Nikon | COOLPIX A1000 | Nikon COOLPIX A1000 Referenčni priročnik (celotna navodila)

Nikon COOLPIX A1000 Referenčni priročnik (celotna navodila)
DIGITALNI FOTOAPARAT
Referenčni priročnik
• Pred uporabo fotoaparata temeljito preberite ta navodila
za uporabo.
• Da boste fotoaparat pravilno uporabljali, pred uporabo
temeljito preberite poglavje »Za vašo varnost« (stran vi).
• Ko preberete ta navodila, jih shranite na mestu, kjer bodo
hitro dostopna tudi v prihodnje.
Hitro iskanje tem
Na to stran se lahko vrnete tako, da pritisnete ali kliknete
katere koli strani.
v spodnjem desnem kotu
Glavne teme
Uvod..................................................................................................................................................... iii
Kazalo vsebine................................................................................................................................... x
Deli fotoaparata ................................................................................................................................ 1
Prvi koraki..........................................................................................................................................14
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja .................................................................22
Funkcije fotografiranja .................................................................................................................30
Funkcije pri predvajanju ..............................................................................................................83
Videoposnetki..................................................................................................................................95
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom ................. 109
Uporaba menija ........................................................................................................................... 119
Tehnične opombe....................................................................................................................... 181
Splošne teme
Za vašo varnost
Nasveti za
nastavljanje
osvetlitve
Ročno ostrenje
Ustvarjalni način
Funkcije
elementov za
upravljanje
Funkcije, ki jih ni
mogoče
uporabljati hkrati
Odpravljanje težav
Stvarno kazalo
ii
Uvod
Najprej preberite ta del
Hvala, ker ste kupili digitalni fotoaparat Nikon COOLPIX A1000.
Simboli in ustaljene označbe v tem priročniku
• Tapnite ali kliknite simbol
»Hitro iskanje tem« (Aii).
• Simboli
na spodnji desni strani vsake strani, da prikažete možnost
Simbol
Opis
Ta ikona označuje opozorila in informacije, ki jih morate prebrati pred
uporabo fotoaparata.
Ta ikona označuje opombe in informacije, ki jih morate prebrati pred
uporabo fotoaparata.
Ta ikona označuje druge strani s pomembnimi informacijami.
• V tem priročniku so pomnilniške kartice SD, SDHC in SDXC poimenovane kot
»pomnilniške kartice«.
• V tem priročniku se za pametne telefone in tablične računalnike uporablja izraz
»pametne naprave«.
• Za nastavitev v času nakupa je uporabljena besedna zveza »privzeta nastavitev«.
• Na zaslonu fotoaparata prikazana imena menijskih elementov, imena gumbov
fotoaparata ali sporočila, prikazana na računalniškem zaslonu, so izpisana s krepko pisavo.
• Primeri zaslonskih prikazov v tem priročniku včasih namenoma ne prikazujejo slike, da so
kazalniki na zaslonu bolje vidni.
iii
Uvod
Najprej preberite ta del
Informacije in previdnostni ukrepi
Vseživljenjsko izobraževanje
Podjetje Nikon je v sklopu vseživljenjskega izobraževanja zavezano k podpori in izobraževanju za
izdelke. Stalno posodobljene informacije so na voljo na naslednjih spletnih mestih:
• Za uporabnike v ZDA: https://www.nikonusa.com/
• Za uporabnike v Evropi: https://www.europe-nikon.com/support/
• Za uporabnike v Aziji, Oceaniji, na Bližnjem Vzhodu in v Afriki: http://www.nikon-asia.com/
Obiščite ta spletna mesta, da boste vedno imeli dostop do najnovejših informacij o izdelkih, do
namigov, odgovorov na pogosta vprašanja (FAQ) ter splošnih navodil o digitalni obdelavi fotografij
in digitalni fotografiji. Dodatne informacije dobite tudi pri lokalnem pooblaščenem prodajalcu
Nikon. Obiščite spodaj navedeno spletno mesto za kontaktne informacije.
https://imaging.nikon.com/
Uporabljajte samo dodatno elektronsko opremo znamke Nikon
Fotoaparati Nikon COOLPIX so zasnovani po najvišjih standardih in opremljeni s kompleksnimi
elektronskimi vezji. Samo dodatna elektronska oprema znamke Nikon (vključno s polnilniki baterij,
baterijami, električnimi vmesniki in kabli USB), ki ima certifikat podjetja Nikon posebej za uporabo s
tem digitalnim fotoaparatom Nikon, je zasnovana tako, da deluje v skladu z zahtevami delovanja in
varnosti.
Z UPORABO DODATNE ELEKTRONSKE OPREME, KATERE PROIZVAJALEC NI PODJETJE NIKON, LAHKO
POŠKODUJETE FOTOAPARAT IN RAZVELJAVITE GARANCIJO NIKON.
Polnilne litij-ionske baterije drugih ponudnikov, ki nimajo holografske nalepke podjetja Nikon, lahko
negativno vplivajo na običajno delovanje fotoaparata ali povzročijo pregrevanje polnilnih baterij,
vžig, pretrganje ali puščanje tekočine.
Holografska nalepka: Označuje, da je
naprava pristen izdelek podjetja Nikon.
Za dodatne informacije o dodatni opremi znamke Nikon se obrnite na lokalnega pooblaščenega
prodajalca podjetja Nikon.
Pred fotografiranjem pomembnih slik
Preden začnete fotografirati pomembne dogodke (npr. poroke ali pred odhodom na potovanje),
naredite testni posnetek, da preverite, ali fotoaparat pravilno deluje. Podjetje Nikon ne bo
odgovorno za nastalo škodo ali izgubo dobička, ki je posledica napačnega delovanja izdelka.
iv
Uvod
Najprej preberite ta del
O navodilih
• Brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Nikon ni dovoljeno nobenega dela
dokumentacije, priložene temu izdelku, na noben način razmnoževati, prenašati, prepisovati,
shranjevati v sistem za shranjevanje ali prevajati v kateri koli jezik in v kateri koli obliki.
• Ilustracije in zaslonska vsebina, prikazane v tem priročniku, se lahko razlikujejo od dejanskega
izdelka.
• Družba Nikon si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni
specifikacije strojne ter programske opreme, opisane v tej dokumentaciji.
• Družba Nikon ne prevzema odgovornosti za poškodbe, nastale pri uporabi tega izdelka.
• Ker smo se izredno potrudili, da bi bile informacije v dokumentaciji pravilne in celovite, bi vam bili
hvaležni, če bi morebitne napake ali pomanjkljivosti sporočili lokalnemu pooblaščenemu
prodajalcu Nikon (naslov je naveden drugje v tem dokumentu).
Upoštevajte obvestila o avtorskih pravicah
Skladno z zakonom o avtorskih pravicah fotografij ali posnetkov del, zaščitenih z avtorskimi
pravicami, ki so narejeni s fotoaparatom, ni dovoljeno uporabiti brez dovoljenja lastnika avtorskih
pravic. Izjeme veljajo za osebno uporabo, vendar upoštevajte, da je lahko tudi osebna uporaba
omejena v primerih fotografij ali posnetkov razstav ali predstav v živo.
Odstranjevanje naprav za shranjevanje podatkov
Upoštevajte, da brisanje slik ali formatiranje naprav za shranjevanje podatkov, kot so pomnilniške
kartice ali vgrajeni pomnilnik fotoaparata, originalnih slikovnih podatkov ne izbriše dokončno.
Izbrisane datoteke, ki so potencialni rezultat nepravilne uporabe osebnih slikovnih podatkov, je
včasih mogoče pridobiti iz odvrženih naprav za shranjevanje z uporabo komercialno dostopne
programske opreme. Zagotovitev zasebnosti takih podatkov je uporabnikova dolžnost.
Preden zavržete pomnilniško napravo ali prenesete lastništvo na drugo osebo, z možnostjo Reset
all (Ponastavi vse) v nastavitvenem meniju (A120) ponastavite vse nastavitve fotoaparata. Ko
ste ponastavili nastavitve, s komercialno programsko opremo za brisanje izbrišite vse podatke v
napravi oziroma z možnostjo Format memory (Formatiraj pomnilnik) ali Format card
(Formatiraj kartico) v nastavitvenem meniju (A120) formatirajte napravo in jo nato popolnoma
napolnite s slikami, ki ne vsebujejo zasebnih informacij (denimo s slikami neba). Pri fizičnem
uničevanju pomnilniških kartic pazite, da ne poškodujete sebe ali lastnine.
Conformity Marking (Oznaka skladnosti)
Upoštevajte spodnji postopek, da prikažete nekatere od znakov o skladnosti za fotoaparat.
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Conformity marking (Oznaka skladnosti) M gumb k
v
Uvod
Najprej preberite ta del
Za vašo varnost
Pred uporabo tega izdelka v celoti preberite poglavje »Za vašo varnost«, da preprečite škodo
na lastnini ali poškodbe sebe ali drugih.
Ta varnostna navodila shranite na mesto, kjer jih bodo lahko prebrali vsi uporabniki tega
izdelka.
NEVARNOST
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, obstaja visoko
tveganje za smrt ali težje poškodbe.
OPOZORILO
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, lahko povzročite smrt
ali težje poškodbe.
POZOR
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, lahko povzročite
poškodbo ali materialno škodo.
OPOZORILO
• Ne uporabljajte med hojo ali upravljanjem vozil. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega udara ali druge poškodbe.
• Ne razstavljajte ali spreminjajte tega izdelka. Ne dotikajte se notranjih delov, ki
postanejo vidni zaradi padca ali kakšne druge nesreče. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega udara ali druge poškodbe.
• Če opazite kakršne koli nepravilnosti, da na primer iz izdelka prihaja dim ali
nenavadne vonjave ali se izdelek greje, polnilno baterijo ali vir napajanja takoj
odklopite. Nadaljnja uporaba lahko povzroči požar, opekline ali druge poškodbe.
• Skrbite, da bo izdelek suh. Izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami. Vtiča se ne
dotikajte z mokrimi rokami. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride
do požara ali električnega udara.
• Pazite, da vaša koža ni v daljšem stiku s tem izdelkom, medtem ko je ta
vključen ali priklopljen. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
nizkotemperaturnih opeklin.
• Tega izdelka ne uporabljajte v bližini vnetljivega prahu ali plinov, npr.
propana, bencina ali aerosolov. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko
pride do eksplozije ali požara.
• Bliskavice ne usmerjajte v voznika motornega vozila. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč.
vi
Uvod
Za vašo varnost
• Hranite nedosegljivo otrokom. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko
pride do poškodb ali okvare izdelka. Poleg tega upoštevajte, da majhni deli predstavljajo
nevarnost zadušitve. Če bi otrok pogoltnil kateri koli del tega izdelka, takoj poiščite
zdravniško pomoč.
• Pasov ne zvijajte ali ovijajte okoli svojega vratu. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč.
• Ne uporabljajte polnilnih baterij, polnilnikov, napajalnikov ali kablov USB, ki
niso posebej namenjeni uporabi s tem izdelkom. Ko uporabljajte polnilne
baterije, polnilnike, napajalnike in kable USB, namenjene uporabi s tem
izdelkom:
- Ne poškodujte, spreminjajte, na silo vlecite ali upogibajte kablov, nanje ne
postavljajte težkih predmetov ali jih izpostavljajte vročini ali ognju.
- Ne uporabljajte potovalnih pretvornikov ali vmesnikov z možnostjo
pretvarjanja napetosti ali enosmernega toka v izmenični.
Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali električnega udara.
• Vtiča se ne dotikajte med polnjenjem izdelka ali med uporabo napajalnika med
nevihtami. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega
udara.
• Na mestih, ki so izpostavljena izjemno visokim ali nizkim temperaturam, se z
golimi rokami ne dotikajte izdelka. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa,
lahko pride do opeklin ali omrzlin.
POZOR
• Objektiva ne puščajte usmerjenega proti soncu ali drugim močnim virom
svetlobe. Zaradi svetlobe, ki jo izostri objektiv, lahko pride do požara ali poškodb
notranjih delov izdelka. Ko fotografirate motive v protisvetlobi, pazite, da sonce ne bo v
kadru.
• Ta izdelek izklopite, kjer je njegova uporaba prepovedana. Onemogočite
brezžične funkcije, ko je uporaba brezžičnih naprav prepovedana. Radiofrekvenčne emisije, ki jih oddaja ta izdelek, lahko motijo opremo na letalu ali v
bolnišnicah ter drugih zdravstvenih objektih.
• Odstranite polnilno baterijo in odklopite napajalnik, če tega izdelka dlje časa
ne boste uporabljali. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
požara ali okvare izdelka.
• Ne dotikajte se premičnih delov objektiva ali drugih premičnih delov. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodbe.
• Ne prožite bliskavice, kadar je v stiku ali v bližini kože ali predmetov. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do opeklin ali požara.
vii
Uvod
Za vašo varnost
• Izdelka ne puščajte na mestih, kjer bo dlje časa izpostavljen izjemno visokim
temperaturam, na primer v zaprtem avtomobilu ali na neposredni sončni
svetlobi. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare
izdelka.
• Ne prenašajte fotoaparata z nameščenim stativom ali podobno dodatno
opremo. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodb ali okvare
izdelka.
NEVARNOST za polnilne baterije
• S polnilnimi baterijami ravnajte lepo. Če ne upoštevate naslednjih varnostih
ukrepov, lahko polnilne baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo:
- Uporabljajte samo polnilne baterije, ki so bile odobrene za uporabo v tem izdelku.
- Polnilnih baterij ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam.
- Ne razstavljajte.
- Ne povzročite kratkega stika na polih z dotikom verižice, lasnih sponk ali drugih
kovinskih predmetov.
- Ne izpostavljajte polnilnih baterij ali izdelkov z vstavljenimi polnilnimi baterijami
močnim fizičnim udarcem.
• Polnite, samo kot je navedeno. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko
polnilne baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo.
• Če tekočina iz polnilne baterije pride v stik z očmi, jih sperite z obilo čiste vode
in takoj poiščite zdravniško pomoč. Če tega ne naredite takoj, lahko pride do
poškodb oči.
OPOZORILO za polnilne baterije
• Hranite polnilne baterije nedosegljive otrokom. Če otrok pogoltne polnilno
baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
• Polnilnih baterij ne potapljajte v vodo in jih ne izpostavljajte dežju. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare izdelka. Če bi se
izdelek zmočil, ga povsem osušite z brisačo ali podobnim pripomočkom.
• Če opazite kakršne koli spremembe pri polnilnih baterijah, kot je na primer
razbarvanje ali deformacija, jih takoj prenehajte uporabljati. Prenehajte polniti
polnilne baterije EN-EL12, če se ne napolnijo v določenem časovnem obdobju. Če
ne upoštevate teh varnostnih ukrepov, lahko polnilne baterije začnejo puščati ali pa se
pregrejejo, počijo ali vnamejo.
• Ko polnilnih baterij ne potrebujete več, izolirajte pole s trakom. Če pridejo
kovinski predmeti v stik s poli, se lahko polnilna baterija zaradi tega pregreje, poči ali
povzroči požar.
viii
Uvod
Za vašo varnost
• Če pride tekočina iz polnilne baterije v stik s kožo ali oblačili, prizadeto
območje takoj sperite z oblilo čiste vode. Če ne upoštevate tega varnostnega
ukrepa, lahko pride do draženja kože.
ix
Uvod
Za vašo varnost
Kazalo vsebine
Hitro iskanje tem.............................................................................................................................. ii
Glavne teme.................................................................................................................................................................................... ii
Splošne teme.................................................................................................................................................................................. ii
Uvod.................................................................................................................................................... iii
Najprej preberite ta del..................................................................................................................................... iii
Simboli in ustaljene označbe v tem priročniku........................................................................................................ iii
Informacije in previdnostni ukrepi .................................................................................................................................. iv
Za vašo varnost .................................................................................................................................................... vi
Deli fotoaparata ............................................................................................................................... 1
Ohišje fotoaparata ............................................................................................................................................... 2
Temeljne funkcije elementov za upravljanje ............................................................................................. 4
Uporaba zaslona na dotik ................................................................................................................................. 7
Zaslon/iskalo....................................................................................................................................................... 10
Za fotografiranje ........................................................................................................................................................................ 10
Za predvajanje ............................................................................................................................................................................ 13
Prvi koraki......................................................................................................................................... 14
Pritrjevanje pasu................................................................................................................................................ 15
Vstavljanje polnilne baterije in pomnilniške kartice ............................................................................ 16
Odstranjevanje polnilne baterije ali pomnilniške kartice................................................................................. 16
Polnjenje polnilne baterije ............................................................................................................................ 17
Spreminjanje kota zaslona............................................................................................................................. 19
Nastavitev fotoaparata.................................................................................................................................... 20
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja ................................................................ 22
Fotografiranje..................................................................................................................................................... 23
Uporaba bliskavice................................................................................................................................................................... 25
Snemanje videoposnetkov................................................................................................................................................. 25
Fotografiranje na dotik .......................................................................................................................................................... 26
Preklop med zaslonom in iskalom ................................................................................................................................. 26
Predvajanje slik .................................................................................................................................................. 27
Brisanje slik .......................................................................................................................................................... 28
Zaslon za izbiro slik za brisanje ......................................................................................................................................... 29
x
Kazalo vsebine
Funkcije fotografiranja ................................................................................................................ 30
Izbira načina delovanja za fotografiranje ................................................................................................. 31
Način A (samodejno) .................................................................................................................................... 32
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja).............................................. 33
Namigi in opombe o scenskem načinu...................................................................................................................... 34
Fotografiranje z enostavno panoramo........................................................................................................................ 42
Predvajanje enostavne panorame ................................................................................................................................. 44
Fotografiranje z načinom Pameten portret (izboljšanje posnetkov človeških obrazov).............. 45
Creative Mode (Ustvarjalni način) (uporaba učinkov med fotografiranjem) .............................. 51
Načini A, B, C in D (nastavljanje osvetlitve za fotografiranje)....................................................... 53
Nasveti za nastavljanje osvetlitve.................................................................................................................................... 54
Območje upravljanja časa zaklopa (načini A, B, C in D).............................................................................. 56
Nastavljanje funkcij fotografiranja z večnamenskim izbirnikom (m/n/p/o).......................... 57
Način bliskavice ................................................................................................................................................. 58
Self-timer (Samosprožilec)............................................................................................................................. 61
Način ostrenja..................................................................................................................................................... 63
Uporaba ročnega ostrenja .................................................................................................................................................. 64
Uporaba ustvarjalnega drsnika .................................................................................................................... 66
Exposure Compensation (Kompenzacija osvetlitve) (nastavljanje svetlosti).............................. 68
Uporaba gumba w (funkcija)..................................................................................................................... 69
Uporaba zooma ................................................................................................................................................. 70
Uporaba fotografiranja na dotik.................................................................................................................. 72
Izostritev............................................................................................................................................................... 73
Sprožilec ......................................................................................................................................................................................... 73
Uporaba območja iskanja AF............................................................................................................................................. 74
Uporaba zaznavanja obrazov............................................................................................................................................ 75
Motivi, ki niso ustrezni za samodejno ostrenje....................................................................................................... 76
Zaklepanje izostritve ............................................................................................................................................................... 77
Privzete nastavitve (način bliskavice, Self-timer (Samosprožilec) in način ostrenja) ............... 78
Funkcije, ki jih med fotografiranjem ni mogoče uporabljati hkrati................................................ 80
Funkcije pri predvajanju ............................................................................................................. 83
Povečava med predvajanjem ....................................................................................................................... 84
Predvajanje sličic/prikaz koledarja.............................................................................................................. 85
Predvajanje in brisanje slik v zaporedju.................................................................................................... 86
Prikaz slik v zaporedju............................................................................................................................................................. 86
Brisanje slik v zaporedju........................................................................................................................................................ 87
xi
Kazalo vsebine
Urejanje slik (mirujoče fotografije) ............................................................................................................. 88
Pred urejanjem slik................................................................................................................................................................... 88
Quick Retouch (Hitro retuširanje): Povečanje kontrasta in nasičenosti................................................... 89
D-Lighting: Izboljšanje svetlosti in kontrasta ........................................................................................................... 89
Red-eye Correction (Popravek učinka rdečih oči): Popravljanje učinka rdečih oči pri
fotografiranju z bliskavico.................................................................................................................................................... 90
Glamour Retouch (Glamurno retuširanje): Izboljšanje človeških obrazov............................................. 90
Filter Effects (Učinki filtra): Uporaba učinkov digitalnega filtra ..................................................................... 92
Izrezovanje: Ustvarjanje izrezane kopije...................................................................................................................... 94
Videoposnetki................................................................................................................................. 95
Osnovne funkcije snemanja in predvajanja videoposnetkov........................................................... 96
Fotografiranje med snemanjem videoposnetkov .............................................................................. 100
Snemanje videoposnetkov v časovnih presledkih ............................................................................. 101
Način za kratke videoposnetke (sestavljanje videoposnetkov v kratke videoposnetke) ..... 103
Postopki med predvajanjem videoposnetka........................................................................................ 106
Urejanje videoposnetkov............................................................................................................................. 107
Izločanje samo želenega dela videoposnetka ..................................................................................................... 107
Shranjevanje enega kadra iz videoposnetka kot fotografijo....................................................................... 108
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom ................ 109
Uporaba slik ...................................................................................................................................................... 110
Ogled slik na televizorju ............................................................................................................................... 111
Tiskanje slik brez uporabe računalnika ................................................................................................... 112
Povezava fotoaparata s tiskalnikom ........................................................................................................................... 112
Tiskanje posameznih slik ................................................................................................................................................... 113
Tiskanje več fotografij.......................................................................................................................................................... 114
Prenos slik v računalnik (ViewNX-i)........................................................................................................... 116
Namestitev orodja ViewNX-i........................................................................................................................................... 116
Prenašanje slik v računalnik ............................................................................................................................................. 116
Uporaba menija .......................................................................................................................... 119
Funkcije menijev ............................................................................................................................................. 120
Zaslon za izbiro slike............................................................................................................................................................. 122
Seznami menijev ............................................................................................................................................. 123
Meni za fotografiranje ......................................................................................................................................................... 123
Meni za videoposnetke ...................................................................................................................................................... 124
Meni za predvajanje ............................................................................................................................................................. 124
Omrežni meni .......................................................................................................................................................................... 125
Meni z nastavitvami.............................................................................................................................................................. 126
Meni za fotografiranje (velja za vse načine fotografiranja).............................................................. 127
Image Quality (Kakovost slike) ....................................................................................................................................... 127
Image Size (Velikost slike).................................................................................................................................................. 129
xii
Kazalo vsebine
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D) ........................................................................................ 130
White Balance (Nastavitev beline) (nastavljanje odtenka)............................................................................ 130
Metering (Merjenje).............................................................................................................................................................. 133
Neprekinjeno fotografiranje............................................................................................................................................ 134
ISO Sensitivity (Občutljivost ISO) .................................................................................................................................. 138
Exposure Bracketing (Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za osvetlitev) ..... 139
AF Area Mode (Način delovanja z območjem AF) ............................................................................................ 140
Autofocus Mode (Način samodejne izostritve)................................................................................................... 143
Noise Reduction Filter (Filter za zmanjšanje šuma) .......................................................................................... 144
M Exposure Preview (Predogled osvetlitve M).................................................................................................... 144
Meni za videoposnetke................................................................................................................................. 145
Movie Options (Možnosti videoposnetkov).......................................................................................................... 145
Autofocus Mode (Način samodejne izostritve)................................................................................................... 150
Movie VR (Videoposnetek VR) ........................................................................................................................................ 151
Wind Noise Reduction (Zmanjšanje šuma vetra)............................................................................................... 152
Frame Rate (Hitrost snemanja) ...................................................................................................................................... 152
Meni za predvajanje....................................................................................................................................... 153
Mark for Upload (Označi za prenos)........................................................................................................................... 153
Slide Show (Diaprojekcija)................................................................................................................................................ 154
Protect (Zaščita) ...................................................................................................................................................................... 155
Rotate Image (Obrni sliko)................................................................................................................................................ 155
Copy (Kopiraj) (Kopiranje med pomnilniško kartico in notranjim pomnilnikom) ......................... 156
Sequence Display (Prikaži zaporedje)........................................................................................................................ 157
Omrežni meni................................................................................................................................................... 158
Uporaba tipkovnice za vnos besedila ....................................................................................................................... 160
Meni z nastavitvami ....................................................................................................................................... 161
Time Zone and Date (Časovni pas in datum)....................................................................................................... 161
Monitor Settings (Nastavitve zaslona)....................................................................................................................... 163
EVF Auto Toggle (Samodejni vklop iskala) (samodejni preklop iz zaslona na iskalo) .................. 165
Date Stamp (Datumski žig) .............................................................................................................................................. 166
Self-timer: After Release (Samosprožilec: po sprožitvi)................................................................................... 167
Photo VR (Foto VR) ................................................................................................................................................................ 168
AF Assist (Pomožna luč za izostritev)......................................................................................................................... 169
Digital Zoom (Digitalni zoom) ....................................................................................................................................... 169
Assign Side Zoom Control (Dodeli stranski element za upravljanje zooma).................................... 170
AE/AF Lock Button (Gumb za zaklep AE/AF) ........................................................................................................ 171
Sound Settings (Nastavitve zvoka).............................................................................................................................. 172
Auto Off (Samodejni izklop) ............................................................................................................................................ 172
Format Card (Formatiranje kartice)/Format Memory (Formatiraj pomnilnik).................................. 173
Language (Jezik) ..................................................................................................................................................................... 174
HDMI Output (Izhod HDMI)............................................................................................................................................. 174
Charge by Computer (Polnjenje z računalnikom)............................................................................................. 175
xiii
Kazalo vsebine
Image Comment (Komentar slike).............................................................................................................................. 176
Copyright Information (Informacije o avtorskih pravicah)........................................................................... 177
Location Data (Podatki o lokaciji)................................................................................................................................. 178
Toggle Av/Tv Selection (Preklop izbire Av/Tv)..................................................................................................... 178
MF Peaking (Poudarjanje MF)......................................................................................................................................... 179
Reset All (Ponastavi vse)..................................................................................................................................................... 179
Touch-screen Controls (Upravljanje prek zaslona na dotik)........................................................................ 179
Conformity Marking (Oznaka skladnosti)................................................................................................................ 180
Firmware Version (Različica strojne programske opreme)........................................................................... 180
Tehnične opombe...................................................................................................................... 181
Obvestila ............................................................................................................................................................ 182
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije ...................................................................................... 183
Nega izdelka...................................................................................................................................................... 185
Fotoaparat.................................................................................................................................................................................. 185
Baterija .......................................................................................................................................................................................... 186
Električni napajalnik.............................................................................................................................................................. 187
Pomnilniške kartice............................................................................................................................................................... 188
Čiščenje in shranjevanje ............................................................................................................................... 189
Čiščenje........................................................................................................................................................................................ 189
Shranjevanje.............................................................................................................................................................................. 189
Obvestila o napakah ...................................................................................................................................... 190
Odpravljanje težav.......................................................................................................................................... 193
Imena datotek .................................................................................................................................................. 204
Dodatna oprema ............................................................................................................................................. 205
Daljinski upravljalnik ML-L7 ............................................................................................................................................. 206
Specifikacije....................................................................................................................................................... 210
Pomnilniške kartice, ki jih lahko uporabite............................................................................................................. 214
Stvarno kazalo.................................................................................................................................................. 216
xiv
Kazalo vsebine
Deli fotoaparata
Ohišje fotoaparata............................................................................................................................ 2
Temeljne funkcije elementov za upravljanje ......................................................................... 4
Uporaba zaslona na dotik.............................................................................................................. 7
Zaslon/iskalo ....................................................................................................................................10
1
Deli fotoaparata
Ohišje fotoaparata
1 2 34 5
6
1
Dvignjena bliskavica
7
8
13
9
10
12
11
Zaprt pokrov objektiva
1
Ušesce za pas .......................................................15
7
Bliskavica ........................................................ 25, 58
2
Gumb za upravljanje ..............................................53
8
Gumb q (hitro vračanje zooma)............ 71
3
Sprožilec..........................................................24, 73
9
4
Element za upravljanje zooma..................70
f : Širokokotni.........................................70
g : Teleobjektiv.......................................70
h : Predvajanje sličic............................85
i : Povečava med predvajanjem ...84
Stranski element za upravljanje zooma
...................................................................................... 70
f : Širokokotni ........................................ 70
g : Teleobjektiv....................................... 70
10 Pokrov objektiva
11 Objektiv
5
Gumb za izbiro načina............................23, 31
12 Gumb w (funkcija)........................................ 69
6
Lučka samosprožilca........................................61
Pomožna osvetlitev za AF .........................169
13 Mikrofon (stereo)
2
Deli fotoaparata
Ohišje fotoaparata
1
2
3 4 5
6
8
7
9
10
11
12
17 16 15 14 13
18
19
20
22
21
1
Senzor za oko.......................................................26
12 Gumb k (za potrditev izbire).................120
2
Elektronsko iskalo ..............................................26
13 Gumb l (za brisanje)..................................... 28
3
Gumb za nastavljanje dioptrije.................26
14 Gumb d (za meni) ...................................120
4
Gumb x (za zaslon)......................................26
Gumb b (e za snemanje
15 videoposnetka) .................................................. 96
5
Krmilni element K (za dvig bliskavice)
...............................................................................25, 58
6
Stikalo za vklop/izklop/lučka ob
vključenem aparatu (lučka za polnjenje)
...............................................................................17, 20
16 Gumb g (AE-L/AF-L) ............................. 6, 171
17 Zaslon............................................................... 10, 19
Pokrovček električnega priključka (za
18 izbirni električni vmesnik)
7
Pokrov priključka............................................ 17, 110
8
Priključek mikro-USB............................. 17, 110
Pokrov predalčka za baterije/reže za
19 pomnilniško kartico......................................... 16
9
Priključek HDMI mikro (vrste D).............110
20 Zaklep....................................................................... 16
10 Gumb c (za predvajanje) ..........................27
21 Nastavek za stojalo
Vrtljivi večnamenski izbirnik
11 (večnamenski izbirnik)*....................... 57, 120
22 Zvočnik
* V tem priročniku je pritisk gumbov na večnamenskem izbirniku za pomik navzgor, navzdol, levo
in desno označen s simboli H, I, J in K.
3
Deli fotoaparata
Ohišje fotoaparata
Temeljne funkcije elementov za upravljanje
Element za upravljanje
Glavna funkcija
Za
fotografiranje
Izberite način za fotografiranje (A31).
Za
fotografiranje
Pomaknite proti g (i) (teleobjektiv) za
povečanje motiva in proti f (h) (širokokotni
objektiv) za pomanjšanje motiva in prikaz
večjega območja.
Za predvajanje
• Pomaknite proti g (i), da povečate sliko, in
proti f (h), da prikažete slike kot sličice ali
da prikažete koledar.
• Prilagoditev glasnosti pri predvajanju
videoposnetka.
Za
fotografiranje
Začasno razširi kot zajema.
Za
fotografiranje
Uporaba funkcije, dodeljene za Assign side
zoom control (Dodeli stranski krmilni
element zooma).
• Zoom (privzeta nastavitev): Pomaknite proti
g (teleobjektiv) za povečanje motiva in proti
f (širokokotni objektiv) za pomanjšanje
motiva in prikaz večjega območja.
• Ročno ostrenje: Če je izbran način izostritve
E (ročno ostrenje), prilagodite izostritev.
• Nastavite število f, občutljivost ISO,
kompenzacijo osvetlitve ali nastavitev beline.
Za
fotografiranje
Ko je gumb pritisnjen do polovice: nastavitev
izostritve in osvetlitve.
Ko je gumb pritisnjen do konca: sprostitev
zaklopa.
Za predvajanje
Vrnitev v način za fotografiranje.
Gumb za izbiro načina
Element za upravljanje
zooma
Gumb
q (za hitro vračanje zooma)
Stranski element za
upravljanje zooma
Sprožilec
4
Deli fotoaparata
Temeljne funkcije elementov za upravljanje
Element za upravljanje
Gumb b
(za snemanje videoposnetka e)
Glavna funkcija
Za
fotografiranje
Začetek in konec snemanja videoposnetka.
Za predvajanje
Vrnitev v način za fotografiranje.
Za
fotografiranje
• Ko je prikazan zaslon za fotografiranje:
Prikaz naslednjih nastavitvenih zaslonov s
pritiskom:
- gor (H): m (način bliskavice)
- levo (J): n (samosprožilec)
- dol (I): p (način ostrenja)
- desno (K): o (kompenzacija osvetlitve,
živahnost, odtenek, aktivna osvetlitev
D-Lighting)
• Ko je izbran način za fotografiranje A (A53):
Z obračanjem večnamenskega izbirnika
nastavite prilagodljivi program.
• Ko je izbran način za fotografiranje B (A53):
Obrnite večnamenski izbirnik, da določite čas
zaklopa.
• Ko je izbran način za fotografiranje C ali D:
Z obračanjem večnamenskega izbirnika
nastavite število f.
Za predvajanje
• Ko je prikazan zaslon za predvajanje:
zamenjava prikazane slike s pritiskom gor
(H), levo (J), dol (I), desno (K) oziroma z
obračanjem večnamenskega izbirnika.
• Ko je prikazana povečana slika: premikanje
območja prikaza.
Za nastavitev
• Izberite možnost z HIJK ali z obračanjem
večnamenskega izbirnika in nato izbiro
potrdite s pritiskom na gumb k.
Za predvajanje
• Prikaz posameznih slik zaporedja v
celozaslonskem načinu predvajanja (A28).
• Pomik slike, posnete s funkcijo Enostavna
panorama.
• Predvajanje videoposnetkov.
• Preklop iz predvajanja sličic ali povečane slike v
celozaslonski način predvajanja.
Večnamenski izbirnik
Gumb
k (za potrditev izbire)
Za nastavitev
Da uporabite izbrani element, uporabite
večnamenski izbirnik.
5
Deli fotoaparata
Temeljne funkcije elementov za upravljanje
Element za upravljanje
Gumb za upravljanje
Gumb d (za meni)
Glavna funkcija
Za
fotografiranje
• Ko je izbran način za fotografiranje A (A53):
Nastavitev prilagodljivega programa.
• Ko je izbran način za fotografiranje B ali
D (A53): Nastavitev časa zaklopa.
• Ko je izbran način za fotografiranje C (A53):
Nastavite število f.
Za predvajanje
• Ko je prikazan zaslon za predvajanje:
spremenite prikazano sliko.
• Ko je prikazana povečana slika: spremenite
stopnjo povečave.
Za nastavitev
Izberite možnost.
Za
fotografiranje/
predvajanje
Prikažite ali zaprite meni (A120).
Za
fotografiranje
Ko je način za fotografiranje A, B, C ali D:
Prikaz ali zapiranje menija z nastavitvami, npr.
Continuous (Neprekinjeno) ali Photo VR
(Foto VR).
Za
fotografiranje
Popravite osvetlitev in/ali ostrenje glede na
nastavitev AE/AF lock button (Gumb za
zaklep AE/AF).
Za
fotografiranje/
predvajanje
Preklop med zaslonom in iskalom (A26).
Za
fotografiranje
Predvajanje slik (A27).
Za predvajanje
• Ko je fotoaparat izklopljen, pritisnite in
zadržite ta gumb, da vklopite fotoaparat v
načinu za predvajanje (A27).
• Vrnitev v način za fotografiranje.
Za
fotografiranje
Brisanje zadnje shranjene slike (A28).
Za predvajanje
Brisanje slik (A28).
Gumb w (funkcija)
Gumb g (AE-L/AF-L)
Gumb x (za zaslon)
Gumb c (za predvajanje)
Gumb l (za brisanje)
6
Deli fotoaparata
Temeljne funkcije elementov za upravljanje
Uporaba zaslona na dotik
Prikazovalnik tega fotoaparata je zaslon na dotik, ki ga lahko upravljate z dotiki s prsti.
Pritiskanje
Na kratko se dotaknite zaslona na dotik.
• Pritisnite, da izberete katero od možnosti na zaslonu za
fotografiranje in v menijih.
• Pritisnite, da izberete slike v načinu predvajanja sličic.
• Hitro dvakrat pritisnite v načinu celozaslonskega
predvajanja, da povečate slike. Hitro dvakrat pritisnite na
povečanih slikah, da prekličete povečavo med
predvajanjem.
• Pritisnite, da uporabite funkcijo fotografiranja na dotik.
• Pritisnite, da s tipkovnico vnesete znake.
Pritisnete lahko naslednje možnosti (odvisno od nastavitev in stanja fotoaparata).
• Zaslon za fotografiranje: območja s sivim okvirjem itd.
• Meniji: ikone menijev, možnosti v meniju, območja s sivim okvirjem itd.
Vrnite se na prejšnji zaslon, ne
da bi spremenili nastavitve.
100
1/250
F3.4
Filter effects
Soft portrait
Selective color
Cross screen
Fisheye
Miniature effect
Painting
Vignette
0.0
25m 0s
500
Confirm
Zaslon za fotografiranje
Meni
7
Deli fotoaparata
Uporaba zaslona na dotik
Frcanje
S prstom podrsajte navzgor, navzdol, levo ali desno po
zaslonu na dotik.
• Med predvajanjem se prikaže prejšnja oziroma naslednja
slika (celozaslonsko predvajanje).
• Pomikanje po zaslonu v menijih in pri predvajanju sličic.
Drsanje
Dotaknite se zaslona na dotik, premaknite prst navzgor,
navzdol, levo ali desno in nato umaknite prst.
• Pomikanje po zaslonu v menijih in pri predvajanju sličic.
• Premikanje območja prikaza med prikazovanjem
povečane slike.
• Upravljanje drsnikov, kot je denimo ustvarjalni drsnik.
• Prilagajanje začetne oziroma končne točke pri urejanju
videoposnetkov.
Vlečenje narazen/skupaj
Zaslona na dotik se dotaknite z dvema prstoma in ju
povlecite narazen ali skupaj.
• Spreminjanje števila sličic, prikazanih med predvajanje
sličic.
• Povečanje oziroma pomanjšanje slike med
predvajanjem.
8
Deli fotoaparata
Uporaba zaslona na dotik
B
Opombe o zaslonu na dotik
• Ta fotoaparat ima kapacitivni zaslon na dotik. Zato se morda ne bo odzval, če se ga dotaknete z
nohti ali rokavicami.
• Zaslona na dotik ne pritiskajte z ostrimi koničastimi in trdimi predmeti.
• Po zaslonu na dotik ne pritiskajte ali drgnite premočno.
• Zaslon na dotik se morda ne bo odzival, če boste čezenj prelepili zaščitno folijo (ki jo kupite
posebej).
B
Opombe o uporabi zaslona na dotik
• Fotoaparat morda ne bo deloval pravilno, če se s prsti še vedno dotikate zaslona na dotik ali če se
drug predmet dotika zaslona na dotik, ko ga pritisnete.
• Fotoaparat morda ne bo deloval pravilno, če med drsenjem ali vlečenjem narazen/skupaj
naredite kaj od naslednjega.
- Udarite ob zaslon na dotik.
- Razdalja, po kateri premaknete svoja prsta, je prekratka.
- Med premikanjem prstov se rahlo dotaknete zaslona na dotik.
- Prsta premikate prehitro.
- Čas, medtem ko prsta povlečete narazen/skupaj, je predolg.
C
Omogočanje ali onemogočanje upravljanja na dotik
Upravljanje na dotik lahko omogočite ali onemogočite z možnostjo Touch-screen controls
(Upravljanje prek zaslona na dotik) v nastavitvenem meniju (A120).
9
Deli fotoaparata
Uporaba zaslona na dotik
Zaslon/iskalo
Informacije, prikazane na zaslonu za fotografiranje ali predvajanje, se spreminjajo glede na
nastavitve fotoaparata in način uporabe.
Privzeto so informacije prikazane pri vklopu in med uporabo fotoaparata, po nekaj sekundah
pa se izklopijo (če je v nastavitvah možnost Photo info (Informacije o fotografiji)
nastavljena na Auto info (Samodejne informacije) v Monitor settings (Nastavitve
zaslona) (A163)).
Za fotografiranje
11
4
3
7
AF
56
2
1
840mm
10
12
8 9 10
13
14
x2.0
15
16
17
18
100
1/250
F3.4
1
Način fotografiranja......................................... 31
Skupina učinkov (ustvarjalni način) ....... 51
2
Način bliskavice.................................................. 58
3
Način ostrenja ..................................................... 63
4
Zaklepanje neskončnosti ............................. 40
5
Kazalnik za zoom........................................63, 70
6
Goriščna razdalja (v formatu 35mm [135])
...................................................................................... 70
7
Kazalnik izostritve.............................................. 24
8
Digitalna povečava .......................................... 70
9
AF-L..........................................................................171
10 AE-L ......................................................................... 171
Možnosti videoposnetkov
11 (videoposnetki z običajno hitrostjo)
................................................................................... 146
Možnosti videoposnetkov
12 (videoposnetki HS) ........................................ 147
13 Kakovost slike.................................................... 127
14 Velikost slike....................................................... 129
15 Enostavna panorama......................................42
16 Ikona zmanjšanja tresljajev............ 151, 168
17 Zmanjšanje šuma vetra .............................. 152
18 Filter za zmanjšanje šuma ......................... 144
10
Deli fotoaparata
Zaslon/iskalo
0.0
29m 0s
999
44
43
840mm
10
20
x2.0
19
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
100
1/250
F3.4
27
26
28
29
30
31
32
0.0
29m 0s
999
21
22
23
25
999
9999
24
19 Barvna vrstica ....................................36, 39, 104
20 Kazalnik osvetljenosti ..................................... 55
33 Datumski žig...................................................... 166
34 Ikona cilja potovanja .................................... 161
Vrednost kompenzacije osvetlitve
21 .......................................................................45, 66, 68
35 Kazalnik »datum ni nastavljen«.............. 194
36 Komunikacijski kazalnik Bluetooth ...... 159
Preostali čas snemanja videoposnetka
22 ...............................................................................96, 98
37 Komunikacijski kazalnik Wi-Fi ................. 159
Vzpostavljena povezava z daljinskim
38 upravljalnikom Bluetooth.......................... 208
23 Lučka pripravljenosti....................................... 58
Število preostalih posnetkov (mirujoče
24 fotografije)............................................................. 23
39 Način v letalu..................................................... 158
40 Fotografiranje na dotik...................................72
25 Kazalnik notranjega pomnilnika.............. 23
26 Število f.................................................................... 53
41 Aktivna osvetlitev D-Lighting ....................66
42 Mehko ......................................................................45
27 Čas zaklopa ........................................................... 53
28 Občutljivost ISO ...............................................138
43 Nastavitev beline ............................................ 130
44 Podloga za ličenje .............................................45
Kazalnik samodejne občutljivosti ISO
29 ....................................................................................138
30 Kazalnik občutljivosti ISO ...........................138
31 Kazalnik stanja baterije .................................. 23
Kazalnik priklopa električnega
napajalnika za polnjenje
32 Kazalnik priklopa električnega
napajalnika
11
Deli fotoaparata
Zaslon/iskalo
55
54
53
52
51
50
49
±0.3
±1.0
120
2m30s
61
60
59
58
57
56
±0.7
5
10
3
62
60
840mm
10
x2.0
63
48
64
47
65
46
45
100
1/250
F3.4
0.0
29m 0s
999
66
67
45 Odtenek ...........................................................45, 66
46 Mehčanje kože ................................................... 45
Portret ljubljenčka s samodejno
58 sprožitvijo...............................................................38
47 Posebni učinki...................................................104
48 Živahnost ........................................................45, 66
59 Kolaž avtoportretov .........................................47
60 Časomerilec nasmeha ....................................50
Način neprekinjenega fotografiranja
49 ............................................................................38, 134
Zajem slike (med snemanjem
61 videoposnetka)................................................ 100
Več zaporednih posnetkov z različnimi
50 nastavitvami za osvetlitev..........................139
Območje ostrenja (zaznavanje obrazov,
62 zaznavanje živali) .....................38, 50, 75, 140
51 V roki/s stativom.........................................35, 36
52 Svetloba od zadaj (HDR)............................... 37
63
Območje ostrenja (ročno ali sredina)
........................................................................... 77, 141
Videoposnetek iz slik v časovnih
53 presledkih ............................................................101
64
Območje ostrenja (sledenje motivu)
................................................................................... 141
54 Večkratna ekspozicija Osvetlitev............. 40
55 Ikona za izogibanje pomežikom.............. 49
65
Območje ostrenja (območje iskanja AF)
........................................................................... 74, 141
66 Sredinsko uteženo območje ................... 133
67 Območje točkovnega merjenja ............ 133
56 Kazalnik samosprožilca.................................. 61
57 Samosprožilec za samoportret................. 61
12
Deli fotoaparata
Zaslon/iskalo
Za predvajanje
1 2345678
9
999/999
999/999
9999/9999
29m00s
29m00s
24
23
22
21
11
12
13
14
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
20
10
19 18
16 15
17
1
Ikona zaščite........................................................155
14 Možnosti videoposnetkov ........................145
15 Kakovost slike....................................................127
2
Prikaži zaporedje (kadar je izbrana
možnost Individual pictures
(Posamezne slike)) .................................... 157
3
Ikona za učinek filtra........................................92
4
Ikona za glamurno retuširanje ..................90
5
Ikona D-Lighting ............................................... 89
6
Ikona za hitro retuširanje ..............................89
7
Ikona za popravek učinka rdečih oči.....90
19 Čas posnetka
8
Ikona za označitev za prenos.................. 153
20 Datum posnetka
9
Kazalnik notranjega pomnilnika ..............23
21 Kazalnik stanja baterije...................................23
16 Ikona izrezovanja........................................84, 94
17 Kazalnik glasnosti............................................106
Vodnik za predvajanje videoposnetkov
Vodnik za predvajanje zaporedja
18 Vodnik za predvajanje enostavne
panorame
10 Številka trenutne slike/število vseh slik
Dolžina videoposnetka ali pretekli čas
11 predvajanja
Kazalnik priklopa električnega
napajalnika za polnjenje
22 Kazalnik priklopa električnega
napajalnika
12 Velikost slike....................................................... 129
23 Ime mape ............................................................204
13 Enostavna panorama...................................... 44
24 Številka in vrsta datoteke...........................204
13
Deli fotoaparata
Zaslon/iskalo
Prvi koraki
Pritrjevanje pasu .............................................................................................................................15
Vstavljanje polnilne baterije in pomnilniške kartice..........................................................16
Polnjenje polnilne baterije..........................................................................................................17
Spreminjanje kota zaslona ..........................................................................................................19
Nastavitev fotoaparata ......................................................................................................................... 20
14
Prvi koraki
Pritrjevanje pasu
• Pas lahko pritrdite na ušesce na obeh straneh (levi in desni) ohišja fotoaparata.
15
Prvi koraki
Pritrjevanje pasu
Vstavljanje polnilne baterije in pomnilniške
kartice
Zatič baterije
Reža za pomnilniško kartico
• Preverite, ali sta pozitivni in negativni pol baterije pravilno obrnjena, premaknite oranžni
zatič baterije (3) in do konca vstavite baterijo (4).
• Pomnilniško kartico potisnite navznoter, dokler se ne zaskoči (5).
• Pazite, da polnilne baterije ali pomnilniške kartice ne vstavite obrnjene na glavo ali nazaj,
saj lahko to povzroči napako.
• Če je stikalo pomnilniške kartice za zaščito pred pisanjem zaklenjeno, ne morete
fotografirati, brisati slik ali formatirati pomnilniške kartice.
• Podatke fotoaparata, vključno s slikami in videoposnetki, je mogoče shraniti v
pomnilniško kartico ali v notranji pomnilnik. Če želite uporabiti notranji pomnilnik,
odstranite pomnilniško kartico.
B
Formatiranje pomnilniške kartice
Ko v fotoaparat prvič vstavite pomnilniško kartico, ki je bila pred tem v uporabi v drugi napravi, jo
obvezno formatirajte s tem fotoaparatom.
• Ne pozabite, da formatiranje pomnilniške kartice trajno izbriše vse slike in druge
podatke na pomnilniški kartici. Pred formatiranjem pomnilniške kartice obvezno kopirajte vse
slike, ki jih želite obdržati.
• Vstavite pomnilniško kartico v fotoaparat, pritisnite gumb d in izberite možnost Format card
(Formatiraj kartico) v nastavitvenem meniju (A120).
Odstranjevanje polnilne baterije ali pomnilniške kartice
Izklopite fotoaparat in se prepričajte, da sta zaslon in lučka ob vključenem aparatu
izklopljena, nato pa odprite pokrov predalčka za baterijo/reže za pomnilniško kartico.
• Premaknite zatič baterije, da izvržete polnilno baterijo.
• Pomnilniško kartico previdno potisnite v fotoaparat, da jo delno izvržete.
• S fotoaparatom, polnilno baterijo in pomnilniško kartico neposredno po fotografiranju
ravnajte previdno, ker se lahko segrejejo.
16
Prvi koraki
Vstavljanje polnilne baterije in pomnilniške kartice
Polnjenje polnilne baterije
Električni napajalnik*
Električna vtičnica
Kabel USB (priložen)
Lučka ob vključenem aparatu (lučka za polnjenje)
* Odvisno od države ali regije nakupa je priložen tudi adapter za vtič. Njegova oblika je
odvisna od tega, v kateri državi ali regiji je bil kupljen.
• Polnjenje se prične, ko je fotoaparat priključen v električno vtičnico, polnilna baterija pa je
pri tem vstavljena, kot prikazuje slika. Medtem ko se baterija polni, lučka ob vključenem
aparatu (lučka za polnjenje) počasi utripa.
• Ko je polnjenje zaključeno, lučka ob vključenem aparatu (lučka za polnjenje) ugasne.
Odklopite električni napajalnik iz električne vtičnice in nato izklopite še kabel USB.
Čas polnjenja povsem prazne polnilne baterije je približno 2 uri in 30 minut.
• Baterije ni možno polniti, če lučka ob vključenem aparatu (lučka za polnjenje) hitro utripa,
saj je vzrok verjetno ena od spodaj naštetih možnosti.
- Temperatura okolja ni primerna za polnjenje.
- Kabel USB ali električni napajalnik ni pravilno priključen.
- Polnilna baterija je poškodovana.
B
Opombe za kabel USB
• Ne uporabljajte katerega koli kabla USB razen UC-E21. Pri uporabi kablov USB, ki niso UC-E21, lahko
pride do pregrevanja, požara ali električnega udara.
• Preverite obliko in usmerjenost vtičev ter jih ne vstavljajte ali odstranjujte pod kotom.
17
Prvi koraki
Polnjenje polnilne baterije
B
Opombe o polnjenju polnilne baterije
• Fotoaparat lahko med polnjenjem polnilne baterije uporabljate, vendar s tem podaljšate čas
polnjenja. Medtem ko uporabljate fotoaparat, se lučka ob vključenem aparatu (lučka za polnjenje)
izklopi.
- Snemanje videoposnetkov ni mogoče med polnjenjem baterije.
• V nobenem primeru ne uporabljajte druge znamke ali modela električnega vmesnika, razen
električnega napajalnika EH-73P, in ne uporabljajte komercialnega električnega vmesnika USB ali
polnilnika baterije za mobilni telefon. Neupoštevanje tega varnostnega ukrepa lahko povzroči
pregrevanje ali poškodbe fotoaparata.
18
Prvi koraki
Polnjenje polnilne baterije
Spreminjanje kota zaslona
Usmerjenost in kot zaslona lahko prilagajate.
Za običajno fotografiranje
Pri fotografiranju v nizkem položaju
Pri fotografiranju v visokem položaju
Pri snemanju avtoportretov
B
Opombe v zvezi z zaslonom
• Pri premikanju zaslona ne uporabljajte večje sile in ga premikajte počasi znotraj območja za
prilagoditev, da ne poškodujete priključkov.
• Ne dotikajte se zadnje strani zaslona. Če ne upoštevate tega
opozorila, lahko pride do okvare izdelka.
Posebej pazite, da se ne
dotikate teh območij.
19
Prvi koraki
Spreminjanje kota zaslona
Nastavitev fotoaparata
Ko fotoaparat prvič vklopite, se prikažeta zaslona za nastavitev jezika prikaza in ure
fotoaparata.
1
Vklopite fotoaparat.
• Uporabite večnamenski izbirnik, da izberete in prilagodite nastavitve.
Večnamenski izbirnik
Gor
Levo
Stikalo za
vklop/izklop
Desno
Dol
Gumb k
(potrditev izbire)
• Prikazan bo zaslon za izbiro jezika. Z večnamenskim
izbirnikom HI označite jezik in ga s pritiskom na
gumb k izberite. Prikazani jeziki se razlikujejo
glede na državo ali regijo.
Language
Cancel
2
Izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
20
Prvi koraki
Nastavitev fotoaparata
3
Označite domači časovni pas in
pritisnite gumb k.
Home time zone
• Pritisnite H, da nastavite poletni čas. Ko je
vklopljen, se trenutni čas premakne za eno uro
naprej in prikaže se W. Ko pritisnete I, da ga
izklopite, se čas premakne za eno uro nazaj.
London, Casablanca
UTC+0
Back
4
5
Confirm
Pritisnite H ali I, da izberete zapis datuma, in pritisnite k.
Vnesite trenutni datum in čas za uro
fotoaparata ter pritisnite gumb k.
Date and time
• Pritisnite JK, da označite elemente, in pritisnite
HI, da jih spremenite.
• Izberite nastavitev polja za minute in pritisnite
gumb k, da potrdite nastavitev.
D
M
Y
01 01 2019
h
m
00 00
Confirm
6
Ko se prikaže poziv, izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Ko je nastavljanje končano, fotoaparat preklopi na zaslon za fotografiranje.
C
Nastavitev jezika
Jezik lahko kadar koli nastavite v postavki Language (Jezik) v nastavitvenem meniju z (A120).
C
Spreminjanje nastavitve časovnega pasu in datuma
Nastavljen je v postavki Time zone and date (Časovni pas in datum) v nastavitvenem meniju z.
Ko je vklopljen poletni čas, je čas v Time zone (Časovni pas) pomaknjen za eno uro naprej, ob
izklopu poletnega časa pa se pomakne za eno uro nazaj.
21
Prvi koraki
Nastavitev fotoaparata
Osnovni postopki fotografiranja in
predvajanja
Fotografiranje ..................................................................................................................................23
Predvajanje slik................................................................................................................................27
Brisanje slik .......................................................................................................................................28
22
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Fotografiranje
Način A (samodejno) je uporabljen kot primer. Način A (samodejno) izberite za splošno
fotografiranje pri različnih pogojih fotografiranja.
1
Gumb za izbiro načina obrnite v
položaj A.
• Kazalnik stanja baterije
b: Polnilna baterija je polna.
B: Polnilna baterija je skoraj prazna.
• Število preostalih posnetkov
Ko v fotoaparat ni vstavljena pomnilniška kartica,
je prikazana oznaka C in slike se shranijo
v notranji pomnilnik.
Število preostalih
posnetkov
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Kazalnik stanja baterije
2
Fotoaparat držite mirno.
• Pazite, da objektiva, bliskavice, pomožne osvetlitve za AF, senzorja za oko, mikrofona in
zvočnika ne prekrijete s prsti ali drugimi predmeti.
23
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Fotografiranje
3
Kadrirajte sliko.
• Za spreminjanje položaja objektiva z zoomom premaknite element za upravljanje zooma
ali stranski element za upravljanje zooma.
• Če pri zoomu v položaju teleobjektiva izgubite motiv, pritisnite gumb q (hitro vračanje
zooma), da začasno razširite vidno območje in preprosteje umestite motiv v kader.
Za pomanjšavo
Za povečavo
Za povečavo
Za pomanjšavo
4
Sprožilec pritisnite do polovice.
• Pritisk sprožilca »do polovice« pomeni, da
pritisnete in zadržite gumb v položaju, kjer začutite
rahel upor.
• Ko je motiv izostren, se območje ostrenja ali
kazalnik izostritve prikaže v zeleni barvi.
• Kadar uporabljate digitalni zoom, fotoaparat izostri
motiv na sredini kadra in območje ostrenja se ne
prikaže.
• Če območje ostrenja ali kazalnik izostritve utripa,
fotoaparat ne more izostriti. Spremenite
kompozicijo in znova pritisnite sprožilec do
polovice.
1/250
F3.4
Območje ostrenja
5
Pritisnite sprožilec do konca, ne da bi pri
tem dvignili prst.
24
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Fotografiranje
B
Opombe glede shranjevanja slik in videoposnetkov
Kazalnik, ki prikazuje število preostalih posnetkov, ali kazalnik, ki prikazuje preostali čas trajanja
snemanja, utripa, dokler se shranjujejo slike ali videoposnetki. Ne odpirajte pokrova predalčka
za baterije/reže za pomnilniško kartico in ne odstranjujte polnilne baterije ali
pomnilniške kartice, dokler utripa kazalnik. Če to storite, se lahko izgubijo podatki ali se lahko
poškoduje fotoaparat ali pomnilniška kartica.
C
Samodejni izklop
• Če se približno eno minuto ne izvede noben postopek, se bo zaslon izklopil, fotoaparat pa
preklopi v način pripravljenosti in lučka ob vključenem aparatu začne utripati. Fotoaparat se v
načinu pripravljenosti po približno treh minutah izklopi.
• Za vklop zaslona, ko je fotoaparat v načinu pripravljenosti, opravite postopek, kot je pritisk stikala
za vklop/izklop ali sprožilca.
C
Uporaba stativa
• Uporabo stativa za stabilizacijo fotoaparata priporočamo v naslednjih okoliščinah:
- Pri fotografiranju slabo osvetljenih motivov, ko je način bliskavice nastavljen na W (izkl.)
- Kadar je zoom v položaju telefoto
• Če pri fotografiranju uporabljate stativ za stabilizacijo fotoaparata, nastavitev Photo VR (Foto
VR) nastavite na Off (Izklop) v meniju z nastavitvami (A120), da preprečite morebitne napake
zaradi te funkcije.
Uporaba bliskavice
Kadar pri fotografiranju potrebujete bliskavico,
npr. v temnih prostorih ali kadar je motiv osvetljen
od zadaj, pomaknite krmilni element K (dvig
bliskavice), da dvignete bliskavico.
• Ko je prikazan zaslon za fotografiranje, lahko
pritisnete večnamenski izbirnik H (m), da
nastavite spodaj opisane funkcije. Če želite
nastaviti, da se bliskavica vedno sproži, izberite
m (doosvetlitev).
• Če bliskavice ne uporabljate, jo nežno potisnite
navzdol, dokler se ne zaskoči.
Snemanje videoposnetkov
Prikažite zaslon za fotografiranje in pritisnite gumb
b (e za snemanje videoposnetka) za začetek snemanja
videoposnetka. Za konec snemanja videoposnetka
ponovno pritisnite gumb b (e).
25
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Fotografiranje
Fotografiranje na dotik
Funkcijo fotografiranja na dotik lahko vklopite tako, da
tapnete ikono fotografiranja na dotik na zaslonu za
fotografiranje.
• Pri privzeti nastavitvi A Touch shutter (Sprožilec
na dotik) se zaklop sproži ob preprostem dotiku
motiva na zaslonu brez uporabe sprožilca.
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Preklop med zaslonom in iskalom
Priporočamo, da iskalo uporabite, ko zaradi močne
svetlobe težko vidite zaslon, npr. ko zunaj sije sonce.
• Ko obraz približate iskalu, senzor za oko to zazna ter
vklopi iskalo in izklopi zaslon (privzeta nastavitev).
• Prav tako lahko za preklop med prikazom na zaslonu
in iskalom pritisnete gumb x (za zaslon).
Senzor za oko
Iskalo
Gumb za nastavitev dioptrije iskala
Če slabo vidite sliko v iskalu, skušajte med gledanjem
skozi iskalo obračati gumb za nastavljanje dioptrije.
• Pazite, da se s prsti ali z nohti ne zadenete v oko.
Gumb za nastavljanje dioptrije
B
Opombe o preverjanju in prilagajanju barv slike
Uporabite zaslon na zadnji strani fotoaparata, saj zaslon omogoča boljši prikaz barv od iskala.
26
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Fotografiranje
Predvajanje slik
1
Pritisnite gumb c (za predvajanje), da
izberete način za predvajanje.
• Če pritisnete in zadržite gumb c, ko je fotoaparat
izklopljen, se fotoaparat vklopi v načinu za predvajanje.
2
Za izbiro slike za prikaz uporabite
večnamenski izbirnik.
Prikaz prejšnje slike
• Za hitro premikanje med slikami pritisnite in zadržite
HIJK.
• Slike lahko izberete tudi z obračanjem
večnamenskega izbirnika ali gumba za upravljanje.
• Za predvajanje posnetega videoposnetka pritisnite
gumb k.
• Da se vrnete v način za fotografiranje, pritisnite gumb
c ali sprožilec.
• Pomaknite element za upravljanje
zooma proti g (i) v
celozaslonskem načinu
predvajanja, da povečate sliko.
Prikaz naslednje slike
3.0
• Če v celozaslonskem načinu
predvajanja element za upravljanje
zooma pomaknete proti f (h),
preklopite v način predvajanja
sličic in na zaslonu prikažete več
slik.
C
1/20
Upravljanje zaslona na dotik na zaslonu za predvajanje
Zaslon za predvajanje lahko upravljate prek zaslona na dotik (A7).
27
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Predvajanje slik
Brisanje slik
1
Če želite izbrisati sliko, ki je trenutno
prikazana na zaslonu, v načinu
predvajanja pritisnite gumb
l (za brisanje).
2
Z večnamenskim izbirnikom
HI izberite želeni način brisanja in
pritisnite gumb k.
Current image
• Za izhod brez brisanja pritisnite gumb d.
Erase selected images
Delete
All images
3
Izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Izbrisanih slik ni mogoče obnoviti.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Opombe o brisanju slik, ki so hkrati shranjene v formatu RAW in JPEG
Ko ta fotoaparat uporabljate za brisanje slik, ki ste jih posneli z RAW + Fine (RAW + Kakovostna)
ali RAW + Normal (RAW + Običajna) pri nastavitvi Image quality (Kakovost slike) (A123),
bosta hkrati zbrisani obe sliki RAW in JPEG. Ne morete izbrisati samo enega formata.
B
Brisanje slik, posnetih z neprekinjenim fotografiranjem (zaporedje)
• Slike, ki so bile posnete z neprekinjenim fotografiranjem ali
s funkcijo samodejnega kolaža, so shranjene kot zaporedje
in v načinu za predvajanje (privzeta nastavitev) se prikaže
samo ena slika v zaporedju (ključna slika).
• Če pritisnete gumb l, ko je za zaporedje slik prikazana ključna
slika, se izbrišejo vse slike v zaporedju.
• Za brisanje posameznih slik v zaporedju pritisnite gumb k,
da prikažete posamezne slike, in pritisnite gumb l.
C
1/5
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Brisanje slike, posnete v načinu fotografiranja
V načinu za fotografiranje pritisnite gumb l, da izbrišete zadnjo shranjeno sliko.
28
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Brisanje slik
Zaslon za izbiro slik za brisanje
1
Uporabite večnamenski izbirnik JK ali
ga obrnite, da izberete sliko, ki jo želite
izbrisati.
Erase selected images
• Za preklop v celozaslonski način predvajanja
pomaknite element za upravljanje zooma (A2)
proti g (i), za predvajanje sličic pa proti f (h).
Back
2
Uporabite HI, da izberete ON ali OFF.
ON/OFF
Confirm
Erase selected images
• Ko je izbrana možnost ON, se pod izbrano sliko
prikaže ikona. Ponovite 1. in 2. korak, da izberete
dodatne slike.
Back
3
ON/OFF
Confirm
Da potrdite izbiro slik, pritisnite gumb k.
• Prikaže se potrditveno pogovorno okno. Za dokončanje postopka sledite navodilom na
zaslonu.
29
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Brisanje slik
Funkcije fotografiranja
Izbira načina delovanja za fotografiranje...............................................................................31
Način A (samodejno) .................................................................................................................32
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja) ...........................33
Creative Mode (Ustvarjalni način) (uporaba učinkov med fotografiranjem)............51
Načini A, B, C in D (nastavljanje osvetlitve za fotografiranje) ....................................53
Nastavljanje funkcij fotografiranja z večnamenskim izbirnikom (m/n/p/o) .......57
Način bliskavice...............................................................................................................................58
Self-timer (Samosprožilec) ..........................................................................................................61
Način ostrenja..................................................................................................................................63
Uporaba ustvarjalnega drsnika .................................................................................................66
Exposure Compensation (Kompenzacija osvetlitve) (nastavljanje svetlosti) ...........68
Uporaba gumba w (funkcija) ..................................................................................................69
Uporaba zooma...............................................................................................................................70
Uporaba fotografiranja na dotik ...............................................................................................72
Izostritev ............................................................................................................................................73
Privzete nastavitve (način bliskavice, Self-timer (Samosprožilec) in način
ostrenja) .............................................................................................................................................78
Funkcije, ki jih med fotografiranjem ni mogoče uporabljati hkrati .............................80
30
Funkcije fotografiranja
Izbira načina delovanja za fotografiranje
Gumb za izbiro načina lahko obrnete, da želeni način
fotografiranja poravnate s kazalnikom na ohišju
fotoaparata.
• Način A (samodejno)
Ta način omogoča običajno fotografiranje v različnih pogojih fotografiranja.
• Način o (ustvarjalni)
Uporabite učinke na slikah med fotografiranjem.
• Načini y (scenski)
Pritisnete lahko gumb d in izberete scenski način za fotografiranje z uporabo
nastavitev, ki so primerne pogojem.
Pri uporabi možnosti Scene auto selector (Samodejno izbiranje scene) (privzeta
nastavitev) fotoaparat po izbiri motiva prepozna pogoje fotografiranja, zato lahko
fotografirate z nastavitvami, ki ustrezajo pogojem.
• Način M (Short movie show (Kratek videoposnetek))
S snemanjem in samodejnim kombiniranjem več izrezkov, ki so dolgi nekaj sekund, lahko
ustvarite kratek videoposnetek, dolg do 30 sekund (e1080/30p ali S1080/25p).
• Načini A, B, C in D
S temi načini lahko bolje nadzorujete čas zaklopa in število f.
C
Zaslon za pomoč
Med spreminjanjem načina fotografiranja ali ob prikazu zaslona za nastavitev se prikaže opis funkcij.
Pritisnite sprožilec do polovice, da hitro preklopite v način za fotografiranje. Opise lahko prikažete ali
skrijete z možnostjo Help display (Zaslon za pomoč) v Monitor settings (Nastavitve zaslona)
(A126) v nastavitvenem meniju.
31
Funkcije fotografiranja
Izbira načina delovanja za fotografiranje
Način A (samodejno)
Ta način omogoča običajno fotografiranje v različnih
pogojih fotografiranja.
• Ko fotoaparat zazna človeški obraz, ga izostri (A75).
Funkcije, ki so na voljo v načinu A (samodejno)
•
•
•
•
•
Način bliskavice (A58)
Self-timer (Samosprožilec) (A61)
Način ostrenja (A63)
Exposure compensation (Izravnava osvetlitve) (A68)
Shooting menu (Meni za fotografiranje) (velja za vse načine fotografiranja) (A127)
32
Funkcije fotografiranja
Način A (samodejno)
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno
pogojem fotografiranja)
Na podlagi pogojev fotografiranja izberite enega od scenskih načinov, da boste lahko
fotografirali z nastavitvami, ki ustrezajo tem pogojem.
Scene menu
Scene auto selector
Portrait
Landscape
Time-lapse movie
Sports
Night portrait
Party/indoor
Pritisnite gumb d, da prikažete scenski meni, in z večnamenskim izbirnikom izberite enega od
naslednjih scenskih načinov.
1
2
3
4
5
o Scene auto selector (Samodejno izbiranje
scene) (privzeta nastavitev) (A34)
j Night landscape (Nočna pokrajina) (A36)1
b Portrait (Portret)
k Close-up (Bližinski posnetek) (A36)
c Landscape (Pokrajina)1
u Food (Hrana) (A36)
N Time-lapse movie (Videoposnetek iz slik v
časovnih presledkih) (A101)
m Fireworks show (Ognjemet) (A37)3, 4
d Sports (Šport) (A34)2
o Backlighting (Svetloba od zadaj) (A37)1
e Night portrait (Nočni portret) (A35)
p Easy panorama (Enostavna panorama)
(A42)1
f Party/indoor (Zabava/znotraj) (A35)1
O Pet portrait (Portret hišnega ljubljenčka)
(A38)
Z Beach (Plaža)1
O Soft (Mehko) (A39)1
z Snow (Sneg)1
I Selective color (Izbrana barva) (A39)1
h Sunset (Sončni zahod)1, 3
U Multiple exp. Lighten (Večkratna ekspozicija
Osvetlitev) (A40)5
i Dusk/dawn (Mrak/zora)1, 3
F Smart portrait (Pameten portret) (A45)
Fotoaparat izostri območje na sredini kadra.
Fotoaparat izostri območje na sredini kadra (med samodejnim ostrenjem).
Priporočamo uporabo stativa, saj je čas zaklopa dolg. Če med fotografiranjem uporabljate stativ
za stabiliziranje fotoaparata, nastavite možnost Photo VR (Foto VR) (A168) na Off (Izklop) v
meniju z nastavitvami.
Fotoaparat izostri v neskončnost (med samodejnim ostrenjem).
Priporočamo uporabo stativa, saj je čas zaklopa dolg.
33
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Namigi in opombe o scenskem načinu
y M o Scene auto selector (Samodejno izbiranje scene)
• Ko izberete motiv, fotoaparat prepozna pogoje in lahko fotografirate v skladu s temi pogoji.
A
Portrait (Portret) (za snemanje približanih portretov ene ali dveh oseb)
B
Portrait (Portret) (za snemanje portretov večjega števila oseb ali slik z veliko ozadja)
C
Landscape (Pokrajina)
D
Night portrait (Nočni portret) (za snemanje približanih portretov ene ali dveh oseb)
E
Night portrait (Nočni portret) (za snemanje portretov večjega števila oseb ali slik z
veliko ozadja)
F
Night landscape (Nočna pokrajina)
G
Close-up (Bližinski posnetek)
H
Backlighting (Svetloba od zadaj) (za fotografiranje motivov, ki niso ljudje)
I
Backlighting (Svetloba od zadaj) (za snemanje portretov)
J
Drugi pogoji fotografiranja
• V nekaterih pogojih fotografiranja fotoaparat morda ne bo izbral želenih nastavitev. V tem
primeru izberite drug način fotografiranja (A31).
• Ob uporabi digitalnega zooma se ikona načina fotografiranja spremeni v J.
y M d Sports (Šport)
• Če držite sprožilec pritisnjen do konca, se slike snemajo neprekinjeno.
• Fotoaparat lahko neprekinjeno posname do 10 slik s hitrostjo približno 10 posnetkov na
sekundo (pri nastavitvi Normal (Običajna) (kakovost slike) in i 4608×3456 (velikost slike)).
• Število slik na sekundo pri neprekinjenem fotografiranju je lahko manjše glede na trenutne
nastavitve kakovosti in velikosti slike, uporabljeno pomnilniško kartico ali pogoje fotografiranja.
• Izostritev, osvetlitev in barvni odtenek za drugo in naslednje slike ostanejo na vrednostih,
določenih s prvo sliko.
34
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
y M e Night portrait (Nočni portret)
• Pred fotografiranjem dvignite bliskavico.
• Na zaslonu, ki se prikaže po izbiri možnosti e Night portrait (Nočni portret), izberite
u Hand-held (V roki) ali w Tripod (Stativ).
• u Hand-held (V roki):
- Ko je ikona e na zaslonu za fotografiranje prikazana v zeleni barvi, pritisnite sprožilec do
konca, da posnamete zaporedje slik, ki jih fotoaparat združi v eno sliko in jo shrani.
- Ko je ikona e na zaslonu za fotografiranje prikazana v beli barvi, pritisnite sprožilec do konca,
da posnamete eno sliko.
- Ko sprožilec pritisnete do konca, držite fotoaparat pri miru, dokler se ne prikaže fotografija.
Ko posnamete sliko, lahko fotoaparat izklopite šele, ko se znova prikaže zaslon za
fotografiranje.
- Če se motiv med zaporednim fotografiranjem premakne, je lahko slika popačena, prekrita ali
zamegljena.
- Kot zajema (tj. območje, vidno v okvirju), viden na shranjeni sliki, bo ožji od tistega, ki je viden
na zaslonu za fotografiranje.
- Neprekinjeno fotografiranje morda v določenih pogojih fotografiranja ne bo mogoče.
• w Tripod (Stativ):
- Fotoaparat ob pritisku sprožilca posname eno sliko z dolgim časom zaklopa.
- Zmanjšanje tresljajev je onemogočeno ne glede na nastavitev Photo VR (Foto VR)
(A168) v nastavitvenem meniju.
y M f Party/indoor (Zabava/znotraj)
• Da se izognete učinku tresenja fotoaparata, mirno držite fotoaparat. Če med fotografiranjem
uporabljate stativ za stabiliziranje fotoaparata, nastavite možnost Photo VR (Foto VR)
(A168) na Off (Izklop) v meniju z nastavitvami.
35
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
y M j Night landscape (Nočna pokrajina)
• Na zaslonu, ki se prikaže po izbiri možnosti j Night landscape (Nočna pokrajina), izberite
u Hand-held (V roki) ali w Tripod (Stativ).
• u Hand-held (V roki):
- Ko je ikona j na zaslonu za fotografiranje prikazana v zeleni barvi, pritisnite sprožilec do
konca, da posnamete zaporedje slik, ki jih fotoaparat združi v eno sliko in jo shrani.
- Ko je ikona j na zaslonu za fotografiranje prikazana v beli barvi, pritisnite sprožilec do konca,
da posnamete eno sliko.
- Ko sprožilec pritisnete do konca, držite fotoaparat pri miru, dokler se ne prikaže fotografija.
Ko posnamete sliko, lahko fotoaparat izklopite šele, ko se znova prikaže zaslon za
fotografiranje.
- Kot zajema (tj. območje, vidno v okvirju), viden na shranjeni sliki, bo ožji od tistega, ki je viden
na zaslonu za fotografiranje.
- Neprekinjeno fotografiranje morda v določenih pogojih fotografiranja ne bo mogoče.
• w Tripod (Stativ):
- Fotoaparat ob pritisku sprožilca posname eno sliko z dolgim časom zaklopa.
- Zmanjšanje tresljajev je onemogočeno ne glede na nastavitev Photo VR (Foto VR)
(A168) v nastavitvenem meniju.
y M k Close-up (Bližinski posnetek)
• Nastavitev načina ostrenja (A63) se spremeni na p (nastavitev za makro) in fotoaparat
samodejno zoomira na najbližji položaj, v katerem lahko izostri sliko.
• Območje ostrenja lahko premikate. Pritisnite gumb k, uporabite večnamenski izbirnik
HIJK ali ga obrnite, da premaknete območje ostrenja, in potrdite nastavitev s pritiskom na
gumb k.
y M u Food (Hrana)
• Nastavitev načina ostrenja (A63) se spremeni na p (nastavitev za makro) in fotoaparat
samodejno zoomira na najbližji položaj, v katerem lahko izostri sliko.
• Obrnite lahko gumb za upravljanje ali večnamenski
izbirnik in tako prilagodite odtenek. Nastavitev
barvnega odtenka se shrani v pomnilnik fotoaparata
tudi po izklopu.
• Območje ostrenja lahko premikate. Pritisnite gumb k,
uporabite večnamenski izbirnik HIJK ali ga obrnite,
da premaknete območje ostrenja, in potrdite nastavitev
s pritiskom na gumb k.
1/250 F3.4
100
36
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
0.0
25m 0s
500
y M m Fireworks show (Ognjemet)
• Ko je prikazan zaslon za fotografiranje, lahko pritisnete gumb k, da izostrite z ročnim
ostrenjem. Za več informacij glejte 2. korak v razdelku »Uporaba ročnega ostrenja« (A64).
• Čas zaklopa je nastavljen na 4 sekunde.
• Kompenzacije osvetlitve ni mogoče uporabiti (A68).
y M o Backlighting (Svetloba od zadaj)
• Na zaslonu, ki se pokaže po izbiri o Backlighting (Svetloba od zadaj), glede na pogoje
fotografiranja izberite On (Vklop) ali Off (Izklop), da omogočite ali onemogočite funkcijo za
velik dinamični obseg (HDR).
• Off (Izklop): Bliskavica se sproži, da je preprečeno zasenčenje motiva. Fotografirajte z
dvignjeno bliskavico.
- Do konca pritisnite sprožilec, da posnamete eno sliko.
• On (Vklop): To uporabite pri snemanju slik z zelo svetlimi in temnimi območji v istem kadru.
- Ko je sprožilec pritisnjen do konca, fotoaparat neprekinjeno snema slike in shrani naslednji
dve sliki:
- Sestavljeno sliko, ki ni posneta s funkcijo HDR.
- Sestavljeno sliko HDR, na kateri je ohranjenih več podrobnosti v svetlih ali temnih delih
slike.
- Če je dovolj prostora samo za shranjevanje ene slike, bo shranjena samo slika, ki je bila ob
fotografiranju obdelana s funkcijo D-Lighting (A89), kjer so popravljena temna območja
slike.
- Ko sprožilec pritisnete do konca, držite fotoaparat pri miru, dokler se ne prikaže fotografija.
Ko posnamete sliko, lahko fotoaparat izklopite šele, ko se znova prikaže zaslon za
fotografiranje.
- Kot zajema (tj. območje, vidno v okvirju), viden na shranjeni sliki, bo ožji od tistega, ki je viden
na zaslonu za fotografiranje.
- Pri nekaterih pogojih fotografiranja se lahko ob svetlih predmetih pojavijo temne sence,
temne predmete pa lahko obdajajo svetla območja.
B
Opombe o HDR
Priporočena je uporaba stativa. Če uporabljate stativ za stabiliziranje fotoaparata, nastavite
možnost Photo VR (Foto VR) (A168) v nastavitvenem meniju na Off (Izklop).
37
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
y M O Pet portrait (Portret hišnega ljubljenčka)
• Ko fotoaparat usmerite proti psu ali mački, samodejno zazna obraz psa ali mačke in ga izostri.
Privzeta nastavitev je, da se zaklop samodejno sproži, ko fotoaparat zazna obraz psa ali mačke
(portret ljubljenčka s samodejno sprožitvijo).
• Na zaslonu, ki se prikaže po izbiri možnosti O Pet portrait (Portret hišnega ljubljenčka),
izberite U Single (Posamezno) ali V Continuous (Neprekinjeno).
- U Single (Posamezno): Ko je zaznan obraz psa ali mačke, fotoaparat posname eno sliko.
- V Continuous (Neprekinjeno): Ko je zaznan obraz psa ali mačke, fotoaparat
neprekinjeno posname tri slike.
B
Portret ljubljenčka s samodejno sprožitvijo in samosprožilec za samoportret
Ko pritisnete večnamenski izbirnik, je mogoče nastaviti naslednje J (n).
• Y Pet portrait auto release (Portret ljubljenčka s samodejno sprožitvijo): Fotoaparat
samodejno sproži zaklop, ko zazna obraz psa ali mačke.
- Portret ljubljenčka s samodejno sprožitvijo se nastavi na k, ko je posnetih pet nizov
posnetkov.
- Zaklop lahko sprožite tudi s pritiskom sprožilca. Ko je izbrano V Continuous (Neprekinjeno),
se slike snemajo neprekinjeno, medtem ko sprožilec držite pritisnjen do konca.
• r5s Self-portrait timer (Samosprožilec za samoportret): Zaklop se sproži 5 sekund po
pritisku sprožilca do konca.
Do konca pritisnite sprožilec in nato kadrirajte sliko.
- Za več informacij glejte »Self-timer (Samosprožilec)« (A61).
- Ko fotoaparat zazna obraz psa, mačke ali človeka, ga izostri.
- Zaporedno snemanje slik ni mogoče.
• k: Fotoaparat sproži zaklop, ko je sprožilec pritisnjen do konca.
- Ko fotoaparat zazna obraz psa, mačke ali človeka, ga izostri.
- Ko je izbrano V Continuous (Neprekinjeno), se slike snemajo neprekinjeno, medtem ko
sprožilec držite pritisnjen do konca.
B
Območje ostrenja
• Ko fotoaparat zazna obraz, se okoli njega prikaže rumen
okvir. Ko fotoaparat izostri obraz znotraj dvojnega okvira
(območje ostrenja), se dvojni okvir obarva zeleno. Če
fotoaparat ne zazna nobenega obraza, bo izostril motiv v
sredini kadra.
• V določenih pogojih fotografiranja fotoaparat morda ne
bo zaznal obraza psa, mačke ali človeka in bo z obrobo
označen drug motiv.
100
38
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
y M O Soft (Mehko)
• Ustvari rahel učinek mehke izostritve po celotni sliki, da je slika mehkejša.
• Nekatere Movie options (Možnosti videoposnetkov) (A145) niso na voljo.
y M I Selective color (Izbrana barva)
• Ohrani samo izbrano barvo, druge barve pa spremeni v črno-belo.
• Obrnite gumb za upravljanje, da nastavite želeno
barvo.
100
1/250
39
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
F3.4
0.0
25m 0s
500
y M U Multiple exp. Lighten (Večkratna ekspozicija Osvetlitev)
• Fotoaparat v rednih intervalih samodejno posname motive, ki se premikajo, primerja vse slike
in sestavi samo njihova svetla območja, nato pa jih shrani kot eno sliko. Posnamete lahko
svetlobne sledi, denimo sledi avtomobilskih luči ali gibanje zvezd.
• Na zaslonu, ki se prikaže po izbiri možnosti U Multiple exp. Lighten (Večkratna
ekspozicija Osvetlitev), izberite V Nightscape + light trails (Nočna pokrajina + sledi
svetlobe), W Nightscape + star trails (Nočna pokrajina + sledi zvezd) ali S Star trails
(Sledi zvezd).
Možnost
Opis
V Nightscape +
light trails
(Nočna
pokrajina +
sledi svetlobe)
To možnost uporabite, da posnamete sledi avtomobilskih luči na
ozadju nočne pokrajine.
• Fotoaparat izostri območje na sredini kadra.
• Z obračanjem gumba za upravljanje oziroma večnamenskega
izbirnika lahko nastavite želeni interval med posnetki. Nastavljeni
interval postane čas zaklopa. Čas zaklopa lahko nastavite tudi tako, da
na zaslonu za fotografiranje pritisnete kazalnik časa zaklopa. Ko je
posnetih 50 slik, fotoaparat samodejno ustavi fotografiranje.
• Na vsakih 10 posnetih slik se samodejno shrani ena sestavljena slika
s sledmi z začetka fotografiranja, ki se prekrivajo.
W Nightscape +
star trails
(Nočna
pokrajina +
sledi zvezd)
To možnost uporabite, da posnamete gibanje zvezd z nočno pokrajino
v kadru.
• Izostritev je fiksno nastavljena na neskončnost. Na zaslonu za
fotografiranje se prikaže ikona R.
• Zoom se samodejno nastavi na najbolj širokokotni položaj.
• Slike se posnamejo vsakih 20 sekund pri času zaklopa 5 sekund. Ko
je posnetih 300 slik, fotoaparat samodejno ustavi fotografiranje.
• Na vsakih 30 posnetih slik se samodejno shrani ena sestavljena slika
s sledmi z začetka fotografiranja, ki se prekrivajo.
S Star trails
(Sledi zvezd)
To možnost uporabite, da posnamete gibanje zvezd.
• Izostritev je fiksno nastavljena na neskončnost. Na zaslonu za
fotografiranje se prikaže ikona R.
• Zoom se samodejno nastavi na najbolj širokokotni položaj.
• Slike se posnamejo vsakih 25 sekund pri času zaklopa 5 sekund. Ko
je posnetih 300 slik, fotoaparat samodejno ustavi fotografiranje.
• Na vsakih 30 posnetih slik se samodejno shrani ena sestavljena slika
s sledmi z začetka fotografiranja, ki se prekrivajo.
• Med intervalom fotografiranja se bo zaslon morda izklopil. Ko je zaslon izklopljen, sveti
lučka ob vključenem aparatu.
• Da prekinete fotografiranje, preden se samodejno zaključi, pritisnite gumb k, medtem ko je
zaslon vklopljen.
• Ko dobite želene sledi, končajte fotografiranje. Če fotografiranje nadaljujete, lahko
izgubite podrobnosti v območjih kompozicije.
40
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
B
Opombe o načinu večkratne ekspozicije osvetlitve
• Fotoaparat ne more posneti slik, če pomnilniška kartica ni vstavljena.
• Dokler se fotografiranje ne konča, ne obračajte gumba za izbiro načina oziroma ne odstranjujte
pomnilniške kartice.
• Polnilna baterija naj bo dovolj napolnjena, da se fotoaparat ne bo nepričakovano izklopil.
• Kompenzacije osvetlitve ni mogoče uporabiti (A68).
• Če je izbrana možnost W Nightscape + star trails (Nočna pokrajina + sledi zvezd) ali
S Star trails (Sledi zvezd), je položaj zoom teleobjektiva omejen na kot zajema, ki je
enakovreden kotu objektiva s približno 300 mm (pri formatu 35mm [135]).
• Zmanjšanje tresljajev je onemogočeno ne glede na nastavitev Photo VR (Foto VR) (A168) v
nastavitvenem meniju.
C
Preostali čas
Preostali čas lahko preverite na zaslonu, dokler se
fotografiranje samodejno ne ustavi.
10m 0s
End recording
41
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Fotografiranje z enostavno panoramo
Obrnite gumb za izbiro načina na y M gumb d M p Easy panorama
(Enostavna panorama) M gumb k
1
Izberite W Normal (Običajna) ali
X Wide (Široka) kot razpon za
fotografiranje in pritisnite gumb k.
Easy panorama
Normal
Wide
2
Uokvirite prvi rob panoramskega
prizora in za izostritev do polovice
pritisnite sprožilec.
• Položaj zooma bo zaklenjen na širokokotni položaj.
• Fotoaparat izostri sredino kadra.
100
3
1/250
F3.4
Sprožilec pritisnite do konca in nato
prst umaknite s sprožilca.
• Prikaz KLJI označuje smer premikanja
fotoaparata.
4
Fotoaparat premikajte v eni od štirih
smeri, dokler kazalnik vodila ne doseže
konca.
• Ko fotoaparat zazna smer premikanja, začne
fotografirati.
• Fotografiranje se konča, ko fotoaparat zajame
izbrano območje fotografiranja.
• Izostritev in osvetlitev se zakleneta, dokler se
fotografiranje ne konča.
42
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Vodilo
0.0
25m 0s
500
Primer premikanja fotoaparata
• Svoje telo uporabite kot os obračanja in fotoaparat
počasi premikajte v loku v smeri oznake (KLJI).
• Fotografiranje se ustavi, če vodilo ne doseže konca
v približno 15 sekundah (ko je izbrana možnost
W Normal (Običajna)) ali v približno 30 sekundah
(ko je izbrana možnost X Wide (Široka)) po
začetku fotografiranja.
B
Opombe o fotografiranju z enostavno panoramo
• Območje slike na shranjeni fotografiji bo ožje, kot je bilo med fotografiranjem prikazano na
zaslonu.
• Če fotoaparat premikate prehitro, ga premočno tresete ali je motiv preveč enoličen (npr. stene ali
tema), bo prišlo do napake.
• Če fotografiranje zaključite, preden fotoaparat premaknete do polovice panoramskega prizora,
panoramska slika ne bo shranjena.
C
Velikost slike v načinu enostavne panorame
Na voljo so štiri različne maksimalne velikosti slike (v slikovnih točkah), kot je opisano spodaj. Če
zajamete več kot polovico območja panoramskega prizora, vendar fotografiranje prekinete, preden
dosežete rob območja, bo velikost slike manjša od tiste, opisane v nadaljevanju.
Če je možnost W Normal (Običajna) nastavljena na
4800
920
1536
Če je možnost X Wide (Široka) nastavljena na
9600
920
1536
43
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Predvajanje enostavne panorame
Preklopite v način za predvajanje (A27), v
celozaslonskem načinu predvajanja prikažite sliko,
posneto z enostavno panoramo, in nato za predvajanje
slike v smeri, v kateri je bila posneta, pritisnite gumb k.
• Za predvajanje naprej ali nazaj obrnite večnamenski
izbirnik ali gumb za upravljanje.
4/4
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Krmilni elementi predvajanja so med predvajanjem
prikazani na zaslonu.
Za izvajanje spodaj opisanih postopkov z
večnamenskim izbirnikom JK izberite krmilni element
in nato pritisnite gumb k.
Funkcija
Ikona
Opis
Previjanje
nazaj
A
Za predvajanje nazaj držite pritisnjen gumb k.*
Previjanje
naprej
B
Za predvajanje naprej držite pritisnjen gumb k.*
Začasno zaustavite predvajanje. Med pavzo lahko opravite naslednje
postopke.
Začasna
zaustavitev
Končaj
E
G
C
Za previjanje nazaj držite pritisnjen gumb k.*
D
Za premikanje držite pritisnjen gumb k.*
F
Ponovni vklop samodejnega premikanja.
Vrnitev v način celozaslonskega predvajanja.
* Te postopke lahko izvedete tudi z vrtenjem večnamenskega izbirnika oziroma gumba za
upravljanje.
B
Opombe o fotografiranju z enostavno panoramo
• Slik ni mogoče urejati s tem fotoaparatom.
• Ta fotoaparat ne more premikati predvajanja ali povečati slik enostavne panorame, ki so bile
posnete z drugimi znamkami ali modeli digitalnega fotoaparata.
B
Opombe o tiskanju panoramskih slik
Morda ne bo mogoče natisniti celotne slike, kar je odvisno od nastavitev tiskalnika. Poleg tega
tiskanje morda sploh ne bo mogoče, kar je odvisno od vrste tiskalnika.
44
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Fotografiranje z načinom Pameten portret (izboljšanje
posnetkov človeških obrazov)
Sliko lahko posnamete s funkcijo glamurnega retuširanja, da izboljšate človeške obraze.
Obrnite gumb za izbiro načina na y M gumb d M F Smart portrait
(Pameten portret) M gumb k M gumb d
1
Pritisnite večnamenski izbirnik K, da
uporabite učinek.
• Uporabite JK, da izberete želeni učinek.
• Uporabite HI, da izberete stopnjo učinka.
• Hkrati lahko uporabite več učinkov.
B Skin softening (Mehčanje kože),
l Foundation makeup (Podloga za ličenje),
Q Soft (Mehko), G Vividness (Živahnost),
o Brightness (Exp. +/-) (Svetlost (osvetlitev
+/-))
• Izberite f Exit (Izhod), da skrijete drsnik.
• Ko konfigurirate želene učinke, pritisnite gumb
k ali izberite f Exit (Izhod), da jih uporabite.
Drsnik
Skin softening
OK
5
4
3
2
1
OFF
Učinki
2
Kadrirajte sliko in pritisnite sprožilec.
B
Opombe o pametnem portretu
• Ko nastavite Soft (Mehko), nekatere Movie options (Možnosti videoposnetkov) (A145)
niso na voljo.
• Količina učinka se lahko razlikuje med sliko na zaslonu za fotografiranje in shranjeno sliko.
C
Nastavitve za glamurno retuširanje
Histogram se prikaže, ko izberete Brightness (Exp. +/-) (Svetlost (osvetlitev +/-)).
Za več informacij glejte »Uporaba histograma« (A68).
45
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Funkcije, ki so na voljo za pameten portret
•
•
•
•
•
•
•
Glamour retouch (Glamurno retuširanje) (A45)
Self-Collage (Samodejni kolaž) (A47)
Blink proof (Izogibanje pomežikom) (A49)
Smile timer (Časomerilec nasmeha) (A50)
Način bliskavice (A58)
Self-timer (Samosprožilec) (A61)
Shooting menu (Meni za fotografiranje) (velja za vse načine fotografiranja) (A127)
Uporaba mehčanja kože in podloge za ličenje
• Ko je scenski način Smart portrait (Pameten portret) nastavljen na Skin softening
(Mehčanje kože) ali Foundation makeup (Podloga za ličenje) in ko fotoaparat zazna
človeški obraz, obdela sliko tako, da pred shranjevanjem slike zmehča tone kože na
obrazu ali prilagodi barve obraza (pri do treh obrazih).
• Slike lahko shranite tudi z uporabljenim učinkom Skin softening (Mehčanje kože), če
fotografirate v scenskem načinu Scene auto selector (Samodejno izbiranje scene),
Portrait (Portret) ali Night portrait (Nočni portret). Količine učinka ni mogoče
nastaviti.
• Po fotografiranju lahko uporabite tudi učinke Skin softening (Mehčanje kože) ali
Foundation makeup (Podloga za ličenje) v Glamour retouch (Glamurno
retuširanje) v meniju za predvajanje (A90).
B
Opombe o mehčanju kože
• Po koncu fotografiranja bo shranjevanje slik morda trajalo dlje kot običajno.
• V določenih pogojih fotografiranja želenih rezultatov morda ne bo mogoče doseči ali pa bodo
učinki uporabljeni na delih slike, kjer ni obraza.
46
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Uporaba funkcije Kolaž avtoportretov
Fotoaparat lahko posname serijo od štirih do devetih
slik ob intervalih in jih shrani kot eno sliko (kolaž).
Obrnite gumb za izbiro načina na y M gumb d M F Smart portrait
(Pameten portret) M gumb k M Self-Collage (Samodejni kolaž) M gumb k
1
Nastavite samodejni kolaž.
• Number of shots (Število posnetkov): Nastavite število posnetkov, ki jih fotoaparat
samodejno posname (število posnetih slik za skupno sliko). Izbrati je mogoče 4 (privzeta
nastavitev) ali 9.
• Interval: Nastavite čas intervala med vsakim posnetkom. Izbrati je mogoče Short
(Kratko), Medium (Srednje) (privzeta nastavitev) ali Long (Dolgo).
• Shutter sound (Zvok zaklopa): Nastavite, ali naj se vklopi zvok zaklopa za funkcijo kolaža
avtoportretov.
Izbrati je mogoče Standard (Standardni), SLR, Magic (Čarobno) (privzeta nastavitev)
ali Off (Izklop). Če izberete katero drugo nastavitev razen Off (Izklop), se zasliši zvok
odštevanja.
Nastavitev, kot je določena za Shutter sound (Zvok zaklopa) v Sound settings
(Nastavitve zvoka) v meniju z nastavitvami, ni uporabljena za to nastavitev.
• Ko končate z nastavitvami, pritisnite gumb d ali sprožilec, da zapustite meni.
2
S pritiskom večnamenskega izbirnika
J izberite n Self-Collage (Samodejni
kolaž) in pritisnite gumb k.
• Prikaže se potrditveno pogovorno okno.
• Če želite uporabiti funkcijo glamurnega retuširanja
za fotografiranje, nastavite učinek pred izbiro
kolaža avtoportretov (A45).
Self-Collage
OK
47
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
3
Posnemite sliko.
• Ko pritisnete sprožilec, se začne odštevanje
(približno pet sekund) in zaklop se samodejno
sproži.
• Fotoaparat bo samodejno sprožil zaklop za
preostale slike. Odštevanje se začne približno tri
sekunde pred fotografiranjem.
• Število posnetkov prikazuje simbol U na zaslonu.
Med fotografiranjem se prikaže z rumeno barvo, po
fotografiranju pa z belo.
4
2
Na zaslonu, ki se prikaže, ko fotoaparat posname določeno število
posnetkov, izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Shrani se slika kolaža.
• Vsaka posneta slika se shrani kot individualna slika, ločena od slike s kolažem. Slike se
združijo v zaporedju in slika kolaža z enim kadrom se uporabi kot ključna slika (A86).
• Če je izbrana možnost No (Ne), se slika kolaža ne shrani.
B
Opombe o samodejnem kolažu
• Če postopke, ki so navedeni v nadaljevanju, izvedete, preden fotoaparat konča fotografiranje
izbranega števila posnetkov, se fotografiranje prekliče, slika kolaža pa se ne shrani. Fotografije, ki
so bile posnete pred preklicem fotografiranja, se shranijo kot posamezne slike.
- Pritisnite sprožilec.
- Dvignite oziroma zaprite bliskavico.
• Če pri snemanju slik uporabite Date stamp (Časovni žig) (A166), bosta datum in čas
označena samo v spodnjem desnem kotu skupne slike. Datuma in časa ni mogoče označiti na
vsaki posamezni sliki v skupni sliki.
• Ta funkcija morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A80).
48
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Uporaba možnosti izogibanja pomežikom
Fotoaparat samodejno sproži zaklop dvakrat za vsak
posnetek in shrani tisto sliko, na kateri so oči motiva
odprte.
• Če fotoaparat shrani sliko, na kateri ima motiv morda
zaprte oči, bo za nekaj sekund prikazano pogovorno
okno, prikazano na desni.
A blink was detected in the
picture just taken.
Obrnite gumb za izbiro načina na y M gumb d M F Smart portrait
(Pameten portret) M gumb k M Blink proof (Izogibanje pomežikom) M gumb k
Izberite On (Vklop) ali Off (Izklop) (privzeta nastavitev) pri Blink proof
(Izogibanje pomežikom) in pritisnite gumb k.
B
Opomba o izogibanju pomežikom
Ta funkcija morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A80).
49
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Uporaba časomerilca nasmeha
Fotoaparat samodejno sprosti zaklop, kadarkoli zazna nasmejan obraz.
Obrnite gumb za izbiro načina na y M gumb d M F Smart portrait
(Pameten portret) M gumb k M gumb d
Pritisnite večnamenski izbirnik J, da
izberete a Smile timer (Časomerilec
nasmeha), in pritisnite gumb k.
• Funkcijo glamurnega retuširanja nastavite pred
izbiro časomerilca nasmeha (A45).
• Ko pritisnete sprožilec, da posnamete sliko, se
časomerilec nasmeha konča.
Smile timer
OK
B
Opombe o časomerilcu nasmeha
• V nekaterih pogojih fotografiranja fotoaparat morda ne bo uspel zaznati obrazov ali nasmehov
(A75). Za fotografiranje lahko uporabite tudi sprožilec.
• Ta funkcija morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A80).
C
Ko utripa lučka samosprožilca
Pri uporabi časomerilca nasmeha lučka samosprožilca utripa, ko fotoaparat zazna obraz. Takoj ko se
zaklop sproži, začne utripati hitro.
50
Funkcije fotografiranja
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Creative Mode (Ustvarjalni način) (uporaba učinkov
med fotografiranjem)
Uporabite učinke na slikah med fotografiranjem.
• Na voljo je pet skupin učinkov: Light (Svetloba)
(privzeta nastavitev), Depth (Globina), Memory
(Spomin), Classic (Klasično) in Noir (Črna).
1
Pritisnite gumb k.
• Prikaže se zaslon za izbiro učinka.
2
Za izbiranje učinka uporabite
večnamenski izbirnik J K.
Skupina učinkov
Light
• Skupino učinkov lahko spremenite z obračanjem
gumba za upravljanje.
• Za izhod brez shranjevanja izbire pritisnite H.
Dream
Back
Adjust
Confirm
Adjust
Confirm
Učinki
3
Za prilagoditev učinka pritisnite I.
• Če učinka ne želite prilagoditi, pritisnite gumb
k in nadaljujte s 6. korakom.
Light
Pop
Back
4
Z gumboma J K označite želeno
možnost in pritisnite gumb I.
• Izberite Exposure compensation (Izravnava
osvetlitve), Contrast (Kontrast), Hue (Odtenek),
Saturation (Nasičenost) ali Peripheral illumination
(Periferna osvetlitev). Možnosti, ki jih lahko izberete, so
odvisne od skupine.
Exposure compensation
Back
51
Funkcije fotografiranja
Creative Mode (Ustvarjalni način) (uporaba učinkov med fotografiranjem)
Adjust
Reset
5
Z J K prilagodite raven učinka in
pritisnite gumb k.
Contrast
50
Back
Confirm
Drsnik
6
Za fotografiranje pritisnite sprožilec ali gumb b (e gumb za
snemanje videoposnetka).
• Fotoaparat zazna glavni motiv in ga izostri (območje iskanja AF) (A74). Če fotoaparat
zazna človeški obraz, ga prednostno izostri.
C
Izbiranje skupine učinkov
Ko se v 1. koraku prikaže zaslon, pritisnite gumb d, da izberete skupino učinkov.
Funkcije, ki so na voljo v ustvarjalnem načinu
•
•
•
•
•
Način bliskavice (A58)
Self-timer (Samosprožilec) (A61)
Način ostrenja (A63)
Exposure compensation (Izravnava osvetlitve) (A68)
Shooting menu (Meni za fotografiranje) (velja za vse načine fotografiranja) (A127)
52
Funkcije fotografiranja
Creative Mode (Ustvarjalni način) (uporaba učinkov med fotografiranjem)
Načini A, B, C in D (nastavljanje osvetlitve za
fotografiranje)
V načinih A, B, C in D lahko skladno s pogoji
fotografiranja nastavite osvetlitev (kombinacija časa
zaklopa in števila f). Z nastavitvijo možnosti menija za
fotografiranje (A120) si lahko zagotovite večji nadzor
pri fotografiranju.
Način fotografiranja
1
2
3
Opis
A Programmed auto
(Samodejni program)
Omogočite lahko, da fotoaparat sam prilagodi čas zaklopa in število
f.
• Kombinacijo časa zaklopa in števila f lahko spremenite z
obračanjem gumba za upravljanje ali večnamenskega izbirnika
(prilagodljivi program). Ko je aktiven prilagodljiv program, se v
zgornjem levem kotu zaslona prikaže O (oznaka prilagodljivega
programa).
• Za preklic prilagodljivega programa obrnite gumb za
upravljanje ali večnamenski izbirnik v nasprotni smeri
nastavljanja, dokler oznaka O ne izgine, spremenite način
fotografiranja ali izklopite fotoaparat.
B Shutter-priority auto
(Samodejno s prednostjo
zaklopa)
Obrnite gumb za upravljanje ali večnamenski izbirnik, da določite čas
zaklopa.1 Fotoaparat samodejno določi število f.
C Aperture-priority auto
(Samodejno s prednostjo
zaslonke)
Obrnite gumb za upravljanje ali večnamenski izbirnik, da nastavite
število f.2 Fotoaparat samodejno določi čas zaklopa.
D Manual (Ročno)3
Nastavite čas zaklopa in število f. Obrnite gumb za upravljanje, da
nastavite čas zaklopa.1 Zavrtite večnamenski izbirnik, da nastavite
število f.2
To funkcijo lahko nastavite tudi tako, da na zaslonu za fotografiranje pritisnete kazalnik časa zaklopa.
To funkcijo lahko nastavite tudi tako, da na zaslonu za fotografiranje pritisnete kazalnik števila f.
Dodelitve kazalnikov za nastavitev osvetlitve lahko spremenite z Toggle Av/Tv selection
(Preklop izbire Av/Tv) v nastavitvenem meniju (A120).
Prilagodljiv program je aktiviran.
Gumb za upravljanje
Večnamenski izbirnik
100
1/250
Čas zaklopa
53
Funkcije fotografiranja
Načini A, B, C in D (nastavljanje osvetlitve za fotografiranje)
F3.4
0.0
25m 0s
500
Število f
Nasveti za nastavljanje osvetlitve
Občutek dinamike in stopnja neostrosti ozadja na motivih sta odvisna od kombinacij časa
zaklopa in števila f, čeprav je osvetlitev enaka.
Učinek časa zaklopa
Pri kratkem času zaklopa so lahko posnetki hitro premikajočih se motivov videti statični, pri
dolgem času zaklopa pa je lahko gibanje premikajočega se motiva na posnetku poudarjeno.
Krajši čas
1/1000 s
Daljši čas
1/30 s
Učinek števila f
Fotoaparat lahko izostri motiv skupaj z ospredjem in ozadjem ali namerno zamegli ozadje
motiva.
Veliko število f
(majhna zaslonka)
f/8
Majhno število f
(velika zaslonka)
f/3.4
C
Čas zaklopa in število f
• Območje nadzora časa zaklopa se razlikuje glede na položaj zooma, število f ali nastavitev
občutljivosti ISO.
• Število f se pri tem fotoaparatu spreminja tudi glede na položaj zooma.
• Pri zoomiranju po nastavitvi osvetlitve se lahko kombinacije osvetlitve ali števila f spremenijo.
• Odprte zaslonke (izražene z majhnimi števili f) spustijo v fotoaparat več svetlobe, zaprte zaslonke
(velika števila f) pa manj. Najmanjše število f predstavlja največjo zaslonko in največje število f
predstavlja najmanjšo zaslonko.
54
Funkcije fotografiranja
Načini A, B, C in D (nastavljanje osvetlitve za fotografiranje)
B
Opombe o nastavitvi osvetlitve
Če je motiv pretemen ali presvetel, morda ne bo mogoče zagotoviti ustrezne osvetlitve. V takšnih
primerih kazalnik časa zaklopa ali števila f (v načinih A, B in C) utripa, ali pa je kazalnik osvetljenosti
prikazan v rdeči barvi (v načinu D), ko sprožilec pritisnete do polovice. Spremenite nastavitev časa
zaklopa ali število f.
B
Nastavitev osvetlitve med snemanjem videoposnetkov
Ko videoposnetke snemate v načinu A, B, C ali D, nastavitve časa zaklopa in števila f niso
uporabljene.
Kazalnik osvetljenosti (v načinu D)
Stopnja odklona med vrednostjo prilagojene osvetlitve
in vrednostjo optimalne osvetlitve, ki jo izmeri
fotoaparat, je prikazana v kazalniku osvetljenosti na
zaslonu. Stopnja odklona na kazalniku osvetljenosti je
prikazana v korakih EV (–2 do +2 EV v korakih po 1/3 EV).
100
1/250
F3.4
25m 0s
500
Kazalnik osvetljenosti
B
Opombe glede občutljivosti ISO
Kadar je ISO sensitivity (Občutljivost ISO) (A123) nastavljena na Auto (Samodejno) (privzeta
nastavitev) ali Fixed range auto (Samodejno s fiksnim razponom), je vrednost občutljivosti ISO
v načinu D nastavljena na ISO 100.
Funkcije, ki so na voljo v načinih A, B, C in D
•
•
•
•
•
•
Način bliskavice (A57)
Self-timer (Samosprožilec) (A57)
Način ostrenja (A57)
Ustvarjalni drsnik (A57)
Shooting menu (Meni za fotografiranje) (A120)
Funkcije, ki jih lahko nastavite z gumbom w (funkcija) (A121)
C
Območje ostrenja
Območje ostrenja za samodejno ostrenje je odvisno od nastavitve AF area mode (Način
delovanja z območjem AF) (A123) v meniju za fotografiranje. Ko je izbrana nastavitev Target
finding AF (Območje iskanja AF) (privzeta nastavitev), fotoaparat zazna glavni motiv in ga izostri.
Če fotoaparat zazna človeški obraz, ga prednostno izostri.
55
Funkcije fotografiranja
Načini A, B, C in D (nastavljanje osvetlitve za fotografiranje)
Območje upravljanja časa zaklopa (načini A, B, C in D)
Območje nadzora časa zaklopa se razlikuje glede na položaj zooma, število f ali nastavitev
občutljivosti ISO. Poleg tega se območje upravljanja časa zaklopa spremeni pri naslednjih
nastavitvah neprekinjenega fotografiranja.
Nastavitev
ISO
sensitivity
(Občutljivost
ISO)1
(A138)
Continuous
(Neprekinjeno)
(A134)
2
Način B
Način C
Način D
Auto
(Samodejno)2
ISO 100-4002
ISO 100-8002
1/2000–1 s
1/2000–8 s
ISO 100, 200,
400, 800, 1600,
3200, 6400
Continuous H
(Neprekinjeno
H), Continuous
M (Neprekinjeno
M), Continuous
L (Neprekinjeno
L)
1/2000–1 s
Pre-shooting cache
(Predpomnilnik
pred-fotografiranja)
1/4000–1/125 s
Continuous H:
120 fps
(Neprekinjeno H:
120 sličic na
sekundo)
1/4000–1/125 s
Continuous H:
60 fps
(Neprekinjeno H:
60 sličic na
sekundo)
1/4000–1/60 s
Intvl timer
shooting
(Intervalno
fotografiranje)
1
Območje upravljanja (drugo)
Način A
Enako kot pri nastavitvi Single (Posamezno)
Nastavitev občutljivosti ISO je omejena glede na nastavitev neprekinjenega fotografiranja
(A81).
V načinu D je občutljivost ISO zaklenjena na ISO 100.
56
Funkcije fotografiranja
Načini A, B, C in D (nastavljanje osvetlitve za fotografiranje)
Nastavljanje funkcij fotografiranja z
večnamenskim izbirnikom (m/n/p/o)
Ko je prikazan zaslon za fotografiranje, lahko pritisnete večnamenski izbirnik H (m) J (n)
I (p) K (o), da nastavite spodaj opisane funkcije.
• m Način bliskavice
Ko je bliskavica dvignjena, lahko nastavite način bliskavice, ki ustreza pogojem
fotografiranja. Ko je izbrana funkcija m (doosvetlitev) ali m (standardna bliskavica), se
bliskavica vedno sproži.
• n Self-timer (Samosprožilec)/Self-portrait timer (Samosprožilec za
samoportret)
Fotoaparat sproži zaklop, ko preteče določeno število sekund po pritisku sprožilca.
• p Način ostrenja
Glede na oddaljenost od motiva lahko izberete A (samodejno ostrenje) ali
D (makrofotografiranje). Funkcijo E (ročno ostrenje) lahko nastavite tudi, ko je način za
fotografiranje nastavljen na A, B, C ali D oziroma ko je scenski način nastavljen na
Sports (Šport) ali Fireworks show (Ognjemet).
• o Ustvarjalni drsnik/Exposure compensation (Izravnava osvetlitve)
- Ustvarjalni drsnik: Ko je za način fotografiranja izbran način A, B, C ali D, lahko
prilagodite svetlost (kompenzacijo osvetlitve), živahnost, odtenek in aktivno osvetlitev
D-Lighting.
- Exposure compensation (Izravnava osvetlitve): Ko za način fotografiranja ni
izbran način A, B, C ali D, lahko prilagodite svetlost (kompenzacijo osvetlitve).
Nastavitve, ki jih lahko nastavljate, se razlikujejo glede na način fotografiranja.
57
Funkcije fotografiranja
Nastavljanje funkcij fotografiranja z večnamenskim izbirnikom (m/n/p/o)
Način bliskavice
Ko je bliskavica dvignjena, lahko nastavite način bliskavice, ki ustreza pogojem fotografiranja.
1
Pomaknite krmilni element
K (za dvig bliskavice), da
dvignete bliskavico.
• Ko je bliskavica spuščena, je bliskavica
onemogočena in prikazan je simbol S.
2
Pritisnite večnamenski izbirnik H (m).
3
Izberite želeni način bliskavice (A59)
in pritisnite gumb k.
Auto
• Če nastavitve ne potrdite s pritiskom gumba k, se
izbor prekliče.
OK
B
Lučka pripravljenosti
Med polnjenjem bliskavice K utripa. Fotoaparat ne more
fotografirati. Ko se polnjenje zaključi, je ves čas prikazan
simbol K.
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Lučka pripravljenosti
58
Funkcije fotografiranja
Način bliskavice
Razpoložljivi načini bliskavice
U
Auto (Samodejno)
Bliskavica se sproži, ko je to potrebno, na primer v šibki svetlobi.
• Kazalnik načina bliskavice se prikaže samo takoj po nastavitvi na zaslonu za
fotografiranje.
Auto+red-eye reduction (Samodejno+zmanjšanje učinka rdečih oči)/Red-eye
reduction (Zmanjšanje učinka rdečih oči)
V
Zmanjša učinek rdečih oči, ki ga na portretih povzroča bliskavica (A60).
• Ko je izbrana možnost Red-eye reduction (Zmanjšanje učinka rdečih oči), se
bliskavica sproži pri vsakem fotografiranju.
Fill flash (Doosvetlitev)/Standard flash (Standardna bliskavica)
X
Bliskavica se vključi za vsako sliko.
Y
Slow sync (Počasna sinhronizacija)
Primerno za večerne in nočne fotografije z ozadjem. Bliskavica se sproži, če je to
potrebno za osvetlitev glavnega motiva; za ozadje ponoči ali pri šibki svetlobi se uporabi
dolg čas zaklopa.
B
Opombe o fotografiranju z bliskavico
Ko uporabljate bliskavico v širokokotnem položaju objektiva, je lahko glede na razdaljo pri
fotografiranju rob slike temen.
To lahko odpravite, če zoom pomaknete nekoliko proti položaju teleobjektiva.
C
Nastavitev v načinu bliskavice
Možni načini bliskavice se razlikujejo glede na način fotografiranja.
Način bliskavice
U Auto (Samodejno)
V
1
2
A, o
y
n
A1
B1
C1
D1
w
–
–
–
–
–
Auto+red-eye reduction
(Samodejno+zmanjšanje
učinka rdečih oči)
w
–
–
–
–
–
Red-eye reduction
(Zmanjšanje učinka rdečih
oči)
–
–
w
w
w
w
2
Fill flash (Doosvetlitev)
w
–
–
–
–
–
X
Standard flash
(Standardna bliskavica)
–
–
w
w
w
w
Y
Slow sync (Počasna
sinhronizacija)
w
–
w
–
w
–
Pri načinih za fotografiranje A, B, C in D se nastavitev shrani v pomnilniku fotoaparata tudi po
izklopu fotoaparata.
Razpoložljivost je odvisna od nastavitve. Za več informacij glejte »Privzete nastavitve (način
bliskavice, Self-timer (Samosprožilec) in način ostrenja)« (A78).
59
Funkcije fotografiranja
Način bliskavice
C
Samodejno+zmanjšanje učinka rdečih oči/zmanjšanje učinka rdečih oči
Če fotoaparat med shranjevanjem slike zazna rdeče oči, pred shranjevanjem slike obdela prizadeto
območje, da zmanjša učinek rdečih oči.
Pri fotografiranju bodite pozorni na naslednje:
• Za shranjevanje slik je potrebnega več časa.
• Zmanjšanje učinka rdečih oči ne zagotovi vedno želenih rezultatov.
• V redkih primerih se lahko zmanjšanje učinka rdečih oči po nepotrebnem uporabi tudi na delih
slike. V tem primeru izberite drug način bliskavice in znova posnemite sliko.
60
Funkcije fotografiranja
Način bliskavice
Self-timer (Samosprožilec)
Fotoaparat sproži zaklop, ko preteče določeno število sekund po pritisku sprožilca. Če med
fotografiranjem uporabljate stativ za stabiliziranje fotoaparata, nastavite možnost Photo VR
(Foto VR) (A168) na Off (Izklop) v meniju z nastavitvami.
1
Pritisnite večnamenski izbirnik J (n).
2
Izberite število sekund do sprožitve
zaklopa in pritisnite gumb k.
Self-timer
• n10s (10 sekund): To uporabite za pomembne
dogodke, kot so poroke.
• n3s (3 sekunde): To uporabljajte, če želite
preprečiti tresenje fotoaparata.
• r5s (5 sekund, samosprožilec za samoportret):
uporabite za avtoportrete.
• Če nastavitve ne potrdite s pritiskom gumba k, se izbor prekliče.
3
OK
Kadrirajte sliko in pritisnite sprožilec do polovice.
• Pri uporabi možnosti n10s (10 sekund) ali n3s (3 sekunde) poskrbite, da bodo motivi
izostreni.
• Pri uporabi možnosti r5s (5 sekund, samosprožilec za samoportret) v 4. koraku do konca
pritisnite sprožilec in nato kadrirajte sliko.
4
Do konca pritisnite sprožilec.
9
• Začne se odštevanje. Lučka
samosprožilca utripa in nato
neprekinjeno sveti približno sekundo
pred sproženjem zaklopa.
• Če želite odštevanje ustaviti, znova
pritisnite sprožilec.
61
Funkcije fotografiranja
Self-timer (Samosprožilec)
C
Izostritev in osvetlitev pri fotografiranju s samosprožilcem
• n10s/n3s: izostritev in osvetlitev se zakleneta, ko pritisnete sprožilec.
• r5s: izostritev in osvetlitev se nastavita, tik preden se sproži zaklop.
C
Nastavitev samosprožilca
• Nastavitev morda ni na voljo v določenih načinih fotografiranja (A78).
• V meniju z nastavitvami lahko uporabite Self-timer: after release (Samosprožilec: po
sprostitvi) (A167) in nastavite, ali bo uporaba samosprožilca po fotografiranju preklicana.
62
Funkcije fotografiranja
Self-timer (Samosprožilec)
Način ostrenja
Izberete lahko način ostrenja, ki ustreza vaši razdalji pri fotografiranju.
1
Pritisnite večnamenski izbirnik I (p).
2
Izberite želeni način ostrenja (A63) in
pritisnite gumb k.
Autofocus
• Če nastavitve v nekaj sekundah ne potrdite s
pritiskom gumba k, se izbor prekliče.
OK
Možni načini ostrenja
A
Autofocus (Samodejno ostrenje)
Uporabite, ko je oddaljenost motiva od objektiva 50 cm ali več, oziroma 2,0 m ali več, ko
je na fotoaparatu izbran največji položaj zoom teleobjektiva.
D
Macro close-up (Makrofotografiranje)
Nastavite pri fotografiranju predmetov, ki so blizu.
Ko je razmerje zooma nastavljeno v položaj, v katerem sta F in kazalnik za zoom
prikazana zeleno, lahko fotoaparat izostri motive, ki so od objektiva oddaljeni samo
približno 10 cm. Ko je zoom v položaju, ki je bolj širokokoten od položaja, v katerem je
prikazan simbol G, lahko fotoaparat izostri motive, ki so od objektiva oddaljeni samo
približno 1 cm.
Pri največjem zoomu teleobjektiva lahko fotoaparat izostri tudi motive, ki so približno
2,0 m od objektiva.
E
Manual focus (Ročno ostrenje)
Izostritev lahko prilagodite za vsak motiv, ki je od objektiva oddaljen od približno 1 cm
do neskončnosti (∞) (A64). Najbližja razdalja, na katero lahko fotoaparat izostri, je
odvisna od položaja zooma.
C
Nastavitev načina ostrenja
• Nastavitev morda ni na voljo v določenih načinih fotografiranja (A78).
• Pri načinih za fotografiranje A, B, C in D se nastavitev shrani v pomnilniku fotoaparata tudi po
izklopu fotoaparata.
63
Funkcije fotografiranja
Način ostrenja
Uporaba ročnega ostrenja
Na voljo v naslednjih načinih za fotografiranje.
• Načini A, B, C in D
• Scenski način Sports (Šport) ali Fireworks show (Ognjemet)
1
Pritisnite večnamenski
izbirnik I (p), izberite
E (ročno ostrenje) in nato
pritisnite gumb k.
Manual focus
OK
2
Z večnamenskim izbirnikom lahko med
preverjanjem povečanega prikaza
prilagodite izostritev.
5
4
0.5m
3
• Prikazan je povečan prikaz srednjega dela slike.
2
Pritisnite K, da preklopite prikaz med 2×, 4× in 1×.
1
0
x4
AF
Done
• Obrnite večnamenski izbirnik v desno, da izostrite
1/250 F3.4
500
bližnje predmete, ali v levo, da izostrite oddaljene
predmete. Izostritev lahko podrobneje nastavite s
Stopnja poudarjanja
počasnim vrtenjem večnamenskega izbirnika.
Izostritev lahko prilagodite tudi z vrtenjem gumba
za upravljanje.
• Ko pritisnete J, fotoaparat s samodejnim ostrenjem izostri motiv v sredini slike. Ročno
ostrenje lahko uporabite po tem, ko fotoaparat izostri s samodejnim ostrenjem.
• Fotoaparat pomaga pri ostrenju tako, da z belo barvo poudari področja, ki so izostrena
(poudarjanje) (A65). Za prilagoditev stopnje poudarjanja pritisnite HI.
• Pritisnite sprožilec do polovice, da potrdite kompozicijo slike. Za fotografiranje do konca
pritisnite sprožilec.
3
Pritisnite gumb k.
• Nastavljena izostritev je zaklenjena.
• Za fotografiranje do konca pritisnite sprožilec.
• Če želite prilagoditi izostritev, pritisnite gumb k,
da prikažete zaslon iz 2. koraka.
Adjust MF
100
64
Funkcije fotografiranja
Način ostrenja
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
C
E (Ročno ostrenje)
• Številke, ki so v 2. koraku prikazane kot kazalnik razdalje na desni strani zaslona, služijo kot
smernica za razdaljo do izostrenega motiva, ko je merilnik blizu sredine.
• Najbližja razdalja, na katero lahko fotoaparat izostri, je odvisna od položaja zooma. Pri največjem
širokokotnem položaju lahko fotoaparat izostri tudi motive, ki so približno 1 cm od objektiva. Pri
največjem zoomu teleobjektiva lahko fotoaparat izostri tudi motive, ki so približno 2,0 m od
objektiva.
• Dejanski razpon, v katerem je lahko motiv izostren, se razlikuje glede na število f in položaj zooma.
Da je motiv izostren, se lahko prepričate tako, da po fotografiranju preverite sliko na zaslonu.
• V nastavitvenem meniju Assign side zoom control (Dodeli stranski krmilni element
zooma) (A126) nastavite na Manual focus (Ročno ostrenje) tako, da v 2. koraku za ostrenje
namesto večnamenskega izbirnika uporabite stranski element za upravljanje zooma.
C
Ročno ostrenje med snemanjem videoposnetkov
Če način ostrenja nastavite na E in pritisnete gumb b (e za snemanje videoposnetka ), lahko
med snemanjem videoposnetek izostrite z gumbom za upravljanje ali večnamenskim izbirnikom.
C
Poudarjanje
• Razpon stopnje kontrasta za izostreno območje lahko spremenite s prilagajanjem stopnje
poudarjanja. Učinkovito je, če nastavite nizko stopnjo za zelo kontrastne motive in visoko stopnjo
za motive z nizkim kontrastom.
• Funkcija poudari zelo kontrastna območja slike z belo barvo. Pri nekaterih pogojih fotografiranja
poudarjanje morda ne bo delovalo pravilno ali pa bodo poudarjena območja, ki niso izostrena.
• Prikaz poudarjanja lahko izklopite z možnostjo MF peaking (Poudarjanje MF) (A126) v
nastavitvenem meniju.
• Ko je Movie options (Možnosti videoposnetkov) (A124) v meniju za videoposnetke
nastavljeno na možnost videoposnetka HS, poudarjanja med snemanjem videoposnetkov ne bo
mogoče prikazati.
C
Upravljanje zaslona na dotik na zaslonu za ročno ostrenje
Zaslon lahko upravljate prek zaslona na dotik (A7).
• Ko je prikazana povečana slika, prsta povlecite narazen/skupaj, da spremenite stopnjo povečave.
• Podrsajte, ko je prikazana povečana slika, da prikažete drugo območje slike. Ko pritisnete E, se
območje prikaza vrne v sredino kadra.
C
Ostrenje z daljinskim upravljalnikom ML-L7 (na voljo posebej)
• Pritisnete lahko večnamenski izbirnik HI na daljinskem upravljalniku in ostrenje prilagodite z
daljinskim upravljalnikom, ko uporabljate ročno ostrenje.
• Če pritisnete gumb k na daljinskem upravljalniku, lahko fotoaparat zaklenete na nastavljeno
ostrenje.
65
Funkcije fotografiranja
Način ostrenja
Uporaba ustvarjalnega drsnika
Ko je za način fotografiranja izbran način A, B, C ali D, lahko med fotografiranjem
prilagodite svetlost (kompenzacijo osvetlitve), živahnost, odtenek in aktivno osvetlitev
D-Lighting.
1
Pritisnite večnamenski izbirnik K (o).
2
Uporabite JK za izbor možnosti.
Brightness (Exp. +/-)
• F Hue (Odtenek): Nastavite odtenek (rdečkast/
modrikast) za celotno sliko.
• G Vividness (Živahnost): Nastavite živahnost za
celotno sliko.
• o Brightness (Exp. +/-) (Svetlost (osvetlitev
+/-)): Nastavite svetlost za celotno sliko.
• J Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting):
Zmanjšajte izgubo podrobnosti svetlih in temnih
delov. Izberite w (Visoka), x (Običajna), y (Nizka) za stopnjo učinka.
3
Za prilagoditev stopnje uporabite
HI.
Drsnik
Brightness (Exp. +/-)
• Rezultate si lahko vnaprej ogledate na zaslonu.
• Če želite nastaviti drug element, se vrnite na 2.
korak.
• Izberite f Exit (Izhod), da skrijete drsnik.
• Za preklic vseh nastavitev izberite g Reset
(Ponastavi) in pritisnite gumb k. Vrnite se na 2.
korak in znova nastavite nastavitve.
OK
Histogram
4
Ko je nastavitev zaključena, pritisnite gumb k.
• Nastavitve se uporabijo in fotoaparat se vrne na zaslon za fotografiranje.
66
Funkcije fotografiranja
Uporaba ustvarjalnega drsnika
OK
C
Nastavitve za ustvarjalni drsnik
• Ko je za način fotografiranja izbran način D, možnost Brightness (Exp. +/-) (Svetlost
(osvetlitev +/-)) ni na voljo.
• Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting) ni uporabljeno za videoposnetke, ki so bili
posneti, ko je bila možnost Movie options (Možnosti videoposnetkov) nastavljena na
h HS 720/4×.
• Ko uporabljate Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting), bo šum (naključno
razporejene svetle slikovne točke, zameglitev, vrstice) morda večji, okrog svetlih motivov se lahko
pojavijo temne sence, okrog temnih motivov pa se lahko v določenih pogojih fotografiranja
pojavijo svetla območja.
• Ko uporabljate Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting), se lahko pri nekaterih
motivih pojavi preskakovanje gradacije.
• Ta funkcija morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A80).
• Naslednje nastavitve se shranijo v pomnilnik fotoaparata tudi po izklopu.
- Hue (Odtenek)
- Vividness (Živahnost)
- Brightness (Exp. +/-) (Svetlost (osvetlitev +/-))
- Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting)
• Za več informacij glejte »Uporaba histograma« (A68).
C
Aktivna osvetlitev D-Lighting v primerjavi z D-Lighting
• Možnost Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting) v meniju za fotografiranje
posname slike z manjšo izgubo podrobnosti v svetlih delih in med shranjevanjem slik prilagodi
ton.
• Možnost D-Lighting (A89) v meniju za predvajanje prilagodi ton shranjenih slik.
67
Funkcije fotografiranja
Uporaba ustvarjalnega drsnika
Exposure Compensation (Kompenzacija
osvetlitve) (nastavljanje svetlosti)
Če je za način fotografiranja izbran način A (samodejno), scenski način, ustvarjalni način ali
način za kratke videoposnetke, lahko prilagodite svetlost (kompenzacijo osvetlitve).
1
Pritisnite večnamenski izbirnik K (o).
2
Izberite vrednost kompenzacije in
pritisnite gumb k.
• Za posvetlitev slike izberite pozitivno (+) vrednost.
• Za potemnitev slike izberite negativno (–)
vrednost.
• Fotoaparat uporabi izbrano vrednost
kompenzacije tudi brez pritiska na gumb k.
• Ko je fotografiranje v scenskem načinu Smart
portrait (Pameten portret), se namesto zaslona
za kompenzacijo osvetlitve prikaže zaslon za
glamurno retuširanje (A45).
C
Drsnik
Exposure compensation
OK
Histogram
Vrednost kompenzacije osvetlitve
• Kompenzacije osvetlitve ni mogoče uporabiti v naslednjih scenskih načinih:
- Time-lapse movie (Videoposnetek iz slik v časovnih presledkih) (med Night sky (150
minutes) (Nočno nebo (150 minut)) ali Star trails (150 minutes) (Sledi zvezd (150
minut)))
- Fireworks show (Ognjemet)
- Multiple exp. Lighten (Večkratna ekspozicija Osvetlitev)
• Ko je kompenzacija osvetlitve nastavljena pri uporabi bliskavice, se kompenzacija uporabi za
osvetlitev ozadja in za moč bliskavice.
C
Uporaba histograma
Histogram je graf, ki kaže porazdelitev tonov v sliki. Uporabite ga kot vodnik pri uporabi
kompenzacije osvetlitve in fotografiranju brez bliskavice.
• Vodoravna os označuje svetlost slikovnih točk, temne so na levi in svetle na desni. Navpična os
kaže število slikovnih točk.
• Povečanje vrednosti kompenzacije osvetlitve premakne porazdelitev tonov v desno, zmanjšanje
pa v levo.
68
Funkcije fotografiranja
Exposure Compensation (Kompenzacija osvetlitve) (nastavljanje svetlosti)
Uporaba gumba w (funkcija)
Če pritisnete gumb w v načinu A, B, C ali D, lahko hitro nastavite predhodno shranjene
možnosti menija.
• Spodnje možnosti menija lahko shranite.
Image quality (Kakovost slike) (A127)
Image size (Velikost slike) (A129)
White balance (Nastavitev beline) (A130)
Metering (Merjenje) (A133)
1
Continuous (Neprekinjeno) (A134)
ISO sensitivity (Občutljivost ISO) (A138)
AF area mode (Način delovanja z območjem
AF) (A140)
Photo VR (Foto VR) (A168)
Pritisnite gumb w (funkcija), ko je prikazan zaslon za fotografiranje.
• Izberete lahko nastavitvene možnosti menija (privzeta nastavitev je Continuous
(Neprekinjeno)) in U Fn button (Gumb Fn), ki so bile nastavljene.
Single
OK
2
Z večnamenskim izbirnikom izberite
nastavitev in pritisnite gumb k.
• Če nastavitve v nekaj sekundah ne potrdite s
pritiskom gumba k, se izbor prekliče.
Potrditev izbire
• Za vrnitev na zaslon za fotografiranje brez
spreminjanja nastavitev pritisnite gumb w ali
sprožilec.
• Da nastavite drugo možnost menija, izberite U Fn button (Gumb Fn) in pritisnite gumb
k. Izberite želeno možnost menija in pritisnite gumb k, da jo nastavite.
69
Funkcije fotografiranja
Uporaba gumba w (funkcija)
Uporaba zooma
Ko premaknete element za upravljanje zooma ali stranski element za upravljanje zooma, se
spremeni položaj objektiva z zoomom.
• Povečanje goriščnice: pomaknite proti g
• Zmanjšanje goriščnice: pomaknite proti f
Ko vklopite fotoaparat, se zoom nastavi na najbolj širokokotni položaj.
Za pomanjšavo
Za povečavo
Za povečavo
Za pomanjšavo
Element za upravljanje zooma
Stranski element za upravljanje zooma
• Ko premaknete element za upravljanje zooma ali
stranski element za upravljanje zooma, se na zaslonu za
fotografiranje prikažeta kazalnik za zoom in goriščna
Optični
Digitalni
razdalja (v formatu 35mm [135]).
zoom
zoom
• Digitalni zoom, ki omogoča še približno 4× večjo
povečavo od največje povečave optičnega zooma,
lahko aktivirate tako, da pri največji povečavi optičnega zooma element za upravljanje
zooma ali stranski element za upravljanje zooma pomaknete proti g in ga zadržite v tem
položaju.
• Vrtenje elementa za upravljanje zooma do konca v poljubno smer hitro prilagodi zoom
(razen med snemanjem videoposnetkov).
• Funkcijo stranskega elementa za upravljanje zooma lahko določite z možnostjo Assign
side zoom control (Dodeli stranski krmilni element zooma) (A170) v
nastavitvenem meniju.
• Ko uporabljate daljinski upravljalnik ML-L7 (na voljo posebej), fotoaparat poveča sliko, ko
na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb +, in jo pomanjša, ko pritisnete gumb –.
C
Digitalni zoom
Kazalnik za zoom se obarva modro, ko je vključen digitalni zoom, nato pa se obarva rumeno, ko še
povečate povečavo zooma.
• Kazalnik za zoom je moder: Kakovost slike se s funkcijo Dynamic Fine Zoom ne zmanjša bistveno.
• Kazalnik za zoom je rumen: Kakovost slike se v določenih primerih opazno zmanjša.
• Ko je velikost slike manjša, ostane kazalnik moder v širšem območju.
• Kazalnik za zoom v naslednjih situacijah ne pomodri.
- Če je možnost Exposure bracketing (Več zaporednih posnetkov z različnimi
nastavitvami za osvetlitev) nastavljena na
- Pri snemanju videoposnetkov
• Pri uporabi določenih nastavitev za neprekinjeno fotografiranje ali drugih nastavitev se kazalnik
za zoom morda ne bo obarval modro.
70
Funkcije fotografiranja
Uporaba zooma
Uporaba hitrega vračanja zooma
Če pri fotografiranju z objektivom v položaju
teleobjektiva motiva ne vidite več, pritisnite gumb
q (za hitro vračanje zooma), da začasno razširite vidno
območje (kot zajema) in preprosteje umestite motiv v
kader.
• Med pritiskom na gumb q postavite motiv v okvir
za kadriranje na zaslonu za fotografiranje. Če želite
razširiti vidno območje, pomaknite element za
upravljanje zooma ali stranski element za
upravljanje zooma proti f, medtem ko držite
pritisnjen gumb q.
• Sprostite gumb q, da se vrnete v prvotni položaj
zooma.
• Med snemanjem videoposnetkov hitro vračanje
zooma ni na voljo.
70mm
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Okvir za kadriranje
71
Funkcije fotografiranja
Uporaba zooma
Uporaba fotografiranja na dotik
Funkcijo fotografiranja na dotik lahko vklopite tako, da
tapnete ikono fotografiranja na dotik na zaslonu za
fotografiranje.
100
Možnost
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Opis
A Touch shutter
(Sprožilec na dotik)
(privzeta nastavitev)
Fotoaparat s samodejnim ostrenjem izostri pritisnjeni motiv in
sproži zaklop.
• Ko fotoaparat prepozna obraze (A75), izostri motiv, prikazan z
dvojno kvadriranim območjem AF.
• Za fotografiranje lahko uporabite tudi sprožilec.
B Touch AF (AF na
dotik)
Pritisnite, da izberete območje AF za samodejno ostrenje v
naslednjih situacijah:
• V načinu A, B, C ali D je AF area mode (Način delovanja z
območjem AF) (A140) nastavljeno na Manual (spot)
(Ročno (točkovno)), Manual (normal) (Ročno (običajno))
ali Manual (wide) (Ročno (široko))
• Scenski način Close-up (Bližinski posnetek) ali Food
(Hrana)
C Touch subject
tracking (Sledenje motivu
na dotik)
V načinu A, B, C ali D, ko je AF area mode (Način delovanja z
območjem AF) nastavljeno na Subject tracking (Sledenje motivu),
lahko registrirate motiv, ki mu želite slediti, tako da ga pritisnete.
D Touch shooting off
(Snemanje na dotik
izklopljeno)
Fotografiranje na dotik je onemogočeno.
B
Opomba o fotografiranju na dotik
• Katere možnosti so prikazane, je odvisno od načina za fotografiranje in nastavitev.
• Območje AF, ki ga lahko nastavljate s pritiskanjem, se razlikuje glede na način fotografiranja in
nastavitve.
• Ko je način ostrenja nastavljen na E (ročno ostrenje), fotoaparat tudi ob pritisku ne prilagodi
ostrenja.
• Medtem, ko je prikazana možnost P, fotoaparat ne prilagodi ostrenja, tudi če pritisnete, ker je
ostrenje zaklenjeno.
• Posneta je samo ena slika, tudi ko je nastavljeno neprekinjeno fotografiranje. Za neprekinjeno
fotografiranje pritisnite sprožilec.
• Fotografiranje na dotik med snemanjem videoposnetkov ni mogoče.
72
Funkcije fotografiranja
Uporaba fotografiranja na dotik
Izostritev
Sprožilec
Pritisnite do
polovice
Pritisk sprožilca »do polovice« pomeni, da pritisnete in zadržite
gumb v položaju, kjer začutite rahel upor.
• Ostritev in osvetlitev (čas zaklopa in število f) se nastavita, ko
sprožilec pritisnete do polovice. Če sprožilec držite pritisnjen
do polovice, ostaneta izostritev in osvetlitev zaklenjeni.
• Območje ostrenja se spreminja glede na način fotografiranja.
Pritisnite do
konca
Pritisk sprožilca »do konca« pomeni, da do konca pritisnete gumb.
• Če sprožilec pritisnete do konca, se sproži zaklop.
• Pri pritiskanju sprožilca ne uporabite sile, saj lahko to povzroči
tresenje fotoaparata in zamegljene slike. Gumb pritisnite
nežno.
73
Funkcije fotografiranja
Izostritev
Uporaba območja iskanja AF
Ko je AF area mode (Način delovanja z območjem AF) (A140) nastavljeno na Target
finding AF (Območje iskanja AF) v načinu A, B, C ali D, oziroma ko uporabljate
ustvarjalni način, fotoaparat izostri motiv na način, kot je opisan v nadaljevanju, ko sprožilec
pritisnete do polovice.
• Fotoaparat prepozna glavni motiv in ga izostri. Ko je
motiv izostren, se območje ostrenja prikaže v zeleni
barvi. Če fotoaparat zazna človeški obraz, ga
prednostno izostri.
1/250
F3.4
Območja ostrenja
• Če glavni motiv ni zaznan, fotoaparat samodejno
izbere eno ali več od devetih območij ostrenja z
motivom, ki je najbližje fotoaparatu. Ko je motiv
izostren, izostrena območja ostrenja svetijo zeleno.
1/250
F3.4
Območja ostrenja
B
Opombe o območju iskanja AF
• Odvisno od pogojev fotografiranja se lahko spreminja motiv, ki ga fotoaparat določi kot glavnega.
• Pri uporabi nekaterih nastavitev za White balance (Nastavitev beline) ali skupine učinkov v
ustvarjalnem načinu fotoaparat morda ne bo mogel zaznati glavnega motiva.
• Fotoaparat morda ne bo pravilno zaznal glavnega motiva v naslednjih primerih:
- Ko je motiv zelo temen ali svetel
- Ko glavni motiv nima jasno opredeljenih barv
- Če je posnetek kadriran tako, da je glavni motiv na robu zaslona
- Če ima glavni motiv ponavljajoč se vzorec
74
Funkcije fotografiranja
Izostritev
Uporaba zaznavanja obrazov
Če so izbrane naslednje nastavitve, fotoaparat
uporablja zaznavanje obrazov za samodejno ostrenje
človeških obrazov.
• Način A (samodejno) (A31)
• Scene auto selector (Samodejno izbiranje
scene), Scenski način Portrait (Portret), Night
0.0
portrait (Nočni portret) ali Smart portrait
25m 0s
1/250 F3.4
500
100
(Pameten portret) (A33)
• Način kratkega videoposnetka (A103)
• Če je možnost AF area mode (Način delovanja z območjem AF) (A140) nastavljena
na Face priority (Prednost obrazov)
Če fotoaparat zazna več kot en obraz, bo okoli obraza, ki bo izostren, prikazana dvojna
obroba, okrog ostalih obrazov pa enojna.
Če je sprožilec pritisnjen do polovice, ko niso zaznani obrazi:
• V načinu A (samodejno), načinu kratkega videoposnetka ali ko je AF area mode
(Način delovanja z območjem AF) nastavljeno na Face priority (Prednost
obrazov), fotoaparat izbere območje ostrenja, ki vsebuje motiv, najbližji fotoaparatu.
• Ko je izbran Scene auto selector (Samodejno izbiranje scene), se območje ostrenja
spremeni glede na pogoje fotografiranja, ki jih zazna fotoaparat.
• Pri možnostih Portrait (Portret), Night portrait (Nočni portret), ali Smart portrait
(Pameten portret) fotoaparat izostri območje v sredini slike.
B
Opombe o funkciji zaznavanja obrazov
• Sposobnost fotoaparata, da zazna obraze, je odvisna od različnih dejavnikov, tudi smeri, kamor
obrazi gledajo.
• Fotoaparat ne more zaznati obrazov v naslednjih primerih:
- Če so obrazi delno zakriti s sončnimi očali ali drugimi predmeti.
- Če obrazi zavzamejo prevelik ali premajhen del kadra.
75
Funkcije fotografiranja
Izostritev
Motivi, ki niso ustrezni za samodejno ostrenje
Fotoaparat morda ne bo ostril na pričakovan način v naslednjih situacijah. V redkih primerih
se lahko zgodi, da se motiv ne izostri, tudi če območje ostrenja ali kazalnik izostritve sveti
zeleno:
• Glavni motiv je zelo temen
• Pogoji fotografiranja vključujejo zelo različno osvetljene predmete (denimo motiv, ki je
od zadaj osvetljen s soncem, je videti zelo temen)
• Med motivom in okolico ni kontrasta (ko na primer portretirate osebo, ki je oblečena v
belo majico in stoji pred belo steno)
• Motivi so različno oddaljeni od fotoaparata (na primer motiv v kletki)
• Motivi s ponavljajočimi vzorci (žaluzije, zgradbe z več vrstami ponavljajočih se oken itd.)
• Motiv se hitro premika
V zgoraj omenjenih primerih poskusite sprožilec večkrat pritisniti do polovice, da ponovite
ostrenje, oziroma poskušajte izostriti drug motiv na isti razdalji od fotoaparata, kot je ta do
želenega motiva, in uporabite zaklepanje izostritve (A77).
Fotoaparat lahko izostri tudi z uporabo ročnega ostrenja (A63, 64).
76
Funkcije fotografiranja
Izostritev
Zaklepanje izostritve
Funkcijo za zaklepanje izostritve uporabite pri fotografiranju z ustvarjalno kompozicijo, tudi
če je za območje ostrenja izbrana sredina slike.
1
Motiv postavite v sredino
kadra in pritisnite sprožilec
do polovice.
• Fotoaparat izostri motiv in območje
ostrenja je prikazano v zeleni barvi.
• Zaklene se tudi osvetlitev.
2
1/250
F3.4
1/250
F3.4
Ne dvignite prsta in znova kadrirajte
sliko.
• Obvezno ohranite enako razdaljo med
fotoaparatom in motivom.
3
C
Za zajem fotografije do konca pritisnite
sprožilec.
Premikanje območja ostrenja v želeni položaj
V načinu za fotografiranje A, B, C ali D lahko območje ostrenja premikate z večnamenskim
izbirnikom, če nastavite AF area mode (Način delovanja z območjem AF) (A140) v meniju za
fotografiranje na eno od ročnih možnosti.
C
Uporaba gumba g (AE-L/AF-L)
Uporabite lahko tudi gumb g, da zaklenete osvetlitev ali ostrenje, namesto da sprožilec pritisnete
do polovice in ga zadržite (A171).
77
Funkcije fotografiranja
Izostritev
Privzete nastavitve (način bliskavice, Self-timer
(Samosprožilec) in način ostrenja)
Privzete nastavitve posameznih načinov fotografiranja so navedene v nadaljevanju.
Način
bliskavice
(A57)
Self-timer
(Samosprožilec)
(A57)
Način ostrenja
(A57)
A (samodejno)
U
k
A1
o (ustvarjalni način)
U
k
A1
o (samodejno izbiranje scene)
U2
k
A3
b (portret)
V
k
A3
c (pokrajina)
W3
k4
A3
N (videoposnetek iz slik v časovnih
presledkih)
W3
k
A3
d (šport)
W3
k3
A5
e (nočni portret)
V3
k
A3
f (zabava/znotraj)
V6
k
A3
Z (plaža)
U
k
A1
z (sneg)
U
k
A1
h (sončni zahod)
W3
k
A3
i (mrak/zora)
W3
k4
A3
j (nočna pokrajina)
W3
k4
A3
k (bližinski posnetek)
U
k
p3
u (hrana)
W3
k
p3
m (ognjemet)
W3
k3
E3
y (scenski način)
7
o (svetloba od zadaj)
X/W
k
A3
p (enostavna panorama)
W3
k3
A3
O (portret hišnega ljubljenčka)
W3
Y8
A1
O (mehko)
U
k
A1
I (izbrana barva)
U
k
A1
U (večkratna ekspozicija osvetlitve)
W3
n3s
A3
F (pameten portret)
U9
k10
A3
M (kratek videoposnetek)
W3
k
A1
A, B, C in D
X
k
A
78
Funkcije fotografiranja
Privzete nastavitve (način bliskavice, Self-timer (Samosprožilec) in način
ostrenja)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Možnosti E (ročno ostrenje) ni možno izbrati.
Fotoaparat samodejno izbere način bliskavice, ki je primeren za izbrane pogoje fotografiranja.
W (izklop) lahko izberete ročno.
Te nastavitve ni mogoče spremeniti.
r5s Self-portrait timer (Samosprožilec za samoportret) ni mogoče uporabiti.
Izberete lahko A (samodejno ostrenje) ali E (ročno ostrenje).
Lahko preklopi na počasno sinhronizacijo z zmanjšanjem učinka rdečih oči.
Če je za HDR izbrana nastavitev Off (Izklop), je način bliskavice zaklenjen na X (doosvetlitev).
Če je za HDR izbrana nastavitev On (Vklop), je način bliskavice zaklenjen na W (izkl.).
Uporabite lahko možnosti Y Pet portrait auto release (Portret ljubljenčka s samodejno
sprožitvijo) in r5s Self-portrait timer (Samosprožilec za samoportret). Možnosti n10s
ali n3s ni mogoče uporabiti.
Ni mogoče uporabljati, kadar je nastavitev Blink proof (Izogibanje pomežikom) nastavljena
na možnost On (Vklop).
Poleg možnosti n10s, n3s ali r5s Self-portrait timer (Samosprožilec za samoportret)
lahko uporabite tudi a Smile timer (Časomerilec nasmeha) in n Self-Collage
(Samodejni kolaž).
79
Funkcije fotografiranja
Privzete nastavitve (način bliskavice, Self-timer (Samosprožilec) in način
ostrenja)
Funkcije, ki jih med fotografiranjem ni mogoče
uporabljati hkrati
Nekaterih funkcij ni mogoče uporabljati skupaj z drugimi nastavitvami menija.
Omejena funkcija
Možnost
Image quality (Kakovost
slike) (A127)
Način bliskavice
Self-timer
(Samosprožilec)
Continuous
(Neprekinjeno)
(A134)
Exposure bracketing (Več
zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami
za osvetlitev) (A139)
Blink proof (Izogibanje
pomežikom) (A49)
AF area mode (Način
delovanja z območjem
AF) (A140)
Hue (Odtenek)/
živahnost (uporaba
ustvarjalnega drsnika)
Image quality (Kakovost
slike) (A127)
Image quality
(Kakovost slike)
Continuous
(Neprekinjeno)
(A134)
Image quality (Kakovost
slike) (A127)
Image size
(Velikost slike)
Continuous
(Neprekinjeno)
(A134)
Opis
Pri shranjevanju slik RAW se učinek rdečih oči ne zmanjša,
tudi če je nastavljena možnost V (samodejno+zmanjšanje
učinka rdečih oči/zmanjšanje učinka rdečih oči) (vključno z
istočasno shranjenimi slikami JPEG).
Ko je izbrana možnost Continuous H (Neprekinjeno H),
Continuous M (Neprekinjeno M), Continuous L (Neprekinjeno
L), Pre-shooting cache (Predpomnilnik pred-fotografiranja),
Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H: 120 sličic na sekundo)
ali Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno H: 60 sličic na sekundo)
digitalnega zooma ni mogoče uporabiti.
Bliskavice ni mogoče uporabiti.
Ko je nastavitev Blink proof (Izogibanje pomežikom)
nastavljena na On (Vklop), bliskavice ni mogoče uporabiti.
Ko je izbrana možnost Subject tracking (Sledenje
motivu), samosprožilca ni mogoče uporabiti.
Ko je izbrana možnost RAW, RAW + Fine (RAW +
Kakovostna) ali RAW + Normal (RAW + Običajna), odtenka
in živahnosti ni mogoče nastaviti z ustvarjalnim drsnikom.
• Če je izbrana možnost Pre-shooting cache
(Predpomnilnik pred-fotografiranja), je Image quality
(Kakovost slike) zaklenjena na Normal (Običajna).
• Če je izbrana možnost Continuous H: 120 fps
(Neprekinjeno H: 120 sličic na sekundo) ali Continuous
H: 60 fps (Neprekinjeno H: 60 sličic na sekundo), ne
morete uporabiti možnosti RAW, RAW + Fine (RAW +
Kakovostna) ali RAW + Normal (RAW + Običajna).
• Ko je izbrana možnost RAW, je Image size
(Velikost slike) zaklenjena na i 4608×3456.
• Ko je izbrana možnost RAW + Fine (RAW + Kakovostna) ali
RAW + Normal (RAW + Običajna), lahko nastavite Image size
(Velikost slike) od JPEG slik. Toda možnosti e 4608×2592,
J 4608×3072 ali H 3456×3456 ni mogoče izbrati.
Image size (Velikost slike) se nastavi odvisno od
nastavitve za neprekinjeno fotografiranje:
• Pre-shooting cache (Predpomnilnik
pred-fotografiranja): B 1600×1200
• Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H: 120 sličic
na sekundo): B 1600×1200
• Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno H: 60 sličic
na sekundo): B 1600×1200
80
Funkcije fotografiranja
Funkcije, ki jih med fotografiranjem ni mogoče uporabljati hkrati
Omejena funkcija
Možnost
Hue (Odtenek)
White balance
(uporaba ustvarjalnega
(Nastavitev beline)
drsnika) (A66)
Active D-Lighting
(Aktivna osvetlitev
Metering (Merjenje) D-Lighting) (uporaba
ustvarjalnega
drsnika) (A66)
Self-timer
(Samosprožilec)
(A61)
Continuous
(Neprekinjeno)
Image quality (Kakovost
slike) (A127)
Exposure bracketing
(Več zaporednih
posnetkov z različnimi
nastavitvami za
osvetlitev) (A139)
Continuous
ISO sensitivity
(Neprekinjeno)
(Občutljivost ISO)
(A134)
Opis
Ko prilagodite barvni odtenek s pomočjo ustvarjalnega
drsnika, ne boste mogli nastaviti White balance
(Nastavitev beline) v meniju za fotografiranje. Za White
balance (Nastavitev beline) izberite g na nastavitvenem
zaslonu ustvarjalnega drsnika, da ponastavite svetlost,
živahnost, odtenek in aktivna osvetlitev D-Lighting.
Ko uporabljate Active D-Lighting (Aktivna
osvetlitev D-Lighting), lahko Metering (Merjenje)
ponastavite na Matrix (Matrično).
Če pri izbrani nastavitvi Pre-shooting cache (Predpomnilnik
pred-fotografiranja) uporabite samosprožilec, se nastavitev
fiksno nastavi na Single (Posamezno).
Če je izbrana možnost RAW, RAW + Fine (RAW + Kakovostna) ali
RAW + Normal (RAW + Običajna), ne morete uporabiti možnosti
Pre-shooting cache (Predpomnilnik pred-fotografiranja),
Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H: 120 sličic na
sekundo) ali Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno H: 60 sličic
na sekundo).
Ni mogoče uporabiti hkrati.
Če je izbrana možnost Pre-shooting cache (Predpomnilnik
pred-fotografiranja), Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H:
120 sličic na sekundo) ali Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno
H: 60 sličic na sekundo), se nastavitev ISO sensitivity
(Občutljivost ISO) samodejno določi glede na svetlost.
Exposure bracketing
(Več zaporednih
posnetkov z
različnimi
nastavitvami za
osvetlitev)
Self-timer
(Samosprožilec)
(A61)
Continuous
(Neprekinjeno)
(A134)
AF area mode
(Način delovanja
z območjem AF)
Način ostrenja (A63) Ko je nastavljeno E (ročno ostrenje), AF area mode
(Način delovanja z območjem AF) ni mogoče nastaviti.
Ko prilagodite barvni odtenek s pomočjo ustvarjalnega drsnika v
Hue (Odtenek)
načinu Target finding AF (Območje iskanja AF), fotoaparat ne
(uporaba ustvarjalnega zazna glavnega motiva. Za zaznavanje glavnega motiva na zaslonu
drsnika) (A66)
za nastavitev ustvarjalnega drsnika izberite g, da ponastavite
svetlost, živahnost, barvni odtenek in aktivno osvetlitev D-Lighting.
White balance
Kadar je izbrana katera druga nastavitev kot Auto (Samodejno)
(Nastavitev beline) za White balance (Nastavitev beline) v načinu Target finding
AF (Območje iskanja AF), fotoaparat ne zazna glavnega motiva.
(A130)
Autofocus mode
(Način samodejne
izostritve)
Način ostrenja (A63)
Exposure bracketing (Več zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami za osvetlitev) ni mogoče uporabiti.
Ni mogoče uporabiti hkrati.
Ko je nastavljeno E (ročno ostrenje), Autofocus mode
(Način samodejne izostritve) ni mogoče nastaviti.
81
Funkcije fotografiranja
Funkcije, ki jih med fotografiranjem ni mogoče uporabljati hkrati
Omejena funkcija
Blink proof
(Izogibanje
pomežikom)
Date stamp
(Časovni žig)
Digital zoom
(Digitalni zoom)
Shutter sound
(Zvok zaklopa)
B
Možnost
Self-Collage
(Samodejni kolaž)
(A47)
Opis
Če je izbrana funkcija Self-Collage (Samodejni
kolaž), ne morete uporabiti možnosti Blink proof
(Izogibanje pomežikom).
Smile timer
(Časomerilec
nasmeha) (A50)
Če je izbrana funkcija Smile timer (Časomerilec
nasmeha), ne morete uporabiti možnosti Blink proof
(Izogibanje pomežikom).
Image quality
(Kakovost slike)
(A127)
Če je izbrana možnost RAW, RAW + Fine (RAW +
Kakovostna) ali RAW + Normal (RAW + Običajna),
datuma in ure ni možno natisniti na slike.
Continuous
(Neprekinjeno)
(A134)
Če je izbrana možnost Pre-shooting cache
(Predpomnilnik pred-fotografiranja), Continuous
H: 120 fps (Neprekinjeno H: 120 sličic na
sekundo) ali Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno
H: 60 sličic na sekundo), datuma in ure ni možno
natisniti na slike.
Image quality
(Kakovost slike)
(A127)
Če je izbrana možnost RAW, RAW + Fine (RAW +
Kakovostna) ali RAW + Normal (RAW + Običajna),
ne morete uporabiti digitalnega zooma.
AF area mode
(Način delovanja z
območjem AF)
(A140)
Ko je možnost Subject tracking (Sledenje motivu)
izbrana, digitalnega zooma ni mogoče uporabiti.
Exposure
bracketing (Več
zaporednih
posnetkov z
različnimi
nastavitvami za
osvetlitev) (A139)
Zvok zaklopa je izklopljen.
Opombe o digitalnem zoomu
• Včasih digitalnega zooma ni mogoče uporabljati, odvisno od načina fotografiranja ali trenutnih
nastavitev (A169).
• Ob uporabi digitalnega zooma bo fotoaparat izostril sredino kadra.
82
Funkcije fotografiranja
Funkcije, ki jih med fotografiranjem ni mogoče uporabljati hkrati
Funkcije pri predvajanju
Povečava med predvajanjem.....................................................................................................84
Predvajanje sličic/prikaz koledarja ...........................................................................................85
Predvajanje in brisanje slik v zaporedju .................................................................................86
Urejanje slik (mirujoče fotografije)...........................................................................................88
83
Funkcije pri predvajanju
Povečava med predvajanjem
Ko element za upravljanje zooma pomaknete proti
g (i povečava med predvajanjem) v celozaslonskem
načinu predvajanja (A27), povečate sliko.
g (i)
4/4
g (i)
f (h)
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
3.0
Celozaslonsko predvajanje
Slike bodo povečane.
Vodilo
prikazanega
območja
• Stopnjo povečave lahko spremenite s pomikom elementa za upravljanje zooma proti
f (h) ali g (i). Zoom lahko prilagodite tudi z obračanjem gumba za upravljanje.
• Za ogled drugega območja slike pritisnite večnamenski izbirnik HIJK.
• Ko je prikazana povečana slika, pritisnite gumb k, da se vrnete v celozaslonski način
predvajanja.
C
Obrezovanje slik
Ko je prikazana povečana slika, lahko s pritiskom na gumb d izrežete sliko, da vsebuje le del, ki je
viden na zaslonu, in jo shranite kot posebno datoteko (A94).
C
Upravljanje zaslona na dotik na zaslonu za predvajanje
Zaslon za predvajanje lahko upravljate prek zaslona na dotik (A7).
84
Funkcije pri predvajanju
Povečava med predvajanjem
Predvajanje sličic/prikaz koledarja
Ko element za upravljanje zooma pomaknete proti
f (hpredvajanje sličic) v celozaslonskem načinu
predvajanja (A27), slike prikažete kot sličice.
4/4
f (h)
1/20
f (h)
f (h)
Sun
Mon
Tue
1
2 0 1 9 11
Wed
Thu
Fri
Sat
1
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
g (i)
Celozaslonsko
predvajanje
g (i)
Predvajanje sličic
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
24
9
Prikaz koledarja
• Število prikazanih sličic lahko spremenite s pomikom elementa za upravljanje zooma
proti f (h) ali g (i).
• V načinu s predvajanjem sličic pritisnite večnamenski izbirnik HIJK ali ga obrnite, da
izberete sliko, ki jo nato s pritiskom na gumb k prikažete v načinu za celozaslonsko
predvajanje.
• V načinu s prikazom koledarja lahko pritisnete HIJK ali ga obrnite, da izberete datum,
in nato s pritiskom na gumb k prikažete slike, ki so bile posnete tega dne.
• Sliko lahko izberete tudi tako, da zavrtite gumb za upravljanje.
B
Opombe o prikazu koledarja
Slike, ki so bile posnete, ko v fotoaparatu ni bil nastavljen datum, so označene tako, kot bi bile
posnete 1. januarja 2019.
C
Upravljanje zaslona na dotik na zaslonu za predvajanje
Zaslon za predvajanje lahko upravljate prek zaslona na dotik (A7).
85
Funkcije pri predvajanju
Predvajanje sličic/prikaz koledarja
Predvajanje in brisanje slik v zaporedju
Prikaz slik v zaporedju
Slike, posnete neprekinjeno ali s funkcijo samodejnega kolaža, se shranijo kot zaporedje.
Ena slika v zaporedju bo uporabljena kot ključna slika, ki
predstavlja zaporedje, ki ga lahko prikažete v
celozaslonskem načinu predvajanja ali v načinu za
predvajanje sličic.
Da posebej prikažete vsako sliko v zaporedju, pritisnite
gumb k.
1/5
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Po pritisku na gumb k so na voljo spodaj navedeni
postopki.
• Za prikaz prejšnje ali naslednje slike obrnite
večnamenski izbirnik ali pritisnite JK.
• Za prikaz slik, ki niso vključene v zaporedje,
pritisnite H, da se vrnete na prikaz ključne slike.
Back
• Za prikaz slik v obliki zaporedja sličic ali za
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
predvajanje v diaprojekciji nastavite možnost
Sequence display (Prikaži zaporedje) (A157)
na Individual pictures (Posamezne slike) v meniju za predvajanje.
B
1/5
Možnosti prikaza zaporedja
Slik, posnetih z drugimi fotoaparati, ni mogoče prikazati v obliki zaporedja.
C
Možnosti menija za predvajanje pri uporabi zaporedja
• Ko so slike v zaporedju prikazane v načinu za celozaslonsko predvajanje, pritisnite gumb d, da
izberete funkcije v meniju za predvajanje (A153).
• Če gumb d pritisnete, ko je prikazana ključna slika, lahko naslednje nastavitve uporabite za vse
slike v zaporedju:
- Mark for upload (Označi za prenos), Protect (Zaščita), Copy (Kopiraj)
86
Funkcije pri predvajanju
Predvajanje in brisanje slik v zaporedju
Brisanje slik v zaporedju
Katere slike bodo izbrisane, ko pritisnete gumb l (za brisanje) za slike v zaporedju, je
odvisno od načina prikaza zaporedja.
• Ko je prikazana ključna slika:
- Current image (Trenutna slika): Izbrišejo se vse slike v prikazanem zaporedju.
- Erase selected images (Izbriši izbrane slike):
Ko je na zaslonu za brisanje izbranih slik (A29)
izbrana ključna slika, bodo izbrisane vse slike v tem
zaporedju.
- All images (Vse slike):
Vse slike v notranjem pomnilniku ali na pomnilniški
kartici se izbrišejo.
• Ko se slike zaporedja prikažejo v načinu celozaslonskega predvajanja:
- Current image (Trenutna slika): Izbrisana bo trenutno prikazana slika.
- Erase selected images (Izbriši izbrane slike):
Izbrišejo se izbrane slike v zaporedju.
- Entire sequence (Celotno zaporedje):
Izbrišejo se vse slike v prikazanem zaporedju.
87
Funkcije pri predvajanju
Predvajanje in brisanje slik v zaporedju
Urejanje slik (mirujoče fotografije)
Pred urejanjem slik
Slike lahko zlahka urejate na tem fotoaparatu. Spremenjene kopije se shranijo kot ločene
datoteke.
Spremenjene kopije se shranijo z datumom in časom fotografiranja originalnih fotografij.
C
Omejitve za urejanje slik
• Slik RAW ni mogoče urejati.
• Sliko JPEG lahko uredite do 10-krat. Fotografijo, ki je bila ustvarjena z urejanjem videoposnetka,
lahko urejate največ 9-krat.
• Morda ne boste mogli urejati slik določene velikosti ali z določenimi funkcijami urejanja.
88
Funkcije pri predvajanju
Urejanje slik (mirujoče fotografije)
Quick Retouch (Hitro retuširanje): Povečanje kontrasta in
nasičenosti
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M izberite sliko M gumb d M
Quick retouch (Hitro retuširanje) M gumb k
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
želeno stopnjo učinka in pritisnite gumb
k.
Quick retouch
• Spremenjena različica je prikazana na desni.
• Za izhod brez shranjevanja pritisnite J.
Normal
Save
D-Lighting: Izboljšanje svetlosti in kontrasta
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M izberite sliko M gumb d M
D-Lighting M gumb k
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
želeno stopnjo učinka in pritisnite gumb
k.
• Spremenjena različica je prikazana na desni.
• Za izhod brez shranjevanja pritisnite J.
D-Lighting
Normal
Save
89
Funkcije pri predvajanju
Urejanje slik (mirujoče fotografije)
Red-eye Correction (Popravek učinka rdečih oči):
Popravljanje učinka rdečih oči pri fotografiranju z
bliskavico
Pritisnite gumb c (način predvajanja) M izberite sliko M gumb d M
Red-eye correction (Popravek učinka rdečih oči) M gumb k
Oglejte si predogled rezultata in pritisnite
gumb k.
Red-eye correction
• Za izhod brez shranjevanja kopije pritisnite večnamenski
izbirnik J.
Back
B
Save
Opombe o popravku učinka rdečih oči
• Popravek učinka rdečih oči je mogoče uporabiti za slike samo takrat, ko je zaznan učinek rdečih
oči.
• Popravek učinka rdečih oči je mogoče uporabiti za domače živali (pse ali mačke), tudi če nimajo
rdečih oči.
• Popravek učinka rdečih oči ne zagotovi vedno želenih rezultatov pri nekaterih slikah.
• V nekaterih redkih primerih se lahko popravek učinka rdečih oči brez potrebe uporabi za druga
območja slike.
Glamour Retouch (Glamurno retuširanje): Izboljšanje
človeških obrazov
Pritisnite gumb c (način predvajanja) M izberite sliko M gumb d M
Glamour retouch (Glamurno retuširanje) M gumb k
1
Z večnamenskim izbirnikom
HIJK izberite obraz, ki ga želite
retuširati, in pritisnite gumb k.
Subject selection
• Če je zaznan le en obraz, nadaljujte z 2. korakom.
Back
90
Funkcije pri predvajanju
Urejanje slik (mirujoče fotografije)
Confirm
2
Z JK izberite učinek, z HI izberite
stopnjo učinka in pritisnite gumb k.
Small face
• Hkrati lahko uporabite več učinkov.
Preden pritisnete gumb k, preverite in prilagodite
nastavitve vseh učinkov.
F Small face (Majhen obraz), B Skin
softening (Mehčanje kože), l Foundation
Back
Preview
makeup (Podloga za ličenje), m Glare
reduction (Zmanjšanje bleska), E Hide eye
bags (Skrij podočnjake), A Big eyes (Velike oči), G Whiten eyes (Pobeli oči),
n Eye shadow (Senčilo za oči), o Mascara (Maskara), H Whiten teeth (Pobeli
zobe), p Lipstick (Ličilo za ustnice), D Redden cheeks (Rdečilo za ličnice)
• Za vrnitev na zaslon za izbiro osebe pritisnite gumb d.
3
Oglejte si predogled rezultata in
pritisnite gumb k.
Preview
• Za spreminjanje nastavitev pritisnite J, da se
vrnete na 2. korak.
• Za izhod brez shranjevanja urejene slike pritisnite
gumb d.
Save
4
Izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Ustvarjena bo spremenjena kopija.
Save OK?
Yes
No
B
Opombe o glamurnem retuširanju
• Spremenite lahko samo po en obraz. Če želite glamurno retuširanje uporabiti na drugem obrazu,
znova uredite že urejeno sliko.
• Odvisno od smeri, v katero so usmerjeni obrazi, ali svetlosti obrazov fotoaparat morda ne bo
mogel točno zaznati obrazov ali pa funkcija glamurnega retuširanja ne bo delovala na pričakovan
način.
• Če ni zaznanih obrazov, se prikaže opozorilo in zaslon se vrne v meni za predvajanje.
• Funkcija za glamurno retuširanje je na voljo samo za slike, posnete z občutljivostjo ISO 1600 ali
manj, in za velikosti slike 640 × 480 ali več.
91
Funkcije pri predvajanju
Urejanje slik (mirujoče fotografije)
Filter Effects (Učinki filtra): Uporaba učinkov digitalnega
filtra
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M izberite sliko M gumb d M
Filter effects (Učinek filtra) M gumb k
Možnost
Opis
Soft portrait
(Mehek portret)
Zamegli ozadje na fotografijah ljudi. Če fotoaparat ne zazna ljudi, ohrani
območje v sredini slike izostreno in zamegli območje okrog njega.
Selective color
(Izbrana barva)
Ohrani samo izbrano barvo, druge barve pa spremeni v črno-belo.
Ustvari zvezdnate svetlobne žarke, ki se širijo navzven iz svetlih predmetov,
Cross screen (Križni sij) kot so odsevi sončne svetlobe in cestna razsvetljava. Primerno za nočne
posnetke.
Fisheye (Ribje oko)
Ustvari sliko, ki daje videz posnetka z objektivom ribje oko. Primerno za
fotografije, posnete z makrofotografiranjem.
Miniature effect
(Učinek miniature)
Ustvari slike, ki so videti kot makroposnetki diorame. Primerno za
fotografije, posnete z visokih točk in z glavnim motivom blizu središča
kadra.
Painting (Slika na
platnu)
Ustvari slike z vzdušjem slikarskega platna.
Vignette (Vinjeta)
Zmanjša intenzivnost obrobne svetlobe od središča proti robovom slike.
Photo illustration
(Ilustracija)
Poudari obrise in zmanjša število barv, da ustvari slike z vzdušjem
ilustracije.
Portrait (color +
B&W) (Portret
(barvna + črno-bela))
Barve ozadja na posnetkih ljudi spremeni v črno-belo sliko. Če fotoaparat
ne zazna ljudi, ohrani barve območja v sredini slike in spremeni območje
okrog njega v črno-belo sliko.
1
Z večnamenskim izbirnikom
HI izberite želeni učinek filtra in
pritisnite gumb k.
• Če so izbrani drugi učinki razen Selective color
(Izbrana barva), nadaljujte s 3. korakom.
Filter effects
Soft portrait
Selective color
Cross screen
Fisheye
Miniature effect
Painting
Vignette
Confirm
92
Funkcije pri predvajanju
Urejanje slik (mirujoče fotografije)
2
Uporabite HI, da izberete barvo, ki jo
želite ohraniti, in pritisnite gumb k.
Selective color
OK
3
Oglejte si predogled rezultata in
pritisnite gumb k.
Preview
• Ustvarjena bo spremenjena kopija.
• Za izhod brez shranjevanja pritisnite J.
Back
93
Funkcije pri predvajanju
Urejanje slik (mirujoče fotografije)
Save
Izrezovanje: Ustvarjanje izrezane kopije
1
Premaknite element za upravljanje zooma, da povečate sliko
(A84).
2
Prilagodite sliko, da bo prikazan samo
želeni del, in nato pritisnite gumb
d (za meni).
• Stopnjo povečave prilagodite tako, da element za
upravljanje zooma pomaknete proti g (i) ali
f (h). Nastavite stopnjo povečave, pri kateri se
pokaže u.
• Z večnamenskim izbirnikom HIJK se
pomaknite do dela slike, ki ga želite prikazati.
3
Potrdite površino, ki jo želite obdržati,
in pritisnite gumb k.
3.0
Trim
• Da znova izberete območje izrezovanja, pritisnite
J, da se vrnete na 2. korak.
• Za izhod brez shranjevanja izrezane slike pritisnite
gumb d.
Back
4
Save
Izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Ustvarjena bo spremenjena kopija.
Save this image as
displayed?
Yes
No
B
Opombe o izrezovanju
Slik, posnetih z enostavno panoramo, ni mogoče urejati.
C
Velikost slike
• Razmerje stranic (vodoravno : navpično) izrezane kopije je enako kot pri izvirni sliki.
• Če je velikost slike izrezane kopije 320 × 240 ali manj, je med predvajanjem prikazana manjša slika.
94
Funkcije pri predvajanju
Urejanje slik (mirujoče fotografije)
Videoposnetki
Osnovne funkcije snemanja in predvajanja videoposnetkov ........................................96
Fotografiranje med snemanjem videoposnetkov........................................................... 100
Snemanje videoposnetkov v časovnih presledkih.......................................................... 101
Način za kratke videoposnetke (sestavljanje videoposnetkov v kratke
videoposnetke).................................................................................................................................... 103
Postopki med predvajanjem videoposnetka .................................................................... 106
Urejanje videoposnetkov ......................................................................................................... 107
95
Videoposnetki
Osnovne funkcije snemanja in predvajanja
videoposnetkov
1
Prikažite zaslon za fotografiranje.
Preostali čas snemanja
videoposnetka
• Preverite preostali čas snemanja videoposnetka.
• Priporočljivo je, da prikažete kader videoposnetka,
ki označuje območje, ki bo posneto na
videoposnetku (A97).
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Kader videoposnetka
2
Pritisnite gumb b (e snemanje
videoposnetka) za začetek snemanja
videoposnetka.
• Fotoaparat izostri sredino kadra.
• Pritisnite gumb k, da začasno zaustavite
snemanje, s ponovnim pritiskom na gumb
k nadaljujete s snemanjem (razen če je pri Movie
options (Možnosti videoposnetkov) izbrana
možnost za videoposnetek HS). Snemanje se
samodejno konča, če ga prekinete za približno pet
minut.
• Fotografijo lahko posnamete, če med snemanjem
videoposnetka (A100) pritisnete sprožilec.
AF
3
Za konec snemanja videoposnetka ponovno pritisnite gumb
b (e).
4
Za predvajanje v načinu s
celozaslonskim predvajanjem izberite
videoposnetek in pritisnite gumb k.
25m 0s
10s
• Slika z ikono za možnosti videoposnetkov je
videoposnetek.
100-0005.MP4
15/11/2019 15:30
Možnosti videoposnetkov
96
Videoposnetki
Osnovne funkcije snemanja in predvajanja videoposnetkov
Kader videoposnetka
• Nastavite možnost Photo info (Informacije o fotografiji) v Monitor settings
(Nastavitve zaslona) (A163) v nastavitvenem meniju Movie frame+auto info
(Mreža za videoposnetek+samodejne informacije), da prikažete kader
videoposnetka. Pred snemanjem videoposnetka preverite območje videoposnetka v
kadru.
• Območje, ki je posneto v videoposnetku, je odvisno od nastavitev Movie options
(Možnosti videoposnetkov) ali Movie VR (Videoposnetek VR) v meniju za
videoposnetke.
Ostrenje in osvetlitev med snemanjem videoposnetkov
• Med snemanjem videoposnetka lahko prilagodite izostritev na naslednji način v skladu z
nastavitvijo Autofocus mode (Način samodejne izostritve) (A143) v meniju za
videoposnetek.
- A Single AF (Enkratni AF) (privzeta nastavitev): izostritev se zaklene, ko se začne
snemanje videoposnetka. Za samodejno ostrenje med snemanjem videoposnetka
pritisnite večnamenski izbirnik J.
- B Full-time AF (Stalni AF): izostritev se vedno znova prilagaja tudi med
snemanjem videoposnetka. Ko med snemanjem videoposnetkov pritisnete gumb g,
se osvetlitev oziroma ostrenje zaklene. Znova pritisnite gumb g, da odklenete.
• Če je izbran način izostritve (A63) E (ročno ostrenje), izostritev prilagodite ročno. Med
snemanjem videoposnetka lahko izostritev prilagodite z obračanjem večnamenskega
izbirnika v levo za izostritev oddaljenih predmetov ali v desno za izostritev bližnjih
predmetov. Izostritev lahko prilagodite tudi z vrtenjem gumba za upravljanje. V
nastavitvenem meniju Assign side zoom control (Dodeli stranski krmilni element
zooma) (A170) nastavite na Manual focus (Ročno ostrenje) tako, da izostrite s
stranskim elementom za upravljanje zooma.
• Fotoaparat tudi med snemanjem videoposnetkov nastavlja osvetlitev. Ko pritisnete
gumb g, se osvetlitev oziroma ostrenje zaklene.
• Funkcija gumba K, če ga pritisnete med snemanjem videoposnetkov, se razlikuje glede
na nastavitev AE/AF lock button (Gumb za zaklep AE/AF) (A171) v meniju z
nastavitvami.
- Ko je izbrana nastavitev AE lock only (Samo zaklep AE) ali AE lock (Hold) (Zaklep
AE (držanje)): Če pritisnete K, se ostrenje zaklene. Za odklepanje znova pritisnite K.
- Ko je izbrana nastavitev AF lock only (Samo zaklep AF): Če pritisnete K, se
osvetlitev zaklene. Za odklepanje znova pritisnite K.
97
Videoposnetki
Osnovne funkcije snemanja in predvajanja videoposnetkov
Najdaljši čas snemanja videoposnetka
Posamezne datoteke z videoposnetki ne morejo biti daljše od 29 minut, tudi če je na
pomnilniški kartici dovolj prostora za daljše posnetke.
Največja velikost posameznega videoposnetka je 4 GB. Če velikost datoteke preseže 4 GB,
posnetek pa ni daljši od 29 minut, bo datoteka razdeljena v več datotek in je ne bo mogoče
neprekinjeno predvajati (A145).
• Na zaslonu za fotografiranje je prikazan preostali čas snemanja za posamezen
videoposnetek.
• Če se temperatura fotoaparata poviša, se lahko snemanje konča, preden so dosežene te
omejitve.
• Dejanska dolžina videoposnetka se lahko razlikuje glede na vsebino videoposnetka,
premikanje motiva ali vrsto pomnilniške kartice.
• Za snemanje videoposnetkov priporočamo uporabo pomnilniške kartice SD s hitrostnim
razredom 6 (hitrostni razred videoposnetkov V6) ali več. Ko je za Movie options
(Možnosti videoposnetkov) izbrana nastavitev d 2160/30p (4K UHD) ali
c 2160/25p (4K UHD), priporočamo pomnilniške kartice s hitrostnim razredom UHS
3 (hitrostni razred videoposnetkov V30) ali hitrejše. Snemanje videoposnetka se lahko
nenadoma prekine, če uporabljate pomnilniške kartice z manjšo hitrostjo.
B
Temperatura fotoaparata
• Fotoaparat se lahko segreje, če dalj časa snemate videoposnetke, ali če ga uporabljate na vročem
območju.
• Fotoaparat bo samodejno prekinil snemanje, če se njegova notranjost med snemanjem
videoposnetka zelo segreje. Pokaže se preostali čas do trenutka, ko bo fotoaparat prekinil
snemanje (B10s).
Ko fotoaparat konča snemanje, se izklopi.
Fotoaparat pustite izključen, dokler se notranjost ne ohladi.
Opombe o snemanju videoposnetkov
B
Opombe glede shranjevanja slik in videoposnetkov
• Kazalnik, ki prikazuje število preostalih posnetkov, ali kazalnik, ki prikazuje preostali čas trajanja
snemanja, utripa, dokler se shranjujejo slike ali videoposnetki. Ne odpirajte pokrova predalčka
za baterije/reže za pomnilniško kartico in ne odstranjujte polnilne baterije ali
pomnilniške kartice, dokler utripa kazalnik. Če to storite, se lahko izgubijo podatki ali se lahko
poškoduje fotoaparat ali pomnilniška kartica.
• Pri uporabi notranjega pomnilnika lahko shranjevanje videoposnetkov traja nekaj časa.
• Pri uporabi nekaterih nastavitev Movie options (Možnosti videoposnetkov) morda ne bo
mogoče shraniti videoposnetka v notranji pomnilnik ali ga kopirati s pomnilniške kartice v
notranji pomnilnik.
98
Videoposnetki
Osnovne funkcije snemanja in predvajanja videoposnetkov
B
Opombe o posnetih videoposnetkih
• Pri uporabi digitalnega zooma lahko pride do poslabšanja kakovosti slike.
• Posnamejo se lahko zvoki elementa za upravljanje zooma, zooma, premikanja samodejnega
ostrenja v objektivu, zmanjšanja tresljajev in nastavljanja zaslonke ob spremembi svetlosti.
• Na zaslonu lahko med snemanjem videoposnetkov opazite naslednje pojave. Ti pojavi se shranijo
v videoposnetke.
- Na sliki se lahko pri fluorescenčnih, živosrebrnih ali natrijevih svetlobnih virih pojavijo pasovi.
- Motiv, ki se hitro premika preko kadra (na primer vlak ali avtomobil), je lahko videti ukrivljen.
- Pri premikanju fotoaparata v vodoravni smeri se lahko ukrivi celotna slika videoposnetka.
- Viri svetlobe ali druga svetla območja lahko pri premikanju fotoaparata povzročijo svetle sledi.
• Odvisno od razdalje do motiva ali uporabljene povečave lahko dobijo motivi s ponavljajočimi se
vzorci (tkanine, razdrobljena okna itd.) barvne trakove med snemanjem in predvajanjem
videoposnetkov. Do tega pojava pride zaradi interference vzorca motiva s postavitvijo slikovnega
tipala in ni okvara.
B
Opombe o zmanjšanju tresljajev med snemanjem videoposnetkov
• Kadar je nastavitev Movie VR (Videoposnetek VR) (A151) v meniju za videoposnetke
nastavljena na On (hybrid) (Vklop (hibridno)), je kot zajema (območje, ki se posname v kadru)
med snemanjem videoposnetka ožji.
• Ko uporabljate stativ za stabiliziranje fotoaparata med snemanjem, nastavite Movie VR
(Videoposnetek VR) na Off (Izklop), da preprečite morebitne napake, povezane s to funkcijo.
B
Opombe o samodejnem ostrenju videoposnetkov
Samodejno ostrenje morda ne bo delovalo po pričakovanjih (A76). V tem primeru izostrite z
ročnim ostrenjem (A63, 64) ali poskusite naslednje:
1. Preden začnete snemati videoposnetek, v meniju za videoposnetek Autofocus mode (Način
samodejne izostritve) nastavite na Single AF (Enkratni AF) (privzeta nastavitev).
2. V sredino slike postavite drug motiv (ki je od fotoaparata oddaljen enako kot želeni motiv),
pritisnite gumb b (e) za začetek snemanja in nato spremenite kompozicijo.
99
Videoposnetki
Osnovne funkcije snemanja in predvajanja videoposnetkov
Fotografiranje med snemanjem videoposnetkov
Če sprožilec med snemanjem videoposnetka pritisnete
do konca, se sličica iz videoposnetka shrani kot
fotografija (slika JPEG). Snemanje videoposnetka se
med shranjevanjem fotografije nadaljuje.
• Ko je na zaslonu prikazan simbol Q, lahko
posnamete fotografijo. Če je prikazan simbol z,
fotografije ni možno posneti.
• Velikost zajete fotografije je enaka velikosti slike
videoposnetka (A146). Kakovost slike je zaklenjena
na Normal (Običajna).
B
AF
25m 0s
Opombe o fotografiranju med snemanjem videoposnetkov
• Mirujočih fotografij ne morete shraniti, če snemate videoposnetke v naslednjih okoliščinah:
- Ko je preostali čas za snemanje videoposnetka krajši od petih sekund
- Ko je Movie options (Možnosti videoposnetkov) (A145) nastavljeno na možnost
videoposnetkov HS
• Slike videoposnetka, ki se je snemal med fotografiranjem, se morda ne bodo predvajale brez
prekinitev.
• Ob shranjevanju fotografije se bo na posnetem videoposnetku morda slišal zvok pritiska
sprožilca.
• Če se fotoaparat med pritiskom sprožilca premakne, se lahko slika zamegli.
C
Zajemanje slik z upravljanjem prek zaslona na dotik
Slike lahko zajemate tudi med snemanjem videoposnetkov,
tako da na zaslonu pritisnete Q.
AF
100
Videoposnetki
Fotografiranje med snemanjem videoposnetkov
25m 0s
Snemanje videoposnetkov v časovnih presledkih
Fotoaparat lahko samodejno posname mirujoče fotografije v določenem intervalu, da
ustvari videoposnetke v časovnih presledkih, dolge približno 10 sekund.
• Ko je za Frame rate (Hitrost snemanja) v meniju za videoposnetke izbrana nastavitev
30 fps (30p/60p) (30 sličic na sekundo (30p/60i)), fotoaparat posname 300 slik in jih
shrani z nastavitvijo e 1080/30p. Ko je izbrana nastavitev 25 fps (25p/50p) (25 sličic na
sekundo (25p/50i)), fotoaparat posname 250 slik in jih shrani z nastavitvijo S 1080/25p.
Obrnite gumb za izbiro načina na y M gumb d M N Time-lapse movie
(Videoposnetek iz slik v časovnih presledkih) M gumb k
Interval
Vrsta (zahtevani čas fotografiranja)
1
2
3
4
5
30 fps (30p/60p) (30
sličic na sekundo
(30p/60i))
25 fps (25p/50p) (25
sličic na sekundo
(25p/50i))
O Cityscape (10 minutes) (Mesto (10 minut))1
2s
P Landscape (25 minutes) (Pokrajina (25 minut))2
5s
6s
Q Sunset (50 minutes) (Sončni zahod (50 minut))2
10 s
12 s
R Night sky (150 minutes) (Nočno nebo
(150 minut))3, 4
30 s
36 s
S Star trails (150 minutes) (Sledi zvezd
(150 minut))4, 5
30 s
36 s
2,4 s
Fotoaparat izostri območje na sredini kadra.
Fotoaparat izostri v neskončnost.
To je primerno za snemanje premikanja zvezd. Izostritev je fiksno nastavljena na neskončnost.
Zoom se samodejno nastavi na najbolj širokokotni položaj. Položaj zoom teleobjektiva je omejen
na kot zajema, ki je enakovreden kotu objektiva s približno 300 mm (pri formatu 35mm [135]).
Premiki zvezd so videti kot svetlobne črte zaradi slikovne obdelave. Izostritev je fiksno nastavljena
na neskončnost.
1
Z večnamenskim izbirnikom
HI izberite vrsto in pritisnite gumb k.
101
Videoposnetki
Snemanje videoposnetkov v časovnih presledkih
Time-lapse movie
Cityscape (10 minutes)
Landscape (25 minutes)
Sunset (50 minutes)
Night sky (150 minutes)
Star trails (150 minutes)
2
Izberite, ali želite popraviti osvetlitev
(svetlost), in pritisnite gumb k (razen pri
Star trails (150 minutes) (Sledi zvezd
(150 minut)) in Night sky (150 minutes)
(Nočno nebo (150 minut))).
Landscape (25 minutes)
AE-L on
AE-L off
• Če je izbrana možnost AE-L on (Vklop AE-L), je za
vse slike uporabljena osvetlitev, ki je bila
uporabljena za prvo sliko. Ko se svetlost občutno
spremeni, kot ob mraku, je priporočena možnost AE-L off (Izklop AE-L).
3
4
Fotoaparat stabilizirajte z orodjem, kot je stativ.
Pritisnite sprožilec, da posnamete prvo
sliko.
25m 0s
• Pred pritiskom na zaklop za prvo sliko nastavite
kompenzacijo osvetlitve (A68). Kompenzacije
osvetlitve ni mogoče spremeniti po zajemu prve
0.0
slike. Po zajemu prve slike se izostritev in barvni
25m 0s
odtenek ne spreminjata več.
1/250 F3.4
500
100
• Zaklop se samodejno sproži za drugo in naslednje
slike.
• Ko fotoaparat ne fotografira, se lahko zaslon izklopi. Ko je zaslon izklopljen, utripa lučka ob
vključenem aparatu.
• Fotografiranje se samodejno konča po 300 ali 250 slikah.
• Pritisnite gumb k, če želite že pred potekom časa za fotografiranje zaključiti fotografiranje
in ustvariti videoposnetek iz slik v časovnih presledkih.
• Zvoka in mirujočih fotografij ni mogoče shraniti.
B
Opombe o videoposnetku iz slik v časovnih presledkih
• Fotoaparat ne more posneti slik, če pomnilniška kartica ni vstavljena.
• Dokler se fotografiranje ne konča, ne obračajte gumba za izbiro načina oziroma ne odstranjujte
pomnilniške kartice.
• Polnilna baterija naj bo dovolj napolnjena, da se fotoaparat ne bo nepričakovano izklopil.
• Videoposnetkov iz slik v časovnih presledkih ni mogoče posneti s pritiskom na gumb b (e).
• Zmanjšanje tresljajev je onemogočeno ne glede na nastavitev Photo VR (Foto VR) (A168) v
nastavitvenem meniju.
102
Videoposnetki
Snemanje videoposnetkov v časovnih presledkih
Način za kratke videoposnetke (sestavljanje
videoposnetkov v kratke videoposnetke)
S snemanjem in samodejnim kombiniranjem več
izrezkov, ki so dolgi nekaj sekund, lahko ustvarite kratek
videoposnetek, dolg do 30 sekund (e1080/30p ali
S1080/25p).
1
Pritisnite gumb d (za meni) in
določite nastavitve za snemanje
videoposnetkov.
Short movie show
Number of shots
Special effects
Background music
End recording
• Number of shots (Število posnetkov): Nastavite
število videoposnetkov, ki jih fotoaparat posname,
in čas snemanja za vsak videoposnetek. Privzeto
lahko fotoaparat posname 15 videoizrezkov, ki so
dolgi po 2 sekundi, da ustvari 30-sekundni kratek
videoposnetek.
• Special effects (Posebni učinki) (A104): Med fotografiranjem uporabite različne
učinke za videoposnetke.
Učinke lahko spremenite za vsak videoposnetek.
• Background music (Glasbena podlaga): Izberite glasbeno podlago. Za predogled
pomaknite element za upravljanje zooma (A2) proti g (i).
• Ko končate z nastavitvami, pritisnite gumb d ali sprožilec, da zapustite meni.
2
Pritisnite gumb b (e za snemanje
videoposnetka) za snemanje izrezka.
• Fotoaparat samodejno ustavi snemanje
videoposnetka, ko mine čas, določen v 1. koraku.
• Snemanje videoposnetka lahko začasno prekinete.
Oglejte si »Premor med snemanjem
videoposnetka« (A105).
3
0
15
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Preverite posneti videoposnetek ali ga
izbrišite.
• Za potrditev pritisnite gumb k.
• Za brisanje pritisnite gumb l. Izbrišete lahko vse
videoposnetke ali zadnjega posnetega.
• Če želite nadaljevati snemanje videoposnetkov,
ponovite postopek v 2. koraku.
• Za spremembo učinkov se vrnite na 1. korak.
12
15
Preview
100
1/250
103
Videoposnetki
Način za kratke videoposnetke (sestavljanje videoposnetkov v kratke
videoposnetke)
F3.4
0.0
24m36s
500
Število posnetih
videoposnetkov
4
Shranite kratek videoposnetek.
• Kratki videoposnetek se shrani, ko fotoaparat konča snemanje izbranega števila
videoposnetkov.
• Če želite shraniti kratki videoposnetek, preden fotoaparat konča snemanje izbranega
števila videoposnetkov, pritisnite gumb d, ko je prikazan zaslon pripravljenosti za
fotografiranje, in izberite End recording (Konec snemanja).
• Videoposnetki se izbrišejo, ko je shranjen kratki videoposnetek.
Special Effects (Posebni učinki)
Funkcija
Opis
O Soft (Mehko)
Zmehča sliko z dodajanjem rahle zameglitve celotni sliki.
P Nostalgic sepia
(Nostalgična sepija)
Dodajanje tona odtenka sepije in zmanjšanje kontrasta za
pridobitev lastnosti starih fotografij.
F High-contrast mono.
(Visoko-kontrasten mono.)
Ustvari črno-belo fotografijo z močnim kontrastom.
I Selective color (Izbrana
barva)
Ohrani samo izbrano barvo, druge barve pa spremeni v črno-belo.
l Pop
Poveča nasičenost barv za celotno sliko, kar ustvari živahen videz.
o Cross process (Križni
postopek)
Sliki da skrivnosten videz na osnovi določene barve.
m Toy camera effect 1
(Učinek fotoaparata-igrače 1)
Celotno sliko naredi rumenkasto in potemni njene robove.
n Toy camera effect 2
(Učinek fotoaparata-igrače 2)
Zmanjša nasičenost barv za celotno sliko in potemni robove slike.
b Mirror (Ogledalo)
Zrcali levo polovico slike iz središča in tako ustvari simetrično sliko.
k Off (Izklop) (privzeta
nastavitev)
Slika je brez učinkov.
• Ko je izbrana možnost Selective color (Izbrana
barva) ali Cross process (Križni postopek), z
večnamenskim izbirnikom HI izberite želeno
barvo in pritisnite gumb k, da potrdite barvo.
Selective color
OK
104
Videoposnetki
Način za kratke videoposnetke (sestavljanje videoposnetkov v kratke
videoposnetke)
Postopki med predvajanjem videoposnetka
Da nastavite glasnost, med predvajanjem
videoposnetka premaknite element za upravljanje
zooma (A2).
Krmilni elementi predvajanja
Krmilni elementi predvajanja so prikazani na zaslonu.
Spodaj opisane postopke lahko izvedete z
večnamenskim izbirnikom JK, s katerim izberete element, in nato pritisnete gumb k.
Funkcija
Ikona
Opis
Previjanje
nazaj
A
Za previjanje videoposnetka nazaj držite pritisnjen gumb k.
Previjanje
naprej
B
Za previjanje videoposnetka naprej držite pritisnjen gumb k.
Začasno zaustavite predvajanje. Med pavzo lahko opravite naslednje
postopke.
Začasna
zaustavitev
C
Previjete videoposnetek nazaj za en kader. Za neprekinjeno
previjanje nazaj držite gumb k pritisnjen.
D
Previjete videoposnetek naprej za en kader. Za neprekinjeno
previjanje naprej držite gumb k pritisnjen.
F
Nadaljujte predvajanje.
E
Konča
predvajanje
G
Znova prikaže zaslon za fotografiranje.
Konec
snemanja
p
Shrani kratki videoposnetek s posnetimi videoposnetki.
B
Opombe o snemanju za kratki videoposnetek
• Fotoaparat ne more posneti videoposnetkov, če pomnilniška kartica ni vstavljena.
• Pomnilniške kartice ne zamenjajte, dokler ni kratki videoposnetek shranjen.
C
Premor med snemanjem videoposnetka
• Če pritisnete sprožilec, ko je prikazan zaslon pripravljenosti za fotografiranje, lahko zajamete
fotografijo s kakovostjo slike Normal (Običajna) in velikostjo slike e 4608×2592.
• Snemanje videoposnetkov lahko začasno zaustavite in predvajate slike ali pa vstopite v druge
načine fotografiranja, da posnamete slike. Snemanje videoposnetka se nadaljuje, ko znova
vstopite v način kratkega videoposnetka.
Funkcije, ki so na voljo v načinu kratkega videoposnetka
•
•
•
•
•
Self-timer (Samosprožilec) (A61)
Način ostrenja (A63)
Exposure compensation (Izravnava osvetlitve) (A68)
Meni kratkega videoposnetka (A103)
Meni z možnostmi videoposnetkov (A145)
105
Videoposnetki
Način za kratke videoposnetke (sestavljanje videoposnetkov v kratke
videoposnetke)
Postopki med predvajanjem videoposnetka
Da nastavite glasnost, med predvajanjem
videoposnetka premaknite element za upravljanje
zooma (A2).
Za hitro previjanje naprej ali nazaj obrnite večnamenski
izbirnik ali gumb za upravljanje.
Kazalnik glasnosti
Krmilni elementi predvajanja so prikazani na zaslonu.
Spodaj opisane postopke lahko izvedete z
večnamenskim izbirnikom JK, s katerim izberete
element, in nato pritisnete gumb k.
Med pavzo
Funkcija
Ikona
Opis
Previjanje
nazaj
A
Za previjanje videoposnetka nazaj držite pritisnjen gumb k.
Previjanje
naprej
B
Za previjanje videoposnetka naprej držite pritisnjen gumb k.
Začasno zaustavite predvajanje. Med pavzo lahko opravite naslednje
postopke.
Začasna
zaustavitev
Končaj
C
Previjete videoposnetek nazaj za en kader. Za neprekinjeno
previjanje nazaj držite gumb k pritisnjen.*
D
Previjete videoposnetek naprej za en kader. Za neprekinjeno
previjanje naprej držite gumb k pritisnjen.*
F
Nadaljujte predvajanje.
I
Izločite želeni del videoposnetka in ga shranite kot ločeno
datoteko.
H
Izločite eno sliko iz posnetega videoposnetka in jo shranite kot
fotografijo.
E
G
Vrnitev v način celozaslonskega predvajanja.
* Videoposnetek lahko previjete za en posnetek naprej ali nazaj tudi z obračanjem
večnamenskega izbirnika ali gumba za upravljanje.
C
Upravljanje zaslona na dotik med predvajanjem videoposnetka
Dotaknite se zaslona med predvajanjem videoposnetka, da začasno zaustavite predvajanje (A7).
Za nadaljevanje predvajanja se znova dotaknite zaslona, ko je predvajanje začasno zaustavljeno.
106
Videoposnetki
Postopki med predvajanjem videoposnetka
Urejanje videoposnetkov
Pri urejanju videoposnetkov uporabite ustrezno napolnjeno baterijo, da preprečite izklop
fotoaparata med urejanjem. Ko kazalnik stanja baterije doseže B, urejanje videoposnetkov
ni mogoče.
Izločanje samo želenega dela videoposnetka
Želeni del posnetega videoposnetka lahko shranite kot ločeno datoteko.
1
Predvajajte želeni videoposnetek in predvajanje začasno zaustavite
na začetku dela, ki ga želite shraniti (A106).
2
Z večnamenskim izbirnikom
JK izberite krmilni element I in
nato pritisnite gumb k.
3
S HI izberite M (izberite začetno
točko).
• Uporabite JK ali obrnite gumb za upravljanje, da
pomaknete začetno točko. Prilagajate jo lahko tudi
tako, da premaknete ikono začetne točke (A7).
• Za preklic urejanja izberite O (nazaj) in pritisnite
gumb k.
1m30s
Choose start point
1m 0s
Začetna točka
4
S HI izberite N (izberite končno
točko).
• Uporabite JK ali obrnite gumb za upravljanje, da
pomaknete končno točko. Prilagajate jo lahko tudi
tako, da premaknete ikono končne točke.
• Za predogled zaželenega dela uporabite HI, da
izberete F, in nato pritisnite gumb k. Za
prekinitev predogleda ponovno pritisnite
gumb k.
107
Videoposnetki
Urejanje videoposnetkov
Choose end point
30s
Končna točka
5
Uporabite HI, da izberete m (shrani),
in pritisnite gumb k.
Save
• Za shranjevanje videoposnetka sledite navodilom
na zaslonu.
30s
B
Opombe o izločanju delov videoposnetkov
• Videoposnetka, ki ste ga ustvarili z urejanjem, ni mogoče znova urejati.
• Dejanski obrezani del videoposnetka se lahko malo razlikuje od izbranih začetnih in končnih točk.
• Videoposnetkov ni mogoče obrezati na dolžino manj kot dveh sekund.
Shranjevanje enega kadra iz videoposnetka kot
fotografijo
Želen kader iz posnetega videoposnetka lahko izločite in shranite kot fotografijo.
• Začasno zaustavite predvajanje videoposnetka, da
prikažete kader, ki ga želite izločiti (A106).
• Z večnamenskim izbirnikom JK izberite krmilni
element H in pritisnite gumb k.
• Ko se prikaže potrditveno pogovorno okno, izberite
Yes (Da) in pritisnite gumb k, da shranite
posnetek.
• Fotografija se shrani s kakovostjo slike Normal
(Običajna). Velikost slike je odvisna od velikosti slike
izvornega videoposnetka (A146).
B
Copy this frame as a still image?
Yes
No
Omejitve za shranjevanje mirujočih fotografij iz videoposnetkov
Fotografij ni možno izločiti iz videoposnetkov, posnetih z možnostjo za videoposnetek HS.
108
Videoposnetki
Urejanje videoposnetkov
1m30s
Povezovanje fotoaparata s
televizorjem, tiskalnikom ali
računalnikom
Uporaba slik................................................................................................................................... 110
Ogled slik na televizorju............................................................................................................ 111
Tiskanje slik brez uporabe računalnika................................................................................ 112
Prenos slik v računalnik (ViewNX-i) ....................................................................................... 116
109
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Uporaba slik
Poleg tega, da z aplikacijo SnapBridge lahko uživate v posnetih slikah, lahko slike tudi na
različne načine uporabite, če fotoaparat povežete s spodaj opisanimi napravami.
Ogled slik na televizorju
Slike in videoposnetke s fotoaparata si lahko ogledate na televizorju.
Način priključitve: Priključite komercialno dostopni kabel HDMI na vhodni
priključek HDMI na televizorju.
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
Slike lahko natisnete brez uporabe računalnika, če fotoaparat priključite na
tiskalnik, združljiv s PictBridge.
Način priključitve: Fotoaparat povežite neposredno z vhodom USB
tiskalnika s kablom USB.
Prenos slik v računalnik (ViewNX-i)
Slike in videoposnetke lahko prenesete v računalnik za ogled in urejanje.
Način priključitve: Fotoaparat povežite z vhodom USB računalnika s
kablom USB.
• Preden fotoaparat povežete z računalnikom, v slednjega namestite
ViewNX-i.
B
Opombe o priključitvi kablov v fotoaparat
Priključek mikro-USB
Priključek HDMI mikro
(vrste D)
Odprite pokrov
priključka.
Vstavite vtič.
• Pazite, da je fotoaparat izklopljen, preden priključite ali izključite kable. Preverite obliko in
usmerjenost vtičev ter jih ne vstavljajte ali odstranjujte pod kotom.
• Poskrbite, da bo polnilna baterija fotoaparata dovolj napolnjena. Če uporabljate električni
vmesnik EH-62F (na voljo posebej), lahko fotoaparat napajate iz omrežne vtičnice. V nobenem
primeru ne uporabljajte drugega električnega vmesnika kot EH-62F. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, se lahko fotoaparat pregreva ali poškoduje.
• Za informacije o načinih priključitve in o postopkih po priključitvi glejte drugo dokumentacijo, ki
je bila priložena napravi.
110
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Uporaba slik
Ogled slik na televizorju
1
Izklopite fotoaparat in ga povežite s televizorjem.
• Preverite obliko in usmerjenost vtičev ter jih ne vstavljajte ali odstranjujte pod kotom.
Priključek HDMI mikro (vrste D)
2
V priključek HDMI
Televizor preklopite na zunanji vhod.
• Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi televizorju.
3
Za vklop fotoaparata pritisnite in zadržite
gumb c (za predvajanje) pritisnjen.
• Slike so prikazane na televizorju.
• Za predvajanje videoposnetkov, ki so shranjeni z
nastavitvijo d 2160/30p (4K UHD) ali c 2160/
25p (4K UHD) v kakovosti 4K UHD, uporabite televizor
in kabel HDMI, ki podpirata 4K.
B
Opombe za primer, ko je priključen kabel HDMI
• Ko fotoaparat preklopite v način za fotografiranje, se prikaže zaslon za fotografiranje, toda
fotografiranje ni mogoče, dokler je priključen kabel HDMI.
• Zaslon za fotografiranje na fotoaparatu je prikazan na zaslonu za izhod HDMI, toda avdio se ne
oddaja.
• Informacije o fotografiranju in fotografijah niso prikazane na zaslonu za izhod HDMI.
• Ko je priključen kabel HDMI, upravljanje na dotik ni mogoče.
• Ko je priključen kabel HDMI, omrežnega menija ni mogoče izbrati.
111
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Ogled slik na televizorju
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
Uporabniki tiskalnikov, ki so združljivi s tehnologijo PictBridge, lahko fotoaparat priklopijo
neposredno na tiskalnik in tiskajo slike brez uporabe računalnika.
Povezava fotoaparata s tiskalnikom
1
2
Vklopite tiskalnik.
Izklopite fotoaparat in ga povežite s tiskalnikom s kablom USB.
• Preverite obliko in usmerjenost vtičev ter jih ne vstavljajte ali odstranjujte pod kotom.
3
Fotoaparat se samodejno vključi.
• Na zaslonu fotoaparata se pokaže začetni zaslon PictBridge (1), ki mu sledi zaslon Print
selection (Natisni izbrano) (2).
1
2
Print selection
15/11/2019
No. 32
32
Confirm
B
Če se pozdravni zaslon PictBridge ne prikaže
Če je izbrana možnost Auto (Samodejno) za Charge by computer (Polnjenje z
računalnikom) (A175), morda ne bo mogoče natisniti slik z neposredno povezavo
fotoaparata z nekaterimi tiskalniki. Če se ne prikaže pozdravni zaslon PictBridge, ko fotoaparat
vklopite, izključite fotoaparat in odklopite kabel USB. Nastavite Charge by computer
(Polnjenje z računalnikom) na Off (Izklopljeno) in ponovno povežite fotoaparat s
tiskalnikom.
112
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
Tiskanje posameznih slik
1
Z večnamenskim izbirnikom
JK izberite želeno sliko in pritisnite
gumb k.
Print selection
15/11/2019
No. 32
32
• Za prikaz sličic pomaknite element za upravljanje
zooma proti f (h), za preklop v celozaslonsko
predvajanje pa proti g (i).
Confirm
2
Uporabite HI, da izberete Copies
(Kopije), in pritisnite gumb k.
• Uporabite HI, da izberete želeno število kopij
(do devet) in pritisnite gumb k.
PictBridge
1 prints
Start print
Copies
Paper size
3
Izberite Paper size (Velikost papirja)
in pritisnite gumb k.
• Izberite želeno velikost papirja in pritisnite gumb
k.
• Če želite uporabiti velikost papirja, konfigurirano v
tiskalniku, izberite Default (Privzeto).
• Na fotoaparatu razpoložljive možnosti za velikost
papirja se spreminjajo glede na uporabljeni
tiskalnik.
4
Izberite Start print (Začetek tiskanja)
in pritisnite gumb k.
• Začne se tiskanje.
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
113
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
Tiskanje več fotografij
1
Ko se prikaže zaslon Print selection
(Natisni izbrano), pritisnite gumb
d (za meni).
Print selection
15/11/2019
No. 32
32
Confirm
2
Z večnamenskim izbirnikom
HI izberite Paper size (Velikost
papirja) in pritisnite gumb k.
Print menu
Print selection
Print all images
Paper size
• Izberite želeno velikost papirja in pritisnite gumb
k.
• Če želite uporabiti velikost papirja, konfigurirano v
tiskalniku, izberite Default (Privzeto).
• Na fotoaparatu razpoložljive možnosti za velikost
papirja se spreminjajo glede na uporabljeni tiskalnik.
• Za izhod iz menija za tiskanje pritisnite gumb d.
3
Izberite možnost Print selection
(Natisni izbrano) ali Print all images
(Natisni vse slike) in pritisnite
gumb k.
Print menu
Print selection
Print all images
Paper size
114
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
Print selection (Natisni izbrano)
Izberite slike (do 99) in število kopij (do 9)
5
Print selection
posamezne slike.
• Z večnamenskim izbirnikom JK izberite
slike in uporabite HI za določanje
1
1
števila kopij, ki jih želite natisniti.
• Slike, izbrane za tiskanje, so označene s
simbolom a in številom kopij za tiskanje.
3
Za preklic izbire za tiskanje nastavite
Confirm
število kopij na 0.
• Za preklop v celozaslonski način
predvajanja pomaknite element za upravljanje zooma proti g (i), za predvajanje
sličic pa proti f (h).
• Ko je nastavitev zaključena, pritisnite gumb k. Ko se pokaže zaslon za potrditev
števila kopij, izberite Start print (Začetek tiskanja) in pritisnite gumb k za
začetek tiskanja.
Print all images (Natisni vse slike)
Natisne se po ena kopija vsake slike, shranjene v notranjem pomnilniku ali na
pomnilniški kartici.
• Ko se pokaže zaslon za potrditev števila kopij, izberite Start print (Začetek
tiskanja) in pritisnite gumb k za začetek tiskanja.
115
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
Prenos slik v računalnik (ViewNX-i)
Namestitev orodja ViewNX-i
ViewNX-i je programska oprema Nikon, ki omogoča prenos slik in videoposnetkov v
računalnik za ogled in urejanje.
Za namestitev ViewNX-i s spodnjega spletnega mesta prenesite najnovejšo različico
namestitvenega programa za ViewNX-i in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje
namestitve.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Za sistemske zahteve in druge informacije glejte spletno mesto Nikon za svojo regijo.
Prenašanje slik v računalnik
Ko posodobite različico operacijskega sistema ali programske opreme, se elementi, prikazani
na zaslonu računalnika, lahko spremenijo.
1
Pripravite pomnilniško kartico, ki vsebuje slike.
Za prenos slik s pomnilniške kartice v računalnik lahko uporabite katerega koli od spodnjih
načinov.
• Reža za pomnilniško kartico SD/čitalec kartic: Pomnilniško kartico vstavite v režo za
kartico v svojem računalniku ali čitalcu kartic (komercialno dostopen), povezanim z
računalnikom.
• Neposredna povezava USB: Izklopite fotoaparat in poskrbite, da je v fotoaparat
vstavljena pomnilniška kartica. Fotoaparat povežite z računalnikom s kablom USB.
Fotoaparat se samodejno vključi.
Če želite prenašati slike v notranjem pomnilniku fotoaparata, odstranite pomnilniško
kartico iz fotoaparata, preden jo priključite v računalnik.
B
Opombe o povezavi fotoaparata z računalnikom
Z računalnika odklopite vse druge naprave, ki se napajajo prek USB. Zaradi hkratnega priklopa
fotoaparata in drugih naprav, ki se na istem računalniku napajajo preko USB, lahko fotoaparat
začne delovati nepravilno ali pa lahko fotoaparat oziroma pomnilniško kartico poškoduje
previsoka moč električnega toka z računalnika.
116
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Prenos slik v računalnik (ViewNX-i)
Če se prikaže obvestilo, da izberite program, izberite Nikon Transfer 2.
• Če uporabljate Windows 7
Če je prikazano pogovorno okno na
desni, upoštevajte spodnja navodila, da
izberete Nikon Transfer 2.
1 Pod Import pictures and videos
(Uvoz slik in videov) kliknite
Change program (Menjava
programa). Prikaže se pogovorno
okno za izbiro programa; izberite
Nikon Transfer 2 in kliknite OK (V
redu).
2 Dvokliknite ikono Nikon Transfer 2.
• Če uporabljate operacijski sistem Windows 10 ali
Windows 8.1
Če je prikazano pogovorno okno na desni, kliknite
pogovorno okno in nato Import File (Uvoz
datoteke)/Nikon Transfer 2.
• Če uporabljate operacijski sistem OS X ali macOS
Če se Nikon Transfer 2 ne zažene samodejno, zaženite program Image Capture (Zajem
slike), ki je prednameščen v računalniku Mac, medtem ko sta fotoaparat in računalnik
povezana, ter izberite Nikon Transfer 2 kot privzeti program za odpiranje, ko je fotoaparat
povezan z računalnikom.
Če pomnilniška kartica vsebuje večje število slik, lahko zagon programa Nikon Transfer 2 traja
dlje. Počakajte, da se zažene program Nikon Transfer 2.
B
Opombe o povezovanju kabla USB
Če boste fotoaparat z računalnikom povezali preko razdelilnika USB, ne moremo jamčiti, da bo
povezava delovala.
C
Uporaba ViewNX-i
Za več informacij glejte spletno pomoč.
117
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Prenos slik v računalnik (ViewNX-i)
2
Ko se zažene program Nikon Transfer 2, kliknite Start Transfer
(Začetek prenosa).
Start Transfer
(Začetek prenosa)
• Začne se prenos slik. Ko je prenos slik končan, se zažene program ViewNX-i in prikažejo se
prenesene slike.
3
Povezavo prekinite.
• Če uporabljate čitalec kartic ali režo za kartice, v operacijskem sistemu računalnika izberite
ustrezno možnost, da izvržete izmenljivi disk, ki je povezan s pomnilniško kartico, nato pa
odstranite pomnilniško kartico iz čitalca kartice ali reže za kartico.
• Če je fotoaparat priključen v računalnik, ga izklopite in odklopite kabel USB.
C
Capture NX-D
Nikonovo programsko opremo Capture NX-D uporabite za podrobno prilagajanje ali spreminjanje
nastavitev za slike RAW in njihovo shranjevanje v drugih formatih. Prenesete jo lahko z naslednjega
spletnega mesta:
https://downloadcenter.nikonimglib.com
118
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Prenos slik v računalnik (ViewNX-i)
Uporaba menija
Funkcije menijev.......................................................................................................................... 120
Seznami menijev.......................................................................................................................... 123
Meni za fotografiranje (velja za vse načine fotografiranja) .......................................... 127
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D) .................................................................... 130
Meni za videoposnetke ............................................................................................................. 145
Meni za predvajanje ................................................................................................................... 153
Omrežni meni ............................................................................................................................... 158
Meni z nastavitvami.................................................................................................................... 161
119
Uporaba menija
Funkcije menijev
S pritiskom na gumb d (za meni) lahko nastavite spodaj navedene menije.
•
•
•
•
•
A Shooting menu (Meni za fotografiranje)1, 2
e Meni za videoposnetke1
c Playback menu (Meni za predvajanje)3
J Network menu (Omrežni meni)
z Meni z nastavitvami
1
2
3
Pritisnite gumb d, ko je prikazan zaslon za fotografiranje.
Ikone menijev in razpoložljive možnosti nastavitev se razlikujejo glede na način fotografiranja.
Pritisnite gumb d, ko je prikazan zaslon za predvajanje.
1
Pritisnite gumb d (za meni).
• Prikaže se meni.
2
Pritisnite večnamenski
izbirnik J.
Shooting menu
Image quality
Image size
• Ikona trenutnega menija se
prikaže z rumeno barvo.
Ikone menijev
3
Izberite ikono menija in
pritisnite gumb k.
Set up
Time zone and date
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Photo VR
AF assist
• Možnosti menija postanejo
razpoložljive za izbiranje.
120
Uporaba menija
Funkcije menijev
4
Izberite možnost menija in
pritisnite gumb k.
Set up
Time zone and date
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Photo VR
AF assist
• Določenih menijskih možnosti ni
mogoče nastaviti, odvisno od
trenutnega načina fotografiranja
ali stanja fotoaparata.
5
Izberite nastavitev in
pritisnite gumb k.
Date stamp
• Uporabi se nastavitev, ki ste jo
izbrali.
• Ko končate z uporabo menija,
pritisnite gumb d.
• Ko je prikazan meni, lahko
preklopite v način za fotografiranje
s pritiskom na sprožilec ali gumb b (e).
C
Date
Date and time
Off
Uporaba gumba za upravljanje ali večnamenskega izbirnika, ko je prikazan
meni
Ko je prikazan meni ali seznam možnosti za nastavitev, lahko možnost v meniju izberete tudi z
obračanjem gumba za upravljanje ali večnamenskega izbirnika.
C
Uporaba zaslona na dotik v menijih
Menije lahko upravljate prek zaslona na dotik (A7).
Uporaba gumba w (funkcija)
Če pritisnete gumb w v načinu A, B, C ali
D, lahko hitro nastavite predhodno
shranjene možnosti menija (privzeto je
nastavljena nastavitev Continuous
(Neprekinjeno)). Da nastavite drugo
možnost menija, izberite U Fn button
(Gumb Fn) in izberite želeno možnost
menija.
121
Uporaba menija
Funkcije menijev
Zaslon za izbiro slike
Če se med uporabo menija fotoaparata prikaže zaslon
za izbiro slik, kot je prikazan na desni, sledite spodnjim
postopkom za izbiranje slik.
Erase selected images
Back
1
Uporabite večnamenski izbirnik JK ali
ga obrnite, da izberete želeno sliko.
Uporabite HI, da izberete ON ali
OFF.
Confirm
Erase selected images
• Za preklop v celozaslonski način predvajanja
pomaknite element za upravljanje zooma (A2)
proti g (i), za predvajanje sličic pa proti f (h).
• Izberete lahko samo eno sliko za Rotate image
(Obrni sliko).
Nadaljujte na 3. korak.
2
ON/OFF
Back
ON/OFF
Confirm
Erase selected images
• Ko je izbrana možnost ON, se pod izbrano sliko
prikaže ikona. Ponovite 1. in 2. korak, da izberete
dodatne slike.
Back
3
Da potrdite izbiro slik, pritisnite gumb k.
• Ko se prikaže zaslon za potrditev, sledite navodilom na zaslonu.
122
Uporaba menija
Funkcije menijev
ON/OFF
Confirm
Seznami menijev
Meni za fotografiranje
Izberite način za fotografiranje M gumb d
Običajne možnosti
Možnost
Privzeta nastavitev
A
Image quality (Kakovost slike)*
Normal (Običajna)
127
Image size (Velikost slike)*
i 4608×3456
129
* Nastavite lahko tudi tako, da pritisnete gumb w (funkcija) (A121).
Za načine A, B, C in D
Možnost
Privzeta nastavitev
A
White balance (Nastavitev beline)*
Auto (normal) (Samodejno (običajno))
130
Metering (Merjenje)*
Matrix (Matrično)
133
Continuous (Neprekinjeno)*
Single (Posamezno)
134
ISO sensitivity (Občutljivost ISO)*
Auto (Samodejno)
138
Exposure bracketing (Več zaporednih
posnetkov z različnimi nastavitvami za
osvetlitev)
• Number of shots (Število posnetkov):
Bracketing off (Zaporedni posnetki z
različnimi nastavitvami izklopljeni)
• Bracketing increment (Povečanje
števila zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami): ±0.3
139
AF area mode (Način delovanja z
območjem AF)*
Target finding AF (Območje iskanja AF)
140
Autofocus mode (Način samodejne
izostritve)
Pre-focus (Predizostritev)
143
Noise reduction filter (Filter za
zmanjšanje šuma)
Normal (Običajna)
144
M exposure preview (Predogled
osvetlitve M)
On (Vklop)
144
* Nastavite lahko tudi tako, da pritisnete gumb w (funkcija) (A121).
123
Uporaba menija
Seznami menijev
Meni za videoposnetke
Izberite način za snemanje M gumb d M ikona menija e M gumb k
Možnost
Privzeta nastavitev
A
Movie options (Možnosti
videoposnetkov)
e 1080/30p ali S 1080/25p
145
Autofocus mode (Način samodejne
izostritve)
Single AF (Enkratni AF)
150
Movie VR (Videoposnetek VR)
On (hybrid) (Vklop (hibridno))
151
Wind noise reduction (Zmanjšanje
šuma vetra)
Off (Izklop)
152
Frame rate (Hitrost snemanja)
–
152
Meni za predvajanje
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M gumb d
Možnost
1
2
A
Mark for upload (Označi za prenos)1
153
Quick retouch (Hitro retuširanje)2
89
D-Lighting2
89
Red-eye correction (Popravek učinka rdečih oči)2
90
Glamour retouch (Glamurno retuširanje)2
90
Filter effects (Učinek filtra)2
92
Slide show (Diaprojekcija)
154
Protect (Zaščita)1
155
Rotate image (Obrni sliko)1
155
Copy (Kopiraj)1
156
Sequence display (Prikaži zaporedje)
157
Na zaslonu za izbiro slik izberite sliko. Za več informacij glejte »Zaslon za izbiro slike« (A122).
Urejene slike se shranijo kot ločene datoteke. Nekaterih slik ni mogoče urejati.
124
Uporaba menija
Seznami menijev
Omrežni meni
Pritisnite gumb d M ikona menija J M gumb k
Možnost
A
Airplane mode (Način v letalu)
158
Choose connection (Izberi povezavo)
158
Connect to smart device (Povezava s pametno napravo)
158
Connection to remote (Poveži se z daljinskim upravljalnikom)
158
Send while shooting (Pošlji med fotografiranjem)
158
Wi-Fi
159
Bluetooth
159
Restore default settings (Ponastavitev na privzete nastavitve)
159
125
Uporaba menija
Seznami menijev
Meni z nastavitvami
Pritisnite gumb d M ikona menija z M gumb k
Možnost
A
Time zone and date (Časovni pas in datum)
161
Monitor settings (Nastavitve zaslona)
163
EVF auto toggle (Samodejni vklop iskala)
165
Date stamp (Časovni žig)
166
Self-timer: after release (Samosprožilec: po sprostitvi)
167
Photo VR (Foto VR)*
168
AF assist (Pomožna luč za AF)
169
Digital zoom (Digitalni zoom)
169
Assign side zoom control (Dodeli stranski krmilni element zooma)
170
AE/AF lock button (Gumb za zaklep AE/AF)
171
Sound settings (Nastavitve zvoka)
172
Auto off (Samodejni izklop)
172
Format card (Formatiraj kartico)/Format memory (Formatiraj pomnilnik)
173
Language (Jezik)
174
HDMI output (Izhod HDMI)
174
Charge by computer (Polnjenje z računalnikom)
175
Image comment (Komentar slike)
176
Copyright information (Informacije o avtorskih pravicah)
177
Location data (Podatki o lokaciji)
178
Toggle Av/Tv selection (Preklop izbire Av/Tv)
178
MF peaking (Poudarjanje MF)
179
Reset all (Ponastavi vse)
179
Touch-screen controls (Upravljanje prek zaslona na dotik)
179
Conformity marking (Oznaka skladnosti)
180
Firmware version (Različica strojne programske opreme)
180
* Nastavite lahko tudi tako, da pritisnete gumb w (funkcija) (A121).
126
Uporaba menija
Seznami menijev
Meni za fotografiranje (velja za vse načine
fotografiranja)
Image Quality (Kakovost slike)
Izberite način za fotografiranje M gumb d M Image quality (Kakovost slike) M
gumb k
Določite lahko kakovost slike (razmerje stiskanja) za shranjevanje fotografij.
Manjše razmerje stiskanja prinaša večjo kakovost slik, a se zato zmanjša število slik, ki jih je
mogoče shraniti.
Nastavitev se uporabi tudi za druge načine fotografiranja.
Možnost
Opis
a Fine
(Kakovostna)
Večja kakovost slik kot pri nastavitvi Normal (Običajna).
Razmerje stiskanja približno 1:4
b Normal
(Običajna)
(privzeta nastavitev)
Običajna kakovost slike, primerna za večino aplikacij.
Razmerje stiskanja približno 1:8
F RAW
Neobdelani podatki iz slikovnega tipala se shranijo brez dodatne
obdelave. Nastavitve, ki ste jih nastavili med fotografiranjem, npr.
nastavitev beline in kontrasta, lahko spremenite z računalnikom.
• Image size (Velikost slike) je zaklenjena na i 4608×3456
Oblika datoteke: RAW (NRW), Nikonova lastna oblika zapisa
G RAW + Fine (RAW
+ Kakovostna)
Istočasno se posnameta dve sliki, ena slika RAW in ena slika JPEG visoke
kakovosti.
H RAW + Normal
(RAW + Običajna)
Istočasno se posnameta dve sliki, ena slika RAW in ena slika JPEG
običajne kakovosti.
B
Opombe o kakovosti slike
• Kakovosti slike ni mogoče nastaviti v naslednjih načinih fotografiranja:
- V scenskih načinih Time-lapse movie (Videoposnetek iz slik v časovnih presledkih) in
Easy panorama (Enostavna panorama)
- Način za kratke videoposnetke
• Slik RAW ni mogoče zajeti v naslednjih načinih fotografiranja:
- Scenski načini
- Creative mode (Ustvarjalni način)
- Način za kratke videoposnetke
Če preklopite na katerega od zgornjih načinov za fotografiranje, ko je izbrana slika kakovosti RAW,
se kakovost slike spremeni na Fine (Kakovostna) ali Normal (Običajna).
• Ta funkcija morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A80).
127
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (velja za vse načine fotografiranja)
C
Slike RAW v tem fotoaparatu
• Slik RAW ni možno obdelovati s tem fotoaparatom.
• Na računalnik si morate namestiti ViewNX-i (A116), ki omogoča pregledovanje slik RAW prek
računalnika.
• Slik RAW ni možno neposredno urejati ali tiskati. Slike RAW lahko prilagajate ali obdelujete, če jih
prenesete v računalnik in uporabite programsko opremo, denimo Capture NX-D (A118).
C
Hkratno shranjevanje slik RAW in JPEG
• Sliki RAW in JPEG, ki ju shranite hkrati, imata isto številko datoteke, a različni priponi, in sicer
»NRW« ter »JPG« (A204).
• Pri predvajanju na fotoaparatu bodo prikazane samo slike JPEG.
• Upoštevajte, da ko zbrišete sliko JPEG, se hkrati izbriše tudi slika RAW, ki ste jo shranili istočasno.
C
Število slik, ki jih je mogoče shraniti
• Približno število slik, ki jih je mogoče shraniti, lahko med fotografiranjem preverite na zaslonu
(A23).
• Upoštevajte, da je zaradi stiskanja JPEG število slik, ki jih je možno shraniti, v veliki meri odvisno od
vsebine slik, tudi če uporabljate pomnilniške kartice z enako kapaciteto ter enake nastavitve
kakovosti in velikosti slike. Poleg tega je lahko število slik, ki jih je mogoče shraniti, odvisno od
znamke pomnilniške kartice.
• Če je število preostalih posnetkov 10.000 ali več, bo na zaslonu prikazano število preostalih
posnetkov »9999«.
128
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (velja za vse načine fotografiranja)
Image Size (Velikost slike)
Izberite način za fotografiranje M gumb d M Image size (Velikost slike) M gumb k
Nastavite velikost slike (število slikovnih točk) za shranjevanje slik JPEG.
Čim večja je velikost slike, tem večja je lahko slika za natis, a obenem se zmanjša število slik, ki
jih je možno shraniti.
Nastavitev se uporabi tudi za druge načine fotografiranja.
Možnost*
Razmerje stranic (vodoravno : navpično)
i 4608×3456 (privzeta nastavitev)
4:3
I 3264×2448
4:3
L 2272×1704
4:3
B 1600×1200
4:3
e 4608×2592
16:9
J 4608×3072
3:2
H 3456×3456
1:1
* Številske vrednosti kažejo število posnetih slikovnih točk.
Primer: i 4608×3456 = pribl. 16 milijonov slikovnih točk, 4608×3456 slikovnih točk
B
Opombe o tiskanju slik z razmerjem stranic 1:1
Pri tiskanju slik z razmerjem stranic 1:1 spremenite nastavitev tiskalnika na »Obroba«.
Določeni tiskalniki ne morejo tiskati slik z razmerjem stranic 1:1.
B
Opombe o velikosti slike
• Velikosti slike ni mogoče nastaviti v naslednjih načinih fotografiranja:
- V scenskih načinih Time-lapse movie (Videoposnetek iz slik v časovnih presledkih) in
Easy panorama (Enostavna panorama)
- Način za kratke videoposnetke
• Ta funkcija morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A80).
129
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (velja za vse načine fotografiranja)
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D)
• Glejte »Image Quality (Kakovost slike)« (A127) in »Image Size (Velikost slike)« (A129) za
informacije o Image quality (Kakovost slike) in Image size (Velikost slike).
White Balance (Nastavitev beline) (nastavljanje odtenka)
Gumb za izbiro načina obrnite na A, B, C ali D M gumb d M ikona menija A, B,
C ali D M White balance (Nastavitev beline) M gumb k
Prilagodi nastavitev beline viru svetlobe ali vremenskim pogojem, da bodo barve na sliki
takšne, kot so videti s prostim očesom.
Možnost
a Auto (normal)
(Samodejno (običajno))
(privzeta nastavitev)
a2 Auto (warm
lighting) (Samodejno
(topla osvetlitev))
Opis
Nastavitev beline se samodejno nastavi.
Pri izbiri Auto (warm lighting) (Samodejno (topla osvetlitev)) se
ohranijo tople barve na fotografijah, če so posnete z volframovo
svetlobo. Pri uporabi bliskavice se nastavitev beline prilagodi glede
na pogoje osvetlitve z bliskavico.
b Preset manual
(Ročna prednastavitev)
Uporabite, ko želenega rezultata ne dosežete z možnostjo Auto (normal)
(Samodejno (običajno)), Auto (warm lighting) (Samodejno (topla
osvetlitev)), Incandescent (Volframova) itd. (A132).
c Daylight (Dnevna
svetloba)*
Uporabljajte na neposredni sončni svetlobi.
d Incandescent
(Volframova)*
Uporabite pri osvetljavi z volframovo žarnico.
e Fluorescent
(Fluorescenčna)
Uporabite pri večini vrst fluorescenčne svetlobe. Izbirajte med
1 (hladna bela fluorescenčna), 2 (dnevna bela fluorescenčna) in
3 (dnevna fluorescenčna).
f Cloudy (Oblačno)*
Uporabite v oblačnem vremenu.
g Flash (Bliskavica)*
Uporabite pri fotografiranju z bliskavico.
x Choose color temp
(Izberi barvno temperaturo)
Uporabite za neposredno določanje barvne temperature (A131).
* Na voljo so fine prilagoditve v sedmih korakih. Uporabite prilagoditev v pozitivno (+) smer, da
povečate modri odtenek, ali v negativno (–) smer, da povečate rdeči odtenek.
B
Opombe glede nastavitve beline
• Zaprite bliskavico, ko je nastavitev beline nastavljena na katero koli drugo nastavitev, razen na
Auto (normal) (Samodejno (običajno)), Auto (warm lighting) (Samodejno (topla
osvetlitev)) ali Flash (Bliskavica) (A25).
• Ta funkcija morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A80).
130
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D)
C
Barvna temperatura
Barvna temperatura je objektivno merilo za določanje barve vira svetlobe, temperature pa so
izražene v enotah absolutne temperature (K: Kelvin). Viri svetlobe z nižjo barvno temperaturo se
videti bolj rdečkasti, viri svetlobe z višjo barvno temperaturo pa so videti bolj modrikasti.
Red (Rdeča)
3000
1
2
Blue (Modra)
4000
3
4
5000
6000
567 8
8000
9
10000 [K]
0 a
1 Sijalke na natrijevo paro: 2700K
7 Bliskavica: 5400K
Volframova/
2 topla bela fluorescenčna: 3000K
8 Oblačno vreme: 6000K
9 Dnevna fluorescenčna: 6500K
3 Bela fluorescenčna: 3700K
0 Živosrebrna z visoko temperaturo: 7200K
4 Hladna bela fluorescenčna: 4200K
a Senca: 8000K
5 Dnevna bela fluorescenčna: 5000K
6 Neposredna sončna svetloba: 5200K
131
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D)
Uporaba ročne prednastavitve
Za merjenje vrednosti nastavitve beline pri osvetlitvi, ki se uporablja med fotografiranjem,
sledite spodnjim postopkom.
1
Bel ali siv referenčni motiv osvetlite s svetlobo, ki jo boste uporabili
med fotografiranjem.
2
Z večnamenskim izbirnikom
HI izberite Preset manual (Ročna
prednastavitev) in pritisnite gumb k.
• Za izvajanje meritve se objektiv podaljša v položaj
zooma.
3
Izberite Measure (Izmeri).
White balance
Auto (normal)
Auto (warm lighting)
Preset manual
Daylight
Incandescent
Fluorescent
Cloudy
Preset manual
• Za uporabo zadnje izmerjene vrednosti izberite
Cancel (Prekliči) in pritisnite gumb k.
Cancel
Measure
4
Postavite bel ali siv referenčni predmet
v okno za merjenje in pritisnite gumb
k, da izmerite vrednost.
Preset manual
• Zaklop se sproži in meritev je končana (slika se ne
shrani).
Cancel
Measure
Merilni zaslon
B
Opombe o ročni prednastavitvi
Vrednosti nastavitve beline za osvetlitev bliskavice ni mogoče izmeriti z možnostjo Preset manual
(Ročna prednastavitev). Pri fotografiranju z bliskavico nastavite možnost White balance
(Nastavitev beline) na Auto (normal) (Samodejno (običajno)), Auto (warm lighting)
(Samodejno (topla osvetlitev)) ali Flash (Bliskavica).
132
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D)
Metering (Merjenje)
Gumb za izbiro načina obrnite na A, B, C ali D M gumb d M ikona menija A, B,
C ali D M Metering (Merjenje) M gumb k
Merjenje je postopek merjenja svetlosti motiva za določitev osvetlitve.
Uporabite to možnost, da izberete, kako fotoaparat izmeri osvetlitev.
Možnost
Opis
G Matrix (Matrično)
(privzeta nastavitev)
Fotoaparat za merjenje uporablja široko območje na zaslonu.
Priporočeno za običajno fotografiranje.
q Center-weighted
(Sredinsko uteženo)
Fotoaparat izmeri celotno sliko, največjo težo pa dodeli motivu v
sredini kadra. Klasično merjenje za portrete; ohrani podrobnosti
ozadja, osvetlitev pa določi glede na pogoje osvetlitve v sredini slike.*
r Spot (Točkovno)
Fotoaparat izmeri območje, ki je prikazano v krogu v sredini kadra.
Uporabite ta način, če je motiv veliko svetlejši ali temnejši od ozadja.
Zagotovite, da bo motiv pri fotografiranju znotraj območja,
prikazanega s krogom.*
* Za nastavitev ostrenja in osvetlitve pri motivih, ki so zunaj središča, spremenite AF area mode
(Način delovanja z območjem AF) na ročno in postavite območje ostrenja na sredino slike ter
nato uporabite zaklepanje izostritve (A77).
B
Opombe o merjenju
• Ko je uporabljen digitalni zoom, je glede na povečavo nastavljena možnost Center-weighted
(Sredinsko uteženo) ali Spot (Točkovno).
• Ta funkcija morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A80).
C
Prikaz na zaslonu za fotografiranje
Če ste izbrali možnost Center-weighted (Sredinsko uteženo) ali Spot (Točkovno), se pokaže
vodnik za območje merjenja (A12).
133
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D)
Neprekinjeno fotografiranje
Gumb za izbiro načina obrnite na A, B, C ali D M gumb d M ikona menija A, B,
C ali D M Continuous (Neprekinjeno) M gumb k
Možnost
Opis
U Single (Posamezno)
(privzeta nastavitev)
Ob pritisku sprožilca se vsakič posname po ena slika.
k Continuous H
(Neprekinjeno H)
Če držite sprožilec pritisnjen do konca, se slike snemajo neprekinjeno.
• Fotoaparat lahko neprekinjeno posname do 10 slik s hitrostjo
približno 10 posnetkov na sekundo (pri nastavitvi Normal
(Običajna) (kakovost slike) in i 4608×3456 (velikost slike)).
K Continuous M
(Neprekinjeno M)
Če držite sprožilec pritisnjen do konca, se slike snemajo neprekinjeno.
• Fotoaparat lahko neprekinjeno posname do 200 slik s hitrostjo
približno 7 posnetkov na sekundo (ko je izbrana nastavitev Fine
(Kakovostna) ali Normal (Običajna) (kakovost slike) in i
4608×3456 (velikost slike)).
m Continuous L
(Neprekinjeno L)
Če držite sprožilec pritisnjen do konca, se slike snemajo neprekinjeno.
• Fotoaparat lahko neprekinjeno posname do 200 slik s hitrostjo
približno 3 posnetke na sekundo (ko je izbrana nastavitev Fine
(Kakovostna) ali Normal (Običajna) (kakovost slike) in i
4608×3456 (velikost slike)).
L Pre-shooting
cache (Predpomnilnik
pred-fotografiranja)
Fotografiranje z možnostjo predpomnilnika pred-fotografiranja se začne,
ko je sprožilec pritisnjen do polovice. Ko sprožilec pritisnete do konca,
fotoaparat posname trenutno sliko skupaj s slikami, ki so bile posnete takoj
pred pritiskom gumba (A135). Predpomnilnik pred-fotografiranja olajša
zajemanje popolnih trenutkov.
• Fotoaparat lahko posname do 10 zaporednih slik s hitrostjo
približno 15 posnetkov na sekundo (vključno z največ 5 slikami v
predpomnilniku pred-fotografiranja).
• Kakovost slike je nastavljena na Normal (Običajna), velikost slike
pa na B 1600×1200.
n Continuous H:
120 fps (Neprekinjeno
H: 120 sličic na
sekundo)
Vsakič ko sprožilec pritisnete do konca, fotoaparat posname
zaporedne slike z visoko hitrostjo.
• Fotoaparat lahko posname do 60 zaporednih slik s hitrostjo
približno 120 posnetkov na sekundo.
• Kakovost slike je zaklenjena na B 1600×1200.
j Continuous H: 60 fps
(Neprekinjeno H: 60 sličic na
sekundo)
Vsakič ko sprožilec pritisnete do konca, fotoaparat posname
zaporedne slike z visoko hitrostjo.
• Fotoaparat lahko posname do 60 zaporednih slik s hitrostjo
približno 60 posnetkov na sekundo.
• Kakovost slike je zaklenjena na B 1600×1200.
M Intvl timer shooting
(Intervalno
fotografiranje)
Fotoaparat samodejno zajame slike neprekinjeno v določenih
intervalih (A136).
134
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D)
B
Opombe o funkciji Neprekinjeno fotografiranje
• Izostritev, osvetlitev in nastavitev beline ostanejo fiksirane na vrednosti, ki je bila določena za prvi
posnetek v vsaki seriji (ne velja za Intvl timer shooting (Intervalno fotografiranje)).
• Po koncu fotografiranja bo shranjevanje slik trajalo nekaj časa.
• Pri višanju občutljivosti ISO se lahko na posnetih slikah pojavi šum.
• Glede na kakovost slike, velikost slike, vrsto pomnilniške kartice ali pogoje pri fotografiranju se
lahko število slik na sekundo zmanjša (kot je shranjevanje slik RAW).
• Če uporabljate možnost Pre-shooting cache (Predpomnilnik pred-fotografiranja),
Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H: 120 sličic na sekundo) ali Continuous H: 60 fps
(Neprekinjeno H: 60 sličic na sekundo), lahko pride do nastajanja trakov ali spreminjanja
svetlosti oz. barvnega odtenka slik, ki so bile posnete pri osvetlitvi, ki hitro utripa pri visokih
hitrostih. Takšne so fluorescenčne svetilke, svetilke na živosrebrno paro in svetilke na natrijevo
paro.
• Ta funkcija morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A80).
C
Predpomnilnik pred-fotografiranja
Ko sprožilec pritisnete do polovice ali do konca, se slike shranijo na spodaj prikazan način.
Pritisnite do polovice dol
Pritisnite do konca dol
Slike, shranjene pred
pritiskom do konca
Slike, shranjene s
pritiskom do konca
• Ikona za predpomnilnik pred-fotografiranja (N) na zaslonu za fotografiranje se obarva zeleno, ko
sprožilec pritisnete do polovice.
135
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D)
Intervalno fotografiranje
Gumb za izbiro načina obrnite na A, B, C ali D M gumb d M ikona menija A, B,
C ali D M Continuous (Neprekinjeno) M gumb k M Intvl timer shooting (Intervalno
fotografiranje) M gumb k
1
Nastavite želeni interval med vsako
sliko.
Intvl timer shooting
m
• Uporabite JK, da izberete možnost, in s
HI nastavite čas.
• Ko je nastavitev zaključena, pritisnite gumb k.
s
02 30
Confirm
2
S pritiskom na gumb d (za meni) prikažite zaslon za
fotografiranje.
3
S pritiskom na sprožilec posnemite
prvo sliko.
2m30s
• Zaklop se samodejno sprosti v določenem
intervalu, da fotoaparat posname drugo in vse
naslednje slike.
• Zaslon se izklopi in lučka ob vključenem aparatu v
intervalih med posnetki utripa.
4
100
1/250
Ko je posneto želeno število slik, pritisnite sprožilec.
• Fotografiranje se zaključi.
• Fotografiranje se samodejno zaključi v naslednjih situacijah:
- Ko je pomnilniška kartica polna
- Ko število neprekinjeno zajetih slik doseže 9999
136
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D)
F3.4
0.0
25m 0s
500
B
Opombe o intervalnem fotografiranju
• Da se fotoaparat med fotografiranjem ne bi nepričakovano izklopil, uporabite dovolj napolnjeno
baterijo.
• Če uporabljate električni vmesnik EH-62F (na voljo posebej; A205), lahko ta fotoaparat napajate
iz električne vtičnice. V nobenem primeru ne uporabljajte drugega električnega vmesnika kot
EH-62F. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, se lahko fotoaparat pregreva ali poškoduje.
• Gumba za izbiro načina ne obračajte na druge nastavitve, če intervalno fotografiranje še poteka.
Fotografiranje se bo zaključilo.
• Če je izbran dolg čas zaklopa in je shranjevanje v primerjavi z določenim intervalom dolgotrajno,
lahko nekateri posnetki med intervalnim fotografiranjem izpadejo.
• Uporabite lahko tudi sprožilec na daljinskem upravljalniku ML-L7 (na voljo posebej), da začnete
fotografiranje, ni pa ga mogoče uporabiti za zaključek fotografiranja. Da zaključite fotografiranje,
pritisnite sprožilec na fotoaparatu.
137
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D)
ISO Sensitivity (Občutljivost ISO)
Gumb za izbiro načina obrnite na A, B, C ali D M gumb d M ikona menija A, B,
C ali D M ISO sensitivity (Občutljivost ISO) M gumb k
Višja občutljivost ISO omogoča fotografiranje temnejših motivov. Poleg tega lahko tudi pri
motivih s podobno svetlostjo uporabite krajše čase zaklopa, zamegljenost zaradi tresenja
fotoaparata in premikanja motiva pa bo zmanjšana.
• Pri višanju občutljivosti ISO se lahko na slikah pojavi šum.
Možnost
Opis
a Auto (Samodejno)
(privzeta nastavitev)
Občutljivost se samodejno izbere v območju ISO od 100 do 1600.
I Fixed range auto
(Samodejno s fiksnim
razponom)
Za obseg, v katerem fotoaparat samodejno prilagodi občutljivost ISO,
lahko izberete ISO 100-400 ali ISO 100-800.
100, 200, 400, 800,
1600, 3200, 6400
Občutljivost ISO je zaklenjena pri določeni vrednosti.
C
Opombe glede občutljivosti ISO
• V načinu D (ročni način) se pri nastavitvi Auto (Samodejno), ISO 100-400 ali ISO 100-800
občutljivost ISO zaklene na ISO 100.
• Ta funkcija morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A80).
C
Prikaz občutljivosti ISO na zaslonu za fotografiranje
• Ko je izbrana možnost Auto (Samodejno) ali Fixed range auto (Samodejno s fiksnim
razponom), je prikazana samodejno navedena vrednost za občutljivost ISO.
• To funkcijo lahko nastavite tudi tako, da na zaslonu za fotografiranje pritisnete prikaz občutljivosti
ISO.
138
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D)
Exposure Bracketing (Več zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami za osvetlitev)
Gumb za izbiro načina obrnite na A, B, ali C M gumb d M ikona menija A, B, ali C
M Exposure bracketing (Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za
osvetlitev) M gumb k
Osvetlitev (svetlost) se lahko med neprekinjenim fotografiranjem samodejno spreminja. To
je učinkovito pri fotografiranju, ko je težko prilagoditi svetlost slike.
Možnost
Opis
Number of shots
(Število posnetkov)
Izberite Bracketing off (Zaporedni posnetki z različnimi
nastavitvami izklopljeni) (privzeta nastavitev), 3 ali 5 za število slik,
ki jih želite zajeti neprekinjeno.
Bracketing increment
(Povečanje števila
zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami)
Izberite ±0.3 (privzeta nastavitev), ±0.7 ali ±1.0 za širino koraka, ki bo
uporabljen za kompenzacijo osvetlitve.
Razmerja med nastavitvami in zaporedjem fotografiranja so navedena spodaj.
Number of shots
(Število posnetkov)
3
5
B
Bracketing increment
(Povečanje števila
zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami)
Zaporedje fotografiranja
±0.3
0, –0,3, +0,3
±0.7
0, –0,7, +0,7
±1.0
0, –1,0, +1,0
±0.3
0, –0,7, –0,3, +0,3, +0,7
±0.7
0, –1,3, –0,7, +0,7, +1,3
±1.0
0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0
Opombe o funkciji za več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za
osvetlitev
• Exposure bracketing (Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za
osvetlitev) ni na voljo v načinu D (ročno).
• Če so hkrati nastavljeni kompenzacija osvetlitve (A66) in ±0.3, ±0.7 ali ±1.0 v Bracketing
increment (Povečanje števila zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami) (več
posnetkov z različnimi nastavitvami osvetlitve), fotoaparat uporabi kombinirane vrednosti za
kompenzacijo osvetlitve.
• Ta funkcija morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A80).
139
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D)
AF Area Mode (Način delovanja z območjem AF)
Gumb za izbiro načina obrnite na A, B, C ali D M gumb d M ikona menija A, B,
C ali D M AF area mode (Način delovanja z območjem AF) M gumb k
Določite, kako naj fotoaparat izbere območje ostrenja pri samodejnem ostrenju.
Možnost
Opis
Ko fotoaparat zazna človeški obraz,
ga izostri. Za več informacij glejte
»Uporaba zaznavanja obrazov«
(A75).
100
a Face priority
(Prednost
obrazov)
1/250
F3.4
Območje ostrenja
Kadar kadrirate kompozicijo brez
ljudi ali zaznanih obrazov in
pritisnete sprožilec do polovice,
fotoaparat samodejno izbere eno ali
več od devetih območij ostrenja z
motivom, ki je najbližje fotoaparatu.
1/250
F3.4
Območje ostrenja
140
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D)
0.0
25m 0s
500
Možnost
N Manual (spot)
(Ročno
(točkovno))
x Manual
(normal) (Ročno
(običajno))
O Manual (wide)
(Ročno (široko))
Opis
Uporabite večnamenski izbirnik HIJK, da premaknete območje
ostrenja na točko, ki jo želite izostriti.
Za uporabo večnamenskega izbirnika za nastavljanje načina bliskavice ali
drugih nastavitev pritisnite gumb k. Če se želite vrniti na premikanje
območja ostrenja, znova pritisnite gumb k.
Območje premičnega območja ostrenja
Območje ostrenja (na sredini)
s Subject
tracking (Sledenje
motivu)
To funkcijo uporabite za
fotografiranje premikajočih se
motivov. Registrirajte motiv, ki ga
izostri fotoaparat. Območje
ostrenja se samodejno premakne,
da sledi motivu. Za več informacij
glejte »Uporaba sledenja motivu«
(A142).
Območje ostrenja (premaknjeno)
Exit
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Območje ostrenja
M Target finding
AF (Območje
iskanja AF)
(privzeta
nastavitev)
Če fotoaparat zazna glavni motiv,
ga izostri.
Za več informacij glejte »Uporaba
območja iskanja AF« (A74).
1/250
F3.4
Območja ostrenja
B
Opombe o načinu delovanja z območjem AF
• Pri uporabi digitalnega zooma fotoaparat izostri motiv na sredini kadra ne glede na nastavitev AF
area mode (Način delovanja z območjem AF).
• Ta funkcija morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A80).
141
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D)
Uporaba sledenja motivu
Gumb za izbiro načina obrnite na A, B, C ali D M gumb d M ikona menija A, B,
C ali D M AF area mode (Način delovanja z območjem AF) M gumb k M
s Subject tracking (Sledenje motivu) M gumb k M gumb d
1
Registrirajte motiv.
• Poravnajte motiv, ki mu želite slediti, z okvirjem v
sredini zaslona in pritisnite gumb k.
• Ko je motiv registriran, bo okoli njega prikazana
rumena obroba (območje ostrenja), fotoaparat pa
bo začel slediti motivu.
• Če motiva ni mogoče registrirati, obroba zasveti
rdeče. Spremenite kompozicijo in poskusite znova
registrirati motiv.
• Za preklic shranjevanja motiva pritisnite gumb k.
• Če fotoaparat ne more več slediti registriranemu
motivu, bo območje ostrenja izginilo. Ponovno
registrirajte motiv.
Start
F3.4
100
1/250
100
1/250
F3.4
1/250
F3.4
Exit
2
0.0
25m 0s
500
0.0
25m 0s
500
Za fotografiranje do konca pritisnite
sprožilec.
• Če sprožilec pritisnete, ko območje ostrenja ni
prikazano, fotoaparat izostri motiv na sredini kadra.
B
Opombe o sledenju motivu
• Če med sledenjem motiva na fotoaparatu opravljate postopke, kot je spreminjanje zooma, se
registracija prekliče.
• Sledenje motivu morda ne bo mogoče v določenih pogojih fotografiranja.
142
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D)
Autofocus Mode (Način samodejne izostritve)
Gumb za izbiro načina obrnite na A, B, C ali D M gumb d M ikona menija A, B,
C ali D M Autofocus mode (Način samodejne izostritve) M gumb k
Nastavite izostritev fotoaparata pri snemanju mirujočih fotografij.
Možnost
Opis
A Single AF
(Enkratni AF)
Fotoaparat ostri samo, ko sprožilec pritisnete do polovice.
B Full-time AF
(Stalni AF)
Fotoaparat vedno izostri, tudi ko sprožilec ni pritisnjen do polovice. Med
ostrenjem fotoaparata se sliši zvok premikanja objektiva.
a Pre-focus
(Predizostritev)
(privzeta nastavitev)
Tudi ko sprožilec ni pritisnjen do polovice, lahko fotoaparat izostri, če
zazna premikanje motiva ali če se je kompozicija kadrirane slike bistveno
spremenila.
B
Opombe o načinu samodejne izostritve
Ta funkcija morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A80).
C
Način samodejne izostritve za način kratkih videoposnetkov ali snemanje
videoposnetka
Način samodejne izostritve za način kratkih videoposnetkov ali snemanje videoposnetka lahko
nastavite z možnostjo Autofocus mode (Način samodejne izostritve) (A150) v meniju za
videoposnetke.
143
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D)
Noise Reduction Filter (Filter za zmanjšanje šuma)
Gumb za izbiro načina obrnite na A, B, C ali D M gumb d M ikona menija A, B,
C ali D M Noise reduction filter (Filter za zmanjšanje šuma) M gumb k
Nastavljanje stopnje funkcije za zmanjšanje šuma, ki se običajno izvede pri shranjevanju slik.
Možnost
Opis
Q High (Visoka)
Zmanjšanje šuma s stopnjo, višjo od standardne.
M Normal
(Običajna)
(privzeta
nastavitev)
Zmanjšanje šuma s standardno jakostjo.
R Low (Nizka)
Zmanjšanje šuma z jakostjo, nižjo od standardne.
M Exposure Preview (Predogled osvetlitve M)
Gumb za izbiro načina obrnite na A, B, C ali D M gumb d M ikona menija A, B,
C ali D M M exposure preview (Predogled osvetlitve M) M gumb k
Nastavite, ali naj se pri spremembi osvetlitve v načinu D (ročno) spremenjena svetlost
odraža tudi na zaslonu za fotografiranje.
Možnost
Opis
On (Vklop) (privzeta
nastavitev)
Fotoaparat odraža svetlost na zaslonu za fotografiranje.
Off (Izklop)
Fotoaparat ne odraža svetlosti na zaslonu za fotografiranje.
144
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način A, B, C ali D)
Meni za videoposnetke
Movie Options (Možnosti videoposnetkov)
Izberite način za snemanje M gumb d M ikona menija e M Movie options
(Možnosti videoposnetkov) M gumb k
Izberite želeno možnost videoposnetka za snemanje. Izberite običajno hitrost, da
posnamete videoposnetke z običajno hitrostjo ali HS (A147), da posnamete
videoposnetke, ki omogočajo počasno ali hitro predvajanje. Možnosti videoposnetkov, ki jih
lahko izberete, se razlikujejo glede na nastavitev Frame rate (Hitrost snemanja) (A152).
• Za snemanje videoposnetkov (A214) priporočamo uporabo pomnilniške kartice SD s
hitrostnim razredom 6 (hitrostni razred videoposnetkov V6) ali več. Ko je za Movie
options (Možnosti videoposnetkov) izbrana nastavitev d 2160/30p (4K UHD) ali
c 2160/25p (4K UHD), priporočamo pomnilniške kartice s hitrostnim razredom UHS
3 (hitrostni razred videoposnetkov V30) ali hitrejše.
145
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Možnosti za snemanje videoposnetkov pri običajni hitrosti
1
2
Možnost (velikost slike/
hitrost snemanja, oblika
datoteke)
Velikost slike
Razmerje stranic
(vodoravno :
navpično)
Najdaljši čas
snemanja na
datoteko
(pribl.)
d 2160/30p (4K UHD)1, 2
c 2160/25p (4K UHD)1, 2
3840 × 2160
16:9
9 min
e 1080/30p
S 1080/25p
(privzeta nastavitev)
1920 × 1080
16:9
25 min
e 1080/60p2
f 1080/50p2
1920 × 1080
16:9
13 min
f 720/30p
V 720/25p
1280 × 720
16:9
29 min
i 720/60p
X 720/50p
1280 × 720
16:9
27 min
Ni mogoče izbrati, če uporabljate notranji pomnilnik.
Ni mogoče izbrati v scenskem načinu Soft (Mehko) ali Smart portrait (Pameten portret) (ko
je nastavljeno Soft (Mehko)).
• Posamezne datoteke z videoposnetki ne morejo biti daljše od 29 minut, tudi če je na
pomnilniški kartici dovolj prostora za daljše posnetke. Največja velikost posameznega
videoposnetka je 4 GB. Če velikost datoteke preseže 4 GB, posnetek pa ni daljši od
29 minut, bo datoteka razdeljena v več datotek in je ne bo mogoče neprekinjeno
predvajati.
• Dejanska dolžina videoposnetka se lahko razlikuje glede na vsebino videoposnetka,
premikanje motiva ali vrsto pomnilniške kartice.
146
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Možnosti videoposnetkov HS
Posneti videoposnetki se predvajajo pospešeno ali upočasnjeno.
Oglejte si »Snemanje počasnih in hitrih videoposnetkov (videoposnetek HS)« (A149).
Možnost
1
2
Opis
h HS 720/4×1
1280 × 720
16:9
1/4 hitrosti upočasnjenih videoposnetkov
• Najdaljši čas snemanja2:
7 minut in 15 sekund (čas predvajanja:
29 minut)
U HS 1080/2×1
1920 × 1080
16:9
1/2 hitrosti upočasnjenih videoposnetkov
• Najdaljši čas snemanja2:
14 minut in 30 sekund (čas predvajanja:
29 minut)
V HS 1080/0.5×
1920 × 1080
16:9
Videoposnetki v hitrem načinu z 2× hitrostjo
• Najdaljši čas snemanja2:
29 minut (čas predvajanja: 14 minut in
30 sekund)
Ni mogoče izbrati v scenskem načinu Soft (Mehko) ali Smart portrait (Pameten portret) (ko
je nastavljeno Soft (Mehko)).
Pri snemanju videoposnetkov lahko fotoaparat preklopite med običajno hitrostjo snemanja
videoposnetkov in snemanjem upočasnjenih ali pospešenih videoposnetkov. Najdaljši čas
snemanja, ki je prikazan tukaj, se nanaša na primer, ko se snemanje nadaljuje, ne da bi preklopili
na običajno hitrost.
B
•
•
•
•
Velikost slike
Razmerje stranic
(vodoravno : navpično)
Opombe o videoposnetku HS
Zvok se ne snema.
Mirujočih fotografij ne morete shraniti, če snemate videoposnetke.
Snemanja videoposnetkov ni mogoče začasno zaustaviti.
Položaj zooma, izostritev, osvetlitev in nastavitev beline se ob začetku snemanja videoposnetka
zaklenejo.
147
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
C
Upočasnjeno in pospešeno predvajanje
Med snemanjem z običajno hitrostjo:
Čas
snemanja
10 s
Čas
predvajanja
10 s
Ko je hitrost snemanja nastavljena na h HS 720/4×:
Posnetki se posnamejo 4× hitreje od običajne hitrosti.
Predvajajo se v počasnem načinu s 4× manjšo hitrostjo.
Čas
snemanja
10 s
Čas
predvajanja
40 s
Upočasnjeno predvajanje
Ko je hitrost snemanja nastavljena na V HS 1080/0.5×:
Videoposnetki se posnamejo s 1/2 običajne hitrosti.
Predvajajo se v hitrem načinu z 2× večjo hitrostjo.
Čas
snemanja
10 s
Čas
predvajanja
5s
Hitro predvajanje
148
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Snemanje počasnih in hitrih videoposnetkov (videoposnetek HS)
Izberite način za snemanje M gumb d M ikona menija e M Movie options
(Možnosti videoposnetkov) M gumb k
Videoposnetke HS je mogoče predvajati upočasnjeno pri 1/4 oziroma 1/2 običajne hitrosti
predvajanja ali pri dvakratni običajni hitrosti.
1
Z večnamenskim izbirnikom
HI izberite možnost za
videoposnetek HS (A147) in pritisnite
gumb k.
• Ko potrdite možnost, pritisnite gumb d, da se
vrnete na zaslon za snemanje.
2
Movie options
2160/30p
1080/30p
1080/60p
720/30p
720/60p
HS 720/4×
HS 1080/2×
Pritisnite gumb b (e snemanje
videoposnetka) za začetek snemanja.
• Fotoaparat začne snemati videoposnetek HS.
• Ko pritisnete gumb k, fotoaparat preklopi med
snemanjem z običajno hitrostjo in snemanjem
videoposnetka HS.
• Ikona za možnosti videoposnetkov se spremeni, ko
preklopite med snemanjem videoposnetka HS in
običajnega videoposnetka.
3
Pritisnite gumb b (e) za konec snemanja videoposnetka.
149
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
5s
Autofocus Mode (Način samodejne izostritve)
Izberite način za snemanje M gumb d M ikona menija e M Autofocus mode
(Način samodejne izostritve) M gumb k
Nastavite, kako fotoaparat izostri v načinu za kratke videoposnetke ali pri snemanju
videoposnetkov.
Možnost
Opis
A Single AF
(Enkratni AF)
(privzeta nastavitev)
Izostritev se ob začetku snemanja videoposnetka zaklene.
To možnost izberite, če bo razdalja med fotoaparatom in motivom ostala
razmeroma enakomerna.
B Full-time AF
(Stalni AF)
Fotoaparat ostri neprekinjeno.
To možnost izberite, če se bo razdalja med fotoaparatom in motivom
med snemanjem občutno spreminjala. V posnetem videoposnetku
boste morda slišali zvok fotoaparata pri ostrenju. Uporaba funkcije
Single AF (Enkratni AF) je priporočena, da preprečite motenje zaradi
zvoka fotoaparata pri ostrenju.
B
Opombe o načinu samodejne izostritve
Če je v Movie options (Možnosti videoposnetkov) izbrana možnost predvajanja
videoposnetkov HS, bo nastavitev fiksno nastavljena na Single AF (Enkratni AF).
150
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Movie VR (Videoposnetek VR)
Izberite način za snemanje M gumb d M ikona menija e M Movie VR
(Videoposnetek VR) M gumb k
Izberite nastavitev za zmanjšanje vibracije, ki se uporablja v načinu kratkega videoposnetka
ali med snemanjem videoposnetkov.
Če med snemanjem uporabljate stativ za stabiliziranje fotoaparata, izberite Off (Izklop).
Možnost
Opis
V On (hybrid)
(Vklop (hibridno))
(privzeta nastavitev)
Opravi optično kompenzacijo tresenja fotoaparata s premikanjem
objektiva. Obenem se izvaja tudi elektronski VR z obdelavo slike. Kot
zajema (tj. območje, vidno v kadru) postane ožji.
g On (Vklop)
Opravi kompenzacijo tresenja fotoaparata z VR s premikanjem objektiva.
Off (Izklop)
Kompenzacija se ne opravi.
B
Opombe za videoposnetek VR
• Če je v Movie options (Možnosti videoposnetkov) izbrana možnost predvajanja
videoposnetkov HS, bo nastavitev fiksno nastavljena na Off (Izklop).
• V nekaterih primerih učinka tresenja fotoaparata ni mogoče povsem odpraviti.
151
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Wind Noise Reduction (Zmanjšanje šuma vetra)
Izberite način za snemanje M gumb d M ikona menija e M Wind noise reduction
(Zmanjšanje šuma vetra) M gumb k
Možnost
Opis
Y On (Vklop)
Zmanjša zvok pihanja vetra čez mikrofon med snemanjem
videoposnetka. Pri predvajanju bodo ostali zvoki morda slabše
slišni.
Off (Izklop) (privzeta
nastavitev)
Zmanjšanje šuma vetra je onemogočeno.
B
Opombe o zmanjšanju šuma vetra
Če je v Movie options (Možnosti videoposnetkov) izbrana možnost predvajanja
videoposnetkov HS, bo nastavitev fiksno nastavljena na Off (Izklop).
Frame Rate (Hitrost snemanja)
Izberite način za snemanje M gumb d M ikona menija e M Frame rate (Hitrost
snemanja) M gumb k
Izberite hitrost snemanja za videoposnetke iz slik v časovnih presledkih, način za kratke
videoposnetke ali za snemanje videoposnetkov. Ko preklopite nastavitev za hitrost
snemanja, se spremenijo možnosti, ki jih lahko nastavite v Movie options (Možnosti
videoposnetkov) (A145).
Možnost
Opis
30 fps (30p/60p) (30 sličic
na sekundo (30p/60i))
To je primerno za predvajanje na televizorju, ki uporablja standard
NTSC.
25 fps (25p/50p) (25 sličic
na sekundo (25p/50i))
To je primerno za predvajanje na televizorju, ki uporablja standard
PAL.
152
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Meni za predvajanje
Za informacije o funkcijah za urejanje slik glejte »Urejanje slik (mirujoče fotografije)« (A88).
Mark for Upload (Označi za prenos)
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M gumb d M Mark for upload (Označi za
prenos) M gumb k
Izberite mirujoče fotografije v fotoaparatu in jih prenesite v pametno napravo, ki ima
vzpostavljeno brezžično povezavo z aplikacijo SnapBridge.
Na zaslonu za izbor slik (A122) izberite ali prekličite izbiro slik za prenos.
• Velikost slik, ki jih lahko prenesete, je omejena na 2 milijona slikovnih točk. Če želite slike
naložiti v prvotni velikosti, uporabite možnost Download pictures (Prenesi slike) v
aplikaciji SnapBridge.
• Slik RAW in videoposnetkov ni mogoče izbrati. Za prenos videoposnetkov v pametno
napravo uporabite možnost Download pictures (Prenesi slike) v aplikaciji SnapBridge.
• Upoštevajte, da z izbiro možnosti Reset all (Ponastavi vse) (A179) v nastavitvenem
meniju ali Restore default settings (Ponastavitev na privzete nastavitve) (A159)
v omrežnem meniju prekličete izbor slik, ki ste jih izbrali za prenos.
153
Uporaba menija
Meni za predvajanje
Slide Show (Diaprojekcija)
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M gumb d M Slide show (Diaprojekcija)
M gumb k
Slike lahko predvajate drugo za drugo v obliki samodejne »diaprojekcije«. Ob predvajanju
videoposnetka v diaprojekciji se prikaže le prvi kader.
1
Z večnamenskim izbirnikom
HI izberite Start (Zaženi) in
pritisnite gumb k.
Slide show
Start
Frame intvl
• Diaprojekcija se začne.
Loop
• Če želite spremeniti interval med slikami, izberite
Frame intvl (Interval slike) in pritisnite
gumb k ter določite želeni čas intervala, preden
Pause
izberete možnost Start (Zaženi).
• Če želite, da se diaprojekcija samodejno ponovi, izberite možnost Loop (Ponovni
začetek) in pritisnite gumb k, preden izberete možnost Start (Zaženi).
• Najdaljši čas predvajanja je do približno 30 minut, čeprav je omogočen način Loop
(Ponovni začetek).
2
Končajte ali znova začnite
diaprojekcijo.
• Zaslon na desni se prikaže po koncu ali prekinitvi
diaprojekcije. Za izhod iz diaprojekcije izberite
G in nato pritisnite gumb k. Za nadaljevanje
diaprojekcije izberite F in nato pritisnite gumb
k.
Postopki med predvajanjem
• Uporabite večnamenski izbirnik HIJK ali ga obrnite, da prikažete prejšnjo/naslednjo
sliko. Za hitro previjanje nazaj/naprej med slikami jih pritisnite in zadržite.
• Za začasno zaustavitev ali konec diaprojekcije pritisnite gumb k.
154
Uporaba menija
Meni za predvajanje
Protect (Zaščita)
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M gumb d M Protect (Zaščita) M
gumb k
Fotoaparat zaščiti izbrane fotografije pred nenamernim brisanjem.
Izberite slike, da jih zaščitite, ali prekličite zaščito na zaslonu za izbiro slike (A122).
Ne pozabite, da s formatiranjem pomnilniške kartice ali notranjega pomnilnika fotoaparata
trajno izbrišete vse podatke skupaj z zaščitenimi datotekami (A173).
Rotate Image (Obrni sliko)
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M gumb d M Rotate image (Obrni sliko)
M gumb k
Določite usmeritev, v kateri se prikažejo shranjene slike med predvajanjem.
Izberite sliko na zaslonu za izbiro slike (A122). Ko se pokaže zaslon obrni sliko, uporabite
večnamenski izbirnik JK ali ga zavrtite, da obrnete sliko za 90 stopinj.
Rotate image
Rotate image
Back
Rotate
Confirm
Rotate image
Back
Rotate
Confirm
Back
Rotate
Confirm
Obrnite za 90 stopinj
v smeri urnega
kazalca
Obrnite za 90 stopinj
v nasprotni smeri
urnega kazalca
Pritisnite gumb k, da dokončate določanje položaja pri prikazu in shranite podatek s sliko.
155
Uporaba menija
Meni za predvajanje
Copy (Kopiraj) (Kopiranje med pomnilniško kartico in
notranjim pomnilnikom)
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M gumb d M Copy (Kopiraj) M gumb k
Slike lahko kopirate med pomnilniško kartico in notranjim pomnilnikom.
• Ko je vstavljena pomnilniška kartica, ki ne vsebuje slik, in fotoaparat preklopite v način
predvajanja, se prikaže Memory contains no images. (V pomnilniku ni slik.). V tem primeru
pritisnite gumb d, da izberete Copy (Kopiraj).
1
Uporabite večnamenski izbirnik HI,
da izberete, kam želite kopirati slike, in
nato pritisnite gumb k.
Copy
Camera to card
Card to camera
2
Izberite možnost za kopiranje in
pritisnite gumb k.
• Če izberete možnost Selected images (Izbrane
fotografije), uporabite zaslon za izbiro slike, da
določite slike (A122).
B
Camera to card
Selected images
All images
Opombe o kopiranju slik
• Kopirate lahko samo datoteke v zapisih, ki jih lahko snema ta fotoaparat.
• Delovanje ni zajamčeno pri slikah, posnetih z drugimi znamkami fotoaparatov, ali tistih, ki so bile
spremenjene z računalnikom.
C
Kopiranje slik v zaporedju
• Če izberete ključno sliko zaporedja v Selected images (Izbrane fotografije), se kopirajo vse
slike zaporedja.
• Če pritisnete gumb d, ko so prikazane slike v zaporedju, je na voljo samo možnost za kopiranje
Card to camera (S kartice v fotoaparat). Vse slike zaporedja se kopirajo, če izberete Current
sequence (Trenutno zaporedje).
156
Uporaba menija
Meni za predvajanje
Sequence Display (Prikaži zaporedje)
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M gumb d M Sequence display (Prikaži
zaporedje) M gumb k
Izberite način prikaza slik v zaporedju (A86).
Možnost
Opis
Q Individual pictures
(Posamezne slike)
Ločeno prikaže vsako sliko zaporedja.
Na zaslonu za predvajanje je prikazana ikona F.
C Key picture only
(Samo ključna slika)
(privzeta nastavitev)
Prikaže samo ključno sliko za slike v zaporedju.
Nastavitve se uporabijo za vsa zaporedja in ostanejo shranjene v pomnilniku fotoaparata,
tudi ko fotoaparat izklopite.
157
Uporaba menija
Meni za predvajanje
Omrežni meni
Pritisnite gumb d M ikona menija J M gumb k
Konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja, da povežete fotoaparat s pametno napravo
ali daljinskim upravljalnikom ML-L7 (na voljo posebej).
• Ko z nameščeno aplikacijo SnapBridge vzpostavite brezžično povezavo med
fotoaparatom in pametno napravo, lahko slike, ki ste jih posneli s fotoaparatom,
prenesete v pametno napravo ali pa izvedete funkcijo oddaljenega fotografiranja. Za
postopek vzpostavitve povezave glejte priloženi »SnapBridge Vodnik za povezavo«.
• Nekaterih nastavitev ni mogoče spremeniti, kadar je vzpostavljena brezžična povezava.
Če jih želite spremeniti, prekinite brezžično povezavo.
Možnost
Opis
Airplane mode (Način v
letalu)
Izberite On (Vklop), da izklopite vse brezžične povezave.
Choose connection (Izberi
povezavo)
Izberite, da povežete fotoaparat s pametno napravo oziroma z
daljinskim upravljalnikom ML-L7 (na voljo posebej).
Connect to smart device
(Povezava s pametno
napravo)
To možnost izberite, če za vzpostavitev povezave med
fotoaparatom in pametno napravo uporabite aplikacijo
SnapBridge. Za več informacij si oglejte priloženi »SnapBridge
Vodnik za povezavo«.
• Preden izberete to možnost, izberite Smart device
(Pametna naprava) v Choose connection (Izberi
povezavo).
Connection to remote
(Poveži se z daljinskim
upravljalnikom)
Izberite, ko vzpostavljate povezavo med daljinskim
upravljalnikom ML-L7 (na voljo posebej) in fotoaparatom.
Fotoaparat počaka, da se povezava vzpostavi (A208).
• Preden izberete to možnost, izberite Remote control
(Daljinski upravljalnik) v Choose connection (Izberi
povezavo).
Send while shooting (Pošlji
med fotografiranjem)
Nastavite pogoje za samodejno pošiljanje slik v pametno
napravo.
• Velikost slik, ki jih lahko prenesete, je omejena na 2 milijona
slikovnih točk. Če želite slike naložiti v prvotni velikosti,
uporabite možnost Download pictures (Prenesi slike) v
aplikaciji SnapBridge.
158
Uporaba menija
Omrežni meni
Možnost
Opis
SSID*: Spremenite SSID. Določite alfanumerični naziv SSID z
1 do 32 znaki.
Wi-Fi
Network
settings
(Nastavitve
omrežja)
Auth./encryp. (Preverjanje/šifriranje): Izberite, ali naj bo
komunikacija med fotoaparatom in povezano pametno
napravo šifrirana ali ne.
Komunikacija ne bo šifrirana, če izberete Open (Odprto).
Password (Geslo)*: Določite geslo. Določite alfanumerično
geslo z 8 do 36 znaki.
Channel (Kanal): Izberite kanal za povezavo Wi-Fi. Če je
kakovost komunikacije slaba ali če je hitrost prenašanja slik zelo
nizka, ko uporabljate povezavo Wi-Fi, poskusite spremeniti
kanal.
Bluetooth
Current settings
(Trenutne
nastavitve)
Prikaz trenutnih nastavitev.
Connection
(Povezava)
Izberite Disable (Onemogoči), da izklopite komunikacijo prek
povezave Bluetooth.
Paired devices
(Seznanjene
naprave)
Spremenite pametno napravo, s katero želite vzpostaviti
povezavo, ali izbrišite povezano pametno napravo.
Ta fotoaparat je mogoče povezati z največ pet pametnimi
napravami, vendar samo s po eno napravo naenkrat.
Send while off
(Pošlji med
izklopom)
Nastavite, ali želite omogočiti komunikacijo fotoaparata s
pametno napravo, ko je fotoaparat izklopljen ali v načinu
pripravljenosti (A25).
Restore default settings
(Ponastavitev na privzete
nastavitve)
Obnovite privzete vrednosti za vse nastavitve omrežnega
menija.
* Informacije o vnosu alfanumeričnih znakov so navedene v razdelku »Uporaba tipkovnice za vnos
besedila« (A160).
C
Kazalnik komunikacije Bluetooth na zaslonu za fotografiranje
• Sveti: fotoaparat je povezan s pametno napravo prek povezave Bluetooth.
• Utripa: fotoaparat čaka, da se povezava s pametno napravo znova vzpostavi. Utripa tudi takrat, ko
se komunikacija Bluetooth med nalaganjem slik prekine (A201).
159
Uporaba menija
Omrežni meni
Uporaba tipkovnice za vnos besedila
• Za izbiranje alfanumeričnih znakov uporabite
večnamenski izbirnik HIJK. Za vnos izbranega
znaka v polje z besedilom in pomik kazalnika na
naslednje mesto pritisnite gumb k.
• Izberite ikono za spremembo vrste nabora znakov in
pritisnite gumb k, da spremenite vrsto nabora
znakov.
• Obrnite gumb za upravljanje, da kazalnik
premaknete v polje z besedilom.
• Za brisanje znakov premaknite kazalnik v polje z
besedilom, ki ga želite izbrisati, in pritisnite gumb l.
• Za potrditev nastavitve na tipkovnici izberite P in
pritisnite gumb k.
C
Polje z besedilom
Delete
Input
Tipkovnica
Ikona za spremembo
vrste nabora znakov
Upravljanje zaslona na dotik na tipkovnici za vnos besedila
Znake lahko vnesete tako, da pritisnete polje z besedilom, tipkovnico ali ikono za spremembo vrste
nabora znakov.
160
Uporaba menija
Omrežni meni
Meni z nastavitvami
Time Zone and Date (Časovni pas in datum)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Time zone and date (Časovni pas in datum)
M gumb k
Nastavite uro fotoaparata.
Možnost
Opis
Sync with smart
device
(Sinhroniziraj s
pametno
napravo)
Izberite On (Vklop), če želite sinhronizirati nastavitve datuma in časa s
pametno napravo. Omogočite funkcijo sinhronizacije ure aplikacije
SnapBridge.
Date and time
(Datum in ura)*
• Izberite polje: pritisnite
večnamenski izbirnik JK.
• Uredite datum in čas: pritisnite
HI. Datum in uro lahko
spremenite tudi z obračanjem
večnamenskega izbirnika ali
gumba za upravljanje.
• Uporabite nastavitev: Izberite
nastavitev polja za minute in
pritisnite gumb k.
Date and time
D
M
Y
01 01 2019
h
m
00 00
Confirm
Date format
(Zapis datuma)
Izberite Year/Month/Day (Leto/Mesec/Dan), Month/Day/Year (Mesec/
Dan/Leto) ali Day/Month/Year (Dan/Mesec/Leto).
Time zone
(Časovni pas)*
Nastavite časovni pas in poletni čas.
• Če Travel destination (Cilj potovanja) (x) nastavite po nastavljanju
domačega časovnega pasu (w), fotoaparat samodejno izračuna časovno
razliko med ciljem potovanja in domačim časovnim pasom ter shrani
datum in uro za izbrano regijo.
* Nastavitev je mogoča le, ko je za Sync with smart device (Sinhroniziraj s pametno
napravo) izbrana možnost Off (Izklop).
Nastavitev časovnega pasu
1
Z večnamenskim izbirnikom
HI izberite Time zone (Časovni pas)
in pritisnite gumb k.
Time zone and date
Sync with smart device
Date and time
Date format
Time zone
London, Casablanca
UTC+0
161
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
15/11/2019 15:30
2
Izberite w Home time zone (Domači
časovni pas) ali x Travel destination
(Cilj potovanja) in pritisnite gumb k.
• Datum in čas, ki sta prikazana na zaslonu, sta
odvisna od tega, ali je izbran domači časovni pas ali
časovni pas cilja potovanja.
3
Pritisnite K.
Time zone
Home time zone
Travel destination
London, Casablanca
UTC+0
15/11/2019 15:30
Time zone
Home time zone
Travel destination
London, Casablanca
UTC+0
4
Uporabite JK in izberite časovni pas.
• Pritisnite H, da omogočite funkcijo poletnega
časa; prikaže se W. Pritisnite I, da onemogočite
funkcijo za poletni čas.
• Časovni pas potrdite z gumbom k.
• Če ni prikazan pravi čas za nastavitev domačega
časovnega pasu ali cilja potovanja, nastavite
ustrezen čas z nastavitvijo Date and time (Datum
in ura).
162
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
15/11/2019 15:30
Travel destination
New York, Toronto, Lima
UTC-5
15/11/2019 10:30
Back
Confirm
Monitor Settings (Nastavitve zaslona)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Monitor settings (Nastavitve zaslona) M
gumb k
Možnost
Opis
Photo info
(Informacije o
fotografiji)
Izberite, ali naj se informacije prikazujejo na zaslonu.
Monitor brightness
(Svetlost zaslona)
Prilagodite svetlost zaslona.
• Privzeta nastavitev: 3
EVF brightness
(Svetlost EVF)
Prilagodite svetlost iskala.
• Privzeta nastavitev: 3
Help display (Zaslon
za pomoč)
Med spreminjanjem načina fotografiranja ali ob prikazu zaslona za
nastavitev se prikaže opis funkcij.
• Privzeta nastavitev: On (Vklop)
Image review
(Pregled slike)
Izberite, ali naj se posneta slika prikaže takoj po fotografiranju.
• Privzeta nastavitev: On (Vklop)
Photo Info (Informacije o fotografiji)
Način fotografiranja
Način predvajanja
4/4
Show info (Prikaži
informacije)
100
Auto info
(Samodejne
informacije)
(privzeta
nastavitev)
1/250
F3.4
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Prikažejo se iste informacije, kot so prikazane v Show info (Prikaži
informacije), in se skrijejo, kot je prikazano v Hide info (Skrij
informacije), če nekaj sekund ne opravljate nobenega postopka.
Informacije se bodo prikazale znova, ko boste izvedli postopek.
Hide info (Skrij
informacije)
163
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
0.0
25m 0s
500
Način fotografiranja
Način predvajanja
4/4
Framing grid+auto info
(Mreža za
kadriranje+samodejne
informacije)
100
1/250
0.0
25m 0s
500
F3.4
Poleg informacij, prikazanih v Auto
info (Samodejne informacije), se
prikaže mreža za kadriranje, ki vam
pomaga kadrirati slike.
Mreža za kadriranje se ne prikaže pri
snemanju videoposnetkov.
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Enako kot Auto info (Samodejne
informacije).
4/4
0.0
25m 0s
Movie frame+auto info
100
1/250 F3.4
500
(Mreža za
videoposnetek+samodejne Poleg informacij, prikazanih v Auto
informacije)
info (Samodejne informacije), se
pred začetkom snemanja
videoposnetka prikaže okvir, ki kaže
območje, ki bo posneto v
videoposnetku.
Okvir za videoposnetek se ne
prikaže pri snemanju
videoposnetkov.
164
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Enako kot Auto info (Samodejne
informacije).
EVF Auto Toggle (Samodejni vklop iskala) (samodejni
preklop iz zaslona na iskalo)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M EVF auto toggle (Samodejni vklop iskala) M
gumb k
Možnost
Opis
On (Vklop)
(privzeta nastavitev)
Ko obraz približate iskalu, senzor za oko to zazna ter samodejno prenese
prikaz z zaslona v iskalo.
Off (Izklop)
Prikaz se ne prenese v iskalo, tudi če obraz približate iskalu.
165
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
Date Stamp (Datumski žig)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Date stamp (Datumski žig) M gumb k
Med fotografiranjem lahko na slike odtisnete datum in
čas.
15.11.2019
Možnost
Opis
W Date (Datum)
Na slike se odtisne datum.
X Date and time (Datum
in čas)
Na slike se odtisneta datum in čas.
Off (Izklopljeno) (privzeta
nastavitev)
Datum in čas se ne odtisneta na slike.
B
Opombe o funkciji Datumski žig
• Vtisnjena datum in čas sta stalni del podatkov o sliki in ju ni mogoče izbrisati. Datuma in časa na
fotografije ne morete odtisniti naknadno.
• Datuma in časa ne morete odtisniti v naslednjih primerih:
- Ko je za scenski način izbrana možnost Night portrait (Nočni portret) (z nastavitvijo Hand-held
(V roki)), Night landscape (Nočna pokrajina) (z nastavitvijo Hand-held (V roki)), Backlighting
(Svetloba od zadaj) (ko je za HDR izbrana nastavitev On (Vklop)), Easy panorama (Enostavna
panorama) ali Multiple exp. Lighten (Večkratna ekspozicija Osvetlitev).
- Če je možnost Image quality (Kakovost slike) (A127) nastavljena na RAW, RAW + Fine
(RAW + Kakovostna) ali RAW + Normal (RAW + Običajna)
- Če je možnost Continuous (Neprekinjeno) (A134) nastavljena na Pre-shooting cache
(Predpomnilnik pred-fotografiranja), Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H: 120 sličic na
sekundo) ali Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno H: 60 sličic na sekundo)
- Pri snemanju videoposnetkov
- Če shranjujete mirujoče fotografije med snemanjem videoposnetkov
- Pri izločanju fotografij iz videoposnetka med predvajanjem videoposnetka
• Odtisnjeni datum in čas sta lahko težko berljiva, ko uporabljate majhno velikost slike.
166
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
Self-timer: After Release (Samosprožilec: po sprožitvi)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Self-timer: after release (Samosprožilec: po
sprostitvi) M gumb k
Nastavite, če želite preklicati samosprožilec, potem ko ga uporabite za fotografiranje (A61).
Možnost
Opis
o Exit self-timer mode (Izhod
iz načina samosprožilca)
(privzeta nastavitev)
Uporaba samosprožilca po fotografiranju je preklicana.
• Uporaba samosprožilca po fotografiranju v scenskem
načinu Multiple exp. Lighten (Večkratna ekspozicija
Osvetlitev) ni preklicana. Za prekinitev uporabe
samosprožilca nastavite samosprožilec na k.
• Pet portrait auto release (Portret ljubljenčka s
samodejno sprožitvijo) in Smile timer (Časomerilec
nasmeha) nista preklicana.
k Stay in self-timer mode
(Ostani v načinu
samosprožilca)
Uporaba samosprožilca se po fotografiranju nadaljuje.
• Ko se fotoaparat izklopi, je uporaba samosprožilca
preklicana.
• Možnost Self-Collage (Samodejni kolaž) je preklicana.
167
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
Photo VR (Foto VR)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Photo VR (Foto VR) M gumb k
Izberite nastavitev za zmanjšanje tresljajev med fotografiranjem.
Če med fotografiranjem uporabljate stativ za stabiliziranje fotoaparata, izberite Off (Izklop).
Možnost
Opis
On (Vklop)
(privzeta nastavitev)
Opravi kompenzacijo tresenja fotoaparata z VR s premikanjem
objektiva.
Off (Izklop)
Kompenzacija se ne opravi.
B
Opombe o foto VR
• Po vklopu fotoaparata in po preklopu iz načina za predvajanje v način za fotografiranje počakajte,
da je zaslon pripravljen, in šele nato fotografirajte.
• Slike na zaslonu bodo takoj po fotografiranju morda prikazane zamegljeno.
• Funkcija zmanjšanja tresljajev v nekaterih okoliščinah morda ne bo popolnoma odpravila učinkov
tresenja fotoaparata.
168
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
AF Assist (Pomožna luč za izostritev)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M AF assist (Pomožna luč za izostritev) M
gumb k
Možnost
Opis
a Auto (Samodejno)
(privzeta nastavitev)
Pomožna osvetlitev za AF samodejno zasveti, ko pritisnete
sprožilec v slabi svetlobi. Pomožna luč ima doseg približno 3,5 m v
najbolj širokokotnem položaju in približno 5,0 m v največjem
položaju teleobjektiva.
• Pomožna osvetlitev za AF se morda ne bo vklopila, odvisno od
položaja območja ostrenja ali trenutnega načina fotografiranja.
Off (Izklop)
Pomožna osvetlitev za AF se ne vklopi.
Digital Zoom (Digitalni zoom)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Digital zoom (Digitalni zoom) M gumb k
Možnost
Opis
On (Vklop)
(privzeta nastavitev)
Digitalni zoom je omogočen.
Off (Izklop)
Digitalni zoom je onemogočen.
B
Opombe o digitalnem zoomu
• Digitalnega zooma ni možno uporabiti v naslednjih scenskih načinih:
- Portrait (Portret), Night portrait (Nočni portret), Night landscape (Nočna pokrajina),
Backlighting (Svetloba od zadaj) (ko je HDR nastavljeno na On (Vklop)), Easy panorama
(Enostavna panorama), Pet portrait (Portret hišnega ljubljenčka), Smart portrait
(Pameten portret)
• Digitalni zoom ni na voljo tudi v drugih načinih fotografiranja, kadar uporabljate določene
nastavitve (A82).
169
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
Assign Side Zoom Control (Dodeli stranski element za
upravljanje zooma)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Assign side zoom control (Dodeli stranski
element za upravljanje zooma) M gumb k
Izberite funkcijo, ki se bo izvedla ob pomiku stranskega elementa za upravljanje zooma.
Možnost
1
2
3
4
5
Opis
Y Zoom (privzeta
nastavitev)
Prilagodite zoom (A70).
E Manual focus (Ročno
ostrenje)1
Ko je za način ostrenja izbrana možnost E (ročno ostrenje),
uporabite stranski element za upravljanje zooma za izostritev
(A64).
• Pomaknite stranski element za upravljanje zooma proti g,
da izostrite oddaljene predmete.
• Pomaknite stranski element za upravljanje zooma proti f,
da izostrite bližnje predmete.
Z Aperture (Zaslonka)2
Nastavite število f (A53).
b ISO sensitivity
(Občutljivost ISO)3
Prikažite zaslon za nastavitev občutljivosti ISO (A138).
Premaknite stranski element za upravljanje zooma, medtem
ko je prikazan zaslon za nastavitev, da izberete možnost.
o Exposure compensation
(Izravnava osvetlitve)4
Prikažite zaslon za nastavitev kompenzacije osvetlitve (A66,
68).
Premaknite stranski element za upravljanje zooma, medtem
ko je prikazan zaslon za nastavitev, da izberete vrednost
kompenzacije.
c White balance (Nastavitev
beline)5
Prikažite zaslon za nastavitev beline (A130).
Premaknite stranski element za upravljanje zooma, medtem
ko je prikazan zaslon za nastavitev, da izberete možnost.
k None (Brez)
Stranski element za upravljanje zooma se ne bo odzival, tudi
če ga premaknete.
Ko je način ostrenja nastavljen na drug način in ne E, je delovanje stranskega elementa za
upravljanje zooma onemogočeno.
V načinih za fotografiranje, kjer števila f ni mogoče nastaviti, je delovanje stranskega elementa za
upravljanje zooma onemogočeno.
Ko občutljivosti ISO ni mogoče nastaviti, je delovanje stranskega elementa za upravljanje zooma
onemogočeno.
Ko kompenzacije osvetlitve ni mogoče nastaviti, je delovanje stranskega elementa za upravljanje
zooma onemogočeno.
Ko nastavitve beline ni mogoče nastaviti, je delovanje stranskega elementa za upravljanje zooma
onemogočeno.
170
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
AE/AF Lock Button (Gumb za zaklep AE/AF)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M AE/AF lock button (Gumb za zaklep AE/AF)
M gumb k
Izberite funkcijo, ki se bo izvedla, ko med fotografiranjem pritisnete gumb g (AE-L/AF-L)
(A3).
1
2
3
4
Možnost
Opis
a AE/AF lock
(Zaklep AE/AF)
(privzeta nastavitev)
Pritisnite in zadržite gumb g, da zaklenete tako izostritev kot osvetlitev.1
b AE lock only
(Samo zaklep AE)
Držite pritisnjen gumb g, da zaklenete osvetlitev.2
c AE lock (Hold)
(Zaklep AE (držanje))
Da zaklenete osvetlitev, pritisnite gumb g. Zaklepanje osvetlitve se ne
sprosti, če pritisnete sprožilec.3
Da sprostite zaklepanje osvetlitve, znova pritisnite gumb g.
d AF lock only
(Samo zaklep AF)
Držite pritisnjen gumb g, da zaklenete izostritev.4
Ko je prikazan zaslon za nastavitev kompenzacije osvetlitve, je zaklepanje osvetlitve in ostrenja
sproščeno.
Ko je prikazan zaslon za nastavitev kompenzacije osvetlitve, je zaklepanje osvetlitve sproščeno.
Ko se kompenzacija osvetlitve spremeni, je zaklepanje osvetlitve sproščeno.
Ko je prikazan zaslon za nastavitev kompenzacije osvetlitve, je zaklepanje izostritve sproščeno.
B
Opombe o gumbu za zaklep AE/AF
• Osvetlitev se ne zaklene, tudi če v naslednjih načinih za fotografiranje pritisnete gumb g.
- Način D (ročno)
- Scenski način Time-lapse movie (Videoposnetek iz slik v časovnih presledkih) (med
Night sky (150 minutes) (Nočno nebo (150 minut)) ali Star trails (150 minutes) (Sledi
zvezd (150 minut))), Fireworks show (Ognjemet) ali Multiple exp. Lighten (Večkratna
ekspozicija Osvetlitev)
• Ko je način ostrenja (A63) nastavljen na E (ročno ostrenje), ostrenje ni zaklenjeno, tudi če
pritisnete gumb g.
171
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
Sound Settings (Nastavitve zvoka)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Sound settings (Nastavitve zvoka) M
gumb k
Možnost
Opis
Button sound (Zvok
gumbov)
Ko je izbrana možnost On (Vklop) (privzeta nastavitev),
fotoaparat po uspešno zaključenem postopku zapiska enkrat, ko
je motiv izostren, zapiska dvakrat in trikrat v primeru napake. Prav
tako se predvaja zvok pozdravnega zaslona.
• Pri uporabi scenskega načina Pet portrait (Portret hišnega
ljubljenčka) so zvoki onemogočeni.
Shutter sound (Zvok
zaklopa)
Če je izbrana funkcija On (Vklop) (privzeta nastavitev), se
predvaja zvok zaklopa, ko sprožite zaklop.
• Zvok zaklopa se ne predvaja pri snemanju videoposnetkov ali v
scenskem načinu Easy panorama (Enostavna panorama)
ali Pet portrait (Portret hišnega ljubljenčka).
Auto Off (Samodejni izklop)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Auto off (Samodejni izklop) M gumb k
Nastavite čas, ki naj mine, preden fotoaparat vstopi v način pripravljenosti (A25).
Izberete lahko 30 s, 1 min (privzeta nastavitev), 5 min ali 30 min.
C
Nastavitev funkcije za samodejni izklop
Čas pred preklopom fotoaparata v stanje pripravljenosti je zaklenjen v naslednjih okoliščinah:
• Ko je prikazan meni: 3 minute (kadar je nastavitev za samodejni izklop nastavljena na 30 s ali
1 min)
• Kadar fotografirate s funkcijo Pet portrait auto release (Portret ljubljenčka s samodejno
sprožitvijo): 5 minut (kadar je nastavitev za samodejni izklop nastavljena na 30 s ali 1 min)
• Kadar fotografirate s funkcijo Smile timer (Časomerilec nasmeha): 5 minut (kadar je nastavitev
za samodejni izklop nastavljena na 30 s ali 1 min)
• Ko je priključen električni vmesnik: 30 minut
• Pri čakanju na povezavo s funkcijo Connect to smart device (Povezava s pametno napravo):
30 minut
172
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
Format Card (Formatiranje kartice)/Format Memory
(Formatiraj pomnilnik)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Format card (Formatiranje kartice)/Format
memory (Formatiraj pomnilnik) M gumb k
S to možnostjo formatirate pomnilniško kartico ali notranji pomnilnik.
S pomnilniških kartic ali notranjega pomnilnika trajno izbrišete vse podatke.
Izbrisanih podatkov ni mogoče obnoviti. Pred formatiranjem pomembne slike obvezno
shranite v računalnik.
• Ob vzpostavljeni brezžični povezavi morda ne bo mogoče izbrati te nastavitve.
Formatiranje pomnilniške kartice
• V fotoaparat vstavite pomnilniško kartico.
• Izberite Format card (Formatiraj kartico) v nastavitvenem meniju in nato pritisnite
gumb k.
Formatiranje notranjega pomnilnika
• Odstranite pomnilniško kartico iz fotoaparata.
• Izberite Format memory (Formatiraj pomnilnik) v nastavitvenem meniju in nato
pritisnite gumb k.
Za začetek formatiranja izberite Format (Formatiranje) na prikazanem zaslonu in pritisnite
gumb k.
• Med formatiranjem ne smete izklopiti fotoaparata oziroma odpreti pokrova predalčka za
baterije/reže za pomnilniško kartico.
173
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
Language (Jezik)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Language (Jezik) M gumb k
Izberite jezik za prikaz menijev in obvestil fotoaparata.
HDMI Output (Izhod HDMI)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M HDMI output (Izhod HDMI) M gumb k
Izberite ločljivost slike, ko predvajate prek HDMI.
Ko je izbrano Auto (Samodejno) (privzeta nastavitev), je za ločljivost, ki jo podpira
priključeni televizor, samodejno izbrano 2160p, 1080p ali 720p.
174
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
Charge by Computer (Polnjenje z računalnikom)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Charge by computer (Polnjenje z
računalnikom) M gumb k
Možnost
Opis
a Auto
(Samodejno)
(privzeta
nastavitev)
Ko je fotoaparat povezan z računalnikom, ki deluje (A110), se polnilna
baterija, vstavljena v fotoaparat, samodejno polni z energijo iz računalnika.
• Medtem ko se baterija polni, lučka ob vključenem aparatu (lučka za
polnjenje) počasi utripa. Ko je polnjenje zaključeno, lučka ob vključenem
aparatu (lučka za polnjenje) preneha utripati in neprekinjeno sveti.
Off (Izklopljeno)
Polnilna baterija v fotoaparatu se ne polni, ko je fotoaparat povezan z
računalnikom.
B
Opombe o polnjenju z računalnikom
• Ko je fotoaparat priključen na računalnik, se vklopi in začne polniti. Če je fotoaparat izključen, se
polnjenje ustavi.
• Popolnoma izpraznjena baterija se polni približno 5 ur. Čas polnjenja se poveča, če med
polnjenjem polnilne baterije prenašate slike.
• Fotoaparat se izklopi, če 30 minut ni komunikacije z računalnikom potem, ko se polnilna baterija
napolni.
B
Če lučka ob vključenem aparatu (lučka za polnjenje) hitro utripa
Polnjenja ni mogoče izvesti, morda zaradi enega od spodaj omenjenih razlogov.
• Temperatura okolja ni primerna za polnjenje. Polnilno baterijo polnite v zaprtih prostorih, kjer naj
bo temperatura od 5°C do 35°C.
• Kabel USB ni pravilno priključen ali pa je polnilna baterija pokvarjena. Poskrbite, da bo kabel USB
pravilno priklopljen ali po potrebi zamenjajte baterijo.
• Računalnik je v načinu mirovanja in ne dovaja napajanja. Prebudite računalnik.
• Polnilne baterije ni mogoče polniti, ker računalnik ne more dovajati energije v fotoaparat zaradi
neustreznih nastavitev ali specifikacij.
175
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
Image Comment (Komentar slike)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Image comment (Komentar slike) M
gumb k
Pripnite komentar, ki je bil predhodno registriran za slike, ki bodo posnete.
Pripet komentar lahko z aplikacijo SnapBridge odtisnete na slike, ki bodo poslane v pametno
napravo. Aplikacijo SnapBridge je treba konfigurirati vnaprej. Za več informacij glejte
aplikacijo SnapBridge za spletno pomoč.
Z uporabo metapodatkov ViewNX-i lahko preverite tudi pripet komentar.
Možnost
Opis
Attach comment (Pripni
komentar)
Komentar, ki je registriran z
Image comment
možnostjo Input
comment (Vstavi
Attach comment
komentar), se pripne
Input comment
slikam.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
• Izberite Attach
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
comment (Pripni
komentar), pritisnite
Set
Confirm
K in potrdite
potrditveno polje (w).
Ko pritisnete gumb k, je nastavitev omogočena, komentar pa
bo dodan slikam, ki jih boste posneli od tega trenutka naprej.
Input comment (Vstavi
komentar)
Lahko registrirate komentar z največ 36 alfanumeričnimi znaki.
• Izberite Input comment (Vstavi komentar), pritisnite K in
prikazal se bo zaslon za vnos.
Več podrobnosti o načinu vnosa komentarja najdete v razdelku
»Uporaba tipkovnice za vnos besedila« (A160).
B
Opombe o komentarjih slike
Komentarjev slike ni mogoče dodati videoposnetkom.
C
Zaslon s komentarji slik
Komentarji slik niso prikazani, tudi če slike predvajate v fotoaparatu.
176
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
Copyright Information (Informacije o avtorskih pravicah)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Copyright information (Informacije o
avtorskih pravicah) M gumb k
Pripnite informacije o avtorskih pravicah, ki so bile predhodno registrirane za slike, ki bodo
posnete.
Pripete informacije o avtorskih pravicah lahko z aplikacijo SnapBridge odtisnete na slike, ki
bodo poslane v pametno napravo. Aplikacijo SnapBridge je treba konfigurirati vnaprej. Za
več informacij glejte aplikacijo SnapBridge za spletno pomoč.
Z uporabo metapodatkov ViewNX-i lahko preverite tudi pripete informacije o avtorskih
pravicah.
Možnost
Opis
Attach copyright info
(Pripni informacije o
avtorskih pravicah)
Informacije o avtorskih pravicah, ki
Copyright information
so bile registrirane z možnostma
Attach copyright info
Artist (Umetnik) in Copyright
Artist
(Avtorske pravice), se pripnejo
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
slikam.
Copyright
• Izberite Attach copyright
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
info (Pripni informacije o
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
avtorskih pravicah),
Set
Confirm
pritisnite K in potrdite
potrditveno polje (w). Ko
pritisnete gumb k, je nastavitev omogočena, informacije o
avtorskih pravicah pa bodo dodane slikam, ki jih boste posneli od
tega trenutka naprej.
Artist (Umetnik)
Lahko registrirate ime umetnika z največ 36 alfanumeričnimi znaki.
• Izberite Artist (Umetnik), pritisnite K in prikazal se bo zaslon za
vnos. Več podrobnosti o načinu vnosa komentarja najdete v razdelku
»Uporaba tipkovnice za vnos besedila« (A160).
Copyright (Avtorske
pravice)
Lahko registrirate ime lastnika avtorskih pravic z največ
54 alfanumeričnimi znaki.
• Izberite Copyright (Avtorske pravice), pritisnite K in prikazal se
bo zaslon za vnos. Več podrobnosti o načinu vnosa komentarja
najdete v razdelku »Uporaba tipkovnice za vnos besedila« (A160).
B
Opombe o informacijah o avtorskih pravicah
• Informacij o avtorskih pravicah ni mogoče dodati videoposnetkom.
• Da bi preprečili nezakonito uporabo imen umetnikov in imen lastnikov avtorskih pravic pri
posojanju ali prenosu lastništva fotoaparata, onemogočite nastavitev Attach copyright info
(Pripni informacije o avtorskih pravicah). Prav tako se prepričajte, da ime umetnika in ime
lastnika avtorskih pravic nista prazni.
• Družba Nikon ni odgovorna za kakršne koli težave ali škodo zaradi uporabe Copyright
information (Informacije o avtorskih pravicah).
C
Prikaz informacij o avtorskih pravicah
• Informacije o avtorskih pravicah niso prikazane, tudi če slike predvajate v fotoaparatu.
• Če vnesete Artist (Umetnik) in Copyright (Avtorske pravice), je na slike v aplikaciji
SnapBridge natisnjeno samo ime lastnika avtorskih pravic.
177
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
Location Data (Podatki o lokaciji)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Location data (Podatki o lokaciji) M
gumb k
Omogočite ali onemogočite dodajanje informacij o lokaciji fotografiranja k zajetim slikam.
Možnost
Opis
Download from device
(Prenesi z naprave)
Izberite Yes (Da), da slikam pri fotografiranju dodate informacije
iz pametne naprave o lokaciji. Funkcijo za omogočanje podatkov
o lokaciji omogočite v aplikaciji SnapBridge.
Position (Položaj)
Prikažite pridobljene podatke o lokaciji.
• Informacije se med prikazom ne posodabljajo.
Če jih želite posodobiti, znova izberite možnost Position
(Položaj).
Toggle Av/Tv Selection (Preklop izbire Av/Tv)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Toggle Av/Tv selection (Preklop izbire Av/Tv)
M gumb k
Spremenite elemente za upravljanje, ki jih želite uporabiti za nastavitev osvetlitve v načinu
D.
Možnost
Opis
k Do not toggle selection
(Ne preklapljaj izbire)
(privzeta nastavitev)
Z gumbom za upravljanje nastavite čas zaklopa (Tv), z
večnamenskim izbirnikom pa število f (Av).
o Toggle selection (Preklopi
izbiro)
Z večnamenskim izbirnikom nastavite čas zaklopa (Tv), z
gumbom za upravljanje pa število f (Av).
178
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
MF Peaking (Poudarjanje MF)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M MF peaking (Poudarjanje MF) M gumb k
Možnost
Opis
On (Vklop)
(privzeta nastavitev)
Pri uporabi E (ročno ostrenje) fotoaparat z belo barvo na sliki na
zaslonu poudari področja, ki so izostrena (A64, 65).
Off (Izklop)
Poudarjanje je onemogočeno.
Reset All (Ponastavi vse)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Reset all (Ponastavi vse) M gumb k
Ko je izbrana nastavitev Reset (Ponastavi), se obnovijo nastavitve fotoaparata na privzete
vrednosti.
• Nastavitve omrežnega menija se prav tako ponastavijo na privzete vrednosti.
• Določene nastavitve, kot sta Time zone and date (Časovni pas in datum) in
Language (Jezik), se ne ponastavijo.
• Ob vzpostavljeni brezžični povezavi morda ne bo mogoče izbrati te nastavitve.
C
Ponastavitev oštevilčenja datotek
Za ponastavitev oštevilčenja datotek na »0001« izbrišite vse slike, ki so shranjene na pomnilniški
kartici ali v notranjem pomnilniku, preden izberete Reset all (Ponastavi vse).
Touch-screen Controls (Upravljanje prek zaslona na
dotik)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Touch-screen controls (Upravljanje prek
zaslona na dotik) M gumb k
Nastavite, če želite omogočiti upravljanje z dotikom (A7).
Privzeta nastavitev: Enable (Omogoči)
179
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
Conformity Marking (Oznaka skladnosti)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Conformity marking (Oznaka skladnosti) M
gumb k
Oglejte si nekatere od znakov o skladnosti za fotoaparat.
Firmware Version (Različica strojne programske opreme)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Firmware version (Različica strojne
programske opreme) M gumb k
Oglejte si trenutne različice strojne programske opreme fotoaparata.
• Ob vzpostavljeni brezžični povezavi morda ne bo mogoče izbrati te nastavitve.
180
Uporaba menija
Meni z nastavitvami
Tehnične opombe
Obvestila......................................................................................................................................... 182
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije .................................................................. 183
Nega izdelka .................................................................................................................................. 185
Fotoaparat ............................................................................................................................ 185
Baterija ................................................................................................................................... 186
Električni napajalnik .......................................................................................................... 187
Pomnilniške kartice............................................................................................................ 188
Čiščenje in shranjevanje............................................................................................................ 189
Čiščenje.................................................................................................................................. 189
Shranjevanje ........................................................................................................................ 189
Obvestila o napakah................................................................................................................... 190
Odpravljanje težav ...................................................................................................................... 193
Imena datotek............................................................................................................................... 204
Dodatna oprema ......................................................................................................................... 205
Daljinski upravljalnik ML-L7............................................................................................ 206
Specifikacije................................................................................................................................... 210
Pomnilniške kartice, ki jih lahko uporabite ............................................................... 214
Stvarno kazalo .............................................................................................................................. 216
181
Tehnične opombe
Obvestila
Obvestila za stranke v Evropi
PREVIDNO: ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NADOMESTNO BATERIJO NAPAČNEGA
TIPA, OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE.
Simbol označuje, da je treba električno in elektronsko opremo zbirati ločeno.
Spodnje zahteve veljajo le za uporabnike v Evropi:
• Izdelek je določen za ločeno zbiranje na ustreznem zbirališču. Ne zavrzite ga
kot gospodinjski odpadek.
• Ločeno zbiranje in recikliranje pomagata ohranjati naravne vire in
preprečevati negativne posledice na človeško zdravje in okolje, ki bi lahko
nastale zaradi nepravilnega odstranjevanja.
• Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh, zadolženih za ravnanje z
odpadki.
ODSLUŽENE BATERIJE ODSTRANITE V SKLADU Z NAVODILI.
Ta simbol na bateriji pomeni, da je treba baterijo zbirati ločeno.
Spodnje zahteve veljajo le za uporabnike v Evropi:
• Vse baterije, ne glede na to, ali so označene s simbolom ali ne, so določene za
ločeno zbiranje na ustreznem zbirališču. Ne zavrzite jih kot gospodinjski
odpadek.
• Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh, zadolženih za ravnanje z
odpadki.
182
Tehnične opombe
Obvestila
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije
Omejitve za brezžične naprave
Brezžična sprejemno-oddajna naprava, ki je vključena v ta izdelek, je skladna s predpisi za
brezžične naprave v državi prodaje in ni namenjena za uporabo v drugih državah (izdelke,
kupljene v EU ali EFTA, smete uporabljati kjer koli v EU in EFTA). Podjetje Nikon ne prevzema
odgovornosti za uporabo v drugih državah. Uporabniki, ki niso prepričani, v kateri državi je
bil izdelek prvotno kupljen, naj se posvetujejo s svojim krajevnim servisnim centrom Nikon
ali pooblaščenim servisnim predstavnikom družbe Nikon. Ta omejitev velja samo za
brezžično uporabo in se ne nanaša na drugo uporabo izdelka.
Varnost
Čeprav je ena od prednosti tega izdelka ta, da drugim osebam omogoča prosto
povezovanje za brezžično izmenjavo podatkov kjer koli v dosegu brezžičnega omrežja, se
lahko zgodi naslednje, če varnost ni omogočena:
• Kraja podatkov: Zlonamerne tretje osebe lahko prestrežejo brezžične prenose podatkov
ter ukradejo ID-je uporabnikov, gesla in druge osebne podatke.
• Nepooblaščen dostop: Nepooblaščeni uporabniki lahko pridobijo dostop do omrežja in
spremenijo podatke ali opravijo druga zlonamerna dejanja. Upoštevajte, da so brezžična
omrežja zasnovana tako, da lahko posebni napadi omogočijo nepooblaščen dostop, tudi
če je varnost omogočena. Družba Nikon ni odgovorna za uhajanje podatkov ali
informacij med prenosom podatkov.
• Ne dostopajte do omrežij, za uporabo katerih nimate dovoljenja, tudi če se prikažejo v
vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. To bi se lahko namreč štelo kot
nepooblaščen dostop. Dostopajte samo do omrežij, do katerih imate dovoljen dostop.
Upravljanje osebnih informacij in odklonitev
• Uporabniške informacije, ki so registrirane in konfigurirane na tem izdelku, vključno z
nastavitvami brezžične povezave LAN in drugimi osebnimi informacijami, se lahko
spremenijo ali izgubijo zaradi napake pri upravljanju, statične elektrike, nezgode, okvare,
popravila ali drugega. Vedno shranite ločene kopije pomembnih informacij. Podjetje
Nikon ni odgovorno za nobeno neposredno ali posredno škodo ali izgubo dobička zaradi
spremembe ali izgube vsebine, ki je ni povzročilo podjetje Nikon.
• Pred odstranjevanjem tega izdelka ali prenosom izdelka na drugega lastnika opravite
funkcijo Reset all (Ponastavi vse) v meniju z nastavitvami (A120), da izbrišete vse
uporabniške informacije, ki so bile registrirane in konfigurirane z izdelkom, kar vključuje
nastavitve brezžične povezave LAN in druge osebne informacije.
• Družba Nikon ni odgovorna za kakršno koli škodo zaradi nepooblaščene uporabe tega
izdelka s strani tretjih oseb v primeru kraje ali izgube izdelka.
183
Tehnične opombe
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije
Previdnostni ukrepi pri izvozu ali prenosu izdelka v tujino
Za ta izdelek veljajo izvozni nadzorni predpisi (EAR) Združenih držav. Za izvoz v države, ki
niso navedene spodaj, dovoljenje Združenih držav ni potrebno. V času sestave tega besedila
za spodnje države velja embargo ali poseben nadzor: Kuba, Iran, Severna Koreja, Sudan in
Sirija (seznam se lahko spremeni).
Obvestilo za stranke v Evropi
Izjava o skladnosti (Evropa)
Družba Nikon Corporation izjavlja, da je radijska oprema tipa COOLPIX A1000 skladna z
Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1721.pdf.
• Največja izhodna moč:
- Wi-Fi: 9,98 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,54 dBm (EIRP)
- Bluetooth Nizka energija: 2,98 dBm (EIRP)
• Delovna frekvenca:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (kanali 1–11)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Nizka energija: 2402–2480 MHz
184
Tehnične opombe
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije
Nega izdelka
Pri uporabi ali shranjevanju naprave upoštevajte spodaj opisane previdnostne ukrepe in
varnostna navodila iz poglavja »Za vašo varnost« (Avi-ix).
Fotoaparat
Fotoaparata ne izpostavljajte močnim udarcem
Če je izdelek izpostavljen močnim udarcem ali tresljajem, lahko pride do okvare. Prav tako s silo ne
delujte na objektiv ali pokrov objektiva.
Skrbite, da bo izdelek suh
Če izdelek potopite v vodo ali izpostavite visoki ravni vlažnosti, pride do okvare.
Izogibajte se hitrim spremembam temperature
Hitre spremembe temperature, na primer ob vstopu v ogrevano zgradbo v hladnem dnevu ali
izhodu iz nje, lahko povzročijo kondenzacijo znotraj naprave. Da preprečite kondenzacijo, shranite
napravo v torbico ali plastično vrečko, preden jo izpostavite hitrim spremembam temperature.
Ne izpostavljajte močnim magnetnim poljem
Ne uporabljajte ali shranjujte naprave v bližini opreme, ki ustvarja močno elektromagnetno sevanje
ali magnetna polja. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali napačno delovanje fotoaparata.
Objektiva ne usmerjajte proti viru močne svetlobe dlje časa
Pri uporabi ali shranjevanju fotoaparata pazite, da objektiv ne bo dlje časa usmerjen proti soncu ali
drugemu viru močne svetlobe. Močna svetloba lahko poškoduje slikovni senzor, zaradi česar bi
lahko prišlo do pojava bele zameglitve na fotografijah.
Pred odstranjevanjem ali odklopom vira napajanja ali pomnilniške
kartice napravo izklopite
Ko je izdelek vklopljen oziroma ko shranjujete ali brišete slike, ne odstranjujte polnilne baterije.
Nenaden izklop napajanja v teh primerih lahko povzroči izgubo podatkov oziroma poškoduje
pomnilniško kartico ali notranje vezje.
185
Tehnične opombe
Nega izdelka
Opombe v zvezi z zaslonom
• Zasloni (in elektronska iskala) so izdelani izjemno natančno. Vsaj 99,99% slikovnih točk deluje in
največ 0,01% jih manjka ali jih je poškodovanih. Tako ti prikazovalniki lahko vsebujejo slikovne
točke, ki vedno svetijo (belo, rdeče, modro ali zeleno) ali so vedno ugasnjene (črno), vendar to ni
okvara in ne vpliva na slike, posnete z napravo.
• Pri močni svetlobi je slike na zaslonu težko videti.
• Na zaslon ne pritiskajte, saj ga lahko poškodujete ali povzročite napačno delovanje. Če zaslon
poči, pazite, da se ne poškodujete z razbitim steklom, in da tekoči kristali iz zaslona ne pridejo v
stik s kožo, očmi ali usti.
Baterija
Previdnostni ukrepi za uporabo
• Med uporabo se lahko polnilna baterija segreje.
• Polnilne baterije ne uporabljajte v okolju, kjer je temperatura nižja od 0°C ali višja od 40°C, saj
lahko to povzroči škodo ali napačno delovanje.
• Če opazite kaj neobičajnega, na primer močno vročino, dim ali neobičajen vonj, ki prihaja iz
polnilne baterije, jo takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte s prodajalcem ali pooblaščenim
serviserjem podjetja Nikon.
• Po odstranitvi iz fotoaparata ali izbirnega polnilnika baterij polnilno baterijo spravite v torbico iz
umetne mase itd., da jo izolirate.
Polnjenje polnilne baterije
Pred uporabo fotoaparata preverite napolnjenost polnilne baterije in jo po potrebi zamenjajte ali
napolnite.
• Polnilno baterijo pred uporabo napolnite v zaprtem prostoru pri temperaturi med 5°C in 35°C.
• Visoka temperatura polnilne baterije lahko prepreči pravilno ali dokončno polnjenje polnilne
baterije ter lahko zmanjša njeno učinkovitost. Med uporabo se lahko polnilna baterija segreje;
pred polnjenjem počakajte, da se ohladi.
Med polnjenjem polnilne baterije, vstavljene v ta fotoaparat, z električnim napajalnikom ali
računalnikom se polnilna baterija ne polni, če je njena temperatura pod 0°C ali nad 50°C.
• Ko je polnilna baterija polna, polnjenja ne smete nadaljevati, saj tako zmanjšate njeno
učinkovitost.
• Med polnjenjem se lahko temperatura polnilne baterije dvigne. To ni okvara.
Prenašanje rezervnih polnilnih baterij
Pri fotografiranju pomembnih dogodkov imejte po možnosti s seboj napolnjeno rezervno polnilno
baterijo.
Uporaba polnilne baterije v mrazu
V hladnih dneh se kapaciteta polnilne baterije pogosto zmanjša. Če skoraj prazno polnilno baterijo
uporabljate pri nizki temperaturi, se fotoaparat morda ne bo vklopil. Rezervno polnilno baterijo hranite
na toplem mestu in po potrebi polnilni bateriji izmenjujte. Ko se hladna polnilna baterija segreje, se lahko
del njene zmogljivosti obnovi.
186
Tehnične opombe
Nega izdelka
Poli polnilne baterije
Umazanija na polih polnilne baterije lahko prepreči delovanje fotoaparata. Če postanejo priključki
polnilne baterije prašni, jih pred uporabo obrišite s čisto, suho krpo.
Polnjenje izpraznjene polnilne baterije
Vklop ali izklop fotoaparata, ko je polnilna baterija prazna, lahko skrajša trajanje baterije. Izpraznjeno
polnilno baterijo pred uporabo napolnite.
Skladiščenje polnilne baterije
• Ko polnilne baterije ne uporabljate, jo vedno odstranite iz fotoaparata ali izbirnega polnilnika
baterij. Ko je polnilna baterija vstavljena, se, tudi če je ne uporabljate, zelo počasi prazni. To lahko
povzroči čezmerno izpraznjenost polnilne baterije in popolno prenehanje delovanja.
• Priporočamo, da rabljeno polnilno baterijo napolnite v roku šestih mesecev. Če polnilno baterijo
shranite za daljši čas, jo napolnite najmanj vsakih šest mescev in uporabljajte fotoaparat, dokler
kazalnik stanja baterije ne prikaže B, nato pa polnilno baterijo znova shranite.
• Polnilno baterijo spravite v torbico iz umetne mase itd., da jo izolirate, in jo hranite na hladnem.
Polnilno baterijo morate hraniti na suhem mestu s temperaturo zraka med 15°C in 25°C. Polnilne
baterije ne hranite na vročih ali zelo hladnih mestih.
Trajanje baterije
Če se čas uporabe do konca napolnjene polnilne baterije pri sobni temperaturi bistveno zmanjša,
morate polnilno baterijo zamenjati. Kupite novo polnilno baterijo.
Recikliranje rabljenih polnilnih baterij
Polnilne baterije reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi, pri čemer se prepričajte, da najprej izolirate
pole s trakom.
Električni napajalnik
• Električni napajalnik EH-73P je namenjen samo združljivim napravam. Z drugimi napravami ali
modeli vmesnika ne uporabljajte.
• Ne uporabljajte katerega koli kabla USB razen UC-E21. Uporaba kabla USB, ki ni UC-E21, lahko
povzroči pregrevanje, požar ali električni udar.
• V nobenem primeru ne uporabljajte druge znamke ali modela električnega vmesnika, razen
električnega napajalnika EH-73P, in ne uporabljajte komercialnega električnega vmesnika USB ali
polnilnika baterije za mobilni telefon. Neupoštevanje tega varnostnega ukrepa lahko povzroči
pregrevanje ali poškodbe fotoaparata.
• EH-73P je združljiv z električnimi vtičnicami z izmenično napetostjo 100–240 V, 50/60 Hz. Pri
uporabi v drugih državah po potrebi uporabite adapter za vtič (na voljo v trgovinah). Za več
informacij o vtičnih napajalnikih se posvetujte s svojo potovalno agencijo.
187
Tehnične opombe
Nega izdelka
Pomnilniške kartice
Previdnostni ukrepi za uporabo
• Uporabljajte samo pomnilniške kartice Secure Digital (A214).
• Obvezno upoštevajte previdnostne ukrepe, opisane v dokumentaciji, priloženi pomnilniški kartici.
• Če je stikalo pomnilniške kartice za zaščito pred pisanjem
zaklenjeno, ne morete fotografirati, brisati slik ali formatirati
pomnilniške kartice.
GB
• Na pomnilniško kartico ne lepite oznak ali nalepk.
Stikalo za zaščito pred
pisanjem
16
Formatiranje
• Za formatiranje pomnilniške kartice ne uporabljajte računalnika.
• Vstavljeno pomnilniško kartico, ki je bila pred tem v uporabi v drugi napravi, je treba formatirati s
tem fotoaparatom. Priporočamo, da pomnilniške kartice, ki še niso bile uporabljene v tem
fotoaparatu, formatirate s fotoaparatom.
• Ne pozabite, da formatiranje pomnilniške kartice trajno izbriše vse slike in druge
podatke na pomnilniški kartici. Pred formatiranjem pomnilniške kartice obvezno kopirajte vse
slike, ki jih želite obdržati.
• Če se pri vklopu fotoaparata prikaže obvestilo Card is not formatted. Format card? (Kartica
ni formatirana. Formatiraj kartico?), je treba pomnilniško kartico formatirati. Če so prisotni
podatki, ki jih ne želite izbrisati, izberite No (Ne). Kopirajte potrebne podatke v računalnik itd. Če
želite formatirati pomnilniško kartico, izberite Yes (Da). Prikaže se potrditveno pogovorno okno.
Za začetek formatiranja pritisnite gumb k.
• Med formatiranjem, zapisovanjem podatkov na pomnilniško kartico, brisanjem podatkov s
pomnilniške kartice ali prenosom podatkov v računalnik ne opravljajte naslednjega. Če tega ne
upoštevate, se lahko izgubijo podatki ali se lahko poškoduje fotoaparat ali pomnilniška kartica:
- Ne odpirajte pokrova predalčka za baterije/reže za pomnilniško kartico, da odstranite/vstavite
polnilno baterijo ali pomnilniško kartico.
- Ne izklopite fotoaparata.
- Ne odklopite električnega vmesnika.
188
Tehnične opombe
Nega izdelka
Čiščenje in shranjevanje
Čiščenje
Ne uporabljajte alkohola, razredčila ali drugih hitro hlapljivih kemikalij.
Objektiv/
iskalo
Steklenih delov se ne dotikajte s prsti. Prah ali vlakna odstranite s puhalnikom
(majhno napravo, ki ima na eni strani pritrjeno gumijasto kroglico, s stiskanjem
katere se ustvarja pretok zraka). Prstne odtise in druge madeže, ki jih ni mogoče
odstraniti s puhalnikom, odstranite z mehko krpo, in sicer s krožnimi gibi od
sredine proti zunanjim robovom. Če to ni uspešno, objektiv očistite s krpico, ki jo
rahlo navlažite s čistilom za objektive.
Zaslon
S puhalnikom odstranite prah in vlakna. Prstne odtise in druge madeže z zaslona
nežno ter brez pritiskanja odstranite z mehko, suho krpico.
Ohišje
S puhalnikom odstranite prah, umazanijo ali pesek, nato ga nežno obrišite z
mehko, suho krpo. Po uporabi fotoaparata na plaži ali v drugem okolju z veliko
peska ali prahu obrišite pesek, prah ali sol s suho krpo, rahlo navlaženo s svežo
vodo, in pustite fotoaparat, da se povsem posuši. Če v fotoaparat zaidejo tujki,
lahko povzročijo poškodbe, ki jih garancija ne krije.
Shranjevanje
Če fotoaparata ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterijo. Da preprečite nastanek
plesni, fotoaparat vsaj enkrat mesečno vzemite iz shrambe.
Preden ga ponovno shranite, vklopite fotoaparat in nekajkrat pritisnite sprožilec. Fotoaparata
ne shranjujte na naslednjih krajih:
• Slabo prezračena ali pa imajo vlažnost več kot 60%
• Izpostavljenega temperaturi, višji od 50°C ali nižji od –10°C.
• Poleg opreme, ki ustvarja močna elektromagnetna polja, na primer poleg televizorja ali
radia
Pri shranjevanju polnilne baterije upoštevajte previdnostne ukrepe iz razdelka »Baterija«
(A186) v »Nega izdelka« (A185).
189
Tehnične opombe
Čiščenje in shranjevanje
Obvestila o napakah
Če se prikaže obvestilo o napaki, glejte spodnjo tabelo.
Zaslon
A
Vzrok/rešitev
Battery temperature is
elevated. The camera will
turn off. (Temperatura
baterije je povišana.
Fotoaparat se bo izklopil.) Fotoaparat se samodejno izključi. Preden nadaljujete z
–
uporabo, počakajte, da se fotoaparat ali polnilna baterija ohladi.
The camera will turn off
to prevent overheating.
(Fotoaparat se bo izklopil,
da se ne pregreje.)
Memory card is write
protected. (Pomnilniška
kartica je zaščitena
pred pisanjem.)
This card cannot be
used. (Te kartice ni
mogoče uporabiti.)
This card cannot be
read. (Kartice ni
mogoče prebrati.)
Card is not formatted.
Format card? (Kartica
ni formatirana.
Formatiraj kartico?)
Stikalo za zaščito pred pisanjem je zaklenjeno. Odklenite ga. 188
Prišlo je do napake pri dostopu do pomnilniške kartice.
• Uporabite odobreno pomnilniško kartico.
• Preverite, ali so priključki čisti.
• Preverite, ali je pomnilniška kartica pravilno vstavljena.
16, 214
Pomnilniška kartica ni bila formatirana za rabo v fotoaparatu.
Formatiranje izbriše vse podatke s pomnilniške kartice. Če
morate obdržati kopije katerih koli slik, poskrbite, da
izberete No (Ne) in shranite kopije v računalnik ali drug
16, 188
medij, preden formatirate pomnilniško kartico. Za
formatiranje pomnilniške kartice izberite Yes (Da) in
pritisnite gumb k.
Out of memory.
Izbrišite slike ali vstavite novo pomnilniško kartico.
(Zmanjkalo je pomnilnika.)
16, 28
Med shranjevanjem slike je prišlo do napake.
Vstavite novo pomnilniško kartico ali formatirajte
pomnilniško kartico ali notranji pomnilnik.
16, 173
Image cannot be saved. Fotoaparatu je zmanjkalo številk datotek.
(Slike ni možno shraniti.) Vstavite novo pomnilniško kartico ali formatirajte
pomnilniško kartico ali notranji pomnilnik.
16, 173
Ni dovolj prostora za shranjevanje kopije.
Izbrišite slike s ciljnega mesta.
28
Image cannot be
modified. (Slike ni
možno spremeniti.)
Preverite, ali je mogoče slike urejati.
88, 199
Cannot record movie.
(Videoposnetka ni
mogoče posneti.)
Napaka nedejavnosti se je pojavila med shranjevanjem
videoposnetka na pomnilniško kartico.
Izberite pomnilniško kartico z večjo hitrostjo zapisovanja.
98, 214
190
Tehnične opombe
Obvestila o napakah
A
Zaslon
Vzrok/rešitev
Memory contains no
images. (V pomnilniku
ni slik.)
Ni slik v notranjem pomnilniku ali na pomnilniški kartici.
• Če želite slike predvajati iz notranjega pomnilnika,
odstranite pomnilniško kartico.
• Za kopiranje slik iz notranjega pomnilnika fotoaparata na
pomnilniško kartico pritisnite gumb d, da v meniju za
predvajanje izberete Copy (Kopiraj).
File contains no image
data. (Datoteka ne
vsebuje nobenih
podatkov o sliki.)
Datoteka ni ustvarjena ali spremenjena s tem fotoaparatom.
Datoteke ni mogoče prikazati s tem fotoaparatom.
–
Oglejte si datoteko z računalnikom ali drugo napravo, s
katero je bila ta datoteka ustvarjena ali spremenjena.
Cannot select this
image. (Te fotografije
ni mogoče izbrati.)
Slik RAW in slik, posnetih z drugimi fotoaparati, ni mogoče
označiti za prenos.
–
All images are hidden.
(Vse slike so skrite.)
Za diaprojekcijo itd. ni na voljo slik.
–
This image cannot be
deleted. (Slike ni
možno izbrisati.)
Slika je zaščitena.
Onemogočite zaščito.
155
Ko je izbran scenski način Scene auto selector
The flash is lowered.
(Samodejno izbiranje scene), lahko fotografirate tudi z
(Bliskavica je spuščena.)
zaprto bliskavico; bliskavica se ne bo sprožila.
16
120
34
Raise the flash.
(Dvignite bliskavico.)
Ko je izbran scenski način Night portrait (Nočni portret)
ali Backlighting (Svetloba od zadaj) s funkcijoHDR,
nastavljeno na Off (Izklop), morate za fotografiranje
dvigniti bliskavico.
35, 37
No card present.
(Kartica ni prisotna.)
Pri snemanju v scenskem načinu Time-lapse movie
(Videoposnetek iz slik v časovnih presledkih) ali
Multiple exp. Lighten (Večkratna ekspozicija
Osvetlitev) oziroma ko je način za fotografiranje
nastavljen na način kratkega videoposnetka, morate vstaviti
pomnilniško kartico.
–
Turn the camera off
and then on again.
(Izklopite in znova
vklopite fotoaparat.)
Pri uporabi objektiva je prišlo do napake.
Objektiva ne uporabljajte s prekomerno silo.
Ko fotoaparat izklopite in nato znova vklopite, bo objektiv
deloval običajno.
Če težave ne odpravite, potem ko ste fotoaparat izklopili in
ga znova vklopili, se obrnite na vašega trgovca ali
pooblaščenega servisnega zastopnika za Nikon.
–
Communications error
(Napaka pri
komunikaciji)
Prišlo je do napake med komunikacijo s tiskalnikom.
Izključite fotoaparat in ponovno povežite kabel USB.
112
System error
(Sistemska napaka)
Prišlo je do napake v notranjem vezju fotoaparata.
Izklopite fotoaparat, odstranite in znova vstavite polnilno
baterijo ter vklopite fotoaparat. Če napake ne morete
odpraviti, se obrnite na prodajalca ali pooblaščenega
servisnega zastopnika družbe Nikon.
193
191
Tehnične opombe
Obvestila o napakah
Zaslon
A
Vzrok/rešitev
Printer error: check
printer status. (Napaka
tiskalnika: preverite
stanje tiskalnika.)
Ko odpravite težavo, za nadaljevanje tiskanja izberite
možnost Resume (Nadaljuj) in pritisnite gumb k.*
–
Printer error: check
paper. (Napaka
tiskalnika: preverite
papir.)
Vstavite ustrezno vrsto papirja, za nadaljevanje tiskanja
izberite možnost Resume (Nadaljuj) in pritisnite
gumb k.*
–
Printer error: paper
jam. (Napaka tiskalnika:
zagozden papir.)
Odstranite zagozdeni papir in za nadaljevanje tiskanja
izberite možnost Resume (Nadaljuj) ter pritisnite
gumb k.*
–
Printer error: out of
paper. (Napaka
tiskalnika: zmanjkalo
papirja.)
Vstavite ustrezno vrsto papirja, za nadaljevanje tiskanja
izberite možnost Resume (Nadaljuj) in pritisnite
gumb k.*
–
Printer error: check ink.
(Napaka tiskalnika:
preverite črnilo.)
Prišlo je do težave s črnilom tiskalnika.
Preverite kartušo ter za nadaljevanje tiskanja izberite
možnost Resume (Nadaljuj) in pritisnite gumb k.*
–
Printer error: out of ink.
(Napaka tiskalnika: ni
črnila.)
Zamenjajte kartušo ter za nadaljevanje tiskanja izberite
možnost Resume (Nadaljuj) in pritisnite gumb k.*
–
Printer error: file
corrupt. (Napaka
tiskalnika: pokvarjena
datoteka.)
Prišlo je do napake s slikovno datoteko za tiskanje.
Izberite možnost Cancel (Prekliči) in pritisnite gumb k, da
prekličete tiskanje.*
–
* Nadaljnja navodila in informacije najdete v dokumentaciji, priloženi tiskalniku.
192
Tehnične opombe
Obvestila o napakah
Odpravljanje težav
Če fotoaparat ne deluje v skladu s pričakovanji, si oglejte spodnji seznam pogostih težav,
preden se obrnete na prodajalca ali pooblaščenega zastopnika družbe Nikon.
Težave z napajanjem, zaslonom in nastavitvami
Težava
Vzrok/rešitev
Fotoaparat je
vklopljen, vendar se
ne odziva.
• Počakajte na konec snemanja.
• Če težave s tem ne odpravite, izklopite fotoaparat.
Če se fotoaparat ne izklopi, odstranite in znova vstavite
baterijo ali baterije; če uporabljate električni vmesnik, ga
odklopite in ponovno povežite.
Upoštevajte, da bodo podatki, ki se trenutno snemajo, morda
izgubljeni, toda odklop in ponovni priklop vira napajanja ne
bo vplival na podatke, ki so bili že zapisani.
• Polnilna baterija je prazna.
Fotoaparata ni
mogoče vklopiti.
Fotoaparat se brez
opozorila izklopi.
Zaslon ali iskalo sta
prazna.
Fotoaparat je postal
vroč.
• Stikalo za vklop/izklop se omogoči nekaj sekund po
vstavljanju polnilne baterije. Pred pritiskom stikala za vklop/
izklop počakajte nekaj sekund.
–
16, 17,
186
–
• Fotoaparat se samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo
(funkcija samodejnega izklopa).
• Fotoaparat in polnilna baterija morda ne bosta pravilno
delovala pri nizkih temperaturah.
• Notranjost fotoaparata se je segrela. Pustite fotoaparat
izklopljen, dokler se notranjost ne ohladi, nato ga znova
vklopite.
25
• Fotoaparat je izključen.
• Polnilna baterija je prazna.
• Fotoaparat se samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo
(funkcija samodejnega izklopa).
• Zaslona in iskala ne morete vklopiti hkrati. Za preklop med
zaslonom in iskalom je lahko potrebno dalj časa.
• Fotoaparat je povezan z računalnikom.
20
23
25
• Poteka intervalno fotografiranje ali fotografiranje v scenskem
načinu Time-lapse movie (Videoposnetek iz slik v
časovnih presledkih) ali Multiple exp. Lighten (Večkratna
ekspozicija Osvetlitev).
–
Fotoaparat se lahko zelo ogreje pri daljšem snemanju
videoposnetkov ali pošiljanju slik oziroma pri uporabi v vročem
okolju; ne gre za okvaro.
193
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
A
186
–
–
–
–
Težava
Polnilne baterije v
fotoaparatu ni
mogoče polniti.
A
Vzrok/rešitev
• Preverite vse povezave.
• Ko je fotoaparat priključen na računalnik, se morda ne bo
polnil zaradi spodaj opisanih razlogov.
- V nastavitvenem meniju je izbrana možnost Off
(Izklopljeno) za Charge by computer (Polnjenje z
računalnikom).
- Če je fotoaparat izključen, se polnjenje polnilne baterije
ustavi.
- Polnjenje polnilne baterije ni mogoče, če niste nastavili
jezika prikaza in datuma ter časa fotoaparata ali če sta se
datum in čas ponastavila po tem, ko se je polnilna baterija za
uro v fotoaparatu izpraznila. Za polnjenje polnilne baterije
uporabite električni napajalnik.
- Polnjenje polnilne baterije se lahko ustavi, če je računalnik v
načinu mirovanja.
- Odvisno od specifikacij, nastavitev in stanja računalnika
morda ni mogoče polniti polnilne baterije.
17
175
–
20
–
–
• Okolje je preveč svetlo.
- Premaknite se na temnejše mesto.
- Uporabite iskalo.
• Prilagodite svetlost zaslona.
26
Prikaz na zaslonu je
slabo viden.
Slabo vidno iskalo.
• Prilagodite dioptrijo iskala.
• Prilagodite svetlost iskala.
26
163
Fotoaparat ne
preklaplja med
zaslonom in
iskalom.
• Zaslon se ne preklopi v naslednjih situacijah:
- ko med snemanjem videoposnetkov uporabljate zoom;
- med predvajanjem videoposnetkov;
- pri urejanju videoposnetkov.
• Zaslon se morda ne bo preklopil tudi med uporabo
fotoaparata.
–
Na zaslonu utripa
O.
• Ura fotoaparata ni nastavljena, na zaslonu za fotografiranje
utripa O, slike in videoposnetki, shranjeni pred nastavitvijo
ure, imajo oznako »00/00/0000 00:00« in »01/01/2019 00:00«.
V možnosti Time zone and date (Časovni pas in datum) v
meniju z nastavitvami nastavite pravilen čas in datum.
Datum in ura
snemanja nista
pravilna.
• Ura fotoaparata ni tako točna kot pri običajnih ročnih ali drugih
urah. Občasno primerjajte uro fotoaparata z bolj natančno uro in
jo po potrebi ponastavite.
194
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
163
11, 161
Težava
A
Vzrok/rešitev
Na zaslonu ni
prikazanih nobenih
informacij.
Hide info (Skrij informacije) je izbrano za Photo info
(Informacije o fotografiji) v razdelku Monitor settings
(Nastavitve zaslona) v nastavitvenem meniju.
163
Date stamp
(Časovni žig) ni na
voljo.
Možnost Time zone and date (Časovni pas in datum) v
nastavitvenem meniju ni nastavljena.
161
Datum na slikah ni
odtisnjen, tudi ko je
omogočena funkcija
Date stamp
(Časovni žig).
• Datuma ni mogoče odtisniti z določenimi načini fotografiranja
ali z določenimi nastavitvami pri drugih funkcijah.
• Datuma ni mogoče odtisniti na videoposnetke.
80, 166
Baterija ure je prazna; vse nastavitve so se ponastavile na privzete
vrednosti. Znova konfigurirajte nastavitve fotoaparata.
• Notranja baterija ure se uporablja za napajanje ure
fotoaparata in ohranjanje določenih nastavitev. Čas polnjenja
baterije ure je približno 10 ur, če v fotoaparat vstavite polnilno
baterijo ali na fotoaparat priključite električni vmesnik (na voljo
posebej), baterija ure pa deluje več dni, tudi ko ste odstranili
baterije fotoaparata.
–
Fotoaparat oddaja
zvoke.
Odvisno od nastavitve Autofocus mode (Način samodejne
izostritve) ali načina za fotografiranje se lahko sliši zvok ostrenja
fotoaparata.
31,
143,
150
80
Menija ni mogoče
izbrati.
• Nekaterih funkcij ni mogoče uporabljati skupaj z drugimi
nastavitvami menija.
• Nekateri meniji niso na voljo, ko je vzpostavljena brezžična
povezava. Prekinite brezžično povezavo.
• Ko je priključen kabel HDMI, omrežnega menija ni mogoče
izbrati.
Ob vklopu
fotoaparata se
prikaže zaslon za
nastavitev
časovnega pasu in
datuma.
Ponastavitev
nastavitev
fotoaparata.
195
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
–
–
Težave pri fotografiranju
Težava
Preklop v način
fotografiranja ni
mogoč.
Fotografiranje in
snemanje
videoposnetkov ni
mogoče.
Fotoaparat ne more
izostriti slike.
Pri fotografiranju se
na zaslonu pojavijo
barvaste proge.
Odklopite kabel USB.
110
• Ko je fotoaparat v načinu za predvajanje, pritisnite gumb c,
sprožilec ali gumb b (e).
• Ko so prikazani meniji, pritisnite gumb d.
• Med polnjenjem bliskavice K utripa.
• Snemanje videoposnetkov ni mogoče, ko je fotoaparat
povezan z električnim napajalnikom.
• Fotografiranje ni mogoče, ko je povezan kabel HDMI.
• V fotoaparat vstavite pomnilniško kartico z dovolj prostega
prostora.
• Polnilna baterija je prazna.
2, 27
• Motiv je preblizu. Poskusite fotografirati s scenskim načinom
Scene auto selector (Samodejno izbiranje scene) ali
Close-up (Bližinski posnetek) ali pa izberite način izostritve
za makrofotografiranje.
• Nepravilna nastavitev načina izostritve. Preverite ali spremenite
nastavitev.
• Motiv je težko izostriti.
• Nastavite AF assist (Pomožna luč za AF) v meniju z
nastavitvami na Auto (Samodejno).
• Način ostrenja je nastavljen na E (ročno ostrenje).
• Izklopite in znova vklopite fotoaparat.
33, 34,
36, 63
Barvaste proge se lahko pojavijo pri fotografiranju motivov, pri
katerih se ponavlja isti vzorec (npr. žaluzije pred oknom); ne gre
za okvaro.
196
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
A
Vzrok/rešitev
121
58
18
111
16
16, 17,
186
63
76
169
63, 64
–
–
Težava
Slike so
zamegljene.
Vzrok/rešitev
• Uporabite bliskavico.
• Povečajte vrednost občutljivosti ISO.
• Omogočite Photo VR (Foto VR), kadar fotografirate mirujoče
fotografije. Pri snemanju videoposnetkov omogočite Movie
VR (Videoposnetek VR).
• Pri fotografiranju uporabljajte stativ (če hkrati uporabite
samosprožilec, je to še učinkovitejše).
A
58
138
151,
168
61
Na slikah, posnetih z
bliskavico, se
pojavljajo svetle lise.
Svetloba iz bliskavice se odbija od delcev v zraku. Zaprite
bliskavico in način za bliskavico nastavite na W (izkl.).
58
Bliskavica se ne
sproži.
• Bliskavica je spuščena.
• Bliskavica se v določenih načinih fotografiranja ali z
določenimi nastavitvami pri drugih funkcijah ne sproži.
25, 58
78, 80
• Možnost Digital zoom (Digitalni zoom) je nastavljena na
Off (Izklop) v nastavitvenem meniju.
• Digitalnega zooma ni možno uporabiti z določenimi načini
fotografiranja ali z določenimi nastavitvami pri drugih
funkcijah.
169
Digitalnega zooma
ni mogoče
uporabiti.
Image size
(Velikost slike) ni
na voljo.
Image size (Velikost slike) ni možno uporabiti z določenimi
načini fotografiranja ali z določenimi nastavitvami pri drugih
funkcijah.
80, 129
Ob sprožitvi
zaklopa ni zvoka.
Off (Izklop) je izbrano za Shutter sound (Zvok zaklopa) v
razdelku Sound settings (Nastavitve zvoka) v nastavitvenem
meniju. Pri nekaterih načinih fotografiranja ali nastavitvah se zvok
ne predvaja, čeprav je izbrana nastavitev On (Vklop).
172
Pomožna osvetlitev
za AF ne zasveti.
Off (Izklop) je izbrano za možnost AF assist (Pomožna luč za
AF) v nastavitvenem meniju. Odvisno od položaja območja
ostrenja ali trenutnega načina za fotografiranje se lahko
pomožna osvetlitev za AF ne vključi, čeprav je izbrana možnost
Auto (Samodejno).
169
Slike so videti
razmazane.
Objektiv je umazan. Očistite objektiv.
189
Barve so
nenaravne.
Nastavitev beline ali barvnega odtenka ni pravilno nastavljena.
36, 66,
130
V sliki se prikažejo
naključno
razporejene svetle
slikovne točke
(»šum«).
Motiv je temen in čas zaklopa je predolg ali pa je občutljivost ISO
nastavljena previsoko. Šum je mogoče zmanjšati:
• Uporaba bliskavice
• Določanje nižje nastavitve občutljivosti ISO
197
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
82, 169
25, 58
138
Vzrok/rešitev
A
Slike so pretemne
(preslabo
osvetljene).
• Bliskavica je spuščena ali je izbran način za fotografiranje, ki
omejuje uporabo bliskavice.
• Okence bliskavice je zakrito.
• Motiv je zunaj dosega bliskavice.
• Nastavite kompenzacijo osvetlitve.
• Povečajte občutljivost ISO.
• Motiv je osvetljen od zadaj. Izberite scenski način
Backlighting (Svetloba od zadaj) ali dvignite bliskavico in
način bliskavice nastavite na X (doosvetlitev/standardna
bliskavica).
25, 58,
78
23
211
66, 68
138
37, 58
Slike so presvetle
(preveč osvetljene).
Nastavite kompenzacijo osvetlitve.
66, 68
Popravljena so vsa
območja razen
rdečih oči.
Namesto Night portrait (Nočni portret) (Nočni portret)
uporabite drug način fotografiranja, za način bliskavice izberite
nastavitev, ki ni V (samodejno+zmanjšanje učinka rdečih oči),
in poskusite ponovno fotografirati.
58, 78
Kožni toni niso
zmehčani.
• V določenih pogojih fotografiranja kožni obrazni toni ne bodo
zmehčani.
• Pri slikah, ki vsebujejo štiri ali več obrazov, poskusite tako, da v
meniju za predvajanje vklopite učinek Skin softening
(Mehčanje kože) v možnosti Glamour retouch (Glamurno
retuširanje).
Težava
Shranjevanje slik
traja dlje časa.
Shranjevanje slik v naslednjih situacijah lahko traja dlje časa:
• Če je vključena funkcija za zmanjšanje šuma, na primer pri
fotografiranju v temnem okolju
• Ko je način bliskavice nastavljen na V
(samodejno+zmanjšanje učinka rdečih oči)
• Pri fotografiranju v naslednjih scenskih načinih:
- Hand-held (V roki) pri Night portrait (Nočni portret)
- Hand-held (V roki) pri Night landscape (Nočna
pokrajina)
- HDR je nastavljen na On (Vklop) pri Backlighting
(Svetloba od zadaj)
- Easy panorama (Enostavna panorama)
• Če je možnost Image quality (Kakovost slike) nastavljena
na RAW, RAW + Fine (RAW + Kakovostna) ali RAW +
Normal (RAW + Običajna)
• Če je med fotografiranjem vključena funkcija mehčanja kože
• V načinu neprekinjenega fotografiranja
198
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
46
90
–
59
35
36
37
42
127
46
134
Težava
Vzrok/rešitev
Na zaslonu ali na
slikah se pojavi
kolobar ali
mavrično obarvan
pas.
Kadar fotografirate prizore s svetlobo od zadaj ali z zelo močnim
virom svetlobe (kot je sončna svetloba) v ali izven kadra, se lahko
v okviru pojavi kolobar ali mavrično obarvan pas (podvojeni viri
svetlobe). Spremenite položaj vira svetlobe ali kadrirajte sliko
tako, da vira svetlobe ni v kadru, in poskusite znova.
A
–
Težave s predvajanjem
Težava
Vzrok/rešitev
Datoteke ni
mogoče predvajati.
• Ta fotoaparat morda ne more predvajati slik, posnetih z drugo
znamko ali modelom digitalnega fotoaparata.
• Ta fotoaparat ne more predvajati slik ali videoposnetkov RAW,
shranjenih z drugo znamko ali modelom digitalnega
fotoaparata.
• Ta fotoaparat morda ne more predvajati podatkov, urejenih
na računalniku.
• Datotek ni mogoče predvajati med intervalnim
fotografiranjem.
Slike ni mogoče
povečati.
• Povečave med predvajanjem ni mogoče uporabiti za
videoposnetke.
• Ta fotoaparat morda ne bo mogel povečati slik, ki so bile
posnete z drugimi znamkami ali modeli digitalnih
fotoaparatov.
• Pri povečevanju majhne slike se lahko stopnja povečave,
prikazana na zaslonu, razlikuje od dejanske stopnje povečave
slike.
Slike ni mogoče
urejati.
• Nekaterih slik ni mogoče urejati. Slik, ki so že bile spremenjene,
morda ne bo mogoče znova urejati.
• Na pomnilniški kartici ali notranjem pomnilniku ni dovolj
prostora.
• Ta fotoaparat ne more urejati slik, posnetih z drugimi
fotoaparati.
• Funkcije za urejanje, ki se uporabljajo za slike, ni na voljo za
videoposnetke.
Slike ni mogoče
obrniti.
Ta fotoaparat ne more obračati slik, posnetih z digitalnimi
fotoaparati drugih znamk ali modelov.
199
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
A
–
–
–
134
–
44, 88
–
–
–
–
Težave z zunanjimi napravami
Težava
Vzrok/rešitev
Ni mogoče
vzpostaviti
brezžične
povezave s
pametno napravo.1
• Ob prvem vzpostavljanju brezžične povezave glejte navodila v
priloženem »SnapBridge Vodnik za povezavo« in vzpostavite
povezavo.
• Če je brezžična povezava vzpostavljena, izvedite te postopke.
- Izklopite in znova vklopite fotoaparat.
- Znova zaženite aplikacijo SnapBridge.
- Prekličite povezavo in jo znova vzpostavite.
• Preverite nastavitve Network menu (Omrežni meni) na
fotoaparatu.
- Možnost Airplane mode (Način v letalu) nastavite na Off
(Izklop).
- Možnost Bluetooth M Connection (Povezava) nastavite
na Enable (Omogoči).
- Možnost Choose connection (Izberi povezavo)
nastavite na Smart device (Pametna naprava).
• Če je fotoaparat registriran v dveh ali več pametnih napravah,
na zaslonu Network menu (Omrežni meni) M Bluetooth
M Paired devices (Seznanjene naprave) fotoaparata
izberite pametno napravo, s katero želite vzpostaviti
povezavo. Če sta v aplikaciji SnapBridge registrirana dva ali več
fotoaparatov, preklopite povezavo na aplikacijo.
• Polnilna baterija naj bo dovolj napolnjena.
• V fotoaparat vstavite pomnilniško kartico z dovolj prostega
prostora.
• Odklopite kabel HDMI ali kabel USB.
• Omogočite Bluetooth, Wi-Fi in funkcijo podatkov o lokaciji na
pametni napravi.
• V zavihku A v aplikaciji SnapBridge M Auto link options
(Možnosti samodejne povezave) M in vklopite možnost
Auto link (Samodejna povezava). Če je ta možnost
izklopljena, lahko uporabite možnosti Download pictures
(Prenesi slike) in Remote photography (Oddaljeno
fotografiranje), vendar pa slike ne morejo biti prenesene
samodejno.
200
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
A
–
–
158
159
–
16
110
–
–
Težava
Vzrok/rešitev
Ni mogoče
prenesti slik v
pametno napravo,
ki ima
vzpostavljeno
brezžično
povezavo z
aplikacijo
SnapBridge.1
• Pri samodejnem nalaganju izvedite spodnje postopke.
- Možnost Network menu (Omrežni meni) M Send while
shooting (Pošlji med fotografiranjem) M Still images
(Mirujoče fotografije) v fotoaparatu nastavite na Yes (Da).
- V zavihku A v aplikaciji SnapBridge M Auto link options
(Možnosti samodejne povezave) M in vklopite možnost
Auto link (Samodejna povezava).
- V zavihku A v aplikaciji SnapBridge M Auto link options
(Možnosti samodejne povezave) M in vklopite možnost
Auto download (Samodejni prenos).
- Če je možnost Network menu (Omrežni meni) M
Bluetooth M Send while off (Pošlji med izklopom) v
fotoaparatu nastavljena na Off (Izklop), vklopite fotoaparat
ali spremenite nastavitev v On (Vklop).
• Če veliko število slik čaka na prenos, ko je vzpostavljena
povezava z Bluetooth, bo komunikacija med nalaganjem slik
morda prekinjena. Ko fotoaparat izklopite in nato znova vklopite,
se bo znova povezal s pametno napravo. Prenašanje slik se
nadaljuje, če se fotoaparat v naslednjih situacijah znova poveže s
pametno napravo.
- Ko je Network menu (Omrežni meni) M Send while
shooting (Pošlji med fotografiranjem) M Still images
(Mirujoče fotografije) v fotoaparatu nastavljeno na Yes (Da)
- Ko so slike v Playback menu (Meni za predvajanje) M
Mark for upload (Označi za prenos) v fotoaparatu
označene za prenos
• Morda med uporabo fotoaparata ne boste mogli naložiti slik
ali pa bo prenos prekinjen.
Ni mogoče izvesti
funkcije oddaljenega
fotografiranja iz
pametne naprave, ki
ima vzpostavljeno
brezžično povezavo z
aplikacijo
SnapBridge.1
• Oddaljenega fotografiranja ni mogoče uporabljati, ko v
notranjem pomnilniku ali pomnilniški kartici ni nezasedenega
prostora. Izbrišite slike, ki jih ne potrebujete, ali vstavite
pomnilniško kartico z dovolj nezasedenega prostora.
• Morda med uporabo fotoaparata ne boste mogli izvajati
funkcije oddaljenega fotografiranja.
A
158
–
–
159
–
–
–
–
Slik v aplikacijo
SnapBridge ni
mogoče prenesti v
izvirni velikosti.1
Za možnosti Send while shooting (Pošlji med
fotografiranjem) in Mark for upload (Označi za prenos) v
fotoaparatu je velikost slik, ki jih je mogoče prenesti, omejena na
2 milijona slikovnih točk. Če želite slike prenesti v prvotni
velikosti, uporabite možnost Download pictures (Prenesi
slike) v aplikaciji SnapBridge.
–
Pri uporabi brezžične
povezave z aplikacijo
SnapBridge je
kakovost komunikacije
slaba oziroma hitrost
prenosa slik je zelo
nizka.1
V fotoaparatu poskusite spremeniti kanal v Network menu
(Omrežni meni) M Wi-Fi M Network settings (Nastavitve
omrežja).
159
201
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
A
Težava
Vzrok/rešitev
Fotoaparat se med
uporabo
daljinskega
upravljalnika ML-L7
ne odziva.2
• Fotoaparat in daljinski upravljalnik ML-L7 (na voljo posebej)
nista povezana. Pritisnite gumb za vklop/izklop na daljinskem
upravljalniku, da vzpostavite povezavo. Če se na zaslonu za
fotografiranje ne prikaže možnost M, znova izvedite
združevanje.
• Daljinski upravljalnik lahko uporabljate samo za fotografiranje.
• Gumbov w1/w2 na daljinskem upravljalniku ni mogoče
uporabljati skupaj s tem fotoaparatom.
Združevanja z
daljinskim
upravljalnikom
ML-L7 ni mogoče
izvesti.2
Preverite nastavitve Network menu (Omrežni meni) na
fotoaparatu.
• Možnost Choose connection (Izberi povezavo) nastavite
na Remote control (Daljinski upravljalnik).
• Možnost Airplane mode (Način v letalu) nastavite na Off
(Izklop).
• Možnost Bluetooth M Connection (Povezava) nastavite
na Enable (Omogoči).
158
Slike, shranjene v
fotoaparatu, se ne
prikažejo na povezani
pametni napravi ali
računalniku.
Če število slik, shranjenih v pomnilniški kartici v fotoaparatu,
preseže 10.000, na povezani napravi morda ne bodo prikazane
slike, ki so bile posnete za tem.
• Zmanjšajte število slik, shranjenih v pomnilniški kartici.
Ustrezne slike kopirajte v računalnik itd.
–
Slike se ne prikažejo
na televizorju.
• Na fotoaparat je priključen računalnik ali tiskalnik.
• Pomnilniška kartica ne vsebuje slik.
• Če želite slike predvajati iz notranjega pomnilnika, odstranite
pomnilniško kartico.
–
–
16
• Fotoaparat je izključen.
• Polnilna baterija je prazna.
–
16, 17,
186
110,
116
–
–
Programska
oprema Nikon
Transfer 2 se ne
zažene ob povezavi
fotoaparata z
računalnikom.
• Kabel USB ni pravilno priključen.
• Računalnik ne prepozna fotoaparata.
• Računalnik ni nastavljen tako, da bi se program Nikon Transfer 2
zagnal samodejno. Če želite več informacij o Nikon Transfer 2,
glejte informacije v pomoči programa ViewNX-i.
208
206
206
Zaslon PictBridge
se ne prikaže, če je
fotoaparat
priključen na
tiskalnik.
Pri nekaterih tiskalnikih, združljivih s tehnologijo PictBridge, se
zagonski zaslon PictBridge morda ne bo prikazal in morda ne bo
mogoče natisniti slik, če je izbrana možnost Auto (Samodejno)
za nastavitev Charge by computer (Polnjenje z
računalnikom) v meniju z nastavitvami. Nastavite Charge by
computer (Polnjenje z računalnikom) na Off (Izklopljeno)
in ponovno povežite fotoaparat s tiskalnikom.
175
Slike za tiskanje se
ne prikažejo.
• Pomnilniška kartica ne vsebuje slik.
• Če želite slike natisniti iz notranjega pomnilnika, odstranite
pomnilniško kartico.
–
16
202
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
Težava
V fotoaparatu ni
mogoče izbrati
velikosti papirja.
1
2
Glejte priložen »SnapBridge Vodnik za povezavo« in spletno pomoč SnapBridge.
Glejte navodila za uporabo daljinskega upravljalnika ML-L7 (na voljo posebej).
203
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
A
Vzrok/rešitev
V naslednjih situacijah ni mogoče izbrati velikosti papirja s
fotoaparatom, tudi če tiskate na tiskalniku, združljivem s funkcijo
PictBridge. Velikost papirja izberite s tiskalnikom.
• Tiskalnik ne podpira velikosti papirja, ki jo uporablja
fotoaparat.
• Tiskalnik samodejno izbere velikost papirja.
–
Imena datotek
Slikam in videoposnetkom so imena datotek dodeljena na naslednji način.
Ime datoteke: DSCN 0001 .JPG
(1)
(2)
(3)
(1) Oznaka
Ni prikazano na zaslonu fotoaparata.
• DSCN: Izvorne mirujoče fotografije, videoposnetki in mirujoče
fotografije, ustvarjene s funkcijo urejanja videoposnetkov
• RSCN: Obrezane kopije
• FSCN: Slike, ustvarjene s funkcijo urejanja slik, razen funkcij za
izrezovanje, ter videoposnetki, ustvarjeni s funkcijo urejanja
(2) Številka
datoteke
Določa se naraščajoče, začne se pri »0001« in konča z »9999«.
• Nova mapa se ustvari za vsako zaporedje slik, posnetih z intervalnim
fotografiranjem, slike pa se shranijo v to mapo s številkami datotek od
»0001« naprej.
(3) Končnica
Označuje zapis datoteke.
• .JPG: JPEG fotografije
• .NRW: fotografije RAW
• .MP4: Videoposnetki
B
Opombe
Če je pri zajemanju slik, nastavitev Image quality (Kakovost slike) (A127) nastavljena na RAW
+ Fine (RAW + Kakovostna) ali RAW + Normal (RAW + Običajna), slike RAW in JPEG, ki so hkrati
shranjene, so dodeljene enaki oznaki in številki datoteke. Ta par slik se shrani v isti datoteki in se
šteje kot ena datoteka.
C
Mape za shranjevanje datotek
Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli s tem fotoaparatom, se shranijo v mape na
pomnilniški kartici ali notranjem pomnilniku.
• Imenom map se dodajo zaporedne številke v naraščajočem vrstnem redu od »100« do »999«.
• Nova mapa se ustvari v naslednjih primerih:
- Ko število datotek v mapi doseže 999
- Ko datoteka v mapi doseže številko »9999«
204
Tehnične opombe
Imena datotek
Dodatna oprema
Polnilnik baterij
MH-65 Polnilnik baterij
Čas polnjenja povsem prazne polnilne baterije je približno 2 uri in 30 minut.
EH-62F Električni vmesnik
(povežite, kot je prikazano)
Električni
vmesnik
Poskrbite, da je kabel električnega priključka do konca vstavljen v režo
električnega priključka, preden električni vmesnik vstavite v predalček za
baterije. Preden zaprete pokrovček predalčka za baterijo/reže za
pomnilniško kartico, se prepričajte, da je kabel električnega priključka
povsem vstavljen v režo predalčka za baterijo. Če sega del kabla iz rež, lahko
pri zapiranju pokrovčka poškodujete pokrovček ali kabel.
Dodatna oprema
za daljinski
upravljalnik
Daljinski upravljalnik ML-L7
Za informacije o uporabi glejte »Daljinski upravljalnik ML-L7« (A206).
Razpoložljivost je odvisna od države ali regije.
Za najnovejše informacije glejte naše spletno mesto ali knjižice.
205
Tehnične opombe
Dodatna oprema
Daljinski upravljalnik ML-L7
Daljinski upravljalnik ML-L7, ki je na voljo posebej, lahko združite (A208) s fotoaparatom in
ga uporabljate za upravljanje fotoaparata. Načini uporabe, ki jih je mogoče uporabljati med
fotografiranjem s tem fotoaparatu, so opisani v razdelku »Deli in funkcije daljinskega
upravljalnika (za COOLPIX A1000)« (A206).
• Fotoaparat je mogoče združiti samo z enim daljinskim upravljalnikom naenkrat. Če
fotoaparat združite z drugim daljinskim upravljalnikom, bo mogoče uporabljati samo
nazadnje združeni daljinski upravljalnik.
• Glejte navodila za uporabo daljinskega upravljalnika ML-L7.
Deli in funkcije daljinskega upravljalnika (za COOLPIX A1000)
1
5
2
6
3
7
8
4
Element za upravljanje
Funkcija
1
gumb – /gumb +
Ko je prikazan zaslon za fotografiranje, z
gumbom – pomanjšate sliko, z gumbom + pa jo
povečate.
2
Gumb za snemanje
videoposnetkov
Ko pritisnete ta gumb, se snemanje videoposnetka
začne, in se ustavi, ko ga znova pritisnete.
Večnamenski izbirnik
• Deluje podobno kot večnamenski izbirnik na
fotoaparatu in vam omogoča, da konfigurirate
nastavitve na zaslonu za fotografiranje, kot so način
bliskavice (A58), samosprožilec (A61), način
ostrenja (A63), ustvarjalni drsnik (A66) in
kompenzacija osvetlitve (A68).
• Ko uporabljate ročno ostrenje, lahko ostrenje
prilagajate z gumboma HI (A64).
3
206
Tehnične opombe
Dodatna oprema
Element za upravljanje
Funkcija
4
Gumb za vklop/izklop
Pritisnite ta gumb, da vklopite daljinski upravljalnik in
poiščete fotoaparat, ki ste ga že združili. Pritisnite in
zadržite gumb (za približno 3 sekunde), da poiščete nov
fotoaparat, ki ga želite združiti. Znova pritisnite gumb, da
izklopite daljinski upravljalnik.
5
Lučka za stanje
Z različnimi barvami in načini delovanja prikazuje stanje
daljinskega upravljalnika oziroma stanje posameznega
fotografiranja. Za več informacij glejte »Lučka za stanje na
daljinskem upravljalniku (za COOLPIX A1000)« (A207).
6
Sprožilec
Deluje podobno kot sprožilec na fotoaparatu.
• Tega sprožilca ni mogoče pritisniti do polovice in
pritisniti ter zadržati.
• Ko uporabljate samosprožilec, lahko med
odštevanjem časa pritisnete gumb, da prekličete
fotografiranje.
7
Gumb k (za potrditev izbire)
Z njim uporabite izbrano možnost. Ko nastavljate ročno
ostrenje, pritisnite ta gumb, da ustavite ostrenje.
8
Gumba w1 (funkcija 1) /
w2 (funkcija 2)
Ni ju mogoče uporabljati s tem fotoaparatom.
Lučka za stanje na daljinskem upravljalniku (za COOLPIX A1000)
Barva
Stanje
Opis
Zelena
Utripa v intervalu približno ene
sekunde
Daljinski upravljalnik išče fotoaparat, s
katerim je že bil združen.
Zelena
Hitro utripa (v intervalu približno
0,5 sekunde)
Poteka postopek združevanja.
Zelena
Utripa v intervalu približno
3 sekunde
Povezava med daljinskim upravljalnikom
in fotoaparatom je vzpostavljena.
Oranžna
Utripne enkrat
Fotografiranje se začne.
Utripne dvakrat
Fotografiranje se zaključi (Time-lapse
movie (Videoposnetek iz slik v
časovnih presledkih), Multiple exp.
Lighten (Večkratna ekspozicija
Osvetlitev)).
Oranžna
Rdeča
Utripne enkrat
Snemanje videoposnetkov se začne.
Rdeča
Utripne dvakrat
Snemanje videoposnetkov se zaključi.
207
Tehnične opombe
Dodatna oprema
Združevanje fotoaparata in daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik morate pred prvo uporabo združiti s fotoaparatom.
1
2
Pritisnite gumb d na fotoaparatu.
3
Izberite Choose connection (Izberi
povezavo) in pritisnite gumb k.
4
Pritisnite večnamenski izbirnik J, uporabite HI, da izberete ikono
menija J, in nato pritisnite gumb k.
Izberite Remote control (Daljinski
upravljalnik) in pritisnite gumb k.
Network menu
Airplane mode
Choose connection
Connect to smart device
Connection to remote
Send while shooting
Wi-Fi
Bluetooth
Choose connection
Remote control
Smart device
5
Izberite Connection to remote
(Poveži se z daljinskim
upravljalnikom) in pritisnite gumb k.
• Združevanje je omogočeno, fotoaparat pa počaka,
da se povezava vzpostavi.
208
Tehnične opombe
Dodatna oprema
Network menu
Airplane mode
Choose connection
Connect to smart device
Connection to remote
Send while shooting
Wi-Fi
Bluetooth
6
Pritisnite in zadržite (za približno 3 sekunde) gumb za vklop/izklop
na daljinskem upravljalniku.
• Združevanje fotoaparata in daljinskega upravljalnika se začne. Lučka za stanje na
daljinskem upravljalniku med tem postopkom utripa v intervalu približno 0,5 sekunde.
• Ko se združevanje zaključi, se vzpostavi povezava
med fotoaparatom in daljinskim upravljalnikom. Ko
uporabite način za fotografiranje, se na zaslonu za
fotografiranje prikaže M.
• Če se prikaže sporočilo o neuspešnem
združevanju, ponovite postopek od 5. koraka
naprej.
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Preklop povezave na pametno napravo
• Preklopite povezavo z Remote control (Daljinski upravljalnik) na Smart device
(Pametna naprava), kar lahko storite v Choose connection (Izberi povezavo) v
omrežnem meniju fotoaparata (A158, 208).
• Ko v pametni napravi zaženete aplikacijo SnapBridge, povezava med fotoaparatom in
pametno napravo pa je vzpostavljena, se na zaslonu za fotografiranje prikaže L.
• Ko prvič vzpostavljate brezžično povezavo s pametno napravo, glejte priložena
»SnapBridge Vodnik za povezavo«.
209
Tehnične opombe
Dodatna oprema
Specifikacije
Digitalni fotoaparat Nikon COOLPIX A1000
Vrsta
Število učinkovitih
slikovnih točk
Slikovni senzor
Objektiv
Goriščna razdalja
Število f
Sestava
Digitalna povečava
Zmanjšanje vibracije
Samodejno ostrenje (AF)
Razpon izostritve
Izbira območja
izostritve
Iskalo
Pokritost slike (način
delovanja za
fotografiranje)
Pokritost slike (način
delovanja za
predvajanje)
Zaslon
Pokritost slike (način
delovanja za fotografiranje)
Pokritost slike (način
delovanja za predvajanje)
Shranjevanje
Mediji
Datotečni sistem
Oblike datotek
Kompakten digitalni fotoaparat
16,0 milijona (obdelava slike lahko zmanjša število učinkovitih
slikovnih točk)
1/2,3-palčno slikovno tipalo CMOS; približno 16,79 milijona skupnih
slikovnih točk
Objektiv NIKKOR s 35x optičnim zoomom
4.3–151 mm (kot zajema je enak kotu objektiva z goriščnico
24–840 mm za format 35mm [135])
f/3.4–6.9
13 elementov v 11 skupinah (vključno s 4 elementi objektiva ED)
Do 4x (kot zajema enak kot pri pribl. 3360 mm objektivu na fotoaparatu
formata 35mm [135])
Premikanje objektiva (fotografije)
Kombinacija premikanja objektiva glede na tipalo in elektronski VR
(videoposnetki)
AF z zaznavanjem kontrasta
• [W]: Približno 50 cm–∞,
[T]: Približno 2,0 m–∞
• Nastavitev za makro:
[W]: Približno 1 cm–∞,
[T]: Približno 2,0 m–∞
(Vse razdalje se merijo od sredine sprednje površine objektiva)
Prednost obrazov, ročno (točkovno), ročno (običajno), ročno
(široko), sledenje motivu, območje iskanja AF
Elektronsko iskalo, 0,5 cm (0,2-palčni) LCD s pribl. 1.166.000 točkami s
funkcijo za prilagoditev dioptrije (–4 – +4 m-1)
Pribl. 98% vodoravno in navpično (v primerjavi z dejansko sliko)
Pribl. 98% vodoravno in navpično (v primerjavi z dejansko sliko)
7,6 cm (3-palčni) zaslon TFT LCD s širokim vidnim kotom (zaslon na
dotik) s približno 1.036.000 točkami in protiodsevno prevleko ter
5-stopenjskim prilagajanjem svetlosti, nagibni TFT LCD
Pribl. 98% vodoravno in navpično (v primerjavi z dejansko sliko)
Pribl. 98% vodoravno in navpično (v primerjavi z dejansko sliko)
Notranji pomnilnik (pribl. 81 MB), SD/SDHC/SDXC pomnilniška kartica
Skladen z DCF in Exif 2.31
Slika: JPEG, RAW (NRW) (Nikonova lastna oblika zapisa)
Videoposnetki: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Avdio: AAC stereo)
210
Tehnične opombe
Specifikacije
Velikost slike
Slika
Videoposnetki
Občutljivost ISO
(standardna izhodna
občutljivost)
Osvetlitev
Način za merjenje
Nadzor osvetlitve
Zaklop
Hitrost
Zaslonka
Doseg
Samosprožilec
Bliskavica
Doseg (pribl.)
(Občutljivost ISO:
Samodejno)
Nadzor bliskavice
16 M 4608×3456, 8 M 3264×2448,
4 M 2272×1704, 2 M 1600×1200,
16:9 12 M 4608×2592, 3:2 14 M 4608×3072,
1:1 3456×3456
2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD),
1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p,
720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p,
HS 720/4×, HS 1080/2×, HS 1080/0.5×
• ISO 100–1600
• ISO 3200, 6400 (na voljo pri uporabi načina A, B, C ali D)
Matrika, sredinsko utežen, točkovno
Programirana samodejna osvetlitev s prilagodljivim programom,
prioriteta zaklopa, prioriteta zaslonke, ročni način, več zaporednih
posnetkov z različnimi nastavitvami za osvetlitev, kompenzacija
osvetlitve (v korakih po 1/3 EV v območju od –3,0 – +3,0 EV)
Mehanski in elektronski zaklop CMOS
• 1/2000–1 s
• 1/2000–8 s (način B, C ali D)
• 1/4000 s (največja hitrost med hitrim neprekinjenim
fotografiranjem)
• 25 s (Star trails (Sledi zvezd) v scenskem načinu Multiple
exp. Lighten (Večkratna ekspozicija Osvetlitev))
Elektromagnetna 3-lamelna zaslonka
7 korakov po 1/3 EV (W) (način C, D)
• 10 s, 3 s
• 5 s (samosprožilec za samoportret)
[W]: 0,5–6,0 m
[T]: 2,0–3,0 m
Samodejna bliskavica TTL s predhodno bliskavico za oceno
osvetlitve
Vmesnik
Priključek USB
Izhodni priključek HDMI
Priključek mikro-USB (ne uporabljajte nobenega drugega kabla
USB, razen priloženega kabla UC-E21 USB), Hitri USB
• Podpira funkcijo neposrednega tiskanja (PictBridge)
Priključek HDMI mikro (vrste D)
211
Tehnične opombe
Specifikacije
Wi-Fi (Brezžično omrežje
LAN)
Standardi
Delovna frekvenca
Največja izhodna moč
Overjanje
Bluetooth
Komunikacijski
protokoli
Delovna frekvenca
Največja izhodna moč
Viri napajanja
Čas polnjenja
Trajanje baterije1
Slika
Snemanje
videoposnetkov
(dejansko trajanje
baterije za snemanje)2
Nastavek za stojalo
Mere
(Š × V × G)
Teža
Okolje delovanja
Temperatura
Vlažnost
IEEE 802.11b/g (standardni protokol za brezžično povezavo LAN)
2412–2462 MHz (kanali 1–11)
9,98 dBm (EIRP)
Odprt sistem, WPA2-PSK
Različica specifikacije Bluetooth 4.1
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth Nizka energija: 2402–2480 MHz
Bluetooth: 3,54 dBm (EIRP)
Bluetooth Nizka energija: 2,98 dBm (EIRP)
Ena EN-EL12 Litij-ionska baterija za polnjenje (priložena)
EH-62F Električni vmesnik (na voljo posebej)
Približno 2 h 30 min (če je uporabljen električni napajalnik EH-73P
in če je polnilna baterija povsem prazna)
Približno 250 fotografij pri uporabi EN-EL12
Približno 55 min (pri uporabi EN-EL12)
1/4 (ISO 1222)
Približno 114,2 × 71,7 × 40,5 mm
(brez izboklin)
Pribl. 330 g (vključno z baterijo in pomnilniško kartico)
0°C–40°C
Manj kot 85% (brez kondenzacije)
• Vse meritve so izvedene v skladu s standardi ali priporočili združenja CIPA (Camera and
Imaging Products Association).
1
2
Trajanje baterije ne odraža uporabe aplikacije SnapBridge in se lahko razlikuje glede na pogoje
uporabe, vključno s temperaturo, intervali med posnetki in časom prikaza menijev in slik.
Posamezne datoteke z videoposnetki ne morejo biti daljše od 29 minut, tudi če je na pomnilniški
kartici dovolj prostora za daljše posnetke. Največja velikost posameznega videoposnetka je 4 GB. Če
velikost datoteke preseže 4 GB, posnetek pa ni daljši od 29 minut, bo datoteka razdeljena v več
datotek in je ne bo mogoče neprekinjeno predvajati.
212
Tehnične opombe
Specifikacije
EN-EL12 Litij-ionska baterija za polnjenje
Vrsta
Litij-ionska baterija za polnjenje
Nazivna kapaciteta
DC 3,7 V, 1050 mAh
Temperatura delovanja
0°C–40°C
Mere (Š × V × G)
Približno 32 × 43,8 × 7,9 mm
Teža
Pribl. 22,5 g
EH-73P Električni napajalnik
Nazivni vhod
AC 100–240 V, 50/60 Hz, najv. 0,14 A
Nazivni izhod
DC 5,0 V, 1,0 A
Temperatura delovanja
0°C–40°C
Mere (Š × V × G)
Približno 55 × 22 × 54 mm (brez adapterja za vtič)
Teža
Približno 51 g (brez adapterja za vtič)
Simboli na tem izdelku pomenijo naslednje:
D Izmenični tok, E Enosmerni tok, F Oprema razreda II (konstrukcija tega izdelka je dvojno
izolirana.)
• Podjetje Nikon ne prevzema odgovornosti za napake v tem priročniku.
• Videz in specifikacije tega izdelka se lahko kadar koli nenapovedano spremenijo.
• Vzorčne slike, prikazane v fotoaparatu, in slike ter ilustracije v navodilih za uporabo so namenjene
samo kot ponazoritev.
213
Tehnične opombe
Specifikacije
Pomnilniške kartice, ki jih lahko uporabite
Fotoaparat podpira pomnilniške kartice SD, SDHC in SDXC.
• Fotoaparat podpira UHS-I.
• Za snemanje videoposnetkov priporočamo uporabo pomnilniške kartice SD s hitrostnim
razredom 6 (hitrostni razred videoposnetkov V6) ali več. Ko je za Movie options
(Možnosti videoposnetkov) izbrana nastavitev d 2160/30p (4K UHD) ali
c 2160/25p (4K UHD), priporočamo pomnilniške kartice s hitrostnim razredom UHS
3 (hitrostni razred videoposnetkov V30) ali hitrejše. Snemanje videoposnetka se lahko
nenadoma prekine, če uporabljate pomnilniške kartice z manjšo hitrostjo.
• Če boste uporabljali čitalec kartic, preverite, ali je združljiv z vašo pomnilniško kartico.
• Za informacije o funkcijah, delovanju in omejitvah uporabe se obrnite na proizvajalca.
Informacije o blagovni znamki
• Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
• Besedna oznaka in logotip Bluetooth® sta registrirani blagovni znamki v lasti podjetja
Bluetooth SIG, Inc. in podjetje Nikon Corporation uporablja ti oznaki skladno z
licenco.
• Apple®, App Store®, logotipi Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® in
iBooks so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. v
ZDA in drugih državah.
• Android, Google Play in logotip Google Play so blagovne znamke Google LLC. Robot
Android se reproducira in spreminja na podlagi dela, ki ga je ustvaril in dal v javno
rabo Google ter se uporablja skladno z določili, opisanimi v licenci Creative
Commons 3.0 Attribution License.
• iOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc.
v Združenih državah in/ali drugih državah ter se uporablja na podlagi licence.
• Adobe, logotip Adobe, Acrobat in Reader so ali registrirane blagovne znamke ali
blagovne znamke podjetja Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih
državah.
• SDXC, SDHC in logotipi SD so blagovne znamke podjetja SD-3C, LLC.
• PictBridge je blagovna znamka.
214
Tehnične opombe
Specifikacije
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe
Wi-Fi Alliance.
• Vsa druga trgovska imena, omenjena v tem priročniku in drugih dokumentih,
priloženih vašemu izdelku Nikon, so blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke njihovih lastnikov.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Ta izdelek ima licenco za zbirko patentov AVC Patent Portfolio License za osebno in
nekomercialno uporabo, ki uporabniku omogoča (i) kodirati video skladno s standardom
AVC (»video AVC«) in/ali (ii) dekodirati videoposnetek AVC, ki ga je uporabnik kodiral v sklopu
osebne in nekomercialne dejavnosti in/ali ga je kupil pri ponudniku videoposnetkov z
licenco za zagotavljanje videoposnetkov AVC. Licenca ne velja niti implicitno niti za druge
načine uporabe. Dodatne informacije lahko dobite pri MPEG LA, L.L.C.
Glejte http://www.mpegla.com.
Licenca FreeType (FreeType2)
Deli te programske opreme so zaščiteni z avtorskimi pravicami © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Vse pravice pridržane.
Licenca MIT (HarfBuzz)
Deli te programske opreme so zaščiteni z avtorskimi pravicami © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Vse pravice pridržane.
215
Tehnične opombe
Specifikacije
Stvarno kazalo
Simboli
A
A Samodejni način............................... 31, 32
o Ustvarjalni način............................ 31, 51
y Scenski način............................ 31, 33
C Samodejni način s prednostjo zaslonke
.............................................................................. 31, 53
B Samodejno s prednostjo zaklopa
.............................................................................. 31, 53
n Način za kratke videoposnetke
........................................................................... 31, 103
A Programski samodejni način........ 31, 53
D Ročni način............................................. 31, 53
c Način predvajanja..................................... 27
i Povečava med predvajanjem ..... 27, 84
f (Širokokotni objektiv) ............... 2, 24, 70
h Predvajanje sličic.............................. 27, 85
g (Teleobjektiv)................................... 2, 24, 70
g Gumb AE-L/AF-L ........................... 3, 6, 171
q Gumb (za hitro vračanje zooma)
........................................................................... 2, 4, 71
k Gumb za potrditev izbire........ 3, 5, 120
c Gumb za predvajanje.................. 3, 6, 27
l Gumb za brisanje............................. 3, 6, 28
b Gumb (e za snemanje
videoposnetka)........................................ 3, 5, 25
w Funkcijski gumb............................ 2, 6, 69
K Krmilni element za dvig bliskavice
........................................................................ 3, 25, 58
d Gumb za meni........................... 3, 6, 120
x Gumb za zaslon ............................ 3, 6, 26
o Ustvarjalni drsnik............................... 57, 66
n Samosprožilec...................................... 57, 61
p Način ostrenja ..................................... 57, 63
m Način bliskavice.................................... 57, 58
o Kompenzacija osvetlitve
........................................................... 45, 57, 66, 68
Aktivna osvetlitev D-Lighting................... 66
Aplikacija ............................................................. 158
Aplikacija SnapBridge.................................. 158
B
Barvna temperatura....................................... 131
Barvni odtenek................................................... 66
Bliskavica................................................... 2, 25, 58
Bližinski posnetek k ............................. 33, 36
Bluetooth ................................................. 125, 159
Brisanje ........................................................... 28, 87
C
Capture NX-D .................................................... 118
Celozaslonsko predvajanje
............................................................ 13, 27, 84, 85
Computer (Računalnik)..................... 110, 116
Č
Čas zaklopa .................................................. 53, 56
Časomerilec nasmeha.................................... 50
Časovna razlika ................................................. 161
Časovni pas................................................. 21, 161
Časovni pas in datum.............. 20, 126, 161
D
Daljinski upravljalnik.................................... 206
Datum in čas ............................................. 20, 161
Datumski žig.......................................... 126, 166
Diaprojekcija.......................................... 124, 154
Digitalni zoom.............................. 70, 126, 169
D-Lighting ................................................. 89, 124
Dodatna oprema............................................ 205
Dodeli stranski element za upravljanje
zooma ........................................................ 126, 170
Doosvetlitev ......................................................... 59
Drsanje........................................................................ 7
E
Električni napajalnik........... vi, 17, 187, 213
Električni vmesnik ............................... 110, 205
216
Tehnične opombe
Stvarno kazalo
Element za upravljanje zooma
................................................................. 2, 4, 24, 70
Enkratni AF ............................................. 143, 150
Enostavna panorama p..................... 33, 42
F
Filter za zmanjšanje šuma............. 123, 144
Formatiraj pomnilnik......................... 126, 173
Formatiranje .............................................. 16, 173
Formatiranje kartice.................. 16, 126, 173
Formatiranje notranjega pomnilnika
................................................................................... 173
Formatiranje pomnilniških kartic
........................................................................... 16, 173
Foto VR...................................................... 126, 168
Fotografiranje ..................................... 23, 31, 96
Fotografiranje med snemanjem
videoposnetkov .............................................. 100
Fotografiranje na dotik ......................... 26, 72
Frcanje......................................................................... 7
Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati
hkrati ........................................................................ 80
G
Glamurno retuširanje................. 45, 90, 124
Glasbena podlaga.......................................... 103
Glasnost................................................................ 106
Goriščna razdalja.................................... 70, 210
Gumb Fn................................................................ 69
Gumb za izbiro načina ............... 2, 4, 23, 31
Gumb za nastavljanje dioptrije........... 3, 26
Gumb za upravljanje............................ 2, 6, 53
Gumb za zaklep AE/AF .................... 126, 171
H
HDMI-kabel .............................................. 110, 111
HDR............................................................................ 37
Histogram .................................................... 66, 68
Hitro neprekinjeno fotografiranje........ 134
Hitro retuširanje...................................... 89, 124
Hitrost snemanja ................................ 124, 152
Hrana u.......................................................... 33, 36
I
Ime datoteke.................................................... 204
Informacije o avtorskih pravicah
........................................................................ 126, 177
Informacije o fotografiji.............................. 163
Interval .................................................................... 47
Intervalno fotografiranje................ 134, 136
Iskalo ............................................... 3, 10, 26, 189
Izberi povezavo .................................... 125, 158
Izbrana barva I....................................... 33, 39
Izhod HDMI............................................ 126, 174
Izogibanje pomežikom................................. 49
Izostritev...................... 24, 73, 140, 143, 150
Izrezovanje .................................................. 84, 94
J
Jezik ............................................................ 126, 174
K
Kabel USB............................... 17, 110, 112, 116
Kakovost slike................................ 69, 123, 127
Kapaciteta pomnilnika .......................... 23, 96
Kazalnik izostritve.............................................. 10
Kazalnik notranjega pomnilnika ....... 11, 13
Kazalnik stanja baterije................................... 23
Kolaž avtoportretov ........................................ 47
Komentar slike ...................................... 126, 176
Kompenzacija osvetlitve.... 45, 57, 66, 68
Konec snemanja ............................................. 104
Kopiraj ....................................................... 124, 156
L
Lučka pripravljenosti....................................... 58
Lučka samosprožilca .................................. 2, 61
Lučka za polnjenje....................................... 3, 17
M
Mehčanje kože.......................................... 45, 46
Mehko ...................................................................... 45
Mehko O............................................. 33, 39
Meni kratkega videoposnetka................ 103
Meni z nastavitvami........................... 120, 161
Meni za fotografiranje .......... 120, 127, 130
217
Tehnične opombe
Stvarno kazalo
Meni za predvajanje .......................... 120, 153
Meni za videoposnetke .................. 120, 145
Merjenje ........................................... 69, 123, 133
Mikrofon (stereo) .................................................. 2
Možnosti videoposnetkov............ 124, 145
Mrak/zora i........................................................ 33
N
Način bliskavice......................................... 57, 58
Način delovanja z območjem AF
.............................................................. 69, 123, 140
Način fotografiranja......................................... 31
Način ostrenja ............................................ 57, 63
Način predvajanja............................................. 27
Način samodejne izostritve
................................................ 123, 124, 143, 150
Način v letalu ......................................... 125, 158
Način za kratke videoposnetke...... 31, 103
Nastavek za stojalo ................................... 3, 212
Nastavitev beline........................ 69, 123, 130
Nastavitev za makro ........................................ 63
Nastavitve zaslona .............................. 126, 163
Nastavitve zvoka .................................. 126, 172
Neposredno tiskanje .......................... 110, 112
Neprekinjeno ................................ 69, 123, 134
Nočna pokrajina j ................................ 33, 36
Nočni portret e....................................... 33, 35
Notranji pomnilnik ........................................... 16
O
Občutljivost ISO........................... 69, 123, 138
Objektiv .......................................................... 2, 210
Območje iskanja AF............................. 74, 141
Območje ostrenja .................................... 12, 24
Obrni sliko................................................ 124, 155
Ognjemet m .............................................. 33, 37
Omrežni meni........................................ 120, 158
Označi za prenos ................................. 124, 153
Oznaka skladnosti .............................. 126, 180
P
Pameten portret F............................... 33, 45
Pas ............................................................................... 15
PictBridge.................................................. 110, 112
Plaža Z................................................................... 33
Počasna sinhronizacija................................... 59
Podatki o lokaciji.................................. 126, 178
Podloga za ličenje................................... 45, 46
Pokrajina c.......................................................... 33
Pokrov predalčka za baterije/reže za
pomnilniško kartico ................. 3, 16, 17, 110
Pokrov priključka ............................... 3, 17, 110
Poletni čas .................................................. 21, 162
Polnilna baterija ........... vi, 16, 17, 186, 212
Polnilna Li-ionska baterija
................................................ vi, 16, 17, 186, 213
Polnilnik baterij................................................ 205
Polnjenje z računalnikom............... 126, 175
Pomnilniška kartica ................... 16, 188, 214
Pomnilniška kartica SD............ 16, 188, 214
Pomožna luč za izostritev ............. 126, 169
Pomožna osvetlitev za AF............................... 2
Ponastavi vse ......................................... 126, 179
Ponastavitev na privzete nastavitve
........................................................................ 125, 159
Popravek učinka rdečih oči............. 90, 124
Portret b................................................................ 33
Portret hišnega ljubljenčka O......... 33, 38
Portret ljubljenčka s samodejno
sprožitvijo............................................................... 38
Posamezno ........................................................ 134
Posebni učinki...................................... 103, 104
Pošlji med fotografiranjem............ 125, 158
Poudarjanje MF .................................... 126, 179
Povečava med predvajanjem........... 27, 84
Povezava s pametno napravo..... 125, 158
Poveži z daljinskim upravljalnikom
........................................................................ 125, 158
Predizostritev.................................................... 143
Prednost obrazov........................................... 140
Predogled osvetlitve M .................. 123, 144
218
Tehnične opombe
Stvarno kazalo
Predpomnilnik pred-fotografiranja
........................................................................ 134, 135
Predvajanje....................................... 27, 86, 106
Predvajanje enostavne panorame ........ 44
Predvajanje sličic ...................................... 27, 85
Predvajanje videoposnetkov
................................................................. 27, 96, 106
Pregled slike....................................................... 163
Preklop izbire Av/Tv.......................... 126, 178
Preostali čas za snemanje videoposnetka
............................................................................ 96, 98
Prikaz koledarja................................................... 85
Prikaži zaporedje......................... 86, 124, 157
Priključek HDMI mikro ............................ 3, 110
Priključek mikro-USB
................................................ 3, 17, 110, 112, 116
Print (Tiskanje) ............................. 110, 113, 114
Pritiskanje .................................................................. 7
Pritisnite do polovice....................... 4, 24, 73
Programski samodejni način.............. 31, 53
R
Različica strojne programske opreme
....................................................................... 126, 180
Reža za pomnilniško kartico ....................... 16
Ročna prednastavitev.................................. 132
Ročni način.................................................... 31, 53
Ročno ostrenje.......................................... 63, 64
S
Samodejni izklop ........................ 25, 126, 172
Samodejni način........................................ 31, 32
Samodejni način s prednostjo zaslonke
.............................................................................. 31, 53
Samodejni vklop iskala..................... 126, 165
Samodejno delovanje bliskavice............. 59
Samodejno izbiranje scene o ..... 33, 34
Samodejno ostrenje
............................... 63, 76, 123, 124, 143, 150
Samodejno s fiksnim razponom........... 138
Samodejno s prednostjo zaklopa ... 31, 53
Samodejno+zmanjšanje učinka rdečih oči
............................................................................. 59, 60
Samosprožilec............................................. 57, 61
Samosprožilec za samoportret................. 61
Samosprožilec: po sprožitvi.......... 126, 167
Scenski način ............................................... 31, 33
Senzor za oko ................................................ 3, 26
Shranjevanje mirujočih fotografij iz
videoposnetkov .................................. 106, 108
Sinhroniziraj s pametno napravo.......... 161
Sledenje motivu................................... 141, 142
Sneg z................................................................... 33
Snemanje videoposnetkov................ 25, 96
Sončni zahod h ............................................... 33
Sprožilec ............................................ 2, 4, 24, 73
Stalni AF .................................................... 143, 150
Standardna bliskavica..................................... 59
Stikalo za vklop/izklop/lučka ob
vključenem aparatu................................... 3, 20
Stranski element za upravljanje zooma
.......................................................................... 2, 4, 24
Svetloba od zadaj o ............................. 33, 37
Svetlost EVF........................................................ 163
Svetlost zaslona............................................... 163
Š
Širokokotni ............................................................ 70
Šport d.......................................................... 33, 34
Število f.................................................................... 53
Število posnetkov ................................. 47, 103
Število preostalih posnetkov ......... 23, 128
T
Teleobjektiv .......................................................... 70
Tiskalnik ...................................................... 110, 112
TV .................................................................... 110, 111
U
Učinek filtra ............................................... 92, 124
Upravljanje prek zaslona na dotik
........................................................................ 126, 179
Ura ................................................................... 20, 161
219
Tehnične opombe
Stvarno kazalo
Urejanje fotografij ............................................ 88
Urejanje videoposnetkov.......................... 107
Ustvarjalni drsnik ...................................... 57, 66
Ustvarjalni način......................................... 31, 51
Ušesce za pas.................................................. 2, 15
Zvočnik....................................................................... 3
Zvok gumbov................................................... 172
Zvok zaklopa ............................................ 47, 172
Ž
Živahnost ..................................................... 45, 66
V
Več zaporednih posnetkov z različnimi
nastavitvami za osvetlitev.............. 123, 139
Večkratna ekspozicija Osvetlitev U
............................................................................. 33, 40
Večnamenski izbirnik ........................ 3, 5, 120
Velikost papirja....................................... 113, 114
Velikost slike................................... 69, 123, 129
Videoposnetek HS ............................. 147, 149
Videoposnetek iz slik v časovnih
presledkih N............................................ 33, 101
Videoposnetek VR............................... 124, 151
Videoposnetki s hitrim gibanjem
....................................................................... 147, 149
Videoposnetki s počasnim gibanjem
....................................................................... 147, 149
ViewNX-i ............................................................... 116
Vklop/izklop.......................................................... 20
Vrtljivi večnamenski izbirnik...................... 3, 5
W
Wi-Fi............................................................. 125, 159
Z
Zabava/znotraj f ................................... 33, 35
Zaklepanje izostritve ....................................... 77
Zapis datuma............................................ 21, 161
Zaporedje...................................................... 28, 86
Zaslon.............................................. 3, 10, 19, 189
Zaslon na dotik ...................................................... 7
Zaslon za pomoč............................................ 163
Zaščita ........................................................ 124, 155
Zaznavanje obraza ........................................... 75
Zmanjšanje šuma vetra .................. 124, 152
Zmanjšanje učinka rdečih oči........... 59, 60
Zoom .............................................................. 24, 70
220
Tehnične opombe
Stvarno kazalo
Brez pisnega dovoljenja podjetja NIKON CORPORATION ni
dovoljeno nikakršno razmnoževanje tega priročnika, niti v celoti
niti delno (dovoljeni so le krajši navedki v člankih ali ocenah).
CT8L01(Y0)
2019
6MQ008Y0-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising