Nikon | COOLPIX B600 | Nikon COOLPIX B600 Ghid de start rapid

Nikon COOLPIX B600 Ghid de start rapid
APARAT FOTO DIGITAL
Ghid de start rapid
Introducere
Componentele aparatului foto
Noțiuni introductive
Fotografierea de bază şi operaţiunile de redare
Alte funcții
Dacă aveţi probleme
Note tehnice
• Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a folosi aparatul
foto.
• Pentru a vă asigura că folosiţi aparatul foto în mod
corespunzător, aveţi grijă să citiţi capitolul „Pentru
siguranţa dumneavoastră” (de la pagina vii).
• După ce aţi citit acest manual, păstraţi-l într-un loc uşor
accesibil pentru a-l putea consulta pe viitor.
ii
1
2
7
12
16
17
Introducere
Citiţi mai întâi cele de mai jos
Pentru acest aparat foto sunt disponibile următoarele manuale.
Pentru utilizare simplificată
Ghid de start rapid (acest document): Explică pregătirea pentru fotografiere şi operaţiile
elementare.
Pentru utilizare avansată
Manual de referinţă (format PDF): Manualul cu instrucţiuni detaliate poate fi descărcat
de pe pagina Centru de descărcare pe un computer sau pe un dispozitiv inteligent. Acesta
poate fi vizualizat folosind Adobe Acrobat Reader (care poate fi descărcat de pe site-ul web
Adobe).
Următoarele informaţii sunt incluse în manual.
• Explicaţii detaliate ale funcţiilor de fotografiere, funcţiilor de redare şi ale elementelor de
meniu.
• Conectarea aparatului foto la televizor, imprimantă sau computer
• Accesoriile compatibile
• Soluţii în cazul în care aveţi o problemă sau este afişat un mesaj de eroare
Conectarea la un dispozitiv inteligent
SnapBridge Ghid de conectare: Explică modul în care trebuie să conectaţi aparatul foto
cu dispozitivele inteligente. Puteţi descărca cea mai recentă versiune (în format PDF) de pe
pagina Centru de descărcare.
Pentru informaţii suplimentare despre configurarea aparatului foto, consultaţi „Manual de
referinţă”.
SnapBridge - ajutor online: Explicaţii detaliate despre utilizarea aplicaţiei SnapBridge.
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
Vizitați Centrul de descărcare
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Vizitaţi site-ul nostru web pentru a descărca manualele pentru produsele
imagistice Nikon, programele pentru computer sau programele firmware.
nikon centru de descărcare B600
COOLPIX B600 Model Name: N1811
ii
Introducere
Asistenţă pentru utilizatori Nikon
Vizitaţi site-ul de mai jos pentru a înregistra aparatul foto şi pentru a fi la curent cu cele mai
recente informaţii despre produs. Veţi găsi răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ) şi ne
puteţi contacta pentru asistenţă tehnică.
https://www.europe-nikon.com/support
Verificarea conţinutului pachetului
În cazul în care lipsesc unele articole, vă rugăm să contactaţi magazinul de la care aţi
cumpărat aparatul foto.
Aparat foto digital
COOLPIX B600
Curea
Capacul obiectivului
LC-CP29 (cu curea)
Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL12
Adaptor de încărcare la
curent alternativ EH-73P*
Cablu USB UC-E21
Ghid de start rapid
(acest manual)
SnapBridge Ghid de
conectare
Garanţie (tipărită pe coperta
spate a acestui manual)
* În funcție de țara sau de regiunea din care ați cumpărat aparatul, este atașat un adaptor pentru
priză. Forma adaptorului pentru priză diferă în funcție de țara sau de regiunea din care aparatul a
fost cumpărat (A4).
NOTĂ: Aparatul foto nu include şi un card de memorie. SD, SDHC şi SDXC sunt numite în
acest manual drept „carduri de memorie”.
Introducere
iii
Vizualizarea imaginilor pe un computer sau pe un
dispozitiv inteligent
Utilizați următorul program software sau aplicație.
Program software pentru computere
Puteţi descărca programul software de pe pagina noastră: Centru de descărcare.
• ViewNX-i: Acest program permite transferul imaginilor și al filmelor pe computerul
dumneavoastră pentru vizionare și editare.
Aplicații pentru dispozitive inteligente
• SnapBridge: Dacă stabiliţi o conexiune fără fir, această aplicaţie permite încărcarea
imaginilor şi a filmelor pe dispozitivul dumneavoastră inteligent. Consultaţi „SnapBridge
Ghid de conectare” inclus pentru informaţii despre descărcarea aplicaţiei și stabilirea unei
conexiuni.
iv
Introducere
Informaţii şi precauţii
Învăţare continuă
În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al companiei Nikon pentru asistenţă şi educaţie
permanentă, pe următoarele site-uri web sunt disponibile informaţii actualizate permanent:
• Pentru utilizatorii din SUA: https://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatorii din Europa: https://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania, Orientul Mijlociu şi Africa: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste site-uri web pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii,
răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a
fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Vizitaţi
site-ul web de mai jos pentru informaţii de contact.
https://imaging.nikon.com/
Utilizaţi numai accesorii electronice marca Nikon
Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite
electronice complexe. Numai accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele de
acumulatori, acumulatorii, adaptoarele la reţeaua electrică şi cablurile USB) certificate de Nikon
special pentru folosirea cu acest aparat foto digital Nikon, sunt create şi testate pentru funcţionarea
în limitele cerinţelor de operare şi siguranţă ale acestui sistem de circuite electronice.
UTILIZAREA UNOR ACCESORII ELECTRONICE, ALTELE DECÂT CELE FABRICATE DE NIKON, POATE
DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA GARANŢIA NIKON.
Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili Li-ion de la terţe părţi care nu poartă sigiliu holografic Nikon
poate interfera cu modul normal de funcţionare a aparatului foto sau poate conduce la
supraîncălzirea, aprinderea, spargerea sau scurgerea lichidului din acumulatori.
Sigiliul holografic: identifică acest
dispozitiv ca fiind un produs autentic Nikon.
Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un distribuitor local
autorizat Nikon.
Înainte de efectuarea imaginilor importante
Înainte de a realiza imagini la ocazii importante (cum ar fi nunţile sau înainte de a lua aparatul într-o
călătorie), realizaţi câteva imagini de probă pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează
normal. Compania Nikon nu poate fi considerată responsabilă pentru daunele sau pierderea
profiturilor care pot rezulta din funcţionarea defectuoasă a produsului.
Introducere
v
Despre manuale
• Nicio parte a manualelor furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă,
transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu
niciun mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Nikon.
• Figurile şi capturile de ecran prezentate în acest manual pot să difere faţă de produsul
dumneavoastră.
• Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi
programele software descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă.
• Nikon nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs.
• Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt
corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon
din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).
Respectaţi notele privind drepturile de autor
În temeiul legislaţiei privind dreptul de autor, lucrările care fac obiectul dreptului de autor
fotografiate sau înregistrate cu aparatul foto nu pot fi utilizate fără permisiunea deţinătorului
dreptului de autor. Sunt aplicabile excepţii pentru utilizarea în scopuri personale, reţineţi însă că şi
utilizarea în scopuri personale poate fi restricţionată în cazul fotografiilor şi înregistrărilor realizate la
expoziţii sau spectacole.
Casarea dispozitivelor de stocare a datelor
Reţineţi că ştergerea imaginilor sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile
de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterg complet datele de imagine
originale. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând un
software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale
conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea
utilizatorului.
Înainte de a renunța la un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte
persoane, asigurați-vă că ați reinițializat toate setările aparatului foto din Resetare totală din
meniul de configurare (A14). După reinițializare, ștergeți toate datele de pe dispozitiv folosind un
program software de ștergere disponibil în comerț sau formatați dispozitivul din Formatare
memorie sau Formatare card din meniul de configurare (A14), apoi umpleți complet
dispozitivul cu imagini care nu conțin informații private (de exemplu, imagini cu cerul gol).
Procedați cu atenție, pentru a evita rănirea sau deteriorarea bunurilor în cazul în care distrugeţi fizic
cardurile de memorie.
Marcaj de conformitate
Urmaţi procedura de mai jos pentru a afişa unele dintre marcajele de conformitate pe care le
respectă aparatul foto.
Apăsaţi pe butonul d M selectaţi z (configurare) M Marcaj de conformitate M
butonul k
vi
Introducere
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a preveni deteriorarea bunurilor sau rănirea dumneavoastră sau a celorlalţi, citiţi în
totalitate capitolul „Pentru siguranţa dumneavoastră” înainte de a folosi acest produs.
Păstraţi aceste instrucţiuni de siguranţă într-un loc în care vor putea fi citite de către toţi cei
care folosesc acest produs.
PERICOL
În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu
această pictogramă există un risc ridicat de
deces sau vătămare gravă.
AVERTIZARE
În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu
această pictogramă se poate produce
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE
În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu
această pictogramă se pot produce vătămări
sau daune materiale.
AVERTIZARE
• A nu se utiliza în timpul mersului sau al manevrării unui vehicul. Nerespectarea
acestei precauții poate duce la accidente sau vătămări.
• A nu se demonta sau modifica acest produs. A nu se atinge componentele
interne care devin vizibile în urma căderii sau a unui alt accident. Nerespectarea
acestor precauţii poate duce la electrocutare sau vătămare.
• În cazul în care sesizaţi anomalii, cum ar fi faptul că produsul scoate fum, emite
căldură sau mirosuri neobişnuite, deconectaţi imediat acumulatorul sau sursa
de alimentare. Continuarea operării ar putea provoca incendiu, arsuri sau alte vătămări.
• A se menţine uscat. A nu se manipula cu mâinile ude. A nu se manipula ştecărul
cu mâinile ude. Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau
electrocutare.
• Nu lăsaţi pielea în contact prelungit cu acest produs cât timp este pornit sau
conectat la priză. Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri la temperatură
scăzută.
• Nu folosiţi acest produs în prezenţa prafului sau a gazelor inflamabile, cum ar fi
propan, benzină sau aerosoli. Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca
explozie sau incendiu.
• Nu îndreptaţi bliţul către operatorul unui autovehicul. Nerespectarea acestei
precauţii ar putea duce la accidente.
Introducere
vii
• A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor. Nerespectarea acestei precauţii ar putea
cauza vătămări sau defectarea produsului. În plus, reţineţi că elementele componente
de mici dimensiuni prezintă pericol de sufocare. În cazul în care un copil înghite orice
componentă a acestui produs, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
• Nu înnodaţi, înfăşuraţi sau răsuciţi curelele în jurul gâtului. Nerespectarea acestei
precauţii ar putea duce la accidente.
• Nu folosiţi acumulatori, încărcătoare, adaptoare la reţeaua electrică sau cabluri
USB care nu sunt indicate în mod specific spre a fi folosite cu acest produs. Când
se utilizează acumulatori, încărcătoare, adaptoare la reţeaua electrică şi cabluri
USB indicate spre a fi folosite cu acest produs:
- Nu deterioraţi, modificaţi, trageţi cu forţă sau îndoiţi firele şi cablurile, nu le
puneţi sub obiecte grele şi nu le expuneţi la căldură sau la flacără deschisă.
- Nu utilizaţi convertoare sau adaptoare de voiaj, concepute pentru a
transforma de la o tensiune la alta, sau cu invertoare de la c.c. la c.a.
Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.
• Nu manipulaţi ştecărul când produsul se încarcă sau când folosiţi adaptorul la
reţeaua electrică în timpul furtunilor cu descărcări electrice. Nerespectarea
acestei precauţii ar putea duce la electrocutare.
• Nu manipulaţi cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau
foarte scăzute. Nerespectarea acestei precauţii poate cauza arsuri sau degerături.
ATENŢIE
• Nu lăsaţi obiectivul îndreptat spre soare sau alte surse puternice de lumină.
Lumina focalizată prin obiectiv ar putea provoca incendiu sau ar putea deteriora
componentele interne ale produsului. Când fotografiaţi subiecte cu fundal iluminat,
menţineţi soarele în afara cadrului.
• Opriţi produsul când utilizarea acestuia este interzisă. Dezactivaţi funcţiile fără
fir atunci când utilizarea echipamentelor fără fir este interzisă. Emisiile de
radiofrecvenţă ale acestui produs ar putea interfera echipamentele de la bordul
aeronavelor sau din spitale sau din alte unităţi medicale.
• Scoateţi acumulatorul şi deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică dacă
produsul nu va fi folosit o perioadă îndelungată. Nerespectarea acestei precauţii ar
putea provoca incendiu sau defectarea produsului.
• Nu atingeţi componentele mobile ale obiectivului sau alte componente mobile.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări.
• Nu declanşaţi bliţul în contact cu sau în imediata apropiere a pielii sau a altor
obiecte. Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau incendiu.
viii
Introducere
• Nu lăsaţi produsul perioade îndelungate în locuri în care va fi expus la
temperaturi foarte mari, cum ar fi într-un automobil închis sau la lumina directă
a soarelui. Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea
produsului.
• Nu transportați aparatul foto cu un trepied sau cu un accesoriu similar atașat.
Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului.
PERICOL pentru acumulatori
• Nu manipulaţi necorespunzător acumulatorii. Nerespectarea următoarelor
precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau
aprinderea acestora:
- Folosiţi numai acumulatori aprobaţi pentru utilizarea în acest produs.
- Nu expuneţi acumulatorii la flacără deschisă sau la căldură în exces.
- Nu dezasamblaţi.
- Nu scurtcircuitaţi terminalele prin atingerea acestora de lănţişoare, agrafe de păr sau
alte obiecte din metal.
- Nu expuneţi acumulatorii sau produsele în care aceştia sunt introduşi la şocuri fizice
puternice.
• Încărcați numai după cum este indicat. Nerespectarea acestei precauţii ar putea
duce la scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.
• Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu ochii, clătiţi cu multă apă curată
şi solicitaţi imediat asistenţă medicală. Acţionarea cu întârziere ar putea cauza
vătămări ale ochilor.
AVERTISMENT pentru acumulatori
• A nu se lăsa acumulatorii la îndemâna copiilor. În cazul în care un copil înghite un
acumulator, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
• Nu introduceţi acumulatorii în apă şi nu îi expuneţi la ploaie. Nerespectarea
acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului. Dacă produsul se
udă, uscaţi-l imediat cu un prosop sau un obiect similar.
• Încetaţi imediat folosirea în cazul în care observaţi orice modificări la
acumulatori, cum ar fi decolorare sau deformare. Opriţi încărcarea
acumulatorilor EN-EL12 dacă aceştia nu se încarcă în perioada de timp
specificată. Nerespectarea acestor precauţii poate duce la scurgeri din acumulatori, la
supraîncălzirea, fisurarea sau aprinderea acestora.
• Atunci când acumulatorii nu mai sunt necesari, izolaţi terminalele cu bandă.
Este posibil să se producă supraîncălzire, fisurare sau incendiu în cazul în care obiecte
metalice intră în contact cu terminalele.
Introducere
ix
• Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu pielea sau hainele unei
persoane, clătiţi imediat zona afectată cu multă apă curată. Nerespectarea acestei
precauţii ar putea cauza iritarea pielii.
x
Introducere
Componentele aparatului foto
Corpul aparatului foto
3
4
5
2
1
8
9
10
11
12
6 7
15
14 13
1
Control zoom
9
s buton (afişaj)
2
Buton declanşare
10
Buton c (redare)
11
Selector multiplu*
3
Comutator alimentare/indicator luminos
aparat pornit (indicator luminos de
încărcare)
12
Buton k (aplică selecţia)
4
Selector moduri
13
Buton l (ştergere)
14
Buton d (meniu)
15
Monitor
5
Bliţ
6
Buton q (zoom cu revenire rapidă)
7
Control lateral zoom
8
Buton b (e înregistrare film)
* În acest manual, operația de apăsare în jos, în sus, la stânga sau la dreapta pe selectorul multiplu
este indicată astfel: H, I, J sau K.
Componentele aparatului foto
1
Noțiuni introductive
Fixarea curelei şi a capacului obiectivului
Fixați capacul obiectivului de curea și apoi fixați cureaua de aparatul foto.
Prindeţi cureaua în două locuri.
B
Capacul obiectivului
Atunci când nu folosiţi aparatul foto, fixaţi capacul pe obiectiv pentru a-l proteja.
2
Noțiuni introductive
Introducerea acumulatorului și a cardului de
memorie
Zăvor acumulator
Fantă card de memorie
• Deplasați zăvorul portocaliu al acumulatorului (3) și introduceți complet acumulatorul
(4) cu bornele pozitivă și negativă orientate corect.
• Glisați cardul de memorie înăuntru până când se blochează cu un clic (5).
• Aveţi grijă să nu introduceţi acumulatorul sau cardul de memorie invers, deoarece acest
lucru poate provoca o defecţiune.
• Dacă comutatorul de protejare la scriere este în poziția blocat, nu puteți fotografia, șterge
imagini sau formata cardul de memorie.
• Datele aparatului foto, inclusiv imaginile şi filmele, pot fi salvate pe un card de memorie
sau în memoria internă. Pentru a utiliza memoria internă, scoateţi cardul de memorie.
B
Formatarea unui card de memorie
Atunci când introduceţi prima oară în acest aparat foto un card de memorie care a fost utilizat cu alt
dispozitiv, formataţi cardul de memorie cu acest aparat foto.
• Reţineţi că formatarea unui card de memorie şterge definitiv toate imaginile şi alte
date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că faceţi copii ale imaginilor pe care doriţi să le
păstraţi înainte de a formata cardul de memorie.
• Introduceţi cardul de memorie în aparatul foto, apăsaţi pe butonul d şi selectaţi Formatare
card în meniul de configurare (A14).
Scoaterea acumulatorului sau a cardului de memorie
Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi ecranul s-au închis şi
apoi deschideţi capacul locaşului acumulatorului/fantei cardului de memorie.
• Deplasaţi zăvorul acumulatorului pentru a scoate acumulatorul.
• Apăsaţi cu grijă pe cardul de memorie în aparatul foto pentru a-l scoate parţial.
• Manevrați cu atenție aparatul foto, acumulatorul și cardul de memorie imediat după ce
ați utilizat aparatul foto, deoarece acestea pot fi fierbinți.
• În timpul comunicării cu un dispozitiv inteligent prin Bluetooth din meniul de reţea
(A14) M Trimitere când este oprit, indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde
chiar dacă aparatul foto este oprit.
Noțiuni introductive
3
Încărcarea acumulatorului
Adaptor de încărcare la curent alternativ*
Priză electrică
Indicator luminos aparat pornit
(indicator luminos de încărcare)
Cablu USB (inclus)
* În funcție de țara sau de regiunea din care ați cumpărat aparatul, este atașat un adaptor
pentru priză. Forma adaptorului pentru priză diferă în funcție de țara sau de regiunea din
care aparatul a fost cumpărat.
• Încărcarea începe în momentul în care aparatul foto este conectat la o priză de curent, iar
în aparat este introdus un acumulator, așa cum este prezentat în figură. Indicatorul
luminos aparat pornit (indicatorul luminos de încărcare) luminează intermitent lent în timp
ce acumulatorul se încarcă.
• Când încărcarea s-a terminat, indicatorul luminos aparat pornit (indicatorul luminos de
încărcare) se stinge. Scoateți adaptorul CA de încărcare din priza de curent şi deconectaţi
cablul USB.
Pentru un acumulator complet descărcat, timpul de încărcare este de aproximativ 2 ore.
• Acumulatorul nu poate fi încărcat dacă indicatorul luminos aparat pornit (indicatorul
luminos de încărcare) luminează intermitent rapid, probabil din cauza unuia dintre
motivele prezentate mai jos.
- Temperatura ambiantă nu este adecvată pentru încărcare.
- Cablul USB sau adaptorul CA de încărcare nu s-a conectat corect.
- Acumulatorul este deteriorat.
B
Note despre cablul USB
• Nu utilizaţi alt cablu USB cu excepția UC-E21. Utilizarea altui cablu USB decât UC-E21 poate duce
la supraîncălzire, incendiu sau electrocutare.
• Verificați forma și direcția elementelor de conectare și nu introduceți sau scoateți conectorii
înclinați.
4
Noțiuni introductive
B
Note privind încărcarea acumulatorului
• Aparatul foto poate fi utilizat în timpul încărcării acumulatorului, dar timpul de încărcare se
măreşte. Indicatorul luminos aparat pornit (indicatorul luminos de încărcare) se va stinge în
timpul funcționării aparatului foto.
• Nu utilizaţi, în niciun caz, o altă marcă sau model de adaptor la reţeaua electrică, cu excepţia
adaptorului de încărcare la curent alternativ EH-73P şi nu utilizaţi niciun adaptor USB de încărcare
la curent alternativ sau un încărcător de acumulator pentru telefonul mobil disponibil în comerţ.
Nerespectarea acestei precauţii poate cauza supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.
Configurarea aparatului foto
Când porniţi aparatul pentru prima dată, ecranele de configurare a limbii de afișare și a
ceasului intern al aparatului foto sunt afișate.
1
Porniţi aparatul foto.
• Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta şi a regla setările.
Selector multiplu
Sus
Stânga
Dreapta
Jos
Comutator
alimentare
Buton k
(aplică selecţia)
• Va fi afişat un ecran de selectare a limbii. Utilizaţi
selectorul multiplu HI pentru a evidenția o limbă şi
apăsaţi pe butonul k pentru a o selecta. Limbile
afișate diferă în funcție de țară sau de regiune.
Limba/Language
Anulare
2
Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.
Alegeţi fusul orar şi setaţi data şi
ora?
Da
Nu
Anulare
Noțiuni introductive
5
3
Evidenţiaţi fusul orar de reședință şi
apăsaţi pe butonul k.
London, Casablanca
• Apăsaţi pe H pentru a activa ora de vară. Dacă este
activată, ora va fi dată înainte cu o oră, iar pe ecran va fi
afișată pictograma W. Dacă apăsați pe I pentru a
dezactiva această funcție, ora va fi dată înapoi cu o oră.
Înapoi
4
Apăsați pe HI pentru a selecta formatul pentru dată și apăsați pe
butonul k.
5
Introduceţi data şi ora curente pentru
ceasul intern al aparatului foto şi apăsaţi
pe butonul k.
• Apăsați pe JK pentru a evidenția elementele și
apăsați pe HI pentru a face modificări.
• Selectaţi câmpul pentru minute şi apăsaţi pe butonul
k pentru a confirma setarea.
6
Dată şi oră
Z
L
A
01 01 2019
h
m
00 00
Editare
Când vi se cere, selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.
• Când configurarea s-a terminat, pe ecranul aparatului foto va fi afișat ecranul de
fotografiere.
C
Configurarea limbii
Limba poate fi configurată în orice moment din Limba/Language din meniul de setare z (A14).
C
Modificarea setărilor definite pentru Fus orar și dată
Definiți Fus orar şi dată din meniul de setare z.
În Fus orar, ora este dată înainte cu o oră dacă ora de vară este activată și este dată înapoi cu o oră
dacă ora de vară este dezactivată.
6
Noțiuni introductive
Fotografierea de bază şi operaţiunile
de redare
Fotografierea
Modul A automat este utilizat în acest manual, spre exemplificare. Modul A automat
permite efectuarea unor fotografii uzuale, în diferite condiții de fotografiere.
1
Rotiţi selectorul de moduri în dreptul
pictogramei A.
• Indicator încărcare baterie
b: nivelul de încărcare a acumulatorului este ridicat.
B: Nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut.
• Număr de expuneri rămase
C este afişat dacă în aparatul foto nu este niciun card
de memorie, iar imaginile sunt salvate în memoria
internă.
• Apăsaţi pe butonul s (afişaj) pentru a afișa sau nu
informaţiile pe ecran, după fiecare apăsare.
25m 0s
500
Indicator încărcare
baterie
Număr de
expuneri rămase
2
Ţineţi aparatul foto nemişcat.
• Nu ţineţi degetele şi alte obiecte în apropierea obiectivului, bliţului, dispozitivului de
iluminare asistenţă AF, microfonului şi difuzorului.
Fotografierea de bază şi operaţiunile de redare
7
3
Încadraţi imaginea.
• Acționați butonul de control al zoomului sau butonul lateral de control al zoomului pentru a
schimba poziţia obiectivului zoom.
• Dacă pierdeți subiectul din cadru în timp ce fotografiați cu obiectivul în poziția de
telefotografie, apăsați pe butonul q (zoom cu revenire rapidă) pentru a lărgi temporar
zona vizibilă astfel încât să puteți încadra subiectul mai ușor.
Depărtare
Apropiere
Apropiere
Depărtare
Buton q
4
Apăsaţi pe butonul de declanşare până la
jumătate.
• Să apăsați pe butonul de declanşare până la jumătate
înseamnă să apăsați și să țineți apăsat butonul în
punctul în care simțiți o ușoară rezistență.
• Dacă subiectul este focalizat, zona de focalizare sau
indicatorul de focalizare va fi afişat(ă) şi va avea
culoarea verde.
• Dacă utilizaţi zoomul digital, aparatul foto focalizează
în centrul cadrului şi zona de focalizare nu este afişată.
• Dacă zona de focalizare sau indicatorul de focalizare
clipeşte, aparatul foto nu poate focaliza. Modificaţi
compoziţia şi încercaţi să apăsaţi din nou butonul de
declanşare până la jumătate.
1/250
F 3.3
Zonă focalizare
5
8
Fără să ridicați degetul, apăsaţi pe
butonul de declanşare până la capăt.
Fotografierea de bază şi operaţiunile de redare
B
Note despre salvarea imaginilor sau a filmelor
Indicatorul care prezintă numărul de expuneri rămase sau indicatorul care prezintă durata de
înregistrare rămasă luminează intermitent, sau Aşteptaţi ca aparatul foto să termine
înregistrarea. este afişat în timpul salvării imaginilor sau filmelor. Nu deschideţi capacul
locaşului acumulatorului/fantei cardului de memorie şi nu scoateţi acumulatorul sau
cardul de memorie în timp ce un indicator luminează intermitent. În caz contrar, se pot pierde
date sau se poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie.
C
Funcţia Oprire automată
• Dacă nu efectuați nicio operație timp de aproximativ un minut, ecranul se va închide, aparatul
foto va intra în modul veghe și apoi indicatorul luminos aparat pornit va lumina intermitent.
Aparatul foto se opreşte după ce rămâne în modul de veghe timp de circa trei minute.
• Pentru a redeschide ecranul în timp ce aparatul foto este în modul veghe, efectuați o operație, de
exemplu apăsați pe comutatorul de alimentare sau pe butonul de declanşare.
C
La utilizarea unui trepied
• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în următoarele situaţii:
- Dacă bliţul este coborât în locuri întunecate sau dacă utilizaţi un mod de fotografiere în care
bliţul nu se declanşează.
- Dacă zoomul se află în poziţia pentru telefotografie
• Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii, setaţi VR
fotografie la Dezactivată în meniul de setare (A14) pentru a preveni eventualele erori
provocate de această funcţie.
Utilizarea bliţului
În situaţiile în care trebuie să folosiţi bliţul, de exemplu în
locuri întunecate sau când subiectul este iluminat din
spate, ridicaţi bliţul cu mâna.
• Dacă ecranul de fotografiere este afișat, puteți să apăsați
pe selectorul multiplu H (m) pentru a selecta modul
dorit pentru bliț. Pentru ca blițul să fie acționat de
fiecare dată, selectați m (bliț de umplere).
• Când nu utilizaţi bliţul, apăsaţi-l uşor pentru a-l coborî.
Înregistrarea filmelor
Afişaţi ecranul de fotografiere şi apăsaţi butonul
b (e înregistrare film) pentru a începe înregistrarea
unui film. Apăsaţi din nou pe butonul b (e) pentru a
termina înregistrarea.
Fotografierea de bază şi operaţiunile de redare
9
Redarea imaginilor
1
Apăsaţi pe butonul c (redare) pentru a
intra în modul de redare.
• Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul c în timp ce
aparatul foto este oprit, acesta porneşte în modul de
redare.
2
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a
selecta imaginea care va fi afişată.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat HIJK pentru a
parcurge imaginile rapid.
• Apăsaţi pe butonul s (afişaj) pentru a afișa sau nu
informaţiile pe ecran, după fiecare apăsare.
• Pentru a reda un film înregistrat, apăsați pe butonul k.
• Pentru a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi pe
butonul c sau pe butonul de declanşare.
• Dacă e este afişat în modul redare cadru întreg,
puteţi apăsa pe butonul k pentru a aplica un efect în
imagine.
Afişarea imaginii anterioare
Afişarea imaginii următoare
4/4
0004. JPG
15/11/2019 15:30
• Deplasaţi butonul control zoom spre
g (i) în modul redare cadru întreg
pentru a mări imaginea.
x3.0
• În modul redare cadru întreg, deplasaţi
butonul control zoom spre f (h)
pentru a trece la modul redare miniaturi
şi pentru a afişa mai multe imagini pe
ecran.
10
Fotografierea de bază şi operaţiunile de redare
1/20
Ştergerea imaginilor
1
În modul redare, apăsaţi pe butonul l
(ștergere) pentru a şterge imaginea
afişată în prezent pe ecran.
2
Utilizaţi HI de pe selectorul multiplu
pentru a selecta metoda de ştergere
dorită şi apăsaţi pe butonul k.
• Pentru a părăsi ecranul fără a şterge, apăsaţi pe
butonul d.
3
Ştergere
Imagine curentă
Ştergere imagini selectate
Toate imaginile
Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.
• Imaginile şterse nu pot fi recuperate.
Ştergeţi 1 imagine?
Da
Nu
B
Ştergerea imaginilor capturate prin declanşare continuă (secvenţă)
• Imaginile capturate folosind declanşarea continuă sau funcţia
expunere multiplă luminoasă, modul creativ sau funcţia
auto-colaj, sunt salvate ca secvenţă, şi numai o imagine din
secvenţă (imaginea importantă) este afişată în modul redare
(setare implicită).
• Dacă apăsați pe butonul l în timp ce este afișată imaginea
importantă a unei secvențe de imagini, se vor șterge toate
0004.JPG
15/11/2019 15:30
imaginile din secvența respectivă.
• Dacă doriţi să ştergeţi imagini individuale dintr-o secvenţă,
apăsaţi pe butonul k pentru a le afişa una câte una, şi apăsaţi pe butonul l.
C
1/5
Ştergerea imaginii realizate în modul de fotografiere
Atunci când utilizaţi modul fotografiere, apăsaţi pe butonul l pentru a şterge ultima imagine
salvată.
Fotografierea de bază şi operaţiunile de redare
11
Alte funcții
Selectarea unui mod de fotografiere
Puteți roti selectorul de moduri pentru a alinia modul dorit
de fotografiere cu marcajul de pe corpul aparatului foto.
• Mod A (Automat)
Selectați acest mod pentru a fotografia în diferite
condiții de fotografiere.
• Modurile y, B, j, e, o, d (Scenă)
Selectați unul dintre modurile scenă în funcție de
condiţiile de fotografiere și veți putea fotografia folosind setările adecvate acestor
condiții.
- y: Apăsaţi pe butonul d şi selectaţi un mod scenă.
- B (selector automat scene): Aparatul foto recunoaşte condiţiile de fotografiere în
momentul în care încadraţi o imagine şi puteţi fotografia în funcţie de condiţiile
existente.
- j (peisaj noapte): utilizaţi acest mod pentru a fotografia peisaje nocturne.
- e (portret de noapte): utilizaţi acest mod pentru portrete fotografiate seara şi
noaptea, care includ peisaje în fundal.
- o (iluminare fundal): utilizaţi acest mod pentru a fotografia subiecte cu fundal
iluminat.
- d (sport): utilizaţi acest mod pentru a fotografia evenimente sportive.
• Mod s (Creativ)
Aparatul foto salvează simultan, într-un singur cadru, patru imagini cu efecte şi o imagine
fără efecte.
• Mod F (Portret inteligent)
Utilizaţi retuşarea cosmetică pentru a scoate în evidenţă feţele oamenilor în timpul
fotografierii şi utilizaţi funcţia cronometru zâmbet sau colaj autoportret (autocolaj) pentru
a fotografia.
• Mod M (Prezentare film scurt)
Aparatul foto creează un film scurt, de cel mult 30 de secunde, (e 1080/30p sau S
1080/25p) prin înregistrarea şi combinarea automată a mai multor clipuri de câteva
secunde fiecare.
C
Afişare ajutor
Prezentarea funcțiilor este afișată la schimbarea modului de fotografiere sau în timp ce ecranul de
configurare este afișat.
Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a trece rapid în modul de fotografiere.
Puteți afişa sau ascunde prezentarea funcţiilor folosind opţiunea Afişare ajutor din Setări
monitor din meniul de configurare (A14).
12
Alte funcții
Configurarea modului bliţ, Autodeclanşator,
Mod macro şi a funcţiei compensare expunere
Când ecranul de fotografiere este afişat, puteţi să apăsaţi pe H (m) J (n) I (p) K (o) de
pe selectorul multiplu pentru a configura funcţiile prezentate mai jos.
1
2
4
3
1
Mod bliţ
Când blițul este ridicat, modul bliț poate fi setat în funcție de condițiile de fotografiere.
Dacă este selectată opţiunea m (bliţ de umplere), bliţul va fi declanşat de fiecare dată.
2
Autodeclanşator
Aparatul foto eliberează declanșatorul după ce numărătoarea inversă s-a terminat, în
funcție de numărul de secunde selectat, după ce ați apăsat pe butonul de declanşare.
3
Mod macro
Utilizaţi modul macro pentru a face fotografii de aproape, close-up.
4
• Cursor pentru creativitate
Dacă pentru modul de fotografiere este selectat modul A (automat), puteţi regla
luminozitatea (compensare expunere), intensitatea, nuanţa şi D-Lighting activ.
• Compensare expunere
Dacă pentru modul de fotografiere este selectat un alt mod cu excepţia modului
A (automat), puteţi regla luminozitatea (compensare expunere).
Funcţiile care se pot seta depind de modul de fotografiere.
Alte funcții
13
Utilizarea meniului
Puteţi apăsa pe butonul d (meniu) pentru a afişa ecranul meniului şi pentru a modifica
setările aparatului foto.
• Meniul afişat diferă în funcţie de starea aparatului foto (în timpul fotografierii sau redării).
• Elementele meniului sunt clasificate după pictogramele aflate în stânga ecranului.
La fotografiere
La redare
Meniu redare
Meniu fotografiere
Mod imagine
Marcare pentru încărcare
Balans de alb
Retuşare rapidă
Continuu
D-Lighting
Sensibilitate ISO
Corecţie ochi roşii
Mod zonă AF
Retuşare cosmetică
Mod focalizare autom.
Prezentare diapozitive
Categoriile meniului
1
•
•
•
•
1
2
A Meniu fotografiere
D Meniu film
J Meniu reţea
z Meniu de configurare
Categoriile meniului
•
•
•
•
N Meniu mod redare
G Meniu redare2
J Meniu reţea
z Meniu de configurare
Pictogramele diferă în funcţie de modul de fotografiere.
Pictogramele diferă în funcţie de modul de redare.
1
Apăsaţi pe butonul
d (meniu) pentru a afişa
ecranul meniului.
Mod imagine
Balans de alb
Continuu
Sensibilitate ISO
Mod zonă AF
Mod focalizare autom.
2
Apăsaţi pe selectorul multiplu J
pentru a vă deplasa în zona de
selectare a categoriei de meniu.
Meniu fotografiere
Mod imagine
Balans de alb
Continuu
Sensibilitate ISO
Mod zonă AF
Mod focalizare autom.
14
Alte funcții
3
Apăsaţi pe HI pentru a
schimba categoriile meniului.
Configurare
Fus orar şi dată
Setări monitor
Înregistrare dată
Autodecl.: după decl.
VR fotografie
Asistenţă AF
4
Apăsaţi pe butonul k pentru a
confirma categoria meniului.
• Sunt afişate elementele de meniu
corespunzătoare categoriei meniului
selectat.
Fus orar şi dată
Setări monitor
Înregistrare dată
Autodecl.: după decl.
VR fotografie
Asistenţă AF
5
Apăsaţi pe HI pentru a selecta
o opţiune de meniu şi apăsaţi pe
butonul k pentru a confirma
selecţia.
• În funcţie de modul de fotografiere curent
sau de starea aparatului foto, anumite
opţiuni nu pot fi selectate.
6
Apăsaţi pe HI pentru a selecta
o setare şi apăsaţi pe butonul k
pentru a confirma selecţia.
• Când aţi terminat de utilizat meniul,
apăsaţi pe butonul d.
• Când este afişat un meniu, puteţi reveni la
modul de fotografiere apăsând pe butonul
de declanşare sau pe butonul
b (e înregistrare film).
C
Fus orar şi dată
Setări monitor
Înregistrare dată
Autodecl.: după decl.
VR fotografie
Asistenţă AF
Înregistrare dată
Dată
Dată şi oră
Dezactivată
Pentru a modifica setările definite pentru modul bliţ, autodeclanşator, modul
macro şi compensare expunere
Dacă este afişat ecranul de fotografiere, puteţi apăsa pe unul dintre butoanele selectorului multiplu
HIJK pentru a schimba setări precum modul bliț sau autodeclanşator (A13).
Alte funcții
15
Dacă aveţi probleme
Localizarea defecţiunilor
Dacă aparatul foto nu mai funcţionează conform aşteptărilor, verificaţi lista de mai jos înainte
de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.
• Este posibil ca prin oprirea aparatului foto să rezolvaţi problema.
• De asemenea, dacă nu găsiţi o informaţie relevantă, verificaţi secţiunea „Dacă aveţi
probleme” din manualul cu informaţii detaliate „Manual de referinţă” (Aii) sau pe site-ul
web Nikon pentru regiunea dumneavoastră.
Problemă
A
Cauză/Soluţie
Aparatul foto este
pornit, dar nu
răspunde.
• Aşteptaţi finalizarea înregistrării.
• Dacă problema persistă, opriţi aparatul foto.
În cazul în care aparatul foto nu se închide, scoateţi şi
reintroduceţi acumulatorul sau bateriile sau, dacă utilizaţi un
adaptor la reţeaua electrică, deconectaţi şi reconectaţi
adaptorul la reţeaua electrică.
Reţineţi că, deşi datele înregistrate în acel moment se vor
pierde, datele care au fost deja înregistrate nu vor fi afectate
de scoaterea sau decuplarea de la sursa de alimentare.
–
Aparatul foto nu
poate fi pornit.
Acumulatorul este consumat.
3, 4,
21
9
Aparatul foto se
opreşte fără
avertizare.
• Aparatul foto se opreşte automat pentru a economisi
energie (funcţia de oprire automată).
• Este posibil ca aparatul şi acumulatorul să nu funcţioneze
corect la temperaturi scăzute.
• Interiorul aparatului foto sau bateria s-a înfierbântat. Lăsaţi
aparatul foto oprit până când interiorul acestuia se răceşte şi
apoi încercaţi să îl porniţi din nou.
5
7
9
Monitorul nu
afişează nimic.
• Aparatul foto este oprit.
• Acumulatorul este consumat.
• Aparatul foto se opreşte automat pentru a economisi
energie (funcţia de oprire automată).
• Aparatul foto este conectat la un televizor sau la un
computer.
• Fotografierea în modul scenă Exp. multiplă luminoasă
este în desfăşurare.
Aparatul foto se
înfierbântă.
16
Aparatul foto se poate supraîncălzi când este folosit o perioadă
lungă de timp, de exemplu pentru înregistrarea filmelor, sau
când este utilizat într-un mediu cu temperatură ridicată; aceasta
nu este o defecţiune.
Dacă aveţi probleme
21
–
–
–
–
Note tehnice
Note
Avertismente pentru clienţii din Europa
ATENŢIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA/ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUITĂ/
ÎNLOCUIT CU UNA/UNUL DE TIP INCORECT.
Acest simbol indică faptul că echipamentele electrice şi electronice trebuie
colectate separat.
Următoarele vizează doar utilizatorii din ţările europene:
• Acest produs este proiectat pentru colectarea separată la un centru adecvat
de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere.
• Colectarea separată şi reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale şi la
prevenirea consecinţelor negative asupra sănătăţii umane şi mediului care ar putea
rezulta din cauza eliminării incorecte.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile
cu gestionarea deşeurilor.
ARUNCAŢI BATERIILE/ACUMULATORII UZATE/UZAŢI ÎN CONFORMITATE CU
INSTRUCŢIUNILE.
Acest simbol de pe baterie/acumulator indică faptul că bateria/acumulatorul
trebuie colectată/colectat separat.
Următoarele vizează doar utilizatorii din ţările europene:
• Toate bateriile/toţi acumulatorii, fie că sunt marcate/marcaţi cu acest simbol
sau nu, sunt proiectate/proectaţi pentru colectarea separată la un centru
adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile
cu gestionarea deşeurilor.
Note tehnice
17
Note despre funcțiile de comunicare fără fir
Restricţiile privind dispozitivele fără fir
Dispozitivul de emisie-recepţie fără fir inclus în acest produs este conform cu reglementările
privind transmisia fără fir din ţara în care se efectuează vânzarea şi nu este destinat utilizării în
alte ţări (produsele achiziţionate în Uniunea Europeană (U.E.) sau în Asociaţia Europeană a
Liberului Schimb (E.F.T.A.) se pot utiliza oriunde în cadrul U.E. şi E.F.T.A.). Nikon nu îşi asumă
răspunderea în cazul utilizării în alte ţări. Utilizatorii care nu sunt siguri asupra ţării de origine
în care s-a efectuat vânzarea vor consulta centrul local de service Nikon sau reprezentanţa
de service autorizat Nikon. Această restricţie este valabilă numai pentru funcţionarea fără fir
şi nu pentru alte moduri de utilizare a produsului.
Securitate
Cu toate că unul dintre avantajele acestui produs este faptul că permite conectarea liberă a
altor dispozitive, aflate oriunde în raza sa de acțiune, pentru efectuarea unui schimb de date
prin rețeaua fără fir, dacă setările de securitate nu sunt activate pot apărea următoarele
probleme:
• Furtul de date: Terți rău intenționați pot intercepta transmisiile fără fir pentru a fura
numele de utilizator (ID), parolele și alte informații personale.
• Accesul neautorizat: Utilizatori neautorizați pot obține acces la rețea și pot modifica date
sau pot efectua alte acțiuni rău intenționate. Datorită modului de proiectare al rețelelor
fără fir, atacurile specializate pot permite accesul neautorizat chiar și în cazul în care
setările de securitate sunt activate. Nikon nu este responsabil pentru scurgerile de date
sau de informații care pot apărea în timpul efectuării unui transfer de date.
• Nu accesați rețele pe care nu aveți permisiunea să le utilizați, chiar dacă acestea sunt
afișate pe telefonul dumneavoastră inteligent sau pe tabletă. Această încercare poate fi
considerată a fi acces neautorizat. Accesați numai rețelele pe care aveți permisiunea să le
utilizați.
Gestionarea informaţiilor personale şi exonerarea de răspundere
• Informaţiile de utilizator înregistrate şi configurate pe produs, inclusiv setările conexiunii
LAN fără fir şi alte informaţii personale, pot fi deteriorate sau pierdute ca urmare a erorilor
de funcţionare, electricităţii statice, accidentelor, funcţionării defectuoase, reparaţiilor sau
manipulării. Păstraţi întotdeauna copii separate cu informaţiile importante. Nikon nu îşi
asumă răspunderea pentru daunele directe sau indirecte sau pentru pierderea profitului
ca urmare a deteriorării sau pierderii conţinutului şi nu se pot atribui companiei Nikon.
• Înainte de a casa acest produs sau de a-l transfera altui utilizator, efectuaţi Resetare
totală în meniul de setare (A14) pentru a şterge toate informaţiile de utilizator
înregistrate şi configurate pe produs, inclusiv setările conexiunii LAN fără fir şi alte
informaţii personale.
• Nikon nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă în urma utilizării neautorizate a
acestui produs de către terți în cazul în care produsul a fost furat sau pierdut.
18
Note tehnice
Precauții în cazul exportării sau transportului acestui produs în străinătate
Acest produs este controlat în conformitate cu Reglementările de administrare a
exporturilor din Statele Unite (EAR). Nu este necesară permisiunea guvernului Statelor Unite
pentru exportul în alte țări cu excepția următoarelor, care în conformitate cu acest
document sunt supuse embargoului sau unor controale speciale: Cuba, Iran, Coreea de
Nord, Sudan și Siria (lista poate fi modificată).
Notificare pentru clienţii din Europa
Declaraţie de conformitate (Europa)
Prin prezenta, Nikon Corporation declară că tipul de echipamente radio COOLPIX B600 este
în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă
internet: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1811.pdf.
• Putere maximă la ieșire:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,1 dBm (EIRP)
- Bluetooth Energie joasă: 2,12 dBm (EIRP)
• Frecvenţă de operare:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 canale)
- Bluetooth: 2402-2480 MHz
- Bluetooth Energie joasă: 2402-2480 MHz
Note tehnice
19
Îngrijirea produsului
Respectaţi măsurile de precauţie prezentate mai jos, pe lângă avertismentele din secţiunea
„Pentru siguranţa dumneavoastră” (Avii–x) atunci când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.
Aparatul foto
Feriţi aparatul foto de şocuri puternice
Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice. Totodată, nu
atingeți și nu forţaţi obiectivul.
A se menține uscat
Dispozitivul se va deteriora dacă este introdus în apă sau dacă este expus la umiditate ridicată.
Evitaţi modificările bruşte de temperatură
Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi
rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea
condensului, plasaţi dispozitivul într-o geantă de transport sau o pungă de plastic înainte de a-l
expune la modificări bruşte de temperatură.
Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice
Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii
electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Acest lucru poate duce la pierderea datelor
sau defectarea aparatului foto.
Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru
perioade extinse de timp
Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse
de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea
senzorului de imagine sau poate produce un efect de estompare albă a fotografiilor.
Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de
alimentare sau cardul de memorie
Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt salvate sau
şterse. Întreruperea forţată a alimentării, în aceste condiţii, poate avea ca efect pierderea datelor sau
defectarea cardului de memorie sau a circuitelor interne.
20
Note tehnice
Note privind monitorul
• Monitoarele (inclusiv vizoarele electronice) sunt construite cu o precizie extrem de mare; cel
puţin 99,99% dintre pixeli sunt funcţionali şi nu mai mult de 0,01% lipsesc sau sunt defecţi. Prin
urmare, chiar dacă aceste afişaje pot conţine pixeli care sunt întotdeauna aprinşi (albi, roşii,
albaştri sau verzi) sau întotdeauna stinşi (negri) aceasta nu este o defecţiune şi nu are niciun efect
asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.
• Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare.
• Nu apăsaţi excesiv pe monitor, deoarece acest lucru poate duce la deteriorare sau funcţionare
defectuoasă. În cazul în care monitorul se sparge, luaţi măsurile necesare pentru a evita rănirea
provocată de cioburile de sticlă şi pentru a preveni contactul cristalelor lichide cu pielea sau
intrarea acestora în ochi sau gură.
Acumulatorul
Precauţii la utilizare
• Reţineţi că acumulatorul se poate înfierbânta după utilizare.
• Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0°C sau peste 40°C deoarece aparatul se
poate deteriora sau poate funcţiona defectuos.
• Dacă observaţi o anomalie, cum ar fi încălzirea excesivă, fum sau un miros neobişnuit provenind
de la acumulator, încetaţi imediat să îl mai utilizaţi şi consultaţi vânzătorul sau reprezentanţa de
service autorizată Nikon.
• După ce scoateţi acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulator opţional,
puneţi acumulatorul într-o pungă de plastic etc. pentru a-l izola.
Încărcarea acumulatorului
Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului înainte de a utiliza aparatul foto şi înlocuiţi sau încărcaţi
acumulatorul dacă este necesar.
• Înainte de utilizare, încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură a mediului ambiant
cuprinsă între 5°C şi 35°C.
• Temperatura ridicată a acumulatorului poate împiedica încărcarea corectă sau completă şi poate
reduce randamentul acumulatorului. Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte după
utilizare; aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare.
Dacă încărcaţi acumulatorul introdus în acest aparat foto utilizând adaptorul CA de încărcare sau
un computer, acumulatorul nu se încarcă la temperaturi ale acumulatorului mai mici de 0°C sau
mai mari de 50°C.
• Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce
la o funcţionare sub parametrii normali.
• Temperatura acumulatorului poate creşte în timpul încărcării. Cu toate acestea, acest lucru nu
reprezintă o defecţiune.
Transportarea acumulatorilor de rezervă
Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră acumulatoare de rezervă complet încărcate când realizaţi
imagini la ocazii importante.
Utilizarea acumulatorului la temperaturi scăzute
În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatoarelor tinde să scadă. Dacă un acumulator
descărcat este utilizat la o temperatură scăzută, este posibil ca aparatul foto să nu pornească. Păstraţi
acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. Odată încălzit, un acumulator
cald îşi poate recupera o parte din sarcină.
Note tehnice
21
Terminalele acumulatorului
Murdăria aflată pe terminalele acumulatorului poate afecta funcţionarea aparatului foto. Dacă
terminalele acumulatorului se murdăresc, ştergeţi-le cu o cârpă curată, uscată înainte de utilizare.
Încărcarea unui acumulator descărcat
Pornirea sau oprirea aparatului foto când este introdus un acumulator descărcat în aparatul foto
poate duce la reducerea duratei de funcţionare a acumulatorului. Încărcaţi acumulatorul descărcat
înainte de utilizare.
Depozitarea acumulatorului
• Dacă nu este utilizat, scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de
acumulator opţional. Valori minime ale curentului din acumulator sunt consumate cât timp se
află în aparatul foto, chiar dacă nu este utilizat. Acest lucru poate duce la descărcarea excesivă a
acumulatorului şi pierderea completă a funcţionalităţii.
• Se recomandă încărcarea acumulatorului utilizat o dată la șase luni. Dacă depozitați acumulatorul
perioade lungi de timp, reîncărcați-l cel puțin o dată la șase luni și utilizați aparatul până când
indicatorul de încărcare al acumulatorului indică B înainte de a-l depozita din nou.
• Puneţi acumulatorul într-o pungă de plastic etc. pentru a-l izola şi depozita într-un loc răcoros.
Acumulatorul trebuie să fie păstrat într-un spațiu uscat la o temperatură ambiantă cuprinsă între
15°C și 25°C. Nu depozitați acumulatorul în spații unde este foarte cald sau foarte frig.
Durata de funcţionare a acumulatorului
O scădere semnificativă în cazul unui acumulator încărcat complet ce reţine sarcina atunci când este
utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul ar trebui înlocuit. Cumpăraţi un
acumulator nou.
Reciclarea acumulatoarelor uzate
Reciclaţi acumulatorii în conformitate cu reglementările locale, asigurându-vă că mai întâi izolaţi
terminalele cu bandă.
Adaptorul de încărcare la curent alternativ
• Adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-73P se utilizează numai cu dispozitive compatibile.
Nu îl utilizaţi împreună cu un aparat foto fabricat de alt producător sau cu un alt model de aparat
foto.
• Nu utilizaţi niciun alt cablu USB cu excepția UC-E21. Utilizarea unui alt cablu USB cu excepția UCE21 poate duce la supraîncălzire, incendii sau electrocutări.
• Nu utilizaţi, în niciun caz, o altă marcă sau model de adaptor la reţeaua electrică, cu excepţia
adaptorului de încărcare la curent alternativ EH-73P şi nu utilizaţi niciun adaptor USB de încărcare
la curent alternativ sau un încărcător de acumulator pentru telefonul mobil disponibil în comerţ.
Nerespectarea acestei precauţii poate cauza supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.
• EH-73P este compatibil cu prizele de curent alternativ de 100–240 V, 50/60 Hz. Pentru utilizare în
alte ţări, utilizaţi adaptorul de priză (disponibil în comerţ) când este necesar. Pentru mai multe
informaţii despre aceste adaptoare, consultaţi agenţia de voiaj.
• Simbolurile de pe acest produs reprezintă următoarele:
D c.a., E c.c., F Echipament de clasa II (din punct de vedere constructiv, produsul are izolație
dublă).
22
Note tehnice
Curăţarea şi depozitarea
Curăţarea
Nu folosiţi alcool, diluant sau alte substanţe chimice volatile.
Obiectiv
Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau scama cu o
suflantă (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc
la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt).
Pentru a înlătura amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o suflantă,
ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, mişcând-o în spirală, din centrul obiectivului
spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă
umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.
Monitor
Îndepărtaţi praful sau scama cu o suflantă. Pentru a îndepărta amprentele şi alte
pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.
Corp
Utilizaţi o suflantă pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor
cu o cârpă moale, uscată. După ce folosiţi aparatul foto pe malul mării sau în alte
medii expuse la nisip sau praf, ştergeţi urmele de nisip, praf sau sare cu o cârpă
înmuiată uşor în apă curată, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine din
interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite
de garanţie.
Depozitarea
Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Pentru a
preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul foto din spaţiul de depozitare cel puţin o
dată pe lună.
Porniţi aparatul foto şi declanşaţi declanșatorul de câteva ori înainte de a-l depozita din nou.
Nu depozitaţi aparatul foto în următoarele locuri:
• spaţii prost ventilate sau cu o umiditate peste 60%
• Expuse la temperaturi de peste 50°C sau sub –10°C
• Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice puternice, precum
televizoare sau aparate radio
Pentru depozitarea acumulatorului, respectaţi precauţiile din „Acumulatorul” (A21) din
„Îngrijirea produsului” (A20).
Note tehnice
23
Carduri de memorie care pot fi utilizate
Aparatul foto este compatibil cu cardurile de memorie SD, SDHC și SDXC.
• Pentru înregistrarea filmelor se recomandă utilizarea cardurilor de memorie din clasa de
viteză SD 6 (Clasa de viteză video V6) sau mai rapide. Când utilizaţi un card de memorie
cu catalogări mai mici ale clasei de viteză, înregistrarea filmului se poate opri în mod
neaşteptat.
• Dacă utilizaţi un cititor de carduri, asiguraţi-vă că este compatibil cu cardul dvs. de
memorie.
• Pentru informații despre caracteristicile, funcționarea și limitările de utilizare, contactați
producătorul.
Informaţii privind mărcile comerciale
• Windows este o marcă comercială înregistrată sau o marcă comercială a Microsoft
Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
• Filigranul şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth
SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Nikon Corporation se realizează sub
licenţă.
• Apple®, App Store®, siglele Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® și iBooks
sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Apple Inc., în SUA și în alte țări.
• Android, Google Play şi logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
Robotul Android este reprodus sau modificat pornind de la lucrări create şi distribuite de
Google şi utilizat în conformitate cu termenii descrişi de licenţa Creative Commons 3.0
Atribuire.
• iOS este o marcă comercială sau o marcă înregistrată a Cisco Systems, Inc., în Statele
Unite și/sau în alte țări și este utilizată în baza unei licențe.
• Adobe, sigla Adobe, Acrobat şi Reader sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte
ţări.
• Siglele SDXC, SDHC şi SD sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.
• PictBridge este o marcă comercială.
• HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau
mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
24
Note tehnice
• Wi-Fi şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi
Alliance.
• Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu
produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale deţinătorilor respectivi.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Acest produs este licenţiat cu licenţa pentru portofoliul de patente AVC Patent Portfolio
License destinată utilizării necomerciale de către un client în scopul (i) codificării video în
conformitate cu standardul AVC („video AVC”) şi/sau (ii) decodificării materialelor video AVC
care au fost codificate de un client angajat într-o activitate personală, necomercială şi/sau au
fost obţinute de la un furnizor de materiale video licenţiat pentru furnizarea de materiale
video AVC. Nicio licenţă nu este furnizată şi nu va fi implicată pentru niciun alt uz.
Pentru informaţii suplimentare contactați MPEG LA, L.L.C..
Consultaţi http://www.mpegla.com.
Licenţă FreeType (FreeType2)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The FreeType Project ©
2012 (https://www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.
Licenţă MIT (HarfBuzz)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The HarfBuzz Project ©
2019 (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Toate drepturile rezervate.
Note tehnice
25
26
Note tehnice
Note tehnice
27
Termeni de garanţie - Garanţie de service Nikon
în Europa
Stimate client Nikon,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs Nikon. În cazul în care
produsul dumneavoastră Nikon necesită service în garanţie, vă rugăm să
contactaţi dealerul de la care l-aţi achiziţionat sau un membru al reţelei de
service autorizate de pe teritoriul de vânzări al Nikon Europe B.V. (ex: Europa/
Rusia/altele). Detalii disponibile la:
https://www.europe-nikon.com/support
Pentru a evita orice neplăcere inutilă, vă recomandăm să citiţi cu atenţie
manualele utilizatorului înainte de a contacta dealerul sau reţeaua de service
autorizată.
Echipamentul dumneavoastră Nikon beneficiază de garanţie pentru orice defect
de fabricaţie timp de un an de la data achiziţiei originale. Dacă în timpul
perioadei de garanţie produsul prezintă defecţiuni datorate materialelor
necorespunzătoare sau fabricaţiei, reţeaua noastră de service autorizată de pe
teritoriul Nikon Europe B.V. va repara produsul în termenii şi condiţiile de mai jos,
fără a tarifa manopera şi piesele de schimb. Nikon îşi rezervă dreptul (unilateral)
de a înlocui sau repara produsul.
1. Această garanţie este oferită doar la prezentarea cardului complet de garanţie
şi a facturii originale sau a chitanţei indicând data achiziţiei, tipul produsului şi
numele dealerului, împreună cu produsul. Nikon îşi rezervă dreptul de a refuza
service-ul în garanţie gratuit dacă documentele de mai sus nu pot fi
prezentate sau dacă informaţiile conţinute sunt incomplete sau ilizibile.
2. Această garanţie nu va acoperi:
• lucrări de întreţinere sau reparaţie necesare sau înlocuire a pieselor datorită
uzurii normale şi a distrugerii.
• modificări pentru îmbunătăţirea produsului având drept efect abaterea de
la scopul normal aşa cum este descris în manualele utilizatorului, fără
consimţământul scris prealabil al Nikon.
• costuri de transport şi toate riscurile implicate de transport legate direct
sau indirect de garanţia produselor.
28
Note tehnice
• deteriorări rezultate în urma modificărilor şi reglajelor care pot fi efectuate
unui produs fără consimţământul prealabil scris al Nikon pentru a respecta
standardele tehnice locale sau naţionale în vigoare în orice altă ţară decât
cele pentru care produsul a fost conceput şi/sau produs iniţial.
3. Garanţia nu va fi aplicabilă în cazul:
• deteriorării cauzate de utilizarea incorectă incluzând, dar fără a se limita la
nerespectarea utilizării produsului pentru scopul normal sau în
conformitate cu instrucţiunile pentru utilizator privind utilizarea şi
întreţinerea corespunzătoare şi privind montarea sau utilizarea produsului
fără conformarea la standardele de siguranţă în vigoare din ţara unde este
utilizat.
• deteriorării provocate de accidente incluzând, dar fără a se limita la fulgere,
apă, foc, utilizare incorectă sau neglijenţă.
• modificării, deteriorării aspectului, ilizibilităţii sau îndepărtării numărului
serial sau al modelului de pe produs.
• deteriorării rezultând în urma reparaţiilor sau reglajelor efectuate de
organizaţii de service sau persoane neautorizate.
• defectelor oricărui sistem în care a fost încorporat produsul sau împreună
cu care este utilizat.
4. Această garanţie de service nu afectează drepturile statutare ale
consumatorului cu respectarea legilor naţionale în vigoare; de asemenea, nu
afectează drepturile consumatorului faţă de dealer ca urmare a contractului
de vânzare/achiziţionare.
Notă: O prezentare generală a Staţiilor autorizate de service Nikon vă stă la dispoziţie
online, la următoarea legătură (https://www.europe-nikon.com/service/).
Note tehnice
29
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime
sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON
CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau
recenzii).
CT9A02(Y5)
2019
6MQ024Y5-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising