Nikon | COOLPIX A1000 | Nikon COOLPIX A1000 Kratka navodila

Nikon COOLPIX A1000 Kratka navodila
DIGITALNI FOTOAPARAT
Kratka navodila
Uvod
Deli fotoaparata
Prvi koraki
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Druge funkcije
Tehnične opombe
ii
1
3
10
16
20
• Pred uporabo fotoaparata temeljito preberite ta navodila
za uporabo.
• Da boste fotoaparat pravilno uporabljali, pred uporabo
temeljito preberite poglavje »Za vašo varnost« (stran vi).
• Ko preberete ta navodila, jih shranite na mestu, kjer bodo
hitro dostopna tudi v prihodnje.
Uvod
Najprej preberite ta del
Hvala, ker ste kupili digitalni fotoaparat Nikon COOLPIX A1000.
Podrobna pojasnila
Podrobnosti o uporabi tega izdelka so pojasnjene v tem dokumentu in Referenčnem
priročniku (v obliki PDF). Prenesite ga s Središča za prenos na spodnjem spletnem naslovu in
ga shranite v pametno napravo ali računalnik, kjer bo vedno na voljo.
• Referenčni priročnik si lahko ogledate s programom Adobe Acrobat Reader (ki ga je
mogoče prenesti s spletne strani Adobe) ali aplikacijo iBooks (aplikacijo sistema iOS).
Ogledovanje fotografij prek računalnika ali pametne
naprave
Uporabite naslednjo programsko opremo ali aplikacijo.
Programska oprema za računalnike
Programsko opremo lahko prenesete iz našega Središča za prenos na spodnjem spletnem
naslovu.
• ViewNX-i: Ta programska oprema omogoča prenos slik in videoposnetkov v računalnik za
ogled in urejanje.
• Capture NX-D: S to programsko opremo lahko prilagodite slike, ki ste jih prenesli v
računalnik, in obdelujete slike RAW.
Aplikacija za pametne naprave
• SnapBridge: Ko vzpostavite brezžično povezavo, ta aplikacija omogoča prenos slik in
videoposnetkov v pametno napravo. Za informacije o tem, kako prenesti aplikacijo in
vzpostaviti povezavo, si oglejte priloženi »SnapBridge Vodnik za povezavo«.
Obiščite naše Središče za prenos
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Obiščite našo spletno stran, kjer lahko prenesete priročnike za slikovne
izdelke Nikon, programsko opremo za računalnike ali strojno programsko
opremo.
Nikon Podpora za uporabnike
Obiščite spodnjo spletno stran, registrirajte svoj fotoaparat in bodite obveščeni o zadnjih
novostih o izdelkih. Našli boste odgovore na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) in lahko
nas kontaktirate za tehnično pomoč.
https://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX A1000 Model Name: N1721
ii
Uvod
Preverjanje vsebine paketa
Če ugotovite, da kakšen kos manjka, se obrnite na prodajno mesto, kjer ste fotoaparat kupili.
Digitalni fotoaparat
COOLPIX A1000
Pas
Električni napajalnik
EH-73P*
USB kabel UC-E21
Kratka navodila
(ta priročnik)
SnapBridge Vodnik za
povezavo
Polnilna Li-ionska baterija
EN-EL12
Garancija (natisnjena na
zadnji platnici tega
priročnika)
* Odvisno od države ali regije nakupa je priložen tudi adapter za vtič. Njegova oblika je odvisna od
tega, v kateri državi ali regiji je bil kupljen (A5).
OPOMBA: Pomnilniška kartica ni priložena fotoaparatu. V tem priročniku so pomnilniške
kartice SD, SDHC in SDXC poimenovane kot »pomnilniške kartice«.
Uvod
iii
Informacije in previdnostni ukrepi
Vseživljenjsko izobraževanje
Podjetje Nikon je v sklopu vseživljenjskega izobraževanja zavezano k podpori in izobraževanju za
izdelke. Stalno posodobljene informacije so na voljo na naslednjih spletnih mestih:
• Za uporabnike v ZDA: https://www.nikonusa.com/
• Za uporabnike v Evropi: https://www.europe-nikon.com/support/
• Za uporabnike v Aziji, Oceaniji, na Bližnjem Vzhodu in v Afriki: http://www.nikon-asia.com/
Obiščite ta spletna mesta, da boste vedno imeli dostop do najnovejših informacij o izdelkih, do
namigov, odgovorov na pogosta vprašanja ter splošnih navodil o digitalni obdelavi fotografij in
digitalni fotografiji. Dodatne informacije dobite tudi pri lokalnem pooblaščenem prodajalcu Nikon.
Obiščite spodaj navedeno spletno mesto za kontaktne informacije.
https://imaging.nikon.com/
Uporabljajte samo dodatno elektronsko opremo znamke Nikon
Fotoaparati Nikon COOLPIX so zasnovani po najvišjih standardih in opremljeni s kompleksnimi
elektronskimi vezji. Samo dodatna elektronska oprema znamke Nikon (vključno s polnilniki baterij,
baterijami, električnimi napajalniki in kabli USB), ki ima certifikat podjetja Nikon posebej za uporabo
s tem digitalnim fotoaparatom Nikon, je zasnovana tako, da deluje v skladu z zahtevami delovanja
in varnosti.
Z UPORABO DODATNE ELEKTRONSKE OPREME, KATERE PROIZVAJALEC NI PODJETJE NIKON, LAHKO
POŠKODUJETE FOTOAPARAT IN RAZVELJAVITE GARANCIJO NIKON.
Polnilne litij-ionske baterije drugih ponudnikov, ki nimajo holografske nalepke podjetja Nikon, lahko
negativno vplivajo na običajno delovanje fotoaparata ali povzročijo pregrevanje polnilnih baterij,
vžig, pretrganje ali puščanje tekočine.
Holografska nalepka: Označuje, da je
naprava pristen izdelek podjetja Nikon.
Za dodatne informacije o dodatni opremi znamke Nikon se obrnite na lokalnega pooblaščenega
prodajalca podjetja Nikon.
Pred fotografiranjem pomembnih slik
Preden začnete fotografirati pomembne dogodke (npr. poroke ali pred odhodom na potovanje),
naredite testni posnetek, da preverite, ali fotoaparat pravilno deluje. Podjetje Nikon ne bo
odgovorno za nastalo škodo ali izgubo dobička, ki je posledica napačnega delovanja izdelka.
iv
Uvod
O navodilih
• Brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Nikon ni dovoljeno nobenega dela
dokumentacije, priložene temu izdelku, na noben način razmnoževati, prenašati, prepisovati,
shranjevati v sistem za shranjevanje ali prevajati v kateri koli jezik in v kateri koli obliki.
• Ilustracije in zaslonska vsebina, prikazane v tem priročniku, se lahko razlikujejo od dejanskega
izdelka.
• Družba Nikon si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni
specifikacije strojne ter programske opreme, opisane v tej dokumentaciji.
• Družba Nikon ne prevzema odgovornosti za poškodbe, nastale pri uporabi tega izdelka.
• Ker smo se izredno potrudili, da bi bile informacije v dokumentaciji pravilne in celovite, bi vam bili
hvaležni, če bi morebitne napake ali pomanjkljivosti sporočili lokalnemu pooblaščenemu
prodajalcu Nikon (naslov je naveden drugje v tem dokumentu).
Upoštevajte obvestila o avtorskih pravicah
Skladno z zakonom o avtorskih pravicah fotografij ali posnetkov del, zaščitenih z avtorskimi
pravicami, ki so narejeni s fotoaparatom, ni dovoljeno uporabiti brez dovoljenja lastnika avtorskih
pravic. Izjeme veljajo za osebno uporabo, vendar upoštevajte, da je lahko tudi osebna uporaba
omejena v primerih fotografij ali posnetkov razstav ali predstav v živo.
Odstranjevanje naprav za shranjevanje podatkov
Upoštevajte, da brisanje slik ali formatiranje naprav za shranjevanje podatkov, kot so pomnilniške
kartice ali vgrajeni pomnilnik fotoaparata, originalnih slikovnih podatkov ne izbriše dokončno.
Izbrisane datoteke, ki so potencialni rezultat nepravilne uporabe osebnih slikovnih podatkov, je
včasih mogoče pridobiti iz odvrženih naprav za shranjevanje z uporabo komercialno dostopne
programske opreme. Zagotovitev zasebnosti takih podatkov je uporabnikova dolžnost.
Preden zavržete pomnilniško napravo ali prenesete lastništvo na drugo osebo, z možnostjo Reset
all (Ponastavi vse) v nastavitvenem meniju (A18) ponastavite vse nastavitve fotoaparata. Ko ste
ponastavili nastavitve, s komercialno programsko opremo za brisanje izbrišite vse podatke v napravi
oziroma z možnostjo Format memory (Formatiraj pomnilnik) ali Format card (Formatiraj
kartico) v nastavitvenem meniju (A18) formatirajte napravo in jo nato popolnoma napolnite s
slikami, ki ne vsebujejo zasebnih informacij (denimo s slikami neba). Pri fizičnem uničevanju
pomnilniških kartic pazite, da ne poškodujete sebe ali lastnine.
Conformity Marking (Oznaka skladnosti)
Upoštevajte spodnji postopek, da prikažete nekatere od znakov o skladnosti za fotoaparat.
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Conformity marking (Oznaka skladnosti) M gumb k
Uvod
v
Za vašo varnost
Pred uporabo tega izdelka v celoti preberite poglavje »Za vašo varnost«, da preprečite škodo
na lastnini ali poškodbe sebe ali drugih.
Ta varnostna navodila shranite na mesto, kjer jih bodo lahko prebrali vsi uporabniki tega
izdelka.
NEVARNOST
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, obstaja visoko
tveganje za smrt ali težje poškodbe.
OPOZORILO
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, lahko povzročite smrt
ali težje poškodbe.
POZOR
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, lahko povzročite
poškodbo ali materialno škodo.
OPOZORILO
• Ne uporabljajte med hojo ali upravljanjem vozil. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega udara ali druge poškodbe.
• Ne razstavljajte ali spreminjajte tega izdelka. Ne dotikajte se notranjih delov, ki
postanejo vidni zaradi padca ali kakšne druge nesreče. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega udara ali druge poškodbe.
• Če opazite kakršne koli nepravilnosti, da na primer iz izdelka prihaja dim ali
nenavadne vonjave ali se izdelek greje, polnilno baterijo ali vir napajanja takoj
odklopite. Nadaljnja uporaba lahko povzroči požar, opekline ali druge poškodbe.
• Skrbite, da bo izdelek suh. Izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami. Vtiča se ne
dotikajte z mokrimi rokami. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride
do požara ali električnega udara.
• Pazite, da vaša koža ni v daljšem stiku s tem izdelkom, medtem ko je ta
vključen ali priklopljen. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
nizkotemperaturnih opeklin.
• Tega izdelka ne uporabljajte v bližini vnetljivega prahu ali plinov, npr.
propana, bencina ali aerosolov. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko
pride do eksplozije ali požara.
• Bliskavice ne usmerjajte v voznika motornega vozila. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč.
vi
Uvod
• Hranite nedosegljivo otrokom. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko
pride do poškodb ali okvare izdelka. Poleg tega upoštevajte, da majhni deli predstavljajo
nevarnost zadušitve. Če bi otrok pogoltnil kateri koli del tega izdelka, takoj poiščite
zdravniško pomoč.
• Pasov ne zvijajte ali ovijajte okoli svojega vratu. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč.
• Ne uporabljajte polnilnih baterij, polnilnikov, napajalnikov ali kablov USB, ki
niso posebej namenjeni uporabi s tem izdelkom. Ko uporabljajte polnilne
baterije, polnilnike, napajalnike in kable USB, namenjene uporabi s tem
izdelkom:
- Ne poškodujte, spreminjajte, na silo vlecite ali upogibajte kablov, nanje ne
postavljajte težkih predmetov ali jih izpostavljajte vročini ali ognju.
- Ne uporabljajte potovalnih pretvornikov ali vmesnikov z možnostjo
pretvarjanja napetosti ali enosmernega toka v izmenični.
Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali električnega udara.
• Vtiča se ne dotikajte med polnjenjem izdelka ali med uporabo napajalnika med
nevihtami. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega
udara.
• Na mestih, ki so izpostavljena izjemno visokim ali nizkim temperaturam, se z
golimi rokami ne dotikajte izdelka. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa,
lahko pride do opeklin ali omrzlin.
POZOR
• Objektiva ne puščajte usmerjenega proti soncu ali drugim močnim virom
svetlobe. Zaradi svetlobe, ki jo izostri objektiv, lahko pride do požara ali poškodb
notranjih delov izdelka. Ko fotografirate motive v protisvetlobi, pazite, da sonce ne bo v
kadru.
• Ta izdelek izklopite, kjer je njegova uporaba prepovedana. Onemogočite
brezžične funkcije, ko je uporaba brezžičnih naprav prepovedana. Radiofrekvenčne emisije, ki jih oddaja ta izdelek, lahko motijo opremo na letalu ali v
bolnišnicah ter drugih zdravstvenih objektih.
• Odstranite polnilno baterijo in odklopite napajalnik, če tega izdelka dlje časa
ne boste uporabljali. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
požara ali okvare izdelka.
• Ne dotikajte se premičnih delov objektiva ali drugih premičnih delov. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodbe.
• Ne prožite bliskavice, kadar je v stiku ali v bližini kože ali predmetov. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do opeklin ali požara.
Uvod
vii
• Izdelka ne puščajte na mestih, kjer bo dlje časa izpostavljen izjemno visokim
temperaturam, na primer v zaprtem avtomobilu ali na neposredni sončni
svetlobi. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare
izdelka.
• Ne prenašajte fotoaparata z nameščenim stativom ali podobno dodatno
opremo. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodb ali okvare
izdelka.
NEVARNOST za polnilne baterije
• S polnilnimi baterijami ravnajte lepo. Če ne upoštevate naslednjih varnostih
ukrepov, lahko polnilne baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo:
- Uporabljajte samo polnilne baterije, ki so bile odobrene za uporabo v tem izdelku.
- Polnilnih baterij ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam.
- Ne razstavljajte.
- Ne povzročite kratkega stika na polih z dotikom verižice, lasnih sponk ali drugih
kovinskih predmetov.
- Ne izpostavljajte polnilnih baterij ali izdelkov z vstavljenimi polnilnimi baterijami
močnim fizičnim udarcem.
• Polnite, samo kot je navedeno. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko
polnilne baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo.
• Če tekočina iz polnilne baterije pride v stik z očmi, jih sperite z obilo čiste vode
in takoj poiščite zdravniško pomoč. Če tega ne naredite takoj, lahko pride do
poškodb oči.
OPOZORILO za polnilne baterije
• Hranite polnilne baterije nedosegljive otrokom. Če otrok pogoltne polnilno
baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
• Polnilnih baterij ne potapljajte v vodo in jih ne izpostavljajte dežju. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare izdelka. Če bi se
izdelek zmočil, ga povsem osušite z brisačo ali podobnim pripomočkom.
• Če opazite kakršne koli spremembe pri polnilnih baterijah, kot je na primer
razbarvanje ali deformacija, jih takoj prenehajte uporabljati. Prenehajte polniti
polnilne baterije EN-EL12, če se ne napolnijo v določenem časovnem obdobju. Če
ne upoštevate teh varnostnih ukrepov, lahko polnilne baterije začnejo puščati ali pa se
pregrejejo, počijo ali vnamejo.
• Ko polnilnih baterij ne potrebujete več, izolirajte pole s trakom. Če pridejo
kovinski predmeti v stik s poli, se lahko polnilna baterija zaradi tega pregreje, poči ali
povzroči požar.
viii
Uvod
• Če pride tekočina iz polnilne baterije v stik s kožo ali oblačili, prizadeto
območje takoj sperite z oblilo čiste vode. Če ne upoštevate tega varnostnega
ukrepa, lahko pride do draženja kože.
Uvod
ix
x
Uvod
Deli fotoaparata
Ohišje fotoaparata
1 23 4
5
6
9 10 11 12 13 14
15
16
17
8
7
22 21 20 19 18
1
Vrtljivi gumb za upravljanje
13 Krmilni element K (za dvig bliskavice)
2
Sprožilec
3
Element za upravljanje zooma
Stikalo za vklop/izklop ter lučka ob
14 vključenem aparatu (lučka za polnjenje)
4
Gumb za izbiro načina
15 Gumb c (za predvajanje)
5
Bliskavica
6
Gumb q (za hitro vračanje zooma)
7
Stranski element za upravljanje zooma
8
Gumb w (funkcija)
9
Senzor za oko
Vrtljivi večnamenski izbirnik
16 (večnamenski izbirnik)*
17 Gumb k (za potrditev izbire)
18 Gumb l (za brisanje)
19 Gumb d (za meni)
10 Elektronsko iskalo
Gumb b (za snemanje videoposnetka
20 e)
11 Gumb za nastavljanje dioptrije
21 Gumb g (AE-L/AF-L)
12 Gumb x (za zaslon)
22 Zaslon
* V tem priročniku je pritisk gumbov na večnamenskem izbirniku za pomik navzgor, navzdol, levo
in desno označen s simboli H, I, J in K.
Deli fotoaparata
1
Uporaba zaslona na dotik
Prikazovalnik tega fotoaparata je zaslon na dotik, ki ga lahko upravljate z dotiki s prsti.
Tapanje
Na kratko se dotaknite zaslona
na dotik.
Frcanje
S prstom podrsajte navzgor,
navzdol, levo ali desno po
zaslonu na dotik.
Drsenje
Dotaknite se zaslona na dotik,
premaknite prst navzgor,
navzdol, levo ali desno in nato
spustite prst.
Vlečenje narazen/skupaj
Zaslona na dotik se dotaknite z dvema prstoma in ju povlecite
narazen ali skupaj.
C
Omogočanje ali onemogočanje upravljanja na dotik
Upravljanje na dotik lahko omogočite ali onemogočite z možnostjo Touch-screen controls
(Upravljanje prek zaslona na dotik) v nastavitvenem meniju (A18).
2
Deli fotoaparata
Prvi koraki
Pritrjevanje pasu
• Pas lahko pritrdite na ušesce na obeh straneh (levi in desni) ohišja fotoaparata.
Prvi koraki
3
Vstavljanje polnilne baterije in pomnilniške
kartice
Zatič baterije
Reža za pomnilniško kartico
• Preverite, ali sta pozitivni in negativni pol baterije pravilno obrnjena, premaknite oranžni
zatič baterije (3) in do konca vstavite baterijo (4).
• Pomnilniško kartico potisnite navznoter, dokler se ne zaskoči (5).
• Pazite, da polnilne baterije ali pomnilniške kartice ne vstavite obrnjene na glavo ali nazaj,
saj lahko to povzroči napako.
• Če je stikalo pomnilniške kartice za zaščito pred pisanjem zaklenjeno, ne morete
fotografirati, brisati slik ali formatirati pomnilniške kartice.
• Podatke fotoaparata, vključno s slikami in videoposnetki, je mogoče shraniti v
pomnilniško kartico ali v notranji pomnilnik. Če želite uporabiti notranji pomnilnik,
odstranite pomnilniško kartico.
B
Formatiranje pomnilniške kartice
Ko v fotoaparat prvič vstavite pomnilniško kartico, ki je bila pred tem v uporabi v drugi napravi, jo
obvezno formatirajte s tem fotoaparatom.
• Ne pozabite, da formatiranje pomnilniške kartice trajno izbriše vse slike in druge
podatke na pomnilniški kartici. Pred formatiranjem pomnilniške kartice obvezno kopirajte vse
slike, ki jih želite obdržati.
• Vstavite pomnilniško kartico v fotoaparat, pritisnite gumb d in izberite možnost Format card
(Formatiraj kartico) v nastavitvenem meniju (A18).
Odstranjevanje polnilne baterije ali pomnilniške kartice
Izklopite fotoaparat in se prepričajte, da sta zaslon in lučka ob vključenem aparatu
izklopljena, nato pa odprite pokrov predalčka za baterijo/reže za pomnilniško kartico.
• Premaknite zatič baterije, da izvržete polnilno baterijo.
• Pomnilniško kartico previdno potisnite v fotoaparat, da jo delno izvržete.
• S fotoaparatom, polnilno baterijo in pomnilniško kartico neposredno po fotografiranju
ravnajte previdno, ker se lahko segrejejo.
4
Prvi koraki
Polnjenje polnilne baterije
Električni napajalnik*
Električna vtičnica
Kabel USB (priložen)
Lučka ob vključenem aparatu (lučka za polnjenje)
* Odvisno od države ali regije nakupa je priložen tudi adapter za vtič. Njegova oblika je
odvisna od tega, v kateri državi ali regiji je bil kupljen.
• Polnjenje se prične, ko je fotoaparat priključen v električno vtičnico, polnilna baterija pa je
pri tem vstavljena, kot prikazuje slika. Medtem ko se baterija polni, lučka ob vključenem
aparatu (lučka za polnjenje) počasi utripa.
• Ko je polnjenje zaključeno, lučka ob vključenem aparatu (lučka za polnjenje) ugasne.
Odklopite električni napajalnik iz električne vtičnice in nato izklopite še kabel USB.
Predviden čas polnjenja povsem izpraznjene baterije je ure: 2, minute: 30.
• Baterije ni možno polniti, če lučka ob vključenem aparatu (lučka za polnjenje) hitro utripa,
saj je vzrok verjetno ena od spodaj naštetih možnosti.
- Temperatura okolja ni primerna za polnjenje.
- Kabel USB ali električni napajalnik ni pravilno priključen.
- Polnilna baterija je poškodovana.
B
Opombe za kabel USB
• Ne uporabljajte katerega koli kabla USB razen UC-E21. Pri uporabi kablov USB, ki niso UC-E21, lahko
pride do pregrevanja, požara ali električnega udara.
• Preverite obliko in usmerjenost vtičev ter jih ne vstavljajte ali odstranjujte pod kotom.
Prvi koraki
5
B
Opombe o polnjenju polnilne baterije
• Fotoaparat lahko med polnjenjem polnilne baterije uporabljate, vendar s tem podaljšate čas
polnjenja. Medtem ko uporabljate fotoaparat, se lučka ob vključenem aparatu (lučka za polnjenje)
izklopi.
- Snemanje videoposnetkov ni mogoče med polnjenjem baterije.
• V nobenem primeru ne uporabljajte druge znamke ali modela električnega vmesnika, razen
električnega napajalnika EH-73P, in ne uporabljajte komercialnega električnega vmesnika USB ali
polnilnika baterije za mobilni telefon. Neupoštevanje tega varnostnega ukrepa lahko povzroči
pregrevanje ali poškodbe fotoaparata.
6
Prvi koraki
Spreminjanje kota zaslona
Usmerjenost in kot zaslona lahko prilagajate.
Za običajno fotografiranje
Pri fotografiranju v nizkem položaju
Pri fotografiranju v visokem položaju
Pri snemanju avtoportretov
B
Opombe v zvezi z zaslonom
• Pri premikanju zaslona ne uporabljajte večje sile in ga premikajte počasi znotraj območja za
prilagoditev, da ne poškodujete priključkov.
• Ne dotikajte se zadnje strani zaslona. Če ne upoštevate tega
opozorila, lahko pride do okvare izdelka.
Posebej pazite, da se ne
dotikate teh območij.
Prvi koraki
7
Nastavitev fotoaparata
Ko fotoaparat prvič vklopite, se pokažeta zaslona za nastavitev jezika prikaza in ure
fotoaparata.
1
Vklopite fotoaparat.
• Uporabite večnamenski izbirnik, da izberete in prilagodite nastavitve.
Večnamenski izbirnik
Gor
Levo
Stikalo za
vklop/izklop
Desno
Dol
Gumb k
(potrditev izbire)
• Prikazan bo zaslon za izbiro jezika. Z večnamenskim
izbirnikom HI označite jezik in ga s pritiskom na
gumb k izberite. Prikazani jeziki se razlikujejo
glede na državo ali regijo.
Language
Cancel
2
Izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
8
Prvi koraki
3
Označite domači časovni pas in
pritisnite gumb k.
Home time zone
• Pritisnite H, da nastavite poletni čas. Ko je
vklopljen, se trenutni čas premakne za eno uro
naprej in prikaže se W. Ko pritisnete I, da ga
izklopite, se čas premakne za eno uro nazaj.
London, Casablanca
UTC+0
Back
4
5
Confirm
Pritisnite H ali I, da izberete zapis datuma, in pritisnite k.
Vnesite trenutni datum in čas ure
fotoaparata ter pritisnite gumb k.
Date and time
• Pritisnite JK, da označite elemente, in pritisnite
HI, da jih spremenite.
• Izberite nastavitev polja za minute in pritisnite
gumb k, da potrdite nastavitev.
D
M
Y
01 01 2019
h
m
00 00
Confirm
6
Ko se prikaže poziv, izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Ko je nastavljanje končano, fotoaparat preklopi na zaslon za fotografiranje.
C
Nastavitev jezika
Jezik lahko kadar koli nastavite v postavki Language (Jezik) v nastavitvenem meniju z (A18).
C
Spreminjanje nastavitve časovnega pasu in datuma
Nastavljen je v postavki Time zone and date (Časovni pas in datum) v nastavitvenem meniju z.
Ko je vklopljen poletni čas, je čas v Time zone (Časovni pas) pomaknjen za eno uro naprej, ob
izklopu poletnega časa pa se pomakne za eno uro nazaj.
Prvi koraki
9
Osnovni postopki fotografiranja in
predvajanja
Fotografiranje
Način A (samodejno) je tukaj uporabljen kot primer. Način A (samodejno) izberite za
splošno fotografiranje pri različnih pogojih fotografiranja.
1
Gumb za izbiro načina obrnite v
položaj A.
• Kazalnik stanja baterije
b: Polnilna baterija je polna.
B: Baterija je skoraj prazna.
• Število preostalih posnetkov
C se pokaže, ko v fotoaparat ni vstavljena
pomnilniška kartica, slike pa se shranijo
v notranji pomnilnik.
Število preostalih
posnetkov
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Kazalnik stanja baterije
2
Fotoaparat držite mirno.
• Pazite, da objektiva, bliskavice, pomožne osvetlitve za AF, senzorja za oko, mikrofona in
zvočnika ne prekrijete s prsti ali drugimi predmeti.
10
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
3
Kadrirajte sliko.
• Za spreminjanje položaja objektiva z zoomom premaknite element za upravljanje zooma
ali stranski element za upravljanje zooma.
• Če pri zoomu v položaju teleobjektiva izgubite motiv, pritisnite gumb q (hitro vračanje
zooma), da začasno razširite vidno območje in preprosteje umestite motiv v kader.
Za pomanjšavo Za povečavo
Za povečavo
Za pomanjšavo
4
Sprožilec pritisnite do polovice.
• Pritisk sprožilca »do polovice« pomeni, da
pritisnete in zadržite gumb v položaju, kjer začutite
rahel upor.
• Ko je motiv izostren, se območje ostrenja ali
kazalnik izostritve prikaže v zeleni barvi.
• Kadar uporabljate digitalni zoom, fotoaparat izostri
motiv na sredini kadra in območje ostrenja se ne
prikaže.
• Če območje ostrenja ali kazalnik izostritve utripa,
fotoaparat ne more izostriti. Spremenite
kompozicijo in znova pritisnite sprožilec do
polovice.
1/250
F3.4
Območje ostrenja
5
Pritisnite sprožilec do konca, ne da bi pri
tem dvignili prst.
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
11
B
Opombe glede shranjevanja slik in videoposnetkov
Kazalnik, ki prikazuje število preostalih posnetkov, ali kazalnik, ki prikazuje preostali čas trajanja
snemanja, utripa, dokler se shranjujejo slike ali videoposnetki. Ne odpirajte pokrova predalčka
za baterije/reže za pomnilniško kartico in ne odstranjujte polnilne baterije ali
pomnilniške kartice , dokler utripa kazalnik. Če to storite, se lahko izgubijo podatki ali se lahko
poškoduje fotoaparat ali pomnilniška kartica.
C
Funkcija Auto Off (Samodejni izklop)
• Če se približno eno minuto ne izvede noben postopek, se bo zaslon izklopil, fotoaparat pa
preklopi v način pripravljenosti in lučka ob vključenem aparatu začne utripati. Fotoaparat se v
načinu pripravljenosti po približno treh minutah izklopi.
• Za vklop zaslona, ko je fotoaparat v načinu pripravljenosti, opravite postopek, kot je pritisk stikala
za vklop/izklop ali sprožilca.
C
Uporaba stativa
• Uporabo stativa za stabilizacijo fotoaparata priporočamo v naslednjih okoliščinah:
- Pri fotografiranju slabo osvetljenih motivov, ko je način bliskavice nastavljen na W (izkl.)
- Kadar je zoom v položaju telefoto
• Če pri fotografiranju uporabljate stativ za stabilizacijo fotoaparata, nastavitev Photo VR (Foto
VR) nastavite na Off (Izklop) v meniju z nastavitvami (A18), da preprečite morebitne napake
zaradi te funkcije.
Uporaba bliskavice
Kadar pri fotografiranju potrebujete bliskavico,
npr. v temnih prostorih ali kadar je motiv osvetljen
od zadaj, pomaknite krmilni element
K (dvig bliskavice), da dvignete bliskavico.
• Ko je prikazan zaslon za fotografiranje, lahko
pritisnete večnamenski izbirnik H (m), da
nastavite spodaj opisane funkcije. Če želite
nastaviti, da se bliskavica vedno sproži, izberite
m (doosvetlitev).
• Če bliskavice ne uporabljate, jo nežno potisnite
navzdol, dokler se ne zaskoči.
Snemanje videoposnetkov
Prikažite zaslon za fotografiranje in pritisnite gumb
b (e za snemanje videoposnetka) za začetek snemanja
videoposnetka. Za konec snemanja videoposnetka
ponovno pritisnite gumb b (e).
12
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Fotografiranje na dotik
Funkcijo fotografiranja na dotik lahko vklopite tako, da
tapnete ikono fotografiranja na dotik na zaslonu za
fotografiranje.
• Pri privzeti nastavitvi A Touch shutter (Sprožilec
na dotik) se zaklop sproži ob preprostem dotiku
motiva na zaslonu brez uporabe sprožilca.
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Preklop med zaslonom in iskalom
Priporočamo, da iskalo uporabite, ko zaradi močne
svetlobe težko vidite zaslon, npr. ko zunaj sije sonce.
• Ko obraz približate iskalu, senzor za oko to zazna ter
vklopi iskalo in izklopi zaslon (privzeta nastavitev).
• Prav tako lahko za preklop med prikazom na zaslonu
in iskalom pritisnete gumb x (za zaslon).
Senzor za oko
Iskalo
Gumb za nastavitev dioptrije iskala
Če slabo vidite sliko v iskalu, skušajte med gledanjem
skozi iskalo obračati gumb za nastavljanje dioptrije.
• Pazite, da se s prsti ali z nohti ne zadenete v oko.
Gumb za nastavljanje dioptrije
B
Opombe o preverjanju in prilagajanju barv slike
Uporabite zaslon na zadnji strani fotoaparata, saj zaslon omogoča boljši prikaz barv od iskala.
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
13
Predvajanje slik
1
Pritisnite gumb c (za predvajanje), da
izberete način za predvajanje.
• Če pritisnete in zadržite gumb c, ko je fotoaparat
izklopljen, se fotoaparat vklopi v načinu za predvajanje.
2
Za izbiro slike za prikaz uporabite
večnamenski izbirnik.
Prikaz prejšnje slike
• Za hitro premikanje med slikami pritisnite in zadržite
HIJK.
• Slike lahko izberete tudi z obračanjem
večnamenskega izbirnika ali (vrtljivega) gumba za
upravljanje.
• Za predvajanje posnetega videoposnetka pritisnite
gumb k.
• Da se vrnete v način za fotografiranje, pritisnite gumb
c ali sprožilec.
• Pomaknite element za upravljanje
zooma proti g (i) v
celozaslonskem načinu
predvajanja, da povečate sliko.
Prikaz naslednje slike
3.0
• Če v celozaslonskem načinu
predvajanja element za upravljanje
zooma pomaknete proti f (h),
preklopite v način predvajanja
sličic in na zaslonu prikažete več
slik.
C
Upravljanje zaslona na dotik na zaslonu za predvajanje
Zaslon za predvajanje lahko upravljate prek zaslona na dotik (A2).
14
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
1/20
Brisanje slik
1
Če želite izbrisati sliko, ki je trenutno
prikazana na zaslonu, v načinu
predvajanja pritisnite gumb
l (za brisanje).
2
Z večnamenskim izbirnikom
HI izberite želeni način brisanja in
pritisnite gumb k.
Current image
• Za izhod brez brisanja pritisnite gumb d.
Erase selected images
Delete
All images
3
Izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Izbrisanih slik ni mogoče obnoviti.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Opombe o brisanju slik, ki so hkrati shranjene v formatu RAW in JPEG
Če ta fotoaparat uporabite za brisanje slik, posnetih z možnostjo RAW + Fine (RAW +
Kakovostna) ali RAW + Normal (RAW + Običajna) v nastavitvi Image quality (Kakovost
slike), se izbrišeta obe sliki, ki sta hkrati shranjeni v formatu RAW in JPEG. Ne morete izbrisati samo
enega formata.
B
Brisanje slik, posnetih z neprekinjenim fotografiranjem (zaporedje)
• Slike, ki so bile posnete z neprekinjenim fotografiranjem ali
s funkcijo samodejnega kolaža, so shranjene kot zaporedje
in v načinu za predvajanje (privzeta nastavitev) se prikaže
samo ena slika v zaporedju (ključna slika).
• Če pritisnete gumb l, ko je za zaporedje slik prikazana ključna
slika, se izbrišejo vse slike v zaporedju.
• Za brisanje posameznih slik v zaporedju pritisnite gumb k,
da prikažete posamezne slike, in pritisnite gumb l.
C
1/5
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Brisanje slike, posnete v načinu fotografiranja
V načinu za fotografiranje pritisnite gumb l, da izbrišete zadnjo shranjeno sliko.
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
15
Druge funkcije
Izbira načina delovanja za fotografiranje
Gumb za izbiro načina lahko zavrtite, da želeni način
fotografiranja poravnate s kazalnikom na ohišju
fotoaparata.
• A (samodejni) način
Ta način omogoča običajno fotografiranje v različnih pogojih fotografiranja.
• o (ustvarjalni) način
Uporabite učinke na slikah med fotografiranjem.
• y (scenski) načini
Pritisnete lahko gumb d in izberete scenski način za fotografiranje z uporabo
nastavitev, ki so primerne pogojem.
Pri uporabi možnosti Scene auto selector (Samodejno izbiranje scene) (privzeta
nastavitev) fotoaparat po izbiri motiva prepozna pogoje fotografiranja, zato lahko
fotografirate z nastavitvami, ki ustrezajo pogojem.
• Način M (Short movie show (Kratek videoposnetek))
S snemanjem in samodejnim kombiniranjem več izrezkov, ki so dolgi nekaj sekund, lahko
ustvarite kratek videoposnetek, dolg do 30 sekund (e1080/30p ali S1080/25p).
• Načini A, B, C in D
S temi načini lahko bolje nadzorujete čas zaklopa in število-f.
C
Prikazovalnik pomoči
Med spreminjanjem načina fotografiranja ali ob prikazu zaslona za nastavitev se prikaže opis funkcij.
Pritisnite sprožilec do polovice, da hitro preklopite v način za fotografiranje. Opise lahko prikažete ali
skrijete z možnostjo Help display (Zaslon za pomoč) v Monitor settings (Nastavitve zaslona)
v nastavitvenem meniju.
16
Druge funkcije
Nastavljanje funkcij fotografiranja z
večnamenskim izbirnikom (m/n/p/o)
Ko je prikazan zaslon za fotografiranje, lahko pritisnete večnamenski izbirnik H (m) J (n)
I (p) K (o), da nastavite spodaj opisane funkcije.
• m Način bliskavice
Ko je bliskavica dvignjena, lahko nastavite način bliskavice, ki ustreza pogojem
fotografiranja. Ko je izbrana funkcija m (doosvetlitev) ali m (standardna bliskavica), se
bliskavica vedno sproži.
• n Self-timer (Samosprožilec)/Self-portrait timer (Samosprožilec za
samoportret)
Fotoaparat sproži zaklop, ko preteče določeno število sekund po pritisku sprožilca.
• p Način ostrenja
Glede na oddaljenost od motiva lahko izberete A (samodejno ostrenje) ali
D (makrofotografiranje). E (ročno ostrenje) lahko nastavite tudi v načinih za
fotografiranje A, B, C ali D ali v scenskem načinu Sports (Šport) ali Fireworks show
(Ognjemet).
• o Ustvarjalni drsnik/Exposure compensation (Izravnava osvetlitve)
- Ustvarjalni drsnik: Ko je za način fotografiranja izbran način A, B, C ali D, lahko
prilagodite svetlost (kompenzacijo osvetlitve), živahnost, odtenek in aktivno osvetlitev
D-Lighting.
- Exposure compensation (Izravnava osvetlitve): Ko za način fotografiranja ni
izbran način A, B, C ali D, lahko prilagodite svetlost (kompenzacijo osvetlitve).
Nastavitve, ki jih lahko nastavljate, se razlikujejo glede na način fotografiranja.
Druge funkcije
17
Funkcije menijev
S pritiskom na gumb d (za meni) lahko nastavite spodaj navedene menije.
•
•
•
•
•
A Shooting menu (Meni za fotografiranje)1, 2
e Meni za videoposnetke1
c Playback menu (Meni za predvajanje)3
J Network menu (Omrežni meni)
z Meni z nastavitvami
1
2
3
Pritisnite gumb d, ko je prikazan zaslon za fotografiranje.
Ikone menijev in razpoložljive možnosti nastavitev se razlikujejo glede na način fotografiranja.
Pritisnite gumb d, ko je prikazan zaslon za predvajanje.
1
Pritisnite gumb d (za meni).
• Prikaže se meni.
2
Pritisnite večnamenski
izbirnik J.
• Ikona trenutnega menija se
prikaže z rumeno barvo.
Shooting menu
Image quality
Image size
Ikone menijev
3
Izberite ikono menija in
pritisnite gumb k.
• Možnosti menija postanejo
razpoložljive za izbiranje.
18
Druge funkcije
Set up
Time zone and date
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Photo VR
AF assist
4
Izberite možnost menija in
pritisnite gumb k.
• Določenih menijskih možnosti ni
mogoče nastaviti, odvisno od
trenutnega načina fotografiranja
ali stanja fotoaparata.
5
Izberite nastavitev in
pritisnite gumb k.
• Uporabi se nastavitev, ki ste jo
izbrali.
• Ko končate z uporabo menija,
pritisnite gumb d.
• Ko je prikazan meni, lahko
preklopite v način za fotografiranje
s pritiskom na sprožilec ali gumb b (e).
C
Set up
Time zone and date
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Photo VR
AF assist
Date stamp
Date
Date and time
Off
Uporaba gumba za upravljanje ali večnamenskega izbirnika, ko je prikazan
meni
Ko je prikazan meni ali seznam možnosti za nastavitev, lahko možnost v meniju izberete tudi z
obračanjem gumba za upravljanje ali večnamenskega izbirnika.
C
Uporaba zaslona na dotik v menijih
Menije lahko upravljate prek zaslona na dotik (A2).
Uporaba gumba w (funkcija)
Če pritisnete gumb w v načinu A, B, C ali
D, lahko hitro nastavite predhodno
shranjene možnosti menija (privzeto je
nastavljena nastavitev Continuous
(Neprekinjeno)). Da nastavite drugo
možnost menija, izberite U Fn button
(Gumb Fn) in izberite želeno možnost
menija.
Druge funkcije
19
Tehnične opombe
Obvestila
Obvestila za stranke v Evropi
PREVIDNO: ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NADOMESTNO BATERIJO NAPAČNEGA
TIPA, OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE.
Simbol označuje, da je treba električno in elektronsko opremo zbirati ločeno.
Spodnje zahteve veljajo le za uporabnike v Evropi:
• Izdelek je določen za ločeno zbiranje na ustreznem zbirališču. Ne zavrzite ga
kot gospodinjski odpadek.
• Ločeno zbiranje in recikliranje pomagata ohranjati naravne vire in
preprečevati negativne posledice na človeško zdravje in okolje, ki bi lahko
nastale zaradi nepravilnega odstranjevanja.
• Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh, zadolženih za ravnanje z
odpadki.
ODSLUŽENE BATERIJE ODSTRANITE V SKLADU Z NAVODILI.
Ta simbol na bateriji pomeni, da je treba baterijo zbirati ločeno.
Spodnje zahteve veljajo le za uporabnike v Evropi:
• Vse baterije, ne glede na to, ali so označene s simbolom ali ne, so določene za
ločeno zbiranje na ustreznem zbirališču. Ne zavrzite jih kot gospodinjski
odpadek.
• Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh, zadolženih za ravnanje z
odpadki.
20
Tehnične opombe
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije
Omejitve za brezžične naprave
Brezžična sprejemno-oddajna naprava, ki je vključena v ta izdelek, je skladna s predpisi za
brezžične naprave v državi prodaje in ni namenjena za uporabo v drugih državah (izdelke,
kupljene v EU ali EFTA, smete uporabljati kjer koli v EU in EFTA). Podjetje Nikon ne prevzema
odgovornosti za uporabo v drugih državah. Uporabniki, ki niso prepričani, v kateri državi je
bil izdelek prvotno kupljen, naj se posvetujejo s svojim krajevnim servisnim centrom Nikon
ali pooblaščenim servisnim predstavnikom družbe Nikon. Ta omejitev velja samo za
brezžično uporabo in se ne nanaša na drugo uporabo izdelka.
Varnost
Čeprav je ena od prednosti tega izdelka ta, da drugim osebam omogoča prosto
povezovanje za brezžično izmenjavo podatkov kjer koli v dosegu brezžičnega omrežja, se
lahko zgodi naslednje, če varnost ni omogočena:
• Kraja podatkov: Zlonamerne tretje osebe lahko prestrežejo brezžične prenose podatkov
ter ukradejo ID-je uporabnikov, gesla in druge osebne podatke.
• Nepooblaščen dostop: Nepooblaščeni uporabniki lahko pridobijo dostop do omrežja in
spremenijo podatke ali opravijo druga zlonamerna dejanja. Upoštevajte, da so brezžična
omrežja zasnovana tako, da lahko posebni napadi omogočijo nepooblaščen dostop, tudi
če je varnost omogočena. Družba Nikon ni odgovorna za uhajanje podatkov ali
informacij med prenosom podatkov.
• Ne dostopajte do omrežij, za uporabo katerih nimate dovoljenja, tudi če se prikažejo v
vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. To bi se lahko namreč štelo kot
nepooblaščen dostop. Dostopajte samo do omrežij, do katerih imate dovoljen dostop.
Upravljanje osebnih informacij in odklonitev
• Uporabniške informacije, ki so registrirane in konfigurirane na tem izdelku, vključno z
nastavitvami brezžične povezave LAN in drugimi osebnimi informacijami, se lahko
spremenijo ali izgubijo zaradi napake pri upravljanju, statične elektrike, nezgode, okvare,
popravila ali drugega. Vedno shranite ločene kopije pomembnih informacij. Podjetje
Nikon ni odgovorno za nobeno neposredno ali posredno škodo ali izgubo dobička zaradi
spremembe ali izgube vsebine, ki je ni povzročilo podjetje Nikon.
• Pred odstranjevanjem tega izdelka ali prenosom izdelka na drugega lastnika opravite
funkcijo Reset all (Ponastavi vse) v meniju z nastavitvami (A18), da izbrišete vse
uporabniške informacije, ki so bile registrirane in konfigurirane z izdelkom, kar vključuje
nastavitve brezžične povezave LAN in druge osebne informacije.
• Družba Nikon ni odgovorna za kakršno koli škodo zaradi nepooblaščene uporabe tega
izdelka s strani tretjih oseb v primeru kraje ali izgube izdelka.
Tehnične opombe
21
Previdnostni ukrepi pri izvozu ali prenosu izdelka v tujino
Za ta izdelek veljajo izvozni nadzorni predpisi (EAR) Združenih držav. Za izvoz v države, ki
niso navedene spodaj, dovoljenje Združenih držav ni potrebno. V času sestave tega besedila
za spodnje države velja embargo ali poseben nadzor: Kuba, Iran, Severna Koreja, Sudan in
Sirija (seznam se lahko spremeni).
Obvestilo za stranke v Evropi
Izjava o skladnosti (Evropa)
Družba Nikon Corporation izjavlja, da je radijska oprema tipa COOLPIX A1000 skladna z
Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1721.pdf.
• Največja izhodna moč:
- Wi-Fi: 9,98 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,54 dBm (EIRP)
- Bluetooth Nizka energija: 2,98 dBm (EIRP)
• Delovna frekvenca:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (kanali 1–11)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Nizka energija: 2402–2480 MHz
22
Tehnične opombe
Nega izdelka
Pri uporabi ali shranjevanju naprave upoštevajte spodaj opisane previdnostne ukrepe in
varnostna navodila iz poglavja »Za vašo varnost« (Avi-ix).
Fotoaparat
Fotoaparata ne izpostavljajte močnim udarcem
Če je izdelek izpostavljen močnim udarcem ali tresljajem, lahko pride do okvare. Prav tako s silo ne
delujte na objektiv ali pokrov objektiva.
Skrbite, da bo izdelek suh
Če izdelek potopite v vodo ali izpostavite visoki ravni vlažnosti, pride do okvare.
Izogibajte se hitrim spremembam temperature
Hitre spremembe temperature, na primer ob vstopu v ogrevano zgradbo v hladnem dnevu ali
izhodu iz nje, lahko povzročijo kondenzacijo znotraj naprave. Da preprečite kondenzacijo, shranite
napravo v torbico ali plastično vrečko, preden jo izpostavite hitrim spremembam temperature.
Ne izpostavljajte močnim magnetnim poljem
Ne uporabljajte ali shranjujte naprave v bližini opreme, ki ustvarja močno elektromagnetno sevanje
ali magnetna polja. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali napačno delovanje fotoaparata.
Objektiva ne usmerjajte proti viru močne svetlobe dlje časa
Pri uporabi ali shranjevanju fotoaparata pazite, da objektiv ne bo dlje časa usmerjen proti soncu ali
drugemu viru močne svetlobe. Močna svetloba lahko poškoduje slikovni senzor, zaradi česar bi
lahko prišlo do pojava bele zameglitve na fotografijah.
Pred odstranjevanjem ali odklopom vira napajanja ali pomnilniške
kartice napravo izklopite
Ko je izdelek vklopljen oziroma ko shranjujete ali brišete slike, ne odstranjujte polnilne baterije.
Nenaden izklop napajanja v teh primerih lahko povzroči izgubo podatkov oziroma poškoduje
pomnilniško kartico ali notranje vezje.
Tehnične opombe
23
Opombe v zvezi z zaslonom
• Zasloni (in elektronska iskala) so izdelani izjemno natančno. Vsaj 99,99% slikovnih točk deluje in
največ 0,01% jih manjka ali jih je poškodovanih. Tako ti prikazovalniki lahko vsebujejo slikovne
točke, ki vedno svetijo (belo, rdeče, modro ali zeleno) ali so vedno ugasnjene (črno), vendar to ni
okvara in ne vpliva na slike, posnete z napravo.
• Pri močni svetlobi je slike na zaslonu težko videti.
• Na zaslon ne pritiskajte, saj ga lahko poškodujete ali povzročite napačno delovanje. Če zaslon
poči, pazite, da se ne poškodujete z razbitim steklom, in da tekoči kristali iz zaslona ne pridejo v
stik s kožo, očmi ali usti.
Polnilna baterija
Previdnostni ukrepi za uporabo
• Med uporabo se lahko polnilna baterija segreje.
• Polnilne baterije ne uporabljajte v okolju, kjer je temperatura nižja od 0°C ali višja od 40°C, saj
lahko to povzroči škodo ali napačno delovanje.
• Če opazite kaj neobičajnega, na primer močno vročino, dim ali neobičajen vonj, ki prihaja iz
polnilne baterije, jo takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte s prodajalcem ali pooblaščenim
serviserjem podjetja Nikon.
• Po odstranitvi iz fotoaparata ali izbirnega polnilnika baterij polnilno baterijo spravite v torbico iz
umetne mase itd., da jo izolirate.
Polnjenje polnilne baterije
Pred uporabo fotoaparata preverite napolnjenost polnilne baterije in jo po potrebi zamenjajte ali
napolnite.
• Polnilno baterijo pred uporabo napolnite v zaprtem prostoru pri temperaturi med 5°C in 35°C.
• Visoka temperatura polnilne baterije lahko prepreči pravilno ali dokončno polnjenje polnilne
baterije ter lahko zmanjša njeno učinkovitost. Med uporabo se lahko polnilna baterija segreje;
pred polnjenjem počakajte, da se ohladi.
Med polnjenjem polnilne baterije, vstavljene v ta fotoaparat, z električnim napajalnikom ali
računalnikom se polnilna baterija ne polni, če je njena temperatura pod 0°C ali nad 50°C.
• Ko je polnilna baterija polna, polnjenja ne smete nadaljevati, saj tako zmanjšate njeno
učinkovitost.
• Med polnjenjem se lahko temperatura polnilne baterije dvigne. To ni okvara.
Prenašanje rezervnih polnilnih baterij
Pri fotografiranju pomembnih dogodkov imejte po možnosti s seboj napolnjeno rezervno polnilno
baterijo.
Uporaba polnilne baterije v mrazu
V hladnih dneh se kapaciteta polnilne baterije pogosto zmanjša. Če skoraj prazno polnilno baterijo
uporabljate pri nizki temperaturi, se fotoaparat morda ne bo vklopil. Rezervno polnilno baterijo hranite
na toplem mestu in po potrebi polnilni bateriji izmenjujte. Ko se hladna polnilna baterija segreje, se lahko
del njene zmogljivosti obnovi.
24
Tehnične opombe
Poli polnilne baterije
Umazanija na polih polnilne baterije lahko prepreči delovanje fotoaparata. Če postanejo priključki
polnilne baterije prašni, jih pred uporabo obrišite s čisto, suho krpo.
Polnjenje izpraznjene polnilne baterije
Vklop ali izklop fotoaparata, ko je polnilna baterija prazna, lahko skrajša trajanje baterije. Izpraznjeno
polnilno baterijo pred uporabo napolnite.
Skladiščenje polnilne baterije
• Ko polnilne baterije ne uporabljate, jo vedno odstranite iz fotoaparata ali izbirnega polnilnika
baterij. Ko je polnilna baterija vstavljena, se, tudi če je ne uporabljate, zelo počasi prazni. To lahko
povzroči čezmerno izpraznjenost polnilne baterije in popolno prenehanje delovanja.
• Priporočamo, da rabljeno polnilno baterijo napolnite v roku šestih mesecev. Če polnilno baterijo
shranite za daljši čas, jo napolnite najmanj vsakih šest mescev in uporabljajte fotoaparat, dokler
kazalnik moči baterije ne prikaže B, nato pa polnilno baterijo znova shranite.
• Polnilno baterijo spravite v torbico iz umetne mase itd., da jo izolirate, in jo hranite na hladnem.
Polnilno baterijo morate hraniti na suhem mestu s temperaturo zraka med 15°C in 25°C. Polnilne
baterije ne hranite na vročih ali zelo hladnih mestih.
Trajanje baterije
Če se čas uporabe do konca napolnjene polnilne baterije pri sobni temperaturi bistveno zmanjša,
morate polnilno baterijo zamenjati. Kupite novo polnilno baterijo.
Recikliranje rabljenih polnilnih baterij
Polnilne baterije reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi, pri čemer se prepričajte, da najprej izolirate
pole s trakom.
Električni napajalnik
• Električni napajalnik EH-73P je namenjen za uporabo samo z združljivimi napravami. Z drugimi
napravami ali modeli vmesnika ne uporabljajte.
• Ne uporabljajte katerega koli kabla USB razen UC-E21. Uporaba kabla USB, ki ni UC-E21, lahko
povzroči pregrevanje, požar ali električni udar.
• V nobenem primeru ne uporabljajte druge znamke ali modela električnega vmesnika, razen
električnega napajalnika EH-73P, in ne uporabljajte komercialnega električnega vmesnika USB ali
polnilnika baterije za mobilni telefon. Neupoštevanje tega varnostnega ukrepa lahko povzroči
pregrevanje ali poškodbe fotoaparata.
• EH-73P je združljiv z električnimi vtičnicami z napetostjo 100–240 V, 50/60 Hz. Pri uporabi v
drugih državah po potrebi uporabite adapter za vtič (na voljo v trgovinah). Za več informacij o
vtičnih napajalnikih se posvetujte s svojo potovalno agencijo.
• Simboli na tem izdelku pomenijo naslednje:
D Izmenični tok, E Enosmerni tok, F Oprema razreda II (konstrukcija tega izdelka je dvojno
izolirana.)
Tehnične opombe
25
Čiščenje in shranjevanje
Čiščenje
Ne uporabljajte alkohola, razredčila ali drugih hitro hlapljivih kemikalij.
Objektiv/
iskalo
Steklenih delov se ne dotikajte s prsti. Prah ali vlakna odstranite s puhalnikom
(majhno napravo, ki ima na eni strani pritrjeno gumijasto kroglico, s stiskanjem
katere se ustvarja pretok zraka). Prstne odtise in druge madeže, ki jih ni mogoče
odstraniti s puhalnikom, odstranite z mehko krpo, in sicer s krožnimi gibi od
sredine proti zunanjim robovom. Če to ni uspešno, objektiv očistite s krpico, ki jo
rahlo navlažite s čistilom za objektive.
Zaslon
S puhalnikom odstranite prah in vlakna. Prstne odtise in druge madeže z zaslona
nežno ter brez pritiskanja odstranite z mehko, suho krpico.
Ohišje
S puhalnikom odstranite prah, umazanijo ali pesek, nato ga nežno obrišite z
mehko, suho krpo. Po uporabi fotoaparata na plaži ali v drugem okolju z veliko
peska ali prahu obrišite pesek, prah ali sol s suho krpo, rahlo navlaženo s svežo
vodo, in pustite fotoaparat, da se povsem posuši. Če v fotoaparat zaidejo tujki,
lahko povzročijo poškodbe, ki jih garancija ne krije.
Shranjevanje
Če fotoaparata ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterijo. Da preprečite nastanek
plesni, fotoaparat vsaj enkrat mesečno vzemite iz shrambe.
Preden ga ponovno shranite, vklopite fotoaparat in nekajkrat pritisnite sprožilec. Fotoaparata
ne shranjujte na naslednjih krajih:
• Slabo prezračena ali pa imajo vlažnost več kot 60%
• Izpostavljenega temperaturi, višji od 50°C ali nižji od –10°C
• Poleg opreme, ki ustvarja močna elektromagnetna polja, na primer poleg televizorja ali
radia
Pri shranjevanju polnilne baterije upoštevajte previdnostne ukrepe iz razdelka »Polnilna
baterija« (A24) v »Nega izdelka« (A23).
26
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
Če fotoaparat ne deluje v skladu s pričakovanji, si oglejte spodnji seznam pogostih težav,
preden se obrnete na prodajalca ali pooblaščenega zastopnika družbe Nikon.
Če težave ne morete odpraviti z uporabo naslednjega, za dodatne podrobnosti glejte
Referenčni priročnik (v obliki PDF) (Aii) ali spletno mesto Nikon za vašo regijo.
Težava
Vzrok/rešitev
Fotoaparat je
vklopljen, vendar se
ne odziva.
• Počakajte na konec snemanja.
• Če težave s tem ne odpravite, izklopite fotoaparat.
Če se fotoaparat ne izklopi, odstranite in znova vstavite
baterijo ali baterije; če uporabljate električni vmesnik, ga
odklopite in znova povežite.
Upoštevajte, da bodo podatki, ki se trenutno snemajo, morda
izgubljeni, toda odklop in ponovni priklop vira napajanja ne
bo vplival na podatke, ki so bili že zapisani.
A
• Polnilna baterija je prazna.
Fotoaparata ni
mogoče vklopiti.
Fotoaparat se brez
opozorila izklopi.
Zaslon ali iskalo sta
prazna.
Fotoaparat je postal
vroč.
• Stikalo za vklop/izklop se omogoči nekaj sekund po
vstavljanju polnilne baterije. Pred pritiskom stikala za vklop/
izklop počakajte nekaj sekund.
–
4, 5,
24
–
• Fotoaparat se samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo
(funkcija samodejnega izklopa).
• Fotoaparat in polnilna baterija morda ne bosta pravilno
delovala pri nizkih temperaturah.
• Notranjost fotoaparata se je segrela. Pustite fotoaparat
izklopljen, dokler se notranjost ne ohladi, nato ga znova
vklopite.
12
• Fotoaparat je izključen.
• Polnilna baterija je prazna.
• Fotoaparat se samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo
(funkcija samodejnega izklopa).
• Zaslona in iskala ne morete vklopiti hkrati. Za preklop med
zaslonom in iskalom je lahko potrebno dalj časa.
• Fotoaparat je povezan z računalnikom.
8
10
12
• Poteka intervalno fotografiranje ali fotografiranje v scenskem
načinu Time-lapse movie (Videoposnetek iz slik v
časovnih presledkih) ali Multiple exp. Lighten (Večkratna
ekspozicija Osvetlitev).
–
Fotoaparat se lahko zelo ogreje pri daljšem snemanju
videoposnetkov ali pošiljanju slik oziroma pri uporabi v vročem
okolju; ne gre za okvaro.
Tehnične opombe
24
–
–
–
–
27
Pomnilniške kartice, ki jih lahko uporabite
Fotoaparat podpira pomnilniške kartice SD, SDHC in SDXC.
• Fotoaparat podpira UHS-I.
• Za snemanje videoposnetkov priporočamo uporabo pomnilniških kartic SD hitrostnega
razreda 6 (hitrostni razred videa V6) ali hitrejše. Ko je za Movie options (Možnosti
videoposnetkov) izbrana nastavitev d 2160/30p (4K UHD) ali c 2160/25p (4K
UHD), priporočamo pomnilniške kartice s hitrostnim razredom UHS 3 (hitrostni razred
videa V30) ali hitrejše. Snemanje videoposnetka se lahko nenadoma prekine, če
uporabljate pomnilniške kartice z manjšo hitrostjo.
• Če boste uporabljali čitalec kartic, preverite, ali je združljiv z vašo pomnilniško kartico.
• Za informacije o funkcijah, delovanju in omejitvah uporabe se obrnite na proizvajalca.
Informacije o blagovni znamki
• Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
• Besedna oznaka in logotip Bluetooth® sta registrirani blagovni znamki v lasti podjetja
Bluetooth SIG, Inc. in podjetje Nikon Corporation uporablja ti oznaki skladno z
licenco.
• Apple®, App Store®, logotipi Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® in
iBooks so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. v
ZDA in drugih državah.
• Android, Google Play in logotip Google Play so blagovne znamke Google LLC. Robot
Android se reproducira in spreminja na podlagi dela, ki ga je ustvaril in dal v javno
rabo Google ter se uporablja skladno z določili, opisanimi v licenci Creative
Commons 3.0 Attribution License.
• iOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc.
v Združenih državah in/ali drugih državah ter se uporablja na podlagi licence.
• Adobe, logotip Adobe, Acrobat in Reader so ali registrirane blagovne znamke ali
blagovne znamke podjetja Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih
državah.
• SDXC, SDHC in logotipi SD so blagovne znamke podjetja SD-3C, LLC.
• PictBridge je blagovna znamka.
28
Tehnične opombe
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe
Wi-Fi Alliance.
• Vsa druga trgovska imena, omenjena v tem priročniku in drugih dokumentih,
priloženih vašemu izdelku Nikon, so blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke njihovih lastnikov.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Ta izdelek ima licenco za zbirko patentov AVC Patent Portfolio License za osebno in
nekomercialno uporabo, ki uporabniku omogoča (i) kodirati video skladno s standardom
AVC (»video AVC«) in/ali (ii) dekodirati videoposnetek AVC, ki ga je uporabnik kodiral v sklopu
osebne in nekomercialne dejavnosti in/ali ga je kupil pri ponudniku videoposnetkov z
licenco za zagotavljanje videoposnetkov AVC. Licenca ne velja niti implicitno niti za druge
načine uporabe. Dodatne informacije lahko dobite pri MPEG LA, L.L.C.
Glejte http://www.mpegla.com.
Licenca FreeType (FreeType2)
Deli te programske opreme so zaščiteni z avtorskimi pravicami © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Vse pravice pridržane.
Licenca MIT (HarfBuzz)
Deli te programske opreme so zaščiteni z avtorskimi pravicami © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Vse pravice pridržane.
Tehnične opombe
29
30
Tehnične opombe
Tehnične opombe
31
Garancijski pogoji - Nikonova evropska garancija
Spoštovani kupec izdelkov Nikon,
hvala, ker ste kupili ta Nikonov izdelek. Če boste potrebovali garancijske storitve
za Nikonov izdelek, se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili ali člana
pooblaščene mreže serviserjev na prodajnem področju, ki ga pokriva podjetje
Nikon Europe B.V. (Evropa/Rusija/druge države). Podrobnosti najdete na tej
spletni strani:
https://www.europe-nikon.com/support
Preden se obrnete na prodajalca ali pooblaščenega serviserja, vam priporočamo,
da pozorno preberete navodila za uporabo in se tako izognete neprijetnostim.
Zagotavljamo vam enoletno garancijo za kakršne koli napake v izdelavi od
prvega dne nakupa originalne opreme Nikon. Če se v času garancije izkaže, da je
prišlo do okvare zaradi slabega materiala ali slabe izdelave, bo naša mreža
pooblaščenih serviserjev, ki ga pokriva podjetje Nikon Europe B.V. brez
zaračunavanja opravljenega dela ali nadomestnih delov popravila izdelek v
skladu s spodnjimi pogoji. Nikon si pridržuje pravico, da (po lastni presoji)
zamenja ali popravi izdelek.
1. Ta garancija je veljavna samo v primeru, da skupaj z izdelkom predložite
celotno garancijsko kartico in originalni račun, na katerem so razvidni datum
nakupa, tip izdelka in ime prodajalca. Nikon si pridržuje pravico, da zavrne
brezplačne garancijske storitve, če se zgoraj omenjena dokumentacija ne
predloži ali če so vsebovane informacije nepopolne ali nečitljive.
2. Ta garancija ne krije:
• vzdrževalnih del in popravil ali zamenjav delov zaradi normalne obrabe;
• sprememb zaradi nadgradnje, ki spreminja prvotni namen izdelka, kot je
opisan v navodilih za uporabo, brez predhodnega pisnega soglasja
podjetja Nikon;
• stroškov prevoza in vseh tveganj prevoza, ki so neposredno ali posredno
povezani z garancijo izdelkov;
32
Tehnične opombe
• katerih koli okvar, ki so posledica sprememb ali nastavitev na izdelku, brez
predhodnega pisnega soglasja podjetja Nikon, z namenom, da bi ustrezal
veljavnim lokalnim ali nacionalnim tehničnim standardom katere koli
druge države, za katero izdelek ni bil prvotno zasnovan in/ali izdelan.
3. Garancija ni veljavna v primerih:
• poškodb, povzročenih z napačno uporabo, vključno z (a ne omejeno na)
nenamensko uporabo, ali z uporabo v nasprotju z navodili za uporabo ter
vzdrževanje in namestitev in z uporabo izdelka v nasprotju z veljavnimi
varnostnimi standardi v državi, kjer se izdelek uporablja;
• poškodb, povzročenih zaradi nezgod, vključno s (a ne omejeno na)
strelami, vodo, požarom, napačno uporabo in zanemarjanjem;
• sprememb, popačenja, nečitljivosti ali odstranitve številke modela ali
serijske številke z izdelka;
• poškodb, povzročenih zaradi popravil ali prilagoditev, ki so bile izvedene s
strani nepooblaščenega serviserja ali osebe;
• napak v katerem koli sistemu, v katerega je bil izdelek priključen ali s
katerim je bil uporabljen.
4. Garancija za servisiranje ne vpliva na osnovne pravice kupca v skladu z
veljavnimi nacionalni zakoni niti na pravice kupca zoper prodajalca iz naslova
kupoprodajne pogodbe.
Opomba: Seznam vseh pooblaščenih Nikonovih servisov v spletu lahko najdete
na naslovu (https://www.europe-nikon.com/service/).
Tehnične opombe
33
Brez pisnega dovoljenja podjetja NIKON CORPORATION ni
dovoljeno nikakršno razmnoževanje tega priročnika, niti v celoti
niti delno (dovoljeni so le krajši navedki v člankih ali ocenah).
CT8K02(Y0)
2019
6MQ012Y0-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising