Nikon | COOLPIX W150 | Nikon COOLPIX W150 Kratka navodila

Nikon COOLPIX W150 Kratka navodila
DIGITALNI FOTOAPARAT
Kratka navodila
Uvod
Pripravite se
A Fotografiranje
B Ogled
Zabavajte se
Vzpostavitev povezave s pametno napravo
Za vašo varnost
Tehnične opombe
2
7
13
15
17
21
23
41
• Pred uporabo fotoaparata temeljito preberite ta navodila
za uporabo.
• Da boste fotoaparat pravilno uporabljali, pred uporabo
temeljito preberite poglavje »Za vašo varnost« (stran 23)
in »<Pomembno> Opombe glede odpornosti na udarce,
vodotesnosti, zaščite pred prahom in kondenzacije«
(stran 28).
• Ko preberete ta navodila, jih shranite na mestu, kjer bodo
hitro dostopna tudi v prihodnje.
Uvod
Vrste priročnikov
Kratka navodila (ta priročnik)
V njem boste izvedeli več o fotografiranju in osnovnih opravilih.
Spletni priročnik (HTML)
Obsežen priročnik, ki si ga lahko ogledate v računalniku ali
pametni napravi.
Vsebuje naslednje vsebine:
• podrobne razlage o funkcijah fotografiranja, predvajanja in
elementih menija;
• vzpostavljanje povezave s televizorjem, tiskalnikom,
računalnikom ali pametno napravo;
• rešitve, ko naletite na težave ali se prikažejo sporočila z napakami.
https://onlinemanual.nikonimglib.com/w150/sl/
spletni priročnik nikon W150
Spletna pomoč za aplikacijo SnapBridge (HTML)
Tukaj boste izvedeli več o uporabi aplikacije za pametne naprave »SnapBridge«.
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
COOLPIX W150 Model Name: N1838
2
Obiščite središče za prenose
Priročnike za izdelke za zajem slik Nikon, računalniško programsko premo in strojno
programsko opremo lahko prenesete z našega spletnega mesta.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
središče za prenos nikon W150
Ogled slik v računalniku ali pametni napravi
Uporabite programsko opremo ali aplikacijo, navedeno v spodnjih razdelkih.
Programska oprema za računalnike
Prenesite programsko opremo iz središča za prenose (stran 3).
• ViewNX-i: S to programsko opremo lahko prenesete slike in videoposnetke v svoj
računalnik, kjer si jih lahko ogledate in jih urejate.
Aplikacija za pametne naprave
• SnapBridge: Ko vzpostavite brezžično povezavo, lahko s to aplikacijo prenesete slike in
videoposnetke v svojo pametno napravo.
Preberite »Vzpostavitev povezave s pametno napravo« (stran 21).
Podpora za uporabnike Nikon
Obiščite spodnje spletno mesto, da registrirate svoj fotoaparat in ostanete na tekočem z
najnovejšimi informacijami o izdelku. Tam boste našli odgovore na pogosto zastavljena
vprašanja (FAQ), prav tako pa boste lahko stopili v stik z nami za tehnično pomoč.
https://www.europe-nikon.com/support
Uvod
3
Preverjanje vsebine embalaže
Če ugotovite, da kakšen kos manjka, se obrnite na prodajno mesto, kjer ste
fotoaparat kupili.
Digitalni fotoaparat
COOLPIX W150
Pas1
(Pripenjanje)
2
1
Polnilna Li-ionska baterija
EN-EL19
Električni napajalnik
EH-73P2
Ščetka3
Kratka navodila (ta priročnik)
Kabel USB UC-E21
Garancija (natisnjena na zadnji platnici tega priročnika)
1
2
3
•
•
4
Fotoaparata ne prenašajte tako, da držite samo pas. Fotoaparat bi lahko
zadel ob predmete ali ljudi, kar bi lahko povzročilo poškodbe in škodo.
Adapter za vtič je priložen glede na državo ali regijo nakupa. Oblika
adapterja za vtič se razlikuje glede na državo ali regijo nakupa (stran 9).
Ščetka se uporablja za čiščenje vodotesnega ohišja.
Dodatna oprema ni vodotesna.
Pomnilniška kartica ni priložena fotoaparatu. Za pomnilniške kartice SD,
SDHC in SDXC se v teh Navodilih za uporabo uporablja izraz »pomnilniške
kartice«.
Uvod
Deli fotoaparata
1 2
3 4
10
9
5
11 9
999
29m 0s
8
7
6
15
14
1 Sprožilec
9 Ušesce za pas
2 Stikalo za vklop/izklop ter
lučka ob vključenem
aparatu
10 Mikrofon
3 Flash (Bliskavica)
4 Pomožna osvetlitev za AF/
lučka samosprožilca
5 Gumb b (e za snemanje
videoposnetka)
6 Zvočnik
13 12
11 Lučka za polnjenje/lučka
bliskavice
12 Večnamenski izbirnik
13 Gumb c (način
fotografiranja/predvajanja)
14 Zaslon (ekran)
15 Prilagodljivi gumbi*
7 Objektiv
8 Pokrov predalčka za
baterije/reže za pomnilniško
kartico
* V tem dokumentu so prilagodljivi gumbi včasih poimenovani
»prilagodljivi gumb 1« do »prilagodljivi gumb 4« v vrstnem redu od vrha
proti dnu.
Uvod
5
Uporaba zaslona
Stanje baterije
• S: Baterija je še dovolj napolnjena.
• U: Baterija je skoraj prazna.
999
29m 0s
Število slik, ki jih
lahko posnamete
Najdaljši čas snemanja
videoposnetkov
Prilagodljivi gumbi
Pritisnite za izbiro elementa, prikazanega na zaslonu.
6
Uvod
Pripravite se
Pri pripravah naj bo prisotna odrasla oseba.
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice
1
Odprite pokrov predalčka za baterijo/reže za pomnilniško
kartico.
1
2
2
3
Vstavite baterijo in pomnilniško kartico.
1
2
3
• Preverite, ali sta pozitivni in negativni pol baterije pravilno
obrnjena, premaknite rumeni zatič baterije (1) in do konca
vstavite baterijo (2).
• Pravilno obrnite pomnilniško kartico in jo potisnite v režo za
pomnilniško kartico, da se zaskoči na svoje mesto (3).
• Ko v fotoaparat vstavite pomnilniško kartico, ki je bila pred tem v
uporabi v drugi napravi, jo morate formatirati v nastavitvenem
meniju fotoaparata M [Format card (Formatiraj kartico)].
7
3
Zaprite pokrov predalčka za baterije/
reže za pomnilniško kartico.
• Potisnite pokrov v smeri, označeni s
puščico (1), dokler ni popolnoma raven,
in ga popolnoma potisnite navznoter (2).
1
2
Opombe o odpiranju in zapiranju pokrova predalčka za
baterije/reže za pomnilniško kartico
• Med uporabo naj bodo fotoaparat in vaše roke suhe.
• Prepričajte se, da v pokrovu predalčka za baterije/reže za pomnilniško
kartico ni tujkov.
• Prepričajte se, da je predalček za baterije/pokrov reže za pomnilniško
kartico čvrsto zaprt.
Odstranjevanje baterije ali pomnilniške kartice
Izklopite fotoaparat in se prepričajte, da sta se zaslon in lučka ob
vključenem aparatu izklopila, nato odprite pokrov predalčka za baterije/
reže za pomnilniško kartico.
• Pomaknite rumeni zatič baterije, da odstranite baterijo.
• Nežno potisnite pomnilniško kartico v fotoaparat, da nekoliko izskoči.
• Pri rokovanju s fotoaparatom, baterijo in pomnilniško kartico takoj po
uporabi fotoaparata bodite previdni, saj se lahko zelo ogrejejo.
8
Pripravite se
Polnjenje baterije
1
S (priloženim) kablom USB povežite električni napajalnik s
fotoaparatom, v katerem je vstavljena baterija.
Električni napajalnik
2
Vstavite zatič električnega napajalnika v električno vtičnico.
• Adapter za vtič je priložen glede na državo ali regijo nakupa. Oblika
adapterja za vtič se razlikuje glede na državo ali regijo nakupa.
• Baterija se prične polniti in lučka za polnjenje utripa.
• Ko je baterija popolnoma napolnjena, se lučka za polnjenje izklopi.
3
Ko je polnjenje dokončano, odklopite električni napajalnik
iz električne vtičnice in odklopite kabel USB.
Pripravite se
9
Opombe o polnjenju in zamenjavi baterije
• Baterijo naj polni in zamenja samo odrasla oseba.
• Ne uporabljajte drugih kablov USB razen UC-E21. Zaradi uporabe
drugih kablov lahko pride do pregrevanja, požara ali električnegaudara.
• Preverite obliko in usmerjenost vtičev, ki jih ni dovoljeno vstavljati ali
odstranjevati pod kotom.
• V nobenem primeru ne uporabljajte druge znamke ali modela
električnega vmesnika, razen električnega vmesnika EH-73P, in ne
uporabljajte komercialnega električnega vmesnika USB ali polnilnika
baterije za mobilni telefon. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa,
lahko pride do pregrevanja ali poškodbe fotoaparata.
• Upoštevajte informacije v razdelkih »Za vašo varnost« (stran 23) in »Skrb
za izdelek« (stran 34).
10
Pripravite se
Nastavitev fotoaparata
Pri prvem vklopu fotoaparata se prikažejo zasloni, na primer zaslon za
nastavitev jezika uporabniškega vmesnika in ure fotoaparata.
1
Za vklop fotoaparata pritisnite
stikalo za vklop/izklop.
2
Na večnamenskem izbirniku
pritisnite tipki J ali K, da
označite jezik, in pritisnite
O.
Language
English
• Prikazani jeziki se razlikujejo
glede na državo ali regijo.
3
Pritisnite R [Yes (Da)].
Set time and date?
Yes
No
4
Izberite obliko zapisa datuma.
Pripravite se
11
5
Nastavite datum in čas in
pritisnite O.
Date and time
• S tipkama J ali K izberite polje,
D
M
Y
h
m
nato pa s tipkama H ali I
nastavite datum in čas.
• Izberite polje z minutami in
pritisnite O, da potrdite
nastavitev.
• Pritisnite m, da prikažete m na zaslonu in omogočite poletni čas.
Da onemogočite poletni čas, ponovno pritisnite m.
01
01
2019
00
00
6
Ko se prikaže potrditveno sporočilo, pritisnite R [Yes (Da)].
7
S tipkama J ali K izberite
obliko zaslona in nato
pritisnite O.
8
Menu background
Potrdite sporočila glede
vodotesnosti in pritisnite K.
Waterproofing precautions
9
Potrdite sporočilo na zaslonu,
prikazano na desni strani, in
pritisnite O.
• Prikaže se zaslon za
fotografiranje.
12
Pripravite se
After drying thoroughly, use
a cloth to remove any
droplets remaining on the
areas indicated.
A Fotografiranje
Fotografiranje
1
Pridržite fotoaparat in ga
usmerite tako, da na zaslonu
vidite želeni motiv.
• Eno roko povlecite skozi pas ter z
obema rokama pridržite
fotoaparat pri miru.
• Bodite pozorni, da s prsti
ne zakrijete bliskavice ali
objektiva.
2
Rahlo pritisnite gumb za
sprostitev sprožilca (do
polovice).
• Fotoaparat izostri motiv.
500
25m 0s
3
Pritisnite sprožilec do
konca.
• Fotoaparat posname sliko.
1/250
F3.3
13
Uporaba zooma
H: Zajame večji motiv.
I: Zajame širši pogled.
500
25m 0s
Snemanje videoposnetkov
1
Ko je v spodnjem desnem kotu
zaslona prikazana ikona A,
usmerite fotoaparat, tako da
na zaslonu vidite želeni motiv.
• Ne prekrijte mikrofona.
2
Pritisnite gumb b (e snemanje
videoposnetka).
• Fotoaparat prične snemati
videoposnetek.
500
25m 0s
3
Ponovno pritisnite gumb b (e snemanje videoposnetka).
• Fotoaparat preneha snemati videoposnetek.
14
A Fotografiranje
B Ogled
Ogled slik
1
Pritisnite gumb c
(fotografiranje/predvajanje).
• V spodnjem desnem delu zaslona
se prikaže B.
• Prikazana je zadnja posneta slika.
500
25m 0s
15/11/2019
15:30
10
2
Na večnamenskem izbirniku
pritisnite tipki J ali K, da
prikažete prejšnjo ali naslednjo
sliko.
• Če ponovno pritisnete gumb c,
se v spodnjem desnem delu
zaslona prikaže A in fotoaparat
se vrne na zaslon za fotografiranje.
15/11/2019
15:30
10
15
Predvajanje videoposnetkov
Prikažite posneti videoposnetek in
pritisnite H, da začnete predvajanje.
Med predvajanjem videoposnetka lahko s
tipkama H ali I spremenite glasnost
zvoka.
15/11/2019
15:30
20s
Vodnik za predvajanje
videoposnetkov
Brisanje slik
1
Poiščite sliko, ki jo želite
izbrisati, in pritisnite n.
15/11/2019
15:30
10
2
Pritisnite n [Erase this
picture only (Izbriši samo to
sliko)].
• Pritisnite j za izhod brez
brisanja slike.
3
Erase
Erase this picture only
Erase selected pictures
Erase all pictures
Pritisnite R [Yes (Da)].
• Izbrisane slike ni več mogoče
obnoviti.
Erase 1 picture ?
Yes
No
16
B Ogled
Zabavajte se
Glavna opravila med fotografiranjem
1
2
3
4
500
25m 0s
1 A Preprosto posnamete čudovite fotografije.
2 Z x [Flash (Bliskavica)]: Nastavite bliskavico.
i [Self-timer (Samosprožilec)]: Uporabite samosprožilec.
3
g g [Choose a style (Izberi slog)]: Fotografirate lahko z
nastavitvami, prilagojenimi izbranemu stilu.
A [Decorate (Okrasi)]: Slikam dodajte obrobe.
d [Change colors (Spremeni barve)]: Spremenite svetlost.
4
l
u [Change sounds (Spremeni zvoke)]: Nastavite zvoke
zaklopa in gumbov.
C [Choose a size (Izberi velikost)]: Nastavite velikost
shranjenih fotografij.
l [Camera settings (Nastavitve fotoaparata)]: Spremenite
nastavitve fotoaparata.
Če izberete l M [Camera settings (Nastavitve fotoaparata)] M in
možnost [Variety menu (Meni raznolikosti)] nastavite na [On (Vklop)],
omogočite vse funkcije.
17
Shoot under water (Fotografiraj pod vodo) (g M g M J)*
Fotoaparat lahko potopite v vodo in
fotografirate.
Nastavitve se samodejno prilagodijo za
fotografiranje pod vodo.
Mirror (Ogledalo) (g M g M L)
Fotografirajte navpično ali vodoravno
simetrične slike, kot če bi na sredino zaslona
postavili ogledalo.
Decorate (Okrasi) (g M A)
Slikam lahko dodate obrobe.
Izbirate lahko med 10 različnimi vzorci
obrob.
* Preden uporabite fotoaparat pod vodo, natančno preberite razdelek
»<Pomembno> Opombe glede odpornosti na udarce, vodotesnosti,
zaščite pred prahom in kondenzacije« (stran 28). Ko končate s
fotografiranjem pod vodo, natančno preberite razdelek »Čiščenje po
uporabi fotoaparata pod vodo« (stran 39) in očistite fotoaparat.
18
Zabavajte se
Glavna opravila med prikazovanjem fotografij
1
2
3
4
15/11/2019
15:30
10
1 V E [Exchange messages (Izmenjaj sporočila)]: Fotografijam
lahko dodate glasovna sporočila. Na sporočila lahko tudi
odgovorite.
V [Picture play (Igra slik)]: Uredite slike.
A [Grading (Ocenjevanje)] ali I [Favorites (Priljubljene)]:
Fotografije lahko zaščitite pred nenamernim brisanjem.
2 Z G [View by date (Ogled po datumu)]: Prikažite fotografije,
posnete na določen datum.
m [Slide show (Diaprojekcija)]: Prikažite fotografije v vrstnem
redu.
3
4
n
Omogoča brisanje fotografij.
l
E [Mark for upload (Označi za prenos)]: Izberite fotografije
in jih prenesite v pametno napravo.
y [Retouch (Retuširaj)]: Kopirajte fotografije ali jih zasukajte.
l [Camera settings (Nastavitve fotoaparata)]: Spremenite
nastavitve fotoaparata.
Če izberete l M [Camera settings (Nastavitve fotoaparata)] M in
možnost [Variety menu (Meni raznolikosti)] nastavite na [On (Vklop)],
omogočite vse funkcije.
Zabavajte se
19
Add makeup (Dodaj ličila) (V M V M K)
Spremenite lahko učinke, kot so dodajanje
barve licem, dodajanje podlage in
povečanje oči.
Arrange pictures (Razporedi slike) (V M V M p)
V eno fotografijo lahko razporedite do štiri
posnete fotografije.
Stamp (Žig) (V M V M G)
Fotografijam lahko dodate žige.
Žigi so lahko veliki ali majhni, postavite pa jih
na želeno mesto na fotografiji.
Slide show (Diaprojekcija) (Z M m)
Predvajate lahko zanimive diaprojekcije z animiranimi osebami in glasbo.
20
Zabavajte se
Vzpostavitev povezave s pametno napravo
Namestitev aplikacije SnapBridge
Ko fotoaparat brezžično povežete s pametno napravo prek
nameščene aplikacije SnapBridge, lahko v pametno napravo
pošiljate slike in videoposnetke, ki ste jih posneli s
fotoaparatom. S pametno napravo lahko prav tako oddaljeno
upravljate fotoaparat in z njim fotografirate.
• Prenesite aplikacijo iz trgovine Apple App Store® za iOS in iz trgovine
Google Play™ za Android™. »Aplikacije SnapBridge 360/170« ni
mogoče uporabiti s tem fotoaparatom.
• Če želite izvedeti več o podprtih različicah operacijskih sistemov, obiščite
ustrezno spletno mesto za prenos.
• Podrobnosti o uporabi pametne naprave najdete v dokumentaciji, ki je
priložena pametni napravi.
21
Vzpostavljanje povezave med fotoaparatom in
pametno napravo
• V fotoaparat vstavite pomnilniško kartico, na kateri je dovolj prostora.
• Prepričajte se, da sta bateriji v fotoaparatu in pametni napravi dovolj
napolnjeni.
• V pametni napravi omogočite Bluetooth.
1
2
Pritisnite l in nato še
l [Camera settings
(Nastavitve fotoaparata)] M
C [Network menu
(Omrežni meni)] M
V [Connect to smart device
(Povezava s pametno napravo)].
Ko se prikaže pogovorno okno
na desni, zaženite aplikacijo
SnapBridge.
500
25m 0s
App
SnapBridge
Camera
Camera name_XXXXXXXX
On your smart device, go to the app
store and search for
SnapBridge. After installing,
open the SnapBridge app.
• Upoštevajte navodila, prikazana na zaslonih fotoaparata in
aplikacije SnapBridge.
• Če želite izvedeti več o vzpostavljanju povezave, preberite razdelek
»Vzpostavitev povezave s pametno napravo (SnapBridge)« v
»Spletni priročnik« (stran 2).
• Za več podrobnosti o uporabi aplikacije SnapBridge preberite
»Spletna pomoč za aplikacijo SnapBridge« (stran 2).
22
Vzpostavitev povezave s pametno napravo
Za vašo varnost
Za vašo varnost
Pred uporabo tega izdelka v celoti preberite poglavje »Za vašo varnost«, da preprečite škodo
na lastnini ali poškodbe sebe ali drugih.
Ta varnostna navodila shranite na mesto, kjer jih bodo lahko prebrali vsi uporabniki tega
izdelka.
NEVARNOST
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, obstaja visoko
tveganje za smrt ali težje poškodbe.
OPOZORILO
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, lahko povzročite smrt
ali težje poškodbe.
POZOR
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, lahko povzročite
poškodbo ali materialno škodo.
OPOZORILO
• Ne uporabljajte med hojo ali upravljanjem vozil. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega udara ali druge poškodbe.
• Ne razstavljajte ali spreminjajte tega izdelka. Ne dotikajte se notranjih delov, ki
postanejo vidni zaradi padca ali kakšne druge nesreče. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega udara ali druge poškodbe.
• Če opazite kakršne koli nepravilnosti, da na primer iz izdelka prihaja dim ali
nenavadne vonjave ali se izdelek greje, polnilno baterijo ali vir napajanja takoj
odklopite. Nadaljnja uporaba lahko povzroči požar, opekline ali druge poškodbe.
• Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa,
lahko pride do požara ali električnega udara.
• Pazite, da vaša koža ni v daljšem stiku s tem izdelkom, medtem ko je ta
vključen ali priklopljen. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
nizkotemperaturnih opeklin.
23
• Tega izdelka ne uporabljajte v bližini vnetljivega prahu ali plinov, npr.
propana, bencina ali aerosolov. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko
pride do eksplozije ali požara.
• Bliskavice ne usmerjajte v voznika motornega vozila. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč.
• Hranite nedosegljivo otrokom. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko
pride do poškodb ali okvare izdelka. Poleg tega upoštevajte, da majhni deli predstavljajo
nevarnost zadušitve. Če bi otrok pogoltnil kateri koli del tega izdelka, takoj poiščite
zdravniško pomoč.
• Pasov ne zvijajte ali ovijajte okoli svojega vratu. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč.
• Ne uporabljajte polnilnih baterij, polnilnikov, napajalnikov ali kablov USB, ki
niso posebej namenjeni uporabi s tem izdelkom. Ko uporabljajte polnilne
baterije, polnilnike, napajalnike in kable USB, namenjene uporabi s tem
izdelkom:
- Ne poškodujte, spreminjajte, na silo vlecite ali upogibajte kablov, nanje ne
postavljajte težkih predmetov ali jih izpostavljajte vročini ali ognju.
- Ne uporabljajte potovalnih pretvornikov ali vmesnikov z možnostjo
pretvarjanja napetosti ali enosmernega toka v izmenični.
Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali električnega udara.
• Vtiča se ne dotikajte med polnjenjem izdelka ali med uporabo napajalnika med
nevihtami. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega
udara.
• Na mestih, ki so izpostavljena izjemno visokim ali nizkim temperaturam, se z golimi
rokami ne dotikajte izdelka. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
opeklin ali omrzlin.
POZOR
• Objektiva ne puščajte usmerjenega proti soncu ali drugim močnim virom
svetlobe. Zaradi svetlobe, ki jo izostri objektiv, lahko pride do požara ali poškodb
notranjih delov izdelka. Ko fotografirate motive v protisvetlobi, pazite, da sonce ne bo v
kadru.
• Ta izdelek izklopite, kjer je njegova uporaba prepovedana. Onemogočite
brezžične funkcije, ko je uporaba brezžičnih naprav prepovedana. Radiofrekvenčne emisije, ki jih oddaja ta izdelek, lahko motijo opremo na letalu ali v
bolnišnicah ter drugih zdravstvenih objektih.
• Odstranite polnilno baterijo in odklopite napajalnik, če tega izdelka dlje časa
ne boste uporabljali. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
požara ali okvare izdelka.
24
Za vašo varnost
• Ne prožite bliskavice, kadar je v stiku ali v bližini kože ali predmetov. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do opeklin ali požara.
• Izdelka ne puščajte na mestih, kjer bo dlje časa izpostavljen izjemno visokim
temperaturam, na primer v zaprtem avtomobilu ali na neposredni sončni
svetlobi. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare
izdelka.
• Ne prenašajte fotoaparata z nameščenim stativom ali podobno dodatno
opremo. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodb ali okvare
izdelka.
NEVARNOST za polnilne baterije
• S polnilnimi baterijami ravnajte lepo. Če ne upoštevate naslednjih varnostih
ukrepov, lahko polnilne baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo:
- Uporabljajte samo polnilne baterije, ki so bile odobrene za uporabo v tem izdelku.
- Polnilnih baterij ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam.
- Ne razstavljajte.
- Ne povzročite kratkega stika na polih z dotikom verižice, lasnih sponk ali drugih
kovinskih predmetov.
- Ne izpostavljajte polnilnih baterij ali izdelkov z vstavljenimi polnilnimi baterijami
močnim fizičnim udarcem.
• Polnite, samo kot je navedeno. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko
polnilne baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo.
• Če tekočina iz polnilne baterije pride v stik z očmi, jih sperite z obilo čiste vode
in takoj poiščite zdravniško pomoč. Če tega ne naredite takoj, lahko pride do
poškodb oči.
OPOZORILO za polnilne baterije
• Hranite polnilne baterije nedosegljive otrokom. Če otrok pogoltne polnilno
baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
• Polnilnih baterij ne potapljajte v vodo in jih ne izpostavljajte dežju. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare izdelka. Če bi se
izdelek zmočil, ga povsem osušite z brisačo ali podobnim pripomočkom.
• Če opazite kakršne koli spremembe pri polnilnih baterijah, kot je na primer
razbarvanje ali deformacija, jih takoj prenehajte uporabljati. Prenehajte polniti
polnilne baterije EN-EL19, če se ne napolnijo v določenem časovnem obdobju.
Če ne upoštevate teh varnostnih ukrepov, lahko polnilne baterije začnejo puščati ali pa
se pregrejejo, počijo ali vnamejo.
Za vašo varnost
25
• Ko polnilnih baterij ne potrebujete več, izolirajte pole s trakom. Če pridejo
kovinski predmeti v stik s poli, se lahko polnilna baterija zaradi tega pregreje, poči ali
povzroči požar.
• Če pride tekočina iz polnilne baterije v stik s kožo ali oblačili, prizadeto
območje takoj sperite z oblilo čiste vode. Če ne upoštevate tega varnostnega
ukrepa, lahko pride do draženja kože.
26
Za vašo varnost
Obvestila
Obvestila za stranke v Evropi
PREVIDNO: ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NADOMESTNO BATERIJO NAPAČNEGA
TIPA, OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE.
Simbol označuje, da je treba električno in elektronsko opremo zbirati ločeno.
Spodnje zahteve veljajo le za uporabnike v Evropi:
• Izdelek je določen za ločeno zbiranje na ustreznem zbirališču. Ne zavrzite ga
kot gospodinjski odpadek.
• Ločeno zbiranje in recikliranje pomagata ohranjati naravne vire in
preprečevati negativne posledice na človeško zdravje in okolje, ki bi lahko
nastale zaradi nepravilnega odstranjevanja.
• Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh, zadolženih za ravnanje z
odpadki.
ODSLUŽENE BATERIJE ODSTRANITE V SKLADU Z NAVODILI.
Ta simbol na bateriji pomeni, da je treba baterijo zbirati ločeno.
Spodnje zahteve veljajo le za uporabnike v Evropi:
• Vse baterije, ne glede na to, ali so označene s simbolom ali ne, so določene za
ločeno zbiranje na ustreznem zbirališču. Ne zavrzite jih kot gospodinjski
odpadek.
• Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh, zadolženih za ravnanje z
odpadki.
Za vašo varnost
27
<Pomembno> Opombe glede odpornosti na
udarce, vodotesnosti, zaščite pred prahom in
kondenzacije
• Odpornost na udarce, vodotesnost in zaščita pred prahom, ki je tukaj opisana, ne
zagotavlja, da bo fotoaparat v vseh opisanih razmerah deloval brez poškodb ali težav.
• Fotoaparata ne izpostavljajte močnim udarcem, tresljajem ali pritisku, do katerih lahko
pride pri padcu ali pritisku nanj. Neupoštevanje tega varnostnega ukrepa lahko pripelje
do deformacije fotoaparata, prodora vode v notranjost ali poškodbe nepropustne zaščite,
kar povzroči okvaro fotoaparata.
• Vaša garancija Nikon morda ne krije težav, ki so posledica vdora vode v notranjost
fotoaparata zaradi neustreznega ravnanja s fotoaparatom.
Opombe o zaščiti pred udarci
Fotoaparat je opravil tovarniško testiranje Nikon (preizkus padca z višine 180 cm na 5 cm
debelo vezano ploščo) v skladu s standardom MIL-STD-810G w/Change 1 Method
516.7-Shock*.
Spremembe videza, na primer luščenje barve in deformacija fotoaparata, niso predmet
tovarniškega testiranja Nikon.
* Standard za preizkusne metode ameriškega Ministrstva za obrambo. Ta preizkus vključuje
pripravo 5 fotoaparatov, ki morajo prestati preizkus padcev v 26 smeri (8 kotov, 12 robov in
6 sprednjih strani) iz višine 122 cm.
Opombe glede vodotesnosti in zaščite pred prahom
Fotoaparat ustreza vodotesnosti JIS/IEC razreda 8 (IPX8) in zaščiti pred prahom JIS/IEC
razreda 6 (IP6X) ter omogoča podvodno fotografiranje do globine 10 m do 60 minut.*
* Ta ocena označuje, da je fotoaparat zasnovan za odpornost pri navedenem vodnem tlaku v
navedenem časovnem obdobju pri uporabi v skladu z načini, ki jih je določil Nikon.
• Učinkovitost vodotesnosti tega fotoaparata je bila testirana samo v sveži vodi (bazeni, reke
in jezera) ter slani vodi.
• Notranjost tega fotoaparata ni vodotesna. Če voda prodre v notranjost fotoaparata, lahko
povzroči rjavenje sestavnih delov in pripelje do visokih stroškov popravila ali nepopravljive
škode.
• Dodatna oprema ni vodotesna.
B
Varnostni ukrepi med čiščenjem
• Odprtin mikrofona ali zvočnika ne prebadajte z ostrimi predmeti. Če je notranjost fotoaparata
poškodovana, se vodotesnost poslabša.
• Ne uporabljajte mila, nevtralnih detergentov ali kemikalij, kot je benzen.
28
Za vašo varnost
Opombe glede odpornosti na udarce, vodotesnosti in
zaščite pred prahom
• Fotoaparat zavarujte pred padci, z njim ne udarjajte ob trde predmete, kot so kamni, in ga
ne mečite v vodo.
• Pri uporabi pod vodo fotoaparata ne smete izpostavljati udarcem.
- Fotoaparata ne izpostavljajte vodnemu tlaku, na primer hitri tekoči vodi ali vodnim
slapovom.
- Fotoaparat uporabljate samo do globine 10 m pod vodo.
- Fotoaparata ne smete vreči v vodo. Ta fotoaparat ne plava na vodi.
• Fotoaparata pod vodo ne uporabljajte neprekinjeno 60 minut ali več.
• V fotoaparat ne vstavljajte mokre spominske kartice ali baterije.
- Ne odpirajte predalčka za baterije/pokrova reže za pomnilniško kartico, kadar je
fotoaparat moker ali z mokrimi rokami. V nasprotnem primeru lahko voda vdre v
notranjost fotoaparata in povzroči okvare.
• Pod vodo ne odpirajte pokrova predalčka za baterije/reže za pomnilniško kartico.
• Če zunanjost fotoaparata ali notranjost
predalčka za baterije/pokrova reže za
pomnilniško kartico pride v stik z vlago, na
primer vodnimi kapljicami, jo nemudoma
obrišite z mehko suho krpo.
- Če zunanjost fotoaparata ali notranjost
predalčka za baterije/reže za
pomnilniško kartico pride v stik s
tujkom, ga nemudoma odstranite s
puhalnikom ali mehko krpo.
- Če se tujki oprimejo vodotesnega
Vodotesno ohišje
ohišja znotraj prostora za baterije/reže za
pomnilniško kartico, jih odstranite s priloženo
ščetko. Priloženo ščetko uporabljajte samo za
čiščenje vodotesnega ohišja.
• Fotoaparata ne puščajte dlje časa v mrzlih ali vročih
pogojih pri 40°C ali več.
- To bi lahko poslabšalo njegovo vodotesnost.
- Pri uporabi fotoaparata pod vodo, se prepričajte,
da je temperatura vode med 0°C in 40°C.
• Fotoaparata ne uporabljajte v vroči termalni vodi.
Za vašo varnost
29
Pred uporabo fotoaparata pod vodo
Pred uporabo fotoaparata pod vodo preverite sledeče:
• Prepričajte se, da znotraj predalčka za baterije/pokrova reže za pomnilniško kartico ni
tujkov.
• Prepričajte se, da vodotesno ohišje predalčka za baterije/pokrov reže za pomnilniško
kartico ni poškodovan ali deformiran.
- Prepričajte se, da vodotesno ohišje ni sneto s fotoaparata.
• Prepričajte se, da je pokrov predalčka za baterije/reže za pomnilniško kartico trdno zaprt.
- Potisnite pokrov, da zaslišite klik in se zaskoči na svoje mesto.
Opombe glede temperature delovanja, vlažnosti in
kondenzacije med uporabo
Delovanje tega fotoaparata je bilo preizkušeno pri temperaturah med –10°C in +40°C.
Kadar uporabljate fotoaparat v krajih s hladnim podnebjem ali pri visokih nadmorskih
višinah, upoštevajte sledeča opozorila:
• Delovanje baterije se v mrazu začasno poslabša. Fotoaparat in baterije pred uporabo
hranite na toplem pod svojimi oblačili.
• Delovanje fotoaparata se lahko začasno poslabša, če je daljši čas izpostavljen
ekstremnemu mrazu. Zaslon je lahko na primer takoj ob vklopu fotoaparata temnejši kot
običajno, ali pa so na njem vidni ostanki slik.
● Okoljski pogoji, ki pogosto povzročajo kondenzacijo
Zarositev (kondenzacija) lahko nastane v notranjosti zaslona ali objektiva pri velikih
temperaturnih spremembah ali visoki vlažnosti, kot na primer v spodaj opisanih okoljskih
pogojih. To ne pomeni okvare ali napake fotoaparata.
• Fotoaparat je nenadoma potopljen v mrzlo vodo iz vroče temperature na kopnem.
• Fotoaparat prenesete z mrzlega v topel prostor, na primer v zaprt prostor v stavbi.
• Predalček za baterije/pokrov reže za pomnilniško kartico odprete ali zaprete v zelo
vlažnem okolju.
● Zmanjšanje kondenzacije
• Odprite predalček za baterijo/pokrov reže za pomnilniško kartico, fotoaparat in
komercialno sušilno sredstvo postavite v vsebnik, na primer v plastično vrečko, in
zatesnite vsebnik.
Obstaja veliko manjša verjetnost pojava kondenzacije, če zmanjšate vlažnost v notranjosti
fotoaparata.
• Pred uporabo fotoaparata pod vodo ga ne hranite na mestih, kjer se fotoaparat lahko zelo
segreje (na primer na mestu, izpostavljenem neposrednim sončnim žarkom).
Če segret fotoaparat potopite pod vodo, lahko kondenzacija nastane zaradi nenadne
spremembe temperature.
30
Za vašo varnost
● Odstranjevanje zarositve
• Po izklopu fotoaparata odprite predalček za baterije/pokrov reže za pomnilniško kartico v
prostoru s stabilno temperaturo (izogibajte se prostorom z visoko temperaturo, z visoko
zračno vlago, z veliko peska ali prahu).
Da odpravite zarositev, odstranite baterijo in pomnilniško kartico ter pustite odprt
predalček za baterije/pokrov reže za pomnilniško kartico, da se lahko fotoaparat prilagodi
na temperaturo okolja.
Pregled in popravilo
• Če je bil fotoaparat izpostavljen udarcem, vam priporočamo, da se obrnete na najbližjega
prodajalca ali servisnega predstavnika družbe Nikon, ki bo potrdil vodotesnost pri
delovanju (proti plačilu).
• Če se lastnosti vodotesnega ohišja poslabšajo, se obrnite na najbližjega prodajalca ali
servisnega predstavnika družbe Nikon. Vodotesna zaščita vodotesnega ohišja se lahko po
enem letu poslabša.
• Če v notranjost fotoaparata prodre voda, nemudoma prenehajte z uporabo in ga
odnesite k servisnemu predstavniku družbe Nikon.
Za vašo varnost
31
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije
Omejitve za brezžične naprave
Brezžična sprejemno-oddajna naprava v tem izdelku je skladna s predpisi za brezžične
naprave v državi prodaje in ni namenjena za uporabo v drugih državah (izdelki, kupljeni v EU
ali EFTA, so primerni za uporabo kjer koli v EU ali EFTA). Podjetje Nikon ne prevzema
odgovornosti za uporabo v drugih državah. Uporabniki, ki niso prepričani, v kateri državi je
bil izdelek prvotno prodan, naj se posvetujejo z lokalnim servisnim centrom Nikon ali
pooblaščenim servisnim zastopnikom družbe Nikon. Ta omejitev velja samo za brezžično
delovanje in ne za drugo uporabo izdelka.
Varnost
Čeprav je ena od prednosti tega izdelka ta, da drugim osebam omogoča prosto
povezovanje za brezžično izmenjavo podatkov kjer koli v dosegu brezžičnega omrežja, se
lahko zgodi naslednje, če varnost ni omogočena:
• Kraja podatkov: Zlonamerne tretje osebe lahko prestrežejo brezžične prenose podatkov
ter ukradejo ID-je uporabnikov, gesla in druge osebne podatke.
• Nepooblaščen dostop: Nepooblaščeni uporabniki lahko pridobijo dostop do omrežja in
spremenijo podatke ali opravijo druga zlonamerna dejanja. Upoštevajte, da so brezžična
omrežja zasnovana tako, da lahko posebni napadi omogočijo nepooblaščen dostop, tudi
če je varnost omogočena. Družba Nikon ni odgovorna za uhajanje podatkov ali
informacij med prenosom podatkov.
• Ne dostopajte do omrežij, za uporabo katerih nimate dovoljenja, tudi če se prikažejo v
vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. To bi se lahko namreč štelo kot
nepooblaščen dostop. Dostopajte samo do omrežij, do katerih imate dovoljen dostop.
Upravljanje osebnih informacij in zavrnitev odgovornosti
• Uporabniške informacije, ki so registrirane in konfigurirane v izdelku, vključno z
nastavitvami za brezžično povezavo LAN in drugimi osebnimi informacijami, se
lahko spremenijo ali izgubijo zaradi napak pri uporabi, statične elektrike, nesreče, okvare,
popravila ali drugih postopkov. Vedno hranite ločene kopije pomembnih informacij.
Podjetje Nikon ni odgovorno za posredno ali neposredno škodo ali izgubo dobička zaradi
spremembe ali izgube vsebine, ki je ni mogoče pripisati podjetju Nikon.
• Preden ta izdelek zavržete ali predate drugemu lastniku, uporabite možnost v
nastavitvenem meniju fotoaparata M [Reset all (Ponastavi vse)], da izbrišete vse z
izdelkom registrirane in konfigurirane uporabniške podatke, vključno z nastavitvami
brezžične povezave LAN in drugimi osebnimi podatki.
• Družba Nikon ni odgovorna za kakršno koli škodo zaradi nepooblaščene uporabe tega
izdelka s strani tretjih oseb v primeru kraje ali izgube izdelka.
32
Za vašo varnost
Previdnostni ukrepi pri izvozu ali prenosu izdelka v tujino
Za ta izdelek veljajo izvozni nadzorni predpisi (EAR) Združenih držav. Za izvoz v države, ki
niso navedene spodaj, dovoljenje Združenih držav ni potrebno. V času sestave tega besedila
za spodnje države velja embargo ali poseben nadzor: Kuba, Iran, Severna Koreja, Sudan in
Sirija (seznam se lahko spremeni).
Obvestilo za stranke v Evropi
Izjava o skladnosti (Evropa)
Družba Nikon Corporation izjavlja, da je radijska oprema tipa COOLPIX W150 skladna z
Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1838.pdf.
• Največja izhodna moč:
- Wi-Fi: 12,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP)
• Delovna frekvenca:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanalov)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
Za vašo varnost
33
Skrb za izdelek
Pri uporabi ali shranjevanju naprave upoštevajte spodaj opisane previdnostne ukrepe in
varnostna navodila iz poglavja »Za vašo varnost« (strani 23–26) in »<Pomembno> Opombe
glede odpornosti na udarce, vodotesnosti, zaščite pred prahom in kondenzacije« (strani 28–31).
Fotoaparat
Fotoaparata ne izpostavljajte močnim udarcem
Če je izdelek izpostavljen močnim udarcem ali tresenju, lahko pride do okvare. Prav tako
objektiva ne uporabljajte s silo.
Izogibajte se hitrim temperaturnim spremembam
Hitre spremembe temperature, na primer ob vstopu v ogrevano zgradbo v hladnem dnevu
ali izhodu iz nje, lahko povzročijo kondenzacijo znotraj naprave. Da bi preprečili
kondenzacijo, shranite napravo v torbico ali plastično vrečko, preden jo izpostavite hitrim
spremembam temperature.
Naprave ne izpostavljajte močnim magnetnim poljem
Ne uporabljajte ali shranjujte naprave v bližini opreme, ki ustvarja močno elektromagnetno
sevanje ali magnetna polja. Zaradi tega bi lahko prišlo do izgube podatkov ali okvare
fotoaparata.
Objektiva ne puščajte dlje časa usmerjenega proti viru močne svetlobe
Pri uporabi ali shranjevanju fotoaparata pazite, da objektiv ne bo dlje časa usmerjen proti
soncu ali drugemu viru močne svetlobe. Močna svetloba lahko poškoduje slikovno tipalo,
posledica pa je pojav učinka bele zamegljenosti na fotografijah.
Izklopite izdelek, preden odklopite vir napajanja ali odstranite pomnilniško
kartico
Ne poskušajte odstraniti baterije, ko je izdelek vklopljen oziroma med shranjevanjem ali
brisanjem slik. Če v takih okoliščinah na silo prekinete napajanje, lahko pride do izgube
podatkov oziroma poškodbe pomnilniške kartice ali notranjega vezja izdelka.
Opombe glede zaslona
• Zasloni (vključno z elektronskimi iskali) so izdelani z izjemno visoko natančnostjo; vsaj
99,99% slikovnih točk deluje in največ 0,01% jih manjka ali jih je poškodovanih. Tako ti
prikazovalniki lahko vsebujejo slikovne točke, ki vedno svetijo (belo, reče, modro ali
zeleno) ali so vedno ugasnjene (črno), vendar to ni okvara in ne vpliva na slike, posnete z
napravo.
• Pri močni svetlobi je slike na zaslonu težko videti.
• Ne pritiskajte na zaslon, sicer lahko pride do poškodbe ali okvare. Če zaslon poči, pazite,
da se ne poškodujete z razbitim steklom in da tekoči kristali iz zaslona ne pridejo v stik s
kožo, očmi ali usti.
34
Za vašo varnost
Baterija
Varnostni ukrepi pri uporabi
• Upoštevajte, da se lahko baterija pri uporabi zelo ogreje.
• Baterije ne uporabljajte v okolju, kjer je temperatura nižja od 0°C ali višja od 40°C, sicer
lahko pride do poškodbe ali okvare.
• Če pri bateriji opazite kar koli neobičajnega, na primer prekomerno segrevanje, dim ali
nenavaden vonj, takoj prenehajte uporabljati izdelek in se posvetujte s prodajalcem ali
pooblaščenim servisnim zastopnikom družbe Nikon.
• Ko baterijo odstranite iz fotoaparata ali dodatnega polnilnika baterij, jo zaradi izolacije
polov odložite v plastično vrečko.
Polnjenje baterije
Preverite napolnjenost baterije, preden uporabite fotoaparat, in jo po potrebi zamenjajte ali
napolnite.
• Pred uporabo baterijo napolnite v zaprtem prostoru pri temperaturi od 5°C do 35°C.
• Visoka temperatura baterije lahko prepreči pravilno ali popolno polnjenje baterije in
lahko zmanjša njeno učinkovitost. Upoštevajte, da je lahko baterija po uporabi vroča;
pred polnjenjem počakajte, da se ohladi.
V primeru polnjenja baterije, ki je vstavljena v ta fotoaparat, s pomočjo električnega
napajalnika ali računalnika, se baterija ne bo polnila pri temperaturi baterije pod 5°C ali
nad 55°C.
• Ko je temperatura baterije med 45°C–55°C, se lahko kapaciteta polnjenja zmanjša.
• Polnjenje prekinite, ko je baterija popolnoma napolnjena, saj bo v nasprotnem primeru
zmogljivost baterije nižja.
• Med polnjenjem se lahko temperatura baterije zviša. To je normalno in ne gre za okvaro.
Uporaba rezervnih baterij
Pri fotografiranju pomembnih dogodkov imejte s seboj po možnosti vedno napolnjene
rezervne baterije.
Uporaba baterije v mrazu
V hladnih dneh se zmogljivost baterije običajno zmanjša. Če skoraj prazno baterijo
uporabljate pri nizki temperaturi, se fotoaparat morda ne bo vklopil. Rezervno baterijo
hranite na toplem mestu in po potrebi bateriji izmenjujte. Ko se hladna baterija segreje, se
lahko del njene zmogljivosti obnovi.
Poli baterije
Umazanija na polih baterije lahko prepreči delovanje fotoaparata. Če so poli baterije
umazani, jih pred uporabo obrišite s čisto suho krpo.
Za vašo varnost
35
Polnjenje izpraznjene baterije
Vklapljanje ali izklapljanje fotoaparata, ko je vanj vstavljena izpraznjena baterija, lahko
zmanjša trajanje delovanja baterije. Pred uporabo napolnite izpraznjeno baterijo.
Shranjevanje baterije
• Kadar baterije ne uporabljate, jo vedno odstranite iz fotoaparata ali dodatnega polnilnika
baterij. Fotoaparat iz vstavljene baterije črpa manjše količine toka, čeprav ga ne
uporabljate. Baterija se lahko zaradi tega tako izprazni, da ne deluje več.
• Priporočamo, da rabljeno baterijo napolnite v šestih mesecih. Če baterijo hranite daljše
obdobje, jo ponovno napolnite vsaj enkrat na vsakih šest mesecev in fotoaparat
uporabljajte, dokler kazalnik ravni baterije ne prikazuje U, nato pa jo ponovno shranite.
• Zaradi izolacije polov baterijo položite v plastično vrečko in jo shranite v hladnem
prostoru. Baterijo je treba hraniti v suhem prostoru s temperaturo med 15°C in 25°C.
Baterije ne shranjujte na vročih ali izjemno hladnih mestih.
Trajanje baterije
Če se čas uporabe do konca napolnjene baterije pri sobni temperaturi bistveno zmanjša,
morate baterijo zamenjati. Nabavite novo baterijo.
Recikliranje rabljenih baterij
Polnilne baterije reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi, pri čemer se prepričajte, da najprej
izolirate pole s trakom.
Električni napajalnik
• Električni napajalnik EH-73P je namenjen samo združljivim napravam. Ne uporabljajte ga
z drugimi napravami ali modeli.
• Ne uporabljajte drugih kablov USB razen UC-E21. Pri uporabi drugih kablov USB razen
UC-E21 lahko pride do pregrevanja, požara ali električnega udara.
• V nobenem primeru ne uporabljajte druge znamke ali modela električnega vmesnika,
razen električnega vmesnika EH-73P, in ne uporabljajte komercialnega električnega
vmesnika USB ali polnilnika baterije za mobilni telefon. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do pregrevanja ali poškodbe fotoaparata.
• EH-73P je združljiv z električnimi vtičnicami za izmenični tok z napetostjo 100–240 V,
50/60 Hz. Pri uporabi v drugih državah po potrebi uporabite adapter za vtič (na voljo v
trgovinah). Za več informacij o adapterjih za vtič se posvetujte s svojo potovalno agencijo.
• Simboli na tem izdelku pomenijo naslednje:
D Izmenični tok, E Enosmerni tok, F Oprema razreda II (konstrukcija tega izdelka je
dvojno izolirana.)
36
Za vašo varnost
Informacije in varnostni ukrepi
Vseživljenjsko izobraževanje
Nikon je v sklopu vseživljenjskega izobraževanja zavezan k podpori in izobraževanju za izdelke.
Stalno posodobljene informacije so dostopne na naslednjih spletnih mestih:
• Za uporabnike v ZDA: https://www.nikonusa.com/
• Za uporabnike v Evropi: https://www.europe-nikon.com/support/
• Za uporabnike v Aziji, Oceaniji in na Bližnjem vzhodu: http://www.nikon-asia.com/
Obiščite ta spletna mesta, da boste imeli vedno dostop do najnovejših informacij o izdelkih,
namigov, odgovorov na pogosta vprašanja ter splošnih navodil o digitalni obdelavi fotografij in
digitalni fotografiji. Dodatne informacije lahko dobite tudi pri svojem lokalnem predstavniku za
Nikon. Za kontaktne informacije obiščite spodnji spletni naslov:
https://imaging.nikon.com/
Pred fotografiranjem pomembnih fotografij
Pred fotografiranjem pomembnih dogodkov (kot so poroke ali izleti) naredite poskusni posnetek,
da se prepričate, ali fotoaparat pravilno deluje. Nikon ne odgovarja za poškodbe ali izgubo zaradi
okvare fotoaparata.
Uporabljajte samo elektronsko dodatno opremo znamke Nikon
Nikonovi fotoaparati COOLPIX so zasnovani v skladu z najstrožjimi standardi in opremljeni s
kompleksnim elektronskim vezjem. Samo dodatna elektronska oprema znamke Nikon (vključno s
polnilniki baterij, baterijami, električnimi napajalniki in kabli USB), ki ima certifikat podjetja Nikon
posebej za uporabo s tem digitalnim fotoaparatom Nikon, je zasnovana in dokazana, da deluje v
skladu z zahtevami delovanja in varnosti.
Z UPORABO DODATNE ELEKTRONSKE OPREME, KATERE PROIZVAJALEC NI PODJETJE NIKON, LAHKO
POŠKODUJETE FOTOAPARAT IN RAZVELJAVITE NIKONOVO GARANCIJO.
Holografska nalepka ponazarja, da je dodatna oprema pristen izdelek družbe
Nikon in je pritrjena na namensko Litij-ionsko baterijo za polnjenje.
Uporaba polnilnih Li-ion baterij drugih proizvajalcev, ki niso opremljene z
Nikonovo holografsko nalepko, lahko povzroči napake v običajnem delovanju
fotoaparata ali povzroči pregrevanje baterij, njihov vžig, poškodbo ali iztekanje.
Za več informacij o dodatni opremi Nikon kontaktirajte pooblaščenega lokalnega prodajalca
izdelkov Nikon.
Za vašo varnost
37
O priročnikih
• Brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Nikon ne smete nobenega dela priročnikov, ki so
priloženi temu izdelku, na noben način razmnoževati, prenašati, kopirati, shranjevati v sistem za
shranjevanje ali prevajati v kateri koli jezik.
• Ilustracije vsebine zaslona in fotoaparata se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
• Družba Nikon si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni
specifikacije strojne ter programske opreme, opisane v tej dokumentaciji.
• Nikon ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe tega izdelka.
• Čeprav smo si prizadevali, da bi bile informacije v dokumentaciji pravilne in celovite, vas prosimo,
da morebitne napake ali pomanjkljivosti sporočite lokalnemu pooblaščenemu zastopniku družbe
Nikon (naslov je naveden drugje v tem dokumentu).
Upoštevajte obvestila o avtorskih pravicah
Skladno z zakonom o avtorskih pravicah fotografij ali posnetkov del, zaščitenih z avtorskimi
pravicami, ki so narejeni s fotoaparatom, ni dovoljeno uporabiti brez dovoljenja lastnika avtorskih
pravic. Izjeme veljajo za osebno uporabo, vendar upoštevajte, da je lahko tudi osebna uporaba
omejena v primerih fotografij ali posnetkov razstav ali predstav v živo.
Odstranjevanje naprav za shranjevanje podatkov
Upoštevajte, da brisanje slik ali formatiranje naprav za shranjevanje podatkov, kot so pomnilniške
kartice in vgrajeni pomnilniki, originalnih slikovnih podatkov ne izbriše dokončno. Izbrisane
datoteke je včasih možno obnoviti iz zavrženih pomnilniških naprav z uporabo komercialne
programske opreme, pridobljeni slikovni podatki pa se lahko uporabijo v zlonamerne namene.
Uporabnik je odgovoren za zaščito osebnih podatkov.
Preden zavržete napravo za shranjevanje podatkov ali lastništvo prenesete na drugo osebo, se
prepričajte, da ste v nastavitvenem meniju izbrali možnost M [Reset all (Ponastavi vse)] za
ponastavitev vseh nastavitev fotoaparata. Ko ste ponastavili nastavitve, izbrišite vse podatke v
napravi s komercialno programsko opremo za brisanje ali formatirajte napravo tako, da uporabite
nastavitveni meni fotoaparata M [Format memory (Formatiraj pomnilnik)] ali [Format card
(Formatiraj kartico)], nato pa jo v celoti napolnite s slikami, ki ne vsebujejo zasebnih informacij
(na primer s slikami neba). Prav tako zamenjajte sliko v nastavitvenem meniju fotoaparata M
[Welcome screen (Pozdravni zaslon)] M [On: Photo (Vklop: Fotografija)] z drugo sliko na isti
način, kot ste to naredili, preden ste zavrgli vsebino ali jo prenesli.
Pri fizičnem uničenju pomnilniških kartic pazite, da ne poškodujete sebe ali lastnine.
Conformity marking (Oznaka skladnosti)
Sledite spodnjemu postopku za prikaz nekaterih oznak o skladnosti, s katerimi je fotoaparat
skladen.
Preklopite v način za fotografiranje ali način za predvajanje M prilagodljivi gumb 4 (l) M l
Camera settings (Nastavitve fotoaparata) M k Conformity marking (Oznaka skladnosti)
38
Za vašo varnost
Čiščenje in shranjevanje
Čiščenje po uporabi fotoaparata pod vodo
Sledite postopku, opisanemu spodaj, in sperite fotoaparat s svežo vodo v roku 60 minut po uporabi
fotoaparata pod vodo ali na plaži.
1. Fotoaparat operite s čisto vodo, medtem
pa naj bo pokrov predalčka za baterije/
reže za pomnilniško kartico zaprt.
• Potopite fotoaparat v plitko posodo,
napolnjeno s svežo vodo, za 10 minut.
• Potopite fotoaparat v svežo vodo in ga
potresite v zadostni količini vode, da
odstranite vse tujke s fotoaparata.
• Ko potopite fotoaparat v vodo, lahko na površje priplava nekaj zračnih mehurčkov
skozi odprtine fotoaparata, na primer odprtine v mikrofonu ali zvočnikih. To ni okvara.
2. Obrišite vodne kapljice z mehko krpo in osušite fotoaparat na dobro
prezračevanem in senčnem mestu.
• Položite fotoaparat na suho krpo, da se posuši.
• Fotoaparata ne sušite z vročim zrakom iz sušilnika za lase ali obleke.
3. Prepričajte se, da na fotoaparatu ni nobenih vodnih kapljic, odprite pokrov
predalčka za baterije/reže za pomnilniško kartico in uporabite mehko, suho
krpo, da nežno obrišete preostalo vodo ali pesek, ki je ostal na vodotesnem
ohišju ali znotraj fotoaparata.
• Če pokrov zaprete, ko je še moker na notranji strani, lahko to pripelje do kondenzacije
ali okvare.
Čiščenje fotoaparata po uporabi v drugih pogojih,
razen pod vodo
Uporabite puhalnik, da odstranite prah in vlakna, ki so pritrjena na objektiv, zaščito objektiva, zaslon
ali ohišje fotoaparata. Prstne odtise in druge madeže, ki jih ni mogoče odstraniti s puhalnikom,
nežno obrišite z mehko, suho krpo. Brisanje s prevelikim pritiskom ali grobo krpo lahko poškoduje
fotoaparat ali povzroči okvaro.
Za vašo varnost
39
Shranjevanje
Odstranite baterijo, če fotoaparata dlje časa ne boste uporabljali. Za preprečevanje nastanka
plesni vsaj enkrat mesečno vzemite fotoaparat z mesta, kjer ga hranite.
Vklopite fotoaparat in nekajkrat sprostite zaklop, preden ga znova pospravite. Pri shranjevanju
fotoaparata se izogibajte:
• Prostorom, ki so slabo zračni ali imajo vlažnost nad 60%
• Prostorom, izpostavljenim temperaturam, višjim od 50°C ali nižjim od –10°C
• Prostorom poleg opreme, ki proizvaja močna elektromagnetna polja, na primer televizor
ali radio
Pri shranjevanju fotoaparata upoštevajte varnostne ukrepe, navedene v razdelkih »Baterija«
(stran 35) v »Skrb za izdelek« (stran 34).
40
Za vašo varnost
Tehnične opombe
Odpravljanje napak
Če fotoaparat ne deluje v skladu s pričakovanji, preverite naslednje, preden se obrnete na
prodajalca ali pooblaščenega servisnega zastopnika družbe Nikon.
• Težavo lahko odpravite tako, da izklopite fotoaparat.
• Če ne najdete teme, ki jo iščete, preberite razdelek »Pojavila se je težava« v podrobnem
»Spletni priročnik« (stran 2) in na spletnem mestu družbe Nikon za svojo regijo.
Težava
Vzrok/rešitev
Fotoaparat je vklopljen,
vendar se ne odziva.
• Počakajte na konec snemanja.
• Če težave s tem ne odpravite, ugasnite fotoaparat.
Če se fotoaparat ne ugasne, odstranite in znova vstavite
baterijo ali baterije, oziroma če uporabljate napajalnik, ga
odklopite in znova povežite.
Upoštevajte, da bodo vsi trenutno snemani podatki izgubljeni,
medtem ko odstranitev ali izključitev vira napajanja ne bo
vplivala na že posnete podatke.
Fotoaparata ni mogoče
vklopiti.
Baterija je izpraznjena.
Fotoaparat se brez opozorila
izklopi.
• Fotoaparat se samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo
(funkcija za samodejni izklop).
• Fotoaparat in baterija morda ne bosta pravilno delovala pri
nizkih temperaturah.
• Notranjost fotoaparata ali baterije se je zelo ogrela. Pustite
fotoaparat izklopljen, dokler se njegova notranjost ne ohladi,
in ga nato poskusite spet vklopiti.
Zaslon je prazen.
• Fotoaparat je izklopljen.
• Baterija je izpraznjena.
• Fotoaparat se samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo
(funkcija za samodejni izklop).
• Fotoaparat je povezan s televizorjem ali računalnikom.
• Fotoaparat ne fotografira, ko je možnost [Choose a style
(Izberi slog)] nastavljena na [Shoot at intervals
(Fotografiraj ob intervalih)].
• Fotoaparat ne fotografira, ko je možnost [Choose a style
(Izberi slog)] nastavljena na [Add light trails (Dodaj
svetlobne sledi)].
Fotoaparat se močno ogreje.
Fotoaparat se lahko zelo ogreje pri daljši uporabi, na primer pri
snemanju videoposnetkov ali pošiljanju slik, oziroma pri uporabi
v vročem okolju; ne gre za okvaro.
41
Odobrene pomnilniške kartice
Ta fotoaparat podpira pomnilniške kartice SD, SDHC in SDXC.
• Za snemanje videoposnetkov priporočamo, da uporabljate pomnilniške kartice SD
razreda 6 (hitrostni razred V6 za video) ali hitrejšega hitrostnega razreda. Pri uporabi
pomnilniških kartic z nižjim hitrostnim razredom se lahko snemanje videoposnetka
nepričakovano prekine.
• Če uporabljate čitalec kartic, se prepričajte, da je združljiv z vašo pomnilniško kartico.
• Za funkcije, delovanje in omejitve pri uporabi se obrnite na proizvajalca.
Informacije o blagovnih znamkah
• Windows je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
• Besedna oznaka in logotip Bluetooth® sta registrirani blagovni znamki v lasti podjetja
Bluetooth SIG, Inc. in podjetje Nikon Corporation uporablja ti oznaki skladno z licenco.
• Apple®, App Store®, logotipi Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® in
iBooks so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. v ZDA in
drugih državah.
• Android, Google Play in logotip Google Play so blagovne znamke Google LLC. Robot
Android se reproducira in spreminja na podlagi dela, ki ga je ustvaril in dal v javno rabo
Google ter se uporablja skladno z določili, opisanimi v licenci Creative Commons 3.0
Attribution License.
• iOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc. v
ZDA in/ali drugih državah, njeno uporabo pa ureja licenca.
• Adobe, logotip Adobe, Acrobat in Reader so registrirane blagovne znamke ali blagovne
znamke družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.
• Logotipi SDXC, SDHC in SD so blagovne znamke podjetja SD-3C, LLC.
• PictBridge je blagovna znamka.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke podjetja HDMI Licensing, LLC.
42
Tehnične opombe
• Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi
Alliance.
• Vsa ostala trgovska imena, omenjena v teh navodilih ali ostali dokumentaciji, priloženi
Nikonovemu izdelku, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke posameznih
podjetij.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Ta izdelek ima AVC Patent Portfolio License za osebno in nekomercialno uporabo s strani
uporabnika za (i) kodiranje video posnetkov v skladu s standardom AVC (»video AVC«) in/ali
(ii) dekodiranje video posnetkov AVC, ki jih je uporabnik zakodiral za osebno in
nekomercialno uporabo in/ali jih je pridobil pri ponudniku video posnetkov, ki ima licenco
za posredovanje video posnetkov AVC. Nobena licenca se ne podeli in ne velja za nobenega
drugega uporabnika. Dodatne informacije lahko dobite pri družbi MPEG LA, L.L.C.
Obiščite spletno mesto https://www.mpegla.com.
Licenca FreeType (FreeType2)
Deli te programske opreme so zaščiteni z avtorskimi pravicami © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org). Vse pravice pridržane.
Licenca MIT (HarfBuzz)
Deli te programske opreme so zaščiteni z avtorskimi pravicami © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Vse pravice pridržane.
Tehnične opombe
43
44
Tehnične opombe
Tehnične opombe
45
Garancijski pogoji - Nikonova evropska garancija
Spoštovani kupec izdelkov Nikon,
hvala, ker ste kupili ta Nikonov izdelek. Če boste potrebovali garancijske storitve
za Nikonov izdelek, se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili ali člana
pooblaščene mreže serviserjev na prodajnem področju, ki ga pokriva podjetje
Nikon Europe B.V. (Evropa/Rusija/druge države). Podrobnosti najdete na tej
spletni strani:
https://www.europe-nikon.com/support
Preden se obrnete na prodajalca ali pooblaščenega serviserja, vam priporočamo,
da pozorno preberete navodila za uporabo in se tako izognete neprijetnostim.
Zagotavljamo vam enoletno garancijo za kakršne koli napake v izdelavi od
prvega dne nakupa originalne opreme Nikon. Če se v času garancije izkaže, da je
prišlo do okvare zaradi slabega materiala ali slabe izdelave, bo naša mreža
pooblaščenih serviserjev, ki ga pokriva podjetje Nikon Europe B.V. brez
zaračunavanja opravljenega dela ali nadomestnih delov popravila izdelek v
skladu s spodnjimi pogoji. Nikon si pridržuje pravico, da (po lastni presoji)
zamenja ali popravi izdelek.
1. Ta garancija je veljavna samo v primeru, da skupaj z izdelkom predložite
celotno garancijsko kartico in originalni račun, na katerem so razvidni datum
nakupa, tip izdelka in ime prodajalca. Nikon si pridržuje pravico, da zavrne
brezplačne garancijske storitve, če se zgoraj omenjena dokumentacija ne
predloži ali če so vsebovane informacije nepopolne ali nečitljive.
2. Ta garancija ne krije:
• vzdrževalnih del in popravil ali zamenjav delov zaradi normalne obrabe;
• sprememb zaradi nadgradnje, ki spreminja prvotni namen izdelka, kot je
opisan v navodilih za uporabo, brez predhodnega pisnega soglasja
podjetja Nikon;
• stroškov prevoza in vseh tveganj prevoza, ki so neposredno ali posredno
povezani z garancijo izdelkov;
46
Tehnične opombe
• katerih koli okvar, ki so posledica sprememb ali nastavitev na izdelku, brez
predhodnega pisnega soglasja podjetja Nikon, z namenom, da bi ustrezal
veljavnim lokalnim ali nacionalnim tehničnim standardom katere koli
druge države, za katero izdelek ni bil prvotno zasnovan in/ali izdelan.
3. Garancija ni veljavna v primerih:
• poškodb, povzročenih z napačno uporabo, vključno z (a ne omejeno na)
nenamensko uporabo, ali z uporabo v nasprotju z navodili za uporabo ter
vzdrževanje in namestitev in z uporabo izdelka v nasprotju z veljavnimi
varnostnimi standardi v državi, kjer se izdelek uporablja;
• poškodb, povzročenih zaradi nezgod, vključno s (a ne omejeno na)
strelami, vodo, požarom, napačno uporabo in zanemarjanjem;
• sprememb, popačenja, nečitljivosti ali odstranitve številke modela ali
serijske številke z izdelka;
• poškodb, povzročenih zaradi popravil ali prilagoditev, ki so bile izvedene s
strani nepooblaščenega serviserja ali osebe;
• napak v katerem koli sistemu, v katerega je bil izdelek priključen ali s
katerim je bil uporabljen.
4. Garancija za servisiranje ne vpliva na osnovne pravice kupca v skladu z
veljavnimi nacionalni zakoni niti na pravice kupca zoper prodajalca iz naslova
kupoprodajne pogodbe.
Opomba: Seznam vseh pooblaščenih Nikonovih servisov v spletu lahko najdete
na naslovu (https://www.europe-nikon.com/service/).
Tehnične opombe
47
Brez pisnega dovoljenja podjetja NIKON CORPORATION ni
dovoljeno nikakršno razmnoževanje tega priročnika, niti v celoti
niti delno (dovoljeni so le krajši navedki v člankih ali ocenah).
CT9D01(Y0)
2019
6MQ044Y0-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising