Nikon | COOLPIX A900 | Nikon COOLPIX A900 Ghid de start rapid

Nikon COOLPIX A900 Ghid de start rapid
APARAT FOTO DIGITAL
Ghid de start rapid
Introducere
Componentele aparatului foto
Pregătirea pentru fotografiere
Operaţiunile de bază pentru fotografiere şi redare
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
Alte funcţii
Note tehnice
ii
1
2
9
14
20
24
Ro
• Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a folosi
aparatul foto.
• Pentru a vă asigura că folosiţi aparatul foto în mod
corespunzător, aveţi grijă să citiţi capitolul „Pentru
siguranţa dumneavoastră” (de la pagina vi).
• După ce aţi citit acest manual, păstraţi-l într-un loc
uşor accesibil pentru a-l putea consulta pe viitor.
Introducere
Citiţi mai întâi
Vă mulţumim pentru achiziţionarea aparatului foto digital Nikon COOLPIX A900.
Descărcarea documentului „Manual de referinţă”
Documentul Manual de referinţă (format PDF) oferă detalii, în diverse limbi, privind modul de
utilizare a acestui produs. Descărcaţi Manualul de referinţă din Centrul de descărcare disponibil la
URL-ul de mai jos şi salvaţi-l pe dispozitivul inteligent sau pe computer pentru a-l putea consulta.
• Puteţi vizualiza Manualul de referinţă prin intermediul Adobe Acrobat Reader (poate fi
descărcat de pe site-ul web Adobe) sau al iBooks (o aplicaţie iOS).
Descărcarea software-ului Nikon
Pentru computer
Descărcaţi software-ul din Centrul de descărcare disponibil la URL-ul de mai jos.
• ViewNX-i: acest software permite transferul imaginilor şi al filmelor pe computerul
dumneavoastră pentru vizionare şi editare.
Pentru dispozitivul inteligent
• SnapBridge: atunci când stabiliţi o conexiune fără fir, această aplicaţie permite încărcarea
imaginilor şi a filmelor pe dispozitivul dvs. inteligent. Consultaţi „Conectarea la un dispozitiv
inteligent (SnapBridge)” (A14) pentru informaţii privind descărcarea aplicaţiei şi stabilirea
unei conexiuni.
Accesarea Centrului de descărcare
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Accesaţi site-ul nostru web pentru a descărca manualele aferente produselor
de realizare a imaginilor, software-ului de computer sau firmware-ului Nikon.
Asistenţă pentru utilizatori Nikon
Vizitaţi site-ul de mai jos pentru a înregistra aparatul dvs. foto şi a fi la curent cu cele mai noi
informaţii despre produse. Veţi găsi răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ) şi ne puteţi contacta
pentru asistenţă tehnică.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX A900 Model Name: N1511
ii
Introducere
Verificarea conţinutului pachetului
În cazul în care lipseşte vreun articol, contactaţi magazinul de la care aţi cumpărat aparatul foto.
Aparat foto digital
COOLPIX A900
Curea aparat foto
Acumulator Li-ion EN-EL12
Adaptor de încărcare la
curent alternativ* EH-73P
Cablu USB UC-E21
Ghid de start rapid (acest
manual)
Garanţie (tipărită pe coperta spate a acestui manual)
* În pachet este inclus un adaptor de priză dacă aparatul foto a fost achiziţionat într-o ţară sau regiune
unde adaptorul de priză este necesar. Forma adaptorului de priză variază în funcţie de zona în care a
fost achiziţionat (A4).
NOTĂ: Cardul de memorie nu este inclus în pachetul aparatului foto. Cardurile de memorie SD,
SDHC şi SDXC sunt denumite „carduri de memorie” în acest manual.
Introducere
iii
Informaţii şi precauţii
Învăţare continuă
În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie privind produsele,
pe următoarele site-uri web sunt disponibile informaţii actualizate permanent:
• Pentru utilizatorii din SUA: http://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatorii din Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania, Orientul Mijlociu şi Africa: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste site-uri web pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii,
răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a
fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Vizitaţi site-ul
web de mai jos pentru informaţii de contact.
http://imaging.nikon.com/
Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon
Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice
complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele de acumulator, acumulatorii,
adaptoarele la reţeaua electrică şi cablurile USB) certificate de Nikon special pentru folosirea cu acest
aparat foto digital Nikon sunt create şi testate pentru funcţionare în limitele cerinţelor de operare şi
siguranţă ale acestui sistem de circuite electronice.
UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO ŞI
POATE ANULA GARANŢIA NIKON.
Utilizarea acumulatorilor Li-ion de altă marcă şi fără sigiliul holografic Nikon poate împiedica funcţionarea
normală a aparatului foto sau poate cauza supraîncălzirea, aprinderea, perforarea acumulatorilor, precum
şi apariţia scurgerilor de lichid din aceştia.
Sigiliu holografic: identifică acest
dispozitiv ca un produs autentic Nikon.
Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un dealer local autorizat Nikon.
Înainte de efectuarea fotografiilor importante
Înainte de efectuarea fotografiilor cu ocazia unor evenimente importante (precum nunţi sau înainte de a
merge cu aparatul foto într-o călătorie) efectuaţi o fotografie de test pentru a vă asigura că aparatul foto
funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot
rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.
iv
Introducere
Despre manuale
• Nicio parte a manualelor furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă,
transcrisă, stocată pe un sistem de recuperare sau tradusă în altă limbă, sub nicio formă, prin niciun
mijloc, fără permisiunea în scris acordată în prealabil de Nikon.
• Ilustraţiile care prezintă conţinutul ecranului sau aparatul foto pot fi diferite de produsul real.
• Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile echipamentelor hardware şi programelor
software descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă.
• Nikon nu va fi răspunzător pentru daunele care pot decurge din utilizarea acestui produs.
• Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte
şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona
dumneavoastră (adresa oferită separat).
Respectaţi notele privind drepturile de autor
În temeiul legislaţiei privind dreptul de autor, lucrările care fac obiectul dreptului de autor fotografiate
sau înregistrate cu aparatul foto nu pot fi utilizate fără permisiunea deţinătorului dreptului de autor. Sunt
aplicabile excepţii pentru utilizarea în scopuri personale, reţineţi însă că şi utilizarea în scopuri personale
poate fi restricţionată în cazul fotografiilor şi înregistrărilor realizate la expoziţii sau spectacole.
Casarea dispozitivelor de stocare a datelor
Reţineţi că ştergerea imaginilor sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de
memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterg complet datele de imagine originale.
Fişierele şterse pot fi uneori recuperate de pe dispozitivele de stocare casate utilizând software disponibil
în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini.
Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului.
Înainte de a casa un dispozitiv de stocare a datelor sau de a-l transfera în proprietatea altei persoane, nu
uitaţi să formataţi setările aparatului foto în Resetare totală (A22) în meniul de configurare. După ce
formataţi setările aparatului foto, ştergeţi toate datele cu ajutorul unui software de ştergere disponibil în
comerţ sau formataţi dispozitivul cu opţiunea Formatare memorie sau Formatare card din meniul de
configurare (A22), apoi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii personale (de exemplu
imagini cu cerul liber). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic
cardurile de memorie.
Marcaj de conformitate
Urmaţi procedura de mai jos pentru a afişa unele marcaje de conformitate care atestă faptul că aparatul
foto îndeplineşte cerinţele relevante.
Apăsaţi butonul d M pictograma de meniu z M Marcaj de conformitate M butonul k
Introducere
v
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a preveni deteriorarea bunurilor sau rănirea dumneavoastră sau a celorlalţi, citiţi în
totalitate capitolul „Pentru siguranţa dumneavoastră” înainte de a folosi acest produs.
Păstraţi aceste instrucţiuni de siguranţă într-un loc în care vor putea fi citite de către toţi cei care
folosesc acest produs.
PERICOL
În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu
această pictogramă există un risc ridicat de
deces sau vătămare gravă.
AVERTIZARE
În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu
această pictogramă se poate produce decesul
sau vătămarea gravă.
ATENŢIE
În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu
această pictogramă se pot produce vătămări
sau daune materiale.
AVERTIZARE
• A nu se utiliza în timpul mersului sau al manevrării unui autovehicul. Nerespectarea acestei
precauţii ar putea cauza accidente sau alte vătămări.
• A nu se demonta sau modifica acest produs. A nu se atinge componentele interne care devin
vizibile în urma căderii sau a unui alt accident. Nerespectarea acestor precauţii poate duce la
electrocutare sau vătămare.
• În cazul în care sesizaţi anomalii, cum ar fi faptul că produsul scoate fum, emite căldură sau
mirosuri neobişnuite, deconectaţi imediat acumulatorul sau sursa de alimentare. Continuarea
operării ar putea provoca incendiu, arsuri sau alte vătămări.
• A se menţine uscat. A nu se manipula cu mâinile ude. A nu se manipula ştecărul cu mâinile
ude. Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.
• Nu lăsaţi pielea în contact prelungit cu acest produs cât timp este pornit sau conectat la priză.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri la temperatură scăzută.
• Nu folosiţi acest produs în prezenţa prafului sau a gazelor inflamabile, cum ar fi propan,
benzină sau aerosoli. Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca explozie sau incendiu.
• Nu îndreptaţi bliţul către operatorul unui autovehicul. Nerespectarea acestei precauţii ar
putea duce la accidente.
vi
Introducere
• A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor. Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza
vătămări sau defectarea produsului. În plus, reţineţi că elementele componente de mici
dimensiuni prezintă pericol de sufocare. În cazul în care un copil înghite orice componentă
a acestui produs, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
• Nu înnodaţi, înfăşuraţi sau răsuciţi cureaua în jurul gâtului. Nerespectarea acestei precauţii
ar putea duce la accidente.
• Nu folosiţi acumulatori, încărcătoare, adaptoare la reţeaua electrică sau cabluri USB care nu
sunt indicate în mod specific spre a fi folosite cu acest produs. Când se utilizează acumulatori,
încărcătoare, adaptoare la reţeaua electrică şi cabluri USB indicate spre a fi folosite cu acest
produs:
- Nu deterioraţi, modificaţi, trageţi cu forţă sau îndoiţi firele şi cablurile, nu le puneţi sub
obiecte grele şi nu le expuneţi la căldură sau la flacără deschisă.
- Nu utilizaţi convertoare sau adaptoare de voiaj, concepute pentru a transforma de la
o tensiune la alta, sau cu invertoare de la c.c. la c.a.
Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.
• Nu manipulaţi ştecărul când produsul se încarcă sau când folosiţi adaptorul la reţeaua
electrică în timpul furtunilor cu descărcări electrice. Nerespectarea acestei precauţii ar putea
duce la electrocutare.
• Nu manipulaţi cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau foarte scăzute.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau degerături.
ATENŢIE
• Nu lăsaţi obiectivul îndreptat spre soare sau alte surse puternice de lumină. Lumina focalizată
prin obiectiv ar putea provoca incendiu sau ar putea deteriora componentele interne ale
produsului. Când fotografiaţi subiecte cu fundal iluminat, menţineţi soarele în afara cadrului.
• Opriţi produsul când utilizarea acestuia este interzisă. Dezactivaţi funcţiile fără fir atunci când
utilizarea echipamentelor fără fir este interzisă. Emisiile de radiofrecvenţă ale acestui produs
ar putea interfera echipamentele de la bordul aeronavelor sau din spitale sau din alte unităţi
medicale.
• Scoateţi acumulatorul şi deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică dacă produsul nu va fi
folosit o perioadă îndelungată. Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu
sau defectarea produsului.
• Nu atingeţi componentele mobile ale obiectivului sau alte componente mobile.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări.
• Nu declanşaţi bliţul în contact cu sau în imediata apropiere a pielii sau a altor obiecte.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau incendiu.
Introducere
vii
• Nu lăsaţi acest produs perioade îndelungate în locuri în care va fi expus la temperaturi foarte
mari, cum ar fi într-un automobil închis sau la lumina directă a soarelui. Nerespectarea acestei
precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.
PERICOL legat de acumulatori
• Nu manipulaţi necorespunzător acumulatorii. Nerespectarea următoarelor precauţii ar putea
duce la scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora:
- Folosiţi numai acumulatori aprobaţi pentru utilizarea în acest produs.
- Nu expuneţi acumulatorii la flacără deschisă sau la căldură în exces.
- Nu dezasamblaţi.
- Nu scurtcircuitaţi terminalele prin atingerea acestora de lănţişoare, agrafe de păr sau alte
obiecte din metal.
- Nu expuneţi acumulatorii sau produsele în care aceştia sunt introduşi la şocuri fizice
puternice.
• Nu încercaţi să reîncărcaţi acumulatori EN-EL12 folosind încărcătoare/aparate foto care nu
sunt destinate în mod specific acestui scop. Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la
scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.
• Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu ochii, clătiţi cu multă apă curată şi solicitaţi
imediat asistenţă medicală. Acţionarea cu întârziere ar putea cauza vătămări ale ochilor.
AVERTIZARE legată de acumulatori
• A nu se lăsa acumulatorii la îndemâna copiilor. În cazul în care un copil înghite un acumulator,
solicitaţi imediat asistenţă medicală.
• Nu introduceţi acest produs în apă şi nu îl expuneţi la ploaie. Nerespectarea acestei precauţii
ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului. Dacă produsul se udă, uscaţi-l imediat
cu un prosop sau un obiect similar.
• Încetaţi imediat folosirea în cazul în care observaţi orice modificări la acumulatori, cum ar fi
decolorare sau deformare. Opriţi încărcarea acumulatorilor EN-EL12 dacă aceştia nu se încarcă
în perioada de timp specificată. Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la scurgeri din
acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.
• Înainte de a-l arunca, izolaţi terminalele acumulatorului cu bandă izolatoare. Este posibil să se
producă supraîncălzire, fisurare sau incendiu în cazul în care obiecte metalice intră în contact
cu terminalele. Reciclaţi sau aruncaţi acumulatorii în conformitate cu reglementările locale.
• Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu pielea sau hainele, clătiţi imediat zona
afectată cu multă apă curată. Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza iritarea pielii.
viii
Introducere
Componentele aparatului foto
Corpul aparatului foto
1 23 4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
7
6
16
1
Selector de comandă
8
Control K (ridicare bliţ)
2
Comutator alimentare/
indicator luminos aparat pornit
9
Buton q (zoom cu revenire rapidă)
3
Buton declanşare
11 Buton c (redare)
4
Selector moduri
12 Selector multiplu rotativ (selector multiplu)
5
Bliţ
13 Buton k (aplică selecţia)
14 Buton l (ştergere)
6
Control zoom
f : unghi larg
g : telefotografie
h : redare miniaturi
i : zoom redare
7
10 Buton b (e înregistrare film)
15 Buton d (meniu)
16 Monitor
N-Mark (antenă NFC)
Componentele aparatului foto
1
Pregătirea pentru fotografiere
Prinderea curelei aparatului foto
• Cureaua aparatului foto se poate prinde în oricare dintre buclele de pe corpul aparatului
(în stânga sau în dreapta).
2
Pregătirea pentru fotografiere
Introducerea acumulatorului şi a cardului de
memorie
Zăvorul acumulatorului
Fanta cardului de memorie
• Deplasaţi zăvorul portocaliu al acumulatorului (3) şi introduceţi complet acumulatorul (4)
cu terminalul pozitiv şi negativ orientate corect.
• Glisaţi cardul de memorie înăuntru până când se blochează cu un clic (5).
• Aveţi grijă să nu introduceţi acumulatorul sau cardul de memorie invers sau cu partea din
spate înainte, aceasta putând duce la disfuncţionalităţi.
B
Formatarea unui card de memorie
Prima dată când introduceţi în acest aparat foto un card de memorie care a fost utilizat în alt
dispozitiv, asiguraţi-vă că îl formataţi utilizând acest aparat foto.
• Reţineţi că formatarea unui card de memorie şterge definitiv toate imaginile şi alte date de
pe cardul de memorie. Înainte de formatare, asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate imaginile
pe care doriţi să le păstraţi.
• Introduceţi cardul de memorie în aparatul foto, apăsaţi pe butonul d şi selectaţi Formatare card
în meniul de configurare (A22).
Scoaterea acumulatorului sau a cardului de memorie
Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi ecranul s-au stins, apoi
deschideţi capacul locaşului acumulatorului/fantei cardului de memorie.
• Deplasaţi zăvorul acumulatorului pentru a face să iasă acumulatorul.
• Apăsaţi uşor cardul de memorie în aparatul foto pentru a-l face să iasă parţial.
• Aveţi grijă când manevraţi aparatul foto, acumulatorul şi cardul de memorie imediat după
utilizarea aparatului foto, pentru că acestea pot fi fierbinţi.
Cardurile de memorie şi memoria internă
Datele de pe aparatul foto, inclusiv imaginile şi filmele, se pot salva pe un card de memorie sau în
memoria internă a aparatului. Pentru a utiliza memoria internă a aparatului foto, scoateţi cardul de
memorie.
Pregătirea pentru fotografiere
3
Încărcarea acumulatorului
Adaptor de încărcare la curent alternativ
Priză electrică
Indicator luminos de încărcare
Cablu USB (inclus în pachet)
Dacă împreună cu aparatul foto este furnizat un adaptor de priză*, fixaţi-l pe adaptorul de
încărcare la curent alternativ. După ce aceste două componente au fost conectate, încercarea de a
scoate cu forţa adaptorul de priză poate deteriora produsul.
* Forma adaptorului de priză poate fi diferită, în funcţie de ţara sau regiunea în care a fost
achiziţionat aparatul foto.
Acest pas poate fi omis dacă adaptorul de priză este fixat permanent pe adaptorul de încărcare
la curent alternativ.
• Încărcarea începe în momentul în care aparatul foto, cu acumulatorul introdus, este conectat la
o priză de curent electric, ca în ilustraţie. Indicatorul luminos de încărcare clipește rar în culoarea
verde cât timp se încarcă acumulatorul.
• Când încărcarea este completă, indicatorul luminos de încărcare se stinge. Deconectaţi
adaptorul de încărcare la curent alternativ de la priza electrică, apoi deconectaţi cablul USB.
Timpul de încărcare este de aproximativ 2 ore şi 20 de minute, în cazul unui acumulator
complet descărcat.
• Acumulatorul nu poate fi încărcat atunci când indicatorul luminos de încărcare clipește rapid în
culoarea verde, cauza posibilă putând fi una dintre cele descrise mai jos.
- Temperatura ambiantă nu este potrivită pentru încărcare.
- Cablul USB sau adaptorul de încărcare la curent alternativ nu sunt conectate corect.
- Acumulatorul este deteriorat.
4
Pregătirea pentru fotografiere
B
Note privind cablul USB
• Nu utilizaţi alt cablu USB decât UC-E21. Utilizarea altui cablu USB decât UC-E21 poate duce la
supraîncălzire, incendiu sau electrocutare.
• Verificaţi forma şi direcţia mufelor. Acestea nu se introduc şi nu se scot oblic.
B
Note privind încărcarea acumulatorului
• Aparatul foto poate fi utilizat în timpul încărcării acumulatorului, dar acest lucru prelungeşte timpul de
încărcare. Indicatorul luminos de încărcare se stinge atunci când aparatul foto este utilizat.
• Nu utilizaţi, în niciun caz, altă marcă sau model de adaptor la reţeaua electrică, cu excepţia unui
adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-73P şi nu utilizaţi niciun adaptor la reţeaua electrică USB
şi niciun încărcător de acumulator pentru telefon mobil disponibil în comerţ. Nerespectarea acestei
precauţii poate duce la supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.
Pregătirea pentru fotografiere
5
Schimbarea unghiului monitorului
Puteţi regla direcţia şi unghiul monitorului.
Pentru fotografiere obişnuită
Pentru autoportrete
1/250
F3.7
25m 0s
880
Pentru fotografiere dintr-o poziţie joasă
Pentru fotografiere dintr-o poziţie ridicată
B
Note privind monitorul
• Nu mişcaţi monitorul apăsându-l excesiv; mișcați-l lent, fără să depăşiţi limita de reglare, astfel încât
piesele articulate să nu se defecteze.
• Nu atingeți zona din spatele monitorului. Nerespectarea
acestei măsuri de precauție poate avea drept consecinţă
funcționarea defectuoasă a produsului.
Aveți mare grijă să nu atingeți
aceste zone.
6
Pregătirea pentru fotografiere
Configurarea aparatului foto
1
Porniţi aparatul foto.
• Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta şi a regla setările.
Selector multiplu
Sus
Stânga
Buton k
(aplicare selecţie)
Dreapta
Comutator
alimentare
Jos
• Va fi afişat un dialog de selectare a limbii. Apăsaţi HI de
pe selectorul multiplu pentru a evidenţia limba şi apăsaţi
butonul k pentru a selecta.
• Limba poate fi schimbată oricând folosind opţiunea
Limba/Language din meniul de configurare.
• Comutatorul de alimentare se activează la câteva secunde
după introducerea acumulatorului. Aşteptaţi câteva
secunde înainte de a apăsa comutatorul de alimentare.
2
Când se afişează dialogul din dreapta, urmaţi
instrucţiunile de mai jos şi apăsaţi pe butonul
d sau pe butonul k.
Limba/Language
Norsk
Polski
Português (BR)
Português (PT)
Русский
Română
Anulare
Utilizaţi SnapBridge pt. a trimite fotogr.
către disp. intelig. şi a le partaja online.
• Dacă nu urmează să stabiliţi o conexiune fără fir cu un
Pentru a ignora acest ecran şi a seta
dispozitiv inteligent: apăsaţi butonul d şi continuaţi cu
SnapBridge ulterior din Meniu reţea,
apăsaţi „MENU” .
pasul 3.
Setare
Ulterior
• Dacă urmează să stabiliţi o conexiune fără fir cu un
dispozitiv inteligent: apăsaţi butonul k. Consultaţi
„Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)” (A14) pentru informaţii privind
procedura de configurare.
3
Când vi se solicită să setaţi ceasul intern al aparatului foto, apăsaţi HI
pentru a evidenţia Da şi apăsaţi butonul k.
Pregătirea pentru fotografiere
7
4
Evidenţiaţi fusul orar local şi apăsaţi
butonul k.
London, Casablanca
• Apăsaţi H pentru a seta ora de vară. Când este activată,
ceasul va fi setat cu o oră mai devreme şi în partea de sus
a hărţii se va afişa W. Apăsaţi I pentru a dezactiva ora
de vară.
Înapoi
5
Apăsaţi HI pentru a selecta un format de dată, apoi apăsaţi pe
butonul k.
6
Introduceţi data şi ora curente şi apăsaţi
butonul k.
• Apăsaţi JK pentru a evidenţia elemente şi apăsaţi HI
pentru a modifica.
• Apăsaţi butonul k pentru a seta ceasul.
Dată şi oră
Z
L
A
h
m
15
11
2016
15
10
Editare
7
Când vi se solicită, selectaţi Da şi apăsaţi butonul k.
• Configurarea este finalizată când aparatul foto comută la ecranul de fotografiere.
• Fusul orar şi data pot fi modificate oricând prin intermediul meniului de configurare (A22) M
Fus orar şi dată.
8
Pregătirea pentru fotografiere
Operaţiunile de bază pentru fotografiere
şi redare
Fotografierea imaginilor
Modul A (automat) va fi utilizat aici drept exemplu. Modul A (automat) este destinat
fotografierii obişnuite, în diferite condiţii.
1
Rotiţi selectorul de moduri la A.
Numărul de expuneri rămase
• Indicatorul de încărcare a acumulatorului
b: nivelul de încărcare a acumulatorului este ridicat.
B: nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut.
• Numărul de expuneri rămase
Pictograma C se afişează când în aparatul foto nu este
introdus un card de memorie, iar imaginile sunt salvate în
memoria internă.
1/250
F 3.7
F3.7
25m 0s
880
Indicatorul de încărcare a
acumulatorului
2
Ţineţi aparatul foto nemişcat.
• Ţineţi degetele şi alte obiecte la distanţă de obiectiv, bliţ,
dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF, microfon
şi difuzor.
Operaţiunile de bază pentru fotografiere şi redare
9
• Dacă faceţi fotografii cu orientare portret („pe înalt”),
întoarceţi aparatul foto astfel încât bliţul să fie deasupra
obiectivului.
3
Încadraţi imaginea.
• Deplasaţi controlul zoomului pentru a schimba poziţia obiectivului zoom.
• Dacă subiectul dispare din cadru în timp ce fotografiaţi cu obiectivul în poziţia de telefotografie,
apăsaţi pe butonul q (zoom cu revenire rapidă) pentru a lărgi temporar zona vizibilă, astfel
încât să puteţi încadra mai uşor subiectul.
Depărtare
Apropiere
Butonul q
4
Apăsaţi butonul de declanşare până la
jumătate.
• A apăsa butonul de declanşare „până la jumătate”
înseamnă apăsarea şi menţinerea butonului în punctul
în care se simte o uşoară rezistenţă.
• În momentul în care subiectul este focalizat, zona de
focalizare sau indicatorul de focalizare se afişează în
culoarea verde.
• Când fotografiați autoportrete (A6), zona de focalizare
nu este afișată.
• Dacă folosiţi zoomul digital, aparatul foto focalizează în
centrul cadrului, iar zona de focalizare nu este afişată.
• Dacă zona de focalizare sau indicatorul de focalizare
clipesc, aparatul foto nu poate focaliza. Modificaţi
compoziţia şi încercaţi să apăsaţi din nou butonul de
declanşare până la jumătate.
5
10
Fără să ridicaţi degetul de pe butonul de
declanşare, apăsaţi-l până la capăt.
Operaţiunile de bază pentru fotografiere şi redare
1/250
F3.7
Zona de focalizare
B
Note privind salvarea imaginilor sau a filmelor
Indicatorul numărului de expuneri rămase sau cel al timpului de înregistrare rămas clipesc în timp ce se
salvează imaginile sau filmele. Nu deschideţi capacul locaşului acumulatorului/fantei cardului de
memorie şi nu scoateţi acumulatorul ori cardul de memorie în timp ce un indicator clipeşte.
Aceste acţiuni pot duce la pierderea datelor sau deteriorarea aparatului foto ori a cardului de memorie.
C
Funcţia Oprire automată
• Dacă nu se efectuează nicio operaţiune timp de aproximativ un minut, ecranul se opreşte, aparatul
foto intră în modul de veghe şi indicatorul luminos aparat pornit clipeşte. Aparatul foto se opreşte
după ce a rămas în modul de veghe timp de aproximativ trei minute.
• Pentru a reactiva ecranul în timp ce aparatul foto este în modul de veghe, efectuaţi o operaţiune, cum
ar fi apăsarea pe comutatorul de alimentare sau pe butonul de declanşare.
C
Când se foloseşte un trepied
• Se recomandă folosirea unui trepied pentru stabilizarea aparatului foto în următoarele situaţii:
- Când se fotografiază în condiţii de lumină slabă cu modul bliţ setat la W (dezactivat)
- Când zoomul este la o poziţie de telefotografie
• Atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii, setaţi VR
fotografie la Dezactivată în meniul de configurare (A22) pentru a evita posibilele erori cauzate
de această funcţie.
Utilizarea bliţului
În situaţiile în care bliţul este necesar, de
exemplu în locuri întunecate sau când
subiectul este situat pe un fundal iluminat,
deplasaţi controlul K (ridicare bliţ) pentru
a ridica bliţul.
• Când nu utilizaţi bliţul, apăsaţi-l uşor
pentru a-l coborî, până când se închide cu
un clic.
Înregistrarea filmelor
Afişaţi ecranul de fotografiere şi apăsaţi butonul
b (e înregistrare film) pentru a începe înregistrarea
unui film. Apăsaţi din nou pe butonul b (e) pentru
a încheia înregistrarea.
Operaţiunile de bază pentru fotografiere şi redare
11
Redarea imaginilor
1
Apăsaţi pe butonul c (redare) pentru a
intra în modul de redare.
• Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul c în timp
ce aparatul foto este oprit, acesta porneşte în modul de
redare.
2
Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta
o imagine pe care doriţi să o afişaţi.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat HIJK pentru a
parcurge imaginile rapid.
• Imaginile pot fi selectate şi prin rotirea selectorului
multiplu.
• Pentru a reda un film înregistrat, apăsaţi pe butonul k.
• Pentru a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi
butonul c sau butonul de declanşare.
• Atunci când în modul de redare cadru întreg se afişează
e, puteţi apăsa pe butonul k pentru a aplica un
efect imaginii.
Afişaţi imaginea anterioară
Afişaţi imaginea următoare
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Deplasaţi controlul zoomului spre g (i) în
modul de redare cadru întreg pentru a
mări imaginea.
3.0
• În modul de redare cadru întreg, deplasaţi
controlul zoomului spre f (h) pentru a
comuta la modul de redare a miniaturilor
şi a afişa mai multe imagini pe ecran.
12
Operaţiunile de bază pentru fotografiere şi redare
1 / 20
Ştergerea imaginilor
1
Apăsaţi pe butonul l (ştergere) pentru
a şterge imaginea afişată în acel moment
pe ecran.
2
Utilizaţi HI de pe selectorul multiplu
pentru a selecta metoda de ştergere dorită
şi apăsaţi pe butonul k.
• Pentru a părăsi ecranul fără a şterge, apăsaţi pe
butonul d.
• Selectarea metodei dorite de ştergere se poate face şi prin
rotirea selectorului de comandă sau a selectorului
multiplu.
3
Ştergere
Imagine curentă
Ştergere imagini selectate
Toate imaginile
Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.
• Imaginile şterse nu pot fi recuperate.
Ştergeţi 1 imagine?
Da
Nu
B
Ştergerea imaginilor fotografiate continuu (secvenţă)
• Imaginile fotografiate continuu sau cu funcţiile Exp. multiplă
lumin., Colaj autoportret sau Mod creativ sunt salvate ca o
secvenţă. În modul redare se afişează o singură imagine din
secvenţă (imaginea importantă).
1/5
• Dacă apăsaţi pe butonul l în timp ce este afişată imaginea
importantă a unei secvenţe de imagini, se vor şterge toate
0004. JPG
imaginile din secvenţa respectivă.
15/11/2016 15:30
• Dacă doriţi să ştergeţi imaginile individuale ale unei secvenţe,
apăsaţi pe butonul k pentru a le afişa una câte una, apoi apăsaţi butonul l.
C
Ştergerea imaginii din modul fotografiere
Atunci când utilizaţi modul fotografiere, apăsaţi pe butonul l pentru a şterge ultima imagine salvată.
Operaţiunile de bază pentru fotografiere şi redare
13
Conectarea la un dispozitiv inteligent
(SnapBridge)
Instalarea aplicaţiei SnapBridge
Dacă instalaţi aplicaţia SnapBridge şi stabiliţi o conexiune fără fir între un aparat
foto compatibil SnapBridge şi dispozitivul inteligent, puteţi încărca imaginile
capturate cu aparatul foto pe dispozitivul inteligent sau puteţi utiliza dispozitivul
inteligent pentru a acţiona declanşatorul aparatului foto (A18).
• Procedurile sunt descrise utilizând versiunea 2.0. a aplicaţiei SnapBridge.
Utilizaţi cea mai recentă versiune a aplicaţiei SnapBridge. Procedurile de operare diferă în
funcţie de programul firmware al aparatului foto, de versiunea aplicaţiei SnapBridge sau de
sistemul de operare al dispozitivului inteligent.
• Pentru informaţii despre utilizare, consultaţi documentaţia dispozitivului inteligent.
1
Instalaţi aplicaţia SnapBridge pe dispozitivul inteligent.
• Descărcaţi aplicaţia din Apple App Store® pentru iOS şi din Google Play™ pentru Android™.
Căutaţi cuvântul „snapbridge” şi apoi instalaţi aplicaţia.
• Pentru informaţii suplimentare despre versiunile de sistem de operare compatibile, vizitaţi
respectivul site de descărcare.
• Aplicația „SnapBridge 360/170” nu poate fi utilizată cu acest aparat foto.
2
Activaţi Bluetooth şi Wi-Fi pe dispozitivul inteligent.
• Utilizaţi aplicaţia SnapBridge pentru conectarea la aparatul foto. Conectarea nu
poate fi efectuată din ecranul de setări Bluetooth al dispozitivului inteligent.
C
Ecranele din aplicaţia SnapBridge
1 Puteţi vedea notificările de la Nikon şi meniul de ajutor al
aplicaţiei SnapBridge şi puteţi configura setările aplicaţiei.
2 Mai întâi definiţi setările conexiunii pentru dispozitive
inteligente şi aparate foto.
3 Puteţi vedea, şterge sau partaja imaginile descărcate de pe
aparatul foto.
14
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
1
2
3
Conectarea aparatului foto cu un dispozitiv
inteligent
• Utilizaţi un acumulator suficient de încărcat pentru a preveni oprirea aparatului foto în timpul
efectuării procedurii.
• Introduceţi în aparatul foto cardul de memorie pe care este suficient spaţiu disponibil.
1
Aparatul foto: selectaţi Meniu reţea (A22)
M Con. la disp. inteligent şi apăsaţi pe
butonul k.
• Caseta de dialog de la pasul 2 se afişează când porniţi
aparatul foto prima dată. Acest pas nu este necesar în
astfel de cazuri.
2
Mod avion
Con. la disp. inteligent
Opţiuni trimit. automată
Wi-Fi
Bluetooth
Restaurare set. implicite
Aparatul foto: apăsaţi pe butonul k când se
afişează caseta de dialog din dreapta.
Utilizaţi SnapBridge pt. a trimite fotogr.
către disp. intelig. şi a le partaja online.
Pentru a ignora acest ecran şi a seta
SnapBridge ulterior din Meniu reţea,
apăsaţi „MENU” .
Ulterior
• Se afişează o casetă de dialog în care sunteţi întrebat dacă
doriţi să folosiţi funcţia NFC. Dacă veţi utiliza funcţia NFC,
atingeţi antena NFC a dispozitivului inteligent de marcajul
Y (N-mark) de pe aparatul foto. Când se afişează Start
pairing? (Începeți asocierea?) pe dispozitivul
inteligent, atingeţi OK şi treceţi la pasul 6. Dacă nu utilizaţi
funcţia NFC, apăsaţi pe butonul k.
Dispozitive cu NFC activat: atingeţi
aparatul foto de dispozitivul
inteligent.
Dispozitive fără NFC: apăsaţi „OK” .
Anulare
3
Aparatul foto: verificaţi dacă pe ecran este
afişată caseta de dialog din dreapta.
Setare
Următ.
Aplicaţia
SnapBridge
Aparat foto
• Pregătiţi dispozitivul inteligent şi treceţi la pasul următor.
Pe dispozitivul inteligent, accesaţi
magazinul de aplicaţii şi căutaţi
SnapBridge. După instalare, deschideţi
aplicaţia SnapBridge.
Anulare
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
15
4
Dispozitivul inteligent: lansaţi aplicaţia SnapBridge
şi atingeţi Pair with camera (Asociere cu aparatul
foto).
• Când se afişează caseta de dialog pentru selectarea unui aparat
foto, atingeţi aparatul foto la care doriţi să vă conectaţi.
• Dacă nu v-aţi conectat la aparatul foto atingând Skip (Omitere) în
colţul din dreapta sus al ecranului la lansarea pentru prima dată a
aplicaţiei SnapBridge, atingeţi Pair with camera (Asociere cu
aparatul foto) de pe fila A şi treceţi la pasul 5.
5
Dispozitivul inteligent: pe ecranul Pair with camera
(Asociere cu aparatul foto), atingeţi numele
aparatului foto.
• În iOS, dacă pe ecran este afişată o casetă de dialog în care este
explicată procedura de conectare, confirmaţi detaliile şi atingeţi
Understood (Am înțeles) (dacă nu apare, derulaţi în jos ecranul).
Când se afişează ecranul de selectare a unui accesoriu, atingeţi din
nou numele aparatului foto (afişarea numelui aparatului foto poate să dureze un timp).
6
Aparatul foto/dispozitivul
inteligent: verificaţi dacă
aparatul foto şi
dispozitivul inteligent
afişează acelaşi număr
(format din şase cifre).
Cod autentif.
123456
Verificaţi dacă acelaşi cod de
autentificare este afişat pe
dispozitivul inteligent şi apăsaţi OK.
Anulare
OK
• În iOS, în funcţie de versiunea
sistemului de operare este posibil ca numărul să nu fie afişat pe dispozitivul inteligent. În acest
caz, treceţi la pasul 7.
7
16
Aparatul foto/dispozitivul inteligent:
apăsaţi pe butonul k de pe aparatul
foto şi atingeţi PAIR (ASOCIERE) în
aplicaţia SnapBridge.
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
8
Aparatul foto/dispozitivul inteligent: finalizaţi setările de conectare.
Aparatul foto: apăsaţi pe butonul k când se afişează caseta
de dialog din dreapta.
Dispozitivul inteligent: atingeţi OK când se afişează caseta de
dialog care indică finalizarea operaţiei de asociere.
Aparatul foto şi dispozitivul inteligent
sunt conectate! SnapBridge va trimite
fotografiile către dispozitivul inteligent
pe măsură ce sunt realizate.
Următ.
9
Aparatul foto: urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul
de configurare.
• Pentru a înregistra datele de locaţie la fotografii, selectaţi Da atunci când se afişează solicitarea
şi activaţi caracteristicile pentru datele de locaţie. Activaţi caracteristicile pentru datele de
locaţie pe dispozitivul inteligent şi pe fila A a aplicaţiei SnapBridge M Auto link options
(Opțiuni conectare automată) M activaţi Synchronize location data (Sincronizare date
de locație).
• Puteţi sincroniza ceasul intern al aparatului foto cu ora raportată de dispozitivul inteligent
selectând Da atunci când se afişează solicitarea. Pe fila A a aplicaţiei SnapBridge M Auto link
options (Opțiuni conectare automată) M activaţi Synchronize clocks (Sincronizare
ceasuri).
Conectarea aparatului foto şi a dispozitivului inteligent s-a terminat.
Imaginile statice capturate cu aparatul foto sunt încărcate automat pe dispozitivul
inteligent.
C
Informaţii suplimentare despre utilizarea aplicaţiei SnapBridge
• Consultaţi ajutorul online pentru detalii despre utilizarea aplicaţiei SnapBridge (după conectare,
accesaţi meniul aplicaţiei SnapBridge M Help (Ajutor)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
• Consultaţi documentaţia „Manual de referinţă” (format PDF) furnizată împreună cu aparatul foto
pentru detalii privind modul de utilizare. Documentaţia poate fi descărcată din Centrul de descărcare.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
C
Dacă nu vă puteţi conecta
• Dacă aparatul foto afişează mesajul Nu s-a conectat. la conectare
- Apăsaţi pe butonul k şi repetaţi procedura de la pasul 2 (A15) din „Conectarea aparatului foto cu
un dispozitiv inteligent” pentru a vă conecta din nou.
- Apăsaţi pe butonul d pentru a anula conectarea.
• Problema poate fi rezolvată prin redeschiderea aplicaţiei. Închideţi complet aplicaţia SnapBridge şi
apoi atingeţi din nou pictograma pentru a o lansa. Când aplicaţia se deschide, repetaţi procedura de la
pasul 1 (A15) din „Conectarea aparatului foto cu un dispozitiv inteligent”.
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
17
Dezactivarea sau activarea conexiunii fără fir
Utilizaţi oricare dintre metodele de mai jos pentru a dezactiva sau activa conexiunea.
• Schimbaţi setarea definită în Meniu reţea M Mod avion din aparatul foto. Puteţi selecta
Activată pentru a dezactiva toate funcţiile de comunicare în locurile în care comunicaţiile fără
fir sunt interzise.
• Schimbaţi setarea definită în Meniu reţea M Bluetooth M Conexiune de reţea din
aparatul foto.
• Schimbaţi setarea definită pe fila A M Auto link options (Opțiuni conectare automată)
M Auto link (Conectare automată) din aplicaţia SnapBridge.
Dacă dezactivaţi această setare, puteţi reduce consumul acumulatorului dispozitivului
inteligent.
Încărcarea imaginilor şi fotografierea la distanţă
Încărcarea imaginilor
Sunt disponibile trei metode de încărcare a imaginilor.
• Imaginile din memoria internă nu pot fi încărcate.
Încărcaţi automat imaginile pe
dispozitivul inteligent de fiecare
dată când acestea sunt
capturate.1, 2
Meniu reţea din aparatul foto M Opţiuni trimit. automată
M setaţi Imagini statice la Da.
Filmele nu pot fi încărcate automat.
Selectaţi imaginile pe aparatul
foto şi încărcaţi-le pe dispozitivul
inteligent1, 2
Meniu redare din aparatul foto M utilizaţi Marcare pentru
încărcare pentru a selecta imagini.
Filmele nu pot fi selectate pentru încărcare.
Utilizaţi dispozitivul inteligent
pentru a selecta imagini din
aparatul foto şi descărcaţi-le pe
dispozitivul inteligent.
Fila A din aplicaţia SnapBridge M atingeţi Download
pictures (Descărcare fotografii).
Se afişează o casetă de dialog referitoare la conexiunile Wi-Fi.
Atingeţi OK3 şi selectaţi imaginile.
1
2
Dimensiunea imaginilor încărcate este de 2 megapixeli.
Dacă pentru Meniu reţea M Bluetooth M Trimitere când este oprit din aparatul foto este
selectată opţiunea Activată, imaginile vor fi încărcate automat pe dispozitivul inteligent chiar dacă
aparatul foto este oprit.
3 În funcţie de versiunea iOS, trebuie să selectaţi identificatorul SSID al aparatului foto când atingeţi OK.
Consultaţi „Dacă în iOS se afişează o casetă de dialog referitoare la conexiunile Wi-Fi” (A19).
B
Note despre utilizarea unei conexiuni Wi-Fi
• Dacă dispozitivul inteligent intră în modul stare de veghe sau dacă treceţi de la aplicaţia SnapBridge la
o altă aplicaţie, conexiunea Wi-Fi va fi deconectată.
• Unele funcţii ale aplicaţiei SnapBridge nu pot fi utilizate în timpul unei
conexiuni Wi-Fi. Pentru a anula o conexiune Wi-Fi, atingeţi fila A M F
M Yes (Da).
18
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
Fotografierea la distanţă
Puteţi atinge fila A din aplicaţia SnapBridge M Remote photography (Fotografiere la
distanță) pentru a activa declanşatorul aparatului foto folosind un dispozitiv inteligent.
• Urmaţi instrucţiunile din aplicaţia SnapBridge pentru a trece la o conexiune Wi-Fi. În iOS, pe
ecran se poate afişa o casetă de dialog referitoare la conexiunile Wi-Fi. În acest caz, consultaţi
„Dacă în iOS se afişează o casetă de dialog referitoare la conexiunile Wi-Fi” (A19).
• Nu puteţi utiliza funcţia de fotografiere la distanţă dacă în aparatul foto nu este introdus un
card de memorie.
Dacă în iOS se afişează o casetă de dialog referitoare la
conexiunile Wi-Fi
În mod normal, aplicaţia SnapBridge conectează aparatul foto şi dispozitivul inteligent prin
Bluetooth. Totuşi, selectaţi o conexiune Wi-Fi dacă folosiţi Download pictures (Descărcare
fotografii) sau fotografierea la distanţă. În funcţie de versiunea iOS, selectarea conexiunii se face
manual. În aceste cazuri, urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru configurarea conexiunii.
1
Notaţi-vă identificatorul SSID (numele implicit al
aparatului foto) şi parola afişate pe ecranul
dispozitivului inteligent, apoi atingeţi View
options (Vizualizare opțiuni).
• Folosind Meniu reţea M Wi-Fi M Tip de conexiune Wi-Fi din
aparatul foto, puteţi schimba identificatorul SSID şi parola. Pentru
protejarea confidenţialităţii datelor, vă recomandăm să schimbaţi
regulat parola. Dezactivaţi conexiunea fără fir atunci când
schimbaţi parola (A18).
2
Din lista de conexiuni, selectaţi identificatorul SSID
notat la pasul 1.
• Când vă conectaţi pentru prima dată, introduceţi parola notată la
pasul 1 respectând caracterele scrise cu majuscule şi minuscule.
Introducerea parolei nu mai este necesară după prima conectare.
• Configurarea conexiunii Wi-Fi s-a terminat atunci când pictograma
G este afişată în dreptul identificatorului SSID al aparatului foto,
aşa cum este prezentat în ecranul din dreapta. Reveniţi la aplicaţia
SnapBridge şi utilizaţi-o.
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
19
Alte funcţii
Selectarea unui mod de fotografiere
Puteţi roti selectorul de moduri astfel încât să aliniaţi modul de
fotografiere cu marcajul de pe corpul aparatului foto.
• Modul A (automat)
Selectaţi acest mod pentru fotografierea obişnuită, în diferite condiţii.
• Modul o (creativ)
La o singură declanşare, aparatul foto salvează simultan patru imagini cu efecte şi una fără.
• Modurile y (scenă)
Apăsaţi pe butonul d şi selectaţi un mod scenă.
- Selector aut. scene: aparatul foto recunoaşte condiţiile de fotografiere în momentul în care
încadraţi o imagine şi puteţi face fotografii în funcţie de acestea.
- Filmare secvenţială: aparatul foto poate fotografia automat imagini statice la un interval
specificat, pentru a crea filmări secvenţiale de aproximativ 10 secunde (e1080/30p sau
S1080/25p).
- Exp. multiplă lumin.: aparatul foto fotografiază automat, la intervale regulate, subiectele
în mişcare, compară imaginile şi compune doar zonele luminoase din acestea, după care
salvează o singură imagine mixtă. Se fotografiază dâre luminoase, cum ar fi cele ale farurilor
maşinilor în mişcare sau ale stelelor.
- Film supercursiv: utilizaţi acest mod pentru a înregistra filme cu aparatul foto în mişcare
şi a înregistra schimbările subiectului pe măsură ce trece timpul. Filmele se înregistrează
pentru redare rapidă (e1080/30p sau S1080/25p).
- Portret inteligent: utilizaţi retuşarea cosmetică pentru a îmbunătăţi redarea feţelor
persoanelor în timpul fotografierii şi folosiţi funcţiile Cronometru zâmbet sau Colaj
autoportret.
În afară de modurile de mai sus, puteţi selecta diferite moduri scenă.
• Modul M (Prezentare film scurt)
Aparatul foto creează un film scurt, de cel mult 30 de secunde (e1080/30p sau
S1080/25p) prin înregistrarea şi combinarea automată a mai multor clipuri de câteva
secunde fiecare.
• Modurile A, B, C şi D
Selectaţi aceste moduri pentru a obţine un control mai bun asupra timpului de expunere
şi numărului f/.
20
Alte funcţii
C
Afişare ajutor
Descrierile funcţiilor se afişează în timpul schimbării modului de fotografiere sau atunci când este afişat
ecranul de setări.
Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a trece rapid în modul de fotografiere. Puteţi să
afişaţi sau să ascundeţi descrierile cu opţiunea Afişare ajutor din Setări monitor, din meniul de
configurare.
Setarea funcţiilor de fotografiere cu selectorul
multiplu
Când ecranul de fotografiere este afişat, puteţi să apăsaţi H (m) J (n) I (p) K (o) pe
selectorul multiplu pentru a seta funcţiile descrise în continuare.
• m Mod bliţ
Când bliţul este ridicat, modul bliţ poate fi setat în funcţie de condiţiile de fotografiere.
• n Autodeclanşator/Temporizator autoportret
- Autodeclanşator: obturatorul este declanşat automat după 10 sau 2 secunde.
- Temporizator autoportret: aparatul foto focalizează după 5 secunde, apoi se declanşează
automat obturatorul.
• p Mod macro
Utilizaţi modul macro când fotografiaţi de foarte aproape.
• o Cursor pentru creativitate (o luminozitate (compensare expunere), G intensitate,
F nuanţă şi J D-Lighting activ)
Aveţi posibilitatea să ajustaţi luminozitatea întregii imagini (compensare expunere).
În modul scenă Portret inteligent puteţi aplica retuşarea cosmetică pentru a îmbunătăţi
aspectul feţelor umane.
În modurile A, B, C şi D puteţi face reglaje generale ale luminozităţii, intensităţii, nuanţei
şi D-Lighting activ din imagine.
Funcţiile care pot fi setate depind de modul de fotografiere.
Alte funcţii
21
Operaţiuni de meniu
Puteţi seta meniurile enumerate în continuare apăsând pe butonul d (meniu).
•
•
•
•
•
•
A Meniu fotografiere1, 2
e Meniu Film1
N Meniu mod redare (mod Listare după dată)3
c Meniu redare3
q Meniu reţea
z Meniu Configurare
1
2
3
Apăsaţi pe butonul d când ecranul de fotografiere este afişat.
Pictogramele de meniu şi opţiunile de setare disponibile pot varia în funcţie de modul de fotografiere.
Apăsaţi pe butonul d când ecranul de redare este afişat.
1
Apăsaţi pe butonul d (meniu).
• Se afişează meniul.
1/250
2
Apăsaţi J pe selectorul
multiplu.
F 3.7
F3.7
25m 0s
880
Meniu fotografiere
Calitate imagine
Dimensiune imagine
• Pictograma de meniu curentă se afişează
cu galben.
Pictograme de meniu
3
Selectaţi o pictogramă de meniu
şi apăsaţi pe butonul k.
Fus orar şi dată
• Opţiunile de meniu devin selectabile.
Înregistrare dată
Configurare
Setări monitor
VR fotografie
Asistenţă AF
Zoom digital
22
Alte funcţii
4
Selectaţi o opţiune de meniu şi
apăsaţi pe butonul k.
• Anumite opţiuni de meniu nu pot fi
setate, în funcţie de modul de
fotografiere curent sau de starea
aparatului foto.
5
Selectaţi o setare şi apăsaţi pe
butonul k.
• Setarea selectată este aplicată.
• Când terminaţi de utilizat meniul, apăsaţi
pe butonul d.
• Când se afişează un meniu, puteţi
comuta la modul de fotografiere
apăsând pe butonul de declanşare sau
pe butonul b (e).
C
Fus orar şi dată
Setări monitor
Înregistrare dată
VR fotografie
Asistenţă AF
Zoom digital
Înregistrare dată
Dată
Dată şi oră
Dezactivată
Utilizarea selectorului de comandă sau a selectorului multiplu atunci când este
afişat un meniu
Atunci când sunt afişate meniuri sau elemente de setare, puteţi selecta o opţiune de meniu şi prin rotirea
selectorului de comandă sau a selectorului multiplu.
Alte funcţii
23
Note tehnice
Note
Avertismente pentru clienţii din Europa
ATENŢIONĂRI
EXISTĂ RISCUL DE EXPLOZIE ÎN CAZUL ÎN CARE ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUIT CU
UNUL DE TIP INCORECT.
ARUNCAŢI ACUMULATORII UZAŢI ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCŢIUNILE.
Acest simbol indică faptul că echipamentele electrice şi electronice trebuie colectate
separat.
Următoarele vizează doar utilizatorii din ţările europene:
• Acest produs este proiectat pentru colectarea separată la un centru adecvat de
colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere.
• Colectarea separată şi reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale şi la
prevenirea consecinţelor negative asupra sănătăţii umane şi mediului, care ar putea rezulta
din cauza eliminării incorecte.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile
cu gestionarea deşeurilor.
Acest simbol de pe baterie indică faptul că bateria trebuie colectată separat.
Următoarele vizează doar utilizatorii din ţările europene:
• Toate bateriile, fie că sunt marcate cu acest simbol sau nu, sunt proiectate pentru
colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu
deşeurile menajere.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile
cu gestionarea deşeurilor.
24
Note tehnice
Note privind funcţiile de comunicare fără fir
Restricţii privind dispozitivele fără fir
Dispozitivul de emisie-recepţie fără fir încorporat în acest produs este conform cu reglementările
privind dispozitivele fără fir aplicabile în ţara de comercializare şi nu este destinat utilizării în alte
ţări (produsele achiziţionate în statele membre ale UE sau AELS pot fi folosite oriunde pe teritoriul
UE şi AELS). Nikon nu îşi asumă responsabilitatea pentru utilizarea în alte ţări. Utilizatorii care au
dubii în ceea ce priveşte ţara iniţială de comercializare sunt sfătuiţi să se consulte cu
reprezentantul service-ului local Nikon sau cu reprezentantul de service autorizat Nikon. Această
restricţie se aplică numai funcţionării fără fir, nu şi altor utilizări ale produsului.
Securitate
Deşi unul dintre avantajele acestui produs este faptul că permite conectarea liberă, fără fir, a altor
aparate din raza sa de acţiune, în vederea schimburilor de date, neactivarea măsurilor de
securitate poate avea următoarele efecte:
• Furt de date: terţe părţi rău intenţionate pot intercepta transmisiile fără fir pentru a fura ID-uri
de utilizator, parole şi alte informaţii personale.
• Acces neautorizat: utilizatorii neautorizaţi pot dobândi acces la reţea şi pot modifica datele sau
pot desfăşura alte activităţi rău intenţionate. Reţineţi: în urma unor atacuri specializate,
designul reţelelor fără fir poate permite accesul neautorizat, chiar dacă măsurile de securitate
sunt activate. Nikon nu răspunde pentru scurgerile de date sau informaţii care pot avea loc în
timpul transferului de date.
• Nu accesaţi reţele a căror utilizare nu vă este permisă, chiar dacă sunt afişate pe smartphone
sau pe tabletă. O asemenea activitate poate fi considerată acces neautorizat. Accesaţi numai
reţelele a căror utilizare vă este permisă.
Gestionarea informaţiilor personale şi exonerarea de răspundere
• Informaţiile utilizatorului, înregistrate şi configurate în produs, inclusiv setările conexiunii LAN
fără fir şi alte informaţii personale pot fi modificate sau pierdute ca urmare a erorilor de
funcţionare, electricităţii statice, accidentelor, defecţiunilor, reparaţiilor sau altor manipulări.
Păstraţi întotdeauna copii separate cu informaţiile importante. Nikon nu răspunde pentru
daune sau pierderi ale profitului, directe sau indirecte, ca urmare a modificării sau pierderii
conţinutului, care nu pot fi atribuite companiei Nikon.
• Înainte de a casa acest produs sau de a-l transfera altui proprietar, aplicaţi opţiunea Resetare
totală din meniul de configurare (A22) pentru a şterge toate informaţiile utilizatorului,
înregistrate şi configurate cu produsul, inclusiv setările conexiunii LAN fără fir şi alte informaţii
personale.
• Nikon nu răspunde pentru daunele care decurg din utilizarea neautorizată a acestui produs
de către terţe părţi, în cazul în care produsul este furat sau se pierde.
Note tehnice
25
Precauţii la exportul acestui produs sau la transportul acestuia în străinătate
Acest produs se supune reglementărilor Statelor Unite privind administrarea exporturilor (EAR).
Nu aveţi obligaţia să obţineţi acordul guvernului Statelor Unite dacă doriţi să-l exportaţi în alte ţări.
Fac excepţie ţările menţionate mai jos, pentru care s-au instituit măsuri de embargo sau măsuri de
control speciale, valabile în momentul redactării prezentului material: Cuba, Iran, Coreea de Nord,
Sudan şi Siria (lista se poate modifica).
Avertisment pentru clienţii din Europa
Declaraţie de conformitate (Europa)
Prin prezenta, Nikon Corporation declară că tipul de echipamente radio COOLPIX A900 este în
conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_A900.pdf.
• Putere maximă la ieșire:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 9,3 dBm (EIRP)
• Frecvenţă de operare:
- Wi-Fi: 2.412-2.462 MHz (canalele 1-11)
- Bluetooth: 2.402-2.480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2.402-2.480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
26
Note tehnice
Întreţinerea produsului
Respectaţi măsurile de precauţie descrise mai jos, pe lângă avertismentele din secţiunea „Pentru
siguranţa dumneavoastră” (Avi-viii) atunci când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.
Aparatul foto
Nu expuneţi aparatul foto la şocuri puternice
Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice. De asemenea,
nu atingeţi şi nu forţaţi obiectivul sau apărătoarea obiectivului.
Păstraţi uscat
Dispozitivul se va deteriora dacă este introdus în apă sau dacă este expus la umiditate ridicată.
Evitaţi modificările bruşte de temperatură
Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece,
pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului,
plasaţi dispozitivul într-o geantă de transport sau o pungă de plastic înainte de a-l expune la modificări
bruşte de temperatură.
Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice
Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii
electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. În caz contrar, se pot pierde date sau aparatul foto
poate funcţiona defectuos.
Nu îndreptaţi obiectivul spre surse puternice de lumină pentru perioade
extinse de timp
Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de
timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate deteriora senzorul de imagine,
producând un efect de estompare de culoare albă pe fotografii.
Opriţi produsul înainte de scoaterea sau deconectarea sursei de
alimentare sau a cardului de memorie
Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce imaginile sunt salvate sau şterse.
Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date sau la deteriorarea
cardului de memorie sau a circuitelor interne.
Note tehnice
27
Note privind monitorul
• Monitoarele (inclusiv vizoarele electronice) sunt construite cu o precizie extrem de mare; cel puţin
99,99% dintre pixeli sunt funcţionali şi nu mai mult de 0,01% lipsesc sau sunt defecţi. Prin urmare,
chiar dacă aceste afişaje pot conţine pixeli care sunt întotdeauna aprinşi (albi, roşii, albaştri sau verzi)
sau întotdeauna stinşi (negri), aceasta nu este o defecţiune şi nu are niciun efect asupra imaginilor
înregistrate cu dispozitivul.
• Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare.
• Nu apăsaţi pe monitor, deoarece se poate defecta sau poate funcţiona defectuos. În cazul în care
monitorul se sparge, aveţi grijă să nu vă răniţi cu sticla spartă şi evitaţi contactul cristalelor lichide
ale afişajului cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură.
Acumulatorul
Precauţii la utilizare
• Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte după utilizare.
• Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambiante sub 0°C sau peste 40°C, întrucât se poate deteriora
sau poate funcţiona defectuos.
• Dacă observaţi anomalii, de exemplu încălzire excesivă, fum sau un miros neobişnuit provenit de la
acumulator, opriţi imediat utilizarea şi luaţi legătura cu distribuitorul sau reprezentantul de service
autorizat Nikon.
• După ce scoateţi acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulator opţional, aşezaţi-l
într-o pungă de plastic etc. pentru a-l izola.
Încărcarea acumulatorului
Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului înainte de a utiliza aparatul foto şi înlocuiţi sau încărcaţi
acumulatorul dacă este necesar.
• Încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambiantă de 5°C până la 35°C înainte de a-l utiliza.
• Temperatura ridicată a acumulatorului poate împiedica încărcarea corectă sau completă şi poate
reduce performanţele acumulatorului. Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte după utilizare;
înainte de a-l încărca, aşteptaţi să se răcească.
Când încărcaţi acumulatorul introdus în acest aparat foto prin intermediul unui adaptor de încărcare la
curent alternativ sau al unui computer, încărcarea nu va reuşi dacă temperatura acumulatorului este
sub 0°C sau peste 50°C.
• Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la
o funcţionare sub parametrii normali.
• Temperatura acumulatorului poate creşte în timpul încărcării. Totuşi, aceasta nu constituie
o defecţiune.
Acumulatorii de rezervă
Ori de câte ori este posibil, luaţi acumulatori de rezervă complet încărcaţi când fotografiaţi la ocazii
importante.
Utilizarea acumulatorului în locuri cu temperatură scăzută
În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatorilor tinde să descrească. Dacă un acumulator descărcat
este utilizat la o temperatură scăzută, este posibil ca aparatul foto să nu pornească. Păstraţi acumulatorii de
rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi-i când este necesar. Odată încălzit, un acumulator rece îşi poate recupera
o parte din sarcină.
28
Note tehnice
Terminalele acumulatorului
Murdăria acumulată pe terminalele acumulatorului poate împiedica funcţionarea aparatului foto. Dacă
terminalele acumulatorului se murdăresc, ştergeţi-le cu o cârpă curată şi uscată înainte de utilizare.
Încărcarea unui acumulator descărcat
Pornirea sau oprirea repetată a aparatului foto în timp ce acumulatorul este descărcat poate reduce
durata de funcţionare a acumulatorului. Încărcaţi acumulatorul descărcat înainte de utilizare.
Depozitarea acumulatorului
• Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulator opţional
atunci când nu este utilizat. Acumulatorul pierde cantităţi minuscule de curent când este introdus
în aparatul foto, chiar dacă acesta nu este folosit. Din acest motiv, se poate descărca excesiv, până
la punctul în care nu mai funcţionează.
• Reîncărcaţi acumulatorul cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi-l până când se descarcă complet
înainte de a-l depozita din nou.
• Aşezaţi-l într-o pungă de plastic etc. pentru a-l izola şi depozitaţi-l într-un loc răcoros. Acumulatorul
trebuie depozitat într-un loc uscat, cu temperatură ambiantă cuprinsă între 15°C şi 25°C. Nu depozitaţi
acumulatorul în locuri prea calde sau prea reci.
Durata de funcţionare a acumulatorului
O scădere semnificativă a timpului în care un acumulator încărcat complet îşi menţine sarcina când este
utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul trebuie să fie înlocuit. Cumpăraţi un
acumulator nou.
Reciclarea acumulatorilor uzaţi
Înlocuiţi acumulatorul în momentul în care nu mai poate reţine sarcina. Acumulatorii uzaţi sunt o resursă
valoroasă. Reciclaţi acumulatorii uzaţi în conformitate cu reglementările locale.
Adaptorul de încărcare la curent alternativ
• Adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-73P se utilizează numai cu dispozitive compatibile. Nu îl
utilizaţi împreună cu un dispozitiv fabricat de alt producător sau cu un alt model de dispozitiv.
• Nu utilizaţi niciun alt cablu USB decât UC-E21. Utilizarea altui cablu USB decât UC-E21 poate duce la
supraîncălzire, incendiu sau electrocutare.
• Nu utilizaţi, în niciun caz, altă marcă sau model de adaptor la reţeaua electrică, cu excepţia unui
adaptor de încărcare la curent alternativ EH-73P şi nu utilizaţi niciun adaptor la reţeaua electrică USB
şi niciun încărcător de acumulator pentru telefon mobil disponibil în comerţ. Nerespectarea acestei
precauţii poate duce la supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.
• EH-73P este compatibil cu prizele de curent alternativ de 100 V–240 V, 50/60 Hz. Pentru utilizare în alte
ţări, folosiţi un adaptor de priză (disponibil în comerţ) când este necesar. Pentru mai multe informaţii
despre aceste adaptoare, consultaţi agenţia de voiaj.
• Simbolurile de pe acest produs reprezintă următoarele:
D c.a., E c.c., F Echipament de clasa II (din punct de vedere constructiv, produsul are izolație
dublă).
Note tehnice
29
Curăţarea şi depozitarea
Curăţarea
Nu folosiţi alcool, diluant sau alte substanţe chimice volatile.
Obiectiv
Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o suflantă
(de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt
care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a înlătura
amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o suflantă, ştergeţi obiectivul cu
o cârpă moale, mişcând-o în spirală, din centrul obiectivului spre margini. Dacă această
operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare
comercial pentru obiective.
Monitor
Îndepărtaţi praful sau puful cu o suflantă. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete,
curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.
Corp
Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu
o cârpă moale, uscată. După ce folosiţi aparatul foto pe malul mării sau în alte medii
expuse la nisip sau praf, ştergeţi urmele de nisip, praf sau sare cu o cârpă înmuiată uşor
în apă curată, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine din interiorul
aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.
Depozitarea
Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Pentru a
preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul foto din spaţiul de depozitare cel puţin o dată
pe lună.
Porniţi aparatul foto şi declanşaţi obturatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou.
Nu depozitaţi aparatul foto în următoarele locuri:
• Insuficient ventilate sau cu umiditate care depăşeşte 60%
• Expuse la temperaturi de peste 50°C sau mai scăzute de –10°C
• Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice puternice, precum televizoare
sau aparate radio
Pentru depozitarea acumulatorului, respectaţi precauţiile din „Acumulatorul” (A28) în
„Întreţinerea produsului” (A27).
30
Note tehnice
Localizarea defectelor
Dacă aparatul foto nu funcţionează conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme generale
de mai jos înainte de a consulta distribuitorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.
Consultaţi şi documentul Manual de referinţă (format PDF) pentru detalii suplimentare privind
utilizarea acestui aparat foto (Aii).
Problemă
A
Cauză/Soluţie
Aparatul foto este
pornit, dar nu
răspunde.
• Aşteptaţi finalizarea înregistrării.
• Dacă problema persistă, opriţi aparatul foto.
În cazul în care aparatul foto nu se opreşte, scoateţi şi reintroduceţi
acumulatorul sau bateriile sau, dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua –
electrică, deconectaţi-l şi reconectaţi-l.
Reţineţi că, deşi datele înregistrate în acel moment se vor pierde,
datele care au fost deja înregistrate nu vor fi afectate de scoaterea
sau decuplarea de la sursa de alimentare.
Aparatul foto nu
poate fi pornit.
• Acumulatorul este descărcat.
3, 4, 28
• Comutatorul de alimentare se activează la câteva secunde după –
introducerea acumulatorului. Aşteptaţi câteva secunde înainte de
a apăsa comutatorul de alimentare.
Aparatul foto se
opreşte fără
avertizare.
• Aparatul foto se opreşte automat pentru a economisi energie
11
(funcţia Oprire automată).
• Este posibil ca aparatul foto şi acumulatorul să nu funcţioneze
28
corect la temperaturi reduse.
• Componentele interne ale aparatului foto s-au supraîncălzit. Lăsaţi –
aparatul foto oprit până când componentele interne se răcesc,
apoi încercaţi să-l reporniţi.
• Aparatul foto este oprit.
• Acumulatorul este descărcat.
• Aparatul foto se opreşte automat pentru a economisi energie
(funcţia Oprire automată).
Nu apare nimic pe • Cât timp se încarcă bliţul, becul acestuia clipeşte.
Aşteptaţi terminarea încărcării.
monitor.
• Aparatul foto este conectat la un televizor sau la un computer.
• Filmarea secvenţială este în desfăşurare.
• Aparatul foto şi dispozitivul inteligent sunt conectate prin
conexiune Wi-Fi şi aparatul foto este acţionat de la distanţă.
Aparatul foto se
supraîncălzeşte.
7
9
11
–
–
–
–
Aparatul foto se poate supraîncălzi când este folosit o perioadă lungă
de timp pentru înregistrarea filmelor sau trimiterea imaginilor,
–
respectiv când este utilizat într-un mediu cu temperatură ridicată;
aceasta nu este o defecţiune.
Note tehnice
31
Carduri de memorie ce pot fi utilizate
Aparatul foto acceptă carduri de memorie SD, SDHC şi SDXC, inclusiv carduri SDHC şi SDXC
compatibile cu UHS-I.
• Pentru înregistrarea filmelor se recomandă folosirea cardurilor de memorie cu clasa de
viteză 6 sau mai mare (când Opţiuni film este setată la d 2160/30p (4K UHD) sau
c 2160/25p (4K UHD), se recomandă cardurile din clasa de viteză UHS 3 sau mai mare);
utilizarea cardurilor mai încete poate duce la întreruperea înregistrării.
• La alegerea cardurilor de utilizat cu cititoarele, asiguraţi-vă că acestea sunt compatibile cu
dispozitivul.
• Contactaţi producătorul pentru informaţii despre funcţii, utilizare şi limitele utilizării.
Informaţii privind mărcile comerciale
• Windows este fie o marcă comercială înregistrată, fie o marcă comercială a Microsoft
Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
• Filigranul şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth
SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Nikon Corporation se realizează sub
licenţă.
• Apple®, App Store®, siglele Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® și iBooks
sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Android, Google Play şi logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
Robotul Android este reprodus sau modificat pornind de la lucrări create şi distribuite de
Google şi utilizat în conformitate cu termenii descrişi de licenţa Creative Commons 3.0
Atribuire.
• iOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco Systems, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări şi este utilizată sub licenţă.
• Adobe, sigla Adobe şi Reader sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
• Siglele SDXC, SDHC şi SD sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.
• PictBridge este o marcă comercială.
32
Note tehnice
• HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi
Alliance.
• N-Mark este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în
Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
• Toate celelalte denumiri comerciale menţionate în acest manual sau în documentaţia
furnizată cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale respectivilor deţinători.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device
or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use
of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Acest produs este licenţiat pe baza AVC Patent Portfolio License pentru utilizarea personală, în
scopuri nelucrative de către un client pentru (i) codificarea materialelor video în conformitate cu
standardul AVC („material video AVC”) şi/sau (ii) decodificarea materialelor video AVC codificate de
un client angajat într-o activitate personală, fără scop lucrativ şi/sau care au fost obţinute de la un
furnizor de materiale video licenţiat pentru furnizarea materialelor video AVC. Nicio licenţă nu este
acordată sau implicată pentru alte utilizări. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la MPEG
LA, L.L.C.
Consultaţi http://www.mpegla.com.
Licenţă FreeType (FreeType2)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The FreeType Project © 2012
(http://www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.
Licenţă MIT (HarfBuzz)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The HarfBuzz Project © 2016
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Toate drepturile rezervate.
Note tehnice
33
Termeni de garanţie - Garanţie de service Nikon în
Europa
Stimate client Nikon,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs Nikon. În cazul în care produsul
dumneavoastră Nikon necesită service în garanţie, vă rugăm să contactaţi dealerul de
la care l-aţi achiziţionat sau un membru al reţelei de service autorizate de pe teritoriul
de vânzări al Nikon Europe B.V. (ex: Europa/Rusia/altele). Detalii disponibile la:
http://www.europe-nikon.com/support
Pentru a evita orice neplăcere inutilă, vă recomandăm să citiţi cu atenţie manualele
utilizatorului înainte de a contacta dealerul sau reţeaua de service autorizată.
Echipamentul dumneavoastră Nikon beneficiază de garanţie pentru orice defect de
fabricaţie timp de un an de la data achiziţiei originale. Dacă în timpul perioadei de
garanţie produsul prezintă defecţiuni datorate materialelor necorespunzătoare sau
fabricaţiei, reţeaua noastră de service autorizată de pe teritoriul Nikon Europe B.V.
va repara produsul în termenii şi condiţiile de mai jos, fără a tarifa manopera şi piesele
de schimb. Nikon îşi rezervă dreptul (unilateral) de a înlocui sau repara produsul.
1. Această garanţie este oferită doar la prezentarea cardului de garanţie completat
şi a facturii originale sau a chitanţei indicând data achiziţiei, tipul produsului şi
numele dealerului, împreună cu produsul. Nikon îşi rezervă dreptul de a refuza
service-ul în garanţie gratuit dacă documentele de mai sus nu pot fi prezentate
sau dacă informaţiile conţinute sunt incomplete sau ilizibile.
2. Această garanţie nu va acoperi:
• lucrări de întreţinere sau reparaţie necesare sau înlocuire a pieselor datorită
uzurii normale.
• modificări pentru îmbunătăţirea produsului având drept efect abaterea de
la scopul normal aşa cum este descris în manualele utilizatorului, fără
consimţământul scris prealabil al Nikon.
• costuri de transport şi toate riscurile implicate de transport legate direct sau
indirect de garanţia produselor.
34
Note tehnice
• deteriorări rezultate în urma modificărilor şi reglajelor care pot fi efectuate unui
produs fără consimţământul prealabil scris al Nikon pentru a respecta
standardele tehnice locale sau naţionale în vigoare în orice altă ţară decât cele
pentru care produsul a fost conceput şi/sau produs iniţial.
3. Garanţia nu va fi aplicabilă în cazul:
• deteriorării cauzate de utilizarea incorectă incluzând, dar fără a se limita la
nerespectarea utilizării produsului pentru scopul normal sau în conformitate cu
instrucţiunile pentru utilizator privind utilizarea şi întreţinerea corespunzătoare
şi privind montarea sau utilizarea produsului fără conformarea cu standardele
de siguranţă în vigoare din ţara unde este utilizat.
• deteriorării provocate de accidente incluzând, dar fără a se limita la fulgere, apă,
foc, utilizare incorectă sau neglijenţă.
• modificării, deteriorării aspectului, ilizibilităţii sau îndepărtării numărului serial
sau al modelului de pe produs.
• deteriorării rezultând în urma reparaţiilor sau reglajelor efectuate de organizaţii
de service sau persoane neautorizate.
• defectelor oricărui sistem în care a fost încorporat produsul sau împreună cu
care este utilizat.
4. Această garanţie de service nu afectează drepturile statutare ale consumatorului
în temeiul legislaţiei naţionale în vigoare; de asemenea, nu afectează drepturile
consumatorului faţă de dealer ca urmare a contractului de vânzare/achiziţionare.
Notă: O prezentare generală a unităţilor de service autorizate Nikon vă stă la
dispoziţie online, la următoarea legătură
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Note tehnice
35
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în
întregime sau parţial, fără autorizaţie scrisă din partea NIKON
CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau
recenzii).
FX8J05(Y5)
6MN674Y5-05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising