1
2
Opriţi aparatul foto.
Scoateţi capacul posterior al
obiectivului şi capacul corpului
aparatului foto.
25
3
Ataşaţi obiectivul.
Păstrând indexul de montură de pe obiectiv aliniat cu indexul de montură de pe corpul
aparatului foto, poziţionaţi obiectivul pe montura de tip baionetă a aparatului foto (q).
Fiind atent să nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului, rotiţi obiectivul în sens
invers acelor de ceasornic până când se fixează în poziţie (w).
X
Dacă obiectivul este prevăzut cu un comutator de mod A-M
sau M/A-M, selectaţi A (focalizare automată) sau M/A (focalizare
automată cu prioritate manuală).
A
Decuplarea obiectivului
Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când scoateţi sau schimbaţi
obiectivele. Pentru a îndepărta obiectivul, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul de eliberare a obiectivului (q) în timp ce răsuciţi obiectivul în sens
orar (w). După îndepărtarea obiectivului, aşezaţi la loc capacele obiectivului
şi capacul corpului aparatului foto.
D
Obiective CPU cu inele diafragmă
Când folosiţi un obiectiv CPU echipat cu un inel de diafragmă (0 287),
blocaţi diafragma la diafragma minimă (cea mai mare apertură relativă).
A
Zonă imagine
Zona imagine format DX este selectată automat când este ataşat un obiectiv
DX (0 89).
Zonă imagine
26
Setarea de bază
Un dialog de selecţie a limbii va fi afișat prima dată când porniţi aparatul foto. Alegeţi o limbă
şi reglaţi data şi ora. Nu pot fi realizate fotografii până când nu aţi setat ora și data.
1
Porniţi aparatul foto.
Va fi afişat un dialog de selecţie a limbii.
2
Selectaţi o limbă.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia limba dorită şi
apăsaţi J.
3
X
Alegeţi un fus orar.
Va fi afișat un dialog de selecţie a fusului orar. Apăsaţi
4 sau 2 pentru a evidenţia fusul orar local (câmpul
UTC arată diferenţa dintre fusul orar selectat şi Timpul
Universal Coordonat, sau UTC, în ore) şi apăsaţi J.
4
Alegeţi un format de dată.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege ordinea în care vor fi
afişate anul, luna şi ziua. Apăsaţi J pentru a trece la
pasul următor.
5
Activaţi sau dezactivaţi timp economisire
lumină zi.
Vor fi afișate opţiunile timp economisire lumină zi.
Timpul economisire lumină zi este oprit implicit; dacă
este activat timpul de economisire lumină zi în cadrul
fusului orar local, apăsaţi 1 pentru a evidenţia Activat
şi apăsaţi J.
6
Setaţi data şi ora.
Va fi afişat dialogul indicat în dreapta. Apăsaţi 4 sau 2
pentru a selecta un element, 1 sau 3 pentru a
schimba. Apăsaţi J pentru a seta ceasul și a ieși în
modul fotografiere.
27
A
Setarea ceasului
Setările de limbă și oră/dată pot fi modificate oricând utilizând opţiunile Limbă (Language) (0 253) și
Fus orar și dată (0 253) din meniul setare. Ceasul aparatului foto poate fi, de asemenea, sincronizat cu
dispozitivele GPS (0 175).
A
X
28
Acumulatorul pentru ceas
Ceasul aparatului foto este alimentat de o sursă de energie independentă, reîncărcabilă, care este
încărcată în funcţie de necesităţi atunci când acumulatorul principal este instalat sau când aparatul foto
este alimentat de un conector de alimentare EP-5B opţional şi un adaptor la reţeaua electrică EH-5b
(0 297). Două zile de încărcare vor alimenta ceasul timp de aproximativ trei luni. Dacă aparatul foto
afișează o avertizare la pornire că ceasul nu este setat și pictograma B clipește în afișajul informaţii,
bateria ceasului este consumată și ceasul trebuie să fie setat din nou. Reglaţi ceasul la data şi ora corecte.
A
Ceasul aparatului foto
Ceasul aparatului foto este mai puţin precis decât mare parte din ceasurile de mână sau cele de perete.
Verificaţi regulat ceasul comparându-l cu unele mai precise şi resetaţi-l dacă este necesar.
Introducerea unui card de memorie
Aparatul foto stochează fotografii pe carduri de memorie Secure Digital (SD) (disponibile
separat; 0 334). Aparatul foto are două fante pentru card de memorie (fanta 1 și fanta 2); dacă
veţi folosi un singur card de memorie, introduceţi-l în Fanta 1 (0 30).
1
Opriţi aparatul foto.
A
Introducerea şi scoaterea cardurilor de memorie
Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de a introduce sau a scoate cardurile de memorie.
2
X
Deschideţi capacul fantei cardului de memorie.
Deplasaţi capacul fantei cardului în afară (q) şi deschideţi fanta
cardului (w).
3
Introduceţi cardul de memorie.
16GB
Ţinând cardul de memorie conform ilustraţiei din dreapta,
glisaţi-l până când se fixează în poziţie cu un clic. Indicatorul
luminos acces card memorie va lumina pentru câteva secunde.
D
Introducerea cardurilor de memorie
Introducerea cardului de memorie cu faţa în jos sau cu spatele înainte
poate deteriora aparatul foto sau cardul. Verificaţi pentru a vă asigura
că orientarea cardului este corectă. Capacul fantă card nu se va
închide dacă nu este introdus corect cardul.
Partea din faţă
Indicator luminos acces
card memorie
Închideţi capacul fantei cardului de memorie. Dacă este prima
dată când este utilizat cardul de memorie în aparatul foto sau
dacă a fost formatat cardul într-un alt dispozitiv, formataţi
cardul conform descrierii de la pagina 31.
Scoaterea cardurilor de memorie
După confirmarea că indicatorul luminos de acces al cardului de memorie
este stins, opriţi aparatul foto şi deschideţi capacul fantei cardului de
memorie și apăsaţi cardul pentru a-l scoate (q). Apoi cardul de memorie
poate fi scos cu mâna (w).
16GB
A
29
A
Niciun card de memorie
Dacă aparatul foto este oprit cu un acumulator EN-EL15 încărcat şi fără niciun
card de memorie introdus, S va fi afişat pe panoul de control și în vizor.
A
X
Utilizarea a două carduri de memorie
Fanta 1 este pentru cardul principal; cardul din fanta 2 are rol de rezervă sau
secundar. Dacă este selectată setarea implicită Depăşire pentru Rolul
cardului din Fanta 2 (0 96) când sunt introduse două carduri de memorie,
cardul din fanta 2 va fi utilizat numai când cardul din fanta 1 este plin.
Fanta 1
Fanta 2
Panoul de control arată fanta sau fantele care conţin în momentul de faţă un
card de memorie (exemplul din dreapta arată pictogramele afișate când este
introdus un card în fiecare fantă). În cazul în care cardul de memorie este plin
sau blocat sau dacă s-a produs o eroare, pictograma pentru cardul afectat va
clipi (0 324).
Panou de control
Afişaj informaţii
D
Carduri de memorie
• Cardurile de memorie pot fi fierbinţi după utilizare. Procedaţi cu atenţia cuvenită când scoateţi
cardurile de memorie din aparatul foto.
• Opriţi alimentarea înainte de a introduce sau scoate cardurile de memorie. Nu scoateţi cardurile de
memorie din aparat, nu opriţi aparatul şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare pe durata
formatării sau în timp ce sunt înregistrate, şterse sau copiate date pe un computer. Nerespectarea
acestor precauţii se poate solda cu pierderea datelor sau deteriorarea aparatului foto sau a cardului.
• Nu atingeţi bornele cardului cu degetele sau cu obiecte de metal.
• Nu îndoiţi, scăpaţi sau supuneţi la şocuri fizice puternice.
• Nu aplicaţi forţă pe carcasa cardului. În cazul nerespectării acestei precauţii poate rezulta
deteriorarea cardului de memorie.
• Nu expuneţi la apă, căldură, niveluri mari de umezeală sau lumina directă a soarelui.
• Nu formataţi cardurile de memorie într-un computer.
30
Formatarea cardului de memorie
Cardurile de memorie trebuie să fie formatate înainte de prima utilizare sau după ce au fost
utilizate sau formatate în alte dispozitive.
D
Formatarea cardurilor de memorie
Formatarea cardurilor de memorie şterge permanent orice date pe care acestea le pot conţine. Asiguraţi-vă
că aţi copiat toate fotografiile sau alte date pe care doriţi să le păstraţi pe un computer înainte de a
continua (0 193).
1
2
Porniţi aparatul foto.
Apăsaţi butoanele O (Q) şi Z (Q).
Ţineţi apăsate butoanele O (Q) şi Z (Q) simultan
până când apare un C care clipeşte (formatare)
pe afişajele timp expunere de pe panoul de control
şi pe vizor. Dacă sunt introduse două carduri de
memorie, va fi selectat cardul din Fanta 1 (0 30);
puteţi alege cardul din Fanta 2 prin rotirea
selectorului principal de comandă. Pentru a ieşi fără
formatarea cardului de memorie, aşteptaţi până
când C nu mai clipeşte (aproximativ şase
secunde) sau apăsaţi orice alt buton decât O (Q) şi
Z (Q).
3
X
Buton O (Q) Buton Z (Q)
Apăsaţi din nou butoanele O (Q) şi Z (Q).
Apăsaţi pentru a doua oară simultan butoanele O (Q) şi Z (Q) în timp ce C clipeşte
pentru a formata cardul de memorie. Nu scoateţi cardul de memorie şi nu îndepărtaţi sau
deconectaţi sursa de alimentare în timpul formatării.
Când formatarea este încheiată, panoul de control şi vizorul vor afişa numărul de
fotografii care pot fi înregistrate la setările curente.
31
Comutatorul de protejare la scriere
Cardurile de memorie SD sunt echipate cu un comutator de
protecţie la scriere pentru a împiedica pierderea accidentală a
datelor. Când acest comutator este în poziţia „lock”, cardul de
memorie nu poate fi formatat şi fotografiile nu pot fi şterse sau
înregistrate (un avertisment va fi afişat pe monitor dacă veţi
încerca să eliberaţi declanşatorul). Pentru a debloca un card de
memorie, glisaţi comutatorul în poziţia „scriere”.
A
X
32
B
16G
A
Comutator protejare scriere
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 250 pentru informaţii despre formatarea cardurilor de memorie folosind opţiunea
Formatare card memorie din meniul setare.
Reglarea focalizării vizorului
Aparatul foto este dotat cu un reglaj al dioptriilor pentru a corespunde diferenţelor individuale
de vedere. Verificaţi dacă afişajul din vizor este focalizat înainte de încadrarea fotografiilor în
vizor.
1
Porniţi aparatul foto.
Scoateţi capacul obiectivului şi porniţi aparatul foto.
2
Focalizaţi vizorul.
X
Rotiţi controlul ajustare dioptrii până când
marcajele zonă AF sunt în focalizare clară. Când
acţionaţi controlul ajustare dioptrii cu ochiul pe
vizor, fiţi atent să nu vă introduceţi degetele sau
unghiile în ochi.
Marcaje zonă AF
A
Reglarea focalizării vizorului
Dacă nu puteţi focaliza vizorul conform descrierii de mai sus, selectaţi focalizarea automată servo unică
(AF-S; 0 97), punct unic AF (0 99) şi punctul de focalizare central (0 101) şi apoi încadraţi un subiect
cu contrast ridicat în punctul de focalizare central şi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a
focaliza aparatul foto. Cu aparatul foto focalizat, folosiţi controlul ajustare dioptrii pentru a aduce
subiectul în focalizare clară în vizor. Dacă este necesar, focalizarea vizorului poate fi ajustată suplimentar
folosind obiective corectoare opţionale (0 297).
33
X
34
sFotografiere de bază şi redare
Fotografierea „încadrează și
fotografiază” (moduri i și j)
Această secţiune descrie cum se efectuează fotografii în modul i (automat),
un mod automat „încadrează și fotografiază” în care majoritatea setărilor sunt
controlate de aparatul foto ca răspuns la condiţiile de fotografiere și în care
bliţul se va declanșa automat dacă subiectul este slab luminat. Pentru a
efectua fotografii fără bliţ în timp ce lăsaţi aparatul foto să controleze celelalte
setări, rotiţi selectorul moduri la j pentru a selecta modul automat (fără bliţ).
s
Pasul 1: Porniţi aparatul foto
1
Porniţi aparatul foto.
Scoateţi capacul obiectivului şi porniţi aparatul foto. Panoul de control va porni şi afişajul
vizorului se va aprinde.
2
Verificaţi nivelul acumulatorului.
Verificaţi nivelul acumulatorului în panoul de control sau în
vizor.
Panou de
control*
L
K
J
I
Vizor*
—
—
—
—
H
d
Descriere
Acumulator complet încărcat.
Acumulator descărcat parţial.
Acumulator scăzut. Încărcaţi acumulatorul sau pregătiţi un
acumulator de schimb.
H
d
Declanşare dezactivată. Încărcaţi sau schimbaţi acumulatorul.
(clipește)
(clipește)
* Nicio pictogramă nu este afişată când aparatul foto este alimentat de conectorul de alimentare
opţional EP-5B şi adaptorul la reţeaua electrică EH-5b. V apare în afișajul informaţii.
A
Curăţarea senzorului de imagine
Aparatul foto vibrează filtrul low-pass ce acoperă senzorul imagine pentru a îndepărta praful când
aparatul foto este pornit sau oprit (0 301).
35
3
s
Verificaţi numărul de expuneri rămase.
Panoul de control şi vizorul afişează numărul de
fotografii care pot fi realizate la setările actuale
(valorile de peste 1.000 sunt rotunjite în minus la cea
mai apropiată sută; de ex. valorile între 2.000 şi 2.099
sunt afişate ca 2,0 K). Dacă sunt introduse două carduri
de memorie, afişajul arată spaţiul disponibil pe cardul
din Fanta 1 (0 30). Când numărul de expuneri rămase ajunge la A, numărul se va aprinde
intermitent, n sau j va clipi în afişajele timp expunere şi pictograma pentru
cardul afectat va clipi. Introduceţi un alt card de memorie (0 29) sau ştergeţi fotografii
(0 47, 189).
Pasul 2: Selectaţi modul i sau j
Pentru a efectua fotografii acolo unde utilizarea bliţului este Selector moduri
oprită, pentru a fotografia bebeluși sau pentru a surprinde
lumina naturală în condiţii de iluminare slabă, rotiţi
selectorul moduri la j. Dacă nu, rotiţi selectorul moduri la
i.
Mod j
Mod i
A
Afişaj aparat foto oprit
Dacă aparatul foto este oprit cu un acumulator sau un card de
memorie introdus, pictograma card de memorie şi numărul de
expuneri rămase vor fi afişate (unele carduri de memorie pot, în
cazuri rare, să afişeze aceste informaţii numai când aparatul foto
este pornit).
Panou de control
36
Pasul 3: Încadraţi fotografia
1
Pregătirea aparatului foto.
Atunci când încadraţi fotografii prin vizor, ţineţi
mânerul cu mâna dreaptă, iar partea de jos a corpului
aparatului sau obiectivul cu mâna stângă. Ţineţi
coatele uşor lipite de corp pentru sprijin şi mișcaţi un
picior cu jumătate de pas înaintea celuilalt pentru a vă
menţine corpul stabil. Ţineţi aparatul foto conform
indicaţiei din partea de jos a celor trei ilustraţii atunci
când încadraţi fotografiile orientate în mod portret (pe
înalt).
s
În modul j, timpii de expunere devin mai lungi când
lumina este slabă; se recomandă utilizarea unui
trepied.
2
Încadraţi fotografia.
Încadraţi fotografia în vizor cu subiectul principal în
marcajele zonă AF.
Marcaje zonă AF
A
Utilizarea unui obiectiv zoom
Utilizaţi inelul zoom pentru a apropia subiectul până când acesta
va umple o zonă largă din cadru sau micşoraţi pentru a mări zona
vizibilă în fotografia finală (selectaţi distanţe focale mai lungi pe
scala lungime focală a obiectivului pentru a mări, distanţe focale
mai scurte pentru a micşora).
Mărire
Inel zoom
Micşorare
37
Pasul 4: Focalizare
1
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a
focaliza. Va fi afișat punctul de focalizare activ. Dacă
subiectul este luminat slab, este posibil să se deschidă
bliţul și să se aprindă dispozitivul de iluminare
asistenţă AF.
2
s
Verificaţi indicatoarele din vizor.
Punct focalizare
Când operaţia de focalizare este încheiată, indicatorul
imagine focalizată (I) va apărea în vizor.
Indicator imagine
Descriere
focalizată
I
Subiect focalizat.
Punctul de focalizare este între aparatul
2 4
foto şi subiect.
Punctul de focalizare este în spatele
2 4
subiectului.
Aparatul foto nu poate focaliza utilizând
2 4
focalizarea automată. Consultaţi pagina
(clipește)
98.
Indicator
imagine
focalizată
Capacitate
memorie
tampon
În timp ce este apăsat butonul de declanşare la jumătate, numărul de expuneri care
poate fi stocat de memoria tampon („t”; 0 84) va fi afişat în vizor.
Pasul 5: Fotografiaţi
Apăsaţi uşor butonul de declanşare complet în jos pentru a
elibera declanşatorul şi a înregistra fotografia. Indicatorul
luminos acces al cardului de memorie de lângă capacul
fantei cardului de memorie va lumina în timp ce fotografia
este înregistrată pe cardul de memorie. Nu scoateţi cardul de
memorie şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare
până când indicatorul luminos nu se stinge şi înregistrarea este
completă.
38
Indicator luminos acces
card memorie
A
Buton declanşare
Aparatul foto are un buton declanşare cu două trepte. Aparatul foto focalizează atunci când butonul de
declanşare este apăsat pe jumătate. Pentru a efectua fotografia, apăsaţi butonul de declanşare până la
capăt.
Focalizaţi: apăsaţi până la
jumătate
Fotografiaţi: apăsaţi până la
capăt
A
Temporizator standby
Afişajele vizorului şi panoul de control al timpului de expunere şi diafragmei se opresc dacă nu sunt
efectuate operaţiuni timp de aproximativ şase secunde, reducând consumul acumulatorului. Pentru a
activa din nou afișajul, apăsaţi la jumătate butonul de declanşare. Durata până la oprirea automată a
temporizatorului standby poate fi selectată utilizând setarea personalizată c2 (Temporizator standby,
0 227).
Exponometre pornite
Exponometre oprite
s
Exponometre pornite
A
Bliţul încorporat
Dacă este necesară iluminarea suplimentară pentru o expunere corectă în
modul i, bliţul încorporat se va ridica automat când butonul declanșare este
apăsat la jumătate. Dacă bliţul este ridicat, fotografiile pot fi efectuate când
este afișat indicatorul bliţ pregătit (M). Dacă indicatorul bliţ pregătit nu este
afișat, bliţul se încarcă; ridicaţi pentru scurt timp degetul de pe butonul
declanșare și încercaţi din nou.
Pentru a economisi energie atunci când bliţul nu este utilizat, apăsaţi-l uşor în
jos până când zăvorul se aşază la locul său făcând clic.
39
Fotografiere creativă (moduri scenă)
Aparatul foto oferă posibilitatea alegerii modurilor „scenă”. Alegerea unui mod
scenă optimizează automat setările pentru a se potrivi cu scena selectată, făcând
fotografierea creativă simplu de realizat precum alegerea unui mod, încadrarea
unei fotografii și fotografierea așa cum sunt descrise la paginile 35–39.
❚❚ Mod h
Pentru a vizualiza scena selectată curent, rotiţi selectorul moduri la h și apăsaţi butonul R.
Pentru a alege o altă scenă, rotiţi selectorul principal de comandă.
Selector moduri
s
Selector principal de comandă
40
Monitor
Prim-plan
Portret de
noapte
Peisaj de
noapte
m
n
o
r
Lumânări
Flori
y
Portret
Peisaj
Copil
Sport
k
l
p
Petrecere/
interior
Plajă/zăpadă
Apus
Amurg/zori
Portret animal
de casă
s
t
u
v
w
x
Culori de
toamnă
Mâncare
Siluetă
Cheie înaltă
Cheie joasă
z
0
1
2
3
❚❚ Moduri scenă
k Portret
p Copil
s
Utilizaţi pentru portrete cu tonuri de piele
atenuate, cu aspect natural. Dacă subiectul
este departe de fundal sau este utilizat un
obiectiv telefotografie, detaliile fundalului
vor fi atenuate pentru a-i conferi compoziţiei
un aspect de profunzime.
Utilizaţi pentru fotografierea copiilor.
Detaliile de îmbrăcăminte și de fundal sunt
transpuse cu intensitate, în timp ce nuanţele
de piele rămân atenuate și naturale.
l Peisaj
m Sport
Utilizaţi pentru peisaje intense fotografiate la
lumina zilei. Bliţul încorporat și dispozitivul
iluminare asistenţă AF oprite; este
recomandată utilizarea unui trepied pentru a
preveni estomparea când lumina este slabă.
Timpii de expunere scurţi îngheaţă mișcarea
pentru fotografierea în cazul sportului
dinamic unde subiectul principal apare clar.
Bliţul încorporat și dispozitivul iluminare
asistenţă AF oprite. Pentru a realiza o
secvenţă de fotografii, selectaţi modul
declanșare continuu (0 6, 83).
41
s
42
n Prim-plan
r Peisaj de noapte
Utilizaţi pentru prim-planuri la flori, insecte și
alte obiecte mici (poate fi utilizat un obiectiv
macro pentru a focaliza la distanţe foarte
mici). Este recomandată utilizarea unui
trepied pentru a preveni estomparea.
Reduce zgomotul și culorile nenaturale la
fotografierea peisajelor de noapte, inclusiv
iluminatul stradal și indicatoarele neon. Bliţul
încorporat și dispozitivul iluminare asistenţă
AF oprite; este recomandată utilizarea unui
trepied pentru a preveni estomparea.
o Portret de noapte
s Petrecere/interior
Utilizaţi pentru un echilibru natural între
subiectul principal şi iluminarea fundalului în
portrete realizate în lumină slabă. Este
recomandată utilizarea unui trepied pentru a
preveni estomparea când iluminarea este
slabă.
Surprinde efectele iluminării de fundal în
interior. Utilizaţi la petreceri sau pentru alte
scene de interior.
t Plajă/zăpadă
v Amurg/zori
Surprinde strălucirea întinderilor de apă,
zăpadă sau nisip în soare. Bliţul încorporat și
dispozitivul iluminare asistenţă AF oprite.
Păstrează culorile apărute în lumina naturală
slabă înainte de zori sau după apus. Bliţul
încorporat și dispozitivul iluminare asistenţă
AF oprite; este recomandată utilizarea unui
trepied pentru a preveni estomparea când
lumina este slabă.
u Apus
w Portret animal de casă
Păstrează nuanţele intense prezente în
răsărituri sau apusuri de soare. Bliţul
încorporat și dispozitivul iluminare asistenţă
AF oprite; este recomandată utilizarea unui
trepied pentru a preveni estomparea când
lumina este slabă.
Utilizaţi pentru portrete ale animalelor de
casă active. Dispozitivul iluminare asistenţă
AF se oprește.
s
43
s
44
x Lumânări
z Culori de toamnă
Pentru fotografii realizate la lumina
lumânării. Bliţul încorporat oprit; este
recomandată utilizarea unui trepied pentru a
preveni estomparea când lumina este slabă.
Surprinde nuanţele strălucitoare de roșu și de
galben ale frunzelor toamna. Bliţul încorporat
oprit; este recomandată utilizarea unui
trepied pentru a preveni estomparea când
lumina este slabă.
y Flori
0 Mâncare
Utilizaţi pentru câmpuri cu flori, livezi înflorite
și alte peisaje ce prezintă întinderi înflorite.
Bliţul încorporat oprit; este recomandată
utilizarea unui trepied pentru a preveni
estomparea când lumina este slabă.
Utilizaţi pentru fotografii intense ale
mâncării. Este recomandată utilizarea unui
trepied pentru a preveni estomparea; poate fi
utilizat și bliţul (0 143).
1 Siluetă
3 Cheie joasă
Subiectele siluetă pe fundaluri luminoase.
Bliţul încorporat oprit; este recomandată
utilizarea unui trepied pentru a preveni
estomparea când lumina este slabă.
Utilizaţi la fotografierea scenelor întunecate
pentru a crea imagini întunecate, mai închise,
ce scot în evidenţă zonele luminoase. Bliţul
încorporat oprit; este recomandată utilizarea
unui trepied pentru a preveni estomparea
când lumina este slabă.
s
2 Cheie înaltă
Utilizaţi la fotografierea scenelor luminoase
pentru a crea imagini luminoase ce apar pline
de lumină. Bliţul încorporat se oprește.
45
Redare de bază
1
Apăsaţi butonul K.
Pe monitor va fi afişată o fotografie. Cardul de
memorie care conţine fotografia afişată la
momentul respectiv este indicat de o pictogramă.
Buton K
2
Vizualizaţi fotografii suplimentare.
Imagini suplimentare pot fi afişate prin apăsarea
4 sau 2. Pentru a vizualiza informaţii
suplimentare despre fotografia curentă, apăsaţi
1 şi 3 (0 179).
s
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D600
100
85mm
0, 0
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Pentru a finaliza redarea și a reveni în modul
fotografiere, apăsaţi pe jumătate butonul de
declanşare.
A
Examinare imagine
Când este selectat Activată pentru Examinare imagine în meniul redare (0 212), fotografiile sunt
afişate automat pe monitor pentru câteva secunde după fotografiere.
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 178 pentru informaţii despre alegerea unei fante card de memorie.
46
Ştergerea fotografiilor nedorite
Pentru a șterge fotografia afișată curent pe monitor, apăsaţi butonul O (Q). Reţineţi că
fotografiile nu pot fi recuperate odată ce sunt şterse.
1
Afişaţi fotografia.
Afişaţi fotografia pe care doriţi să o ştergeţi după
cum este descris la pagina precedentă. Locaţia
imaginii curente este afişată de o pictogramă din
colţul din stânga jos al afişajului.
2
s
Ştergeţi fotografia.
Apăsaţi butonul O (Q). Va fi afişat un dialog de
confirmare; apăsaţi butonul O (Q) din nou
pentru a şterge imaginea şi a reveni la redare.
Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, apăsaţi K.
Buton O (Q)
A
Ştergere
Pentru a șterge imaginile selectate (0 190), toate imaginile realizate la o dată selectată (0 191) sau
toate imaginile dintr-o locaţie aleasă pe un card de memorie selectat (0 190), utilizaţi opţiunea
Ştergere din meniul redare.
47
s
48
xFotografierea cu vizualizare în
timp real
Urmaţi paşii de mai jos pentru a realiza fotografii în vizualizare în timp real.
1
Rotiţi selectorul vizualizare în timp real la C (fotografie
cu vizualizare în timp real).
D
Acoperirea vizorului
Pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu
expunerea, înainte de fotografiere îndepărtaţi vizorul din cauciuc și
acoperiţi vizorul cu capacul ocular DK-5 furnizat (0 86).
2
x
Selector vizualizare în
timp real
Apăsaţi butonul a.
Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe
monitorul aparatului foto. Subiectul nu va mai fi vizibil în vizor.
Buton a
3
Poziţionaţi punctul de focalizare.
Poziţionaţi punctul de focalizare peste subiect conform descrierii de la pagina 51.
4
Focalizaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza.
Punctul de focalizare va lumina verde când aparatul foto
Buton A AE-L/AF-L
focalizează. Dacă aparatul foto poate focaliza, punctul de
focalizare va fi afişat în culoarea verde; dacă aparatul foto nu
poate focaliza, punctul de focalizare va lumina roşu (reţineţi că
imaginile pot fi realizate chiar şi atunci când punctul de focalizare
luminează roşu; verificaţi focalizarea pe monitor înainte de a
fotografia). Expunerea poate fi blocată apăsând butonul A AE-L/
AF-L (0 110); focalizarea se blochează în timp ce butonul de
declanşare este apăsat pe jumătate. În modul M, poate fi reglată expunerea asistată de
indicatorul expunere (0 78).
49
5
Fotografiaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.
Monitorul se va opri.
6
Ieşiţi din modul de vizualizare în timp real.
Apăsaţi butonul a pentru a ieşi din modul vizualizare în timp
real.
D
x
Încheierea vizualizării în timp real
Vizualizarea în timp real ia sfârşit automat dacă obiectivul este înlăturat. Pentru a împiedica
deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto, vizualizarea în timp real se poate finaliza
automat; ieşiţi din vizualizarea în timp real când aparatul foto nu este utilizat. Reţineţi că
temperatura circuitelor interne ale aparatului foto poate creşte şi zgomotul (pete strălucitoare,
pixeli luminoşi dispuşi aleator sau neclaritate) poate apărea în următoarele cazuri (aparatul
poate, de asemenea, să se încălzească sesizabil, dar acest lucru nu indică o defecţiune):
• Temperatura ambiantă este ridicată
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade extinse în vizualizarea în timp real sau pentru a
înregistra filme
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade extinse în modul funcţionare continuă
Dacă vizualizarea în timp real nu porneşte când apăsaţi butonul a, aşteptaţi ca circuitele interne
să se răcească şi apoi încercaţi din nou.
A
Alegerea unei opţiuni Picture Control (numai modurile P, S, A și M)
Apăsând c (b) în timpul vizualizării în timp real, se
afişează o listă a opţiunilor Picture Control.
Evidenţiaţi opţiunea Picture Control dorită şi apăsaţi
2 pentru a regla setările Picture Control (0 129).
Butonul c (b)
A
Filme
Înregistrarea filmelor nu este disponibilă în timpul fotografierii în timp real și apăsarea butonului
înregistrare film nu are niciun efect. Selectaţi vizualizarea în timp real film (0 57) pentru a face
filme.
50
Focalizarea în vizualizare în timp real
Pentru a focaliza utilizând focalizarea automată, rotiţi
selectorul modului de focalizare la AF şi urmaţi paşii de mai
jos pentru a alege modurile focalizare automată şi zonă AF.
Pentru informaţii privind focalizarea manuală, consultaţi
pagina 55.
Selector mod focalizare
❚❚ Alegerea unui mod de focalizare
În vizualizarea în timp real sunt disponibile următoarele moduri de focalizare automată:
Mod
AF-S
AF-F
Descriere
AF servo unică: Pentru subiecte staţionare. Focalizarea se blochează când butonul de declanşare
este apăsat pe jumătate.
AF servo permanentă: Pentru subiecte în mişcare. Aparatul foto focalizează continuu până când
butonul de declanşare este apăsat. Focalizarea se blochează când butonul de declanşare este
apăsat pe jumătate.
x
Pentru a alege un mod de focalizare automată, apăsaţi butonul mod AF şi rotiţi selectorul
principal de comandă pânâ când modul dorit este afişat pe monitor.
Buton mod AF
Selector principal
de comandă
Monitor
D
Utilizarea focalizării automate în modul vizualizare în timp real
Utilizaţi un obiectiv AF-S. Este posibil ca rezultatele dorite să nu fie atinse cu alte obiective sau
teleconvertoare. Reţineţi că, în vizualizarea în timp real, focalizarea automată este mai lentă şi monitorul
poate deveni mai luminos sau mai întunecat în timp ce aparatul foto focalizează. Punctul de focalizare
ar putea fi uneori afişat în verde, atunci când aparatul nu poate focaliza. Este posibil ca aparatul foto să
nu poată focaliza în următoarele situaţii:
• Subiectul conţine linii paralele cu marginea lungă a cadrului
• Subiectului îi lipseşte contrastul
• Subiectul din punctul de focalizare conţine zone cu o luminozitate clară contrastantă sau include o
pată de lumină, de neon sau o altă sursă de lumină cu intensitate variabilă
• Efecte de clipire sau benzi apar la iluminări fluorescente, cu vapori de mercur, cu vapori de sodiu sau
similare acestora
• Este utilizat un filtru în cruce (stea) sau orice alt filtru special
• Subiectul are dimensiuni mai mici decât punctul de focalizare
• Subiectul este dominat de şabloane geometrice regulate (de ex.: jaluzele sau un rând de ferestre ale
unui zgârie-nori)
• Subiectul este în mişcare
51
❚❚ Alegerea unui mod zonă AF
În vizualizare în timp real pot fi selectate următoarele moduri zonă AF:
Mod
!
$
%
x
&
Descriere
AF prioritate faţă: Folosiţi pentru portrete. Aparatul foto detectează automat şi focalizează pe
subiectele portret; subiectul selectat este indicat de un chenar dublu galben (dacă sunt
detectate mai multe feţe, până la maxim 35, aparatul foto va focaliza pe subiectul cel mai
apropiat; pentru a alege un subiect diferit, folosiţi selectorul multiplu). Dacă aparatul foto nu mai
poate detecta subiectul (de exemplu, deoarece subiectul şi-a întors faţa de la aparatul foto),
chenarul nu va mai fi afişat.
AF zonă largă: Folosiţi pentru fotografierea din mână a peisajelor şi a altor subiecte care nu sunt
portrete. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a deplasa punctul de focalizare oriunde în cadru sau
apăsaţi J pentru a poziţiona punctul de focalizare în centrul cadrului.
AF zonă normală: Utilizaţi pentru focalizare punctuală asupra unui element de imagine selectat în
cadru. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a deplasa punctul de focalizare oriunde în cadru sau
apăsaţi J pentru a poziţiona punctul de focalizare în centrul cadrului. Este recomandat un
trepied.
AF urmărire subiect: Poziţionaţi punctul de focalizare peste subiect și apăsaţi J. Punctul de
focalizare va urmări subiectul selectat pe măsură ce se deplasează prin cadru. Pentru a încheia
urmărirea, apăsaţi din nou J. Reţineţi că aparatul foto este posibil să nu poată urmări subiectele
dacă acestea se deplasează rapid, părăsesc cadrul sau sunt întunecate de alte obiecte, îşi
schimbă vizibil dimensiunea, culoarea sau luminozitatea, sunt prea mici, prea mari, prea
luminoase sau prea întunecate sau asemănătoare cu fundalul ca luminozitate sau culoare.
Pentru a alege un mod zonă AF, apăsaţi butonul mod AF şi rotiţi selectorul secundar de
comandă pânâ când modul dorit este afişat pe monitor.
Buton mod AF
52
Selector secundar
de comandă
Monitor
Afişajul vizualizării în timp real: fotografierea cu
vizualizare în timp real
er
q
t
y
w
Element
x
u
Descriere
Timpul rămas înainte ca vizualizarea în timp real să se încheie
q Timp rămas
automat. Afişat dacă fotografierea se va încheia în maxim 30 s.
w Ghid
Un ghid al opţiunilor disponibile în timpul fotografierii în timp real.
e Mod focalizare automată Modul de focalizare automată curent.
r Mod zonă AF
Modul curent zonă AF.
Punctul de focalizare curent. Afişajul variază în funcţie de opţiunea
t Punct focalizare
selectată pentru modul zonă AF.
Menţinând apăsat butonul L (U), apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla
luminozitatea monitorului (reţineţi că luminozitatea monitorului nu
are efect asupra fotografiilor făcute cu aparatul foto). Dacă este
Indicator luminozitate
y
selectat A (automat), aparatul foto va regla automat luminozitatea ca
monitor
reacţie la condiţiile de iluminat ambientale, aşa cum sunt măsurate de
senzorul de luminozitate ambientală când monitorul este pornit
(0 4).
Arată dacă fotografia este sub- sau supraexpusă la setările curente
u Indicator expunere
(numai modul M).
0
56
—
51
52
49
—
78
53
D
Afişajul vizualizării în timp real
Chiar dacă nu vor apărea în fotografia finală, marginile neregulate, culorile false, moiré şi petele
luminoase pot să apară pe monitor, în timp ce benzi luminoase pot apărea în anumite zone cu
indicatoare ce luminează intermitent și alte surse de lumină intermitentă sau dacă subiectul este
luminat pentru scurt timp de un bliţ electronic sau altă sursă de lumină strălucitoare de moment. În plus,
poate apărea distorsiunea dacă aparatul foto este rotit orizontal sau dacă un obiect se deplasează cu
viteză mare prin cadru. Efecte de clipire sau benzi vizibile în monitor la iluminări fluorescente, cu vapori
de mercur sau cu vapori de sodiu pot fi reduse utilizând Reducerea efectului de clipire (0 252), deși
acestea mai pot fi încă vizibile în fotografia finală la anumiţi timpi de expunere. Atunci când fotografiaţi
în modul vizualizare în timp real, evitaţi îndreptarea aparatului foto către soare sau alte surse puternice
de lumină. În cazul nerespectării acestei precauţii, poate rezulta deteriorarea circuitelor interne ale
aparatului foto.
A
x
54
Expunere
În funcţie de scenă, expunerea poate fi diferită de ceea ce s-ar fi obţinut când nu este utilizată
vizualizarea în timp real. Măsurarea în vizualizarea în timp real este ajustată pentru a se potrivi cu
afişarea vizualizării în timp real, producând fotografii cu expunere mai apropiată de ceea ce se vede pe
monitor. În modurile P, S, A și M, expunerea poate fi ajustată cu ±5 EV (0 112). Reţineţi că efectele
valorilor de peste +3 EV sau sub –3 EV nu pot fi previzualizate în monitor.
Afişajul de informaţii: fotografierea cu vizualizare în
timp real
Pentru a ascunde sau a afișa indicatoarele de pe monitor în timpul fotografierii cu vizualizare
în timp real, apăsaţi butonul R.
Informaţii activate
Informaţii dezactivate
x
Orizont virtual (0 258)
Ghiduri de încadrare
Focalizare manuală
Pentru a focaliza în modul de focalizare manuală (0 103), rotiţi inelul
de focalizare al obiectivului până când subiectul este focalizat.
Pentru a mări vizualizarea pe monitor până la aproximativ 19× pentru
o focalizare precisă, apăsaţi butonul X (T). În timpul vizualizării
prin obiectiv cu mărire, va apărea o fereastră de navigare într-un cadru
gri în colţul din dreapta jos al afişajului. Utilizaţi selectorul multiplu
pentru a derula spre zonele din cadru care nu sunt vizibile pe monitor
(disponibil doar dacă se selectează AF zonă largă sau normală pentru
modul zonă AF) sau apăsaţi W (S) pentru a micşora.
Buton X (T)
Fereastră de navigare
55
A
Obiective non-CPU
Când se utilizează obiective non-CPU, asiguraţi-vă că introduceţi distanţa focală şi diafragma maximă
folosind opţiunea Date obiectiv non-CPU din meniul setare (0 172). Obiectivele non-CPU pot fi
utilizate doar în modurile A şi M (0 73); diafragma poate fi reglată utilizând inelul diafragmei
obiectivului.
D
Afişajul numărare inversă
O numărătoare inversă va fi afişată 30 s înainte ca vizualizarea în timp real să se încheie automat (0 53;
temporizatorul devine roşu dacă vizualizarea în timp real este pe cale să se încheie pentru a proteja
circuitele interne sau dacă este selectată o altă opţiune decât Fără limite pentru setarea personalizată
c4—Întârziere stingere monitor > Vizualizare în timp real; 0 228—cu 5 s înainte ca monitorul să se
oprească automat). În funcţie de condiţiile de fotografiere, temporizatorul poate apărea imediat când
este selectată vizualizarea în timp real. Reţineţi că, deși numărătoarea inversă nu apare în timpul redării,
vizualizarea în timp real se va încheia totuşi automat când timpul expiră.
A
x
56
HDMI
Dacă aparatul foto este ataşat la un dispozitiv video HDMI în timpul
fotografierii în timp real, monitorul aparatului foto va rămâne pornit,
iar dispozitivul video va afişa vizualizarea prin obiectiv conform
ilustraţiei din dreapta. Dacă dispozitivul acceptă HDMI-CEC, selectaţi
Dezactivat pentru opţiunea HDMI > Control dispozitiv din meniul
setare (0 205) înainte de a fotografia în vizualizare în timp real.
yVizualizare în timp real film
Filmele pot fi înregistrate în vizualizare în timp real.
1
Rotiţi selectorul vizualizare live la 1 (vizualizare în timp
real film).
Selector vizualizare în
timp real
2
y
Apăsaţi butonul a.
Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin obiectiv va fi afişată pe
monitorul aparatului foto așa cum ar apărea și în filmul real,
modificată pentru efectele expunerii. Subiectul nu va mai fi vizibil
în vizor.
Buton a
A
Pictograma 0
O pictogramă 0 (0 61) indică faptul că filmele nu pot fi înregistrate.
A
Înainte de înregistrare
Înainte de înregistrare, alegeţi o diafragmă (numai modurile A şi M, 0 77, 78); puteţi alege şi o
opţiune Picture Control (numai modurile P, S, A şi M, 0 129) sau un spaţiu de culoare (0 217). În
modurile P, S, A și M, balansul de alb (0 115) poate fi setat în orice moment prin apăsarea
butonului L (U) și prin rotirea selectorului principal de comandă.
3
Alegeţi un mod de focalizare (0 51).
4
Alegeţi un mod zonă AF (0 52).
57
5
Focalizaţi.
Încadraţi fotografia de deschidere şi focalizaţi conform descrierii
din pașii 3 şi 4 de la paginile 49 (pentru informaţii suplimentare
despre focalizarea în vizualizare în timp real film, consultaţi
pagina 51). Reţineţi că numărul de subiecte care pot fi detectate în AF prioritate faţă
scade în timpul vizualizării în timp real film.
A
Expunere
Setările următoare pot fi reglate în modul vizualizare în timp real film:
Diafragmă
Timp de expunere
Sensibilitate ISO
P, S, A
—
—
—
Compensare expunere
✔
M
—
✔
✔
—
Alte moduri de
fotografiere
—
—
—
—
În modul M, sensibilitatea ISO poate fi setată la valori cuprinse între 100 şi Hi 2 și timpul de
expunere la valori cuprinse între 1/25 s şi 1/4.000 s (cel mai ridicat timp de expunere disponibil
variază în funcţie de cadenţa cadrelor; 0 65). În alte moduri, anumiţi timpi de expunere şi
sensibilitatea ISO sunt reglate automat. Dacă rezultatul este supra- sau subexpus, ieșiţi și
reporniţi vizualizarea în timp real film.
y
6
Începeţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul înregistrare film pentru a începe înregistrarea.
Un indicator de înregistrare şi timpul disponibil sunt afişate pe
monitor. Expunerea este setată utilizând măsurarea expunerii
prin matrice și poate fi blocată prin apăsarea butonului A AE-L/
AF-L (0 110) sau (în modurile P, S și A) modificată cu până la ±3 EV
în pași de 1/3 EV utilizând compensarea expunerii (0 112). În
modul focalizare automată, focalizarea poate fi blocată prin
apăsarea la jumătate a butonului de declanşare.
Buton înregistrare film
Indicator înregistrare
Timp rămas
A
Audio
Aparatul foto poate înregistra atât video, cât şi sunet; nu acoperiţi microfonul de pe partea
frontală a aparatului foto în timpul înregistrării filmului. Reţineţi că microfonul încorporat poate
înregistra sunetele făcute de obiectiv în timpul focalizării automate sau reducerii vibraţiilor.
58
7
Încheiaţi înregistrarea.
Apăsaţi butonul înregistrare film din nou pentru a încheia
înregistrarea. Înregistrarea se va încheia automat când este atinsă
lungimea maximă sau când cardul de memorie este plin.
A
Lungimea maximă
Lungimea maximă pentru fişierele de film individuale este de 4 GB (pentru duratele de
înregistrare maxime, consultaţi pagina 65); reţineţi că în funcţie de viteza de scriere pe cardul de
memorie, fotografierea se poate încheia înainte de a se atinge această durată (0 334).
A
Fotografierea
Pentru a face o fotografie în timp ce înregistrarea este în curs, apăsaţi butonul de declanşare
până la capăt (dacă se dorește, afişajul informaţii fotografie poate fi asociat cu butonul Fn,
previzualizare profunzime câmp sau AE-L / AF-L și butonul poate fi încă utilizat pentru a afișa
setările fotografiere ale aparatului foto înainte de înregistrare; 0 247, 248). Înregistrarea
filmului se va încheia (filmul înregistrat până în acel punct va fi salvat) şi aparatul foto va reveni
la vizualizarea în timp real. Fotografia va fi înregistrată la setarea zonă imagine curentă folosind
o decupare cu un format imagine de 16 : 9. Fotografiile vor fi efectuate cu bliţul oprit. Reţineţi
că expunerea pentru fotografii nu poate fi previzualizată în timpul vizualizării în timp real film;
se recomandă modul P, S sau A, dar se pot obţine rezultate precise în modul M utilizând butonul
Fn, previzualizare profunzime câmp sau AE-L/AF-L (0 247, 248), utilizând butonul pentru a afișa
informaţiile fotografiere și pentru a verifica indicatorul expunere. Compensarea expunerii
pentru fotografie poate fi setată la valori cuprinse între –5 și +5 EV, dar numai valorile cuprinse
între –3 și +3 pot fi previzualizate pe monitor (modurile P, S și A; 0 112).
y
D
Afişajul numărătoare inversă
O numărătoare inversă va fi afişată cu 30 s înainte ca vizualizarea în timp real să se încheie
automat (0 53). În funcţie de condiţiile de fotografiere, temporizatorul poate apărea imediat
după începerea înregistrării filmului. Reţineţi că, indiferent de timpul de înregistrare disponibil,
vizualizarea în timp real se va încheia totuşi automat când timpul expiră. Aşteptaţi ca circuitele
interne să se răcească înainte de a relua înregistrarea filmului.
8
Ieşiţi din modul de vizualizare în timp real.
Apăsaţi butonul a pentru a ieşi din modul vizualizare în timp
real.
59
Indexuri
Dacă este selectat Marcare indexuri pentru setarea personalizată g1
(Asociere buton Fn, 0 247), g2 (Asociere buton previz., 0 248) sau
g3 (Asociere buton AE-L/AF-L, 0 248), puteţi apăsa butonul în timpul
înregistrării pentru a adăuga indexuri care să poată fi folosite pentru a
localiza cadrele în timpul editării şi redării (0 68). Se pot adăuga până
la 20 de indexuri la fiecare film.
Index
y
A
Consultaţi de asemenea
Opţiunile dimensiune cadru, sensibilitate microfon şi fantă card sunt disponibile în meniul Setări film
(0 65). Focalizarea poate fi reglată manual, conform descrierii de la pagina 55. Rolurile jucate de
butoanele J, Fn, previzualizare profunzime câmp și A AE-L/AF-L pot fi alese utilizând setarea
personalizată f1 (Buton OK (mod fotograf.); 0 241), g1 (Asociere buton Fn; 0 247), g2 (Asociere
buton previz.; 0 248) și respectiv g3 (Asociere buton AE-L/AF-L, 0 248) (ultimele trei opţiuni vă
permit, de asemenea, să blocaţi expunerea fără să trebuiască să menţineţi vreun buton apăsat). Setarea
personalizată g4 (Asociere buton declanşare; 0 248) controlează dacă butonul de declanşare poate fi
folosit pentru a porni vizualizarea în timp real film sau pentru a porni şi opri înregistrarea filmului.
60
Afişajul vizualizării în timp real: vizualizare în timp
real film
q
ty
w
e
r
u
i
y
Element
Descriere
q Pictograma „Niciun film” Indică faptul că filmele nu pot fi înregistrate.
Volumul ieşirii audio la căşti.
w Volum căşti
Sensibilitate microfon pentru înregistrare film.
e Sensibilitate microfon
Nivelul sunetului pentru înregistrare audio. Afişat în roşu dacă nivelul
este prea ridicat; reglaţi sensibilitatea microfonului în consecinţă.
r Nivel sunet
Indicatoarele de canal stânga (L) şi dreapta (R) apar când este folosit
microfonul opţional ME-1 sau un alt microfon stereo.
Timp rămas (vizualizare
Timpul de înregistrare disponibil pentru filme.
t în timp real film)
Dimensiunea cadrului pentru înregistrare film.
y Dimensiune cadru film
Indicator luminozitate
Un indicator de luminozitate a monitorului.
u monitor
Un ghid al opţiunilor disponibile în timpul vizualizării în timp real film.
i Ghid
0
—
62
62
62
58
65
62
62
A
Utilizarea unui microfon extern
Microfonul stereo opţional ME-1 poate fi folosit pentru a înregistra sunet în mod stereo sau pentru a
evita înregistrarea zgomotului obiectivului produs de focalizarea automată (0 298).
A
Căşti
Pot fi utilizate şi căşti ale altor producători. Reţineţi că nivelurile ridicate ale sunetului pot duce la un
volum ridicat; trebuie să se procedeze cu o atenţie specială atunci când sunt folosite căştile.
61
❚❚ Reglarea setărilor în afişajul vizualizare în timp real
Sensibilitatea microfonului, volumul căştilor şi luminozitatea monitorului pot fi reglate
conform descrierii de mai jos. Reţineţi că sensibilitatea microfonului şi volumul căştilor nu pot
fi reglate în timpul înregistrării şi că luminozitatea afectează numai monitorul (0 61); filmele
înregistrate cu aparatul foto nu sunt afectate.
1
Evidenţiaţi o setare.
Apăsaţi și menţineţi apăsat L (U) și apăsaţi 4 sau 2
pentru a evidenţia indicatorul pentru setarea dorită.
Buton L (U)
y
2
Reglaţi setarea evidenţiată.
Ţinând apăsat butonul L (U), apăsaţi 1 sau 3 pentru a
regla setarea evidenţiată.
Afişajul de informaţii: vizualizare în timp real film
Pentru a ascunde sau afișa indicatoarele de pe monitor în timpul vizualizării în timp real film,
apăsaţi butonul R.
62
Informaţii activate
Informaţii dezactivate
Orizont virtual (0 258)
Ghiduri de încadrare
Zonă imagine
Indiferent de opţiunea selectată pentru Zonă imagine în meniul fotografiere (0 89), toate
filmele și fotografiile înregistrate în modul vizualizare în timp real film (0 57) au un format
imagine de 16 : 9. Imaginile înregistrate cu Activată selectat pentru Zonă imagine >
Decupare automată DX și un obiectiv DX atașat utilizează un format film DX, ca și imaginile
înregistrate cu DX (24×16) 1.5× selectat pentru Zonă imagine > Alegere zonă imagine. Un
format film FX este utilizat când este selectat FX (36×24) 1.0×. O pictogramă a este afişată
când este selectat formatul de film DX.
y
A
Fotografii vizualizare în timp real film
Tabelul următor arată dimensiunea fotografiilor făcute în vizualizare în timp real film:
Opţiune
Dimensiune (pixeli)
Dimensiune imprimare (cm) *
Mare
6.016 × 3.376
50,9 × 28,6
Format FX
Medie
4.512 × 2.528
38,2 × 21,4
(35,5 × 20,0 mm)
Mică
3.008 × 1.688
25,5 × 14,3
Mare
3.936 × 2.224
33,3 × 18,8
Format DX
Medie
2.944 × 1.664
24,9 × 14,1
(23,5 × 13,2 mm)
Mică
1.968 × 1.112
16,7 × 9,4
* Mărimea aproximativă când se imprimă la 300 dpi. Dimensiunea imprimată în inchi este egală cu
dimensiunea imaginii în pixeli împărţită la rezoluţia imprimantei în puncte pe inchi (dpi; 1 inch =
aproximativ 2,54 cm).
Calitatea imaginii este determinată de opţiunea selectată pentru Calitate imagine în meniul
fotografiere (0 93).
Zonă imagine
63
A
HDMI
Dacă aparatul foto este conectat la un dispozitiv HDMI (0 204),
vizualizarea prin obiectiv va apărea atât pe monitorul aparatului foto,
cât şi pe dispozitivul HDMI. Indicatoarele care apar pe dispozitivul
HDMI în timpul înregistrării filmului sunt afişate în dreapta. Monitorul
aparatului foto nu afişează nivelul sunetului sau orizontul virtual;
indicatoarele de pe monitor şi de pe dispozitivul HDMI nu pot fi
ascunse sau afişate folosind butonul R. Pentru a utiliza vizualizarea în
timp real când aparatul foto este conectat la un dispozitiv HDMI-CEC,
selectaţi Dezactivat pentru HDMI > Control dispozitiv în meniul setare (0 205).
A
Telecomenzi
Dacă este selectată opţiunea Înregistrare filme pentru setarea personalizată g4 (Asociere buton
declanşare, 0 248), butoanele de declanşare de pe telecomenzile opţionale MC-DC2 (0 298) pot fi
folosite pentru a porni vizualizarea în timp real film şi pentru a porni și a opri înregistrarea filmului.
D
y
Înregistrarea filmelor
Clipirea, dungile sau distorsiunea pot fi vizibile pe monitor şi în filmul final la lumina becurilor
fluorescente, cu vapori de mercur sau cu sodiu sau dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal sau
dacă un obiect se deplasează la viteză mare prin cadru (pentru informaţii despre reducerea efectului de
clipire şi dungilor, consultaţi Reducerea efectului de clipire, 0 252). Marginile neregulate, culorile
false, moiré şi petele luminoase pot, de asemenea, să apară. Benzile luminoase pot apărea în unele zone
ale cadrului cu indicatoare ce luminează intermitent și alte surse de lumină intermitentă sau dacă
subiectul este luminat pentru scurt timp de un bliţ electronic sau de altă sursă de lumină strălucitoare
de moment. Când se înregistrează filme, evitaţi îndreptarea aparatului foto spre soare sau alte surse de
lumină puternică. În cazul nerespectării acestei precauţii, poate rezulta deteriorarea circuitelor interne
ale aparatului foto. Reţineţi că zgomotul (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) și culori
neașteptate pot fi prezente dacă măriţi pe vizualizarea prin obiectiv (0 55) în timpul vizualizării în timp
real film.
Lumina bliţului nu poate fi folosită în timpul vizualizării în timp real film.
Înregistrarea se încheie automat dacă este îndepărtat obiectivul, dacă este rotit selectorul de moduri
sau dacă este selectat un mod funcţionare telecomandă.
Pentru a împiedica deteriorarea circuitelor interne ale aparatului foto, vizualizarea în timp real se poate
finaliza automat; ieşiţi din vizualizarea în timp real când aparatul foto nu este utilizat. Reţineţi că
temperatura circuitelor interne ale aparatului foto poate creşte şi zgomotul (pete strălucitoare, pixeli
luminoşi dispuşi aleator sau neclaritate) poate apărea în următoarele cazuri (aparatul poate, de
asemenea, să se încălzească sesizabil, dar acest lucru nu indică o defecţiune):
• Temperatura ambiantă este ridicată
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade extinse în vizualizarea în timp real sau pentru a înregistra
filme
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade extinse în modul declanșare continuu
Dacă vizualizarea în timp real nu porneşte când apăsaţi butonul a, aşteptaţi ca circuitele interne să se
răcească şi apoi încercaţi din nou.
64
Setări film
Folosiţi opţiunea Setări film în meniul de fotografiere pentru a regla setările următoare.
• Dim. cadru/cadenţă cadre, Calitate film: Alegeţi dintre următoarele opţiuni:
o/1
p/2
q/3
r/4
s/5
t/6
u/7
Dimensiune cadru/cadenţă cadre
Dimensiune cadru
Cadenţă cadre *
(pixeli)
1.920 × 1.080
30p
1.920 × 1.080
25p
1.920 × 1.080
24p
1.280 × 720
60p
1.280 × 720
50p
1.280 × 720
30p
1.280 × 720
25p
Calitate film
Cadenţă biţi maximă (mbps)
(★ Calitate înaltă/Normal)
Lungime maximă
(★ Calitate înaltă/
Normal)
24/12
20 min./
29 min. 59 s
12/ 8
29 min. 59 s/
29 min. 59 s
* Valoarea listată. Cadenţele reale ale cadrelor pentru 60 p, 50 p, 30 p, 25 p şi 24 p sunt de 59,94, 50, 29,97, 25 şi
respectiv 23,976 fps.
• Microfon: Activaţi şi dezactivaţi microfonul încorporat sau microfonul stereo opţional ME-1
sau reglaţi sensibilitatea microfonului. Alegeţi Sensibilitate automată pentru a regla
sensibilitatea automat, Microfon dezactivat pentru a dezactiva înregistrarea sunetului;
pentru a selecta sensibilitatea microfonului manual, selectaţi Sensibilitate manuală şi
alegeţi o sensibilitate.
• Destinaţie: Alegeţi fanta pe care filmele sunt înregistrate. Meniul
afişează timpul disponibil pe fiecare card; înregistrarea se încheie
automat când nu mai rămâne timp.
y
65
1
Selectaţi Setări film.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Evidenţiaţi Setări film în meniul fotografiere şi
apăsaţi 2.
Buton G
2
Alegeţi opţiunile pentru film.
Evidenţiaţi elementul dorit şi apăsaţi 2, apoi
evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
y
D
Dimensiune cadru și cadenţă
Dimensiunea şi cadenţa cadrelor afectează distribuţia şi nivelul zgomotului (pixeli luminoşi dispuşi
aleator, ceaţă sau pete luminoase).
66
Vizualizarea filmelor
Filmele sunt indicate printr-o pictogramă 1 în redarea cadru complet (0 177). Apăsaţi J
pentru a porni redarea.
Pictograma 1
Lungime
Poziţie curentă/lungime totală
Bară progres film
Volum
Ghid
Operaţiile următoare pot fi realizate:
Pentru
Utilizare
Pauză
Redare
Descriere
Opriţi redarea.
J
Reluaţi redarea când filmul este oprit sau în timpul derulării/avansării.
Viteza creşte cu fiecare apăsare, de la 2× la 4×
la 8× la 16×; ţineţi apăsat pentru a face un
salt la începutul sau la sfârşitul filmului
(primul cadru este indicat de h în colţul din dreapta sus al monitorului,
ultimul cadru este indicat de i). Dacă redarea este oprită, filmul se
derulează sau avansează cadru cu cadru; menţineţi apăsat pentru
derulare sau avansare continuă.
Derulare/
avansare
Salt 10 s
Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a face un salt înainte sau
înapoi cu 10 s.
Salt înainte/
înapoi
Folosiţi selectorul secundar de comandă pentru a face un salt la
indicele următor sau precedent sau pentru a face un salt la ultimul sau
primul cadru dacă filmul nu conţine indici.
Reglare volum
Decupare film
Ieşire
Reveniţi la modul
de fotografiere
y
X (T)/
W (S)
c (b)
/K
Apăsaţi X (T) pentru a mări volumul, W (S) pentru a-l reduce.
Consultaţi pagina 69 pentru informaţii suplimentare.
Ieşiţi în redarea cadru întreg.
Pentru a ieşi la modul fotografiere, apăsaţi la jumătate butonul de
declanşare.
67
A
Pictograma p
Filmele cu indici (0 60) sunt indicate de o pictogramă p în redarea cadru
întreg.
A
Pictograma 2
2 este afişat în cadru întreg şi în redare film, dacă filmul a fost înregistrat fără
sunet.
y
68
Editarea filmelor
Decupaţi segmente din film pentru a crea copii editate ale filmelor sau salvaţi cadrele selectate
ca imagini fixe JPEG.
Opţiune
9 Alegere pct. pornire/oprire
4 Salvare cadru selectat
Descriere
Creaţi o copie în care segmentul de început și segmentul de sfârșit al
filmului a fost îndepărtat.
Salvaţi un cadru selectat ca o imagine fixă JPEG.
Decuparea filmelor
Pentru a crea copii decupate ale filmelor:
1
Afişaţi un cadru întreg al filmului.
Apăsaţi butonul K pentru a afişa imaginile în
cadru întreg pe monitor şi apăsaţi 4 şi 2 pentru a
naviga printre imagini până când filmul pe care
doriţi să îl editaţi este afişat.
y
Buton K
2
Alegeţi un punct de pornire sau oprire.
Redaţi filmul conform descrierii de la pagina 67,
apăsând J pentru a începe şi a relua redarea şi 3
pentru a întrerupe și apăsând 4 sau 2 sau rotind
selectoarele principal și secundar de comandă
pentru a localiza cadrul dorit (0 67). Poziţia
dumneavoastră aproximativă în film poate fi
confirmată din bara de progres al filmului.
3
Bară progres film
Afişaţi opţiunile de editare a filmului.
Apăsaţi butonul c (b) pentru a afișa opţiunile
editare film.
Buton c (b)
69
4
Selectaţi Alegere pct. pornire/oprire.
Evidenţiaţi Alegere pct. pornire/oprire şi
apăsaţi J.
Va fi afişat dialogul arătat în dreapta; alegeţi dacă
acest cadru va fi punctul de pornire sau de oprire
al copiei şi apăsaţi J.
5
Ştergeţi cadrele.
În cazul în care cadrul dorit nu este afişat în
prezent, apăsaţi 4 sau 2 pentru a avansa sau
derula (pentru a face un salt de 10 s înainte sau
înapoi, rotiţi selectorul principal de comandă;
pentru a face un salt la un indice sau la primul sau
Buton L (U)
ultimul cadru dacă filmul nu conţine indexuri,
rotiţi selectorul secundar de comandă). Pentru a
comuta selecţia curentă de la punctul de pornire (w) la punctul de oprire (x) sau viceversa,
apăsaţi L (U).
y
După ce aţi selectat punctul de pornire şi/sau
punctul de oprire, apăsaţi 1. Toate cadrele
dinainte de punctul de pornire selectat şi de după
punctul de oprire selectat vor fi eliminate din
copie.
6
Salvaţi copia.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi
apăsaţi J:
• Salvare ca fişier nou: Salvaţi copia ca fişier nou.
• Suprascriere fişier existent: Înlocuiţi fişierul film
original cu copia editată.
• Anulare: Reveniţi la pasul 5.
• Previzualizare: Examinaţi copia.
Copiile editate sunt indicate de o pictogramă 9 în redarea cadru întreg.
70
A
Decuparea filmelor
Filmele trebuie să aibă cel puţin două secunde lungime. Dacă o copie nu poate fi creată la poziţia
cadrului curent, poziţia curentă va fi afişată în roşu în pasul 5 şi nicio copie nu va fi creată. Copia nu va fi
salvată dacă nu este suficient spaţiu disponibil pe cardul de memorie.
Copiile au aceeaşi oră şi dată de creare ca şi originalul.
A
Meniul retuşare
Filmele pot fi, de asemenea, editate utilizând opţiunea Editare film din
meniul retuşare (0 261).
y
71
Salvarea cadrelor selectate
Pentru a salva o copie a unui cadru selectat ca imagine fixă JPEG:
1
Vizualizaţi filmul şi alegeţi un cadru.
Redaţi filmul conform descrierii de la pagina 67;
poziţia dumneavoastră aproximativă în film
poate fi confirmată din bara de progres al filmului.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a derula sau avansa și
apăsaţi 3 pentru a opri filmul la cadrul pe care
doriţi să-l copiaţi.
2
Afişaţi opţiunile de editare a filmului.
Apăsaţi butonul c (b) pentru a afișa opţiunile
editare film.
y
Buton c (b)
3
Alegeţi Salvare cadru selectat.
Evidenţiaţi Salvare cadru selectat şi apăsaţi J.
4
Creaţi o copie statică.
Apăsaţi 1 pentru a crea o copie statică a cadrului
curent.
5
Salvaţi copia.
Evidenţiaţi Da şi apăsaţi J pentru a crea o copie
JPEG de bună calitate (0 93) a cadrului selectat.
Cadrele statice ale filmului sunt indicate de o
pictogramă 9 în redarea cadru întreg.
A
Salvare cadru selectat
Cadrele statice JPEG din film create cu opţiunea Salvare cadru selectat nu pot fi retuşate. Cadrelor
statice JPEG din film le lipsesc unele categorii de informaţii foto (0 179).
72
#Moduri P, S, A și M
Modurile P, S, A și M oferă diferite grade de control asupra timpului de expunere
și diafragmei.
#
A
Tipuri obiectiv
Când folosiţi un obiectiv CPU echipat cu un inel de diafragmă (0 287), blocaţi inelul diafragmă la
diafragma minimă (cea mai mare apertură relativă). Obiectivele de tip G nu sunt echipate cu un inel al
diafragmei.
Obiectivele non-CPU pot fi folosite numai în modurile A (prioritate diafragmă automată) și M (manual),
când diafragma poate fi reglată numai utilizând inelul diafragmă obiectiv. Selectarea oricărui alt mod
dezactivează declanșatorul.
A Obiective non-CPU (0 285)
Utilizaţi inelul diafragmă obiectiv pentru a regla diafragma. Dacă diafragma
maximă a obiectivului a fost specificată folosind elementul Date obiectiv
non-CPU din meniul setare (0 172) când este ataşat un obiectiv non-CPU,
apertura relativă curentă va fi afişată în vizor şi pe panoul de control,
rotunjită la cea mai apropiată oprire completă. Altfel, afişajele diafragmei
vor afişa numai numărul de stopuri (F, cu diafragma maximă afişată ca F
A) și apertura relativă trebuie să fie citită de pe inelul de diafragmă al
obiectivului.
73
A
Timp expunere şi diafragmă
Doi dintre principalii factori de determinare a expunerii sunt timpul expunere și diafragma. Prin
creșterea timpului de expunere în timp ce este crescută diafragma sau prin scurtarea timpului de
expunere în timp ce este redusă diafragma, puteţi obţine diferite efecte prin menţinerea constantă a
expunerii. Timpii de expunere scurţi și diafragmele deschise îngheaţă obiectele în mișcare și atenuează
detaliile de fundal, în timp ce timpii de expunere lungi și diafragmele închise estompează obiectele în
mișcare și pun în evidenţă detaliile de fundal.
Timp de expunere
Diafragmă
#
Timp de expunere scurt
(1/1.600 s)
74
Timp de expunere lung
(1/6 s)
Diafragmă deschisă
Diafragmă închisă (f/22)
(f/5.6)
(Reţineţi, cu cât este mai mare apertura relativă, cu
atât este mai mică diafragma.)
P: Mod program
În acest mod, aparatul foto reglează automat timpul de expunere şi diafragma conform unui
program încorporat pentru a asigura expunerea optimă în majoritatea situaţiilor. Acest mod
este recomandat pentru instantanee şi alte situaţii în care doriţi să lăsaţi aparatul foto să
controleze timpul de expunere şi diafragma.
#
A
Program flexibil
În modul P, pot fi selectate diferite combinaţii de timp de
expunere și diafragmă prin rotirea selectorului principal de
comandă în timp ce exponometrele sunt active („program
flexibil”). Rotiţi selectorul spre dreapta pentru diafragme
deschise (apertură relativă mică) ce estompează detaliile de
fundal sau timpi de expunere scurţi ce „îngheaţă” mișcarea.
Rotiţi selectorul spre stânga pentru diafragme închise
Selector principal de comandă
(apertură relativă mare) ce cresc profunzimea câmpului sau
timpi de expunere lungi ce estompează mișcarea. Toate combinaţiile produc aceeaşi expunere. Când
programul flexibil este activ, apare un indicator U pe panoul de control. Pentru a restabili setările
implicite ale timpului de expunere şi diafragmei, rotiţi selectorul principal de comandă până când nu
mai este afişat indicatorul, alegeţi un alt mod sau opriţi aparatul foto.
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 315 pentru informaţii despre programul de expunere încorporat. Pentru informaţii
despre activarea exponometrelor, consultaţi „Temporizatorul standby” la pagina 39.
75
S: Prioritate de timp
În modul prioritate de timp, alegeţi timpul de expunere în timp ce aparatul foto selectează
automat diafragma care va produce expunerea optimă. Utilizaţi timpi de expunere lungi
pentru a sugera mişcarea prin estomparea obiectelor în mişcare, timpi de expunere scurţi
pentru a „îngheţa” mişcarea.
Timp de expunere scurt (1/1.600 s)
Timp de expunere lung (1/6 s)
Pentru a alege un timp de expunere, rotiţi selectorul
principal de comandă în timp ce exponometrele sunt
activate. Timpul de expunere poate fi setat la „v”
sau la valori între 30 s și 1/4.000 s.
#
Selector principal de comandă
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 323 pentru informaţii despre ce este de făcut dacă în afișajele timpului de expunere
apare indicatorul intermitent „A” sau „%”.
76
A: Prioritate de diafragmă
În modul prioritate diafragmă automată, alegeţi diafragma în timp ce aparatul foto selectează
automat timpul de expunere care va produce expunerea optimă. Diafragmele deschise
(aperturi relative mici) cresc raza bliţului (0 147) și reduc profunzimea de câmp, estompând
obiectele din spatele și din faţa subiectului principal. Diafragmele închise (aperturi relative mari)
cresc profunzimea de câmp, scoţând în evidenţă detaliile din fundal și prim-plan. Profunzimile
de câmp scurte sunt în general folosite în portrete pentru a estompa detaliile de fundal, iar
profunzimile de câmp lungi în fotografii cu peisaje pentru a focaliza pe prim-plan şi fundal.
Diafragmă deschisă (f/5.6)
Diafragmă închisă (f/22)
Pentru a alege o diafragmă între valorile minimă şi
maximă pentru obiectiv, rotiţi selectorul secundar de
comandă în timp ce exponometrele sunt activate.
#
Selector secundar de comandă
A
Previzualizare profunzime câmp
Pentru a previzualiza efectele diafragmei, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul previzualizare profunzime câmp. Obiectivul
va fi oprit la valoarea diafragmei selectată de aparatul foto
(modurile P şi S) sau la valoarea aleasă de utilizator (modurile
A şi M), permiţând previzualizarea profunzimii câmpului în
vizor.
Buton previzualizare profunzime câmp
A
Setare personalizată e5—Bliţ de modelare
Această setare controlează dacă unităţile de bliţ încorporat și opţional, precum SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700 şi SB-600 (0 293), vor emite un bliţ de modelare când este apăsat butonul previzualizare
profunzime câmp. Consultaţi pagina 241 pentru informaţii suplimentare.
77
M: Manual
În modul expunere manuală, controlaţi atât timpul de expunere, cât şi diafragma. În timp ce
exponometrele sunt activate, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege un timp de
expunere şi selectorul secundar de comandă pentru a seta diafragma. Timpul de expunere
poate fi setat la „v” sau la valori cuprinse între 30 s şi 1/4.000 s sau obturatorul poate fi
menţinut deschis la infinit pentru o expunere îndelungată (A, 0 79). Diafragma poate fi
setată la valori între valorile minimă şi maximă pentru obiectiv. Folosiţi indicatorii de expunere
pentru a verifica expunerea.
Timp de expunere
Selector principal de
comandă
Diafragmă
Selector secundar de
comandă
#
A
Obiective NIKKOR AF Micro
Dacă se foloseşte un exponometru extern, raportul de expunere necesar poate fi luat în calcul numai când
inelul de diafragmă al obiectivului este folosit pentru a seta diafragma.
A
Indicator expunere
Dacă este selectat un timp de expunere diferit de „bulb” sau „time”, indicatorul expunere din vizor arată
dacă fotografia va fi sub- sau supraexpusă la setările curente. În funcţie de opţiunea aleasă pentru
setarea personalizată b2 (Stopuri EV pt. control exp., 0 224), nivelul de sub- sau supraexpunere este
arătat în trepte de 1/3 EV sau 1/2 EV (ilustraţiile de mai jos arată afișajul în vizor când este selectat 1/3 stop
pentru setarea personalizată b2). Dacă limitele sistemului de măsurare expunere sunt depășite, afișajele
vor lumina intermitent.
Expunere optimă
A
Subexpus cu 1/3 EV
Supraexpus cu peste 2 EV
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre inversarea indicatorilor de expunere astfel încât valorile negative să fie afişate
în dreapta şi valorile pozitive în stânga, consultaţi setarea personalizată f8 (Inversare indicatori,
0 246).
78
❚❚ Expuneri îndelungate (numai modul M)
Selectaţi următorii timpi de expunere pentru expuneri
îndelungate ale luminilor în mişcare, stelelor, scenelor
de noapte sau focurilor de artificii.
• Bulb (A): Obturatorul rămâne deschis în timp ce
butonul declanşare este ţinut apăsat. Pentru a
preveni estomparea, utilizaţi un trepied sau un cablu
la distanţă MC-DC2 opţional (0 298).
• Ora (%): Necesită o telecomandă ML-L3 opţională
(0 298). Porniţi expunerea prin apăsarea butonului
declanşare al ML-L3. Obturatorul rămâne deschis
pentru 30 de minute sau până când butonul este
apăsat a doua oară.
1
Lungimea expunerii: 35 s
Diafragmă: f/25
Pregătirea aparatului foto.
Montaţi aparatul foto pe un trepied sau plasaţi-l pe o suprafaţă stabilă, netedă. Pentru a
împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu expunerea, îndepărtaţi
vizorul din cauciuc și acoperiţi vizorul cu capacul ocular DK-5 furnizat (0 86). Pentru a
preveni întreruperea alimentării înainte de încheierea expunerii, folosiţi un acumulator
EN-EL15 complet încărcat sau un adaptor la reţeaua electrică opţional EH-5b și un
conector alimentare EP-5B. Reţineţi că la expuneri lungi poate fi prezent zgomotul (pete
luminoase, pixeli luminoşi dispuşi aleator sau ceaţă); înainte de fotografiere, alegeţi
Activată pentru Reducere zgomot exp. lungă în meniul fotografiere (0 218).
2
Rotiţi selectorul moduri la M.
#
Selector moduri
79
3
Alegeţi un timp de expunere.
În timp ce exponometrele sunt activate, rotiţi
selectorul principal de comandă pentru a alege
timpul de expunere A.
Selector principal de comandă
Pentru un timp de expunere de „time” (%),
selectaţi modul funcţionare telecomandă (0 85)
după alegerea timpului de expunere.
4
Deschideţi obturatorul.
Bulb: După focalizare, apăsaţi butonul declanşare de pe aparatul foto sau cablul la
distanţă opţional până la capăt. Menţineţi butonul declanşare apăsat până când
expunerea este încheiată.
#
Oră: Apăsaţi butonul de declanşare al ML-L3 până la capăt.
5
Închideţi declanșatorul.
Bulb: Luaţi degetul de pe butonul declanşare.
Oră: Apăsaţi butonul de declanşare ML-L3 până la capăt. Fotografierea se încheie în mod
automat după 30 de minute.
80
$Setări utilizator: Moduri U1 și U2
Asociaţi setări utilizate frecvent poziţiilor U1 și U2 de pe selectorul moduri.
Salvare setări utilizator
1
Selectaţi un mod.
Selector moduri
Rotiţi selectorul moduri la modul dorit.
2
Reglaţi setările.
Realizaţi ajustările dorite la programul flexibil (modul P), timpul de expunere (moduri S și
M), diafragmă (moduri A și M), expunere și compensare bliţ, mod bliţ, punct focalizare,
măsurare, focalizare automată și moduri zonă AF, bracketing și setări în meniurile
fotografiere (0 214) și setări personalizate (0 219) (reţineţi că aparatul foto nu va stoca
opţiunile selectate pentru Dosar stocare, Denumirea fişierului, Zonă imagine,
Gestionare Picture Control, Expunere multiplă sau Fotograf. cu temporiz. interval).
3
$
Selectaţi Salvare setări utilizator.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Evidenţiaţi Salvare setări utilizator în meniul de
setare şi apăsaţi 2.
Buton G
4
Selectaţi Salvare pe U1 sau Salvare pe U2.
Evidenţiaţi Salvare pe U1 sau Salvare pe U2 și
apăsaţi 2.
81
5
Salvare setări utilizator.
Evidenţiaţi Salvare setări și apăsaţi J pentru a
asocia setările selectate la pașii 1 și 2 la poziţia
selector moduri selectată la pasul 4.
Utilizarea din memorie a setărilor utilizator
Rotiţi pur și simplu selectorul moduri la U1 pentru a
utiliza din memorie setările asociate la Salvare pe U1
sau la U2 pentru a utiliza din memorie setările asociate la
Salvare pe U2.
Selector moduri
Resetare setări utilizator
Pentru a reseta setările pentru U1 sau U2 la valorile implicite:
$
1
Selectaţi Resetare setări utilizator.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Evidenţiaţi Resetare setări utilizator în meniul
de setare şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Selectaţi Resetare U1 sau Resetare U2.
Evidenţiaţi Resetare U1 sau Resetare U2 și
apăsaţi 2.
3
Resetare setări utilizator.
Evidenţiaţi Resetare şi apăsaţi J.
82
kMod declanşare
Alegerea unui mod de declanşare
Pentru a alege un mod de declanșare, apăsaţi butonul de deblocare a
selectorului mod declanșare şi răsuciţi selectorul mod declanșare la
setarea dorită.
Mod
S
CL
CH
J
E
4
MUP
Descriere
Cadru unic: Aparatul foto efectuează câte o fotografie de fiecare dată când se apasă butonul de
declanşare.
Continuu la viteză redusă: În timp ce butonul declanşare este ţinut apăsat, aparatul foto înregistrează
1-5 cadre pe secundă. 1 Cadenţa cadre poate fi aleasă utilizând setarea personalizată d5 (Viteză
fotografiere mod CL, 0 229). Reţineţi că se va efectua o singură fotografie dacă se declanșează
bliţul.
Continuu la viteză ridicată: În timp ce butonul declanşare este ţinut apăsat, aparatul foto înregistrează
până la 5,5 cadre pe secundă. 2 Reţineţi că se va efectua o singură fotografie dacă se declanșează
bliţul.
Declanşare silenţioasă: Ca şi pentru cadru unic, cu excepţia faptului că oglinda nu revine cu un click
la loc în timp ce butonul declanşare este complet apăsat, permiţându-i utilizatorului să controleze
periodicitatea click-ului făcut de oglindă, care este, de asemenea, mai silenţios decât pentru
modul cadrul unic. În plus, nu se aude sunetul bip indiferent de setarea selectată pentru setarea
personalizată d1 (Bip; 0 228).
Autodeclanşator: Folosiţi autodeclanşatorul pentru autoportrete sau pentru a reduce neclaritatea
provocată de tremuratul aparatului foto (0 85).
Telecomandă: Obturatorul este controlat utilizând butonul declanşare de pe telecomanda
opţională ML-L3 (0 85).
Oglindă sus: Alegeţi acest mod pentru a reduce la minim tremurul aparatului foto în telefotografie
sau fotografie prim-plan sau în alte situaţii în care cea mai mică mişcare a aparatului foto poate
duce la fotografii neclare.
k
1 Media cadenţei cu un acumulator EN-EL15, AF servo continuă, expunere automată manuală
sau cu prioritate de timp, un timp de expunere de 1/200 sau mai scurt, setările rămase altele
decât setarea personalizată d5 la valorile implicite și memorie rămasă în memoria tampon.
2 Media cadenţei cu un acumulator EN-EL15, AF servo continuă, expunere automată manuală
sau cu prioritate de timp, un timp de expunere de 1/200 sau mai scurt, celelalte setări la
valorile implicite și memorie rămasă în memoria tampon.
Cadenţa cadrelor scade la timpi de expunere lungi sau la diafragme foarte închise (aperturi
relative mari), când reducerea vibraţiilor (disponibilă cu obiective VR) sau controlul
sensibilităţii ISO este activat (0 105, 107) sau când nivelul acumulatorului este redus.
83
A
Memoria tampon
Aparatul foto este dotat cu o memorie tampon pentru stocare
temporară, permiţând fotografierii să continue în timp ce fotografiile
sunt salvate pe cardul de memorie. Pot fi făcute până la 100 de
fotografii în succesiune; reţineţi că, totuşi, cadenţa cadrelor va scădea
când memoria tampon este plină (t00). Numărul aproximativ de
imagini care pot fi stocate în memoria tampon la setările curente este
afişat în afişajele contorizare expunere din vizor şi de pe panoul de
control în timp ce butonul de declanşare este apăsat. Ilustraţia din
dreapta arată afişajul când în memoria tampon rămâne spaţiu pentru aproximativ 28 de imagini.
În timp ce fotografiile sunt înregistrate pe cardul de memorie, indicatorul luminos de acces de lângă
fanta card memorie se va aprinde. În funcţie de condiţiile de fotografiere şi performanţa cardului de
memorie, înregistrarea poate dura de la câteva secunde la câteva minute. Nu scoateţi cardul de memorie
sau nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare până când indicatorul luminos de acces nu s-a stins.
Dacă aparatul foto este oprit în timp ce datele rămân în memoria tampon, alimentarea nu se va opri
până când nu au fost înregistrate toate imaginile din memoria tampon. Dacă acumulatorul este
consumat în timp ce imaginile se află în memoria tampon, butonul de declanşare va fi dezactivat şi
imaginile vor fi transferate pe cardul de memorie.
A
Vizualizare în timp real
Dacă în timpul fotografierii vizualizare în timp real (0 49) sau vizualizare în timp real film (0 57) este
utilizat un mod declanșare continuu, fotografiile vor fi afișate în locul vizualizării prin obiectiv în timp ce
butonul declanșare este apăsat.
A
k
84
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre alegerea numărului maxim de fotografii care pot fi făcute într-o singură rafală,
consultaţi setarea personalizată d6 (Declanşare continuă maximă, 0 230). Pentru informaţii privind
numărul de fotografii care se pot face într-o singură rafală, consultaţi pagina 335.
Moduri autodeclanşator și telecomandă
Autodeclanşatorul și telecomanda opţională ML-L3 (0 298) pot fi folosite pentru a reduce
tremuratul aparatului foto sau pentru autoportrete.
1
Montaţi aparatul foto pe un trepied.
Montaţi aparatul foto pe un trepied sau plasaţi aparatul foto pe o suprafaţă stabilă,
netedă.
2
Selectarea unui mod funcţionare.
Apăsaţi butonul deblocare selector mod de
funcţionare și rotiţi selectorul mod de declanșare
la E (autodeclanșator) sau la modul 4
(telecomandă).
Selector mod de funcţionare
În modul telecomandă, periodicitatea declanșării
poate fi selectată utilizând opţiunea Mod
telecomandă din meniul fotografiere. După
apăsarea butonului G pentru afișarea
meniurilor, evidenţiaţi Mod telecomandă în
meniul fotografiere și apăsaţi 2 pentru afișarea
următoarelor opţiuni. Apăsaţi selectorul în sus și Buton G
în jos pentru a evidenţia o opţiune și apăsaţi J.
Opţiune
Telecomandă cu
%
întârziere
Telecom. cu
$
răspuns rapid
&
Oglindă sus la
distanţă
k
Descriere
Declanșatorul este eliberat la 2 s după ce este apăsat butonul declanşare
ML-L3.
Declanșatorul este eliberat când este apăsat butonul declanşare ML-L3.
Apăsaţi butonul declanşare al ML-L3 o dată pentru a ridica oglinda, din
nou pentru a declanșa obturatorul și a efectua fotografia. Împiedică
estomparea cauzată de mișcarea aparatului foto în timp ce se ridică
oglinda.
85
3
Încadraţi fotografia.
A
Acoperirea vizorului
Când faceţi fotografii fără să ţineţi ochiul pe
vizor, îndepărtaţi vizorul din cauciuc DK-21
(q) și introduceţi capacul ocular DK-5
furnizat după cum este ilustrat (w). Aceasta
împiedică lumina care pătrunde prin vizor să
interfereze cu expunerea. Ţineţi bine aparatul
foto când îndepărtaţi vizorul din cauciuc.
4
k
Vizor din cauciuc DK-21
Capac ocular DK-5
Efectuaţi fotografia.
Mod autodeclanşator: Apăsaţi butonul de declanşare
la jumătate pentru a focaliza și apoi apăsaţi
butonul până la capăt pentru a porni
autodeclanşatorul (reţineţi că temporizatorul nu
va porni dacă aparatul foto nu poate focaliza sau în alte situaţii în care declanşatorul nu
poate fi eliberat). Indicatorul luminos al autodeclanşatorului va începe să lumineze
intermitent. Cu două secunde înainte ca fotografia să fie efectuată, indicatorul luminos
al autodeclanşatorului se va opri din clipit. Declanşatorul va fi eliberat la zece secunde de
la pornirea temporizatorului.
Mod telecomandă: De la o distanţă de cel mult 5 m,
îndreptaţi transmiţătorul de pe ML-L3 către
oricare dintre receptoarele infraroșu de pe
aparatul foto (0 2, 4) și apăsaţi butonul
declanşare al ML-L3. În modul telecomandă cu
întârziere, indicatorul luminos autodeclanşator va
lumina timp de aproximativ două secunde înainte de eliberarea declanşatorului. În
modul telecomandă cu răspuns rapid, indicatorul luminos autodeclanşator va lumina
intermitent după ce declanşatorul a fost eliberat. În modul oglindă sus la distanţă,
apăsarea o dată a butonului declanşare al ML-L3 ridică oglinda; declanşatorul va fi
eliberat și indicatorul luminos autodeclanşator va lumina intermitent după 30 s sau când
butonul este apăsat a doua oară. Reţineţi că telecomanda nu poate fi utilizată pentru
înregistrare filme; chiar dacă este selectat Înregistrare filme pentru setarea
personalizată g4 (Asociere buton declanşare, 0 248), apăsarea butonului declanşare
de pe telecomandă va elibera declanşatorul și va înregistra o fotografie.
Pentru a anula fotografierea, selectaţi un alt mod declanșare.
86
D
Înainte de a utiliza telecomanda
Înainte de a utiliza telecomanda pentru prima dată, îndepărtaţi folia izolatoare din plastic transparentă
a acumulatorului.
D
Utilizarea bliţului încorporat
Înainte de a efectua o fotografie cu bliţ în modul P, S, A, M sau 0, apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica
bliţul și așteptaţi să fie afișat în vizor indicatorul M (0 143). Fotografierea va fi întreruptă dacă bliţul este
ridicat în timp ce modul telecomandă este activat sau după ce a pornit autodeclanşatorul. Dacă este
necesar bliţul, aparatul foto va răspunde numai butonului declanşare al ML-L3 odată ce bliţul s-a
încărcat. În modul automat sau scenă în care bliţul se ridică automat, bliţul va începe să se încarce când
este selectat modul telecomandă; odată ce bliţul este încărcat, acesta se va ridica automat și se va
declanșa dacă este necesar. Reţineţi că se va face o singură fotografie când se aprinde bliţul, indiferent
de numărul de expuneri selectate pentru setarea personalizată c3 (Autodeclanşator; 0 227).
În modurile bliţ care acceptă reducere ochi roşii, lumina reducere ochi roşii va lumina timp de
aproximativ o secundă înainte ca declanşatorul să fie eliberat. În modul telecomandă cu întârziere,
indicatorul luminos autodeclanşator va lumina pentru două secunde, urmat de lumina reducere ochi
roşii care va lumina pentru o secundă înainte ca declanşatorul să fie eliberat.
A
Focalizarea în modul telecomandă
Aparatul foto nu va regla focalizarea în modul oglindă sus la distanţă sau când este selectată focalizarea
automată servo continuă; reţineţi totuși că dacă este selectat oricare dintre modurile focalizare
automată, puteţi focaliza prin apăsarea la jumătate a butonului declanșator al aparatului foto înainte de
fotografiere (apăsarea butonului până la capăt nu va elibera declanşatorul). Dacă este selectată
focalizarea automată sau automată servo unică sau aparatul foto este în vizualizare în timp real în modul
telecomandă cu răspuns rapid sau cu întârziere, aparatul foto va regla automat focalizarea înainte de
fotografiere; dacă aparatul foto nu poate focaliza în fotografierea prin vizor, va reveni în starea de veghe
fără eliberarea declanşatorului.
A
Modul oglindă sus la distanţă
Măsurarea nu se realizează în modul oglindă sus la distanţă. Fotografiile nu pot fi încadrate în vizor în
timp ce oglinda este ridicată.
k
A
A
Expunerile întârziate (bulb) nu pot fi înregistrate folosind autodeclanşatorul. Va fi utilizată un timp de
expunere fix dacă în modul M este selectată timpul de expunere A.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea duratei autodeclanşatorului, numărul de fotografii realizate şi
intervalul dintre fotografii, consultaţi setarea personalizată c3 (Autodeclanşator; 0 227). Pentru
informaţii despre alegerea duratei de timp în care aparatul foto va rămâne în modul veghe așteptând un
semnal de la telecomandă, consultaţi setarea personalizată c5 (Durată activare telecom.; 0 228).
Pentru informaţii despre controlarea sunetelor bip ce se aud când sunt utilizate autodeclanşatorul și
telecomanda, consultaţi setarea personalizată d1 (Bip; 0 228).
87
Mod oglindă sus
Alegeţi acest mod pentru a reduce la minim neclaritatea cauzată de mişcarea aparatului foto
când oglinda este ridicată. Este recomandată utilizarea unui trepied.
1
Selectaţi modul oglindă sus.
Apăsaţi butonul deblocare selector mod de
funcţionare și rotiţi selectorul mod de funcţionare la
MUP.
Selector mod de funcţionare
2
Ridicaţi oglinda.
Încadraţi imaginea, focalizaţi şi apoi apăsaţi butonul
de declanşare complet pentru a ridica oglinda.
D
Oglindă sus
În timp ce oglinda este ridicată, fotografiile nu pot fi încadrate în vizor şi focalizarea automată şi
măsurarea nu vor fi efectuate.
k
3
Fotografiaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt din nou
pentru a face o fotografie. Pentru a împiedica
neclaritatea cauzată de mişcarea aparatului foto,
apăsaţi uşor butonul de declanşare sau folosiţi un cablu la distanţă opţional (0 298).
Oglinda coboară când fotografierea se încheie.
A
Mod Oglindă sus
Va fi realizată automat o fotografie dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ 30 s după ce
oglinda este ridicată.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre utilizarea telecomenzii opţionale ML-L3 pentru fotografiere oglindă sus,
consultaţi pagina 85.
88
dOpţiuni înregistrare imagine
Zonă imagine
Alegeţi formatul de imagine şi unghiul de câmp (zonă imagine). Datorită senzorului de
imagine pentru format FX (35,9 × 24 mm) al aparatului foto, puteţi alege unghiuri de câmp de
mărimea celor acceptate de aparatele în format film de 35 mm (135), decupând automat
fotografiile pentru unghiul de câmp DX când se folosesc obiective în format DX. Consultaţi
pagina 335 pentru informaţii despre numărul de fotografii care pot fi stocate la diferite setări
ale zonei imagine.
❚❚ Decupare automată DX
Alegeţi dacă selectaţi automat o decupare DX atunci când este ataşat
un obiectiv DX.
Opţiune
Activată
Dezactivată
Descriere
Aparatul foto selectează automat decuparea DX când este
ataşat un obiectiv DX. Dacă este ataşat un alt obiectiv, va fi
utilizată decuparea selectată pentru Alegere zonă imagine.
Este folosită decuparea selectată pentru Alegere zonă
imagine.
d
A
Obiective DX
Obiectivele DX sunt concepute pentru utilizare cu aparatele foto în format DX şi au un unghi de câmp
mai mic decât obiectivele pentru aparatele foto în format de 35 mm. Dacă opţiunea Decupare
automată DX este dezactivată și FX (36×24) 1.0× (format FX) este selectată pentru Alegere zonă
imagine când este atașat un obiectiv DX, marginile imaginii pot fi eclipsate. Este posibil ca acest lucru
să nu fie vizibil în vizor, dar când imaginile sunt redate, puteţi observa o scădere a rezoluţiei sau faptul
că marginile fotografiei sunt înnegrite.
89
❚❚ Alegere zonă imagine
Alegeţi zona imagine folosită atunci când este ataşat un obiectiv nonDX sau când este ataşat un obiectiv DX cu opţiunea Dezactivată
selectată pentru Decupare automată DX (0 91).
Opţiune
Descriere
Imaginile sunt înregistrate în format FX folosind toată
FX (36×24) 1.0× zona senzorului de imagine (35,9 × 24,0 mm),
c (Format FX)
producând un unghi de câmp echivalent cu un obiectiv
NIKKOR pe un aparat foto de 35 mm.
O zonă de 23,5 × 15,7 mm din centrul senzorului de
DX (24×16)
imagine este folosită pentru a înregistra fotografiile în
a 1.5×
format DX. Pentru a calcula distanţa focală aproximativă
(Format DX)
a obiectivului în format 35 mm, înmulţiţi cu 1,5.
Cerc imagine format FX
(36×24)
Format FX
Cerc imagine format DX
(24×16)
Format DX
d
A
Zonă imagine
Opţiunea selectată este afişată în afişajul de informaţii.
A
Afişajul vizor
Opţiunea tăiere format DX este prezentată în dreapta; zona din afara
decupării poate fi văzută cu gri când este selectat Dezactivat pentru setarea
personalizată a4 (Iluminare punct AF, 0 222).
Format DX
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 63 pentru informaţii despre decupările disponibile în vizualizarea în timp real film.
90
Zona imagine poate fi setată folosind opţiunea Zonă imagine din meniul fotografiere sau
apăsând un control şi rotind un selector de comandă.
❚❚ Meniul zonă imagine
1
Selectaţi Zonă imagine în meniul
fotografiere.
Apăsaţi G pentru a afişa meniurile. Evidenţiaţi
Zonă imagine în meniul fotografiere (0 214) şi
apăsaţi 2.
Buton G
2
Selectaţi o opţiune.
Evidenţiaţi Decupare automată DX sau
Alegere zonă imagine şi apăsaţi 2.
3
Reglaţi setările.
Alegeţi o opţiune şi apăsaţi J. Decuparea
selectată este afişată pe vizor (0 90).
d
91
❚❚ Controale aparat foto
1
Asociaţi o selecţie de zonă imagine unui control al aparatului foto.
Selectaţi Alegere zonă imagine pentru un control al aparatului foto în meniul setări
personalizate (0 219). Selecţia zonă imagine poate fi asociată butonului Fn (setarea
personalizată f2, Asociere buton Fn, 0 242) sau butonului previzualizare profunzime
câmp (setarea personalizată f3, Asociere buton previz., 0 244).
2
Utilizaţi controlul selectat pentru a alege o zonă imagine.
Zona imagine poate fi selectată apăsând butonul
selectat şi rotind selectorul principal sau selectorul
secundar de comandă până când decuparea dorită
este afişată în vizor (0 90).
Buton Fn Selector principal
de comandă
Opţiunea curentă selectată pentru zonă imagine
poate fi vizualizată apăsând butonul pentru a afişa
zona imagine pe panoul de control, în vizor sau pe
afişajul de informaţii. Format FX este afișat ca „36 –
24” și format DX ca „24 – 16”.
d
D
Decupare automată DX
Controlul selectat nu poate fi utilizat pentru a selecta zona imagine când este atașat un obiectiv DX și
este activată Decupare automată DX.
A
Dimensiune imagine
Dimensiunea imaginii variază în funcţie de opţiunea selectată pentru zonă imagine (0 95).
92
Calitate şi dimensiune imagine
Împreună, calitatea și dimensiunea imaginii determină cât de mult spaţiu ocupă pe cardul de
memorie fiecare fotografie. Imaginile mai mari, de calitate, pot fi imprimate la dimensiuni în
format mare, însă necesită totodată mai multă memorie, adică un număr mai mic de astfel de
imagini pot fi stocate pe cardul de memorie (0 335).
Calitate imagine
Alegeţi un format fișier și un nivel de compresie (calitate imagine).
Opţiune
Tip fişier
Descriere
Datele RAW de la senzorul de imagine sunt salvate direct pe cardul de
NEF (RAW)
NEF memorie. Setările cum ar fi balansul de alb şi contrastul pot fi ajustate
după fotografiere.
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie de aproximativ 1 : 4
JPEG fine
(calitate fină). *
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie de aproximativ 1 : 8
JPEG normal
JPEG
(calitate normală). *
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie de aproximativ 1 : 16
JPEG basic
(calitate de bază). *
Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF (RAW) şi o imagine JPEG
NEF (RAW)+JPEG fine
de calitate fină.
NEF (RAW) + JPEG
NEF/ Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF (RAW) şi o imagine JPEG
normal
JPEG de calitate normală.
NEF (RAW) + JPEG
Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF (RAW) şi o imagine JPEG
basic
de calitate de bază.
* Prioritate dimensiune selectat pentru Compresie JPEG.
d
Calitatea imaginii poate fi setată apăsând butonul X (T) şi rotind selectorul principal de
comandă până când setarea dorită este afişată pe panoul de control.
Buton X (T)
Selector principal de
comandă
Panou de control
A
Meniul fotografiere
Calitatea imaginii poate fi, de asemenea, ajustată utilizând opţiunea
Calitate imagine din meniul fotografiere (0 214).
93
Următoarele opţiuni pot fi accesate din meniul fotografiere. Apăsaţi butonul G pentru a
afişa meniurile, evidenţiaţi opţiunea dorită şi apăsaţi 2.
❚❚ Compresie JPEG
Alegeţi tipul de compresie pentru imaginile JPEG.
O
Opţiune
Prioritate
dimensiune
P
Calitate optimă
Descriere
Imaginile sunt comprimate pentru a produce dimensiuni relativ uniforme ale
fişierelor.
Calitate optimă a imaginii. Dimensiunea fişierului variază în funcţie de scena
înregistrată.
❚❚ Înregistrare NEF (RAW)> Tip
Alegeţi tipul de compresie pentru imaginile NEF (RAW).
Opţiune
N
Comprimat fără
pierderi
O Comprimat
Descriere
Imaginile NEF sunt comprimate folosind un algoritm reversibil, reducând
dimensiunea fişierului cu aproximativ 20–40 % fără efect asupra calităţii
imaginii.
Imaginile NEF sunt comprimate folosind un algoritm ireversibil, reducând
dimensiunea fişierului cu aproximativ 35–55 % aproape fără efect asupra
calităţii imaginii.
❚❚ Înregistrare NEF (RAW)> Ad. de culoare NEF (RAW)
Alegeţi o adâncime bit pentru imaginile NEF (RAW).
d
Opţiune
q 12 biţi
r 14 biţi
Descriere
Imaginile NEF (RAW) sunt înregistrate la o adâncime bit de 12 biţi.
Imaginile NEF (RAW) sunt înregistrate la o adâncime bit de 14 biţi, producând
fişiere mai mari decât cele cu o adâncime bit de 12 biţi, dar mărind datele de
culoare înregistrate.
A
Imagini NEF (RAW)
Imaginile NEF (RAW) pot fi vizualizate pe aparatul foto sau folosind software precum Capture NX 2
(disponibil separat; 0 298) sau ViewNX 2 (disponibil pe CD-ul ViewNX 2 furnizat). Reţineţi că opţiunea
selectată pentru dimensiunea imaginii nu va afecta dimensiunea imaginilor NEF (RAW); când sunt
vizualizate pe computer, imaginile NEF (RAW) au dimensiunile furnizate pentru imagini mari
(dimensiune #) în tabelul de la pagina 95. Copiile JPEG ale imaginilor NEF (RAW) pot fi create folosind
opţiunea Procesare NEF (RAW) din meniul retuşare (0 271).
A
NEF + JPEG
Atunci când fotografiile efectuate la setările de NEF (RAW) + JPEG sunt vizualizate pe aparatul foto cu un
singur card de memorie introdus, numai imaginea JPEG va fi afişată. Dacă ambele copii sunt înregistrate
pe acelaşi card de memorie, ambele copii vor fi şterse când este ştearsă fotografia. Dacă respectiva copie
JPEG este înregistrată pe un card de memorie separat folosind opţiunea Rolul cardului din Fanta 2 >
Fanta 1 RAW — Fanta 2 JPEG, ştergerea copiei JPEG nu va şterge imaginea NEF (RAW).
94
Dimensiune imagine
Dimensiunea imaginii este măsurată în pixeli. Alegeţi dintre # Mare, $ Medie sau % Mică
(reţineţi că dimensiunea imaginii variază în funcţie de opţiunea selectată pentru Zonă
imagine, 0 89):
Opţiune
Dimensiune (pixeli)
Dimensiune imprimare (cm) *
Mare
6.016 × 4.016
50,9 × 34,0
FX (36×24) 1,0×
Medie
4.512 × 3.008
38,2 × 25,5
(Format FX)
Mică
3.008 × 2.008
25,5 × 17,0
Mare
3.936 × 2.624
33,3 × 22,2
DX (24×16) 1,5×
Medie
2.944 × 1.968
24,9 × 16,7
(Format DX)
Mică
1.968 × 1.312
16,7 × 11,1
* Mărimea aproximativă când se imprimă la 300 dpi. Dimensiunea imprimată în inchi este egală cu
dimensiunea imaginii în pixeli împărţită la rezoluţia imprimantei în puncte pe inchi (dpi; 1 inch =
aproximativ 2,54 cm).
Zonă imagine
Dimensiunea imaginii poate fi setată apăsând butonul X (T) şi rotind selectorul secundar
de comandă până când setarea dorită este afişată în panoul de control.
Buton X (T)
Selector secundar de
comandă
Panou de control
d
A
Meniul fotografiere
Dimensiunea imaginii poate fi ajustată şi folosind opţiunea Dimensiune
imagine din meniul fotografiere (0 214).
95
Utilizarea a două carduri de memorie
Când sunt introduse două carduri de memorie în aparatul foto, puteţi utiliza elementul Rolul
cardului din Fanta 2 în meniul fotografiere pentru a alege rolul cardului în Fanta 2. Alegeţi
dintre Depăşire (cardul din Fanta 2 este utilizat numai când cardul din Fanta 1 este plin), Copie
de rezervă (fiecare fotografie este înregistrată de două ori, o dată pe cardul din Fanta 1 și încă
o dată pe cardul din Fanta 2) și Fanta 1 RAW—Fanta 2 JPEG (ca și pentru Copie de rezervă,
cu excepţia faptului că respectivele copii NEF/RAW ale fotografiilor înregistrate la setări NEF/
RAW + JPEG sunt înregistrate numai pe cardul din Fanta 1 și copiile JPEG numai pe cardul din
Fanta 2).
d
A
„Copie de rezervă” și „Fanta 1 RAW—Fanta 2 JPEG”
Aparatul foto arată numărul de expuneri rămase pe card cu cantitatea de memorie rămasă. Eliberarea
declanşatorului va fi dezactivată când unul dintre carduri este plin.
A
Înregistrarea filmelor
Când în aparatul foto sunt introduse două carduri de memorie, fanta folosită pentru a înregistra filme
poate fi selectată folosind opţiunea Setări film > Destinaţie din meniul fotografiere (0 65).
96
NFocalizare
Această secţiune descrie opţiunile de focalizare disponibile când fotografiile sunt încadrate în
vizor. Focalizarea poate fi reglată automat (a se vedea mai jos) sau manual (0 103). Utilizatorul
poate, de asemenea, selecta punctul de focalizare pentru focalizarea automată sau manuală
(0 101) sau poate folosi blocarea focalizării pentru a focaliza pentru recompunerea
fotografiilor după focalizare (0 102).
Focalizare automată
Pentru a utiliza focalizarea automată, rotiţi selectorul mod
focalizare la AF.
Selector mod focalizare
Mod focalizare automată
Alegeţi dintre următoarele moduri de focalizare automată:
Mod
Descriere
AF servo automată: Aparatul foto va selecta în mod automat focalizarea automată servo unică dacă
AF-A
subiectul este staţionar, focalizarea automată servo continuă dacă subiectul este în mișcare.
AF servo unică: Pentru subiecte staţionare. Focalizarea se blochează când butonul de declanşare este
AF-S apăsat pe jumătate. La setările implicite, declanşatorul poate fi eliberat numai când indicatorul
imagine focalizată este afişat (prioritate focalizare; 0 221).
AF servo continuă: Pentru subiecte în mişcare. Aparatul foto focalizează continuu în timp ce butonul de
declanşare este apăsat la jumătate; dacă subiectul se deplasează, aparatul foto va cupla urmărirea
AF-C focalizare predictivă (0 100) pentru a prevedea distanţa până la subiect şi a ajusta focalizarea în
funcţie de necesităţi. La setările implicite, declanşatorul poate fi eliberat fie că subiectul este sau nu
focalizat (prioritate de timp; 0 221).
N
A
Urmărire focalizare predictivă
În modul AF-C sau când este selectată focalizarea automată servo continuă în modul AF-A, aparatul foto
va iniţia urmărirea focalizării predictive dacă subiectul se mişcă spre sau dinspre aparatul foto în timp ce
butonul de declanşare este apăsat la jumătate. Acest lucru îi permite aparatului foto să urmărească
focalizarea în timp ce încearcă să prevadă unde va fi subiectul când declanşatorul este eliberat.
97
Modul focalizare automată poate fi selectat apăsând
butonul mod AF şi rotind selectorul principal de comandă
până când este afişată setarea dorită în vizor şi pe panoul de
control.
Buton mod AF
AF-A
AF-S
Selector principal
de comandă
AF-C
A
N
Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată
Focalizarea automată nu dă randament în următoarele condiţii. Declanşatorul poate fi dezactivat dacă
aparatul foto nu poate focaliza în aceste condiţii sau dacă indicatorul imagine focalizată (I) poate fi
afişat, iar aparatul foto poate emite un semnal sonor, permiţând eliberarea declanşatorului chiar şi când
subiectul nu este focalizat. În aceste cazuri, folosiţi focalizarea manuală (0 103) sau folosiţi blocarea
focalizării (0 102) pentru a focaliza pe un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă şi apoi recompuneţi
fotografia.
Contrastul între subiect şi fundal
este slab sau inexistent.
Exemplu: Subiectul are aceeaşi
culoare cu fundalul.
Punctul de focalizare conţine
obiecte la distanţe diferite de
aparatul foto.
Exemplu: Subiectul este în
interiorul unei cuşti.
A
Punctul de focalizare conţine
zone de luminozitate puternic
contrastantă.
Exemplu: Subiectul este pe
jumătate în umbră.
Obiectele din fundal apar mai
mari decât subiectul.
Exemplu: O clădire apare în
cadrul din spatele subiectului.
Subiectul este dominat de
modele geometrice regulate.
Subiectul conţine multe detalii
fine.
Exemplu: Jaluzele sau un rând de
ferestre ale unui zgârie-nori.
Exemplu: Un câmp de flori sau
alte subiecte care sunt mici sau
a căror luminozitate nu variază.
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre utilizarea priorităţii de focalizare în modul AF servo continuă, consultaţi setarea
personalizată a1 (Selecţie prioritate AF-C, 0 221). Pentru informaţii despre utilizarea priorităţii
declanșare în AF servo unică, consultaţi setarea personalizată a2 (Selecţie prioritate AF-S, 0 221).
Consultaţi pagina 51 pentru informaţii despre opţiunile de focalizare automată disponibile în
vizualizarea în timp real sau în timpul înregistrării unui film.
98
Mod zonă AF
Alegeţi modul de selectare a punctului de focalizare pentru focalizarea automată.
• Punct unic AF: Selectaţi punctul de focalizare conform descrierii de la pagina 101; aparatul foto
va focaliza numai pe subiectul din punctul de focalizare selectat. Utilizaţi doar cu subiecte
staţionare.
• Zonă dinamică AF: Selectaţi punctul de focalizare conform descrierii de la pagina 101. În
modurile de focalizare AF-A și AF-C, aparatul foto va focaliza pe baza informaţiilor din punctele
de focalizare înconjurătoare dacă subiectul părăseşte pentru scurt timp punctul selectat.
Numărul de puncte de focalizare variază în funcţie de modul selectat:
- AF zonă dinamică 9 puncte: Selectaţi această opţiune când aveţi timp suficient pentru
compunerea fotografiei sau când subiecţii se mişcă predictibil (de exemplu, alergători
sau maşini de curse pe pistă).
- AF zonă dinamică 21 puncte: Selectaţi această opţiune când subiecţii se mişcă imprevizibil (de
exemplu, jucători la un meci de fotbal).
- AF zonă dinamică 39 puncte: Selectaţi această opţiune când subiecţii se mişcă rapid şi nu pot
fi încadraţi uşor în vizor (de exemplu, păsări).
• Urmărire 3D: Selectaţi punctul de focalizare conform descrierii de la pagina 101. În modurile
focalizare AF-A și AF-C, aparatul foto va urmări subiectele care părăsesc punctul de focalizare
selectat şi va selecta punctele de focalizare noi în funcţie de necesităţi. Utilizaţi această
funcţie pentru a compune rapid imagini cu subiecţi care se mişcă dintr-o parte în alta în
mod neregulat (de exemplu, jucători de tenis). Dacă subiectul iese din vizor, îndepărtaţi
degetul de pe butonul declanşator şi recompuneţi fotografia cu subiectul în punctul de
focalizare selectat.
N
• Zonă AF automată: Aparatul foto detectează în mod automat subiectul
şi selectează punctul de focalizare. Dacă este utilizat un obiectiv de
tipul G sau D (0 287), aparatul foto poate face distincţie între
subiectul uman și fundal pentru o detecţie a subiectului
îmbunătăţită. Punctele de focalizare active sunt evidenţiate pentru
scurt timp după ce aparatul foto focalizează; în modul AF-C sau când
este selectată focalizarea automată servo continuă în modul AF-A,
punctul de focalizare principal rămâne evidenţiat după ce celelalte puncte de focalizare
s-au oprit.
99
Modul zonă AF poate fi selectat apăsând butonul
Mod AF şi rotind selectorul secundar de
comandă până când setarea dorită este afişată în
vizor şi pe panoul de control.
Buton mod AF
Selector secundar de
comandă
Panou de control
Vizor
A
N
Urmărire 3D
Când butonul declanşare este apăsat pe jumătate, culorile din jurul punctului de focalizare sunt salvate
în aparatul foto. În consecinţă, este posibil ca funcţia de urmărire 3D să nu producă rezultatele dorite cu
subiecţii care au aceeaşi culoare ca şi fundalul sau care ocupă o suprafaţă foarte mică din cadru.
A
Mod zonă AF
Modul zonă AF este afişat pe panoul de control şi în vizor.
Mod zonă AF
Panou de
control
Vizor
Mod zonă AF
Punct unic AF
Zonă dinamică AF 39
puncte *
Zonă dinamică AF 9
puncte*
Urmărire 3D
Zonă dinamică AF 21
puncte *
Zonă AF automată
Panou de
control
Vizor
* Numai punctul de focalizare activ este afişat în vizor. Punctele de focalizare rămase furnizează informaţii în sprijinul
operaţiei de focalizare.
A
Focalizare manuală
Punct unic AF este selectat automat când este utilizată focalizarea manuală.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre ajustarea duratei de aşteptare a aparatului foto înainte de a refocaliza când un
obiect se deplasează în faţa aparatului foto, consultaţi setarea personalizată a3 (Urmărire focaliz. cu
blocare, 0 222). Consultaţi pagina 52 pentru informaţii despre opţiunile de focalizare automată
disponibile în vizualizarea în timp real sau în timpul înregistrării unui film.
100
Selectare punct focalizare
Aparatul foto oferă posibilitatea de alegere a 39 de puncte de focalizare care pot fi folosite
pentru a compune fotografii cu subiectul principal poziţionat aproape oriunde în cadru.
1
Rotiţi blocarea selectorului de focalizare la ●.
Aceasta permite folosirea selectorului multiplu pentru
a selecta punctul de focalizare.
Blocare selector focalizare
2
Selectaţi punctul de focalizare.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta punctul de
focalizare în vizor în timp ce exponometrele sunt
pornite. Apăsaţi J pentru a selecta punctul focalizare
central.
Blocarea selectorului de focalizare poate fi rotită în
poziţia blocat (L) după selecţie pentru a preveni
schimbarea punctului de focalizare selectat când este
apăsat selectorul multiplu.
N
A
Zonă AF automată
Punctul de focalizare pentru Zonă AF automată este selectat automat; selectarea manuală a punctului
de focalizare nu este disponibilă.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea când punctul de focalizare este iluminat, consultaţi setarea
personalizată a4 (Iluminare punct AF, 0 222). Pentru informaţii despre setarea selectării punctului de
focalizare la „înconjurare”, consultaţi setatea personalizată a5 (Înconjurare puncte focaliz., 0 222).
Pentru informaţii despre alegerea numărului de puncte de focalizare care pot fi selectate utilizând
selectorul multiplu, consultaţi setarea personalizată a6 (Număr de puncte focalizare, 0 223). Pentru
informaţii despre schimbarea rolului butonului J, consultaţi setarea personalizată f1 Buton OK (mod
fotograf.); 0 241.
101
Blocare focalizare
Blocarea focalizării poate fi utilizată pentru a modifica compoziţia după focalizare, oferind
posibilitatea de a focaliza pe un subiect ce nu va corespunde unui punct de focalizare în
compoziţia finală. Dacă aparatul foto nu poate focaliza utilizând focalizarea automată (0 98),
poate fi folosită și blocarea focalizării pentru a recompune fotografia după focalizarea pe un alt
obiect aflat la aceeași distanţă cu subiectul original. Blocarea focalizării este mai eficientă când
este selectată o altă opţiune decât zonă AF automată pentru modul zonă AF (0 99).
1
Focalizaţi.
Poziţionaţi subiectul în punctul de focalizare selectat
şi apăsaţi butonul de declanşare pe jumătate pentru a
iniţia focalizarea. Verificaţi ca indicatorul imagine
focalizată (I) să apară în vizor.
2
Blocaţi focalizarea.
Moduri focalizare AF-A și AF-C: Cu butonul de declanşare
apăsat pe jumătate (q), apăsaţi butonul A AE-L/AF-L
(w) pentru a bloca atât focalizarea, cât şi expunerea (o
pictogramă AE-L va fi afişată în vizor). Focalizarea va
rămâne blocată în timp ce butonul A AE-L/AF-L este
apăsat, chiar dacă mai târziu luaţi degetul de pe
butonul de declanşare.
Mod focalizare AF-S: Focalizarea va fi blocată automat
atunci când indicatorul imagine focalizată apare şi
rămâne blocată până veţi ridica degetul de pe butonul
de declanşare. Focalizarea poate fi, de asemenea,
blocată apăsând butonul A AE-L/AF-L (vedeţi mai sus).
N
3
Buton declanşare
Buton A AE-L/AF-L
Recompuneţi fotografia şi fotografiaţi.
Focalizarea va rămâne blocată între fotografieri dacă
menţineţi butonul de declanşare apăsat pe jumătate
(AF-S) sau ţineţi butonul A AE-L/AF-L apăsat, permiţând
realizarea mai multor fotografii în succesiune la
aceeaşi setare de focalizare.
Nu modificaţi distanţa dintre aparatul foto şi subiect în timp ce este activată blocarea
focalizării. Dacă subiectul se mişcă, focalizaţi din nou la noua distanţă.
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi setarea personalizată c1 (Buton declanşare AE-L, 0 226) pentru informaţii despre utilizarea
butonului de declanşare pentru a bloca expunerea, setarea personalizată f4 (Asociere buton AE-L/AF-L,
0 244) pentru informaţii despre alegerea rolului jucat de butonul A AE-L/AF-L.
102
Focalizare manuală
Focalizarea manuală este disponibilă pentru obiectivele care nu suportă focalizarea automată
(obiective NIKKOR non-AF) sau când focalizarea automată nu produce rezultatele dorite
(0 98).
• Obiective AF-S: Setaţi comutatorul mod de focalizare al obiectivului la M.
• Obiective AF: Setaţi comutatorul mod de focalizare al
Selector mod focalizare
obiectivului (dacă este prezent) şi selectorul mod de
focalizare al aparatului foto la M.
D
Obiective AF
Nu utilizaţi obiectivele AF cu comutatorul mod de focalizare al
obiectivului setat la M şi selectorul mod de focalizare al
aparatului foto setat la AF. În cazul nerespectării acestei
precauţii poate rezulta deteriorarea aparatului foto sau a
obiectivului.
• Obiective cu focalizare manuală: Setaţi selectorul mod de focalizare al aparatului foto la M.
Pentru a focaliza manual, reglaţi inelul de focalizare al
obiectivului până ce imaginea afişată pe câmpul mat
limpede din vizor este focalizată. Fotografiile pot fi
efectuate în orice moment, chiar şi atunci când imaginea
nu este focalizată.
❚❚ Stabilirea electronică a distanţei
Dacă obiectivul are o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai
rapidă, indicatorul de focalizare vizor poate fi utilizat pentru
a confirma că obiectul din punctul de focalizare selectat este
focalizat (punctul de focalizare poate fi selectat din oricare
dintre cele 39 puncte de focalizare). După poziţionarea
subiectului în punctul de focalizare selectat, apăsaţi pe
jumătate butonul de declanşare şi rotiţi inelul de focalizare
al obiectivului până va fi afişat indicatorul imagine focalizată (I). Reţineţi că, în cazul
subiectelor enumerate la pagina 98, indicatorul imagine focalizată ar putea fi uneori afişat
atunci când subiectul nu este focalizat; asiguraţi-vă de focalizare în vizor înainte de
fotografiere.
N
A
Poziţie în plan focal
Pentru a determina distanţa dintre subiectul dvs. şi aparatul foto,
măsuraţi de la marcajul planului focal (E) de pe corpul aparatului
foto. Distanţa dintre flanşa de montare a obiectivului şi planul focal
este de 46,5 mm.
46,5 mm
Marcaj plan focal
103
N
104
SSensibilitate ISO
„Sensibilitatea ISO” este echivalentul digital al vitezei filmului. Alegeţi dintre setările care se
situează între ISO 100 și ISO 6400 în paşi echivalenţi cu 1/3 EV. Setările de aproximativ 0,3 până
la 1 EV sub ISO 100 şi 0,3 până la 2 EV peste ISO 6400 sunt disponibile pentru situaţii speciale.
Modurile automat și scenă oferă, de asemenea, o opţiune AUTO, care permite aparatului foto să
seteze sensibilitatea ISO automat ca răspuns la condiţiile de iluminare. Cu cât este mai ridicată
sensibilitatea ISO, cu atât este nevoie de mai puţină lumină pentru a realiza o expunere, pentru
a permite timpi mai mici de expunere sau diafragme mai mici.
Sensibilitatea ISO poate fi ajustată apăsând
butonul W (S) şi rotind selectorul principal
de comandă până când setarea dorită este
afişată pe panoul de control sau în vizor.
Buton W (S)
Panou de control
Selector principal de
comandă
Vizor
S
105
A
Automat
Dacă selectorul moduri este rotit la P, S, A sau M după ce este selectat AUTO pentru sensibilitate ISO în alt
mod, va fi restabilită sensibilitatea ISO selectată ultima dată în modul P, S, A sau M.
A
Hi 0,3–Hi 2
Setările Hi 0,3 până la Hi 2 corespund sensibilităţilor ISO de 0,3–2 EV peste ISO 6400 (echivalent ISO
8000–25600). Fotografiile efectuate la aceste setări sunt predispuse să fie afectate de zgomot (pixeli
luminoşi repartizaţi aleatoriu, neclaritate sau linii).
A
Lo 0,3–Lo 1
Setările Lo 0,3 până la Lo 1 corespund sensibilităţilor ISO de 0,3–1 EV sub ISO 100 (echivalent ISO 80–
50). Utilizaţi pentru diafragme mai mari când iluminatul este puternic. Contrastul este uşor mai ridicat
decât normal; în majoritatea cazurilor, sensibilităţile ISO recomandate sunt de ISO 100 sau mai mari.
A
Meniul fotografiere
Sensibilitatea ISO poate fi, de asemenea, ajustată utilizând opţiunea Setări
sensibilitate ISO din meniul fotografiere (0 214).
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre alegerea dimensiunii treptei sensibilitate ISO, consultaţi setarea personalizată
b1 (Valoare treaptă sensib. ISO; 0 224). Pentru informaţii despre afişarea sensibilităţii ISO pe panoul
de control sau ajustarea sensibilităţii ISO fără utilizarea butonului W (S), consultaţi setarea
personalizată d3 (Afişare şi reglare ISO; 0 229). Pentru informaţii privind utilizarea opţiunii ISO NR
ridicat din meniul fotografiere pentru a reduce zgomotul la sensibilităţi ISO mari, consultaţi pagina 218.
S
106
Control sensib. ISO auto.
(Numai moduri P, S, A și M)
Dacă este selectat Activat pentru Setări sensibilitate ISO > Control sensib. ISO auto. în
meniul de fotografiere, sensibilitatea ISO va fi ajustată automat dacă expunerea optimă nu
poate fi atinsă la valoarea selectată de utilizator (sensibilitatea ISO este ajustată în mod
corespunzător când este folosit bliţul).
1
Selectaţi Control sensib. ISO auto. pentru
Setări sensibilitate ISO în meniul
fotografiere.
Pentru a afişa meniurile, apăsaţi butonul G.
Selectaţi Setări sensibilitate ISO în meniul
fotografiere, evidenţiaţi Control sensib. ISO
auto. şi apăsaţi 2.
2
Buton G
Selectaţi Activat.
Evidenţiaţi Activat şi apăsaţi J (dacă Dezactivat
este selectat, sensibilitatea ISO va rămâne fixată la
valoarea selectată de utilizator).
3
Reglaţi setările.
Valoarea maximă pentru sensibilitatea ISO
automată poate fi selectată folosind
Sensibilitate maximă (valoarea minimă pentru
sensibilitate ISO automată este setată automat la
ISO 100; reţineţi că dacă valoarea selectată pentru
Sensibilitate maximă este mai scăzută decât valoarea selectată în prezent pentru
Sensibilitate ISO, va fi utilizată valoarea selectată pentru Sensibilitate maximă). În
modurile P și A, sensibilitatea va fi reglată numai dacă apare subexpunerea ca rezultat al
timpului de expunere selectat pentru Timp expunere maxim (1/2.000-1 s sau Automat;
în modurile S și M, sensibilitatea ISO va fi reglată pentru expunerea optimă la timpul de
expunere selectat de utilizator). Dacă este selectat Automat (disponibil numai cu
obiective CPU; echivalent cu 1/30 s când este utilizat un obiectiv non-CPU), aparatul foto
va alege timpul de expunere maxim pe baza distanţei focale a obiectivului (selectarea
timpului de expunere automat poate fi reglată fin evidenţiind Automat şi apăsând 2; de
exemplu, chiar și timpi mai scurţi decât cei care în mod obișnuit sunt selectaţi automat
de aparatul foto pot fi folosite cu obiective telefoto pentru a reduce neclaritatea). Timpii
de expunere mai lungi decât valoarea minimă pot fi folosiţi dacă expunerea optimă nu
se poate realiza la valoarea sensibilităţii ISO selectată pentru Sensibilitate maximă.
Apăsaţi J pentru a ieşi când setările sunt complete.
S
107
Când este selectat Activat, vizorul şi panoul
de control afişează ISO-AUTO. Când
sensibilitatea este modificată de la valoarea
selectată de utilizator, aceşti indicatori
clipesc şi valoarea modificată este afişată în
vizor.
Panou de control
Vizor
S
A
Control sensib. ISO auto.
Zgomotul (pixeli luminoşi distribuiţi aleator, neclaritate sau linii) este mai probabil la sensibilităţi mari.
Utilizaţi opţiunea ISO NR ridicat din meniul de fotografiere pentru a reduce zgomotul (consultaţi
pagina 218). Când este folosit un bliţ, valoarea selectată pentru Timp expunere maxim este ignorată în
favoarea opţiunii selectate pentru setarea personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ, 0 234). Observaţi
că sensibilitatea ISO poate fi crescută automat când controlul automat al sensibilităţii ISO este folosit în
combinaţie cu modurile bliţ cu sincronizare lentă (disponibile cu bliţul încorporat şi unităţile de bliţ
opţionale enumerate la pagina 293), fiind posibilă împiedicarea aparatului foto de a selecta timpi lungi
de expunere.
A
Activarea şi dezactivarea controlului sensibilitate ISO automat
Puteţi activa şi dezactiva controlul sensibilităţii ISO automat
apăsând butonul W (S) şi rotind selectorul secundar de
comandă. ISO-AUTO este afişat când controlul sensibilităţii ISO
automat este activat.
Buton W (S)
108
Selector secundar
de comandă
ZExpunere
Măsurare
(Numai moduri P, S, A și M)
Alegeţi modul în care setează aparatul foto expunerea în modurile P, S, A și M (în alte moduri,
aparatul foto selectează automat metoda de măsurare).
Opţiune
Descriere
Matricială: Produce rezultate naturale în majoritatea situaţiilor. Aparatul foto măsoară o zonă
largă a cadrului și setează expunerea conform distribuţiei tonurilor, culorii, compoziţiei şi, cu
obiectivele de tip G sau D (0 287), informaţii privind distanţa (măsurare expunere prin matrice
culoare 3D II; cu alte obiective CPU, aparatul foto utilizează măsurare expunere prin matrice
a
culoare II, care nu include informaţii de distanţă 3D). Cu obiective non-CPU, aparatul foto
utilizează măsurare expunere prin matrice culoare dacă distanţa focală și diafragma maximă
sunt specificate utilizând opţiunea Date obiectiv non-CPU din meniul setare (0 173); altfel,
aparatul foto utilizează măsurarea central-evaluativă.
Central-evaluativă: Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar atribuie cea mai mare pondere zonei
centrale (dacă este atașat un obiectiv CPU, dimensiunea zonei poate fi selectată utilizând
Z
setarea personalizată b4, Măsur. central-evaluativă, 0 226; dacă este atașat un obiectiv nonCPU, zona are diametrul de 12 mm). Măsurare clasică pentru portrete; recomandată când se
folosesc filtre cu un factor expunere (factor de filtrare) de peste 1×. *
Spot: Aparatul foto măsoară cerc cu diametru de 4 mm (aproximativ 1,5 % din cadru). Cercul este
centrat pe punctul de focalizare curent, făcând posibilă măsurarea subiectelor necentrate (dacă
b
este folosit un obiectiv non-CPU sau dacă este activată zona AF automată, aparatul foto va
măsura punctul de focalizare central). Asigură că subiectul este corect expus, chiar și atunci
când fundalul este mult mai luminos sau mai întunecat. *
* Pentru precizie îmbunătăţită cu obiective non-CPU, specificaţi distanţa focală a obiectivului și
diafragma maximă în meniul Date obiectiv non-CPU (0 173).
Pentru a alege o opţiune măsurare, apăsaţi
butonul Z (Q) şi rotiţi selectorul principal
de comandă până când este afişată setarea
dorită în vizor şi pe panoul de control.
Z
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre efectuarea de ajustări
separate la expunerea optimă pentru fiecare
metodă de măsurare, consultaţi setarea
personalizată b5 (Regl. fină expunere optimă,
0 226).
Buton Z (Q)
Panou de control
Selector principal de
comandă
Vizor
109
Blocare expunere automată
Utilizaţi blocarea expunerii automate pentru a recompune fotografii după utilizarea măsurării
central-evaluative și măsurării spot pentru a măsura expunerea. Reţineţi că măsurarea
matricială nu va conduce la rezultatele dorite.
1
Blocaţi expunerea.
Buton declanşare
Poziţionaţi subiectul în punctul de focalizare selectat
şi apăsaţi butonul de declanşare pe jumătate. Cu
butonul declanşare apăsat la jumătate și subiectul
poziţionat în punctul de focalizare, apăsaţi butonul
A AE-L/AF-L pentru a bloca focalizarea și expunerea
(dacă utilizaţi focalizarea automată, asiguraţi-vă că
indicatorul imagine focalizată I apare în vizor).
Buton A AE-L/AF-L
În timp ce blocarea expunerii este activă, în vizor va
apărea indicatorul AE-L.
2
Recompuneţi fotografia.
Ţinând apăsat butonul A AE-L/AF-L, recompuneţi
fotografia și fotografiaţi.
Z
110
A
Zonă măsurată
În măsurarea spot, expunerea se va bloca la valoarea măsurată într-un cerc de 4 mm centrat pe punctul
de focalizare selectat. În măsurarea central-evaluativă, expunerea se va bloca la valoarea măsurată
într-un cerc de 12 mm în centrul vizorului.
A
Reglarea timpului de expunere și diafragmei
În timp ce blocarea expunerii este activă, pot fi reglate următoarele setări fără modificarea valorii
măsurate pentru expunere:
Mod
P
S
A
Setare
Timp de expunere și diafragmă (program flexibil; 0 75)
Timp de expunere
Diafragmă
Noile valori pot fi confirmate în vizor și panou de control. Reţineţi că măsurarea nu poate fi modificată în
timp ce blocarea expunerii este activă.
A
Consultaţi de asemenea
Dacă este selectat Activat pentru setarea personalizată c1 (Buton declanşare AE-L, 0 226), expunerea
se va bloca atunci când butonul declanşare este apăsat la jumătate. Pentru informaţii despre
schimbarea rolului butonului A AE-L/AF-L, consultaţi setarea personalizată f4 (Asociere buton AE-L/
AF-L, 0 244).
Z
111
Compensare expunere
(Numai moduri P, S, A și M)
Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valorile sugerate de
aparatul foto, făcând fotografiile mai luminoase sau mai întunecate. Este cea mai eficientă
când este utilizată cu măsurarea central-evaluativă și spot (0 109). Alegeţi dintre valori între
–5 EV (subexpus) și +5 EV (supraexpus) în trepte de 1/3 EV. În general, valorile pozitive fac
subiectul mai luminos, în timp ce valorile negative îl fac mai întunecat.
–1 EV
Fără compensare expunere
+1 EV
Pentru a alege o valoare pentru compensare expunere, apăsaţi butonul
E şi rotiţi selectorul principal de comandă până când valoarea dorită
este afişată pe panoul de control sau în vizor.
Buton E
Selector principal de
comandă
±0 EV
(buton E apăsat)
Z
–0,3 EV
+2,0 EV
La alte valori decât ±0,0, cifra 0 din centrul indicatorilor expunere va
lumina intermitent (numai modurile P, S și A) și pictograma E va fi
afișată în panoul de control și vizor după ce eliberaţi butonul E.
Valoarea curentă pentru compensare expunere poate fi confirmată în
indicatorul expunere prin apăsarea butonului E.
Expunerea normală poate fi restabilită prin setarea compensării
expunerii la ±0. Compensarea expunerii nu este resetată când aparatul foto este oprit.
112
A
Mod M
În modul M, compensarea expunerii influenţează numai indicatorul expunere; timpul de expunere și
diafragma nu se schimbă.
A
Utilizarea unui bliţ
Când este utilizat un bliţ, compensarea expunerii influenţează atât nivelul bliţului, cât și luminozitatea
subiectului principal, precum și a fundalului. Setarea personalizată e4 (Comp. expunere pentru bliţ,
0 240) poate fi utilizată pentru a limita efectele compensării expunerii numai la fundal.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre alegerea dimensiunii treptelor disponibile pentru compensare expunere,
consultaţi setarea personalizată b2 (Stopuri EV pt. control exp., 0 224). Pentru informaţii despre
efectuarea de ajustări la compensare expunere fără apăsarea butonului E, consultaţi setarea
personalizată b3 (Compensare expunere facilă, 0 225). Pentru informaţii despre modificarea
automată a expunerii, nivelului bliţului, balansului de alb sau D-Lighting-ului activ, consultaţi pagina
153.
Z
113
Z
114
rBalans de alb
(Numai moduri P, S, A și M)
Balansul de alb asigură faptul că respectivele culori nu sunt afectate de culoarea sursei de
lumină. În alte moduri decât P, S, A și M, balansul de alb este setat automat de către aparatul
foto. Balansul de alb automat este recomandat pentru majoritatea surselor de lumină în
modurile P, S, A și M, însă dacă este necesar pot fi selectate și alte valori în funcţie de tipul de
sursă:
Opţiune
v Automat
Normal
Spaţiu culoare *
Descriere
Balansul de alb este ajustat automat. Pentru rezultate
optime, utilizaţi obiective de tip G și D. Dacă se
3.500–8.000 K
declanșează bliţul încorporat sau opţional, rezultatele
Menţ. culori ilumin. caldă
sunt ajustate pentru bliţ.
J Incandescent
3.000 K
Utilizaţi în condiţii de lumină incandescentă.
I Fluorescent
Utilizaţi cu:
• Iluminare cu vapori de sodiu (întâlnită la
Lămpi cu vapori de sodiu
2.700 K
evenimentele sportive).
Fluorescent cu alb cald
3.000 K
• Lumini fluorescente cu alb cald.
Alb fluorescent
3.700 K
• Lumini fluorescente albe.
Fluorescent cu alb rece
4.200 K
• Lumini fluorescente cu alb rece.
Fluorescent tip alb diurn
5.000 K
• Lumini fluorescente albe de tipul luminii zilei.
Fluorescent tip lumină zi
6.500 K
• Lumini fluorescente de tipul luminii zilei.
• Surse de lumină cu temperatură de culoare ridicată
Vapori mercur temp. ridic.
7.200 K
(de ex. lămpi cu vapori de mercur).
Utilizaţi cu subiecte luminate de lumina directă a
H Lumina directă a soarelui
5.200 K
soarelui.
N Bliţ
5.400 K
Utilizaţi cu bliţul încorporat sau opţional.
G Înnorat
6.000 K
Utilizaţi la lumina zilei, în condiţii de cer noros.
M Umbră
8.000 K
Utilizaţi la lumina zilei cu subiecte în umbră.
Alegeţi temperatura de culoare din lista de valori
K Alegere temp. culoare
2.500–10.000 K
(0 120).
Utilizaţi subiectul, sursa de lumină sau fotografia
L Presetare manuală
—
existentă ca referinţă pentru balansul de alb (0 121).
* Toate valorile sunt aproximative şi nu reflectă acordul fin (dacă este cazul).
r
Balansul de alb este setat apăsând
butonul L (U) şi rotind selectorul
principal de comandă până când
setarea dorită este afişată pe panoul
de control.
Buton L (U)
Selector principal
de comandă
Panou de control
115
A
Meniul fotografiere
Balansul de alb poate fi ajustat şi utilizând opţiunea Balans de alb din
meniul fotografiere (0 214), care poate fi folosit şi pentru a regla fin
balansul de alb (0 117) sau pentru a măsura o valoare pentru balansul de
alb presetat (0 121). Opţiunea Automat din meniul Balans de alb permite
alegerea între Normal şi Menţ. culori ilumin. caldă, care păstrează culorile
calde produse de iluminatul incandescent, în timp ce opţiunea
I Fluorescent poate fi utilizată pentru a selecta sursa de lumină dintre
tipurile de bulb.
A
Iluminarea cu bliţ în studio
Este posibil ca balansul de alb automat să nu producă rezultatele dorite cu unităţile de bliţ mari pentru
studiouri. Folosiţi balansul de alb presetat sau setaţi balansul de alb la Bliţ şi folosiţi acordul fin pentru a
ajusta balansul de alb.
A
Temperatură culoare
Culoarea percepută a sursei de lumină variază în funcţie de privitor şi alte condiţii. Temperatura de
culoare este o măsură obiectivă a culorii unei surse de lumină, definită cu referinţă la temperatura la care
obiectul ar trebui încălzit pentru a radia lumina pe aceeaşi lungime de undă. În timp ce sursele de
lumină cu o temperatură de culoare apropiată de 5.000–5.500 K apar albe, sursele de lumină cu o
temperatură de culoare mai joasă, ca becuri cu lumină incandescentă, apar uşor galbene sau roşii.
Sursele de lumină cu o temperatură de culoare mai ridicată apar nuanţate în albastru. Opţiunile de
balans de alb ale aparatului foto sunt adaptate la următoarele temperaturi de culoare:
• I (Lămpi cu vapori de sodiu): 2.700 K
• H (Lumina directă a soarelui): 5.200 K
• J (Incandescent)/I (Fluorescent cu alb cald):
• N (Bliţ): 5.400 K
3.000 K
• G (Înnorat): 6.000 K
• I (Alb fluorescent): 3.700 K
• I (Fluorescent tip lumină zi): 6.500 K
• I (Fluorescent cu alb rece): 4.200 K
• I (Vapori mercur temp. ridic.): 7.200 K
• I (Fluorescent tip alb diurn): 5.000 K
• M (Umbră): 8.000 K
A
Consultaţi de asemenea
Când Bracketing WB este selectat pentru setarea personalizată e6 (Setare bracketing automat,
0 241), aparatul foto va crea mai multe imagini de fiecare dată când declanşatorul este eliberat.
Balansul de alb va fi variat cu fiecare imagine, aplicând „bracketing” la valoarea selectată curent pentru
balansul de alb (0 156).
r
116
Acord fin balans de alb
Balansul de alb poate fi „reglat fin” pentru a compensa variaţia culorii sursei de lumină sau
pentru a introduce intenţionat o nuanţă de culoare în imagine. Balansul de alb este reglat fin
utilizând opţiunea Balans de alb din meniul fotografiere sau apăsând butonul L (U) şi
rotind selectorul secundar de comandă.
❚❚ Meniul Balans de alb
1
Selectaţi o opţiune de balans de alb din
meniul de fotografiere.
Pentru a afişa meniurile, apăsaţi butonul G.
Selectaţi Balans de alb în meniul fotografiere,
apoi evidenţiaţi o opţiune de balans de alb şi
apăsaţi 2. Dacă este selectată o opţiune alta
Buton G
decât Automat, Fluorescent, Alegere temp.
culoare sau Presetare manuală, treceţi la pasul
2. Dacă este selectat Automat, Fluorescent, Alegere temp. culoare, evidenţiaţi setarea
dorită și apăsaţi 2. Pentru mai multe informaţii despre acordul fin al balansului de alb
presetat, consultaţi pagina 125.
2
Acordaţi fin balansul de alb.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru acordul fin al
balansului de alb. Balansul de alb poate fi acordat
fin pe axa chihlimbar (A)–albastru (B) şi apoi pe
axa verde (G)–magenta (M). Axa orizontală
(chihlimbar-albastru) corespunde temperaturii
de culoare, cu fiecare treaptă echivalentă a
aproximativ 5 mired. Axa verticală (verdemagenta) are efecte similare pentru filtrele
compensare culoare (CC) corespunzătoare.
Coordonate
Reglare
r
Verde (G)
Suplimentare verde
Albastru (B)
Suplimentare magenta
Suplimentare albastru
Chihlimbar (A)
Magenta (M)
Suplimentare chihlimbar
117
3
Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a salva setările şi a reveni la
meniul de fotografiere. Dacă s-a făcut un acord fin al
balansului de alb, va fi afişat un asterisc („E”) pe
panoul de control.
❚❚ Butonul L (U)
La alte setări decât K (Alegere temp. culoare) și L
(Presetare manuală), poate fi utilizat butonul L (U)
pentru a acorda fin balansul de alb pe axa chihlimbar (A)albastru (B) (0 117; pentru a acorda fin balansul de alb când
este selectat K sau L, utilizaţi meniul fotografiere
conform descrierii de la pagina117). Sunt disponibile şase
Selector secundar
setări în ambele direcţii; fiecare treaptă este echivalentă cu Buton L (U)
de comandă
aproximativ 5 mired (0 119). Apăsaţi butonul L (U) şi
rotiţi selectorul secundar de comandă până când valoarea
dorită este afişată pe panoul de control. Rotirea selectorului
secundar de comandă spre stânga măreşte nivelul de
chihlimbar (A). Rotirea selectorului secundar de comandă
spre dreapta măreşte nivelul de albastru (B). La alte setări
Panou de control
decât 0, apare un asterisc („E”) pe panoul de control.
r
118
A
Acord fin balans de alb
Culorile de pe axele cu acord fin sunt relative, nu absolute. De exemplu, mişcarea cursorului la B
(albastru) când o setare „caldă”, precum J (incandescent) este selectată pentru balans de alb, va face
fotografiile uşor „mai reci”, dar nu le va face chiar albastre.
A
Acord fin temperatură culoare
Când este selectată Alegere temp. culoare, puteţi vizualiza
temperatura culorii în timp ce acordaţi fin balansul de alb.
A
„Mired”
Orice schimbare dată a temperaturii de culoare produce o mai mare diferenţă de culoare la temperaturi
de culoare scăzute decât ar produce la temperaturi de culoare mai ridicate. De exemplu, o schimbare de
1.000 K produce o modificare mai mare de culoare la 3.000 K decât la 6.000 K. Mired, calculat prin
înmulţirea inversului temperaturii culorii cu 10 6, este o măsură a temperaturii culorii care ţine seama de
o astfel de variaţie şi prin urmare aceasta este unitatea folosită pentru filtrele de compensare a
temperaturii culorii. Ex.:
• 4.000 K–3.000 K (o diferenţă de 1.000 K)=83 mired
• 7.000 K–6.000 K (o diferenţă de 1.000 K)=24 mired
r
119
Alegerea unei temperaturi de culoare
Când este selectată K (Alegere temp. culoare) pentru
balans de alb, temperatura culorii poate fi selectată prin
apăsarea butonului L (U) și rotirea selectorului
secundar de comandă. Temperatura culorii este afișată în
panoul de control.
Buton L (U)
Selector secundar
de comandă
Panou de control
r
D
Alegere temperatură culoare
Reţineţi că rezultatele dorite nu vor fi obţinute la iluminarea cu bliţul sau fluorescentă. Alegeţi N (Bliţ)
sau I (Fluorescent) pentru aceste surse. Cu alte surse de lumină, faceţi o fotografie test pentru a stabili
dacă valoarea selectată este adecvată.
A
Meniul Balans de alb
În meniul balansului de alb poate fi selectată și temperatura
culorii. Reţineţi că temperatura culoare cu butonul L (U) și
selectorul secundar de comandă înlocuiește valoarea selectată în
meniul balansului de alb.
120
Presetare manuală
Presetarea manuală este utilizată pentru a înregistra şi a utiliza din memorie setările
personalizate de balans de alb pentru fotografierea în condiţii mixte de iluminare sau pentru a
compensa sursele de lumină cu o nuanţă puternică de culoare. Aparatul foto poate stoca până
la patru valori pentru presetarea balansului de alb în presetări de la d-1 până la d-4. Pentru
setarea presetării balansului de alb sunt disponibile două metode:
Metodă
Măsurare directă
Copiere din fotografia
existentă
Descriere
Un obiect gri neutru sau alb este plasat sub iluminarea care va fi folosită la
fotografia finală, iar balansul de alb este măsurat de către aparatul foto (0 121).
Balansul de alb este copiat din fotografia de pe cardul de memorie (0 124).
❚❚ Măsurarea unei valori a balansului de alb
1
Iluminaţi un obiect de referinţă.
Amplasaţi un obiect gri neutru sau alb în lumina ce va fi utilizată în fotografia finală. În
setările de studio, poate fi utilizat un panou gri standard ca obiect de referinţă. Reţineţi
că expunerea este mărită automat cu 1 EV când se măsoară balansul de alb; în modul M,
ajustaţi expunerea pentru ca indicatorul de expunere să arate ±0 (0 78).
2
Setaţi balansul de alb la L (Presetare manuală).
Apăsaţi butonul L (U) şi rotiţi selectorul principal de comandă până când L este
afişat pe panoul de control.
Buton L (U)
Selector principal de
comandă
Panou de control
r
A
Măsurarea balansului de alb presetat
Balansul de alb presetat manual nu poate fi măsurat în timpul vizualizării în timp real (0 49, 57), în timp
ce faceţi o fotografie HDR (0 139) sau o expunere multiplă (0 160) sau când este selectat Înregistrare
filme pentru setarea personalizată g4 (Asociere buton declanşare, 0 248).
121
3
Selectaţi o presetare.
Apăsaţi butonul L (U) şi rotiţi selectorul secundar de comandă până când presetarea
dorită a balansului de alb (d-1 la d-4) este afişată pe panoul de control.
Buton L (U)
4
Selector secundar de
comandă
Panou de control
Selectaţi modul de măsurare directă.
Eliberaţi butonul L (U) scurt şi apoi apăsaţi butonul până
când pictograma L de pe panoul de control începe să
clipească. Un D intermitent va apărea, de asemenea, în
vizor. Afişajele vor clipi aproximativ şase secunde.
Panou de control
Vizor
5
Măsuraţi balansul de alb.
Înainte ca indicatorii să se oprească din clipit, încadraţi
obiectul de referinţă până când va umple vizorul şi apoi
apăsaţi până la capăt butonul de declanşare. Aparatul foto va
măsura o valoare pentru balansul de alb și o va stoca în presetarea selectată în pasul 3.
Nu va fi înregistrată nicio fotografie; balansul de alb poate fi măsurat cu precizie chiar și
atunci când aparatul foto nu focalizează.
r
A
Presetări protejate
Dacă presetarea curentă este protejată (0 127), 3 va clipi în panoul de control și vizor dacă încercaţi
să măsuraţi o valoare nouă.
122
6
Verificaţi rezultatele.
Dacă aparatul foto a putut măsura o valoare pentru balansul
de alb, C va clipi pe panoul de control timp de
aproximativ şase secunde, în timp ce vizorul va afişa un a
intermitent.
Panou de control
Vizor
Dacă iluminarea este prea întunecată sau prea luminoasă,
este posibil ca aparatul foto să nu poată măsura balansul de
alb. Un b a intermitent va apărea pe panoul de control şi în
vizor timp de aproximativ şase secunde. Apăsaţi până la
jumătate butonul de declanşare pentru a reveni la pasul 5 şi
măsuraţi din nou balansul de alb.
Panou de control
Vizor
r
D
Mod de măsurare directă
Dacă nu sunt efectuate operaţii în timp ce afişajele clipesc, modul de măsurare directă se va încheia la
momentul selectat pentru setarea personalizată c2 (Temporizator standby, 0 227).
A
Selectarea unei presetări
Selectarea Presetare manuală pentru opţiunea Balans de alb din meniul de
fotografiere afişează dialogul arătat în dreapta; evidenţiaţi o presetare şi
apăsaţi J. Dacă nu există nicio valoare curentă pentru presetarea selectată,
balansul de alb va fi setat la 5.200 K, la fel ca pentru Lumina directă a
soarelui.
123
❚❚ Copierea balansului de alb dintr-o fotografie
Urmaţi paşii de mai jos pentru a copia o valoare măsurată pentru balansul de alb de la o
fotografie existentă la o presetare selectată.
1
Selectaţi L (Presetare manuală) pentru
Balans de alb în meniul fotografiere.
Apăsaţi butonul G şi selectaţi Balans de alb în
meniul fotografiere. Evidenţiaţi Presetare
manuală şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Selectaţi o destinaţie.
Evidenţiaţi presetarea destinaţie (d-1 la d-4) și
apăsaţi W (S).
Buton W (S)
3
Alegeţi Selectare imagine.
Evidenţiaţi Selectare imagine şi apăsaţi 2.
4
Evidenţiaţi o imagine sursă.
Evidenţiaţi imaginea sursă.
r
5
Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a copia valoarea balansului de
alb pentru fotografia evidenţiată la presetarea
selectată. Dacă fotografia evidenţiată are un
comentariu (0 253), comentariul va fi copiat la
comentariul pentru presetarea selectată.
124
A
Alegerea unei imagini sursă
Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în pasul 4 în cadru
întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X (T).
Buton X (T)
Pentru a vizualiza imagini din alte locaţii, menţineţi butonul
D și apăsaţi 1. Va fi afișat dialogul prezentat în dreapta;
selectaţi cardul și dosarul dorite (0 178).
Buton D
A
Alegerea unei presetări a balansului de alb
Apăsaţi 1 pentru a evidenţia presetarea balansului de alb
curentă (d-1–d-4) şi apăsaţi 2 pentru a selecta o altă
presetare.
A
Acordul fin al balansului de alb presetat
Se poate face un acord fin al presetării selectate prin
selectarea opţiunii Acord fin şi ajustarea balansului de alb
conform descrierii de la pagina 117.
r
125
❚❚ Introducerea unui comentariu
Urmaţi paşii de mai jos pentru a introduce un comentariu descriptiv de până la treizeci şi şase
de caractere pentru o presetare a balansului de alb selectată.
1
Selectaţi L (Presetare manuală).
Evidenţiaţi Presetare manuală în meniul balans
de alb şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi o presetare.
Evidenţiaţi presetarea dorită şi apăsaţi W (S).
Buton W (S)
3
Selectaţi Editare comentariu.
Evidenţiaţi Editare comentariu şi apăsaţi 2.
4
Editaţi comentariul.
Editaţi comentariul conform descrierii de la
pagina 135.
r
126
❚❚ Protejarea unei presetări a balansului de alb
Urmaţi paşii de mai jos pentru a proteja presetarea balansului de alb selectată. Presetările
protejate nu pot fi modificate şi opţiunile Acord fin şi Editare comentariu nu pot fi utilizate.
1
Selectaţi L (Presetare manuală).
Evidenţiaţi Presetare manuală în meniul balans
de alb şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi o presetare.
Evidenţiaţi presetarea dorită şi apăsaţi W (S).
Buton W (S)
3
Selectaţi Protejare.
Evidenţiaţi Protejare şi apăsaţi 2.
4
Selectaţi Activată.
Evidenţiaţi Activată şi apăsaţi J pentru a proteja
presetarea balans de alb selectată. Pentru a
elimina protecţia, selectaţi Dezactivată.
r
127
r
128
JÎmbunătăţire imagine
Opţiuni Picture Control
(Numai moduri P, S, A și M)
Sistemul unic de opţiuni Picture Control de la Nikon face posibilă partajarea setărilor de
procesare a imaginilor, incluzând clarificarea, contrastul, luminozitatea, saturaţia şi nuanţa,
între dispozitive şi software compatibile.
Selectarea unei opţiuni Picture Control
Aparatul foto oferă posibilitatea alegerii opţiunilor Picture Control presetate. În modurile P, S, A
și M, puteţi alege o opţiune Picture Control în funcţie de subiect sau de tipul de scenă (în alte
moduri, aparatul foto selectează automat o opţiune Picture Control).
Opţiune
Q Standard
R Neutră
S Intensă
T Monocrom
e Portret
f Peisaj
1
Descriere
Procesare standard pentru rezultate echilibrate. Recomandată pentru majoritatea
situaţiilor.
Procesare minimă pentru rezultate naturale. Alegeţi pentru fotografiile ce vor fi
procesate sau retuşate ulterior.
Fotografiile sunt îmbunătăţite pentru a da un efect de intensitate, de fotocopiere.
Alegeţi pentru fotografii ce pun accent pe culori primare.
Efectuaţi fotografii monocrome.
Procesaţi portrete pentru piele cu textura normală şi o senzaţie de rotunjime.
Produce peisaje naturale și urbane în tonuri vibrante.
Apăsaţi c (b).
Va fi afişată o listă de opţiuni Picture Control.
Buton c (b)
2
J
Alegeţi o opţiune Picture Control.
Evidenţiaţi opţiunea Picture Control dorită şi
apăsaţi J.
129
A
Opţiuni personalizate Picture Control
Opţiunile Picture Control personalizate sunt create prin modificări ale opţiunilor Picture Control
existente folosind opţiunea Gestionare Picture Control din meniul fotografiere (0 134). Opţiunile
Picture Control personalizate pot fi salvate pe un card de memorie pentru partajarea cu alte aparate foto
de același model şi cu software compatibil (0 136).
A
Indicatorul Picture Control
Selecţia Picture Control curentă este afişată pe afişajul de informaţii când este
apăsat butonul R.
Indicator Picture Control
A
Meniul fotografiere
Opţiunile Picture Control pot fi, de asemenea, selectate utilizând opţiunea
Setare Picture Control din meniul fotografiere (0 214).
J
130
Modificarea opţiunilor Picture Control
Opţiunile Picture Control existente presetate sau personalizate (0 134) pot fi modificate
pentru a fi adecvate scenei sau intenţiei creative a utilizatorului. Alegeţi o combinaţie
echilibrată de setări utilizând Reglare rapidă sau reglaţi manual setările individuale.
1
Selectaţi o opţiune Picture Control.
Evidenţiaţi opţiunea Picture Control dorită în lista de
opţiuni Picture Control (0 129) şi apăsaţi 2.
2
Reglaţi setările.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia setarea dorită
(0 132) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege o valoare.
Repetaţi acest pas până când vor fi reglate toate
setările sau selectaţi Reglare rapidă pentru a alege o
combinaţie presetată de setări. Setările implicite pot fi
restabilite prin apăsarea butonului O (Q).
3
Apăsaţi J.
J
A
Modificări aduse opţiunilor originale Picture Control
Opţiunile Picture Control care au fost modificate din setările
implicite sunt indicate printr-un asterisc („E”).
131
❚❚ Setări opţiuni Picture Control
Opţiune
Reglare rapidă
Reglaje manuale
(toate opţiunile Picture Control)
Clarificare
Contrast
Luminozitate
Descriere
Alegeţi între opţiuni de la –2 la +2 pentru a reduce sau a exagera efectul opţiunilor
Picture Control selectate (reţineţi că aceasta reiniţializează toate reglajele
manuale). De exemplu, alegerea valorilor pozitive pentru Intensă face fotografiile
mai intense. Nu este disponibil cu opţiunile Picture Control Neutră sau Monocrom.
Controlaţi claritatea contururilor. Selectaţi A pentru a regla claritatea în mod
automat conform tipului de scenă sau alegeţi dintre valorile cuprinse între 0
(claritate inexistentă) şi 9 (cu cât valoarea este mai ridicată, cu atât claritatea este
mai mare).
Selectaţi A pentru a regla contrastul în mod automat conform tipului de scenă sau
alegeţi dintre valorile cuprinse între –3 şi +3 (alegeţi valori mai scăzute pentru a
împiedica „pierderea” evidenţierilor din portrete în lumina directă a soarelui, valori
mai ridicate pentru a păstra detaliul în cazul peisajelor estompate şi al altor subiecte
cu contrast scăzut).
Alegeţi –1 pentru luminozitate scăzută, +1 pentru luminozitate sporită. Nu
afectează expunerea.
Reglaje manuale
(numai nemonocrom)
Saturaţie
Controlaţi intensitatea culorilor. Selectaţi A pentru a regla automat saturaţia
conform tipului de scenă sau alegeţi dintre valori cuprinse între –3 şi +3 (valorile
scăzute reduc saturaţia, iar valorile ridicate o sporesc).
Nuanţă
Alegeţi valori negative (până la un minim de –3) pentru a face roşul mai mov,
albastrul mai verde şi verdele mai galben, valori pozitive (până la +3) pentru a face
roşul mai portocaliu, verdele mai albastru şi albastrul mai mov.
Reglaje manuale
(numai monocrom)
Efecte filtru
Nuanţare
Simulaţi efectul filtrelor color asupra fotografiilor monocrome. Alegeţi dintre Off
(Dezactivat), galben, portocaliu, roşu şi verde (0 133).
Alegeţi nuanţa utilizată în fotografii monocrome dintre B&W (alb-negru), Sepia,
Cyanotype (Cianotipie) (monocrom cu nuanţă de albastru), Red (Roșu), Yellow
(Galben), Green (Verde), Blue Green (Albastru verzui), Blue (Albastru), Purple
Blue (Albastru purpuriu), Red Purple (Roșu purpuriu) (0 133).
J
D
„A” (Automat)
Rezultatele pentru clarificarea automată, contrast şi saturaţie variază cu expunerea şi poziţionarea
subiectului în cadru. Utilizaţi un obiectiv de tipul G sau D pentru cele mai bune rezultate.
A
Opţiuni personalizate Picture Control
Opţiunile disponibile cu opţiuni Picture Control personalizate sunt aceleaşi cu cele personalizate pe
care se bazează Picture Control.
132
A
Matrice de Picture Control
Apăsând butonul W (S) în pasul 2, la pagina 131, se afişează o matrice de
Picture Control ce arată contrastul şi saturaţia pentru opţiunea Picture Control
selectată în legătură cu celelalte opţiuni Picture Control (numai contrastul
este afişat când este selectat Monocrom). Eliberaţi butonul W (S) pentru a
reveni la meniul Picture Control.
Pictogramele pentru opţiunile Picture Control ce utilizează contrastul şi
saturaţia automate sunt afişate în verde pe matrice de Picture Control, iar
liniile apar paralele cu axele matricei.
A
Setări anterioare
Linia de sub afişajul valorii din meniul de setări ale opţiunilor Picture Control
indică valoarea anterioară a setării. Utilizaţi aceasta ca referinţă pentru
reglarea setărilor.
A
Efecte filtru (numai monocrom)
Opţiunile din acest meniu simulează efectul filtrelor color asupra fotografiilor monocrome. Sunt
disponibile următoarele efecte filtru:
Y
O
R
G
Opţiune
Galben
Portocaliu
Roşu
Verde
Descriere
Sporeşte contrastul. Poate fi utilizat pentru a reduce strălucirea cerului în fotografii
de peisaje. Portocaliul produce un contrast mai mare decât galbenul, iar roşul un
contrast mai mare decât portocaliul.
Atenuează tonurile pielii. Poate fi utilizat pentru portrete.
Reţineţi că efectele obţinute cu Efecte filtru sunt mai pronunţate decât cele produse de filtrele fizice de
sticlă.
A
Nuanţare (numai monocrom)
Apăsând 3 atunci când este selectat Nuanţare se afişează opţiunile de
saturaţie. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a regla saturaţia. Controlul saturaţiei nu este
disponibil când este selectat B&W (alb-negru).
J
133
Creare opţiuni Picture Control personalizate
Opţiunile Picture Control furnizate cu aparatul foto pot fi modificate şi salvate ca opţiuni
Picture Control personalizate.
1
Selectaţi Gestionare Picture Control în
meniul fotografiere.
Pentru a afişa meniurile, apăsaţi butonul G.
Evidenţiaţi Gestionare Picture Control în meniul
fotografiere şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Selectaţi Salvare/editare.
Evidenţiaţi Salvare/editare şi apăsaţi 2.
3
Selectaţi o opţiune Picture Control.
Evidenţiaţi o opţiune Picture Control existentă şi
apăsaţi 2 sau apăsaţi J pentru a trece la pasul 5
şi a salva o copie a opţiunii Picture Control
evidenţiate fără altă modificare.
4
Editaţi opţiunea Picture Control selectată.
Consultaţi pagina 132 pentru informaţii
suplimentare. Pentru a renunţa la orice modificări
şi a porni din nou de la setările implicite, apăsaţi
butonul O (Q). Apăsaţi J atunci când setările
sunt finalizate.
J
5
Selectaţi o destinaţie.
Alegeţi o destinaţie pentru opţiunea Picture
Control personalizată (C-1 până la C-9) şi apăsaţi 2.
134
6
Denumiţi opţiunile Picture Control.
Va fi afişat un dialog de introducere text în
Zonă tastatură
dreapta. Implicit, noile opţiuni Picture Control
sunt denumite prin adăugarea unui număr de
Zonă nume
două cifre (atribuit automat) la numele opţiunii
Picture Control existente; pentru a utiliza numele
implicit, treceţi la pasul 7. Pentru a deplasa
cursorul în zona numelui, ţineţi apăsat butonul W (S) şi apăsaţi 4 sau 2. Pentru a
introduce o nouă literă în poziţia curentă a cursorului, utilizaţi selectorul multiplu pentru
a evidenţia caracterul dorit în zona tastaturii şi apoi apăsaţi J. Pentru a şterge caracterul
din poziţia curentă a cursorului, apăsaţi butonul O (Q).
Numele opţiunilor Picture Control personalizate pot cuprinde până la nouăsprezece
caractere lungime. Orice caractere după al nouăsprezecelea vor fi şterse.
7
Apăsaţi X (T).
Apăsaţi butonul X (T) pentru a salva
modificările și ieșiţi. Noua opţiune Picture Control
va apărea în lista de opţiuni Picture Control.
Buton X (T)
A
Gestionare Picture Control > Redenumire
Opţiunile Picture Control personalizate pot fi redenumite în
orice moment utilizând opţiunea Redenumire din meniul
Gestionare Picture Control.
J
A
Gestionare Picture Control > Ştergere
Opţiunea Ştergere din meniul Gestionare Picture Control
poate fi folosită pentru a şterge opţiunile Picture Control
personalizate selectate când acestea nu mai sunt necesare.
A
Pictograma Picture Control originală
Opţiunea Picture Control presetată originală pe care se
bazează opţiunea Picture Control personalizată este indicată
de o pictogramă în colţul din dreapta sus al afişajului de
editare.
Pictogramă opţiune Picture Control
originală
135
Partajarea opţiunilor personalizate Picture Control
Opţiunile personalizate Picture Control create utilizând Utilitarul Picture Control disponibil cu
ViewNX 2 sau software opţional precum Capture NX 2 pot fi copiate pe un card de memorie şi
încărcate pe aparatul foto sau opţiunile personalizate Picture Control create cu aparatul foto
pot fi copiate pe cardul de memorie utilizat pe alte aparate foto D600 şi cu alt software şi apoi
şterse când nu mai sunt de folos.
Pentru a copia opţiunile Picture Control personalizate pe sau
de pe un card de memorie sau pentru a şterge de pe cardul
de memorie opţiunile Picture Control personalizate,
evidenţiaţi Încărcare/salvare din meniul Gestionare
Picture Control şi apăsaţi 2. Vor fi afişate următoarele
opţiuni:
• Copiere în aparatul foto: Copiaţi opţiunile Picture Control
personalizate de pe cardul de memorie în opţiunile
personalizate Picture Control C-1 până la C-9 de pe
aparatul foto şi denumiţi-le după cum doriţi.
• Ştergere de pe card: Ştergeţi opţiunile Picture Control
personalizate selectate de pe cardul de memorie. Dialogul
de confirmare arătat în dreapta va fi afişat înainte de
ştergerea unei opţiuni Picture Control; pentru a şterge o
opţiune Picture Control selectată, evidenţiaţi Da şi apăsaţi
J.
• Copiere pe card: Copiaţi o opţiune Picture Control
personalizată (C-1 până la C-9) din aparatul foto într-o destinaţie selectată (1până la 99) pe
cardul de memorie.
J
A
Salvarea opţiunilor Picture Control personalizate
Până la 99 de opţiuni Picture Control personalizate pot fi stocate pe cardul de memorie la un moment
dat. Cardul de memorie poate fi utilizat doar pentru a stoca opţiuni Picture Control personalizate create
de utilizator. Opţiunile presetate Picture Control furnizate cu aparatul foto (0 129) nu pot fi copiate pe
cardul de memorie, nici redenumite sau şterse.
Opţiunile din meniul Gestionare Picture Control se aplică numai cardului de memorie din Fanta 1.
Opţiunile personalizate Picture Control nu pot fi șterse sau copiate pe sau de pe cardul din Fanta 2.
136
Păstrarea detaliilor în evidenţieri şi
umbre
D-Lighting activ
(Numai moduri P, S, A și M)
D-Lighting activ păstrează detaliile din zone luminoase sau
din umbre, creând fotografii cu un contrast natural. Utilizaţi pentru scene cu un contrast
ridicat, de exemplu atunci când fotografiaţi peisaje luminoase prin uşă sau pe fereastră sau
atunci când fotografiaţi obiecte umbrite într-o zi însorită. Este cea mai eficientă când este
folosită cu măsurarea expunere prin matrice (0 109).
D-Lighting activ dezactivat
D-Lighting activ: Y Automat
J
D
„D-Lighting activ” versus „D-Lighting”
Opţiunea D-Lighting activ din meniul fotografiere reglează expunerea înainte de fotografiere pentru a
optimiza intervalul dinamic, în timp ce opţiunea D-Lighting din meniul retuşare optimizează intervalul
dinamic în imagini după fotografiere.
137
Pentru a utiliza D-Lighting activ:
1
Selectaţi D-Lighting activ în meniul
fotografiere.
Pentru a afişa meniurile, apăsaţi butonul G.
Evidenţiaţi D-Lighting activ în meniul
fotografiere şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Alegeţi o opţiune.
Evidenţiaţi opţiunea dorită şi apăsaţi J. Dacă
este selectat Y Automat, aparatul foto va regla
automat D-Lighting-ul activ conform cu condiţiile
de fotografiere (totuși în modul M, Y Automat
este echivalent cu Q Normal).
J
D
D-Lighting activ
D-Lighting activ nu poate fi folosit cu filme. În fotografiile efectuate cu D-Lighting activ poate apărea
zgomot (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, neclaritate sau linii). Este posibil ca pe unele subiecte să fie
vizibile umbre inegale. D-Lighting activ nu poate fi folosit la sensibilităţi ISO de Hi 0,3 sau mai ridicate.
A
Consultaţi de asemenea
Când este selectat Bracketing ADL pentru setarea personalizată e6 (Setare bracketing automat,
0 241), aparatul foto variază D-Lighting activ pe o serie de fotografii (0 158). Pentru informaţii despre
utilizarea butonului Fn și selectorului principal de comandă pentru a selecta o opţiune D-Lighting activ,
consultaţi pagina 242.
138
High Dynamic Range (HDR)
Utilizat cu subiecte puternic contrastante, High Dynamic Range (HDR) păstrează detaliile în
zone luminoase și umbre prin îmbinarea a două fotografii la expuneri diferite. HDR este cel mai
eficient atunci când este folosit cu măsurarea matricială (0 109; cu alte metode de măsurare și
un obiectiv non-CPU, o expunere diferenţială de Automat este echivalentă cu aproximativ
2 EV). Nu poate fi folosit pentru a înregistra imagini NEF (RAW). Înregistrarea filmelor (0 57),
declanşarea bliţului, bracketing (0 153), expunerea multiplă (0 160) şi fotografierea trecere
timp (0 168) nu pot fi utilizate în timp ce HDR este activ şi nu este disponibil timpul de
expunere A.
+
Prima expunere (mai
întunecată)
1
A doua expunere (mai
luminoasă)
Imagine HDR combinată
Selectaţi HDR (high dynamic range).
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Evidenţiaţi HDR (high dynamic range) în
meniul fotografiere şi apăsaţi 2.
Buton G
J
139
2
Selectaţi un mod.
Evidenţiaţi Mod HDR şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi
apăsaţi J.
• Pentru a face o serie de fotografii HDR, selectaţi 6
Activat (serie). Fotografierea HDR va
continua până când selectaţi Dezactivat
pentru Mod HDR.
• Pentru a face o fotografie HDR, selectaţi Activat (o singură fotogr.). Fotografierea
normală va fi reluată automat după ce aţi creat o singură fotografie HDR.
• Pentru a ieşi fără să creaţi alte fotografii HDR, selectaţi Dezactivat.
Dacă este selectat Activat (serie) sau Activat (o singură
fotogr.), va fi afişată o pictogramă k pe panoul de control.
3
Alegeţi expunerea diferenţială.
Pentru a alege diferenţa de expunere între două
fotografieri, evidenţiaţi Expunere diferenţială şi
apăsaţi 2.
J
140
Vor fi afişate opţiunile indicate în dreapta.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J. Alegeţi
valorile mai mari pentru subiectele cu contrast
ridicat, dar reţineţi că alegerea unei valori mai
ridicate decât cea necesară poate să nu producă
rezultatele dorite; dacă este selectat Automat,
aparatul foto va regla automat expunerea pentru
a se potrivi cu scena.
4
Alegeţi nivelul de uniformizare.
Pentru a alege cât de mult sunt uniformizate
îmbinările dintre două imagini, evidenţiaţi
Uniformizare şi apăsaţi 2.
Vor fi afişate opţiunile indicate în dreapta.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J. Valorile mai
ridicate produc o imagine compozită mai
uniformizată. Este posibil ca pe unele subiecte să
fie vizibile umbre inegale.
5
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.
Aparatul foto face două expuneri când butonul declanșare este
apăsat până la capăt. l k va fi afișat în panoul de control și
l u în vizor în timp ce imaginile sunt îmbinate; nu se poate
efectua nicio fotografie până când înregistrarea nu este
încheiată. Indiferent de opţiunea curentă selectată pentru modul
declanșare, se va face o singură fotografie de fiecare dată când
butonul de declanşare este apăsat.
Panou de control
Vizor
Dacă este selectat Activat (serie), HDR nu se va dezactiva decât
când este selectat Dezactivat pentru Mod HDR; dacă este selectat Activat (o singură
fotogr.), HDR se dezactivează automat după ce este făcută fotografia. Pictograma k
dispare de pe afişaj când HDR se încheie.
J
D
Încadrarea fotografiilor HDR
Marginile imaginii pot fi decupate. Este posibil să nu se obţină rezultatele dorite dacă aparatul foto sau
subiectul se mişcă în timpul fotografierii. Este recomandată utilizarea unui trepied. În funcţie de scenă,
pot apărea umbre în jurul obiectelor luminoase sau halouri pot apărea în jurul obiectelor întunecate;
acest efect poate fi redus prin reglarea nivelului de uniformizare.
A
Fotografiere cu temporizator
Dacă este selectat Activat (serie) pentru Mod HDR înainte de a începe fotografierea cu temporizator de
interval, aparatul foto va continua să facă fotografii HDR la intervalul selectat (dacă este selectat Activat
(o singură fotogr.), fotografierea cu temporizator de interval se va încheia după o singură fotografie).
141
J
142
lFotografierea cu bliţ
Utilizarea bliţului încorporat
Bliţul încorporat are un număr de ghid (GN) 12 (m, ISO 100, 20 °C) şi oferă acoperire pentru
unghiul de câmp al unui obiectiv de 24 mm sau al unui obiectiv de 16 mm în format DX. Poate
fi folosit nu numai când lumina naturală este inadecvată, dar şi pentru a umple umbrele şi a
lumina din spate subiectele sau pentru a adăuga o tentă de lumină ochilor subiectului.
❚❚ Utilizarea bliţului încorporat: Moduri i, k, p, n, o, s și w
1
2
Alegeţi un mod bliţ (0 144).
Efectuaţi fotografii.
Bliţul se va ridica după cum este necesar când butonul
declanșare este apăsat la jumătate și se va declanșa
când se efectuează fotografia. Dacă bliţul nu se ridică
automat, NU încercaţi să-l ridicaţi cu mâna. În cazul
nerespectării acestei precauţii poate rezulta deteriorarea
bliţului.
❚❚ Utilizarea bliţului încorporat: Moduri P, S, A, M și 0
1
Ridicaţi bliţul.
Apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica bliţul.
2
Alegeţi un mod bliţ (numai modurile P, S, A și M;
0 144).
3
Efectuaţi fotografii.
Bliţul se va declanșa ori de câte ori este efectuată o
fotografie.
Buton M (Y)
l
A
Măsurare
Selectaţi măsurarea matricială sau central-evaluativă pentru a activa bliţul de umplere compensat i-TTL
pentru SLR digital. Bliţul standard i-TTL pentru SLR digital este activat automat când este selectată
măsurarea spot.
143
Mod bliţ
Modurile bliţ disponibile diferă în funcţie de modul fotografiere:
o
i, k, p, n, s, w
j
0
Automat
Automat+sincronizare
lentă+reducere ochi roşii
Automat+reducere ochi roşii
Automat+sincronizare lentă
j
Dezactivată
Bliţ de umplere
Dezactivată
S, M
P, A
Bliţ de umplere
Bliţ de umplere
Reducere ochi roşii
Reducere ochi roşii
Sincronizare lentă+reducere ochi roşii
Sincronizare perdea posterioară
Sincronizare lentă
Perdea posterioară+sincronizare lentă *
* S este afișat când setarea este încheiată.
Pentru a alege un mod bliţ, apăsaţi butonul M (Y) și rotiţi selectorul principal de comandă
până când setarea dorită este afişată pe panoul de control.
Buton M (Y)
l
A
Selector principal de
comandă
Panou de control
Coborârea bliţului încorporat
Pentru a economisi energie atunci când bliţul nu este utilizat, apăsaţi-l uşor în
jos până când zăvorul se aşază la locul său făcând clic.
144
A
Moduri bliţ implicite
Modurile bliţ implicite sunt afișate mai jos.
Mod
i, k, p, n, w
s
Implicit
Automat
Automat+reducere ochi roşii
Mod
o
0, P, S, A, M
Implicit
Automat+sincronizare lentă
Bliţ de umplere
A
Moduri bliţ
Modurile bliţ enumerate la pagina anterioară pot îmbina una sau mai multe dintre următoarele setări,
după cum arată pictograma modului bliţ:
• AUTO (bliţ automat): Când iluminarea este slabă sau subiectul este luminat din spate, bliţul se ridică
automat când butonul declanșare este apăsat la jumătate și se aprinde după cum este necesar.
• Y (reducere ochi roşii): Folosiţi pentru portrete. Lumina reducere ochi roşii se aprinde înainte să se
declanșeze bliţul, reducând „ochii roşii”.
• j (dezactivat): Bliţul nu se declanșează chiar dacă lumina este slabă sau subiectul este luminat din
spate.
• SLOW (sincronizare lentă): Timpul de expunere crește automat pentru a capta lumina din fundal pe timp
de noapte sau în condiţii de lumină slabă. Utilizaţi pentru a include lumina din fundal în portrete.
• REAR (sincronizare perdea posterioară): Bliţul se declanșează chiar înainte să se închidă obturatorul, creând
un efect de lumină în spatele surselor de lumină în mișcare (în dreapta jos). Dacă nu este afișată
această pictogramă, bliţul se va declanșa odată ce se deschide obturatorul (sincronizare perdea
frontală; efectul pe care îl produce aceasta cu sursele de lumină în mișcare este arătat mai jos în
stânga).
Sincronizare perdea frontală
Sincronizare perdea posterioară
D
Bliţul încorporat
Utilizaţi cu obiective cu distanţe focale în format FX de 24–300 mm (16–300 mm în format DX; 0 288).
Scoateţi parasolarul obiectivului pentru a preveni formarea umbrelor. Bliţul are o rază de acţiune
minimă de 0,6 m și nu poate fi folosit în intervalul macro al obiectivelor zoom cu funcţia macro.
Controlul bliţ i-TTL poate fi utilizat la sensibilităţi ISO între 100 și 6.400. La valori de peste 6.400, este
posibil să nu se obţină rezultatele dorite la anumite distanţe sau setări de diafragmă.
Dacă bliţul se declanşează în modul declanșare continuu (0 83), se va face o singură fotografie de
fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare.
Butonul de declanşare poate fi dezactivat pentru o scurtă durată pentru a proteja bliţul după ce a fost
utilizat pentru mai multe fotografii consecutive. Bliţul poate fi utilizat din nou după o scurtă pauză.
l
145
A
Timpi expunere disponibili cu bliţul încorporat
Următorii timpi de expunere sunt disponibili cu bliţul încorporat.
Mod
i, P *, A *, k, p, s, w
n, 0
o
Timp de expunere
1/200–1/60 s
1/200–1/125 s
1/200–1 s
Mod
S*
M*
Timp de expunere
1/200–30 s
1/200–30 s, A
* Timpi de 1/4.000 s sunt disponibili cu unităţile de bliţ opţionale SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 și SB-600 când este
selectat 1/250 s (FP automat) sau 1/200 s (FP automat) pentru setarea personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ,
0 234). Când este selectat 1/250 s (FP automat), timpii de expunere de 1/250 s sunt disponibili cu bliţul încorporat.
A
Modul de control al bliţului
Aparatul foto acceptă următoarele moduri de control al bliţului i-TTL:
• Bliţ de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital: Bliţul emite serii de pre-bliţuri aproape invizibile (prebliţuri de control) imediat înainte de bliţul principal. Pre-bliţurile reflectate de obiectele din toate
zonele cadrului sunt preluate de senzorul RGB de 2.016 pixeli şi sunt analizate în combinaţie cu gama
de informaţii de la sistemul de măsurare matricială pentru a regla puterea bliţului pentru un echilibru
natural între subiectul principal şi iluminarea fundalului. Dacă este folosit un obiectiv de tip G sau D,
informaţiile despre distanţă sunt incluse când se calculează puterea bliţului. Precizia de calcul poate
fi îmbunătăţită pentru obiective non-CPU prin specificarea datelor despre obiectiv (distanţa focală şi
diafragma maximă; consultaţi 0 172). Nu este disponibil când se foloseşte măsurarea spot.
• Bliţ i-TTL standard pentru SLR digital: Puterea bliţului este reglată pentru a aduce iluminarea din cadru la
nivel standard; luminozitatea fundalului nu este luată în calcul. Recomandat pentru fotografii în care
subiectul principal este evidenţiat în detrimentul detaliilor de fundal, sau când este folosită
compensarea expunerii. Bliţul standard i-TTL pentru SLR digital este activat automat când este
selectată măsurarea spot.
Modul control bliţ pentru bliţul încorporat poate fi selectat folosind setarea personalizată e3 (Cntrl. bliţ
pt. bliţ încorporat, 0 236). Modul control bliţ pentru bliţul încorporat este expus în afişajul de
informaţii după cum urmează:
Sincronizare bliţ
i-TTL
—
Manual
—
Declanşare repetată bliţ
—
Mod bliţ principal de comandă
l
146
FP automat (0 234)
A
Diafragmă, sensibilitate şi interval bliţ
Raza de acţiune a bliţului variază odată cu sensibilitatea (echivalent ISO) și diafragma.
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
200
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
Diafragmă la echivalent ISO de
400
800
1600
2.8
4
5.6
4
5.6
8
5.6
8
11
8
11
16
11
16
22
16
22
32
22
32
—
32
—
—
3200
8
11
16
22
32
—
—
—
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
Interval
m
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
Bliţul încorporat are un interval care începe de la minim 0,6 m.
În modul P, diafragma maximă (apertură relativă minimă) este limitată în funcţie de sensibilitatea ISO,
aşa cum se arată mai jos:
100
2.8
200
3.5
Diafragmă maximă la echivalent ISO de:
400
800
1600
4
5
5.6
3200
7.1
6400
8
Dacă diafragma maximă a obiectivului este mai mică decât cea dată mai sus, valoarea maximă pentru
diafragmă va fi diafragma maximă a obiectivului.
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 149 pentru informaţii despre blocarea valorii bliţului (FV) pentru un subiect măsurat
înainte de recompunerea fotografiei.
Pentru informaţii despre sincronizarea rapidă FP automată şi alegerea unui timp de expunere al bliţului,
consultaţi setarea personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ, 0 234). Pentru informaţii despre alegerea
celui mai lung timp de expunere disponibil la utilizarea bliţului, consultaţi setarea personalizată e2
(Timp expunere cu bliţ, 0 235). Pentru informaţii despre controlul bliţului şi utilizarea bliţului
încorporat în modul bliţ principal de comandă, consultaţi setarea personalizată e3 (Cntrl. bliţ pt. bliţ
încorporat, 0 236).
Consultaţi pagina 292 pentru informaţii despre utilizarea unităţilor de bliţ opţionale.
l
147
Compensare bliţ
(Numai moduri P, S, A și M)
Compensarea bliţului este folosită pentru a schimba puterea bliţului de la –3 EV la +1 EV, în
trepte de 1/3 EV, schimbând luminozitatea subiectului principal faţă de fundal. Intensitatea
bliţului poate fi sporită pentru a face obiectul de interes să apară mai strălucitor sau redusă
pentru a împiedica evidenţierile şi reflexiile nedorite.
Apăsaţi butonul M (Y) şi rotiţi selectorul secundar de
comandă până când valoarea dorită este afişată pe panoul
de control. În general, alegeţi valorile pozitive pentru a face
subiectul principal mai luminos, negative pentru a-l face
mai întunecat.
Buton M (Y)
Selector secundar
de comandă
La alte valori decât ±0,0, va fi afişată o pictogramă Y pe
panoul de control şi în vizor după ce eliberaţi butonul M
(Y). Valoarea curentă pentru compensarea bliţului poate fi
confirmată apăsând butonul M (Y).
Puterea normală a bliţului poate fi restabilită prin setarea
compensării bliţului la ±0,0. Compensarea bliţului nu este
resetată când aparatul foto este oprit.
±0 EV
(M (Y) buton apăsat)
–0,3 EV
+1,0 EV
l
A
Unităţi de bliţ opţionale
Compensarea bliţului este disponibilă și cu unităţile de bliţ opţionale SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600, SB-400 și SB-R200. SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 şi SB-600 permit, de asemenea, setarea
compensării bliţului folosind comenzile de pe unitatea de bliţ; valoarea selectată cu unitatea de bliţ se
adaugă la valoarea selectată cu aparatul foto.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre alegerea dimensiunii treptelor disponibile pentru compensare bliţ, consultaţi
setarea personalizată b2 (Stopuri EV pt. control exp., 0 224). Pentru informaţii despre alegerea
modului în care bliţul și compensarea expunerii se îmbină, consultaţi setarea personalizată e4 (Comp.
expunere pentru bliţ, 0 240). Pentru informaţii despre variaţia automată a nivelului bliţului într-o serie
de fotografii, consultaţi pagina 153.
148
Blocare FV
Această funcţie este folosită pentru a bloca puterea bliţului, permiţând recompunerea
fotografiilor fără schimbarea nivelului bliţului şi asigurând că puterea bliţului este adecvată
pentru subiect chiar şi când subiectul nu este poziţionat în centrul cadrului. Puterea bliţului
este reglată automat pentru orice schimbări de sensibilitate ISO şi diafragmă.
Pentru a utiliza blocarea FV:
1
Atribuiţi blocarea FV butonului Fn.
Selectaţi Blocare FV pentru setarea personalizată f2
(Asociere buton Fn, 0 242).
2
Ridicaţi bliţul.
În modurile P, S, A, M și 0, bliţul poate fi ridicat prin
apăsarea butonului M (Y). În modurile i, k, p, n, o,
s și w, bliţul se va ridica automat după cum este
necesar.
Buton M (Y)
3
Focalizaţi.
Poziţionaţi subiectul în centrul cadrului şi apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza.
4
Blocaţi nivelul bliţului.
După ce v-aţi asigurat că indicatorul de bliţ pregătit (M)
este afişat în vizor, apăsaţi butonul Fn. Bliţul va emite
un pre-bliţ de control pentru a determina nivelul de
bliţ adecvat. Puterea bliţului va fi blocată la acest nivel
şi pictograma blocare FV (e) va apărea în vizor.
l
Buton Fn
149
5
Recompuneţi fotografia.
6
Efectuaţi fotografia.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. Dacă doriţi, puteţi face
fotografii suplimentare fără să eliberaţi blocarea FV.
7
Deblocaţi blocarea FV.
Apăsaţi butonul Fn pentru a debloca blocarea FV. Asiguraţi-vă că pictograma blocare FV
(e) nu mai este afişată în vizor.
D
Utilizarea blocării FV cu bliţul încorporat
Blocarea FV este disponibilă numai cu bliţul încorporat când TTL este selectat pentru setarea
personalizată e3 (Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat, 0 236).
A
Utilizarea blocării FV cu unităţile de bliţ opţionale
Blocarea FV este disponibilă şi cu unităţile de bliţ opţionale în TTL şi modurile de control al bliţului AA
pre-bliţ monitor şi A pre-bliţ monitor (dacă sunt acceptate). Reţineţi că atunci când este selectat modul
bliţ principal de comandă pentru setarea personalizată e3 (Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat, 0 236), va
trebui să setaţi modul control bliţ pentru unitatea de bliţ principală sau cel puţin un grup de unităţi de
bliţ controlate la distanţă pentru TTL sau AA.
l
A
Măsurare
Zonele de măsurare pentru blocarea FV când se foloseşte o unitate de bliţ opţională sunt următoarele:
Unitate de bliţ
Unitate de bliţ independentă
Utilizat cu alte unităţi de bliţ
(Iluminare avansată fără fir)
A
Mod bliţ
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (bliţ principal)
Zonă măsurată
Cerc de 5 mm în centrul cadrului
Zona măsurată de exponometrul bliţului
Cadru întreg
Zona măsurată de exponometrul bliţului
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre utilizarea butonului previzualizare profunzime câmp sau a butonului A AE-L/
AF-L pentru blocare FV, consultaţi setarea personalizată f3 (Asociere buton previz., 0 244) sau setarea
personalizată f4 (Asociere buton AE-L/AF-L, 0 244).
150
tAlte opţiuni de fotografiere
Reiniţializare prin două butoane:
restabilire setări implicite
Setările aparatului foto enumerate mai jos pot fi restabilite
la valorile implicite ţinând apăsate împreună butoanele
W (S) şi E timp de mai mult de două secunde (aceste
butoane sunt marcate de un punct verde). Panoul de
control se stinge pentru scurt timp în vreme ce setările sunt
reiniţializate.
Buton E
Buton W (S)
Opţiune
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Balans de alb
Reglare fină
HDR (high dynamic range)
Implicit
0
JPEG normal
93
Mare
95
Automat > Normal
115
A-B: 0, G-M: 0
117
Dezactivată 1
139
Setări sensibilitate ISO
Sensibilitate ISO
Automat și moduri scenă
P, S, A, M
Control sensib. ISO auto.
Fotograf. cu temporiz. interval
Automat
100
105
Dezactivată
107
Dezactivată 2
164
AF-A
97
Focalizare automată (vizor)
Mod focalizare automată
Mod zonă AF
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, P, S, A, M
Punct unic AF
Zonă dinamică AF 39 puncte
Zonă AF automată
99
t
151
Opţiune
Implicit
0
AF-S
51
Focalizare automată (vizualizare în timp real/film)
Mod focalizare automată
Mod zonă AF
m, r, w, 1, 2, 3, P, S, A, M
AF zonă largă
n, 0
AF zonă normală
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
AF prioritate faţă
Punct focalizare 3
Măsurare
Menţinere blocare AE
Centru
52
101
Matricială
109
Dezactivată
102, 110
Bracketing
Dezactivată
153
Setări opţiuni Picture Control 4
Nemodificat
129
Compensare bliţ
Dezactivată
148
Compensare expunere
Dezactivată
112
Mod întârziere expunere
Dezactivată
231
Mod bliţ
i, k, p, n, w
Automat
s
Automat+reducere ochi roşii
o
Automat+sincronizare lentă
0, P, S, A, M
144
Bliţ de umplere
Blocare FV
Dezactivată
149
Expunere multiplă
Dezactivată 5
160
Program flexibil
Dezactivată
75
+ NEF (RAW)
Dezactivată
242
1 Expunerea diferenţială şi uniformizarea nu sunt reiniţializate.
2 Dacă fotografierea cu temporizator de interval este în curs în momentul respectiv, fotografierea se va încheia. Timpul
de pornire, intervalul de fotografiere, numărul de intervale şi de fotografii nu sunt reiniţializate.
3 Punctul de focalizare nu este afişat dacă este selectat AF zonă automată pentru modul zonă AF.
4 Numai opţiunea Picture Control curentă.
5 Dacă expunerea multiplă este în curs în momentul respectiv, fotografierea se va încheia şi expunerea multiplă va fi
creată din expunerile înregistrate până în acel punct. Modificarea şi numărul de fotografii nu sunt reiniţializate.
t
152
Bracketing
(Numai moduri P, S, A și M)
Bracketing-ul modifică automat expunerea, nivelul de bliţ, D-Lighting-ul activ (ADL) sau
balansul de alb, câte puţin cu fiecare fotografie, realizând „bracketing” la valoarea curentă.
Alegeţi în situaţii în care este dificil să setaţi expunerea, nivelul bliţului (i-TTL și, unde sunt
acceptate, numai moduri control bliţ diafragmă automată; consultaţi paginile 146, 236 și 294),
balansul de alb sau D-Lighting-ul activ și unde nu este timp să verificaţi rezultatele și să reglaţi
setările la fiecare fotografie sau să experimentaţi cu diferite setări pentru același subiect.
❚❚ Bracketing expunere şi bliţ
Pentru a varia expunerea și/sau nivelul de bliţ pentru o serie de fotografii:
1
Selectaţi bliţ sau bracketing expunere
pentru setarea personalizată e6 (Setare
bracketing automat) în meniul setări
personalizate.
Pentru a afişa meniurile, apăsaţi butonul G.
Selectaţi setarea personalizată e6 (Setare
Buton G
bracketing automat) în meniul setări
personalizate, evidenţiaţi o opţiune și apăsaţi J.
Alegeţi AE şi bliţ pentru a modifica atât
expunerea, cât și nivelul bliţului, Numai AE
pentru a modifica numai expunerea sau Numai
bliţ pentru a modifica numai nivelul bliţului.
2
Alegeţi numărul de fotografii.
Apăsând butonului D, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege numărul
de fotografii din secvenţa de bracketing și ordinea în care se vor efectua.
Număr de fotografii
Indicator progres
bracketing
Buton D
Nr. de foto.
Selector principal de
comandă
Indicator progres bracketing
Panou de control
Ordine bracketing
Expunere normală, subexpunere, supraexpunere
t
Expunere normală, supraexpunere
Expunere normală, subexpunere
În vizor va fi afișat D (a se vedea în partea
dreaptă); panoul de control va arăta M.
153
3
Selectaţi treapta de bracketing.
Apăsaţi butonul D și rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a alege o treaptă de
bracketing.
Treaptă bracketing
Buton D
Selector secundar de
comandă
Panou de control
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre alegerea dimensiunii treptei, consultaţi setarea personalizată b2
(Stopuri EV pt. control exp., 0 224). Pentru informaţii despre alegerea ordinei în care se
realizează bracketing, consultaţi setarea personalizată e7 (Ordine bracketing, 0 241).
4
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.
Aparatul foto va modifica expunerea și/sau nivelul bliţului
fotografie cu fotografie în funcţie de programul de bracketing
selectat. Modificările la expunere sunt adăugate la cele făcute cu
compensarea expunerii (0 112), făcând posibilă atingerea unor valori de compensare
expunere mai mari de 5 EV.
În timp ce bracketing-ul este activat, pe panoul de control va fi afișat un indicator
progres bracketing. După fiecare fotografie va dispărea un segment din indicator:
segmentul y când se realizează o fotografie nemodificată, segmentul z când se
realizează o fotografie cu treapta negativă și segmentul x când se realizează o
fotografie cu treapta pozitivă.
t
Expunere modificată cu:
0 EV (y)
Expunere modificată cu:
–1 EV (z)
Expunere modificată cu:
+1 EV (x)
Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul D și rotiţi selectorul principal de comandă
până când nu mai sunt afișate indicatorul progres bracketing și pictograma M.
154
A
Bracketing expunere şi bliţ
În modurile de declanșare continuu cu viteză redusă și continuu cu viteză ridicată, fotografierea se va
opri după realizarea numărului de fotografii specificat în programul de bracketing. Fotografierea va fi
reluată următoarea dată când se apasă butonul de declanşare. În modul autodeclanşator, aparatul foto
va efectua un număr de fotografii selectat în pasul 2 la pagina 153 de fiecare dată când este apăsat
butonul declanşare, indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată c3
(Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 227); intervalul dintre fotografii este totuși controlat de
setarea personalizată c3 (Autodeclanşator) > Interval între fotografii. În alte moduri, se va efectua o
fotografie de fiecare dată când este apăsat butonul declanşare.
Dacă înainte de efectuarea tuturor fotografiilor dintr-o secvenţă cardul de memorie se umple,
fotografierea poate fi reluată de la următoarea fotografie din secvenţă după ce cardul de memorie este
înlocuit sau după ce au fost șterse fotografii pentru a crea spaţiu pe cardul de memorie. Dacă aparatul
foto se închide înainte de efectuarea tuturor fotografiilor dintr-o secvenţă, bracketing-ul va fi reluat de
la următoarea fotografie din secvenţă când aparatul foto este deschis.
A
Bracketing expunere
Aparatul foto schimbă expunerea prin modificarea timpului de expunere și diafragmei (modul P),
diafragmei (modul S) sau timpului de expunere (modurile A și M). Dacă este selectat Activat pentru
Setări sensibilitate ISO > Control sensib. ISO auto. (0 107) în modurile P, S și A, aparatul foto va
modifica automat sensibilitatea ISO pentru expunere optimă când sunt depășite limitele sistemului de
expunere al aparatului foto; în modul M, aparatul foto va utiliza mai întâi controlul sensibilităţii ISO
pentru a aduce expunerea cât mai aproape cu putinţă de optim și apoi să realizeze bracketing expunerii
prin modificarea timpului de expunere.
t
155
❚❚ Bracketing balans de alb
Aparatul foto creează copii multiple fiecărei fotografii, fiecare dintre ele cu un balans de alb
diferit. Pentru informaţii suplimentare despre balansul de alb, consultaţi pagina 115.
1
Selectaţi bracketing balans de alb.
Alegeţi Bracketing WB pentru setarea personalizată e6 Setare
bracketing automat.
2
Alegeţi numărul de fotografii.
Apăsând butonul D, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege numărul de
fotografii din secvenţa de bracketing și ordinea în care se vor efectua.
Număr de fotografii
Indicator progres
bracketing
Buton D
Selector principal de
comandă
Panou de control
În vizor va fi afișat D (a se vedea în partea dreaptă); panoul de
control va arăta W.
3
Selectaţi o treaptă balans de alb.
Apăsând butonul D, rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a alege dintre
trepte de 1 (5 mired; 0 119), 2 (10 mired) sau 3 (15 mired). Valoarea B indică nivelul de
albastru, valoarea A nivelul de chihlimbar (0 117).
Treaptă balans de alb
t
Buton D
Selector secundar de
comandă
Panou de control
Mai jos sunt enumerate programele de bracketing cu o treaptă de 1.
Panou de control
156
Indicator progres bracketing
Nr. de foto.
2
Treaptă
1B
Ordine bracketing
0/1B
2
1A
0/1A
3
1A, 1B
0/1A/1B
4
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.
Fiecare fotografie va fi procesată pentru a crea un număr
de copii specificate în programul de bracketing și fiecare
copie va avea un balans de alb diferit. Modificările la
balansul de alb sunt adăugate la reglarea balansului de
alb efectuată cu reglarea fină a balansului de alb.
Dacă numărul de fotografii din programul de bracketing
este mai mare decât numărul de expuneri rămase, n
și pictograma cardului afectat vor lumina intermitent în
panoul de control, va apărea o pictogramă j în vizor,
așa cum este ilustrat în dreapta, și declanșatorul va fi
dezactivat. Fotografierea poate începe odată ce este
introdus un nou card de memorie.
Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul D și rotiţi selectorul principal de comandă
până când nu mai sunt afișate indicatorul progres bracketing și pictograma W.
A
Bracketing balans de alb
Bracketing balans de alb nu este disponibil la o calitate a imaginii NEF (RAW). Prin selectarea NEF (RAW),
NEF (RAW) + JPEG fine, NEF (RAW) + JPEG normal sau NEF (RAW) + JPEG basic se anulează
bracketing-ul balans de alb.
t
Bracketing-ul balans de alb influenţează numai temperatura culoare (axa chihlimbar-albastru din
afișajul reglare fină balans de alb, 0 117). Nu se realizează ajustări la axa verde-magenta.
În modul autodeclanşator (0 85), numărul de copii specificat în programul balans de alb va fi creat de
fiecare dată când este eliberat declanșatorul, indiferent de opţiunea selectată pentru setarea
personalizată c3 (Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 227).
Dacă aparatul foto este oprit în timp ce indicatorul luminos acces card memorie este aprins, aparatul
foto se va închide numai după ce toate fotografiile din secvenţă au fost înregistrate.
157
❚❚ Bracketing ADL
Aparatul foto modifică D-Lighting-ul activ la o serie de expuneri. Pentru informaţii
suplimentare despre D-Lighting-ul activ, consultaţi pagina 137.
1
Selectaţi bracketing ADL.
Alegeţi Bracketing ADL pentru setarea personalizată e6 Setare
bracketing automat.
2
Alegeţi numărul de fotografii.
Apăsând butonul D, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a alege numărul de
fotografii din secvenţa de bracketing. Alegeţi două imagini pentru a efectua o fotografie
cu D-Lighting activ dezactivat și o alta la valoarea selectată curent pentru D-Lighting
activ în meniul fotografiere (dacă D-Lighting activ este dezactivat, a doua fotografie va
fi efectuată cu D-Lighting activ setat la Automat). Alegeţi trei imagini pentru a efectua o
serie de fotografii cu D-Lighting-ul activ setat Dezactivat, Normal și Ridicat.
Număr de fotografii
Indicator progres
bracketing
Buton D
Selector principal de
comandă
Panou de control
În vizor va fi afișat D (a se vedea în partea dreaptă); panoul de
control va arăta d.
t
158
3
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.
Aparatul foto va modifica D-Lighting-ul activ fotografie cu
fotografie în funcţie de programul de bracketing selectat. În timp
ce bracketing-ul este activat, pe panoul de control va fi afișat un
indicator progres bracketing. După fiecare fotografie va dispărea
un segment din indicator: segmentul y când este realizată prima
fotografie, segmentul 0 când este realizată cea de-a doua
fotografie și segmentul 1 când este realizată cea de-a treia (dacă
este cazul) fotografie.
Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul D și rotiţi selectorul principal de comandă
până când nu mai sunt afișate indicatorul progres bracketing și pictograma d.
A
Bracketing ADL
În modurile de declanșare continuu cu viteză redusă și continuu cu viteză ridicată, fotografierea se va
opri după realizarea numărului de fotografii specificat în programul de bracketing. Fotografierea va fi
reluată următoarea dată când se apasă butonul de declanşare. În modul autodeclanşator, aparatul foto
va efectua un număr de fotografii selectat în pasul 2 la pagina 158 de fiecare dată când este apăsat
butonul declanşare, indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată c3
(Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 227); intervalul dintre fotografii este totuși controlat de
setarea personalizată c3 (Autodeclanşator) > Interval între fotografii. În alte moduri, se va efectua o
fotografie de fiecare dată când este apăsat butonul declanşare.
t
Dacă înainte de efectuarea tuturor fotografiilor dintr-o secvenţă cardul de memorie se umple,
fotografierea poate fi reluată de la următoarea fotografie din secvenţă după ce cardul de memorie este
înlocuit sau după ce au fost șterse fotografii pentru a crea spaţiu pe cardul de memorie. Dacă aparatul
foto se închide înainte de efectuarea tuturor fotografiilor dintr-o secvenţă, bracketing-ul va fi reluat de
la următoarea fotografie din secvenţă când aparatul foto este deschis.
159
Expunere multiplă
(Numai moduri P, S, A și M)
Parcurgeţi paşii de mai jos pentru a înregistra o serie de două până la trei expuneri într-o
singură fotografie. Mai multe expuneri pot utiliza datele RAW de la senzorul de imagine al
aparatului foto pentru a produce culori sesizabil superioare faţă de cele din suprapunerile
fotografice generate de software.
❚❚ Crearea unei expuneri multiple
Expunerile multiple nu pot fi înregistrate în vizualizarea în timp real. Ieşiţi din vizualizarea în
timp real înainte de a continua. Reţineţi că la setările implicite, fotografierea se va încheia şi va
fi înregistrată automat o expunere multiplă dacă nu sunt efectuate operaţii timp de 30 s.
A
Timpi de înregistrare extinşi
Pentru un interval între expuneri de mai mult de 30 s, măriţi întârzierea oprire măsurare folosind setarea
personalizată c2 (Temporizator standby, 0 227). Intervalul maxim între expuneri este cu 30 de
secunde mai lung decât opţiunea selectată pentru setarea personalizată c2. Dacă monitorul s-a oprit în
timpul redării sau al operării meniului, fotografierea se va încheia la 30 s după ce exponometrele se
opresc și expunerea multiplă va fi creată de la expunerile ce au fost înregistrate până în acel punct.
1
Selectaţi Expunere multiplă în meniul
fotografiere.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Evidenţiaţi Expunere multiplă în meniul de
fotografiere şi apăsaţi 2.
Buton G
t
160
2
Selectaţi un mod.
Evidenţiaţi Mod Expunere multiplă şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi
apăsaţi J.
• Pentru a face o serie de expuneri multiple, selectaţi
6 Activat (serie). Fotografierea cu expunere
multiplă va continua până când selectaţi
Dezactivat pentru Mod Expunere multiplă.
• Pentru a face o expunere multiplă, selectaţi Activat (o singură fotogr.). Fotografierea
normală va fi reluată automat după ce aţi creat o singură expunere multiplă.
• Pentru a ieşi fără crearea unor expuneri suplimentare multiple, selectaţi Dezactivat.
Dacă este selectat Activat (serie) sau Activat (o
singură fotogr.), va fi afişată o pictogramă n pe
panoul de control.
3
Alegeţi numărul de fotografii.
Evidenţiaţi Număr de fotografii şi apăsaţi 2.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege numărul de
expuneri care vor fi combinate pentru a forma o
singură fotografie şi apăsaţi J.
t
161
4
Alegeţi nivelul de modificare.
Evidenţiaţi Modificare automată şi apăsaţi 2.
Vor fi afişate următoarele opţiuni. Evidenţiaţi o
opţiune şi apăsaţi J.
• Activată: Modificarea este reglată în funcţie de
numărul de expuneri înregistrate real
(modificarea pentru fiecare expunere este
setată la 1/2 pentru 2 expuneri, 1/3 pentru 3
expuneri etc.).
• Dezactivată: Modificarea nu este reglată când se înregistrează o expunere multiplă.
Recomandat dacă fundalul este întunecat.
5
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi
fotografiaţi.
În modurile de declanșare continuu cu viteză
ridicată şi continuu cu viteză redusă (0 83),
aparatul foto înregistrează toate expunerile într-o singură rafală. Dacă este selectat
Activat (serie), aparatul foto va continua să înregistreze expuneri multiple în timp ce
butonul de declanşare este apăsat; dacă este selectat Activat (o singură fotogr.),
fotografierea cu expunere multiplă se va încheia după prima fotografie. În modul
autodeclanşator, aparatul foto va înregistra automat numărul de expuneri selectat în
pasul 3 la pagina 161, indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată c3
(Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 227); intervalul dintre fotografii este
totuşi controlat de setarea personalizată c3 (Autodeclanşator) > Interval între
fotografii. În alte moduri de declanșare, se va face o fotografie de fiecare dată când este
apăsat butonul de declanşare; continuaţi fotografierea până când toate expunerile au
fost înregistrate (pentru informaţii despre întreruperea unei expuneri multiple înainte ca
toate fotografiile să fie înregistrate, consultaţi pagina 163).
t
162
Pictograma n va clipi până când fotografierea se
încheie. Dacă este selectat Activat (serie),
fotografierea cu expunere multiplă se va încheia
numai când este selectat Dezactivat pentru
modul expunere multiplă; dacă este selectat
Activat (o singură fotogr.), fotografierea cu expunere multiplă se încheie automat
când expunerea multiplă este realizată. Pictograma n dispare de pe afişaj când
fotografierea cu expunere multiplă se încheie.
❚❚ Întreruperea expunerilor multiple
Pentru a întrerupe o expunere multiplă înainte de a fi făcut numărul
specificat de expuneri, selectaţi Dezactivat pentru modul expunere
multiplă. Dacă fotografierea se încheie înainte ca numărul specificat de
expuneri să fi fost realizat, va fi creată o expunere multiplă din
expunerile care au fost înregistrate până în acel moment. Dacă
Modificare automată este activată, modificarea va fi reglată pentru a
reflecta numărul de expuneri înregistrate în realitate. Reţineţi că fotografierea se va încheia
automat dacă:
• Este efectuată o reiniţializare prin două butoane (0 151)
• Aparatul foto este oprit
• Acumulatorul este descărcat
• Fotografiile sunt şterse
D
Expuneri multiple
Nu scoateţi sau înlocuiţi cardul de memorie în timpul înregistrării unei expuneri multiple.
Expunerile multiple nu pot fi înregistrate în vizualizarea în timp real. Realizarea fotografiilor în
vizualizarea în timp real reiniţializează Mod Expunere multiplă la Dezactivat.
În fotografiile efectuate cu Dezactivat selectat pentru modificare automată (0 162) poate apărea
zgomot (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, neclaritate sau linii).
Informaţiile prezentate în afişajul informaţii de redare fotografii (inclusiv măsurare, expunere, mod
fotografiere, distanţă focală, data înregistrării și orientarea aparatului foto) sunt pentru prima fotografie
din expunerea multiplă.
A
Fotografiere cu temporizator
Dacă este activată fotografierea cu temporizator de interval înainte de a realiza prima expunere,
aparatul foto va înregistra expunerile în intervalul selectat până când numărul de expuneri specificate
în meniul de expunere multiplă a fost realizat (numărul de fotografii menţionat în meniul de
fotografiere cu temporizator de interval este ignorat). Aceste expuneri vor fi apoi înregistrate ca o
singură fotografie şi fotografierea cu temporizator de interval se va încheia (dacă este selectat Activat
(o singură fotogr.) pentru modul expunere multiplă, fotografierea cu expunere multiplă se va încheia,
de asemenea, automat).
t
A
Alte setări
În timp ce se face o fotografie cu expunere multiplă, cardurile de memorie nu pot fi formatate şi unele
elemente de meniu sunt dezactivate şi nu pot fi modificate.
163
Fotografiere cu temporizator
Aparatul foto este echipat pentru a face fotografii automat la intervale presetate.
D
Înainte de fotografiere
Nu selectaţi modul de declanșare autodeclanşator (E), controlat la distanţă (4) sau MUP când utilizaţi
temporizatorul. Înainte de a începe fotografierea cu temporizator de interval, faceţi o fotografie de test
la setările curente şi vizualizaţi rezultatele pe monitor.
Înainte de a alege un timp de pornire, selectaţi Fus orar şi dată în meniul de setare şi asiguraţi-vă că
ceasul intern al aparatului foto este setat la ora şi data corecte (0 253).
Este recomandată utilizarea unui trepied. Montaţi aparatul foto pe un trepied înainte de a începe
fotografierea. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este întreruptă, verificaţi dacă acumulatorul
EN-EL15 este complet încărcat. Dacă aveţi dubii, încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare sau folosiţi
un adaptor la reţeaua electrică EH-5b şi un conector de alimentare EP-5B (disponibil separat).
1
Selectaţi Fotograf. cu temporiz. interval
din meniul de fotografiere.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Evidenţiaţi Fotogr. cu temporiz. interval în
meniul de fotografiere şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Alegeţi un timp de pornire.
Alegeţi dintre următoarele declanşatoare de
pornire.
• Pentru a începe fotografierea imediat, evidenţiaţi
Acum şi apăsaţi 2. Fotografierea începe la
aproximativ 3 s după ce sunt terminate setările;
treceţi la pasul 3.
• Pentru a alege un timp de pornire, evidenţiaţi Timp
pornire şi apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile
privind timpul de pornire afişate în dreapta.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia orele sau
minutele şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a schimba.
Apăsaţi 2 pentru a continua.
t
164
3
Alegeţi intervalul.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia orele,
minutele sau secundele; apăsaţi 1 sau 3 pentru
a schimba. Alegeţi un interval mai lung decât
timpul necesar pentru a face numărul de
fotografii selectate în pasul 4. Dacă intervalul este
prea scurt, numărul de fotografii făcute poate fi mai mic decât numărul total menţionat
în pasul 4 (numărul de intervale înmulţit cu numărul de fotografii pe interval). Apăsaţi 2
pentru a continua.
4
Alegeţi numărul de intervale şi numărul de
fotografii pe interval.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia numărul de
intervale sau numărul de fotografii; apăsaţi 1 sau
3 pentru a schimba. Apăsaţi 2 pentru a
continua.
Număr de Număr de Număr
intervale fotografii/ total de
interval fotografii
5
Începeţi fotografierea.
Evidenţiaţi Activat şi apăsaţi J (pentru a reveni
la meniul de fotografiere fără să porniţi
temporizatorul, evidenţiaţi Dezactivat şi apăsaţi
J). Primele serii de fotografii vor fi efectuate la
timpul de pornire specificat sau după aproximativ
3 s dacă a fost selectat în pasul 2 Acum pentru Alegere timp pornire. Fotografierea va
continua la intervalul selectat până când toate fotografiile vor fi efectuate. Reţineţi că
deoarece viteza de fotografiere, cadenţa cadrelor şi timpul necesar pentru a înregistra
imaginile pot varia de la un interval la următorul, timpul dintre sfârşitul unui interval şi
începutul următorului poate varia. Dacă fotografierea nu poate fi efectuată la setările
curente (de exemplu dacă este selectată curent timpul de expunere A în modul
expunere manuală sau timpul de pornire este mai mic de un minut), o avertizare va fi
afişată pe monitor.
t
D
Memorie epuizată
În cazul în care cardul de memorie este plin, temporizatorul va rămâne activ, dar nu vor fi făcute
fotografii. Reluaţi fotografierea (0 167) după ştergerea unor fotografii sau oprirea aparatului foto şi
introducerea unui alt card de memorie.
A
Acoperirea vizorului
Pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu expunerea, îndepărtaţi vizorul din
cauciuc și acoperiţi vizorul cu capacul ocular DK-5 furnizat (0 86).
165
A
Fotografiere cu temporizator
Fotografierea cu temporizator nu poate fi combinată cu expuneri îndelungate (fotografiere bulb, 0 79)
sau vizualizare în timp real (0 49) sau trecere timp (0 168) și nu este disponibilă în vizualizare în timp
real film (0 57) sau când este selectat Înregistrare filme pentru setarea personalizată g4 (Asociere
buton declanşare, 0 248).
A
Mod declanșare
Indiferent de modul de declanșare selectat, aparatul foto va face numărul de fotografii specificat la
fiecare interval. În modul CH (continuu cu viteză ridicată), fotografiile vor fi realizate la o cadenţă de până
la 5,5 fotografii pe secundă. În modurile S (cadru unic) şi CL (continuu cu viteză redusă), fotografiile vor fi
efectuate la cadenţa aleasă în setarea personalizată d5 (Viteză fotografiere mod CL, 0 229); în modul
J, zgomotul aparatului foto va fi redus.
A
Bracketing
Reglaţi setările de bracketing înainte de a începe fotografierea cu temporizator de interval. Dacă
expunerea, bliţul sau bracketing-ul ADL sunt active în timp ce fotografierea cu temporizator de interval
este activă, aparatul foto va face numărul de fotografii din programul de bracketing la fiecare interval,
indiferent de numărul de fotografii specificat în meniul temporizatorului. Dacă bracketing-ul balansului
de alb este activ în timp ce fotografierea cu temporizator de interval este activă, aparatul foto va face o
fotografie la fiecare interval şi o va procesa pentru a crea numărul de copii specificat de programul de
bracketing.
A
În timpul fotografierii
În timpul fotografierii cu temporizator de interval, pictograma Q din panoul
de control va clipi. Imediat înainte să înceapă următorul interval de
fotografiere, afişajul timpului de expunere va arăta numărul de intervale
rămase şi afişajul diafragmei va afişa numărul de fotografii rămase din
intervalul curent. Alteori, numărul de intervale rămase şi numărul de fotografii
din fiecare interval pot fi vizualizate apăsând pe jumătate butonul de
declanşare (după ce butonul este eliberat, timpul de expunere şi diafragma vor fi afişate până când
temporizatoarele standby se opresc).
Pentru a vizualiza setările curente ale temporizatorului, selectaţi Fotograf. cu
temporiz. interval între fotografii. În timp ce fotografierea cu temporizator
de interval este în desfăşurare, meniul temporizatorului de interval va afişa
timpul de pornire, intervalul de fotografiere şi numărul de intervale şi de
fotografii rămase. Niciunul dintre aceste elemente nu poate fi schimbat în
timp ce fotografierea cu temporizator de interval este în desfăşurare.
Imaginile pot fi redate şi setările de fotografiere şi de meniu pot fi reglate liber
în timp ce fotografierea cu temporizator de interval este în desfăşurare. Monitorul se va opri automat
timp de aproximativ patru secunde înainte de fiecare interval.
t
166
❚❚ Întreruperea fotografierii cu temporizator de interval
Fotografierea cu temporizator de interval poate fi întreruptă în următoarele moduri:
• Apăsând butonul J între intervale
• Evidenţierea Pornire > Pauză în meniul temporizatorului de interval şi apăsarea J
• Oprirea aparatului foto şi apoi repornirea lui (dacă se doreşte, cardul de memorie poate fi
înlocuit în timp ce aparatul foto este oprit)
• Selectarea modului autodeclanşator (E), controlat la distanţă (4) sau a modului de
declanșare MUP
Pentru a relua fotografierea:
1
Alegeţi un nou timp de pornire.
Alegeţi un nou timp de pornire conform descrierii
de la pagina164.
2
Reluaţi fotografierea.
Evidenţiaţi Repornire şi apăsaţi J. Reţineţi că
dacă fotografierea cu temporizator de interval a
fost întreruptă în timpul fotografierii, toate
fotografiile rămase în intervalul curent vor fi
anulate.
❚❚ Întreruperea fotografierii cu temporizator de interval
Fotografierea cu temporizator de interval se va încheia automat dacă acumulatorul este
descărcat. Fotografierea cu temporizator de interval poate fi încheiată şi de:
• Selectarea Pornire > Dezactivat în meniul temporizatorului de interval
• Efectuarea unei reiniţializări prin două butoane (0 151)
• Selectarea Resetare meniu fotografiere în meniul fotografiere (0 214)
• Schimbarea setărilor de bracketing (0 153)
• Încheierea HDR (0 139) sau a fotografierii cu expunere multiplă (0 163)
Fotografierea normală va fi reluată când fotografia cu temporizator de interval se termină.
❚❚ Nicio fotografie
Aparatul foto va sări peste intervalul curent dacă oricare dintre situaţiile următoare persistă
timp de opt secunde sau mai mult după ce intervalul trebuia să înceapă: fotografia sau
fotografiile pentru intervalul precedent nu au fost făcute, memoria tampon este plină sau
aparatul foto nu poate focaliza în AF-S sau când este selectată AF servo unică în AF-A (reţineţi că
aparatul foto focalizează din nou înainte de fiecare fotografie). Fotografierea se va relua cu
următorul interval.
t
167
Fotografiere trecere timp
Aparatul foto face automat fotografii la intervalele selectate pentru a crea un film trecere timp
silenţios folosind opţiunile curente selectate pentru Setări film în meniul fotografiere (0 65).
A
Înainte de fotografiere
Înainte de a începe fotografierea trecere timp, faceţi o fotografie de test la setările curente (încadrând
fotografia în vizor pentru o previzualizare expunere precisă) şi vizualizaţi rezultatele pe monitor. Pentru
a înregistra modificările de luminozitate, alegeţi expunerea manuală (0 78); pentru colorare uniformă,
alegeţi o altă setare balans de alb decât automat (0 115). Vă recomandăm să comutaţi pentru scurt
timp la vizualizare în timp real film şi să verificaţi decuparea zonei de imagine curentă în monitor (0 57);
reţineţi, totuşi, că fotografierea trecere timp nu este disponibilă în vizualizare în timp real.
Este recomandată utilizarea unui trepied. Montaţi aparatul foto pe un trepied înainte de a începe
fotografierea. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este întreruptă, folosiţi un adaptor la reţeaua
electrică EH-5b opţional şi un conector de alimentare EP-5B sau un acumulator EN-EL15 complet
încărcat.
1
Selectaţi Fotografiere trecere timp în
meniul fotografiere.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Evidenţiaţi Fotografiere trecere timp în meniul
fotografiere şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Apăsaţi 2.
Apăsaţi 2 pentru a trece la pasul 3 şi alegeţi un
interval şi un timp de fotografiere. Pentru a
înregistra un film trecere timp folosind intervalul
implicit de 5 secunde şi timpul de fotografiere de
25 de minute, treceţi la pasul 5.
3
Alegeţi intervalul.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia minutele sau
secundele; apăsaţi 1 sau 3 pentru a schimba.
Alegeţi un interval mai lung decât cel mai lung
timp de expunere anticipat. Apăsaţi 2 pentru a
continua.
t
168
4
Selectaţi timpul de fotografiere.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia orele şi
minutele; apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica.
Timpul maxim de fotografiere este de 7 ore şi 59
de minute. Apăsaţi 2 pentru a continua.
5
Începeţi fotografierea.
Evidenţiaţi Activat şi apăsaţi J (pentru a reveni
la meniul fotografiere fără să porniţi fotografierea
trecere timp, evidenţiaţi Dezactivat şi apăsaţi J).
Fotografierea trecere timp începe după 3 s.
Aparatul foto realizează fotografii la intervalul
selectat în pasul 3 pentru timpul selectat în pasul 4. Indicatorul luminos de acces card de
memorie se aprinde în timp ce este înregistrată fiecare fotografie; reţineţi că din cauza
faptului că timpul de expunere şi timpul necesar pentru a înregistra o imagine în cardul
de memorie variază de la fotografie la fotografie, intervalul dintre o fotografie care este
înregistrată şi începutul celei de-a doua fotografii poate varia. Fotografierea nu va
începe dacă nu poate fi înregistrat un film trecere timp la setările curente (de exemplu,
în cazul în care cardul de memorie este plin, intervalul sau timpul de fotografiere este
zero, intervalul este mai lung decât timpul de fotografiere sau este selectat modul
funcţionare telecomandă (4)).
Când sunt terminate, filmele trecere timp sunt înregistrate pe cardul de memorie
selectat pentru Setări film > Destinaţie (0 65).
t
169
D
Fotografiere trecere timp
Trecere timp nu este disponibilă în vizualizarea în timp real (0 49, 57), la un timp expunere de A
(0 79), când bracketing-ul (0 153), High Dynamic Range (HDR, 0 139), expunerea multiplă (0 160) sau
fotografierea cu temporizator (0 164) este activă.
A
Mod declanșare
Indiferent de modul de funcţionare selectat, aparatul foto va face o fotografie la fiecare interval.
Autodeclanşatorul nu poate fi folosit. Fotografierea trecere timp nu este disponibilă în modul
telecomandă (4).
A
Calcularea lungimii filmului final
Numărul total de cadre din filmul final poate fi aproximat împărţind timpul
de fotografiere la interval şi rotunjind rezultatul. Lungimea filmului final
poate fi apoi calculată împărţind numărul de fotografii la cadenţa cadrelor
selectată pentru Setări film > Dim. cadru/cadenţă cadre. Un film de 48 de
cadre înregistrat la 1920×1080; 24 p, de exemplu, va avea aproximativ
două secunde lungime. Lungimea maximă pentru filmele înregistrate
folosind fotografierea trecere timp este de 20 de minute.
Lungime înregistrată/
lungime maximă
A
Acoperirea vizorului
Pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu
expunerea, îndepărtaţi vizorul din cauciuc și acoperiţi vizorul cu capacul
ocular DK-5 furnizat (0 86).
A
În timpul fotografierii
În timpul fotografierii trecere timp, o pictogramă Q va clipi şi indicatorul
de înregistrare trecere timp va fi afişat pe panoul de control. Timpul rămas (în
ore şi minute) apare în afişajul timpului de expunere imediat înainte de a fi
înregistrat fiecare cadru. În alte ocazii, timpul rămas poate fi vizualizat
apăsând butonul de declanşare pe jumătate. Indiferent de opţiunea selectată
pentru setarea personalizată c2 (Temporizator standby, 0 227),
temporizatorul standby nu se va opri în timpul fotografierii.
Pentru a vizualiza setările fotografiere trecere timp curente, apăsaţi butonul
G între fotografii. În timp ce fotografierea trecere timp este în curs, meniul
fotografiere trecere timp va afişa intervalul şi timpul rămas. Aceste setări nu
pot fi modificate în timp ce fotografirea trecere timp este în curs şi nici nu pot
fi redate fotografiile sau reglate alte setări de meniu.
t
170
Indicator card
de memorie
Dimensiune cadru/
cadenţă cadre
❚❚ Întrerupere fotografiere trecere timp
Fotografierea trecere timp se va încheia automat dacă acumulatorul este consumat.
Următoarele vor încheia, de asemenea, fotografierea trecere timp:
• Selectarea Pornire > Dezactivat în meniul Fotografiere trecere timp
• Apăsând butonul J între cadre sau imediat după ce este înregistrat un cadru
• Oprirea aparatului foto
• Îndepărtarea obiectivului
• Conectarea unui cablu USB sau HDMI
• Introducerea unui card de memorie într-o fantă goală
• Apăsarea butonului de declanşare până la capăt pentru a face o fotografie
• Selectarea modului funcţionare telecomandă (4)
• Selectarea modului U1 sau U2 sau selectarea unui alt mod după pornirea fotografierii trecere
timp în modul U1 sau U2
Va fi creat un film din cadrele fotografiate până în momentul în care se încheie fotografierea
trecere timp. Reţineţi că fotografierea trecere timp se va încheia şi niciun film nu va fi
înregistrat dacă sursa de alimentare este scoasă sau deconectată sau dacă este ejectat cardul
de memorie de destinaţie.
❚❚ Nicio fotografie
Aparatul foto va sări peste cadrul curent dacă nu poate focaliza utilizând focalizarea automată
servo unică (AF-S sau focalizarea automată servo unică selectată pentru AF-A; reţineţi că aparatul
foto focalizează din nou înainte de fiecare fotografie). Fotografierea se va relua cu următorul
cadru.
t
A
Examinare imagine
Butonul K nu poate fi utilizat pentru a vizualiza fotografii în timp ce fotografierea trecere timp este în
curs, dar cadrul curent va fi afişat timp de câteva secunde după fiecare fotografie dacă este selectat
Activată pentru Examinare imagine în meniul redare (0 212). Alte operaţii de redare nu pot fi
executate în timp ce cadrul este afişat.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre setarea unui beep care să sune când fotografierea trecere timp este încheiată,
consultaţi setarea personalizată d1 (Bip, 0 228).
171
Obiective non-CPU
Specificând datele obiectivului (distanţa focală şi diafragma maximă a obiectivului),
utilizatorul poate obţine acces la o varietate de funcţii ale obiectivului CPU când utilizează un
obiectiv non-CPU.
Dacă distanţa focală a obiectivului este cunoscută:
• Funcţia zoom electric poate fi utilizată cu unităţile de bliţ opţionale (0 294)
• Distanţa focală a obiectivului este menţionată (cu un asterisc) în afişajul de informaţii pentru
redarea fotografiei
Dacă diafragma maximă a obiectivului este cunoscută:
• Valoarea diafragmei este afişată în panoul de control şi vizor
• Nivelul bliţului este reglat pentru modificări ale diafragmei dacă unitatea de bliţ acceptă
modul AA (diafragmă automată)
• Diafragma este menţionată (cu un asterisc) în afişajul de informaţii pentru redarea
fotografiei
Specificarea atât a distanţei focale, cât şi a diafragmei maxime a obiectivului:
• Activează măsurarea expunere prin matrice culoare (reţineţi că poate fi necesar să utilizaţi o
măsurare central-evaluativă sau măsurarea spot pentru a obţine rezultate optime cu unele
obiective, inclusiv obiectivele Reflex-NIKKOR)
• Îmbunătăţeşte precizia măsurării central-evaluative, măsurării spot şi bliţului de umplere
compensat i-TTL pentru SLR digital
t
172
Aparatul foto poate stoca date pentru până la nouă obiective non-CPU. Pentru a introduce sau
edita datele pentru obiective non-CPU:
1
Selectaţi Date obiectiv non-CPU.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Evidenţiaţi Date obiectiv non-CPU în meniul de
setare şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Alegeţi un număr obiectiv.
Evidenţiaţi Număr obiectiv şi apăsaţi 4 sau 2
pentru a alege un număr de obiectiv între 1 şi 9.
3
Introduceţi distanţa focală şi diafragma.
Evidenţiaţi Distanţă focală (mm) sau Diafragmă
maximă şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a edita
elementul evidenţiat. Distanţa focală poate fi
selectată din valori între 6 şi 4.000 mm, diafragma
maximă din valori între f/1.2 şi f/22.
A
Distanţa focală nu este menţionată
Dacă nu este menţionată distanţa focală corectă, alegeţi cea mai apropiată valoare mai mare
decât distanţa focală reală a obiectivului.
A
Teleconvertoarele şi obiectivele cu zoom
Diafragma maximă pentru teleconvertoare este diafragma maximă combinată a
teleconvertorului şi a obiectivului. Reţineţi că datele obiectivului nu sunt ajustate când
obiectivele CPU sunt apropriate sau îndepărtate. Datele pentru distanţe focale diferite pot fi
introduse ca numere de obiectiv diferite sau datele pentru obiectiv pot fi editate pentru a reflecta
noile valori pentru distanţa focală şi diafragma maximă a obiectivului de fiecare dată când este
ajustat zoom-ul.
4
Selectaţi Efectuat.
Evidenţiaţi Efectuat şi apăsaţi J. Distanţa focală
şi diafragma specificate vor fi stocate cu numărul
de obiectiv ales.
t
173
Pentru a apela din memorie datele despre obiectiv atunci când utilizaţi un obiectiv non-CPU:
1
Atribuiţi o selecţie de număr de obiectiv non-CPU unui control al aparatului
foto.
Selectaţi Alegere nr. obiectiv non-CPU pentru setarea personalizată f2 (Asociere
buton Fn, 0 242) sau setarea personalizată f3 (Asociere buton previz., 0 244).
2
Utilizaţi controlul selectat pentru a alege un număr de obiectiv.
Apăsaţi butonul selectat şi rotiţi selectorul principal de comandă până când numărul de
obiectiv dorit este afişat în panoul de control.
Distanţă
focală
Diafragmă maximă
Număr obiectiv
Buton Fn
t
174
Selector principal de
comandă
Panou de control
Unitatea GPS GP-1
Unitatea GPS GP-1 (disponibilă separat) poate fi conectată la mufa pentru accesorii a
aparatului foto (0 298) utilizând cablul furnizat cu GP-1, permiţând informaţiilor legate de
poziţia curentă a aparatului foto să fie înregistrate când sunt efectuate fotografii. Opriţi
aparatul foto înainte de a conecta dispozitivul GP-1; pentru informaţii suplimentare, consultaţi
manualul dispozitivului GP-1.
❚❚ Opţiunile meniului setare
Elementul GPS din meniul de setare conţine opţiunile enumerate mai jos.
• Temporizator standby: Alegeţi dacă exponometrele se vor opri automat când este ataşată o
unitate GP-1.
Opţiune
Activare
Dezactivare
Descriere
Exponometrele se vor opri automat dacă nu sunt efectuate operaţii pe perioada
specificată în setarea personalizată c2 (Temporizator standby, 0 227; pentru a lăsa
aparatului foto timpul necesar pentru achiziţionarea datelor GPS, întârzierea este
prelungită cu până la un minut după ce exponometrele sunt activate sau aparatul
foto este pornit). Aceasta reduce consumarea acumulatorului.
Exponometrele nu se opresc în timp ce GP-1 este conectat.
• Poziţie: Acest element este disponibil doar dacă dispozitivul GP-1 este conectat, când
afişează latitudinea, longitudinea, altitudinea şi ora universală coordonată (UTC) curente,
aşa cum s-a raportat prin dispozitivul GP-1.
• Ut. GPS la set. ceas ap. foto: Selectaţi Da pentru a sincroniza ceasul intern al aparatului foto cu
ora raportată de dispozitivul GPS.
A
Ora universală coordonată (UTC)
Datele UTC sunt furnizate de dispozitivul GPS şi sunt independente de ceasul aparatului foto.
A
t
Pictograma n
Starea de conectare este indicată de pictograma n:
• n (static): Aparatul foto a stabilit comunicarea cu GP-1. Printre informaţiile
foto pentru imaginile făcute în timp ce această pictogramă este afişată se
numără o pagină suplimentară de date GPS (0 183).
• n (intermitent): GP-1 caută semnal. Fotografiile făcute în timp ce
pictograma clipeşte nu vor include date GPS.
• Nicio pictogramă: Nu au fost recepţionate date GPS noi de la dispozitivul GP-1
pentru cel puţin două secunde. Fotografiile făcute când pictograma n nu
este afişată nu includ datele GPS.
175
t
176
IMai multe detalii despre redare
Redare cadru întreg
Pentru a reda fotografiile, apăsaţi butonul K. Pe
monitor va fi afişată cea mai recentă fotografie.
Buton K
Buton O (Q)
Selector multiplu
Selector secundar de comandă
Buton K
Buton G
Buton c (b)
Buton L (U)
Buton X (T)
Buton W (S)
Buton J
Selector principal de comandă
A
Rotire pe înalt
Pentru a afişa fotografii „pe înalt” (orientare portret) în
orientare pe înalt, selectaţi Activată pentru opţiunea Rotire
pe înalt din meniul de redare (0 212).
I
A
Examinare imagine
Când este selectat Activată pentru Examinare imagine din meniul redare (0 212), fotografiile sunt
afişate automat pe monitor după fotografiere pentru aproximativ 4 s (pentru că aparatul foto este deja
în orientarea corectă, imaginile nu sunt rotite automat în timpul examinării imaginii). În modul
declanșare continuă, afişarea începe când fotografierea se încheie, cu prima fotografie din seria curentă
afişată.
177
Pentru
Utilizare
Descriere
Vizualizaţi fotografii
suplimentare
Apăsaţi 2 pentru a vizualiza fotografii în ordinea înregistrării, 4
pentru a vizualiza fotografii în ordinea inversă.
Vizualizaţi
informaţii fotografii
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a vizualiza informaţii despre fotografia
curentă (0 179).
Vizualizaţi
pictograme
Măriţi fotografia
W (S)
Consultaţi pagina 185 pentru informaţii suplimentare.
X (T)
Ştergeţi imagini
O (Q)
Modificare stare de
protecţie
L (U)
Consultaţi pagina 187 pentru informaţii suplimentare.
Va fi afişat dialogul de confirmare. Apăsaţi din nou O (Q) pentru a
șterge fotografia.
Pentru a proteja imaginea sau pentru a îndepărta protecţia de pe
imaginea protejată, apăsaţi L (U) (0 188).
Reveniţi la modul
de fotografiere
Retușaţi fotografia
sau redaţi filmul
/ K Monitorul se va opri. Fotografiile pot fi efectuate imediat.
c (b)/J
Creaţi o copie retușată a fotografiei curente (0 261). Dacă
fotografia curentă este marcată cu pictograma 1 pentru a arăta că
acesta este un film, apăsarea butonului J pornește redarea filmului
(0 67).
A
Alegerea unei fante card de memorie
Dacă sunt introduse două carduri de memorie, puteţi selecta un card
pentru redare prin menţinerea butonului D și apăsarea 1 în timpul
redării cadru întreg sau miniaturi. Va fi afişat dialogul indicat în dreapta;
evidenţiaţi fanta dorită şi apăsaţi 2 pentru a afişa o listă de dosare de pe
cardul selectat, apoi evidenţiaţi un dosar şi apăsaţi J pentru a vizualiza
fotografiile din dosarul evidenţiat. Aceeași procedură poate fi utilizată la
selectarea fotografiilor pentru operaţii în meniurile redare (0 207) și
retușare (0 261) sau la copierea balansului de alb de la o fotografie
existentă (0 125).
Buton D
I
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre cum să alegeţi pentru cât timp va rămâne aprins monitorul când nu este
realizată nicio operaţie, consultaţi setarea personalizată c4 (Întârziere stingere monitor, 0 228).
178
Informaţii fotografii
Informaţiile despre fotografie sunt suprapuse pe imaginile afişate în modul redare cadru
întreg. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a naviga prin informaţiile despre fotografie aşa cum este
prezentat mai jos. Reţineţi că datele „numai imagine”, datele de fotografiere, histogramele
RGB, evidenţierile şi prezentarea generală a datelor sunt afişate numai dacă opţiunea
corespunzătoare este selectată pentru Opţiuni de afişare a redării (0 209). Datele GPS sunt
afişate doar dacă a fost utilizat un dispozitiv GPS atunci când a fost efectuată fotografia.
1/ 12
1/ 12
NIKON D600
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
1/ 125
F5. 6
100
85mm
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2012
: 01 : 15 : 00
0, 0
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
OR AL
N ORM
6016x4016
Informaţii fişier
Fără (numai imagine)
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
N I KON D600
Date generale
100-1
Date GPS
100-1
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
Zone lum.
RGB Zone lum.
RGB
Select. R, G, B
Zone luminoase
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
100-1
Select. R, G, B
Histogramă RGB
N I KON D600
: , 1 / 1 25 , F 5 . 6
: , 100
: 0. 0 , +1 / 6
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
:S
:
:
:
100-1
Date fotografiere
❚❚ Informaţii fişier
1/ 12
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
N OR
ORM AL
6016x4016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Stare protejare ............................................................. 188
Indicator retuş.............................................................. 261
Punct focalizare 1, 2 ..................................................... 101
Marcaje zonă AF 1 ..........................................................33
Număr cadru/număr total de cadre
Calitate imagine .............................................................93
Dimensiune imagine ....................................................95
Zonă imagine 3 ................................................................89
Durata înregistrării .............................................. 27, 253
Data înregistrării .................................................. 27, 253
Fantă card curent................................................. 46, 178
Nume dosar .................................................................. 215
Nume fişier.................................................................... 216
1 Afişat numai dacă este selectat Punct focalizare pentru Opţiuni de afişare a redării (0 209).
2 Dacă fotografia a fost realizată utilizând AF-S sau cu focalizarea automată servo unică selectată în timpul AF-A, afișajul
arată punctul în care se blochează prima dată focalizarea. Dacă fotografia a fost realizată utilizând AF-C sau cu
focalizarea automată servo continuă selectată în timpul AF-A, punctul de focalizare este afișat numai dacă a fost
selectată o altă opţiune decât zonă AF automată pentru mod zonă AF și aparatul foto a reușit să focalizeze.
3 Afişat în galben dacă fotografia este în format non-FX (inclusiv format film DX; 0 63, 89).
I
179
❚❚ Zone luminoase
1
2
1 Zone luminoase ale imaginii 1
2 Număr dosar—număr cadru2 ................................. 215
3 Canal curent 1
100-1
Select. R, G, B
RGB Zone lum.
3
1 Zonele care clipesc indică zone luminoase (zone care pot fi supraexpuse) pentru
canalul curent. Menţineţi apăsat butonul W (S) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a naviga
printre canale după cum urmează:
RGB
(toate canalele)
R
(roșu)
B
(albastru)
G
(verde)
Buton W (S)
2 Afişat în galben dacă fotografia este în format non-FX (inclusiv format film DX; 0 63, 89).
❚❚ Histogramă RGB
5
1
3 Balans de alb................................................................. 115
6
2
Zone lum.
7
100-1
4
5
8
3
4
RGB
Select. R, G, B
1 Zone luminoase ale imaginii 1
2 Număr dosar—număr cadru2 ................................. 215
6
7
8
Temperatură culoare ............................................. 120
Acord fin balans de alb ......................................... 117
Presetare manuală .................................................. 121
Canal curent 1
Histogramă (canal RGB). În toate histogramele,
axa orizontală prezintă strălucirea pixelilor, axa
verticală numărul de pixeli.
Histogramă (canal roşu)
Histogramă (canal verde)
Histogramă (canal albastru)
1 Zonele care clipesc indică zone luminoase (zone care pot fi supraexpuse) pentru
canalul curent. Menţineţi apăsat butonul W (S) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a naviga
printre canale după cum urmează:
RGB
(toate canalele)
I
180
R
(roșu)
G
(verde)
Afişaj zone luminoase
dezactivat
B
(albastru)
Buton W (S)
2 Afişat în galben dacă fotografia este în format non-FX (inclusiv format film DX; 0 63, 89).
A
Zoom redare
Pentru a mări fotografia când este afișată histograma, apăsaţi
X (T). Utilizaţi butoanele X (T) şi W (S) pentru a mări
sau a micşora şi derulaţi imaginea cu selectorul multiplu.
Histograma va fi actualizată pentru a arăta doar datele pentru
porţiunea de imagine vizibilă pe monitor.
A
Histograme
Histogramele aparatului foto sunt proiectate doar pentru ghidare şi ar putea varia faţă de cele afişate de
aplicaţiile pentru imagini. Câteva exemple de histograme sunt afişate mai jos:
Dacă imaginea conţine obiecte cu o varietate semnificativă de
străluciri, distribuirea tonurilor va fi cât de cât echilibrată.
Dacă imaginea este întunecată, distribuirea tonurilor va fi mutată
spre stânga.
Dacă imaginea este strălucitoare, distribuirea tonurilor va fi
mutată spre dreapta.
Mărirea compensării expunerii mută distribuirea tonurilor spre dreapta, în timp ce compensarea
expunerii în scădere mută distribuirea spre stânga. Histogramele pot oferi o idee generală referitoare la
expunerea generală atunci când iluminarea ambientală îngreunează vizualizarea fotografiilor pe
monitor.
I
181
❚❚ Date fotografiere
3 Compensare expunere ............................................. 112
Acord expunere optimă 2 ......................................... 226
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
: , 1 / 4 0 0 0 , F 2. 8
: , H i 0. 3,
: + 1. 3, +5 / 6
F O C A L L E N G T H : 8 5 mm
: 85
L ENS
/ 1. 4
: S / VR -O n
A F / VR
: B u i l t - i n , C MD
F L ASH T YP E
: S L OW
S Y N C MO D E
, : M : T T L , +3. 0 A : T T L , +3. 0
C : --B : ---
4 Distanţă focală .......................................... 172, 288, 291
5 Date obiectiv ................................................................ 172
6 Mod focalizare....................................................... 97, 103
Obiectiv VR (reducere vibraţie) 3
7 Tip bliţ ....................................................................143, 292
Mod bliţ principal de comandă ............................. 237
100-1
N I KON D600
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P A C E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
: AU T O 1 , 0 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
:0
:0
:0
:0
COMMENT
10
11
12
13
100-1
N I KON D600
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
8 Mod bliţ .......................................................................... 144
9 Control bliţ ................................................. 236, 294, 295
14
15
16
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
17
18
19
20
WARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
: SPR I NG HAS COME .
100-1
N I KON D600
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
21
22
23
24
N I KON D600
100-1
1 Măsurare ........................................................................ 109
I
182
Timp de expunere .........................................................74
Diafragmă .........................................................................74
2 Mod fotografiere..............................................35, 40, 73
Indicator sensibilitate ISO 1...................................... 105
25
26
27
28
29
Compensare bliţ.......................................................... 148
Nume aparat foto
Zonă imagine 4 ................................................................89
Număr dosar—număr cadru 4 ................................ 215
Balans de alb................................................................. 115
Temperatură culoare ............................................. 120
Acord fin balans de alb ......................................... 117
Presetare manuală .................................................. 121
Spaţiu culoare .............................................................. 217
Picture Control............................................................. 129
Reglare rapidă 5............................................................ 132
Opţiune Picture Control originală 6 ...................... 135
Clarificare ....................................................................... 132
Contrast.......................................................................... 132
Luminozitate ................................................................ 132
Saturaţie 7....................................................................... 132
Efecte filtru 8.................................................................. 132
Nuanţă 7 .......................................................................... 132
Nuanţare 8 .............................................................132, 133
Reducere zgomot ISO ridicat.................................. 218
Reducere zgomot expunere lungă....................... 218
D-Lighting activ........................................................... 137
Diferenţial expunere HDR........................................ 139
Uniformizare HDR....................................................... 139
Control vignetare........................................................ 218
Istoric retuş.................................................................... 261
Comentariu imagine.................................................. 253
Numele fotografului 9 ................................................ 256
Deţinător drept de autor 9 ....................................... 256
1 Afişat în roşu dacă fotografia a fost efectuată cu controlul automat de sensibilitate ISO pornit.
2 Afişat dacă setarea personalizată b5 (Regl. fină expunere optimă, 0 226) a fost setată la o altă valoare decât zero
pentru orice metodă de măsurare.
3 Afişat doar dacă este ataşat un obiectiv VR.
4 Afişat în galben dacă fotografia este în format non-FX (inclusiv format film DX; 0 63, 89).
5 Numai pentru opţiunile Picture Control Standard, Intensă, Portret şi Peisaj.
6 Opţiuni Picture Control Neutră, Monocrom şi personalizate.
7 Nu este afişat în opţiunile Picture Control monocrom.
8 Numai opţiuni Picture Control monocrom.
9 A patra pagină a datelor de fotografiere este afişată numai dacă informaţiile privind dreptul de autor au fost
înregistrate cu fotografia conform descrierii de la pagina 256.
❚❚ Date GPS *
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
N I KON D600
1
2
3
4
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2012
: 01 : 15 : 00
Latitudine
Longitudine
Altitudine
Ora universală coordonată (UTC)
100-1
* Datele pentru filme sunt pentru începutul înregistrării.
I
183
❚❚ Date prezentare generală
1/ 12
–1. 3
NIKON D600
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
–1. 3
85mm
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
85mm
0, 0
0, 0
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Număr cadru/număr total de imagini
Stare protejare ............................................................. 188
Nume aparat foto
Indicator retuş.............................................................. 261
Histograma arată distribuirea tonurilor în imagine
(0 181).
Calitate imagine .............................................................93
Dimensiune imagine ....................................................95
Zonă imagine 1 ................................................................89
Nume fişier .................................................................... 216
Durata înregistrării .............................................. 27, 253
Nume dosar................................................................... 215
Data înregistrării................................................... 27, 253
Fantă card curent................................................. 46, 178
Măsurare ........................................................................ 109
Mod fotografiere..............................................35, 40, 73
Timp de expunere .........................................................74
Diafragmă.........................................................................74
Sensibilitate ISO 2 ........................................................ 105
Distanţă focală .......................................... 172, 288, 291
Indicator date GPS...................................................... 175
Indicator comentariu imagine ............................... 253
D-Lighting activ........................................................... 137
Picture Control............................................................. 129
Spaţiu culoare .............................................................. 217
Mod bliţ .......................................................................... 144
Balans de alb................................................................. 115
Temperatură culoare ............................................. 120
Acord fin balans de alb ......................................... 117
Presetare manuală .................................................. 121
27 Compensare bliţ.......................................................... 148
Mod bliţ principal de comandă ............................. 237
28 Compensare expunere ............................................. 112
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 Formate non-FX (inclusiv format film DX) afişate în galben (0 63, 89).
2 Afişat în roşu dacă fotografia a fost efectuată cu controlul automat de sensibilitate ISO pornit.
I
184
Redare miniaturi
Pentru a afișa imagini în „foi de contact” de 4, 9 sau 72 de imagini, apăsaţi butonul W (S).
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Redare cadru
întreg
Redare miniaturi
Pentru
Afișează mai multe imagini
Utilizare
W (S)
Afișează mai puţine imagini
X (T)
Evidenţiaţi imagini
Vizualizaţi imaginea
evidenţiată
Ștergeţi imaginea
evidenţiată
Schimbaţi starea protejare a
imaginii evidenţiate
Reveniţi la modul de
fotografiere
Retușaţi fotografia
J
Redare
calendar
Descriere
Apăsaţi W (S) pentru a mări numărul de imagini afișate.
Apăsaţi X (T) pentru a reduce numărul de imagini
afișate. Când sunt afișate patru imagini, apăsaţi pentru a
vizualiza imaginea evidenţiată în cadru întreg.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia imagini
pentru redare cadru întreg, zoom redare (0 187), ștergere
(0 189) sau protejare (0 188).
Apăsaţi J pentru a afișa imaginea evidenţiată în cadru
întreg.
O (Q)
Consultaţi pagina 189 pentru informaţii suplimentare.
L (U)
Consultaţi pagina 188 pentru informaţii suplimentare.
/ K Monitorul se va opri. Fotografiile pot fi efectuate imediat.
c (b)
Creaţi o copie retușată a fotografiei curente (0 69, 261).
I
185
Redare calendar
Pentru a vizualiza imagini efectuate la o dată selectată, apăsaţi butonul W (S) când sunt
afișate 72 de imagini.
Listă dată
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Listă miniaturi
Redare cadru
întreg
Redare miniaturi
Redare calendar
Operaţiile pot fi efectuate dacă este cursorul în lista dată sau lista miniaturi:
Pentru
Utilizare
Comută între listă dată și
listă miniaturi
W (S)
Ieșiţi în redare miniaturi/
măriţi fotografia
evidenţiată
X (T)
• Listă dată: Evidenţiaţi data.
• Listă miniaturi: Evidenţiaţi fotografia.
Evidenţiaţi date/
evidenţiaţi imagini
Comutaţi la redare
cadru întreg
Ștergeţi fotografia
(fotografiile)
evidenţiată(e)
Schimbaţi starea
protejare a imaginii
evidenţiate
Reveniţi la modul de
fotografiere
Retușaţi fotografia
I
186
Descriere
Apăsaţi butonul W (S) în lista dată pentru a poziţiona
cursorul în lista miniaturi. Apăsaţi din nou pentru a reveni la
lista dată.
• Listă dată: Ieşiţi în redarea 72 cadre.
• Listă miniaturi: Apăsaţi și menţineţi apăsat butonul X (T)
pentru a mări fotografia evidenţiată.
J
O (Q)
L (U)
• Listă dată: Vizualizaţi fotografiile efectuate la data selectată.
• Listă miniaturi: Vizualizaţi imaginea evidenţiată.
• Listă dată: Ștergeţi toate fotografiile efectuate la data
selectată.
• Listă miniaturi: Ștergeţi imaginea evidenţiată (0 189).
Consultaţi pagina 188 pentru informaţii suplimentare.
/ K Monitorul se va opri. Fotografiile pot fi efectuate imediat.
c (b)
Creaţi copia retușată a fotografiei evidenţiate în lista miniaturi
(0 69, 261).
Pentru o imagine mai apropiată: Zoom
redare
Apăsaţi butonul X (T) pentru a mări imaginea afişată în cadru întreg sau pe imaginea
evidenţiată curent în redare miniaturi. În timpul accesării zoom-ului, pot fi realizate
următoarele operaţiuni:
Pentru
Utilizare
Mărire sau
micşorare
X (T)/
W (S)
Vizualizarea altor
zone ale imaginii
Feţele (până la 35) detectate în timpul
transfocării sunt indicate prin rame albe în
fereastra de navigare. Rotiţi selectorul
secundar de comandă pentru a vizualiza
alte feţe.
Selectare feţe
Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a vizualiza aceeaşi
locaţie pentru alte fotografii la raportul de mărire curent. Zoom-ul
redare este anulat când este afișat filmul.
Vizualizarea altor
imagini
Modificare stare
de protecţie
Reveniţi la modul
de fotografiere
Retușaţi
fotografia
Descriere
Apăsaţi X (T) pentru a mări la maxim de
aproximativ 38× (imagini mari de format
36 × 24/3 : 2), 28× (imagini medii) sau 19×
(imagini mici). Apăsaţi W (S) pentru a
micșora. În timp ce fotografia este mărită,
utilizaţi selectorul multiplu pentru a
vizualiza zone ale imaginii care nu sunt
vizibile pe monitor. Păstraţi selectorul
multiplu apăsat pentru a derula rapid la alte zone ale cadrului.
Fereastra de navigare este afişată când raportul de mărire este
modificat; zona vizibilă curent pe monitor este indicată printr-o
margine galbenă.
L (U)
Consultaţi pagina 188 pentru informaţii suplimentare.
/ K Monitorul se va opri. Fotografiile pot fi efectuate imediat.
c (b)
Creaţi o copie retușată a fotografiei curente (0 69, 261).
I
187
Protejarea fotografiilor împotriva
ştergerii
În cadru întreg, zoom, redare miniaturi și redare calendar, butonul L (U) se poate folosi
pentru a proteja fotografiile de ştergerea accidentală. Fişierele protejate nu pot fi şterse
folosind butonul O (Q) sau opţiunea Ştergere din meniul de redare. Reţineţi că imaginile
protejate vor fi şterse atunci când este formatat cardul de memorie (0 31, 250).
Pentru a proteja o fotografie:
1
Selectaţi o imagine.
Afișaţi imaginea în redare cadru întreg sau zoom redare sau evidenţiaţi-o în lista
miniaturi sau redare calendar.
Redare cadru întreg
2
Redare miniaturi
Redare calendar
Apăsaţi butonul L (U).
Fotografia va fi marcată cu o pictogramă P.
Pentru a îndepărta protecţia fotografiei pentru a
putea fi ştearsă, afişaţi fotografia sau
evidenţiaţi-o în lista miniaturi şi apoi apăsaţi
butonul L (U).
Buton L (U)
I
A
Înlăturarea protecţiei de la toate imaginile
Pentru a îndepărta protecţia de la toate imaginile din dosarul sau dosarele selectate curent în meniul
Dosar redare, apăsaţi butoanele L (U) şi O (Q) simultan pentru aproximativ două secunde în
timpul redării.
188
Ştergerea fotografiilor
Pentru a şterge fotografia afişată în redarea cadru întreg sau fotografia evidenţiată în lista de
miniaturi, apăsaţi butonul O (Q). Pentru a șterge mai multe fotografii selectate, toate
fotografiile efectuate la o dată selectată sau toate fotografiile din dosarul redare curent,
utilizaţi opţiunea Ştergere din meniul redare. Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate.
Reţineţi că fotografiile care sunt protejate sau ascunse nu pot fi şterse.
Redare cadru întreg, miniaturi și calendar
Apăsaţi butonul O (Q) pentru a şterge fotografia curentă.
1
Selectaţi o imagine.
Afișaţi imaginea sau evidenţiaţi-o în lista miniaturi în redare miniaturi sau calendar.
2
Apăsaţi butonul O (Q).
Va fi afişat un dialog de confirmare.
Buton O (Q)
3
Redare cadru întreg
Redare miniaturi
Redare calendar (listă
miniaturi)
Apăsaţi din nou butonul O (Q).
Pentru a şterge fotografia, apăsaţi butonul O (Q). Pentru a ieşi fără a
şterge fotografia, apăsaţi butonul K.
Buton O (Q)
I
A
Redare calendar
În timpul redării calendar, puteţi șterge toate fotografiile efectuate la o dată selectată prin evidenţierea
datei în lista dată și apăsarea butonului O (Q) (0 186).
A
Consultaţi de asemenea
Opţiunea După ştergere din meniul de redare determină dacă imaginea următoare sau cea anterioară
este afişată după ce este ştearsă o imagine (0 212).
189
Meniul redare
Opţiunea Ştergere din meniul de redare conţine următoarele opţiuni. Reţineţi că în funcţie de
numărul de imagini, este nevoie de timp pentru a fi şterse.
Opţiune
Q Selectate
Selectare
n
dată
R Toate
Descriere
Ştergeţi fotografiile selectate.
Ștergeţi toate fotografiile efectuate la o dată selectată (0 191).
Ştergeţi toate fotografiile din dosarul selectat curent pentru
redare (0 207). Dacă sunt introduse două carduri, puteţi
selecta cardul de pe care vor fi şterse fotografiile.
❚❚ Selectate: Ştergerea fotografiilor selectate
1
Alegeţi Selectate pentru opţiunea
Ştergere din meniul redare.
Apăsaţi butonul G şi selectaţi Ştergere din
meniul redare. Evidenţiaţi Selectate şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Evidenţiaţi o fotografie.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia o
fotografie (pentru a vizualiza fotografia
evidenţiată pe ecran întreg, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul X (T); pentru a vizualiza
fotografiile din alte locaţii, menţineţi butonul D,
apăsaţi butonul 1 şi selectaţi cardul şi dosarul dorite după cum este descris la pagina
178).
3
I
190
Selectaţi fotografia evidenţiată.
Apăsaţi butonul W (S) pentru a selecta
fotografia evidenţiată. Fotografiile selectate sunt
marcate cu o pictogramă O. Repetaţi paşii 2 şi 3
pentru a selecta fotografii suplimentare; pentru a
anula selectarea unei fotografii, evidenţiaţi-o şi
Buton W (S)
apăsaţi W (S).
4
Apăsaţi J pentru a încheia operaţia.
Un dialog de confirmare va fi afişat; evidenţiaţi Da
şi apăsaţi J.
❚❚ Selectare dată: Ștergerea fotografiilor efectuate la o dată selectată
1
Alegeţi Selectare dată.
În meniul ștergere, evidenţiaţi Selectare dată și
apăsaţi 2.
2
Evidenţiaţi o dată.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o dată.
Pentru a vizualiza fotografii efectuate la data
evidenţiată, apăsaţi W (S). Utilizaţi selectorul
multiplu pentru a derula printre fotografii sau
apăsaţi și menţineţi X (T) pentru a vizualiza
fotografia pe ecran întreg. Apăsaţi W (S)
pentru a reveni la lista dată.
3
Buton W (S)
Selectaţi data evidenţiată.
Apăsaţi 2 pentru a selecta toate fotografiile
realizate la data evidenţiată. Fotografiile selectate
sunt marcate cu o pictogramă M. Repetaţi paşii
2 şi 3 pentru a selecta date suplimentare; pentru
a anula selectarea unei date, evidenţiaţi-o şi
apăsaţi 2.
4
Apăsaţi J pentru a încheia operaţia.
Un dialog de confirmare va fi afişat; evidenţiaţi Da
şi apăsaţi J.
I
191
I
192
QConexiuni
Conectarea la un computer
Această secţiune descrie cum se foloseşte cablul USB UC-E15 furnizat pentru a conecta
aparatul foto la un computer.
Înainte de a conecta aparatul foto
Înainte de a conecta aparatul foto, instalaţi software-ul de pe CD-ul de instalare ViewNX 2
furnizat. Pentru a asigura un transfer de date fără întreruperi, verificaţi dacă acumulatorul
EN-EL15 al aparatului foto este complet încărcat. Dacă aveţi dubii, încărcaţi acumulatorul
înainte de utilizare sau folosiţi un adaptor la reţeaua electrică EH-5b şi un conector de
alimentare EP-5B (disponibil separat).
❚❚ Software-ul furnizat
ViewNX 2 include o funcţie „Nikon Transfer 2” pentru copierea fotografiilor de pe aparatul foto
pe computer, în care ViewNX 2 poate fi utilizat pentru a vizualiza şi imprima imaginile selectate
sau pentru a edita fotografii şi filme. Pentru mai multe informaţii, consultaţi ajutorul online
ViewNX 2.
❚❚ Sisteme de operare acceptate
Software-ul furnizat poate fi utilizat cu computere care rulează următoarele sisteme de
operare:
• Windows: Versiunile preinstalate ale Windows XP, Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8;
pentru Windows XP sunt acceptate numai versiunile pe 32 de biţi.
• Macintosh: Mac OS X versiunea 10.6, 10.7 sau 10.8
Consultaţi site-urile web de la pagina xxiii pentru ultimele informaţii despre sistemele de
operare acceptate.
A
Cabluri de conectare
Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când conectaţi sau deconectaţi cablurile de interfaţă. Nu
utilizaţi forţa şi nu încercaţi să introduceţi conectorii în unghi. Închideţi capacul conector al aparatului
foto când conectorul nu este utilizat.
Q
D
În timpul transferului
Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce transferul este în derulare.
A
Windows
Pentru a vizita pagina web Nikon după instalarea ViewNX 2, selectaţi All Programs (Toate programele) >
Link to Nikon (Legătură la Nikon) din meniul de start Windows (este necesară o conexiune la Internet).
193
Conectarea aparatului foto
Conectaţi aparatul foto utilizând cablul USB UC-E15 furnizat.
1
2
Opriţi aparatul foto.
Porniţi computerul.
Porniţi computerul şi aşteptaţi să se încarce sistemul de operare.
3
Conectaţi cablul USB.
Conectaţi cablul USB ca în imagine.
D
Hub-uri USB
Conectaţi aparatul foto direct la computer; nu conectaţi cablul printr-un hub USB sau printr-o
tastatură.
4
5
Porniţi aparatul foto.
Porniţi Nikon Transfer 2.
Dacă este afişat un mesaj care vă solicită să alegeţi un program, selectaţi
Nikon Transfer 2.
A
Windows 7
Dacă este afişat dialogul următor, selectaţi Nikon Transfer 2 conform descrierii de mai jos.
1 Sub Import pictures and videos (Importare fotografii
şi video), faceţi clic pe Change program (Schimbare
program). Va fi afişat un dialog de selectare a
programului; selectaţi Import File using
Nikon Transfer 2 (Importare fişier folosind
Nikon Transfer 2 şi faceţi clic pe OK.
2 Faceţi dublu clic pe Import File (Importare fişier).
Q
194
6
Faceţi clic pe Start Transfer (Pornire transfer).
La setările implicite, toate fotografiile de pe cardul de memorie
vor fi copiate pe computer (pentru informaţii suplimentare
despre utilizarea Nikon Transfer 2, porniţi ViewNX 2 sau
Nikon Transfer 2 şi selectaţi ViewNX 2 Help (Ajutor ViewNX 2)
din meniul Help (Ajutor)).
Start Transfer (Pornire
transfer)
7
Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB când transferul s-a încheiat.
Nikon Transfer 2 se va închide automat când transferul este finalizat.
Q
A
Camera Control Pro 2
Software-ul Camera Control Pro 2 (disponibil separat; 0 298) poate fi utilizat pentru a controla aparatul
foto de la un computer. Când Camera Control Pro 2 este folosit pentru a captura fotografii și filme direct
pe computer, indicatorul de conectare la PC (c) va apărea pe panoul de control.
195
Imprimarea fotografiilor
Imaginile JPEG selectate pot fi imprimate pe o imprimantă PictBridge (0 333) conectată direct
la aparatul foto.
Conectarea imprimantei
Conectaţi aparatul foto utilizând cablul USB UC-E15 furnizat.
1
2
Opriţi aparatul foto.
Conectaţi cablul USB.
Porniţi imprimanta şi conectaţi cablul USB ca în imagine. Nu utilizaţi forţa şi nu încercaţi
să introduceţi conectorii în unghi.
D
Hub-uri USB
Conectaţi aparatul foto direct la imprimantă; nu conectaţi cablul printr-un hub USB.
3
Porniţi aparatul foto.
Un ecran de întâmpinare va fi afişat pe monitor, urmat de afişajul de redare PictBridge.
Q
196
A
Imprimarea prin conexiunea directă USB
Asiguraţi-vă că acumulatorul EN-EL15 este complet încărcat sau utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică
EH-5b şi un conector de alimentare EP-5B. Când efectuaţi fotografii pentru a fi imprimate direct prin
conexiunea USB, setaţi Spaţiu culoare la sRGB (0 217).
D
Selectarea fotografiilor pentru imprimare
Fotografiile NEF (RAW) (0 93) nu pot fi selectate pentru imprimare. Copiile JPEG ale imaginilor NEF
(RAW) pot fi create folosind opţiunea Procesare NEF (RAW) din meniul retuşare (0 271).
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 325 pentru informaţii privind soluţii în cazul în care apare o eroare în timpul
imprimării.
Imprimarea fotografiilor una câte una
1
Selectaţi o fotografie.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a vizualiza fotografii
suplimentare. Apăsaţi butonul X (T) pentru a mări
cadrul curent (0 187; apăsaţi K pentru a ieși din
zoom). Pentru a vizualiza șase fotografii o dată, apăsaţi
butonul W (S). Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
evidenţia fotografii sau apăsaţi X (T) pentru a afișa
fotografia evidenţiată în cadru întreg; pentru a vizualiza imagini în alte locaţii în care
sunt afișate miniaturi, menţineţi butonul D, apăsaţi 1 și selectaţi cardul și dosarul
dorite conform descrierii de la pagina 178.
2
Afişaţi opţiunile de imprimare.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile de imprimare
PictBridge.
Q
197
3
Reglaţi opţiunile de imprimare.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune şi apăsaţi 2 pentru a selecta.
Opţiune
Descriere
Evidenţiaţi o dimensiune de pagină (numai dimensiunile acceptate de imprimanta
Dimensiune curentă sunt enumerate) şi apăsaţi J pentru a selecta şi a ieşi la meniul precedent
pagină
(pentru a imprima la dimensiunea de pagină implicită pentru imprimanta curentă,
selectaţi Imprimantă implicită).
Număr de Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege numărul de copii (maxim 99), apoi apăsaţi J pentru
copii
a selecta şi reveni la meniul anterior.
Această opţiune este disponibilă numai dacă este acceptată de imprimantă.
Evidenţiaţi Imprimantă implicită (folosiţi setările imprimantei curente), Imprimare
Chenar
cu chenar (imprimare fotografie cu chenar alb) sau Fără chenar şi apăsaţi J pentru a
selecta şi ieşi în meniul precedent.
Evidenţiaţi Imprimantă implicită (folosiţi setările imprimantei curente), Imprimare
Dată
dată (imprimarea datelor şi orelor la care se înregistrează fotografiile) sau Fără dată şi
apăsaţi J pentru a selecta şi ieşi în meniul precedent.
Această opţiune este disponibilă numai dacă este acceptată de imprimantă. Pentru a
ieşi fără decupare, evidenţiaţi Fără decupare şi apăsaţi J. Pentru a decupa fotografia
curentă, evidenţiaţi Decupare şi apăsaţi 2.
Selectarea opţiunii Decupare afişează dialogul din dreapta.
Decupare Apăsaţi X (T) pentru a mări dimensiunea decupării,
W (S) pentru a micşora. Poziţionaţi decuparea folosind
selectorul multiplu şi apăsaţi J. Reţineţi că este posibilă
scăderea calităţii imprimării dacă sunt imprimate decupări de
mici dimensiuni în format mare.
4
Porniţi imprimarea.
Selectaţi Pornire imprimare şi apăsaţi J pentru a
porni imprimarea. Pentru a anula înainte de
imprimarea tuturor exemplarelor, apăsaţi J.
Q
198
Imprimarea mai multor fotografii
1
Afişaţi meniul PictBridge.
Apăsaţi butonul G în afişajul redării PictBridge
(a se vedea pasul 3 de la pagina 196).
Buton G
2
Alegeţi o opţiune.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi
apăsaţi 2.
• Selectare imprimantă: Selectaţi fotografiile pentru
imprimare.
• Selectare dată: Imprimaţi o copie a tuturor
fotografiilor efectuate la o dată selectată.
• Imprimare (DPOF): Imprimaţi o comandă de imprimare existentă creată cu opţiunea
Comandă imprimare DPOF în meniul de redare (0 202). Comanda de imprimare
curentă va fi afişată la pasul 3.
• Imprimare index: Pentru a crea imprimarea unui index al tuturor fotografiilor JPEG
(0 93) de pe cardul de memorie, treceţi la pasul 4. Reţineţi că în cazul în care cardul
de memorie conţine mai mult de 256 de fotografii, numai primele 256 de imagini vor
fi imprimate.
Q
199
3
Selectaţi fotografiile sau alegeţi o dată.
Dacă alegeţi Selectare imprimantă sau Imprimare
(DPOF) în pasul 2, utilizaţi selectorul multiplu
pentru a derula fotografiile pe cardul de
memorie; pentru a vizualiza imaginile din alte
locaţii, menţineţi butonul D, apăsaţi 1 și
selectaţi cardul și dosarul dorite, conform
descrierii de la pagina178. Pentru a afişa
fotografia curentă în ecran întreg, apăsaţi şi ţineţi
apăsat butonul X (T). Pentru a selecta
fotografia curentă pentru imprimare, menţineţi
butonul W (S) şi apăsaţi 1. Fotografia va fi
marcată cu pictograma Z și numărul de
W (S) + 13: Alegeţi numărul de copii
imprimări va fi setat la 1. Menţinând apăsat
butonul W (S), apăsaţi 1 sau 3 pentru a
specifica numărul de imprimări (până la 99;
pentru a anula selecţia fotografiei, apăsaţi 3 când
numărul de imprimări este 1). Continuaţi până
când au fost selectate toate fotografiile dorite.
Buton X (T): Vizualizaţi fotografia ecran întreg
Dacă alegeţi Selectare dată în pasul 2, apăsaţi 1 sau
3 pentru a evidenţia o dată și apăsaţi 2 pentru a
comuta data evidenţiată între activată și
dezactivată. Pentru a vizualiza fotografii efectuate
la data selectată, apăsaţi W (S). Utilizaţi
selectorul multiplu pentru a derula printre
fotografii sau apăsaţi și menţineţi X (T)
pentru a vizualiza fotografia pe ecran întreg.
Apăsaţi din nou W (S) pentru a reveni la
dialogul selectare dată.
Buton X (T):
Vizualizaţi fotografia
evidenţiată ecran
întreg
Buton W (S):
Vizualizaţi fotografii
pentru data selectată
Q
200
4
Afişaţi opţiunile de imprimare.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile de imprimare
PictBridge.
5
Reglaţi opţiunile de imprimare.
Alegeţi opţiunile pentru dimensiunea paginii, chenar şi dată, aşa cum se descrie la
pagina 198 (se va afişa o avertizare dacă dimensiunea selectată a paginii este prea mică
pentru imprimarea unui index).
6
Porniţi imprimarea.
Selectaţi Pornire imprimare şi apăsaţi J pentru
a porni imprimarea. Pentru a anula înainte de
imprimarea tuturor exemplarelor, apăsaţi J.
Q
201
Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Setare
imprimare
Opţiunea Comandă imprimare DPOF din meniul redare este folosită pentru a crea „comenzi
de imprimare” digitale pentru imprimantele compatibile PictBridge şi dispozitivele care
acceptă DPOF.
1
Alegeţi Selectare/setare pentru elementul
Comandă imprimare DPOF în meniul de
redare.
Apăsaţi butonul G şi selectaţi Comandă
imprimare DPOF în meniul redare. Evidenţiaţi
Selectare/setare şi apăsaţi 2 (pentru a îndepărta
Buton G
toate fotografiile din comanda de imprimare,
selectaţi Deselectare totală?).
2
Selectaţi fotografiile.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a derula
printre fotografiile de pe cardul de memorie
(pentru a vizualiza imaginile din alte locaţii,
menţineţi butonul D și apăsaţi 1). Pentru a
afişa fotografia curentă în ecran întreg, apăsaţi şi
ţineţi apăsat butonul X (T). Pentru a selecta
fotografia curentă pentru imprimare, menţineţi
butonul W (S) şi apăsaţi 1. Fotografia va fi
marcată cu pictograma Z și numărul de
imprimări va fi setat la 1. Menţinând apăsat
butonul W (S), apăsaţi 1 sau 3 pentru a
W (S) + 13: Alegeţi numărul de copii
specifica numărul de imprimări (până la 99;
pentru a anula selecţia fotografiei, apăsaţi 3 când
numărul de imprimări este 1). Continuaţi până
când au fost selectate toate fotografiile dorite.
Buton X (T): Vizualizaţi fotografia ecran întreg
3
Q
202
Afişaţi opţiunile de imprimare.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile de imprimare
date.
4
Selectaţi opţiunile de imprimare.
Evidenţiaţi opţiunile următoare şi apăsaţi 2
pentru a comuta între pornirea şi oprirea opţiunii
evidenţiate (pentru a finaliza comanda de
imprimare fără a include aceste informaţii, treceţi
la pasul 5).
• Imprimare date fotografiere: Imprimaţi timpul de expunere şi diafragma pentru toate
fotografiile din comanda de imprimare.
• Imprimare dată: Imprimaţi data înregistrării pe toate fotografiile din comanda de
imprimare.
5
Încheiaţi comanda de imprimare.
Evidenţiaţi Efectuat şi apăsaţi J pentru a încheia
comanda de imprimare.
D
Comandă imprimare DPOF
Pentru a imprima comanda de imprimare curentă când aparatul foto este conectat la o imprimantă
PictBridge, selectaţi Imprimare (DPOF) în meniul PictBridge și urmaţi pașii din „Imprimare mai multe
fotografii” pentru a modifica și imprima comanda curentă (0 199). Opţiunile de imprimare a datelor
DPOF şi de fotografiere nu sunt acceptate când se imprimă printr-o conexiune directă USB; pentru a
imprima data înregistrării pe fotografii în comanda curentă de imprimare, utilizaţi opţiunea PictBridge
Dată.
Opţiunea Comandă imprimare DPOF nu poate fi utilizată dacă nu există suficient spaţiu pe cardul de
memorie pentru a stoca comanda de imprimare.
Q
Fotografiile NEF (RAW) (0 93) nu pot fi selectate utilizând această opţiune. Copiile JPEG ale imaginilor
NEF (RAW) pot fi create folosind opţiunea Procesare NEF (RAW) din meniul retuşare (0 271).
Este posibil să nu fie imprimate corect comenzile de imprimare dacă imaginile sunt şterse utilizând un
computer sau un alt dispozitiv după ce a fost creată comanda de imprimare.
203
Vizualizarea fotografiilor pe televizor
Un cablu High-Definition Multimedia Interface (HDMI) de tip C cu mini pini (disponibil separat
din surse comerciale) poate fi folosit pentru a conecta aparatul foto la dispozitivele video de
înaltă definiţie.
1
Opriţi aparatul foto.
Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de conectarea sau deconectarea unui cablu
HDMI.
2
Conectaţi cablul HDMI ca în imagine.
Conectaţi la dispozitivul de înaltă
definiţie (alegeţi cablul cu conector
pentru dispozitivul HDMI)
Conectaţi la aparatul foto
3
4
Treceţi dispozitivul pe canalul HDMI.
Porniţi aparatul foto şi apăsaţi butonul K.
În timpul redării imaginile vor fi afişate pe ecranul unui televizor.
D
Închiderea capacului conectorului
Închideţi capacul conector al aparatului foto când conectorii nu sunt utilizaţi. Materiile străine prezente
în conectori pot interfera cu transferul datelor.
A
Q
Redarea pe televizor
Utilizarea unui adaptor la reţeaua electrică EH-5b şi a unui conector alimentare EP-5B (disponibil
separat) este recomandată pentru redare extinsă. Televizorul va afișa imagini ecran întreg dacă
informaţiile fotografiei sunt ascunse în timpul redării cadru întreg (0 179). Reţineţi că este posibil ca
marginile să nu fie vizibile când fotografiile sunt vizualizate pe ecranul unui televizor.
A
Audio
Sunetul stereo înregistrat cu microfoanele stereo opţionale ME-1 (0 298) este redat stereo când filmele
sunt vizualizate pe dispozitive HDMI folosind un aparat foto conectat printr-un cablu HDMI (reţineţi că
sunetul nu va fi redat în căştile conectate la aparatul foto). Volumul poate fi reglat utilizând comenzile
televizorului; comenzile aparatului foto nu pot fi utilizate.
204
❚❚ Opţiuni HDMI
Opţiunea HDMI din meniul setare (0 249) controlează rezoluţia ieşire și poate fi folosită
pentru a activa aparatul foto pentru telecomandă de la dispozitivele ce acceptă HDMI-CEC
(High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control, un standard ce permite
dispozitivelor HDMI să fie utilizate pentru a controla perifericele la care sunt conectate).
Rezoluţie ieşire
Alegeţi formatul pentru ieşirea imaginilor către dispozitivul
HDMI. Dacă este selectat Automat, aparatul foto va selecta
automat formatul potrivit. Indiferent de opţiunea selectată,
opţiunea Automat va fi folosită pentru vizualizarea în timp real
film, înregistrare film şi redare.
Control dispozitiv
Dacă este selectat Activat pentru HDMI >Control dispozitiv în
meniul setare când aparatul foto este conectat la un televizor
care acceptă HDMI-CEC și atât aparatul foto, cât și televizorul
sunt pornite, pe televizor va apărea afișajul ilustrat în dreapta și
telecomanda televizorului poate fi folosită în locul selectorului
multiplu al aparatului foto și butonul J în timpul redării ecran
întreg și diapozitivelor. Dacă este selectat Dezactivat, telecomanda televizorului nu poate fi
folosită pentru a controla aparatul foto.
A
HDMI și vizualizare în timp real
Afișajele HDMI conectate printr-un cablu HDMI pot fi utilizat pentru fotografiere vizualizare în timp real
și vizualizare în timp real film (0 49, 57). În timpul vizualizării în timp real şi al înregistrării filmelor, ieşirea
HDMI va fi reglată în funcţie de opţiunea selectată pentru Setări film > Dim. cadru/cadenţă cadre în
meniul fotografiere (0 65). Reţineţi că unele dispozitive HDMI nu acceptă setarea selectată; în acest caz,
selectaţi 1080i (interpolat) pentru HDMI > Rezoluţie ieşire. Filmele pot fi redate la o dimensiune
cadru mai mică decât cea selectată pentru Dim. cadru/cadenţă cadre (0 65).
A
Dispozitive HDMI-CEC
Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv HDMI-CEC, ) va apărea în panoul de control în locul
numărului de expuneri rămase.
Q
A
Control dispozitiv
Consultaţi manualul televizorului pentru detalii.
205
Q
206
MGhid meniu
D Meniul redare: Gestionarea imaginilor
Pentru a afişa meniul de redare, apăsaţi G şi selectaţi tab-ul D (meniu redare).
Buton G
Meniul redare conţine opţiunile următoare:
Opţiune
Ştergere
Dosar redare
Ascundere imagine
Opţiuni de afişare a redării
Copiere imagini
0
190
207
208
209
209
Opţiune
Examinare imagine
După ştergere
Rotire pe înalt
Prezentare diapozitive
Comandă imprimare DPOF
0
212
212
212
213
202
A
Consultaţi de asemenea
Setările implicite ale meniului sunt enumerate la pagina 312.
Dosar redare
Buton G ➜ D meniu redare
Alegeţi un dosar pentru redare (0 177):
Opţiune
ND600
Toate
Curentă
Descriere
Fotografiile din toate dosarele create cu D600 vor fi vizibile în timpul redării.
Vor fi vizibile în timpul redării fotografiile din toate dosarele.
Doar fotografiile din dosarul curent vor fi vizibile în timpul redării.
U
207
Buton G ➜ D meniu redare
Ascundere imagine
Ascundeţi sau afișaţi fotografii. Fotografiile ascunse sunt vizibile doar în meniul Ascundere
imagine şi pot fi şterse doar prin formatarea cardului de memorie.
Opţiune
Selectare/
setare
Descriere
Ascundeţi sau afișaţi fotografiile selectate.
Selectare dată
Selectarea acestei opţiuni afișează o listă cu date. Pentru a
ascunde toate fotografiile efectuate la o anumită dată,
evidenţiaţi data și apăsaţi 2. Datele selectate sunt marcate prin
L; pentru a afișa toate fotografiile efectuate la o dată selectată,
evidenţiaţi-o și apăsaţi 2. Apăsaţi J pentru a încheia operaţia.
Deselectare
totală?
Afișaţi toate fotografiile.
D
Imagini protejate şi ascunse
Afişarea unei imagini protejate va anula protecţia imaginii.
Urmaţi paşii de mai jos pentru a ascunde sau afișa fotografii selectate.
1
Alegeţi Selectare/setare.
Evidenţiaţi Selectare/setare și apăsaţi 2.
2
Selectaţi fotografiile.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a derula
printre fotografiile de pe cardul de memorie
(pentru a vizualiza fotografia evidenţiată ecran
întreg, apăsaţi și menţineţi butonul X (T);
pentru a vizualiza imagini în alte locaţii conform
Buton W (S)
descrierii de la pagina 178, menţineţi D și
apăsaţi 1) și apăsaţi W (S) pentru a selecta
fotografia curentă. Fotografiile selectate sunt marcate de o pictogramă R; pentru a
deselecta o fotografie, evidenţiaţi-o şi apăsaţi din nou W (S). Continuaţi până când au
fost selectate toate fotografiile dorite.
3
Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a încheia operaţia.
U
208
Opţiuni de afişare a redării
Buton G ➜ D meniu redare
Selectaţi informaţiile disponibile în afişajul informaţii de
redare a fotografiilor (0 179). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a
evidenţia o opţiune, apoi apăsaţi 2 pentru a selecta
opţiunea pentru afişarea informaţiilor despre fotografie.
Un L apare lângă elementele selectate; pentru a anula
selecţia, evidenţiaţi şi apăsaţi 2. Pentru a reveni la
meniul redare, evidenţiaţi Efectuat şi apăsaţi J.
Buton G ➜ D meniu redare
Copiere imagini
Copiaţi fotografiile de pe un card de memorie pe altul. Această opţiune este disponibilă numai
când sunt introduse două carduri de memorie în aparatul foto.
Opţiune
Selectare sursă
Selectare imagini
Selectare dosar destinaţie
Copiere imagini?
1
Descriere
Alegeţi cardul de pe care vor fi copiate fotografiile.
Selectaţi fotografiile care urmează să fie copiate.
Selectare dosar destinaţie pe cardul rămas.
Copiaţi fotografiile selectate la destinaţie specificată.
Alegeţi Selectare sursă.
Evidenţiaţi Selectare sursă şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi cardul sursă.
Evidenţiaţi fanta pentru cardul care conţine
imaginile ce urmează a fi copiate şi apăsaţi J.
U
209
3
Alegeţi Selectare imagini.
Evidenţiaţi Selectare imagini şi apăsaţi 2.
4
Selectaţi dosarul sursă.
Evidenţiaţi dosarul care conţine imaginile care
urmează a fi copiate şi apăsaţi 2.
5
Faceţi selectarea iniţială.
Înainte de a continua selectarea sau anularea
selectării imaginilor individuale, puteţi marca
toate fotografiile sau toate fotografiile protejate
din dosarul pentru copiere prin alegerea
Selectare toate imaginile sau Selectare imagini
protejate. Pentru a marca doar imaginile
selectate individual pentru copiere, alegeţi
Deselectare totală înainte de a începe.
6
Selectaţi imagini suplimentare.
Evidenţiaţi fotografii și apăsaţi W (S) pentru a
selecta sau a anula selecţia (pentru a vizualiza
fotografia evidenţiată ecran întreg, apăsaţi și
menţineţi butonul X (T)). Imaginile selectate
sunt marcate cu un L. Apăsaţi J pentru a
continua la pasul 7 atunci când aţi finalizat
selectarea.
7
Alegeţi Selectare dosar destinaţie.
Evidenţiaţi Selectare dosar destinaţie şi
apăsaţi 2.
U
210
Buton W (S)
8
Selectaţi un dosar de destinaţie.
Pentru a introduce numărul unui dosar, alegeţi
Selectare dosar după număr, introduceţi
numărul (0 215) şi apăsaţi J. Dacă dosarul cu
numărul selectat nu există deja, va fi creat un nou
dosar.
Pentru a alege dintr-o listă de dosare existente,
alegeţi Selectare dosar din listă, evidenţiaţi un
dosar şi apăsaţi J.
9
Copiaţi imaginile.
Evidenţiaţi Copiere imagini? și apăsaţi J.
Un dialog de confirmare va fi afişat; evidenţiaţi Da
şi apăsaţi J. Apăsaţi J din nou pentru a ieşi
atunci când copierea este finalizată.
D
Copierea imaginilor
Imaginile nu vor fi copiate dacă nu există spaţiu suficient pe cardul de destinaţie. Asiguraţi-vă că
acumulatorul este complet încărcat înainte de copierea filmelor.
Dacă dosarul de destinaţie conţine o imagine cu acelaşi nume
ca şi una dintre imaginile care urmează să fie copiate, va fi
afişat un dialog de confirmare. Selectaţi Înlocuire imagine
existentă pentru a înlocui imaginea existentă cu imaginea
care urmează să fie copiată sau selectaţi Înlocuire totală
pentru a înlocui toate imaginile existente cu aceleaşi nume
fără solicitări de confirmare ulterioare. Pentru a continua fără
a înlocui imaginea, selectaţi Ignorare sau selectaţi Anulare
pentru a ieşi fără a copia alte imagini.
Starea de protecţie este copiată odată cu imaginile, dar nu şi marcajul de imprimare (0 202). Imaginile
ascunse nu pot fi copiate.
U
211
Examinare imagine
Buton G ➜ D meniu redare
Alegeţi dacă fotografiile sunt afişate pe monitor în mod automat,
imediat după fotografiere. Dacă este selectat Dezactivată, fotografiile
pot fi afişate numai prin apăsarea butonului K.
Buton G ➜ D meniu redare
După ştergere
Selectaţi fotografia ce va fi afişată după ştergerea unei fotografii.
Opţiune
S Afişare următoarea
T Afişare precedenta
U
Continuare ca
înainte
Rotire pe înalt
Descriere
Afişaţi fotografia următoare. Dacă fotografia ştearsă a fost ultimul cadru, se va
afişa fotografia anterioară.
Afişaţi fotografia anterioară. Dacă fotografia ştearsă a fost primul cadru, se va
afişa fotografia următoare.
Dacă utilizatorul a derulat fotografiile în ordinea înregistrării, se va afişa
următoarea fotografie, aşa cum s-a descris pentru opţiunea Afişare
următoarea. Dacă utilizatorul a derulat printre fotografii în ordine inversă, se va
afişa fotografia anterioară, aşa cum s-a descris pentru opţiunea Afişare
precedenta.
Buton G ➜ D meniu redare
Alegeţi dacă rotiţi imaginile „pe înalt” (orientarea portret) pentru
afişare în timpul redării. Reţineţi faptul că deoarece aparatul foto în sine
are deja o orientare adecvată pe durata fotografierii, imaginile nu sunt
rotite automat în timpul examinării imaginilor.
Opţiune
Activată
Dezactivată
U
212
Descriere
Fotografiile „pe înalt” (orientare portret) vor fi rotite automat pentru afişare pe
monitorul aparatului foto. Fotografiile realizate cu opţiunea Dezactivată selectată
pentru Rotire automată a imaginii (0 254) vor fi afişate în orientare „pe lat” (peisaj).
Fotografiile „pe înalt” (orientare portret) vor fi afişate în orientare „pe lat” (peisaj).
Prezentare diapozitive
Buton G ➜ D meniu redare
Realizaţi o prezentare diapozitive din fotografiile dosarului curent de redare (0 207). Imaginile
ascunse (0 208) nu sunt afişate.
Opţiune
Pornire
Tip imagine
Interval între cadre
Descriere
Porniţi prezentarea diapozitivelor.
Alegeţi tipul de imagine afişată dintre Imagini statice şi filme, Numai imagini
statice şi Numai filme.
Alegeţi cât de mult va fi afişată fiecare fotografie.
Pentru a porni prezentarea diapozitivelor, evidenţiaţi Pornire şi apăsaţi J. În timpul derulării
prezentării diapozitivelor, pot fi realizate următoarele operaţiuni:
Pentru
Apăsaţi
Apăsaţi 4 pentru a reveni la cadrul precedent, 2 pentru a sări la
cadrul următor.
Salt înapoi/salt înainte
Vizualizaţi informaţiile
suplimentare despre
fotografii
Întrerupere/reluare
Măriţi/scădeţi volumul
Ieşire către meniul redare
Ieşire către modul redare
Ieşire către modul de
fotografiere
Descriere
Modificaţi sau ascundeţi informaţiile afişate despre fotografii
(numai imagini statice; 0 179).
J
X (T)/
W (S)
G
K
Întrerupeţi sau reluaţi prezentarea diapozitivelor.
Apăsaţi X (T) în timpul redării filmului pentru a mări
volumul, W (S) pentru a-l reduce.
Terminaţi prezentarea cu diapozitive şi reveniţi la meniul redare.
Terminaţi prezentarea cu diapozitive şi reveniţi la modul redare.
Apăsaţi la jumătate butonul de declanşare pentru a reveni la
modul fotografiere.
Dialogul arătat în partea din dreapta este afişat când se încheie
prezentarea. Selectaţi Repornire pentru a reporni sau Ieşire pentru a
reveni la meniul redare.
U
213
C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere
Pentru a afişa meniul fotografiere, apăsaţi G şi selectaţi tab-ul C (meniu fotografiere).
Buton G
Meniul fotografiere conţine opţiunile următoare:
Opţiune
Resetare meniu fotografiere
Dosar stocare
Denumirea fişierului
Rolul cardului din Fanta 2
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Zonă imagine
Compresie JPEG
Înregistrare NEF (RAW)
Balans de alb
Setare Picture Control
Gestionare Picture Control
Control automat al distors.
0
214
215
216
96
93
95
89
94
94
115
129
134
217
Opţiune
Spaţiu culoare
D-Lighting activ
HDR (high dynamic range)
Control vignetare
Reducere zgomot exp. lungă
ISO NR ridicat
Setări sensibilitate ISO
Mod telecomandă
Expunere multiplă
Fotograf. cu temporiz. interval
Fotografiere trecere timp
Setări film
0
217
137
139
218
218
218
105
85
160
164
168
65
Notă: În funcţie de setările aparatului foto, anumite elemente pot fi colorate în gri și nedisponibile. Pentru
informaţii despre opţiunile disponibile în fiecare mod fotografiere, consultaţi pagina 309.
Resetare meniu fotografiere
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Selectaţi Da pentru a restabili opţiunile meniu fotografiere la setările
implicite (0 312).
U
214
Dosar stocare
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Selectaţi dosarul în care vor fi stocate imaginile ulterioare.
❚❚ Selectarea dosarelor după numărul dosarului
1
Alegeţi Selectare dosar după număr.
Evidenţiaţi Selectare dosar după număr şi apăsaţi 2.
Va fi afişat dialogul indicat în dreapta.
2
Alegeţi un număr de dosar.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia o cifră, apăsaţi 1 sau 3 pentru modificare. Dacă
există deja un dosar cu numărul selectat, în partea din stânga a numărului dosarului va
apărea pictograma W, X sau Y:
• W: Dosarul este gol.
• X: Dosarul este parţial plin.
• Y: Dosarul conţine 999 de fotografii și o fotografie numerotată cu 9999. Nu
mai pot fi stocate fotografii în acest dosar.
Cardul pe care este stocat dosarul este arătat de către pictograma fantei cardului în
colţul din dreapta sus al dialogului Selectare dosar după număr. Cardul utilizat pentru
dosare noi depinde de opţiunea curentă selectată pentru Rolul cardului din Fanta 2
(0 96).
3
Salvaţi modificările şi ieşiţi.
Apăsaţi J pentru a finaliza operaţiunea şi a reveni la meniul fotografiere (pentru a ieşi
fără a alege dosarul de stocare, apăsaţi butonul G). Dacă dosarul cu numărul specificat
nu există deja, va fi creat un nou dosar. Fotografiile ulterioare vor fi salvate în dosarul
selectat, dacă acesta nu este deja plin.
D
Numerele dosarelor şi ale fişierelor
Dacă dosarul curent are numărul 999 şi conţine 999 fotografii sau o fotografie cu numărul 9999,
declanşatorul va fi dezactivat şi nu se vor mai putea realiza fotografii. Pentru a continua fotografierea,
creaţi un dosar cu un număr mai mic de 999 sau selectaţi un dosar existent cu un număr mai mic de 999
şi cu mai puţin de 999 fotografii.
A
Timp pornire
Poate fi nevoie de timp suplimentar pentru pornirea aparatului foto dacă pe cardul de memorie sunt
salvate multe fişiere sau dosare.
U
215
❚❚ Selectarea dosarelor dintr-o listă
1
Alegeţi Selectare dosar din listă.
Evidenţiaţi Selectare dosar din listă şi apăsaţi 2.
2
Evidenţiaţi un dosar.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un dosar.
3
Selectaţi dosarul evidenţiat.
Apăsaţi J pentru a selecta un dosar evidenţiat şi a reveni la meniul fotografiere.
Fotografiile ulterioare vor fi stocate în dosarul selectat.
Denumirea fişierului
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Fotografiile sunt salvate utilizând nume fișiere care conţin „DSC_” sau, în cazul imaginilor care
utilizează spaţiul de culoare Adobe RGB, „_DSC” urmat de un număr din patru cifre şi o extensie
formată din trei litere (de exemplu, „DSC_0001.JPG”). Opţiunea Denumirea fişierului este
utilizată pentru a selecta trei litere care să înlocuiască segmentul „DSC” din numele fişierului.
Pentru informaţii despre editarea numelor de fişiere, consultaţi pagina 135.
A
Extensii
Sunt utilizate următoarele extensii: „.NEF” pentru imagini NEF (RAW), „.JPG” pentru imagini JPEG, „.MOV”
pentru filme şi „.NDF” pentru informaţii de referinţă eliminare praf imagine. În fiecare pereche de
fotografii înregistrate la setările de calitate a imaginii NEF (RAW)+JPEG, imaginile NEF şi JPEG au aceleaşi
nume de fişier, dar extensii diferite.
U
216
Control automat al distors.
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Selectaţi Activat pentru a reduce distorsiunea butoi în fotografiile
făcute cu obiective cu unghi larg şi pentru a reduce distorsiunea pernă
în fotografiile făcute cu obiective lungi (reţineţi că marginile zonei
vizibile în vizor pot fi decupate din fotografia finală şi că timpul necesar
pentru procesarea fotografiilor înainte de începerea înregistrării poate
creşte). Această opţiune nu se aplică filmelor şi este disponibilă numai
cu obiective de tip G şi D (obiectivele PC, superangular şi o serie de alte obiective sunt excluse);
rezultatele nu sunt garantate cu alte obiective. Înainte de a utiliza controlul automat al
distorsiunii cu obiectivele DX, selectaţi Activată pentru Decupare automată DX sau alegeţi o
zonă de imagine de DX (24×16) 1.5× (0 90); selectând alte opţiuni se poate ajunge la
fotografii foarte decupate sau la fotografii cu distorsiune periferică ridicată.
A
Retuşare: Control distorsiune
Pentru informaţii despre crearea copiilor fotografiilor existente cu distorsiuni butoi şi pernă reduse,
consultaţi pagina 274.
Spaţiu culoare
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Spaţiul de culoare stabileşte paleta de culori disponibile pentru reproducere. Alegeţi sRGB
pentru fotografii ce vor fi imprimate sau utilizate „aşa cum sunt”, fără modificări ulterioare.
Adobe RGB are o gamă largă de culori şi este recomandat pentru imagini care vor fi procesate
intensiv sau retuşate după ce părăsesc aparatul foto.
A
Spaţiu culoare
Spaţiile de culoare definesc corespondenţa dintre culori şi valorile numerice ce le reprezintă în fişierul
de imagine digitală. Spaţiul culoare sRGB este utilizat la scară largă, în timp ce spaţiul culoare Adobe
RGB este utilizat în special la tipărire și imprimare comercială. sRGB este recomandat când se realizează
fotografii ce vor fi imprimate fără modificări sau vor fi vizualizate în aplicaţii ce nu acceptă gestionarea
culorii sau atunci când se realizează fotografii ce vor fi imprimate cu ExifPrint, opţiunea de imprimare
directă a unor imprimante folosite în casă, la centre sau alte servicii de imprimare comerciale.
Fotografiile Adobe RGB pot fi utilizate, de asemenea, cu aceste opţiuni, dar culorile ar putea să nu fie la
fel de intense.
Fotografiile JPEG făcute în spaţiul de culoare Adobe RGB sunt conforme cu DCF; aplicaţiile şi
imprimantele care acceptă DCF vor selecta automat spaţiul de culoare corect. Dacă aplicaţia sau
dispozitivul nu suportă DCF, selectaţi manual spaţiul de culoare corespunzător. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi documentaţia oferită cu aplicaţia sau dispozitivul.
A
Software Nikon
ViewNX 2 (furnizat) şi Capture NX 2 (disponibil separat) selectează automat spaţiul de culoare corect
când se deschid fotografiile create cu acest aparat foto.
U
217
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Control vignetare
„Vignetarea” este o scădere a luminozităţii la marginile fotografiei. Control vignetare reduce
vignetarea pentru obiectivele de tip G şi D (obiectivele DX şi PC sunt excluse). Efectele sale
variază de la un obiectiv la altul şi sunt mai vizibile la diafragmă maximă. Alegeţi dintre Ridicat,
Normal, Redus şi Dezactivat.
A
Control vignetare
În funcţie de scenă, condiţiile de fotografiere şi tipul de obiectiv, imaginile JPEG pot prezenta zgomot
(ceaţă) sau variaţii ale luminozităţii periferice, în timp ce opţiunile personalizate Picture Control şi
opţiunile presetate Picture Control care au fost modificate de la setările implicite pot să nu producă
efectul dorit. Efectuaţi o fotografie de test şi vizualizaţi rezultatele pe monitor. Controlul vignetării nu se
aplică la filme (0 57), expuneri multiple (0 160) sau imagini în format DX (0 89).
Reducere zgomot
exp. lungă (Reducere zgomot expunere lungă)
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Dacă este selectat Activată, fotografiile făcute la timpi de expunere
mai lungi decât 1 s vor fi procesate pentru a reduce zgomotul (pete
luminoase, pixeli luminoşi dispuşi aleatoriu sau ceaţă). Timpul
necesar pentru procesare aproape se dublează; în timpul procesării,
„l m” va clipi pe afişajele pentru timpul de expunere/diafragmă
şi nu se pot face fotografii (dacă aparatul foto este oprit înainte ca
procesarea să fie completă, fotografia va fi salvată, dar reducerea
zgomotului nu va putea fi efectuată). În modul declanșare continuu,
cadenţele cadrelor vor scădea şi în timp ce fotografiile sunt procesate capacitatea memoriei
tampon se va diminua. Reducere zgomot expunere lungă nu este disponibilă în timpul
înregistrării filmelor.
Buton G ➜ C meniu fotografiere
ISO NR ridicat
Fotografiile realizate la sensibilităţi ISO mari pot fi procesate pentru a reduce „zgomotul”.
Opţiune
Descriere
Ridicat
Normal
Redus
Reduceţi zgomotul (pixeli luminoşi răspândiţi aleatoriu, linii sau neclaritate), în special în
fotografii efectuate la sensibilităţi ISO ridicate. Alegeţi nivelul de reducere a zgomotului dintre
Ridicat, Normal şi Redus.
Operaţiunea de reducere a zgomotului se realizează numai la sensibilităţi ISO de 2500 şi mai
Dezactivat ridicate. Nivelul de reducere a zgomotului este mai redus decât atunci când este selectat
Redus pentru ISO NR ridicat.
U
218
A Setări personalizate: Reglare fină setări
aparat foto
Pentru a afişa meniul setări personalizate, apăsaţi G şi selectaţi tab-ul A (meniu setări
personalizate).
Buton G
Setările personalizate sunt utilizate pentru a personaliza
setările aparatului foto conform preferinţelor individuale.
Grupuri setări personalizate
Meniu principal
Reiniţ. setări
personalizate
(0 221)
U
219
Sunt disponibile următoarele setări personalizate:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b
b1
b2
b3
b4
b5
c
c1
c2
c3
c4
c5
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
Setare personalizată
Reiniţ. setări personalizate
Focalizare automată
Selecţie prioritate AF-C
Selecţie prioritate AF-S
Urmărire focaliz. cu blocare
Iluminare punct AF
Înconjurare puncte focaliz.
Număr de puncte focalizare
Disp. ilum. asist. AF încorp.
Măsurare/expunere
Valoare treaptă sensib. ISO
Stopuri EV pt. control exp.
Compensare expunere facilă
Zonă central-evaluativă
Regl. fină expunere optimă
Blocare AE/cronometre
Buton declanşare AE-L
Temporizator standby
Autodeclanşator
Întârziere stingere monitor
Durată activare telecom.
Fotografiere/afişare
Bip
Afişare grilă vizor
Afişare şi reglare ISO
Sfaturi ecran
Viteză fotografiere mod CL
Declanşare continuă maximă
Ordine numere fişiere
Afişaj informaţii
0
221
221
221
222
222
222
223
223
224
224
225
226
226
226
227
227
228
228
228
229
229
229
229
230
230
231
d
d9
d10
d11
d12
d13
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
g
g1
g2
g3
g4
Setare personalizată
Fotografiere/afişare
Iluminare LCD
Mod întârziere expunere
Avertizare bliţ
Tip baterie MB-D14
Ordine baterii
Bracketing/bliţ
Timp sincronizare bliţ
Timp expunere cu bliţ
Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat
Comp. expunere pentru bliţ
Bliţ de modelare
Setare bracketing automat
Ordine bracketing
Comenzi
Buton OK (mod fotograf.)
Asociere buton Fn
Asociere buton previz.
Asociere buton AE-L/AF-L
Personaliz. selectoare com.
Buton decl. pt. util. selector
Blocare decl. fantă goală
Inversare indicatori
Asociere buton 4 MB-D14
Film
Asociere buton Fn
Asociere buton previz.
Asociere buton AE-L/AF-L
Asociere buton declanşare
0
231
231
231
232
233
234
235
236
240
241
241
241
241
242
244
244
245
246
246
246
247
247
248
248
248
Notă: În funcţie de setările aparatului foto, anumite elemente pot fi colorate în gri și nedisponibile. Pentru
informaţii despre opţiunile disponibile în fiecare mod fotografiere, consultaţi pagina 309. Dacă setările din
arhiva curentă au fost modificate faţă de valorile originale (0 313), un asterisc se va afişa adiacent setărilor
modificate, în al doilea nivel al meniului de setări personalizate.
U
220
Reiniţ. setări personalizate
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectaţi Da pentru a restabili setările personalizate la setările implicite
(0 313).
a: Focalizare automată
a1: Selecţie prioritate AF-C
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Când este selectat AF-C pentru fotografiere prin vizor (0 97), această opţiune controlează dacă
fotografiile pot fi efectuate ori de câte ori este apăsat butonul de declanşare (prioritate de timp)
sau numai când aparatul foto este focalizat (prioritate focalizare).
G
Opţiune
Declanşare
F Focalizare
Descriere
Fotografiile pot fi realizate de fiecare dată când se apasă butonul de declanşare.
Fotografiile pot fi realizate doar atunci când este afişat indicatorul de imagine
focalizată (I).
Indiferent de opţiunea selectată, focalizarea nu se va bloca atunci când este selectat AF-C
pentru modul focalizare automată. Aparatul foto va continua să regleze focalizarea până când
declanşatorul este eliberat.
a2: Selecţie prioritate AF-S
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Când este selectat AF-S pentru fotografiere prin vizor (0 97), această opţiune controlează dacă
fotografiile pot fi efectuate numai când aparatul foto focalizează (prioritate focalizare) sau
numai când este apăsat butonul de declanşare (prioritate de timp).
G
Opţiune
Declanşare
F Focalizare
Descriere
Fotografiile pot fi realizate de fiecare dată când se apasă butonul de declanşare.
Fotografiile pot fi realizate doar atunci când este afişat indicatorul de imagine
focalizată (I).
Indiferent de opţiunea selectată, dacă indicatorul imagine focalizată (I) este afişat când este
selectat AF-S pentru modul focalizare automată, focalizarea se va bloca în timp ce butonul de
declanşare este apăsat pe jumătate. Blocarea focalizării se menţine până când este eliberat
declanşatorul.
U
221
a3: Urmărire focaliz. cu blocare
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune controlează modalitatea de ajustare a focalizării automate la modificări bruşte
ale distanţei până la subiect când AF-C este selectat sau este selectată focalizarea automată
servo continuă când aparatul foto este în modul AF-A pentru fotografierea prin vizor (0 97).
Opţiune
Descriere
C 5 (Lung)
( 4
Când distanţa faţă de subiect se schimbă brusc, aparatul foto aşteaptă perioada de timp
specificată înainte de a ajusta distanţa faţă de subiect. Acest lucru împiedică aparatul
D 3 (Normal)
foto să focalizeze din nou asupra subiectului când acesta este ascuns pentru scurt timp
de obiecte care trec prin cadru.
) 2
E 1 (Scurt)
Dezactivată
Aparatul foto ajustează focalizarea de îndată ce se modifică distanţa faţă de subiect.
Utilizaţi această funcţie pentru a fotografia o serie de subiecte la distanţe diferite, în
succesiune rapidă.
a4: Iluminare punct AF
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectaţi dacă punctul de focalizare activ este evidenţiat în roşu pe vizor.
Opţiune
Automat
Activat
Dezactivat
Descriere
Punctul de focalizare selectat este evidenţiat în mod automat după nevoie pentru a
realiza contrast cu fundalul.
Punctul de focalizare selectat este întotdeauna evidenţiat, indiferent de luminozitatea
fundalului. În funcţie de luminozitatea fundalului, punctul de focalizare selectat poate fi
dificil de văzut.
Punctul de focalizare selectat nu este evidenţiat. Zona din afara decupării curente este
afişată în gri (0 90).
a5: Înconjurare puncte focaliz.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi dacă punctul de focalizare „înconjoară” vizorul dintr-o parte în alta.
Opţiune
Descriere
Selecţia punctului de focalizare „înconjoară” de sus în jos,
de jos în sus, de la dreapta la stânga şi de la stânga la
w
q
dreapta, astfel că, de exemplu, apăsând 2 când este
Înconjurare
evidenţiat un punct de focalizare pe latura din dreapta a
afişajului (q) se selectează punctul de focalizare
corespunzător de pe latura din stânga a afişajului (w).
Afişarea punctului de focalizare este limitată de punctele de focalizare aflate în partea
Fără înconjurare exterioară, prin urmare, apăsând 2 când este selectat un punct de focalizare pe latura
din dreapta a afişajului nu va avea niciun efect.
U
222
a6: Număr de puncte focalizare
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi numărul de puncte de focalizare disponibile pentru selectarea manuală a punctului de
focalizare.
Opţiune
Descriere
# 39 puncte
Selectaţi dintre cele 39 de puncte de focalizare indicate în
partea dreaptă.
A 11 puncte
Selectaţi dintre cele 11 de puncte de focalizare indicate în
partea dreaptă. Utilizaţi pentru selectarea rapidă a punctului de
focalizare.
a7: Disp. ilum. asist. AF încorp.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectaţi dacă dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF încorporat
se aprinde pentru a sprijini operaţia de focalizare în condiţii de
iluminare slabă.
Opţiune
Activat
Dezactivat
Descriere
Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF se aprinde atunci când iluminarea este slabă
(numai la fotografierea prin vizor). Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF este
disponibil când se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
1. AF-S este selectată pentru focalizare automată (0 97) sau focalizare automată servo unică
este selectată când aparatul foto este în modul AF-A.
2. AF zonă automată este selectat pentru modul zonă AF (0 99) sau o altă opţiune decât
zona automată AF este aleasă şi este selectat punctul central de focalizare.
Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF nu luminează pentru a susţine funcţia de
focalizare. Când iluminarea este slabă, este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza
utilizând focalizarea automată.
A
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF are un interval de acţiune de aproximativ 0,5–3,0 m; când utilizaţi
dispozitivul de iluminare, utilizaţi un obiectiv cu o distanţă focală de 24–200 mm şi îndepărtaţi
parasolarul obiectivului.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii suplimentare despre modurile de fotografiere în care este disponibilă asistenţa AF,
consultaţi pagina 309. Consultaţi pagina 290 pentru restricţii referitoare la obiectivele care pot fi
utilizate cu asistenţă AF.
U
223
b: Măsurare/expunere
b1: Valoare treaptă sensib. ISO
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectaţi treptele folosite când ajustaţi sensibilitatea ISO. Dacă este
posibil, setarea curentă a sensibilităţii ISO este menţinută când
valoarea treptei este modificată. Dacă setarea curentă nu este
disponibilă la noua valoare a treptei, sensibilitatea ISO va fi rotunjită la
cea mai apropiată setare disponibilă.
b2: Stopuri EV pt. control exp.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectaţi treptele folosite când ajustaţi timpul de expunere, diafragma,
expunerea și compensarea bliţului, şi bracketing-ul.
U
224
b3: Compensare expunere facilă
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune controlează dacă este nevoie de butonul E pentru a regla compensarea
expunerii (0 112). Dacă este selectată Activată (Reset. automată) sau Activată, 0 din centrul
afișajului expunere va lumina intermitent chiar și atunci când compensarea expunerii este
setată la ±0.
Opţiune
Descriere
Compensarea expunerii se reglează prin rotirea unuia dintre selectoarele de comandă
Activată (Reset. (consultaţi nota de mai jos). Setarea selectată utilizând selectorul de comandă este
automată)
resetată când aparatul foto se oprește sau temporizatorul standby expiră (setările
compensare expunere selectate utilizând butonul E nu sunt resetate).
La fel ca mai sus, exceptând faptul că valoarea de compensare a expunerii selectată cu
Activată
selectorul de comandă nu este reiniţializată când aparatul foto sau temporizatorul
standby se oprește.
Compensarea expunerii se reglează prin apăsarea butonului E şi rotirea selectorului
Dezactivată
principal de comandă.
A
Schimbare princ./sec.
Selectorul folosit pentru a seta compensarea expunerii când este selectat Activată (Reset. automată)
sau Activată pentru setarea personalizată b3 (Compensare expunere facilă) depinde de opţiunea
selectată pentru setarea personalizată f5 (Personaliz. selectoare com.) > Schimbare princ./sec.
(0 245).
Mod
P
S
A
M
Personaliz. selectoare com. > Schimbare princ./sec.
Dezactivată
Activată
Selector secundar de comandă
Selector secundar de comandă
Selector secundar de comandă
Selector principal de comandă
Selector principal de comandă
Selector secundar de comandă
N/A
A
Afişare ISO/ISO facil
Setarea personalizată b3 (Compensare expunere facilă) nu poate fi folosită cu setarea personalizată d3
(Afişare ISO/ISO facil). Reglajele la oricare dintre aceste elemente reiniţializează elementul rămas; un
mesaj este afişat când elementul este reiniţializat.
U
225
b4: Zonă central-evaluativă
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Pentru calcularea expunerii, măsurarea central-evaluativă atribuie cea
mai mare importanţă unui cerc din centrul cadrului. Diametrul (φ)
acestui cerc poate fi setat la 8, 12, 15 sau 20 mm sau la media întregului
cadru.
Reţineţi că, exceptând cazul în care este selectat Mediu, diametrul este fixat la 12 mm când
este utilizat un obiectiv non-CPU, indiferent de setarea selectată pentru Date obiectiv nonCPU în meniul setare (0 172). Când este selectat Mediu, va fi folosită media întregului cadru
atât pentru obiectivele CPU, cât şi pentru obiectivele non-CPU.
b5: Regl. fină expunere optimă
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Utilizaţi această opţiune pentru a regla fin valoarea de expunere
selectată de aparatul foto. Expunerea poate fi reglată fin separat pentru
fiecare metodă de măsurare de la +1 la –1 EV în trepte de 1/6 EV.
D
Reglare fină expunere
Reglarea fină a expunerii nu este influenţată de resetarea prin două butoane. Reţineţi că pictograma
compensării expunerii (E) nu este afişată, singura modalitate de verificare a modificării expunerii este
meniul de reglaj fin. Compensarea expunerii (0 112) este preferată în majoritatea situaţiilor.
c: Blocare AE/cronometre
c1: Buton declanşare AE-L
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Activat, expunerea se va bloca la apăsarea la
jumătate a butonului de declanşare.
U
226
c2: Temporizator standby
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi durata pe care aparatul foto continuă măsurarea expunerii
când nu se realizează operaţiuni. Afişajele timpului de expunere şi al
diafragmei din panoul de control şi vizor se vor opri automat când se
oprește temporizatorul.
Selectaţi o perioadă mai scurtă pentru întârzierea temporizatorului
standby pentru a asigura o durată de funcţionare mai mare
acumulatorului.
c3: Autodeclanşator
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi perioada de întârziere a declanşării, numărul de fotografii
făcute şi intervalul dintre fotografii în modul autodeclanşator.
• Întârziere autodeclanşator: Alegeţi perioada de întârziere a declanşării
(0 85).
• Număr de fotografii: Apăsaţi 1 şi 3 pentru a alege numărul de
fotografii efectuate de fiecare dată când este apăsat butonul de
declanşare.
• Interval între fotografii: Alegeţi intervalul dintre fotografii când Număr
de fotografii este mai mare decât 1.
U
227
c4: Întârziere stingere monitor
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi cât de mult rămâne aprins monitorul când nu se realizează
operaţiuni în timpul redării (Redare; implicit la 10 s) şi al examinării
imaginii (Examinare imagine; implicit la 4 s), când meniurile (Meniuri;
implicit la 1 minut) sau informaţiile (Afişaj informaţii; implicit la 10 s)
sunt afişate sau în timpul vizualizării în timp real şi al înregistrării
filmului (Vizualizare în timp real; implicit la 10 minute). Selectaţi o
perioadă mai scurtă pentru întârzierea stingerii monitorului pentru a asigura o durată de
funcţionare mai mare acumulatorului.
c5: Durată activare telecom.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi cât timp va rămâne aparatul foto în stand-by în modul
funcţionare telecomandă (0 85). Dacă nu sunt efectuate operaţiuni
pentru perioada selectată, fotografierea cu telecomandă se va încheia
și exponometrele se vor opri. Alegeţi perioade mai scurte pentru o
durată de funcţionare a acumulatorului mai mare. Pentru a reactiva
modul telecomandă după ce temporizatorul a expirat, apăsaţi la
jumătate butonul declanşare al aparatului foto.
d: Fotografiere/afişare
d1: Bip
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi înălţimea şi volumul beep-ului care sună când aparatul foto focalizează folosind AF
servo unică (AF-S sau când AF servo unică este selectată pentru AF-A; 0 97), când focalizarea se
blochează în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real, în timp ce temporizatorul de
declanşare numără descrescător în modurile autodeclanşator sau declanșare telecomandă cu
întârziere (0 85), când se efectuează o fotografie cu modul telecomandă cu răspuns rapid sau
oglindă sus la distanţă (0 85), când fotografierea trecere timp se încheie (0 168) sau când
încercaţi să faceţi o fotografie când cardul de memorie este blocat (0 32). Reţineţi că nu se va
auzi niciun beep în modul vizualizare în timp real film (0 57) sau modul de declanşare
silenţioasă (mod J; 0 83), indiferent de opţiunea selectată.
• Volum: Alegeţi 3 (ridicat), 2 (mediu), 1 (redus) sau Dezactivat (fără
sunet). Când o altă opţiune decât Dezactivat este selectată, apare c
în afişajul de informaţii.
• Înălţime: Alegeţi Ridicat sau Redus.
U
228
d2: Afişare grilă vizor
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi Activat pentru a se afişa linii ale reţelei în vizor ca referinţă când
compuneţi fotografii (0 8).
d3: Afişare şi reglare ISO
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Afişare sensibilitate ISO sau Afişare ISO/ISO facil, panoul de control va
arăta sensibilitatea ISO în loc de numărul de expuneri rămase. Dacă este selectat Afişare ISO/
ISO facil, sensibilitatea ISO poate fi setată în modurile P şi S prin rotirea selectorului secundar
de comandă sau în modul A rotind selectorul principal de comandă. Selectaţi Afişare contor
cadre pentru a afişa numărul de expuneri rămase în panoul de control.
d4: Sfaturi ecran
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi Activat pentru a afişa sfaturile ecran pentru elementele
selectate în afişajul de informaţii (0 11).
d5: Viteză fotografiere mod CL
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi cadenţa maximă a cadrelor în modul CL (continuu cu viteză
redusă) (0 83; în timpul fotografierii cu temporizator de interval,
această setare determină, de asemenea, cadenţa cadrelor pentru cadru
unic).
U
229
d6: Declanşare continuă maximă
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Numărul maxim de fotografii care pot fi realizate într-o singură serie, în mod continuu, poate fi
setat la orice valoare între 1 şi 100.
A
Memoria tampon
Indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată d6, fotografierea se va realiza cu o viteză
scăzută când memoria tampon este plină (t00). Consultaţi pagina 335 pentru mai multe informaţii
despre capacitatea memoriei tampon.
d7: Ordine numere fişiere
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Când este realizată o fotografie, aparatul foto denumeşte fişierul
adăugând unu la numărul utilizat pentru fişierul anterior. Această
opţiune controlează dacă numerotarea fişierelor continuă de la ultimul
număr utilizat atunci când creaţi un nou dosar, formataţi cardul de
memorie sau introduceţi în aparatul foto un nou card de memorie.
Opţiune
Activată
Dezactivată
Resetare
D
Descriere
Când creaţi un nou dosar, formataţi cardul de memorie sau introduceţi în aparatul foto un
nou card de memorie, numerotarea fişierelor continuă de la ultimul număr utilizat sau de
la cel mai mare număr în dosarul curent, alegându-se ca referinţă numărul cel mai mare.
Dacă se realizează o fotografie când dosarul curent conţine o fotografie numerotată 9999,
se va crea în mod automat un nou dosar şi numerotarea fișierelor va începe din nou de la
0001.
Numerotarea fişierelor începe din nou de la 0001 când creaţi un nou dosar, formataţi
cardul de memorie sau introduceţi un nou card de memorie în aparatul foto. Reţineţi că
dacă se realizează o fotografie când dosarul curent conţine 999 fotografii, se va crea în mod
automat un nou dosar.
Ca şi pentru Activată, doar că fotografiei nou realizate i se atribuie un număr de fişier
adăugând unu la cel mai mare număr din dosarul curent. Dacă dosarul este gol,
numerotarea începe de la 0001.
Ordine numere fişiere
Dacă dosarul curent are numărul 999 şi conţine fie 999 fotografii, fie o fotografie cu numărul 9999,
declanşatorul va fi dezactivat şi nu se vor mai putea realiza fotografii. Selectaţi Resetare pentru setarea
personalizată d7 (Ordine numere fişiere) şi apoi ori formataţi cardul de memorie curent ori introduceţi
un card de memorie nou.
U
230
d8: Afişaj informaţii
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Automat (v), culoarea textului de pe afişajul de informaţii (0 9) se va
modifica automat din negru în alb sau din alb în negru pentru a menţine contrastul cu
fundalul. Pentru a utiliza mereu aceeaşi culoare pentru litere, selectaţi Manual şi alegeţi
Întunecat pe luminos (w; litere negre) sau Luminos pe întunecat (x; litere albe).
Luminozitatea monitorului se va ajusta automat pentru contrast maxim cu culoarea de text
selectată.
Întunecat pe luminos
d9: Iluminare LCD
Luminos pe întunecat
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Dezactivată, iluminarea de fundal a panoului de
control (luminator LCD) se va aprinde numai în timp ce comutatorul de
alimentare este rotit spre D. Dacă este selectat Activată, panoul de
control va fi iluminat ori de câte ori temporizatorul standby este activ
(0 39). Selectaţi Dezactivată pentru o durată de funcţionare mai lungă
a acumulatorului.
d10: Mod întârziere expunere
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
În situaţiile în care cea mai mică mișcare a aparatului foto poate
estompa fotografiile, selectaţi 1 s, 2 s sau 3 s pentru a întârzia
obturatorul până la una, două sau trei secunde după ce s-a ridicat
oglinda.
d11: Avertizare bliţ
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Activată, indicatorul bliţ pregătit (c) va lumina intermitent în vizor dacă
bliţul este necesar pentru asigurarea expunerii optime.
U
231
d12: Tip baterie MB-D14
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează corespunzător când utilizaţi gripul opţional
MB-D14 cu baterii AA, potriviţi opţiunea selectată în acest meniu la tipul de baterii introduse în
grip. Nu este nevoie să modificaţi această opţiune dacă utilizaţi acumulatori EN-EL15.
Opţiune
1 LR6 (AA alcaline)
2 HR6 (AA Ni-MH)
3 FR6 (AA litiu)
Descriere
Selectaţi această opţiune când utilizaţi baterii alcaline LR6 AA.
Selectaţi această opţiune când utilizaţi baterii HR6 Ni-MH AA.
Selectaţi această opţiune când utilizaţi acumulatori FR6 AA pe bază de
litiu.
A
Utilizarea bateriilor AA
Capacitatea acumulatorilor AA scade drastic la temperaturi sub 20 °C şi variază în funcţie de condiţiile
de fabricaţie şi depozitare; în unele cazuri, acumulatorii pot înceta să funcţioneze înainte de data lor de
expirare. Unii acumulatori AA nu pot fi utilizaţi; din cauza caracteristicilor de performanţă şi a capacităţii
limitate, acumulatorii alcalini au o capacitate mai scăzută decât alte tipuri şi ar trebui utilizaţi doar când
nu există o altă alternativă şi numai la temperaturi mai calde. Aparatul foto indică starea acumulatorilor
AA după cum urmează:
Panou de control
L
H
H
(clipește)
U
232
Vizor
—
d
d
(clipește)
Descriere
Baterii complet încărcate.
Acumulator descărcat. Pregătiţi baterii noi.
Declanşare dezactivată. Înlocuiţi bateriile.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
d13: Ordine baterii
Selectaţi dacă, atunci când este instalat un grip opţional MB-D14, se vor
utiliza mai întâi bateriile din aparatul foto sau cele din grip. Reţineţi că
dacă MB-D14 este alimentat de un adaptor la reţeaua electrică opţional
EH-5b şi un conector de alimentare EP-5B, adaptorul la reţeaua
electrică va fi utilizat indiferent de opţiunea selectată.
O pictogramă s este afişată în panoul de control al aparatului foto
când sunt utilizate bateriile din gripul MB-D14.
A
Gripul MB-D14
MB-D14 utilizează un acumulator Li-ion EN-EL15 sau şase baterii AA alcaline, Ni-MH sau pe bază de litiu
(EN-EL15 este furnizat împreună cu aparatul foto; bateriile AA sunt disponibile separat).
Afişajul de informaţii indică tipul de baterie introdusă în MB-D14 după cum
urmează:
Afişaj tip baterie MB-D14
$
w
Tip baterie
Acumulator Li-ion EN-EL15
Acumulatori AA
U
233
e: Bracketing/bliţ
e1: Timp sincronizare bliţ
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune controlează timpul de sincronizare a bliţului.
Opţiune
1/250 s (FP
automat)
1/200 s (FP
automat)
1/200 s–1/60 s
Descriere
Sincronizarea rapidă FP automată este utilizată când este ataşată o unitate de bliţ
compatibilă (0 294). Dacă sunt utilizate bliţul încorporat sau alte unităţi de bliţ, timpul
de expunere este setat la 1/250 s. Când aparatul foto indică un timp de expunere de
1/250 s în modul P sau A, sincronizarea rapidă FP automată va fi activată dacă timpul de
expunere real este mai scurt de 1/250 s.
Sincronizarea rapidă FP automată este utilizată când este ataşată o unitate de bliţ
compatibilă (0 294). Dacă sunt utilizate bliţul încorporat sau alte unităţi de bliţ, timpul
de expunere este setat la 1/200 s. Când aparatul foto indică un timp de expunere de
1/200 s în modul P sau A, sincronizarea rapidă FP automată va fi activată dacă timpul de
expunere real este mai scurt de 1/200 s.
Timpul de sincronizare a bliţului este reglată la valoarea selectată.
A
Reglarea timpului de expunere la limita timpului de sincronizare al bliţului
Pentru a stabili timpul de expunere la limita timpului de sincronizare în modul S sau M, selectaţi
următorul timp de expunere de după cel mai ridicat timp de expunere posibil (30 s sau bulb). În panoul
de control şi vizor se va afişa un X (indicator sincronizare bliţ).
A
Sincronizarea rapidă FP automată
Permite utilizarea bliţului la cel mai scurt timp de expunere cu care este compatibil aparatul foto, făcând
posibilă selectarea diafragmei maxime pentru o profunzime a câmpului redusă, chiar și atunci când
subiectul este cu spatele în lumina strălucitoare a soarelui. Afişajul informaţii pentru modul de indicator
bliţ arată „FP”, atunci când sincronizarea rapidă FP automată este activă (0 295).
U
234
❚❚ Sincronizarea rapidă FP automată
Când este selectat 1/250 s (FP automat) sau 1/200 s (FP automat) pentru setarea
personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ, 0 234), bliţul încorporat poate fi utilizat la timpi de
expunere de până la 1/250 s sau 1/200 s, în timp ce unităţile de bliţ compatibile opţionale (0 294)
pot fi utilizate la orice timp de expunere (Sincronizare rapidă FP automată).
Timp sincronizare bliţ
1/250 s (FP automat)
1/200 s (FP automat)
1/200 s
Bliţ
Unitate de bliţ
Unitate de bliţ
Unitate de bliţ
Bliţ încorporat
Bliţ încorporat
încorporat
opţională
opţională
opţională
Timp de expunere
De la 1/4.000, dar cu
—
FP automat
—
FP automat
—
—
excepţia 1/250 s
De la 1/250, dar cu
Sincronizare bliţ *
—
FP automat
—
—
excepţia 1/200 s
1/200–30 s
Sincronizare bliţ
* Raza de acţiune a bliţului scade odată cu creşterea timpului de expunere. Raza de acţiune a bliţului va fi,
fără îndoială, mai mare decât cea obţinută la aceiași timpi cu FP automat.
e2: Timp expunere cu bliţ
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune determină cel mai lung timp de expunere disponibil
atunci când se utilizează sincronizarea perdea frontală sau posterioară
sau reducere ochi roşii în modul P sau A (indiferent de setarea aleasă,
timpul de expunere poate fi de până la 30 s în modurile S şi M sau pentru
setări ale bliţului cu sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară
lentă sau reducere ochi roşii cu sincronizare lentă). Opţiunile sunt
cuprinse între 1/60 s (1/60 s) la 30 s (30 s).
U
235
e3: Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectaţi modul bliţ pentru bliţul încorporat.
Opţiune
Descriere
Puterea bliţului este ajustată în mod automat în funcţie de condiţiile de
1 TTL
fotografiere.
2 Manual
Alegeţi nivelul bliţului (0 236). Aparatul foto nu emite pre-bliţuri de control.
Declanşare repetată Bliţul se declanşează în mod repetat cât timp obturatorul este deschis,
3
bliţ
producând un efect stroboscopic (0 236).
Mod bliţ principal de Utilizaţi bliţul încorporat ca unitate de bliţ principală ce controlează unităţile de
4
comandă
bliţ opţionale controlate de la distanţă într-unul sau mai multe grupuri (0 237).
❚❚ Manual
Selectaţi un nivel de bliţ între Complet şi 1/128 (1/128 din capacitatea maximă). La capacitate
maximă, bliţul încorporat are un număr de ghid de 12 (m, ISO 100, 20 °C).
❚❚ Declanşare repetată bliţ
Bliţul se declanşează în mod repetat cât timp obturatorul este
deschis, producând un efect stroboscopic. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a
evidenţia opţiunile următoare, 1 sau 3 pentru a schimba.
Opţiune
Descriere
Selectaţi puterea bliţului (exprimată ca fracţie din capacitatea
Ieşire
maximă).
Selectaţi numărul de declanşări repetate ale bliţului la puterea
selectată. Reţineţi că, în funcţie de timpul de expunere şi opţiunile
Ori
selectate pentru Frecvenţă, numărul real de repetări poate fi mai
mic decât cel selectat.
Frecvenţă Selectaţi numărul de declanşări ale bliţului pe secundă.
A
Mod control bliţ
Modul de control al bliţului pentru bliţul încorporat este expus în afişajul de
informaţii (0 146).
A
„Manual” şi „Declanşare repetată bliţ”
Pictogramele Y luminează intermitent în panoul de control şi în vizor când sunt selectate aceste
opţiuni.
U
236
A
SB-400
Când un bliţ opţional SB-400 este ataşat şi pornit, setarea personalizată e3 se schimbă în Bliţ opţional,
permiţând să fie selectat modul de control al bliţului pentru SB-400 dintre TTL şi Manual (opţiunile
Declanşare repetată bliţ şi Mod bliţ principal de comandă nu sunt disponibile).
A
„Ori“
Opţiunile disponibile pentru Declanşare repetată bliţ > Ori sunt determinate de puterea bliţului.
Ieşire
1/4
1/8
1/16
Opţiuni disponibile pentru „Ori”
2
2–5
2–10
Ieşire
1/32
1/64
1/128
Opţiuni disponibile pentru „Ori”
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
❚❚ Mod bliţ principal de comandă
Utilizaţi bliţul încorporat ca bliţ principal care controlează unul sau mai multe unităţi de bliţ
opţionale controlate la distanţă, grupate în până la două grupuri (A şi B), utilizând funcţii
avansate de iluminare fără fir (0 294).
Selectarea acestei opţiuni accesează meniul afişat în partea dreaptă.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia opţiunile următoare, 1 sau 3
pentru a schimba.
Opţiune
Descriere
Bliţ încorp. Selectaţi un mod bliţ pentru bliţul încorporat (bliţ principal de comandă).
Mod i-TTL. Selectaţi valoarea de compensare a bliţului dintre valori cuprinse între +3,0 şi
TTL
–3,0 EV în trepte de 1/3 EV.
M
Selectaţi un nivel de bliţ dintre valori între 1/1 şi 1/128 (1/128 din capacitatea maximă).
Bliţul încorporat nu se declanșează, deși unităţile de bliţ acţionate la distanţă se declanșează.
––
Bliţul încorporat trebuie ridicat astfel încât să poată emite pre-bliţuri monitor.
Grupa A Selectaţi un mod bliţ pentru toate unităţile de bliţ din grupul A.
Mod i-TTL. Selectaţi valoarea de compensare a bliţului dintre valori cuprinse între +3,0 şi
TTL
–3,0 EV în paşi de 1/3 EV.
Diafragmă automată (disponibilă numai cu unităţile de bliţ compatibile; 0 294). Selectaţi
AA
valoarea de compensare a bliţului dintre valori cuprinse între +3,0 şi –3,0 EV în paşi de 1/3 EV.
M
Selectaţi un nivel de bliţ dintre valori între 1/1 şi 1/128 (1/128 din capacitatea maximă).
––
Unităţile de bliţ din acest grup nu se declanşează.
Selectaţi un mod bliţ pentru toate unităţile de bliţ din grupul B. Opţiunile disponibile sunt
Grupa B
aceleași ca și cele enumerate pentru Grupa A, de mai sus.
Alegeţi dintre canalele 1–4. Toate unităţile de bliţ din ambele grupe trebuie setate pe același
Canal
canal.
U
237
Urmaţi paşii de mai jos pentru a realiza fotografii în modul dispozitiv de comandă.
1
Ajustaţi setările pentru bliţul încorporat.
Selectaţi modul de control al bliţului şi nivelul de ieşire pentru
bliţul încorporat. Reţineţi că nivelul de ieşire nu poate fi ajustat
în modul – –.
2
Ajustaţi setările pentru grupul A.
Selectaţi modul de control al bliţului şi nivelul de ieşire pentru
unităţile de bliţ din grupul A.
3
Ajustaţi setările pentru grupul B.
Selectaţi modul de control al bliţului şi nivelul de ieşire pentru
unităţile de bliţ din grupul B.
U
238
4
Selectaţi canalul.
5
Apăsaţi J.
6
Compuneţi fotografia.
Compuneţi fotografia şi aranjaţi unităţile de bliţ ca mai jos. Reţineţi că distanţa maximă
la care puteţi plasa unităţile de bliţ controlate la distanţă variază în funcţie de condiţiile
de fotografiere.
60 ° sau mai puţin
10 m sau mai puţin 30 ° sau mai
puţin
5 m sau mai
puţin
Senzorii fără fir la distanţă de
pe unităţile de bliţ trebuie să
fie îndreptaţi către aparatul
foto.
Aparatul foto
(bliţ încorporat)
30 ° sau mai puţin
5 m sau mai puţin
60 ° sau mai puţin
7
Configurarea unităţilor de bliţ controlate la distanţă.
Porniţi toate unităţile de bliţ controlate la distanţă, reglaţi setările grupului după cum
doriţi şi setaţi-le pe canalul selectat la pasul 4. Pentru detalii consultaţi manualele de
instrucţiuni pentru unitatea de bliţ.
8
Ridicaţi bliţul încorporat.
Apăsaţi butonul M (Y) pentru a ridica bliţul încorporat. Reţineţi că deși este selectat – –
pentru Bliţ încorp. > Mod, bliţul încorporat trebuie să fie ridicat pentru a emite prebliţurile pentru monitor.
9
Încadraţi fotografia, focalizaţi şi fotografiaţi.
După ce aţi confirmat că indicatorul de bliţ pregătit al aparatului foto şi indicatoarele de
bliţ pregătit ale unităţilor de bliţ sunt aprinse, încadraţi fotografia, focalizaţi şi
fotografiaţi. Dacă doriţi, puteţi utiliza blocarea FV (0 149).
U
239
A
Afişajul modului de sincronizare a bliţului
M nu apare în afişajul panoului de control al modului de sincronizare a bliţului când – – este selectat
pentru Bliţ încorp. > Mod.
A
Compensare bliţ
Valoarea de compensare a bliţului selectată cu butonul M (Y) şi selectorul secundar de comandă este
adăugată la valorile de compensare a bliţului selectate pentru bliţul încorporat, grupa A şi grupa B în
meniul Mod bliţ principal de comandă. O pictogramă Y este afişată în panoul de control şi în vizor
când este selectată o valoare de compensare a bliţului diferită de ±0 pentru Bliţ încorp. > TTL.
Pictograma Y clipeşte când bliţul încorporat este în mod M.
D
Mod bliţ principal de comandă
Poziţionaţi ferestrele senzorilor de pe unităţile de bliţ controlate la distanţă pentru a prelua lumina de la
bliţul încorporat (este necesară atenţie deosebită dacă aparatul foto nu este montat pe un trepied).
Asiguraţi-vă că lumina directă sau reflecţiile puternice ale unităţilor de bliţ controlate la distanţă nu intră
în obiectivul aparatului (în mod TTL) sau în celulele foto ale unităţilor de bliţ controlate la distanţă (mod
AA), întrucât acest lucru poate afecta expunerea. Pentru a preveni apariţia luminilor periodice emise de
bliţul încorporat în fotografiile realizate la distanţă mică, selectaţi un nivel redus de sensibilitate ISO sau
diafragme mici (aperturi relative mari) sau utilizaţi pentru bliţul încorporat un panou infraroşu SG-3IR
opţional. SG-3IR este necesar pentru rezultate bune la sincronizarea perdea posterioară, care produce
bliţuri periodice mai luminoase. După aşezarea unităţilor de bliţ controlate la distanţă, realizaţi o
fotografie test pentru a vedea rezultatele pe monitorul aparatului foto.
Deşi nu există limită pentru numărul de unităţi de bliţ controlate la distanţă care pot fi utilizate, numărul
maxim din punct de vedere practic este trei. Cu mai mult de trei bliţuri, lumina emisă de unităţile de bliţ
controlate la distanţă va afecta performanţa.
e4: Comp. expunere pentru bliţ
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi modul în care aparatul foto reglează nivelul bliţului când este utilizată compensarea
expunerii.
Opţiune
YE Întregul cadru
E
U
240
Numai fundal
Descriere
Atât nivelul bliţului, cât și compensarea expunerii sunt reglate pentru a modifica
expunerea în tot cadrul.
Compensarea expunerii se aplică numai fundalului.
e5: Bliţ de modelare
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectată opţiunea Activat când aparatul foto este utilizat cu
bliţul încorporat sau cu o unitate de bliţ opţională compatibilă cu CLS
(0 294), va fi emis un bliţ de modelare când este apăsat butonul de
previzualizare profunzime câmp al aparatului foto (0 77). Nu se emite
bliţul de modelare dacă este selectată opţiunea Dezactivat.
e6: Setare bracketing automat
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectaţi setarea sau setările cărora li se aplică bracketing când funcţia de bracketing automat
(0 153) este activă. Alegeţi AE şi bliţ (j) pentru a executa atât bracketing expunere, cât și
nivel bliţ, Numai AE (k) pentru a executa bracketing numai la expunere, Numai bliţ (l) pentru
a executa bracketing numai la nivelul bliţului, Bracketing WB (m) pentru a executa bracketing
balans de alb (0 156) sau Bracketing ADL (y) pentru a executa bracketing utilizând
D-Lighting-ul activ (0 158). Reţineţi că funcţia de bracketing pentru balansul de alb nu este
disponibilă pentru setări de calitate a imaginii NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG.
e7: Ordine bracketing
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
La setarea implicită a MTR > sub > peste (H), bracketing-urile de expunere, bliţ şi balans de alb
sunt executate în ordinea descrisă la paginile 153 şi 156. Dacă este selectat Sub > MTR > peste
(I), fotografierea se va desfăşura în ordine de la valoarea cea mai scăzută la cea mai ridicată.
Această setare nu are niciun efect asupra bracketing-ului ADL.
f: Comenzi
f1: Buton OK (mod fotograf.)
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul jucat de butonul J în timpul fotografierii: selectând punctul de focalizare central
(J Selectare punct focaliz. central), evidenţiind punctul de focalizare activ (K
Evidenţiere punct focaliz. activ) sau fără (Neutilizat).
U
241
f2: Asociere buton Fn
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul îndeplinit de butonul Fn.
q
r
B
C
E
F
A
s
t
y
e
L
M
N
U
242
Opţiune
Descriere
Previzualizare Apăsaţi butonul Fn pentru a previzualiza profunzimea câmpului (0 77).
Apăsaţi butonul Fn pentru a bloca valoarea bliţului (numai bliţul încorporat şi
Blocare FV
unităţile de bliţ compatibile opţionale, 0 149, 294). Apăsaţi din nou pentru a anula
blocarea FV.
Blocare AE/AF Focalizarea şi expunerea se blochează când este apăsat butonul Fn.
Numai blocare
Expunerea se blochează când este apăsat butonul Fn.
AE
Blocare AE
Expunerea se blochează când este apăsat butonul Fn și rămâne blocat până când
(Menţinere)
butonul este apăsat a doua oară sau temporizatorul standby expiră.
Numai blocare
Focalizarea se blochează când este apăsat butonul Fn.
AF
Apăsarea butonului Fn lansează focalizarea automată. Butonul declanșator nu
AF-ON
poate fi utilizat pentru a focaliza.
Fără bliţ
Bliţul nu se va declanşa pentru fotografii realizate când butonul Fn este apăsat.
Dacă este apăsat butonul Fn în timp ce bracketing-ul pentru expunere, bliţ sau ADL
este activ în modul de declanșare cadru unic sau declanşare silenţioasă, toate
Serie
fotografiile din programul curent de bracketing se vor efectua de fiecare dată când
bracketing
este apăsat butonul de declanşare. Dacă este activ bracketing-ul pentru balans de
alb sau este selectat modul declanșare continuu (mod CH sau CL), aparatul foto va
repeta seria bracketing în timp ce butonul de declanşare este apăsat.
D-Lighting
Apăsaţi butonul Fn şi rotiţi selectoarele principale de comandă pentru a regla
activ
D-Lighting-ul activ (0 137).
În cazul în care calitatea imaginii este setată la JPEG fine, JPEG normal sau JPEG
basic, în panoul de control va fi afişat „RAW” şi o copie NEF (RAW) va fi înregistrată
odată cu următoarea fotografie făcută după ce este apăsat butonul Fn (pentru a
+NEF (RAW)
înregistra copii NEF/RAW cu o serie de fotografii, menţineţi apăsat butonul de
declanşare la jumătate între fotografii). Pentru a ieşi fără înregistrarea unei copii
NEF (RAW), apăsaţi din nou butonul Fn.
Măsurare
Măsurarea matricială este activată când este apăsat butonul Fn.
matricială
Măsur.
centralMăsurarea central-evaluativă este activată când este apăsat butonul Fn.
evaluativă
Măsurare spot Măsurarea spot este activată când este apăsat butonul Fn.
9
5
m
n
6
Opţiune
Reţea
încadrare
Alegere zonă
imagine
Orizont virtual
în vizor
MENIUL MEU
Acc. el. sup.
din MENIUL
MEU
stop timp/
v 1diafragmă
Descriere
Apăsaţi butonul Fn și rotiţi selectorul principal de comandă pentru a activa sau
dezactiva afișajul reţea încadrare în vizor (0 8).
Apăsaţi butonul Fn şi rotiţi un selector de comandă pentru a alege o zonă imagine
(0 89).
Apăsaţi butonul Fn pentru a vizualiza afişarea orizontului virtual în vizor.
Apăsarea butonului Fn afișează „MENIUL MEU” (0 280).
Apăsaţi butonul Fn pentru a sări la elementul superior din „MENIUL MEU”. Selectaţi
această opţiune pentru acces rapid la elementul de meniu frecvent utilizat.
Dacă butonul Fn este apăsat când selectoarele de comandă sunt rotite, modificările
de timp de expunere (modurile S şi M) şi diafragmă (modurile A şi M) se fac în paşi de
1 EV, indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată b2 (Stopuri EV
pt. control exp., 0 224).
Alegere nr.
Apăsaţi butonul Fn şi rotiţi un selector de comandă pentru a alege un număr de
w obiectiv non- obiectiv
precizat utilizând opţiunea Date obiectiv non-CPU (0 172).
CPU
K Redare
Fără
Butonul Fn îndeplineşte aceeaşi funcţie ca şi butonul K. Selectaţi când folosiţi
obiective telefotografie sau în alte circumstanţe în care este dificilă operarea
butonului K cu mâna stângă.
Apăsarea butonului nu are niciun efect.
A
Orizont virtual în vizor
Când este selectat Orizont virtual în vizor pentru setarea personalizată f2 (Asociere buton Fn),
apăsarea butonului Fn convertește afișajul expunerii în vizor în indicator rulare. Apăsaţi din nou butonul
pentru a restabili funcţia normală a indicatorului.
Aparatul foto înclinat spre
dreapta
Aparatul foto orizontal
Aparatul foto înclinat spre
stânga
Vizor
Reţineţi că afişarea poate să nu fie precisă când aparatul foto este înclinat într-un unghi mare înainte sau
înapoi. Pentru un afișaj ce arată atât înălţimea, cât și rularea, utilizaţi opţiunea Orizont virtual din
meniul setare (0 258).
U
243
f3: Asociere buton previz.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul îndeplinit de butonul previzualizare profunzime câmp.
Opţiunile disponibile sunt aceleași ca și pentru Asociere buton Fn
(0 242). Setarea implicită este Previzualizare.
f4: Asociere buton AE-L/AF-L
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul îndeplinit de butonul A AE-L/AF-L.
Opţiune
B Blocare AE/AF
C Numai blocare AE
AE
E Blocare
(Menţinere)
F Numai blocare AF
A AF-ON
r Blocare FV
Fără
U
244
Descriere
Focalizarea şi expunerea se blochează când este apăsat
butonul A AE-L/AF-L.
Expunerea se blochează când este apăsat butonul
A AE-L/AF-L.
Expunerea se blochează când este apăsat butonul
A AE-L/AF-L și rămâne blocată până când butonul este
apăsat a doua oară sau temporizatorul standby expiră.
Focalizarea se blochează când este apăsat butonul
A AE-L/AF-L.
Butonul A AE-L/AF-L pornește focalizarea automată.
Butonul declanşare nu poate fi utilizat pentru a
focaliza.
Apăsaţi butonul A AE-L/AF-L pentru a bloca valoarea
bliţului (numai bliţul încorporat şi unităţile de bliţ
compatibile opţionale, 0 149, 294). Apăsaţi din nou
pentru a anula blocarea FV.
Apăsarea butonului nu are niciun efect.
f5: Personaliz. selectoare com.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune controlează funcţionarea selectorului principal şi a celui secundar de
comandă.
• Inversare rotaţie: Inversaţi direcţia de rotaţie a selectoarelor de
comandă când sunt utilizate pentru a face reglaje la Compensare
expunere şi/sau Timp expunere/diafragmă. Evidenţiaţi opţiunile şi
apăsaţi selectorul multiplu dreapta pentru a selecta sau deselecta,
apoi evidenţiaţi Efectuat şi apăsaţi J. Această setare se aplică şi
selectoarelor de comandă ale MB-D14.
• Schimbare princ./sec.: Dacă este selectat Dezactivată, selectorul
principal de comandă controlează timpul de expunere şi selectorul
secundar de comandă controlează diafragma. Selectaţi Activată
(Mod A) pentru a utiliza selectorul principal de comandă la selectare
diafragmei în modul fotografiere A, Activată pentru a utiliza
selectorul principal de comandă la selectarea diafragmei în modurile
A și M și selectorul secundar de comandă la selectarea timpului expunere în modurile S și M.
Această setare se aplică şi selectoarelor de comandă ale MB-D14.
• Setare diafragmă: Dacă este selectat Selector secundar de comandă, diafragma poate fi
ajustată doar cu ajutorul selectorului secundar de comandă (sau cu selectorul principal de
comandă, dacă aţi selectat Activată pentru Schimbare princ./sec.). Dacă este selectată
opţiunea Inel diafragmă, diafragma poate fi ajustată doar cu inelul pentru diafragmă al
obiectivului şi afişajul pentru diafragmă al aparatului foto va afişa diafragma în paşi de 1 EV
(diafragma pentru obiective de tip G este încă setată prin utilizarea selectorului secundar de
comandă). Reţineţi că indiferent de setarea selectată, inelul diafragmei trebuie utilizat
pentru ajustarea diafragmei când este utilizat un obiectiv non-CPU.
• Meniuri şi redare: Dacă este selectat Dezactivat, selectorul multiplu este utilizat pentru
selectarea imaginii afişate în timpul redării cadru întreg, pentru evidenţierea miniaturilor şi
pentru navigarea în meniuri. Dacă este selectată opţiunea Activat sau Activat (exam.
imag. exclusă), selectorul principal de comandă poate fi utilizat pentru selectarea
fotografiei afişate în timpul redării cadru întreg, pentru mutarea cursorului stânga-dreapta
în timpul redării miniaturi și pentru a muta bara de evidenţiere a meniului în sus sau în jos.
Selectorul secundar de comandă este utilizat pentru a afişa informaţii suplimentare despre
fotografie în modul redare cadru întreg şi pentru a muta cursorul în sus sau în jos în timpul
redării miniaturi. Selectaţi Activat (exam. imag. exclusă) pentru a împiedica selectoarele
de comandă să fie utilizate pentru redare în timpul examinării imaginii. Când sunt afişate
meniuri, rotirea selectorului secundar de comandă spre dreapta afişează meniul secundar
pentru opţiunea selectată, în timp ce rotirea spre stânga afişează meniul anterior. Pentru a
realiza o selecţie, apăsaţi 2 sau J.
U
245
f6: Buton decl. pt. util. selector
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectarea Da permite ajustări ce sunt efectuate în mod obișnuit prin menţinerea butonului E,
M (Y), W (S), X (T), L (U), Mod AF, Z (Q) sau D și rotirea selectorului de
comandă pentru a fi realizată prin rotirea selectorului de comandă după ce este eliberat
butonul (acest lucru este valabil și pentru butoanele Fn și previzualizare profunzime câmp dacă
au fost asociate cu D-Lighting activ utilizând setarea personalizată f2, Asociere buton Fn sau
setarea personalizată f3, Asociere buton previz.). Setarea ia sfârşit atunci când oricare dintre
butoanele afectate este apăsat din nou sau butonul de declanşare este apăsat pe jumătate. Cu
excepţia cazurilor în care Fără limite este selectat pentru setarea personalizată c2
Temporizator standby, setarea va lua sfârşit şi când se opresc temporizatoarele standby.
f7: Blocare decl. fantă goală
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectarea Activare declanşare permite acţionarea declanşatorului atunci când nu este
introdus niciun card de memorie, cu toate că nu vor fi înregistrate deloc fotografii (ele vor fi
oricum afişate pe monitor în modul demo). Dacă este selectat Declanşare blocată, butonul
declanşare este activat doar când este introdus un card de memorie în aparatul foto.
f8: Inversare indicatori
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat
(W), indicatorii de expunere din panoul de control, din
vizor şi din afişajul de informaţii sunt afişaţi cu valorile negative în stânga şi valorile pozitive în
dreapta. Selectaţi
(V) pentru a afişa valorile pozitive în stânga, iar cele
negative în dreapta.
U
246
f9: Asociere buton 4 MB-D14
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi funcţia asociată butonului A AE-L/AF-L în gripul
opţional MB-D14.
Opţiune
Descriere
Focalizarea şi expunerea se blochează când este apăsat butonul A AE-L/AF-L
B Blocare AE/AF
MB-D14.
C Numai blocare AE Expunerea se blochează când este apăsat butonul A AE-L/AF-L MB-D14.
Expunerea se blochează când este apăsat butonul A AE-L/AF-L al MB- D14 și rămâne
Blocare AE
E
blocată până când butonul este apăsat a doua oară sau temporizatorul standby
(Menţinere)
expiră.
F Numai blocare AF Expunerea se blochează când este apăsat butonul A AE-L/AF-L al MB-D14.
Apăsarea butonului A AE-L/AF-L al MB-D14 pornește focalizarea automată. Butonul
A AF-ON
declanşare nu poate fi utilizat pentru a focaliza.
Apăsaţi butonul A AE-L/AF-L al MB-D14 pentru a bloca valoarea bliţului (numai bliţul
încorporat şi unităţile de bliţ compatibile opţionale, 0 149, 294). Apăsaţi din nou
r Blocare FV
pentru a anula blocarea FV.
La fel ca butonul Butonul A AE-L/AF-L al MB-D14 îndeplinește funcţia selectată pentru setarea
G
Fn
personalizată f2 (0 242).
g: Film
g1: Asociere buton Fn
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul îndeplinit de butonul Fn în timpul vizualizării în timp real film (opţiunea implicită
este Fără).
Opţiune
Descriere
Apăsaţi butonul în timpul înregistrării filmului pentru a adăuga un index la poziţia
r Marcare indexuri
curentă (0 60). Indicii pot fi folosiţi la vizualizarea şi editarea filmelor.
Apăsaţi butonul pentru a afişa informaţii despre timpul de expunere, diafragmă şi
Vizualizare info.
s
alte setări foto în locul informaţiilor de înregistrare a filmului. Apăsaţi din nou
fotografiere
pentru a reveni la afişajul înregistrare film (0 59).
B Blocare AE/AF
Funcţiile de focalizare şi expunere se vor bloca la apăsarea butonului.
C Numai blocare AE Expunerea se blochează când este apăsat butonul.
Blocare AE
Expunerea se blochează când este apăsat butonul și rămâne blocată până când
E
(Menţinere)
butonul este apăsat a doua oară sau temporizatorul standby expiră.
F Numai blocare AF Funcţia de focalizare se blochează la apăsarea butonului.
Apăsarea butonului lansează focalizarea automată. Butonul declanşare nu poate fi
A AF-ON
utilizat pentru a focaliza.
Fără
Apăsarea butonului nu are niciun efect.
U
247
g2: Asociere buton previz.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul îndeplinit de butonul de previzualizare profunzime câmp în timpul vizualizării în
timp real film. Opţiunile disponibile sunt aceleași ca pentru Asociere buton Fn (0 247), cu
excepţia faptului că setarea implicită este Marcare indexuri.
g3: Asociere buton AE-L/AF-L
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul jucat de butonul A AE-L/AF-L în timpul vizualizării în timp real film. Opţiunile
disponibile sunt aceleași ca pentru Asociere buton Fn (0 247), cu excepţia faptului că setarea
implicită este Blocare AE/AF.
g4: Asociere buton declanşare
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul jucat prin apăsarea butonului de declanşare când este selectat 1 cu selectorul de
vizualizare în timp real.
Opţiune
Descriere
Apăsaţi butonul de declanşare complet pentru a încheia înregistrarea filmului şi a
Realizare
C
face o fotografie cu format imagine de 16 : 9 (pentru informaţii despre
fotografii
dimensiunea imaginii, consultaţi pagina 63).
Pentru a porni vizualizarea în timp real film, apăsaţi la jumătate butonul de
declanşare. Puteţi apoi apăsa butonul declanşare la jumătate pentru a focaliza
(numai focalizare automată) și apăsaţi-l până la capăt pentru a porni și finaliza
înregistrarea. Pentru a încheia vizualizarea în timp real film, apăsaţi butonul a.
Butonul declanşare de pe cablul la distanţă opţional (0 298) poate fi utilizat
1 Înregistrare filme pentru a porni vizualizarea în timp real film și a porni și încheia înregistrarea
filmului; reţineţi că telecomanda opţională ML-L3 nu poate fi folosită pentru a
înregistra filme. În modul telecomandă (4), apăsarea la jumătate a butonului de
declanşare nu pornește vizualizarea în timp real, în timp ce apăsarea butonului de
declanşare de pe telecomandă declanșează obturatorul pentru a înregistra o
fotografie și nu pornește sau finalizează înregistrarea filmului.
A
Înregistrare filme
Când este selectată această opţiune, temporizatorul interval (0 164) nu este disponibil și butonul
declanșator nu poate fi utilizat în timpul vizualizării în timp real film pentru a înregistra fotografii, a
măsura presetarea balansului de alb sau a înregistra date de eliminarea prafului de pe imagine. Selectaţi
Realizare fotografii pentru a utiliza aceste opţiuni.
U
248
B Meniul setare: Setarea aparatului foto
Pentru a afişa meniul setare, apăsaţi G şi selectaţi tab-ul B (meniu setare).
Buton G
Meniul setare conţine opţiunile următoare:
Opţiune
Formatare card memorie
Salvare setări utilizator
Resetare setări utilizator
Luminozitate monitor
Curăţare senzor imagine
Bloc. oglindă sus pt. curăţare 1
Foto. ref. elim. praf imagine
HDMI
Reducerea efectului de clipire
Fus orar şi dată
Limbă (Language)
0
250
81
82
250
301
303
251
205
252
253
253
Opţiune
Comentariu imagine
Rotire automată a imaginii
Info acumulator
Informaţii drept de autor
Salvare/încărcare setări
GPS
Orizont virtual
Date obiectiv non-CPU
Reglare fină AF
Încărcare Eye-Fi2
Versiune firmware
0
253
254
255
256
257
175
258
172
259
260
260
1 Nu este disponibil când capacitatea acumulatorului este redusă.
2 Disponibilă doar când este inserat un card de memorie compatibil Eye-Fi (0 260).
A
Consultaţi de asemenea
Setările implicite ale meniului sunt enumerate la pagina 314.
U
249
Formatare card memorie
Buton G ➜ B meniu setare
Pentru a începe formatarea, alegeţi o fantă a cardului de memorie şi
selectaţi Da. Reţineţi că formatarea şterge definitiv toate fotografiile şi
alte date de pe cardul din fanta selectată. Înainte de formatare,
asiguraţi-vă că aţi creat copii de rezervă, după cum este necesar.
D
În timpul formatării
Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi cardurile de memorie în timpul formatării.
A
Formatarea prin două butoane
Cardurile de memorie pot fi, de asemenea, formatate apăsând butoanele O (Q) şi Z (Q) mai mult de
două secunde (0 31).
Luminozitate monitor
Buton G ➜ B meniu setare
Ajustaţi luminozitatea monitorului pentru redare, meniuri şi afişajul de informaţii.
Opţiune
Automat
Manual
A
Descriere
Când monitorul este pornit, luminozitatea monitorului este reglată automat în funcţie de
condiţiile de iluminare ambientală. Trebuie să se procedeze cu atenţie pentru a nu se acoperi
senzorul de luminozitate ambientală (0 4).
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege luminozitatea monitorului. Alegeţi valori mai mari pentru
luminozitate crescută, valori mai mici pentru luminozitate redusă.
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre ajustarea luminozităţii monitorului în vizualizarea în timp real, consultaţi
pagina 53.
U
250
Foto. ref. elim. praf imagine
Buton G ➜ B meniu setare
Achiziţionaţi datele de referinţă pentru opţiunea Eliminarea prafului de pe imagine în
Capture NX 2 (disponibil separat; pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul
Capture NX 2).
Foto. ref. elim. praf imagine este disponibilă doar când pe aparatul foto este montat un
obiectiv CPU. Se recomandă utilizarea unui obiectiv non-DX cu o distanţă focală de cel puţin
50 mm. Când se utilizează un obiectiv zoom, măriţi la maximum.
1
Alegeţi o opţiune de pornire.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi apăsaţi
J. Pentru a ieşi fără a prelua date pentru eliminarea
prafului de pe imagine, apăsaţi G.
• Pornire: Mesajul arătat în dreapta va fi afişat şi „rEF” va
apărea în afişajul vizorului şi al panoului de control.
• Curăţare senzor apoi pornire: Selectaţi această opţiune
pentru a curăţa senzorul de imagine înainte de
pornire. Va apărea mesajul afişat în dreapta, iar „rEF”
va apărea în afişajele vizorului şi panoului de control
când curăţarea este încheiată.
2
Încadraţi un obiect alb, fără caracteristici în vizor.
În condiţiile în care obiectivul se află la aproximativ zece centimetri de un obiect alb, fără
caracteristici şi bine iluminat, încadraţi subiectul până când umple vizorul şi apoi apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate.
În modul focalizare automată, focalizarea va fi setată automat la infinit; în modul de
focalizare manuală, setaţi focalizarea la infinit manual.
U
251
3
Preluaţi datele de referinţă pentru eliminarea prafului.
Apăsaţi restul cursei butonului de declanşare pentru a prelua date de referinţă pentru
eliminarea prafului de pe imagine. Monitorul se opreşte atunci când butonul de
declanşare este apăsat. Reţineţi că reducerea zgomotului va fi efectuată dacă subiectul
este slab luminat, crescând perioadele de înregistrare.
Dacă obiectul de referinţă este prea strălucitor sau prea
întunecat, este posibil ca aparatul foto să nu poată prelua date de
referinţă pentru eliminarea prafului de pe imagine şi se va afişa
un mesaj în partea dreaptă. Alegeţi un alt obiect de referinţă şi
repetaţi procesul de la pasul 1.
D
Curăţarea senzorului de imagine
Datele de referinţă pentru eliminarea prafului înregistrate anterior curăţării senzorului de imagine nu
pot fi folosite pentru fotografiile făcute după curăţarea senzorului de imagine. Selectaţi Curăţare
senzor apoi pornire numai dacă datele de referinţă pentru eliminarea prafului nu vor fi folosite cu
fotografiile existente.
D
Date de referinţă pentru eliminarea prafului de pe imagine
Aceleaşi date de referinţă pot fi utilizate pentru fotografii făcute cu obiective
diferite sau cu diafragme diferite. Imaginile de referinţă nu pot fi vizualizate
cu ajutorul unui software de prelucrare a imaginilor pe computer. Un model
cu reţea este afişat când imaginile de referinţă sunt vizualizate pe aparatul
foto.
Reducerea efectului de clipire
Buton G ➜ B meniu setare
Reduceţi efectul de clipire şi intercalări de benzi când fotografiaţi la lumină fluorescentă sau cu
vapori de mercur în timpul vizualizării în timp real sau al înregistrării unui film. Alegeţi
Automat pentru a-i permite aparatului foto să aleagă automat frecvenţa corectă sau adaptaţi
manual frecvenţa la cea a sursei de alimentare la curent alternativ locale.
A
Reducerea efectului de clipire
Dacă opţiunea Automat nu produce rezultatele dorite şi nu sunteţi sigur în ceea ce priveşte frecvenţa
sursei de alimentare locale, testaţi atât opţiunea de 50, cât şi pe cea de 60 Hz şi alegeţi-o pe cea care
produce rezultate optime. Reducerea efectului de clipire poate să nu producă rezultatele dorite dacă
subiectul este foarte luminos, caz în care trebuie să încercaţi o diafragmă mai închisă (apertură relativă
mai mare).
U
252
Fus orar şi dată
Buton G ➜ B meniu setare
Modificaţi fusurile orare, setaţi ceasul intern al aparatului foto, alegeţi ordinea de afişare a datei
şi activaţi şi dezactivaţi timpul economisire lumină zi (0 27).
Opţiune
Fus orar
Data şi ora
Format dată
Timp economisire
lumină zi
Descriere
Alegeţi un fus orar. Ceasul intern al aparatului foto este setat automat la ora noului
fus orar.
Setaţi ceasul intern al aparatului foto. Dacă nu este setat ceasul, în afișajul informaţii
va apărea pictograma B ce luminează intermitent.
Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul.
Activaţi sau dezactivaţi timpul de economisire a luminii zilei. Ceasul aparatului foto
va înregistra automat ora în plus sau în minus. Setarea implicită este Dezactivat.
Limbă (Language)
Buton G ➜ B meniu setare
Alegeţi o limbă pentru meniurile şi mesajele aparatului foto.
Comentariu imagine
Buton G ➜ B meniu setare
Adăugaţi un comentariu la fotografiile noi pe măsură ce sunt efectuate. Comentariile pot fi
vizualizate ca metadate în ViewNX 2 (furnizat) sau Capture NX 2 (disponibil separat; 0 298).
Comentariul este, de asemenea, vizibil pe pagina cu date fotografiere pe afişajul informaţii
fotografie (0 182).
• Efectuat: Salvaţi modificările şi reveniţi la meniul setare.
• Introducere comentariu: Introduceţi un comentariu după cum este descris la pagina 135.
Comentariile pot avea până la 36 de caractere.
• Ataşare comentariu: Selectaţi această opţiune pentru a ataşa
comentariul la toate fotografiile următoare. Ataşare comentariu
poate fi activat şi dezactivat prin evidenţierea sa şi apăsarea 2.
U
253
Rotire automată a imaginii
Buton G ➜ B meniu setare
Fotografiile efectuate în timp ce este selectat Activată conţin informaţii despre orientarea
aparatului foto, ceea ce permite rotirea automată a acestora în timpul redării (0 177) sau când
sunt vizualizate în ViewNX 2 (furnizat) sau Capture NX 2 (disponibil separat; 0 298). Sunt
înregistrate următoarele orientări:
Orientarea peisaj (lat)
Aparat foto rotit la 90° în sensul
acelor de ceasornic
Aparat foto rotit la 90° în sens
invers acelor de ceasornic
Orientarea aparatului foto nu este înregistrată când este selectat Dezactivată. Alegeţi această
opţiune când rotiţi panoramic sau efectuaţi fotografii cu obiectivul orientat în sus sau în jos.
A
Rotire pe înalt
Pentru a roti automat fotografiile „pe înalt” (orientare portret) pentru afişarea în timpul redării, selectaţi
Activată pentru opţiunea Rotire pe înalt din meniul de redare (0 212).
U
254
Info acumulator
Buton G ➜ B meniu setare
Vizualizaţi informaţiile privind acumulatorul introdus curent în aparatul
foto.
Element
Încărcare
Nr. de foto.
Vârstă ac.
Descriere
Nivelul curent al acumulatorului exprimat procentual.
Numărul de declanșări cu acumulatorul curent de la momentul ultimei încărcări.
Reţineţi că este posibil ca aparatul foto să declanșeze uneori fără a înregistra o
fotografie, de exemplu când se măsoară balansul de alb presetat.
Un afişaj pe cinci niveluri indică vârsta acumulatorului. 0 (k) arată că performanţa
acumulatorului nu este afectată, 4 (l) că acumulatorul a atins sfârşitul duratei sale de
viaţă şi că trebuie înlocuit. Reţineţi că acumulatorii noi încărcaţi la temperaturi sub
aproximativ 5 °C pot arăta o scădere temporară în viaţa de încărcare; afişarea vârstei
acumulatorului va reveni la normal totuşi de îndată ce acumulatorul a fost reîncărcat la
o temperatură de aproximativ 20 °C sau mai înaltă.
A
Gripul MB-D14
Afișajul gripului MB-D14 este prezentat în dreapta. Dacă sunt utilizate baterii
AA, nivelul bateriei va fi arătat de o pictogramă a nivelului bateriei; alte
elemente nu vor fi afişate.
U
255
Informaţii drept de autor
Buton G ➜ B meniu setare
Adăugaţi informaţii drept de autor la fotografiile noi atunci când sunt realizate. Informaţiile
privind drepturile de autor sunt furnizate în datele de fotografiere afişate în afişajul de
informaţii fotografie (0 182) şi pot fi vizualizate ca metadate în ViewNX 2 (furnizat) sau în
Capture NX 2 (disponibil separat; 0 298).
• Efectuat: Salvaţi modificările şi reveniţi la meniul setare.
• Artist: Introduceţi un nume de fotograf după cum este descris la pagina 135. Numele
fotografilor pot cuprinde până la 36 de caractere lungime.
• Drept de autor: Introduceţi numele deţinătorului drepturilor de autor conform descrierii de
la pagina 135. Numele deţinătorilor drepturilor de autor pot cuprinde până la 54 de
caractere lungime.
• Ataşare info drept de autor: Selectaţi această opţiune pentru a
ataşa informaţiile privind drepturile de autor la toate fotografiile
următoare. Ataşare info drept de autor poate fi activată sau
dezactivată prin evidenţierea acesteia şi apăsarea 2.
D
Informaţii drept de autor
Pentru a împiedica utilizarea neautorizată a numelui artistului sau proprietarului drepturilor de autor,
asiguraţi-vă că Ataşare info drept de autor nu este selectată şi că sunt goale câmpurile Artist şi Drept
de autor înainte de a închiria sau de a transfera aparatul foto unei alte persoane. Nikon nu îşi asumă
răspunderea pentru pagubele şi disputele rezultate din utilizarea opţiunii Informaţii drept de autor.
U
256
Buton G ➜ B meniu setare
Salvare/încărcare setări
Selectaţi Salvare setări pentru a salva următoarele setări pe cardul de memorie din Fanta 1
(0 96; dacă este plin cardul, va fi afișată o eroare). Folosiţi această opţiune pentru a partaja
setările între aparatele foto D600.
Meniu
Opţiune
Opţiuni de afişare a redării
Examinare imagine
Redare
După ştergere
Rotire pe înalt
Denumirea fişierului
Rolul cardului din Fanta 2
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Zonă imagine
Compresie JPEG
Înregistrare NEF (RAW)
Balans de alb (cu acord fin şi
presetări d-1–d-4)
Fotografiere Setare Picture Control
Control automat al distors.
Spaţiu culoare
D-Lighting activ
Control vignetare
Reducere zgomot exp. lungă
ISO NR ridicat
Setări sensibilitate ISO
Mod telecomandă
Setări film
Meniu
Opţiune
Toate setările personalizate cu
Setări
excepţia Reiniţ. setări
personaliz.
personalizate
Curăţare senzor imagine
HDMI
Reducerea efectului de clipire
Fus orar şi dată (cu excepţia datei şi
orei)
Limbă (Language)
Meniu setare
Comentariu imagine
Rotire automată a imaginii
Informaţii drept de autor
GPS
Date obiectiv non-CPU
Încărcare Eye-Fi
Toate elementele din Meniul meu
Meniul meu/
Toate setările recente
Setări recente
Alegere filă
Setările salvate folosind acest model de aparat foto pot fi restabilite prin selectarea Încărcare
setări. Reţineţi că opţiunea Salvare/încărcare setări este disponibilă numai când un card de
memorie este introdus în aparatul foto şi că opţiunea Încărcare setări este disponibilă numai
dacă pe card există setările salvate.
A
Setări salvate
Setările sunt salvate într-un fişier numit NCSETUPA. Aparatul foto nu va putea încărca setările dacă
numele fişierului este schimbat.
U
257
Buton G ➜ B meniu setare
Orizont virtual
Afişează informaţiile despre rulare şi înălţime pe baza informaţiilor din senzorul de înclinare al
aparatului foto. Dacă aparatul foto nu este înclinat nici la stânga, nici la dreapta, linia de
referinţă de rulare va deveni verde, în timp ce dacă aparatul foto nu este înclinat nici în faţă, nici
în spate, linia de referinţă de înălţime va deveni verde şi va apărea un punct în centrul
afişajului. Fiecare diviziune este echivalentă cu 5°.
Aparatul foto orizontal
Aparatul foto înclinat spre
stânga sau spre dreapta
Aparatul foto înclinat în
faţă sau în spate
D
Înclinarea aparatului foto
Afişarea orizontului virtual nu este precisă când aparatul foto este înclinat într-un unghi mare în faţă sau
în spate. Dacă aparatul foto nu poate măsura unghiul de înclinare, gradul de înclinare nu va fi afişat.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre vizualizarea indicatorului rulare în vizor, consultaţi setarea personalizată f2
(Asociere buton Fn; 0 242, 243). Pentru informaţii despre afişarea unui orizont virtual în vizualizarea în
timp real, consultaţi paginile 55 şi 62.
U
258
Reglare fină AF
Buton G ➜ B meniu setare
Focalizare cu reglare fină pentru până la 12 tipuri de obiective. Reglarea fină AF nu este
recomandată în majoritatea situaţiilor şi poate interfera cu focalizarea normală; utilizaţi numai
când este necesar.
Opţiune
Descriere
Reglare fină AF • Activată: Porniţi reglarea fină AF.
(Act./Dez.)
• Dezactivată: Opriţi reglarea fină AF.
Reglaţi fin AF pentru obiectivul curent (doar pentru
obiective CPU). Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege o
Valoare salvată valoare între +20 şi –20. Pot fi stocate valori tipuri
obiectiv de până la 12. Pentru fiecare tip de obiectiv
poate fi salvată o singură valoare.
Implicită
Listare valori
salvate
Alegeţi valoarea pentru reglarea fină AF utilizată când
nu există valori salvate anterior pentru obiectivul
curent (doar obiective CPU).
Deplasaţi
punctul focal de
la aparatul foto.
Deplasaţi punctul
focal spre
aparatul foto.
Valoare
actuală
Valoarea
anterioară
Enumeră valorile de reglare fină AF salvate anterior. Pentru a şterge un obiectiv din listă,
evidenţiaţi obiectivul dorit şi apăsaţi O (Q). Pentru a schimba identificatorul unui
obiectiv (de exemplu, pentru a alege un identificator care este acelaşi cu ultimele două
cifre ale numărului de serie al obiectivului pentru a-l deosebi de alte obiective de acelaşi
tip, având în vedere faptul că Valoare salvată poate fi folosită doar cu un singur obiectiv
din fiecare tip), evidenţiaţi obiectivul dorit şi apăsaţi 2.
Va fi afişat meniul arătat în dreapta; apăsaţi 1 sau 3 pentru a
alege un identificator şi apăsaţi J pentru a salva modificările şi
a ieşi.
D
Reglare fină AF
Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza la distanţa minimă sau la infinit când se aplică reglarea
AF.
D
Vizualizare în timp real
Reglarea fină nu se aplică focalizării automate în timpul vizualizării în timp real (0 53).
A
Valoarea salvată
Pentru fiecare tip de obiectiv poate fi salvată o singură valoare. Dacă este utilizat un teleconvertor, pot
fi stocate valori separate pentru fiecare combinaţie de obiectiv şi teleconvertor.
U
259
Încărcare Eye-Fi
Buton G ➜ B meniu setare
Această opţiune este afişată doar atunci când un card de memorie Eye-Fi (disponibil separat de
la furnizori terţi) este introdus în aparat. Alegeţi Activare pentru a încărca fotografiile într-o
destinaţie preselectată. Reţineţi că imaginile nu vor fi încărcate dacă intensitatea semnalului
nu este suficientă.
Respectaţi legislaţia locală cu privire la dispozitivele fără fir şi alegeţi Dezactivare acolo unde
sunt interzise dispozitivele fără fir.
Când se inserează un card Eye-Fi, statusul acestuia este indicat de o
pictogramă în afişajul informaţii:
• d: Încărcarea Eye-Fi este dezactivată.
• e: Încărcarea Eye-Fi este activată, dar nu sunt disponibile fotografii
pentru încărcare.
• f (static): Încărcarea Eye-Fi este activată; se aşteaptă începerea
încărcării.
• f (animat): Încărcarea Eye-Fi este activată; se încarcă datele.
• g: Eroare — aparatul foto nu poate controla cardul Eye-Fi. Dacă în panoul de control sau în
vizor apare un W care clipeşte, consultaţi pagina 324; dacă acest indicator nu clipește,
fotografiile pot fi efectuate normal, dar este posibil să nu puteţi schimba setările Eye-Fi.
D
Carduri Eye-Fi
Cardurile Eye-Fi pot emite semnale fără fir când este selectat Dezactivare. Dacă pe monitor se afişează
o avertizare (0 324), opriţi aparatul foto şi îndepărtaţi cardul.
Consultaţi manualul furnizat împreună cu cardul Eye-Fi şi adresaţi orice întrebare producătorului.
Aparatul foto poate fi folosit pentru a porni şi opri cardurile Eye-Fi, însă există posibilitatea să nu suporte
alte funcţii Eye-Fi.
A
Carduri Eye-Fi compatibile
Conform datelor disponibile în decembrie 2011, aparatul foto acceptă cardurile SDHC Pro X2 Eye-Fi de
8 GB. Este posibil ca unele carduri să nu fie disponibile în anumite ţări sau regiuni; pentru mai multe
informaţii, consultaţi producătorul. Cardurile Eye-Fi se pot folosi doar în ţara în care au fost achiziţionate.
Asiguraţi-vă că firmware-ul pentru cardul Eye-Fi a fost actualizat la ultima versiune.
A
Folosirea cardurilor Eye-Fi în modul Ad Hoc
Este posibil să fie nevoie de timp suplimentar la conectarea prin utilizarea cardurilor Eye-Fi ce acceptă
modul ad hoc. Setaţi setarea personalizată c2 (Temporizator standby, 0 227) la 30 s sau mai mult.
Versiune firmware
Vizualizaţi versiunea firmware curentă pentru aparatul foto.
U
260
Buton G ➜ B meniu setare
N Meniul retuşare: Crearea copiilor retuşate
Pentru a afişa meniul retuşare, apăsaţi G şi selectaţi fila N (meniu retuşare).
Buton G
Opţiunile din meniul de retuşare sunt utilizate pentru a crea copii decupate sau retuşate ale
fotografiilor existente. Meniul retuşare este afişat numai când un card de memorie care
conţine fotografii este introdus în aparatul foto (reţineţi că dacă este utilizat cardul de
memorie pentru a stoca atât copii RAW/NEF, cât şi JPEG ale aceloraşi fotografii, conform
descrierii de la pagina 93, alte retuşări în afară de Suprapunere imagine şi Procesare NEF
(RAW) se aplică numai la copiile JPEG).
Opţiune
0
Opţiune
0
i D-Lighting
264
e Îndreptare
274
j Corecţie ochi roşii
264
( Control distorsiune
274
k Decupare
265
) Superangular
274
l Monocrom
266
f Contur culoare
275
m Efecte filtru
267
g Schiţă color
275
n Balans de culoare
268
h Control perspectivă
275
o Suprapunere imagine1
269
i Efect de miniaturizare
276
7 Procesare NEF (RAW)
271
u Culoare selectivă
277
8 Redimensionare
272
9 Editare film
69
& Retuşare rapidă
273
p Comparaţie una lângă alta 2
279
1 Poate fi selectat numai apăsând butonul G şi selectând fila N.
2 Disponibil numai dacă J sau c (b) este apăsat în redarea în cadru întreg, când este afişată o imagine
retuşată sau originală.
D
Retuşarea copiilor
Majoritatea opţiunilor pot fi aplicate copiilor create folosind alte opţiuni de retuşare, dar cu excepţia
Suprapunere imagine şi Editare film > Alegere pct. pornire/oprire, fiecare opţiune poate fi aplicată
o singură dată (reţineţi că mai multe editări pot duce la pierderea detaliilor). Opţiunile care nu pot fi
aplicate imaginii curente sunt gri şi indisponibile.
A
Calitate imagine
Cu excepţia cazului copiilor create cu Decupare, Suprapunere imagine, Procesare NEF (RAW) și
Redimensionare, copiile create de la imagini JPEG au aceeași dimensiune și calitate ca originalul, în
timp ce copiile create de la fotografii NEF (RAW) sunt salvate ca imagini mari de calitate fină JPEG. Când
copiile sunt salvate în formatul JPEG, se utilizează compresia având ca prioritate dimensiunea.
U
261
Crearea copiilor retuşate
Pentru a crea o copie retuşată:
1
Selectaţi un element din meniul retuşare.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un element, 2
pentru a selecta.
2
Selectaţi o fotografie.
Evidenţiaţi o fotografie și apăsaţi J (pentru a vizualiza
fotografia evidenţiată ecran întreg, apăsaţi și menţineţi
butonul X (T); pentru a vizualiza imagini în alte
locaţii conform descrierii de la pagina178, menţineţi
D și apăsaţi 1).
A
Retuşare
Este posibil ca aparatul foto să nu poată afişa sau retuşa imagini create cu alte dispozitive.
3
Selectaţi opţiunile de retuşare.
Pentru mai multe informaţii, a se vedea secţiunea cu
privire la elementul selectat. Pentru a ieşi fără să creaţi
o copie retuşată, apăsaţi G.
A
Întârz. stingere monitor
Monitorul se va opri și operaţia va fi anulată dacă nu sunt efectuate acţiuni pentru o perioadă
scurtă. Toate schimbările nesalvate vor fi pierdute. Pentru a mări perioada în care monitorul
rămâne aprins, alegeţi un timp de afişare a meniului mai lung pentru setarea personalizată c4
(Întârziere stingere monitor; 0 228).
4
Creaţi o copie retuşată.
Apăsaţi J pentru a crea o copie retuşată. Copiile
retuşate sunt indicate printr-o pictogramă o.
U
262
A
Crearea copiilor retuşate în timpul redării
Copiile retuşate pot fi create şi în timpul redării.
2
Afişaţi imaginea în cadru întreg
şi apăsaţi J sau c (b).
2
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi
J.
Creaţi o copie retuşată.
U
263
Buton G ➜ N meniu retuşare
D-Lighting
D-Lighting luminează umbrele, fiind ideal pentru fotografii întunecate sau cu fundal iluminat.
Înainte
După
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege nivelul corecţiei efectuate. Efectul
poate fi previzualizat în afişajul de editare. Apăsaţi J pentru a copia
fotografia.
Corecţie ochi roşii
Buton G ➜ N meniu retuşare
Această opţiune este utilizată pentru a corecta efectul de „ochi roşii” cauzat de bliţ şi este
disponibilă doar pentru fotografiile efectuate utilizând bliţul. Fotografia selectată pentru
corecţia ochilor roşii poate fi previzualizată în afişajul de editare. Confirmaţi efectele corecţiei
ochilor roşii şi creaţi o copie aşa cum este descris în tabelul următor. Reţineţi că este posibil ca
nu întotdeauna corecţia ochilor roşii să producă rezultatele aşteptate şi poate, în împrejurări
foarte rare, să fie aplicată la porţiuni ale imaginii care nu sunt afectate de ochii roşii; verificaţi
cu grijă previzualizarea înainte de a continua.
Pentru
Mărire
Micşorare
Vizualizarea
altor zone ale
imaginii
Anulare zoom
Creare copii
U
264
Utilizare
Descriere
Apăsaţi
X
(T)
pentru
a
mări,
W
(S) pentru a
X (T)
micșora. În timp ce fotografia este mărită, utilizaţi
W (S) selectorul multiplu pentru a vizualiza zone ale
imaginii care nu sunt vizibile pe monitor. Păstraţi
selectorul multiplu apăsat pentru a derula rapid la
alte zone ale cadrului. Fereastra de navigare este
afişată când butoanele zoom sau selectorul
multiplu sunt apăsate; zona vizibilă curent pe
monitor este indicată printr-o margine galbenă. Apăsaţi J pentru a anula
J
transfocarea.
Dacă aparatul foto detectează ochi roşii în fotografia selectată, va fi creată o
J
copie procesată pentru a reduce efectele. Nicio copie nu va fi creată dacă
aparatul foto nu poate detecta ochi roşii.
Buton G ➜ N meniu retuşare
Decupare
Creaţi o copie decupată a fotografiei selectate. Fotografia selectată este
afişată cu decuparea selectată afişată în galben; creaţi o copie decupată
conform descrierii din tabelul următor.
Pentru
Reducerea dimensiunii
decupării
Mărirea dimensiunii decupării
Utilizare
W (S)
Apăsaţi W (S) pentru a reduce dimensiunea decupării.
X (T) Apăsaţi X (T) pentru a mări dimensiunea decupării.
Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a schimba între
formate de 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1 și 16 : 9.
Schimbarea formatului
imaginii decupate
Poziţionare decupare
Creare copii
Descriere
J
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a poziţiona decuparea.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a deplasa decuparea rapid în
poziţia dorită.
Salvaţi decuparea curentă ca un fişier separat.
A
Decupare: Calitate şi dimensiune imagine
Copiile create după fotografii NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG au o calitate
a imaginii (0 93) de JPEG fin; copiile decupate create după fotografii JPEG au
aceeaşi calitate a imaginii ca şi originalul. Dimensiunea copiei variază în
funcţie de dimensiunea decupării şi de formatul de imagine şi apare în colţul
din stânga sus în afişajul de decupare.
A
Vizualizarea copiilor decupate
Zoom redare poate să nu fie disponibil când copiile decupate sunt afişate.
U
265
Monocrom
Buton G ➜ N meniu retuşare
Copiaţi fotografii Alb-negru, Sepia sau Cianotipie (albastru
şi alb monocrom).
Selectând Sepia sau Cianotipie se afişează o previzualizare a
imaginii selectate; apăsaţi 1 pentru a mări saturaţia culorii, 3
pentru a reduce. Apăsaţi J pentru a crea o copie
monocromă.
Mărire
saturaţie
Reducere
saturaţie
U
266
Efecte filtru
Buton G ➜ N meniu retuşare
Alegeţi dintre următoarele efecte filtru. După ajustarea efectelor filtru aşa cum se descrie mai
jos, apăsaţi J pentru a copia fotografia.
Opţiune
Portocaliu
Filtru cald
Descriere
Creează un efect de filtru portocaliu pentru ca fotografia să fie
mai puţin albastră. Efectul poate fi previzualizat pe monitor
aşa cum se arată în dreapta.
Creează o copie cu efecte de filtrare ton cald, conferind copiei
o tentă „caldă”, roşiatică. Efectul poate fi previzualizat pe
monitor.
Intensificator roşu
Intensificator
verde
Intensifică nuanţele de roşu (Intensificator roşu), verde
(Intensificator verde) sau albastru (Intensificator albastru).
Apăsaţi 1 pentru a mări efectul, 3 pentru a-l scădea.
Intensificator
albastru
Stea
Adaugă efecte de explozie surselor de lumină.
• Număr de puncte: Alegeţi dintre patru, şase sau opt.
• Pondere filtru: Alegeţi luminozitatea surselor de lumină
afectate.
• Unghi filtru: Alegeţi unghiul punctelor.
• Lungime de puncte: Alegeţi lungimea punctelor.
• Confirmare: Previzualizare a efectelor filtrării după cum sunt
arătate în partea dreaptă. Apăsaţi X (T) pentru a
previzualiza copia în cadru întreg.
• Salvare: Creaţi o copie retuşată.
Soft
Adăugaţi un efect de filtru soft. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a
alege intensitatea filtrului.
U
267
Buton G ➜ N meniu retuşare
Balans de culoare
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a crea o copie cu balans de culoare
modificat aşa cum se arată mai jos. Efectul este afişat pe monitor
împreună cu histograme de roşu, verde şi albastru (0 181), dând
distribuţia tonurilor în copie.
Creşterea cantităţii de verde
Creaţi o copie retuşată
Creşterea cantităţii de albastru
Creşterea cantităţii de chihlimbar
Creşterea cantităţii de magenta
A
Zoom
Pentru a mări imaginea afişată pe monitor, apăsaţi X (T). Histograma va fi
actualizată pentru a afişa numai datele pentru partea de imagine afişată pe
monitor. În timp ce imaginea este apropiată, apăsaţi L (U) pentru a comuta
înainte şi înapoi între balans de culoare şi zoom. Când este selectat zoom-ul,
puteţi mări și micșora cu X (T) și W (S) și să derulaţi imaginea cu
selectorul multiplu.
U
268
Buton G ➜ N meniu retuşare
Suprapunere imagine
Suprapunerea imaginii combină două fotografii NEF (RAW) existente pentru a crea o singură
fotografie care este salvată separat de originale; rezultatele, care utilizează datele RAW din
senzorul de imagine al aparatului foto, sunt remarcabil mai bune decât suprapunerile create
cu o aplicaţie de procesare a imaginii. Noua fotografie este salvată la setările de calitate şi
dimensiune curente ale imaginii; înainte de a crea o suprapunere, setaţi calitatea şi
dimensiunea imaginii (0 93, 95; toate opţiunile sunt disponibile). Pentru a crea o copie NEF
(RAW), alegeţi o calitate a imaginii NEF (RAW).
+
1
Selectaţi Suprapunere imagine.
Evidenţiaţi Suprapunere imagine în meniul retuşare şi
apăsaţi 2.
Va fi afişat dialogul arătat în dreapta, cu Imag. 1
evidenţiată; apăsaţi J pentru a afişa o listă de
fotografii NEF create cu acest aparat foto.
2
Selectaţi prima imagine.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a evidenţia prima
fotografie din serie. Pentru a vizualiza fotografia
evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul X (T) (pentru a vizualiza imaginile din alte
locaţii după cum este descris la pagina 178, menţineţi
D şi apăsaţi 1). Apăsaţi J pentru a selecta fotografia evidenţiată şi reveniţi la afişajul
de previzualizare.
3
Selectaţi cea de-a doua imagine.
Imaginea selectată va apărea ca Imag. 1. Evidenţiaţi şi apăsaţi Imag. 2 și apăsaţi J, apoi
selectaţi a doua fotografie conform descrierii din pasul 2.
U
269
4
Ajustaţi modificarea.
Evidenţiaţi Imag. 1 sau Imag. 2 şi optimizaţi expunerea
pentru suprapunere apăsând 1 sau 3 pentru a selecta
modificarea la valori între 0,1 şi 2,0. Repetaţi pentru cea
de-a doua imagine. Valoarea implicită este 1,0; selectaţi
0,5 pentru a înjumătăţi modificarea sau 2,0 pentru a o
dubla. Efectele sunt vizibile în coloana Previz.
5
Previzualizaţi suprapunerea.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a plasa cursorul în coloana
Previz. şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia Suprap.
Apăsaţi J pentru a previzualiza suprapunerea după
cum este arătat în dreapta (pentru a salva
suprapunerea fără a afişa o previzualizare, selectaţi
Salvare). Pentru a reveni la pasul 4 şi a selecta
fotografiile noi sau a ajusta modificarea, apăsaţi W (S).
6
Salvaţi suprapunerea.
Apăsaţi J în timp ce previzualizarea este afişată
pentru a salva suprapunerea. După crearea unei
suprapuneri, imaginea rezultată va fi afişată în cadru
întreg pe monitor.
D
Suprapunere imagine
Numai fotografiile NEF (RAW) cu aceeaşi zonă imagine şi adâncime bit pot fi combinate.
Suprapunerea are aceleaşi informaţii fotografie (inclusiv datele de înregistrare, măsurare, timpul de
expunere, diafragma, modul fotografiere, compensarea expunerii, distanţa focală şi orientarea imaginii)
şi aceleaşi valori pentru balansul de alb şi opţiunile Picture Control ca fotografia selectată pentru
Imag. 1. Comentariul imaginii curente este ataşat la suprapunere când este salvată; totuşi, informaţiile
privind drepturile de autor nu sunt copiate. Suprapunerile salvate în formatul NEF (RAW) utilizează
compresia selectată pentru Tip din meniul Înregistrare NEF (RAW) şi au aceeaşi adâncime bit ca
imaginile originale; suprapunerile JPEG sunt salvate utilizând compresia prioritate dimensiune.
U
270
Buton G ➜ N meniu retuşare
Procesare NEF (RAW)
Crearea de copii JPEG după fotografii NEF (RAW).
1
Selectaţi Procesare NEF (RAW).
Evidenţiaţi Procesare NEF (RAW) în meniul retușare şi
apăsaţi 2 pentru a afişa un dialog de selectare a
imaginii care să enumere doar imaginile NEF (RAW)
create cu acest aparat foto.
2
Selectaţi o fotografie.
Evidenţiaţi o fotografie (pentru a vizualiza fotografia
evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul X (T); pentru a vizualiza imaginile din alte
locaţii după cum este descris la pagina 178, menţineţi
D şi apăsaţi 1). Apăsaţi J pentru a selecta fotografia
evidenţiată şi pentru a trece la pasul următor.
3
Alegeţi setările pentru copia JPEG.
Ajustaţi setările menţionate mai jos. Reţineţi că balansul de alb şi controlul vignetării nu
sunt disponibile cu expunerile multiple sau fotografiile create cu suprapunerea imaginii,
iar compensarea expunerii poate fi setată numai la valori cuprinse între –2 şi +2 EV. Grila
Picture Control nu este afişată când opţiunile Picture Control sunt ajustate.
Calitate imagine (0 93)
Dimensiune imagine (0 95)
Balans de alb (0 115)
Compensare expunere (0 112)
Setare Picture Control (0 129)
ISO NR ridicat (0 218)
Spaţiu culoare (0 217)
Control vignetare (0 218)
D-Lighting (0 264)
U
271
4
Copiaţi fotografia.
Evidenţiaţi EXE și apăsaţi J pentru a crea o copie JPEG
a fotografiei selectate (pentru a ieși fără copierea
fotografiei, apăsaţi butonul G).
Redimensionare
Creaţi copii mici ale fotografiilor selectate.
1
Selectaţi Redimensionare.
Pentru a redimensiona imaginile selectate, apăsaţi G
pentru a afişa meniurile şi selectaţi Redimensionare în
meniul retuşare.
2
Alegeţi o destinaţie.
Dacă sunt introduse două carduri de memorie, puteţi
alege o destinaţie pentru copiile redimensionate
evidenţiind Alegere destinaţie şi apăsând 2 (dacă
este introdus un singur card de memorie, treceţi la
pasul 3).
Meniul arătat la dreapta va fi afişat; evidenţiaţi o fantă
de card şi apăsaţi J.
3
Alegeţi o dimensiune.
Evidenţiaţi Alegere dimensiune şi apăsaţi 2.
Vor fi afişate opţiunile indicate în dreapta; evidenţiaţi o
opţiune şi apăsaţi J.
U
272
Buton G ➜ N meniu retuşare
4
Selectaţi fotografiile.
Evidenţiaţi Selectare imagine şi apăsaţi 2.
Va fi afișat dialogul din dreapta; evidenţiaţi fotografiile
utilizând selectorul multiplu și apăsaţi butonul W (S)
pentru a selecta sau anula selecţia butonului (pentru a
vizualiza fotografia evidenţiată ecran întreg, apăsaţi și
menţineţi butonul X (T); pentru a vizualiza imagini
din alte locaţii conform descrierii de la pagina 178,
menţineţi D și apăsaţi 1). Fotografiile selectate sunt
marcate cu o pictogramă 8. Apăsaţi J când selecţia
este completă.
5
Salvaţi copiile redimensionate.
Va fi afişat un dialog de confirmare. Evidenţiaţi Da şi apăsaţi J
pentru a salva copiile redimensionate.
A
Vizualizarea copiilor redimensionate
Zoom la redare poate să nu fie disponibil când copiile redimensionate sunt afişate.
A
Calitate imagine
Copiile create după fotografii NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG au o calitate a imaginii (0 93) de JPEG
fin; copiile create după fotografii JPEG au aceeaşi calitate a imaginii ca şi originalul.
Retuşare rapidă
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creează copii cu saturaţie şi contrast îmbunătăţite. D-Lighting este
aplicat după cum este necesar la iluminarea subiectelor întunecate sau
cu fundal iluminat.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege nivelul de îmbunătăţire. Efectul poate
fi previzualizat în afişajul de editare. Apăsaţi J pentru a copia
fotografia.
U
273
Îndreptare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie îndreptată a fotografiei selectate. Apăsaţi 2 pentru a
răsuci imaginea în sensul acelor de ceasornic până la cinci grade în
trepte de aproximativ 0,25 grade, respectiv 4 pentru a o răsuci în sens
invers acelor de ceasornic (efectul poate fi previzualizat în afișajul
editare; observaţi că marginile imaginii vor fi aranjate pentru a crea o
copie pătrată). Apăsaţi J pentru a copia fotografia sau apăsaţi K
pentru a ieşi în redare fără crearea unei copii.
Control distorsiune
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii cu o distorsiune periferică redusă. Selectaţi Automat
pentru a lăsa aparatul foto să corecteze în mod automat distorsiunile şi
apoi faceţi modificări de fineţe cu ajutorul selectorului multiplu sau
selectaţi Manual pentru a reduce manual distorsiunile (reţineţi că
Automat nu este disponibil pentru fotografiile făcute prin utilizarea
funcţiei control automat al distorsiunii; consultaţi pagina 217). Apăsaţi
2 pentru a reduce distorsiunea butoi, 4 pentru a reduce distorsiunea pernă (efectul poate fi
previzualizat în afişajul de editare; reţineţi că un grad mai mare de control al distorsiunii are ca
rezultat decuparea mai multor margini). Apăsaţi J pentru a copia fotografia sau apăsaţi K
pentru a ieşi în redare fără crearea unei copii. Reţineţi că utilizarea controlului distorsiunii
poate decupa mult sau distorsiona marginile copiilor create din fotografiile făcute cu obiective
DX la o setare a zonei imagine de FX (36×24) 1.0×.
A
Automat
Automat este destinat utilizării numai cu fotografiile efectuate cu obiectivele de tip G şi D (PC,
superangular şi diverse alte tipuri de obiective sunt excluse). Rezultatele nu sunt garantate cu alte
obiective.
Superangular
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creare copii care par să fie făcute cu obiective superangulare. Apăsaţi
2 pentru a mări efectul (de asemenea, acest lucru creşte şi cantitatea ce
urmează a fi decupată la marginile imaginii), 4 pentru a-l reduce.
Efectul poate fi previzualizat în afişajul de editare. Apăsaţi J pentru a
copia fotografia sau apăsaţi K pentru a ieşi în redare fără crearea unei
copii.
U
274
Buton G ➜ N meniu retuşare
Contur culoare
Crearea unei copii conturate a fotografiei pentru a o folosi ca bază de
desenare. Efectul poate fi previzualizat în afişajul de editare. Apăsaţi J
pentru a copia fotografia.
Înainte
După
Buton G ➜ N meniu retuşare
Schiţă color
Creaţi o copie a fotografiei care se aseamănă cu o schiţă efectuată cu
creioane colorate. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia Intensitate sau
Contururi şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a schimba. Intensitatea poate fi
mărită pentru a face culorile mai saturate sau micşorată pentru un efect
de decolorare, monocromatic, în timp ce contururile pot fi făcute mai
groase sau mai subţiri. Contururile mai groase fac culorile mai saturate.
Rezultatele pot fi previzualizate pe afişajul de editare. Apăsaţi J pentru a copia fotografia sau
apăsaţi K pentru a ieşi în redare fără crearea unei copii.
Buton G ➜ N meniu retuşare
Control perspectivă
Creaţi copii ce reduc efectele de perspectivă luate de la baza unui
obiect înalt. Folosiţi selectorul multiplu pentru a ajusta perspectiva
(reţineţi că un control mărit al perspectivei înseamnă mai multe
margini decupate). Rezultatele pot fi previzualizate pe afişajul de
editare. Apăsaţi J pentru a copia fotografia sau apăsaţi K pentru a ieşi
în redare fără crearea unei copii.
Înainte
După
U
275
Buton G ➜ N meniu retuşare
Efect de miniaturizare
Creaţi o copie care pare să fie o fotografie a unei diorame. Funcţionează cel mai bine cu
fotografiile efectuate dintr-un punct de avantaj mare. Zona ce va fi focalizată în copie este
indicată de un chenar galben.
Pentru
Alegere
orientare
Apăsaţi
W (S)
Descriere
Apăsaţi W (S) pentru a alege orientarea zonei care este focalizată.
Dacă zona cu efect este în orientare pe lat, apăsaţi
1 sau 3 pentru a poziţiona zona de afișare a
cadrului copiei ce va fi focalizată.
Zonă focalizată
Alegere poziţie
Dacă zona cu efect este în orientare pe înalt, apăsaţi
4 sau 2 pentru a poziţiona zona de afișare a
cadrului copiei ce va fi focalizată.
Dacă zona de efect este în orientare pe lăţime, apăsaţi 4 sau 2 pentru a
alege înălţimea.
Alegere
dimensiune
Previzualizare
copie
Anulare
Creare copii
U
276
Dacă zona de efect este în orientare pe înalt, apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege
lăţimea.
X (T) Previzualizaţi copia.
K
J
Ieşiţi în redare cadru întreg fără să creaţi o copie.
Creaţi copii.
Culoare selectivă
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie în care numai nuanţele selectate apar color.
1
Selectaţi Culoare selectivă.
Evidenţiaţi Culoare selectivă în meniul retuşare
şi apăsaţi 2 pentru a afişa un dialog de selecţie a
fotografiei.
2
Selectaţi o fotografie.
Evidenţiaţi o fotografie (pentru a vizualiza
fotografia evidenţiată în cadru întreg, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul X (T); pentru a
vizualiza imaginile din alte locaţii după cum este
descris la pagina 178, menţineţi D şi apăsaţi 1).
Apăsaţi J pentru a selecta fotografia evidenţiată şi pentru a trece la pasul următor.
3
Selectaţi o culoare.
Culoare selectată
Folosiţi selectorul multiplu pentru a poziţiona
cursorul pe un obiect şi apăsaţi butonul A AE-L/AF-L
pentru a selecta culoarea obiectului ca fiind o
culoare ce va rămâne în copia finală (aparatul foto
poate avea dificultăţi în detectarea culorilor
nesaturate; alegeţi o culoare saturată). Pentru a
mări fotografia pentru o selecţie precisă a culorii, Buton A AE-L/AF-L
apăsaţi X (T). Apăsaţi W (S) pentru a
micșora.
4
Evidenţiaţi gama de culori.
Gamă de culori
Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a
evidenţia gama de culori pentru culoarea
selectată.
U
277
5
Alegeţi gama de culori.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a mări sau reduce gama
de nuanţe similare care vor fi incluse în fotografia
sau filmul final. Alegeţi dintre valori cuprinse între
1 şi 7; reţineţi că valorile mai ridicate pot include
nuanţe din alte culori. Efectul poate fi
previzualizat în afişajul de editare.
6
Selectaţi culori adiţionale.
Pentru a selecta culori adiţionale, rotiţi selectorul
principal de comandă pentru a evidenţia alta
dintre cele trei casete de culori aflate în partea de
sus a afişajului şi repetaţi paşii 3–5 pentru a
selecta o altă culoare. Repetaţi pentru a treia
culoare, dacă doriţi. Pentru a deselecta culoarea
evidenţiată, apăsaţi O (Q) sau apăsaţi şi menţineţi apăsat O (Q) pentru a şterge toate
culorile.
7
Salvaţi copia editată.
Apăsaţi J pentru a copia fotografia.
U
278
Comparaţie una lângă alta
Comparaţi copiile retuşate cu fotografiile originale. Această opţiune este disponibilă numai
dacă butonul J sau c (b) este apăsat pentru a afişa meniul retuşare când o copie sau un
original este redat în cadru întreg.
1
Selectaţi o fotografie.
În redare cadru întreg, selectaţi o copie retușată
(arătată printr-o pictogramă o) sau o fotografie ce a
fost retușată și apăsaţi J sau c (b).
2
Selectaţi Comparaţie una lângă alta.
Evidenţiaţi Comparaţie una lângă alta şi apăsaţi J.
3
Comparaţi copia cu originalul.
Opţiuni utilizate pentru a
crea copia
Imaginea sursă este afişată la stânga, copia retuşată în
dreapta, cu opţiunile utilizate pentru a crea copia
listate în partea de sus a afişajului. Apăsaţi 4 sau 2
pentru a schimba între imaginea sursă şi copia
retuşată. Pentru a vizualiza fotografia evidenţiată în
cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
X (T). Dacă a fost creată copia din două imagini
Imagine
Copie
sursă utilizând Suprapunere imagine sau dacă sursa a
sursă
retuşată
fost copiată de mai multe ori, apăsaţi 1 sau 3 pentru a
vizualiza celelalte imagini sursă sau copii. Pentru a ieși
spre modul redare, apăsaţi butonul K sau apăsaţi J pentru a ieși în redare cu imaginea
evidenţiată selectată.
D
Comparaţie una lângă alta
Imaginea sursă nu va fi afișată dacă respectiva copie a fost creată de la o fotografie ce a fost protejată
(0 188), este pe un card de memorie blocat, a fost deja ștearsă sau ascunsă (0 208) sau dacă este pe un
card din altă fantă, diferită de cea utilizată atunci când a fost creată imaginea.
U
279
O Meniul meu/m Setări recente
Pentru a afişa Meniul meu, apăsaţi G şi selectaţi fila O (Meniul meu).
Buton G
Opţiunea Meniul meu poate fi utilizată pentru a crea şi edita o listă de opţiuni personalizată
din meniurile de redare, fotografiere, setări personalizate, setare şi retuşare pentru accesare
rapidă (până la 20 de elemente). Dacă doriţi, setările recente pot fi afişate în loc de Meniul meu
(0 283).
Puteţi adăuga, şterge şi reordona opţiuni aşa cum este descris în paginile următoare.
❚❚ Adăugarea opţiunilor la Meniul meu
1
Selectaţi Adăugare elemente.
În Meniul meu (O), evidenţiaţi Adăugare
elemente şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi un meniu.
Evidenţiaţi numele meniului conţinând opţiunea
pe care doriţi să o adăugaţi şi apăsaţi 2.
3
Selectaţi un element.
Evidenţiaţi elementul de meniu dorit şi apăsaţi J.
4
U
280
Poziţionaţi elementul nou.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a muta noul element în
sus sau în jos în Meniul meu. Apăsaţi J pentru a
adăuga elementul nou.
5
Adăugaţi mai multe elemente.
Elementele afişate curent în Meniul meu sunt
indicate printr-un semn de bifat. Elementele
indicate de o pictogramă V nu pot fi selectate.
Repetaţi paşii 1–4 pentru a selecta elemente
suplimentare.
❚❚ Eliminarea opţiunilor din Meniul meu
1
Selectaţi Eliminare elemente.
În Meniul meu (O), evidenţiaţi Eliminare elemente şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi elemente.
Evidenţiaţi elemente şi apăsaţi 2 pentru a selecta
sau deselecta. Elementele selectate sunt indicate
printr-un semn de bifare.
3
Selectaţi Efectuat.
Evidenţiaţi Efectuat şi apăsaţi J. Va fi afişat un
dialog de confirmare.
4
Ştergeţi elementele selectate.
Apăsaţi J pentru a şterge elementele selectate.
A
Ştergerea elementelor din Meniul meu
Pentru a şterge elementul evidenţiat în momentul de faţă în Meniul meu, apăsaţi butonul O (Q). Va fi
afişat un dialog de confirmare; apăsaţi O (Q) din nou pentru a îndepărta elementul selectat din Meniul
meu.
U
281
❚❚ Reordonarea opţiunilor în Meniul meu
1
Selectaţi Ordonare elemente.
În Meniul meu (O), evidenţiaţi Ordonare elemente şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi un element.
Evidenţiaţi elementul pe care doriţi să îl mutaţi şi
apăsaţi J.
3
Poziţionaţi elementul.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a muta elementul în sus
sau în jos în Meniul meu şi apăsaţi J. Repetaţi
paşii 2–3 pentru a repoziţiona elemente
suplimentare.
4
Ieşiţi către Meniul meu.
Apăsaţi butonul G pentru a reveni la Meniul
meu.
Buton G
U
282
Setări recente
Pentru a afişa cele douăzeci cel mai recent utilizate setări, selectaţi m Setări recente pentru
O Meniul meu > Alegere filă.
1
Selectaţi Alegere filă.
În Meniul meu (O), evidenţiaţi Alegere filă şi
apăsaţi 2.
2
Selectaţi m Setări recente.
Evidenţiaţi m Setări recente şi apăsaţi J.
Numele meniului se va schimba din „MENIUL
MEU” în „SETĂRI RECENTE”.
Elementele din meniu vor fi adăugate în partea de sus a meniului setărilor recente pe măsură
ce sunt folosite. Pentru a vizualiza din nou Meniul meu, selectaţi O Meniul meu pentru
m Setări recente > Alegere filă.
U
A
Eliminarea elementelor din meniul setărilor recente
Pentru a şterge un element din meniul de setări recente, evidenţiaţi-l şi apăsaţi butonul O (Q). Va fi
afişat un dialog de confirmare; apăsaţi O (Q) din nou pentru a şterge elementul selectat.
283
U
284
nNote tehnice
Citiţi acest capitol pentru informaţii despre accesoriile compatibile, curăţarea şi păstrarea
aparatului foto şi ce trebuie făcut dacă este afişat un mesaj de eroare sau dacă întâmpinaţi
probleme în utilizarea aparatului foto.
Obiective compatibile
Setare aparat foto
Obiective CPU 1
Obiectiv/accesoriu
Tip G sau D AF NIKKOR 2
NIKKOR AF-S, AF-I
Seria PC-E NIKKOR
PC Micro 85mm f/2.8D 4
Teleconvertor AF-S/AF-I 7
Alte obiective AF NIKKOR (cu excepţia
obiectivelor pentru F3AF)
NIKKOR AI-P
Obiective AI-, AI-modificat, NIKKOR sau
Nikon seria E 11
NIKKOR medical 120mm f/4
NIKKOR Reflex
NIKKOR PC
Teleconvertor tip AI 17
Accesoriu de focalizare cu burduf PB-6 19
Inele cu extindere automată (seria PK 11A,
12 sau 13; PN-11)
Obiective non-CPU 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mod
fotografiere
Mod focalizare
Sistem măsurare
AF
M (cu stabilire electronică a
distanţei)
M
P
S
A
M
3D
L
Culoare
M
N
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔3
—
—
✔
✔5
✔5
✔
✔
✔
✔
✔5
—
✔
✔5
✔6
✔
✔5
✔
✔
—
—
—
✔ 3,5
✔ 3,5
✔3
✔8
✔8
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔9
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔9
✔
—
✔ 12
—
✔ 13
✔ 14
✔ 15
—
—
—
—
—
✔
—
✔5
✔ 18
✔ 18
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
✔ 12
✔ 16
✔ 12
✔ 20
—
—
—
—
—
—
—
—
✔ 13
—
—
✔ 14
✔
✔ 14
✔
—
✔ 18
✔
—
✔ 12
—
—
✔
Obiectivele NIKKOR IX nu pot fi utilizate.
Reducerea vibraţiilor (VR) acceptată cu obiective VR.
Măsurarea spot măsoară punctul de focalizare selectat (0 109).
Sistemele de măsurare a expunerii şi de control al bliţului ale aparatului foto nu funcţionează corespunzător când se
schimbă şi/sau ridică obiectivul sau când este utilizată o altă diafragmă decât cea maximă.
Nu poate fi folosit cu deplasarea sau înclinaţia.
Numai modul manual de fotografiere.
Poate fi folosită numai cu obiective AF-S şi AF-I (0 287). Pentru informaţii despre punctele de focalizare disponibile
pentru focalizarea automată și stabilirea electronică a distanţei, consultaţi pagina 287.
Când se focalizează la o distanţă de focalizare minimă cu obiective AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–
85mm f/3.5–4.5 <Nou> sau AF 28–85mm f/3.5–4.5 la zoom maxim, este posibil ca indicatorul de imagine focalizată să
fie afişat când imaginea de pe ecranul mat din vizor nu este focalizată. Ajustaţi manual focalizarea până când
imaginea din vizor este focalizată.
Cu o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai rapidă.
Unele obiective nu pot fi folosite (consultaţi pagina 288).
n
285
11 Distanţa de rotaţie pentru suportul trepiedului AI 80–200mm f/2.8 ED este limitată de corpul aparatului foto. Filtrele
nu pot fi schimbate în timp ce AI 200–400mm f/4 ED este montat pe aparatul foto.
12 Dacă diafragma maximă este specificată utilizând Date obiectiv non-CPU (0 172), valoarea diafragmei va fi afişată
în vizor şi pe panoul de control.
13 Aceasta poate fi utilizată doar dacă distanţa focală a obiectivului şi diafragma maximă sunt specificate utilizând Date
obiectiv non-CPU (0 172). Utilizaţi măsurarea spot sau central-evaluativă dacă nu sunt obţinute rezultatele dorite.
14 Pentru precizie îmbunătăţită, specificaţi distanţa focală a obiectivului şi diafragma maximă utilizând Date obiectiv
non-CPU (0 172).
15 Se poate folosi în modul manual M la timpi de expunere mai lungi decât timpul de sincronizare a bliţului cu o treaptă
sau mai mult.
16 Expunere determinată de presetarea diafragmei obiectivului. În modul A, presetaţi diafragma utilizând inelul
diafragmă obiectiv înainte de efectuarea blocării AE și schimbarea obiectivului. În modul M, presetaţi diafragma
utilizând inelul diafragmei obiectivului şi stabiliţi expunerea înainte de schimbarea obiectivului.
17 Compensarea expunerii necesară când este utilizată cu AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5, AI 35–135mm
f/3.5–4.5 sau AF-S 80–200mm f/2.8D. Consultaţi manualul teleconvertorului pentru detalii.
18 Cu o diafragmă efectivă maximă de f/5.6 sau mai rapidă.
19 Necesită inel cu extindere automată PK-12 sau PK-13. Este posibil să fie necesar PB-6D, în funcţie de orientarea
aparatului foto.
20 Utilizaţi diafragma presetată. În modul A, setaţi diafragma utilizând accesoriul de focalizare înainte de a determina
expunerea și a efectua fotografia.
• Elementul de reprocopiere PF-4 necesită un suport pentru aparatul foto PA-4.
• Este posibil să apară zgomot sub formă de linii orizontale în filme realizate cu următoarele obiective la sensibilităţi ISO
de 6.400 sau mai mari; utilizaţi focalizarea manuală sau blocare focalizării.
- AF-S Zoom Nikkor 24–85mm f/3.5–4.5G (IF)
- AF-S DX Zoom Nikkor 18–70mm f/3.5–4.5G IF-ED
n
286
A
Recunoaşterea obiectivelor CPU şi de tip G şi D
Obiectivele CPU (în mod special tipurile G şi D) sunt recomandate, reţineţi însă că obiectivele NIKKOR IX
nu pot fi utilizate. Obiectivele CPU pot fi identificate pe baza prezenţei contactelor CPU, obiectivele tip
G şi D printr-o literă de pe cilindrul obiectivului. Obiectivele de tip G nu sunt echipate cu un inel al
diafragmei obiectivului.
Contacte CPU
Obiectiv CPU
Inel diafragmă
Obiectiv tip G
Obiectiv tip D
A
Teleconvertorul AF-S/AF-I
Teleconvertorul AF-S/AF-I poate fi utilizat cu următoarele obiective AF-S şi AF-I:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR 70–200mm f/2.8G ED
AF-S 80–200mm f/2.8D ED
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED *
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
AF-S VR 200mm f/2G ED
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
AF-S VR 200–400mm f/4G ED
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR 300mm f/2.8G ED
AF-S 300mm f/2.8D ED II
AF-S 300mm f/2.8D ED
AF-I 300mm f/2.8D ED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S 300mm f/4D ED
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
AF-S 400mm f/2.8D ED II
AF-S 400mm f/2.8D ED
AF-I 400mm f/2.8D ED
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
AF-S 500mm f/4D ED II
AF-S 500mm f/4D ED
AF-I 500mm f/4D ED
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
AF-S 600mm f/4D ED II
AF-S 600mm f/4D ED
AF-I 600mm f/4D ED
* Nu prezintă compatibilitate cu focalizarea automată.
A
Suport focalizare automată f/8
Dacă obiectivul poate fi utilizat cu teleconvertorul AF-S/
TC-20E/
AF-I și are o diafragmă maximă de f/4, diafragma
TC-17E II
TC-20E II/
TC-20E III
aparentă va scădea cu două stopuri la f/8 când obiectivul
este folosit cu un teleconvertor TC-20E/TC-20E II/
TC-20E III sau cu un stop și jumătate la f/6.8 când
obiectivul este folosit cu TC-17E II. Punctele de focalizare prezentate în imagini pot fi folosite pentru
focalizare automată și stabilirea electronică a distanţei când este atașat un teleconvertor AF-S. Când
sunt utilizate cu TC-20E/TC-20E II/TC-20E III, datele de focalizare pentru alte puncte de focalizare decât
punctul de focalizare central sunt obţinute de la senzori de linie. Punctul unic AF este utilizat când este
selectată urmărirea 3D sau zona AF automată (0 99); la diafragme maxime sau combinate mai închise
de f/5.6, este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza subiectele întunecate sau cu contrast scăzut.
n
287
A
Apertura relativă a obiectivului
Apertura relativă din denumirea obiectivului este valoarea maximă a diafragmei obiectivului.
A
Obiective compatibile non-CPU
Când se utilizează obiective non-CPU și accesorii, rotiţi selectorul moduri al aparatului foto la A sau M și
setaţi diafragma folosind inelul diafragmă obiectiv. În alte moduri, declanşarea este dezactivată. Date
obiectiv non-CPU (0 172) poate fi utilizată pentru a activa multe din caracteristicile disponibile cu
obiectivele CPU, inclusiv măsurarea expunerii prin matrice de culoare; dacă nu sunt furnizate date,
măsurarea central-evaluativă va fi utilizată în locul măsurării expunerii prin matrice culoare, în timp ce
dacă diafragma maximă nu este furnizată, afişajul diafragmei aparatului foto va arăta numărul de
stopuri de la diafragma maximă şi valoarea diafragmei efective trebuie citită de pe inelul diafragmei
obiectivului.
D
Accesorii şi obiective non-CPU incompatibile
Următoarele NU pot fi folosite cu D600:
• Teleconvertor TC-16AS AF
• Obiective non-AI
• Obiective care necesită unitate de focalizare
AU-1 (400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8,
1200mm f/11)
• Superangular (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 8mm f/8,
OP 10mm f/5.6)
• 2,1cm f/4
• Inel de extensie K2
• 180–600mm f/8 ED (serii 174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (serii 174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (serii 280001–300490)
• Obiective AF pentru F3AF (AF 80mm f/2.8, AF
200mm f/3.5 ED, Teleconvertor AF TC-16)
• PC 28mm f/4 (seria 180900 sau anterioare)
• PC 35mm f/2.8 (serii 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (tip vechi)
• Reflex 1000mm f/6.3 (tip vechi)
• Reflex 1000mm f/11 (serii 142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (serii 200111–200310)
A
Bliţul încorporat
Bliţul încorporat poate fi utilizat cu obiective CPU cu distanţe focale de la 24 mm (16 mm în format DX)
la 300 mm, deşi în unele cazuri bliţul poate să nu fie capabil să lumineze complet subiectul la anumite
raze de acţiune sau distanţe focale datorită umbrelor produse de către obiectiv, în timp ce obiectivele
care blochează vizibilitatea subiectului pentru indicatorul luminos de reducere a ochilor roşii pot
interfera cu reducerea ochilor roşii. Scoateţi parasolarul obiectivului pentru a preveni formarea
umbrelor. Bliţul are o distanţă minimă de 0,6 m și nu poate fi utilizat în plaja macro a obiectivelor cu
zoom macro. Este posibil ca bliţul să nu poată lumina obiectul în întregime cu obiectivele următoare la
distanţe mai mici decât cele menţionate mai jos:
Obiectiv
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
DX
n
288
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
Poziţie zoom
18–24 mm
18 mm
20–24 mm
Distanţă minimă fără vignetare
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
Obiectiv
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
DX
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D IF-ED
AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
FX
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED *
* Când nu este deplasat sau înclinat.
Poziţie zoom
20 mm
24–55 mm
Distanţă minimă fără vignetare
2,0 m
1,0 m
18 mm
1,0 m
24–200 mm
Fără vignetare
28 mm
50–300 mm
35 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28–35 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
28 mm
50–120 mm
28 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
50–300 mm
24 mm
1,0 m
Fără vignetare
1,5 m
1,5 m
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
1,5 m
1,0 m
Fără vignetare
1,0 m
1,5 m
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
2,0 m
1,0 m
Fără vignetare
1,0 m
Fără vignetare
1,5 m
1,0 m
Fără vignetare
1,5 m
Când este utilizat cu obiectivul AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED, bliţul nu va putea să lumineze
întregul subiect pentru toate distanţele.
De asemenea, bliţul încorporat poate fi utilizat cu obiective NIKKOR AI-S, AI- şi AI-modificat, Nikon seria
E și non-CPU cu o distanţă focală de 24–300 mm. Trebuie să se utilizeze obiectivele AI 50–300mm f/4.5,
AI 50–300mm f/4.5 modificat, AI-S 50–300mm f/4,5 ED şi AI 50–300mm f/4.5 ED la o poziţie de zoom de
70 mm sau superioară. Cu obiectivele AI-S şi AI 25–50mm f/4 ED, distanţele peste care nu se va produce
vignetarea sunt: 2,0 m la o poziţie de zoom de 25 mm şi 1,0 m la o poziţie de zoom de 28 mm; vignetarea
nu se va produce la poziţii de zoom de 35 mm sau mai mult.
n
289
D
Iluminare asistenţă AF
Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF este disponibil cu obiective cu distanţă focală de
24–200 mm. Acesta nu poate fi totuşi utilizat pentru a asista operaţia de focalizare cu următoarele
obiective:
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
La distanţe mai mici de 0,7 m, următoarele obiective pot bloca dispozitivul de iluminare pentru asistenţă
AF şi pot interfera cu focalizarea automată când iluminarea este deficitară:
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF Zoom Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6D (IF)
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G • AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
IF-ED
• AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180mm
• AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
f/4.5–5.6D
• AF Zoom-Nikkor 24–85mm f/2.8–4D IF
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR
La distanţe mai mici de 1,0 m, următoarele obiective pot bloca dispozitivul de iluminare pentru asistenţă
AF şi pot interfera cu focalizarea automată când iluminarea este deficitară:
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II • AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
• AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G
IF-ED
La distanţe mai mici de 1,5 m, următoarele obiective pot bloca dispozitivul de iluminare pentru asistenţă
AF şi pot interfera cu focalizarea automată când iluminarea este deficitară:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D ED
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
n
290
A
Calcularea unghiului de câmp
D600 poate fi utilizat cu obiective Nikon pentru aparate foto format 35 mm (135). Dacă Decupare
automată DX este activată (0 90) şi este ataşat un obiectiv format 35 mm, unghiul de câmp va fi acelaşi
cu un cadru de film de 35 mm (35,9 × 24,0 mm); dacă este ataşat un obiectiv DX, unghiul de câmp va fi
reglat automat la 23,5 × 15,7 mm (format DX).
Dacă este atașat un obiectiv format 35 mm, unghiul de câmp poate fi redus cu 1,5 × prin dezactivarea
Decupare automată DX și selectarea DX (24×16).
Dimensiune imagine FX (36×24) (35,9 × 24,0 mm,
echivalent cu aparat foto format de 35 mm)
Obiectiv
Diagonala imaginii
Dimensiune imagine DX (24×16) (23,5 × 15,7 mm,
echivalent cu un aparat foto format DX)
Unghi de câmp (FX (36×24); format 35 mm)
Unghi de câmp (DX (24×16); format DX)
Unghiul de câmp DX (24×16) este cu aproximativ 1,5 ori mai mic decât unghiul de câmp format 35mm.
Pentru a calcula distanţa focală a obiectivului în format 35 mm când este selectat DX (24×16), înmulţiţi
distanţa focală a obiectivului cu aproximativ 1,5 (de exemplu, distanţa focală efectivă a unui obiectiv de
50 mm în format 35 mm ar fi 75 mm când este selectat DX (24×16)).
n
291
Unităţi de bliţ opţionale (Speedlights)
Aparatul foto acceptă sistemul Nikon de iluminare creativă (CLS) şi poate fi folosit cu unităţile
de bliţ compatibile CLS. Unităţile de bliţ opţionale pot fi ataşate direct la cupla pentru accesorii
a aparatului foto, conform descrierii de mai jos. Cupla pentru accesorii este echipată cu un
dispozitiv de blocare de siguranţă pentru unităţi de bliţ cu un pin de blocare.
1
Scoateţi capacul cuplei pentru accesorii.
2
Montaţi unitatea de bliţ pe cupla de accesorii.
Pentru detalii, consultaţi manualul furnizat cu unitatea de bliţ.
Bliţul încorporat nu se va declanşa când unitatea de bliţ opţională
este ataşată.
A
Adaptorul pentru terminalul de sincronizare AS-15
Când este montat adaptorul pentru terminalul de sincronizare AS-15 (disponibil separat) pe cupla
accesorii a aparatului foto, pot fi conectate accesorii bliţ printr-un terminal de sincronizare.
D
n
292
Utilizaţi numai accesorii pentru bliţ marca Nikon
Utilizaţi numai unităţi de bliţ Nikon. Tensiunile negative sau tensiunile de peste 250 V aplicate cuplei de
accesorii nu pot împiedica numai funcţionarea normală, dar pot deteriora şi circuitele de sincronizare
ale aparatului foto sau bliţului. Înainte de a utiliza o unitate de bliţ Nikon care nu a fost prezentată în
această secţiune, contactaţi o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru mai multe informaţii.
Sistemul de iluminare creativă Nikon (CLS)
Sistemul avansat Nikon de iluminare creativă (CLS) oferă o comunicare îmbunătăţită între
aparatul foto şi unităţile de bliţ compatibile pentru fotografierea îmbunătăţită cu bliţ.
❚❚ Unităţi de bliţ compatibile CLS
Aparatul foto poate fi utilizat cu următoarele unităţi de bliţ compatibile CLS:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 și SB-R200:
Unitate de bliţ
SB-910 1
SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-400 2
SB-R200 3
ISO 100
34
34
38
28
30
21
10
ISO 200
48
48
53
39
42
30
14
Dacă este ataşat un filtru de culoare la SB-910, SB-900 sau SB-700 când v sau N (bliţ) este selectat pentru balansul
de alb, aparatul foto va detecta automat filtrul şi va ajusta balansul de alb în mod adecvat.
Controlul de bliţ fără fir nu este disponibil cu SB-400.
Controlat la distanţă cu bliţul încorporat în modul dispozitiv de comandă sau utilizând unitatea de bliţ opţională
SB-910, SB-900, SB-800 sau SB-700 sau cu dispozitivul comandă Speedlight fără fir SU-800.
m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 şi SB-600 la 35 mm poziţie cap de zoom; SB-910, SB-900 şi SB-700 cu
iluminare standard.
Caracteristică
Nr. ghid 4
1
2
3
4
• Dispozitivul comandă Speedlight fără fir SU-800: Când este montat pe un aparat foto compatibil
CLS, SU-800 poate fi utilizat ca bliţ principal de comandă pentru unităţile de bliţ controlate
la distanţă SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 sau SB-R200 în până la trei grupuri.
Unitatea SU-800 în sine nu este echipată cu un bliţ.
A
Numărul de ghid
Pentru a calcula distanţa de acţiune a bliţului la putere maximă, împărţiţi numărul de ghid la diafragmă.
De exemplu, la ISO 100 SB-800 are un număr de ghid de 38 m (35 mm poziţie cap zoom); raza sa de
acţiune la o diafragmă de f/5.6 este 38÷5,6 sau aproximativ 6,8 metri. Pentru fiecare dublare a valorii
sensibilităţii ISO, multiplicaţi numărul de ghid cu rădăcina pătrată a lui 2 (aproximativ 1,4).
n
293
Următoarele funcţii sunt disponibile cu unităţile de bliţ compatibile CLS:
Unitate de bliţ
Iluminare avansată fără fir
Unitate de bliţ principală/de
La distanţă
comandă
SB-910
SB-910
SB-910
SB-900
SB-900
SB-900 SB-700
SB-800 SB-700 SB-600 SB-400 SB-800 SB-700 SU-800 1 SB-800 SB-600 SB-R200
Mod bliţ/funcţie
Bliţ de umplere compensat i-TTL pentru SLR
i-TTL
✔2
✔3
✔2
✔3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
digital
4
5
5
5
AA Diafragmă automată
✔
—
—
—
✔
—
✔
✔
—
—
A Non-TTL automat
✔4
—
—
—
✔5
—
—
✔5
—
—
GN Manual prioritate distanţă
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
M Manual
✔
✔
✔
✔6
✔
✔
✔
✔
✔
✔
RPT Declanşare repetată bliţ
✔
—
—
—
✔
—
✔
✔
✔
—
Sincronizare rapidă FP automată 7
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Blocare FV
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Asistenţă AF pentru AF zone multiple 8
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
—
—
Comunicare informaţii culoare bliţ
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
REAR Sincronizare perdea posterioară
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Y Reducere ochi roşii
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
Zoom electric
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
—
—
—
1 Disponibil doar când SU-800 este utilizat pentru a controla alte unităţi de bliţ. Unitatea SU-800 în sine nu este echipată
cu un bliţ.
2 Bliţul standard i-TTL pentru SLR digital este utilizat pentru măsurarea spot sau când este selectat cu unitatea de bliţ.
3 Bliţul i-TTL standard pentru SLR digital este utilizat cu funcţia de măsurare spot.
4 Selectat cu unitate de bliţ.
5 Diafragma automată (AA) este utilizată indiferent de modul selectat cu unitatea de bliţ.
6 Poate fi selectat cu aparatul foto.
7 Selectaţi 1/250 s (FP automat) sau 1/200 s (FP automat) pentru setarea personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ,
0 234).
8 Obiectiv CPU necesar.
n
294
A Diafragmă automată/Non-TTL automat
Numai dacă distanţa focală şi diafragma maximă sunt specificate utilizând opţiunea Date obiectiv
non-CPU din meniul de setare, alegând diafragma automată (AA) când este ataşat un obiectiv non-CPU
selectează automat non-TTL automat (A).
❚❚ Alte unităţi de bliţ
Următoarele unităţi de bliţ pot fi utilizate în modurile non-TTL automat şi manual.
Unitate de bliţ SB-80DX, SB-28DX, SB-28,
SB-30, SB-27 2, SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 3, SB-21B 3,
Mod bliţ
SB-50DX 1
SB-26, SB-25, SB-24
SB-20, SB-16B, SB-15
SB-29S 3
A
Non-TTL automat
✔
—
✔
—
M Manual
✔
✔
✔
✔
Declanşare repetată
✔
—
—
—
G
bliţ
Sincronizare perdea
REAR
✔
✔
✔
✔
posterioară 4
1 Selectaţi modul P, S, A sau M, coborâţi bliţul încorporat și utilizaţi numai unitatea de bliţ opţională.
2 Modul bliţ este setat automat la TTL, iar declanşatorul este dezactivat. Setaţi unitatea de bliţ la A (bliţ non-TTL automat).
3 Focalizarea automată este disponibilă numai cu obiective AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED şi AF-S Micro
NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
4 Disponibil când aparatul foto este utilizat pentru a selecta modul bliţ.
A
Modul de control al bliţului
Afişajul informaţii arată modul control bliţ pentru unităţile de bliţ opţionale atașate la cupla de accesorii
a aparatului foto după cum urmează:
Sincronizare bliţ
FP automat (0 234)
i-TTL
Diafragmă automată (AA)
Bliţ automat non-TTL (A)
Manual prioritate distanţă (GN)
Manual
Declanşare repetată bliţ
Iluminare avansată fără fir
—
n
295
D
Note privind unităţile de bliţ opţionale
Consultaţi manualul Speedlight pentru instrucţiuni detaliate. Dacă unitatea de bliţ suportă CLS,
consultaţi secţiunea referitoare la aparate foto digitale SLR compatibile CLS. D600 nu este inclus în
categoria „SLR digital” în manualele SB-80DX, SB-28DX și SB-50DX.
Dacă unitatea de bliţ opţională este atașată în alte moduri fotografiere decât j, bliţul se va declanșa la
fiecare fotografiere, chiar și în moduri în care bliţul încorporat nu poate fi folosit. Reţineţi că dacă
unităţile de bliţ opţionale nu pot fi folosite în vizualizare în timp real film (0 57) sau în timp ce HDR este
activat (0 139).
Controlul bliţ i-TTL poate fi utilizat la sensibilităţi ISO între 100 și 6.400. La valori de peste 6.400, este
posibil să nu se obţină rezultatele dorite la anumite distanţe sau setări diafragmă. Dacă indicatorul de
bliţ pregătit clipeşte timp de aproximativ trei secunde după efectuarea unei fotografii, bliţul s-a
declanşat cu putere maximă şi este posibil ca fotografia să fie subexpusă.
Când se utilizează un cablu de sincronizare din seria SC 17, 28 sau 29 pentru fotografierea cu bliţ extern,
este posibil să nu se obţină expunerea corectă în modul i-TTL. Vă recomandăm să selectaţi controlul
bliţului i-TTL standard. Efectuaţi o fotografie test şi vizualizaţi rezultatele pe monitor.
În cazul i-TTL, utilizaţi panoul bliţ sau adaptorul dispozitiv de difuzie oferit cu unitatea de bliţ. Nu utilizaţi
alte panouri precum cele de difuzie, deoarece ar putea genera expuneri incorecte.
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 şi SB-400 oferă reducerea ochilor roşii, iar SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600 şi SU-800 oferă iluminare pentru asistenţă AF cu următoarele restricţii:
• SB-910 şi SB-900: Iluminarea asistenţă AF este disponibilă
cu obiectivele AF de 17–135 mm, dar focalizarea
automată este disponibilă numai cu punctele de
17–19 mm
20–105 mm
106–135 mm
focalizare afişate în dreapta.
• SB-800, SB-600 şi SU-800: Iluminarea asistenţă AF este
disponibilă cu obiectivele AF de 24–105 mm, dar
focalizarea automată este disponibilă numai cu
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
punctele de focalizare afişate în dreapta.
• SB-700: Iluminarea asistenţă AF este disponibilă cu
obiectivele AF de 24–135 mm, dar focalizarea automată
este disponibilă numai cu punctele de focalizare afişate
24–135 mm
în dreapta.
În modul P, diafragma maximă (apertură relativă minimă) este limitată în funcţie de sensibilitatea ISO,
aşa cum se arată mai jos:
Diafragmă maximă la echivalent ISO de:
100
200
400
800
1600
3200
6400
4
5
5.6
7.1
8
10
11
Dacă diafragma maximă a obiectivului este mai mică decât cea dată mai sus, valoarea maximă pentru
diafragmă va fi diafragma maximă a obiectivului.
n
296
Alte accesorii
La momentul redactării acestui manual pentru D600 erau disponibile următoarele accesorii.
Surse de
alimentare
Filtre
Accesorii ale
ocularului
vizor
• Acumulator Li-ion EN-EL15 (0 21, 23): Acumulatori EN-EL15 suplimentari sunt disponibili de
la distribuitorii locali şi de la reprezentanţii de service autorizat Nikon.
• Încărcător acumulatori MH-25 (0 21): Încărcaţi acumulatorii EN-EL15.
• Grip MB-D14 pentru surse de alimentare multiple: MB-D14 este echipat cu un declanşator, buton
blocare A AE/AF, selector multiplu şi selectoare principale şi secundare de comandă
pentru o utilizare îmbunătăţită când se fotografiază în orientarea portret (pe înalt). Când
se ataşează MB-D14, scoateţi capacul contactelor MB-D14 al aparatului foto.
• Conector alimentare EP-5B, adaptor la reţeaua electrică EH-5b: Aceste accesorii pot fi utilizate
pentru a alimenta aparatul foto pe perioade extinse de timp (pot fi folosite şi
adaptoarele la reţeaua electrică EH-5a şi EH-5). Este necesar EP-5B pentru a conecta
aparatul foto la EH-5b; consultaţi pagina 299 pentru detalii. Reţineţi că aparatul foto este
utilizat cu MB-D14, în MB-D14 trebuie introdus EP-5B, și nu aparatul foto. Nu încercaţi să
utilizaţi aparatul foto cu conectorii de alimentare introduşi şi în aparatul foto, şi în
MB-D14.
• Filtrele intenţionate pentru fotografierea cu efecte speciale pot interfera în focalizarea
automată sau în stabilirea electronică a distanţei.
• D600 nu poate fi utilizat cu filtre de polarizare lineară. Utilizaţi, în schimb, filtrul cu
polarizare circulară C-PL sau C-PL II.
• Utilizaţi filtrele NC pentru a proteja obiectivul.
• Pentru a preveni apariţia efectului de dublare a formelor, nu se recomandă utilizarea
unui filtru când obiectul este încadrat pe un fundal luminos sau când o sursă de lumină
puternică se află în cadru.
• Măsurarea central-evaluativă este recomandată pentru filtrele cu factori de expunere
(factori de filtrare) mai mari de 1 × (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4,
ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Pentru detalii, consultaţi manualul
filtrului.
• Obiective corectare ocular DK-20C: Obiectivele sunt disponibile cu dioptrii de –5, –4, –3, –2, 0,
+0,5, +1, +2 și +3 m–1 când controlul ajustare dioptrii al aparatului foto este în poziţie
neutră (–1 m–1). Utilizaţi obiective corectare ocular doar dacă focalizarea dorită nu poate
fi obţinută cu controlul ajustare dioptrii încorporat (de la –3 la +1 m–1). Testaţi obiectivele
corectare ocular înainte de achiziţionare pentru a vă asigura că puteţi obţine focalizarea
dorită. Vizorul din cauciuc nu poate fi utilizat cu obiective corectare ocular.
• Ocular lupă DK-21M: DK-21M mărește vizualizarea prin vizor cu aproximativ 1,17 × (50 mm
f/1.4 obiectiv la infinit; –1,0 m–1) pentru o precizie mai mare la încadrare.
• Lupă DG-2: DG-2 mărește scena afișată în centrul vizorului pentru o mai mare precizie în
timpul focalizării. Este necesar un adaptor ocular (disponibil separat).
• Adaptor ocular DK-22: DK-22 este utilizat la atașarea lupei DG-2.
• Accesoriu vizualizare unghi dreapta DR-6: DR-6 se atașează la unghiul din dreapta al ocularului
vizorului, permiţând imaginii din vizor să fie vizualizată în unghiuri drepte în obiectiv (de
exemplu, direct de sus atunci când aparatul foto este orizontal).
n
297
• Capture NX 2: Un pachet complet de editare a fotografiilor cu funcţii de editare complexe
precum puncte de control al selecţiei şi perie de retuşare automată.
• Camera Control Pro 2: Controlează aparatul foto de la distanţă, de pe un computer, pentru a
înregistra filme și fotografii şi salvează fotografiile direct pe hard-disk-ul computerului.
Software
Capac corp
Notă: Folosiţi cele mai recente versiuni ale software-ului Nikon; consultaţi site-urile web
menţionate la pagina xxiii pentru cele mai recente informaţii despre sistemele de operare
acceptate. La setări implicite, Nikon Message Center 2 va verifica periodic dacă sunt
actualizări ale software-ului şi firmware-ului Nikon în timp ce sunteţi conectat la un cont de
pe un computer şi computerul este conectat la Internet. Când este găsită o actualizare, se
afişează automat un mesaj pe ecran.
Capac corp BF-1B/Capac corp BF-1A: Capacul corpului păstrează fără praf oglinda, ecranul
vizorului şi filtrul low-pass când nu este montat un obiectiv.
Telecomandă fără fir ML-L3: ML-L3 utilizează o baterie CR2025 de 3 V.
Telecomenzi
Accesorii
pentru mufa
de accesorii
Apăsând zăvorul locașului acumulatorului înspre dreapta (q), introduceţi o unghie în
deschizătură și deschideţi locașul acumulatorului (w). Asiguraţi-vă că acumulatorul este
introdus în orientarea corectă (r).
D600 este echipat cu o mufă pentru accesorii pentru cabluri la
distanţă MC-DC2 (0 79) și unităţi GPS GP-1 (0 175), care se
conectează cu marcajul 4 de pe conectorul aliniat cu 2 lângă
mufa pentru accesorii (închideţi capacul conector al aparatului
foto când mufa nu este utilizată).
Microfon stereo ME-1 (0 61)
Microfoane
Adaptoare
Adaptor mobil fără fir WU-1b: Acceptă comunicarea pe două căi între aparatul foto şi
mobile fără fir dispozitivele inteligente pe care se execută Wireless Mobile Adapter Utility.
n
298
Ataşarea unui conector de alimentare şi a unui
adaptor la reţeaua electrică
Opriţi aparatul foto înainte de a ataşa un conector de alimentare opţional sau un adaptor la
reţeaua electrică.
1
Pregătirea aparatului foto.
Deschideţi locașul acumulatorului (q) şi capacele
conectorilor de alimentare (w).
2
Inseraţi conectorul de alimentare EP-5B.
Asiguraţi-vă că aţi introdus conectorul în orientarea
arătată, utilizând conectorul pentru a păstra zăvorul
portocaliu al acumulatorului apăsat într-o parte.
Zăvorul blochează conectorul în poziţie când
conectorul este introdus complet.
3
Închideţi capacul locașului acumulatorului.
Poziţionaţi cablul conectorului de alimentare ca să
treacă prin fanta conectorului de alimentare şi
închideţi capacul locașului acumulatorului.
4
Conectaţi adaptorul la reţeaua electrică.
Conectaţi cablul de alimentare al adaptorului CA la priza CA de pe adaptorul la reţeaua
electrică (e) şi cablul de alimentare EP-5B la priza CC (r). În monitor se afișează
pictograma V atunci când aparatul foto este alimentat de un adaptor la reţeaua
electrică și un conector alimentare.
n
299
Îngrijirea aparatului foto
Depozitare
Când aparatul foto nu este utilizat o perioadă lungă de timp, puneţi la loc capacul monitorului,
scoateţi acumulatorul şi depozitaţi-l într-un loc rece şi uscat cu capacul terminal montat.
Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, păstraţi aparatul foto într-o locaţie uscată,
bine ventilată. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule de naftalină sau în locuri:
• cu ventilaţie deficitară sau cu umiditate de peste 60 %
• lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice puternice, precum
televizoare sau aparate radio
• expuse la temperaturi de peste 50 °C sau mai scăzute de –10 °C
Curăţare
Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful şi scamele, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă
moale şi uscată. După utilizarea aparatului foto la plajă sau la malul mării, curăţaţi
nisipul sau sarea cu o cârpă înmuiată uşor în apă distilată şi uscaţi bine. Important: Praful
sau alte substanţe ajunse în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări ce nu sunt
acoperite de garanţie.
Aceste elemente din sticlă pot fi deteriorate cu uşurinţă. Îndepărtaţi praful şi scamele cu
o suflantă. Dacă utilizaţi o suflantă cu aerosoli, păstraţi recipientul în plan vertical pentru
Obiectiv, oglindă şi
a preveni scurgerea lichidului. Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete, aplicaţi o
vizor
cantitate mică de soluţie pentru curăţarea obiectivului pe o cârpă moale şi curăţaţi cu
grijă.
Îndepărtaţi praful şi scamele cu o suflantă cu aer. Când îndepărtaţi amprentele sau alte
Monitor
pete, ştergeţi suprafaţa uşor cu o cârpă moale sau piele de căprioară. Nu apăsaţi,
deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau funcţionarea defectuoasă.
Corpul aparatului
foto
Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.
D
n
300
Întreţinerea aparatului foto şi a accesoriilor
Aparatul foto este un dispozitiv de precizie şi necesită lucrări de întreţinere periodice. Nikon recomandă
ca aparatul foto să fie inspectat de către distribuitorul iniţial sau de un reprezentant de service autorizat
Nikon la fiecare unu-doi ani, iar o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi că
aceste servicii sunt contra cost). Inspectarea frecventă şi lucrările de întreţinere sunt recomandate în
special atunci când aparatul foto este utilizat în mod profesionist. Toate accesoriile utilizate în mod
regulat cu acest aparat foto, precum obiectivele sau unităţile Speedlight opţionale, ar trebui incluse în
pachetul de inspecţie sau service.
Filtrul low-pass
Senzorul de imagine care acţionează ca element de creare a imaginii aparatului foto este dotat
cu un filtru low-pass pentru a preveni efectul moiré. Dacă suspectaţi că murdăria sau praful de
pe filtru apar în fotografii, puteţi curăţa filtrul utilizând opţiunea Curăţare senzor imagine din
meniul de setare. Filtrul poate fi curăţat oricând utilizând opţiunea Curăţare acum sau
curăţarea poate fi efectuată automat când aparatul foto este pornit sau oprit.
❚❚ „Curăţare acum”
1
Selectaţi Curăţare senzor imagine în
meniul setare.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Evidenţiaţi Curăţare senzor imagine în meniul
setare şi apăsaţi 2.
Buton G
2
Selectaţi Curăţare acum.
Aparatul foto va verifica senzorul de imagine şi
apoi va începe curăţarea. Acest proces durează
aproximativ 10 secunde; în tot acest timp, P
luminează intermitent pe panoul de control şi nu
pot fi efectuate alte operaţii. Nu scoateţi sau
deconectaţi sursa de alimentare până când
curăţarea nu este completă şi P nu mai este
afişat.
A
Plasaţi aparatul foto cu baza în jos.
Curăţarea senzorului de imagine este foarte eficientă când aparatul foto este
plasat cu baza în jos aşa cum se arată în dreapta.
n
301
❚❚ „Curăţare la pornire/oprire”
Alegeţi dintre următoarele opţiuni:
Opţiune
Descriere
Senzorul de imagine este curăţat automat de fiecare dată când este pornit
5 Curăţare la pornire
aparatul foto.
Senzorul de imagine este curăţat automat în timpul opririi de fiecare dată când
6 Curăţare la oprire
este oprit aparatul foto.
Curăţare la pornire
7
Senzorul de imagine este curăţat automat la pornire şi la oprire.
şi oprire
Curăţare
Curăţarea automată a senzorului de imagine este oprită.
dezactivată
1
Selectaţi Curăţare la pornire/oprire.
Afişaţi meniul Curăţare senzor imagine aşa cum este
descris în pasul 2 de la pagina anterioară. Evidenţiaţi
Curăţare la pornire/oprire şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi o opţiune.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
D
Curăţarea senzorului de imagine
Utilizarea opţiunilor de control al aparatului foto la pornire întrerupe curăţarea senzorului de imagine.
Este posibil să nu se poată efectua curăţarea senzorului de imagine la pornire dacă bliţul se încarcă.
Curăţarea este efectuată prin vibraţiile filtrului low-pass. Dacă praful nu poate fi îndepărtat în întregime
folosind opţiunile din meniul Curăţare senzor imagine, curăţaţi senzorul de imagine manual (0 303)
sau consultaţi un reprezentant de service autorizat Nikon.
n
302
În cazul în care curăţarea senzorului de imagine este efectuată de câteva ori în succesiune, aceasta se
poate dezactiva temporar pentru a proteja circuitele interne ale aparatului foto. Curăţarea poate fi
efectuată din nou după o scurtă perioadă de aşteptare.
❚❚ Curăţarea manuală
Dacă materialele străine nu pot fi îndepărtate de pe filtrul low-pass utilizând opţiunea
Curăţare senzor imagine din meniul de setare (0 301), filtrul poate fi curăţat manual, aşa
cum se descrie mai jos. Cu toate acestea, filtrul este extrem de delicat şi uşor de deteriorat.
Nikon recomandă ca filtrul să fie curăţat doar de personalul service autorizat Nikon.
1
Încărcaţi acumulatorul sau conectaţi un adaptor la reţeaua electrică.
Când verificaţi sau curăţaţi filtrul low-pass, este necesară o sursă de alimentare sigură.
Opriţi aparatul foto şi introduceţi un acumulator EN-EL15 complet încărcat sau conectaţi
un conector de alimentare EP-5B opţional şi un adaptor la reţeaua electrică EH-5b.
Opţiunea Bloc. oglindă sus pt. curăţare este disponibilă în meniul setare numai la
niveluri baterie de peste J.
2
Scoateţi obiectivul.
Opriţi aparatul foto şi scoateţi obiectivul.
3
Selectaţi Bloc. oglindă sus pt. curăţare.
Porniţi aparatul foto şi apăsaţi butonul G
pentru a afişa meniurile. Evidenţiaţi Bloc. oglindă
sus pt. curăţare în meniul setare şi apăsaţi 2.
Buton G
4
Apăsaţi J.
Va apărea mesajul afişat în dreapta pe monitor şi
un rând de linii va apărea în panoul de control şi
vizor. Opriţi aparatul foto pentru a restabili
funcţionarea normală fără a verifica filtrul lowpass.
n
303
5
Ridicaţi oglinda.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.
Oglinda va fi ridicată şi se va deschide perdeaua
obturatorului, expunând filtrul low-pass. Afişajul
vizorului se va opri şi rândul de linii din panoul de
control va clipi.
6
Examinaţi filtrul low-pass.
Fixând aparatul foto astfel încât lumina să cadă pe filtrul lowpass, verificaţi dacă acesta prezintă praf sau scame. Dacă nu
există obiecte străine, treceţi la pasul 8.
7
Curăţaţi filtrul.
Îndepărtaţi praful şi scamele din filtru cu o suflantă. Nu utilizaţi o
perie, deoarece firele pot deteriora filtrul. Murdăria care nu poate
fi îndepărtată cu o suflantă poate fi curăţată doar de personalul
de service autorizat Nikon. Nu atingeţi şi nu ştergeţi filtrul sub
nicio formă.
8
Opriţi aparatul foto.
Oglinda va reveni în poziţia jos şi perdeaua obturatorului se va închide. Repuneţi capacul
obiectivului sau corpului.
n
304
A
Utilizaţi o sursă de alimentare sigură
Perdeaua obturatorului este delicată şi uşor de deteriorat. În cazul în care aparatul foto se opreşte în
timp ce oglinda este ridicată, perdeaua se va închide automat. Respectaţi următoarele precauţii pentru
a preveni deteriorarea perdelei:
• Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare în timp ce oglinda este
ridicată.
• În cazul în care bateria ajunge la un nivel scăzut în timp ce oglinda este ridicată, se va auzi un semnal
sonor şi indicatorul luminos al autodeclanşatorului va lumina intermitent pentru a avertiza că
perdeaua obturatorului se va închide şi că oglinda va fi coborâtă după circa două minute. Opriţi
curăţarea sau verificarea imediat.
D
Materiile străine de pe filtrul low-pass
Nikon acordă atenţie maximă prevenirii intrării în contact a materiilor străine cu filtrul low-pass în timpul
producţiei şi al transportului. Cu toate acestea, D600 este conceput să fie utilizat cu obiective
interschimbabile şi este posibil ca materii străine să intre în aparatul foto când obiectivele sunt scoase
sau schimbate. Odată aflate în interiorul aparatului foto, aceste materii se pot fixa pe filtrul low-pass şi
pot apărea pe fotografiile efectuate în anumite condiţii. Pentru a proteja aparatul foto atunci când
obiectivul este demontat, asiguraţi-vă că repuneţi capacul corpului oferit împreună cu aparatul foto,
eliminând mai întâi praful şi alte materii străine care se pot fixa pe capacul corpului. Evitaţi schimbarea
obiectivelor în medii cu praf.
În cazul în care materiile străine ajung pe filtrul low-pass, curăţaţi filtrul aşa cum este descris mai sus sau
asiguraţi curăţarea filtrului de către personalul de service autorizat Nikon. Fotografiile afectate de
prezenţa materiilor străine pe filtru pot fi retuşate utilizând Capture NX 2 (disponibil separat; 0 298) sau
opţiunile de curăţare a imaginii disponibile în unele aplicaţii terţe de procesare a imaginii.
n
305
Îngrijirea aparatului foto şi a
acumulatorului: Atenţionări
A nu se scăpa pe jos: Produsul se poate defecta dacă este supus la şocuri puternice sau vibraţii.
A se menţine uscat: Acest produs nu este rezistent la apă şi se poate defecta dacă este scufundat în apă sau
dacă este expus la niveluri ridicate de umezeală. Ruginirea mecanismului intern poate provoca deteriorări
ireparabile.
A se evita schimbările bruşte de temperatură: Schimbările bruşte de temperatură, precum cele care au loc când se
intră sau se iese într-o/dintr-o clădire încălzită pe vreme rece, pot provoca formarea condensului în
interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o cutie pentru
deplasări sau o plasă de plastic înainte de a-l expune la schimbări bruşte de temperatură.
A se păstra la distanţă de câmpurile magnetice puternice: Nu utilizaţi şi nu păstraţi acest dispozitiv în apropierea
unui echipament care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Descărcările
statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoarele radio pot
interfera cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne
ale produsului.
A nu se lăsa obiectivul îndreptat spre soare: Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare sau alte surse puternice de
lumină pentru o perioadă de timp îndelungată. Lumina puternică poate cauza deteriorarea senzorului de
imagine sau poate produce un efect de lipsă a clarităţii fotografiilor.
Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare: Nu decuplaţi produsul sau nu scoateţi
acumulatorul în timp ce acesta este pornit sau când imaginile sunt înregistrate sau şterse. Întreruperea
forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei
produsului sau a circuitelor interne. Pentru a preveni întreruperea accidentală a alimentării, evitaţi să
deplasaţi produsul de la o locaţie la alta în timp ce adaptorul la reţeaua electrică este conectat.
Curăţarea: Când curăţaţi corpul aparatului foto, utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta uşor praful şi scamele,
apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale şi uscată. După utilizarea aparatului foto la plajă sau la malul mării,
curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă înmuiată uşor în apă şi uscaţi bine. În cazuri rare, electricitatea statică
poate avea ca efect iluminarea sau întunecarea afişajelor LCD. Acest lucru nu indică o defecţiune, iar
afişajul va reveni curând la normal.
Obiectivul şi oglinda pot fi deteriorate cu uşurinţă. Îndepărtaţi cu grijă praful şi scamele cu o suflantă. Când
utilizaţi o suflantă cu aerosoli, păstraţi recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului.
Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete de pe obiectiv, aplicaţi o cantitate mică de soluţie pentru
curăţarea obiectivului pe o cârpă moale şi curăţaţi cu grijă.
Consultaţi „Filtrul low-pass” (0 301, 303) pentru informaţii cu privire la curăţarea filtrului low-pass.
Contacte obiectiv: Păstraţi curate contactele obiectivului.
A nu se atinge perdeaua obturatorului: Perdeaua obturatorului este extrem de subţire şi se poate deteriora uşor.
Nu exercitaţi presiune asupra perdelei în nicio circumstanţă, nu utilizaţi instrumente de curăţare sau
curenţi puternici de aer de la o suflantă. Aceste acţiuni pot zgâria, deforma sau rupe perdeaua.
n
306
Depozitare: Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, păstraţi aparatul foto într-o locaţie uscată,
bine ventilată. Dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică, deconectaţi adaptorul pentru a preveni un
incendiu. Dacă produsul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul pentru a
împiedica scurgerile şi depozitaţi-l într-o pungă de plastic conţinând un desicativ. Nu depozitaţi însă etuiul
aparatului foto într-o pungă de plastic, deoarece aceasta poate provoca deteriorarea materialului. Reţineţi
că desicativul îşi pierde treptat capacitatea de a absorbi umezeala şi trebuie înlocuit la intervale regulate.
Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, scoateţi aparatul foto din spaţiul de depozitare cel
puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi eliberaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din
nou.
Depozitaţi acumulatorul într-un loc rece, uscat. Repuneţi capacul terminal înainte de a depozita
acumulatorul.
Observaţii despre monitor: Monitorul este realizat cu precizie foarte mare; cel puţin 99,99 % pixeli efectivi, cu
mai puţin de 0,01 % lipsă sau defectuoși. Dacă prin urmare afișajele prezintă uneori pixeli mereu aprinși
(albi, roșii, albaștri sau verzi) sau mereu știnși (negri), aceasta nu indică o defecţiune și nu are niciun efect
asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.
Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut în lumină puternică.
Nu apăsaţi monitorul, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau funcţionare defectuoasă.
Praful şi scamele de pe monitor pot fi îndepărtate cu o suflantă. Petele pot fi îndepărtate prin ştergere
uşoară cu o cârpă moale sau piele de căprioară. În caz că monitorul se va sparge, riscul accidentării din
cauza cioburilor de sticlă trebuie evitat cu grijă, iar cristalul lichid din monitor nu trebuie să intre în contact
cu pielea, ochii şi gura.
Aşezaţi la loc capacul monitorului atunci când transportaţi aparatul foto sau când este lăsat
nesupravegheat.
Acumulatori: Bateriile ar putea prezenta scurgeri sau ar putea exploda dacă sunt manevrate
necorespunzător. Ţineţi cont de precauţiile următoare atunci când manevraţi acumulatorii:
• Utilizaţi doar bateriile aprobate pentru utilizarea în acest echipament.
• Nu expuneţi acumulatorul la o flacără deschisă sau la căldură excesivă.
• Păstraţi curate bornele acumulatorului.
• Opriţi produsul înainte de înlocuirea acumulatorilor.
• Îndepărtaţi acumulatorul din aparatul foto sau din încărcător când nu este în uz şi puneţi la loc capacul
terminal. Aceste dispozitive folosesc cantităţi mici de energie chiar şi când sunt oprite şi pot duce
acumulatorul până la punctul în care nu mai funcţionează. Dacă acumulatorul nu este folosit o perioadă
mai mare de timp, introduceţi-l în aparatul foto și descărcaţi-l complet înainte de a-l scoate și de a-l
depozita într-un loc cu temperatură ambientală între 15 și 25 °C (evitaţi locaţiile extrem de calde sau
extrem de reci). Repetaţi acest proces cel puţin o dată la fiecare şase luni.
• Pornirea sau oprirea repetată a aparatului foto în timp ce acumulatorul este complet descărcat va scurta
durata de funcţionare a acumulatorului. Acumulatorii care au fost complet descărcaţi trebuie să fie
încărcaţi înainte de utilizare.
• Temperatura internă a acumulatorului se poate ridica în timp ce acumulatorul este utilizat. Încercarea
de a încărca acumulatorul în timp ce temperatura internă este ridicată va afecta performanţa
acumulatorului şi este posibil ca acumulatorul să nu se încarce sau să se încarce doar parţial. Aşteptaţi
ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare.
n
307
• Continuarea încărcării acumulatorului după ce este complet încărcat poate afecta performanţele
acestuia.
• O scădere marcantă a timpului în care un acumulator complet încărcat îşi menţine încărcătura când este
utilizat la temperatura camerei indică faptul că este necesară înlocuirea sa. Achiziţionaţi un nou
acumulator EN-EL15.
• Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare. Când se fac fotografii la ocazii importante, pregătiţi un
acumulator EN-EL15 de rezervă şi păstraţi-l încărcat. În funcţie de locul unde vă aflaţi, este posibil să
aveţi dificultăţi în a achiziţiona baterii de schimb imediat. Reţineţi că în zilele reci, capacitatea
acumulatorului tinde să scadă. Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat înainte de a face
fotografii în exterior pe timp de vreme rece. Păstraţi un acumulator de rezervă într-un loc cald şi
schimbaţi acumulatorii dacă este necesar. Odată încălzit, este posibil ca un acumulator rece să poată
recupera o parte din sarcină.
• Acumulatorii uzaţi sunt o resursă valoroasă; reciclaţi acumulatorii uzaţi în conformitate cu
reglementările locale.
n
308
Setări disponibile
Următorul tabel enumeră setările ce pot fi reglate în fiecare mod.
Meniu fotografiere
Alte setări 2
i
Dosar stocare
✔
✔
Denumirea fişierului 1
✔
Rolul cardului din Fanta 2 1
Calitate imagine 1, 2
✔
✔
Dimensiune imagine 1, 2
✔
Zonă imagine 1
Compresie JPEG 1
✔
✔
Înregistrare NEF (RAW) 1
—
Balans de alb 1, 2
Setare Picture Control 1
—
✔
Control automat al distors. 1
✔
Spaţiu culoare 1
D-Lighting activ 1
—3
HDR (high dynamic range) 1, 2
—
✔
Control vignetare 1
Reducere zgomot exp. lungă 1
✔
✔
ISO NR ridicat 1
✔4
Setări sensibilitate ISO 1, 2
Mod telecomandă 1
✔
—
Expunere multiplă 1, 2
✔
Fotograf. cu temporiz. interval 1
Fotografiere trecere timp 1
✔
✔
Setări film 1
Mod focalizare automată (vizor)
✔5
Mod zonă AF (vizor)
✔5
Mod AF (vizualizare în timp real/film) ✔ 5
Mod zonă AF (vizualizare în timp real/
✔5
film)
Menţinere blocare AE
✔
Program flexibil
—
Măsurare
—
Indicator compensare
—
Bracketing
—
Mod bliţ
✔5
Compensare bliţ
—
Blocare FV
✔
k, p, l, m,
n, o, r, t,
S, A, M s, 0 u, v
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔2
—3
—3
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔4
✔4
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔5
✔5
✔
✔5
✔5
✔
✔5
✔5
j
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—3
—
✔
✔
✔
✔4
✔
—
✔
✔
✔
✔5
✔5
✔5
P
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔2
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔5
✔
✔
✔5
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔5
—
✔
w
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—3
—
✔
✔
✔
✔4
✔
—
✔
✔
✔
✔5
✔5
✔5
x, y,
z
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—3
—
✔
✔
✔
✔4
✔
—
✔
✔
✔
✔5
✔5
✔5
1, 2,
3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔4
✔
—
✔
✔
✔
✔5
✔5
✔5
✔5
✔5
✔5
✔5
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
✔5
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
n
309
Setări personalizate 6
n
310
a1: Selecţie prioritate AF-C
a2: Selecţie prioritate AF-S
a3: Urmărire focaliz. cu blocare
a4: Iluminare punct AF
a5: Înconjurare puncte focaliz.
a6: Număr de puncte focalizare
a7: Disp. ilum. asist. AF încorp.
b1: Valoare treaptă sensib. ISO
b2: Stopuri EV pt. control exp.
b3: Compensare expunere facilă
b4: Zonă central-evaluativă
b5: Regl. fină expunere optimă
c1: Buton declanşare AE-L
c2: Temporizator standby
c3: Autodeclanşator
c4: Întârziere stingere monitor
c5: Durată activare telecom.
d1: Bip
d2: Afişare grilă vizor
d3: Afişare şi reglare ISO
d4: Sfaturi ecran
d5: Viteză fotografiere mod CL
d6: Declanşare continuă maximă
d7: Ordine numere fişiere
d8: Afişaj informaţii
d9: Iluminare LCD
d10: Mod întârziere expunere 2
d11: Avertizare bliţ
d12: Tip baterie MB-D14
d13: Ordine baterii
i
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
j
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
P
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
k, p, l, m,
n, o, r, t,
S, A, M s, 0 u, v
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
w
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
x, y,
z
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
1, 2,
3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
Setări personalizate 6
1
2
3
4
5
6
e1: Timp sincronizare bliţ
e2: Timp expunere cu bliţ
e3: Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat/Bliţ
opţional
e4: Comp. expunere pentru bliţ
e5: Bliţ de modelare
e6: Setare bracketing automat
e7: Ordine bracketing
f1: Buton OK (mod fotograf.)
f2: Asociere buton Fn
f3: Asociere buton previz.
f4: Asociere buton AE-L/AF-L
f5: Personaliz. selectoare com.
f6: Buton decl. pt. util. selector
f7: Blocare decl. fantă goală
f8: Inversare indicatori
f9: Asociere buton 4 MB-D14
g1: Asociere buton Fn
g2: Asociere buton previz.
g3: Asociere buton AE-L/AF-L
g4: Asociere buton declanşare
i
✔
—
k, p, l, m,
n, o, r, t,
S, A, M s, 0 u, v
✔
✔
✔
✔
—
—
j
✔
—
P
✔
✔
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
w
✔
—
x, y,
z
✔
—
1, 2,
3
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Resetaţi cu Resetare meniu fotografiere (0 214).
Resetaţi cu reiniţializare prin două butoane (0 151).
Fixat la Automat.
Control sensib. ISO auto. nu este disponibil.
Resetaţi când selectorul moduri este rotit la o nouă setare.
Resetaţi cu Reiniţ. setări personalizate (0 221).
n
311
Setări implicite
Setările implicite pentru opţiunile din meniurile aparatului foto sunt enumerate mai jos.
Pentru informaţii despre reiniţializarea prin două butoane, consultaţi pagina 151.
❚❚ Setările implicite ale meniului de redare
Opţiune
Dosar redare
Examinare imagine
După ştergere
Rotire pe înalt
Implicit
ND600
Dezactivată
Afişare următoarea
Activată
0
207
212
212
212
Opţiune
Prezentare diapozitive
Tip imagine
Interval între cadre
Implicit
0
Imagini statice şi
filme
2s
213
Implicit
Normal
Dezactivată
Normal
0
218
218
218
❚❚ Setările implicite ale meniului fotografiere 1
Opţiune
Denumirea fişierului
Rolul cardului din Fanta 2
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Zonă imagine
Decupare automată DX
Alegere zonă imagine
Compresie JPEG
Implicit
DSC
Depăşire
JPEG normal
Mare
0
216
96
93
95
Activată
FX (36×24)
Prioritate
dimensiune
89
90
94
Mod telecomandă
Înregistrare NEF (RAW)
Tip
Ad. de culoare NEF (RAW)
Balans de alb
Acord fin
Alegere temp. culoare
Presetare manuală
Setare Picture Control
Control automat al distors.
Spaţiu culoare
D-Lighting activ
P, S, A, M, 1, 2, 3
Alte moduri
HDR (high dynamic range)
Mod HDR
Expunere diferenţială
Uniformizare
Comprimat fără
pierderi
14 biţi
Automat > Normal
A-B: 0, G-M: 0
5.000 K
d-1
Standard
Dezactivat
sRGB
Opţiune
Control vignetare
Reducere zgomot exp. lungă
ISO NR ridicat
Setări sensibilitate ISO
Sensibilitate ISO
P, S, A, M
Alte moduri
Control sensib. ISO auto.
94
115
117
120
121
129
217
217
Dezactivat
Automat
137
Dezactivat
Automat
Normal
140
140
141
Expunere multiplă 2
Mod Expunere multiplă
Număr de fotografii
Modificare automată
Fotograf. cu temporiz. interval
Fotografiere trecere timp
Setări film
Dim. cadru/cadenţă cadre
Calitate film
Microfon
Destinaţie
100
Automat
Dezactivat
Telecomandă cu
întârziere
105
107
85
Dezactivat
2
Activată
Resetaţi 3
Resetaţi 4
160
161
162
164
168
1920×1080; 30p
Calitate înaltă
Sensibilitate
automată
Fanta 1
65
1 Setările implicite restabilite cu Resetare meniu fotografiere (0 214).
2 Resetare meniu fotografiere nu poate fi selectat în timp ce fotografierea este în curs.
3 Timp pornire resetat la Acum, interval resetat la 1 minut, număr intervale și număr de fotografii resetate la 1 și Pornire
setat la Dezactivată. Fotografierea se încheie când este efectuată reiniţializarea.
4 Intervalul de resetare este la 5 s, timpul de înregistrare la 25 minute.
n
312
❚❚ Setările implicite ale meniului setări personalizate *
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b1
b2
b3
b4
b5
c1
c2
c3
c4
c5
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
Opţiune
Selecţie prioritate AF-C
Selecţie prioritate AF-S
Urmărire focaliz. cu blocare
Iluminare punct AF
Înconjurare puncte focaliz.
Număr de puncte focalizare
Disp. ilum. asist. AF încorp.
Valoare treaptă sensib. ISO
Stopuri EV pt. control exp.
Compensare expunere facilă
Zonă central-evaluativă
Regl. fină expunere optimă
Măsurare matricială
Măsur. central-evaluativă
Măsurare spot
Buton declanşare AE-L
Temporizator standby
Autodeclanşator
Întârziere autodeclanşator
Număr de fotografii
Interval între fotografii
Întârziere stingere monitor
Redare
Meniuri
Afişaj informaţii
Examinare imagine
Vizualizare în timp real
Durată activare telecom.
Bip
Volum
Înălţime
Afişare grilă vizor
Afişare şi reglare ISO
Sfaturi ecran
Viteză fotografiere mod CL
Declanşare continuă maximă
Ordine numere fişiere
Implicit
Declanşare
Focalizare
3 (Normal)
Automat
Fără înconjurare
39 puncte
Activat
1/3 stop
1/3 stop
Dezactivată
ø 12 mm
0
0
0
Dezactivat
6s
10 s
1
0,5 s
10 s
1 min
10 s
4s
10 min
1 min
Dezactivat
Ridicat
Dezactivat
Afişare contor cadre
Activat
3 fps
100
Activată
0
221
221
222
222
222
223
223
224
224
225
226
226
226
227
227
d8
d9
d10
d11
d12
Opţiune
Afişaj informaţii
Iluminare LCD
Mod întârziere expunere
Avertizare bliţ
Tip baterie MB-D14
d13 Ordine baterii
e1 Timp sincronizare bliţ
e2 Timp expunere cu bliţ
e3 Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat/Bliţ
opţional
e4 Comp. expunere pentru bliţ
e5 Bliţ de modelare
e6 Setare bracketing automat
e7 Ordine bracketing
f1 Buton OK (mod fotograf.)
f2 Asociere buton Fn
f3 Asociere buton previz.
f4 Asociere buton AE-L/AF-L
f5 Personaliz. selectoare com.
Inversare rotaţie
228
Schimbare princ./sec.
Setare diafragmă
228
228
229
229
229
229
230
230
f6
f7
f8
f9
g1
g2
g3
g4
Meniuri şi redare
Buton decl. pt. util. selector
Blocare decl. fantă goală
Inversare indicatori
Asociere buton 4 MB-D14
Asociere buton Fn
Asociere buton previz.
Asociere buton AE-L/AF-L
Asociere buton declanşare
Implicit
Automat
Dezactivată
Dezactivat
Activată
LR6 (AA alcaline)
Mai întâi baterii MBD14
1/200 s
1/60 s
0
231
231
231
231
232
TTL
236
Întregul cadru
Activat
AE şi bliţ
MTR > sub > peste
Selectare punct
focaliz. central
Alegere zonă
imagine
Previzualizare
Blocare AE/AF
240
241
241
241
233
234
235
241
242
244
244
Compensare
expunere: U
Timp expunere/
diafragmă: U
245
Dezactivată
Selector secundar de
comandă
Dezactivat
Nu
246
Activare declanşare 246
246
Blocare AE/AF
247
Fără
247
Marcare indexuri 248
Blocare AE/AF
248
Realizare fotografii 248
* Setările implicite restabilite cu Reiniţ. setări personalizate (0 221).
n
313
❚❚ Setările implicite ale meniului de setare
Opţiune
Salvare setări utilizator
Salvare pe U1
Salvare pe U2
Luminozitate monitor
Manual
Curăţare senzor imagine
Curăţare la pornire/oprire
HDMI
Rezoluţie ieşire
Control dispozitiv
n
314
Implicit
0
Modul fotografiere implicit
81
la P
Manual
250
0
Curăţare la pornire şi oprire 301
Automat
Activat
205
Opţiune
Reducerea efectului de clipire
Fus orar şi dată
Timp economisire lumină zi
Rotire automată a imaginii
GPS
Temporizator standby
Ut. GPS la set. ceas ap. foto
Încărcare Eye-Fi
Implicit
Automat
0
252
Dezactivat
Activată
253
254
Activare
Da
Activare
175
260
Program expunere (Mod P)
Programul expunere pentru modul P este prezentat în următorul grafic:
12
14
f/1
16 15
/
f/1.4
17
18
19
f/5.6
f/8
20
f/2.8
f/4
16
1
3
f/2
f/1.4 − f/16
Diafragmă
13
11
9
10
8
7
5
6
3
2
4
0
1
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
ISO 100; obiectiv cu diafragmă maximă de f/1.4 și diafragmă minimă
de f/16 (de ex., NIKKOR AF-S 50mm f/1.4G)
21
f/11
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
2
4
8
15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Timp expunere (secunde)
Valorile maxime și minime pentru EV variază odată cu sensibilitatea ISO; graficul de mai sus ia
în considerare o sensibilitate ISO de echivalent ISO 100. Când este utilizată măsurarea
expunere prin matrice, valori de peste 161/3 EV sunt reduse la 161/3 EV.
n
315
Localizarea defectelor
În cazul în care aparatul foto nu mai funcţionează conform aşteptărilor, verificaţi lista de
probleme obişnuite de mai jos înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentantul de service
autorizat Nikon.
Afișaj
Vizorul este defocalizat: Reglaţi focalizarea vizorului sau folosiţi obiectivele opţionale de corectare dioptrii
(0 33, 297).
Vizorul este întunecat: Introduceţi un acumulator complet încărcat (0 21, 35).
Afişajele se sting fără avertisment: Alegeţi întârzieri mai lungi pentru setarea personalizată c2 (Temporizator
standby) sau c4 (Întârziere stingere monitor) (0 227, 228).
Afișajele panoului de control și vizorului nu răspund la comenzi și sunt întunecate: Timpii de răspuns şi luminozitatea
acestor afişaje variază în funcţie de temperatură.
În jurul punctelor de focalizare sunt vizibile linii fine sau afișajele se înroșesc atunci când este evidenţiat punctul de focalizare:
Aceste fenomene sunt normale pentru acest tip de vizor și nu indică o defecţiune.
A
n
316
Dacă aparatul foto nu mai răspunde la comenzi
În situaţii extrem de rare, este posibil ca afişajele să nu răspundă la comenzi conform aşteptărilor, iar
aparatul foto poate înceta să funcţioneze. În cele mai multe cazuri, acest fenomen este cauzat de o
sarcină statică externă puternică. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul, având grijă să
evitaţi arsurile, şi porniţi aparatul foto din nou sau, dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică
(disponibil separat), deconectaţi şi reconectaţi adaptorul şi porniţi aparatul foto din nou. Dacă problema
persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.
Fotografiere (alte moduri)
Aparatul foto are nevoie de mult timp pentru a porni: Ştergeţi fişiere sau dosare.
Declanşarea este dezactivată:
• Cardul de memorie este blocat, plin sau nu este introdus (0 29, 31).
• Bliţul încorporat se încarcă (0 39).
• Aparatul foto nu focalizează (0 38).
• Obiectiv CPU cu un inel pentru diafragmă ataşat, dar diafragma nu este blocată la cea mai ridicată
apertură relativă. Dacă B este afişat pe panoul de control, selectaţi Inel diafragmă pentru setarea
personalizată f5 (Personaliz. selectoare com.) > Setare diafragmă pentru a utiliza inelul diafragmei
obiectivului pentru a ajusta diafragma (0 245).
• Obiectiv non-CPU atașat însă aparatul foto nu este în modul A sau M (0 288).
Aparatul foto răspunde greu la butonul de declanşare: Selectaţi Dezactivat pentru setarea personalizată d10 (Mod
întârziere expunere; 0 231).
Nu se efectuează nicio fotografie dacă este apăsat butonul declanşare telecomandă:
• Înlocuiţi bateria telecomenzii (0 298).
• Alegeţi modul funcţionare telecomandă (0 85).
• Bliţul se încarcă (0 87).
• Timpul selectat pentru setarea personalizată c5 (Durată activare telecom., 0 228) s-a scurs: apăsaţi la
jumătate butonul de declanşare al aparatului foto.
• Lumina puternică interferează cu telecomanda.
Fotografiile nu sunt focalizate:
• Rotiţi selectorul mod de focalizare la AF (0 97).
• Aparatul foto nu poate focaliza folosind focalizarea automată: folosiţi focalizarea manuală sau blocarea
focalizării (0 102, 103).
Focalizarea nu se blochează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate: Utilizaţi butonul A AE-L/AF-L pentru a
bloca focalizarea când este selectat AF-C pentru mod focalizare sau când se fotografiază subiecte în mișcare
în modul AF-A.
Nu se poate selecta punctul de focalizare:
• Deblocaţi blocarea selectorului focalizare (0 101).
• Zonă AF automată sau AF prioritate faţă selectată pentru modul zonă AF: alegeţi un alt mod.
• Aparatul foto este în modul redare (0 177) sau meniurile sunt utilizate (0 207).
• Apăsaţi la jumătate butonul declanşare pentru a opri monitorul și a porni temporizatorul standby
(0 39).
Nu se poate selecta modul zonă AF: Focalizare manuală selectată (0 55, 103).
De fiecare dată când se apasă declanşatorul, se face câte o singură fotografie în modul de declanşare continuu: Fotografierea
continuă nu este disponibilă dacă bliţul încorporat se declanșează (0 145).
Dimensiunea imaginii nu poate fi modificată: Calitate imagine setată la NEF (RAW) (0 93).
Aparatul foto este prea lent la înregistrarea fotografiilor: Opriţi reducerea zgomotului în expunerea îndelungată
(0 218).
n
317
Zgomotul (pete luminoase, pixeli luminoşi dispuşi aleator, neclaritate sau linii) apare în fotografii:
• Alegeţi o sensibilitate ISO mai redusă sau utilizaţi reducere zgomot ISO ridicat (0 105, 218).
• Timpul expunere este mai lung de 1 s: utilizaţi reducere zgomot expunere lungă (0 218).
• Dezactivaţi D-Lighting activ pentru a evita amplificarea efectelor zgomotului (0 137).
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu luminează:
• Indicatorul luminos asistenţă AF nu se aprinde dacă este selectat AF-C pentru modul focalizare automată
(0 97) sau dacă focalizare automată servo continuă este selectată atunci când aparatul foto este în
modul AF-A. Alegeţi AF-S. Dacă este selectată o altă opţiune decât zonă AF automată pentru modul zonă
AF, selectaţi punctul de focalizare central (0 99, 101).
• Aparatul foto este momentan în vizualizare în timp real sau se înregistrează un film.
• Dezactivat selectat pentru setarea personalizată a7 (Disp. ilum. asist. AF încorp.) (0 223).
• Dispozitivul de iluminare s-a oprit automat. Este posibil ca dispozitivul de iluminare să devină fierbinte
când este utilizat continuu; aşteptaţi ca indicatorul luminos să se răcească.
Apar pete în fotografii: Curăţaţi elementele obiectiv frontale și posterioare. Dacă problema continuă, efectuaţi
curăţarea senzorului de imagine (0 301).
Nu este înregistrat sunetul la filme: Microfon dezactivat este selectat pentru Setări film > Microfon.
Luminozitatea imaginii în monitor diferă de expunerea fotografiilor realizate cu vizualizare în timp real:
• Este selectată măsurarea central-evaluativă sau spot (0 109).
• Aparatul foto este în modul M.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat.
• D-Lighting-ul activ este activat (0 137).
• Fotografia este o expunere îndelungată (0 79).
• Este utilizat bliţul (0 143).
Efectul de clipire sau intercalări de benzi apare în timpul vizualizării în timp real sau al înregistrării unui film: Alegeţi o
opţiune pentru Reducerea efectului de clipire care să se potrivească cu frecvenţa sursei de alimentare la
reţeaua electrică locală (0 252).
Benzi luminoase apar în timpul vizualizării în timp real sau în timpul înregistrării unui film: Un semnal intermitent, bliţ
sau altă sursă de lumină de scurtă durată a fost utilizat în timpul vizualizării în timp real sau în timpul
înregistrării filmului.
Elementul de meniu nu poate fi selectat: Unele dintre opţiuni nu sunt disponibile în toate modurile.
n
318
Fotografiere (P, S, A, M)
Declanşarea este dezactivată:
• Este atașat un obiectiv non-CPU: rotiţi selectorul moduri al aparatului foto la A sau M (0 288).
• Selectorul moduri rotit la S după un timp expunere de A selectat în modul M: alegeţi un nou timp
expunere (0 76).
Nu este disponibilă toată gama de timpi de expunere: Bliţul este în uz. Timpul de sincronizare al bliţului poate fi
selectat utilizând setarea personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ); când utilizaţi unităţi de bliţ
compatibile, alegeţi 1/250 s (FP automat) sau 1/200 s (FP automat) pentru gama completă de timpi de
expunere (0 234).
Culorile nu sunt naturale:
• Ajustaţi balansul de alb pentru a se potrivi cu sursa de lumină (0 115).
• Reglaţi setările Setare Picture Control (0 129).
Nu se poate măsura balansul de alb: Subiectul este prea întunecat sau prea luminos (0 123).
Imaginea nu poate fi selectată ca sursă pentru presetarea balansului de alb: Imaginea nu a fost creată cu D600 (0 124).
Bracketing balans de alb indisponibil:
• Opţiunea privind calitatea imaginii NEF (RAW) sau NEF+JPEG selectată pentru calitatea imaginii (0 93).
• Modul de expunere multiplă este activat (0 163).
Efectele Picture Control diferă de la imagine la imagine: Este selectat A (automat) pentru clarificare, contrast sau
saturaţie. Pentru rezultate consecvente la o serie de fotografii, alegeţi o altă setare (0 132).
Măsurarea nu poate fi schimbată: Blocarea expunerii automate sau vizualizarea în timp real film este activată
(0 57, 110).
Nu se poate folosi compensarea expunerii: Alegeţi modul P, S sau A (0 75, 76, 77).
Zgomotul (zone roșiatice sau alte artefacte) apar în expunerile îndelungate: Activaţi reducere zgomot expunere lungă
(0 218).
n
319
Redare
Imaginea NEF (RAW) nu este redată: Fotografia a fost făcută cu calitatea imaginii NEF + JPEG (0 93).
Nu se pot vizualiza fotografiile înregistrate cu alte aparate foto: Fotografiile înregistrate cu alte mărci de aparate pot
să nu fie afişate corect.
Este afişat un mesaj care anunţă că nu sunt disponibile imagini pentru redare: Selectaţi Toate pentru Dosar redare
(0 207).
Fotografiile cu orientarea „pe înalt” (portret) sunt afişate în orientarea „pe lăţime” (peisaj):
• Selectaţi Activată pentru Rotire pe înalt (0 212).
• Fotografia a fost făcută cu Dezactivată selectat pentru Rotire automată a imaginii (0 254).
• Aparatul foto a fost orientat în sus sau în jos când a fost efectuată fotografia (0 254).
• Fotografia este afişată în examinare imagine (0 212).
Fotografia nu poate fi ştearsă:
• Imaginea este protejată: îndepărtaţi protecţia (0 188).
• Cardul de memorie este blocat (0 32).
Nu se poate retuşa fotografia: Fotografia nu mai poate fi editată cu acest aparat foto (0 262).
Nu se poate modifica comanda de imprimare:
• Cardul de memorie este plin: ştergeţi fotografii (0 36, 189).
• Cardul de memorie este blocat (0 32).
Nu se poate selecta fotografia pentru imprimare: Fotografia este în format NEF (RAW). Creaţi o copie JPEG
utilizând Procesare NEF (RAW) sau transferaţi pe un computer și imprimaţi folosind ViewNX 2 (furnizat)
sau Capture NX 2 (disponibil separat).
Fotografia nu este afișată pe televizor:
• Alegeţi modul video (0 65) sau rezoluţia ieșire corectă (0 205).
• Cablul HDMI (0 204) nu este conectat corect.
Aparatul foto nu răspunde la telecomanda pentru televizor HDMI-CEC:
• Selectaţi Activat pentru HDMI > Control dispozitiv în meniul setare (0 205).
• Reglaţi setările HDMI-CEC pentru televizor, după cum este descris în documentaţia furnizată cu
dispozitivul.
Nu se pot transfera fotografii pe computer: SO nu este compatibil cu aparatul foto sau cu software-ul de transfer.
Utilizaţi un cititor de carduri pentru a copia fotografiile pe computer (0 193).
Fotografiile nu sunt afişate în Capture NX 2: Actualizaţi la cea mai recentă versiune (0 298).
Opţiunea de eliminare a prafului de pe imagine din Capture NX 2 nu are efectul dorit: Curăţarea senzorului de imagine
schimbă poziţia prafului de pe filtrul low-pass. Datele de referinţă pentru eliminarea prafului înregistrate
anterior curăţării senzorului de imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute după curăţarea
senzorului de imagine. Datele de referinţă pentru eliminarea prafului înregistrate după curăţarea
senzorului de imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute înainte de curăţarea senzorului de
imagine (0 252).
Computerul afişează imaginile NEF (RAW) diferit faţă de aparatul foto: Software-ul care provine de la terţi nu afişează
efectele opţiunilor Picture Control, D-Lighting activ sau control vignetare. Utilizaţi ViewNX 2 (furnizat) sau
software Nikon opţional, precum Capture NX 2 (disponibil separat).
n
320
Diverse
Datele de înregistrare nu sunt corecte: Setaţi ceasul intern al aparatului foto (0 27, 253).
Elementul de meniu nu poate fi selectat: Unele opţiuni nu sunt disponibile la anumite combinaţii de setări sau
când nu este introdus niciun card de memorie. Reţineţi că opţiunea Info acumulator nu este disponibilă
când aparatul foto este alimentat de un conector opţional de alimentare EP-5B şi de un adaptor la reţeaua
electrică EH-5b (0 255).
n
321
Mesaje de eroare
Această secţiune cuprinde indicatoarele şi mesajele de eroare care apar în vizor, panoul de
control şi monitor.
Indicator
Panou de
Vizor
control
B
(clipește)
Soluţie
0
Setaţi inelul la diafragma minimă
26
(cea mai mare apertură relativă).
Pregătiţi un acumulator de rezervă
H
d
Acumulator descărcat.
21
complet încărcat.
• Acumulator consumat.
• Reîncărcaţi sau înlocuiţi
acumulatorul.
• Acumulatorul nu poate fi
• Contactaţi reprezentanţa de
utilizat.
service autorizată Nikon.
H
d
xxiii, 21,
(clipește) (clipește) • Un acumulator Li-ion complet • Înlocuiţi acumulatorul sau
23
consumat sau un acumulator de
reîncărcaţi-l dacă acumulatorul
la terţi este introdus în aparatul
Li-ion este consumat.
foto sau în gripul opţional
MB-D14.
Niciun obiectiv ataşat sau este
ataşat un obiectiv non-CPU fără
Valoarea diafragmei va fi afişată
F
specificarea diafragmei maxime. dacă este specificată diafragma
172
Diafragmă indicată în stopuri faţă maximă.
de diafragma maximă.
2 4 Aparatul foto nu poate focaliza
Schimbaţi compoziţia sau focalizaţi
—
98, 103
(clipește) utilizând focalizarea automată.
manual.
• Niciun obiectiv atașat.
• Ataşarea unui obiectiv Nikkor
25, 285
non-IX. Dacă este atașat un
i
obiectiv CPU, scoateţi și atașaţi
(clipește)
din nou obiectivul.
• Este atașat un obiectiv non-CPU. • Selectaţi modul A sau M.
288
n
322
Problemă
Inelul diafragmei obiectivului nu
este setat la diafragma minimă.
Indicator
Panou de
Vizor
control
Problemă
Subiect prea luminos; fotografia va
(Indicatoarele de fi supraexpusă.
expunere şi afişajele
timpului de
expunere sau
diafragmei
luminează
intermitent)
Subiect prea întunecat; fotografia
va fi subexpusă.
A
A selectat în modul S.
(clipește)
%
% selectat în modul S.
(clipește)
P
k
Imaginile sunt procesate.
(clipește) (clipește)
Dacă indicatorul clipeşte 3 s după
c
—
declanşarea bliţului, este posibil ca
(clipește)
fotografia să fie subexpusă.
Memorie insuficientă pentru a
înregistra mai multe fotografii la
n
j
setările curente sau aparatul foto
(clipește) (clipește)
nu mai are numere pentru fişiere
sau dosare.
O
(clipește)
Defecţiune a aparatului foto.
Soluţie
• Utilizaţi o sensibilitate ISO mai
mică
• În modul fotografiere:
P Utilizaţi filtrul opţional ND
S Micşoraţi timpul de expunere
A Alegeţi o diafragmă mai mică
(apertură relativă mai mare)
• Utilizaţi o sensibilitate ISO mai
mare.
• În modul fotografiere:
P Utilizaţi bliţul.
S Măriţi timpul de expunere
A Alegeţi o diafragmă mai mare
(apertură relativă mai mică)
Schimbaţi timpul expunere sau
selectaţi modul M.
Schimbaţi timpul expunere sau
selectaţi modul M.
Aşteptaţi până se încheie
procesarea.
Verificaţi fotografia pe monitor;
dacă este subexpusă, reglaţi
setările şi încercaţi din nou.
• Reduceţi calitatea sau
dimensiunea.
• Ştergeţi fotografii.
• Introduceţi un card de memorie
nou.
Eliberaţi declanşatorul. Dacă
eroarea persistă sau apare
frecvent, consultaţi reprezentantul
de service autorizat Nikon.
0
105
297
76
77
105
143
76
77
76, 78
76, 78
—
177
93, 95
189
29
—
n
323
Indicator
Monitor
Niciun card de
memorie.
Panou de
control
S
Acest card de memorie
nu se poate utiliza.
W,
Cardul poate fi
O
deteriorat. Introduceţi (clipește)
alt card.
g
W,
O
(clipește)
Problemă
Soluţie
Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă
Aparatul foto nu poate
că respectivul card este introdus
detecta cardul de memorie.
corect.
• Eroare accesare card de • Utilizaţi carduri aprobate de
memorie.
Nikon.
• Verificaţi curăţenia
contactelor. Dacă este defect
cardul, contactaţi vânzătorul
sau reprezentantul de service
autorizat Nikon.
• Nu se poate crea un
• Ştergeţi fişiere sau introduceţi
dosar nou.
un card de memorie nou după
ce copiaţi imaginile
importante pe computer sau
pe un alt dispozitiv.
• Verificaţi ca firmware-ul
cardului Eye-Fi să fie
actualizat.
Aparatul foto nu poate
•
Copiaţi fişierele cardului Eye-Fi
controla cardul Eye-Fi.
pe un computer sau pe un alt
dispozitiv şi formataţi cardul
sau introduceţi un card nou.
Cardul de memorie este
W,
blocat. Glisaţi
Cardul de memorie este
X
elementul de blocare la
blocat (protejat la scriere).
(clipește)
poziţia „scriere”.
Nu este disponibil când W,
Cardul Eye-Fi este blocat
cardul Eye-Fi este
O
(protejat la scriere).
blocat.
(clipește)
Acest card nu este
Cardul de memorie nu a fost
[C]
formatat. Formataţi
formatat pentru utilizarea
(clipește)
cardul.
cu aparatul foto.
Ceasul aparatului foto nu
Ceasul a fost resetat
—
este setat.
A eşuat actualizarea la
firmware-ul unităţii de
Aplicaţia firmware pentru
bliţ. Imposibil de
unitatea de bliţ montată pe
utilizat bliţul.
—
aparatul foto nu a fost
Contactaţi un
actualizată corect.
reprezentant de service
autorizat Nikon.
Imposibil de pornit
vizualizarea în timp
real. Aşteptaţi.
n
324
—
0
29
334
—
29, 189
260
29, 31,
193
Glisaţi comutatorul de protecţie
la scriere al cardului în poziţia
„scriere”.
32
Formataţi cardul de memorie sau
introduceţi un card de memorie
nou.
29, 31
Setaţi ceasul aparatului foto.
27, 253
Contactaţi un reprezentant de
service autorizat Nikon.
Aşteptaţi ca circuitele interne să
Temperatura internă a
se răcească înainte de a relua
aparatului foto este ridicată. vizualizarea în timp real sau
înregistrarea filmului.
—
64
Indicator
Monitor
Panou de
control
Problemă
Soluţie
Selectaţi dosarul care conţine
Nicio imagine pe cardul de
Dosarul nu conţine
imaginile din meniul Dosar
—
memorie sau în dosarul(ele)
imagini.
redare sau introduceţi un card
selectat(e) pentru redare.
de memorie care conţine imagini.
Nicio imagine nu poate fi redată
până când nu a fost selectat un
Toate fotografiile din
Toate imaginile sunt
alt dosar sau Ascundere
—
dosarul curent sunt
ascunse.
imagine este folosită pentru a
ascunse.
permite cel puţin afişarea unei
imagini.
Fişierul a fost creat sau
modificat utilizând un
Imposibil de afişat
Fişierul nu poate fi redat pe
—
computer sau o marcă
acest fişier.
aparatul foto.
diferită de aparat foto sau
fişierul este corupt.
Imposibil de selectat
Imaginea selectată nu poate Imaginile create cu alte
—
acest fişier.
fi retuşată.
dispozitive nu pot fi retuşate.
• Imaginile create cu alte
Acest film nu poate fi
Filmul selectat nu poate fi
dispozitive nu pot fi retuşate.
—
editat.
editat.
• Filmele trebuie să aibă cel
puţin două secunde lungime.
Verificaţi imprimanta. Pentru a
Verificaţi imprimanta.
—
Eroare de imprimare.
relua, selectaţi Continuare (dacă
este disponibil).
Introduceţi hârtia de
Hârtia din imprimantă nu
Verificaţi hârtia.
—
dimensiunea corectă şi selectaţi
are dimensiunea selectată.
Continuare.
Hârtia este blocată în
Eliminaţi blocajul de hârtie şi
Blocaj de hârtie.
—
imprimantă.
selectaţi Continuare.
Introduceţi hârtia de
Nu mai există hârtie în
Hârtia a fost epuizată.
—
dimensiunea selectată şi selectaţi
imprimantă.
Continuare.
Verificaţi alimentarea
Verificaţi cerneala. Pentru a relua,
—
Eroare cerneală.
cu cerneală.
selectaţi Continuare.
Cerneala a fost
Imprimanta nu mai are
Înlocuiţi cerneala şi selectaţi
—
epuizată.
cerneală.
Continuare.
* Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul imprimantei.
0
29, 207
208
—
262
—
71
196 *
196 *
196 *
196 *
196 *
196 *
n
325
Specificaţii
❚❚ Aparat foto digital Nikon D600
Tip
Tip
Montură obiectiv
Aparat foto digital cu vizare prin obiectiv
Montură Nikon F (cu cuplare AF şi contacte AF)
Pixeli efectivi
Pixeli efectivi
24,3 milioane
Senzor imagine
Senzor imagine
Pixeli totali
Sistem de reducere a
prafului
Senzor CMOS de 35,9 × 24,0 mm (Nikon format FX)
24,7 milioane
Curăţare senzor imagine, datele de referinţă pentru eliminarea prafului de pe
imagine (necesită software-ul opţional Capture NX 2)
Stocare
Dimensiune imagine
(pixeli)
Format fişier
Sistem Picture Control
Suport
Fantă dublă
Sistem de fişiere
Vizor
Vizor
Acoperire cadru
Mărire
Punct perspectivă
n
326
• Zonă imagine FX (36×24)
6.016 × 4.016 (#)
4.512 × 3.008 ($)
3.008 × 2.008 (%)
• Zonă imagine DX (24×16)
3.936 × 2.624 (#)
2.944 × 1.968 ($)
1.968 × 1.312 (%)
• Fotografii în format FX făcute în modul vizualizare în timp real film
6.016 × 3.376 (#)
4.512 × 2.528 ($)
3.008 × 1.688 (%)
• Fotografii în format DX în modul vizualizare în timp real film
3.936 × 2.224 (#)
2.944 × 1.664 ($)
1.968 × 1.112 (%)
• NEF (RAW): 12 sau 14 biţi, comprimat fără pierderi sau comprimat
• JPEG: Conform cu JPEG de bază cu compresie fină (aprox. 1 : 4), normal (aprox.
1 : 8) sau de bază (aprox. 1 : 16) compresie (Prioritate dimensiune); compresie
Calitate optimă disponibilă
• NEF (RAW)+JPEG: O singură fotografie înregistrată în ambele formate NEF (RAW)
şi JPEG
Standard, Neutru, Intens, Monocrom, Portret, Peisaj; opţiunea Picture Control
selectată poate fi modificată; stocare pentru opţiuni personalizate Picture Control
Carduri de memorie SD (Secure Digital) şi compatibile cu UHS-I SDHC şi SDXC
Fanta 2 poate fi utilizată pentru depăşire sau stocare copie de rezervă sau pentru
stocare separată a copiilor create folosind NEF+JPEG; fotografiile pot fi copiate
între carduri.
DCF (Sistem Design Rule for Camera File) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format),
Exif (Exchangeable Image File Format pentru aparate foto digitale statice) 2.3,
PictBridge
Vizor cu pentaprismă la nivelul ochilor cu vizare prin obiectiv
• FX (36×24): Aprox. 100 % orizontal şi 100 % vertical
• DX (24×16): Aprox. 97 % orizontal şi 97 % vertical
Aprox. 0,7 × (50 mm f/1.4 obiectiv la infinit, –1,0 m –1)
21 mm (–1,0 m –1; de la suprafaţa centrală a obiectivului ocularului vizorului)
Vizor
Reglare dioptrie
Ecran focalizare
–3 – +1 m–1
Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark VIII cu marcaje pentru zonă AF (pot fi
afișate reţele încadrare)
Oglindă reflex
Revenire rapidă
Previzualizare profunzime Apăsarea butonului previzualizare profunzime câmp oprește diafragma
câmp
aparatului foto la o valoare selectată de utilizator (modurile A și M) sau de către
aparatul foto (alte moduri)
Diafragmă obiectiv
Revenire instantanee, controlată electronic
Obiectiv
Obiective compatibile
Compatibil cu obiectivele NIKKOR AF, inclusiv obiectivele de tip G şi D (unele
restricţii se aplică la obiectivele PC) şi obiectivele DX (utilizând zonă imagine 1,5×
DX 24 ×16), obiectivele NIKKOR AI-P şi obiectivele AI non-CPU (numai modurile A
şi M). Obiectivele NIKKOR IX, obiectivele pentru F3AF şi obiectivele non-AI nu pot
fi utilizate.
Stabilirea electronică a distanţei poate fi utilizată cu obiective cu diafragmă
maximă de f/5.6 sau mai rapidă (stabilirea electronică a distanţei acceptă 7 puncte
focalizare centrale cu obiective cu diafragmă maximă de f/8 sau mai rapidă și 33
puncte focalizare centrale cu obiective cu diafragmă maximă de f/6.8 sau mai
rapidă)
Obturator
Tip
Timp
Timp sincronizare bliţ
Declanşare
Mod declanşare
Cadenţă cadre
Autodeclanşator
Moduri funcţionare
telecomandă
Obturator controlat electronic pentru cursă verticală în plan focal
1/4.000 – 30 s în trepte de 1/3 sau 1/2 EV, bulb, timp (necesită telecomandă opţională
ML-L3), X200
X=1/200 s; se sincronizează cu obturatorul la 1/250 s sau mai lent (raza de acţiune a
bliţului scade la timpi între 1/200 şi 1/250 s)
S (cadru unic), CL (continuu la viteză redusă), CH (continuu la viteză ridicată),
J (declanşare silenţioasă), E (autodeclanşator), 4 (telecomandă), MUP (oglindă
sus)
1–5 fps (CL) sau 5,5 fps (CH)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 expuneri la intervale de 0,5, 1, 2 sau 3 s
Telecomandă cu întârziere, telecomandă cu răspuns rapid, oglindă sus la distanţă
Expunere
Măsurare
Metodă de măsurare
Măsurarea expunerii TTL utilizând senzorul RGB de 2.016 pixeli
• Matricială: Măsurare expunere prin matrice culoare 3D II (obiective tip G și D);
măsurare expunere prin matrice culoare II (alte obiective CPU); măsurare
expunere prin matrice culoare disponibilă cu obiective non-CPU dacă
utilizatorul furnizează date despre obiectiv
• Central-evaluativă: Pondere de 75 % ţinând seama de cercul de 12 mm din
centrul cadrului. Diametrul cercului poate fi modificat la 8, 15 sau 20 mm sau
evaluarea se poate baza pe media întregului cadru (un obiectiv non-CPU
utilizează cercul de 12 mm sau media întregului cadru)
• Spot: Măsoară un cerc de 4 mm (aproximativ 1,5 % din cadru) centrat pe punctul
de focalizare selectat (pe punctul central de focalizare când este utilizat un
obiectiv non-CPU)
Interval (ISO 100, obiectiv • Măsurare prin matrice sau central-evaluativă: 0 – 20 EV
f/1.4, 20 °C)
• Măsurare spot: 2 – 20 EV
n
327
Expunere
Cuplare exponometru
Mod
CPU şi AI combinat
Automat (i automat; j automat (fără bliţ)); scenă (k portret; l peisaj; p copil; m sport; n primplan; o portret de noapte; r peisaj de noapte; s petrecere/interior; t plajă/zăpadă; u apus; v amurg/
zori; w portret animal de casă; x lumânări; y flori; z culori de toamnă; 0 mâncare; 1 siluetă; 2 cheie
înaltă; 3 cheie joasă); mod program flexibil (P); prioritate de timp (S); prioritate de
diafragmă (A); manual (M); U1 (setări utilizator 1); U2 (setări utilizator 2)
Compensare expunere
–5 – +5 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 EV
Bracketing expunere
2 – 3 cadre în trepte de 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2, sau 3 EV
Bracketing bliţ
2 – 3 cadre în trepte de 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2, sau 3 EV
Bracketing balans de alb 2 – 3 cadre în trepte de 1, 2 sau 3
Bracketing ADL
2 cadre folosind valoarea selectată pentru un cadru sau 3 cadre folosind valorile
presetate pentru toate cadrele
Blocare expunere
Luminozitatea blocată la valoarea detectată cu butonul A AE-L/AF-L
Sensibilitatea ISO (indice ISO 100 – 6400 în trepte de 1/3 sau 1/2 EV. Poate fi setat şi la aprox. 0,3, 0,5, 0,7 sau
de expunere recomandat) 1 EV (echivalent ISO 50) sub ISO 100 sau la aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1 sau 2 EV
(echivalent ISO 25600) peste ISO 6400; control sensibilitate ISO disponibil
D-Lighting activ
Automat, Extra ridicat, Ridicat, Normal, Redus, Dezactivat
Focalizare
Focalizare automată
Interval de detecţie
Focalizare obiectiv
Punct focalizare
Mod zonă AF
Blocare focalizare
Bliţ
Bliţ încorporat
Numărul de ghid
Control bliţ
n
328
Modul senzor de focalizare automată Nikon Multi-CAM 4800 cu TTL detecţie fază,
acord fin, 39 puncte focalizare (inclusiv 9 senzori stea; 33 puncte centrale sunt
disponibile la diafragme mai închise de f/5.6 și mai deschise de f/8, în timp ce 7
puncte focalizare centrale sunt disponibile la f/8) și dispozitivul iluminare
asistenţă AF (rază de acţiune aprox. 0,5 – 3 m)
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo continuă (AF-C); AF-S
automat/selecţie AF-C (AF-A); urmărire focalizare predictivă activată automat în
funcţie de starea subiectului
• Focalizare manuală (M): Poate fi folosită stabilirea electronică a distanţei
Se poate selecta dintre 39 sau 11 puncte de focalizare
Punct unic AF; zonă dinamică AF cu 9, 21 sau 39 de puncte, urmărire 3D, zonă AF
automată
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea butonului de declanşare pe jumătate
(AF servo unică) sau apăsând butonul A AE-L/AF-L
i, k, p, n, o, s, w: Bliţ automat cu ridicare automată a bliţului
P, S, A, M, 0: Ridicare manuală a bliţului cu buton de eliberare
Aprox. 12, 12 cu bliţ manual (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: controlul bliţ i-TTL folosind senzorul RGB de 2.016 pixeli este disponibil cu
bliţul încorporat şi SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 sau SB-400; bliţul de
umplere compensat i-TTL pentru SLR digital este utilizat cu măsurarea matricială
şi central-evaluativă, bliţul i-TTL standard pentru SLR digital cu măsurare spot
Bliţ
Mod bliţ
Automat, automat cu reducere ochi roşii, sincronizare lentă automată,
sincronizare lentă automată cu reducere ochi roşii, bliţ de umplere, reducere ochi
roşii, sincronizare lentă, sincronizare lentă cu reducere ochi roşii, perdea
posterioară cu sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară, dezactivată;
sincronizare rapidă FP automată acceptată
Compensare bliţ
–3 – +1 EV în trepte de 1/3 sau 1/2 EV
Indicator bliţ pregătit
Se aprinde când bliţul încorporat sau unitatea de bliţ opţională este complet
încărcată; clipeşte după ce bliţul este declanşat la capacitate maximă
Cuplă accesorii
Cuplă ISO 518 cu contacte pentru sincronizare şi date şi blocare de siguranţă
Sistem Nikon de iluminare Iluminarea avansată fără fir acceptată cu bliţul încorporat, SB-910, SB-900, SB-800
creativă (CLS)
sau SB-700 ca unitate de bliţ principală şi SB-600 sau SB-R200 ca unitate bliţ
controlată la distanţă, sau SU-800 ca bliţ principal de comandă; bliţul încorporat
poate servi ca unitate de bliţ principală în modul bliţ principal de comandă;
sincronizarea rapidă FP automată şi iluminarea de modelare sunt acceptate cu
toate unităţile de bliţ compatibile cu CLS cu excepţia SB-400; comunicare
informaţii culoare bliţ şi blocare FV sunt acceptate cu toate unităţile de bliţ
compatibile cu CLS
Mufă sincronizare
Adaptor terminal de sincronizare AS-15 (disponibil sparat)
Balans de alb
Balans de alb
Vizualizare în timp real
Moduri
Focalizare obiectiv
Mod zonă AF
Focalizare automată
Automat (2 tipuri), incandescent, fluorescent (7 tipuri), lumina directă a soarelui,
bliţ, înnorat, umbră, presetare manuală (pot fi stocate până la 4 valori), alegere
temperatură culoare (2.500 K–10.000 K), toate cu acord fin
Fotografie în timp real (imagini statice), vizualizare în timp real film (filme)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo permanentă (AF-F)
• Focalizare manuală (M)
AF prioritate faţă, AF zonă largă, AF zonă normală, AF urmărire subiect
AF cu detectare de contrast oriunde în cadru (aparatul foto selectează automat
punctul de focalizare când AF prioritate faţă sau AF urmărire subiect este
selectată)
Film
Măsurare
Metodă de măsurare
Dimensiune cadru (pixeli)
şi cadenţă cadre
Măsurarea expunerii TTL utilizând senzorul principal de imagine
Matricială
• 1.920 × 1.080; 30 p (progresiv), 25 p, 24 p
• 1.280 × 720; 60 p, 50 p, 30 p, 25 p
Cadenţele reale ale cadrelor pentru 60 p, 50 p, 30 p, 25 p şi 24 p sunt 59,94, 50,
29,97, 25 şi 23,976 fps; opţiunile acceptă atât calitatea imaginii ★ridicată, cât şi pe
cea normală
Format fişier
MOV
Compresie video
Codare video H.264/MPEG-4 avansată
Format înregistrare audio PCM liniar
Dispozitiv înregistrare
Microfon încorporat monaural sau stereo extern; sensibilitate ajustabilă
audio
Alte opţiuni
Marcare indexuri, fotografiere trecere timp
n
329
Monitor
Monitor
Redare
Redare
Interfaţă
USB
Ieşire HDMI
Mufă accesorii
Intrare audio
Ieşire audio
Limbi acceptate
Limbi acceptate
Sursă de alimentare
Acumulator
Grip
Adaptor la reţeaua
electrică
Montură trepied
Montură trepied
Dimensiuni/greutate
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
Mediu de funcţionare
Temperatură
Umiditate
8-cm (3,2 in.), aprox. 921k puncte (VGA) TFT LCD polisilicon temperatură redusă
cu unghi vizualizare de 170°, aprox. 100 % acoperire cadru şi control automat al
luminozităţii monitorului folosind senzorul de luminozitate ambientală
Redare cadru întreg și miniaturi (4, 9 sau 72 imagini sau calendar) cu zoom redare,
redare film, prezentare diapozitive fotografii și/sau filme, afișaj histogramă, zone
luminoase, informaţii fotografie, afișare date GPS și rotire automată a imaginii
USB Hi-Speed
Conector mini-pini HDMI tip C
Cablu la distanţă: MC-DC2 (disponibil separat)
Unitate GPS: GP-1 (disponibil separat)
Mufă cu mini-pini stereo (3,5 mm diametru; alimentare priză acceptată)
Mufă cu mini-pini stereo (3,5 mm diametru)
Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză,
Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Hindusă, Maghiară, Indoneziană, Italiană,
Japoneză, Coreeană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză (Portugalia și Brazilia),
Română, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Thai, Turcă, Ucraineană
Un acumulator Li-ion EN-EL15
Grip pentru surse de alimentare multiple MB-D14 opţional cu un acumulator
Nikon EN-EL15 Li-ion sau șase baterii AA alcaline, Ni-MH sau baterii litiu.
Adaptor la reţeaua electrică EH-5b; necesită conector de alimentare EP-5B
(disponibil separat)
1/ 4
in. (ISO 1222)
Aprox. 141 × 113 × 82 mm
Aprox. 850 g cu acumulator și card de memorie, dar fără capac corp; aprox. 760 g
(numai capac corp)
0–40 °C
85 % sau mai puţin (fără condens)
• Dacă nu este specificat altfel, toate cifrele se referă la un aparat foto cu un acumulator complet încărcat care
funcţionează la o temperatură ambientală de 20 °C.
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual fără vro
notificare prealabilă. Nikon nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună rezultată din erorile apărute în acest manual.
n
330
Încărcător acumulator MH-25
Intrare nominală
100–240 V CA, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
Ieşire nominală
8,4 V/1,2 A CC
Acumulatori acceptaţi
Acumulatori Nikon Li-ion EN-EL15
Timp de încărcare
Aprox. 2 ore şi 35 minute la o temperatură ambientală de 25 °C când nu mai are
nicio încărcătură
Temperatură de
0–40 °C
funcţionare
Dimensiuni (L × Î × A)
Aprox. 91,5 × 33,5 × 71 mm, exclusiv protuberanţele
Lungimea cablului de
Aprox. 1,5 m
alimentare
Greutate
Aprox. 110 g, excluzând cablul de alimentare şi adaptorul CA pentru priza de
perete
Acumulator Li-ion EN-EL15
Tip
Capacitate nominală
Temperatură de
funcţionare
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
Acumulator litiu-ion
7,0 V, 1.900 mAh
0–40 °C
Aprox. 40 × 56 × 20,5 mm
Aprox. 88 g, excluzând capacul terminal
Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând specificaţiile hardware şi software descrise în acest manual fără vro
notificare prealabilă. Nikon nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună rezultată din erorile apărute în acest manual.
n
331
ViewNX 2
CPU
SO
RAM
Spaţiu Hard-disk
Monitor
n
332
Windows
Mac OS
• Fotografii/filme JPEG: Intel Celeron,
• Fotografii/filme JPEG: Intel Core sau
Pentium 4 sau seria Core, minimum
seria Xeon
1,6 GHz
• Filme H.264 (redare): Core Duo minim
• Filme H.264 (redare): Pentium D minim
2 GHz; se recomandă minim Intel
3,0 GHz; se recomandă minim Intel
Core i5 când se vizualizează filme
Core i5 când se vizualizează filme cu o
cu o dimensiune a cadrelor de
dimensiune a cadrelor de 1280 × 720
1280 × 720 sau mai mare, la o
sau mai mare, la o cadenţă de 30 fps
cadenţă cadre de 30 fps sau mai
sau mai mare, sau filme cu o
mare, sau filme cu o dimensiune a
dimensiune a cadrelor de 1920 × 1080
cadrelor de 1920 × 1080 sau mai
sau mai mare
mare
• Filme H.264 (editare): Core 2 Duo
• Filme H.264 (editare): Core 2 Duo
minimum 2,6 GHz
minimum 2,6 GHz
Versiunile preinstalate ale Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8;
Mac OS X versiunea 10.6, 10.7 sau 10.8
pentru Windows XP sunt acceptate numai
versiunile pe 32 de biţi
• Windows 8/Windows 7/Windows Vista:
minimum 1 GB (minimum 2 GB
Minimum 512 MB (minimum 2 GB
recomandat)
recomandat)
• Windows XP: minimum 512 MB
(minimum 2 GB recomandat)
Minim 500 MB disponibili pe discul de iniţializare (minimum 1 GB recomandat)
Rezoluţie: minimum 1024 × 768 pixeli
Rezoluţie: minimum 1024 × 768 pixeli
(XGA) (minimum 1280 × 1024 pixeli
(XGA) (minimum 1280 × 1024 pixeli
(SXGA) recomandat)
(SXGA) recomandat)
Culoare: minim 24 biţi adâncime de culoare Culoare: minimum 24 biţi adâncime de
(True Color)
culoare (milioane de culori)
❚❚ Standarde aplicabile
• DCF versiunea 2.0: Design Rule for Camera File System (Regulă aranjare sistem fişiere aparat
foto) (DCF) este un standard frecvent utilizat în industria aparatelor foto digitale pentru a
asigura compatibilitatea între diferite mărci de aparate foto.
• DPOF: Digital Print Order Format (Format comandă de imprimare digitală) (DPOF) este un
standard la nivel industrial care permite imprimarea fotografiilor din comenzi de imprimare
stocate pe cardul de memorie.
• Exif versiunea 2.3: Aparatul foto este compatibil cu Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras – Format fişier imagine interschimbabil pentru aparatele foto digitale)
versiunea 2.3, un standard care permite utilizarea informaţiilor stocate împreună cu
fotografiile pentru reproducerea optimă a culorii când imaginile sunt transferate pe
imprimante compatibile cu Exif.
• PictBridge: Un standard dezvoltat de industria aparatelor foto digitale şi a imprimantelor, care
permite transferarea fotografiilor direct pe o imprimantă, fără a mai fi necesară transferarea
lor pe un computer.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (Interfaţă Multimedia de Înaltă Definiţie) este un
standard pentru interfeţe multimedia folosit în aparatele electronice pentru publicul larg şi
dispozitivele AV care pot transmite date audiovizuale şi semnale de control către dispozitive
conforme HDMI printr-o conexiune simplă prin cablu.
Informaţii privind mărcile comerciale
Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. din Statele Unite şi/sau
alte ţări. Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale
ale Microsoft Corporation din Statele Unite şi/sau alte ţări. PictBridge este o marcă comercială. Siglele SD,
SDHC şi SDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
Toate celelalte denumiri comerciale menţionate în acest manual sau în documentaţia furnizată cu
produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor
lor deţinători.
n
333
Carduri de memorie aprobate
Următoarele carduri de memorie SD au fost testate şi aprobate pentru utilizarea în aparatul
foto. Cardurile din clasa 6 sau cu viteze de scriere mai mari sunt recomandate pentru
înregistrarea filmelor. Înregistrarea se poate opri pe neaşteptate când sunt utilizate carduri cu
viteze mici de scriere.
Carduri SD
Carduri SDHC 2
Carduri SDXC 3
SanDisk
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
64 GB
Toshiba
Panasonic
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB
48 GB, 64 GB
2 GB 1
Lexar Media
4 GB, 8 GB, 16 GB
Platinum II
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
—
Professional
Full-HD Video
—
4 GB, 8 GB, 16 GB
1 Verificaţi dacă orice dispozitive de citire a cardurilor sau alte dispozitive cu care va fi utilizat cardul acceptă cardurile de
2 GB.
2 Verificaţi dacă orice dispozitivele de citire a cardurilor sau alte dispozitive cu care va fi utilizat cardul sunt compatibile
SDHC. Aparatul foto acceptă UHS-1.
3 Verificaţi dacă orice dispozitive de citire a cardurilor sau alte dispozitive cu care va fi utilizat
cardul sunt compatibile SDXC. Aparatul foto acceptă UHS-1.
Nu au fost testate alte carduri. Pentru mai multe detalii privind cardurile de mai sus, contactaţi
producătorul.
n
334
Capacitatea cardurilor de memorie
Tabelul următor arată numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate pe un card SanDisk
Extreme Pro SDHC UHS-I de 8 GB la diferite setări calitate imagine (0 93), dimensiune imagine
(0 95) şi zonă imagine (0 89).
❚❚ Zonă imagine FX (36×24) *
Calitate imagine
NEF (RAW), comprimat fără pierderi,
12 biţi
NEF (RAW), comprimat fără pierderi,
14 biţi
NEF (RAW), comprimat, 12 biţi
NEF (RAW), comprimat, 14 biţi
Dimensiune
imagine
Dimensiune fişier 1
Nr. de imagini 1
Capacitate memorie
tampon 2
—
23,4 MB
190
22
—
29,2 MB
147
16
—
20,7 MB
258
27
—
25,4 MB
215
16
Mare
12,4 MB
506
57
Medie
7,4 MB
853
100
JPEG fin 3
Mică
3,8 MB
1600
100
Mare
6,2 MB
1000
100
Medie
3,7 MB
1600
100
JPEG normal 3
Mică
1,9 MB
3200
100
Mare
3,2 MB
1900
100
Medie
1,9 MB
3200
100
JPEG de bază 3
Mică
1,0 MB
6300
100
* Include imagini făcute cu obiective non-DX când este selectat Activată pentru Decupare automată DX.
n
335
❚❚ Zonă imagine DX (24×16) *
Calitate imagine
NEF (RAW), comprimat fără pierderi,
12 biţi
NEF (RAW), comprimat fără pierderi,
14 biţi
NEF (RAW), comprimat, 12 biţi
NEF (RAW), comprimat, 14 biţi
Dimensiune
imagine
Dimensiune fişier 1
Nr. de imagini 1
Capacitate memorie
tampon 2
—
10,9 MB
426
62
—
13,4 MB
332
38
—
9,7 MB
571
—
11,7 MB
480
Mare
5,9 MB
1000
Medie
3,7 MB
1700
JPEG fin 3
Mică
2,2 MB
2900
Mare
3,0 MB
2100
Medie
1,9 MB
3300
JPEG normal 3
Mică
1,1 MB
5700
Mare
1,5 MB
4100
Medie
1,0 MB
6300
JPEG de bază 3
Mică
0,6 MB
10000
* Include imagini făcute cu obiective DX când este selectat Activată pentru Decupare automată DX.
86
61
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1 Toate cifrele sunt aproximative. Dimensiunea fişierului variază în funcţie de scena înregistrată.
2 Numărul maxim de expuneri ce pot fi stocate în memoria tampon la ISO 100. Scade dacă este selectat Calitate optimă
pentru Compresie JPEG (0 94), sensibilitatea ISO este setată la Hi 0,3 sau mai ridicată sau sunt activate reducere
zgomot expunere lungă sau control automat al distorsiunilor.
3 Datele sunt calculate pornind de la ipoteza că Compresie JPEG este setată la Prioritate dimensiune. Selectând
Calitate optimă se măreşte dimensiunea fişierului imaginilor JPEG; numărul de imagini şi capacitatea memoriei
tampon scad în consecinţă.
n
336
A d6—Declanşare continuă maximă (0 230)
Numărul maxim de fotografii care pot fi realizate într-o singură rafală poate fi setat la orice valoare între
1 şi 100.
Autonomia acumulatorului
Numărul de fotografii care poate fi realizat cu acumulatorii complet încărcaţi diferă în funcţie
de starea acumulatorului, temperatură şi modalitatea de utilizare a aparatului foto. În cazul
bateriilor AA, capacitatea variază şi în funcţie de marcă şi de condiţiile de stocare; unele baterii
nu pot fi utilizate. Mai jos sunt oferite cifrele pentru aparatul foto şi gripul pentru surse de
alimentare multiple MB-D14 opţional.
• Standard CIPA 1
Un acumulator EN-EL15 (aparat foto): Aproximativ 900 fotografii
Un acumulator EN-EL15 (MB-D14): Aproximativ 900 fotografii
Șase acumulatori alcalini AA (MB-D14): Aproximativ 450 fotografii
• Standard Nikon2
Un acumulator EN-EL15 (aparat foto): Aproximativ 3900 fotografii
Un acumulator EN-EL15 (MB-D14): Aproximativ 3900 fotografii
Șase acumulatori alcalini AA (MB-D14): Aproximativ 1300 fotografii
1 Măsurat la 23 °C (±2 °C) cu un obiectiv AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR în următoarele
condiţii de test: obiectivul ciclat de la infinit la distanţa minimă şi o fotografie făcută la setările
implicite o dată la 30 s; bliţul este declanşat o dată la fiecare a doua fotografie. Vizualizarea în timp
real nu este utilizată.
2 Măsurat la 20 °C cu un obiectiv AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR în următoarele condiţii de
test: calitate a imaginii setată la JPEG de bază, dimensiunea imaginii este setată la M (medie), timpul
de expunere 1/250 s, butonul de declanşare a fost apăsat la jumătate timp de trei secunde şi
focalizarea face un ciclu de la infinit la distanţa minimă de trei ori; se fac şase fotografii în succesiune
şi monitorul este pornit timp de cinci secunde şi apoi este oprit; ciclul este repetat după ce
temporizatoarele standby s-au oprit.
Următoarele acţiuni pot reduce durata de funcţionare a acumulatorului:
• Utilizarea monitorului
• Menţinerea butonului de declanşare apăsat la jumătate
• Operaţiunile repetate de focalizare automată
• Efectuarea fotografiilor NEF (RAW)
• Timpi lungi de expunere
• Utilizarea unei unităţi GPS GP-1
• Utilizarea unui card Eye-Fi
• Utilizarea adaptorului mobil WU-1b
• Utilizarea modului VR (de reducere a vibraţiilor) cu obiective VR
Pentru a utiliza la maximum capacitatea acumulatorilor Nikon EN-EL15:
• Păstraţi curate contactele acumulatorului. Contactele murdare pot reduce performanţa
acumulatorului.
• Utilizaţi acumulatorii imediat după încărcare. Acumulatorii se descarcă dacă nu sunt
utilizaţi.
n
337
Index
Simboluri
n
i (mod automat)...............................35, 36
j (mod Automat (fără bliţ)) ...........35, 36
h (scenă)...............................................40
k (Portret)....................................................41
l (Peisaj)......................................................41
p (Copil).......................................................41
m (Sport).......................................................41
n (Prim-plan)..............................................42
o (Portret de noapte)..............................42
r (Peisaj de noapte) ................................42
s (Petrecere/interior) ..............................42
t (Plajă/zăpadă)........................................43
u (Apus) .......................................................43
v (Amurg/zori)...........................................43
w (Portret animal de casă).....................43
x (Lumânări) ................................................44
y (Flori) .........................................................44
z (Culori de toamnă) ...............................44
0 (Mâncare) .................................................44
1 (Siluetă)....................................................45
2 (Cheie înaltă)..........................................45
3 (Cheie joasă)...........................................45
P (Mod program)........................................75
S (Prioritate de timp) ................................76
A (Prioritate de diafragmă) .....................77
M (Manual)....................................................78
U1/U2...............................................................81
S (Cadru unic)......................................... 6, 83
CL (Continuu cu viteză redusă) 6, 83, 229
CH (Continuu cu viteză ridicată) ....... 6, 83
J (Declanşare silenţioasă)................. 6, 83
E (Autodeclanşator) .................... 6, 83, 85
4 (Telecomandă).......................... 6, 83, 85
MUP (Oglindă sus) ........................... 6, 83, 88
! (AF prioritate faţă)................................52
$ (AF zonă largă) ......................................52
% (AF zonă normală)................................52
& (AF urmărire subiect)........................52
a (Matricială).......................................... 109
Z (Central-evaluativă)................109, 226
b (Spot) .................................................... 109
AUTO (bliţ automat)........................144, 145
Y (reducere ochi roşii) ...............144, 145
SLOW (sincronizare lentă).............144, 145
REAR (sincronizare perdea posterioară) ..
144, 145
E (Compensare expunere)................. 112
Y (compensare bliţ) ............................ 148
U (Program flexibil)..................................75
Buton a (Vizualizare în timp real)49, 57
Buton R (Info)....................................... 9, 11
Comutator D ................................................ 2
m (Balans de alb) .................................... 115
L (Presetare manuală).............115, 121
D (bracketing) ............................153, 178
d (Ajutor).....................................................18
I (Indicator focalizare) ........38, 102, 103
t (Memorie tampon) ........................38, 84
N (indicator bliţ pregătit)........................39
Numerics
12 biţi.............................................................94
338
14 biţi.............................................................94
A
Accesorii .................................................... 297
Acordarea fină a balansului de alb .. 117
Acumulator...........................21, 23, 35, 255
Adaptor la reţeaua electrică...... 297, 299
Adaptor mobil fără fir ........................... 298
Adăugare elemente (Meniul meu)... 280
Adâncime bit NEF (RAW) ........................94
Adobe RGB ............................................... 217
AF ............................................51–52, 97–102
AF prioritate faţă .......................................52
AF servo automată....................................97
AF servo continuă ........................... 97, 221
AF servo permanentă ..............................51
AF servo unică ............................51, 97, 221
AF urmărire subiect..................................52
AF zonă largă ..............................................52
AF zonă normală .......................................52
AF-A................................................................97
AF-C...................................................... 97, 221
AF-F ................................................................51
Afişaj informaţii...................................9, 231
Afişare grilă vizor.................................... 229
Afişare şi reglare ISO ............................. 229
AF-S ................................................51, 97, 221
Ajutor.............................................................18
Alb-negru (monocrom)........................ 266
Alegere punct pornire/oprire ...............69
Alegere temp. culoare (Balans de alb)....
115, 120
Alegere zonă imagine ......................90, 91
Apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate ..............................................38, 39
Apăsaţi butonul de declanşare până la
capăt .....................................................38, 39
Apertură relativă (număr f) ....73, 77, 288
Ascundere imagine ............................... 208
Asistenţă AF ...........................223, 290, 296
Asociere buton AE-L / AF-L........244, 248
Asociere buton declanşare ................. 248
Asociere buton Fn......................... 242, 247
Asociere buton MB-D144 .................. 247
Asociere buton previz. ................244, 248
Ataşarea obiectivului ...............................25
Autodeclanşator...................6, 83, 85, 227
Automat (Balans de alb) ...................... 115
Avertizare bliţ .......................................... 231
B
Balans de alb................................... 115, 156
Balans de culoare ................................... 268
Baterie pentru ceas...................................28
Beep ............................................................ 228
Bliţ....................39, 143, 144, 148, 149, 292
Bliţ (Balans de alb).................................. 115
Bliţ & AE (setare bracketing automat).....
153, 241
Bliţ automat.............................................. 145
Bliţ de modelare ..................................... 241
Bliţ i-TTL standard pentru SLR digital .....
146
Bliţ încorporat.......................... 39, 143, 288
Bliţ opţional..................................... 237, 292
Blocare AE..................................................110
Blocare elib. fantă goală .......................246
Blocare expunere ....................................110
Blocare expunere automată................110
Blocare focalizare ....................................102
Blocare FV ..................................................149
Blocare oglindă sus pentru curăţare 303
Bracketing........................................ 153, 241
Bracketing ADL .............................. 158, 241
Bracketing automat ..................... 153, 241
Bracketing bliţ ................................ 153, 241
Bracketing expunere.................... 153, 241
Bracketing WB (setare bracketing
automat)......................................... 156, 241
Bulb ......................................................... 78, 79
Buton AE-L/AF-L ............. 102, 110, 244, 248
Buton deblocare selector mod de
declanșare .............................................6, 83
Buton deblocare selector moduri ..........5
Buton decl. pt. util. selector.................246
Buton declanşare ..38, 39, 102, 110, 226,
248
Buton declanşare AE-L ..........................226
Buton Fn.................. 92, 149, 174, 242, 247
Buton înregistrare film ............................ 58
Buton mod AF .....................51, 52, 98, 100
Buton OK (mod fotograf.) ....................241
Buton previzualizare ............. 77, 244, 248
Buton previzualizare profunzime câmp
60, 77, 241, 244, 248
C
Cablu de comandă la distanţă...... 79, 88,
298
Cablu USB ........................................ 194, 196
Cadenţă cadre ............................................ 65
Cadru unic ...............................................6, 83
Calitate film (Setări film) ......................... 65
Calitate imagine ........................................ 93
Calitate optimă (compresie JPEG)....... 94
Camera Control Pro 2 ............................298
Capac corp..................................... 3, 25, 298
Capac monitor ........................................... 17
Capac obiectiv............................................ 25
Capac ocular vizor .................................... 86
Capacitate card de memorie ..............335
Capture NX 2...................94, 251, 253, 298
Card memorie .........29, 31, 250, 334, 335
Card memorie SD..... 29, 31, 96, 334, 335
Căşti ........................................................ 61, 62
Ceas.......................................................27, 253
CEC ...............................................................205
Central-evaluativă......................... 109, 226
Chenar (PictBridge) ................................198
Cianotipie (monocrom) ........................266
CLS................................................................293
Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat.................236
Color selectiv ............................................277
Comandă imprimare DPOF .................202
Comentariu imagine..............................253
Comp. expunere pentru bliţ ...............240
Comparaţie una lângă alta ..................279
Compensare bliţ ......................................148
Compensare expunere facilă..............225
Compresie JPEG ........................................ 94
Comprimat (tip)......................................... 94
Comprimat fără pierderi (tip) ............... 94
Computer ..................................................193
Comutator alimentare ...............................1
Comutator mod A-M................................. 26
Comutator mod focalizare ....25, 26, 103
Comutator mod reducere vibraţii....... 25
Conector alimentare.................... 297, 299
Conector mini-pini HDMI..........................2
Conector pentru microfon extern .........2
Contacte CPU ...........................................287
Controale aparat foto.............................. 92
Control ajustare dioptrii................33, 297
Control automat al distors ..................217
Control dispozitiv (HDMI) ....................205
Control distorsiune ................................274
Control perspectivă ...............................275
Control sensibilitate ISO automată ..107
Control vignetare....................................218
Contur culoare.........................................275
Copie de rezervă (Rolul cardului din
Fanta 2)....................................................... 96
Copiere imagini.......................................209
Corecţie ochi roşii...................................264
Cuplă accesorii.........................................292
Curăţare senzor imagine......................301
D
Data şi ora...........................................27, 253
Dată (PictBridge).....................................198
Date fotografiere ....................................182
Date generale...........................................184
Date GPS ....................................................183
Date obiectiv non-CPU .........................172
DCF .................................................... 217, 333
Declanşare continuă maximă.............230
Declanşare repetată bliţ.......................236
Declanşare silenţioasă ........................6, 83
Decupare ...................................................265
Decupare automată DX................... 89, 91
Decuparea filmelor .................................. 69
Denumirea fişierului ..............................216
Depăşire (Rolul cardului din Fanta 2) 96
Destinaţie (Setări film) ............................ 65
Diafragmă...................................... 74, 77–78
Diafragmă maximă.............. 103, 147, 296
Diafragmă minimă ............................ 26, 73
Difuzor ........................................................ 3, 4
Digital Print Order Format (DPOF)...199,
202, 333
Dimensiune.......................................... 63, 95
Dimensiune cadru/cadenţă cadre...... 65
Dimensiune imagine ......................95, 291
Dimensiune pagină (PictBridge) .......198
Disp. ilum. asist. AF încorp...................223
Distanţă focală ............................... 173, 291
D-Lighting .................................................264
D-Lighting activ............................. 137, 158
Dosar redare .............................................207
Dosar stocare ...........................................215
DPOF ........................................ 199, 202, 333
Drept de autor ............................... 182, 256
După ştergere ..........................................212
Durata de funcţionare a acumulatorului
337
Durată activare telecomandă............. 228
DX (24×16) 1,5× ..................................63, 90
E
Ecran focalizare ....................................... 327
Editare film...................................................69
Efect de miniaturizare........................... 276
Efecte filtru............................. 132, 133, 267
Eliminare elemente (Meniul meu)....281
Examinare imagine ............. 171, 177, 212
Exif.......................................................217, 333
Exponometre .................................... 39, 227
Expunere................................... 74, 109–113
Expunere diferenţială............................140
Expunere multiplă.................................. 160
F
Fanta 1 RAW - Fanta 2 JPEG (Rolul
cardului din Fanta 2) ..............................96
Fantă ............................................. 30, 96, 178
Filme........................................... 57, 247–248
Filtru cald (efecte filtru) ........................ 267
Fluorescent (Balans de alb)................. 115
Focalizare automată ........ 51–52, 97–102
Focalizare manuală ......................... 55, 103
Focalizare vizor................................. 33, 297
Format dată ....................................... 27, 253
Format DX .............................................89, 90
Format film DX ...........................................63
Format film FX ............................................63
Format FX ..............................................89, 90
Format imagine....................................... 265
Formatare card memorie.............. 31, 250
Foto. ref. elim. praf imagine................ 251
Fotograf. cu temporiz. interval .......... 164
Fotografiere cu vizualizare în timp real.
49
Fotografiere trecere timp ....................168
Fus orar................................................ 27, 253
Fus orar şi dată.................................. 27, 253
FX (36×24) 1,0× ..........................................90
G
Gestionare Picture Control.................. 134
Ghiduri de încadrare..........................55, 62
GP-1 ....................................................175, 298
GPS......................................................175, 183
Grip ........................ 232, 233, 247, 255, 297
Imprimare index ..................................... 199
Incandescent (Balans de alb).............. 115
Index scală distanţă focală .....................25
Indicator bliţ pregătit............39, 149, 296
Indicator compensare........................... 112
Indicator expunere ...................................78
Indicator focalizare ................38, 102, 103
Indicator imagine focalizată38, 102, 103
Inel focalizare obiectiv............ 25, 55, 103
Info acumulator....................................... 255
Informaţii...............................................9, 179
Informaţii fotografii ......................179, 209
Informaţii redare............................179, 209
Intensă (setare Picture Control)......... 129
Intensificator albastru (efecte filtru) 267
Intensificator roşu (efecte filtru)........ 267
Intensificator verde (efecte filtru)..... 267
Interval distanţă bliţ .............................. 147
Interval între cadre (Prezentare
diapozitive)............................................. 213
Inversare indicatori ................................ 246
ISO NR ridicat ........................................... 218
i-TTL.......................................... 143, 146, 237
Î
Înaltă definiţie.................................204, 333
Încărcare Eye-Fi ....................................... 260
Încărcarea acumulatorului ............. 21–22
Încărcător acumulator .......................... 331
Înclinare ..................................................... 258
Înconjurare puncte focaliz. ................. 222
Îndreptare ................................................. 274
Înnorat (Balans de alb).......................... 115
Înregistrare NEF (RAW) ............................94
Întârz. stingere monitor ....................... 228
J
JPEG................................................................93
JPEG de bază ...............................................93
JPEG fin..........................................................93
JPEG normal ................................................93
L
L (mare)...................................................63, 95
Limbă (Language) ........................... 27, 253
Lo (Sensibilitate) ..................................... 106
Lumina directă a soarelui (Balans de
alb)............................................................. 115
Luminozitate monitor........................... 250
M
H
H.264 ........................................................... 329
HDMI ....................................56, 64, 204, 333
HDMI-CEC.................................................. 205
Hi (Sensibilitate) ...................................... 106
High Dynamic Range (HDR)................ 139
Histogramă ............................ 180, 181, 209
I
Iluminare fundal..................................2, 231
Iluminare LCD ......................................2, 231
Iluminare punct AF ................................ 222
Imprimare.................................................. 196
Imprimare (DPOF) .................................. 199
M (medie) ...............................................63, 95
Manual................................................. 78, 103
Manual (Cntrl. bliţ pt. bliţ încorporat) .....
236
Marcaj plan focal..................................... 103
Marcaje zonă AF.................................... 8, 33
Marcare indexuri....................... 60, 68, 247
Matricială ................................................... 109
Măsurare.................................................... 109
MB-D14 ................ 232, 233, 247, 255, 297
Memorie tampon ...............................38, 84
Meniu fotografiere................................. 214
Meniu Redare........................................... 207
Meniu retuşare ........................................ 261
Meniu setare............................................. 249
n
339
Meniul meu .............................................. 280
Microfon .................................... 3, 61, 62, 65
Microfon extern ..................................61, 65
Mired........................................................... 119
Mod bliţ ............................................144, 145
Mod bliţ principal de comandă......... 237
Mod continuu cu viteză redusă ..... 6, 83,
229
Mod continuu cu viteză ridicată ..... 6, 83
Mod declanşare .................................... 6, 83
Mod declanşare continuu ................. 6, 83
Mod focalizare.....................................51, 97
Mod focalizare automată ................51, 97
Mod întârziere expunere..................... 231
Mod program .............................................75
Mod scenă....................................................40
Mod telecomandă.....................................85
Mod zonă AF ........................................52, 99
Monitor ...............................46, 49, 177, 250
Monocrom .......................................129, 266
Montură obiectiv.........................3, 26, 103
Mufă accesorii.......................................... 298
N
NEF (RAW) ..........................93, 94, 216, 271
Neutră (setare Picture Control) ......... 129
Nikon Transfer 2.............................193, 194
Nuanţare...........................................132, 133
Numai AE (setare bracketing automat)..
153, 241
Numai bliţ (setare bracketing automat).
153, 241
Număr de fotografii............................... 337
Număr de puncte focalizare............... 223
O
Obiectiv..................... 25–26, 172, 259, 285
Obiectiv CPU ..................................... 26, 285
Obiectiv non-CPU................ 172, 285, 288
Obiectiv tip D..................................285, 287
Obiectiv tip G..................................285, 287
Obiective compatibile .......................... 285
Ocular vizor .................................................86
Oglindă ........................................ 85, 88, 303
Oglindă sus...................................... 6, 83, 88
Oglindă sus la distanţă (Mod
telecomandă) ...........................................85
Opţiuni de afişare a redării.................. 209
Opţiuni Picture Control...............129, 131
Oră ............................................................... 253
Ordine baterii........................................... 233
Ordine bracketing.................................. 241
Ordine numere fişiere........................... 230
Ordonare elemente (Meniul meu) ... 282
Orizont virtual...................55, 62, 243, 258
P
n
340
Panou de control......................................... 7
Peisaj (setare Picture Control)............ 129
Personaliz. selectoare com. ................ 245
PictBridge.........................................196, 333
Pornire imprimare (PictBridge) 198, 201
Portocaliu (efecte filtru) ....................... 267
Portret (setare Picture Control) ......... 129
Pre-bliţ de control .........................146, 149
Presetare manuală (Balans de alb).. 115,
121
Prezentare diapozitive ......................... 213
Prioritate de diafragmă...........................77
Prioritate de timp ......................................76
Prioritate dimensiune (compresie JPEG)
94
Procesare NEF (RAW) ............................ 271
Profunzime câmp......................................77
Program expunere................................. 315
Program flexibil .........................................75
Protejarea fotografiilor......................... 188
Punct focalizare ....... 38, 52, 99, 101, 103,
222, 223
Punct unic AF.................................... 99, 100
R
Redare ................................................. 46, 177
Redare cadru întreg............................... 177
Redare calendar...................................... 186
Redare fantă şi dosar............................. 178
Redare miniaturi..................................... 185
Redimensionare...................................... 272
Reduc. zgom. exp. lungă ..................... 218
Reducere ochi roşii ....................... 144, 145
Reducerea efectului de clipire........... 252
Regl. fină expunere optimă ................ 226
Reglare fină AF ........................................ 259
Reiniţ. setări personalizate.................. 221
Reiniţializare...........................151, 214, 221
Reiniţializare prin două butoane...... 151
Resetare meniu fotografiere .............. 214
Resetare setări utilizator .........................82
Restabilire setări implicite151, 214, 221,
312
Retuşare rapidă....................................... 273
Rezoluţie ieşire (HDMI)......................... 205
RGB..................................................... 180, 217
Rolul cardului din Fanta 2 ......................96
Rotire automată a imaginii ................. 254
Rotire pe înalt .......................................... 212
S
S (mică)...................................................63, 95
Salvare cadru selectat.......................69, 72
Salvare setări utilizator.................. 81, 257
Salvare/încărcare setări........................ 257
Scală distanţă focală.................................25
Schiţă color............................................... 275
Scoaterea obiectivului de pe aparatul
foto...............................................................26
Selectare dată........................191, 199, 208
Selectare imprimantă ........................... 199
Selector mod de funcţionare ........... 6, 83
Selector mod focalizare ...................51, 97
Selector moduri ........................................... 5
Selector principal de comandă ............12
Selector secundar de comandă ...........12
Selector vizualizare în timp real....49, 57
Sensibilitate..................................... 105, 107
Sensibilitate ISO............................. 105, 107
Sensibilitate maximă............................. 107
Senzor de luminozitate ambientală .... 4,
53, 250
Senzor RGB de 2.016 pixeli ........146, 327
Sepia (Monocrom) ................................. 266
Serie ..........................................162, 230, 242
Setare bracketing automat..................241
Setare Picture Control ...........................129
Setări disponibile ....................................309
Setări film ..................................................... 65
Setări implicite ............ 151, 214, 221, 312
Setări personalizate................................219
Setări recente ...........................................283
Setări sensibilitate ISO...........................107
Setări utilizator........................................... 81
Sfaturi ecran..............................................229
Sincronizare lentă ......................... 144, 145
Sincronizare perdea frontală ..............145
Sincronizare perdea posterioară .......145
Sincronizare rapidă FP automată .....234,
235
Sistem de iluminare creativă...............293
Soft (efecte filtru) ....................................267
Spaţiu culoare ..........................................217
Speedlight .................................................292
Spot..............................................................109
sRGB.............................................................217
Stabilire electronică a distanţei..........103
Standard (setare Picture Control)......129
Stea (efecte filtru)....................................267
Stopuri EV pt. cntrl. expunere.............224
Superangular............................................274
Suprapunere imagine............................269
Ş
Ştergere ...............................................47, 189
Ştergere imagine curentă .............47, 189
Ştergerea tuturor imaginilor...............190
Ştergeţi imaginile selectate.................190
T
Telecomandă......................... 6, 83, 85, 298
Telecomandă cu întârziere (Mod
telecomandă) ........................................... 85
Telecomandă cu răspuns rapid(Mod
telecomandă) ........................................... 85
Televizor .....................................................204
Temperatură culoare ..........115, 116, 120
Temporizator.....................................85, 164
Temporizator standby.......... 39, 175, 227
Timp bliţ ........................................... 146, 235
Timp de expunere.............................. 76, 78
Timp economisire lumină zi.........27, 253
Timp expunere minim...........................107
Timp sincronizare bliţ.........234, 235, 327
Tip baterie MB-D14 ................................232
Tip imagine (Prezentare diapozitive)......
213
Trepied.............................................................3
U
Umbră (Balans de alb) ...........................115
Unghi de câmp ........................................291
Uniformizare .............................................141
Urmărire 3D........................................99, 100
Urmărire focalizare ..........................97, 222
Urmărire focalizare cu blocare ...........222
Urmărire focalizare predictivă .............. 97
USB ..................................................... 194, 196
UTC.............................................. 27, 175, 183
Utilizarea GPS-ului pentru a seta ceasul
aparatului foto.......................................175
V
Valoare treaptă sensibilitate ISO .......224
Versiune firmware ..................................260
ViewNX 2.......................................... 193, 217
Viteză fotografiere mod CL .................229
Vizor........................................8, 33, 297, 326
Vizualizare în timp real ......49–56, 57–64
Vizualizare în timp real film 57, 247–248
Volum............................................................ 67
W
WB ...................................................... 115, 156
Z
Zonă AF automată...........................99, 100
Zonă dinamică AF............................99, 100
Zonă imagine ................. 26, 63, 89, 91, 95
Zone luminoase ............................ 180, 209
Zoom redare.............................................187
n
a
341
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau parţial fără autorizaţie
scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau
recenzii).
APARAT FOTO DIGITAL
Manualul utilizatorului
Imprimat în Europa
SB9C05(Y5)
6MB153Y5-05
Ro
AMA14709
Ro
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising