Nikon | COOLPIX B500 | Nikon COOLPIX B500 Manual de referinţă (instrucţiuni complete)

Nikon COOLPIX B500 Manual de referinţă (instrucţiuni complete)
APARAT FOTO DIGITAL
Manual de referinţă
• Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a folosi aparatul foto.
• Pentru a vă asigura că folosiţi aparatul foto în mod
corespunzător, aveţi grijă să citiţi capitolul „Pentru
siguranţa dumneavoastră” (de la pagina vi).
• După ce aţi citit acest manual, păstraţi-l într-un loc uşor
accesibil pentru a-l putea consulta pe viitor.
Căutarea rapidă a subiectelor
Puteți reveni la această pagină atingând sau făcând clic pe
al fiecărei pagini.
aflat în colțul din dreapta jos
Subiecte principale
Introducere ........................................................................................................................................ iii
Cuprins ................................................................................................................................................. x
Componentele aparatului foto.................................................................................................... 1
Să începem ......................................................................................................................................... 9
Operații elementare de fotografiere și redare .....................................................................16
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge).........................................................23
Funcţiile de fotografiere ..............................................................................................................32
Funcţiile de redare .........................................................................................................................68
Filme....................................................................................................................................................80
Conectarea aparatului foto la un televizor, la o imprimantă sau la un computer ..........91
Utilizarea meniului ...................................................................................................................... 102
Note tehnice.................................................................................................................................. 148
Subiecte uzuale
Pentru siguranţa
dumneavoastră
Conectarea la un
dispozitiv
inteligent
Selectarea unui
mod de
fotografiere
Folosirea zoomului
Declanşarea
continuă
Editarea imaginilor
(imagini statice)
Localizarea
defectelor
Index
ii
Introducere
Citiţi mai întâi aceste informaţii
Vă mulțumim că ați cumpărat aparatul foto digital Nikon COOLPIX B500.
Simboluri și convenții utilizate în acest manual
• Atingeți sau faceți clic pe
aflat în colțul din dreapta jos al fiecărei pagini pentru a afișa
„Căutarea rapidă a subiectelor” (Aii).
• Simboluri
Simbol
Descriere
B
Această pictogramă marchează atenţionările şi informaţiile pe care trebuie să
le citiţi înainte de a utiliza aparatul foto.
C
Această pictogramă marchează notele şi informaţiile pe care trebuie să le
citiţi înainte de a utiliza aparatul foto.
A
Această pictogramă marchează alte pagini care conţin informaţii relevante.
• În acest manual, cardurile de memorie SD, SDHC şi SDXC sunt numite „carduri de
memorie”.
• Telefoanele inteligente și tabletele sunt numite „dispozitive inteligente”.
• Setările aparatului foto la momentul cumpărării sunt numite „setări implicite”.
• Denumirile elementelor de meniu afişate pe ecranul aparatului foto şi denumirile
butoanelor sau cele ale mesajelor afişate pe ecranul unui computer apar în manual cu
caractere aldine.
• În acest manual, imaginile pot fi uneori omise din mostrele de afişaj pentru ca
indicatoarele de pe ecran să poată fi evidențiate.
iii
Introducere
Citiţi mai întâi aceste informaţii
Informaţii şi precauţii
Învăţare continuă
În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie permanentă, pe
următoarele site-uri web sunt disponibile informaţii actualizate permanent:
• Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatorii din Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania, Orientul Mijlociu și Africa: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste site-uri web pentru a fi la curent cu cele mai recente informaţii despre produse,
sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor
digitale şi fotografia digitală. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală
Nikon. Pentru informaţii de contact, vizitaţi site-ul web de la adresa de mai jos.
http://imaging.nikon.com/
Utilizaţi numai accesorii electronice marca Nikon
Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite
electronice complexe. Numai accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoare pentru
acumulatori, baterii şi adaptoare la reţeaua electrică) certificate de Nikon special pentru a fi utilizate
cu acest aparat foto digital Nikon au fost fabricate şi testate pentru funcţionarea în conformitate cu
cerinţele de funcţionare şi de siguranţă impuse pentru acest tip de circuite electronice.
UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO
ŞI POATE ANULA GARANŢIA NIKON.
Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un distribuitor local
autorizat Nikon.
Înainte de efectuarea fotografiilor importante
Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (cum ar fi nunţile, sau înainte de a lua
aparatul foto într-o excursie), faceţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto
funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care
pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.
iv
Introducere
Citiţi mai întâi aceste informaţii
Despre manuale
• Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă,
transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio
formă, cu niciun mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Nikon.
• Figurile şi capturile de ecran prezentate în acest manual pot să difere faţă de produsul
dumneavoastră.
• Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi
programele software descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă.
• Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs.
• Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt
corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon
din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).
Respectaţi notele privind drepturile de autor
În temeiul legislaţiei privind dreptul de autor, lucrările care fac obiectul dreptului de autor
fotografiate sau înregistrate cu aparatul foto nu pot fi utilizate fără permisiunea deţinătorului
dreptului de autor. Sunt aplicabile excepţii pentru utilizarea în scopuri personale, reţineţi însă că şi
utilizarea în scopuri personale poate fi restricţionată în cazul fotografiilor şi înregistrărilor realizate la
expoziţii sau spectacole.
Casarea dispozitivelor de stocare a datelor
Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile
de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale
imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând un
software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale
conţinute de imagini. Este responsabilitatea utilizatorului să asigure confidenţialitatea datelor de
acest tip.
Înainte de a renunța la un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte
persoane, asigurați-vă că ați reinițializat toate setările aparatului foto din Resetare totală din
meniul de configurare (A103). După reinițializare, ștergeți toate datele de pe dispozitiv folosind
un program software de ștergere disponibil în comerț sau formatați dispozitivul din Formatare
memorie sau Formatare card din meniul de configurare (A103), apoi umpleți complet
dispozitivul cu imagini care nu conțin informații private (de exemplu, imagini cu cerul gol).
Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea bunurilor când distrugeţi fizic cardurile de memorie.
Marcaj de conformitate
Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a afișa o parte din marcajele de conformitate cu care
aparatul foto este compatibil.
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Marcaj de conformitate M
butonul k
v
Introducere
Citiţi mai întâi aceste informaţii
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a preveni deteriorarea bunurilor sau rănirea dumneavoastră sau a celorlalţi, citiţi în
totalitate capitolul „Pentru siguranţa dumneavoastră” înainte de a folosi acest produs.
Păstraţi aceste instrucţiuni de siguranţă într-un loc în care vor putea fi citite de către toţi cei
care folosesc acest produs.
PERICOL
În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu
această pictogramă există un risc ridicat de
deces sau vătămare gravă.
AVERTIZARE
În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu
această pictogramă se poate produce
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE
În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu
această pictogramă se pot produce vătămări
sau daune materiale.
AVERTIZARE
• A nu se utiliza în timpul mersului sau al manevrării unui autovehicul. Nerespectarea
acestei precauții poate duce la accidente sau vătămări.
• A nu se demonta sau modifica acest produs. A nu se atinge componentele interne care
devin vizibile în urma căderii sau a unui alt accident. Nerespectarea acestor precauţii
poate duce la electrocutare sau vătămare.
• În cazul în care sesizaţi anomalii, cum ar fi faptul că produsul scoate fum, emite căldură
sau mirosuri neobişnuite, deconectaţi imediat bateriile/acumulatorii sau sursa de
alimentare. Continuarea operării ar putea provoca incendiu, arsuri sau alte vătămări.
• A se menţine uscat. A nu se manipula cu mâinile ude. A nu se manipula ştecărul cu
mâinile ude. Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau
electrocutare.
• Nu lăsaţi pielea în contact prelungit cu acest produs cât timp este pornit sau conectat la
priză. Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri la temperatură scăzută.
• Nu folosiţi acest produs în prezenţa prafului sau a gazelor inflamabile, cum ar fi propan,
benzină sau aerosoli. Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca explozie sau
incendiu.
• Nu îndreptaţi bliţul către operatorul unui autovehicul. Nerespectarea acestei precauţii ar
putea duce la accidente.
vi
Introducere
Pentru siguranţa dumneavoastră
• A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor. Nerespectarea acestei precauţii ar putea
cauza vătămări sau defectarea produsului. În plus, reţineţi că elementele componente
de mici dimensiuni prezintă pericol de sufocare. În cazul în care un copil înghite orice
componentă a acestui produs, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
• Nu înnodaţi, înfăşuraţi sau răsuciţi curelele în jurul gâtului. Nerespectarea acestei
precauţii ar putea duce la accidente.
• Nu folosiţi acumulatori, încărcătoare sau adaptoare la reţeaua electrică care nu sunt
indicate în mod specific spre a fi folosite cu acest produs. Când se utilizează acumulatori,
încărcătoare şi adaptoare la reţeaua electrică indicate spre a fi folosite cu acest produs:
- Nu deterioraţi, modificaţi, trageţi cu forţă sau îndoiţi firele şi cablurile, nu le puneţi sub
obiecte grele şi nu le expuneţi la căldură sau la flacără deschisă.
- Nu utilizaţi convertoare sau adaptoare de voiaj, concepute pentru a transforma de la
o tensiune la alta, sau cu invertoare de la c.c. la c.a.
Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.
• Nu manevrați ștecherul dacă utilizați adaptorul la rețeaua electrică în timpul furtunilor cu
descărcări electrice. Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la electrocutare.
• Nu manipulaţi cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau foarte
scăzute. Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau degerături.
ATENŢIE
• Opriţi produsul când utilizarea acestuia este interzisă. Dezactivaţi funcţiile fără fir atunci
când utilizarea echipamentelor fără fir este interzisă. Emisiile de radiofrecvenţă ale
acestui produs ar putea interfera echipamentele de la bordul aeronavelor sau din spitale
sau din alte unităţi medicale.
• Scoateţi acumulatorii/bateriile şi deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică dacă
produsul nu va fi folosit o perioadă îndelungată. Nerespectarea acestei precauţii ar putea
provoca incendiu sau defectarea produsului.
• Nu atingeţi componentele mobile ale obiectivului sau alte componente mobile.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări.
• Nu declanşaţi bliţul în contact cu sau în imediata apropiere a pielii sau a altor obiecte.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau incendiu.
• Nu lăsaţi produsul perioade îndelungate în locuri în care va fi expus la temperaturi foarte
mari, cum ar fi într-un automobil închis sau la lumina directă a soarelui. Nerespectarea
acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.
vii
Introducere
Pentru siguranţa dumneavoastră
PERICOL pentru acumulatori
• Nu manipulaţi necorespunzător bateriile/acumulatorii. Nerespectarea următoarelor
precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau
aprinderea acestora:
- Nu încercaţi să reîncărcaţi baterii.
- Nu expuneţi acumulatorii/bateriile la flacără deschisă sau la căldură în exces.
- Nu dezasamblaţi.
- Nu scurtcircuitaţi terminalele prin atingerea acestora de lănţişoare, agrafe de păr sau
alte obiecte din metal.
- Nu expuneţi acumulatorii/bateriile sau produsele în care aceştia sunt introduşi la
şocuri fizice puternice.
• Reîncărcați simultan toți acumulatorii reîncărcabili EN-MH2 din fiecare pachet cu patru
acumulatori. Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori
sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.
• Dacă lichidul din acumulator/baterie intră în contact cu ochii, clătiţi cu multă apă curată
şi solicitaţi imediat asistenţă medicală. Acţionarea cu întârziere ar putea cauza vătămări
ale ochilor.
AVERTISMENT pentru acumulatori
• Nu îndepărtaţi sau deterioraţi carcasa acumulatorului/bateriei Nu folosiţi niciodată
acumulatori/baterii cu carcasa deteriorată. Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce
la scurgeri din acumulatori/baterii sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.
• A nu se lăsa acumulatorii/bateriile la îndemâna copiilor. În cazul în care un copil înghite
un acumulator/o baterie, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
• Nu introduceţi acest produs în apă şi nu îl expuneţi la ploaie. Nerespectarea acestei
precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului. Dacă produsul se udă,
uscaţi-l imediat cu un prosop sau un obiect similar.
• Încetaţi imediat folosirea în cazul în care observaţi orice modificări la acumulatori/baterii,
cum ar fi decolorare sau deformare. Opriţi încărcarea acumulatorilor EN-MH2 dacă
aceştia nu se încarcă în perioada de timp specificată. Nerespectarea acestei precauţii ar
putea duce la scurgeri din acumulatori/baterii sau la supraîncălzirea, fisurarea sau
aprinderea acestora.
• Introduceţi acumulatorii/bateriile în orientarea corectă Nu combinaţi acumulatori/
baterii noi cu vechi sau acumulatori/baterii de tipuri diferite. Nerespectarea acestei
precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori/baterii sau la supraîncălzirea, fisurarea
sau aprinderea acestora.
• Înainte de a-l arunca, izolaţi terminalele acumulatorului/bateriei cu bandă izolatoare.
Este posibil să se producă supraîncălzire, fisurare sau incendiu în cazul în care obiecte
metalice intră în contact cu terminalele. Reciclaţi sau aruncaţi acumulatorii/bateriile în
conformitate cu reglementările locale.
viii
Introducere
Pentru siguranţa dumneavoastră
• Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu pielea sau hainele unei persoane, clătiţi
imediat zona afectată cu multă apă curată. Nerespectarea acestei precauţii ar putea
cauza iritarea pielii.
ix
Introducere
Pentru siguranţa dumneavoastră
Cuprins
Căutarea rapidă a subiectelor ..................................................................................................... ii
Subiecte principale..................................................................................................................................................................... ii
Subiecte uzuale............................................................................................................................................................................. ii
Introducere ....................................................................................................................................... iii
Citiţi mai întâi aceste informaţii ..................................................................................................................... iii
Simboluri și convenții utilizate în acest manual....................................................................................................... iii
Informaţii şi precauţii ............................................................................................................................................................... iv
Pentru siguranţa dumneavoastră ................................................................................................................. vi
Componentele aparatului foto................................................................................................... 1
Corpul aparatului foto........................................................................................................................................ 2
Monitorul ................................................................................................................................................................ 4
Schimbarea informațiilor afișate pe ecran (butonul s).............................................................................. 4
La fotografiere............................................................................................................................................................................... 5
La redare........................................................................................................................................................................................... 7
Să începem ........................................................................................................................................ 9
Montarea curelei aparatului foto şi a capacului obiectivului............................................................ 10
Introducerea bateriei și a cardului de memorie..................................................................................... 11
Baterii recomandate................................................................................................................................................................ 11
Scoaterea bateriilor sau a cardului de memorie.................................................................................................... 12
Cardurile de memorie și memoria internă................................................................................................................ 12
Modificarea unghiului monitorului ............................................................................................................ 13
Configurarea aparatului foto ........................................................................................................................ 14
Operații elementare de fotografiere și redare .................................................................... 16
Fotografierea ...................................................................................................................................................... 17
Utilizarea bliţului........................................................................................................................................................................ 19
Înregistrarea filmelor............................................................................................................................................................... 19
Redarea imaginilor ........................................................................................................................................... 20
Ștergerea imaginilor ........................................................................................................................................ 21
Ecranul de selectare a imaginii pentru ștergere.................................................................................................... 22
x
Cuprins
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)........................................................ 23
Instalarea aplicației SnapBridge .................................................................................................................. 24
Conectarea aparatului foto cu un dispozitiv inteligent ...................................................................... 25
Dezactivarea sau activarea conexiunii fără fir.......................................................................................................... 28
Încărcarea imaginilor și fotografierea la distanță .................................................................................. 29
Încărcarea imaginilor .............................................................................................................................................................. 29
Fotografierea la distanță....................................................................................................................................................... 30
Dacă în iOS este afișată o casetă de dialog referitoare la conexiunile Wi-Fi ........................................ 30
Dacă imaginile nu pot fi încărcate ................................................................................................................................. 31
Funcţiile de fotografiere ............................................................................................................. 32
Selectarea unui mod de fotografiere......................................................................................................... 33
Modul A (automat)........................................................................................................................................ 34
Utilizarea cursorului pentru creativitate...................................................................................................................... 34
Modul scenă (fotografierea în funcţie de condițiile de fotografiere)............................................. 36
Sfaturi și note despre modul scenă ............................................................................................................................... 37
Fotografierea cu modul panoramă simplă ............................................................................................................... 43
Redarea în modul Panoramă simplă............................................................................................................................. 45
Modul creativ (aplicarea efectelor la fotografiere)................................................................................ 46
Mod portret inteligent (îmbunătățirea aspectului fețelor persoanelor la fotografiere) ......... 48
Utilizarea Cronometru zâmbet......................................................................................................................................... 49
Utilizarea funcției Colaj autoportret .............................................................................................................................. 50
Definirea funcțiilor de fotografiere cu selectorul multiplu ................................................................ 51
Modul bliţ............................................................................................................................................................. 52
Autodeclanşator................................................................................................................................................ 54
Mod macro (Fotografierea cu Close-up)................................................................................................... 56
Compensare expunere (Ajustarea luminozității)................................................................................... 57
Folosirea zoomului ........................................................................................................................................... 58
Focalizare ............................................................................................................................................................. 60
Butonul de declanşare........................................................................................................................................................... 60
Utilizarea funcţiei Găsire ţintă AF .................................................................................................................................... 60
Utilizarea funcţiei de detectare a feţei ......................................................................................................................... 61
Utilizarea funcţiei estompare piele ................................................................................................................................ 62
Subiecte care nu pot fi fotografiate folosind focalizarea automată.......................................................... 62
Blocarea focalizării .................................................................................................................................................................... 63
Setări implicite (Bliţ, Autodeclanşator și Mod macro).......................................................................... 64
Funcţii care nu pot fi utilizate simultan la fotografiere ....................................................................... 66
xi
Cuprins
Funcţiile de redare ........................................................................................................................ 68
Zoom redare ....................................................................................................................................................... 69
Redarea miniaturilor, afişarea calendar .................................................................................................... 70
Modul Listare după dată................................................................................................................................. 71
Vizualizarea şi ştergerea imaginilor dintr-o secvenţă .......................................................................... 72
Vizualizarea imaginilor dintr-o secvenţă..................................................................................................................... 72
Ştergerea imaginilor dintr-o secvenţă ......................................................................................................................... 73
Editarea imaginilor (imagini statice) .......................................................................................................... 74
Înainte de a începe editarea imaginilor ...................................................................................................................... 74
Efecte rapide: Schimbarea nuanței sau a stării ....................................................................................................... 74
Retuşare rapidă: îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei............................................................................. 75
D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului ................................................................................ 75
Corecţie ochi roşii: Corectarea ochilor roșii la fotografierea cu bliț ........................................................... 76
Retuşare cosmetică: îmbunătățirea aspectului fețelor persoanelor.......................................................... 76
Imagine mică: reducerea dimensiunii unei imagini............................................................................................ 78
Tăiere: crearea unei copii tăiate ....................................................................................................................................... 79
Filme................................................................................................................................................... 80
Operații elementare folosite la înregistrarea și redarea filmelor ..................................................... 81
Capturarea imaginilor statice în timpul înregistrării filmelor............................................................ 84
Modul Prezentare film scurt (combinarea mai multor clipuri pentru crearea unor filme scurte)....... 85
Utilizarea efectelor speciale................................................................................................................................................ 87
Operații care pot fi utilizate la redarea unui film ................................................................................... 88
Editarea filmelor ................................................................................................................................................ 89
Extragerea porţiunii dorite dintr-un film .................................................................................................................... 89
Salvarea unui cadru dintr-un film ca imagine statică ......................................................................................... 90
Conectarea aparatului foto la un televizor, la o imprimantă sau la un computer .... 91
Utilizarea imaginilor......................................................................................................................................... 92
Vizualizarea imaginilor la televizor ............................................................................................................. 93
Imprimarea imaginilor fără a folosi un computer ................................................................................. 95
Conectarea aparatului foto la o imprimantă............................................................................................................ 95
Imprimarea imaginilor una câte una ............................................................................................................................ 96
Imprimarea mai multor imagini....................................................................................................................................... 97
Transferarea imaginilor pe un computer (ViewNX-i) ........................................................................... 99
Instalarea ViewNX-i .................................................................................................................................................................. 99
Transferarea imaginilor pe un computer ................................................................................................................... 99
xii
Cuprins
Utilizarea meniului ..................................................................................................................... 102
Operațiile din meniu ...................................................................................................................................... 103
Ecranul de selectare a imaginii...................................................................................................................................... 105
Lista de meniuri ............................................................................................................................................... 106
Meniul de fotografiere........................................................................................................................................................ 106
Meniul pentru film................................................................................................................................................................. 107
Meniul de redare .................................................................................................................................................................... 107
Meniul de rețea ....................................................................................................................................................................... 108
Meniul de configurare ........................................................................................................................................................ 109
Meniul de fotografiere (opțiuni uzuale de fotografiere)................................................................... 110
Mod imagine (Dimensiune și calitate imagine).................................................................................................. 110
Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat)) ...................................................................... 111
Balans de alb (ajustare nuanţă) ..................................................................................................................................... 111
Declanşarea continuă.......................................................................................................................................................... 113
Sensibilitate ISO ...................................................................................................................................................................... 115
Mod zonă AF............................................................................................................................................................................. 116
Mod focalizare autom. ........................................................................................................................................................ 119
Meniul portret inteligent.............................................................................................................................. 120
Colaj autoportret.................................................................................................................................................................... 120
Ochi deschişi............................................................................................................................................................................. 121
Meniul pentru film .......................................................................................................................................... 122
Opţiuni film................................................................................................................................................................................ 122
Mod focalizare autom. ........................................................................................................................................................ 126
VR film ........................................................................................................................................................................................... 127
Reducere zgomot vânt....................................................................................................................................................... 127
Cadenţă cadre.......................................................................................................................................................................... 128
Meniul de redare ............................................................................................................................................. 129
Marcare pentru încărcare.................................................................................................................................................. 129
Prezentare diapozitive ........................................................................................................................................................ 130
Protejare....................................................................................................................................................................................... 131
Rotire imagine.......................................................................................................................................................................... 131
Copiere (Copiere între cardul de memorie și memoria internă).............................................................. 132
Opţiuni afişare secvenţă .................................................................................................................................................... 133
Meniul de rețea................................................................................................................................................ 134
Utilizarea tastaturii pentru introducerea textului............................................................................................... 135
xiii
Cuprins
Meniul de configurare................................................................................................................................... 136
Fus orar şi dată......................................................................................................................................................................... 136
Setări monitor........................................................................................................................................................................... 138
Înregistrare dată...................................................................................................................................................................... 139
VR fotografie.............................................................................................................................................................................. 140
Asistenţă AF............................................................................................................................................................................... 140
Zoom digital.............................................................................................................................................................................. 141
Setări sunet ................................................................................................................................................................................ 141
Oprire automată ..................................................................................................................................................................... 142
Formatare card/Formatare memorie ........................................................................................................................ 143
Limba/Language.................................................................................................................................................................... 143
Comentariu imagine............................................................................................................................................................ 144
Informaţii copyright.............................................................................................................................................................. 145
Date de locaţie......................................................................................................................................................................... 146
Resetare totală ......................................................................................................................................................................... 146
Tip baterie................................................................................................................................................................................... 147
Marcaj de conformitate...................................................................................................................................................... 147
Versiune firmware.................................................................................................................................................................. 147
Note tehnice................................................................................................................................. 148
Note...................................................................................................................................................................... 149
Note despre funcțiile de comunicare fără fir......................................................................................... 150
Întreţinerea produsului................................................................................................................................. 152
Aparatul foto............................................................................................................................................................................. 152
Baterii............................................................................................................................................................................................. 153
Carduri de memorie............................................................................................................................................................. 154
Curăţarea şi depozitarea............................................................................................................................... 155
Curăţarea..................................................................................................................................................................................... 155
Depozitarea aparatului foto ............................................................................................................................................ 155
Mesaje de eroare ............................................................................................................................................. 156
Localizarea defectelor ................................................................................................................................... 159
Numele fişierelor ............................................................................................................................................. 167
Accesoriile opţionale ..................................................................................................................................... 168
Specificaţii.......................................................................................................................................................... 169
Cardurile de memorie care pot fi utilizate.............................................................................................................. 173
Index .................................................................................................................................................................... 175
xiv
Cuprins
Componentele aparatului foto
Corpul aparatului foto .................................................................................................................... 2
Monitorul............................................................................................................................................. 4
1
Componentele aparatului foto
Corpul aparatului foto
23 45 6
3
7
8
1
9
13
12 11 10
Control zoom....................................................... 58
f : Unghi larg ..............................................58
g : Telefotografie....................................... 58
h : Redare miniaturi.................................70
i : Zoom redare.........................................69
2
7
Microfon (stereo)
8
Bliţ........................................................................19, 52
9
N-Mark (antenă NFC).......................................25
10
m buton (ridicare bliţ)..............................19, 52
Buton de declanșare ....................................... 18
11
Control zoom lateral ........................................58
3
Buclă pentru curea aparat foto.................10
12
q buton (zoom cu revenire rapidă)......59
4
Comutator alimentare/indicator luminos
aparat pornit.........................................................14
13
Obiectiv
5
Indicator luminos autodeclanșator........ 54
Dispozitiv iluminare asistenţă AF
6
Selector moduri.......................................... 17, 33
1
2
Componentele aparatului foto
Corpul aparatului foto
1 2 3 4
5 6
7
8
9
10
11
12
14 13
16
15
1
Monitor...............................................................4, 13
9
Conector ieşire USB/audio/video ............92
2
Difuzor
10
Capac conector...................................................92
3
s buton (afişaj)..............................................4
11
Selector multiplu ............................................103
4
Bec bliţ .....................................................................52
12
k buton (aplică selecţia) ..........................103
5
b (e buton înregistrare film).................81
13
l buton (ştergere) ...........................................21
6
c buton (redare)............................................. 20
14
d buton (meniu).......................................103
7
Conector intrare cc (pentru adaptorul la
reţeaua electrică cumpărat separat de la
Nikon) .................................................................... 168
15
Capac locaş baterie/fantă card
memorie..................................................................11
16
Montură trepied ..............................................171
8
HDMI microconector (tip D)....................... 92
3
Componentele aparatului foto
Corpul aparatului foto
Monitorul
Informaţiile afişate pe ecranul de fotografiere sau de redare se schimbă în funcţie de setările
aparatului şi de modul de utilizare.
Schimbarea informațiilor afișate pe ecran (butonul s)
Pentru a comuta informațiile afișate pe ecran în timpul
fotografierii sau redării, apăsați pe butonul s (afișaj).
La fotografiere
25m 0s
3200
Afișare informații
25m 0s
3200
Încadrare film
Afișează zona unui film
încadrată într-un chenar.
Ascundere informații
La redare
4/4
4/4
1/250
125
F3
0.0
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Afișare informații
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Informaţii nivel ton (cu
excepția filmelor)
Se afișează histograma, nivelul
tonurilor și informaţiile de
fotografiere (A8).
4
Componentele aparatului foto
Monitorul
Ascundere informații
La fotografiere
6
2
3
1
4
7
AF 5
8
10
22
26
25
24
23
21
20
F3
1/250
19 18
17
1
Mod fotografiere................................................33
2
Modul bliţ...............................................................52
3
Modul macro ....................................................... 56
4
Indicator zoom............................................ 56, 58
5
Indicator focalizare ...........................................18
6
Opţiuni film (filme cu viteză normală)
................................................................................... 122
7
Opţiuni film (filme HS)................................. 123
8
Mod imagine..................................................... 110
9
Panoramă simplă...............................................43
10
Pictogramă VR fotografie........................... 140
11
Pictogramă VR film ........................................ 127
12
Reducere zgomot vânt............................... 127
13
Valoare definită pentru compensare
expunere................................................. 34, 48, 57
14
Timp înregistrare film rămas....................... 81
5
Componentele aparatului foto
Monitorul
+1.0
29m 0s
999
16
999
9999
12
13
14
9
10
11
15
15
Număr de expuneri rămase (Imagini
statice) ......................................................................17
16
Indicator memorie internă...........................17
17
Margine de încadrare (mod scenă Lună
sau Observare păsări sau zoom cu
revenire rapidă)...........................................42, 59
18
Pictogramă destinaţie călătorie.............136
19
Sensibilitate ISO ...............................................115
20
Indicator încărcare baterie ...........................17
21
Indicator „dată nesetată”............................160
22
Înregistrare dată...............................................139
23
Indicator comunicare Bluetooth...........135
24
Indicator comunicare Wi-Fi ......................134
25
Date de locaţie .................................................146
26
Mod avion ...........................................................134
47
49
46
45 HDR
44
43
42
H
L
120
5
10
2
48
50
51
52
10
60
41
40
37
39
38
PRE
35
27
28
29
30
1/250
36
33 32
34
F3
+1.0
29m 0s
999
31
30 29 28 27
Zonă de focalizare (manuală sau centru)
.......................................................................... 63, 116
Zonă de focalizare (găsire ţintă AF)
........................................................................... 60, 117
Zonă de focalizare (detectare faţă,
detectare animal de casă)
............................................................41, 48, 61, 116
Zonă de focalizare (urmărire subiect)
.........................................................................117, 118
39
Estompare piele..................................................48
40
Efecte speciale.....................................................87
41
Intensitate ..............................................................34
42
Mod declanşare continuă..................41, 113
43
Pictogramă ochi deschişi...........................121
44
Din mână/trepied......................................37, 38
45
Iluminare fundal (HDR)...................................38
46
Expunere multiplă iluminare ......................39
31
Număr f/.................................................................. 60
32
Timp de expunere ............................................ 60
47
Capturare imagine statică (la înregistrare
film).............................................................................84
33
Viz./Ascund. grilă încadr. ............................ 138
48
Indicator autodeclanşator............................54
34
Soft .............................................................................48
49
Cronometru zâmbet........................................49
35
D-Lighting activ.................................................. 34
50
Colaj autoportret.....................................50, 120
36
Fond de ten...........................................................48
51
Temporizator autoportret.............................54
37
Balans de alb ..................................................... 111
38
Nuanţă .....................................................................34
52
Declanşare automată portret animal de
casă.............................................................................41
6
Componentele aparatului foto
Monitorul
La redare
1 2 3 4 56 7 8
9
999/999
24
23
22
10
11
12
9999.JPG
15/11/2016 12:00
21
999/999
9999/9999
29m 0s
29m 0s
17 16
20
13
14
15
19 18
1
Listare după dată...............................................71
13
Mod imagine.....................................................110
2
Pictogramă de protejare ............................ 131
14
Opţiuni film ........................................................122
3
Afişare secvenţă (dacă opţiunea Imagini
individuale este selectată) .................... 133
15
Panoramă simplă ...............................................45
16
Pictogramă imagine mică ............................78
17
Pictogramă tăiere.......................................69, 79
18
Instrucţiuni pentru redarea panoramelor
simple
Instrucţiuni pentru redarea secvenţelor
Instrucţiuni pentru redarea filmelor
4
Pictogramă retuşare cosmetică................76
5
Pictogramă efecte rapide............................. 74
6
Pictogramă D-Lighting .................................. 75
7
Pictogramă retuşare rapidă.........................75
8
Pictogramă corecţie ochi roşii................... 76
9
Indicator memorie internă
19
Instrucțiuni pentru aplicarea unor efecte
rapide
10
Număr imagine curentă/număr total de
imagini
20
Oră înregistrare
21
Dată înregistrare
22
Indicator încărcare baterie ...........................17
23
Număr şi tip fişier ............................................167
24
Indicator date de locație înregistrate
....................................................................................146
11
Lungime film sau timp de redare scurs
12
Indicator volum.................................................. 88
7
Componentele aparatului foto
Monitorul
Afișare informaţii nivel ton
În histograma afișată, puteți verifica estomparea detaliilor de contrast în zonele luminoase și
în cele umbrite sau afișarea nivelului tonurilor. Acestea oferă instrucțiuni pentru ajustarea
luminozității imaginii folosind funcții precum compensarea expunerii.
4/4
13
12
11
10
9
1/250
0004.JPG
15/11/2016 15:30
8
1
1
2
125
F3
0.0
1
2
3
4
5
6
7
Număr imagine curentă/număr total de
imagini
8
Data înregistrării ......................................14, 136
9
Număr şi tip fişier ............................................167
2
Histogramă1
3
Nivel ton2
10
Valoare definită pentru compensare
expunere.................................................................57
4
Sensibilitate ISO............................................... 115
11
Mod fotografiere ................................................33
5
Balans de alb ..................................................... 111
12
Timp de expunere.............................................60
6
Mod imagine..................................................... 110
13
Număr f/ ..................................................................60
7
Ora înregistrării......................................... 14, 136
O histogramă este un grafic care afișează distribuția tonurilor în imagine. Pe axa orizontală este
reprezentată luminozitatea pixelilor, cu tonurile întunecate la stânga și tonurile luminoase la
dreapta. Pe axa verticală este reprezentat numărul de pixeli.
Nivelul tonului indică nivelul de luminozitate.
8
Componentele aparatului foto
Monitorul
Să începem
Montarea curelei aparatului foto şi a capacului obiectivului .........................................10
Introducerea bateriei și a cardului de memorie ..................................................................11
Modificarea unghiului monitorului..........................................................................................13
Configurarea aparatului foto......................................................................................................14
9
Să începem
Montarea curelei aparatului foto şi a capacului
obiectivului
Fixaţi capacul obiectivului la cureaua aparatului foto şi apoi fixaţi cureaua de aparatul foto.
Fixaţi cureaua în două locuri.
B
Capacul obiectivului
• Dacă nu utilizaţi aparatul, fixați capacul obiectivului pe obiectiv pentru a-l proteja.
• Dacă porniți aparatul foto fără să scoateți capacul obiectivului, va fi afișat mesajul „Opriţi
aparatul foto, apoi porniţi-l.”. Scoateți capacul obiectivului, opriți aparatul foto, iar apoi
reporniți-l.
10
Să începem
Montarea curelei aparatului foto şi a capacului obiectivului
Introducerea bateriei și a cardului de memorie
3
1
4
6
5
2
78
Fantă card de memorie
• Țineți aparatul foto invers pentru a preveni căderea bateriilor, verificați dacă bornele
pozitive (+) și negative (–) ale bateriilor sunt orientate corect și introduceți bateriile.
• Împingeţi cardul de memorie corect până când acesta se blochează; veţi auzi un declic
(5).
• Fiți atenți, nu introduceți bateriile sau cardul de memorie inversate sau întoarse, deoarece
se pot produce defecțiuni.
• La închiderea capacului, împingeţi-l în timp ce apăsaţi pe zona marcată cu 7.
B
Formatarea cardului de memorie
La prima introducere în acest aparat foto a unui card de memorie utilizat într-un alt dispozitiv,
acesta trebuie să fie formatat cu acest aparat foto.
• Reţineţi că prin formatarea unui card de memorie vor fi şterse permanent toate
imaginile şi datele de pe cardul de memorie. Asigurați-vă că ați copiat toate imaginile pe
care doriți să le păstrați înainte de a formata cardul de memorie.
• Introduceţi cardul de memorie în aparatul foto, apăsaţi pe butonul d şi selectaţi Formatare
card din meniul de configurare (A103).
Baterii recomandate
• Patru baterii alcaline LR6/L40 (tip AA) (baterii incluse*)
• Patru baterii cu litiu FR6/L91 (tip AA)
• Patru acumulatori Ni-MH (nichel metal hidrură) reîncărcabili EN-MH2
Acumulatorii Ni-MH reîncărcabili EN-MH1 nu pot fi utilizaţi.
* Cu toate că în acest manual bateriile/acumulatorii sunt prezentate(prezentați) ca fiind „incluși”, în
funcție de țara sau de regiunea din care aparatul foto a fost cumpărat, este posibil ca bateriile să
nu fie incluse.
11
Să începem
Introducerea bateriei și a cardului de memorie
B
Note referitoare la baterii
• Nu combinaţi acumulatorii vechi cu cei noi, nici mărci sau tipuri diferite de acumulatori.
• Nu pot fi utilizate baterii care au următoarele defecte:
Baterii care se descojesc
B
Bateriile a căror izolare nu
acoperă zona din jurul
bornei negative
Bateriile la care borna
negativă este plată
Note despre acumulatorii Ni-MH reîncărcabili EN-MH2
Dacă în aparatul foto utilizaţi acumulatori EN-MH2, încărcaţi patru acumulatori simultan folosind
încărcătorul MH-73 (A153).
C
Bateriile alcaline
Funcţionarea bateriilor alcaline poate să difere foarte mult în funcţie de marcă.
Scoaterea bateriilor sau a cardului de memorie
Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi ecranul s-au închis şi
apoi deschideţi capacul locaşului bateriei/fantei cardului de memorie.
• Împingeţi cu atenţie cardul de memorie în aparatul foto pentru a scoate parţial cardul de
memorie.
• Fiți atenție la manevrarea aparatului foto, a acumulatorilor și a cardului de memorie
imediat după ce ați utilizat aparatul foto, deoarece acestea pot fi fierbinți.
Cardurile de memorie și memoria internă
Datele din aparatul foto, inclusiv imaginile și filmele, pot fi salvate atât pe un card de
memorie cât și în memoria internă a aparatului foto. Pentru a utiliza memoria internă a
aparatului foto, scoateţi cardul de memorie.
12
Să începem
Introducerea bateriei și a cardului de memorie
Modificarea unghiului monitorului
Unghiul de înclinare al monitorului poate fi coborât până la cca. 85° sau ridicat până la cca. 90°.
B
Note referitoare la monitor
• La modificarea unghiului monitorului nu utilizaţi o forţă prea mare.
• Monitorul nu poate fi mutat la stânga sau la dreapta.
• Dacă utilizaţi monitorul în condiţii normale, aşezaţi-l înapoi în poziţia iniţială.
13
Să începem
Modificarea unghiului monitorului
Configurarea aparatului foto
Scoateți capacul obiectivului înainte de a reporni aparatul foto.
1
Apăsați pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul.
• Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta şi a regla setările.
Comutator alimentare
Selector multiplu
Sus
Stânga
Buton k
(aplică selecţia)
Dreapta
Jos
Buton d
• Va fi afişat un dialog de selectare a limbii. Apăsaţi HI
de pe selectorul multiplu pentru a evidenţia o limbă şi
apăsaţi pe butonul k pentru selectare.
• Limba poate fi schimbată oricând din meniul de
configurare (A103) M Limba/Language.
Limba/Language
Anulare
2
În cazul în care este afișată caseta de
dialog din dreapta, urmați instrucțiunile
de mai jos și apăsați pe butonul d sau
pe butonul k.
Utilizaţi SnapBridge pt. a trimite fotogr.
către disp. intelig. şi a le partaja online.
Pentru a ignora acest ecran şi a seta
• Dacă nu veți stabili o conexiune fără fir cu un dispozitiv
SnapBridge ulterior din Meniu reţea,
apăsaţi „MENU”.
inteligent: Apăsați pe butonul d și treceți la pasul 3.
Ulterior
Setare
• Dacă veți stabili o conexiune fără fir cu un dispozitiv
inteligent: Apăsaţi pe butonul k. Consultaţi
„Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)” (A23) pentru mai multe informaţii
despre metoda de configurare.
3
În momentul în care vi se cere să potriviți ceasul intern al aparatului
foto, apăsați pe HI pentru a evidenția Da și apăsați pe butonul k.
14
Să începem
Configurarea aparatului foto
4
Evidenţiaţi fusul orar de reședință şi
apăsaţi pe butonul k.
London, Casablanca
• Apăsaţi pe H pentru a activa ora de vară. Dacă este
activată, ora va fi dată înainte cu o oră, iar pictograma
W este afișată la partea de sus a hărții. Apăsaţi I
pentru a dezactiva ora de vară.
Înapoi
5
Apăsați pe HI pentru a selecta formatul pentru dată și apăsați pe
butonul k.
6
Introduceţi data şi ora curente şi apăsaţi
pe butonul k.
• Apăsați pe JK pentru a evidenția elementele și
apăsați pe HI a face modificări.
• Apăsaţi pe butonul k pentru a potrivi ceasul.
Dată şi oră
Z
L
A
01 01 2016
h
m
00 00
Editare
7
Când vi se cere, selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.
• Configurarea este finalizată atunci când aparatul foto revine la ecranul de fotografiere.
• Fusul orar şi data pot fi schimbate oricând din meniul de configurare (A103) M Fus orar
şi dată.
15
Să începem
Configurarea aparatului foto
Operații elementare de fotografiere
și redare
Fotografierea....................................................................................................................................17
Redarea imaginilor.........................................................................................................................20
Ștergerea imaginilor......................................................................................................................21
16
Operații elementare de fotografiere și redare
Fotografierea
Modul A (automat) este utilizat în acest caz spre exemplificare. Modul A (automat) vă
permite să fotografiați în diferite condiții de fotografiere.
1
Rotiți selectorul de moduri în dreptul A.
• Indicator încărcare baterie
b: Bateriile sunt încărcate.
B: Bateriile sunt descărcate.
• Număr de expuneri rămase
Pictograma C va fi afişată dacă în aparatul foto nu este
introdus niciun card de memorie, iar imaginile vor fi
salvate în memoria internă.
• Apăsați pe butonul s (afișaj) pentru a schimba
între informațiile afișate pe ecran la fiecare apăsare.
25m 0s
3200
Indicator încărcare baterie
Număr de expuneri rămase
2
Ţineţi aparatul foto fix.
• Nu acoperiţi cu degetele şi cu alte obiecte obiectivul, bliţul, dispozitivul de iluminare
asistenţă AF, microfonul şi difuzorul.
17
Operații elementare de fotografiere și redare
Fotografierea
3
Încadraţi imaginea.
• Acționați butonul control zoom sau control zoom lateral pentru a modifica poziția obiectivului
de zoom.
• Dacă fotografiați folosind poziția de telefotografie și pierdeți subiectul din cadru, apăsați
pe butonul q (zoom cu revenire rapidă) pentru a mări temporar zona vizibilă, pentru a
putea încadra mai ușor subiectul.
Micşorare
Mărire
Mărire
Micşorare
Butonul q
4
Apăsaţi pe butonul de declanşare până la
jumătate.
• Să apăsați pe butonul de declanşare până la jumătate
înseamnă să apăsați și să țineți apăsat butonul în
punctul în care simțiți o ușoară rezistență.
• Dacă subiectul este focalizat, zona de focalizare sau
indicatorul de focalizare va fi afișat(ă) şi va avea
culoarea verde.
• Dacă utilizaţi zoomul digital, aparatul foto focalizează
în centrul cadrului, iar zona de focalizare nu va fi afişată.
• Dacă zona de focalizare sau indicatorul de focalizare
luminează intermitent, aparatul nu poate focaliza.
Modificaţi compoziţia şi încercaţi să apăsaţi din nou
butonul de declanşare până la jumătate.
5
B
1/250
F3
Zonă focalizare
Fără să ridicați degetul, apăsaţi pe
butonul de declanşare până la capăt.
Note referitoare la salvarea imaginilor sau a filmelor
Indicatorul care afişează numărul de expuneri rămase sau indicatorul care afişează durata de
înregistrare rămasă luminează intermitent în timp ce imaginile sau filmele sunt salvate. Nu
deschideţi capacul locaşului bateriei/fantei cardului de memorie şi nu scoateţi bateriile
sau cardul de memorie în timp ce un indicator luminează intermitent. În caz contrar, puteţi
pierde datele sau puteţi deteriora aparatul foto sau cardul de memorie.
18
Operații elementare de fotografiere și redare
Fotografierea
C
Funcţia Oprire automată
• Dacă nu efectuați nicio operație timp de aproximativ un minut, ecranul se va închide, aparatul
foto va intra în modul veghe și apoi indicatorul luminos aparat pornit va lumina intermitent.
Aparatul foto se va închide dacă a stat în modul veghe aproximativ trei minute.
• Pentru a redeschide ecranul în timp ce aparatul foto este în modul veghe, efectuați o operație, de
exemplu apăsați pe comutatorul de alimentare sau pe butonul de declanşare.
C
Dacă utilizaţi un trepied
• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în următoarele situaţii:
- dacă bliţul este coborât și fotografiați în spații întunecate sau dacă utilizaţi un mod fotografiere
în care bliţul nu este acţionat
- dacă zoomul este într-o poziție de telefotografiere
• Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul la fotografiere, definiţi pentru VR fotografie
opţiunea Dezactivată din meniul de configurare (A103) pentru a preveni apariţia unor
eventuale erori apărute datorită folosirii acestei funcţii.
Utilizarea bliţului
În cazul în care trebuie să folosiți blițul, de exemplu în spații
întunecate sau dacă subiectul este retroiluminat, apăsați pe
butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica blițul.
• Dacă nu utilizați blițul, apăsați ușor pentru a coborî blițul
până când auziți zgomotul de închidere.
Înregistrarea filmelor
Afișați ecranul de fotografiere și apăsați pe butonul
b (e înregistrare film) pentru a începe înregistrarea unui
film. Apăsaţi din nou pe butonul b (e înregistrare film)
pentru a termina înregistrarea.
19
Operații elementare de fotografiere și redare
Fotografierea
Redarea imaginilor
1
Apăsaţi pe butonul c (redare) pentru a
intra în modul redare.
• Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul c în timp ce
aparatul este oprit, aparatul se va deschide în modul
redare.
2
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
selecta imaginea care va fi afişată.
• Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul HIJK pentru a
derula rapid imaginile.
• Apăsați pe butonul s (afișaj) pentru a schimba
între informațiile afișate pe ecran la fiecare apăsare.
• Pentru redarea unui film înregistrat, apăsați pe
butonul k.
• Pentru a reveni în modul fotografiere, apăsaţi pe
butonul c sau pe butonul de declanşare.
• Dacă e este afișat în modul redare cadru întreg,
puteți apăsa pe butonul k pentru a aplica un efect în
imagine.
Afişaţi imaginea anterioară
Afişaţi imaginea următoare
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Acţionaţi butonul control zoom spre
g (i) în modul redare cadru întreg
pentru a mări o imagine.
3.0
• În modul redare cadru întreg, acționați
butonul control zoom spre f (h)
pentru a trece în modul redare miniaturi
și pentru a afișa mai multe imagini pe
ecran.
20
Operații elementare de fotografiere și redare
Redarea imaginilor
1/20
Ștergerea imaginilor
1
Apăsaţi pe butonul l (ștergere) pentru a
şterge imaginea afişată în prezent pe
ecran.
2
Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a
selecta metoda dorită de ştergere şi
apăsaţi pe butonul k.
• Pentru a ieşi fără a efectua operaţia de ştergere, apăsaţi
pe butonul d.
3
Ştergere
Imagine curentă
Ştergere imagini selectate
Toate imaginile
Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.
• Imaginile şterse nu pot fi recuperate.
Ştergeţi 1 imagine?
Da
Nu
B
Ştergerea imaginilor dintr-o secvenţă
• Imaginile capturate folosind declanșarea continuă sau cele
capturate în modul expunere multiplă–iluminare, în modul
creativ sau folosind funcția colaj autoportret, sunt salvate ca
secvență și numai prima imagine din secvență (imaginea
importantă) va fi afișată în modul redare (setare implicită).
• Dacă apăsați pe butonul l în timp ce este afișată o imagine
importantă pentru o secvență de imagini, toate imaginile din
0004.JPG
15/11/2016 15:30
secvență sunt șterse.
• Pentru a şterge o anumită imagine dintr-o secvenţă, apăsaţi
pe butonul k pentru a afişa imaginile una câte una şi apăsaţi pe butonul l.
C
Ştergerea imaginii capturate în modul fotografiere
Dacă utilizaţi modul fotografiere, apăsaţi pe butonul l pentru a şterge ultima imagine salvată.
21
Operații elementare de fotografiere și redare
Ștergerea imaginilor
1/5
Ecranul de selectare a imaginii pentru ștergere
1
Folosiţi selectorul multiplu JK pentru a
selecta imaginea pe care doriți să o
ștergeți.
Ştergere imagini selectate
• Acţionaţi butonul control zoom (A2) spre g (i)
pentru a trece la redarea cadru întreg sau spre f (h)
pentru a trece la redarea miniaturilor.
Înapoi
2
Utilizați HI pentru a selecta ON sau
OFF.
Ştergere imagini selectate
• Dacă opțiunea ON este selectată, o pictogramă va fi
afişată sub imaginea selectată. Repetaţi paşii 1 şi
2 pentru a selecta imagini suplimentare.
Înapoi
3
Apăsaţi pe butonul k pentru a aplica selecția imaginii.
• Pe ecran va fi afişat un dialog de confirmare. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru
operare.
22
Operații elementare de fotografiere și redare
Ștergerea imaginilor
Conectarea la un dispozitiv
inteligent (SnapBridge)
Instalarea aplicației SnapBridge................................................................................................24
Conectarea aparatului foto cu un dispozitiv inteligent....................................................25
Încărcarea imaginilor și fotografierea la distanță ...............................................................29
23
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
Instalarea aplicației SnapBridge
Dacă instalați aplicația SnapBridge și stabiliți o conexiune fără fir între un
aparat foto compatibil SnapBridge și dispozitivul inteligent, puteți încărca
imaginile capturate cu aparatul foto pe dispozitivul inteligent sau puteți
utiliza dispozitivul inteligent pentru a acționa declanșatorul aparatului foto
(A29).
• Procedura este prezentată utilizând aplicația SnapBridge versiunea 2.0. Utilizați cea mai
recentă versiune a aplicației SnapBridge. Procedurile de operare diferă în funcție de
programul firmware al aparatului foto, de versiunea aplicației SnapBridge sau de sistemul
de operare al dispozitivului inteligent.
• Pentru informații despre utilizare, consultați documentația dispozitivului inteligent.
1
Instalați aplicația SnapBridge pe dispozitivul inteligent.
• Descărcați aplicația din Apple App Store® pentru iOS și din Google Play™ pentru Android™.
Căutați cuvântul „snapbridge” și apoi instalați aplicația.
• Pentru informații suplimentare despre versiunile SO compatibile, vizitați respectivul site de
descărcare.
• Aplicația „SnapBridge 360/170” nu poate fi utilizată cu acest aparat foto.
2
Activați Bluetooth și Wi-Fi pe dispozitivul inteligent.
• Utilizați aplicația SnapBridge pentru conectarea la aparatul foto. Conectarea nu
poate fi efectuată din ecranul de setări Bluetooth al dispozitivului inteligent.
C
Ecranele din aplicația SnapBridge
1 Puteți vedea notificările de la Nikon și meniul Ajutor din
aplicația SnapBridge, și puteți configura setările aplicației.
2 Mai întâi definiți setările conexiunii pentru dispozitive
inteligente și aparate foto.
3 Puteți vizualiza, șterge sau partaja imaginile descărcate de
pe aparatul foto.
24
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
Instalarea aplicației SnapBridge
1
2
3
Conectarea aparatului foto cu un dispozitiv
inteligent
• Utilizaţi un acumulator suficient de încărcat pentru a preveni oprirea aparatului foto în
timpul efectuării procedurii.
• Introduceţi în aparatul foto cardul de memorie pe care este suficient spațiu disponibil.
1
Aparatul foto: Selectați Meniu reţea
(A103) M Con. la disp. inteligent și
apăsați pe butonul k.
• Caseta de dialog din pasul 2 este afișată când porniți
aparatul foto prima dată. Acest pas nu este necesar în
aceste cazuri.
2
Aparatul foto: Apăsați pe butonul k dacă
este afișată fereastra de dialog din
dreapta.
Mod avion
Con. la disp. inteligent
Opţiuni trimit. automată
Wi-Fi
Bluetooth
Restaurare set. implicite
Anv. SnapBridge för att skicka foton
till smart enhet och dela online.
För att hoppa över den här skärmen
och ställa in SnapBridge senare på
Nätverksmeny, tryck på "MENU".
Senare
• Este afișată o casetă de dialog în care sunteți întrebat
dacă doriți să folosiți funcția NFC. Dacă veți utiliza
funcția NFC, atingeți antena NFC a dispozitivului
inteligent de marcajul Y (N-mark) de pe aparatul foto.
Dacă Start pairing? (Începeți asocierea?) este afișat
pe dispozitivul inteligent, atingeți OK și treceți la
pasul 6. Dacă nu utilizați funcția NFC, apăsați pe
butonul k.
3
Aparatul foto: Verificați dacă pe ecran este
afișată caseta de dialog din dreapta.
• Pregătiți dispozitivul inteligent și treceți la pasul
următor.
NFC-aktiverade enheter: vidrör
den smarta enheten med kameran.
Icke-NFC-aktiverade enheter:
tryck på "OK".
Avbryt
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
Conectarea aparatului foto cu un dispozitiv inteligent
Nästa
Aplicaţia
SnapBridge
Aparat foto
Pe dispozitivul inteligent, accesaţi
magazinul de aplicaţii şi căutaţi
SnapBridge. După instalare, deschideţi
aplicaţia SnapBridge.
Anulare
25
Välj
4
Dispozitivul inteligent: Lansați aplicația
SnapBridge și atingeți Pair with camera
(Asociere cu aparatul foto).
• Dacă pe ecran este afișată caseta de dialog pentru selectarea
unui aparat foto, atingeți aparatul foto la care doriți să vă
conectați.
• Dacă nu v-ați conectat la aparatul foto atingând Skip
(Omitere) în colțul din dreapta sus al ecranului la lansarea
pentru prima dată a aplicației SnapBridge, atingeți Pair with
camera (Asociere cu aparatul foto) din fila A și treceți la
pasul 5.
5
Dispozitivul inteligent: Din ecranul Pair with
camera (Asociere cu aparatul foto), atingeți
numele aparatului foto.
• Pentru iOS, dacă pe ecran este afișată o casetă de dialog în care
este explicată procedura de conectare, confirmați detaliile și
atingeți Understood (Am înțeles) (dacă nu este afișată,
derulați în jos ecranul). Când ecranul de selectare a unui
accesoriu este afișat, atingeți din nou numele aparatului foto (s-ar putea să trebuiască să
așteptați ca numele aparatului foto să fie afișat).
6
Aparatul foto/
dispozitivul inteligent:
Confirmați dacă
aparatul foto și
dispozitivul inteligent
afișează același număr
(format din șase cifre).
Aut.kod
123456
Bekräfta att samma aut.kod visas på
den smarta enheten och tryck på OK.
Avbryt
OK
• Pentru iOS, în funcție de versiunea sistemului de operare este posibil ca numărul să nu fie
afișat pe dispozitivul inteligent. În acest caz, treceți la pasul 7.
7
Aparatul foto/dispozitivul inteligent:
Apăsați pe butonul k de pe
aparatul foto și pe PAIR (ASOCIERE)
din aplicația SnapBridge.
26
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
Conectarea aparatului foto cu un dispozitiv inteligent
8
Aparatul foto/dispozitivul inteligent: Terminați definirea setărilor de
conectare.
Aparatul foto: Apăsați pe butonul k dacă este afișată
fereastra de dialog din dreapta.
Dispozitivul inteligent: Atingeți OK atunci când este
afișată caseta de dialog care indică finalizarea operației de
asociere.
Kameran och den smarta enheten är
anslutna!
SnapBridge skickar foton till den
smarta enheten när du tar dem.
Nästa
9
Aparatul foto: Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza
procesul de configurare.
• Pentru a înregistra datele de locație în fotografii, selectați Yes (Da) atunci când este afișată
solicitarea și activați caracteristicile pentru datele de locație. Activați caracteristicile pentru
datele de locație pe dispozitivul inteligent și în fila A a aplicației SnapBridge M Auto link
options (Opțiuni conectare automată) M activați Synchronize location data
(Sincronizare date de locație).
• Puteţi sincroniza ceasul intern al aparatului foto cu ora raportată de dispozitivul inteligent
selectând Yes (Da) atunci când este afișată solicitarea. În fila A a aplicației SnapBridge M
Auto link options (Opțiuni conectare automată) M activați Synchronize clocks
(Sincronizare ceasuri).
Conectarea aparatului foto și a dispozitivului inteligent s-a terminat.
Imaginile statice capturate cu aparatul foto sunt încărcate automat pe dispozitivul
inteligent.
C
Informații suplimentare despre aplicația SnapBridge
Pentru detalii despre utilizarea aplicației SnapBridge (după conectare, consultați în aplicația
SnapBridge meniul M Help (Ajutor)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
27
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
Conectarea aparatului foto cu un dispozitiv inteligent
C
Dacă nu vă puteți conecta
• Dacă la conectare aparatul foto afișează mesajul Nu s-a conectat.
- Apăsați pe butonul k și repetați procedura de la pasul 2 (A25) din „Conectarea aparatului
foto cu un dispozitiv inteligent” pentru a vă conecta din nou.
- Apăsați pe butonul d pentru a anula conectarea.
• Problema poate fi rezolvată prin redeschiderea aplicației. Închideți complet aplicația SnapBridge
și apoi atingeți din nou pictograma pentru a o lansa. Când aplicația se deschide, repetați
instrucțiunile de la pasul 1 (A25) din „Conectarea aparatului foto cu un dispozitiv inteligent”.
• Dacă aparatul foto nu se poate conecta și în iOS apare o eroare, este posibil ca aparatul foto să fie
înregistrat ca dispozitiv în iOS. În acest caz, lansați aplicația cu setările iOS și anulați înregistrarea
dispozitivului (numele aparatului).
Dezactivarea sau activarea conexiunii fără fir
Utilizați oricare dintre metodele de mai jos pentru a dezactiva sau activa conexiunea.
• Schimbați setările definite în Meniu reţea M Mod avion din aparatul foto. Puteți selecta
Activată pentru a dezactiva toate funcțiile de comunicare în locuri în care comunicațiile
fără fir sunt interzise.
• Schimbați setările definite în Meniu reţea M Bluetooth M Conexiune de reţea din
aparatul foto.
• Schimbați setările definite în fila A M Auto link options (Opțiuni conectare
automată) M Auto link (Conectare automată) din aplicația SnapBridge.
Dacă dezactivați această setare, puteți reduce consumul acumulatorului dispozitivului
inteligent.
28
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
Conectarea aparatului foto cu un dispozitiv inteligent
Încărcarea imaginilor și fotografierea la distanță
Încărcarea imaginilor
Sunt disponibile trei moduri pentru încărcarea imaginilor.
1
2
3
Încărcați automat imaginile pe
dispozitivul inteligent de fiecare
dată când acestea sunt
capturate1, 2
Meniu reţea din aparatul foto M Trimitere când se
fotogr. M selectați pentru Imagini statice opțiunea Da.
Filmele nu pot fi încărcate automat.
Selectați imaginile statice din
aparat și încărcați-le în
dispozitivul inteligent1, 2
Meniu redare din aparatul foto M utilizați Marcare
pentru încărcare pentru a selecta imagini.
Filmele nu pot fi selectate pentru încărcare.
Utilizați dispozitivul inteligent
pentru a selecta imagini din
aparatul foto și pentru a le
descărca pe dispozitivul
inteligent
În fila A din aplicația SnapBridge M atingeți Download
pictures (Descărcare fotografii).
Este afișată o casetă de dialog referitoare la conexiunile WiFi. Atingeți OK3 și selectați imaginile.
Dimensiunea imaginilor încărcate este 2 megapixeli (imaginile capturate utilizând modul scenă
Panoramă simplă sunt încărcate la dimensiunea originală).
Dacă pentru Meniu reţea M Bluetooth M Trimitere când este oprit din aparatul foto este
selectată opțiunea Activată, imaginile vor fi încărcate automat pe dispozitivul inteligent chiar
dacă aparatul foto este oprit.
În funcție de versiunea iOS, trebuie să selectați numele SSID al aparatului foto când atingeți OK.
Consultaţi „Dacă în iOS este afișată o casetă de dialog referitoare la conexiunile Wi-Fi” (A30).
B
Note despre utilizarea unei conexiuni Wi-Fi
• Dacă dispozitivul inteligent intră în modul stare de veghe sau dacă treceți din aplicația
SnapBridge într-o altă aplicație, conexiunea Wi-Fi va fi deconectată.
• Unele funcții ale aplicației SnapBridge nu pot fi utilizate în timpul unei
conexiuni Wi-Fi. Pentru a anula o conexiune Wi-Fi, atingeți fila A M
F M Yes (Da).
29
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
Încărcarea imaginilor și fotografierea la distanță
Fotografierea la distanță
Puteți atinge fila A din aplicația SnapBridge M Remote photography (Fotografiere la
distanță) pentru a elibera declanșatorul aparatului foto folosind un dispozitiv inteligent.
• Urmaţi instrucţiunile din aplicația SnapBridge pentru a trece la o conexiune Wi-Fi. În iOS,
pe ecran poate fi afișată o casetă de dialog referitoare la conexiunile Wi-Fi. În acest caz,
consultați „Dacă în iOS este afișată o casetă de dialog referitoare la conexiunile Wi-Fi”
(A30).
Dacă în iOS este afișată o casetă de dialog referitoare la
conexiunile Wi-Fi
În mod normal, aplicația SnapBridge conectează aparatul foto și dispozitivul inteligent prin
Bluetooth. Totuși, selectați o conexiune Wi-Fi dacă folosiți Download pictures
(Descărcare fotografii) sau fotografierea la distanță. În funcție de versiunea iOS, selectarea
conexiunii se face manual. În acest caz, urmați instrucțiunile de mai jos pentru configurarea
conexiunii.
1
Notați-vă numele SSID (numele implicit al
aparatului foto) și parola afișate pe dispozitivul
inteligent și apoi atingeți View options
(Vizualizare opțiuni).
• Folosind Meniu reţea M Wi-Fi M Tip de conexiune Wi-Fi
din aparatul foto, puteți schimba numele SSID și parola. Pentru
a vă proteja confidențialitatea, vă recomandăm să schimbați
regulat parola. Dezactivați conexiunea fără fir în timp ce
schimbați parola (A28).
2
Din lista de conexiuni, selectați identificatorul
SSID notat în pasul 1.
• Dacă vă conectați pentru prima dată, introduceți parola notată
în pasul 1 respectând caracterele scrise cu majuscule și
minuscule. Introducerea parolei nu mai este necesară după
prima conectare.
• Configurarea conexiunii Wi-Fi s-a terminat dacă pictograma G
este afișată în dreptul identificatorului SSID așa cum este
prezentat în ecranul din dreapta. Reveniți în aplicația
SnapBridge și utilizați aplicația.
30
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
Încărcarea imaginilor și fotografierea la distanță
Dacă imaginile nu pot fi încărcate
• În cazul în care conexiunea este deconectată în timp ce încărcați imagini folosind funcția
Trimitere când se fotogr. sau Marcare pentru încărcare din aparatul foto,
conectarea și încărcarea imaginilor poate fi reluată după ce opriți și apoi reporniți
aparatul foto.
• Puteți încărca din nou imagini anulând conexiunea și apoi
restabilind o conexiune. Atingeți fila A din aplicația SnapBridge
M D M Forget camera (Omitere aparat foto) M aparatul
foto a cărui conexiune doriți să o anulați M Yes (Da)* pentru a
anula conexiunea și apoi urmați instrucțiunile din „Conectarea
aparatului foto cu un dispozitiv inteligent” (A25) pentru a restabili conexiunea.
* Pentru iOS, pe ecran va fi afișată o casetă de dialog pentru înregistrarea dispozitivului. Lansați
aplicația cu setările iOS și anulați înregistrarea dispozitivului (numele aparatului foto).
B
Note despre Încărcare imagine și Fotografiere la distanță
• Dacă utilizați aparatul, este posibil să nu puteți încărca imagini sau încărcarea poate fi anulată, sau
este posibil să nu puteți fotografierea la distanță folosind aplicația SnapBridge.
• Dacă pentru aparatul foto sunt selectate următoarele opțiuni, nu veți putea încărca imaginile sau
utiliza fotografierea la distanță. Modificați setările sau treceți în modul redare.
- Modul scenă Peisaj noapte (dacă este selectată opțiunea Y Din mână), Portret de noapte
(dacă este selectată opțiunea Y Din mână), Iluminare fundal (dacă pentru HDR este
selectată opțiunea Activat), Sport, Exp. multiplă luminoasă, Panoramă simplă, Portret
animal de casă (dacă este selectată opțiunea V Continuu) sau Observare păsări (dacă este
selectată opțiunea V Continuu)
- Colaj autoportret
- Dacă pentru Ochi deschişi este selectată opțiunea Activat
- Dacă pentru Continuu este selectată opțiunea Continuu ridicată, Continuu redusă, Cache
prefotografiere, Continuu ridicată: 120 fps sau Continuu ridicată: 60 fps
31
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
Încărcarea imaginilor și fotografierea la distanță
Funcţiile de fotografiere
Selectarea unui mod de fotografiere ......................................................................................33
Modul A (automat) .....................................................................................................................34
Modul scenă (fotografierea în funcţie de condițiile de fotografiere) ..........................36
Modul creativ (aplicarea efectelor la fotografiere) .............................................................46
Mod portret inteligent (îmbunătățirea aspectului fețelor persoanelor la
fotografiere)......................................................................................................................................48
Definirea funcțiilor de fotografiere cu selectorul multiplu..............................................51
Modul bliţ ..........................................................................................................................................52
Autodeclanşator .............................................................................................................................54
Mod macro (Fotografierea cu Close-up) ................................................................................56
Compensare expunere (Ajustarea luminozității) ................................................................57
Folosirea zoomului.........................................................................................................................58
Focalizare...........................................................................................................................................60
Setări implicite (Bliţ, Autodeclanşator și Mod macro) .......................................................64
Funcţii care nu pot fi utilizate simultan la fotografiere.....................................................66
32
Funcţiile de fotografiere
Selectarea unui mod de fotografiere
Puteți roti selectorul de moduri pentru a alinia modul de fotografiere dorit cu marcajul
indicatorului de pe corpul aparatului foto.
• A Modul (automat)
Selectați acest mod pentru a fotografia în diferite condiții de fotografiere.
• Modurile (Scenă) y, o, j, e, o, d
Selectați oricare dintre modurile scenă, în funcție de condițiile de fotografiere și puteți
fotografia cu setările adecvate condițiilor respective.
- y: Apăsați pe butonul d și selectați un mod scenă.
- o (selector aut. scene): Aparatul foto recunoaște condițiile de fotografiere în
momentul în care încadrați o fotografie și puteți fotografia în funcție de condițiile
respective.
- j (peisaj noapte): Utilizați acest mod pentru a fotografia peisaje nocturne.
- e (portret de noapte): Utilizați acest mod pentru a fotografia seara şi noaptea
portrete care includ decor în fundal.
- o (iluminare fundal): Utilizați acest mod pentru a fotografia subiecte cu fundal
iluminat.
- d (sport): Utilizați acest mod pentru a fotografia evenimente sportive.
• s mod (Creativ)
Aparatul foto salvează simultan patru imagini cu efecte și o imagine fără efecte într-un
singur cadru.
• F modul (Portret inteligent)
Utilizați funcția de retușare cosmetică pentru a îmbunătăți aspectul fețelor persoanelor în
timpul fotografierii și utilizați funcția Cronometru zâmbet sau Colaj autoportret pentru a
fotografia.
• M modul (Prezentare film scurt)
Aparatul foto va crea un film scurt, de maximum 30 de secunde, (e 1080/30p sau
S 1080/25p) prin înregistrarea și combinarea automată a mai multor clipuri cu o
lungime de câteva secunde.
C
Afişare ajutor
Prezentarea funcțiilor este afișată la schimbarea modului de fotografiere sau în timp ce ecranul de
configurare este afișat.
Apăsați până la jumătate pe butonul de declanşare pentru a trece rapid în modul fotografiere.
Puteți afișa sau ascunde prezentările funcțiile folosind Afişare ajutor din Setări monitor din
meniul de configurare.
33
Funcţiile de fotografiere
Selectarea unui mod de fotografiere
Modul A (automat)
Selectați acest mod pentru a fotografia în diferite condiții
de fotografiere.
• Zona de focalizare pentru focalizare automată diferă în
funcție de setările definite pentru Mod zonă AF
(A116). Setarea implicită este Găsire ţintă AF (A60).
Funcţiile disponibile în modul A (Automat)
•
•
•
•
•
Cursor pentru creativitate (A34)
Mod bliţ (A52)
Autodeclanşator (A54)
Mod macro (A56)
Meniu fotografiere (A110, 111)
Utilizarea cursorului pentru creativitate
La fotografiere, puteți modifica următorii parametri: luminozitate (compensare expunere),
intensitate, nuanță și D-Lighting activ.
1
Apăsaţi pe selectorul multiplu K.
2
Utilizați JK pentru a selecta un element.
Luminozitate (Exp. +/-)
• F Nuanţă: Ajustați nuanța (roșiatic/albăstrui) în
întreaga imagine.
• G Intensitate: Ajustați intensitatea în întreaga
imagine.
• o Luminozitate (Exp. +/-): Ajustați luminozitatea în
întreaga imagine.
• J D-Lighting activ: reduceți estomparea detaliilor în
zonele luminoase și în zonele umbrite. Selectați
w (Ridicat), x (Normal), y (Redus) pentru a defini nivelul efectului.
34
Funcţiile de fotografiere
Modul A (automat)
+2.0
+0.3
-2.0
3
Utilizați HI pentru a ajusta nivelul.
•
•
•
•
Puteți examina pe ecran rezultatele.
Pentru a defini un alt element, reveniți la pasul 2.
Selectați y Ieşire pentru a ascunde cursorul.
Pentru a anula toate setările, selectaţi P Resetare şi
apăsaţi pe butonul k. Reveniți la pasul 2 și ajustați din
nou setările.
Cursor
Luminozitate (Exp. +/-)
+2.0
+0.3
-2.0
Histogramă
4
Apăsaţi pe butonul k când definirea setărilor s-a terminat.
• Setările sunt aplicate și pe ecranul aparatului foto va fi afișat din nou ecranul de
fotografiere.
C
Definirea setărilor cursorului pentru creativitate
• Este posibil ca această funcție să nu poată fi utilizată în combinație cu alte funcții (A66).
• Setările pentru luminozitate (compensare expunere), intensitate, nuanță și D-Lighting activ sunt
salvate în memoria aparatului foto chiar și după ce aparatul foto a fost închis.
• Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Utilizarea histogramei” (A57).
C
D-Lighting activ versus D-Lighting
• Folosind opțiunea D-Lighting activ din meniul de fotografiere capturați imagini reducând
estomparea detaliilor în zonele luminoase și ajustați tonul la salvarea imaginilor.
• Folosind opțiunea D-Lighting (A75) din meniul de redare ajustați tonul în imaginile salvate.
35
Funcţiile de fotografiere
Modul A (automat)
Modul scenă (fotografierea în funcţie de
condițiile de fotografiere)
Selectați oricare dintre modurile scenă, în funcție de condițiile de fotografiere și puteți
fotografia cu setările adecvate condițiilor respective.
j Peisaj noapte1, 2 (A37),
e Portret de noapte (A38),
o Iluminare fundal2 (A38),
d Sport2 (A39)
o (selector aut. scene)
(A37)
Aparatul foto recunoaște
condițiile de fotografiere în
momentul în care încadrați o
fotografie și puteți fotografia în
funcție de condițiile respective.
Rotiți selectorul de moduri în
dreptul j, e, o sau d și
fotografiați.
y
Portret
Peisaj
Exp. multiplă lumin.
Petrecere/Interior
Plajă
Zăpadă
Apăsați pe butonul d pentru a afișa meniul scenă și selectați unul dintre următoarele
moduri scenă folosind selectorul multiplu.
b Portret (setare implicită)
k Close-up (A40)
c Peisaj1, 2
u Mâncare (A40)
U Exp. multiplă lumin.3, 4 (A39)
2
m Foc de artificii1, 3 (A40)
f Petrecere/Interior (A40)
V Panoramă simplă2 (A43)
Z Plajă2
O Portret animal de casă (A41)
z Zăpadă2
L Lună1, 2 (A42)
h Apus2, 3
l Observare păsări1, 2 (A42)
i Crepuscul/Răsărit1, 2, 3
1
2
3
4
Aparatul foto focalizează la infinit.
Aparatul focalizează zona aflată în centrul cadrului.
Se recomandă utilizarea unui trepied, deoarece timpul de expunere este lung. Selectaţi pentru
VR fotografie (A140) opţiunea Dezactivată din meniul de configurare dacă utilizaţi un
trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.
Dacă opțiunea Peisaj noct. + dâre lum. este selectată, aparatul foto focalizează zona aflată în
centrul cadrului. Dacă este selectată opțiunea Peisaj noct. + dâre stele sau Dâre de stele,
aparatul focalizează la infinit.
36
Funcţiile de fotografiere
Modul scenă (fotografierea în funcţie de condițiile de fotografiere)
Sfaturi și note despre modul scenă
o Selector aut. scene
• Aparatul foto recunoaște automat condițiile de fotografiere în momentul în care încadrați o
fotografie, fiind mai ușor să fotografiați în funcție de condițiile respective.
• În momentul în care aparatul foto recunoaște automat condițiile de fotografiere, pictograma
modului fotografiere, afișată pe ecranul de fotografiere, se va schimba corespunzător.
e
Portret (pentru a fotografia portrete în modul Close-up (prim-plan), pentru una sau două
persoane)
b
Portret (pentru a fotografia portretele unui număr mare de persoane sau pentru imagini în
care fundalul ocupă o mare porțiune din cadru)
f
Peisaj
h
Portret de noapte* (pentru a fotografia portrete în modul Close-up (prim-plan), pentru una
sau două persoane)
c
Portret de noapte* (pentru a fotografia portretele unui număr mare de persoane sau
pentru imagini în care fundalul ocupă o mare porțiune din cadru)
g
Peisaj noapte*
i
Close-up
j
Iluminare fundal (la fotografierea altor subiecte, nu a oamenilor)
d
Iluminare fundal (la fotografierea portretelor)
d
Alte condiții de fotografiere
* O imagine este capturată folosind un timp de expunere lung.
• În anumite condiţii de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă
dorit. În acest caz, selectaţi un alt mod de fotografiere (A33).
• Dacă folosiţi zoomul digital, pictograma modului fotografiere se va schimba fiind afișată
pictograma d.
j Peisaj noapte
• Apăsați pe butonul d pentru a selecta Y Din mână sau Z Trepied din Peisaj noapte.
• Y Din mână (setare implicită):
- În timp ce pictograma j, afişată pe ecranul de fotografiere, are culoarea verde, apăsaţi pe
butonul de declanşare până la capăt pentru a captura o serie de imagini care vor fi
combinate şi salvate într-o singură imagine.
- După ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt, ţineţi aparatul foto fix până când
pe ecran este afişată o imagine statică. După capturarea unei fotografii, nu opriţi aparatul
foto decât după ce pe ecran este afişat din nou ecranul de fotografiere.
- Unghiul de câmp (adică zona vizibilă din cadru) vizibil în imaginea salvată este mai îngust
decât cel vizibil pe monitor la momentul fotografierii.
• Z Trepied:
- Când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, imaginea va fi capturată, iar timpul
de expunere va fi lung.
- Reducerea vibraţiilor va fi dezactivată chiar dacă din meniul de configurare pentru VR
fotografie (A140) este selectată opţiunea Activată.
37
Funcţiile de fotografiere
Modul scenă (fotografierea în funcţie de condițiile de fotografiere)
e Portret de noapte
• Ridicaţi bliţul înainte de a fotografia.
• Apăsați pe butonul d pentru a selecta Y Din mână sau Z Trepied din Portret de
noapte.
• Y Din mână (setare implicită):
- În timp ce pictograma e, afişată pe ecranul de fotografiere, are culoarea verde, apăsaţi pe
butonul de declanşare până la capăt pentru a captura o serie de imagini care vor fi
combinate şi salvate într-o singură imagine.
- După ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt, ţineţi aparatul foto fix până când
pe ecran este afişată o imagine statică. După capturarea unei fotografii, nu opriţi aparatul
foto decât după ce pe ecran este afişat din nou ecranul de fotografiere.
- Dacă subiectul se deplasează în timp ce aparatul efectuează o fotografiere cu declanşare
continuă, imaginea poate fi distorsionată, suprapusă sau neclară.
• Z Trepied:
- Când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, imaginea va fi capturată, iar timpul
de expunere va fi lung.
- Reducerea vibraţiilor va fi dezactivată chiar dacă din meniul de configurare pentru VR
fotografie (A140) este selectată opţiunea Activată.
o Iluminare fundal
• Apăsați pe butonul d pentru a selecta Activat sau Dezactivat pentru a activa sau
dezactiva funcția HDR (gamă dinamică înaltă) din HDR în funcție de condiţiile de fotografiere.
• Dezactivat (setare implicită): bliţul se va declanşa pentru a preveni umbrirea subiectului.
Fotografiați cu blițul ridicat.
- Pentru a captura o imagine, apăsați pe butonul de declanşare până la capăt.
• Activat: se utilizează la realizarea fotografiilor în care în acelaşi cadru se găsesc zone foarte
luminoase şi zone întunecate.
- Când apăsaţi până la capăt pe butonul de declanşare, aparatul va fotografia imaginile în mod
continuu şi va salva următoarele două imagini:
- O imagine compozită non-HDR
- O imagine compozită HDR în care pierderea detaliilor elementelor luminoase sau a celor
umbrite este diminuată
- Dacă memoria disponibilă permite salvarea unei singure imagini, singura imagine salvată va
fi o imagine procesată cu D-Lighting (A75) la momentul fotografierii, în care zonele
întunecate ale imaginii sunt corectate.
- După ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt, ţineţi aparatul foto fix până când
pe ecran este afişată o imagine statică. După capturarea unei fotografii, nu opriţi aparatul
foto decât după ce pe ecran este afişat din nou ecranul de fotografiere.
- Unghiul de câmp (adică zona vizibilă din cadru) vizibil în imaginea salvată este mai îngust
decât cel vizibil pe monitor la momentul fotografierii.
- În anumite condiții de fotografiere, în jurul subiectelor luminoase pot apărea umbre
întunecate sau în jurul subiectelor întunecate pot apărea zone luminoase.
38
Funcţiile de fotografiere
Modul scenă (fotografierea în funcţie de condițiile de fotografiere)
d Sport
• Dacă butonul de declanşare este ţinut apăsat până la capăt, imaginile vor fi capturate în mod continuu.
• Aparatul foto poate captura până la 7 imagini încontinuu cu o viteză de circa 7,7 fps (cadre pe
secundă) (dacă pentru Mod imagine este selectată opțiunea P 4608×3456).
• Cadenţa cadrelor la declanşarea continuă poate să scadă în funcţie de setările modului
imagine curent, de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere.
• Focalizarea, expunerea și nuanţa celei de-a doua imagini și ale imaginilor următoare sunt fixate
la valorile definite pentru prima imagine.
y M U Exp. multiplă luminoasă
• Aparatul foto capturează automat, la intervale regulate, subiectele în mișcare, compară fiecare
imagine și combină numai zonele luminoase ale acestora și apoi le salvează într-o imagine. Sunt
capturate dârele de lumină de exemplu traseul farurilor mașinilor sau mișcarea stelelor.
• Este afișat pe ecran dacă este selectată opțiunea U Exp. multiplă luminoasă, selectați
V Peisaj noct. + dâre lum., W Peisaj noct. + dâre stele sau S Dâre de stele.
Opţiune
Descriere
V Peisaj noct. +
dâre lum.
Se utilizează pentru a captura traseul farurilor mașinilor pe fundalul unui
peisaj de noapte.
• Cadrele sunt capturate cu un timp de expunere de 4 secunde la fiecare
4 secunde. După ce s-au capturat 50 de cadre, aparatul foto oprește
automat fotografierea.
• La fiecare 10 cadre, o imagine compozită cu dârele luminoase suprapuse
de la începerea fotografierii este salvată automat.
W Peisaj noct. +
dâre stele
Se utilizează pentru a captura mișcarea stelelor în cadrul unui peisaj de noapte.
• Cadrele sunt capturate cu un timp de expunere de 20 secunde la fiecare
25 secunde. După ce s-au capturat 300 de cadre, aparatul foto oprește
automat fotografierea.
• La fiecare 30 cadre capturate, o imagine compozită cu dârele luminoase
suprapuse de la începerea fotografierii este salvată automat.
S Dâre de stele
Se utilizează pentru a captura mișcarea stelelor.
• Cadrele sunt capturate cu un timp de expunere de 25 secunde la fiecare
30 secunde. După ce s-au capturat 300 de cadre, aparatul foto oprește
automat fotografierea.
• La fiecare 30 cadre capturate, o imagine compozită cu dârele luminoase
suprapuse de la începerea fotografierii este salvată automat.
• Ecranul se poate închide în timpul intervalului de fotografiere. Dacă ecranul este închis,
indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde.
• Pentru a încheia fotografierea înainte ca aceasta să se termine în mod automat, apăsați pe butonul k.
• Când ați obținut dârele dorite, opriți fotografierea. Dacă veți continua să fotografiați, este posibil
ca detaliile din zonele compuse să se piardă.
• Imaginile salvate automat în timpul fotografierii și imaginea compozită realizată la terminarea
fotografierii sunt grupate într-o secvență și imaginea compozită realizată la terminarea
fotografierii este utilizată ca imagine importantă (A72).
39
Funcţiile de fotografiere
Modul scenă (fotografierea în funcţie de condițiile de fotografiere)
B
•
•
•
•
Note despre funcția expunere multiplă iluminare
Aparatul foto nu poate captura imagini dacă nu este introdus un card de memorie.
Nu rotiți selectorul de moduri și nu introduceți cardul de memorie decât după ce fotografierea s-a terminat.
Utilizați acumulatori încărcați suficient pentru a preveni oprirea aparatului foto în timpul fotografierii.
Funcția compensare expunere nu poate fi folosită (A57).
C
Durata de timp rămasă
Puteți verifica pe ecran cât timp mai este până când
fotografierea se termină automat.
10m 0s
Terminare înreg.
y M f Petrecere/Interior
• Pentru a evita efectele produse de tremuratul aparatului foto, ţineţi aparatul cât mai fix.
Selectaţi pentru VR fotografie (A140) opţiunea Dezactivată din meniul de configurare
dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.
y M k Close-up
• Modul macro (A56) este activat, iar aparatul foto transfocalizează automat în poziţia cea mai
apropiată în care poate focaliza.
• Puteţi muta zona de focalizare. Apăsaţi pe butonul k, utilizaţi selectorul multiplu
HIJK pentru a muta zona de focalizare şi apăsaţi pe butonul k pentru a aplica setarea
definită.
y M u Mâncare
• Modul macro (A56) este activat, iar aparatul foto transfocalizează automat în poziţia cea mai
apropiată în care poate focaliza.
• Puteţi ajusta nuanţa folosind selectorul multiplu HI.
Setările definite pentru nuanţă sunt salvate în memoria
aparatului foto chiar şi după ce acesta a fost închis.
• Puteţi muta zona de focalizare. Apăsaţi pe butonul k,
utilizaţi selectorul multiplu HIJK pentru a muta zona de
focalizare şi apăsaţi pe butonul k pentru a aplica setarea
definită.
25m 0s
3200
y M m Foc de artificii
• Timpul de expunere este fixat la patru secunde.
• Funcția compensare expunere nu poate fi folosită (A57).
40
Funcţiile de fotografiere
Modul scenă (fotografierea în funcţie de condițiile de fotografiere)
y M O Portret animal de casă
• Dacă îndreptaţi aparatul foto înspre un câine sau o pisică, aparatul foto va detecta faţa
animalului şi o va focaliza. În mod implicit, butonul de declanşare este eliberat automat dacă
este detectată fața unui câine sau a unei pisici (declanşare automată portret animal de casă).
• Din ecranul afişat la selectarea modului O Portret animal de casă, selectaţi U Unică sau
V Continuu.
- U Unică: Dacă fața unui câine sau a unei pisici este detectată, aparatul foto va captura o
imagine.
- V Continuu: Dacă fața unui câine sau a unei pisici este detectată, aparatul foto va captura
trei imagini în mod continuu.
B
Declanşare automată portret animal de casă și Temporizator autoportret
Apăsați pe selectorul multiplu J (n) pentru a selecta una dintre opțiunile următoare.
• Y Declanşare automată: declanșatorul este eliberat automat dacă aparatul foto detectează
fața unui câine sau a unei pisici.
- Această opțiune se va modifica automat după ce ați fotografiat cinci serii de imagini, fiind
selectată opțiunea k.
- De asemenea, puteți elibera manual declanșatorul apăsând pe butonul de declanşare. Dacă
V Continuu este selectat, puteți fotografia în continuu dacă țineți apăsat până la capăt
butonul de declanșare.
• r5s Temporizator autoportret: declanşatorul este eliberat la 5 secunde după ce ați apăsat
până la capăt pe butonul declanşare.
Încadrați fotografia după ce ați apăsat până la capăt pe butonul de declanşare.
- Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Autodeclanşator” (A54).
- Aparatul foto focalizează fața unui câine, a unei pisici sau a unei persoane, dacă aceasta este
detectată.
- Aparatul nu poate fotografia în continuu.
• k: declanşatorul este eliberat în momentul în care apăsați până la capăt pe butonul de
declanşare.
- Aparatul foto focalizează fața unui câine, a unei pisici sau a unei persoane, dacă aceasta este detectată.
- Dacă V Continuu este selectat, puteți fotografia în continuu dacă țineți apăsat până la capăt
butonul de declanșare.
B
Zonă focalizare
• Dacă aparatul detectează o faţă, faţa respectivă va fi încadrată
cu un chenar de culoare galbenă. Dacă aparatul foto
focalizează o faţă încadrată cu o margine dublă (zonă de
focalizare), marginea dublă îşi va schimba culoarea, devenind
verde. Dacă nu este detectată nicio faţă, aparatul foto va
focaliza subiectul aflat în centrul cadrului.
• În anumite condiţii de fotografiere, este posibil ca faţa
cățelului, a pisicii sau a persoanei respective să nu poată fi
detectată şi alte subiecte să fie afișate încadrate.
41
Funcţiile de fotografiere
Modul scenă (fotografierea în funcţie de condițiile de fotografiere)
25m 0s
3200
y M L Lună
• În poziția de zoom cu unghi larg, chenarul de încadrare este afișat pentru a indica unghiul de
câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de 900 de mm (în format de 35 de mm [135]). Dacă în
chenar încadrați luna și apăsați pe butonul k, unghiul de câmp devine echivalent cu cel al
unui obiectiv de 900 mm.
• Puteţi ajusta nuanţa folosind selectorul multiplu HI. Setările definite pentru nuanţă sunt
salvate în memoria aparatului foto chiar şi după ce acesta a fost închis.
• Ajustați luminozitatea cu compensarea expunerii (A57) în funcție de condiţiile de fotografiere,
de exemplu creșterea sau descreșterea lunii și cerințele de fotografiere.
y M l Observare păsări
• Din ecranul afişat la selectarea modului l Observare păsări, selectaţi U Unică sau
V Continuu.
• U Unică: La fiecare apăsare a butonului de declanşare va fi fotografiată o imagine.
• V Continuu: Dacă butonul de declanşare este ţinut apăsat până la capăt, imaginile vor fi
capturate în mod continuu.
Aparatul foto poate captura până la 7 imagini în continuu cu o viteză de circa 7,7 fps (cadre pe
secundă) (dacă pentru Mod imagine este selectată opțiunea P 4608×3456).
• În poziția de zoom cu unghi larg, chenarul de încadrare este afișat pentru a indica unghiul de
câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de 440 de mm (în format de 35 de mm [135]). Dacă în
chenar încadrați o pasăre și apăsați pe butonul k, unghiul de câmp devine echivalent cu cel al
unui obiectiv de 440 mm.
42
Funcţiile de fotografiere
Modul scenă (fotografierea în funcţie de condițiile de fotografiere)
Fotografierea cu modul panoramă simplă
Rotiți selectorul de moduri în dreptul y M butonul d M V (panoramă
simplă) M butonul k
1
Selectaţi W Normal sau X Larg ca
interval de fotografiere şi apăsaţi pe
butonul k.
Panoramă simplă
Normal
Larg
2
Încadraţi prima extremitate a scenei
panoramice şi apoi apăsaţi pe butonul de
declanşare până la jumătate pentru
focalizare.
• Poziţia de zoom este fixată la unghi larg.
• Aparatul focalizează în centrul cadrului.
3
25m 0s
3200
Apăsaţi butonul de declanşare până la
capăt şi apoi ridicaţi degetul de pe
butonul de declanşare.
• Săgeţile KLJI sunt afişate pentru a indica direcţia
de mişcare a aparatului foto.
4
Deplasaţi aparatul foto în una dintre cele
patru direcţii până când indicatorul de
ghidare ajunge la capăt.
• În momentul în care aparatul foto detectează direcţia
de mişcare, fotografierea va începe.
• Fotografierea se va termina în momentul în care
aparatul foto capturează limita de câmp specificată.
• Focalizarea şi expunerea sunt blocate până la
terminarea fotografierii.
43
Funcţiile de fotografiere
Modul scenă (fotografierea în funcţie de condițiile de fotografiere)
Ghid
Exemplu de mişcare a aparatului foto
• Utilizând corpul dumneavoastră ca axă de rotaţie, deplasaţi uşor
aparatul foto într-un arc de cerc, în direcţia indicată de săgeată
(KLJI).
• Fotografierea se opreşte dacă indicatorul nu ajunge la capăt în
aproximativ 15 secunde (dacă este selectată opţiunea
W Normal) sau în aproximativ 30 de secunde (dacă este
selectată opţiunea X Larg) după ce fotografierea începe.
B
Note privind fotografierea folosind panorama simplă
• Câmpul imaginii, vizibil în imaginea salvată, va fi mai îngust decât cel vizibil pe ecran la momentul
fotografierii.
• Dacă aparatul foto este deplasat prea repede sau dacă tremură prea mult sau dacă subiectul este
prea uniform (de exemplu ziduri sau întuneric), poate surveni o eroare.
• Dacă fotografierea este oprită înainte ca aparatul foto să ajungă la jumătatea intervalului de
fotografiere (limită de câmp) al panoramei, nu va fi salvată nicio imagine panoramică.
C
Dimensiunea imaginii în modul Panoramă simplă
• Conform instrucțiunilor de mai jos, sunt disponibile patru dimensiuni diferite pentru imagini.
Dacă este selectată opțiunea W Normal
4800
920
1536
Dacă este selectată opțiunea X Larg
9600
920
1536
• Dacă se capturează mai mult de jumătate din intervalul de fotografiere al panoramei, însă
fotografierea se termină înainte de atingerea extremităţii acestuia, dimensiunea imaginii va fi mai
mică.
44
Funcţiile de fotografiere
Modul scenă (fotografierea în funcţie de condițiile de fotografiere)
Redarea în modul Panoramă simplă
Treceţi în modul redare (A20), afişaţi în modul redare
cadru întreg o imagine capturată folosind opțiunea
panoramă simplă şi apoi apăsaţi pe butonul k pentru a
derula imaginea în direcţia utilizată la fotografiere.
4/4
0004.JPG
15/11/2016 15:30
În timpul redării, comenzile de redare sunt afişate pe ecran.
Utilizaţi selectorul multiplu JK pentru a selecta un buton
de control şi apoi apăsaţi pe butonul k pentru a efectua
operaţiile prezentate mai jos.
Funcţie
Pictogramă
Derulare înapoi
A
Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula înapoi redarea.
Descriere
Derulare rapidă
înainte
B
Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula rapid înainte redarea.
Redare întreruptă. Operaţiile enumerate mai jos pot fi efectuate în
timp ce redarea este întreruptă.
Pauză
Încheiere
B
E
G
C
Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula înapoi.
D
Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula.
F
Reluaţi derularea automată.
Reveniţi la modul redare cadru întreg.
Note privind imaginile Panoramă simplă
• Imaginile nu pot fi editate pe acest aparat foto.
• Este posibil ca la redarea imaginilor capturate cu o altă marcă sau model de aparat foto digital
folosind modul panoramă simplă, acest aparat foto să nu poată derula sau mări imaginile.
B
Note privind imprimarea imaginilor panoramice
În funcţie de setările imprimantei, este posibil să nu puteţi imprima întreaga imagine. În plus, este
posibil ca tipul de imprimantă utilizat să nu poată imprima imagini panoramice.
45
Funcţiile de fotografiere
Modul scenă (fotografierea în funcţie de condițiile de fotografiere)
Modul creativ (aplicarea efectelor la fotografiere)
Aparatul foto salvează simultan patru imagini cu efecte și o
imagine fără efecte într-un singur cadru.
• Aparatul focalizează în centrul cadrului.
1
Apăsaţi pe butonul k.
Varietate
• Este afișat ecranul de selectare a efectului.
25m 0s
Selectare efect
2
Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a
selecta efectul dorit şi apăsaţi pe butonul
k.
3200
Varietate
• Puteți selecta Varietate, Color selectiv (roşu), Color
25m 0s
selectiv (verde), Color selectiv (albastru), Lumină
(setare implicită), Profunzime, Amintire, Clasic sau
Negru.
Selectare efect
3200
• Imaginea fără efecte este afișată la partea de sus a
ecranului. Cele patru tipuri de imagini cu efecte sunt afișate la partea de jos a ecranului.
• Unui film îi puteți aplica un singur tip de efect. Apăsați pe JK pentru a selecta efectul
dorit.
3
Pentru a fotografia, apăsați pe butonul de declanșare sau pe
butonul b (e înregistrare film).
• Cele cinci imagini salvate sunt tratate ca o secvență. O imagine pe care este aplicat un
efect este utilizată ca fotografie importantă (A72).
B
Note referitoare la modul creativ
Dacă pentru efect ați selectat Varietate, anumite setări din Opţiuni film (A122) nu vor fi
disponibile.
46
Funcţiile de fotografiere
Modul creativ (aplicarea efectelor la fotografiere)
Funcţiile disponibile în modul creativ
Funcțiile de mai jos sunt disponibile dacă apăsați pe butonul k în pasul 2:
• Mod bliţ (A52)
• Autodeclanşator (A54)
• Mod macro (A56)
• Compensare expunere (A57)
• Meniu fotografiere (A110)
47
Funcţiile de fotografiere
Modul creativ (aplicarea efectelor la fotografiere)
Mod portret inteligent (îmbunătățirea aspectului
fețelor persoanelor la fotografiere)
Puteți fotografia folosind funcția Retuşare cosmetică
pentru a îmbunătăți aspectul fețelor persoanelor.
1
Apăsaţi pe selectorul multiplu K.
2
Aplicați un efect.
Cursor
• Utilizaţi JK pentru a selecta efectul dorit.
• Utilizaţi HI pentru a selecta efectul dorit.
• Puteți aplica simultan mai multe efecte.
B Estompare piele, l Fond de ten, Q Soft,
G Intensitate, o Luminozitate (Exp. +/-)
• Selectați f Ieşire pentru a ascunde cursorul.
• Apăsați pe butonul k după ce ați verificat setările
tuturor efectelor.
Estompare piele
5
4
3
2
1
OFF
Efect
3
Încadraţi fotografia şi apăsaţi pe butonul de declanşare.
B
Note referitoare la modul portret inteligent
• Nivelul efectului aplicat în imaginea de pe ecranul de fotografiere și în imaginea salvată poate să
difere.
• Dacă este selectat Soft, anumite setări ale Opţiuni film (A122) nu vor fi disponibile.
Funcţiile disponibile în modul portret inteligent
•
•
•
•
•
Cronometru zâmbet (A49)
Colaj autoportret (A50)
Mod bliţ (A52)
Autodeclanşator (A54)
Meniu portret inteligent (A120)
48
Funcţiile de fotografiere
Mod portret inteligent (îmbunătățirea aspectului fețelor persoanelor la fotografiere)
Utilizarea Cronometru zâmbet
Dacă apăsați pe selectorul multiplu J pentru a selecta
a Cronometru zâmbet și apăsați pe butonul k,
aparatul foto va elibera automat declanșatorul de fiecare
dată când este detectată o față care zâmbește.
• Selectați funcția Retuşare cosmetică înainte de a selecta
Cronometru zâmbet (A48).
• Dacă apăsați pe butonul de declanșare pentru a
fotografia, cronometrul este anulat.
B
Cronometru zâmbet
Note despre funcția Cronometru zâmbet
În anumite condiţii de fotografiere, aparatul foto poate să nu detecteze feţele sau să nu detecteze
zâmbetele (A61). De asemenea, la fotografiere puteţi utiliza butonul de declanşare.
C
Dacă indicatorul luminos al autodeclanşatorului luminează intermitent
Dacă utilizaţi funcţia cronometru zâmbet, indicatorul luminos al autodeclanşatorului va lumina
intermitent dacă aparatul foto va detecta o faţă şi va lumina intermitent rapid imediat după ce
obturatorul a fost eliberat.
49
Funcţiile de fotografiere
Mod portret inteligent (îmbunătățirea aspectului fețelor persoanelor la fotografiere)
Utilizarea funcției Colaj autoportret
Aparatul foto poate captura o serie de patru până la nouă
imagini la intervale de timp și le poate salva ca o imagine
cu un singur cadru (imagine colaj).
1
Apăsați pe selectorul multiplu J pentru a
selecta n Colaj autoportret şi apăsaţi pe
butonul k.
• Pe ecran va fi afişat un dialog de confirmare.
• Dacă apăsați pe butonul d și selectați Colaj
autoportret înainte de a apăsa pe J, puteți configura
setările pentru Număr de fotografii , Interval și
Sunet declanşator (A120).
• Dacă doriți să aplicați funcția Retușare cosmetică la
fotografiere, definiți efectul înainte de a selecta funcția
Colaj autoportret (A48).
2
Colaj autoportret
Fotografiați.
• Dacă apăsați pe butonul de declanşare, va începe
numărătoarea inversă (circa cinci secunde) și butonul
de declanșare va fi eliberat automat.
• Aparatul foto va elibera automat butonul de declanşare
pentru a efectua restul fotografiilor. Numărătoarea
inversă va începe la aproximativ trei secunde înainte de
2
fotografiere.
• Numărul de cadre este indicat de U pe ecran. Este afișat
cu verde în timpul fotografierii și își va schimba culoarea devenind alb după fotografiere.
3
Pe ecranul afișat după ce aparatul foto termină de fotografiat numărul de
cadre definit în Număr de fotografii , selectați Da și apăsați pe butonul k.
• Imaginea colaj este salvată.
• Fiecare imagine capturată este salvată ca imagine individuală, separat de imaginea colaj.
Imaginile sunt grupate ca o secvență și o imagine colaj cu un singur cadru este folosită ca
imagine importantă (A72).
• Dacă opțiunea Nu este selectată, imaginea colaj nu va fi salvată.
B
Note referitoare la funcția Colaj autoportret
• Dacă apăsați pe butonul de declanșare înainte ca aparatul foto să realizeze numărul de fotografii
specificat, fotografierea este anulată și imaginea colaj nu va fi salvată. Fotografiile realizate înainte
de anularea operației de fotografiere sunt salvate ca imagini individuale.
• Este posibil ca această funcție să nu poată fi utilizată în combinație cu alte funcții (A66).
50
Funcţiile de fotografiere
Mod portret inteligent (îmbunătățirea aspectului fețelor persoanelor la fotografiere)
Definirea funcțiilor de fotografiere cu selectorul
multiplu
Dacă ecranul de fotografiere este afișat, puteți apăsa pe selectorul multiplu H (m) J (n)
I (p) K (o) pentru a defini funcțiile prezentate mai jos.
• m Mod bliţ
Dacă blițul este ridicat, modul bliț poate fi definit în funcție de condiţiile de fotografiere.
• n Autodeclanşator, Temporizator autoportret
Aparatul foto eliberează declanșatorul după ce numărătoarea inversă s-a terminat, în
funcție de numărul de secunde selectat, după ce ați apăsat pe butonul de declanşare.
• p Mod macro
Utilizaţi modul macro la fotografierea prim-planurilor.
• o Compensare expunere
Puteţi regla luminozitatea generală a imaginii.
Funcțiile care pot fi definite diferă în funcţie de modul de fotografiere.
51
Funcţiile de fotografiere
Definirea funcțiilor de fotografiere cu selectorul multiplu
Modul bliţ
Dacă blițul este ridicat, modul bliț poate fi definit în funcție de condiţiile de fotografiere.
1
Apăsaţi pe butonul m (ridicare bliţ) pentru a
ridica bliţul.
• Dacă blițul este coborât, funcționarea blițului este
dezactivată și este afișată pictograma W.
2
Apăsaţi pe selectorul multiplu H (X).
3
Selectaţi modul bliţ dorit (A53) şi apăsaţi
pe butonul k.
• Dacă în câteva secunde setarea nu este aplicată prin
apăsarea pe butonul k, selecţia va fi anulată.
C
Becul bliţului
• Starea bliţului poate fi confirmată apăsând până la jumătate
butonul de declanşare.
- Activat: bliţul va fi acţionat când apăsaţi butonul de
declanşare până la capăt.
- Intermitent: bliţul se încarcă. Aparatul nu poate fotografia.
- Dezactivat: bliţul nu se va declanşa la capturarea unei
fotografii.
• Dacă nivelul de încărcare al bateriilor este scăzut, ecranul se va
închide în timp ce bliţul se încarcă.
52
Funcţiile de fotografiere
Modul bliţ
Automat
Modurile bliţ disponibile
U
Automat
Bliţul va fi declanşat dacă este necesar, de exemplu dacă lumina este slabă.
• Indicatorul modului bliț este afișat numai imediat după ce ați definit setările pe
ecranul de fotografiere.
V
Autom. cu reducere ochi roşii
Reduce efectul de ochi roşii din portrete, care apare datorită folosirii bliţului.
X
Bliţ de umplere
Bliţul se declanşează de fiecare dată când se capturează o fotografie. Utilizaţi pentru a
„umple” (ilumina) umbrele şi subiectele cu iluminare de fundal.
Y
Sincronizare lentă
Este recomandat pentru a fotografia seara şi noaptea portrete care includ decor în
fundal. Bliţul se declanşează dacă este nevoie pentru a lumina subiectul principal; sunt
utilizaţi timpi lungi de expunere pentru a captura fundalul în timpul nopţii sau în cazul
în care lumina este slabă.
B
Note referitoare la fotografierea cu bliţ
Dacă utilizați blițul în poziția de zoom cu unghi larg, în funcție de distanța până la subiect, zona din
jurul imaginii poate fi întunecată.
Această problemă poate fi îmbunătățită dacă mutați puțin butonul control zoom către poziția de
telefotografie.
C
Configurarea modului bliţ
• Este posibil ca această setare să nu fie disponibilă în anumite moduri de fotografiere (A64).
• Pentru modul A (automat), setarea aplicată este salvată în memoria aparatului foto chiar şi după
închiderea acestuia.
C
Reducere ochi roşii
Dacă aparatul foto detectează efectul de ochi roşii în timpul salvării unei imagini, zona afectată va fi
procesată pentru reducerea ochilor roşii înainte de salvarea imaginii.
La fotografiere trebuie să ţineţi cont de următoarele:
• Pentru salvarea imaginilor aveţi nevoie de mai mult timp decât în mod normal.
• În unele situații, folosind funcția de reducere a ochilor roşii nu veţi obţine rezultatul dorit.
• Uneori, funcția de reducere ochi roşii poate fi aplicată în alte zone ale imaginii fără ca acest lucru
să fie necesar. În aceste cazuri, selectaţi un alt mod bliţ şi fotografiați din nou.
53
Funcţiile de fotografiere
Modul bliţ
Autodeclanşator
Aparatul foto eliberează declanșatorul după ce numărătoarea inversă s-a terminat, în funcție
de numărul de secunde selectat, după ce ați apăsat pe butonul de declanşare.
Selectaţi pentru VR fotografie (A140) opţiunea Dezactivată din meniul de configurare
dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.
1
Apăsaţi pe selectorul multiplu J (n).
2
Selectați numărul de secunde după care
declanșatorul este eliberat şi apăsaţi pe
butonul k.
Autodeclanşator
• n10s (10 secunde): se utilizează la ocazii importante,
de exemplu la nunţi.
• n2s (2 secunde): se utilizează pentru a preveni
instabilitatea aparatului foto.
• r5s (5 secunde, temporizator autoportret): se
utilizează pentru autoportrete.
• Dacă în câteva secunde setarea nu este aplicată prin apăsarea pe butonul k, selecţia va fi
anulată.
3
Încadraţi imaginea şi apăsaţi pe butonul de declanşare până la
jumătate.
• Dacă utilizați n10s (10 secunde) sau n2s (2 secunde), asigurați-vă că subiectele sunt
focalizate.
• Dacă utilizați r5s (5 secunde, temporizator autoportret), apăsați pe butonul de declanşare
până la capăt în pasul 4 și apoi încadrați fotografia.
54
Funcţiile de fotografiere
Autodeclanşator
4
Apăsaţi pe butonul de declanşare
până la capăt.
9
• Va începe numărătoarea inversă. Indicatorul
luminos al autodeclanşatorului va lumina
intermitent şi apoi va rămâne aprins pentru
circa o secundă înainte ca obturatorul să fie
acţionat.
1/250
F3
• Atunci când obturatorul este eliberat,
pentru autodeclanşator va fi selectată
opţiunea OFF.*
• Pentru a opri numărătoarea inversă, apăsaţi
din nou pe butonul de declanşare.
* Dacă pentru modul de fotografiere este
selectat modul scenă Lună, pentru
autodeclanşator opțiunea OFF nu va fi selectată automat. Pentru a opri autodeclanșatorul,
selectați OFF în pasul 2.
C
Focalizarea și expunerea la fotografierea cu autodeclanşatorul
• n10s, n2s: focalizarea și expunerea sunt blocate când apăsați până la capăt pe butonul de
declanșare.
• r5s: focalizarea și expunerea sunt definite chiar înainte de eliberarea declanșatorului.
C
Configurarea autodeclanşatorului
Este posibil ca această setare să nu fie disponibilă în anumite moduri de fotografiere (A64).
55
Funcţiile de fotografiere
Autodeclanşator
Mod macro (Fotografierea cu Close-up)
Utilizaţi modul macro la fotografierea prim-planurilor.
1
Apăsaţi pe selectorul multiplu I (p).
2
Selectaţi ON şi apăsaţi pe butonul k.
Mod macro
• Dacă în câteva secunde setarea nu este aplicată prin
apăsarea pe butonul k, selecţia va fi anulată.
3
Acţionaţi butonul control zoom pentru a
defini pentru zoom o poziţie în care F şi
indicatorul de zoom au culoarea verde.
• Dacă nivelul zoomului este reglat într-o poziție în care
F și indicatorul de zoom au culoarea verde, aparatul foto poate focaliza subiecte aflate la
numai 10 cm faţă de obiectiv.
• Dacă poziţia de zoom selectată este zoom unghi larg și
se află în zona indicată de 1, aparatul foto poate
focaliza subiecte aflate la aproximativ 1 cm faţă de
obiectiv.
1
C
Setarea Mod macro
• Este posibil ca această setare să nu fie disponibilă în anumite moduri de fotografiere (A64).
• Pentru modul A (automat), setarea aplicată este salvată în memoria aparatului foto chiar şi după
închiderea acestuia.
56
Funcţiile de fotografiere
Mod macro (Fotografierea cu Close-up)
Compensare expunere (Ajustarea luminozității)
Puteţi regla luminozitatea generală a imaginii.
1
Apăsaţi pe selectorul multiplu K (o).
2
Selectaţi o valoare pentru compensare şi
apăsaţi pe butonul k.
Compensare expunere
+2.0
• Pentru ca imaginea să fie mai luminoasă, definiţi o
+0.3
valoare pozitivă (+).
• Pentru ca imaginea să fie mai întunecată, definiţi o
valoare negativă (–).
-2.0
• Valoarea de compensare va fi aplicată, fără a fi nevoie
să apăsaţi pe butonul k.
Histogramă
• Dacă modul de fotografiere selectat este portret
inteligent, ecranul Retușare cosmetică va fi afișat în
locul ecranului compensare expunere (A48).
• Dacă modul de fotografiere selectat este A (automat), cursorul pentru creativitate va fi
afișat în locul ecranului compensare expunere (A34).
C
Valoare definită pentru compensare expunere
Dacă modul de fotografiere este modul scenă Exp. multiplă lumin. (A39) sau Foc de artificii
(A40), funcția compensare expunere nu poate fi utilizată.
C
Utilizarea histogramei
O histogramă este un grafic care afișează distribuția tonurilor în imagine. Aceasta se utilizează ca un
instrument de orientare în cazul în care utilizați funcția compensare expunere și fotografiați fără bliț.
• Pe axa orizontală este reprezentată luminozitatea pixelilor, cu tonurile întunecate la stânga și
tonurile luminoase la dreapta. Pe axa verticală este reprezentat numărul de pixeli.
• Creșterea valorii parametrului compensare expunere determină deplasarea modului de
distribuire a tonurilor spre dreapta, iar scăderea acestei valori determină deplasarea modului de
distribuire a tonurilor spre stânga.
57
Funcţiile de fotografiere
Compensare expunere (Ajustarea luminozității)
Folosirea zoomului
Dacă mişcaţi butonul control zoom, poziţia
obiectivului de zoom se va modifica.
• Pentru mărire: acționați spre g
• Pentru micșorare: acționați spre f
La pornirea aparatului foto, zoomul va fi
deplasat în poziţia maximă cu unghi larg.
• Prin rotirea butonului control zoom până
la capăt, în orice direcție, ajustați zoomul
rapid (nu poate fi folosit în timpul
înregistrării filmelor).
• De asemenea, zoomul poate fi operat
acționând butonul control zoom lateral
(A2) spre g sau spre f.
Micşorare
Mărire
Mărire
Micşorare
• Dacă butonul control zoom este acţionat,
un indicator de zoom va fi afişat pe ecranul
de fotografiere.
Zoom
Zoom
• Zoomul digital, care permite mărirea
optic
digital
suplimentară a subiectului de până la de
4× față de nivelul maxim al zoomului
optic, poate fi activat prin acţionarea şi menţinerea butonului control zoom sau a
butonului control zoom lateral acţionat spre g când aparatul foto este în poziţia maximă
de zoom optic.
C
Zoom digital
Culoarea indicatorului de zoom se modifică, acesta devenind albastru la activarea zoomului digital
și galben dacă nivelul de mărire al zoomului crește şi mai mult.
• Indicatorul de zoom este albastru: calitatea imaginii nu este redusă semnificativ prin utilizarea
opțiunii Dynamic Fine Zoom.
• Indicatorul de zoom este galben: pot exista cazuri în care calitatea imaginii este redusă
semnificativ.
• Indicatorul rămâne albastru pe o plajă mai largă atunci când dimensiunea imaginii este mai mică.
• Este posibil ca indicatorul de zoom să nu își schimbe culoarea, devenind albastru, dacă utilizați
anumite setări pentru declanșare continuă sau alte setări.
58
Funcţiile de fotografiere
Folosirea zoomului
Folosirea funcției zoom cu revenire rapidă
Dacă fotografiați folosind poziția de telefotografie și pierdeți subiectul din cadru, apăsați pe
butonul q (zoom cu revenire rapidă) pentru a mări temporar zona vizibilă, pentru a putea
încadra mai ușor subiectul.
25m 0s
3200
Butonul q
Chenar de încadrare
• În timp de apăsați pe butonul q, încadrați subiectul în interiorul chenarului de încadrare
al ecranului de fotografiere. Pentru a mări mai mult zona vizibilă, acționați butonul
control zoom spre f în timp ce apăsați pe butonul q.
• Eliberați butonul q pentru a reveni în poziția inițială de zoom.
• În timpul înregistrării filmelor nu puteți folosi funcția zoom cu revenire rapidă.
59
Funcţiile de fotografiere
Folosirea zoomului
Focalizare
Butonul de declanşare
Apăsaţi până
la jumătate
Să apăsați pe butonul de declanşare până la jumătate înseamnă
să apăsați și să țineți apăsat butonul în punctul în care simțiți o
ușoară rezistență.
• Focalizarea și expunerea (timpul de expunere și numărul f/)
sunt definite în momentul în care apăsați butonul de
declanşare până la jumătate. Focalizarea şi expunerea rămân
blocate în timp ce butonul este apăsat până la jumătate.
• Zona de focalizare diferă în funcţie de modul de fotografiere.
Apăsaţi până
la capăt
Să apăsați pe butonul de declanşare până la capăt înseamnă să
apăsați complet butonul.
• Declanșatorul este eliberat când butonul de declanşare este
apăsat până la capăt.
• Nu apăsaţi cu putere pe butonul de declanşare, căci aparatul
foto poate tremura, iar imaginile pot fi neclare. Apăsaţi cu
atenţie pe buton.
Utilizarea funcţiei Găsire ţintă AF
Dacă pentru Mod zonă AF (A116) din modul A (automat) este selectată opţiunea
Găsire ţintă AF, aparatul foto va focaliza folosind metoda prezentată mai jos, dacă apăsaţi
pe butonul de declanşare până la jumătate:
• Aparatul detectează subiectul principal şi îl focalizează.
Dacă subiectul este focalizat, zona de focalizare va fi
afișată cu culoarea verde. Dacă a fost detectată faţa unui
subiect uman, aparatul va focaliza automat cu prioritate
faţa respectivă.
1/250
F3
Zone de focalizare
• Dacă nu a fost detectat un subiect principal, aparatul va
selecta automat una sau mai multe zone de focalizare,
dintre cele nouă disponibile, care conţin subiectul aflat
cel mai aproape de aparatul foto. Dacă subiectul este
focalizat, zonele de focalizare focalizate vor fi afișate cu
culoarea verde.
1/250
F3
Zone de focalizare
60
Funcţiile de fotografiere
Focalizare
B
Note referitoare la funcţia Găsire ţintă AF
• În funcţie de condiţiile de fotografiere, subiectul ales de aparatul foto ca subiect principal poate
să difere.
• Subiectul principal nu poate fi detectat dacă utilizaţi anumite setări pentru Balans de alb.
• Este posibil ca aparatul să nu detecteze corect subiectul principal în următoarele situaţii:
- Dacă subiectul este foarte întunecat sau foarte luminos
- Dacă subiectul principal nu are nişte culori clar definite
- Dacă respectivul cadru este încadrat astfel încât subiectul principal se află la marginea
ecranului
- Dacă subiectul principal este compus dintr-un şablon repetitiv
Utilizarea funcţiei de detectare a feţei
În următoarele setări, aparatul foto utilizează funcţia de
detectare a feţei pentru a focaliza automat feţele
oamenilor.
• Mod o (selector aut. scene) (A37)
• Modul scenă e (portret de noapte) sau Portret (A36)
• Mod portret inteligent (A48)
• Dacă pentru Mod zonă AF (A116) din modul
A (automat) (A34) este selectată opţiunea
Prioritate faţă
25m 0s
3200
Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, marginea dublă va fi afişată în jurul feţei
focalizate de aparatul foto, iar celelalte feţe vor fi încadrate cu chenare cu margini simple.
Dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi nu este detectată nicio faţă:
• în modul o (selector aut. scene), zona de focalizare se va modifica în funcţie de
condiţiile de fotografiere pe care aparatul foto le recunoaște.
• În modurile scenă e (portret de noapte) şi Portret sau în modul portret inteligent,
aparatul foto va focaliza în centrul cadrului.
• în modul A (automat), aparatul foto va selecta zona de focalizare care conţine subiectul
aflat cel mai aproape de aparatul foto.
B
Note referitoare la detectarea feţei
• Capacitatea aparatului foto de a detecta feţe depinde de diferiţi factori, inclusiv de direcţia în care
feţele respective privesc.
• Aparatul foto nu poate să detecteze feţele în următoarele situaţii:
- Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau obstrucţionate într-un alt mod
- Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin din cadru
61
Funcţiile de fotografiere
Focalizare
Utilizarea funcţiei estompare piele
În următoarele moduri de fotografiere, dacă sunt detectate fețele unor persoane, aparatul
foto va procesa imaginea pentru a atenua tonurile feței înainte de salvarea imaginii (până la
trei fețe).
• Mod portret inteligent (A48)
- Nivelul efectului aplicat Estompare piele poate fi modificat.
• Mod o (selector aut. scene) (A37)
• În modul scenă e (portret de noapte) sau Portret (A36)
Estompare piele poate fi aplicată și în imaginile salvate folosind opțiunea Retuşare
cosmetică din modul redare (A76).
B
Note referitoare la funcţia estompare piele
• Salvarea imaginilor după fotografiere poate dura mai mult decât de obicei.
• În anumite condiţii de fotografiere, este posibil să nu obţineţi rezultatele dorite după folosirea
funcţiei de estompare a pielii, iar estomparea poate fi aplicată şi în zone ale imaginii în care nu
apar feţe.
Subiecte care nu pot fi fotografiate folosind focalizarea
automată
Este posibil ca aparatul foto să nu focalizeze aşa cum era de aşteptat în următoarele situaţii.
Destul de rar, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare sau
indicatorul de focalizare are culoarea verde:
• Subiectul este foarte întunecat
• Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt incluse în condițiile de fotografiere (de ex.
soarele, aflat în spatele subiectului, va face ca acesta să fie puternic umbrit)
• Nu este niciun contrast între subiect şi fundal (de ex. dacă subiectul unui portret, purtând
o cămaşă albă, este aşezat în faţa unui zid alb)
• Mai multe obiecte se află la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul se află
în interiorul unei cuşti)
• Subiecte cu modele repetitive (obloane, clădiri cu mai multe rânduri de ferestre cu forme
similare, etc.)
• Subiectul se deplasează rapid
În situaţiile indicate mai sus, încercaţi să apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate
pentru a refocaliza de mai multe ori sau focalizaţi un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă faţă
de aparatul foto ca şi subiectul dorit şi apoi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării (A63).
62
Funcţiile de fotografiere
Focalizare
Blocarea focalizării
Fotografierea folosind funcţia de blocare a focalizării este recomandată în cazul în care
aparatul foto nu activează zona de focalizare care conţine subiectul dorit.
1
Selectaţi pentru Mod zonă AF opţiunea Centrală în modul
A (automat) (A116).
2
Aşezaţi subiectul în centrul
cadrului şi apăsaţi butonul de
declanşare până la jumătate.
• Aparatul foto va focaliza subiectul și zona
de focalizare va fi afișată cu culoarea verde.
• De asemenea, expunerea va fi blocată.
3
1/250
F3
1/250
F3
Fără a ridica degetul de pe buton,
recompuneţi fotografia.
• Trebuie să păstraţi aceeaşi distanţă între aparatul foto şi
subiect.
4
Apăsaţi pe butonul de declanşare până la
capăt pentru a fotografia.
63
Funcţiile de fotografiere
Focalizare
Setări implicite (Bliţ, Autodeclanşator și Mod
macro)
Mai jos sunt enumerate setările implicite pentru fiecare mod de fotografiere.
Bliţ1
(A52)
A (automat)
Autodeclanşator
(A54)
Mod macro
(A56)
U
Dezactivat
o (selector aut. scene)
U2
Dezactivat
Dezactivat3
j (peisaj noapte)
W4
Dezactivat5
Dezactivat4
e (portret de noapte)
V6
Dezactivat
Dezactivat4
o (iluminare fundal)
X/W7
Dezactivat
Dezactivat4
d (sport)
W4
Dezactivat4
Dezactivat4
Dezactivat
Modurile scenă
b (portret)
V
Dezactivat
Dezactivat4
c (peisaj)
W4
Dezactivat5
Dezactivat4
U (exp. multiplă lumin.)
W4
n 2s5
Dezactivat4
f (petrecere/interior)
V8
Dezactivat
Dezactivat4
Z (plajă)
U
Dezactivat
Dezactivat4
z (zăpadă)
U
Dezactivat
Dezactivat4
h (apus)
W4
Dezactivat
Dezactivat4
i (crepuscul/răsărit)
W4
Dezactivat5
Dezactivat4
k (close-up)
W
Dezactivat
Activat4
u (mâncare)
W4
Dezactivat
Activat4
m (foc de artificii)
W4
Dezactivat4
Dezactivat4
V (panoramă simplă)
W4
Dezactivat4
Dezactivat4
O (portret animal de casă)
W4
Y
Dezactivat
L (lună)
W4
n 2s
Dezactivat4
l (observare păsări)
W4
Dezactivat
Dezactivat
s (mod creativ)
U
Dezactivat
Dezactivat
F (portret inteligent)
U10
Dezactivat11
Dezactivat4
M (prezentare film scurt)
W4
Dezactivat
Dezactivat
9
64
Funcţiile de fotografiere
Setări implicite (Bliţ, Autodeclanşator și Mod macro)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Setare utilizată în cazul în care bliţul este ridicat.
Aparatul foto selectează automat modul bliţ adecvat condițiilor de fotografiere selectate.
W (dezactivat) poate fi selectat manual.
Nu poate fi schimbat. Aparatul foto intră în modul macro dacă ați selectat opțiunea i.
Nu poate fi schimbat.
Opțiunea r5s Temporizator autoportret nu poate fi utilizată.
Nu poate fi schimbat. Dacă ați selectat Din mână, setările definite pentru modul bliț sunt fixate
fiind selectate automat și sincronizare lentă cu reducere ochi roşii. Dacă ați selectat Trepied,
setările definite pentru modul bliț sunt fixate fiind selectate bliţ de umplere și sincronizare lentă
cu reducere ochi roşii.
Bliţul este fixat la X (bliţ de umplere) dacă pentru HDR este selectată opţiunea Dezactivat.
Bliţul nu va fi declanşat dacă pentru HDR este selectată opţiunea Activat.
Puteți trece la modul bliț cu sincronizare lentă și reducere ochi roşii.
Pot fi utilizate opțiunile: Y Declanşare automată și r5s Temporizator autoportret (A41).
Opțiunile n10s sau n2s nu pot fi utilizate.
Nu poate fi utilizat dacă pentru Ochi deschişi este selectată opţiunea Activat.
Opțiunile a Cronometru zâmbet (A49) și n Colaj autoportret (A50) pot fi utilizate pe
lângă n10s, n2s sau r5s Temporizator autoportret.
65
Funcţiile de fotografiere
Setări implicite (Bliţ, Autodeclanşator și Mod macro)
Funcţii care nu pot fi utilizate simultan la
fotografiere
Anumite funcţii nu pot fi utilizate cu alte setări din meniu.
Funcţii
restricţionate
Setări
Descriere
Continuu (A113)
Dacă este selectată o altă setare decât Unică,
bliţul nu va putea fi utilizat.
Ochi deschişi (A121)
Dacă pentru Ochi deschişi este selectată
opţiunea Activat, bliţul nu poate fi utilizat.
Autodeclanşator
Mod zonă AF (A116)
Dacă este selectată opţiunea Urmărire subiect,
autodeclanşatorul nu poate fi utilizat.
Mod macro
Mod zonă AF (A116)
Dacă este selectată opţiunea Urmărire subiect,
modul macro nu poate fi utilizat.
Continuu (A113)
Mod imagine este definit după cum urmează în
funcţie de setarea definită pentru declanşarea
continuă:
• Cache prefotografiere: q (dimensiune
imagine: 1600 × 1200 pixeli)
• Continuu ridicată: 120 fps: O (dimensiune
imagine: 640 × 480 pixeli)
• Continuu ridicată: 60 fps: M (dimensiune
imagine: 1280 × 960 pixeli)
Balans de alb
Nuanţă (utilizând
cursorului pentru
creativitate) (A34)
Dacă nuanța este modificată folosind cursorul
pentru creativitate, opțiunea Balans de alb din
meniul de fotografiere nu va putea fi definită.
Pentru a defini Balans de alb, selectați P din
ecranul de configurare a setărilor cursorului
pentru creativitate pentru a reseta valorile definite
pentru luminozitate, intensitate, nuanță și
D-Lighting activ.
Continuu
Autodeclanşator
(A54)
Dacă utilizați autodeclanșatorul în timp ce
opțiunea Cache prefotografiere este selectată,
setarea va fi fixată la Unică.
Sensibilitate ISO
Continuu (A113)
Dacă este selectată opţiunea Cache
prefotografiere, Continuu ridicată: 120 fps
sau Continuu ridicată: 60 fps, setarea pentru
Sensibilitate ISO este fixată la Automată.
Mod zonă AF
Balans de alb (A111)
Dacă o setare diferită de Automat este selectată
pentru Balans de alb în modul Găsire ţintă AF,
aparatul foto nu va detecta subiectul principal.
Ochi deschişi
Colaj autoportret
(A50)
Dacă este selectată opţiunea Colaj autoportret,
atunci funcţia Ochi deschişi va fi dezactivată.
Mod bliţ
Mod imagine
66
Funcţiile de fotografiere
Funcţii care nu pot fi utilizate simultan la fotografiere
Funcţii
restricţionate
Setări
Descriere
Înregistrare dată
Continuu (A113)
Dacă aţi selectat Cache prefotografiere,
Continuu ridicată: 120 fps sau Continuu
ridicată: 60 fps, data şi ora nu vor putea fi
inscripţionate în imagini.
Zoom digital
Mod zonă AF (A116)
Dacă este selectată funcţia Urmărire subiect,
atunci zoomul digital nu poate fi utilizat.
B
Note privind zoomul digital
• În funcție de modul de fotografiere sau de setările curente, este posibil ca funcția zoom digital să
nu mai fie disponibilă (A141).
• Dacă utilizaţi zoomul digital, aparatul foto va focaliza în centrul cadrului.
67
Funcţiile de fotografiere
Funcţii care nu pot fi utilizate simultan la fotografiere
Funcţiile de redare
Zoom redare.....................................................................................................................................69
Redarea miniaturilor, afişarea calendar..................................................................................70
Modul Listare după dată ..............................................................................................................71
Vizualizarea şi ştergerea imaginilor dintr-o secvenţă........................................................72
Editarea imaginilor (imagini statice)........................................................................................74
68
Funcţiile de redare
Zoom redare
Acţionaţi butonul control zoom spre g (i zoom redare) în
modul redare cadru întreg (A20) pentru a mări imaginea.
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Redare cadru întreg
g (i)
g
(i)
f
(h)
3.0
Indicatorul zonei
afişate
Imaginea este mărită.
• Puteţi modifica nivelul de mărire prin acţionarea butonului control zoom spre f (h)
sau spre g (i).
• Pentru a vizualiza o altă zonă din imagine, apăsaţi pe selectorul multiplu HIJK.
• În momentul în care imaginea mărită este afişată, apăsaţi pe butonul k pentru a reveni
la modul redare cadru întreg.
C
Tăierea imaginilor
Dacă pe ecran este afişată o imagine mărită, puteţi apăsa pe butonul d pentru a tăia imaginea,
astfel încât să includeţi numai porţiunea vizibilă şi o puteţi salva ca fişier separat (A79).
69
Funcţiile de redare
Zoom redare
Redarea miniaturilor, afişarea calendar
Acţionaţi butonul control zoom spre f (h redare
miniaturi) în modul redare cadru întreg (A20) pentru a
afişa imaginile ca miniaturi.
1/20
0001. JPG
15/11/2016 15:30
Redare cadru întreg
f
(h)
g
(i)
1/20
Redare miniaturi
f (h)
f
(h)
g
(i)
Sun Mon
2 0 1 6 11
Tue Wed Thu
1
2
3
1
Fri
Sat
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
9
Afişare calendar
• Puteţi modifica numărul de miniaturi afişate prin acţionarea butonului control zoom spre
f(h) sau spre g (i).
• Dacă utilizaţi modul redare miniaturi, apăsaţi pe selectorul multiplu HIJK pentru a
selecta o imagine şi apoi apăsaţi pe butonul k pentru a afişa respectiva imagine în
modul redare cadru întreg.
• Dacă utilizaţi modul afişare calendar, apăsaţi pe HIJK pentru a selecta data şi apoi
apăsaţi pe butonul k pentru a afişa imaginile capturate în acea zi.
B
Note referitoare la afişarea calendar
Imaginile capturate înainte de a defini data în aparatul foto sunt considerate ca fiind realizate în
data de 1 ianuarie 2016.
70
Funcţiile de redare
Redarea miniaturilor, afişarea calendar
Modul Listare după dată
Apăsați pe butonul c (mod redare) M butonul d M pictograma de meniu N
M C Listare după dată M butonul k
Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a selecta o dată şi
apoi apăsaţi pe butonul k pentru a reda imaginile
capturate în data selectată.
• Funcțiile din meniul de redare (A129) pot fi utilizate
pentru imaginile din data de fotografiere selectată (cu
excepția Copiere).
• Următoarele operații sunt disponibile în timp ce ecranul
de selectare a datei de fotografiere este afișat.
- Butonul d: Sunt disponibile funcțiile prezentate
mai jos.
• Prezentare diapozitive
• Protejare*
Listare după dată
20/11/2016
3
15/11/2016
1
05/11/2016
2
04/11/2016
10
* Aceleași setări pot fi aplicate tuturor imaginilor capturate în data selectată.
- Butonul l: Ștergeți toate imaginile capturate în data selectată.
B
Note despre modul listare după dată
• Pot fi selectate până la 29 date, cele mai recente. Dacă există imagini pentru mai mult de 29 de
date, toate imaginile salvate înainte de cele mai recente 29 de date vor fi combinate în Altele.
• Pot fi afișate cele mai recente 9.000 de imagini.
• Imaginile capturate înainte de a defini data în aparatul foto sunt considerate ca fiind realizate în
data de 1 ianuarie 2016.
71
Funcţiile de redare
Modul Listare după dată
Vizualizarea şi ştergerea imaginilor dintr-o
secvenţă
Vizualizarea imaginilor dintr-o secvenţă
Imaginile capturate în mod continuu sau folosind funcția exp. multiplă lumin., modul creativ
sau funcția colaj autoportret sunt salvate ca o secvență.
O imagine dintr-o secvenţă este utilizată ca imagine
1/5
importantă pentru a reprezenta secvenţa la afişarea în
modul redare cadru întreg sau în modul redare miniaturi.
Pentru a afişa individual fiecare imagine din secvenţă,
apăsaţi pe butonul k.
0004.JPG
15/11/2016 15:30
După ce aţi apăsat pe butonul k, vor fi disponibile
1/5
operaţiile enumerate mai jos.
• Pentru a afişa imaginea anterioară sau următoare,
apăsaţi pe selectorul multiplu JK.
• Pentru a afişa imaginile care nu sunt incluse în secvenţă,
apăsaţi pe H pentru a reveni la afişarea imaginii
Înapoi
importante.
0004.JPG
15/11/2016 15:30
• Pentru a afişa imaginile dintr-o secvenţă ca miniaturi sau
pentru a le reda într-o prezentare de diapozitive,
selectaţi pentru Opţiuni afişare secvenţă opţiunea Imagini individuale din meniul
de redare (A133).
B
Opţiuni afişare secvenţă
Imaginile capturate cu alte aparate foto, nu cu acest aparat, nu vor putea fi afişate ca o secvenţă.
C
Opţiunile disponibile în meniul de redare în cazul utilizării unei secvenţe
• Dacă imaginile dintr-o secvenţă sunt afişate în modul redare cadru întreg, apăsaţi pe butonul
d pentru a selecta funcţiile din meniul de redare (A129).
• Dacă apăsaţi pe butonul d în timp ce este afişată o imagine importantă, următoarele setări pot
fi aplicate tuturor imaginilor din secvenţă:
- Marcare pentru încărcare, Protejare, Copiere
72
Funcţiile de redare
Vizualizarea şi ştergerea imaginilor dintr-o secvenţă
Ştergerea imaginilor dintr-o secvenţă
Dacă butonul l (ștergere) este apăsat pentru imaginile dintr-o secvenţă, imaginile care vor
fi şterse diferă în funcţie de modul în care secvenţele sunt afişate.
• Dacă imaginea importantă este afişată:
- Imagine curentă:
toate imaginile din secvenţa afişată vor fi şterse.
- Ştergere imagini selectate: dacă în ecranul cu fotografii selectate pentru ştergere
este selectată o imagine importantă (A22), se vor
şterge toate imaginile din secvenţa respectivă.
- Toate imaginile:
toate imaginile de pe cardul de memorie sau din
memoria internă vor fi șterse.
• Dacă imaginile dintr-o secvenţă sunt afişate în modul redare cadru întreg:
- Imagine curentă:
imaginea afişată în prezent pe ecran va fi ştearsă.
- Ştergere imagini selectate: imaginile selectate în secvenţă vor fi şterse.
- Întreaga secvenţă:
toate imaginile din secvenţa afişată vor fi şterse.
73
Funcţiile de redare
Vizualizarea şi ştergerea imaginilor dintr-o secvenţă
Editarea imaginilor (imagini statice)
Înainte de a începe editarea imaginilor
Cu acest aparat foto puteţi edita cu uşurinţă imaginile. Copiile editate sunt salvate ca fişiere
separate.
Copiile editate vor fi salvate cu aceeaşi dată şi oră de fotografiere ca şi originalul.
C
Restricţii privind editarea imaginilor
• O imagine poate fi editată de cel mult 10 ori. O imagine statică creată prin editarea unui film
poate fi editată de cel mult 9 ori.
• Este posibil să nu puteți edita imagini care au anumite dimensiuni sau folosind anumite funcții de
editare.
Efecte rapide: Schimbarea nuanței sau a stării
Procesează imaginile folosind o varietate de efecte.
Puteți selecta Pictură, Ilustraţie foto, Portret soft, Fundal monocrom portret, Ochi de
peşte, Filtru stea sau Efect de miniaturizare.
1
2
Afișați imaginea căreia doriți să îi aplicați
un efect în modul redare cadru întreg și
apăsați pe butonul k.
Utilizaţi selectorul multiplu
HIJK pentru a selecta efectul dorit şi
apăsaţi pe butonul k.
• Acţionaţi butonul control zoom (A2) spre g (i)
pentru a trece la redarea cadru întreg sau spre f (h)
pentru a trece la redarea miniaturilor.
• Pentru a ieşi fără a salva imaginea editată, apăsaţi pe
butonul d.
3
Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.
• Va fi creată o copie editată.
74
Funcţiile de redare
Editarea imaginilor (imagini statice)
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Efecte rapide
Pictură
Ilustraţie foto
Portret soft
Portret (color
+ alb-negru)
Ochi de peşte
Filtru stea
Anulare
Verific.
Retuşare rapidă: îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M Selectaţi o imagine M butonul d M
Retuşare rapidă M butonul k
Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a
selecta nivelul efectului dorit şi apăsaţi pe
butonul k.
Retuşare rapidă
• Versiunea editată este afişată în dreapta.
• Pentru a ieşi fără a salva copia, apăsaţi pe J.
Normal
Valoare
D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M Selectaţi o imagine M butonul d M
D-Lighting M butonul k
Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a
selecta OK şi apăsaţi pe butonul k.
D-Lighting
• Versiunea editată este afişată în dreapta.
• Pentru a ieşi fără a salva copia, selectaţi Anulare şi apăsaţi pe
butonul k.
OK
Anulare
75
Funcţiile de redare
Editarea imaginilor (imagini statice)
Corecţie ochi roşii: Corectarea ochilor roșii la
fotografierea cu bliț
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M Selectaţi o imagine M butonul d M
Corecţie ochi roşii M butonul k
Examinaţi rezultatele şi apăsaţi pe butonul k.
Corecţie ochi roşii
• Pentru a ieşi fără a salva copia, apăsaţi pe selectorul multiplu J.
Înapoi
B
Salvare
Note referitoare la corecţia ochilor roşii
• Corectarea ochilor roșii poate fi aplicată numai în imaginile în care au fost detectați ochi roșii.
• Corectarea ochilor roșii poate fi aplicată animalelor de casă (căței sau pisici) chiar dacă ochii
acestora nu sunt roșii.
• În unele imagini, este posibil ca folosind funcția de corectare a ochilor roşii să nu obţineți
rezultatul dorit.
• Rar, funcția de corectare ochi roşii poate fi aplicată inutil în alte zone ale imaginii.
Retuşare cosmetică: îmbunătățirea aspectului fețelor
persoanelor
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M Selectaţi o imagine M butonul d M
Retuşare cosmetică M butonul k
1
Utilizaţi selectorul multiplu
HIJK pentru a selecta fața pe care
doriți să o retușați şi apăsaţi pe butonul
k.
Selectare subiect
• Dacă a fost detectată o singură față, treceți la pasul 2.
Înapoi
76
Funcţiile de redare
Editarea imaginilor (imagini statice)
2
Utilizați JK pentru a selecta efectul,
utilizați HI pentru a selecta nivelul
efectului și apăsați pe butonul k.
Faţă mică
• Puteți aplica simultan mai multe efecte.
Modificați sau verificați setările definite pentru toate
efectele înainte de a apăsa pe butonul k.
Înapoi
F Faţă mică, B Estompare piele, l Fond de ten,
m Reducere strălucire, E Ascundere cearcăne,
A Ochi mari, G Ochi albiţi, n Fard, o Rimel, H Dinţi albiţi, p Ruj, D Obraji
îmbujoraţi
• Apăsați pe butonul d pentru a reveni la ecranul de selectare a persoanei.
3
Examinaţi rezultatele şi apăsaţi pe
butonul k.
Examinare
• Pentru a modifica setările, apăsați pe J pentru a reveni
la pasul 2.
• Pentru a ieşi fără a salva imaginea editată, apăsaţi pe
butonul d.
Salvare
4
Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.
• Va fi creată o copie editată.
Doriţi să salvaţi?
Da
Nu
B
Note despre funcția Retuşare cosmetică
• La un moment dat, puteți edita o singură față. Pentru a retușa cosmetic o altă față, editați din nou
imaginea editată.
• În funcţie de direcţia în care este îndreptată faţa sau de luminozitatea feţei, este posibil ca
aparatul foto să nu poată detecta cu precizie feţele sau ca folosind funcţia retușare cosmetică să
nu obțineți rezultatele aşteptate.
• Dacă nu a fost detectată nicio față, va fi afișat un mesaj de avertizare și va fi afișat din nou ecranul
de redare.
• Funcția de retuşare cosmetică este disponibilă numai pentru imaginile capturate folosind o
sensibilitate ISO de 1600 sau mai mică, iar dimensiunea minimă a imaginii trebuie să fie egală cu
640 × 480.
77
Funcţiile de redare
Editarea imaginilor (imagini statice)
Imagine mică: reducerea dimensiunii unei imagini
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M Selectaţi o imagine M butonul d M
Imagine mică M butonul k
1
Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a
selecta dimensiunea dorită a copiei şi
apăsaţi pe butonul k.
• Pentru imaginile capturate folosind pentru modul
imagine setarea l 4608×2592, va fi afișată numai
opțiunea 640×360, iar pentru cele capturate folosind
s 3456×3456, va fi afișată numai opțiunea
480×480.
2
Imagine mică
640×480
320×240
160×120
Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.
• Va fi creată o copie editată (nivel aproximativ de
compresie 1:8).
Creaţi un fişier de imagine mică?
Da
Nu
78
Funcţiile de redare
Editarea imaginilor (imagini statice)
Tăiere: crearea unei copii tăiate
1
2
Acţionaţi butonul control zoom pentru a mări imaginea (A69).
Ajustați imaginea astfel încât pe ecran să
fie afișată porțiunea pe care doriți să o
păstrați și apoi apăsați pe butonul
d (meniu).
• Acţionaţi butonul control zoom spre g (i) sau f (h)
pentru a ajusta nivelul de mărire. Definiţi un nivel de
mărire la care pictograma u este afişată.
• Utilizați selectorul multiplu HIJK pentru a derula
porțiunea din imagine pe care doriți să o afișați.
3
Confirmați zona pe care doriți să o păstrați
și apăsați pe butonul k.
3.0
Decupare
• Pentru a defini din nou zona, apăsați pe J.
Salvare
4
Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.
• Va fi creată o copie editată.
Salvaţi această imagine aşa cum
este afişată?
Da
Nu
C
Dimensiune imagine
• Raportul de aspect (orizontal / vertical) al copiei tăiate este același cu cel al originalului.
• Dacă dimensiunea imaginii copiei tăiate este mai mică sau egală cu 320 × 240, la redare imaginea
va fi afișată la o dimensiune mai mică.
79
Funcţiile de redare
Editarea imaginilor (imagini statice)
Filme
Operații elementare folosite la înregistrarea și redarea filmelor...................................81
Capturarea imaginilor statice în timpul înregistrării filmelor .........................................84
Modul Prezentare film scurt (combinarea mai multor clipuri pentru crearea unor
filme scurte)......................................................................................................................................85
Operații care pot fi utilizate la redarea unui film.................................................................88
Editarea filmelor..............................................................................................................................89
80
Filme
Operații elementare folosite la înregistrarea și
redarea filmelor
1
Afişaţi ecranul de fotografiere.
Încadrare film
• Verificaţi timpul disponibil din durata de înregistrare a
filmului.
• Se recomandă afișarea chenarului care încadrează
filmul și indică zona care va fi înregistrată într-un film
(A82).
25m 0s
3200
Timp înregistrare film rămas
2
Coborâţi bliţul (A19).
3
Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare
film) pentru a începe înregistrarea filmului.
• La înregistrarea filmelor cu bliţul ridicat, sonorul poate fi diminuat.
• Aparatul focalizează subiectul aflat în centrul cadrului.
• Apăsați pe selectorul multiplu K pentru a întrerupe
înregistrarea și apăsați din nou pe K pentru a relua
înregistrarea (cu excepția cazului în care este selectată o
opțiune de film HS din Opţiuni film). Înregistrarea se va
termina automat dacă este întreruptă timp de cinci
minute.
12m30s
• Puteți captura o imagine statică apăsând pe butonul de declanșare în timp ce înregistrați
un film (A84).
4
Apăsaţi din nou pe butonul b (e înregistrare film) pentru a opri
înregistrarea.
5
Pentru a reda un film, selectați filmul în
modul redare cadru întreg și apăsați pe
butonul k.
10s
• O imagine cu o pictogramă pentru opțiuni film este un
film.
0010. MP4
15/11/2016 15:30
Opţiuni film
81
Filme
Operații elementare folosite la înregistrarea și redarea filmelor
Încadrarea filmului
• Apăsați pe butonul s pentru a afișa chenarul de încadrare a filmului (A4). Verificați
zona încadrată în chenar înainte de a începe înregistrarea filmului.
• Zona înregistrată dintr-un film diferă în funcție de setările definite pentru Opţiuni film
sau VR film în meniul filmului.
Durata maximă de înregistrare a unui film
Fişierele cu filme individuale nu pot avea dimensiuni mai mari de 4 GB sau o durată mai
mare decât 29 de minute, chiar dacă pe cardul de memorie este suficient spaţiu disponibil
pentru a realiza o înregistrare mai lungă.
• Durata de înregistrare rămasă pentru un singur film este afişată pe ecranul de filmare.
• Durata reală de înregistrare rămasă poate să difere în funcţie de conţinutul filmului, de
mişcarea subiectului sau de tipul de card de memorie.
• Pentru înregistrarea filmelor se recomandă utilizarea cardurilor de memorie SD cu clasa
de viteză 6 sau mai mare (A173). Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat
dacă utilizați un card de memorie cu un nivel inferior al clasei de viteză.
B
Temperatura aparatului foto
• Aparatul foto se poate înfierbânta dacă înregistraţi filme pentru mai mult timp sau dacă aparatul
foto este utilizat într-un spaţiu în care temperatura este ridicată.
• Dacă interiorul aparatului se înfierbântă foarte tare în timpul înregistrării filmelor, aparatul foto va
opri automat înregistrarea.
Este afişată durata de timp rămasă până când aparatul foto opreşte înregistrarea (B10s).
După ce aparatul foto opreşte înregistrarea, acesta se va închide.
Lăsaţi aparatul foto închis până când interiorul acestuia se răceşte.
82
Filme
Operații elementare folosite la înregistrarea și redarea filmelor
Note referitoare la înregistrarea filmelor
B
Note referitoare la salvarea imaginilor sau a filmelor
Indicatorul care afişează numărul de expuneri rămase sau indicatorul care afişează durata de
înregistrare rămasă luminează intermitent în timp ce imaginile sau filmele sunt salvate. Nu
deschideţi capacul locaşului bateriei/fantei cardului de memorie şi nu scoateţi bateriile
sau cardul de memorie în timp ce un indicator luminează intermitent. În caz contrar, puteţi
pierde datele sau puteţi deteriora aparatul foto sau cardul de memorie.
B
Note referitoare la filmele înregistrate
• Dacă utilizaţi memoria internă a aparatului foto, salvarea filmelor poate dura mai mult.
• Dacă utilizaţi zoomul digital, este posibil să apară o oarecare degradare a calităţii imaginii.
• Pot fi înregistrate sunetele produse în timpul utilizării funcţiilor control zoom, zoom, a mişcării
obiectivului la focalizarea automată, la reducerea vibraţiilor şi la funcţionarea diafragmei în timpul
operaţiei de schimbare a luminozităţii.
• La înregistrarea filmelor, pe ecran se pot observa următoarele fenomene. Aceste fenomene vor fi
salvate în filmele înregistrate.
- La filmările în care folosiţi pentru iluminarea scenei respective lămpi fluorescente, cu vapori de
mercur sau cu vapori de sodiu, este posibil să apară benzi în imagini.
- Subiectele care se mişcă rapid dintr-o parte în alta a cadrului, de exemplu trenuri sau
automobile în mişcare, pot apărea deformate.
- Atunci când aparatul foto este rotit panoramic, este posibil ca întreaga imagine a filmului să fie
deformată.
- Atunci când aparatul foto este mişcat, sursele de lumină sau alte zone luminoase pot lăsa
imagini reziduale.
• În funcție de distanța până la subiect sau de nivelul de zoom aplicat, pe subiectele cu modele
repetitive (materiale, ferestre cu grilaje, etc) pot apărea dungi colorate în timpul înregistrării și
redării filmului. Acest fenomen se produce dacă modelul de pe subiect şi dispunerea senzorului de
imagine interferează; aceasta nu este o defecţiune.
B
Note privind reducerea vibraţiilor în timpul înregistrării filmelor
• Dacă pentru VR film (A127) din meniul pentru film aţi selectat Activată (hibridă), unghiul de
câmp (adică zona vizibilă din cadru) se va îngusta la înregistrarea filmelor.
• Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii, selectaţi pentru VR
film opţiunea Dezactivată pentru a preveni eventualele erori care apar datorită utilizării acestei
funcţii.
B
Note referitoare la utilizarea funcției de focalizare automată la înregistrarea
filmelor
Este posibil ca focalizarea automată să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A62). Dacă se
întâmplă acest lucru, încercaţi următoarele:
1. Din meniul pentru film, selectaţi pentru Mod focalizare autom. opţiunea AF unic (setare
implicită) înainte de a începe înregistrarea filmului.
2. Încadraţi în centrul cadrului un alt subiect (aflat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto ca şi
subiectul în cauză), apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a porni înregistrarea şi
modificaţi compoziţia.
83
Filme
Operații elementare folosite la înregistrarea și redarea filmelor
Capturarea imaginilor statice în timpul
înregistrării filmelor
Dacă apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt în
timpul înregistrării unui film, un cadru va fi salvat ca o
imagine statică. Înregistrarea filmului continuă în timp ce
imaginea statică este salvată.
• O imagine statică poate fi capturată dacă pictograma
y este afișată pe ecran. Dacă este afişată pictograma
z, nu puteți captura o imagine statică.
• Dimensiunea imaginii statice capturate este
determinată de dimensiunea imaginii filmului (A122).
B
12m30s
Note privind capturarea imaginilor statice în timpul înregistrării filmelor
• În următoarele situaţii, imaginile statice nu pot fi salvate în timpul înregistrării filmului:
- dacă durata de înregistrare rămasă este mai mică de cinci secunde
- dacă pentru Opţiuni film (A122) este selectată opţiunea Z 1080/60i, U 1080/50i,
g 480/30p, W 480/25p sau film HS
• Este posibil ca sunetul produs la acționarea butonului de declanșare pentru salvarea unei imagini
statice să se audă în filmul înregistrat.
• Dacă aparatul se mişcă în timp ce apăsaţi pe butonul de declanşare, imaginea poate fi neclară.
84
Filme
Capturarea imaginilor statice în timpul înregistrării filmelor
Modul Prezentare film scurt (combinarea mai
multor clipuri pentru crearea unor filme scurte)
Aparatul foto va crea un film scurt, de maximum 30 de
secunde, (e 1080/30p sau S 1080/25p) prin
înregistrarea și combinarea automată a mai multor clipuri
cu o lungime de câteva secunde.
1
Apăsați pe butonul d (meniu) și
configurați setările folosite la înregistrarea
filmelor.
Număr de fotografii
Efecte speciale
Muzică fundal
• Număr de fotografii: Definiți numărul de clipuri pe care
Terminare înregistrare
aparatul foto le înregistrează și durata înregistrării pentru
fiecare clip. În mod implicit, aparatul foto înregistrează
15 clipuri cu o durată de 2 secunde fiecare pentru a crea un
film scurt cu o durată de 30 de secunde.
• Efecte speciale (A87): Aplicați diferite efecte filmelor în timpul înregistrării. Efectele pot
fi modificate pentru fiecare clip.
• Muzică fundal: Selectați muzica de fundal. Poate fi examinată acționând butonul control
zoom (A2) spre g (i).
• După ce ați terminat de definit setările, apăsați pe butonul d sau pe butonul de
declanșare pentru a ieși din meniu.
2
Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare
film) pentru a înregistra un clip.
• Aparatul foto va opri automat înregistrarea clipului la
depășirea timpului specificat la pasul 1.
• Înregistrarea clipului poate fi întreruptă temporar.
Consultaţi „Întreruperea înregistrării filmului” (A86).
3
0
15
25m 0s
3200
Verificați clipul înregistrat sau ștergeți-l.
• Pentru a-l verifica, apăsaţi pe butonul k.
• Pentru a-l șterge, apăsaţi pe butonul l. Puteți șterge
ultimul clip înregistrat sau toate clipurile înregistrate.
• Pentru a continua înregistrarea clipurilor, repetați
operația de la pasul 2.
• Pentru a modifica efectele, reveniți la pasul 1.
12
Examinare
15
24m36s
3200
Numărul de clipuri înregistrate
85
Filme
Modul Prezentare film scurt (combinarea mai multor clipuri pentru crearea unor
filme scurte)
4
Salvați prezentarea filmului scurt.
• Prezentarea filmului scurt va fi salvată în momentul în care aparatul foto a terminat
înregistrarea numărului specificat de clipuri.
• Pentru a salva o prezentare a unui film scurt înainte ca aparatul foto să termine de
înregistrat numărul specificat de clipuri, apăsați pe butonul d în timp ce ecranul de
întrerupere a înregistrării este afișat și apoi selectați Terminare înregistrare.
• Clipurile vor fi șterse în momentul în care o prezentare film scurt este salvată.
Operații care pot fi utilizate la redarea unui clip
Pentru a regla volumul, acționați butonul control zoom în
timpul redării clipului (A2).
Comenzile de redare sunt afişate pe ecran.
Operaţiile prezentate mai jos pot fi efectuate folosind
selectorul multiplu JK pentru a selecta un buton de
control şi apoi apăsaţi pe butonul k.
10s
Comenzi redare
Funcţie
Pictogramă
Derulare înapoi
A
Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula înapoi filmul.
Descriere
Derulare rapidă
înainte
B
Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula rapid înainte filmul.
Redare întreruptă. Operaţiile enumerate mai jos pot fi efectuate în
timp ce redarea este întreruptă.
Pauză
E
C
Derularea înapoi a filmului cu un cadru. Ţineţi apăsat
butonul k pentru derulare înapoi continuă.
D
Derularea înainte a filmului cu un cadru. Ţineţi apăsat
butonul k pentru derulare înainte continuă.
F
Reluarea redării.
Terminare redare
G
Reveniți la ecranul de înregistrare.
Terminare
înregistrare
p
Salvați o prezentare film scurt folosind clipurile înregistrate.
B
Note despre înregistrarea unei prezentări film scurt
C
Întreruperea înregistrării filmului
• Aparatul foto nu poate înregistra filmele dacă în aparat nu este introdus un card de memorie.
• Nu schimbați cardul de memorie înainte de salvarea prezentării filmului scurt.
• O imagine statică (l 4608×2592) poate fi capturată dacă apăsați pe butonul de declanșare în
timp ce este afișat ecranul de întrerupere a înregistrării.
• Puteți întrerupe înregistrarea filmului și redarea imaginilor sau puteți intra în alte moduri de
fotografiere pentru a fotografia. Înregistrarea filmului este reluată în momentul în care intrați din
nou în modul Prezentare film scurt.
86
Filme
Modul Prezentare film scurt (combinarea mai multor clipuri pentru crearea unor
filme scurte)
Funcțiile disponibile în modul Prezentare film scurt
•
•
•
•
•
Autodeclanşator (A54)
Mod macro (A56)
Compensare expunere (A57)
Meniul Prezentare film scurt (A85)
Meniul Opţiuni film (A122)
Utilizarea efectelor speciale
Aplicați efecte speciale în imagini în timp ce filmați.
Rotiți selectorul de moduri în dreptul n M butonul d M pictograma de meniu n
M Efecte speciale M butonul k
Tip
Descriere
O Soft
Atenuează imaginea adăugând o uşoară estompare întregii
imagini.
P Sepia nostalgică
Adaugă tonuri sepia şi reduce contrastul pentru a simula calităţile
unei fotografii vechi.
F Monocr. contrast ridicat Creați o fotografie alb-negru cu un contrast puternic.
I Color selectiv
Păstrați o singură culoare selectată, iar celelalte culori devin alb și
negru.
l Artă pop
Măreşte saturaţia culorii în întreaga imagine pentru a crea un
aspect mai luminos.
o Procesare încrucişată
Procesează imaginea pentru a obţine un aspect misterios folosind
o anumită culoare.
m Efect 1 ap. foto jucărie
Aplică o tentă gălbuie întregii imagini, iar pe margini imaginea va fi
mai întunecată.
n Efect 2 ap. foto jucărie
Reduce saturaţia culorii în întreaga imagine, iar pe margini
imaginea va fi mai întunecată.
b Oglindă
Creează o imagine bilateral-simetrică astfel încât jumătatea din
dreapta este imaginea inversată în oglindă a jumătății din stânga.
k Dezactivate
(setare implicită)
Niciun efect nu a fost aplicat imaginii.
• Dacă aţi selectat opţiunea Color selectiv sau
Procesare încrucişată, utilizaţi selectorul multiplu
HI pentru a selecta culoarea dorită și apăsați pe
butonul k pentru a aplica culoarea.
Color selectiv
Salvare
87
Filme
Modul Prezentare film scurt (combinarea mai multor clipuri pentru crearea unor
filme scurte)
Operații care pot fi utilizate la redarea unui film
Pentru a regla volumul, acționați butonul control zoom în
timpul redării filmului (A2).
Indicator volum
Comenzile de redare sunt afişate pe ecran.
Operaţiile prezentate mai jos pot fi efectuate folosind
selectorul multiplu JK pentru a selecta un buton de
control şi apoi apăsaţi pe butonul k.
În pauză
Funcţie
Pictogramă
Descriere
Derulare
înapoi
A
Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula înapoi filmul.
Derulare
rapidă înainte
B
Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula rapid înainte filmul.
Redare întreruptă. Operaţiile enumerate mai jos pot fi efectuate în
timp ce redarea este întreruptă.
Pauză
Încheiere
C
Derularea înapoi a filmului cu un cadru. Ţineţi apăsat
butonul k pentru derulare înapoi continuă.
D
Derularea înainte a filmului cu un cadru. Ţineţi apăsat
butonul k pentru derulare înainte continuă.
I
Extrageţi porţiunea dorită dintr-un film şi salvaţi-o într-un
fișier separat.
H
Extrageţi un cadru unic dintr-un film şi îl salvaţi ca imagine
statică.
F
Reluarea redării.
E
G
Reveniţi la modul redare cadru întreg.
88
Filme
Operații care pot fi utilizate la redarea unui film
Editarea filmelor
Extragerea porţiunii dorite dintr-un film
Porţiunea dorită dintr-un film înregistrat poate fi salvată ca fişier separat.
1
Redaţi filmul dorit şi întrerupeţi redarea în momentul în care doriţi
să înceapă porţiunea pe care vreți să o extrageți (A88).
2
Utilizaţi selectorul multiplu JK pentru a
selecta butonul de control I şi apoi
apăsaţi pe butonul k.
3
Utilizaţi HI pentru a selecta M (alegere
moment pornire).
1m30s
Alegere moment pornire
• Utilizaţi JK pentru a ajunge la momentul de pornire.
• Pentru a anula editarea, selectaţi O (înapoi) şi apăsaţi
pe butonul k.
1m 0s
4
Utilizaţi HI pentru a selecta N (alegere
moment încheiere).
• Utilizaţi JK pentru a ajunge la momentul de
încheiere.
• Pentru a examina porţiunea specificată, selectaţi G şi
apoi apăsaţi pe butonul k. Pentru a opri examinarea,
apăsaţi din nou pe butonul k.
5
Utilizaţi HI pentru a selecta m (salvare)
şi apăsaţi pe butonul k.
Alegere moment încheiere
30s
Salvare
• Pentru a salva filmul, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
30s
89
Filme
Editarea filmelor
B
Note referitoare la editarea filmelor
• Utilizați acumulatori încărcați suficient pentru a preveni oprirea aparatului foto în timpul editării.
Dacă indicatorul de încărcare al acumulatorului este B, editarea filmului nu este posibilă.
• Un film creat prin editare nu poate fi editat din nou.
• Porţiunea decupată din film poate să difere puţin faţă de porţiunea selectată folosind momentul
de pornire şi de încheiere.
• Filmele care au mai puţin de două secunde nu pot fi decupate.
Salvarea unui cadru dintr-un film ca imagine statică
Un anumit cadru dintr-un film înregistrat poate fi extras şi salvat ca imagine statică.
• Întrerupeți redarea filmului și afișați cadrul care va fi
extras (A88).
• Utilizaţi selectorul multiplu JK pentru a selecta
butonul de control H şi apăsaţi pe butonul k.
• Dacă este afişat un dialog de confirmare, selectaţi Da şi
apăsaţi pe butonul k pentru salvarea imaginii.
• Calitatea imaginii statice care va fi salvată este normală
(nivel compresie aproximativ 1:8). Dimensiunea imaginii
este determinată de dimensiunea imaginii filmului
original (A122).
B
Copiaţi acest cadru ca imagine
statică?
Da
Nu
Note privind salvarea imaginilor statice
Imaginile statice nu pot fi salvate din filmele înregistrate cu Z 1080/60i, U 1080/50i,
g 480/30p, W 480/25p sau din filmele HS (A122).
90
Filme
Editarea filmelor
1m30s
Conectarea aparatului foto la un
televizor, la o imprimantă sau la un
computer
Utilizarea imaginilor ......................................................................................................................92
Vizualizarea imaginilor la televizor...........................................................................................93
Imprimarea imaginilor fără a folosi un computer...............................................................95
Transferarea imaginilor pe un computer (ViewNX-i).........................................................99
91
Conectarea aparatului foto la un televizor, la o imprimantă sau la un
computer
Utilizarea imaginilor
Pe lângă utilizarea aplicației SnapBridge pentru a vă bucura de imaginile capturate, puteți utiliza
imaginile în diferite moduri conectând aparatul foto la dispozitivele prezentate mai jos.
Vizualizarea imaginilor la televizor
Imaginile şi filmele capturate cu aparatul foto pot fi vizionate pe un
televizor.
Metoda de conectare: introduceţi conectorii video şi audio ai cablului audio
video opţional în mufele jack de intrare ale televizorului. Sau, conectaţi un
cablu HDMI, disponibil în comerţ, disponibil în comerţ la mufa jack a intrării
HDMI a televizorului.
Imprimarea imaginilor fără a folosi un computer
În cazul în care conectaţi aparatul foto la o imprimantă compatibilă
PictBridge, puteţi imprima imaginile fără a utiliza un computer.
Metoda de conectare: conectaţi aparatul foto direct la portul USB al
imprimantei folosind cablul USB inclus.
Transferarea imaginilor pe un computer (ViewNX-i)
Puteți transfera imaginile și filmele pe un computer pentru a le vizualiza și
pentru a le edita.
Metoda de conectare: conectaţi aparatul foto la portul USB al
computerului folosind cablul USB.
• Înainte de conectarea la un computer, instalaţi programul ViewNX-i pe
computerul respectiv.
B
Note despre conectarea cablurilor la aparatul foto
Microconector HDMI (tip D)
Conector USB/ieşire audio/
video
Deschideţi capacul
conectorului.
Introduceţi conectorul.
• Nu uitați să închideți aparatul foto înainte de a conecta sau deconecta cablurile. Verificați forma și
direcția elementelor de conectare și nu introduceți sau scoateți conectorii înclinați.
• Asigurați-vă că nivelul de încărcare al bateriei este suficient. Dacă utilizaţi adaptorul la reţeaua
electrică EH-67/EH-67s (comercializat separat), acest aparat foto poate fi alimentat de la o priză de
curent. Nu utilizați în niciun caz un adaptor la reţeaua electrică altul decât EH-67/EH-67s. În cazul
nerespectării acestei precauţii, aparatul foto se poate înfierbânta sau se poate defecta.
• Pentru informaţii despre metodele de conectare şi următoarele operaţii, consultaţi documentaţia
dispozitivului, pe lângă acest document.
92
Conectarea aparatului foto la un televizor, la o imprimantă sau la un
computer
Utilizarea imaginilor
Vizualizarea imaginilor la televizor
1
Opriţi aparatul foto şi conectaţi-l la televizor.
• Verificați forma și direcția elementelor de conectare și nu introduceți sau scoateți
conectorii înclinați.
Dacă utilizaţi cablul audio/video
Galben
Alb
Dacă utilizaţi un cablu HDMI disponibil în comerţ
Microconector HDMI (tip D)
la mufa jack HDMI
2
Selectaţi pentru intrarea televizorului intrarea externă.
• Pentru detalii, consultaţi documentaţia televizorului.
93
Conectarea aparatului foto la un televizor, la o imprimantă sau la un
computer
Vizualizarea imaginilor la televizor
Roşu
3
Apăsați și țineţi apăsat butonul
c (redare) pentru a porni aparatul foto.
• Imaginile vor fi afişate pe ecranul televizorului.
• Ecranul aparatului foto nu se deschide.
94
Conectarea aparatului foto la un televizor, la o imprimantă sau la un
computer
Vizualizarea imaginilor la televizor
Imprimarea imaginilor fără a folosi un computer
Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge pot conecta aparatul foto direct la
imprimantă şi pot imprima imaginile fără a utiliza un computer.
Conectarea aparatului foto la o imprimantă
1
2
Porniţi imprimanta.
Opriţi aparatul foto şi conectaţi-l la imprimantă folosind cablul USB.
• Verificați forma și direcția elementelor de conectare și nu introduceți sau scoateți
conectorii înclinați.
3
Porniţi aparatul foto.
• Ecranul de pornire PictBridge (1) va fi afişat pe ecranul aparatului foto, fiind urmat de
ecranul Selecţie imprimare (2).
1
2
Selecţie imprimare
15/11/2016
No. 32
95
Conectarea aparatului foto la un televizor, la o imprimantă sau la un
computer
Imprimarea imaginilor fără a folosi un computer
32
Imprimarea imaginilor una câte una
1
Folosiţi selectorul multiplu JK pentru a
selecta imaginea dorită şi apăsaţi pe
butonul k.
Selecţie imprimare
15/11/2016
No. 32
• Acţionaţi butonul control zoom spre f (h) pentru a
trece la redarea miniaturilor sau spre g (i) pentru a
trece la redarea cadru întreg.
2
Utilizaţi HI pentru a selecta Copii şi
apăsaţi pe butonul k.
PictBridge
• Utilizați HI pentru a defini numărul de copii dorit
(până la nouă) şi apăsaţi pe butonul k.
1 imprimări
Pornire imprimare
Copii
Format hârtie
3
Selectaţi Format hârtie şi apăsaţi pe
butonul k.
• Selectaţi formatul de hârtie dorit şi apăsaţi pe butonul
k.
• Pentru a imprima folosind setările pentru hârtie
configurate în imprimantă, selectați Implicit.
• Opţiunile disponibile pentru formatul de hârtie în
aparatul foto pot să difere în funcţie de imprimanta
utilizată.
4
Selectaţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe
butonul k.
PictBridge
4 imprimări
Pornire imprimare
Copii
Format hârtie
PictBridge
• Imprimarea va începe.
4 imprimări
Pornire imprimare
Copii
Format hârtie
96
Conectarea aparatului foto la un televizor, la o imprimantă sau la un
computer
Imprimarea imaginilor fără a folosi un computer
32
Imprimarea mai multor imagini
1
2
Dacă este afişat ecranul Selecţie
imprimare, apăsaţi pe butonul
d (meniu).
Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a
selecta Format hârtie şi apăsaţi pe
butonul k.
• Selectaţi formatul de hârtie dorit şi apăsaţi pe butonul
k.
• Pentru a imprima folosind setările pentru hârtie
configurate în imprimantă, selectați Implicit.
• Opţiunile disponibile pentru formatul de hârtie în
aparatul foto pot să difere în funcţie de imprimanta utilizată.
• Pentru a ieşi din meniul de imprimare, apăsaţi pe butonul d.
3
Selectaţi Selecţie imprimare sau Imprim.
toate imaginile şi apăsaţi pe butonul k.
Selecţie imprimare
15/11/2016
No. 32
Meniu imprimare
Selecţie imprimare
Imprim. toate imaginile
Format hârtie
Meniu imprimare
Selecţie imprimare
Imprim. toate imaginile
Format hârtie
97
Conectarea aparatului foto la un televizor, la o imprimantă sau la un
computer
Imprimarea imaginilor fără a folosi un computer
32
Selecţie imprimare
Selectaţi imaginile (cel mult 99) şi numărul de
Selecţie imprimare
5
copii pentru fiecare dintre acestea (cel mult 9).
• Utilizaţi selectorul multiplu JK pentru a
selecta imaginile şi utilizaţi HI pentru a
1
1
defini numărul de copii care va fi imprimat.
• Imaginile selectate pentru imprimare sunt
indicate prin marcajul a şi prin numărul de
3
copii ce va fi imprimat. Pentru a anula
Înapoi
selecția pentru imprimare, definiți pentru
numărul de copii valoarea 0.
• Acţionaţi butonul control zoom spre g (i) pentru a trece la redarea cadru
întreg sau spre f (h) pentru a trece la redarea miniaturilor.
• Apăsaţi pe butonul k când definirea setărilor s-a terminat. Dacă ecranul pentru
confirmarea numărului de copii care vor fi imprimate este afişat, selectaţi
Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea.
Imprim. toate imaginile
Este imprimată o copie pentru fiecare din imaginile salvate în memoria internă sau
pe cardul de memorie.
• Dacă ecranul pentru confirmarea numărului de copii care vor fi imprimate este
afişat, selectaţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe
imprimarea.
98
Conectarea aparatului foto la un televizor, la o imprimantă sau la un
computer
Imprimarea imaginilor fără a folosi un computer
Transferarea imaginilor pe un computer
(ViewNX-i)
Instalarea ViewNX-i
ViewNX-i este un program software gratuit care permite transferul imaginilor și al filmelor pe
computer pentru vizionare și editare.
Pentru a instala ViewNX-i, descărcați cea mai recentă versiune a programului de instalare
ViewNX-i de pe următorul site web și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza
instalarea.
ViewNX-i: http://downloadcenter.nikonimglib.com
Pentru cerinţele sistemului şi alte informaţii, consultaţi site-ul web al Nikon pentru regiunea
dumneavoastră.
Transferarea imaginilor pe un computer
1
Pregătiți cardul de memorie care conține imaginile.
Puteți utiliza oricare dintre metodele de mai jos pentru a transfera imaginile de pe cardul de
memorie pe computer.
• SD fantă card memorie/cititor card: Introduceți cardul de memorie în fanta pentru card
a computerului sau în cititorul de carduri (disponibil în comerț) conectat la computerul
respectiv.
• Conexiune USB directă: Închideţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că aţi introdus cardul de
memorie în aparat. Conectaţi aparatul foto la computer folosind cablul USB. Porniţi
aparatul foto.
Pentru a transfera imaginile salvate în memoria internă a aparatului foto, scoateţi cardul de
memorie din aparatul foto înainte de a îl conecta la computer.
99
Conectarea aparatului foto la un televizor, la o imprimantă sau la un
computer
Transferarea imaginilor pe un computer (ViewNX-i)
Dacă este afişat un mesaj care vă solicită să alegeţi un program, selectaţi Nikon Transfer 2.
• Dacă utilizaţi Windows 7
În cazul în care este afişată caseta de
dialog prezentată în dreapta, urmaţi
instrucțiunile de mai jos pentru a selecta
Nikon Transfer 2.
1 În secţiunea Import pictures and
videos (Import fotografii şi filme),
faceţi clic pe Change program
(Modifică program). Va fi afişată o
fereastră de dialog pentru selectarea
programului; selectaţi Nikon Transfer 2 şi faceţi clic pe OK.
2 Faceți dublu clic pe pictograma Nikon Transfer 2.
• Dacă utilizați Windows 10 sau Windows 8.1
În cazul în care este afişată caseta de dialog
prezentată în dreapta, faceți clic în caseta respectivă și
apoi faceți clic pe Import File (Importarea
fişierelor)/Nikon Transfer 2.
• Dacă utilizați OS X sau macOS
Dacă Nikon Transfer 2 nu se deschide automat, lansați aplicația Image Capture
(Capturare imagine) primită la pachet cu Mac în timp ce aparatul foto și computerul
sunt conectate și selectați Nikon Transfer 2 ca aplicație implicită care se va deschide în
momentul în care aparatul foto este conectat la computer.
Dacă pe cardul de memorie se află un număr mare de imagini, pornirea programului Nikon
Transfer 2 poate dura mai mult. Aşteptaţi ca programul Nikon Transfer 2 să pornească.
B
Note referitoare la conectarea cablului USB
Funcționarea nu este garantată dacă aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui
hub USB.
C
Folosind ViewNX-i
Consultaţi ajutorul online pentru mai multe informaţii.
100
Conectarea aparatului foto la un televizor, la o imprimantă sau la un
computer
Transferarea imaginilor pe un computer (ViewNX-i)
2
După ce Nikon Transfer 2 se deschide, faceți clic pe Start Transfer
(Porniţi transferul).
Start Transfer
(Porniţi transferul)
• Transferul imaginilor începe. Când transferul imaginilor s-a terminat, ViewNX-i se va
deschide și imaginile transferate vor fi afișate.
3
Închideţi conexiunea.
• Dacă utilizaţi un cititor card sau fanta pentru carduri, alegeţi opţiunea adecvată din
sistemul de operare al calculatorului pentru a scoate discul amovibil corespunzător
cardului de memorie, iar apoi scoateţi cardul de memorie din cititorul card sau din fanta
pentru carduri.
• Dacă aparatul foto este conectat la computer, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul
USB.
101
Conectarea aparatului foto la un televizor, la o imprimantă sau la un
computer
Transferarea imaginilor pe un computer (ViewNX-i)
Utilizarea meniului
Operațiile din meniu .................................................................................................................. 103
Lista de meniuri............................................................................................................................ 106
Meniul de fotografiere (opțiuni uzuale de fotografiere) ............................................... 110
Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))................................................... 111
Meniul portret inteligent .......................................................................................................... 120
Meniul pentru film ...................................................................................................................... 122
Meniul de redare.......................................................................................................................... 129
Meniul de rețea ............................................................................................................................ 134
Meniul de configurare ............................................................................................................... 136
102
Utilizarea meniului
Operațiile din meniu
Puteți configura meniurile enumerate mai jos apăsând pe butonul d (meniu).
•
•
•
•
•
A Meniu fotografiere1, 2
D Meniu film1
G Meniu redare3
J Meniu reţea
z Meniu de configurare
1
2
Apăsați pe butonul d în timp ce ecranul de fotografiere este afișat.
Pictogramele de meniu și opțiunile setărilor disponibile diferă în funcție de modul de
fotografiere.
Apăsați pe butonul d în timp ce ecranul de redare este afișat. Pictogramele de meniu și
opțiunile setărilor disponibile diferă în funcție de modul de redare.
3
1
Apăsaţi pe butonul d (meniu).
• Meniul este afişat.
2
Apăsaţi pe selectorul
multiplu J.
Meniu fotografiere
Mod imagine
Balans de alb
• Pictograma de meniu selectată în
prezent va fi afişată cu galben.
Continuu
Sensibilitate ISO
Mod zonă AF
Mod focalizare autom.
Pictogramele de meniu
3
Selectaţi o pictogramă de
meniu şi apăsaţi pe butonul k.
• Opţiunile meniului devin selectabile.
Configurare
Fus orar şi dată
Setări monitor
Înregistrare dată
VR fotografie
Asistenţă AF
Zoom digital
103
Utilizarea meniului
Operațiile din meniu
4
Selectaţi o opțiune de meniu şi
apăsaţi pe butonul k.
• În funcţie de modul de fotografiere sau
de starea aparatului foto, anumite
opţiuni din meniu nu pot fi configurate.
Fus orar şi dată
Setări monitor
Înregistrare dată
VR fotografie
Asistenţă AF
Zoom digital
5
Selectaţi o setare şi apăsaţi pe
butonul k.
Înregistrare dată
• Setarea selectată va fi aplicată.
• Dacă aţi terminat de utilizat meniul,
apăsaţi pe butonul d.
• Dacă un meniu este afişat, puteţi trece în
modul fotografiere apăsând pe butonul
de declanşare sau pe butonul b (e).
104
Utilizarea meniului
Operațiile din meniu
Dată
Dată şi oră
Dezactivată
Ecranul de selectare a imaginii
Dacă în timp ce utilizaţi meniul aparatului foto, este afişat
un ecran de selectare a imaginilor precum cel afişat în
dreapta, urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a selecta
imaginile.
Ştergere imagini selectate
Înapoi
1
Utilizaţi selectorul multiplu JK pentru a
selecta imaginea dorită.
• Acţionaţi butonul control zoom (A2) spre g (i)
pentru a trece la redarea cadru întreg sau spre f (h)
pentru a trece la redarea miniaturilor.
• Pentru Rotire imagine puteți selecta o singură
imagine. Treceţi la pasul 3.
2
Utilizați HI pentru a selecta ON sau
OFF.
Ştergere imagini selectate
Înapoi
Ştergere imagini selectate
• Dacă opțiunea ON este selectată, o pictogramă va fi
afişată cu imaginea. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a
selecta imagini suplimentare.
Înapoi
3
Apăsaţi pe butonul k pentru a aplica selecția imaginii.
• Dacă este afișată o casetă de dialog, pentru operare urmați instrucțiunile de pe ecran.
105
Utilizarea meniului
Operațiile din meniu
Lista de meniuri
Meniul de fotografiere
Intrați în modul de fotografiere M butonul d
Opțiuni uzuale
Opţiune
Mod imagine
Setare implicită
P 4608×3456
A
110
Pentru A modul (automat)
Opţiune
Setare implicită
A
Balans de alb
Automat
111
Continuu
Unică
113
Sensibilitate ISO
Automată
115
Mod zonă AF
Găsire ţintă AF
116
Mod focalizare autom.
Prefocalizare
119
Pentru modul portret inteligent
Opţiune
Setare implicită
A
Colaj autoportret
–
120
Ochi deschişi
Dezactivat
121
106
Utilizarea meniului
Lista de meniuri
Meniul pentru film
Intraţi în modul fotografiere M butonul d M pictograma de meniu D M
butonul k
Opţiune
Setare implicită
A
Opţiuni film
e 1080/30p sau S 1080/25p
122
Mod focalizare autom.
AF unic
126
VR film
Activată (hibridă)
127
Reducere zgomot vânt
Dezactivată
127
Cadenţă cadre
–
128
Meniul de redare
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M butonul d
Opţiune
1
2
A
Marcare pentru încărcare1
129
Retuşare rapidă2
75
D-Lighting2
75
Corecţie ochi roşii2
76
Retuşare cosmetică2
76
Prezentare diapozitive
130
Protejare1
131
Rotire imagine1
131
Imagine mică2
78
Copiere1
132
Opţiuni afişare secvenţă
133
Selectaţi o imagine din ecranul de selectare a imaginilor. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi „Ecranul de selectare a imaginii” (A105).
Imaginile editate sunt salvate ca fişiere separate. Anumite imagini nu pot fi editate.
107
Utilizarea meniului
Lista de meniuri
Meniul de rețea
Apăsaţi pe butonul d M pictograma de meniu J M butonul k
Opţiune
A
Mod avion
134
Con. la disp. inteligent
134
Opţiuni trimit. automată
134
Wi-Fi
134
Bluetooth
135
Restaurare set. implicite
135
108
Utilizarea meniului
Lista de meniuri
Meniul de configurare
Apăsaţi pe butonul d M pictograma de meniu z M butonul k
Opţiune
A
Fus orar şi dată
136
Setări monitor
138
Înregistrare dată
139
VR fotografie
140
Asistenţă AF
140
Zoom digital
141
Setări sunet
141
Oprire automată
142
Formatare card/Formatare memorie
143
Limba/Language
143
Comentariu imagine
144
Informaţii drept de autor
145
Date de locaţie
146
Resetare totală
146
Tip baterie
147
Marcaj de conformitate
147
Versiune firmware
147
109
Utilizarea meniului
Lista de meniuri
Meniul de fotografiere (opțiuni uzuale de fotografiere)
Mod imagine (Dimensiune și calitate imagine)
Intraţi în modul fotografiere* M butonul d M Mod imagine M butonul k
* Modul imagine poate fi definit în orice mod de fotografiere cu excepția modului prezentare film
scurt. De asemenea, setarea este aplicată și în alte moduri de fotografiere (cu excepția modului
scenă Panoramă simplă).
Selectaţi combinaţia dintre dimensiunea imaginii şi nivelul de compresie utilizată la salvarea
imaginilor.
Cu cât setarea selectată pentru modul imagine este mai bună, cu atât dimensiunea la care
aceasta poate fi imprimată va fi mai mare, şi cu cât este mai mic nivelul de compresie, cu atât
va fi mai bună calitatea imaginilor, însă numărul de imagini care pot fi salvate se va reduce.
Opţiune*
Nivel compresie
Raport de aspect
(orizontal / vertical)
Q 4608×3456P
Cca. 1:4
4:3
P 4608×3456 (setare implicită)
Cca. 1:8
4:3
4:3
R 3264×2448
Cca. 1:8
r 2272×1704
Cca. 1:8
4:3
q 1600×1200
Cca. 1:8
4:3
O 640×480
Cca. 1:8
4:3
g 4608×2592
Cca. 1:8
16:9
s 3456×3456
Cca. 1:8
1:1
* Valorile numerice indică numărul de pixeli capturați.
Exemplu: P 4608×3456 = cca. 16 megapixeli, 4608 × 3456 pixeli
B
Note despre imprimarea imaginilor în raportul de aspect 1:1
Modificați setările imprimantei selectând opțiunea „Margine” la imprimarea imaginilor în raportul de
aspect 1:1. Este posibil ca anumite imprimante să nu poată imprima imaginile în raportul de aspect 1:1.
B
Note referitoare la modul imagine
Este posibil ca această funcție să nu poată fi utilizată în combinație cu alte funcții (A66).
C
Numărul de imagini care poate fi salvat
• Numărul aproximativ de imagini care poate fi salvat poate fi verificat pe ecran în timpul
fotografierii (A17).
• Ţineţi cont de faptul că datorită compresiei JPEG, numărul de imagini care poate fi salvat poate să
difere foarte mult în funcţie de conţinutul imaginii, chiar dacă utilizaţi carduri de memorie cu
aceeaşi capacitate şi aceeaşi setare pentru modul imagine. În plus, numărul de imagini care poate
fi salvat poate să difere în funcţie de producătorul cardului de memorie.
• Dacă numărul de expuneri rămase este 10.000 sau peste, afişajul numărului de expuneri rămase
va indica „9999”.
110
Utilizarea meniului
Meniul de fotografiere (opțiuni uzuale de fotografiere)
Meniul de fotografiere (pentru modul
A (automat))
Balans de alb (ajustare nuanţă)
Rotiți selectorul de moduri în dreptul A M butonul d M pictograma de meniu
A M Balans de alb M butonul k
Reglaţi balansul de alb în funcţie de condiţiile meteorologice sau de sursa de lumină pentru
a obţine în imagini culori asemănătoare cu cele pe care le vedeţi cu ochiul liber.
Opţiune
Descriere
a Automat (setare
implicită)
Funcția balans de alb va fi ajustată automat.
b Presetare manuală
Se utilizează dacă nu obţineţi rezultatul dorit folosind
Automat, Incandescent etc. (A112).
c Lumină zi
Este recomandată în cazul folosirii unei iluminări naturale
directe.
d Incandescent
Este recomandată în cazul folosirii luminii incandescente.
e Fluorescent
Este recomandată în cazul folosirii luminii fluorescente.
f Noros
Este recomandată în cazul în care cerul este înnorat.
g Bliţ
Este recomandată dacă folosiţi bliţul.
B
Note privind balansul de alb
• Coborâţi bliţul dacă pentru balansul de alb este selectată orice altă opţiune cu excepţia Automat
sau Bliţ (A19).
• Este posibil ca această funcție să nu poată fi utilizată în combinație cu alte funcții (A66).
111
Utilizarea meniului
Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))
Utilizarea presetării manuale
Urmați instrucţiunile de mai jos pentru a măsura valoarea balansului de alb în condiţiile de
iluminare folosite în timpul fotografierii.
1
Aşezaţi un obiect de referinţă, de culoare albă sau gri, în lumina
utilizată la fotografiere.
2
Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a
selecta Presetare manuală din meniul
Balans de alb şi apăsaţi pe butonul k.
• Obiectivul se extinde în poziția de zoom pentru
măsurare.
Balans de alb
Automat
Presetare manuală
Lumină zi
Incandescent
Fluorescent
Noros
3
Selectaţi Măsurare.
Presetare manuală
• Pentru a aplica ultima valoare măsurată, selectaţi
Anulare şi apăsaţi pe butonul k.
Anulare
Măsurare
4
Încadrați obiectul de referință alb sau gri
în fereastra de măsurare și apăsați pe
butonul k pentru a măsura valoarea.
• Declanșatorul va fi eliberat, iar măsurarea s-a terminat
(nu se salvează nicio imagine).
Presetare manuală
Anulare
Măsurare
Fereastră de măsurare
B
Note referitoare la presetarea manuală
Folosind Presetare manuală nu puteţi măsura o valoare a balansului de alb pentru lumina bliţului.
Dacă fotografiaţi cu bliţul, selectaţi pentru Balans de alb opţiunea Automat sau Bliţ.
112
Utilizarea meniului
Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))
Declanşarea continuă
Rotiți selectorul de moduri în dreptul A M butonul d M pictograma de meniu
A M Continuu M butonul k
Opţiune
Descriere
U Unică (setare
implicită)
La fiecare apăsare pe butonul de declanşare va fi capturată o imagine.
k Continuu
ridicată
Dacă butonul de declanşare este ţinut apăsat până la capăt, imaginile
vor fi capturate în mod continuu.
• Aparatul foto poate captura până la 7 imagini în mod continuu cu o
viteză de circa 7,7 fps (cadre pe secundă) (dacă pentru modul
imagine este selectată opțiunea P 4608×3456).
m Continuu redusă
Dacă butonul de declanşare este ţinut apăsat până la capăt, imaginile
vor fi capturate în mod continuu.
• Aparatul foto poate captura până la 7 imagini încontinuu cu o viteză
de circa 2 fps (cadre pe secundă) (dacă pentru modul imagine este
selectată opțiunea P 4608×3456). Dacă țineți în continuare apăsat
până la capăt butonul de declanşare, viteza va scădea.
q Cache
prefotografiere
Dacă apăsați până la jumătate pe butonul de declanşare, fotografierea
în memoria cache prefotografiere va începe. Dacă apăsați până la capăt
pe butonul de declanşare, aparatul foto va salva atât imaginea curentă
cât și imaginile capturate imediat înainte ca butonul să fie apăsat
(A114). Folosind cache prefotografiere puteți captura cu ușurință
momente perfecte.
• Aparatul foto poate captura până la 25 de imagini în mod continuu
cu o viteză de circa 15 fps (cadre pe secundă) (inclusiv maximum
4 imagini capturate în memoria cache prefotografiere).
• Mod imagine Opțiunea selectată pentru este q și nu poate fi
modificată (dimensiune imagine: 1600 × 1200 pixeli).
n Continuu
ridicată: 120 fps
De fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat până la capăt,
imaginile sunt capturate încontinuu cu o viteză ridicată.
• Aparatul foto poate captura până la 50 de imagini în mod continuu
cu o viteză de circa 120 fps (cadre pe secundă).
• Mod imagine Opțiunea selectată pentru este O și nu poate fi
modificată (dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli).
j Continuu
ridicată: 60 fps
De fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat până la capăt,
imaginile sunt capturate încontinuu cu o viteză ridicată.
• Aparatul foto poate captura până la 25 de imagini încontinuu cu o
viteză de circa 60 fps (cadre pe secundă).
• Mod imagine Opțiunea selectată pentru este M și nu poate fi
modificată (dimensiune imagine: 1280 × 960 pixeli).
113
Utilizarea meniului
Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))
B
Note referitoare la declanşarea continuă
• Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile determinate pentru primul cadru
din fiecare serie.
• După fotografiere, salvarea imaginilor poate dura mai mult.
• Dacă sensibilitatea ISO este la o valoare mare, în imaginile capturate poate apărea zgomot.
• Cadenţa cadrelor poate să scadă în funcţie de setările modului imagine curent, de tipul de card
de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere.
• Dacă utilizaţi Cache prefotografiere, Continuu ridicată: 120 fps sau Continuu ridicată:
60 fps, în imagini pot apărea benzi sau zone cu diferenţe de luminozitate sau de nuanţă, dacă
imaginile au fost capturate folosind pentru iluminare o sursă de lumină neuniformă, care clipește
rapid, de exemplu lumina produsă de lămpi fluorescente, cu vapori de mercur sau cu vapori de
sodiu.
• Este posibil ca această funcție să nu poată fi utilizată în combinație cu alte funcții (A66).
C
Memoria cache prefotografiere
Dacă apăsați pe butonul de declanșare până la jumătate sau până la capăt, imaginile vor fi salvate
conform instrucțiunilor de mai jos.
Apăsaţi până la jumătate
Apăsaţi până la capăt
Imagini salvate înainte de a apăsa Imagini salvate când ați apăsat
până la capăt
până la capăt
• Culoarea pictogramei cache prefotografiere (Q) din ecranul de fotografiere se va modifica,
aceasta devenind verde în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la capăt.
114
Utilizarea meniului
Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))
Sensibilitate ISO
Rotiți selectorul de moduri în dreptul A M butonul d M pictograma de meniu
A M Sensibilitate ISO M butonul k
O sensibilitate ISO mai mare permite capturarea unor subiecte mai întunecate. În plus, chiar şi
în cazul subiectelor cu o luminozitate asemănătoare, fotografiile pot fi realizate folosind un
timp de expunere scurt, iar neclarităţile produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea
subiectelor pot fi reduse.
• Dacă este selectată o valoare mare pentru sensibilitatea ISO, imaginile pot conţine
zgomot.
Opţiune
Descriere
a Automată
(setare implicită)
Sensibilitatea este selectată automat din intervalul
ISO 125 - 1600.
I Interval fix automat
Selectaţi intervalul în care în care aparatul foto reglează
automat sensibilitatea ISO, alegând una din opţiunile
ISO 125 - 400 sau ISO 125 - 800.
125, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400
Sensibilitatea este fixată la valoarea specificată.
B
Note referitoare la sensibilitatea ISO
Este posibil ca această funcție să nu poată fi utilizată în combinație cu alte funcții (A66).
C
Afişarea valorii sensibilităţii ISO pe ecranul de fotografiere
• Dacă este selectată opţiunea Automată, pictograma E va fi afişată dacă sensibilitatea ISO creşte.
• Dacă este selectată opţiunea Interval fix automat, va fi afişată valoarea maximă a sensibilităţii ISO.
115
Utilizarea meniului
Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))
Mod zonă AF
Rotiți selectorul de moduri în dreptul A M butonul d M pictograma de meniu
A M Mod zonă AF M butonul k
Definiți modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare pentru autofocalizare.
Opţiune
Descriere
În momentul în care aparatul foto
detectează faţa unui subiect uman,
acesta va focaliza respectiva faţă.
Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi „Utilizarea funcţiei de
detectare a feţei” (A61).
25m 0s
3200
a Prioritate faţă
x Manual
Zonă focalizare
La încadrarea unei compoziţii în
care nu sunt persoane sau nu au
fost detectate feţe, în momentul în
care apăsaţi pe butonul de
declanşare până la jumătate,
aparatul foto va selecta automat
una sau mai multe dintre cele
nouă zone de focalizare care
conţin subiectul aflat la cea mai
mică distanţă de aparatul foto.
Utilizaţi selectorul multiplu
HIJK pentru a muta zona de
focalizare în zona în care doriţi să
focalizaţi.
• Pentru a utiliza selectorul
multiplu la configurarea
modului bliţ sau a altor setări,
apăsaţi pe butonul k. Pentru a
reveni la zona de focalizare
mobilă, apăsaţi din nou pe
butonul k.
1/250
F3
Zone de focalizare
Domeniul zonei de
focalizare mobile
Zonă focalizare
116
Utilizarea meniului
Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))
Opţiune
Descriere
Aparatul focalizează subiectul aflat
în centrul cadrului.
y Centrală
25m 0s
3200
Zonă focalizare
s Urmărire subiect
M Găsire ţintă AF
(setare implicită)
Utilizaţi această funcţie pentru a
fotografia subiecte în mişcare.
Înregistraţi subiectul pe care îl va
focaliza aparatul foto. Zona de
focalizare se va deplasa automat
pentru a urmări subiectul.
Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi „Utilizarea funcţiei
Urmărire subiect” (A118).
Pornire
25m 0s
3200
Dacă aparatul foto detectează
subiectul principal, acesta va
focaliza subiectul respectiv.
Consultaţi „Utilizarea funcţiei
Găsire ţintă AF” (A60).
1/250
F3
Zone de focalizare
B
Note despre modul zonă AF
• Dacă utilizaţi zoomul digital, aparatul foto focalizează în zona din centrul cadrului indiferent de
opţiunea selectată pentru Mod zonă AF.
• Este posibil ca această funcție să nu poată fi utilizată în combinație cu alte funcții (A66).
117
Utilizarea meniului
Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))
Utilizarea funcţiei Urmărire subiect
Rotiți selectorul de moduri în dreptul A M butonul d M pictograma de meniu
A M Mod zonă AF M butonul k M s Urmărire subiect M butonul k M butonul
d
1
Înregistraţi un subiect.
• Aliniaţi subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi cu chenarul
din centrul cadrului şi apăsaţi pe butonul k.
• După ce subiectul a fost înregistrat, acesta va fi încadrat
cu un chenar de culoare galbenă (zonă de focalizare)
afişat în jurul acestuia, iar aparatul va începe urmărirea
subiectului.
• Dacă subiectul nu poate fi înregistrat, chenarul care
Pornire
încadrează subiectul va avea culoarea roşie.
Modificaţi compoziţia şi încercaţi să înregistraţi din nou
subiectul.
• Pentru a anula înregistrarea subiectului, apăsaţi pe butonul k.
• Dacă aparatul foto nu mai poate urmări subiectul înregistrat, zona de focalizare va
dispărea. Înregistraţi din nou subiectul.
2
25m 0s
3200
Apăsaţi pe butonul de declanşare până la
capăt pentru a fotografia.
• Dacă zona de focalizare nu este afişată şi apăsaţi pe
butonul de declanşare, aparatul foto va focaliza
subiectul din centrul cadrului.
1/250
B
F3
Note despre urmărirea subiectului
• Dacă de exemplu utilizaţi zoomul în timp ce aparatul foto urmăreşte subiectul, înregistrarea va fi
anulată.
• Este posibil ca în anumite condiţii de fotografiere urmărirea subiectului să nu se poată efectua.
118
Utilizarea meniului
Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))
Mod focalizare autom.
Rotiți selectorul de moduri în dreptul A M butonul d M pictograma de meniu
A M Mod focalizare autom. M butonul k
Definiți modul în care aparatul foto focalizează la fotografierea imaginilor statice.
Opţiune
Descriere
A AF unic
Aparatul foto focalizează numai dacă butonul de declanșare este
apăsat până la capăt.
B AF permanent
Aparatul focalizează întotdeauna chiar dacă butonul de
declanșare nu este apăsat până la jumătate. Sunetul produs la
mișcarea obiectivului se aude în timp ce aparatul focalizează.
a Prefocalizare
(setare implicită)
Chiar dacă nu ați apăsat până la jumătate pe butonul de
declanșare, aparatul foto focalizează dacă detectează mișcarea
subiectului sau în cazul în care compoziția imaginii încadrate se
modifică substanțial.
C
Folosirea modului focalizare automată la înregistrarea filmelor
Pentru a folosi la înregistrarea filmelor modul focalizare autom. selectați Mod focalizare autom.
(A126) din meniul filmului.
119
Utilizarea meniului
Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))
Meniul portret inteligent
• Consultaţi „Mod imagine (Dimensiune și calitate imagine)” (A110) pentru mai multe
informaţii despre Mod imagine.
Colaj autoportret
Rotiți selectorul de moduri în dreptul F M butonul d M pictograma de meniu
F M Colaj autoportret M butonul k
Opţiune
Descriere
Număr de fotografii
Definiți numărul de cadre pe care aparatul foto le capturează automat
(numărul de imagini capturate pentru o imagine agregată).
• 4 Puteți selecta (setare implicită) sau 9.
Interval
Definiți intervalul de timp între fiecare fotografie.
• Scurt, Mediu (setare implicită) sau Lung pot fi selectate.
Sunet declanşator
Selectați această opțiune pentru a activa sunetul declanșatorului la
fotografiere folosind funcția Colaj autoportret.
• Standard, SLR, Magic (setare implicită) sau Dezactivat pot fi
selectate.
• Aceeași setare specificată pentru Sunet declanşator în Setări sunet
din meniul de configurare nu va fi aplicată acestei setări.
120
Utilizarea meniului
Meniul portret inteligent
Ochi deschişi
Rotiți selectorul de moduri în dreptul F M butonul d M pictograma de meniu
F M Ochi deschişi M butonul k
Opţiune
Descriere
y Activat
Aparatul foto eliberează automat
obturatorul de două ori pentru fiecare
cadru şi salvează o imagine în care ochii
subiectului sunt deschişi.
• Dacă aparatul foto a salvat o imagine
în care ochii subiectului ar putea fi
închişi, caseta de dialog din dreapta va
fi afişată pe ecran timp de câteva
secunde.
• Bliţul nu poate fi utilizat.
Dezactivat
(setare implicită)
Dezactivează funcţia Ochi deschişi.
B
În imaginea tocmai realizată a
fost detectată o clipire.
Note referitoare la funcţia Ochi deschişi
Este posibil ca această funcție să nu poată fi utilizată în combinație cu alte funcții (A66).
121
Utilizarea meniului
Meniul portret inteligent
Meniul pentru film
Opţiuni film
Intraţi în modul fotografiere M butonul d M pictograma de meniu D M Opţiuni
film M butonul k
Selectaţi opţiunea dorită pentru înregistrarea filmului. Selectaţi opţiunile pentru
înregistrarea filmului cu viteză normală pentru a efectua înregistrarea la viteză normală sau
opţiunile pentru film HS (A123) pentru înregistrarea accelerată sau încetinită. Opțiunile
pentru film care pot fi selectate diferă în funcție de setarea definită pentru Cadenţă cadre
(A128).
• Pentru înregistrarea filmelor se recomandă utilizarea cardurilor de memorie SD cu clasa
de viteză 6 sau mai rapide (A173).
Opţiuni pentru înregistrarea filmelor la viteză normală
Opţiune (Dimensiune
imagine/Cadenţă cadre1,
Format fişier)
1
2
Dimensiune imagine
Raport de aspect
(orizontal / vertical)
e 1080/30p
S 1080/25p
(setare implicită)
1920 × 1080
16:9
Z 1080/60i2
U 1080/50i2
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
V 720/25p
1280 × 720
16:9
g 480/30p
W 480/25p
640 × 480
4:3
Pentru formatul interpolat se utilizează Câmpuri pe secundă.
Această setare nu este disponibilă dacă utilizați anumite efecte în modul creativ sau retușare
cosmetică.
122
Utilizarea meniului
Meniul pentru film
Opţiunile disponibile pentru filmele HS
Filmele înregistrate sunt redate încetinit sau accelerat.
Consultaţi „Înregistrarea încetinită sau accelerată a filmelor (film HS)” (A125).
Opţiune
h
HS 480/4×1
a
j
HS 1080/0,5×1
Y
1
2
Dimensiune imagine
Raport de aspect
(orizontal / vertical)
Descriere
640 × 480
4:3
Filme cu redare încetinită cu viteza
redusă la jumătate (1/4)
• Durată max. înregistrare2: 10 secunde
(timp redare: 40 secunde)
Filme cu redare accelerată 2×
• Durată max. înregistrare2: 2 minute
(timp redare: 1 minut)
1920 × 1080
16:9
Această setare nu este disponibilă dacă utilizați anumite efecte în modul creativ sau retușare
cosmetică.
La înregistrarea filmelor, modul în care aparatul foto poate realiza înregistrarea poate fi schimbat
putând fi selectate opțiunile înregistrare film la viteză normală, înregistrare încetinită sau
înregistrare accelerată.
Durata maximă a înregistrării afișată aici se referă numai la porțiunea de film înregistrată în modul
filmare încetinită sau accelerată.
B
Note referitoare la filmele HS
• Sunetul nu este înregistrat.
• Următorii parametri vor fi blocaţi în momentul în care începe înregistrarea filmului: poziţie de
zoom, focalizare, expunere şi balans de alb.
123
Utilizarea meniului
Meniul pentru film
C
Redarea încetinită şi accelerată
La înregistrarea cu viteză normală:
Durată
înregistrare
10 sec.
Durată
redare
10 sec.
Dacă înregistraţi folosind opţiunea h/a HS 480/4×:
Filmele vor fi înregistrate cu o viteză de 4× mai mare decât viteza normală.
Acestea vor fi redate încetinit cu o viteză de 4× mai mică.
Durată
înregistrare
10 sec.
Durată
redare
40 sec.
Redarea încetinită
Dacă înregistraţi folosind opţiunea j/Y HS 1080/0,5×:
Filmele vor fi înregistrate cu o viteză redusă la jumătate faţă de viteza normală (1/2).
Acestea vor fi redate accelerat cu o viteză de 2× mai mare.
Durată
înregistrare
10 sec.
Durată
redare
5 sec.
Redarea accelerată
124
Utilizarea meniului
Meniul pentru film
Înregistrarea încetinită sau accelerată a filmelor (film HS)
Intraţi în modul fotografiere M butonul d M pictograma de meniu D M Opţiuni
film M butonul k
Filmele înregistrate folosind opțiunea Film HS pot fi redate încetinit la 1/4 din viteza normală
de redare sau accelerat cu o viteză de două ori mai mare decât viteza normală de redare.
1
Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a
selecta o opțiune pentru film HS (A123)
şi apăsaţi pe butonul k.
• După aplicarea opțiunii, apăsați pe d pentru a
reveni în ecranul de fotografiere.
Opţiuni film
1080/30p
1080/60i
720/30p
480/30p
HS 480/4×
HS 1080/0,5×
2
Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare
film) pentru a începe înregistrarea.
• Aparatul va începe înregistrarea unui film HS.
• Aparatul foto va trece de la înregistrarea filmului la
viteză normală la Film HS de fiecare dată când apăsați
pe butonul k.
• Pictograma opțiuni film se va modifica la trecerea de la
înregistrare film HS la înregistrare film cu viteză
normală.
• Când timpul maxim de înregistrare pentru filmele HS a
fost atins (A123), aparatul foto va trece automat la înregistrarea cu viteză normală.
3
Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a termina
înregistrarea.
125
Utilizarea meniului
Meniul pentru film
5s
Mod focalizare autom.
Intraţi în modul fotografiere M butonul d M pictograma de meniu D M Mod
focalizare autom. M butonul k
Definiți modul în care aparatul foto focalizează la înregistrarea filmelor.
Opţiune
Descriere
A AF unic
(setare implicită)
În momentul în care înregistrarea începe, focalizarea este blocată.
Selectaţi această opţiune dacă distanţa dintre aparatul foto şi subiect va
rămâne aproape aceeași.
B AF
permanent
Aparatul foto focalizează în mod continuu.
Selectaţi această opţiune dacă distanţa dintre aparatul foto şi subiect se va
modifica semnificativ în timpul înregistrării. Sunetul produs la focalizare de
aparatul foto poate fi auzit în filmul înregistrat. Pentru ca sunetul produs la
focalizarea aparatului foto să nu interfereze cu înregistrarea, se recomandă
utilizarea opţiunii AF unic.
C
Note referitoare la modul focalizare automată
Dacă selectaţi o opţiune pentru film HS în Opţiuni film, setarea va fi fixată la AF unic.
126
Utilizarea meniului
Meniul pentru film
VR film
Intraţi în modul fotografiere M butonul d M pictograma de meniu D M VR film M
butonul k
Selectaţi setările de reducere a vibraţiilor utilizate la înregistrarea filmelor.
Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul în timpul filmării, selectaţi opţiunea
Dezactivată.
Opţiune
Descriere
V Activată (hibridă)
(setare implicită)
Efectuează compensarea optică a instabilității aparatului foto folosind
deplasare obiectiv VR și va aplica simultan funcția VR electronic folosind
procesarea imaginii. Unghiul de câmp (adică zona vizibilă din cadru) se
va îngusta.
g Activată
Compensează instabilitatea aparatului foto folosind deplasarea
obiectivului VR.
Dezactivată
Reducerea vibraţiilor este dezactivată.
B
Note despre funcţia VR film
• Dacă selectaţi o opţiune pentru film HS în Opţiuni film, setarea va fi fixată la Dezactivată.
• În anumite situații, este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele
produse de tremuratul aparatului foto.
Reducere zgomot vânt
Intraţi în modul fotografiere M butonul d M pictograma de meniu D M Reducere
zgomot vânt M butonul k
Opţiune
Descriere
Y Activată
Reduce sunetul produs de vânt la trecerea peste microfon în timpul
înregistrării. La redare alte sunete se aud foarte greu.
Dezactivată (setare
implicită)
Reducerea zgomotului produs de vânt este dezactivată.
127
Utilizarea meniului
Meniul pentru film
Cadenţă cadre
Intraţi în modul fotografiere M butonul d M pictograma de meniu D M Cadenţă
cadre M butonul k
Selectați cadența cadrelor (câmpuri pe secundă pentru formatul interpolat) utilizată la
înregistrarea filmelor. Dacă setarea definită pentru cadența cadrelor este modificată,
opțiunile care pot fi selectate din Opţiuni film (A122) se modifică.
Opţiune
Descriere
30 fps (30p/60i)
Este recomandat pentru redarea pe un televizor folosind
standardul NTSC.
25 fps (25p/50i)
Este recomandat pentru redarea pe un televizor folosind
standardul PAL.
128
Utilizarea meniului
Meniul pentru film
Meniul de redare
• Consultaţi „Editarea imaginilor (imagini statice)” (A74) pentru informaţii despre funcţiile
de editare ale imaginii.
Marcare pentru încărcare
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M butonul d M Marcare pentru încărcare M
butonul k
Selectați imagini statice din aparatul foto și încărcați-le pe un dispozitiv inteligent care are
stabilită o conexiune fără fir folosind aplicația SnapBridge.
Pe ecranul de selecţie a imaginilor (A105), selectați sau deselectați imaginile pentru
încărcare.
• Dimensiunea imaginilor încărcate este limitată la 2 megapixeli (imaginile capturate
utilizând modul scenă Panoramă simplă sunt încărcate la dimensiunea originală).
Pentru a încărca imagini statice la dimensiunea originală, utilizați Download pictures
(Descărcare fotografii) din aplicația SnapBridge.
• Filmele nu pot fi selectate. Pentru a încărca filme pe un dispozitiv inteligent, utilizați
Download pictures (Descărcare fotografii) din aplicația SnapBridge.
• Țineți cont de faptul că, dacă selectați Resetare totală (A146) din meniul de
configurare sau Restaurare set. implicite (A135) din meniul rețelei, setările definite
pentru Marcare pentru încărcare vor fi anulate.
129
Utilizarea meniului
Meniul de redare
Prezentare diapozitive
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M butonul d M Prezentare diapozitive M
butonul k
Redaţi imaginile una câte una într-o prezentare automată de „diapozitive”. Dacă în
prezentarea de diapozitive sunt redate şi filme, va fi afişat numai primul cadru din fiecare
film.
1
Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a
selecta Pornire şi apăsaţi pe butonul k.
Prezentare diapozitive
• Începe prezentarea de dispozitive.
Pornire
• Pentru a modifica intervalul dintre imagini, selectați
Interv. între cadre
Interv. între cadre, apăsați pe butonul k și
Redare ciclică
specificați intervalul de timp dorit înainte de a selecta
Pornire.
Pauză
• Pentru a repeta automat prezentarea diapozitivelor,
selectaţi Redare ciclică şi apăsaţi pe butonul k înainte de a selecta Pornire.
• Timpul maxim de redare este de cel mult 30 de minute chiar dacă funcţia Redare ciclică
este activată.
2
Prezentarea de diapozitive se termină sau
reîncepe.
• Ecranul din dreapta va fi afişat după ce prezentarea de
diapozitive s-a terminat sau dacă prezentarea a fost
întreruptă. Pentru a ieşi din prezentare, selectaţi G şi
apoi apăsaţi pe butonul k. Pentru a relua prezentarea
diapozitivelor, selectaţi F şi apoi apăsaţi pe butonul
k.
Operaţii disponibile în timpul redării
• Utilizaţi selectorul multiplu JK pentru a afişa imaginea anterioară/următoare. Apăsaţi şi
ţineţi apăsat butonul JK pentru a derula rapid înainte/înapoi imaginile.
• Apăsaţi pe butonul k pentru a întrerupe sau pentru a finaliza prezentarea de diapozitive.
130
Utilizarea meniului
Meniul de redare
Protejare
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M butonul d M Protejare M butonul k
Aparatul foto va proteja imaginile selectate împotriva ştergerii accidentale.
Selectaţi imaginile care vor fi protejate sau anulaţi protecţia din ecranul de selectare a
imaginilor (A105).
Nu uitați, prin formatarea cardului de memorie sau a memoriei interne a aparatului foto se
șterg permanent toate datele inclusiv fișierele protejate (A143).
Rotire imagine
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M butonul d M Rotire imagine M butonul k
Definiţi orientarea în care sunt afişate imaginile salvate la redare.
Imaginile statice pot fi rotite cu 90 de grade în sens orar sau cu 90 de grade în sens antiorar.
Selectaţi o imagine din ecranul de selectare a imaginilor (A105). Dacă este afişat ecranul
Rotire imagine, apăsaţi pe selectorul multiplu JK pentru a roti imaginea cu 90 de grade.
Rotire imagine
Înapoi
Rotire imagine
Rotire imagine
Rotire
Rotire
Înapoi
Rotire cu 90 de grade în
sens antiorar
Înapoi
Rotire
Rotire cu 90 de grade în
sens orar
Apăsaţi pe butonul k pentru a finaliza orientarea afişajului şi salvaţi informaţiile referitoare
la orientare împreună cu imaginea.
131
Utilizarea meniului
Meniul de redare
Copiere (Copiere între cardul de memorie și memoria internă)
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M butonul d M Copiere M butonul k
Imaginile pot fi copiate între cardul de memorie și memoria internă.
• Dacă pe cardul de memorie introdus nu se găsește nicio imagine și aparatul foto este în
modul redare, va fi afișat mesajul Memoria nu conţine nicio imagine.. În acest caz,
apăsaţi pe butonul d pentru a selecta Copiere.
1
2
Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a
selecta opţiunea dorită pentru destinaţia
în care vor fi copiate imaginile şi apoi
apăsaţi pe butonul k.
Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi pe
butonul k.
• Dacă aţi selectat Imagini selectate, utilizaţi ecranul de
selectare a imaginii pentru a specifica imaginile (A105).
B
Copiere
De pe aparat pe card
De pe card pe aparat
De pe aparat pe card
Imagini selectate
Toate imaginile
Note referitoare la copierea imaginilor
• Pot fi copiate numai fişierele salvate în formate pe care acest aparat foto le poate înregistra.
• Nu garantăm că această operaţie poate fi utilizată pentru imaginile capturate cu o altă marcă sau
model de aparat foto sau pentru fotografiile care au fost modificate pe un computer.
C
Copierea imaginilor dintr-o secvenţă
• Dacă selectaţi o imagine importantă a unei secvenţe din Imagini selectate, toate imaginile din
secvenţa respectivă vor fi copiate.
• Dacă apăsaţi pe butonul d în timp ce imaginile dintr-o secvenţă sunt afişate, numai opţiunea
de copiere De pe card pe aparat va fi disponibilă. Dacă selectaţi Secvenţă curentă, atunci
toate imaginile din secvenţa respectivă vor fi copiate.
132
Utilizarea meniului
Meniul de redare
Opţiuni afişare secvenţă
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M butonul d M Opţiuni afişare secvenţă M
butonul k
Selectaţi metoda utilizată pentru afişarea imaginilor din secvenţă (A72).
Opţiune
Descriere
Q Imagini individuale
Afişează separat fiecare imagine dintr-o secvenţă.
Pictograma F va fi afişată în ecranul de redare.
V Numai imag.
importantă
(setare implicită)
Afişează numai imaginea importantă pentru imaginile dintr-o
secvenţă.
Setările se aplică tuturor secvenţelor, iar setarea rămâne stocată în memoria aparatului foto
şi după oprirea acestuia.
133
Utilizarea meniului
Meniul de redare
Meniul de rețea
Apăsaţi pe butonul d M pictograma de meniu J M butonul k
Configurați setările rețelei fără fir pentru a conecta aparatul foto și un dispozitiv inteligent.
• Unele setări nu pot fi modificate dacă este stabilită o conexiune fără fir. Pentru a le
modifica, deconectați conexiunea fără fir.
Opţiune
Descriere
Mod avion
Selectați Activată pentru a dezactiva toate conexiunile fără fir.
Con. la disp. inteligent
Selectați dacă utilizați aplicația SnapBridge pentru conectarea
aparatului foto şi a unui dispozitiv inteligent (A25).
Trimitere când se fotogr.
Definiți condițiile pentru trimiterea automată a imaginilor către
un dispozitiv inteligent.
• Dimensiunea imaginilor încărcate este limitată la 2
megapixeli (imaginile capturate utilizând modul scenă
Panoramă simplă sunt încărcate la dimensiunea originală).
Pentru a încărca imagini statice la dimensiunea originală,
utilizați Download pictures (Descărcare fotografii) din
aplicația SnapBridge.
SSID*: Modificați SSID. Definiți un SSID în format alfanumeric
cu 1-32 de caractere.
Wi-Fi
Tip de
conexiune
Wi-Fi
Autentificare/criptare: Selectați această opțiune dacă doriți
să criptați comunicațiile dintre aparatul foto și dispozitivul
inteligent conectat.
Comunicațiile nu sunt criptate dacă este selectată opțiunea
Deschisă.
Parolă*: Definiți parola. Introduceți o parolă în format
alfanumeric cu 8-36 de caractere.
Canal: Selectați canalul utilizat pentru conexiunile fără fir.
Setări
curente
Afișați setările curente.
134
Utilizarea meniului
Meniul de rețea
Opţiune
Bluetooth
Descriere
Conexiune
Selectați Dezactivare pentru a dezactiva comunicarea prin
Bluetooth.
Dispozitive
împerecheate
Modificați dispozitivul inteligent la care se conectează sau
ștergeți dispozitivul inteligent conectat. Aparatul foto poate fi
împerecheat cu până la cinci dispozitive inteligente, însă la un
moment dat se poate conecta doar la unul singur.
Trimitere
când este
oprit
Selectați această opțiune pentru a permite comunicarea
aparatului foto cu dispozitivul inteligent dacă aparatul foto este
închis sau este în modul veghe (A19).
Restaurare set. implicite
Restaurați toate setările de rețea la valorile implicite.
* Pentru informații despre introducerea caracterelor alfanumerice, consultați „Utilizarea tastaturii
pentru introducerea textului” (A135).
Utilizarea tastaturii pentru introducerea textului
• Utilizați selectorul multiplu HIJK pentru a selecta
caracterele alfanumerice. Apăsați pe butonul k pentru
a introduce caracterul selectat în câmpul de text și
pentru a muta cursorul în spațiul următor.
• Pentru a muta cursorul în câmpul de text, selectați
N sau O de la tastatură și apăsați pe butonul k.
• Pentru a șterge un caracter, apăsaţi pe butonul l.
• Pentru a aplica setarea, selectați P de la tastatură și
apăsați pe butonul k.
Câmp text
SSID
Înapoi
Ştergere
Tastatură
135
Utilizarea meniului
Meniul de rețea
Meniul de configurare
Fus orar şi dată
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Fus orar şi dată M butonul k
Este utilizat pentru a potrivi ceasul intern al aparatului foto.
Opţiune
Sincron. cu disp.
inteligent
Dată şi oră*
Descriere
Selectați Activată pentru a sincroniza setările pentru dată și oră cu cele ale
unui dispozitiv inteligent. Activați funcția de sincronizare a ceasului din
aplicația SnapBridge.
• Selectaţi un câmp: Apăsaţi pe
selectorul multiplu JK.
• Editaţi data şi ora: apăsaţi pe HI.
• Aplicați setarea: selectaţi valoarea pe
care doriți să o introduceți în câmpul
minute şi apăsaţi pe butonul k.
Dată şi oră
Z
L
A
01 01 2016
h
m
00 00
Editare
Format dată
Selectaţi An/Lună/Zi, Lună/Zi/An sau Zi/Lună/An.
Fus orar*
Definiţi fusul orar şi opţiunile pentru timp economisire lumină zi (oră de vară).
• Dacă opţiunea Destinaţie călătorie (x) a fost definită după
configurarea fusului orar de reşedinţă (w), diferenţa de timp dintre
destinaţia călătoriei şi fusul orar de reşedinţă va fi calculată automat, iar
data şi ora vor fi salvate pentru regiunea selectată.
* Poate fi definit numai dacă pentru Sincron. cu disp. inteligent este selectată opțiunea
Dezactivată.
136
Utilizarea meniului
Meniul de configurare
Configurarea fusului orar
1
Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a
selecta Fus orar şi apăsaţi pe butonul k.
Fus orar şi dată
Sincr. cu disp. inteligent
Dată şi oră
Format dată
Fus orar
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
2
Selectaţi w Fus orar reşedinţă
sau x Destinaţie călătorie şi apăsaţi pe
butonul k.
• Data şi ora afişate pe ecran se vor modifica în funcţie
de opțiunea selectată: fusul orar de reşedinţă sau de
destinaţia de călătorie.
3
Apăsaţi pe butonul K.
Fus orar
Fus orar reşedinţă
Destinaţie călătorie
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
Fus orar
Fus orar reşedinţă
Destinaţie călătorie
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
4
Utilizaţi JK pentru a selecta fusul orar.
• Apăsaţi pe H pentru a activa funcţia timp economisire
lumină zi şi pentru a afişa pictograma W. Apăsaţi pe
I pentru a dezactiva funcţia timp economisire lumină
zi.
• Apăsaţi pe butonul k pentru a aplica fusul orar.
• Dacă pe ecran nu este afişată corect ora locală conform
setării definite pentru fusul orar de reşedinţă sau
destinaţia călătoriei, definiţi corect ora în Dată şi oră.
137
Utilizarea meniului
Meniul de configurare
New York, Toronto, Lima
10:30
Înapoi
–05:00
Setări monitor
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Setări monitor M butonul k
Opţiune
Descriere
Afişare ajutor
Prezentarea funcțiilor este afișată la schimbarea modului de fotografiere
sau în timp ce ecranul de configurare este afișat.
• Setare implicită: Activată
Examinare
imagine
Selectați această opțiune dacă doriți să afișați imaginea capturată imediat
după fotografiere.
• Setare implicită: Activată
Luminozitate
Reglaţi luminozitatea.
• Setare implicită: 3
Viz./Ascund. grilă
încadr.
Selectați această opțiune pentru a afișa un indicator dreptunghiular folosit
la încadrare pe ecranul de fotografiere.
• Setare implicită: Dezactivată
138
Utilizarea meniului
Meniul de configurare
Înregistrare dată
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Înregistrare dată M butonul k
Data și ora fotografierii pot fi înregistrate în imagini la
fotografiere.
15.11.2016
Opţiune
f Dată
Descriere
Data este înregistrată în imagini.
S Dată şi oră
Data şi ora sunt marcate pe imagini.
Dezactivată (setare
implicită)
Data şi ora nu sunt marcate pe imagini.
B
Note referitoare la înregistrarea datei
• Data ți ora marcate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. Data şi ora nu pot
fi marcate pe imagini după ce acestea au fost capturate.
• Data şi ora nu pot fi marcate în următoarele situaţii:
- Dacă pentru modul scenă este selectată opțiunea Peisaj noapte (dacă ați selectat Y Din
mână), Portret de noapte (dacă ați selectat Y Din mână), Iluminare fundal (dacă pentru
HDR este selectată opțiunea Activat) sau Panoramă simplă
- dacă pentru configurarea opțiunii declanşare continuă (A113) aţi selectat una din opţiunile
Cache prefotografiere, Continuu ridicată: 120 fps sau Continuu ridicată: 60 fps
- la înregistrarea filmelor
- la salvarea imaginilor statice în timpul înregistrării filmelor
- la crearea imaginilor statice prin editarea filmelor
• Este posibil ca data şi ora marcate să fie greu de citit dacă utilizaţi o imagine de mici dimensiuni.
139
Utilizarea meniului
Meniul de configurare
VR fotografie
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M VR fotografie M butonul k
Selectați opțiunea folosită pentru reducerea vibraţiilor la fotografierea imaginilor statice.
Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul în timpul filmării, selectaţi opţiunea
Dezactivată.
Opţiune
Descriere
g Activată
(setare implicită)
Compensarea instabilității aparatului foto se efectuează folosind
deplasarea obiectivului VR.
Dezactivată
Compensarea nu este efectuată.
B
Note despre funcţia VR fotografie
• După deschiderea aparatului foto sau după ce aţi trecut din modul redare în modul fotografiere,
aşteptaţi ca ecranul modului fotografiere să fie pregătit înainte de a fotografia.
• Pe ecranul aparatului foto, imaginile pot fi neclare imediat după fotografiere.
• În anumite situații, este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele
produse de tremuratul aparatului foto.
Asistenţă AF
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Asistenţă AF M butonul k
Opţiune
Descriere
a Automată
(setare implicită)
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF se va aprinde automat dacă apăsați
pe butonul de declanșare și lumina este slabă. Dispozitivul de iluminare
are o rază de acţiune de circa 2,0 m în poziţia maximă de zoom cu unghi
larg şi o rază de acţiune de circa 1,6 m în poziţia maximă de zoom cu
telefotografie.
• În funcţie de poziţia zonei de focalizare sau de modul fotografiere, este
posibil ca dispozitivul de iluminare asistenţă AF să nu se aprindă.
Dezactivată
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se aprinde.
140
Utilizarea meniului
Meniul de configurare
Zoom digital
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Zoom digital M butonul k
Opţiune
Descriere
Activată (setare implicită)
Funcția Zoom digital este activată.
Dezactivată
Funcția Zoom digital este dezactivată.
B
Note privind zoomul digital
• Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele moduri de fotografiere:
- Peisaj noapte, Portret de noapte, Iluminare fundal (dacă este selectată opțiunea HDR),
Portret, Panoramă simplă sau Portret animal de casă modul scenă
- Mod creativ
- Mod portret inteligent
• Funcția Zoom digital nu poate fi utilizată în alte moduri de fotografiere dacă utilizați anumite
setări (A67).
Setări sunet
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Setări sunet M butonul k
Opţiune
Descriere
Sunet buton
Dacă este selectată opţiunea Activat (setare implicită), aparatul va emite
un bip în momentul în care operaţiile sunt efectuate, două bipuri în
momentul în care s-a realizat focalizarea subiectului şi trei bipuri în cazul în
care s-a produs o eroare. Va fi emis şi sunetul ecranului de pornire.
• Dacă utilizaţi modul scenă Portret animal de casă sau Observare
păsări sunetele vor fi dezactivate.
Sunet declanşator
Dacă este selectată opţiunea Activat (setare implicită), sunetul
declanșatorului va fi emis la eliberarea declanșatorului.
• Sunetul declanșatorului nu va fi emis dacă înregistrați filme sau dacă
utilizaţi modul scenă Portret animal de casă sau Observare păsări.
141
Utilizarea meniului
Meniul de configurare
Oprire automată
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Oprire automată M butonul k
Definiţi durata de timp care trebuie să treacă înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe
(A19).
Puteți selecta 30 sec., 1 min. (setare implicită), 5 min. sau 30 min..
C
Configurarea funcţiei Oprire automată
Timpul după care aparatul foto intră în modul veghe este fix în următoarele situaţii:
• Dacă este afișat un meniu: 3 minute (dacă pentru oprire automată este selectată opţiunea
30 sec. sau 1 min.)
• la fotografierea folosind Declanşare automată: 5 minute (dacă pentru oprire automată este
selectată opţiunea 30 sec. sau 1 min.)
• la fotografierea folosind Cronometru zâmbet: 5 minute (dacă pentru oprire automată este
selectată opţiunea 30 sec. sau 1 min.)
• Dacă este conectat un cablu audio/video: 30 de minute
• Dacă este conectat un cablu HDMI: 30 de minute
• Dacă este conectat un adaptor la reţeaua electrică EH-67/EH-67s: 30 de minute
• Când așteptați conectarea folosind opțiunea Con. la disp. inteligent: 30 minute
142
Utilizarea meniului
Meniul de configurare
Formatare card/Formatare memorie
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Formatare card/Formatare
memorie M butonul k
Utilizați această opțiune pentru a formata un card de memorie sau memoria internă.
Formatarea cardurilor de memorie sau a memoriei interne șterge permanent toate
datele. Datele şterse nu mai pot fi recuperate. Asiguraţi-vă că aţi salvat imaginile
importante pe un computer înainte de a formata.
Formatarea cardului de memorie
• Introduceţi un card de memorie în aparatul foto.
• Selectați Formatare card din meniul de configurare și apoi apăsați pe butonul k.
Formatarea memoriei interne
• Scoateţi cardul de memorie din aparatul foto.
• Selectați Formatare memorie din meniul de configurare și apoi apăsați pe butonul k.
Pentru a începe formatarea, selectați Formatare din ecranul afișat și apăsați pe butonul k.
• Nu opriţi aparatul foto sau nu deschideţi capacul locaşului bateriei/fantei cardului de
memorie în timpul formatării.
• Dacă o conexiune fără fir este stabilită, este posibil să nu puteți selecta această setare.
Limba/Language
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Limba/Language M butonul
k
Selectaţi limba folosită la afişarea meniurilor şi a mesajelor aparatului foto.
143
Utilizarea meniului
Meniul de configurare
Comentariu imagine
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Comentariu imagine M
butonul k
Ataşați un comentariu înregistrat anterior la imaginile care vor fi capturate.
Puteți imprima comentariul atașat pe imaginile care vor fi trimise către un dispozitiv
inteligent folosind aplicația SnapBridge. Trebuie să configurați în avans aplicația SnapBridge.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ajutorul online al aplicaţiei SnapBridge.
De asemenea, puteți verifica și comentariul atașat folosind metadate ViewNX-i.
Opţiune
Descriere
Ataşare
comentariu
Un comentariu înregistrat cu
Introducere comentariu este atașat
imaginilor.
• Selectați Ataşare comentariu,
apăsați pe K și apoi bifați caseta (w).
Dacă apăsați pe butonul k, setarea
este activată, și comentariul va fi atașat
imaginilor capturate ulterior.
Introducere
comentariu
Puteți înregistra un comentariu cu cel mult 36 de caractere alfanumerice.
• Selectați Introducere comentariu, apăsați pe K și va fi afișat ecranul
de introducere. Consultaţi „Utilizarea tastaturii pentru introducerea
textului” (A135) pentru informaţii despre metoda de introducere.
C
Comentariu imagine
Ataşare comentariu
Introducere comentariu
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Afișarea comentariilor imaginii
Comentariile imaginii nu sunt afișate nici dacă imaginile sunt redate pe aparatul foto.
144
Utilizarea meniului
Meniul de configurare
Setare
Confirm.
Informaţii copyright
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Informaţii drept de autor M
butonul k
Ataşați informații privind drepturile de autor înregistrate anterior la imaginile care vor fi capturate.
Puteți imprima informațiile de copyright atașate pe imaginile care vor fi trimise către un
dispozitiv inteligent folosind aplicația SnapBridge. Trebuie să configurați în avans aplicația
SnapBridge. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ajutorul online al aplicaţiei SnapBridge.
De asemenea, puteți verifica informațiile de copyright atașate folosind metadate ViewNX-i.
Opţiune
Ataşare info
copyright
Descriere
Informaţiile privind drepturile de autor
înregistrate cu Artist și Drept de
autor sunt atașate imaginilor.
• Selectați Ataşare info copyright,
apăsați pe K și apoi bifați caseta
(w). Dacă apăsați pe butonul k,
setarea este activată, și informațiile
privind drepturile de autor vor fi
atașate imaginilor capturate ulterior.
Informaţii copyright
Ataşare info copyright
Artist
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Drept de autor
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Setare
Confirm.
Artist
Puteți înregistra numele unui artist folosind cel mult 36 de caractere
alfanumerice.
• Selectați Artist, apăsați pe K și va fi afișat ecranul de introducere.
Consultaţi „Utilizarea tastaturii pentru introducerea textului” (A135)
pentru informaţii despre metoda de introducere.
Drept de autor
Puteți înregistra numele deținătorului drepturilor de autor folosind cel
mult 54 de caractere alfanumerice.
• Selectați Drept de autor, apăsați pe K și va fi afișat ecranul de
introducere. Consultaţi „Utilizarea tastaturii pentru introducerea
textului” (A135) pentru informaţii despre metoda de introducere.
B
Note despre informațiile privind drepturile de autor
• Pentru a preveni utilizarea ilegală a numelor artiștilor și a numelor deținătorilor de drepturi de
autor, în cazul în care împrumutați sau transferați dreptul de proprietate asupra aparatului foto,
asigurați-vă că ați dezactivat opțiunea Ataşare info copyright. De asemenea, asigurați-vă că
numele artistului și numele deținătorului drepturilor de autor este necompletat.
• Nikon nu este responsabil de problemele sau daunele care rezultă din utilizarea Informaţii
copyright.
C
Afișarea informațiilor de copyright
• Informaţiile privind drepturile de autor nu sunt afișate chiar dacă imaginile sunt redate pe aparatul foto.
• Dacă introduceți atât Artist și Drept de autor, numai numele deținătorului de drepturi de
copyright este imprimat pe imagini în aplicația SnapBridge.
145
Utilizarea meniului
Meniul de configurare
Date de locaţie
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Date de locaţie M butonul k
Selectați dacă doriți să adăugați datele de localizare a locului de fotografiere în imaginile pe
care le realizați.
Opţiune
Descriere
Selectați Da pentru a adăuga informațiile de localizare de pe un
Descărcare de pe dispozitiv dispozitiv inteligent în imaginile realizate. Activați funcția pentru
informațiile de localizare din aplicația SnapBridge.
Poziţie
Afișați informațiile de localizare obținute.
• Informațiile nu sunt actualizate în timp ce sunt afișate. Pentru a
le actualiza, repetați Poziţie.
Resetare totală
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Resetare totală M butonul k
Dacă selectaţi opţiunea Resetare, setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile
implicite.
• De asemenea, setările meniului de rețea sunt reinițializate la setările implicite.
• Anumite setări, precum Fus orar şi dată sau Limba/Language, nu vor fi resetate.
• Dacă o conexiune fără fir este stabilită, este posibil să nu puteți selecta această setare.
C
Resetarea numerotării fişierelor
Pentru a reseta numerotarea fişierelor de la „0001”, ştergeţi toate imaginile salvate pe cardul de
memorie sau în memoria internă (A21) înainte de a selecta Resetare totală.
146
Utilizarea meniului
Meniul de configurare
Tip baterie
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Tip baterie M butonul k
Pentru a vă asigura că aparatul foto afişează corect nivelul bateriei (A17), selectaţi tipul de
baterie în funcţie de bateriile folosite.
Opţiune
Descriere
k Alcalină (setare implicită)
Baterii alcaline LR6/L40 (tip AA)
l COOLPIX (Ni-MH)
Acumulatori Ni-MH (nichel metal hidrură) reîncărcabili Nikon
EN-MH2
m Litiu
Baterii cu litiu FR6/L91 (tip AA)
Marcaj de conformitate
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Marcaj de conformitate M
butonul k
Vizionați câteva marcaje de conformitate cu care aparatul foto este compatibil.
Versiune firmware
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Versiune firmware M butonul
k
Vizualizaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto.
• Dacă o conexiune fără fir este stabilită, este posibil să nu puteți selecta această setare.
147
Utilizarea meniului
Meniul de configurare
Note tehnice
Note.................................................................................................................................................. 149
Note despre funcțiile de comunicare fără fir..................................................................... 150
Întreţinerea produsului ............................................................................................................. 152
Aparatul foto........................................................................................................................ 152
Baterii...................................................................................................................................... 153
Carduri de memorie .......................................................................................................... 154
Curăţarea şi depozitarea ........................................................................................................... 155
Curăţarea ............................................................................................................................... 155
Depozitarea aparatului foto ........................................................................................... 155
Mesaje de eroare ......................................................................................................................... 156
Localizarea defectelor................................................................................................................ 159
Numele fişierelor.......................................................................................................................... 167
Accesoriile opţionale.................................................................................................................. 168
Specificaţii ...................................................................................................................................... 169
Cardurile de memorie care pot fi utilizate................................................................. 173
Index................................................................................................................................................. 175
148
Note tehnice
Note
Avertismente pentru clienţii din Europa
Acest simbol indică faptul că echipamentele electrice şi electronice trebuie
colectate separat.
Următoarele sunt valabile doar pentru utilizatorii dinţările europene:
• Acest produs este conceput pentru colectarea separată la un punct de
colectare corespunzător. Nu casaţi acest produs ca pe un deşeu domestic.
• Colectarea separată şi reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale şi la
prevenirea consecinţelor negative asupra sănătăţii umane şi mediului care ar putea
rezulta din cauza eliminării incorecte.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile
de reglementarea colectării deşeurilor.
Simbolul de pe baterii indică faptul că bateriile trebuie colectate separat faţă de
alte deşeuri.
În ţările europene se aplică următoarele reglementări:
• Toate bateriile, fie că sunt marcate cu acest simbol sau nu, sunt proiectate
pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la
un loc cu deşeurile menajere.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale care se ocupă
de gestionarea deşeurilor.
149
Note tehnice
Note
Note despre funcțiile de comunicare fără fir
Restricții privind dispozitivele fără fir
Unitatea de transmisie-recepție fără fir inclusă în acest produs respectă prevederile în
vigoare în țara din care s-a făcut achiziția și nu pe cele din alte țări (produsele achiziționate
din țările UE sau EFTA pot fi utilizate pe întreg teritoriul UE și EFTA). Nikon nu își asumă nicio
responsabilitate în cazul utilizării în alte țări. Utilizatorii care nu știu din ce țară a fost
cumpărat produsul trebuie să consulte centrul local de service Nikon sau un reprezentant
autorizat de service Nikon. Această restricție se aplică numai în cazul dispozitivelor fără fir și
nu altor produse.
Securitate
Cu toate că unul dintre avantajele acestui produs este faptul că permite conectarea liberă a
altor dispozitive, aflate oriunde în raza sa de acțiune, pentru efectuarea unui schimb de date
prin rețeaua fără fir, dacă setările de securitate nu sunt activate pot apărea următoarele
probleme:
• Furtul de date: Terți rău intenționați pot intercepta transmisiile fără fir pentru a fura
numele de utilizator (ID), parolele și alte informații personale.
• Accesul neautorizat: Utilizatori neautorizați pot obține acces la rețea și pot modifica date
sau pot efectua alte acțiuni rău intenționate. Datorită modului de proiectare al rețelelor
fără fir, atacurile specializate pot permite accesul neautorizat chiar și în cazul în care
setările de securitate sunt activate. Nikon nu este responsabil pentru scurgerile de date
sau de informații care pot apărea în timpul efectuării unui transfer de date.
• Nu accesați rețele pe care nu aveți permisiunea să le utilizați, chiar dacă acestea sunt
afișate pe telefonul dumneavoastră inteligent sau pe tabletă. Această încercare poate fi
considerată a fi acces neautorizat. Accesați numai rețelele pe care aveți permisiunea să le
utilizați.
Gestionarea informațiilor personale și aviz de neresponsabilitate
• Informațiile despre utilizator înregistrate și configurate pe produs, inclusiv setările
conexiunii fără fir și alte informații personale, pot fi modificate sau pierdute în cazul
producerii unei erori operaționale, prezenței de electricitate statică, accidente, defecțiuni,
reparații sau alte operații. Păstrați întotdeauna copii separate după informațiile
importante. Nikon nu este responsabil pentru daunele directe sau indirecte sau pentru
profiturile pierdute rezultate din modificarea sau pierderea conținutului care nu pot fi
atribuite Nikon.
• Înainte de a arunca acest produs sau de a-l transfera unui alt proprietar, utilizați Resetare
totală din meniul de configurare (A103) pentru a șterge toate informațiile despre
utilizator înregistrate și configurate cu produsul, inclusiv setările conexiunii LAN fără fir și
alte informații personale.
• Nikon nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă în urma utilizării neautorizate a
acestui produs de către terți în cazul în care produsul a fost furat sau pierdut.
150
Note tehnice
Note despre funcțiile de comunicare fără fir
Precauții în cazul exportării sau transportului acestui produs în străinătate
Acest produs este controlat în conformitate cu Reglementările de administrare a
exporturilor din Statele Unite (EAR). Nu este necesară permisiunea guvernului Statelor Unite
pentru exportul în alte țări cu excepția următoarelor, care în conformitate cu acest
document sunt supuse embargoului sau unor controale speciale: Cuba, Iran, Coreea de
Nord, Sudan și Siria (lista poate fi modificată).
Note pentru clienţii din Europa
Declarație de conformitate (Europa)
Prin prezenta, Nikon Corporation declară că tipul de echipamente radio COOLPIX B500 este
în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă
internet: http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_B500.pdf.
• Putere maximă la ieșire: 16,8 dBm (EIRP)
• Frecvenţă de operare:
- Wi-Fi: 2.412-2.462 MHz (1-11 canalele)
- Bluetooth: 2.402-2.480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2.402-2.480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
151
Note tehnice
Note despre funcțiile de comunicare fără fir
Întreţinerea produsului
Urmați instrucţiunile de mai jos precum şi avertizările din „Pentru siguranţa dumneavoastră”
(Avi–ix) la utilizarea sau depozitarea dispozitivului.
Aparatul foto
Nu supuneți aparatul foto la lovituri puternice
Produsul se poate defecta dacă este supus la şocuri sau vibraţii puternice. În plus, nu atingeți și nu
forțați obiectivul.
Păstraţi aparatul uscat
Dispozitivul se va defecta dacă este scufundat în apă sau dacă este expus la umiditate ridicată.
Evitaţi modificările bruşte de temperatură
Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi
rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea
condensului, aşezaţi aparatul într-o carcasă de transport sau o pungă de plastic înainte de a îl
expune la modificări bruşte de temperatură.
Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice
Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentelor care generează radiaţii
electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. În caz contrar, datele se pot pierde sau
aparatul poate avea o funcționare defectuoasă.
Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade lungi de timp
Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse
de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina puternică poate produce deteriorarea
senzorului de imagine sau un efect de estompare albă a fotografiilor.
Închideţi produsul înainte de a scoate sau de a deconecta sursa de alimentare sau
cardul de memorie
Nu scoateţi bateriile în timp ce aparatul este pornit sau în timp ce imaginile sunt salvate sau şterse.
Întreruperea forţată a alimentării, în aceste condiţii, poate avea ca efect pierderea datelor sau
defectarea cardului de memorie sau a circuitelor interne.
Note referitoare la monitor
• Monitoarele (inclusiv vizoarele electronice) sunt construite cu o precizie extrem de mare; cel
puţin 99,99% dintre pixeli sunt funcţionali şi nu mai mult de 0,01% lipsesc sau sunt defecţi. Prin
urmare, chiar dacă aceste afişaje pot conţine pixeli care sunt întotdeauna aprinşi (albi, roşii,
albaştri sau verzi) sau întotdeauna stinşi (negri) aceasta nu este o defecţiune şi nu are niciun efect
asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.
• Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare.
• Nu aplicați presiune pe monitor, deoarece acesta poate fi avariat sau poate funcționa defectuos.
În cazul în care monitorul se sparge, luaţi măsurile necesare pentru a evita rănirea provocată de
cioburile de sticlă şi pentru a preveni contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea acestora în
ochi sau gură.
152
Note tehnice
Întreţinerea produsului
Baterii
Precauții de utilizare
• Nu uitați că bateriile se pot înfierbânta după utilizare.
• Nu utilizaţi bateriile după data de expirare.
• Nu porniţi şi nu opriţi aparatul foto repetat dacă bateriile din aparatul foto sunt descărcate.
Baterii de rezervă disponibile
Vă recomandăm să aveţi un set de baterii de rezervă la dumneavoastră, în funcţie de locul în care
fotografiaţi. În unele zone, nu puteţi cumpăra baterii.
Încărcarea acumulatorilor
Dacă utilizaţi acumulatori reîncărcabili opţionali, încărcaţi acumulatorii înainte de a face fotografii.
La cumpărare, acumulatorii nu sunt complet încărcaţi.
Citiţi şi respectaţi avertizările din instrucţiunile de funcţionare primite la cumpărarea încărcătorului
de acumulatori.
Încărcarea acumulatorilor reîncărcabili
• Nu amestecaţi acumulatorii diferit încărcaţi, sau acumulatori fabricaţi de diferiţi producători sau
modele diferite.
• Dacă utilizaţi acumulatori EN-MH2 cu acest aparat foto, încărcaţi patru acumulatori simultan
folosind încărcătorul de acumulatori MH-73. Utilizaţi numai încărcătorul de acumulatori MH-73
pentru a încărca acumulatorii EN-MH2.
• Dacă utilizați încărcătorul de acumulatori MH-73, încărcați numai acumulatori EN-MH2.
• Acumulatorii Ni-MH reîncărcabili EN-MH1 nu pot fi utilizaţi.
Note despre acumulatorii Ni-MH reîncărcabili
• Dacă încărcaţi repetat acumulatorii Ni-MH reîncărcabili parţial încărcaţi, mesajul Bateria este
consumată. poate fi afişat prematur dacă utilizaţi acumulatorii. Acest lucru se datorează „efectului
de memorie”, conform căruia sarcina pe care o poate păstra un acumulator scade în timp. Utilizaţi
acumulatorii până când sunt complet descărcaţi şi comportamentul acestora va reveni la normal.
• Acumulatorii Ni-MH reîncărcabili se descarcă chiar dacă nu sunt utilizaţi. Vă recomandăm să
încărcaţi acumulatorii chiar înainte de a-i utiliza.
Utilizarea bateriilor la temperaturi scăzute
În zilele reci, capacitatea bateriilor are tendința să scadă. Dacă utilizați baterii descărcate la
temperaturi scăzute, este posibil ca aparatul foto să nu se deschidă. Păstrați un set de baterii de
rezervă la cald și schimbați bateriile dacă este necesar. Este posibil ca, după ce s-au încălzit, bateriile
să își recupereze o parte din sarcină.
Bornele bateriilor
Murdăria de pe bornele bateriilor poate afecta funcţionarea aparatului foto. În cazul în care bornele
bateriei se murdăresc, ștergeți-le cu o lavetă curată, uscată înainte de a le utiliza.
Nivelul de încărcare al bateriei
Dacă în aparatul foto introduceţi baterii descărcate, este posibil ca aparatul să indice că bateriile
sunt suficient de încărcate pentru a funcţiona. Aceasta este o caracteristică a bateriilor.
153
Note tehnice
Întreţinerea produsului
Reciclarea bateriilor uzate
Înlocuiți bateriile când acestea nu mai sunt încărcate. Bateriile uzate sunt o resursă valoroasă.
Reciclaţi bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale.
Carduri de memorie
Precauții de utilizare
• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital (A173).
• Respectați precauțiile prezentate în documentația cardului de memorie.
• Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardurile de memorie.
Formatarea
• Nu formataţi cardul de memorie utilizând un computer.
• La prima introducere în acest aparat foto a unui card de memorie utilizat într-un alt dispozitiv,
acesta trebuie formatat folosind acest aparat foto. Vă recomandăm să formataţi noile carduri de
memorie folosind acest aparat foto, înainte de a le utiliza cu acest aparat foto.
• Reţineţi că prin formatarea unui card de memorie vor fi şterse permanent toate
imaginile şi datele de pe cardul de memorie. Asigurați-vă că ați copiat toate imaginile pe
care doriți să le păstrați înainte de a formata cardul de memorie.
• Dacă la pornirea aparatului foto este afişat mesajul Cardul nu este formatat. Formataţi
cardul? atunci cardul de memorie trebuie să fie formatat. Dacă aveți date pe care nu doriți să le
ștergeți, selectați Nu. Copiați datele necesare pe un computer, etc. Dacă doriți să formatați cardul
de memorie, selectați Da. Va fi afișat dialogul de confirmare. Pentru a începe formatarea, apăsaţi
pe butonul k.
• Nu formatați cardul în timp ce datele sunt scrise sau șterse de pe cardul de memorie sau în timp
ce datele sunt transferate pe computer. În caz contrar, puteţi pierde datele sau puteţi deteriora
aparatul foto sau cardul de memorie.
- Deschideți capacul locaşului bateriei/fantei cardului de memorie pentru a scoate/introduce
bateriile sau cardul de memorie.
- Opriţi aparatul foto.
- Deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică.
154
Note tehnice
Întreţinerea produsului
Curăţarea şi depozitarea
Curăţarea
Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.
Obiectiv
Evitaţi să atingeţi componentele din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful
cu o suflantă (în general un mic dispozitiv prevăzut cu o pară de cauciuc la un
capăt, pe care se apasă pentru a produce un curent de aer la celălalt capăt). Pentru
a şterge urmele de degete sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu suflanta,
ştergeţi obiectivul cu o lavetă moale, folosind o mişcare în spirală care porneşte din
centrul obiectivului spre margini. Dacă nu este suficient, curăţaţi obiectivul cu o
lavetă umezită cu o soluţie de curăţare pentru obiective, din comerţ.
Monitor
Îndepărtaţi praful sau puful cu o suflantă. Pentru a şterge urmele lăsate de degete
şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o lavetă moale şi uscată, procedând cu atenţie
pentru a nu aplica presiune.
Corp
Folosiţi o suflantă pentru a îndepărta praful, mizeria sau nisipul, apoi ştergeţi cu
atenţie cu o lavetă moale şi uscată. După utilizarea aparatului pe plajă sau într-un
mediu nisipos sau plin de praf, curăţaţi urmele de nisip, praf sau sare cu o cârpă
uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine
aflate interiorul aparatului foto pot provoca defecţiuni care nu sunt
acoperite de garanţie.
Depozitarea aparatului foto
Scoateţi bateriile dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Pentru a evita
formarea petelor de mucegai, scoateţi aparatul foto din locul în care îl păstraţi cel puţin o
dată pe lună.
Porniţi aparatul şi acţionaţi de câteva ori butonul de declanşare, înainte de a-l depozita din
nou. Nu depozitați aparatul foto în următoarele locuri:
• în spaţii ventilate în mod neadecvat sau cu o umiditate peste 60%
• expus la temperaturi peste 50°C sau sub –10°C
• În apropierea unor echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense,
precum televizoare sau aparate radio
155
Note tehnice
Curăţarea şi depozitarea
Mesaje de eroare
În cazul în care este afişat un mesaj de eroare, consultaţi tabelul de mai jos.
Afişaj
Temperatura
acumulatorului este
ridicată. Aparatul foto se
va opri.
A
Cauza/Soluţia
Aparatul foto se va opri automat. Înainte de a continua
utilizarea, așteptați ca temperatura aparatului foto sau a
acumulatorului să scadă.
–
Comutatorul de protejare la scriere este în poziţia
„blocare”.
Împingeţi comutatorul de protejare la scriere în poziţia
„scriere”.
–
S-a produs o eroare la accesarea cardului de memorie.
• Utilizaţi un card de memorie aprobat.
• Verificaţi dacă bornele sunt curate.
• Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie
introdus.
11, 173
Cardul nu este formatat.
Formataţi cardul?
Cardul de memorie nu a fost formatat pentru a fi utilizat
cu aparatul foto.
Formatarea şterge toate datele salvate pe cardul de
memorie. Dacă trebuie să păstraţi copii ale tuturor
imaginilor, trebuie să selectaţi Nu şi să salvaţi copiile pe
un computer sau pe un alt suport media înainte de a
formata cardul de memorie. Selectaţi Da şi apăsaţi pe
butonul k pentru a formata cardul de memorie.
154
Memoria a fost epuizată.
Ştergeţi imaginile sau introduceţi un nou card de
memorie.
11, 21
S-a produs o eroare la salvarea imaginii.
Introduceţi un nou card de memorie sau formataţi cardul
de memorie sau memoria internă.
143
Aparatul foto nu mai are numere de fişier.
Introduceţi un nou card de memorie sau formataţi cardul
de memorie sau memoria internă.
143
Nu este suficient spaţiu pentru salvarea copiei.
Ştergeţi imaginile de pe destinaţie.
21
Verificați dacă imaginile pot fi editate.
74, 163
Aparatul foto se va opri
pentru a evita
supraîncălzirea.
Cardul de memorie este
protejat împotriva scrierii.
Acest card nu poate fi
utilizat.
Acest card nu poate fi
citit.
Imaginea nu poate fi
salvată.
Imaginea nu poate fi
modificată.
156
Note tehnice
Mesaje de eroare
Afişaj
A
Cauza/Soluţia
Filmul nu poate fi
înregistrat.
În timpul salvării filmului pe un card de memorie s-a
produs o eroare de expirare.
Selectaţi un card de memorie cu o viteză mai mare de
scriere.
Memoria nu conţine nicio
imagine.
În memoria internă sau pe cardul de memorie nu sunt
salvate imagini.
• Scoateţi cardul de memorie pentru a reda imagini din
memoria internă.
• Pentru a copia imaginile salvate în memoria internă a
aparatului foto pe cardul de memorie, apăsaţi pe
butonul d pentru a selecta Copiere din meniul de
redare.
Fişierul nu conţine
imagini.
Fişierul nu a fost creat sau editat cu acest aparat foto.
Fişierul nu poate fi vizualizat pe acest aparat.
Vizualizaţi fişierul utilizând un computer sau dispozitivul
utilizat pentru a crea sau pentru a edita acest fişier.
–
Toate imaginile sunt
ascunse.
Nu sunt disponibile imagini pentru o prezentare de
diapozitive, etc.
130
Această imagine nu poate
fi ştearsă.
Imaginea este protejată.
Dezactivaţi protecţia.
131
Ridicaţi bliţul.
Bliţul este coborât.
Ridicaţi bliţul dacă fotografiaţi în modul scenă Portret
de noapte sau Iluminare fundal (dacă pentru HDR
este selectată opţiunea Dezactivat).
38, 52
Opriţi aparatul foto, apoi
porniţi-l.
Scoateți capacul obiectivului, opriți aparatul foto, iar apoi
reporniți-l.
Dacă eroarea persistă, contactaţi vânzătorul sau
reprezentanţa de service autorizată Nikon.
10, 159
Eroare de comunicaţii
În timpul comunicării cu imprimanta s-a produs o eroare.
95
Opriţi aparatul foto şi reconectaţi cablul USB.
Eroare de sistem
S-a produs o eroare în circuitul intern al aparatului foto.
Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi bateriile şi
159
porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă, contactaţi
vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.
Eroare imprimantă:
verificaţi starea
imprimantei.
După rezolvarea problemei, selectaţi Reluare şi apăsaţi
pe butonul k pentru a relua imprimarea.*
–
Eroare de imprimantă:
verificaţi hârtia.
Încărcaţi formatul de hârtie specificat, selectaţi Reluare şi
apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*
–
Eroare de imprimantă:
hârtie blocată.
Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe
butonul k pentru a relua imprimarea.*
–
Eroare de imprimantă:
hârtie epuizată.
Încărcaţi formatul de hârtie specificat, selectaţi Reluare şi
apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*
–
157
Note tehnice
Mesaje de eroare
82, 173
12
132
Afişaj
A
Cauza/Soluţia
Eroare de imprimantă:
verificaţi cerneala.
A apărut o problemă legată de cerneala imprimantei.
Verificaţi cerneala, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul
k pentru a relua imprimarea.*
–
Eroare de imprimantă:
cerneală epuizată.
Înlocuiţi cartuşul de cerneală, selectaţi Reluare şi apăsaţi
pe butonul k pentru a relua imprimarea.*
–
Eroare de imprimantă:
fişier deteriorat.
A apărut o problemă legată de fişierul imagine care
trebuie imprimat.
Selectaţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a
anula imprimarea.
–
* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia imprimantei.
158
Note tehnice
Mesaje de eroare
Localizarea defectelor
Dacă aparatul foto nu mai funcţionează conform aşteptărilor, verificaţi lista uzuală de
probleme înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.
Problemele privind alimentarea, afişajul şi setările
Problema
A
Cauza/Soluţia
Aparatul foto este
pornit, dar nu
răspunde.
• Aşteptaţi finalizarea înregistrării.
• Dacă problema persistă, opriţi aparatul foto.
În cazul în care aparatul foto nu se închide, scoateţi şi
reintroduceţi bateria sau bateriile sau, dacă utilizaţi un
adaptor la reţeaua electrică, deconectaţi şi reconectaţi
adaptorul la reţeaua electrică.
Reţineţi că, deşi datele înregistrate în acel moment se vor
pierde, datele care au fost deja înregistrate nu vor fi afectate
de scoaterea sau decuplarea de la sursa de alimentare.
–
Aparatul foto nu
poate fi pornit.
Bateriile sunt consumate.
11, 153
19
Aparatul foto se
închide fără
avertizare.
• Aparatul foto se va închide automat pentru a economisi
energia (funcţia oprire automată).
• Este posibil ca aparatul foto sau bateriile să nu funcționeze
corect la temperaturi scăzute.
• Interiorul aparatului foto s-a înfierbântat. Lăsaţi aparatul foto
închis până când interiorul acestuia s-a răcit şi apoi încercaţi
să îl reporniţi.
14
19
Monitorul nu
afișează nimic.
• Aparatul foto este oprit.
• Aparatul foto se va închide automat pentru a economisi
energia (funcţia oprire automată).
• Becul bliţului luminează intermitent în timp ce bliţul se
încarcă. Așteptați ca încărcarea să se termine.
• Aparatul este conectat la un televizor sau la un computer.
• Aparatul foto fotografiază în modul scenă Exp. multiplă
luminoasă.
Aparatul foto se
înfierbântă.
Aparatul se poate înfierbânta dacă este utilizat o perioadă mai
lungă de timp de exemplu pentru a înregistra filme sau dacă
este folosit într-un mediu cu temperaturi ridicate; aceasta nu
este o defecţiune.
Monitorul este
dificil de urmărit.
• În jur este prea multă lumină.
- Mutați-vă într-un loc mai întunecat.
• Reglaţi luminozitatea ecranului.
159
Note tehnice
Localizarea defectelor
153
–
–
–
–
–
–
138
Problema
A
Cauza/Soluţia
• Dacă ceasul aparatului foto nu a fost potrivit, O va lumina
intermitent pe ecranul de fotografiere, iar imaginile și filmele
salvate înainte ca ceasul să fie potrivit vor fi datate „00/00/
0000 00:00”, respectiv „01/01/2016 00:00”. Potriviţi ora şi data
corectă pentru Fus orar şi dată din meniul de configurare.
• Ceasul aparatului foto nu este la fel de precis ca ceasurile
obişnuite. Verificaţi periodic ceasul aparatului foto şi
comparaţi ora afişată cu cea indicată de un ceas mai precis şi,
dacă este cazul, potriviţi din nou ceasul aparatului.
4, 136
Pe ecran nu sunt
afișate informații.
Informațiile despre fotografiere și despre fotografie pot fi ascunse.
Apăsați pe butonul s până când informațiile sunt afișate.
4
Înregistrare dată
Opţiunea nu este
disponibilă.
Fus orar şi dată Opţiunea nu a fost definită în meniul de
configurare.
136
Data nu este marcată
pe fotografii chiar dacă
opţiunea Înregistrare
dată este activată.
• Modul curent de fotografiere nu este compatibil cu opţiunea
Înregistrare dată.
• Data nu poate fi marcată pe filme.
139
La deschiderea
aparatului foto este
afişat ecranul pentru
configurarea fusului
orar şi a datei.
Bateria ceasului intern este consumată; toate setările au fost restabilite
la valorile implicite. Configurați din nou setările aparatului foto.
• Bateria ceasului intern al aparatului foto este utilizată pentru a
alimenta ceasul intern al aparatului foto și pentru păstrarea
anumitor setări. Durata de încărcare a bateriei ceasului este de circa
10 ore în momentul în care introduceți acumulatorii în aparat sau
conectați la aparat adaptorul la reţeaua electrică (comercializat
separat) și bateria ceasului funcționează câteva zile chiar și după ce
acumulatorii aparatului foto au fost scoși din aparat.
–
Dacă pentru Mod focalizare autom. este selectată opţiunea AF
permanent sau dacă utilizaţi anumite moduri de fotografiere,
aparatul poate produce la focalizare un sunet audibil.
33, 126
O luminează
intermitent pe
ecran.
Data şi ora
înregistrării nu sunt
corecte.
Setările aparatului
foto sunt resetate.
Aparatul foto
scoate sunete.
Probleme care apar la fotografiere
Problema
A
Cauza/Soluţia
Aparatul nu poate
trece în modul
fotografiere.
Deconectaţi cablul HDMI sau cablul USB.
92
Fotografierea sau
înregistrarea
filmelor este
imposibilă.
• Dacă aparatul foto este în modul redare, apăsaţi pe butonul c, pe
butonul de declanșare sau pe butonul b (e).
• Când meniurile sunt afişate, apăsaţi pe butonul d.
• Blițul se încarcă în timp ce becul blițului luminează intermitent.
• Bateriile sunt consumate.
2, 20
160
Note tehnice
Localizarea defectelor
103
52
11, 153
Problema
A
Cauza/Soluţia
Aparatul foto nu
poate focaliza.
• Subiectul se află prea aproape. Încercaţi să fotografiaţi
folosind modul selector aut. scene, modul scenă Close-up
sau modul macro.
• Subiectul este greu de focalizat.
• Din meniul de configurare, selectaţi pentru Asistenţă AF
opţiunea Automată.
• Opriţi aparatul foto şi apoi reporniţi-l.
33, 37,
40, 51,
56
62
140
Imaginile sunt
neclare.
• Utilizaţi bliţul.
• Măriţi valoarea definită pentru sensibilitatea ISO.
• La fotografierea imaginilor statice, activați VR fotografie. La
înregistrarea filmelor, activați VR film.
• Utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto (pentru o
mai bună eficienţă, utilizaţi simultan autodeclanşatorul).
52
115
127,
140
54
În imaginile făcute
folosind bliţul apar
pete luminoase.
Bliţul reflectă particule din aer. Coborâţi bliţul.
19, 52
Bliţul nu se
declanşează.
• Bliţul este coborât.
• Este selectat un mod scenă care restricţionează folosirea
bliţului.
• Este activată o funcţie care restricţionează folosirea bliţului.
19, 52
64
141
Zoomul digital nu
poate fi folosit.
• Zoom digital În meniul de configurare, opțiunea este
selectată pentru Dezactivată.
• Funcția Zoom digital nu poate fi utilizată cu anumite moduri
de fotografiere sau dacă utilizați anumite setări ale altor
funcții.
Mod imagine
Opţiunea nu este
disponibilă.
Este activată o funcţie care restricţionează Mod imagine.
66
• Dezactivat este selectat pentru Sunet declanşator în
Setări sunet din meniul de configurare. Dacă folosiţi
anumite moduri de fotografiere, nu va fi produs niciun sunet,
chiar dacă este selectată opţiunea Activat.
• Nu blocaţi difuzorul.
141
Nu se aud sunete
când este eliberat
obturatorul.
Dispozitivul de
iluminare asistenţă
AF nu se aprinde.
Dezactivată este selectat pentru Asistenţă AF din meniul de
configurare. În funcţie de poziţia zonei de focalizare sau de modul
de fotografiere, este posibil ca dispozitivul de iluminare asistenţă
AF să nu se aprindă, chiar dacă este selectată opţiunea Automată.
161
Note tehnice
Localizarea defectelor
–
66
67, 141
3
140
Problema
A
Cauza/Soluţia
Imaginile apar
pătate.
Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.
155
Culorile nu sunt
naturale.
Balansul de alb sau nuanţa nu sunt ajustate corect.
40, 111
În imagine apar
pixeli luminoşi
repartizaţi aleatoriu
(„zgomot”).
Subiectul este întunecat și timpul de expunere este prea lung sau
sensibilitatea ISO este prea mare. Zgomotul poate fi redus prin:
• Utilizarea bliţului
• Specificarea unei valori mai mici pentru sensibilitatea ISO
52
115
Imaginile sunt prea
întunecate
(subexpunere).
• Bliţul este coborât sau este selectat un mod de fotografiere
care restricţionează folosirea bliţului.
• Fereastra bliţului este blocată.
• Subiectul se află în afara razei de acţiune a bliţului.
• Reglaţi compensarea expunerii.
• Creşteţi sensibilitatea ISO.
• Subiectul este iluminat din fundal. Selectaţi modul scenă
Iluminare fundal sau ridicaţi bliţul şi selectaţi pentru modul
bliţ opţiunea X (bliţ de umplere).
19, 52,
64
17
170
57
115
38, 52
Imaginile sunt prea
strălucitoare
(supraexpunere).
Reglaţi compensarea expunerii.
57
Rezultate
neaşteptate atunci
când modul bliţ
selectat este
V (autom. cu
reducere ochi roşii).
Utilizaţi orice mod de fotografiere cu excepţia modului Portret
de noapte şi selectaţi o altă setare pentru modul bliţ cu
excepţia V (autom. cu reducere ochi roşii) şi încercaţi să
capturaţi din nou o fotografie.
52, 64
Tonurile feţei nu
sunt estompate.
• În anumite condiţii de fotografiere, tonurile feţei pot să nu fie
atenuate.
• Pentru imaginile care conţin patru sau mai multe feţe, încercaţi
să folosiţi Estompare piele din Retuşare cosmetică din
meniul de redare.
Salvarea imaginilor
durează.
Salvarea imaginilor poate dura şi mai mult în următoarele situaţii:
• Dacă se utilizează funcţia reducere zgomot, de exemplu la
fotografierea într-un spaţiu întunecat
• Dacă modul bliţ selectat este V (autom. cu reducere ochi roşii)
• La fotografierea în modul scenă Peisaj noapte, Portret de
noapte sau Iluminare fundal (dacă pentru HDR este
selectată opţiunea Activat)
• Dacă în timpul fotografierii se aplică funcţia de estompare a pielii
• Dacă utilizaţi modul declanşare continuă
162
Note tehnice
Localizarea defectelor
62
76
–
53
37, 38
48, 62
113
Probleme care apar la redare
A
Problema
Cauza/Soluţia
Fişierul nu poate fi
redat.
• Acest aparat nu poate reda imaginile salvate cu o altă marcă
sau model de aparat foto digital.
• Acest aparat foto nu poate reda filmele înregistrate cu un alt
model de aparat foto digital.
• Este posibil ca acest aparat să nu poată reda datele editate
pe un computer.
–
Imaginea nu poate
fi mărită.
• Funcţia zoom redare nu poate fi utilizată la redarea filmelor.
• Dacă măriți o imagine de mici dimensiuni, gradul de mărire
indicat pe ecran poate fi diferit de gradul real de mărire al
imaginii.
• Acest aparat nu poate mări imaginile capturate cu o altă
marcă sau model de aparat foto digital.
–
Imaginile nu pot fi
editate.
• Anumite imagini nu pot fi editate. Este posibil ca imaginile
care au fost deja editate să nu poată fi editate din nou.
• Pe cardul de memorie sau în memoria internă nu este
suficient spaţiu disponibil.
• Aparatul nu poate edita imaginile capturate cu alte aparate
foto.
• Funcţiile de editare utilizate pentru imagini nu sunt
disponibile pentru filme.
Imaginea nu poate
fi rotită.
Acest aparat foto nu poate roti imaginile capturate cu un alt
model de aparat foto digital.
163
Note tehnice
Localizarea defectelor
45, 74
–
–
–
–
Probleme cu dispozitivele externe
Problemă
Nu pot stabili o
conexiune fără fir
cu un dispozitiv
inteligent.*
A
Cauză/Soluţie
• Consultați „Conectarea la un dispozitiv inteligent
(SnapBridge)” dacă stabiliți pentru prima dată o conexiune
fără fir.
• De asemenea, consultați „Dacă nu vă puteți conecta”.
• Dacă ați stabilit o conexiune fără fir, efectuați următoarele
operații.
- Opriţi aparatul foto, apoi reporniţi-l.
- Reporniți aplicația SnapBridge.
- Anulați conexiunea și apoi stabiliți din nou conexiunea.
• Verificați setările pentru Meniu reţea ale aparatului foto.
- Selectați pentru Mod avion opțiunea Dezactivată.
- Selectați pentru Bluetooth M Conexiune opțiunea
Activare.
• Dacă aparatul foto este înregistrat cu două sau mai multe
dispozitive inteligente, selectați dispozitivul inteligent la care
doriți să vă conectați în Meniu reţea M Bluetooth M
Dispozitive împerecheate din aparatul foto. Dacă în
aplicația SnapBridge sunt înregistrate două sau mai multe
aparate foto, schimbați conexiunea din aplicație.
• Utilizați un acumulator încărcat suficient.
• Introduceţi în aparatul foto cardul de memorie pe care este
suficient spațiu disponibil.
• Deconectaţi cablul HDMI sau cablul USB.
• Activați Bluetooth, Wi-Fi și funcțiile pentru date de localizare
pe dispozitivul inteligent.
• În fila A a aplicației SnapBridge M Auto link options
(Opțiuni conectare automată) M activați Auto link
(Conectare automată). Dacă această opțiune este
dezactivată, puteți utiliza Download pictures (Descărcare
fotografii) și Remote photography (Fotografiere la
distanță), dar imaginile nu pot fi descărcate automat.
164
Note tehnice
Localizarea defectelor
23
28
31
–
31
134
135
–
11
92
–
–
Problemă
Cauză/Soluţie
Nu pot încărca
imagini pe un
dispozitiv
inteligent care are
o conexiune fără fir
stabilită folosind
aplicația
SnapBridge.*
• Dacă efectuați încărcarea automat, efectuați operațiile
prezentate mai jos.
- Selectați pentru Meniu reţea M Trimitere când se
fotogr. M Imagini statice din aparatul foto opțiunea Da.
- În fila A a aplicației SnapBridge M Auto link options
(Opțiuni conectare automată) M activați Auto link
(Conectare automată).
- În fila A a aplicației SnapBridge M Auto link options
(Opțiuni conectare automată) M activați Auto
download (Descărcare automată).
- Dacă pentru Meniu reţea M Bluetooth M Trimitere
când este oprit din aparatul foto este selectată opțiunea
Dezactivată, porniți aparatul foto sau modificați setarea și
selectați Activată.
• În timp ce aparatul foto funcționează, este posibil să nu
puteți încărca imagini sau încărcarea să fie anulată.
• În funcție de starea aparatului foto, este posibil să nu puteți
încărca imagini sau încărcarea poate fi anulată.
• De asemenea, consultați „Dacă imaginile nu pot fi încărcate”.
Nu pot utiliza
fotografierea la
distanță de pe un
dispozitiv inteligent
care are o conexiune
fără fir stabilită
folosind aplicația
SnapBridge.*
• Nu puteți fotografia la distanță dacă nu aveți spațiu
disponibil în memoria internă sau pe cardul de memorie.
Ștergeți imaginile de care nu mai aveți nevoie sau introduceți
un card de memorie pe care este suficient spațiu disponibil.
• În timp ce aparatul foto funcționează, este posibil să nu
puteți utiliza fotografierea la distanță.
• În funcție de starea aparatului foto, este posibil să nu puteți
utiliza opțiunea de fotografiere la distanță.
Nu pot descărca
imagini statice la
dimensiunea
originală din
aplicația
SnapBridge.*
Pentru Trimitere când se fotogr. și Marcare pentru
încărcare din aparatul foto, dimensiunea imaginilor descărcate
este limitată la 2 megapixeli (imaginile capturate utilizând
modul scenă Panoramă simplă sunt încărcate la dimensiunea
originală). Pentru a descărca imagini statice la dimensiunea
originală, utilizați Download pictures (Descărcare
fotografii) din aplicația SnapBridge.
Imaginile nu sunt
afişate pe televizor.
• Un computer sau o imprimantă este conectat/conectată la
aparatul foto.
• Cardul de memorie nu conţine nicio imagine.
• Scoateţi cardul de memorie pentru a reda imagini din
memoria internă.
165
Note tehnice
Localizarea defectelor
A
134
–
–
135
–
31
31
–
–
31
–
–
–
12
Problemă
Nikon Transfer 2 nu
se deschide când
aparatul foto este
conectat la un
computer.
A
Cauză/Soluţie
•
•
•
•
•
Aparatul foto este oprit.
Bateriile sunt consumate.
Cablul USB nu este conectat corect.
Aparatul foto nu este recunoscut de computer.
Computerul nu este configurat să pornească automat
programul Nikon Transfer 2. Pentru informaţii suplimentare
despre Nikon Transfer 2, consultaţi informaţiile de asistenţă
cuprinse în ViewNX-i.
–
92
92, 99
–
–
Imaginile care vor fi
imprimate nu sunt
afişate.
• Cardul de memorie nu conţine nicio imagine.
• Scoateţi cardul de memorie pentru a imprima imaginile din
memoria internă.
–
12
Nu se poate selecta
formatul de hârtie
cu aparatul foto.
În următoarele cazuri, aparatul foto nu poate fi utilizat pentru a
selecta formatul de hârtie, chiar dacă imprimaţi de pe o
imprimantă compatibilă cu PictBridge. Utilizaţi imprimanta
pentru a selecta formatul hârtiei.
• Imprimanta nu acceptă formatul de hârtie specificat de
aparatul foto.
• Imprimanta selectează automat formatul de hârtie.
–
* Consultați „Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)” (A23) și ajutorul online al
SnapBridge.
166
Note tehnice
Localizarea defectelor
Numele fişierelor
Alocarea numelor de fişiere pentru imagini sau filme se face astfel.
Nume fişier: DSCN 0001 .JPG
(1)
(2) (3)
(1) Identificator
Nu se afișează pe ecranul aparatului foto.
• DSCN: Imagini statice originale, filme, imagini statice create folosind
funcția de editare a filmelor
• SSCN: Copii imagine mică
• RSCN: Copii tăiate
• FSCN: Imaginile create cu o funcţie de editare a imaginilor alta decât
tăiere și imagine mică, filmele create cu funcţia de editare a filmelor
(2) Număr fișier
Alocat în ordine crescătoare, începând cu „0001” și terminând cu „9999.”
(3) Extensie
Indică formatul fişierului.
• .JPG: Imagine statică
• .MP4: Filme
167
Note tehnice
Numele fişierelor
Accesoriile opţionale
Încărcător acumulator,
acumulatori
reîncărcabili*
• MH-73 Încărcător acumulator (include patru acumulatori
Ni-MH reîncărcabili EN-MH2)
• Înlocuirea acumulatorilor reîncărcabili: EN-MH2-B4 Acumulatori
Ni-MH (set de patru acumulatori EN-MH2)
Adaptor la reţeaua
electrică
EH-67/EH-67s Adaptor la reţeaua electrică
Cablu audio/video
Cablu audio/video EG-CP16
Curea de mână
Curea de mână AH-CP1
* Dacă utilizaţi acumulatori Ni-MH reîncărcabili EN-MH2 cu aparatul foto, încărcaţi cei patru
acumulatori simultan folosind încărcătorul MH-73. De asemenea, nu încărcaţi în acelaşi timp
acumulatori, dacă aceștia au încărcări diferite (A153). Acumulatorii Ni-MH reîncărcabili EN-MH1
nu pot fi utilizaţi.
Disponibilitatea diferă în funcţie de ţară sau de regiune.
Pentru a afla cele mai recente informaţii vizitaţi site-ul nostru web sau consultaţi broşurile.
168
Note tehnice
Accesoriile opţionale
Specificaţii
Aparat foto digital Nikon COOLPIX B500
Tip
Aparat foto digital compact
Numărul de pixeli efectivi
16,0 milioane (procesarea imaginii poate reduce numărul de
pixeli efectivi.)
Senzor imagine
1/2,3 inch tip CMOS; cca. 16,76 milioane de pixeli în total
Obiectiv
Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 40×
Distanţă focală
4.0–160 mm (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv
de 22.5–900 mm în format pe 35mm [135])
f/-număr
f/3–6.5
Construcţie
12 elemente în 9 grupuri (3 elemente de obiectiv ED (cu
dispersie deosebit de joasă))
Mărirea folosind zoomul
digital
Până la 4× (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de
cca. 3600 mm în format pe 35mm [135])
Reducere vibraţii
Deplasare obiectiv (imagini statice)
Deplasare obiectiv și VR electronic (filme)
Focalizarea automată (AF)
AF detectare contrast
Interval focalizare
• [L]: cca. 30 cm –∞, [T]: cca. 3,5 m –∞
• Mod macro: Aprox. 1 cm –∞ (poziție unghi larg)
(Toate distanţele sunt măsurate de la centrul suprafeţei frontale
a obiectivului)
Selecţie zonă focalizare
Prioritate faţă, manual cu 99 de zone de focalizare, central,
urmărire subiect, găsire ţintă AF
Monitor
Acoperire cadru (mod
fotografiere)
Acoperire cadru (mod
redare)
Stocare
7,5 cm (3 inch), cca. 921.000 de puncte, TFT LCD cu unghi
vizualizare larg și strat anti-reflexie, cu 5 niveluri de reglare a
luminozităţii, care poate fi înclinat până la cca. 85° spre spate și
cca. 90° spre față
Cca. 99% orizontal şi vertical (comparativ cu fotografia reală)
Cca. 99% orizontal şi vertical (comparativ cu fotografia reală)
Suport
Memorie internă (cca. 20 MB), card de memorie SD/SDHC/SDXC
Sistem fişier
Compatibil cu DCF şi Exif 2.3
Formate fişier
Imagine statică: JPEG
Filme: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: AAC stereo)
169
Note tehnice
Specificaţii
Dimensiune imagine
(pixeli)
Sensibilitate ISO
(Sensibilitate capacitate
standard)
Expunere
•
•
•
•
•
•
•
•
16M (Ridicată) [4608 × 3456P]
16M [4608 × 3456]
8M [3264 × 2448]
4M [2272 × 1704]
2M [1600 × 1200]
VGA [640 × 480]
16:9 [4608 × 2592]
1:1 [3456 × 3456]
• ISO 125–1600
• ISO 3200, 6400 (disponibil dacă utilizaţi modul automat)
Mod de măsurare
Matrice, central-evaluativ (zoom digital mai mic decât 2×),
punctuală (zoom digital 2× sau mai mare)
Control expunere
Expunere automată şi compensare expunere programate
(–2,0 – +2,0 EV în paşi de 1/3 EV)
declanşator
Declanşator mecanic şi CMOS electronic
•
•
Viteză
Diafragmă
Rază
1
/1500–1 s
1
/4000 s (viteză maximă la declanşarea continuă cu viteză
ridicată)
• 25 sec. (Dâre de stele în modul scenă
Exp. multiplă luminoasă)
Filtru ND cu selecţie controlată electronic (–2 AV)
2 paşi (f/3 şi f/6 [L])
Autodeclanşator
• 10 sec., 2 sec.
• 5 sec. (temporizator autoportret)
Bliţ
Interval (cca.)
(Sensibilitate ISO:
Automat)
Control bliţ
[L]: 0,5–6,9 m
[T]: 3,5 m
Bliţ automat TTL cu pre-bliţuri de control
Interfaţă
Conector USB
USB de viteză mare
• Compatibil cu imprimarea directă (PictBridge)
• Conector de ieșire audio/video (poate fi selectat NTSC sau
PAL)
Conector de ieșire HDMI
Microconector HDMI (tip D)
conector intrare cc
Pentru EH-67/EH-67s Adaptor la reţeaua electrică (comercializat
separat)
170
Note tehnice
Specificaţii
Wi-Fi (LAN fără fir)
Standarde
IEEE 802.11b/g (protocol LAN fără fir standard)
Frecvenţă de operare
2412–2462 MHz (1-11 canale)
Autentificare
Sistem deschis, WPA2-PSK
Bluetooth
Protocoale de
comunicare
Limbi disponibile
Surse de alimentare
Specificaţii Bluetooth versiunea 4.1
Arabă, bengali, bulgară, chineză (simplificată şi tradiţională),
cehă, daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană,
greacă, hindi, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză,
coreeană, marathi, norvegiană, persană, poloneză, portugheză
(europeană şi braziliană), română, rusă, sârbă, spaniolă, suedeză,
tamilă, telugu, thailandeză, turcă, ucraineană, vietnameză
•
•
•
•
Patru baterii alcaline LR6/L40 (tip AA)
Patru baterii cu litiu FR6/L91 (tip AA)
Patru EN-MH2 Acumulatori Ni-MH (comercializate separat)
EH-67/EH-67s Adaptor la reţeaua electrică (comercializat
separat)
Durată de funcţionare a
acumulatorului1
Imagine statică
• Cca. 600 de fotografii dacă utilizaţi baterii alcaline
• Cca. 1240 de fotografii dacă utilizaţi baterii cu litiu
• Cca. 750 de fotografii dacă utilizaţi baterii EN-MH2
Înregistrare film (durata
efectivă de funcţionare a
acumulatorului la
înregistrare)2
Montură trepied
• Cca. 1 h 30 min dacă utilizaţi baterii alcaline
• Cca. 4 h 30 min dacă utilizaţi baterii cu litiu
• Cca. 2 h 35 min dacă utilizaţi baterii EN-MH2
Dimensiuni (L × Î × G)
Cca. 113,5 × 78,3 × 94,9 mm (exclusiv proiecţiile)
Greutate
Cca. 542 g (inclusiv bateriile alcaline LR6/L40 (tip AA) şi cardul
de memorie)
1/4 (ISO 1222)
Mediu de operare
Temperatură
0°C–40°C
Umiditate
85% sau mai puţin (fără condens)
• Toate măsurătorile sunt realizate în conformitate cu standardele sau orientările Camera
and Imaging Products Association (CIPA).
171
Note tehnice
Specificaţii
1
2
Durata de funcţionare a bateriei/acumulatorului nu reflectă folosirea SnapBridge şi poate varia în
funcţie de condiţiile de utilizare, inclusiv de temperatură, intervalul dintre fotografieri şi perioada
de timp cât meniurile şi imaginile sunt afişate. Bateriile furnizate sunt doar pentru încercare.
Valorile menţionate pentru bateriile cu litiu au fost obţinute folosind baterii FR6/L91 (dimensiune
AA) Energizer® Ultimate Lithium disponibile în comerţ.
Fişierele individuale cu filme nu pot fi mai mari de 4 GB şi nu pot avea o durată mai mare de
29 de minute. Înregistrarea se poate termina înainte ca această limită să fie atinsă, dacă
temperatura aparatului foto creşte.
• Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual.
• Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.
172
Note tehnice
Specificaţii
Cardurile de memorie care pot fi utilizate
Aparatul foto este compatibil cu cardurile de memorie SD, SDHC și SDXC.
• Pentru înregistrarea filmelor se recomandă utilizarea cardurilor de memorie SD cu clasa
de viteză 6 sau mai rapide. Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat dacă se
utilizează carduri de memorie cu niveluri mai mici ale clasei de viteză.
• Dacă utilizați un cititor de carduri, asigurați-vă că acesta este compatibil cu cardul de
memorie.
• Pentru informații despre caracteristicile, funcționarea și limitările de utilizare, contactați
producătorul.
Informaţii privind mărcile comerciale
• Windows este o marcă comercială înregistrată sau o marcă comercială a Microsoft
Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
• Filigranul şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth
SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Nikon Corporation se realizează sub
licenţă.
• Apple®, App Store®, siglele Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® și iBooks
sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Apple Inc., în SUA și în alte țări.
• Android, Google Play şi logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
Robotul Android este reprodus sau modificat pornind de la lucrări create şi distribuite de
Google şi utilizat în conformitate cu termenii descrişi de licenţa Creative Commons
3.0 Atribuire.
• iOS este o marcă comercială sau o marcă înregistrată a Cisco Systems, Inc., în Statele
Unite și/sau în alte țări și este utilizată în baza unei licențe.
• Adobe, sigla Adobe şi Reader sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale
Adobe Systems Incorporated în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
• Siglele SDXC, SDHC şi SD sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.
• PictBridge este o marcă comercială.
• HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau
mărci înregistrate ale HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Wi-Fi
Alliance.
• N-Mark este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în
Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Toate celelalte nume de mărci menționate în acest manual sau alte documente oferite
împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi.
173
Note tehnice
Specificaţii
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively,
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad
may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Acest produs este licenţiat pe baza AVC Patent Portfolio License pentru utilizarea personală,
în scopuri nelucrative de către un client pentru (i) codificarea materialelor video în
conformitate cu standardul AVC („AVC video”) şi/sau (ii) decodificarea materialelor video AVC
codificate de un client angajat într-o activitate personală, fără scop lucrativ şi/sau care a fost
obţinut de la un furnizor de materiale video licenţiat pentru furnizarea materialelor video
AVC. Nicio licenţă nu este acordată sau implicată pentru alte utilizări.
Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la MPEG LA, L.L.C.
Vizitaţi http://www.mpegla.com.
Licenţă FreeType (FreeType2)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The FreeType Project
© 2012 (http://www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.
Licenţă MIT (HarfBuzz)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The HarfBuzz Project
© 2016 (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Toate drepturile rezervate.
174
Note tehnice
Specificaţii
Index
Simboluri
A Mod automat..................................... 33, 34
o Mod selector aut. scene..... 33, 36, 37
o Mod iluminare fundal ........... 33, 36, 38
s Mod creativ....................................... 33, 46
y Mod scenă ................................ 33, 36
n Mod prezentare film scurt........... 33, 85
d Mod sport...................................... 33, 36, 39
F Mod portret inteligent.................. 33, 48
e Mod portret de noapte........ 33, 36, 38
j Mod peisaj de noapte............ 33, 36, 37
c Mod redare ................................................... 20
C Mod listare după dată............................. 71
i Zoom redare.......................................... 20, 69
f (Unghi larg) ................................................... 58
h Redare miniaturi............................... 20, 70
g (Telefotografie).............................................. 58
q buton (zoom cu revenire rapidă)
................................................................................ 2, 59
k Buton aplică selecţia........................ 3, 103
c Buton redare.......................................... 3, 20
l Buton ștergere......................................... 3, 21
b buton (e înregistrare film)............ 3, 19
s buton afișaj........................................... 3, 4
m buton (ridicare bliţ) ....................... 2, 19, 52
d Buton meniu .................................... 3, 103
n Autodeclanşator................................ 51, 54
m Mod bliț...................................................... 51, 52
p Mod macro............................................. 51, 56
o Compensare expunere
............................................................ 34, 48, 51, 57
Y N-Mark ........................................................ 2, 25
A
Accesorii opţionale ....................................... 168
Acumulator reîncărcabil ............................ 168
Acumulatori nichel-metal hidrură
reîncărcabili............................................................ 11
Adaptor la reţeaua electrică ........... 92, 168
AF permanent .................................................. 126
AF unic.................................................................. 126
Afişare ajutor ..................................................... 138
Afişare calendar.................................................. 70
Apăsare la jumătate......................................... 60
Aplicaţia ................................................................. 24
Aplicaţia SnapBridge...................................... 24
Apus h................................................................... 36
Asistenţă AF........................................... 109, 140
Autodeclanşator ........................................ 51, 54
B
Balans de alb ........................................... 106, 111
Baterie ....................................................................... 11
Baterii alcaline ...................................................... 11
Baterii cu litiu ........................................................ 11
Bec bliţ ................................................................ 3, 52
Bliţ................................................................. 2, 19, 52
Bliţ automat .......................................................... 53
Bliţ de umplere ................................................... 53
Blocare focalizare .............................................. 63
Bluetooth ................................................. 108, 135
Buclă pentru curea aparat foto.................... 2
Buton declanşare ......................................... 2, 18
C
Cablu audio/video....................... 92, 93, 168
Cablu HDMI ................................................. 92, 93
Cablu USB ............................................ 92, 95, 99
Cadenţă cadre....................................... 107, 128
Capac conector............................................ 3, 92
Capac locaş baterie/fantă card de
memorie .................................................................... 3
Capturarea imaginilor statice în timpul
înregistrării filmelor......................................... 84
Card de memorie........................ 11, 154, 173
Card de memorie SD ................ 11, 154, 173
Close-up k ................................................ 36, 40
175
Note tehnice
Index
Colaj autoportret ........................ 50, 106, 120
Comentariu imagine........................ 109, 144
Compensare expunere........ 34, 48, 51, 57
Computer...................................................... 92, 99
Comutator alimentare/indicator luminos
aparat pornit .................................................. 2, 14
Conectare la disp. inteligent ....... 108, 134
Conector ieşire USB/audio/video
...................................................... 3, 92, 93, 95, 99
Conector intrare cc ............................................. 3
Control zoom......................................... 2, 18, 58
Control zoom lateral ......................... 2, 18, 58
Copiere ...................................................... 107, 132
Corecţie ochi roşii ................................. 76, 107
Crepuscul/Răsărit i....................................... 36
Cronometru zâmbet ...................................... 49
Curea......................................................................... 10
Cursor pentru creativitate........................... 34
D
Dată şi oră ................................................... 14, 136
Date de locaţie..................................... 109, 146
Declanşare automată portret animal de
casă ............................................................................ 41
Declanşare continuă ......................... 106, 113
Declanşarea continuă cu viteză
ridicată ................................................................... 113
Detectare faţă...................................................... 61
Diferenţă orară ................................................. 137
Difuzor......................................................................... 3
Dispozitiv iluminare asistenţă AF ............... 2
D-Lighting.................................................. 75, 107
D-Lighting activ................................................. 34
E
Editarea filmelor........................................ 89, 90
Editarea imaginilor .......................................... 74
Efecte rapide ....................................................... 74
Efecte speciale ........................................... 85, 87
EN-MH2 ..................................................... 153, 168
Estompare piele ................................................ 48
Examinare imagine ....................................... 138
Expunere multiplă iluminare
U ...................................................................... 36, 39
Extragerea imaginilor statice ............ 88, 90
F
Fantă card de memorie.................................. 11
Film HS....................................................... 123, 125
Foc de artificii m..................................... 36, 40
Focalizare ............................................................... 60
Focalizare automată............................ 62, 126
Fond de ten ......................................................... 48
Format dată ............................................... 15, 136
Format hârtie .............................................. 96, 97
Formatare memorie internă........ 109, 143
Formatarea................................................. 11, 143
Formatarea cardurilor de memorie
................................................................ 11, 109, 143
Fotografiere cadru unic............................... 113
Fotografierea................................................ 17, 33
Fus orar......................................................... 15, 136
Fus orar şi dată............................. 14, 109, 136
G
Găsire ţintă AF .......................................... 60, 117
H
HDR............................................................................ 38
Histogramă...................................................... 8, 57
I
Imagine mică........................................... 78, 107
Imprimantă .................................................. 92, 95
Imprimare ............................................ 92, 96, 97
Imprimare directă .................................... 92, 95
Indicator focalizare.............................................. 5
Indicator luminos autodeclanşator... 2, 55
Informaţii despre fotografiere...................... 4
Informaţii drept de autor............... 109, 145
Informaţii nivel ton........................................ 4, 8
Intensitate.................................................... 34, 48
Interval .................................................................. 120
Interval fix automat........................................ 115
176
Note tehnice
Index
Î
Încărcător acumulator................................. 168
Înregistrare dată.................................. 109, 139
Înregistrare film .......................................... 19, 81
Înregistrarea de filme cu redare
încetinită................................................... 123, 125
Înregistrarea filmelor ............................... 19, 81
J
Jack intrare audio/video ...................... 92, 93
L
Language/Limba................................ 109, 143
Luminozitate..................................................... 138
Lună L................................................................... 42
M
Marcaj de conformitate.................. 109, 147
Marcare pentru încărcare............... 107, 129
Mărire........................................................................ 58
Mâncare u................................................... 36, 40
Memoria cache prefotografiere
......................................................................... 113, 114
Memorie internă................................................ 12
Meniu configurare.............................. 103, 136
Meniu film................................................ 103, 122
Meniu fotografiere.................... 103, 110, 111
Meniu portret inteligent................. 103, 120
Meniu redare.......................................... 103, 129
Meniu reţea............................................ 103, 134
Meniul prezentare film scurt...................... 85
Microconector HDMI ................................ 3, 92
Microfon (stereo).................................................. 2
Micşorare................................................................ 58
Mod automat.............................................. 33, 34
Mod avion............................................... 108, 134
Mod bliţ........................................................... 51, 52
Mod creativ.................................................. 33, 46
Mod focalizare automată
................................................. 106, 107, 119, 126
Mod fotografiere ............................................... 33
Mod iluminare fundal................... 33, 36, 38
Mod imagine ......................................... 106, 110
Mod macro.................................................... 51, 56
Mod peisaj de noapte ................... 33, 36, 37
Mod portret de noapte ............... 33, 36, 38
Mod portret inteligent.......................... 33, 48
Mod prezentare film scurt .................. 33, 85
Mod redare ........................................................... 20
Mod scenă.................................................... 33, 36
Mod selector aut. scene............... 33, 36, 37
Mod sport ............................................ 33, 36, 39
Mod zonă AF.......................................... 106, 116
Modul listare după dată................................ 71
Monitor.............................................. 3, 4, 13, 155
Montură trepied......................................... 3, 171
Muzică fundal...................................................... 85
N
Nivel compresie ............................................... 110
Nivel încărcare baterie ................................... 17
Nivel ton .................................................................... 8
Nuanţă ..................................................................... 34
Număr de expuneri rămase.............. 17, 110
Număr f/.................................................................. 60
Numărul de fotografii......................... 85, 120
Numele fişierelor ............................................ 167
O
Obiectiv.......................................................... 2, 169
Observare păsări l....................................... 42
Ochi deschişi.......................................... 106, 121
Oprire automată ......................... 19, 109, 142
Opţiuni afişare secvenţă ........ 72, 107, 133
Opţiuni film............................................. 107, 122
Opţiuni trimit. automată................ 108, 134
Oră de vară................................................. 15, 137
P
Panoramă simplă V.............................. 36, 43
Peisaj c.................................................................. 36
Petrecere/interior f ............................ 36, 40
PictBridge...................................................... 92, 95
Plajă Z.................................................................... 36
177
Note tehnice
Index
Portret animal de casă O................... 36, 41
Portret b................................................................ 36
Presetare manuală.......................................... 112
Prezentare diapozitive ..................... 107, 130
Prioritate faţă...................................................... 116
Protejare.................................................... 107, 131
Timp înregistrare film rămas ............. 81, 82
Tipul de baterie ................................... 109, 147
TV ....................................................................... 92, 93
R
V
Redare cadru întreg......................................... 20
Redare miniaturi........................................ 20, 70
Redare panoramă simplă ............................ 45
Redarea.................................................. 20, 72, 88
Reducere ochi roşii........................................... 53
Reducere zgomot vânt.................... 107, 127
Resetare totală ..................................... 109, 146
Restaurare set. implicite .................. 108, 135
Retuşare cosmetică..................... 48, 76, 107
Retuşare rapidă....................................... 75, 107
Rotire imagine....................................... 107, 131
S
Selector moduri.................................... 2, 17, 33
Selector multiplu....................................... 3, 103
Sensibilitate ISO.................................... 106, 115
Setări curente ................................................... 134
Setări monitor....................................... 109, 138
Setări sunet ............................................. 109, 141
Sincronizare lentă.............................................. 53
Sincronizarea cu dispozitivul
inteligent ............................................................. 136
Soft ............................................................................ 48
Sunet buton ...................................................... 141
Sunet declanşator............................... 120, 141
U
Unghi larg .............................................................. 58
Urmărire subiect ................................... 117, 118
Versiune firmware.............................. 109, 147
ViewNX-i ................................................................. 99
Viz./Ascund. grilă încadr........................ 6, 138
Volum ....................................................................... 88
VR film ........................................................ 107, 127
VR fotografie.......................................... 109, 140
W
Wi-Fi............................................................ 108, 134
Z
Zăpadă z ............................................................. 36
Zonă focalizare ................................................... 18
Zoom ........................................................................ 58
Zoom digital.................................. 58, 109, 141
Zoom optic ........................................................... 58
Zoom redare ............................................... 20, 69
Ş
Ştergere........................................................... 21, 73
T
Tăiere ............................................................... 69, 79
Telefotografie ...................................................... 58
Temporizator autoportret........................... 54
Terminare înregistrare................................... 86
Timp de expunere ........................................... 60
178
Note tehnice
Index
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime
sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON
CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau
recenzii).
CT8K07(Y5)
6MN664Y5-07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising