Nikon | DF | Nikon Df Manualul utilizatorului

Nikon Df Manualul utilizatorului
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau
parţial fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION
(excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).
APARAT FOTO DIGITAL
Manualul utilizatorului
Asistenţă pentru utilizatori Nikon
Vizitaţi site-ul de mai jos pentru a înregistra aparatul dvs. foto şi a fi la
curent cu cele mai noi informaţii despre produse. Veţi găsi răspunsuri la
întrebări frecvente (FAQ) şi ne veţi putea contacta pentru asistenţă tehnică.
http://www.europe-nikon.com/support
Imprimat în Europa
SB3J01(Y5)
6MB192Y5-01
Ro
AMA15564
Ro
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat foto digital cu vizare
prin obiectiv (SLR) Nikon. Pentru a obţine randamentul maxim de la
aparatul dumneavoastră foto, asiguraţi-vă că aţi citit cu atenţie toate
instrucţiunile şi păstraţi-le într-un loc unde vor putea fi citite de toţi cei
care utilizează produsul.
Simboluri şi convenţii
Pentru a vă fi mai uşor să găsiţi informaţiile de care aveţi nevoie, sunt
utilizate următoarele simboluri şi convenţii:
D
Această pictogramă indică precauţiile; informaţii care trebuie citite înainte
de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.
A
Această pictogramă indică notele; informaţii care trebuie citite înainte de
a utiliza aparatul foto.
0
Această pictogramă indică referinţele la alte pagini din acest manual.
Elementele de meniu, opţiunile şi mesajele afişate pe monitorul aparatului foto
sunt afişate în caractere bold.
Setările aparatului foto
Explicaţiile din acest manual presupun că se folosesc setările implicite.
Ajutor
Folosiţi funcţia de ajutor încorporată a aparatului foto pentru ajutor în ceea ce
priveşte elementele din meniu şi alte subiecte. Consultaţi pagina 15 pentru detalii.
A Pentru siguranţa dumneavoastră
Înainte de a utiliza aparatul foto pentru prima dată, citiţi instrucţiunile
de siguranţă din secţiunea „Pentru siguranţa dumneavoastră” (0 x–
xii).
Conţinutul cutiei
Asiguraţi-vă că pachetul conţine următoarele articole:
Capac cuplă accesorii BS-1
Capac corp BF-1B
Aparat foto Df
Acumulator Li-ion
EN-EL14a (cu capac
terminal)
Încărcător acumulator
MH-24 (adaptorul pentru
priză este furnizat numai în
ţările şi regiunile unde este
necesar; forma depinde de
ţara de vânzare.)
Curea AN-DC9 (0 18)
Capac ocular DK-26
(0 23)
Cablu USB UC-E6
Şnur pentru capac ocular (0 23)
CD cu ViewNX 2
Manualul utilizatorului (acest manual)
Cumpărătorii kit-ului cu obiectiv trebuie să se asigure că pachetul conţine
şi un obiectiv. Cardurile de memorie sunt comercializate separat (0 363).
Aparatele foto achiziţionate în Japonia afişează meniuri şi mesaje numai
în engleză şi japoneză; nu sunt acceptate alte limbi. Ne cerem scuze
pentru orice neplăcere care ar putea fi cauzată de acest lucru.
i
Cuprins
Pentru siguranţa dumneavoastră .................................................................. x
Note .......................................................................................................................xiii
Introducere
1
Familiarizarea cu aparatul foto ....................................................................... 1
Meniuri aparat foto ...........................................................................................15
Primii paşi .............................................................................................................18
Fotografiere de bază şi redare
29
Efectuarea fotografiilor....................................................................................29
Redare de bază ...................................................................................................34
Ştergerea fotografiilor nedorite ...................................................................35
Mod expunere
36
P: Moduri automate programate..............................................................38
S: Prioritate timp de expunere...................................................................39
1/3 STEP (Moduri de expunere S și M) ........................................................40
A: Prioritate diafragmă automată .............................................................41
M: Manual ..........................................................................................................42
Expuneri îndelungate (numai modul M)...........................................44
Mod declanşare
46
Alegerea unui mod de declanşare...............................................................46
Mod autodeclanşator .......................................................................................48
Mod oglindă sus.................................................................................................50
ii
Opţiuni înregistrare imagine
51
Zonă imagine...................................................................................................... 51
Calitate şi dimensiune imagine.................................................................... 55
Calitate imagine .............................................................................................55
Dimensiune imagine ....................................................................................58
Focalizare
59
Focalizare automată......................................................................................... 59
Mod focalizare automată............................................................................59
Mod zonă AF....................................................................................................62
Selectarea punctului de focalizare ..........................................................64
Blocare focalizare...........................................................................................66
Focalizare manuală........................................................................................... 68
Sensibilitate ISO
70
Selectorul sensibilitate ISO ............................................................................ 70
Control sensibilitate ISO automat ............................................................... 72
Expunere
75
Măsurare............................................................................................................... 75
Blocare expunere automată.......................................................................... 77
Compensare expunere.................................................................................... 79
iii
Balans de alb
81
Opţiuni balans de alb .......................................................................................81
Reglarea fină a balansului de alb .................................................................84
Alegerea unei temperaturi a culorii ............................................................88
Presetare manuală.............................................................................................90
Fotografierea prin vizor ...............................................................................90
Vizualizare în timp real (Balans de alb în punct unic) .......................93
Gestionare presetări......................................................................................96
Îmbunătăţire imagine
100
Opţiuni Picture Control................................................................................. 100
Creare opţiuni Picture Control personalizate ................................... 106
Păstrarea detaliilor în zone luminoase şi zone întunecate .............. 110
D-Lighting activ........................................................................................... 110
High Dynamic Range (HDR) .................................................................... 112
Fotografierea cu bliţ
116
Utilizarea unui bliţ .......................................................................................... 116
Control bliţ i-TTL.......................................................................................... 124
Moduri bliţ......................................................................................................... 125
Compensare bliţ.............................................................................................. 128
Blocare FV .......................................................................................................... 130
Alte opţiuni de fotografiere
133
Reiniţializare prin două butoane: restabilirea setărilor
implicite ......................................................................................................... 133
Bracketing.......................................................................................................... 136
Expunere multiplă .......................................................................................... 149
Fotografiere cu temporizator..................................................................... 156
Obiective non-CPU......................................................................................... 163
Obiective non-AI ......................................................................................... 167
Date de locaţie................................................................................................. 170
iv
Fotografiere cu vizualizare în timp real
172
Focalizarea în vizualizare în timp real.................................................. 175
Utilizarea butonului P ............................................................................... 179
Afişajul vizualizării în timp real: fotografierea cu vizualizare
în timp real ............................................................................................... 180
Afişajul informaţiilor: fotografierea cu vizualizare în timp
real .............................................................................................................. 182
Focalizare manuală .................................................................................... 183
Mai multe detalii despre redare
185
Redare cadru întreg........................................................................................185
Informaţii fotografie .................................................................................. 188
Redare miniaturi ..............................................................................................196
Redare calendar ...............................................................................................197
O privire mai de aproape: Zoom redare..................................................199
Protejarea fotografiilor împotriva ştergerii............................................201
Ştergerea fotografiilor ...................................................................................203
Redare cadru întreg, miniaturi şi calendar......................................... 203
Meniul redare ............................................................................................... 205
Conexiuni
208
Instalarea ViewNX 2........................................................................................208
Utilizarea ViewNX 2 ........................................................................................211
Copiaţi fotografii pe computer.............................................................. 211
Vizualizaţi imagini....................................................................................... 213
Imprimarea fotografiilor ...............................................................................214
Vizualizarea fotografiilor pe televizor ......................................................222
v
Ghid meniu
224
Setări implicite ................................................................................................. 224
D Meniul redare: Gestionarea imaginilor............................................. 229
Dosar redare ............................................................................................ 230
Ascundere imagine ............................................................................... 230
Opţiuni de afişare a redării ................................................................. 232
Examinare imagine ............................................................................... 232
După ştergere ......................................................................................... 233
Rotire pe înalt.......................................................................................... 233
Prezentare diapozitive ......................................................................... 234
C Meniul fotografiere: Opţiuni fotografiere........................................ 235
Arhivă meniu fotografiere .................................................................. 236
Dosar stocare........................................................................................... 237
Denumirea fişierului ............................................................................. 239
Spaţiu culoare ......................................................................................... 240
Control vignetare................................................................................... 241
Control automat al distors.................................................................. 241
Reducere zgomot exp. lungă (Reducere zgomot expunere
lungă).................................................................................................... 242
ISO NR ridicat........................................................................................... 242
A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului
foto .................................................................................................................. 243
Arhivă setări personalizate................................................................. 245
a: Focalizare automată .............................................................................. 246
a1: Selecţie prioritate AF-C ................................................................. 246
a2: Selecţie prioritate AF-S ................................................................. 246
a3: Urmărire focaliz. cu blocare......................................................... 247
a4: Activare AF ........................................................................................ 247
a5: Iluminare punct focalizare........................................................... 248
a6: Înconjurare puncte focaliz........................................................... 249
a7: Număr de puncte focalizare........................................................ 249
b: Măsurare/expunere............................................................................... 250
b1: Zonă central-evaluativă ............................................................... 250
b2: Regl. fină expunere optimă......................................................... 250
c: Blocare AE/cronometre ........................................................................ 251
c1: Buton declanşare AE-L .................................................................. 251
c2: Temporizator standby................................................................... 251
c3: Autodeclanşator.............................................................................. 252
c4: Întârziere stingere monitor.......................................................... 253
vi
d: Fotografiere/afişare............................................................................... 253
d1: Bip ........................................................................................................ 253
d2: Afişare grilă vizor ............................................................................ 253
d3: Afișare ISO ......................................................................................... 254
d4: Sfaturi ecran ..................................................................................... 254
d5: Viteză fotografiere mod CL......................................................... 254
d6: Declanşare continuă maximă .................................................... 254
d7: Ordine numere fişiere................................................................... 255
d8: Afişaj informaţii ............................................................................... 256
d9: Iluminare LCD .................................................................................. 256
d10: Mod întârziere expunere........................................................... 256
e: Bracketing/bliţ......................................................................................... 257
e1: Timp sincronizare bliţ.................................................................... 257
e2: Timp expunere cu bliţ................................................................... 258
e3: Bliţ opţional ...................................................................................... 258
e4: Comp. expunere pentru bliţ ....................................................... 259
e5: Bliţ de modelare .............................................................................. 259
e6: Setare bracketing automat ......................................................... 259
e7: Bracketing auto. (Mod M) ............................................................ 260
e8: Ordine bracketing .......................................................................... 260
f: Comenzi...................................................................................................... 261
f1: Buton D .............................................................................................. 261
f2: Buton OK............................................................................................. 261
f3: Selector multiplu ............................................................................. 262
f4: Asociere buton Fn ........................................................................... 263
f5: Asociere buton previz. ................................................................... 266
f6: Asociere buton AE-L / AF-L .......................................................... 267
f7: Personaliz. selectoare com........................................................... 267
f8: Buton decl. pt. util. selector ......................................................... 269
f9: Blocare decl. în lipsă card.............................................................. 269
f10: Inversare indicatori....................................................................... 269
f11: Reglare fină timp de expun. ...................................................... 270
B Meniul setare: Setare aparat foto...........................................................271
Formatare card memorie.................................................................... 272
Luminozitate monitor.......................................................................... 273
Afişaj informaţii automat .................................................................... 273
Foto. ref. elim. praf imagine............................................................... 274
Reducerea efectului de clipire .......................................................... 276
vii
Fus orar şi dată........................................................................................ 276
Limbă (Language).................................................................................. 277
Rotire automată a imaginii................................................................. 277
Comentariu imagine............................................................................. 278
Informaţii drept de autor .................................................................... 279
Salvare/încărcare setări ....................................................................... 280
Orizont virtual ......................................................................................... 282
Reglare fină AF........................................................................................ 283
Asociere buton Fn la distanţă ........................................................... 284
Adaptor conexiune fără fir.................................................................. 284
Încărcare Eye-Fi....................................................................................... 285
Versiune firmware ................................................................................. 286
N Meniul de retușare: Crearea copiilor retușate ................................ 287
Crearea copiilor retuşate.......................................................................... 289
D-Lighting ................................................................................................ 291
Corecţie ochi roşii .................................................................................. 292
Decupare .................................................................................................. 293
Monocrom................................................................................................ 294
Efecte filtru ............................................................................................... 295
Balans de culoare................................................................................... 296
Suprapunere imagine .......................................................................... 297
Procesare NEF (RAW) ............................................................................ 300
Redimensionare ..................................................................................... 302
Retuşare rapidă....................................................................................... 304
Îndreptare................................................................................................. 304
Control distorsiune ............................................................................... 305
Superangular........................................................................................... 305
Contur culoare ........................................................................................ 306
Schiţă color .............................................................................................. 306
Control perspectivă .............................................................................. 307
Efect de miniaturizare .......................................................................... 308
Culoare selectivă.................................................................................... 309
Comparaţie una lângă alta ................................................................. 311
O Meniul Meu/m Setări Recente ............................................................. 313
Setări recente ............................................................................................... 317
viii
Note tehnice
318
Obiective compatibile ...................................................................................318
Alte accesorii.....................................................................................................323
Ataşarea unui conector de alimentare şi a unui adaptor la
reţeaua electrică..................................................................................... 326
Îngrijirea aparatului foto...............................................................................328
Păstrare........................................................................................................... 328
Curăţare.......................................................................................................... 328
Filtrul low-pass............................................................................................. 329
„Curăţare acum”..................................................................................... 329
„Curăţare la pornire/oprire” ............................................................... 330
Curăţarea manuală................................................................................ 331
Îngrijirea aparatului foto şi a acumulatorului: Precauţii....................335
Program expunere (Mod P)..........................................................................339
Localizarea defectelor....................................................................................340
Acumulator/Afişaj....................................................................................... 340
Fotografiere .................................................................................................. 341
Redare............................................................................................................. 343
Diverse ............................................................................................................ 345
Mesaje de eroare .............................................................................................346
Specificaţii..........................................................................................................352
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)..................................... 360
Carduri de memorie aprobate....................................................................363
Capacitatea cardului de memorie.............................................................364
Durata de funcţionare a acumulatorului ................................................367
Index ....................................................................................................................368
Termeni de garanţie – Garanţie de service Nikon în Europa...........374
ix
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a împiedica deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau accidentarea
dumneavoastră sau a altor persoane, citiţi în întregime următoarele precauţii
legate de siguranţă înainte de utilizarea acestui echipament. Păstraţi aceste
informaţii privind siguranţa la îndemâna tuturor celor care vor utiliza acest produs,
pentru a le parcurge.
Consecinţele ce ar putea decurge din ignorarea precauţiilor enumerate în această
secţiune sunt indicate de simbolul următor:
Această pictogramă marchează avertismentele. Pentru a împiedica
A posibilele accidentări, citiţi toate avertismentele înaintea utilizării acestui
produs Nikon.
❚❚ AVERTIZĂRI
A Nu lăsaţi să pătrundă soarele în cadru
Păstraţi soarele cu mult în afara
cadrului atunci când fotografiaţi
subiecte pe un fundal luminos. Lumina
solară focalizată în aparatul foto atunci
când soarele este în sau aproape de
cadru ar putea provoca aprinderea.
A Nu priviţi direct spre soare prin vizor
Vizualizarea soarelui sau a altor surse
puternice de lumină prin intermediul
vizorului poate provoca deficienţe
permanente de vedere.
A Utilizarea controlului de reglare dioptriilor
vizorului
La acţionarea controlului de reglare a
dioptriilor vizorului cu ochiul pe vizor,
trebuie să aveţi grijă să nu vă băgaţi
degetul în ochi în mod accidental.
A Nu utilizaţi în prezenţa unor gaze inflamabile
Nu utilizaţi echipamentul electronic în
prezenţa unui gaz inflamabil, deoarece
aceasta ar putea provoca explozii sau
incendii.
x
A Opriţi imediat în cazul unei defecţiuni
În caz că observaţi fum sau un miros
neobişnuit ce provine din aparat sau
din adaptorul pentru priză (disponibil
separat), deconectaţi adaptorul pentru
priză şi scoateţi imediat bateria, având
grijă să evitaţi arsurile. Continuarea
operării poate duce la rănire. După
scoaterea bateriei, duceţi
echipamentul la un centru service
autorizat Nikon pentru inspectare.
A Nu demontaţi
Atingerea componentelor interne ale
produsului se poate solda cu rănire. În
caz de funcţionare defectuoasă,
produsul trebuie să fie reparat numai
de un tehnician calificat. În caz că
produsul s-ar sparge ca urmare a unei
căzături sau unui alt accident,
îndepărtaţi bateria şi/sau adaptorul
pentru priză şi apoi prezentaţi
produsul unui service autorizat Nikon
pentru inspecţie.
A A nu se lăsa la îndemâna copiilor
În cazul nerespectării acestei precauţii,
se pot produce accidentări. În plus,
reţineţi că piesele mici prezintă risc de
înecare. În cazul în care un copil
înghite orice piesă a acestui
echipament, consultaţi imediat un
medic.
A Nu ţineţi cureaua în jurul gâtului unui bebeluş
sau al unui copil
Plasarea curelei aparatului foto în jurul
gâtului unui bebeluş sau al unui copil
ar putea provoca strangularea.
A Nu rămâneţi în contact cu aparatul foto,
acumulatorul sau încărcătorul perioade lungi
în timp ce dispozitivele sunt pornite sau în uz
Componentele dispozitivului se pot
încinge. Lăsarea dispozitivului în
contact direct cu pielea pe perioade
lungi poate duce la arsuri la
temperatură scăzută.
A Nu lăsaţi produsul în locuri în care ar putea fi
expus la temperaturi extrem de înalte, cum ar
fi într-un automobil închis sau în lumina
directă a soarelui
Nerespectarea acestei precauţii ar
putea cauza deteriorări sau incendiu.
A Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare
atunci când manevraţi bateriile
Bateriile ar putea prezenta scurgeri sau
ar putea exploda dacă sunt manevrate
necorespunzător. Ţineţi cont de
următoarele precauţii atunci când
manevraţi bateriile utilizate în cazul
acestui produs:
• Utilizaţi doar bateriile aprobate pentru
utilizarea în acest echipament.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu demontaţi
bateria.
• Asiguraţi-vă că produsul este oprit
înainte de înlocuirea bateriei. Dacă
utilizaţi un adaptor pentru priză,
asiguraţi-vă că este scos din priză.
• Nu încercaţi să introduceţi bateria cu
susul în jos sau invers.
• Nu expuneţi bateria la flacără deschisă
sau la căldură excesivă.
• Nu introduceţi în apă şi nu expuneţi la
apă.
• Aplicaţi capacul pentru contacte
atunci când transportaţi bateria. Nu
transportaţi sau depozitaţi bateria la
un loc cu obiecte metalice precum
coliere sau agrafe.
• Bateriile sunt expuse la scurgeri când
sunt descărcate complet. Pentru a
evita deteriorarea produsului,
asiguraţi-vă că aţi scos bateria atunci
când este descărcată.
• Atunci când bateriile nu sunt utilizate,
ataşaţi capacul bornelor şi stocaţi întrun loc răcoros, uscat.
• Bateria ar putea fi fierbinte imediat
după utilizare sau atunci când
produsul a fost alimentat de la baterii
o perioadă îndelungată de timp.
Înainte de scoaterea bateriei, opriţi
aparatul foto şi lăsaţi bateria să se
răcească.
• Opriţi utilizarea imediat în caz că
remarcaţi modificări ale bateriilor,
precum decolorare sau deformare.
xi
A Ţineţi cont de precauţiile corespunzătoare
•
•
•
•
•
atunci când manevraţi încărcătorul
A se menţine uscat. Nerespectarea
acestei precauţii poate avea ca rezultat
răniri sau deteriorarea aparatului foto
datorită incendiului sau şocului
electric.
Praful de pe sau din jurul
componentelor metalice ale prizei
poate fi îndepărtat cu o cârpă uscată.
Utilizarea continuă se poate solda cu
incendiu.
Nu vă apropiaţi de încărcător în timpul
furtunilor cu descărcări electrice. În
cazul nerespectării acestei precauţii,
pot rezulta electrocutări.
Nu manevraţi ştecărul sau încărcătorul
cu mâinile ude. Nerespectarea acestei
precauţii poate avea ca rezultat răniri
sau deteriorarea aparatului foto
datorită incendiului sau şocului
electric.
Nu folosiţi cu transformatoare sau
adaptoare de călătorie proiectate să
transforme de la un voltaj la altul sau
convertoare de la curent continuu în
curent alternativ. În cazul nerespectării
aceastei prevederi, acesta poate duce
la defectarea produsului sau poate
cauza supraîncălzire sau incendii.
A Utilizaţi cablurile adecvate
Atunci când conectaţi cablurile la
mufele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar
cabluri furnizate sau comercializate de
Nikon cu scopul respectării
reglementărilor produsului.
A CD-ROM-uri
CD-ROM-urile ce conţin software sau
manuale nu ar trebui redate pe
echipament pentru CD-uri audio.
Redarea CD-ROM-urilor pe un
dispozitiv de redare a CD-urilor audio
ar putea provoca pierderea auzului sau
deteriorarea echipamentului.
xii
A Nu îndreptaţi bliţul spre conducătorul unui
vehicul cu motor
În cazul nerespectării acestei precauţii,
se pot produce accidente.
A Ţineţi cont de precauţii atunci când utilizaţi
bliţul
• Utilizarea unităţilor de bliţ opţionale în
imediata apropiere a pielii sau a altor
obiecte ar putea provoca arsuri.
• Utilizarea unităţilor de bliţ opţionale în
apropierea ochilor subiectului ar putea
afecta temporar vederea. Bliţul nu ar
trebui să fie la mai puţin de un metru
de subiect. O atenţie specială trebuie
acordată atunci când sunt fotografiaţi
copii.
A Evitaţi contactul cu cristalele lichide
În cazul în care ecranul se va sparge,
riscul accidentării datorate cioburilor
de sticlă trebuie evitat cu grijă, iar
cristalele lichide din ecran nu trebuie
să intre în contact cu pielea, ochii sau
gura.
A Nu transportaţi trepiede cu un obiectiv sau un
aparat foto ataşat
V-aţi putea împiedica sau aţi putea lovi
accidental alte persoane, provocând
răniri.
A Urmaţi instrucţiunile personalului companiei
aeriene sau al spitalului
Acest aparat foto emite frecvenţe
radio care pot interfera cu
echipamentele medicale sau cu
sistemul de navigaţie al aeronavei.
Dezactivaţi funcţia reţea fără fir și
îndepărtaţi toate accesoriile fără fir din
aparatul foto înainte de îmbarcarea pe
o aeronavă și dezactivaţi aparatul foto
în timpul decolării și al aterizării. În
unităţile medicale, urmaţi
instrucţiunile personalului cu privire la
utilizarea dispozitivelor fără fir.
Note
• Nikon nu se face responsabil pentru nicio
• Nicio parte din manualele incluse în
defecţiune rezultată din utilizarea acestui
pachetul acestui produs nu poate fi
produs.
reprodusă, transmisă mai departe,
• Am depus toate eforturile pentru a ne
transcrisă, stocată pe un sistem mobil sau
asigura că informaţiile cuprinse în aceste
tradusă într-o altă limbă în nicio formă, în
manuale sunt corecte şi complete şi am fi
nicio circumstanţă, fără aprobarea prealabilă
recunoscători dacă aţi semnala erorile sau
scrisă a Nikon.
omisiunile reprezentantului Nikon din zona
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica
dumneavoastră (adresa este furnizată
oricând specificaţiile hardware şi software
separat).
descrise în aceste manuale fără vreun
avertisment prealabil.
Avertismente pentru clienţii din Europa
ATENŢIE
RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA/ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUITĂ/ÎNLOCUIT CU UNA/
UNUL DE TIP INCORECT. ARUNCAŢI BATERIILE/ACUMULATORII UZATE/UZAŢI ÎN
CONFORMITATE CU INSTRUCŢIUNILE.
Acest simbol indică faptul că
echipamentele electrice şi
electronice trebuie colectate
separat.
Acest simbol de pe baterie/
acumulator indică faptul că
bateria/acumulatorul trebuie
colectată/colectat separat.
Următoarele vizează doar
utilizatorii din ţările europene:
• Acest produs este proiectat pentru
colectarea separată la un centru adecvat de
colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile
menajere.
• Colectarea separată şi reciclarea ajută la
conservarea resurselor naturale şi la
prevenirea consecinţelor negative asupra
sănătăţii umane şi mediului care ar putea
rezulta din cauza eliminării incorecte.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale
responsabile cu gestionarea deşeurilor.
Următoarele vizează doar
utilizatorii din ţările europene:
• Toate bateriile/toţi acumulatorii, fie că sunt
marcate/marcaţi cu acest simbol sau nu,
sunt proiectate/proectaţi pentru colectarea
separată la un centru adecvat de colectare.
Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
distribuitorul sau autorităţile locale
responsabile cu gestionarea deşeurilor.
xiii
Casarea dispozitivelor de stocare a datelor
Reţineţi că ştergerea imaginilor sau formatarea cardurilor de memorie sau a altor dispozitive de
stocare a datelor nu şterge definitiv datele de imagine originale. Fişierele şterse pot fi uneori
recuperate de pe dispozitivele de stocare aruncate utilizând software disponibil pe piaţă,
putând da ocazie utilizării rău voitoare a datelor personale sub formă de imagini. Asigurarea
caracterului privat al acestor date este responsabilitatea utilizatorului.
Înainte de a arunca orice dispozitiv de stocare a datelor sau de a-l transfera în proprietatea altei
persoane, ştergeţi datele folosind un software comercial de ştergere sau formataţi dispozitivul
şi apoi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu imagini cu
cerul liber). Asiguraţi-vă, de asemenea, că înlocuiţi orice imagini selectate pentru presetare
manuală (0 90). Trebuie să se procedeze cu grijă pentru a se evita rănirea când sunt distruse
fizic dispozitivele de stocare a datelor.
xiv
Notă privind interzicerea copierii şi reproducerii
Reţineţi că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul unui
scaner, aparat foto digital sau alte dispozitive poate fi sancţionată prin lege.
• Elementele a căror copiere sau reproducere este
interzisă prin lege
Nu copiaţi sau nu reproduceţi bancnote de
hârtie, monede, elemente de siguranţă,
obligaţiuni guvernamentale, obligaţiuni
municipale, nici măcar dacă acele copii sau
reproduceri sunt ştampilate ca „Mostre”.
Copierea sau reproducerea bancnotelor,
monedelor sau elementelor de securitate
aflate în circulaţie într-un alt stat este
interzisă.
• Precauţii legate de anumite copii şi reproduceri
Guvernul a emis atenţionări referitoare la
copierea şi reproducerea elementelor de
siguranţă emise de companii private
(acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valorice etc.),
permise pentru navetişti sau cupoane cu
excepţia cazurilor în care este necesar un
număr minim de exemplare pentru a fi
utilizate în scop de afaceri de către o
companie. De asemenea, nu copiaţi şi nu
reproduceţi paşapoartele emise de guvern,
atestate emise de agenţii publice şi grupuri
private, carduri de identificare şi tichete
precum permise şi bonuri de masă.
În lipsa unui acord prealabil al guvernului,
copierea sau reproducerea unor timbre
poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de
• Respectaţi notele referitoare la proprietatea
guvern este interzisă.
intelectuală
Copierea sau reproducerea de creaţii
Copierea sau reproducerea timbrelor
precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în
guvernamentale sau a altor documente
lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este
oficiale stipulate prin lege este interzisă.
reglementată de legile naţionale şi
internaţionale privind proprietatea
intelectuală. Nu utilizaţi acest produs cu
scopul de a produce copii ilicite sau de a
încălca legile referitoare la proprietatea
intelectuală.
xv
Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon
Aparatele foto Nikon sunt proiectate la cele mai înalte standarde şi includ un ansamblu
complex de circuite electrice. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele,
acumulatoarele, adaptoarele CA şi accesoriile pentru bliţ) atestate explicit de Nikon pentru
utilizarea cu acest aparat foto digital sunt proiectate şi verificate pentru a opera în limitele
cerinţelor de funcţionare şi de siguranţă al acestui ansamblu de circuite electronice.
Utilizarea altor accesorii decât cele Nikon ar putea deteriora aparatul foto şi
poate anula garanţia Nikon. Utilizarea acumulatorilor Li-ion furnizaţi de terţe
părţi ce nu prezintă sigiliul holografic Nikon în dreapta ar putea împiedica
funcţionarea normală a aparatului foto şi ar putea provoca încălzirea excesivă,
aprindere, fisurări sau scurgeri.
Pentru mai multe informaţii legate de accesoriile marca Nikon, contactaţi furnizorul autorizat
Nikon.
xvi
D
Utilizaţi doar accesorii marca Nikon
Doar accesoriile marca Nikon aprobate de Nikon explicit pentru utilizarea cu
aparatul dumneavoastră foto digital Nikon sunt proiectate şi verificate să
funcţioneze în limitele cerinţelor operaţionale şi de siguranţă. UTILIZAREA ALTOR
ACCESORII DECÂT CELE ALE NIKON AR PUTEA DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA
GARANŢIA NIKON.
D
Întreţinerea aparatului foto şi a accesoriilor
Aparatul foto este un dispozitiv de precizie şi necesită lucrări de întreţinere
periodice. Nikon recomandă ca aparatul foto să fie inspectat de către
distribuitorul iniţial sau de un reprezentant de service autorizat Nikon la fiecare
unu-doi ani, iar o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi
că aceste servicii sunt contra cost). Inspectarea frecventă şi lucrările de
întreţinere sunt recomandate în special atunci când aparatul foto este utilizat în
mod profesionist. Orice accesorii utilizate în mod regulat cu acest aparat foto,
precum obiectivele sau unităţile de bliţ opţionale, ar trebui incluse în pachetul
de inspecţie sau service.
A
Înainte de efectuarea fotografiilor importante
Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (precum nunţi sau înainte
de a pleca cu aparatul foto în excursie) efectuaţi o fotografie de probă pentru a
vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu se face responsabil
pentru nicio defecţiune sau pierdere financiară rezultată din defectarea acestui
produs.
A
Învăţarea continuă
Ca parte din angajamentul pentru „Învăţare continuă” pentru sprijin continuu şi
educare privind produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe
următoarele situri:
• Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste situri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii legate de
produs, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale
referitoare la imaginea şi fotografierea digitală. Informaţii suplimentare sunt
disponibile la reprezentanţa Nikon din zona dumneavoastră. Consultaţi
următorul URL pentru informaţii de contact: http://imaging.nikon.com/
xvii
xviii
XIntroducere
Familiarizarea cu aparatul foto
Rezervaţi-vă un răgaz pentru a vă familiariza cu comenzile şi afişajele
aparatului foto. Ar putea fi util să puneţi un semn în dreptul acestei
secţiuni pentru a o folosi ca referinţă pe măsură ce parcurgeţi restul
manualului.
Corpul aparatului foto
9
X
10 11
1
1
2
12
3
13
4
14
5
15
6
7
8
1 Buclă pentru curea aparat foto
2 Selector compensare expunere.......... 79
3 Buton deblocare selector compensare
expunere .................................................. 79
4 Selector sensibilitate ISO...................... 70
5 Buton deblocare selector sensibilitate
ISO.............................................................. 70
6 Marcaj plan focal (E)........................... 69
7 Cuplă accesorii (pentru unitatea de bliţ
opţională)............................................... 116
8 Capac cuplă accesorii.......................... 116
9 Buton deblocare selector timp de
expunere .................................................. 39
17
16
Comutator alimentare............................. 5
Buton declanșare....................................31
Conector filetat de declanșare ..........323
Selector mod expunere........................... 6
Buton D
Luminator LCD ...................................... 5
Reiniţializare prin două butoane
..............................................................133
15 Panou de control ...................................... 8
16 Selector mod de declanșare .................. 7
17 Selector timp de expunere...................39
10
11
12
13
14
1
Corpul aparatului foto (Continuare)
4
5
6
13
14
7
X
8
9
1
11
3
2
16
10
2
1 Oglindă ..................................................... 50
2 Comandă cuplare dispozitiv măsurare
..................................................................167
3 Marcaj montură obiectiv ...................... 24
4 Buton D
Bracketing........................137, 141, 145
5 Indicator luminos autodeclanşator.... 48
6 Capac terminal sincronizare bliţ
7 Capac conector USB
8 Capac conector HDMI
15
12
9
10
11
12
13
14
15
16
Capac pentru terminal accesoriu..... 325
Buton decuplare obiectiv .....................25
Buton mod AF................. 60, 63, 175, 176
Selector mod focalizare......... 59, 68, 175
Terminal sincronizare bliţ .................. 117
Conector USB ............................... 211, 214
Conector mini-pini HDMI................... 222
Terminal accesoriu ............................. 325
7
1
8
9
2
3
X
10
4
5
6
11
1 Selector secundar de comandă ....... 267 6 Capac conector alimentare ................326
2 Buton Pv
7 Contacte CPU
Utilizarea butonului Pv ... 41, 174, 266 8 Montură obiectiv ....................................24
3 Buton Fn
9 Cuplă AF
Utilizarea butonului Fn ................... 263 10 Montură trepied
4 Capac locaș acumulator/fantă card de
11 Capac corp.......................................24, 324
memorie................................................... 19
5 Zăvor capac locaș acumulator/fantă
card de memorie.................................... 19
3
Corpul aparatului foto (Continuare)
10
9
11
12
1
13
2
3
4
X
5
6
7
8
14
15
16
17
18
19
20
21
1 Buton O
Ştergere....................................... 35, 203
2 Buton K
Redare.......................................... 34, 185
3 Monitor
Vizualizarea setărilor ......................... 11
Vizualizarea fotografiilor.................. 34
Vizualizare în timp real ...................172
Redare cadru întreg.........................185
4 Buton G
Meniu........................................... 15, 224
5 Buton L/U
Ajutor .................................................... 15
Protejare.............................................201
Balans de alb ....................................... 82
6 Buton X/T
Mărire redare.....................................199
Calitate/dimensiune imagine ...56, 58
4
7 Buton W/M
Micşorare redare/miniaturi
.................................................... 196, 197
Reiniţializare prin două butoane
............................................................. 133
Mod bliţ.............................................. 126
Compensare bliţ .............................. 128
8 Buton P
Schimbarea setărilor din afişajul
informaţiilor.........................................14
Schimbarea setărilor în timpul
vizualizării în timp real ................... 179
Retuşarea fotografiilor ................... 290
9 Ocular vizor ..............................................23
10 Vizor ...........................................................28
11 Control ajustare dioptrii........................28
12 Buton A
Utilizarea butonului blocare AE/AF
................................................ 66, 77, 267
13 Buton B
AF-ON ................................................... 60
14 Selector principal de comandă......... 267
15 Selector măsurare .................................. 76
16 Buton J (OK)................................. 16, 261
17 Selector multiplu.................................... 16
18 Blocare selector focalizare....................64
19 Indicator luminos acces card memorie
.............................................................. 20, 32
20 Buton R (informații) .............................11
21 Buton a .................................................172
X
A
Comutatorul de alimentare
Rotiţi comutatorul de alimentare
conform ilustraţiei pentru a porni
aparatul foto.
Rotiţi comutatorul de alimentare
conform ilustraţiei pentru a opri
aparatul foto.
A
Luminatorul LCD
Apăsarea butonului D în timp ce aparatul foto este
pornit activează iluminarea de fundal a panoului de
control (luminator LCD), permiţând citirea afişajului în
întuneric. Iluminarea de fundal va rămâne aprinsă
pentru aproximativ 6 secunde sau până când este
eliberat obturatorul sau până când este apăsat din
nou butonul D.
Buton D
5
Selectorul modului de expunere
Pentru a alege dintre modurile enumerate mai
jos, ridicaţi și rotiţi selectorul modului de
expunere.
•
•
•
•
X
6
P—Moduri automate programate (0 38)
S—Prioritate timp de expunere (0 39)
A—Prioritate diafragmă automată (0 41)
M—Manual (0 42)
Selectorul mod de declanșare
Rotiţi selectorul mod de
declanșare pentru a
alege un mod de
declanșare (0 46).
Selector mod de declanșare
Mod
Descriere
Se face câte o fotografie de
fiecare dată când este apăsat
butonul de declanşare.
S
Cadru unic
CL
Continuu cu
viteză redusă
CH
Continuu cu
viteză ridicată
J
Declanşare
silenţioasă
Ca şi pentru cadru unic, cu
excepţia faptului că zgomotul
aparatului foto este redus.
E
Autodeclanşator
Faceţi fotografii cu
autodeclanşatorul.
Oglindă sus
Ridicaţi oglinda înainte de a face
fotografii.
MUP
X
Aparatul foto realizează
fotografii la cadenţă redusă în
timp ce este apăsat butonul de
declanşare.
Aparatul foto realizează
fotografii la cadenţă ridicată în
timp ce este apăsat butonul de
declanşare.
7
Panoul de control
1
2
3
X
8
1 Timp de expunere............................39, 42
Număr de intervale pentru
fotografierea cu temporizator ..........158
2 Indicator acumulator............................. 29
3 Indicator bracketing expunere şi bliţ
..................................................................137
Indicator bracketing WB.....................141
Indicator bracketing ADL ...................145
4 Indicator expunere multiplă..............150
5 Diafragmă (număr f/) ......................41, 42
Diafragmă (număr de stopuri) ............ 37
Număr de fotografii pe interval ........158
Indicator mod PC..................................325
4
5
6
7
8
6 Indicator stop diafragmă ......................37
7 „k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult de 1000 de
expuneri)...................................................30
8 Număr de expuneri rămase..................30
Număr de fotografii rămase înainte de
ocuparea completă a memoriei
tampon......................................................47
Indicator înregistrare balans de alb
presetat .....................................................91
Indicator mod captură........................ 325
Indicator conexiune HDMI-CEC........ 223
Vizorul
1
2
3
X
4
5
6 78
17
18
9
10
19
11 12 13 14 15
20
21 22 23 24
16
25
26
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
1 Reţea de încadrare (afişată când este
8 Indicator program flexibil.....................38
selectat Activat pentru setarea
9 Timp de expunere ........................... 39, 42
personalizată d2).................................. 253
Mod focalizare automată......................59
2 Puncte focalizare........................... 64, 249 10 Diafragmă (număr f/)...................... 41, 42
Mod zonă AF ........................................... 62
Diafragmă (număr de stopuri).............37
3 Marcaje zonă AF ............................ 28, 189 11 Indicator monocrom............................100
(afişat când este selectată opţiunea
4 Indicator focalizare ..........................32, 69
Picture Control Monocrom sau o
5 Măsurare .................................................. 75
opţiune Picture Control bazată pe
6 Blocare expunere automată (AE) ....... 77
Monocrom)
7 Mod expunere......................................... 36
12 Avertizare acumulator descărcat........29
9
13
14
15
16
17
18
19
20
X
21
22
Indicator D-Lighting activ ..................111 23 Indicator bracketing expunere şi bliţ
.................................................................. 137
Indicator HDR ........................................112
Indicator bracketing WB .................... 141
Indicator sensibilitate ISO .................... 70
Indicator bracketing ADL................... 145
„k” (apare atunci când rămâne
24
Indicator sensibilitate ISO automat....72
memorie pentru mai mult de 1000 de
expuneri) .................................................. 30 25 Număr de expuneri rămase..................30
Număr de fotografii rămase înainte de
Indicator blocare FV.............................131
ocuparea completă a memoriei
Indicator sincronizare bliţ ..................257
tampon......................................................47
Indicator stop diafragmă...................... 37
Indicator înregistrare balans de alb
Indicator expunere ................................ 43
presetat .....................................................91
Afişaj compensare expunere............... 80
Valoare compensare expunere ...........80
Indicator înclinare laterală .................265
Valoare compensare bliţ .................... 128
Sensibilitate ISO ......................................70
Indicator compensare bliţ..................128
Mod zonă AF ............................................62
Indicator compensare expunere ........ 80
26 Indicator bliţ pregătit *....................... 121
* Se afişează când este ataşată o unitate de bliţ opţională (0 118). Indicatorul bliţ
pregătit se aprinde când bliţul este încărcat.
D
Fără acumulator
Când acumulatorul este complet descărcat sau nu este introdus niciun
acumulator, afişajul vizorului se va întuneca. Acest lucru este normal și nu indică
o defecţiune. Afişajul vizorului va reveni la normal când este introdus un
acumulator complet încărcat.
D
Afişajele panoului de control şi vizorului
Luminozitatea afişajelor panoului de control şi vizorului variază în funcţie de
temperatură, iar timpii de răspuns ai afişajelor se pot reduce la temperaturi
scăzute. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.
10
Afişajul informaţiilor
Apăsaţi butonul R pentru a afişa pe monitor
timpul expunere, diafragma, numărul de expuneri
rămase, modul zonă AF şi alte informaţii despre
fotografiere. Afișajul se iluminează automat când
setările precum balansul de alb și calitatea imaginii
sunt modificate prin apăsarea unui buton și rotirea
unui selector de comandă.
1 23
4
56
Buton R
7
8
9
10
11
12
13
25
24
23
22
21
X
14
15
20
19
18
17
16
Notă: Afişaj prezentat cu toate indicatoarele active în scopuri ilustrative.
1
2
3
4
Mod expunere......................................... 36
Indicator program flexibil .................... 38
Indicator sincronizare bliţ .................. 257
Timp de expunere............................39, 42
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing expunere şi bliţ................ 137
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing WB ...................................... 141
Număr de expuneri (expunere
multiplă)................................................. 151
Distanţă focală (obiective non-CPU)
.................................................................. 163
Temperatură culoare............................. 88
5 Indicator temperatură culoare ............88
6 Indicator stop diafragmă ......................37
Indicator obiectiv non-AI....................168
7 Diafragmă (număr f/)...................... 41, 42
Diafragmă (număr de stopuri).............37
Treaptă bracketing......................138, 142
Număr de fotografii în secvenţă de
bracketing ADL......................................145
Mod expunere multiplă ......................150
Diafragmă maximă (obiective nonCPU) .........................................................166
11
X
8 Indicator zonă AF automată ................ 64
Indicator puncte focalizare .................. 64
Indicator mod zonă AF.......................... 64
Indicator urmărire 3D............................ 64
9 Indicator expunere ................................ 43
Afişaj compensare expunere............... 80
Indicator progres bracketing
Bracketing expunere şi bliţ............137
Bracketing WB ..................................141
10 Indicator „beep” ...................................253
11 Indicator semnal satelit ......................171
12 Indicator temporizator de interval...160
13 „k” (apare atunci când rămâne
memorie pentru mai mult de 1000 de
expuneri) .................................................. 30
14 Număr de expuneri rămase ................. 30
Indicator expunere multiplă modificare
automată................................................152
Număr obiectiv manual ......................166
15 Indicator „Ceasul nu este setat”
............................................................27, 276
16 Atribuire buton Fn ............................... 263
17 Atribuire buton AE-L/AF-L.................... 267
18 Indicator Picture Control.................... 101
19 Indicator reducere zgomot expunere
lungă ....................................................... 242
20 Arhivă setări personalizate................ 245
21 Indicator control vignetare ............... 241
22 Balans de alb............................................81
Indicator reglare fină balans de alb....85
23 Calitate imagine ......................................55
24 Dimensiune imagine..............................58
25 Mod bliţ .................................................. 125
A
Oprirea monitorului
Pentru a şterge informaţiile despre fotografiere de pe monitor, apăsaţi butonul
R sau apăsaţi butonul de declanşare la jumătate. Monitorul se va stinge
automat dacă nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ 10 secunde.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea duratei cât monitorul rămâne aprins,
consultaţi setarea personalizată c4 (Întârziere stingere monitor, 0 253). Pentru
informaţii privind schimbarea culorii literelor de pe afişajul informaţiilor,
consultaţi setarea personalizată d8 (Afişaj informaţii, 0 256). Afișajul
informaţiilor poate fi setat să pornească automat atunci când butonul de
declanșare este apăsat pe jumătate; pentru mai multe informaţii, consultaţi
pagina 273.
12
Afişajul informaţiilor (continuare)
26 27
28 29 30 31 32
33
47
46
45
44
43
34
35
36
37
42
41
40
26 Indicator zonă imagine......................... 52
27 Mod declanşare .................................. 7, 46
Viteză fotografiere continuă ............. 254
28 Mod întârziere expunere.................... 256
29 Indicator blocare FV ............................ 131
30 Indicator compensare bliţ.................. 128
Valoare compensare bliţ .................... 128
31 Indicator expunere multiplă ............. 153
32 Indicator compensare expunere........ 80
Valoare compensare expunere........... 80
33 Nivel bracketing ADL .......................... 111
34 Informaţii drept de autor ................... 279
35 Indicator acumulator aparat foto....... 29
36 Indicator comentariu imagine.......... 278
37 Indicator sensibilitate ISO .................... 70
Sensibilitate ISO...................................... 70
Indicator sensibilitate ISO automat... 72
39
38
38 Atribuire buton Pv ................................266
39 Indicator HDR ........................................113
Expunere diferențială HDR.................114
40 Indicator D-Lighting activ...................111
41 Indicator reducere zgomot ISO ridicat
...................................................................242
42 Arhivă meniu fotografiere..................236
43 Mod focalizare automată......................59
44 Indicator conectare Eye-Fi..................285
45 Control automat al distors. ................241
46 Măsurare ...................................................75
47 Indicator bracketing expunere şi bliţ
...................................................................137
Indicator bracketing WB .....................141
Indicator bracketing ADL....................145
X
13
Butonul P
Utilizaţi butonul P pentru accesul rapid la setările
utilizate frecvent în modul redare şi în timpul
fotografierii prin vizor şi al vizualizării în timp real.
În timpul fotografierii prin vizor, puteţi apăsa
butonul P pentru a modifica setările enumerate în
partea de jos a afișajului informaţiilor. Evidenţiaţi
elemente folosind selectorul multiplu şi apăsaţi J Buton P
pentru a vizualiza opţiunile pentru elementul
evidenţiat.
Arhivă meniu fotografiere ............... 236
Reducere zgomot ISO ridicat ............ 242
D-Lighting activ.................................... 110
HDR (high dynamic range) ................ 112
Atribuire buton Pv ............................... 266
Atribuire buton Fn ............................... 263
Atribuire buton AE-L/AF-L.................... 267
Picture Control...................................... 100
Reducere zgomot expunere lungă
.................................................................. 242
10 Arhivă setări personalizate................ 245
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
A
Sfaturi practice
Un set de sfaturi practice care vă dă numele
elementului selectat apare în afişajul informaţiilor.
Funcţia de sfaturi practice poate fi dezactivată folosind
setarea personalizată d4 (Sfaturi ecran; 0 254).
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind utilizarea butonului P pentru a accesa setări în timpul
fotografierii în timp real, consultaţi pagina 179, sau consultaţi pagina 290 pentru
informaţii privind afișarea opţiunilor de retușare în timpul redării în cadru întreg.
14
Meniuri aparat foto
Majoritatea opţiunilor de fotografiere, redare şi
setare pot fi accesate din meniurile aparatului foto.
Pentru a vizualiza meniurile, apăsaţi butonul G.
Buton G
File
Alegeţi dintre următoarele meniuri:
• D: Redare (0 229)
• C: Fotografiere (0 235)
• A: Setări personalizate (0 243)
• B: Setare (0 271)
• N: Retuşare (0 287)
• O/m: MENIUL MEU sau SETĂRI RECENTE
(implicit la MENIUL MEU; 0 313)
X
Cursorul indică poziţia în meniul curent.
Setările curente sunt indicate prin
pictograme.
Opţiuni meniu
Opţiuni în meniul curent.
d
Dacă este afişată o pictogramă d în
colţul din stânga jos al monitorului,
ajutorul poate fi afişat apăsând
butonul L (U). O descriere a
opţiunii sau meniului selectat în acel
moment va fi afişată atunci când
butonul este apăsat. Apăsaţi 1 sau 3
pentru a derula pe afişaj.
Buton L (U)
15
❚❚ Utilizarea meniurilor aparatului foto
Selectorul multiplu şi butonul J sunt folosite pentru a naviga prin
meniurile aparatului foto.
Deplasaţi cursorul în sus
Buton J: selectaţi
elementul evidenţiat
Anulaţi şi reveniţi la meniul
precedent
Selectaţi elementul
evidenţiat sau afişaţi meniul
secundar
Deplasaţi cursorul în jos
X
Urmaţi paşii de mai jos pentru a naviga prin meniuri.
1
Afişaţi meniurile.
Apăsaţi butonul G pentru a afişa meniurile.
Buton G
2
Evidenţiaţi pictograma pentru
meniul curent.
Apăsaţi 4 pentru a evidenţia
pictograma pentru meniul curent.
3
16
Selectaţi un meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a selecta meniul dorit.
4
Poziţionaţi cursorul în meniul
selectat.
Apăsaţi 2 pentru a poziţiona
cursorul în meniul selectat.
5
Evidenţiaţi un element din
meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
un element din meniu.
X
6
Afişaţi opţiunile.
7
Evidenţiaţi o opţiune.
8
Selectaţi elementul evidenţiat.
Apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile
pentru elementul selectat din
meniu.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
o opţiune.
Apăsaţi J pentru a selecta elementul
evidenţiat. Pentru a ieşi fără a face o selecţie,
apăsaţi butonul G.
Reţineţi următoarele:
• Elementele din meniu afişate în culoarea gri nu sunt disponibile în acel
moment.
• În timp ce apăsarea 2 are în general acelaşi efect ca apăsarea J, sunt
anumite cazuri în care selectarea poate fi făcută numai apăsând J.
• Pentru a ieşi din meniuri şi a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi la
jumătate butonul de declanşare (0 33).
17
Primii paşi
Ataşaţi cureaua aparatului foto
Ataşaţi cureaua bine de buclele aparatului foto.
X
Încărcaţi acumulatorul
Aparatul foto este alimentat de un acumulator li-ion EN-EL14a (furnizat).
Pentru a extinde la maxim timpul de fotografiere, înainte de utilizare
încărcaţi acumulatorul în încărcătorul pentru acumulator MH-24 furnizat.
Dacă este furnizat un adaptor pentru priză, ridicaţi ştecărul şi conectaţi
adaptorul, asigurându-vă că ştecărul este complet introdus, apoi
introduceţi acumulatorul şi conectaţi încărcătorul la priză.
Încărcare acumulator
Încărcare finalizată
Este necesară aproximativ o oră şi 50 de minute pentru a reîncărca
complet acumulatorul când este complet descărcat. Scoateţi din priză
încărcătorul şi scoateţi acumulatorul când încărcarea s-a finalizat.
D
Încărcarea acumulatorului
Încărcaţi acumulatorul în spaţii interioare, la temperaturi ambientale cuprinse
între 5 °C–35 °C. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0 °C
sau peste 60 °C.
18
Introduceţi acumulatorul și un card de
memorie
Înainte de a introduce acumulatorii sau cardurile de memorie, rotiţi
comutatorul de alimentare la poziţia DEZACTIVAT.
D
Introducerea şi scoaterea acumulatorilor și a cardurilor de memorie
Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de a introduce sau de a scoate
acumulatorii sau cardurile de memorie.
1
Deschideţi capacul locașului
acumulatorului/fantei cardului de
memorie.
X
Deblocaţi (q) şi deschideţi (w) capacul
locașului acumulatorului/fantei cardului de
memorie.
2
Introduceţi acumulatorul.
Introduceţi acumulatorul în orientarea
indicată în imagine (q), folosind acumulatorul
pentru a menţine zăvorul acumulatorului
apăsat într-o parte. Zăvorul blochează
acumulatorul pe poziţie când acumulatorul
este complet introdus (w).
Zăvor acumulator
A
Niciun card de memorie
Dacă aparatul foto este oprit cu un acumulator
EN-EL14a încărcat şi fără niciun card de memorie
introdus, pe panoul de control şi în vizor va fi afişat
S.
19
Introduceţi cardul de memorie.
Ţinând cardul de memorie conform ilustraţiei
din dreapta, glisaţi-l până când se fixează în
poziţie cu un clic. Indicatorul luminos acces
card memorie va lumina pentru câteva
secunde.
D Introducerea cardurilor de memorie
Introducerea cardurilor de memorie cu faţa în
jos sau orientate invers poate deteriora aparatul
foto sau cardul. Verificaţi pentru a vă asigura că
orientarea cardului este corectă. Capacul nu se
va închide în cazul în care cardul nu este
introdus corect.
X
4
Partea din faţă
16GB
3
Indicator luminos
acces card memorie
Închideţi capacul locașului
acumulatorului/fantei cardului de
memorie.
A
Scoaterea acumulatorului
Opriţi aparatul foto şi deschideţi capacul locaşului
acumulatorului/fantei cardului de memorie. Apăsaţi
zăvorul acumulatorului în direcţia indicată de săgeată
pentru a elibera acumulatorul şi apoi scoateţi
acumulatorul cu mâna.
A
20
16GB
Scoaterea cardurilor de memorie
După ce v-aţi asigurat că indicatorul luminos acces
card memorie s-a stins, opriţi aparatul foto, deschideţi
capacul locașului acumulatorului/fantei cardului de
memorie şi apăsaţi cardul pentru a-l scoate (q). Apoi
cardul de memorie poate fi scos cu mâna (w).
D
Acumulatorul şi încărcătorul
Citiţi şi respectaţi avertizările şi atenţionările de la paginile x–xii şi 335–338 din acest
manual. Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambiante sub 0 °C sau peste
40 °C; nerespectarea acestei precauţii ar putea deteriora acumulatorul sau i-ar
putea afecta performanţele. Capacitatea se poate reduce şi timpii de încărcare
pot creşte la temperaturi ale acumulatorului cuprinse între 0 °C şi 15 °C şi între
45 °C şi 60 °C.
Dacă indicatorul luminos CHARGE clipeşte rapid (de aproximativ opt ori pe
secundă) în timpul încărcării, asiguraţi-vă că temperatura este în limitele corecte
şi apoi scoateţi din priză încărcătorul şi scoateţi şi introduceţi din nou
acumulatorul. Dacă problema persistă, încetaţi imediat utilizarea şi duceţi
acumulatorul şi încărcătorul la distribuitorul de la care le-aţi achiziţionat sau la
reprezentantul de service autorizat Nikon.
Nu scurtcircuitaţi terminalele încărcătorului; nerespectarea acestei precauţii ar
putea duce la supraîncălzirea şi deteriorarea încărcătorului. Nu mişcaţi
încărcătorul şi nu atingeţi acumulatorul în timpul încărcării. Nerespectarea
acestei precauţii ar putea, în cazuri foarte rare, determina încărcătorul să arate că
încărcarea este finalizată când acumulatorul este numai parţial încărcat. Scoateţi
şi reintroduceţi acumulatorul pentru a începe încărcarea din nou.
X
Utilizaţi încărcătorul numai cu acumulatori compatibili. Scoateţi din priză atunci
când nu este utilizat.
21
A
Formatarea cardurilor de memorie
Dacă este prima dată când este utilizat cardul de
memorie în aparatul foto sau în cazul în care cardul a
fost formatat într-un alt dispozitiv, selectaţi Formatare
card memorie din meniul setare și urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a formata cardul
(0 272). Reţineţi că această operaţie şterge permanent
orice date pe care cardul le poate conţine. Asiguraţi-vă
că aţi copiat toate fotografiile sau alte date pe care
doriţi să le păstraţi pe un computer înainte de a continua.
D
X
Carduri de memorie
• Cardurile de memorie pot fi fierbinţi după utilizare. Procedaţi cu atenţia
cuvenită când scoateţi cardurile de memorie din aparatul foto.
• Opriţi alimentarea înainte de a introduce sau de a scoate cardurile de memorie.
Nu scoateţi cardurile de memorie din aparatul foto, nu-l opriţi şi nu scoateţi sau
deconectaţi sursa de alimentare pe durata formatării sau în timp ce sunt
înregistrate, şterse sau copiate date pe un computer. Nerespectarea acestor
precauţii se poate solda cu pierderea datelor sau deteriorarea aparatului foto
sau a cardului.
• Nu atingeţi terminalele cardului cu degetele sau cu obiecte de metal.
• Nu îndoiţi, nu scăpaţi şi nu supuneţi la şocuri fizice puternice.
• Nu aplicaţi forţă pe carcasa cardului. Nerespectarea acestei precauţii ar putea
duce la deteriorarea cardului.
• Nu expuneţi la apă, niveluri mari de umezeală sau la lumina directă a soarelui.
• Nu formataţi cardurile de memorie într-un computer.
A
B
16G
Comutatorul de protejare la scriere
Cardurile de memorie SD sunt prevăzute cu
un comutator de protejare la scriere pentru a
împiedica pierderea accidentală a datelor.
Când acest comutator este în poziţia „lock
Comutator protejare scriere
(blocare)”, cardul de memorie nu poate fi
formatat şi fotografiile nu pot fi şterse sau
înregistrate (un avertisment va fi afişat pe monitor dacă veţi încerca să declanşaţi
obturatorul). Pentru deblocarea cardului de memorie, deplasaţi comutatorul în
poziţia „write (scriere)”.
22
A
Capacul ocular
Utilizaţi şnurul furnizat pentru a ataşa capacul ocularului la cureaua aparatului
foto după cum este arătat.
X
Pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu expunerea,
ataşaţi capacul ocular în timpul vizualizării în timp real, expunerilor îndelungate,
fotografierii cu autodeclanşator şi în alte ocazii în care nu priviţi prin vizor în timp
ce obturatorul este deschis. Pentru a scoate capacul, apăsaţi clemele şi ridicaţi-l.
A
Scoaterea ocularului vizorului
Ocularul vizorului trebuie scos înainte ca lentilele
opţionale pentru reglarea dioptriilor vizorului să fie
ataşate. Pentru a scoate ocularul, apucaţi-l uşor între
arătător şi degetul mare şi rotiţi-l aşa cum este arătat.
23
Ataşaţi un obiectiv
Trebuie prevenită infiltrarea prafului în aparatul foto atunci când nu este
montat obiectivul. Obiectivul folosit în general în acest manual în scopuri
ilustrative este un AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition).
Atașaţi obiectivul aşa cum se arată în imagine.
Scoateţi capacul
corpului aparatului
foto
X
Scoateţi capacul posterior al
obiectivului
Marcaj montură (aparat foto)
Aliniaţi marcajele
monturii
Marcaj montură (obiectiv)
Rotiţi obiectivul conform ilustraţiei până când se fixează în poziţie cu un clic
24
A
Decuplarea obiectivului
Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când
scoateţi sau schimbaţi obiectivele. Pentru a scoate
obiectivul, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de
decuplare a obiectivului (q) în timp ce răsuciţi
obiectivul în sensul acelor de ceasornic (w). După
scoaterea obiectivului, puneţi la loc capacele
obiectivului şi capacul corpului aparatului foto.
A
Mod focalizare obiectiv
Dacă obiectivul este prevăzut cu un comutator al
modului de focalizare, selectaţi modul focalizare
automată (A, M/A sau A/M).
X
D
Obiective CPU cu inele diafragmă
Când folosiţi un obiectiv CPU prevăzut cu un inel pentru diafragmă (0 320),
blocaţi diafragma la setarea minimă (cel mai mare număr f/).
A
Obiective non-CPU/Non-AI
Aparatul foto poate fi utilizat cu obiective non-CPU şi cu obiective neprevăzute
cu mecanisme AI (obiective non-AI; 0 163).
A
Zonă imagine
Zona imagine format DX este selectată automat când
este ataşat un obiectiv DX (0 51).
Zonă imagine
25
Configurare de bază
Un dialog de selecţie a limbii va fi afişat prima dată când porniţi aparatul
foto. Alegeţi o limbă şi setaţi ora şi data. Nu pot fi realizate fotografii până
când nu aţi setat ora şi data.
1
Porniţi aparatul foto.
2
Selectaţi o limbă.
3
Alegeţi un fus orar.
X
4
26
Va fi afişat un dialog pentru selectarea limbii.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
limba dorită şi apăsaţi J.
Va fi afișat un dialog de selecţie a
fusului orar. Apăsaţi 4 sau 2
pentru a evidenţia fusul orar local
(câmpul UTC afişează diferenţa
dintre fusul orar selectat şi Ora
universală coordonată sau UTC, în ore) şi apăsaţi J.
Alegeţi un format de dată.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege
ordinea în care vor fi afişate anul,
luna şi ziua. Apăsaţi J pentru a
trece la pasul următor.
5
Activaţi sau dezactivaţi timpul
de economisire a luminii zilei.
Vor fi afișate opţiunile timp
economisire lumină zi. Opţiunea
timp economisire lumină zi este
dezactivată implicit; dacă timpul de
economisire a luminii zilei este activat la fusul orar local, apăsaţi 1
pentru a evidenţia Activat şi apăsaţi J.
6
Setaţi data şi ora.
Va fi afişat dialogul indicat în
dreapta. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a
selecta un element, 1 sau 3
pentru a modifica. Apăsaţi J
pentru a seta ceasul şi a ieşi în
modul fotografiere (reţineţi că aparatul foto utilizează un ceas în
formatul 24 de ore).
X
A
Setarea ceasului
Setările de limbă și dată/oră pot fi modificate oricând utilizând opţiunile Limbă
(Language) (0 277) și Fus orar şi dată (0 276) din meniul setare. Ceasul intern
al aparatului foto poate fi setat de asemenea utilizând date furnizate de un
dispozitiv opţional GPS (0 170).
A
Acumulatorul ceasului
Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de o sursă de energie
independentă, reîncărcabilă, care se încarcă în funcţie de necesităţi atunci când
acumulatorul principal este instalat sau când aparatul foto este alimentat de un
conector de alimentare şi un adaptor la reţeaua electrică, opţionale (0 323).
Două zile de încărcare vor alimenta ceasul timp de aproximativ trei luni. Dacă
aparatul foto afişează o avertizare la pornire că ceasul nu este setat şi pictograma
Y clipeşte în afişajul informaţiilor, acumulatorul ceasului este consumat şi
ceasul a fost resetat. Reglaţi ceasul la data şi ora corecte.
A
Ceasul intern al aparatului foto
Ceasul intern al aparatului foto este mai puţin precis decât majoritatea ceasurilor
de mână sau de masă. Verificaţi regulat ceasul comparându-l cu unele mai
precise şi reajustaţi-l dacă este necesar.
27
Reglaţi dioptriile vizorului
Aparatul foto este prevăzut cu un reglaj al dioptriilor pentru a se adapta la
diferenţele individuale de vedere. Verificaţi dacă afişajul din vizor este
focalizat înainte de încadrarea fotografiilor în vizor.
1
Porniţi aparatul foto.
2
Focalizaţi vizorul.
X
Scoateţi capacul obiectivului şi porniţi aparatul foto.
Rotiţi controlul ajustării dioptriilor
până când marcajele zonă AF sunt
se văd clar. Când acţionaţi controlul
ajustării dioptriilor cu ochiul pe
vizor, fiţi atent să nu vă introduceţi
degetele sau unghiile în ochi.
Marcaje zonă AF
Vizorul nu este focalizat
A
Vizor în focalizat
Reglarea dioptriilor vizorului
Dacă nu puteţi focaliza vizorul conform descrierii de mai sus, selectaţi focalizarea
automată servo unică (AF-S; 0 59), AF punct unic (0 62) şi punctul de focalizare
central (0 65) şi apoi încadraţi un subiect cu contrast ridicat în punctul de
focalizare central şi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a focaliza
aparatul foto. Cu aparatul foto focalizat, folosiţi controlul ajustării dioptriilor
pentru a focaliza clar subiectul în vizor. Dacă este necesar, focalizarea prin vizor
poate fi reglată suplimentar folosind lentile de corecţie opţionale (0 324).
28
sFotografiere de bază şi
redare
Efectuarea fotografiilor
Porniţi aparatul foto
Înainte de a face fotografii, porniţi aparatul foto şi verificaţi nivelul
acumulatorului şi numărul de expuneri rămase, conform descrierii de mai
jos.
1
Porniţi aparatul foto.
2
Verificaţi nivelul acumulatorului.
s
Comutator alimentare
Porniţi aparatul foto. Panoul de
control se va deschide şi afișajul în
vizor se va aprinde.
Verificaţi nivelul acumulatorului pe panoul de
control sau în vizor.
Pictogramă
Panou de control
Vizor
L
—
K
—
H
d
H
(clipeşte)
d
(clipeşte)
Descriere
Acumulator complet încărcat.
Acumulator descărcat parţial.
Acumulator descărcat. Încărcaţi
acumulatorul sau pregătiţi un acumulator
de schimb.
Acumulator consumat, declanşarea este
dezactivată. Încărcaţi sau schimbaţi
acumulatorul.
29
3
s
Verificaţi numărul de expuneri rămase.
Panoul de control afişează numărul de
fotografii care pot fi realizate la setările
actuale (valorile de peste 1000 sunt rotunjite
în minus la cea mai apropiată sută; de ex.
valorile între 2900 şi 2999 sunt afişate ca
2,9 k). Când acest număr atinge valoarea zero,
A va clipi în afişajele contorizării expunerilor în timp ce afişajele
timpului de expunere vor arăta un n sau j care clipeşte.
Introduceţi un alt card de memorie sau ștergeţi câteva fotografii.
Alegeţi un mod de expunere
Ridicaţi selectorul mod de expunere și rotiţi-l la
setarea dorită.
A
Curăţarea senzorului de imagine
Aparatul foto vibrează filtrul low-pass care acoperă senzorul imagine pentru a
îndepărta praful când aparatul foto este pornit sau oprit (0 329).
30
Pregătiţi aparatul foto
Atunci când încadraţi fotografii în vizor, ţineţi
zona de prindere cu mâna dreaptă, iar corpul
aparatului foto sau obiectivul sprijiniţi-l cu mâna
stângă. Ţineţi coatele uşor lipite de corp pentru
sprijin şi puneţi un picior cu jumătate de pas
înaintea celuilalt pentru a vă menţine corpul
stabil. Când încadraţi fotografii în orientarea
portret (pe înalt), ţineţi aparatul foto aşa cum se
arată în partea dreaptă jos a celor trei ilustraţii.
s
Focalizaţi şi fotografiaţi
1
Apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate.
Punct focalizare
Apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate
pentru a focaliza. Va fi afişat
punctul de focalizare activ.
Indicator
focalizare
Capacitate
memorie
tampon
31
2
Verificaţi indicatoarele din vizor.
Când operaţia de focalizare este încheiată, indicatorul imagine
focalizată (I) va apărea în vizor.
Afişaj vizor
I
2
4
2 4
(clipeşte)
Descriere
Subiect focalizat.
Punctul de focalizare este între aparatul foto şi
subiect.
Punctul de focalizare este în spatele subiectului.
Aparatul foto nu poate focaliza pe subiectul din
punctul de focalizare folosind focalizarea
automată.
În timp ce butonul de declanşare este apăsat la jumătate,
focalizarea se va bloca şi numărul de expuneri care pot fi
stocate în memoria tampon („t”; 0 47) va fi afişat în
afişajul vizorului.
s
Pentru informaţii despre ceea ce trebuie făcut dacă aparatul foto nu
poate focaliza folosind focalizarea automată, consultaţi „Obţinerea
rezultatelor bune cu focalizarea automată” (0 61).
3
32
Fotografiaţi.
Apăsaţi uşor butonul de
declanşare până la capăt pentru a
declanșa obturatorul şi a înregistra
fotografia. În timp ce fotografia
este înregistrată pe cardul de
Indicator luminos
memorie, indicatorul luminos de
acces card memorie
acces al cardului de memorie se va
aprinde. Nu scoateţi cardul de
memorie şi nu scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare până când
indicatorul luminos nu se stinge şi înregistrarea este completă.
A
Butonul de declanșare
Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Aparatul foto
focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat la jumătate. Pentru a
face fotografia, apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.
Focalizare: apăsaţi la
jumătate
Fotografiere: apăsaţi până
la capăt
A
Temporizatorul standby
Afişajele timpului de expunere şi diafragmei din vizor şi de pe panoul de control
se opresc dacă nu sunt efectuate operaţiuni timp de aproximativ 6 secunde,
reducând consumul acumulatorului. Pentru a reactiva afişajul, apăsaţi butonul
de declanşare la jumătate. Durata până la oprirea automată a temporizatorului
standby poate fi selectată utilizând setarea personalizată c2 (Temporizator
standby, 0 251).
Exponometre
activate
Exponometre
dezactivate
s
Exponometre
activate
A
Afişaj aparat foto oprit
Dacă un acumulator și cardul de memorie sunt
introduse, numărul de expuneri rămase va fi afișat
când aparatul foto este oprit.
Panou de control
33
Redare de bază
1
Apăsaţi butonul K.
Pe monitor va fi afişată o
fotografie.
Buton K
2
Vizualizaţi fotografii
suplimentare.
Pot fi afişate fotografii suplimentare
prin apăsarea 4 sau 2. Pentru a
vizualiza informaţii suplimentare
despre fotografia curentă, apăsaţi
1 şi 3 (0 188).
s
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D f
100
50mm
0, 0
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Pentru a finaliza redarea şi a reveni
în modul fotografiere, apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate.
A
Examinare imagine
Când este selectat Activată pentru Examinare imagine în meniul redare
(0 232), fotografiile sunt afişate automat pe monitor pentru câteva secunde
după fotografiere.
34
Ştergerea fotografiilor nedorite
Pentru a şterge fotografia afişată curent pe monitor, apăsaţi butonul O.
Reţineţi că fotografiile nu pot fi recuperate odată ce sunt şterse.
1
Afişaţi fotografia.
2
Ştergeţi fotografia.
Afişaţi fotografia pe care doriţi să o ştergeţi
aşa cum este descris la pagina precedentă.
Apăsaţi butonul O. Va fi afişat
un dialog de confirmare;
apăsaţi butonul O din nou
pentru a şterge imaginea şi a
reveni la redare. Pentru a ieşi
fără a şterge fotografia,
apăsaţi K.
s
Buton O
A
Ştergere
Pentru a şterge imaginile selectate (0 205), toate imaginile de la o dată selectată
(0 206) sau toate imaginile din dosarul de redare curent (0 205), folosiţi
opţiunea Ştergere din meniul redare.
35
#
Mod expunere
Pentru a alege un mod de expunere, ridicaţi și
rotiţi selectorul modului de expunere.
Mod
#
P
S
A
M
36
Descriere
Mod automat program (0 38): Aparatul foto setează timpul de expunere şi
diafragma pentru expunere optimă. Recomandat pentru instantanee şi în
alte situaţii în care este puţin timp pentru a regla setările aparatului foto.
Prioritate timp de expunere (0 39): Utilizatorul alege timpul de expunere;
aparatul foto selectează diafragma pentru rezultate optime. Folosiţi
pentru a îngheţa sau estompa mişcarea.
Prioritate diafragmă (0 41): Utilizatorul alege diafragma; aparatul foto
selectează timpul de expunere pentru rezultate optime. Utilizaţi pentru a
estompa fundalul sau pentru a avea atât prim-planul, cât și fundalul clare.
Manual (0 42): Utilizatorul controlează atât timpul de expunere, cât şi
diafragma. Setaţi timpul de expunere la Bulb (B) sau Oră (T) pentru
expuneri îndelungate.
A
Tipuri de obiective
Când folosiţi un obiectiv CPU prevăzut cu un inel de diafragmă (0 320), blocaţi
inelul diafragmei la diafragma minimă (cel mai mare număr f/). Obiectivele de tip
G şi E nu sunt prevăzute cu un inel de diafragmă.
Când utilizaţi obiective non-CPU (0 163), selectaţi modul de expunere A sau M şi
reglaţi diafragma folosind inelul de diafragmă al obiectivului. Dacă este selectat
modul de expunere P sau S cu un obiectiv non-CPU, aparatul foto va funcţiona în
modul de expunere A și 7 va apărea în vizor. Consultaţi pagina 318 pentru
informaţii suplimentare.
A
Obiective non-CPU (0 163)
Utilizaţi inelul de diafragmă al obiectivului pentru a
regla diafragma. Dacă diafragma maximă a
obiectivului a fost specificată folosind elementul
Date obiectiv non-CPU din meniul setare (0 163)
când este ataşat un obiectiv non-CPU, în vizor şi pe
panoul de control va fi afişat numărul f/ curent,
rotunjit la cel mai apropiat stop complet. Altfel,
afişajele diafragmei vor indica numai numărul de
stopuri (F, cu diafragma maximă afişată ca FA), iar numărul f/ trebuie să fie citit
de pe inelul de diafragmă al obiectivului. Diafragma pentru obiectivele
neprevăzute cu mecanisme AI (obiective non-AI) se reglează utilizând inelul de
diafragmă al obiectivului. Modificările diafragmei nu sunt arătate pe afişajele
aparatului foto; utilizaţi selectorul secundar de comandă pentru a seta aparatul
foto la diafragma selectată cu inelul de diafragmă (0 168).
#
37
P: Moduri automate programate
În acest mod, aparatul foto reglează automat
timpul de expunere şi diafragma conform unui
program încorporat pentru a asigura expunerea
optimă în majoritatea situaţiilor.
#
A
Program flexibil
În modul expunere P, pot fi selectate diferite
combinaţii de timp de expunere şi diafragmă rotind
selectorul principal de comandă în timp ce
exponometrele sunt activate („program flexibil”).
Rotiţi selectorul spre dreapta pentru diafragme
deschise (numere f/ mici) ce estompează detaliile
fundalului sau timpi de expunere scurţi care
„îngheaţă” mişcarea. Rotiţi selectorul spre stânga
Selector principal de
pentru diafragme închise (numere f/ mari) care
comandă
măresc profunzimea câmpului sau pentru timpi de
expunere lungi care estompează mişcarea. Toate
combinaţiile produc aceeaşi expunere. Când
Vizor
programul flexibil este activ, în vizor apare un
indicator E. Pentru a restabili setările implicite ale
timpului de expunere şi diafragmei, rotiţi selectorul principal de comandă până
când indicatorul nu mai este afişat, alegeţi un alt mod de expunere sau opriţi
aparatul foto.
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 339 pentru informaţii privind programul de expunere
încorporat.
38
S: Prioritate timp de expunere
În prioritate timp de expunere, rotiţi selectorul
timpului de expunere pentru a alege timpul de
expunere în timp ce aparatul foto selectează
automat diafragma care va produce expunerea
optimă. Selectorul se blochează la setări de 1/3 STEP,
X și T; pentru a alege o altă setare, menţineţi apăsat
butonul deblocare selector timp de expunere în timp ce rotiţi selectorul.
Selector timp de expunere
#
Buton deblocare selector timp de expunere
1/4000
s–1/2 s
Pași EV 1/3 (0 40)
Sincronizare bliţ (0 257)
1–4 s (roșu)
• Setările T (oră, 0 44) şi B (bulb, 0 44) au efect numai în modul de
expunere M.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind utilizarea selectorului de comandă pentru a regla fin
timpul de expunere selectat cu selectorul timpului de expunere, consultaţi
setarea personalizată f11 (Reglare fină timp de expun.; 0 270). Consultaţi
pagina 347 pentru informaţii despre ce este de făcut dacă în afișajele timpului de
expunere apare indicatorul intermitent „A” sau „%”.
39
1/3 STEP (Moduri de expunere S și M)
Când selectorul timpului de expunere
este rotit la 1/3 STEP, timpul de expunere
poate fi reglat în trepte de 1/3 EV prin
rotirea selectorului principal de
comandă; timpul de expunere selectat
este afișat pe panoul de control și în
vizor. Alegeţi dintre valori cuprinse între
1/4000 și 30 s. În modul de expunere M,
pot fi utilizaţi timpii de expunere „Bulb”
și „Oră” pentru a înregistra expuneri
îndelungate.
#
40
Selector principal de
comandă
A: Prioritate diafragmă automată
În prioritate diafragmă automată, alegeţi
diafragma în timp ce aparatul foto selectează
automat timpul de expunere care va produce
expunerea optimă. Pentru a alege o diafragmă
cuprinsă între valorile minimă şi maximă pentru
obiectiv, rotiţi selectorul secundar de comandă în
timp ce exponometrele sunt activate; diafragma
selectată este prezentată pe panoul de control şi în
vizor.
Selector secundar de
comandă
#
A
Obiective cu inele diafragmă
Dacă este selectat Inel diafragmă pentru setarea personalizată f7 (Personaliz.
selectoare com.) > Setare diafragmă (0 268), diafragma poate fi setată
utilizând inelul de diafragmă al obiectivului.
A
Previzualizare profunzime de câmp
Pentru a previzualiza efectele diafragmei, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul Pv. Obiectivul va fi oprit la
valoarea diafragmei selectată de aparatul foto
(modurile de expunere P şi S) sau la valoarea aleasă de
utilizator (modurile de expunere A şi M), permiţând
previzualizarea profunzimii de câmp în vizor.
Buton Pv
A
Setare personalizată e5—Bliţ de modelare
Această setare controlează dacă unităţile de bliţ opţionale care acceptă Sistemul
creativ de iluminare Nikon (CLS; 0 118) vor emite un bliţ de modelare când este
apăsat butonul Pv. Consultaţi pagina 259 pentru informaţii suplimentare.
41
M: Manual
În modul expunere manuală, puteţi controla atât
timpul de expunere cât şi diafragma. În timp ce
exponometrele sunt activate, rotiţi selectorul
secundar de comandă pentru a seta diafragma la
valorile cuprinse între minim și maxim pentru
obiectiv; pentru a seta timpul de expunere,
menţineţi apăsat butonul de deblocare al selectorului timpului de
expunere în timp ce rotiţi selectorul timpului de expunere. Folosiţi
indicatorii de expunere pentru a verifica expunerea.
#
Selector secundar de
comandă
1/4000 s–1/2 s
Pași EV 1/3 (0 40)
Sincronizare bliţ (0 257)
Selector timp de
expunere
Expuneri îndelungate
(0 44)
1–4 s (roșu)
42
A
Obiective cu inele diafragmă
Dacă este selectat Inel diafragmă pentru setarea personalizată f7 (Personaliz.
selectoare com.) > Setare diafragmă (0 268), diafragma poate fi setată
utilizând inelul de diafragmă al obiectivului.
A
Indicatorul de expunere
Dacă este selectat un timp de expunere diferit de „bulb” sau „oră”, indicatorul
expunere din vizor arată dacă fotografia va fi subexpusă sau supraexpusă la
setările curente. Dacă limitele sistemului de măsurare a expunerii sunt depășite,
afișajele vor clipi.
Expunere optimă
Subexpusă cu 1/3 EV
Supraexpusă cu peste 2 EV
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind utilizarea selectorului de comandă pentru a regla fin
timpul de expunere selectat cu selectorul timpului de expunere, consultaţi
setarea personalizată f11 (Reglare fină timp de expun.; 0 270). Pentru
informaţii privind inversarea indicatorilor de expunere astfel încât valorile
negative să fie afişate în dreapta şi valorile pozitive în stânga, consultaţi setarea
personalizată f10 (Inversare indicatori, 0 269).
#
43
❚❚ Expuneri îndelungate (numai modul M)
Selectaţi următorii timpi de expunere pentru
expuneri îndelungate ale luminilor în mişcare,
stelelor, peisajelor de noapte sau focurilor de
artificii.
• Bulb (B): Obturatorul rămâne deschis în timp ce
Lungimea expunerii:
butonul de declanşare este menţinut apăsat.
35 s
Pentru a preveni estomparea, utilizaţi un trepied
Diafragmă: f/25
sau o telecomandă fără fir (0 325) sau o
telecomandă prin cablu, opţionale (0 325).
• Oră (T): Porniţi expunerea prin utilizarea butonului de declanşare de pe
aparatul foto sau de pe o telecomandă prin cablu sau telecomandă fără
fir, opţionale. Obturatorul rămâne deschis pentru treizeci de minute sau
până când butonul este apăsat a doua oară.
#
Înainte de a începe, montaţi aparatul foto pe un trepied sau puneţi
aparatul foto pe o suprafaţă stabilă, plană. Pentru a preveni întreruperea
alimentării înainte de încheierea expunerii, folosiţi un acumulator
complet încărcat sau un adaptor la reţeaua electrică şi un conector
alimentare, opţionale. Reţineţi că zgomotul (puncte luminoase, pixeli
luminoşi repartizaţi aleatoriu sau ceaţă) poate fi prezent în expunerile
lungi; înainte de a fotografia, alegeţi Activată pentru Reducere zgomot
exp. lungă în meniul fotografiere (0 242). Pentru a împiedica lumina care
pătrunde prin vizor să interfereze cu fotografiile sau cu expunerea,
acoperiţi vizorul cu capacul ocular furnizat (0 23).
1
44
Rotiţi selectorul modurilor de
expunere la M.
Selector mod expunere
2
Alegeţi un timp de expunere.
Selector timp de expunere
Menţinând apăsat butonul
deblocare selector timp de
expunere, rotiţi selectorul timpului
de expunere la B (bulb) sau T (oră;
dacă selectorul timpului de
expunere este rotit la 1/3 STEP,
puteţi alege timpul de expunere
Buton deblocare selector timp de
expunere
prin rotirea selectorului principal
de comandă). La un timp de
expunere „bulb”, panoul de control
şi vizorul arată A, în timp ce %
este afişat când este selectat „oră”.
Bulb
#
Oră
3
Deschideţi obturatorul.
Bulb: După focalizare, apăsaţi butonul de declanşare de pe aparatul
foto sau de pe telecomanda opţională prin cablu sau de pe
telecomanda fără fir, până la capăt. Menţineţi butonul declanşare
apăsat până când expunerea este încheiată.
Oră: Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt.
4
Închideţi obturatorul.
Bulb: Luaţi degetul de pe butonul de declanşare.
Oră: Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Fotografierea se
încheie în mod automat după treizeci de minute.
45
k
Mod declanşare
Alegerea unui mod de declanşare
Pentru a alege un mod de declanşare rotiţi
selectorul modului de declanşare la setarea dorită
(0 7).
Mod
S
k
CL
CH
J
E
MUP
Descriere
Cadru unic: Aparatul foto face câte o fotografie de fiecare dată când butonul
de declanşare este apăsat.
Continuu cu viteză redusă: În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat,
aparatul foto înregistrează 1–5 cadre pe secundă. 1 Cadenţa cadrelor poate
fi aleasă utilizând setarea personalizată d5 (Viteză fotografiere mod CL,
0 254).
Continuu cu viteză ridicată: În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat,
aparatul foto înregistrează până la 5,5 cadre pe secundă. 2
Declanșare silenţioasă: Ca şi în cazul cadrului unic, cu excepţia faptului că
oglinda nu revine cu clic înapoi pe poziţie în timp ce butonul de declanşare
este complet apăsat, permiţând utilizatorului să controleze temporizarea
clicului făcut de oglindă, care este, de asemenea, mai silenţios decât în
modul cadru unic. În plus, bipul nu se aude indiferent de setarea selectată
pentru setarea personalizată d1 (Bip; 0 253).
Autodeclanșator: Faceţi fotografii cu autodeclanşatorul (0 48).
Oglindă sus: Alegeţi acest mod pentru a reduce la minim tremuratul
aparatului foto în telefotografie sau în fotografia prim-plan sau în alte
situaţii în care cea mai mică mişcare a aparatului foto poate avea ca rezultat
fotografii neclare.
1 Media cadenţei cadrelor cu un acumulator EN-EL14a, AF servo continuă, expunere
manuală sau prioritate timp de expunere, un timp de expunere de 1/200 sau mai scurt,
setările rămase, altele decât setarea personalizată d5, la valorile implicite și spaţiu
rămas în memoria tampon.
2 Media cadenţei cadrelor cu un acumulator EN-EL14a, AF servo continuă, expunere
manuală sau prioritate timp de expunere, un timp de expunere de 1/200 sau mai scurt,
celelalte setări la valorile implicite și spaţiu rămas în memoria tampon.
46
Cadenţa cadrelor scade la timpi de expunere lungi sau la diafragme foarte
închise (numere f/ mari), când reducerea vibraţiilor (disponibilă cu
obiective VR) sau controlul sensibilităţii ISO este activat (0 70, 72) sau
când capacitatea acumulatorului este redusă.
A
Memoria tampon
Aparatul foto este dotat cu o memorie tampon pentru
stocarea temporară, permiţând fotografierii să
continue în timp ce fotografiile sunt salvate pe cardul
de memorie. Pot fi făcute până la 100 de fotografii în
succesiune; reţineţi că, totuşi, cadenţa cadrelor va
scădea când memoria tampon este plină (tAA).
Numărul aproximativ de imagini care pot fi stocate în
memoria tampon la setările curente este indicat în
afişajele contorizării expunerii din vizor şi de pe panoul de control în timp ce
butonul de declanşare este apăsat. Ilustraţia din dreapta prezintă afişajul când în
memoria tampon rămâne spaţiu pentru aproximativ 55 de imagini.
k
În timp ce fotografiile sunt înregistrate pe cardul de memorie, indicatorul
luminos de acces al cardului de memorie se va aprinde. În funcţie de condiţiile de
fotografiere şi de performanţele cardului de memorie, înregistrarea poate dura
de la câteva secunde la câteva minute. Nu scoateţi cardul de memorie şi nu
scoateţi sau deconectaţi sursa de alimentare până când indicatorul luminos de
acces nu s-a stins. Dacă aparatul foto este oprit în timp ce în memoria tampon se
află date, alimentarea nu se va opri până când nu au fost înregistrate toate
imaginile din memoria tampon. Dacă acumulatorul este consumat în timp ce în
memoria tampon se află imagini, declanşarea obturatorului va fi dezactivată şi
imaginile vor fi transferate pe cardul de memorie.
A
Vizualizare în timp real
Dacă este utilizat un mod declanșare continuu în timpul fotografierii cu
vizualizare în timp real (0 172), fotografiile vor fi afișate în locul vizualizării prin
obiectiv în timp ce butonul de declanșare este apăsat.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea numărului maxim de fotografii care pot fi
realizate într-o singură serie, consultaţi setarea personalizată d6 (Declanşare
continuă maximă, 0 254). Pentru informaţii privind numărul de fotografii care
se pot face într-o singură serie, consultaţi pagina 364.
47
Mod autodeclanşator
Autodeclanşatorul poate fi folosit pentru a reduce tremuratul aparatului
foto sau pentru autoportrete.
1
2
Montaţi aparatul foto pe un trepied.
Montaţi aparatul foto pe un trepied sau puneţi-l pe o suprafaţă
stabilă, plană.
Selectaţi modul
autodeclanşator.
Rotiţi selectorul modului de
declanşare la E.
k
Selector mod de declanşare
3
Încadraţi fotografia.
A Acoperiţi vizorul
Pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu
fotografiile și cu expunerea, acoperiţi vizorul cu capacul ocular DK-26
furnizat (0 23).
4
48
Efectuaţi fotografia.
Apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate pentru a focaliza și apoi
apăsaţi butonul până la capăt
pentru a porni autodeclanşatorul
(reţineţi că temporizatorul nu va porni dacă aparatul foto nu poate
focaliza sau în alte situaţii în care obturatorul nu se poate declanşa).
Indicatorul luminos al autodeclanşatorului va începe să clipească. Cu
două secunde înainte ca fotografia să fie efectuată, indicatorul
luminos al autodeclanşatorului se va opri din clipit. Obturatorul se va
declanşa la zece secunde de la pornirea temporizatorului. Pentru a
anula fotografierea, selectaţi un alt mod declanșare.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea duratei autodeclanşatorului, numărul de
fotografii realizate şi intervalul dintre fotografii, consultaţi setarea personalizată
c3 (Autodeclanşator; 0 252). Pentru informaţii privind controlul bipurilor care
se aud când este folosit autodeclanșatorul, consultaţi setarea personalizată d1
(Bip; 0 253).
k
49
Mod oglindă sus
Alegeţi acest mod pentru a reduce la minim estomparea cauzată de
mişcarea aparatului foto când se ridică oglinda. Este recomandată
utilizarea unui trepied.
1
Selectaţi modul oglindă sus.
Rotiţi selectorul modului de
declanşare la MUP.
Selector mod de declanşare
2
k
Ridicaţi oglinda.
Încadraţi imaginea, focalizaţi şi apoi apăsaţi
butonul de declanşare până la capăt pentru a
ridica oglinda.
D Oglindă sus
În timp ce oglinda este ridicată, fotografiile nu pot fi încadrate în vizor şi
focalizarea automată şi măsurarea nu vor fi efectuate.
3
A
Fotografiaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt
din nou pentru a face o fotografie. Pentru a
preveni estomparea provocată de mişcarea
aparatului foto, apăsaţi uşor butonul de declanşare. Oglinda coboară
când fotografierea se încheie.
Mod oglindă sus
Va fi realizată automat o fotografie dacă nu sunt efectuate operaţii timp de
aproximativ 30 s după ce oglinda a fost ridicată.
50
dOpţiuni înregistrare
imagine
Zonă imagine
Alegeţi o zonă imagine dintre FX (36×24) 1,0× și DX (24×16) 1,5×.
Afişaj vizor
d
Fotografie cu zonă
imagine FX (36×24)
Fotografie cu zonă
imagine DX (24×16)
A
Obiective DX
Obiectivele DX sunt concepute pentru utilizare cu aparatele foto DX şi au un
unghi de câmp mai mic decât obiectivele pentru aparatele foto de 35mm. Dacă
opţiunea Decupare automată DX este dezactivată și este selectată opţiunea
FX (36×24) 1.0× (format FX) pentru Alegere zonă imagine când este atașat un
obiectiv DX, marginile imaginii pot fi eclipsate. Este posibil ca acest lucru să nu
fie vizibil în vizor, dar când imaginile sunt redate, puteţi observa o scădere a
rezoluţiei sau faptul că marginile fotografiei sunt înnegrite.
51
❚❚ Alegere zonă imagine
Alegeţi zona imagine folosită când este ataşat un
obiectiv non-DX sau când este ataşat un obiectiv
DX cu opţiunea Dezactivată selectată pentru
Decupare automată DX (0 53).
Opţiune
FX (36×24)
c 1.0× (format
FX)
DX (24×16)
a 1.5× (format
DX)
Descriere
Imaginile sunt înregistrate în format FX folosind suprafaţa
completă a senzorului de imagine (36,0 × 23,9 mm),
producând un unghi de câmp echivalent cu cel al unui
obiectiv NIKKOR de pe un aparat foto de 35mm.
Este folosită o suprafaţă de 23,4 × 15,5 mm din centrul
senzorului de imagine pentru a înregistra fotografiile în
format DX. Pentru a calcula distanţa focală aproximativă a
obiectivului în format 35mm, înmulţiţi cu 1,5.
❚❚ Decupare automată DX
d
Alegeţi dacă selectaţi automat o decupare DX
atunci când este ataşat un obiectiv DX.
Opţiune
Descriere
Aparatul foto selectează automat decuparea DX când este ataşat
Activată un obiectiv DX. Dacă este ataşat un alt obiectiv, va fi utilizată
tăierea selectată pentru Alegere zonă imagine.
Dezactivată Este folosită tăierea selectată pentru Alegere zonă imagine.
A
Afişajul vizorului
Opţiunea tăiere format DX este prezentată în dreapta;
zona din afara tăierii poate fi văzută în gri când este
selectat Dezactivat pentru setarea personalizată a5
(Iluminare punct focalizare) > Iluminare punct AF
(0 248).
Format DX
52
Zona imaginii poate fi setată folosind opţiunea Zonă imagine din meniul
fotografiere sau apăsând o comandă şi rotind un selector de comandă.
❚❚ Meniul zonă imagine
1
Selectaţi Zonă imagine în
meniul fotografiere.
Apăsaţi G pentru a afişa
meniurile. Evidenţiaţi Zonă
imagine în meniul
fotografiere (0 235) şi apăsaţi
Buton G
2.
2
Selectaţi o opţiune.
3
Reglaţi setările.
Evidenţiaţi Decupare automată
DX sau Alegere zonă imagine şi
apăsaţi 2.
d
Alegeţi o opţiune şi apăsaţi J.
Decuparea selectată este afişată pe
vizor (0 52).
A
Zonă imagine
Opţiunea selectată este afişată în afişajul informaţiilor.
53
❚❚ Comenzi aparat foto
1
Asociaţi selectarea zonei imaginii unei comenzi a aparatului
foto.
Selectaţi Alegere zonă imagine ca opţiune „apăsare + selectoare de
comandă” pentru controlul aparatului foto în meniul setări
personalizate (0 266). Selectarea zonei imaginii poate fi asociată
butonului Fn (setarea personalizată f4, Asociere buton Fn, 0 263),
butonului Pv (setarea personalizată f5, Asociere buton previz.,
0 266) sau butonului A AE-L/AF-L (setarea personalizată f6, Asociere
buton AE-L / AF-L, 0 267).
2
Utilizaţi comanda selectată pentru a alege o zonă a imaginii.
Zona imaginii poate fi selectată apăsând butonul selectat şi rotind
selectorul principal sau secundar de comandă până când tăierea
dorită este afişată în vizor (0 51).
Opţiunea curentă selectată pentru zonă
imagine poate fi vizualizată apăsând butonul
pentru a afişa zona imaginii în vizor sau pe
afişajul informaţiilor. Format FX este afișat ca
„36 – 24” și format DX ca „24 – 16”.
d
D
Decupare automată DX
Comanda selectată nu poate fi utilizată pentru a alege zona imagine când este
atașat un obiectiv DX și este activată Decupare automată DX.
A
Dimensiune imagine
Dimensiunea imaginii variază în funcţie de opţiunea selectată pentru zonă
imagine (0 58).
54
Calitate şi dimensiune imagine
Împreună, calitatea şi dimensiunea imaginii determină cât de mult spaţiu
ocupă fiecare fotografie pe cardul de memorie. Imaginile mai mari, de
calitate mai ridicată, pot fi imprimate la dimensiuni mai mari, însă necesită
totodată mai multă memorie, adică un număr mai mic de astfel de imagini
pot fi stocate pe cardul de memorie (0 364).
Calitate imagine
Alegeţi un format de fişier şi un nivel de compresie (calitate imagine).
Opţiune
Tip fişier
NEF (RAW)
NEF
TIFF (RGB)
TIFF
(RGB)
JPEG fine
JPEG normal
JPEG
JPEG basic
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW) +
JPEG basic
NEF/
JPEG
Descriere
Datele RAW de la senzorul de imagine sunt salvate
direct pe cardul de memorie. Setările precum sunt
balansul de alb şi contrastul pot fi ajustate după
fotografiere.
Înregistraţi imaginile TIFF-RGB necomprimate la o
adâncime de bit de 8 biţi pe canal (culoare de 24 de biţi).
TIFF este acceptat de o serie largă de aplicaţii de
procesare a imaginilor.
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie de
aproximativ 1:4 (calitate fină). *
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie de
aproximativ 1:8 (calitate normală). *
Înregistraţi imagini JPEG la un nivel de compresie de
aproximativ 1:16 (calitate de bază). *
Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF (RAW) şi o
imagine JPEG de calitate fină.
Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF (RAW) şi o
imagine JPEG de calitate normală.
Sunt înregistrate două imagini, o imagine NEF (RAW) şi o
imagine JPEG de calitate de bază.
d
* Prioritate dimensiune selectată pentru Compresie JPEG.
55
Calitatea imaginii poate fi setată apăsând butonul X (T) şi rotind
selectorul principal de comandă până când setarea dorită este afişată pe
afişajul informaţiilor.
Buton X (T)
Selector principal de
comandă
Afişaj informaţii
d
A
Meniul fotografiere
Calitatea imaginii poate fi, de asemenea, ajustată
utilizând opţiunea Calitate imagine din meniul
fotografiere (0 235).
A
Imagini NEF (RAW)
Imaginile NEF (RAW) pot fi vizualizate pe aparatul foto sau folosind software
precum Capture NX 2 (disponibil separat; 0 325) sau ViewNX 2 (disponibil pe
CD-ul ViewNX 2 furnizat). Reţineţi că opţiunea selectată pentru dimensiunea
imaginii nu va afecta dimensiunea imaginilor NEF (RAW); când sunt vizualizate
pe computer, imaginile NEF (RAW) au dimensiunile date pentru imagini mari
(dimensiune #) în tabelul de la pagina 58. Copiile JPEG ale imaginilor NEF (RAW)
pot fi create folosind opţiunea Procesare NEF (RAW) din meniul retuşare
(0 300).
A
NEF + JPEG
Atunci când fotografiile realizate la setări NEF (RAW) + JPEG sunt vizualizate pe
aparatul foto, va fi afişată numai imaginea JPEG. Când fotografiile efectuate la
aceste setări sunt șterse, atât imaginile NEF cât și cele JPEG vor fi șterse.
56
Următoarele opţiuni pot fi accesate din meniul fotografiere. Apăsaţi
butonul G pentru a afişa meniurile, evidenţiaţi opţiunea dorită şi
apăsaţi 2.
❚❚ Compresie JPEG
Alegeţi tipul de compresie pentru imaginile JPEG.
O
Opţiune
Prioritate
dimensiune
P
Calitate optimă
Descriere
Imaginile sunt comprimate pentru a produce
dimensiuni relativ uniforme ale fişierelor.
Calitate optimă a imaginii. Dimensiunea fişierului
variază în funcţie de scena înregistrată.
❚❚ Înregistrare NEF (RAW) > Tip
Alegeţi tipul de compresie pentru imaginile NEF (RAW).
Opţiune
N
Comprimat fără
pierderi
O Comprimat
Necomprimat
Descriere
Imaginile NEF sunt comprimate folosind un algoritm
reversibil, reducând dimensiunea fişierului cu
aproximativ 20–40% fără efect asupra calităţii imaginii.
Imaginile NEF sunt comprimate folosind un algoritm
ireversibil, reducând dimensiunea fişierului cu
aproximativ 35–55% aproape fără efect asupra calităţii
imaginii.
Imaginile NEF nu sunt comprimate.
d
❚❚ Înregistrare NEF (RAW) > Ad. de culoare NEF (RAW)
Alegeţi o adâncime bit pentru imaginile NEF (RAW).
Opţiune
q 12 biţi
r 14 biţi
Descriere
Imaginile NEF (RAW) sunt înregistrate la o adâncime bit
de 12 biţi.
Imaginile NEF (RAW) sunt înregistrate la o adâncime bit
de 14 biţi, producând fişiere mai mari decât cele cu o
adâncime bit de 12 biţi, dar mărind datele de culoare
înregistrate.
57
Dimensiune imagine
Dimensiunea imaginii este măsurată în pixeli. Alegeţi dintre # Mare,
$ Medie sau % Mică (reţineţi că dimensiunea imaginii variază în funcţie
de opţiunea selectată pentru Zonă imagine, 0 51):
Zonă imagine
FX (36×24) 1.0×
(Format FX)
DX (24×16) 1.5×
(Format DX)
Opţiune
Mare
Medie
Mică
Mare
Medie
Mică
Dimensiune (pixeli)
4928 × 3280
3696 × 2456
2464 × 1640
3200 × 2128
2400 × 1592
1600 × 1064
Dimensiune imprimare (cm) *
41,7 × 27,8
31,3 × 20,8
20,9 × 13,9
27,1 × 18,0
20,3 × 13,5
13,5 × 9,0
* Mărimea aproximativă când se imprimă la 300 dpi. Dimensiunea de imprimare în inchi
este egală cu dimensiunea imaginii în pixeli împărţită la rezoluţia imprimantei în dots
per inch (puncte per inch) (dpi; 1 inch=aproximativ 2,54 cm).
d
Dimensiunea imaginii poate fi setată apăsând butonul X (T) şi rotind
selectorul secundar de comandă până când setarea dorită este afişată pe
afișajul informaţii.
Buton X (T)
A
Selector secundar de
comandă
Meniul fotografiere
Dimensiunea imaginii poate fi ajustată şi folosind
opţiunea Dimensiune imagine din meniul
fotografiere (0 235).
58
Afişaj informaţii
NFocalizare
Această secţiune descrie opţiunile de focalizare disponibile când
fotografiile sunt încadrate în vizor. Focalizarea poate fi reglată automat (a
se vedea mai jos) sau manual (0 68). De asemenea, utilizatorul poate
selecta punctul de focalizare pentru focalizarea automată sau manuală
(0 64) sau poate folosi blocarea focalizării pentru a focaliza în vederea
recompunerii fotografiilor după focalizare (0 66).
Focalizare automată
Pentru a utiliza focalizarea automată,
Selector mod focalizare
rotiţi selectorul modului de focalizare la
AF.
N
Mod focalizare automată
Alegeţi dintre următoarele moduri de focalizare automată:
Mod
AF-S
AF-C
Descriere
AF servo unică: Pentru subiecte staţionare. Focalizarea se blochează când
butonul de declanşare este apăsat la jumătate. La setările implicite,
obturatorul poate fi declanşat numai când indicatorul imagine focalizată
(I) este afişat (prioritate focalizare; 0 246).
AF servo continuă: Pentru subiecte în mișcare. Aparatul foto focalizează
continuu în timp ce butonul de declanşare este apăsat la jumătate; dacă
subiectul se mişcă, aparatul foto va activa urmărire focalizare predictivă
(0 60) pentru a prevedea distanţa finală până la subiect şi a regla
focalizarea în funcţie de necesităţi. La setări implicite, obturatorul poate fi
declanşat indiferent dacă subiectul este sau nu focalizat (prioritate
declanşare; 0 246).
59
Modul focalizare automată poate fi selectat apăsând butonul mod AF şi
rotind selectorul principal de comandă până când este afişată setarea
dorită în vizor.
Buton mod AF
Selector principal de
comandă
AF-S
AF-C
Butonul B
N A
Cu scopul de a focaliza aparatul foto, apăsarea
butonului B are același efect ca și apăsarea
butonului de declanșare la jumătate.
Buton B
A
Urmărire focalizare predictivă
În modul AF-C, aparatul foto va iniţia urmărirea focalizării predictive dacă
subiectul se mişcă spre sau dinspre aparatul foto în timp ce butonul de
declanşare este apăsat la jumătate sau când este apăsat butonul B. Acest
lucru îi permite aparatului foto să urmărească focalizarea în timp ce încearcă să
prevadă unde va fi subiectul când obturatorul se va declanşa.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind utilizarea priorităţii de focalizare în modul AF servo
continuă, consultaţi setarea personalizată a1 (Selecţie prioritate AF-C, 0 246).
Pentru informaţii privind utilizarea priorităţii declanşare în AF servo unică,
consultaţi setarea personalizată a2 (Selecţie prioritate AF-S, 0 246). Consultaţi
pagina 175 pentru informaţii privind opţiunile de focalizare automată
disponibile în vizualizarea în timp real.
60
A
Obţinerea rezultatelor bune cu focalizarea automată
Focalizarea automată nu dă randament în condiţiile enumerate mai jos.
Declanşarea obturatorului poate fi dezactivată dacă aparatul foto nu poate
focaliza în aceste condiţii sau indicatorul imagine focalizată (I) poate fi afişat, iar
aparatul foto poate emite un bip, permiţând declanşarea obturatorului chiar şi
atunci când subiectul nu este focalizat. În aceste cazuri, focalizaţi manual (0 68)
sau folosiţi blocarea focalizării (0 66) pentru a focaliza pe un alt subiect aflat la
aceeaşi distanţă şi apoi recompuneţi fotografia.
Contrastul între subiect şi fundal este slab sau inexistent.
Exemplu: Subiectul are aceeaşi culoare cu fundalul.
Punctul de focalizare conţine obiecte aflate la distanţe diferite de
aparatul foto.
Exemplu: Subiectul este în interiorul unei cuşti.
Subiectul este dominat de şabloane geometrice regulate.
Exemplu: Jaluzele sau un rând de ferestre ale unui zgârie-nori.
N
Punctul de focalizare conţine zone cu contrast puternic.
Exemplu: Subiectul este pe jumătate în umbră.
Obiectele din fundal apar mai mari decât subiectul.
Exemplu: În cadrul din spatele subiectului se află o clădire.
Subiectul conţine multe detalii fine.
Exemplu: Un câmp de flori sau alte subiecte care sunt mici sau a
căror luminozitate nu variază.
61
Mod zonă AF
N
62
Alegeţi modul de selectare a punctului de focalizare pentru focalizarea
automată.
• Punct unic AF: Selectaţi punctul de focalizare conform descrierii de la
pagina 64; aparatul foto va focaliza numai pe subiectul din punctul de
focalizare selectat. Utilizaţi cu subiecte fixe.
• Zonă dinamică AF: Selectaţi punctul de focalizare conform descrierii de la
pagina 64. În modul de focalizare AF-C, aparatul foto va focaliza pe baza
informaţiilor de la punctele de focalizare înconjurătoare dacă subiectul
părăseşte pentru scurt timp punctul de focalizare selectat. Numărul de
puncte de focalizare variază în funcţie de modul selectat:
- Zonă dinamică AF cu 9 puncte: Alegeţi în cazul în care aveţi timp pentru a
compune fotografia sau când fotografiaţi subiecte care se
deplasează într-un mod predictibil (de exemplu, alergători sau
maşini de curse pe o pistă).
- Zonă dinamică AF cu 21 puncte: Alegeţi când fotografiaţi subiecte care se
deplasează imprevizibil (de exemplu, jucători într-un meci de fotbal).
- Zonă dinamică AF cu 39 puncte: Alegeţi când fotografiaţi subiecte care se
deplasează rapid şi nu pot fi încadrate cu uşurinţă în vizor (de
exemplu, păsări).
• Urmărire 3D: Selectaţi punctul de focalizare conform descrierii de la
pagina 64. În modul de focalizare AF-C, aparatul foto va urmări subiectele
care părăsesc punctul de focalizare selectat şi va selecta puncte de
focalizare noi, în funcţie de necesităţi. Folosiţi pentru a compune rapid
fotografii cu subiecte care se deplasează aleatoriu dintr-o parte în alta
(de exemplu, jucători de tenis). Dacă subiectul iese din vizor, luaţi
degetul de pe butonul de declanşare şi recompuneţi fotografia cu
subiectul în punctul de focalizare selectat.
• Zonă AF automată: Aparatul foto detectează în mod
automat subiectul şi selectează punctul de
focalizare. Dacă este utilizat un obiectiv de tipul
G, E sau D (0 320), aparatul foto poate face
distincţie între subiectele umane şi fundal pentru
o detectare îmbunătăţită a subiectului. Punctele
de focalizare active sunt evidenţiate pentru scurt timp după ce aparatul
foto focalizează; în modul AF-C, punctul de focalizare principal rămâne
evidenţiat după ce celelalte puncte de focalizare au dispărut.
Modul zonă AF poate fi selectat apăsând butonul mod AF şi rotind
selectorul secundar de comandă până când este afişată setarea dorită în
vizor.
Buton mod AF
Selector secundar de
comandă
Vizor
N
A
Urmărire 3D
Când butonul de declanşare este apăsat la jumătate, culorile din zona care
înconjoară punctul de focalizare sunt salvate în aparatul foto. În consecinţă, este
posibil ca funcţia de urmărire 3D să nu producă rezultatele dorite cu subiectele
care au aceeaşi culoare cu a fundalului sau care ocupă o zonă foarte mică din
cadru.
63
A
Mod zonă AF
Modul zonă AF este afişat în vizor.
Mod zonă AF
Punct unic AF
Vizor
Mod zonă AF
Zonă dinamică AF cu 39 de
puncte *
Zonă dinamică AF cu 9
puncte *
Zonă dinamică AF cu 21 de
puncte *
Vizor
Urmărire 3D
Zonă AF automată
* Numai punctul de focalizare activ este afişat în vizor. Punctele de focalizare rămase
furnizează informaţii în sprijinul operaţiei de focalizare.
A
Focalizare manuală
Punct unic AF este selectat automat când este utilizată focalizarea manuală.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind reglarea duratei de aşteptare a aparatului foto înainte
de a refocaliza când un obiect se deplasează în faţa aparatului foto, consultaţi
setarea personalizată a3 (Urmărire focaliz. cu blocare, 0 247). Consultaţi
pagina 177 pentru informaţii privind opţiunile de focalizare automată
disponibile în vizualizarea în timp real.
N Selectarea punctului de focalizare
Aparatul foto oferă posibilitatea de alegere a 39 de puncte de focalizare
care pot fi folosite pentru a compune fotografii cu subiectul principal
poziţionat aproape oriunde în cadru.
1
Rotiţi blocarea selectorului de focalizare
la ●.
Aceasta permite folosirea selectorului
multiplu pentru a selecta punctul de
focalizare.
Blocare selector
focalizare
64
2
Selectaţi punctul de focalizare.
Folosiţi selectorul multiplu pentru a
selecta punctul de focalizare în
vizor în timp ce exponometrele
sunt activate. Apăsaţi J pentru a
selecta punctul de focalizare
central.
Blocarea selectorului de focalizare
poate fi rotită în poziţia blocat (L)
după selecţie pentru a preveni
schimbarea punctului de focalizare
selectat când este apăsat selectorul
multiplu.
N
A
Zonă AF automată
Punctul de focalizare pentru zonă AF automată este selectat automat; selectarea
manuală a punctului de focalizare nu este disponibilă.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea momentului când punctul de focalizare este
iluminat, consultaţi setarea personalizată a5 (Iluminare punct focalizare,
0 248). Pentru informaţii privind setarea selectării punctului de focalizare la
„înconjurare”, consultaţi setarea personalizată a6 (Înconjurare puncte focaliz.,
0 249). Pentru informaţii privind alegerea numărului de puncte de focalizare
care pot fi selectate folosind selectorul multiplu, consultaţi setarea personalizată
a7 (Număr de puncte focalizare, 0 249). Pentru informaţii privind schimbarea
rolului butonului J, consultaţi setarea personalizată f2 (Buton OK, 0 261).
65
Blocare focalizare
Blocarea focalizării poate fi utilizată pentru a modifica compoziţia după
focalizare, oferind posibilitatea de a focaliza asupra unui subiect ce nu se
va afla într-un punct de focalizare în compoziţia finală. Dacă aparatul foto
nu poate focaliza utilizând focalizarea automată (0 61), poate fi folosită şi
blocarea focalizării pentru a recompune fotografia după focalizarea
asupra unui alt obiect aflat la aceeaşi distanţă cu subiectul original.
Blocarea focalizării este mai eficientă când este selectată o altă opţiune
decât zonă AF automată pentru modul zonă AF (0 62).
N
1
Focalizaţi.
2
Blocaţi focalizarea.
Poziţionaţi subiectul în punctul de
focalizare selectat şi apăsaţi
butonul de declanşare la jumătate
pentru a iniţia focalizarea. Verificaţi
ca indicatorul imagine focalizată
(I) să apară în vizor.
Mod focalizare AF-C: Cu butonul de
declanşare apăsat la jumătate (q),
apăsaţi butonul A AE-L/AF-L (w) pentru
a bloca atât focalizarea, cât şi
expunerea (o pictogramă AE-L va fi
afişată în vizor). Focalizarea va rămâne
blocată în timp ce butonul A AE-L/AF-L
este apăsat, chiar dacă mai târziu luaţi
degetul de pe butonul de declanşare.
Buton declanşare
Buton A AE-L/AF-L
Mod focalizare AF-S: Focalizarea este
blocată automat atunci când apare
indicatorul imagine focalizată (I) şi
rămâne blocată până când ridicaţi degetul de pe butonul de
declanşare. Focalizarea poate fi blocată, de asemenea, prin apăsarea
butonului A AE-L/AF-L (vedeţi mai sus).
66
3
Recompuneţi fotografia şi
fotografiaţi.
Focalizarea va rămâne blocată între
fotografieri dacă menţineţi butonul
de declanşare apăsat la jumătate
(AF-S) sau dacă ţineţi butonul
A AE-L/AF-L apăsat, permiţând realizarea mai multor fotografii în
succesiune la aceeaşi setare a focalizării.
Nu modificaţi distanţa dintre aparatul foto şi subiect în timp ce este
activată blocarea focalizării. Dacă subiectul se deplasează, focalizaţi din
nou la noua distanţă.
N
A
Blocarea focalizării cu butonul B
În timpul fotografierii prin vizor, butonul B poate fi utilizat în locul butonului
de declanşare pentru a bloca focalizarea (0 60). Dacă este selectată opţiunea
Numai AF-ON pentru setarea personalizată a4 (Activare AF, 0 247), aparatul
foto nu va focaliza când butonul de declanşare este apăsat la jumătate; în
schimb, aparatul foto va focaliza când este apăsat butonul B, moment în care
focalizarea se va bloca şi va rămâne blocată până când butonul este apăsat din
nou. Obturatorul poate fi declanşat oricând, indiferent de opţiunile selectate
pentru setările personalizate a1 (Selecţie prioritate AF-C, 0 246) şi a2 (Selecţie
prioritate AF-S, 0 246), iar indicatorul imagine focalizată (I) nu va fi afişat în
vizor.
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi setarea personalizată c1 (Buton declanşare AE-L, 0 251) pentru
informaţii privind folosirea butonului de declanşare pentru a bloca expunerea,
setarea personalizată f6 (Asociere buton AE-L/AF-L, 0 267) pentru informaţii
privind alegerea rolului jucat de butonul A AE-L/AF-L.
67
Focalizare manuală
Focalizarea manuală este disponibilă pentru obiectivele care nu acceptă
focalizarea automată (obiective NIKKOR non-AF) sau când focalizarea
automată nu produce rezultatele dorite (0 61).
• Obiective AF-S: Setaţi comutatorul mod de focalizare al obiectivului la M.
• Obiective AF: Setaţi comutatorul mod de Selector mod focalizare
focalizare al obiectivului (dacă este
prezent) şi selectorul mod de
focalizare al aparatului foto la M.
D
Obiective AF
Nu folosiţi obiectivele AF cu
comutatorul modului de focalizare al
obiectivului setat la M şi selectorul
modului de focalizare a aparatului foto
setat la AF. Nerespectarea acestei
precauţii poate deteriora aparatul foto
sau obiectivul.
N
• Obiective cu focalizare manuală: Setaţi selectorul mod de focalizare al
aparatului foto la M.
Pentru a focaliza manual, reglaţi inelul de
focalizare al obiectivului până ce imaginea afişată
pe câmpul mat clar din vizor este focalizată.
Fotografiile pot fi făcute în orice moment, chiar şi
atunci când imaginea nu este focalizată.
68
❚❚ Telemetrul electronic
Indicatorul de focalizare prin vizor poate fi folosit
pentru a confirma dacă subiectul din punctul de
focalizare selectat este focalizat (punctul de
focalizare poate fi selectat din oricare dintre cele
39 de puncte de focalizare). După poziţionarea
subiectului în punctul de focalizare selectat, apăsaţi
la jumătate butonul de declanşare şi rotiţi inelul de focalizare al
obiectivului până va fi afişat indicatorul imagine focalizată (I). Reţineţi că,
în cazul subiectelor enumerate la pagina 61, indicatorul imagine focalizată
poate fi uneori afişat atunci când subiectul nu este focalizat; verificaţi
focalizarea în vizor înainte de a fotografia. Pentru informaţii privind
utilizarea telemetrului electronic cu teleconvertoarele opţionale AF-S/AF-I,
consultaţi pagina 321.
N
A
Poziţie plan focal
Pentru a determina distanţa dintre subiectul
dumneavoastră şi aparatul foto, măsuraţi de la
marcajul planului focal (E) de pe corpul
aparatului foto. Distanţa dintre flanşa monturii
obiectivului şi planul focal este de 46,5 mm.
46,5 mm
Marcaj plan focal
69
S
Sensibilitate ISO
Selectorul sensibilitate ISO
Sensibilitatea ISO poate fi setată la valori cuprinse între ISO 100 și ISO
12800 în trepte de 1/3 EV sau alegeţi din setările de la aproximativ 0,3 până
la 1 EV sub ISO 100 și de la 0,3 la 4 EV peste ISO 12800 pentru situaţii
speciale.
Sensibilitatea ISO este selectată utilizând selectorul de sensibilitate ISO.
Menţinând apăsat butonul de deblocare al selectorului sensibilităţii ISO,
rotiţi selectorul către setarea dorită.
Selector sensibilitate ISO
S
Buton deblocare selector sensibilitate ISO
Valoarea selectată este afişată în vizor în timp ce
selectorul este mişcat.
70
A
Hi 0,3–Hi 4
Setările Hi 0,3 până la Hi 4 corespund sensibilităţilor ISO de
0,3–4 EV peste ISO 12800 (echivalent ISO 16000–204800).
Fotografiile realizate la aceste setări sunt predispuse să fie
afectate de zgomot (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu,
ceaţă sau linii).
A
Lo 0,3–Lo 1
Setările Lo 0,3 până la Lo 1 corespund sensibilităţilor ISO de
0,3–1 EV sub ISO 100 (echivalent ISO 80–50). Utilizaţi pentru
diafragme mai deschise când iluminarea este puternică.
Contrastul este uşor mai ridicat decât normal; în majoritatea
cazurilor, sensibilităţile ISO recomandate sunt de ISO 100 sau
mai mari.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind utilizarea opţiunii ISO NR ridicat din meniul
fotografiere pentru a reduce zgomotul la sensibilităţi ISO mari, consultaţi
pagina 242.
S
71
Control sensibilitate ISO automat
Dacă este selectat Activat pentru Control sensib. ISO auto. > Control
sensib. ISO auto. în meniul fotografiere, sensibilitatea ISO va fi ajustată
automat dacă expunerea optimă nu poate fi atinsă la valoarea selectată
de utilizator (sensibilitatea ISO este ajustată în mod corespunzător când
este folosit bliţul).
1
Selectaţi Control sensib.
ISO auto. pentru Control
sensib. ISO auto. în
meniul fotografiere.
Pentru a afişa meniurile,
apăsaţi butonul G. Selectaţi
Control sensib. ISO auto. din Buton G
meniul fotografiere,
evidenţiaţi Control sensib. ISO auto. şi apăsaţi 2. Sensibilitate ISO
arată valoarea selectată cu selectorul sensibilitate ISO.
S
72
2
Selectaţi Activat.
Evidenţiaţi Activat şi apăsaţi J
(dacă este selectat Dezactivat,
sensibilitatea ISO va rămâne fixată
la valoarea selectată cu selectorul
de sensibilitate ISO).
3
Reglaţi setările.
Valoarea maximă pentru
sensibilitatea ISO automată poate fi
selectată folosind Sensibilitate
maximă (valoarea minimă pentru
sensibilitatea ISO automată este
setată automat la ISO 100; reţineţi că dacă sensibilitatea ISO selectată
de utilizator este mai mare decât cea selectată pentru Sensibilitate
maximă, în locul acesteia va fi utilizată valoarea selectată de către
utilizator). În modurile expunere P şi A, sensibilitatea va fi reglată
numai dacă s-ar produce subexpunere la timpul de expunere selectat
pentru Timp expunere maxim (1/2000–1 s sau Automat; în modurile
expunere S şi M, sensibilitatea ISO va fi reglată pentru expunere
optimă la timpul de expunere selectat de utilizator). Dacă este
selectat Automat, aparatul foto va alege timpul de expunere maxim
bazat pe distanţa focală a obiectivului. Apăsaţi J pentru a ieşi când
setările sunt finalizate.
S
73
A
Timp expunere maxim
Selecţia timpului de expunere automată poate fi reglată fin prin evidenţierea
Automat și apăsarea 2: de exemplu, valorile mai scurte decât cele selectate
automat de obicei pot fi utilizate cu obiective telefotografie pentru a reduce
estomparea. Reţineţi totuși că Automat este disponibil numai cu obiective CPU
sau când datele obiectivului sunt furnizate pentru obiective non-CPU; dacă un
obiectiv non-CPU este utilizat fără date obiectiv, timpul de expunere maxim este
fixat la 1/30 s. Timpii de expunere pot ajunge în afara maximului selectat dacă
expunerea optimă nu poate fi obţinută cu sensibilitatea ISO aleasă pentru
Sensibilitate maximă.
A
Control sensibilitate ISO automat
Zgomotul (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii) este mai probabil
la sensibilităţi mai mari. Utilizaţi opţiunea ISO NR ridicat din meniul fotografiere
pentru a reduce zgomotul (consultaţi pagina 242). Când se foloseşte un bliţ,
valoarea selectată pentru Timp expunere maxim este ignorată în favoarea
opţiunii selectate pentru setarea personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ,
0 257). Reţineţi că sensibilitatea ISO poate fi ridicată automat când controlul
sensibilităţii ISO automat este folosit în combinaţie cu modurile bliţ cu
sincronizare lentă (disponibile cu unităţile de bliţ opţionale; 0 116), cu
posibilitatea de a împiedica aparatul foto să selecteze timpi de expunere lungi.
S
74
VExpunere
Măsurare
Măsurarea determină modul în care aparatul foto setează expunerea. Sunt
disponibile următoarele opţiuni:
Opţiune
a
Z
b
Descriere
Matricială: Produce rezultate naturale în majoritatea situaţiilor. Aparatul
foto măsoară o zonă largă a cadrului şi setează expunerea conform
distribuţiei tonurilor, culorii, compoziţiei şi, cu obiectivele de tip G, E sau
D (0 320), informaţiilor privind distanţa (măsurare matricială culoare
3D II; cu alte obiective CPU, aparatul foto utilizează măsurare matricială
culoare II, care nu include informaţii distanţă 3D). Cu obiective non-CPU,
aparatul foto utilizează măsurarea matricială a culorii dacă distanţa focală
şi diafragma maximă sunt specificate utilizând opţiunea Date obiectiv
non-CPU din meniul setare (0 164); în caz contrar, aparatul foto
utilizează măsurarea central-evaluativă.
Central-evaluativ: Aparatul foto măsoară cadrul întreg, dar atribuie cea mai
mare pondere zonei centrale (dacă este ataşat un obiectiv CPU, mărimea
zonei poate fi selectată utilizând setarea personalizată b1, Zonă centralevaluativă, 0 250; dacă este ataşat un obiectiv non-CPU, zona are un
diametru de 12 mm). Măsurare clasică pentru portrete; recomandată
când se folosesc filtre cu un factor expunere (factor de filtrare) de peste
1×.
Spot: Aparatul foto măsoară un cerc cu diametrul de 4 mm (aproximativ
1,5% din cadru). Cercul este centrat pe punctul de focalizare curent,
făcând posibilă măsurarea subiectelor care nu se află în centru (dacă este
folosit un obiectiv non-CPU sau dacă este activată zona AF automată,
aparatul foto va măsura punctul de focalizare central). Asigură că
subiectul va fi expus corect chiar şi atunci când fundalul este mult prea
luminos sau prea întunecat.
Z
75
Pentru a alege o metodă de măsurare, Selector măsurare
rotiţi selectorul de măsurare până când
setarea dorită este afişată în vizor.
Z
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea mărimii zonei căreia i se asociază cea mai
mare pondere în măsurarea central-evaluativă, consultaţi setarea personalizată
b1 (Zonă central-evaluativă, 0 250). Pentru informaţii despre realizarea
reglajelor separate în vederea expunerii optime pentru fiecare metodă de
măsurare, consultaţi setarea personalizată b2 (Regl. fină expunere optimă,
0 250).
76
Blocare expunere automată
Utilizaţi blocarea expunerii automate pentru a recompune fotografii după
utilizarea măsurării central-evaluative şi a măsurării spot pentru
măsurarea expunerii. Reţineţi că măsurarea matricială nu va produce
rezultatele dorite.
1
Blocaţi expunerea.
Buton declanşare
Poziţionaţi subiectul în punctul de focalizare
selectat şi apăsaţi butonul de declanşare la
jumătate. Cu butonul declanşare apăsat la
jumătate și subiectul poziţionat în punctul de
focalizare, apăsaţi butonul A AE-L/AF-L pentru a
bloca focalizarea și expunerea (dacă utilizaţi
focalizarea automată, asiguraţi-vă că
indicatorul imagine focalizată I apare în
vizor).
Buton A AE-L/AF-L
În timp ce blocarea expunerii este activă, în
vizor va apărea indicatorul AE-L.
Z
2
Recompuneţi fotografia.
Ţinând apăsat butonul A AE-L/AF-L,
recompuneţi fotografia şi
fotografiaţi.
77
A
Zonă măsurată
În măsurarea spot, expunerea se va bloca la valoarea măsurată într-un cerc de
4 mm centrat pe punctul de focalizare selectat. În măsurarea central-evaluativă,
expunerea va fi blocată la valoarea măsurată într-un cerc de 12 mm în centrul
vizorului.
A
Reglarea timpului de expunere şi a diafragmei
În timp ce blocarea expunerii este activă, următoarele setări pot fi reglate fără a
modifica valoarea măsurată a expunerii:
Mod
expunere
P
S
A
Setare
Timp de expunere şi diafragmă (program flexibil; 0 38)
Timp de expunere
Diafragmă
Noile valori pot fi verificate în vizor şi pe panoul de control. Reţineţi că măsurarea
nu poate fi modificată în timp ce blocarea expunerii este activă.
A
Consultaţi de asemenea
Dacă este selectat Activat pentru setarea personalizată c1 (Buton declanşare
AE-L, 0 251), expunerea se va bloca atunci când butonul de declanşare este
apăsat la jumătate. Pentru informaţii privind schimbarea rolului butonului
A AE-L/AF-L, consultaţi setarea personalizată f6 (Asociere buton AE-L / AF-L,
0 267).
Z
78
Compensare expunere
Compensarea expunerii este folosită pentru a modifica expunerea de la
valoarea sugerată de aparatul foto, făcând imaginile mai luminoase sau mai
întunecate. Are eficienţă maximă când este utilizată cu măsurarea
central-evaluativă sau spot (0 75). Alegeţi dintre valori cuprinse între –3 EV
(subexpunere) şi +3 EV (supraexpunere) în trepte de 1/3 EV. În general,
valorile pozitive fac subiectul mai luminos, în timp ce valorile negative îl fac
mai întunecat.
–1 EV
Fără compensare
expunere
+1 EV
Compensarea expunerii este reglată utilizând selectorul compensării
expunerii. Menţinând apăsat butonul de deblocare al selectorului
compensării expunerii, rotiţi selectorul compensării expunerii la setarea
dorită.
Selector compensare expunere
Z
Buton deblocare selector compensare expunere
79
Valoarea selectată este afişată în vizor în timp ce selectorul este mişcat.
±0 EV
–0,3 EV
+2,0 EV
La alte valori decât 0, cifra 0 din centrul
indicatorilor expunerii va clipi (numai modurile P,
S şi A) şi va fi afişată o pictogramă E după ce aţi
selectat o valoare.
Expunerea normală poate fi restabilită prin setarea compensării expunerii
la 0.
Z
A
Mod expunere M
În modul expunere M, compensarea expunerii afectează numai indicatorul
expunerii; timpul de expunere şi diafragma nu se schimbă.
A
Utilizarea unui bliţ
Când este utilizat un bliţ, compensarea expunerii influenţează atât nivelul
bliţului, cât şi expunerea, modificând luminozitatea subiectului principal şi a
fundalului. Setarea personalizată e4 (Comp. expunere pentru bliţ, 0 259)
poate fi utilizată pentru a limita efectele compensării expunerii numai la fundal.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind modificarea automată a expunerii, nivelului bliţului,
balansului de alb sau D-Lighting-ului activ, consultaţi pagina 136.
80
rBalans de alb
Opţiuni balans de alb
Balansul de alb asigură faptul că respectivele culori nu sunt afectate de
culoarea sursei de lumină. Balansul de alb automat este recomandat cu
majoritatea surselor de lumină. Dacă rezultatele dorite nu pot fi obţinute
cu balansul de alb automat, alegeţi o opţiune din lista de mai jos sau
folosiţi balansul de alb presetat.
Opţiune
v Automat
Normal
Menţ. culori ilumin. caldă
J Incandescent
I
Temp. culoare *
3500–
8000 K
3000 K
Fluorescent
Lămpi cu vapori de sodiu
2700 K
Fluorescent cu alb cald
Alb fluorescent
Fluorescent cu alb rece
3000 K
3700 K
4200 K
Fluorescent tip alb diurn
5000 K
Fluorescent tip lumină zi
6500 K
Vapori mercur temp. ridic.
7200 K
H Lumina directă a soarelui
5200 K
Descriere
Balansul de alb este reglat automat.
Pentru rezultate optime, utilizaţi
obiective de tip G, E sau D. Dacă bliţul
opţional se declanşează, rezultatele
sunt ajustate corespunzător.
Utilizaţi în condiţii de lumină
incandescentă.
Utilizaţi cu:
• Iluminare cu vapori de sodiu
(întâlnită la evenimente sportive).
• Lumini fluorescente cu alb cald.
• Lumini fluorescente albe.
• Lumini fluorescente cu alb rece.
• Lumini fluorescente albe de tipul
luminii zilei.
• Lumini fluorescente de tipul luminii
zilei.
• Surse de lumină cu temperatură a
culorii ridicată (de exemplu, lămpi
cu vapori de mercur).
Utilizaţi cu subiecte luminate de
lumina directă a soarelui.
r
81
Opţiune
N
Bliţ
G Înnorat
M Umbră
K
Alegere temp. culoare
L Presetare manuală
Temp. culoare *
Descriere
5400 K
Folosiţi cu unităţile de bliţ opţionale.
Utilizaţi la lumina zilei, în condiţii de
6000 K
cer acoperit.
Utilizaţi la lumina zilei cu subiecte
8000 K
aflate în umbră.
2500–
Alegeţi temperatura culorii din lista de
10.000 K valori (0 88).
Utilizaţi subiectul, sursa de lumină sau
—
fotografia existentă ca referinţă pentru
balansul de alb (0 90).
* Toate valorile sunt aproximative şi nu reflectă reglajul fin (dacă este cazul).
Balansul de alb este setat prin apăsarea butonului L (U) şi rotirea
selectorul principal de comandă până când setarea dorită este afişată pe
afișajul informaţiilor.
Buton L (U)
Selector principal de
comandă
Afişaj informaţii
r
A
Meniul fotografiere
Balansul de alb poate fi reglat şi utilizând opţiunea
Balans de alb din meniul fotografiere (0 235), care
poate fi folosită şi pentru a regla fin balansul de alb
(0 84) sau pentru a măsura o valoare pentru
balansul de alb presetat (0 90). Opţiunea Automat
din meniul Balans de alb permite alegerea între
Normal şi Menţ. culori ilumin. caldă, care păstrează
culorile calde produse de iluminatul incandescent, în
timp ce opţiunea I Fluorescent poate fi utilizată pentru a selecta sursa de
lumină dintre tipurile de bulb.
82
A
Iluminarea cu bliţ în studio
Este posibil ca balansul de alb automat să nu producă rezultatele dorite cu
unităţile de bliţ mari pentru studiouri. Folosiţi balansul de alb presetat sau setaţi
balansul de alb la Bliţ şi folosiţi reglarea fină pentru a regla balansul de alb.
A
Temperatură culoare
Culoarea percepută a sursei de lumină variază în funcţie de privitor şi de alte
condiţii. Temperatura culorii este o măsură obiectivă a culorii unei surse de
lumină, definită cu referinţă la temperatura la care obiectul ar trebui încălzit
pentru a radia lumina pe aceeaşi lungime de undă. În timp ce sursele de lumină
cu o temperatură a culorii apropiată de 5000–5500 K apar albe, sursele de lumină
cu o temperatură a culorii mai mică, cum sunt becurile cu lumină incandescentă,
apar uşor galbene sau roşii. Sursele de lumină cu o temperatură a culorii mai
ridicată apar nuanţate în albastru. Opţiunile de balans de alb ale aparatului foto
sunt adaptate la următoarele temperaturi de culoare:
• H (lumina directă a soarelui): 5200 K
• I (lămpi cu vapori de sodiu): 2700 K
• N (bliţ): 5400 K
• J (incandescent)/
• G (înnorat): 6000 K
I (fluorescent cu alb cald): 3000 K
• I (fluorescent tip lumină zi): 6500 K
• I (alb fluorescent): 3700 K
• I (vapori mercur temp. ridic.): 7200 K
• I (fluorescent cu alb rece): 4200 K
• M (umbră): 8000 K
• I (fluorescent tip alb diurn): 5000 K
r
83
Reglarea fină a balansului de alb
Balansul de alb poate fi „reglat fin” pentru a compensa variaţiile de
culoare ale sursei de lumină sau pentru a introduce intenţionat o nuanţă
de culoare într-o imagine. Balansul de alb este reglat fin utilizând
opţiunea Balans de alb din meniul fotografiere sau apăsând butonul
L (U) şi rotind selectorul secundar de comandă.
❚❚ Meniul Balans de alb
1
Selectaţi o opţiune pentru
balansul de alb din meniul
fotografiere.
Pentru a afişa meniurile,
apăsaţi butonul G. Selectaţi
Balans de alb în meniul
fotografiere, apoi evidenţiaţi o Buton G
opţiune pentru balansul de
alb şi apăsaţi 2. Dacă este selectată o altă opţiune decât Automat,
Fluorescent, Alegere temp. culoare sau Presetare manuală, treceţi
la pasul 2. Dacă este selectată opţiunea Automat sau Fluorescent,
evidenţiaţi setarea dorită şi apăsaţi 2. Pentru mai multe informaţii
privind reglarea fină a balansului de alb presetat, consultaţi
pagina 97.
r
84
2
Reglaţi fin balansul de alb.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru
a regla fin balansul de alb. Balansul
de alb poate fi reglat fin pe axa
chihlimbar (A)–albastru (B) şi pe axa
verde (G)–magenta (M). Axa
Coordonate
orizontală (chihlimbar-albastru)
corespunde temperaturii de
Reglare
culoare, cu fiecare treaptă
echivalentă a aproximativ 5 mired. Axa verticală (verde-magenta) are
efecte similare pentru filtrele compensare culoare (CC)
corespunzătoare.
Verde (G)
Suplimentare verde
Albastru (B)
Suplimentare magenta
Chihlimbar (A)
Magenta (M)
Suplimentare albastru
3
Apăsaţi J.
Suplimentare
chihlimbar
r
Apăsaţi J pentru a salva setările şi a reveni
la meniul fotografiere. Reglajul fin este
indicat printr-un asterisc („E”) din afișajul
informaţiilor.
85
❚❚ Butonul L (U)
La alte setări decât K (Alegere temp. culoare) şi L (Presetare
manuală), poate fi utilizat butonul L (U) pentru a regla fin balansul de
alb pe axa chihlimbar (A)–albastru (B) (0 85; pentru a regla fin balansul de
alb când este selectat L, utilizaţi meniul fotografiere conform descrierii
de la pagina 84). Sunt disponibile şase setări în ambele direcţii; fiecare
treaptă este echivalentă cu aproximativ 5 mired (0 87). Apăsaţi butonul
L (U) şi rotiţi selectorul secundar de comandă până când valoarea
dorită este prezentată pe afişajul informaţiilor. Rotirea selectorului
secundar de comandă spre stânga suplimentează nivelul de
chihlimbar (A). Rotirea selectorului secundar de comandă spre dreapta
suplimentează nivelul de albastru (B). La setări diferite de 0, pe afişajul
informaţiilor apare un asterisc („E”).
Buton L (U)
r
86
Selector secundar de
comandă
Afişaj informaţii
A
Reglare fină balans de alb
Culorile de pe axele de reglare fină sunt relative, nu absolute. De exemplu,
deplasarea cursorului la B (albastru) când pentru balansul de alb este selectată o
setare „caldă”, precum J (incandescent), va face fotografiile uşor „mai reci”, dar
nu le va face chiar albastre.
A
„Mired”
Orice schimbare realizată în temperatura culorii produce o diferenţă de culoare
mai mare la temperaturi ale culorii scăzute decât ar produce la temperaturi ale
culorii mai ridicate. De exemplu, o modificare de 1000 K produce o schimbare
mult mai mare a culorii la 3000 K decât la 6000 K. Mired, calculat prin înmulţirea
inversului temperaturii culorii cu 10 6, este o măsură a temperaturii culorii care
ţine seama de o astfel de variaţie şi, prin urmare, aceasta este unitatea folosită
pentru filtrele de compensare a temperaturii culorii. De exemplu:
• 4000 K–3000 K (o diferenţă de 1000 K)=83 mired
• 7000 K–6000 K (o diferenţă de 1000 K)=24 mired
A
Consultaţi de asemenea
Când este selectat Bracketing WB pentru setarea personalizată e6 (Setare
bracketing automat, 0 259), aparatul foto va crea mai multe imagini de fiecare
dată când obturatorul este declanşat. Balansul de alb va fi variat cu fiecare
imagine, aplicând „bracketing” la valoarea selectată curent pentru balansul de
alb (0 141).
r
87
Alegerea unei temperaturi a
culorii
Când este selectat K (Alegere temp. culoare) pentru balansul de alb,
temperatura culorii poate fi selectată folosind opţiunea Balans de alb din
meniul fotografiere sau folosind butonul L (U), selectorul multiplu şi
selectorul secundar de comandă.
D
Alegere temperatură culoare
Reţineţi că rezultatele dorite nu vor fi obţinute la iluminarea cu bliţul sau
fluorescentă. Pentru aceste surse alegeţi N (Bliţ) sau I (Fluorescent). Cu alte
surse de lumină, faceţi o fotografie test pentru a stabili dacă valoarea selectată
este adecvată.
❚❚ Meniul Balans de alb
Introduceţi valori pentru axele chihlimbar-albastru şi verde-magenta
(0 85).
1
Selectaţi Alegere temp.
culoare.
Apăsaţi butonul G şi
selectaţi Balans de alb în
meniul fotografiere.
Evidenţiaţi Alegere temp.
culoare şi apăsaţi 2.
r
2
Buton G
Selectaţi o valoare pentru
chihlimbar-albastru.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia
cifrele şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a
schimba.
Valoare pentru axa
chihlimbar (A)-albastru (B)
88
3
Selectaţi o valoare pentru
verde-magenta.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia
axa G (verde) sau M (magenta) şi
apăsaţi 1 sau 3 pentru a selecta o
valoare.
Valoare pentru axa
verde (G)-magenta (M)
4
Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a salva
modificările şi a reveni la meniul
fotografiere. Dacă este selectată o
valoare diferită de 0 pentru axa
verde (G)–magenta (M), va fi afişat
un asterisc („E”) pe afișajul
informaţiilor.
❚❚ Butonul L (U)
Butonul L (U) poate fi folosit pentru a selecta temperatura de culoare
numai pentru axa chihlimbar (A)–albastru (B). Apăsaţi butonul L (U) şi
rotiţi selectorul secundar de comandă până când valoarea dorită este
afişată pe afișajul informaţiilor (reglajele se fac în mired; 0 87). Pentru a
introduce temperatura culorii direct în trepte de 10 K, apăsaţi butonul
L (U) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia o cifră şi apăsaţi 1 sau 3
pentru a schimba.
Buton L (U)
Selector secundar de
comandă
r
Afişaj informaţii
89
Presetare manuală
Presetarea manuală este folosită pentru a înregistra şi a utiliza din
memorie setările balansului de alb personalizate pentru fotografierea în
condiţii mixte de iluminare sau pentru a compensa sursele de lumină cu o
nuanţă puternică de culoare. Aparatul foto poate stoca până la patru
valori pentru balansul de alb presetat în presetările de la d-1 la d-4. Pentru
setarea balansului de alb presetat sunt disponibile două metode:
Metodă
Măsurare directă
Copiere din fotografia
existentă
Descriere
Un obiect gri neutru sau alb este plasat sub iluminarea
care va fi folosită la fotografia finală, iar balansul de alb
este măsurat de către aparatul foto. În fotografierea cu
vizualizare în timp real (0 172), balansul de alb poate fi
măsurat într-o zonă selectată a cadrului (balans de alb în
punct unic, 0 93).
Balansul de alb este copiat dintr-o fotografie de pe
cardul de memorie (0 96).
Fotografierea prin vizor
1
r
90
Iluminaţi un obiect de referinţă.
Amplasaţi un obiect gri neutru sau alb în lumina ce va fi utilizată în
fotografia finală. În setările de studio poate fi utilizat un panou gri
standard ca obiect de referinţă. Reţineţi că expunerea este mărită
automat cu 1 EV când se măsoară balansul de alb; în modul expunere
M, reglaţi expunerea pentru ca indicatorul de expunere să arate ±0
(0 43).
2
Setaţi balansul de alb la L (Presetare manuală).
Apăsaţi butonul L (U) şi rotiţi selectorul principal de comandă
până când L apare pe afișajul informaţiilor.
Buton L (U)
Selector principal de
comandă
Afişaj informaţii
A
Măsurarea balansului de alb presetat (Fotografierea prin vizor)
Balansul de alb presetat manual nu poate fi măsurat în timp ce expunerea
fotografie HDR sau expunerea multiplă este în curs (0 112, 149).
3
Selectaţi o presetare.
Apăsaţi butonul L (U) şi rotiţi selectorul secundar de comandă
până când presetarea dorită a balansului de alb (d-1 la d-4) este
afişată pe afișajul informaţiilor.
r
Buton L (U)
4
Selector secundar de
comandă
Afişaj informaţii
Selectaţi modul măsurare directă.
Eliberaţi butonul L (U) scurt şi apoi
apăsaţi butonul până când pictograma
D începe să clipească pe panoul de
control și în vizor.
Panou de control
Vizor
91
5
Măsuraţi balansul de alb.
6
Verificaţi rezultatele.
Înainte ca indicatorii să se oprească din
clipit, încadraţi obiectul de referinţă astfel
încât acesta să umple vizorul şi apăsaţi
până la capăt butonul de declanşare. Aparatul foto va măsura o
valoare pentru balansul de alb şi o va stoca în presetarea selectată la
pasul 3. Nu va fi înregistrată nicio fotografie; balansul de alb poate fi
măsurat cu precizie chiar şi atunci când aparatul foto nu focalizează.
Dacă aparatul foto a putut măsura o
valoare pentru balansul de alb, C va
clipi pe panoul de control timp de
aproximativ şase secunde, în timp ce
vizorul va afişa un a care clipeşte.
Panou de control
Vizor
Dacă iluminarea este prea slabă sau prea
puternică, este posibil ca aparatul foto să
nu poată măsura balansul de alb. Pe
panoul de control şi în vizor va apărea,
timp de aproximativ şase secunde, un
b a care clipeşte. Apăsaţi la jumătate
butonul de declanşare pentru a reveni la
pasul 5 şi măsuraţi din nou balansul de alb.
r
A
Panou de control
Vizor
Presetări protejate
Dacă presetarea curentă este protejată (0 99), 3 va clipi pe panoul de control
şi în vizor dacă încercaţi să măsuraţi o valoare nouă.
92
D
Mod de măsurare directă
Dacă nu sunt efectuate operaţii în timpul fotografierii prin vizor în timp ce
afişajele clipesc, modul măsurare directă se va încheia după atingerea valorii
sumei momentelor selectate pentru setarea personalizată c4 (Întârziere
stingere monitor) > Afişaj informaţii (0 253) şi pentru setarea personalizată c2
(Temporizator standby, 0 251).
A
Selectarea unei presetări
Selectarea Presetare manuală pentru opţiunea
Balans de alb din meniul fotografiere afişează
dialogul arătat în dreapta; evidenţiaţi o presetare şi
apăsaţi J. Dacă nu există nicio valoare curentă pentru
presetarea selectată, balansul de alb va fi setat la
5200 K, la fel ca în cazul Lumina directă a soarelui.
Vizualizare în timp real (Balans de alb în
punct unic)
În modul vizualizare în timp real, balansul de alb poate fi măsurat într-o
zonă selectată a cadrului, eliminând necesitatea pregătirii unui obiect de
referinţă sau a schimbării obiectivelor în timpul telefotografierii.
1
Apăsaţi butonul a.
Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitorul aparatului
foto.
r
Buton a
93
2
Setaţi balansul de alb la L (Presetare manuală).
Apăsaţi butonul L (U) şi rotiţi selectorul principal de comandă
până când L este afişat pe monitor.
Buton L (U)
3
4
Monitor
Selectaţi o presetare.
Apăsaţi butonul L (U) şi rotiţi selectorul secundar de comandă
până când presetarea dorită a balansului de alb (d-1 la d-4) este
afişată pe monitor.
Buton L (U)
r
Selector principal de
comandă
Selector secundar de
comandă
Monitor
Selectaţi modul măsurare directă.
Eliberaţi butonul L (U) scurt şi apoi
apăsaţi butonul până când pictograma L
de pe monitor începe să clipească. O ţintă a
balansului de alb în punct unic (r) va fi
afişată în punctul de focalizare selectat.
Monitor
94
5
Poziţionaţi ţinta pe o zonă albă sau gri.
6
Măsuraţi balansul de alb.
În timp ce D clipeşte pe afişaj, folosiţi
selectorul multiplu pentru a poziţiona r pe o
zonă albă sau gri a subiectului.
Apăsaţi J sau apăsaţi butonul de declanşare
până la capăt pentru a măsura balansul de
alb. Timpul disponibil pentru măsurarea
balansului de alb este cel selectat pentru
setarea personalizată c4 (Întârziere stingere
monitor) > Vizualizare în timp real (0 253).
Dacă aparatul foto nu poate măsura balansul
de alb, mesajul arătat în dreapta va fi afișat.
Alegeţi un alt obiect de referinţă şi repetaţi
procesul de la pasul 4.
Când este selectat Presetare manuală
pentru Balans de alb din meniul fotografiere,
poziţia ţintei folosită pentru a măsura
balansul de alb presetat va fi afişată pe
presetările înregistrate în timpul fotografierii
cu vizualizare în timp real.
r
A
Măsurarea balansului de alb presetat (Fotografierea cu vizualizare în
timp real)
Balansul de alb presetat manual nu poate fi setat în timp ce o expunere HDR este
în curs (0 112).
95
Gestionare presetări
❚❚ Copierea balansului de alb dintr-o fotografie
Urmaţi paşii de mai jos pentru a copia o valoare măsurată pentru balansul
de alb dintr-o fotografie existentă la o presetare selectată.
1
Selectaţi L (Presetare
manuală) pentru Balans
de alb în meniul
fotografiere.
Apăsaţi butonul G şi
selectaţi Balans de alb în
meniul fotografiere.
Evidenţiaţi Presetare
manuală şi apăsaţi 2.
2
Buton G
Selectaţi o destinaţie.
Evidenţiaţi presetarea de
destinaţie (d-1 la d-4) şi
apăsaţi W (M).
Buton W (M)
r
96
3
Alegeţi Selectare imagine.
4
Evidenţiaţi o imagine sursă.
Evidenţiaţi Selectare imagine şi
apăsaţi 2.
Evidenţiaţi imaginea sursă.
5
Apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a copia valoarea balansului
de alb pentru fotografia evidenţiată la
presetarea selectată. Dacă fotografia
evidenţiată are un comentariu (0 278), comentariul va fi copiat la
comentariul pentru presetarea selectată.
A
Alegerea unei imagini sursă
Pentru a vizualiza în cadru întreg fotografia evidenţiată în pasul 4, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul X (T).
A
r
Alegerea unui balans de alb presetat
Apăsaţi 1 pentru a evidenţia presetarea curentă a
balansului de alb (d-1–d-4) şi apăsaţi 2 pentru a
selecta o altă presetare.
A
Reglarea fină a balansului de alb presetat
Presetarea selectată poate fi reglată fin prin selectarea
opţiunii Reglare fină şi reglarea balansului de alb
conform descrierii de la pagina 85.
97
❚❚ Introducerea unui comentariu
Urmaţi paşii de mai jos pentru a introduce un comentariu descriptiv de
până la treizeci şi şase de caractere pentru o presetare a balansului de alb
selectată.
1
Selectaţi L (Presetare
manuală).
Evidenţiaţi Presetare manuală în
meniul balans de alb şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi o presetare.
Evidenţiaţi presetarea dorită şi
apăsaţi W (M).
Buton W (M)
3
Selectaţi Editare comentariu.
Evidenţiaţi Editare comentariu şi
apăsaţi 2.
r
4
98
Editaţi comentariul.
Editaţi comentariul conform descrierii de la
pagina 107.
❚❚ Protejarea unei presetări a balansului de alb
Urmaţi paşii de mai jos pentru a proteja presetarea balansului de alb
selectată. Presetările protejate nu pot fi modificate şi opţiunile Reglare
fină şi Editare comentariu nu pot fi utilizate.
1
Selectaţi L (Presetare
manuală).
Evidenţiaţi Presetare manuală în
meniul balans de alb şi apăsaţi 2.
2
Selectaţi o presetare.
Evidenţiaţi presetarea dorită şi
apăsaţi W (M).
Buton W (M)
3
Selectaţi Protejare.
Evidenţiaţi Protejare şi apăsaţi 2.
r
4
Selectaţi Activată.
Evidenţiaţi Activată şi apăsaţi J
pentru a proteja presetarea
balansului de alb selectată. Pentru
a elimina protecţia, selectaţi
Dezactivată.
99
J
Îmbunătăţire imagine
Opţiuni Picture Control
Sistemul unic de opţiuni Picture Control de la Nikon face posibilă
partajarea setărilor de procesare a imaginilor, incluzând claritatea,
contrastul, luminozitatea, saturaţia şi nuanţa, între dispozitive şi softwareuri compatibile.
Selectarea unei opţiuni Picture Control
Aparatul foto oferă posibilitatea alegerii opţiunilor Picture Control
presetate. Alegeţi o opţiune Picture Control în funcţie de subiect sau de
tipul de scenă.
Opţiune
Q Standard
R Neutră
S Intensă
J
T Monocrom
e Portret
f Peisaj
100
Descriere
Procesare standard pentru rezultate echilibrate.
Recomandată pentru majoritatea situaţiilor.
Procesare minimă pentru rezultate naturale. Alegeţi pentru
fotografiile care ulterior vor fi procesate sau retuşate
extensiv.
Fotografiile sunt îmbunătăţite pentru a da un efect de
intensitate, de fotocopiere. Alegeţi pentru fotografii ce pun
accent pe culori primare.
Realizaţi fotografii monocromatice.
Procesaţi portrete pentru o piele cu textură naturală şi o
senzaţie de rotunjime.
Produce peisaje naturale şi urbane în tonuri vibrante.
1
Afişaţi opţiunile Picture
Control.
Pentru a afişa meniurile,
apăsaţi butonul G.
Evidenţiaţi Setare Picture
Control în meniul fotografiere
Buton G
şi apăsaţi 2 pentru a afişa o
listă cu opţiunile Picture
Control.
2
Alegeţi o opţiune Picture
Control.
Evidenţiaţi opţiunea Picture
Control dorită şi apăsaţi J.
A
Opţiuni Picture Control personalizate
Opţiunile Picture Control personalizate sunt create prin modificări ale opţiunilor
Picture Control existente folosind opţiunea Gestionare Picture Control din
meniul fotografiere (0 106). Opţiunile Picture Control personalizate pot fi
salvate pe un card de memorie pentru a fi partajate cu alte aparate foto de
acelaşi model şi cu software compatibil (0 109).
J
A
Indicatorul Picture Control
Selecţia Picture Control curentă este afişată pe afişajul
informaţiilor când este apăsat butonul R.
Indicator Picture
Control
101
Modificarea opţiunilor Picture Control
Opţiunile Picture Control existente presetate sau personalizate (0 106)
pot fi modificate pentru a se potrivi cu scena sau scopul creativ al
utilizatorului. Alegeţi o combinaţie echilibrată de setări utilizând Reglare
rapidă sau reglaţi manual setările individuale.
1
Selectaţi o opţiune Picture
Control.
Evidenţiaţi opţiunea Picture
Control dorită în lista de opţiuni
Picture Control (0 100) şi apăsaţi
2.
2
Reglaţi setările.
3
Apăsaţi J.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
setarea dorită (0 103) şi apăsaţi 4
sau 2 pentru a alege o valoare.
Repetaţi acest pas până când vor fi
reglate toate setările sau selectaţi
Reglare rapidă pentru a alege o combinaţie presetată de setări.
Setările implicite pot fi restabilite prin apăsarea butonului O.
J
A
Modificări aduse opţiunilor Picture Control originale
Opţiunile Picture Control care au fost modificate faţă
de setările implicite sunt indicate printr-un asterisc
(„E”).
102
❚❚ Setări Picture Control
Opţiune
Reglări manuale
(toate opţiunile Picture Control)
Descriere
Alegeţi între opţiuni de la –2 la +2 pentru a reduce sau a
exagera efectul opţiunilor Picture Control selectate (reţineţi că
aceasta reiniţializează toate reglările manuale). De exemplu,
Reglare rapidă
alegerea unor valori pozitive pentru Intensă face fotografiile
mai viu colorate. Nu este disponibil cu opţiunile Picture
Control Neutră sau Monocrom.
Controlaţi claritatea contururilor. Selectaţi A pentru a regla
claritatea în mod automat în funcţie de tipul de scenă sau
Clarificare
alegeţi dintre valori cuprinse între 0 (claritate inexistentă) şi 9
(cu cât valoarea este mai mare, cu atât claritatea este mai
pronunţată).
Selectaţi A pentru a regla contrastul în mod automat în
funcţie de tipul de scenă sau alegeţi dintre valori cuprinse
între –3 şi +3 (alegeţi valori mai mici pentru a preveni
„decolorarea” zonelor luminoase din portrete în lumina
Contrast
directă a soarelui, valori mai mari pentru a păstra detaliul în
cazul peisajelor înceţoşate şi al altor subiecte cu contrast
scăzut).
Alegeţi –1 pentru luminozitate redusă, +1 pentru
Luminozitate
luminozitate îmbunătăţită. Nu afectează expunerea.
Controlaţi intensitatea culorilor. Selectaţi A pentru a regla
automat saturaţia în funcţie de tipul de scenă sau alegeţi
Saturaţie
dintre valori cuprinse între –3 şi +3 (valorile mai mici reduc
saturaţia, iar valorile mai mari o sporesc).
Alegeţi valori negative (până la un minim de –3) pentru a face
roşul mai mov, albastrul mai verde şi verdele mai galben,
Nuanţă
valori pozitive (până la +3) pentru a face roşul mai portocaliu,
verdele mai albastru şi albastrul mai mov.
Simulaţi efectul filtrelor color asupra fotografiilor monocrome.
Efecte filtru Alegeţi dintre Off (Dezactivat), galben, portocaliu, roşu şi
verde (0 105).
Alegeţi nuanţa utilizată în fotografiile monocrome dintre
B&W (A&N) (alb-negru), Sepia, Cyanotype (Cianotipie)
(monocrom cu nuanţă de albastru), Red (Roşu), Yellow
Nuanţare
(Galben), Green (Verde), Blue Green (Albastru verzui), Blue
(Albastru), Purple Blue (Albastru purpuriu), Red Purple
(Roşu purpuriu) (0 105).
Reglări manuale
(numai non-monocrom)
J
Reglări manuale
(numai monocrom)
103
D
„A” (Automat)
Rezultatele pentru claritatea, contrastul şi saturaţia automate variază în funcţie
de expunere şi de poziţionarea subiectului în cadru. Utilizaţi un obiectiv de tip G,
E sau D pentru cele mai bune rezultate.
A
Opţiuni Picture Control personalizate
Opţiunile disponibile pentru Picture Control personalizate sunt aceleaşi cu cele
care au stat la baza Picture Control personalizat.
A
Matricea de Picture Control
Apăsând butonul W (M) în pasul 2, la pagina 102, se
afişează o matrice de Picture Control ce arată
contrastul şi saturaţia pentru opţiunea Picture Control
selectată în legătură cu celelalte opţiuni Picture
Control (când este selectat Monocrom se afişează
numai contrastul). Eliberaţi butonul W (M) pentru a
reveni la meniul Picture Control.
Pictogramele pentru opţiunile Picture Control ce
utilizează contrastul şi saturaţia automate sunt afişate
în verde în matricea de Picture Control, iar liniile apar
paralele cu axele matricei.
A
Setări anterioare
Linia de sub afişajul valorii din meniul de setări ale
opţiunilor Picture Control indică valoarea anterioară a
setării. Utilizaţi aceasta ca referinţă pentru reglarea
setărilor.
J
104
A
Efecte filtru (Numai monocrom)
Opţiunile din acest meniu simulează efectul filtrelor color asupra fotografiilor
monocrome. Sunt disponibile următoarele efecte filtru:
Opţiune
Descriere
Galben Sporeşte contrastul. Poate fi utilizat pentru a reduce
Portocaliu luminozitatea cerului în fotografii de peisaje. Portocaliul
produce un contrast mai mare decât galbenul, iar roşul un
R
Roşu
contrast mai mare decât portocaliul.
G
Verde
Atenuează tonurile pielii. Poate fi utilizat pentru portrete.
Y
O
Reţineţi că efectele obţinute cu Efecte filtru sunt mai pronunţate decât cele
produse de filtrele fizice de sticlă.
A
Nuanţare (Numai monocrom)
Apăsând 3 atunci când este selectat Nuanţare se
afişează opţiunile pentru saturaţie. Apăsaţi 4 sau 2
pentru a regla saturaţia. Controlul saturaţiei nu este
disponibil când este selectat B&W (A&N) (alb-negru).
J
105
Creare opţiuni Picture Control personalizate
Opţiunile Picture Control furnizate cu aparatul foto pot fi modificate şi
salvate ca opţiuni Picture Control personalizate.
1
Selectaţi Gestionare
Picture Control în meniul
fotografiere.
Pentru a afişa meniurile,
apăsaţi butonul G.
Evidenţiaţi Gestionare
Picture Control în meniul
fotografiere şi apăsaţi 2.
2
3
J
106
Buton G
Selectaţi Salvare/editare.
Evidenţiaţi Salvare/editare şi
apăsaţi 2.
Selectaţi o opţiune Picture
Control.
Evidenţiaţi o opţiune Picture
Control existentă şi apăsaţi 2 sau
apăsaţi J pentru a trece la pasul 5
şi a salva o copie a opţiunii Picture
Control evidenţiate fără altă modificare.
4
Editaţi opţiunea Picture
Control selectată.
Consultaţi pagina 103 pentru
informaţii suplimentare. Pentru a
renunţa la orice modificări şi a porni
din nou de la setările implicite,
apăsaţi butonul O. Apăsaţi J atunci când setările sunt finalizate.
5
6
Selectaţi o destinaţie.
Alegeţi o destinaţie pentru
opţiunea Picture Control
personalizată (C-1 până la C-9) şi
apăsaţi 2.
Denumiţi opţiunile Picture
Control.
Zonă tastatură
Va fi afişat dialogul de
introducere text prezentat în
Zonă nume
dreapta. Noile opţiuni Picture
Control sunt denumite implicit
prin adăugarea unui număr format din două cifre (atribuit automat) la
numele opţiunii Picture Control existente; pentru a utiliza numele
implicit, treceţi la pasul 7. Pentru a deplasa cursorul în zona numelui,
ţineţi apăsat butonul W (M) şi apăsaţi 4 sau 2. Pentru a introduce o
nouă literă la poziţia curentă a cursorului, folosiţi selectorul multiplu
pentru a evidenţia caracterul dorit în zona tastaturii şi apăsaţi J.
Pentru a şterge caracterul de la poziţia curentă a cursorului, apăsaţi
butonul O.
J
Denumirile opţiunilor Picture Control personalizate pot avea până la
nouăsprezece caractere lungime. Orice caracter după cel de-al
nouăsprezecelea va fi şters.
107
7
Apăsaţi X (T).
Apăsaţi butonul X (T)
pentru a salva modificările şi a
ieşi. Noua opţiune Picture
Control va apărea în lista de
opţiuni Picture Control.
Buton X (T)
A
Gestionare Picture Control > Redenumire
Opţiunile Picture Control personalizate pot fi
redenumite oricând folosind opţiunea Redenumire
din meniul Gestionare Picture Control.
J A
Gestionare Picture Control > Ştergere
Opţiunea Ştergere din meniul Gestionare Picture Control poate fi folosită
pentru a şterge opţiunile Picture Control personalizate selectate când acestea nu
mai sunt necesare.
A
Pictograma Picture Control originală
Opţiunea Picture Control presetată originală pe care se
bazează opţiunea Picture Control personalizată este
indicată de o pictogramă în colţul din dreapta sus al
afişajului de editare.
108
Pictogramă Picture
Control originală
Partajarea opţiunilor Picture Control
personalizate
Opţiunile Picture Control personalizate create utilizând Picture Control
Utility, disponibil cu ViewNX 2, sau software opţional, precum
Capture NX 2, pot fi copiate pe un card de memorie şi încărcate în
aparatul foto sau opţiunile Picture Control personalizate create cu
aparatul foto pot fi copiate pe cardul de memorie pentru a fi utilizate pe
aparate foto Df şi cu alt software şi apoi şterse când nu mai sunt necesare.
Pentru a copia opţiuni Picture Control
personalizate pe sau de pe un card de
memorie sau pentru a şterge opţiuni
Picture Control personalizate de pe
cardul de memorie, evidenţiaţi
Încărcare/salvare din meniul
Gestionare Picture Control şi apăsaţi 2. Vor fi afişate următoarele
opţiuni:
• Copiere în aparatul foto: Copiaţi opţiuni Picture Control personalizate de pe
cardul de memorie la destinaţiile Picture Control personalizate, de la C-1
la C-9, din aparatul foto şi denumiţi-le după cum doriţi.
• Ștergere de pe card: Ştergeţi opţiunile
Picture Control personalizate
selectate de pe cardul de memorie.
Dialogul de confirmare arătat în
dreapta va fi afişat înainte de
ştergerea unei opţiuni Picture Control;
pentru a şterge o opţiune Picture Control selectată, evidenţiaţi Yes (Da)
şi apăsaţi J.
• Copiere pe card: Copiaţi o opţiune Picture Control personalizată (de la C-1
la C-9) de pe aparatul foto la o destinaţie selectată (de la 1 la 99) de pe
cardul de memorie.
J
A
Salvarea opţiunilor Picture Control personalizate
Pe cardul de memorie pot fi stocate, în orice moment, până la 99 de opţiuni
Picture Control personalizate. Cardul de memorie poate fi folosit numai pentru
stocarea opţiunilor Picture Control personalizate create de utilizator. Opţiunile
Picture Control presetate furnizate împreună cu aparatul foto (0 100) nu pot fi
copiate pe cardul de memorie, redenumite sau şterse.
109
Păstrarea detaliilor în zone
luminoase şi zone întunecate
D-Lighting activ
D-Lighting-ul activ păstrează detaliile din zonele luminoase şi din zonele
întunecate, creând fotografii cu un contrast natural. Utilizaţi pentru scene
cu un contrast ridicat, de exemplu atunci când fotografiaţi peisaje
luminoase printr-o uşă sau printr-o fereastră sau atunci când fotografiaţi
obiecte umbrite într-o zi însorită. Are eficienţă maximă când este utilizată
cu măsurarea matricială (0 75).
D-Lighting activ dezactivat
D-Lighting activ: Y Automat
J
A
„D-Lighting activ” faţă de „D-Lighting”
Opţiunea D-Lighting activ din meniul fotografiere ajustează expunerea înainte
de fotografiere pentru a optimiza contrastul dinamic, în timp ce opţiunea
D-Lighting din meniul retuşare (0 291) luminează umbrele din imagini după
fotografiere.
110
Pentru a utiliza D-Lighting activ:
1
Selectaţi D-Lighting activ
în meniul fotografiere.
Pentru a afişa meniurile,
apăsaţi butonul G.
Evidenţiaţi D-Lighting activ
în meniul fotografiere şi
apăsaţi 2.
2
Buton G
Alegeţi o opţiune.
Evidenţiaţi opţiunea dorită şi
apăsaţi J. Dacă este selectat
Y Automat, aparatul foto va
regla automat D-Lighting-ul activ
conform condiţiilor de fotografiere
(totuşi, în modul expunere M, Y Automat este echivalent cu
Q Normal).
J
D
D-Lighting activ
În fotografiile efectuate cu D-Lighting activ poate apărea zgomot (pixeli luminoşi
repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii). Este posibil ca pe unele subiecte să fie
vizibile umbre inegale. D-Lighting activ nu poate fi folosit la sensibilităţi ISO de
Hi 0,3 sau mai ridicate.
A
Consultaţi de asemenea
Când este selectat Bracketing ADL pentru setarea personalizată e6 (Setare
bracketing automat, 0 259), aparatul foto variază D-Lighting-ul activ într-o
serie de fotografieri (0 145).
111
High Dynamic Range (HDR)
Utilizat pentru subiecte cu un contrast ridicat, High Dynamic Range (HDR)
păstrează detaliile în zone luminoase şi zone întunecate prin îmbinarea a
două fotografii realizate la expuneri diferite. HDR are eficienţa maximă
când este folosit cu măsurarea matricială (0 75; cu alte metode de
măsurare şi un obiectiv non-CPU, o expunere diferenţială Automat este
echivalentă cu aproximativ 2 EV). Nu poate fi folosit pentru a înregistra
imagini NEF (RAW). HDR nu poate fi utilizat cu iluminarea cu bliţ,
bracketing-ul (0 136) şi expunerea multiplă (0 149), sau cu timpii de
expunere B (bulb) şi T (oră).
+
Prima expunere
(mai întunecată)
1
J
112
A doua expunere
(mai luminoasă)
Selectaţi HDR (high
dynamic range).
Apăsaţi butonul G pentru a
afişa meniurile. Evidenţiaţi
HDR (high dynamic range)
în meniul fotografiere şi
Buton G
apăsaţi 2.
Imagine HDR combinată
2
Selectaţi un mod.
Evidenţiaţi Mod HDR şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi una dintre următoarele
opţiuni şi apăsaţi J.
• Pentru a face o serie de fotografii HDR,
selectaţi 6 Activat (serie).
Fotografierea HDR va continua
până când selectaţi Dezactivat
pentru Mod HDR.
• Pentru a face o fotografie HDR, selectaţi Activat (o singură fotogr.).
Fotografierea normală va fi reluată automat după ce aţi creat o
singură fotografie HDR.
• Pentru a ieşi fără să creaţi alte fotografii HDR, selectaţi Dezactivat.
u apare în vizor când este activat HDR.
J
113
3
Alegeţi expunerea
diferenţială.
Pentru a alege diferenţa de
expunere între două fotografieri,
evidenţiaţi Expunere diferenţială
şi apăsaţi 2.
Vor fi afişate opţiunile indicate în
dreapta. Evidenţiaţi o opţiune şi
apăsaţi J. Alegeţi valori mai
ridicate pentru subiecte cu contrast
ridicat, dar reţineţi că alegerea unei
valori mai ridicate decât cea
necesară este posibil să nu producă rezultatele dorite; dacă este
selectat Automat, aparatul foto va regla automat expunerea pentru a
se potrivi scenei.
4
Alegeţi nivelul de
uniformizare.
Pentru a alege cât de mult sunt
uniformizate îmbinările dintre două
imagini, evidenţiaţi Uniformizare
şi apăsaţi 2.
J
114
Vor fi afişate opţiunile indicate în
dreapta. Evidenţiaţi o opţiune şi
apăsaţi J. Valorile mai ridicate
produc o imagine compozită mai
uniformizată. Este posibil ca pe
unele subiecte să fie vizibile umbre
inegale.
5
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi fotografiaţi.
Aparatul foto efectuează două expuneri
când butonul de declanșare este apăsat
până la capăt. l k va fi afișat pe
panoul de control și l u în vizor în
timp ce imaginile sunt îmbinate; nu se
poate efectua nicio fotografie până când
înregistrarea nu este încheiată. Indiferent
de opţiunea curentă selectată pentru
modul declanşare, se va face o singură
fotografie de fiecare dată când butonul de
declanşare este apăsat.
Panou de control
Vizor
Dacă este selectat Activat (serie), HDR se va dezactiva numai când
este selectat Dezactivat pentru Mod HDR; dacă este selectat Activat
(o singură fotogr.), HDR se dezactivează automat după ce este
realizată fotografia. Pictograma u dispare de pe afişaj când
fotografierea HDR se încheie.
J
D
Încadrarea fotografiilor HDR
Marginile imaginii vor fi tăiate. Este posibil să nu se obţină rezultatele dorite dacă
aparatul foto sau subiectul se mişcă în timpul fotografierii. Este recomandată
utilizarea unui trepied. În funcţie de scenă, pot apărea umbre în jurul obiectelor
luminoase sau pot apărea halouri în jurul obiectelor întunecate; acest efect
poate fi redus prin reglarea nivelului de uniformizare.
A
Fotografiere cu temporizator
Dacă este selectat Activat (serie) pentru Mod HDR înainte de a începe
fotografierea cu temporizator de interval, aparatul foto va continua să facă
fotografii HDR la intervalul selectat (dacă este selectat Activat (o singură
fotogr.), fotografierea cu temporizator de interval se va încheia după o singură
fotografie).
115
l
Fotografierea cu bliţ
Utilizarea unui bliţ
Aparatul foto acceptă Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS) şi poate fi
folosit cu unităţile de bliţ compatibile CLS. Unităţile bliţ opţionale pot fi
ataşate direct la cupla pentru accesorii a aparatului foto, conform
descrierii de mai jos. Cupla pentru accesorii este prevăzută cu un
dispozitiv de blocare de siguranţă pentru unităţi bliţ cu ştift de blocare.
1
2
Scoateţi capacul cuplei pentru accesorii.
Montaţi unitatea bliţ pe cupla pentru
accesorii.
Pentru detalii consultaţi manualul furnizat cu
unitatea bliţ.
l
116
A
Terminalul de sincronizare
Un cablu de sincronizare poate fi conectat la terminalul
de sincronizare când este necesar. Nu conectaţi o altă
unitate de bliţ prin intermediul unui cablu de
sincronizare în timpul executării unei fotografii cu bliţ
cu sincronizare perdea posterioară cu o unitate bliţ
montată pe cupla pentru accesorii a aparatului foto.
D
Utilizaţi numai accesorii pentru bliţ marca Nikon
Utilizaţi numai unităţi bliţ Nikon. Tensiunile negative sau tensiunile de peste 250 V
aplicate cuplei pentru accesorii ar putea nu doar să împiedice funcţionarea
normală, dar şi să deterioreze schema electrică de sincronizare a aparatului foto
sau a bliţului. Înainte de a utiliza o unitate bliţ Nikon care nu a fost prezentată în
această secţiune, contactaţi un reprezentant de service autorizat Nikon pentru
mai multe informaţii.
l
117
Sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS)
Sistemul creativ de iluminare (CLS) avansat Nikon oferă o comunicare
îmbunătăţită între aparatul foto şi unităţile bliţ compatibile pentru
fotografierea cu bliţ îmbunătăţită.
❚❚ Unităţi bliţ compatibile CLS
Aparatul foto poate fi utilizat cu următoarele unităţi bliţ compatibile CLS:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-300 şi SB-R200:
Unitate bliţ
Caracteristică
Nr. ghid 4
ISO 100
ISO 200
SB-910 1
34
48
SB-900 1
34
48
SB-800
38
53
SB-700 1
28
39
SB-600
30
42
SB-400 2
21
30
SB-300 2
18
25
SB-R200 3
10
14
1 Dacă este ataşat un filtru color la SB-910, SB-900 sau SB-700 când este selectat de
v sau N (bliţ) pentru balansul de alb, aparatul foto va detecta automat filtrul şi
va regla balansul de alb în mod corespunzător.
2 Controlul bliţului fără fir nu este disponibil.
3 Controlat la distanţă cu unitatea de bliţ opţională SB-910, SB-900, SB-800 sau
SB-700 sau cu dispozitivul de comandă Speedlight fără fir SU-800.
4 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 şi SB-600 la o poziţie cap zoom de 35 mm;
SB-910, SB-900 şi SB-700 cu iluminare standard.
• Dispozitiv comandă Speedlight fără fir SU-800: Când este montat pe un aparat
foto compatibil CLS, SU-800 poate fi folosit ca dispozitiv de comandă
pentru unităţile de bliţ controlate la distanţă SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 sau SB-R200 în până la trei grupuri. Unitatea SU-800 în
sine nu este prevăzută cu un bliţ.
l
A
Număr de ghid
Pentru a calcula raza de acţiune a bliţului la putere maximă, împărţiţi numărul de
ghid la diafragmă. Dacă, de exemplu, unitatea bliţ are un număr de ghid de 34 m
(ISO 100, 20 °C); raza sa de acţiune la o diafragmă de f/5.6 este de 34÷5,6 sau de
aproximativ 6,1 metri. Pentru fiecare dublare a valorii sensibilităţii ISO, înmulţiţi
numărul de ghid cu rădăcina pătrată a lui doi (aproximativ 1,4).
118
Următoarele funcţii sunt disponibile cu unităţi bliţ compatibile CLS:
Unităţi bliţ compatibile CLS
SB-910
SB-900
SB-800 SB-700 SB-600
Un singur bliţ
Bliţ de umplere compensat
i-TTL pentru SLR digital 1
i-TTL
Bliţ i-TTL standard pentru SLR
digital
AA Diafragmă automată
A Non-TTL automat
GN Manual prioritate distanţă
M Manual
RPT Declanşare repetată bliţ
Control bliţ de la distanţă
i-TTL i-TTL
[A:B] Control rapid fără fir al bliţului
AA Diafragmă automată
A Non-TTL automat
M Manual
RPT Declanşare repetată bliţ
i-TTL i-TTL
[A:B] Control rapid fără fir al bliţului
AA Diafragmă automată
A Non-TTL automat
M Manual
RPT Declanşare repetată bliţ
Comunicare informaţii culoare bliţ
Sincronizare rapidă FP automată 6
Blocare FV 7
Asistenţă AF pentru AF zone multiple
Reducere ochi roşii
Iluminare pentru modelare aparat foto
Selectare mod bliţ aparat foto
Actualizare firmware unitate bliţ aparat
foto
z
SU-800
Dispozitiv de
Fotografiere
comandă
prim-plan
SB-R200 SB-400 SB-300
La distanţă
Iluminare avansată fără fir
Principal
z
z
z2
z
z2
—
—
—
z
z
z3
z3
z
z
z
z
z
—
z5
z
z
z
z
z
z5
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
—
z
z
—
z
z
z
—
—
z
—
z
z
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
z
—
—
—
—
—
—
z
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
—
—
z
z
—
—
z
—
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
z
—
z
—
z
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
z
—
—
—
z
z8
z
—
—
—
—
—
z
—
—
—
z
z
l
119
1 Nu este disponibil cu măsurarea spot.
2 Poate fi selectat şi cu unitatea bliţ.
3 Selectarea modului AA/A realizată pe unitatea bliţ folosind setări personalizate.
Exceptând cazul în care datele obiectivului au fost furnizate utilizând opţiunea Date
obiectiv non-CPU din meniul de setare, „A” va fi selectat când este utilizat un obiectiv
non-CPU.
4 Poate fi selectat numai cu aparatul foto.
5 Exceptând cazul în care datele obiectivului au fost furnizate utilizând opţiunea Date
obiectiv non-CPU în meniul de setare, non-TTL automat (A) este utilizat cu obiective
non-CPU, indiferent de modul selectat cu unitatea bliţ.
6 Disponibil doar în modurile control bliţ i-TTL, AA, A, GN şi M.
7 Disponibil doar în modurile control bliţ i-TTL, AA şi A.
8 Actualizările firmware pentru SB-910 și SB-900 pot fi realizate din aparatul foto.
l
A
Iluminare pentru modelare
Unităţile bliţ compatibile CLS precum SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 şi SB-600
emit un bliţ de modelare când este apăsat butonul Pv al aparatului foto. Această
caracteristică poate fi folosită cu iluminarea avansată fără fir pentru a examina
efectul de iluminare total realizat cu mai multe unităţi de bliţ. Iluminarea pentru
modelare poate fi dezactivată folosind setarea personalizată e5 Bliţ de
modelare (0 259).
120
❚❚ Alte unităţi bliţ
Următoarele unităţi bliţ pot fi utilizate în modurile non-TTL automat şi
manual.
Unitate bliţ
Mod bliţ
A Non-TTL automat
M Manual
Declanşare repetată
G
bliţ
Sincronizare perdea
REAR
posterioară 3
SB-50DX
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2,
SB-29S 2
—
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
✔
✔
1 Modul bliţ este setat automat la TTL, iar declanşatorul este dezactivat. Setaţi unitatea
bliţ la A (bliţ non-TTL automat).
2 Focalizarea automată este disponibilă numai cu obiective AF-S VR Micro-Nikkor
105mm f/2.8G IF-ED şi AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
3 Disponibil când aparatul foto este utilizat pentru a selecta modul bliţ.
D
Note privind unităţile de bliţ opţionale
Consultaţi manualul Speedlight pentru instrucţiuni detaliate. Dacă unitatea bliţ
acceptă CLS, consultaţi secţiunea referitoare la aparate foto digitale SLR
compatibile CLS. Df nu este inclus în categoria „SLR digital” în manualele
SB-80DX, SB-28DX şi SB-50DX.
Controlul bliţului i-TTL poate fi folosit la sensibilităţi ISO cuprinse între 100 şi
12800. La valori de peste 12800, rezultatele dorite nu pot fi obţinute la unele raze
de acţiune sau setări ale diafragmei. Dacă indicatorul bliţ pregătit clipeşte timp
de aproximativ trei secunde după realizarea unei fotografii, bliţul s-a declanşat la
putere maximă şi este posibil ca fotografia să fie subexpusă.
l
Când se utilizează un cablu de sincronizare seria SC 17, 28 sau 29 pentru
fotografierea cu bliţ extern, este posibil să nu se obţină expunerea corectă în
modul i-TTL. Vă recomandăm să selectaţi controlul bliţului i-TTL standard.
Realizaţi o fotografie test şi vizualizaţi rezultatele pe monitor.
În cazul i-TTL, utilizaţi panoul bliţ sau adaptorul pentru dispozitivul de difuzie
furnizat cu unitatea bliţ. Nu utilizaţi alte panouri, cum ar fi cele de difuzie,
deoarece ar putea genera expuneri incorecte.
121
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 şi SB-400 oferă reducerea ochilor roşii, în
timp ce SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 şi SU-800 oferă iluminare
asistenţă AF cu următoarele limitări:
• SB-910 și SB-900: Iluminare asistenţă
AF este disponibilă cu obiectivele
AF de 17–135 mm, totuși
17–19 mm
20–105 mm
focalizarea automată este
disponibilă numai cu punctele de focalizare arătate în dreapta.
• SB-800, SB-600 și SU-800: Iluminare
asistenţă AF este disponibilă cu
obiectivele AF de 24–105 mm,
24–34 mm
35–49 mm
totuși focalizarea automată este
disponibilă numai cu punctele de focalizare arătate în dreapta.
• SB-700: Iluminare asistenţă AF este
disponibilă cu obiectivele AF de
24–135 mm, totuşi focalizarea
24–135 mm
automată este disponibilă numai
cu punctele de focalizare arătate în dreapta.
106–135 mm
50–105 mm
În modul expunere P, diafragma maximă (număr f/ minim) este limitată în funcţie
de sensibilitatea ISO, aşa cum se arată mai jos:
Diafragmă maximă la echivalent ISO de:
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
4
4.8
5.6
6.7
8
9.5
11
13
Dacă diafragma maximă a obiectivului este mai mică decât cea dată mai sus,
valoarea maximă pentru diafragmă va fi diafragma maximă a obiectivului.
l
122
A
Mod control bliţ
Afişajul informaţiilor arată modul control bliţ pentru unităţile bliţ opţionale
ataşate la cupla de accesorii a aparatului foto după cum urmează:
Sincronizare bliţ
FP automat (0 257)
i-TTL
Diafragmă automată (AA)
Bliţ non-TTL automat (A)
Manual prioritate distanţă (GN)
Manual
Declanşare repetată bliţ
Iluminare avansată fără fir
—
l
123
Control bliţ i-TTL
Când o unitate bliţ compatibilă CLS (0 118) este setată la TTL, aparatul
foto selectează automat unul dintre următoarele tipuri de control bliţ:
Bliţ de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital: Unitatea bliţ emite serii de pre-bliţuri
aproape invizibile (pre-bliţuri de control) imediat înainte de bliţul principal. Prebliţurile reflectate de obiectele din toate zonele cadrului sunt preluate de senzorul
RGB de 2016 segmente şi sunt analizate în combinaţie cu gama de informaţii de la
sistemul de măsurare matricială pentru a regla puterea bliţului pentru un echilibru
natural între subiectul principal şi iluminarea fundalului. Dacă este folosit un
obiectiv de tip G, E sau D, informaţiile privind distanţa sunt incluse când se
calculează puterea bliţului. Precizia de calcul poate fi îmbunătăţită pentru
obiective non-CPU prin specificarea datelor despre obiectiv (distanţa focală şi
diafragma maximă; consultaţi 0 163). Nu este disponibil când se foloseşte
măsurarea spot.
Bliţ i-TTL standard pentru SLR digital: Puterea bliţului este reglată pentru a aduce
iluminarea din cadru la un nivel standard; luminozitatea fundalului nu este luată
în calcul. Recomandat pentru fotografii în care subiectul principal este evidenţiat
în detrimentul detaliilor de fundal, sau când este folosită compensarea expunerii.
Bliţul i-TTL standard pentru SLR digital se activează automat când este selectată
măsurarea spot.
l
124
Moduri bliţ
Aparatul foto acceptă următoarele moduri bliţ:
Mod bliţ
Sincronizare
perdea
frontală
Reducere
ochi roşii
Reducere
ochi roşii cu
sincronizare
lentă
Sincronizare
lentă
Sincronizare
perdea
posterioară
Descriere
Acest mod este recomandat pentru majoritatea situaţiilor. În
modurile de expunere automate programate şi prioritate
diafragmă automată, timpul de expunere va fi setat automat la
valori cuprinse între 1/200 şi 1/60 s (1/4000 până la 1/60 s cu
sincronizare rapidă FP automată; 0 257).
Alegeţi acest mod (disponibil numai cu SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 şi SB-400) pentru a reduce efectul „ochi roşii”
provocat uneori de bliţ. Nu este recomandat pentru subiectele în
mişcare sau în alte situaţii în care este necesar răspunsul rapid al
obturatorului. Nu deplasaţi aparatul foto în timpul fotografierii.
Combină reducerea ochilor roşii cu sincronizarea lentă. Folosiţi
pentru portretele făcute pe un fundal de scenă nocturnă.
Disponibil numai cu SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 şi
SB-400 în modurile automate programate şi prioritate diafragmă
automată. Se recomandă folosirea unui trepied pentru a împiedica
lipsa clarităţii cauzată de vibraţiile aparatului foto.
Lumina bliţului se combină cu timpi de expunere lungi de până la
30 s pentru a surprinde atât subiectul, cât şi fundalul noaptea sau
în lumină slabă. Acest mod este disponibil numai în modurile de
expunere automate programate şi prioritate diafragmă automată.
Se recomandă folosirea trepiedului pentru a împiedica lipsa de
claritate cauzată de tremuratul aparatului foto.
În modul prioritate declanşare automată sau expunere manuală,
bliţul se declanşează chiar înainte de închiderea obturatorului.
Folosiţi pentru a crea un efect de urmă de lumină în urma
obiectelor în mişcare. În modurile automate programate şi
prioritate diafragmă automată, sincronizarea perdea posterioară
lentă este folosită pentru a captura atât subiectul, cât şi fundalul.
Se recomandă folosirea trepiedului pentru a împiedica lipsa de
claritate cauzată de tremuratul aparatului foto.
l
125
❚❚ Alegerea unui mod bliţ
Pentru a alege un mod bliţ, apăsaţi
butonul W (M) şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când
modul bliţ dorit este selectat pe
afişajul informaţiilor:
Buton W (M)
Sincronizare perdea
frontală
Reducere ochi roşii 1
Sincronizare perdea
posterioară 4
l
126
Selector principal
de comandă
Reducere ochi roşii cu
sincronizare lentă 1, 2
Sincronizare lentă 3
1 Pictograma Y clipeşte dacă unitatea bliţ nu acceptă reducerea ochilor roşii.
2 Reducere ochi roșii cu sincronizare lentă este disponibilă numai în modurile de
expunere P și A. În modurile de expunere S și M, reducere ochi roșii cu sincronizare lentă
devine reducere ochi roșii.
3 Disponibil numai în modurile de expunere P şi A. În modurile de expunere S și M,
sincronizarea lentă devine sincronizare perdea frontală.
4 În modurile expunere P şi A, modul sincronizare bliţ va fi setat la sincronizare
perdea posterioară lentă când butonul W (M) este eliberat.
A
Sisteme cu bliţ în studio
Sincronizarea perdea posterioară nu poate fi folosită cu sistemele cu bliţ în
studio deoarece nu se poate obţine sincronizarea corectă.
A
Timp de expunere şi diafragmă
Timpul de expunere şi diafragma pot fi setate după cum urmează când este
folosită o unitate de bliţ opţională:
Mod
P
S
A
M
Timp de expunere
Setat automat de aparatul foto
(1/200 s–1/60 s) 1, 2
Valoare selectată de utilizator
(1/200 s–30 s) 2
Setat automat de aparatul foto
(1/200 s–1/60 s) 1, 2
Valoare selectată de utilizator
(1/200 s–30 s, Bulb, Oră) 2
Diafragmă
Setată automat de
aparatul foto
Valoare selectată de
utilizator 3
Consultaţi
pagina
38
39
41
42
1 Timpul de expunere poate fi setat până la 30 s în modurile bliţ sincronizare lentă,
sincronizare perdea posterioară lentă şi sincronizare lentă cu reducere ochi roşii.
2 Când este selectat 1/250 s (FP automat) sau 1/200 s (FP automat) pentru setarea
personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ, 0 257), timpi scurţi de 1/4000 s sunt
disponibili cu unităţile de bliţ opţionale care acceptă sincronizarea rapidă FP
automată.
3 Raza de acţiune a bliţului variază în funcţie de diafragmă şi sensibilitatea ISO. Când
se setează diafragma în modurile expunere A şi M, consultaţi tabelul razelor de
acţiune ale bliţului furnizate cu unitatea de bliţ opţională.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre alegerea unui timp de sincronizare a bliţului, consultaţi
setarea personalizată e1 (Timp sincronizare bliţ, 0 257). Pentru informaţii
privind alegerea celui mai lung timp de expunere disponibil la utilizarea bliţului,
consultaţi setarea personalizată e2 (Timp expunere cu bliţ, 0 258).
l
127
Compensare bliţ
Compensarea bliţului este folosită pentru a modifica puterea bliţului între
–3EV şi +1EV, în trepte de 1/3 EV, modificând luminozitatea subiectului
principal faţă de fundal. Puterea bliţului poate fi sporită, pentru a face
subiectul principal să apară mai luminos, sau redusă, pentru a împiedica
evidenţierile sau reflexiile nedorite.
Apăsaţi butonul W (M) şi rotiţi
selectorul secundar de comandă până
când valoarea dorită este afişată pe
afișajul informaţiilor. În general,
alegeţi valori pozitive pentru a face
subiectul principal mai luminos,
negative pentru a-l face mai întunecat. Buton W (M)
Selector secundar
de comandă
La alte valori decât ±0,0, va fi afişată o
pictogramă Y pe afișajul informaţiilor şi în
vizor după ce eliberaţi butonul W (M). Valoarea
curentă pentru compensarea bliţului poate fi
confirmată apăsând butonul W (M).
Puterea normală a bliţului poate fi restabilită
prin setarea compensării bliţului la ±0,0.
Compensarea bliţului nu se resetează când
aparatul foto este oprit.
l
±0 EV
(Buton W (M) apăsat)
–0,3 EV
+1,0 EV
128
A
Unităţi de bliţ opţionale
Compensarea bliţului selectată cu unitatea de bliţ opţională este adăugată la
compensarea bliţului selectată cu aparatul foto.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea modului în care bliţul şi compensarea
expunerii se îmbină, consultaţi setarea personalizată e4 (Comp. expunere
pentru bliţ, 0 259). Pentru informaţii privind modificarea automată a nivelului
bliţului într-o serie de fotografii, consultaţi pagina 136.
l
129
Blocare FV
Această funcţie este folosită pentru a bloca puterea bliţului, permiţând
recompunerea fotografiilor fără schimbarea nivelului bliţului şi asigurând
că puterea bliţului este adecvată pentru subiect chiar şi atunci când
subiectul nu este poziţionat în centrul cadrului. Puterea bliţului este
reglată automat pentru orice modificări ale sensibilităţii ISO şi diafragmei.
Blocarea FV este disponibilă numai cu unităţile bliţ compatibile CLS
(0 118).
Pentru a utiliza blocarea FV:
1
Asociaţi blocarea FV unei comenzi a
aparatului foto.
Selectaţi Blocare FV şi „apăsaţi” opţiunea
pentru setarea personalizată f4 (Asociere
buton Fn, 0 263), f5 (Asociere buton
previz., 0 266) sau f6 (Asociere buton AE-L/
AF-L, 0 267).
l
130
2
Ataşaţi o unitate bliţ compatibilă CLS.
3
Setaţi unitatea bliţ în modul adecvat.
Montaţi o unitate bliţ compatibilă CLS (0 118) la cupla pentru
accesorii a aparatului foto.
Porniţi unitatea bliţ şi setaţi modul bliţ la TTL, pre-bliţ de control AA
sau pre-bliţ de control A. Consultaţi manualul de instrucţiuni
Speedlight pentru detalii.
4
Focalizaţi.
5
Blocaţi nivelul bliţului.
Poziţionaţi subiectul în centrul
cadrului şi apăsaţi butonul de
declanşare la jumătate pentru a
focaliza.
După ce v-aţi asigurat că indicatorul bliţ
pregătit (M) este afişat în vizor, apăsaţi
butonul selectat în pasul 1. Bliţul va emite un
pre-bliţ de control pentru a determina nivelul adecvat al bliţului.
Puterea bliţului va fi blocată la acest nivel şi pictograma blocare FV
(e) va apărea în vizor.
6
Recompuneţi fotografia.
7
Efectuaţi fotografia.
8
Deblocaţi blocarea FV.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.
Dacă se doreşte, pot fi făcute fotografii suplimentare fără ca blocarea
FV să fie deblocată.
Apăsaţi butonul selectat în pasul 1 pentru a debloca blocarea FV.
Asiguraţi-vă că pictograma blocare FV (e) nu mai este afişată în vizor.
l
131
A
Măsurare
Zonele de măsurare pentru blocarea FV când se foloseşte o unitate bliţ opţională
sunt următoarele:
Unitate bliţ
Unitate bliţ
independentă
Utilizat cu alte unităţi
bliţ (Iluminare
avansată fără fir)
l
132
Mod bliţ
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (bliţ principal)
Zonă măsurată
Cerc de 5 mm în centrul cadrului
Zona măsurată de exponometrul
bliţului
Întregul cadru
Zona măsurată de exponometrul
bliţului
tAlte opţiuni de
fotografiere
Reiniţializare prin două butoane:
restabilirea setărilor implicite
Setările aparatului foto enumerate mai
jos pot fi restabilite la valorile implicite
ţinând apăsate concomitent
butoanele W (M) şi D pentru mai mult
de două secunde (aceste butoane sunt
marcate de un punct verde). Panoul de
control se stinge pentru scurt timp în
Buton W (M)
timp ce setările sunt reiniţializate.
Buton D
t
133
❚❚ Setări accesibile din meniul fotografiere 1
Opţiune
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Balans de alb
Reglare fină
HDR (high dynamic range)
Control sensib. ISO auto.
Implicită
0
JPEG normal
55
Mare
58
Automat > Normal
81
A-B: 0, G-M: 0
84
Dezactivat 2
112
Dezactivat
72
Fotograf. cu temporiz. interval
Dezactivată 3
156
Setări opţiuni Picture Control 4
Nemodificate
100
Dezactivat 5
149
Expunere multiplă
1 Cu excepţia setărilor expunere multiplă şi temporizator de interval, numai setările din
arhiva curentă selectată folosind opţiunea Arhivă meniu fotografiere vor fi resetate
(0 236). Setările din celelalte arhive nu sunt afectate.
2 Expunerea diferenţială şi uniformizarea nu sunt resetate.
3 Dacă fotografierea cu temporizator de interval este în curs, fotografierea se va încheia.
Timpul de pornire, intervalul de fotografiere, numărul de intervale şi de fotografii nu
sunt resetate.
4 Numai opţiunea Picture Control curentă.
5 Dacă expunerea multiplă este în curs, fotografierea se va încheia, iar expunerea
multiplă va fi creată din expunerile înregistrate până în acel moment. Modificarea şi
numărul de fotografii nu sunt resetate.
t
134
❚❚ Alte setări
Opţiune
Implicită
0
Focalizare automată (vizor)
Mod focalizare automată
Mod zonă AF
AF-S
59
Punct unic AF
62
Focalizare automată (vizualizare în timp real)
Mod focalizare automată
AF-S
175
Mod zonă AF
AF zonă normală
177
Punct focalizare 1
Central
64
Dezactivat
66, 77
Bracketing
Dezactivat
136
Compensare bliţ
Dezactivată
128
Sincronizare perdea frontală
125
Menţinere blocare AE
Mod bliţ
Mod întârziere expunere 2
Dezactivat
256
Blocare FV
Dezactivată
130
Program flexibil
Dezactivat
38
+ NEF (RAW)
Dezactivată
264
1 Punctul de focalizare nu este afişat dacă este selectată zona AF automată pentru
modul zonă AF.
2 Numai setările din arhiva curentă selectată folosind opţiunea Arhivă setări
personalizate vor fi resetate (0 245). Setările din celelalte arhive nu sunt afectate.
t
135
Bracketing
Bracketing-ul modifică automat expunerea, nivelul bliţului, D-Lighting-ul
activ (ADL) sau balansul de alb, câte puţin cu fiecare fotografie, realizând
„bracketing” la valoarea curentă. Alegeţi în situaţii în care este dificil să se
seteze expunerea, nivelul bliţului (i-TTL şi, acolo unde sunt acceptate,
numai modurile de control al bliţului diafragmă automată; consultaţi
paginile 119 şi 124), D-Lighting-ul activ sau balansul de alb şi nu este timp
pentru a verifica rezultatele şi a regla setările cu fiecare fotografie sau
pentru a experimenta cu diferite setări pentru acelaşi subiect.
❚❚ Bracketing expunere şi bliţ
Pentru a varia expunerea şi/sau nivelul bliţului pentru o serie de fotografii:
Expunere modificată cu:
0 EV
1
t
136
Expunere modificată cu:
–1 EV
Selectaţi bracketing bliţ
sau expunere pentru
setarea personalizată e6
(Setare bracketing
automat) în meniul setări
personalizate.
Expunere modificată cu:
+1 EV
Buton G
Pentru a afişa meniurile,
apăsaţi butonul G. Selectaţi
setarea personalizată e6
(Setare bracketing automat)
din meniul setări
personalizate, evidenţiaţi o
opţiune şi apăsaţi J. Alegeţi
AE şi bliţ pentru a varia atât
expunerea, cât şi nivelul bliţului, Numai AE pentru a varia numai
expunerea sau Numai bliţ pentru a varia numai nivelul bliţului.
2
Alegeţi numărul de fotografii.
Apăsând butonul D, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a
alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing. Numărul de
fotografii este arătat în afişajul informaţiilor.
Număr de fotografii
Buton D
Selector principal de
comandă
Afişaj informaţii
Indicator bracketing
expunere şi bliţ
La setări diferite de r, o pictogramă M este
afișată pe panoul de control. D apare în
Vizor
vizor, în timp ce afișajul informaţiilor prezintă
un indicator de bracketing și o pictogramă care arată tipul de
bracketing: v (bracketing expunere și bliţ), w (numai
bracketing expunere) sau x (numai bracketing bliţ).
t
137
3
Selectaţi o treaptă de expunere.
Apăsând butonul D, rotiţi selectorul secundar de comandă pentru
a alege treapta de expunere.
Treaptă expunere
Buton D
Selector secundar de
comandă
Afişaj informaţii
La setări implicite, valoarea treptei poate fi aleasă dintre 0,3 (1/3), 0,7
(2/3), 1, 2 și 3 EV. Mai jos sunt enumerate programele de bracketing cu
o treaptă de 1/3 EV.
Afişaj informaţii
Nr. de
fotografii
0
Ordine bracketing (EVs)
0
3
0/+0,3/+0,7
3
0/–0,7/–0,3
2
0/+0,3
2
0/–0,3
3
0/–0,3/+0,3
5
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
t
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind alegerea ordinii în care este executat bracketing-ul,
consultaţi setarea personalizată e8 (Ordine bracketing, 0 260).
138
4
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi
fotografiaţi.
Aparatul foto va modifica expunerea şi/sau nivelul bliţului fotografie
cu fotografie în funcţie de programul de bracketing selectat.
Modificările la expunere sunt adăugate la cele făcute cu
compensarea expunerii (consultaţi pagina 79).
Un indicator de progres bracketing poate fi vizualizat prin activarea
afișajului informaţiilor. După fiecare fotografie va dispărea un
segment din indicator.
Nr. fotografii: 3; treaptă: 0,7
Afişaj după prima fotografie
❚❚ Anularea bracketing-ului
Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul D şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când numărul de fotografii din secvenţa de
bracketing este zero (r) şi pictograma bracketing (v, w sau x)
nu mai este afişată. Ultimul program activ va fi restabilit următoarea dată
când este activat bracketing-ul. Bracketing-ul poate fi anulat şi prin
executarea unei reiniţializări prin două butoane (0 133), cu toate că în
acest caz programul de bracketing nu va fi restabilit următoarea dată
când este activat bracketing-ul.
t
139
A
Bracketing expunere şi bliţ
În modurile continuu cu viteză redusă şi continuu cu viteză ridicată, fotografierea
se va întrerupe după ce s-a realizat numărul de fotografii specificat în programul
de bracketing. Fotografierea va fi reluată la următoarea apăsare a butonului de
declanşare. În modul autodeclanşator, aparatul foto va realiza numărul de
fotografii selectat în pasul 2 de la pagina 137 de fiecare dată când este apăsat
butonul de declanşare, indiferent de opţiunea selectată pentru setarea
personalizată c3 (Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 252); totuşi,
intervalul dintre fotografii este controlat de setarea personalizată c3
(Autodeclanşator) > Interval între fotografii. În alte moduri, se va realiza câte
o fotografie de fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare.
Dacă înainte de a se fi realizat toate fotografiile dintr-o secvenţă cardul de
memorie se umple, fotografierea poate fi reluată de la următoarea fotografie din
secvenţă după ce cardul de memorie este înlocuit sau după ce au fost şterse
fotografii pentru a crea spaţiu pe cardul de memorie. Dacă aparatul foto se
închide înainte de efectuarea tuturor fotografiilor dintr-o secvenţă, bracketing-ul
va fi reluat, când este deschis aparatul foto, de la următoarea fotografie din
secvenţă.
A
Bracketing expunere
Aparatul foto modifică expunerea variind timpul de expunere şi diafragma
(moduri automate programate), diafragma (prioritate timp de expunere) sau
timpul de expunere (prioritate diafragmă automată, modul de expunere
manuală). Dacă este selectat Activat pentru Control sensib. ISO auto. >
Control sensib. ISO auto. (0 72) în modurile expunere P, S şi A şi nu este ataşat
niciun bliţ, aparatul foto va modifica expunerea variind sensibilitatea ISO şi va
varia timpul de expunere şi/sau diafragma numai dacă limitele sistemului de
expunere sunt depăşite. Setarea personalizată e7 (Bracketing auto. (Mod M),
0 260) poate fi folosită pentru a schimba modul în care aparatul foto execută
bracketing-ul expunere şi bliţ în modul expunere manuală. Bracketing-ul poate fi
executat variind nivelul bliţului împreună cu timpul de expunere şi/sau
diafragma sau variind numai nivelul bliţului.
t
140
❚❚ Bracketing balans de alb
Aparatul foto creează mai multe copii ale fiecărei fotografii, fiecare dintre
ele cu un balans de alb diferit. Pentru informaţii suplimentare privind
balansul de alb, consultaţi pagina 81.
1
Selectaţi bracketing balans de alb.
2
Alegeţi numărul de fotografii.
Alegeţi Bracketing WB pentru setarea
personalizată e6 Setare bracketing automat.
Apăsând butonul D, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a
alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing. Numărul de
fotografii este arătat în afişajul informaţiilor.
Număr de fotografii
Buton D
Selector principal de
comandă
La alte setări decât r, M și D sunt afișate
pe panoul de control și respectiv în vizor; o
pictogramă y și un indicator de
bracketing apar pe afișajul informaţiilor.
Afişaj informaţii
Indicator bracketing WB
t
Vizor
141
3
Selectaţi o treaptă pentru balansul de alb.
Apăsând butonul D, rotiţi selectorul secundar de comandă pentru
a alege reglarea balansului de alb. Fiecare treaptă este aproximativ
echivalentă cu 5 mired.
Treaptă balans de alb
Buton D
Selector secundar de
comandă
Afişaj informaţii
Alegeţi dintre trepte de 1 (5 mired), 2 (10 mired) sau 3 (15 mired).
Valorile mai mari de B corespund unor niveluri mai ridicate de
albastru, valorile mai mari de A corespund unor niveluri mai ridicate
de chihlimbar (0 87). Mai jos sunt enumerate programele de
bracketing cu o treaptă de 1.
Afişaj informaţii
Nr. de
fotografii
0
Treaptă balans
de alb
1
2
1B
0/1B
2
1A
0/1A
3
1 A, 1 B
0/1A/1B
t
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 87 pentru definiţia „mired”-ului.
142
Ordine bracketing (EVs)
0
4
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi
fotografiaţi.
Fiecare fotografie va fi procesată pentru a crea numărul de copii
specificate în programul de bracketing şi fiecare copie va avea un
balans de alb diferit. Modificările la balansul de alb sunt adăugate la
reglarea balansului de alb efectuată cu reglarea fină a balansului de
alb.
Dacă numărul de fotografii din programul
de bracketing este mai mare decât
numărul de expuneri rămase, n va
clipi pe panoul de control, în vizor va
apărea o pictogramă j care va clipi, aşa
cum se arată în dreapta, iar declanşarea
obturatorului va fi dezactivată.
Fotografierea poate începe odată ce este
introdus un nou card de memorie.
t
143
❚❚ Anularea bracketing-ului
Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul D şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când numărul de fotografii din secvenţa de
bracketing este zero (r) şi y nu mai este afişat. Ultimul program
activ va fi restabilit următoarea dată când este activat bracketing-ul.
Bracketing-ul poate fi anulat şi prin executarea unei reiniţializări prin două
butoane (0 133), cu toate că în acest caz programul de bracketing nu va fi
restabilit următoarea dată când este activat bracketing-ul.
A
t
Bracketing balans de alb
Bracketing balans de alb nu este disponibil la o calitate a imaginii NEF (RAW).
Selectarea NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG fine, NEF (RAW) + JPEG normal sau
NEF (RAW) + JPEG basic anulează bracketing-ul balansului de alb.
Bracketing-ul balansului de alb influenţează numai temperatura culorii (axa
chihlimbar-albastru din afişajul reglării fine a balansului de alb, 0 84). Nu se
realizează reglări pe axa verde-magenta.
În modul autodeclanşator (0 48), numărul de copii specificat în programul
balans de alb va fi creat de fiecare dată când obturatorul este declanşat,
indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată c3
(Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 252).
Dacă aparatul foto este oprit în timp ce indicatorul luminos acces card memorie
este aprins, aparatul foto se va închide numai după ce au fost înregistrate toate
fotografiile din secvenţă.
144
❚❚ Bracketing ADL
Aparatul foto variază D-Lighting-ul activ într-o serie de expuneri. Pentru
informaţii suplimentare privind D-Lighting-ul activ, consultaţi pagina 110.
1
Selectaţi Bracketing ADL.
2
Alegeţi numărul de fotografii.
Alegeţi Bracketing ADL pentru setarea
personalizată e6 Setare bracketing automat.
Apăsând butonul D, rotiţi selectorul principal de comandă pentru a
alege numărul de fotografii din secvenţa de bracketing. Numărul de
fotografii este arătat în afişajul informaţiilor.
Număr de fotografii
Buton D
Selector principal de
comandă
Afişaj informaţii
Indicator bracketing ADL
La alte setări decât r, M și D sunt afișate pe panoul de control și
respectiv în vizor; o pictogramă z și un indicator de bracketing
apar pe afișajul informaţiilor. Alegeţi două fotografii pentru a face o
fotografie cu D-Lighting activ dezactivat şi alta la valoarea selectată.
Alegeţi trei până la cinci fotografii pentru a face o serie de fotografii
cu D-Lighting activ setat succesiv la valori cuprinse între Dezactivat
şi Normal (trei fotografii), între Dezactivat şi Ridicat (patru
fotografii) sau între Dezactivat şi Extra ridicat 1 sau Redus şi Extra
ridicat 2 (cinci fotografii). Dacă alegeţi mai mult de două fotografii,
treceţi la pasul 4.
t
145
3
Selectaţi D-Lighting activ.
Apăsând butonul D, rotiţi selectorul secundar de comandă pentru
a alege D-Lighting activ.
Buton D
Selector secundar de
comandă
D-Lighting-ul activ este afişat în afişajul informaţiilor.
Afişaj informaţii
t
146
ADL
Afişaj informaţii
ADL
Y
Automat
P
Ridicat
R
Redus
c
Extra ridicat 1
Q
Normal
d
Extra ridicat 2
4
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi
fotografiaţi.
Aparatul foto va modifica D-Lighting-ul activ
fotografie cu fotografie în funcţie de
programul de bracketing selectat. Un
indicator de progres bracketing poate fi
vizualizat prin activarea afișajului informaţiilor.
După fiecare fotografie va dispărea un
segment din indicator.
Nr. de fotografii: 3
Afişaj după prima
fotografie
t
147
❚❚ Anularea bracketing-ului
Pentru a anula bracketing-ul, apăsaţi butonul D şi rotiţi selectorul
principal de comandă până când numărul de fotografii din secvenţa de
bracketing este zero (r) şi z nu mai este afişat. Ultimul program
activ va fi restabilit următoarea dată când este activat bracketing-ul.
Bracketing-ul poate fi anulat şi prin executarea unei reiniţializări prin două
butoane (0 133), cu toate că în acest caz programul de bracketing nu va fi
restabilit următoarea dată când este activat bracketing-ul.
A
t
Bracketing ADL
În modurile continuu cu viteză redusă şi continuu cu viteză ridicată, fotografierea
se va întrerupe după ce s-a realizat numărul de fotografii specificat în programul
de bracketing. Fotografierea va fi reluată la următoarea apăsare a butonului de
declanşare. În modul autodeclanşator, aparatul foto va realiza numărul de
fotografii selectat în pasul 2 de la pagina 145 de fiecare dată când este apăsat
butonul de declanşare, indiferent de opţiunea selectată pentru setarea
personalizată c3 (Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 252); totuşi,
intervalul dintre fotografii este controlat de setarea personalizată c3
(Autodeclanşator) > Interval între fotografii. În alte moduri, se va realiza câte
o fotografie de fiecare dată când este apăsat butonul de declanşare.
Dacă înainte de a se fi realizat toate fotografiile dintr-o secvenţă cardul de
memorie se umple, fotografierea poate fi reluată de la următoarea fotografie din
secvenţă după ce cardul de memorie este înlocuit sau după ce au fost şterse
fotografii pentru a crea spaţiu pe cardul de memorie. Dacă aparatul foto se
închide înainte de efectuarea tuturor fotografiilor dintr-o secvenţă, bracketing-ul
va fi reluat, când este deschis aparatul foto, de la următoarea fotografie din
secvenţă.
148
Expunere multiplă
Parcurgeţi paşii de mai jos pentru a înregistra o serie de două până la zece
expuneri într-o singură fotografie. Mai multe expuneri pot utiliza datele
RAW de la senzorul de imagine al aparatului foto pentru a produce culori
sesizabil superioare faţă de cele din suprapunerile fotografice generate de
software.
❚❚ Crearea unei expuneri multiple
Expunerile multiple nu pot fi înregistrate în vizualizarea în timp real. Ieşiţi
din vizualizarea în timp real înainte de a începe. Reţineţi că la setările
implicite, fotografierea se va încheia şi va fi înregistrată automat o
expunere multiplă dacă nu sunt efectuate operaţii timp de 30 s.
A
Timpi de înregistrare extinşi
Pentru un interval între expuneri mai mare de 30 s, măriţi întârzierea opririi
măsurării folosind setarea personalizată c2 (Temporizator standby, 0 251).
Intervalul maxim între expuneri este cu 30 s mai lung decât opţiunea selectată
pentru setarea personalizată c2. Dacă monitorul s-a oprit în timpul redării sau al
operării meniului, fotografierea se va încheia la 30 s după ce exponometrele se
opresc și expunerea multiplă va fi creată din expunerile ce au fost înregistrate
până în acel punct.
1
Selectaţi Expunere
multiplă în meniul
fotografiere.
Apăsaţi butonul G pentru a
afişa meniurile. Evidenţiaţi
Expunere multiplă în meniul
Buton G
fotografiere şi apăsaţi 2.
t
149
2
Selectaţi un mod.
Evidenţiaţi Mod Expunere
multiplă şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi una dintre următoarele
opţiuni şi apăsaţi J.
• Pentru a realiza o serie de expuneri
multiple, selectaţi 6 Activat
(serie). Fotografierea cu
expunere multiplă va continua
până când selectaţi Dezactivat pentru Mod Expunere multiplă.
• Pentru a realiza o expunere multiplă, selectaţi Activat (o singură
fotogr.). Fotografierea normală va fi reluată automat după ce aţi
creat o singură expunere multiplă.
• Pentru a ieşi fără crearea unor expuneri multiple suplimentare, selectaţi
Dezactivat.
Dacă este selectat Activat (serie) sau Activat
(o singură fotogr.) pe panoul de control va fi
afişată o pictogramă n.
t
150
3
Alegeţi numărul de fotografii.
Evidenţiaţi Număr de fotografii şi
apăsaţi 2.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege
numărul de expuneri care vor fi
combinate pentru a forma o
singură fotografie şi apăsaţi J.
A
Selectorul de comandă
Dacă este selectat Expunere multiplă ca opţiune
„+ selectoare de comandă” pentru setarea
personalizată f4 (Asociere buton Fn, 0 263) sau
f5 (Asociere buton previz., 0 266), puteţi alege
modul expunere multiplă prin apăsarea
butonului selectat și rotirea selectorului principal
de comandă, iar numărul de fotografii prin
apăsarea butonului și rotirea selectorului
secundar de comandă. Selecţia dumneavoastră
este arătată în afișajul informaţiilor; când
expunerea multiplă este activată, modul
expunere multiplă este arătat după cum urmează:
n (cu un B în dreapta) pentru Activat (o singură
fotogr.) și n (cu un o în dreapta) pentru Activat
(serie).
t
151
4
Alegeţi nivelul de modificare.
Evidenţiaţi Modificare automată şi
apăsaţi 2.
Vor fi afişate următoarele opţiuni.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
• Activată: Modificarea se reglează în
funcţie de numărul expunerilor
înregistrate efectiv (modificarea
pentru fiecare expunere este
setată la 1/2 pentru 2 expuneri, 1/3 pentru 3 expuneri etc.).
• Dezactivată: Modificarea nu este reglată când se înregistrează
expuneri multiple. Recomandat dacă fundalul este întunecat,
reţineţi însă că fotografiile pot fi afectate de zgomot (pixeli luminoși
repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii).
t
152
5
Încadraţi o fotografie, focalizaţi şi
fotografiaţi.
În modurile de declanşare continuă (0 46),
aparatul foto înregistrează toate expunerile
într-o singură serie. Dacă este selectat Activat (serie), aparatul foto va
continua să înregistreze expuneri multiple în timp ce butonul de
declanşare este apăsat; dacă este selectat Activat (o singură fotogr.),
fotografierea cu expunere multiplă se va încheia după prima
fotografie. În modul autodeclanşator, aparatul foto va înregistra
automat numărul de expuneri selectat în pasul 3, indiferent de
opţiunea selectată pentru setarea personalizată c3
(Autodeclanşator) > Număr de fotografii (0 252); totuşi, intervalul
dintre fotografii este controlat de setarea personalizată c3
(Autodeclanşator) > Interval între fotografii. În alte moduri de
declanşare, se va face câte o fotografie de fiecare dată când este
apăsat butonul de declanşare; continuaţi fotografierea până când
toate expunerile au fost înregistrate (pentru informaţii privind
întreruperea unei expuneri multiple înainte ca toate fotografiile să fie
înregistrate, consultaţi pagina 154).
Pictograma n va clipi până când fotografierea
se încheie. Dacă este selectat Activat (serie),
fotografierea cu expunere multiplă se va
încheia numai când este selectat Dezactivat
pentru modul expunere multiplă; dacă este
selectat Activat (o singură fotogr.), fotografierea cu expunere
multiplă se încheie automat când expunerea multiplă este finalizată.
Pictograma n dispare de pe afişaj când fotografierea cu expunere
multiplă se încheie.
t
153
❚❚ Întreruperea expunerilor multiple
Pentru a întrerupe o expunere multiplă înainte ca
numărul specificat de expuneri să fi fost realizat,
selectaţi Dezactivat pentru modul expunere
multiplă. Dacă fotografierea se încheie înainte ca
numărul specificat de expuneri să fi fost realizat, va
fi creată o expunere multiplă din expunerile care
au fost înregistrate până în acel moment. Dacă Modificare automată este
activată, modificarea va fi reglată pentru a reflecta numărul de expuneri
înregistrat efectiv. Reţineţi că fotografierea se va finaliza automat dacă:
• Se realizează o reiniţializare prin două butoane (0 133)
• Aparatul foto este oprit
• Acumulatorul este consumat
• Fotografiile sunt şterse
t
154
D
Expuneri multiple
Nu scoateţi şi nu înlocuiţi cardul de memorie în timpul înregistrării unei expuneri
multiple.
Informaţiile privind fotografierea enumerate în afişajul redare al informaţiilor
despre fotografie (inclusiv data înregistrării şi orientarea aparatului foto) se
referă la prima fotografie din expunerea multiplă.
Sensibilitatea ISO este fixată la valoarea pentru prima fotografie din fiecare serie;
rotirea selectorului sensibilităţii ISO nu are efect în timp ce fotografierea este în
curs.
A
Fotografiere cu temporizator
Dacă este activată fotografierea cu temporizator înainte de a se realiza prima
expunere, aparatul foto va înregistra expunerile în intervalul selectat până când
numărul de expuneri specificate în meniul expunere multiplă a fost realizat
(numărul de fotografii menţionat în meniul fotografiere cu temporizator de
interval este ignorat). Aceste expuneri vor fi apoi înregistrate ca o singură
fotografie şi fotografierea cu temporizator de interval se va încheia (dacă este
selectat Activat (o singură fotogr.) pentru modul expunere multiplă,
fotografierea cu expunere multiplă se va încheia, de asemenea, automat).
A
Alte setări
În timp ce se realizează o expunere multiplă, cardurile de memorie nu pot fi
formatate şi unele elemente din meniu sunt colorate în gri şi nu pot fi modificate.
t
155
Fotografiere cu temporizator
Aparatul foto este echipat pentru a face fotografii automat la intervale
presetate.
D
Înainte de fotografiere
Nu selectaţi modul de declanşare autodeclanşator (E) sau MUP, când utilizaţi
temporizatorul de interval. Înainte de a începe fotografierea cu temporizator,
realizaţi o fotografie de test la setările curente şi vizualizaţi rezultatele pe
monitor.
Înainte de a alege un timp de pornire, selectaţi Fus orar şi dată în meniul de
setare şi asiguraţi-vă că ceasul intern al aparatului foto este setat la ora şi data
corecte (0 276).
Este recomandată utilizarea unui trepied. Montaţi aparatul foto pe un trepied
înainte ca fotografierea să înceapă. Pentru a vă asigura că fotografierea nu este
întreruptă, asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului foto este complet încărcat.
Dacă aveţi dubii, încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare sau folosiţi un
adaptor la reţeaua electrică şi un conector de alimentare (disponibile separat).
1
Selectaţi Fotograf. cu
temporiz. interval din
meniul fotografiere.
Apăsaţi butonul G pentru a
afişa meniurile. Evidenţiaţi
Fotograf. cu temporiz.
Buton G
interval în meniul
fotografiere şi apăsaţi 2.
t
156
2
Alegeţi un timp de pornire.
3
Alegeţi intervalul.
Alegeţi dintre următoarele
declanşatoare de pornire.
• Pentru a începe fotografierea imediat,
evidenţiaţi Acum şi apăsaţi 2.
Fotografierea începe la
aproximativ 3 s după ce sunt finalizate setările; treceţi la pasul 3.
• Pentru a alege un timp de pornire,
evidenţiaţi Timp pornire şi
apăsaţi 2 pentru a afişa opţiunile
privind timpul de pornire
prezentate în dreapta. Apăsaţi 4
sau 2 pentru a evidenţia orele
sau minutele şi apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica. Apăsaţi 2
pentru a continua.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia
orele, minutele sau secundele;
apăsaţi 1 sau 3 pentru a modifica.
Alegeţi un interval mai lung decât
timpul necesar pentru a realiza
numărul de fotografii selectate în pasul 4. Dacă intervalul este prea
scurt, numărul de fotografii realizate poate fi mai mic decât numărul
total menţionat în pasul 4 (numărul de intervale înmulţit cu numărul
de fotografii pe interval). Apăsaţi 2 pentru a continua.
t
157
4
Alegeţi numărul de intervale şi
numărul de fotografii pe
interval.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia
numărul de intervale sau numărul
de fotografii; apăsaţi 1 sau 3
pentru a modifica. Apăsaţi 2
pentru a continua.
Număr de Număr de
intervale fotografii/
interval
5
t
158
Începeţi fotografierea.
Număr
total de
fotografii
Evidenţiaţi Activat şi apăsaţi J
(pentru a reveni la meniul
fotografiere fără a porni
temporizatorul de interval,
evidenţiaţi Dezactivat şi apăsaţi
J). Primele serii de fotografii vor fi efectuate la timpul de pornire
specificat sau după aproximativ 3 s dacă în pasul 2 a fost selectat
Acum pentru Alegere timp pornire. Fotografierea va continua la
intervalul selectat până când au fost făcute toate fotografiile. Reţineţi
că deoarece timpul de expunere, cadenţa cadrelor şi timpul necesar
pentru a înregistra imaginile pot varia de la un interval la altul, timpul
dintre sfârşitul unui interval şi începutul următorului poate varia.
Dacă fotografierea nu poate continua la setările curente (de exemplu,
dacă timpul de expunere B (bulb) sau T (oră) este selectat în acel
moment în modul de expunere manual sau dacă timpul de pornire
este mai mic de un minut), o avertizare va fi afişată pe monitor.
D
Memorie epuizată
În cazul în care cardul de memorie este plin, temporizatorul de interval va
rămâne activ, dar nu vor fi realizate fotografii. Reluaţi fotografierea (0 161) după
ştergerea unor fotografii sau oprind aparatul foto şi introducând un alt card de
memorie.
A
Acoperiţi vizorul
Pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu fotografiile
și cu expunerea, acoperiţi vizorul cu capacul ocular DK-26 furnizat (0 23).
A
Fotografiere cu temporizator
Fotografierea cu temporizator nu poate fi combinată cu expunerile îndelungate
(0 44) sau cu vizualizarea în timp real (0 172).
A
Mod declanşare
Indiferent de modul declanşare selectat, aparatul foto va realiza numărul de
fotografii specificat la fiecare interval.
A
Bracketing
Reglaţi setările pentru bracketing înainte de a începe fotografierea cu
temporizator. Dacă expunerea, bliţul sau bracketing-ul ADL este activat în timp
ce fotografierea cu temporizator este activă, aparatul foto va realiza numărul de
fotografii din programul de bracketing la fiecare interval, indiferent de numărul
de fotografii specificat în meniul temporizatorului de interval. Dacă bracketing-ul
balansului de alb este activat în timp ce fotografierea cu temporizator este
activă, aparatul foto va realiza câte o fotografie la fiecare interval şi o va procesa
pentru a crea numărul de copii specificat în programul de bracketing.
t
159
A
În timpul fotografierii
În timpul fotografierii cu temporizator, pictograma
Q din afișajul informaţiilor va clipi. Imediat înainte
ca următorul interval de fotografiere să înceapă,
afişajul timpului de expunere va arăta în panoul de
control numărul de intervale rămase, iar afişajul
diafragmei va indica numărul de fotografii rămase
din intervalul curent. Alteori, numărul de intervale
rămase şi numărul de fotografii din fiecare interval
pot fi vizualizate apăsând butonul de declanşare la jumătate (după ce butonul
este eliberat, timpul de expunere şi diafragma vor fi afişate până când
temporizatorul standby se opreşte).
Pentru a vizualiza setările curente ale
temporizatorului, selectaţi Fotograf. cu temporiz.
interval între fotografii. În timp ce fotografierea cu
temporizator este în curs, meniul temporizatorului
de interval va afişa timpul de pornire, intervalul de
fotografiere şi numărul de intervale şi de fotografii
rămase. Niciunul dintre aceste elemente nu poate fi
modificat în timp ce fotografierea cu temporizator
este în curs.
Imaginile pot fi redate şi setările fotografierii şi ale meniului pot fi reglate liber în
timp ce fotografierea cu temporizator este în curs. Monitorul se va stinge
automat timp de aproximativ patru secunde înainte de fiecare interval.
t
160
❚❚ Întreruperea fotografierii cu temporizator
Fotografierea cu temporizator poate fi întreruptă prin:
• Apăsarea butonului J între intervale
• Evidenţierea Pornire > Pauză în meniul temporizatorului de interval şi
apăsarea J
• Oprirea aparatului foto şi apoi repornirea lui (dacă se doreşte, cardul de
memorie poate fi înlocuit în timp ce aparatul foto este oprit)
• Selectarea modului de declanşare autodeclanşator (E) sau MUP
Pentru a relua fotografierea:
1
Alegeţi un nou timp de
pornire.
Alegeţi un nou timp de pornire
conform descrierii de la pagina 157.
2
Reluaţi fotografierea.
Evidenţiaţi Repornire şi apăsaţi J.
Reţineţi că dacă fotografierea cu
temporizator a fost întreruptă în
timpul fotografierii, toate
fotografiile rămase din intervalul
curent vor fi anulate.
t
161
❚❚ Întreruperea completă a fotografierii cu temporizator
Fotografierea cu temporizator de interval se va încheia automat dacă
acumulatorul este consumat. Fotografierea cu temporizator poate fi
încheiată şi prin:
• Selectarea Pornire > Dezactivat în meniul temporizatorului de interval
• Efectuarea unei reiniţializări prin două butoane (0 133)
• Reiniţializarea setărilor pentru arhiva meniului fotografiere curentă
folosind elementul Arhivă meniu fotografiere din meniul fotografiere
(0 236)
• Modificarea setărilor pentru bracketing (0 136)
Fotografierea normală va fi reluată când fotografierea cu temporizator se
încheie.
❚❚ Nicio fotografie
Aparatul foto va sări peste intervalul curent dacă oricare dintre situaţiile
următoare persistă timp de opt secunde sau mai mult după ce intervalul
trebuia să înceapă: fotografia sau fotografiile pentru intervalul precedent
nu au fost făcute, memoria tampon este plină sau aparatul foto nu poate
focaliza în AF-S (reţineţi că aparatul foto focalizează din nou înainte de
fiecare fotografie). Fotografierea se va relua odată cu următorul interval.
t
162
Obiective non-CPU
Obiectivele non-CPU pot fi utilizate în modurile de expunere A şi M, cu
setarea diafragmei folosind inelul de diafragmă al obiectivului.
Specificând datele obiectivului (distanţa focală şi diafragma maximă ale
obiectivului), utilizatorul poate obţine acces la următoarele funcţii ale
obiectivului CPU.
Dacă distanţa focală a obiectivului este cunoscută:
• Funcţia zoom electric poate fi utilizată cu unităţile de bliţ opţionale
(0 119)
• Distanţa focală a obiectivului este menţionată (cu un asterisc) pe afişajul
redării informaţiilor privind fotografia
Dacă diafragma maximă a obiectivului este cunoscută:
• Valoarea diafragmei este afişată pe panoul de control şi în vizor
• Nivelul bliţului este reglat pentru modificări ale diafragmei dacă
unitatea bliţ acceptă modul AA (diafragmă automată)
• Diafragma este menţionată (cu un asterisc) pe afişajul redării
informaţiilor privind fotografia
Specificarea distanţei focale şi a diafragmei maxime ale obiectivului:
• Activează măsurarea matricială a culorii (reţineţi că poate fi necesar să
utilizaţi măsurarea central-evaluativă sau măsurarea spot pentru a
obţine rezultate optime cu unele obiective, inclusiv cu obiectivele
Reflex-NIKKOR)
• Îmbunătăţeşte precizia măsurării central-evaluative, a măsurării spot şi a
bliţului de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital
t
163
❚❚ Stocarea datelor obiectiv non-CPU
Aparatul foto poate stoca date pentru până la nouă obiective non-CPU.
Pentru a introduce sau edita date pentru un obiectiv non-CPU:
1
Selectaţi Date obiectiv
non-CPU.
Apăsaţi butonul G pentru a
afişa meniurile. Evidenţiaţi
Date obiectiv non-CPU în
meniul setare şi apăsaţi 2.
2
Alegeţi un număr pentru
obiectiv.
Buton G
Evidenţiaţi Număr obiectiv şi
apăsaţi 4 sau 2 pentru a alege un
număr pentru obiectiv între 1 şi 9.
t
164
3
Introduceţi distanţa focală şi
diafragma.
Evidenţiaţi Distanţă focală (mm)
sau Diafragmă maximă şi apăsaţi
4 sau 2 pentru a edita elementul
evidenţiat. Distanţa focală poate fi
selectată din valori cuprinse între 6 şi 4000 mm, diafragma maximă
din valori cuprinse între f/1.2 şi f/22.
A
Distanţa focală nu este menţionată
Dacă nu este menţionată distanţa focală corectă, alegeţi cea mai apropiată
valoare mai mare decât distanţa focală reală a obiectivului.
A
Teleconvertoare şi obiective zoom
Diafragma maximă pentru teleconvertoare este diafragma maximă
combinată a teleconvertorului şi a obiectivului. Reţineţi că datele
obiectivului nu sunt ajustate când obiectivele non-CPU măresc sau
micşorează. Datele pentru distanţe focale diferite pot fi introduse ca
numere pentru obiectiv distincte sau datele pentru obiectiv pot fi editate
pentru a reflecta noile valori pentru distanţa focală şi diafragma maximă a
obiectivului de fiecare dată când zoom-ul este reglat.
4
Alegeţi o metodă pentru
corespondenţa măsurării.
Evidenţiaţi Cuplare disp.
măsurare exp. şi apăsaţi 2, apoi
apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
Obiectiv AI şi apăsaţi J pentru a
selecta (alegeţi Obiectiv non-AI
numai în cazul în care obiectivul nu
este prevăzut cu un mecanism AI;
0 167).
t
165
5
Selectaţi Efectuat.
Evidenţiaţi Efectuat şi apăsaţi J.
Distanţa focală şi diafragma
specificate vor fi stocate la numărul
de obiectiv ales.
❚❚ Apelarea datelor obiectiv non-CPU
Datele obiectivului pentru obiectivele non-CPU selectate pot fi apelate
după numărul obiectivului conform descrierii de mai jos.
1
Asociaţi selectarea unui număr de obiectiv non-CPU unei
comenzi a aparatului foto.
Selectaţi Alegere nr. obiectiv non-CPU ca opţiune „+ selectoare de
comandă” pentru setarea personalizată f4 (Asociere buton Fn,
0 263), setarea personalizată f5 (Asociere buton previz., 0 266) sau
f6 (Asociere buton AE-L / AF-L, 0 267).
2
Utilizaţi comanda selectată pentru a alege un număr de
obiectiv.
Apăsaţi butonul selectat şi rotiţi selectorul principal de comandă
până când numărul de obiectiv dorit apare în afișajul informaţiilor.
Diafragmă
Distanţă focală maximă
t
Selector principal de
comandă
166
Număr obiectiv
Obiective non-AI
Aparatul foto poate fi utilizat cu obiective non-AI (adică obiective
neprevăzute cu mecanisme AI). Înainte de ataşarea obiectivului, asiguraţivă că aţi ridicat comanda de cuplare a dispozitivului de măsurare;
nerespectarea acestei precauţii poate produce deteriorarea aparatului
foto sau obiectivului.
Comandă cuplare dispozitiv măsurare
❚❚ Obiective AI versus Non-AI
Obiectivele „non-CPU” sunt împărţite în obiective cu mecanisme AI
(„obiective AI”) şi fără („obiective non-AI”).
Obiectiv AI
Margine cuplare dispozitiv măsurare
Obiectiv non-AI
Nicio margine pentru cuplarea
dispozitivului de măsurare
t
A
Obiective incompatibile
Unele obiective non-AI nu pot fi ataşate nici atunci când comanda de cuplare a
dispozitivului de măsurare este ridicată. Consultaţi pagina 320 pentru informaţii
suplimentare.
A
Obiective AI
Coborâţi comanda de cuplare a dispozitivului de măsurare înainte de a ataşa
obiectivele AI.
167
❚❚ Fotografiere cu obiective Non-AI
Lipsa mecanismului AI înseamnă că nu pot fi utilizate comenzile
aparatului foto pentru a seta diafragma atunci când este ataşat un
obiectiv non-AI. Pentru expunere optimă, trebuie să potriviţi manual
setarea diafragmei aparatului foto la obiectiv.
1
2
Ataşaţi obiectivul.
Atașaţi un obiectiv non-AI pentru care aţi furnizat anterior datele
obiectivului (0 164).
Selectaţi numărul obiectivului
(0 166).
Asiguraţi-vă că Obiectiv non-AI este
selectat pentru Date obiectiv non-CPU >
Cuplare disp. măsurare exp.
„F” va clipi pe panoul de control, iar pe
afișajul informaţiilor va apărea f.
3
Selectaţi modul de expunere A sau M.
4
Reglaţi diafragma.
Rotiţi selectorul modurilor de expunere la A
sau M.
Alegeţi o diafragmă utilizând inelul
diafragmă obiectiv.
t
5
Potriviţi setarea diafragmei aparatului
foto la obiectiv.
În timp ce exponometrele sunt activate,
rotiţi selectorul secundar de comandă
pentru a seta aparatul foto la diafragma
selectată în pasul 4.
168
6
Faceţi fotografii.
Repetaţi pașii 4 și 5 după cum este necesar
pentru a schimba diafragma în timpul
fotografierii.
t
169
Date de locaţie
Dispozitivele GPS opţionale GP-1 și GP-1A (0 325) încorporează
următoarele informaţii în fotografiile efectuate în timp ce dispozitivul este
atașat: longitudine, latitudine, altitudine și ora universală coordonată
(UTC). Aceste date sunt afișate în pagina de informaţii fotografie cu date
de locaţie (0 188).
❚❚ Atașarea unui dispozitiv GPS
Opriţi aparatul foto și conectaţi dispozitivul GPS la terminalul accesoriu
(0 325) utilizând cablul furnizat împreună cu dispozitivul. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi manualul dispozitivului GPS.
❚❚ Opţiunile meniului setare
Elementul Date de locaţie din meniul setare conţine opţiunile enumerate
mai jos.
• Temporizator standby: Alegeţi dacă exponometrele se opresc automat
când este ataşat un dispozitiv GPS.
Opţiune
Descriere
Exponometrele se vor opri automat dacă nu sunt efectuate
operaţii pe perioada selectată pentru setarea personalizată c2
(Temporizator standby, 0 251; pentru a lăsa aparatului foto
Activare timpul necesar pentru achiziţionarea datelor de locaţie,
întârzierea este prelungită cu până la un minut după ce
exponometrele sunt activate sau aparatul foto este pornit).
Aceasta reduce consumul acumulatorului.
Exponometrele nu se opresc cât timp este conectat un dispozitiv
Dezactivare
GPS.
t
170
• Poziţie: Acest element este disponibil doar dacă un dispozitiv GPS este
conectat, moment în care afişează latitudinea, longitudinea, altitudinea
şi ora universală coordonată (UTC) curente, aşa cum au fost comunicate
de dispozitivul GPS.
• Setare ceas după satelit: Selectaţi Da pentru a sincroniza ceasul intern al
aparatului foto cu ora comunicată de dispozitivul GPS.
A
Ora universală coordonată (UTC)
Datele UTC sunt furnizate de dispozitivul GPS şi sunt independente de ceasul
intern al aparatului foto.
A
Pictograma o
Starea conectării este indicată de pictograma o:
• o (static): Aparatul foto a stabilit comunicarea cu
dispozitivul GPS. Printre informaţiile despre
fotografie pentru imaginile făcute în timp ce este
afişată această pictogramă se numără o pagină
suplimentară cu date de locaţie (0 194).
• o (clipește): Dispozitivul GPS caută semnal.
Fotografiile făcute în timp ce pictograma clipeşte nu
vor include date de locaţie.
• Nicio pictogramă: Nu au fost recepţionate date de locaţie noi de la dispozitivul
GPS timp de cel puţin două secunde. Fotografiile făcute când pictograma o nu
este afişată nu includ date de locaţie.
t
171
x
Fotografiere cu vizualizare
în timp real
Urmaţi paşii de mai jos pentru a realiza fotografii în vizualizarea în timp
real.
D
Acoperiţi vizorul
Pentru a împiedica lumina care pătrunde prin vizor să interfereze cu fotografiile
și cu expunerea, acoperiţi vizorul cu capacul ocular DK-26 furnizat (0 23).
1
Apăsaţi butonul a.
Oglinda va fi ridicată, iar vizualizarea prin
obiectiv va fi afişată pe monitorul aparatului
foto. Subiectul nu va mai fi vizibil în vizor.
Buton a
2
x
172
Poziţionaţi punctul de focalizare.
Poziţionaţi punctul de focalizare peste subiect conform descrierii de
la pagina 175.
3
Focalizaţi.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate
pentru a focaliza.
Punctul de focalizare va lumina verde când
Buton A AE-L/AF-L
aparatul foto focalizează. Dacă aparatul foto
poate focaliza, punctul de focalizare va fi afişat
în culoarea verde; dacă aparatul foto nu poate
focaliza, punctul de focalizare va clipi în
culoarea roşie (reţineţi că fotografiile pot fi
realizate chiar şi atunci când punctul de
focalizare clipeşte în culoarea roşie; verificaţi
focalizarea pe monitor înainte de a fotografia). Expunerea poate fi
blocată apăsând butonul A AE-L/AF-L (0 77); focalizarea se blochează
în timp ce butonul de declanşare este apăsat la jumătate. În modul de
expunere M, expunerea poate fi reglată cu ajutorul indicatorului de
expunere (0 43).
4
Fotografiaţi.
5
Ieşiţi din modul vizualizare în timp real.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt
pentru a fotografia. Monitorul se va stinge.
Apăsaţi butonul a pentru a ieşi din modul
vizualizare în timp real.
x
173
A
Previzualizare Expunere (numai mod expunere M)
În modul de expunere M, apăsarea butonului Pv vă
permite să previzualizaţi cum setările curente ale
timpului de expunere, diafragmei și sensibilităţii ISO
afectează expunerea.
Buton Pv
D
Încheierea vizualizării în timp real
Vizualizarea în timp real ia sfârşit automat dacă obiectivul este scos. Vizualizarea
în timp real se poate încheia automat pentru a împiedica deteriorarea circuitelor
interne ale aparatului foto; ieşiţi din vizualizarea în timp real când aparatul foto
nu este utilizat. Reţineţi că temperatura circuitelor interne ale aparatului foto
poate creşte şi poate fi afişat zgomot (pete luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi
aleatoriu sau ceaţă) în următoarele cazuri (aparatul poate, de asemenea, să se
încălzească sesizabil, dar acest lucru nu indică o defecţiune):
• Temperatura ambiantă este ridicată
• Vizualizarea în timp real a fost utilizată pe perioade îndelungate
• Aparatul foto a fost utilizat pe perioade îndelungate în modul declanşare
continuă
Dacă vizualizarea în timp real nu porneşte când apăsaţi butonul a, aşteptaţi ca
circuitele interne să se răcească şi apoi încercaţi din nou.
x
174
Focalizarea în vizualizare în timp real
Pentru a focaliza utilizând focalizarea
automată, rotiţi selectorul modului
focalizare la AF şi urmaţi paşii de mai jos
pentru a alege modurile focalizare
automată şi zonă AF. Pentru informaţii
privind focalizarea manuală, consultaţi
pagina 183.
Selector mod focalizare
❚❚ Alegerea unui mod de focalizare
În vizualizarea în timp real sunt disponibile următoarele moduri de
focalizare automată:
Mod
AF-S
AF-F
Descriere
AF servo unică: Pentru subiecte staţionare. Focalizarea se blochează când
butonul de declanşare este apăsat la jumătate.
AF servo permanent: Pentru subiecte în mișcare. Aparatul foto focalizează
continuu până când butonul de declanşare este apăsat. Focalizarea se
blochează când butonul de declanşare este apăsat la jumătate.
Pentru a alege un mod de focalizare automată, apăsaţi butonul mod AF şi
rotiţi selectorul principal de comandă până când modul dorit este afişat
pe monitor.
Buton mod AF
Selector principal de
comandă
Monitor
x
175
D
Utilizarea focalizării automate în modul vizualizare în timp real
Utilizaţi un obiectiv AF-S. Este posibil ca rezultatele dorite să nu fie obţinute cu
alte obiective sau cu teleconvertoare. Reţineţi că, în vizualizarea în timp real,
focalizarea automată este mai lentă şi monitorul poate deveni mai luminos sau
mai întunecat în timp ce aparatul foto focalizează. Punctul de focalizare ar putea
fi uneori afişat în culoarea verde, atunci când aparatul nu poate focaliza. Este
posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza în următoarele situaţii:
• Subiectul conţine linii paralele cu marginea lungă a cadrului
• Subiectul nu are un contrast puternic
• Subiectul din punctul de focalizare conţine zone cu contrast puternic sau
include un spot luminos sau un indicator cu neon sau o altă sursă de lumină cu
intensitate variabilă
• Efecte de clipire sau benzi apar la iluminări fluorescente, cu vapori de mercur,
cu vapori de sodiu sau similare acestora
• Este utilizat un filtru în cruce (stea) sau orice alt filtru special
• Subiectul are dimensiuni mai mici decât punctul de focalizare
• Subiectul este dominat de şabloane geometrice regulate (de exemplu, jaluzele
sau un rând de ferestre ale unui zgârie-nori)
• Subiectul este în mişcare
x
176
❚❚ Alegerea unui mod zonă AF
În vizualizare în timp real pot fi selectate următoarele moduri zonă AF:
Mod
!
$
%
&
Descriere
AF prioritate faţă: Utilizaţi pentru portrete. Aparatul foto detectează
automat şi focalizează pe subiectele portret; subiectul selectat este
indicat de un chenar dublu galben (dacă sunt detectate mai multe feţe,
până la maxim 35, aparatul foto va focaliza pe subiectul cel mai apropiat;
pentru a alege un alt subiect, folosiţi selectorul multiplu). Dacă aparatul
foto nu mai poate detecta subiectul (de exemplu, deoarece subiectul şi-a
întors faţa de la aparatul foto), chenarul nu va mai fi afişat.
AF zonă largă: Folosiţi pentru fotografierea din mână a peisajelor şi a altor
subiecte care nu sunt portrete. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
deplasa punctul de focalizare oriunde în cadru sau apăsaţi J pentru a
poziţiona punctul de focalizare în centrul cadrului.
AF zonă normală: Utilizaţi pentru focalizarea punctuală asupra unui punct
selectat din cadru. Utilizaţi selectorul multiplu pentru a deplasa punctul
de focalizare oriunde în cadru sau apăsaţi J pentru a poziţiona punctul
de focalizare în centrul cadrului. Este recomandat un trepied.
AF urmărire subiect: Poziţionaţi punctul de focalizare pe subiectul
dumneavoastră şi apăsaţi J. Punctul de focalizare va urmări subiectul
selectat pe măsură ce acesta se deplasează prin cadru. Pentru a încheia
urmărirea, apăsaţi din nou J. Reţineţi că este posibil ca aparatul foto să
nu poată urmări subiectele dacă acestea se deplasează rapid, părăsesc
cadrul sau sunt ascunse vederii de alte obiecte, îşi schimbă vizibil
dimensiunea, culoarea sau luminozitatea, sunt prea mici, prea mari, prea
luminoase sau prea întunecate sau asemănătoare cu fundalul ca
luminozitate sau culoare.
x
177
Pentru a alege un mod zonă AF, apăsaţi butonul mod AF şi rotiţi selectorul
secundar de comandă până când modul dorit este afişat pe monitor.
Buton mod AF
x
178
Selector secundar de
comandă
Monitor
Utilizarea butonului P
Opţiunile enumerate mai jos pot fi
accesate prin apăsarea butonului P
în timpul fotografierii cu vizualizare
în timp real. Evidenţiaţi elemente
folosind selectorul multiplu şi
apăsaţi 2 pentru a vizualiza
Buton P
opţiunile pentru elementul
evidenţiat. După alegerea setării
dorite, apăsaţi J pentru a ieşi.
Opţiune
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Descriere
Alegeţi calitatea imaginii (0 55).
Alegeţi dimensiunea imaginii (0 58).
Alegeţi o opţiune Picture Control
(0 100).
Setare Picture Control
Reglaţi D-Lighting-ul activ pentru a păstra detaliile în zone
luminoase şi zone întunecate (0 110).
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a regla
luminozitatea monitorului pentru
vizualizarea în timp real.
Luminozitate monitor Modificările aduse luminozităţii
monitorului nu au efect asupra
fotografiilor înregistrate cu
aparatul foto.
D-Lighting activ
x
179
Afişajul vizualizării în timp real:
fotografierea cu vizualizare în timp real
we
q
r
t
Element
q Timp rămas
Mod focalizare
w automată
e Mod zonă AF
r Punct focalizare
t Indicator expunere
x
180
Descriere
Timpul rămas înainte ca vizualizarea în timp real
să se încheie automat. Afişat dacă fotografierea se
va încheia în maxim 30 s.
0
184
Modul curent focalizare automată.
175
Modul curent zonă AF.
Punctul curent de focalizare. Afişajul variază în
funcţie de opţiunea selectată pentru modul zonă
AF (0 177).
Arată dacă la setările curente fotografia este
subexpusă sau supraexpusă (numai modul de
expunere M).
177
172
43
D
Afişajul vizualizării în timp real
Chiar dacă nu vor apărea în fotografia finală, marginile neregulate, culorile false,
moiré şi petele luminoase pot să apară pe monitor, în timp ce benzi luminoase
pot apărea în anumite zone cu indicatoare ce clipesc și cu alte surse de lumină
intermitentă sau dacă subiectul este luminat pentru scurt timp de un bliţ
electronic sau altă sursă de lumină strălucitoare de scurtă durată. În plus, pot
apărea distorsiuni dacă aparatul foto este rotit panoramic orizontal sau dacă un
obiect se deplasează cu viteză mare prin cadru. Efectele de clipire sau benzile
vizibile pe monitor la iluminări fluorescente, cu vapori de mercur sau cu vapori
de sodiu pot fi reduse utilizând Reducerea efectului de clipire (0 276), deşi
acestea mai pot fi încă vizibile în fotografia finală la anumiţi timpi de expunere.
Atunci când fotografiaţi în modul vizualizare în timp real, evitaţi îndreptarea
aparatului foto spre soare sau alte surse puternice de lumină. Nerespectarea
acestei precauţii poate avea ca rezultat deteriorarea circuitelor interne ale
aparatului foto.
A
Expunere
În funcţie de scenă, expunerea poate fi diferită de cea care s-ar obţine dacă nu ar
fi utilizată vizualizarea în timp real. Măsurarea în vizualizarea în timp real este
reglată pentru a se potrivi cu afişajul vizualizării în timp real, producând fotografii
cu expunere mai apropiată de ceea ce se vede pe monitor.
x
181
Afişajul informaţiilor: fotografierea cu
vizualizare în timp real
Pentru a ascunde sau a afişa indicatoarele de pe monitor în timpul
fotografierii cu vizualizare în timp real, apăsaţi butonul R.
Informaţii activate
Informaţii
dezactivate
Reţea încadrare 16
elemente
Reţea încadrare 9
elemente
Format imagine 1 : 1
x
182
Format imagine 16 : 9
Orizont virtual (0 282)
Focalizare manuală
Pentru a focaliza în modul focalizare manuală
(0 68), rotiţi inelul de focalizare al obiectivului
până când subiectul este focalizat.
Pentru a mări vizualizarea pe monitor până la
aproximativ 15 × pentru o focalizare precisă,
apăsaţi butonul X (T). În timp ce vizualizarea
prin obiectiv este mărită, în colţul din dreapta jos
al afişajului va apărea o fereastră de navigare întrun cadru gri. Folosiţi selectorul multiplu pentru a
derula spre zone ale cadrului care nu sunt vizibile
pe monitor (disponibil numai dacă este selectat
AF zonă largă sau normală pentru modul zonă AF)
sau apăsaţi W (M) pentru a micşora.
Buton X (T)
Fereastră navigare
x
183
D
Afişajul numărătoare inversă
O numărătoare inversă va fi afişată cu 30 s înainte ca vizualizarea în timp real să
se încheie automat (0 180; temporizatorul se colorează în roşu dacă vizualizarea
în timp real este pe cale să se încheie pentru a proteja circuitele interne sau dacă
este selectată o altă opţiune decât Fără limite pentru setarea personalizată c4—
Întârziere stingere monitor > Vizualizare în timp real; 0 253—cu 5 s înainte
ca monitorul să se stingă automat). În funcţie de condiţiile de fotografiere,
temporizatorul poate apărea imediat când este selectată vizualizarea în timp
real. Reţineţi că, deşi numărătoarea inversă nu apare în timpul redării,
vizualizarea în timp real se va încheia totuşi automat când temporizatorul se
opreşte.
A
HDMI
Dacă aparatul foto este ataşat la un dispozitiv
video HDMI în timpul fotografierii în timp real,
monitorul aparatului foto va rămâne pornit, iar
dispozitivul video va afişa vizualizarea prin
obiectiv conform ilustraţiei din dreapta. Dacă
dispozitivul acceptă HDMI-CEC, selectaţi
Dezactivat pentru opţiunea HDMI > Control
dispozitiv din meniul setare (0 223) înainte
de a fotografia în vizualizarea în timp real.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind utilizarea butonului J pentru a selecta punctul de
focalizare central sau pentru a comuta zoom-ul focalizării, consultaţi setarea
personalizată f2 (Buton OK; 0 261). Pentru informaţii privind reducerea clipirii
sau măsurarea unei valori pentru balansul de alb în punct unic în timpul
vizualizării în timp real, consultaţi paginile 276 și 93.
x
184
IMai multe detalii despre
redare
Redare cadru întreg
Pentru a reda fotografiile, apăsaţi
butonul K. Pe monitor va fi afişată
cea mai recentă fotografie.
Buton K
Selector secundar
Selector multiplu de comandă
Buton O
Buton K
Buton G
Buton L (U)
Buton X (T)
Buton W (M)
Buton P
Buton J
Selector principal
de comandă
I
185
Pentru
Folosiţi
Vizualiza fotografii
suplimentare
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a vizualiza informaţii
despre fotografia curentă (0 188).
Vizualiza informaţii
despre fotografii
Vizualizare
miniaturi
W (M)
Mări fotografia
X (T)
Şterge imagini
O
Modificare stare de
protecţie
L (U)
Reveni la modul
fotografiere
Retuşa fotografia
I
186
Descriere
Apăsaţi 2 pentru a vizualiza fotografiile în
ordinea în care au fost înregistrate, 4 pentru a
vizualiza fotografiile în ordine inversă.
/K
P
Consultaţi pagina 196 pentru informaţii
suplimentare.
Consultaţi pagina 199 pentru informaţii
suplimentare.
Va fi afişat dialogul de confirmare. Apăsaţi din
nou O pentru a şterge fotografia (0 203).
Pentru a proteja imaginea sau pentru a
îndepărta protecţia de pe imaginea protejată,
apăsaţi L (U) (0 201).
Monitorul se va stinge. Fotografiile pot fi
efectuate imediat.
Creaţi o copie retuşată a fotografiei curente
(0 287).
A
Rotire pe înalt
Pentru a afişa fotografii „pe înalt” (orientare portret) în
orientarea pe înalt, selectaţi Activată pentru opţiunea
Rotire pe înalt din meniul redare (0 233).
A
Examinare imagine
Când este selectat Activată pentru Examinare imagine din meniul redare
(0 232), fotografiile sunt afişate automat pe monitor după fotografiere pentru
aproximativ 4 s (pentru că aparatul foto este deja în orientarea corectă, imaginile
nu sunt rotite automat în timpul examinării imaginii). În modul declanşare
continuă, afişarea începe când fotografierea se încheie, cu prima fotografie din
seria curentă afişată.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre cum să alegeţi pentru cât timp va rămâne aprins
monitorul când nu este realizată nicio operaţie, consultaţi setarea personalizată
c4 (Întârziere stingere monitor, 0 253).
I
187
Informaţii fotografie
Informaţiile despre fotografie sunt suprapuse pe imaginile afişate în
modul redare cadru întreg. Apăsaţi 1 sau 3 pentru a naviga prin
informaţiile despre fotografie aşa cum este prezentat mai jos. Reţineţi că
„numai imagine”, datele de fotografiere, histogramele RGB, zonele
luminoase şi datele de prezentare generală sunt afişate numai dacă
opţiunea corespunzătoare este selectată pentru Opţiuni de afişare a
redării (0 232). Datele de locaţie sunt afişate numai dacă a fost utilizat un
dispozitiv GPS opţional GP-1 sau GP-1A atunci când a fost efectuată
fotografia.
1/ 12
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D f
100
50mm
0, 0
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Informaţii fişier
Fără (numai imagine)
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Prezentare generală
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
N I KON D f
100-1
Date de locaţie
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
I
188
N I KON D f
Zone luminoase
Histogramă RGB
: , 1 / 1 25 , F 5 . 6
: , 100
: 0. 0 , + 1 / 6
: 5 0 mm
: 50
/ 1. 8
:S
:
:
:
100-1
Date fotografiere
❚❚ Informaţii fişier
12 3
4
5
1/ 12
12
11
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
10
9
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
8 7
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Stare protejare.......................................201
Indicator retuş .......................................287
Punct focalizare 1, 2 .................................64
Marcaje zonă AF 1 ...................................28
Număr cadru/număr total de cadre
Calitate imagine......................................55
Dimensiune imagine .............................58
Zonă imagine 3 ........................................51
Ora înregistrării ..............................27, 276
Data înregistrării ............................27, 276
Nume dosar............................................237
Nume fişier .............................................239
1 Afişat numai dacă este selectat Punct focalizare pentru Opţiuni de afişare a redării
(0 232).
2 Dacă fotografia a fost efectuată utilizând AF-S, afişajul arată punctul în care a fost
blocată focalizarea prima dată. Dacă o fotografie s-a efectuat folosind AF-C, punctul de
focalizare este afişat numai dacă pentru modul zonă AF a fost selectată o altă opţiune
decât zonă AF automată şi dacă aparatul foto a putut să focalizeze.
3 Afişat în galben dacă fotografia este în format DX (0 51).
I
189
❚❚ Zone luminoase
1 Zone luminoase ale imaginii 1
2 Număr dosar—număr cadru 2 .......... 237
3 Canal curent 1
1 Zonele care clipesc indică zone luminoase (zone care
pot fi supraexpuse) pentru canalul curent. Menţineţi
apăsat butonul W (M) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a
naviga printre canale după cum urmează:
Buton W (M)
RGB
(toate canalele)
R
(roşu)
G
(verde)
2 Afişat în galben dacă fotografia este în format DX (0 51).
I
190
B
(albastru)
❚❚ Histogramă RGB
1 Zone luminoase ale imaginii 1
2 Număr dosar—număr cadru 2 ...........237
3 Balans de alb............................................81
Temperatură culoare.........................88
Reglare fină balans de alb................84
Presetare manuală .............................90
4 Canal curent 1
5 Histogramă (canal RGB). În toate
histogramele, axa orizontală prezintă
strălucirea pixelilor, iar axa verticală
numărul de pixeli.
6 Histogramă (canal roşu)
7 Histogramă (canal verde)
8 Histogramă (canal albastru)
1 Zonele care clipesc indică zone luminoase (zone care
pot fi supraexpuse) pentru canalul curent. Menţineţi
apăsat butonul W (M) şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a
naviga printre canale după cum urmează:
Buton W (M)
RGB
(toate canalele)
R
(roşu)
G
(verde)
B
(albastru)
Afişare zone luminoase dezactivată
2 Afişat în galben dacă fotografia este în format DX (0 51).
I
191
A
Zoom redare
Pentru a mări fotografia când este afişată histograma,
apăsaţi X (T). Utilizaţi butoanele X (T) şi W (M)
pentru a mări sau pentru a micşora şi derulaţi imaginea
cu selectorul multiplu. Histograma va fi actualizată
pentru a arăta doar datele pentru porţiunea de
imagine vizibilă pe monitor.
A
Histograme
Histogramele aparatului foto au doar scop de ghidare şi ar putea fi diferite faţă
de cele afişate de aplicaţiile pentru imagini. Câteva exemple de histograme sunt
afişate mai jos:
Dacă imaginea conţine obiecte cu o gamă
largă de luminozităţi, distribuţia tonurilor va
fi relativ echilibrată.
Dacă imaginea este întunecată, distribuţia
tonurilor va fi deplasată spre stânga.
Dacă imaginea este luminoasă, distribuţia
tonurilor va fi deplasată spre dreapta.
Mărirea compensării expunerii deplasează distribuţia tonurilor spre dreapta, în
timp ce compensarea expunerii în scădere deplasează distribuţia spre stânga.
Histogramele pot oferi o idee estimativă referitoare la expunerea generală,
atunci când iluminarea ambientală îngreunează vizualizarea fotografiilor pe
monitor.
I
192
❚❚ Date fotografiere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
: , 1 / 4 0 0 0 , F 2. 8
: , H i 0. 3,
: + 1. 3, + 5 / 6
: 5 0 mm
: 50
/ 1. 8
: S / VR -O n
: Op t i o n a l
: S L OW
: T T L -B L , + 1. 0
N I KON D f
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P AC E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
N I KON D f
100-1
: AU T O 1 , 0 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
:0
:0
:0
:0
100-1
11
12
1 Măsurare ...................................................75
Timp de expunere ........................... 39, 42
Diafragmă.......................................... 41, 42
2 Mod expunere .........................................36
Sensibilitate ISO 1 ....................................70
3 Compensare expunere..........................79
Reglare expunere optimă 2.................250
4 Distanţă focală..............................163, 322
5 Date obiectiv..........................................163
6 Mod focalizare.................................. 59, 68
Obiectiv VR (reducere vibraţie) 3
7 Tip bliţ 4 ...................................................116
Mod bliţ principal de comandă 4
8 Mod bliţ 4 ................................................125
9 Control bliţ 4 .........................118, 121, 258
Compensare bliţ 4 .................................128
10 Nume aparat foto
11 Zonă imagine 5 ........................................51
12 Număr dosar—număr cadru 5 ...........237
13 Balans de alb............................................81
Temperatură culoare.........................88
Reglare fină balans de alb................84
Presetare manuală .............................90
14 Spaţiu culoare........................................240
15 Picture Control ......................................100
16 Reglare rapidă 6 .....................................103
Picture Control original 7.....................108
17 Claritate...................................................103
18 Contrast...................................................103
19 Luminozitate..........................................103
20 Saturaţie 8 ...............................................103
Efecte filtru 9 ...........................................103
21 Nuanţă 8 ..................................................103
Nuanţare 9 ......................................103, 105
I
193
22
23
24
25
26
27
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
W ARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
N I KON D f
28
29
100-1
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
N I KON D f
22 Reducere zgomot ISO ridicat ............ 242
Reducere zgomot expunere lungă
.................................................................. 242
23 D-Lighting activ.................................... 110
24 Expunere diferențială HDR ................ 112
Uniformizare HDR ................................ 112
25 Control vignetare................................. 241
26 Istoric retuş............................................ 287
27 Comentariu imagine ........................... 278
28 Numele fotografului 10........................ 279
29 Deţinător drept de autor 10 ................ 279
100-1
1 Afişat în roşu dacă fotografia a fost realizată cu controlul sensibilităţii ISO automat
pornit.
2 Afişat dacă setarea personalizată b2 (Regl. fină expunere optimă, 0 250) a fost
setată la o valoare diferită de zero pentru orice metodă de măsurare.
3 Afişat doar dacă este ataşat un obiectiv VR.
4 Afişat numai dacă este folosită unitatea de bliţ opţională (0 116).
5 Afişat în galben dacă fotografia este în format DX (0 51).
6 Numai opţiunile Picture Control Standard, Intensă, Portret şi Peisaj.
7 Opţiuni Picture Control Neutră, Monocrom şi personalizate.
8 Nu este afişat cu opţiunile Picture Control monocrom.
9 Numai opţiuni Picture Control monocrom.
10 A patra pagină a datelor de fotografiere este afişată numai dacă informaţiile privind
drepturile de autor au fost înregistrate cu fotografia conform descrierii de la
pagina 279.
❚❚ Date de locaţie
I
1
2
3
4
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
N I KON D f
194
1
2
3
4
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
100-1
Latitudine
Longitudine
Altitudine
Ora universală coordonată (UTC)
❚❚ Date prezentare generală
1
23
1/ 12
NIKON D f
4
5
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
12
0, 0
100NC _ DF
DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2013 10: 02: 28
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
10 9 8
50mm
N
NOR
ORMAL
AL
4928x3280
13 14 15 16 17
27
26
–1. 3
0, 0
25
6
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
24 23
50mm
N
18
19
20
22 21
7
Număr cadru/număr total de imagini
Stare protejare ...................................... 201
Indicator retuş....................................... 287
Nume aparat foto
Histogramă care arată distribuirea
tonurilor în imagine (0 192).
Calitate imagine ..................................... 55
Dimensiune imagine............................. 58
Zonă imagine 1 ........................................ 51
Nume fişier............................................. 239
Ora înregistrării.............................. 27, 276
Data înregistrării............................ 27, 276
Nume dosar ........................................... 237
Măsurare .................................................. 75
Mod expunere......................................... 36
Timp de expunere ........................... 39, 42
Diafragmă.......................................... 41, 42
Sensibilitate ISO 2 ....................................70
Distanţă focală..............................163, 322
Indicator date de locație.....................170
Indicator comentariu imagine...........278
D-Lighting activ ....................................110
Picture Control ......................................100
Spaţiu culoare........................................240
Mod bliţ 3 ................................................125
Balans de alb............................................81
Temperatură culoare.........................88
Reglare fină balans de alb................84
Presetare manuală .............................90
26 Compensare bliţ 3 .................................128
Mod bliț principal de comandă 3
27 Compensare expunere..........................79
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1 Formatele DX sunt afişate în galben (0 51).
2 Afişat în roşu dacă fotografia a fost realizată cu controlul sensibilităţii ISO automat
pornit.
3 Afişat în roşu numai dacă fotografia a fost realizată cu unitatea de bliţ opţională
(0 116).
I
195
Redare miniaturi
Pentru a afişa imagini în „foi de contact” de patru, nouă sau 72 de imagini,
apăsaţi butonul W (M).
W (M)
W (M)
X (T)
X (T)
Redare cadru
întreg
Redare miniaturi
Pentru
Folosiţi
Afişa mai multe imagini
W (M)
Afişa mai puţine imagini
X (T)
Evidenţia imagini
I
Vizualiza imaginea
evidenţiată
Şterge imaginea
evidenţiată
Modifica starea de
protecţie a imaginii
evidenţiate
O
L (U)
Reveni la modul
fotografiere
Retuşa fotografia
196
J
/K
P
Redare
calendar
Descriere
Apăsaţi W (M) pentru a mări numărul
de imagini afişate.
Apăsaţi X (T) pentru a reduce
numărul de imagini afişate. Când sunt
afişate patru imagini, apăsaţi pentru a
vizualiza imaginea evidenţiată în cadru
întreg.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
evidenţia imagini pentru redarea în
cadru întreg, zoom redare (0 199),
ştergere (0 203) sau protejare
(0 201).
Apăsaţi J pentru a afişa imaginea
evidenţiată în cadru întreg.
Consultaţi pagina 203 pentru
informaţii suplimentare.
Consultaţi pagina 201 pentru
informaţii suplimentare.
Monitorul se va stinge. Fotografiile pot
fi efectuate imediat.
Creaţi o copie retuşată a fotografiei
curente (0 287).
Redare calendar
Pentru a vizualiza imagini realizate la o dată selectată, apăsaţi butonul
W (M) când sunt afişate 72 de imagini.
Listă date
W (M)
W (M)
X (T)
X (T)
Redare cadru
întreg
Redare miniaturi
Listă miniaturi
Redare calendar
Operaţiunile care pot fi efectuate depind de locul în care se află cursorul,
în lista datelor sau în lista miniaturilor:
Pentru
Folosiţi
Comuta între lista
datelor şi lista
miniaturilor
W (M)/J
Ieşi către redare
miniaturi/Mări
fotografia evidenţiată
X (T)
• Listă date: Evidenţiaţi o dată.
• Listă miniaturi: Evidenţiaţi o imagine.
Evidenţia date/
Evidenţia imagini
Comuta redarea cadru
întreg
J
Şterge fotografia(ile)
evidenţiată(e)
O
Modifica starea de
protecţie a fotografiei
evidenţiate
Descriere
Apăsaţi butonul W (M) sau J în lista
datelor pentru a poziţiona cursorul în
lista miniaturilor. Apăsaţi W (M) din nou
pentru a reveni la lista datelor.
• Listă date: Ieşiţi în redarea 72 de cadre.
• Listă miniaturi: Apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul X (T) pentru a mări
imaginea evidenţiată.
L (U)
Listă miniaturi: Vizualizaţi imaginea
evidenţiată.
• Listă date: Ştergeţi toate imaginile făcute
la data selectată.
• Listă miniaturi: Ștergeţi imaginea
evidenţiată (0 203).
I
Consultaţi pagina 201 pentru informaţii
suplimentare.
197
Pentru
Folosiţi
Reveni la modul
fotografiere
Retuşa fotografia
I
198
/K
P
Descriere
Monitorul se va stinge. Fotografiile pot fi
efectuate imediat.
Listă miniaturi: Creaţi copia retușată a
fotografiei evidenţiate în lista miniaturilor
(0 287).
O privire mai de aproape: Zoom
redare
Apăsaţi butonul X (T) pentru a mări imaginea afişată în redare cadru
întreg sau imaginea curentă evidenţiată în redare miniaturi. Pot fi realizate
următoarele operaţiuni în timp ce zoom-ul este activat:
Pentru
Folosiţi
Mări sau micşora
X (T)/
W (M)
Vizualiza alte
zone ale imaginii
Selecta feţe
Descriere
Apăsaţi X (T)
pentru a mări la
maximum de
aproximativ 30 ×
(imagini mari în format
36 × 24/3 : 2), 23 ×
(imagini medii) sau
15 × (imagini mici).
Apăsaţi W (M) pentru a micşora. În timp ce
fotografia este mărită, utilizaţi selectorul multiplu
pentru a vizualiza zone ale imaginii care nu sunt
vizibile pe monitor. Ţineţi apăsat selectorul
multiplu pentru a derula rapid la alte zone din
cadru. Fereastra de navigare este afişată când
raportul de mărire este modificat; zona vizibilă
curent pe monitor este indicată printr-un chenar
galben.
Feţele (până la 35)
detectate în timpul
zoom-ului sunt indicate
prin chenare albe în
fereastra de navigare.
Rotiţi selectorul
secundar de comandă
pentru a vizualiza alte
feţe.
I
199
Pentru
Folosiţi
Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a
vizualiza aceeaşi locaţie în alte fotografii la
raportul de mărire curent.
Vizualiza alte
imagini
Modifica starea
de protecţie
L (U)
Reveni la modul
fotografiere
Retuşa fotografia
I
200
Descriere
/K
P
Consultaţi pagina 201 pentru informaţii
suplimentare.
Monitorul se va stinge. Fotografiile pot fi
efectuate imediat.
Creaţi o copie retuşată a fotografiei curente
(0 287).
Protejarea fotografiilor împotriva
ştergerii
În redare cadru întreg, zoom, miniaturi şi calendar, butonul L (U)
poate fi folosit pentru a proteja fotografiile împotriva ştergerii
accidentale. Fişierele protejate nu pot fi şterse folosind butonul O sau
opţiunea Ştergere din meniul de redare. Reţineţi că imaginile protejate
vor fi şterse atunci când este formatat cardul de memorie (0 22, 272).
Pentru a proteja o fotografie:
1
Selectaţi o imagine.
Afişaţi imaginea în redare cadru întreg sau zoom redare sau
evidenţiaţi-o în lista miniaturilor din redare miniaturi sau redare
calendar.
Redare cadru întreg
Redare miniaturi
Redare calendar
I
201
2
Apăsaţi butonul L (U).
Fotografia va fi marcată cu o
pictogramă P. Pentru a
îndepărta protecţia fotografiei
pentru a putea fi ştearsă,
afişaţi fotografia sau
Buton L (U)
evidenţiaţi-o în lista
miniaturilor şi apoi apăsaţi
butonul L (U).
I
A
Înlăturarea protecţiei de la toate imaginile
Pentru a îndepărta protecţia de la toate imaginile din dosarul sau dosarele
selectate curent în meniul Dosar redare, apăsaţi butoanele L (U) şi O
simultan pentru aproximativ două secunde în timpul redării.
202
Ştergerea fotografiilor
Pentru a şterge fotografia afişată în redarea cadru întreg sau fotografia
evidenţiată în lista miniaturilor, apăsaţi butonul O. Pentru a şterge mai
multe fotografii selectate, toate fotografiile făcute la o dată selectată sau
toate fotografiile din dosarul de redare curent, folosiţi opţiunea Ştergere
din meniul redare. Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Reţineţi
că fotografiile care sunt protejate sau ascunse nu pot fi şterse.
Redare cadru întreg, miniaturi şi calendar
Apăsaţi butonul O pentru a şterge fotografia curentă.
1
Selectaţi o imagine.
2
Apăsaţi butonul O.
Afişaţi imaginea sau evidenţiaţi-o în lista miniaturilor din redare
miniaturi sau calendar.
Va fi afişat un dialog de confirmare.
Buton O
Redare cadru întreg
Redare miniaturi
Redare calendar (listă
miniaturi)
I
203
3
Apăsaţi din nou butonul O.
Pentru a şterge fotografia, apăsaţi butonul O.
Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, apăsaţi
butonul K.
Buton O
I
A
Redare calendar
În timpul redării calendar, puteţi şterge toate fotografiile făcute la o dată
selectată prin evidenţierea datei din lista datelor şi apăsând butonul O (0 197).
A
Consultaţi de asemenea
Opţiunea După ştergere din meniul redare determină dacă imaginea următoare
sau cea anterioară este afişată după ce se şterge o imagine (0 233).
204
Meniul redare
Opţiunea Ştergere din meniul redare conţine următoarele opţiuni.
Reţineţi că, în funcţie de numărul de imagini, este posibil să fie necesară o
anumită perioadă de timp pentru a fi şterse.
Opţiune
Descriere
Q Selectate
Ştergeţi fotografiile selectate.
n Selectare dată Ştergeţi toate fotografiile făcute la o dată selectată (0 206).
R Toate
Ştergeţi toate fotografiile din
dosarul selectat curent pentru
redare (0 230).
❚❚ Selectate: Ştergerea fotografiilor selectate
1
Alegeţi Selectate pentru
opţiunea Ştergere din
meniul redare.
Apăsaţi butonul G şi
selectaţi Ştergere din meniul
redare. Evidenţiaţi Selectate
şi apăsaţi 2.
2
Buton G
Evidenţiaţi o fotografie.
Utilizaţi selectorul multiplu pentru
a evidenţia o imagine. Pentru a
vizualiza fotografia evidenţiată pe
ecranul întreg, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul X (T).
I
205
3
Selectaţi imaginea
evidenţiată.
Apăsaţi butonul W (M) pentru
a selecta imaginea evidenţiată.
Imaginile selectate sunt
marcate cu o pictogramă O.
Buton W (M)
Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a
selecta fotografii suplimentare;
pentru a anula selectarea unei fotografii, evidenţiaţi-o şi apăsaţi
W (M).
4
Apăsaţi J pentru a finaliza
operaţia.
Va fi afişat un dialog de confirmare;
evidenţiaţi Da şi apăsaţi J.
❚❚ Selectare dată: Ştergerea fotografiilor făcute la o dată selectată
1
I
206
Alegeţi Selectare dată.
În meniul ştergere, evidenţiaţi
Selectare dată şi apăsaţi 2.
2
Evidenţiaţi o dată.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
o dată.
Pentru a vizualiza fotografiile
realizate la data evidenţiată,
apăsaţi W (M). Utilizaţi
selectorul multiplu pentru a
derula printre imagini sau
apăsaţi şi ţineţi apăsat
Buton W (M)
X (T) pentru a vizualiza
imaginea curentă pe ecranul
întreg. Apăsaţi W (M) pentru a reveni la lista datelor.
3
4
Selectaţi data evidenţiată.
Apăsaţi 2 pentru a selecta toate
imaginile de la data evidenţiată.
Datele selectate sunt marcate cu o
pictogramă M. Repetaţi paşii 2 şi 3
pentru a selecta date suplimentare;
pentru a anula selectarea unei date, evidenţiaţi-o şi apăsaţi 2.
Apăsaţi J pentru a finaliza
operaţia.
Va fi afişat un dialog de confirmare;
evidenţiaţi Da şi apăsaţi J.
I
207
Q
Conexiuni
Instalarea ViewNX 2
Instalaţi software-ul furnizat
ViewNX 2TM
pentru a afişa şi edita
fotografii şi filme care au fost
copiate pe computerul
dumneavoastră. Înainte de a
instala ViewNX 2, asiguraţivă că sistemul
dumneavoastră îndeplineşte Trusa dumneavoastră de editare
a imaginii
cerinţele de la pagina 210.
Asiguraţi-vă că utilizaţi
ultima versiune a ViewNX 2, care este disponibilă pentru descărcare de pe
site-urile internet enumerate la pagina xvii, deoarece în cazul versiunilor
mai vechi ce nu acceptă Df este posibil să nu se realizeze corect transferul
imaginilor NEF (RAW).
1
Q
208
Porniţi utilitarul de instalare.
Porniţi computerul, introduceţi CD-ul
de instalare ViewNX 2 şi porniţi
utilitarul de instalare.
2
3
Selectaţi o limbă.
q Selectaţi regiunea (dacă este necesar)
Dacă limba dorită nu
este disponibilă, faceţi
clic pe Region
Selection (Selectare
regiune) pentru a alege
o altă regiune şi apoi
alegeţi limba dorită
(selectarea regiunii nu
este disponibilă în versiunea europeană).
w Selectaţi
limba
e Faceţi clic
pe Next
(Următor)
Porniţi utilitarul de instalare.
Faceţi clic pe Install (Instalare) şi
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
D
Ghid de instalare
Pentru ajutor la instalarea ViewNX 2,
faceţi clic pe Installation Guide (Ghid
instalare) la pasul 3.
4
5
Faceţi clic pe Install (Instalare)
Ieşiţi din utilitarul de instalare.
Windows
Mac OS
Faceţi clic pe Yes (Da)
Faceţi clic pe OK
Scoateţi CD-ul de instalare din unitatea CD-ROM.
Q
A
Windows
Pentru a vizita site-ul internet Nikon după instalarea ViewNX 2, selectaţi All
Programs (Toate programele) > Link to Nikon (Legătură la Nikon) din meniul
de start Windows (este necesară o legătură la Internet).
209
A
Cerinţe de sistem
Windows
Mac OS
• Fotografii: Intel seria Celeron,
• Fotografii: Intel seria Core sau Xeon
Pentium 4 sau Core, minimum
• Filme (redare): Core Duo 2 GHz sau o
1,6 GHz
versiune superioară; se
• Filme (redare): Pentium D de 3,0 GHz
recomandă Intel Core i5 sau o
sau mai mult; se recomandă Intel
versiune superioară la vizionarea
Core i5 sau o versiune superioară
filmelor cu o dimensiune a
la vizionarea filmelor cu o
cadrului de 1280 × 720 sau mai
dimensiune a cadrului de 1280 ×
CPU
mult la o cadenţă a cadrelor de cel
720 sau mai mult la o cadenţă a
puţin 30 fps sau mai mare sau a
cadrelor de cel puţin 30 fps sau
filmelor cu o dimensiune a
mai mare sau a filmelor cu o
cadrului de 1920 × 1080 sau mai
dimensiune a cadrului de 1920 ×
mult
1080 sau mai mult
• Filme (editare): Intel Core i5 sau o
• Filme (editare): Intel Core i5 sau o
versiune superioară
versiune superioară
Versiunile preinstalate ale
Windows 8, Windows 7,
Windows Vista și Windows XP;
SO
OS X 10.8 sau 10.7, Mac OS X 10.6
reţineţi că pentru Windows XP nu
sunt acceptate versiunile pe 64 de
biţi.
• Windows 8, Windows 7 sau
Windows Vista pe 32 biţi: 1 GB sau mai
• OS X 10.8, 10.7: 2 GB sau mai mult (se
mult (se recomandă 2 GB sau mai mult)
recomandă 4 GB sau mai mult)
Memorie • Windows 8, Windows 7 sau
(RAM)
Windows Vista pe 64 biţi: 2 GB sau mai • Mac OS X 10.6: 1 GB sau mai mult (se
mult (se recomandă 4 GB sau mai mult)
recomandă 4 GB sau mai mult)
• Windows XP: 512 MB sau mai mult
(se recomandă 2 GB sau mai mult)
Spaţiu pe
Minim 1 GB disponibil pe discul de iniţializare (3 GB sau mai mult recomandat)
hard disk
Rezoluţie: 1024 × 768 pixeli (XGA) sau Rezoluţie: 1024 × 768 pixeli (XGA) sau
mai mult (se recomandă 1280 × 1024 pixeli mai mult (se recomandă 1280 × 1024 pixeli
Grafică sau mai mult)
sau mai mult)
Culoare: minim 24 biţi adâncime de Culoare: minimum 24 biţi adâncime
de culoare (milioane de culori)
culoare (True Color)
Consultaţi paginile de internet menţionate la pagina xvii pentru cele mai recente
informaţii despre sistemele de operare acceptate.
Q
210
Utilizarea ViewNX 2
Copiaţi fotografii pe computer
Înainte de a începe, asiguraţi-vă că aţi instalat software-ul de pe CD-ul cu
ViewNX 2 furnizat (0 208).
1
Alegeţi cum vor fi copiate fotografiile pe computer.
Alegeţi una dintre metodele următoare:
• Conexiune directă USB: Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că este
introdus cardul de memorie în aparatul foto. Conectaţi aparatul
foto la computer folosind cablul USB furnizat şi apoi porniţi
aparatul foto.
A
Utilizaţi o sursă de alimentare sigură
Pentru a asigura un transfer de date fără întreruperi, asiguraţi-vă că
acumulatorul aparatului foto este complet încărcat. Dacă aveţi dubii,
încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare sau folosiţi un adaptor la
reţeaua electrică şi un conector de alimentare (disponibile separat).
A
Hub-uri USB
Conectaţi aparatul foto direct la computer; nu conectaţi cablul printr-un
hub sau printr-o tastatură USB.
• Fantă card SD: În cazul în care computerul este prevăzut cu o fantă
pentru card SD, cardul poate fi introdus direct în fantă.
• Cititor card SD: Conectaţi un cititor de carduri (disponibil separat de la
alţi furnizori) la computer şi introduceţi cardul de memorie.
Q
211
2
Porniţi Nikon Transfer 2, componentă a ViewNX 2.
Dacă este afişat un mesaj care vă solicită să alegeţi un program,
selectaţi Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Dacă este afişat dialogul următor, selectaţi Nikon Transfer 2 conform
descrierii de mai jos.
1 Sub Import pictures and videos
(Importare fotografii şi video),
faceţi clic pe Change program
(Schimbare program). Va fi
afişat un dialog de selectare a
programului; selectaţi Import
file using Nikon Transfer 2
(Importare fişier folosind
Nikon Transfer 2) şi faceţi clic pe OK.
2 Faceţi dublu clic pe Import file (Importare fişier).
3
Faceţi clic pe Start Transfer
(Pornire transfer).
La setări implicite, toate
fotografiile de pe cardul de
memorie vor fi copiate pe
computer.
Start Transfer (Pornire transfer)
4
Q
212
Încheiaţi conexiunea.
Dacă aparatul foto este conectat la computer, opriţi aparatul foto şi
deconectaţi cablul USB. Dacă utilizaţi un cititor de carduri sau o fantă
pentru card, alegeţi opţiunea adecvată din sistemul de operare al
computerului pentru a scoate discul amovibil corespunzător cardului
de memorie şi apoi scoateţi cardul din cititorul de carduri sau din
fanta pentru card.
Vizualizaţi imagini
Imaginile sunt afişate în ViewNX 2 la
finalizarea transferului.
A
Pornirea manuală a ViewNX 2
• Windows: Faceţi dublu clic pe
comanda rapidă ViewNX 2 de pe
desktop.
• Mac OS: Faceţi clic pe pictograma
ViewNX 2 din Dock.
❚❚ Retuşarea fotografiilor
Pentru a tăia fotografii şi a efectua activităţi
precum reglarea nivelurilor de claritate şi nuanţe,
faceţi clic pe butonul Edit (Editare) din bara de
instrumente ViewNX 2.
❚❚ Imprimarea fotografiilor
Faceţi clic pe butonul Print (Imprimare) din bara
de instrumente ViewNX 2. Va fi afişat un dialog
care vă va permite să imprimaţi fotografii pe o
imprimantă conectată la computer.
A
Pentru informaţii suplimentare
Consultaţi ajutorul online pentru mai
multe informaţii privind utilizarea
ViewNX 2.
A
Cabluri de conectare
Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit atunci când conectaţi sau deconectaţi
cablurile de interfaţă. Nu utilizaţi forţa şi nu încercaţi să introduceţi conectorii
înclinaţi. Închideţi capacul conectorului când conectorul nu este utilizat.
Q
D
În timpul transferului
Nu opriţi aparatul foto şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce transferul este în
curs.
213
Imprimarea fotografiilor
Imaginile JPEG selectate pot fi imprimate pe o imprimantă PictBridge
(0 362) conectată direct la aparatul foto.
Conectarea imprimantei
Conectaţi aparatul foto utilizând cablul USB furnizat.
1
2
Opriţi aparatul foto.
Conectaţi cablul USB.
Porniţi imprimanta şi conectaţi cablul USB ca în imagine. Nu utilizaţi
forţa şi nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi.
D Hub-uri USB
Conectaţi aparatul foto direct la imprimantă; nu conectaţi cablul prin
intermediul unui hub USB.
3
Q
214
Porniţi aparatul foto.
Pe monitor va fi afişat un ecran de întâmpinare urmat de afişajul de
redare PictBridge.
A
Imprimarea prin conexiunea directă USB
Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat sau utilizaţi un adaptor la
reţeaua electrică şi un conector de alimentare. Când realizaţi fotografii pentru a fi
imprimate prin conexiunea directă USB, setaţi Spaţiu culoare la sRGB (0 240).
D
Selectarea fotografiilor pentru imprimare
Imaginile create la setări de calitate a imaginii NEF (RAW) sau TIFF (RGB) (0 55)
nu pot fi selectate pentru imprimare. Copiile JPEG ale imaginilor NEF (RAW) pot fi
create folosind opţiunea Procesare NEF (RAW) din meniul retuşare (0 300).
A
Consultaţi de asemenea
Consultaţi pagina 351 pentru informaţii privind soluţii în cazul în care apare o
eroare în timpul imprimării.
Imprimarea imaginilor una câte una
1
Selectaţi o imagine.
2
Afişaţi opţiunile de imprimare.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a vizualiza imagini
suplimentare. Apăsaţi butonul X (T)
pentru a mări cadrul curent (0 199; apăsaţi K
pentru a ieşi din zoom). Pentru a vizualiza şase imagini odată, apăsaţi
butonul W (M). Utilizaţi selectorul multiplu pentru a evidenţia
fotografiile sau apăsaţi X (T) pentru a afişa fotografia evidenţiată
în cadru întreg.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile de
imprimare PictBridge.
Q
215
3
Reglaţi opţiunile de imprimare.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia o opţiune şi apăsaţi 2 pentru a
selecta.
Opţiune
Descriere
Evidenţiaţi o dimensiune pentru pagină (sunt enumerate numai
dimensiunile acceptate de imprimanta curentă) şi apăsaţi J
Dimensiune
pentru a selecta şi a ieşi în meniul precedent (pentru a imprima
pagină
la dimensiunea implicită a paginii pentru imprimanta curentă,
selectaţi Imprimantă implicită).
Număr de Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege numărul de copii (maxim 99),
copii
apoi apăsaţi J pentru a selecta şi a reveni la meniul anterior.
Această opţiune este disponibilă numai dacă este acceptată de
imprimantă. Evidenţiaţi Imprimantă implicită (folosiţi setările
Chenar
imprimantei curente), Imprimare cu chenar (imprimare
fotografie cu chenar alb) sau Fără chenar şi apăsaţi J pentru a
selecta şi a ieşi în meniul precedent.
Evidenţiaţi Imprimantă implicită (folosiţi setările imprimantei
curente), Imprimare dată (imprimarea datelor şi orelor
Dată
înregistrării pe fotografii) sau Fără dată şi apăsaţi J pentru a
selecta şi a ieşi în meniul precedent.
Această opţiune este disponibilă numai dacă este acceptată de
imprimantă. Pentru a ieşi fără a decupa, evidenţiaţi Fără
decupare şi apăsaţi J. Pentru a decupa fotografia curentă,
evidenţiaţi Decupare şi apăsaţi 2.
Decupare Va fi afişat un dialog de selectare a tăierii; apăsaţi X (T)
pentru a mări dimensiunea tăierii, W (M) pentru a o micşora.
Poziţionaţi tăierea folosind selectorul multiplu şi apăsaţi J.
Reţineţi că este posibil să scadă calitatea imprimării dacă sunt
imprimate tăieri mici la dimensiuni mari.
4
Q
216
Porniţi imprimarea.
Selectaţi Pornire imprimare şi apăsaţi J
pentru a porni imprimarea. Pentru a anula
înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi
J.
Imprimarea mai multor fotografii
1
Afişaţi meniul PictBridge.
Apăsaţi butonul G în afişajul redării
PictBridge (a se vedea pasul 3 de la
pagina 214).
Buton G
2
Alegeţi o opţiune.
Evidenţiaţi una dintre următoarele opţiuni şi
apăsaţi 2.
• Selectare imprimantă: Selectaţi fotografii
pentru imprimare.
• Selectare dată: Imprimaţi o copie a tuturor fotografiilor făcute la o
dată selectată.
• Imprimare (DPOF): Imprimaţi o comandă de imprimare existentă
creată cu opţiunea Comandă imprimare DPOF din meniul redare
(0 219). Comanda de imprimare curentă va fi afişată la pasul 3.
• Imprimare index: Pentru a crea imprimarea unui index al tuturor
fotografiilor JPEG (0 55) de pe cardul de memorie, treceţi la
pasul 4. Reţineţi că, dacă pe cardul de memorie se află mai mult de
256 de fotografii, vor fi imprimate numai primele 256 imagini.
Q
217
3
Q
218
Selectaţi fotografii sau alegeţi o dată.
Dacă alegeţi Selectare imprimantă
sau Imprimare (DPOF) în pasul 2,
utilizaţi selectorul multiplu pentru a
derula printre imaginile de pe
cardul de memorie. Pentru a afişa
imaginea curentă pe ecranul întreg,
W (M) + 13: Alegeţi numărul de
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
copii
X (T). Pentru a selecta
fotografia curentă pentru
imprimare, menţineţi apăsat
butonul W (M) şi apăsaţi 1.
Imaginea va fi marcată cu o
pictogramă Z şi numărul de copii
va fi setat la 1. Menţinând apăsat
Buton X (T): Vizualizaţi
butonul W (M), apăsaţi 1 sau 3
fotografia pe ecranul întreg
pentru a specifica numărul de copii
(până la 99; pentru a anula selecţia
fotografiei, apăsaţi 3 când numărul
de copii este 1). Continuaţi până
când au fost selectate toate imaginile dorite.
Dacă alegeţi Selectare dată în pasul 2,
apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
o dată şi apăsaţi 2 pentru a comuta
între activarea şi dezactivarea datei
evidenţiate. Pentru a vizualiza
fotografii realizate la data selectată,
apăsaţi W (M). Utilizaţi selectorul
multiplu pentru a derula printre
imagini sau apăsaţi şi ţineţi apăsat
X (T) pentru a vizualiza
imaginea curentă pe ecranul întreg.
Apăsaţi din nou W (M) pentru a
reveni la dialogul selectare dată.
Buton X (T): Vizualizaţi
fotografia evidenţiată pe ecranul
întreg
Buton W (M): Vizualizaţi fotografiile
pentru data selectată
4
Afişaţi opţiunile de imprimare.
5
Reglaţi opţiunile de imprimare.
6
Porniţi imprimarea.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile de
imprimare PictBridge.
Alegeţi opţiunile pentru dimensiunea paginii, chenar şi dată, aşa cum
se descrie la pagina 216 (se va afişa o avertizare dacă dimensiunea
selectată pentru pagină este prea mică pentru imprimarea unui
index).
Selectaţi Pornire imprimare şi apăsaţi J
pentru a porni imprimarea. Pentru a anula
înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi
J.
Crearea unei comenzi de imprimare DPOF:
Setare imprimare
Opţiunea Comandă imprimare DPOF din meniul redare este folosită
pentru a crea „comenzi de imprimare” digitale pentru imprimantele
compatibile PictBridge şi dispozitivele care acceptă DPOF.
1
Alegeţi Selectare/setare
pentru elementul
Comandă imprimare
DPOF în meniul redare.
Apăsaţi butonul G şi
selectaţi Comandă
Buton G
imprimare DPOF în meniul
redare. Evidenţiaţi Selectare/
setare şi apăsaţi 2 (pentru a elimina toate fotografiile din comanda
de imprimare, selectaţi Deselectare totală).
Q
219
2
3
Q
220
Selectaţi fotografii.
Utilizaţi selectorul multiplu
pentru a derula printre
imaginile de pe cardul de
memorie. Pentru a afişa
imaginea curentă pe ecranul
întreg, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul X (T). Pentru a
selecta fotografia curentă
pentru imprimare, menţineţi
apăsat butonul W (M) şi
apăsaţi 1. Imaginea va fi
marcată cu o pictogramă Z şi W (M) + 13: Alegeţi numărul de copii
numărul de copii va fi setat la
1. Menţinând apăsat butonul
W (M), apăsaţi 1 sau 3
pentru a specifica numărul de
copii (până la 99; pentru a
anula selecţia fotografiei,
Buton X (T): Vizualizaţi fotografia pe
apăsaţi 3 când numărul de
copii este 1). Continuaţi până ecranul întreg
când au fost selectate toate
imaginile dorite.
Afişaţi opţiunile de imprimare.
Apăsaţi J pentru a afişa opţiunile
de imprimare a datelor.
4
Selectaţi opţiunile de imprimare.
5
Finalizaţi comanda de imprimare.
Evidenţiaţi opţiunile următoare şi apăsaţi 2
pentru a comuta între activarea şi
dezactivarea opţiunii evidenţiate (pentru a
finaliza comanda de imprimare fără a include
aceste informaţii, treceţi la pasul 5).
• Imprimare date fotografiere: Imprimaţi timpul de expunere şi
diafragma pentru toate fotografiile din comanda de imprimare.
• Imprimare dată: Imprimaţi data înregistrării pe toate fotografiile din
comanda de imprimare.
Evidenţiaţi Efectuat şi apăsaţi J pentru a
încheia comanda de imprimare.
D
Comandă imprimare DPOF
Pentru a imprima comanda de imprimare curentă când aparatul foto este
conectat la o imprimantă PictBridge, selectaţi Imprimare (DPOF) din meniul
PictBridge şi urmaţi paşii din „Imprimarea mai multor fotografii” pentru a
modifica şi imprima comanda curentă (0 217). Opţiunile DPOF de imprimare a
datei şi cele privind datele de fotografiere nu sunt acceptate când se imprimă
printr-o conexiune directă USB; pentru a imprima data înregistrării pe fotografii
în comanda curentă de imprimare, utilizaţi opţiunea PictBridge Dată.
Opţiunea Comandă imprimare DPOF nu poate fi folosită dacă nu există
suficient spaţiu pe cardul de memorie pentru stocarea comenzii de imprimare.
Fotografiile NEF (RAW) (0 55) nu pot fi selectate folosind această opţiune.
Copiile JPEG ale imaginilor NEF (RAW) pot fi create folosind opţiunea Procesare
NEF (RAW) din meniul retuşare (0 300).
Q
Este posibil să nu fie imprimate corect comenzile de imprimare dacă imaginile
sunt şterse utilizând un computer sau un alt dispozitiv după ce a fost creată
comanda de imprimare.
221
Vizualizarea fotografiilor pe
televizor
Un cablu High-Definition Multimedia Interface (HDMI) de tip C cu mini
pini (disponibil separat din surse comerciale) poate fi folosit pentru a
conecta aparatul foto la dispozitivele video de înaltă definiţie.
1
Opriţi aparatul foto.
2
Conectaţi cablul HDMI aşa cum se arată în imagine.
Opriţi întotdeauna aparatul foto înainte de conectarea sau
deconectarea unui cablu HDMI.
Conectaţi la
dispozitivul de înaltă
definiţie (alegeţi cablul
cu conector pentru
dispozitivul HDMI)
Conectaţi la
aparatul foto
3
4
Treceţi dispozitivul pe canalul HDMI.
Porniţi aparatul foto şi apăsaţi butonul
K.
În timpul redării imaginile vor fi afişate pe
ecranul televizorului.
Buton K
Q
A
HDMI şi vizualizarea în timp real
Afişajele HDMI conectate printr-un cablu HDMI pot fi utilizate pentru vizualizarea
în timp real (0 172).
222
❚❚ Opţiuni HDMI
Opţiunea HDMI din meniul setare (0 271) controlează rezoluţia de ieşire
şi poate fi folosită pentru a seta aparatul foto să fie controlat de la distanţă
de către dispozitivele ce acceptă HDMI-CEC (High-Definition Multimedia
Interface–Consumer Electronics Control, un standard ce permite
dispozitivelor HDMI să fie utilizate pentru a controla perifericele la care
sunt conectate).
Rezoluţie ieşire
Alegeţi formatul pentru afişarea imaginilor pe
dispozitivul HDMI. Dacă este selectat Automat,
aparatul foto va selecta automat formatul potrivit.
Control dispozitiv
Dacă este selectat Activat pentru HDMI > Control dispozitiv în meniul
setare când aparatul foto este conectat la un televizor care acceptă HDMICEC şi atât aparatul foto, cât şi televizorul sunt pornite, telecomanda
televizorului va putea fi folosită în locul selectorului multiplu al aparatului
foto şi al butonului J în timpul redării cadru întreg şi al prezentării de
diapozitive. Dacă este selectat Dezactivat, telecomanda televizorului nu
poate fi folosită pentru a controla aparatul foto.
A
Dispozitive HDMI-CEC
Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv HDMI-CEC, pe panoul de
control va apărea ) în locul numărului de expuneri rămase.
A
Control dispozitiv
Consultaţi manualul televizorului pentru detalii.
A
Redarea pe televizor
Se recomandă utilizarea unui adaptor la reţeaua electrică şi a unui conector
alimentare (disponibile separat) pentru redare extinsă. Televizorul va afişa
imaginile pe ecranul întreg dacă informaţiile fotografiei sunt ascunse în timpul
redării cadru întreg (0 188). Reţineţi că este posibil ca marginile să nu fie vizibile
când fotografiile sunt vizualizate pe ecranul unui televizor.
Q
223
U
Ghid meniu
Setări implicite
Setările implicite pentru opţiunile din meniurile aparatului foto sunt
enumerate mai jos. Pentru informaţii privind reiniţializarea prin două
butoane, consultaţi pagina 133.
❚❚ Setările implicite ale meniului redare
Opţiune
Dosar redare (0 230)
Examinare imagine (0 232)
După ştergere (0 233)
Rotire pe înalt (0 233)
Prezentare diapozitive (0 234)
Interval între cadre
Implicită
NC_DF
Dezactivată
Afişare următoarea
Activată
2s
❚❚ Setările implicite ale meniului fotografiere 1
Opţiune
Denumirea fişierului (0 239)
Calitate imagine (0 55)
Dimensiune imagine (0 58)
Zonă imagine
Alegere zonă imagine (0 52)
Decupare automată DX (0 52)
Compresie JPEG (0 57)
Înregistrare NEF (RAW) (0 57)
Tip
Ad. de culoare NEF (RAW)
U
224
Implicită
DSC
JPEG normal
Mare
FX (36×24) 1.0×
Activată
Prioritate dimensiune
Comprimat fără pierderi
14 biţi
Opţiune
Balans de alb (0 81)
Reglare fină (0 84)
Alegere temp. culoare (0 88)
Presetare manuală (0 90)
Setare Picture Control (0 100)
Spaţiu culoare (0 240)
D-Lighting activ (0 110)
HDR (high dynamic range)
Mod HDR (0 113)
Expunere diferenţială (0 114)
Uniformizare (0 114)
Control vignetare (0 241)
Control automat al distors. (0 241)
Reducere zgomot exp. lungă (0 242)
ISO NR ridicat (0 242)
Control sensib. ISO auto. (0 72)
Expunere multiplă 2
Mod Expunere multiplă (0 149)
Număr de fotografii (0 151)
Modificare automată (0 152)
Fotograf. cu temporiz. interval (0 156)
Implicită
Automat > Normal
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Standard
sRGB
Dezactivat
Dezactivat
Automat
Normal
Normal
Dezactivat
Dezactivată
Normal
Dezactivat
Dezactivat
2
Activată
Resetare 3
1 Setările implicite pot fi restabilite folosind Arhivă meniu fotografiere (0 236). Cu
excepţia setărilor Expunere multiplă şi Fotograf. cu temporiz. interval, numai
setările din meniul arhivei curente de fotografiere vor fi resetate.
2 Se aplică tuturor arhivelor. Resetarea meniului fotografiere nu este disponibilă în
timpul fotografierii.
3 Se aplică tuturor arhivelor. Timp pornire resetat la Acum, interval resetat la 1 minut,
număr intervale şi număr de fotografii resetate la 1 şi Pornire setat la Dezactivat.
Fotografierea se încheie când este efectuată resetarea.
U
225
❚❚ Setările implicite ale meniului setări personalizate *
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b1
b2
c1
c2
c3
c4
d1
d2
d3
U
226
Opţiune
Selecţie prioritate AF-C (0 246)
Selecţie prioritate AF-S (0 246)
Urmărire focaliz. cu blocare (0 247)
Activare AF (0 247)
Iluminare punct focalizare (0 248)
Iluminare punct AF
Mod focalizare manuală
Înconjurare puncte focaliz. (0 249)
Număr de puncte focalizare (0 249)
Zonă central-evaluativă (0 250)
Regl. fină expunere optimă (0 250)
Măsurare matricială
Măsur. central-evaluativă
Măsurare spot
Buton declanşare AE-L (0 251)
Temporizator standby (0 251)
Autodeclanşator (0 252)
Întârziere autodeclanşator
Număr de fotografii
Interval între fotografii
Întârziere stingere monitor (0 253)
Redare
Meniuri
Afişaj informaţii
Examinare imagine
Vizualizare în timp real
Bip (0 253)
Afişare grilă vizor (0 253)
Afişare ISO (0 254)
Implicită
Declanşare
Focalizare
3 (Normal)
Declanşator/AF-ON
Automat
Activat
Fără înconjurare
39 puncte
ø12 mm
0
0
0
Dezactivat
6s
10 s
1
0,5 s
10 s
1 min
10 s
4s
10 min
Dezactivat
Dezactivat
Dezactivat
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
f1
f2
f3
f4
f5
f6
Opţiune
Sfaturi ecran (0 254)
Viteză fotografiere mod CL (0 254)
Declanşare continuă maximă (0 254)
Ordine numere fişiere (0 255)
Afişaj informaţii (0 256)
Iluminare LCD (0 256)
Mod întârziere expunere (0 256)
Timp sincronizare bliţ (0 257)
Timp expunere cu bliţ (0 258)
Bliţ opţional (0 258)
Comp. expunere pentru bliţ (0 259)
Bliţ de modelare (0 259)
Setare bracketing automat (0 259)
Bracketing auto. (Mod M) (0 260)
Ordine bracketing (0 260)
Buton D (0 261)
Buton OK (0 261)
Mod fotografiere
Mod redare
Vizualizare în timp real
Selector multiplu (0 262)
Asociere buton Fn (0 263)
Apăsare
Apăsare + selectoare coman.
Asociere buton previz. (0 266)
Apăsare
Apăsare + selectoare coman.
Asociere buton AE-L/AF-L (0 267)
Apăsare
Apăsare + selectoare coman.
Implicită
Activat
3 fps
100
Activată
Automat
Dezactivată
Dezactivat
1/200 s
1/60 s
TTL
Întregul cadru
Activat
AE şi bliţ
Bliţ/timp
MTR > sub > peste
Iluminare fundal LCD (D)
Selectare punct focaliz. central
Activare/dezactivare miniaturi
Select. punct focaliz. central
Nicio acţiune
Fără
Alegere zonă imagine
Previzualizare
Fără
Blocare AE/AF
Fără
U
227
Opţiune
f7 Personaliz. selectoare com. (0 267)
Inversare rotaţie
Schimbare princ./sec.
Setare diafragmă
Meniuri şi redare
f8 Buton decl. pt. util. selector (0 269)
f9 Blocare decl. în lipsă card (0 269)
f10 Inversare indicatori (0 269)
f11 Reglare fină timp de expun. (0 270)
Implicită
Nu
Dezactivată
Selector secundar de comandă
Dezactivat
Nu
Activare declanşare
Dezactivat
* Setările implicite pentru arhiva setări personalizate curentă pot fi restabilite folosind
Arhivă setări personalizate (0 245).
❚❚ Setările implicite ale meniului setare
Opţiune
Luminozitate monitor (0 273)
Afişaj informaţii automat (0 273)
Curăţare senzor imagine (0 329)
Curăţare la pornire/oprire
Reducerea efectului de clipire (0 276)
Fus orar şi dată
Timp economisire lumină zi (0 276)
Rotire automată a imaginii (0 277)
HDMI (0 223)
Rezoluţie ieşire
Control dispozitiv
Date de locaţie (0 170)
Temporizator standby
Setare ceas după satelit
Asociere buton Fn la distanţă (0 284)
Adaptor conexiune fără fir (0 284)
Încărcare Eye-Fi (0 285)
U
228
Implicită
0
Dezactivat
Curăţare la pornire şi oprire
Automat
Dezactivat
Activată
Automat
Activat
Activare
Da
Ca butonul Fn al aparat. foto
Activare
Activare
D Meniul redare:
Gestionarea imaginilor
Pentru a afişa meniul redare, apăsaţi G şi selectaţi fila D (meniu
redare).
Buton G
Meniul de redare conţine următoarele opţiuni:
Opţiune
Ştergere
Dosar redare
Ascundere imagine
Opţiuni de afişare a redării
Examinare imagine
0
205
230
230
232
232
Opţiune
După ştergere
Rotire pe înalt
Prezentare diapozitive
Comandă imprimare DPOF
0
233
233
234
219
A
Consultaţi de asemenea
Setările implicite ale meniului sunt enumerate la pagina 224.
U
229
Dosar redare
Buton G ➜ D meniu redare
Alegeţi un dosar pentru redare (0 185):
Opţiune
NC_DF
Toate
Curentă
Descriere
Fotografiile din toate dosarele create cu Df vor fi vizibile în timpul
redării.
În timpul redării vor fi vizibile fotografiile din toate dosarele.
Doar fotografiile din dosarul curent vor fi vizibile în timpul redării.
Ascundere imagine
Buton G ➜ D meniu redare
Ascundeţi sau afişaţi fotografii. Fotografiile ascunse sunt vizibile numai în
meniul Ascundere imagine şi pot fi şterse doar prin formatarea cardului
de memorie.
Opţiune
Descriere
Selectare/setare Ascundeţi sau afişaţi fotografiile selectate.
Selectarea acestei opţiuni afişează o listă
cu date. Pentru a ascunde toate
fotografiile realizate la o anumită dată,
evidenţiaţi data şi apăsaţi 2. Datele
Selectare dată
selectate sunt marcate cu L; pentru a
afişa toate fotografiile realizate la o dată
selectată, evidenţiaţi data şi apăsaţi 2.
Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.
Deselectare
Afişaţi toate fotografiile.
totală
D
Imagini protejate şi ascunse
Afişarea unei imagini protejate va anula şi protecţia imaginii.
U
230
Urmaţi paşii de mai jos pentru a ascunde sau afişa fotografiile selectate.
1
Alegeţi Selectare/setare.
Evidenţiaţi Selectare/setare şi
apăsaţi 2.
2
Selectaţi fotografii.
3
Apăsaţi J.
Utilizaţi selectorul multiplu
pentru a derula printre
fotografiile de pe cardul de
memorie (pentru a vizualiza
fotografia evidenţiată pe
Buton W (M)
ecranul întreg, apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul
X (T)) şi apăsaţi W (M) pentru a selecta fotografia curentă.
Imaginile selectate sunt marcate de o pictogramă R; pentru a anula
selectarea unei imagini, evidenţiaţi-o şi apăsaţi din nou W (M).
Continuaţi până când au fost selectate toate imaginile dorite.
Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.
U
231
Opţiuni de afişare a redării
Buton G ➜ D meniu redare
Alegeţi informaţiile disponibile în
afişajul redării informaţiilor despre
fotografie (0 188). Apăsaţi 1 sau 3
pentru a evidenţia o opţiune, apoi
apăsaţi 2 pentru a selecta opţiunea
pentru afişarea informaţiilor despre
fotografie. Un L apare lângă elementele
selectate; pentru a anula selecţia,
evidenţiaţi şi apăsaţi 2. Pentru a reveni
la meniul redare, evidenţiaţi Efectuat şi
apăsaţi J.
Examinare imagine
Buton G ➜ D meniu redare
Alegeţi dacă fotografiile sunt afişate pe monitor în mod automat, imediat
după fotografiere. Dacă este selectat Dezactivată, fotografiile pot fi
afişate numai prin apăsarea butonului K.
U
232
După ştergere
Buton G ➜ D meniu redare
Selectaţi fotografia ce va fi afişată după ştergerea unei imagini.
Opţiune
S Afişare următoarea
T Afişare precedenta
U Continuare ca înainte
Rotire pe înalt
Descriere
Afişaţi fotografia următoare. Dacă fotografia ştearsă a
fost ultimul cadru, se va afişa fotografia anterioară.
Afişaţi fotografia anterioară. Dacă fotografia ştearsă a
fost primul cadru, se va afişa fotografia următoare.
Dacă utilizatorul a derulat fotografiile în ordinea
înregistrării, se va afişa următoarea fotografie, aşa cum
s-a descris pentru opţiunea Afişare următoarea. Dacă
utilizatorul a derulat printre fotografii în ordine inversă,
se va afişa fotografia anterioară, aşa cum s-a descris
pentru opţiunea Afişare precedenta.
Buton G ➜ D meniu redare
Alegeţi dacă să rotiţi fotografiile „pe înalt” (orientare portret) la afişarea în
timpul redării. Reţineţi faptul că, deoarece aparatul foto în sine este deja în
orientarea adecvată pe durata fotografierii, imaginile nu sunt rotite
automat în timpul examinării imaginii.
Opţiune
Descriere
Fotografiile „pe înalt” (orientare portret) vor fi rotite automat
pentru afişare pe monitorul aparatului foto. Fotografiile realizate
Activată
cu opţiunea Dezactivată selectată pentru Rotire automată a
imaginii (0 277) vor fi afişate în orientarea „pe lat” (peisaj).
Fotografiile „pe înalt” (orientare portret) vor fi afişate în orientarea
Dezactivată
„pe lat” (peisaj).
U
233
Prezentare diapozitive
Buton G ➜ D meniu redare
Realizaţi o prezentare de diapozitive din fotografiile dosarului curent de
redare (0 230). Imaginile ascunse (0 230) nu sunt afişate.
Opţiune
Pornire
Interval între cadre
Descriere
Porniţi prezentarea diapozitivelor.
Alegeţi cât timp va fi afişată fiecare fotografie.
Pentru a porni prezentarea de diapozitive, evidenţiaţi Pornire şi apăsaţi
J. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce prezentarea de
diapozitive este în curs:
Pentru
Apăsaţi
Descriere
Salt înapoi/salt
înainte
Apăsaţi 4 pentru a reveni la cadrul
precedent, 2 pentru a sări la cadrul următor.
Vizualiza informaţii
suplimentare despre
fotografii
Modificaţi sau ascundeţi informaţiile afişate
despre fotografii (0 188).
Întrerupe/relua
J
Ieşi către meniul
redare
G
Ieşi în modul redare
K
Ieşi în modul
fotografiere
Întrerupeţi sau reluaţi prezentarea
diapozitivelor.
Încheiaţi prezentarea diapozitivelor şi reveniţi
la meniul redare.
Încheiaţi prezentarea şi reveniţi la modul
redare.
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate
pentru a reveni la modul fotografiere.
Când prezentarea se încheie este afişat dialogul
prezentat în dreapta. Selectaţi Repornire pentru a
reporni sau Ieşire pentru a reveni la meniul redare.
U
234
C Meniul fotografiere:
Opţiuni fotografiere
Pentru a afişa meniul fotografiere, apăsaţi G şi selectaţi fila C (meniu
fotografiere).
Buton G
Meniul fotografiere conţine următoarele opţiuni:
Opţiune
Arhivă meniu fotografiere
Dosar stocare
Denumirea fişierului
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Zonă imagine
Compresie JPEG
Înregistrare NEF (RAW)
Balans de alb
Setare Picture Control
Gestionare Picture Control
0
236
237
239
55
58
51
57
57
81
100
106
Opţiune
Spaţiu culoare
D-Lighting activ
HDR (high dynamic range)
Control vignetare
Control automat al distors.
Reducere zgomot exp. lungă
ISO NR ridicat
Control sensib. ISO auto.
Expunere multiplă
Fotograf. cu temporiz. interval
0
240
110
112
241
241
242
242
70
149
156
A
Consultaţi de asemenea
Setările implicite ale meniului sunt enumerate la pagina 224.
U
235
Arhivă meniu fotografiere
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Opţiunile meniului fotografiere sunt stocate în una dintre cele patru
arhive. Exceptând Expunere multiplă, Fotograf. cu temporiz. interval şi
modificările la opţiunile Picture Control (reglarea rapidă şi alte ajustări
manuale), modificările setărilor dintr-o arhivă nu au efecte asupra
celorlalte. Pentru a stoca o combinaţie specifică de setări utilizate frecvent,
selectaţi una dintre cele patru arhive şi setaţi aparatul foto să utilizeze aceste
setări. Noile setări sunt stocate în arhivă chiar şi atunci când aparatul foto
este oprit şi vor fi restabilite la următoarea selectare a arhivei. Diferite
combinaţii de setări pot fi stocate în celelalte arhive permiţând
utilizatorului, prin selectarea arhivei corespunzătoare din meniul arhivei,
să comute rapid între o combinaţie şi alta.
Numele implicite pentru cele patru arhive meniu fotografiere sunt A, B, C
și D. Poate fi adăugată o legendă descriptivă de până la 20 de caractere
lungime, conform descrierii de la pagina 107, evidenţiind arhiva meniului
şi apăsând 2.
A
Arhivă meniu fotografiere
Afișajul informaţiilor arată arhiva curentă a meniului
fotografiere.
❚❚ Restabilirea setărilor implicite
U
236
Pentru a restabili setările implicite,
evidenţiaţi o arhivă din meniul
Arhivă meniu fotografiere şi
apăsaţi O. Va fi afişat un dialog de
confirmare; evidenţiaţi Da şi
apăsaţi J pentru a restabili setările
implicite pentru arhiva selectată.
Consultaţi pagina 224 pentru o listă
a setărilor implicite.
Buton O
Dosar stocare
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Selectaţi dosarul în care vor fi stocate imaginile ulterioare.
❚❚ Selectarea dosarelor după numărul dosarului
1
Alegeţi Selectare dosar după
număr.
Evidenţiaţi Selectare dosar după
număr şi apăsaţi 2. Va fi afişat
dialogul indicat în dreapta.
2
3
Alegeţi un număr de dosar.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a evidenţia o cifră, apăsaţi 1 sau 3 pentru a
modifica. Dacă există deja un dosar cu numărul selectat, în partea din
stânga a numărului dosarului va apărea pictograma W, X sau Y:
• W: Dosarul este gol.
• X: Dosarul este parţial plin.
• Y: Dosarul conţine 999 de fotografii sau o fotografie numerotată
cu 9999. Nu mai pot fi stocate fotografii în acest dosar.
Salvaţi modificările şi ieşiţi.
Apăsaţi J pentru a finaliza operaţiunea şi a reveni la meniul
fotografiere (pentru a ieşi fără a alege dosarul de stocare, apăsaţi
butonul G). Dacă nu există deja un dosar cu numărul specificat, va
fi creat un nou dosar. Fotografiile ulterioare vor fi salvate în dosarul
selectat, dacă acesta nu este deja plin.
U
237
D
Numerele dosarelor şi ale fişierelor
Dacă dosarul curent are numărul 999 şi conţine 999 fotografii sau o fotografie cu
numărul 9999, declanşarea obturatorului va fi dezactivată şi nu se vor mai putea
realiza fotografii. Pentru a continua fotografierea, creaţi un dosar cu un număr
mai mic de 999 sau selectaţi un dosar existent cu un număr mai mic de 999 şi cu
mai puţin de 999 imagini.
A
Timp pornire
Poate fi nevoie de timp suplimentar pentru pornirea aparatului foto dacă pe
cardul de memorie este salvat un număr mare de fişiere sau dosare.
❚❚ Selectarea dosarelor dintr-o listă
1
Alegeţi Selectare dosar din
listă.
Evidenţiaţi Selectare dosar din
listă şi apăsaţi 2.
U
238
2
Evidenţiaţi un dosar.
3
Selectaţi dosarul evidenţiat.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia un dosar.
Apăsaţi J pentru a selecta dosarul evidenţiat şi a reveni la meniul
fotografiere. Fotografiile ulterioare vor fi stocate în dosarul selectat.
Denumirea fişierului
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Fotografiile sunt salvate utilizând nume de fişiere care conţin „DSC_” sau,
în cazul imaginilor care utilizează spaţiul de culoare Adobe RGB, „_DSC”
urmat de un număr din patru cifre şi o extensie formată din trei litere (de
exemplu, „DSC_0001.JPG”). Opţiunea Denumirea fişierului este utilizată
pentru a selecta trei litere care să înlocuiască segmentul „DSC” din numele
fişierului. Pentru informaţii privind editarea numelor de fişiere, consultaţi
pagina 107.
A
Extensii
Sunt utilizate următoarele extensii: „.NEF” pentru imagini NEF (RAW), „.TIF”
pentru imagini TIFF (RGB), „.JPG” pentru imagini JPEG şi „.NDF” pentru informaţii
de referinţă pentru eliminarea prafului. În fiecare pereche de fotografii
înregistrate la setările de calitate a imaginii NEF (RAW)+JPEG, imaginile NEF şi
JPEG au aceleaşi nume de fişier, dar extensii diferite.
U
239
Spaţiu culoare
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Spaţiul de culoare determină paleta de culori disponibile pentru
reproducerea culorii. Alegeţi sRGB pentru fotografii ce vor fi imprimate
sau utilizate „aşa cum sunt”, fără modificări ulterioare. Adobe RGB are o
paletă de culori mai largă şi este recomandat pentru imagini care vor fi
procesate extensiv sau retuşate după ce părăsesc aparatul foto.
A
Spaţiu culoare
Spaţiile de culoare definesc corespondenţa dintre culori şi valorile numerice ce le
reprezintă într-un fişier imagine digitală. Spaţiul de culoare sRGB este utilizat pe
scară largă, în timp ce spaţiul de culoare Adobe RGB este utilizat în general în
publicarea şi imprimarea comercială. sRGB este recomandat când se fac
fotografii care vor fi imprimate fără modificare sau vizualizate în aplicaţii care nu
acceptă gestionarea culorilor sau atunci când se fac fotografii care vor fi
imprimate cu ExifPrint, opţiunea de imprimare directă de pe unele imprimante
personale, în centre de imprimare sau cu alte servicii de imprimare comercială.
Fotografiile Adobe RGB pot fi imprimate, de asemenea, folosind aceste opţiuni,
dar culorile nu vor fi la fel de vii.
Fotografiile JPEG făcute în spaţiul de culoare Adobe RGB sunt conforme cu DCF;
aplicaţiile şi imprimantele care acceptă DCF vor selecta automat spaţiul de
culoare corect. Dacă aplicaţia sau dispozitivul nu acceptă DCF, selectaţi manual
spaţiul de culoare corespunzător. Un profil de culoare ICC este inclus în
fotografiile TIFF realizate în spaţiul de culoare Adobe RGB, permiţând aplicaţiilor
care acceptă gestionarea culorii să selecteze automat spaţiul de culoare corect.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu aplicaţia
sau dispozitivul.
A
Software Nikon
ViewNX 2 (furnizat) şi Capture NX 2 (disponibil separat) selectează automat
spaţiul de culoare corect când se deschid fotografiile create cu acest aparat foto.
U
240
Control vignetare
Buton G ➜ C meniu fotografiere
„Vignetarea” este o scădere a luminozităţii la marginile fotografiei.
Opţiunea Control vignetare reduce vignetarea pentru obiectivele de tip
G, E şi D (obiectivele DX şi PC sunt excluse). Efectele sale variază de la un
obiectiv la altul şi sunt mai vizibile la diafragmă maximă. Alegeţi dintre
Ridicat, Normal, Redus şi Dezactivat.
A
Control vignetare
În funcţie de scenă, condiţiile de fotografiere şi tipul de obiectiv, imaginile TIFF şi
JPEG pot prezenta zgomot (ceaţă) sau variaţii ale luminozităţii periferice, în timp
ce opţiunile personalizate Picture Control şi opţiunile presetate Picture Control
care au fost modificate din setări implicite pot să nu producă efectul dorit.
Efectuaţi o fotografie de test şi vizualizaţi rezultatele pe monitor. Controlul
vignetării nu se aplică la expuneri multiple (0 149) sau imaginilor în format DX
(0 52).
Control automat al distors.
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Selectaţi Activat pentru a reduce distorsiunea butoi când fotografiaţi cu
obiective cu unghi larg şi pentru a reduce distorsiunea pernă când
fotografiaţi cu obiective lungi (reţineţi că marginile zonei vizibile în vizor
pot fi tăiate din fotografia finală şi că timpul necesar pentru procesarea
fotografiilor înainte de începerea înregistrării poate creşte). Această
opţiune este disponibilă numai cu obiective de tip G, E şi D (obiectivele
PC, superangular şi o serie de alte obiective sunt excluse); rezultatele nu
sunt garantate cu alte obiective. Înainte de a utiliza controlul automat al
distorsiunii cu obiectivele DX, selectaţi Activată pentru Decupare
automată DX sau alegeţi o zonă de imagine de DX (24×16) 1.5× (0 52);
selectând alte opţiuni se poate ajunge la fotografii foarte decupate sau la
fotografii cu distorsiune periferică ridicată.
A
Retuşare: Control distorsiune
Pentru informaţii privind crearea copiilor fotografiilor existente cu distorsiuni
butoi şi pernă reduse, consultaţi pagina 305.
U
241
Reducere zgomot exp. lungă
(Reducere zgomot expunere
lungă)
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Dacă este selectat Activată, fotografiile
realizate la timpi de expunere mai lungi de 1 s
vor fi procesate pentru a reduce zgomotul (pete
luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu
sau ceaţă). Timpul necesar pentru procesare
aproape se dublează; în timpul procesării,
„l m” va clipi pe afişajele timpului de
expunere/diafragmei şi nu se vor putea face fotografii (dacă aparatul foto
este oprit înainte ca procesarea să fie finalizată, fotografia va fi salvată, dar
reducerea zgomotului nu va fi efectuată). În modul declanşare continuă,
cadenţele cadrelor vor scădea şi, cât timp fotografiile sunt procesate,
capacitatea memoriei tampon se va diminua.
ISO NR ridicat
Buton G ➜ C meniu fotografiere
Fotografiile realizate la sensibilităţi ISO ridicate pot fi procesate pentru
reducerea „zgomotului”.
Opţiune
Ridicat
Normal
Redus
Descriere
Reduceţi zgomotul (pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, linii sau ceaţă),
în special în fotografii realizate la sensibilităţi ISO ridicate. Alegeţi
gradul de reducere a zgomotului dintre Ridicat, Normal şi Redus.
Operaţiunea de reducere a zgomotului se realizează numai la
sensibilităţi ISO de 3200 şi mai ridicate. Gradul de reducere a
Dezactivat
zgomotului este mai mic decât reducerea realizată când este selectat
Redus pentru ISO NR ridicat.
U
242
A Setări personalizate:
Reglarea fină a setărilor aparatului foto
Pentru a afişa meniul setări personalizate, apăsaţi G şi selectaţi fila A
(meniu setări personalizate).
Buton G
Setările personalizate sunt utilizate pentru a personaliza
setările aparatului foto potrivit preferinţelor individuale.
Grupuri setări personalizate
Meniu principal
Arhivă setări
personalizate
(0 245)
U
243
Sunt disponibile următoarele setări personalizate:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b
b1
b2
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
Setare personalizată
Arhivă setări personalizate
Focalizare automată
Selecţie prioritate AF-C
Selecţie prioritate AF-S
Urmărire focaliz. cu blocare
Activare AF
Iluminare punct focalizare
Înconjurare puncte focaliz.
Număr de puncte focalizare
Măsurare/expunere
Zonă central-evaluativă
Regl. fină expunere optimă
Blocare AE/cronometre
Buton declanşare AE-L
Temporizator standby
Autodeclanşator
Întârziere stingere monitor
Fotografiere/afişare
Bip
Afişare grilă vizor
Afişare ISO
Sfaturi ecran
Viteză fotografiere mod CL
Declanşare continuă maximă
Ordine numere fişiere
Afişaj informaţii
Iluminare LCD
Mod întârziere expunere
0
245
246
246
247
247
248
249
249
250
250
251
251
252
253
253
253
254
254
254
254
255
256
256
256
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
Setare personalizată
Bracketing/bliţ
Timp sincronizare bliţ
Timp expunere cu bliţ
Bliţ opţional
Comp. expunere pentru bliţ
Bliţ de modelare
Setare bracketing automat
Bracketing auto. (Mod M)
Ordine bracketing
Comenzi
Buton D
Buton OK
Selector multiplu
Asociere buton Fn
Asociere buton previz.
Asociere buton AE-L / AF-L
Personaliz. selectoare com.
Buton decl. pt. util. selector
Blocare decl. în lipsă card
Inversare indicatori
Reglare fină timp de expun.
0
257
258
258
259
259
259
260
260
261
261
262
263
266
267
267
269
269
269
270
Notă: Dacă setările din arhiva curentă au fost modificate faţă de valorile originale
(0 226), un asterisc se va afişa adiacent setărilor modificate, în al doilea nivel al
meniului de setări personalizate.
U
244
Arhivă setări personalizate
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Setările personalizate sunt stocate în una dintre cele patru arhive.
Modificările realizate asupra setărilor dintr-o arhivă nu afectează celelalte
arhive. Pentru a stoca o combinaţie specifică de setări utilizate frecvent,
selectaţi una dintre cele patru arhive şi reglaţi aparatul foto să utilizeze
aceste setări. Noile setări vor fi stocate în arhivă chiar şi atunci când
aparatul foto este oprit şi vor fi restabilite la următoarea selectare a
arhivei. Diferite combinaţii de setări pot fi stocate în celelalte arhive
permiţând utilizatorului să comute rapid între o combinaţie şi alta prin
selectarea arhivei corespunzătoare din meniul arhivei.
Numele implicite pentru cele patru arhive setări personalizate sunt A, B, C
și D. Poate fi adăugată o legendă descriptivă de până la 20 de caractere
lungime, conform descrierii de la pagina 107, evidenţiind arhiva meniului
şi apăsând 2.
❚❚ Restabilirea setărilor implicite
Pentru a restabili setările implicite,
evidenţiaţi o arhivă în meniul
Arhivă setări personalizate şi
apăsaţi O. Va fi afişat un dialog de
confirmare; evidenţiaţi Da şi
apăsaţi J pentru a restabili setările
implicite pentru arhiva selectată
(0 226).
Buton O
A
Arhivă setări personalizate
Afișajul informaţiilor arată arhiva curentă setări
personalizate.
U
245
a: Focalizare automată
a1: Selecţie prioritate AF-C
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Când este selectat AF-C pentru fotografierea prin vizor (0 59), această
opţiune controlează dacă fotografiile pot fi realizate ori de câte ori este
apăsat butonul de declanşare (prioritate declanşare) sau numai atunci
când aparatul foto focalizează (prioritate focalizare).
Opţiune
Descriere
Fotografiile pot fi realizate de fiecare dată când se apasă butonul
G Declanşare
de declanşare.
Fotografiile pot fi realizate numai atunci când este afişat
F Focalizare
indicatorul imagine focalizată (I).
Indiferent de opţiunea selectată, focalizarea nu se va bloca atunci când
este selectat AF-C pentru modul focalizare automată. Aparatul foto va
continua să ajusteze focalizarea până când obturatorul este declanşat.
a2: Selecţie prioritate AF-S
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Când este selectat AF-S pentru fotografierea prin vizor (0 59), această
opţiune controlează dacă fotografiile pot fi efectuate numai când aparatul
foto focalizează (prioritate focalizare) sau oricând este apăsat butonul de
declanşare (prioritate declanşare).
Opţiune
G Declanşare
F Focalizare
U
246
Descriere
Fotografiile pot fi realizate de fiecare dată când se apasă butonul
de declanşare.
Fotografiile pot fi realizate numai atunci când este afişat
indicatorul imagine focalizată (I).
Indiferent de opţiunea selectată, dacă indicatorul imagine focalizată (I)
este afişat când este selectat AF-S pentru modul focalizare automată,
focalizarea se va bloca în timp ce butonul de declanşare este apăsat la
jumătate. Blocarea focalizării se menţine până când este declanşat
obturatorul.
a3: Urmărire focaliz. cu blocare
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune controlează modalitatea de ajustare a focalizării
automate la modificări bruşte ale distanţei până la subiect când AF-C este
selectat în timpul fotografierii prin vizor (0 59).
Opţiune
Descriere
C 5 (Lung)
( 4
D 3 (Normal)
) 2
Când distanţa faţă de subiect se schimbă brusc, aparatul foto
aşteaptă perioada de timp specificată înainte de a ajusta distanţa
faţă de subiect. Acest lucru împiedică aparatul foto să focalizeze
din nou când subiectul este ascuns vederii pentru scurt timp de
obiecte care trec prin cadru.
E 1 (Scurt)
Dezactivată
Aparatul foto ajustează focalizarea de îndată ce distanţa faţă de
subiect se modifică. Utilizaţi această funcţie pentru a fotografia o
serie de subiecte la distanţe diferite, în succesiune rapidă.
a4: Activare AF
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Declanşator/AF-ON, atât butonul de declanşare, cât şi
butonul B pot fi folosite pentru a iniţia focalizarea automată. Selectaţi
Numai AF-ON pentru a împiedica aparatul foto să focalizeze atunci când
butonul de declanşare este apăsat la jumătate.
U
247
a5: Iluminare punct focalizare
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Opţiunile din acest meniu controlează dacă punctele de focalizare sunt
iluminate sau nu.
❚❚ Iluminare punct AF
Selectaţi dacă punctul de focalizare activ este evidenţiat în roşu în vizor.
Opţiune
Descriere
Punctul de focalizare selectat este evidenţiat în mod automat, în
Automat
funcţie de necesităţi, pentru a contrasta cu fundalul.
Punctul de focalizare selectat este întotdeauna evidenţiat, indiferent
Activat
de luminozitatea fundalului. În funcţie de luminozitatea fundalului,
punctul de focalizare selectat poate fi dificil de văzut.
Punctul de focalizare selectat nu este evidenţiat. Zona din afara tăierii
Dezactivat
curente este afişată în gri (0 52).
❚❚ Mod focalizare manuală
Selectaţi Activat pentru a afişa punctul de focalizare activ în modul de
focalizare manual.
U
248
a6: Înconjurare puncte focaliz.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi dacă punctul de focalizare „înconjoară” vizorul dintr-o parte în
alta.
Opţiune
Descriere
Selecţia punctului de focalizare
„înconjoară” de sus în jos, de jos în sus,
q
de la dreapta la stânga şi de la stânga la w
dreapta, astfel că, de exemplu, apăsând
Înconjurare
2 când este evidenţiat un punct de
focalizare pe marginea din dreapta a afişajului (q) se selectează
punctul de focalizare corespunzător de pe marginea din stânga a
afişajului (w).
Afişarea punctului de focalizare este limitată de punctele de focalizare
Fără
aflate pe partea exterioară, de exemplu, apăsând 2 când este selectat
înconjurare un punct de focalizare pe marginea din dreapta a afişajului nu va avea
niciun efect.
a7: Număr de puncte focalizare
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi numărul de puncte de focalizare disponibile pentru selectarea
manuală a punctului de focalizare.
Opţiune
Descriere
# 39 puncte
Alegeţi dintre cele 39 de puncte de focalizare
arătate în dreapta.
A 11 puncte
Alegeţi dintre cele 11 puncte de focalizare
arătate în dreapta. Folosiţi pentru selectarea
rapidă a punctului de focalizare.
U
249
b: Măsurare/expunere
b1: Zonă central-evaluativă
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Pentru calcularea expunerii, măsurarea centralevaluativă atribuie cea mai mare pondere unui
cerc din centrul cadrului. Diametrul (φ) acestui cerc
poate fi setat la 8, 12, 15 sau 20 mm sau la media
întregului cadru.
Reţineţi că diametrul este fixat la 12 mm când se
foloseşte un obiectiv non-CPU, indiferent de setarea selectată pentru
Date obiectiv non-CPU din meniul setare (0 163).
b2: Regl. fină expunere optimă
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Utilizaţi această opţiune pentru a regla fin valoarea
expunerii selectate de aparatul foto. Expunerea
poate fi reglată fin separat pentru fiecare metodă
de măsurare de la +1 la –1 EV în paşi de 1/6 EV.
D
Reglarea fină a expunerii
Expunerea poate fi reglată fin în mod separat pentru fiecare arhivă de setări
personalizate şi nu este afectată de reiniţializarea prin două butoane. Reţineţi că
pictograma compensării expunerii (E) nu este afişată, singura modalitate pentru
a verifica cu cât s-a modificat expunerea este reprezentată de vizualizarea valorii
din meniul reglare fină. Compensarea expunerii (0 79) este preferată în
majoritatea situaţiilor.
U
250
c: Blocare AE/cronometre
c1: Buton declanşare AE-L
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Activat, expunerea se va bloca în timp ce butonul de
declanşare este apăsat la jumătate.
c2: Temporizator standby
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi cât timp aparatul foto continuă măsurarea
expunerii când nu se realizează operaţiuni.
Afişajele timpului de expunere şi al diafragmei de
pe panoul de control şi din vizor se vor opri
automat când temporizatorul se opreşte.
Selectaţi o perioadă mai scurtă a întârzierii
temporizatorului standby pentru a asigura o durată de funcţionare mai
mare acumulatorului.
U
251
c3: Autodeclanşator
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi perioada de întârziere a declanşării,
numărul de fotografii realizate şi intervalul dintre
fotografii în modul autodeclanşator.
• Întârziere autodeclanșator: Alegeţi perioada de
întârziere a declanşării (0 48).
• Număr de fotografii: Apăsaţi 1 şi 3 pentru a alege
numărul de fotografii realizate de fiecare dată
când este apăsat butonul de declanşare.
• Interval între fotografii: Alegeţi intervalul dintre
fotografii când Număr de fotografii este mai
mare decât 1.
U
252
c4: Întârziere stingere monitor
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi cât timp rămâne aprins monitorul când nu
se realizează operaţiuni în timpul redării (Redare;
implicit la 10 s) şi al examinării imaginii
(Examinare imagine; implicit la 4 s), când sunt
afişate meniurile (Meniuri; implicit la 1 minut) sau
informaţiile (Afişaj informaţii; implicit la 10 s) sau
în timpul vizualizării în timp real (Vizualizare în timp real; implicit la
10 minute). Selectaţi o perioadă mai scurtă pentru întârzierea stingerii
monitorului pentru a asigura o durată de funcţionare mai mare
acumulatorului.
d: Fotografiere/afişare
d1: Bip
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi înălţimea bipului care se aude când
aparatul foto focalizează folosind focalizarea
automată servo unică (AF-S; 0 59), când focalizarea
se blochează în timp ce temporizatorul de
declanşare realizează numărătoarea inversă în
modul autodeclanșator (0 48) sau dacă încercaţi
să efectuaţi o fotografie când cardul de memorie este blocat (0 22).
Pentru a dezactiva bipul, alegeţi Dezactivat. c apare în afișajul
informaţiilor când este selectată o altă opţiune decât Dezactivat. Reţineţi
că nu se va auzi niciun bip în modul declanşare silenţioasă (mod J; 0 46),
indiferent de opţiunea selectată.
d2: Afişare grilă vizor
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectaţi Activat pentru a se afişa linii ale reţelei în vizor ca referinţă când
realizaţi fotografii (0 9).
U
253
d3: Afișare ISO
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Activat, vizorul va arăta sensibilitatea ISO în locul
numărului de expuneri rămase.
d4: Sfaturi ecran
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi Activat pentru a afişa sfaturile ecran pentru elementele selectate
în afişajul informaţiilor (0 14).
d5: Viteză fotografiere mod CL
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi viteza maximă de avansare a cadrelor în
modul CL (continuu cu viteză redusă) (0 46; în
timpul fotografierii cu temporizator de interval,
această setare determină, de asemenea, cadenţa
cadrelor pentru cadru unic).
d6: Declanşare continuă maximă
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Numărul maxim de fotografii care pot fi realizate într-o singură serie, în
modul continuu, poate fi setat la orice valoare între 1 şi 100.
A
Memoria tampon
Indiferent de opţiunea selectată pentru setarea personalizată d6, viteza de
fotografiere va scădea când memoria tampon este plină (tAA). Consultaţi
pagina 364 pentru mai multe informaţii privind capacitatea memoriei tampon.
U
254
d7: Ordine numere fişiere
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Când este realizată o fotografie, aparatul foto
denumeşte fişierul adăugând unu la numărul
utilizat pentru fişierul anterior. Această opţiune
controlează dacă numerotarea fişierelor continuă
de la ultimul număr utilizat atunci când se creează
un nou dosar, se formatează cardul de memorie
sau se introduce un nou card de memorie în aparatul foto.
Opţiune
Descriere
Când creaţi un nou dosar, formataţi cardul de memorie sau
introduceţi un nou card de memorie în aparatul foto, numerotarea
fişierelor continuă de la ultimul număr utilizat sau de la cel mai mare
Activată număr din dosarul curent, alegându-se ca referinţă numărul cel mai
mare. Dacă se realizează o fotografie când dosarul curent conţine o
fotografie numerotată 9999, se va crea în mod automat un nou dosar,
iar numerotarea fişierelor va începe din nou de la 0001.
Numerotarea fişierelor începe din nou de la 0001 când se creează un
nou dosar, este formatat cardul de memorie sau este introdus un nou
Dezactivată card de memorie în aparatul foto. Reţineţi că, dacă se realizează o
fotografie când dosarul curent conţine 999 fotografii, se va crea în
mod automat un nou dosar.
Ca şi pentru Activată, doar că fotografiei nou realizate i se atribuie un
număr de fişier adăugând unu la cel mai mare număr din dosarul
Resetare
curent. Dacă dosarul este gol, numerotarea fişierelor este resetată la
0001.
D
Ordine numere fişiere
Dacă dosarul curent are numărul 999 şi conţine fie 999 fotografii, fie o fotografie
cu numărul 9999, butonul de declanşare va fi dezactivat şi nu se vor mai putea
realiza fotografii. Selectaţi Resetare pentru setarea personalizată d7 (Ordine
numere fişiere) şi apoi fie formataţi cardul de memorie curent, fie introduceţi un
card de memorie nou.
U
255
d8: Afişaj informaţii
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Automat (v), culoarea literelor de pe afişajul
informaţiilor (0 11) se va modifica automat din negru în alb sau din alb în
negru pentru a menţine contrastul cu fundalul. Pentru a utiliza mereu
aceeaşi culoare pentru litere, selectaţi Manual şi alegeţi Întunecat pe
luminos (w; litere negre) sau Luminos pe întunecat (x; litere albe).
Luminozitatea monitorului se va ajusta automat pentru contrast maxim
cu culoarea selectată pentru de text.
Întunecat pe luminos
d9: Iluminare LCD
Luminos pe întunecat
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Dezactivată, iluminarea de fundal a panoului de
control (luminator LCD) se va aprinde numai când este apăsat butonul D.
Dacă este selectat Activată, panoul de control va fi iluminat ori de câte ori
temporizatorul standby este activ (0 5; reţineţi că indiferent de opţiunea
selectată, iluminarea de fundal se stinge în timp ce butonul de declanşare
este apăsat). Selectaţi Dezactivată pentru o durată de funcţionare mai
îndelungată a acumulatorului.
d10: Mod întârziere expunere
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
În situaţiile în care cea mai mică mişcare a
aparatului foto poate estompa fotografiile,
selectaţi 1 s, 2 s sau 3 s pentru a întârzia
declanşarea obturatorului cu până la una, două sau
trei secunde după ridicarea oglinzii.
U
256
e: Bracketing/bliţ
e1: Timp sincronizare bliţ
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune controlează timpul de sincronizare a bliţului.
Opţiune
1/250 s
(FP automat)
1/200 s
(FP automat)
1/200 s–1/60 s
Descriere
Sincronizarea rapidă FP automată este utilizată când este ataşată
o unitate de bliţ compatibilă (0 119). Dacă sunt utilizate alte
unităţi bliţ, timpul de expunere este setat la 1/250 s. Când aparatul
foto arată un timp de expunere de 1/250 s în modul de expunere P
sau A, sincronizarea rapidă FP automată va fi activată dacă timpul
curent de expunere este mai scurt decât 1/250 s.
Sincronizarea rapidă FP automată este utilizată când este ataşată
o unitate de bliţ compatibilă (0 119). Dacă sunt utilizate alte
unităţi bliţ, timpul de expunere este setat la 1/200 s. Când aparatul
foto arată un timp de expunere de 1/200 s în modul de expunere P
sau A, sincronizarea rapidă FP automată va fi activată dacă timpul
curent de expunere este mai scurt decât 1/200 s.
Timpul de sincronizare a bliţului este setat la valoarea selectată.
A
Fixarea timpului de expunere la limita timpului de sincronizare a
bliţului
Pentru a fixa timpul de expunere la limita
timpului de sincronizare în modul S sau
M, rotiţi selectorul timpului de expunere
la X. În vizor și pe panoul de control va fi
afişat un X (indicator sincronizare bliţ).
A
Sincronizare rapidă FP automată
Permite utilizarea bliţului la cel mai scurt timp de expunere acceptat de aparatul
foto, făcând posibilă selectarea diafragmei maxime pentru o profunzime de
câmp redusă, chiar şi atunci când subiectul este cu spatele la lumina strălucitoare
a soarelui. Afişajul informaţiilor pentru indicatorul modului bliţ arată „FP”, atunci
când sincronizarea rapidă FP automată este activă (0 123).
U
257
e2: Timp expunere cu bliţ
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune determină cel mai lung timp de
expunere disponibil atunci când se utilizează
sincronizarea perdea frontală sau posterioară sau
reducere ochi roşii în modul de expunere P sau A
(indiferent de setarea aleasă, timpul de expunere
poate fi de până la 30 s în modurile S şi M sau
pentru setări ale bliţului cu sincronizare lentă, sincronizare perdea
posterioară lentă sau reducere ochi roşii cu sincronizare lentă). Opţiunile
sunt cuprinse între 1/60 s (1/60 s) şi 30 s (30 s).
e3: Bliţ opţional
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi un mod control bliţ pentru unităţile de bliţ opţionale SB-400 sau
SB-300.
Opţiune
Descriere
Puterea bliţului este ajustată în mod automat în funcţie de
condiţiile de fotografiere (0 124).
Manual Alegeţi un nivel pentru bliţ. Nu sunt emise pre-bliţuri de control.
1 TTL
2
A
Mod control bliţ
Modul control bliţ este afişat în afişajul informaţiilor
(0 11, 123).
U
258
e4: Comp. expunere pentru bliţ
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi modul în care aparatul foto reglează nivelul bliţului când este
utilizată compensarea expunerii.
Opţiune
YE Întregul cadru
E
Numai fundal
Descriere
Atât nivelul bliţului, cât şi compensarea expunerii sunt
reglate pentru a modifica expunerea în tot cadrul.
Compensarea expunerii se aplică numai fundalului.
e5: Bliţ de modelare
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Activat când aparatul foto este utilizat cu o unitate bliţ
opţională care acceptă Sistemul creativ de iluminare Nikon (0 118), va fi
emis un bliţ de modelare când este apăsat butonul Pv al aparatului foto
(0 41). Nu se emite un bliţ de modelare dacă este selectată opţiunea
Dezactivat.
e6: Setare bracketing automat
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectaţi setarea sau setările cărora li se aplică bracketing când funcţia de
bracketing automat (0 136) este activă. Alegeţi AE şi bliţ (j) pentru a
executa atât bracketing-ul expunerii, cât şi bracketing-ul nivelului bliţului,
Numai AE (k) pentru a executa numai bracketing expunere, Numai
bliţ (l) pentru a executa numai bracketing nivel bliţ, Bracketing WB (m)
pentru a executa bracketing balans de alb (0 141) sau Bracketing
ADL (y) pentru a executa bracketing utilizând D-Lighting-ul activ
(0 145). Reţineţi că funcţia bracketing balans de alb nu este disponibilă
pentru setări de calitate a imaginii NEF (RAW) sau NEF (RAW) + JPEG.
U
259
e7: Bracketing auto. (Mod M)
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune determină ce setări sunt afectate când este selectată
opţiunea AE şi bliţ sau Numai AE pentru setarea personalizată e6 în
modul expunere manuală.
Opţiune
F Bliţ/timp
G Bliţ/timp/
diafragmă
H Bliţ/diafragmă
I
Numai bliţ
Descriere
Aparatul foto variază timpul de expunere (setarea
personalizată e6 setată la Numai AE) sau timpul de
expunere şi nivelul bliţului (setarea personalizată e6
setată la AE şi bliţ).
Aparatul foto variază timpul de expunere și diafragma
(setarea personalizată e6 setată la Numai AE) sau timpul
de expunere, diafragma şi nivelul bliţului (setarea
personalizată e6 setată la AE şi bliţ).
Aparatul foto variază diafragma (setarea personalizată e6
setată la Numai AE) sau diafragma şi nivelul bliţului
(setarea personalizată e6 cu opţiunea AE şi bliţ).
Aparatul foto variază doar nivelul bliţului (setarea
personalizată e6 cu opţiunea AE şi bliţ).
Bracketing-ul bliţului este realizat doar cu i-TTL sau cu controlul bliţului
AA. Dacă este selectată o altă setare în loc de Numai bliţ şi bliţul nu este
utilizat, sensibilitatea ISO va fi fixată la valoarea primei fotografii, indiferent
de setarea selectată pentru controlul automat al sensibilităţii ISO (0 72).
e8: Ordine bracketing
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
La setarea implicită MTR > sub > peste (H), bracketing-urile expunere,
bliţ şi balans de alb sunt executate în ordinea descrisă la paginile 137 şi
141. Dacă este selectat Sub > MTR > peste (I), fotografierea se va
desfăşura în ordine de la valoarea cea mai scăzută la cea mai ridicată.
Această setare nu are niciun efect asupra bracketing-ului ADL.
U
260
f: Comenzi
f1: Buton D
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul îndeplinit de butonul D: oprind și pornind iluminarea de
fundal a panoului de control (D Iluminare fundal LCD (D) pornit/oprit)
sau pornind sau oprind panoul de control şi afișajul informaţiilor
(DR D şi afişaj informaţii pornit/oprit).
f2: Buton OK
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune determină rolul asociat butonului J în cursul
fotografierii prin vizor, redării şi al vizualizării în timp real.
❚❚ Mod fotografiere
Rolul asociat butonului J
Opţiune
J Selectare punct focaliz. central Selectaţi punctul de focalizare central.
K Evidenţiere punct focaliz. activ Evidenţiaţi punctul de focalizare activ.
Neutilizat
Fără.
❚❚ Mod redare
Q
Opţiune
Activare/
dezactivare
miniaturi
Vizualizare
R histograme
Activare/
S dezactivare zoom
T Alegere dosar
Rolul asociat butonului J
Comutaţi între cadru întreg şi redare miniaturi.
Atât în redare cadru întreg, cât şi în redare miniaturi este
afişată o histogramă (0 192) în timp ce butonul J este
apăsat.
Comutaţi între cadru întreg sau redare miniaturi şi zoom
redare. Alegeţi setarea iniţială a zoom-ului dintre Mărire
redusă, Mărire medie şi Mărire ridicată. Afișajul zoom se
va centra pe punctul de focalizare activ (dacă fotografia a
fost efectuată în fotografierea prin vizor) sau pe centrul
imaginii (dacă fotografia a fost efectuată în timpul
vizualizării în timp real).
Afişaţi dialogul de selectare a dosarului.
U
261
❚❚ Vizualizare în timp real
J
S
Opţiune
Select. punct
focaliz. central
Activare/
dezactivare
zoom
Neutilizat
Rolul asociat butonului J
Apăsarea butonului J în vizualizarea în timp real
selectează punctul de focalizare central.
Apăsaţi butonul J pentru comuta între activarea şi
dezactivarea zoom-ului. Alegeţi setarea iniţială a zoomului dintre Mărire redusă, Mărire medie şi Mărire
ridicată. Afişajul zoom-ului se va centra asupra punctului
de focalizare activ.
Apăsarea butonului J nu are niciun efect în vizualizarea în
timp real.
f3: Selector multiplu
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectată opţiunea Repornire temp. standby, utilizarea
selectorului multiplu la oprirea temporizatorului standby (0 33) va activa
exponometrele şi va porni temporizatorul standby. Dacă este selectată
opţiunea Nicio acţiune, temporizatorul nu va porni la apăsarea
selectorului multiplu.
U
262
f4: Asociere buton Fn
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul jucat de butonul Fn, fie utilizat singur
(Apăsare), fie utilizat în combinaţie cu selectoarele
de comandă (Apăsare + selectoare coman.).
❚❚ Apăsare
Selectând Apăsare se afişează următoarele opţiuni:
Opţiune
q Previzualizare
r Blocare FV
B
Blocare AE/AF
C
Numai blocare
AE
Bloc. AE (Reset.
D
la declanşare)
E
Blocare AE
(Menţinere)
Numai blocare
AF
A AF-ON
F
s
Fără bliţ
Descriere
Apăsaţi butonul Fn pentru a previzualiza profunzimea de
câmp (0 41).
Apăsaţi butonul Fn pentru a bloca valoarea bliţului (numai
pentru unităţile bliţ acceptate, 0 118). Apăsaţi din nou
pentru a anula blocarea FV (0 130).
Focalizarea şi expunerea se blochează când este apăsat
butonul Fn.
Expunerea se blochează cât timp este apăsat butonul Fn.
Expunerea se blochează la apăsarea butonului Fn şi rămâne
blocată până când butonul este apăsat a doua oară, când
obturatorul este declanşat sau când temporizatorul standby
se opreşte.
Expunerea se blochează când este apăsat butonul Fn şi
rămâne blocată până când butonul este apăsat a doua oară
sau temporizatorul standby se opreşte.
Se blochează focalizarea în timp ce butonul Fn este apăsat.
Apăsarea butonului Fn pornește focalizarea automată.
Bliţul nu se va declanşa pentru fotografiile realizate în timp
ce butonul Fn este apăsat.
U
263
Opţiune
Descriere
Dacă este apăsat butonul Fn în timp ce bracketing-ul pentru
expunere, bliţ sau ADL este activ în modul declanşare cadru
unic sau declanşare silenţioasă, toate fotografiile din
programul curent de bracketing se vor realiza de fiecare
t Serie bracketing dată când este apăsat butonul de declanşare. Dacă este activ
bracketing-ul pentru balans de alb sau este selectat modul
declanşare continuă (mod CH sau CL), aparatul foto va repeta
seria de bracketing în timp ce butonul de declanşare este
apăsat.
În cazul în care calitatea imaginii este setată la JPEG fine,
JPEG normal sau JPEG basic, pe panoul de control va fi
afişat „RAW” şi o copie NEF (RAW) va fi înregistrată odată cu
următoarea fotografie realizată după ce este apăsat butonul
e +NEF (RAW)
Fn (pentru a înregistra copii NEF/RAW cu o serie de fotografii,
menţineţi apăsat butonul de declanşare la jumătate între
fotografii). Pentru a ieşi fără înregistrarea unei copii NEF
(RAW), apăsaţi din nou butonul Fn.
Măsurare
Măsurarea matricială este activată când este apăsat
L
matricială
butonul Fn.
Măsur. central- Măsurarea central-evaluativă este activată când este apăsat
M
evaluativă
butonul Fn.
N Măsurare spot Măsurarea spot este activată când este apăsat butonul Fn.
Afişare grilă
Apăsaţi butonul Fn pentru a activa sau dezactiva afișajul
9 vizor
reţelei de încadrare în vizor (0 9).
Orizont virtual în Apăsaţi butonul Fn pentru a vizualiza afişajul orizontului
m
vizor
virtual în vizor (0 265).
n MENIUL MEU
Apăsarea butonului Fn afişează „MENIUL MEU” (0 313).
Apăsaţi butonul Fn pentru a sări la elementul superior din
Acc. el. sup. din
6
„MENIUL MEU”. Selectaţi această opţiune pentru acces rapid
MENIUL MEU
la un element din meniu utilizat frecvent.
U
264
Opţiune
K Redare
Fără
Descriere
Butonul Fn îndeplineşte aceeaşi funcţie cu a butonului K.
Selectaţi când folosiţi obiective telefotografie sau în alte
circumstanţe în care este dificilă operarea butonului K cu
mâna stângă.
Apăsarea butonului nu are niciun efect.
A
Opţiuni incompatibile
Dacă opţiunea selectată pentru Apăsare nu poate fi utilizată în combinaţie cu
opţiunea selectată pentru Apăsare + selectoare coman., va fi afişat un mesaj şi
oricare dintre opţiunile Apăsare sau Apăsare + selectoare coman. a fost
selectată prima va fi setată la Fără.
A
Orizont virtual în vizor
Când este selectat Orizont virtual în vizor pentru setarea personalizată f4
(Asociere buton Fn) > Apăsare apăsarea butonului Fn converteşte indicatorul
expunerii din vizor într-un afişaj al înclinării laterale. Apăsaţi din nou butonul
pentru a restabili funcţia normală a indicatorului.
Aparat foto înclinat
Aparat foto înclinat
Aparat foto orizontal
spre dreapta
spre stânga
Vizor
Reţineţi că este posibil ca afişajul să nu fie precis când aparatul foto este înclinat
într-un unghi mare înainte sau înapoi. Pentru un afișaj ce arată atât înclinarea
longitudinală, cât și înclinarea laterală, utilizaţi opţiunea Orizont virtual din
meniul setare (0 282).
U
265
❚❚ Apăsare + selectoare coman.
Selectând Apăsare + selectoare coman. se afişează următoarele opţiuni:
5
w
y
U
V
W
Opţiune
Alegere zonă
imagine
Alegere nr.
obiectiv nonCPU
D-Lighting
activ
HDR (high
dynamic
range)
Descriere
Menţinând apăsat butonul Fn, rotiţi un selector de comandă
pentru a alege o zonă imagine (0 51).
Menţinând apăsat butonul Fn, rotiţi un selector de comandă
pentru a alege un număr de obiectiv precizat utilizând
opţiunea Date obiectiv non-CPU (0 163).
Menţinând apăsat butonul Fn, rotiţi un selector de comandă
pentru a regla D-Lighting-ul activ (0 110).
Ţinând apăsat butonul Fn, rotiţi selectorul principal de
comandă pentru a alege un Mod HDR, selectorul secundar
de comandă pentru a alege Expunere diferenţială (0 112).
Păstrând apăsat butonul Fn, rotiţi un selector de comandă
Control sensib.
pentru a activa sau dezactiva controlul sensibilităţii ISO
ISO auto.
automat (0 72).
Ţinând apăsat butonul Fn, rotiţi selectorul principal de
Expunere
comandă pentru a alege modul expunere multiplă; apăsaţi
multiplă
butonul Fn și rotiţi selectorul secundar de comandă pentru a
alege numărul de expuneri (0 149).
Nu este efectuată nicio operaţiune când selectoarele de
Fără
comandă sunt rotite în timp ce butonul Fn este apăsat.
f5: Asociere buton previz.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul jucat de butonul Pv, fie utilizat singur
(Apăsare), fie utilizat în combinaţie cu selectoarele
de comandă (Apăsare + selectoare coman.).
Opţiunile disponibile sunt aceleaşi ca pentru
Asociere buton Fn (0 263). Opţiunile implicite
pentru Apăsare şi Apăsare + selectoare coman.
sunt Previzualizare (0 41) şi respectiv Fără.
U
266
f6: Asociere buton AE-L / AF-L
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Alegeţi rolul jucat de butonul A AE-L/AF-L, fie utilizat
singur (Apăsare), fie utilizat în combinaţie cu
selectoarele de comandă (Apăsare + selectoare
coman.). Opţiunile disponibile sunt aceleaşi ca
pentru Asociere buton Fn (0 263), cu excepţia
faptului că HDR (high dynamic range) și
Expunere multiplă nu sunt disponibile pentru Apăsare + selectoare
coman.. Opţiunile implicite pentru Apăsare şi Apăsare + selectoare
coman. sunt Blocare AE/AF şi, respectiv, Fără.
f7: Personaliz. selectoare com.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Această opţiune controlează funcţionarea selectorului principal şi a celui
secundar de comandă.
• Inversare rotaţie: Inversaţi direcţia de rotire a selectoarelor de comandă.
• Schimbare princ./sec.: Dacă este selectat
Dezactivată, selectorul principal de comandă
controlează timpul de expunere, iar selectorul
secundar de comandă controlează diafragma.
Dacă este selectat Activată, selectorul principal
de comandă va controla diafragma, iar selectorul
secundar de comandă timpul de expunere. Dacă este selectat Activată
(Mod A), selectorul principal de comandă va fi folosit pentru a seta
diafragma numai în modul de expunere A.
U
267
• Setare diafragmă: Dacă este selectat Selector secundar de comandă,
diafragma poate fi reglată numai cu ajutorul selectorului secundar de
comandă (sau cu selectorul principal de comandă dacă este selectat
Activată pentru Schimbare princ./sec.). Dacă este selectat Inel
diafragmă, diafragma poate fi reglată numai cu inelul pentru diafragmă
al obiectivului, iar afişajul pentru diafragmă al aparatului foto va afişa
diafragma în trepte de 1 EV (diafragma pentru obiectivele de tip G şi E
este setată în continuare prin utilizarea selectorului secundar de
comandă). Reţineţi că, indiferent de setarea aleasă, inelul diafragmei
trebuie utilizat pentru reglarea diafragmei când este ataşat un obiectiv
non-CPU.
• Meniuri și redare: Dacă este selectat Dezactivat, selectorul multiplu este
utilizat pentru selectarea imaginii afişate în timpul redării cadru întreg,
pentru evidenţierea miniaturilor şi pentru navigarea în meniuri. Dacă
este selectată opţiunea Activat sau Activat (exam. imag. exclusă),
selectorul principal de comandă poate fi utilizat pentru selectarea
fotografiei afişate în timpul redării cadru întreg, pentru mutarea
cursorului stânga-dreapta în timpul redării miniaturilor şi pentru a muta
bara de evidenţiere a meniului în sus sau în jos. Selectorul secundar de
comandă este utilizat pentru a afişa informaţii suplimentare despre
fotografie în modul redare cadru întreg şi pentru a deplasa cursorul în
sus sau în jos în timpul redării miniaturilor. Selectaţi Activat (exam.
imag. exclusă) pentru a împiedica selectoarele de comandă să fie
utilizate pentru redare în timpul examinării imaginii. Când sunt afişate
meniuri, rotirea selectorului secundar de comandă spre dreapta afişează
meniul secundar pentru opţiunea selectată, în timp ce rotirea spre
stânga afişează meniul anterior. Pentru a selecta, apăsaţi 2 sau J.
U
268
f8: Buton decl. pt. util. selector
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectarea Da permite reglaje care, în mod obişnuit, se realizează prin
menţinerea apăsată a butonului W (M), X (T), L (U), mod AF sau
D şi rotirea selectorului de comandă după ce butonul este eliberat
(aceasta se aplică şi butoanelor Fn, Pv şi A AE-L/AF-L în cazul în care acestora
le-a fost asociată o funcţie „+ selectoare de comandă” diferită de Alegere
zonă imagine, Alegere nr. obiectiv non-CPU sau Control sensib. ISO
auto. utilizâd setarea personalizată f4, Asociere buton Fn, f5, Asociere
buton previz. sau f6 Asociere buton AE-L / AF-L). Setarea ia sfârşit atunci
când oricare dintre butoanele afectate este apăsat din nou,
temporizatorul standby se opreşte sau butonul de declanşare este apăsat
la jumătate.
f9: Blocare decl. în lipsă card
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Selectarea Activare declanşare permite declanşarea obturatorului atunci
când nu este introdus niciun card de memorie, deşi nu vor fi înregistrate
fotografii (totuşi, acestea vor fi afişate pe monitor în modul demo). Dacă
este selectat Declanşare blocată, butonul de declanşare va fi activat
numai când în aparatul foto va fi introdus un card de memorie.
f10: Inversare indicatori
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat
(W), indicatorii de expunere din
vizor şi de pe afişajul informaţiilor vor fi afişaţi cu valorile negative în
stânga şi valorile pozitive în dreapta. Selectaţi
(V)
pentru a afişa valorile pozitive în stânga şi pe cele negative în dreapta.
U
269
f11: Reglare fină timp de expun.
Buton G ➜ A meniu setări personalizate
Dacă este selectat Activat, selectorul principal de comandă poate fi
utilizat pentru a regla timpul de expunere selectat cu selectorul timpului
de expunere cu ± 2/3 EV în trepte de 1/3 EV. Dacă selectorul timpului de
expunere este setat la 4 (4 s, marcat în culoarea roşie), selectorul principal
de comandă poate fi utilizat pentru a selecta timpi de expunere lungi de
până la 30 s.
U
270
B Meniul setare: Setare aparat foto
Pentru a afişa meniul setare, apăsaţi G şi selectaţi fila B (meniu setare).
Buton G
Meniul setare cuprinde următoarele opţiuni:
Opţiune
Formatare card memorie
Luminozitate monitor
Afişaj informaţii automat
Curăţare senzor imagine
Bloc. oglindă sus pt. curăţare 1
Foto. ref. elim. praf imagine
Reducerea efectului de clipire
Fus orar şi dată
Limbă (Language)
Rotire automată a imaginii
Comentariu imagine
0
272
273
273
329
331
274
276
276
277
277
278
Opţiune
Informaţii drept de autor
Salvare/încărcare setări
Orizont virtual
Date obiectiv non-CPU
Reglare fină AF
HDMI
Date de locaţie
Asociere buton Fn la distanţă
Adaptor conexiune fără fir
Încărcare Eye-Fi 2
Versiune firmware
0
279
280
282
163
283
223
170
284
284
285
286
1 Nu este disponibilă când acumulatorul este descărcat.
2 Afişată numai când este introdus un card de memorie compatibil Eye-Fi (0 285).
A
Consultaţi de asemenea
Setările implicite ale meniului sunt enumerate la pagina 228.
U
271
Formatare card memorie
Buton G ➜ B meniu setare
Cardurile de memorie trebuie să fie formatate înainte de prima utilizare
sau după ce au fost formatate în alte dispozitive. Formataţi cardul aşa cum
este descris mai jos.
D
Formatarea cardurilor de memorie
Formatarea cardurilor de memorie şterge permanent orice date pe care acestea le
pot conţine. Asiguraţi-vă că aţi copiat toate fotografiile sau alte date pe care doriţi
să le păstraţi pe un computer înainte de a continua (0 211).
U
272
1
Evidenţiaţi Da.
2
Apăsaţi J.
Pentru a ieși fără a formata cardul
de memorie, evidenţiaţi Nu și
apăsaţi J.
Apăsaţi J pentru a începe formatarea. Nu
scoateţi cardul de memorie şi nu scoateţi şi nu
deconectaţi sursa de alimentare până când
formatarea nu s-a încheiat.
Luminozitate monitor
Buton G ➜ B meniu setare
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a selecta luminozitatea
monitorului pentru redare, meniuri şi afişajul
informaţiilor. Alegeţi valori mai mari pentru
luminozitate crescută, valori mai mici pentru
luminozitate redusă.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii privind reglarea luminozităţii monitorului în vizualizarea în
timp real, consultaţi pagina 179.
Afişaj informaţii automat
Buton G ➜ B meniu setare
Dacă este selectat Afişaj informaţii automat, informaţiile despre
fotografiere vor fi afișate automat pe monitor când butonul de declanșare
revine la poziţia sa de pornire după ce a fost apăsat până la jumătate.
U
273
Foto. ref. elim. praf imagine
Buton G ➜ B meniu setare
Achiziţionaţi date de referinţă pentru opţiunea eliminarea prafului de pe
imagine din Capture NX 2 (disponibil separat; pentru informaţii
suplimentare, consultaţi manualul Capture NX 2).
Foto. ref. elim. praf imagine este disponibilă doar când pe aparatul foto
este montat un obiectiv CPU. Se recomandă utilizarea unui obiectiv nonDX cu o distanţă focală de cel puţin 50 mm. Când se utilizează un obiectiv
zoom, măriţi la maximum.
1
2
U
274
Alegeţi o opţiune de pornire.
Evidenţiaţi una dintre următoarele
opţiuni şi apăsaţi J. Pentru a ieşi
fără a achiziţiona date pentru
eliminarea prafului de pe imagine,
apăsaţi G.
• Pornire: Mesajul arătat în dreapta va fi afişat,
iar în afişajul vizorului şi pe cel al panoului
de control va apărea „rEF”.
• Curăţare senzor apoi pornire: Selectaţi această
opţiune pentru a curăţa senzorul de imagine
înainte de pornire. Va apărea mesajul afişat
în dreapta, iar în afişajele vizorului şi
panoului de control va apărea „rEF” când
curăţarea este încheiată.
Încadraţi un obiect alb, fără caracteristici, în vizor.
Cu obiectivul plasat la aproximativ zece centimetri de un obiect alb,
fără caracteristici şi bine iluminat, încadraţi obiectul până când acesta
umple vizorul şi apoi apăsaţi butonul de declanşare la jumătate.
În modul focalizare automată, focalizarea va fi setată automat la
infinit; în modul focalizare manuală, setaţi focalizarea la infinit
manual.
3
Achiziţionaţi date de referinţă pentru eliminarea prafului.
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a achiziţiona
date de referinţă pentru eliminarea prafului de pe imagine. Monitorul
se stinge când este apăsat butonul de declanşare. Reţineţi că, în cazul
în care subiectul este slab luminat, se va executa reducerea
zgomotului, crescând perioadele de înregistrare.
Dacă obiectul de referinţă este prea luminos
sau prea întunecat, este posibil ca aparatul
foto să nu poată achiziţiona date de referinţă
pentru eliminarea prafului de pe imagine şi va
fi afişat mesajul prezentat în partea dreaptă.
Alegeţi un alt obiect de referinţă şi repetaţi
procesul de la pasul 1.
D
Curăţarea senzorului de imagine
Datele de referinţă pentru eliminarea prafului înregistrate anterior curăţării
senzorului de imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute după curăţarea
senzorului de imagine. Selectaţi Curăţare senzor apoi pornire numai dacă
datele de referinţă pentru eliminarea prafului nu vor fi folosite cu fotografiile
existente.
D
Date de referinţă pentru eliminarea prafului de pe imagine
Aceleaşi date de referinţă pot fi utilizate pentru
fotografii făcute cu obiective diferite sau la diafragme
diferite. Imaginile de referinţă nu pot fi vizualizate cu
ajutorul unui software de prelucrare a imaginilor pe
computer. Un model cu reţea este afişat când
imaginile de referinţă sunt vizualizate pe aparatul foto.
U
275
Reducerea efectului de clipire
Buton G ➜ B meniu setare
Reduceţi efectul de clipire şi benzile când fotografiaţi la lumină
fluorescentă sau cu vapori de mercur în timpul vizualizării în timp real.
Alegeţi Automat pentru a-i permite aparatului foto să aleagă automat
frecvenţa corectă sau potriviţi manual frecvenţa la cea a sursei de
alimentare cu curent alternativ locale.
A
Reducerea efectului de clipire
Dacă opţiunea Automat nu produce rezultatele dorite şi nu sunteţi sigur în ceea
ce priveşte frecvenţa sursei de alimentare locale, testaţi atât opţiunea de 50, cât
şi pe cea de 60 Hz şi alegeţi-o pe cea care produce rezultate optime. Este posibil
ca reducerea efectului de clipire să nu producă rezultatele dorite dacă subiectul
este foarte luminos, caz în care trebuie să încercaţi o diafragmă mai închisă
(număr f/ mai mare).
Fus orar şi dată
Buton G ➜ B meniu setare
Modificaţi fusurile orare, setaţi ceasul intern al aparatului foto, alegeţi
ordinea de afişare a datei şi activaţi sau dezactivaţi timpul economisire
lumină zi (0 27).
Opţiune
Fus orar
Data şi ora
Format dată
Timp economisire
lumină zi
U
276
Descriere
Alegeţi un fus orar. Ceasul intern al aparatului foto este setat
automat la ora noului fus orar.
Setaţi ceasul intern al aparatului foto. Dacă ceasul nu este setat,
în afişajul informaţiilor va apărea pictograma Y ce clipeşte.
Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul.
Activaţi sau dezactivaţi timpul de economisire a luminii zilei.
Ceasul intern al aparatului foto va fi dat automat înainte sau
înapoi cu o oră. Setarea implicită este Dezactivat.
Limbă (Language)
Buton G ➜ B meniu setare
Alegeţi o limbă pentru meniurile şi mesajele aparatului foto.
Rotire automată a imaginii
Buton G ➜ B meniu setare
Fotografiile realizate în timp ce este selectat Activată conţin informaţii
despre orientarea aparatului foto, ceea ce permite rotirea automată a
acestora în timpul redării (0 187) sau când sunt vizualizate în ViewNX 2
(furnizat) sau Capture NX 2 (disponibil separat; 0 325). Sunt înregistrate
următoarele orientări:
Orientarea peisaj (lat)
Aparat foto rotit la 90° în
sensul acelor de
ceasornic
Aparat foto rotit la 90° în
sens invers acelor de
ceasornic
Orientarea aparatului foto nu este înregistrată când este selectat
Dezactivată. Alegeţi această opţiune când rotiţi panoramic sau când
efectuaţi fotografii cu obiectivul orientat în sus sau în jos.
A
Rotire pe înalt
Pentru a roti automat fotografiile „pe înalt” (orientare portret) pentru afişarea în
timpul redării, selectaţi Activată pentru opţiunea Rotire pe înalt din meniul
redare (0 233).
U
277
Comentariu imagine
Buton G ➜ B meniu setare
Adăugaţi un comentariu la fotografiile noi pe măsură ce sunt efectuate.
Comentariile pot fi vizualizate ca metadate în ViewNX 2 (furnizat) sau
Capture NX 2 (disponibil separat; 0 325). Comentariul este vizibil şi pe
pagina cu date de fotografiere pe afişajul cu informaţii despre fotografie
(0 193).
• Efectuat: Salvaţi modificările şi reveniţi la meniul setare.
• Introducere comentariu: Introduceţi un comentariu conform descrierii
de la pagina 107. Comentariile pot avea până la 36 de caractere.
• Ataşare comentariu: Selectaţi această opţiune
pentru a ataşa comentariul la toate fotografiile
următoare. Ataşare comentariu poate fi activat
şi dezactivat prin evidenţierea sa şi apăsarea 2.
U
278
Informaţii drept de autor
Buton G ➜ B meniu setare
Adăugaţi informaţii privind drepturile de autor la fotografiile noi pe
măsură ce acestea sunt realizate. Informaţiile privind drepturile de autor
sunt incluse în datele de fotografiere afişate în afişajul cu informaţii
despre fotografie (0 193) şi pot fi vizualizate ca metadate în ViewNX 2
(furnizat) sau în Capture NX 2 (disponibil separat; 0 325).
• Efectuat: Salvaţi modificările şi reveniţi la meniul setare.
• Artist: Introduceţi un nume de fotograf conform descrierii de la
pagina 107. Numele fotografilor pot avea până la 36 de caractere.
• Drept de autor: Introduceţi numele deţinătorului drepturilor de autor
conform descrierii de la pagina 107. Numele deţinătorilor drepturilor de
autor pot avea până la 54 de caractere.
• Ataşare info drept de autor: Selectaţi această
opţiune pentru a ataşa informaţiile despre
dreptul de autor la toate fotografiile următoare.
Ataşare info drept de autor poate fi activată
sau dezactivată prin evidenţierea acesteia şi
apăsarea 2.
D
Informaţii drept de autor
Pentru a împiedica utilizarea neautorizată a numelui artistului sau deţinătorului
drepturilor de autor, asiguraţi-vă că Ataşare info drept de autor nu este
selectată şi că sunt goale câmpurile Artist şi Drept de autor înainte de a închiria
sau de a transfera aparatul foto unei alte persoane. Nikon nu îşi asumă
răspunderea pentru pagubele şi contestaţiile rezultate din utilizarea opţiunii
Informaţii drept de autor.
U
279
Salvare/încărcare setări
Buton G ➜ B meniu setare
Selectaţi Salvare setări pentru a salva următoarele setări pe cardul de
memorie (în cazul în care cardul este plin, va fi afişată o eroare). Folosiţi
această opţiune pentru a partaja setările între aparatele foto Df.
Meniu
Redare
Fotografiere
(toate arhivele)
U
280
Opţiune
Opţiuni de afişare a redării
Examinare imagine
După ştergere
Rotire pe înalt
Arhivă meniu fotografiere
Denumirea fişierului
Calitate imagine
Dimensiune imagine
Zonă imagine
Compresie JPEG
Înregistrare NEF (RAW)
Balans de alb (cu reglare fină şi presetări d-1–d-4)
Setare Picture Control
Spaţiu culoare
D-Lighting activ
Control vignetare
Control automat al distors.
Reducere zgomot exp. lungă
ISO NR ridicat
Control sensib. ISO auto.
Meniu
Opţiune
Setări personalizate
Toate setările personalizate
(toate arhivele)
Afişaj informaţii automat
Curăţare senzor imagine
Reducerea efectului de clipire
Fus orar şi dată (cu excepţia datei şi orei)
Limbă (Language)
Rotire automată a imaginii
Comentariu imagine
Configurare
Informaţii drept de autor
Date obiectiv non-CPU
HDMI
Date de locaţie
Asociere buton Fn la distanţă
Adaptor conexiune fără fir
Încărcare Eye-Fi
Toate elementele din Meniul meu
MENIUL MEU/
Toate setările recente
SETĂRI RECENTE
Alegere filă
Setările salvate folosind acest model de aparat foto pot fi restabilite prin
selectarea Încărcare setări. Reţineţi că opţiunea Salvare/încărcare setări
este disponibilă numai când un card de memorie este introdus în aparatul
foto şi că opţiunea Încărcare setări este disponibilă numai dacă pe card
sunt setări salvate.
A
Setări salvate
Setările sunt salvate într-un fişier numit NCSETUPD. Aparatul foto nu va putea
încărca setările dacă numele fişierului este schimbat.
U
281
Orizont virtual
Buton G ➜ B meniu setare
Afişaţi informaţiile despre înclinarea laterală şi înclinarea longitudinală pe
baza informaţiilor de la senzorul de înclinare al aparatului foto. Dacă
aparatul foto nu este înclinat nici la stânga, nici la dreapta, linia de
referinţă pentru înclinarea laterală va deveni verde, iar dacă aparatul foto
nu este înclinat nici în faţă, nici în spate, punctul din centrul afişajului va
deveni verde. Fiecare diviziune este echivalentă cu 5°.
Aparat foto orizontal
Aparatul foto înclinat
spre stânga sau spre
dreapta
Aparatul foto înclinat
în faţă sau în spate
D
Înclinarea aparatului foto
Afişajul orizontului virtual nu este precis când aparatul foto este înclinat într-un
unghi mare înainte sau înapoi. Dacă aparatul foto nu poate măsura unghiul de
înclinare, gradul de înclinare nu va fi afişat.
A
Consultaţi de asemenea
Pentru informaţii despre vizualizarea indicatorului înclinare laterală în vizor,
consultaţi setarea personalizată f4 (Asociere buton Fn; 0 263, 265). Pentru
informaţii privind afişarea unui orizont virtual în vizualizarea în timp real,
consultaţi pagina 182.
U
282
Reglare fină AF
Buton G ➜ B meniu setare
Reglaţi fin focalizarea pentru până la 12 tipuri de obiective. Reglarea fină
AF nu este recomandată în majoritatea situaţiilor şi poate interfera cu
focalizarea normală; utilizaţi numai când este necesar.
Opţiune
Descriere
Reglare fină AF • Activată: Porniţi reglarea AF.
(Act./Dez.)
• Dezactivată: Opriţi reglarea AF.
Reglaţi AF pentru obiectivul curent
Depărtare punct
(doar pentru obiective CPU).
focal de aparatul
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege o
foto.
valoare între +20 şi –20. Pot fi
Valoare salvată
stocate valori pentru până la 12
tipuri de obiective. Pentru fiecare
tip de obiectiv poate fi salvată o
singură valoare.
Implicită
Listare valori
salvate
Alegeţi valoarea utilizată pentru
reglarea AF când nu există valori
salvate anterior pentru obiectivul
curent (doar obiective CPU).
Apropiere punct
focal de aparatul
foto.
Valoare
curentă
Valoare
anterioară
Enumeraţi valorile de reglare AF salvate anterior. Pentru a şterge
un obiectiv din listă, evidenţiaţi obiectivul dorit şi apăsaţi O. Pentru
a modifica identificatorul unui obiectiv (de exemplu, pentru a
alege un identificator care este acelaşi cu ultimele două cifre ale
numărului de serie al obiectivului pentru a-l deosebi de alte
obiective de acelaşi tip, având în vedere faptul că Valoare salvată
poate fi folosită doar cu un singur obiectiv din fiecare tip),
evidenţiaţi obiectivul dorit şi apăsaţi 2.
Va fi afişat meniul arătat în dreapta;
apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege un
identificator şi apăsaţi J pentru a salva
modificările şi a ieşi.
U
283
D
Reglare AF
Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza la distanţa minimă sau la infinit
când se aplică reglarea AF.
D
Vizualizare în timp real
Reglarea nu se aplică focalizării automate în timpul vizualizării în timp real.
A
Valoare salvată
Pentru fiecare tip de obiectiv poate fi salvată o singură valoare. Dacă este utilizat
un teleconvertor, pot fi stocate valori separate pentru fiecare combinaţie de
obiectiv şi teleconvertor.
Asociere buton Fn la distanţă
Buton G ➜ B meniu setare
Alegeţi rolul îndeplinit de butoanele Fn pe
telecomenzile opţionale fără fir WR-1 și WR-T10
(0 325).
Adaptor conexiune fără fir
Buton G ➜ B meniu setare
Alegeţi dacă aparatul foto va stabili conexiuni fără fir cu dispozitive
inteligente când un adaptor conexiune fără fir pentru dispozitive mobile
WU-1a opţional (0 324) este ataşat la conectorul USB al aparatului foto.
Opţiune
Descriere
Activaţi conexiunile fără fir la dispozitive inteligente pe care rulează
Wireless Mobile Utility.
Dezactivaţi conexiunile fără fir la dispozitive inteligente. Alegeţi
această opţiune în locurile în care utilizarea dispozitivelor fără fir este
Dezactivare
interzisă. Selectarea acestei opţiuni reduce, de asemenea, consumul
acumulatorului aparatului foto.
Activare
U
284
Încărcare Eye-Fi
Buton G ➜ B meniu setare
Această opţiune este afişată numai când în aparat este introdus un card
de memorie Eye-Fi (disponibil separat de la furnizori terţi). Alegeţi
Activare pentru a încărca fotografiile la o destinaţie preselectată. Reţineţi
că imaginile nu vor fi încărcate dacă intensitatea semnalului nu este
suficientă.
Respectaţi legislaţia locală cu privire la dispozitivele fără fir şi alegeţi
Dezactivare acolo unde sunt interzise dispozitivele fără fir.
Când se introduce un card Eye-Fi, starea acestuia
este indicată de o pictogramă în afişajul
informaţiilor:
• d: Încărcarea Eye Fi este dezactivată.
• e: Încărcarea Eye-Fi este activată, dar nu sunt
disponibile fotografii pentru încărcare.
• f (static): Încărcarea Eye Fi este activată; se aşteaptă începerea
încărcării.
• f (animat): Încărcarea Eye Fi este activată; se încarcă datele.
• g: Eroare — aparatul foto nu poate controla cardul Eye-Fi. Dacă pe
panoul de control sau în vizor apare un W care clipeşte, consultaţi
pagina 349; dacă acest indicator nu clipeşte, fotografiile pot fi realizate
normal, dar este posibil să nu puteţi schimba setările Eye-Fi.
U
285
D
Carduri Eye-Fi
Cardurile Eye-Fi pot emite semnale fără fir când este selectat Dezactivare. Dacă
pe monitor se afişează o avertizare (0 349), opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul.
Consultaţi manualul furnizat împreună cu cardul Eye-Fi şi adresaţi orice întrebare
producătorului. Aparatul foto poate fi folosit pentru a activa şi a dezactiva
cardurile Eye-Fi, însă este posibil să nu suporte alte funcţii Eye-Fi.
Este posibil ca unele carduri să nu fie disponibile în anumite ţări sau regiuni;
pentru mai multe informaţii, consultaţi producătorul. Cardurile Eye-Fi se pot
folosi doar în ţara în care au fost achiziţionate. Asiguraţi-vă că aplicaţia firmware
pentru carduri Eye-Fi a fost actualizată la ultima versiune.
A
Folosirea cardurilor Eye-Fi în modul ad-hoc
Este posibil să fie necesar timp suplimentar pentru conectarea prin utilizarea
cardurilor Eye-Fi care acceptă modul ad-hoc. Setaţi setarea personalizată c2
(Temporizator standby, 0 251) la 30 s sau mai mult.
Versiune firmware
Buton G ➜ B meniu setare
Vizualizaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto.
U
286
N Meniul de retușare:
Crearea copiilor retușate
Pentru a afişa meniul retuşare, apăsaţi G şi selectaţi fila N (meniu
retuşare).
Buton G
Opţiunile din meniul retuşare sunt utilizate pentru a crea copii decupate
sau retuşate ale fotografiilor existente. Meniul de retușare este afișat
numai când în aparatul foto este introdus un card de memorie care
conţine fotografii.
i
j
k
l
m
n
o
7
8
&
Opţiune
D-Lighting
Corecţie ochi roşii
Decupare
Monocrom
Efecte filtru
Balans de culoare
Suprapunere imagine 1
Procesare NEF (RAW)
Redimensionare
Retuşare rapidă
0
291
292
293
294
295
296
297
300
302
304
e
(
)
f
g
h
i
u
p
Opţiune
Îndreptare
Control distorsiune
Superangular
Contur culoare
Schiţă color
Control perspectivă
Efect de miniaturizare
Culoare selectivă
Comparaţie una lângă alta 2
0
304
305
305
306
306
307
308
309
311
1 Poate fi selectată numai prin apăsarea butonului G şi selectând fila N.
2 Disponibil numai dacă butonul P este apăsat în redarea în cadru întreg când este
afişată o imagine retuşată sau originală.
U
287
D
Retuşarea copiilor
Majoritatea opţiunilor pot fi aplicate copiilor create folosind alte opţiuni de
retuşare chiar dacă (cu excepţia Suprapunere imagine) fiecare opţiune poate fi
aplicată numai o dată (reţineţi că editările multiple pot duce la pierderi ale
detaliilor). Opţiunile care nu pot fi aplicate imaginii curente sunt colorate în gri şi
nu sunt disponibile.
A
Calitate imagine
Cu excepţia copiilor create cu Decupare, Suprapunere imagine, Procesare
NEF (RAW) şi Redimensionare, copiile create din imagini JPEG au aceeaşi
dimensiune şi calitate ca şi originalele, în timp ce copiile create din fotografiile
NEF (RAW) sunt salvate ca imagini JPEG mari şi de calitate ridicată, iar copiile
create din fotografiile TIFF (RGB) sunt salvate ca imagini JPEG de calitate ridicată
cu aceeaşi dimensiune ca originalele. Când copiile sunt salvate în format JPEG, se
utilizează compresia având ca prioritate dimensiunea.
U
288
Crearea copiilor retuşate
Pentru a crea o copie retuşată:
1
Selectaţi un element din
meniul retuşare.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
un element, 2 pentru a selecta.
2
Selectaţi o imagine.
Evidenţiaţi o fotografie şi apăsaţi
J. Pentru a vizualiza fotografia
evidenţiată în ecran întreg, apăsaţi
şi menţineţi apăsat butonul
X (T).
A
Retuşare
În cazul imaginilor înregistrate la setările de calitate a imaginii NEF + JPEG
(0 56), numai imaginile NEF (RAW) vor fi retuşate. Este posibil ca aparatul
foto să nu poată afişa sau retuşa imagini create cu alte dispozitive.
3
Selectaţi opţiunile pentru retuşare.
Pentru mai multe informaţii, a se vedea
secţiunea referitoare la elementul selectat.
Pentru a ieşi fără să creaţi o copie retuşată,
apăsaţi G.
A
Întârziere stingere monitor
Monitorul se va stinge şi operaţia va fi anulată dacă nu sunt efectuate
acţiuni pentru o perioadă scurtă. Orice modificări care nu au fost salvate vor
fi pierdute. Pentru a mări perioada în care monitorul rămâne aprins, alegeţi
un timp de afişare a meniului mai lung pentru setarea personalizată c4
(Întârziere stingere monitor; 0 253).
U
289
4
Creaţi o copie retuşată.
Apăsaţi J pentru a crea o copie
retuşată. Copiile retuşate sunt
indicate printr-o pictogramă o.
A
Crearea copiilor retuşate în timpul redării
Copiile retuşate pot fi create şi în timpul redării.
Afişaţi imaginea în
cadru întreg şi apăsaţi P.
U
290
Evidenţiaţi o opţiune şi
apăsaţi J.
Creaţi o copie retuşată.
D-Lighting
Buton G ➜ N meniu retuşare
D-Lighting-ul luminează umbrele, fiind ideal pentru fotografii întunecate
sau cu fundal iluminat.
Înainte
După
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege nivelul de corecţie
aplicat. Efectul poate fi previzualizat în afişajul de
editare. Apăsaţi J pentru a copia fotografia.
U
291
Corecţie ochi roşii
Buton G ➜ N meniu retuşare
Această opţiune este utilizată pentru a corecta efectul de „ochi roşii”
cauzat de bliţ şi este disponibilă doar pentru fotografiile realizate cu
folosirea bliţului. Fotografia selectată pentru corecţia ochilor roşii poate fi
previzualizată în afişajul de editare. Confirmaţi efectele corecţiei ochilor
roşii şi creaţi o copie conform descrierii din tabelul următor. Reţineţi că
este posibil ca nu întotdeauna corecţia ochilor roşii să producă rezultatele
aşteptate şi, în cazuri foarte rare, poate să fie aplicată la porţiuni ale
imaginii care nu sunt afectate de ochii roşii; verificaţi cu atenţie
previzualizarea înainte de a continua.
Pentru a
Descriere
Apăsaţi
X
(T)
pentru
a mări, W (M) pentru a
Mări
X (T)
micşora. În timp ce fotografia este mărită, utilizaţi
Micşora
W (M) selectorul multiplu pentru a vizualiza zone ale
imaginii care nu sunt vizibile pe monitor. Ţineţi apăsat
selectorul multiplu pentru a derula rapid la alte zone
Vizualiza alte
din cadru. Fereastra de navigare este afişată când sunt
zone ale imaginii
apăsate butoanele de zoom sau selectorul multiplu;
zona vizibilă curent pe monitor este indicată printr-un
Anula zoom-ul
J
chenar galben. Apăsaţi J pentru a anula zoom-ul.
Dacă aparatul foto detectează ochi roşii în fotografia
selectată, va fi creată o copie procesată pentru a
Crea copii
J
reduce efectele. Nu va fi creată nicio copie dacă
aparatul foto nu poate detecta ochi roşii.
U
292
Folosiţi
Decupare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie tăiată a fotografiei selectate.
Fotografia selectată este afişată cu tăierea
selectată evidenţiată în galben; creaţi o copie
decupată conform descrierii din tabelul următor.
Pentru a
Reduce
dimensiunea
tăierii
Mări dimensiunea
tăierii
Folosiţi
W (M)
Apăsaţi W (M) pentru a reduce dimensiunea tăierii.
X (T) Apăsaţi X (T) pentru a mări dimensiunea tăierii.
Rotiţi selectorul principal de comandă pentru a
comuta între formatele de imagine de 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4,
1 : 1 și 16 : 9.
Schimba formatul
imaginii tăiate
Poziţiona tăierea
Crea copii
Descriere
J
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a poziţiona
tăierea. Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a deplasa
tăierea rapid în poziţia dorită.
Salvaţi tăierea curentă ca fişier separat.
A
Decupare: Calitate şi dimensiune imagine
Copiile create din fotografii NEF (RAW), NEF (RAW) +
JPEG sau TIFF (RGB) au o calitate a imaginii (0 55)
JPEG fin; copiile decupate create după fotografii JPEG
au aceeaşi calitate a imaginii ca şi originalul.
Dimensiunea copiei variază în funcţie de dimensiunea
tăierii şi de formatul imaginii şi apare în partea
superioară stângă din afişajul tăierii.
A
Vizualizarea copiilor tăiate
Este posibil ca zoom redare să nu fie disponibil când sunt afişate copii tăiate.
U
293
Monocrom
Buton G ➜ N meniu retuşare
Copiaţi fotografii Alb-negru, Sepia sau Cianotipie
(albastru şi alb monocrom).
Selectând Sepia sau Cianotipie se
afişează o previzualizare a imaginii
selectate; apăsaţi 1 pentru a creşte
saturaţia culorii, 3 pentru a o micşora.
Apăsaţi J pentru a crea o copie
monocromă.
U
294
Creştere
saturaţie
Micşorare
saturaţie
Efecte filtru
Buton G ➜ N meniu retuşare
Alegeţi dintre următoarele efecte filtru. După ajustarea efectelor filtru
conform descrierii de mai jos, apăsaţi J pentru a copia fotografia.
Opţiune
Descriere
Creează un efect de filtru portocaliu pentru
ca fotografia să fie mai puţin albastră.
Portocaliu
Efectul poate fi previzualizat pe monitor
aşa cum se arată în dreapta.
Creează o copie cu efecte de filtrare ton
cald, conferind copiei o tentă „caldă”,
Filtru cald
roşiatică. Efectul poate fi previzualizat pe
monitor.
Intensificator Intensifică nuanţele de roşu
roşu
(Intensificator roşu), verde
Intensificator (Intensificator verde) sau albastru
(Intensificator albastru). Apăsaţi 1
verde
pentru a mări efectul, 3 pentru a-l scădea.
Intensificator
albastru
Stea
Adaugă efecte de explozie surselor de
lumină.
• Număr de puncte: Alegeţi dintre patru, şase
sau opt.
• Pondere filtru: Alegeţi luminozitatea
surselor de lumină afectate.
• Unghi filtru: Alegeţi unghiul punctelor.
• Lungime de puncte: Alegeţi lungimea
punctelor.
• Confirmare: Previzualizaţi efectele filtrului. Apăsaţi X (T) pentru a
previzualiza copia în cadru întreg.
• Salvare: Pentru a crea o copie retuşată.
Adăugaţi un efect de filtru soft. Apăsaţi 1
sau 3 pentru a alege intensitatea filtrului.
Soft
U
295
Balans de culoare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a crea o copie
cu balans de culoare modificat, aşa cum se arată
mai jos. Efectul este afişat pe monitor împreună cu
histograme de roşu, verde şi albastru (0 192),
dând distribuţia tonurilor din copie.
Creştere nivel de verde
Creare copie retuşată
Creştere nivel de albastru
Creştere nivel de chihlimbar
Creştere nivel de magenta
A
Zoom
Pentru a mări imaginea afişată pe monitor, apăsaţi
X (T). Histograma va fi actualizată pentru a afişa
numai datele pentru partea de imagine afişată pe
monitor. Când imaginea este mărită, apăsaţi butonul
L (U) pentru a comuta înainte şi înapoi între balans
de culoare şi zoom. Când zoom-ul este selectat, puteţi
mări şi micşora cu X (T) şi W (M) şi puteţi derula
imaginea cu selectorul multiplu.
U
296
Suprapunere imagine
Buton G ➜ N meniu retuşare
Suprapunerea imaginii combină două fotografii NEF (RAW) existente
pentru a crea o singură imagine care este salvată separat de originale;
rezultatele, care utilizează datele RAW din senzorul de imagine al
aparatului foto, sunt remarcabil mai bune decât suprapunerile create cu o
aplicaţie de procesare a imaginii. Noua fotografie este salvată la setările
de calitate şi dimensiune curente ale imaginii; înainte de a crea o
suprapunere, setaţi calitatea şi dimensiunea imaginii (0 55, 58; sunt
disponibile toate opţiunile). Pentru a crea o copie NEF (RAW), alegeţi o
calitate a imaginii NEF (RAW).
+
1
Selectaţi Suprapunere
imagine.
Evidenţiaţi Suprapunere imagine
în meniul retușare şi apăsaţi 2.
Va fi afişat dialogul arătat în
dreapta, cu Imag. 1 evidenţiată;
apăsaţi J pentru a afişa o listă de
fotografii NEF create cu acest
aparat foto.
U
297
2
298
Folosiţi selectorul multiplu pentru a
evidenţia prima fotografie din
suprapunere. Pentru a vizualiza
fotografia evidenţiată în cadru
întreg, apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul X (T). Apăsaţi J pentru a selecta fotografia evidenţiată
şi reveniţi la afişajul de previzualizare.
3
Selectaţi cea de-a doua imagine.
4
Ajustaţi modificarea.
5
U
Selectaţi prima imagine.
Imaginea selectată va apărea ca Imag. 1. Evidenţiaţi Imag. 2 şi
apăsaţi J, apoi selectaţi a doua fotografie conform descrierii de la
pasul 2.
Evidenţiaţi Imag. 1 sau Imag. 2 şi
optimizaţi expunerea pentru
suprapunere apăsând 1 sau 3
pentru a selecta modificarea dintre
valori cuprinse între 0,1 şi 2,0.
Repetaţi pentru cea de-a doua imagine. Valoarea implicită este 1,0;
selectaţi 0,5 pentru a înjumătăţi modificarea sau 2,0 pentru a o dubla.
Efectele sunt vizibile în coloana Previz.
Previzualizaţi suprapunerea.
Apăsaţi 4 sau 2 pentru a plasa
cursorul în coloana Previz. şi
apăsaţi 1 sau 3 pentru a evidenţia
Suprap. Apăsaţi J pentru a
previzualiza suprapunerea aşa cum
este arătat în dreapta (pentru a salva suprapunerea fără a afişa o
previzualizare, selectaţi Salvare). Pentru a reveni la pasul 4 şi a selecta
fotografii noi sau pentru a ajusta modificarea, apăsaţi W (M).
6
Salvaţi suprapunerea.
Apăsaţi J în timp ce este afişată
previzualizarea pentru a salva
suprapunerea. După crearea unei
suprapuneri, imaginea rezultată va
fi afişată în cadru întreg pe monitor.
D
Suprapunere imagine
Numai fotografiile NEF (RAW) cu aceeaşi zonă imagine şi adâncime bit pot fi
combinate.
Suprapunerea are aceleaşi informaţii fotografie (inclusiv datele de înregistrare,
măsurare, timpul de expunere, diafragma, modul expunere, compensarea
expunerii, distanţa focală şi orientarea imaginii) şi aceleaşi valori pentru balansul
de alb şi opţiunile Picture Control ca fotografia selectată pentru Imag. 1.
Comentariul imaginii curente este ataşat la suprapunere când aceasta este
salvată; totuşi, informaţiile privind drepturile de autor nu sunt copiate.
Suprapunerile salvate în formatul NEF (RAW) utilizează compresia selectată
pentru Tip din meniul Înregistrare NEF (RAW) şi au aceeaşi adâncime bit ca
imaginile originale; suprapunerile JPEG sunt salvate utilizând compresia
prioritate dimensiune.
U
299
Procesare NEF (RAW)
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii JPEG ale fotografiilor NEF (RAW).
1
Selectaţi Procesare NEF
(RAW).
Evidenţiaţi Procesare NEF (RAW)
în meniul retuşare şi apăsaţi 2
pentru a afişa un dialog pentru
selectarea imaginii care enumeră
numai imaginile NEF (RAW) create cu acest aparat foto.
2
U
300
Selectaţi o fotografie.
Evidenţiaţi o fotografie (pentru a
vizualiza fotografia evidenţiată în
cadru întreg, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul X (T)). Apăsaţi
J pentru a selecta fotografia
evidenţiată şi pentru a trece la pasul următor.
3
Alegeţi setările pentru copia JPEG.
Reglaţi setările menţionate mai jos. Reţineţi că balansul de alb şi
controlul vignetării nu sunt disponibile cu expunerile multiple sau
fotografiile create cu suprapunerea imaginii, iar compensarea
expunerii poate fi setată numai la valori cuprinse între –2 şi +2 EV.
Matricea de Picture Control nu este afişată când opţiunile Picture
Control sunt reglate.
Calitate imagine (0 55)
Dimensiune imagine (0 58)
Balans de alb (0 81)
Compensare expunere (0 79)
Setare Picture Control (0 100)
ISO NR ridicat (0 242)
Spaţiu culoare (0 240)
Control vignetare (0 241)
D-Lighting (0 291)
4
Copiaţi fotografia.
Evidenţiaţi EXE şi apăsaţi J pentru
a crea o copie JPEG a fotografiei
selectate (pentru a ieşi fără să
copiaţi fotografia apăsaţi butonul
G).
U
301
Redimensionare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii de dimensiuni reduse ale fotografiilor selectate.
1
Selectaţi Redimensionare.
2
Alegeţi o dimensiune.
Pentru a redimensiona imaginile
selectate, apăsaţi G pentru a
afişa meniurile şi selectaţi
Redimensionare în meniul
retuşare.
Evidenţiaţi Alegere dimensiune şi
apăsaţi 2.
Vor fi afişate opţiunile indicate în
dreapta; evidenţiaţi o opţiune şi
apăsaţi J.
U
302
3
Selectaţi imaginile.
Evidenţiaţi Selectare imagine şi
apăsaţi 2.
Va fi afişat dialogul din dreapta;
evidenţiaţi imaginile folosind
selectorul multiplu şi apăsaţi
butonul W (M) pentru a selecta sau
anula selecţia (pentru a vizualiza
imaginea evidenţiată pe ecranul
întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X (T)). Imaginile
selectate sunt marcate cu o pictogramă 8. Apăsaţi J când selecţia
este finalizată.
4
Salvaţi copiile redimensionate.
Va fi afişat un dialog de confirmare. Evidenţiaţi
Da şi apăsaţi J pentru a salva copiile
redimensionate.
A
Vizualizarea copiilor redimensionate
Este posibil ca zoom-ul redare să nu fie disponibil când sunt afişate copii
redimensionate.
A
Calitate imagine
Copiile create după fotografii NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG sau TIFF (RGB) au o
calitate a imaginii (0 55) JPEG fine; copiile create după fotografii JPEG au aceeaşi
calitate a imaginii ca şi originalul.
U
303
Retuşare rapidă
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii cu saturaţie şi contrast îmbunătăţite.
D-Lighting-ul este aplicat după cum este necesar
pentru a ilumina subiectele întunecate sau cu
fundal iluminat.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege nivelul de
îmbunătăţire. Efectul poate fi previzualizat în
afişajul de editare. Apăsaţi J pentru a copia fotografia.
Îndreptare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie îndreptată a imaginii selectate.
Apăsaţi 2 pentru a roti imaginea în sensul acelor
de ceasornic cu până la cinci grade în trepte de
aproximativ 0,25 grade, respectiv 4 pentru a o roti
în sens invers acelor de ceasornic (efectul poate fi
previzualizat în afişajul de editare; reţineţi că
marginile imaginii vor fi decupate pentru a crea o copie pătrată). Apăsaţi
J pentru a copia fotografia sau apăsaţi K pentru a ieşi în redare fără a
crea o copie.
U
304
Control distorsiune
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii cu o distorsiune periferică redusă.
Selectaţi Automat pentru a lăsa aparatul foto să
corecteze în mod automat distorsiunile şi apoi
faceţi reglaje fine folosind selectorul multiplu sau
selectaţi Manual pentru a reduce manual
distorsiunile (reţineţi că Automat nu este
disponibil pentru fotografiile realizate cu utilizarea funcţiei control
automat al distorsiunii; consultaţi pagina 241). Apăsaţi 2 pentru a reduce
distorsiunea butoi, 4 pentru a reduce distorsiunea pernă (efectul poate fi
previzualizat pe afişajul de editare; reţineţi că un grad mai mare de control
al distorsiunii are ca rezultat tăierea unor părţi mai mari din margini).
Apăsaţi J pentru a copia fotografia sau apăsaţi K pentru a ieşi în redare
fără a crea o copie. Reţineţi că utilizarea controlului distorsiunii poate tăia
mult sau poate distorsiona marginile copiilor create din fotografiile făcute
cu obiective DX la o setare a zonei imaginii de FX (36×24) 1.0×.
A
Automat
Automat este destinat utilizării numai cu fotografiile efectuate cu obiectivele de
tip G, E şi D (obiectivele PC, superangular şi o serie de alte obiective sunt excluse).
Rezultatele nu sunt garantate cu alte obiective.
Superangular
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii care par a fi fost făcute cu un obiectiv
superangular. Apăsaţi 2 pentru a spori efectul
(acesta sporeşte, de asemenea, suprafaţa care va fi
tăiată din marginile imaginii), 4 pentru a-l reduce.
Efectul poate fi previzualizat în afișajul editare.
Apăsaţi J pentru a copia fotografia sau apăsaţi K
pentru a ieşi în redare fără a crea o copie.
U
305
Contur culoare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Crearea unei copii conturate a fotografiei pentru a
o folosi ca bază pentru pictură. Efectul poate fi
previzualizat în afişajul de editare. Apăsaţi J
pentru a copia fotografia.
Înainte
Schiţă color
După
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie a fotografiei care se aseamănă cu o
schiţă efectuată cu creioane colorate. Apăsaţi 1
sau 3 pentru a evidenţia Intensitate sau
Contururi şi apăsaţi 4 sau 2 pentru a schimba.
Intensitatea poate fi sporită pentru a satura mai
mult culorile sau micşorată pentru un efect de
decolorare, monocromatic, în timp ce contururile pot fi făcute mai groase
sau mai subţiri. Contururile mai groase fac culorile mai saturate.
Rezultatele pot fi previzualizate pe afişajul de editare. Apăsaţi J pentru a
copia fotografia sau apăsaţi K pentru a ieşi în redare fără a crea o copie.
U
306
Control perspectivă
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi copii ce reduc efectele perspectivei făcute
de la baza unui obiect înalt. Folosiţi selectorul
multiplu pentru a ajusta perspectiva (reţineţi că un
control mărit al nivelurilor perspectivei înseamnă
tăierea unor părţi mai mari din margini).
Rezultatele pot fi previzualizate pe afişajul de
editare. Apăsaţi J pentru a copia fotografia sau apăsaţi K pentru a ieşi în
redare fără a crea o copie.
Înainte
După
U
307
Efect de miniaturizare
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie care pare să fie o fotografie a unei diorame. Funcţionează
cel mai bine cu fotografiile efectuate dintr-un punct de observaţie înalt.
Zona ce va fi focalizată în copie este indicată de un chenar galben.
Pentru
Apăsaţi
Alege orientarea
W (M)
Descriere
Apăsaţi W (M) pentru a alege orientarea zonei care
este focalizată.
Dacă zona de aplicare este
în orientare pe lat, apăsaţi
1 sau 3 pentru a
poziţiona cadrul care
indică zona copiei care va fi
focalizată.
Alege poziţia
Zonă focalizată
Dacă zona de aplicare este
în orientarea pe înalt,
apăsaţi 4 sau 2 pentru a
poziţiona cadrul care
indică zona pentru copia
care va fi focalizată.
Dacă zona de aplicare este în orientare pe lat, apăsaţi
4 sau 2 pentru a alege înălţimea.
Alege
dimensiunea
Dacă zona de aplicare este în orientare pe înalt,
apăsaţi 1 sau 3 pentru a alege lăţimea.
Previzualiza copia X (T) Previzualizaţi copia.
Anula
K
Ieşiţi în redare fără să creaţi o copie.
Crea copii
J
Creaţi o copie.
U
308
Culoare selectivă
Buton G ➜ N meniu retuşare
Creaţi o copie în care numai nuanţele selectate apar color.
1
Selectaţi Culoare selectivă.
2
Selectaţi o fotografie.
3
Evidenţiaţi Culoare selectivă în
meniul retuşare şi apăsaţi 2 pentru
a afişa un dialog de selecţie a
fotografiei.
Evidenţiaţi o fotografie (pentru a
vizualiza fotografia evidenţiată în
ecran întreg, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul X (T)). Apăsaţi
J pentru a selecta fotografia
evidenţiată şi pentru a trece la pasul următor.
Selectaţi o culoare.
Culoare selectată
Folosiţi selectorul multiplu
pentru a poziţiona cursorul pe
un obiect şi apăsaţi butonul
A AE-L/AF-L pentru a selecta
culoarea obiectului drept
culoarea ce va rămâne în
Buton A AE-L/AF-L
copia finală (este posibil ca
aparatul foto să aibă dificultăţi
în detectarea culorilor nesaturate; alegeţi o culoare saturată). Pentru
a mări fotografia pentru o selectare exactă a culorii, apăsaţi X (T).
Apăsaţi W (M) pentru a micşora.
U
309
U
310
4
Evidenţiaţi gama de culori.
5
Alegeţi gama de culori.
Gamă de culori
Rotiţi selectorul principal de
comandă pentru a evidenţia gama
de culori pentru culoarea selectată.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a mări sau
pentru a reduce gama de nuanţe
similare care vor fi incluse în
fotografia finală. Alegeţi dintre
valori cuprinse între 1 şi 7; reţineţi
că valorile mai mari pot include
nuanţe din alte culori. Efectul poate fi previzualizat în afişajul de
editare.
6
Selectaţi culori suplimentare.
7
Salvaţi copia editată.
Pentru a selecta culori
suplimentare, rotiţi selectorul
principal de comandă pentru a
evidenţia o a doua dintre cele trei
casete de culori aflate în partea de
sus a afişajului şi repetaţi paşii 3–5
pentru a selecta o altă culoare. Repetaţi pentru a treia culoare, dacă
doriţi. Pentru a anula selecţia culorii evidenţiate, apăsaţi O sau apăsaţi
şi menţineţi apăsat O pentru a şterge toate culorile. Va fi afişat un
dialog de confirmare; selectaţi Da.
Apăsaţi J pentru a copia
fotografia.
Comparaţie una lângă alta
Comparaţi copiile retuşate cu fotografiile originale. Această opţiune este
disponibilă numai dacă butonul P este apăsat pentru a afişa meniul
retuşare când o copie sau un original este redat în cadru întreg.
1
Selectaţi o imagine.
În redare cadru întreg,
selectaţi o copie retuşată
(indicată printr-o pictogramă
o) sau o fotografie care a fost
retuşată şi apăsaţi P.
Buton P
2
Selectaţi Comparaţie una
lângă alta.
Evidenţiaţi Comparaţie una lângă
alta şi apăsaţi J.
U
311
3
D
Comparaţi copia cu originalul.
Opţiuni utilizate pentru a
crea o copie
Imaginea sursă este afişată în
stânga, copia retuşată în dreapta,
cu opţiunile utilizate pentru a crea
copia prezentate în partea de sus a
afişajului. Apăsaţi 4 sau 2 pentru a
comuta între imaginea sursă şi
copia retuşată. Pentru a vizualiza
Imagine
Copie
fotografia evidenţiată în cadru
sursă
retuşată
întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul X (T). În cazul în care
copia a fost creată din două imagini sursă utilizând Suprapunere
imagine sau dacă sursa a fost copiată de mai multe ori, apăsaţi 1 sau
3 pentru a vizualiza celelalte imagini sursă sau copii. Pentru a ieşi în
modul redare, apăsaţi butonul K sau apăsaţi J pentru a ieşi în
redare cu imaginea evidenţiată selectată.
Comparaţii una lângă alta
Imaginea sursă nu va fi afişată în cazul în care copia a fost creată plecând de la o
fotografie care era protejată (0 201), între timp a fost ştearsă sau ascunsă
(0 230).
U
312
O Meniul Meu/m Setări Recente
Pentru a afişa Meniul meu, apăsaţi G şi selectaţi fila O (Meniul meu).
Buton G
Opţiunea MENIUL MEU poate fi utilizată pentru a crea şi edita o listă de
opţiuni personalizată din meniurile redare, fotografiere, setări
personalizate, setare şi retuşare pentru accesare rapidă (până la 20 de
elemente). Dacă se doreşte, setările recente pot fi afişate în loc de Meniul
meu (0 317).
Opţiunile pot fi adăugate, şterse şi reordonate aşa cum este descris în
paginile următoare.
U
313
❚❚ Adăugarea opţiunilor la Meniul meu
1
Selectaţi Adăugare elemente.
2
Selectaţi un meniu.
3
Selectaţi un element.
4
Poziţionaţi elementul nou.
5
U
314
În Meniul meu (O), evidenţiaţi
Adăugare elemente şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi numele meniului care
conţine opţiunea pe care doriţi să o
adăugaţi şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi elementul din meniu
dorit şi apăsaţi J.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a deplasa
noul element în sus sau în jos în
Meniul meu. Apăsaţi J pentru a
adăuga noul element.
Adăugaţi mai multe elemente.
Elementele afişate curent în Meniul meu sunt
indicate printr-un semn de bifare. Elementele
indicate printr-o pictogramă V nu pot fi
selectate. Repetaţi paşii 1–4 pentru a selecta
elemente suplimentare.
❚❚ Ştergerea opţiunilor din Meniul meu
1
Selectaţi Eliminare elemente.
2
Selectaţi elemente.
3
Selectaţi Efectuat.
4
Ştergeţi elementele selectate.
În Meniul meu (O) evidenţiaţi Eliminare elemente şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi elemente şi apăsaţi 2
pentru a selecta sau pentru a anula
selecţia. Elementele selectate sunt
indicate printr-un semn de bifare.
Evidenţiaţi Efectuat şi apăsaţi J.
Va fi afişat un dialog de confirmare.
Apăsaţi J pentru a şterge
elementele selectate.
A
Ştergerea elementelor din Meniul meu
Pentru a şterge elementul evidenţiat curent în Meniul meu, apăsaţi butonul O. Va
fi afişat un dialog de confirmare; apăsaţi O din nou pentru a îndepărta elementul
selectat din Meniul meu.
U
315
❚❚ Reordonarea opţiunilor în Meniul meu
1
Selectaţi Ordonare elemente.
2
Selectaţi un element.
3
Poziţionaţi elementul.
4
În Meniul meu (O) evidenţiaţi Ordonare elemente şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi elementul pe care doriţi
să îl mutaţi şi apăsaţi J.
Apăsaţi 1 sau 3 pentru a deplasa
elementul în sus sau în jos în
Meniul meu şi apăsaţi J. Repetaţi
paşii 2–3 pentru a repoziţiona
elemente suplimentare.
Ieşiţi în Meniul meu.
Apăsaţi butonul G pentru a
reveni la Meniul meu.
Buton G
U
316
Setări recente
Pentru a afişa cele douăzeci de setări cel mai recent utilizate, selectaţi
m SETĂRI RECENTE pentru O MENIUL MEU > Alegere filă.
1
Selectaţi Alegere filă.
2
Selectaţi m SETĂRI RECENTE.
În Meniul meu (O), evidenţiaţi
Alegere filă şi apăsaţi 2.
Evidenţiaţi m SETĂRI RECENTE şi
apăsaţi J. Numele meniului se va
schimba din „MENIUL MEU” în
„SETĂRI RECENTE”.
Elementele din meniu vor fi adăugate în
partea de sus a meniului setărilor recente pe măsură ce sunt folosite.
Pentru a vizualiza din nou Meniul meu, selectaţi O MENIUL MEU pentru
m SETĂRI RECENTE > Alegere filă.
A
Ştergerea elementelor din meniul setări recente
Pentru a şterge un element din meniul setări recente, evidenţiaţi-l şi apăsaţi
butonul O. Va fi afişat un dialog de confirmare; apăsaţi O din nou pentru a şterge
elementul selectat.
U
317
n
Note tehnice
Citiţi acest capitol pentru informaţii privind accesoriile compatibile,
curăţarea şi păstrarea aparatului foto şi ce trebuie făcut dacă este afişat un
mesaj de eroare sau dacă întâmpinaţi probleme în utilizarea aparatului
foto.
Obiective compatibile
Setare aparat foto
Obiective CPU 1
Obiectiv/accesoriu
AF NIKKOR tip G, E sau D 2
AF-S, AF-I NIKKOR
Seria PC-E NIKKOR 4
PC Micro 85mm f/2.8D 6
Teleconvertor AF-S / AF-I 8
Alte obiective AF NIKKOR (cu
excepţia obiectivelor pentru F3AF)
AI-P NIKKOR
Obiective AI-, AI-modificat, NIKKOR
sau Nikon seria E 12
Obiective non-AI
NIKKOR medical 120mm f/4
NIKKOR Reflex
NIKKOR PC
Teleconvertor tip AI 19
Accesoriu de focalizare cu burduf
PB-6 21
Inele cu extindere automată (seria PK
11A, 12 sau 13; PN-11)
Obiective non-CPU 11
1
2
3
4
AF
Mod focalizare
M (cu telemetru
electronic)
M
Mod expunere
P
A
S
M
Sistem măsurare
L
M
3D Culoare N
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔3
—
—
✔
✔5
✔5
✔
✔
✔
✔
✔5
—
✔
✔5
✔7
✔
✔5
✔
✔
—
—
—
✔ 3,5
✔ 3,5
✔3
✔9
✔9
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔ 10
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔ 10
✔
—
✔ 13
—
✔ 14
✔ 15
—
—
—
—
—
✔ 10
✔
—
✔5
✔ 20
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
✔ 16
✔ 17
✔ 13
✔ 18
✔ 13
—
—
—
—
—
✔ 16
—
—
—
✔ 14
✔ 15
—
✔ 15
✔
✔ 15
—
✔ 20
✔
—
✔ 22
—
—
✔
—
✔ 20
—
✔ 13
—
—
✔
✔
Obiectivele NIKKOR IX nu pot fi utilizate.
Reducerea vibraţiilor (VR) acceptată cu obiective VR.
Măsurarea spot măsoară punctul de focalizare selectat (0 75).
Procedaţi cu atenţia cuvenită când înclinaţi sau deplasaţi obiective PC-E NIKKOR 24mm
f/3.5D ED, deoarece acestea pot intra în contact cu corpul aparatului foto şi produce
deteriorări sau răniri.
5 Nu poate fi folosit cu deplasarea sau înclinaţia.
n
318
6 Sistemele aparatului foto de măsurare a expunerii şi de control al bliţului este posibil să nu
funcţioneze corespunzător când obiectivul se deplasează şi/sau se înclină sau când este
utilizată o altă diafragmă decât cea maximă.
7 Numai modul manual de expunere.
8 Poate fi folosită numai cu obiective AF-S şi AF-I (0 321). Pentru informaţii privind punctele
de focalizare disponibile pentru focalizarea automată şi stabilirea electronică a distanţei,
consultaţi pagina 321.
9 Când se focalizează la o distanţă de focalizare minimă cu obiective AF 80–200mm f/2.8, AF
35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 <Nou> sau AF 28–85mm f/3.5–4.5 la zoom maxim,
este posibil ca indicatorul de imagine focalizată să fie afişat când ecranul mat din vizor nu
focalizează imaginea. Reglaţi manual focalizarea până când imaginea din vizor este clară.
10 Cu o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai mare.
11 Unele obiective nu pot fi folosite (consultaţi pagina 320).
12 Gradul de rotire pentru montura trepiedului AI 80–200mm f/2.8 ED este limitat de corpul
aparatului foto. Filtrele nu pot fi schimbate în timp ce AI 200–400mm f/4 ED este montat pe
aparatul foto.
13 Dacă diafragma maximă este specificată utilizând Date obiectiv non-CPU (0 163),
valoarea diafragmei va fi afişată în vizor şi pe panoul de control.
14 Aceasta poate fi utilizată numai dacă distanţa focală a obiectivului şi diafragma maximă
sunt specificate utilizând Date obiectiv non-CPU (0 163). Utilizaţi măsurarea spot sau
central-evaluativă dacă nu sunt obţinute rezultatele dorite.
15 Pentru precizie îmbunătăţită, specificaţi distanţa focală a obiectivului şi diafragma maximă
utilizând Date obiectiv non-CPU (0 163).
16 Poate fi utilizat numai dacă a fost folosită opţiunea Date obiectiv non-CPU (0 163) pentru
a specifica distanţa focală a obiectivului și diafragma maximă și pentru a seta
corespondenţa măsurării expunerii la Obiectiv non-AI (0 167). Potriviţi setarea diafragmei
aparatului foto la valoarea selectată cu inelul de diafragmă al obiectivului.
17 Se poate folosi în modul expunere manuală la timpi de expunere mai lungi decât timpul de
sincronizare a bliţului cu o treaptă sau mai mult.
18 Expunere determinată de presetarea diafragmei obiectivului. În modul de expunere
prioritate diafragmă automată, presetaţi diafragma utilizând inelul diafragmei obiectivului
înainte de blocarea AE şi de deplasarea obiectivului. În modul de expunere manuală,
presetaţi diafragma utilizând inelul diafragmei obiectivului şi stabiliţi expunerea înainte de
a deplasa obiectivul.
19 Compensarea expunerii este necesară când este utilizat cu AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI
35–105mm f/3.5–4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5 sau AF-S 80–200mm f/2.8D. Consultaţi
manualul teleconvertorului pentru detalii.
20 Cu o diafragmă efectivă maximă de f/5.6 sau mai mare.
21 Necesită inel cu extindere automată PK-12 sau PK-13. Este posibil să fie necesar PB-6D, în
funcţie de orientarea aparatului foto.
22 Utilizaţi diafragma presetată. În modul de expunere prioritate diafragmă automată, setaţi
diafragma utilizând accesoriul de focalizare înainte de a determina expunerea şi de a
fotografia.
• Dispozitivul de repro-copiere PF-4 necesită un suport pentru aparatul foto PA-4.
• Zgomot sub formă de linii poate apărea în timpul focalizării automate la sensibilităţi
ISO mari. Folosiţi focalizarea manuală sau blocarea focalizării.
n
319
A
Recunoaşterea obiectivelor CPU şi de tip G, E şi D
Obiectivele CPU (în mod special tipurile G, E şi D) sunt recomandate, reţineţi însă
că obiectivele NIKKOR IX nu pot fi utilizate. Obiectivele CPU pot fi identificate pe
baza prezenţei contactelor CPU, iar obiectivele tip G, E şi D printr-o literă de pe
corpul obiectivului. Obiectivele de tip G și E nu sunt prevăzute cu un inel de
diafragmă obiectiv.
Contacte CPU
Obiectiv CPU
Inel diafragmă
Obiectiv tip G/E
Obiectiv tip D
A
Număr f/ obiectiv
Numărul f/ din numele obiectivului reprezintă diafragma maximă a obiectivului.
D
Accesorii şi obiective non-CPU incompatibile
Următoarele NU pot fi folosite cu Df:
• Teleconvertor TC-16AS AF
• Obiective care necesită unitatea de
focalizare AU-1 (400mm f/4.5, 600mm
f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• Superangular (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6,
8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2,1cm f/4
• Inel de extensie K2
• Obiective AF pentru F3AF (AF 80mm
f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, Teleconvertor
AF TC-16)
• PC 35mm f/3.5 (tip vechi)
• Reflex 1000mm f/6.3 (tip vechi)
• Obiectivele NIKKOR-H Auto 2,8cm/3.5
(28mm/3.5) cu numere de serie mai mici
de 362000
• Obiectivele NIKKOR-S Auto 3,5cm/2.8
(35mm/2.8) cu numere de serie mai mici
de 928000
• NIKKOR-S Auto 5cm/2 (50mm/2)
• Obiectivele NIKKOR-Q Auto 13,5cm/3.5
(135mm/3.5) cu numere de serie mai
mici de 753000
• Micro-NIKKOR 5,5cm/3.5
• Medical-NIKKOR Auto 200mm/f5.6
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
85–250mm/f4–4.5
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
200–600mm/f9.5–10.5
În funcţie de forma lor, este posibil ca anumite obiective de alte tipuri să nu fie
adecvate pentru utilizare. Nu încercaţi să ataşaţi forţat un obiectiv care nu se
potriveşte cu uşurinţă în montura aparatului foto.
n
320
A
Teleconvertoare AF-S/AF-I
Tabelul de mai jos arată punctele de focalizare disponibile pentru focalizare
automată și stabilirea electronică a distanţei când este atașat un teleconvertor
AF-S/AF-I. Reţineţi că este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza asupra
subiectelor întunecate sau cu contrast scăzut dacă diafragma combinată este mai
mică de f/5.6. Focalizarea automată nu este disponibilă când sunt utilizate
teleconvertoare cu AF-S VR Nikkor Micro 105mm f/2.8G IF-ED.
Accesoriu
TC-14E,
TC-14E II
Diafragmă
maximă a
obiectivului
Puncte focalizare
f/4 sau mai
mare
1
f/5.6
Accesoriu
TC-20E,
TC-20E II,
TC-20E III
Diafragmă
maximă a
obiectivului
f/2.8 sau
mai mare
TC-17E II
TC-8001.25E ED
f/5.6
—3
2
2
f/4
f/5.6
1
f/4
f/5.6
f/2.8 sau
mai mare
Puncte focalizare
—3
1 Datele de focalizare pentru alte puncte de focalizare decât punctul de focalizare
central sunt obţinute de la senzorii liniari.
2 Punctul unic AF este utilizat când este selectată urmărirea 3D sau zona AF automată
pentru mod zonă AF (0 62).
3 Focalizare automată nu este disponibilă.
n
321
A
Calcularea unghiului de câmp
Df poate fi utilizat cu obiective Nikon pentru aparate foto format 35mm (135).
Dacă Decupare automată DX este activată (0 52) şi este ataşat un obiectiv
format 35mm, unghiul de câmp va fi acelaşi cu un cadru de film de 35mm
(36,0 × 23,9 mm); dacă este ataşat un obiectiv DX, unghiul de câmp va fi reglat
automat la 23,4 × 15,5 mm (format DX).
Dacă este atașat un obiectiv format 35mm, unghiul de câmp poate fi redus cu
1,5 × prin dezactivarea Decupare automată DX și selectarea DX (24×16).
Dimensiune imagine FX (36×24) (36,0 × 23,9 mm,
echivalent cu aparat foto format de 35mm)
Obiectiv
Diagonală imagine
Dimensiune imagine DX (24×16)
(23,4 × 15,5 mm, echivalent cu un aparat
foto format DX)
Unghi de câmp (FX (36×24); format 35mm)
Unghi de câmp (DX (24×16); format DX)
Unghiul de câmp DX (24×16) este de aproximativ 1,5 ori mai mic decât unghiul
de câmp format 35mm. Pentru a calcula distanţa focală a obiectivului în format
35mm când este selectat DX (24×16), înmulţiţi distanţa focală a obiectivului cu
aproximativ 1,5 (de exemplu, distanţa focală efectivă a unui obiectiv de 50mm în
format 35mm ar fi 75 mm când este selectat DX (24×16)).
n
322
Alte accesorii
La momentul redactării acestui manual pentru Df erau disponibile
următoarele accesorii.
• Acumulator Li-ion EN-EL14a (0 18, 19): acumulatorii EN-EL14 pot fi de
asemenea folosiţi. Acumulatori EN-EL14a suplimentari sunt
disponibili de la distribuitorii locali şi de la reprezentanţii de
service autorizaţi Nikon.
• Încărcător acumulator MH-24 (0 18): Reîncărcaţi acumulatori EN-EL14a
Surse de
și EN-EL14.
alimentare
• Conector alimentare EP-5A, adaptor la reţeaua electrică EH-5b: Aceste
accesorii pot fi utilizate pentru a alimenta aparatul foto pe
perioade îndelungate (pot fi folosite şi adaptoarele la reţeaua
electrică EH-5a şi EH-5). EP-5A este necesar pentru a conecta
aparatul foto la EH-5b; consultaţi pagina 326 pentru detalii.
Declanşator prin cablu AR-3: Se atașează la priza de declanșare pentru a
Declanşatoare
preveni tremuratul aparatului foto în prim-planuri sau la lumină
prin cablu
slabă.
• Filtrele destinate fotografierii cu efecte speciale pot interfera cu
focalizarea automată sau cu telemetrul electronic.
• Df nu poate fi utilizat cu filtre de polarizare liniară. Utilizaţi, în
schimb, filtre cu polarizare circulară C-PL sau C-PL II.
• Utilizaţi filtre NC pentru a proteja obiectivul.
• Pentru a preveni formele dublate, nu se recomandă utilizarea unui
Filtre
filtru când obiectul este încadrat pe un fundal luminos sau când o
sursă de lumină puternică se află în cadru.
• Măsurarea central-evaluativă este recomandată pentru filtrele cu
factori de expunere (factori de filtrare) mai mari de 1 × (Y44, Y48,
Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400,
A2, A12, B2, B8, B12). Pentru detalii, consultaţi manualul filtrului.
Disponibilitatea poate varia în funcţie de ţară sau regiune. Consultaţi site-ul nostru web
sau broșurile pentru cele mai recente informaţii.
n
323
• Vizor din cauciuc DK-19: DK-19 face imaginea din vizor mai uşor de
văzut, prevenind obosirea ochiului.
• Obiectiv vizor reglare dioptrie DK-17C: Pentru a răspunde diferenţelor
individuale de vedere, sunt disponibile lentile pentru vizor cu
dioptrii de –3, –2, 0, +1 şi +2 m–1. Utilizaţi lentile pentru ajustarea
dioptriilor doar dacă focalizarea dorită nu poate fi obţinută cu
controlul ajustării dioptriilor încorporat (de la –3 la +1 m–1). Testaţi
lentilele pentru ajustarea dioptriilor înainte de achiziţionare
pentru a vă asigura că puteţi obţine focalizarea dorită.
• Ocular lupă DK-17M: DK-17M măreşte imaginea prin vizor de
aproximativ 1,2 × pentru o mai mare precizie la încadrare.
• Lupă ocular DG-2: DG-2 măreşte scena din centrul vizorului pentru o
Accesorii
focalizare mai precisă. Este necesar adaptorul pentru ocular DK-18
ocular vizor
(disponibil separat).
• Adaptor ocular DK-18: DK-18 este utilizat la ataşarea lupei DG-2 sau a
accesoriului vizualizare unghi dreapta DR-3 la Df.
• Ocular anti-condens DK-14/Ocular anti-condens DK-17A: Aceste oculare
pentru vizor previn condensul în condiţii de umiditate sau frig.
• Accesoriu vizualizare unghi dreapta DR-5/Accesoriu vizualizare unghi dreapta
DR-4: DR-5 şi DR-4 se ataşează în unghi drept la ocularul de pe
vizor, permiţând imaginii din vizor să fie vizualizată de deasupra
aparatului foto aflat în poziţie de fotografiere orizontală. DR-5
acceptă ajustarea dioptriilor şi poate mări vizualizarea prin vizor
cu 2 × pentru o mai mare precizie la încadrare (reţineţi că
marginile cadrului nu vor fi vizibile când imaginea este mărită).
Capac corp BF-1B/Capac corp BF-1A: Capacul corpului protejează împotriva
Capac corp
prafului oglinda, ecranul vizorului şi filtrul low-pass când nu este
montat un obiectiv.
Adaptor conexiune fără fir WU-1a: Acceptă comunicarea bidirecţională
între aparatul foto şi dispozitivele inteligente pe care rulează
Adaptoare
conexiune fără aplicaţia Wireless Mobile Utility. Utilizaţi Wireless Mobile Utility
pentru a efectua fotografii de la distanţă sau pentru a descărca
fir
fotografiile existente pe un dispozitiv inteligent.
n
324
Software
Telecomenzi
fără fir
Accesorii
pentru
terminalul
accesoriu
• Capture NX 2: Un pachet complet de editare a fotografiilor cu funcţii
de editare complexe, cum ar fi puncte de control al selecţiei şi
perie de retuşare automată.
• Camera Control Pro 2: Controlaţi aparatul foto de la distanţă de pe un
computer pentru a înregistra fotografii şi pentru a le salva direct
pe hard disk-ul computerului. Când Camera Control Pro 2 este
folosit pentru a captura fotografii direct pe computer, indicatorul
de conectare la PC c va apărea pe panoul de control.
Notă: Folosiţi cele mai recente versiuni ale software-ului Nikon;
consultaţi site-urile web menţionate la pagina xvii pentru cele mai
recente informaţii despre sistemele de operare compatibile. La
setări implicite, Nikon Message Center 2 va verifica periodic dacă
există actualizări ale software-ului şi firmware-ului Nikon în timp ce
sunteţi conectat la un cont de pe un computer şi computerul este
conectat la Internet. Când este găsită o actualizare, se afişează
automat un mesaj pe ecran.
• Telecomandă fără fir WR-R10/WR-T10: Când este ataşată o telecomandă
fără fir WR-R10 la terminalul accesoriu al aparatului foto, aparatul
foto poate fi controlat de la distanţă utilizând o telecomandă fără
fir WR-T10.
• Telecomandă fără fir WR-1: Dispozitivele WR-1 sunt utilizate pentru
grupuri de două sau mai multe, unul dintre acestea funcţionând
ca un transmiţător şi celelalte dispozitive funcţionând ca
receptoare. Receptoarele se ataşează la terminalele accesorii ale
unuia sau mai multor aparate foto permiţând transmiţătorului să
fie folosit pentru a declanşa obturatoarele aparatelor foto sau
pentru a ajusta setările de la distanţă.
Df este echipat cu un terminal
accesoriu pentru telecomenzi prin cablu
MC-DC2 (0 44) și dispozitive GPS GP-1 și
GP-1A (0 170), care se conectează cu
marcajul 4 de pe conector aliniat cu 2
aflat lângă terminalul accesoriu
(închideţi capacul conectorului
aparatului foto când terminalul nu este
utilizat).
n
325
Ataşarea unui conector de alimentare şi a
unui adaptor la reţeaua electrică
Opriţi aparatul foto înainte de a ataşa un conector de alimentare şi un
adaptor la reţeaua electrică, opţionale.
1
2
Pregătiţi aparatul foto.
Deschideţi capacele locașului
acumulatorului/fantei cardului de
memorie (q) şi conectorului de
alimentare (w).
Introduceţi conectorul de
alimentare EP-5A.
Asiguraţi-vă că aţi introdus
conectorul în orientarea arătată,
utilizând conectorul pentru a
menţine zăvorul acumulatorului
apăsat într-o parte. Zăvorul
blochează conectorul pe poziţie
când conectorul este introdus
complet.
3
Închideţi capacul locașului
acumulatorului/fantei cardului
de memorie.
Poziţionaţi cablul conectorului de
alimentare astfel încât să treacă
prin fanta conectorului de
alimentare şi închideţi capacul locașului acumulatorului/fantei
cardului de memorie.
n
326
4
Conectaţi adaptorul la reţeaua electrică EH-5b.
Conectaţi cablul de alimentare al adaptorului la reţeaua electrică la
fişa de curent alternativ de pe adaptorul la reţeaua electrică (q) şi
cablul de alimentare EP-5A la fişa de curent continuu (w). Pe monitor
se afișează pictograma V atunci când aparatul foto este alimentat
de un adaptor la reţeaua electrică și un conector alimentare.
n
327
Îngrijirea aparatului foto
Păstrare
Când aparatul foto nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi
acumulatorul şi depozitaţi-l într-un loc răcoros şi uscat cu capacul
terminalelor montat. Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină,
păstraţi aparatul foto într-un loc uscat, bine ventilat. Nu depozitaţi
aparatul foto cu granule de naftalină sau camfor împotriva moliilor sau în
locuri care:
• au ventilaţie deficitară sau umidităţi de peste 60%
• se află lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice
puternice, precum televizoare sau aparate radio
• sunt expuse la temperaturi de peste 50 °C sau sub –10 °C
Curăţare
Corp aparat
foto
Obiectiv,
oglindă şi
vizor
Monitor
Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful şi scamele, apoi ştergeţi
uşor cu o cârpă moale şi uscată. După utilizarea aparatului foto la
plajă sau pe malul mării, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă
înmuiată uşor în apă distilată şi uscaţi bine. Important: Praful sau alte
corpuri străine ajunse în interiorul aparatului foto pot provoca
deteriorări ce nu sunt acoperite de garanţie.
Aceste elemente din sticlă se pot deteriora cu uşurinţă. Îndepărtaţi
praful şi scamele cu o suflantă. Dacă utilizaţi o suflantă cu aerosoli,
păstraţi recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea
lichidului. Pentru a îndepărta urmele de degete sau alte pete,
aplicaţi o cantitate mică de soluţie pentru curăţarea lentilelor pe o
cârpă moale şi curăţaţi cu grijă.
Îndepărtaţi praful şi scamele cu o suflantă. Când îndepărtaţi urmele
de degete şi alte pete, ştergeţi suprafaţa uşor cu o cârpă moale sau
cu piele de căprioară. Nu apăsaţi, deoarece acest lucru ar putea
provoca deteriorări sau defecţiuni.
Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.
n
328
Filtrul low-pass
Senzorul de imagine care acţionează ca element de creare a imaginii
aparatului foto este dotat cu un filtru low-pass pentru a preveni efectul
moire. Dacă suspectaţi că murdăria sau praful de pe filtru apar în
fotografii, puteţi curăţa filtrul utilizând opţiunea Curăţare senzor
imagine din meniul de setare. Filtrul poate fi curăţat oricând utilizând
opţiunea Curăţare acum sau curăţarea poate fi efectuată automat când
aparatul foto este pornit sau oprit.
❚❚ „Curăţare acum”
1
Selectaţi Curăţare senzor
imagine în meniul setare.
Apăsaţi butonul G pentru a
afişa meniurile. Evidenţiaţi
Curăţare senzor imagine în
meniul setare şi apăsaţi 2.
2
Buton G
Selectaţi Curăţare acum.
Aparatul foto va verifica senzorul
de imagine şi apoi va începe
curăţarea. În timpul curăţării, P
clipeşte pe panoul de control şi nu
pot fi efectuate alte operaţiuni. Nu
scoateţi şi nu deconectaţi sursa de
alimentare până când curăţarea nu
este finalizată şi P nu mai este
afişat.
n
329
❚❚ „Curăţare la pornire/oprire”
Alegeţi dintre următoarele opţiuni:
Opţiune
Descriere
Senzorul de imagine este curăţat automat de fiecare
5 Curăţare la pornire
dată când este pornit aparatul foto.
Senzorul de imagine este curăţat automat în timpul
6 Curăţare la oprire
opririi de fiecare dată când este oprit aparatul foto.
Curăţare la pornire şi Senzorul de imagine este curăţat automat la pornire şi la
7
oprire
oprire.
Curăţare dezactivată Curăţarea automată a senzorului de imagine este oprită.
1
Selectaţi Curăţare la pornire/
oprire.
Afişaţi meniul Curăţare senzor
imagine aşa cum este descris în
pasul 2 de la pagina anterioară.
Evidenţiaţi Curăţare la pornire/
oprire şi apăsaţi 2.
2
A
Selectaţi o opţiune.
Evidenţiaţi o opţiune şi apăsaţi J.
Puneţi aparatul foto cu baza în jos
Curăţarea senzorului de imagine are eficienţă maximă
când aparatul foto este pus cu baza în jos aşa cum se
arată în dreapta.
n
330
D
Curăţarea senzorului de imagine
Utilizarea comenzilor aparatului foto la pornire întrerupe curăţarea senzorului de
imagine.
Curăţarea este efectuată prin vibrarea filtrului low-pass. Dacă praful nu poate fi
îndepărtat complet folosind opţiunile din meniul Curăţare senzor imagine,
curăţaţi senzorul de imagine manual sau consultaţi un reprezentant de service
autorizat Nikon.
În cazul în care curăţarea senzorului de imagine se realizează de câteva ori la
rând, este posibil ca aceasta să se dezactiveze temporar pentru a proteja
circuitele interne ale aparatului foto. Curăţarea poate fi efectuată din nou după o
scurtă perioadă de aşteptare.
❚❚ Curăţarea manuală
În cazul în care corpurile străine nu pot fi îndepărtate de pe filtrul low-pass
utilizând opţiunea Curăţare senzor imagine din meniul de setare
(0 329), filtrul poate fi curăţat manual, aşa cum se descrie mai jos. Reţineţi
totuşi că filtrul este extrem de delicat şi se deteriorează uşor. Nikon
recomandă ca filtrul să fie curăţat doar de personalul service autorizat
Nikon.
1
Încărcaţi acumulatorul sau conectaţi un adaptor la reţeaua
electrică.
Când verificaţi sau curăţaţi filtrul low-pass, este necesară o sursă de
alimentare sigură. Opriţi aparatul foto şi introduceţi un acumulator
complet încărcat sau conectaţi un conector de alimentare şi un
adaptor la reţeaua electrică, opţionale. Opţiunea Bloc. oglindă sus
pt. curăţare este disponibilă în meniul setare numai la niveluri ale
acumulatorului mai mari de H.
2
Scoateţi obiectivul.
Opriţi aparatul foto şi scoateţi obiectivul.
n
331
3
Selectaţi Bloc. oglindă
sus pt. curăţare.
Porniţi aparatul foto şi apăsaţi
butonul G pentru a afişa
meniurile. Evidenţiaţi Bloc.
oglindă sus pt. curăţare în
Buton G
meniul setare şi apăsaţi 2.
n
332
4
Apăsaţi J.
5
Ridicaţi oglinda.
Pe monitor va apărea mesajul afişat în dreapta
şi un rând de linii întrerupte va apărea pe
panoul de control şi în vizor. Opriţi aparatul
foto pentru a restabili funcţionarea normală
fără a verifica filtrul low-pass.
Apăsaţi butonul de declanşare
până la capăt. Oglinda va fi
ridicată şi se va deschide
perdeaua obturatorului,
expunând filtrul low-pass. Afişajul din vizor se va opri şi rândul de linii
întrerupte din panoul de control va clipi.
6
Examinaţi filtrul low-pass.
7
Curăţaţi filtrul.
8
Opriţi aparatul foto.
Ţinând aparatul foto astfel încât lumina să
cadă pe filtrul low-pass, verificaţi dacă acesta
prezintă praf sau scame. Dacă nu există
corpuri străine, treceţi la pasul 8.
Îndepărtaţi praful şi scamele din filtru cu o
suflantă. Nu utilizaţi o suflantă cu perie,
deoarece firele pot deteriora filtrul. Murdăria
care nu poate fi îndepărtată cu o suflantă
poate fi curăţată doar de personalul de service
autorizat Nikon. Nu atingeţi şi nu ştergeţi filtrul sub nicio formă.
Oglinda va reveni în poziţia jos şi perdeaua obturatorului se va
închide. Puneţi la loc obiectivul sau capacul corpului.
A
Utilizaţi o sursă de alimentare sigură
Perdeaua obturatorului este delicată şi se deteriorează uşor. Dacă aparatul foto
se opreşte în timp ce oglinda este ridicată, perdeaua se va închide automat.
Respectaţi următoarele precauţii pentru a preveni deteriorarea perdelei:
• Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi şi nu deconectaţi sursa de alimentare în
timp ce oglinda este ridicată.
• În cazul în care acumulatorul se descarcă în timp ce oglinda este ridicată, se va
auzi un bip şi indicatorul luminos al autodeclanşatorului va clipi pentru a
avertiza că perdeaua obturatorului se va închide şi că oglinda va fi coborâtă
după circa două minute. Opriţi curăţarea sau verificarea imediat.
n
333
D
Corpuri străine pe filtrul low-pass
Nikon acordă atenţie maximă prevenirii intrării în contact a corpurilor străine cu
filtrul low-pass în timpul producţiei şi al transportului. Totuşi, Df este conceput
spre a fi utilizat cu obiective interschimbabile şi este posibil ca în aparatul foto să
pătrundă corpuri străine când obiectivele sunt scoase sau schimbate. Odată
aflate în interiorul aparatului foto, aceste corpuri străine se pot fixa pe filtrul lowpass şi pot apărea pe fotografiile efectuate în anumite condiţii. Pentru a proteja
aparatul foto atunci când obiectivul este demontat, asiguraţi-vă că puneţi la loc
capacul corpului furnizat împreună cu aparatul foto, având grijă să îndepărtaţi
mai întâi praful şi alte corpuri străine care se pot fixa pe capacul corpului. Evitaţi
schimbarea obiectivelor în medii cu praf.
În cazul în care corpurile străine ajung pe filtrul low-pass, curăţaţi filtrul aşa cum
este descris mai sus sau asiguraţi curăţarea filtrului de către personalul de service
autorizat Nikon. Fotografiile afectate de prezenţa corpurilor străine de pe filtru
pot fi retuşate utilizând Capture NX 2 (disponibil separat; 0 325) sau opţiunile de
curăţare a imaginii disponibile în unele aplicaţii terţe de procesare a imaginii.
D
Întreţinerea aparatului foto şi a accesoriilor
Aparatul foto este un dispozitiv de precizie şi necesită lucrări de întreţinere
periodice. Nikon recomandă ca aparatul foto să fie verificat de către distribuitorul
iniţial sau de un reprezentant de service autorizat Nikon la fiecare unu–doi ani,
iar o revizie este recomandată la fiecare trei până la cinci ani (reţineţi că aceste
servicii sunt contra cost). Verificarea şi lucrările de întreţinere frecvente sunt
recomandate în special atunci când aparatul foto este utilizat în mod profesional.
Orice accesorii utilizate în mod regulat cu acest aparat foto, precum obiectivele
sau unităţile Speedlights opţionale, ar trebui incluse când aparatul foto este
verificat sau depanat.
n
334
Îngrijirea aparatului foto şi a
acumulatorului: Precauţii
Nu scăpaţi: Produsul se poate defecta dacă este supus la şocuri sau vibraţii puternice.
Menţineţi uscat: Acest produs nu este etanş şi se poate defecta dacă este scufundat în
apă sau dacă este expus la niveluri ridicate de umiditate. Ruginirea mecanismului
intern poate provoca deteriorări ireparabile.
Evitaţi schimbările bruște de temperatură: Schimbările bruşte de temperatură, precum
cele care au loc când se intră sau se iese într-o/dintr-o clădire încălzită pe vreme
rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a
preveni formarea condensului, puneţi dispozitivul într-o geantă pentru deplasări
sau într-o pungă de plastic înainte de a-l expune la schimbări bruşte de
temperatură.
Păstraţi departe de câmpurile magnetice puternice: Nu utilizaţi şi nu păstraţi acest
dispozitiv în apropierea unui echipament care generează radiaţii electromagnetice
sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice
puternice produse de echipamente, precum emiţătoarele radio, pot interfera cu
monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta
circuitele interne ale produsului.
Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare: Nu lăsaţi obiectivul orientat spre soare sau alte
surse puternice de lumină pentru o perioadă de timp îndelungată. Lumina
puternică poate cauza deteriorarea senzorului de imagine sau poate produce un
efect de estompare în fotografii.
Opriţi produsul înainte de a scoate sau de a deconecta sursa de alimentare: Nu scoateţi din priză
şi nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau când imaginile sunt
înregistrate sau şterse. Întreruperea forţată a alimentării în aceste circumstanţe ar
putea duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei sau a circuitelor
interne ale produsului. Pentru a preveni întreruperea accidentală a alimentării,
evitaţi să deplasaţi produsul de la o locaţie la alta în timp ce adaptorul la reţeaua
electrică este conectat.
n
335
Curăţarea: Când curăţaţi corpul aparatului foto, utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta
uşor praful şi scamele, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale şi uscată. După utilizarea
aparatului foto la plajă sau pe malul mării, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă
înmuiată uşor în apă curată şi uscaţi bine. În cazuri rare, electricitatea statică poate
avea ca efect iluminarea sau întunecarea afişajelor LCD. Acest lucru nu indică o
defecţiune, iar afişajul va reveni curând la normal.
Obiectivul şi oglinda se pot deteriora cu uşurinţă. Praful şi scamele trebuie
îndepărtate cu grijă, cu o suflantă. Când utilizaţi o suflantă cu aerosoli, păstraţi
recipientul în plan vertical pentru a preveni scurgerea lichidului. Pentru a îndepărta
urmele de degete sau alte pete de pe obiectiv, aplicaţi o cantitate mică de soluţie
pentru curăţarea lentilelor pe o cârpă moale şi curăţaţi cu grijă.
Consultaţi „Filtrul low-pass” (0 329, 331) pentru informaţii cu privire la curăţarea
filtrului low-pass.
Contacte obiectiv: Păstraţi curate contactele obiectivului.
Nu atingeţi perdeaua obturatorului: Perdeaua obturatorului este extrem de subţire şi se
poate deteriora uşor. Nu exercitaţi presiune asupra perdelei în nicio circumstanţă,
nu utilizaţi instrumente de curăţare sau curenţi puternici de aer de la o suflantă.
Aceste acţiuni pot zgâria, deforma sau rupe perdeaua.
Păstrare: Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, păstraţi aparatul foto
într-un loc uscat, bine ventilat. Dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică,
scoateţi din priză adaptorul pentru a preveni un incendiu. Dacă produsul nu este
utilizat o perioadă lungă de timp, scoateţi acumulatorul pentru a preveni scurgerile
şi depozitaţi aparatul foto într-o pungă de plastic conţinând un desicativ. Totuşi, nu
depozitaţi geanta aparatului foto într-o pungă de plastic, deoarece acest lucru
poate provoca deteriorarea materialului. Reţineţi că desicativul îşi pierde treptat
capacitatea de a absorbi umezeala şi trebuie înlocuit la intervale regulate.
Pentru a împiedica formarea de mucegai sau rugină, scoateţi aparatul foto din
spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi declanşaţi
obturatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou.
Depozitaţi acumulatorul într-un loc răcoros şi uscat. Puneţi la loc capacul terminal
înainte de a depozita acumulatorul.
n
336
Note privind monitorul: Monitorul este construit cu extrem de mare precizie; cel puţin
99,99% dintre pixeli sunt funcţionali, nu mai mult de 0,01% fiind lipsă sau defecţi.
De aceea, chiar dacă aceste afişaje pot conţine pixeli care sunt mereu aprinşi (albi,
roşii, albaştri sau verzi) sau sunt întotdeauna stinşi (negri), aceasta nu este o
defecţiune şi nu are efect asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.
Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut în lumină puternică.
Nu apăsaţi monitorul, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorări sau
funcţionare defectuoasă. Praful sau scamele de pe monitor pot fi îndepărtate cu o
suflantă. Petele pot fi îndepărtate prin ştergere uşoară cu o cârpă moale sau cu
piele de căprioară. În caz că monitorul se va sparge, riscul accidentării datorate
cioburilor de sticlă trebuie evitat cu grijă, iar cristalele lichide din monitor nu
trebuie să intre în contact cu pielea, ochii şi gura.
Acumulatori: Acumulatorii ar putea prezenta scurgeri sau ar putea exploda dacă sunt
manevraţi necorespunzător. Ţineţi cont de precauţiile următoare atunci când
manevraţi acumulatorii:
• Utilizaţi doar acumulatorii aprobaţi pentru utilizarea în acest echipament.
• Nu expuneţi acumulatorul la flacără deschisă sau la căldură excesivă.
• Păstraţi curate terminalele acumulatorului.
• Opriţi produsul înainte de înlocuirea acumulatorului.
• Scoateţi acumulatorul din aparatul foto sau din încărcător când nu este în uz şi
puneţi la loc capacul terminal. Aceste dispozitive folosesc cantităţi mici de
energie chiar şi atunci când sunt oprite şi pot duce acumulatorul până la punctul
în care să nu mai funcţioneze. Dacă acumulatorul nu este folosit o perioadă mai
mare de timp, introduceţi-l în aparatul foto și descărcaţi-l complet înainte de a-l
scoate și de a-l depozita într-un loc cu temperatură ambientală între 15 °C și 25
°C; evitaţi locaţiile extrem de calde sau extrem de reci). Repetaţi acest proces cel
puţin o dată la fiecare şase luni.
• Pornirea sau oprirea repetată a aparatului foto în timp ce acumulatorul este
complet descărcat va scurta durata de funcţionare a acumulatorului.
Acumulatorii care au fost complet descărcaţi trebuie să fie încărcaţi înainte de
utilizare.
• Temperatura internă a acumulatorului poate crește în timpul utilizării acestuia.
Încercarea de a încărca acumulatorul în timp ce temperatura internă este ridicată
va afecta performanţa acestuia şi este posibil ca acumulatorul să nu se încarce
sau să se încarce doar parţial. Aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de
încărcare.
n
337
• Continuarea încărcării acumulatorului după ce acesta este complet încărcat îi
poate afecta performanţele.
• O scădere marcantă a timpului în care un acumulator complet încărcat îşi
menţine încărcătura când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că
este necesară înlocuirea sa. Achiziţionaţi un nou acumulator.
• Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare. Când se fac fotografii la ocazii
importante, pregătiţi un acumulator de rezervă şi păstraţi-l încărcat. În funcţie de
locul unde vă aflaţi, este posibil să aveţi dificultăţi în a procura acumulatori de
schimb imediat. Reţineţi că în zilele reci capacitatea acumulatorilor tinde să
scadă. Asiguraţi-vă că acumulatorul este complet încărcat înainte de a face
fotografii în exterior pe timp de vreme rece. Păstraţi un acumulator de rezervă
într-un loc cald şi schimbaţi acumulatorii dacă este necesar. Odată încălzit, este
posibil ca un acumulator rece să poată recupera o parte din sarcină.
• Acumulatorii uzaţi sunt o resursă valoroasă; reciclaţi acumulatorii uzaţi în
conformitate cu reglementările locale.
n
338
Program expunere (Mod P)
Programul de expunere pentru modul P este prezentat în următorul
grafic:
14
f/1
13
11
12
9
10
8
7
5
6
3
4
2
1
0
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
ISO 100; obiectiv cu diafragmă maximă de f/1.4 şi diafragmă
minimă de f/16 (de exemplu, AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)
16 15
f/1.4
16
17
18
19
f/5.6
f/8
20
f/2.8
f/4
f/1.4 − f/16
Diafragmă
1
/3
f/2
21
f/11
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
2
4
8
15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Timp de expunere (secunde)
Valorile maxime şi minime pentru EV variază cu sensibilitatea ISO; graficul
de mai sus presupune o sensibilitate ISO echivalentă ISO 100. Când este
utilizată măsurarea matricială, valorile mai mari de 161/3 EV sunt reduse la
161/3 EV.
n
339
Localizarea defectelor
În cazul în care aparatul foto nu mai funcţionează conform aşteptărilor,
verificaţi lista de probleme obişnuite de mai jos înainte de a consulta
vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.
Acumulator/Afişaj
Aparatul foto este pornit, dar nu răspunde: Așteptaţi ca înregistrarea să se încheie. Dacă
problema persistă, opriţi aparatul foto. Dacă aparatul foto nu se opreşte, scoateţi şi
puneţi la loc acumulatorul sau, dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică,
deconectaţi şi reconectaţi adaptorul la reţeaua electrică. Reţineţi că, deşi orice date
care sunt curent înregistrate se vor pierde, datele care au fost deja înregistrate nu
vor fi afectate de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare.
Imaginea din vizor nu este clară: Reglaţi focalizarea prin vizor sau folosiţi lentile
opţionale pentru corecţia dioptriilor (0 28, 324).
Vizorul este întunecat: Introduceţi un acumulator complet încărcat (0 18, 29).
Afișajele se sting fără avertisment: Alegeţi întârzieri mai lungi pentru setarea
personalizată c2 (Temporizator standby) sau c4 (Întârziere stingere monitor)
(0 251, 253).
Afișajele panoului de control și vizorului nu răspund la comenzi și se întunecă: Timpul de
răspuns și luminozitatea acestor afișaje variază în funcţie de temperatură.
În jurul punctelor de focalizare sunt vizibile linii fine sau afişajele se înroşesc atunci când este
evidenţiat punctul de focalizare: Aceste fenomene sunt normale pentru acest tip de
vizor și nu indică o defecţiune.
n
340
Fotografiere
Aparatul foto are nevoie de mult timp pentru a porni: Ștergeţi fișiere sau dosare.
Declanşator dezactivat:
• Cardul de memorie este blocat, plin sau nu este introdus (0 19, 29).
• Este selectată Declanşare blocată pentru setarea personalizată f9 (Blocare decl.
în lipsă card; 0 269).
• Aparatul foto nu focalizează (0 32).
• Inelul diafragmei obiectivului CPU nu este blocat la cel mai mare număr f/ (nu se
aplică la obiectivele de tip G și E). Dacă pe panoul de control este afişat B
selectaţi Inel diafragmă pentru setarea personalizată f7 (Personaliz. selectoare
com.) > Setare diafragmă pentru a utiliza inelul diafragmei obiectivului pentru a
regla diafragma (0 267).
• Obiectiv CPU ataşat cu comanda de cuplare a dispozitivului de măsurare ridicată
(nu se aplică la obiectivele de tipurile G şi E; 0 167).
Aparatul foto răspunde lent la butonul de declanșare: Selectaţi Dezactivat pentru setarea
personalizată d10 (Mod întârziere expunere; 0 256).
De fiecare dată când se apasă butonul de declanşare în modul de declanşare continuă, se face câte o
singură fotografie: Dezactivaţi HDR (0 112).
Fotografiile nu sunt clare:
• Rotiţi selectorul mod de focalizare la AF (0 59).
• Aparatul foto nu poate focaliza folosind focalizarea automată: folosiţi focalizarea
manuală sau blocarea focalizării (0 66, 68).
• Butonul de declanşare nu poate fi folosit pentru a focaliza când AF-ON este
asociat opţiunii Apăsare pentru setarea personalizată f4 (Asociere buton Fn,
0 263), f5 (Asociere buton previz., 0 266) sau f6 (Asociere buton AE-L / AF-L,
0 267). Folosiţi butonul căruia îi este asociat AF-ON.
Timpul de expunere nu poate fi reglat utilizând selectoarele de comandă: Bliţul este în uz.
Timpul de sincronizare a bliţului poate fi selectat utilizând setarea personalizată e1
(Timp sincronizare bliţ); când utilizaţi unităţi bliţ compatibile, alegeţi 1/250 s (FP
automat) sau 1/200 s (FP automat) pentru gama completă de timpi de expunere
(0 257).
Focalizarea nu se blochează când butonul de declanșare este apăsat la jumătate: Utilizaţi
butonul A AE-L/AF-L pentru a bloca focalizarea când este selectat AF-C pentru modul
de focalizare.
n
341
Nu poate fi selectat punctul de focalizare:
• Deblocaţi blocarea selectorului focalizare (0 64).
• Zonă AF automată (0 62) sau AF prioritate faţă (0 177) selectată pentru modul
zonă AF: alegeţi un alt mod.
• Aparatul foto este în modul redare (0 185) sau sunt utilizate meniurile (0 224).
• Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate pentru a porni temporizatorul standby
(0 33).
Nu poate fi selectat modul zonă AF: Este selectată focalizarea manuală (0 68, 183).
Dimensiunea imaginii nu poate fi schimbată: Calitate imagine este setată la NEF (RAW)
(0 55).
Aparatul foto este lent în înregistrarea fotografiilor: Dezactivaţi reducerea zgomotului
expunere îndelungată (0 242).
În fotografii apare zgomot (pete luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu, ceaţă sau linii):
• Alegeţi o sensibilitate ISO mai redusă sau utilizaţi reducere zgomot ISO ridicat
(0 70, 242).
• Timpul de expunere este mai lung de 1 s: folosiţi reducerea zgomotului la
expunerea îndelungată (0 242).
• Dezactivaţi D-Lighting activ pentru a evita amplificarea efectelor zgomotului
(0 110).
Pot apărea pete în fotografii: Curăţaţi elementele anterioare și posterioare ale
obiectivului. Dacă problema persistă, realizaţi curăţarea senzorului de imagine
(0 329).
Culorile nu sunt naturale:
• Reglaţi balansul de alb pentru a se potrivi cu sursa de lumină (0 81).
• Reglaţi setările Setare Picture Control (0 100).
Nu poate fi măsurat balansul de alb: Subiectul este prea întunecat sau prea luminos
(0 92).
Imaginea nu poate fi selectată ca sursă pentru presetarea balansului de alb: Imaginea nu a fost
creată cu Df (0 96).
Nu este disponibil bracketing-ul balansului de alb:
• Este selectată opţiunea de calitate a imaginii NEF (RAW) sau NEF+JPEG pentru
calitatea imaginii (0 55, 141).
• Este activat modul expunere multiplă (0 155).
Efectele Picture Control diferă de la imagine la imagine: Este selectat A (automat) pentru
claritate, contrast sau saturaţie. Pentru rezultate consecvente într-o serie de
fotografii, alegeţi o altă setare (0 103).
Măsurarea nu poate fi modificată: Blocarea expunere automată este activă (0 77).
n
342
Compensarea expunerii nu poate fi utilizată: Alegeţi modul de expunere P, S sau A (0 38,
39, 41).
La expunerile îndelungate apare zgomot (zone roşiatice sau alte artefacte): Activaţi reducere
zgomot expunere îndelungată (0 242).
Luminozitatea imaginii de pe monitor diferă de expunerea fotografiilor realizate cu vizualizare în
timp real:
• Este selectată măsurarea central-evaluativă sau spot (0 75).
• Aparatul foto este în modul de expunere M (0 174).
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat.
• D-Lighting-ul activ este activat (0 110).
• Fotografia este o expunere îndelungată (0 44).
• Este folosit bliţul (0 116).
Efectul de clipire sau intercalări de benzi apar în timpul vizualizării în timp real: Alegeţi o
opţiune pentru Reducerea efectului de clipire care să se potrivească cu frecvenţa
sursei de alimentare la reţeaua electrică locală (0 276).
Apar benzi luminoase în timpul vizualizării în timp real: Un indicator luminos intermitent, un
bliţ sau o altă sursă de lumină de scurtă durată a fost utilizat în timpul vizualizării în
timp real.
Redare
Imaginea NEF (RAW) nu este redată: Fotografia nu a fost efectuată la calitate imagine NEF +
JPEG (0 55).
Nu pot fi vizualizate fotografii înregistrate cu alte aparate foto: Este posibil ca fotografiile
înregistrate cu alte mărci de aparate foto să nu fie afişate corect.
Unele fotografii nu sunt afişate în timpul redării: Selectaţi Toate pentru Dosar redare
(0 230).
Fotografiile în orientarea „pe înalt” (portret) sunt afişate în orientarea „pe lat” (peisaj):
• Selectaţi Activată pentru Rotire pe înalt (0 233).
• Fotografia a fost făcută cu Dezactivată selectat pentru Rotire automată a
imaginii (0 277).
• Aparatul foto a fost orientat în sus sau în jos când a fost realizată fotografia
(0 277).
• Fotografia este afişată în examinare imagine (0 232).
Nu poate fi ştearsă imaginea:
• Imaginea este protejată: îndepărtaţi protecţia (0 201).
• Cardul de memorie este blocat (0 22).
n
343
Nu se poate retușa imaginea: Fotografia nu mai poate fi editată cu acest aparat foto
(0 289).
Este afişat un mesaj care anunţă că nu sunt disponibile imagini pentru redare: Selectaţi Toate
pentru Dosar redare (0 230).
Nu se poate schimba ordinea de imprimare:
• Cardul de memorie este plin: ştergeţi fotografii (0 35, 203).
• Cardul de memorie este blocat (0 22).
Nu se pot imprima fotografii: Fotografiile NEF (RAW) sau TIFF nu pot fi imprimate prin
conexiune USB directă. Transferaţi fotografiile pe un computer și imprimaţi
utilizând ViewNX 2 (furnizat) sau Capture NX 2 (disponibil separat; 0 325).
Fotografiile NEF (RAW) pot fi salvate în format JPEG utilizând Procesare NEF (RAW)
(0 300).
Fotografia nu este afișată pe dispozitivul video de înaltă definiţie: Asiguraţi-vă că este
conectat cablul HDMI (disponibil separat) (0 222).
Aparatul foto nu răspunde la telecomanda pentru televizorul HDMI-CEC:
• Selectaţi Activat pentru HDMI > Control dispozitiv din meniul setare (0 223).
• Reglaţi setările HDMI-CEC pentru televizor conform descrierii din documentaţia
furnizată cu dispozitivul.
Nu pot fi transferate fotografii pe computer: SO nu este compatibil cu aparatul foto sau cu
software-ul de transfer. Utilizaţi un cititor de carduri pentru a copia fotografiile pe
computer (0 325).
Fotografiile nu sunt afişate în Capture NX 2: Actualizaţi la cea mai recentă versiune
(0 325).
Opţiunea Eliminarea prafului de pe imagine în Capture NX 2 nu are efectul dorit: Curăţarea
senzorului de imagine modifică poziţia prafului pe filtrul low-pass. Datele de
referinţă pentru eliminarea prafului înregistrate anterior curăţării senzorului de
imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute după curăţarea senzorului de
imagine. Datele de referinţă pentru eliminarea prafului înregistrate după curăţarea
senzorului de imagine nu pot fi folosite pentru fotografiile făcute înainte de
curăţarea senzorului de imagine (0 275).
Computerul afișează imaginile NEF (RAW) diferit faţă de aparatul foto: Software-ul de la terţi
nu afişează efectele opţiunilor Picture Control sau ale D-Lighting-ului activ. Utilizaţi
ViewNX 2 (furnizat) sau software Nikon opţional, cum este Capture NX 2 (disponibil
separat).
n
344
Diverse
Data înregistrării nu este corectă: Setaţi ceasul intern al aparatului foto (0 27, 276).
Elementul din meniu nu poate fi selectat: Unele opţiuni nu sunt disponibile la anumite
combinaţii de setări sau când nu este introdus niciun card de memorie.
n
345
Mesaje de eroare
Această secţiune cuprinde indicatoarele şi mesajele de eroare care apar în
vizor, pe panoul de control şi pe monitor.
Indicator
Panou de
control
Vizor
Problemă
Soluţie
0
• Setaţi inelul la
25
• Inelul diafragmei
diafragma minimă (cel
obiectivului nu este
mai mare număr f/).
setat la diafragma
minimă.
167
• Obiectiv CPU AI ataşat • Scoateţi obiectivul,
B
coborâţi comanda de
cu comanda de cuplare
(clipeşte)
cuplare a dispozitivului
a dispozitivului de
de măsurare şi ataşaţi
măsurare a aparatului
din nou obiectivul.
foto ridicată (nu se
aplică la obiectivele de
tip G sau E).
Pregătiţi un acumulator
H
d Acumulator descărcat.
de rezervă complet
29
încărcat.
• Acumulator consumat. • Reîncărcaţi sau înlocuiţi
acumulatorul.
• Acumulatorul nu poate • Contactaţi
fi utilizat.
reprezentantul de
H
d
xvi, 18,
service autorizat Nikon.
(clipeşte) (clipeşte)
19
• Înlocuiţi acumulatorul
sau reîncărcaţi-l dacă
acumulatorul Li-ion este
consumat.
Nu este ataşat niciun
obiectiv sau este ataşat un
Valoarea diafragmei va fi
obiectiv non-CPU fără
afişată dacă este
163
specificarea diafragmei
F
specificată diafragma
maxime. Diafragmă
maximă.
indicată în stopuri faţă de
diafragma maximă.
n
346
Indicator
Panou de
control
Vizor
—
Problemă
Aparatul foto nu poate
2 4
focaliza utilizând
(clipeşte)
focalizarea automată.
Soluţie
0
Schimbaţi compoziţia sau
focalizaţi manual.
61, 68
• Utilizaţi o sensibilitate
70
ISO mai mică
• În modul de expunere:
P Utilizaţi filtrul
38, 323
Subiect prea luminos;
opţional ND
fotografia va fi
S Micşoraţi timpul de
39
supraexpusă.
expunere
(Indicatoarele de
A Alegeţi o diafragmă
41
expunere şi
mai închisă (număr
afişajele timpului
f/ mai mare)
de expunere sau
• Utilizaţi o sensibilitate
70
diafragmei
ISO mai ridicată
clipesc)
• În modul de expunere:
38, 116
P Utilizaţi bliţul
Subiect prea întunecat;
39
fotografia va fi subexpusă. S Măriţi timpul de
expunere
A Alegeţi o diafragmă
41
mai deschisă (număr
f/ mai mic)
Schimbaţi timpul de
A
B (Bulb) selectat în modul
expunere sau selectaţi
39, 42
(clipeşte)
de expunere S.
modul de expunere M.
Schimbaţi timpul de
%
T (Oră) selectat în modul
expunere sau selectaţi
39, 42
(clipeşte)
de expunere S.
modul de expunere M.
P
k
Aşteptaţi până se
Imaginile sunt procesate.
—
(clipeşte) (clipeşte)
finalizează procesarea.
n
347
Indicator
Panou de
control
Vizor
Problemă
Dacă indicatorul clipeşte
3 s după declanşarea
c
—
bliţului, este posibil ca
(clipeşte)
fotografia să fie
subexpusă.
Memorie insuficientă
pentru a înregistra mai
n
j multe fotografii la setările
(clipeşte) (clipeşte) curente sau aparatul foto
nu mai are numere pentru
fişiere sau dosare.
O
(clipeşte)
n
348
Defecţiune a aparatului
foto.
Soluţie
0
Verificaţi fotografia pe
monitor; dacă este
subexpusă, reglaţi setările
şi încercaţi din nou.
121
• Reduceţi calitatea sau
dimensiunea.
• Ştergeţi fotografii.
• Introduceţi un card de
memorie nou.
Declanşaţi obturatorul.
Dacă eroarea persistă sau
apare frecvent, consultaţi
reprezentantul de service
autorizat Nikon.
55, 58
203
19
—
Indicator
Monitor
Niciun card de
memorie.
Acest card de
memorie nu se
poate utiliza.
Cardul poate fi
deteriorat.
Introduceţi alt
card.
g
Cardul de memorie
este blocat. Glisaţi
elementul de
blocare la poziţia
„scriere”.
Nu este disponibil
când cardul Eye-Fi
este blocat.
Panou de
control
Soluţie
0
Opriţi aparatul foto şi
Aparatul foto nu
asiguraţi-vă că
19
S poate detecta
respectivul card este
cardul de memorie.
introdus corect.
• Eroare accesare
• Utilizaţi carduri
363
card de memorie.
aprobate de Nikon.
—
• Verificaţi contactele să
fie curate. În cazul în
care cardul este
defect, contactaţi
vânzătorul sau
reprezentantul de
W,
service autorizat
O
Nikon.
(clipeşte)
19, 203
• Nu poate fi creat • Ştergeţi fişiere sau
un dosar nou.
introduceţi un card de
memorie nou după ce
copiaţi imaginile
importante pe
computer sau pe un
alt dispozitiv.
• Verificaţi ca firmware285
ul cardului Eye-Fi să fie
actualizat.
19
•
Copiaţi fişierele de pe
W, Aparatul foto nu
cardul Eye-Fi pe un
O poate controla
computer sau pe un
(clipeşte) cardul Eye-Fi.
alt dispozitiv şi
formataţi cardul sau
introduceţi un card
nou.
Problemă
W, Cardul de memorie
X este blocat (protejat Deplasaţi comutatorul
(clipeşte) la scriere).
de protecţie la scriere al
cardului în poziţia „write
W, Cardul Eye-Fi este (scriere)”.
O blocat (protejat la
(clipeşte) scriere).
22
n
349
Indicator
Monitor
Acest card nu este
formatat.
Formataţi cardul.
Ceasul a fost
resetat
A eşuat
actualizarea la
firmware-ul
unităţii de bliţ.
Imposibil de
utilizat bliţul.
Contactaţi un
reprezentant de
service autorizat
Nikon.
Imposibil de pornit
vizualizarea în
timp real.
Aşteptaţi.
n
350
Panou de
control
Problemă
Cardul de memorie
[C] nu a fost formatat
(clipeşte) pentru utilizarea cu
aparatul foto.
Ceasul intern al
—
aparatului foto nu
este setat.
—
—
Dosarul nu conţine
nicio imagine.
—
Toate imaginile
sunt ascunse.
—
Soluţie
Formataţi cardul de
memorie sau introduceţi
un card de memorie
nou.
Setaţi ceasul intern al
aparatului foto.
Aplicaţia firmware
pentru unitatea bliţ Contactaţi un
montată pe aparatul reprezentant de service
autorizat Nikon.
foto nu a fost
actualizată corect.
0
19
27, 276
—
Aşteptaţi ca circuitele
Temperatura
interne să se răcească
internă a aparatului
174
înainte de a relua
foto este ridicată.
vizualizarea în timp real.
Selectaţi dosarul care
Nicio imagine pe
conţine imaginile din
cardul de memorie
meniul Dosar redare
19, 230
sau în dosarul(ele)
sau introduceţi un card
selectat(e) pentru
de memorie care
redare.
conţine imagini.
Nicio imagine nu poate
fi redată până când nu a
fost selectat un alt dosar
Toate fotografiile
230
din dosarul curent sau Ascundere imagine
este folosită pentru a
sunt ascunse.
permite cel puţin
afişarea unei imagini.
Indicator
Monitor
Panou de
control
Imposibil de afişat
acest fişier.
—
Imposibil de
selectat acest
fişier.
—
Verificaţi
imprimanta.
—
Verificaţi hârtia.
—
Blocaj de hârtie.
—
Hârtia a fost
epuizată.
—
Verificaţi
alimentarea cu
cerneală.
Cerneala a fost
epuizată.
—
—
Problemă
Fişierul a fost creat
sau modificat
utilizând un
computer sau o
marcă diferită de
aparat foto sau
fişierul este
deteriorat.
Soluţie
0
Fişierul nu poate fi redat
pe aparatul foto.
—
Imaginile create cu alte
Imaginea selectată
dispozitive nu pot fi
nu poate fi retuşată.
retuşate.
Verificaţi imprimanta.
Eroare de
Pentru a relua, selectaţi
imprimare.
Continuare (dacă este
disponibil).
Hârtia din
Introduceţi hârtia de
imprimantă nu are
dimensiunea corectă şi
dimensiunea
selectaţi Continuare.
selectată.
Hârtia este blocată Eliminaţi blocajul hârtiei
în imprimantă.
şi selectaţi Continuare.
Introduceţi hârtia de
Nu mai există hârtie
dimensiunea selectată şi
în imprimantă.
selectaţi Continuare.
Verificaţi cerneala.
Eroare cerneală.
Pentru a relua, selectaţi
Continuare.
Imprimanta nu mai Înlocuiţi cerneala şi
are cerneală.
selectaţi Continuare.
289
214 *
214 *
214 *
214 *
214 *
214 *
* Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul imprimantei.
n
351
Specificaţii
❚❚ Aparat foto digital Nikon Df
Tip
Tip
Montură obiectiv
Unghi de câmp efectiv
Aparat foto digital cu vizare prin obiectiv
Montură Nikon F (cu cuplare AF şi contacte AF)
Format FX Nikon
Pixeli efectivi
Pixeli efectivi
16,2 milioane
Senzor imagine
Senzor imagine
Pixeli totali
Sistem de reducere a
prafului
Senzor CMOS 36,0 × 23,9 mm
16,6 milioane
Curăţare senzor imagine, date de referinţă pentru eliminarea
prafului de pe imagine (necesită software-ul opţional
Capture NX 2)
Stocare
Dimensiune imagine (pixeli) • Zonă imagine FX (36×24)
4928 × 3280 (#) 3696 × 2456 ($) 2464 × 1640 (%)
• Zonă imagine DX (24×16)
3200 × 2128 (#) 2400 × 1592 ($) 1600 × 1064 (%)
Format fişier
• NEF (RAW): 12 sau 14 biţi, comprimat fără pierderi, comprimat
sau necomprimat
• TIFF (RGB)
• JPEG: Conform JPEG de bază cu compresie fină (aprox. 1 : 4),
normală (aprox. 1 : 8) sau de bază (aprox. 1 : 16) (Prioritate
dimensiune); comprimarea Calitate optimă disponibilă
• NEF (RAW)+JPEG: O singură fotografie înregistrată în ambele
formate NEF (RAW) şi JPEG
Sistem Picture Control
Standard, Neutru, Intens, Monocrom, Portret, Peisaj; opţiunea
Picture Control selectată poate fi modificată; memorare pentru
opţiuni Picture Control personalizate
Suport
Carduri de memorie SD (Secure Digital) şi carduri SDHC şi SDXC
compatibile UHS-I
Sistem de fişiere
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital
Print Order Format), Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
n
352
Vizor
Vizor
Acoperire cadru
Mărire
Punct perspectivă
Reglare dioptrie
Ecran focalizare
Oglindă reflex
Previzualizare profunzime
de câmp
Diafragmă obiectiv
Obiectiv
Obiective compatibile
Obturator
Tip
Timp de expunere
Timp sincronizare bliţ
Vizor cu pentaprismă la nivelul ochilor cu vizare prin obiectiv
• FX (36×24): Aprox. 100% orizontal şi 100% vertical
• DX (24×16): Aprox. 97% orizontal şi 97% vertical
Aprox. 0,7 × (50 mm f/1.4 obiectiv la infinit, –1,0 m–1)
15 mm (–1,0 m–1; de la suprafaţa centrală a lentilei ocularului
vizorului)
–3–+1 m–1
Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark VIII cu marcaje pentru
zonă AF (poate fi afișată reţeaua încadrare)
Revenire rapidă
Apăsarea butonului Pv opreşte diafragma obiectivului la
valoarea selectată de utilizator (modurile de expunere A şi M)
sau de către aparatul foto (modurile de expunere P și S)
Revenire instantanee, controlată electronic
Compatibil cu obiectivele NIKKOR AF, inclusiv cu obiective de
tip G, E şi D (unele restricţii se aplică la obiectivele PC) şi
obiective DX (utilizând zonă imagine DX 24 ×16 1,5× ),
obiective NIKKOR AI-P şi obiective non-CPU. Obiectivele
NIKKOR IX și obiectivele pentru F3AF nu pot fi utilizate.
Telemetrul electronic poate fi utilizat cu obiective cu diafragmă
maximă de f/5.6 sau mai mare (telemetrul electronic acceptă 7
puncte focalizare centrale cu obiective cu diafragmă maximă
de f/8 sau mai mare și 33 puncte focalizare centrale cu
obiective cu diafragmă maximă de f/7.1 sau mai mare)
Obturator controlat electronic cu cursă verticală în plan focal
1/4000– 4 s în paşi de 1 EV (1/4000–30 s în paşi de 1/3 EV cu
selectorul principal de comandă), X200 (numai cu selectorul
timpului de expunere), bulb, oră
X= 1/200 s; se sincronizează cu obturatorul la 1/250 s sau mai
lungi (raza de acţiune a bliţului scade la timpi de expunere
cuprinşi între 1/200 şi 1/250 s)
n
353
Declanşare
Mod declanşare
Viteză avansare cadre
Autodeclanşator
Expunere
Măsurare
Metodă de măsurare
S (cadru unic), CL (continuu cu viteză redusă), CH (continuu cu
viteză ridicată), J (declanşare silenţioasă), E (autodeclanşator),
MUP (oglindă sus)
1–5 fps (CL) sau 5,5 fps (CH)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 expuneri la intervale de 0,5, 1, 2 sau 3 s
Măsurarea expunerii TTL folosind senzorul RGB de 2016 pixeli
• Matricială: măsurare matricială culoare 3D II (obiective tip G, E
şi D); măsurare matricială culoare II (alte obiective CPU);
măsurare matricială culoare disponibilă cu obiective nonCPU dacă utilizatorul furnizează date despre obiectiv
• Central-evaluativă: Pondere de 75% acordată cercului de 12 mm
din centrul cadrului. Diametrul cercului poate fi modificat la
8, 15 sau 20 mm sau evaluarea se poate baza pe media
întregului cadru (obiectivele non-CPU utilizează cercul de
12 mm)
• Spot: Măsoară un cerc de 4 mm (aproximativ 1,5% din cadru)
centrat pe punctul de focalizare selectat (pe punctul de
focalizare central când este utilizat un obiectiv non-CPU)
Rază (ISO 100, obiectiv f/1.4, • Măsurare matricială sau central-evaluativă: 0–20 EV
20 °C)
• Măsurare spot: 2–20 EV
Corespondenţă măsurare CPU şi AI combinate (comandă cuplare dispozitiv măsurare cu
expunere
apăsare)
Mod expunere
Moduri automate programate cu program flexibil (P); prioritate
timp de expunere (S); prioritate diafragmă automată (A);
manual (M)
Compensare expunere
–3 – +3 EV în trepte de 1/3 EV
Bracketing expunere
2–5 cadre în paşi de 1/3, 2/3, 1, 2 sau 3 EV
Bracketing bliţ
2–5 cadre în paşi de 1/3, 2/3, 1, 2 sau 3 EV
Bracketing balans de alb
2–3 cadre în paşi de 1, 2 sau 3
Bracketing ADL
2 cadre folosind valoarea selectată pentru un cadru sau 3–5
cadre folosind valorile presetate pentru toate cadrele
Blocare expunere
Luminozitatea blocată la valoarea detectată cu butonul
A AE-L/AF-L
n
354
Expunere
Sensibilitate ISO (index de
expunere recomandat)
D-Lighting activ
Focalizare
Focalizare automată
Interval de detecţie
Focalizare obiectiv
Punct focalizare
Mod zonă AF
Blocare focalizare
Bliţ
Control bliţ
Mod bliţ
ISO 100 – 12800 în paşi de 1/3 EV. Poate fi setat şi la aprox. 0,3,
0,7 sau 1 EV (echivalent ISO 50) sub ISO 100 sau la aprox. 0,3,
0,7, 1, 2, 3 sau 4 EV (echivalent ISO 204800) peste ISO 12800;
control sensibilitate ISO automat disponibil
Poate fi selectat dintre Automat, Extra ridicat +2/+1, Ridicat,
Normal, Redus sau Dezactivat
Modul senzor de focalizare automată Nikon Multi-CAM 4800 cu
detecţie fază TTL, reglare fină și 39 puncte focalizare (inclusiv 9
senzori stea; 33 puncte centrale sunt disponibile la diafragme
mai închise de f/5.6 și mai deschise de f/8, în timp ce 7 puncte
focalizare centrale sunt disponibile la f/8)
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo continuă
(AF-C); urmărire focalizare predictivă activată automat în
funcţie de starea subiectului
• Focalizare manuală (M): Poate fi folosit telemetrul electronic
Se poate selecta dintre 39 sau 11 puncte de focalizare
Punct unic AF; zonă dinamică AF cu 9, 21 sau 39 de puncte,
urmărire 3D, zonă AF automată
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea butonului de
declanşare la jumătate (AF servo unică) sau prin apăsarea
butonului A AE-L/AF-L
TTL: controlul bliţ i-TTL folosind senzorul RGB de 2016 pixeli
este disponibil şi cu SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-400 sau SB-300; bliţul de umplere compensat i-TTL pentru
SLR digital este utilizat cu măsurarea matricială şi centralevaluativă, bliţul i-TTL standard pentru SLR digital cu
măsurarea spot
Sunt acceptate sincronizare perdea anterioară, sincronizare
lentă, sincronizare perdea posterioară, reducere ochi roşii,
reducere ochi roşii cu sincronizare lentă, sincronizare lentă
perdea posterioară şi sincronizare rapidă FP automată
n
355
Bliţ
Compensare bliţ
Indicator bliţ pregătit
–3 – +1 EV în trepte de 1/3 EV
Luminează când unitatea de bliţ opţională este complet
încărcată; clipeşte după ce bliţul este declanşat la capacitate
maximă
Cuplă accesorii
Cuplă ISO 518 cu contacte pentru sincronizare şi date şi blocare
de siguranţă
Sistem creativ de iluminare Iluminarea avansată fără fir acceptată cu SB-910, SB-900, SB-800
Nikon (CLS)
sau SB-700 ca unitate de bliţ principală şi SB-600 sau SB-R200 ca
unitate bliţ controlată de la distanţă sau SU-800 ca dispozitiv de
comandă; sincronizarea rapidă FP automată şi iluminarea pentru
modelare sunt acceptate cu toate unităţile de bliţ compatibile
CLS cu excepţia SB-400 și SB-300; comunicare informaţii culoare
bliţ şi blocare FV sunt acceptate cu toate unităţile de bliţ
compatibile CLS
Terminal de sincronizare
Terminal de sincronizare ISO 519 cu filet de blocare
Balans de alb
Balans de alb
Vizualizare în timp real
Servo obiectiv
Mod zonă AF
Focalizare automată
Monitor
Monitor
n
356
Automat (2 tipuri), incandescent, fluorescent (7 tipuri), lumina
directă a soarelui, bliţ, înnorat, umbră, presetare manuală (pot
fi stocate până la 4 valori, măsurarea balansului de alb în punct
unic disponibilă în cursul vizualizării în timp real), alegere
temperatură culoare (2500 K–10.000 K), toate cu reglare fină
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo
permanentă (AF-F)
• Focalizare manuală (M)
AF prioritate faţă, AF zonă largă, AF zonă normală, AF urmărire
subiect
AF detectare contrast oriunde în cadru (aparatul foto
selectează automat punctul de focalizare când este selectată
AF prioritate faţă sau AF urmărire subiect)
8-cm/3,2-in., aprox. 921.000 puncte (VGA), TFT LCD polisilicon
temperatură redusă cu unghi vizualizare de 170°, aprox. 100%
acoperire cadru şi control al luminozităţii monitorului
Redare
Redare
Interfaţă
USB
Ieşire HDMI
Terminal accesoriu
Limbi acceptate
Limbi acceptate
Redare cadru întreg şi în miniatură (4, 9 sau 72 imagini sau
calendar) cu zoom redare, prezentare diapozitive
fotografii, afişaj histogramă, zone luminoase, informaţii
fotografie, afişare date de locaţie şi rotire automată a
imaginii
USB de mare viteză
Conector HDMI mini cu pini tip C
Telecomenzi fără fir: WR-R10 și WR-1 (disponibile separat)
Telecomandă prin cablu: MC-DC2 (disponibilă separat)
Dispozitiv GPS: GP-1/GP-1A (disponibil separat)
Arabă, cehă, chineză (simplificată şi tradiţională), coreeană,
daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă,
hindusă, indoneziană, italiană, japoneză, maghiară,
norvegiană, olandeză, poloneză, portugheză (Portugalia și
Brazilia), română, rusă, spaniolă, suedeză, thai, turcă,
ucraineană
Sursă de alimentare
Acumulator
Un acumulator Li-ion EN-EL14a
Adaptor la reţeaua electrică Adaptor la reţeaua electrică EH-5b; necesită conector de
alimentare EP-5A (disponibile separat)
Montură trepied
Montură trepied
Dimensiuni/greutate
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
1 /4
in. (ISO 1222)
Aprox. 143,5 × 110 × 66,5 mm
Aprox. 765 g cu acumulatorul şi cardul de memorie, dar fără
capacul corpului; aprox. 710 g (numai corpul aparatului foto)
n
357
Mediu de operare
Temperatură
Umiditate
0 °C–40 °C
85% sau mai puţin (fără condensare)
• Dacă nu este specificat altfel, toate cifrele se referă la un aparat foto cu un acumulator
complet încărcat care funcţionează la temperatura specificată de Camera and Imaging
Products Association (CIPA): 23 ±3 °C.
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica oricând specificaţiile hardware şi software
descrise în acest manual fără vreun avertisment prealabil. Nikon nu va fi răspunzător
pentru nicio daună rezultată din erorile apărute în acest manual.
Încărcător acumulator MH-24
Putere consumată nominală
Putere nominală
Acumulatori acceptaţi
Timp de încărcare
AC 100–240 V, 50/60 Hz, maximum 0,2 A
8,4 V/0,9 A c.c.
Acumulator Li-ion EN-EL14a Nikon
Aprox. 1 oră şi 50 minute la o temperatură ambientală de 25 °C
când este complet descărcat
Temperatură de funcţionare 0 °C–40 °C
Dimensiuni (L × Î × A)
Aprox. 70 × 26 × 97 mm, excluzând adaptorul pentru priză
Greutate
Aprox. 96 g, excluzând adaptorul pentru priză
Acumulator Li-ion EN-EL14a
Tip
Capacitate nominală
Temperatură de funcţionare
Dimensiuni (L × Î × A)
Greutate
n
358
Acumulator litiu-ion
7,2 V/1230 mAh
0 °C–40 °C
Aprox. 38 × 53 × 14 mm
Aprox. 49 g, excluzând capacul terminalului
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)
Tip
Obiectiv AF-S tip G cu CPU încorporat și montură F
Distanţă focală
50 mm
Diafragmă maximă
f/1.8
Construcţie obiectiv
7 elemente în 6 grupuri (inclusiv 1 element asferic)
Unghi de câmp
• Aparate foto Nikon SLR cu film și D-SLR format FX: 47°
• Aparate foto Nikon D-SLR format DX: 31° 30´
Informaţii distanţă
Ieşirea către aparatul foto
Focalizare
Focalizarea automată controlată cu motor SWM (Silent Wave
Motor) și inel de focalizare separat pentru focalizarea manuală
Indicator distanţă focală
0,45 m la infinit (∞)
Distanţă focală minimă
0,45 m de la planul focal
Lamele diafragmă
7 (diafragmă circulară)
Diafragmă
Complet automată
Plajă diafragmă
f/1.8 – 16
Măsurare
Diafragmă completă
Dimensiune filtru ataşat
58 mm (P = 0,75 mm)
Dimensiuni
Aprox. 73 mm diametru maxim × 52,5 mm (distanţa de la flanşa
monturii obiectivului aparatului foto)
Greutate
Aprox. 190 g
n
359
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)
Componentele AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition) sunt
prezentate mai jos.
Indicator distanţă focală
Marcaj montare
parasolar obiectiv
Marcaj distanţă focală
Marcaj montură obiectiv
Capac obiectiv
Capac posterior
obiectiv
Inel focalizare
(0 68, 183)
Garnitură cauciuc
montură obiectiv
Contacte CPU (0 320)
Comutator mod
focalizare (0 25, 68)
n
360
D
Îngrijirea obiectivului
• Când este ataşat un parasolar pentru obiectiv, nu ridicaţi şi nu ţineţi obiectivul
sau aparatul foto folosind numai parasolarul.
• Păstraţi contactele CPU curate.
• În cazul în care garnitura de cauciuc a monturii obiectivului este deteriorată,
încetaţi imediat utilizarea aparatului și duceţi obiectivul la un service autorizat
Nikon pentru reparaţie.
• Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful şi scamele de pe suprafeţele
obiectivului. Pentru a îndepărta petele şi urmele de degete, aplicaţi o cantitate
mică de etanol sau soluţie de curăţat lentilele pe o cârpă moale şi curată din
bumbac sau folosiţi un şerveţel pentru curăţarea lentilelor şi curăţaţi din centru
spre exterior folosind o mişcare circulară, având grijă să nu lăsaţi pete sau să nu
atingeţi sticla cu degetele.
• Nu folosiţi niciodată solvenţi organici, precum diluantul pentru vopsea sau
benzenul pentru a curăţa obiectivul.
• Parasolarul obiectivului şi filtrele NC pot fi folosite pentru a proteja elementul
frontal al obiectivului.
• Ataşaţi capacele frontal şi posterior înainte de a pune obiectivul în husă.
• Dacă obiectivul nu va fi folosit pe o perioadă îndelungată, depozitaţi-l într-un
loc răcoros şi uscat pentru a împiedica formarea mucegaiului şi a ruginii. Nu
depozitaţi la lumina directă a soarelui sau cu granule de naftalină sau camfor
împotriva moliilor.
• Păstraţi obiectivul uscat. Ruginirea mecanismului intern poate provoca
deteriorări ireparabile.
• Lăsarea obiectivului în locuri extrem de calde ar putea deteriora sau deforma
componentele făcute din plastic ranforsat.
A
•
•
•
•
Accesorii furnizate
Capac obiectiv frontal cu clic LC-58 de 58 mm
Capac posterior obiectiv LF-4
Husă obiectiv CL-1013
Parasolar tip baionetă HB-47 (se ataşează aşa cum se arată)
A
Accesorii opţionale
• Filtre cu filet de 58 mm
n
361
A
Standarde aplicabile
• DCF versiunea 2.0: Design Rule for Camera File System (Regulă aranjare sistem
fişiere aparat foto) (DCF) este un standard frecvent utilizat în industria
aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferite mărci de
aparate foto.
• DPOF: Digital Print Order Format (Format comandă de imprimare digitală)
(DPOF) este un standard la nivelul industriei care permite imprimarea
fotografiilor din comenzi de imprimare stocate pe cardul de memorie.
• Exif versiunea 2.3: Aparatul foto este compatibil cu Exif (Exchangeable Image File
Format for Digital Still Cameras–Format fişier imagine interschimbabil pentru
aparatele foto digitale) versiunea 2.3, un standard care permite utilizarea
informaţiilor stocate împreună cu fotografiile pentru reproducerea optimă a
culorii când imaginile sunt transferate pe imprimante compatibile cu Exif.
• PictBridge: Un standard dezvoltat de industria aparatelor foto digitale şi a
imprimantelor, care permite transferul fotografiilor direct pe o imprimantă,
fără a mai fi necesară transferarea lor pe un computer.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (Interfaţă Multimedia de Înaltă
Definiţie) este un standard pentru interfeţe multimedia folosit în aparatele
electronice pentru publicul larg şi în dispozitivele AV care pot transmite date
audiovizuale şi semnale de control către dispozitive compatibile HDMI printr-o
conexiune unică prin cablu.
A
Informaţii privind mărcile comerciale
Mac OS și OS X sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. în Statele Unite
ale Americii şi/sau în alte ţări. Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt fie mărci
comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele
Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. PictBridge este o marcă comercială. Siglele
SD, SDHC şi SDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. HDMI, sigla HDMI şi
High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
Toate celelalte denumiri comerciale menţionate în acest manual sau în
documentaţia furnizată cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor lor deţinători.
n
362
Carduri de memorie aprobate
Aparatul foto acceptă carduri de memorie SD, SDHC şi SDXC,
inclusiv carduri SDHC şi SDXC conforme cu UHS-I. Când alegeţi
carduri pentru a fi folosite în cititoare de carduri, asiguraţi-vă că acestea
sunt compatibile cu dispozitivul. Contactaţi producătorul pentru
informaţii referitoare la caracteristici, funcţionare şi limitări privind
utilizarea.
n
363
Capacitatea cardului de memorie
Tabelul următor arată numărul aproximativ de fotografii care pot fi
stocate pe un card SDHC SanDisk Extreme Pro UHS-I de 8 GB la diferite
setări ale calităţii imaginii (0 55), dimensiunii imaginii (0 58) şi zonei
imaginii (0 51).
❚❚ Zonă imagine FX (36×24) *
Calitate imagine
NEF (RAW), Comprimat
fără pierderi, 12 biţi
NEF (RAW), Comprimat
fără pierderi, 14 biţi
NEF (RAW),
Comprimat, 12 biţi
NEF (RAW),
Comprimat, 14 biţi
NEF (RAW),
Necomprimat, 12 biţi
NEF (RAW),
Necomprimat, 14 biţi
Dimensiune
imagine
Dimensiune
fişier 1
Nr. de imagini 1
Capacitate
memorie tampon 2
—
15,4 MB
279
37
—
19,4 MB
216
29
—
13,9 MB
377
47
—
17,0 MB
315
38
—
26,5 MB
279
30
—
34,3 MB
216
25
Mare
49,1 MB
151
21
TIFF (RGB)
Medie
28,3 MB
265
25
Mică
13,2 MB
566
36
Mare
7,9 MB
729
100
JPEG fine 3
Medie
5,4 MB
1100
100
Mică
3,0 MB
2200
100
Mare
4,5 MB
1400
100
Medie
2,8 MB
2300
100
JPEG normal 3
Mică
1,6 MB
4300
100
Mare
2,2 MB
2800
100
JPEG basic 3
Medie
1,5 MB
4600
100
Mică
0,9 MB
8000
100
* Include imagini făcute cu obiective non-DX când este selectat Activată pentru
Decupare automată DX.
n
364
❚❚ Zonă imagine DX (24×16) *
Calitate imagine
NEF (RAW), Comprimat
fără pierderi, 12 biţi
NEF (RAW), Comprimat
fără pierderi, 14 biţi
NEF (RAW),
Comprimat, 12 biţi
NEF (RAW),
Comprimat, 14 biţi
NEF (RAW),
Necomprimat, 12 biţi
NEF (RAW),
Necomprimat, 14 biţi
Dimensiune
imagine
Dimensiune
fişier 1
Nr. de imagini 1
Capacitate
memorie tampon 2
—
7,2 MB
618
100
—
8,9 MB
484
96
—
6,6 MB
818
100
—
7,9 MB
692
100
—
12,0 MB
618
72
—
15,3 MB
484
53
Mare
21,5 MB
349
29
TIFF (RGB)
Medie
12,6 MB
593
39
Mică
6,2 MB
1100
69
Mare
3,7 MB
1500
100
JPEG fine 3
Medie
2,8 MB
2200
100
Mică
1,9 MB
3600
100
Mare
2,3 MB
2900
100
Medie
1,6 MB
4400
100
JPEG normal 3
Mică
1,1 MB
7100
100
Mare
1,2 MB
5700
100
JPEG basic 3
Medie
0,9 MB
8600
100
Mică
0,7 MB
12100
100
* Include imagini făcute cu obiective DX când este selectat Activată pentru Decupare
automată DX.
1 Toate cifrele sunt aproximative. Dimensiunea fişierului variază în funcţie de scena
înregistrată.
2 Numărul maxim de expuneri care pot fi stocate în memoria tampon la ISO 100. Scade
dacă este selectat Calitate optimă pentru Compresie JPEG (0 57), fotografiile NEF
(RAW) sunt efectuate cu sensibilitatea ISO setată la Hi 0,3 sau mai ridicată sau dacă este
activată reducere zgomot expunere lungă sau control automat al distorsiunilor.
3 Datele sunt calculate pornind de la ipoteza că opţiunea Compresie JPEG este setată la
Prioritate dimensiune. Selectând Calitate optimă se măreşte dimensiunea fişierelor
imagine JPEG; numărul de imagini şi capacitatea memoriei tampon scad în consecinţă.
n
365
A
d6—Declanşare continuă maximă (0 254)
Numărul maxim de fotografii care pot fi realizate într-o singură serie poate fi
setat la orice valoare între 1 şi 100.
n
366
Durata de funcţionare a
acumulatorului
Numărul de fotografii care poate fi realizat cu un acumulator EN-EL14a
complet încărcat diferă în funcţie de starea acumulatorului, temperatură
şi modalitatea de utilizare a aparatului foto. Mai jos sunt date valori
exemplificative.
• Standard CIPA 1: Aproximativ 1400 fotografii
• Standard Nikon 2: Aproximativ 2900 fotografii
1 Măsurat la 23 °C (±2 °C) cu un obiectiv AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special
Edition) în următoarele condiţii de test: obiectivul este ciclat de la infinit la raza
minimă şi o fotografie făcută la setările implicite la fiecare 30 s. Vizualizarea în
timp real nu este utilizată.
2 Măsurat la 20 °C cu un obiectiv AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition) în
următoarele condiţii de test: calitate a imaginii setată la JPEG de bază,
dimensiunea imaginii este setată la M (medie), timpul de expunere 1/250 s,
butonul de declanşare a fost apăsat la jumătate timp de trei secunde şi
focalizarea ciclată de la infinit la distanţa minimă de trei ori; se fac şase
fotografii în succesiune şi monitorul este pornit timp de cinci secunde şi apoi
este oprit; ciclul este repetat după ce temporizatorul standby s-a oprit.
Următoarele acţiuni pot reduce durata de funcţionare a acumulatorului:
• Utilizarea monitorului
• Menţinerea butonului de declanşare apăsat la jumătate
• Operaţiunile repetate de focalizare automată
• Efectuarea fotografiilor NEF (RAW) sau TIFF (RGB)
• Timpii de expunere lungi
• Utilizarea unui dispozitiv GPS GP-1 sau GP-1A
• Utilizarea unui card Eye-Fi
• Folosirea unui adaptor conexiune fără fir pentru dispozitive mobile
WU-1a sau a unor telecomenzi fără fir WR-R10/WR-1
• Utilizarea modului reducere vibraţie (VR) cu obiective VR
Pentru a se asigura utilizarea la maxim a capacităţii acumulatorilor Nikon
EN-EL14a:
• Păstraţi curate contactele acumulatorului. Contactele murdare pot
reduce performanţele acumulatorului.
• Utilizaţi acumulatorii imediat după încărcare. Acumulatorii se descarcă
dacă nu sunt utilizaţi.
n
367
Index
Simboluri
P (Mod automat program)............................... 38
S (Prioritate timp de expunere)...................... 39
A (Prioritate diafragmă)..................................... 41
M (Manual) ............................................................. 42
B (Bulb).................................................................... 44
T (Oră) ...................................................................... 44
1/3 STEP..................................................................... 40
S (Cadru unic) ................................................... 7, 46
CL (Continuu cu viteză redusă) ......... 7, 46, 254
CH (Continuu cu viteză ridicată).................. 7, 46
J (Declanşare silenţioasă) ........................... 7, 46
E (Autodeclanşator)............................... 7, 46, 48
MUP (Oglindă sus)...................................... 7, 46, 50
! (AF prioritate faţă) ....................................... 177
$ (AF zonă largă).............................................. 177
% (AF zonă normală) ....................................... 177
& (AF urmărire subiect) ............................... 177
a (Matricială) ...................................................... 75
Z (Central-evaluativă) ..................................... 75
b (Spot)................................................................. 75
d (Ajutor) .............................................................. 15
t (Memorie tampon).................................. 32, 47
Numerics
12 biţi ...................................................................... 57
14 biţi ...................................................................... 57
A
n
368
Accesorii............................................................... 323
Activare AF .......................................................... 247
Acumulator .................................................. 29, 358
Acumulator ceas ................................................. 27
Ad. de culoare NEF (RAW) (înregistrare NEF
(RAW)) ................................................................... 57
Adaptor conexiune fără fir .................. 284, 324
Adaptor la reţeaua electrică ............... 323, 326
Adăugare elemente (Meniul meu) ............. 314
Adobe RGB .......................................................... 240
AE şi bliţ (Setare bracketing automat) ..... 136,
259
AF.................................................... 59–67, 175–178
AF prioritate faţă ............................................... 177
AF servo continuă...................................... 59, 246
AF servo permanent ........................................ 175
AF servo unică................................... 59, 175, 246
AF urmărire subiect.......................................... 177
AF zonă largă...................................................... 177
AF zonă normală ............................................... 177
AF-C ................................................................ 59, 246
AF-F........................................................................ 175
Afişaj informaţii .......................................... 11, 256
Afişaj informaţii automat ............................... 273
Afişare grilă vizor............................................... 253
Afişare ISO ........................................................... 254
AF-S....................................................... 59, 175, 246
Ajutor ...................................................................... 15
Alb-negru (monocrom) .................................. 294
Alegere temp. culoare (Balans de alb) . 82, 88
Alegere zonă imagine ................................ 52, 53
Apăsaţi butonul de declanşare la jumătate ....
33
Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt
33
Arhivă meniu fotografiere ............................. 236
Arhivă setări personalizate............................ 245
Ascundere imagine .......................................... 230
Asistenţă AF ........................................................ 122
Asociere buton AE-L / AF-L ........................... 267
Asociere buton Fn ............................................ 263
Asociere buton Fn la distanţă ...................... 284
Asociere buton previz. .................................... 266
Ataşarea obiectivului......................................... 24
Autodeclanşator............................. 7, 46, 48, 252
Automat (Balans de alb)................................... 81
B
Balans de alb................................................ 81, 141
Balans de alb în punct unic ............................. 93
Balans de culoare.............................................. 296
Baterie.............................................................. 18, 19
Bip .......................................................................... 253
Bliţ ............................................. 116, 125, 128, 130
Bliţ (Balans de alb) .............................................. 82
Bliţ de modelare ................................................ 259
Bliţ i-TTL standard pentru SLR digital ....... 119,
124
Bliţ opţional......................................................... 258
Bloc. oglindă sus pt. curăţare ....................... 332
Blocare AE.............................................................. 77
Blocare decl. în lipsă card............................... 269
Blocare expunere................................................ 77
Blocare expunere automată ........................... 77
Blocare focalizare................................................ 66
Blocare FV ............................................................ 130
Bracketing...................... 136, 141, 145, 259, 260
Bracketing ADL (setare bracketing automat) .
145, 259
Bracketing auto. (Mod M) .............................. 260
Bracketing automat ...................... 136, 259, 260
Bracketing balans de alb................................ 141
Bracketing bliţ................................. 136, 259, 260
Bracketing expunere .................... 136, 259, 260
Bracketing WB (setare bracketing automat)...
141, 259
Bulb.......................................................................... 44
Buton Fn................................................................ 263
Buton Pv...................................... 41, 174, 259, 266
Buton D ...................... 137, 138, 141, 142, 145
Buton R (Informaţii)................................. 11, 182
Buton P................................................ 14, 179, 290
Buton a (Vizualizare în timp real)....... 93, 172
Buton D........................................ 5, 133, 256, 261
Buton AE-L/AF-L ...................................... 66, 77, 267
Buton B ............................................ 60, 67, 247
Buton deblocare selector compensare
expunere.............................................................. 79
Buton deblocare selector sensibilitate ISO 70
Buton deblocare selector timp de expunere..
39, 42
Buton decl. pt. util. selector........................... 269
Buton declanşare .................. 31, 33, 66, 77, 131
Buton declanşare AE-L .................................... 251
Buton mod AF ............................ 60, 63, 175, 178
Buton OK.............................................................. 261
C
Chenar (PictBridge) .......................................... 216
Cianotipie (monocrom) .................................. 294
CLS.......................................................................... 118
Comandă imprimare DPOF ........................... 219
Comentariu imagine........................................ 278
Comp. expunere pentru bliţ ......................... 259
Comparaţie una lângă alta ............................ 311
Compensare bliţ................................................ 128
Compensare expunere ..................................... 79
Compresie JPEG................................................... 57
Comprimat (Tip) .................................................. 57
Comprimat fără pierderi (tip).......................... 57
Comutator alimentare.......................................... 5
Comutator mod focalizare............... 25, 68, 360
Conector alimentare.............................. 323, 326
Conector mini-pini HDMI............................... 222
Contacte CPU ........................................... 320, 360
Continuu cu viteză redusă................. 7, 46, 254
Continuu cu viteză ridicată ......................... 7, 46
Control ajustare dioptrii ................................... 28
Control automat al distors............................. 241
Control bliţ .......................................................... 124
Control dispozitiv (HDMI) .............................. 223
Control distorsiune........................................... 305
Control perspectivă.......................................... 307
Control sensib. ISO auto. .................................. 72
Control vignetare.............................................. 241
Contur culoare ................................................... 306
Corecţie ochi roşii ............................................. 292
Culoare selectivă ............................................... 309
Cuplă accesorii................................................... 116
Curăţare senzor imagine ................................ 329
D
Cablu USB .................................................. 211, 214
Cadru unic ......................................................... 7, 46
Calitate imagine .................................................. 55
Calitate optimă (compresie JPEG) ................ 57
Camera Control Pro 2 ...................................... 325
Capac corp .......................................................... 324
Capac obiectiv ................................................... 360
Capac ocular ....................................................... 159
Capacitate card de memorie ........................ 364
Capture NX 2
........................ 56, 109, 240, 274, 277–279, 325
Card memorie ................... 19, 22, 272, 363, 364
Card memorie SD............. 19, 22, 272, 363, 364
Ceas................................................................. 26, 276
CEC ......................................................................... 223
Central-evaluativă ..................................... 75, 250
Data şi ora..................................................... 26, 276
Dată (PictBridge) ............................................... 216
Date de locaţie......................................... 170, 194
Date fotografiere............................................... 193
Date obiectiv non-CPU ................................... 163
Date prezentare generală .............................. 195
DCF............................................................... 240, 362
Declanşare continuă maximă....................... 254
Declanşare silenţioasă................................... 7, 46
Declanşator prin cablu.................................... 323
Decupare.............................................................. 293
Decupare (PictBridge) ..................................... 216
Decupare automată DX ............................. 52, 53
Decuplarea obiectivului ................................... 25
Denumirea fişierului ........................................ 239
Diafragmă ............................................. 41–43, 268
n
369
Diafragmă maximă.......................... 69, 122, 320
Diafragmă minimă ...................................... 25, 37
Digital Print Order Format.......... 217, 219, 362
Dimensiune........................................................... 58
Dimensiune imagine ................................ 58, 322
Dimensiune pagină (PictBridge) ................. 216
Dioptrie ................................................................ 324
Dispozitiv GPS.......................................... 170, 325
Distanţă focală ......................................... 165, 322
D-Lighting ........................................................... 291
D-Lighting activ....................................... 110, 145
Dosar redare ....................................................... 230
Dosar stocare...................................................... 237
DPOF .................................................. 217, 219, 362
Drept de autor ................................................... 279
După ştergere .................................................... 233
DX (24 × 16) 1,5 × ............................................... 52
E
Efect de miniaturizare ..................................... 308
Efecte filtru .......................................................... 295
Eliminare elemente (Meniul meu) .............. 315
Examinare imagine ................................ 187, 232
Exif.......................................................................... 362
Exponometre............................................... 33, 251
Expunere............................................... 75–80, 136
Expunere multiplă ............................................ 149
Expuneri îndelungate........................................ 44
F
n
Filtru cald (efecte filtru) .................................. 295
Filtru low-pass.................................................... 329
Fluorescent (Balans de alb) ............................. 81
Focalizare automată ................ 59–67, 175–178
Focalizare manuală ................................... 68, 183
Focalizare prin vizor.................................. 28, 324
Format dată ................................................. 26, 276
Format DX ............................................................. 52
Format FX .............................................................. 52
Format imagine................................................. 293
Formatare card memorie........................ 22, 272
Foto. ref. elim. praf imagine.......................... 274
Fotograf. cu temporiz. interval .................... 156
Fotografiere cu vizualizare în timp real .... 172
Fus orar.......................................................... 26, 276
Fus orar şi dată............................................ 26, 276
FX (36 × 24) 1,0 × ................................................ 52
G
Gestionare Picture Control............................ 106
370
H
HDMI................................................... 184, 222, 362
HDMI-CEC ............................................................ 223
High Dynamic Range (HDR).......................... 112
Histogramă....................................... 191, 192, 261
I
Iluminare fundal................................................ 256
Iluminare LCD..................................................... 256
Iluminare punct AF........................................... 248
Iluminare punct focalizare............................. 248
Imprimare............................................................ 214
Imprimare (DPOF)............................................. 217
Imprimare index................................................ 217
Incandescent (Balans de alb).......................... 81
Indicator bliţ pregătit ............................ 121, 131
Indicator distanţă focală................................. 360
Indicator expunere............................................. 43
Indicator focalizare............................... 31, 66, 69
Indicator imagine focalizată ............. 32, 66, 69
Inel focalizare ..................................................... 360
Inel focalizare obiectiv ................... 68, 183, 360
Informaţii ...................................................... 11, 188
Informaţii drept de autor ............................... 279
Informaţii fişier................................................... 189
Informaţii fotografie .............................. 188, 232
Informaţii redare ..................................... 188, 232
Intensă (Setare Picture Control) .................. 100
Intensificator albastru (efecte filtru) .......... 295
Intensificator roşu (efecte filtru).................. 295
Intensificator verde (efecte filtru) ............... 295
Interval între cadre (Prezentare diapozitive) ..
234
Inversare indicatori .......................................... 269
ISO NR ridicat...................................................... 242
i-TTL ............................................................. 119, 124
Î
Înaltă definiţie .......................................... 222, 362
Încărcare Eye-Fi.................................................. 285
Încărcarea acumulatorului .............................. 18
Încărcător acumulator.............................. 18, 358
Înclinare laterală...................................... 265, 282
Înclinare longitudinală.................................... 282
Înconjurare puncte focaliz............................. 249
Îndreptare............................................................ 304
Înnorat (Balans de alb) ...................................... 82
Înregistrare NEF (RAW)...................................... 57
Întârziere stingere monitor ........................... 253
J
JPEG .................................................................. 55, 57
JPEG basic.............................................................. 55
JPEG fine................................................................. 55
JPEG normal.......................................................... 55
L
L (mare) ................................................................... 58
Limbă (Language)...................................... 26, 277
Lo (Sensibilitate).................................................. 71
Lumina directă a soarelui (Balans de alb)... 81
Luminator LCD.............................................. 5, 256
Luminozitate monitor ..................................... 273
M
M (medie) ............................................................... 58
Manual.................................................................... 42
Marcaj distanţă focală ..................................... 360
Marcaj montură obiectiv................................ 360
Marcaj plan focal................................................. 69
Marcaje zonă AF .................................................. 28
Matricială ............................................................... 75
Măsurare ................................................................ 75
Memorie tampon......................................... 32, 47
Meniu fotografiere ........................................... 235
Meniu redare ...................................................... 229
Meniu retuşare................................................... 287
Meniu setare ....................................................... 271
Meniul meu......................................................... 313
Miniatură.............................................................. 261
Mired ....................................................................... 87
Mod automat program..................................... 38
Mod bliţ ...................................................... 125, 126
Mod declanşare ............................................... 7, 46
Mod declanşare continuă ............................ 7, 46
Mod expunere........................................... 6, 30, 36
Mod focalizare............................................. 59, 175
Mod focalizare automată........................ 59, 175
Mod întârziere expunere................................ 256
Mod zonă AF................................................ 62, 177
Monitor................................ 11, 34, 172, 185, 273
Monocrom........................................................... 294
Monocrom (setare Picture Control) ........... 100
Montură obiectiv ................................................ 69
N
Necomprimat (Tip) ............................................. 57
NEF (RAW).............................................. 55, 57, 300
Neutră (setare Picture Control).................... 100
Numai AE (setare bracketing automat).... 136,
259
Numai bliţ (setare bracketing automat) .. 136,
259
Număr de copii (meniu PictBridge)............ 216
Număr de fotografii................................... 30, 364
Număr de puncte focalizare.......................... 249
Număr f/ ........................................................ 37, 320
O
Obiectiv .............................. 24–25, 163, 283, 318
Obiectiv CPU...................................... 25, 318, 320
Obiectiv non-AI........................................... 25, 167
Obiectiv non-CPU ............................ 25, 163, 318
Obiectiv tip D............................................ 318, 320
Obiectiv tip E ............................................ 318, 320
Obiectiv tip G............................................ 318, 320
Obiective compatibile..................................... 318
Oglindă .......................................................... 50, 332
Oglindă sus................................................. 7, 46, 50
Opţiuni de afişare a redării ............................ 232
Opţiuni Picture Control......................... 100, 102
Oră............................................................................ 44
Ordine bracketing............................................. 260
Ordine numere fişiere ..................................... 255
Ordonare elemente (Meniul meu).............. 316
Orizont virtual ................................. 182, 265, 282
P
Panou de control.................................................... 8
Peisaj (setare Picture Control) ...................... 100
Personaliz. selectoare com. ........................... 267
PictBridge .................................................. 214, 362
Picture Control Utility (Utilitar Picture
Control)............................................................... 109
Pornire imprimare (PictBridge) .......... 216, 219
Portocaliu (efecte filtru).................................. 295
Portret (setare Picture Control).................... 100
L (Presetare manuală) ........................... 82, 90
Pre-bliţ de control................................... 130, 131
Presetare manuală (Balans de alb)......... 82, 90
Prezentare diapozitive .................................... 234
Prioritate diafragmă automată ...................... 41
Prioritate dimensiune (compresie JPEG) .... 57
Prioritate timp de expunere............................ 39
Procesare NEF (RAW) ....................................... 300
Profunzime de câmp ......................................... 41
Program expunere ........................................... 339
Program flexibil ................................................... 38
Protejarea fotografiilor ................................... 201
n
371
Punct focalizare .. 31, 62, 64, 69, 177, 248, 249
Punct unic AF ................................................ 62, 64
R
Redare............................................................ 34, 185
Redare cadru întreg ......................................... 185
Redare calendar ................................................ 197
Redare miniaturi................................................ 196
Redimensionare ................................................ 302
Reducere ochi roşii........................................... 125
Reducere ochi roşii cu sincronizare lentă 125
Reducere zgomot ............................................. 242
Reducere zgomot exp. lungă ....................... 242
Reducerea efectului de clipire ..................... 276
Regl. fină expunere optimă........................... 250
Reglare fină AF................................................... 283
Reglare fină timp de expun........................... 270
Reglarea fină a balansului de alb .................. 84
Reglaţi dioptriile vizorului ............................... 28
Reiniţializare prin două butoane................. 133
Resetare............................................. 133, 236, 245
Restabilirea setărilor implicite.. 133, 224, 236,
245
Retuşare rapidă.................................................. 304
Rezoluţie ieşire (HDMI) ................................... 223
RGB............................................................... 191, 240
Ridicată (Sensibilitate)....................................... 71
Rotire automată a imaginii............................ 277
Rotire pe înalt..................................................... 233
S
n
372
S (mică).................................................................... 58
Salvare setări ...................................................... 280
Salvare/încărcare setări .................................. 280
Schiţă color ......................................................... 306
Selectare dată ................................. 206, 217, 230
Selectare imprimantă...................................... 217
Selector compensare expunere .................... 79
Selector măsurare............................................... 76
Selector mod de declanşare ....................... 7, 46
Selector mod expunere......................... 6, 30, 36
Selector mod focalizare.......... 59, 68, 175, 183
Selector multiplu .............................................. 262
Selector sensibilitate ISO ................................. 70
Selector timp de expunere................ 39, 40, 42
Selecţie prioritate AF-C................................... 246
Selecţie prioritate AF-S ................................... 246
Sensibilitate ................................................... 70, 72
Sensibilitate ISO ........................................... 70, 72
Sensibilitate maximă ......................................... 73
Senzor RGB cu 2016 pixeli ................... 354, 355
Sepia (Monocrom)............................................ 294
Serie ............................................................. 153, 254
Setare bracketing automat ........................... 259
Setare Picture Control..................................... 100
Setări implicite ......................................... 133, 224
Setări personalizate ......................................... 243
Setări recente ..................................................... 317
Sfaturi ecran........................................................ 254
Sincronizare lentă ............................................. 125
Sincronizare perdea frontală ........................ 125
Sincronizare perdea posterioară................. 125
Sincronizare rapidă FP automată...... 119, 257
Sistem creativ de iluminare........................... 118
Soft (efecte filtru) .............................................. 295
Spaţiu culoare .................................................... 240
Spot.......................................................................... 75
sRGB....................................................................... 240
Standard (setare Picture Control) ............... 100
Stea (efecte filtru) ............................................. 295
Superangular...................................................... 305
Suprapunere imagine ..................................... 297
Ş
Ştergere......................................................... 35, 203
Ştergere imagini selectate............................. 205
Ştergerea tuturor imaginilor......................... 205
Ştergeţi imaginea curentă...................... 35, 203
T
Telecomandă fără fir................................. 44, 325
Telecomandă prin cablu .................. 44, 50, 325
Telemetru electronic ......................................... 69
Televizor............................................................... 222
Temperatură culoare........................... 82, 83, 88
Temporizator............................................... 48, 156
Temporizator standby ................... 33, 170, 251
Terminal accesoriu ................................. 170, 325
Terminal de sincronizare................................ 117
Terminal sincronizare bliţ .............................. 117
TIFF........................................................................... 55
Timp de expunere ................................ 39, 40, 42
Timp economisire lumină zi................... 27, 276
Timp expunere cu bliţ ..................................... 258
Timp expunere maxim...................................... 73
Timp sincronizare bliţ............................ 127, 257
Tip (Înregistrare NEF (RAW)) ........................... 57
Trepied....................................................................... 3
U
Umbră (Balans de alb) ....................................... 82
Unghi de câmp .................................................. 322
Urmărire 3D............................................. 62, 63, 64
Urmărire focaliz. cu blocare .......................... 247
Urmărire focalizare .................................... 60, 247
Urmărire focalizare predictivă........................ 60
UTC........................................................ 26, 171, 194
V
Versiune firmware ............................................ 286
ViewNX 2....... 56, 109, 208, 211, 240, 277–279
Viteză fotografiere mod CL ........................... 254
Vizor.................................................. 9, 28, 324, 353
Vizualizare în timp real.......................... 172–184
W
WB ................................................................... 81, 141
Z
Zonă AF automată....................................... 63, 64
Zonă central-evaluativă.................................. 250
Zonă dinamică AF........................................ 62, 64
Zonă imagine .................................. 25, 51, 53, 58
Zone luminoase................................................. 190
Zoom redare ....................................................... 199
n
373
Termeni de garanţie – Garanţie de
service Nikon în Europa
Dragă Client Nikon,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs Nikon. În cazul în care
produsul dumneavoastră Nikon necesită service în garanţie, vă rugăm să
contactaţi dealerul de la care l-aţi achiziţionat sau un membru al reţelei de
service autorizate de pe teritoriul de vânzări al Nikon Europe B.V. (ex:
Europa/Rusia/altele). Detalii disponibile la:
http://www.europe-nikon.com/support
Pentru a evita orice neplăcere inutilă, vă sfătuim să citiţi manualele
utilizatorului înainte de a contacta dealerul sau reţeaua autorizată de
service.
Echipamentul dumneavoastră Nikon beneficiază de garanţie pentru orice
defect de fabricaţie timp de un an de la data achiziţiei originale. Dacă în
timpul perioadei de garanţie produsul prezintă defecţiuni datorate
materialelor necorespunzătoare sau fabricaţiei, reţeaua noastră autorizată
de service de pe teritoriul Nikon Europe B.V. va repara produsul în termenii
şi condiţiile de mai jos, fără a tarifa manopera şi piesele de schimb. Nikon
îşi rezervă dreptul (unilateral) de a înlocui sau repara produsul.
1. Această garanţie este oferită doar la prezentarea cardului complet de
garanţie şi a facturii originale sau a chitanţei indicând data achiziţiei,
tipul produsului şi numele dealerului, împreună cu produsul. Nikon îşi
rezervă dreptul de a refuza service-ul în garanţie gratuit dacă
documentele de mai sus nu pot fi prezentate sau dacă informaţiile
conţinute sunt incomplete sau ilizibile.
2. Această garanţie nu va acoperi:
• lucrări de întreţinere sau reparaţie necesare sau înlocuire a pieselor
datorită uzurii normale şi a distrugerii.
• modificări pentru îmbunătăţirea produsului având drept efect
abaterea de la scopul normal aşa cum este descris în manualele
utilizatorului, fără consimţământul scris prealabil al Nikon.
n
374
• costuri de transport şi toate riscurile implicate de transport legate
direct sau indirect de garanţia produselor.
• deteriorări rezultate în urma modificărilor şi reglajelor care pot fi
efectuate unui produs, fără consimţământul prealabil scris al Nikon,
pentru a respecta standardele tehnice locale sau naţionale în vigoare
în orice altă ţară decât cele pentru care produsul a fost conceput şi/
sau produs iniţial.
3. Garanţia nu va fi aplicabilă în cazul:
• deteriorării cauzate de utilizarea incorectă incluzând, dar fără a se
limita la nerespectarea utilizării produsului pentru scopul normal sau
în conformitate cu instrucţiunile pentru utilizator privind utilizarea şi
întreţinerea corespunzătoare şi privind montarea sau utilizarea
produsului fără conformarea la standardele de siguranţă în vigoare
din ţara unde este utilizat.
• deteriorării provocate de accidente incluzând, dar fără a se limita la
fulgere, apă, foc, utilizare incorectă sau neglijenţă.
• modificării, deteriorării aspectului, ilizibilităţii sau îndepărtării
numărului serial sau al modelului de pe produs.
• deteriorării rezultând în urma reparaţiilor sau reglajelor efectuate de
organizaţii de service sau persoane neautorizate.
• defectelor oricărui sistem în care a fost încorporat produsul sau
împreună cu care este utilizat.
4. Această garanţie de service nu afectează drepturile statutare ale
consumatorului cu respectarea legilor naţionale în vigoare; de
asemenea, nu afectează drepturile consumatorului faţă de dealer ca
urmare a contractului de vânzare/achiziţionare.
Notă: O prezentare generală a punctelor autorizate de service Nikon vă stă
la dispoziţie online, la următoarea legătură
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
n
375
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau
parţial fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION
(excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).
APARAT FOTO DIGITAL
Manualul utilizatorului
Asistenţă pentru utilizatori Nikon
Vizitaţi site-ul de mai jos pentru a înregistra aparatul dvs. foto şi a fi la
curent cu cele mai noi informaţii despre produse. Veţi găsi răspunsuri la
întrebări frecvente (FAQ) şi ne veţi putea contacta pentru asistenţă tehnică.
http://www.europe-nikon.com/support
Imprimat în Europa
SB8L03(Y5)
6MB192Y5-03
Ro
AMA15564
Ro
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising