Nikon | COOLPIX W300 | Nikon COOLPIX W300 Ghid de start rapid

Nikon COOLPIX W300 Ghid de start rapid
APARAT FOTO DIGITAL
Ghid de start rapid
Introducere
Componentele aparatului foto
Introducere
Fotografierea de bază şi operaţiunile de redare
Alte funcții
Note tehnice
• Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a folosi aparatul
foto.
• Pentru a vă asigura că folosiţi aparatul foto în mod
corespunzător, aveţi grijă să citiţi capitolul „Pentru
siguranţa dumneavoastră” (de la pagina vi) şi
„<Important> Note referitoare la rezistența la șocuri,
impermeabilitate și la rezistența la praf și la condensare”
(de la pagina ix).
• După ce aţi citit acest manual, păstraţi-l într-un loc uşor
accesibil pentru a-l putea consulta pe viitor.
ii
1
2
9
15
21
Introducere
Citiţi mai întâi cele de mai jos
Vă mulțumim că ați cumpărat aparatul foto digital Nikon COOLPIX W300.
Descărcarea „Manual de referinţă”
Manualul de referinţă (în format PDF) conține detalii în diferite limbi privind modul de utilizare
al acestui produs. Descărcați manualul de referință de pe pagina Centru de descărcare aflată la
adresa URL de mai jos și salvați-l pe dispozitivul dumneavoastră inteligent sau pe computer,
pentru referință.
• Manualul de referință poate fi vizualizat folosind Adobe Acrobat Reader (care poate fi
descărcat de pe site-ul web Adobe) sau iBooks (o aplicație iOS).
Descărcarea programului Nikon
Pentru computer
Descărcați programul software de la Centrul de descărcare aflat la adresa URL de mai jos.
• ViewNX-i: Acest program permite transferul imaginilor și al filmelor pe computerul
dumneavoastră pentru vizionare și editare.
Pentru dispozitive inteligente
• SnapBridge: Dacă stabiliţi o conexiune fără fir, această aplicaţie permite încărcarea
imaginilor şi a filmelor pe dispozitivul dumneavoastră inteligent. Consultaţi „SnapBridge
Ghid de conectare” inclus pentru informaţii despre descărcarea aplicaţiei și stabilirea unei
conexiuni.
Vizitați Centrul de descărcare
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Vizitați site-ul nostru web pentru a descărca manualele pentru
produsele imagistice Nikon, programele pentru computer sau
programele firmware.
Asistenţă pentru utilizatori Nikon
Vizitaţi site-ul de mai jos pentru a înregistra aparatul foto şi pentru a fi la curent cu cele mai recente
informaţii despre produs. Veţi găsi răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ) şi ne puteţi contacta
pentru asistenţă tehnică.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX W300 Model Name: N16D3
ii
Introducere
Verificarea conţinutului pachetului
În cazul în care lipsesc unele articole, vă rugăm să contactaţi magazinul de la care aţi
cumpărat aparatul foto.
Aparat foto digital COOLPIX
W300
Curea pentru aparatul foto
destinată utilizării pe uscat
Acumulator reîncărcabil Liion EN-EL12
Adaptor de încărcare la
curent alternativ EH-73P1
Cablu USB UC-E21
Perie2
Ghid de start rapid (acest
manual)
SnapBridge
Ghid de conectare
Garanţie (tipărită pe coperta
spate a acestui manual)
1 Un adaptor pentru priză este inclus dacă aparatul foto a fost cumpărat dintr-o țară sau dintr-o
regiune în care se folosește un adaptor pentru priză. Forma adaptorului pentru priză diferă în
funcție de țara sau de regiunea din care aparatul a fost cumpărat (A5).
2 Peria se utilizează pentru curățarea învelișului impermeabil.
NOTĂ:
• Accesoriile nu sunt etanşe.
• Aparatul foto nu include şi un card de memorie. SD, SDHC şi SDXC sunt numite în acest
manual drept „carduri de memorie”.
Introducere
iii
Informaţii şi precauţii
Învăţare continuă
În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al companiei Nikon pentru asistenţă şi educaţie
permanentă, pe următoarele site-uri web sunt disponibile informaţii actualizate permanent:
• Pentru utilizatorii din SUA: http://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatorii din Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania, Orientul Mijlociu şi Africa: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste site-uri web pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii,
răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a
fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Vizitaţi
site-ul web de mai jos pentru informaţii de contact.
http://imaging.nikon.com/
Utilizaţi numai accesorii electronice marca Nikon
Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite
electronice complexe. Numai accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele de
acumulatori, acumulatoarele, adaptoarele de încărcare la curent alternativ, adaptoarele la reţeaua
electrică şi cablurile USB) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto digital
Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea conform cerinţelor de funcţionare şi de siguranţă ale
acestui sistem de circuite electronice.
UTILIZAREA UNOR ACCESORII ELECTRONICE, ALTELE DECÂT CELE FABRICATE DE NIKON, POATE
DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA GARANŢIA NIKON.
Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili Li-ion de la terţe părţi care nu poartă sigiliu holografic Nikon
poate interfera cu modul normal de funcţionare a aparatului foto sau poate conduce la
supraîncălzirea, aprinderea, spargerea sau scurgerea lichidului din acumulatori.
Sigiliul holografic: identifică acest
dispozitiv ca fiind un produs autentic
Nikon.
Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un distribuitor local
autorizat Nikon.
Înainte de efectuarea imaginilor importante
Înainte de a realiza imagini la ocazii importante (cum ar fi nunţile sau înainte de a lua aparatul într-o
călătorie), realizaţi câteva imagini de probă pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează
normal. Compania Nikon nu poate fi considerată responsabilă pentru daunele sau pierderea
profiturilor care pot rezulta din funcţionarea defectuoasă a produsului.
iv
Introducere
Despre manuale
• Nicio parte a manualelor furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă,
transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu
niciun mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Nikon.
• Figurile şi capturile de ecran prezentate în acest manual pot să difere faţă de produsul
dumneavoastră.
• Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi
programele software descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă.
• Nikon nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs.
• Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt
corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon
din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).
Respectaţi notele privind drepturile de autor
În temeiul legislaţiei privind dreptul de autor, lucrările care fac obiectul dreptului de autor
fotografiate sau înregistrate cu aparatul foto nu pot fi utilizate fără permisiunea deţinătorului
dreptului de autor. Sunt aplicabile excepţii pentru utilizarea în scopuri personale, reţineţi însă că şi
utilizarea în scopuri personale poate fi restricţionată în cazul fotografiilor şi înregistrărilor realizate la
expoziţii sau spectacole.
Casarea dispozitivelor de stocare a datelor
Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile
de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale
imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând un
software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale
conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea
utilizatorului.
Înainte de a renunța la un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte
persoane, asigurați-vă că ați reinițializat toate setările aparatului foto din Resetare totală din
meniul de configurare (A19). După reinițializare, ștergeți toate datele de pe dispozitiv folosind un
program software de ștergere disponibil în comerț sau formatați dispozitivul din Formatare
memorie sau Formatare card din meniul de configurare (A19), apoi umpleți complet
dispozitivul cu imagini care nu conțin informații private (de exemplu, imagini cu cerul gol).
Procedați cu atenție, pentru a evita rănirea sau deteriorarea bunurilor în cazul în care distrugeţi fizic
cardurile de memorie.
Pentru COOLPIX W300, datele jurnalului salvate pe cardul de memorie sunt tratate la fel ca toate
datele. Pentru a şterge datele jurnalului obţinute, dar nu şi stocate pe cardul de memorie, selectaţi
Creare jurnal M Încheiere toate jurnalele M Ştergere jurnale.
Marcaj de conformitate
Urmaţi procedura de mai jos pentru a afişa unele dintre marcajele de conformitate pe care le
respectă aparatul foto.
Apăsaţi pe butonul d M pictograma de meniu z M Marcaj de conformitate M butonul k
Introducere
v
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a preveni deteriorarea bunurilor sau rănirea dumneavoastră sau a celorlalţi, citiţi în
totalitate capitolul „Pentru siguranţa dumneavoastră” înainte de a folosi acest produs.
Păstraţi aceste instrucţiuni de siguranţă într-un loc în care vor putea fi citite de către toţi cei
care folosesc acest produs.
PERICOL
În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu
această pictogramă există un risc ridicat de
deces sau vătămare gravă.
AVERTIZARE
În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu
această pictogramă se poate produce
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE
În cazul nerespectării precauţiilor marcate cu
această pictogramă se pot produce vătămări
sau daune materiale.
AVERTIZARE
• A nu se utiliza în timp ce mergeţi sau în timp ce conduceţi un vehicul.
Nerespectarea acestei precauții poate duce la accidente sau vătămări.
• A nu se demonta sau modifica acest produs. A nu se atinge componentele
interne care devin vizibile în urma căderii sau a unui alt accident. Nerespectarea
acestor precauţii poate duce la electrocutare sau vătămare.
• În cazul în care sesizaţi anomalii, cum ar fi faptul că produsul scoate fum, emite
căldură sau mirosuri neobişnuite, deconectaţi imediat acumulatorul sau sursa
de alimentare. Continuarea operării ar putea provoca incendiu, arsuri sau alte vătămări.
• A nu se manipula ştecărul cu mâinile ude. Nerespectarea acestor precauţii poate
provoca un incendiu sau electrocutare.
• Nu lăsaţi pielea în contact prelungit cu acest produs cât timp este pornit sau
conectat la priză. Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri la temperatură
scăzută.
• Nu folosiţi acest produs în prezenţa prafului sau a gazelor inflamabile, cum ar fi
propan, benzină sau aerosoli. Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca
explozie sau incendiu.
• Nu îndreptaţi bliţul, dispozitivul de iluminare asistenţă AF, lampa LED sau
lumina pentru film înspre operatorul unui vehicul cu motor. Nerespectarea
acestei precauţii ar putea duce la accidente.
vi
Introducere
• A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor. Nerespectarea acestei precauţii ar putea
cauza vătămări sau defectarea produsului. În plus, reţineţi că elementele componente
de mici dimensiuni prezintă pericol de sufocare. În cazul în care un copil înghite orice
componentă a acestui produs, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
• Nu înnodaţi, înfăşuraţi sau răsuciţi curelele în jurul gâtului. Nerespectarea acestei
precauţii ar putea duce la accidente.
• Nu folosiţi acumulatori, încărcătoare, adaptoare la reţeaua electrică sau cabluri
USB care nu sunt indicate în mod specific spre a fi folosite cu acest produs. Când
se utilizează acumulatori, încărcătoare, adaptoare la reţeaua electrică şi cabluri
USB indicate spre a fi folosite cu acest produs:
- Nu deterioraţi, modificaţi, trageţi cu forţă sau îndoiţi firele şi cablurile, nu le
puneţi sub obiecte grele şi nu le expuneţi la căldură sau la flacără deschisă.
- Nu utilizaţi convertoare sau adaptoare de voiaj, concepute pentru a
transforma de la o tensiune la alta, sau cu invertoare de la c.c. la c.a.
Nerespectarea acestor precauţii ar putea provoca incendiu sau electrocutare.
• Nu manipulaţi ştecărul când produsul se încarcă sau când folosiţi adaptorul la
reţeaua electrică în timpul furtunilor cu descărcări electrice. Nerespectarea
acestei precauţii ar putea duce la electrocutare.
• Nu manipulaţi cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau
foarte scăzute. Nerespectarea acestei precauţii poate cauza arsuri sau degerături.
ATENŢIE
• Nu lăsaţi obiectivul îndreptat spre soare sau alte surse puternice de lumină.
Lumina focalizată prin obiectiv ar putea provoca incendiu sau ar putea deteriora
componentele interne ale produsului.
Când fotografiaţi subiecte cu fundal iluminat, menţineţi soarele în afara cadrului.
• Opriţi produsul când utilizarea acestuia este interzisă. Dezactivaţi funcţiile de
înregistrare a datelor locaţiei. Terminare înregistrare jurnal. Dezactivaţi
funcţiile fără fir atunci când utilizarea echipamentelor fără fir este interzisă.
Emisiile de radiofrecvenţă ale acestui produs ar putea interfera echipamentele de la
bordul aeronavelor sau din spitale sau din alte unităţi medicale.
• Scoateţi acumulatorul şi deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică dacă
produsul nu va fi folosit o perioadă îndelungată. Nerespectarea acestei precauţii ar
putea provoca incendiu sau defectarea produsului.
• Nu declanşaţi bliţul în contact cu sau în imediata apropiere a pielii sau a altor
obiecte. Nerespectarea acestei precauţii ar putea cauza arsuri sau incendiu.
• Nu priviţi direct în dispozitivul de iluminare asistenţă AF, lampa LED sau în
lumina pentru film. Acest lucru vă poate afecta vederea sau pot apărea deficienţe de
vedere.
Introducere
vii
• Nu lăsaţi produsul perioade îndelungate în locuri în care va fi expus la
temperaturi foarte mari, cum ar fi într-un automobil închis sau la lumina directă
a soarelui. Nerespectarea acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea
produsului.
PERICOL pentru acumulatori
• Nu manipulaţi necorespunzător acumulatorii. Nerespectarea următoarelor
precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau
aprinderea acestora:
- Folosiţi numai acumulatori aprobaţi pentru utilizarea în acest produs.
- Nu expuneţi acumulatorii la flacără deschisă sau la căldură în exces.
- Nu dezasamblaţi.
- Nu scurtcircuitaţi terminalele prin atingerea acestora de lănţişoare, agrafe de păr sau
alte obiecte din metal.
- Nu expuneţi acumulatorii sau produsele în care aceştia sunt introduşi la şocuri fizice
puternice.
• Reîncărcați acumulatorii folosind metoda recomandată. Nerespectarea acestei
precauţii ar putea duce la scurgeri din acumulatori sau la supraîncălzirea, fisurarea sau
aprinderea acestora.
• Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu ochii, clătiţi cu multă apă curată
şi solicitaţi imediat asistenţă medicală. Acţionarea cu întârziere ar putea cauza
vătămări ale ochilor.
AVERTISMENT pentru acumulatori
• A nu se lăsa acumulatorii la îndemâna copiilor. În cazul în care un copil înghite un
acumulator, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
• Nu introduceţi acest produs în apă şi nu îl expuneţi la ploaie. Nerespectarea
acestei precauţii ar putea provoca incendiu sau defectarea produsului. Dacă produsul se
udă, uscaţi-l imediat cu un prosop sau un obiect similar.
• Încetaţi imediat utilizarea aparatului dacă observaţi orice modificări ale
acumulatorului, de exemplu decolorarea sau deformarea acestuia. Opriţi
încărcarea dacă aceştia nu se încarcă în perioada de timp specificată.
Nerespectarea acestor precauții poate determina apariția unor scurgeri din acumulator,
supraîncălzirea, fisurarea sau declanșarea unui incendiu.
• Înainte de a-l arunca, izolaţi terminalele acumulatorului cu bandă izolatoare.
Este posibil să se producă supraîncălzire, fisurare sau incendiu în cazul în care obiecte
metalice intră în contact cu terminalele. Reciclaţi sau aruncaţi acumulatorii în
conformitate cu reglementările locale.
• Dacă lichidul din acumulator intră în contact cu pielea sau hainele unei
persoane, clătiţi imediat zona afectată cu multă apă curată. Nerespectarea acestei
precauţii ar putea cauza iritarea pielii.
viii
Introducere
<Important> Note referitoare la rezistența la
șocuri, impermeabilitate și la rezistența la praf și
la condensare
• Rezistența la șocuri, impermeabilitatea și rezistența la praf prezentate în acest manual nu
garantează faptul că aparatul foto va rămâne perfect uscat sau nu se poate defecta,
indiferent de condiţiile de utilizare.
• Nu supuneţi aparatul foto la şocuri puternice, vibraţii sau presiune scăpându-l, lovindu-l
sau aşezând obiecte grele pe acesta. Nerespectarea acestor precauții poate duce la
deformarea aparatului foto, infiltrarea apei în interior sau deteriorarea garniturilor de
etanşare, determinând funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.
• Este posibil ca garanţia oferită de Nikon să nu acopere problemele provocate de
infiltrarea apei în interiorul aparatului foto din cauza utilizării neadecvate.
Note despre rezistenţa la şocuri
Acest aparat foto a trecut de testul efectuat de Nikon (testul căderii de la o înălţime de
240 cm pe un panou de placaj cu o grosime de 5 cm) conform standardului MIL-STD 810F
metoda 516.5-șoc*.
Modificarea aspectului, cum ar fi exfolierea vopselei şi deformarea aparatului foto nu se
măsoară în testul efectuat de Nikon.
* Standard al metodei de testare utilizate de Departamentul Apărării din S.U.A.
Acest test se realizează pregătind 5 aparate foto și asigurându-vă că testul, efectuat prin lăsarea
aparatului să cadă în 26 de direcții (8 colțuri, 12 laturi și 6 fețe) de la o înălțime de 122 cm, a fost
trecut de cel puțin unul din cele 5 aparate foto.
Note despre impermeabilitate şi rezistenţa la praf
Aparatul foto se încadrează în clasa 8 de impermeabilitate JIS/IEC (IPX8) şi în clasa 6 de
rezistenţă la praf JIS/IEC (IIP6X) şi poate fotografia imagini subacvatice la o adâncime de
30 m până la 60 de minute.*
* Această evaluare indică faptul că aparatul foto a fost conceput pentru a rezista la presiunea
specificată a apei pentru perioada de timp specificată atunci când aparatul foto este utilizat în
conformitate cu metodele stabilite de Nikon.
- Impermeabilitatea acestui aparat foto a fost testată numai pentru apă dulce (piscine, râuri şi
lacuri) şi apă de mare.
- Interiorul aparatului foto nu este etanş. Apa infiltrată în aparatul foto poate duce la ruginirea
componentelor, ceea ce duce la costuri mari pentru reparaţii sau daune iremediabile.
- Accesoriile nu sunt etanşe.
B
Precauții la curățarea aparatului
• Nu introduceţi obiecte ascuţite prin orificiile microfonului sau difuzorului. Dacă aparatul foto este
deteriorat în interior, va fi afectată impermeabilitatea.
• La curățare, nu utilizați săpun, detergenți neutri, sau substanțe chimice precum benzenul.
Introducere
ix
Note despre rezistența la șocuri, impermeabilitate şi
rezistenţa la praf
• Nu scăpaţi aparatul foto, nu îl loviţi de obiecte dure, cum ar fi stâncile, şi nu îl aruncaţi în
apă.
• Nu supuneţi aparatul foto la şocuri atunci când îl utilizaţi în mediul subacvatic.
- Nu lăsaţi aparatul foto în apă sub presiune, cum ar fi apa de la praguri sau cascade.
- Nu expuneți aparatul la adâncimi mai mari de 30 m în mediul subacvatic.
- Aveţi grijă să nu scăpaţi aparatul în mediul subacvatic. Acest aparat foto nu pluteşte în
apă.
• Nu utilizaţi continuu aparatul foto în mediul subacvatic mai mult de 60 de minute.
• Nu introduceţi un card de memorie ud sau un acumulator ud în aparatul foto.
- Nu deschideți capacul locaşului acumulatorului/fantei cardului de memorie dacă
aparatul sau mâinile dumneavoastră sunt ude. Acest lucru poate duce la infiltrarea
apei în interiorul aparatului foto sau poate duce la funcţionarea defectuoasă a
aparatului foto.
• Nu deschideţi capacul locaşului acumulatorului/fantei cardului de memorie în mediul
subacvatic.
• Dacă umezeala, cum ar fi picăturile de apă,
ajunge pe exteriorul aparatului foto sau în
interiorul locaşului acumulatorului/sub
capacul fantei cardului de memorie,
ştergeţi imediat cu o lavetă moale şi uscată.
- Dacă o substanță străină ajunge pe
exteriorul aparatului foto sau în interiorul
locaşului acumulatorului/sub capacul
fantei cardului de memorie,
îndepărtaţi-o imediat cu o lavetă moale
şi uscată.
- Dacă o substanţă străină aderă la
Carcasă etanşă
învelişul impermeabil în interiorul
locaşului acumulatorului/sub capacul
fantei cardului de memorie,
îndepărtaţi-o imediat cu ajutorul periei
incluse. Nu utilizaţi peria inclusă pentru
nimic altceva decât curăţarea învelişului
impermeabil.
• Nu lăsați aparatul foto la temperaturi
scăzute sau ridicate, peste 40°C pentru o
lungă perioadă de timp.
- Acest lucru poate duce la pierderea etanşeităţii.
- Dacă utilizați aparatul în mediul subacvatic, asigurați-vă că temperatura apei este
cuprinsă între 0°C și 40°C.
• Nu utilizaţi aparatul foto la izvoarele termale.
x
Introducere
Înainte de utilizarea aparatului foto în mediul subacvatic
Verificați instrucțiunile de mai jos înainte de a utiliza aparatul în mediul subacvatic.
• Scoateți cureaua aparatului foto destinată utilizării pe uscat.
• Asiguraţi-vă că nu există substanţe străine în interiorul locaşului acumulatorului/sub
capacul fantei cardului de memorie.
• Asiguraţi-vă că învelişul impermeabil al locaşului acumulatorului/capacului fantei
cardului de memorie nu este crăpat sau deformat.
- Asiguraţi-vă că învelişul impermeabil nu s-a desprins de pe aparatul foto.
• Asiguraţi-vă că locaşul acumulatorului/capacului fantei cardului de memorie este bine
închis.
- Asiguraţi-vă că indicatorul zăvorului arată starea „Close” (Închis).
Note despre temperatură, umiditate şi condensare în
timpul funcţionării
Funcţionarea acestui aparat foto a fost testată la temperaturi cuprinse între –10°C și +40°C.
Dacă utilizaţi aparatul foto în regiuni cu climă rece sau la altitudini mari, respectaţi precauţiile
următoare.
• Performanțele bateriei se deteriorează temporar la temperaturi scăzute. Păstraţi aparatul
foto şi acumulatorul la căldură sub haine, înainte de utilizare.
• Performanțele aparatului foto se pot deteriora temporar dacă acesta este expus la
temperaturi extrem de scăzute pentru o lungă perioadă de timp. De exemplu, monitorul
poate fi mai întunecat decât în mod normal, imediat după pornirea aparatului foto, sau
pot apărea imagini reziduale.
● În general, condiţiile de mediu sunt cauza formării condensului
Aburirea (condensul) poate să apară în interiorul monitorului sau obiectivului în cazul în care
există schimbări bruşte de temperatură sau umiditate ridicată, precum în condițiile de
mediu prezentate mai jos. Acesta nu este un defect sau o funcţionare defectuoasă a
aparatului foto.
• Aparatul foto este scufundat brusc în apă rece după ce a fost ținut pe uscat, într-un loc cu
temperatură ridicată.
• Aparatul foto este introdus într-un loc cald, cum ar fi în interiorul unei clădiri după ce a
fost ținut afară, la temperaturi scăzute.
• Locaşul acumulatorului/capacul fantei cardului de memorie este deschis sau închis
într-un mediu cu umiditate ridicată.
● Reducerea efectului de condensare
• Deschideți capacul locaşului acumulatorului/fantei cardului de memorie, introduceți
aparatul foto și o substanță de deshidratare, disponibilă în comerț, într-un recipient, de
exemplu într-o pungă de plastic și sigilați recipientul respectiv.
Dacă umiditatea din interiorul aparatului foto este scăzută, este mai puțin probabil să se
producă fenomenul de condensare.
• Înainte de a utiliza aparatul foto în mediul subacvatic, evitați depozitarea acestuia în spații
în care se poate încălzi (de exemplu expus la lumina directă a soarelui).
Dacă scufundați aparatul foto în apă cât este încă fierbinte, schimbarea bruscă a
temperaturii poate determina apariția condensului.
Introducere
xi
● Eliminarea condensului
• Opriți aparatul foto și deschideți capacul locașului acumulatorului/fantei cardului de
memorie, într-un spațiu în care temperatura ambientală este stabilă (evitați spațiile cu
temperaturi ridicate, umiditate mare, nisip sau praf).
Pentru a elimina condensul, scoateţi acumulatorul şi cardul de memorie şi lăsaţi aparatul
foto cu locaşul acumulatorului/capacul fantei cardului de memorie deschis pentru ca
temperatura aparatului foto să ajungă la temperatura ambiantă.
Inspectarea și repararea
• Dacă aparatul foto este expus la şocuri, vă recomandăm să consultaţi distribuitorul sau
reprezentantul de service autorizat de Nikon pentru a confirma impermeabilitatea
(serviciu cu plată).
• Dacă învelişul impermeabil începe să se deterioreze, consultaţi distribuitorul sau
reprezentantul de service autorizat de Nikon. Etanşeitatea învelişului impermeabil poate
începe să se deterioreze după un an.
• Dacă apa se infiltrează în aparatul foto, opriți imediat utilizarea acestuia și duceți-l la
reprezentantul de service autorizat de Nikon.
xii
Introducere
Componentele aparatului foto
Corpul aparatului foto
1 2 3
4
7
8
9 10 11
12
13
14
15
19
18
17
6
5
16
1
Buton declanşare
2
Comutator alimentare/indicator luminos
aparat pornit
10
Indicator luminos de încărcare
Bec bliţ
3
Bliţ
4
5
Zăvor capac locaş acumulator/fantă card
memorie
6
Buton deblocare capac locaş
acumulator/fantă card memorie
7
8
Monitor
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Buton b (e înregistrare film)
Lampă LED
Indicator luminos autodeclanşator
Dispozitiv iluminare asistenţă AF
Lumină film
Buton A (mod fotografiere)
9
Control zoom
Buton c (redare)
Selector multiplu*
Buton k (aplică selecţia)
Buton l (ştergere)
Buton d (meniu)
Buton r (lampă LED)
Buton V (activitate în exterior)
Buton q (instrument)
* În acest manual, operația de apăsare în jos, în sus, la stânga sau la dreapta pe selectorul multiplu
este indicată astfel: H, I, J sau K.
Componentele aparatului foto
1
Introducere
Prinderea curelei aparatului foto destinată
utilizării pe uscat
Scoateţi cureaua destinată utilizării pe uscat înainte de a utiliza camera în mediul subacvatic.
2
Introducere
Introducerea bateriei și a cardului de memorie
Zăvor acumulator
Fantă card de memorie
4
2
1
3
5
8
6
7
• Apăsaţi pe butonul de deblocare a capacului locaşului acumulatorului/fantei cardului de
memorie (1) şi rotiţi zăvorul capacului locaşului acumulatorului/fantei cardului de
memorie (2) pentru a deschide capacul (3).
• Cu bornele pozitivă şi negativă ale acumulatorului orientate corect, mutaţi zăvorul
portocaliu al acumulatorului (4) şi introduceţi complet acumulatorul (5).
• Glisaţi cardul de memorie până când se blochează cu un clic (6).
• Aveţi grijă să nu introduceţi acumulatorul sau cardul de memorie invers, deoarece
provoca o defecţiune.
• Închideţi capacul locaşului acumulatorului/fantei cardului de memorie (7) şi, în timp ce
îl apăsaţi cu fermitate spre aparatul foto astfel încât porţiunea roşie din lateralul capacului
să fie ascunsă, rotiţi zăvorul capacului locaşului acumulatorului/fantei cardului de
memorie până când se fixează la locul său (8).
Asiguraţi-vă că s-a fixat şi s-a blocat capacul.
• Dacă comutatorul de protejare la scriere este în poziția blocat, nu puteți fotografia, șterge
imagini sau formata cardul de memorie.
• Datele aparatului foto, inclusiv imaginile şi filmele, pot fi salvate pe un card de memorie
sau în memoria internă. Pentru a utiliza memoria internă, scoateţi cardul de memorie.
B
Note despre impermeabilitate şi rezistenţa la praf
Consultaţi „Note despre rezistența la șocuri, impermeabilitate şi rezistenţa la praf” (Ax) pentru mai
multe informaţii.
B
Note despre închiderea capacului fără a prinde șnurul curelei aparatului foto
În cazul în care cureaua sau şnurul aparatului foto este prins în capacul locaşului acumulatorului/
fantei cardului de memorie când este închis, capacul se poate defecta. Înainte de a închide capacul
locaşului acumulatorului/fantei cardului de memorie, asiguraţi-vă că acesta nu prinde cureaua.
Introducere
3
B
Formatarea unui card de memorie
Atunci când introduceţi prima oară în acest aparat foto un card de memorie care a fost utilizat cu alt
dispozitiv, formataţi cardul de memorie cu acest aparat foto.
• Reţineţi că formatarea unui card de memorie şterge definitiv toate imaginile şi alte
date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că faceţi copii ale imaginilor pe care doriţi să le
păstraţi înainte de a formata cardul de memorie.
• Introduceţi cardul de memorie în aparatul foto, apăsaţi pe butonul d şi selectaţi Formatare
card în meniul de setare (A19).
Scoaterea acumulatorului sau a cardului de memorie
Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi ecranul s-au închis şi
apoi deschideţi capacul locaşului acumulatorului/fantei cardului de memorie.
• Deplasaţi zăvorul acumulatorului pentru a scoate acumulatorul.
• Apăsaţi cu grijă pe cardul de memorie în aparatul foto pentru a-l scoate parţial.
• Manevrați cu atenție aparatul foto, acumulatorul și cardul de memorie imediat după ce
ați utilizat aparatul foto, deoarece acestea pot fi fierbinți.
4
Introducere
Încărcarea acumulatorului
Indicator luminos de încărcare
Adaptor de încărcare la curent alternativ
Priză electrică
3
1
2
Cablu USB (inclus)
Dacă este inclus un adaptor de priză* împreună cu aparatul foto, conectaţi-l în siguranţă la
adaptorul de încărcare la curent alternativ. După conectarea celor două componente,
încercarea de a îndepărta forţat adaptorul de priză poate cauza deteriorarea produsului.
* Forma adaptorului de priză variază în funcţie de ţara sau regiunea din care a fost achiziţionat
aparatul foto.
Acest pas se poate omite dacă adaptorul de priză este legat în permanenţă la adaptorul de
încărcare la curent alternativ.
• Încărcarea începe în momentul în care aparatul foto este conectat la o priză de curent, iar
în aparat este introdus un acumulator, așa cum este prezentat în figură. În timpul
încărcării, indicatorul luminos de încărcare va lumina intermitent.
• Dacă încărcarea s-a terminat, indicatorul luminos de încărcare se va stinge. Scoateți
adaptorul de încărcare la curent alternativ din priza de curent şi deconectaţi cablul USB.
Timpul de încărcare pentru o baterie complet descărcată este de aproximativ 2 ore și 20
de minute.
• Acumulatorul nu se poate încărca dacă indicatorul luminos de încărcare luminează
intermitent rapid din cauza unuia dintre motivele prezentate mai jos.
- Temperatura ambiantă nu este adecvată pentru încărcare.
- Cablul USB sau adaptorul de încărcare la curent alternativ nu s-a conectat corect.
- Acumulatorul este deteriorat.
Introducere
5
B
Note despre cablul USB
• Nu utilizaţi alt cablu USB decât UC-E21. Utilizarea altui cablu USB decât UC-E21 poate duce la
supraîncălzire, incendii sau electrocutări.
• Verificați forma și direcția elementelor de conectare și nu introduceți sau scoateți conectorii
înclinați.
B
Note privind încărcarea acumulatorului
• Aparatul foto poate fi utilizat în timpul încărcării acumulatorului, dar timpul de încărcare se
măreşte.
• Dacă nivelul acumulatorului este foarte redus, este posibil să nu puteţi utiliza aparatul foto în
timpul încărcării acumulatorului.
• Nu utilizaţi, în niciun caz, o altă marcă sau model de adaptor la reţeaua electrică, cu excepţia
adaptorului de încărcare la curent alternativ EH-73P şi nu utilizaţi niciun adaptor USB de încărcare
la curent alternativ sau un încărcător de acumulator pentru telefon mobil disponibil în comerţ.
Nerespectarea acestei precauţii poate cauza supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.
6
Introducere
Configurarea aparatului foto
1
Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.
• Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta şi a regla setările.
Comutator alimentare
Selector multiplu
Sus
Stânga
Buton k
(aplicare selecţie)
Buton d
• Va fi afişat un ecran de selectare a limbii. Utilizaţi
selectorul multiplu HI pentru a evidenția o limbă şi
apăsaţi pe butonul k pentru a o selecta.
• Limba poate fi schimbată oricând din meniul de setare
(A19) M Limba/Language.
Dreapta
Jos
Limba/Language
Anulare
2
Dacă pe ecran este afișată fereastra de
dialog din dreapta, urmați instrucțiunile
de mai jos și apăsați pe butonul d sau
pe butonul k.
Utilizaţi SnapBridge pt. a trimite fotogr.
către disp. intelig. şi a le partaja online.
Pentru a ignora acest ecran şi a seta
• Dacă nu veți stabili o conexiune fără fir cu un dispozitiv
SnapBridge ulterior din Meniu reţea,
apăsaţi „MENU”.
inteligent:
Ulterior
Setare
Apăsaţi pe butonul d și treceți la pasul 3.
• Dacă stabiliți o conexiune fără fir cu un dispozitiv
inteligent:
Apăsaţi pe butonul k. Consultați „SnapBridge Ghid de conectare” pentru instrucțiunile de
configurare.
Dacă stabiliți o conexiune fără fir utilizând aplicația SnapBridge, puteți încărca imaginile
capturate cu aparatul foto pe un dispozitiv inteligent sau puteți efectua fotografii la
distanță.
3
Utilizați HI pentru a selecta Da când vi se cere să setați ceasul
intern al aparatului foto și apoi apăsați pe butonul k.
Introducere
7
4
Evidențiați fusul orar de reşedinţă şi
apăsaţi pe butonul k.
London, Casablanca
• Puteți selecta ora de vară apăsând pe H. Dacă această
opțiune este activată, ceasul este dat cu o oră înainte,
iar pictograma W este afișată deasupra hărții. Apăsaţi
pe I pentru dezactivare.
Înapoi
5
Utilizaţi HI pentru a selecta formatul folosit pentru dată şi apăsaţi
pe butonul k.
6
Introduceți data şi ora şi apăsaţi pe
butonul k.
• Utilizați JK pentru a evidenția elementele și
HI pentru modificare.
• Selectaţi câmpul pentru minute şi apăsaţi pe butonul
k pentru a confirma setarea.
Dată şi oră
Z
L
A
01 01 2017
h
m
00 00
Editare
7
La afişarea dialogului de confirmare, selectaţi Da şi apăsaţi pe
butonul k.
• Puteți modifica fusul orar, data și ora din meniul de setare (A19) M Fus orar şi dată.
8
Citiţi mesajul despre funcţia de etanşare şi apăsaţi pe K.
• Confirmați ultimul mesaj și apăsaţi pe butonul k. Când configurarea s-a terminat, pe
ecranul aparatului foto va fi afișat ecranul de fotografiere.
• Mesajele referitoare la impermeabilitate vor fi afișate în următoarele situații.
- La pornirea și configurarea aparatului foto prima dată după cumpărare
- La setarea aparatului foto în modul scenă Subacvatic
- La pornirea aparatului foto după încărcare
8
Introducere
Fotografierea de bază şi
operaţiunile de redare
Fotografierea
Modul o (selector aut. scene) este utilizat în acest caz spre exemplificare. În modul
o (selector aut. scene), aparatul foto recunoaște condițiile de fotografiere în momentul în
care încadrați o fotografie și puteți fotografia în funcție de condițiile respective.
1
Ţineţi aparatul foto nemişcat.
• Nu acoperiţi cu degetele şi cu alte obiecte obiectivul,
bliţul, dispozitivul de iluminare asistenţă AF, microfonul
şi difuzorul.
• Atunci când fotografiaţi în orientarea portret („pe
înălţime”), rotiţi aparatul foto în aşa fel încât bliţul să fie
situat deasupra obiectivului.
2
Încadraţi fotografia.
• Acționați butonul de control al zoomului pentru a modifica
poziţia obiectivului pentru zoom.
Apropiere
Depărtare
Fotografierea de bază şi operaţiunile de redare
9
• Dacă aparatul foto recunoaşte condiţiile de
fotografiere, pictograma modului de
fotografiere se va schimba corespunzător.
• Indicator încărcare acumulator
b: nivelul de încărcare a acumulatorului este
ridicat.
B: nivelul de încărcare a acumulatorului este
scăzut.
• Număr de expuneri rămase
C se afişează atunci când nu s-a introdus un
card de memorie în aparatul foto, iar imaginile se
salvează în memoria internă.
Pictogramă mod fotografiere
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
500
Indicator încărcare acumulator
Număr de expuneri rămase
3
Apăsaţi pe butonul de declanşare până
la jumătate.
• Să apăsați pe butonul de declanşare până la
jumătate înseamnă să apăsați și să țineți apăsat
butonul în punctul în care simțiți o ușoară rezistență.
• Dacă subiectul este focalizat, zona de focalizare sau
indicatorul de focalizare va fi afişat(ă) și va avea
culoarea verde.
• Dacă utilizaţi zoomul digital, aparatul foto focalizează
în centrul cadrului şi zona de focalizare nu este
afişată.
• Dacă zona de focalizare sau indicatorul de focalizare
clipeşte, aparatul foto nu poate focaliza. Modificaţi
compoziţia şi încercaţi să apăsaţi din nou butonul de
declanşare până la jumătate.
4
B
1/250
F 2.8
Zonă focalizare
Fără să ridicați degetul, apăsaţi pe
butonul de declanşare până la capăt.
Note despre salvarea imaginilor sau a filmelor
Indicatorul care prezintă numărul de expuneri rămase sau indicatorul care prezintă durata de
înregistrare rămasă clipeşte în timpul salvării imaginilor sau filmelor. Nu deschideţi capacul
camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi nu scoateţi acumulatorul sau
cardul de memorie cât timp indicatorul clipeşte. În caz contrar, se pot pierde date sau se poate
deteriora aparatul foto sau cardul de memorie.
10
Fotografierea de bază şi operaţiunile de redare
C
Funcţia Oprire automată
• Dacă nu efectuați nicio operație timp de aproximativ un minut, ecranul se va închide, aparatul
foto va intra în modul veghe și apoi indicatorul luminos aparat pornit va lumina intermitent.
Aparatul foto se opreşte după ce rămâne în modul de veghe timp de circa trei minute.
• Pentru a redeschide ecranul în timp ce aparatul foto este în modul veghe, efectuați o operație, de
exemplu apăsați pe comutatorul de alimentare sau pe butonul de declanşare.
C
La utilizarea unui trepied
• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în următoarele situaţii:
- Când fotografiaţi în lumină slabă în modul bliţ (A16), setaţi la W (dezactivat)
- Dacă zoomul se află în poziţia pentru telefotografie
• Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii, setaţi VR
fotografie la Dezactivată în meniul de setare (A19) pentru a preveni eventualele erori
provocate de această funcţie.
Înregistrarea filmelor
Afişaţi ecranul de fotografiere şi apăsaţi pe butonul
b (e înregistrare film) pentru a porni înregistrarea unui film.
Apăsaţi din nou pe butonul b (e) pentru a încheia
înregistrarea.
• Dacă temperatura acumulatorului scade, dimensiunea
imaginii/cadenţa cadrelor filmului poate fi limitată.
Încălziți bateria în mâini, etc. înainte de utilizare.
Utilizarea lămpii LED
Utilizați lampa LED în spații întunecate, etc.
Apăsați și țineţi apăsat butonul r (lampă LED) pentru a
aprinde o lampă LED. Pentru a o stinge, apăsaţi pe butonul
r.
De asemenea, puteți utiliza lampa LED chiar dacă aparatul
foto este închis.
• Utilizați Temporizator lumină LED din meniul de
setare (A19) pentru a defini după cât timp lampa LED
se va stinge.
Fotografierea de bază şi operaţiunile de redare
11
Redarea imaginilor
1
Apăsaţi pe butonul c (redare)
pentru a intra în modul redare.
• Dacă menţineţi apăsat butonul c în timp ce
aparatul foto este oprit, aparatul foto se va
deschide în modul de redare.
2
Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta o imagine de afişat.
• Menţineţi apăsat butonul HIJK pentru a derula
rapid imaginile.
• Pentru redarea unui film înregistrat, apăsați pe
butonul k.
• Pentru a reveni la modul de fotografiere, apăsaţi pe
butonul A sau pe butonul de declanşare.
Afişarea imaginii anterioare
Afişarea imaginii următoare
• Atunci când e se afişează în modul de redare în
cadru întreg, puteţi apăsa pe butonul k pentru a
aplica un efect imaginii.
4/4
15m
1010hPa
0004. JPG
15/11/2017 15:30
• Acționați butonul de control al
zoomului spre g (i) în modul redare în
cadru întreg pentru a mări o imagine.
3.0
• În modul redare în cadru întreg,
acționați butonul de control al
zoomului spre f (h) pentru a trece
în modul redare miniaturi şi pentru a
afişa mai multe imagini pe ecran.
12
Fotografierea de bază şi operaţiunile de redare
1/20
Ștergerea imaginilor
1
Apăsaţi pe butonul l (ștergere)
pentru a şterge imaginea afişată în
prezent pe ecran.
2
Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a
selecta metoda de ştergere dorită şi
apăsaţi pe butonul k.
Imagine curentă
• Pentru a ieşi fără ştergere, apăsaţi pe butonul d.
Ştergere imagini selectate
Ştergere
Toate imaginile
3
Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.
• Imaginile şterse nu pot fi recuperate.
Ştergeţi 1 imagine?
Da
Nu
B
Ştergerea imaginilor realizate prin fotografiere continuă (secvenţă)
• Imaginile capturate folosind declanșarea continuă sau cele
capturate în modul expunere multiplă–iluminare, în modul
creativ sau folosind funcția colaj autoportret, sunt salvate ca
secvență și numai prima imagine din secvență (imaginea
importantă) va fi afișată în modul redare (setare implicită).
• Dacă apăsaţi pe butonul l în timp ce o imagine principală
este afişată pentru o secvenţă de imagini, se şterg toate
imaginile din secvenţa respectivă.
• Pentru a şterge imagini separate dintr-o secvenţă, apăsaţi pe
butonul k pentru a le afişa pe rând şi apăsaţi pe butonul l.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2017 15:30
Ştergerea imaginii realizate în modul de fotografiere
Când utilizaţi modul de fotografiere, apăsaţi pe butonul l pentru a şterge ultima imagine salvată.
Fotografierea de bază şi operaţiunile de redare
13
Controlul acţiunii
Operaţiile prezentate mai jos pot fi efectuate prin scuturarea aparatului foto.
Afişarea imaginii următoare sau anterioare în modul de
redare în cadru întreg
În modul de redare în cadru întreg, scuturaţi
aparatul foto în sus/în jos pentru a afişa imaginea
următoare sau înainte/înapoi pentru a afişa
imaginea anterioară (dacă Control acţiune
redare în meniul de setare (A19) s-a setat la
Activat).
• Ţineţi cu fermitate aparatul foto cu cureaua în
jurul mâinii şi scuturaţi aparatul foto din
încheietură, ca în ilustraţie.
Utilizarea meniului Acţiune
Apăsaţi pe butonul V (acţiune)
pentru a afişa meniul acţiunii.
• Scuturaţi aparatul foto pentru a
selecta o opţiune enumerată mai
jos şi apăsaţi pe butonul V pentru
a efectua operaţiunea.
Selector aut. scene
Confirm.
Meniu Acţiune
Opţiune
Descriere
Selectarea modului de
fotografiere
Selectaţi un mod de fotografiere (limitat numai pentru unele
moduri de fotografiere).
q Pornire înregistrare film
Apăsaţi pe butonul V pentru a înregistra/termina un film.
Butonul b (e înregistrare film) nu poate fi utilizat pentru a
termina înregistrarea.
K Redare rapidă
Afişaţi o imagine în modul de redare în cadru întreg. Puteţi
folosi butonul de control al acţiunii pentru redarea imaginilor.
f Ieşire
Ieşiţi din meniul acţiunii.
Dacă meniul pentru acțiune este afișat, pot fi utilizate numai butoanele următoare: butonul
V, declanșatorul, comutatorul de alimentare sau butonul r (lampă LED).
14
Fotografierea de bază şi operaţiunile de redare
Alte funcții
Selectarea unui mod de fotografiere
Sunt disponibile modurile de fotografiere descrise mai jos.
• o Selector aut. scene
Aparatul foto recunoaște condițiile de fotografiere în momentul în care încadrați o
fotografie și puteți fotografia în funcție de condițiile respective.
• b Modul scenă
Selectați oricare dintre modurile scenă în funcție de condițiile de fotografiere și puteți
fotografia cu setările adecvate condițiilor respective.
• s Modul creativ
Aparatul foto salvează simultan patru imagini cu efecte și o imagine fără efecte într-un
singur cadru.
• F Portret inteligent
Utilizaţi retuşarea cosmetică pentru a intensifica figurile persoanelor în timpul
fotografierii şi utilizaţi cronometrul pentru zâmbet sau colajul autoportretului pentru a
realiza imagini.
• M Prezentare film scurt
Aparatul foto creează un film scurt de până la 30 de secunde (e 1080/30p sau
S 1080/25p) înregistrând şi combinând automat mai multe clipuri cu filme de câteva
secunde.
• A Mod automat
Selectați acest mod pentru a fotografia în diferite condiții de fotografiere.
1
La afişarea ecranului de
fotografiere, apăsaţi pe butonul
A (mod fotografiere).
2
Utilizaţi selectorul multiplu
HI pentru a selecta un
mod de fotografiere şi
apăsaţi pe butonul k.
Selector aut. scene
• Dacă modul scenă este selectat,
apăsaţi pe K pentru a selecta un
mod scenă sau un efect înainte de a
apăsa pe butonul k.
Alte funcții
15
C
Afişare ajutor
Prezentarea funcțiilor este afișată la schimbarea modului de fotografiere sau în timp ce ecranul de
configurare este afișat.
Puteți afișa sau ascunde prezentarea funcțiilor folosind opțiunea Afişare ajutor din Setări
monitor din meniul de configurare.
Configurarea funcțiilor de fotografiere folosind
selectorul multiplu
Când se afişează ecranul de fotografiere, puteţi apăsa pe selectorul multiplu H (m) J (n)
I (p) K (o) pentru a seta funcţiile descrise mai jos.
• m Mod Bliţ
Modul bliț poate fi definit în funcție de condiţiile de fotografiere.
• n Autodeclanşator, Temporizator autoportret
Aparatul foto eliberează declanșatorul după ce numărătoarea inversă s-a terminat, în
funcție de numărul de secunde selectat, după ce ați apăsat pe butonul de declanşare.
• p Mod macro
Utilizaţi modul macro când realizaţi imagini în prim-plan.
• o Compensare expunere
Puteţi ajusta luminozitatea globală a imaginii.
Funcţiile care se pot seta depind de modul de fotografiere.
16
Alte funcții
Operații disponibile cu funcțiile pentru datele de
locație
Dacă pentru Utilizare date locaţie încorp. din Opţiuni date locaţie din meniul
z (opţiuni date locaţie) (A19) este selectată opțiunea Activată, aparatul va începe să
recepționeze semnale de la sateliții de poziționare.
Recepţia datelor de locație poate fi verificată pe ecranul de
0
15m
fotografiere.
-10 1 0 1 0 h P a
• n sau o: Pentru obținerea datelor de locație, se primesc
semnale de la patru sau mai mulți sateliți sau de la trei sateliți.
• z: Se primesc semnalele, dar datele locației nu pot fi obținute.
• y: Nu se primesc semnale.
Înregistrarea datelor locaţiei de fotografiere în imagine
• Dacă la fotografiere ați activat opțiunea de poziționare, datele obținute pentru locație
(latitudine și longitudine) sunt înregistrate în imaginile fotografiate.
• Datele înregistrate pentru locația respectivă pot fi verificate pe o hartă folosind ViewNX-i,
după transferarea imaginilor pe un computer.
• Atunci când Afişare busolă în Busolă electronică din meniul cu opţiunile datelor
locaţiei se setează la Activată, se înregistrează şi direcţia aproximativă a fotografierii.
Înregistrarea jurnalului
• Dacă selectați opțiunea Începere toate jurnalele pentru Creare jurnal din meniul cu
opțiuni pentru datele locației, în timp ce se efectuează poziționarea, datele locației,
altitudinea și datele referitoare la adâncimea apei din locurile vizitate cu aparatul foto vor
fi înregistrate la anumite intervale de timp.
• Jurnalele înregistrate (informații referitoare la traseu precum datele locației, altitudinea
sau adâncimea apei) pot fi salvate pe un card de memorie selectând Creare jurnal
pentru a opri înregistrarea și apoi selectând Salvare jurnale.
• Puteți vizualiza jurnalele locațiilor salvate pe cardul de memorie folosind un program
software care poate afișa datele din jurnal precum ViewNX-i.
• Jurnalele cu date referitoare la altitudine și adâncimea apei, salvate pe cardul de
memorie, pot fi afișate ca grafice selectând Jurnale altitudine/adâncime pentru
Vizualizare jurnal din meniul cu opțiuni pentru datele locației.
• Puteți verifica graficele pentru altitudinea înregistrată în prezent și jurnalele pentru
adâncimea apei folosind ghidul activ (A18).
Alte funcții
17
Afișarea informațiilor POI (punct de interes)
• Dacă în timp ce aparatul foto efectuează poziţionarea, pentru Includere POI în Puncte
de interes (POI) din meniul cu opţiunile datelor locaţiei ați selectat Activată, informația
referitoare la numele celei mai apropiate locaţii de poziția respectivă va fi de asemenea
înregistrată în imaginile capturate.
• Dacă în timp ce aparatul foto efectuează poziţionarea,
pentru Afişare POI din meniul cu opţiunile datelor
locaţiei ați selectat Activată, informația referitoare la
numele celei mai apropiate locaţii de poziția respectivă
va fi afișat pe ecranul de fotografiere și pe ghidul activ,
15m
1010hPa
iar informațiile referitoare la numele locației înregistrate
în imagine vor fi afișate pe ecranul de redare.
25m 0s
40
30
20
10
0
-10
500
Afişarea ghidului activ
Apăsați pe butonul q (instrument) pentru a afișa ghidul activ,
care permite verificarea datelor locației obținute în prezent.
Puteți schimba informațiile afișate apăsând pe butonul k în timp ce este afișat ghidul activ.
15/11/2017 15:30
15/11/2017 15:30
15
1010
3500
0
4000
hPa
2
500
4500
m
m/m
0
10
20
40
30
60
50
50
40
1010
hPa
30
20
1000
3000
10
NNE
1500
2500
N
E
31º 23’ 15”
136º 15’ 32”
1
15/11/2017 15:30
15
m
2000
NNE
Următ.
Următ.
Afișarea datelor locaţiei
Afișarea altitudinii sau
afișarea adâncimii apei1
0 0
15
m
1010
hPa
Următ.
Afișarea jurnalului altitudinii
sau afișarea jurnalului cu
adâncimea apei2
Adâncimea apei este afișată dacă utilizați modul scenă Subacvatic sau dacă aparatul foto
detectează că se află sub apă.
Este afișat un grafic cu înregistrările din jurnalul de altitudine sau cu adâncimea apei. Dacă
aparatul foto detectează că se află sub apă, va fi afișat un grafic cu adâncimea apei. Dacă nu se
înregistrează un jurnal cu informații despre altitudine sau adâncimea apei, graficul nu va fi afișat.
• Pentru a închide ghidul activ, apăsați pe butonul q.
• Pentru a trece din ghidul activ în ecranul de fotografiere, apăsați pe butonul de
declanșare, pe butonul A sau pe butonul b (e).
18
Alte funcții
Operațiile din meniu
Puteţi seta meniurile enumerate mai jos apăsând pe butonul d (meniu).
•
•
•
•
•
•
A Meniu fotografiere1, 2
D Meniu film1
G Meniu redare3, 4
J Meniu reţea
z Meniu Opţiuni date locaţie
z Meniul de setare
1
2
Apăsați pe butonul d în timp ce ecranul de fotografiere este afișat.
Pictogramele de meniu și opțiunile setărilor disponibile diferă în funcție de modul de
fotografiere.
Apăsați pe butonul d în timp ce ecranul de redare este afișat.
Pictogramele de meniu și opțiunile setărilor disponibile diferă în funcție de modul de redare.
3
4
1
Apăsaţi pe butonul d (meniu).
• Se afişează meniul.
2
Apăsaţi pe selectorul
multiplu J.
• Pictograma meniului curent se
afişează în culoarea galbenă.
Meniu fotografiere
Mod imagine
Balans de alb
Continuu
Sensibilitate ISO
Mod zonă AF
Mod focalizare autom.
Pictograme de meniu
3
Selectaţi o pictogramă de
meniu şi apăsaţi pe butonul
k.
• Se pot selecta opţiunile de meniu.
Configurare
Fus orar şi dată
Setări monitor
Înregistrare dată
VR fotografie
Asistenţă AF
Zoom digital
Alte funcții
19
4
Selectaţi o opţiune de meniu
şi apăsaţi pe butonul k.
• În funcţie de modul de fotografiere
curent sau de starea aparatului foto,
anumite opţiuni de meniu nu se pot
configura.
Fus orar şi dată
Setări monitor
Înregistrare dată
VR fotografie
Asistenţă AF
Zoom digital
5
Selectaţi o setare şi apăsaţi
pe butonul k.
• Se aplică setarea selectată.
• Când aţi terminat de utilizat meniul,
apăsaţi pe butonul d.
• La afişarea unui meniu, puteţi
comuta la modul de fotografiere
apăsând pe butonul de declanşare,
pe butonul A sau pe butonul b (e).
20
Alte funcții
Înregistrare dată
Dată
Dată şi oră
Dezactivată
Note tehnice
Note
Notificare pentru clienţii din Europa
ATENŢIONĂRI
PERICOL DE EXPLOZIE DACĂ ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUIT CU UN TIP
INCORECT DE ACUMULATOR.
CASAŢI ACUMULATORII UTILIZAŢI RESPECTÂND INSTRUCŢIUNILE.
Acest simbol indică faptul că echipamentul electric şi electronic trebuie colectat
separat.
Următoarele instrucţiuni se aplică numai utilizatorilor din ţările europene:
• Acest produs este proiectat pentru a fi colectat separat la un punct de
colectare adecvat. Nu se aruncă împreună cu deşeurile menajere.
• Colectarea şi reciclarea separată ajută la conservarea resurselor naturale şi
previne consecinţele negative pentru sănătatea oamenilor şi pentru mediu care pot
apărea în urma casării incorecte.
• Pentru informaţii suplimentare, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale care se
ocupă cu gestionarea deşeurilor.
Acest simbol de pe acumulator indică faptul că acumulatorul trebuie colectat
separat.
Următoarele instrucţiuni se aplică numai utilizatorilor din ţările europene:
• Toţi acumulatorii, indiferent dacă sunt marcaţi cu acest simbol sau nu,
trebuie să fie colectaţi separat la un punct de colectare adecvat. Nu se aruncă
împreună cu deşeurile menajere.
• Pentru informaţii suplimentare, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale care se
ocupă cu gestionarea deşeurilor.
Note tehnice
21
Note despre funcțiile de comunicare fără fir
Restricţiile privind dispozitivele fără fir
Dispozitivul de emisie-recepţie fără fir inclus în acest produs este conform cu reglementările
privind transmisia fără fir din ţara în care se efectuează vânzarea şi nu este destinat utilizării în
alte ţări (produsele achiziţionate în Uniunea Europeană (U.E.) sau în Asociaţia Europeană a
Liberului Schimb (E.F.T.A.) se pot utiliza oriunde în cadrul U.E. şi E.F.T.A.). Nikon nu îşi asumă
răspunderea în cazul utilizării în alte ţări. Utilizatorii care nu sunt siguri asupra ţării de origine
în care s-a efectuat vânzarea vor consulta centrul local de service Nikon sau reprezentanţa
de service autorizat Nikon. Această restricţie este valabilă numai pentru funcţionarea fără fir
şi nu pentru alte moduri de utilizare a produsului.
Securitate
Cu toate că unul dintre avantajele acestui produs este faptul că permite conectarea liberă a
altor dispozitive, aflate oriunde în raza sa de acțiune, pentru efectuarea unui schimb de date
prin rețeaua fără fir, dacă setările de securitate nu sunt activate pot apărea următoarele
probleme:
• Furtul de date: Terți rău intenționați pot intercepta transmisiile fără fir pentru a fura
numele de utilizator (ID), parolele și alte informații personale.
• Accesul neautorizat: Utilizatori neautorizați pot obține acces la rețea și pot modifica date
sau pot efectua alte acțiuni rău intenționate. Datorită modului de proiectare al rețelelor
fără fir, atacurile specializate pot permite accesul neautorizat chiar și în cazul în care
setările de securitate sunt activate. Nikon nu este responsabil pentru scurgerile de date
sau de informații care pot apărea în timpul efectuării unui transfer de date.
• Nu accesați rețele pe care nu aveți permisiunea să le utilizați, chiar dacă acestea sunt
afișate pe telefonul dumneavoastră inteligent sau pe tabletă. Această încercare poate fi
considerată a fi acces neautorizat. Accesați numai rețelele pe care aveți permisiunea să le
utilizați.
Gestionarea informaţiilor personale şi exonerarea de răspundere
• Informaţiile de utilizator înregistrate şi configurate pe produs, inclusiv setările conexiunii
LAN fără fir şi alte informaţii personale, pot fi deteriorate sau pierdute ca urmare a erorilor
de funcţionare, electricităţii statice, accidentelor, funcţionării defectuoase, reparaţiilor sau
manipulării. Păstraţi întotdeauna copii separate cu informaţiile importante. Nikon nu îşi
asumă răspunderea pentru daunele directe sau indirecte sau pentru pierderea profitului
ca urmare a deteriorării sau pierderii conţinutului şi nu se pot atribui companiei Nikon.
• Înainte de a casa acest produs sau de a-l transfera altui utilizator, efectuaţi Resetare
totală în meniul de setare (A19) pentru a şterge toate informaţiile de utilizator
înregistrate şi configurate pe produs, inclusiv setările conexiunii LAN fără fir şi alte
informaţii personale.
• Nikon nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă în urma utilizării neautorizate a
acestui produs de către terți în cazul în care produsul a fost furat sau pierdut.
22
Note tehnice
Precauții în cazul exportării sau transportului acestui produs în străinătate
Acest produs este controlat în conformitate cu Reglementările de administrare a
exporturilor din Statele Unite (EAR). Nu este necesară permisiunea guvernului Statelor Unite
pentru exportul în alte țări cu excepția următoarelor, care în conformitate cu acest
document sunt supuse embargoului sau unor controale speciale: Cuba, Iran, Coreea de
Nord, Sudan și Siria (lista poate fi modificată).
Notificare pentru clienţii din Europa
Declaraţie de conformitate (Europa)
Prin prezenta, Nikon Corporation declară că tipul de echipamente radio COOLPIX W300 este
în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă
internet: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_W300.pdf.
• Putere maximă la ieșire:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 9,3 dBm (EIRP)
• Frecvenţă de operare:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 canale)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
Note tehnice
23
Note despre funcţiile datelor locaţiei (GPS/
GLONASS, Busolă electronică)
Datele numelor locaţiilor pentru acest aparat foto
Înainte de a utiliza funcţiile datelor locaţiilor, citiţi „ACORD DE LICENŢĂ PENTRU UTILIZATORI
PRIVIND DATELE PENTRU NUMELE LOCAŢIILOR” (A33) şi acceptaţi termenii.
• Informaţiile referitoare la numele locaţiei (puncte de interes: POI) nu vor fi actualizate.
• Utilizaţi informaţiile referitoare la numele locaţiilor numai în scop orientativ.
• Informaţii legate de numele locaţiei (puncte de interes: POI) pentru Republica Populară
Chineză („China”) și Republica Coreea nu sunt furnizate pentru COOLPIX W300.
Note despre funcţiile de înregistrare a datelor locaţiilor şi înregistrarea jurnalelor
• Dacă Utilizare date locaţie încorp. în Opţiuni date locaţie din meniul cu opţiunile
datelor locaţiei se setează la Activată sau în timp ce înregistrează jurnale, funcţiile de
înregistrare a datelor locaţiilor şi înregistrarea jurnalelor vor funcţiona în continuare, chiar
şi după oprirea aparatului foto (A17).
• O persoană poate fi identificată în imaginile statice sau în filmele care au fost înregistrate
cu datele locaţiei. Aveţi grijă atunci când transferaţi imagini statice sau filme înregistrate
cu datele locaţiei sau fişiere cu jurnale către terţi sau atunci când le încărcaţi într-o reţea,
cum ar fi internetul, în care pot fi văzute în mod public. Citiţi „Casarea dispozitivelor de
stocare a datelor” (Av).
Note despre funcţiile de măsurare
COOLPIX W300 este un aparat foto. Nu utilizaţi aparatul foto ca dispozitiv de navigare sau ca
instrument de măsurare.
• Utilizaţi informaţiile (cum ar fi direcţia, altitudinea şi adâncimea apei) măsurate de
aparatul foto numai în scop orientativ. Nu utilizaţi aceste informaţii pentru navigare
pentru o aeronavă, o maşină sau o persoană sau pentru aplicaţiile de cercetare a
terenului.
• Dacă utilizaţi aparatul foto pentru alpinism, drumeţii sau în mediul subacvatic, luaţi
separat cu dvs. o hartă, un dispozitiv de navigare sau un instrument de măsurare.
Utilizarea aparatului foto în străinătate
• Înainte de a lua cu dvs. aparatul foto cu funcţiile datelor locaţiilor în călătoriile în
străinătate, consultaţi agenţia de voiaj sau ambasada ţării pe care o vizitaţi pentru a vă
confirma dacă există sau nu restricţii de utilizare.
De exemplu, în China nu puteţi înregistra jurnale cu datele locaţiilor fără aprobarea
guvernului.
Setaţi Utilizare date locaţie încorp. la Dezactivată.
• Este posibil ca datele locaţiilor să nu funcţioneze corect în China şi la graniţa Chinei cu
ţările învecinate (în vigoare din decembrie 2014).
24
Note tehnice
Îngrijirea produsului
Respectaţi precauţiile descrise mai jos pe lângă avertizările din „Pentru siguranţa
dumneavoastră” (Avi–viii) şi „<Important> Note referitoare la rezistența la șocuri,
impermeabilitate și la rezistența la praf și la condensare” (Aix) atunci când utilizaţi sau
depozitaţi dispozitivul.
Aparatul foto
Feriţi aparatul foto de şocuri puternice
Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice. În plus, nu
atingeţi şi nu forţaţi obiectivul.
Evitaţi modificările bruşte de temperatură
Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi
rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea
condensului, plasaţi dispozitivul într-o geantă de transport sau o pungă de plastic înainte de a-l
expune la modificări bruşte de temperatură.
Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice
Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii
electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Acest lucru poate duce la pierderea datelor
sau defectarea aparatului foto.
Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de
timp
Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse
de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea
senzorului de imagine sau poate produce un efect de estompare albă a fotografiilor.
Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare sau cardul
de memorie
Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt salvate sau
şterse. Întreruperea forţată a alimentării, în aceste condiţii, poate avea ca efect pierderea datelor sau
defectarea cardului de memorie sau a circuitelor interne.
Note privind monitorul
• Monitoarele (inclusiv vizoarele electronice) sunt construite cu o precizie extrem de mare; cel
puţin 99,99% dintre pixeli sunt funcţionali şi nu mai mult de 0,01% lipsesc sau sunt defecţi. Prin
urmare, chiar dacă aceste afişaje pot conţine pixeli care sunt întotdeauna aprinşi (albi, roşii,
albaştri sau verzi) sau întotdeauna stinşi (negri) aceasta nu este o defecţiune şi nu are niciun efect
asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.
• Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare.
• Nu apăsaţi excesiv pe monitor, deoarece acest lucru poate duce la deteriorare sau funcţionare
defectuoasă. În cazul în care monitorul se sparge, luaţi măsurile necesare pentru a evita rănirea
provocată de cioburile de sticlă şi pentru a preveni contactul cristalelor lichide cu pielea sau
intrarea acestora în ochi sau gură.
Note tehnice
25
Acumulatorul
Precauţii la utilizare
• Reţineţi că acumulatorul se poate înfierbânta după utilizare.
• Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub –10°C sau peste 40°C deoarece aparatul
se poate deteriora sau poate funcţiona defectuos.
• Dacă observaţi o anomalie, cum ar fi încălzirea excesivă, fum sau un miros neobişnuit provenind
de la acumulator, încetaţi imediat să îl mai utilizaţi şi consultaţi vânzătorul sau reprezentanţa de
service autorizată Nikon.
• După ce scoateţi acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulator opţional,
puneţi acumulatorul într-o pungă de plastic etc. pentru a-l izola.
Încărcarea acumulatorului
Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului înainte de a utiliza aparatul foto şi înlocuiţi sau
încărcaţi acumulatorul dacă este necesar.
• Înainte de utilizare, încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură a mediului ambiant
cuprinsă între 5°C şi 35°C.
• Temperatura ridicată a acumulatorului poate împiedica încărcarea corectă sau completă şi poate
reduce randamentul acumulatorului. Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte după
utilizare; aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare.
Dacă încărcaţi acumulatorul introdus în acest aparat foto utilizând adaptorul de încărcare la
curent alternativ sau un computer, acumulatorul nu se încarcă la temperaturi ale acumulatorului
mai mici de 0°C sau mai mari de 45°C.
• Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce
la o funcţionare sub parametrii normali.
• Temperatura acumulatorului poate creşte în timpul încărcării. Cu toate acestea, acest lucru nu
reprezintă o defecţiune.
Transportarea acumulatorilor de rezervă
Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră acumulatoare de rezervă complet încărcaţi când realizaţi
imagini la ocazii importante.
Utilizarea acumulatorului la temperaturi scăzute
În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatoarelor tinde să scadă. Dacă un acumulator
descărcat este utilizat la o temperatură scăzută, este posibil ca aparatul foto să nu pornească.
Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. Odată încălzit, un
acumulator cald îşi poate recupera o parte din sarcină.
Terminalele acumulatorului
Murdăria aflată pe terminalele acumulatorului poate afecta funcţionarea aparatului foto. Dacă
terminalele acumulatorului se murdăresc, ştergeţi-le cu o cârpă curată, uscată înainte de utilizare.
26
Note tehnice
Încărcarea unui acumulator descărcat
Pornirea sau oprirea aparatului foto când este introdus un acumulator descărcat în aparatul foto
poate duce la reducerea duratei de funcţionare a acumulatorului. Încărcaţi acumulatorul descărcat
înainte de utilizare.
Depozitarea acumulatorului
• Dacă nu este utilizat, scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de
acumulator opţional. Valori minime ale curentului din acumulator sunt consumate cât timp se
află în aparatul foto, chiar dacă nu este utilizat. Acest lucru poate duce la descărcarea excesivă a
acumulatorului şi pierderea completă a funcţionalităţii.
• Reîncărcaţi acumulatorul cel puţin o dată la şase luni şi descărcaţi-l complet înainte de a-l scoate
pentru depozitare.
• Puneţi acumulatorul într-o pungă de plastic etc. pentru a-l izola şi depozita într-un loc răcoros.
Acumulatorul trebuie să fie păstrat într-un spațiu uscat la o temperatură ambiantă cuprinsă între
15°C și 25°C. Nu depozitați acumulatorul în spații unde este foarte cald sau foarte frig.
Durata de funcţionare a acumulatorului
O scădere semnificativă în cazul unui acumulator încărcat complet ce reţine sarcina atunci când
este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul ar trebui înlocuit. Cumpăraţi un
acumulator nou.
Reciclarea acumulatoarelor uzate
Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă.
Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.
Adaptorul de încărcare la curent alternativ
• Adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-73P se utilizează numai cu dispozitive compatibile.
Nu îl utilizaţi împreună cu un aparat foto fabricat de alt producător sau cu un alt model de aparat
foto.
• Nu utilizaţi alt cablu USB decât UC-E21. Utilizarea altui cablu USB decât UC-E21 poate duce la
supraîncălzire, incendii sau electrocutări.
• Nu utilizaţi, în niciun caz, o altă marcă sau model de adaptor la reţeaua electrică, cu excepţia
adaptorului de încărcare la curent alternativ EH-73P şi nu utilizaţi niciun adaptor USB de încărcare
la curent alternativ sau un încărcător de acumulator pentru telefon mobil disponibil în comerţ.
Nerespectarea acestei precauţii poate cauza supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.
• EH-73P este compatibil cu prizele de curent alternativ de 100–240 V, 50/60 Hz. Pentru utilizare în
alte ţări, utilizaţi adaptorul de priză (disponibil în comerţ) când este necesar. Pentru mai multe
informaţii despre aceste adaptoare, consultaţi agenţia de voiaj.
Note tehnice
27
Curăţarea şi depozitarea
Curăţarea aparatul foto după utilizarea în mediul
subacvatic
Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a spăla aparatul foto cu apă dulce în maximum 60 de
minute după ce acesta a fost utilizat în mediul subacvatic sau pe plajă.
1. Păstraţi închis locaşul acumulatorului/
capacul fantei cardului de memorie şi
spălaţi aparatul foto cu apă dulce.
Scufundaţi aparatul foto într-un vas puţin adânc
umplut cu apă dulce timp de 10 minute.
• Scufundaţi aparatul foto în apă dulce şi
scuturaţi-l în apă suficient pentru a
îndepărta orice substanţe străine de pe
acesta.
• Atunci când scufundaţi aparatul foto în
apă, este posibil să iasă câteva bule de aer din orificiile de scurgere a apei din aparatul
foto, cum ar fi cele de la microfon şi difuzoare. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
2. Ştergeţi picăturile de apă cu o lavetă moale şi uscată şi uscaţi aparatul foto
într-un loc umbrit şi bine ventilat.
• Lăsaţi aparatul foto la uscat pe o lavetă uscată.
• Nu uscaţi aparatul foto cu aer fierbinte de la un uscător de păr sau de la uscătoarele de
haine.
3. După ce v-aţi asigurat că nu există picături de apă pe aparatul foto, deschideţi
locaşul acumulatorului/capacul fantei cardului de memorie şi utilizați o lavetă
moale și uscată pentru a şterge cu grijă apa sau nisipul rămas pe carcasa etanșă
sau în interiorul aparatului foto.
• Dacă închideţi capacul şi aparatul este ud în interior, acest lucru poate cauza
condensarea sau o funcţionare defectuoasă.
Curățarea după utilizarea aparatului foto în alte condiții
decât în mediul subacvatic
Utilizați o suflantă pentru a îndepărta praful sau scamele care s-au lipit pe obiectiv, monitor sau pe
corpul aparatului. Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o
suflantă, ștergeți cu atenție cu o lavetă moale și uscată. Dacă ștergeți cu prea multă forță sau folosiți
o lavetă aspră, aparatul foto se poate deteriora sau poate funcționa defectuos.
28
Note tehnice
Depozitarea
Dacă nu doriți să folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp, scoateți acumulatorul și evitați să
depozitați aparatul în:
• spaţii prost ventilate sau cu o umiditate peste 60%
• spații expuse la temperaturi peste 50°C sau sub –10°C
• spații aflate lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense,
precum televizoare sau aparate radio
Pentru a preveni formarea mucegaiului, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel
puţin o dată pe lună, porniți-l și apăsați pe declanșator de câteva ori, apoi așezați-l din
nou la loc. Goliți complet bateria înainte de depozitare și reîncărcați-o cel puțin o dată la
șase luni. De asemenea, puneţi acumulatorul într-o pungă de plastic pentru a-l izola şi
depozitați-l într-un loc răcoros.
Note tehnice
29
Localizarea defecţiunilor
Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista cu probleme
uzuale de mai jos înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată
Nikon.
De asemenea, consultați Manualul de referință (în format PDF) pentru detalii privind
utilizarea acestui aparat foto (Aii).
A
Problemă
Cauză/Soluţie
Aparatul foto este pornit,
dar nu răspunde.
• Aşteptaţi finalizarea înregistrării.
• Dacă problema persistă, opriţi aparatul foto.
În cazul în care aparatul foto nu se închide, scoateţi şi
reintroduceţi acumulatorul sau bateriile sau, dacă
utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică, deconectaţi şi
reconectaţi adaptorul la reţeaua electrică.
Reţineţi că, deşi datele înregistrate în acel moment se
vor pierde, datele care au fost deja înregistrate nu vor
fi afectate de scoaterea sau decuplarea de la sursa de
alimentare.
Aparatul foto nu poate fi
pornit.
• Acumulatorul este consumat.
• Comutatorul de alimentare este activat câteva
secunde după introducerea acumulatorului. Aşteptaţi
câteva secunde înainte de a apăsa pe comutatorul de
alimentare.
3, 5, 26
–
11
Aparatul foto se opreşte
fără avertizare.
• Aparatul foto se opreşte automat pentru a economisi
energie (funcţia de oprire automată).
• Este posibil ca aparatul şi acumulatorul să nu
funcţioneze corect la temperaturi scăzute.
• Dacă pentru dimensiunea/cadenţa cadrelor este
selectată opțiunea d 2160/30p (4K UHD),
c 2160/25p (4K UHD), e 1080/60p,
f 1080/50p, h HS 480/4×, a HS 480/4×,
j HS 1080/0,5×, sau Y HS 1080/0,5× și în
timpul înregistrării temperatura acumulatorului scade
sub 0°C, aparatul foto va opri înregistrarea și se va
închide automat.
• Interiorul aparatului foto s-a încălzit. Lăsaţi aparatul
foto oprit până când interiorul acestuia se răceşte şi
apoi încercaţi să îl porniţi din nou.
• Aparatul foto este oprit.
• Aparatul foto se opreşte automat pentru a economisi
energie (funcţia de oprire automată).
• Aparatul foto este conectat la un televizor sau la un
computer.
• Aparatul foto înregistrează în modul scenă Filmare
secvenţială sau Exp. multiplă luminoasă.
7
11
Nu apare nimic pe
monitor.
Aparatul foto se
înfierbântă.
30
Note tehnice
Aparatul se poate înfierbânta dacă este utilizat o perioadă mai
lungă de timp, de exemplu pentru a înregistra filme, sau dacă
este folosit într-un mediu cu temperaturi ridicate; aceasta nu
este o defecţiune.
–
26
–
–
–
–
–
Carduri de memorie care pot fi utilizate
Aparatul foto este compatibil cu cardurile de memorie SD, SDHC și SDXC.
• De asemenea, aparatul foto suportă carduri SDHC și SDXC compatibile UHS-I.
• Cardurile de memorie cu o clasă de viteză nominală SD egală cu 6 sau mai rapide sunt
recomandate pentru înregistrarea filmelor (la înregistrarea filmelor 4K UHD cu
dimensiunea imaginii/cadenţa cadrelor d 2160/30p sau c 2160/25p, se
recomandă utilizarea cardurilor UHS cu clasa de viteză 3 sau mai rapide). Când utilizaţi un
card de memorie cu catalogări mai mici ale clasei de viteză, înregistrarea filmului se poate
opri în mod neaşteptat.
• Dacă utilizaţi un cititor de carduri, asiguraţi-vă că este compatibil cu cardul dvs. de
memorie.
• Pentru informații despre caracteristicile, funcționarea și limitările de utilizare, contactați
producătorul.
Informaţii privind mărcile comerciale
• Windows este o marcă comercială înregistrată sau o marcă comercială a Microsoft
Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
• Filigranul şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth
SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Nikon Corporation se realizează sub
licenţă.
• Apple®, App Store®, siglele Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® și iBooks
sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Apple Inc., în SUA și în alte țări.
• Android, Google Play şi logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
Robotul Android este reprodus sau modificat pornind de la lucrări create şi distribuite de
Google şi utilizat în conformitate cu termenii descrişi de licenţa Creative Commons 3.0
Atribuire.
• iOS este o marcă comercială sau o marcă înregistrată a Cisco Systems, Inc., în Statele
Unite și/sau în alte țări și este utilizată în baza unei licențe.
• Adobe, sigla Adobe, Acrobat şi Reader sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte
ţări.
• Siglele SDXC, SDHC şi SD sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.
• PictBridge este o marcă comercială.
• HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau
mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
• Siglele Wi-Fi şi Wi-Fi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi
Alliance.
Note tehnice
31
• Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu
produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale deţinătorilor respectivi.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with
iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Acest produs este licenţiat cu licenţa pentru portofoliul de patente AVC Patent
Portfolio License destinată utilizării necomerciale de către un client în scopul (i)
codificării video în conformitate cu standardul AVC („video AVC”) şi/sau (ii) decodificării
materialelor video AVC care au fost codificate de un client angajat într-o activitate
personală, necomercială şi/sau au fost obţinute de la un furnizor de materiale video
licenţiat pentru furnizarea de materiale video AVC. Nicio licenţă nu este furnizată şi nu
va fi implicată pentru niciun alt uz.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la MPEG LA, L.L.C.
Consultaţi http://www.mpegla.com.
Licenţă FreeType (FreeType2)
• Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The FreeType
Project © 2012
(http://www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.
Licenţă MIT (HarfBuzz)
• Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The HarfBuzz
Project © 2017
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Toate drepturile rezervate.
32
Note tehnice
ACORD DE LICENŢĂ PENTRU UTILIZATORI
PRIVIND DATELE PENTRU NUMELE LOCAŢIILOR
Datele pentru numele locaţiilor stocate în acest aparat foto digital („Date”) sunt oferite exclusiv
pentru uz personal şi intern şi nu sunt destinate revânzării. Ele sunt protejate prin dreptul de autor
(copyright) şi se supun următorilor termeni şi condiţii cu care sunteţi de acord dumneavoastră, pe
de-o parte, şi Nikon Corporation („Nikon”) şi licenţiatorii săi (incluzând licenţiatorii şi distribuitorii
acestora), pe de altă parte.
Termeni şi condiţii
Uz personal exclusiv. Sunteţi de acord să utilizaţi aceste Date, împreună cu aparatul foto digital şi
imaginile fotografiate cu acest aparat foto digital în scopurile exclusiv personale şi necomerciale
pentru care se acordă această licenţă, şi nu pentru activităţi desfăşurate în cadrul unor birouri
prestatoare de servicii, pentru utilizare simultană sau alte scopuri similare. În consecinţă, dar sub
rezerva restricţiilor prevăzute în paragrafele următoare, sunteţi de acord să nu reproduceţi, copiaţi,
modificaţi, decompilaţi, dezasamblaţi sau să decodificaţi orice parte a acestor Date şi să nu
transferaţi sau să distribuiţi Datele în nicio formă, cu orice scop, decât în măsura permisă de legile
cu caracter imperativ.
Restricţii. Cu excepţia situaţiilor pentru care vi s-a acordat o licenţă specifică de către Nikon şi fără a
limita prevederile paragrafului precedent, nu aveţi dreptul (a) să utilizaţi aceste Date împreună cu
orice fel de produse, sisteme sau aplicaţii instalate, care comunică sau sunt conectate în alt mod la
vehicule şi care pot fi utilizate pentru navigare, poziţionare, coordonare, ghidare în timp real pe
rute, gestionare a flotelor sau în alte scopuri similare; sau (b) cu sau care comunică cu orice fel de
dispozitive de poziţionare sau dispozitive electronice sau computerizate mobile ori conectate prin
reţele fără fir, incluzând, fără a se limita la telefoane celulare, computere de buzunar şi computere
portabile, pagere şi PDA-uri (asistent personal digital).
Avertisment. Datele pot conţine informaţii inexacte sau incomplete din cauza trecerii timpului, a
circumstanţelor variabile, a surselor utilizate şi a caracteristicilor privind colectarea de date
geografice complete, care pot conduce la rezultate incorecte.
Neacordarea garanţiei. Aceste Date vă sunt furnizate „ca atare” şi sunteţi de acord să vă asumaţi
riscul utilizării lor. Nikon şi licenţiatorii săi (incluzând licenţiatorii şi distribuitorii acestora) nu oferă
garanţii sau declaraţii de orice fel, fie exprese sau implicite, cu temei legal sau altfel, incluzând, dar
fără a se limita la, cu privire la conţinutul, calitatea, exactitatea, caracterul complet, eficacitatea,
fiabilitatea, adecvarea la un anumit scop, utilitatea, folosinţa sau rezultatele ce urmează să fie
obţinute din aceste Date sau cu privire la disponibilitatea neîntreruptă a Datelor sau a serverului sau
la transmiterea fără erori a Datelor.
Renunţarea la garanţie: NIKON ŞI LICENŢIATORII SĂI (INCLUZÂND LICENŢIATORII ŞI DISTRIBUITORII
ACESTORA) EXCLUD ORICE GARANŢII, EXPRESE SAU IMPLICITE, CU PRIVIRE LA CALITATE,
PERFORMANŢĂ, VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCARE A
DISPOZIŢIILOR LEGALE.
În unele state, teritorii şi ţări nu sunt permise anumite excluderi de la garanţie; ca atare, este posibil
ca excluderile prevăzute mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră.
Note tehnice
33
Declinarea responsabilităţii: NIKON ŞI LICENŢIATORII SĂI (INCLUZÂND LICENŢIATORII ŞI
DISTRIBUITORII ACESTOR) NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI: ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE REVENDICARE,
PRETENŢIE SAU ACŢIUNE, ORICARE AR FI NATURA CAUZEI REVENDICĂRII, PRETENŢIEI SAU ACŢIUNII
CARE PRETINDE ORICE FEL DE PIERDERI, VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE, DIRECTE ORI
INDIRECTE, CARE AR PUTEA REZULTA DIN UTILIZAREA SAU DEŢINEREA INFORMAŢIEI; SAU PENTRU
ORICE PIERDERI DE PROFIT, VENITURI, CONTRACTE SAU ECONOMII SAU ORICE ALTE DAUNE
DIRECTE, INDIRECTE, SECUNDARE, SPECIALE SAU DE CONSECINŢĂ REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU
DIN IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA ACESTE INFORMAŢII, ORICE DEFECT AL INFORMAŢIILOR SAU
ÎNCĂLCAREA ACESTOR TERMENI ŞI CONDIŢII, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE O ACŢIUNE
CONTRACTUALĂ, UN PREJUDICIU SAU O GARANŢIE, CHIAR DACĂ NIKON SAU LICENŢIATORII SĂI AU
FOST AVERTIZAŢI ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE. În unele
state, teritorii şi ţări nu sunt permise anumite excluderi ale responsabilităţii sau limitări cu privire la
daune; ca atare, este posibil ca cele prevăzute mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră.
Controlul exportului. Sunteţi de acord să nu exportaţi către nicio destinaţie niciun element al
Datelor sau orice produs rezultat direct din acestea, altfel decât în conformitate cu, şi deţinând
toate licenţele şi aprobările cerute de legile, normele şi reglementările aplicabile privind exportul,
incluzând, dar fără a se limita la legile, normele şi reglementările administrate de Office of Foreign
Assets Control (Biroul pentru controlul activelor străine) şi de Bureau of Industry and Security (Biroul
industriei şi securităţii) ale U.S. Department of Commerce (Departamentului de Comerţ al SUA). În
măsura în care oricare astfel de legi, norme sau reglementări privind exportul interzic Nikon şi
licenţiatorilor săi să îşi respecte obligaţiile ce decurg din prezentul acord de a livra sau de a distribui
date, o astfel de nerespectare va fi considerată justificată şi nu va constitui o încălcare a prezentului
acord.
Acordul integral. Aceşti termeni şi condiţii constituie întregul acord între Nikon (şi licenţiatorii săi,
incluzând licenţiatorii şi distribuitorii acestora) şi dumneavoastră cu privire la cele menţionate şi
înlocuiesc integral orice alte acorduri anterioare, fie scrise sau orale, existente între cele două părţi,
cu privire la cele menţionate.
Legea aplicabilă. Termenii şi condiţiile de mai sus sunt guvernate de legile din Japonia, indiferent de
potenţialele conflicte (i) cu alte prevederi legislative sau (ii) fără a lua în consideraţie Convenţia
Naţiunilor Unite cu privire la contracte pentru vânzarea internaţională de mărfuri (United Nations
Convention for Contracts for the International Sale of Goods), care este exclusă în mod explicit; cu
condiţia ca, în cazul în care se consideră, din orice motiv, că legile din Japonia nu se pot aplica
acestui Acord în ţara în care aţi obţinut Datele, prezentul Acord va fi guvernat de legile ţării
respective. Sunteţi de acord să vă supuneţi jurisdicţiei Japoniei în cazul oricăror dispute, revendicări
sau acţiuni care decurg din sau sunt în legătură cu Datele furnizate dumneavoastră în baza
prezentului acord.
34
Note tehnice
Government End Users. If the Data supplied by HERE is being acquired by or on behalf of the United
States government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily
claimed by the United States government, the Data is a "commercial item" as that term is defined at
48 C.F.R. ("FAR") 2.101, is licensed in accordance with the End-User Terms under which this Data was
provided, and each copy of the Data delivered or otherwise furnished shall be marked and
embedded as appropriate with the following "Notice of Use," and shall be treated in accordance
with such Notice:
NOTICE OF USE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:
HERE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) ADDRESS:
425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
This Data is a commercial item as defined in
FAR 2.101 and is subject to the End-User
Terms under which this Data was provided.
© 2017 HERE All Rights Reserved
If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the
legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official
must notify HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.
Note referitoare la deţinătorii drepturilor de autor pentru
software-ul licenţiat
• Date pentru numele locaţiilor din Japonia.
© ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.
Acest serviciu utilizează date POI aparţinând ZENRIN CO.,
LTD.
"ZENRIN" is a registered trademark of ZENRIN CO., LTD.
• Date pentru numele locaţiilor din alte ţări, cu excepţia Japoniei.
© 2017 HERE All Rights Reserved
Note tehnice
35
Austria:  Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Belgium:  - Distribution & Copyright CIRB
Croatia/Cyprus/Estonia/Latvia/Lithuania/Moldova/Poland/Slovenia/Ukraine:  EuroGeographics
Denmark: Contains data that is made available by the Danish Geodata Agency (FOT) Retrieved by HERE 01/
2014
Finland: Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 06/2012. (Terms of
Use available at (http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501)).
Contains data that is made available by Itella in accordance with the terms available at (http://www.itella.fi/
liitteet/palvelutjatuotteet/yhteystietopalvelut/
uusi_postal_code_services_service_description_and_terms_of_use.pdf). Retrieved by HERE 09/2013
France: source:  IGN 2009 – BD TOPO 
Germany: Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen
Contains content of „ BayrischeVermessungsverwaltung – (www.geodaten.bayern.de) “, licensed in accordance
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “LGL, (www.lgl-bw.de) “, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “Stadt Köln – offenedaten-koeln.de”, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains Content of “Geoportal Berlin / ATKIS Basis-DLM”, licensed in accordance with (http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Contains Content of “Geoportal Berlin / Karte von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe)”, licensed in accordance with
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Great Britain: Contains Ordnance Survey data  Crown copyright and database right 2010
Contains Royal Mail data  Royal Mail copyright and database right 2010
Greece: Copyright Geomatics Ltd.
Italy: La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bologna licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and Regione Sicilia, licensed under (http://www.formez.it/iodl/) and
updated by licensee September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani, Comune di
Vicenza, Regione Lombardia, Regione Umbria, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode).
Includes content of Comune di Milano, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/
legalcode) and updated by licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana della Carnia”, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and
updated by licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità” licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated by
licensee May 1, 2014.
Includes content of CISIS, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode).
Norway: Copyright  2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD), available at (http://
data.norge.no/nlod/en/1.0)
Contains information copyrighted by  Kartverket, made available in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/).
36
Note tehnice
Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by Norwegian
Public Roads Administration (NPRA)
Portugal: Source: IgeoE – Portugal
Spain: Información geográfica propiedad del CNIG
Contains data that is made available by the Generalitat de Catalunya Government in accordance with the
terms available at (http://www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm). Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de Informatica – Malaga, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by /3.0/legalcode).
Contains content of Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in accordance
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains data made available by the Ayuntamiento de Santander, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.es)
Contains data of Ajuntament de Sabadell, licensed per (http://creativecommons.org/licences/by/3.0/
legalcode), updated 4/2013
Sweden: Based upon electronic data  National Land Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open v1.0, available at (http://data.goteborg.se/goopen/
Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf)
Switzerland: Topografische Grundlage:  Bundesamt für Landestopographie
United Kingdom: Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0
(see for the license (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/))
Adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.1.0
Canada: This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her
Majesty,  Queen's Printer for Ontario,  Canada Post, GeoBase,  Department of Natural Resources
Canada. All rights reserved.
Mexico: Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
United States: ©United States Postal Service 2013. Prices are not established, controlled or approved by
the United States Postal Service. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United
States Postal Service, USPS, and ZIP+4.
Includes data available from the U.S. Geological Survey.
Australia: Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Product incorporates data which is  2013 Telstra Corporation Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and
HERE International LLC.
Nepal: Copyright  Survey Department, Government of Nepal.
Sri Lanka: This product incorporates original source digital data obtained from the Survey Department of Sri
Lanka
 2009 Survey Department of Sri Lanka
The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka
Israel:  Survey of Israel data source
Jordan:  Royal Jordanian Geographic Centre.
Mozambique: Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta  2013 by Cenacarta
Nicaragua: The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not been entirely defined.
Northern land border defined by the natural course of the Coco River (also known as Segovia River or Wangki
River) corresponds to the source of information available at the moment of its representation.
Réunion: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Ecuador: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO
AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
Guadeloupe: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Guatemala: Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL – Resolución del IGN No 186-2011
French Guiana: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Martinique: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Note tehnice
37
Termeni de garanţie - Garanţie de service Nikon
în Europa
Stimate client Nikon,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs Nikon. În cazul în care
produsul dumneavoastră Nikon necesită service în garanţie, vă rugăm să
contactaţi dealerul de la care l-aţi achiziţionat sau un membru al reţelei de
service autorizate de pe teritoriul de vânzări al Nikon Europe B.V. (ex: Europa/
Rusia/altele). Detalii disponibile la:
http://www.europe-nikon.com/support
Pentru a evita orice neplăcere inutilă, vă recomandăm să citiţi cu atenţie
manualele utilizatorului înainte de a contacta dealerul sau reţeaua de service
autorizată.
Echipamentul dumneavoastră Nikon beneficiază de garanţie pentru orice defect
de fabricaţie timp de un an de la data achiziţiei originale. Dacă în timpul
perioadei de garanţie produsul prezintă defecţiuni datorate materialelor
necorespunzătoare sau fabricaţiei, reţeaua noastră de service autorizată de pe
teritoriul Nikon Europe B.V. va repara produsul în termenii şi condiţiile de mai jos,
fără a tarifa manopera şi piesele de schimb. Nikon îşi rezervă dreptul (unilateral)
de a înlocui sau repara produsul.
1. Această garanţie este oferită doar la prezentarea cardului complet de garanţie
şi a facturii originale sau a chitanţei indicând data achiziţiei, tipul produsului şi
numele dealerului, împreună cu produsul. Nikon îşi rezervă dreptul de a refuza
service-ul în garanţie gratuit dacă documentele de mai sus nu pot fi
prezentate sau dacă informaţiile conţinute sunt incomplete sau ilizibile.
2. Această garanţie nu va acoperi:
• lucrări de întreţinere sau reparaţie necesare sau înlocuire a pieselor datorită
uzurii normale şi a distrugerii.
• modificări pentru îmbunătăţirea produsului având drept efect abaterea de
la scopul normal aşa cum este descris în manualele utilizatorului, fără
consimţământul scris prealabil al Nikon.
• costuri de transport şi toate riscurile implicate de transport legate direct
sau indirect de garanţia produselor.
38
Note tehnice
• deteriorări rezultate în urma modificărilor şi reglajelor care pot fi efectuate
unui produs fără consimţământul prealabil scris al Nikon pentru a respecta
standardele tehnice locale sau naţionale în vigoare în orice altă ţară decât
cele pentru care produsul a fost conceput şi/sau produs iniţial.
3. Garanţia nu va fi aplicabilă în cazul:
• deteriorării cauzate de utilizarea incorectă incluzând, dar fără a se limita la
nerespectarea utilizării produsului pentru scopul normal sau în
conformitate cu instrucţiunile pentru utilizator privind utilizarea şi
întreţinerea corespunzătoare şi privind montarea sau utilizarea produsului
fără conformarea la standardele de siguranţă în vigoare din ţara unde este
utilizat.
• deteriorării provocate de accidente incluzând, dar fără a se limita la fulgere,
apă, foc, utilizare incorectă sau neglijenţă.
• modificării, deteriorării aspectului, ilizibilităţii sau îndepărtării numărului
serial sau al modelului de pe produs.
• deteriorării rezultând în urma reparaţiilor sau reglajelor efectuate de
organizaţii de service sau persoane neautorizate.
• defectelor oricărui sistem în care a fost încorporat produsul sau împreună
cu care este utilizat.
4. Această garanţie de service nu afectează drepturile statutare ale
consumatorului cu respectarea legilor naţionale în vigoare; de asemenea, nu
afectează drepturile consumatorului faţă de dealer ca urmare a contractului
de vânzare/achiziţionare.
Notă: O prezentare generală a Staţiilor autorizate de service Nikon vă stă la dispoziţie online,
la următoarea legătură (http://www.europe-nikon.com/service/).
Note tehnice
39
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime
sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON
CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau
recenzii).
CT8K04(Y5)
6MQA69Y5-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising