Nikon | COOLPIX B500 | Nikon COOLPIX B500 Ghid de start rapid

Nikon COOLPIX B500 Ghid de start rapid
APARAT FOTO DIGITAL
Ghid de start rapid
Introducere
ii
Componentele aparatului foto
1
Să începem
2
8
Operațiuni elementare de fotografiere și redare
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge) 13
Alte funcții
19
Note tehnice
24
• Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a folosi aparatul foto.
• Pentru a vă asigura că folosiţi aparatul foto în mod
corespunzător, aveţi grijă să citiţi capitolul „Pentru
siguranţa dumneavoastră” (de la pagina vi).
• După ce aţi citit acest manual, păstraţi-l într-un loc uşor
accesibil pentru a-l putea consulta pe viitor.
Introducere
Citiţi mai întâi aceste informaţii
Vă mulțumim pentru că ați cumpărat aparatul foto digital Nikon COOLPIX B500.
Descărcarea „Manual de referinţă”
Manualul de referinţă (în format PDF) oferă informații detaliate, în mai multe limbi, despre
utilizarea acestui produs. Descărcați Manualul de referinţă de pe pagina centrului de
descărcare aflată la adresa URL de mai jos și salvați-l pe dispozitivul dumneavoastră inteligent
sau pe calculator.
• Manualul de referință poate fi vizualizat folosind Adobe Acrobat Reader (care poate fi
descărcat de pe site-ul web Adobe) sau iBooks (o aplicație iOS).
Descărcarea programului software Nikon
Pentru computer
Descărcați programul software de la centrul de descărcare aflat la adresa URL de mai jos.
• ViewNX-i: Acest program software vă permite să transferaţi imagini și filme pe computer
pentru a le vizualiza și edita.
Pentru dispozitivele inteligente
• SnapBridge: Dac stabiliți o conexiune fără fir, această aplicație vă permite să încărcați
imagini și filme pe dispozitivul inteligent. Consultați „Conectarea la un dispozitiv
inteligent (SnapBridge)” (A13) pentru informații despre descărcarea aplicației și
stabilirea unei conexiuni.
Vizitați centrul de descărcare
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Vizitați site-ul nostru web pentru a descărca manuale pentru
produsele imagistice, programele software sau firmware Nikon.
Asistenţă pentru utilizatori Nikon
Vizitaţi site-ul de mai jos pentru a înregistra aparatul dvs. foto şi a fi la curent cu cele mai noi
informaţii despre produse. Veţi găsi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi ne veţi putea contacta
pentru asistenţă tehnică.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX B500 Model Name: N1516
ii
Introducere
Verificarea conţinutului pachetului
În cazul în care lipsesc unele articole, vă rugăm să contactaţi magazinul de la care aţi
cumpărat aparatul foto.
Aparat foto digital
COOLPIX B500
Curea aparat foto
Baterii alcaline LR6/L40
(tip AA) (×4)*
Capac obiectiv LC-CP31
(cu șnur)
Cablu USB UC-E16
Ghid de start rapid
(acest manual)
Garanţie (tipărită pe coperta spate a acestui manual)
* Bateriile incluse pot fi folosite numai pentru probe.
NOTĂ: Aparatul foto nu include şi un card de memorie. În acest manual, cardurile de
memorie SD, SDHC şi SDXC sunt numite „carduri de memorie”.
Introducere
iii
Informaţii şi precauţii
Învăţare continuă
În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie permanentă, pe
următoarele site-uri web sunt disponibile informaţii actualizate permanent:
• Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatorii din Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania, Orientul Mijlociu și Africa: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste site-uri web pentru a fi la curent cu cele mai recente informaţii despre produse,
sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind crearea imaginilor şi a
fotografiilor digitale. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon.
Pentru informaţii de contact, vizitaţi site-ul web de la adresa de mai jos.
http://imaging.nikon.com/
Utilizaţi numai accesorii electronice marca Nikon
Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite
electronice complexe. Numai accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoare pentru
acumulatori, baterii şi adaptoare la reţeaua electrică) certificate de Nikon special pentru a fi utilizate
cu acest aparat foto digital Nikon au fost fabricate şi testate pentru funcţionarea în conformitate cu
cerinţele de funcţionare şi de siguranţă impuse pentru acest tip de circuite electronice.
UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO
ŞI POATE ANULA GARANŢIA NIKON.
Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un distribuitor local
autorizat Nikon.
Înainte de efectuarea fotografiilor importante
Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (cum ar fi nunţile, sau înainte de a lua
aparatul foto într-o excursie), faceţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto
funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care
pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.
iv
Introducere
Despre manuale
• Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă,
transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio
formă, cu niciun mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Nikon.
• Figurile şi capturile de ecran prezentate în acest manual pot să difere faţă de produsul
dumneavoastră.
• Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi
programele software descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă.
• Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs.
• Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt
corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon
din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).
Respectaţi notele privind drepturile de autor
În temeiul legislaţiei privind dreptul de autor, lucrările care fac obiectul dreptului de autor
fotografiate sau înregistrate cu aparatul foto nu pot fi utilizate fără permisiunea deţinătorului
dreptului de autor. Sunt aplicabile excepţii pentru utilizarea în scopuri personale, reţineţi însă că şi
utilizarea în scopuri personale poate fi restricţionată în cazul fotografiilor şi înregistrărilor realizate la
expoziţii sau spectacole.
Casarea dispozitivelor de stocare a datelor
Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile
de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale
imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând un
software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale
conţinute de imagini. Este responsabilitatea utilizatorului să asigure confidenţialitatea datelor de
acest tip.
Înainte de a renunța la un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte
persoane, asigurați-vă că ați reinițializat toate setările aparatului foto din Resetare totală din
meniul de configurare (A22). După reinițializare, ștergeți toate datele de pe dispozitiv folosind un
program software de ștergere disponibil în comerț sau formatați dispozitivul din Formatare
memorie sau Formatare card din meniul de configurare (A22), apoi umpleți complet
dispozitivul cu imagini care nu conțin informații private (de exemplu, imagini cu cerul gol).
Fiți atenți, pentru a evita rănirea sau deteriorarea bunurilor în cazul în care distrugeţi fizic cardurile
de memorie.
Marcaj de conformitate
Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a afișa o parte din marcajele de conformitate cu care
aparatul foto este compatibil.
Apăsați pe butonul d M pictograma de meniu z M Marcaj de conformitate M butonul k
Introducere
v
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a preveni deteriorarea bunurilor sau rănirea dumneavoastră sau a celorlalţi, citiţi în
totalitate capitolul „Pentru siguranţa dumneavoastră” înainte de a folosi acest produs.
Păstraţi aceste instrucţiuni de siguranţă într-un loc în care vor putea fi citite de către toţi cei
care folosesc acest produs.
PERICOL
În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu
această pictogramă există un risc ridicat de
deces sau vătămare gravă.
AVERTIZARE
În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu
această pictogramă se poate produce
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE
În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu
această pictogramă se pot produce vătămări
sau daune materiale.
AVERTIZARE
• A nu se utiliza în timpul mersului sau al manevrării unui autovehicul. Nerespectarea
acestei precauții poate duce la accidente sau vătămări.
• A nu se demonta sau modifica acest produs. A nu se atinge componentele interne care
devin vizibile în urma căderii sau a unui alt accident. Nerespectarea acestor precauţii
poate duce la electrocutare sau vătămare.
• În cazul în care sesizaţi anomalii, cum ar fi faptul că produsul scoate fum, emite căldură
sau mirosuri neobişnuite, deconectaţi imediat bateriile/acumulatorii sau sursa de
alimentare. Continuarea operării ar putea provoca incendiu, arsuri sau alte vătămări.
• A se menţine uscat. A nu se manipula cu mâinile ude. A nu se manipula ştecărul cu
mâinile ude. Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau
electrocutare.
• Nu lăsaţi pielea în contact prelungit cu acest produs cât timp este pornit sau conectat la
priză. Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri la temperatură scăzută.
• Nu folosiţi acest produs în prezenţa prafului sau a gazelor inflamabile, cum ar fi propan,
benzină sau aerosoli. Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca explozie sau
incendiu.
• Nu îndreptaţi bliţul către operatorul unui autovehicul. Nerespectarea acestei precauţii ar
putea duce la accidente.
vi
Introducere
• A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor. Nerespectarea acestei precauţii ar putea
cauza vătămări sau defectarea produsului. În plus, reţineţi că elementele componente
de mici dimensiuni prezintă pericol de sufocare. În cazul în care un copil înghite orice
componentă a acestui produs, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
• Nu înnodaţi, înfăşuraţi sau răsuciţi curelele în jurul gâtului. Nerespectarea acestei
precauţii ar putea duce la accidente.
• Nu folosiţi acumulatori, încărcătoare sau adaptoare la reţeaua electrică care nu sunt
indicate în mod specific spre a fi folosite cu acest produs. Când se utilizează acumulatori,
încărcătoare şi adaptoare la reţeaua electrică indicate spre a fi folosite cu acest produs:
- Nu deterioraţi, modificaţi, trageţi cu forţă sau îndoiţi firele şi cablurile, nu le puneţi sub
obiecte grele şi nu le expuneţi la căldură sau la flacără deschisă.
- Nu utilizaţi convertoare sau adaptoare de voiaj, concepute pentru a transforma de la
o tensiune la alta, sau cu invertoare de la c.c. la c.a.
Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.
• Nu manevrați ștecherul dacă utilizați adaptorul la rețeaua electrică în timpul furtunilor cu
descărcări electrice. Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la electrocutare.
• Nu manipulaţi cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau foarte
scăzute. Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau degerături.
ATENŢIE
• Opriţi produsul când utilizarea acestuia este interzisă. Dezactivaţi funcţiile fără fir atunci
când utilizarea echipamentelor fără fir este interzisă. Emisiile de radiofrecvenţă ale
acestui produs ar putea interfera echipamentele de la bordul aeronavelor sau din spitale
sau din alte unităţi medicale.
• Scoateţi acumulatorii/bateriile şi deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică dacă
produsul nu va fi folosit o perioadă îndelungată. Nerespectarea acestei precauţii ar putea
provoca incendiu sau defectarea produsului.
• Nu atingeţi componentele mobile ale obiectivului sau alte componente mobile.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări.
• Nu declanşaţi bliţul în contact cu sau în imediata apropiere a pielii sau a altor obiecte.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau incendiu.
• Nu lăsaţi produsul perioade îndelungate în locuri în care va fi expus la temperaturi foarte
mari, cum ar fi într-un automobil închis sau la lumina directă a soarelui. Nerespectarea
acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului.
Introducere
vii
PERICOL pentru acumulatori
• Nu manipulaţi necorespunzător bateriile/acumulatorii. Nerespectarea următoarelor
precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau
aprinderea acestora:
- Nu încercaţi să reîncărcaţi baterii.
- Nu expuneţi acumulatorii/bateriile la flacără deschisă sau la căldură în exces.
- Nu dezasamblaţi.
- Nu scurtcircuitaţi terminalele prin atingerea acestora de lănţişoare, agrafe de păr sau
alte obiecte din metal.
- Nu expuneţi acumulatorii/bateriile sau produsele în care aceştia sunt introduşi la
şocuri fizice puternice.
• Reîncărcați simultan toți acumulatorii reîncărcabili EN-MH2 din fiecare pachet cu patru
acumulatori. Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori
sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.
• Dacă lichidul din acumulator/baterie intră în contact cu ochii, clătiţi cu multă apă curată
şi solicitaţi imediat asistenţă medicală. Acţionarea cu întârziere ar putea cauza vătămări
ale ochilor.
AVERTISMENT pentru acumulatori
• Nu îndepărtaţi sau deterioraţi carcasa acumulatorului/bateriei Nu folosiţi niciodată
acumulatori/baterii cu carcasa deteriorată. Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce
la scurgeri din acumulatori/baterii sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.
• A nu se lăsa acumulatorii/bateriile la îndemâna copiilor. În cazul în care un copil înghite
un acumulator/o baterie, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
• Nu introduceţi acest produs în apă şi nu îl expuneţi la ploaie. Nerespectarea acestei
precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului. Dacă produsul se udă,
uscaţi-l imediat cu un prosop sau un obiect similar.
• Încetaţi imediat folosirea în cazul în care observaţi orice modificări la acumulatori/baterii,
cum ar fi decolorare sau deformare. Opriţi încărcarea acumulatorilor EN-MH2 dacă aceştia
nu se încarcă în perioada de timp specificată. Nerespectarea acestei precauţii ar putea duce
la scurgeri din acumulatori/baterii sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.
• Introduceţi acumulatorii/bateriile în orientarea corectă Nu combinaţi acumulatori/
baterii noi cu vechi sau acumulatori/baterii de tipuri diferite. Nerespectarea acestei
precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori/baterii sau la supraîncălzirea, fisurarea
sau aprinderea acestora.
• Înainte de a-l arunca, izolaţi terminalele acumulatorului/bateriei cu bandă izolatoare.
Este posibil să se producă supraîncălzire, fisurare sau incendiu în cazul în care obiecte
metalice intră în contact cu terminalele. Reciclaţi sau aruncaţi acumulatorii/bateriile în
conformitate cu reglementările locale.
viii
Introducere
• Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu pielea sau hainele unei persoane, clătiţi
imediat zona afectată cu multă apă curată. Nerespectarea acestei precauţii ar putea
cauza iritarea pielii.
Introducere
ix
x
Introducere
Componentele aparatului foto
Corpul aparatului foto
2
3
4 5
10
6
11 12 13
1
14
15
16
7
9
18
8
17
Control zoom
f : Unghi larg
g : Telefotografie
h : Redare miniaturi
i : Zoom redare
10
Monitor
11
s buton (afişaj)
12
Bec bliţ
13
b buton (e înregistrare film)
2
Buton declanşare
14
c buton (redare)
3
Comutator alimentare/indicator luminos
aparat pornit
15
Selector multiplu
16
k buton (aplică selecţia)
17
l buton (ştergere)
18
d buton (meniu)
1
4
Selector moduri
5
Bliţ
6
m buton (ridicare bliţ)
7
N-Mark (antenă NFC)
8
Control zoom lateral
9
q buton (zoom cu revenire rapidă)
Componentele aparatului foto
1
Să începem
Montarea curelei aparatului foto şi a capacului
obiectivului
Fixaţi capacul obiectivului la cureaua aparatului foto şi apoi fixaţi cureaua de aparatul foto.
Fixaţi cureaua în două locuri.
B
Capacul obiectivului
• Dacă nu utilizaţi aparatul, montați capacul obiectivului pentru a-l proteja.
• Dacă porniți aparatul foto fără să scoateți capacul obiectivului, va fi afișat mesajul „Opriţi
aparatul foto, apoi porniţi-l.”. Scoateți capacul obiectivului, opriți aparatul foto, iar apoi
reporniți-l.
2
Să începem
Introducerea bateriilor și a cardului de memorie
3
1
4
2
6
5
78
Fantă card de memorie
• Țineți aparatul foto invers pentru a preveni căderea bateriilor, verificați dacă bornele
pozitive (+) și negative (–) ale bateriilor sunt orientate corect și introduceți bateriile.
• Împingeţi cardul de memorie corect până când acesta se blochează; veţi auzi un declic
(5).
• Fiți atenți, nu introduceți bateriile sau cardul de memorie inversate sau întoarse, deoarece
se pot produce defecțiuni.
• La închiderea capacului, împingeţi-l în timp ce apăsaţi pe zona marcată cu 7.
B
Formatarea cardului de memorie
La prima introducere în acest aparat foto a unui card de memorie utilizat într-un alt dispozitiv,
acesta trebuie să fie formatat cu acest aparat foto.
• Reţineţi că prin formatarea unui card de memorie vor fi şterse permanent toate
imaginile şi datele de pe cardul de memorie. Asigurați-vă că ați copiat toate imaginile pe
care doriți să le păstrați înainte de a formata cardul de memorie.
• Introduceţi cardul de memorie în aparatul foto, apăsaţi pe butonul d şi selectaţi Formatare
card din meniul de configurare (A22).
Baterii recomandate
• Patru baterii alcaline LR6/L40 (tip AA) (baterii incluse)
• Patru baterii cu litiu FR6/L91 (tip AA)
• Patru acumulatori Ni-MH (nichel metal hidrură) reîncărcabili EN-MH2
Acumulatorii Ni-MH reîncărcabili EN-MH1 nu pot fi utilizaţi.
Să începem
3
B
Note referitoare la baterii
• Nu combinaţi acumulatorii vechi cu cei noi, nici mărci sau tipuri diferite de acumulatori.
• Nu pot fi utilizate baterii care au următoarele defecte:
Baterii care se descojesc
B
Bateriile a căror izolare nu
acoperă zona din jurul
bornei negative
Bateriile la care borna
negativă este plată
Note despre acumulatorii Ni-MH reîncărcabili EN-MH2
Dacă în aparatul foto utilizaţi acumulatori EN-MH2, încărcaţi patru acumulatori simultan folosind
încărcătorul MH-73 (A28).
C
Bateriile alcaline
Funcţionarea bateriilor alcaline poate să difere foarte mult în funcţie de marcă.
Scoaterea bateriilor sau a cardului de memorie
Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi ecranul s-au închis şi
apoi deschideţi capacul locaşului acumulatorului/fantei cardului de memorie.
• Împingeţi cu atenţie cardul de memorie în aparatul foto pentru a scoate parţial cardul de
memorie.
• Fiți atenți la manevrarea aparatului foto, a acumulatorilor și a cardului de memorie
imediat după ce ați utilizat aparatul foto, deoarece acestea pot fi fierbinți.
Cardurile de memorie și memoria internă
Datele din aparatul foto, inclusiv imaginile și filmele, pot fi salvate atât pe un card de
memorie cât și în memoria internă a aparatului foto. Pentru a utiliza memoria internă a
aparatului foto, scoateţi cardul de memorie.
4
Să începem
Modificarea unghiului monitorului
Unghiul de înclinare al monitorului poate fi coborât până la cca. 85° sau ridicat până la cca.
90°.
B
Note referitoare la monitor
• La modificarea unghiului monitorului nu utilizaţi o forţă prea mare.
• Monitorul nu poate fi mutat la stânga sau la dreapta.
• Dacă utilizaţi monitorul în condiţii normale, aşezaţi-l înapoi în poziţia iniţială.
Să începem
5
Configurarea aparatului foto
Scoateți capacul obiectivului înainte de a reporni aparatul foto.
1
Apăsați pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul.
• Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta şi a regla setările.
Comutator alimentare
Selector multiplu
Sus
Stânga
Buton k
(aplică selecţia)
Buton d
• Va fi afişat un dialog de selectare a limbii. Apăsaţi HI
de pe selectorul multiplu pentru a evidenţia o limbă şi
apăsaţi pe butonul k pentru selectare.
• Limba poate fi schimbată oricând din meniul de
configurare (A22) M Limba/Language.
Dreapta
Jos
Limba/Language
Anulare
2
În cazul în care este afișată caseta de
dialog din dreapta, urmați instrucțiunile
de mai jos și apăsați pe butonul d sau
pe butonul k.
Utilizaţi SnapBridge pt. a trimite fotogr.
către disp. intelig. şi a le partaja online.
Pentru a ignora acest ecran şi a seta
• Dacă nu veți stabili o conexiune fără fir cu un dispozitiv
SnapBridge ulterior din Meniu reţea,
apăsaţi „MENU”.
inteligent: Apăsați pe butonul d și treceți la pasul 3.
Ulterior
Setare
• Dacă veți stabili o conexiune fără fir cu un dispozitiv
inteligent: Apăsaţi pe butonul k. Consultaţi
„Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)” (A13) pentru mai multe informaţii
despre metoda de configurare.
3
6
În momentul în care vi se cere să potriviți ceasul intern al aparatului
foto, apăsați pe HI pentru a evidenția Da și apăsați pe butonul k.
Să începem
4
Evidenţiaţi fusul orar de reședință şi
apăsaţi pe butonul k.
London, Casablanca
• Apăsaţi pe H pentru a activa ora de vară. Dacă este
activată, ora va fi dată înainte cu o oră, iar pictograma
W este afișată la partea de sus a hărții. Apăsaţi I
pentru a dezactiva ora de vară.
Înapoi
5
Apăsați pe HI pentru a selecta formatul pentru dată și apăsați pe
butonul k.
6
Introduceţi data şi ora curente şi apăsaţi
pe butonul k.
• Apăsați pe JK pentru a evidenția elementele și
apăsați pe HI a face modificări.
• Apăsaţi pe butonul k pentru a potrivi ceasul.
Dată şi oră
Z
L
A
01 01 2016
h
m
00 00
Editare
7
Când vi se cere, selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.
• Configurarea este finalizată atunci când aparatul foto revine la ecranul de fotografiere.
• Fusul orar şi data pot fi schimbate oricând din meniul de configurare (A22) M Fus orar
şi dată.
Să începem
7
Operațiuni elementare de
fotografiere și redare
Fotografierea imaginilor
Modul A (automat) este utilizat în acest caz spre exemplificare. Modul A (automat) vă
permite să fotografiați în diferite de condiții de fotografiere.
1
Rotiți selectorul de moduri în dreptul marcajului A.
• Indicator încărcare baterie
b: Bateriile sunt încărcate.
B: Bateriile sunt descărcate.
• Număr de expuneri rămase
Pictograma C va fi afişată dacă în aparatul foto nu este
introdus niciun card de memorie, iar imaginile vor fi
salvate în memoria internă.
• Apăsați pe butonul s (afișaj) pentru a modifica
informațiile afișate pe ecran de fiecare dată.
25m 0s
3200
Indicator încărcare baterie
Număr de expuneri rămase
2
Ţineţi aparatul foto fix.
• Nu acoperiţi cu degetele şi cu alte obiecte obiectivul, bliţul, dispozitivul de iluminare
asistenţă AF, microfonul şi difuzorul.
8
Operațiuni elementare de fotografiere și redare
3
Încadraţi imaginea.
• Acționați butonul control zoom sau control zoom lateral pentru a modifica poziția obiectivului
de zoom.
• Dacă pierdeți subiectul din cadru în timp ce fotografiați cu obiectivul în poziția de
telefotografie, apăsați pe butonul q (zoom cu revenire rapidă) pentru a mări temporar
zona vizibilă, pentru a putea încadra mai ușor subiectul.
Micşorare
Mărire
Mărire
Micşorare
Butonul q
4
Apăsaţi pe butonul de declanşare până la
jumătate.
• Să apăsați pe butonul de declanşare până la jumătate
înseamnă să apăsați și să țineți apăsat butonul în
punctul în care simțiți o ușoară rezistență.
• Dacă subiectul este focalizat, zona de focalizare sau
indicatorul de focalizare va fi afișat(ă) şi va avea
culoarea verde.
• Dacă utilizaţi zoomul digital, aparatul foto focalizează
în centrul cadrului, iar zona de focalizare nu va fi afişată.
• Dacă zona de focalizare sau indicatorul de focalizare
luminează intermitent, aparatul nu poate focaliza.
Modificaţi compoziţia şi încercaţi să apăsaţi din nou
butonul de declanşare până la jumătate.
5
B
1/250
F3
Zonă focalizare
Fără să ridicați degetul, apăsaţi pe
butonul de declanşare până la capăt.
Note referitoare la salvarea imaginilor sau a filmelor
Indicatorul care afişează numărul de expuneri rămase sau indicatorul care afişează durata de
înregistrare rămasă luminează intermitent în timp ce imaginile sau filmele sunt salvate. Nu
deschideţi capacul locaşului bateriei/fantei cardului de memorie şi nu scoateţi bateriile
sau cardul de memorie în timp ce un indicator luminează intermitent. În caz contrar, puteţi
pierde datele sau puteţi deteriora aparatul foto sau cardul de memorie.
Operațiuni elementare de fotografiere și redare
9
C
Funcţia Oprire automată
• Dacă nu efectuați nicio operație timp de aproximativ un minut, ecranul se va închide, aparatul
foto va intra în modul veghe și apoi indicatorul luminos aparat pornit va lumina intermitent.
Aparatul foto se va închide dacă a stat în modul veghe aproximativ trei minute.
• Pentru a redeschide ecranul în timp ce aparatul foto este în modul veghe, efectuați o operație, de
exemplu apăsați pe comutatorul de alimentare sau pe butonul de declanşare.
C
Dacă utilizaţi un trepied
• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în următoarele situaţii:
- dacă bliţul este coborât și fotografiați în spații întunecate sau dacă utilizaţi un mod fotografiere
în care bliţul nu este acţionat
- dacă zoomul este într-o poziție de telefotografiere
• Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul la fotografiere, definiţi pentru VR fotografie
opţiunea Dezactivată din meniul de configurare (A22) pentru a preveni apariţia unor
eventuale erori apărute datorită folosirii acestei funcţii.
Utilizarea bliţului
În cazul în care aveți nevoie de bliț, de exemplu în spații
întunecate sau în cazul în care subiectul este retroiluminat,
apăsați pe butonul m (ridicare bliț) pentru a ridica blițul.
• Dacă nu utilizați blițul, apăsați ușor pentru a coborî blițul
până când auziți zgomotul de închidere.
Înregistrarea filmelor
Afișați ecranul de fotografiere și apăsați pe butonul
b (e înregistrare film) pentru a începe înregistrarea unui
film. Apăsaţi din nou pe butonul b (e înregistrare film)
pentru a termina înregistrarea.
10
Operațiuni elementare de fotografiere și redare
Redarea imaginilor
1
Apăsaţi pe butonul c (redare) pentru a
intra în modul redare.
• Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul c în timp ce
aparatul este oprit, aparatul se va deschide în modul
redare.
2
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
selecta imaginea care va fi afişată.
• Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul HIJK pentru a
derula rapid imaginile.
• Apăsați pe butonul s (afișaj) pentru a modifica
informațiile afișate pe ecran de fiecare dată.
• Pentru a reda un film înregistrat, apăsați pe butonul k.
• Pentru a reveni în modul fotografiere, apăsaţi pe
butonul c sau pe butonul de declanşare.
• Dacă e este afișat în modul redare cadru întreg,
puteți apăsa pe butonul k pentru a aplica un efect în
imagine.
Afişaţi imaginea anterioară
Afişaţi imaginea următoare
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Acţionaţi butonul control zoom spre
g (i) în modul redare cadru întreg
pentru a mări o imagine.
3.0
• În modul redare cadru întreg, acționați
butonul control zoom spre f (h)
pentru a trece în modul redare miniaturi
și pentru a afișa mai multe imagini pe
ecran.
Operațiuni elementare de fotografiere și redare
1/20
11
Ștergerea imaginilor
1
Apăsaţi pe butonul l (ștergere) pentru a
şterge imaginea afişată în prezent pe
ecran.
2
Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a
selecta metoda dorită de ştergere şi
apăsaţi pe butonul k.
• Pentru a ieşi fără a efectua operaţia de ştergere, apăsaţi
pe butonul d.
3
Ştergere
Imagine curentă
Ştergere imagini selectate
Toate imaginile
Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.
• Imaginile şterse nu pot fi recuperate.
Ştergeţi 1 imagine?
Da
Nu
B
Ştergerea imaginilor dintr-o secvenţă
• Imaginile capturate folosind declanșarea continuă sau cele
capturate în modul expunere multiplă–iluminare, în modul
creativ sau folosind funcția colaj autoportret, sunt salvate ca
secvență și numai prima imagine din secvență (imaginea
importantă) va fi afișată în modul redare (setare implicită).
• Dacă apăsați pe butonul l în timp ce este afișată o imagine
importantă pentru o secvență de imagini, toate imaginile din
0004.JPG
15/11/2016 15:30
secvență sunt șterse.
• Pentru a şterge o anumită imagine dintr-o secvenţă, apăsaţi
pe butonul k pentru a afişa imaginile una câte una şi apăsaţi pe butonul l.
C
Ştergerea imaginii capturate în modul fotografiere
Dacă utilizaţi modul fotografiere, apăsaţi pe butonul l pentru a şterge ultima imagine salvată.
12
Operațiuni elementare de fotografiere și redare
1/5
Conectarea la un dispozitiv
inteligent (SnapBridge)
Instalarea aplicației SnapBridge
Dacă instalați aplicația SnapBridge și stabiliți o conexiune fără fir între un
aparat foto compatibil SnapBridge și dispozitivul inteligent, puteți încărca
imaginile capturate cu aparatul foto pe dispozitivul inteligent sau puteți
utiliza dispozitivul inteligent pentru a acționa declanșatorul aparatului foto
(A17).
• Procedura este prezentată utilizând aplicația SnapBridge versiunea 2.0. Utilizați cea mai
recentă versiune a aplicației SnapBridge. Procedurile de operare diferă în funcție de
programul firmware al aparatului foto, de versiunea aplicației SnapBridge sau de sistemul
de operare al dispozitivului inteligent.
• Pentru informații despre utilizare, consultați documentația dispozitivului inteligent.
1
Instalați aplicația SnapBridge pe dispozitivul inteligent.
• Descărcați aplicația din Apple App Store® pentru iOS și din Google Play™ pentru Android™.
Căutați cuvântul „snapbridge” și apoi instalați aplicația.
• Pentru informații suplimentare despre versiunile SO compatibile, vizitați respectivul site de
descărcare.
• Aplicația „SnapBridge 360/170” nu poate fi utilizată cu acest aparat foto.
2
Activați Bluetooth și Wi-Fi pe dispozitivul inteligent.
• Utilizați aplicația SnapBridge pentru conectarea la aparatul foto. Conectarea nu
poate fi efectuată din ecranul de setări Bluetooth al dispozitivului inteligent.
C
Ecranele din aplicația SnapBridge
1 Puteți vedea notificările de la Nikon și meniul Ajutor din
aplicația SnapBridge, și puteți configura setările aplicației.
2 Mai întâi definiți setările conexiunii pentru dispozitive
inteligente și aparate foto.
3 Puteți vizualiza, șterge sau partaja imaginile descărcate de
pe aparatul foto.
1
2
3
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
13
Conectarea aparatului foto cu un dispozitiv
inteligent
• Utilizaţi un acumulator suficient de încărcat pentru a preveni oprirea aparatului foto în
timpul efectuării procedurii.
• Introduceţi în aparatul foto cardul de memorie pe care este suficient spațiu disponibil.
1
Aparatul foto: Selectați Meniu reţea
(A22) M Con. la disp. inteligent și
apăsați pe butonul k.
Mod avion
Con. la disp. inteligent
Opţiuni trimit. automată
• Caseta de dialog din pasul 2 este afișată când porniți
aparatul foto prima dată. Acest pas nu este necesar în
aceste cazuri.
2
Aparatul foto: Apăsați pe butonul k dacă
este afișată fereastra de dialog din
dreapta.
Wi-Fi
Bluetooth
Restaurare set. implicite
Anv. SnapBridge för att skicka foton
till smart enhet och dela online.
För att hoppa över den här skärmen
och ställa in SnapBridge senare på
Nätverksmeny, tryck på "MENU".
Senare
• Este afișată o casetă de dialog în care sunteți întrebat
dacă doriți să folosiți funcția NFC. Dacă veți utiliza
funcția NFC, atingeți antena NFC a dispozitivului
inteligent de marcajul Y (N-mark) de pe aparatul foto.
Dacă Start pairing? (Începeți asocierea?) este afișat
pe dispozitivul inteligent, atingeți OK și treceți la
pasul 6. Dacă nu utilizați funcția NFC, apăsați pe
butonul k.
3
Aparatul foto: Verificați dacă pe ecran este
afișată caseta de dialog din dreapta.
• Pregătiți dispozitivul inteligent și treceți la pasul
următor.
NFC-aktiverade enheter: vidrör
den smarta enheten med kameran.
Icke-NFC-aktiverade enheter:
tryck på "OK".
Avbryt
Nästa
Aplicaţia
SnapBridge
Aparat foto
Pe dispozitivul inteligent, accesaţi
magazinul de aplicaţii şi căutaţi
SnapBridge. După instalare, deschideţi
aplicaţia SnapBridge.
Anulare
14
Välj
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
4
Dispozitivul inteligent: Lansați aplicația
SnapBridge și atingeți Pair with camera
(Asociere cu aparatul foto).
• Dacă pe ecran este afișată caseta de dialog pentru selectarea
unui aparat foto, atingeți aparatul foto la care doriți să vă
conectați.
• Dacă nu v-ați conectat la aparatul foto atingând Skip
(Omitere) în colțul din dreapta sus al ecranului la lansarea
pentru prima dată a aplicației SnapBridge, atingeți Pair with
camera (Asociere cu aparatul foto) din fila A și treceți la
pasul 5.
5
Dispozitivul inteligent: Din ecranul Pair with
camera (Asociere cu aparatul foto), atingeți
numele aparatului foto.
• Pentru iOS, dacă pe ecran este afișată o casetă de dialog în care
este explicată procedura de conectare, confirmați detaliile și
atingeți Understood (Am înțeles) (dacă nu este afișată,
derulați în jos ecranul). Când ecranul de selectare a unui
accesoriu este afișat, atingeți din nou numele aparatului foto (s-ar putea să trebuiască să
așteptați ca numele aparatului foto să fie afișat).
6
Aparatul foto/
dispozitivul inteligent:
Confirmați dacă
aparatul foto și
dispozitivul inteligent
afișează același număr
(format din șase cifre).
Aut.kod
123456
Bekräfta att samma aut.kod visas på
den smarta enheten och tryck på OK.
Avbryt
OK
• Pentru iOS, în funcție de versiunea sistemului de operare este posibil ca numărul să nu fie
afișat pe dispozitivul inteligent. În acest caz, treceți la pasul 7.
7
Aparatul foto/dispozitivul inteligent:
Apăsați pe butonul k de pe
aparatul foto și pe PAIR (ASOCIERE)
din aplicația SnapBridge.
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
15
8
Aparatul foto/dispozitivul inteligent: Terminați definirea setărilor de
conectare.
Aparatul foto: Apăsați pe butonul k dacă este afișată
fereastra de dialog din dreapta.
Dispozitivul inteligent: Atingeți OK atunci când este
afișată caseta de dialog care indică finalizarea operației de
asociere.
Kameran och den smarta enheten är
anslutna!
SnapBridge skickar foton till den
smarta enheten när du tar dem.
Nästa
9
Aparatul foto: Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza
procesul de configurare.
• Pentru a înregistra datele de locație în fotografii, selectați Yes (Da) atunci când este afișată solicitarea
și activați caracteristicile pentru datele de locație. Activați caracteristicile pentru datele de locație pe
dispozitivul inteligent și în fila A a aplicației SnapBridge M Auto link options (Opțiuni
conectare automată) M activați Synchronize location data (Sincronizare date de locație).
• Puteţi sincroniza ceasul intern al aparatului foto cu ora raportată de dispozitivul inteligent selectând
Yes (Da) atunci când este afișată solicitarea. În fila A a aplicației SnapBridge M Auto link options
(Opțiuni conectare automată) M activați Synchronize clocks (Sincronizare ceasuri).
Conectarea aparatului foto și a dispozitivului inteligent s-a terminat.
Imaginile statice capturate cu aparatul foto sunt încărcate automat pe dispozitivul inteligent.
C
Informații suplimentare despre utilizarea aplicației SnapBridge și a aparatului foto
• Pentru detalii despre utilizarea aplicației SnapBridge (după conectare, consultați în aplicația
SnapBridge meniul M Help (Ajutor)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
• Pentru informații despre utilizare, consultați documentația „Manual de referinţă” (format PDF),
primită cu aparatul foto. Aceasta poate fi descărcată de pe pagina Centru de descărcare.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
C
Dacă nu vă puteți conecta
• Dacă la conectare aparatul foto afișează mesajul Nu s-a conectat.
- Apăsați pe butonul k și repetați procedura de la pasul 2 (A14) din „Conectarea aparatului
foto cu un dispozitiv inteligent” pentru a vă conecta din nou.
- Apăsați pe butonul d pentru a anula conectarea.
• Problema poate fi rezolvată prin redeschiderea aplicației. Închideți complet aplicația SnapBridge
și apoi atingeți din nou pictograma pentru a o lansa. Când aplicația se deschide, repetați
instrucțiunile de la pasul 1 (A14) din „Conectarea aparatului foto cu un dispozitiv inteligent”.
• Dacă aparatul foto nu se poate conecta și în iOS apare o eroare, este posibil ca aparatul foto să fie
înregistrat ca dispozitiv în iOS. În acest caz, lansați aplicația cu setările iOS și anulați înregistrarea
dispozitivului (numele aparatului).
16
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
Dezactivarea sau activarea conexiunii fără fir
Utilizați oricare dintre metodele de mai jos pentru a dezactiva sau activa conexiunea.
• Schimbați setările definite în Meniu reţea M Mod avion din aparatul foto. Puteți selecta
Activată pentru a dezactiva toate funcțiile de comunicare în locuri în care comunicațiile
fără fir sunt interzise.
• Schimbați setările definite în Meniu reţea M Bluetooth M Conexiune de reţea din
aparatul foto.
• Schimbați setările definite în fila A M Auto link options (Opțiuni conectare
automată) M Auto link (Conectare automată) din aplicația SnapBridge.
Dacă dezactivați această setare, puteți reduce consumul acumulatorului dispozitivului
inteligent.
Încărcarea imaginilor și fotografierea la distanță
Încărcarea imaginilor
Sunt disponibile trei moduri pentru încărcarea imaginilor.
1
2
3
Încărcați automat imaginile pe
dispozitivul inteligent de fiecare
dată când acestea sunt
capturate1, 2
Meniu reţea din aparatul foto M Trimitere când se
fotogr. M selectați pentru Imagini statice opțiunea Da.
Filmele nu pot fi încărcate automat.
Selectați imaginile statice din
aparat și încărcați-le în
dispozitivul inteligent1, 2
Meniu redare din aparatul foto M utilizați Marcare
pentru încărcare pentru a selecta imagini.
Filmele nu pot fi selectate pentru încărcare.
Utilizați dispozitivul inteligent
pentru a selecta imagini din
aparatul foto și pentru a le
descărca pe dispozitivul
inteligent
În fila A din aplicația SnapBridge M atingeți Download
pictures (Descărcare fotografii).
Este afișată o casetă de dialog referitoare la conexiunile WiFi. Atingeți OK3 și selectați imaginile.
Dimensiunea imaginilor încărcate este 2 megapixeli.
Dacă pentru Meniu reţea M Bluetooth M Trimitere când este oprit din aparatul foto este
selectată opțiunea Activată, imaginile vor fi încărcate automat pe dispozitivul inteligent chiar
dacă aparatul foto este oprit.
În funcție de versiunea iOS, trebuie să selectați numele SSID al aparatului foto când atingeți OK.
Consultaţi „Dacă în iOS este afișată o casetă de dialog referitoare la conexiunile Wi-Fi” (A18).
B
Note despre utilizarea unei conexiuni Wi-Fi
• Dacă dispozitivul inteligent intră în modul stare de veghe sau dacă treceți din aplicația
SnapBridge într-o altă aplicație, conexiunea Wi-Fi va fi deconectată.
• Unele funcții ale aplicației SnapBridge nu pot fi utilizate în timpul unei
conexiuni Wi-Fi. Pentru a anula o conexiune Wi-Fi, atingeți fila A M
F M Yes (Da).
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
17
Fotografierea la distanță
Puteți atinge fila A din aplicația SnapBridge M Remote photography (Fotografiere la
distanță) pentru a elibera declanșatorul aparatului foto folosind un dispozitiv inteligent.
• Urmaţi instrucţiunile din aplicația SnapBridge pentru a trece la o conexiune Wi-Fi. În iOS,
pe ecran poate fi afișată o casetă de dialog referitoare la conexiunile Wi-Fi. În acest caz,
consultați „Dacă în iOS este afișată o casetă de dialog referitoare la conexiunile Wi-Fi”
(A18).
Dacă în iOS este afișată o casetă de dialog referitoare la
conexiunile Wi-Fi
În mod normal, aplicația SnapBridge conectează aparatul foto și dispozitivul inteligent prin
Bluetooth. Totuși, selectați o conexiune Wi-Fi dacă folosiți Download pictures
(Descărcare fotografii) sau fotografierea la distanță. În funcție de versiunea iOS, selectarea
conexiunii se face manual. În acest caz, urmați instrucțiunile de mai jos pentru configurarea
conexiunii.
1
Notați-vă numele SSID (numele implicit al
aparatului foto) și parola afișate pe dispozitivul
inteligent și apoi atingeți View options
(Vizualizare opțiuni).
• Folosind Meniu reţea M Wi-Fi M Tip de conexiune Wi-Fi
din aparatul foto, puteți schimba numele SSID și parola. Pentru
a vă proteja confidențialitatea, vă recomandăm să schimbați
regulat parola. Dezactivați conexiunea fără fir în timp ce
schimbați parola (A17).
2
Din lista de conexiuni, selectați identificatorul
SSID notat în pasul 1.
• Dacă vă conectați pentru prima dată, introduceți parola notată
în pasul 1 respectând caracterele scrise cu majuscule și
minuscule. Introducerea parolei nu mai este necesară după
prima conectare.
• Configurarea conexiunii Wi-Fi s-a terminat dacă pictograma G
este afișată în dreptul identificatorului SSID așa cum este
prezentat în ecranul din dreapta. Reveniți în aplicația
SnapBridge și utilizați aplicația.
18
Conectarea la un dispozitiv inteligent (SnapBridge)
Alte funcții
Selectarea unui mod de fotografiere
Puteți roti selectorul de moduri pentru a alinia modul de fotografiere dorit cu marcajul
indicatorului de pe corpul aparatului.
• A mod (Automat)
Selectați acest mod pentru a fotografia în diferite condiții de fotografiere.
• Modurile (Scenă) y, o, j, e, o, d
Selectați unul dintre modurile scenă în funcție de condițiile de fotografiere și puteți
fotografia cu setările adecvate condițiilor respective.
- y: Apăsați pe butonul d și selectați un mod scenă.
- o (selector aut. scene): Aparatul foto recunoaște condițiile de fotografiere în
momentul în care încadrați o fotografie și puteți fotografia în funcție de condițiile
respective.
- j (peisaj noapte): Utilizați acest mod pentru a fotografia peisaje nocturne.
- e (portret de noapte): Utilizați acest mod pentru a fotografia seara şi noaptea
portrete cu decor în fundal.
- o (iluminare fundal): Utilizați acest mod pentru a fotografia subiecte cu fundal
iluminat.
- d (sport): Utilizați acest mod pentru a fotografia evenimente sportive.
• s mod (Creativ)
Aparatul salvează simultan patru imagini cu efecte și o imagine fără efecte într-un singur
cadru.
• F mod (Portret inteligent)
Utilizați funcția de retușare cosmetică pentru a îmbunătăți aspectul fețelor persoanelor în
timpul fotografierii și utilizați funcția Cronometru zâmbet sau Colaj autoportret pentru a
fotografia.
• M mod (Prezentare film scurt)
Aparatul foto va crea un film scurt, de maximum 30 de secunde, (e 1080/30p sau
S 1080/25p) prin înregistrarea și combinarea automată a mai multor clipuri cu o
lungime de câteva secunde.
Alte funcții
19
C
Afişare ajutor
Prezentarea funcțiilor este afișată la schimbarea modului de fotografiere sau în timp ce ecranul de
configurare este afișat.
Apăsați până la jumătate pe butonul de declanşare pentru a trece rapid în modul fotografiere.
Puteți afișa sau ascunde prezentarea funcțiilor folosind opțiunea Afişare ajutor din Setări
monitor din meniul de configurare.
20
Alte funcții
Configurarea funcțiilor de fotografiere folosind
selectorul multiplu
Dacă ecranul de fotografiere este afișat, puteți apăsa pe selectorul multiplu H (m) J (n)
I (p) K (o) pentru a defini funcțiile prezentate mai jos.
• m Mod bliţ
Dacă blițul este ridicat, modul bliț poate fi configurat în funcție de condiţiile de
fotografiere.
• n Autodeclanşator, Temporizator autoportret
Aparatul foto eliberează declanșatorul după ce numărătoarea inversă s-a terminat, în
funcție de numărul de secunde selectat, după ce ați apăsat pe butonul de declanşare.
• p Mod macro
Utilizaţi modul macro la fotografierea în modul Close-up.
• o Compensare expunere
Puteţi regla luminozitatea generală a imaginii.
Funcțiile care pot fi definite diferă în funcţie de modul de fotografiere.
Alte funcții
21
Operațiunile din meniu
Puteți configura meniurile enumerate mai jos apăsând pe butonul d (meniu).
•
•
•
•
•
A Meniu fotografiere1, 2
D Meniu film1
G Meniu redare3
J Meniu reţea
z Meniu configurare
1
2
Apăsați pe butonul d în timp ce ecranul de fotografiere este afișat.
Pictogramele de meniu și opțiunile de setări disponibile diferă în funcție de modul de
fotografiere.
Apăsați pe butonul d în timp ce ecranul de redare este afișat. Pictogramele de meniu și
opțiunile de setări disponibile diferă în funcție de modul de redare.
3
1
Apăsaţi pe butonul d (meniu).
• Meniul este afişat.
2
Apăsaţi pe selectorul
multiplu J.
• Pictograma de meniu selectată în
prezent va fi afişată cu galben.
Meniu fotografiere
Mod imagine
Balans de alb
Continuu
Sensibilitate ISO
Mod zonă AF
Mod focalizare autom.
Pictogramele de meniu
3
Selectaţi o pictogramă de
meniu şi apăsaţi pe butonul k.
• Opţiunile meniului devin selectabile.
Configurare
Fus orar şi dată
Setări monitor
Înregistrare dată
VR fotografie
Asistenţă AF
Zoom digital
22
Alte funcții
4
Selectaţi o opțiune de meniu şi
apăsaţi pe butonul k.
• În funcţie de modul de fotografiere sau
de starea aparatului foto, anumite
opţiuni din meniu nu pot fi configurate.
Fus orar şi dată
Setări monitor
Înregistrare dată
VR fotografie
Asistenţă AF
Zoom digital
5
Selectaţi o setare şi apăsaţi pe
butonul k.
• Setarea selectată va fi aplicată.
• Dacă aţi terminat de utilizat meniul,
apăsaţi pe butonul d.
• Dacă un meniu este afişat, puteţi trece în
modul fotografiere apăsând pe butonul
de declanşare sau pe butonul b (e).
Înregistrare dată
Dată
Dată şi oră
Dezactivată
Alte funcții
23
Note tehnice
Note
Avertismente pentru clienţii din Europa
Acest simbol indică faptul că echipamentele electrice şi electronice trebuie
colectate separat.
Următoarele sunt valabile doar pentru utilizatorii dinţările europene:
• Acest produs este conceput pentru colectarea separată la un punct de
colectare corespunzător. Nu casaţi acest produs ca pe un deşeu domestic.
• Colectarea separată şi reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale şi la
prevenirea consecinţelor negative asupra sănătăţii umane şi mediului care ar putea
rezulta din cauza eliminării incorecte.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile
de reglementarea colectării deşeurilor.
Simbolul de pe baterii indică faptul că bateriile trebuie colectate separat faţă de
alte deşeuri.
În ţările europene se aplică următoarele reglementări:
• Toate bateriile, fie că sunt marcate cu acest simbol sau nu, sunt proiectate
pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la
un loc cu deşeurile menajere.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile
de reglementarea colectării deşeurilor.
24
Note tehnice
Note despre funcțiile de comunicare fără fir
Restricții privind dispozitivele fără fir
Unitatea de transmisie-recepție fără fir inclusă în acest produs respectă prevederile în
vigoare în țara din care s-a făcut achiziția și nu pe cele din alte țări (produsele achiziționate
din țările UE sau EFTA pot fi utilizate pe întreg teritoriul UE și EFTA). Nikon nu își asumă nicio
responsabilitate în cazul utilizării în alte țări. Utilizatorii care nu știu din ce țară a fost
cumpărat produsul trebuie să consulte centrul local de service Nikon sau un reprezentant
autorizat de service Nikon. Această restricție se aplică numai în cazul dispozitivelor fără fir și
nu altor produse.
Securitate
Cu toate că unul dintre avantajele acestui produs este faptul că permite conectarea liberă a
altor dispozitive, aflate oriunde în raza sa de acțiune, pentru efectuarea unui schimb de date
prin rețeaua fără fir, dacă setările de securitate nu sunt activate pot apărea următoarele
probleme:
• Furtul de date: Terți rău intenționați pot intercepta transmisiile fără fir pentru a fura
numele de utilizator (ID), parolele și alte informații personale.
• Accesul neautorizat: Utilizatori neautorizați pot obține acces la rețea și pot modifica date
sau pot efectua alte acțiuni rău intenționate. Datorită modului de proiectare al rețelelor
fără fir, atacurile specializate pot permite accesul neautorizat chiar și în cazul în care
setările de securitate sunt activate. Nikon nu este responsabil pentru scurgerile de date
sau de informații care pot apărea în timpul efectuării unui transfer de date.
• Nu accesați rețele pe care nu aveți permisiunea să le utilizați, chiar dacă acestea sunt
afișate pe telefonul dumneavoastră inteligent sau pe tabletă. Această încercare poate fi
considerată a fi acces neautorizat. Accesați numai rețelele pe care aveți permisiunea să le
utilizați.
Gestionarea informațiilor personale și aviz de neresponsabilitate
• Informațiile despre utilizator înregistrate și configurate pe produs, inclusiv setările
conexiunii fără fir și alte informații personale, pot fi modificate sau pierdute în cazul
producerii unei erori operaționale, prezenței de electricitate statică, accidente, defecțiuni,
reparații sau alte operații. Păstrați întotdeauna copii separate după informațiile
importante. Nikon nu este responsabil pentru daunele directe sau indirecte sau pentru
profiturile pierdute rezultate din modificarea sau pierderea conținutului care nu pot fi
atribuite Nikon.
• Înainte de a arunca acest produs sau de a-l transfera unui alt proprietar, utilizați Resetare
totală din meniul de configurare (A22) pentru a șterge toate informațiile despre
utilizator înregistrate și configurate cu produsul, inclusiv setările conexiunii LAN fără fir și
alte informații personale.
• Nikon nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă în urma utilizării neautorizate a
acestui produs de către terți în cazul în care produsul a fost furat sau pierdut.
Note tehnice
25
Precauții în cazul exportării sau transportului acestui produs în străinătate
Acest produs este controlat în conformitate cu Reglementările de administrare a
exporturilor din Statele Unite (EAR). Nu este necesară permisiunea guvernului Statelor Unite
pentru exportul în alte țări cu excepția următoarelor, care în conformitate cu acest
document sunt supuse embargoului sau unor controale speciale: Cuba, Iran, Coreea de
Nord, Sudan și Siria (lista poate fi modificată).
Notă pentru clienţii din Europa
Declarație de conformitate (Europa)
Prin prezenta, Nikon Corporation declară că tipul de echipamente radio COOLPIX B500 este
în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă
internet: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_B500.pdf.
• Putere maximă la ieșire:
- Wi-Fi: 16,8 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 7,8 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 7,8 dBm (EIRP)
• Frecvenţă de operare:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 canale)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
26
Note tehnice
Întreţinerea produsului
Urmați instrucţiunile de mai jos precum şi avertizările din „Pentru siguranţa dumneavoastră”
(Avi–ix) la utilizarea sau depozitarea dispozitivului.
Aparatul foto
Nu supuneți aparatul foto la lovituri puternice
Produsul se poate defecta dacă este supus la şocuri sau vibraţii puternice. În plus, nu atingeți și nu
forțați obiectivul.
Păstraţi aparatul uscat
Dispozitivul se va defecta dacă este scufundat în apă sau dacă este expus la umiditate ridicată.
Evitaţi modificările bruşte de temperatură
Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi
rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea
condensului, aşezaţi aparatul într-o carcasă de transport sau o pungă de plastic înainte de a îl
expune la modificări bruşte de temperatură.
Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice
Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentelor care generează radiaţii
electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. În caz contrar, datele se pot pierde sau
aparatul poate avea o funcționare defectuoasă.
Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade lungi de timp
Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse
de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina puternică poate produce deteriorarea
senzorului de imagine sau un efect de estompare albă a fotografiilor.
Închideţi produsul înainte de a scoate sau de a deconecta sursa de alimentare sau
cardul de memorie
Nu scoateţi bateriile în timp ce aparatul este pornit sau în timp ce imaginile sunt salvate sau şterse.
Întreruperea forţată a alimentării, în aceste condiţii, poate avea ca efect pierderea datelor sau
defectarea cardului de memorie sau a circuitelor interne.
Note referitoare la monitor
• Monitoarele (inclusiv vizoarele electronice) sunt construite cu o precizie extrem de mare; cel
puţin 99,99% dintre pixeli sunt funcţionali şi nu mai mult de 0,01% lipsesc sau sunt defecţi. Prin
urmare, chiar dacă aceste afişaje pot conţine pixeli care sunt întotdeauna aprinşi (albi, roşii,
albaştri sau verzi) sau întotdeauna stinşi (negri) aceasta nu este o defecţiune şi nu are niciun efect
asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.
• Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare.
• Nu aplicați presiune pe monitor, deoarece acesta poate fi avariat sau poate funcționa defectuos.
În cazul în care monitorul se sparge, luaţi măsurile necesare pentru a evita rănirea provocată de
cioburile de sticlă şi pentru a preveni contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea acestora în
ochi sau gură.
Note tehnice
27
Baterii
Precauții de utilizare
• Nu uitați că bateriile se pot înfierbânta după utilizare.
• Nu utilizaţi bateriile după data de expirare.
• Nu porniţi şi nu opriţi aparatul foto repetat dacă bateriile din aparatul foto sunt descărcate.
Baterii de rezervă disponibile
Vă recomandăm să aveţi un set de baterii de rezervă la dumneavoastră, în funcţie de locul în care
fotografiaţi. În unele zone, nu puteţi cumpăra baterii.
Încărcarea acumulatorilor
Dacă utilizaţi acumulatori reîncărcabili opţionali, încărcaţi acumulatorii înainte de a face fotografii.
La cumpărare, acumulatorii nu sunt complet încărcaţi.
Citiţi şi respectaţi avertizările din instrucţiunile de funcţionare primite la cumpărarea încărcătorului
de acumulatori.
Încărcarea acumulatorilor reîncărcabili
• Nu amestecaţi acumulatorii diferit încărcaţi, sau acumulatori fabricaţi de diferiţi producători sau
modele diferite.
• Dacă utilizaţi acumulatori EN-MH2 cu acest aparat foto, încărcaţi patru acumulatori simultan
folosind încărcătorul de acumulatori MH-73. Utilizaţi numai încărcătorul de acumulatori MH-73
pentru a încărca acumulatorii EN-MH2.
• Dacă folosiţi încărcătorul de acumulatori MH-73, încărcaţi numai acumulatori EN-MH2.
• Acumulatorii Ni-MH reîncărcabili EN-MH1 nu pot fi utilizaţi.
Note despre acumulatorii Ni-MH reîncărcabili
• Dacă încărcaţi repetat acumulatorii Ni-MH reîncărcabili parţial încărcaţi, mesajul Bateria este
consumată. poate fi afişat prematur dacă utilizaţi acumulatorii. Acest lucru se datorează „efectului
de memorie”, conform căruia sarcina pe care o poate păstra un acumulator scade în timp. Utilizaţi
acumulatorii până când sunt complet descărcaţi şi comportamentul acestora va reveni la normal.
• Acumulatorii Ni-MH reîncărcabili se descarcă chiar dacă nu sunt utilizaţi. Vă recomandăm să
încărcaţi acumulatorii chiar înainte de a-i utiliza.
Utilizarea bateriilor la temperaturi scăzute
În zilele reci, capacitatea bateriilor are tendința să scadă. Dacă utilizați baterii descărcate la
temperaturi scăzute, este posibil ca aparatul foto să nu se deschidă. Păstrați un set de baterii de
rezervă la cald și schimbați bateriile dacă este necesar. Este posibil ca, după ce s-au încălzit, bateriile
să își recupereze o parte din sarcină.
Bornele bateriilor
Murdăria de pe bornele bateriilor poate afecta funcţionarea aparatului foto. În cazul în care bornele
bateriei se murdăresc, ștergeți-le cu o lavetă curată, uscată înainte de a le utiliza.
Nivelul de încărcare al bateriei
Dacă în aparatul foto introduceţi baterii descărcate, este posibil ca aparatul să indice că bateriile
sunt suficient de încărcate pentru a funcţiona. Aceasta este o caracteristică a bateriilor.
28
Note tehnice
Reciclarea bateriilor uzate
Înlocuiți bateriile când acestea nu mai sunt încărcate. Bateriile uzate sunt o resursă valoroasă.
Reciclaţi bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale.
Note tehnice
29
Curăţarea şi depozitarea
Curăţarea
Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.
Obiectiv
Evitaţi să atingeţi componentele din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful
cu o suflantă (în general un mic dispozitiv prevăzut cu o pară de cauciuc la un
capăt, pe care se apasă pentru a produce un curent de aer la celălalt capăt). Pentru
a şterge urmele de degete sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu suflanta,
ştergeţi obiectivul cu o lavetă moale, folosind o mişcare în spirală care porneşte din
centrul obiectivului spre margini. Dacă nu este suficient, curăţaţi obiectivul cu o
lavetă umezită cu o soluţie de curăţare pentru obiective, din comerţ.
Monitor
Îndepărtaţi praful sau puful cu o suflantă. Pentru a şterge urmele lăsate de degete
şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o lavetă moale şi uscată, procedând cu atenţie
pentru a nu aplica presiune.
Corp
Folosiţi o suflantă pentru a îndepărta praful, mizeria sau nisipul, apoi ştergeţi cu
atenţie cu o lavetă moale şi uscată. După utilizarea aparatului pe plajă sau într-un
mediu nisipos sau plin de praf, curăţaţi urmele de nisip, praf sau sare cu o cârpă
uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine
aflate interiorul aparatului foto pot provoca defecţiuni care nu sunt
acoperite de garanţie.
Depozitarea aparatului foto
Scoateţi bateriile dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Pentru a evita
formarea petelor de mucegai, scoateţi aparatul foto din locul în care îl păstraţi cel puţin o
dată pe lună.
Porniţi aparatul şi acţionaţi de câteva ori butonul de declanşare, înainte de a-l depozita din
nou. Nu depozitați aparatul foto în următoarele locuri:
• în spaţii ventilate în mod neadecvat sau cu o umiditate peste 60%
• expus la temperaturi peste 50°C sau sub –10°C
• În apropierea unor echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense,
precum televizoare sau aparate radio
30
Note tehnice
Localizarea defectelor
Dacă aparatul foto nu mai funcţionează conform aşteptărilor, verificaţi lista uzuală de
probleme înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.
De asemenea, consultați Manualul de referință (în format PDF) pentru detalii privind
utilizarea acestui aparat foto (Aii).
Problema
A
Cauza/Soluţia
Aparatul foto este
pornit, dar nu
răspunde.
• Aşteptaţi finalizarea înregistrării.
• Dacă problema persistă, opriţi aparatul foto.
În cazul în care aparatul foto nu se închide, scoateţi şi
reintroduceţi bateria sau bateriile sau, dacă utilizaţi un
adaptor la reţeaua electrică, deconectaţi şi reconectaţi
adaptorul la reţeaua electrică.
Reţineţi că, deşi datele înregistrate în acel moment se vor
pierde, datele care au fost deja înregistrate nu vor fi afectate
de scoaterea sau decuplarea de la sursa de alimentare.
–
Aparatul foto nu
poate fi pornit.
Bateriile sunt consumate.
3, 28
10
Aparatul foto se
închide fără
avertizare.
• Aparatul foto se va închide automat pentru a economisi
energia (funcţia oprire automată).
• Este posibil ca aparatul foto sau bateriile să nu funcționeze
corect la temperaturi scăzute.
• Interiorul aparatului foto s-a înfierbântat. Lăsaţi aparatul foto
închis până când interiorul acestuia s-a răcit şi apoi încercaţi
să îl reporniţi.
6
10
Monitorul nu
afișează nimic.
• Aparatul foto este oprit.
• Aparatul foto se va închide automat pentru a economisi
energia (funcţia oprire automată).
• Becul bliţului luminează intermitent în timp ce bliţul se
încarcă. Așteptați ca încărcarea să se termine.
• Aparatul este conectat la un televizor sau la un computer.
• Aparatul foto fotografiază în modul scenă Exp. multiplă
luminoasă.
Aparatul foto se
înfierbântă.
Aparatul se poate înfierbânta dacă este utilizat o perioadă mai
lungă de timp, de exemplu pentru a înregistra filme, sau dacă
este folosit într-un mediu cu temperaturi ridicate; aceasta nu
este o defecţiune.
Note tehnice
28
–
–
–
–
–
31
Carduri de memorie care pot fi utilizate
Aparatul foto este compatibil cu cardurile de memorie SD, SDHC și SDXC.
• Pentru înregistrarea filmelor se recomandă utilizarea cardurilor de memorie SD cu clasa
de viteză 6 sau mai rapide. Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat dacă se
utilizează carduri de memorie cu niveluri mai mici ale clasei de viteză.
• Dacă utilizați un cititor de carduri, asigurați-vă că acesta este compatibil cu cardul de
memorie.
• Contactați producătorul pentru informații privind caracteristicile, funcționarea și limitările
acestora în timpul utilizării.
Informaţii privind mărcile comerciale
• Windows este o marcă comercială înregistrată sau o marcă comercială a Microsoft
Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
• Filigranul şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth
SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Nikon Corporation se realizează sub
licenţă.
• Apple®, App Store®, siglele Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® și iBooks
sunt mărci comerciale sau înregistrate ale Apple Inc., în SUA și în alte țări.
• Android, Google Play şi logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
Robotul Android este reprodus sau modificat pornind de la lucrări create şi distribuite de
Google şi utilizat în conformitate cu termenii descrişi de licenţa Creative Commons 3.0
Atribuire.
• iOS este o marcă comercială sau înregistrată a Cisco Systems, Inc., în Statele Unite și/sau
în alte țări și este utilizată în baza unei licențe.
• Adobe, sigla Adobe şi Reader sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale
Adobe Systems Incorporated în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
• Siglele SDXC, SDHC şi SD sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.
• PictBridge este o marcă comercială.
• HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau
mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
• Wi-Fi și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Wi-Fi
Alliance.
• N-Mark este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în
Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Toate celelalte nume de mărci menționate în acest manual sau în alte documente oferite
împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi.
32
Note tehnice
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively,
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad
may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Acest produs este licenţiat pe baza AVC Patent Portfolio License pentru utilizarea personală,
în scopuri nelucrative de către un client pentru (i) codificarea materialelor video în
conformitate cu standardul AVC („AVC video”) şi/sau (ii) decodificarea materialelor video AVC
codificate de un client angajat într-o activitate personală, fără scop lucrativ şi/sau care a fost
obţinut de la un furnizor de materiale video licenţiat pentru furnizarea materialelor video
AVC. Nicio licenţă nu este acordată sau implicată pentru alte utilizări.
Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la MPEG LA, L.L.C.
Vizitaţi http://www.mpegla.com.
Licenţă FreeType (FreeType2)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The FreeType Project
© 2012 (http://www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.
Licenţă MIT (HarfBuzz)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The HarfBuzz Project
© 2016 (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Toate drepturile rezervate.
Note tehnice
33
Termeni de garanţie - Garanţie de service Nikon
în Europa
Stimate client Nikon,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs Nikon. În cazul în care
produsul dumneavoastră Nikon necesită service în garanţie, vă rugăm să
contactaţi dealerul de la care l-aţi achiziţionat sau un membru al reţelei de
service autorizate de pe teritoriul de vânzări al Nikon Europe B.V. (ex: Europa/
Rusia/altele). Detalii disponibile la:
http://www.europe-nikon.com/support
Pentru a evita orice neplăcere inutilă, vă recomandăm să citiţi cu atenţie
manualele utilizatorului înainte de a contacta dealerul sau reţeaua de service
autorizată.
Echipamentul dumneavoastră Nikon beneficiază de garanţie pentru orice defect
de fabricaţie timp de un an de la data achiziţiei originale. Dacă în timpul
perioadei de garanţie produsul prezintă defecţiuni datorate materialelor
necorespunzătoare sau fabricaţiei, reţeaua noastră de service autorizată de pe
teritoriul Nikon Europe B.V. va repara produsul în termenii şi condiţiile de mai jos,
fără a tarifa manopera şi piesele de schimb. Nikon îşi rezervă dreptul (unilateral)
de a înlocui sau repara produsul.
1. Această garanţie este oferită doar la prezentarea cardului complet de garanţie
şi a facturii originale sau a chitanţei indicând data achiziţiei, tipul produsului şi
numele dealerului, împreună cu produsul. Nikon îşi rezervă dreptul de a refuza
service-ul în garanţie gratuit dacă documentele de mai sus nu pot fi
prezentate sau dacă informaţiile conţinute sunt incomplete sau ilizibile.
2. Această garanţie nu va acoperi:
• lucrări de întreţinere sau reparaţie necesare sau înlocuire a pieselor datorită
uzurii normale şi a distrugerii.
• modificări pentru îmbunătăţirea produsului având drept efect abaterea de
la scopul normal aşa cum este descris în manualele utilizatorului, fără
consimţământul scris prealabil al Nikon.
• costuri de transport şi toate riscurile implicate de transport legate direct
sau indirect de garanţia produselor.
34
Note tehnice
• deteriorări rezultate în urma modificărilor şi reglajelor care pot fi efectuate
unui produs fără consimţământul prealabil scris al Nikon pentru a respecta
standardele tehnice locale sau naţionale în vigoare în orice altă ţară decât
cele pentru care produsul a fost conceput şi/sau produs iniţial.
3. Garanţia nu va fi aplicabilă în cazul:
• deteriorării cauzate de utilizarea incorectă incluzând, dar fără a se limita la
nerespectarea utilizării produsului pentru scopul normal sau în
conformitate cu instrucţiunile pentru utilizator privind utilizarea şi
întreţinerea corespunzătoare şi privind montarea sau utilizarea produsului
fără conformarea la standardele de siguranţă în vigoare din ţara unde este
utilizat.
• deteriorării provocate de accidente incluzând, dar fără a se limita la fulgere,
apă, foc, utilizare incorectă sau neglijenţă.
• modificării, deteriorării aspectului, ilizibilităţii sau îndepărtării numărului
serial sau al modelului de pe produs.
• deteriorării rezultând în urma reparaţiilor sau reglajelor efectuate de
organizaţii de service sau persoane neautorizate.
• defectelor oricărui sistem în care a fost încorporat produsul sau împreună
cu care este utilizat.
4. Această garanţie de service nu afectează drepturile statutare ale
consumatorului cu respectarea legilor naţionale în vigoare; de asemenea, nu
afectează drepturile consumatorului faţă de dealer ca urmare a contractului
de vânzare/achiziţionare.
Notă: O prezentare generală a Staţiilor autorizate de service Nikon vă stă la dispoziţie online,
la următoarea legătură (http://www.europe-nikon.com/service/ ).
Note tehnice
35
36
Note tehnice
Note tehnice
37
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime
sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON
CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau
recenzii).
CT8K08(Y5)
6MN667Y5-08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising