Nikon | COOLPIX B500 | Nikon COOLPIX B500 Referenčni priročnik (celotna navodila)

Nikon COOLPIX B500 Referenčni priročnik (celotna navodila)
DIGITALNI FOTOAPARAT
Referenčni priročnik
• Pred uporabo fotoaparata temeljito preberite ta navodila
za uporabo.
• Da boste fotoaparat pravilno uporabljali, pred uporabo
temeljito preberite poglavje »Za vašo varnost« (stran vi).
• Ko preberete ta navodila, jih shranite na mestu, kjer bodo
hitro dostopna tudi v prihodnje.
Hitro iskanje tem
Na to stran se lahko vrnete tako, da tapnete ali kliknete
koli strani.
v spodnjem desnem kotu katere
Glavne teme
Uvod..................................................................................................................................................... iii
Kazalo vsebine................................................................................................................................... x
Deli fotoaparata ................................................................................................................................ 1
Začetek................................................................................................................................................. 9
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja .................................................................16
Povezovanje s pametno napravo (SnapBridge) ..................................................................23
Fotografske funkcije ......................................................................................................................32
Funkcije predvajanja .....................................................................................................................68
Videoposnetki..................................................................................................................................80
Povezava fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom...........................91
Uporaba menija ........................................................................................................................... 102
Tehnične opombe....................................................................................................................... 148
Splošne teme
Za vašo varnost
Povezovanje s
pametno napravo
Izbira načina za
fotografiranje
Uporaba zooma
Način
neprekinjenega
fotografiranja
Urejanje slik
(fotografij)
Odpravljanje težav
Stvarno kazalo
ii
Uvod
Preberite najprej
Hvala, ker ste kupili digitalni fotoaparat Nikon COOLPIX B500.
Simboli in ustaljene označbe v tem priročniku
• Tapnite ali kliknite
tem« (Aii).
• Simboli
v spodnjem desnem kotu vsake strani, da prikažete »Hitro iskanje
Simbol
Opis
B
Ikona označuje opozorila in informacije, ki jih je treba obvezno prebrati pred
uporabo fotoaparata.
C
Ikona označuje opombe in informacije, ki jih je treba obvezno prebrati pred
uporabo fotoaparata.
A
Ikona označuje druge strani, na katerih najdete ustrezne dodatne informacije.
• »Pomnilniške kartice« se v tem priročniku nanašajo na pomnilniške kartice SD, SDHC in
SDXC.
• V tem priročniku se za pametne telefone in tablične računalnike uporablja izraz
»pametne naprave«.
• Tovarniška nastavitev, ki velja ob nakupu, se imenuje »privzeta nastavitev«.
• Na zaslonu fotoaparata prikazana imena menijskih elementov, imena gumbov
fotoaparata ali sporočila, prikazana na računalniškem zaslonu, so izpisana s krepko pisavo.
• Primeri zaslonskih prikazov v tem priročniku včasih namenoma ne prikazujejo slike, da so
kazalniki na zaslonu bolje vidni.
iii
Uvod
Preberite najprej
Informacije in previdnostni ukrepi
Vseživljenjsko izobraževanje
Podjetje Nikon je v sklopu »vseživljenjskega izobraževanja« zavezano k podpori in izobraževanju za
izdelke. Stalno posodobljene informacije so dostopne na naslednjih spletnih mestih:
• Za uporabnike v ZDA: http://www.nikonusa.com/
• Za uporabnike v Evropi: http://www.europe-nikon.com/support/
• Za uporabnike v Aziji, Oceaniji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki: http://www.nikon-asia.com/
Obiščite ta spletna mesta, da boste vedno imeli dostop do najnovejših informacij o izdelkih,
namigov, odgovorov na pogosta vprašanja ter splošnih navodil o digitalni obdelavi fotografij in
digitalni fotografiji. Dodatne informacije prejmete tudi pri lokalnem pooblaščenem prodajalcu
Nikon. Podatke za stik poiščite na spodnjem spletnem mestu:
http://imaging.nikon.com/
Uporabljajte samo dodatno elektronsko opremo znamke Nikon
Fotoaparati Nikon COOLPIX so zasnovani po najvišjih standardih in opremljeni s kompleksnim
elektronskim vezjem. Samo elektronska dodatna oprema znamke Nikon (vključno s polnilniki
baterij, baterijami in električnimi vmesniki), ki nosi uradni pečat proizvajalca Nikon o skladnosti z
vašim digitalnim fotoaparatom Nikon, je zasnovana in preizkušena, da izpolnjuje delovne in
varnostne zahteve vgrajenih elektronskih vezij.
Z UPORABO DODATNE ELEKTRONSKE OPREME, KATERE PROIZVAJALEC NI PODJETJE NIKON,
LAHKO POŠKODUJETE FOTOAPARAT IN RAZVELJAVITE GARANCIJO NIKON.
Za dodatne informacije o dodatkih znamke Nikon se obrnite na lokalnega pooblaščenega
prodajalca podjetja Nikon.
Pred fotografiranjem pomembnih dogodkov
Preden začnete fotografirati pomembne dogodke (npr. poroke ali preden vzamete fotoaparat na
potovanje), naredite testni posnetek, da zagotovite, da fotoaparat pravilno deluje. Podjetje Nikon
ne bo odgovorno za nastalo škodo ali izgubo dobička, ki je posledica napačnega delovanja izdelka.
iv
Uvod
Preberite najprej
O navodilih
• Brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Nikon ni dovoljeno nobenega dela navodil,
priloženih temu izdelku, na noben način razmnoževati, prenašati, kopirati, shranjevati v sistem za
shranjevanje ali prevajati v kateri koli jezik.
• Ilustracije in zaslonska vsebina, prikazane v tem priročniku, se lahko razlikujejo od dejanskega
izdelka.
• Nikon si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni specifikacije
strojne ter programske opreme, opisane v teh navodilih.
• Nikon ne prevzema odgovornosti za poškodbe, nastale pri uporabi tega izdelka.
• Ker smo se izredno potrudili, da bi bile informacije v navodilih za uporabo pravilne in celovite, bi
vam bili hvaležni, če bi morebitne napake ali pomanjkljivosti sporočili lokalnemu pooblaščenemu
prodajalcu Nikon (naslov je označen posebej).
Upoštevajte obvestila o avtorskih pravicah
Skladno z zakonom o avtorskih pravicah fotografij ali posnetkov del, zaščitenih z avtorskimi
pravicami, ki so narejeni s fotoaparatom, ni dovoljeno uporabiti brez dovoljenja lastnika avtorskih
pravic. Izjeme veljajo za osebno uporabo, vendar upoštevajte, da je lahko tudi osebna uporaba
omejena v primerih fotografij ali posnetkov razstav ali predstav v živo.
Odstranjevanje naprav za shranjevanje podatkov
Upoštevajte, da brisanje slik ali formatiranje naprav za shranjevanje podatkov, kot so pomnilniške
kartice in vgrajeni pomnilniki, originalnih slikovnih podatkov ne izbriše dokončno. Izbrisane
datoteke je včasih mogoče pridobiti iz zavrženih naprav za shranjevanje s pomočjo komercialne
programske opreme, pridobljeni slikovni podatki pa se lahko uporabijo v zlonamerne namene.
Uporabnik je odgovoren za zaščito takšnih podatkov.
Preden zavržete pomnilniško napravo ali prenesete lastništvo na drugo osebo, z možnostjo Reset
all (Ponastavi vse) v nastavitvenem meniju (A103) ponastavite vse nastavitve fotoaparata. Ko
ste ponastavili nastavitve, s komercialno programsko opremo za brisanje izbrišite vse podatke v
napravi oziroma z možnostjo Format memory (Formatiranje pomnilnika) ali Format card
(Formatiranje kartice) v nastavitvenem meniju (A103) formatirajte napravo in jo nato
popolnoma napolnite s slikami, ki ne vsebujejo zasebnih informacij (denimo s slikami neba).
Pri fizičnem uničevanju pomnilniških kartic pazite, da ne poškodujete sebe ali lastnine.
Conformity Marking (Oznaka za skladnost)
Za prikaz nekaterih oznak skladnosti, ki jih fotoaparat izpolnjuje, sledite spodnjim navodilom.
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Conformity marking (Oznaka za skladnost) M
gumb k
v
Uvod
Preberite najprej
Za vašo varnost
Pred uporabo tega izdelka v celoti preberite poglavje »Za vašo varnost«, da preprečite škodo
na lastnini ali poškodbe sebe ali drugih.
Ta varnostna navodila shranite na mesto, kjer jih bodo lahko prebrali vsi uporabniki tega
izdelka.
NEVARNOST
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, obstaja visoko
tveganje za smrt ali težje poškodbe.
OPOZORILO
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, lahko povzročite smrt
ali težje poškodbe.
POZOR
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, lahko povzročite
poškodbo ali materialno škodo.
OPOZORILO
• Ne uporabljajte med hojo ali upravljanjem motornih vozil. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega udara ali druge poškodbe.
• Ne razstavljajte ali spreminjajte tega izdelka. Ne dotikajte se notranjih delov, ki postanejo
vidni zaradi padca ali kakšne druge nesreče. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa,
lahko pride do električnega udara ali druge poškodbe.
• Če opazite kakršne koli nepravilnosti, da na primer iz izdelka prihaja dim ali nenavadne
vonjave ali se izdelek greje, baterije ali vir napajanja takoj odklopite. Nadaljnja uporaba
lahko povzroči požar, opekline ali druge poškodbe.
• Skrbite, da bo izdelek suh. Izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami. Vtiča se ne dotikajte z
mokrimi rokami. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali
električnega udara.
• Pazite, da vaša koža ni v daljšem stiku s tem izdelkom, medtem ko je ta vključen ali
priklopljen. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
nizkotemperaturnih opeklin.
• Tega izdelka ne uporabljajte v bližini vnetljivega prahu ali plinov, npr. propana, bencina
ali aerosolov. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do eksplozije ali
požara.
• Bliskavice ne usmerjajte v voznika motornega vozila. Če ne upoštevate tega varnostnega
ukrepa, lahko pride do nesreč.
vi
Uvod
Za vašo varnost
• Hranite nedosegljivo otrokom. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride
do poškodb ali okvare izdelka. Poleg tega upoštevajte, da majhni deli predstavljajo
nevarnost zadušitve. Če bi otrok pogoltnil kateri koli del tega izdelka, takoj poiščite
zdravniško pomoč.
• Pasov ne zvijajte ali ovijajte okoli svojega vratu. Če ne upoštevate tega varnostnega
ukrepa, lahko pride do nesreč.
• Ne uporabljajte polnilnih baterij, polnilnikov ali napajalnikov, ki niso posebej namenjeni
uporabi s tem izdelkom. Ko uporabljajte polnilne baterije, polnilnike in napajalnike,
namenjene uporabi s tem izdelkom:
- Ne poškodujte, spreminjajte, na silo vlecite ali upogibajte kablov, nanje ne
postavljajte težkih predmetov ali jih izpostavljajte vročini ali ognju.
- Ne uporabljajte potovalnih pretvornikov ali vmesnikov z možnostjo pretvarjanja
napetosti ali enosmernega toka v izmenični.
Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali električnega udara.
• Če električni napajalnik uporabljate med nevihto, se ne dotikajte napajalnika. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega udara.
• Na mestih, ki so izpostavljena izjemno visokim ali nizkim temperaturam, se z golimi
rokami ne dotikajte izdelka. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
opeklin ali omrzlin.
POZOR
• Ta izdelek izklopite, kjer je njegova uporaba prepovedana. Onemogočite brezžične
funkcije, ko je uporaba brezžičnih naprav prepovedana. Radio-frekvenčne emisije, ki jih
oddaja ta izdelek, lahko motijo opremo na letalu ali v bolnišnicah ter drugih zdravstvenih
objektih.
• Odstranite baterije in odklopite napajalnik, če tega izdelka dlje časa ne boste uporabljali.
Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare izdelka.
• Ne dotikajte se premičnih delov objektiva ali drugih premičnih delov. Če ne upoštevate
tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodbe.
• Ne prožite bliskavice, kadar je v stiku ali v bližini kože ali predmetov. Če ne upoštevate
tega varnostnega ukrepa, lahko pride do opeklin ali požara.
• Izdelka ne puščajte na mestih, kjer bo dlje časa izpostavljen izjemno visokim
temperaturam, na primer v zaprtem avtomobilu ali na neposredni sončni svetlobi. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare izdelka.
vii
Uvod
Za vašo varnost
NEVARNOST za baterije
• Z baterijami ravnajte lepo. Če ne upoštevate naslednjih varnostih ukrepov, lahko baterije
začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo:
- Ne poskušajte polniti nepolnilnih baterij.
- Baterij ne izpostavljajte ognju ali prekomerni vročini.
- Ne razstavljajte.
- Ne povzročite kratkega stika na polih z dotikom verižice, lasnih sponk ali drugih
kovinskih predmetov.
- Ne izpostavljajte baterij ali izdelkov z vstavljenimi baterijami močnim fizičnim
udarcem.
• Vse polnilne baterije EN-MH2 polnite hkrati v kompletu po štiri. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko polnilne baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali
vnamejo.
• Če tekočina iz baterije pride v stik z očmi, jih sperite z obilo čiste vode in takoj poiščite
zdravniško pomoč. Če tega ne naredite takoj, lahko pride do poškodb oči.
OPOZORILO za baterije
• Ne odstranite in ne poškodujte ohišja baterije. Nikoli ne uporabljajte baterij s
poškodovanim ohišjem. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko baterije
začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo.
• Hranite baterije nedosegljive otrokom. Če otrok pogoltne baterijo, takoj poiščite
zdravniško pomoč.
• Izdelka ne potopite v vodo ali ga izpostavljajte dežju. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare izdelka. Če bi se izdelek zmočil, ga
povsem osušite z brisačo ali podobnim pripomočkom.
• Če opazite kakršne koli spremembe pri baterijah, kot je na primer razbarvanje ali
deformacija, jih takoj prenehajte uporabljati. Prenehajte polniti polnilne baterije EN-MH2,
če se ne napolnijo v določenem časovnem obdobju. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo.
• Vstavite baterije, tako da so pravilno usmerjene. Ne mešajte starih in novih baterij ali
baterij različnih vrst. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko baterije začnejo
puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo.
• Pred odstranitvijo izolirajte pole baterije s trakom. Če pridejo kovinski predmeti v stik s
poli, se lahko baterija zaradi tega pregreje, poči ali povzroči požar. Baterije reciklirajte ali
odstranite skladno z lokalnimi predpisi.
viii
Uvod
Za vašo varnost
• Če pride tekočina iz baterije v stik s kožo ali oblačili, prizadeto območje takoj sperite z
oblilo čiste vode. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do draženja
kože.
ix
Uvod
Za vašo varnost
Kazalo vsebine
Hitro iskanje tem.............................................................................................................................. ii
Glavne teme.................................................................................................................................................................................... ii
Splošne teme.................................................................................................................................................................................. ii
Uvod.................................................................................................................................................... iii
Preberite najprej.................................................................................................................................................. iii
Simboli in ustaljene označbe v tem priročniku........................................................................................................ iii
Informacije in previdnostni ukrepi .................................................................................................................................. iv
Za vašo varnost .................................................................................................................................................... vi
Deli fotoaparata ............................................................................................................................... 1
Ohišje fotoaparata ............................................................................................................................................... 2
Zaslon....................................................................................................................................................................... 4
Prikaz informacij na zaslonu (gumb s)................................................................................................................. 4
Med fotografiranjem................................................................................................................................................................. 5
Med predvajanjem..................................................................................................................................................................... 7
Začetek................................................................................................................................................ 9
Pritrjevanje pasu fotoaparata in pokrovčka objektiva......................................................................... 10
Vstavljanje baterij in pomnilniške kartice ................................................................................................ 11
Primerne baterije....................................................................................................................................................................... 11
Odstranjevanje baterij in pomnilniške kartice......................................................................................................... 12
Pomnilniške kartice in notranji pomnilnik................................................................................................................. 12
Spreminjanje naklona zaslona ..................................................................................................................... 13
Nastavitev fotoaparata.................................................................................................................................... 14
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja ................................................................ 16
Fotografiranje..................................................................................................................................................... 17
Uporaba bliskavice................................................................................................................................................................... 19
Snemanje videoposnetkov................................................................................................................................................. 19
Predvajanje slik .................................................................................................................................................. 20
Brisanje slik .......................................................................................................................................................... 21
Zaslon za izbiro slik za brisanje ......................................................................................................................................... 22
x
Kazalo vsebine
Povezovanje s pametno napravo (SnapBridge) ................................................................. 23
Namestitev aplikacije SnapBridge .............................................................................................................. 24
Povezovanje fotoaparata in pametne naprave...................................................................................... 25
Onemogočanje ali omogočanje brezžične povezave....................................................................................... 28
Prenos slike in oddaljeno fotografiranje................................................................................................... 29
Prenos slike ................................................................................................................................................................................... 29
Oddaljeno fotografiranje...................................................................................................................................................... 30
Če se v iOS prikaže pogovorno okno v zvezi s povezavami Wi-Fi.............................................................. 30
Če slik ni mogoče uspešno prenesti............................................................................................................................. 31
Fotografske funkcije ..................................................................................................................... 32
Izbira načina za fotografiranje...................................................................................................................... 33
Način A (samodejno) .................................................................................................................................... 34
Uporaba ustvarjalnega drsnika......................................................................................................................................... 34
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja).............................................. 36
Namigi in opombe o scenskem načinu...................................................................................................................... 37
Fotografiranje z enostavno panoramo........................................................................................................................ 43
Predvajanje enostavne panorame ................................................................................................................................. 45
Ustvarjalni način (uporaba učinkov pri fotografiranju)....................................................................... 46
Način pametnega portreta (poudarjanje človeških obrazov pri fotografiranju) ....................... 48
Uporaba časomerilca nasmeha ....................................................................................................................................... 49
Uporaba kolaža avtoportretov.......................................................................................................................................... 50
Nastavljanje funkcij fotografiranja z večnamenskim izbirnikom..................................................... 51
Način bliskavice ................................................................................................................................................. 52
Self-timer (Samosprožilec)............................................................................................................................. 54
Macro Mode (Način za makrofotografiranje) (Ustvarjanje bližnjih posnetkov) ......................... 56
Exposure compensation (Izravnava osvetlitve) (Prilagajanje svetlosti) ........................................ 57
Uporaba zooma ................................................................................................................................................. 58
Ostrenje ................................................................................................................................................................ 60
Sprožilec ......................................................................................................................................................................................... 60
Uporaba AF z iskanjem cilja................................................................................................................................................ 60
Uporaba funkcije zaznavanja obrazov......................................................................................................................... 61
Uporaba funkcije mehčanja kože ................................................................................................................................... 62
Motivi, ki niso primerni za samodejno ostrenje ..................................................................................................... 62
Zaklepanje izostritve ............................................................................................................................................................... 63
Privzete nastavitve (bliskavica, samosprožilec in način za makrofotografiranje)...................... 64
Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati hkrati pri fotografiranju........................................................ 66
xi
Kazalo vsebine
Funkcije predvajanja .................................................................................................................... 68
Povečava med predvajanjem ....................................................................................................................... 69
Predvajanje sličic/koledarski prikaz............................................................................................................ 70
Način razvrstitve po datumu......................................................................................................................... 71
Predvajanje in brisanje slik v zaporedju.................................................................................................... 72
Prikaz slik v zaporedju............................................................................................................................................................. 72
Brisanje slik v zaporedju........................................................................................................................................................ 73
Urejanje slik (fotografij)................................................................................................................................... 74
Pred urejanjem slik................................................................................................................................................................... 74
Quick Effects (Hitri učinki): Spreminjanje barvnega odtenka ali vzdušja................................................ 74
Quick Retouch (Hitro retuširanje): Povečanje kontrasta in nasičenosti................................................... 75
D-Lighting: Povečevanje svetlosti in kontrasta ...................................................................................................... 75
Red-eye Correction (Zmanjšanje učinka rdečih oči): Popravek učinka rdečih oči pri
fotografiranju z bliskavico.................................................................................................................................................... 76
Glamour Retouch (Glamurozno retuširanje): Spreminjanje človeških obrazov ................................. 76
Small Picture (Majhna slika): Pomanjšanje velikosti slike.................................................................................. 78
Izrez: Ustvarjanje obrezane kopije .................................................................................................................................. 79
Videoposnetki................................................................................................................................. 80
Osnovne funkcije snemanja in predvajanja videoposnetkov........................................................... 81
Zajem fotografij med snemanjem videoposnetkov............................................................................. 84
Način za kratke videoposnetke (združevanje videoizrezkov za ustvarjanje kratkih
videoposnetkov)................................................................................................................................................ 85
Uporaba posebnih učinkov................................................................................................................................................ 87
Postopki, ki so na voljo med predvajanjem videoposnetka.............................................................. 88
Urejanje videoposnetkov............................................................................................................................... 89
Shranjevanje samo želenih delov iz videoposnetkov ........................................................................................ 89
Shranjevanje sličice iz videoposnetka kot fotografije......................................................................................... 90
Povezava fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom.......................... 91
Uporaba slik ........................................................................................................................................................ 92
Ogled slik na televizorju ................................................................................................................................. 93
Tiskanje slik brez uporabe računalnika ..................................................................................................... 95
Povezava fotoaparata s tiskalnikom .............................................................................................................................. 95
Tiskanje vsake slike posebej ............................................................................................................................................... 96
Tiskanje več slik .......................................................................................................................................................................... 97
Prenos slik v računalnik (ViewNX-i)............................................................................................................. 99
Nameščanje programa ViewNX-i.................................................................................................................................... 99
Prenos slik v računalnik.......................................................................................................................................................... 99
xii
Kazalo vsebine
Uporaba menija .......................................................................................................................... 102
Funkcije menijev ............................................................................................................................................. 103
Zaslon za izbiro slik................................................................................................................................................................ 105
Seznami menijev ............................................................................................................................................. 106
Meni za fotografiranje ......................................................................................................................................................... 106
Meni za videoposnetke ...................................................................................................................................................... 107
Meni za predvajanje ............................................................................................................................................................. 107
Meni za omrežje...................................................................................................................................................................... 108
Nastavitveni meni.................................................................................................................................................................. 109
Meni za fotografiranje (običajne možnosti fotografiranja).............................................................. 110
Image Mode (Način slike) (velikost in kakovost slike)...................................................................................... 110
Meni za fotografiranje (v načinu A (samodejno)) ............................................................................ 111
White Balance (Nastavitev beline) (prilagoditev barvnega odtenka).................................................... 111
Način neprekinjenega fotografiranja......................................................................................................................... 113
ISO Sensitivity (Občutljivost ISO) .................................................................................................................................. 115
AF Area Mode (Način delovanja z območjem AF) ............................................................................................ 116
Autofocus Mode (Način samodejne izostritve)................................................................................................... 119
Meni pametnega portreta ........................................................................................................................... 120
Self-Collage (Kolaž avtoportretov)............................................................................................................................... 120
Blink Proof (Proti mežikanju) ........................................................................................................................................... 121
Meni za videoposnetke................................................................................................................................. 122
Movie Options (Možnosti videoposnetkov).......................................................................................................... 122
Autofocus Mode (Način samodejne izostritve)................................................................................................... 126
Movie VR (VR za videoposnetke) .................................................................................................................................. 127
Wind Noise Reduction (Zmanjšanje šuma vetra)............................................................................................... 127
Frame Rate (Hitrost snemanja) ...................................................................................................................................... 128
Meni za predvajanje....................................................................................................................................... 129
Mark for Upload (Označi za prenos)........................................................................................................................... 129
Slide Show (Diaprojekcija)................................................................................................................................................ 130
Protect (Zaščita) ...................................................................................................................................................................... 131
Rotate Image (Obrni sliko)................................................................................................................................................ 131
Copy (Kopiranje) (kopiranje iz pomnilniške kartice v notranji pomnilnik in obratno)................. 132
Sequence Display Options (Možnosti prikaza zaporedja) ............................................................................ 133
Meni za omrežje .............................................................................................................................................. 134
Upravljanje tipkovnice za vnos besedila.................................................................................................................. 135
xiii
Kazalo vsebine
Nastavitveni meni ........................................................................................................................................... 136
Time Zone and Date (Časovni pas in datum)....................................................................................................... 136
Monitor Settings (Nastavitve zaslona)....................................................................................................................... 138
Date Stamp (Datumski žig) .............................................................................................................................................. 139
Photo VR (VR za fotografije)............................................................................................................................................. 140
AF Assist (Pomožna luč za izostritev)......................................................................................................................... 140
Digital Zoom (Digitalni zoom) ....................................................................................................................................... 141
Sound Settings (Nastavitve zvoka).............................................................................................................................. 141
Auto Off (Samodejni izklop) ............................................................................................................................................ 142
Format Card (Formatiranje kartice)/Format Memory (Formatiranje pomnilnika) ......................... 143
Language (Jezik) ..................................................................................................................................................................... 143
Image Comment (Komentar slike).............................................................................................................................. 144
Informacije o avtorskih pravicah .................................................................................................................................. 145
Location Data (Podatki o lokaciji)................................................................................................................................. 146
Reset All (Ponastavi vse)..................................................................................................................................................... 146
Battery Type (Vrsta baterije)............................................................................................................................................. 147
Conformity Marking (Oznaka za skladnost)........................................................................................................... 147
Firmware Version (Različica strojne programske opreme)........................................................................... 147
Tehnične opombe...................................................................................................................... 148
Opombe ............................................................................................................................................................. 149
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije ...................................................................................... 150
Skrb za izdelek.................................................................................................................................................. 152
Fotoaparat.................................................................................................................................................................................. 152
Baterije .......................................................................................................................................................................................... 153
Pomnilniške kartice............................................................................................................................................................... 154
Čiščenje in shranjevanje ............................................................................................................................... 155
Čiščenje........................................................................................................................................................................................ 155
Shranjevanje.............................................................................................................................................................................. 155
Sporočila o napakah....................................................................................................................................... 156
Odpravljanje težav.......................................................................................................................................... 159
Imena datotek .................................................................................................................................................. 167
Dodatna oprema ............................................................................................................................................. 168
Specifikacije....................................................................................................................................................... 169
Pomnilniške kartice, ki jih lahko uporabite............................................................................................................. 173
Stvarno kazalo.................................................................................................................................................. 175
xiv
Kazalo vsebine
Deli fotoaparata
Ohišje fotoaparata............................................................................................................................ 2
Zaslon ................................................................................................................................................... 4
1
Deli fotoaparata
Ohišje fotoaparata
23 45 6
3
7
8
1
9
13
12 11 10
Element za upravljanje zooma.................. 58
f : Širokokoten...........................................58
g : Teleobjektiv...........................................58
h : Predvajanje sličic................................70
i : Povečava med predvajanjem....69
10
m gumb (za dvig bliskavice) ..............19, 52
2
Sprožilec.................................................................. 18
11
Stranski krmilni element zooma...............58
3
Ušesce za pas fotoaparata ...........................10
12
q gumb (za hitro vračanje zooma).......59
4
Stikalo za vklop/izklop ter lučka ob
vključenem aparatu.........................................14
13
Objektiv
5
Lučka samosprožilca ....................................... 54
Pomožna osvetlitev za AF
6
Vrtljivi gumb za izbiro načina............. 17, 33
1
2
Deli fotoaparata
Ohišje fotoaparata
7
Mikrofon (stereo)
8
Bliskavica .........................................................19, 52
9
Oznaka N-Mark (antena NFC).....................25
1 2 3 4
5 6
7
8
9
10
11
12
14 13
16
15
1
Zaslon..................................................................4, 13
9
Priključek za avdio-/videoizhod/USB.....92
2
Zvočnik
10
Pokrov priključka................................................92
3
s gumb (za prikaz) .....................................4
11
Večnamenski izbirnik....................................103
4
Lučka bliskavice.................................................. 52
12
k gumb (za potrditev izbire).................103
5
b gumb (e gumb za snemanje
videoposnetka)...................................................81
13
l gumb (za brisanje)......................................21
14
d gumb (za meni)....................................103
15
Pokrov predalčka za baterijo/reže za
pomnilniško kartico .........................................11
16
Nastavek za stativ............................................171
6
c gumb (za predvajanje) ..........................20
7
Vhodni priključek za enosmerni tok (za
napajalnik, ki je na voljo ločeno pri
družbi Nikon) .................................................... 168
8
Mikro priključek HDMI (tipa D).................. 92
3
Deli fotoaparata
Ohišje fotoaparata
Zaslon
Informacije, prikazane na zaslonu za fotografiranje ali predvajanje, se spreminjajo glede na
nastavitve fotoaparata in način uporabe.
Prikaz informacij na zaslonu (gumb s)
Pritisnite gumb s (za prikaz), da prikažete ali skrijete
informacije na zaslonu med fotografiranjem ali
predvajanjem.
Med fotografiranjem
25m 0s
3200
Prikažete informacije
25m 0s
3200
Kader videoposnetka
Prikažete območje
videoposnetka v kadru.
Skrijete informacije
Med predvajanjem
4/4
4/4
1/250
125
F3
0.0
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Prikažete informacije
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Informacije o ravneh
tonov (razen za
videoposnetke)
Prikažete histogram, ravni
tonov in informacije o
fotografiranju (A8).
4
Deli fotoaparata
Zaslon
Skrijete informacije
Med fotografiranjem
6
2
3
1
4
7
AF 5
8
10
22
26
25
24
23
21
20
F3
1/250
19 18
+1.0
29m 0s
999
17
16
999
9999
12
13
14
9
10
11
15
1
Način za fotografiranje...................................33
15
Število preostalih posnetkov (slik)...........17
2
Način bliskavice.................................................. 52
16
Kazalnik notranjega pomnilnika...............17
3
Način za makrofotografiranje ....................56
4
Kazalnik za zoom ....................................... 56, 58
17
5
Kazalnik izostritve..............................................18
Meja kadriranja (Moon (Luna) ali scenski
način Bird-watching (Opazovanje
ptic) oziroma hitro vračanje zooma)
...............................................................................42, 59
6
Možnosti videoposnetkov
(videoposnetki pri običajni hitrosti).... 122
18
Ikona potovalnega cilja...............................136
Občutljivost ISO ...............................................115
7
Možnosti videoposnetkov
(videoposnetki HS) ........................................ 123
19
20
Kazalnik stanja baterije...................................17
8
Način slike........................................................... 110
21
Kazalnik »datum ni nastavljen« ..............160
9
Enostavna panorama......................................43
22
Datumski žig......................................................139
10
Ikona VR za fotografije................................. 140
23
Kazalnik komunikacije Bluetooth ............135
11
Ikona VR za videoposnetke ...................... 127
24
Kazalnik komunikacije Wi-Fi.....................134
12
Zmanjšanje šuma vetra .............................. 127
25
Podatki o lokaciji .............................................146
26
Letalski način .....................................................134
13
Vrednost kompenzacije osvetlitve
...................................................................... 34, 48, 57
14
Preostali čas snemanja za videoposnetke
...................................................................................... 81
5
Deli fotoaparata
Zaslon
47
49
46
45 HDR
44
43
42
H
L
120
5
10
2
48
50
51
52
10
60
41
40
37
39
38
PRE
35
27
1/250
36
33 32
34
F3
+1.0
29m 0s
999
31
30 29 28 27
Območje ostrenja (ročni način ali
sredinsko ostrenje) ................................ 63, 116
39
Mehčanje kože ....................................................48
40
Posebni učinki......................................................87
41
Živost barv .............................................................34
28
Območje ostrenja (iskanje predmeta za
ostrenje AF)................................................ 60, 117
Območje ostrenja (zaznavanje obrazov,
zaznavanje hišnih ljubljenčkov)
............................................................41, 48, 61, 116
42
29
Način neprekinjenega fotografiranja
............................................................................41, 113
43
Ikona proti mežikanju ..................................121
30
Območje ostrenja (sledenje motivu)
.........................................................................117, 118
44
Držanje v roki, stativ .................................37, 38
45
Svetloba od zadaj (HDR)................................38
31
Število f ....................................................................60
46
Večkratna osvetlitev s posvetlitvijo.........39
32
Čas zaklopa ...........................................................60
33
Prikaži/skrij mrežo za kadriranje ............ 138
47
Zajem fotografije (med snemanjem
videoposnetka) ...................................................84
34
Mehko ...................................................................... 48
48
Kazalnik samosprožilca...................................54
35
Aktivna osvetlitev D-Lighting ....................34
49
Časomerilec nasmeha ....................................49
36
Temeljno ličilo .....................................................48
50
Kolaž avtoportretov...............................50, 120
37
Nastavitev beline............................................ 111
51
Časovnik za avtoportret.................................54
38
Barvni odtenek....................................................34
52
Samodejna sprožitev za portrete hišnih
ljubljenčkov...........................................................41
6
Deli fotoaparata
Zaslon
Med predvajanjem
1 2 3 4 56 7 8
9
999/999
24
23
999/999
9999/9999
29m 0s
29m 0s
15/11/2016 12:00
21
11
12
9999.JPG
22
10
17 16
20
13
14
15
19 18
1
Ikona razvrstitve po datumu......................71
13
Način slike ...........................................................110
2
Ikona zaščite ...................................................... 131
14
Možnosti videoposnetkov ........................122
15
Enostavna panorama ......................................45
3
Prikaz zaporedja (kadar je izbrana
možnost Individual pictures
(Posamezni posnetki))........................... 133
16
Ikona majhne slike ............................................78
17
Ikona za izrez ................................................69, 79
18
Vodnik za predvajanje enostavne
panorame
Vodnik za predvajanje zaporedja
Vodnik za predvajanje videoposnetkov
4
Ikona glamuroznega retuširanja .............. 76
5
Ikona za hitre učinke ....................................... 74
6
Ikona D-Lighting................................................75
7
Ikona za hitro retuširanje ..............................75
8
Ikona za popravek učinka rdečih oči.....76
19
Vodnik za hitre učinke
9
Kazalnik notranjega pomnilnika
20
Čas snemanja
21
Datum snemanja
10
Številka prikazane slike/
skupno število slik
22
Kazalnik stanja baterije...................................17
11
Dolžina videoposnetka ali pretečeni čas
predvajanja
23
Številka in vrsta datoteke...........................167
24
Kazalnik posnetih podatkov o lokaciji....146
12
Kazalnik glasnosti ..............................................88
7
Deli fotoaparata
Zaslon
Prikaz informacij o ravneh tonov
V prikazanem histogramu lahko preverite izgubo podrobnosti kontrasta na svetlih in temnih
delih, na zaslonu pa so prikazane ravni tonov. To vam bo pomagalo pri prilagajanju svetlosti
slike s funkcijami, kot je kompenzacija osvetlitve.
4/4
13
12
11
10
9
1/250
0004.JPG
15/11/2016 15:30
8
1
1
2
125
F3
0.0
1
2
3
4
5
6
7
Številka prikazane slike/
skupno število slik
2
Histogram1
3
Ravni tonov2
4
Občutljivost ISO............................................... 115
5
Nastavitev beline............................................ 111
6
Način slike........................................................... 110
7
Čas snemanja............................................ 14, 136
8
Datum snemanja ....................................14, 136
9
Številka in vrsta datoteke...........................167
10
Vrednost kompenzacije osvetlitve..........57
11
Način za fotografiranje ...................................33
12
Čas zaklopa............................................................60
13
Število f.....................................................................60
Histogram je graf, ki prikazuje porazdelitev tonov na sliki. Vodoravna os ustreza svetlosti slikovne
točke, kjer so temni toni na levi in svetli toni na desni. Navpična os prikazuje število slikovnih točk.
Ravni tonov prikazujejo raven svetlosti.
8
Deli fotoaparata
Zaslon
Začetek
Pritrjevanje pasu fotoaparata in pokrovčka objektiva ......................................................10
Vstavljanje baterij in pomnilniške kartice..............................................................................11
Spreminjanje naklona zaslona...................................................................................................13
Nastavitev fotoaparata .................................................................................................................14
9
Začetek
Pritrjevanje pasu fotoaparata in pokrovčka
objektiva
Pritrdite pokrovček objektiva na pas fotoaparata, nato pa pritrdite pas na fotoaparat.
Pas pritrdite na dveh mestih.
B
Pokrovček objektiva
• Če fotoaparata ne uporabljate, objektiv zaščitite tako, da nanj pritrdite pokrovček.
• Če fotoaparat vklopite, ne da bi odstranili pokrovček objektiva, se prikaže sporočilo »Turn the
camera off and then on again. (Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno vklopite.)«.
Odstranite pokrovček objektiva ter izklopite fotoaparat in ga nato znova vklopite.
10
Začetek
Pritrjevanje pasu fotoaparata in pokrovčka objektiva
Vstavljanje baterij in pomnilniške kartice
3
1
4
6
5
2
78
Reža za pomnilniško kartico
• Obrnite fotoaparat na glavo, da baterije ne padejo ven. Prepričajte se, da so pozitivni (+)
in negativni (–) poli baterij obrnjeni pravilno in vstavite baterije.
• Pomnilniško kartico potisnite tako daleč, da zaslišite klik (5).
• Bodite pazljivi, da ne boste vstavili baterij ali pomnilniške kartice narobe, ker lahko s tem
povzročite okvaro.
• Pri zapiranju pokrova ga potisnite in hkrati trdno držite območje, označeno s številko 7.
B
Formatiranje pomnilniške kartice
Ko v fotoaparat prvič vstavite pomnilniško kartico, ki ste jo prej uporabljali v drugi napravi, jo najprej
formatirajte s fotoaparatom.
• Upoštevajte, da formatiranje pomnilniške kartice trajno izbriše vse slike in druge
podatke s pomnilniške kartice. Pred formatiranjem pomnilniške kartice ne pozabite narediti
kopije slik, ki jih želite obdržati.
• Pomnilniško kartico vstavite v fotoaparat, pritisnite gumb d in v nastavitvenem meniju izberite
Format card (Formatiranje kartice) (A103).
Primerne baterije
• Štiri alkalne baterije LR6/L40 (velikosti AA) (baterije priložene*)
• Štiri litijeve baterije FR6/L91 (velikosti AA)
• Štiri Ni-MH (nikelj metalhidridne) baterije za polnjenje EN-MH2
Baterij Ni-MH za polnjenje EN-MH1 ne morete uporabljati.
* Čeprav je v opisu baterij v tem priročniku navedeno, da so »priložene«, baterije morda ne bodo
priložene, odvisno od države ali regije, kjer je fotoaparat kupljen.
11
Začetek
Vstavljanje baterij in pomnilniške kartice
B
Opombe o baterijah
• Ne kombinirajte starih in novih baterij ali baterij različnih proizvajalcev.
• Baterij z naslednjimi okvarami ni mogoče uporabiti:
Baterije, s katerih se lušči
ovoj
B
Baterije, katerih izolacija
ne pokriva območja okoli
negativnega pola
Baterije s ploskim
negativnim polom
Opombe o nikelj-mangan-hibridnih baterijah za polnjenje EN-MH2
Če s fotoaparatom uporabljate baterije EN-MH2, morate polniti po štiri baterije naenkrat s
polnilnikom baterij MH-73 (A153).
C
Alkalne baterije
Zmogljivost alkalnih baterij je močno odvisna od znamke.
Odstranjevanje baterij in pomnilniške kartice
Izklopite fotoaparat in se prepričajte, da sta zaslon in lučka ob vključenem aparatu
izklopljena, nato pa odprite pokrov predalčka za baterijo/reže za pomnilniško kartico.
• Pomnilniško kartico rahlo potisnite v fotoaparat, da izskoči, nato pa jo izvlecite.
• Bodite pazljivi pri ravnanju s fotoaparatom, baterijami in pomnilniško kartico neposredno
po fotografiranju, ker se lahko segrejejo.
Pomnilniške kartice in notranji pomnilnik
Podatke fotoaparata vključno s slikami in videoposnetki lahko shranite v pomnilniško kartico
ali v notranji pomnilnik fotoaparata. Če želite uporabljati notranji pomnilnik fotoaparata,
odstranite pomnilniško kartico.
12
Začetek
Vstavljanje baterij in pomnilniške kartice
Spreminjanje naklona zaslona
Zaslon lahko obrnete navzdol do približno 85° ali navzgor za približno 90°.
B
Opombe glede zaslona
• Ko spreminjate kot zaslona, ne uporabljajte pretirane sile.
• Zaslona ne morete premikati levo ali desno.
• Pri delu v normalnih pogojih premaknite zaslon nazaj v izvorni položaj.
13
Začetek
Spreminjanje naklona zaslona
Nastavitev fotoaparata
Preden fotoaparat vklopite, odstranite pokrovček objektiva.
1
Pritisnite stikalo za vklop/izklop, da vklopite fotoaparat.
• Uporabite večnamenski izbirnik, da izberete in prilagodite nastavitve.
Stikalo za vklop/izklop
Večnamenski izbirnik
Gor
Levo
Gumb k
(potrditev izbire)
Desno
Dol
Gumb d
• Prikazano bo okno za izbiro jezika. Pritisnite HI na
večnamenskem izbirniku, da označite jezik, in nato
pritisnite gumb k, da ga izberete.
• Jezik lahko spremenite kadar koli v nastavitvenem
meniju (A103) z možnostjo M Language (Jezik).
Language
Cancel
2
Ko se prikaže pogovorno okno, ki je
prikazano na desni strani, upoštevajte
spodnja navodila in pritisnite gumb d
ali k.
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
To skip this screen and set SnapBridge
• Če ne vzpostavite brezžične povezave s pametno
later from the Network menu, press
MENU.
napravo: Pritisnite gumb d in nadaljujte s 3.
Later
korakom.
• Če vzpostavite brezžično povezavo s pametno
napravo: Pritisnite gumb k. Informacije o postopku nastavitve najdete v poglavju
»Povezovanje s pametno napravo (SnapBridge)« (A23).
3
Ko ste pozvani k nastavitvi ure fotoaparata, pritisnite HI, da
označite možnost Yes (Da), in nato pritisnite gumb k.
14
Začetek
Nastavitev fotoaparata
Set
4
Označite domači časovni pas in pritisnite
gumb k.
London, Casablanca
• Pritisnite I, da nastavite poletni čas. Ko je vklopljen, se
trenutni čas premakne za eno uro nazaj, na vrhu
zemljevida pa se prikaže W. Pritisnite I za izklop
poletnega časa.
Back
5
6
Pritisnite H ali I, da izberete zapis datuma, in pritisnite k.
Vnesite trenutni datum in čas ter pritisnite
gumb k.
• Pritisnite JK, da označite elemente, in pritisnite HI,
da jih spremenite.
• Pritisnite gumb k, da nastavite uro.
Date and time
D
M
Y
01 01 2016
h
m
00 00
Edit
7
Ko se prikaže poziv, izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Nastavitev je končana, ko fotoaparat preklopi na zaslon za fotografiranje.
• Časovni pas in datum lahko spremenite kadar koli v nastavitvenem meniju (A103) z
možnostjo M Time zone and date (Časovni pas in datum).
15
Začetek
Nastavitev fotoaparata
Osnovni postopki fotografiranja in
predvajanja
Fotografiranje ..................................................................................................................................17
Predvajanje slik................................................................................................................................20
Brisanje slik .......................................................................................................................................21
16
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Fotografiranje
Način A (samodejno) je uporabljen kot primer. Način A (samodejno) omogoča običajno
fotografiranje v različnih pogojih fotografiranja.
1
Vrtljivi gumb za izbiro načina obrnite v položaj A.
• Kazalnik stanja baterije
b: Baterija je polna.
B: Baterija je skoraj prazna.
• Število preostalih posnetkov
Kadar v fotoaparatu ni pomnilniške kartice, se na
zaslonu prikaže simbol C, posnetki pa se shranjujejo v
notranji pomnilnik.
• Pritisnite gumb s (za prikaz), da prikažete ali
skrijete informacije na zaslonu.
25m 0s
3200
Kazalnik stanja baterije
Število preostalih posnetkov
2
Fotoaparat držite pri miru.
• Pazite, da objektiva, bliskavice, pomožne osvetlitve za AF, mikrofona in zvočnika ne
prekrijete s prsti ali drugimi predmeti.
17
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Fotografiranje
3
Kadrirajte sliko.
• Premaknite element za upravljanje zooma ali stranski krmilni element zooma, da spremenite
položaj zoom objektiva.
• Če med fotografiranjem z objektivom v položaju teleobjektiva motiv ni več viden, pritisnite
gumb q (za hitro vračanje zooma), da začasno razširite območje, vidno v kadru, da boste
lažje kadrirali motiv.
Pomanjšava
Povečava
Povečava
Pomanjšava
Gumb q
4
Pritisnite sprožilec do polovice.
• Pritisk sprožilca »do polovice« pomeni, da pritisnete in
zadržite gumb v položaju, kjer začutite rahel upor.
• Ko je motiv izostren, je območje ostrenja ali kazalnik
izostritve obarvan zeleno.
• Pri uporabi digitalnega zooma fotoaparat opravi
izostritev na sredini kadra, pri čemer območje ostrenja
ni označeno.
• Če območje ostrenja ali kazalnik izostritve utripa rdeče,
fotoaparat tega območja ne more izostriti. Spremenite
kompozicijo in ponovno poskusite s pritiskom
sprožilca do polovice.
1/250
F3
Območje ostrenja
5
B
Pritisnite sprožilec do konca, ne da bi pri
tem dvignili prst.
Opombe o shranjevanju slik ali videoposnetkov
Kazalnik, ki prikazuje število preostalih posnetkov oziroma preostali čas snemanja videoposnetka
utripa, ko shranjujete slike ali videoposnetke. Ne odpirajte pokrova predalčka za baterijo/reže
za pomnilniško kartico in ne odstranjujte baterij ali pomnilniške kartice, dokler ta kazalnik
utripa. S tem lahko povzročite izgubo podatkov oziroma poškodbo fotoaparata ali pomnilniške
kartice.
18
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Fotografiranje
C
Funkcija samodejnega izkopa
• Če se približno eno minuto ne izvede noben postopek, se bo zaslon izklopil, fotoaparat pa
preklopi v način pripravljenosti in lučka ob vključenem aparatu začne utripati. Fotoaparat se bo
izklopil, če ostane v stanju pripravljenosti približno tri minute.
• Za vklop zaslona, ko je fotoaparat v načinu pripravljenosti, opravite postopek, kot je pritisk stikala
za vklop/izklop ali sprožilca.
C
Pri uporabi stativa
• Za fotografiranje v naslednjih razmerah priporočamo uporabo stativa za stabilizacijo fotoaparata:
- pri fotografiranju v temi s spuščeno bliskavico ali fotografiranju v načinu, pri katerem se
bliskavica ne sproži,
- ko je zoom v položaju teleobjektiva.
• Če za stabilizacijo fotoaparata med fotografiranjem uporabljate stativ, možnost Photo VR (VR za
fotografije) nastavite na Off (Izklopljeno) v nastavitvenem meniju (A103), da preprečite
motnje, ki bi jih lahko povzročila ta funkcija.
Uporaba bliskavice
V okoliščinah, ko je potrebna bliskavica, denimo na temnih
krajih ali če je motiv v protisvetlobi, pritisnite gumb m (za dvig
bliskavice), da dvignete bliskavico.
• Ko bliskavice ne uporabljate, jo nežno pritisnite navzdol,
dokler se ne zapre.
Snemanje videoposnetkov
Odprite zaslon za fotografiranje in pritisnite gumb
b (e za snemanje videoposnetkov), da začnete
snemanje videoposnetka. Ponovno pritisnite gumb
b (e), da zaustavite snemanje.
19
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Fotografiranje
Predvajanje slik
1
Za preklop v način za predvajanje
pritisnite gumb c (za predvajanje).
• Če pritisnete gumb c in ga držite, ko je fotoaparat
izklopljen, se fotoaparat vklopi v načinu za predvajanje.
2
Z večnamenskim izbirnikom izberite sliko
za prikaz.
• Če se želite hitro pomikati po slikah, pritisnite enega od
gumbom HIJK in ga držite.
• Pritisnite gumb s (za prikaz), da prikažete ali
skrijete informacije na zaslonu.
• Za predvajanje posnetega videoposnetka pritisnite
gumb k.
• Za vrnitev v način za fotografiranje pritisnite gumb
c ali sprožilec.
• Ko je v načinu za celozaslonsko predvajanje prikazano
e, lahko pritisnete k, da na sliki uporabite
učinek.
Prikaz predhodne slike
Prikaz naslednje slike
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Sliko povečate tako, da element za
upravljanje zooma premaknete proti
g (i) v načinu za celozaslonsko
predvajanje.
3.0
• V načinu za celozaslonsko predvajanje
premaknite element za upravljanje
zooma proti f (h), da preklopite v
način za predvajanje sličic in prikažete
več slik na zaslonu.
1/20
20
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Predvajanje slik
Brisanje slik
1
Če želite izbrisati sliko, ki je trenutno
prikazana na zaslonu, pritisnite gumb
l (za brisanje).
2
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
želeni način brisanja, nato pa pritisnite
gumb k.
Current image
• Za izhod brez brisanja pritisnite gumb d.
Erase selected images
Delete
All images
3
Izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Izbrisanih slik ni mogoče obnoviti.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Brisanje slik v zaporedju
• Slike, ki so bile posnete z neprekinjenim fotografiranjem ali s
funkcijo večkratne osvetlitve s posvetlitvijo, v ustvarjalnem
načinu ali s funkcijo kolaža avtoportretov, so shranjene kot
zaporedje in v načinu za predvajanje (privzeta nastavitev) se
prikaže samo ena slika v zaporedju (ključna slika).
• Če pritisnete gumb l, ko je za zaporedje slik prikazana
ključna slika, bodo izbrisane vse slike v zaporedju.
• Za brisanje posamezne slike v zaporedju pritisnite gumb
k za prikaz posameznih slik in nato pritisnite gumb l.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Brisanje zajete slike v načinu za fotografiranje
Če v načinu za fotografiranje pritisnete gumb l, se izbriše zadnja shranjena slika.
21
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Brisanje slik
Zaslon za izbiro slik za brisanje
1
Z večnamenskim izbirnikom JK izberite
sliko, ki jo želite izbrisati.
Erase selected images
• Za preklop na celozaslonsko predvajanje premaknite
element za upravljanje zooma (A2) proti g (i), za
preklop na predvajanje sličic pa proti f (h).
Back
2
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
ON ali OFF.
Erase selected images
• Ko je izbrana možnost ON, se pod izbrano sliko prikaže
ikona. Dodatne slike izberete tako, da ponovite 1. in 2.
korak.
Back
3
Pritisnite gumb k, da uporabite izbor slik.
• Prikaže se potrditveno pogovorno okno. Za dokončanje postopka sledite navodilom na
zaslonu.
22
Osnovni postopki fotografiranja in predvajanja
Brisanje slik
Povezovanje s pametno napravo
(SnapBridge)
Namestitev aplikacije SnapBridge............................................................................................24
Povezovanje fotoaparata in pametne naprave ...................................................................25
Prenos slike in oddaljeno fotografiranje ................................................................................29
23
Povezovanje s pametno napravo (SnapBridge)
Namestitev aplikacije SnapBridge
Če namestite aplikacijo SnapBridge in vzpostavite brezžično povezavo med
fotoaparatom, ki podpira aplikacijo SnapBridge, in pametno napravo, lahko
prenesete slike, posnete s fotoaparatom, v pametno napravo ali pa lahko
pametno napravo uporabite za sprožitev zaklopa fotoaparata (A29).
• Za opise postopkov je uporabljena aplikacija SnapBridge različice 2.0.
Uporabite najnovejšo različico aplikacije SnapBridge. Postopki uporabe se lahko
razlikujejo glede na strojno programsko opremo fotoaparata, različico aplikacije
SnapBridge ali operacijski sistem pametne naprave.
• Za informacije o uporabi pametne naprave si oglejte priloženo dokumentacijo.
1
Namestite aplikacijo SnapBridge v pametno napravo.
• Prenesite aplikacijo za iOS iz Apple App Store® oziroma za Android™ iz Google Play™.
Poiščite »snapbridge« in namestite aplikacijo.
• Za več informacij o podprtih različicah operacijskih sistemov obiščite ustrezno spletno
mesto za prenos.
• »Aplikacije SnapBridge 360/170« s tem fotoaparatom ni mogoče uporabljati.
2
Na pametni napravi omogočite Bluetooth in povezavo Wi-Fi.
• S pomočjo aplikacije SnapBridge se povežite s fotoaparatom. Povezave ni
mogoče vzpostaviti z zaslona nastavitev Bluetooth na pametni napravi.
C
Zasloni v aplikaciji SnapBridge
1 Tukaj lahko preberete obvestila družbe Nikon in pomoč za
aplikacijo SnapBridge ter konfigurirate nastavitve
aplikacije.
2 Predvsem izvajanje nastavitev povezav za pametne
naprave in fotoaparate.
3 Slike, prenesene iz fotoaparata, si lahko ogledate, izbrišete
ali daste v skupno rabo.
24
Povezovanje s pametno napravo (SnapBridge)
Namestitev aplikacije SnapBridge
1
2
3
Povezovanje fotoaparata in pametne naprave
• Polnilna baterija naj bo dovolj napolnjena, da se fotoaparat med postopkom ne bo
izklopil.
• V fotoaparat vstavite pomnilniško kartico, na kateri je dovolj prostora.
1
Fotoaparat: Izberite Network menu
(Omrežni meni) (A103) M Connect to
smart device (Povezava s pametno
napravo) in pritisnite gumb k.
Airplane mode
Connect to smart device
Send while shooting
Wi-Fi
Bluetooth
• Ob prvem vklopu fotoaparata se lahko prikaže
pogovorno okno, opisano v 2. koraku. V tem primeru ta
korak ni potreben.
2
Restore default settings
Fotoaparat: Ko se prikaže pogovorno
okno na desni, pritisnite gumb k.
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
To skip this screen and set SnapBridge
later from the Network menu, press
MENU.
Later
• Prikaže se pogovorno okno z vprašanjem, ali želite
uporabiti funkcijo NFC. Če boste uporabljali funkcijo
NFC, se z anteno NFC na pametni napravi dotaknite
oznake Y (N-Mark) na fotoaparatu. Ko se na pametni
napravi prikaže Start pairing? (Začni združevanje?),
tapnite OK (V redu) in nadaljujte s 6. korakom. Če
funkcije NFC ne boste uporabljali, pritisnite gumb k.
NFC enabled devices: touch
the camera to the smart device.
Non-NFC enabled devices: press OK.
Cancel
3
Fotoaparat: Potrdite, da je prikazano
pogovorno okno na desni.
• Pripravite pametno napravo in nadaljujte z naslednjim
korakom.
Povezovanje s pametno napravo (SnapBridge)
Povezovanje fotoaparata in pametne naprave
Next
App
SnapBridge
Camera
On your smart device, go to the app
store and search for SnapBridge. After
installing, open the SnapBridge app.
Cancel
25
Set
4
Pametna naprava: Zaženite aplikacijo
SnapBridge in tapnite Pair with camera (Združi
s fotoaparatom).
• Ko se prikaže pogovorno okno za izbiro fotoaparata, tapnite
fotoaparat, s katerim se želite povezati.
• Če se ob prvem zagonu aplikacije SnapBridge niste povezali s
fotoaparatom z dotikom Skip (Preskoči) v zgornjem desnem
kotu zaslona, tapnite Pair with camera (Združi s
fotoaparatom) v zavihku A in nadaljujte s 5. korakom.
5
Pametna naprava: Tapnite ime fotoaparata na
zaslonu Pair with camera (Združi s
fotoaparatom).
• Če se pri iOS med povezovanjem prikaže pogovorno okno s
pojasnili postopka, potrdite podrobnosti in tapnite
Understood (Razumem) (če se ne prikaže, se premaknite
navzdol po zaslonu). Ko se prikaže zaslon za izbiro dodatne
opreme, ponovno tapnite ime fotoaparata (morda bo trajalo nekaj časa, da se ime
fotoaparata prikaže).
6
Fotoaparat/pametna
naprava: Potrdite, da
fotoaparat in pametna
naprava prikazujeta isto
številko (šestmestno).
Auth. code
123456
Confirm that the same authentication
code is displayed on the smart device
and press OK.
• Pri iOS se številka na pametni
Cancel
napravi morda ne prikaže, kar
je odvisno od različice
operacijskega sistema. V tem primeru nadaljujte s 7. korakom.
7
Fotoaparat/pametna naprava:
Pritisnite gumb k na fotoaparatu in
PAIR (ZDRUŽI) v SnapBridge
aplikaciji.
26
Povezovanje s pametno napravo (SnapBridge)
Povezovanje fotoaparata in pametne naprave
OK
8
Fotoaparat/pametna naprava: Dokončajte nastavitve povezave.
Fotoaparat: Ko se prikaže pogovorno okno na desni,
pritisnite gumb k.
Pametna naprava: Ko se prikaže pogovorno okno, ki
navaja, da je združevanje dokončano, tapnite OK (V
redu) .
Your camera and smart device are
connected!
SnapBridge will send your photos to
your smart device as they are taken.
Next
9
Fotoaparat: Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate
nastavitveni postopek.
• Če želite skupaj s fotografijami posneti tudi podatke o lokaciji, ob pozivu izberite Yes (Da)
in omogočite funkcije podatkov o lokaciji. Omogočite funkcije podatkov o lokaciji v
pametni napravi in v zavihku A aplikacije SnapBridge M Auto link options (Možnosti
samodejne povezave) M omogočite Synchronize location data (Sinhroniziraj
podatke o lokaciji).
• Sinhronizirate lahko uro fotoaparata s časom, ki ga sporoča pametna naprava, tako da ob
pozivu izberete Yes (Da). V zavihku A aplikacije SnapBridge M Auto link options
(Možnosti samodejne povezave) M omogočite Synchronize clocks (Sinhroniziraj
ure).
Povezovanje fotoaparata in pametne naprave je dokončano.
Mirujoče fotografije, posnete s fotoaparatom, se samodejno prenesejo v pametno
napravo.
C
Ogled več informacij o aplikaciji SnapBridge
Za podrobnosti glede uporabe aplikacije SnapBridge glejte spletno pomoč (po vzpostavitvi
povezave v aplikaciji SnapBridge izberite meni M Help (Pomoč)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
27
Povezovanje s pametno napravo (SnapBridge)
Povezovanje fotoaparata in pametne naprave
C
Če povezave ni mogoče vzpostaviti
• Če fotoaparat med povezovanjem prikaže Could not connect. (Povezava ni možna.)
- Pritisnite gumb k in ponovite postopek od 2. koraka (A25) v poglavju »Povezovanje
fotoaparata in pametne naprave«, da znova vzpostavite povezavo.
- Pritisnite gumb d, da prekličete povezavo.
• Težavo morda lahko odpravite s ponovnim zagonom aplikacije. Povsem zaprite aplikacijo
SnapBridge in nato tapnite ikono aplikacije, da jo zaženete. Ko se aplikacija zažene, ponovite
postopek od 1. koraka (A25) v poglavju »Povezovanje fotoaparata in pametne naprave«.
• Če se fotoaparat ne more povezati in se pojavi napaka v iOS, je fotoaparat morda registriran v iOS
kot naprava. V tem primeru zaženite aplikacijo za nastavitve iOS in prekličite registracijo naprave
(ime fotoaparata).
Onemogočanje ali omogočanje brezžične povezave
Povezavo lahko onemogočite ali omogočite na katerega koli od teh načinov.
• Preklopite nastavitev v možnosti Network menu (Omrežni meni) M Airplane mode
(Način v letalu) v fotoaparatu. Nastavite jo lahko na On (Vklop), da izklopite vse
funkcije za komunikacijo na mestih, kjer je brezžična komunikacija prepovedana.
• Preklopite nastavitev v možnosti Network menu (Omrežni meni) M Bluetooth M
Connection (Povezava) v fotoaparatu.
• Preklopite nastavitev v zavihku A M Auto link options (Možnosti samodejne
povezave) M Auto link (Samodejna povezava) v aplikaciji SnapBridge.
Če to nastavitev onemogočite, lahko zmanjšate porabo energije baterije pametne
naprave.
28
Povezovanje s pametno napravo (SnapBridge)
Povezovanje fotoaparata in pametne naprave
Prenos slike in oddaljeno fotografiranje
Prenos slike
Obstajajo trije načini prenosa fotografij.
1
2
3
Samodejno prenesite fotografije
v pametno napravo vsakič, ko jih
posnamete1, 2
Network menu (Omrežni meni) v fotoaparatu M Send
while shooting (Pošlji med fotografiranjem) M
nastavite Still images (Mirujoče fotografije) na Yes (Da).
Videoposnetkov ni mogoče prenašati samodejno.
Izberite fotografije v fotoaparatu
in jih prenesite v pametno
napravo1, 2
Playback menu (Meni za predvajanje) v fotoaparatu M
uporabite Mark for upload (Označi za prenos), da
izberete fotografije.
Videoposnetkov ni mogoče izbrati za prenos.
V pametni napravi izberite slike
v fotoaparatu in jih prenesite v
pametno napravo
Zavihek A v aplikaciji SnapBridge M tapnite Download
pictures (Prenesi slike).
Prikaže se pogovorno okno v zvezi s povezavami Wi-Fi.
Tapnite OK (V redu)3 in izberite fotografije.
Fotografije, ki se prenesejo, so v velikosti 2 milijonov slikovnih točk (slike, zajete v scenskem
načinu Easy panorama (Preprosta panorama), se naložijo v izvirni velikosti).
Ko je možnost Network menu (Omrežni meni) M Bluetooth M Send while off (Pošlji med
izklopom) v fotoaparatu nastavljena na On (Vklop), se fotografije samodejno prenesejo v
pametno napravo, tudi če je fotoaparat izklopljen.
Če tapnete OK (V redu), morate izbrati SSID fotoaparata, kar je odvisno od različice sistema iOS.
Oglejte si »Če se v iOS prikaže pogovorno okno v zvezi s povezavami Wi-Fi« (A30).
B
Opombe o delovanju v času, ko je vzpostavljena povezava Wi-Fi
• Če pametna naprava vstopi v način mirovanja ali preklopite iz aplikacije SnapBridge v drugo
aplikacijo, se povezava Wi-Fi prekine.
• Nekaterih funkcij aplikacije SnapBridge ni mogoče uporabljati, če je
vzpostavljena povezava Wi-Fi. Če želite preklicati povezavo Wi-Fi,
tapnite zavihek A M F M Yes (Da).
29
Povezovanje s pametno napravo (SnapBridge)
Prenos slike in oddaljeno fotografiranje
Oddaljeno fotografiranje
Če želite sprožiti zaklop z uporabo pametne naprave, lahko tapnete zavihek A v aplikaciji
SnapBridge M Remote photography (Oddaljeno fotografiranje).
• Za preklop na brezžično povezavo Wi-Fi sledite navodilom v aplikaciji SnapBridge. V iOS
se morda prikaže pogovorno okno v zvezi s povezavami Wi-Fi. V takem primeru si oglejte
poglavje »Če se v iOS prikaže pogovorno okno v zvezi s povezavami Wi-Fi« (A30).
Če se v iOS prikaže pogovorno okno v zvezi s povezavami
Wi-Fi
Aplikacija SnapBridge običajno poveže fotoaparat in pametno napravo prek Bluetooth.
Vendar pa pri uporabi možnosti Download pictures (Prenesi slike) ali oddaljenem
fotografiranju preklopite na povezavo Wi-Fi. Glede na različico iOS morate povezavo
preklopiti ročno. V tem primeru nastavite povezavo po naslednjem postopku.
1
Zapišite SSID fotoaparata (privzeto ime
fotoaparata) in geslo, prikazano v pametni
napravi, in nato tapnite View options (Ogled
možnosti).
• SSID ali geslo lahko spremenite z možnostjo Network menu
(Omrežni meni) M Wi-Fi M Network settings (Nastavitve
omrežja) v fotoaparatu. Za zaščito zasebnosti priporočamo, da
geslo redno spreminjate. Pri spreminjanju gesla onemogočite
brezžično povezavo (A28).
2
S seznama povezav izberite SSID, ki ste si ga
zapisali v koraku 1.
• Ko prvič vzpostavljate povezavo, vnesite geslo, ki ste si ga
zapisali v 1. koraku, pri čemer upoštevajte velike in male črke. Po
prvi vzpostavitvi povezave vnos gesla ni več potreben.
• Povezava Wi-Fi je dokončana, ko se poleg SSID fotoaparata
prikaže G, kot je prikazano na zaslonu desno. Vrnite se v
aplikacijo SnapBridge in jo uporabljajte.
30
Povezovanje s pametno napravo (SnapBridge)
Prenos slike in oddaljeno fotografiranje
Če slik ni mogoče uspešno prenesti
• Če se pri prenosu fotografij prek funkcije Send while shooting (Pošlji med
fotografiranjem) ali Mark for upload (Označi za prenos) v fotoaparatu povezava
prekine, se povezava in prenos slik lahko znova vzpostavita, ko izklopite in znova vklopite
fotoaparat.
• Prenos boste morda lahko dokončali, če povezavo prekinete in
jo nato znova vzpostavite. Tapnite zavihek A v aplikaciji
SnapBridge M D M Forget camera (Pozabi fotoaparat) M
za fotoaparat, s katerim želite prekiniti povezavo, M Yes (Da)*,
da prekinete povezavo, in nato upoštevajte navodila v poglavju
»Povezovanje fotoaparata in pametne naprave« (A25), da znova vzpostavite povezavo.
* V iOS se prikaže pogovorno okno o registraciji naprave. Zaženite aplikacijo za nastavitve iOS in
prekličite registracijo naprave (ime fotoaparata).
B
Opombe o prenosu slik in oddaljenem fotografiranju
• Med uporabo fotoaparata morda ne boste mogli prenesti slik ali pa bo prenos morda preklican ali
pa morda ne boste mogli izvesti oddaljenega fotografiranja z aplikacijo SnapBridge.
• Če fotoaparat nastavite na katero koli od spodnjih nastavitev, ne morete prenesti slik ali uporabiti
oddaljenega fotografiranja. Spremenite nastavitve ali preklopite v način predvajanja.
- Night landscape (Nočna pokrajina) Scenski način (ko je izbrana možnost Y Hand-held
(Ročno)), Night portrait (Nočni portret) (ko je izbrana možnost Y Hand-held (Ročno)),
Backlighting (Svetloba od zadaj) (ko je možnost HDR nastavljena na On (Vklopljeno)),
Sports (Šport), Multiple exp. Lighten (Večkratna ekspozicija Osvetlitev), Easy
panorama (Preprosta panorama), Pet portrait (Portret hišnega ljubljenčka) (ko je
izbrana možnost V Continuous (Neprekinjeno)) ali Bird-watching (Opazovanje ptic) (ko
je izbrana možnost V Continuous (Neprekinjeno))
- Self-Collage (Kolaž avtoportretov)
- Ko je za Blink proof (Proti mežikanju) izbrana možnost On (Vklopljeno)
- Ko je možnost Continuous (Neprekinjeno) nastavljena na Continuous H (Neprekinjeno H),
Continuous L (Neprekinjeno L), Pre-shooting cache (Predpomnilnik predfotografiranja), Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H: 120 sličic na sekundo) ali
Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno H: 60 posnetkov na sekundo)
31
Povezovanje s pametno napravo (SnapBridge)
Prenos slike in oddaljeno fotografiranje
Fotografske funkcije
Izbira načina za fotografiranje ...................................................................................................33
Način A (samodejno) .................................................................................................................34
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja) ...........................36
Ustvarjalni način (uporaba učinkov pri fotografiranju) ....................................................46
Način pametnega portreta (poudarjanje človeških obrazov pri fotografiranju).....48
Nastavljanje funkcij fotografiranja z večnamenskim izbirnikom ..................................51
Način bliskavice...............................................................................................................................52
Self-timer (Samosprožilec) ..........................................................................................................54
Macro Mode (Način za makrofotografiranje) (Ustvarjanje bližnjih posnetkov).......56
Exposure compensation (Izravnava osvetlitve) (Prilagajanje svetlosti)......................57
Uporaba zooma...............................................................................................................................58
Ostrenje..............................................................................................................................................60
Privzete nastavitve (bliskavica, samosprožilec in način za makrofotografiranje) ...64
Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati hkrati pri fotografiranju.....................................66
32
Fotografske funkcije
Izbira načina za fotografiranje
Obračajte vrtljivi gumb za izbiro načina, da poravnate želeni način fotografiranja z oznako na
ohišju fotoaparata.
• Način A (samodejno)
Ta način omogoča običajno fotografiranje v različnih pogojih fotografiranja.
• Scenski načini y, o, j, e, o, d (scena)
Na podlagi pogojev fotografiranja izberite enega od scenskih načinov, da boste lahko
fotografirali z nastavitvami, ki ustrezajo tem pogojem.
- y: Pritisnite gumb d in izberite scenski način.
- o (samodejni izbor scene): Ko kadrirate sliko, fotoaparat prepozna pogoje
fotografiranja, tako da lahko fotografirate glede na pogoje.
- j (nočna pokrajina): Ta način uporabite za fotografiranje nočnih pokrajin.
- e (nočni portret): Ta način uporabite za fotografiranje večernih in nočnih portretov s
prizori v ozadju.
- o (osvetlitev od zadaj): Ta način uporabite za fotografiranje motivov v protisvetlobi.
- d (šport): Ta način uporabite za športno fotografiranje.
• s (ustvarjalni način)
Fotoaparat v enem posnetku naenkrat shrani štiri slike z učinki in eno sliko brez učinkov.
• F Način (Smart portrait (Pametni portret))
Med fotografiranjem uporabite funkcijo glamuroznega retuširanja, da poudarite človeške
obraze ter uporabite časomerilec nasmeha ali funkcijo za kolaž avtoportretov.
• M Način (Short movie show (Kratek videoposnetek))
Fotoaparat ustvari kratek videoposnetek, ki je dolg največ 30 sekund (e 1080/30p ali
S 1080/25p) tako, da posname in samodejno združi več videoizrezkov, ki so dolgi več
sekund.
C
Prikaz pomoči
Med spreminjanjem načina fotografiranja ali ko je prikazan zaslon za nastavitve, se prikaže opis
funkcij.
Do polovice pritisnite sprožilec, da hitro preklopite v način za fotografiranje. Opise lahko prikažete
ali skrijete z možnostjo Help display (Prikazovalnik pomoči) v Monitor settings (Nastavitve
zaslona) v nastavitvenem meniju.
33
Fotografske funkcije
Izbira načina za fotografiranje
Način A (samodejno)
Ta način omogoča običajno fotografiranje v različnih
pogojih fotografiranja.
• Območje ostrenja za samodejno ostrenje se razlikuje
glede na nastavitev AF area mode (Način delovanja z
območjem AF) (A116). Privzeta nastavitev je Target
finding AF (Območje iskanja AF) (A60).
Funkcije, ki so na voljo v samodejnem načinu A
•
•
•
•
•
Ustvarjalni drsnik (A34)
Način bliskavice (A52)
Self-timer (Samosprožilec) (A54)
Macro mode (Način za makrofotografiranje) (A56)
Shooting menu (Meni za fotografiranje) (A110, 111)
Uporaba ustvarjalnega drsnika
Med fotografiranjem lahko prilagodite svetlost (kompenzacija osvetlitve), živost barv, barvni
odtenek in aktivno osvetlitev D-LIghting.
1
Pritisnite K na večnamenskem izbirniku.
2
Uporabite JK, da izberete element.
Brightness (Exp. +/-)
• F Hue (Odtenek): Prilagodite barvni odtenek
+2.0
(rdečkasti/modrikasti) za celotno sliko.
• G Vividness (Živost barv): Prilagodite živost barv za
+0.3
celotno sliko.
• o Brightness (Exp. +/-) (Svetlost (osvetlitev +/-)):
-2.0
Prilagodite svetlost za celotno sliko.
• J Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev
D-Lighting): Zmanjšajte izgubo podrobnosti na
svetlih in temnih delih. Za stopnjo učinka izberite w (visoka), x (običajna), y (nizka).
34
Fotografske funkcije
Način A (samodejno)
3
Uporabite HI, da prilagodite raven.
• Rezultate si lahko ogledate na zaslonu.
• Za spreminjanje drugega elementa se vrnite na korak
2.
• Izberite y Exit (Izhod), da skrijete drsnik.
• Če želite preklicati vse nastavitve, izberite P Reset
(Ponastavi) in pritisnite gumb k. Vrnite se na korak
2 in znova prilagodite nastavitve.
Drsnik
Brightness (Exp. +/-)
+2.0
+0.3
-2.0
Histogram
4
Po končanih nastavitvah pritisnite gumb k.
• Nastavitve bodo uporabljene in fotoaparat se bo vrnil na zaslon za fotografiranje.
C
Nastavitve za ustvarjalni drsnik
• Ta funkcija mogoče ne bo na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A66).
• Nastavitve za svetlost (kompenzacija osvetlitve), živost barv, barvni odtenek in aktivno
osvetlitev D-Lighting so shranjene v pomnilniku fotoaparata tudi po izklopu fotoaparata.
• Podrobnosti najdete v poglavju »Uporaba histograma« (A57).
C
Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting) V primerjavi D-Lighting
• Možnost Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting) v meniju za fotografiranje
posname slike z manjšo izgubo podrobnosti v svetlih delih in med shranjevanjem slik prilagodi
ton.
• Možnost D-Lighting (A75) v meniju za predvajanje prilagodi ton shranjenih slik.
35
Fotografske funkcije
Način A (samodejno)
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Na podlagi pogojev fotografiranja izberite enega od scenskih načinov, da boste lahko
fotografirali z nastavitvami, ki ustrezajo tem pogojem.
j Night landscape (Nočna
pokrajina)1, 2 (A37), e Night
portrait (Nočni portret) (A38),
o Backlighting (Svetloba od zadaj)2
(A38), d Sports (Šport)2 (A39)
o (samodejni izbor scene)
(A37)
Ko kadrirate sliko, fotoaparat
prepozna pogoje fotografiranja,
tako da lahko fotografirate glede
na pogoje.
Obrnite vrtljivi gumb za izbiro
načina v položaj j, e, o ali
d in posnemite slike.
y
Portrait
Landscape
Multiple exp. Lighten
Party/indoor
Beach
Snow
Pritisnite gumb b, da prikažete meni za izbiro scene, in z večnamenskim izbirnikom izberite
enega od spodnjih scenskih načinov.
b Portrait (Portret) (privzeta nastavitev)
k Close-up (Posnetki od blizu) (A40)
c Landscape (Pokrajina)1, 2
u Food (Hrana) (A40)
Multiple exp. Lighten (Večkratna
U
ekspozicija Osvetlitev)3, 4 (A39)
m Fireworks show (Ognjemet)1, 3 (A40)
f Party/indoor (Zabava/znotraj)2 (A40)
V
Z Beach (Plaža)2
O Pet portrait (Portret hišnega ljubljenčka) (A41)
z Snow (Sneg)2
L Moon (Luna)1, 2 (A42)
h Sunset (Sončni zahod)2, 3
l Bird-watching (Opazovanje ptic)1, 2 (A42)
Easy panorama (Preprosta panorama)2
(A43)
i Dusk/dawn (Mrak/zora)1, 2, 3
1
2
3
4
Fotoaparat ostri v neskončnost.
Fotoaparat izostri območje na sredini kadra.
Zaradi daljšega časa zaklopa priporočamo uporabo stativa. Če za stabilizacijo fotoaparata med
fotografiranjem uporabljate stativ, v nastavitvenem meniju nastavite možnost Photo VR (VR za
fotografije) (A140) na Off (Izklopljeno).
Ko je izbran način Nightscape + light trails (Nightscape + sledi svetlobe), fotoaparat izostri
območje na sredini kadra. Ko je izbran način Nightscape + star trails (Nightscape + sledi
zvezd) ali Star trails (Sledi zvezd), fotoaparat ostri v neskončnost.
36
Fotografske funkcije
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Namigi in opombe o scenskem načinu
o Scene auto selector (Samodejno izbiranje scene)
• Ko kadrirate sliko, fotoaparat samodejno prepozna pogoje fotografiranja, kar olajša
fotografiranje glede na te pogoje.
• Ko fotoaparat samodejno zazna sceno fotografiranja, se na zaslonu za fotografiranje tudi
ustrezno spremeni ikona za način fotografiranja.
e
Portrait (Portret) (za bližnje portrete ene ali dveh oseb)
b
Portrait (Portret) (za portrete večjega števila oseb ali slike, kjer ozadje zajema večji del
kadra)
f
Landscape (Pokrajina)
h
Night portrait (Nočni portret)* (za bližnje portrete ene ali dveh oseb)
c
Night portrait (Nočni portret)* (za portrete večjega števila oseb ali slike, kjer ozadje zajema
večji del kadra)
g
Night landscape (Nočna pokrajina)*
i
Close-up (Posnetki od blizu)
j
Backlighting (Svetloba od zadaj) (za fotografiranje motivov, ki niso osebe)
d
Backlighting (Svetloba od zadaj) (za fotografiranje portretov)
d
Drugi pogoji fotografiranja
* Ena fotografija je zajeta z dolgim časom zaklopa.
• V nekaterih pogojih fotografiranja fotoaparat morda ne bo izbral želenih nastavitev. V tem
primeru izberite drug način fotografiranja (A33).
• Ko je vklopljen digitalni zoom, se ikona načina fotografiranja spremeni v d.
j Night landscape (Nočna pokrajina)
• Pritisnite gumb d, da izberete Y Hand-held (Ročno) ali Z Tripod (Stativ) v Night
landscape (Nočna pokrajina).
• Y Hand-held (Ročno) (privzeta nastavitev):
- Ko ikona j na zgornji levi strani zaslona fotografiranja sveti zeleno, sprožilec pritisnite do
konca, da posnamete zaporedje slik, ki bodo združene v eno samo sliko in shranjene.
- Ko sprožilec pritisnete do konca, držite fotoaparat pri miru, dokler se ne prikaže slika. Ko
posnamete sliko, lahko fotoaparat izklopite šele, ko se znova prikaže zaslon za fotografiranje.
- Kot zajema (tj. območje, vidno v okvirju), viden na shranjeni sliki, bo ožji od tistega, ki je
viden na zaslonu za fotografiranje.
• Z Tripod (Stativ):
- Ena slika se posname pri dolgem času zaklopa, ko do konca pritisnete sprožilec.
- Zmanjšanje tresljajev je onemogočeno, tudi če je možnost Photo VR (VR za fotografije)
(A140) v nastavitvenem meniju nastavljena na On (Vklopljeno).
37
Fotografske funkcije
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
e Night portrait (Nočni portret)
• Pred fotografiranjem dvignite bliskavico.
• Pritisnite gumb d, da izberete Y Hand-held (Ročno) ali Z Tripod (Stativ) v Night
portrait (Nočni portret).
• Y Hand-held (Ročno) (privzeta nastavitev):
- Ko ikona e na zgornji levi strani zaslona fotografiranja sveti zeleno, sprožilec pritisnite do
konca, da posnamete zaporedje slik, ki bodo združene v eno samo sliko in shranjene.
- Ko sprožilec pritisnete do konca, držite fotoaparat pri miru, dokler se ne prikaže slika. Ko
posnamete sliko, lahko fotoaparat izklopite šele, ko se znova prikaže zaslon za fotografiranje.
- Če se motiv med zaporednim načinom fotografiranja premakne, bo slika morda neostra,
zamegljena ali pa se bodo motivi prekrivali.
• Z Tripod (Stativ):
- Ena slika se posname pri dolgem času zaklopa, ko do konca pritisnete sprožilec.
- Zmanjšanje tresljajev je onemogočeno, tudi če je možnost Photo VR (VR za fotografije)
(A140) v nastavitvenem meniju nastavljena na On (Vklopljeno).
o Backlighting (Svetloba od zadaj)
• Pritisnite gumb d, da izberete On (Vklopljeno) ali Off (Izklopjeno) in omogočite ali
onemogočite funkcijo visokega dinamičnega razpona (HDR) v HDR glede na pogoje
fotografiranja.
• Off (Izklopjeno) (privzeta nastavitev): Bliskavica se sproži, da prepreči, da bi bil motiv skrit v
senci. Fotografiranje z dvignjeno bliskavico.
- Do konca pritisnite sprožilec, da posnamete eno sliko.
• On (Vklopljeno): Pri fotografiranju slik z zelo svetlimi in zelo temnimi območji v kadru.
- Ko je sprožilec pritisnjen do konca, fotoaparat neprekinjeno snema slike in shrani naslednji
dve sliki:
- Sestavljena slika, ki ni HDR
- Sestavljena slika HDR, v kateri je kar najbolj zmanjšana izguba podrobnosti v svetlih ali
temnih delih.
- Če je na voljo dovolj pomnilnika samo za eno sliko, je shranjena samo slika, ki je obdelana s
funkcijo D-Lighting (A75) ob času fotografiranja, v kateri so popravljena samo temna
območja slike.
- Ko sprožilec pritisnete do konca, držite fotoaparat pri miru, dokler se ne prikaže slika. Ko
posnamete sliko, lahko fotoaparat izklopite šele, ko se znova prikaže zaslon za fotografiranje.
- Kot zajema (tj. območje, vidno v okvirju), viden na shranjeni sliki, bo ožji od tistega, ki je viden
na zaslonu za fotografiranje.
- V nekaterih pogojih fotografiranja se lahko pojavijo temne sence okrog svetlih motivov ali
svetla območja okrog temnih motivov.
38
Fotografske funkcije
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
d Sports (Šport)
• Dokler sprožilec držite povsem pritisnjen, se slike neprekinjeno snemajo.
• Fotoaparat lahko posname do 7 zaporednih slik s hitrostjo približno 7,7 posnetkov na sekundo
(če je Image mode (Način slike) nastavljen na P 4608×3456).
• Hitrost snemanja pri neprekinjenem snemanju se lahko zmanjša, odvisno od trenutne
nastavitve načina slike, uporabljene pomnilniške kartice ali pogojev fotografiranja.
• Izostritev, osvetlitev in barvni odtenek za drugo in naslednje slike ostanejo na vrednosti, ki je
bila določena za prvo sliko.
y M U Multiple exp. Lighten (Večkratna ekspozicija Osvetlitev)
• Fotoaparat v rednih intervalih samodejno posname motive, ki se premikajo, primerja vse slike in
sestavi samo njihova svetla območja, nato pa jih shrani kot eno sliko. Posnamete lahko
svetlobne sledi, denimo sledi avtomobilskih luči ali gibanje zvezd.
• Ko je izbran način U Multiple exp. Lighten (Večkratna ekspozicija Osvetlitev), na
prikazanem zaslonu izberite V Nightscape + light trails (Nightscape + sledi svetlobe),
W Nightscape + star trails (Nightscape + sledi zvezd) ali S Star trails (Sledi zvezd).
Možnost
Opis
V Nightscape +
light trails
(Nočna
pokrajina + sledi
svetlobe)
To možnost uporabite, da posnamete sledi avtomobilskih luči na ozadju nočne pokrajine.
• Slike se posnamejo vsakih 4 sekund pri času zaklopa 4 sekund. Ko je
posnetih 50 slik, fotoaparat samodejno ustavi fotografiranje.
• Na vsakih 10 posnetih slik se samodejno shrani ena sestavljena slika s
sledmi z začetka fotografiranja, ki se prekrivajo.
W Nightscape +
star trails (Nočna
pokrajina + sledi
zvezd)
To možnost uporabite, da posnamete gibanje zvezd z nočno pokrajino v kadru.
• Slike se posnamejo vsakih 20 sekund pri času zaklopa 25 sekund. Ko je
posnetih 300 slik, fotoaparat samodejno ustavi fotografiranje.
• Na vsakih 30 posnetih slik se samodejno shrani ena sestavljena slika s
sledmi z začetka fotografiranja, ki se prekrivajo.
S Star trails
(Sledi zvezd)
To možnost uporabite, da posnamete gibanje zvezd.
• Slike se posnamejo vsakih 25 sekund pri času zaklopa 30 sekund. Ko je
posnetih 300 slik, fotoaparat samodejno ustavi fotografiranje.
• Na vsakih 30 posnetih slik se samodejno shrani ena sestavljena slika s
sledmi z začetka fotografiranja, ki se prekrivajo.
• Med intervalom fotografiranja se bo zaslon morda izklopil. Ko je zaslon izklopljen, se bo prižgala
lučka ob vključenem aparatu.
• Če želite ustaviti fotografiranje, preden se bo samodejno ustavilo, pritisnite gumb k.
• Ko dobite želene sledi, končajte fotografiranje. Če fotografiranje nadaljujete, lahko izgubite
podrobnosti v območjih kompozicije.
• Slike, ki se samodejno shranijo med fotografiranjem, in sestavljena slika ob koncu fotografiranja,
se združijo v zaporedje, pri čemer se sestavljena slika ob koncu fotografiranja uporabi kot
ključna slika (A72).
39
Fotografske funkcije
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
B
Opombe o načinu večkratne osvetlitve s posvetlitvijo
C
Preostali čas
• Fotoaparat ne more posneti slik, če pomnilniška kartica ni vstavljena.
• Ne obračajte vrtljivega gumba za izbiro načina in ne vstavljajte nove pomnilniške kartice, dokler
se fotografiranje ne ustavi.
• Uporabljajte baterije z zadostno napolnjenostjo, da preprečite izklop fotoaparata med
fotografiranjem.
• Kompenzacije osvetlitve ni mogoče uporabiti (A57).
Preostali čas lahko preverite na zaslonu, dokler se fotografiranje
samodejno ne ustavi.
10m 0s
End recording
y M f Party/indoor (Zabava/znotraj)
• Če želite preprečiti, da bi bila slika zamegljena zaradi tresenja, držite fotoaparat pri miru. Če za
stabilizacijo fotoaparata med fotografiranjem uporabljate stativ, v nastavitvenem meniju
nastavite možnost Photo VR (VR za fotografije) (A140) na Off (Izklopljeno).
y M k Close-up (Posnetki od blizu)
• Način za makrofotografiranje (A56) je omogočen in fotoaparat samodejno približa prikaz na
najbližji položaj, ki ga lahko izostri.
• Območje ostrenja lahko premikate. Pritisnite gumb k in z večnamenskim izbirnikom
HIJK premaknite območje ostrenja, nato pa pritisnite gumb k, da uveljavite nastavitev.
y M u Food (Hrana)
• Način za makrofotografiranje (A56) je omogočen in fotoaparat samodejno približa prikaz na
najbližji položaj, ki ga lahko izostri.
• Barvni odtenek lahko nastavite z gumbom HI na
večnamenskem izbirniku. Nastavitev barvnega odtenka se
shrani v pomnilnik fotoaparata, kjer se ohrani tudi po izklopu
fotoaparata.
• Območje ostrenja lahko premikate. Pritisnite gumb k in z
večnamenskim izbirnikom HIJK premaknite območje
ostrenja, nato pa pritisnite gumb k, da uveljavite nastavitev.
25m 0s
3200
y M m Fireworks show (Ognjemet)
• Čas zaklopa ostane nastavljen na štiri sekunde.
• Kompenzacije osvetlitve ni mogoče uporabiti (A57).
40
Fotografske funkcije
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
y M O Pet portrait (Portret hišnega ljubljenčka)
• Kadar fotoaparat usmerite v psa ali mačko, fotoaparat zazna obraz in ga izostri. Privzeta
nastavitev je, da se zaklop samodejno sproži, ko fotoaparat zazna obraz psa ali mačke
(samodejno sproženje za portret hišnega ljubljenčka).
• Na zaslonu, ki se prikaže, ko izberete O Pet portrait (Portret hišnega ljubljenčka), izberite
U Single (Posamezno) ali V Continuous (Neprekinjeno).
- U Single (Posamezno): Ko je zaznan obraz psa ali mačke, fotoaparat posname eno sliko.
- V Continuous (Neprekinjeno): Ko je zaznan obraz psa ali mačke, fotoaparat posname tri
zaporedne slike.
B
Samodejna sprožitev za portrete hišnih ljubljenčkov in časovnik za
avtoportret
Pritisnite večnamenski izbirnik J (n), da izberete eno od naslednjih možnosti.
• Y Pet portrait auto release (Portret ljubljenčka s samodejno sprožitvijo): zaklop se
samodejno sproži, ko fotoaparat zazna obraz psa ali mačke.
- Ta možnost po petih posnetih nizih slik samodejno preklopi na možnost k.
- Zaklop lahko sprožite tudi ročno s pritiskom sprožilca. Če je izbrana možnost V Continuous
(Neprekinjeno), lahko posnamete več zaporednih slik neprekinjeno, tako da držite sprožilec
pritisnjen do konca.
• r5s Self-portrait timer (Sprožilec za avtoportrete): zaklop se sproži 5 sekund po pritisku
sprožilca do konca.
Do konca pritisnite sprožilec in nato kadrirajte sliko.
- Več informacij najdete v poglavju »Self-timer (Samosprožilec)« (A54).
- Ko fotoaparat zazna obraz psa, mačke ali človeka, ga izostri.
- Zaporedno snemanje slik ni mogoče.
• k: zaklop se sproži po pritisku sprožilca.
- Ko fotoaparat zazna obraz psa, mačke ali človeka, ga izostri.
- Če je izbrana možnost V Continuous (Neprekinjeno), lahko posnamete več zaporednih slik
neprekinjeno, tako da držite sprožilec pritisnjen do konca.
B
Območje ostrenja
• Če fotoaparat zazna obraz, okrog obraza izriše rumeno
obrobo. Ko fotoaparat izostri obraz v dvojni obrobi (območje
ostrenja), se obroba obarva zeleno. Če fotoaparat ne zazna
obraza, izostri motiv, ki je na sredini kadra.
• V določenih pogojih fotografiranja fotoaparat morda ne bo
zaznal obraza psa, mačke ali človeka in bo z obrobo označen
drug motiv.
41
Fotografske funkcije
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
25m 0s
3200
y M L Moon (Luna)
• V širokokotnem položaju zooma bo prikazana meja kadriranja, kar označuje kot zajema, ki je
enakovreden 900-milimetrskem objektivu (v 35-milimetrskem [135] formatu). Če kadrirate luno
znotraj meje kadriranja in pritisnete gumb k, bo kot zajema enakovreden 900-milimetrskem
objektivu.
• Barvni odtenek lahko nastavite z gumbom HI na večnamenskem izbirniku. Nastavitev
barvnega odtenka se shrani v pomnilnik fotoaparata, kjer se ohrani tudi po izklopu fotoaparata.
• Prilagodite svetlost s kompenzacijo osvetlitve (A57) glede na pogoje fotografiranja, kot so
naraščanje in pojemanje lune ter zahteve fotografiranja.
y M l Bird-watching (Opazovanje ptic)
• Ko izberete l Bird-watching (Opazovanje ptic), na prikazanem zaslonu izberite U Single
(Posamezno) ali V Continuous (Neprekinjeno).
• U Single (Posamezno): Fotoaparat ob vsakem pritisku sprožilca posname eno sliko.
• V Continuous (Neprekinjeno): Dokler sprožilec držite povsem pritisnjen, se slike
neprekinjeno snemajo.
Fotoaparat lahko posname do 7 zaporednih slik s hitrostjo približno 7,7 posnetkov na sekundo
(če je Image mode (Način slike) nastavljen na P 4608×3456).
• V širokokotnem položaju zooma bo prikazana meja kadriranja, kar označuje kot zajema, ki je
enakovreden 440-milimetrskem objektivu (v 35-milimetrskem [135] formatu). Če kadrirate ptico
znotraj meje kadriranja in pritisnete gumb k, bo kot zajema enakovreden 440-milimetrskem
objektivu.
42
Fotografske funkcije
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Fotografiranje z enostavno panoramo
Obrnite vrtljivi gumb za izbiro načina v položaj y M gumb d M
V (enostavna panorama) M gumb k
1
Izberite W Normal (Običajna)
ali X Wide (Široko) kot razpon
fotografiranja in pritisnite gumb k.
Easy panorama
Normal
Wide
2
Kadrirajte prvi rob panoramskega prizora
in za izostritev do polovice pritisnite
sprožilec.
• Položaj zooma bo zaklenjen na širokokotni položaj.
• Fotoaparat izostri na sredini kadra.
25m 0s
3200
3
Sprožilec pritisnite do konca in nato prst
umaknite z gumba.
• Na zaslonu se prikažejo puščice KLJI, ki
označujejo smer premikanja fotoaparata.
4
Fotoaparat premikajte v eno od štirih
smeri, dokler kazalnik vodila ne doseže
roba.
• Ko fotoaparat zazna smer premikanja, začne
fotografirati.
• Fotografiranje se bo zaustavilo, ko fotoaparat zajame
izbrano območje fotografiranja.
• Izostritev in osvetlitev sta zaklenjeni do konca
fotografiranja.
43
Fotografske funkcije
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Vodilo
Primer premikanja fotoaparata
• Fotoaparat začnite počasi premikati v loku, pri katerem bo vaše
telo os vrtenja, v smeri, ki jo označujejo puščice (KLJI).
• Fotografiranje bo zaustavljeno, če vodilo ne doseže roba v
približno 15 sekundah (če je izbrana možnost W Normal
(Običajna)) oziroma v približno 30 sekundah (če je izbrana
možnost X Wide (Široko)) od začetka fotografiranja.
B
Opombe o fotografiranju z enostavno panoramo
• Območje slike na shranjeni fotografiji bo ožje, kot je bilo med fotografiranjem prikazano na
zaslonu.
• Če fotoaparat premikate prehitro, ga premočno tresete ali je motiv preveč enoličen (npr. stene ali
tema), lahko pride do napake.
• Če fotografiranje zaključite, preden fotoaparat premaknete do polovice panoramskega območja,
panoramska slika ne bo shranjena.
C
Velikost slike v načinu enostavne panorame
• Na voljo so štiri različne velikosti slike (v slikovnih točkah), kot je opisano spodaj.
Ko je nastavljena možnost W Normal (Običajna)
4800
920
1536
Ko je nastavljena možnost X Wide (Široko)
9600
920
1536
• Če zajamete več kot polovico območja panoramskega prizora, vendar fotografiranje prekinete,
preden dosežete rob območja, bo velikost slike manjša.
44
Fotografske funkcije
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Predvajanje enostavne panorame
Preklopite v način za predvajanje (A20), fotografijo,
posneto z enostavno panoramo, prikažite v
celozaslonskem načinu predvajanju in pritisnite gumb k,
da jo premaknete v smeri, v kateri je bila posneta.
4/4
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Krmilni elementi predvajanja so med predvajanjem
prikazani na zaslonu. Z gumboma JK na večnamenskem
izbirniku izberite krmilni element, nato pa pritisnite gumb
k, da izvedete enega od spodnjih postopkov.
Funkcija
Ikona
Previjanje nazaj
A
Držite gumb k, če želite videoposnetek previti nazaj.
Opis
Previjanje
naprej
B
Držite gumb k, če želite videoposnetek previti naprej.
Začasna zaustavitev predvajanja. Ko je predvajanje začasno
zaustavljeno, lahko izvedete spodnje postopke.
Začasna
zaustavitev
Končaj
B
E
G
C
Pridržite gumb k, če želite previti videoposnetek nazaj.
D
Pridržite gumb k, če se želite premakniti.
F
Nadaljevanje samodejnega premikanja.
Ponovni preklop na celozaslonsko predvajanje.
Opombe o slikah enostavne panorame
• Slik ni mogoče urejati na tem fotoaparatu.
• S tem fotoaparatom morda ne bo mogoče predvajanje s premikanjem ali povečevanje fotografij
v načinu enostavne panorame, posnetih z drugo znamko ali drugim modelom digitalnega
fotoaparata.
B
Opombe o tiskanju panoramskih slik
Zaradi nastavitev tiskalnika morda ne bo mogoče natisniti celotne slike. Poleg tega tiskanje morda
sploh ne bo mogoče, kar je odvisno od vrste tiskalnika.
45
Fotografske funkcije
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Ustvarjalni način (uporaba učinkov pri fotografiranju)
Fotoaparat v enem posnetku naenkrat shrani štiri slike z
učinki in eno sliko brez učinkov.
• Fotoaparat izostri na sredini kadra.
1
Pritisnite gumb k.
Variety
• Prikaže se zaslon za izbiro učinka.
25m 0s
Select effect
2
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
želeni učinek, nato pa pritisnite gumb k.
3200
Variety
• Izberete lahko Variety (Raznolikost), Selective
color (red) (Selektivna barva (rdeča)), Selective
25m 0s
color (green) (Selektivna barva (zelena)),
Selective color (blue) (Selektivna barva (modra)),
Light (Svetloba) (privzeta nastavitev), Depth
Select effect
3200
(Globina), Memory (Spomin), Classic (Klasično) ali
Noir (Črna).
• Slika brez učinkov je prikazana v zgornjem delu zaslona. Štiri vrste slik z učinki so prikazane
v spodnjem delu zaslona.
• Za videoposnetek je mogoče uporabiti samo eno vrsto učinka. Pritisnite JK, da izberete
želeni učinek.
3
Za fotografiranje pritisnite sprožilec ali gumb b (e gumb za
snemanje videoposnetka).
• Pet shranjenih slik se obravnava kot zaporedje. Ena slika z uporabljenim učinkom se
uporablja kot ključna slika (A72).
B
Opombe o ustvarjalnem načinu
Kot je kot učinek izbrana možnost Variety (Raznolikost), določene možnosti Movie options
(Možnosti videoposnetkov) (A122) niso na voljo.
46
Fotografske funkcije
Ustvarjalni način (uporaba učinkov pri fotografiranju)
Funkcije, ki so na voljo v ustvarjalnem načinu
Spodnje funkcije so na voljo, če v 2. koraku pritisnete gumb k.
• Način bliskavice (A52)
• Self-timer (Samosprožilec) (A54)
• Macro mode (Način za makrofotografiranje) (A56)
• Exposure compensation (Izravnava osvetlitve) (A57)
• Meni za fotografiranje (A110)
47
Fotografske funkcije
Ustvarjalni način (uporaba učinkov pri fotografiranju)
Način pametnega portreta (poudarjanje
človeških obrazov pri fotografiranju)
Posnamete lahko slike s funkcijo glamuroznega retuširanja,
da poudarite človeške obraze.
1
Pritisnite K na večnamenskem izbirniku.
2
Uporabite učinek.
Drsnik
• Z gumboma JK izberite želeni učinek.
• Z gumboma HI izberite stopnjo učinka.
• Hkrati lahko uporabite več učinkov.
B Skin softening (Mehčanje kože),
l Foundation makeup (Temeljno ličilo), Q Soft
(Mehko), G Vividness (Živost barv),
o Brightness (Exp. +/-) (Svetlost (osvetlitev +/-))
• Izberite f Exit (Izhod), da skrijete drsnik.
• Po preverjanju nastavitev za vse učinke pritisnite gumb
k.
3
Kadrirajte sliko in pritisnite sprožilec.
B
Opombe o načinu pametnega portreta
Skin softening
5
4
3
2
1
OFF
Učinek
• Stopnja učinka na sliki na zaslonu za fotografiranje in na shranjeni sliki se lahko razlikuje.
• Pri nastavitvi Soft (Mehko) nekatere možnosti Movie options (Možnosti videoposnetkov)
(A122) niso na voljo.
Funkcije, ki so na voljo v načinu pametnega portreta
•
•
•
•
•
Smile timer (Časomerilec nasmeha) (A49)
Self-Collage (Kolaž avtoportretov) (A50)
Način bliskavice (A52)
Self-timer (Samosprožilec) (A54)
Meni pametnega portreta (A120)
48
Fotografske funkcije
Način pametnega portreta (poudarjanje človeških obrazov pri fotografiranju)
Uporaba časomerilca nasmeha
Ko pritisnete J večnamenskega izbirnika, da izberete
a Smile timer (Časomerilec nasmeha) in pritisnete
gumb k, fotoaparat samodejno sproži zaklop, ko je zaznan
obraz z nasmehom.
• Preden izberete časomerilec nasmeha, nastavite
funkcijo glamuroznega retuširanja (A48).
• Ko pritisnete sprožilec za zajem slike, se časomerilec
nasmeha ustavi.
B
Smile timer
Opombe o časomerilcu nasmeha
V določenih pogojih fotografiranja fotoaparat morda ne bo mogel zaznati obrazov ali nasmehov
(A61). Fotografirate lahko tudi s pritiskom na sprožilec.
C
Če utripa lučka samosprožilca
Če uporabljate časomerilec nasmeha, začne lučka samosprožilca utripati, ko fotoaparat zazna obraz,
in utripne zadnjič, ko sprožite zaklop.
49
Fotografske funkcije
Način pametnega portreta (poudarjanje človeških obrazov pri fotografiranju)
Uporaba kolaža avtoportretov
Fotoaparat lahko posname niz štirih ali devetih slik v
intervalih in jih shrani kot eno sliko (slika kolaža).
1
Z gumbom J na večnamenskem
izbirniku izberite n Self-Collage (Kolaž
avtoportretov) in pritisnite gumb k.
• Prikaže se potrditveno pogovorno okno.
• Ko pritisnete gumb d in izberete Self-Collage
(Kolaž avtoportretov), preden pritisnete J, lahko
konfigurirate nastavitev za Number of shots (Število
posnetkov), Interval in Shutter sound (Zvok
zaklopa) (A120).
• Če med fotografiranjem želite uporabiti glamurozno
retuširanje, nastavite učinek, preden izberete kolaž
avtoportretov (A48).
2
Self-Collage
Posnemite sliko.
• Ko pritisnete sprožilec, se začne odštevanje (približno
pet sekund) in zaklop se sproži samodejno.
• Fotoaparat bo za preostale slike sprožil zaklop
samodejno. Odštevanje se začne približno tri sekunde
pred fotografiranjem.
• Število posnetkov prikazuje U na zaslonu. Med
fotografiranjem je prikazan z zeleno barvo, ki se po koncu
fotografiranja spremeni v belo.
3
2
Na zaslonu, ki se prikaže, ko fotoaparat zaključi zajem števila posnetkov,
nastavljenega v Number of shots (Število posnetkov), izberite Yes (Da) in
pritisnite gumb k.
• Shrani se slika kolaža.
• Vsaka posneta slika se shrani kot posamezna slika in ločeno od slike kolaža. Slike se združijo
v zaporedju in slika kolaža z enim kadrom se uporabi kot ključna slika (A72).
• Če je izbrana možnost No (Ne), se slika kolaža ne shrani.
B
Opombe o kolažu avtoportretov
• Če pritisnete sprožilec, preden fotoaparat posname določeno število posnetkov, se fotografiranje
prekliče in slika kolaža ne bo shranjena. Slike, ki so bile posnete, preden je bilo fotografiranje
preklicano, so shranjene kot posamezne slike.
• Ta funkcija mogoče ne bo na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A66).
50
Fotografske funkcije
Način pametnega portreta (poudarjanje človeških obrazov pri fotografiranju)
Nastavljanje funkcij fotografiranja z
večnamenskim izbirnikom
Ko je prikazan zaslon za fotografiranje, lahko na večnamenskem izbirniku pritisnete H (m)
J (n) I (p) K (o), da nastavite v nadaljevanju opisane funkcije.
• m Način bliskavice
Ko je bliskavica dvignjena, lahko nastavite način bliskavice glede na pogoje fotografiranja.
• n Self-timer (Samosprožilec), Self-portrait timer (Sprožilec za avtoportrete)
Fotoaparat sproži zaklop, ko preteče določeno število sekund po pritisku sprožilca.
• p Macro mode (Način za makrofotografiranje)
Način za makrofotografiranje uporabljajte za bližnje posnetke.
• o Exposure compensation (Izravnava osvetlitve)
Prilagodite lahko skupno svetlost slik.
Funkcije, ki jih lahko nastavite, so odvisne od načinov fotografiranja.
51
Fotografske funkcije
Nastavljanje funkcij fotografiranja z večnamenskim izbirnikom
Način bliskavice
Ko je bliskavica dvignjena, lahko nastavite način bliskavice glede na pogoje fotografiranja.
1
Pritisnite gumb m (za dvig bliskavice), da
dvignete bliskavico.
• Ko je bliskavica spuščena, je njeno delovanje onemogočeno
in prikaže se oznaka W.
2
Na večnamenskem izbirniku pritisnite
H (X).
3
Izberite način bliskavice (A53) in
pritisnite gumb k.
• Če ne uporabite nastavitve s pritiskom gumba k, bo
izbira preklicana.
C
Lučka bliskavice
• Stanje bliskavice lahko preverite tako, da sprožilec pritisnete do
polovice.
- Sveti: Bliskavica se vklopi, ko sprožilec pritisnete do konca.
- Utripa: Bliskavica se polni. Fotografiranje ni mogoče.
- Ne sveti: Bliskavica se med fotografiranjem ne sproži.
• Če je baterija skoraj prazna, se med polnjenjem bliskavice
zaslon izklopi.
52
Fotografske funkcije
Način bliskavice
Auto
Razpoložljivi načini bliskavice
U
Auto (Samodejno)
Bliskavica se sproži po potrebi, na primer pri šibki svetlobi.
• Kazalnik načina bliskavice se prikaže samo takoj po nastavitvi na zaslonu za
fotografiranje.
V
Auto with red-eye reduction (Samodejno z zmanjšanjem učinka rdečih oči)
Zmanjša učinek rdečih oči na portretih, ki nastane zaradi uporabe bliskavice.
X
Fill flash (Doosvetlitev)
Bliskavica se sproži vsakič, ko posnamete sliko. Za »doosvetlitev« (iluminacijo) senc in
motivov v protisvetlobi.
Y
Slow sync (Počasna sinhronizacija)
Primerno za večerne in nočne portrete s prizori v ozadju. Bliskavica se sproži, če je treba
osvetliti glavni motiv; za fotografiranje se uporabi daljši čas zaklopa, da se zajame
ozadje ponoči ali pri šibki svetlobi.
B
Opombe o fotografiranju z bliskavico
Pri fotografiranju z bliskavico v širokokotnem položaju zooma bo območje okrog slike morda
temno, odvisno od razdalje motiva.
To lahko izboljšate tako, da element za upravljanje zooma rahlo premaknete proti položaju
teleobjektiva.
C
Nastavitev načina bliskavice
• Ta nastavitev morda ne bo na voljo v nekaterih načinih fotografiranja (A64).
• Nastavitev načina fotografiranja, uporabljena v načinu A (samodejno), bo ostala shranjena v
pomnilniku tudi po izklopu fotoaparata.
C
Zmanjšanje učinka rdečih oči
Če fotoaparat med shranjevanjem slike zazna rdeče oči, prizadeto območje pred shranjevanjem
obdela, da zmanjša učinek rdečih oči.
Pri fotografiranju bodite pozorni na naslednje:
• Za shranjevanje slik je potrebno več časa.
• Zmanjšanje učinka rdečih oči v nekaterih pogojih ne zagotovi želenih rezultatov.
• V redkih primerih se lahko zmanjšanje učinka rdečih oči po nepotrebnem uporabi tudi na delih
slike. V takem primeru izberite drug način bliskavice in znova naredite sliko.
53
Fotografske funkcije
Način bliskavice
Self-timer (Samosprožilec)
Fotoaparat sproži zaklop, ko preteče določeno število sekund po pritisku sprožilca.
Če za stabilizacijo fotoaparata med fotografiranjem uporabljate stativ, v nastavitvenem
meniju nastavite možnost Photo VR (VR za fotografije) (A140) na Off (Izklopljeno).
1
Na večnamenskem izbirniku pritisnite
J (n).
2
Izberite število sekund do sprožitve
zaklopa in pritisnite gumb k.
Self-timer
• n10s (10 sekund): Za pomembne priložnosti, kot so
poroke.
• n2s (2 sekundi): Uporabite, da preprečite tresenje
fotoaparata.
• r5s (5 sekund, časovnik za avtoportret): uporabite za
avtoportrete.
• Če ne uporabite nastavitve s pritiskom gumba k, bo izbira preklicana.
3
Kadrirajte sliko in sprožilec pritisnite do polovice.
• Pri uporabi možnosti n10s (10 sekund) ali n2s (2 sekundi) zagotovite, da so motivi
izostreni.
• Pri uporabi možnosti r5s (5 sekund, časovnik za avtoportret) v 4. koraku do konca
pritisnite sprožilec in nato kadrirajte sliko.
54
Fotografske funkcije
Self-timer (Samosprožilec)
4
Do konca pritisnite sprožilec.
• Odštevanje se začne. Lučka samosprožilca
začne utripati in enakomerno zasveti
približno eno sekundo, preden se zaklop
sproži.
• Ob sprostitvi zaklopa se samosprožilec
nastavi na možnost OFF.*
• Če želite zaustaviti odštevanje, znova
pritisnite sprožilec.
* Ko je za način fotografiranja izbran scenski
način Moon (Luna), samosprožilec ni
samodejno nastavljen na OFF. Za izklop
samosprožilca izberite OFF v 2. koraku.
C
9
Izostritev in osvetlitev pri fotografiranju s samosprožilcem
• n10s, n2s: izostritev in osvetlitev se zakleneta, ko pritisnete sprožilec.
• r5s: izostritev in osvetlitev se nastavita, tik preden se sproži zaklop.
C
Nastavitev samosprožilca
Ta nastavitev morda ne bo na voljo v nekaterih načinih fotografiranja (A64).
55
Fotografske funkcije
Self-timer (Samosprožilec)
1/250
F3
Macro Mode (Način za makrofotografiranje)
(Ustvarjanje bližnjih posnetkov)
Način za makrofotografiranje uporabljajte za bližnje posnetke.
1
Na večnamenskem izbirniku pritisnite
I (p).
2
Izberite ON in pritisnite gumb k.
Macro mode
• Če ne uporabite nastavitve s pritiskom gumba k, bo
izbira preklicana.
3
Za nastavitev razmerja zooma na položaj,
kjer sta F in kazalnik za zoom obarvana
zeleno, uporabite element za upravljanje
zooma.
• Ko je razmerje zooma nastavljeno na položaj, kjer sta F in kazalnik za zoom obarvana
zeleno, fotoaparat lahko motive izostri že, če so oddaljeni samo 10 cm od objektiva.
• Če je položaj zooma v širokokotnem položaju in v
območju, ki ga označuje 1, fotoaparat lahko izostri
motive, ki so približno 1 cm od objektiva.
1
C
Nastavitev načina za makrofotografiranje
• Ta nastavitev morda ne bo na voljo v nekaterih načinih fotografiranja (A64).
• Nastavitev načina fotografiranja, uporabljena v načinu A (samodejno), bo ostala shranjena v
pomnilniku tudi po izklopu fotoaparata.
56
Fotografske funkcije
Macro Mode (Način za makrofotografiranje) (Ustvarjanje bližnjih posnetkov)
Exposure compensation (Izravnava osvetlitve)
(Prilagajanje svetlosti)
Prilagodite lahko skupno svetlost slik.
1
Na večnamenskem izbirniku pritisnite
K (o).
2
Izberite vrednost kompenzacije in
pritisnite gumb k.
Exposure compensation
+2.0
• Če želite osvetliti sliko, izberite pozitivno vrednost (+).
+0.3
• Če želite potemniti sliko, izberite negativno vrednost (–).
• Vrednost kompenzacije bo uporabljena, tudi če ne
pritisnete gumba k.
-2.0
• Ko je način za fotografiranje nastavljen na način za
pametni portret, je namesto zaslona za kompenzacijo
Histogram
osvetlitve prikazan zaslon za glamurozno retuširanje
(A48).
• Ko je način za fotografiranje nastavljen na A (samodejni) način, je namesto zaslona za
kompenzacijo osvetlitve prikazan ustvarjalni drsnik (A34).
C
Vrednost kompenzacije osvetlitve
Ko je način fotografiranja v scenskem načinu Multiple exp. Lighten (Večkratna ekspozicija
Osvetlitev) (A39) ali Fireworks show (Ognjemet) (A40), kompenzacije osvetlitve ni mogoče
uporabiti.
C
Uporaba histograma
Histogram je graf, ki prikazuje porazdelitev tonov na sliki. Pri uporabi kompenzacije osvetlitve in
fotografiranju brez bliskavice ga uporabite kot vodilo.
• Vodoravna os ustreza svetlosti slikovne točke, kjer so temni toni na levi in svetli toni na desni.
Navpična os prikazuje število slikovnih točk.
• Če povečate kompenzacijo osvetlitve, premaknete porazdelitev tonov v desno, če pa jo
zmanjšate, premaknete porazdelitev tonov v levo.
57
Fotografske funkcije
Exposure compensation (Izravnava osvetlitve) (Prilagajanje svetlosti)
Uporaba zooma
Ko premaknete element za upravljanje
zooma, se položaj objektiva za zoom
spremeni.
• Za povečavo: Premaknite proti g
• Za pomanjšavo: Premaknite proti f
Ob vklopu fotoaparata je zoom v najbolj
širokokotnem položaju.
• Obračanje elementa za upravljanje zooma
do konca v obe smeri hitro prilagodi zoom
(razen med snemanjem videoposnetkov).
• Zoom lahko upravljate tudi tako, da
stranski element za upravljanje zooma
(A2) premaknete proti oznaki g ali f.
Pomanjšava
Povečava
Povečava
Pomanjšava
• Če premaknete element za upravljanje
zooma, se na zaslonu za fotografiranje
prikaže kazalnik za zoom.
Optični
Digitalni
• Digitalni zoom omogoča dodatno
zoom
zoom
povečavo motiva do približno 4×
vrednosti največjega optičnega zooma. Ko
je slednji na največji vrednosti, digitalni zoom vklopite tako, da element za upravljanje
zooma ali stranski krmilni element zooma pomaknete proti g in ga držite.
C
Digitalni zoom
Kazalnik za zoom se obarva modro, ko je vključen digitalni zoom, nato pa se obarva rumeno, ko še
povečate povečavo zooma.
• Kazalnik za zoom je obarvan modro: Kakovost slike se z dinamičnim finim zoomom ne zmanjša
bistveno.
• Kazalnik za zoom je obarvan rumeno: V določenih primerih se lahko kakovost slike opazno
poslabša.
• Ko je slika manjša, ostane kazalnik moder v širšem območju.
• Kazalnik za zoom se mogoče ne bo obarval modro pri uporabi določenih nastavitev za
neprekinjeno fotografiranje ali pri drugih nastavitvah.
58
Fotografske funkcije
Uporaba zooma
Uporaba hitrega vračanja zooma
Če med fotografiranjem z objektivom v položaju teleobjektiva motiv ni več viden, pritisnite
gumb q (za hitro vračanje zooma), da začasno razširite območje, vidno v kadru, da boste
lažje kadrirali motiv.
25m 0s
3200
Gumb q
Meja kadriranja
• Med pritiskom gumba q kadrirajte motiv znotraj meja kadriranja na zaslonu za
fotografiranje. Za dodatno razširitev območja, vidnega v kadru, premaknite element za
upravljanje zooma proti oznaki f in hkrati pritisnite gumb q.
• Sprostite gumb q, da se vrnete na izvorni položaj zooma.
• Hitro vračanje zooma ni na voljo med snemanjem videoposnetkov.
59
Fotografske funkcije
Uporaba zooma
Ostrenje
Sprožilec
Pritisnite do
polovice
Pritisk sprožilca »do polovice« pomeni, da pritisnete in zadržite
gumb v položaju, kjer začutite rahel upor.
• Izostritev in osvetlitev (čas zaklopa in število f) se nastavita, ko
do polovice pritisnete sprožilec. Če sprožilec držite pritisnjen
do polovice, ostaneta izostritev in osvetlitev zaklenjeni.
• Območje ostrenja je odvisno od načina fotografiranja.
Povsem
pritisnite
Pritisk sprožilca »do konca« pomeni, da do konca pritisnete gumb.
• Če sprožilec pritisnete do konca, se sproži zaklop.
• Sprožilca ne pritiskajte na silo, ker lahko povzročite tresenje
fotoaparata in zameglitev slike. Gumb pritisnite z občutkom.
Uporaba AF z iskanjem cilja
Če sprožilec pritisnete do polovice, ko je možnost AF area mode (Način delovanja z
območjem AF) (A116) v načinu A (samodejno) nastavljena na Target finding AF
(Območje iskanja AF), fotoaparat izostritev nastavi na spodnji način:
• Fotoaparat zazna glavni motiv in ga izostri. Ko je motiv
izostren, je območje ostrenja obarvano zeleno. Če
fotoaparat zazna človeški obraz, ga prednostno izostri.
1/250
F3
Območja ostrenja
• Če fotoaparat ne zazna glavnega motiva, samodejno
izbere eno ali več od devetih območij ostrenja, na
katerih je motiv, ki je najbližje fotoaparatu. Ko je motiv
izostren, je izostreno območje ostrenja obarvano
zeleno.
1/250
F3
Območja ostrenja
60
Fotografske funkcije
Ostrenje
B
Opombe o iskanju predmeta za ostrenje AF
• Motiv, ki ga fotoaparat izbere kot glavnega, je odvisen od pogojev fotografiranja.
• Pri nekaterih nastavitvah možnosti White balance (Nastavitev beline) fotoaparat morda ne bo
zaznal glavnega motiva.
• Fotoaparat morda ne bo pravilno zaznal glavnega motiva v naslednjih primerih:
- če je motiv zelo temen ali svetel,
- če glavni motiv nima razločnih barv,
- če je posnetek kadriran tako, da je glavni motiv na robu zaslona,
- če ima glavni motiv ponavljajoč se vzorec.
Uporaba funkcije zaznavanja obrazov
če so izbrane naslednje nastavitve, fotoaparat uporablja
zaznavanje obrazov za samodejno ostrenje človeških
obrazov.
• Način o (za samodejni izbor scene) (A37)
• Scenski način e (nočni portret) ali Portrait (Portret)
(A36)
• Način pametnega portreta (A48)
• Če je možnost AF area mode (Način delovanja z
območjem AF) (A116) v načinu A (samodejno)
(A34) nastavljena na Face priority (Prednost obraza)
25m 0s
3200
Če fotoaparat zazna več kot en obraz, dvojna obroba obda obraz, na katerem se bo izvedla
izostritev, okrog ostalih obrazov pa se prikaže enojna obroba.
Če je sprožilec pritisnjen do polovice, ko niso zaznani obrazi:
• V načinu o (samodejni izbor scene) se območje ostrenja spreminja glede na pogoje
fotografiranja, ki jih fotoaparat zazna.
• V scenskih načinih e (nočni portret) in Portrait (Portret) ali v načinu pametnega
portreta fotoaparat izostri v sredini kadra.
• V načinu A (samodejno) fotoaparat izbere območje ostrenja, ki vsebuje motiv, ki je
najbližje fotoaparatu.
B
Opombe o funkciji zaznavanja obrazov
• Učinkovitost fotoaparata pri zaznavanju obrazov je odvisna od več dejavnikov, med njimi tudi od
tega, kam so obrnjeni obrazi.
• Fotoaparat ne more zaznati obrazov v naslednjih primerih:
- Če je obraz delno zakrit s sončnimi očali ali drugimi predmeti.
- Če obraz zavzame prevelik ali premajhen del kadra.
61
Fotografske funkcije
Ostrenje
Uporaba funkcije mehčanja kože
Če so v naslednjih načinih fotografiranja zaznani človeški obrazi (največ trije), fotoaparat
obdela sliko tako, da zmehča kožne tone na obrazu, preden shrani sliko.
• Način pametnega portreta (A48)
- Stopnja učinka Skin softening (Mehčanje kože) se lahko prilagodi.
• o način (za samodejni izbor scene) (A37)
• e (nočni portret) ali Portrait (Portret) v scenskem načinu (A36)
Skin softening (Mehčanje kože) je mogoče uporabiti tudi za shranjene slike, in sicer s
funkcijo Glamour retouch (Glamurozno retuširanje) v načinu za predvajanje (A76).
B
Opombe o mehčanju kože
• Morda bo trajalo dlje kot navadno, da se posnete slike shranijo.
• V nekaterih pogojih fotografiranja rezultati mehčanja kože morda ne bodo zadovoljivi ali bo
morda funkcija mehčanja kože izvedena na območjih slike, na katerih ni nobenega obraza.
Motivi, ki niso primerni za samodejno ostrenje
Ostrenje fotoaparata v naslednjih situacijah morda ne bo delovalo, kot bi moralo. V nekaterih
redkih primerih se lahko zgodi, da se motiv ne izostri, tudi če sta območje ostrenja in kazalnik
izostritve obarvana zeleno:
• Glavni motiv je zelo temen
• Pogoji fotografiranja vključujejo zelo različno osvetljene predmete (denimo motiv, ki je
od zadaj osvetljen s soncem, je videti zelo temen)
• Med motivom in okolico ni kontrasta (ko na primer fotografirate nekoga, ki je oblečen v
belo majico in stoji pred belo steno)
• Predmeti so različno oddaljeni od fotoaparata (na primer motiv v kletki)
• Motivi s ponavljajočimi se vzorci (žaluzije oken, zgradbe z več vrstami ali podobno
oblikovanimi okni itd.)
• Motiv se hitro premika
V zgornjih primerih večkrat poskusite izostriti sliko s pritiskom sprožilca do polovice ali pa
izostrite drug motiv, ki je od fotoaparata enako oddaljen kot dejanski glavni motiv, nato pa
uporabite zaklepanje izostritve (A63).
62
Fotografske funkcije
Ostrenje
Zaklepanje izostritve
Fotografiranje z zaklepanjem izostritve priporočamo, kadar fotoaparat ne aktivira območja
ostrenja, na katerem je želeni motiv.
1
Možnost AF area mode (Način delovanja z območjem AF)
nastavite na Center (Sredina) v načinu A (samodejno) (A116).
2
Fotoaparat usmerite tako, da bo
motiv na sredini kadra in sprožilec
pritisnite do polovice.
• Fotoaparat izostri motiv in območje
ostrenja je obarvano zeleno.
• Osvetlitev je zaklenjena.
3
1/250
F3
1/250
F3
Spremenite kompozicijo slike, ne da bi
dvignili prst.
• Pazite, da se razdalja med motivom in fotoaparatom ne
spremeni.
4
Za zajem fotografije do konca pritisnite
sprožilec.
63
Fotografske funkcije
Ostrenje
Privzete nastavitve (bliskavica, samosprožilec in
način za makrofotografiranje)
Privzete nastavitve posameznih načinov fotografiranja so navedene v nadaljevanju.
Flash (Bliskavica)1
(A52)
A (samodejno)
Self-timer
(Samosprožilec)
(A54)
Macro mode (Način za
makrofotografiranje)
(A56)
U
Izklopljeno
Izklopljeno
o (samodejni izbor scene)
U2
Izklopljeno
Izklopljeno3
j (nočna pokrajina)
W4
Izklopljeno
e (nočni portret)
V6
Izklopljeno
Izklopljeno4
o (osvetlitev od zadaj)
X/W7
Izklopljeno
Izklopljeno4
d (šport)
W4
Izklopljeno4
Izklopljeno4
b (portret)
V
Izklopljeno
Izklopljeno4
c (pokrajina)
W4
Izklopljeno5
Izklopljeno4
W4
n 2s5
Izklopljeno4
f (zabava/znotraj)
V8
Izklopljeno
Izklopljeno4
Z (obala)
U
Izklopljeno
Izklopljeno4
Scenski načini
U
(večkratna osvetlitev s
posvetlitvijo)
5
Izklopljeno4
z (sneg)
U
Izklopljeno
Izklopljeno4
h (sončni zahod)
W4
Izklopljeno
Izklopljeno4
i (mrak/zora)
W4
Izklopljeno5
Izklopljeno4
k (bližnji posnetek)
W
Izklopljeno
Vklopljeno4
u (hrana)
W4
Izklopljeno
Vklopljeno4
m (ognjemet)
W4
Izklopljeno4
Izklopljeno4
V (enostavna panorama)
W4
Izklopljeno4
Izklopljeno4
O (portret hišnega
ljubljenčka)
W4
Y9
Izklopljeno
L (luna)
W
n 2s
Izklopljeno4
l (opazovanje ptic)
W4
Izklopljeno
Izklopljeno
s (ustvarjalni način)
U
Izklopljeno
Izklopljeno
F (pametni portret)
U10
Izklopljeno11
Izklopljeno4
M (kratki videoposnetki)
W4
Izklopljeno
Izklopljeno
4
64
Fotografske funkcije
Privzete nastavitve (bliskavica, samosprožilec in način za makrofotografiranje)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nastavitev, ki se uporablja, ko je bliskavica dvignjena.
Fotoaparat samodejno izbere način bliskavice, ki je primeren za izbrane pogoje fotografiranja.
W (izklop) lahko izberete ročno.
Ni mogoče spremeniti. Fotoaparat preklopi v način za makrofotografiranje, ko izberete i.
Ni mogoče spremeniti.
Možnosti r5s Self-portrait timer (Sprožilec za avtoportrete) ni mogoče uporabiti.
Ni mogoče spremeniti. Pri nastavitvi Hand-held (Ročno) je nastavitev način za bliskavico
zaklenjena v načinu samodejne in počasne sinhronizacije z zmanjšanjem učinka rdečih oči. Pri
nastavitvi Tripod (Stativ) je nastavitev način za bliskavico zaklenjena v načinu doosvetlitve z
bliskavico in počasne sinhronizacije z zmanjšanjem učinka rdečih oči.
Bliskavica je zaklenjena na simbol X (doosvetlitev), če je možnost HDR nastavljena na Off
(Izklopjeno). Bliskavica se ne sproži, če je možnost HDR nastavljena na On (Vklopljeno).
Lahko preklopi na počasno sinhronizacijo z zmanjšanjem učinka rdečih oči.
Uporabite lahko možnosti Y Pet portrait auto release (Portret ljubljenčka s samodejno
sprožitvijo) in r5s Self-portrait timer (Sprožilec za avtoportrete) (A41). Možnosti
n10s ali n2s ni mogoče uporabiti.
Ni mogoče uporabljati, kadar je nastavitev Blink proof (Proti mežikanju) nastavljena na
možnost On (Vklopljeno).
Poleg možnosti n10s, n2s ali r5s Self-portrait timer (Sprožilec za avtoportrete) lahko
uporabite tudi a Smile timer (Časomerilec nasmeha) (A49) in n Self-Collage (Kolaž
avtoportretov) (A50).
65
Fotografske funkcije
Privzete nastavitve (bliskavica, samosprožilec in način za makrofotografiranje)
Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati hkrati pri
fotografiranju
Nekaterih funkcij ni mogoče uporabljati skupaj z drugimi nastavitvami menija.
Omejena funkcija
Nastavitev
Opis
Continuous
Če je izbrana katera koli možnost razen Single
(Neprekinjeno) (A113) (Posamezno), bliskavice ne morete uporabiti.
Način bliskavice
Blink proof (Proti
mežikanju) (A121)
Če je nastavitev Blink proof (Proti mežikanju)
nastavljena na možnost On (Vklopljeno),
bliskavice ni mogoče uporabiti.
Self-timer
(Samosprožilec)
AF area mode (Način delovanja
z območjem AF) (A116)
Če je izbrana nastavitev Subject tracking (Sledenje
motivu), samosprožilca ni mogoče uporabiti.
Macro mode (Način za
makrofotografiranje)
AF area mode (Način delovanja
z območjem AF) (A116)
Če je izbrana nastavitev Subject tracking (Sledenje
motivu), ni mogoče uporabiti načina za makrofotografiranje.
Image mode
(Način slike)
Image mode (Način slike) se nastavi glede na
nastavitev neprekinjenega fotografiranja:
• Pre-shooting cache (Predpomnilnik
pred-fotografiranja): q (velikost slike:
Continuous
1600 × 1200 slikovnih točk)
(Neprekinjeno) (A113) • Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H: 120 sličic na
sekundo): O (velikost slike: 640 × 480 slikovnih točk)
• Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno H:
60 posnetkov na sekundo): M (velikost
slike: 1280 × 960 slikovnih točk)
Hue (Odtenek)
White balance
(uporaba ustvarjalnega
(Nastavitev beline)
drsnika) (A34)
Ko prilagodite barvni odtenek s pomočjo ustvarjalnega
drsnika, ne boste mogli nastaviti White balance (Nastavitev
beline) v meniju za fotografiranje. Za nastavitev White
balance (Nastavitev beline) izberite P na zaslonu za
nastavitev ustvarjalnega drsnika, da ponastavite svetlost,
živost barv, barvni odtenek in aktivno osvetlitev D-Lighting.
Continuous
(Neprekinjeno)
Če uporabite samosprožilec, ko je izbrana
Self-timer
možnost Pre-shooting cache (Predpomnilnik
(Samosprožilec) (A54) pred-fotografiranja), bo nastavitev zaklenjena
na vrednosti Single (Posamezno).
ISO sensitivity
(Občutljivost ISO)
Če je izbrana možnost Pre-shooting cache
(Predpomnilnik pred-fotografiranja), Continuous H:
Continuous
120 fps (Neprekinjeno H: 120 sličic na sekundo) ali
(Neprekinjeno) (A113) Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno H: 60 posnetkov
na sekundo), je nastavitev ISO sensitivity (Občutljivost
ISO) zaklenjena na Auto (Samodejno).
AF area mode
(Način delovanja z
območjem AF)
White balance (Nastavitev
beline) (A111)
Blink proof (Proti
mežikanju)
Če je izbrana nastavitev Self-Collage (Kolaž
Self-Collage (Kolaž
avtoportretov), je možnost Blink proof (Proti
avtoportretov) (A50)
mežikanju) onemogočena.
Če je izbrana katera koli možnost, razen Auto
(Samodejno) za White balance (Nastavitev beline)
v načinu Target finding AF (Območje iskanja AF),
fotoaparat ne bo zaznal glavnega motiva.
66
Fotografske funkcije
Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati hkrati pri fotografiranju
Omejena funkcija
Nastavitev
Opis
Date stamp
(Datumski žig)
Continuous
(Neprekinjeno)
(A113)
Če je izbrana možnost Pre-shooting cache
(Predpomnilnik pred-fotografiranja),
Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H:
120 sličic na sekundo) ali Continuous H:
60 fps (Neprekinjeno H: 60 posnetkov na
sekundo), datuma in ure ni mogoče natisniti na
slike.
Digital zoom
(Digitalni zoom)
AF area mode (Način
delovanja z
območjem AF)
(A116)
Če je izbrana možnost Subject tracking
(Sledenje motivu), digitalnega zooma ni
mogoče uporabiti.
B
Opombe o digitalnem zoomu
• Digitalni zoom mogoče ne bo na voljo, kar je odvisno od načina za fotografiranje ali trenutnih
nastavitev (A141).
• Pri uporabi digitalnega zooma fotoaparat izostri motiv na sredini kadra.
67
Fotografske funkcije
Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati hkrati pri fotografiranju
Funkcije predvajanja
Povečava med predvajanjem.....................................................................................................69
Predvajanje sličic/koledarski prikaz .........................................................................................70
Način razvrstitve po datumu......................................................................................................71
Predvajanje in brisanje slik v zaporedju .................................................................................72
Urejanje slik (fotografij) ................................................................................................................74
68
Funkcije predvajanja
Povečava med predvajanjem
Sliko povečate tako, da element za upravljanje zooma
obrnete proti g (i povečava med predvajanjem) v
celozaslonskem načinu predvajanja (A20).
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Celozaslonsko predvajanje
g (i)
g
(i)
f
(h)
3.0
Vodnik za
območje prikaza
Slika je približana.
• Stopnjo povečave spremenite s premikom elementa za upravljanje zooma proti f (h)
ali g (i).
• Za premikanje po približani sliki uporabite gumbe HIJK na večnamenskem izbirniku.
• Če želite izklopiti povečavo slike in se vrniti na celozaslonsko predvajanje, pritisnite gumb
k.
C
Obrezovanje slik
Ko je prikazana povečana slika, jo lahko obrežete z gumbom d, tako da bo na novi sliki samo
vidni del (A79), nato pa jo lahko shranite v ločeno datoteko.
69
Funkcije predvajanja
Povečava med predvajanjem
Predvajanje sličic/koledarski prikaz
Če element za upravljanje zooma premaknete proti
f (h predvajanje sličic) v celozaslonskem načinu
(A20), bodo slike prikazane kot sličice.
1/20
0001. JPG
15/11/2016 15:30
Celozaslonsko
predvajanje
f
(h)
g
(i)
f (h)
1/20
Predvajanje sličic
f
(h)
g
(i)
Sun Mon
2 0 1 6 11
Tue Wed Thu
1
2
3
1
Fri
Sat
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
9
Koledarski prikaz
• Število prikazanih sličic lahko spremenite s premikom elementa za upravljanje zooma
proti f(h) ali g (i).
• V načinu predvajanja sličic z gumbi HIJK na večnamenskem izbirniku izberite sliko,
nato pa pritisnite gumb k, da jo prikažete v celozaslonskem načinu predvajanja.
• V koledarskem načinu prikaza z gumbi HIJK izberite datum, nato pa pritisnite gumb
k, da prikažete slike, posnete na ta dan.
B
Opombe o koledarskem prikazu
Slike, zajete takrat, ko datum fotoaparata ni nastavljen, se obravnavajo kot slike, zajete 1. januarja
2016.
70
Funkcije predvajanja
Predvajanje sličic/koledarski prikaz
Način razvrstitve po datumu
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M gumb d M ikona menija N M
C List by date (Razvrsti po datumu) M gumb k
Z gumboma HI na večnamenskem izbirniku izberite
datum in nato pritisnite gumb k, da predvajate slike, ki so
bile zajete na izbrani datum.
• Funkcije v meniju za predvajanje (A129) se lahko
uporabijo za slike za izbrani datum fotografiranja (razen
za Copy (Kopiranje)).
• Naslednji postopki so na voljo, ko je prikazan zaslon za
izbiro datuma fotografiranja.
- Gumb d: Na voljo so spodaj navedene funkcije.
• Slide show (Diaprojekcija)
• Protect (Zaščita)*
List by date
20/11/2016
3
15/11/2016
1
05/11/2016
2
04/11/2016
10
* Enake nastavitve lahko uporabite za vse slike, ki so bile zajete na izbrani datum.
- Gumb l: Izbriše vse slike, ki so bile zajete na izbrani datum.
B
Opombe o načinu razvrstitve po datumu
• Izberete lahko največ 29 zadnjih datumov. Slike, ki so starejše od 29 dni (datumov), in so bile
shranjene prej, kot slike za zadnjih 29 datumov, bodo združene Others (Drugo).
• Prikažete lahko 9.000 najnovejših slik.
• Slike, zajete takrat, ko datum fotoaparata ni nastavljen, se obravnavajo kot slike, zajete 1. januarja
2016.
71
Funkcije predvajanja
Način razvrstitve po datumu
Predvajanje in brisanje slik v zaporedju
Prikaz slik v zaporedju
Slike, ki so bile posnete z neprekinjenim fotografiranjem oziroma v načinu večkratne
osvetlitve s posvetlitvijo, ustvarjalnem načinu ali s funkcijo kolaža avtoportretov, se shranijo v
zaporedju.
Ena slika v zaporedju bo uporabljena kot ključna slika, ki
1/5
predstavlja zaporedje, ki ga lahko prikažete v
celozaslonskem načinu predvajanja ali v načinu za
predvajanje sličic.
Za prikaz posameznih slik v zaporedju pritisnite gumb k.
0004.JPG
15/11/2016 15:30
Ko pritisnete gumb k, bodo na voljo spodaj navedeni
postopki.
• Za prikaz prejšnje ali naslednje slike uporabite gumba
JK na večnamenskem izbirniku.
• Če želite prikazati slike, ki niso vključene v zaporedje,
pritisnite H, da se vrnete na prikaz ključnih slik.
Back
• Če želite slike v zaporedju prikazati kot sličice ali jih
0004.JPG
15/11/2016 15:30
predvajati v diaprojekciji, v meniju predvajanja možnost
nastavite Sequence display options (Možnosti
prikaza zaporedja) na Individual pictures (Posamezni posnetki) (A133).
B
1/5
Možnosti prikaza zaporedja
Slik, posnetih z drugimi fotoaparati, ni mogoče prikazati v obliki zaporedja.
C
Možnosti menija za predvajanje pri uporabi zaporedja
• Ko so slike prikazane v celozaslonskem načinu predvajanja, pritisnite gumb d, če želite izbrati
katero od funkcij menija predvajanja (A129).
• Če na prikazu ključne slike pritisnete gumb d, bodo naslednje nastavitve uporabljene na vseh
slikah v zaporedju:
- Mark for upload (Označi za prenos), Protect (Zaščita), Copy (Kopiranje)
72
Funkcije predvajanja
Predvajanje in brisanje slik v zaporedju
Brisanje slik v zaporedju
Če za sliko v zaporedju pritisnete gumb l (brisanje), je brisanje slik odvisno od tega, kako je
zaporedje prikazano.
• Če je prikazana ključna slika:
- Current image (Trenutna slika): Izbrisane bodo vse slike v prikazanem zaporedju.
- Erase selected images (Izbriši izbrane slike):
Če je na zaslonu za izbiro slike za brisanje izbrana
ključna slika (A22), bodo izbrisane vse slike v
zaporedju.
- All images (Vse slike):
Izbrisane bodo vse slike, shranjene na pomnilniški
kartici ali v notranjem pomnilniku.
• Če so slike v zaporedju prikazane v celozaslonskem načinu predvajanja:
- Current image (Trenutna slika): Izbrisana bo trenutno prikazana slika.
- Erase selected images (Izbriši izbrane slike):
Izbrisane bodo izbrane slike v trenutnem
zaporedju.
- Entire sequence (Celotno zaporedje):
Izbrisane bodo vse slike v prikazanem zaporedju.
73
Funkcije predvajanja
Predvajanje in brisanje slik v zaporedju
Urejanje slik (fotografij)
Pred urejanjem slik
V tem fotoaparatu lahko preprosto urejate slike. Urejene slike se shranijo v ločene datoteke.
Spremenjene kopije se shranijo skupaj z datumom in časom nastanka originalnih slik.
C
Omejitve pri urejanju slik
• Sliko lahko urejate do 10-krat. Fotografijo, ki je bila ustvarjena z urejanjem videoposnetka, lahko
urejate največ 9-krat.
• Mogoče ne boste mogli urejati slik določenih velikosti ali z določenimi funkcijami za urejanje.
Quick Effects (Hitri učinki): Spreminjanje barvnega
odtenka ali vzdušja
Za obdelavo slik z različnimi učinki.
Izberete lahko Painting (Slikanje), Photo illustration (Foto-ilustracija), Soft portrait
(Mehek portret), Monokromatski portret z ozadjem, Fisheye (Ribje oko), Cross
screen (Mrežast zaslon) ali Miniature effect (Učinek pomanjšanja).
1
2
Prikažite slike, na katerih želite uporabiti
učinek v načinu za celozaslonsko
predvajanje in pritisnite gumb k.
Z večnamenskim izbirnikom
HIJK izberite želeni učinek, nato pa
pritisnite gumb k.
• Za preklop na celozaslonsko predvajanje premaknite
element za upravljanje zooma (A2) proti g (i), za
preklop na predvajanje sličic pa proti f (h).
• Za izhod brez shranjevanja urejene slike pritisnite
gumb d.
3
Izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Ustvari se urejena kopija.
74
Funkcije predvajanja
Urejanje slik (fotografij)
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Quick effects
Painting
Photo
illustration
Soft portrait
Portrait
(color + B&W)
Fisheye
Cross screen
Cancel
Check
Quick Retouch (Hitro retuširanje): Povečanje kontrasta in
nasičenosti
Pritisnite gumb c (način predvajanja) M izberite sliko M gumb d M Quick
retouch (Hitro retuširanje) M gumb k
Z gumboma HI na večnamenskem izbirniku
izberite želeno stopnjo učinka, nato pa
pritisnite gumb k.
Quick retouch
• Urejena različica se prikaže na desni.
• Za izhod iz menija brez shranjevanja kopije pritisnite gumb J.
Normal
Amount
D-Lighting: Povečevanje svetlosti in kontrasta
Pritisnite gumb c (način predvajanja) M izberite sliko M gumb d M D-Lighting M
gumb k
Z gumboma HI na večnamenskem izbirniku
izberite OK (V redu) in pritisnite gumb k.
D-Lighting
• Urejena različica se prikaže na desni.
• Za izhod brez shranjevanja kopije izberite Cancel (Prekliči)
in pritisnite gumb k.
OK
Cancel
75
Funkcije predvajanja
Urejanje slik (fotografij)
Red-eye Correction (Zmanjšanje učinka rdečih oči):
Popravek učinka rdečih oči pri fotografiranju z bliskavico
Pritisnite gumb c (način predvajanja) M izberite sliko M gumb d M Red-eye
correction (Zmanjšanje učinka rdečih oči) M gumb k
Oglejte si rezultat in pritisnite gumb k.
Red-eye correction
• Za izhod iz menija brez shranjevanja kopije pritisnite gumb
J na večnamenskem izbirniku.
Back
B
Save
Opombe o popravku učinka rdečih oči
• Popravek učinka rdečih oči lahko uporabite za slike, na katerih je bil zaznan učinek rdečih oči.
• Popravek učinka rdečih oči se lahko uporabi tudi za hišne ljubljenčke (pse ali mačke), tudi če
njihove oči niso rdeče.
• Popravek učinka rdečih oči na nekaterih slikah ne zagotovi želenih rezultatov.
• V redkih primerih se lahko popravek učinka rdečih oči po nepotrebnem uporabi tudi na drugih
delih slike.
Glamour Retouch (Glamurozno retuširanje):
Spreminjanje človeških obrazov
Pritisnite gumb c (način predvajanja) M izberite sliko M gumb d M Glamour
retouch (Glamurozno retuširanje) M gumb k
1
Z večnamenskim izbirnikom
HIJK izberite obraz, ki ga želite
retuširati, nato pa pritisnite gumb k.
Subject selection
• Če je zaznan samo en obraz, nadaljujte s korakom 2.
Back
76
Funkcije predvajanja
Urejanje slik (fotografij)
2
Uporabite JK, da izberete učinek,
uporabite HI, da izberete stopnjo
učinka in pritisnite gumb k.
Small face
• Hkrati lahko uporabite več učinkov.
Prilagodite ali preverite nastavitve za vse učinke,
preden pritisnete gumb k.
Back
F Small face (Majhen obraz), B Skin softening
(Mehčanje kože), l Foundation makeup
(Temeljno ličilo), m Glare reduction (Zmanjšanje bleščanja), E Hide eye bags
(Skrij podočnjake), A Big eyes (Velike oči), G Whiten eyes (Pobeli oči), n Eye
shadow (Senčilo za veke), o Mascara (Maskara), H Whiten teeth (Pobeli zobe),
p Lipstick (Šminka), D Redden cheeks (Pordeči lica)
• Pritisnite gumb d, da se vrnete na zaslon za izbiro osebe.
3
Oglejte si rezultat in pritisnite gumb k.
Preview
• Za spreminjanje nastavitev pritisnite J, da se vrnete na
korak 2.
• Za izhod brez shranjevanja urejene slike pritisnite
gumb d.
Save
4
Izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Ustvari se urejena kopija.
Save OK?
Yes
No
B
Opombe o glamuroznem retuširanju
• Hkrati lahko urejate samo en obraz. Za uporabo glamuroznega retuširanja na drugem obrazu
ponovno izvedite urejanje urejene slike.
• Odvisno od smeri, v katero gleda obraz ali svetlosti obrazov, fotoaparat morda ne bo mogel
natančno zaznati obrazov, ali pa se funkcija glamuroznega retuširanja ne bo izvedla kot je
pričakovano.
• Če obrazi niso zaznani, se bo prikazalo opozorilo in zaslon se bo vrnil v meni za predvajanje.
• Funkcija za glamurozno retuširanje je na voljo samo za slike, ki so bile posnete pri občutljivosti ISO
1600 ali nižji vrednosti, in na slikah velikosti 640 × 480 ali večjih.
77
Funkcije predvajanja
Urejanje slik (fotografij)
Small Picture (Majhna slika): Pomanjšanje velikosti slike
Pritisnite gumb c (način predvajanja) M izberite sliko M gumb d M Small picture
(Majhna slika) M gumb k
1
Z gumboma HI na večnamenskem
izbirniku izberite želeno velikost kopije,
nato pa pritisnite gumb k.
• Za slike, ki so bile posnete pri nastavitvi načina slike
l 4608×2592, se prikaže samo 640×360, za slike, ki
so bile posnete z nastavitvijo s 3456×3456, pa se
prikaže samo 480×480.
2
Small picture
640× 480
320× 240
160× 120
Izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Ustvari se urejena kopija (razmerje stiskanja je pribl.
1:8).
Create small picture file?
Yes
No
78
Funkcije predvajanja
Urejanje slik (fotografij)
Izrez: Ustvarjanje obrezane kopije
1
2
Sliko povečajte z elementom za upravljanje zooma (A69).
Prilagodite sliko tako, da bo prikazan
samo del, ki ga želite obdržati in nato
pritisnite gumb d (za meni).
• Če želite spremeniti razmerje povečave, element za
upravljanje zooma premaknite proti g (i) ali f (h).
Izberite razmerje povečave za prikaz u.
• Uporabite HIJK večnamenskega izbirnika, da se
premaknete do dela slike, ki ga želite prikazati.
3
Potrdite območje, ki ga želite obdržati, in
pritisnite gumb k.
3.0
Trim
• Za ponovno nastavitev območja pritisnite J.
Save
4
Izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Ustvari se urejena kopija.
Save this image as
displayed?
Yes
No
C
Velikost slike
• Razmerje (med vodoravno in navpično stranico) izrezane kopije je enako razmerju izvorne slike.
• Če je velikost obrezane kopije 320 × 240 ali manjša, bo slika pri predvajanju prav tako manjša.
79
Funkcije predvajanja
Urejanje slik (fotografij)
Videoposnetki
Osnovne funkcije snemanja in predvajanja videoposnetkov ........................................81
Zajem fotografij med snemanjem videoposnetkov ..........................................................84
Način za kratke videoposnetke (združevanje videoizrezkov za ustvarjanje kratkih
videoposnetkov).............................................................................................................................85
Postopki, ki so na voljo med predvajanjem videoposnetka ...........................................88
Urejanje videoposnetkov ............................................................................................................89
80
Videoposnetki
Osnovne funkcije snemanja in predvajanja videoposnetkov
1
Odprite zaslon za fotografiranje.
Kader videoposnetka
• Preverite preostali čas snemanja videoposnetkov.
• Priporočljivo je, da prikažete kader videoposnetka, ki
označuje območje, ki bo posneto na videoposnetku
(A82).
25m 0s
3200
Preostali čas snemanja za
videoposnetke
2
Spustite bliskavico (A19)
3
Pritisnite gumb b (e gumb za snemanje
videoposnetka), da začnete snemanje
videoposnetka.
• Snemanje videoposnetkov z dvignjeno bliskavico lahko povzroči zadušen zvok.
• Fotoaparat izostri motiv, ki je na sredini kadra.
• Pritisnite gumb K večnamenskega izbirnika, da
začasno ustavite snemanje ter pritisnite K, da
nadaljujete s snemanjem (razen, ko je v Movie
options (Možnosti videoposnetkov) izbrana
možnost za videoposnetek HS). Snemanje se bo
samodejno ustavilo, če je začasno ustavljeno več kot
pet minut.
12m30s
• Sliko lahko zajamete tako, da med snemanjem videoposnetka pritisnete sprožilec (A84).
4
Ponovno pritisnite gumb b (e gumb za snemanje
videoposnetka), da zaustavite snemanje.
5
Izberite videoposnetek v načinu za
celozaslonsko predvajanje in za
predvajanje pritisnite gumb k.
10s
• Slika z ikono za možnosti za videoposnetek je
videoposnetek.
0010. MP4
15/11/2016 15:30
Možnosti videoposnetkov
81
Videoposnetki
Osnovne funkcije snemanja in predvajanja videoposnetkov
Kader videoposnetka
• Pritisnite gumb s, da prikažete kader videoposnetka (A4). Pred snemanjem
videoposnetka preverite območje videoposnetka v kadru.
• Posneto območje v videoposnetku se razlikuje glede na nastavitve Movie options
(Možnosti videoposnetkov) ali Movie VR (VR za videoposnetke) v meniju za
videoposnetke.
Maksimalni čas snemanja za videoposnetke
Posamezna datoteka videoposnetka ne more biti večja od 4 GB oziroma daljša od 29 minut,
tudi če je na pomnilniški kartici dovolj prostora za daljši posnetek.
• Preostali čas snemanja posameznega videoposnetka je prikazana na zaslonu za
fotografiranje.
• Dejanski preostali čas snemanja videoposnetka je odvisen od njegove vsebine,
premikanja motivov in vrste pomnilniške kartice.
• Za snemanje videoposnetkov je priporočeno uporabljati pomnilniške kartice SD s
hitrostjo 6 ali hitrejšo (A173). Snemanje videoposnetka se lahko nenadoma prekine, če
uporabljate pomnilniško kartico nižjega hitrostnega razreda.
B
Temperatura fotoaparata
• Fotoaparat se lahko segreje, če dalj časa snemate videoposnetke, ali če ga uporabljate na vročem
območju.
• Če se notranjost fotoaparata med snemanjem videoposnetka močno segreje, fotoaparat
samodejno zaustavi snemanje.
Zaslon fotoaparata bo prikazal preostali čas (B10s) do konca snemanja.
Po prekinitvi snemanja videoposnetka se fotoaparat izklopi.
Fotoaparat pustite izključen, dokler se njegova notranjost ne ohladi.
82
Videoposnetki
Osnovne funkcije snemanja in predvajanja videoposnetkov
Opombe o snemanju videoposnetkov
B
Opombe o shranjevanju slik ali videoposnetkov
Kazalnik, ki prikazuje število preostalih posnetkov oziroma preostali čas snemanja videoposnetka
utripa, ko shranjujete slike ali videoposnetke. Ne odpirajte pokrova predalčka za baterijo/reže
za pomnilniško kartico in ne odstranjujte baterij ali pomnilniške kartice, dokler ta kazalnik
utripa. S tem lahko povzročite izgubo podatkov oziroma poškodbo fotoaparata ali pomnilniške
kartice.
B
Opombe o posnetih videoposnetkih
• Če shranjujete v notranji pomnilnik fotoaparata, lahko shranjevanje videoposnetkov traja dlje
časa.
• Pri uporabi digitalnega zooma se kakovost slike lahko poslabša.
• Ob spremembi svetlosti se lahko prav tako posnamejo zvoki elementa za upravljanje zooma,
zooma, premikanja objektiva med samodejnim ostrenjem, mehanizma za zmanjšanje tresljajev in
delovanja zaslonke.
• Na zaslonu lahko med snemanjem videoposnetkov opazite naslednje pojave. Ti pojavi se shranijo
v videoposnetke.
- Na sliki se lahko pri fluorescenčnih, živosrebrnih ali natrijevih svetlobnih virih pojavijo pasovi.
- Motiv, ki se hitro premika preko kadra (na primer vlak ali avtomobil), je lahko videti zamaknjen.
- Pri premikanju fotoaparata v vodoravni smeri se lahko zamakne celotna slika videoposnetka.
- Viri svetlobe ali druga svetla območja lahko pri premikanju fotoaparata povzročijo sledi.
• Odvisno od razdalje motiva oziroma od količine zooma se lahko med snemanjem in predvajanjem
videoposnetka pojavijo barvne črte na motivih s ponavljajočimi vzorci (tkanine, okna z rešetkami
ipd.). Do tega pride zaradi interference, ki jo motiv povzroča slikovnemu senzorju in ne gre za
okvaro.
B
Opombe o zmanjševanju tresljajev med snemanjem videoposnetkov
• Če je možnost Movie VR (VR za videoposnetke) (A127) v meniju za videoposnetke
nastavljena na On (hybrid) (Vklopljeno (hibridno)), kot zajema (območje, vidno v kadru) pri
snemanju postane ožje.
• Če za stabilizacijo fotoaparata med fotografiranjem uporabljate stativ, možnost Movie VR (VR za
videoposnetke) nastavite na Off (Izklopljeno), da preprečite motnje, ki bi jih lahko povzročila
ta funkcija.
B
Opombe o samodejnem ostrenju pri snemanju videoposnetkov
Samodejno ostrenje se morda ne bo izvajala po pričakovanjih (A62). V tem primeru poskusite
naslednje:
1. Pred začetkom snemanja videoposnetka nastavite Autofocus mode (Način samodejne
izostritve) v meniju za videoposnetke na Single AF (Enkratni AF) (privzeta nastavitev).
2. Na sredino zaslona kadrirajte motiv, ki je na enaki razdalji od fotoaparata kot motiv, ki ga želite
posneti, pritisnite gumb b (e gumb za snemanje videoposnetka), da začnete s snemanjem, in
nato spremenite kompozicijo.
83
Videoposnetki
Osnovne funkcije snemanja in predvajanja videoposnetkov
Zajem fotografij med snemanjem videoposnetkov
Če med snemanjem videoposnetka sprožilec pritisnete do
konca, se en kader shrani kot fotografija. Snemanje
videoposnetka se nadaljuje med snemanjem fotografije.
• Fotografijo lahko zajamete, ko je na zaslonu prikazana
oznaka y. Ko je prikazana oznaka z, fotografije ni
mogoče zajeti.
• Velikost zajete fotografije je odvisna od velikosti slike
videoposnetka (A122).
B
Opombe o zmanjševanju tresljajev med zajemom slik
• Fotografij ne morete shraniti, če snemate videoposnetke v naslednjih okoliščinah:
- Ko je preostali čas za snemanje videoposnetka krajši od petih sekund
- Če je možnost Movie options (Možnosti videoposnetkov) (A122) nastavljena na
Z 1080/60i, U 1080/50i, g 480/30p, W480/25p ali videoposnetek HS.
• Ob shranjevanju fotografije se bo na posnetem videoposnetku morda slišal zvok pritiska
sprožilca.
• Če se fotoaparat premakne med pritiskom gumba sprožilca, bo slika morda zamegljena.
84
Videoposnetki
Zajem fotografij med snemanjem videoposnetkov
12m30s
Način za kratke videoposnetke (združevanje
videoizrezkov za ustvarjanje kratkih
videoposnetkov)
Fotoaparat ustvari kratek videoposnetek, ki je dolg največ
30 sekund (e 1080/30p ali S 1080/25p) tako, da
posname in samodejno združi več videoizrezkov, ki so
dolgi več sekund.
1
Pritisnite d (za meni) in konfigurirajte
nastavitve za snemanje videoposnetkov.
Number of shots
Special effects
• Number of shots (Število posnetkov): Nastavite število
Background music
videoizrezkov, ki jih lahko fotoaparat posname in čas
End recording
snemanja za vsak video izrezek. Privzeto lahko fotoaparat
posname 15 videoizrezkov, ki so dolgi po 2 sekundi, da
ustvari 30-sekundni kratek videoposnetek.
• Special effects (Posebni učinki) (A87): Pri
snemanju lahko za videoposnetke uporabite različne
učinke. Učinke lahko za vsak videoizrezek spremenite.
• Background music (Glasba v ozadju): Izberite glasbo za ozadje. Predogled lahko
prikažete tako, da pomaknete kontrolnik povečave (A2) proti g (i).
• Ko zaključite z urejanjem nastavitev, pritisnite gumb d ali sprožilec za izhod iz menija.
2
Pritisnite gumb b (e gumb za snemanje
videoposnetka), da začnete snemanje
videoizrezka.
0
• Fotoaparat bo samodejno ustavil snemanje
videoizrezka, ko poteče čas, določen v koraku 1.
• Snemanje videoizrezka lahko začasno ustavite,
Glejte »Začasna zaustavitev snemanja videoposnetka«
(A86).
3
15
25m 0s
3200
Preverite posneti videoizrezek ali ga
izbrišite.
• Če ga želite preveriti, pritisnite gumb k.
• Če ga želite izbrisati, pritisnite gumb l. Izbrišete lahko
zadnji posneti videoizrezek ali vse videoizrezke.
• Za nadaljevanje snemanja videoizrezkov ponovite
postopek v koraku 2.
• Za spreminjanje učinkov se vrnite na korak 1.
12
15
Preview
24m36s
3200
Število posnetih videoizrezkov
85
Videoposnetki
Način za kratke videoposnetke (združevanje videoizrezkov za ustvarjanje
kratkih videoposnetkov)
4
Shranite kratki videoposnetek.
• Kratki videoposnetek bo shranjen, ko fotoaparat konča s snemanjem določenega števila
videoizrezkov.
• Za shranjevanje kratkega videoposnetka, preden fotoaparat zaključi snemanje določenega
števila videoizrezkov, pritisnite gumb d, ko je prikazan zaslon stanja pripravljenosti za
fotografiranje in nato izberite End recording (Konec snemanja).
• Video izrezki se izbrišejo, ko shranite kratki videoposnetek.
Postopki, ki so na voljo med predvajanjem videoizrezka
Za prilagoditev glasnosti med predvajanjem videoizrezka
premaknite element za upravljanje zooma (A2).
Krmilni elementi predvajanja so prikazani na zaslonu.
Spodaj opisane postopke lahko izvedete tako, da z
gumboma JK na večnamenskem izbirniku izberete
element, nato pa pritisnete gumb k.
10s
Krmilni elementi predvajanja
Funkcija
Ikona
Opis
Previjanje nazaj
A
Držite gumb k, če želite videoposnetek previti nazaj.
Previjanje
naprej
B
Držite gumb k, če želite videoposnetek previti naprej.
Začasna zaustavitev predvajanja. Ko je predvajanje začasno
zaustavljeno, lahko izvedete spodnje postopke.
Začasna
zaustavitev
E
C
Premik videoposnetka za en kader nazaj. Držite gumb k za
neprekinjeno vrtenje nazaj.
D
Premik videoposnetka za en kader naprej. Držite gumb k za
neprekinjeno vrtenje naprej.
F
Nadaljevanje predvajanja.
Konec
predvajanja
G
Vrnitev na zaslon za fotografiranje.
Konec
snemanja
p
Shranite kratki videoposnetek z uporabo posnetih videoizrezkov.
B
Opombe o snemanju kratkih videoposnetkov
C
Začasna zaustavitev snemanja videoposnetka
• Fotoaparat ne more posneti videoposnetkov, če pomnilniška kartica ni vstavljena.
• Pomnilniške kartice ne smete odstraniti, dokler kratki videoposnetek ni shranjen.
• Fotografija (l 4608×2592) bo posneta, če pritisnete sprožilec, ko je prikazan zaslon stanja
pripravljenosti za fotografiranje.
• Snemanje videoposnetka lahko začasno ustavite in predvajate slike ali odprete druge načine
fotografiranja za zajem slik. Snemanje videoposnetka se bo nadaljevalo, ko znova odprete način
za kratke videoposnetke.
86
Videoposnetki
Način za kratke videoposnetke (združevanje videoizrezkov za ustvarjanje
kratkih videoposnetkov)
Funkcije, ki so na voljo v načinu za kratke videoposnetke
•
•
•
•
•
Self-timer (Samosprožilec) (A54)
Macro mode (Način za makrofotografiranje) (A56)
Exposure compensation (Izravnava osvetlitve) (A57)
Meni za kratke videoposnetke (A85)
Meni možnosti za videoposnetke (A122)
Uporaba posebnih učinkov
Uporabite učinke na slikah med fotografiranjem.
Obrnite vrtljivi gumb za izbiro načina v položaj n M gumb d M ikona menija n M
Special effects (Posebni učinki) M gumb k
Vrsta
Opis
O Soft (Mehko)
Zmehča sliko z dodajanjem rahle zameglitve celotni sliki.
P Nostalgic sepia
(Nostalgična sepija)
Doda odtenek sepije in zmanjša kontrast, da ustvari videz stare
slike.
F High-contrast mono.
(Visokokontrastna
monokromatska)
Ustvari črno-belo fotografijo z močnim kontrastom.
I Selective color (Izbirna
barva)
Ohrani samo izbrano barvo, druge barve pa spremeni v črno-belo.
l Pop (Večja nasičenost
barv)
Poveča nasičenost barv celotne slike, da ustvari svetel videz.
o Cross process
(Navzkrižna obdelava)
Slikam doda skrivnosten videz glede na določeno barvo.
m Toy camera effect 1
Celotni sliki doda rumenkast odtenek in potemni robove slike.
(Učinek fotoaparata-igrače 1)
n Toy camera effect 2
Zmanjša nasičenost barv celotne slike in potemni robove slike.
(Učinek fotoaparata-igrače 2)
b Mirror (Zrcaljenje)
Ustvari dvostransko simetrično sliko z desno polovico, ki je
obrnjena zrcalna slika leve polovice.
k Off (Izklopljeno)
(privzeta nastavitev)
Slika je brez učinkov.
• Ko je izbrana možnost Selective color (Izbirna barva)
ali Cross process (Navzkrižna obdelava), uporabite
HI večnamenskega izbirnika, da izberete želeno
barvo in pritisnite gumb k, da barvo uporabite.
Selective color
Save
87
Videoposnetki
Način za kratke videoposnetke (združevanje videoizrezkov za ustvarjanje
kratkih videoposnetkov)
Postopki, ki so na voljo med predvajanjem
videoposnetka
Za prilagoditev glasnosti med predvajanjem
videoposnetka premaknite element za upravljanje zooma
(A2).
Kazalnik glasnosti
Krmilni elementi predvajanja so prikazani na zaslonu.
Spodaj opisane postopke lahko izvedete tako, da z
gumboma JK na večnamenskem izbirniku izberete
element, nato pa pritisnete gumb k.
Med začasno
zaustavitvijo
Funkcija
Ikona
Opis
Previjanje
nazaj
A
Držite gumb k, če želite videoposnetek previti nazaj.
Previjanje
naprej
B
Držite gumb k, če želite videoposnetek previti naprej.
Začasna zaustavitev predvajanja. Ko je predvajanje začasno
zaustavljeno, lahko izvedete spodnje postopke.
Začasna
zaustavitev
Končaj
E
G
C
Premik videoposnetka za en kader nazaj. Držite gumb k za
neprekinjeno vrtenje nazaj.
D
Premik videoposnetka za en kader naprej. Držite gumb k za
neprekinjeno vrtenje naprej.
I
Shranjevanje želenega dela videoposnetka v ločeni datoteki.
H
Shranjevanje ene slike iz videoposnetka kot fotografijo.
F
Nadaljevanje predvajanja.
Ponovni preklop na celozaslonsko predvajanje.
88
Videoposnetki
Postopki, ki so na voljo med predvajanjem videoposnetka
Urejanje videoposnetkov
Shranjevanje samo želenih delov iz videoposnetkov
Želene dele videoposnetkov lahko shranite kot ločene datoteke.
1
Predvajajte želeni videoposnetek in predvajanje začasno ustavite na
začetku dela, ki ga želite shraniti (A88).
2
Z gumboma JK na večnamenskem
izbirniku izberite krmilni element I,
nato pa pritisnite gumb k.
3
Z gumboma HI izberite M (izbira
začetne točke).
1m30s
Choose start point
• Z gumboma JK se pomaknite na začetno točko.
• Če želite preklicati urejanje, izberite O (nazaj) in
pritisnite gumb k.
1m 0s
4
Z gumboma HI izberite N (izbira
končne točke).
Choose end point
• Z gumboma JK se pomaknite na končno točko.
• Če si želite ogledati izbrani del, izberite G, nato pa
pritisnite gumb k. Če želite predogled zaustaviti,
znova pritisnite gumb k.
30s
5
Z gumboma HI izberite m (shrani) in
pritisnite gumb k.
Save
• Sledite navodilom za shranjevanje videoposnetka na
zaslonu.
30s
89
Videoposnetki
Urejanje videoposnetkov
B
Opombe glede urejanja videoposnetkov
• Uporabljajte baterije z zadostno napolnjenostjo, da preprečite izklop fotoaparata med urejanjem.
Ko je kazalnik stanja baterije v položaju B, urejanje videoposnetka ni več mogoče.
• Videoposnetka, ki ste ga ustvarili z urejanjem, ni mogoče znova urejati.
• Dejanski obrezani videoposnetek se lahko malo razlikuje od dela, ki ste ga izbrali z določanjem
začetne in končne točke.
• Videoposnetkov ne morete obrezati tako, da so krajši od dveh sekund.
Shranjevanje sličice iz videoposnetka kot fotografije
Želeni kader iz posnetega videoposnetka lahko shranite kot fotografijo.
• Začasno ustavite videoposnetek in prikažite kader, ki ga
želite shraniti kot fotografijo (A88).
• Z gumboma JK na večnamenskem izbirniku izberite
krmilni element H, nato pa pritisnite gumb k.
• Ko se prikaže potrditveno pogovorno okno, izberite Yes
(Da) in pritisnite gumb k, da shranite sliko.
• Kakovost slike, ki bo shranjena, je normalna (razmerje
stiskanja je približno 1:8). Velikost slike je odvisna od
velikosti slike izvornega videoposnetka (A122).
1m30s
Copy this frame as a still image?
Yes
No
B
Opombe o shranjevanju slik
Fotografij ni mogoče shraniti iz videoposnetkov, ki so bili posneti z nastavitvijo Z 1080/60i,
U 1080/50i, g 480/30p, W 480/25p ali videoposnetek HS (A122).
90
Videoposnetki
Urejanje videoposnetkov
Povezava fotoaparata s televizorjem,
tiskalnikom ali računalnikom
Uporaba slik......................................................................................................................................92
Ogled slik na televizorju...............................................................................................................93
Tiskanje slik brez uporabe računalnika...................................................................................95
Prenos slik v računalnik (ViewNX-i) ..........................................................................................99
91
Povezava fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Uporaba slik
Poleg uporabe aplikacije SnapBridge za uživanje v posnetih slikah lahko slike uporabite tudi
na različne načine, če fotoaparat povežete s spodaj opisanimi napravami.
Ogled slik na televizorju
Fotografije in videoposnetke, posnete s fotoaparatom, si lahko ogledate na
televizorju.
Načini povezovanja: Vtiča za video in zvok avdio/video kabla, ki sta na voljo
ločeno, priključite v vhodna priključka na televizorju. Fotoaparat lahko na
televizor s priključkom HDMI priklopite tudi prek kabla HDMI.
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
Če fotoaparat povežete s tiskalnikom, združljivim s tehnologijo PictBridge,
lahko fotografije tiskate brez uporabe računalnika.
Načini povezovanja: Fotoaparat priključite neposredno v vrata USB
tiskalnika s priloženim kablom USB.
Prenos slik v računalnik (ViewNX-i)
Slike in videoposnetke lahko prenesete v računalnik za ogled in urejanje.
Načini povezovanja: Fotoaparat priključite neposredno v vrata USB
računalnika s kablom USB.
• Preden fotoaparat povežete z računalnikom, v slednjega namestite
ViewNX-i.
B
Opombe o priključitvi kablov na fotoaparat
Mikro priključek HDMI (tipa D)
Priključek za avdio-/
videoizhod/USB
Odprite pokrov
priključkov.
Vstavite vtič.
• Pazite, da je fotoaparat izklopljen, preden priključite ali izključite kable. Preverite obliko in
usmerjenost vtičev ter jih ne vstavljajte ali odstranjujte pod kotom.
• Prepričajte se, da je baterija dovolj napolnjena. Če uporabljate napajalnik EH-67/EH-67s (na voljo
posebej), lahko fotoaparat napajate iz omrežne vtičnice. V nobenem primeru ne uporabljajte
drugega napajalnika kot EH-67/EH-67s. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, se lahko
fotoaparat pregreva ali poškoduje.
• Za več informacij o načinih povezovanja in nadaljnjih postopkih si poleg tega dokumenta oglejte
tudi dokumentacijo, ki ste jo prejeli skupaj z zunanjo napravo.
92
Povezava fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Uporaba slik
Ogled slik na televizorju
1
Izklopite fotoaparat in ga povežite s televizorjem.
• Preverite obliko in usmerjenost vtičev ter jih ne vstavljajte ali odstranjujte pod kotom.
Pri uporabi kabla avdio/video
Rumen
Bel
Rdeč
Pri uporabi kabla HDMI, ki je na voljo v prosti prodaji
Mikro priključek HDMI (tipa D)
priključek HDMI
2
Na televizorju izberite zunanji vhod.
• Glejte uporabniški priročnik televizorja.
93
Povezava fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Ogled slik na televizorju
3
Fotoaparat vklopite tako, da pritisnete in
zadržite gumb c (za predvajanje).
• Slika se prikaže na televizorju.
• Zaslon fotoaparata se ne vklopi.
94
Povezava fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Ogled slik na televizorju
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
Uporabniki tiskalnikov, ki so združljivi s tehnologijo PictBridge, lahko fotoaparat priklopijo
neposredno na tiskalnik in tiskajo slike brez uporabe računalnika.
Povezava fotoaparata s tiskalnikom
1
2
Vklopite tiskalnik.
Izklopite fotoaparat in ga povežite s tiskalnikom z uporabo kabla
USB.
• Preverite obliko in usmerjenost vtičev ter jih ne vstavljajte ali odstranjujte pod kotom.
3
Vklopite fotoaparat.
• Na zaslonu fotoaparata se prikaže zagonski zaslon PictBridge (1), nato pa še zaslon Print
selection (Natisni izbrano) (2).
1
2
Print selection
15/11/2016
No. 32
95
Povezava fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
32
Tiskanje vsake slike posebej
1
Z večnamenskim izbirnikom JK izberite
želeno sliko in pritisnite gumb k.
Print selection
15/11/2016
No. 32
• Za preklop na predvajanje sličic premaknite element za
upravljanje zooma proti f (h), za celozaslonsko
predvajanje pa proti g (i).
2
Z gumboma HI na večnamenskem
izbirniku izberite Copies (Kopije) in
pritisnite gumb k.
• Z gumboma HI na večnamenskem izbirniku izberite
želeno število kopij (največ devet) in pritisnite gumb
k.
PictBridge
1 prints
Start print
Copies
Paper size
3
Izberite Paper size (Velikost papirja) in
pritisnite gumb k.
• Izberite želeno velikost papirja in pritisnite gumb k.
• Za tiskanje z nastavitvijo velikosti papirja na tiskalniku
izberite Default (Privzeto).
• Možnosti velikosti papirja so odvisne od tiskalnika, ki ga
uporabljate.
4
Izberite Start print (Začetek tiskanja) in
pritisnite gumb k.
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
PictBridge
• Tiskanje se začne.
4 prints
Start print
Copies
Paper size
96
Povezava fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
32
Tiskanje več slik
1
2
Ko se prikaže zaslon Print selection
(Natisni izbrano), pritisnite gumb
d (za meni).
Z gumboma HI na večnamenskem
izbirniku izberite Paper size (Velikost
papirja) in pritisnite gumb k.
• Izberite želeno velikost papirja in pritisnite gumb k.
• Za tiskanje z nastavitvijo velikosti papirja na tiskalniku
izberite Default (Privzeto).
• Možnosti velikosti papirja so odvisne od tiskalnika, ki ga
uporabljate.
• Za izhod iz menija za tiskanje pritisnite gumb d.
3
Izberite Print selection (Natisni izbrano)
ali Print all images (Natisni vse slike) in
pritisnite gumb k.
Print selection
15/11/2016
No. 32
Print menu
Print selection
Print all images
Paper size
Print menu
Print selection
Print all images
Paper size
97
Povezava fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
32
Print selection (Natisni izbrano)
Izberite slike (do 99) in število kopij posamezne
Print selection
5
slike (do 9).
• Z gumboma JK na večnamenskem
izbirniku izberite slike, nato pa z
1
1
HI določite število kopij, ki jih želite
natisniti.
• Slike, izbrane za tiskanje, so označene z a in
3
številom kopij za tiskanje. Za preklic tiskanja
Back
izbora nastavite število kopij na 0.
• Za preklop na celozaslonsko predvajanje
premaknite element za upravljanje zooma proti g (i), za predvajanje sličic pa
proti f (h).
• Po končanih nastavitvah pritisnite gumb k. Ko se prikaže zaslon za potrditev
števila kopij za tiskanje, izberite možnost Start print (Začetek tiskanja) in
pritisnite gumb k za začetek tiskanja.
Print all images (Natisni vse slike)
Natisne se po ena kopija vsake fotografije, shranjene v notranjem pomnilniku ali
pomnilniški kartici.
• Ko se prikaže zaslon za potrditev števila kopij za tiskanje, izberite možnost Start
print (Začetek tiskanja) in pritisnite gumb k za začetek tiskanja.
98
Povezava fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
Prenos slik v računalnik (ViewNX-i)
Nameščanje programa ViewNX-i
ViewNX-i je brezplačna programska oprema, ki omogoča prenos slik in videoposnetkov v
računalnik za ogled in urejanje.
Za namestitev ViewNX-is spodnjega spletnega mesta prenesite najnovejšo različico
namestitvenega programa za ViewNX-i in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje
namestitve.
ViewNX-i: http://downloadcenter.nikonimglib.com
Za sistemske zahteve in druge informacije glejte spletno mesto Nikon za vašo regijo.
Prenos slik v računalnik
1
Pripravite pomnilniško kartico, ki vsebuje slike.
Za prenos slik iz pomnilniške kartice v računalnik lahko uporabite katerokoli od spodaj
navedenih metod.
• Reža za pomnilniško kartico/čitalnik karticSD: Vstavite pomnilniško kartico v režo za
kartice v računalniku ali čitalnik kartic (na voljo v prosti prodaji), ki je povezan z
računalnikom.
• Neposredna USB povezava: Izklopite fotoaparat in se prepričajte, da je pomnilniška
kartica v fotoaparatu. Fotoaparat povežite z računalnikom prek priloženega kabla USB.
Vklopite fotoaparat.
Za prenos slik, ki so shranjene v notranjem pomnilniku fotoaparata, odstranite pomnilniško
kartico iz fotoaparata, preden fotoaparat povežete z računalnikom.
99
Povezava fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Prenos slik v računalnik (ViewNX-i)
Če se pojavi sporočilo, da izberete program, izberite Nikon Transfer 2.
• Če uporabljate Windows 7
Če je prikazano pogovorno okno na
desni, upoštevajte spodnja navodila, da
izberete Nikon Transfer 2.
1 V možnosti Import pictures and
videos (Uvoz slik in videov) kliknite
Change program (Menjava
programa). Prikazalo se bo
pogovorno okno za izbiro programa,
izberite Nikon Transfer 2 in kliknite OK
(V redu).
2 Dvokliknite ikono Nikon Transfer 2.
• Če uporabljate Windows 10 ali Windows 8.1
Če je prikazano pogovorno okno na desni, kliknite
pogovorno okno in nato Import File (Uvoz
datoteke)/Nikon Transfer 2.
• Pri uporabi OS X ali macOS
Če se Nikon Transfer 2 ne zažene samodejno, zaženite program Image Capture (Zajem
slike), ki je prednameščen v računalniku Mac, ko sta fotoaparat in računalnik povezana, ter
izberite Nikon Transfer 2 kot privzeti program za odpiranje, ko je fotoaparat povezan z
računalnikom.
Če je na pomnilniški kartici veliko število slik, lahko zagon programa Nikon Transfer 2 traja dalj
časa. Počakajte, da se program Nikon Transfer 2 zažene.
B
Opombe o povezavi s kablom USB
Če boste fotoaparat na računalnik priključili prek zvezdišča USB, delovanje ni zagotovljeno.
C
Uporaba ViewNX-i
Za več informacij glejte spletno pomoč.
100
Povezava fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Prenos slik v računalnik (ViewNX-i)
2
Po zagonu Nikon Transfer 2 kliknite Start Transfer (Začetek
prenosa).
Start Transfer
(Začetek prenosa)
• Prenos slik se začne. Ko je prenos slik končan, se ViewNX-i zažene in prenesene slike se
prikažejo.
3
Prekinite povezavo.
• Če uporabljate čitalnik kartic ali režo za kartice, izberite ustrezno možnost v operacijskem
sistemu računalnika, da izvržete izmenljivi disk, ki ustreza pomnilniški kartici, nato pa
odstranite pomnilniško kartico iz čitalnika kartic ali reže za kartice.
• Če je fotoaparat priključen v računalnik, izključite fotoaparat in odklopite kabel USB.
101
Povezava fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Prenos slik v računalnik (ViewNX-i)
Uporaba menija
Funkcije menijev.......................................................................................................................... 103
Seznami menijev.......................................................................................................................... 106
Meni za fotografiranje (običajne možnosti fotografiranja) .......................................... 110
Meni za fotografiranje (v načinu A (samodejno))......................................................... 111
Meni pametnega portreta........................................................................................................ 120
Meni za videoposnetke ............................................................................................................. 122
Meni za predvajanje ................................................................................................................... 129
Meni za omrežje........................................................................................................................... 134
Nastavitveni meni........................................................................................................................ 136
102
Uporaba menija
Funkcije menijev
Spodaj navedene menije lahko nastavite tako, da pritisnete gumb d (za meni).
•
•
•
•
•
A Shooting menu (Meni za fotografiranje)1, 2
D Meni za videoposnetke1
G Playback menu (Meni za predvajanje)3
J Network menu (Omrežni meni)
z Nastavitveni meni
1
2
3
Pritisnite gumb d, ko je prikazan zaslon za fotografiranje.
Ikone menijev in razpoložljive možnosti nastavitev se razlikujejo glede na način fotografiranja.
Pritisnite gumb d, ko je prikazan zaslon za predvajanje. Ikone menijev in razpoložljive
možnosti nastavitev se razlikujejo glede na način predvajanja.
1
Pritisnite gumb d (za meni).
• Prikaže se meni.
2
Pritisnite večnamenski izbirnik
J.
• Trenutna ikona menija se obarva
rumeno.
Shooting menu
Image mode
White balance
Continuous
ISO sensitivity
AF area mode
Autofocus mode
Ikone menijev
3
Izberite ikono menija in
pritisnite gumb k.
Set up
Time zone and date
Monitor settings
• Zdaj lahko izbirate menijske možnosti.
Date stamp
Photo VR
AF assist
Digital zoom
103
Uporaba menija
Funkcije menijev
4
Izberite možnost menija in
pritisnite gumb k.
Time zone and date
• Določenih možnosti v meniju ni mogoče
nastaviti, kar je odvisno od načina za
fotografiranje ali stanja fotoaparata.
Monitor settings
Date stamp
Photo VR
AF assist
Digital zoom
5
Izberite nastavitev in pritisnite
gumb k.
• Izbrana nastavitev je uporabljena.
• Ko želite prenehati z uporabo menija,
pritisnite gumb d.
• Ko je meni prikazan, lahko na način
fotografiranja preklopite s pritiskom
sprožilca ali gumba b (e).
Date
Date and time
Off
104
Uporaba menija
Funkcije menijev
Date stamp
Zaslon za izbiro slik
Če se med uporabo menija fotoaparata prikaže zaslon za
izbiro slik, kot je prikazan na desni, sledite spodnjim
postopkom za izbiranje slik.
Erase selected images
Back
1
Z gumboma JK na večnamenskem
izbirniku izberite želeno sliko.
• Za preklop na celozaslonsko predvajanje premaknite
element za upravljanje zooma (A2) proti g (i), za
preklop na predvajanje sličic pa proti f (h).
• Za Rotate image (Obrni sliko) lahko izberete samo
eno sliko. Nadaljujte s 3. korakom.
2
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
ON ali OFF.
Erase selected images
Back
Erase selected images
• Ko je izbrana možnost ON, se zraven slike prikaže
ikona. Dodatne slike izberete tako, da ponovite 1. in 2.
korak.
Back
3
Pritisnite gumb k, da uporabite izbor slik.
• Ko je prikazano pogovorno okno za potrditev, za upravljanje sledite navodilom na zaslonu.
105
Uporaba menija
Funkcije menijev
Seznami menijev
Meni za fotografiranje
Odprite način za fotografiranje M gumb d
Običajne možnosti
Možnost
Image mode (Način slike)
Privzeta nastavitev
P 4608×3456
A
110
V načinu A (samodejno)
Možnost
Privzeta nastavitev
A
White balance (Nastavitev beline)
Auto (Samodejno)
111
Continuous (Neprekinjeno)
Single (Posamezno)
113
ISO sensitivity (Občutljivost ISO)
Auto (Samodejno)
115
AF area mode (Način delovanja z
območjem AF)
Target finding AF (Območje iskanja AF)
116
Autofocus mode (Način
samodejne izostritve)
Pre-focus (Predizostritev)
119
V načinu pametnega portreta
Možnost
Privzeta nastavitev
A
Self-Collage (Kolaž avtoportretov)
–
120
Blink proof (Proti mežikanju)
Off (Izklopljeno)
121
106
Uporaba menija
Seznami menijev
Meni za videoposnetke
Odprite način za fotografiranje M gumb d M ikona menija D M gumb k
Možnost
Privzeta nastavitev
A
Movie options (Možnosti
videoposnetkov)
e 1080/30p ali S 1080/25p
122
Autofocus mode (Način
samodejne izostritve)
Single AF (Enkratni AF)
126
Movie VR (VR za videoposnetke)
On (hybrid) (Vklopljeno (hibridno))
127
Wind noise reduction (Zmanjšanje
šuma vetra)
Off (Izklopjeno)
127
Frame rate (Hitrost snemanja)
–
128
Meni za predvajanje
Pritisnite gumb c (način predvajanja) M gumb d
Možnost
1
2
A
Mark for upload (Označi za prenos)1
129
Quick retouch (Hitro retuširanje)2
75
D-Lighting2
75
Red-eye correction (Zmanjšanje učinka rdečih oči)2
76
Glamour retouch (Glamurozno retuširanje)2
76
Slide show (Diaprojekcija)
130
Protect (Zaščita)1
131
Rotate image (Obrni sliko)1
131
Small picture (Majhna slika)2
78
Copy (Kopiranje)1
132
Sequence display options (Možnosti prikaza zaporedja)
133
Na zaslonu za izbiro slik izberite sliko. Več informacij najdete v poglavju »Zaslon za izbiro slik«
(A105).
Urejene slike se shranijo kot ločene datoteke. Nekaterih slik ni mogoče urejati.
107
Uporaba menija
Seznami menijev
Meni za omrežje
Pritisnite gumb d M izberite ikono menija J M gumb k
Možnost
A
Airplane mode (Način v letalu)
134
Connect to smart device (Poveži s pametno napravo)
134
Send while shooting (Pošlji med fotografiranjem)
134
Wi-Fi
134
Bluetooth (Bluetooth)
135
Restore default settings (Ponastavi na privzete nastavitve)
135
108
Uporaba menija
Seznami menijev
Nastavitveni meni
Pritisnite gumb d M ikona menija z M gumb k
Možnost
A
Time zone and date (Časovni pas in datum)
136
Monitor settings (Nastavitve zaslona)
138
Date stamp (Datumski žig)
139
Photo VR (VR za fotografije)
140
AF assist (Pomožna luč za izostritev)
140
Digital zoom (Digitalni zoom)
141
Sound settings (Nastavitve zvoka)
141
Auto off (Samodejni izklop)
142
Format card (Formatiranje kartice)/Format memory (Formatiranje pomnilnika)
143
Language (Jezik)
143
Image comment (Komentar slike)
144
Copyright information (Informacije o avtorskih pravicah)
145
Location data (Podatki o lokaciji)
146
Reset all (Ponastavi vse)
146
Battery type (Vrsta baterije)
147
Conformity marking (Oznaka za skladnost)
147
Firmware version (Različica strojne programske opreme)
147
109
Uporaba menija
Seznami menijev
Meni za fotografiranje (običajne možnosti fotografiranja)
Image Mode (Način slike) (velikost in kakovost slike)
Odprite način za fotografiranje* M gumb d M gumb Image mode (Način slike) M
gumb k
* Način slike lahko nastavite v katerem koli načinu fotografiranja, razen v načinu za kratke
videoposnetke. Nastavitev se uporabi tudi za druge načine fotografiranja (razen za scenski način
Easy panorama (Preprosta panorama)).
Izberite kombinacijo velikosti in razmerja stiskanja slike, ki bo uporabljeno za shranjevanje slik.
Višja ko je nastavitev za način slike, večja je slika, ki jo lahko natisnete, manjše razmerje
stiskanja pa omogoča večjo kakovost slik, vendar pa zmanjša število slik, ki jih lahko shranite.
Razmerje stiskanja
Razmerje (vodoravno proti
navpično)
Q 4608×3456P
Približno 1:4
4:3
P 4608×3456 (privzeta
nastavitev)
Približno 1:8
4:3
Možnost*
R 3264×2448
Približno 1:8
4:3
r 2272×1704
Približno 1:8
4:3
4:3
q 1600×1200
Približno 1:8
O 640×480
Približno 1:8
4:3
g 4608×2592
Približno 1:8
16:9
s 3456×3456
Približno 1:8
1:1
* Številčne vrednosti označujejo število slikovnih točk, ki jih lahko zajamete.
Primer: P 4608×3456 = pribl. 16 milijonov slikovnih točk, 4608 ×3456 slikovnih točk
B
Opombe o tiskanju slik v razmerju 1:1
Pri tiskanju slik z razmerjem 1:1 spremenite nastavitev tiskalnik na »Border« (Obroba). Nekateri
tiskalniki ne morejo natisniti slik v razmerju 1:1.
B
Opombe o načinu delovanja za zajem slike
Ta funkcija mogoče ne bo na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A66).
C
Število posnetkov, ki jih je mogoče shraniti
• Približno število slik, ki jih je mogoče shraniti, lahko med fotografiranjem preverite na zaslonu
(A17).
• Upoštevajte, da je zaradi stiskanja datotek JPEG število slik, ki jih lahko shranite, zelo odvisno od
vsebine slike, četudi uporabljate pomnilniške kartice z enako kapaciteto in isto nastavitev načina
slike. Poleg tega je število slik, ki jih lahko shranite, odvisno tudi od znamke pomnilniške kartice.
• Če je število preostalih posnetkov 10.000 ali več, bo na zaslonu prikazano število preostalih
posnetkov »9999«.
110
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (običajne možnosti fotografiranja)
Meni za fotografiranje (v načinu A (samodejno))
White Balance (Nastavitev beline) (prilagoditev barvnega
odtenka)
Obrnite vrtljivi gumb za izbiro načina v položaj A M gumb d M ikona menija
A M White balance (Nastavitev beline) M gumb k
Če želite, da se barve na sliki ujemajo s tistimi, ki jih vidi človeško oko, prilagodite nastavitev
beline, da bo ustrezala vremenu ali svetlobnemu viru.
Možnost
Opis
a Auto (Samodejno)
(privzeta nastavitev)
Nastavitev beline se prilagodi samodejno.
b Preset manual (Ročna
prednastavitev)
To možnost uporabite, če želenih slik ne morete posneti z
nastavitvijo Auto (Samodejno), Incandescent (Klasična
žarnica) ipd. (A112).
c Daylight (Dnevna
svetloba)
Za fotografiranje pri neposredni sončni svetlobi.
d Incandescent (Klasična
žarnica)
Za fotografiranje pri osvetlitvi z volframovo svetlobo.
e Fluorescent
(Fluorescenčna)
Za fotografiranje pri osvetlitvi s fluorescenčno svetlobo.
f Cloudy (Oblačno)
Za fotografiranje, ko je nebo oblačno.
g Flash (Bliskavica)
Za fotografiranje z bliskavico.
B
Opombe o nastavitvi beline
• Če nastavitev beline ni nastavljena na Auto (Samodejno) ali Flash (Bliskavica) (A19),
spustite bliskavico.
• Ta funkcija mogoče ne bo na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A66).
111
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (v načinu A (samodejno))
Uporaba ročne prednastavitve
Za merjenje vrednosti nastavitve beline pri osvetlitvi, ki se uporablja med fotografiranjem,
sledite spodnjim postopkom.
1
Na svetlobo, ki jo boste uporabili za fotografiranje, postavite bel ali
svetlo siv predmet.
2
Z gumboma HI na večnamenskem
izbirniku izberite Preset manual (Ročna
prednastavitev) in v meniju White
balance (Nastavitev beline) pritisnite
gumb k.
• Za izvajanje meritve se objektiv podaljša v položaj
zooma.
3
Izberite možnost Measure (Izmeri).
White balance
Auto
Preset manual
Daylight
Incandescent
Fluorescent
Cloudy
Preset manual
• Če želite uporabiti nazadnje izmerjeno vrednost,
izberite možnost Cancel (Prekliči) in pritisnite gumb
k.
Cancel
Measure
4
Kadrirajte beli ali sivi referenčni motiv v
oknu za merjenje in pritisnite gumb k, da
izmerite vrednost.
• Zaklop se sprosti in meritev se izvede (slika ni
shranjena).
Preset manual
Cancel
Measure
Okno za merjenje
B
Opombe o ročni prednastavitvi
Vrednosti nastavitve beline za osvetlitev bliskavice ni mogoče izmeriti z možnostjo Preset manual
(Ročna prednastavitev). Pri fotografiranju z bliskavico nastavite White balance (Nastavitev
beline) na Auto (Samodejno) ali Flash (Bliskavica).
112
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (v načinu A (samodejno))
Način neprekinjenega fotografiranja
Obrnite vrtljivi gumb za izbiro načina v položaj A M gumb d M ikona menija
A M Continuous (Neprekinjeno) M gumb k
Možnost
Opis
U Single
(Posamezno)
(privzeta nastavitev)
Fotoaparat ob vsakem pritisku gumba za sprostitev sprožilca zajame
eno sliko.
k Continuous H
(Neprekinjeno H)
Dokler sprožilec držite povsem pritisnjen, se slike neprekinjeno
snemajo.
• Fotoaparat lahko posname do 7 zaporednih slik s hitrostjo približno
7,7 posnetkov na sekundo (če je način slike nastavljen na
P 4608×3456).
m Continuous L
(Neprekinjeno L)
Dokler sprožilec držite povsem pritisnjen, se slike neprekinjeno
snemajo.
• Fotoaparat lahko posname do 7 zaporednih slik s hitrostjo približno
2 posnetkov na sekundo (če je način slike nastavljen na
P 4608×3456). Če še vedno držite sprožilec pritisnjen do konca, se
hitrost zmanjša.
q Pre-shooting
cache (Predpomnilnik
pred-fotografiranja)
Fotografiranje z možnostjo predpomnilnika pred fotografiranjem se
začne, ko je sprožilec pritisnjen do polovice. Ko je sprožilec pritisnjen do
konca, fotoaparat shrani trenutno sliko in sliko, ki je bila zajeta
neposredno pred pritiskom gumba (A114). Predpomnilnik pred
fotografiranjem olajša zajemanje popolnih trenutkov.
• Fotoaparat lahko posname do 25 zaporednih slik s hitrostjo približno
15 posnetkov na sekundo (vključno z največ 4 slikami v
predpomnilniku pred fotografiranjem).
• Image mode (Način slike) je zaklenjen na vrednost q (velikost
slike: 1600 × 1200 slikovnih točk).
Vsakič ko sprožilec pritisnete do konca, fotoaparat posname zaporedne
slike z visoko hitrostjo.
n Continuous H:
• Fotoaparat lahko posname do 50 zaporednih slik s hitrostjo približno
120 fps
120 posnetkov na sekundo.
(Neprekinjeno H:
120 sličic na sekundo) • Image mode (Način slike) je zaklenjen na vrednost O (velikost
slike: 640 × 480 slikovnih točk).
j Continuous H:
60 fps (Neprekinjeno
H: 60 posnetkov na
sekundo)
Vsakič ko sprožilec pritisnete do konca, fotoaparat posname zaporedne
slike z visoko hitrostjo.
• Fotoaparat lahko posname do 25 zaporednih slik s hitrostjo približno
60 posnetkov na sekundo.
• Image mode (Način slike) je zaklenjen na vrednost M (velikost
slike: 1280 × 960 slikovnih točk).
113
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (v načinu A (samodejno))
B
Opombe o neprekinjenem fotografiranju
• Izostritev, osvetlitev in nastavitev beline ostanejo fiksirane na vrednosti, ki je bila določena za prvi
posnetek v vsaki seriji.
• Po koncu fotografiranja bo shranjevanje slik morda trajalo nekaj časa.
• Pri višanju občutljivosti ISO se lahko na posnetih slikah pojavi šum.
• Hitrost snemanja se lahko zmanjša, odvisno od trenutne nastavitve načina slike, vrste pomnilniške
kartice ali pogojev fotografiranja.
• Če uporabljate možnost Pre-shooting cache (Predpomnilnik pred-fotografiranja),
Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H: 120 sličic na sekundo) ali Continuous H: 60 fps
(Neprekinjeno H: 60 posnetkov na sekundo), lahko pride do nastajanja trakov ali
spreminjanja svetlosti oz. barvnega odtenka slik, ki so bile posnete pri osvetlitvi, ki hitro utripa pri
visokih hitrostih. Takšne so fluorescenčne svetilke, svetilke na živosrebrno paro in svetilke na
natrijevo paro.
• Ta funkcija mogoče ne bo na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A66).
C
Predpomnilnik pred fotografiranjem
Ko je sprožilec pritisnjen do polovice ali do konca, se slike shranijo, kot je opisano spodaj.
Pritisnite do polovice
Pritisnite do konca
Slike, shranjene pred pritiskom do Slike, shranjene po pritisku do
konca konca
• Ikona predpomnilnika predfotografiranja (Q) na zaslonu za fotografiranje se bo obarvala zeleno,
ko sprožilec pritisnete do polovice.
114
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (v načinu A (samodejno))
ISO Sensitivity (Občutljivost ISO)
Obrnite vrtljivi gumb za izbiro načina v položaj A M gumb d M ikona menija
A M ISO sensitivity (Občutljivost ISO) M gumb k
Večja občutljivost ISO omogoča zajemanje temnejših slik. Poleg tega lahko slike posnamete s
krajšim časom zaklopa, tudi če so predmeti podobno svetli, zameglitev, ki jo povzročita
tresenje fotoaparata in premikanje motiva, pa se lahko zmanjša.
• Če nastavite višjo občutljivost ISO, bodo na slikah morda šumi.
Možnost
Opis
a Auto (Samodejno)
(privzeta nastavitev)
Fotoaparat samodejno izbere občutljivost v razponu od ISO
125 do 1600.
I Fixed range auto
(Samodejno s fiksnim
razponom)
Izberite razpon, v katerem fotoaparat samodejno prilagaja
občutljivost ISO, med ISO 125-400 ali ISO 125-800.
125, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400
Občutljivost je zaklenjena na določeni vrednosti.
B
Opombe o občutljivosti ISO
Ta funkcija mogoče ne bo na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A66).
C
Prikaz občutljivosti ISO na zaslonu za fotografiranje
• Če je izbrana možnost Auto (Samodejno), se na zaslonu prikaže E, vsakič ko se občutljivost ISO
zviša.
• Če izberete Fixed range auto (Samodejno s fiksnim razponom), je prikazana najvišja vrednost za
občutljivost ISO.
115
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (v načinu A (samodejno))
AF Area Mode (Način delovanja z območjem AF)
Obrnite vrtljivi gumb za izbiro načina v položaj A M gumb d M ikona menija
A M AF area mode (Način delovanja z območjem AF) M gumb k
Nastavi, kako fotoaparat izbere območje ostrenja za samodejno ostrenje.
Možnost
Opis
Ko fotoaparat zazna človeški obraz,
ga izostri. Podrobnosti najdete v
poglavju »Uporaba funkcije
zaznavanja obrazov« (A61).
25m 0s
3200
a Face priority
(Prednost obraza)
Območje ostrenja
Ko sestavljate kompozicijo brez
ljudi ali zaznanih obrazov,
fotoaparat samodejno izbere eno
ali več območij ostrenja, ki
vsebujejo motiv, ki je najbližji
fotoaparatu, ko sprožilec pritisnete
do polovice.
1/250
F3
Območja ostrenja
x Manual (Ročno)
Z večnamenskim izbirnikom
HIJK premikajte območje
ostrenja na mesto, kjer hočete
ostriti.
• Če želite z večnamenskim
izbirnikom konfigurirati način
bliskavice ali druge nastavitve,
pritisnite gumb k. Če se želite
vrniti na premikanje območja
ostrenja, znova pritisnite gumb
k.
Obseg premičnega
območja ostrenja
Območje ostrenja
116
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (v načinu A (samodejno))
Možnost
Opis
Fotoaparat izostri motiv, ki je na
sredini kadra.
y Center (Sredina)
25m 0s
3200
Območje ostrenja
s Subject tracking
(Sledenje motivu)
M Target finding AF
(Območje iskanja AF)
(privzeta nastavitev)
To funkcijo uporabite za
fotografiranje premikajočih se
motivov. Registrirajte motiv, na
katerega ostri fotoaparat. Območje
ostrenja se samodejno premika, da
sledi motivu.
Podrobnosti najdete v poglavju
»Uporaba sledenja motivu«
(A118).
Start
25m 0s
3200
Kadar fotoaparat zazna glavni
motiv, ga izostri.
Glejte »Uporaba AF z iskanjem
cilja« (A60).
1/250
F3
Območja ostrenja
B
Opombe o načinu delovanja z območjem AF
• Pri uporabi digitalnega zooma fotoaparat izostri motiv na sredini kadra ne glede na nastavitev AF
area mode (Način delovanja z območjem AF).
• Ta funkcija mogoče ne bo na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A66).
117
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (v načinu A (samodejno))
Uporaba sledenja motivu
Obrnite vrtljivi gumb za izbiro načina v položaj A M gumb d M ikona menija
A M AF area mode (Način delovanja z območjem AF) M gumb k M s Subject
tracking (Sledenje motivu) M gumb k M gumb d
1
Registrirajte motiv.
• Poravnajte motiv, ki mu želite slediti, z robom na
sredini kadra in pritisnite gumb k.
• Ko je motiv registriran, se okoli motiva prikaže rumena
obroba (območje ostrenja) in fotoaparat začne slediti
motivu.
• Če motiva ni mogoče registrirati, obroba sveti rdeče.
Spremenite kompozicijo in poskusite znova registrirati
Start
25m 0s
motiv.
3200
• Če želite preklicati registracijo motiva, pritisnite gumb k.
• Če fotoaparat ne more več slediti registriranemu motivu, območje ostrenja izgine. Znova
registrirajte motiv.
2
Za fotografiranje do konca pritisnite
sprožilec.
• Če sprožilec pritisnete, ko območje ostrenja ni
prikazano, fotoaparat izostri območje v središču kadra.
1/250
B
F3
Opombe o sledenju motivu
• Če izvajate postopke, kot je zoomiranje, medtem ko fotoaparat sledi motivu, se registracija
prekliče.
• Sledenje motivu v določenih pogojih fotografiranja morda ne bo mogoče.
118
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (v načinu A (samodejno))
Autofocus Mode (Način samodejne izostritve)
Obrnite vrtljivi gumb za izbiro načina v položaj A M gumb d M ikona menija
A M Autofocus mode (Način samodejne izostritve) M gumb k
Nastavitev načina ostrenja fotoaparata pri fotografiranju slik.
Možnost
Opis
A Single AF (Enkratni
AF)
Fotoaparat izostri samo, ko je sprožilec pritisnjen do polovice.
B Full-time AF (Stalni
AF)
Fotoaparat vedno izostri, tudi ko sprožilec ni pritisnjen do
polovice. Med ostrenjem fotoaparata boste slišali zvok premikanja
pogona objektiva.
a Pre-focus
(Predizostritev) (privzeta
nastavitev)
Tudi ko sprožilec ni pritisnjen do polovice, lahko fotoaparat izostri,
če zazna premikanje motiva ali če se je kompozicija kadrirane slike
bistveno spremenila.
C
Način samodejnega izostritve za snemanje videoposnetka
Način samodejne izostritve za snemanje videoposnetka lahko nastavite z možnostjo Autofocus
mode (Način samodejne izostritve) (A126) v meniju za videoposnetke.
119
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (v načinu A (samodejno))
Meni pametnega portreta
• Oglejte si poglavje »Image Mode (Način slike) (velikost in kakovost slike)« (A110) za
informacije o Image mode (Način slike).
Self-Collage (Kolaž avtoportretov)
Obrnite vrtljivi gumb za izbiro načina v položaj F M gumb d M ikona menija
F M Self-Collage (Kolaž avtoportretov) M gumb k
Možnost
Opis
Number of shots
(Število posnetkov)
Nastavite število posnetkov, ki jih lahko fotoaparat samodejno zajame
(število zajetih slik za združeno sliko).
• 4 Izberete lahko (privzeta nastavitev) ali 9.
Interval
Za nastavitev intervala med vsakim posnetkom.
• Short (Kratki)Izberete lahko Medium (Srednji) (privzeta nastavitev)
ali Long (Dolgi).
Shutter sound (Zvok
zaklopa)
Nastavite, ali se bo pri fotografiranju s funkcijo za kolaž avtoportretov
aktiviral zvok zaklopa.
• Standard (Standardni)Izberete lahko SLR, Magic (Čarobni)
(privzeta nastavitev) ali Off (Izklopljeno).
• Enaka nastavitev, ki je določena za Shutter sound (Zvok zaklopa) v
Sound settings (Nastavitve zvoka), ki je v nastavitvenem meniju,
ni uporabljena za to nastavitev.
120
Uporaba menija
Meni pametnega portreta
Blink Proof (Proti mežikanju)
Obrnite vrtljivi gumb za izbiro načina v položaj F M gumb d M ikona menija
F M Blink proof (Proti mežikanju) M gumb k
Možnost
Opis
y On
(Vklopljeno)
Fotoaparat samodejno dvakrat sproži
zaklop in shrani sliko, na kateri ima motiv
odprte oči.
• Če fotoaparat shrani sliko, na kateri ima
motiv morda zaprte oči, se za nekaj
sekund prikaže opozorilo, ki je
prikazano na desni.
• Bliskavice ni mogoče uporabljati.
Off (Izklopljeno)
(privzeta
nastavitev)
Izklopi funkcijo proti mežikanju.
B
A blink was detected in the
picture just taken.
Opombe o funkciji proti mežikanju
Ta funkcija mogoče ne bo na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A66).
121
Uporaba menija
Meni pametnega portreta
Meni za videoposnetke
Movie Options (Možnosti videoposnetkov)
Odprite način za fotografiranje M gumb d M ikona menija D M Movie options
(Možnosti videoposnetkov) M gumb k
Izberite želeno možnost za snemanje videoposnetka. Če želite videoposnetek snemati pri
običajni hitrosti, izberite običajno hitrost. Če želite posneti videoposnetek za predvajanje pri
počasni ali visoki hitrosti, pa izberite HS (visoka hitrost) (A123). Možnosti za videoposnetek,
ki jih lahko izberete, se razlikujejo glede na nastavitev Frame rate (Hitrost snemanja)
(A128).
• Za snemanje videoposnetkov je priporočeno uporabljati pomnilniške kartice SD šestega
ali hitrejšega hitrostnega razreda (A173).
Možnosti za snemanje videoposnetkov pri običajni hitrosti
1
2
Možnost (Velikost slike/
hitrost snemanja 1, oblika
zapisa datoteke)
Velikost slike
Razmerje (vodoravno proti
navpično)
e 1080/30p
S 1080/25p
(privzeta nastavitev)
1920 × 1080
16:9
Z 1080/60i2
U 1080/50i2
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
V 720/25p
1280 × 720
16:9
g 480/30p
W 480/25p
640 × 480
4:3
Prepleteni format uporablja število polj na sekundo.
Nastavitev ni na voljo pri uporabi določenih učinkov v ustvarjalnem načinu ali glamuroznem
retuširanju.
122
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Možnosti za videoposnetek HS
Posnete videoposnetke lahko predvajate pri večji ali manjši hitrosti.
Glejte »Snemanje upočasnjenih ali pospešenih videoposnetkov (videoposnetek HS)«
(A125).
Možnost
Velikost slike
Razmerje (vodoravno proti
navpično)
h
HS 480/4×1
a
j
HS 1080/0,5 ×1
Y
1
2
Opis
Počasni posnetki z 1/4 hitrosti
predvajanja
• Maks. čas snemanja2: 10 sekund (čas
predvajanja: 40 sekund)
640 × 480
4:3
2× hitrost predvajanja hitrih
videoposnetkov
• Maks. čas snemanja2: 2 minuti (čas
predvajanja: 1 minuta)
1920 × 1080
16:9
Nastavitev ni na voljo pri uporabi določenih učinkov v ustvarjalnem načinu ali glamuroznem
retuširanju.
Med snemanjem videoposnetkov lahko fotoaparat preklaplja med snemanjem videoposnetkov
z normalno hitrostjo in upočasnjenim ali pospešenim snemanjem videoposnetkov.
Prikazani maksimalni čas snemanja se nanaša samo na del videoposnetka, ki je posnet v
upočasnjenem ali pospešenem načinu.
B
Opombe o videoposnetkih HS
• Zvok ni posnet.
• Položaj zooma, izostritev, osvetlitev in nastavitev beline se zaklenejo, ko začnete snemati
videoposnetek.
123
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
C
Upočasnjeno in pospešeno predvajanje
Snemanje pri običajni hitrosti:
Čas
snemanja
10 s
Čas
predvajanja
10 s
Če snemate pri nastavitvah h/a HS 480/4×:
Videoposnetek se posname pri hitrosti, ki je 4× večja od običajne.
Predvajanje upočasnjenega posnetka je 4× počasnejše od običajnega.
Čas
snemanja
10 s
Čas
predvajanja
40 s
Upočasnjeno predvajanje
Če snemate pri nastavitvah j/Y HS 1080/0,5 ×:
Videoposnetek se posname pri hitrosti, ki je pol manjša od običajne.
Predvajajo se pri hitrosti, ki je 2× večja od običajne.
Čas
snemanja
10 s
Čas
predvajanja
5s
Hitro predvajanje
124
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Snemanje upočasnjenih ali pospešenih videoposnetkov
(videoposnetek HS)
Odprite način za fotografiranje M gumb d M ikona menija D M Movie options
(Možnosti videoposnetkov) M gumb k
Videoposnetki, ki so posneti v načinu za videoposnetek HS, se lahko predvajajo upočasnjeno
pri 1/4 hitrosti normalnega predvajanja ali pospešeno pri dvakratni hitrosti normalnega
predvajanja.
1
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
možnost za videoposnetek HS (A123) in
pritisnite gumb k.
• Po nastavitvi možnosti pritisnite gumb d, da se
vrnete na zaslon za fotografiranje.
Movie options
1080/30p
1080/60i
720/30p
480/30p
HS 480/4×
HS 1080/0.5×
2
Pritisnite gumb b (e gumb za snemanje
videoposnetka), da začnete snemanje.
• Fotoaparat začne s snemanjem videoposnetka HS.
• Fotoaparat preklaplja med snemanjem videoposnetka
z normalno hitrostjo in med snemanjem
videoposnetka HS vsakič, ko pritisnete gumb k.
• Pri preklapljanju med snemanjem videoposnetka HS in
snemanjem videoposnetka z normalno hitrostjo se
5s
spreminja tudi ikona za možnosti videoposnetkov.
• Ko dosežete maksimalni čas snemanja za
videoposnetke HS (A123), bo fotoaparat samodejno preklopil na snemanje z normalno
hitrostjo.
3
Pritisnite gumb b (e gumb za snemanje videoposnetka), da
ustavite snemanje.
125
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Autofocus Mode (Način samodejne izostritve)
Odprite način za fotografiranje M gumb d M ikona menija D M Autofocus mode
(Način samodejne izostritve) M gumb k
Nastavite način ostrenja fotoaparata pri snemanju videoposnetkov.
Možnost
Opis
A Single AF
(Enkratni AF)
(privzeta
nastavitev)
Ko se snemanje videoposnetka začne, se izostritev zaklene.
To možnost izberite, če bo razdalja med fotoaparatom in motivom ostala
razmeroma enakomerna.
B Full-time AF
(Stalni AF)
Fotoaparat ostri neprekinjeno.
To možnost izberite, če se bo razdalja med fotoaparatom in motivom med
snemanjem močno spreminjala. Zvok ostrenja fotoaparata se bo morda na
videoposnetku slišal. Uporaba funkcije Single AF (Enkratni AF) je
priporočena, da preprečite, da bi se na posnetku slišal zvok ostrenja
fotoaparata.
C
Opombe o načinu samodejnega ostrenja
Če je v meniju Movie options (Možnosti videoposnetkov) izbrana možnost predvajanja
videoposnetkov HS, bo nastavitev fiksno nastavljena na Single AF (Enkratni AF).
126
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Movie VR (VR za videoposnetke)
Odprite način za fotografiranje M gumb d M ikona menija D M Movie VR (VR za
videoposnetke) M gumb k
Izberite nastavitev zmanjšanja tresljajev, ki se uporabi med snemanjem videoposnetkov.
Če za stabilizacijo fotoaparata med fotografiranjem uporabljate stativ, možnost nastavite na
Off (Izklopljeno).
Možnost
Opis
V On (hybrid)
(Vklopljeno
(hibridno)) (privzeta
nastavitev)
Izvede optično kompenzacijo zaradi tresenja fotoaparata z uporabo
funkcije premikanje objektiva VR in hkrati izvede elektronski VR z
uporabo obdelave slike. Kot zajema (tj. območje, vidno v kadru)
postane ožji.
g On (Vklopljeno)
Izvede kompenzacijo zaradi tresenja fotoaparata z uporabo funkcije
premikanje objektiva VR.
Off (Izklopljeno)
Funkcija zmanjšanja tresljajev je onemogočena.
B
Opombe o VR za videoposnetke
• Če je v meniju Movie options (Možnosti videoposnetkov) izbrana možnost predvajanja
videoposnetkov HS, bo nastavitev fiksno nastavljena na Off (Izklopljeno).
• Funkcija zmanjšanja tresljajev v nekaterih okoliščinah morda ne bo popolnoma odpravila učinkov
tresenja fotoaparata.
Wind Noise Reduction (Zmanjšanje šuma vetra)
Odprite način za fotografiranje M gumb d M ikona menija D M Wind noise
reduction (Zmanjšanje šuma vetra) M gumb k
Možnost
Opis
Y On (Vklopljeno)
Med snemanjem videoposnetka odstrani šum vetra, ki piha v mikrofon.
Drugi zvoki med predvajanjem lahko postanejo manj razločni.
Off (Izklopjeno)
(privzeta nastavitev)
Zmanjšanje šuma vetra je onemogočeno.
127
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Frame Rate (Hitrost snemanja)
Odprite način za fotografiranje M gumb d M ikona menija D M Frame rate
(Hitrost snemanja) M gumb k
Pri snemanju videoposnetkov zberite hitrost snemanja (število polj na sekundo za prepleteni
format). Ko nastavitev za hitrost snemanja zamenjate, se možnosti, ki jih lahko nastavite v
Movie options (Možnosti videoposnetkov) (A122) spremenijo.
Možnost
Opis
30 fps (30p/60i) (30 sličic
na sekundo (30p/60i))
Primerno za predvajanje na televizorju, ki uporablja standard
NTSC.
25 fps (25p/50i) (25 sličic
na sekundo (25p/50i))
Primerno za predvajanje na televizorju, ki uporablja standard PAL.
128
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Meni za predvajanje
• Za več informacij o funkcijah za urejanje slik preberite poglavje »Urejanje slik (fotografij)«
(A74).
Mark for Upload (Označi za prenos)
Pritisnite gumb c (način predvajanja) M gumb d M Mark for upload (Označi za
prenos) M gumb k
Izberite slike v fotoaparatu in jih prenesite v pametno napravo, ki ima vzpostavljeno
brezžično povezavo z aplikacijo SnapBridge.
Na zaslonu za izbiranje slik (A105) izberite slike, ki jih želite prenesti, ali prekličite njihov
izbor.
• Velikost slik, ki jih lahko prenesete, je omejena na 2 milijona slikovnih točk (slike, zajete v
scenskem načinu Easy panorama (Preprosta panorama), se naložijo v izvirni
velikosti). Če želite slike naložiti v prvotni velikosti, uporabite možnost Download
pictures (Prenesi slike) v aplikaciji SnapBridge.
• Slik ni mogoče izbrati. Za prenos videoposnetkov v pametno napravo uporabite možnost
Download pictures (Prenesi slike) v aplikaciji SnapBridge.
• Upoštevajte, da bodo nastavitve za funkcijo Označi za prenos preklicane, ko izberete
Reset all (Ponastavi vse) (A146) v nastavitvenem meniju ali Restore default
settings (Ponastavi na privzete nastavitve) (A135) v meniju za omrežje.
129
Uporaba menija
Meni za predvajanje
Slide Show (Diaprojekcija)
Pritisnite gumb c (način predvajanja) M gumb d M Slide show (Diaprojekcija) M
gumb k
Zaporedno predvajanje slik v obliki samodejne diaprojekcije. Če kot diaprojekcijo predvajate
datoteke videoposnetkov, se prikazujejo samo prvi kadri vsakega filma.
1
Z gumboma HI na večnamenskem
izbirniku izberite Start (Začni) in pritisnite
gumb k.
Slide show
Start
• Diaprojekcija se začne.
Frame intvl
• Da spremenite interval med slikami, izberite Frame
Loop
intvl (Interval sličic), pritisnite gumb k in določite
želeni čas za interval preden izberete Start (Začni).
Pause
• Za samodejno ponavljanje diaprojekcije izberite
možnost Loop (Zanka) in pritisnite gumb k, nato pa izberite možnost Start (Začni).
• Najdaljši čas predvajanja znaša do približno 30 minut, čeprav je omogočen način Loop
(Zanka).
2
Konec ali ponovni začetek diaprojekcije.
• Ko je diaprojekcija končana ali jo začasno zaustavite, se
prikaže slika, ki je na desni. Če želite končati
diaprojekcijo, izberite G in pritisnite gumb k. Če
želite nadaljevati diaprojekcijo, izberite F in pritisnite
gumb k.
Postopki, ki so na voljo med predvajanjem
• Z gumboma JK na večnamenskem izbirniku lahko prikažete prejšnjo/naslednjo sliko.
Če se želite hitro pomikati nazaj/naprej po slikah, pritisnite in pridržite gumba JK.
• Če želite začasno zaustaviti ali končati diaprojekcijo, pritisnite gumb k.
130
Uporaba menija
Meni za predvajanje
Protect (Zaščita)
Pritisnite gumb c (način predvajanja) M gumb d M Protect (Zaščita) M gumb k
Fotoaparat izbrane slike zaščiti pred nenamernim brisanjem.
Izberite slike, ki jih želite zaščititi, ali prekličite zaščito na zaslonu za izbor slik (A105).
Upoštevajte, da formatiranje pomnilniške kartice ali notranjega pomnilnika fotoaparata
trajno izbriše vse podatke, vključno z zaščitenimi datotekami (A143).
Rotate Image (Obrni sliko)
Pritisnite gumb c (način predvajanja) M gumb d M Rotate image (Obrni sliko) M
gumb k
Določite orientacijo, v kateri bodo slike prikazane med predvajanjem.
Slike lahko zavrtite za 90 stopinj v smeri urnega kazalca ali za 90 v nasprotni smeri urnega
kazalca.
Na zaslonu za izbiro slik izberite želeno sliko (A105). Ko se prikaže zaslon za vrtenje slik, z
gumboma JK na večnamenskem izbirniku sliko zavrtite za 90 stopinj.
Rotate image
Back
Rotate image
Rotate image
Rotate
Rotate
Back
Back
Rotate
Zavrti za 90 stopinj v
smeri urnega kazalca
Zavrti za 90 stopinj v
nasprotni smeri urnega
kazalca
Orientacijo prikaza potrdite z gumbom k, s čimer podatek o orientaciji shranite skupaj s
sliko.
131
Uporaba menija
Meni za predvajanje
Copy (Kopiranje) (kopiranje iz pomnilniške kartice v notranji
pomnilnik in obratno)
Pritisnite gumb c (način predvajanja) M gumb d M Copy (Kopiranje) M gumb k
Slike lahko kopirate iz pomnilniške kartice v notranji pomnilnik in obratno.
• Ko vstavite pomnilniško kartico, ki ne vsebuje slik, in fotoaparat preklopite v način za
predvajanje, se prikaže Memory contains no images. (V pomnilniku ni slik.). V takem
primeru pritisnite gumb d in izberite Copy (Kopiranje).
1
Z gumboma HI na večnamenskem
izbirniku izberite mesto, kamor želite
kopirati slike, nato pa pritisnite gumb k.
Copy
Camera to card
Card to camera
2
Izberite možnost kopiranja in pritisnite
gumb k.
• Če izberete Selected images (Izbrane slike), na
zaslonu za izbiro slik izberite slike (A105).
B
Camera to card
Selected images
All images
Opombe o kopiranju slik
• Kopirate lahko samo datoteke v oblikah zapisa, v katerih lahko fotoaparat snema.
• Delovanje ni zagotovljeno s slikami, posnetimi s fotoaparati drugih znamk, ali pri računalniško
spremenjenih slikah.
C
Kopiranje slik v zaporedju
• Če v možnosti Selected images (Izbrane slike) izberete ključno sliko zaporedja, se kopirajo vse
slike v zaporedju.
• Če med prikazom zaporedja slik pritisnete gumb d, bo na voljo samo možnost kopiranja Card
to camera (Iz kartice v fotoaparat). Če izberete možnost Current sequence (Trenutno
zaporedje), bodo kopirane vse slike v zaporedju.
132
Uporaba menija
Meni za predvajanje
Sequence Display Options (Možnosti prikaza zaporedja)
Pritisnite gumb c (način predvajanja) M gumb d M Sequence display options
(Možnosti prikaza zaporedja) M gumb k
Izberite način za prikaz zaporedja slik (A72).
Možnost
Opis
Q Individual pictures
(Posamezni posnetki)
Prikaže vsako sliko v zaporedju posebej.
Na zaslonu za predvajanje se prikaže simbol F.
V Key picture only (Samo
ključna slika) (privzeta
nastavitev)
Prikaže samo ključno sliko zaporedja.
Nastavitve se uporabijo za vsa zaporedja in ostanejo shranjene v pomnilniku fotoaparata,
tudi ko fotoaparat izklopite.
133
Uporaba menija
Meni za predvajanje
Meni za omrežje
Pritisnite gumb d M izberite ikono menija J M gumb k
Konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja, da povežete fotoaparat in pametno napravo.
• Nekaterih nastavitev ni mogoče spremeniti, kadar je vzpostavljena brezžična povezava.
Če jih želite spremeniti, prekinite brezžično povezavo.
Možnost
Opis
Airplane mode (Način v letalu)
Izberite On (Vklopljeno), da izklopite vse brezžične povezave.
Connect to smart device
(Poveži s pametno napravo)
To možnost izberite, če za vzpostavitev povezave med
fotoaparatom in pametno napravo uporabite aplikacijo
SnapBridge (A25).
Send while shooting (Pošlji
med fotografiranjem)
Nastavite pogoje za samodejno pošiljanje slik v pametno
napravo.
• Velikost slik, ki jih lahko prenesete, je omejena na 2 milijona
slikovnih točk (slike, zajete v scenskem načinu Easy
panorama (Preprosta panorama), se naložijo v izvirni
velikosti). Če želite slike naložiti v prvotni velikosti, uporabite
možnost Download pictures (Prenesi slike) v aplikaciji
SnapBridge.
SSID*: Spreminjanje SSID. Nastavite alfanumerični SSID, ki naj
bo dolg med 1 in 32 znaki.
Wi-Fi
Network
settings
(Nastavitve
omrežja)
Auth./encryp. (Preverjanje/šifriranje): Izberite, ali naj bo
komunikacija med fotoaparatom in povezano pametno
napravo šifrirana.
Komunikacija ne bo šifrirana, če izberete Open (Odprto).
Password (Geslo)*: Nastavite geslo. Nastavite alfanumerično
geslo, ki naj bo dolgo med 8 in 36 znaki.
Channel (Kanal): Izberite kanal za brezžične povezave.
Current
settings
(Trenutne
nastavitve)
Prikaže trenutne nastavitve.
134
Uporaba menija
Meni za omrežje
Možnost
Bluetooth
(Bluetooth)
Opis
Connection
(Povezava)
Izberite Disable (Onemogoči), da izklopite komunikacijo prek
povezave Bluetooth.
Paired devices
(Seznanjene
naprave)
Spremenite pametno napravo, s katero želite vzpostaviti
povezavo, ali izbrišite povezano pametno napravo. Ta
fotoaparat lahko seznanite z največ petimi pametnimi
napravami, hkrati pa ga lahko povežete samo z eno.
Send while off
(Pošlji med
izklopom)
Nastavite, ali želite omogočiti komunikacijo fotoaparata s
pametno napravo, ko je fotoaparat izklopljen ali v načinu
pripravljenosti (A19).
Restore default settings
(Ponastavi na privzete
nastavitve)
Obnovite privzete vrednosti za vse nastavitve menija za
omrežje.
* Informacije o vnosu alfanumeričnih znakov so navedene v razdelku »Upravljanje tipkovnice za
vnos besedila« (A135).
Upravljanje tipkovnice za vnos besedila
• Z gumboma HIJK na večnamenskem izbirniku
izberite alfanumerični znak. Pritisnite gumb k, da
vnesete izbrani znak v polje za besedilo in premaknete
kazalec na naslednji položaj.
• Da premaknete kazalec v polje za besedilo, izberite
N ali O na tipkovnici in pritisnite gumb k.
• Če želite izbrisati znak, pritisnite gumb l.
• Za uveljavitev nastavitve na tipkovnici izberite P in
pritisnite gumb k.
Polje za besedilo
SSID
Back
Delete
Tipkovnica
135
Uporaba menija
Meni za omrežje
Nastavitveni meni
Time Zone and Date (Časovni pas in datum)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Time zone and date (Časovni pas in
datum) M gumb k
Nastavite uro fotoaparata.
Možnost
Sync with smart
device
(Sinhroniziraj s
pametno
napravo)
Opis
Izberite On (Vklop), da sinhronizirate nastavitev datuma in časa s pametno
napravo. Funkcijo za sinhronizacijo ure omogočite v aplikaciji SnapBridge.
Date and time
(Datum in čas)*
• Izberite polje: Pritisnite JK na
večnamenskem izbirniku.
• Uredite čas in datum: Pritisnite HI.
• Uporabite nastavitev: Izberite nastavitev
polja za minute in pritisnite gumb k.
Date format
(Zapis datuma)
Izberite možnost Year/Month/Day (Leto/Mesec/Dan), Month/Day/Year
(Mesec/Dan/Leto) ali Day/Month/Year (Dan/Mesec/Leto).
Time zone
(Časovni pas)*
Nastavite časovni pas in poletni čas.
• Če nastavite možnost Travel destination (Cilj potovanja) (x) in je
domači časovni pas (w) nastavljen, fotoaparat samodejno izračuna
časovno razliko med domačim krajem in ciljem potovanja ter shrani čas in
datum izbranega območja.
Date and time
D
M
Y
01 01 2016
h
m
00 00
Edit
* Nastavitev je mogoča le, ko je za Sync with smart device (Sinhroniziraj s pametno
napravo) izbrana možnost Off (Izklopjeno).
136
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Nastavitev časovnega pasu
1
Z gumboma HI na večnamenskem
izbirniku izberite Time zone (Časovni
pas) in pritisnite gumb k.
Time zone and date
Sync with smart device
Date and time
Date format
Time zone
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
2
Izberite w Home time zone (Domači
časovni pas) ali x Travel destination
(Cilj potovanja) in pritisnite gumb k.
• Datum in čas, ki sta prikazana na zaslonu, sta odvisna
od tega, ali je izbran domači časovni pas ali časovni pas
cilja potovanja.
3
Pritisnite gumb K.
Time zone
Home time zone
Travel destination
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
Time zone
Home time zone
Travel destination
London, Casablanca
15/11/2016 15:30
4
Z gumboma JK izberite časovni pas.
• Če želite omogočiti funkcijo poletnega časa, pritisnite
H. Prikaže se ikona W. Pritisnite gumb I, če želite
onemogočiti funkcijo poletnega časa.
• Če želite uporabiti časovni pas, pritisnite gumb k.
• Če prikazana časa domačega in ciljnega časovnega
pasu nista pravilna, pravilni čas nastavite v možnosti
Date and time (Datum in čas).
137
Uporaba menija
Nastavitveni meni
New York, Toronto, Lima
10:30
Back
–05:00
Monitor Settings (Nastavitve zaslona)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Monitor settings (Nastavitve zaslona) M
gumb k
Možnost
Opis
Help display
(Prikazovalnik
pomoči)
Med spreminjanjem načina fotografiranja ali ko je prikazan zaslon za
nastavitve, se prikaže opis funkcij.
• Privzeta nastavitev: On (Vklopljeno)
Image review
(Pregled slike)
Nastavite, ali želite oziroma ne želite prikazati zajete slike takoj po
fotografiranju.
• Privzeta nastavitev: On (Vklopljeno)
Brightness
(Svetlost)
Prilagoditev svetlosti.
• Privzeta nastavitev: 3
View/hide framing
grid (Prikaži/skrij
mrežo za
kadriranje)
Nastavite, ali želite prikazati polje z navodili za kadriranje na zaslonu za
fotografiranje.
• Privzeta nastavitev: Off (Izklopjeno)
138
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Date Stamp (Datumski žig)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Date stamp (Datumski žig) M gumb k
Datum in čas fotografiranja se lahko odtisne na fotografijah
med fotografiranjem.
15.11.2016
Možnost
Opis
f Date (Datum)
Datum je natisnjen na slike.
S Date and time
(Datum in čas)
Datum in čas se natisneta na slike.
Off (Izklopljeno)
(privzeta nastavitev)
Datum in čas se ne natisneta na slike.
B
Opombe o datumskem žigu
• Vtisnjena datum in čas sta stalni del podatkov o sliki in ju ni mogoče izbrisati. Datuma in časa ni
mogoče vtisniti na slike po tem, ko jih zajamete.
• Datuma in časa ni mogoče vtisniti v naslednjih primerih:
- Ko je scenski način nastavljen na Night landscape (Nočna pokrajina) (ko je nastavljen na
Y Hand-held (Ročno)), Night portrait (Nočni portret) (ko je nastavljen na Y Hand-held
(Ročno)), Backlighting (Svetloba od zadaj) (ko je HDR nastavljen na On (Vklopljeno)) ali
Easy panorama (Preprosta panorama)
- Če je možnost neprekinjenega fotografiranja (A113) nastavljena na Pre-shooting cache
(Predpomnilnik pred-fotografiranja), Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H:
120 sličic na sekundo) ali Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno H: 60 posnetkov na
sekundo)
- Pri snemanju videoposnetkov
- Če shranjujete fotografije med snemanjem videoposnetkov
- Če ustvarite slike z urejanjem videoposnetkov
• Če uporabljate majhno velikost slike, bo vtisnjena datum in čas morda težko razbrati.
139
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Photo VR (VR za fotografije)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Photo VR (VR za fotografije) M gumb k
Pri fotografiranju slik lahko izberete nastavitev za zmanjšanje tresljajev.
Če za stabilizacijo fotoaparata med fotografiranjem uporabljate stativ, možnost nastavite na
Off (Izklopljeno).
Možnost
Opis
g On (Vklopljeno)
(privzeta nastavitev)
Kompenzacija zaradi tresenja fotoaparata z uporabo funkcije
premikanje objektiva VR.
Off (Izklopljeno)
Kompenzacija ne bo opravljena.
B
Opombe o VR za fotografije
• Po vklopu fotoaparata in po preklopu iz načina za predvajanje v način za fotografiranje počakajte,
da je zaslon pripravljen, in šele nato fotografirajte.
• Slike na zaslonu bodo takoj po fotografiranju morda prikazane zamegljeno.
• Funkcija zmanjšanja tresljajev v nekaterih okoliščinah morda ne bo popolnoma odpravila učinkov
tresenja fotoaparata.
AF Assist (Pomožna luč za izostritev)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M AF assist (Pomožna luč za izostritev) M
gumb k
Možnost
Opis
a Auto
(Samodejno)
(privzeta
nastavitev)
Pomožna osvetlitev za AF se prižge, ko pri šibki svetlobi pritisnete
sprožilec. Domet osvetlitve je približno 2,0 m pri največjem širokokotnem
položaju in približno 1,6 m pri največjem položaju za teleobjektiv.
• Pomožna osvetlitev za AF se morda ne bo vklopila, odvisno od položaja
območja za ostrenje ali trenutnega načina fotografiranja.
Off (Izklopljeno)
Pomožna osvetlitev za AF se ne vklopi.
140
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Digital Zoom (Digitalni zoom)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Digital zoom (Digitalni zoom) M gumb k
Možnost
Opis
On (Vklopljeno) (privzeta
nastavitev)
Digitalni zoom je omogočen.
Off (Izklopljeno)
Digitalni zoom je onemogočen.
B
Opombe o digitalnem zoomu
• Digitalni zoom ni na voljo v naslednjih načinih fotografiranja:
- Night landscape (Nočna pokrajina), Night portrait (Nočni portret), Backlighting
(Svetloba od zadaj) (ko je nastavljen HDR), Portrait (Portret), Easy panorama (Preprosta
panorama) ali scenskem načinu Pet portrait (Portret hišnega ljubljenčka)
- Creative mode (Ustvarjalni način)
- Način pametnega portreta
• Digitalnega zooma ni mogoče uporabiti v drugih načinih fotografiranja ali pri uporabi določenih
nastavitev (A67).
Sound Settings (Nastavitve zvoka)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Sound settings (Nastavitve zvoka) M
gumb k
Možnost
Opis
Button sound
(Zvok gumba)
Če je izbrana nastavitev On (Vklopljeno) (privzeta nastavitev), fotoaparat
pri izvajanju postopka predvaja en pisk, dva piska, ko izostri motiv, in tri
piske v primeru napake. Prav tako se predvaja zvok pozdravnega zaslona.
• Če uporabljate scenski način Pet portrait (Portret hišnega
ljubljenčka) ali Bird-watching (Opazovanje ptic), so zvoki
onemogočeni.
Shutter sound
(Zvok zaklopa)
Če je izbrana nastavitev On (Vklopljeno) (privzeta nastavitev), se ob
sprostitvi zaklopa predvaja zvok.
• Zvok zaklopa se ne predvaja pri snemanju videoposnetkov in v
scenskem načinu Pet portrait (Portret hišnega ljubljenčka) ali
Bird-watching (Opazovanje ptic).
141
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Auto Off (Samodejni izklop)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Auto off (Samodejni izklop) M gumb k
Določite časovno zakasnitev do preklopa fotoaparata v stanje pripravljenosti (A19).
Lahko izberete 30 s, 1 min (privzeta nastavitev), 5 min ali 30 min.
C
Nastavitev funkcije samodejnega izkopa
Čas, preden fotoaparat preide v način pripravljenosti, je v naslednjih situacijah nespremenljiv:
• Ko je meni prikazan: 3 minute (funkcija samodejnega izklopa nastavljena na 30 s ali 1 min)
• Ko med fotografiranjem uporabljate Pet portrait auto release (Portret ljubljenčka s
samodejno sprožitvijo): 5 minut (funkcija samodejnega izklopa nastavljena na 30 s ali 1 min)
• Ko med fotografiranjem uporabljate Smile timer (Časomerilec nasmeha): 5 minut (funkcija
samodejnega izklopa nastavljena na 30 s ali 1 min)
• Če je priključen kabel avdio/video: 30 minut
• Če je priključen kabel HDMI: 30 minut
• Če je priključen napajalnik EH-67/EH-67s: 30 minut
• Pri čakanju na povezavo s funkcijo Connect to smart device (Poveži s pametno napravo):
30 minut
142
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Format Card (Formatiranje kartice)/Format Memory
(Formatiranje pomnilnika)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Format card (Formatiranje kartice)/Format
memory (Formatiranje pomnilnika) M gumb k
Uporabite možnost za formatiranje pomnilniške kartice ali notranjega pomnilnika.
S formatiranjem pomnilniške kartice ali notranjega pomnilnika trajno izbrišete vse
podatke. Izbrisanih podatkov ni mogoče obnoviti. Pred formatiranjem vse pomembne
podatke shranite v računalnik.
Formatiranje pomnilniške kartice
• Pomnilniško kartico vstavite v fotoaparat.
• V nastavitvenem meniju izberite Format card (Formatiranje kartice) in nato pritisnite
gumb k.
Formatiranje notranjega pomnilnika
• Pomnilniško kartico odstranite iz fotoaparata.
• V nastavitvenem meniju izberite Format memory (Formatiranje pomnilnika) in nato
pritisnite gumb k.
Za začetek formatiranja izberite Format (Formatiranje) na prikazanem zaslonu in pritisnite
gumb k.
• Med formatiranjem ne smete izklopiti fotoaparata oziroma odpreti pokrova predalčka za
baterijo/reže za pomnilniško kartico.
• Te nastavitve morda ne boste mogli izbrati, kadar je vzpostavljena brezžična povezava.
Language (Jezik)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Language (Jezik) M gumb k
Izberite jezik za prikaz menijev in sporočil fotoaparata.
143
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Image Comment (Komentar slike)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Image comment (Komentar slike) M
gumb k
Pripnite komentar, ki je bil predhodno registriran za slike, ki bodo posnete.
Pripeto opombo lahko natisnete na slike, ki jih boste poslali v pametno napravo z aplikacijo
SnapBridge. Aplikacijo SnapBridge morate konfigurirati vnaprej. Za več informacij si oglejte
spletno pomoč za aplikacijo SnapBridge.
Pripeto pripombo si lahko ogledate tudi z metapodatki ViewNX-i.
Možnost
Attach comment
(Pripni komentar)
Input comment
(Vstavi komentar)
C
Opis
Komentar, ki je registriran z možnostjo
Input comment (Vstavi komentar), se
pripne slikam.
• Izberite Attach comment (Pripni
komentar), pritisnite gumb K in
potrdite potrditveno polje (w). Če
pritisnete gumb k, bo nastavitev
omogočena, komentar pa bo pripet
slikam, ki jih boste pozneje posneli.
Attach comment
Input comment
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Set
Confirm
Lahko registrirate komentar z največ 36 alfanumeričnimi znaki.
• Izberite Input comment (Vstavi komentar) in pritisnite gumb K;
prikaže se zaslon za vnos informacij. Več podrobnosti o načinu vnosa
komentarja je v razdelku »Upravljanje tipkovnice za vnos besedila«
(A135).
Zaslon s komentarji slik
Komentarji slik niso prikazani, tudi če slike predvajate v fotoaparatu.
144
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Image comment
Informacije o avtorskih pravicah
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Copyright information (Informacije o
avtorskih pravicah) M gumb k
Pripnite informacije o avtorskih pravicah, ki so bile predhodno registrirane za slike, ki bodo
posnete.
Pripete podatke o avtorskih pravicah lahko natisnete na slike, ki jih boste poslali v pametno
napravo z aplikacijo SnapBridge. Aplikacijo SnapBridge morate konfigurirati vnaprej. Za več
informacij si oglejte spletno pomoč za aplikacijo SnapBridge.
Pripete podatke o avtorskih pravicah si lahko ogledate tudi z metapodatki ViewNX-i.
Možnost
Opis
Attach copyright
info (Pripni
informacije o
avtorskih
pravicah)
Informacije o avtorskih pravicah, ki so
Copyright information
bile registrirane z možnostma Artist
Attach copyright info
(Umetnik) in Copyright (Avtorske
Artist
pravice), se pripnejo slikam.
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
• Izberite Attach copyright info
Copyright
(Pripni informacije o avtorskih
XXXXXXXXXXXXXXXX
pravicah), pritisnite gumb K in
XXXXXXXXXXXXXXXX
potrdite potrditveno polje (w). Če
Set
Confirm
pritisnete gumb k, bo nastavitev
omogočena, informacije o avtorskih
pravicah pa bodo pripete slikam, ki jih boste pozneje posneli.
Artist (Umetnik)
Lahko registrirate ime avtorja z največ 36 alfanumeričnimi znaki.
• Izberite Artist (Umetnik) in pritisnite gumb K; prikaže se zaslon za
vnos informacij. Več podrobnosti o načinu vnosa komentarja je v
razdelku »Upravljanje tipkovnice za vnos besedila« (A135).
Copyright
(Avtorske pravice)
Lahko registrirate ime lastnika avtorskih pravic z največ 54 alfanumeričnimi znaki.
• Izberite Copyright (Avtorske pravice) in pritisnite gumb K; prikaže se
zaslon za vnos informacij. Več podrobnosti o načinu vnosa komentarja
je v razdelku »Upravljanje tipkovnice za vnos besedila« (A135).
B
Opombe o informacijah o avtorskih pravicah
• Da bi preprečili nezakonito uporabo imen avtorjev in imen lastnikov avtorskih pravic pri
posojanju ali prenosu lastništva fotoaparata, onemogočite nastavitev Attach copyright info
(Pripni informacije o avtorskih pravicah). Prav tako se prepričajte, da ime avtorja in ime
lastnika avtorskih pravic nista prazni.
• Družba Nikon ni odgovorna za kakršne koli težave ali škodo zaradi uporabe Copyright
information (Informacije o avtorskih pravicah).
C
Prikaz podatkov o avtorskih pravicah
• Informacije o avtorskih pravicah niso prikazane, tudi če slike predvajate v fotoaparatu.
• Če vnesete Artist (Umetnik) in Copyright (Avtorske pravice), je na slike v aplikaciji
SnapBridge natisnjeno samo ime lastnika avtorskih pravic.
145
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Location Data (Podatki o lokaciji)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Location data (Podatki o lokaciji) M gumb
k
Nastavite, ali želite posnetim slikam dodati informacije o lokaciji fotografiranja.
Možnost
Opis
Download from device
(Prenesi z naprave)
Izberite Yes (Da), da posnetim slikam dodate informacije o lokaciji
iz pametne naprave. Omogočite funkcijo informacij o lokaciji
aplikacije SnapBridge.
Position (Položaj)
Prikažejo se pridobljene informacije o lokaciji.
• Informacije se ne posodabljajo, ko so prikazane. Če jih želite
posodobiti, znova izberite možnost Position (Položaj).
Reset All (Ponastavi vse)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Reset all (Ponastavi vse) M gumb k
Ko ste nastavili možnost Reset (Ponastavi), se obnovijo privzete vrednosti za nastavitve
fotoaparata.
• Prav tako se obnovijo privzete vrednosti za nastavitve menija za omrežje.
• Nekatere nastavitve, denimo Time zone and date (Časovni pas in datum) in
Language (Jezik), se ne ponastavijo.
• Te nastavitve morda ne boste mogli izbrati, kadar je vzpostavljena brezžična povezava.
C
Ponastavitev številčenja datotek
Če želite oštevilčenje datotek ponastaviti na »0001«, izbrišite vse slike, shranjene na pomnilniški
kartici ali v notranjem pomnilniku (A21), preden izberete Reset all (Ponastavi vse).
146
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Battery Type (Vrsta baterije)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Battery type (Vrsta baterije) M gumb k
Če želite, da bo fotoaparat prikazoval pravilno raven baterije (A17), izberite vrsto, ki se
ujema s trenutno uporabljenimi baterijami.
Možnost
Opis
k Alkaline (Alkalne) (privzeta
nastavitev)
Alkalne baterije LR6/L40 (velikosti AA)
l COOLPIX (Ni-MH)
Nikon EN-MH2 Baterije Ni-MH (nikelj-metalhidridne) za
polnjenje
m Lithium (Litijeve)
Litijeve baterije FR6/L91 (velikosti AA)
Conformity Marking (Oznaka za skladnost)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Conformity marking (Oznaka za
skladnost) M gumb k
Ogled nekaterih oznak skladnosti, ki jih fotoaparat izpolnjuje.
Firmware Version (Različica strojne programske opreme)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Firmware version (Različica strojne
programske opreme) M gumb k
Prikaz trenutne različice strojne programske opreme fotoaparata.
• Te nastavitve morda ne boste mogli izbrati, kadar je vzpostavljena brezžična povezava.
147
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Tehnične opombe
Opombe.......................................................................................................................................... 149
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije .................................................................. 150
Skrb za izdelek .............................................................................................................................. 152
Fotoaparat ............................................................................................................................ 152
Baterije ................................................................................................................................... 153
Pomnilniške kartice............................................................................................................ 154
Čiščenje in shranjevanje............................................................................................................ 155
Čiščenje.................................................................................................................................. 155
Shranjevanje ........................................................................................................................ 155
Sporočila o napakah ................................................................................................................... 156
Odpravljanje težav ...................................................................................................................... 159
Imena datotek............................................................................................................................... 167
Dodatna oprema ......................................................................................................................... 168
Specifikacije................................................................................................................................... 169
Pomnilniške kartice, ki jih lahko uporabite ............................................................... 173
Stvarno kazalo .............................................................................................................................. 175
148
Tehnične opombe
Opombe
Obvestila za stranke v Evropi
Simbol označuje, da je treba električno in elektronsko opremo zbirati in
odstranjevati ločeno.
Naslednje velja le za uporabnike v evropskih državah:
• Izdelek je določen za ločeno zbiranje in odstranjevanje na ustreznem
zbirališču. Ne odvrzite ga skupaj z gospodinjskimi odpadki.
• Ločeno zbiranje in recikliranje pomagata ohranjati naravne vire in
preprečevati negativne posledice na človeško zdravje in okolje, ki bi lahko nastale zaradi
nepravilnega odstranjevanja.
• Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh, zadolženih za ravnanje z
odpadki.
Ta simbol na baterijah označuje, da se te baterije zbirajo ločeno.
Naslednje velja le za uporabnike v evropskih državah:
• Vse baterije, ne glede na to, ali so s simbolom označene, ali ne, so določene
za ločeno odstranjevanje na ustreznem zbirališču. Ne odvrzite skupaj z
gospodinjskimi odpadki.
• Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh, zadolženih za ravnanje z
odpadki.
149
Tehnične opombe
Opombe
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije
Omejitve za brezžične naprave
Brezžični oddajnik v tem izdelku je skladen z brezžičnimi predpisi v državi, kjer se prodaja, in
ni namenjen uporabi v drugih državah (izdelki, ki so kupljeni v EU ali EFTA, se lahko uporabijo
kjerkoli v EU in EFTA). Nikon ne sprejema nikakršne odgovornosti za uporabo v drugih
državah. Uporabniki, ki niso prepričani, katera je prvotna država prodaje, naj se posvetujejo s
svojim lokalnim servisnim središčem Nikon ali pooblaščenim servisnim predstavnikom
Nikon. Ta omejitev velja samo za brezžično delovanje in ne za katerokoli drugo uporabo
izdelka.
Varnost
Čeprav je ena od prednosti tega izdelka ta, da drugim osebam omogoča prosto
povezovanje za brezžično izmenjavo podatkov kjer koli v dosegu brezžičnega omrežja, se
lahko zgodi naslednje, če varnost ni omogočena:
• Kraja podatkov: Zlonamerne tretje osebe lahko prestrežejo brezžične prenos podatkov
ter ukradejo ID-je uporabnikov, gesla in druge osebne podatke.
• Nepooblaščeni dostop: Nepooblaščeni uporabniki lahko pridobijo dostop do omrežja in
spremenijo podatke ali opravijo druga zlonamerna dejanja. Upoštevajte, da so brezžična
omrežja zasnovana tako, da lahko posebni napadi omogočijo nepooblaščen dostop, tudi
če je varnost omogočena. Družba Nikon ni odgovorna za uhajanje podatkov ali
informacij med prenosom podatkov.
• Ne dostopajte do omrežij, za uporabo katerih nimate dovoljenja, tudi če se prikažejo v
vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. To bi se lahko namreč štelo kot
nepooblaščen dostop. Dostopajte samo do omrežij, do katerih imate dovoljen dostop.
Upravljanje osebnih informacij in izjava o zavrnitvi odgovornosti
• Informacije o uporabniku, registrirane in nastavljene v tem izdelku, vključno z
nastavitvami brezžične povezave LAN in drugimi osebnimi podatki, so dovzetne za
spremembe in izgube, ki so posledica napake med delovanjem, statične elektrike,
nesreče, okvare, popravila ali drugega ravnanja. Vedno hranite ločene kopije pomembnih
informacij. Nikon ni odgovoren za kakršno koli neposredno ali posredno škodo ali izgubo
dobička, ki je posledica sprememb ali izgube vsebine, ki jih ni mogoče pripisati družbi
Nikon.
• Preden ta izdelek zavržete ali predate drugemu lastniku, v nastavitvenem meniju izvedite
postopek Reset all (Ponastavi vse) (A103), da izbrišete vse z izdelkom registrirane in
konfigurirane uporabniške podatke, vključno z nastavitvami brezžične povezave LAN in
drugimi osebnimi podatki.
• Družba Nikon ni odgovorna za kakršno koli škodo zaradi nepooblaščene uporabe tega
izdelka s strani tretjih oseb v primeru kraje ali izgube izdelka.
150
Tehnične opombe
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije
Previdnostni ukrepi pri izvozu ali prenosu izdelka v tujino
Za ta izdelek veljajo izvozni nadzorni predpisi (EAR) Združenih držav. Za izvoz v države, ki
niso navedene spodaj, dovoljenje Združenih držav ni potrebno. V času sestave tega besedila
za spodnje države velja embargo ali poseben nadzor: Kuba, Iran, Severna Koreja, Sudan in
Sirija (seznam se lahko spremeni).
Obvestilo za stranke v Evropi
Izjava o skladnosti (Evropa)
Družba Nikon Corporation izjavlja, da je radijska oprema tipa COOLPIX B500 skladna z
Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_B500.pdf.
• Največja izhodna moč: 16,8 dBm (EIRP)
• Delovna frekvenca:
- Wi-Fi: 2.412–2.462 MHz (1–11 kanali)
- Bluetooth: 2.402–2.480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2.402–2.480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
151
Tehnične opombe
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije
Skrb za izdelek
Pri uporabi in shranjevanju naprave upoštevajte spodnje varnostne ukrepe in opozorila,
navedena v poglavju »Za vašo varnost« (Avi–ix).
Fotoaparat
Fotoaparata ne izpostavljajte močnim udarcem
Močni udarci in tresljaji lahko povzročijo okvaro izdelka. Poleg tega se ne smete dotikati objektiva ali
ga izpostavljati preveliki sili.
Hranite na suhem
Če napravo potopite v vodo ali izpostavite visoki vlažnosti, jo to poškoduje.
Izogibajte se hitrim temperaturnim spremembam
Hitre spremembe temperature, na primer ob vstopu v ogrevano zgradbo v hladnem dnevu ali
izhodu iz nje, lahko povzročijo kondenzacijo znotraj naprave. Da bi preprečili kondenzacijo, shranite
napravo v torbico ali plastično vrečko, preden jo izpostavite hitrim spremembam temperature.
Ne izpostavljajte močnim magnetnim poljem
Ne uporabljajte ali shranjujte naprave v bližini opreme, ki ustvarja močno elektromagnetno sevanje
ali magnetna polja. S tem lahko povzročite izgubo podatkov in okvaro fotoaparata.
Objektiva ne puščajte dlje časa usmerjenega proti viru močne svetlobe
Pri uporabi ali shranjevanju fotoaparata pazite, da objektiv ne bo dlje časa usmerjen proti soncu ali
drugemu viru močne svetlobe. Močna svetloba lahko poškoduje slikovni senzor, posledica pa je
pojav bele zameglitve na fotografijah.
Izklopite izdelek, preden odstranite ali odklopite vir napajanja ali pomnilniško
kartico
Ne poskušajte zamenjati baterij, ko je izdelek vklopljen oziroma med shranjevanjem ali brisanjem
slik. Nenaden izklop napajanja v teh primerih lahko povzroči izgubo podatkov oziroma poškoduje
pomnilniško kartico ali notranje vezje.
Opombe glede zaslona
• Zasloni (in elektronska iskala) so izdelani izjemno natančno. Vsaj 99,99% slikovnih točk deluje in
največ 0,01% jih manjka ali jih je poškodovanih. Tako ti prikazovalniki lahko vsebujejo slikovne
točke, ki vedno svetijo (belo, reče, modro ali zeleno) ali so vedno ugasnjene (črno), vendar to ni
okvara in ne vpliva na slike, posnete z napravo.
• Pri močni svetlobi je slike na zaslonu težko videti.
• Ne pritiskajte na zaslon s preveliko silo, ker ga lahko poškodujete ali pokvarite. Če zaslon poči,
pazite, da se ne poškodujete z razbitim steklom, in da tekoči kristali iz zaslona ne pridejo v stik s
kožo, očmi ali usti.
152
Tehnične opombe
Skrb za izdelek
Baterije
Previdnostni ukrepi za uporabo
• Upoštevajte, da se lahko baterije pri uporabi segrejejo.
• Baterij ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti.
• Če ste v fotoaparat vstavili izpraznjene baterije, ga ne vklapljajte in izklapljajte.
Nošenje nadomestnih baterij
Priporočamo, da imate glede na lokacijo fotografiranja pri sebi nadomestne baterije. Ponekod po
svetu boste morda težko kupili baterije.
Polnjenje baterij
Pred fotografiranjem napolnite baterije, če uporabljate dodatne baterije za polnjenje. Baterije ob
nakupu niso povsem napolnjene.
Pred uporabo preberite in upoštevajte opozorila v navodilih za uporabo, priloženih polnilniku
baterij.
Polnjenje baterij za polnjenje
• Ne uporabljajte različno polnih baterij ali baterij različnih proizvajalcev.
• Če s fotoaparatom uporabljate baterije EN-MH2, lahko s polnilnikom baterij MH-73 polnite po štiri
baterije hkrati. Baterije EN-MH2 polnite izključno s polnilnikom baterij MH-73.
• S polnilnikom baterij MH-73 lahko polnite samo baterije EN-MH2.
• Baterij Ni-MH za polnjenje EN-MH1 ne morete uporabljati.
Opombe o nikelj-mangan-hibridnih baterijah za polnjenje
• Če Ni-MH baterije za večkratno polnjenje večkrat napolnite, ko te niso povsem izpraznjene, se
lahko predčasno prikaže sporočilo Battery exhausted. (Baterija je izpraznjena.). To se zgodi
zaradi »učinka pomnjenja«, pri katerem se zmogljivost baterije s časom zmanjša. Baterije
uporabljajte, dokler te niso povsem izpraznjene in tako odpravite »učinek pomnjenja«.
• Nikelj-mangan-hibridne baterije za polnjenje se praznijo tudi, ko jih ne uporabljate. Priporočamo
polnjenje baterij tik pred uporabo.
Uporaba baterij v hladnem vremenu
V hladnem vremenu se zmogljivost baterij lahko poslabša. Če pri nizkih temperaturah uporabljate
skoraj izpraznjene baterije, se fotoaparat morda ne bo vklopil. Nadomestne baterije hranite na
toplem in jih vstavite po potrebi. Ko se hladne baterije ogrejejo, je lahko določena količina
napolnjenosti spet na voljo.
Priključki baterije
Umazanija na priključkih baterije lahko prepreči delovanje fotoaparata. Če so priključki baterije
umazani, jih pred uporabo obrišite s čisto in suho krpo.
Preostala napolnjenost baterij
Če v fotoaparat vstavite izpraznjene baterije, lahko ta sporoči, da so baterije še dovolj napolnjene.
To je značilno za baterije.
153
Tehnične opombe
Skrb za izdelek
Reciklaža izrabljenih baterij
Zamenjajte baterije, ko jih ni več mogoče napolniti. Uporabljene baterije so dragocen vir.
Reciklirajte jih v skladu z lokalnimi predpisi.
Pomnilniške kartice
Previdnostni ukrepi za uporabo
• Uporabljajte samo pomnilniške kartice Secure Digital (A173).
• Upoštevajte previdnostne ukrepe, ki so opisani v dokumentaciji, ki je priložena pomnilniški kartici.
• Na pomnilniške kartice ne lepite oznak ali nalepk.
Formatiranje
• Pomnilniške kartice ne formatirajte z računalnikom.
• Ko v fotoaparat prvič vstavite pomnilniško kartico, ki ste jo prej uporabljali v drugi napravi, jo s
fotoaparatom najprej formatirajte. Priporočamo, da nove pomnilniške kartice formatirate s
fotoaparatom, preden jih uporabite.
• Upoštevajte, da formatiranje pomnilniške kartice trajno izbriše vse slike in druge
podatke s pomnilniške kartice. Pred formatiranjem pomnilniške kartice ne pozabite narediti
kopije slik, ki jih želite obdržati.
• Če se prikaže sporočilo Card is not formatted. Format card? (Kartica ni formatirana.
Formatiram kartico?), ko vklopite fotoaparat, morate formatirati pomnilniško kartico. Če imate
podatke, ki jih ne želite izbrisati, izberite No (Ne). Kopirajte te podatke v računalnik ipd. Če želite
formatirati kartico, izberite Yes (Da). Prikazano bo pogovorno okno za potrditev. Če želite začeti
formatiranje, pritisnite gumb k.
• Formatiranja ne smete opravljati, ko se podatki zapisujejo ali brišejo iz pomnilniške kartice
oziroma med prenosom podatkov v računalnik. Če ne upoštevate teh previdnostnih ukrepov,
lahko povzročite izgubo podatkov oziroma poškodbo fotoaparata ali pomnilniške kartice.
- Da odstranite/vstavite baterije ali pomnilniško kartico, odprite predalček za baterije/pokrov
reže za pomnilniško kartico.
- Izklopite fotoaparat.
- Odklopite napajalnik.
154
Tehnične opombe
Skrb za izdelek
Čiščenje in shranjevanje
Čiščenje
Ne uporabljajte alkohola, razredčila ali drugih hitro hlapljivih kemikalij.
Objektiv
Steklenih delov se ne dotikajte s prsti. Prah in vlakna odstranite s puhalnikom
(običajno je to majhna naprava, ki ima na eni strani majhen zračni balon, s katerim
s stiskanjem ustvarite pretok zraka na drugem koncu). Prstne odtise ali druge
madeže, ki jih ni mogoče odstraniti s puhalnikom, odstranite z mehko krpico, in
sicer z nežnimi krožnimi gibi od sredine objektiva proti zunanjim robovom. Če to
ne uspe, objektiv obrišite s krpico, navlaženo s čistilom za leče, ki je na voljo v prosti
prodaji.
Zaslon
S puhalnikom odstranite prah in vlakna. Prstne odtise in druge madeže odstranite z
mehko, suho krpico, pri čemer pazite, da ne boste preveč pritiskali na zaslon.
Ohišje
S puhalnikom odstranite prah, umazanijo in pesek, nato pa ohišje obrišite z mehko,
suho krpo. Po uporabi na plaži ali v drugem peščenem okolju s fotoaparata s krpo,
navlaženo s svežo vodo, obrišite pesek ali sol in ga temeljito posušite. Če v
fotoaparat zaidejo tujki, lahko povzročijo poškodbe, ki jih garancija ne
krije.
Shranjevanje
Če fotoaparata ne boste uporabljali dalj časa, iz njega odstranite baterije. Za preprečevanje
nastanka plesni priporočamo, da enkrat mesečno fotoaparat vzamete z mesta, kjer ga
hranite.
Preden ga znova pospravite, ga vklopite in nekajkrat sprožite zaklop. Fotoaparata ne smete
shraniti:
• v prostorih, ki so slabo prezračeni ali pa je vlažnost večja kot 60%
• na mesta, ki so izpostavljena temperaturam nad 50°C ali pod –10°C
• poleg opreme, ki ustvarja močna elektromagnetna polja, na primer poleg televizorja ali
radia.
155
Tehnične opombe
Čiščenje in shranjevanje
Sporočila o napakah
Če se prikaže sporočilo o napaki, si pomagajte s spodnjo tabelo.
Prikazovalnik
Battery temperature is
elevated. The camera will
turn off. (Temperatura
baterije je povišana.
Fotoaparat se bo izklopil.)
A
Vzrok/rešitev
Fotoaparat se samodejno izklopi. Pred nadaljevanjem
uporabe počakajte, da se temperatura fotoaparata ali
baterije zniža.
–
Stikalo za zaščito pred zapisovanjem je v zaklenjenem
položaju.
Zaščito pred zapisovanjem potisnite v položaj za
zapisovanje.
–
Pri dostopu do pomnilniške kartice je prišlo do napake.
• Uporabite odobreno pomnilniško kartico.
• Preverite, ali so priključki čisti.
• Preverite, ali je pomnilniška kartica pravilno vstavljena.
11, 173
Card is not formatted.
Format card? (Kartica ni
formatirana. Formatiram
kartico?)
Pomnilniška kartica ni bila formatirana za uporabo v
fotoaparatu.
Formatiranje izbriše vse podatke, shranjene na
pomnilniški kartici. Če želite ohraniti kopije slik, izberite
možnost No (Ne) in pred formatiranjem pomnilniške
kartice kopije shranite v računalnik ali drug pomnilnik. Če
želite formatirati pomnilniško kartico, izberite možnost
Yes (Da) in pritisnite gumb k.
154
Out of memory. (Ni dovolj
pomnilnika.)
Izbrišite nekaj slik ali vstavite novo pomnilniško kartico.
11, 21
Pri shranjevanju slike je prišlo do napake.
Vstavite novo pomnilniško kartico ali pa formatirajte
pomnilniško kartico oziroma notranji pomnilnik.
143
Fotoaparatu je zmanjkalo številk za datoteke.
Vstavite novo pomnilniško kartico ali pa formatirajte
pomnilniško kartico oziroma notranji pomnilnik.
143
Za shranjevanje kopije ni dovolj prostora.
Izbrišite slike s cilja.
21
Preverite, ali lahko slike urejate.
74, 163
The camera will turn off to
prevent overheating.
(Fotoaparat se bo izklopil,
da se ne pregreje.)
Memory card is write
protected. (Pomnilniška
kartica je zaščitena pred
pisanjem.)
This card cannot be used.
(Kartice ne morete
uporabiti.)
This card cannot be read.
(Kartice ni mogoče
prebrati.)
Image cannot be saved.
(Slike ni možno shraniti.)
Image cannot be
modified. (Slike ni možno
spremeniti.)
156
Tehnične opombe
Sporočila o napakah
Prikazovalnik
A
Vzrok/rešitev
Cannot record movie.
(Videoposnetka ni
mogoče posneti.)
Napaka časovnega izklopa med shranjevanjem
videoposnetka na pomnilniško kartico.
Izberite pomnilniško kartico z višjo hitrostjo zapisovanja.
Memory contains no images.
(V pomnilniku ni slik.)
V notranjem pomnilniku oziroma na pomnilniški kartici ni slik.
• Odstranite pomnilniško kartico, če želite predvajati
12
slike v notranjem pomnilniku.
• Za kopiranje slik, shranjenih v notranjem pomnilniku
132
fotoaparata, na pomnilniško kartico, v meniju za
predvajanje pritisnite gumb d, da izberete možnost
Copy (Kopiranje).
File contains no image
data. (Datoteka ne
vsebuje nobenih
podatkov o sliki.)
Datoteka ni bila ustvarjena ali urejena s tem
fotoaparatom.
Datoteke ni mogoče prikazati na tem fotoaparatu.
Oglejte si datoteko prek računalnika ali druge naprave, s
katero je bila ta datoteka ustvarjena ali urejena.
–
All images are hidden.
(Vse slike so skrite.)
Za diaprojekcijo ipd. ni na voljo slik.
130
This image cannot be deleted.
(Slike ni možno izbrisati.)
Slika je zaščitena.
Odklopite zaščito.
131
Raise the flash. (Dvignite
bliskavico.)
Bliskavica je spuščena.
Dvignite bliskavico, če fotografirate v scenskem načinu
Night portrait (Nočni portret) ali Backlighting
(Svetloba od zadaj) (če je HDR nastavljen na Off
(Izklopjeno)).
38, 52
Turn the camera off and
then on again. (Izklopite
fotoaparat in ga nato
ponovno vklopite.)
Odstranite pokrovček objektiva ter izklopite fotoaparat in
ga nato znova vklopite.
Če napake ne morete odpraviti, se obrnite na prodajalca
ali pooblaščenega zastopnika družbe Nikon.
10, 159
Communications error
(Napaka pri komunikaciji)
Pri komunikaciji s tiskalnikom je prišlo do napake.
Izklopite fotoaparat in kabel USB znova priklopite.
95
82, 173
Napaka v notranjem vezju fotoaparata.
Izklopite fotoaparat, odstranite in znova vstavite bateriji
System error (Sistemska napaka) ter fotoaparat znova vklopite. Če napake ne morete
odpraviti, se obrnite na prodajalca ali pooblaščenega
zastopnika družbe Nikon.
159
Printer error: check printer
Ko težavo odpravite, izberite Resume (Nadaljuj) in za
status. (Napaka tiskalnika:
nadaljevanje tiskanja pritisnite gumb k.*
preverite stanje tiskalnika.)
–
Printer error: check paper.
(Napaka tiskalnika:
preverite papir.)
Vstavite papir izbrane velikosti, izberite možnost Resume
–
(Nadaljuj) in za nadaljevanje tiskanja pritisnite gumb k.*
Printer error: paper jam. (Napaka
tiskalnika: zastoj papirja.)
Odstranite zagozden papir, izberite Resume (Nadaljuj)
in za nadaljevanje tiskanja pritisnite gumb k.*
Printer error: out of paper.
(Napaka tiskalnika:
zmanjkalo papirja.)
Vstavite papir izbrane velikosti, izberite možnost Resume
–
(Nadaljuj) in za nadaljevanje tiskanja pritisnite gumb k.*
157
Tehnične opombe
Sporočila o napakah
–
Prikazovalnik
A
Vzrok/rešitev
Printer error: check ink.
(Napaka tiskalnika:
preverite črnilo.)
Težava s črnilom tiskalnika.
Preverite kartušo in za nadaljevanje tiskanja izberite
možnost Resume (Nadaljuj) ter pritisnite gumb k.*
–
Printer error: out of ink.
(Napaka tiskalnika: ni
črnila.)
Zamenjajte kartušo, izberite možnost Resume
(Nadaljuj) in za nadaljevanje tiskanja pritisnite gumb
k.*
–
Printer error: file corrupt.
(Napaka tiskalnika:
pokvarjena datoteka.)
Težava z datoteko slike, ki jo želite natisniti.
Za preklic tiskanja izberite možnost Cancel (Prekliči) in
pritisnite gumb k.
–
* Nadaljnja navodila in informacije najdete v dokumentaciji, priloženi tiskalniku.
158
Tehnične opombe
Sporočila o napakah
Odpravljanje težav
Če fotoaparat ne deluje v skladu s pričakovanji, si oglejte spodnji seznam pogostih težav,
preden se obrnete na prodajalca ali pooblaščenega zastopnika družbe Nikon.
Težave z napajanjem, zaslonom, nastavitvami
Težava
A
Vzrok/rešitev
Fotoaparat je
vklopljen, vendar se
ne odziva.
• Počakajte na konec snemanja.
• Če težave s tem ne odpravite, ugasnite fotoaparat.
Če se fotoaparat ne ugasne, odstranite in znova vstavite
baterijo ali baterije, oziroma če uporabljate električni
vmesnik, ga odklopite in znova povežite.
Upoštevajte, da bodo podatki, ki se trenutno snemajo,
izgubljeni, vendar pa odklop in ponovni priklop vira
napajanja ne bo vplival na podatke, ki so že bili posneti.
–
Fotoaparata ni
mogoče vklopiti.
Bateriji sta izpraznjeni.
11, 153
19
Fotoaparat se brez
opozorila izklopi.
• Fotoaparat se samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo
(funkcija samodejnega izklopa).
• Pri nizkih temperaturah fotoaparat in baterije morda ne bodo
delovale pravilno.
• Notranjost fotoaparata se je segrela. Fotoaparat pustite
izklopljen, dokler se njegova notranjost ne ohladi, nato pa ga
znova poskusite vklopiti.
14
19
Zaslon je prazen.
• Fotoaparat je izklopljen.
• Fotoaparat se samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo
(funkcija samodejnega izklopa).
• Ko lučka bliskavice utripa počasi, se bliskavica polni.
Počakajte, da se polnjenje zaključi.
• Fotoaparat je povezan s televizorjem ali računalnikom.
• Fotoaparat fotografira v scenskem načinu Multiple exp.
Lighten (Večkratna ekspozicija Osvetlitev).
Fotoaparat je
postal vroč.
Fotoaparat se lahko segreje, če dlje časa snemate
videoposnetke, ali če ga dlje časa uporabljate v vročem okolju.
To ni okvara.
Prikaz na zaslonu je
slabo viden.
• Okolica je presvetla.
- Premaknite se na temnejše mesto.
• Prilagodite svetlost zaslona.
159
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
153
–
–
–
–
–
–
138
Težava
A
Vzrok/rešitev
• Če ura fotoaparata ni nastavljena, na zaslonu za fotografiranje
utripa O, zato bodo slike in videoposnetki, ki so posneti,
preden je ura nastavljena, označeni z datumom »00/00/
0000 00:00« in »01/01/2016 00:00«. V možnosti Time zone
and date (Časovni pas in datum) v nastavitvenem meniju
nastavite ustrezen čas in datum.
• Ura fotoaparata ni tako natančna, kot so običajne ure.
Občasno primerjajte uro fotoaparata z bolj natančno uro in jo
po potrebi ponovno nastavite.
4, 136
Na zaslonu ni prikazanih
nobenih informacij.
Informacije o fotografiji so morda skrite. Pritiskajte gumb s,
dokler se informacije ne prikažejo.
4
Date stamp
(Datumski žig) ni
na voljo.
Time zone and date (Časovni pas in datum) Možnosti v
nastavitvenem meniju niste nastavili.
136
Datum na slikah ni
prikazan niti, ko je
omogočena možnost
Date stamp
(Datumski žig).
• Trenutni način fotografiranja ne podpira funkcije Date
stamp (Datumski žig).
• Datuma ni mogoče prikazati na videoposnetkih.
139
Baterija ure je prazna; vse nastavitve so se ponastavile na
privzete vrednosti. Znova konfigurirajte nastavitve fotoaparata.
• Notranja baterija ure se uporablja za napajanje ure fotoaparata
in ohranjanje določenih nastavitev. Čas polnjenja baterije ure je
približno 10 ur, če v fotoaparat vstavite baterije ali na
fotoaparat priključite napajalnik (na voljo posebej), baterija ure
pa deluje več dni, tudi ko ste odstranili baterije fotoaparata.
–
Če je možnost Autofocus mode (Način samodejne
izostritve) nastavljena na Full-time AF (Stalni AF) in v
nekaterih načinih za fotografiranje, bo fotoaparat pri ostrenju
slike predvajal zvok.
33, 126
O utripa na
zaslonu.
Datum in ura
snemanja nista
pravilna.
Ko vklopite fotoaparat,
se prikaže zaslon za
nastavitev časovnega
pasu in datuma.
Ponastavitev
nastavitev
fotoaparata.
Fotoaparat
predvaja zvok.
Težave pri fotografiranju
Težava
A
Vzrok/rešitev
Preklop v način za
fotografiranje ni
mogoč.
Izključite kabel HDMI ali kabel USB.
92
Fotografiranje ali
snemanje
videoposnetkov ni
mogoče.
• Ko je fotoaparat v načinu za predvajanje, pritisnite gumb c,
sprožilec ali gumb b (e).
• Ko se izpišejo meniji, pritisnite gumb d.
• Ko lučka bliskavice utripa, se bliskavica polni.
• Bateriji sta izpraznjeni.
2, 20
160
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
103
52
11, 153
Težava
A
Vzrok/rešitev
Fotoaparat ne
more izostriti slike.
• Motiv je preblizu. Poskusite posneti sliko v načinu za
samodejni izbor scene, scenskim načinom Close-up
(Posnetki od blizu) ali načinom za makrofotografiranje.
• Motiv je težko izostriti.
• Možnost AF assist (Pomožna luč za izostritev) v
nastavitvenem meniju nastavite na Auto (Samodejno).
• Izklopite fotoaparat in ga nato znova vklopite.
33, 37,
40, 51,
56
62
140
Slike so
zamegljene.
• Uporabite bliskavico.
• Zvišajte vrednost občutljivosti ISO.
• Pri fotografiranju slik omogočite Photo VR (VR za fotografije). Pri
snemanju videoposnetkov omogočite Movie VR (VR za videoposnetke).
• Za stabilizacijo fotoaparata uporabite stativ (učinek bo še
boljši, če pri tem uporabite še samosprožilec).
52
115
127,
140
54
Na slikah, zajetih z
Svetloba iz bliskavice se odbija od delcev v zraku. Spustite
bliskavico, se
bliskavico.
pojavljajo svetle lise.
–
19, 52
Bliskavica se ne
sproži.
• Bliskavica je spuščena.
19, 52
• Izbran je scenski način, v katerem je delovanje bliskavice onemogočeno. 64
66
• Omogočena je druga funkcija, ki onemogoča bliskavico.
Digitalnega zooma
ni mogoče
uporabiti.
• Digital zoom (Digitalni zoom) je nastavljen na Off
(Izklopljeno) v nastavitvenem meniju.
• Digitalnega zooma ni mogoče uporabiti v določenih načinih
fotografiranja ali pri uporabi določenih nastavitev v drugih funkcijah.
Image mode (Način
slike) ni na voljo.
Omogočena je druga funkcija, ki onemogoča Image mode
(Način slike).
Ob sprožitvi
zaklopa ni zvoka.
• Off (Izklopjeno) je izbrano za Shutter sound (Zvok zaklopa)
v Sound settings (Nastavitve zvoka) v nastavitvenem
meniju. Pri nekaterih načinih fotografiranja fotoaparat ne
predvaja zvoka, tudi če izberete možnost On (Vklopljeno).
• Ne blokirajte zvočnika.
Pomožna osvetlitev
za AF se ne vklopi.
Off (Izklopljeno) je izbrano za možnost AF assist (Pomožna luč za
izostritev) v nastavitvenem meniju. Pomožna osvetlitev za AF se morda
ne bo vklopila, odvisno od položaja območja ostrenja ali trenutnega
načina fotografiranja, tudi če je izbran način Auto (Samodejno).
161
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
141
67, 141
66
141
3
140
Težava
A
Vzrok/rešitev
Slike so videti
umazane.
Objektiv je umazan. Očistite ga.
155
Barve so
nenaravne.
Nastavitev beline ali barvni odtenek morda nista pravilno
nastavljena.
40, 111
Na sliki se označijo
naključno
razporejene svetle
slikovne točke
(»šum«).
Motiv je temen in čas zaklopa predolg ali pa je občutljivost ISO
nastavljena previsoko. Šum je mogoče zmanjšati:
• z uporabo bliskavice,
• z izbiro nižje nastavitve občutljivosti ISO.
Slike so pretemne
(ustvarjene pri
prenizki osvetlitvi).
• Bliskavica je spuščena ali pa je delovanje bliskavice
onemogočeno v načinu fotografiranja.
• Okence bliskavice je zakrito.
• Motiv je izven dosega bliskavice.
• Nastavite kompenzacijo osvetlitve.
• Povečajte občutljivost ISO.
• Motiv je osvetljen od zadaj. Izberite scenski način
Backlighting (Svetloba od zadaj) ali pa dvignite bliskavico
in nastavite način bliskavice na možnost X (doosvetlitev (z
bliskavico)).
19, 52,
64
17
170
57
115
38, 52
Slike so presvetle
(preveč osvetljene).
Nastavite kompenzacijo osvetlitve.
57
Nepričakovani
rezultati, ko je
bliskavica
nastavljena na
V (samodejno z
zmanjšanjem učinka
rdečih oči).
Namesto načina Night portrait (Nočni portret) uporabite
kateri koli način fotografiranja in namesto nastavitve
V (samodejno z zmanjšanjem učinka rdečih oči) uporabite
katero koli drugo nastavitev za način bliskavice ter znova
poskusite fotografirati.
52, 64
Kožni toni niso
zmehčani.
• V določenih pogojih fotografiranja kožni obrazni toni ne
bodo zmehčani.
• Pri slikah, ki vsebujejo štiri ali več obrazov, poskusite tako, da v
meniju za predvajanje vklopite učinek Skin softening
(Mehčanje kože) v možnosti Glamour retouch
(Glamurozno retuširanje).
Shranjevanje slik
traja nekaj časa.
Shranjevanje slik v naslednjih okoliščinah lahko traja dlje:
• Če je vključena funkcija za zmanjševanje šuma, npr. pri
fotografiranju v temnem okolju
• Če je način bliskavice nastavljen na V (samodejno z
zmanjšanjem učinka rdečih oči)
• Če fotografirate v scenskem načinu Night landscape
(Nočna pokrajina), Night portrait (Nočni portret) ali
Backlighting (Svetloba od zadaj) (če je HDR nastavljen
na On (Vklopljeno)).
• Če je med fotografiranjem vključena funkcija mehčanja kože.
• V načinu neprekinjenega fotografiranja
162
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
52
115
62
76
–
53
37, 38
48, 62
113
Težave pri predvajanju
A
Težava
Vzrok/rešitev
Datoteke ni
mogoče predvajati.
• S tem fotoaparatom morda ne bo mogoče približati slik,
posnetih z drugo znamko ali drugim modelom digitalnega
fotoaparata.
• Fotoaparat ne more predvajati videoposnetkov, posnetih z
drugo znamko ali drugim modelom digitalnega fotoaparata.
• S tem fotoaparatom morda ne bo mogoče predvajati
datotek, urejenih z računalnikom.
–
Slike ni mogoče
povečati.
• Povečave med predvajanjem ni mogoče uporabiti pri
videoposnetkih.
• Pri povečevanju majhne slike se stopnja povečave, prikazana
na zaslonu, morda razlikuje od dejanske stopnje povečave
slike.
• S tem fotoaparatom morda ne bo mogoče povečati slik,
posnetih z drugo znamko ali drugim modelom digitalnega
fotoaparata.
–
Slik ni mogoče
urejati.
• Nekaterih slik ni mogoče urejati. Predhodno urejenih slik ni
mogoče znova urejati.
• Na pomnilniški kartici oziroma v notranjem pomnilniku ni
dovolj prostora.
• S tem fotoaparatom ni mogoče urejati slik, ki so bile posnete
z drugim fotoaparatom.
• Funkcije urejanja, ki so na voljo za slike, niso na voljo za
videoposnetke.
Slike ni mogoče
obrniti.
S fotoaparatom ni mogoče zavrteti slik, posnetih z drugo
znamko ali drugim modelom digitalnega fotoaparata.
163
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
45, 74
–
–
–
–
Težave z zunanjo napravo
Težava
Vzrok/rešitev
Brezžične povezave
s pametno napravo
ni mogoče
vzpostaviti.*
• Pri prvem vzpostavljanju brezžične povezave si oglejte
poglavje »Povezovanje s pametno napravo (SnapBridge)«.
• Oglejte si tudi poglavje »Če povezave ni mogoče
vzpostaviti«.
• Če je brezžična povezava vzpostavljena, izvedite te postopke.
- Izklopite fotoaparat in ga nato znova vklopite.
- Znova zaženite aplikacijo SnapBridge.
- Prekličite povezavo in jo znova vzpostavite.
• Preverite nastavitve možnosti Network menu (Omrežni
meni) v fotoaparatu.
- Možnost Airplane mode (Način v letalu) nastavite na
Off (Izklopjeno).
- Možnost Bluetooth (Bluetooth) M Connection
(Povezava) nastavite na Enable (Omogoči).
• Če je fotoaparat registriran v dveh ali več pametnih
napravah, na zaslonu Network menu (Omrežni meni) M
Bluetooth (Bluetooth) M Paired devices (Seznanjene
naprave) fotoaparata izberite pametno napravo, s katero
želite vzpostaviti povezavo. Če sta v aplikaciji SnapBridge
registrirana dva ali več fotoaparatov, preklopite povezavo na
aplikacijo.
• Uporabite dovolj napolnjeno baterijo.
• V fotoaparat vstavite pomnilniško kartico, na kateri je dovolj
prostora.
• Izklopite kabel HDMI ali kabel USB.
• V pametni napravi omogočite Bluetooth, Wi-Fi in podatke o
lokaciji.
• Na zavihku A v aplikaciji SnapBridge M Auto link options
(Možnosti samodejne povezave) M in vklopite možnost
Auto link (Samodejna povezava). Če je ta možnost
izklopljena, lahko uporabite možnosti Download pictures
(Prenesi slike) in Remote photography (Oddaljeno
fotografiranje), vendar pa slike ne morejo biti prenesene
samodejno.
164
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
A
23
28
31
–
31
134
135
–
11
92
–
–
Težava
Vzrok/rešitev
Slik ni mogoče
prenesti v pametno
napravo, ki ima
vzpostavljeno
brezžično
povezavo z
aplikacijo
SnapBridge.*
• Pri samodejnem prenosu izvedite spodnje postopke.
- Možnost Network menu (Omrežni meni) M Send
while shooting (Pošlji med fotografiranjem) M Still
images (Mirujoče fotografije) v fotoaparatu nastavite
na Yes (Da).
- Na zavihku A v aplikaciji SnapBridge M Auto link
options (Možnosti samodejne povezave) M in
vklopite možnost Auto link (Samodejna povezava).
- Na zavihku A v aplikaciji SnapBridge M Auto link
options (Možnosti samodejne povezave) M in
vklopite možnost Auto download (Samodejni prenos).
- Če je možnost Network menu (Omrežni meni) M
Bluetooth (Bluetooth) M Send while off (Pošlji med
izklopom) v fotoaparatu nastavljena na Off (Izklopjeno),
vklopite fotoaparat ali spremenite nastavitev v On
(Vklopljeno).
• Med uporabo fotoaparata morda ne boste mogli prenesti slik
ali pa bo prenos preklican.
• Slik morda ne boste mogli prenesti ali pa bo prenos
preklican, kar je odvisno od stanja fotoaparata.
• Oglejte si tudi poglavje »Če slik ni mogoče uspešno
prenesti«.
A
134
–
–
135
–
31
31
V pametni napravi, ki
ima vzpostavljeno
brezžično povezavo z
aplikacijo SnapBridge,
ni mogoče izvesti
oddaljenega
fotografiranja.*
• Oddaljenega fotografiranja ni mogoče izvesti, če v notranjem
pomnilniku ali pomnilniški kartici ni nezasedenega prostora.
Izbrišite nepotrebne slike ali vstavite pomnilniško kartico, na
kateri je dovolj nezasedenega prostora.
• Med uporabo fotoaparata morda ne boste mogli izvesti
oddaljenega fotografiranja.
• Oddaljenega fotografiranja morda ne boste mogli izvesti, kar
je odvisno do stanja fotoaparata.
Slik ni mogoče
prenesti v prvotni
velikosti v aplikaciji
SnapBridge.*
Za možnosti Send while shooting (Pošlji med
fotografiranjem) in Mark for upload (Označi za prenos) v
fotoaparatu je velikost slik, ki jih je mogoče prenesti, omejena
na 2 milijona slikovnih točk (slike, zajete v scenskem načinu
Easy panorama (Preprosta panorama), se naložijo v izvirni
velikosti). Če želite slike prenesti v prvotni velikosti, uporabite
možnost Download pictures (Prenesi slike) v aplikaciji
SnapBridge.
–
Slike niso prikazane
na televizorju.
• S fotoaparatom je povezan računalnik ali tiskalnik.
• Na pomnilniški kartici ni nobene slike.
• Odstranite pomnilniško kartico, če želite predvajati slike v
notranjem pomnilniku.
–
–
12
165
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
–
–
31
Težava
Nikon Transfer 2 se
ne zažene ob
povezavi
fotoaparata z
računalnikom.
A
Vzrok/rešitev
•
•
•
•
•
Fotoaparat je izklopljen.
Bateriji sta izpraznjeni.
Kabel USB ni pravilno priključen.
Računalnik ne prepozna fotoaparata.
V računalniku ni nastavljen samodejni zagon programa Nikon
Transfer 2. Več informacij o programu Nikon Transfer 2
poiščite na straneh s pomočjo v programu ViewNX-i.
–
92
92, 99
–
–
Slike za tiskanje se
ne prikažejo.
• Na pomnilniški kartici ni nobene slike.
• Odstranite pomnilniško kartico, če želite natisniti slike v
notranjem pomnilniku.
–
12
Na fotoaparatu ni
mogoče izbrati
velikosti papirja.
V naslednjih primerih v fotoaparatu ni mogoče izbrati velikosti
papirja, čeprav tiskate s tiskalnikom, združljivim s tehnologijo
PictBridge. Velikost papirja izberite na tiskalniku.
• Tiskalnik ne podpira velikosti papirja, izbrane s fotoaparatom.
• Tiskalnik samodejno izbere velikost papirja.
–
* Oglejte si poglavje »Povezovanje s pametno napravo (SnapBridge)« (A23) in spletno pomoč za
SnapBridge.
166
Tehnične opombe
Odpravljanje težav
Imena datotek
Fotografijam ali videoposnetkom se imena datotek dodelijo na naslednji način.
Ime datoteke: DSCN 0001 .JPG
(1) (2) (3)
(1) Identifikator
Ni prikazan na zaslonu fotoaparata.
• DSCN: Izvorne fotografije, videoposnetki in fotografije, ustvarjene s
funkcijo urejanja videoposnetkov
• SSCN: Kopije majhne slike
• RSCN: Obrezane kopije
• FSCN: Posnetki, ustvarjeni s funkcijo urejanja, razen s funkcijo izreza in
majhnih slik, in videoposnetki, ustvarjeni s funkcijo urejanja
videoposnetkov
(2) Številka
datoteke
Dodeljene v naraščajočem vrstnem redu, ki se začne z »0001« in konča z
»9999«.
(3) Pripona
Označuje obliko zapisa datoteke.
• .JPG: Slika
• .MP4: Videoposnetki
167
Tehnične opombe
Imena datotek
Dodatna oprema
Polnilnik baterij, baterije
za polnjenje*
• MH-73 Polnilnik baterij (vključuje štiri baterije za polnjenje
Ni-MH EN-MH2)
• Nadomestne polnilne baterije: EN-MH2-B4 Ni-MH bateriji za
večkratno polnjenje (komplet štirih baterij EN-MH2)
Napajalnik
EH-67/EH-67s Električni vmesnik
Kabel avdio/video
EG-CP16 Avdio-/videokabel
Pas za roko
AH-CP1 Pas za roko
* Če za fotoaparat uporabljate baterije za polnjenje Ni-MH EN-MH2, s polnilnikom baterij MH-73
polnite po štiri baterije hkrati. Poleg tega ne polnite baterij hkrati, če imajo različno preostalo
kapaciteto (A153). Baterij Ni-MH za polnjenje EN-MH1 ne morete uporabljati.
Razpoložljivost je odvisna od države oziroma regije.
Najnovejše informacije poiščite na naši spletni strani ali v reklamnih brošurah.
168
Tehnične opombe
Dodatna oprema
Specifikacije
Nikon COOLPIX B500 Digitalni fotoaparat
Vrsta
Kompakten digitalni fotoaparat
Število učinkovitih slikovnih
točk
16,0 milijona (obdelava slik lahko zmanjša število efektivnih
slikovnih točk.)
Slikovni senzor
Objektiv
1/2,3-palčno tipalo tipa CMOS; skupno pribl. 16,76 milijona slikovnih
točk
Objektiv NIKKOR z 40× optičnim zoomom
Goriščna razdalja
4.0–160 mm (kot zajema, ki je enakovreden
22.5–900-milimetrskem objektivu v 35-milimetrskem [135]
formatu)
Število f
f/3–6.5
Sestava
12 elementov v 9 skupinah (3 elementi ED v objektivu)
Digitalna povečava
Do 4× (kot zajema, ki je enakovreden pribl. 3600-milimetrskemu
objektivu v 35-milimetrskem [135] formatu)
Zmanjšanje vibracije
Premikanje objektiva (slike)
Premikanje objektiva in elektronski VR (videoposnetki)
Samodejno ostrenje (AF)
AF z zaznavanjem kontrasta
Razpon izostritve
• [W]: Pribl. 30 cm –∞,
[T]: Pribl. 3,5 m –∞
• Macro mode (Način za makrofotografiranje): Pribl. 1 cm –∞
(širokokotni položaj)
(vse razdalje so izmerjene od sredine prednje površine
objektiva)
Izbira območja izostritve
Prednost obraza, ročno z 99 območji ostrenja, sredinsko,
sledenje motivu, AF z iskanjem cilja
Zaslon
Pokritost slike (način
delovanja za
fotografiranje)
Pokritost slike (način
delovanja za predvajanje)
7,5 cm (3-palčni), zaslon TFT LCD s pribl. 921.000 točkami,
protiodsevno prevleko in širokim vidnim kotom, 5-stopenjsko
nastavitvijo svetlosti, z nagibom pribl. 85° navzdol in pribl. 90°
navzgor
Pribl. 99% vodoravno in 99% navpično (v primerjavi z dejansko
sliko)
Pribl. 99% vodoravno in 99% navpično (v primerjavi z dejansko
sliko)
Shranjevanje
Mediji
Notranji pomnilnik (pribl. 20 MB), SD/SDHC/SDXC pomnilniška
kartica
Datotečni sistem
Skladna z DCF in Exif 2.3
Oblike datotek
Slika: JPEG
Videoposnetki: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Avdio: AAC
stereo)
169
Tehnične opombe
Specifikacije
Velikost slike
(slikovne točke)
•
•
•
•
•
•
•
•
Občutljivost ISO (standardna
izhodna občutljivost)
• ISO 125–1600
• ISO 3200, 6400 (na voljo v samodejnem načinu)
16M (visoka) [4608 × 3456P]
16M [4608 × 3456]
8M [3264 × 2448]
4M [2272 × 1704]
2M [1600 × 1200]
VGA [640 × 480]
16:9 [4608 × 2592]
1:1 [3456 × 3456]
Osvetlitev
Način za merjenje
Matrika, sredinsko utežen (digitalni zoom manj kot 2×),
točkovno (digitalni zoom 2× ali več)
Nadzor osvetlitve
Programirana samodejna osvetlitev in izravnava osvetlitve
(–2,0 – +2,0 EV v korakih po 1/3 EV)
Zaklop
Mehanski in elektronski zaklop CMOS
•
•
Hitrost
Zaslonka
Doseg
Samosprožilec
Bliskavica
Doseg (pribl.)
(Občutljivost ISO:
Samodejno)
Nadzor bliskavice
1/1500–1 s
1/4000 s (največja hitrost pri hitrem neprekinjenem
fotografiranju)
• 25 s (Star trails (Sledi zvezd) v scenskem načinu Multiple
exp. Lighten (Večkratna ekspozicija Osvetlitev))
Izbor elektronsko krmiljenega filtra ND (–2 AV)
2 koraka (f/3 in f/6 [W])
• 10 s, 2 s
• 5 s (časovnik za avtoportret)
[W]: 0,5–6,9 m
[T]: 3,5 m
Samodejna bliskavica TTL s predhodno bliskavico za oceno
osvetlitve
Vmesnik
USB priključek
Hitri USB
• Podpira neposredno tiskanje (PictBridge)
• Izhodni priključek Avdio/video (lahko izberete NTSC ali PAL)
Izhodni priključek HDMI
Mikro priključek HDMI (tipa D)
vhodni priključek za
enosmerni tok
Za EH-67/EH-67s Električni vmesnik (na voljo ločeno)
170
Tehnične opombe
Specifikacije
Wi-Fi (Brezžično omrežje
LAN)
Standardi
IEEE 802.11b/g (standardni protokol za brezžično lokalno
omrežje)
Frekvenca delovanja
2412–2462 MHz (1–11 kanalov)
Overjanje
Odprt sistem, WPA2-PSK
Bluetooth
Komunikacijski protokoli
Različica specifikacije Bluetooth 4.1
Podprti jeziki
angleščina, arabščina, bolgarščina, bengalščina, češčina,
danščina, finščina, francoščina, grščina, hindijščina,
indonezijščina, italijanščina, japonščina, kitajščina
(poenostavljena in tradicionalna), korejščina, marajščina,
madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, perzijščina,
poljščina, portugalščina (evropska in brazilska), romunščina,
ruščina, srbščina, španščina, švedščina, tajščina, tamilščina,
teluščina, turščina, ukrajinščina, vietnamščina
Viri napajanja
• Štiri alkalne baterije LR6/L40 (velikosti AA)
• Štiri litijeve baterije FR6/L91 (velikosti AA)
• Štiri EN-MH2 Ni-MH bateriji za večkratno polnjenje (na voljo
posebej)
• EH-67/EH-67s Električni vmesnik (na voljo posebej)
Trajanje baterije1
Slika
• Pribl. 600 posnetkov pri uporabi alkalnih baterij
• Pribl. 1240 posnetkov pri uporabi litijevih baterij
• Pribl. 750 posnetkov pri uporabi baterij EN-MH2
Snemanje
videoposnetkov
(dejansko trajanje baterije
za snemanje)2
Nastavek za stojalo
• Pribl. 1 h 30 min pri uporabi alkalnih baterij
• Pribl. 4 h 30 min pri uporabi litijevih baterij
• Pribl. 2 h 35 min pri uporabi baterij EN-MH2
Mere (Š × V × G)
Pribl. 113,5 × 78,3 × 94,9 mm (brez izboklin)
Teža
Pribl. 542 g (vključno z alkalnimi baterijami LR6/L40 (velikosti
AA) in pomnilniško kartico)
1/4 (ISO 1222)
Okolje delovanja
Temperatura
0°C–40°C
Vlažnost
85% ali manj (brez kondenzacije)
• Vse meritve so izvedene v skladu s standardi ali priporočili združenja CIPA (Camera and
Imaging Products Association).
171
Tehnične opombe
Specifikacije
1
2
Trajanje baterije ne odraža uporabe aplikacije SnapBridge in se lahko razlikuje glede na pogoje
uporabe, vključno s temperaturo, intervali med posnetki in časom prikaza menijev in slik.
Priložene baterije so namenjene samo poskusni uporabi. Navedene vrednosti za litijeve baterije
so bile pridobljene z uporabo splošno dostopnih baterij FR6/L91 (velikost AA) Energizer®
Ultimate Lithium.
Posamezna datoteka videoposnetka ne more biti večja od 4 GB oziroma daljša od 29 minut. Če
se fotoaparat prekomerno segreje, se lahko snemanje konča, ne da bi doseglo katero od obeh
omejitev.
• Nikon v nobenem primeru ne odgovarja za napake v temu priročniku.
• Videz tega izdelka in njegove tehnične lastnosti lahko brez predhodnega obvestila kadar koli
spremenimo.
172
Tehnične opombe
Specifikacije
Pomnilniške kartice, ki jih lahko uporabite
Fotoaparat podpira pomnilniške kartice SD, SDHC in SDXC.
• Za snemanje videoposnetkov je priporočeno uporabljati pomnilniške kartice SD šestega
ali hitrejšega hitrostnega razreda. Snemanje videoposnetka se lahko nenadoma prekine,
če uporabljate pomnilniško kartico z nižjo hitrostjo.
• Če uporabljate čitalnik kartic, se prepričajte, da je združljiv s pomnilniško kartico.
• Za informacije o funkcijah, delovanju in omejitvah uporabe se obrnite na proizvajalca.
Informacije o blagovnih znamkah
• Windows je ali registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
• Besedna oznaka in logotip Bluetooth® sta registrirani blagovni znamki v lasti podjetja
Bluetooth SIG, Inc. in podjetje Nikon Corporation uporablja ti oznaki skladno z licenco.
• Apple®, App Store®, logotipi Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® in
iBooks so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. v ZDA in
drugih državah.
• Android, Google Play in logotip Google Play so blagovne znamke Google LLC. Robot
Android se reproducira in spreminja na podlagi dela, ki ga je ustvaril in dal v javno rabo
Google ter se uporablja skladno z določili, opisanimi v licenci Creative Commons 3.0
Attribution License.
• iOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc. v
Združenih državah in/ali drugih državah ter se uporablja na podlagi licence.
• Adobe, logotip Adobe in Reader so ali registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke
družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.
• Logotipi SDXC, SDHC in SD so blagovne znamke družbe SD-3C, LLC.
• PictBridge je blagovna znamka.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki zveze Wi-Fi
Alliance.
• Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe NFC Forum,
Inc. v ZDA in/ali drugih državah.
• Vsa druga trgovska imena, omenjena v temu priročniku in drugih dokumentih, priloženih
k izdelku Nikon, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke zadevnih podjetij.
173
Tehnične opombe
Specifikacije
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively,
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad
may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Ta izdelak ima AVC Patent Portfolio License za osebno in nekomercialno uporabo s strani
uporabnika za (i) kodiranje video posnetkov v skladu s standardom AVC (»video AVC«) in/ali
(ii) dekodiranje video posnetkov AVC, ki jih je uporabnik zakodiral za osebno in
nekomercialno uporabo in/ali jih je pridobil pri ponudniku video posnetkov, ki ima licenco
za posredovanje video posnetkov AVC. Nobena licenca se ne podeli ali velja za nobenega
drugega uporabnika.
Dodatne informacije lahko dobite pri MPEG LA, L.L.C.
Glejte http://www.mpegla.com.
Licenca FreeType (FreeType2)
Deli te programske opreme so zaščiteni z avtorskimi pravicami © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Vse pravice pridržane.
Licenca MIT (HarfBuzz)
Deli te programske opreme so zaščiteni z avtorskimi pravicami © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Vse pravice pridržane.
174
Tehnične opombe
Specifikacije
Stvarno kazalo
Simboli
A Samodejni način.............................. 33, 34
o Način za samodejni izbor scene
..................................................................... 33, 36, 37
o Način delovanja z osvetlitvijo od zadaj
.................................................................... 33, 36, 38
s Ustvarjalni način............................. 33, 46
y Scenski način........................... 33, 36
n Način za kratke videoposnetke... 33, 85
d Športni način............................... 33, 36, 39
F Način pametnega portreta........ 33, 48
e Način nočnega portreta ...... 33, 36, 38
j Način nočne pokrajine .......... 33, 36, 37
c Način za predvajanje .............................. 20
C Način razvrstitve po datumu .............. 71
i Povečava med predvajanjem ..... 20, 69
f (širokokoten)................................................. 58
h Predvajanje sličic.............................. 20, 70
g (teleobjektiv)................................................... 58
q Gumb (za hitro vračanje zooma) ... 2, 59
k Gumb za potrditev izbire.............. 3, 103
c Gumb za predvajanje....................... 3, 20
l Gumb za brisanje................................... 3, 21
b Gumb (e gumb za snemanje
videoposnetka).............................................. 3, 19
s Gumb za prikaz.................................. 3, 4
m Gumb (za dvig bliskavice)......... 2, 19, 52
d Gumb za meni................................. 3, 103
n Samosprožilec..................................... 51, 54
m Način bliskavice..................................... 51, 52
p Način za makrofotografiranje ..... 51, 56
o Kompenzacija osvetlitve
............................................................ 34, 48, 51, 57
Y Oznaka N-Mark ...................................... 2, 25
A
AF z iskanjem cilja.................................. 60, 117
Aktivna osvetlitev D-Lighting ................... 34
Alkalne baterije.................................................... 11
Aplikacija ............................................................... 24
Aplikacija SnapBridge.................................... 24
Avdio/video vhodni priključek......... 92, 93
B
Barvni odtenek.................................................... 34
Baterija ...................................................................... 11
Baterija za polnjenje ..................................... 168
Bliskavica................................................... 2, 19, 52
Bližnji posnetek k................................. 36, 40
Bluetooth ................................................. 108, 135
C
Celozaslonsko predvajanje ......................... 20
Č
Čas zaklopa ........................................................... 60
Časomerilec nasmeha................................... 49
Časovna razlika ................................................ 137
Časovni pas................................................ 15, 136
Časovni pas in datum.............. 14, 109, 136
Časovnik za avtoportret ................................ 54
D
Datum in čas ..................................................... 136
Datum in ura........................................................ 14
Datumski žig........................................... 109, 139
Diaprojekcija........................................... 107, 130
Digitalni zoom.............................. 58, 109, 141
D-Lighting .................................................. 75, 107
Dodatna oprema............................................ 168
Doosvetlitev (z bliskavico) ........................... 53
E
Element za upravljanje zooma..... 2, 18, 58
Enkratni AF ......................................................... 126
EN-MH2 ..................................................... 153, 168
Enostavna panorama V ..................... 36, 43
F
Formatiranje.............................................. 11, 143
175
Tehnične opombe
Stvarno kazalo
Formatiranje notranjega pomnilnika
....................................................................... 109, 143
Formatiranje pomnilniških kartic
................................................................ 11, 109, 143
Fotografiranje .............................................. 17, 33
Fotografiranje posameznih kadrov...... 113
G
Glamurozno retuširanje ........... 48, 76, 107
Glasba v ozadju .................................................. 85
Glasnost.................................................................. 88
H
HDR............................................................................ 38
Histogram ........................................................ 8, 57
Hitri učinki............................................................. 74
Hitro retuširanje...................................... 75, 107
Hitrost snemanja ................................. 107, 128
Hrana u......................................................... 36, 40
I
Imena datotek.................................................. 167
Informacije o avtorskih pravicah
....................................................................... 109, 145
Informacije o fotografiranju........................... 4
Informacije o ravneh tonov ..................... 4, 8
Interval .................................................................. 120
Izbriši ................................................................. 21, 73
Izhodni priključek USB/avdio/video
...................................................... 3, 92, 93, 95, 99
Izostritev................................................................. 60
J
Jezik ............................................................ 109, 143
K
Kabel avdio/video........................ 92, 93, 168
Kabel HDMI .................................................. 92, 93
Kabel USB ............................................. 92, 95, 99
Kazalnik izostritve................................................. 5
Kolaž avtoportretov .................. 50, 106, 120
Koledarski prikaz ................................................ 70
Komentar slike...................................... 109, 144
Kompenzacija osvetlitve..... 34, 48, 51, 57
Konec snemanja ................................................ 86
Kopiranje .................................................. 107, 132
L
Letalski način......................................... 108, 134
Litijeve baterije .................................................... 11
Lučka bliskavice............................................. 3, 52
Lučka samosprožilca .................................. 2, 55
Luna L .................................................................. 42
M
Majhna slika .............................................. 78, 107
Mehčanje kože................................................... 48
Mehko ..................................................................... 48
Meni pametnega portreta............. 103, 120
Meni za fotografiranje ............ 103, 110, 111
Meni za kratke videoposnetke .................. 85
Meni za omrežje................................... 103, 134
Meni za predvajanje .......................... 103, 129
Meni za videoposnetke ................... 103, 122
Mikro priključek HDMI.............................. 3, 92
Mikrofon (stereo).................................................. 2
Možnosti prikaza zaporedja
............................................................... 72, 107, 133
Možnosti videoposnetkov............. 107, 122
Mrak/zora i........................................................ 36
N
Način bliskavice.......................................... 51, 52
Način delovanja z območjem AF
........................................................................ 106, 116
Način delovanja z osvetlitvijo od zadaj
.................................................................... 33, 36, 38
Način neprekinjenega fotografiranja
........................................................................ 106, 113
Način nočne pokrajine.................. 33, 36, 37
Način nočnega portreta.............. 33, 36, 38
Način pametnega portreta ................ 33, 48
Način razvrstitve po datumu ..................... 71
Način samodejnega ostrenja
................................................. 106, 107, 119, 126
Način slike................................................ 106, 110
176
Tehnične opombe
Stvarno kazalo
Način za fotografiranje................................... 33
Način za kratke videoposnetke........ 33, 85
Način za makrofotografiranje ............ 51, 56
Način za predvajanje....................................... 20
Način za samodejni izbor scene
..................................................................... 33, 36, 37
Napajalnik .................................................. 92, 168
Nastavek za stativ...................................... 3, 171
Nastavitev beline.................................. 106, 111
Nastavitve zaslona ............................. 109, 138
Nastavitve zvoka .................................. 109, 141
Nastavitveni meni ............................... 103, 136
Neposredno tiskanje .............................. 92, 95
Nikelj-metalhidridne baterije za polnjenje
....................................................................................... 11
Notranji pomnilnik ........................................... 12
O
Obala Z ................................................................. 36
Občutljivost ISO.................................... 106, 115
Objektiv .......................................................... 2, 169
Območje ostrenja ............................................. 18
Obnovi privzete nastavitve ........... 108, 135
Obrezovanje................................................ 69, 79
Obrni sliko................................................ 107, 131
Ognjemet m ............................................. 36, 40
Opazovanje ptic l........................................ 42
Optični zoom....................................................... 58
Označi za prenos ................................. 107, 129
Oznaka za skladnost ......................... 109, 147
P
Pas............................................................................... 10
PictBridge...................................................... 92, 95
Počasna sinhronizacija................................... 53
Podatki o lokaciji................................. 109, 146
Pokrajina c.......................................................... 36
Pokrov predalčka za baterijo/reže za
pomnilniško kartico ............................................ 3
Pokrov priključka.......................................... 3, 92
Poletni čas................................................... 15, 137
Polnilnik baterij ................................................ 168
Pomanjšava........................................................... 58
Pomnilniška kartica .................... 11, 154, 173
Pomnilniška kartica SD............. 11, 154, 173
Pomožna osvetlitev za AF............................... 2
Pomožna osvetlitev za izostritev
....................................................................... 109, 140
Ponastavi vse ........................................ 109, 146
Popravek učinka rdečih oči............. 76, 107
Portret b................................................................ 36
Portret hišnega ljubljenčka O......... 36, 41
Posebni učinki............................................ 85, 87
Pošlji med fotografiranjem........... 108, 134
Povečava ................................................................ 58
Povečava med predvajanjem........... 20, 69
Poveži s pametno napravo .......... 108, 134
Prednost obraza............................................... 116
Predpomnilnik pred fotografiranjem
......................................................................... 113, 114
Predvajanje ......................................... 20, 72, 88
Predvajanje enostavne panorame ......... 45
Predvajanje sličic ...................................... 20, 70
Pregled slike ...................................................... 138
Preostali čas snemanja za videoposnetke
............................................................................. 81, 82
Prikaz pomoči................................................... 138
Prikaži/skrij mrežo za kadriranje ....... 6, 138
Pritisk do polovice ............................................ 60
Proti mežikanju..................................... 106, 121
R
Računalnik .................................................... 92, 99
Ravni tonov.............................................................. 8
Različica strojne programske opreme
....................................................................... 109, 147
Razmerje stiskanja........................................... 110
Reža za pomnilniško kartico ........................ 11
Ročna prednastavitev................................... 112
S
Samodejna sprožitev za portrete hišnih
ljubljenčkov .......................................................... 41
Samodejni izklop........................ 19, 109, 142
177
Tehnične opombe
Stvarno kazalo
Samodejni način....................................... 33, 34
Samodejno delovanje bliskavice............. 53
Samodejno ostrenje............................ 62, 126
Samodejno s fiksnim razponom............ 115
Samosprožilec............................................ 51, 54
Scenski način............................................... 33, 36
Shranjevanje slik iz videoposnetkov
............................................................................. 88, 90
Sinhroniziraj s pametno napravo ......... 136
Sledenje motivu.................................... 117, 118
Sneg z ................................................................... 36
Snemanje upočasnjenih videoposnetkov
........................................................................ 123, 125
Snemanje videoposnetkov ................. 19, 81
Sončni zahod h ............................................... 36
Sprožilec............................................................. 2, 18
Stalni AF ............................................................... 126
Stanje baterije...................................................... 17
Stikalo za vklop/izklop ter lučka ob
vključenem aparatu................................... 2, 14
Stranski krmilni element zooma.... 2, 18, 58
Svetlost ................................................................. 138
Š
Širokokoten........................................................... 58
Športni način...................................... 33, 36, 39
Število f ................................................................... 60
Število posnetkov.................................. 85, 120
Število preostalih posnetkov........... 17, 110
T
Teleobjektiv .......................................................... 58
Temeljno ličilo.................................................... 48
Tiskalnik .......................................................... 92, 95
Tiskanje.................................................. 92, 96, 97
Trenutne nastavitve...................................... 134
TV........................................................................ 92, 93
Ustvarjalni način........................................ 33, 46
Ušesce za pas fotoaparata.............................. 2
V
Večkratna osvetlitev s posvetlitvijo U
............................................................................. 36, 39
Večnamenski izbirnik .............................. 3, 103
Velikost papirja........................................... 96, 97
Vhodni priključek za enosmerni tok......... 3
Videoposnetek HS .............................. 123, 125
ViewNX-i ................................................................. 99
Visokohitrostno neprekinjeno
fotografiranje ..................................................... 113
VR za fotografije .................................. 109, 140
VR za videoposnetke......................... 107, 127
Vrsta baterije ......................................... 109, 147
Vrtljivi gumb za izbiro načina ...... 2, 17, 33
W
Wi-Fi............................................................ 108, 134
Z
Zabava/znotraj f .................................. 36, 40
Zajem fotografij med snemanjem
videoposnetkov ................................................ 84
Zaklepanje izostritve ....................................... 63
Zapis datuma.................................................... 136
Zaslon................................................. 3, 4, 13, 155
Zaščita ........................................................ 107, 131
Zaznavanje obrazov ........................................ 61
Zmanjšanje šuma vetra................... 107, 127
Zmanjšanje učinka rdečih oči.................... 53
Zoom ........................................................................ 58
Zvočnik....................................................................... 3
Zvok gumbov................................................... 141
Zvok zaklopa .......................................... 120, 141
Ž
Živost barv................................................... 34, 48
U
Urejanje slik.......................................................... 74
Urejanje videoposnetkov.................... 89, 90
Ustvarjalni drsnik .............................................. 34
178
Tehnične opombe
Stvarno kazalo
Brez pisnega dovoljenja podjetja NIKON CORPORATION ni
dovoljeno nikakršno razmnoževanje tega priročnika, niti v celoti
niti delno (dovoljeni so le krajši navedki v člankih ali ocenah).
CT8K07(Y0)
6MN664Y0-07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising