Nikon | D5300 | Nikon D5300 Referenčni priročnik (celotna navodila)

Nikon D5300 Referenčni priročnik (celotna navodila)
DIGITALNI FOTOAPARAT
Referenčni priročnik
Sl
Zahvaljujemo se vam za nakup digitalnega zrcalno-refleksnega (SLR) fotoaparata Nikon. Da bi
kar najbolje uporabljali svoj fotoaparat, pred uporabo temeljito preberite vsa navodila in jih
nato shranite na mesto, kjer jih bodo lahko prebrali vsi uporabniki fotoaparata.
Kje iskati
Iščite v:
i
Kazalo vsebine .............................. 0
i
i
Sporočila o napakah ..................... 0 256
i
Odpravljanje težav ....................... 0
251
i
Indeks ............................................ 0 283
Simboli in dogovori
Za lažje iskanje informacij smo uporabili naslednje simbole in dogovore:
D
Ta ikona označuje previdnostne ukrepe; informacije, ki jih morate prebrati pred
uporabo, da preprečite poškodbe fotoaparata.
A
Ta ikona označuje opombe; informacije, ki jih morate prebrati pred uporabo
fotoaparata.
0
Ta ikona označuje sklice na druge strani v tem priročniku.
Elementi menijev, možnosti in sporočila na zaslonu fotoaparata so prikazani krepko.
Nastavitve fotoaparata
Razlage v tem priročniku veljajo ob privzetih nastavitvah.
Pomoč
Za pomoč glede elementov menija in drugih tem uporabite pomoč v fotoaparatu. Za podrobnosti glejte
stran 8.
A Za vašo varnost
Preden fotoaparat prvič uporabite, preberite varnostna navodila v poglavju »Za vašo varnost« (0 viii–
xiv).
Kazalo vsebine
Za vašo varnost ......................................................................................................................................... viii
Opombe......................................................................................................................................................... xi
Lokacijski podatki...................................................................................................................................... xv
Brezžične naprave.................................................................................................................................... xvi
Uvod
1
Spoznavanje fotoaparata ......................................................................................................................... 1
Ohišje fotoaparata ....................................................................................................................................... 1
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina................................................................................................................ 3
Iskalo ................................................................................................................................................................. 4
Prikazovalnik .................................................................................................................................................. 5
Prikaz informacij ........................................................................................................................................... 6
Meniji fotoaparata: pregled..................................................................................................................... 8
Prvi koraki.....................................................................................................................................................11
Načina osnovnega fotografiranja (i in j)
19
Kadriranje fotografij v iskalu .................................................................................................................20
Ogled fotografij...........................................................................................................................................22
Brisanje neželenih slik...............................................................................................................................22
Kadriranje fotografij na prikazovalniku.............................................................................................24
Ogled fotografij...........................................................................................................................................26
Brisanje neželenih slik...............................................................................................................................26
Snemanje videoposnetkov....................................................................................................................27
Ogled videoposnetkov.............................................................................................................................28
Brisanje neželenih videoposnetkov.....................................................................................................29
Prilagajanje nastavitev motivu ali situaciji (scenski način delovanja) 30
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina..............................................................................................................31
k Portrait (Portret)................................................................................................................................31
l Landscape (Pokrajina) ....................................................................................................................31
p Child (Otrok) ......................................................................................................................................31
m Sports (Šport).....................................................................................................................................32
n Close up (Bližnji posnetek)............................................................................................................32
Druge scene .................................................................................................................................................33
o Night Portrait (Nočni portret) ......................................................................................................33
r Night Landscape (Nočna pokrajina)..........................................................................................33
s Party/Indoor (Zabava/V hiši) ........................................................................................................34
t Beach/Snow (Plaža/Sneg) .............................................................................................................34
u Sunset (Sončni zahod)....................................................................................................................34
v Dusk/Dawn (Mrak/Zora) ................................................................................................................35
i
w Pet Portrait (Portret živali) ............................................................................................................ 35
x Candlelight (Svetloba sveč) ........................................................................................................... 35
y Blossom (Cvetje)............................................................................................................................... 36
z Autumn Colors (Jesenske barve)................................................................................................ 36
0 Food (Hrana)....................................................................................................................................... 36
Posebni učinki
37
% Night Vision (Nočni vid)................................................................................................................. 37
g Color Sketch (Barvna skica).......................................................................................................... 38
' Toy Camera Effect (Učinek fotoaparata igrače)..................................................................... 38
( Miniature Effect (Učinek pomanjšanja) ................................................................................... 38
3 Selective Color (Izbirna barva) .................................................................................................... 39
1 Silhouette (Silhueta) ....................................................................................................................... 39
2 High Key (Visoka osvetljenost).................................................................................................... 39
3 Low Key (Nizka osvetljenost)....................................................................................................... 40
) HDR Painting (HDR-slika) .............................................................................................................. 40
Možnosti, ki so na voljo v pogledu v živo.......................................................................................... 41
Več o fotografiji
45
Izbira načina proženja ............................................................................................................................. 45
Zaporedno fotografiranje (način rafala) ........................................................................................... 46
Tiho proženje zaklopa............................................................................................................................. 48
Način samosprožilca................................................................................................................................ 49
Izostritev (fotografiranje z iskalom).................................................................................................... 51
Določite, kako fotoaparat ostri: način delovanja z izostritvijo................................................... 51
Določite, kako je izbrana točka ostrenja: način delovanja z območjem AF.......................... 53
Izbira točke ostrenja.................................................................................................................................. 55
Zaklepanje izostritve................................................................................................................................. 55
Ročno ostrenje............................................................................................................................................ 57
Kakovost in velikost slike........................................................................................................................ 59
Kakovost slike.............................................................................................................................................. 59
Velikost slike ................................................................................................................................................ 61
Uporaba vgrajene bliskavice ................................................................................................................ 62
Načini s samodejnim dvigom bliskavice ........................................................................................... 62
Načini z ročnim dvigom bliskavice ...................................................................................................... 64
Občutljivost ISO......................................................................................................................................... 67
Intervalno fotografiranje........................................................................................................................ 68
Fotografiranje z daljinskim upravljalnikom..................................................................................... 70
Uporaba dodatnega daljinskega upravljalnika ML-L3 ................................................................. 70
Obnovitev privzetih nastavitev ........................................................................................................... 72
ii
Lokacijski podatki......................................................................................................................................74
Zapisovanje lokacijskih podatkov na fotografije in videoposnetke ........................................74
Dnevniki poti................................................................................................................................................76
Brisanje dnevnikov ....................................................................................................................................78
Možnosti GPS...............................................................................................................................................79
Načini P, S, A in M
82
Čas zaklopa in zaslonka...........................................................................................................................82
Način P (Programski samodejni način)...............................................................................................84
Način S (Samodejni program s prednostjo zaklopa).....................................................................85
Način A (Prioriteta zaslonke) ..................................................................................................................86
Način M (Ročni način)...............................................................................................................................87
Dolge osvetlitve (samo način M) ..........................................................................................................88
Osvetlitev .....................................................................................................................................................90
Merjenje.........................................................................................................................................................90
Zaklepanje samodejne osvetlitve ........................................................................................................91
Kompenzacija osvetlitve..........................................................................................................................92
Kompenzacija bliskavice..........................................................................................................................93
Ohranjanje podrobnosti na svetlih delih (posnetka) in sencah ...............................................94
Aktivna osvetlitev D-Lighting ................................................................................................................94
HDR (Visok dinamični razpon) ...............................................................................................................96
Večkratna osvetlitev.................................................................................................................................98
Nastavitev beline.................................................................................................................................... 101
Natančna nastavitev beline................................................................................................................. 103
Ročna prednastavitev ............................................................................................................................ 104
Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami............................................................... 108
Funkcije Picture Control ...................................................................................................................... 111
Izbiranje funkcije Picture Control ...................................................................................................... 111
Spreminjanje funkcij Picture Control ............................................................................................... 112
Ustvarjanje funkcij Picture Control po meri................................................................................... 115
Skupna raba funkcij Picture Control po meri ................................................................................ 117
Pogled v živo
118
Kadriranje fotografij na prikazovalniku.......................................................................................... 118
Izostritev v načinu pogleda v živo..................................................................................................... 119
Prikaz pogleda v živo ............................................................................................................................. 122
Snemanje in predvajanje videoposnetkov
126
Snemanje videoposnetkov................................................................................................................. 126
Nastavitve videoposnetka.................................................................................................................... 128
Ogled videoposnetkov......................................................................................................................... 130
iii
Urejanje videoposnetkov.....................................................................................................................131
Obrezovanje videoposnetkov.............................................................................................................131
Shranjevanje izbranih kadrov..............................................................................................................134
Predvajanje in brisanje
135
Celozaslonsko predvajanje..................................................................................................................135
Informacije o fotografiji.........................................................................................................................136
Predvajanje sličic.....................................................................................................................................140
Predvajanje po koledarju.....................................................................................................................141
Podrobneje: povečava med predvajanjem...................................................................................142
Zaščita fotografij pred brisanjem......................................................................................................143
Ocenjevanje slik ......................................................................................................................................144
Ocenjevanje posameznih slik..............................................................................................................144
Ocenjevanje več slik................................................................................................................................145
Brisanje fotografij....................................................................................................................................146
Celozaslonsko predvajanje, predvajanje sličic in predvajanje po koledarju......................146
Meni za predvajanje................................................................................................................................147
Diaprojekcije.............................................................................................................................................149
Možnosti diaprojekcije...........................................................................................................................150
Povezave
151
Namestitev programa ViewNX 2.......................................................................................................151
Uporaba programa ViewNX 2 ............................................................................................................153
Kopiranje slik v računalnik ....................................................................................................................153
Ogled slik ....................................................................................................................................................154
Tiskanje fotografij ...................................................................................................................................156
Priklop tiskalnika ......................................................................................................................................156
Tiskanje posameznih fotografij ..........................................................................................................157
Tiskanje več slik ........................................................................................................................................159
Ustvarjanje naročila za tiskanje DPOF: nastavitve tiskanja.......................................................162
Ogled slik na televizorju .......................................................................................................................164
Naprave s standardno ločljivostjo .....................................................................................................164
Naprave z visoko ločljivostjo ...............................................................................................................165
Wi-Fi
167
Kaj lahko Wi-Fi stori za vas...................................................................................................................167
Dostop do fotoaparata .........................................................................................................................168
WPS (samo Android)...............................................................................................................................169
Vnos kode PIN (samo Android) ...........................................................................................................170
SSID (Android in iOS) ..............................................................................................................................171
iv
Izbiranje slik za prenos ......................................................................................................................... 173
Izbiranje posameznih slik za prenos................................................................................................. 173
Izbiranje več slik za prenos .................................................................................................................. 174
Meniji fotoaparata
175
D Meni za predvajanje: upravljanje slik................................................................................................ 175
Playback Folder (Mapa za predvajanje) ..................................................................................... 175
Playback Display Options (Možnosti prikaza predvajanja) ................................................. 176
Image Review (Pregled slike) ......................................................................................................... 176
Rotate Tall (Obrni pokonci)............................................................................................................. 176
C Meni za fotografiranje: možnosti fotografiranja................................................................................ 177
Reset Shooting Menu (Ponastavitev menija za fotografiranje)......................................... 177
Storage Folder (Mapa za shranjevanje)...................................................................................... 178
NEF (RAW) Recording (Snemanje NEF (RAW)) ......................................................................... 178
Auto Distortion Control (Samodejno upravljanje popačenja)........................................... 179
Color Space (Barvni prostor) .......................................................................................................... 179
Long Exposure NR (Zmanjšanje šuma pri dolgi osvetlitvi) ................................................. 179
High ISO NR (Zmanjšanje šuma pri visoki občutljivosti ISO) .............................................. 180
ISO Sensitivity Settings (Nastavitve občutljivosti ISO).......................................................... 180
Optical VR (Optično VR) ................................................................................................................... 181
A Nastavitve po meri: natančne nastavitve fotoaparata.......................................................................... 182
Reset Custom Settings (Ponastavitev nastavitev po meri) ................................................. 183
a: Autofocus (Samodejno ostrenje) .................................................................................................. 184
a1: AF-C Priority Selection (Izbira prednosti AF-C)................................................................. 184
a2: Number of Focus Points (Število točk ostrenja) ............................................................... 184
a3: Built-in AF-assist Illuminator (Vgrajena pomožna osvetlitev za AF) ......................... 185
a4: Rangefinder (Daljinomer)......................................................................................................... 185
b: Exposure (Osvetlitev) ........................................................................................................................ 186
b1: EV Steps for Exposure Cntrl (Koraki EV za upravljanje osvetlitve)............................. 186
c: Timers/AE Lock (Časovniki/zaklepanje AE)................................................................................ 186
c1: Shutter-Release Button AE-L (Sprožilec AE-L)................................................................... 186
c2: Auto off Timers (Časovniki za samodejni izklop) ............................................................. 186
c3: Self-Timer (Samosprožilec) ...................................................................................................... 187
c4: Remote on Duration (Trajanje daljinskega upravljanja) (ML-L3) ............................... 187
d: Shooting/Display (Fotografiranje/prikaz).................................................................................. 187
d1: Beep (Pisk) ..................................................................................................................................... 187
d2: Viewfinder Grid Display (Prikaz mreže v iskalu) ............................................................... 188
d3: ISO Display (Prikaz vrednosti ISO)......................................................................................... 188
d4: File Number Sequence (Nadaljevanje številčenja datotek)......................................... 188
d5: Exposure Delay Mode (Način zakasnjene osvetlitve) .................................................... 189
d6: Print Date (Natis datuma) ........................................................................................................ 190
e: Bracketing/Flash (Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami/
bliskavica).............................................................................................................................................. 192
e1: Flash Cntrl for Built-in Flash (Upravljanje bliskavice za vgrajeno bliskavico) ........ 192
e2: Auto Bracketing Set (Samodejna nastavitev več zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami).............................................................................................................. 192
v
f: Controls (Krmilni elementi)...............................................................................................................193
f1: Assign Fn Button (Funkcija gumba Fn).................................................................................193
f2: Assign AE-L/AF-L Button (Funkcija gumba AE-L/AF-L) ...................................................194
f3: Reverse Dial Rotation (Obratno vrtenje gumba)...............................................................194
f4: Slot Empty Release Lock (Zaklepanje proženja pri prazni reži)....................................194
f5: Reverse Indicators (Obrnjeni kazalniki).................................................................................194
B Nastavitveni meni: nastavitve fotoaparata............................................................................................195
Format Memory Card (Formatiranje pomnilniške kartice) ..................................................196
Monitor Brightness (Svetlost zaslona).........................................................................................196
Info Display Format (Oblika prikaza informacij) ......................................................................197
Auto Info Display (Samodejni prikaz informacij).....................................................................199
Image Dust Off Ref Photo (Referenčna fotografija za odstranjevanje prahu s
slike)....................................................................................................................................................199
Flicker Reduction (Odpravljanje utripanja) ...............................................................................200
Time Zone and Date (Časovni pas in datum) ...........................................................................201
Language (Jezik) .................................................................................................................................201
Auto Image Rotation (Samodejni zasuk slike)..........................................................................202
Image Comment (Opomba k sliki)................................................................................................202
Video Mode (Videonačin) ................................................................................................................202
Remote Control (Daljinski upravljalnik)......................................................................................203
Eye-Fi Upload (Pošiljanje s kartico Eye-Fi)..................................................................................204
Conformity Marking (Označevanje ustreznosti)......................................................................204
Firmware Version (Različica strojne programske opreme)..................................................204
N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij.................................................................................205
Ustvarjanje retuširanih kopij................................................................................................................206
D-Lighting .............................................................................................................................................207
Red-Eye Correction (Popravek učinka rdečih oči)...................................................................207
Trim (Obrezovanje) ............................................................................................................................208
Monochrome (Monokromatsko)...................................................................................................208
Filter Effects (Učinki filtra)................................................................................................................209
Color Balance (Ravnotežje barv) ...................................................................................................210
Image Overlay (Prekrivanje slik) ....................................................................................................211
NEF (RAW) Processing (Obdelava NEF (RAW)) .........................................................................213
Resize (Sprememba velikosti) ........................................................................................................214
Quick Retouch (Hitro retuširanje) .................................................................................................215
Straighten (Poravnava).....................................................................................................................215
Distortion Control (Upravljanje popačenja)..............................................................................215
Fisheye (Ribje oko) .............................................................................................................................216
Color Outline (Barvni obris).............................................................................................................216
Color Sketch (Barvna skica) .............................................................................................................216
Perspective Control (Nadzor perspektive).................................................................................217
Miniature Effect (Učinek pomanjšanja).......................................................................................218
Selective Color (Izbirna barva) .......................................................................................................219
Side-by-side Comparison (Vzporedna primerjava) ................................................................221
m Recent Settings (Nedavne nastavitve)/O My Menu (Moj meni).......................................222
Izbira menija ..............................................................................................................................................222
m Recent Settings (Nedavne nastavitve)........................................................................................222
O My Menu (Moj meni) .........................................................................................................................223
vi
Tehnične opombe
226
Združljivi objektivi ................................................................................................................................. 226
Združljivi objektivi CPE.......................................................................................................................... 226
Združljivi objektivi brez CPE................................................................................................................ 228
Dodatne bliskavice (bliskavica Speedlight) .................................................................................. 232
Bliskavice, združljive s sistemom osvetljevanja Creative Lighting System (CLS) ............. 232
Druga dodatna oprema ....................................................................................................................... 236
Odobrene pomnilniške kartice........................................................................................................... 238
Priklop električnega priključka in napajalnika .............................................................................. 239
Skrb za fotoaparat.................................................................................................................................. 240
Shranjevanje ............................................................................................................................................. 240
Čiščenje....................................................................................................................................................... 240
Čiščenje slikovnega senzorja .............................................................................................................. 241
Skrb za fotoaparat in baterijo: previdnostni ukrepi................................................................... 245
Skrb za fotoaparat................................................................................................................................... 245
Skrb za baterijo......................................................................................................................................... 246
Razpoložljive nastavitve ...................................................................................................................... 248
Odpravljanje težav................................................................................................................................. 251
Baterija/prikaz........................................................................................................................................... 251
Fotografiranje (vsi načini)..................................................................................................................... 251
Fotografiranje (P, S, A, M).................................................................................................................... 253
Predvajanje................................................................................................................................................ 253
Lokacijski podatki.................................................................................................................................... 255
Wi-Fi (brezžično omrežje)..................................................................................................................... 255
Razno ........................................................................................................................................................... 255
Sporočila o napakah.............................................................................................................................. 256
Tehnični podatki..................................................................................................................................... 259
Kompleti z objektivom......................................................................................................................... 266
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR in
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G..................................................................................... 266
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II ................................................................................ 271
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR .......................................................................... 275
Kapaciteta pomnilniške kartice......................................................................................................... 281
Trajanje baterije...................................................................................................................................... 282
Indeks ......................................................................................................................................................... 283
vii
Za vašo varnost
Da ne bi poškodovali Nikonovih izdelkov, sebe ali drugih, pred uporabo opreme v celoti preberite
naslednje varnostne ukrepe. Shranite jih na mestu, kjer bodo na voljo vsem, ki uporabljajo izdelek.
Posledice, do katerih lahko pride zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov, navedenih v tem poglavju, so
označene z naslednjim simbolom:
ikona označuje opozorila. Da bi se izognili morebitnim poškodbam, pred uporabo
A TaNikonovega
izdelka preberite vsa opozorila.
❚❚ OPOZORILA
A Ne uokvirjajte sonca.
Kadar fotografirate motive, ki so osvetljeni od
zadaj, pazite, da v okvirju ni sončne svetlobe.
Če v okvir zajamete sonce in izostrite sliko, se
lahko fotoaparat vžge.
A Ne glejte v sonce skozi iskalo.
Če gledate v sonce ali drugo vrsto močne
svetlobe skozi iskalo, si lahko trajno
poškodujete vid.
A Uporaba gumba za prilagajanje dioptrije iskala.
Če premikate gumb za prilagajanje dioptrije
iskala in imate oko prislonjeno na iskalo,
pazite, da se po nesreči s prstom ne dregnete v
oko.
A V primeru okvare opremo takoj izklopite.
Če se začne iz opreme ali vmesnika (na voljo
posebej) kaditi ali če zavohate nenavaden
vonj, izklopite električni vmesnik in
nemudoma odstranite baterijo ter pri tem
pazite, da se ne opečete. Če napravo
uporabljate naprej, se lahko poškodujete. Ko
odstranite baterijo, opremo odnesite na
pregled na pooblaščeni Nikonov servisni
center.
A Ne uporabljajte v bližini vnetljivih plinov.
Ne uporabljajte elektronske opreme v bližini
vnetljivih plinov, ker lahko pride do eksplozije
ali požara.
viii
A Hranite izven dosega otrok.
Če ne boste upoštevali tega varnostnega
ukrepa, lahko pride do poškodb. Poleg tega se
je z majhnimi delčki mogoče zadušiti. Če bi
otrok pogoltnil kateri koli del te opreme, takoj
pokličite zdravnika.
A Ne razstavljajte.
Ne dotikajte se notranjih delov izdelka, saj se
lahko poškodujete. Če pride do okvare, sme
izdelek popraviti samo kvalificiran
strokovnjak. Če se izdelek odpre zaradi padca
ali kakšne druge nesreče, odstranite baterijo
oziroma električni vmesnik in nesite izdelek na
pregled na pooblaščeni servisni center Nikon.
A Ne nameščajte pasu okrog vratu dojenčkov ali otrok.
Nameščanje pasu fotoaparata okrog vratu
dojenčka ali otroka lahko povzroči zadušitev.
A Ko je naprava vklopljena ali v uporabi, ne ostajajte dlje
časa v stiku s fotoaparatom, baterijo ali polnilnikom.
Deli naprave postanejo vroči. Če napravo dlje
časa pustite v neposrednem stiku s kožo, lahko
pride do nizkotemperaturnih opeklin.
A Izdelka ne puščajte na krajih, kjer bo izpostavljen zelo
visokim temperaturam, na primer v zaprtem
avtomobilu ali na neposredni sončni svetlobi
Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa,
lahko pride do poškodbe ali požara.
A Bliskavice ne usmerjajte v voznika motornega vozila.
Če ne boste upoštevali tega varnostnega
ukrepa, lahko pride do nesreč.
A Pri uporabi bliskavice bodite previdni.
• Če je bliskavica fotoaparata med uporabo v
tesnem stiku s kožo ali drugimi predmeti,
lahko povzroči opekline.
• Uporaba bliskavice blizu oči lahko povzroči
začasno poškodbo vida. Bliskavica mora biti
od motiva oddaljena vsaj en meter.
Svetujemo posebno previdnost pri
fotografiranju dojenčkov.
A Izogibajte se stiku s tekočimi kristali.
Če prikazovalnik poči, pazite, da se ne
poškodujete z razbitim steklom in da tekoči
kristali iz prikazovalnika ne pridejo v stik s kožo,
očmi ali usti.
A Ne nosite stativov z nameščenim objektivom ali
• Baterije ne izpostavljajte ognju ali preveliki
vročini.
• Baterije ne potapljajte oziroma je ne
izpostavljajte vodi.
• Pri menjavi baterije vrnite pokrov priključka
na prvotno mesto. Ne prenašajte in ne
shranjujte baterije skupaj s kovinskimi
predmeti, kot so na primer ogrlice ali lasne
sponke.
• Popolnoma izpraznjene baterije rade
puščajo. Da preprečite poškodbo izdelka,
odstranite baterijo, ko se izprazni.
• Kadar baterije ne uporabljate, priključke
pokrijte s pokrovčkom in baterijo shranite v
hladnem, suhem prostoru.
• Takoj po uporabi baterije oziroma izdelka, ki
jo je dalj časa uporabljal za napajanje,
utegne biti baterija vroča. Preden odstranite
baterijo iz fotoaparata, ga izklopite in
počakajte, da se baterija ohladi.
• Če opazite kakršne koli spremembe na
bateriji, na primer razbarvanje ali
deformacijo, jo takoj prenehajte uporabljati.
fotoaparatom
Lahko se spotaknete ali nehote udarite druge
osebe, pri čemer lahko pride do poškodb.
A Upoštevajte ustrezne ukrepe pri uporabi baterij.
Pri neustrezni uporabi lahko začne polnilna
baterija puščati, se pregreje, poči ali vžge. Pri
uporabi polnilnih baterij v tem izdelku
upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:
• Uporabljajte le baterije, odobrene za
uporabo s to opremo.
• Preprečujte kratke stike in ne razstavljajte
baterije.
• Polnilne baterije ali fotoaparata, v katerem je
vstavljena polnilna baterija, ne izpostavljajte
močnim fizičnim udarcem.
• Preden zamenjate baterijo, morate izdelek
vedno izklopiti. Če uporabljate električni
vmesnik, ga odklopite.
• Pazite, da je baterija pri vstavljanju pravilno
obrnjena.
ix
A Pri uporabi polnilnika upoštevajte ustrezne ukrepe.
• Skrbite, da bo naprava suha. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko
pride do požara ali električnega udara.
• Ne povzročite kratkega stika na priključkih za
polnilnik. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do
pregrevanja in poškodb polnilnika.
• Prah na kovinskih delih vtikača ali okoli njih
odstranite s suho krpo. Če tega ne
upoštevate, lahko pride do požara.
• Med nevihtami se ne približujte polnilniku.
Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa,
lahko pride do električnega udara.
• Vtikača ali polnilnika se ne dotikajte z
mokrimi rokami. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do
električnega udara.
• Za polnjenje naprave ne uporabljajte
potovalnih pretvornikov ali vmesnikov z
možnostjo pretvarjanja napetosti ali
enosmernega toka v izmenični.
Neupoštevanje tega varnostnega ukrepa
lahko povzroči poškodbo izdelka oziroma
privede do pregrevanja ali požara
A Uporabite ustrezne kable.
Za povezovanje z vhodnimi in izhodnimi
priključki upoštevajte predpise o izdelkih in
uporabljajte le kable, ki jih proizvaja oziroma
prodaja podjetje Nikon.
x
A CD-ji
CD-jev s programsko opremo ali z navodili za
uporabo ne predvajajte na predvajalnikih za
glasbene CD-je. Predvajanje CD-jev na takšnih
predvajalnikih lahko povzroči izgubo sluha ali
poškoduje predvajalnik.
A Upoštevajte navodila letalskega ali bolnišničnega
osebja
Odstranite kartice Eye-Fi, onemogočite Wi-Fi
in izberite Off (Izklop) za Location data
(Lokacijski podatki) > Record location data
(Beleženje lokacijskih podatkov), preden se
vkrcate na letalo, izdelek izklopite med
vzletom in pristajanjem ali kadar vam to naroči
letalsko ali bolnišnično osebje. Radijski valovi,
ki jih oddaja naprava, lahko motijo letalsko
navigacijo ali bolnišnično medicinsko opremo.
Opombe
• Brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja
Nikon ne smete nobenega dela navodil,
priloženih temu izdelku, na noben način
razmnoževati, prenašati, kopirati, shranjevati v
sistem za shranjevanje ali prevajati v kateri koli
jezik.
• Nikon si pridržuje pravico do spremembe videza
in tehničnih podatkov strojne in programske
opreme, opisane v teh navodilih za uporabo,
kadar koli in brez predhodnega obvestila.
• Nikon ne prevzema odgovornosti za morebitne
poškodbe, nastale pri uporabi tega izdelka.
• Čeprav smo se izredno potrudili, da bi bile
informacije v navodilih za uporabo pravilne in
celovite, bi vam bili hvaležni, če bi morebitne
napake ali pomanjkljivosti sporočili lokalnemu
Nikonovemu zastopniku (naslov naveden
ločeno).
xi
Obvestila za stranke v Evropi
PREVIDNO
ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NADOMESTNO BATERIJO NAPAČNEGA TIPA, OBSTAJA NEVARNOST
EKSPLOZIJE. ODSLUŽENE BATERIJE ODSTRANITE V SKLADU Z NAVODILI.
xii
Simbol označuje, da je treba električno
in elektronsko opremo zbirati ločeno.
Ta simbol na bateriji pomeni, da je treba
baterijo zbirati ločeno.
Spodnje zahteve veljajo le za
uporabnike v Evropi:
• Izdelek je določen za ločeno zbiranje
na ustreznem zbirališču. Ne zavrzite
ga kot gospodinjski odpadek.
• Ločeno zbiranje in recikliranje pomagata
ohranjati naravne vire in preprečevati negativne
posledice na človeško zdravje in okolje, ki bi
lahko nastale zaradi nepravilnega
odstranjevanja.
• Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih
oblasteh, zadolženih za ravnanje z odpadki.
Spodnje zahteve veljajo le za
uporabnike v Evropi:
• Vse baterije, ne glede na to, ali so označene s
simbolom ali ne, so določene za ločeno zbiranje
na ustreznem zbirališču. Ne zavrzite jih kot
gospodinjski odpadek.
• Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih
oblasteh, zadolženih za ravnanje z odpadki.
Obvestilo glede prepovedi kopiranja ali reprodukcije
Pomnite, da je že samo posedovanje materiala, ki je bil digitalno kopiran ali reproduciran s pomočjo
optičnega bralnika, digitalnega fotoaparata ali druge naprave, lahko kaznivo dejanje.
• Elementi, ki jih je z zakonom prepovedano kopirati ali
reproducirati
Ne kopirajte ali reproducirajte bankovcev,
kovancev, vrednostnih papirjev, vladnih
obveznic, četudi so take kopije ali reprodukcije
označene z napisom »Vzorec«.
Kopiranje ali reprodukcija bankovcev, kovancev
ali vrednostnih papirjev, ki so v obtoku v tujih
državah, je prepovedano.
Brez predhodnega dovoljenja vlade je
prepovedano kopiranje ali reprodukcija
nerabljenih poštnih znamk in kartic, ki jih je
izdala vlada.
Kopiranje ali reprodukcija znamk, ki jih je izdala
vlada ter overjenih dokumentov, ki so določeni v
zakonu, je prepovedano.
• Opozorila glede nekaterih vrst kopiranja in razmnoževanja
Vlada je izdala opozorila glede kopiranja in
razmnoževanja vrednostnih papirjev zasebnih
podjetij (delnice, menice, čeki, darilni boni itd.),
kart za potniški promet ali kuponskih kart, razen
če podjetje potrebuje minimalno število kopij za
poslovno rabo. Prepovedano je tudi kopiranje ali
razmnoževanje potnih listov, ki jih izda vlada,
dovoljenj, ki jih izdajo javne agencije in zasebne
skupine, osebnih izkaznic ter kart, kot so
prepustnice in boni za hrano.
• Upoštevajte avtorske pravice
Kopiranje ali razmnoževanje avtorsko zaščitenih
ustvarjalnih del, kot so knjige, glasba, slike,
lesorezi, grafike, zemljevidi, risbe, filmi in
fotografije, urejajo narodni in mednarodni
zakoni o avtorskih pravicah. Izdelka ne
uporabljajte za izdelovanje nezakonitih kopij ali
za kršenje zakonov o avtorskih pravicah.
Odstranjevanje naprav za shranjevanje podatkov
Upoštevajte, da brisanje slik ali formatiranje pomnilniških kartic ali drugih naprav za shranjevanje
podatkov ne izbriše dokončno originalnih slikovnih podatkov. Izbrisane datoteke je včasih mogoče
pridobiti iz zavrženih naprav za shranjevanje s pomočjo komercialne programske opreme, pridobljeni
osebni podatki pa se lahko uporabijo zlonamerno. Uporabnik je sam odgovoren, da poskrbi za zasebnost
takih podatkov.
Preden zavržete napravo za shranjevanje podatkov ali prenesete lastništvo na drugo osebo, v
nastavitvenem meniju izberite Off (Izklop) za Location data (Lokacijski podatki) > Record location
data (Beleženje lokacijskih podatkov) (0 74) in izbrišite vse podatke s komercialno programsko
opremo za brisanje ali formatirajte napravo in jo nato popolnoma napolnite s slikami, ki ne vsebujejo
zasebnih informacij (na primer s slikami neba). Poskrbite tudi, da zamenjate vse slike, izbrane za
prednastavljen ročni način (0 104). Če želite izbrisati podatke o dnevnikih poti na spominski kartici,
izberite Location data (Lokacijski podatki) > Log list (Seznam dnevnikov) in izbrišite vse dnevnike, kot
je opisano na strani 78. Nastavitve Wi-Fi lahko ponastavite na privzete prednosti, tako da izberete Wi-Fi >
Network settings (Omrežne nastavitve) > Reset network settings (Ponastavi omrežne nastavitve) v
nastavitvenem meniju. Pazite, da se pri fizičnem uničevanju naprav za shranjevanje podatkov ne
poškodujete.
AVC Patent Portfolio License
TA IZDELAK IMA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO S STRANI UPORABNIKA ZA (i)
KODIRANJE VIDEO POSNETKOV V SKLADU S STANDARDOM AVC (»VIDEO AVC«) IN/ALI (ii) DEKODIRANJE VIDEO POSNETKOV
AVC, KI JIH JE UPORABNIK ZAKODIRAL ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO IN/ALI JIH JE PRIDOBIL PRI PONUDNIKU VIDEO
POSNETKOV, KI IMA LICENCO ZA POSREDOVANJE VIDEO POSNETKOV AVC. NOBENA LICENCA SE NE PODELI ALI VELJA ZA
NOBENEGA DRUGEGA UPORABNIKA. DODATNE INFORMACIJE LAHKO DOBITE PRI MPEG LA, L.L.C.
GLEJTE http://www.mpegla.com
xiii
Uporabljajte samo elektronsko dodatno opremo znamke Nikon
Nikonovi fotoaparati so narejeni po najvišjih standardih in vsebujejo kompleksna elektronska vezja. Samo
dodatna elektronska oprema znamke Nikon (vključno s polnilniki, baterijami, električnimi vmesniki in
dodatnimi bliskavicami), ki ima certifikat podjetja Nikon posebej za uporabo z Nikonovim digitalnim
fotoaparatom, je zasnovana tako, da deluje v skladu z zahtevami za delovanje in varnost.
Če uporabljate elektronske dodatke, ki niso znamke Nikon, lahko fotoaparat poškodujete in
razveljavite Nikonovo garancijo. Uporaba litij-ionskih baterij za polnjenje, ki so izdelki
drugih proizvajalcev in nimajo Nikonove holografske nalepke (prikazana na desni), lahko
povzroči nepravilno delovanje fotoaparata ali pa se baterije začnejo pregrevati, se vžgejo,
počijo ali začnejo puščati.
Več informacij o Nikonovi dodatni opremi dobite pri pooblaščenem lokalnem prodajalcu Nikonovih
izdelkov.
D
Uporabljajte samo Nikonovo dodatno opremo
Samo dodatna oprema znamke Nikon, ki jo je Nikon posebej certificiral za uporabo z Nikonovim
digitalnim fotoaparatom, je zasnovana tako, da deluje v skladu z zahtevami delovanja in varnosti. Z
UPORABO DODATNE OPREME DRUGIH PROIZVAJALCEV LAHKO FOTOAPARAT POŠKODUJETE, PA TUDI NIKONOVA GARANCIJA
POSTANE NEVELJAVNA.
A
Pred fotografiranjem pomembnih dogodkov
Pred fotografiranjem pomembnih dogodkov (kot so poroke ali izleti) naredite poskusni posnetek, da se
prepričate, ali fotoaparat pravilno deluje. Nikon ne odgovarja za poškodbe ali izgubo dobička zaradi
okvare fotoaparata.
A
Vseživljenjsko izobraževanje
Nikon je v sklopu »vseživljenjskega izobraževanja« obvezan k podpori in izobraževanju za izdelke.
Stalno posodobljene informacije najdete na naslednjih spletnih mestih:
• Za uporabnike v ZDA: http://www.nikonusa.com/
• Za uporabnike v Evropi in Afriki: http://www.europe-nikon.com/support/
• Za uporabnike v Aziji, Oceaniji in na Bližnjem vzhodu: http://www.nikon-asia.com/
Na teh spletnih straneh najdete posodobljene informacije o izdelkih, namige, odgovore na pogosta
vprašanja in splošna navodila o digitalni obdelavi fotografij in digitalni fotografiji. Dodatne informacije
so morda na voljo tudi pri predstavniku podjetja Nikon na vašem območju. Kontaktne naslove najdete
na naslednji spletni strani: http://imaging.nikon.com/
xiv
Lokacijski podatki
Dnevniki poti: Lokacijski podatki se bodo zabeležili ob zajemu slik, kadar je izbrana možnost On (Vklop) za
Location data (Lokacijski podatki) > Record location data (Beleženje lokacijskih podatkov) (0 74).
Če izberete Start (Začetek) za Location data (Lokacijski podatki) > Create log (Ustvari dnevnik) > Log
location data (Lokacijski podatki dnevnika) v nastavitvenem meniju (0 76), fotoaparat nadaljuje z
beleženjem lokacijskih podatkov, tudi ko je izklopljen. Radijski valovi, ki jih proizvaja naprava, lahko
vplivajo na medicinsko opremo in letalske navigacijske sisteme; v okoliščinah, ko je uporaba satelitskih
navigacijskih naprav prepovedana ali je omejena, na primer v bolnišnicah ali letalu, izberite Off (Izklop) za
Record location data (Beleženje lokacijskih podatkov) in izklopite fotoaparat.
Skupna raba lokacijskih podatkov: Upoštevajte, da je iz lokacijskih podatkov, shranjenih v dnevnikih poti ali
vključenih v slike, mogoče razbrati naslove in druge osebne podatke. Bodite previdni, ko dajete v skupno
rabo slike in dnevnike poti ali kadar jih objavljate na internetu oziroma drugih lokacijah, kjer si jih lahko
ogledajo tretje osebe. Glejte »Odstranjevanje naprav za shranjevanje podatkov« (0 xiii) za informacije o
brisanju lokacijskih podatkov, preden boste odstranili fotoaparat ali pomnilniške kartice.
Navigacija: Položaj, nadmorska višina in drugi lokacijski podatki, ki jih sporoča naprava, so samo približni in
niso uporabni za namene raziskave ali navigacije. Ko boste uporabljali fotoaparat med zunanjimi
aktivnostmi, kot je plezanje ali pohodništvo, imejte s sabo vedno ustrezne zemljevide ali druge
navigacijske naprave.
Omejitve uporabe: Funkcija lokacijskih podatkov morda ne bo delovala po pričakovanjih v nekaterih državah
ali regijah, vključno s Kitajsko in v bližini njene meje (od novembra 2013 naprej). Nekatere države, vključno
s Kitajsko, prepovedujejo nepooblaščeno uporabo satelitske navigacije in drugih naprav z lokacijskimi
podatki; preden odpotujete, povprašajte svojega potovalnega agenta, ambasade ali turistične zbornice
držav, ki jih nameravate obiskati. Kjer je uporaba prepovedana, izberite Off (Izklop) za Record location
data (Beleženje lokacijskih podatkov).
xv
Brezžične naprave
Za ta izdelek, ki vsebuje programsko opremo za šifriranje, razvito v Združenih državah Amerike, veljajo
predpisi na področju izvozne administracije v ZDA in ga morda ni dovoljeno izvoziti ali ponovno uvoziti v
katero koli državo, za katero so Združene države uvedle prepoved trgovanja. Prepoved trgovanja
trenutno velja za naslednje države: Kubo, Iran, Severno Korejo, Sudan in Sirijo.
xvi
Obvestila za stranke v Evropi
Nikon izjavlja, da je D5300 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi določili Direktive 1999/5/
ES. Izjavo o skladnosti lahko najdete na http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5300.pdf
Varnost
Čeprav je ena izmed prednosti te naprave, da omogoča prosto povezovanje za brezžično
izmenjavo podatkov kjer koli v svojem dosegu, lahko zaradi nezagotavljanja varnosti pride do:
• Kraje podatkov: zlonamerne tretje osebe lahko prestrežejo brezžične prenose in ukradejo uporabniška
imena, gesla in druge osebne podatke.
• Nepooblaščenega dostopa: nepooblaščeni uporabniki lahko dostopajo do omrežja in spremenijo
podatke ali izvedejo druga zlonamerna dejanja. Upoštevajte, da lahko zaradi same zasnove brezžičnih
omrežjih specializirani napadi omogočijo nepooblaščen dostop, tudi ko je zagotovljena varnost.
xvii
xviii
Uvod
Spoznavanje fotoaparata
Vzemite si nekaj trenutkov in spoznajte gumbe in prikaze fotoaparata. Priporočamo vam, da
to poglavje označite, da ga lahko vedno uporabite med branjem priročnika.
Ohišje fotoaparata
3 2 1
13
24
4
5
6
7
8
11
25
14
15
4
16
9
17
10
18
19
20
12
22
23
1 (Vrtljivi) gumb za izbiro načina.... 3
2 Stikalo za pogled v živo
Pogled v živo.....................24, 118
Videoposnetek .................27, 126
3 Gumb R (za informacije) ....... 6, 123
4 Ušesci za pas fotoaparata............11
5 Gumb E/N
Kompenzacija osvetlitve ..........92
Prilagajanje zaslonke...............87
Kompenzacija bliskavice.........93
6 Sprožilec ..........................................21
7 Stikalo za vklop/izklop ................... 2
8 Gumb za snemanje videoposnetka
..............................................28, 126
9 Infrardeči sprejemnik (spredaj) za
daljinski upravljalnik ML-L3
.......................................................70
10 Pomožna osvetlitev za AF
..............................................52, 185
Lučka samosprožilca ....................49
Lučka za zmanjšanje učinka rdečih
oči .......................................... 63, 65
11 Pokrovček ohišja
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Kontakti CPE
Vgrajena bliskavica ...................... 62
Zvočnik...............................................2
Oznaka goriščne ravnine (E).... 58
Gumb M/ Y
Način delovanja z bliskavico
............................................62, 64
Kompenzacija bliskavice ........ 93
Pokrov priključka
Gumb Fn
Uporaba gumba Fn................ 193
Oznaka za namestitev ................. 13
Gumb za sprostitev objektiva
....................................................... 18
Gumb s/E/# ............................... 45
Zaporedno fotografiranje...... 46
Samosprožilec........................... 49
Daljinsko upravljanje .............. 70
Zrcalo............................................. 243
26
27
28
29
30
21
23 (Bajonetni) nastavek za objektiv
................................................ 13, 58
24 Pokrov nastavka za dodatno
opremo
25 Nastavek za dodatno opremo (za
dodatno bliskavico) ................232
26 Stereo mikrofon ..........................128
27 Priključek za zunanji mikrofon
.....................................................129
28 Priključek USB in A/V
Povezava z računalnikom.....153
Povezava s tiskalnikom ........156
Povezava s televizorjem .......164
29 Priključek za dodatno opremo
.....................................................237
30 Mini priključek HDMI .................165
Uvod
1
1
7
8 9
10
2
11
12
3
4
13
14
15
16
5
17
21
20
18
19
6
1 Okular iskala........................ 4, 16, 50
2 Gumijasti nastavek okularja....... 50
3 Gumb G
Meniji ....................................8, 175
Obnovitev privzetih nastavitev
.................................................. 72
4 Infrardeči sprejemnik (zadaj) za
daljinski upravljalnik ML-L3
....................................................... 70
5 Prikazovalnik
Ogled nastavitev .........................6
Pogled v živo.................... 24, 118
Celozaslonsko predvajanje
......................................... 22, 135
6 Nastavek za stativ
7 Gumb za nastavljanje dioptrije
....................................................... 16
8 Gumb P
Spreminjanje nastavitev v
prikazu informacij................... 7
Ocenjevanje slik, retuširanje
fotografij, urejanje
videoposnetkov in izbiranje
slik za prenos v pametno
napravo.................................135
Obnovitev privzetih nastavitev
.................................................. 72
9 Gumb A/L
Uporaba gumba A (L)
......................................... 56, 194
Zaščita fotografij pred
brisanjem..............................143
10 (Vrtljivi) gumb za upravljanje
11 Gumb K
Predvajanje....................... 22, 135
12 Pokrov reže za pomnilniško
kartico ................................... 12, 17
13 Gumb J (V redu) ........................... 9
22
14 Večnamenski izbirnik ..................... 9
15 Gumb O
Brisanje slik med predvajanjem
..........................................22, 146
16 Lučka za dostop do pomnilniške
kartice..................................21, 118
17 Pokrovček električnega priključka
za dodatni električni priključek
.................................................... 239
18 Zatič na pokrovu predalčka za
baterije .................................. 12, 17
19 Pokrov predalčka za baterije
................................................ 12, 17
20 Gumb W/Q
Sličice........................................ 140
Pomanjšava med predvajanjem
................................................ 142
Pomoč ........................................... 8
21 Gumb X
Povečava med predvajanjem
................................................ 142
22 Zatič baterije............................ 12, 17
D
Zvočnik
Zvočnika ne postavljajte v bližino magnetnih naprav. Če tega previdnostnega ukrepa ne boste
upoštevali, lahko to vpliva na podatke, posnete na magnetnih napravah.
A
Stikalo za vklop/izklop
Zavrtite stikalo za vklop/izklop, kot je prikazano,
da vklopite fotoaparat.
2
Uvod
Zavrtite stikalo za vklop/izklop, kot je prikazano,
da izklopite fotoaparat.
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina
Fotoaparat nudi izbiro med temi načini delovanja za fotografiranje:
Načini P, S, A in M
Za polni nadzor nad nastavitvami fotoaparata
izberite te načine.
• P–Programski samodejni način (0 84)
• S–Samodejni program s prednostjo zaklopa (0 85)
• A–Prioriteta zaslonke (0 86)
• M–Ročni način (0 87)
Načini posebnih učinkov
Med fotografiranjem uporabljajte posebne
učinke.
• % Night vision (Nočni vid) (0 37)
• g Color sketch (Barvna skica) (0 38, 41)
• ' Toy camera effect (Učinek fotoaparata igrače)
(0 38, 42)
• ( Miniature effect (Učinek pomanjšanja) (0 38, 42)
• 3 Selective color (Izbirna barva) (0 39, 43)
• 1 Silhouette (Silhueta) (0 39)
• 2 High key (Visoka osvetljenost) (0 39)
• 3 Low key (Nizka osvetljenost) (0 40)
• ) HDR painting (HDR-slika) (0 40)
Samodejni načini
Te načine izberite za preprosto fotografiranje:
usmerite fotoaparat in pritisnite.
• i Auto (Samodejno) (0 19)
• j Auto (flash off) (Samodejno (brez bliskavice))
(0 19)
Scenski načini delovanja
Fotoaparat z (vrtljivim) gumbom za izbiro načina samodejno nastavi najboljše nastavitve za izbrano
sceno. Svojo izbiro prilagodite sceni, ki jo fotografirate.
• k Portrait (Portret) (0 31)
• m Sports (Šport) (0 32)
• l Landscape (Pokrajina) (0 31)
• n Close up (Bližnji posnetek) (0 32)
• p Child (Otrok) (0 31)
• h Druge scene (0 33)
Uvod
3
Iskalo
1
2
3
4
5
6
1 Mreža za kadriranje (prikazana,
kadar je pri nastavitvi po meri d2
izbrano On (Vklop)) ............ 188
2 Točke ostrenja ............................... 55
3 Okvirji območja AF.................16, 20
4 Opozorilo o skoraj prazni bateriji
....................................................... 17
5 Monokromatski kazalnik (prikazan
v načinu % ali ko je izbrana
funkcija Picture Control
Monochrome
(Monokromatsko) ali funkcija
Picture Control na osnovi
Monochrome
(Monokromatsko))..... 37, 111
6 Kazalnik odsotne pomnilniške
kartice .......................................... 12
7 Kazalnik izostritve...................21, 57
8 Kazalnik zaklepanja samodejne
osvetlitve (AE)............................ 91
9 Čas zaklopa .................................... 83
78
9
10
16
10 Zaslonka (število f)........................ 83
11 Kazalnik načina posebnih učinkov
....................................................... 37
12 Kazalnik več zaporednih
posnetkov z različnimi
nastavitvami.............................108
13 Število preostalih posnetkov .... 15
Število preostalih posnetkov do
zapolnitve predpomnilnika .... 47
Kazalnik snemanja nastavitve
beline .........................................104
Vrednost kompenzacije osvetlitve
....................................................... 92
Vrednost kompenzacije bliskavice
....................................................... 93
Občutljivost ISO.................... 67, 188
Kazalnik načina zajema
14 »K« (se pojavi, ko je v pomnilniku
prostora za več kot 1000
posnetkov).................................. 15
11 12
17
Iskalo
Odzivni čas in svetlost prikaza v iskalu sta lahko odvisna od temperature.
4
Uvod
19
20
21
15 Kazalnik pripravljenosti bliskavice
.......................................................23
16 Kazalnik prilagodljivega programa
.......................................................84
17 Kazalnik osvetljenosti...................87
Prikaz kompenzacije osvetlitve
.......................................................92
Elektronski daljinomer .............. 185
18 Kazalnik kompenzacije bliskavice
.......................................................93
19 Kazalnik kompenzacije osvetlitve
.......................................................92
20 Kazalnik samodejne občutljivosti
ISO .............................................. 180
21 Opozorilni kazalnik .................... 256
Opomba: Zaslon je za ponazoritev prikazan z vsemi kazalniki.
D
18
13 14 15
Prikazovalnik
Prikazovalnik lahko nagibate in obračate, kot je prikazano spodaj.
180°
90°
180°
Običajna uporaba
Prikazovalnik zložite na fotoaparat s prikaznim delom
navzven. Ta položaj priporočamo za običajno
fotografiranje.
Posnetki pod majhnim kotom
Posnetke v pogledu v živo kadrirajte s fotoaparatom
ob tleh.
Posnetki pod visokim kotom
Posnetke v pogledu v živo kadrirajte s fotoaparatom
nad glavo.
Avtoportreti
Uporabite za avtoportrete v pogledu v živo. Na
zaslonu je prikazana zrcalna slika tega, kar bo na
končni sliki.
D
Uporaba prikazovalnika
Prikazovalnik nežno obrnite znotraj prikazanih omejitev. Ne uporabljajte sile. Če ne upoštevate teh
varnostnih ukrepov, lahko poškodujete povezavo med prikazovalnikom in ohišjem fotoaparata. Če
želite zaščititi prikazovalnik, ko fotoaparata ne uporabljate, ga zložite nazaj na ohišje s prikaznim delom
proti fotoaparatu.
Uvod
5
Prikaz informacij
Ogled nastavitev: Za ogled prikaza informacij pritisnite gumb R.
Gumb R
1
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
2
19
3
4
5
6
7
20
21
22
24
1 Način delovanja za fotografiranje
i samodejno/
j samodejno (brez bliskavice)
.................................................. 19
Scenski načini delovanja........ 30
Način posebnih učinkov......... 37
Načini P, S, A in M ...................... 82
2 Zaslonka (število f) ....................... 83
Prikaz zaslonke.............................. 83
3 Čas zaklopa .................................... 83
Prikaz časa zaklopa....................... 83
4 Kazalnik več zaporednih
posnetkov z različnimi
nastavitvami............................. 108
5 Kazalnik zaklepanja samodejne
osvetlitve (AE)............................ 91
6 Kazalnik AF s samodejno izbiro
območja ...................................... 53
Kazalnik 3D-sledenja ................... 53
Točka ostrenja ............................... 55
7 Način proženja .............................. 45
8 Kazalnik povezave Eye-Fi.......... 204
23
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kazalnik povezave Wi-Fi............172
Kazalnik dnevnika poti ................ 77
Kazalnik satelitskega signala...... 75
Način zakasnjene osvetlitve.....189
Kazalnik večkratne osvetlitve
.....................................................100
Kazalnik natisa datuma .............190
Kazalnik zmanjšanja tresljajev
.............................................. 18, 181
Kazalnik upravljanja bliskavice
.....................................................192
Kazalnik kompenzacije bliskavice
za dodatne bliskavice.............235
Kazalnik »pisk«.............................187
Kazalnik stanja baterije ............... 17
Občutljivost ISO............................. 67
Prikaz občutljivosti ISO....... 67, 181
Kazalnik samodejne občutljivosti
ISO...............................................180
Količina več zaporednih
posnetkov z različnimi
nastavitvami za ADL ...............109
Opomba: Zaslon je za ponazoritev prikazan z vsemi kazalniki.
6
Uvod
21 Število preostalih posnetkov......15
Kazalnik snemanja nastavitve
beline......................................... 104
Kazalnik načina zajema
22 »k« (se pojavi, ko je v pomnilniku
prostora za več kot 1000
posnetkov) ..................................15
23 Kazalnik osvetljenosti...................87
Kazalnik kompenzacije osvetlitve
.......................................................92
Kazalnik napredka več posnetkov
z različnimi nastavitvami ...... 110
24 Ikona pomoči............................... 256
Spreminjanje nastavitev: Če želite spremeniti nastavitve na spodnjem delu
prikaza, pritisnite gumb P, nato z večnamenskim izbirnikom osvetlite
elemente in pritisnite J za ogled možnosti osvetljenega elementa.
Gumb P
1
14
1 Kakovost slike.................................59
2 Velikost slike...................................61
3 Samodejno z več zaporednimi
posnetki z različnimi
nastavitvami ............................ 109
4 HDR (visok dinamični razpon)....96
5 Aktivna osvetlitev D-Lighting ....94
2
3
4
5
6
7
13
12
11
10
9
8
Nastavitev beline........................ 101
Občutljivost ISO ............................ 67
Kompenzacija osvetlitve............. 92
Kompenzacija bliskavice............. 93
Način delovanja z bliskavico
.................................................63, 65
11 Merjenje.......................................... 90
6
7
8
9
10
12 Način delovanja z območjem AF
.............................................. 53, 120
13 Način delovanja z izostritvijo
.............................................. 51, 119
14 Picture Control.............................111
A
Izklop prikazovalnika
Če želite odstraniti informacije o fotografiranju s prikazovalnika, pritisnite gumb R ali pa do polovice
pritisnite sprožilec. Prikazovalnik se bo izklopil samodejno, če približno osem sekund ne izvedete
nobenega dejanja (za informacije o tem, kako dolgo naj prikazovalnik ostane vklopljen, glejte Auto off
timers (Časovnik za samodejni izklop) na strani 186).
Uvod
7
Meniji fotoaparata: pregled
Do večine možnosti za fotografiranje, predvajanje in
nastavitve lahko dostopate iz menijev fotoaparata. Za
ogled menijev pritisnite gumb G.
Gumb G
Zavihki
Izberite med naslednjimi meniji:
•
•
•
•
D: Predvajanje (0 175)
C: Fotografiranje (0 177)
A: Nastavitve po meri (0 182)
B: Nastavitve (0 195)
•
•
N: Retuširanje (0 205)
m/O: Recent settings (Nedavne nastavitve) ali My
Menu (Moj meni) (privzeto na Recent settings
(Nedavne nastavitve); 0 222)
Trenutne nastavitve so prikazane z ikonami.
Možnosti menija
Možnosti v trenutnem meniju.
d
Opis trenutno zbrane možnosti ali menija lahko prikažete s
pritiskom gumba W (Q). Za premikanje po prikazu pritisnite 1
ali 3. Znova pritisnite W (Q), da se vrnete na prikaz menijev.
Gumb W (Q)
8
Uvod
❚❚ Uporaba menijev fotoaparata
Po menijih fotoaparata se lahko pomikate z večnamenskim izbirnikom in gumbom J.
Pomik kazalca gor
Gumb J: izbira osvetljenega elementa
Izbira osvetljenega elementa ali
prikaz podmenija
Preklic in vrnitev na prejšnji
meni
Pomik kazalca dol
Za premikanje po menijih upoštevajte naslednja navodila.
1
Prikažite menije.
Za prikaz menijev pritisnite gumb G.
Gumb G
2
Osvetlite ikono trenutnega menija.
Pritisnite 4, da boste osvetlili ikono trenutnega
menija.
3
Izberite meni.
Za izbiro želenega menija pritisnite 1 ali 3.
Uvod
9
4
Premaknite kazalec na izbrani meni.
Pritisnite 2, da boste kazalec premaknili na izbrani
meni.
5
Osvetlite element menija.
Za osvetlitev elementa menija pritisnite 1 ali 3.
6
Prikažite možnosti.
Za prikaz možnosti izbranega elementa menija
pritisnite 2.
7
Osvetlite možnost.
Za osvetlitev možnosti pritisnite 1 ali 3.
8
Izberite osvetljeni element.
Za izbiro osvetljenega elementa pritisnite J. Če
elementa ne želite izbrati, za izhod pritisnite gumb
G.
Opombe:
• Elementi menija, ki so prikazani sivo, trenutno niso na voljo.
• Pritisk 2 ima na splošno isti učinek kot pritisk J, vendar je v nekaterih primerih izbira
mogoča samo s pritiskom J.
• Za izhod iz menijev in vrnitev v način delovanja za fotografiranje pritisnite sprožilec do
polovice (0 21).
10
Uvod
Prvi koraki
Preden vstavite ali odstranite baterijo ali pomnilniško kartico, fotoaparat izklopite.
1
Namestite pas.
Namestite pas, kot je prikazano. Ponovite še za drugo ušesce.
2
Napolnite baterijo.
Če je priložen adapter za vtič, dvignite električni vtič in povežite adapter za vtič, kot je
prikazano spodaj na levi. Prepričajte se, da je vtič povsem vstavljen. Vstavite baterijo
in priklopite polnilnik. Izpraznjena baterija se popolnoma napolni v približno eni uri in
50 minutah.
Polnjenje baterije
Polnjenje končano
D
Med polnjenjem
Med polnjenjem ne premikajte polnilnika in se ne dotikajte baterije. Če tega previdnostnega ukrepa ne
boste upoštevali, se lahko v redkih primerih zgodi, da bo polnilnik prikazal, da je polnjenje končano,
čeprav je baterija šele delno napolnjena. Baterijo odstranite in znova vstavite, da ponovno začnete
polnjenje.
Uvod
11
3
Vstavite baterijo in pomnilniško kartico.
Vstavite baterijo obrnjeno tako, kot je prikazano, in z baterijo držite oranžni zatič baterije
potisnjen na stran. Zatič zaklene baterijo na mestu, ko je popolnoma vstavljena.
Zatič baterije
16GB
Pomikajte pomnilniško kartico, dokler se ne zaskoči na mesto.
Stikalo za zaščito pred pisanjem
Pomnilniške kartice SD so opremljene s stikalom za zaščito pred
pisanjem, ki preprečuje neželeno izgubo podatkov. Ko je stikalo v
položaju »lock«, pomnilniške kartice ne morete formatirati in
fotografij ne morete brisati ali snemati (če poskušate sprožiti zaklop,
se zasliši pisk). Če želite odkleniti pomnilniško kartico, prestavite
stikalo v položaj »write«.
D
B
16G
A
Stikalo za zaščito pred pisanjem
Pomnilniške kartice
• Po uporabi so lahko pomnilniške kartice vroče. Ko pomnilniške kartice odstranjujete iz fotoaparata,
bodite zelo previdni.
• Preden vstavite ali odstranite pomnilniško kartico, fotoaparat izklopite. Med formatiranjem,
snemanjem, brisanjem ali kopiranjem podatkov v računalnik iz fotoaparata ne smete odstraniti
pomnilniških kartic, fotoaparata ne smete izklopiti, prav tako pa ne smete odstraniti ali odklopiti vira
napajanja. Če teh varnostnih ukrepov ne boste upoštevali, lahko izgubite podatke ali poškodujete
fotoaparat ali kartico.
• Polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti.
• Kartic ne upogibajte, mečite na tla ali izpostavljajte fizični sili.
• Na ohišju kartice ne uporabljate sile. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
poškodbe kartice.
• Ne izpostavljajte vodi, vročini, visoki vlagi ali neposredni sončni svetlobi.
• Ne formatirajte pomnilniških kartic v računalniku.
12
Uvod
4
Pritrdite objektiv.
Ko je objektiv ali pokrovček ohišja odstranjen, pazite, da v fotoaparat ne pride prah.
Odstranite pokrovček
ohišja fotoaparata
Odstranite zadnji
pokrovček objektiva
Oznaka za namestitev (fotoaparat)
Poravnajte oznaki za
namestitev
Oznaka za namestitev (objektiv)
Obračajte objektiv, kot je prikazano, dokler se ne zaskoči.
Pred fotografiranjem morate odstraniti pokrovček
objektiva.
Uvod
13
5
Odprite prikazovalnik.
Odprite prikazovalnik, kot je prikazano. Ne uporabljajte sile.
6
Vklopite fotoaparat.
Prikaže se pogovorno okno za izbiro jezika.
A
Objektivi z gumbom ohišja zložljivega objektiva
Preden boste uporabili fotoaparat, odklenite in
podaljšajte obroč za zoom. S pridržanim gumbom
ohišja zložljivega objektiva (q) vrtite obroč za zoom,
kot je prikazano (w).
Gumb ohišja zložljivega
objektiva
Slik ni mogoče posneti, ko je objektiv zložen; če se
prikaže sporočilo o napaki zaradi tega, ker ste
fotoaparat vklopili z zloženim objektivom, vrtite
obroč za zoom, dokler to sporočilo ni več prikazano.
14
Uvod
7
Izberite jezik in nastavite uro fotoaparata.
Z večnamenskim izbirnikom in gumbom J
izberite jezik in nastavite uro fotoaparata.
Pomik kazalca gor
Gumb J: izbira
osvetljenega
elementa
Izbira osvetljenega
elementa ali prikaz
podmenija
Pomik kazalca dol
q
w
Izberite jezik
r
Izberite časovni pas
Izberite obliko zapisa
datuma
t
Izberite možnost za
poletni čas
8
e
Nastavite datum in čas
(upoštevajte, da
fotoaparat uporablja
24-urno obliko zapisa
časa)
Preverite stanje napolnjenosti baterije in število preostalih posnetkov.
Pritisnite gumb R in preverite stanje napolnjenosti baterije in
število preostalih posnetkov. V primeru števila preostalih
posnetkov so vrednosti nad 1000 prikazane v tisočicah, kar je
označeno s črko »k«.
Gumb R
Stanje baterije (0 17)
Število preostalih
posnetkov
Uvod
15
9
Izostrite iskalo.
Odstranite pokrovček objektiva in vrtite gumb za
nastavljanje dioptrije, dokler okvirji območja AF niso
dobro izostreni. Če premikate krmilni element in
imate oko prislonjeno na iskalo, pazite, da se s prstom
ali nohtom ne dregnete v oko.
Okvirji območja AF
Iskalo ni izostreno
Iskalo je izostreno
D
Polnjenje baterije
Preberite in upoštevajte opozorila ter previdnostne ukrepe na straneh viii–x in 245–247 tega priročnika.
Baterijo polnite v notranjih prostorih, kadar je temperatura okolja med 5 °C–35 °C. Ne uporabljajte
baterije pri temperaturah okolja pod 0 °C ali nad 40 °C. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa,
lahko pride do poškodbe ali slabšega delovanja baterije. Zmogljivost baterije se lahko zmanjša in čas
polnjenja podaljša, če je temperatura baterije med 0 °C in 15 °C ali med 45 °C in 60 °C. Baterija se ne bo
polnila, če je njena temperatura pod 0 °C ali nad 60 °C. Če lučka CHARGE hitro utripa (približno osemkrat
na sekundo), preverite, ali je temperatura znotraj pravilnega območja, in nato odklopite polnilnik ter
odstranite baterijo in jo ponovno vstavite. Če s tem težave na odpravite, baterijo takoj nehajte
uporabljati ter jo skupaj s polnilnikom odnesite prodajalcu ali pooblaščenemu servisnemu zastopniku
družbe Nikon.
Polnilnik uporabljajte le z združljivimi baterijami. Kadar ga ne uporabljate, ga izvlecite.
16
Uvod
A
Stanje baterije
Stanje baterije je vidno v prikazu informacij (če je baterija skoraj prazna, bo
prikazano tudi opozorilo v iskalu). Če se prikaz informacij ne pokaže, ko je
pritisnjen gumb R, je baterija izpraznjena in jo morate napolniti.
Prikaz informacij
L
K
Iskalo
—
d
Baterija je delno izpraznjena.
Baterija je skoraj prazna. Pripravite nadomestno polno
baterijo ali se pripravite na polnitev baterije.
H
d
(utripa)
(utripa)
Baterija je prazna. Napolnite baterijo.
H
—
Opis
Baterija je povsem napolnjena.
A
Odstranjevanje baterije
Če želite odstraniti baterijo, izklopite fotoaparat in odprite pokrov
predalčka za baterije. Potisnite zatič baterije v smeri, ki jo kaže puščica, da
sprostite baterijo, nato jo ročno vzemite ven.
A
Formatiranje pomnilniških kartic
Če zdaj prvikrat uporabljate pomnilniško kartico v tem fotoaparatu ali če je
že bila formatirana v drugi napravi, v nastavitvenem meniju izberite Format
memory card (Formatiranje pomnilniške kartice) in sledite navodilom
na zaslonu, da kartico formatirate (0 196). Upoštevajte, da s tem trajno
zbrišete vse podatke na kartici. Preden formatirate kartico, prekopirajte vse
fotografije in druge podatke, ki jih želite obdržati, v računalnik.
Odstranjevanje pomnilniških kartic
Ko se prepričate, da je lučka za dostop do pomnilniške kartice ugasnjena,
izklopite fotoaparat, odprite pokrov reže za pomnilniško kartico in
pritisnite kartico noter, da jo izvržete (q). Nato lahko kartico ročno
odstranite (w).
16GB
A
Uvod
17
A
Stikala A-M, M/A-M in A/M-M
Če uporabljate samodejno ostrenje z objektivom, ki ima stikalo za izbiro
načina delovanja A-M, potisnite stikalo na A (če ima objektiv stikalo M/A-M ali A/
M-M, izberite M/A ali A/M). Za informacije o drugih objektivih, ki jih je mogoče
uporabljati s tem fotoaparatom, glejte stran 226.
A
Zmanjšanje tresljajev (VR)
Zmanjšanje tresljajev lahko omogočite, tako da izberete možnost On (Vklop)
za Optical VR (Optično VR) v meniju za fotografiranje (0 181), če fotoaparat
podpira to funkcijo, ali tako da pomaknete stikalo za zmanjšanje tresljajev
objektiva na ON, če ima objektiv stikalo za zmanjšanje tresljajev. Kazalnik
zmanjšanja tresljajev se pojavi v prikazu informacij, ko je vklopljeno
zmanjšanje tresljajev.
A
Odstranjevanje objektiva
Preden odstranite ali zamenjate objektiv, izklopite fotoaparat. Objektiv
odstranite, tako da pritisnete in zadržite gumb za sprostitev objektiva (q) ter
zavrtite objektiv v smeri urinega kazalca (w). Ko objektiv odstranite,
ponovno namestite pokrovček objektiva in pokrovček ohišja fotoaparata.
A
Kako zložiti objektive z gumbom ohišja zložljivega objektiva
Če želite zložiti objektiv, ko fotoaparata ne uporabljate, držite gumb ohišja
zložljivega objektiva (q) in zavrtite obroč za zoom v položaj »L« (zaklenjeno),
kot je prikazano (w). Objektiv zložite, preden ga odstranite s fotoaparata.
Bodite previdni, da pri nameščanju ali odstranjevanju objektiva ne pritisnete
gumba ohišja zložljivega objektiva.
A
Ura fotoaparata
Ura fotoaparata je manj natančna od večine običajnih ur. Redno jo primerjajte s točnejšimi viri časa in
jo po potrebi ponastavite.
A
Baterija za uro
Uro fotoaparata napaja ločen, obnovljiv vir energije, ki se po potrebi polni, ko namestite glavno baterijo.
V treh dneh polnjenja se ura napolni za približno mesec. Če se ob vklopu fotoaparata prikaže sporočilo,
ki opozarja, da ura ni nastavljena, je baterija za uro izpraznjena in se je ura ponastavila. Nastavite uro na
pravilni čas in datum.
18
Uvod
Načina osnovnega
fotografiranja (i in j)
V tem razdelku je opisano, kako fotografirate in snemate v načinih i
in j, samodejnih osnovnih načinih, v katerih večino nastavitev
nadzira fotoaparat glede na pogoje fotografiranja in snemanja.
Preden nadaljujte, vklopite fotoaparat in obrnite (vrtljivi)
gumb za izbiro načina na i ali j (ta načina se razlikujeta
samo v tem, da se bliskavica ne sproži v načinu j).
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina
Fotografiranje z iskalom
Fotografiranje
0 20
Ogled fotografij
0 22
Brisanje fotografij
0 22
Fotografiranje
0 24
Ogled fotografij
0 26
Brisanje fotografij
0 26
Snemanje videoposnetkov
0 27
Ogled videoposnetkov
0 28
Brisanje videoposnetkov
0 29
Pogled v živo
Načina osnovnega fotografiranja (i in j)
19
Kadriranje fotografij v iskalu
1
Pripravite fotoaparat.
Ko fotografije kadrirate v iskalu, primite z
desno roko ročaj, z levo pa ohišje
fotoaparata ali objektiv.
Ko kadrirate fotografije v pokončni usmerjenosti (portret), držite
fotoaparat tako, kot je prikazano na desni.
2
Kadrirajte fotografijo.
Kadrirajte fotografijo v iskalu, tako da bo glavni motiv
v okvirjih območja AF.
Okvirji območja AF
A
Uporaba objektiva za zoom
Pred izostritvijo zavrtite obroč za zoom, da prilagodite goriščno
razdaljo, in kadrirajte fotografijo. Z obročkom za zoom optično
povečajte motiv, tako da zapolni večji del kadra, ali pa ga
pomanjšajte, da povečate območje, ki bo vidno na končni fotografiji
(izberite daljšo goriščno razdaljo na lestvici goriščne razdalje
objektiva, da predmet povečate, in krajšo goriščno razdaljo, da ga
pomanjšate).
Povečava
Obroč za zoom
Pomanjšava
Če je objektiv opremljen z gumbom ohišja zložljivega objektiva
(0 14), ga pridržite, medtem ko vrtite obroč za zoom, dokler objektiv
ni izvlečen in sporočilo na desni ni več prikazano. Nato prilagodite
zoom z obročem za zoom.
20
Načina osnovnega fotografiranja (i in j)
3
Pritisnite sprožilec do polovice.
Za izostritev pritisnite sprožilec do polovice (če je
motiv slabo osvetljen, se lahko aktivira bliskavica in
zasveti pomožna osvetlitev za AF). Ko je operacija
izostritve končana, se zasliši pisk (morda ne bo piska,
če se motiv premika) in v iskalu se pojavita aktivna
točka ostrenja in kazalnik izostritve (I).
Točka ostrenja
Kazalnik izostritve
Opis
I
Motiv je izostren.
Fotoaparat ne more izostriti slike s
I (utripa)
samodejnim ostrenjem. Glejte stran 52.
Kazalnik
izostritve
4
Kapaciteta
predpomnilnika
Fotografirajte.
Mirno pritisnite sprožilec do konca, da posnamete
fotografijo. Lučka za dostop do pomnilniške kartice
zasveti in fotografija se za nekaj sekund prikaže na
zaslonu. Dokler lučka ne preneha svetiti in dokler
snemanje ni zaključeno, ne izvrzite pomnilniške kartice iz
fotoaparata, niti ne odstranite in ne prekinite vira
napajanja.
Lučka za dostop do
pomnilniške kartice
A
Sprožilec
Fotoaparat ima dvostopenjski sprožilec. Ko pritisnete sprožilec do polovice, fotoaparat ostri sliko. Za
fotografiranje pritisnite sprožilec do konca.
Izostritev: pritisnite do polovice
Fotografirajte: pritisnite do konca
Če pritisnite sprožilec do polovice, prav tako prekinete predvajanje in pripravite fotoaparat za takojšnjo
uporabo.
Načina osnovnega fotografiranja (i in j)
21
Ogled fotografij
Če pritisnete K, se bo na prikazovalniku pokazala slika.
Gumb K
Za ogled dodatnih slik pritisnite 4 ali 2.
Brisanje neželenih slik
Prikažite fotografijo, ki jo želite izbrisati.
Gumb K
Pritisnite O; prikazalo se bo potrditveno pogovorno
okno.
Gumb O
Za izbris slike znova pritisnite gumb O.
22
Načina osnovnega fotografiranja (i in j)
A
Časovnik stanja pripravljenosti
Iskalo in prikaz informacij se ugasneta, če se nič ne zgodi približno osem sekund, da se zmanjša poraba
energije iz baterije. Pritisnite sprožilec do polovice, da znova aktivirate zaslon. Sami lahko določite, po
kolikem času naj časovnik stanja pripravljenosti samodejno poteče, in sicer z nastavitvijo po meri c2
(Auto off timers (Časovniki za samodejni izklop); 0 186).
Merilniki osvetlitve so
vključeni
Merilniki osvetlitve so
izključeni
Merilniki osvetlitve so
vključeni
A
Vgrajena bliskavica
Če je potrebna dodatna svetloba za pravilno osvetlitev v načinu i, se bo
ob pritisku sprožilca do polovice samodejno dvignila vgrajena bliskavica
(0 62). Če je bliskavica dvignjena, lahko fotografirate šele, ko se prikaže
kazalnik pripravljenosti bliskavice (M). Če se kazalnik pripravljenosti
bliskavice ne prikaže, to pomeni, da se bliskavica trenutno polni; za
trenutek sprostite sprožilec in poskusite znova.
Če bliskavice ne uporabljate, jo zaprite – narahlo jo pritisnite navzdol,
dokler se ne zaskoči.
Načina osnovnega fotografiranja (i in j)
23
Kadriranje fotografij na prikazovalniku
1
Obrnite stikalo za pogled v živo.
Pogled skozi objektiv bo prikazan na zaslonu
fotoaparata (pogled v živo).
Stikalo za pogled v živo
2
Pripravite fotoaparat.
Z desno roko primite ročaj, z levo pa
ohišje fotoaparata ali objektiv.
Ko kadrirate fotografije v pokončni usmerjenosti (portret), držite
fotoaparat tako, kot je prikazano na desni.
3
Ostrite.
Pritisnite sprožilec do polovice. Točka ostrenja utripa v
zeleni barvi, medtem ko fotoaparat ostri. Če lahko
fotoaparat ostri, se bo točka ostrenja prikazala v zeleni
barvi; če fotoaparat ne more ostriti, bo točka ostrenja
utripala v rdeči barvi.
24
Načina osnovnega fotografiranja (i in j)
Točka ostrenja
4
Posnemite sliko.
Pritisnite sprožilec do konca. Prikazovalnik se izklopi in
med snemanjem sveti lučka za dostop do pomnilniške
kartice. Dokler lučka ne preneha svetiti in dokler
snemanje ni zaključeno, ne izvrzite pomnilniške kartice iz
fotoaparata, niti ne odstranite in ne prekinite vira
napajanja. Ko bo snemanje končano, se bo fotografija
prikazala na zaslonu za nekaj sekund. Obrnite stikalo
za pogled v živo, da končate pogled v živo.
Lučka za dostop do pomnilniške
kartice
A
Samodejni izbor scene (samodejni izbirnik scene)
Če ste v načinu i ali j izbrali pogled v živo, fotoaparat samodejno analizira
motiv in izbere ustrezni način delovanja za fotografiranje, ko je omogočeno
samodejno ostrenje. Izbrani način je prikazan na zaslonu.
Portrait
c (Portret)
Landscape
d (Pokrajina)
Close up (Bližnji
e posnetek)
Night portrait
f (Nočni portret)
Portretni motivi ljudi
Pokrajine in mesta
Motivi, ki so blizu fotoaparata
Portretni motivi, kadrirani na temnem ozadju
Auto
Z (Samodejno)
Auto (flash off)
Motivi, primerni za način i ali j, ki ne spadajo v zgornje kategorije
b (Samodejno
(brez bliskavice))
A
Pogled v živo
Za informacije o fotografiranju med pogledom v živo glejte stran 118.
Načina osnovnega fotografiranja (i in j)
25
Ogled fotografij
S pritiskom K prikažete sliko na zaslonu.
Gumb K
Za ogled dodatnih slik pritisnite 4 ali 2.
Brisanje neželenih slik
Prikažite fotografijo, ki jo želite izbrisati.
Gumb K
Pritisnite O; prikazalo se bo potrditveno pogovorno
okno.
Gumb O
Znova pritisnite gumb O, da sliko izbrišete.
26
Načina osnovnega fotografiranja (i in j)
Snemanje videoposnetkov
Videoposnetke lahko snemate med pogledom v živo.
1
Obrnite stikalo za pogled v živo.
Pogled skozi objektiv je prikazan na zaslonu.
Stikalo za pogled v živo
2
Pripravite fotoaparat.
Z desno roko primite ročaj, z levo pa
ohišje fotoaparata ali objektiv.
3
Ostrite.
Pritisnite sprožilec do polovice za izostritev.
Točka ostrenja
Načina osnovnega fotografiranja (i in j)
27
4
Začnite snemati.
Za začetek snemanja pritisnite gumb za snemanje
videoposnetka. Razpoložljivi snemalni čas in kazalnik snemanja
sta prikazana na zaslonu.
Gumb za snemanje
videoposnetka
Kazalnik snemanja
Preostali čas
5
Končajte snemanje.
Znova pritisnite gumb za snemanje videoposnetka, da končate
snemanje. Obrnite stikalo za pogled v živo, da končate pogled v
živo.
Ogled videoposnetkov
Za začetek predvajanja pritisnite K in se nato
premikajte po slikah, dokler ne najdete videoposnetka
(označen z ikono 1). Pritisnite J za začetek
predvajanja in nato pritisnite 1 ali K, da končate
predvajanje. Za več informacij glejte stran 130.
Gumb K
D
Snemanje videoposnetkov
Za več informacij o snemanju videoposnetkov glejte stran 126.
28
Načina osnovnega fotografiranja (i in j)
Brisanje neželenih videoposnetkov
Prikažite videoposnetek, ki ga želite izbrisati
(videoposnetki si označeni z ikonami 1).
Gumb K
Pritisnite O; prikazalo se bo potrditveno pogovorno
okno.
Gumb O
Za izbris videoposnetka znova pritisnite gumb O.
Načina osnovnega fotografiranja (i in j)
29
Prilagajanje nastavitev motivu ali
situaciji (scenski način delovanja)
Fotoaparat omogoča izbiro scenskih načinov delovanja. Izbira scenskega načina delovanja
samodejno nastavi najboljše nastavitve za izbrano sceno, da boste lahko ustvarjalno
fotografirali že samo tako, da izberete način, kadrirate sliko in fotografirate, kot je opisano na
strani 19.
Naslednje scene lahko izberete z (vrtljivim)
gumbom za izbiro načina.
k Portrait (Portret)
l Landscape (Pokrajina)
p Child (Otrok)
m Sports (Šport)
n Close up (Bližnji posnetek)
Naslednje scene lahko izberete, tako da zavrtite (vrtljivi) gumb za izbiro načina na h in vrtite (vrtljivi)
gumb za upravljanje, dokler se na prikazovalniku ne pojavi želena scena.
o Night Portrait (Nočni portret)
r Night Landscape (Nočna pokrajina)
s Party/Indoor (Zabava/V hiši)
t Beach/Snow (Plaža/Sneg)
u Sunset (Sončni zahod)
v Dusk/Dawn (Mrak/Zora)
w Pet Portrait (Portret živali)
x Candlelight (Svetloba sveč)
y Blossom (Cvetje)
z Autumn Colors (Jesenske barve)
0 Food (Hrana)
30
Prilagajanje nastavitev motivu ali situaciji (scenski način delovanja)
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina
Naslednje scene lahko izberete z (vrtljivim) gumbom za
izbiro načina:
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina
k Portrait (Portret)
Uporabite za fotografiranje portretov z
mehkimi, naravnimi toni kože. Če je motiv
daleč od ozadja ali če uporabljate teleobjektiv,
se podrobnosti v ozadju omehčajo, da v
kompoziciji ustvarijo občutek globine.
l Landscape (Pokrajina)
Za ustvarjanje slikovitih posnetkov pokrajine
pri dnevni svetlobi.
A
Opomba:
Vgrajena bliskavica in pomožna osvetlitev za
AF se ugasneta.
p Child (Otrok)
Uporabite za spontane slike otrok. Obleka in
podrobnosti ozadja so upodobljene živo, kožni
toni pa so mehki in naravni.
Prilagajanje nastavitev motivu ali situaciji (scenski način delovanja)
31
m Sports (Šport)
Kratki časi zaklopa zamrznejo premikanje in
tako ustvarijo dinamične športne posnetke, na
katerih glavni motiv jasno izstopa.
A
Opomba:
Vgrajena bliskavica in pomožna osvetlitev za
AF se ugasneta.
n Close up (Bližnji posnetek)
Za bližnje posnetke cvetlic, žuželk in majhnih
predmetov (za izostritev bližinskih posnetkov
lahko uporabite makro objektiv).
32
Prilagajanje nastavitev motivu ali situaciji (scenski način delovanja)
Druge scene
Naslednje scene lahko izberete, tako da zavrtite (vrtljivi) gumb za izbiro načina na h in
vrtite (vrtljivi) gumb za upravljanje, dokler se na prikazovalniku ne pojavi želena scena.
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina
(Vrtljivi) gumb za
upravljanje
Prikazovalnik
o Night Portrait (Nočni portret)
Za naravno razmerje med glavnim motivom in
ozadjem pri portretih, posnetih pri slabi
osvetlitvi.
r Night Landscape (Nočna pokrajina)
Zmanjšajte šum in nenaravne barve, ko
fotografirate nočne pokrajine, vključno s
cestno razsvetljavo in neonskimi napisi.
A
Opomba:
Vgrajena bliskavica in pomožna osvetlitev za
AF se ugasneta.
Prilagajanje nastavitev motivu ali situaciji (scenski način delovanja)
33
s Party/Indoor (Zabava/V hiši)
Zajemite učinke razsvetljave ozadja v zaprtih
prostorih. Uporabite za zabave in druge scene
v zaprtih prostorih.
t Beach/Snow (Plaža/Sneg)
Zajemite svetlost sončnih vodnih površin,
snega ali mivke.
A
Opomba:
Vgrajena bliskavica in pomožna osvetlitev za
AF se ugasneta.
u Sunset (Sončni zahod)
Ohrani globoke barvne odtenke sončnega
vzhoda in zahoda.
A
Opomba:
Vgrajena bliskavica in pomožna osvetlitev za
AF se ugasneta.
34
Prilagajanje nastavitev motivu ali situaciji (scenski način delovanja)
v Dusk/Dawn (Mrak/Zora)
Ohrani barve pri šibki naravni svetlobi pred
zoro ali po sončnem zahodu.
A
Opomba:
Vgrajena bliskavica in pomožna osvetlitev za
AF se ugasneta.
w Pet Portrait (Portret živali)
Uporabite za portrete aktivnih živali.
A
Opomba:
Pomožna osvetlitev za AF se ugasne.
x Candlelight (Svetloba sveč)
Za fotografije, posnete pri svetlobi sveč.
A
Opomba:
Vgrajena bliskavica se ugasne.
Prilagajanje nastavitev motivu ali situaciji (scenski način delovanja)
35
y Blossom (Cvetje)
Uporabite za polja rož, cvetoče sadovnjake in
druge pokrajine, kjer so velike površine cvetov.
A
Opomba:
Vgrajena bliskavica se ugasne.
z Autumn Colors (Jesenske barve)
Zajame sijoče rdeče in rumene odtenke
jesenskih listov.
A
Opomba:
Vgrajena bliskavica se ugasne.
0 Food (Hrana)
Uporabite za slikovite fotografije hrane.
A
Opomba:
Če želite fotografirati z bliskavico, pritisnite
gumb M (Y), da jo boste dvignili (0 64).
A
Preprečevanje zameglitve
Če želite preprečiti zameglitev, ki jo povzroča tresenje fotoaparata pri dolgih časih zaklopa, uporabite
stativ.
36
Prilagajanje nastavitev motivu ali situaciji (scenski način delovanja)
Posebni učinki
Pri snemanju slik lahko uporabljate posebne učinke.
% Night Vision (Nočni vid)
g Color Sketch (Barvna skica)
Toy Camera Effect (Učinek
fotoaparata igrače)
Miniature Effect (Učinek
(
pomanjšanja)
Selective Color (Izbirna
3
barva)
'
1 Silhouette (Silhueta)
High Key (Visoka
2
osvetljenost)
Low Key (Nizka
3
osvetljenost)
) HDR Painting (HDR-slika)
Naslednje učinke lahko izberete, tako da zavrtite (vrtljivi) gumb za izbiro načina na q in
zavrtite (vrtljivi) gumb za upravljanje, dokler se na prikazovalniku ne pojavi želena možnost.
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina
(Vrtljivi) gumb za
upravljanje
Prikazovalnik
% Night Vision (Nočni vid)
Uporabite v temnih pogojih za snemanje
monokromatskih slik pri visoki občutljivosti
ISO.
A
Opomba
Na slikah se lahko pojavi šum v obliki naključno
razporejenih svetlih slikovnih točk, meglice ali
črt. Samodejno ostrenje je na voljo samo v
pogledu v živo; če fotoaparat ne more ostriti,
lahko uporabite ročno ostrenje. Vgrajena
bliskavica in pomožna osvetlitev za AF se
ugasneta.
Posebni učinki
37
g Color Sketch (Barvna skica)
Fotoaparat zazna in obarva obrise za učinek
barvne skice. Učinek lahko prilagodite med
pogledom v živo (0 41).
A
Opomba
Videoposnetki, posneti v tem načinu, se
predvajajo kot diaprojekcija iz niza posameznih
slik.
' Toy Camera Effect (Učinek fotoaparata igrače)
Ustvarite fotografije in videoposnetke, ki so
videti, kot bi bili posneti s fotoaparatom igračo.
Učinek lahko prilagodite med pogledom v živo
(0 42).
( Miniature Effect (Učinek pomanjšanja)
Ustvarite fotografije, ki so videti kot slike
dioram. Učinek daje najboljše rezultate pri
fotografiranju z visoke točke. Videoposnetki z
učinkom pomanjšanja se predvajajo z visoko
hitrostjo in stisnejo približno 45 minut
posnetka pri 1920 × 1080/30p v
videoposnetek, ki se predvaja v približno treh
minutah. Učinek lahko prilagodite med
pogledom v živo (0 42).
A
Opomba
Med snemanjem videoposnetka se ne zabeleži
zvok. Vgrajena bliskavica in pomožna
osvetlitev za AF se ugasneta.
38
Posebni učinki
3 Selective Color (Izbirna barva)
Vse barve razen izbranih se posnamejo v črnobeli tehniki. Učinek lahko prilagodite med
pogledom v živo (0 43).
A
Opomba
Vgrajena bliskavica se ugasne.
1 Silhouette (Silhueta)
Silhuetni motivi na svetlem ozadju.
A
Opomba
Vgrajena bliskavica se ugasne.
2 High Key (Visoka osvetljenost)
To možnost uporabite, da pri svetlih prizorih
ustvarite svetle slike, ki se zdijo polne svetlobe.
A
Opomba
Vgrajena bliskavica se ugasne.
Posebni učinki
39
3 Low Key (Nizka osvetljenost)
Uporabite pri temnih scenah, da ustvarite
temačne slike z nizko osvetljenostjo in
poudarjenimi svetlimi deli (posnetka).
A
Opomba
Vgrajena bliskavica se ugasne.
) HDR Painting (HDR-slika)
Vsakič ko posnamete fotografijo, fotoaparat
naredi dva kadra pri različnih osvetlitvah in ju
združi za učinek naslikane slike, ki izpostavlja
podrobnosti in barve.
A
Opomba
Učinka si ni mogoče predogledati med
pogledom v živo. Morda ne boste dosegli
želenih rezultatov, če se fotoaparat ali motiv
med fotografiranjem premakne. Med
snemanjem se prikaže sporočilo in
fotografiranje ni mogoče. Vgrajena bliskavica
se ugasne, zaporedno fotografiranje ne bo
mogoče in videoposnetki se snemajo v načinu
j.
A
NEF (RAW)
Snemanje NEF (RAW) ni na voljo v načinih %, g, ', (, 3 in ). Slike, ki ste jih naredili, ko je bila v teh
načinih izbrana možnost NEF (RAW) ali NEF (RAW) + JPEG, bodo posnete kot slike JPEG. JPEG-slike,
ustvarjene z nastavitvijo NEF (RAW) + JPEG, bodo posnete z izbrano JPEG-kakovostjo, medtem ko bodo
slike, ustvarjene z nastavitvijo NEF (RAW), posnete kot slike natančne kakovosti.
A Načina g in (
Med snemanjem videoposnetkov samodejno ostrenje ni na voljo. Hitrost osveževanja v pogledu v živo
se bo zmanjšala, kot tudi hitrost snemanja pri neprekinjenih načinih proženja; če med fotografiranjem v
pogledu v živo uporabljate samodejno ostrenje, boste prekinili predvajanje.
A
Preprečevanje zameglitve
Če želite preprečiti zameglitev, ki jo povzroča tresenje fotoaparata pri dolgih časih zaklopa, uporabite
stativ.
40
Posebni učinki
Možnosti, ki so na voljo v pogledu v živo
❚❚ g Color sketch (Barvna skica)
1
Izberite pogled v živo.
Obrnite stikalo za pogled v živo. Pogled skozi objektiv je prikazan
na zaslonu.
Stikalo za pogled v živo
2
Nastavite možnosti.
Pritisnite J, da prikažete možnosti, ki jih vidite na
desni. Pritisnite 1 ali 3, da osvetlite Vividness
(Živahnost) ali Outlines (Obrisi), in pritisnite 4 ali 2
za spremembo. Živahnost lahko povečate, da bodo
barve bolj nasičene, ali pa jo zmanjšate za bolj izpran in
monokromatski učinek. Obrise lahko naredite
debelejše ali tanjše. S tem, ko povečate debelino črt,
postanejo barve tudi bolj nasičene.
3
Pritisnite J.
Ko končate z nastavitvami, pritisnite J za izhod. Za izhod iz pogleda v živo obrnite
stikalo za pogled v živo. Izbrane nastavitve bodo ostale veljavne in bodo veljale za
fotografije, posnete z iskalom.
Posebni učinki
41
❚❚ ' Toy Camera Effect (Učinek fotoaparata igrače)
1
Izberite pogled v živo.
Obrnite stikalo za pogled v živo. Pogled skozi objektiv je prikazan
na zaslonu.
Stikalo za pogled v živo
2
Nastavite možnosti.
Pritisnite J, da prikažete možnosti, ki jih vidite na
desni. Pritisnite 1 ali 3, da osvetlite Vividness
(Živahnost) ali Vignetting (Vinjetiranje), in pritisnite
4 ali 2 za spremembo. Prilagodite živahnost, da bodo
barve postale bolj ali manj nasičene, vinjetiranje pa, da
boste nadzorovali količino vinjetiranja.
3
Pritisnite J.
Ko končate z nastavitvami, pritisnite J za izhod. Za izhod iz pogleda v živo obrnite
stikalo za pogled v živo. Izbrane nastavitve bodo ostale veljavne in bodo veljale za
fotografije, posnete z iskalom.
❚❚ ( Miniature Effect (Učinek pomanjšanja)
1
Izberite pogled v živo.
Obrnite stikalo za pogled v živo. Pogled skozi objektiv je prikazan
na zaslonu.
Stikalo za pogled v živo
42
Posebni učinki
2
Umestite točko ostrenja.
Uporabite večnamenski izbirnik, da umestite točko
ostrenja na območju, ki bo izostreno, nato pritisnite
sprožilec do polovice za izostritev. Če želite začasno
umakniti možnosti učinka pomanjšanja iz prikaza in
povečati prikaz na zaslonu, da boste lahko bolje ostrili,
pritisnite X. Če želite obnoviti prikaz učinka
pomanjšanja, pritisnite W (Q).
3
Prikažite možnosti.
Za prikaz možnosti učinka pomanjšanja pritisnite J.
4
Nastavite možnosti.
Pritisnite 4 ali 2, da izberete usmerjenost območja, ki
bo ostreno, in pritisnite 1 ali 3, da prilagodite njegovo
širino.
5
Vrnite se v prikaz pogleda v živo.
Pritisnite J, da se vrnete v pogled v živo. Za izhod iz pogleda v živo obrnite stikalo za
pogled v živo. Izbrane nastavitve bodo ostale veljavne in bodo veljale za fotografije,
posnete z iskalom.
❚❚ 3 Selective Color (Izbirna barva)
1
Izberite pogled v živo.
Obrnite stikalo za pogled v živo. Pogled skozi objektiv je prikazan
na zaslonu.
Stikalo za pogled v živo
2
Prikažite možnosti.
Za prikaz možnosti izbirne barve pritisnite J.
Posebni učinki
43
3
Izberite barvo.
Izbrana barva
Kadrirajte predmet v belem kvadratu na sredini prikaza
in pritisnite 1, da izberete barvo predmeta kot tisto, ki
bo ostala na končni sliki (fotoaparat bo imel morda
težave z zaznavanjem nenasičenih barv; izberite
nasičeno barvo). Če želite povečati sredino prikaza za
natančnejšo izbiro barve, pritisnite X. Pritisnite W (Q),
da sliko pomanjšate.
4
Izberite razpon barv.
Razpon barv
Pritisnite 1 ali 3, da povečate ali zmanjšate razpon
podobnih barvnih odtenkov, ki bodo vključeni v
končno sliko. Izberite izmed vrednosti od 1 do 7.
Upoštevajte, da višje vrednosti lahko vključujejo
odtenke drugih barv.
5
Izberite dodatne barve.
Dodatne barve izberete, tako da zavrtite (vrtljivi) gumb
za upravljanje in osvetlite še eno od treh barvnih polj
na vrhu prikaza, nato pa ponovite 3. in 4. korak, da
izberete dodatno barvo. Po želji ponovite še za tretjo
barvo. Če želite preklicati izbor osvetljene barve,
pritisnite O (vse barve izberete, tako da pridržite O. Na
zaslonu se prikaže potrditveno pogovorno okno.
Izberite Yes (Da)).
6
Vrnite se v prikaz pogleda v živo.
Pritisnite J, da se vrnete v pogled v živo. Med fotografiranjem bodo samo predmeti
izbranih barvnih odtenkov posneti v barvi, vsi drugi bodo posneti črno-belo. Za izhod iz
pogleda v živo obrnite stikalo za pogled v živo. Izbrane nastavitve bodo ostale veljavne
in bodo veljale za fotografije, posnete z iskalom.
44
Posebni učinki
Več o fotografiji
Izbira načina proženja
Če želite določiti, kako se sproži zaklop (način proženja),
pritisnite gumb s (E/#), nato osvetlite želeno možnost
in pritisnite J.
Gumb s (E/#)
Način
Opis
8 Single frame (Ena slika): Fotoaparat ob vsakem pritisku sprožilca posname eno fotografijo.
!
9
Continuous L (Zaporedno fotografiranje z majhno hitrostjo): Fotoaparat snema fotografije z majhno
hitrostjo, medtem ko je pritisnjen sprožilec (0 46).
Continuous H (Zaporedno fotografiranje z veliko hitrostjo): Fotoaparat snema fotografije z veliko hitrostjo,
medtem ko je pritisnjen sprožilec (0 46).
Quiet shutter release (Tiho proženje zaklopa): Kot pri eni sliki, le da je šum fotoaparata zmanjšan (0 48).
J
E Self-timer (Samosprožilec): Fotografirajte s samosprožilcem (0 49).
Delayed remote (ML-L3) (Zakasnjen odziv na daljinski upravljalnik (ML-L3)): Zaklop se sproži dve sekundi po
" tem, ko pritisnete sprožilec na dodatnem daljinskem upravljalniku ML-L3 (0 70).
#
Quick-response remote (ML-L3) (Hitri odziv na daljinski upravljalnik (ML-L3)): Zaklop se sproži, ko pritisnete
sprožilec na dodatnem daljinskem upravljalniku ML-L3 (0 70).
Več o fotografiji
45
Zaporedno fotografiranje (način rafala)
V načinih ! (Continuous L (Zaporedno fotografiranje z majhno hitrostjo)) in
9 (Continuous H (Zaporedno fotografiranje z veliko hitrostjo)) fotoaparat neprekinjeno
snema fotografije, ko je sprožilec pritisnjen do konca.
1
Pritisnite gumb s (E/#).
Gumb s (E/#)
2
Izberite način zaporednega fotografiranja.
Osvetlite ! (Continuous L (Zaporedno
fotografiranje z majhno hitrostjo)) ali
9 (Continuous H (Zaporedno fotografiranje
z veliko hitrostjo)) in pritisnite J.
3
Ostrite.
Kadrirajte posnetek in izostrite.
4
Fotografirajte.
Fotoaparat snema fotografije, ko je sprožilec pritisnjen
do konca.
46
Več o fotografiji
A
Predpomnilnik
Fotoaparat ima predpomnilnik za začasno shranjevanje, ki omogoča, da nadaljujete s fotografiranjem,
medtem ko se fotografije shranjujejo na pomnilniško kartico. Posnamete lahko do 100 fotografij v
zaporedju. Glede na stanje baterije in število slik v predpomnilniku lahko snemanje traja od nekaj
sekund do nekaj minut. Če se baterija izprazni, medtem ko so slike še v predpomnilniku, bo proženje
zaklopa onemogočeno in slike bodo prenesene na pomnilniško kartico.
A
Hitrost snemanja
Za informacije o številu fotografij, ki jih lahko posnamete v načinih zaporednega fotografiranja, glejte
stran 260. Hitrost snemanja se lahko upočasni, če je predpomnilnik poln ali pa je baterija skoraj prazna.
A
Vgrajena bliskavica
Načinov zaporednega fotografiranja ni mogoče uporabljati z vgrajeno bliskavico; zavrtite (vrtljivi) gumb
za izbiro načina na j (0 19) ali izklopite bliskavico (0 62).
A
Velikost predpomnilnika
Približno število slik, ki se lahko shranijo v predpomnilniku pri trenutnih
nastavitvah, se ob pritisku sprožilca do polovice pokaže na prikazu števca
preostalih posnetkov v iskalu.
Več o fotografiji
47
Tiho proženje zaklopa
Izberite ta način, če želite čim bolj zmanjšati šum fotoaparata. Medtem ko fotoaparat ostri, pisk
ne zazveni.
1
Pritisnite gumb s (E/#).
Gumb s (E/#)
2
Izberite J (Quiet shutter release (Tiho
proženje zaklopa)).
Osvetlite J (Quiet shutter release (Tiho proženje
zaklopa)) in pritisnite J.
3
Pritisnite sprožilec do konca.
Za fotografiranje pritisnite sprožilec do konca.
48
Več o fotografiji
Način samosprožilca
Samosprožilec lahko uporabite za avtoportrete ali skupinske posnetke, na katerih je tudi
fotograf. Preden nadaljujete, fotoaparat namestite na stativ ali na stabilno, ravno površino.
1
Pritisnite gumb s (E/#).
Gumb s (E/#)
2
Izberite način E (Self-timer (Samosprožilec)).
Osvetlite E (Self-timer (Samosprožilec)) in pritisnite
J.
3
Kadrirajte fotografijo.
4
Fotografirajte.
Pritisnite sprožilec do polovice, da izostrite sliko, nato
ga pritisnite do konca. Lučka samosprožilca začne
utripati in zasliši se piskanje. Dve sekundi preden bo
fotografija posneta, bo lučka prenehala utripati in
piskanje bo postalo hitrejše. Zaklop se sproži približno
deset sekund po začetku časovnika.
Upoštevajte, da časovnik morda ne bo začel teči ali pa fotografija ne bo posneta, če fotoaparat
ne more izostriti slike ali v drugih situacijah, ko zaklopa ni mogoče sprožiti. Če želite ustaviti
časovnik, ne da posneli fotografijo, fotoaparat izklopite.
Več o fotografiji
49
A
Pokrijte iskalo
Ko fotografirate, ne da bi imeli oko prislonjeno na
iskalo, odstranite gumijasti nastavek okularja (q) in
vstavite priloženi pokrovček okularja, kot je
prikazano (w). Tako preprečite, da bi svetloba, ki
vstopi skozi iskalo, zmotila osvetlitev.
Gumijasti nastavek
okularja
q
Pokrovček okularja
w
A
Uporaba vgrajene bliskavice
Pred fotografiranjem z bliskavico v načinih, v katerih morate bliskavico dvigniti ročno, pritisnite gumb
M (Y) za dvig bliskavice in počakajte, da se kazalnik M pokaže v iskalu (0 23). Fotografiranje se bo
prekinilo, če dvignete bliskavico, potem ko se je že aktiviral samosprožilec.
A
Nastavitev po meri c3 (Self-Timer (Samosprožilec))
Za informacije o tem, kako določite, koliko časa naj traja samosprožilec in koliko posnetkov bo
narejenih, glejte nastavitev po meri c3 (Self-timer (Samosprožilec); 0 187).
50
Več o fotografiji
Izostritev (fotografiranje z iskalom)
V tem razdelku so opisane možnosti izostritve, ki so na voljo, ko v iskalu kadrirate fotografije.
Izostritev je mogoče naravnati samodejno ali ročno (glejte »Način delovanja z izostritvijo«
spodaj). Izberete lahko tudi točko ostrenja za samodejno ali ročno ostrenje (0 55) ali funkcijo
zaklepanja izostritve za spreminjanje kompozicije fotografije po ostrenju (0 55).
Določite, kako fotoaparat ostri: način delovanja z
izostritvijo
Izberite med naslednjimi načini delovanja z izostritvijo. Upoštevajte, da sta AF-S in AF-C na voljo
samo v načinih P, S, A in M.
AF-A
AF-S
AF-C
MF
1
Možnost
Auto-servo AF
(Samodejni servo
AF)
Single-servo AF
(Enkratni servo
AF)
Continuous-servo
AF (Neprekinjeni
servo AF)
Manual focus
(Ročno ostrenje)
Opis
Fotoaparat samodejno izbere enkratno servo samodejno izostritev, če motiv
miruje, ali neprekinjeno servo samodejno ostrenje, če se motiv premika.
Zaklop lahko sprožite, samo če fotoaparat lahko ostri.
Za mirujoče motive. Izostritev se zaklene, ko pritisnete sprožilec do polovice.
Zaklop lahko sprožite, samo če fotoaparat lahko ostri.
Za premikajoče se motive. Medtem ko držite sprožilec pritisnjen do polovice,
fotoaparat ves čas ostri. Pri privzetih nastavitvah lahko zaklop sprožite, samo
če fotoaparat lahko ostri (0 184).
Ostrite ročno (0 57).
Prikažite možnosti načina delovanja z
izostritvijo.
Pritisnite gumb P, nato v prikazu informacij
osvetlite trenutni način delovanja z izostritvijo in
pritisnite J.
Gumb P
2
Prikaz informacij
Izberite način delovanja z izostritvijo.
Osvetlite način delovanja z izostritvijo in pritisnite
J.
Več o fotografiji
51
A
Sledenje izostritve s predvidevanjem
V načinu AF-C ali ko je izbrano neprekinjeno servo samodejno ostrenje v načinu AF-A, fotoaparat zažene
sledenje izostritve s predvidevanjem, če se motiv premika proti fotoaparatu, medtem ko je sprožilec
pritisnjen do polovice. Tako fotoaparat lahko sledi izostritvi, medtem ko poskuša predvideti, kje bo
motiv, ko se bo zaklop sprožil.
D
Neprekinjeno servo samodejno ostrenje
Ko je izbrana možnost Focus (Izostritev) za nastavitev po meri a1 (AF-C priority selection (Izbira
prednosti AF-C); 0 184) in je fotoaparat v načinu AF-C ali je izbrano neprekinjeno servo samodejno
ostrenje v načinu AF-A, daje fotoaparat večjo prednost odzivu izostritve (ima širši razpon izostritve) kot v
načinu AF-S, zaklop pa se lahko sproži, preden je prikazan kazalnik izostritve.
A
Dobri rezultati s samodejnim ostrenjem
Samodejno ostrenje ne deluje dobro v spodaj navedenih pogojih. Če fotoaparat v teh pogojih ne more
ostriti, sprožitev zaklopa morda ne bo delovala, lahko pa se prikaže kazalnik izostritve (I) in fotoaparat
zapiska ter s tem dovoli sprožitev zaklopa, tudi če motiv ni izostren. V takšnih primerih uporabite ročno
izostritev (0 57) ali funkcijo zaklepanja izostritve (0 55) in izostrite drug motiv na isti razdalji, nato pa
spremenite kompozicijo fotografije.
Med motivom in ozadjem je malo
kontrasta ali ga sploh ni.
Primer: Motiv je enake barve kot
ozadje.
V točki ostrenja so motivi, ki so
različno oddaljeni od
fotoaparata.
Primer: Motiv je v kletki.
V motivu prevladujejo pravilni
geometrijski vzorci.
Primer: Žaluzije ali okna na
nebotičniku.
V točki ostrenja so območja z
velikim kontrastom svetlosti.
Primer: Motiv, ki je delno v senci.
Predmeti v ozadju so videti večji
od motiva.
Primer: V kadru je za motivom
stavba.
Motiv vsebuje veliko natančnih
podrobnosti.
Primer: Polje s cvetlicami ali
drugi motivi, ki so majhni ali pa
med njimi ni razlike v svetlosti.
A
Pomožna osvetlitev za AF
Če je motiv slabo osvetljen, se ob pritisku sprožilca do polovice samodejno
vklopi pomožna osvetlitev za AF, ki pomaga pri samodejnem ostrenju
(veljajo določene omejitve; 0 252). Če uporabljate osvetlitev večkrat v
kratkih presledkih, se lahko segreje in po daljši neprekinjeni uporabi
samodejno izklopi, da zaščiti lučko. Po kratkem premoru se nadaljuje
normalno delovanje.
52
Več o fotografiji
Pomožna osvetlitev za AF
Določite, kako je izbrana točka ostrenja: način
delovanja z območjem AF
Določite, kako bo izbrana točka ostrenja pri samodejnem ostrenju. Upoštevajte, da načina
delovanja z območjem AF d (dinamično območje) in f (3D-sledenje) nista na voljo, če za
način delovanja z izostritvijo izberete AF-S.
Možnost
Single-point AF
c
(AF z eno točko)
Opis
Za mirujoče motive. Točko ostrenja izberete ročno; fotoaparat ostri motiv
samo v izbrani točki ostrenja.
Dynamic-area AF
(9 points)
(AF z dinamičnim
območjem (9 točk))
Za uporabo z motivi, ki se premikajo. V načinih delovanja z izostritvijo AF-A in AF-C
uporabnik izbere točko ostrenja z večnamenskim izbirnikom (0 55),
fotoaparat pa bo ostril glede na informacije, ki jih dobi od okoliških točk
ostrenja, če motiv za trenutek zapusti izbrano točko. Število točk ostrenja se
razlikuje glede na izbrani način:
Dynamic-area AF
• 9-točkovni AF z dinamičnim območjem: To možnost izberite, kadar imate dovolj
(21 points)
K
časa, da kadrirate fotografijo, ali kadar fotografirate motive, ki se gibajo
(AF z dinamičnim
predvidljivo (npr. tekači ali dirkalni avtomobili na dirkalni stezi).
območjem (21 točk))
• 21-točkovni AF z dinamičnim območjem: To možnost izberite pri fotografiranju
Dynamic-area AF
motivov, ki se premikajo nepričakovano (npr. igralci nogometa).
(39 points)
• 39-točkovni AF z dinamičnim območjem: To možnost izberite, ko fotografirate
L
(AF z dinamičnim
motive, ki se premikajo hitro in jih je težko ohraniti v kadru (npr. ptice).
območjem (39 točk))
J
f
3D-tracking
(3D-sledenje)
Auto-area AF
e (AF s samodejno
izbiro območja)
1
Uporabite za hitro kadriranje slik z motivi, ki se naključno premikajo z ene
strani na drugo (npr. teniški igralci). V načinih delovanja z izostritvijo AF-A in AF-C
uporabnik izbere točko ostrenja z večnamenskim izbirnikom (0 55). Če se
po izostritvi motiv premakne, fotoaparat s 3D-sledenjem izbere novo točko
ostrenja in izostritev zaklene na izvirnem motivu, medtem ko je sprožilec
pritisnjen do polovice.
Fotoaparat samodejno zazna motiv in izbere točko ostrenja.
Prikažite možnosti načina delovanja z območjem AF.
Pritisnite gumb P, nato v prikazu informacij
osvetlite trenutni način delovanja z območjem AF
in pritisnite J.
Gumb P
Prikaz informacij
Več o fotografiji
53
2
Izberite način delovanja z območjem AF.
Osvetlite možnost in pritisnite J.
A
Način delovanja z območjem AF
Izbire načina delovanja z območjem AF v načinih delovanja za fotografiranje, ki niso P, S, A ali M, se
ponastavijo, ko izberete drug način delovanja za fotografiranje.
A
3D-sledenje
Če motiv zapusti iskalo, spustite sprožilec in ponovno kadrirajte fotografijo ter motiv postavite v izbrano
točko ostrenja. Ko je sprožilec pritisnjen do polovice, se barve okoli točke ostrenja shranijo v
fotoaparatu. Zaradi tega 3D-sledenje ne more dati želenih rezultatov pri motivih, ki so enake barve kot
ozadje.
54
Več o fotografiji
Izbira točke ostrenja
V načinu delovanja z ročnim ostrenjem ali ko je samodejno ostrenje kombinirano z načini
delovanja z območjem AF, razen e (Auto-area AF (AF s samodejno izbiro območja)), lahko
izbirate med 39 točkami ostrenja, da kadrirate fotografije z glavnim motivom kjer koli v kadru.
1
Izberite način delovanja z območjem AF, ki ni
e (Auto-area AF (AF s samodejno izbiro
območja); 0 53).
2
Izberite točko ostrenja.
Z večnamenskim izbirnikom izberite točko ostrenja v
iskalu ali v prikazu informacij, medtem ko so vklopljeni
merilniki osvetlitve. Pritisnite J za izbiro središčne
točke ostrenja.
Točka ostrenja
Zaklepanje izostritve
Funkcijo zaklepanja izostritve lahko uporabite za spremembo kompozicije po ostrenju v
načinih delovanja z izostritvijo AF-A, AF-S in AF-C (0 51), kar omogoča izostritev motiva, ki ne bo
v točki ostrenja končne kompozicije. Če fotoaparat ne more ostriti s samodejnim ostrenjem
(0 52), lahko z zaklepanjem izostritve ponovno kadrirate fotografijo, potem ko ste sliko
izostrili na drugem predmetu, ki je enako oddaljen kot prvotni motiv. Zaklepanje izostritve je
najbolj učinkovito, če za način delovanja z območjem AF izberete možnost, ki ni e (Autoarea AF (AF s samodejno izbiro območja)) (0 53).
1
Ostrite.
Postavite motiv v izbrano točko ostrenja in s pritiskom
sprožilca do polovice začnite ostriti. Preverite, ali se v
iskalu prikaže kazalnik izostritve (I).
Več o fotografiji
55
2
Zaklenite izostritev.
Načina delovanja z izostritvijo AF-A in AF-C: Ko je sprožilec
pritisnjen do polovice (q), pritisnite še gumb A (L)
(w), da zaklenete izostritev. Izostritev bo v času
pritisnjenega gumba A (L) ostala zaklenjena, tudi če
pozneje umaknete prst s sprožilca.
Sprožilec
Gumb A (L)
Način delovanja z izostritvijo AF-S: Ko se prikaže kazalnik izostritve, se izostritev samodejno
zaklene in ostane zaklenjena, dokler ne umaknete prsta s sprožilca. Izostritev je mogoče
zakleniti tudi s pritiskom gumba A (L) (glejte zgoraj).
3
Ponovno kadrirajte sliko in fotografirajte.
Izostritev ostane med posnetki zaklenjena, dokler je
sprožilec pritisnjen do polovice (AF-S) ali če je pritisnjen
gumb A (L), zato je mogoče z isto nastavitvijo
izostritve posneti več zaporednih fotografij.
Ko je izostritev zaklenjena, ne spreminjajte razdalje
med fotoaparatom in motivom. Če se motiv premakne, morate zaradi spremenjene
razdalje sliko ponovno izostriti.
A
Zaklepanje samodejne osvetlitve
S pritiskom gumba A (L) v drugem koraku zaklenete tudi osvetlitev (0 91).
56
Več o fotografiji
Ročno ostrenje
Kadar samodejno ostrenje ni na voljo ali z njim ne dobite želenih rezultatov, lahko uporabite
ročno ostrenje (0 52).
1
Izberite ročno ostrenje.
Če je objektiv opremljen s stikalom za preklop načina A-M,
M/A-M ali A/M-M, pomaknite stikalo v položaj M.
Stikalo za
Stikalo za
preklop načina preklop načina
A-M
M/A-M
Če objektiv nima stikala načina ostrenja, izberite MF (ročno
ostrenje) za Focus mode (Način ostrenja) (0 51).
2
Ostrite.
Za ročno izostritev obračajte obroč za ostrenje na objektivu,
dokler slika na polju v iskalu ni izostrena. Fotografirate lahko
kadar koli, tudi če slika ni izostrena.
❚❚ Elektronski daljinomer
Če je najbolj odprta zaslonka objektiva f/5,6 ali večja, lahko s
kazalnikom izostritve iskala preverite, ali je motiv v izbrani točki
ostrenja izostren (za točko ostrenja lahko izberete katero koli izmed 39
točk ostrenja). Ko je motiv v izbrani točki ostrenja, pritisnite sprožilec
do polovice in obračajte obroč za ostrenje na objektivu, dokler se ne
prikaže kazalnik izostritve (I). Kadar slikate motive, podobne tistim na
strani 52, se lahko, če motiv ni izostren, občasno prikaže kazalnik
izostritve. Pred fotografiranjem potrdite izostritev v iskalu.
Več o fotografiji
57
A
Izbira ročnega ostrenja s fotoaparatom
Če objektiv podpira M/A (samodejno ostrenje z ročnimi popravki) ali A/M
(samodejno ostrenje z ročnimi popravki/prednost AF), lahko izberete tudi
ročno ostrenje, tako da na fotoaparatu način ostrenja nastavite na MF (ročno
ostrenje; 0 51). Izostritev lahko nato nastavite ročno, ne glede na način,
izbran za objektiv.
A
Položaj goriščne ravnine
Položaj goriščne ravnine je prikazan z oznako goriščne ravnine na ohišju
fotoaparata. Razdalja med prirobnico za namestitev objektiva in
goriščno ravnino je 46,5 mm.
46,5 mm
Oznaka goriščne ravnine
58
Več o fotografiji
Kakovost in velikost slike
Kakovost in velikost slike določata, koliko prostora zavzame posamezna fotografija na
pomnilniški kartici. Večje in bolj kakovostne slike lahko natisnete v večjih velikostih, vendar
zahtevajo tudi več pomnilnika, kar pomeni, da lahko na pomnilniško kartico shranite manj
takšnih slik (0 281).
Kakovost slike
Izberite format datoteke in razmerje stiskanja (kakovost slike).
Možnost
Vrsta
datoteke
NEF (RAW) + JPEG fine
(NEF (RAW) + natančni
JPEG)
NEF (RAW) + JPEG normal
(NEF (RAW) + običajni
JPEG)
NEF (RAW) + JPEG basic
(NEF (RAW) + osnovni
JPEG)
NEF/
JPEG
NEF (RAW)
NEF
Posnameta se dve sliki: ena formata NEF (RAW) in ena formata natančnega
JPEG.
JPEG basic (Osnovni JPEG)
1
Posnameta se dve sliki: ena formata NEF (RAW) in ena formata običajnega
JPEG.
Posnameta se dve sliki: ena formata NEF (RAW) in ena formata osnovnega
JPEG.
JPEG fine (Natančni JPEG)
JPEG normal (Običajni
JPEG)
Opis
JPEG
Surovi podatki iz slikovnega senzorja se shranijo neposredno na
pomnilniško kartico. Nastavitve, kot sta na primer belina in kontrast, lahko
po fotografiranju prilagodite.
Snemajte slike JPEG pri razmerju stiskanja približno 1 : 4 (natančna
kakovost).
Posnemite slike JPEG z razmerjem stiskanja približno 1 : 8 (običajna
kakovost).
Snemajte slike JPEG pri razmerju stiskanja približno 1 : 16 (osnovna
kakovost).
Prikažite možnosti kakovosti slike.
Pritisnite gumb P, nato v prikazu informacij
osvetlite trenutno kakovost slike in pritisnite J.
Gumb P
2
Prikaz informacij
Izberite vrsto datoteke.
Osvetlite možnost in pritisnite J.
Več o fotografiji
59
A
Slike NEF (RAW)
Izbrana možnost za velikost slike ne vpliva na velikost slik NEF (RAW). Več zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami beline (0 108), visok dinamični razpon (HDR, 0 96) in natis datuma (0 190)
niso na voljo pri nastavitvah kakovosti slike NEF (RAW) ali NEF (RAW) + JPEG.
Slike NEF (RAW) si lahko ogledate v fotoaparatu ali s programsko opremo, kot je program Capture NX 2
(na voljo posebej; 0 236) ali ViewNX 2 (priložen). JPEG-kopije slik NEF (RAW) lahko naredite s pomočjo
možnosti NEF (RAW) processing (Procesiranje NEF (RAW)) v meniju za retuširanje (0 213).
A
NEF (RAW) + JPEG
Ko fotografije NEF (RAW) + JPEG gledate na fotoaparatu, je prikazana samo slika JPEG. Ko fotografije,
posnete pri teh nastavitvah, izbrišete, se izbrišejo tako slike NEF kot JPEG.
60
Več o fotografiji
Velikost slike
Izberite velikost za slike JPEG:
Velikost slike
Velikost (slikovne točke)
Velikost za tiskanje (cm) *
# Large (Velika)
6000 × 4000
50,8 × 33,9
$ Medium (Srednja)
4496 × 3000
38,1 × 25,4
% Small (Majhna)
2992 × 2000
25,3 × 16,9
* Približna velikost slike, natisnjene z ločljivostjo 300 dpi. Velikost za tiskanje v palcih je enaka velikosti
slike v slikovnih točkah deljeno z ločljivostjo tiskalnika v dots per inch (dpi = točkah na palec; 1
palec=približno 2,54 cm).
1
Prikažite možnosti velikosti slike.
Pritisnite gumb P, nato v prikazu informacij
osvetlite trenutno velikost slike in pritisnite J.
Gumb P
2
Prikaz informacij
Izberite velikost slike.
Osvetlite možnost in pritisnite J.
Več o fotografiji
61
Uporaba vgrajene bliskavice
Fotoaparat podpira vrsto načinov delovanja z bliskavico za fotografiranje slabo osvetljenih
motivov ali motivov v protisvetlobi.
Načini s samodejnim dvigom bliskavice
V načinih i, k, p, n, o, s, w, g in ' se vgrajena bliskavica dvigne samodejno in sproži, ko je
potrebno.
1
Izberite način delovanja z bliskavico.
Držite gumb M (Y)
pritisnjen in vrtite (vrtljivi)
gumb za upravljanje, dokler
se na prikazu informacij ne
prikaže želen način
delovanja z bliskavico.
2
+
Gumb M (Y)
(Vrtljivi) gumb
za upravljanje
Fotografirajte.
Bliskavica se dvigne, ko pritisnete sprožilec do
polovice, sproži pa se, ko fotografirate. Če se bliskavica
ne dvigne samodejno, JE NE poskušajte dvigniti ročno. Če
ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
poškodbe bliskavice.
62
Več o fotografiji
Prikaz informacij
❚❚ Načini delovanja z bliskavico
Na voljo so naslednji načini delovanja z bliskavico:
• No (samodejno delovanje bliskavice): Pri slabo osvetljenih motivih ali motivih v
protisvetlobi, se bliskavica samodejno dvigne, ko pritisnete sprožilec do polovice, in se
sproži, kot je potrebno. Ni na voljo v načinu o.
• Njo (samodejno z zmanjšanjem učinka rdečih oči): Uporabite za portrete. Bliskavice
se dvigne in sproži, ko je potrebno. Preden pa se sproži, zasveti lučka za zmanjšanje učinka
rdečih oči, ki pomaga zmanjšati učinek rdečih oči. Ni na voljo v načinu o.
• j (izklop): Bliskavica se ne sproži.
• Njr (samodejna počasna sinhronizacija z zmanjšanjem učinka rdečih oči): Kot pri
samodejnem z zmanjšanjem učinka rdečih oči, razen da se uporabljajo dolgi časi zaklopa za
zajem osvetlitve ozadja. Uporabite za portrete, posnete ponoči ali pri slabi svetlobi. Na
voljo v načinu o.
• Nr (samodejna počasna sinhronizacija): Uporabljeni so dolgi časi zaklopa, da se zajame
osvetlitev ozadja ponoči ali pri šibki svetlobi. Na voljo v načinu o.
A
Prikaz informacij
Na prikazu informacij lahko prav tako izberete način delovanja z bliskavico.
Več o fotografiji
63
Načini z ročnim dvigom bliskavice
V načinih P, S, A, M in 0 morate bliskavico dvigniti ročno. Bliskavica se ne bo sprožila, če je ne
dvignite.
1
Dvignite bliskavico.
Pritisnite gumb M (Y), da dvignete bliskavico.
Gumb M (Y)
2
Izberite način delovanja z bliskavico (samo načini P, S, A in M).
Držite gumb M (Y)
pritisnjen in vrtite (vrtljivi)
gumb za upravljanje, dokler
se na prikazu informacij ne
prikaže želen način
delovanja z bliskavico.
3
+
Gumb M (Y)
Fotografirajte.
Bliskavica se bo sprožila ob vsakem posnetku.
64
Več o fotografiji
(Vrtljivi) gumb
za upravljanje
Prikaz informacij
❚❚ Načini delovanja z bliskavico
Na voljo so naslednji načini delovanja z bliskavico:
• N (doosvetlitev (z bliskavico)): Bliskavica se sproži z vsakim posnetkom.
• Nj (zmanjšanje učinka rdečih oči): Uporabite pri portretih. Bliskavica se sproži pri vsakem
posnetku, Preden pa se sproži, zasveti lučka za zmanjšanje učinka rdečih oči, ki pomaga
zmanjšati učinek rdečih oči. Ni na voljo v načinu 0.
• Njp (zmanjšanje učinka rdečih oči s počasno sinhronizacijo): Kot zgoraj pri
zmanjšanju učinka rdečih oči, razen da se čas zaklopa samodejno podaljša, da se zajame
osvetlitev ozadja ponoči ali pri šibki svetlobi. Uporabite, kadar želite vključiti osvetlitev
ozadja v portrete. Ni na voljo v načinih S, M in 0.
• Np (počasna sinhronizacija): Kot zgoraj pri doosvetlitvi (z bliskavico), razen da se čas
zaklopa samodejno podaljša, da omogoči zajem osvetlitve ozadja ponoči ali pri šibki
svetlobi. Uporabite, ko želite zajeti tako motiv kot ozadje. Ni na voljo v načinih S, M in 0.
• Nt (podaljšana sinhronizacija na zadnjo zaveso): Kot spodaj pri sinhronizaciji na zadnjo
zaveso, razen da se čas zaklopa samodejno podaljša, da se zajame osvetlitev ozadja ponoči
ali pri šibki svetlobi. Uporabite, ko želite zajeti tako motiv kot ozadje. Ni na voljo v načinih
S, M in 0.
• Nq (sinhronizacija na zadnjo zaveso): Bliskavica se sproži, tik preden se zapre zaklop, kar
ustvari tok svetlobe za gibljivimi viri svetlobe, kot je prikazano spodaj desno. Ni na voljo v
načinih P, A in 0.
Sinhronizacija na sprednjo zaveso
Sinhronizacija na zadnjo zaveso
Več o fotografiji
65
A
Zapiranje vgrajene bliskavice
Da prihranite energijo, ko bliskavice ne uporabljate, jo nežno potisnite
navzdol, dokler se zatič ne zaskoči na mesto.
A
Vgrajena bliskavica
Za informacije o objektivih, ki jih je mogoče uporabljati z vgrajeno bliskavico, glejte stran 230.
Odstranite sončne zaslonke, da preprečite sence. Bliskavica ima minimalni doseg 0,6 m. Ni je mogoče
uporabiti v makro območju objektiva za zoom s funkcijo makro.
Če bliskavico uporabite za več zaporednih posnetkov, bo sprožitev zaklopa morda za krajši čas
onemogočena zaradi zaščite bliskavice. Po kratkem premoru lahko bliskavico ponovno uporabite.
A
Časi zaklopa, na voljo z vgrajeno bliskavico
Kadar uporabljate vgrajeno bliskavico, je čas zaklopa omejen na naslednje obsege:
Način
Čas zaklopa
i, k, p, n, s, w, 0, g, ',
P, A
1/200–1/60
Način
S
s
Čas zaklopa
1/200–30 s
1/200–30 s, ročno
zapiranje zaklopa
(bulb), čas
M
1/200–1 s
o
Časi zaklopa, ki so tako počasni, kot je 1/30, so na voljo v načinu k, ko je vključeno zmanjšanje tresljajev.
Časi zaklopa, ki so tako počasni, kot je 30 s, so na voljo v načinih P in A, ko je izbrana možnost počasne
sinhronizacije, možnost zadnje zavese + počasne sinhronizacije ali možnost počasne sinhronizacije +
zmanjšanja učinka rdečih oči (0 65).
A
Zaslonka, občutljivost in doseg bliskavice
Doseg bliskavice se spreminja glede na občutljivost (vrednosti ISO) in zaslonko.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
66
200
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
Več o fotografiji
400
2,8
4
5,6
8
11
16
22
32
Zaslonka pri občutljivosti ISO
800
1600
4
5,6
5,6
8
8
11
11
16
16
22
22
32
32
—
—
—
3200
8
11
16
22
32
—
—
—
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
12800
16
22
32
—
—
—
—
—
Približen doseg
m
1,0–8,5
0,7–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,7
Občutljivost ISO
Občutljivost fotoaparata na svetlobo lahko prilagodite glede na količino razpoložljive
svetlobe. Višja kot je občutljivost ISO, manj svetlobe potrebujete za posnetek, kar omogoča
krajše čase zaklopa oziroma bolj zaprte zaslonke. Šum (naključno razporejene svetle slikovne
točke, meglica ali črte) je bolj verjeten pri nastavitvah med Hi 0,3 (enakovredno ISO 16.000) in
Hi 1 (enakovredno ISO 25.600). Izbira Auto (Samodejno) omogoča, da fotoaparat samodejno
nastavi občutljivost ISO kot odziv na pogoje fotografiranja; če želite to možnost uporabljati v
načinih P, S, A in M, izberite Auto ISO sensitivity control (Samodejno upravljanje
občutljivosti ISO) za element ISO sensitivity settings (Nastavitve občutljivosti ISO) v
meniju za fotografiranje (0 180).
Način
i, j, %
P, S, A, M
Ostali načini delovanja za
fotografiranje
1
Občutljivost ISO
Samodejno
100–12.800 v korakih po 1/3 EV; Hi 0,3, Hi 0,7, Hi 1
Samodejno; 100–12.800 v korakih po 1/3 EV; Hi 0,3, Hi 0,7, Hi 1
Prikažite možnosti občutljivosti ISO.
Pritisnite gumb P, nato v prikazu informacij
osvetlite trenutno občutljivost ISO in pritisnite
J.
Gumb P
2
Prikaz informacij
Izberite občutljivost ISO.
Osvetlite možnost in pritisnite J.
Več o fotografiji
67
Intervalno fotografiranje
Fotoaparat lahko samodejno fotografira v prednastavljenih intervalih.
D
Pred fotografiranjem
Preden začnete z intervalnim fotografiranjem, naredite testni posnetek pri trenutnih nastavitvah in si
oglejte rezultat na prikazovalniku. Poskrbite, da se bo fotografiranje res začelo ob želenem času, in
preverite, da je ura fotoaparata pravilno nastavljena (0 201).
Priporočljiva je uporaba stativa. Namestite fotoaparat na stativ, preden začnete fotografirati.
Prepričajte se, da je baterija povsem napolnjena, in s tem zagotovite neprekinjeno fotografiranje.
1
Izberite Interval timer shooting
(Intervalno fotografiranje).
Za prikaz menijev pritisnite gumb G. V meniju
za fotografiranje osvetlite Interval timer
shooting (Intervalno fotografiranje) in
pritisnite 2.
Gumb G
2
Izberite začetni čas.
Izberite med naslednjimi sprožilci začetka.
• Če želite takoj začeti fotografiranje, osvetlite Now
(Zdaj) in pritisnite 2. Fotografiranje se začne
približno tri sekunde po tem, ko so nastavitve
zaključene; nadaljujte s 3. korakom.
• Če želite izbrati začetni čas, osvetlite Start time
(Začetni čas) in pritisnite 2, da prikažete
možnosti začetnega časa, prikazane na desni.
Pritisnite 4 ali 2, da osvetlite ure oziroma
minute, in pritisnite 1 ali 3 za spremembo. Za
nadaljevanje pritisnite 2.
3
Izberite interval.
Pritisnite 4 oziroma 2, da osvetlite ure, minute
ali sekunde, in pritisnite 1 oziroma 3, da izberete
interval, ki je večji od najdaljšega pričakovanega
časa zaklopa. Za nadaljevanje pritisnite 2.
68
Več o fotografiji
4
Izberite število intervalov.
Pritisnite 4 ali 2, da osvetlite število intervalov
(t.j. število posnetkov, ki jih fotoaparat naredi);
pritisnite 1 ali 3 za spremembo. Za nadaljevanje
pritisnite 2.
5
Začnite fotografirati.
Osvetlite On (Vklop) in pritisnite J (za vrnitev v
meni za fotografiranje, ne da bi začeli časovnik
intervala, osvetlite Off (Izklop) in pritisnite J).
Prvi niz posnetkov se posname ob določenem
začetnem času ali po približno treh sekundah, če
ste izbrali možnost Now (Zdaj) za Choose start time (Izbira začetnega časa) v 2.
koraku. Fotografiranje se bo nadaljevalo v izbranih intervalih, dokler ne bodo posnete
vse fotografije; med fotografiranjem bo lučka za dostop do pomnilniške kartice svetila v
pravilnih intervalih. Ker se čas zaklopa in čas, potreben za snemanje slik na pomnilniško
kartico, lahko od posnetka do posnetka razlikujeta, se lahko interval preskoči, če
fotoaparat še vedno snema prejšnji interval. Če se fotografiranje ne more nadaljevati s
trenutnimi nastavitvami (če je npr. v načinu za fotografiranje M trenutno izbran čas
zaklopa ročno zapiranje zaklopa (bulb) oziroma čas ali če je začetni čas krajši od ene
minute), se bo na zaslonu prikazalo opozorilo.
A
Pokrijte iskalo
Če želite preprečiti vstop svetlobe skozi iskalo in s tem vplivanje na pogoje osvetlitve, odstranite
gumijasti nastavek okularja in pokrijte iskalo s priloženim pokrovčkom okularja (0 50).
A
Druge nastavitve
Nastavitev ni mogoče prilagoditi med intervalnim fotografiranjem. Ne glede na izbrani način proženja
se posname ena fotografija ob vsakem intervalu. V načinu J se zmanjša šum fotoaparata. Več
zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami (0 108), večkratne osvetlitve (0 98) in visokega
dinamičnega razpona (HDR; 0 96) ni mogoče uporabiti.
A
Prekinjanje intervalnega fotografiranja
Če želite prekiniti intervalno fotografiranje, izklopite fotoaparat ali zavrtite (vrtljivi) gumb za izbiro
načina na novo nastavitev. Če prikazovalnik vrnete v položaj za shranjevanje, se intervalno
fotografiranje ne prekine.
Več o fotografiji
69
Fotografiranje z daljinskim
upravljalnikom
Uporaba dodatnega daljinskega upravljalnika ML-L3
Dodatni daljinski upravljalnik ML-L3 (0 237) lahko uporabite za zmanjšanje tresenja
fotoaparata ali za avtoportrete. Preden nadaljujete, fotoaparat namestite na stativ ali na
stabilno, ravno površino.
1
Pritisnite gumb s (E/#).
Gumb s (E/#)
2
Izberite način daljinskega upravljanja.
Osvetlite " (Delayed remote (ML-L3)
(Zakasnjeni odziv na daljinski upravljalnik
(ML-L3))) ali # (Quick-response remote (ML-L3)
(Hitri odziv na daljinski upravljalnik (ML-L3)))
in pritisnite J.
3
Kadrirajte fotografijo.
Preverite izostritev, tako da pritisnete sprožilec do
polovice.
4
Fotografirajte.
Z razdalje pet metrov ali manj namerite oddajnik
na ML-L3 na enega od infrardečih sprejemnikov
na fotoaparatu (0 1, 2) ter pritisnite sprožilec na
ML-L3. V načinu fotografiranja z zakasnjenim
odzivom na daljinski upravljalnik lučka
samosprožilca sveti približno dve sekundi, preden
se sproži zaklop. V načinu fotografiranja s hitrim
odzivom na daljinski upravljalnik lučka
samosprožilca utripa po tem, ko je bil zaklop
sprožen.
Upoštevajte, da časovnik morda ne bo začel teči ali pa fotografija ne bo posneta, če fotoaparat
ne more ostriti ali v drugih situacijah, ko zaklopa ni mogoče sprožiti.
70
Več o fotografiji
A
Preden uporabo daljinskega upravljalnika ML-L3
Preden prvikrat uporabite daljinski upravljalnik ML-L3, odstranite prozorni plastični listič, ki služi za
izolacijo baterije.
A
Pokrijte iskalo
Če želite preprečiti vstop svetlobe skozi iskalo in s tem vplivanje na pogoje osvetlitve, odstranite
gumijasti nastavek okularja in pokrijte iskalo s priloženim pokrovčkom okularja (0 50).
A
Sprožilec fotoaparata/druge naprave z daljinskim upravljanjem
Če je izbran način proženja z daljinskim upravljalnikom ML-L3 in zaklop sprožite na kakršen koli drug
način, ne pa z daljinskim upravljalnikom ML-L3, (npr. s sprožilcem na fotoaparatu, z dodatnim kabelskim
sprožilcem ali z brezžičnim daljinskim upravljalnikom), bo fotoaparat deloval v načinu proženja ene
slike.
A
Izhod iz načina daljinskega upravljanja
Način daljinskega upravljanja se samodejno prekliče, če ne posnamete fotografije, preden poteče čas,
izbran za nastavitev po meri c4 (Remote on duration (ML-L3) (Trajanje daljinskega upravljanja
(ML-L3)), 0 187). Način daljinskega upravljanja se prav tako prekliče, če fotoaparat izklopite, če
opravite ponastavitev z dvema gumboma (0 72) ali ponastavite možnosti fotografiranja z Reset
shooting menu (Ponastavitev menija za fotografiranje).
A
Uporaba vgrajene bliskavice
Pred fotografiranjem z bliskavico v načinih z ročnim dvigom bliskavice (0 64) pritisnite gumb M (Y), da
dvignete bliskavico, in počakajte, da se kazalnik M pokaže v iskalu (0 23). Fotografiranje se prekine, če
bliskavico dvignete, potem ko pritisnite sprožilec na ML-L3. Če je potrebna bliskavica, se bo fotoaparat
odzval samo na sprožilec na ML-L3, ko bo bliskavica napolnjena. V načinih s samodejnim dvigom
bliskavice se bo bliskavica začela polniti, ko izberete način daljinskega upravljanja. Ko bo bliskavica
napolnjena, se bo samodejno dvignila in se sprožila, ko bo potrebno.
A
Brezžični daljinski upravljalniki
Daljinsko upravljanje je na voljo tudi z različnimi kombinacijami brezžičnih daljinskih upravljalnikov
WR-R10, WR-T10 in WR-1 (0 237), ko imajo sprožilci na brezžičnih daljinskih upravljalnikih enako
vlogo kot sprožilec na fotoaparatu. Dodatne informacije najdete v priročniku, ki je priložen
daljinskemu upravljalniku.
Več o fotografiji
71
Obnovitev privzetih nastavitev
Nastavitve fotoaparata, navedene spodaj in na strani 73, lahko
obnovite na privzete vrednosti, tako da hkrati držite pritisnjena
gumba G in P za dlje kot dve sekundi (gumba sta označena
z zeleno piko). Prikaz informacij se za trenutek izklopi. Pri tem
se ponastavijo nastavitve.
Gumb G
Gumb P
❚❚ Nastavitve, dostopne iz prikaza informacij
Možnost
Privzeto
0
Image quality (Kakovost
JPEG normal (Običajni
59
slike)
JPEG)
Image size (Velikost slike)
Large (Velika)
61
Auto bracketing (Samodejno z več zaporednimi
posnetki z različnimi nastavitvami)
P, S, A, M
Izklop
108
HDR (high dynamic range) (HDR (visok dinamični
razpon))
P, S, A, M
Off (Izklop)
96
Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting)
P, S, A, M
Auto (Samodejno) 94
White balance (Nastavitev beline)
P, S, A, M
Auto (Samodejno) 101
ISO sensitivity (Občutljivost ISO)
P, S, A, M
100
k, l, p, m, n, o, r, s, t,
67
u, v, w, x, y, z, 0, g, ',
Samodejno
(, 3, 1, 2, 3, )
Nastavitve Picture Control
P, S, A, M
Nespremenjeno * 111
Focus mode (Način delovanja z izostritvijo)
Iskalo
Načini fotografiranja, ki
AF-A
51
niso %
Pogled v živo/
AF-S
119
videoposnetek
Možnost
Privzeto
0
AF-area mode (Način delovanja z območjem AF)
Iskalo
Single-point AF (AF z
n, x, 0, 1, 2, 3
eno točko)
Dynamic-area AF (39
points) (AF z
m, w
dinamičnim območjem 53
(39 točk))
i, j, k, l, p, o, r, s, t, Auto-area AF (AF s
u, v, y, z, g, ', 3, ), P,
samodejno izbiro
S, A, M
območja)
Pogled v živo/videoposnetek
k, l, p, o, s, t, u, v, x, Face-priority AF (AF s
y, z
prioriteto obrazov)
m, r, w, %, g, ', 3, 1, 2, Wide-area AF (AF s
120
širokim območjem)
3, ), P, S, A, M
Normal-area AF (AF z
n, 0
običajnim območjem)
Metering (Merjenje)
Matrix metering
P, S, A, M
90
(Matrično merjenje)
Flash mode (Način delovanja z bliskavico)
i, k, p, n, w, g, '
Auto (Samodejno)
Auto slow sync
o
(Samodejna počasna
sinhronizacija)
63,
Auto+red-eye
reduction (Samodejno 65
s
+ zmanjšanje učinka
rdečih oči)
Fill flash (Doosvetlitev
P, S, A, M
(z bliskavico))
Flash compensation (Kompenzacija bliskavice)
P, S, A, M
Izklop
93
Exposure compensation (Kompenzacija osvetlitve)
%, P, S, A, M
Izklop
92
* Le trenutna funkcija Picture Control.
72
Več o fotografiji
❚❚ Druge nastavitve
Možnost
Release mode (Način proženja)
m, w
Privzeto
Continuous H
(Zaporedno
fotografiranje z
veliko hitrostjo)
Single frame (Ena
slika)
Sredinsko
Ostali načini delovanja za
fotografiranje
Točka ostrenja
Zaklepanje AE/AF
Načini delovanja za
Izklop
fotografiranje, ki niso i in j
Prilagodljiv program
P
Izklop
Multiple exposure (Večkratna osvetlitev)
Multiple exposure mode (Način večkratne
osvetlitve)
P, S, A, M
Off (Izklop)
0
45
55
194
84
Možnost
Način posebnih učinkov
g
Vividness (Živahnost)
Outlines (Obrisi)
'
Vividness (Živahnost)
Vignetting (Vinjetiranje)
(
Usmerjenost
Širina
3
Barva
Razpon barv
Privzeto
0
0
0
41
0
0
42
Pokrajina
Običajno
42
Izklop
3
43
98
Več o fotografiji
73
Lokacijski podatki
Zapisovanje lokacijskih podatkov na fotografije in
videoposnetke
Vgrajena enota za lokacijske podatke lahko beleži podatke o trenutnem položaju fotoaparata
(zemljepisna širina, dolžina, nadmorska višina) in trenutnem času (UTC), kot jih zagotavljajo
sistemi satelitske navigacije, in jih zabeleži na fotografije in videoposnetke, narejene s
fotoaparatom. Funkcija lokacijskih podatkov deluje najbolje na mestih, kjer pogled na nebo ni
oviran.
1
Izberite Location data (Lokacijski
podatki).
Pritisnite gumb G za prikaz menijev, nato v
nastavitvenem meniju osvetlite Location data
(Lokacijski podatki) in pritisnite 2.
Gumb G
2
Izberite Record location data (Beleženje
lokacijskih podatkov).
Osvetlite Record location data (Beleženje
lokacijskih podatkov) in pritisnite 2.
3
Izberite On (Vklop).
Osvetlite On (Vklop) in pritisnite J, da
omogočite vgrajeno enoto za lokacijske podatke
v fotoaparatu. Fotoaparat bo pričel prejemati
lokacijske podatke od navigacijskih satelitov.
A
Preden omogočite funkcijo lokacijskih podatkov
Preden boste uporabili funkcijo lokacijskih podatkov, preberite opozorila na straneh viii do xv in se
prepričajte, da je ura nastavljena na pravilen čas in datum, kot je opisano na strani 201. Da preprečite
nepričakovani izklop fotoaparata, poskrbite, da je baterija napolnjena.
74
Več o fotografiji
4
Preverite jakost satelitskega signala.
Znova pritisnite gumb R in preverite jakost
satelitskega signala na prikazu informacij.
Gumb R
5
Fotografirajte.
Lokacijski podatki, pridobljeni s sistemom satelitske navigacije, se bodo zabeležili z
vsako posneto fotografijo ali videoposnetkom. Ogledate si jih lahko med predvajanjem
prikaza informacij o fotografiji (0 136) ali pa jih z uporabo priložene programske
opreme ViewNX 2 (0 154) grafično prikažete na zemljevidu.
6
Izklopite funkcijo lokacijskih podatkov.
Če želite izklopiti funkcijo lokacijskih podatkov,
ko je ne potrebujete več, v nastavitvenem meniju
izberite Off (Izklop) za Location data (Lokacijski
podatki) > Record location data (Beleženje
lokacijskih podatkov).
A
Kazalnik satelitskega signala
Jakost signala je vidna na prikazu lokacijskih podatkov:
• # (miruje): Fotoaparat beleži zemljepisno širino, dolžino in nadmorsko
višino.
• $ (miruje): Fotoaparat beleži zemljepisno širino in dolžino; nadmorska
višina se ne beleži.
• % (utripa): Lokacija se ne beleži.
Več o fotografiji
75
Dnevniki poti
Vgrajena enota za lokacijske podatke lahko beleži podatke o trenutnem položaju fotoaparata
(zemljepisna širina, dolžina, nadmorska višina) in o trenutnem času (UTC), kot jih zagotavljajo
sistemi satelitske navigacije. Lokacijski podatki se beležijo samodejno v prednastavljenih
intervalih, shranijo se v datoteko dnevnika poti ločeno od slik, posnetih s fotoaparatom. S
priloženo programsko opremo ViewNX 2 (0 154) si lahko ogledate pot na zemljevidu.
1
Izberite On (Vklop) za Record location
Data (Beleženje lokacijskih podatkov).
Pritisnite gumb G za prikaz menijev in v
nastavitvenem meniju izberite Location data
(Lokacijski podatki) > Record location data
(Beleženje lokacijskih podatkov). Osvetlite On Gumb G
(Vklop) in pritisnite J.
2
Izberite Create log (Ustvari dnevnik).
Osvetlite Create log (Ustvari dnevnik) in
pritisnite 2.
3
Izberite interval in dolžino dnevnika.
Osvetlite Log interval (s) (Interval dnevnika (s))
in pritisnite 4 ali 2, da izberete, kako pogosto
fotoaparat beleži lokacijske podatke (interval
dnevnika v sekundah), nato osvetlite Log length
(h) (Dolžina dnevnika (h)) in pritisnite 4 ali 2,
da izberete, kako dolgo (v urah) bo trajal dnevnik.
4
Zaženite dnevnik.
Osvetlite Log location data (Lokacijski podatki
dnevnika) in pritisnite 2, nato osvetlite Start
(Začetek) in pritisnite J. Lokacijski podatki
bodo zabeleženi v intervalu in za obdobje, ki ste
ju izbrali v 3. koraku. Preostali čas je viden v
prikazu možnosti Location data (Lokacijski
podatki). Lokacijski podatki bodo beleženi tudi
po poteku časovnika stanja pripravljenosti
oziroma tudi takrat, ko je fotoaparat izključen, kar
poveča poraba baterije.
76
Več o fotografiji
5
Končajte dnevnik.
Če želite končati dnevnik in ga shraniti na
pomnilniško kartico, preden je dosežena izbrana
dolžina dnevnika, izberite Location data
(Lokacijski podatki) > Create log (Ustvari
dnevnik) > Log location data (Lokacijski
podatki dnevnika), nato pa osvetlite End
(Konec) in pritisnite J. Lučka za dostop do
pomnilniške kartice bo svetila, medtem ko
fotoaparat shranjuje dnevnik na pomnilniško
kartico; ko je prižgana lučka za dostop, ne
odstranite baterije ali pomnilniške kartice.
A
Začasna ustavitev dnevnikov
Če želite začasno zaustaviti dnevnik, izberite Pause (Premor) v prikazu
možnosti Create log (Ustvari dnevnik). Beleženje dnevnika lahko
nadaljujete, tako da izberete Restart (Ponovni zagon).
A
Beleženje lokacijskih podatkov
Ko je aktivno sledenje, fotoaparat še naprej spremlja satelitske signale, tudi ko je izključen. Če želite
preprečiti prekinjanje dnevnikov, se prepričajte, da je baterija fotoaparata popolnoma napolnjena,
preden omogočite funkcijo sledenja.
A
Prikaz dnevnika poti
Medtem ko je aktivno sledenje, se na prikazu informacij pokaže kazalnik na
desni.
A
Ogled datumov dnevnikov
Če izberete Log list (Seznam dnevnikov) za Location data (Lokacijski
podatki), se prikaže seznam datumov, na katere ste posneli dnevnike. Če ima
en datum več dnevnikov, so posamezni dnevniki označeni s številkami.
Več o fotografiji
77
Brisanje dnevnikov
Sledite spodnjim korakom, če želite izbrisati vse ali pa samo izbrane dnevnike.
1
Izberite Log list (Seznam dnevnikov).
V nastavitvenem meniju izberite Location data
(Lokacijski podatki), nato osvetlite Log list
(Seznam dnevnikov) in pritisnite J.
2
Pritisnite O.
Prikaže se pogovorno okno, ki ga vidite na desni.
Gumb O
3
Izberite dnevnike.
Za izbris izbranih dnevnikov osvetlite elemente v
seznamu in pritisnite 2, da jih izberete ali
odznačite, nato pritisnite J za nadaljevanje.
Za izbris vseh dnevnikov pritisnite X in nato pritisnite
J.
Gumb X
4
Izberite Yes (Da).
Prikaže se potrditveno pogovorno okno. Osvetlite
Yes (Da) in pritisnite J, da izbrišete dnevnike.
A
Kopiranje dnevnikov v računalnik
Dnevniki so shranjeni v mapi »NIKON« > »GNSS« na pomnilniški kartici in imajo imena, ki so sestavljena
iz črke »N«, ki ji sledi datum dnevnika (llmmdd), enoznakovnega identifikatorja med 0 do Z, ki ga
fotoaparat dodeli v naraščajočem vrstnem redu, in končnice ».log« (tako bo prvi dnevnik, posnet 1.
oktobra 2013, poimenovan z »N1310010.log«). Dnevnike lahko kopirate v računalnik, tako da
pomnilniško kartico vstavite v bralnik kartic ali režo za kartice in prenesete datoteke s programom
Nikon Transfer 2. Dnevniki so v obliki zapisa NMEA, vendar morda ne bodo pravilno prikazani v
nekaterih aplikacijah ali napravah.
78
Več o fotografiji
Možnosti GPS
Uporabite element Location data (Lokacijski podatki) > GPS options (Možnosti GPS) v
nastavitvenem meniju za prilagoditev nastavitev vgrajene enote za lokacijske podatke.
❚❚ Standby Timer (Časovnik stanja pripravljenosti)
Izberite, ali boste časovnik stanja pripravljenosti uporabljali s funkcijo lokacijskih podatkov ali
ne.
Možnost
Opis
Omogočen časovnik stanja pripravljenosti, fotoaparat bo prešel v stanje pripravljenosti,
če ne izvedete nobenega dejanja toliko časa, kolikor je določeno za nastavitev po meri c2
(Auto off timers (Časovniki za samodejni izklop); 0 186) > Standby timer (Časovnik
stanja pripravljenosti) (da fotoaparatu omogočite čas za pridobivanje lokacijskih
Enable
(Omogoči) podatkov, se zakasnitev podaljša za največ eno minuto po aktiviranju časovnika za
samodejni izklop ali po vklopu fotoaparata). To omogoča varčevanje s polnilno baterijo.
Upoštevajte, da bo fotoaparat še naprej pridobival lokacijske podatke za določeno
obdobje, potem ko poteče časovnik.
Disable
Onemogočen časovnik stanja pripravljenosti zagotavlja neprekinjeno snemanje
(Onemogoči) lokacijskih podatkov.
❚❚ Set Clock from Satellite (Nastavitev ure s satelitom)
Izberite Yes (Da), da nastavite uro fotoaparata na osnovi časa, ki ga zagotavlja satelitski
navigacijski sistem.
Več o fotografiji
79
❚❚ Posodobitev datoteke A-GPS
Uporaba datotek s podprtim GPS (A-GPS ali aGPS) skrajša čas, ki ga vgrajena enota za lokacijske
podatke potrebuje za določitev trenutnega položaja. Datoteke s podprtim GPS lahko
posodobite, kot je opisano spodaj.
1
Prenesite najnovejše datoteke s podprtim GPS.
Prenesite trenutno datoteko s podprtim GPS s tega spletnega mesta:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2
Prekopirajte datoteko v mapo »NIKON« na pomnilniški kartici.
Vstavite pomnilniško kartico v bralnik kartic ali režo za kartice in kopirajte datoteko v
mapo »NIKON« v korenskem imeniku pomnilniške kartice (če mapa še ne obstaja,
ustvarite novo in jo poimenujte »NIKON«).
3
4
5
Vstavite pomnilniško kartico v fotoaparat.
Vklopite fotoaparat.
Posodobite datoteko.
V nastavitvenem meniju fotoaparata pojdite na Location data (Lokacijski podatki) >
GPS options (Možnosti GPS), nato osvetlite Update A-GPS data (Posodobitev
podatkov A-GPS) in pritisnite 2. Osvetlite Yes (Da) in pritisnite J, če želite shraniti
podatke podprtega GPS. Posodobitev traja približno dve minuti.
D
Datum veljavnosti
Datoteke s podprtim GPS so veljavne približno dva tedna po prenosu in jih ni
mogoče uporabljati po preteku njihovega datuma veljavnosti (če boste
poskušali uporabiti zastarelo datoteko, se bo prikazalo sporočilo o napaki).
Datum veljavnosti za trenutno datoteko s podprtim GPS si lahko ogledate na
prikazu možnosti Update A-GPS data (Posodobitev A-GPS) v fotoaparatu.
Datoteke s podprtim GPS posodobite pred uporabo funkcije lokacijskih
podatkov; zastarane datoteke ni mogoče uporabiti za pridobitev lokacijskih
podatkov.
80
Več o fotografiji
D
Lokacijski podatki
Lokalni geografski in atmosferski pogoji lahko preprečijo ali zakasnijo pridobivanje lokacijskih
podatkov. Fotoaparat morda ne bo sprejemal lokacijskih podatkov znotraj zgradb, pod zemljo ali v
kovinskih zabojnikih, v bližini mostov in drugih velikih zgradb, dreves, električnih napeljav ali ostalih
objektov, ki blokirajo ali odbijajo satelitske signale. Pazite, kje hodite in kje se nahajate, ko boste iskali
mesta z dobrim sprejemom. Položaji navigacijskih satelitov se nenehno spreminjajo, kar onemogoča ali
zakasni pridobivanje lokacijskih podatkov ob določenih urah v dnevu. Tudi prisotnost mobilnih
telefonov ali drugih naprav, ki oddajajo frekvence, podobne satelitskim, lahko moti pridobivanje
lokacijskih podatkov.
V nekaterih primerih lahko preteče nekaj časa, preden fotoaparat pridobi signal, npr. po vstavitvi
baterije ali kadar je funkcija beleženja lokacijskih podatkov omogočena prvič oziroma po daljši
neuporabi. Lokacijski podatki za videoposnetke se nanašajo na začetek snemanja. Če fotoaparat ne
more prejeti lokacijskih podatkov, ti ne bodo dodani v dnevnike sledenja. Dnevniki sledenja prav tako
ne bodo zabeleženi, če ni nastavljena ura, pomnilniška kartica ni vstavljena ali če se izvajajo naslednje
operacije, medtem ko je omogočena funkcija lokacijskih podatkov: baterija je skoraj prazna ali
odstranjena, v nastavitvenem meniju je izbrana možnost Off (Izklop) za Location data (Lokacijski
podatki) > Record location data (Beleženje lokacijskih podatkov) ali pa je priklopljena dodatna
enota za lokacijske podatke. Če izklopite fotoaparat, s tem ne prekinete izvajanja funkcije lokacijskih
podatkov.
Glede na natančnost prejetih podatkov s satelitskega sistema in vplivov lokalne topografije na satelitski
sprejem se lahko lokacijski podatki, zabeleženi s slikami, razlikujejo od dejanske lokacije do največ več
sto metrov.
A
Priključitev dodatnih enot za lokacijske podatke
Dodatne enote za lokacijske podatke znamke Nikon lahko priključite na priključek za dodatno opremo
fotoaparata s kablom, ki je priložen enoti (0 237). Preden boste priključili enoto, morate fotoaparat
vedno izklopiti. Ko namestite dodatno enoto za lokacijske podatke, se vgrajena enota onemogoči in
fotoaparat prejema lokacijske podatke samo od dodatne enote, vendar pa lahko kljub temu uporabite
možnosti Location data (Lokacijski podatki) > GPS options (Možnosti GPS) > Standby timer
(Časovnik stanja pripravljenosti) in Set clock from satellite (Nastavitev ure s satelitom) v
nastavitvenem meniju (0 79). Dnevnikov sledenja ni mogoče ustvariti, če je priklopljena dodatna
enota za lokacijske podatke.
Več informacij najdete v priročniku, priloženem enoti za lokacijske podatke.
Več o fotografiji
81
Načini P, S, A in M
Čas zaklopa in zaslonka
Načini P, S, A in M omogočajo različne stopnje nadzora časa zaklopa in zaslonke:
Način
samodejni
P Programski
način (0 84)
Samodejni program s
S prednostjo zaklopa
A
(0 85)
Prioriteta zaslonke
(0 86)
M Ročni način (0 87)
82
Načini P, S, A in M
Opis
Priporočamo pri spontanih slikah in v okoliščinah, kjer nimate dovolj časa
za prilagajanje nastavitev fotoaparata. Fotoaparat nastavi čas zaklopa in
zaslonko za doseganje najboljše osvetlitve.
Za zamrznitev ali zameglitev gibanja. Izberite čas zaklopa, fotoaparat
izbere zaslonko za najboljši rezultat.
Uporabite za zameglitev ozadja ali pa izostrite tako ospredje in ozadje.
Izberite zaslonko, fotoaparat izbere čas zaklopa za najboljši rezultat.
Nastavite čas zaklopa in zaslonko. Za dolgo osvetlitev nastavite čas
zaklopa na »Bulb« ali »Time«.
A
Čas zaklopa in zaslonka
Čas zaklopa in zaslonka se prikažeta v iskalu in na prikazu informacij.
Čas zaklopa
Zaslonka
Kratki časi zaklopa (v tem primeru 1/1600 s) zamrznejo
gibanje.
Dolgi časi zaklopa (tukaj 1 s) zameglijo gibanje.
Odprte zaslonke (kot npr. f/5,6; upoštevajte, nižje kot
je število f, bolj odprta je zaslonka) zameglijo
podrobnosti pred in za glavnim motivom.
Zaprte zaslonke (v tem primeru f/22) izostrijo tako
ozadje kot ospredje.
Načini P, S, A in M
83
Način P (Programski samodejni način)
Uporabo tega načina priporočamo pri spontanih slikah in
kadar koli želite, da fotoaparat sam nastavi čas zaklopa in
zaslonko. Fotoaparat samodejno naravna čas zaklopa in
zaslonko za optimalno osvetlitev v večini situacij.
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina
Če želite fotografirati v programskem samodejnem načinu,
zavrtite (vrtljivi) gumb za izbiro načina na P.
A
Prilagodljiv program
V načinu P lahko izberete različne kombinacije časa zaklopa in zaslonke, tako da obračate (vrtljivi) gumb
za upravljanje (»prilagodljiv program«). Obrnite (vrtljivi) gumb v desno za odprte zaslonke (nizka števila
f) in kratke čase zaklopa, v levo pa za zaprte zaslonke (visoka števila f) in dolge čase zaklopa. Vse
kombinacije ustvarijo enako osvetlitev.
Zavrtite v desno, da zameglite podrobnosti ozadja ali da zamrznete gibanje.
(Vrtljivi) gumb za
upravljanje
Zavrtite v levo, da povečate globinsko ostrino ali zameglite gibanje.
Ko deluje prilagodljiv program, se v iskalu in na prikazu informacij pokaže
kazalnik U (R). Za ponovno nastavitev privzetega časa zaklopa in zaslonke
(vrtljivi) gumb za upravljanje obračajte tako dolgo, da kazalnik izgine, izberite
drug način ali izklopite fotoaparat.
84
Načini P, S, A in M
Način S (Samodejni program s prednostjo zaklopa)
Ta način vam omogoča nadzor časa zaklopa: Izberite krajše čase zaklopa, da »zamrznete«
gibanje, daljše čase zaklopa, da nakažete gibanje, tako da zameglite premikajoče se predmete.
Fotoaparat samodejno nastavi zaslonko za doseganje najboljše osvetlitve.
Kratki časi zaklopa (npr. 1/1600 s) zamrznejo gibanje.
Dolgi časi zaklopa (npr. 1 s) zameglijo gibanje.
Za izbiro časa zaklopa:
1
Obrnite (vrtljivi) gumb za izbiro načina na
S.
2
Izberite čas zaklopa.
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina
Zavrtite (vrtljivi) gumb za upravljanje, da izberete
želen čas zaklopa: vrtite v desno za krajše čase
zaklopa, v levo za daljše.
(Vrtljivi) gumb za
upravljanje
Načini P, S, A in M
85
Način A (Prioriteta zaslonke)
V tem načinu lahko prilagodite zaslonko in tako nadzorujete globinsko ostrino (razdaljo pred
in za glavnim motivom, ki jo izostrite). Fotoaparat samodejno naravna čas zaklopa za
optimalno osvetlitev.
Odprte zaslonke (nizka števila f, npr. f/5,6) zameglijo
podrobnosti za glavnim motivom in pred njim.
Zaprte zaslonke (visoka števila f, npr. f/22) izostrijo
tako ospredje kot ozadje.
Za izbiro zaslonke:
1
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina obrnite na
A.
2
Izberite zaslonko.
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina
(Vrtljivi) gumb za upravljanje obračajte v levo za
bolj odprte zaslonke (nižja števila f), v desno pa za
bolj zaprte zaslonke (višja števila f).
(Vrtljivi) gumb za
upravljanje
86
Načini P, S, A in M
Način M (Ročni način)
V ročnem načinu nadzirate tako čas zaklopa kot zaslonko. Če želite posneti fotografije z dolgo
osvetlitvijo premikajočih se luči, zvezd, nočnih prizorov ali ognjemeta (0 88), imate na voljo
časa zaklopa »Bulb« in »Time«.
1
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina obrnite na M.
2
Izberite zaslonko in čas zaklopa.
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina
Med preverjanjem kazalnika osvetljenosti (glejte spodaj) nastavite čas zaklopa in
zaslonko. Čas zaklopa izberete z obračanjem (vrtljivega) gumba za upravljanje (v desno
za krajše čase zaklopa, v levo za daljše). Če želite prilagoditi zaslonko, držite pritisnjen
gumb E (N), medtem ko obračate (vrtljivi) gumb za upravljanje (v levo za bolj odprte
zaslonke/nižja števila f in v desno za manj odprte zaslonke/višja števila f).
Čas zaklopa
(Vrtljivi) gumb
za upravljanje
Zaslonka
Gumb E (N)
(Vrtljivi) gumb
za upravljanje
A
Kazalnik osvetljenosti
Če je nameščen objektiv CPE (0 226) in je izbran čas zaklopa, ki ni »Bulb« ali »Time«, kazalnik
osvetljenosti v iskalu in na prikazu informacij prikazuje, ali bi bila fotografija pri trenutnih nastavitvah
podosvetljena ali preosvetljena.
Optimalna osvetlitev
Podosvetljeno 1/3 EV
Preosvetljeno za več kot 2 EV
Načini P, S, A in M
87
Dolge osvetlitve (samo način M)
Izberite naslednje čase zaklopa za fotografije z dolgo
osvetlitvijo premikajočih se luči, zvezd, nočnih prizorov
ali ognjemeta.
• Ročno zapiranje zaklopa (bulb) (A): Zaklop ostane
odprt, ko pritisnete sprožilec do konca. Za
preprečevanje zameglitve uporabite stativ, dodatni
Čas osvetlitve: 35 s
brezžični daljinski upravljalnik (0 237) ali dodatni
Zaslonka: f/25
kabelski sprožilec (0 237).
• Čas (&): Zaženite osvetlitev s sprožilcem na
fotoaparatu, dodatnem daljinskem upravljalniku, kabelskem sprožilcu ali brezžičnem
daljinskem upravljalniku. Zaklop ostane odprt 30 minut oziroma dokler sprožilca ne
pritisnete še drugič.
Preden nadaljujete, fotoaparat namestite na stativ ali na stabilno, ravno površino. Če želite
preprečiti vstop svetlobe skozi iskalo in s tem vplivanje na pogoje osvetlitve, odstranite
gumijasti nastavek okularja in pokrijte iskalo s priloženim pokrovčkom okularja (0 50). Da
preprečite izpad elektrike, preden je osvetlitev zaključena, uporabite popolnoma napolnjeno
baterijo. Upoštevajte, da je lahko pri dolgih osvetlitvah prisoten šum (naključno razporejene
svetle slikovne točke, meglica ali črte); pred fotografiranjem izberite On (Vklop) za možnost
Long exposure NR (Zmanjšanje šuma pri dolgi osvetlitvi) v meniju za fotografiranje
(0 179).
❚❚ Ročno zapiranje zaklopa (bulb)
1
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina obrnite na
M.
2
Izberite čas zaklopa.
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina
Zavrtite (vrtljivi) gumb za upravljanje, da izberete
za čas zaklopa ročno zapiranje zaklopa (bulb)
(A).
(Vrtljivi) gumb za
upravljanje
3
Fotografirajte.
Po izostritvi do konca pritisnite sprožilec na fotoaparatu, dodatnem brezžičnem
daljinskem upravljalniku ali kabelskem sprožilcu. Ko je osvetlitev končana, umaknite
prst s sprožilca.
88
Načini P, S, A in M
❚❚ Čas
1
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina obrnite na
M.
2
Izberite čas zaklopa.
(Vrtljivi) gumb za izbiro načina
Obrnite (vrtljivi) gumb za upravljanje, da izberete
za čas zaklopa »Time« (&).
(Vrtljivi) gumb za
upravljanje
3
Odprite zaklop.
Po izostritvi do konca pritisnite sprožilec na fotoaparatu ali dodatnem daljinskem
upravljalniku, kabelskem sprožilcu ali brezžičnem daljinskem upravljalniku.
4
Zaprite zaklop.
Ponovite postopek iz 3. koraka (fotografiranje se samodejno konča, če sprožilca ne
pritisnete po preteku 30 minut).
A
Daljinski upravljalniki ML-L3
Če boste uporabljali daljinski upravljalnik ML-L3, izberite enega od naslednjih načinov daljinskega
upravljanja, kot je opisano na strani 70: " (Delayed remote (ML-L3) (Zakasnjeni odziv na daljinski
upravljalnik) (ML-L3))) ali # (Quick-response remote (ML-L3) (Hitri odziv na daljinski upravljalnik
(ML-L3))). Če uporabljate daljinski upravljalnik ML-L3, bodo slike posnete v načinu »Time«, čeprav ste za
čas zaklopa izbrali »Bulb« /A.
Načini P, S, A in M
89
Osvetlitev
Merjenje
Določite, kako naj fotoaparat nastavlja osvetlitev.
L
M
Način
Matrix metering
(Matrično merjenje)
Center-weighted
metering (Sredinsko
uteženo merjenje)
metering
N Spot
(Točkovno merjenje)
1
Opis
Daje naravne rezultate v večini primerov. Fotoaparat meri široko območja kadra
in nastavi osvetlitev glede na porazdelitev tonov, barvo, kompozicijo in razdaljo.
Klasičen način merjenja pri portretih. Fotoaparat izmeri celoten kader in dodeli
največjo težo sredinskemu območju. Priporočljivo, ko uporabljate filtre s
faktorjem osvetlitve (faktor filtra) nad 1×.
Izberite ta način, da bo motiv pravilno osvetljen, tudi če bo ozadje precej svetlejše
ali temnejše. Fotoaparat meri trenutno točko ostrenja; uporabite za merjenje
motivov, ki niso v sredini.
Prikažite možnosti merjenja.
Pritisnite gumb P, nato na prikazu informacij
osvetlite trenutni način merjenja in pritisnite J.
Gumb P
2
Prikaz informacij
Izberite način merjenja.
Osvetlite možnost in pritisnite J.
A
Točkovno merjenje
Če je e (Auto-area AF (AF s samodejno izbiro območja)) izbrano za način delovanja z območjem AF
med fotografiranjem z iskalom (0 53), bo fotoaparat meril sredinsko točko ostrenja.
90
Načini P, S, A in M
Zaklepanje samodejne osvetlitve
Uporabite zaklepanje samodejne osvetlitve, da ponovno kadrirate fotografije, potem ko ste
uporabili za merjenje osvetlitve M (Center-weighted metering (Sredinsko uteženo
merjenje)) in N (Spot metering (Točkovno merjenje)). Upoštevajte, da zaklepanje
samodejne osvetlitve ni na voljo v načinih i in j.
1
Izmerite osvetlitev.
Pritisnite sprožilec do polovice.
2
Zaklenite osvetlitev.
Sprožilec
Ko pritisnete sprožilec (q) do polovice in je motiv
postavljen v točko ostrenja, pritisnite gumb A (L)
(w), da zaklenete osvetlitev.
Gumb A (L)
Ko je osvetlitev zaklenjena, se v iskalu prikaže kazalnik
AE-L.
3
Ponovno kadrirajte fotografijo.
Medtem ko držite pritisnjen gumb A (L), ponovno
kadrirajte sliko in fotografirajte.
A
Nastavitev časa zaklopa in zaslonke
Ko je aktivno zaklepanje osvetlitve, lahko naslednje nastavitve prilagodite brez spreminjanja izmerjene
vrednosti osvetlitve:
Način
Programski samodejni način
Samodejni program s prednostjo
zaklopa
Prioriteta zaslonke
Nastavitev
Čas zaklopa in zaslonka (prilagodljiv program; 0 84)
Čas zaklopa
Zaslonka
Načina merjenja ni mogoče spremeniti, dokler je aktivno zaklepanje osvetlitve.
Načini P, S, A in M
91
Kompenzacija osvetlitve
Kompenzacija osvetlitve je namenjena spreminjanju vrednosti osvetlitve, ki jo predlaga
fotoaparat, in sicer za posvetlitev ali potemnitev slik (0 260). Najbolj učinkovita je, ko
uporabljate M (Center-weighted metering (Sredinsko uteženo merjenje)) ali N (Spot
metering (Točkovno merjenje)) (0 90).
–1 EV
Brez kompenzacije osvetlitve
Če želite izbrati vrednost
kompenzacije osvetlitve, držite
pritisnjen gumb E (N) in obračajte
(vrtljivi) gumb za upravljanje, dokler ni
v iskalu ali na prikazu informacij
izbrana želena vrednost. Običajno
osvetlitev lahko ponastavite, tako da
nastavite kompenzacijo osvetlitve na
±0 (prilagoditve kompenzacije
osvetlitve v načinu % se ponastavijo,
ko izberete drug način delovanja).
Kompenzacija osvetlitve se ne
ponastavi, ko fotoaparat izklopite.
Gumb E (N)
+1 EV
(Vrtljivi) gumb za
upravljanje
–0,3 EV
+2 EV
A
Prikaz informacij
Do možnosti kompenzacije osvetlitve lahko dostopate tudi na prikazu
informacij (0 7).
A
Način M
V načinu M komenzacija osvetlitve vpliva samo na kazalnik osvetljenosti.
A
Uporaba bliskavice
Ko uporabite bliskavico, vpliva kompenzacija osvetlitve tako na osvetlitev ozadja kot na stopnjo moči
bliskavice.
A
Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami
Za informacije o samodejnem spreminjanju osvetlitve za niz fotografij glejte stran 108.
92
Načini P, S, A in M
Kompenzacija bliskavice
Kompenzacija bliskavice se uporablja za spreminjanje moči bliskavice s stopnje, ki jo predlaga
fotoaparat, s čimer se spremeni svetlost glavnega motiva glede na ozadje. Moč bliskavice
lahko povečate, da osvetlite glavni motiv, ali zmanjšate, da preprečite neželene svetle dele
posnetka ali odseve (0 261).
Držite pritisnjena gumba M (Y) in E (N)
ter obračajte (vrtljivi) gumb za
upravljanje, dokler v iskalu ali na prikazu
informacij ni izbrana želena vrednost. Če
izberete pozitivne vrednosti, zgleda
glavni motiv bolj osvetljen, če izberete Gumb M (Y)
negativne vrednosti, pa manj. Običajno
moč bliskavice lahko ponastavite, tako da
nastavite kompenzacijo bliskavice na ±0.
Kompenzacija bliskavice se ne ponastavi,
ko fotoaparat izklopite.
Gumb E (N)
–0,3 EV
(Vrtljivi) gumb za
upravljanje
+1 EV
A
Prikaz informacij
Do možnosti kompenzacije bliskavice lahko dostopate tudi na prikazu
informacij (0 7).
A
Dodatne bliskavice
Kompenzacija bliskavice je na voljo tudi z dodatnimi bliskavicami, ki podpirajo sistem osvetljevanja
Nikon Creative Lighting System (CLS, glejte stran 232). Kompenzacija bliskavice, izbrana z dodatno
bliskavico, se doda kompenzaciji bliskavice, izbrani na fotoaparatu.
Načini P, S, A in M
93
Ohranjanje podrobnosti na svetlih delih
(posnetka) in sencah
Aktivna osvetlitev D-Lighting
Aktivna osvetlitev D-Lighting ohrani podrobnosti svetlih delov (posnetka) in senc za
doseganje naravnega kontrasta fotografij. Uporabite pri fotografiranju prizorov z močnim
kontrastom, npr. pri fotografiranju močno osvetljenega zunanjega prizora skozi vrata ali okno
oziroma pri fotografiranju zasenčenih motivov ob sončnih dneh. Aktivne osvetlitve D-Lighting
ne priporočamo v načinu M; v ostalih načinih je najbolj učinkovita, če jo uporabljate z
možnostjo L (Matrix metering (Matrično merjenje); 0 90).
Aktivna osvetlitev D-Lighting: ! Off (Izklop)
1
Aktivna osvetlitev D-Lighting: Y Auto
(Samodejno)
Prikažite možnosti aktivne osvetlitve
D-Lighting.
Pritisnite gumb P, nato na prikazu informacij
osvetlite aktivno osvetlitev D-Lighting in
pritisnite J.
Gumb P
2
Izberite možnost.
Osvetlite možnost in pritisnite J (0 261).
94
Načini P, S, A in M
Prikaz informacij
D
Aktivna osvetlitev D-Lighting
Na fotografijah, posnetih z aktivno osvetlitvijo D-Lighting, se lahko pojavi šum (naključno razporejene
svetle slikovne točke, meglica ali črte). Pri nekaterih motivih je lahko vidna neenakomerna osenčenost.
Aktivne osvetlitve D-Lighting ne morete uporabiti pri občutljivostih ISO Hi 0,3 ali večjih.
A »Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting)« v primerjavi z »D-Lighting«
Funkcija Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting) prilagodi osvetlitev pred fotografiranjem
in tako ustvari najboljši dinamični razpon, medtem ko funkcija D-Lighting v meniju za retuširanje
(0 207) osvetli sence na slikah po fotografiranju.
A
Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami
Za informacije o samodejnem spreminjanju aktivne osvetlitve D-Lighting za niz fotografij glejte stran
108.
Načini P, S, A in M
95
HDR (Visok dinamični razpon)
Visok dinamični razpon (HDR – High Dynamic Range) združi dve osvetlitvi v eno samo sliko, ki
zajema širok razpon tonov, od senc do svetlih delov (posnetka), tudi pri zelo kontrastnih
motivih. Najbolj učinkovit je, ko ga uporabljate skupaj z možnostjo L (Matrix metering
(Matrično merjenje)) (0 90). Ne morete ga uporabljati za snemanje slik NEF (RAW). Medtem
ko je aktiven HDR, bliskavice ni mogoče uporabljati in zaporedno fotografiranje ni na voljo.
+
Prva osvetlitev (temneje)
1
Druga osvetlitev (svetleje)
Kombinirana HDR-slika
Prikažite možnosti HDR (visok dinamični
razpon).
Pritisnite gumb P, nato na prikazu informacij
osvetlite HDR (visok dinamični razpon) in
pritisnite J.
Gumb P
2
Izberite možnost.
Osvetlite v Auto (Samodejno), 2 Extra high
(Zelo visoko), S High (Visoko), T Normal
(Običajno), U Low (Nizko) ali 6 Off (Izklop) in
pritisnite J.
Če izberete katero koli drugo možnost, kot je 6 Off
(Izklop), bo v iskalu prikazano u.
96
Načini P, S, A in M
Prikaz informacij
3
Kadrirajte fotografijo, izostrite in fotografirajte.
Fotoaparat naredi dve osvetlitvi, ko pritisnete sprožilec
do konca. »l u« utripa v iskalu, medtem ko se
sliki združujeta. Dokler snemanje ni zaključeno, ne
morete fotografirati. HDR se samodejno ugasne, ko je
fotografija posneta; če želite izklopiti HDR, preden
fotografirate, obrnite (vrtljivi) gumb za izbiro načina na
nastavitev, ki ni P, S, A ali M.
D
Kadriranje HDR-fotografij
Robovi slike bodo morda obrezani. Morda ne boste dosegli želenih rezultatov, če se fotoaparat ali motiv
med fotografiranjem premakne. Glede na sceno učinek morda ne bo viden, okoli svetlih predmetov se
lahko pojavijo sence ali pa se okoli temnih pojavijo siji. Pri nekaterih motivih je lahko vidna
neenakomerna osenčenost.
Načini P, S, A in M
97
Večkratna osvetlitev
Če želite posneti niz dveh ali treh osvetlitev za eno samo fotografijo, sledite spodnjim
korakom. Večkratne osvetlitve ustvarijo barve, ki so občutno boljše od barv, ustvarjenih s
programsko opremo pri prekrivanju fotografij, izdelanih iz obstoječih slik.
❚❚ Ustvarjanje večkratne osvetlitve
Večkratnih osvetlitev ni mogoče posneti v pogledu v živo. Preden nadaljujete, zapustite
pogled v živo.
A
Podaljšani čas snemanja
Če želite, da bo interval med osvetlitvami daljši od 30 s, podaljšajte zakasnitev izklopa merjenja z
nastavitvijo po meri c2 (Auto off timers (Časovniki za samodejni izklop)) > Standby timer (Časovnik
stanja pripravljenosti) (0 186). Največji interval med osvetlitvami je 30 sekund daljši od možnosti,
izbrane za nastavitev po meri c2. Fotografiranje se samodejno konča, če v določenem obdobju ne
izvedete nobenega dejanja, in večkratna osvetlitev bo ustvarjena iz osvetlitev, ki so bile posnete do tega
trenutka.
1
Izberite Multiple exposure (Večkratna
osvetlitev).
Za prikaz menijev pritisnite gumb G. V meniju
za fotografiranje osvetlite Multiple exposure
(Večkratna osvetlitev) in pritisnite 2.
Gumb G
2
Omogočite način večkratne osvetlitve.
Osvetlite Multiple exposure mode (Način
večkratne osvetlitve) in pritisnite 2.
Prikažejo se možnosti, ki jih vidite na desni.
Osvetlite On (Vklop) in pritisnite J.
98
Načini P, S, A in M
3
Izberite število posnetkov.
Osvetlite Number of shots (Število posnetkov)
in pritisnite 2.
Prikaže se pogovorno okno, ki ga vidite na desni.
Pritisnite 1 ali 3, da izberete število osvetlitev, ki
bodo združene v eno samo fotografijo, in nato
pritisnite J.
4
Izberite količino ojačanja.
Osvetlite Auto gain (Samodejno ojačanje) in
pritisnite 2.
Prikazale se bodo naslednje možnosti. Osvetlite
možnost in pritisnite J.
• On (Vklop): Ojačanje se prilagodi glede na
dejansko število osvetlitev (ojačanje za vsako
osvetlitev je nastavljeno na 1/2 za dve osvetlitvi,
1/3 za tri osvetlitve).
• Off: Ojačanje se med snemanjem večkratne
osvetlitve ne prilagaja. Priporočljivo pri
temnem ozadju.
5
Kadrirajte fotografijo, izostrite in
fotografirajte.
V načinu proženja ene slike se posname ena
fotografija ob vsakem pritisku sprožilca.
Nadaljujte fotografiranje, da posnamete vse osvetlitve. V načinu zaporednega
fotografiranja z veliko hitrostjo in zaporednega fotografiranja z majhno hitrostjo (0 46)
fotoaparat posname vse posnetke v enem rafalu, fotografiranje se bo ustavilo po vsaki
večkratni osvetlitvi.
Načini P, S, A in M
99
❚❚ Prekinjanje večkratnih osvetlitev
Če želite prekiniti snemanje večkratne osvetlitve, še preden je narejeno
določeno število osvetlitev, izberite Off (Izklop) za Multiple exposure
(Večkratna osvetlitev) > Multiple exposure mode (Način večkratne
osvetlitve) v meniju za fotografiranje. Večkratna osvetlitev bo
ustvarjena iz osvetlitev, ki so bile posnete do tega trenutka. Če je
vklopljena možnost Auto gain (Samodejno ojačanje), bo ojačanje
prilagojeno dejanskemu številu posnetih osvetlitev. Upoštevajte, da se
fotografiranje samodejno konča v naslednjih primerih:
• (Vrtljivi) gumb za izbiro načina je zavrten na nastavitev, ki ni P, S, A ali M.
• Izvedena je ponastavitev z dvema gumboma (0 72).
• Fotoaparat ugasnete.
• Baterija je prazna.
• Eno od osvetlitev izbrišete.
A
Kazalnik večkratne osvetlitve
Na prikazu informacij se pokaže ikona $, ko je omogočeno fotografiranje z
večkratno osvetlitvijo. Medtem ko poteka fotografiranje, ikona utripa.
D
Večkratne osvetlitve
Informacije, navedene na prikazu informacij o fotografiji med predvajanjem (vključno z merjenjem,
osvetlitvijo, načinom za fotografiranje, goriščno razdaljo, datumom fotografiranja in usmerjenostjo
fotoaparata) se nanašajo na prvi posnetek večkratne osvetlitve.
100 Načini P, S, A in M
Nastavitev beline
Nastavitev beline zagotavlja, da barva vira svetlobe ne vpliva na barve. Za večino virov
svetlobe je priporočena samodejna nastavitev beline. Po potrebi pa lahko izberete druge
vrednosti glede na vrsto vira:
Možnost
Opis
Samodejna nastavitev beline. Priporočljivo za večino primerov.
v Auto (Samodejno)
J Incandescent (Žareča) Uporabite za volframove svetilke.
I Fluorescent
(Fluorescenčna)
Uporabite za vire svetlobe, navedene na strani 102.
Direct sunlight
H (Neposredna sončna Uporabite za motive, ki so osvetljeni z neposredno sončno svetlobo.
svetloba)
N Flash (Bliskavica)
G Cloudy (Oblačno)
M Shade (Senca)
L
1
Uporabite z bliskavico.
Uporabite pri dnevni svetlobi pod oblačnim nebom.
Uporabite pri dnevni svetlobi, ko je motiv v senci.
Preset manual (Ročna
Izmerite nastavitev beline ali jo kopirajte iz obstoječe fotografije (0 104).
prednastavitev)
Prikažite možnosti nastavitve beline.
Pritisnite gumb P, nato na prikazu informacij
osvetlite trenutno nastavitev beline in pritisnite
J.
Gumb P
2
Prikaz informacij
Izberite možnost nastavitve beline.
Osvetlite možnost in pritisnite J.
Načini P, S, A in M 101
A
Meni za fotografiranje
Nastavitev beline lahko izberete z možnostjo White balance (Nastavitev
beline) v meniju za fotografiranje (0 177), ki jo lahko uporabite tudi za
natančno nastavitev beline (0 103) ali merjenje vrednosti za
prednastavitev beline (0 104).
Možnost I Fluorescent (Fluorescenčna) v meniju White balance
(Nastavitev beline) lahko uporabite za izbiro vira svetlobe med vrstami
žarnic, prikazanimi na desni.
A
Barvna temperatura
Zaznavanje barve svetlobnega vira se razlikuje glede na opazovalca in druge pogoje. Barvna
temperatura je objektiven način merjenja barve svetlobnega vira, ki se določi glede na temperaturo, na
katero bi bilo treba segreti predmet, da bi izžareval svetlobo z enako valovno dolžino. Medtem ko so viri
svetlobe z barvno temperaturo v območju 5000–5500 K beli, so viri svetlobe z nižjo barvno
temperaturo, kot so volframove žarnice, rahlo rumenkasti ali rdeči. Svetlobni viri z višjo barvno
temperaturo se zdijo modrikasti. Možnosti nastavitve beline za fotoaparat so prilagojene za naslednje
barvne temperature (vse številke so približne):
• I (natrijeva svetilka): 2700 K
• H (neposredna sončna svetloba): 5200 K
• J (žareča)/
• N (bliskavica): 5400 K
I (topla bela fluorescenčna): 3000 K
• G (oblačno): 6000 K
• I (bela fluorescenčna): 3700 K
• I (dnevna fluorescenčna): 6500 K
• I (hladna bela fluorescenčna): 4200 K
• I (visoka temperatura – živosrebrna svetilka): 7200 K
• I (dnevna bela fluorescenčna): 5000 K
• M (senca): 8000 K
A
Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami
Za informacije o samodejnem spreminjanju nastavitve beline za niz fotografij glejte stran 108.
102 Načini P, S, A in M
Natančna nastavitev beline
Z natančno nastavitvijo beline lahko kompenzirate učinek, ki nastane zaradi razlik v barvi
svetlobnega vira, ali fotografiji dodate nov barvni odtenek. Natančno nastavitev beline lahko
prilagodite, tako da v meniju za fotografiranje izberete možnost White balance (Nastavitev
beline).
1
Izberite možnost nastavitve beline.
Pritisnite gumb G za prikaz menijev, nato v
meniju za fotografiranje osvetlite White balance
(Nastavitev beline) in pritisnite 2. Osvetlite
želeno možnost nastavitve beline in pritisnite 2
(če ste izbrali Fluorescent (Fluorescenčna),
Gumb G
osvetlite želeno vrsto osvetlitve in pritisnite 2;
natančna nastavitev ni na voljo z Preset manual
(Ročna prednastavitev)).
2
Natančno nastavite belino.
Z večnamenskim izbirnikom natančno nastavite
belino.
A
Natančna nastavitev beline
Barve na oseh za natančno nastavitev beline so
relativne, ne absolutne. Če npr. premaknete kazalec
na B (modra), ko je izbrana »topla« nastavitev, na
primer J (žareča), bodo fotografije nekoliko
»hladnejše«, ne pa dejansko modre.
Povečanje zelene
Povečanje
modre
Povečanje
jantarne
Povečanje vijolične
Koordinate
Prilagoditev
3
Shranite spremembe in zapustite okno.
Pritisnite J.
Načini P, S, A in M 103
Ročna prednastavitev
Z ročno prednastavitvijo lahko posnamete in dostopate do nastavitev beline po meri za
fotografiranje pri mešani svetlobi ali za kompenzacijo učinka, ki nastane pri svetlobnih virih z
močnimi barvnimi odtenki. Prednastavitev beline lahko izberete na dva načina:
Način
Opis
Measure Nevtralno sivi ali beli predmet je postavljen na svetlobo, ki se uporablja pri končnih
(Merjenje) fotografijah, belina pa se meri s fotoaparatom (glejte spodaj).
Use photo
(Uporabi Nastavitev beline kopirate s fotografije na pomnilniški kartici (0 107).
fotografijo)
❚❚ Merjenje vrednosti za prednastavljeno belino
1
Osvetlite referenčni predmet.
Nevtralno siv ali bel predmet postavite na svetlobo, ki jo nameravate uporabiti na končni
fotografiji.
2
Prikažite možnosti nastavitve beline.
Za prikaz menijev pritisnite gumb G. V meniju
za fotografiranje osvetlite White balance
(Nastavitev beline), nato pritisnite 2, da
prikažete možnosti nastavitve beline. Osvetlite
Preset manual (Ročna prednastavitev) in
Gumb G
pritisnite 2.
3
Izberite Measure (Merjenje).
Osvetlite Measure (Merjenje) in pritisnite 2.
104 Načini P, S, A in M
4
Izberite Yes (Da).
Prikazan bo meni na desni, osvetlite Yes (Da) in
pritisnite J.
Fotoaparat bo preklopil v način
prednastavljenega merjenja.
Ko je fotoaparat pripravljen na merjenje
nastavitve beline, se v iskalu in na prikazu
informacij pokaže utripajoč D (L).
5
Izmerite nastavitev beline.
Preden kazalniki nehajo utripati, kadrirajte
referenčni predmet, tako da zapolni iskalo, in
pritisnite sprožilec do konca. Fotoaparat pri tem
ne posname fotografije in nastavitev beline lahko
natančno izmeri, čeprav ni izostren.
Načini P, S, A in M 105
6
Preverite rezultate.
Če je fotoaparat uspel izmeriti vrednost
nastavitve beline, se pokaže sporočilo na desni in
v iskalu približno osem sekund utripa a, preden
se fotoaparat vrne v način delovanja za
fotografiranje. V način delovanja za
fotografiranje se vrnete takoj, tako da pritisnete
sprožilec do polovice.
Če je svetloba premočna ali prešibka, fotoaparat
morda ne bo uspel izmeriti nastavitve beline. Na
prikazu informacij se pokaže sporočilo in v iskalu
za približno osem sekund utripa b a. Vrnite se
na 5. korak in znova izmerite nastavitev beline.
D
Merjenje prednastavitve beline
Če ne izvedete nobenega dejanja, medtem ko utripajo prikazi, se način neposrednega merjenja konča v
času, izbranem za nastavitev po meri c2 (Auto off timers (Časovniki za samodejni izklop); 0 186).
Privzeta nastavitev je osem sekund.
D
Prednastavitev beline
Fotoaparat lahko shrani samo eno vrednost za prednastavitev beline hkrati. Ko izberete novo vrednost,
ta nadomesti obstoječo vrednost. Upoštevajte, da se osvetlitev samodejno poveča za 1 EV, ko merite
nastavitev beline. Ko fotografirate v načinu M, prilagodite osvetlitev, tako da kazalnik osvetljenosti kaže
±0 (0 87).
A
Drugi načini za merjenje prednastavitve beline
V način merjenja prednastavitve (glejte zgoraj) vstopite, tako da, potem ko ste izbrali prednastavitev
beline na prikazu informacij (0 101), za nekaj sekund pritisnete J. Če je bila nastavitev beline
dodeljena gumbu Fn (0 193), lahko način merjenja prednastavitve beline aktivirate, tako da držite
pritisnjen gumb Fn nekaj sekund po tem, ko ste izbrali prednastavitev beline z gumbom Fn in (vrtljivim)
gumbom za upravljanje.
A
Sive kartice
Za natančnejše rezultate izmerite nastavitev beline s standardno sivo kartico.
106 Načini P, S, A in M
❚❚ Kopiranje nastavitve beline s fotografije
Če želite kopirati vrednost nastavitve beline s fotografije na pomnilniški kartici, sledite
spodnjim korakom.
1
Izberite Preset manual (Ročna
prednastavitev).
Za prikaz menijev pritisnite gumb G. V meniju
za fotografiranje osvetlite White balance
(Nastavitev beline), nato pritisnite 2, da
prikažete možnosti nastavitve beline. Osvetlite
Gumb G
Preset manual (Ročna prednastavitev) in
pritisnite 2.
2
Izberite Use photo (Uporabi fotografijo).
Osvetlite Use photo (Uporabi fotografijo) in
pritisnite 2.
3
Izberite Select image (Izberi sliko).
Osvetlite Select image (Izberi sliko) in pritisnite
2 (če želite preskočiti preostale korake in
uporabiti zadnjo izbrano sliko za prednastavitev
beline, izberite možnost This image (Ta slika)).
4
Izberite mapo.
Osvetlite mapo, ki vsebuje izvirnik, in pritisnite 2.
5
Osvetlite izvirnik.
Za celozaslonski ogled označene slike pritisnite in
držite gumb X.
6
Kopirajte nastavitev beline.
Pritisnite J, da nastavite prednastavljeno
vrednost beline na vrednost za označeno
fotografijo.
Načini P, S, A in M 107
Več zaporednih posnetkov z različnimi
nastavitvami
Pri več zaporednih posnetkih z različnimi nastavitvami se nekoliko spremeni osvetlitev,
nastavitev beline ali aktivna osvetlitev D-Lighting (Active D-Lighting – ADL) za vsak posnetek
in tako kadrira trenutno vrednost. Izberite to v položajih, ko je težko nastaviti osvetlitev ali
belino in ni dovolj časa, da bi preverili rezultate in prilagodili nastavitve za vsak posnetek, ali pa
če želite eksperimentirati z različnimi nastavitvami za isti motiv.
Možnost
AE bracketing (Več
zaporednih
posnetkov z
k različnimi
nastavitvami za
samodejno
osvetlitev)
WB bracketing (Več
zaporednih
posnetkov z
m
različnimi
nastavitvami za
belino)
ADL bracketing (Več
zaporednih
posnetkov z
!
različnimi
nastavitvami za
ADL)
1
Opis
Spreminjajte osvetlitev za niz treh fotografij.
1. posnetek: nespremenjen
2. posnetek: zmanjšana
osvetlitev
Ob vsaki sprožitvi zaklopa bo fotoaparat ustvaril tri slike, od katerih ima vsaka
drugačno nastavitev beline. Ni na voljo pri nastavitvah kakovosti slike NEF (RAW).
Posnemite eno fotografijo z izklopljeno aktivno osvetlitvijo D-Lighting in drugo s
trenutno nastavitvijo aktivne osvetlitve D-Lighting.
Izberite možnost več zaporednih
posnetkov z različnimi nastavitvami.
Ko pritisnete G, da prikažete menije, osvetlite
nastavitev po meri e2 (Auto bracketing set
(Samodejna nastavitev več zaporednih
posnetkov z različnimi nastavitvami)) in
pritisnite 2.
Osvetlite želeno možnost več zaporednih
posnetkov z različnimi nastavitvami in pritisnite
J.
108 Načini P, S, A in M
3. posnetek: zvišana
osvetlitev
Gumb G
2
Prikažite možnosti več zaporednih
posnetkov z različnimi nastavitvami.
Pritisnite gumb P, nato osvetlite trenutno
možnost več zaporednih posnetkov z različnimi
nastavitvami in pritisnite J.
Gumb P
3
Prikaz informacij
Izberite korak kadriranja.
Osvetlite korak kadriranja in pritisnite J. Izberite
med vrednostmi od 0,3 do 2 EV (Več zaporednih
posnetkov z različnimi nastavitvami za
samodejno osvetlitev) oziroma 1 do 3 (Več
zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami
za belino) ali pa izberite ADL (Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za
ADL).
4
Kadrirajte fotografijo, izostrite in
fotografirajte.
AE bracketing (Več zaporednih posnetkov z različnimi
nastavitvami za samodejno osvetlitev): Fotoaparat
prilagaja osvetlitev z vsakim posnetkom. Prvi posnetek bo narejen pri vrednosti, ki je
trenutno izbrana za kompenzacijo osvetlitve. Korak za kadriranje bo odštet od trenutne
vrednosti pri drugem posnetku in dodan pri tretjem posnetku, s čimer se kadrira
trenutna vrednost. Spremenjene vrednosti se odražajo v vrednostih, prikazanih za čas
zaklopa in zaslonko.
WB bracketing (Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za belino): Vsak posnetek se
obdela in ustvarijo se tri kopije, ena s trenutno nastavitvijo beline, ena s povečano
jantarno in ena s povečano modro.
ADL bracketing (Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za ADL): Prvi posnetek po
aktiviranju te funkcije se posname z izklopljeno aktivno osvetlitvijo D-Lighting,
drugi pri trenutni nastavitvi aktivne osvetlitve D-Lighting (0 94; če je aktivna
osvetlitev D-Lighting izklopljena, bo drugi posnetek narejen z aktivno osvetlitvijo
D-Lighting, nastavljeno na Auto (Samodejno)).
V načinu zaporednega fotografiranja z veliko hitrostjo in načinu zaporednega fotografiranja z
majhno hitrostjo se bo fotografiranje ustavilo po vsakem ciklu kadriranja. Če fotoaparat
izklopite, preden se posname celoten niz posnetkov, se bo snemanje več zaporednih
posnetkov z različnimi nastavitvami nadaljevalo z naslednjim posnetkom v nizu, ko ponovno
vklopite fotoaparat.
Načini P, S, A in M 109
A
Kazalnik napredka več posnetkov z različnimi nastavitvami
Med trajanjem več posnetkov z različnimi nastavitvami za samodejno
osvetlitev se ob vsakem posnetku s kazalnika napredka več posnetkov z
različnimi nastavitvami odstrani ena črtica (v > w > x).
Med trajanjem več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za ADL
je nastavitev, ki bo uporabljena za naslednji posnetek, na prikazu informacij
podčrtana.
A
Onemogočanje več zaporednih posnetkov z različnimi
nastavitvami
Če želite onemogočiti izvajanje več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami in nadaljevati z
normalnim fotografiranjem, v 3. koraku na prejšnji strani izberite OFF (Izklop). Če želite preklicati
izvajanje več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami, preden so bili narejeni vsi kadri, obrnite
(vrtljivi) gumb za izbiro načina na nastavitev, ki ni P, S, A ali M.
A
Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za osvetlitev
Fotoaparat prilagaja osvetlitev, tako da spreminja čas zaklopa in zaslonko (način P), zaslonko (način S) ali
čas zaklopa (načina A in M). Če omogočite samodejno upravljanje občutljivosti ISO, fotoaparat
samodejno prilagaja občutljivost ISO za optimalno osvetlitev, ko so meje sistema osvetlitve fotoaparata
prekoračene.
110 Načini P, S, A in M
Funkcije Picture Control
Nikonov edinstven sistem Picture Control omogoča skupno rabo nastavitev za obdelavo slik,
npr. ostrenja, kontrasta, svetlosti, nasičenosti in barvnega odtenka, v med seboj združljivih
napravah in programski opremi.
Izbiranje funkcije Picture Control
Izberite funkcijo Picture Control glede na motiv ali vrsto scene.
Možnost
Standard
Q
(Standardno)
Neutral
R
(Nevtralno)
S Vivid (Živahno)
Opis
Priporočljivo za večino situacij, ta možnost uporablja standardno obdelavo za
uravnotežene rezultate.
Dobra izbira za fotografije, ki jih nameravate kasneje temeljito obdelati ali retuširati,
ta možnost uporablja najmanjšo stopnjo obdelave za naravne rezultate.
To možnost izberite pri fotografijah s poudarjenimi osnovnimi barvami. Za
posnetke bolj poudarjenih, živahnih barv z učinkom natisnjene fotografije.
Monochrome
Posnemite monokromatske fotografije.
(Monokromatsko)
e Portrait (Portret) Obdelajte portrete, da bo imela koža naravno teksturo in zaokrožen občutek.
Landscape
f
Prikaže živahne pokrajine in mesta.
(Pokrajina)
T
1
Prikažite možnosti Picture Control.
Pritisnite gumb P, nato osvetlite trenutno funkcijo
Picture Control in pritisnite J.
Gumb P
2
Prikaz informacij
Izberite funkcijo Picture Control.
Osvetlite funkcijo Picture Control in pritisnite J.
Načini P, S, A in M 111
Spreminjanje funkcij Picture Control
Obstoječe prednastavljene funkcije Picture Control ali funkcije Picture Control po meri (0 115)
lahko spreminjate glede na sceno ali svoje želje. Izberite uravnoteženo kombinacijo nastavitev
z možnostjo Quick adjust (Hitra prilagoditev) ali pa ročno spremenite posamezne
nastavitve.
1
Izberite funkcijo Picture Control.
Pritisnite gumb G za prikaz menijev, nato v
meniju za fotografiranje osvetlite Set Picture
Control (Nastavitev Picture Control) in
pritisnite 2. Osvetlite želeno funkcijo Picture
Control in pritisnite 2.
2
Gumb G
Prilagodite nastavitve.
Pritisnite 1 ali 3, da osvetlite želeno nastavitev,
in pritisnite 4 ali 2, da izberete vrednost (0 113).
Ta korak ponavljajte, dokler ne prilagodite vseh
nastavitev, ali pa z možnostjo Quick adjust (Hitra
prilagoditev) izberite prednastavljeno
kombinacijo nastavitev. Privzete nastavitve lahko obnovite, tako da pritisnete gumb O.
3
Shranite spremembe in zapustite okno.
Pritisnite J.
Funkcije Picture Control, ki so drugačne od privzetih nastavitev,
so označene z zvezdico (»*«).
112 Načini P, S, A in M
❚❚ Nastavitve funkcij Picture Control
Možnost
Quick adjust (Hitra
prilagoditev)
Opis
Zmanjšate ali povečajte učinek izbrane funkcije Picture Control (upoštevajte, da s
tem ponastavite vse ročne spremembe). Ni na voljo z možnostma Neutral
(Nevtralno) in Monochrome (Monokromatsko) ali s funkcijami Picture Control
po meri.
Ročne prilagoditve
Ročne prilagoditve
Ročne prilagoditve
(vse funkcije Picture Control) (samo za barvne posnetke) (samo za monokromatske slike)
Sharpening
(Ostrenje)
Nadzorujte ostrino obrisov. Izberite A za samodejno prilagoditev ostrenja glede
na vrsto scene.
Contrast (Kontrast)
Ročno prilagodite kontrast ali pa izberite A, če želite, da ga fotoaparat samodejno
prilagodi.
Brightness
(Svetlost)
Povečajte ali zmanjšajte svetlost brez izgube podrobnosti na svetlih delih ali
sencah.
Saturation
(Nasičenost)
Nadzorujte živahnost barv. Izberite A za samodejno prilagoditev nasičenosti
glede na vrsto scene.
Hue
(Barvni odtenek)
Prilagodite barvni odtenek.
Filter effects
(Učinki filtra)
Ustvarite učinek barvnih filtrov na monokromatskih fotografijah (0 114).
Toning (Toniranje) Izberite barvni odtenek na monokromatskih fotografijah (0 114).
D
»A« (Samodejno)
Rezultati samodejne nastavitve ostrenja, kontrasta in nasičenosti se lahko razlikujejo glede na osvetlitev
ter položaj motiva v kadru.
A
Funkcije Picture Control po meri
Funkcije Picture Control po meri ustvarite tako, da prilagodite obstoječe možnosti Picture Control z
možnostjo Manage Picture Control (Upravljanje Picture Control) v meniju za fotografiranje (0 115).
Shranite jih lahko na pomnilniško kartico za skupno rabo v drugih fotoaparatih istega modela in v
združljivi programski opremi (0 117).
Načini P, S, A in M 113
A
Mreža funkcije Picture Control
Za prikaz mreže, ki prikazuje nasičenost (samo za kontrolne elemente barvnih
slik) in kontrast za funkcijo Picture Control, izbrano v 2. koraku, pritisnite in
držite gumb X.
Ikone funkcij Picture Control, ki uporabljajo samodejno nastavitev kontrasta
in nasičenosti, so prikazane v zeleni barvi na mreži funkcije Picture Control,
vrstice pa potekajo vzporedno z osmi mreže.
A
Predhodne nastavitve
Vrstica pod prikazom vrednosti v nastavitvenem meniju Picture Control
označuje predhodno vrednost določene nastavitve.
A
Funkcije Picture Control po meri
Možnosti, ki so na voljo za funkcije Picture Control po meri, so enake tistim, na katerih je bila osnovana
funkcija Picture Control po meri.
A
Filter Effects (Učinki filtra) (samo za Monochrome (Monokromatsko))
Z možnostmi v tem meniju lahko ustvarite učinek barvnih filtrov na monokromatskih fotografijah. Na
voljo so naslednji učinki filtrov:
Y
O
R
G
Možnost
Opis
Rumena
Poveča kontrast. Z njim je mogoče ublažiti svetlost neba pri fotografiranju pokrajin.
Oranžna
Oranžna ustvari večji kontrast kot rumena, rdeča pa večji kontrast kot oranžna.
Rdeča
Zelena Zmehča tone kože. Primerno za portrete.
Učinki funkcije Filter effects (Učinki filtrov) so bolj izraziti kot učinki, ki jih ustvarijo fizični stekleni filtri.
A
Toning (Toniranje) (samo za Monochrome (Monokromatsko))
Izberite med možnostmi: B&W (črno-belo), Sepia (Sepija), Cyanotype
(Cianotipija) (monokromatska slika v modrih odtenkih), Red (Rdeča), Yellow
(Rumena), Green (Zelena), Blue Green (Modrozelena), Blue (Modra),
Purple Blue (Vijoličnomodra), Red Purple (Rdečevijolična). Če pritisnete
3, ko je izbrana možnost Toning (Toniranje), se prikažejo možnosti
nasičenosti. Pritisnite 4 ali 2, da prilagodite nasičenost. Nadzor nasičenosti
ni na voljo, če izberete možnost B&W (črno-bela).
114 Načini P, S, A in M
Ustvarjanje funkcij Picture Control po meri
Funkcije Picture Control, ki so priložene fotoaparatu, je mogoče spremeniti in jih shraniti kot
funkcije Picture Control po meri.
1
Izberite možnost Manage Picture Control
(Upravljanje Picture Control).
Za prikaz menijev pritisnite gumb G. V meniju
za fotografiranje osvetlite Manage Picture
Control (Upravljanje Picture Control) in
pritisnite 2.
Gumb G
2
Izberite Save/edit (Shrani/uredi).
Osvetlite Save/edit (Shrani/uredi) in pritisnite
2.
3
Izberite funkcijo Picture Control.
Osvetlite obstoječo funkcijo Picture Control in
pritisnite 2 ali pa pritisnite J, da nadaljujete s 5.
korakom in shranete kopijo osvetljene funkcije
Picture Control brez nadaljnjih sprememb.
4
Uredite izbrano funkcijo Picture Control.
Za več informacij glejte stran 113. Če želite
opustiti spremembe in začeti znova s privzetimi
nastavitvami, pritisnite gumb O. Ko končate z
nastavitvami, pritisnite J.
5
Izberite cilj.
Osvetlite cilj za funkcijo Picture Control po meri
(od C-1 do C-9) in pritisnite 2.
Načini P, S, A in M 115
6
Poimenujte funkcijo Picture Control.
Tipkovnica
Nove funkcije Picture Control so privzeto
poimenovane tako, da se dvomestno število (ki
se določi samodejno) doda imenu obstoječe
Polje z imenom
funkcije Picture Control. Če želite uporabiti
privzeto ime, nadaljujte s 7. korakom. Za premik
kazalca v polju za ime, obračajte (vrtljivi) gumb za upravljanje. Če želite vnesti črko,
uporabite večnamenski izbirnik, da osvetlite želeni znak na tipkovnici, in pritisnite J. Če
želite izbrisati znak na trenutnem položaju kazalca, pritisnite gumb O.
Imena funkcij Picture Control po meri so lahko dolga do 19 znakov. Vsi nadaljnji znaki po
devetnajstem bodo izbrisani.
7
Shranite spremembe in zapustite okno.
Pritisnite X, da shranite spremembe in zapustite
okno. Nova funkcija Picture Control bo prikazana
na seznamu Picture Control.
A Manage Picture Control (Upravljanje Picture Control) > Rename (Preimenuj)
Funkcije Picture Control po meri lahko kadar koli preimenujete z možnostjo Rename (Preimenuj) v
meniju Manage Picture Control (Upravljanje Picture Control).
A Manage Picture Control (Upravljanje Picture Control) > Delete (Brisanje)
Možnost Delete (Brisanje) v meniju Manage Picture Control (Upravljanje Picture Control) lahko
uporabite za brisanje izbranih funkcij Picture Control po meri, ko jih ne potrebujete več.
A
Ikona za prvotno funkcijo Picture Control
Prvotna prednastavljena funkcija Picture Control, na kateri je
osnovana funkcija Picture Control po meri, je označena z
ikono v zgornjem desnem kotu prikaza za urejanje.
116 Načini P, S, A in M
Ikona za prvotno funkcijo Picture Control
Skupna raba funkcij Picture Control po meri
Funkcije Picture Control po meri, ki jih ustvarite s programom ViewNX 2 s pripomočkom
Picture Control ali z dodatno programsko opremo, kot je npr. Capture NX 2, lahko kopirate na
pomnilniško kartico in naložite v fotoaparat, ali pa lahko funkcije Picture Control po meri,
ustvarjene s fotoaparatom, kopirate na pomnilniško kartico in uporabite v združljivih
fotoaparatih in programski opremi, nato pa jih izbrišete, ko jih ne potrebujete več.
Če želite kopirati funkcije Picture Control po meri na
pomnilniško kartico ali z nje ali pa jih izbrisati s pomnilniške
kartice, osvetlite Load/Save (Nalaganje/shranjevanje) v
meniju Manage Picture Control (Upravljanje Picture
Control) in pritisnite 2. Prikazale se bodo naslednje
možnosti:
• Copy to camera (Kopiranje v fotoaparat): Kopirajte funkcije
Picture Control po meri s pomnilniške kartice na mesta
funkcij Picture Control po meri od C-1 do C-9 v
fotoaparatu in jih poimenujte po želji.
• Delete from card (Brisanje s kartice): Izbrišite izbrane funkcije
Picture Control po meri s pomnilniške kartice.
• Copy to card (Kopiranje na kartico): Kopirajte funkcijo Picture
Control po meri (C-1 do C-9) iz fotoaparata na izbrani cilj
(1 do 99) na pomnilniški kartici.
A
Shranjevanje funkcij Picture Control po meri
Hkrati lahko na pomnilniško kartico shranite do 99 funkcij Picture Control po meri. Pomnilniško kartico
lahko uporabljate samo za shranjevanje funkcij Picture Control po meri, ki jih je ustvaril uporabnik.
Prednastavljenih funkcij Picture Control, priloženih fotoaparatu, ne morete kopirati na pomnilniško
kartico, preimenovati ali izbrisati.
Načini P, S, A in M 117
Pogled v živo
Kadriranje fotografij na prikazovalniku
Za fotografiranje v načinu pogleda v živo sledite spodnjim korakom.
1
Obrnite stikalo za pogled v živo.
Pogled skozi objektiv je prikazan na zaslonu.
Stikalo za pogled v živo
2
Umestite točko ostrenja.
Umestite točko ostrenja na motiv, kot je opisano na
strani 121.
Točka ostrenja
3
Ostrite.
Pritisnite sprožilec do polovice. Točka ostrenja utripa v
zeleni barvi, medtem ko fotoaparat ostri. Če fotoaparat
lahko ostri, se bo točka ostrenja prikazala v zeleni barvi;
če fotoaparat ne more ostriti, bo točka ostrenja utripala v rdeči barvi (fotografirate lahko
tudi med tem, ko točka ostrenja utripa rdeče; pred fotografiranjem preverite izostritev
na prikazovalniku). Osvetlitev zaklenete, tako da pritisnete gumb A (L), razen v
načinih i in j.
4
Naredite posnetek.
Pritisnite sprožilec do konca. Prikazovalnik se izklopi in
med snemanjem sveti lučka za dostop do pomnilniške
kartice. Ne odstranjujte baterije ali pomnilniške kartice,
dokler snemanje ni končano. Ko bo fotografiranje
končano, se bo fotografija prikazala na zaslonu za nekaj
sekund, preden se fotoaparat vrne v način pogleda v
živo. Za izhod obrnite stikalo za pogled v živo.
118 Pogled v živo
Lučka za dostop do pomnilniške
kartice
Izostritev v načinu pogleda v živo
Po spodnjem postopku izberete način delovanja z izostritve in način delovanja z območjem AF
ter umestite točko ostrenja.
❚❚ Določite, kako fotoaparat ostri (način delovanja z izostritvijo)
Na voljo so naslednji načini delovanja z izostritvijo v pogledu v živo (upoštevajte, da stalni
servo AF ni na voljo v načinih g, ' in ():
Možnost
Single-servo AF
AF-S
(Enkratni servo AF)
Full-time-servo AF
AF-F
(Stalni servo AF)
Manual focus (Ročno
MF
ostrenje)
1
Opis
Za mirujoče motive. Izostritev se zaklene, ko pritisnete sprožilec do
polovice.
Za premikajoče se motive. Medtem ko držite sprožilec, fotoaparat ves čas
ostri. Izostritev se zaklene, ko pritisnete sprožilec do polovice.
Ostrite ročno (0 125).
Prikažite možnosti izostritve.
Pritisnite gumb P, nato v prikazu informacij
osvetlite trenutni način delovanja z izostritvijo in
pritisnite J.
Gumb P
2
Izberite možnost izostritve.
Osvetlite možnost in pritisnite J.
Pogled v živo 119
❚❚ Določite, kako fotoaparat izbira območje (način delovanja z območjem AF)
V načinih, ki niso i, j in (, je mogoče izbrati naslednje načine delovanja z območjem AF v
pogledu v živo (upoštevajte, da AF s sledenjem motivu ni na voljo v načinih %, g, ' in 3):
6
7
8
9
1
Možnost
Face-priority AF (AF s
prioriteto obrazov)
Wide-area AF (AF s
širokim območjem)
Normal-area AF (AF z
običajnim območjem)
Subject-tracking AF
(AF s sledenjem
motivu)
Opis
Uporabite za fotografiranje portretov. Fotoaparat samodejno zazna in
ostri portretirane motive.
Uporabite za ročno fotografiranje pokrajine in drugih neportretnih
motivov. Z večnamenskim izbirnikom izberite točko ostrenja.
Uporabite za natančno izostritev izbrane točke v kadru. Priporočljiv je
stativ.
Uporabite, če želite, da izostritev sledi izbranemu motivu.
Prikažite načine delovanja z območjem AF.
Pritisnite gumb P, nato v prikazu informacij
osvetlite trenutni način delovanja z območjem AF
in pritisnite J.
Gumb P
2
Izberite način delovanja z območjem AF.
Osvetlite možnost in pritisnite J.
120 Pogled v živo
3
Izberite točko ostrenja.
6 (AF s prioriteto obrazov): Ko fotoaparat zazna
portretirani motiv, se bo pokazala dvojna rumena črta
(če fotoaparat zazna več obrazov, največ 35, bo ostril
najbližji motiv; z večnamenskim izbirnikom lahko
izberete drug motiv). Če fotoaparat motiva ne zaznava
več (ker je na primer pogledal stran), črte niso več
prikazane.
Točka ostrenja
7/8 (AF s širokim območjem in AF z običajnim območjem): Z
večnamenskim izbirnikom premaknite točko ostrenja
kamor koli v kadru ali pa pritisnite J, da jo umestite v
sredino kadra.
Točka ostrenja
9 (AF s sledenjem motivu): Umestite točko ostrenja na
motiv in pritisnite J. Točka ostrenja sledi izbranemu
motivu, ki se premika skozi kader. Če želite končati
sledenje ostrenja, še enkrat pritisnite J.
Točka ostrenja
Pogled v živo 121
Prikaz pogleda v živo
u
io
q
w
e
r
!0
!1
!2
t
y
!3
Element
Način delovanja za
q
fotografiranje
Ikona »brez
w videoposnetka«
Opis
Način, ki je trenutno izbran z (vrtljivim) gumbom za izbiro načina.
Pokaže, da ni možno snemati videoposnetkov.
Čas do samodejnega izklopa pogleda v živo. Prikaže se, če se bo
fotografiranje končalo čez 30 s ali manj.
Občutljivost mikrofona Občutljivost mikrofona za snemanje videoposnetkov.
Jakost zvoka za snemanje zvoka. Prikazana rdeče, če je previsoka.
Jakost zvoka
Ustrezno prilagodite občutljivost mikrofona.
Prikazano, ko je izbrana možnost On (Vklop) za Movie settings
Zmanjšanje šuma vetra (Nastavitve videoposnetka) > Wind noise reduction
(Zmanjšanje šuma vetra) v meniju za fotografiranje.
Kazalnik ročnih
Prikazan, ko je izbrana možnost On (Vklop) za Manual movie
nastavitev
settings (Ročne nastavitve videoposnetka) v načinu M.
videoposnetka
Način delovanja z
Trenutni način delovanja z izostritvijo.
izostritvijo
Način delovanja z
Trenutni način delovanja z območjem AF.
območjem AF
Velikost okvirja
Velikost okvirjev videoposnetkov, posnetih v načinu delovanja za
videoposnetka
videoposnetke.
Preostali čas (način
delovanja za
Čas do konca snemanja v načinu delovanja za videoposnetke.
videoposnetke)
Trenutna točka ostrenja. Prikaz se razlikuje glede na možnost,
Točka ostrenja
izbrano za način delovanja z območjem AF (0 120).
Kaže, ali bi bila fotografija pri trenutnih nastavitvah preveč ali
Kazalnik osvetljenosti
premalo osvetljena (samo način M).
e Preostali čas
r
t
y
u
i
o
!0
!1
!2
!3
Opomba: Zaslon je za ponazoritev prikazan z vsemi kazalniki.
122 Pogled v živo
0
19, 30,
37, 82
—
124, 129
128
128
128
129
119
120
128
126
121
87
A
Možnosti pogleda v živo/prikaza snemanja videoposnetkov
Pritisnite gumb R za pomik med možnostmi prikaza, kot je prikazano spodaj.
Obkrožena območja ponazarjajo robove obreza okvirja videoposnetka.
Gumb R
Prikazani podrobni
kazalniki fotografije
Prikazani kazalniki videoposnetka (0 128) *
Prikazani osnovni
kazalniki fotografije *
Skriti kazalniki*
Mreža za kadriranje*
* Med snemanjem videoposnetka je prikazan obrez, ki prikazuje snemano območje, če so v meniju za
fotografiranje za Movie settings (Nastavitve videoposnetka) > Frame size/frame rate (Velikost
okvirja/hitrost snemanja) izbrane velikosti okvirja, ki niso 640 × 424 (0 128; ko so prikazani
kazalniki videoposnetka, je območje zunaj obreza okvirja videoposnetka posivljeno).
A
Nastavitve fotoaparata
Razen v primeru, ko so prikazani kazalniki videoposnetka,
lahko s pritiskom gumba P dostopate do naslednjih
nastavitev za fotografiranju v pogledu v živo. Te nastavitve
so: kakovost slike (0 59), velikost slike 0 61), več
zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami (0 109),
HDR (0 96), aktivna osvetlitev D-Lighting (0 94), nastavitev
beline (0 101), občutljivost ISO (0 67), funkcije Picture
Gumb P
Control (0 111), način delovanja z izostritvijo (0 119), način
delovanja z območjem AF (0 120), merjenje (0 90), način
delovanja z bliskavico (0 63, 65), kompenzacija bliskavice
(0 93) in kompenzacija osvetlitve (0 92). Ko so prikazani
kazalniki videoposnetka, lahko prilagodite nastavitve
videoposnetka (0 122).
Pogled v živo 123
A
Osvetlitev
Glede na sceno se osvetlitev lahko razlikuje od tiste, ki bi jo dobili, če ne bi uporabili pogleda v živo.
Merjenje pri pogledu v živo je prilagojeno prikazu pogleda v živo in daje fotografije, ki imajo osvetlitev
podobno temu, kar vidite na zaslonu. (Kompenzacijo osvetlitve si lahko predogledate na zaslonu samo
takrat, kadar so njene vrednosti med +3 EV in –3 EV.) Če želite preprečiti vstop svetlobe skozi iskalo in s
tem vplivanje na pogoje osvetlitve, odstranite gumijasti nastavek okularja in pred fotografiranjem
pokrijte iskalo s priloženim pokrovčkom okularja (0 50).
A
HDMI
Ko je fotoaparat priključen na videonapravo HDMI, ostane prikazovalnik fotoaparata vklopljen in
videonaprava prikaže pogled skozi objektiv. Če naprava podpira HDMI-CEC, izberite Off (Izklop) za
HDMI > Device control (Nadzor naprav) v nastavitvenem meniju (0 166), preden pričnete
fotografirati v pogledu v živo.
D
Fotografiranje v načinu pogleda v živo
Če fotoaparat premaknete vodoravno ali če se po kadru premika predmet z visoko hitrostjo, je na
prikazovalniku lahko vidno popačenje, vendar pa se tega ne vidi na končni sliki. Močni viri svetlobe
lahko na prikazovalniku pustijo obrise na naslednji fotografiji, ko fotoaparat premikate vodoravno.
Pojavijo se lahko tudi svetle pege. Zmanjšajte utripanje in trakove, vidne na prikazovalniku pri
fotografiranju pod fluorescenčnimi, živosrebrnimi ali natrijevimi svetilkami, in sicer z možnostjo Flicker
reduction (Odpravljanje utripanja) (0 200), čeprav bodo pri določenih časih zaklopa še vedno lahko
vidni na končni fotografiji. Kadar fotografirate v načinu pogleda v živo, fotoaparata ne usmerjajte proti
soncu ali drugim močnim virom svetlobe. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko poškodujete notranje
vezje fotoaparata.
Pogled v živo se samodejno konča, če zaprete prikazovalnik (če zaprete prikazovalnik, se pogled v živo
ne konča na televizorjih ali drugih zunanjih zaslonih).
Pogled v živo se lahko samodejno konča, da prepreči poškodbe notranjih vezij fotoaparata. Ko
fotoaparata ne uporabljate, zapustite pogled v živo. Upoštevajte, da se temperatura notranjih vezij
fotoaparata lahko poveča in povzroči povečan šum (svetle pege, naključno razporejene svetle slikovne
točke ali meglica) v naslednjih primerih (fotoaparat se lahko tudi opazno segreje, vendar to ni okvara):
• Temperatura okolja je visoka.
• Fotoaparat ste dlje časa uporabljali v pogledu v živo ali za snemanje videoposnetkov.
• Fotoaparat ste dlje časa uporabljali v načinu zaporednega fotografiranja.
Če se pogled v živo ne začne, ko ga poskušate zagnati, počakajte, da se notranja vezja ohladijo, in nato
poskusite znova.
D
Odštevalnik časa
Odštevanje bo prikazano 30 s, preden se pogled v živo samodejno konča (0 122; časovnik postane rdeč
pet sekund pred potekom časovnika za samodejni izklop (0 186) ali če se bo pogled v živo končal zaradi
zaščite notranjih vezij). Časovnik se lahko prikaže tudi takoj po izboru pogleda v živo, kar je odvisno od
pogojev fotografiranja.
124 Pogled v živo
D
Uporaba samodejnega ostrenja v načinu pogleda v živo
Samodejno ostrenje je v načinu pogleda v živo počasnejše, prikazovalnik pa lahko med ostrenjem
fotoaparata posvetli ali potemni. V spodaj navedenih okoliščinah fotoaparat morda ne bo mogel ostriti
(točka ostrenja je občasno lahko prikazana v zeleni barvi, tudi kadar fotoaparat ne more ostriti):
• Motiv vsebuje črte, vzporedne z daljšo stranico kadra.
• Motiv ni kontrasten.
• Motiv ima v točki ostrenja območja z zelo kontrastno osvetlitvijo ali pa je osvetljen z reflektorjem,
neonsko lučjo ali drugim virom svetlobe, ki spreminja svetlost.
• Pod fluorescenčnimi, živosrebrnimi, natrijevimi in podobnimi svetilkami prihaja do utripanja ali
trakov.
• Uporabljate zvezdni filter ali kak drug poseben filter.
• Motiv je manjši od točke ostrenja.
• Motiv je v večji meri sestavljen iz pravilnih geometrijskih vzorcev (npr. žaluzije ali okna na
nebotičniku).
• Motiv se premika.
Poleg tega AF s sledenjem motivu morda ne bo mogel slediti motivom, če se premikajo hitro, zapustijo
kader ali jih prekrivajo drugi predmeti, če vidno spreminjajo velikost, barvo ali svetlost, če so premajhni,
preveliki, presvetli, pretemni ali po barvi ali svetlosti podobni ozadju.
A
Ročno ostrenje
Če želite ostriti v načinu ročnega ostrenja (0 57), vrtite
obroč za ostrenje na objektivu, dokler motiv ni izostren.
Za povečanje pogleda na prikazovalniku do približno
8,3-krat, kar omogoča natančnejšo izostritev, pritisnite
gumb X. Ko je pogled skozi objektiv povečan, se prikaže
navigacijsko okno v sivem okvirju v spodnjem desnem
vogalu zaslona. Z večnamenskim izbirnikom se
premikajte po območjih kadra, ki niso vidna na
prikazovalniku (na voljo samo, če na voljo, samo če ste
izbrali 7 (Wide-area AF (AF s širokim območjem)) ali 8
(Normal-area AF (AF z običajnim območjem)) za AFarea mode (Način delovanja z območjem AF)), ali pa
pritisnite W (Q) za pomanjšanje.
Gumb X
Navigacijsko okno
Pogled v živo 125
Snemanje in predvajanje
videoposnetkov
Snemanje videoposnetkov
Videoposnetke lahko snemate med pogledom v živo.
1
Obrnite stikalo za pogled v živo.
Pogled skozi objektiv je prikazan na zaslonu.
D Ikona 0
Ikona 0 (0 122) kaže, da ni možno snemati videoposnetkov.
A
Pred snemanjem
Pred snemanjem v načinu A ali M nastavite zaslonko (0 86, 87).
2
Stikalo za pogled v živo
Ostrite.
Kadrirajte začetno fotografijo in izostrite sliko, kot je opisano v 2.
in 3. koraku poglavja »Kadriranje fotografij na prikazovalniku«
(0 118; glejte tudi »Izostritev v načinu pogleda v živo« na straneh
0 119–121). Pri snemanju videoposnetkov se zmanjša število
motivov, ki jih je mogoče zaznati pri AF s prioriteto obrazov.
3
Začnite snemati.
Za začetek snemanja pritisnite gumb za snemanje
videoposnetka. Razpoložljivi snemalni čas in kazalnik snemanja
sta prikazana na zaslonu. Razen v načinih i in j lahko
osvetlitev zaklenete, tako da pritisnete gumb A (L) (0 91),
oziroma (v načinih P, S, A in %) spremenite za največ ±3 EV v
korakih po 1/3 EV s pritiskom gumba E (N) in vrtenjem
(vrtljivega) gumba za upravljanje (0 92; upoštevajte, da glede
na svetlost motiva spremembe osvetlitve morda ne bodo imele
vidnega učinka).
Gumb za snemanje
videoposnetka
Kazalnik snemanja
Preostali čas
126 Snemanje in predvajanje videoposnetkov
4
Končajte snemanje.
Znova pritisnite gumb za snemanje videoposnetka, da končate snemanje. Snemanje se
samodejno konča, ko je dosežena največja dolžina, ko je pomnilniška kartica polna, ko
izberete drug način delovanja ali zaprete prikazovalnik (če zaprete prikazovalnik, se
snemanje ne konča na televizorjih ali drugih zunanjih zaslonih).
A
Fotografiranje med snemanjem videoposnetka
Če želite končati snemanje videoposnetka, posneti fotografijo in se vrniti v pogled v živo, pritisnite
sprožilec do konca in ga zadržite, dokler se ne sproži zaklop.
A
Največja dolžina
Največja dolžina za posamezne videoposnetke je 4 GB (za najdaljši čas snemanja glejte stran 128);
upoštevajte, da se glede na hitrost zapisovanja na pomnilniško kartico lahko snemanje konča, še preden
je dosežena ta dolžina (0 238).
D
Snemanje videoposnetkov
Na prikazovalniku in na končnem videoposnetku se lahko pojavi utripanje, črte ali popačenje, če je
fotoaparat pod fluorescenčnimi, živosrebrnimi ali natrijevimi svetilkami oziroma če se premika
vodoravno ali se predmet v kadru premika z visoko hitrostjo (utripanje in črte lahko zmanjšate z
možnostjo Flicker reduction (Odpravljanje utripanja); 0 200). Močni viri svetlobe lahko pustijo
obrise na naslednji fotografiji, ko fotoaparat premikate vodoravno. Pojavijo se lahko tudi neenakomerni
robovi, nepravilne barve, učinek moiré in svetle pege. Če je motiv na kratko osvetljen z bliskavico ali
drugim svetlim, hipnim virom svetlobe, se lahko na nekaterih območjih kadra pojavijo svetli pasovi.
Kadar snemate videoposnetke, fotoaparata ne usmerjajte proti soncu ali drugim močnim virom
svetlobe. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko poškodujete notranje vezje fotoaparata.
Fotoaparat lahko snema tako video kot zvok; med snemanjem ne pokrivajte mikrofona. Upoštevajte, da
vgrajeni mikrofon med samodejnim ostrenjem in zmanjševanjem tresljajev lahko posname šum
objektiva.
Med snemanjem videoposnetkov ne morete uporabiti osvetlitve z bliskavico.
Pogled v živo se lahko samodejno konča, da prepreči poškodbe notranjih vezij fotoaparata. Ko
fotoaparata ne uporabljate, zapustite pogled v živo. Upoštevajte, da se temperatura notranjih vezij
fotoaparata lahko poveča in povzroči povečan šum (svetle pege, naključno razporejene svetle slikovne
točke ali meglica) v naslednjih primerih (fotoaparat se lahko tudi opazno segreje, vendar to ni okvara):
• Temperatura okolja je visoka.
• Fotoaparat ste dlje časa uporabljali v pogledu v živo ali za snemanje videoposnetkov.
• Fotoaparat ste dlje časa uporabljali v načinu zaporednega fotografiranja.
Če se pogled v živo ne začne, ko poskušate začeti pogled v živo ali snemanje videoposnetka, počakajte,
da se notranja vezja ohladijo in nato poskusite znova.
Fotoaparat uporabi matrično merjenje ne glede na izbrani način merjenja. Čas zaklopa in občutljivost
ISO se prilagodita samodejno, razen če izberete možnost On (Vklop) za Manual movie settings (Ročne
nastavitve videoposnetka) (0 129) in je fotoaparat v načinu M.
Snemanje in predvajanje videoposnetkov 127
Nastavitve videoposnetka
Fotoaparat omogoča naslednje nastavitve videoposnetka.
• Frame size/frame rate (Velikost okvirja/hitrost snemanja), Movie quality (Kakovost
videoposnetka): Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi. Hitrost snemanja je odvisna
od možnosti, ki je trenutno izbrana za Video mode (Videonačin delovanja) v
nastavitvenem meniju (0 202):
L/t
M/u
N/r
O/s
P/k
Q/l
R/o
S/n
T/p
Velikost okvirja/hitrost snemanja
Velikost okvirja (v
Hitrost snemanja 1
slikovnih točkah)
60p 2
50p 3
1920 × 1080
30p 2
25p 3
24p
60p 2
1280 × 720
50p 3
30p 2
640 × 424
25p 3
Najdaljša dolžina (visoka kakovost videoposnetka
★/običajna kakovost videoposnetka) 4
10 min/20 min
20 min/29 min 59 s
29 min 59 s/ 29 min 59 s
1 Nazivna vrednost. Dejanske hitrosti snemanja za 60p, 50p, 30p, 25p in 24p so 59,94, 50, 29,97, 25 oziroma 23,976
posnetka na sekundo.
2 Na voljo, če je izbrana možnost NTSC za Video mode (Videonačin delovanja) (0 202).
3 Na voljo, če je izbrana možnost PAL za Video mode (Videonačin delovanja).
4 Videoposnetki, posneti v načinu učinka pomanjšanja, so pri predvajanju dolgi do tri minute.
• Microphone (Mikrofon): Vklopite ali izklopite vgrajene ali dodatne stereo mikrofone ME-1
(0 129, 237) oziroma prilagodite občutljivost mikrofona. Izberite Auto sensitivity
(Samodejna občutljivost), če želite občutljivost prilagajati samodejno, Microphone off
(Izklop mikrofona), če želite izklopiti snemanje zvoka; če želite ročno določiti občutljivost
mikrofona, izberite Manual sensitivity (Ročna občutljivost) in izberite občutljivost.
• Wind noise reduction (Zmanjšanje šuma vetra): Izberite On (Vklop), da omogočite
visokoprehodni filter za vgrajeni mikrofon (na dodatne stereo mikrofone to ne vpliva;
0 129, 237), tako boste zmanjšali šum, ki ga povzroča veter, ko piha čez mikrofon
(upoštevajte, da to lahko vpliva tudi na druge zvoke).
A
Prikaz pogleda v živo
Obrez videoposnetka si lahko ogledate med pogledom v
živo, tako da pritisnete gumb R za izbiro prikaza kazalnikov
videoposnetka, skrivanja kazalnikov, prikaza mreže za
kadriranje ali prikaza osnovnih kazalnikov fotografije
(0 123). Ko so prikazani kazalniki videoposnetka, lahko do
naslednjih nastavitev videoposnetka dostopate s pritiskom
gumba P. Te nastavitve so: velikost okvirja videoposnetka/ Gumb P
kakovost, občutljivost mikrofona, nastavitev beline (0 101),
občutljivost ISO (0 67), funkcije Picture Control (0 111),
način delovanja z izostritvijo (0 119), način delovanja z
območjem AF (0 120) in kompenzacija osvetlitve (0 92).
128 Snemanje in predvajanje videoposnetkov
• Manual movie settings (Ročne nastavitve videoposnetka):
Izberite On (Vklop), da omogočite ročne prilagoditve časa zaklopa
in občutljivosti ISO, ko je fotoaparat v načinu M. Čas zaklopa lahko
nastavite na tako majhne vrednosti, kot je 1/4000 s; najkrajši čas
zaklopa, ki je na voljo, je odvisen od hitrosti snemanja: 1/30 s za
hitrosti snemanja 24p, 25p, in 30p, 1/50 s za 50p in 1/60 s za 60p.
Občutljivost ISO lahko nastavite na vrednosti med ISO 100 in Hi 1 (0 67). Če čas zaklopa in
občutljivost ISO nista znotraj teh vrednosti, ko se začne pogled v živo, bosta samodejno
nastavljeni na podprte vrednosti in bosta ostali pri teh vrednostih, ko se pogled v živo
konča. Upoštevajte, da je občutljivost ISO fiksna pri izbrani vrednosti. Fotoaparat
občutljivosti ISO ne prilagodi samodejno, ko v meniju za fotografiranje izberete On (Vklop)
za ISO sensitivity settings (Nastavitve občutljivosti ISO) > Auto ISO sensitivity control
(Samodejno upravljanje občutljivosti ISO) (0 180).
1
Izberite Movie settings (Nastavitve
videoposnetka).
Za prikaz menijev pritisnite gumb G. V meniju
za fotografiranje osvetlite Movie settings
(Nastavitve videoposnetka) in pritisnite 2.
Gumb G
2
Izberite možnosti videoposnetka.
Osvetlite izbrani element in pritisnite 2, nato
osvetlite želeno možnost in pritisnite J.
A
Uporaba zunanjega mikrofona
Dodatni stereo mikrofon ME-1 lahko uporabite za zmanjšanje posnetega šuma, ki ga povzročajo tresljaji
objektiva med samodejnim ostrenjem.
D
Odštevalnik časa
Na zaslonu se 30 sekund pred samodejnim zaključkom pogleda v živo pojavi odštevalnik časa (0 122).
Časovnik se lahko prikaže tudi takoj po začetku snemanja videoposnetka, kar je odvisno od pogojev
fotografiranja. Upoštevajte, da se bo pogled v živo po preteku časovnika samodejno končal, ne glede
na to, koliko snemalnega časa je še na voljo. Preden nadaljujete s snemanjem videoposnetka,
počakajte, da se notranja vezja ohladijo.
A
HDMI in druge videonaprave
Ko je fotoaparat priključen na videonapravo HDMI, ostane prikazovalnik fotoaparata vklopljen in
videonaprava prikaže pogled skozi objektiv. Če naprava podpira HDMI-CEC, izberite Off (Izklop) za
HDMI > Device control (Nadzor naprav) v nastavitvenem meniju (0 166), preden pričnete
fotografirati v pogledu v živo.
Snemanje in predvajanje videoposnetkov 129
Ogled videoposnetkov
Videoposnetki so označeni z ikono 1 v celozaslonskem predvajanju (0 135). Pritisnite J za
začetek predvajanja; vaš trenutni položaj bo prikazan v vrstici napredka videoposnetka.
Ikona 1
Dolžina
Trenutni položaj/skupna dolžina
Glasnost
Vrstica napredka
videoposnetka
Vodnik
Izvedete lahko naslednja dejanja:
Za
Premor
Uporabite
Opis
Zaustavite predvajanje.
Predvajanje
Nadaljujete predvajanje po zaustavitvi videoposnetka ali med
previjanjem naprej/nazaj.
Naprej/nazaj
Hitrost se poveča z vsakim pritiskom z 2× na 4× na 8× na 16×; držite
pritisnjeno, da preskočite na začetek ali konec videoposnetka (prvi
kader je prikazan z ikono h v zgornjem desnem kotu zaslona, zadnji pa
z i). Če je predvajanje zaustavljeno, se videoposnetek previja naprej
ali nazaj po en kader naenkrat; držite pritisnjeno za neprekinjeno
previjanje.
Preskoči 10 s
Zavrtite (vrtljivi) gumb za upravljanje, da preskočite za 10 s naprej ali
nazaj.
Prilagajanje
glasnosti
Vrnitev v
celozaslonsko
predvajanje
X/W (Q) Pritisnite X, če želite povišati glasnost, ali W (Q), če jo želite znižati.
/ K Pritisnite 1 ali K za izhod v celozaslonsko predvajanje.
130 Snemanje in predvajanje videoposnetkov
Urejanje videoposnetkov
Obrežite posnetke, da ustvarite urejene kopije videoposnetkov, ali shranite izbrane kadre kot
slike JPEG.
Možnost
Choose start/end point
f (Izbira začetne/končne
točke)
Save selected frame
g (Shranjevanje izbranega
kadra)
Opis
Ustvarite kopijo, iz katere je bil odstranjen začetek ali konec posnetka.
Shranite izbrani kader kot sliko JPEG.
Obrezovanje videoposnetkov
Če želite ustvariti obrezane kopije videoposnetkov:
1
2
Prikažite videoposnetek v celozaslonskem načinu.
Zaustavite videoposnetek na novem
začetnem ali končnem kadru.
Predvajajte videoposnetek, kot je opisano na
strani 130, in pritisnite J, da začnete in
nadaljujete predvajanje, ter 3, da ga začasno
zaustavite. Zaustavite predvajanje, ko pridete do
novega začetnega ali končnega kadra.
3
Vrstica napredka
videoposnetka
Izberite Choose start/end point (Izbira
začetne/končne točke).
Pritisnite gumb P, nato osvetlite Choose start/
end point (Izbira začetne/končne točke) in
pritisnite 2.
Gumb P
Snemanje in predvajanje videoposnetkov 131
4
Izberite trenutni kader kot novo začetno ali
končno točko.
Če želite ustvariti kopijo, ki se prične s trenutnim
kadrom, osvetlite Start point (Začetna točka) in
pritisnite J. Kadri pred trenutnim bodo
odstranjeni, ko boste shranili kopijo.
Začetna točka
Če želite ustvariti kopijo, ki se konča s trenutnim kadrom, osvetlite End point (Končna
točka) in pritisnite J. Kadri po trenutnem bodo odstranjeni, ko boste shranili kopijo.
Končna točka
5
Potrdite novo začetno ali končno točko.
Če želen kader trenutno ni prikazan, pritisnite 4
oziroma 2 za previjanje naprej oziroma nazaj (za
preskok 10 s naprej ali nazaj zavrtite (vrtljivi)
gumb za upravljanje).
6
Ustvarite kopijo.
Ko je želeni kader prikazan, pritisnite 1.
7
Predogledajte si videoposnetek.
Za predogled kopije osvetlite Preview
(Predogled) in pritisnite J. Če hočete zavreči
trenutno kopijo in se vrniti na 5. korak, osvetlite
Cancel (Preklic) in pritisnite J; če želite shraniti
kopijo, nadaljujte z 8. korakom.
132 Snemanje in predvajanje videoposnetkov
8
Shranite kopijo.
Osvetlite Save as new file (Shrani kot novo
datoteko) in pritisnite J, da shranite kopijo v
novo datoteko. Če želite izvirno datoteko
videoposnetka nadomestiti z urejeno kopijo,
osvetlite Overwrite existing file (Prepis
obstoječe datoteke) in pritisnite J.
D
Obrezovanje videoposnetkov
Videoposnetek mora biti dolg vsaj dve sekundi. Kopija ne bo shranjena, če na pomnilniški kartici ni
dovolj prostora.
Kopije imajo isti čas in datum nastanka kot izvirnik.
A
Določitev vloge trenutnega kadra
Če želite, da bo v 5. koraku prikazani kader postal nova
končna točka (x) namesto nove začetne točke (w) ali obratno,
pritisnite gumb A (L).
Gumb A (L)
Snemanje in predvajanje videoposnetkov 133
Shranjevanje izbranih kadrov
Če želite shraniti kopijo izbranega kadra kot sliko JPEG:
1
Zaustavite videoposnetek na izbranem
kadru.
Predvajajte videoposnetek, kot je opisano na
strani 130, in pritisnite J, da začnete in
nadaljujete predvajanje, ter 3, da ga začasno
zaustavite. Videoposnetek zaustavite na kadru, ki
ga nameravate kopirati.
2
Izberite Save selected frame
(Shranjevanje izbranega kadra).
Pritisnite gumb P, nato osvetlite Save selected
frame (Shranjevanje izbranega kadra) in
pritisnite 2.
Gumb P
3
Ustvarite kopijo slike.
Pritisnite 1, da ustvarite kopijo slike trenutnega
kadra.
4
Shranite kopijo.
Za izdelavo natančne (0 59) JPEG-kopije
izbranega kadra osvetlite Yes (Da) in pritisnite J.
A
Shranjevanje izbranega kadra
Slik JPEG iz videoposnetka, ki ste jih ustvarili z možnostjo Save selected frame (Shranjevanje
izbranega kadra), ni mogoče retuširati. Slike JPEG iz videoposnetkov nimajo nekaterih kategorij
informacij o fotografiji (0 136).
134 Snemanje in predvajanje videoposnetkov
Predvajanje in brisanje
Celozaslonsko predvajanje
Za predvajanje fotografij pritisnite gumb K. Na
zaslonu se prikaže zadnja fotografija.
Gumb K
Za
Uporabite
Opis
Ogled dodatnih
fotografij
Za ogled fotografij v zaporedju, v katerem ste jih posneli, pritisnite
2, za ogled fotografij v obratnem zaporedju pa pritisnite 4.
Ogled dodatnih
informacij o
fotografiji
Spremenite prikaz informacij o fotografiji (0 136).
W (Q)
Za več informacij o prikazu sličic glejte stran 140.
Ogled sličic
Povečanje
fotografije
X
Za več informacij o povečavi med predvajanjem glejte stran 142.
Izbris slik
O
Spremembo stanja
zaščite
A (L)
Na zaslonu se prikaže potrditveno pogovorno okno. Če želite
izbrisati fotografijo, ponovno pritisnite O.
Če želite sliko zaščititi ali zaščito razveljaviti, pritisnite gumb A (L)
(0 143).
Predvajanje
videoposnetka
Če je trenutna slika označena z ikono 1, ki označuje, da je to
videoposnetek, ga s pritiskom na J začnete predvajati (0 130).
A Gumb P
Pritisk gumba P v celozaslonskem predvajanju, predvajanju
sličic ali predvajanju po koledarju prikaže pogovorno okno
na desni, kjer lahko ocenjujete slike (0 144) in retuširate
fotografije, urejate videoposnetke (0 131, 205) ter izberete
slike za prenos v pametno napravo (0 173).
Gumb P
Predvajanje in brisanje 135
Informacije o fotografiji
Informacije o fotografiji prekrivajo slike med celozaslonskim predvajanjem. Za pomikanje
med informacijami o fotografiji, kot je prikazano spodaj, pritisnite 1 ali 3. Upoštevajte, da so
»samo slika«, podatki o fotografiranju, histogrami RGB, svetli deli (posnetka) in pregled
podatkov prikazani, samo če je izbrana ustrezna možnost za Playback display options
(Možnosti prikaza predvajanja) (0 176). Lokacijski podatki bodo prikazani, le če so bili
vključeni v sliko, ko je bila ta posneta (0 74).
Podatki o datoteki
Brez (samo slika)
Svetli deli (posnetka)
Pregled
RGB-histogram
Lokacijski podatki
Podatki o
fotografiranju
❚❚ Podatki o datoteki
1 2 3
4
5
6
11
10
8
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Stanje zaščite ........................................................... 143
Kazalnik retuširanja................................................ 206
Označevanje prenosa ........................................... 173
Številka kadra/skupno število slik
Ime datoteke............................................................ 189
Kakovost slike .............................................................59
Velikost slike................................................................61
Čas posnetka..................................................... 15, 201
Datum posnetka .............................................. 15, 201
Ime mape .................................................................. 178
Ocenjevanje ............................................................. 144
1
2
3
4
5
6
Stanje zaščite ........................................................... 143
Kazalnik retuširanja................................................ 206
Označevanje prenosa ........................................... 173
Številka kadra/skupno število slik
Svetli deli slike
Ocenjevanje ............................................................. 144
❚❚ Svetli deli (posnetka) *
1 2 3
5
4
6
* Utripajoča območja označujejo svetle dele (območja, ki so morda preosvetljena).
136 Predvajanje in brisanje
❚❚ RGB-histogram
1
2
3
4
10
9
8
5
7
6
1 Številka kadra/skupno število slik
2 Histogram (RGB-kanal). Vodoravna os v vseh
histogramih prikazuje svetlost slikovnih točk,
navpična os pa njihovo število.
3 Histogram (rdeči kanal)
4 Histogram (zeleni kanal)
5 Histogram (modri kanal)
6 Označevanje prenosa............................................173
7 Nastavitev beline ....................................................101
Natančna nastavitev beline .............................103
Ročna prednastavitev........................................104
8 Kazalnik retuširanja................................................206
9 Stanje zaščite............................................................143
10 Ocenjevanje..............................................................144
A
Povečava med predvajanjem
Če želite povečati fotografijo, ko je prikazan histogram, pritisnite
X. Za povečavo ali pomanjšavo uporabite gumba X in W (Q), za
premikanje po sliki pa večnamenski izbirnik. Histogram se bo
obnovil in bo prikazal le podatke za del slike, ki je viden na
zaslonu.
A
Histogrami
Histogrami v fotoaparatih so namenjeni zgolj za orientacijo in se lahko razlikujejo od histogramov,
prikazanih v aplikacijah za delo s slikami. Nekaj primerov histogramov je prikazanih spodaj:
Če so motivi na sliki zelo različno svetli, bo porazdelitev tonov
približno enakomerna.
Če je fotografija temna, bo porazdelitev tonov premaknjena v
levo.
Če je slika svetla, bo porazdelitev tonov premaknjena v desno.
Povečana komenzacija osvetlitve premakne porazdelitev tonov v desno, zmanjšana pa v levo. Kadar
zaradi močne osvetlitve okolice le s težavo vidite fotografije na zaslonu, lahko s histogramov na grobo
prepoznate celotno osvetlitev.
Predvajanje in brisanje 137
❚❚ Podatki o fotografiranju
1 2 3
15
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
Stanje zaščite ...........................................................143
Kazalnik retuširanja................................................206
Označevanje prenosa ...........................................173
Merjenje....................................................................... 90
Čas zaklopa ................................................................. 83
Zaslonka....................................................................... 83
5 Način delovanja za fotografiranje
.................................................................19, 30, 37, 82
Občutljivost ISO 1 ...................................................... 67
6 Kompenzacija osvetlitve........................................ 92
7 Goriščna razdalja .................................................... 231
8 Podatki objektiva
9 Način delovanja z izostritvijo ...................... 51, 119
VR (zmanjšanje tresljajev) objektiva 2 ...... 18, 181
10 Vrsta bliskavice...............................................192, 232
Način upravljalne enote 2
11 Način delovanja z bliskavico ......................... 63, 65
12 Upravljanje bliskavice ...........................................192
Kompenzacija bliskavice........................................ 93
13 Ocenjevanje.............................................................. 144
14 Ime fotoaparata
15 Številka kadra/skupno število slik
16 Nastavitev beline.................................................... 101
Natančna nastavitev beline............................. 103
Ročna prednastavitev........................................ 104
17 Barvni prostor .......................................................... 179
18 Picture Control ........................................................ 111
19 Hitra prilagoditev 3 ................................................. 113
Prvotna funkcija Picture Control 3 .................... 111
20 Ostrenje...................................................................... 113
21 Kontrast...................................................................... 113
22 Svetlost....................................................................... 113
23 Nasičenost 3 .............................................................. 113
Učinki filtra 3 ............................................................. 113
24 Barvni odtenek 3 ...................................................... 113
Toniranje 3 ................................................................. 113
25 Zmanjšanje šuma pri visoki občutljivosti ISO
................................................................................... 180
Zmanjšanje šuma pri dolgih osvetlitvah........ 179
26 Aktivna osvetlitev D-Lighting .............................. 94
27 HDR (visok dinamični razpon) ............................. 96
28 Zgodovina retuširanja .......................................... 205
29 Opomba k sliki......................................................... 202
1 Podatek je prikazan rdeče, če je bila fotografija posneta, medtem ko je bilo vklopljeno samodejno
upravljanje občutljivosti ISO.
2 Prikazano samo na fotografijah, posnetih z opremo, ki podpira to funkcijo.
3 Morda ne bo prikazano, odvisno od uporabljene funkcije Picture Control.
138 Predvajanje in brisanje
❚❚ Pregled podatkov
1
2
3
4
5
14 15
16
17
18
19
6
13
20
21
28
27
26
7
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
10
9
25 24
23
22
8
Številka kadra/skupno število slik
Stanje zaščite ........................................................... 143
Ime fotoaparata
Kazalnik retuširanja ............................................... 206
Označevanje prenosa ........................................... 173
Histogram, ki prikazuje porazdelitev tonov na
sliki (0 137).
Kakovost slike .............................................................59
Velikost slike................................................................61
Ime datoteke............................................................ 189
Čas posnetka..................................................... 15, 201
Datum posnetka.............................................. 15, 201
Ime mape .................................................................. 178
Ocenjevanje ............................................................. 144
Merjenje .......................................................................90
Način delovanja za fotografiranje
.................................................................19, 30, 37, 82
Čas zaklopa..................................................................83
Zaslonka .......................................................................83
Občutljivost ISO 1 ......................................................67
Goriščna razdalja.................................................... 231
Kazalnik lokacijskih podatkov ..............................74
Kazalnik opombe k sliki ....................................... 202
Aktivna osvetlitev D-Lighting...............................94
Picture Control........................................................ 111
Barvni prostor.......................................................... 179
Način delovanja z bliskavico .................................63
Nastavitev beline ................................................... 101
Natančna nastavitev beline................................ 103
Ročna prednastavitev........................................... 104
27 Kompenzacija bliskavice ........................................93
Način upravljalne enote 2
28 Kompenzacija osvetlitve ........................................92
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 Podatek je prikazan rdeče, če je bila fotografija posneta, medtem ko je bilo vklopljeno samodejno
upravljanje občutljivosti ISO.
2 Prikazano samo na fotografijah, posnetih z opremo, ki podpira to funkcijo.
❚❚ Lokacijski podatki
Lokacijski podatki bodo prikazani, samo če so bili vključeni v sliko, ko je bila ta posneta (0 74).
Za videoposnetke velja, da podatki podajajo lokacijo na začetku snemanja.
1 2 3
10
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stanje zaščite ........................................................... 143
Kazalnik retuširanja ............................................... 206
Označevanje prenosa........................................... 173
Zemljepisna širina
Zemljepisna dolžina
Nadmorska višina
Univerzalni koordinirani čas (UTC)
Ocenjevanje ............................................................. 144
Ime fotoaparata
Številka kadra/skupno število slik
Predvajanje in brisanje 139
Predvajanje sličic
Za prikaz slik v kontaktnih kopijah po 4, 12 ali 80 slik pritisnite gumb W (Q).
W (Q)
W (Q)
X
Celozaslonsko
predvajanje
X
Predvajanje sličic
Za
Prikaz več slik
Uporabite
Prikaz manj slik
X
W (Q)
Predvajanje po
koledarju
Opis
Pritisnite gumb W (Q) za povečanje števila prikazanih slik.
Pritisnite gumb X za zmanjšanje števila prikazanih slik. Ko so
prikazane štiri slike, pritisnite za celozaslonski ogled označene slike.
Osvetlitev slik
Z večnamenskim izbirnikom ali (vrtljivim) gumbom za upravljanje
osvetlite slike.
Ogled osvetljenih
slik
Pritisnite J, če želite osvetljeno sliko prikazati v celozaslonskem
načinu.
Brisanje osvetljene
fotografije
Spremembo stanja
zaščite osvetljene
fotografije
O
Za več informacij glejte stran 146.
A (L)
Za več informacij glejte stran 143.
140 Predvajanje in brisanje
Predvajanje po koledarju
Za ogled slik, posnetih na izbrani datum, pritisnite gumb W (Q), ko je prikazanih 80 slik.
Seznam sličic
W (Q)
W (Q)
X
X
Datumski seznam
Celozaslonsko
predvajanje
Predvajanje sličic
Predvajanje po koledarju
Izvajanje dejanj je odvisno od tega, ali se kazalec nahaja v datumskem seznamu ali seznamu
sličic:
Za
Preklapljanje med
datumskim seznamom
in seznamom sličic
Izhod nazaj v
predvajanje sličic/
povečavo osvetljene
fotografije
Uporabite
W (Q)
X
Pritisnite gumb W (Q) ali J na datumskem seznamu, da
kazalec postavite na seznam sličic. Znova pritisnite W (Q), da
se vrnete na datumski seznam.
• Datumski seznam: Izhod v predvajanje z 80 sličicami.
• Seznam sličic: Za povečanje osvetljene slike pritisnite in držite
gumb X.
• Datumski seznam: Osvetlite datum.
• Seznam sličic: Osvetlite sliko.
Osvetlitev datumov/
Osvetlitev slik
Preklop
celozaslonskega
predvajanja
Brisanje osvetljenih
fotografij
Spremembo stanja
zaščite osvetljene
fotografije
Opis
• Seznam sličic: Oglejte si osvetljeno sliko.
O
A (L)
• Datumski seznam: Izbrišite vse slike, posnete na izbrani datum.
• Seznam sličic: Izbrišite osvetljeno sliko (0 146).
Za več informacij glejte stran 143.
Predvajanje in brisanje 141
Podrobneje: povečava med
predvajanjem
Pritisnite gumb X, če želite povečati sliko, ki je trenutno prikazana v celozaslonskem
predvajanju, ali sliko, ki je trenutno osvetljena v predvajanju sličic ali predvajanju po koledarju.
Med uporabo povečave so na voljo naslednja dejanja:
Za
Povečevanje ali
pomanjševanje
Uporabite
X / W (Q)
Ogled drugih
območij slike
Izbiro/povečavo
in pomanjšavo
obrazov
P
Obrazi (do 35), ki so zaznani med povečavo,
so označeni z belimi obrobami v
navigacijskem oknu. Pritisnite P in
uporabite večnamenski izbirnik, da si
ogledate še druge obraze, ali pa pritisnite J,
če želite povečati trenutno izbrani obraz.
Ponovno pritisnite P, da se vrnete v običajno
povečavo.
Obračajte (vrtljivi) gumb za upravljanje, da si v trenutnem razmerju
povečave ogledate isto mesto na drugih slikah. Povečava med
predvajanjem se prekliče, ko je prikazan videoposnetek.
Ogled drugih slik
Izhod iz
povečave
Spremembo
stanja zaščite
Opis
Pritisnite X, da povečate sliko za največ
približno 33× (velike slike), 25× (srednje
slike) ali 13× (majhne slike). Pritisnite W (Q),
da sliko pomanjšate. Ko je fotografija
povečana, si lahko njene dele, ki niso vidni
na prikazovalniku, ogledate s pomočjo
večnamenskega izbirnika. Za hiter premik
na druga območja kadra držite večnamenski izbirnik pritisnjen. Ko se
spremeni razmerje povečave, se prikaže navigacijsko okno. Območje,
ki je trenutno vidno na prikazovalniku, je označeno z rumenim
okvirjem.
Prekličite povečavo in se vrnite v celozaslonsko predvajanje.
A (L)
142 Predvajanje in brisanje
Za več informacij glejte stran 143.
Zaščita fotografij pred brisanjem
Pri celozaslonskem predvajanju, pri uporabi povečave med predvajanjem, pri predvajanju
sličic in predvajanju po koledarju lahko fotografije zaščitite pred neželenim izbrisom z
gumbom A (L). Zaščitenih datotek ne morete izbrisati z gumbom O ali možnostjo Delete
(Brisanje) v meniju za predvajanje. Zaščitene slike se pri formatiranju pomnilniške kartice
izbrišejo (0 196).
Če želite zaščititi fotografijo:
1
Izberite sliko.
Fotografijo prikažite v celozaslonskem predvajanju, med povečavo med predvajanjem
ali jo osvetlite na seznamu sličic v načinu predvajanja sličic ali po koledarju.
Celozaslonsko
predvajanje
2
Predvajanje sličic
Pritisnite gumb A (L).
Fotografija bo označena z ikono P.
Gumb A (L)
A
Odstranjevanje zaščite
Če želite zaščito odstraniti, da boste fotografijo lahko izbrisali, prikažite fotografijo celozaslonsko ali jo
osvetlite na seznamu sličic in nato pritisnite gumb A (L). Če želite odstraniti zaščito z vseh slik v mapi
ali mapah, ki so trenutno izbrane v meniju Playback folder (Mapa za predvajanje) (0 175), med
predvajanjem hkrati pritisnite gumba A (L) in O ter ju držite približno dve sekundi.
Predvajanje in brisanje 143
Ocenjevanje slik
Ocenite slike ali jih označite kot kandidate za kasnejše brisanje. Za zaščitene slike ocenjevanje
ni na voljo.
Ocenjevanje posameznih slik
1
Izberite sliko.
Fotografijo prikažite v celozaslonskem predvajanju, med povečavo med predvajanjem
ali jo osvetlite na seznamu sličic v načinu predvajanja sličic ali po koledarju.
2
Prikažite možnosti predvajanja.
Za prikaz možnosti predvajanja pritisnite gumb P.
Gumb P
3
Izberite Rating (Ocena).
Osvetlite Rating (Ocena) in pritisnite J.
4
Izberite oceno.
Pritisnite 4 ali 2, da izberete oceno od nič do pet
zvezdic, ali pa izberite ), da označite sliko kot
kandidata za kasnejše brisanje.
5
Pritisnite J.
Postopek končate, tako da pritisnete J.
144 Predvajanje in brisanje
Ocenjevanje več slik
Uporabite možnost Rating (Ocena) v meniju za predvajanje, če želite oceniti več slik.
1
Izberite Rating (Ocena).
Pritisnite gumb G za prikaz menijev
fotoaparata, nato v meniju za predvajanje
osvetlite Rating (Ocena) in pritisnite 2.
Gumb G
2
Ocenite slike.
Za osvetlitev slik pritisnite 4 ali 2 (če si želite
trenutno osvetljeno sliko ogledati v
celozaslonskem prikazu, pritisnite in držite gumb
X) in pritisnite 1 ali 3, da izberete oceno od nič
do pet zvezdic, ali pa izberite ), da sliko označite
kot kandidata za kasnejše brisanje.
3
Pritisnite J.
Postopek končate, tako da pritisnete J.
Predvajanje in brisanje 145
Brisanje fotografij
Nezaščitene fotografije lahko izbrišete, kot je prikazano spodaj. Ko fotografije izbrišete, jih ni
mogoče več obnoviti.
Celozaslonsko predvajanje, predvajanje sličic in
predvajanje po koledarju
1
Izberite sliko.
Prikažite sliko ali jo osvetlite na seznamu sličic v načinu predvajanja sličic ali predvajanja
po koledarju.
2
Pritisnite gumb O.
Prikazalo se bo potrditveno pogovorno okno.
Gumb O
Celozaslonsko
predvajanje
3
Predvajanje sličic
Znova pritisnite gumb O.
Če želite fotografijo izbrisati, znova pritisnite
gumb O. Če želite zapustiti okno, ne da bi izbrisali
fotografijo, pritisnite gumb K.
A
Predvajanje po koledarju
Med predvajanjem po koledarju lahko izbrišete vse fotografije, posnete na izbrani datum, tako da
osvetlite datum na datumskem seznamu in pritisnete gumb O (0 141).
146 Predvajanje in brisanje
Meni za predvajanje
Možnost Delete (Brisanje) v meniju za predvajanje vsebuje naslednje možnosti. Upoštevajte,
da brisanje lahko traja nekaj časa, glede na število slik.
Možnost
Selected
Q
(Izbrane)
Select date
n (Izberi
datum)
R All (Vse)
Opis
Izbriše izbrane slike.
Izbriše vse slike, posnete na izbrani datum.
Izbriše vse slike v mapi, ki je trenutno izbrana za predvajanje (0 175).
❚❚ Izbrane: brisanje izbranih fotografij
1
Izberite Delete (Brisanje).
Za prikaz menijev pritisnite gumb G. V meniju
za predvajanje osvetlite Delete (Brisanje) in
pritisnite 2.
Gumb G
2
Izberite Selected (Izbrane).
Osvetlite Selected (Izbrane) in pritisnite 2.
3
Osvetlite sliko.
Z večnamenskim izbirnikom osvetlite sliko (za
celozaslonski ogled slike pritisnite in držite
gumb X).
4
Izberite osvetljeno sliko.
Pritisnite gumb W (Q), da izberete osvetljeno
sliko. Izbrane slike so označene z ikono O. Za
izbiro dodatnih slik ponovite 3. in 4. korak. Izbiro
slike prekličete, tako da sliko osvetlite in pritisnete
W (Q).
Gumb W (Q)
5
Postopek končate, tako da pritisnete J.
Prikaže se potrditveno pogovorno okno. Osvetlite
Yes (Da) in pritisnite J.
Predvajanje in brisanje 147
❚❚ Izberi datum: brisanje fotografij, posnetih na izbrani datum
1
Izberite Select Date (Izberi datum).
V meniju za brisanje osvetlite Select date (Izberi
datum) in pritisnite 2.
2
Osvetlite datum.
Za osvetlitev datuma pritisnite 1 ali 3.
Za ogled slik, posnetih na osvetljeni datum,
pritisnite W (Q). Z večnamenskim izbirnikom se
premikajte po slikah ali pa pritisnite in držite
gumb X in prikažite trenutno sliko celozaslonsko.
Pritisnite W (Q), da se vrnete na datumski
seznam.
Gumb W (Q)
3
Izberite osvetljeni datum.
Če želite izbrati vse slike, posnete na osvetljeni
datum, pritisnite 2. Izbrani datumi so označeni s
kljukico. Za izbiro dodatnih datumov ponovite 2.
in 3. korak. Izbiro datuma prekličete, tako da ga
osvetlite in pritisnete 2.
4
Postopek končate, tako da pritisnete J.
Prikaže se potrditveno pogovorno okno. Osvetlite
Yes (Da) in pritisnite J.
148 Predvajanje in brisanje
Diaprojekcije
Možnost Slide show (Diaprojekcija) v meniju za predvajanje se uporablja za prikaz
diaprojekcije slik v trenutni mapi za predvajanje (0 175).
1
Izberite Slide show (Diaprojekcija).
Za prikaz menija diaprojekcije pritisnite gumb
G in izberite Slide show (Diaprojekcija) v
meniju za predvajanje.
Gumb G
2
Začnite diaprojekcijo.
V meniju diaprojekcije osvetlite Start (Začetek)
in pritisnite J.
Med predvajanjem diaprojekcije lahko izvajate naslednja dejanja:
Za
Uporabite
Opis
Pomik nazaj/naprej
Če se želite vrniti na prejšnji kader, pritisnite 4, če se
želite pomakniti na naslednjega, pa pritisnite 2.
Ogled dodatnih informacij o
fotografiji
Spremenite prikaz informacij o fotografiji (0 136).
Začasno zaustavitev/
nadaljevanje diaprojekcije
Začasno zaustavite projekcijo. Znova pritisnite za
nadaljevanje.
Zvišanje/znižanje glasnosti
Izhod v način za predvajanje
Med predvajanjem videoposnetka pritisnite X, da
X / W (Q) zvišate glasnost, in W (Q), da jo znižate.
K
Končate diaprojekcijo in se vrnete v način za
predvajanje.
Ob koncu diaprojekcije se pokaže pogovorno okno na desni. Izberite
Restart (Začni znova) za ponovitev diaprojekcije ali Exit (Izhod) za
vrnitev v meni za predvajanje.
Predvajanje in brisanje 149
Možnosti diaprojekcije
Preden začnete diaprojekcijo, lahko uporabite možnosti v meniju diaprojekcije za izbiro slik, ki
bodo prikazane glede na vrsto ali oceno, in določite, kako dolgo bo prikazana posamezna slika.
• Image type (Vrsta slike): Izbirajte med Still images and movies
(Fotografije in videoposnetki), Still images only (Samo
fotografije), Movies only (Samo videoposnetki) in By rating
(Glede na oceno). Če želite vključiti samo slike z izbranimi ocenami,
osvetlite By rating (Glede na oceno) in pritisnite 2. Prikazan bo
seznam ocen; osvetlite ocene in pritisnite 2, da izberete ali
prekličete slike z osvetljeno oceno, ki jih želite vključiti v
diaprojekcijo. Izbrane ocene so označene s kljukico. Ko končate z
izbiranjem želenih ocen, pritisnite J za izhod.
• Frame interval (Interval slike): Izberite, kako dolgo naj bodo
prikazane fotografije.
150 Predvajanje in brisanje
Povezave
Namestitev programa ViewNX 2
Namestite priloženo programsko opremo za
prikaz in urejanje fotografij in videoposnetkov, ki
ste jih kopirali v računalnik. Preden namestite
ViewNX 2, se prepričajte, da vaš računalnik
izpolnjuje sistemske zahteve na strani 152.
Obvezno uporabite najnovejšo različico
programa ViewNX 2, ki ga lahko prenesete s
spletnih mest, navedenih na strani xiv, saj
prejšnje različice, ki ne podpirajo D5300, morda
ne bodo mogle pravilno prenašati slik NEF (RAW).
1
Zaženite namestitveni program.
ViewNX 2TM
Vaša orodjarna za slike
q Izberite regijo (po potrebi)
Prižgite računalnik in vstavite namestitveni
CD ter zaženite namestitveni program.
Prikaže se pogovorno okno za izbiro jezika.
Če želeni jezik ni na voljo, kliknite Region
Selection (Izbira regije), da izberete
drugo regijo (izbira regije ni na voljo v
evropski izdaji).
2
w Izberite
jezik
e Kliknite
Next
(Naprej)
Zaženite namestitveni program.
Kliknite Install (Namesti) in sledite navodilom na
zaslonu.
Kliknite Install (Namesti)
Povezave 151
3
4
A
Zapustite namestitveni program.
Windows
OS Mac
Kliknite Yes (Da)
Kliknite OK (V redu)
Odstranite namestitveni CD iz pogona CD-ROM.
Sistemske zahteve
CPE
OS
Pomnilnik
(RAM)
Prostor na
trdem disku
Windows
• Fotografije: Serija Intel Celeron, Pentium 4 ali
Core; 1,6 GHz ali hitrejši
• Videoposnetki (predvajanje): Pentium D, 3,0 GHz ali
hitrejši; Intel Core, i5 ali hitrejši, priporočen za
ogled videoposnetkov z velikostjo okvirja
1280 × 720 ali večjo, pri hitrosti snemanja 30
posnetkov na sekundo ali višji, ali za
videoposnetke z velikostjo okvirja 1920 × 1080
ali večjo
• Videoposnetki (urejanje): Intel Core, i5 ali hitrejši
Prednameščene različice operacijskih sistemov
Windows 8, Windows 7, Windows Vista in
Windows XP; upoštevajte, da 64-bitne različice
Windows XP niso podprte
• 32-bitni Windows 8, Windows 7 ali Windows Vista: 1 GB
ali več (priporočeno 2 GB ali več)
• 64-bitni Windows 8, Windows 7 ali Windows Vista: 2 GB
ali več (priporočeno 4 GB ali več)
• Windows XP: 512 MB ali več (priporočeno 2 GB ali več)
OS Mac
• Fotografije: Serija Intel Core ali Xeon
• Videoposnetki (predvajanje): Core Duo, 2 GHz ali
hitrejši; Intel Core, i5 ali hitrejši, priporočen za
ogled videoposnetkov z velikostjo okvirja
1280 × 720 ali večjo, pri hitrosti snemanja 30
posnetkov na sekundo ali višji, ali za
videoposnetke z velikostjo okvirja 1920 × 1080
ali večjo
• Videoposnetki (urejanje): Intel Core, i5 ali hitrejši
OS X, 10.8 ali 10.7, OS Mac X, 10.6
• OS X, 10.8, 10.7: 2 GB ali več (priporočeno 4 GB ali več)
• OS Mac X, 10.6: 1 GB ali več (priporočeno 4 GB ali več)
Najmanj 1 GB na voljo na zagonskem disku (priporočeno 3 GB ali več)
Ločljivost: 1024 × 768 slikovnih točk (XGA) ali več
Ločljivost: 1024 × 768 slikovnih točk (XGA) ali več
(priporočeno 1280 × 1024 slikovnih točk ali več)
(priporočeno 1280 × 1024 slikovnih točk ali več)
Barva: 24-bitna barva (True Color) ali več
Barva: 24-bitna barva (milijoni barv) ali več
Za najnovejše informacije o podprtih operacijskih sistemih glejte spletna mesta, ki so navedena na strani xiv.
Grafika
152 Povezave
Uporaba programa ViewNX 2
Kopiranje slik v računalnik
Preden nadaljujete, se prepričajte, ali ste namestili programsko opremo s priloženega CD-ja
ViewNX 2 (0 151).
1
Priključite kabel USB.
Ko fotoaparat izklopite in se prepričate, da je pomnilniška kartica vstavljena, priključite
priloženi kabel USB, kot je prikazano, in nato vklopite fotoaparat.
A
Uporabite zanesljiv vir napajanja
Prepričajte se, da je baterija v fotoaparatu popolnoma napolnjena, in s tem zagotovite
neprekinjen prenos podatkov.
A
Priključitev kablov
Preden priključite ali izključite vmesniške kable, izklopite fotoaparat. Kabla ne priklapljajte na
silo in priključkov ne vstavljajte pod kotom. Kadar priključek ni v uporabi, zaprite pokrov
priključka.
A
Razdelilniki USB
Prenos morda ne bo potekal po pričakovanjih, če je fotoaparat priključen prek razdelilnika
USB ali tipkovnice.
2
Zaženite komponento Nikon Transfer 2 programa ViewNX 2.
Če se prikaže sporočilo, ki vas poziva, da izberite program, izberite Nikon Transfer 2.
A
Windows 7
Če se pojavi naslednje pogovorno okno, izberite Nikon Transfer 2, kot je opisano spodaj.
1 V možnosti Import pictures and videos (Uvoz slik in
videoposnetkov) kliknite Change program
(Menjava programa). Prikaže se pogovorno okno za
izbiro programa; izberite Import File using
Nikon Transfer 2 (Uvoz datoteke z
Nikon Transfer 2) in kliknite OK (V redu).
2 Dvokliknite Import File (Uvoz datoteke).
Povezave 153
3
Kliknite Start Transfer (Začetek prenosa).
Pri privzetih nastavitvah se vse slike s pomnilniške
kartice kopirajo v računalnik.
A
Med prenosom
Med prenosom ne smete izklopiti fotoaparata ali
izključiti kabla USB.
Start Transfer (Začetek prenosa)
4
Prekinite povezavo.
Ko je prenos zaključen, izklopite fotoaparat in odklopite kabel USB.
Ogled slik
Ko je prenos končan, se slike prikažejo v programu
ViewNX 2.
A
Ročni zagon programa ViewNX 2
• Windows: Dvokliknite bližnjico ViewNX 2 na namizju.
• OS Mac: Kliknite ikono ViewNX 2 v zbirki ikon.
❚❚ Retuširanje fotografij
Če želite obrezati slike in opraviti naloge, kot je na primer prilagajanje
ostrine in ravni tonov, kliknite gumb Edit (Uredi) v orodni vrstici
ViewNX 2.
❚❚ Urejanje videoposnetkov
Če želite na primer obrezati neželene dele posnetka iz videoposnetkov,
posnetih s fotoaparatom, kliknite gumb Movie Editor (Urejevalnik
videoposnetkov) v orodni vrstici ViewNX 2.
❚❚ Tiskanje slik
Kliknite gumb Print (Tiskanje) v orodni vrstici ViewNX 2. Prikazano bo
pogovorno okno, ki vam bo omogočilo tiskanje slik na tiskalniku,
priključenem na računalnik.
❚❚ Ogled lokacijskih podatkov
Če si želite ogledati lokacije posnetih slik ali prikazati dnevnike poti,
kliknite gumb Map (Zemljevid) v orodni vrstici programa ViewNX 2.
154 Povezave
A
Za več informacij
Za več informacij o uporabi programa ViewNX 2 glejte spletno
pomoč.
A
Ogled Nikonove spletne strani
Če želite obiskati spletno stran družbe Nikon po namestitvi programa ViewNX 2, izberite All Programs
(Vsi programi) > Link to Nikon (Povezava z Nikonom) iz menija Start sistema Windows (potrebna je
internetna povezava).
Povezave 155
Tiskanje fotografij
Izbrane JPEG-slike lahko natisnete na tiskalniku PictBridge (0 265), ki je priključen neposredno
na fotoaparat.
Priklop tiskalnika
Fotoaparat povežite s priloženim kablom USB.
1
2
Izklopite fotoaparat.
Priključite kabel USB.
Vklopite tiskalnik in priključite kabel USB, kot prikazuje slika. Kabla ne priklapljajte na silo
in priključkov ne vstavljajte pod kotom.
3
Vklopite fotoaparat.
Prikaže se pozdravni zaslon, za njim pa prikaz za predvajanje PictBridge.
D
Izbira fotografij za tiskanje
Za tiskanje ne morete izbrati fotografij NEF (RAW) (0 59). JPEG-kopije slik NEF (RAW) lahko naredite s
pomočjo možnosti NEF (RAW) processing (Procesiranje NEF (RAW)) v meniju za retuširanje (0 213).
156 Povezave
Tiskanje posameznih fotografij
1
Izberite sliko.
Za ogled dodatnih slik pritisnite 4 ali 2. Pritisnite gumb X za
povečanje trenutnega kadra (0 142; pritisnite K za izhod iz
povečave). Za ogled osmih slik hkrati pritisnite gumb W (Q). Z
večnamenskim izbirnikom osvetlite slike ali pa pritisnite X, da
osvetljeno sliko prikažete celozaslonsko.
2
Prikažite možnosti tiskanja.
Za prikaz možnosti tiskanja PictBridge pritisnite J.
3
Nastavite možnosti tiskanja.
Pritisnite 1 ali 3, da osvetlite možnost, in 2, da jo izberete.
Možnost
Opis
Osvetlite velikost strani (navedene so samo velikosti, ki jih podpira trenutni
Page size
tiskalnik) in pritisnite J, da jo izberete in se vrnete na prejšnji meni (če želite tiskati
(Velikost
pri privzeti velikosti strani za trenutni tiskalnik, izberite Printer default (Privzete
strani)
nastavitve tiskalnika)).
No. of copies Pritisnite 1 ali 3 in izberite število kopij (največ 99), nato pa pritisnite J, da boste
(Število kopij) potrdili izbiro in se vrnili v prejšnji meni.
Ta možnost je na voljo, samo če jo tiskalnik podpira. Osvetlite Printer default
Border
(Privzete nastavitve tiskalnika) (tiskanje s trenutnimi nastavitvami tiskalnika),
(Obroba)
Print with border (Tiskaj z obrobo) (tiskanje fotografije z belo obrobo) ali No
border (Brez obrobe), nato pa za izbiro pritisnite J in se vrnite v prejšnji meni.
Osvetlite Printer default (Privzete nastavitve tiskalnika) (tiskanje s trenutnimi
Time stamp nastavitvami tiskalnika), Print time stamp (Natisni časovni žig) (tiskanje datuma
(Časovni žig) in časa nastanka fotografije) ali No time stamp (Brez časovnega žiga), nato pa za
izbiro pritisnite J in se vrnite v prejšnji meni.
Ta možnost je na voljo, samo če jo tiskalnik podpira. Za izhod brez obrezovanja
osvetlite No cropping (Brez obrezovanja) in pritisnite J. Če želite obrezati
trenutno sliko, osvetlite Crop (Obrez) in pritisnite 2.
Cropping
(Obrezovanje) Prikazano bo pogovorno okno za izbiro obreza; pritisnite X, če želite povečati
velikost obreza, če ga želite zmanjšati, pritisnite W (Q). Z večnamenskim izbirnikom
umestite obrez in pritisnite J. Upoštevajte, da se kakovost izpisa lahko zmanjša, če
tiskate manjše obreze v velikih formatih.
Povezave 157
4
Začnite tiskati.
Izberite možnost Start printing (Začetek tiskanja) in pritisnite
J, da pričnete tiskati. Če želite tiskanje preklicati, preden se
natisnejo vse kopije, pritisnite J.
D
Natis datuma
Če v meniju PictBridge izberete Print time stamp (Natis časovnega žiga), ko tiskate fotografije z
informacijami o datumu, posnete z nastavitvijo po meri d6 (Print date (Natis datuma); 0 190), bo
datum prikazan dvakrat. Natisnjeni datum pa bo morda obrezan, če so fotografije obrezane ali
natisnjene brez obrobe.
158 Povezave
Tiskanje več slik
1
Odprite meni PictBridge.
Na zaslonu za predvajanje PictBridge (glejte 3. korak na strani
156) pritisnite gumb G.
Gumb G
2
Izberite možnost.
Osvetlite eno od naslednjih možnosti in pritisnite 2.
• Print select (Izbira za tiskanje): Izberite slike, ki jih želite natisniti.
• Select date (Izberi datum): Natisnite eno kopijo vseh slik, posnetih
na izbrani datum.
• Print (DPOF) (Tiskanje (DPOF)): Natisnite obstoječe naročilo za tiskanje, ki ste ga ustvarili z
možnostjo DPOF print order (Naročilo za tiskanje DPOF) v meniju za predvajanje
(0 162). Trenutno naročilo za tiskanje bo prikazano v 3. koraku.
• Index print (Izpis kazala): Če želite ustvariti izpis kazala vseh JPEG-slik na pomnilniški
kartici, nadaljujte s 4. korakom. Upoštevajte, da če pomnilniška kartica vsebuje več
kot 256 slik, se jih bo natisnilo samo prvih 256.
Povezave 159
3
Izberite slike ali datum.
Če v 2. koraku izberete Print select (Izbira za tiskanje) ali Print
(DPOF) (Tiskanje (DPOF)), pritiskajte 4 ali 2 za premikanje po
slikah na pomnilniški kartici. Za celozaslonski prikaz trenutne
fotografije pritisnite in držite gumb X. Za izbiro trenutne slike za
tiskanje pritisnite 1. Slika bo označena z ikono Z in število
natisov bo nastavljeno na 1; pritisnite 1 ali 3, da določite število
natisov (do 99; sliko odznačite, tako da pritisnete 3, ko je število
natisov 1).
Gumb X: Celozaslonski ogled
fotografije
Če v 2. koraku izberete Select date (Izberi datum), pritiskajte 1
oziroma 3, da osvetlite datum, in pritisnite 2, da preklopite
vklop ali izklop osvetljenega datuma. Za ogled slik, posnetih na
izbrani datum, pritisnite W (Q). Z večnamenskim izbirnikom se
premikajte po slikah ali pa pritisnite in držite gumb X in prikažite Gumb X: Celozaslonski ogled
osvetljene fotografije
trenutno sliko celozaslonsko. Znova pritisnite W (Q), da se
vrnete na pogovorno okno za izbiro datuma.
Gumb W (Q): Ogled fotografij
na izbrani datum
160 Povezave
4
Prikažite možnosti tiskanja.
Za prikaz možnosti tiskanja PictBridge pritisnite J.
5
Nastavite možnosti tiskanja.
Izberite možnosti za velikost strani, obrobo in časovni žig, kot je opisano na strani 157 (če
je izbrana velikost strani premajhna za izpis kazala, se bo na zaslonu prikazalo opozorilo).
6
Začnite tiskati.
Izberite možnost Start printing (Začetek tiskanja) in pritisnite
J, da pričnete tiskati. Če želite tiskanje preklicati, preden se
natisnejo vse kopije, pritisnite J.
Povezave 161
Ustvarjanje naročila za tiskanje DPOF: nastavitve
tiskanja
Možnost DPOF print order (Naročilo za tiskanje DPOF) v meniju za predvajanje uporabite za
ustvarjanje digitalnih »naročil za tiskanje« na tiskalnikih, združljivih s tehnologijo PictBridge, in
napravah, ki podpirajo DPOF.
1
Izberite Select/set (Izbira/nastavitev) za
možnost DPOF print order (Naročilo za
tiskanje DPOF) v meniju za predvajanje.
Pritisnite gumb G in izberite DPOF print order
(Naročilo za tiskanje DPOF) v meniju za
predvajanje. Osvetlite Select/set (Izbira/
Gumb G
nastavitev) in pritisnite 2 (če želite iz naročila za
tiskanje odstraniti vse fotografije, izberite
Deselect all (Odznači vse)).
2
Izberite slike.
Pritiskajte 4 ali 2 za premikanje po slikah na
pomnilniški kartici. Za celozaslonski prikaz
trenutne fotografije pritisnite in držite gumb X.
Za izbiro trenutne slike za tiskanje pritisnite 1.
Slika bo označena z ikono Z in število natisov bo
nastavljeno na 1; pritisnite 1 ali 3, da določite
število natisov (do 99; sliko odznačite, tako da
pritisnete 3, ko je število natisov 1). Nadaljujte,
dokler ne izberete vseh želenih slik.
Gumb X: Celozaslonski ogled fotografije
3
Prikažite možnosti natisa.
Za prikaz možnosti natisa podatkov pritisnite J.
162 Povezave
4
Izberite možnosti natisa.
Osvetlite naslednji možnosti in pritisnite 2, če
želite označeno možnost vklopiti ali izklopiti (če
želite naročilo za tiskanje zaključiti, ne da bi
vključili te informacije, nadaljujte s 5. korakom).
• Print shooting data (Natis podatkov o fotografiranju):
Na vseh fotografijah v naročilu za tiskanje se natisneta čas zaklopa in nastavitev
zaslonke.
• Print date (Natis datuma): Na vseh fotografijah v naročilu za tiskanje se natisne datum
nastanka posnetka.
5
Zaključite naročilo za tiskanje.
Naročilo za tiskanje zaključite, tako da pritisnete J.
D
Naročilo za tiskanje DPOF
Če želite natisniti trenutno naročilo za tiskanje, ko je fotoaparat priključen na tiskalnik PictBridge,
izberite Print (DPOF) (Tiskanje (DPOF)) v meniju PictBridge in sledite korakom v razdelku »Tiskanje več
slik«, da spremenite in natisnete trenutno naročilo (0 159). Možnosti natisa datuma in podatkov o
fotografiranju DPOF niso podprte pri tiskanju prek neposredne povezave USB. Če želite v trenutnem
naročilu za tiskanje natisniti datum nastanka fotografij, uporabite možnost PictBridge Time stamp
(Časovni žig).
Možnosti DPOF print order (Naročilo za tiskanje DPOF) ni mogoče uporabiti, če na pomnilniški kartici
ni dovolj prostora, da bi shranili naročilo za tiskanje.
S to možnostjo ne morete izbrati fotografij NEF (RAW) (0 59). JPEG-kopije slik NEF (RAW) lahko naredite
s pomočjo možnosti NEF (RAW) processing (Procesiranje NEF (RAW)) v meniju za retuširanje (0 213).
Naročila za tiskanje morda ne bodo pravilno izvedena, če boste v računalniku ali drugi napravi po
ustvarjenem naročilu izbrisali katero od slik.
Povezave 163
Ogled slik na televizorju
Priloženi avdio-video (A/V) kabel lahko uporabite za povezavo fotoaparata s televizorjem ali
videorekorderjem za predvajanje ali snemanje. Če želite fotoaparat povezati z
videonapravami z visoko ločljivostjo, lahko uporabite kabel HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) (na voljo posebej pri drugih prodajalcih) z mini priključkom HDMI (tip C).
Naprave s standardno ločljivostjo
Preden fotoaparat povežete s standardnim televizorjem, se prepričajte, da se videostandard
fotoaparata (0 202) ujema s standardom televizorja.
1
Izklopite fotoaparat.
Preden priključite ali izključite kabel A/V, vedno izklopite fotoaparat.
2
Kabel A/V priključite tako, kot je prikazano.
Zvok (rdeč)
Zvok (bel)
Video (rumen)
Priključite fotoaparat
Priključite videonapravo
3
Televizor preklopite na videokanal.
4
Vklopite fotoaparat in pritisnite gumb K.
Med predvajanjem se bodo slike prikazovale na televizijskem zaslonu. Upoštevajte, da
robovi slik morda ne bodo prikazani.
A
Videonačin
Če ni prikazana nobena slika, preverite, ali je fotoaparat pravilno priključen in ali se možnost, izbrana za
Video mode (Videonačin) (0 202), ujema z videostandardom televizorja.
A Predvajanje na televizorju
Pri daljšem predvajanju je priporočljiva uporaba napajalnika (na voljo posebej).
164 Povezave
Naprave z visoko ločljivostjo
Fotoaparat lahko priključite na naprave HDMI s kablom HDMI drugih proizvajalcev, ki ima mini
priključek HDMI (tip C).
1
Izklopite fotoaparat.
Preden priključite ali izključite kabel HDMI, vedno izklopite fotoaparat.
2
Kabel HDMI priključite tako, kot je prikazano.
Priključite fotoaparat
Priključite napravo z visoko ločljivostjo (izberite kabel s
priključkom za HDMI-napravo)
3
Napravo preklopite na HDMI-kanal.
4
Vklopite fotoaparat in pritisnite gumb K.
Med predvajanjem se bodo slike prikazovale na televizorju z visoko ločljivostjo ali na
monitorju. Upoštevajte, da robovi slik morda ne bodo prikazani.
A
Glasnost predvajanja
Glasnost lahko prilagajate z upravljalnikom televizorja, krmilnih elementov fotoaparata ne morete
uporabljati.
Povezave 165
❚❚ Izbira izhodne ločljivosti
Če želite izbrati obliko zapisa slik, ki se pošiljajo v HDMI-napravo,
izberite HDMI > Output resolution (Izhodna ločljivost) v
nastavitvenem meniju fotoaprata (0 195). Če izberete Auto
(Samodejno), bo fotoaparat samodejno izbral ustrezno obliko zapisa.
❚❚ Upravljanje fotoaparata z daljinskim upravljalnikom televizorja
Če izberete možnost On (Vklop) za HDMI >Device control (Upravljanje naprav) v
nastavitvenem meniju (0 195), ko je fotoaparat povezan s televizorjem, ki podpira HDMI-CEC,
in sta tako fotoaparat kot televizor vklopljena, lahko med celozaslonskim predvajanjem in
diaprojekcijami daljinski upravljalnik televizorja uporabite namesto večnamenskega izbirnika
fotoaparata in gumba J. Če izberete Off (Izklop), daljinskega upravljalnika televizorja ni
mogoče uporabiti za upravljanje fotoaparata, s katerim pa lahko fotografirate in snemate v
pogledu v živo.
A
Naprave HDMI-CEC
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control) je standard, ki
omogoča uporabo HDMI-naprav za nadzor periferne opreme, s katero so povezane. Ko je fotoaparat
povezan z napravo HDMI-CEC, bo v iskalu prikazano ) namesto števila preostalih posnetkov.
A
1920 × 1080 60p/50p
Izbira možnosti 1920 × 1080; 60p ali 1920 × 1080; 50p za Movie settings (Nastavitve
videoposnetka) > Frame size/frame rate (Velikost okvirja/hitrost snemanja) lahko povzroči
spremembe ločljivosti in hitrosti snemanja izhodnih podatkov za HDMI-naprave med snemanjem. Med
predvajanjem (0 130) bodo HDMI-naprave prikazovale samo videoposnetek; kazalniki ne bodo
prikazani.
D
HDMI > Output Resolution (Izhodna ločljivost)
Videoposnetkov ni mogoče predvajati pri ločljivosti 1920 × 1080; 60p ali 1920 × 1080; 50p. Nekatere
naprave morda ne podpirajo nastavitve Auto (Samodejno) za Output resolution (Izhodna ločljivost);
v tem primeru izberite 1080i (interlaced (prepleteno)).
166 Povezave
Wi-Fi
Kaj lahko Wi-Fi stori za vas
Namestite aplikacijo Wireless Mobile Utility na svojo napravo s sistemom Android ali iOS. Tako
boste lahko prikazali pogled skozi objektiv fotoaparata na pametni napravi, snemali slike,
daljinsko upravljali fotoaparat, prenašali slike iz fotoaparata za skupno rabo na internetu.
Prenos slik
Skupna raba slik
Daljinski upravljalnik
Za podrobnosti si oglejte priročnik aplikacije Wireless Mobile Utility (0 168).
Wi-Fi 167
Dostop do fotoaparata
Preden se povežete prek Wi-Fi (brezžične povezave LAN), namestite aplikacijo
Wireless Mobile Utility na svojo pametno napravo s sistemom Android ali iOS. Navodila za
dostopanje do fotoaparata se razlikujejo glede na vrsto povezave, ki jo uporablja pametna
naprava.
Android
• Push-button WPS (WPS na gumb): Če pametna naprava podpira WPS na gumb (kar pomeni, da
ima možnost WPS button connection (Povezava WPS na gumb) v svojem meniju Wi-Fi
settings (Nastavitve Wi-Fi)), lahko uporabljate ta preprost način za povezavo s pametno
napravo (0 169).
• PIN-entry WPS (WPS z vnosom PIN): Če pametna naprava podpira WPS, lahko uporabite
fotoaparat za vzpostavitev povezave, tako da vnesete kodo PIN, ki jo prikaže pametna
naprava (0 170).
• View SSID (Ogled SSID): Če pametna naprava ne podpira WPS, se lahko povežete, tako da
izberete SSID fotoaparata na pametni napravi (0 171).
iOS
• View SSID (Ogled SSID): Povežite se, tako da izberete SSID fotoaparata na pametni napravi
(0 171).
A
Namestitev aplikacije
1 Poiščite aplikacijo.
Na pametni napravi se povežite s storitvijo Google Play, App Store ali katero drugo spletno trgovino
z aplikacijami in poiščite aplikacijo »Wireless Mobile Utility«. Dodatne informacije najdete v
navodilih, ki so priložena pametni napravi.
2 Namestite aplikacijo.
Preberite opis aplikacije in jo namestite. Priročnik v zapisu pdf za aplikacijo Wireless Mobile Utility si
lahko prenesete z naslednjih naslovov spletnih strani:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
A
WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) je standard, namenjen preprosti vzpostavitvi varnega brezžičnega
omrežja. Za informacije o potrebnih korakih in trajanju čakanja pametne naprave na povezavo
preberite dokumentacijo, ki ste jo prejeli skupaj s pametno napravo.
168 Wi-Fi
WPS (samo Android)
1
Omogočite vgrajeni Wi-Fi v fotoaparatu.
Pritisnite gumb G za prikaz menijev, nato v
nastavitvenem meniju osvetlite Wi-Fi in pritisnite
2. Osvetlite Network connection (Omrežna
povezava) in pritisnite 2, nato osvetlite Enable
(Omogoči) in pritisnite J. Počakajte nekaj
Gumb G
sekund, da se Wi-Fi aktivira.
2
Povežite.
Omogočite povezavo WPS na gumb na fotoaparatu in pametni napravi:
• Fotoaparat: Osvetlite Network settings
(Omrežne nastavitve) in pritisnite 2.
Osvetlite Push-button WPS (WPS na gumb)
in pritisnite 2, da pripravite fotoaparat na
WPS-povezavo. Fotoaparat bo približno dve
minuti čakal na zahtevo pametne naprave za
WPS-povezavo. Če želite podaljšati čakalni čas,
pritisnite J.
• Pametna naprava: Izberite Wi-Fi settings (Nastavitve Wi-Fi) > WPS button
connection (Povezava WPS na gumb).
3
Zaženite aplikacijo Wireless Mobile Utility.
Zaženite aplikacijo Wireless Mobile Utility na pametni napravi. Prikazalo se bo glavno
pogovorno okno.
Wi-Fi 169
Vnos kode PIN (samo Android)
1
Omogočite vgrajeni Wi-Fi v fotoaparatu.
Pritisnite gumb G za prikaz menijev, nato v
nastavitvenem meniju osvetlite Wi-Fi in pritisnite
2. Osvetlite Network connection (Omrežna
povezava) in pritisnite 2, nato osvetlite Enable
(Omogoči) in pritisnite J. Počakajte nekaj
Gumb G
sekund, da se Wi-Fi aktivira.
2
Izberite Network settings (Omrežne nastavitve) >
PIN-entry WPS (Vnos PIN WPS).
Osvetlite Network settings (Omrežne
nastavitve) in pritisnite 2.
Osvetlite PIN-entry WPS (Vnos PIN WPS) in
pritisnite 2.
3
Vnesite kodo PIN.
Vnesite kodo PIN, ki jo prikaže pametna naprava. Pritisnite 4 ali 2, da osvetlite števke,
in pritisnite 1 ali 3 za spremembo. Ko je vnos končan, pritisnite J.
4
Zaženite aplikacijo Wireless Mobile Utility.
Zaženite aplikacijo Wireless Mobile Utility na pametni napravi. Prikazalo se bo glavno
pogovorno okno.
170 Wi-Fi
SSID (Android in iOS)
1
Omogočite vgrajeni Wi-Fi v fotoaparatu.
Pritisnite gumb G za prikaz menijev, nato v
nastavitvenem meniju osvetlite Wi-Fi in pritisnite
2. Osvetlite Network connection (Omrežna
povezava) in pritisnite 2, nato osvetlite Enable
(Omogoči) in pritisnite J. Počakajte nekaj
Gumb G
sekund, da se Wi-Fi aktivira.
2
Prikažite SSID fotoaparata.
Osvetlite Network settings (Omrežne
nastavitve) in pritisnite 2.
Osvetlite View SSID (Ogled SSID) in pritisnite 2.
3
Izberite SSID fotoaparata.
Izberite SSID fotoaparata s seznama omrežij, ki jih prikazuje pametna naprava.
4
Zaženite aplikacijo Wireless Mobile Utility.
Zaženite aplikacijo Wireless Mobile Utility na pametni napravi. Prikazalo se bo glavno
pogovorno okno.
Wi-Fi 171
❚❚ Prekinitev povezave
Wi-Fi lahko onemogočite z:
• izbiro Wi-Fi > Network connection (Omrežna povezava > Disable (Onemogoči) v
nastavitvenem meniju fotoaparata;
• pričetkom snemanja videoposnetka;
• izklopom fotoaparata.
❚❚ Obnovitev privzetih nastavitev
Če želite obnoviti privzete nastavitve omrežja, izberite Wi-Fi > Network settings (Nastavitve
omrežja) > Reset network settings (Ponastavitev nastavitev omrežja). Prikaže se
potrditveno pogovorno okno. Osvetlite Yes (Da) in pritisnite J, da obnovite privzete
nastavitve omrežja.
A
Prikaz Wi-Fi
Ko je omogočen Wi-Fi, bo v prikazu informacij utripala ikona c. Ikona
preneha utripati, ko je povezava vzpostavljena in fotoaparat izmenjuje
podatke s pametno napravo.
D
Wi-Fi
Preberite opozorila na straneh xvi do xvii pred uporabo funkcije Wi-Fi. Če želite onemogočiti Wi-Fi tam,
kjer njegova uporaba ni dovoljena, izberite Wi-Fi > Network connection (Omrežna povezava) >
Disable (Onemogoči) v nastavitvenem meniju fotoaparata. Kartic Eye-Fi ni mogoče uporabljati,
medtem ko je omogočen Wi-Fi, in časovnik stanja pripravljenosti se ne bo izklopil, ko aplikacija
Wireless Mobile Utility na pametni napravi komunicira s fotoaparatom. Če se približno pet minut ne
izmenjajo nobeni podatki, se bo časovnik stanja pripravljenosti izklopil. Funkcija Wi-Fi fotoaparata je na
voljo, samo če je vstavljena pomnilniška kartica, in ni je mogoče uporabljati, kadar je priključen kabel
USB ali HDMI. Da preprečite izpad napajanja, medtem ko je fotoaparat povezan, napolnite baterijo,
preden omogočite omrežno povezavo.
172 Wi-Fi
Izbiranje slik za prenos
Sledite spodnjim korakom, da izberete fotografije za prenos v pametno napravo. Za prenos ne
morete izbrati videoposnetkov.
Izbiranje posameznih slik za prenos
1
Izberite sliko.
Prikažite sliko ali jo osvetlite na seznamu sličic v načinu predvajanja sličic ali predvajanja
po koledarju.
2
Prikažite možnosti predvajanja.
Pritisnite gumb P.
Gumb P
3
Izberite Select to send to smart device/
deselect (Izbira za prenos v pametno
napravo/preklic).
Osvetlite Select to send to smart device/
deselect (Izbira za prenos v pametno
napravo/preklic) in pritisnite J. Slike, izbrane
za prenos, bodo označene z ikono &; za preklic
izbire prikažite ali osvetlite sliko in ponovite 2. in
3. korak.
A Ikona &
Ko bo prenos končan, ikona & ne bo več prikazana.
Wi-Fi 173
Izbiranje več slik za prenos
Če želite spremeniti status prenosa več slik, uporabite možnost Select to send to smart
device (Izbira za prenos v pametno napravo) v meniju za predvajanje.
1
Izberite Select to send to smart device
(Izbira za prenos v pametno napravo).
Za prikaz menijev pritisnite gumb G. V meniju
za predvajanje osvetlite Select to send to smart
device (Izbira za prenos v pametno napravo) in
pritisnite 2.
Gumb G
2
Izberite slike.
Osvetlite slike z večnamenskim izbirnikom in
pritisnite W (Q), da izberete oziroma prekličete
izbor (za celozaslonski ogled osvetljene slike
pritisnite in držite gumb X). Izbrane slike so
označene z ikono &.
3
Pritisnite J.
Postopek končate, tako da pritisnete J.
174 Wi-Fi
Gumb W (Q)
Meniji fotoaparata
D Meni za predvajanje: upravljanje slik
Za prikaz menija za predvajanje pritisnite G in izberite zavihek D (meni za predvajanje).
Gumb G
Meni za predvajanje vsebuje naslednje možnosti:
Možnost
Delete (Brisanje)
Playback folder (Mapa za
predvajanje)
Playback display options
(Možnosti prikaza predvajanja)
Image review (Pregled slike)
Rotate tall (Obrni pokonci)
Slide show (Diaprojekcija)
Image type (Vrsta slike)
Frame interval (Interval slike)
DPOF print order (Naročilo za
tiskanje DPOF)
Rating (Ocenjevanje)
Select to send to smart device
(Izbira za prenos v pametno
napravo)
Privzeto
—
0
147
Current (Trenutna)
175
—
176
On (Vklop)
On (Vklop)
—
Still images and movies
(Fotografije in videoposnetki)
2s
176
176
—
162
—
145
—
174
Playback Folder (Mapa za predvajanje)
149
Gumb G ➜ D meni za predvajanje
Izberite mapo za predvajanje:
Možnost
Opis
Med predvajanjem so prikazane samo fotografije v mapi, ki je trenutno izbrana kot Storage
Current
folder (Mapa za shranjevanje) v meniju za fotografiranje (0 178). Ko posnamete
(Trenutna)
fotografijo, se ta možnost izbere samodejno; izberite All (Vse) za ogled slik v vseh mapah.
All (Vse) Med predvajanjem bodo vidne slike v vseh mapah.
D Meni za predvajanje: upravljanje slik 175
Playback Display Options (Možnosti
prikaza predvajanja)
Gumb G ➜ D meni za predvajanje
Izberite informacije, ki naj bodo na voljo na prikazu informacij o
fotografiji (0 136). Pritisnite 1 ali 3, da osvetlite možnost, in 2, da jo
izberete ali odznačite. Izbrani elementi so označeni s kljukico. Če se
želite vrniti v meni za predvajanje, pritisnite J.
Image Review (Pregled slike)
Gumb G ➜ D meni za predvajanje
Če želite, da se slike takoj po fotografiranju samodejno prikažejo na zaslonu, izberite to
možnost.
Rotate Tall (Obrni pokonci)
Gumb G ➜ D meni za predvajanje
Če je izbrana možnost On (Vklop), bodo pokončne slike (usmerjenost portreta) samodejno
obrnjene za prikaz na zaslonu (slike, posnete z možnostjo Off (Izklop), izbrano za Auto image
rotation (Samodejni zasuk slike), bodo še vedno prikazane v usmerjenosti pokrajine; 0 202).
Upoštevajte, da je fotoaparat že med fotografiranjem v ustreznem položaju, zato se slike med
pregledom slik ne obrnejo samodejno.
176 D Meni za predvajanje: upravljanje slik
C Meni za fotografiranje: možnosti fotografiranja
Za prikaz menija za fotografiranje pritisnite G in izberite zavihek C (meni za fotografiranje).
Gumb G
Meni za fotografiranje vsebuje naslednje možnosti:
Možnost
Reset shooting menu (Ponastavitev
menija za fotografiranje)
Storage folder (Mapa za shranjevanje)
Image quality (Kakovost slike)
Privzeto
0
—
177
—
JPEG normal
(Običajni JPEG)
Large (Velika)
178
Image size (Velikost slike)
NEF (RAW) recording (Snemanje NEF
12-bit (12-bitno)
(RAW))
White balance (Nastavitev beline)
Auto (Samodejno)
Cool-white
fluorescent
Fluorescent (Fluorescenčna)
(Hladna bela
fluorescenčna)
Set Picture Control (Nastavitev
Standard
Picture Control)
(Standardno)
Manage Picture Control (Upravljanje
—
Picture Control)
Auto distortion control (Samodejno
Off (Izklop)
upravljanje popačenja)
Color space (Barvni prostor)
sRGB
Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev
Auto (Samodejno)
D-Lighting)
HDR (high dynamic range) (HDR
Off (Izklop)
(visok dinamični razpon))
Long exposure NR (Zmanjšanje šuma
Off (Izklop)
pri dolgi osvetlitvi)
High ISO NR (Zmanjšanje šuma pri
Normal (Običajno)
visoki občutljivosti ISO)
ISO sensitivity settings (Nastavitve občutljivosti ISO)
P, S, A, M
100
ISO sensitivity
(Občutljivost ISO) Drugi načini
Auto (Samodejno)
delovanja
Auto ISO sensitivity control (Samodejno
Off (Izklop)
upravljanje občutljivosti ISO)
59
61
178
101
102
111
115
179
179
94
96
179
180
Možnost
Release mode (Način proženja)
Privzeto
Continuous H
(Zaporedno
fotografiranje z
veliko hitrostjo)
Single frame (Ena
Drugi načini delovanja
slika)
Multiple exposure (Večkratna osvetlitev)
Multiple exposure mode (Način
Off (Izklop)
večkratne osvetlitve)
Number of shots (Število
2
posnetkov)
Auto gain (Samodejno ojačanje)
On (Vklop)
Interval timer shooting (Intervalno
Off (Izklop)
fotografiranje)
Optical VR (Optično VR) 1
On (Vklop)
Movie settings (Nastavitve videoposnetka)
Frame size/frame rate (Velikost
—
okvirja/hitrost snemanja) 2
Movie quality (Kakovost
Normal (Običajno)
videoposnetka)
Auto sensitivity
Microphone (Mikrofon)
(Samodejna
občutljivost)
Wind noise reduction (Zmanjšanje
Off (Izklop)
šuma vetra)
Manual movie settings (Ročne
Off (Izklop)
nastavitve videoposnetka)
0
m, w
45
98
68
181
128
67
180
1 Na voljo samo z objektivi, ki podpirajo to funkcijo.
2 Privzeta vrednost je odvisna od države nakupa.
Opomba: Glede na nastavitve fotoaparata so nekateri elementi lahko posivljeni in niso na voljo.
Reset Shooting Menu (Ponastavitev
menija za fotografiranje)
Gumb G ➜ C meni za fotografiranje
Za ponastavitev nastavitev v meniju za fotografiranje izberite Yes (Da).
C Meni za fotografiranje: možnosti fotografiranja 177
Storage Folder (Mapa za shranjevanje)
Gumb G ➜ C meni za fotografiranje
Ustvarite, preimenujte ali izbrišite mape ali pa izberite mapo, v katero bodo shranjene vse
naslednje fotografije.
• Select folder (Izberi mapo): Izberite mapo, v katero bodo shranjene vse naslednje fotografije.
D5300 (privzeta mapa)
Trenutna mapa
Druge mape (po abecednem redu)
• New (Nova): Ustvarite novo mapo in jo poimenujte, kot je opisano na strani 116. Imena map
so lahko dolga največ pet znakov.
• Rename (Preimenuj): Izberite mapo s seznama in jo preimenujte, kot je opisano na strani 116.
• Delete (Brisanje): Izbrišite vse prazne mape na pomnilniški kartici.
D
Imena map
Na pomnilniški kartici je na začetku vsakega imena mape trimestna številka mape, ki jo samodejno
dodeli fotoaparat (npr. 100D5300). Vsaka mapa lahko vsebuje do 999 fotografij. Med fotografiranjem
se slike shranjujejo v mapo z najvišjo številko z izbranim imenom. Če posnamete fotografijo, ko je
trenutna mapa polna ali ko vsebuje fotografijo s številko 9999, bo fotoaparat ustvaril novo mapo, tako
da doda številko 1 trenutni številki mape (npr. 101D5300). Mape, ki imajo isto ime in različne številke
map, fotoaparat obravnava kot isto mapo. Če na primer izberete mapo NIKON za Storage folder (Mapa
za shranjevanje), bodo vidne fotografije v vseh mapah z imenom NIKON (100NIKON, 101NIKON,
102NIKON itd.), ko bo za Playback folder (Mapa za predvajanje) izbrana možnost Current (Trenutna)
(0 175). Preimenovanje spremeni vse mape z istim imenom, številke map pa pusti nedotaknjene. Če
izberete Delete (Brisanje), se izbrišejo prazne oštevilčene mape, druge mape z istim imenom pa
ostanejo nedotaknjene.
NEF (RAW) Recording
(Snemanje NEF (RAW))
Gumb G ➜ C meni za fotografiranje
Izberite bitno globino slik NEF (RAW).
Možnost
Opis
( 12-bit (12-bitno) Slike NEF (RAW) se posnamejo z 12-bitno globino.
Slike NEF (RAW) so posnete s 14-bitno globino, zaradi česar so datoteke večje, a je
) 14-bit (14-bitno)
posnetih več barvnih podatkov.
178 C Meni za fotografiranje: možnosti fotografiranja
Auto Distortion Control (Samodejno
upravljanje popačenja)
Gumb G ➜ C meni za fotografiranje
Izberite On (Vklop), da popravite sodčkasto popačenje na fotografijah,
posnetih s širokokotnimi objektivi, in da popravite popačenje v obliki
blazine pri fotografiranju z dolgimi objektivi (upoštevajte, da bodo
robovi območja, ki ga vidite v iskalu, na končni fotografiji morda
obrezani in da se čas, ki je potreben za obdelavo fotografij pred
snemanjem, lahko podaljša). Ta možnost ne velja za videoposnetke in
je na voljo samo za objektive vrste G, E in D (PC, objektiv ribje oko in določene druge vrste
objektivov so izključeni), pri ostalih objektivih rezultati niso zagotovljeni.
Color Space (Barvni prostor)
Gumb G ➜ C meni za fotografiranje
Barvni prostor določa lestvico barv, ki je na voljo za reprodukcijo barv.
sRGB priporočamo za videoposnetke in za splošno tiskanje ter prikaz,
Adobe RGB s svojo obsežnejšo lestvico barv pa za profesionalne
publikacije in komercialno tiskanje.
A
Adobe RGB
Za natančno reprodukcijo barv zahtevajo slike Adobe RGB aplikacije, monitorje in tiskalnike, ki
podpirajo upravljanje barv.
A
Barvni prostor
Programa ViewNX 2 (priložen) in Capture NX 2 (na voljo posebej) pri odpiranju fotografij, ki ste jih
posneli s fotoaparatom, samodejno izbereta pravilen barvni prostor. Teh rezultatov ne jamčimo s
programsko opremo drugih proizvajalcev.
Long Exposure NR (Zmanjšanje
šuma pri dolgi osvetlitvi)
Gumb G ➜ C meni za fotografiranje
Če izberete On (Vklop), bodo fotografije, posnete pri časih zaklopa, ki
so daljši od ene sekunde, obdelane za zmanjšanje šuma (svetle pege,
naključno razporejene svetle slikovne točke ali meglica). Čas, ki je
potreben za obdelavo, se približno podvoji. Med obdelavo v iskalu utripa »l m« in
fotografiranje ni mogoče (če izklopite fotoaparat, preden je obdelava končana, zmanjšanje
šuma ne bo izvedeno).
C Meni za fotografiranje: možnosti fotografiranja 179
High ISO NR (Zmanjšanje šuma pri
visoki občutljivosti ISO)
Gumb G ➜ C meni za fotografiranje
Fotografije, posnete pri visoki občutljivosti ISO, je mogoče obdelati za zmanjšanje »šuma«.
Možnost
Opis
High
(Visoko) Zmanjšajte šum (naključno razporejene svetle slikovne točke, meglica ali črte), zlasti na
Normal fotografijah, posnetih pri visokih občutljivostih ISO. Izberite količino zmanjšanja šuma med
(Običajno) High (Visoko), Normal (Običajno) in Low (Nizko).
Low (Nizko)
Zmanjšanje šuma se izvaja, samo ko je potrebno. Količina zmanjšanja šuma je manjša od
Off (Izklop) količine, ki se izvede, ko izberete Low (Nizko) za nastavitev High ISO NR (Zmanjšanje šuma
pri visoki občutljivosti ISO).
ISO Sensitivity Settings (Nastavitve
občutljivosti ISO)
Gumb G ➜ C meni za fotografiranje
Prilagodite občutljivost ISO (0 67).
❚❚ Samodejno upravljanje občutljivosti ISO
Če je izbrano Off (Izklop) za možnost Auto ISO sensitivity control (Samodejno upravljanje
občutljivosti ISO) v načinih P, S, A in M, bo občutljivost ISO ostala fiksna pri vrednosti, ki jo je
izbral uporabnik (0 67). Ko izberete On (Vklop), bo občutljivost ISO samodejno prilagojena,
če optimalne osvetlitve ni mogoče doseči pri vrednosti, ki ste jo izbrali. Najvišjo vrednost za
samodejno občutljivost ISO lahko izberete z možnostjo Maximum sensitivity (Največja
občutljivost) v meniju Auto ISO sensitivity control (Samodejno upravljanje občutljivosti
ISO) (izberite nižje vrednosti, da preprečite šum (naključno razporejene svetle slikovne točke,
meglico ali črte, toda upoštevajte, da če je občutljivost ISO, ki ste jo izbrali, višja od tiste, ki je
izbrana za Maximum sensitivity (Največja občutljivost), bo namesto tega uporabljena
vrednost, ki ste jo izbrali sami. Najnižja vrednost za samodejno občutljivost ISO se samodejno
nastavi na ISO 100)). V načinih P in A bo občutljivost prilagojena, samo če bi pri času zaklopa,
izbranem za Minimum shutter speed (Najmanjši čas zaklopa) (1/2000–1 s ali Auto
(Samodejno), prišlo do podosvetlitve; v načinih S in M bo občutljivost prilagojena za
optimalno osvetlitev pri času zaklopa, ki ga je izbral uporabnik). Če je izbrano Auto
(Samodejno) (na voljo samo z objektivi CPE), bo fotoaparat izbral najmanjši čas zaklopa na
osnovi goriščne razdalje objektiva (samodejni izbor časa zaklopa lahko natančno nastavite
tako, da osvetlite Auto (Samodejno) in pritisnete 2). Daljši časi zaklopa bodo uporabljeni,
samo če pri vrednosti občutljivosti ISO, ki je bila izbrana za Maximum sensitivity (Največja
občutljivost), ni mogoče doseči optimalne osvetlitve.
180 C Meni za fotografiranje: možnosti fotografiranja
Ko je izbrano On (Vklop), se v iskalu prikaže napis ISO-AUTO, na prikazu
informacij pa ISO-A. Ti kazalniki utripajo, ko se spremeni vrednost
občutljivosti, ki jo je izbral uporabnik.
A
Največja občutljivost/Najmanjši čas zaklopa
Če je omogočeno samodejno upravljanje občutljivosti ISO, bosta grafiki za
občutljivost ISO in čas zaklopa na prikazu informacij prikazovali največjo
občutljivost in najmanjši čas zaklopa.
Najmanjši čas zaklopa
Največja občutljivost
A
Samodejno upravljanje občutljivosti ISO
Pri večjih občutljivostih je verjetnejši šum (naključno razporejene svetle slikovne točke, meglica ali črte).
Uporabite možnost High ISO NR (Zmanjšanje šuma pri visoki občutljivosti ISO) v meniju za
fotografiranje, da zmanjšate šum (0 180). Upoštevajte, da se bo občutljivost ISO morda zvišala
samodejno, če v kombinaciji z načini počasne sinhronizacije bliskavice (na voljo z vgrajeno bliskavico in
dodatnimi bliskavicami, navedenimi na strani 232) uporabljate samodejno upravljanje občutljivosti ISO,
kar bo fotoaparatu morda preprečilo izbiro dolgih časov zaklopa. Samodejno upravljanje občutljivosti
ISO je na voljo samo v načinu upravljanja bliskavice i-TTL (0 192, 233); v drugih načinih bo vrednost,
izbrana za ISO sensitivity (Občutljivost ISO), uporabljena za slike, posnete z vgrajeno bliskavico ali z
dodatnimi bliskavicami.
Optical VR (Optično VR)
Gumb G ➜ C meni za fotografiranje
Ta element je prikazan samo pri objektivih, ki to podpirajo. Če izberete On (Vklop), omogočite
zmanjšanje tresljajev, ki se vključi, kadar koli sprožilec pritisnete do polovice (0 268). Izberite
Off (Izklop), da onemogočite zmanjšanje tresljajev.
A Kazalnik zmanjšanja tresljajev
Kazalnik zmanjšanja tresljajev se pojavi v prikazu informacij, ko je možnost On
(Vklop) izbrana za Optical VR (Optično VR).
C Meni za fotografiranje: možnosti fotografiranja 181
A Nastavitve po meri: natančne nastavitve
fotoaparata
Za prikaz menija z nastavitvami po meri pritisnite G in izberite zavihek A (nastavitve po
meri).
Gumb G
Nastavitve po meri se uporabljajo za prilagajanje nastavitev
fotoaparata osebnim željam.
Glavni meni
Ponastavitev nastavitev
po meri (0 183)
182 A Nastavitve po meri: natančne nastavitve fotoaparata
Skupine nastavitev po meri
Na voljo so naslednje nastavitve po meri:
a
a1
a2
a3
a4
b
b1
c
c1
c2
Nastavitev po meri
Reset custom settings (Ponastavitev nastavitev po meri)
Autofocus (Samodejno ostrenje)
AF-C priority selection (Izbira prednosti AF-C)
Number of focus points (Število točk ostrenja)
Built-in AF-assist illuminator (Vgrajena
pomožna osvetlitev za AF)
Rangefinder (Daljinomer)
Exposure (Osvetlitev)
EV steps for exposure cntrl (Koraki EV za
upravljanje osvetlitve)
Timers/AE lock (Časovniki/zaklepanje AE)
Shutter-release button AE-L (Sprožilec AE-L)
Auto off timers (Časovniki za samodejni izklop)
c3 Self-timer (Samosprožilec)
Privzeto
0
183
Focus (Izostritev)
39 points (39 točk)
184
184
On (Vklop)
185
Off (Izklop)
185
1/3 step (1/3 koraka)
186
Off (Izklop)
Normal (Običajno)
Self-timer delay (Zakasnitev samosprožilca):
10 s; number of shots (število posnetkov): 1
186
186
Remote on duration (Trajanje daljinskega
1 min
upravljanja) (ML-L3)
d Shooting/display (Fotografiranje/prikaz)
d1 Beep (Pisk)
Low (Nizko)
d2 Viewfinder grid display (Prikaz mreže v iskalu)
Off (Izklop)
d3 ISO display (Prikaz vrednosti ISO)
Off (Izklop)
File number sequence (Nadaljevanje
d4
Off (Izklop)
številčenja datotek)
Exposure delay mode (Način zakasnjene
d5
Off (Izklop)
osvetlitve)
d6 Print date (Natis datuma)
Off (Izklop)
e Bracketing/flash (Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami/bliskavica)
Flash cntrl for built-in flash (Upravljanje
e1
TTL
bliskavice za vgrajeno bliskavico)
Auto bracketing set (Samodejna nastavitev
AE bracketing (Več zaporednih posnetkov z
e2 več zaporednih posnetkov z različnimi
različnimi nastavitvami za samodejno
nastavitvami)
osvetlitev)
f Controls (Krmilni elementi)
f1 Assign Fn button (Funkcija gumba Fn)
ISO sensitivity (Občutljivost ISO)
Assign AE-L/AF-L button (Funkcija gumba
f2
AE/AF lock (Zaklepanje AE/AF)
AE-L/AF-L)
Exposure compensation (Kompenzacija
osvetlitve): U
f3 Reverse dial rotation (Obratno vrtenje gumba)
Shutter speed/aperture (Čas zaklopa/
zaslonka): U
Slot empty release lock (Zaklepanje proženja
f4
Release locked (Zaklenjeno proženje)
pri prazni reži)
f5 Reverse indicators (Obrnjeni kazalniki)
Opomba: Glede na nastavitve fotoaparata so nekateri elementi lahko posivljeni in niso na voljo.
c4
Reset Custom Settings
(Ponastavitev nastavitev po meri)
187
187
187
188
188
188
189
190
192
192
193
194
194
194
194
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Izberite Yes (Da), da obnovite nastavitve po meri na njihove privzete vrednosti.
A Nastavitve po meri: natančne nastavitve fotoaparata 183
a: Autofocus (Samodejno ostrenje)
a1: AF-C Priority Selection (Izbira
prednosti AF-C)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Ko je za fotografiranje z iskalom izbrano AF-C (0 51), ta možnost določa, ali boste lahko snemali
fotografije ob vsakem pritisku sprožilca (prednost proženja) ali pa le, ko je fotoaparat izostril
(prednost izostritve).
Možnost
G Release (Proženje)
F Focus (Izostritev)
Opis
Fotografije lahko posnamete ob vsakem pritisku sprožilca.
Fotografija se posname, samo ko je fotoaparat že izostril.
a2: Number of Focus Points (Število
točk ostrenja)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Izberite število točk ostrenja, ki bodo na voljo za ročno izbiro točk ostrenja.
Možnost
#
Opis
Izbirajte med 39 točkami ostrenja, ki so prikazane na desni.
39 points
(39 točk)
Izbirajte med 11 točkami ostrenja, ki so prikazane na desni.
Uporabite za hitro izbiranje točke ostrenja.
A
11 points
(11 točk)
184 A Nastavitve po meri: natančne nastavitve fotoaparata
a3: Built-in AF-assist Illuminator
(Vgrajena pomožna osvetlitev za AF)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Tu lahko določite, ali naj vam vgrajena pomožna osvetlitev za AF
pomaga pri ostrenju, kadar je premalo svetlobe.
Pomožna osvetlitev za AF
Možnost
Opis
Pomožna osvetlitev za AF zasveti, kadar je svetlobe premalo (več informacij najdete na
strani 252).
Pomožna osvetlitev za AF ne zasveti in ne pomaga pri ostrenju. Fotoaparat morda ne bo
Off (Izklop)
mogel samodejno ostriti, če je svetlobe premalo.
On (Vklop)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
a4: Rangefinder (Daljinomer)
Izberite On (Vklop), da s kazalnikom osvetljenosti ugotovite, ali je fotoaparat ustrezno izostren
v načinu ročnega ostrenja (0 57; upoštevajte, da ta funkcija ni na voljo v načinu delovanja za
fotografiranje M, ko kazalnik osvetljenosti namesto tega kaže, ali je motiv ustrezno osvetljen).
Kazalnik
Opis
Kazalnik
Opis
Motiv je izostren.
Točka ostrenja je nekoliko
za motivom.
Točka ostrenja je nekoliko
pred motivom.
Točka ostrenja je precej za
motivom.
Točka ostrenja je precej
pred motivom.
Fotoaparat ne more
ugotoviti natančne
izostritve.
A
Uporaba elektronskega daljinomera
Elektronski daljinomer se lahko uporablja le z objektivi, katerih najbolj odprta zaslonka je f/5,6 ali večja.
Želenih rezultatov morda ne boste dosegli v okoliščinah, v katerih fotoaparat ne bi mogel izostriti s
samodejnim ostrenjem (0 52). Elektronski daljinomer ni na voljo med pogledom v živo.
A Nastavitve po meri: natančne nastavitve fotoaparata 185
b: Exposure (Osvetlitev)
b1: EV Steps for Exposure Cntrl
(Koraki EV za upravljanje osvetlitve)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Izberite korak za prilagajanje časa zaklopa, zaslonke, kompenzacije
osvetlitve in bliskavice ter več zaporednih posnetkov z različnimi
nastavitvami.
c: Timers/AE Lock (Časovniki/zaklepanje AE)
c1: Shutter-Release Button AE-L
(Sprožilec AE-L)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Če izberete On (Vklop), se osvetlitev zaklene, ko sprožilec pritisnete do
polovice.
c2: Auto off Timers (Časovniki za
samodejni izklop)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Ta možnost določa, koliko časa ostane zaslon vklopljen, če ne izvedete nobenih dejanj med
prikazom menijev in predvajanjem (Playback/menus (Predvajanje/meniji)), med prikazom
fotografij na zaslonu po fotografiranju (Image review (Pregled slike)) in med pogledom v živo
(Live view (Pogled v živo)), ter koliko časa ostanejo vklopljeni časovnik stanja pripravljenosti,
iskalo in prikaz informacij, ko ne izvedete nobenega dejanja (Standby timer (Časovnik stanja
pripravljenosti)). Izberite krajše zakasnitve samodejnega izklopa, da zmanjšate porabo baterije.
Možnost
C Short
(Kratko)
D Normal
(Običajno)
E Long
(Dolgo)
F Custom
(Po meri)
Opis (vsi časi so približni)
Časovniki za samodejni izklop so nastavljeni na te vrednosti:
Playback/menus
Image review
Live view (Pogled v
(Predvajanje/
(Pregled slike)
živo)
meniju)
Short (Kratko)
20 s
4s
5 min
Normal
1 min
4s
10 min
(Običajno)
Long (Dolgo)
5 min
20 s
20 min
Standby timer
(Časovnik stanja
pripravljenosti)
4s
8s
1 min
Izberite ločene zakasnitve za Playback/menus (Predvajanje/meniji), Image review
(Pregled slike), Live view (Pogled v živo) in Standby timer (Časovnik stanja
pripravljenosti). Ko so nastavitve končane, pritisnite J.
A
Auto off Timers (Časovniki za samodejni izklop)
Zaslon in iskalo se ne izklopita samodejno, ko fotoaparat priključite na računalnik ali tiskalnik prek
povezave USB.
186 A Nastavitve po meri: natančne nastavitve fotoaparata
c3: Self-Timer (Samosprožilec)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Določite trajanje zakasnitve sprožilca ter število posnetkov.
• Self-timer delay (Zakasnitev sprožilca): Izberite trajanje zakasnitve
sprožilca.
• Number of shots (Število posnetkov): Pritisnite 1 in 3, da določite
število posnetkov, ki naj se posnamejo vsakič, ko pritisnete
sprožilec (od 1 do 9; če izberete vrednost, ki ni 1, bodo fotografije
snemane v intervalih, ki trajajo približno štiri sekunde).
c4: Remote on Duration (Trajanje
daljinskega upravljanja) (ML-L3)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Izberite, koliko časa naj fotoaparat čaka na signal dodatnega
daljinskega upravljalnika ML-L3, preden prekliče način proženja z
daljinskim upravljalnikom. Za daljše trajanje baterije izberite krajše
čase. Ta nastavitev velja samo med fotografiranjem z iskalom.
d: Shooting/Display (Fotografiranje/prikaz)
d1: Beep (Pisk)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Izberite frekvenco piska (High (Visoko) ali Low (Nizko)), ki se oglasi ob izostritvi fotoaparata in
v načinu samosprožilca in načinih daljinskega upravljanja. Izberite Off (Izklop), da preprečite
pisk.
Trenutna nastavitev je vidna na prikazu informacij: ko je pisk vklopljen,
je prikazano 3, ko je izklopljen, pa 2.
A Nastavitve po meri: natančne nastavitve fotoaparata 187
d2: Viewfinder Grid Display (Prikaz
mreže v iskalu)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Izberite On (Vklop), da v iskalu omogočite prikaz mrežnih črt na zahtevo, s čimer si pomagate
pri kadriranju fotografije (0 4).
d3: ISO Display (Prikaz vrednosti ISO)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Izberite On (Vklop) za prikaz občutljivosti ISO v iskalu namesto števila preostalih posnetkov.
d4: File Number Sequence
(Nadaljevanje številčenja datotek)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Fotoaparat vsako novo fotografijo poimenuje z zaporedno številko, tako da doda 1 prejšnji
uporabljeni številki. Tu lahko nastavite, ali naj se številčenje datotek nadaljuje od zadnje
uporabljene številke dalje, ko ustvarite novo mapo, formatirate pomnilniško kartico ali vstavite
novo pomnilniško kartico.
Možnost
Opis
Ko ustvarite novo mapo, formatirate pomnilniško kartico ali vstavite novo pomnilniško
kartico, se številčenje datotek nadaljuje od zadnje uporabljene številke dalje. Če je
On (Vklop)
fotografija posneta, ko trenutna mapa vsebuje fotografijo s številko 9999, se samodejno
ustvari nova mapa, številčenje datotek pa se ponovno začne pri 0001.
Ko ustvarite novo mapo, formatirate pomnilniško kartico ali vstavite novo pomnilniško
Off (Izklop) kartico, se številčenje datotek ponastavi na 0001. Če ima trenutna mapa 999 fotografij,
se ob naslednji fotografiji samodejno ustvari nova mapa.
Reset
Ponastavi številčenje datotek za On (Vklop) na 0001 in ustvari novo mapo, ko
(Ponastavitev) posnamete naslednjo fotografijo.
188 A Nastavitve po meri: natančne nastavitve fotoaparata
D
File Number Sequence (Nadaljevanje številčenja datotek)
Če je številka trenutne mape 999 in vsebuje 999 fotografij ali fotografijo št. 9999, bo sprožilec
onemogočen in nadaljnje fotografiranje ne bo mogoče. Za nastavitev po meri d4 (File number
sequence (Nadaljevanje številčenja datotek)) izberite Reset (Ponastavi) in nato formatirajte
trenutno pomnilniško kartico ali vstavite novo.
A
Imena datotek
Fotografije se shranijo kot slikovne datoteke z imeni v obliki »DSC_nnnn.xxx«, pri čemer je nnnn
štirimestna številka med 0001 in 9999, ki jo fotoaparat samodejno določi po naraščajočem vrstnem
redu, in xxx je ena od naslednjih tričrkovnih končnic: »NEF« za slike NEF (RAW), »JPG« za slike JPEG ali
»MOV« za videoposnetke. Datoteke NEF in JPEG, posnete z nastavitvijo NEF (RAW) + JPEG, imajo enaka
imena, le končnice so drugačne. Kopije, ustvarjene s prekrivanjem slik (0 211) in možnostmi urejanja
videoposnetkov (0 131), imajo imena datotek, ki se začnejo na »DSC_«; kopije, ustvarjene z drugimi
možnostmi v meniju za retuširanje, imajo imena datotek, ki se začnejo na »CSC« (npr. »CSC_0001.JPG«).
Slike, posnete z možnostjo Color space (Barvni prostor) v meniju za fotografiranje, nastavljeno na
Adobe RGB (0 179), imajo imena, ki se začnejo s podčrtajem (npr. »_DSC0001.JPG«).
d5: Exposure Delay Mode (Način
zakasnjene osvetlitve)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
V okoliščinah, kjer že najmanjši premik fotoaparata lahko zamegli slike, izberite možnost On
(Vklop) in tako zakasnite proženje zaklopa za približno eno sekundo po tem, ko ste pritisnili
sprožilec in se je zrcalo dvignilo.
A Nastavitve po meri: natančne nastavitve fotoaparata 189
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
d6: Print Date (Natis datuma)
Za posnete fotografije sproti izberite natisnjene informacije o datumu. Natisa datuma ni
mogoče dodati ali odstraniti z obstoječih fotografij.
Možnost
a
b
c
Opis
Off (Izklop)
Čas in datum na fotografijah nista prikazana.
Date (Datum)
Ko je ta možnost vključena, se datum oziroma
datum in čas natisneta na fotografije, ko jih
posnamete.
15 . 10 . 2013
Date and time
15 . 10 . 2013 10 : 02
(Ura in čas)
Date counter
Na nove fotografije se natisne časovni žig, ki kaže število dni od dneva
(Števec datumov) fotografiranja do izbranega datuma (glejte spodaj).
Pri nastavitvah, ki niso Off (Izklop), je izbrana možnost označena z
ikono d na prikaz informacij.
A
Natis datuma
Datum se posname v obliki, ki je izbrana v meniju Time zone and date (Časovni pas in datum)
(0 201). Natisnjeni podatki so lahko obrezani ali neberljivi pri kopijah, ki so bile ustvarjene iz retuširanih
slik (0 205). Datum ni viden na slika NEF (RAW) ali NEF (RAW) + JPEG.
❚❚ Date Counter (Števec datumov)
Slike, ki so posnete, ko je aktivna ta možnost, imajo natisnjeno število
preostalih dni do določenega datuma v prihodnosti ali število preteklih
dni od določenega datuma v preteklosti. Uporabljate jo lahko na
primer za sledenje rasti otroka ali za odštevanje dni do rojstnega dne ali
poroke.
02 / 20 . 10 . 2013
Datum v prihodnosti (še dva dni)
02 / 24 . 10 . 2013
Datum v preteklosti (pred dvema
dnevoma)
V fotoaparatu so na voljo tri polja za shranjevanje datumov.
1
Vnesite prvi datum.
Ko prvič izberete Date counter (Števec datumov), boste morali
vnesti datum za prvo polje. S pomočjo večnamenskega izbirnika
vnesite datum in pritisnite J za vrnitev v datumski seznam.
190 A Nastavitve po meri: natančne nastavitve fotoaparata
2
Vnesite dodatne datume ali uredite obstoječe.
Če želite spremeniti datum ali vnesti dodatne datume, osvetlite
polje, pritisnite 2 in vnesite datum, kot je opisano zgoraj.
3
Izberite datum.
Osvetlite polje v datumskem seznamu in pritisnite J.
4
Izberite obliko zapisa števca datumov.
Osvetlite Display options (Možnosti prikaza) in pritisnite 2,
nato osvetlite obliko zapisa datuma in pritisnite J.
5
Zapustite meni števca datumov.
Pritisnite J za izhod iz menija števca datumov.
A Nastavitve po meri: natančne nastavitve fotoaparata 191
e: Bracketing/Flash (Več zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami/bliskavica)
e1: Flash Cntrl for Built-in Flash
(Upravljanje bliskavice za vgrajeno
bliskavico)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Izberite način delovanja z bliskavico za vgrajeno bliskavico v načinih P, S, A in M.
Možnost
1 TTL
Manual
2 (Ročni
način)
Opis
Moč bliskavice se samodejno prilagodi pogojem fotografiranja.
Izberite moč bliskavice. Če je nastavljena polna moč, ima
vgrajena bliskavica vodilno število 13 (m, ISO 100, 20 °C).
A
Manual (Ročni način)
Ko je izbran Manual (Ročni način) in je bliskavica dvignjena, na prikazu
informacij utripa ikona 0, v iskalu pa ikona Y.
A
SB-400 in SB-300
Ko je priključena in vklopljena dodatna bliskavica SB-400 ali SB-300, se Flash cntrl for built-in flash
(Upravljanje bliskavice za vgrajeno bliskavico) spremeni v Optional flash (Dodatna bliskavica), kar
omogoča, da način upravljanja bliskavice za dodatno bliskavico izberete izmed TTL in Manual (Ročni
način).
A
Upravljanje bliskavice (TTL)
Kadar uporabljate objektiv CPE v kombinaciji z vgrajeno bliskavico (0 62) ali dodatnimi bliskavicami
(0 232), so podprte naslednje vrste upravljanja bliskavice.
• Uravnotežena doosvetlitev i-TTL za digitalni SLR: Moč bliskavice se prilagodi s pomočjo informacij s senzorja
RGB z 2016 slikovnimi točkami, da tako doseže naravno ravnovesje med glavnim motivom in
ozadjem.
• Standardna doosvetlitev i-TTL za digitalni SLR: Moč bliskavice se prilagaja glavnemu motivu. Svetlost ozadja
se ne upošteva.
Standardno upravljanje bliskavice i-TTL se uporablja s točkovnim merjenjem ali kadar ste ga izbrali z
dodatno bliskavico. Uravnotežena doosvetlitev i-TTL za digitalni SLR se uporablja v vseh drugih primerih.
e2: Auto Bracketing Set (Samodejna
nastavitev več zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Izberite nastavitev (osvetlitev, nastavitev beline ali aktivno osvetlitev D-Lighting), ki se
spreminja, ko je v veljavi funkcija več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami (0 108).
192 A Nastavitve po meri: natančne nastavitve fotoaparata
f: Controls (Krmilni elementi)
f1: Assign Fn Button (Funkcija
gumba Fn)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Izberite vlogo gumba Fn.
Gumb Fn
v
w
m
!
$
&
t
"
Možnost
Image quality/size
(Kakovost/velikost slike)
ISO sensitivity
(Občutljivost ISO)
White balance
(Nastavitev beline)
Active D-Lighting
(Aktivna osvetlitev
D-Lighting)
Opis
Držite gumb Fn pritisnjen in zavrtite (vrtljivi) gumb za upravljanje, da
izberete kakovost in velikost slike (0 59).
Držite gumb Fn pritisnjen in zavrtite (vrtljivi) gumb za upravljanje, da
izberete občutljivost ISO (0 67).
Držite gumb Fn pritisnjen in zavrtite (vrtljivi) gumb za upravljanje, da
izberete nastavitev beline (samo načini P, S, A in M; 0 101).
Držite gumb Fn pritisnjen in zavrtite (vrtljivi) gumb za upravljanje, da
izberete možnost aktivne osvetlitve D-Lighting (samo načini P, S, A in M;
0 94).
Držite gumb Fn pritisnjen in zavrtite (vrtljivi) gumb za upravljanje, da
HDR
prilagodite nastavitve HDR (samo načini P, S, A in M; 0 96).
Če je kakovost slike nastavljena na JPEG fine (Natančni JPEG), JPEG
normal (Običajni JPEG) ali JPEG basic (Osnovni JPEG), se po pritisku
+NEF (RAW)
gumba Fn z naslednjo posneto sliko posname kopija NEF (RAW). Za izhod
brez ustvarjanja kopije NEF (RAW) ponovno pritisnite gumb Fn. Ta možnost
nima učinka v naslednjih načinih posebnih učinkov: %, g, ', (, 3 in ).
Medtem ko držite pritisnjen gumb Fn, zavrtite (vrtljivi) gumb za upravljanje,
Auto bracketing
da izberete korak funkcije več zaporednih posnetkov z različnimi
(Samodejno z več
nastavitvami (nastavitve osvetlitve in nastavitve beline) oziroma da
zaporednimi posnetki z
vključite ali izključite funkcijo več zaporednih posnetkov z različnimi
različnimi nastavitvami)
nastavitvami za ADL (samo načini P, S, A in M; 0 108).
AF-area mode (Način
Držite gumb Fn pritisnjen in zavrtite (vrtljivi) gumb za upravljanje, da
delovanja z območjem AF) izberete način delovanja z območjem AF (0 53).
Pritisnite gumb Fn, da prikažete ali skrijete mrežo
za kadriranje v iskalu.
'
Viewfinder grid display
(Prikaz mreže v iskalu)
c
Wi-Fi
Za prikaz menija Wi-Fi pritisnite gumb Fn (0 169).
A Nastavitve po meri: natančne nastavitve fotoaparata 193
f2: Assign AE-L/AF-L Button
(Funkcija gumba AE-L/AF-L)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Izberite vlogo gumba A (L).
Možnost
Opis
AE/AF lock
Ko je pritisnjen gumb A (L), sta izostritev in
B (Zaklepanje AE/AF) osvetlitev zaklenjeni.
lock only (Samo
Ko je pritisnjen gumb A (L), je osvetlitev zaklenjena.
C AE
zaklepanje AE)
Osvetlitev se zaklene, ko pritisnete gumb A (L), in
AE lock (Hold)
ostane zaklenjena, dokler še drugič ne pritisnete
E (Zaklepanje AE
gumba oziroma dokler ne poteče časovnik stanja
(Držanje))
pripravljenosti.
AF lock only (Samo
Ko je pritisnjen gumb A (L), je izostritev zaklenjena.
F zaklepanje AF)
Če pritisnete gumb A (L), se vklopi samodejno
A AF-ON
ostrenje. Sprožilca ne morete uporabiti za izostritev.
f3: Reverse Dial Rotation (Obratno
vrtenje gumba)
Gumb A (L)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Obrnite smer vrtenja (vrtljivega) gumba za upravljanje, ko ga
uporabljate za spreminjanje kompenzacije osvetlitve ali bliskavice
(Exposure compensation (Kompenzacija osvetlitve)) in/ali za
spreminjanje časa zaklopa in zaslonke (Shutter speed/aperture (Čas
zaklopa/zaslonka)). Osvetlite možnosti in pritisnite 2, da jih izberete
oziroma odznačite, nato pritisnite J.
f4: Slot Empty Release Lock
(Zaklepanje proženja pri prazni reži)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Če izberete Release locked (Zaklenjeno proženje), bo sprožilec deloval, šele ko vstavite
pomnilniško kartico v fotoaparat. Nastavitev Enable release (Omogoči proženje) dovoljuje
proženje zaklopa, tudi če pomnilniška kartica ni vstavljena, vendar se fotografije ne bodo
shranile (se pa bodo prikazale na zaslonu v demonstracijskem načinu).
f5: Reverse Indicators (Obrnjeni
kazalniki)
Gumb G ➜ A Meni nastavitev po meri
Če izberete
(V), so kazalniki osvetlitve v iskalu in na prikazu informacij
prikazani s pozitivnimi vrednostmi na levi in negativnimi na desni. Izberite
(W), da prikažete negativne vrednosti na levi in pozitivne na desni.
194 A Nastavitve po meri: natančne nastavitve fotoaparata
B Nastavitveni meni: nastavitve fotoaparata
Za prikaz nastavitvenega menija pritisnite G in izberite zavihek B (nastavitveni meni).
Gumb G
Nastavitveni meni vsebuje naslednje možnosti:
Možnost
Privzeto
Format memory card (Formatiranje
—
pomnilniške kartice)
Monitor brightness (Svetlost zaslona)
0
Info display format (Oblika prikaza informacij)
Graphic design
AUTO/SCENE/EFFECTS (SAMODEJNO/
(Grafično
SCENA/UČINKI)
oblikovanje)
Graphic design
P/S/A/M
(Grafično
oblikovanje)
Auto info display (Samodejni prikaz
On (Vklop)
informacij)
Clean image sensor (Čiščenje slikovnega senzorja)
Clean at startup &
Clean at startup/shutdown (Očisti
shutdown (Očisti ob
ob vklopu/izklopu)
vklopu in izklopu)
Lock mirror up for cleaning (Zakleni
—
dvig zrcala med čiščenjem)1
Image Dust Off ref photo
(Referenčna fotografija za
—
odstranjevanje prahu s slike)
Flicker reduction (Odpravljanje
Auto (Samodejno)
utripanja)
Time zone and date (Časovni pas in datum) 2
Daylight saving time (Poletni čas)
Off (Izklop)
Language (Jezik) 2
—
Auto image rotation (Samodejni
On (Vklop)
zasuk slike)
Image comment (Opomba k sliki)
—
Location data (Lokacijski podatki)
Record location data (Beleženje
Off (Izklop)
lokacijskih podatkov)
GPS options (Možnosti GPS)
—
Create log (Ustvari dnevnik)
—
Log list (Seznam dnevnikov)
—
0
196
196
197
199
241
243
199
200
Možnost
Privzeto
Video mode (Videonačin) 2
—
HDMI
Output resolution (Izhodna ločljivost) Auto (Samodejno)
Device control (Upravljanje naprav)
On (Vklop)
Remote control (Daljinski upravljalnik)
Remote shutter release (Oddaljeno
Take photos
proženje zaklopa)
(Fotografiranje)
Same as camera
4 button (Tako
Assign Fn button (Funkcija gumba Fn)
kot gumb 4
fotoaparata)
Wi-Fi
Network connection (Omrežna
Disable
povezava)
(Onemogoči)
Network settings (Nastavitve
—
omrežja)
Eye-Fi upload (Pošiljanje s kartico
Enable (Omogoči)
Eye-Fi) 3
Conformity marking (Označevanje
—
ustreznosti)
Firmware version (Različica strojne
—
programske opreme)
0
202
166
203
169
204
204
204
201
201
202
202
74
1 Ni na voljo, kadar je baterija skoraj prazna.
2 Privzeta vrednost je odvisna od države nakupa.
3 Na voljo je le, ko vstavite z Eye-Fi združljivo pomnilniško kartico (0 204).
Opomba: Glede na nastavitve fotoaparata so nekateri elementi lahko posivljeni in niso na voljo.
B Nastavitveni meni: nastavitve fotoaparata 195
Format Memory Card (Formatiranje
pomnilniške kartice)
Gumb G ➜ B nastavitveni meni
Pomnilniške kartice morate formatirati pred prvo uporabo ali če ste jih pred tem formatirali v
drugih napravah. Formatirajte kartico, kot je opisano spodaj.
D
Formatiranje pomnilniških kartic
Formatiranje pomnilniških kartic trajno izbriše vse podatke, ki jih vsebujejo. Preden formatirate kartico,
prekopirajte vse fotografije in druge podatke, ki jih želite obdržati, v računalnik (0 153).
1
Osvetlite Yes (Da).
Za izhod brez formatiranja pomnilniške kartice
osvetlite No (Ne) in pritisnite J.
2
Pritisnite J.
Medtem ko se kartica formatira, bo prikazano
sporočilo. Dokler se formatiranje ne konča, ne smete
odstraniti pomnilniške kartice ali odstraniti oziroma
prekiniti napajanja.
Monitor Brightness (Svetlost zaslona)
Gumb G ➜ B nastavitveni meni
Če želite izbrati svetlost zaslona, pritisnite 1 ali 3. Višje vrednosti
pomenijo večjo svetlost, nižje vrednosti pa manjšo.
196 B Nastavitveni meni: nastavitve fotoaparata
Info Display Format (Oblika prikaza
informacij)
Gumb G ➜ B nastavitveni meni
Izberite obliko prikaza informacij (0 6). Posebej lahko izberete oblike za samodejni način,
scenske načine delovanja in načine P, S, A ter M.
Classic (Klasični) (0 198)
1
Graphic (Grafični) (0 6)
Izberite možnost načina za fotografiranje.
Osvetlite AUTO/SCENE/EFFECTS (SAMODEJNO/
SCENA/UČINKI) ali P/S/A/M in pritisnite 2.
2
Izberite obliko.
Osvetlite obliko in pritisnite J.
B Nastavitveni meni: nastavitve fotoaparata 197
Spodaj je prikazan klasični prikaz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
13 14
15
16
17
18
23 22 21 20
19
12
24 25 26 27 28 29 30
37 36 35 34 33 32 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kazalnik povezave Eye-Fi.......... 204
Kazalnik povezave Wi-Fi ........... 172
Kazalnik dnevnika poti ................ 77
Kazalnik satelitskega signala ..... 75
Način zakasnjene osvetlitve..... 189
Kazalnik večkratne osvetlitve
..................................................... 100
Kazalnik natisa datuma............. 190
Kazalnik zmanjšanja tresljajev
.............................................. 18, 181
Kazalnik upravljanja bliskavice
..................................................... 192
Kazalnik kompenzacije bliskavice
za dodatne bliskavice ............ 235
Kazalnik »pisk« ............................ 187
Kazalnik stanja baterije ............... 17
Ikona pomoči...........................8, 256
Način delovanja za fotografiranje
i samodejno/
j samodejno (brez bliskavice)
.................................................. 19
Scenski načini delovanja
.................................................. 30
Način posebnih učinkov
.................................................. 37
Načini P, S, A in M ...................... 82
Kazalnik zaklepanja samodejne
osvetlitve (AE)............................ 91
15 Čas zaklopa..................................... 83
16 Zaslonka (število f)........................ 83
17 Kazalnik osvetljenosti .................. 87
Kazalnik kompenzacije osvetlitve
....................................................... 92
Kazalnik napredka več posnetkov
z različnimi nastavitvami.......110
18 »k« (se pojavi, ko je v pomnilniku
prostora za več kot 1000
posnetkov).................................. 15
19 Število preostalih posnetkov ..... 15
Kazalnik snemanja nastavitve
beline ........................................104
Kazalnik načina zajema
20 Občutljivost ISO............................ 67
Kazalnik samodejne občutljivosti
ISO...............................................180
21 Kazalnik več zaporednih
posnetkov z različnimi
nastavitvami ............................108
Količina več zaporednih
posnetkov z različnimi
nastavitvami za ADL ..............110
22 Način proženja............................... 45
23 Kazalnik AF s samodejno izbiro
območja....................................... 53
Kazalnik 3D-sledenja.................... 53
Točka ostrenja................................ 55
24 Kakovost slike ................................ 59
Opomba: Zaslon je za ponazoritev prikazan z vsemi kazalniki.
198 B Nastavitveni meni: nastavitve fotoaparata
25 Velikost slike...................................61
26 Korak več zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami ......... 109
27 HDR (visok dinamični razpon)
.......................................................96
28 Aktivna osvetlitev D-Lighting ....94
29 Nastavitev beline........................ 101
30 Občutljivost ISO ............................ 67
31 Kompenzacija osvetlitve .............92
32 Kompenzacija bliskavice .............93
33 Način delovanja z bliskavico.......63
34 Merjenje...........................................90
35 Način delovanja z območjem AF
..............................................53, 120
36 Način delovanja z izostritvijo
..............................................51, 119
37 Picture Control ........................... 111
Auto Info Display (Samodejni prikaz
informacij)
Gumb G ➜ B nastavitveni meni
Če izberete On (Vklop), se prikaz informacij pojavi, potem ko sprožilec pritisnete do polovice.
Če izberete Off (Izklop), si lahko prikaz informacij ogledate, tako da pritisnete gumb R.
Image Dust Off Ref Photo (Referenčna
fotografija za odstranjevanje prahu s slike)
Gumb G ➜ B nastavitveni meni
Možnost je namenjena pridobivanju referenčnih podatkov za možnost odstranjevanja prahu s
slike v programu Capture NX 2 (na voljo posebej; za več informacij preberite priročnik
programa Capture NX 2).
Možnost Image Dust Off ref photo (Referenčna fotografija za odstranjevanje prahu s
slike) je na voljo, samo če je na fotoaparat nameščen objektiv CPE. Priporočljiva je uporaba
objektiva z goriščno razdaljo najmanj 50 mm. Če uporabljate objektiv s povečavo, povečajte
sliko, kolikor je mogoče.
1
Izberite začetno možnost.
Osvetlite eno od naslednjih možnosti in pritisnite J.
Za izhod, ne da bi pridobili podatke za odstranjevanje
prahu s slike, pritisnite G.
• Start (Začetek): Prikazalo se bo sporočilo, ki ga vidite
desno, v iskalu pa se bo prikazal napis »rEF«.
• Clean sensor and then start (Očisti senzor in nato začni): To
možnost izberite, če želite pred začetkom očistiti
slikovni senzor. Prikazalo se bo sporočilo, ki ga
vidite desno, v iskalu pa se bo prikazal napis »rEF«,
ko bo čiščenje končano.
D
Čiščenje slikovnega senzorja
Referenčnih podatkov o odstranjevanju prahu s slike, zajetih pred izvajanjem čiščenja slikovnega
senzorja, ni mogoče uporabiti s fotografijami, ki so bile posnete po izvajanju čiščenja slikovnega
senzorja. Izberite Clean sensor and then start (Očisti senzor in nato začni), samo če
referenčnih podatkov o odstranjevanju prahu s slike ne nameravate uporabljati z obstoječimi
fotografijami.
2
V iskalu kadrirajte bel predmet brez motiva.
Namestite fotoaparat v tak položaj, da bo objektiv približno deset centimetrov stran od
dobro osvetljenega belega predmeta brez motiva. Predmet kadrirajte, tako da zapolni
iskalo, in nato pritisnite sprožilec do polovice.
V načinu delovanja s samodejnim ostrenjem se izostritev samodejno nastavi na
neskončnost, v načinu delovanja z ročnim ostrenjem pa morate to izostritev nastaviti
ročno.
B Nastavitveni meni: nastavitve fotoaparata 199
3
Pridobite referenčne podatke o odstranjevanja prahu s slike.
Referenčne podatke o odstranjevanju prahu s slike pridobite, tako da pritisnete sprožilec
do konca.
Če je referenčni predmet presvetel ali pretemen,
fotoaparat ne more pridobiti referenčnih podatkov o
odstranjevanju prahu s slike in na zaslonu se prikaže
sporočilo, ki ga vidite desno. Izberite drug referenčni
predmet in ponovite postopek iz 1. koraka.
D
Referenčni podatki o odstranjevanju prahu s slike
Iste referenčne podatke je mogoče uporabiti tudi za fotografiranje z drugimi
objektivi ali zaslonkami. Referenčnih slik si ni mogoče ogledati z računalniško
programsko opremo za obdelavo slik. Pri ogledu referenčnih slik v
fotoaparatu se prikaže mrežasti vzorec.
Flicker Reduction (Odpravljanje utripanja)
Gumb G ➜ B nastavitveni meni
Zmanjšajte utripanje in trakove pri fotografiranju pod fluorescenčnimi ali živosrebrnimi
svetilkami med pogledom v živo (0 118) ali snemanjem videoposnetkov (0 126). Izberite
Auto (Samodejno) in pustite, da fotoaparat samodejno izbere pravilno frekvenco, ali pa ročno
prilagodite frekvenco lokalnemu električnemu omrežju.
A
Flicker Reduction (Odpravljanje utripanja)
Če Auto (Samodejno) ne da želenih rezultatov in če niste prepričani, kakšna je frekvenca lokalnega
električnega omrežja, preizkusite obe možnosti in izberite tisto, ki daje najboljše rezultate. Zmanjšanje
utripanja morda ne bo dalo želenih rezultatov, če je motiv zelo svetel. V tem primeru izberite način A ali
M in izberite bolj zaprto zaslonko (večje število f), preden začnete pogled v živo. Upoštevajte, da
zmanjševanje utripanja ni na voljo, če izberete On (Vklop) za Movie settings (Nastavitve
videoposnetka) > Manual movie settings (Ročne nastavitve videoposnetka) (0 129) v načinu M.
200 B Nastavitveni meni: nastavitve fotoaparata
Time Zone and Date (Časovni pas in datum)
Gumb G ➜ B nastavitveni meni
Zamenjajte časovni pas, nastavite uro fotoaparata, izberite način
prikaza datuma in omogočite ali onemogočite poletni čas.
Možnost
Opis
Izberite časovni pas. Ura fotoaparata se samodejno
nastavi na čas v izbranem časovnem pasu.
Time zone
(Časovni pas)
Nastavite uro fotoaparata (0 15).
Date and time
(Datum in čas)
Izberite vrstni red prikaza dneva, meseca in leta.
Date format
(Oblika zapisa
datuma)
Vklopite ali izklopite poletni čas. Ura fotoaparata se bo
samodejno premaknila naprej oz. nazaj za eno uro.
Daylight saving
time (Poletni čas)
Language (Jezik)
Gumb G ➜ B nastavitveni meni
Izberite jezik za menije in sporočila v fotoaparatu.
B Nastavitveni meni: nastavitve fotoaparata 201
Auto Image Rotation (Samodejni
zasuk slike)
Gumb G ➜ B nastavitveni meni
Fotografije, ki jih posnamete, ko je izbrana možnost On (Vklop), vsebujejo informacije o
usmerjenosti fotoaparata, kar omogoča samodejni zasuk med predvajanjem ali med ogledom
v aplikaciji ViewNX 2 ali Capture NX 2 (na voljo posebej). Zabeležijo se naslednje usmerjenosti:
Ležeča usmerjenost (pokrajina)
Fotoaparat, obrnjen za 90° v desno
Fotoaparat, obrnjen za 90° v levo
Usmerjenost fotoaparata se ne zabeleži, ko je izbrano Off (Izklop). To možnost izberite za
vodoravno premikanje ali fotografiranje, pri katerem je objektiv obrnjen dol ali gor.
A
Rotate Tall (Obrni pokonci)
Če želite, da bodo »pokončne« fotografije (usmerjenost portreta) samodejno obrnjene med
predvajanjem, pri možnosti Rotate tall (Obrni pokonci) v meniju za predvajanje izberite On (Vklop)
(0 176).
Image Comment (Opomba k sliki)
Gumb G ➜ B nastavitveni meni
Posnetim fotografijam lahko dodate opombe. Opombe si lahko ogledate kot metapodatke v
programu ViewNX 2 (priložen) ali Capture NX 2 (na voljo posebej, 0 236). Opombo lahko
vidite tudi na strani podatkov o fotografiranju v prikazu informacij o fotografiranju (0 138). Na
voljo so naslednje možnosti:
• Input comment (Vnesi opombo): Vnesite opombo, kot je opisano na strani 116. Opombe imajo
lahko do 36 znakov.
• Attach comment (Dodaj opombo): To možnost izberite, če želite opombo
dodati vsem naslednjim fotografijam. Nastavitev Attach comment
(Dodaj opombo) lahko vključite in izključite, in sicer tako, da jo
osvetlite in pritisnete 2. Potem ko izberete želeno nastavitev, za
izhod pritisnite J.
Video Mode (Videonačin)
Gumb G ➜ B nastavitveni meni
Ko fotoaparat priključujete na televizor ali videorekorder, poskrbite, da se videonačin
delovanja na fotoaparatu ujema z videostandardom naprave (NTSC ali PAL).
202 B Nastavitveni meni: nastavitve fotoaparata
Remote Control (Daljinski upravljalnik)
Gumb G ➜ B nastavitveni meni
Izberite funkcije, ki jih lahko izvedete s kabelskim sprožilcem ali brezžičnim daljinskim
upravljalnikom.
❚❚ Remote Shutter Release (Oddaljeno proženje zaklopa)
Izberite, ali se lahko sprožilec na dodatni opremi uporablja za fotografiranje ali snemanje
videoposnetkov.
Možnost
Take photos
y
(Fotografiranje)
Record movies
z (Snemanje
videoposnetkov)
Opis
Sprožilec na dodatni opremi se uporablja za fotografiranje.
Sprožilec na dodatni opremi se uporablja za snemanje videoposnetkov.
Pritisnite gumb do polovice, da začnete pogled v živo ali da ostrite v
načinih AF-S in AF-F. Pritisnite gumb do konca, da začnete oziroma končate
snemanje. Uporabite stikalo za pogled v živo na fotoaparatu, da končate
pogled v živo.
❚❚ Assign Fn button (Funkcija gumba Fn)
Izberite vlogo gumbov Fn na brezžičnih daljinskih upravljalnikih.
Možnost
Same as camera
=4 4 button (Tako kot
gumb 4 fotoaparata)
Live view (Pogled v
a
živo)
Opis
Gumb Fn na brezžičnem daljinskem upravljalniku izvaja funkcijo, ki je
trenutno dodeljena gumbu A (L) na fotoaparatu (0 194).
Gumb Fn na brezžičnem daljinskem upravljalniku lahko uporabite za
začetek in konec pogleda v živo.
B Nastavitveni meni: nastavitve fotoaparata 203
Eye-Fi Upload (Pošiljanje s kartico Eye-Fi)
Gumb G ➜ B nastavitveni meni
Možnost je prikazana, le če je v fotoaparat vstavljena pomnilniška kartica Eye-Fi (na voljo
posebej pri drugih proizvajalcih). Izberite Enable (Omogoči) za pošiljanje fotografij na
vnaprej izbrani cilj. Nalaganje fotografij ni možno, če signal ni dovolj močan.
Upoštevajte veljavno lokalno zakonodajo, ki zadeva brezžične naprave. Kjer je uporaba
brezžičnih naprav prepovedana, izberite Disable (Onemogoči).
Stanje vstavljene kartice Eye-Fi sporoča ikona na prikazu informacij:
• d: Pošiljanje s kartico Eye-Fi je onemogočeno.
• e: Pošiljanje s kartico Eye-Fi je omogočeno, vendar ni slik za
pošiljanje.
• f (mirujoče): Pošiljanje s kartico Eye-Fi je omogočeno; čakanje na
začetek pošiljanja.
• f (animirano): Pošiljanje s kartico Eye-Fi je omogočeno; pošiljanje
podatkov.
• g: Napaka.
D
Kartice Eye-Fi
Zardi napak ali drugih vzrokov lahko kartice Eye-Fi oddajajo brezžične signale, tudi če je izbrana
možnost Disable (Onemogoči). Če se na zaslonu prikaže opozorilo (0 256), izključite fotoaparat in
odstranite kartico.
Fotoaparat lahko uporabljate za vklop in izklop kartic Eye-Fi, čeprav morda ne podpira drugih funkcij
Eye-Fi. Poskrbite za redno posodabljanje strojne programske opreme. Za več informacij preberite
dokumentacijo kartice Eye-Fi; informacije o razpoložljivosti kartic Eye-Fi v svoji državi ali regiji dobite pri
proizvajalcu.
A
Uporaba kartic Eye-Fi v načinu ad-hoc
Pri povezavi s karticami Eye-Fi, ki podpirajo način ad-hoc, bo morda potrebno več časa. Izberite daljše
vrednosti za možnost Auto off timers (Časovniki za samodejni izklop) > Standby timer (Časovnik
stanja pripravljenosti) v nastavitvenem meniju (0 186).
Conformity Marking (Označevanje
ustreznosti)
Gumb G ➜ B nastavitveni meni
Oglejte si standarde, ki jih fotoaparat izpolnjuje.
Firmware Version (Različica strojne
programske opreme)
Gumb G ➜ B nastavitveni meni
Oglejte si trenutno različico strojne programske opreme fotoaparata.
204 B Nastavitveni meni: nastavitve fotoaparata
N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih
kopij
Za prikaz menija za retuširanje pritisnite G in izberite zavihek N (meni za retuširanje).
Gumb G
Meni za retuširanje se uporablja za ustvarjanje obrezanih ali retuširanih kopij fotografij na
pomnilniški kartici in je na voljo, samo ko v fotoaparat vstavite pomnilniško kartico, ki vsebuje
fotografije.
Možnost
i D-Lighting
Red-eye correction
j (Popravek učinka rdečih
oči)
k Trim (Obrezovanje)
Monochrome
l
(Monokromatsko)
m Filter effects (Učinki filtra)
Color balance (Ravnotežje
n
barv)
Image overlay
o
(Prekrivanje slik)
0
207
207
208
208
209
210
211
Možnost
0
1
2
e
(
)
q
NEF (RAW) processing
(Obdelava NEF (RAW))
Resize (Sprememba
velikosti)
Quick retouch (Hitro
retuširanje)
Straighten (Poravnava)
Distortion control
(Upravljanje popačenja)
Fisheye (Ribje oko)
Color outline (Barvni obris)
0
213
214
215
215
215
216
216
Možnost
g Color sketch (Barvna skica)
Perspective control
r
(Nadzor perspektive)
Miniature effect (Učinek
u
pomanjšanja)
Selective color (Izbirna
3
barva)
Edit movie (Urejanje
f
videoposnetka)
Side-by-side comparison
p
(Vzporedna primerjava) *
0
216
217
218
219
131
221
* Na voljo, samo če je prikazan meni za retuširanje, tako da pritisnete P in izberete Retouch (Retuširanje)
v celozaslonskem predvajanju med prikazom retuširane ali izvirne slike.
A
Retuširanje kopij
Večino možnosti lahko uporabite za kopije, ustvarjene z drugimi možnostmi retuširanja, vendar lahko z
izjemo možnosti Image overlay (Prekrivanje slik) in Edit movie (Urejanje videoposnetka) > Choose
start/end point (Izbira začetne/končne točke) vsako možnost uporabite samo enkrat (upoštevajte, da
lahko večkratno urejanje povzroči izgubo podrobnosti). Možnosti, ki jih ne morete uporabiti za
trenutno sliko, so obarvane sivo in niso na voljo.
A
Kakovost in velikost slike
Razen v primeru kopij, ustvarjenih z možnostma Trim (Obrezovanje) in Resize (Sprememba
velikosti), so kopije, ustvarjene iz JPEG-slik, enake velikosti in kakovosti kot izvirnik, medtem ko se
kopije, ustvarjene iz fotografij NEF (RAW), shranijo kot velike JPEG-slike natančne kakovosti.
N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij 205
Ustvarjanje retuširanih kopij
Če želite ustvariti retuširano kopijo:
1
Prikažite možnosti retuširanja.
Osvetlite želeni element v meniju za retuširanje in
pritisnite 2.
2
Izberite sliko.
Osvetlite sliko in pritisnite J (za celozaslonski ogled
osvetljene slike pritisnite in držite gumb X).
A
Retuširanje
Fotoaparat morda ne bo mogel prikazati ali retuširati slik,
ustvarjenih z drugimi napravami. Če je bila slika posneta
pri nastavitvah kakovosti slike NEF (RAW) + JPEG (0 59),
možnosti retuširanja veljajo samo za kopijo RAW.
3
Izberite možnosti retuširanja.
Več informacij najdete v razdelku za izbrani element.
Za izhod brez ustvarjanja retuširane kopije pritisnite
G.
4
Ustvarite retuširano kopijo.
Če želite ustvariti retuširano kopijo, pritisnite J.
Retuširane kopije so označene z ikono N, razen na
strani »samo slika« z informacijami o fotografiji
(0 136).
A
Ustvarjanje retuširanih kopij med predvajanjem
Če želite ustvariti retuširano kopijo slike, ki je trenutno prikazana v celozaslonskem predvajanju (0 135),
pritisnite P, nato osvetlite Retouch (Retuširanje), pritisnite J in izberite možnost retuširanja (možnost
Image overlay (Prekrivanje slik) je izvzeta).
206 N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
D-Lighting
Funkcija D-Lighting osvetli sence, zato je najprimernejša za temne fotografije ali fotografije v
protisvetlobi.
Prej
D-Lighting
D-Lighting (portretni motiv)
Za izbiro stopnje popravka pritisnite 4 ali 2; učinek si lahko predogledate v prikazu za
urejanje. Za kopiranje fotografije pritisnite J.
❚❚ Portrait Subjects (Portretni motivi)
Izberite Portrait subjects (Portretni motivi), da omejite funkcijo D-Lighting na portretne
motive.
A
Portrait Subjects (Portretni motivi)
Fotoaparat samodejno izbere do tri motive za portretiranje s funkcijo D-Lighting (portretiranja s
funkcijo D-Lighting ne morete uporabiti za fotografije, posnete z možnostjo Off (Izklop), izbrano za
Auto image rotation (Samodejni zasuk slike) v nastavitvenem meniju; 0 202). Glede na kompozicijo
in način poziranja motivov morda ne boste dobili želenih rezultatov. Če z njimi niste zadovoljni,
odstranite kljukico pri možnosti Portrait subjects (Potretni motivi).
Red-Eye Correction (Popravek učinka
rdečih oči)
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
S to možnostjo lahko popravite »rdeče oči«, ki so posledica uporabe bliskavice; ta možnost je
na voljo samo za fotografije, posnete z bliskavico. Fotografijo, izbrano za popravek učinka
rdečih oči, si lahko predogledate v prikazu za urejanje. Potrdite rezultat popravka učinka
rdečih oči in pritisnite J, da ustvarite kopijo. Funkcija popravka učinka rdečih oči vedno ne
zagotovi pričakovanih rezultatov, v redkih primerih pa lahko spremeni tudi dele slike, na
katerih ni bilo učinka rdečih oči. Pred nadaljevanjem podrobno preglejte predogled.
N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij 207
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
Trim (Obrezovanje)
Ustvarite obrezano kopijo izbrane fotografije. Izbrana fotografija je
prikazana z rumenim robom, ki označuje obrezano območje. Ustvarite
obrezano kopijo, kot je opisano v spodnji tabeli.
Za
Povečanje velikosti
obreza
Zmanjšanje velikosti
obreza
Spremembo razmerja
stranic obreza
Uporabite
X
Opis
Pritisnite gumb X za povečanje velikosti obreza.
W (Q) Pritisnite gumb W (Q) za zmanjšanje velikosti obreza.
Zavrtite (vrtljivi) gumb za upravljanje, da preklopite med razmerji
pogleda 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1 ali 16 : 9.
Premik obreza
Z večnamenskim izbirnikom umestite obrez.
Ustvarjanje kopije
Trenutni obrez shranite kot ločeno datoteko.
A
Velikost slike
Velikost kopije (odvisna od velikosti obreza in razmerja stranic) je vidna v zgornjem levem kotu prikaza
obrezane slike.
A
Ogled obrezanih kopij
Pri prikazu obrezanih kopij povečava med predvajanjem morda ne bo delovala.
Monochrome (Monokromatsko)
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
Kopirajte fotografije v možnostih Black-and-white
(Črno-belo), Sepia (Sepija) ali Cyanotype
(Cianotipija) (monokromatska slika v modrih in belih
odtenkih).
Če izberete možnost Sepia (Sepija) ali Cyanotype
(Cianotipija), se prikaže predogled izbrane slike; za
povečanje barvne nasičenosti pritisnite 1, za
zmanjšanje pa 3. Če želite ustvariti monokromatsko
kopijo, pritisnite J.
Povečanje
nasičenosti
Zmanjšanje
nasičenosti
208 N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij
Filter Effects (Učinki filtra)
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
Ko končate prilagajanje učinkov filtra, kot je opisano spodaj, za kopiranje fotografije pritisnite
J.
Možnost
Opis
Skylight (Nebesna Ustvari učinek filtra nebesne svetlobe, zaradi česar je slika
svetloba)
manj modra.
Warm filter (Topli Ustvari kopijo z učinkom filtra toplih tonov in »toplim«
filter)
rdečim pridihom.
Red intensifier
(Ojačevalec rdeče) Okrepi rdečo (Red intensifier (Ojačevalec rdeče)),
Green intensifier zeleno (Green intensifier (Ojačevalec zelene)) ali
(Ojačevalec zelene) modro (Blue intensifier (Ojačevalec modre)) barvo.
Blue intensifier Pritisnite 1 za povečanje in 3 za zmanjšanje učinka.
(Ojačevalec modre)
Virom svetlobe prida učinek žarenja.
• Number of points (Število točk): Izberite med štirimi, šestimi
ali osmimi točkami.
• Filter amount (Količina filtra): Izberite svetlost zadevnih
Cross screen (Preko
svetlobnih virov.
zaslona)
• Filter angle (Kot filtra): Izberite kot točk.
• Length of points (Dolžina točk): Izberite dolžino točk.
• Confirm (Potrditev): Predogled učinkov filtra. Pritisnite X
za celozaslonski predogled kopije.
• Save (Shrani): Ustvarite retuširano kopijo.
Soft (Mehko)
Dodajte učinek filtra za mehčanje. Za izbiro moči filtra
pritisnite 4 ali 2.
N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij 209
Color Balance (Ravnotežje barv)
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
Z uporabo večnamenskega izbirnika lahko ustvarite kopijo s
spremenjenim ravnotežjem barv, kot je prikazano spodaj. Rdeči, zeleni
in modri histogrami (0 137) prikazujejo porazdelitev tonov na kopiji.
Povečajte količino zelene
Ustvarite retuširano kopijo
Povečajte količino modre
Povečajte količino jantarne
Povečajte količino vijolične
A
Povečava
Če želite povečati sliko, prikazano na zaslonu, pritisnite gumb X. Histogram se
bo posodobil in prikazoval podatke samo za del slike, ki je prikazan na zaslonu.
Ko je slika povečana, pritisnite gumb A (L) za preklapljanje med
ravnotežjem barv in povečavo. Ko je izbrana povečava, lahko sliko povečate
in pomanjšate z gumboma X in W (Q), po sliki pa se premikate z
večnamenskim izbirnikom.
210 N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
Image Overlay (Prekrivanje slik)
Prekrivanje slik združi dve obstoječi fotografiji NEF (RAW) in ustvari eno sliko, ki se shrani
ločeno od izvirnikov. Rezultati uporabe podatkov RAW s slikovnega senzorja fotoaparata so
bistveno boljši kot prekrivne slike, združene v slikovni aplikaciji. Nova slika se shrani s trenutno
izbranimi nastavitvami kakovosti in velikosti, zato pred postopkom prekrivanja slik nastavite
kakovost in velikost slike (0 59, 61; na voljo so vse možnosti). Če želite ustvariti kopijo v
formatu NEF (RAW), kakovost slike nastavite na NEF (RAW).
+
1
Izberite Image overlay (Prekrivanje slik).
V meniju za retuširanje osvetlite Image overlay
(Prekrivanje slik) in pritisnite 2.
Prikaže se pogovorno okno, ki ga vidite na desni, z
osvetljeno možnostjo Image 1 (Slika 1); pritisnite J,
da se prikaže seznam slik NEF (RAW), posnetih s tem
fotoaparatom.
2
Izberite prvo sliko.
Osvetlite prvo fotografijo prekrivanja z večnamenskim
izbirnikom. Za celozaslonski ogled osvetljene
fotografije pritisnite in držite gumb X. S pritiskom
gumba J izberite osvetljeno fotografijo in se vrnite v
okno s predogledom.
N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij 211
3
Izberite drugo sliko.
Izbrana slika se bo prikazala kot Image 1 (Slika 1). Osvetlite Image 2 (Slika 2) in
pritisnite J, nato izberite drugo sliko, kot je opisano v 2. koraku.
4
Prilagodite ojačanje.
Osvetlite Image 1 (Slika 1) ali Image 2 (Slika 2) in
optimirajte osvetlitev prekrivanja s pritiskom 1 ali 3, s
čimer nastavite ojačanje na vrednost med 0,1 in 2,0.
Ponovite postopek za drugo sliko. Privzeta vrednost je
1,0. Če izberete vrednost 0,5, razpolovite ojačanje, če
izberete vrednost 2,0, pa ga podvojite. Učinki ojačanja
so vidni v stolpcu Preview (Predogled).
5
Oglejte si prekrivanje.
Pritisnite 4 ali 2, da postavite kazalec v stolpec
Preview (Predogled), in pritisnite 1 ali 3, da osvetlite
Overlay (Prekrivanje). Pritisnite J za predogled
prekrivanja, kot prikazuje slika na desni (če želite
shraniti prekrivanje brez predogleda, izberite Save
(Shrani)). Če se želite vrniti na 4. korak in izbrati nove
fotografije ali prilagoditi ojačanje, pritisnite W (Q).
6
Shranite prekrivanje.
Da shranite prekrivanje, med prikazom predogleda
pritisnite J. Ko boste končali prekrivanje slik, se bo
rezultat prikazal na zaslonu v celozaslonskem načinu.
D
Image Overlay (Prekrivanje slik)
Združujete lahko samo fotografije NEF (RAW), ki imajo isto bitno globino (0 178). Slika, ki ste jo ustvarili
s prekrivanjem, ima enake informacije o fotografiji kot fotografija, izbrana za Image 1 (Slika 1).
212 N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij
NEF (RAW) Processing (Obdelava NEF
(RAW))
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
Ustvarite kopije fotografij formata NEF (RAW) v formatu JPEG.
1
Izberite NEF (RAW) processing (Obdelava NEF
(RAW)).
Za prikaz pogovornega okna za izbiro slik, v katerem so
samo slike NEF (RAW), posnete s tem fotoaparatom,
osvetlite NEF (RAW) processing (Obdelava NEF
(RAW)) v meniju za retuširanje in pritisnite gumb 2.
2
Izberite fotografijo.
Z večnamenskim izbirnikom osvetlite fotografijo (za
celozaslonski ogled fotografije pritisnite in držite gumb
X). S pritiskom gumba J izberite osvetljeno
fotografijo in nadaljujte na naslednji korak.
3
Prilagodite nastavitve NEF (RAW) processing (Obdelava NEF (RAW)).
Prilagodite spodnje nastavitve. Nastavitev beline ni na voljo pri slikah, ustvarjenih z
večkratno osvetlitvijo ali prekrivanjem slik, učinki kompenzacije osvetlitve pa se lahko
razlikujejo od tistih, ki bi jih lahko pričakovali takrat, ko je bila fotografija posneta.
Image quality (Kakovost slike) (0 59)
Image size (Velikost slike) (0 61)
White balance (Nastavitev beline) (0 101)
Exposure compensation (Kompenzacija osvetlitve) (0 92)
Picture Control (0 111)
High ISO NR (Zmanjšanje šuma pri visoki občutljivosti ISO) (0 180)
Color space (Barvni prostor) (0 179)
D-Lighting (0 207)
4
Kopirajte fotografijo.
Za izdelavo kopije JPEG izbrane fotografije osvetlite
EXE in pritisnite J. Če želite zapustiti okno, ne da bi
kopirali fotografijo, pritisnite gumb G.
N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij 213
Resize (Sprememba velikosti)
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
Ustvarite majhne kopije ene ali več izbranih fotografij.
1
Izberite Resize (Sprememba velikosti).
V meniju za retuširanje osvetlite Resize (Sprememba
velikosti) in pritisnite 2.
2
Izberite velikost.
Osvetlite Choose size (Izberi velikost) in pritisnite
gumb 2.
Osvetlite možnost in pritisnite J.
3
Izberite slike.
Osvetlite Select image (Izberi sliko) in pritisnite 2.
Osvetlite slike z večnamenskim izbirnikom in
pritisnite gumb W (Q), da izberete oziroma
prekličete izbor (za celozaslonski ogled osvetljene
slike pritisnite in držite gumb X). Izbrane slike so
označene z ikono 1. Ko je izbor zaključen,
pritisnite J.
Gumb W (Q)
4
Shranite kopije s spremenjeno velikostjo.
Prikazalo se bo potrditveno pogovorno okno. Osvetlite
Yes (Da) in pritisnite J, če želite shraniti kopije s
spremenjeno velikostjo.
A
Ogled kopij s spremenjeno velikostjo
Pri prikazu kopij s spremenjeno velikostjo povečava med predvajanjem morda ne bo delovala.
214 N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij
Quick Retouch (Hitro retuširanje)
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
Ustvarite kopije s povečano nasičenostjo in kontrastom. D-Lighting se
uporablja, ko je treba osvetliti temne motive ali motive v protisvetlobi.
Za izbiro stopnje povečanja pritisnite 4 ali 2. Za kopiranje fotografije
pritisnite J.
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
Straighten (Poravnava)
Ustvarite poravnano kopijo izbrane slike. Pritisnite 2, da sliko zavrtite v
smeri urinega kazalca do pet stopinj v korakih po pribl. 0,25 stopinje, in
4 za obračanje slike v nasprotni smeri urinega kazalca (upoštevajte, da
bodo robovi slike obrezani, da bo ustvarjena pravokotna kopija). Če
želite shraniti retuširano kopijo, pritisnite J.
Distortion Control (Upravljanje popačenja)
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
Ustvarite kopije z zmanjšanim obrobnim popačenjem. Izberite Auto
(Samodejno), da fotoaparat samodejno popravi popačenje, in nato
naredite natančne prilagoditve s pomočjo večnamenskega izbirnika ali
pa izberite Manual (Ročni način), da ročno zmanjšate popačenje
(upoštevajte, da Auto (Samodejno) ni na voljo pri fotografijah,
posnetih z uporabo samodejnega upravljanja popačenja; glejte stran
179).
Pritisnite 2, da popravite sodčkasto popačenje, in 4, da popravite popačenje v obliki blazine
(upoštevajte, da velike količine upravljanja popačenja povzročijo večje obrezovanje robov).
Če želite shraniti retuširano kopijo, pritisnite J.
D
Auto (Samodejno)
Auto (Samodejno) se uporablja samo s slikami, posnetimi z objektivi tipa G, E in D (PC, ribje oko in
nekateri drugi objektivi so izključeni). Z drugimi objektivi rezultati niso zagotovljeni.
N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij 215
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
Fisheye (Ribje oko)
Ustvarite kopije, ki so videti, kot bi bile posnete z objektivom ribje oko.
Pritisnite 2 za povečanje učinka (to poveča tudi količino obrezanih
robov na sliki), 4 pa za njegovo zmanjšanje. Pritisnite J, da shranite
retuširano kopijo.
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
Color Outline (Barvni obris)
Ustvarite kopijo z obrisom fotografije, ki jo lahko uporabite kot osnovo
za pobarvanko. Če želite shraniti retuširano kopijo, pritisnite J.
Prej
Potem
Color Sketch (Barvna skica)
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
Ustvarite kopijo fotografije, ki je podobna skici, narisani z barvicami.
Pritisnite 1 ali 3, da osvetlite Vividness (Živahnost) ali Outlines
(Obrisi), in pritisnite 4 ali 2 za spremembo. Živahnost lahko povečate,
da bodo barve bolj nasičene, ali pa jo zmanjšate za bolj izpran in
monokromatski učinek. Obrise lahko naredite debelejše ali tanjše. Z
debelejšimi obrisi so barve bolj nasičene. Če želite shraniti retuširano
kopijo, pritisnite J.
216 N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij
Perspective Control (Nadzor perspektive)
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
Ustvarite kopije, ki zmanjšajo učinek perspektive, ki nastane ob vznožju
visokega objekta. Perspektivo prilagodite z večnamenskim izbirnikom
(upoštevajte, da večje količine nadzora perspektive pomenijo več
obrezovanja robov). Če želite shraniti retuširano kopijo, pritisnite J.
Prej
Potem
N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij 217
Miniature Effect (Učinek pomanjšanja)
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
Ustvarite kopijo, ki je videti kot diorama. Učinek daje najboljše rezultate pri fotografijah, ki so
posnete z visoke točke. Območje, ki bo izostreno na kopiji, je prikazano z rumenim okvirjem.
Za
Pritisnite
Opis
Izbiro položaja W (Q) Pritisnite W (Q), da izberete položaj območja, ki je izostreno.
Če je območje učinka v ležeči usmerjenosti, pritisnite
1 ali 3, da umestite kader, ki prikazuje območje
kopije, ki bo izostreno.
Izbiro območja
izostritve
Izostreno območje
Če je območje učinka v pokončni usmerjenosti,
pritisnite 4 ali 2, da umestite kader, ki prikazuje
območje kopije, ki bo izostreno.
Če je območje učinka v ležeči usmerjenosti, pritisnite 4 ali 2, da izberete
višino.
Izbiro velikosti
Če je območje učinka v pokončni usmerjenosti, pritisnite 1 ali 3, da izberete
širino.
Ustvarjanje
kopije
Ustvarite kopijo.
218 N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij
Gumb G ➜ N meni za retuširanje
Selective Color (Izbirna barva)
Ustvarite kopijo, v kateri so samo izbrani odtenki prikazani v barvi.
1
Izberite Selective color (Izbirna barva).
V meniju za retuširanje osvetlite Selective color
(Izbirna barva) in pritisnite 2.
2
Izberite fotografijo.
Osvetlite fotografijo in pritisnite J (za celozaslonski
ogled osvetljene fotografije pritisnite in držite
gumb X).
3
Izberite barvo.
Izbrana barva
Z večnamenskim izbirnikom pomaknite kazalec
nad predmet in pritisnite A (L), da izberete
barvo predmeta kot tisto, ki se bo ohranila na
končni kopiji (fotoaparat bo morda imel težave z
zaznavanjem nenasičenih barv; izberite nasičeno
barvo). Če želite sliko povečati za natančnejšo
Gumb A (L)
izbiro barve, pritisnite X. Pritisnite W (Q), da sliko
pomanjšate.
4
Osvetlite razpon barv.
Razpon barv
Zavrtite (vrtljivi) gumb za upravljanje, da osvetlite
razpon barv za izbrano barvo.
N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij 219
5
Izberite razpon barv.
Pritisnite 1 ali 3, da povečate ali zmanjšate razpon
podobnih barvnih odtenkov, ki bodo vključeni v
končno fotografijo. Izberite izmed vrednosti od 1 do 7.
Upoštevajte, da višje vrednosti lahko vključujejo
odtenke drugih barv.
6
Izberite dodatne barve.
Dodatne barve izberete tako, da zavrtite (vrtljivi) gumb
za upravljanje in osvetlite še eno od treh barvnih polj
na vrhu prikaza, nato pa ponovite 3.–5. korak, da
izberete dodatno barvo. Po želji postopek ponovite še
za tretjo barvo. Če želite preklicati izbor osvetljene
barve, pritisnite O (vse barve odstranite, tako da
pritisnete in držite O. Na zaslonu se prikaže
potrditveno pogovorno okno. Izberite Yes (Da)).
7
Shranite urejeno kopijo.
Za kopiranje fotografije pritisnite J.
220 N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij
Side-by-side Comparison (Vzporedna
primerjava)
Primerjajte izvirne fotografije z retuširanimi kopijami. Ta možnost je na voljo, samo če je
prikazan meni za retuširanje s pritiskom gumba P in izbiro možnosti Retouch (Retuširanje) pri
celozaslonskem predvajanju kopije ali izvirnika.
1
Izberite sliko.
Izberite retuširano kopijo (prikazano z ikono N)
ali fotografijo, ki je bila retuširana v
celozaslonskem predvajanju. Pritisnite P, nato
osvetlite Retouch (Retuširanje) in pritisnite J.
Gumb P
2
Izberite Side-by-side comparison
(Vzporedna primerjava).
V meniju za retuširanje osvetlite Side-by-side
comparison (Vzporedna primerjava) in
pritisnite J.
3
Primerjajte kopijo z izvirnikom.
Možnosti, uporabljene
za izdelavo kopije
Izvirnik je prikazan na levi, retuširana kopija pa na
desni strani. Na vrhu prikaza so zapisane
možnosti, s katerimi je bila ustvarjena kopija.
Pritisnite 4 ali 2, da preklopite med izvirnikom in
retuširano kopijo. Za celozaslonski ogled
osvetljene slike pritisnite in držite gumb X. Če je
bila kopija ustvarjena iz dveh slik z uporabo
Izvirnik
Retuširana
možnosti Image overlay (Prekrivanje slik),
kopija
pritisnite 1 ali 3, da si ogledate še drugi izvirnik.
Če za trenutni izvirnik obstaja več kopij, pritisnite
1 ali 3, da si ogledate druge kopije. Pritisnite J, da se vrnete v predvajanje s prikazano
osvetljeno sliko.
D
Side-by-side comparison (Vzporedna primerjava)
Izvirnik ne bo prikazan, če je bila kopija ustvarjena iz fotografije, ki je bila nato izbrisana ali ki je bila
zaščitena, ko je bila kopija narejena (0 143).
N Meni za retuširanje: ustvarjanje retuširanih kopij 221
m Recent Settings (Nedavne nastavitve)/
O My Menu (Moj meni)
Do obeh možnosti, nedavnih nastavitev (menija z 20 nedavno uporabljenimi nastavitvami) in
Mojega menija (menija po meri z do 20 možnostmi, ki jih je izbral uporabnik), lahko dostopate,
tako da pritisnete gumb G in osvetlite zadnji zavihek v seznamu menija (m ali O).
Gumb G
Izbira menija
Uporabite možnost Choose tab (Izbira zavihka), da izberete prikazan meni.
1
Izberite Choose tab (Izbira zavihka).
Osvetlite Choose tab (Izbira zavihka) in
pritisnite gumb 2.
2
Izberite meni.
Osvetlite O MY MENU (MOJ MENI) ali m RECENT
SETTINGS (NEDAVNE NASTAVITVE) in pritisnite
J, da prikažete izbrani meni.
m Recent Settings (Nedavne nastavitve)
Ko za Choose tab (Izbira zavihka) izberete m RECENT SETTINGS
(NEDAVNE NASTAVITVE), je v meniju navedenih 20 nazadnje
uporabljenih nastavitev z nazadnje uporabljenimi elementi na vrhu.
Pritisnite 1 ali 3, da osvetlite možnost, in 2, da jo izberete.
A
Odstranjevanje elementov iz menija z nedavnimi nastavitvami
Če želite odstraniti element iz menija z nedavnimi nastavitvami, ga osvetlite
in pritisnite gumb O. Prikaže se potrditveno pogovorno okno. Za izbris
izbranega elementa ponovno pritisnite O.
222 m Recent Settings (Nedavne nastavitve)/O My Menu (Moj meni)
O My Menu (Moj meni)
Če za Choose tab (Izbira zavihka) izberete O MY MENU (MOJ MENI), imate dostop do
menija po meri z do 20 možnostmi, ki jih lahko izberete iz menijev za predvajanje,
fotografiranje, nastavitve po meri, nastavitvenega menija in menija za retuširanje. Za
dodajanje, brisanje in premikanje elementov v Mojem meniju sledite spodnjim korakom.
❚❚ Dodajanje možnosti v Moj meni
1
Izberite Add items (Dodajanje
elementov).
Osvetlite Add items (Dodajanje elementov) in
pritisnite 2.
2
Izberite meni.
Osvetlite ime menija, v katerem je možnost, ki jo
želite dodati, in pritisnite 2.
3
Izberite element.
Osvetlite želeni element menija in pritisnite J.
4
Umestite novi element.
Pritiskajte 1 ali 3 za premikanje novega
elementa gor in dol v Mojem meniju. Za
dodajanje novega elementa pritisnite J.
Ponovite 1.– 4. korak, da izberete dodatne
elemente.
A
Dodajanje možnosti v Moj meni
Elementi, ki so že prikazani v Mojem meniju, so označeni s kljukico.
Elementov, označenih z ikono V, ni mogoče izbrati.
m Recent Settings (Nedavne nastavitve)/O My Menu (Moj meni) 223
❚❚ Brisanje možnosti v Mojem meniju
1
Izberite Remove items (Odstranjevanje elementov).
Osvetlite Remove items (Odstranjevanje elementov) in pritisnite 2.
2
Izberite elemente.
Osvetlite elemente in pritisnite 2, da jih izberete
oziroma počistite. Izbrani elementi so označeni s
kljukico.
3
Izbrišite izbrane elemente.
Pritisnite J. Prikaže se potrditveno pogovorno
okno. Za izbris izbranih elementov ponovno
pritisnite J.
224 m Recent Settings (Nedavne nastavitve)/O My Menu (Moj meni)
❚❚ Razvrščanje možnosti v Mojem meniju
1
Izberite Rank items (Razvrščanje elementov).
Osvetlite Rank items (Razvrščanje elementov) in pritisnite 2.
2
Izberite element.
Osvetlite element, ki ga želite premakniti, in
pritisnite J.
3
Umestite element.
Pritisnite 1 ali 3, da premaknete element gor ali
dol v Mojem meniju, in pritisnite J. Za
razvrstitev dodatnih elementov ponovite 2.–3.
korak.
4
Vrnite se v Moj meni.
Pritisnite gumb G, da se vrnete v Moj meni.
Gumb G
m Recent Settings (Nedavne nastavitve)/O My Menu (Moj meni) 225
Tehnične opombe
V tem poglavju najdete informacije o združljivi dodatni opremi, o čiščenju in shranjevanju
fotoaparata in o tem, kaj storiti, če se prikaže sporočilo o napaki ali če imate kakršne koli druge
težave pri uporabi fotoaparata.
Združljivi objektivi
Združljivi objektivi CPE
Ta fotoaparat podpira samodejno ostrenje samo z objektivi CPE AF-S, AF-P in AF-I. Objektivi
AF-S imajo imena, ki se začnejo na AF-S, objektivi AF-P na AF-P in objektivi AF-I na AF-I.
Samodejno ostrenje ni podprto z ostalimi objektivi za samodejno ostrenje (AF). V spodnji
tabeli so funkcije, ki so na voljo z združljivimi objektivi pri fotografiranju z iskalom:
Nastavitev fotoaparata
Izostritev
MF (z elektronskim
daljinomerom)
Način
Drugi načini
delovanja
z
z
z
—
z
Merjenje
L
M
Barva N
—
z1
—
z1
—
z1
—
z1
—
z1
Objektiv/dodatna oprema
AF
MF M
3D
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
z
z
z z
z
Drugi tipi G ali D AF NIKKOR
—
z
z z
z
Serija PC-E NIKKOR 2, 3
—
z4
z z
z
PC Micro 85 mm f/2,8 D 5
—
z4
z z
z
Telekonverter AF-S/AF-I
z6
z6
z z
z
Drugi objektivi AF NIKKOR (razen objektivov za
—
z7
z z
z
—
✔
z1
F3AF)
8
AI-P NIKKOR
—
z
z z
z
—
✔
z1
1 Točkovno merjenje meri izbrano točko ostrenja (0 90).
2 Bodite zelo previdni, ko premikate objektive PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED vodoravno ali navpično glede na senzor,
saj se lahko dotaknejo ohišja fotoaparata in povzročijo škodo ali poškodbe.
3 Vodoravno in/ali navpično premikanje objektiva glede na senzor moti delovanje osvetlitve.
4 Ne morete uporabiti za vodoravno ali navpično premikanje objektiva glede na senzor.
5 Najboljšo osvetlitev boste dosegli, le če je zaslonka objektiva najbolj odprta in če objektiva ne premikate vodoravno
ali navpično glede na senzor.
6 Z najbolj učinkovito odprto zaslonko f/5,6 ali večjo.
7 Ko objektiv AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (nov) ali AF 28–85 mm f/3,5–4,5 skrajno
povečate na najmanjši razdalji ostrenja, bo morda prikazan kazalnik izostritve (I), če slika na matirani medlici v iskalu
ni izostrena. Pred fotografiranjem preverite, da je slika na zaslonu iskala izostrena.
8 Z najbolj odprto zaslonko f/5,6 ali večjo.
• Kadar snemate videoposnetke pri visoki občutljivosti ISO, se lahko med samodejnim ostrenjem pojavi šum v obliki črt.
Izberite ročno ostrenje ali zaklepanje izostritve.
D
Objektivi IX NIKKOR
Objektivov IX NIKKOR ni mogoče uporabljati.
226 Tehnične opombe
A
Prepoznavanje objektivov CPE in objektivov tipa G, E in D
Objektive CPE lahko prepoznate po kontaktih CPE, objektive tipa G, E in D pa po črki na cevi objektiva.
Objektivi tipa G in E nimajo obroča zaslonke na objektivu.
Obroč za nastavljanje
zaslonke
Kontakti CPE
Objektivi CPE
Objektiv tipa G ali E
Objektiv tipa D
Ko uporabljate objektiv CPE, ki je opremljen z obročem za nastavljanje zaslonke, zaklenite obroč na
najmanj zaprti zaslonki (največje število f).
A
Matrično merjenje
Pri matričnem merjenju fotoaparat uporablja senzor RGB z 2016 slikovnimi točkami, da nastavi
osvetlitev glede na porazdelitev tonov, barvo, kompozicijo in, pri objektivih tipa G, E ali D, glede na
informacije o razdalji (merjenje svetlobe s 3D-barvno matriko II; pri drugih objektivih CPE fotoaparat
uporablja merjenje svetlobe z barvno matriko II, ki ne vključuje 3D-informacij o razdalji).
Tehnične opombe 227
Združljivi objektivi brez CPE
Objektive brez CPE je mogoče uporabljati, samo ko je fotoaparat v načinu M. Če izberete drug
način, bo sprožitev zaklopa onemogočena. Zaslonko morate prilagoditi ročno z obročem
zaslonke na objektivu in s sistemom merjenja fotoaparata. Upravljanja bliskavice i-TTL in
drugih funkcij, za katere je potreben objektiv CPE, ni mogoče uporabljati. Nekaterih
objektivov brez CPE ni mogoče uporabljati. Glejte razdelek »Nezdružljiva dodatna oprema in
objektivi brez CPE« spodaj.
Nastavitev fotoaparata
Izostritev
MF (z elektronskim
daljinomerom)
z1
z
—
z4
z5
z1
Objektiv/dodatna oprema
AF
MF
M
Objektivi AI, AI-prilagojen NIKKOR ali serija Nikon E
—
z
z2
Medicinski NIKKOR 120 mm f/4
—
z
z 2, 3
Reflex NIKKOR
—
z
z2
PC NIKKOR
—
z
z2
Telekonverter tipa AI
—
z
z2
—
z
z2
Priključek za ostrenje z mehom PB-6 6
Makro obročki s prenosom informacij (serija PK 11A, 12 ali 13;
—
z1
z
z2
PN-11)
1 Z najbolj odprto zaslonko f/5,6 ali večjo.
2 Kazalnika osvetljenosti ni mogoče uporabljati.
3 Se lahko uporablja, ko je čas zaklopa za en korak ali več daljši od hitrosti sinhronizacije bliskavice.
4 Ne morete uporabiti za vodoravno ali navpično premikanje objektiva glede na senzor.
5 Z najbolj učinkovito odprto zaslonko f/5,6 ali večjo.
6 Nameščajte navpično (ko je nameščen, ga lahko uporabljate v vodoravnem položaju).
D
Način
Drugi načini
delovanja
—
—
—
—
—
—
—
Nezdružljiva dodatna oprema in objektivi brez CPE
Naslednje dodatne opreme in objektivov brez CPE NE morete uporabljati s fotoaparatom D5300:
• Telekonverterja TC-16AS AF
• Objektivov, ki niso tipa AI
• Objektivov, za katere potrebujete enoto za izostritev AU-1 (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8,
1200 mm f/11)
• Objektiva ribje oko (6 mm f/5,6; 7,5 mm f/5,6; 8 mm f/8; OP 10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• Podaljška objektiva K2
• 180–600 mm f/8 ED (serijske številke 174041–174180)
• 360–1200 mm f/11 ED (serijske številke 174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (serijske številke 280001–300490)
• Objektivov AF za F3AF (AF 80 mm f/2,8; AF 200 mm f/3,5 ED; telekoverter AF TC-16)
• PC 28 mm f/4 (serijska številka 180900 ali nižja)
• PC 35 mm f/2,8 (serijske številke 851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (starejši tip)
• Reflex 1000 mm f/6,3 (starejši tip)
• Reflex 1000 mm f/11 (serijske številke 142361–143000)
• Reflex 2000 mm f/11 (serijske številke 200111–200310)
228 Tehnične opombe
D
Pomožna osvetlitev za AF
Pomožna osvetlitev za AF ima doseg približno 0,5–3,0 m. Ko jo uporabljate, uporabite objektiv z
goriščno razdaljo 18–200 mm in z njega odstranite sončno zaslonko. Pomožna osvetlitev za AF ni na
voljo pri naslednjih objektivih:
• AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8 G ED
• AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4,5–5,6 G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2 G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6 G ED VR
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2 G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8 G ED VR II
f/4 G IF-ED
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8 D IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
Pri razdaljah, krajših od 1 metra, lahko naslednji objektivi blokirajo pomožno osvetlitev za AF in pri slabi
osvetlitvi vplivajo na samodejno ostrenje:
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm
• AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED
f/3,5–5,6 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8 D IF-ED
• AF-S NIKKOR 28 mm f/1,8 G
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8 D IF-ED
• AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5 G ED
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4 G
• AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4 G ED
f/3,5–5,6 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4 G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G ED VR II
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1,4 G
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 G ED
Tehnične opombe 229
D
Vgrajena bliskavica
Vgrajeno bliskavico je mogoče uporabiti z objektivi z goriščnimi razdaljami od 18 do 300 mm, čeprav
bliskavica v nekaterih primerih morda ne more v celoti osvetliti motiva pri nekaterih oddaljenostih ali
goriščnih razdaljah zaradi senc, ki jih meče objektiv (glejte spodnjo sliko). Prav tako lahko objektivi, ki
zakrivajo osvetlitev motiva z lučko za zmanjšanje učinka rdečih oči, vplivajo na funkcijo zmanjšanja
učinka rdečih oči. Odstranite sončne zaslonke, da preprečite sence.
Senca
Vinjetiranje
Bliskavica ima minimalni doseg 0,6 m. Ni je mogoče uporabiti v makro območju objektiva za makro
zoom. V območjih, ki so manjša od spodaj navedenih, bliskavica z naslednjimi objektivi morda ne bo
osvetlila celotnega motiva:
Objektiv
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4 G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8 D IF-ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8 G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–35 mm f/3,5–4,5 G ED
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm f/3,5–4,5 D IF-ED
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70 mm f/3,5–4,5 G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135 mm f/3,5–5,6 G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6 G IF-ED,
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
230 Tehnične opombe
Položaj zooma
24 mm
24 mm
35 mm
24–85 mm
28 mm
35 mm
28 mm
35 mm
45–55 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28–35 mm
18 mm
24–55 mm
18 mm
24–70 mm
18 mm
24 mm
18 mm
24–135 mm
24 mm
35–140 mm
24 mm
35–200 mm
35–300 mm
Najmanjša oddaljenost brez vinjetiranja
1,5 m
1,0 m
1,0 m
Brez vinjetiranja
1,0 m
Brez vinjetiranja
1,5 m
1,0 m
Brez vinjetiranja
1,5 m
1,0 m
Brez vinjetiranja
1,0 m
Brez vinjetiranja
1,0 m
Brez vinjetiranja
1,0 m
Brez vinjetiranja
2,5 m
1,0 m
2,0 m
Brez vinjetiranja
1,0 m
Brez vinjetiranja
1,0 m
Brez vinjetiranja
1,0 m
Objektiv
Položaj zooma
24 mm
AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8 D IF
28 mm
35 mm
AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4 G ED
24 mm
35 mm
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 G ED
50–70 mm
24 mm
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6 G IF-ED
28–120 mm
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR
24 mm
35 mm
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8 D IF-ED
50–70 mm
28 mm
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
35 mm
250 mm
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4 G IF-ED
350 mm
200 mm
AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
250 mm
300–400 mm
24 mm
PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED *
* Če objektiv ni premaknjen vodoravno ali navpično glede na senzor.
Najmanjša oddaljenost brez vinjetiranja
2,5 m
1,0 m
Brez vinjetiranja
1,0 m
1,5 m
Brez vinjetiranja
1,0 m
Brez vinjetiranja
1,5 m
1,5 m
Brez vinjetiranja
1,5 m
1,0 m
2,5 m
2,0 m
5,0 m
3,0 m
Brez vinjetiranja
3,0 m
Če uporabljate objektiv AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8 G ED, bliskavica na nobeni razdalji ne bo mogla
osvetliti celega motiva.
A
Izračun kota zajema
Velikost osvetljenega območja pri fotoaparatu formata 35mm je 36 × 24 mm. Velikost osvetljenega
območja pri fotoaparatu D5300 pa je 23,5 × 15,6 mm, kar pomeni, da je kot zajema pri fotoaparatu
formata 35 mm približno 1,5-krat večji od kota pri fotoaparatu D5300. Približno goriščno razdaljo
objektivov za fotoaparat D5300 v formatu 35mm lahko izračunate, tako da pomnožite goriščno razdaljo
objektiva z 1,5.
Velikost slike (format 35 mm)
(36 × 24 mm)
Objektiv
Diagonala slike
Velikost slike (D5300)
(23,5 × 15,6 mm)
Kot zajema (format 35 mm)
Kot zajema (D5300)
Tehnične opombe 231
Dodatne bliskavice (bliskavica Speedlight)
Fotoaparat podpira sistem osvetljevanja Nikon Creative Lighting System (CLS) in se lahko
uporablja v kombinaciji s CLS-združljivimi bliskavicami. Vgrajena bliskavica se ne bo sprožila,
če je pritrjena dodatna bliskavica.
Bliskavice, združljive s sistemom osvetljevanja
Creative Lighting System (CLS)
Fotoaparat lahko uporabljate z naslednjimi bliskavicami, ki so združljive s sistemom CLS:
Bliskavica
SB-910 1
SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-400 2
SB-300 2
SB-R200 3
ISO
100
34
34
38
28
30
21
18
10
Vodilno št. 4
ISO 200
48
48
53
39
42
30
25
14
1 Če je na SB-910, SB-900 ali SB-700 pritrjen barvni filter, ko je za nastavitev beline izbran način AUTO (samodejno) ali
N (bliskavica), bo fotoaparat samodejno zaznal filter in ustrezno prilagodil nastavitev beline.
2 Brezžično upravljanje bliskavice ni na voljo.
3 Oddaljeno upravljanje z dodatno bliskavico SB-910, SB-900, SB-800 ali SB-700 ali brezžično enoto za upravljanje
bliskavic Speedlight SU-800.
4 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 in SB-600 pri položaju zooma glave 35 mm; SB-910, SB-900 in SB-700 s
standardno osvetlitvijo.
Funkcija
• Brezžična enota za upravljanje bliskavic speedlight SU-800: Kadar je SU-800 nameščena na
fotoaparat, ki je združljiv s sistemom CLS, jo lahko uporabljate kot upravljalno enoto za
oddaljene bliskavice SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ali SB-R200 v do treh skupinah.
SU-800 sama nima bliskavice.
A
Sistem osvetljevanja Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikonov napredni sistem osvetljevanja Creative Lighting System (CLS) omogoča izboljšano
komunikacijo med fotoaparatom in združljivimi dodatnimi bliskavicami za kar najboljše fotografiranje z
bliskavicami. Podrobnosti najdete v dokumentaciji, priloženi bliskavici.
A
Vodilno število
Doseg bliskavice pri polni moči izračunate, tako da vodilno število delite z zaslonko. Primer: pri
občutljivosti ISO 100 ima SB-800 vodilno število 38 m (položaj zooma glave 35 mm); doseg pri zaslonki
f/5,6 je 38÷5,6 oziroma približno 6,8 metrov. Pri vsakem dvakratnem povečanju občutljivosti ISO
pomnožite vodilno število s kvadratnim korenom števila dva (približno 1,4).
232 Tehnične opombe
Bliskavice, ki so združljive s sistemom CLS, imajo na voljo naslednje funkcije:
Bliskavice, združljive s sistemom CLS
SU-800
SB-910
Enota za
Fotografiranje
SB-900 SB-800 SB-700 SB-600 upravljanje
od blizu
SB-R200 SB-400 SB-300
Enojna bliskavica
Uravnotežena doosvetlitev
i-TTL za digitalne
i-TTL fotoaparate SLR 1
Standardna bliskavica i-TTL
za digitalne fotoaparate SLR
AA Samodejna zaslonka
A Samodejna, brez TTL
Ročni način bliskavice glede
GN
na razdaljo
M Ročni način
RPT Ponavljajoče se bliskanje
Oddaljeno upravljanje bliskavice
i-TTL i-TTL
Hitro brezžično upravljanje
[A:B]
bliskavice
AA Samodejna zaslonka
A Samodejna, brez TTL
M Ročni način
RPT Ponavljajoče se bliskanje
i-TTL i-TTL
Hitro brezžično upravljanje
[A:B]
bliskavice
AA Samodejna zaslonka
A Samodejna, brez TTL
M Ročni način
RPT Ponavljajoče se bliskanje
Posredovanje informacij o barvi
bliskavice
Pomožna osvetlitev za AF z več
območji
Zmanjšanje učinka rdečih oči
Izbira načina delovanja z bliskavico
fotoaparata
Posodobitev strojne programske
opreme bliskavice fotoaparata
Daljinska enota
Napredno brezžično osvetljevanje
Glavna enota
1
2
3
4
5
z
z
z
z
—
—
z2
z2
z
z2
—
—
—
z
z
z3
z3
z3
z3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
—
—
—
—
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
z4
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
z
—
—
z
—
—
—
z5
z5
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
—
z
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
z
—
—
z
—
—
z5
z
z
z
z5
z
z
z
—
—
z
z
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
z
—
—
—
—
—
z
Ni na voljo za točkovno merjenje.
Lahko izberete tudi z bliskavico.
Izbira načina AA/A se izvaja na bliskavici z nastavitvami po meri. A je izbran, ko se uporablja objektiv brez CPE.
Se lahko izbere samo s fotoaparatom (0 192).
Ko uporabljate objektiv brez CPE, se uporablja samodejna možnost brez TTL (A), ne glede na način, izbran za
bliskavico.
Tehnične opombe 233
❚❚ Druge bliskavice
Naslednje bliskavice je mogoče uporabiti v samodejnem načinu brez TTL in v ročnem načinu.
Uporabljajte s fotoaparatom v načinu osvetlitve S ali M in kadar je izbran čas zaklopa 1/200 s ali
daljši.
Bliskavica
Način
SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26,
SB-30, SB-27 2, SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 3, SB-21B 3,
SB-50DX 1
delovanja z bliskavico
SB-25, SB-24
SB-20, SB-16B, SB-15
SB-29S 3
A
Samodejna, brez TTL
z
—
z
—
M Ročni način
z
z
z
z
Ponavljajoče se
z
—
—
—
G
bliskanje
Sinhronizacija na
REAR
z
z
z
z
zadnjo zaveso 4
1 Izberite način P, S, A ali M, zaprite vgrajeno bliskavico in uporabljajte samo dodatno bliskavico.
2 Način delovanja z bliskavico se samodejno nastavi na TTL, proženje zaklopa pa je onemogočeno. Bliskavico nastavite
na A (samodejno delovanje bliskavice brez TTL).
3 Samodejno ostrenje je na voljo samo pri objektivih AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED in AF-S Micro NIKKOR
60 mm f/2,8 G ED.
4 Na voljo, ko s fotoaparatom izberete način delovanja z bliskavico.
A
Adapter za sinhronizacijski priključek AS-15
Ko na nastavek za dodatno opremo fotoaparata namestite adapter za sinhronizacijski priključek AS-15
(na voljo posebej), lahko dodatno opremo za bliskavico povežete prek sinhronizacijskega kabla.
D
Uporabljajte samo Nikonovo dodatno opremo za bliskavice
Uporabljajte samo Nikonove bliskavice. Negativne napetosti ali napetosti na nastavku za dodatno
opremo, večje od 250 V, lahko ne le preprečijo normalno delovanje, ampak tudi poškodujejo
sinhronizacijsko vezje v fotoaparatu ali bliskavici. Pred uporabo Nikonovih bliskavic, ki niso navedene v
tem razdelku, se za več informacij obrnite na pooblaščenega servisnega zastopnika družbe Nikon.
234 Tehnične opombe
D
Opombe o dodatnih bliskavicah
Natančnejša navodila poiščite v priročniku za uporabo bliskavice Speedlight. Če bliskavica podpira
sistem osvetljevanja CLS, si oglejte razdelek o digitalnih fotoaparatih SLR, ki so združljivi s sistemom CLS.
Fotoaparat D5300 ni vključen v kategorijo »digitalni fotoaparati SLR« v priročnikih za SB-80DX, SB-28DX
in SB-50DX.
Če je priključena dodatna bliskavica v načinih delovanja za fotografiranje, ki niso j, %, 3 in ), se bo
bliskavica sprožila z vsakim posnetkom, tudi v načinih, v katerih ni mogoče uporabljati vgrajene
bliskavice.
Upravljanje bliskavice i-TTL lahko uporabite pri občutljivostih ISO med 100 in 12.800. Če fotografirate
pri vrednostih nad 12.800, na določenih razdaljah in z nekaterimi nastavitvami zaslonke rezultati
mogoče ne bodo najboljši. Če kazalnik pripravljenosti bliskavice utripa še približno tri sekunde po
fotografiranju, se je bliskavica sprožila s polno močjo, fotografija pa je morda premalo osvetljena (samo
za CLS-združljive bliskavice; informacije o osvetlitvi in kazalnikih napolnjenosti bliskavice na drugih
bliskavicah najdete v priročniku, ki ste ga prejeli skupaj z bliskavico).
Če pri fotografiranju z bliskavico, ki ni pritrjena na fotoaparat, uporabite sinhronizacijski kabel serije
SC 17, 28 ali 29, v načinu i-TTL morda ne boste dosegli ustrezne osvetlitve. Priporočamo izbiro
točkovnega merjenja, da izberete standardno upravljanje bliskavice i-TTL. Posnemite poskusni
posnetek in si na prikazovalniku oglejte rezultate.
V načinu i-TTL uporabite odbojnik bliskavice ali nastavek z odbojnikom, ki ste ga prejeli poleg bliskavice.
Ne uporabljajte drugih plošč, kot so difuzorske plošče, saj tako ne boste dosegli ustrezne osvetlitve.
Če uporabite krmilne elemente na dodatni bliskavici SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ali SB-600 oziroma
na brezžični enoti za upravljanje bliskavic Speedlight SU-800, da z njimi nastavite kompenzacijo
bliskavice, bo na prikazu informacij vidno Y.
Bliskavice SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 in SB-400 podpirajo funkcijo zmanjšanja učinka rdečih
oči, bliskavice SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 in SU-800 pa imajo pomožno osvetlitev za AF z
naslednjimi omejitvami:
• SB-910 in SB-900: Pomožna osvetlitev za AF
se lahko uporablja z objektivi AF 17–135
mm, toda samodejno ostrenje je na voljo
samo s točkami ostrenja, ki so prikazane
17–19 mm
20–105 mm
106–135 mm
na desni.
• SB-800, SB-600 in SU-800: Pomožna
osvetlitev za AF se lahko uporablja z
objektivi AF 24–105 mm, toda
samodejno ostrenje je na voljo samo s
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
točkami ostrenja, ki so prikazane na
desni.
• SB-700: Pomožna osvetlitev za AF se
lahko uporablja z objektivi AF 24–135
mm, toda samodejno ostrenje je na voljo
samo s točkami ostrenja, ki so prikazane
24–135 mm
na desni.
Tehnične opombe 235
Druga dodatna oprema
V času nastanka tega priročnika je bila za fotoaparat D5300 na voljo naslednja dodatna
oprema.
• Polnilna Li-ionska baterija EN-EL14a (0 11): Dodatne baterije EN-EL14a so na voljo pri lokalnih
trgovcih in pooblaščenih servisnih zastopnikih družbe Nikon. Uporabljate lahko tudi
baterije EN-EL14.
• Polnilnik baterij MH-24 (0 11): Za polnjenje baterij EN-EL14a in EN-EL14.
Viri napajanja
• Električni priključek EP-5A, napajalnik EH-5b: S to dodatno opremo lahko fotoaparat napajate
daljši čas (uporabite lahko tudi napajalnika EH-5a in EH-5). Za povezavo fotoaparata z
napajalnikom EH-5b, EH-5a ali EH-5 je potreben električni priključek EP-5A. Za
podrobnosti glejte stran 239.
• Filtri, namenjeni fotografiranju s posebnimi učinki, lahko motijo delovanje samodejnega
ostrenja ali elektronskega daljinomera.
• Fotoaparata D5300 ni mogoče uporabljati z linearnimi polarizacijskimi filtri. Namesto
tega uporabljajte krožni polarizacijski filter C-PL ali C-PL II.
• Za zaščito objektivov priporočamo filtre NC.
Filtri
• Če želite preprečiti pojav podvojenih virov svetlobe, ne uporabljajte filtra, kadar je za
motivom močna svetloba oziroma kadar je v kadru močan vir svetlobe.
• Pri uporabi filtrov s faktorji osvetlitve (faktorji filtrov) nad 1 (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0,
X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) je priporočljivo
uporabiti sredinsko uteženo merjenje. Za podrobnosti si oglejte navodila za uporabo
filtra.
• Korektivne leče za okular DK-20C: Leče so na voljo z dioptrijami –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2
in +3 m–1, ko je gumb za nastavljanje dioptrije na fotoaparatu v nevtralnem položaju
(–1 m–1). Korektivne leče za okular uporabite, samo če želene izostritve ne morete
doseči z gumbom za nastavljanje dioptrije (od –1,7 do +1,0 m–1). Pred nakupom
preizkusite korektivne leče in se prepričajte, ali zagotavljajo želeno izostritev.
Gumijastega nastavka okularja ne morete uporabljati s korektivnimi lečami.
Dodatna
• Povečevalnik DG-2: DG-2 poveča sceno, prikazano v sredini iskala, da jo lahko natančneje
oprema za
izostrite. Potreben je nastavek okularja (na voljo posebej).
okular iskala
• Nastavek okularja DK-22: DK-22 se uporablja, ko nameščate povečevalnik DG-2. Ko je
nastavek nameščen, prikazovalnika ni mogoče vrteti.
• Pravokotni nastavek okularja DR-6: DR-6 se pod pravim kotom priključi na okular iskala, kar
omogoča, da sliko v okularju gledate pod pravim kotom glede na objektiv (na primer od
zgoraj dol, ko je fotoaparat v vodoravnem položaju). Ko je nastavek nameščen,
prikazovalnika ni mogoče vrteti.
• Program Capture NX 2: Popoln paket za urejanje fotografij s funkcijami, kot so prilagajanje
nastavitve beline in kontrolne točke za barve.
• Program Camera Control Pro2: Oddaljeno upravljanje fotoaparata prek računalnika za
snemanje videoposnetkov in fotografij ter za shranjevanje fotografij neposredno na trdi
Programska
disk računalnika.
oprema
Opomba: Uporabljajte zadnje različice Nikonove programske opreme. Večina Nikonove
programske opreme nudi funkcijo samodejne posodobitve (Nikon Message Center 2), ko je
računalnik povezan v internet. Za najnovejše informacije o podprtih operacijskih sistemih
glejte spletna mesta, ki so navedena na strani xiv.
236 Tehnične opombe
Pokrovček
ohišja
Pokrovček ohišja BF-1B/pokrovček ohišja BF-1A: Pokrovček ohišja ščiti zrcalo, zaslon iskala in
slikovni senzor pred prahom, ko objektiv ni nameščen.
• Brezžični daljinski upravljalnik ML-L3 (0 70): Za ML-L3 potrebujete baterijo CR2025 3 V.
Potisnite zatič predalčka za baterijo v desno (q), vstavite noht v režo in odprite
predalček za baterijo (w). Poskrbite, da bo vstavljena baterija pravilno obrnjena (r).
• Brezžični daljinski upravljalnik WR-R10 */WR-T10: Ko priključite brezžični daljinski upravljalnik
Daljinski
WR-R10, lahko brezžično upravljate fotoaparat z brezžičnim daljinskim upravljalnikom
upravljalniki/
WR-T10 (0 71, 203). WR-T10 uporablja baterijo CR2032 3 V.
brezžični
daljinski
upravljalnik
Vstavite noht v režo za zatič predalčka za baterijo in ga odprite (q). Poskrbite, da bo
vstavljena baterija pravilno obrnjena (e).
• Brezžični daljinski upravljalnik WR-1 (0 71, 203): Enote WR-1 se uporabljajo v skupinah po dve
ali več, pri čemer ena deluje kot oddajnik, druge enote pa kot sprejemniki. Sprejemnike
namestite v priključke za dodatno opremo na enem ali več fotoaparatih, kar omogoča,
da lahko z uporabo oddajnika sprožite zaklope fotoaparatov.
Mikrofoni
Stereo mikrofon ME-1 (0 129) *
Dodatna
oprema
priključka za
dodatno
opremo
Fotoaparat D5300 je opremljen s priključkom za dodatno
opremo za brezžične daljinske upravljalnike WR-1 in WR-R10 (0 71),
kabelske sprožilce MC-DC2 (0 88) in naprave GPS GP-1/GP-1A (0 81),
ki jih priključite, tako da oznako 4 na priključku poravnate z
oznako 2 poleg priključka za dodatno opremo (zaprite
pokrov priključka, ko priključka ne uporabljate).
Dodatna
• Kabla USB UC-E17 in UC-E6 (0 153, 156): Priloženega kabla UC-E17 ni mogoče kupiti posebej;
oprema za
namesto tega kupite kable UC-E6.
priključka USB
• Kabli avdio-video EG-CP16
in A/V
* Brezžični daljinski upravljalnik ne more biti nameščen istočasno kot stereo mikrofon ME-1. Ne
poskušajte na silo nameščati dodatne opreme fotoaparata, saj lahko poškodujete fotoaparat ali
dodatke.
A
Neobvezna dodatna oprema
Razpoložljivost se lahko razlikuje glede na državo ali regijo. Oglejte si našo spletno stran ali brošure, kjer
boste našli najnovejše informacije.
Tehnične opombe 237
Odobrene pomnilniške kartice
Fotoaparat podpira pomnilniške kartice SD, SDHC in SDXC, vključno s karticami
SDHC in SDXC, ki so združljive z UHS-I. Kartice z SD-razredom hitrosti 6 ali višjim
priporočamo za snemanje videoposnetkov; uporaba počasnejših kartic lahko
prekine snemanje. Pri izbiri kartic, ki jih boste uporabili v čitalcih kartic, se prepričajte, da so
združljive z napravo. Za več informacij o funkcijah, delovanju in omejitvah pri uporabi se
obrnite na proizvajalca.
238 Tehnične opombe
Priklop električnega priključka in napajalnika
Pred priklopom dodatnega električnega priključka in napajalnika izklopite fotoaparat.
1
Pripravite fotoaparat.
Odprite pokrova predalčka za baterije (q) in električnega
priključka (w).
2
Vstavite električni priključek EP-5A.
Pazite, da boste priključek pravilno obrnili, in s priključkom
potisnite oranžni zatič baterije na eno stran. Pazite, da bo
priključek popolnoma vstavljen.
3
Zaprite pokrov predalčka za baterije.
Kabel električnega priključka namestite, tako da gre skozi režo za
električni priključek, in zaprite pokrov predalčka za baterijo.
4
Priključite napajalnik.
Priključite napajalni kabel napajalnika v vtičnico za izmenični tok na napajalniku (e) ter
napajalni kabel EP-5A v vtičnico za enosmerni tok (r). Ko se fotoaparat napaja prek
napajalnika in električnega priključka, je na zaslonu prikazana ikona P.
Tehnične opombe 239
Skrb za fotoaparat
Shranjevanje
Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dlje časa, odstranite baterijo in ga shranite na
hladno in suho mesto z nameščenim pokrovom polov. Fotoaparat shranite na suho in dobro
prezračevano mesto, da ne bi na njem nastala plesen. Fotoaparata ne shranjujte skupaj z
naftalinskimi kroglicami ali kafro oziroma na mestih, ki so:
• slabo prezračevana ali izpostavljena več kot 60-odstotni vlagi,
• poleg opreme, ki ustvarja močna elektromagnetna polja, na primer poleg televizorja ali
radijskega sprejemnika,
• izpostavljena temperaturam nad 50 °C ali pod –10 °C.
Čiščenje
S puhalnikom odstranite prah in vlakna, nato ga nežno obrišite z mehko in suho krpo. Po
uporabi fotoaparata na plaži ali obali z njega obrišite prah ali sol s krpo, rahlo navlaženo z
destilirano vodo, in ga temeljito posušite. Pomembno: Če v fotoaparat zaide prah ali drugi tujki,
lahko povzročijo poškodbe, ki jih garancija ne krije.
Ti stekleni elementi se hitro poškodujejo. S puhalnikom odstranite prah in vlakna. Če za
Objektiv,
izpihovanje uporabljate razpršilo, držite plastenko pokonci, da preprečite iztekanje
zrcalo in
tekočine. Prstne odtise in druge madeže odstranite, tako da na mehko krpo nanesete malo
iskalo
čistila za objektiv in nežno obrišete.
S puhalnikom odstranite prah in vlakna. Prstne odtise in druge madeže odstranite, tako da
Prikazovalnik površino nežno obrišete z mehko krpo ali jelenovo kožo. Na prikazovalnik ne pritiskajte, saj
lahko pride do poškodb ali okvar.
Ohišje
fotoaparata
Ne uporabljajte alkohola, razredčila ali drugih hitro hlapljivih kemikalij.
D
Servis fotoaparata in dodatne opreme
Fotoaparat je precizna naprava, ki jo je treba redno servisirati. Nikon priporoča, da prodajalec ali
pooblaščeni servisni zastopnik družbe Nikon enkrat na eno do dve leti pregleda fotoaparat, enkrat na tri
do pet let pa opravi tudi servis (te storitve je treba plačati). Redni pregledi in servisi so še posebej
priporočljivi, če fotoaparat uporabljate v profesionalne namene. Na pregled ali servis morate poleg
fotoaparata prinesti tudi vso dodatno opremo, ki jo redno uporabljate, na primer objektive ali dodatne
bliskavice.
240 Tehnične opombe
Čiščenje slikovnega senzorja
Če sumite, da se umazanija ali prah na slikovnem senzorju pojavlja na fotografijah, očistite
senzor z možnostjo Clean image sensor (Čiščenje slikovnega senzorja) v nastavitvenem
meniju. Senzor lahko očistite kadar koli, in sicer z možnostjo Clean now (Očisti zdaj), čiščenje
pa se lahko izvede tudi samodejno, ko se fotoaparat vključi ali izključi.
❚❚ »Clean Now« (Očisti zdaj)
1
Odložite fotoaparat s spodnjim delom navzdol.
Čiščenje slikovnega senzorja je najučinkovitejše, kadar
je fotoaparat odložen na podlago s spodnjim delom
navzdol, kot je prikazano na sliki na desni.
2
V nastavitvenem meniju izberite Clean
image sensor (Čiščenje slikovnega
senzorja).
Za prikaz menijev pritisnite gumb G. V
nastavitvenem meniju (0 195) osvetlite Clean
image sensor (Čiščenje slikovnega senzorja) in Gumb G
pritisnite 2.
3
Izberite Clean now (Očisti zdaj).
Osvetlite Clean now (Očisti zdaj) in pritisnite J.
Fotoaparat bo preveril slikovni senzor in nato začel s
čiščenjem. V iskalu utripa 1 in drugih dejanj ni
mogoče izvajati. Ne odstranite ali odklopite vira
napajanja, dokler čiščenje ni končano in dokler je
prikazano sporočilo na desni strani.
Tehnične opombe 241
❚❚ »Clean at Startup/Shutdown« (Očisti ob vklopu/izklopu)
1
Izberite Clean at startup/shutdown (Očisti ob
vklopu/izklopu).
Izberite Clean image sensor (Čiščenje slikovnega
senzorja), nato osvetlite Clean at startup/shutdown
(Očisti ob vklopu/izklopu) in pritisnite 2.
2
Izberite možnost.
Osvetlite možnost in pritisnite J. Izbirate lahko med
Clean at startup (Očisti ob vklopu), Clean at
shutdown (Očisti ob izklopu), Clean at startup &
shutdown (Očisti ob vklopu in izklopu) in Cleaning
off (Izklopljeno čiščenje).
D
Čiščenje slikovnega senzorja
Če ob zagonu uporabite krmilne elemente fotoaparata, se čiščenje slikovnega senzorja prekine.
Čiščenje se opravi s tresenjem slikovnega senzorja. Če z možnostmi v meniju Clean image sensor
(Čiščenje slikovnega senzorja) prahu ne odstranite v celoti, senzor očistite ročno (0 243) ali se
posvetujte s pooblaščenim servisnim zastopnikom družbe Nikon.
Če čiščenje slikovnega senzorja izvedete večkrat zapored, se bo čiščenje morda začasno onemogočilo
zaradi zaščite notranjega vezja fotoaparata. Čiščenje lahko ponovno začnete po krajšem premoru.
242 Tehnične opombe
❚❚ Ročno čiščenje
Če z možnostjo Clean image sensor (Čiščenje slikovnega senzorja) v nastavitvenem meniju
(0 241) ne morete odstraniti tujkov s slikovnega senzorja, ga lahko očistite ročno, kot je
opisano spodaj. Pri tem bodite previdni, saj je senzor izjemno občutljiv in se zlahka poškoduje.
Nikon priporoča, da čiščenje senzorja opravlja samo pooblaščeno servisno osebje Nikon.
1
Napolnite baterijo.
Za pregled ali čiščenje slikovnega senzorja je potreben zanesljiv vir napajanja. Preden
nadaljujete, baterijo popolnoma napolnite.
2
Odstranite objektiv.
Izključite fotoaparat in odstranite objektiv.
3
Izberite Lock mirror up for cleaning
(Zakleni dvig zrcala med čiščenjem).
Vključite fotoaparat in prikažite menije s
pritiskom gumba G. V nastavitvenem meniju
osvetlite Lock mirror up for cleaning (Zakleni
dvig zrcala med čiščenjem) in pritisnite 2 (ta
možnost ni na voljo, če je raven baterije H ali
nižja).
4
Gumb G
Pritisnite J.
Na zaslonu se prikaže sporočilo, ki ga vidite na desni.
5
Dvignite zrcalo.
Pritisnite sprožilec do konca. Zrcalo se bo dvignilo in zavesa
zaklopa se bo odprla ter razkrila slikovni senzor.
6
Preglejte slikovni senzor.
Fotoaparat obrnite, tako da bo svetloba padala na slikovni
senzor, nato preglejte, ali so na njem prah ali vlakna. Če ne vidite
ničesar, nadaljujte z 8. korakom.
Tehnične opombe 243
7
Očistite senzor.
S puhalnikom odstranite prah in vlakna s senzorja. Ne
uporabljajte puhalnika s ščetko, saj lahko ščetine poškodujejo
senzor. Umazanijo, ki je ni mogoče odstraniti s puhalnikom,
lahko odstrani samo pooblaščeno servisno osebje Nikon.
Senzorja se v nobenem primeru ne smete dotakniti ali ga brisati.
8
Izklopite fotoaparat.
Zrcalo se bo vrnilo v prvotni položaj in zavesa zaklopa se bo zaprla. Namestite objektiv
ali pokrovček ohišja.
A
Uporabite zanesljiv vir napajanja
Zavesa zaklopa je občutljiva in se zlahka poškoduje. Če se fotoaparat izklopi, ko je zrcalo dvignjeno, se
zavesa samodejno zapre. Da bi preprečili poškodbe zavese, upoštevajte naslednje previdnostne
ukrepe:
• Ko je zrcalo dvignjeno, ne smete izklopiti fotoaparata oziroma odstraniti ali izključiti vira napajanja.
• Če je baterija skoraj prazna, ko je zrcalo dvignjeno, se oglasi pisk, lučka samosprožilca pa utripa in
opozarja, da se bo po približno dveh minutah zavesa zaklopa zaprla, zrcalo pa spustilo. Takoj
končajte čiščenje oziroma pregled.
D
Tujki na slikovnem senzorju
Tujki, ki zaidejo v fotoaparat, medtem ko odstranjujete ali zamenjujete objektive ali pokrovčke ohišja (ali
v redkih primerih mazivo ali drobni delci iz samega fotoaparata), se lahko primejo slikovnega tipala in se
tako lahko pojavijo na fotografijah, posnetih v določenih pogojih. Ko na fotoaparatu ni objektiva, ga
zaščitite, tako da nanj namestite priložen pokrovček ohišja, pri čemer morate s pokrovčka ohišja najprej
odstraniti ves prah in druge tujke, ki bi se lahko prijeli na nastavek fotoaparata, nastavek za objektiv ali
pokrovček ohišja. Pokrovčkov ohišja ali objektivov ne nameščajte v prašnih okoljih.
Če pridejo tujki na slikovno tipalo, uporabite možnost čiščenja slikovnega tipala, kot je opisano na strani
241. Če težava ni odpravljena, očistite slikovno tipalo ročno (0 243) ali pa to prepustite
pooblaščenemu servisnemu osebju Nikon. Fotografije, na katerih so vidni tujki s tipala, lahko retuširate
z možnostmi za čiščenje slik, ki so na voljo v nekaterih aplikacijah za delo s slikami.
244 Tehnične opombe
Skrb za fotoaparat in baterijo:
previdnostni ukrepi
Skrb za fotoaparat
Pazite, da ne pade na tla: Če je izdelek izpostavljen močnim udarcem ali tresljajem, lahko pride do okvare.
Hranite na suhem: Ta izdelek ni vodotesen, zato lahko pride do okvare, če ga potopite v vodo ali izpostavite
visoki vlažnosti. Rjavenje notranjega mehanizma lahko povzroči nepopravljivo škodo.
Izogibajte se nenadnim spremembam temperature: Hitre spremembe temperature, na primer ob vstopu v
ogrevano zgradbo na hladen dan ali izhodu iz nje, lahko povzročijo kondenzacijo v napravi. Da bi
preprečili kondenzacijo, napravo shranite v torbico ali plastično vrečko, preden jo izpostavite nenadnim
hitrim spremembam temperature.
Izdelka ne izpostavljajte močnim magnetnim poljem: Ne uporabljajte ali shranjujte naprave v bližini opreme, ki
ustvarja močno elektromagnetno sevanje ali magnetna polja. Močni statični naboji ali magnetna polja, ki
jih ustvarja oprema, na primer radijski oddajniki, lahko povzročijo motnje na prikazovalniku, poškodujejo
podatke, shranjene na pomnilniški kartici, ali poškodujejo notranje vezje izdelka.
Objektiva ne puščajte usmerjenega proti soncu: Objektiva ne puščajte dlje časa usmerjenega proti soncu ali
drugemu viru močne svetlobe. Močna svetloba lahko povzroči slabše delovanje slikovnega senzorja ali
pojav učinka bele zameglitve na fotografijah.
Izdelek izklopite, preden odstranite ali odklopite vir napajanja: Ko je izdelek vklopljen oziroma med snemanjem ali
brisanjem slik, ne smete prekiniti povezave z napajanjem ali odstraniti baterije. Če v takih okoliščinah na
silo prekinete napajanje, lahko pride do izgube podatkov oziroma poškodbe pomnilnika ali notranjega
vezja izdelka. Da ne bi po nesreči prišlo do prekinitve napajanja, izdelka takrat, ko je priključen na
napajalnik, ne prenašajte naokrog.
Čiščenje: Ohišje fotoaparata očistite, tako da s puhalnikom odstranite prah in vlakna, nato pa ga nežno
obrišete z mehko in suho krpo. Po uporabi fotoaparata na plaži ali obali z njega obrišite prah ali sol s krpo,
rahlo navlaženo s čisto vodo, in ga temeljito posušite.
Objektiv in zrcalo se zlahka poškodujeta. Prah in vlakna nežno odstranite s puhalnikom. Če za izpihovanje
uporabljate razpršilo, držite plastenko pokonci, da preprečite iztekanje tekočine. Prstne odtise in druge
madeže z objektiva odstranite tako, da na mehko krpo nanesete malo čistila za objektiv in nežno obrišete.
Glejte poglavje »Čiščenje slikovnega senzorja« (0 241, 243), kjer boste našli informacije o čiščenju
slikovnega senzorja.
Ne dotikajte se zavese zaklopa: Zavesa zaklopa je izjemno tanka in se zlahka poškoduje. Nikoli ne smete
pritiskati na zaveso, je dregati z orodji za čiščenje ali je izpostavljati močnemu pretoku zraka iz puhalnika.
Tako jo lahko namreč opraskate, deformirate ali raztrgate.
Tehnične opombe 245
Shranjevanje: Fotoaparat shranite na suho in dobro prezračevano mesto, da preprečite nastanek plesni. Če
uporabljate napajalnik, ga odklopite zaradi nevarnosti požara. Če fotoaparata ne nameravate uporabljati
dlje časa, ga izklopite in odstranite baterijo, da preprečite puščanje, nato pa ga shranite v plastično vrečko,
v kateri je sušilno sredstvo. Torbice za fotoaparat ne shranjujte v plastično vrečko, ker lahko material začne
propadati. Sušilno sredstvo počasi izgubi svojo sposobnost vpijanja vlage, zato ga morate redno
menjavati.
Da bi preprečili nastanek plesni, fotoaparat vsaj enkrat mesečno vzemite iz shrambe. Preden ga ponovno
shranite, ga vklopite in nekajkrat sprožite zaklop.
Baterijo shranite na hladno in suho mesto. Preden spravite baterijo, znova namestite pokrov polov.
Opombe o zaslonu: Zaslon je izdelan skrajno precizno: vsaj 99,99 % slikovnih točk deluje in največ 0,01 % jih
manjka ali je okvarjenih. Čeprav ti zasloni lahko vsebujejo slikovne točke, ki vedno svetijo (belo, rdeče,
modro ali zeleno) ali so vedno ugasnjene (črne), to ni okvara in nima učinka na slike, ki jih posnamete z
napravo.
Pri močni svetlobi je slike na zaslonu morda težko videti.
Ne pritiskajte na zaslon, saj lahko pride do poškodbe ali okvare. Prah ali vlakna lahko z zaslona odstranite
s puhalnikom. Madeže odstranite, tako da jih nežno obrišete z mehko krpo ali jelenovo kožo. Če zaslon
poči, pazite, da se ne poškodujete z razbitim steklom in da tekoči kristali iz zaslona ne pridejo v stik s kožo,
očmi ali usti.
Moiré: Učinek moiré je interferenčni vzorec, ki nastane ob interakciji slike, ki vsebuje reden ponavljajoči se
mrežasti vzorec, na primer tkano blago ali okna na stavbi, z mrežo slikovnega senzorja fotoaparata. Če na
fotografijah opazite učinek moiré, poskusite spremeniti razdaljo do motiva, ga povečati ali pomanjšati ali
pa spremenite kot med motivom in fotoaparatom.
Skrb za baterijo
Pri neustrezni uporabi lahko začne baterija puščati ali eksplodira. Pri uporabi baterij upoštevajte naslednje
previdnostne ukrepe:
• Uporabljajte le baterije, odobrene za uporabo s to opremo.
• Baterije ne izpostavljajte ognju ali preveliki vročini.
• Poli baterije naj bodo čisti.
• Preden zamenjate baterijo, izklopite izdelek.
• Odstranite baterijo iz fotoaparata oz. polnilnika, ko ju ne uporabljate, ter ponovno namestite pokrov
polov. Te naprave porabljajo manjše količine električne energije, tudi ko so izključene, zato lahko
izpraznijo baterijo do te mere, da ne bo več delovala. Če baterije nekaj časa ne boste uporabljali, jo
vstavite v fotoaparat in izpraznite, preden jo odstranite, ter shranite na mestu s temperaturo okolja od
15 °C do 25 °C; izogibajte se vročim ali zelo hladnim mestom. Ta postopek ponovite vsaj enkrat vsakih
šest mesecev.
• Če fotoaparat večkrat vklopite in izklopite, ko je baterija povsem prazna, se bo trajanje baterije skrajšalo.
Baterije, ki so bile povsem izpraznjene, je treba pred uporabo napolniti.
246 Tehnične opombe
• Temperatura v notranjosti baterije se lahko med uporabo baterije poveča. Če skušate polniti baterijo,
ko je temperatura v njeni notranjosti povišana, se bo zmogljivost baterije zmanjšala, baterija se morda
ne bo polnila ali pa se bo napolnila le delno. Pred polnjenjem počakajte, da se baterija ohladi.
• Če po tem, ko je baterija že popolnoma polna, še kar nadaljujete s polnjenjem, lahko zmanjšate njeno
učinkovitost delovanja.
• Občutno skrajšanje časa, ko napolnjena baterija ohrani električno energijo pri uporabi na sobni
temperaturi, pomeni, da bo baterijo treba zamenjati. Kupite novo baterijo EN-EL14a.
• Pred uporabo baterijo napolnite. Pri fotografiranju pomembnih dogodkov si pripravite rezervno
baterijo EN-EL14a, ki naj bo popolnoma napolnjena. Morda boste v določenem kraju težko na hitro
kupili nadomestne baterije. V hladnih dneh se zmogljivost baterije pogosto zmanjša. Pred
fotografiranjem na prostem v hladnem vremenu baterijo popolnoma napolnite. Na toplem mestu
hranite rezervno baterijo in bateriji po potrebi izmenjujte. Ko se hladna baterija segreje, se lahko del
njene zmogljivosti obnovi.
• Odslužene baterije so dragocen vir, oddajte jih v recikliranje skladno z lokalnimi predpisi.
Tehnične opombe 247
Razpoložljive nastavitve
V tabeli so navedene nastavitve, ki jih lahko prilagajate v posameznih načinih.
Meni za fotografiranje 1
Image quality (Kakovost slike) 2
Image size (Velikost slike) 2
White balance (Nastavitev beline) 2
Set Picture Control (Nastavitev Picture
Control) 2
Auto distortion control (Samodejno
upravljanje popačenja)
Color space (Barvni prostor)
Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev
D-Lighting) 2
HDR (high dynamic range) (HDR (visok
dinamični razpon)) 2
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, v, %, g, ', (, 3,
1, 2, 3, )
w, x, y, z, 0
z
z
z
z
—
—
i, j
z
z
—
P, S, A, M
z
z
z
—
z
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
—
—
—
z
—
—
Long exposure NR (Zmanjšanje šuma pri
dolgi osvetlitvi)
z
z
z
High ISO NR (Zmanjšanje šuma pri visoki
občutljivosti ISO)
z
z
z
ISO sensitivity settings (Nastavitve
občutljivosti ISO) 3
—
z
z
Release mode (Način proženja zaklopa) 2
Multiple exposure (Večkratna osvetlitev) 2
z4
—
z
z
z4
—
Interval timer shooting (Intervalno
fotografiranje)
z
z
z
Movie settings (Nastavitve
videoposnetka)
z
z
z
248 Tehnične opombe
z
(ni na voljo v
načinu %)
z
(ni na voljo v
načinu %)
z
(ni na voljo v
načinu %)
z4
—
z
(ni na voljo v
načinu ))
z
Druge nastavitve 2
i, j
P, S, A, M
Focus mode (Način delovanja z
izostritvijo) (iskalo)
z
z
AF-area mode (Način delovanja z
območjem AF) (iskalo)
z4
z
z
z
z
—
z
z4
—
z4
z4
(ni na voljo v
načinu ()
z4
—
—
—
—
—
z4
(na voljo samo v
načinu %)
Focus mode (Način delovanja z
izostritvijo) (pogled v živo/
videoposnetek)
AF-area mode (Način delovanja z
območjem AF) (pogled v živo/
videoposnetek)
Držanje gumba AE-L/AF-L
Prilagodljiv program
—
Metering (Merjenje)
—
z
z
(na voljo
samo v
načinu P)
z
Exposure compensation (Kompenzacija
osvetlitve)
—
z
Več zaporednih posnetkov z različnimi
nastavitvami
—
z
z4
(ni na
Flash mode (Način delovanja z bliskavico)
voljo v
načinu j)
1
2
3
4
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, v, %, g, ', (, 3,
1, 2, 3, )
w, x, y, z, 0
z
z
(ni na voljo v
načinu %)
z4
z4
(ni na voljo v
načinih % in ()
z
—
z
—
z4
(ni na voljo v
z4
načinih l, m, r, (na voljo samo v
t, u, v, x, y, z načinih g in ')
in 0)
Flash compensation (Kompenzacija
—
z
—
—
bliskavice)
Ponastavitev z Reset shooting menu (Ponastavitev menija za fotografiranje) (0 177).
Ponastavitev z dvema gumboma (0 72). To ne vpliva na posamezne nastavitve za večkratno
osvetlitev.
Izbira načina P, S, A ali M, zatem ko ste izbrali Auto (Samodejno) za ISO sensitivity settings
(Nastavitve občutljivosti ISO) > ISO sensitivity (Občutljivost ISO), ponastavi občutljivost ISO na
nazadnje izbrano vrednost v načinih P, S, A in M.
Se ponastavi, ko je (vrtljivi) gumb za izbiro načina zavrten na novo nastavitev.
Tehnične opombe 249
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, v, %, g, ', (, 3,
1, 2, 3, )
w, x, y, z, 0
i, j
P, S, A, M
a1: AF-C priority selection (Izbira
prednosti AF-C)
a2: Number of focus points (Število točk
ostrenja)
z
z
z
z
z
z
z
z
a3: Built-in AF-assist illuminator (Vgrajena
pomožna osvetlitev za AF)
z
z
z
z
(ni na voljo v
(ni na voljo v
načinih l, m, r,
načinih % in ()
t, u, v in w)
z
z
Nastavitve po meri *
a4: Rangefinder (Daljinomer)
z
z
b1: EV steps for exposure cntrl (Koraki EV
z
z
z
z
za upravljanje osvetlitve)
c1: Shutter-release button AE-L (Sprožilec
z
z
z
z
AE-L)
c2: Auto off timers (Časovniki za
z
z
z
z
samodejni izklop)
c3: Self-timer (Samosprožilec)
z
z
z
z
c4: Remote on duration (Trajanje
z
z
z
z
daljinskega upravljanja) (ML-L3)
d1: Beep (Pisk)
z
z
z
z
d2: Viewfinder grid display (Prikaz mreže v
z
z
z
z
iskalu)
d3: ISO display (Prikaz vrednosti ISO)
z
z
z
z
d4: File number sequence (Nadaljevanje
z
z
z
z
številčenja datotek)
d5: Exposure delay mode (Način
z
z
z
z
zakasnjene osvetlitve)
d6: Print date (Natis datuma)
z
z
z
z
e1: Flash cntrl for built-in flash
(Upravljanje bliskavice za vgrajeno
—
z
—
—
bliskavico)
e2: Auto bracketing set (Samodejna
nastavitev več zaporednih posnetkov z
—
z
—
—
različnimi nastavitvami)
f1: Assign Fn button (Funkcija gumba Fn)
z
z
z
z
f2: Assign AE-L/AF-L button (Funkcija
z
z
z
z
gumba AE-L/AF-L)
f3: Reverse dial rotation (Obratno vrtenje
z
z
z
z
gumba)
f4: Slot empty release lock (Zaklepanje
z
z
z
z
proženja pri prazni reži)
f5: Reverse indicators (Obrnjeni kazalniki)
z
z
z
z
* Ponastavitev z možnostjo Reset custom settings (Ponastavitev nastavitev po meri) (0 183).
250 Tehnične opombe
Odpravljanje težav
Če fotoaparat ne deluje v skladu s pričakovanji, si oglejte spodnji seznam pogostih težav,
preden se obrnete na prodajalca ali Nikonovega predstavnika.
Baterija/prikaz
Fotoaparat je vklopljen, vendar se ne odziva: Počakajte, da se snemanje konča. Če težave ni mogoče odpraviti,
fotoaparat izklopite. Če se fotoaparat ne ugasne, odstranite in znova vstavite baterijo, oziroma če
uporabljate napajalnik, ga odklopite in znova priključite. Upoštevajte, da bodo podatki, ki se trenutno
snemajo, morda izgubljeni, na podatke, ki so bili že zapisani, pa odstranjevanje ali prekinitev vira napajanja
ne bo vplivala.
Iskalo ni izostreno: Prilagodite izostritev iskala (0 16). Če s tem ne rešite težave, izberite enkratno servo
samodejno izostritev (AF-S; 0 51), AF z eno točko (c; 0 53) in središčno točko ostrenja, nato kadrirajte
zelo kontrasten motiv v središčni točki ostrenja in pritisnite sprožilec do polovice, da fotoaparat izostrite.
Ko je fotoaparat izostren, uporabite gumb za nastavljanje dioptrije, da motiv v iskalu dobro izostrite. Po
potrebi lahko ostrenje iskala še bolj prilagodite z dodatnimi korektivnimi lečami (0 236).
Prikazi se brez opozorila ugasnejo: Izberite daljše zakasnitve za nastavitev po meri c2 (Auto off timers
(Časovniki za samodejni izklop); 0 186).
Prikaz informacij se ne pojavi na zaslonu: Sprožilec je pritisnjen do polovice. Če se prikaz informacij ne pojavi, ko
umaknete prst s sprožilca, potrdite, da je za Auto info display (Samodejni prikaz informacij) (0 199)
izbrana možnost On (Vklop) in da je baterija napolnjena.
Prikaz v iskalu je neodziven in nejasen: Odzivni čas in svetlost tega prikaza se spreminjata glede na temperaturo.
Fotografiranje (vsi načini)
Fotoaparat potrebuje precej časa, da se vklopi: Izbrišite datoteke ali mape.
Proženje zaklopa je onemogočeno:
• Pomnilniška kartica je zaklenjena, polna ali ni vstavljena (0 12, 15).
• Release locked (Zaklenjeno proženje) je izbrano za nastavitev po meri f4 Slot empty release lock
(Zaklepanje proženja pri prazni reži); 0 194) in ni vstavljena nobena pomnilniška kartica (0 12).
• Vgrajena bliskavica se polni (0 23).
• Slika v fotoaparatu ni izostrena (0 21).
• Objektiv CPE ima nameščen obroč za nastavljanje zaslonke, zaslonka pa ni zaklenjena na najvišje število
f (0 227).
• Nameščen je objektiv brez CPE, toda fotoaparat ni v načinu M (0 228).
V načinu neprekinjenega fotografiranja se ob vsakem pritisku sprožilca posname samo ena fotografija: Ko se vgrajena
bliskavica sproži, neprekinjeno fotografiranje ni na voljo (0 47, 62).
Končna fotografija je večja od območja, prikazanega v iskalu: Horizontalna in vertikalna pokritost kadra v iskalu je
približno 95 %.
Tehnične opombe 251
Fotografije niso izostrene:
• Objektiv AF-S, AF-P ali AF-I ni nameščen: uporabite objektiv AF-S, AF-P ali AF-I ali ročno izostrite sliko.
• Fotoaparat ne more izostriti slike s samodejnim ostrenjem: uporabite ročno ostrenje ali zaklepanje
izostritve (0 52, 55, 57).
• Fotoaparat je v načinu delovanja z ročnim ostrenjem: ročno izostrite sliko (0 57).
Izostritev se ne zaklene, ko je sprožilec pritisnjen do polovice: Z gumbom A (L) zaklenite izostritev, ko je pogled v
živo izklopljen in je za način delovanja z izostritvijo izbrano AF-C ali ko fotografirate motive, ki se premikajo,
v načinu AF-A (0 55).
Ni mogoče izbrati točke ostrenja:
• Izbrano je e (Auto-area AF (AF s samodejno izbiro območja); 0 53): Izberite drug način delovanja z
območjem AF.
• Pritisnite sprožilec do polovice, da sprožite časovnik stanja pripravljenosti (0 23).
Ni mogoče izbrati načina delovanja z območjem AF: Izbrano je ročno ostrenje (0 51, 57).
Pomožna osvetlitev za AF ne sveti:
• Pomožna osvetlitev za AF ne sveti, če je AF-C izbrano za način delovanja s samodejnim ostrenjem
(0 51) ali če je izbrano neprekinjeno servo samodejno ostrenje, ko je fotoaparat v načinu AF-A. Izberite
AF-S. Pomožna osvetlitev za AF prav tako ni na voljo, ko je 3D-sledenje izbrano za način delovanja z
območjem AF; če je izbrano AF z eno točko ali AF z dinamičnim območjem, izberite središčno točko
ostrenja (0 53, 55).
• Fotoaparat je trenutno v pogledu v živo ali pa se snema videoposnetek.
• Off (Izklop) je izbrano za nastavitev po meri a3 (Built-in AF-assist illuminator (Vgrajena pomožna
osvetlitev za AF); 0 185).
• Pomožne osvetlitve za AF ni mogoče uporabiti v nekaterih načinih delovanja za fotografiranje (0 248).
• Osvetlitev se je samodejno izklopila. Osvetlitev se lahko segreje, če jo uporabljate dalj časa; počakajte,
da se ohladi.
Velikosti slike ni mogoče spremeniti: Možnost NEF (RAW) je izbrana za kakovost slike (0 60).
Fotoaparat zelo počasi snema fotografije:
• Odvisno od pogojev fotografiranja in učinkovitosti pomnilniške kartice lahko lučka za dostop zasveti do
eno minuto po koncu fotografiranja v načinu zaporednega fotografiranja.
• Izklopite zmanjšanje šuma pri dolgi osvetlitvi (0 179).
Na fotografijah se pojavi šum (naključno razporejene svetle slikovne točke, meglica ali črte):
• Izberite nižjo občutljivost ISO ali vklopite zmanjšanje šuma pri visoki občutljivosti ISO (0 180).
• Čas zaklopa je daljši kot 1 s: uporabite zmanjšanje šuma pri dolgi osvetlitvi (0 179).
• Izklopite Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting), da se učinki šuma ne bi okrepili (0 95).
Ob pritisku sprožilca na daljinskem upravljalniku se ne posname fotografija:
• Zamenjajte baterijo v daljinskem upravljalniku (0 237).
• Izberite način proženja zaklopa z daljinskim upravljalnikom (0 70).
• Bliskavica se polni (0 23).
• Čas, izbran za nastavitev po meri c4 (Remote on duration (Trajanje daljinskega upravljanja)
(ML-L3), 0 187), je potekel.
• Svetla luč moti daljinski upravljalnik ML-L3.
Pisk se ne oglasi:
• Off (Izklop) je izbrano za nastavitev po meri d1 (Beep (Pisk); 0 187).
• Fotoaparat je v načinu tihega proženja (0 48) ali pa se snema videoposnetek (0 126).
• Za način delovanja z izostritvijo je izbrano MF ali AF-C ali pa se motiv premika, ko je izbrano AF-A (0 51).
Na fotografijah se pojavijo madeži: Očistite sprednje in zadnje elemente objektiva. Če težave ne odpravite,
izvedite čiščenje slikovnega senzorja (0 241).
Na fotografijah se ne natisne datum: Možnost NEF (RAW) je izbrana za kakovost slike (0 60, 190).
252 Tehnične opombe
Z videoposnetki se ne posname zvok: Za Movie settings (Nastavitve videoposnetka) > Microphone
(Mikrofon) (0 128) je izbrana možnost Microphone off (Izklop mikrofona).
Med pogledom v živo ali snemanjem videoposnetka se pojavi utripanje ali trakovi: Izberite možnost za Flicker
reduction (Zmanjšanje utripanja), ki se ujema s frekvenco lokalnega električnega omrežja (0 200).
Elementa menija ni mogoče izbrati: Nekatere možnosti niso na voljo v vseh načinih.
Fotografiranje (P, S, A, M)
Proženje zaklopa je onemogočeno:
• Nameščen je objektiv brez CPE: (vrtljivi) gumb za izbiro načina fotoaparata obrnite na M (0 228).
• (Vrtljivi) gumb za izbiro načina je obrnjen na S, potem ko je bil v načinu M izbran čas zaklopa »ročno
zapiranje zaklopa« (bulb) ali »čas« (time); izberite nov čas zaklopa (0 85).
• Če je aktivna funkcija več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za belino, bo proženje
zaklopa onemogočeno, prikaz števca preostalih posnetkov v iskalu pa bo utripal, če na pomnilniški
kartici ni dovolj prostora za snemanje vseh zaporednih posnetkov. Vstavite novo pomnilniško kartico.
Celoten nabor časov zaklopa ni na voljo:
• V uporabi je bliskavica (0 66).
• Če izberete On (Vklop) za Movie settings (Nastavitve videoposnetka) > Manual movie settings
(Ročne nastavitve videoposnetka) v meniju za fotografiranje, se razpon razpoložljivih časov zaklopa
razlikuje glede na hitrost snemanja (0 129).
Želene zaslonke ni mogoče izbrati: Razpon razpoložljivih zaslonk se razlikuje glede na uporabljen objektiv.
Barve so nenaravne:
• Prilagodite nastavitev beline glede na vir svetlobe (0 101).
• Prilagodite nastavitve Set Picture Control (Nastavitev Picture Control) (0 111).
Nastavitve beline ni mogoče izmeriti: Motiv je pretemen ali presvetel (0 106).
Slike ni mogoče izbrati kot vir za prednastavljeno nastavitev beline: Slika ni bila ustvarjena z D5300 (0 107).
Učinki funkcije Picture Control se razlikujejo od slike do slike: A (samodejno) je izbrano za ostrenje, kontrast ali
nasičenost. Če želite v celotnem nizu fotografij doseči dosledne rezultate, izberite drugo nastavitev
(0 113).
Merjenja ni mogoče spremeniti: Aktivno je zaklepanje samodejne osvetlitve (0 91).
Kompenzacije osvetlitve ni mogoče uporabljati: Izberite način P, S ali A (0 82, 92).
Šum (rdečkasta območja in druge motnje) se pojavi pri dolgih osvetlitvah: Vklopite zmanjšanje šuma pri dolgih
osvetlitvah (0 179).
Predvajanje
Slika NEF (RAW) pri predvajanju ni prikazana: Fotografija je bila posneta s kakovostjo slike NEF (RAW) + JPEG
(0 60).
Nekatere slike med predvajanjem niso prikazane: Izberite All (Vse) za Playback folder (Mapa za predvajanje).
Upoštevajte, da se samodejno izbere možnost Current (Trenutna), zatem ko posnamete fotografijo
(0 175).
»Pokončne« fotografije so prikazane v »ležeči« usmerjenosti:
• Izberite On (Vklop) za Rotate tall (Obrni pokonci) (0 176).
• Fotografija je bila posneta, ko je bilo izbrano Off (Izklop) za možnost Auto image rotation (Samodejni
zasuk slike) (0 202).
• Fotografija je prikazana v pregledu slike (0 176).
• Fotoaparat je bil usmerjen navzgor ali navdol, ko je bila fotografija posneta (0 202).
Tehnične opombe 253
Slike ni mogoče izbrisati:
• Slika je zaščitena: odstranite zaščito (0 143).
• Pomnilniška kartica je zaklenjena (0 12).
Slike ni mogoče retuširati: Fotografije ni mogoče nadalje urejati s tem fotoaparatom (0 205).
Vrstnega reda tiskanja ni mogoče spremeniti:
• Pomnilniška kartica je polna: izbrišite slike (0 15, 146).
• Pomnilniška kartica je zaklenjena (0 12).
Fotografije ni mogoče izbrati za tiskanje: Fotografija je v formatu NEF (RAW). Ustvarite kopijo JPEG z možnostjo
NEF (RAW) processing (Obdelava NEF (RAW)) ali jo prenesite v računalnik in natisnite s priloženo
programsko opremo ali s programom Capture NX 2 (0 153, 213, 236).
Slika ni prikazana na televizorju:
• Izberite pravilen videonačin (0 202) ali izhodno ločljivost (0 166).
• Kabel A/V (0 164) ali HDMI (0 165) ni pravilno povezan.
Fotoaparat se ne odziva na daljinsko upravljanje za televizor HDMI-CEC:
• Izberite On (Vklop) za HDMI > Device control (Nadzor naprav) v nastavitvenem meniju (0 166).
• Prilagodite nastavitve HDMI-CEC za televizor, kot je opisano v dokumentaciji, ki je bila priložena
napravi.
Fotografij ni mogoče prenesti v računalnik: Operacijski sistem ni združljiv s fotoaparatom ali programsko opremo
za prenos. Fotografije kopirajte v računalnik z bralnikom kartic (0 152).
Fotografije niso prikazane v programu Capture NX 2: Posodobite program na najnovejšo različico (0 236).
Možnost odstranjevanja prahu s slike v programu Capture NX 2 nima želenega učinka: Čiščenje slikovnega senzorja
spremeni položaj prahu na senzorju. Referenčnih podatkov o odstranjevanju prahu s slike, zajetih pred
izvajanjem čiščenja slikovnega senzorja, ni mogoče uporabiti s fotografijami, ki so bile posnete po
izvajanju čiščenja slikovnega senzorja. Referenčnih podatkov o odstranjevanju prahu s slike, zajetih po
izvajanju čiščenja slikovnega senzorja, ni mogoče uporabiti s fotografijami, ki so bile posnete pred
izvajanjem čiščenja slikovnega senzorja (0 199).
254 Tehnične opombe
Lokacijski podatki
Fotoaparat ne more pridobiti satelitskega signala ali pa je pridobivanje počasno: Lokalni geografski in atmosferski
pogoji lahko preprečijo ali zakasnijo pridobivanje lokacijskih podatkov. Za najboljše rezultate izberite
lokacijo, kjer imate neoviran pogled v nebo. Po vstavitvi baterije ali kadar je funkcija beleženja lokacijskih
podatkov omogočena prvič oziroma omogočena po daljši neuporabi, lahko preteče nekaj časa, preden
vgrajena enota za lokacijske podatke pridobi signal. Posodobite datoteko s podprtim GPS (0 80).
S fotografijami se ne posnamejo lokacijski podatki: Preverite jakost signala (0 75). Fotoaparat bo posnel lokacijske
podatke le, če je v prikazu informacij viden kazalnik # ali $; če ta utripa, podatki ne bodo posneti.
Nepravilni lokacijski podatki: Točnost lokacijskih podatkov se lahko razlikuje do več sto metrov, odvisno od
kakovosti signala in lokalnih topografskih značilnosti.
Datoteke s podprtim GPS ni mogoče posodobiti:
• Preverite, ali je ura fotoaparata nastavljena (0 201).
• Preverite, ali pomnilniška kartica, vstavljena v fotoaparat, vsebuje datoteko s podprtim GPS in ali je
datoteka v pravilni mapi (0 80).
• Datoteka je morda poškodovana. Ponovno prenesite datoteko.
Novega dnevnika poti ni mogoče začeti:
• Preverite, ali je ura fotoaparata nastavljena (0 201).
• Če fotoaparat že beleži dnevnik poti, izberite Location data (Lokacijski podatki) > Create log (Ustvari
dnevnik) > End (Konec), da končate trenutni dnevnik, preden začnete novega.
• Pomnilniška kartica je zaklenjena, polna ali pa ni vstavljena (0 12, 15) oziroma je bilo dosežno največje
število dnevnikov poti (36 datotek na dan, največ 100 datotek na kartico). Če presežete največje število
datotek, formatirajte trenutno pomnilniško kartico ali pa vstavite drugo kartico; če je kartica polna,
vstavite drugo kartico ali pa izbrišite neželene datoteke.
Wi-Fi (brezžično omrežje)
Pametne naprave ne prikazujejo SSID fotoaparata (ime omrežja):
• Prepričajte se, da je Enable (Omogoči) izbrano za Wi-Fi (Brezžično omrežje) > Network connection
(Omrežna povezava) v nastavitvenem meniju fotoaparata (0 169).
• Poskusite izklopiti brezžično omrežje pametne naprave in ga zopet vklopiti.
Razno
Datum posnetka je napačen: Nastavite uro fotoaparata (0 15, 201).
Elementa menija ni mogoče izbrati: Nekatere možnosti niso na voljo, če so izbrane določene kombinacije
nastavitev ali če pomnilniška kartica ni vstavljena (0 12, 205, 248).
Tehnične opombe 255
Sporočila o napakah
V tem razdelku so opisani kazalniki in sporočila o napakah, ki se pojavljajo v iskalu in na zaslonu.
A
Ikone za opozorilo
Utripajoč d na zaslonu ali s v iskalu pomeni, da lahko na zaslonu prikažete opozorilo ali sporočilo o
napaki, če pritisnete gumb W (Q).
Kazalnik
Prikazovalnik
Iskalo
Lock lens aperture ring at minimum aperture
(largest f/-number). (Zaklenite obroč zaslonke
B
na objektivu pri najbolj zaprti zaslonki (največje (utripa)
število f).)
F/s
Lens not attached (Objektiv ni nameščen)
(utripa)
Before taking photos, rotate the zoom ring to
extend the lens. (Preden boste fotografirali,
obrnite obroč za zoom, da izvlečete objektiv.)
Rešitev
Nastavite obroč zaslonke na objektivu na najbolj
zaprto zaslonko (najvišje število f).
• Namestite objektiv, ki ni IX NIKKOR.
• Če namestite objektiv brez CPE, izberite način M.
Objektiv z gumbom ohišja zložljivega objektiva je
F nameščen z ohišjem zloženega objektiva. Pritisnite
(utripa) gumb ohišja zložljivega objektiva in vrtite obroč za
zoom, da izvlečete objektiv.
0
227
226
87
14
Shutter release disabled. Recharge battery.
d/s Izklopite fotoaparat in znova napolnite ali zamenjajte
(Onemogočeno proženje zaklopa. Napolnite
2, 11
(utripa) baterijo.
baterijo.)
This battery cannot be used. Choose battery
designated for use in this camera. (Te baterije ni
d
Uporabite baterijo, ki jo je odobril Nikon.
236
mogoče uporabiti. Izberite baterijo, namenjeno (utripa)
uporabi v tem fotoaparatu.)
Initialization error. Turn camera off and then on d/
Izklopite fotoaparat, odstranite in zamenjajte baterijo,
2, 11
again. (Napaka pri inicializaciji. Izklopite
k
nato ga znova vklopite.
fotoaparat in ga ponovno vklopite.)
(utripa)
Battery level is low. Complete operation and
turn camera off immediately. (Baterija je skoraj
Dokončajte čiščenje in izklopite fotoaparat ter
—
244
prazna. Dokončajte opravilo in fotoaparat takoj
ponovno napolnite ali zamenjajte baterijo.
izklopite.)
15,
Clock not set (Ura ni nastavljena)
—
Nastavite uro fotoaparata.
201
S/s Izklopite fotoaparat in preverite, ali je kartica pravilno
No SD card inserted (Kartica SD ni vstavljena)
12
(utripa) vstavljena.
Memory card is locked. Slide lock to “write”
Pomnilniška kartica je zaklenjena (zaščitena pred
(
position. (Pomnilniška kartica je zaklenjena.
zapisovanjem). Stikalo za zaščito kartice pred
12
(utripa)
Stikalo premaknite v položaj za zapisovanje.)
zapisovanjem premaknite v položaj za zapisovanje.
• Uporabite odobreno kartico.
238
• Formatirajte kartico. Če težave ne odpravite, je
196
kartica morda poškodovana. Obrnite se na
pooblaščenega servisnega zastopnika družbe
Nikon.
This memory card cannot be used. Card may be
(/ • Napaka pri ustvarjanju nove mape. Izbrišite
12,
damaged. Insert another card. (Te pomnilniške
k
datoteke ali vstavite novo pomnilniško kartico.
146
kartice ni mogoče uporabiti. Kartica je morda
(utripa) • Vstavite novo pomnilniško kartico.
12
poškodovana. Vstavite drugo kartico.)
204
• Kartica Eye-Fi še vedno oddaja brezžični signal,
tudi ko ste že izbrali Disable (Onemogoči) za EyeFi upload (Pošiljanje s kartico Eye-Fi). Da
prekinete brezžično oddajanje, izklopite
fotoaparat in odstranite kartico.
(/ Kartica Eye-Fi je zaklenjena (zaščitena pred
Not available if Eye-Fi card is locked. (Ni na
k zapisovanjem). Stikalo za zaščito kartice pred
12
voljo, če je kartica Eye-Fi zaklenjena.)
(utripa) zapisovanjem premaknite v položaj za zapisovanje.
256 Tehnične opombe
Kazalnik
Prikazovalnik
This card is not formatted. Format the card.
(Kartica ni formatirana. Formatirajte kartico.)
Formatirajte pomnilniško kartico.
Iskalo
0
Rešitev
T Formatirajte kartico ali izklopite fotoaparat in vstavite
(utripa) novo pomnilniško kartico.
12,
196
• Zmanjšajte kakovost ali velikost slik.
j/A/s
• Izbrišite fotografije.
(utripa)
• Vstavite novo pomnilniško kartico.
Fotoaparat ne more izostriti slike s samodejnim
●
—
ostrenjem. Spremenite kompozicijo ali ročno izostrite
(utripa)
sliko.
• Uporabite nižjo vrednost občutljivosti ISO.
• Uporabite komercialni filter ND.
• V načinu:
Subject is too bright (Motiv je presvetel)
S Skrajšajte čas zaklopa.
A Izberite bolj zaprto zaslonko (večje število f).
s
% Izberite drug način delovanja za fotografiranje.
(utripa)
• Uporabite višjo vrednost občutljivosti ISO.
• Uporabite bliskavico.
Subject is too dark (Motiv je pretemen)
• V načinu:
S Podaljšajte čas zaklopa.
A Izberite bolj odprto zaslonko (manjše število f).
No “Bulb” in S mode (Brez ročnega zapiranja
A
zaklopa (bulb) v načinu S)
(utripa)
Spremenite čas zaklopa ali izberite način M.
&
No “Time” in S mode (Brez časa v načinu S)
(utripa)
No “Bulb” in HDR mode (Brez ročnega zapiranja A
zaklopa (bulb) v načinu HDR)
(utripa) • Spremenite čas zaklopa.
• Izklopite HDR.
&
No “Time” in HDR mode (Brez časa v načinu HDR)
(utripa)
Meniji in predvajanje niso na voljo, medtem ko
Interval timer shooting (Intervalno
—
fotografiranje)
poteka intervalno fotografiranje. Izklopite fotoaparat.
Bliskavica se je sprožila s polno močjo. Preverite
N
—
fotografijo na zaslonu. Če je premalo osvetljena,
(utripa)
prilagodite nastavitve in poskusite znova.
• Uporabite bliskavico.
• Spremenite razdaljo do motiva, zaslonko, doseg
bliskavice ali občutljivost ISO.
• Goriščna razdalja objektiva je manj kot 18 mm:
uporabite daljšo goriščno razdaljo.
N/s
—
(utripa) • Nameščena je dodatna bliskavica SB-400 ali
SB-300: bliskavica je v položaju odboja ali pa je
razdalja ostrenja zelo kratka. Nadaljujte s
fotografiranjem. Po potrebi povečajte razdaljo
ostrenja, da preprečite, da bi se na fotografiji
pojavile sence.
59
146
12
Card is full (Kartica je polna)
21,
52, 57
67
236
85
86
3
67
62
85
86
85, 87
87, 88
96
68
—
62
66,
67, 86
—
—
Tehnične opombe 257
Kazalnik
Prikazovalnik
Flash error (Napaka bliskavice)
Error. Press shutter release button again.
(Napaka. Znova pritisnite sprožilec.)
Start-up error. Contact a Nikon-authorized
service representative. (Zagonska napaka.
Obrnite se na pooblaščenega servisnega
zastopnika družbe Nikon.)
Metering error (Napaka pri merjenju)
Unable to start live view. Please wait for camera
to cool. (Pogleda v živo ni mogoče zagnati.
Počakajte, da se fotoaparat ohladi.)
Folder contains no images. (Mapa ne vsebuje
slik.)
Cannot display this file. (Datoteke ni mogoče
prikazati.)
Cannot select this file. (Datoteke ni mogoče
izbrati.)
Iskalo
Rešitev
Prišlo je do napake med posodabljanjem strojne
s
programske opreme za dodatno bliskavico. Obrnite
(utripa) se na pooblaščenega servisnega zastopnika družbe
Nikon.
Sprožite zaklop. Če napake ne morete odpraviti ali se
pogosto pojavlja, se obrnite na pooblaščenega
servisnega zastopnika družbe Nikon.
O
(utripa)
Posvetujte se s pooblaščenim servisnim zastopnikom
družbe Nikon.
—
—
—
—
0
—
—
—
Preden nadaljujete s pogledom v živo ali s
124,
snemanjem videoposnetka, počakajte, da se notranja
127
vezja ohladijo.
Mapa, izbrana za predvajanje, ne vsebuje slik (to
sporočilo bo prikazano, če pomnilniško kartico
vstavite, zatem ko ste za Playback folder (Mapa za
predvajanje) v meniju za predvajanje izbrali Current 12,
(Trenutna) in se je predvajanje pričelo, preden je bila 175
posneta kakšna slika). Vstavite drugo pomnilniško
kartico ali izberite All (Vse) za Playback folder (Mapa
za predvajanje).
Datoteke ni mogoče predvajati v fotoaparatu.
Fotografij, posnetih z drugimi napravami, ni mogoče
retuširati.
Pomnilniška kartica ne vsebuje slik NEF (RAW) za
uporabo z možnostjo NEF (RAW) processing
(Obdelava NEF (RAW)).
—
206
No image for retouching. (Ni slike za
retuširanje.)
—
Could not connect; multiple devices detected.
Try again later. (Povezave ni mogoče
vzpostaviti; zaznanih je več naprav. Poskusite
znova pozneje.)
—
Več pametnih naprav poskuša hkrati vzpostaviti
povezavo s fotoaparatom. Počakajte nekaj minut,
preden poskusite znova.
168
Error. (Napaka.)
—
Izberite Disable (Onemogoči) za Wi-Fi (Brezžična
povezava) > Network connection (Omrežna
povezava), nato ponovno izberite Enable
(Omogoči).
172
Network access not available until camera
cools. (Omrežni dostop ni mogoč, dokler se
fotoaparat ne ohladi.)
—
Izklopite fotoaparat in poskusite znova, ko se
fotoaparat ohladi.
—
Preverite tiskalnik. Za nadaljevanje izberite Continue
(Nadaljuj) (če je na voljo).
Papir ni izbrane velikosti. Naložite papir prave
Check paper. (Preverite papir.)
—
velikosti in izberite Continue (Nadaljuj).
Odpravite zagozditev in izberite Continue
Paper jam. (Papir se je zagozdil.)
—
(Nadaljuj).
Naložite papir izbrane velikosti in izberite Continue
Out of paper. (Zmanjkalo je papirja.)
—
(Nadaljuj).
Preverite črnilo. Za nadaljevanje izberite Continue
Check ink supply. (Preverite raven črnila.)
—
(Nadaljuj).
Out of ink. (Ni črnila.)
—
Zamenjajte črnilo in izberite Continue (Nadaljuj).
* Dodatne informacije poiščite v navodilih za uporabo tiskalnika.
Check printer. (Preverite tiskalnik.)
258 Tehnične opombe
—
213
—*
—*
—*
—*
—*
—*
Tehnični podatki
❚❚ Digitalni fotoaparat Nikon D5300
Vrsta
Vrsta
(Bajonetni) nastavek za
objektiv
Dejanski kot zajema
Digitalni zrcalno-refleksni fotoaparat
Bajonet F Nikon (s kontakti za AF)
Format Nikon DX; goriščna razdalja enakovredna približno 1,5-kratni goriščni
razdalji objektivov s kotom zajema formata FX
Efektivno število slikovnih točk
Efektivno število slikovnih
24,2 milijona
točk
Slikovni senzor
Slikovni senzor
Skupno število slikovnih
točk
Sistem za odpravljanje
prašnih delcev
23,5 mm × 15,6 mm senzor CMOS
24,78 milijona
Čiščenje slikovnega senzorja, referenčni podatki funkcije odstranjevanja prahu s
slike (potrebna dodatna programska oprema Capture NX 2)
Shranjevanje
Velikost slike (v slikovnih • 6000 × 4000 (velika)
• 4496 × 3000 (srednja)
točkah)
• 2992 × 2000 (majhna)
Zapis datotek
• NEF (RAW): 12- ali 14-bitne, stisnjene
• JPEG: JPEG-Baseline združljivo z natančnim (pribl. 1 : 4), običajnim (pribl. 1 : 8) ali
osnovnim (pribl. 1 : 16) stiskanjem
• NEF (RAW) + JPEG: Posamezne fotografije, posnete v formatih NEF (RAW) in JPEG
Sistem Picture Control
Izbirate lahko med standardnimi, nevtralnimi, živahnimi, monokromatskimi,
portretnimi in pokrajinskimi slikami; izbrano funkcijo Picture Control lahko
spremenite; shranjevanje funkcij Picture Control po meri
Mediji
Pomnilniške kartice SD (Secure Digital) in SDHC ter SDXC, združljive z UHS-I
Datotečni sistem
DCF (Design Rule for Camera File System (Pravila načrtovanja za datotečne
sisteme fotoaparatov)) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format (Zapis Digital Print
Order Format)), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras
(Izmenljiv zapis slikovnih datotek za digitalne fotoaparate)) 2.3, PictBridge
Iskalo
Iskalo
Pokritost kadra
Povečava
Razdalja okular-oko
Prilagajanje dioptrije
Medlica
Refleksno zrcalo
Zaslonka objektiva
Zrcalno-refleksno iskalo s petstranim ogledalom v višini oči
Pribl. 95 % vodoravno in 95 % navpično
Pribl. 0,82-kratna (50-milimetrski objektiv s f/1,4, pri neskončnosti, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; od sredinske površine objektiva okularja iskala)
–1,7 do +1,0 m–1
Zaslon BriteView Clear Matte Mark VII tipa B
Hitra vrnitev
Takojšnja vrnitev, elektronsko nadzorovana
Tehnične opombe 259
Objektiv
Združljivi objektivi
Samodejno ostrenje je na voljo z objektivi AF-S, AF-P in AF-I. Samodejno ostrenje
ni na voljo z drugimi tipi objektivov G in D, z objektivi AF (IX NIKKOR ter objektivi
za F3AF niso podprti) in objektivi AI-P. Objektive brez CPE lahko uporabljate v
načinu M, toda merilnik osvetlitve fotoaparata ne bo deloval.
Elektronski daljinomer se lahko uporablja z objektivi, ki imajo najbolj odprto
zaslonke f/5,6 ali večjo.
Zaklop
Vrsta
Hitrost
Hitrost sinhronizacije
bliskavice
Elektronsko nadzorovan zaklop v goriščni ravnini z vertikalnim hodom
1/4000–30 s v korakih po 1/3 ali 1/2 EV; ročno zapiranje zaklopa (bulb); čas
X= 1/200 s; sinhronizacija z zaklopom pri 1/200 s ali daljšim
Proženje
Način proženja
8 (ena slika), ! (zaporedno fotografiranje z majhno hitrostjo), 9 (zaporedno
fotografiranje z veliko hitrostjo), J (tiho proženje zaklopa), E (samosprožilec),
" (zakasnjeni odziv na daljinski upravljalnik; ML-L3), # (hitri odziv na daljinski
upravljalnik; ML-L3), podprto je intervalno fotografiranje
Hitrost menjavanja kadrov • !: Do 3 posnetke na sekundo
• 9: Do 5 posnetkov na sekundo (JPEG in 12-bitna NEF/RAW) ali 4 posnetke na
sekundo (14-bitna NEF/RAW)
Opomba: Hitrost snemanja velja pri neprekinjenem servu AF ali samodejnem
programu s prednostjo zaklopa, času zaklopa 1/250 s ali krajšem, možnosti Release
(Proženje), izbrani za nastavitev po meri a1 (AF-C priority selection (Izbira
prednosti AF-C)), in drugih nastavitvah pri privzetih vrednostih.
Samosprožilec
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 osvetlitev
Osvetlitev
Način merjenja
Način merjenja
Doseg (ISO 100, objektiv
f/1,4, 20 °C)
Sklopka za prenos
nastavitve zaslonke
Način
Merjenje osvetlitve TTL s senzorjem RGB z 2016 slikovnimi točkami
• Matrično merjenje: Merjenje svetlobe s 3D-barvno matriko II (objektivi tipa G, E in
D); merjenje svetlobe z barvno matriko II (drugi objektivi CPE)
• Sredinsko uteženo merjenje: 75 % teže ima krog s premerom 8 mm v sredini kadra
• Točkovno merjenje: Meri 3,5-milimetrski krog (približno 2,5 % kadra) s središčem v
izbrani točki ostrenja
• Matrično ali sredinsko uteženo merjenje: 0–20 EV
• Točkovno merjenje: 2–20 EV
CPE
Samodejni načini (i samodejno; j samodejno, brez bliskavice); programski samodejni
način s prilagodljivim programom (P); samodejni program s prednostjo zaklopa
(S); prioriteta zaslonke (A); ročni način (M); scenski načini (k portret; l pokrajina; p otrok;
m šport; n bližnji posnetek; o nočni portret; r nočna pokrajina; s zabava/v hiši; t plaža/sneg; u sončni
zahod; v mrak/zora; w portret živali; x svetloba sveč; y cvetje; z jesenske barve; 0 hrana); načini
posebnih učinkov (% nočni vid; g barvna skica; ' učinek fotoaparata igrače; ( učinek pomanjšanja;
3 izbirna barva; 1 silhueta; 2 visoka osvetljenost; 3 nizka osvetljenost; ) HDR-slika)
Kompenzacija osvetlitve Lahko prilagodite za od –5 do +5 EV v korakih po 1/3 ali 1/2 EV v načinih P, S, A in M
Več zaporednih posnetkov • Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za osvetlitev: 3 posnetki v korakih po
1/3 ali 1/2 EV
z različnimi nastavitvami
• Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za belino: 3 posnetki v korakih po 1
• Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za aktivno osvetlitev D-Lighting:
2 posnetka
Zaklepanje osvetlitve
Svetlost se zaklene pri ugotovljeni vrednosti z gumbom A (L)
260 Tehnične opombe
Osvetlitev
Občutljivost ISO (indeks
priporočene osvetlitve)
Aktivna osvetlitev
D-Lighting
Izostritev
Samodejno ostrenje
Območje zaznavanja
Servo pogon objektiva
Točka ostrenja
Način delovanja z
območjem AF
Zaklepanje izostritve
ISO 100–12.800 v korakih po 1/3 EV. Lahko nastavite tudi na pribl. 0,3, 0,7 ali 1 EV
(enakovredno 25.600 EV) nad ISO 12.800; na voljo je samodejno upravljanje
občutljivosti ISO
Y Samodejno, Z Zelo visoko, P Visoko, Q Običajno, R Nizko, ! Izklop
Senzorni modul za samodejno ostrenje Nikon Multi-CAM 4800DX z zaznavanjem
faze TTL, 39 točkami ostrenja (vključno z 9 mešanimi senzorji) in pomožno
osvetlitvijo za AF (doseg pribl. 0,5–3 m)
od –1 do +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Samodejno ostrenje (AF): Enkratni servo AF (AF-S); neprekinjeni servo AF (AF-C);
samodejni izbor AF-S/AF-C (AF-A); sledenje izostritve s predvidevanjem,
aktivirano samodejno glede na stanje motiva
• Ročno ostrenje (MF): Možna je uporaba elektronskega daljinomera
Lahko izbirate med 39 ali 11 točkami ostrenja
AF z eno točko, AF z dinamičnim območjem z 9, 21 ali 39 točkami, 3D-sledenje, AF
s samodejno izbiro območja
Izostritev je mogoče zakleniti s pritiskom sprožilca do polovice (enkratni servo AF)
ali s pritiskom gumba A (L)
Bliskavica
Vgrajena bliskavica
i, k, p, n, o, s, w, g, ': Samodejno delovanje bliskavice s samodejnim
dvigom
P, S, A, M, 0: Ročni dvig s proženjem gumba
Vodilno število
Pribl. 12, 13 z ročno bliskavico (m, ISO 100, 20 °C)
Upravljanje bliskavice
TTL: Upravljanje bliskavice i-TTL s senzorjem RGB z 2016 slikovnimi točkami je na
voljo z vgrajeno bliskavico in s SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 ali
SB-300; uravnotežena doosvetlitev i-TTL za digitalne fotoaparate SLR se uporablja
z matričnim ali sredinsko uteženim merjenjem, standardna bliskavica i-TTL za
digitalne fotoaparate SLR s točkovnim merjenjem
Način delovanja z
Samodejno, samodejno z zmanjšanjem učinka rdečih oči, samodejna počasna
bliskavico
sinhronizacija, samodejna počasna sinhronizacija z zmanjšanjem učinka rdečih
oči, doosvetlitev z bliskavico, zmanjšanje učinka rdečih oči, počasna
sinhronizacija, počasna sinhronizacija z zmanjšanjem učinka rdečih oči, počasna
sinhronizacija na zadnjo zaveso, sinhronizacija na zadnjo zaveso, izklop
Kompenzacija bliskavice od –3 do +1 EV v korakih po 1/3 EV ali 1/2 EV
Kazalnik pripravljenosti Sveti, ko je vgrajena bliskavica ali dodatna bliskavica popolnoma napolnjena;
bliskavice
utripa, ko se je bliskavica sprožila s polno močjo
Nastavek za dodatno
Nastavek za bliskavico ISO 518 s sinhronizacijo, podatkovnimi priključki in
opremo
varnostno zaporo
Sistem osvetljevanja
Napredno brezžično osvetljevanje, podprto s SB-910, SB-900, SB-800 ali SB-700
Nikon Creative Lighting kot glavno bliskavico ali SU-800 kot enoto za upravljanje; posredovanje informacij
System (CLS)
o barvi bliskavice, podprto z vsemi bliskavicami, ki so združljive s sistemom CLS
Sinhronizacijski priključek Adapter za sinhronizacijski priključek AS-15 (na voljo posebej)
Nastavitev beline
Nastavitev beline
Samodejno, žareča (volframova), fluorescenčna (7 vrst), neposredna sončna
svetloba, bliskavica, oblačno, senca, ročna prednastavitev, vse razen ročne
prednastavitve z natančnim prilagajanjem.
Tehnične opombe 261
Pogled v živo
Servo pogon objektiva
Način delovanja z
območjem AF
Samodejno ostrenje
Samodejna izbira scene
Videoposnetek
Merjenje
Način merjenja
Velikost okvirja (v
slikovnih točkah) in hitrost
snemanja
Zapis datotek
Stiskanje videa
Zapis snemanja zvoka
Naprava za snemanje
zvoka
Občutljivost ISO
Prikazovalnik
Prikazovalnik
Predvajanje
Predvajanje
Vmesnik
USB
Video izhod
Izhod HDMI
Priključek za dodatno
opremo
Zvočni vhod
262 Tehnične opombe
• Samodejno ostrenje (AF): Enkratni servo AF (AF-S); stalni servo AF (AF-F)
• Ročno ostrenje (MF)
AF s prioriteto obrazov, AF s širokim območjem, AF z običajnim območjem, AF s
sledenjem motivu
AF z zaznavanjem kontrasta kjer koli v kadru (fotoaparat samodejno izbere točko
ostrenja, ko je izbran AF s prioriteto obrazov ali AF s sledenjem motivu)
Na voljo v načinih i in j
Merjenje osvetlitve TTL z glavnim slikovnim senzorjem
Matrično
• 1920 × 1080, 60p (progresivno)/50p/30p/25p/24p, ★ visoko/običajno
• 1280 × 720, 60p/50p, ★ visoko/običajno
• 640 × 424, 30p/25p, ★ visoko/običajno
Hitrosti snemanja 30p (dejanska hitrost snemanja 29,97 posnetka na sekundo) in
60p (dejanska hitrost snemanja 59,94 posnetka na sekundo) sta na voljo, ko za
videonačin izberete NTSC. 25p in 50p sta na voljo, ko za videonačin izberete PAL.
Dejanska hitrost snemanja, ko izberete 24p, je 23,976 posnetka na sekundo.
MOV
H.264/MPEG-4 napredno kodiranje videa
Linearni PCM
Vgrajeni ali zunanji stereo mikrofon, nastavljiva občutljivost
ISO 100–12.800; lahko nastavite tudi na pribl. 0,3, 0,7 ali 1 EV (enakovredno 25.600
EV) nad ISO 12.800
8,1 cm/3,2-palčni (3 : 2), pribl. 1.037.000 točk (720 × 480 × 3 = 1.036.800 točk),
zaslon TFT s spremenljivim kotom, 170-stopinjskim vidnim kotom, pribl. 100 %
pokritostjo kadra ter prilagajanjem svetlosti
Celozaslonsko predvajanje in predvajanje sličic (4, 12 ali 80 slik ali koledar) s
povečavo med predvajanjem, predvajanjem videoposnetkov, diaprojekcijo
fotografij in/ali videoposnetkov, prikazom histogramov, svetlimi deli (posnetka),
samodejnim obračanjem slik, ocenjevanjem slik in opombami k fotografijam (do
36 znakov)
Hitri USB
NTSC, PAL
Mini priključek HDMI tipa C
Brezžični daljinski upravljalniki: WR-1, WR-R10 (na voljo posebej)
Kabelski sprožilci: MC-DC2 (na voljo posebej)
Naprave GPS: GP-1/GP-1A (na voljo posebej)
Stereo mini vtič (premera 3,5 mm); podpira dodatne stereo mikrofone ME-1
Brezžične naprave
Standardi
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Komunikacijski protokoli • IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
Delovna frekvenca
2412–2462 MHz (kanali 1–11)
Doseg (vidno polje)
Približno 30 m (brez motenj; doseg je odvisen od jakosti signala in prisotnosti/
odsotnosti ovir)
Hitrost prenosa podatkov 54 Mb/s
Največje logične hitrosti prenosa podatkov v skladu s standardom IEEE. Dejanske
hitrosti lahko odstopajo.
Varnost
• Overjanje: odprt sistem, WPA2-PSK
• Šifriranje: AES
Nastavitev brezžične
Podpira WPS
povezave
Protokoli za dostop
Infrastruktura
Lokacijski podatki
Frekvenca sprejemanja
Koordinatni sistem
Podprti jeziki
Podprti jeziki
1575,42 MHz (koda C/A)
WGS84
Angleščina, arabščina, bengalščina, češčina, danščina, finščina, francoščina,
grščina, hindijščina, indonezijščina, italijanščina, japonščina, kitajščina
(poenostavljena in tradicionalna), korejščina, madžarščina, nemščina,
nizozemščina, norveščina, perzijščina, poljščina, portugalščina (Portugalska in
Brazilija), romunščina, ruščina, španščina, švedščina, tajščina, tamilščina, turščina,
ukrajinščina, vietnamščina
Vir napajanja
Baterija
Napajalnik
Ena polnilna Li-ionska baterija EN-EL14a
Napajalnik EH-5b; zahteva električni priključek EP-5A (na voljo posebej)
Nastavek za stativ
Nastavek za stativ
1/4-palčni
Mere/teža
Mere (Š × V × G)
Teža
Okolje delovanja
Temperatura
Vlažnost
(ISO 1222)
Pribl. 125 mm × 98 mm × 76 mm
Pribl. 530 g z baterijo in pomnilniško kartico, brez pokrovčka ohišja; pribl. 480 g
(samo ohišje fotoaparata)
0 °C–40 °C
85 % ali manj (brez kondenzacije)
• Če ni drugače navedeno, so vse meritve izvedene v skladu s standardi ali smernicami združenja CIPA (Camera and
Imaging Products Association).
• Vse navedene številke veljajo za uporabo fotoaparata s popolnoma napolnjeno polnilno baterijo.
• Nikon si pridržuje pravico do spremembe videza in tehničnih podatkov strojne in programske opreme, opisane v teh
navodilih za uporabo, kadar koli in brez predhodnega obvestila. Nikon ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica
morebitnih napak v teh navodilih za uporabo.
Tehnične opombe 263
❚❚ Polnilnik baterij MH-24
Nazivna vhodna moč
Nazivna izhodna moč
Podprte baterije
Čas polnjenja
Temperatura delovanja
Mere (Š × V × G)
Teža
Izmenični tok 100–240 V, 50/60 Hz, največ 0,2 A
Enosmerni tok 8,4 V/0,9 A
Nikonova polnilna Li-ionska baterija EN-EL14a
Pribl. 1 uro in 50 minut pri temperaturi okolice 25 °C in izpraznjeni bateriji
0 °C–40 °C
Pribl. 70 mm × 26 mm × 97 mm, brez adapterja za vtič
Pribl. 96 g, brez adapterja za vtič
❚❚ Polnilna Li-ionska baterija EN-EL14a
Vrsta
Nazivna kapaciteta
Temperatura delovanja
Mere (Š × V × G)
Teža
Polnilna Li-ionska baterija
7,2 V/1230 mAh
0°C–40 °C
Pribl. 38 mm × 53 mm × 14 mm
Pribl. 49 g, brez pokrova polov
Nikon si pridržuje pravico do spremembe videza in tehničnih podatkov strojne in programske opreme, opisane v teh
navodilih za uporabo, kadar koli in brez predhodnega obvestila. Nikon ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica
morebitnih napak v teh navodilih za uporabo.
264 Tehnične opombe
❚❚ Podprti standardi
• DCF, različica 2.0: Pravila načrtovanja za datotečne sisteme fotoaparatov (DCF – standard
oblikovanja datotečnega sistema fotoaparata) je standard, ki se pogosto uporablja v
industriji digitalnih fotoaparatov, zagotavlja pa združljivost različnih znamk fotoaparatov.
• DPOF: Zapis Digital Print Order Format (DPOF) je panožni standard, ki omogoča tiskanje slik
iz naročil, shranjenih na pomnilniški kartici.
• Exif, različica 2.3: D5300 podpira Exif (Izmenljiv zapis slikovnih datotek za digitalne fotoaparate
– datotečni format izmenljivih slik za digitalne fotoaparate), različico 2.3, standard, ki
omogoča, da se podatki, shranjeni v fotografijah, uporabijo za optimalno reprodukcijo barv,
ko so fotografije poslane tiskalniku, združljivemu z Exif.
• PictBridge: Standard, ki je nastal v sodelovanju industrije digitalnih fotoaparatov in industrije
tiskalnikov, omogoča pa neposreden prenos fotografij v tiskalnik, ne da bi jih bilo treba prej
prenesti v računalnik.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (HDMI – multimedijski vmesnik z visoko
ločljivostjo) je standard za multimedijske vmesnike, ki se uporabljajo v zabavni elektroniki in
avdiovizualnih napravah, ki so zmožne oddajati avdiovizualne podatke in nadzorne signale
napravam, združljivim s HDMI, prek povezave z enim kablom.
A
Informacije o blagovnih znamkah
IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc. v Združenih
državah in/ali drugih državah in se uporablja z licenco. OS Mac in OS X sta registrirani blagovni znamki
družbe Apple Inc. v Združenih državah in/ali v drugih državah. Microsoft, Windows in Windows Vista so
registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah
in/ali v drugih državah. Logotip PictBridge je blagovna znamka. Logotipi SD, SDHC in SDXC so
blagovne znamke družbe SD-3C, LLC. HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance. Vsa
ostala trgovska imena, omenjena v tem priročniku ali v drugi dokumentaciji, ki je priložena vašemu
izdelku Nikon, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih posameznih lastnikov.
A
Označevanje ustreznosti
Standarde, katerim ustreza fotoaparat, si lahko ogledate z možnostjo Conformity marking
(Označevanje ustreznosti) v nastavitvenem meniju (0 204).
A
Licenca FreeType (FreeType2)
Deli te programske opreme so zaščiteni z avtorskimi pravicami © 2013 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Vse pravice pridržane.
A
Licenca MIT (HarfBuzz)
Deli te programske opreme so zaščiteni z avtorskimi pravicami © 2013 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Vse pravice pridržane.
Tehnične opombe 265
Kompleti z objektivom
Fotoaparat lahko kupite v kompletu s spodaj navedenimi objektivi.
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR in AF-P DX
NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G
Ti zložljivi objektivi so namenjeni izključni uporabi z digitalnimi fotoaparati SLR formata DX
Nikon: filmski digitalni fotoaparati SLR in serije D4, D3, D2, D1 in D800, D700, D610, D600, serija
D300, D200, D100, D90, D80, serija D70, D60, D50, serija D40, D7000, D5100, D5000, D3100,
D3200 in digitalni fotoaparati SLR D3000 niso podprti. Deli objektiva so navedeni spodaj.
Oznaka lestvice goriščne razdalje
Lestvica goriščne razdalje
Oznaka za namestitev objektiva (0 13)
Kontakti CPE (0 227)
Zadnji pokrovček objektiva
Pokrovček objektiva
Gumb ohišja zložljivega objektiva (0 14)
Obroč za ostrenje (0 57, 125)
Obroč za zoom (0 20)
266 Tehnične opombe
❚❚ Izostritev
Način ostrenja lahko izberete s krmilnimi elementi fotoaparata (0 51).
Samodejno ostrenje
Izostritev se prilagodi samodejno, ko je fotoaparat v načinu delovanja s samodejnim ostrenjem
(0 51). Obroč za ostrenje lahko prav tako uporabite za izostritev fotoaparata, ko je sprožilec
pritisnjen do polovice (ali ko je pritisnjen gumb AF-ON); ta postopek je poznan kot »samodejno
ostrenje z ročnimi popravki« (M/A). Samodejno ostrenje se nadaljuje, ko pritisnete sprožilec do
polovice (ali ko pritisnete gumb AF-ON) še drugič. Upoštevajte, da z dotikom obroča za
ostrenje med uporabo samodejnega ostrenja spremenite položaj izostritve.
Ročno ostrenje
Ko je fotoaparat v načinu delovanja z ročnim ostrenjem, lahko izostritev nastavite z vrtenjem
obroča za ostrenje na objektivu (0 57). Ko je fotoaparat izključen ali je potekel časovnik stanja
pripravljenosti, obroča za ostrenje ne morete uporabiti za izostritev in bo vrtenje obroča za
zoom spremenilo položaj izostritve; pred izostritvijo vklopite fotoaparat ali pritisnite sprožilec,
da ponovno aktivirate časovnik stanja pripravljenosti.
Uporabniki fotoaparatov serije D810, Df, D750, D7200, D7100, in D5200 naj upoštevajo, da če
pustijo, da časovnik stanja pripravljenosti poteče, se bo položaj izostritve spremenil ob
ponovnem zagonu časovnika. Pred fotografiranjem ponovno izostrite. Daljše čase stanja
pripravljenosti priporočamo za ročno ostrenje in v drugih okoliščinah, v katerih ni mogoče
takoj sprožiti zaklopa po izostritvi.
❚❚ Uporaba vgrajene bliskavice
Ko uporabljate vgrajeno bliskavico, pazite, da bo motiv na razdalji vsaj 0,6 m, in odstranite
sončne zaslonke, da preprečite vinjetiranje (sence, ki bi nastale, ker rob objektiva zakriva
vgrajeno bliskavico).
Senca
Vinjetiranje
Fotoaparat
Položaj zooma
18 mm
D5500/D5300/D5200/D3300
24 mm, 35 mm, 45 mm in
55 mm
Najmanjša oddaljenost brez
vinjetiranja
1,0 m
Brez vinjetiranja
Tehnične opombe 267
❚❚ Zmanjšanje tresljajev (samo VR, AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR)
Ko je nameščen AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR na fotoaparat, lahko zmanjšanje
tresljajev omogočite ali onemogočite z možnostjo Optical VR (Optično VR) v meniju za
fotografiranje (0 181). Če izberete On (Vklop), se bo zmanjšanje tresljajev vključilo, kadar koli
sprožilec pritisnete do polovice. Zmanjšanje tresljajev zmanjša zameglitev, ki jo povzroča
tresenje fotoaparata, kar omogoča uporabo časov zaklopa do 4,0 korake daljših od običajnih
primerov, kar poveča razpon razpoložljivih časov zaklopa. Učinki zmanjšanja tresljajev VR na
čas zaklopa so merjeni skladno s standardi Združenja CIPA (Camera and Imaging Products
Association): objektivi formata FX so merjeni z digitalnimi fotoaparati formata FX, objektivi
formata DX pa z digitalnimi fotoaparati formata DX. Zoom objektivi so merjeni pri največjem
zoomu.
D
Zmanjšanje tresljajev
• Ko uporabljate zmanjšanje tresljajev, pritisnite sprožilec do polovice in počakajte, da se slika v iskalu
stabilizira, preden pritisnete sprožilec do konca.
• Ko je zmanjšanje tresljajev aktivno, bo po proženju zaklopa slika v iskalu morda zanihala. To ni okvara.
• Ko fotoaparat premikate vodoravno, se zmanjšanje tresljajev nanaša samo na gibanje, ki ni del tega
premika (če fotoaparat premikate vodoravno, bo na primer zmanjšanje tresljajev uporabljeno samo
za navpično tresenje). Tako je veliko lažje fotoaparat vodoravno premikati v širokem loku.
• Če ima fotoaparat vgrajeno bliskavico, bo zmanjšanje tresljajev onemogočeno, medtem ko se
bliskavica polni.
• Zmanjšanje tresljajev običajno priporočamo, kadar je fotoaparat nameščen na stativ, čeprav ga boste
morda raje izklopili glede na pogoje fotografiranja in vrsto stativa.
268 Tehnične opombe
❚❚ Priložena dodatna oprema
• 55-milimetrski poklopni sprednji pokrovček objektiva LC-55A
• Zadnji pokrovček objektiva
❚❚ Združljiva dodatna oprema
•
•
•
•
55-milimetrski navojni filtri
Zadnji pokrovček objektiva LF-4
Torbica za objektiv CL-0815
Bajonetna sončna zaslonka HB-N106
Poravnajte oznako za pritrditev sončne zaslonke (●) z oznako za poravnavo sončne
zaslonke ( ), kot je prikazano na sliki q, nato vrtite zaslonko (w), dokler oznaka ● ni
poravnana z oznako za zaklepanje sončne zaslonke (—{).
Ko nameščate ali odstranjujete zaslonko, jo držite blizu oznake na robu in je ne prijemajte
premočno. Če zaslonka ni pravilno nameščena, se lahko pojavi vinjetiranje. Zaslonko lahko
obrnete in namestite na objektiv, ko je ne uporabljate.
Tehnične opombe 269
❚❚ Tehnični podatki
Vrsta
Goriščna razdalja
Najbolj odprta zaslonka
Sestava objektiva
Kot zajema
Lestvica goriščne razdalje
Informacije o razdalji
Povečava
Izostritev
Zmanjšanje tresljajev (samo AF-P DX
NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR)
Najmanjša razdalja ostrenja
Sloji membrane
Membrana
Razpon zaslonke
Merjenje
Velikost navoja za filter
Mere
Teža
270 Tehnične opombe
Objektiv AF-P DX tipa G z vgrajeno CPE in bajonetom F
18–55 mm
f/3,5–5,6
12 elementov v 9 skupinah (2 elementa asferične leče)
76° – 28° 50´
Stopenjsko v milimetrih (18, 24, 35, 45, 55)
Izhod v fotoaparat
Ročna povečava z neodvisnim obročem za zoom
Samodejno ostrenje nadzira koračni motor, ročno ostrenje pa ločen
obroč za ostrenje
Premikanje objektiva z motorčki VCM (voice coil motors)
0,25 m od goriščne ravnine (0 58) pri vseh položajih zooma
7 (zaobljena odprtina zaslonke)
Povsem samodejna
• Goriščna razdalja 18 mm: f/3,5–22
• Goriščna razdalja 55 mm: f/5,6–38
Prikazana najbolj zaprta zaslonka je odvisna od velikosti korakov
osvetlitve, izbranih s fotoaparatom.
Polna zaslonka
55 mm (P = 0,75 mm)
Pribl. 64,5 mm največjega premera × 62,5 mm (razdalja od prirobnice
za namestitev objektiva fotoaparata, ko je objektiv zložen)
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR: pribl. 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G: pribl. 195 g
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II je zložljiv objektiv, namenjen izključni uporabi z
digitalnimi fotoaparati SLR formata DX Nikon. Deli fotoaparata so navedeni spodaj.
Oznaka lestvice goriščne razdalje
Oznaka za namestitev objektiva (0 13)
Lestvica goriščne razdalje
Gumb ohišja zložljivega objektiva (0 14)
Kontakti CPE (0 227)
Zadnji pokrovček objektiva
Stikalo za preklop načina A-M (0 18, 57)
Pokrovček objektiva
Obroč za ostrenje (0 57, 125)
Stikalo za vklop/izklop zmanjšanja tresljajev (0 272)
Obroč za zoom (0 20)
❚❚ Izostritev
Način ostrenja določata način ostrenja fotoaparata in položaj stikala za preklop načina A-M
objektiva (0 51, 57).
❚❚ Uporaba vgrajene bliskavice
Ko uporabljate vgrajeno bliskavico, pazite, da bo motiv na razdalji vsaj 0,6 m, in odstranite
sončne zaslonke, da preprečite vinjetiranje (sence, ki bi nastale, ker rob objektiva zakriva
vgrajeno bliskavico).
Senca
Vinjetiranje
Tehnične opombe 271
❚❚ Zmanjšanje tresljajev (VR)
\
Zmanjšanje tresljajev lahko omogočite, tako da pomaknite stikalo za zmanjšanje
tresljajev na ON, in učinkuje, kadar koli sprožilec pritisnete do polovice.
Zmanjšanje tresljajev zmanjša zameglitev, ki jo povzroča tresenje fotoaparata, kar
omogoča uporabo časov zaklopa do 4,0 korake daljših od običajnih primerov
(merjeno pri 55 mm s fotoaparatom formata DX skladno s standardi Združenja
CIPA [Camera and Imaging Products Association]; učinki se razlikujejo glede na fotografa in
pogoje fotografiranja). To poveča nabor razpoložljivih časov zaklopa.
D
Zmanjšanje tresljajev
• Ko uporabljate zmanjšanje tresljajev, pritisnite sprožilec do polovice in počakajte, da se slika v iskalu
stabilizira, preden pritisnete sprožilec do konca.
• Ko je zmanjšanje tresljajev aktivno, bo po proženju zaklopa slika v iskalu morda zanihala. To ni okvara.
• Ko fotoaparat premikate vodoravno, se zmanjšanje tresljajev nanaša samo na gibanje, ki ni del tega
premika (če fotoaparat premikate vodoravno, bo na primer zmanjšanje tresljajev uporabljeno samo
za navpično tresenje). Tako je veliko lažje fotoaparat vodoravno premikati v širokem loku.
• Med zmanjšanjem tresljajev ne smete izklopiti fotoaparata ali odstraniti objektiva.
• Če ima fotoaparat vgrajeno bliskavico, bo zmanjšanje tresljajev onemogočeno, medtem ko se
bliskavica polni.
• Izberite OFF, kadar je fotoaparat nameščen na stativ. Če glava stativa ni varna ali pa je fotoaparat
nameščen na monopod, priporočamo izbiro možnosti ON.
272 Tehnične opombe
❚❚ Priložena dodatna oprema
• 52-milimetrski poklopni sprednji pokrovček objektiva LC-52
• Zadnji pokrovček objektiva
❚❚ Združljiva dodatna oprema
•
•
•
•
52-milimetrski navojni filtri
Zadnji pokrovček objektiva LF-4
Mehka torbica za objektiv CL-0815
Sončna zaslonka za bajonet HB-69
Poravnajte oznako za pritrditev sončne zaslonke (●) z oznako za poravnavo sončne
zaslonke ( ), kot je prikazano na sliki q, nato vrtite zaslonko (w), dokler oznaka ● ni
poravnana z oznako za zaklepanje sončne zaslonke (—{).
Ko nameščate ali odstranjujete zaslonko, jo držite blizu oznake na robu in je ne prijemajte
premočno. Če zaslonka ni pravilno nameščena, se lahko pojavi vinjetiranje.
Zaslonko lahko obrnete in namestite na objektiv, ko je ne uporabljate.
Tehnične opombe 273
❚❚ Tehnični podatki
Vrsta
Goriščna razdalja
Najbolj odprta zaslonka
Sestava objektiva
Kot zajema
Lestvica goriščne razdalje
Informacije o razdalji
Povečava
Izostritev
Zmanjšanje tresljajev
Najmanjša razdalja ostrenja
Sloji membrane
Membrana
Razpon zaslonke
Merjenje
Velikost navoja za filter
Mere
Teža
274 Tehnične opombe
Objektiv AF-S DX tipa G z vgrajeno CPE in bajonetom F
18–55 mm
f/3,5–5,6
11 elementov v 8 skupinah (vključno z 1 elementom asferične leče)
76°–28° 50´
Stopenjsko v milimetrih (18, 24, 35, 45, 55)
Izhod v fotoaparat
Ročna povečava z neodvisnim obročem za zoom
Samodejno ostrenje nadzira tihi pogon Silent Wave Motor, ročno
ostrenje pa ločen obroč za ostrenje
Premikanje objektiva z motorčki VCM (voice coil motors)
• AF: 0,28 m od goriščne ravnine (0 58) pri vseh položajih zooma
• MF: 0,25 m od goriščne ravnine pri vseh položajih zooma
7 (zaobljena odprtina zaslonke)
Povsem samodejna
• Goriščna razdalja 18 mm: f/3,5–22
• Goriščna razdalja 55 mm: f/5,6–38
Prikazana najbolj zaprta zaslonka je odvisna od velikosti korakov
osvetlitve, izbranih s fotoaparatom.
Polna zaslonka
52 mm (P = 0,75 mm)
Pribl. 66 mm premera × 59,5 mm (razdalja od prirobnice za namestitev
objektiva fotoaparata, ko je objektiv zložen)
Pribl. 195 g
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR, namenjen izključni uporabi z digitalnimi
fotoaparati SLR formata DX Nikon, je objektiv, ki je običajno uporabljen v tem priročniku za
ilustracijo. Deli objektiva so navedeni spodaj.
Oznaka lestvice goriščne razdalje
Lestvica goriščne razdalje
Pokrovček objektiva
Oznaka za namestitev objektiva (0 13)
Kontakti CPE (0 227)
Zadnji pokrovček objektiva
Obroč za zoom (0 20)
Stikalo za preklop načina A-M (0 18, 57)
Stikalo za vklop/izklop zmanjšanja tresljajev (0 276)
Obroč za ostrenje (0 57, 125)
❚❚ Izostritev
Način ostrenja določata način ostrenja fotoaparata in položaj stikala za preklop načina A-M
objektiva (0 51, 57).
A
Ostrenje z objektivi AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR
Ko za način delovanja z izostritvijo fotoaparata izberete enkratni servo AF (AF-S) in je stikalo objektiva
A-M nastavljeno na A, lahko izostritev prilagodite, tako da po zaključenem samodejnem ostrenju
pridržite sprožilec, pritisnjen do polovice, in nato ročno vrtite obroč za ostrenje. Če želite ponovno
ostriti s samodejnim ostrenjem, znova pritisnite sprožilec do polovice.
Tehnične opombe 275
❚❚ Uporaba vgrajene bliskavice
Ko uporabljate vgrajeno bliskavico, pazite, da bo motiv na razdalji vsaj 0,6 m, in odstranite
sončne zaslonke, da preprečite vinjetiranje (sence, ki bi nastale, ker rob objektiva zakriva
vgrajeno bliskavico).
Senca
Fotoaparat
D7100/D7000/serija D300/D200/D100
D90/D80/D50
D5500/D5300/D5200/D5100/D5000/
D3300/D3200/D3100/D3000/
serija D70/D60/serija D40
Vinjetiranje
Položaj zooma
18 mm
24–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
Najmanjša oddaljenost brez
vinjetiranja
1,0 m
Brez vinjetiranja
2,5 m
1,0 m
Brez vinjetiranja
1,0 m
Brez vinjetiranja
❚❚ Zmanjšanje tresljajev (VR)
Zmanjšanje tresljajev lahko omogočite, tako da pomaknete stikalo za zmanjšanje
tresljajev na ON, in učinkuje, kadar koli sprožilec pritisnete do polovice.
Zmanjšanje tresljajev zmanjša zameglitev, ki jo povzroča tresenje fotoaparata, kar
omogoča uporabo časov zaklopa do 4,0 korake daljših od običajnih primerov
(merjeno pri 140 mm s fotoaparatom D300s skladno s standardi Združenja CIPA
[Camera and Imaging Products Association]; učinki se razlikujejo glede na fotografa in pogoje
fotografiranja). To poveča nabor razpoložljivih časov zaklopa.
276 Tehnične opombe
D
Zmanjšanje tresljajev
• Ko uporabljate zmanjšanje tresljajev, pritisnite sprožilec do polovice in počakajte, da se slika v iskalu
stabilizira, preden pritisnete sprožilec do konca.
• Ko je zmanjšanje tresljajev aktivno, bo po proženju zaklopa slika v iskalu morda zanihala. To ni okvara.
• Ko fotoaparat premikate vodoravno, se zmanjšanje tresljajev nanaša samo na gibanje, ki ni del tega
premika (če fotoaparat premikate vodoravno, bo na primer zmanjšanje tresljajev uporabljeno samo
za navpično tresenje). Tako je veliko lažje fotoaparat vodoravno premikati v širokem loku.
• Med zmanjšanjem tresljajev ne smete izklopiti fotoaparata ali odstraniti objektiva. Če prekinete
napajanje objektiva, medtem ko je vklopljeno zmanjšanje tresljajev, lahko objektiv v primeru tresenja
zaropota. To ni okvara in težavo lahko odpravite, tako da ponovno namestite objektiv in vklopite
fotoaparat.
• Če ima fotoaparat vgrajeno bliskavico, bo zmanjšanje tresljajev onemogočeno, medtem ko se
bliskavica polni.
• Izberite OFF, kadar je fotoaparat nameščen na stativ. Če glava stativa ni varna ali pa je fotoaparat
nameščen na monopod, priporočamo izbiro možnosti ON.
Tehnične opombe 277
❚❚ Priložena dodatna oprema
• 67-milimetrski poklopni sprednji pokrovček objektiva LC-67
• Zadnji pokrovček objektiva
❚❚ Združljiva dodatna oprema
•
•
•
•
67-milimetrski navojni filtri
Zadnji pokrovček objektiva LF-4
Mehka torbica za objektiv CL-1018
Sončna zaslonka za bajonet HB-32
Poravnajte oznako za pritrditev sončne zaslonke (●) z oznako za poravnavo sončne
zaslonke ( ), kot je prikazano na sliki q, nato vrtite zaslonko (w), dokler oznaka ● ni
poravnana z oznako za zaklepanje sončne zaslonke (—{).
Ko nameščate ali odstranjujete zaslonko, jo držite blizu oznake na robu in je ne prijemajte
preveč močno. Če zaslonka ni pravilno nameščena, se lahko pojavi vinjetiranje.
Zaslonko lahko obrnete in namestite na objektiv, ko je ne uporabljate.
278 Tehnične opombe
❚❚ Tehnični podatki
Vrsta
Goriščna razdalja
Najbolj odprta zaslonka
Sestava objektiva
Kot zajema
Lestvica goriščne razdalje
Informacije o razdalji
Povečava
Izostritev
Zmanjšanje tresljajev
Najmanjša razdalja ostrenja
Sloji membrane
Membrana
Razpon zaslonke
Merjenje
Velikost navoja za filter
Mere
Teža
Objektiv AF-S DX tipa G z vgrajeno CPE in bajonetom F
18–140 mm
f/3,5–5,6
17 elementov v 12 skupinah (vključno z 1 elementom objektiva ED in
1 elementom asferične leče)
76°–11° 30´
Stopenjsko v milimetrih (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Izhod v fotoaparat
Ročna povečava z neodvisnim obročem za zoom
Nikonov sistem Internal Focusing (IF) s samodejnim ostrenjem, ki ga
upravljata tihi pogon Silent Wave Motor in ločen obroč za ostrenje za
ročno ostrenje
Premikanje objektiva z motorčki VCM (voice coil motors)
0,45 m od goriščne ravnine (0 58) pri vseh položajih zooma
7 (zaobljena odprtina zaslonke)
Povsem samodejna
• Goriščna razdalja 18 mm: f/3,5–22
• Goriščna razdalja 140 mm: f/5,6–38
Prikazana najbolj zaprta zaslonka je odvisna od velikosti korakov
osvetlitve, izbranih s fotoaparatom.
Polna zaslonka
67 mm (P = 0,75 mm)
Pribl. 78 mm največjega premera × 97 mm (razdalja od prirobnice
fotoaparata za namestitev objektiva)
Pribl. 490 g
Tehnične opombe 279
D
Nega objektiva
• Kontakti CPE naj bodo čisti.
• S puhalnikom odstranite prah in vlakna s površin objektiva. Prstne odtise in druge madeže odstranite
tako, da na mehko in čisto bombažno krpo ali robček za čiščenje objektiva nanesete majhno količino
etanola ali čistila za objektiv, nato pa objektiv s krožnimi gibi očistite od sredine navzven, pri čemer
pazite, da ne pustite sledov in da se stekla ne dotaknete s prsti.
• Za čiščenje objektiva nikoli ne uporabljajte organskih topil, kot je razredčilo za barvo ali benzen.
• Sprednji element objektiva lahko zaščitite s sončno zaslonko ali filtri NC.
• Preden objektiv spravite v mehko torbico, nanj namestite sprednji in zadnji pokrovček.
• Ko je nameščena sončna zaslonka, objektiva ali fotoaparata ne držite in ne dvigajte samo za sončno
zaslonko.
• Če objektiva dlje časa ne nameravate uporabljati, ga shranite na hladnem in suhem mestu, da
preprečite nastanek plesni in rje. Ne shranjujte ga na neposredni sončni svetlobi ali skupaj z
naftalinskimi kroglicami ali kafro.
• Objektiv hranite na suhem. Rjavenje notranjega mehanizma lahko povzroči nepopravljivo škodo.
• Če objektiv pustite na zelo vročem mestu, se lahko poškodujejo ali deformirajo deli iz ojačane
plastike.
A
Opomba o širokokotnih in superširokokotnih objektivih
Samodejno ostrenje morda ne bo dalo želenih rezultatov v okoliščinah, kot so prikazane spodaj.
1 Predmeti v ozadju zavzemajo večji del točke ostrenja kot pa glavni motiv:
Če so v točki ostrenja tako predmeti v ospredju kot ozadju, bo morda
fotoaparat ostril samo ozadje in motiv ne bo izostren.
Primer: Oddaljen portretni
motiv na določeni razdalji od
ozadja
2 Motiv vsebuje veliko natančnih podrobnosti.
Fotoaparat bo morda težko izostril motive, ki niso dovolj kontrastni
ali ki se zdijo manjši kot predmeti v ozadju.
Primer: Polje z rožami
V takšnih primerih uporabite ročno ostrenje ali funkcijo zaklepanja izostritve in izostrite drug
motiv na isti razdalji, nato pa ponovno kadrirajte fotografijo. Za več informacij glejte
razdelek »Dobri rezultati s samodejnim ostrenjem« (0 52).
280 Tehnične opombe
Kapaciteta pomnilniške kartice
V naslednji tabeli je prikazano približno število slik, ki jih je mogoče shraniti na kartici 16 GB
SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I pri različnih nastavitvah kakovosti in velikosti slike.
Kakovost slike
NEF (RAW), stisnjeno,
14-bitno
NEF (RAW), stisnjeno,
12-bitno
Velikost slike
Velikost datoteke 1
Št. slik 1
Kapaciteta
predpomnilnika 2
—
23,8 MB
437
6
—
19,0 MB
524
13
Velika
12,0 MB
1000
100
Natančni JPEG
Srednja
7,4 MB
1700
100
Majhna
3,8 MB
3300
100
Velika
6,3 MB
2000
100
Običajni JPEG
Srednja
3,8 MB
3300
100
Majhna
2,0 MB
6300
100
Velika
2,7 MB
3900
100
Osnovni JPEG
Srednja
1,9 MB
6500
100
Majhna
1,0 MB
12.100
100
1 Vse številke so približne. Rezultati so različni glede na vrsto kartice, nastavitve fotoaparata in posneto sceno.
2 Največje število posnetkov, ki jih je mogoče shraniti v predpomnilniku pri ISO 100. Se zmanjša, ko vklopite zmanjšanje
šuma pri dolgi osvetlitvi (0 179), samodejno upravljanje popačenja (0 179) ali kadar je vključena možnost Print date
(Natis datuma) (0 190).
Tehnične opombe 281
Trajanje baterije
Število videoposnetkov ali fotografij, ki jih lahko posnamete s popolnoma napolnjeno baterijo,
se razlikuje glede na stanje baterije, temperaturo, interval med posnetki in dolžino trajanja
prikaza menijev. Približne vrednosti za baterije EN-EL14a (1230 mAh) so navedene spodaj.
• Fotografije, način proženja ene slike (standard CIPA 1): približno 600 posnetkov
• Fotografije, način zaporednega fotografiranja (Nikonov standard 2): približno 2000 posnetkov
• Videoposnetki: približno 50 minut pri 1080/60p in 1080/50p 3
1 Merjeno pri 23 °C (±2 °C) z objektivom AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II pod
naslednjimi preskusnimi pogoji: pomikanje objektiva od neskončnega do najmanjšega
dosega, vsakih 30 s posneta ena fotografija pri privzetih nastavitvah; po snemanju
fotografije se zaslon vklopi za štiri sekunde; preizkuševalec počaka, da časovnik stanja
pripravljenosti poteče, potem ko se zaslon izklopi; bliskavica se sproži s polno močjo
enkrat na vsaka dva posnetka. Pogled v živo ni bil uporabljen.
2 Merjeno pri 20 °C z objektivom AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II pod
naslednjimi preskusnimi pogoji: izklopljeno zmanjšanje tresljajev, način zaporednega
fotografiranja z veliko hitrostjo, način delovanja z izostritvijo, nastavljen na AF-C, kakovost
slike, nastavljena na osnovni JPEG, velikost slike, nastavljena na M (srednja), nastavitev
beline, nastavljena na v, občutljivost ISO, nastavljena na ISO 100, čas zaklopa 1/250 s,
izostritev, trikrat pomaknjena od neskončnosti do najmanjšega dosega, potem ko je bil
sprožilec za tri sekunde pritisnjen do polovice; nato je bilo posnetih šest fotografij
zaporedoma in zaslon vključen za štiri sekunde ter nato izključen; ponovitev celotnega
cikla, ko je časovnik stanja pripravljenosti potekel.
3 Merjeno pri 23 °C (±2 °C) s fotoaparatom pri privzetih nastavitvah in z objektivom AF-S
DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR II in pod pogoji, ki jih je določilo združenje CIPA
(Camera and Imaging Products Association). Posamezni videoposnetki so lahko dolgi
največ 20 minut ali veliki do 4 GB. Snemanje se lahko konča še pred iztekom teh
omejitev, če se temperatura fotoaparata poviša.
Trajanje baterije lahko skrajšajo:
• uporaba prikazovalnika,
• držanje sprožilca, pritisnjenega do polovice,
• ponavljajoče samodejno ostrenje,
• snemanje fotografij NEF (RAW),
• dolgi časi zaklopa,
• uporaba vgrajene brezžične povezave in funkcij lokacijskih podatkov ali uporaba dodatne
enote za lokacijske podatke,
• uporaba kartice Eye-Fi,
• uporaba načina VR (zmanjšanje tresljajev) z objektivi VR.
• Ponavljajoče povečevanje ali pomanjševanje z objektivom AF-P.
Baterije za polnjenje EN-EL14a Nikon vam bodo najbolje služile, če boste upoštevali naslednje
nasvete:
• Priključki baterije naj bodo čisti. Umazani priključki lahko zmanjšajo učinkovitost baterije.
• Baterije uporabite takoj po polnjenju. Baterije se sčasoma izpraznijo, če jih ne uporabite.
282 Tehnične opombe
Indeks
Simboli
i (Samodejni način) ...........................3, 19
j (Samodejni način delovanja (brez
bliskavice)) ............................................3, 19
k (Portret) ...............................................3, 31
l (Pokrajina) ..........................................3, 31
p (Otrok) .................................................3, 31
m (Šport) ..................................................3, 32
n (Bližnji posnetek) .............................3, 32
h (Scena)..........................................3, 33
o (Nočni portret) ...................................... 33
r (Nočna pokrajina) ................................ 33
s (Zabava/V hiši) ...................................... 34
t (Plaža/Sneg)........................................... 34
u (Sončni zahod)...................................... 34
v (Mrak/Zora) ............................................ 35
w (Portret živali)........................................ 35
x (Svetloba sveč) ....................................... 35
y (Cvetje)..................................................... 36
z (Jesenske barve) ................................... 36
0 (Hrana) ...................................................... 36
q (Posebni učinki) ........................3, 37
% (Nočni vid) ..........................................3, 37
g (Barvna skica).............................3, 38, 41
' (Učinek fotoaparata igrače)...3, 38, 42
( (Učinek pomanjšanja).............3, 38, 42
3 (Izbirna barva)............................3, 39, 43
1 (Silhueta).............................................3, 39
2 (Visoka osvetljenost).......................3, 39
3 (Nizka osvetljenost).........................3, 40
) (HDR-slika) ..........................................3, 40
P (Programski samodejni način)3, 82, 84
S (Samodejni program s prednostjo
zaklopa)...........................................3, 82, 85
A (Prioriteta zaslonke)...................3, 82, 86
M (Ročni način)................................3, 82, 87
U (prilagodljiv program)......................... 84
8 (Ena slika)............................................... 45
! (Zaporedno fotografiranje z
majhno hitrostjo)............................. 45, 46
9 (Zaporedno fotografiranje z veliko
hitrostjo) ............................................. 45, 46
E (Samosprožilec)............................. 45, 49
" (Zakasnjeni odziv na daljinski
upravljalnik (ML-L3))....................... 45, 70
# (Hitri odziv na daljinski upravljalnik
(ML-L3)) ............................................... 45, 70
J (Tiho proženje zaklopa)............. 45, 48
c (AF z eno točko).................................. 53
d (AF z dinamičnim območjem)....... 53
e (AF s samodejno izbiro območja) 53
f (3D-sledenje)................................ 53, 54
6 (AF s prioriteto obrazov) ....... 120, 121
7 (AF s širokim območjem) ...... 120, 121
8 (AF z običajnim območjem). 120, 121
9 (AF s sledenjem motivu)..... 120, 121
L (Matrično merjenje)............................ 90
M (Sredinsko uteženo merjenje)......... 90
N (Točkovno merjenje) .......................... 90
o (samodejno delovanje bliskavice)
63
j (zmanjšanje učinka rdečih oči).....63,
65
p (počasna sinhronizacija) .....63, 65
q (sinhronizacija na zadnjo zaveso)
65
Y (Kompenzacija bliskavice) ...............93
E (Kompenzacija osvetlitve) .................92
e (Več zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami za samodejno
osvetlitev)................................................ 108
f (Več zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami za belino).. 108
g (Več zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami za ADL) ...... 108
d (Pomoč)...................................................... 8
m (Nastavitev beline) ........................... 101
L (Ročna prednastavitev)................. 104
3 (Kazalnik »pisk«) .................................. 187
I (kazalnik izostritve) .........21, 55, 57, 91
N (kazalnik pripravljenosti bliskavice).4,
23, 235
a (pogled v živo) ............24, 27, 118, 126
Gumb P ..................................................7, 135
t (Predpomnilnik)........................... 47, 281
Številke
3D-sledenje (Način delovanja z
območjem AF) ...................................53, 54
A
Adobe RGB................................................ 179
AE-L.................................................................91
AF .........................................51–56, 119–121
AF s prioriteto obrazov ......................... 120
AF s samodejno izbiro območja (Način
delovanja z območjem AF) ..................53
AF s sledenjem motivu ......................... 120
AF s širokim območjem........................ 120
AF z dinamičnim območjem .................53
AF z eno točko(Način delovanja z
območjem AF) ..........................................53
AF z običajnim območjem .................. 120
AF-A ................................................................51
AF-C ...................................................... 51, 184
AF-F.............................................................. 119
AF-pomoč.................................................. 185
AF-S....................................................... 51, 119
Aktivna osvetlitev D-Lighting ...............94
Aplikacija Wireless Mobile Utility..... 167,
168
Avtoportret .................................................... 5
B
Bajonetni nastavek za objektiv........1, 58
Barvna skica ....................................... 41, 216
Barvna temperatura............................... 102
Barvni obris ............................................... 216
Baterija .......................................11, 236, 264
Baterija za uro .............................................18
Beleženje lokacijskih podatkov ............74
Bliskavica ..................................... 23, 62, 232
Bliskavica (Nastavitev beline)............. 101
Bliskavica Speedlight ............................ 232
Brezžične naprave .......................... xvi, 167
Brezžični daljinski upravljalnik... 71, 203,
237
Brisanje....................................................... 146
Brisanje dnevnika ......................................78
Brisanje izbranih slik.............................. 147
Brisanje trenutne slike .......................... 146
Brisanje vseh slik..................................... 147
C
CEC............................................................... 166
Celozaslonsko predvajanje ................. 135
Cianotipija................................................. 208
CLS ............................................................... 232
Color space (Barvni prostor) ............... 179
Č
Čas...................................................................88
Časovni pas........................................ 15, 201
Časovni pas in datum............................ 201
Časovni žig (PictBridge) ....................... 157
Časovnik.................................................49, 68
Časovnik stanja pripravljenosti .. 23, 186
Časovniki za samodejni izklop........... 186
Čiščenje slikovnega senzorja.............. 241
Črno-belo .................................................. 208
D
Daljinomer ................................................ 185
Daljinski upravljalnik ...................... 70, 237
DCF, različica 2.0 ..................................... 265
Diaprojekcija ............................................ 149
D-Lighting ................................................. 207
Dodajanje elementov (Moj meni) .... 223
Dodatna bliskavica........................192, 232
Dodatna oprema .................................... 236
Dodatna oprema priključka za dodatno
opremo .................................................... 237
Doseg bliskavice ........................................66
DPOF ........................................ 159, 162, 265
E
Električni priključek.......................236, 239
Elektronski daljinomer................... 57, 185
Ena slika (Način proženja).......................45
Enkratni servo AF............................. 51, 119
Enota za lokacijske podatke ........ 81, 237
Exif, različica 2.3 ...................................... 265
F
Filtri.............................................................. 236
Fluorescenčna (Nastavitev beline) .. 101,
102
Tehnične opombe 283
Formatiranje............................................. 196
Formatiranje pomnilniške kartice ......17,
196
Funkcija gumba AE-L/AF-L ................. 194
Funkcija gumba Fn ................................ 193
Funkcije Picture Control .............111, 112
G
Glasnost ............................................130, 149
Goriščna razdalja .................................... 231
Gumb AE-L/AF-L ........................... 56, 91, 194
Gumb Fn..................................................... 193
Gumb ohišja zložljivega objektiva14, 18
Gumb za nastavljanje dioptrije .. 16, 236
Gumb za snemanje videoposnetka...28,
126
H
H.264........................................................... 262
HDMI..................................................165, 265
HDMI-CEC.................................................. 166
HDR (high dynamic range) (HDR (visok
dinamični razpon)) .................................96
HDR (visok dinamični razpon) ..............96
Hi (Občutljivost).........................................67
Histogram .............................. 137, 176, 210
Hitri odziv na daljinski upravljalnik (MLL3) ..........................................................45, 70
Hitro retuširanje...................................... 215
Hitrost sinhronizacije bliskavice 66, 260
I
Informacije o fotografiji ..............136, 176
Infrardeči sprejemnik...............................70
Interval slike (diaprojekcija)................ 150
Intervalno fotografiranje ........................68
Iskalo................................................4, 16, 259
i-TTL............................................................. 192
Izbira za prenos v pametno napravo173
Izbira za tiskanje ..................................... 159
Izbira začetne/končne točke .............. 131
Izbirna barva ..................................... 43, 219
Izhodna ločljivost (HDMI) .................... 166
Izostritev...................51–58, 119–121, 125
J
Jezik................................................................15
JPEG................................................................59
K
Kabel A/V................................................... 164
Kabel USB .........................................153, 156
Kabelski sprožilec...................88, 203, 237
Kakovost slike .............................................59
Kakovost videoposnetka ..................... 128
Kapaciteta pomnilniške kartice......... 281
Kazalnik izostritve ................21, 55, 57, 91
Kazalnik osvetljenosti .................... 87, 122
Kazalnik pripravljenosti bliskavice 4, 23,
235
Kompenzacija bliskavice ........................93
284 Tehnične opombe
Kompenzacija osvetlitve ........................92
Kontakti CPE............................................. 227
Koraki EV za upravljanje osvetlitve .. 186
Kot zajema ................................................ 231
L
Language (Jezik)..................................... 201
Lestvica goriščne razdalje .266, 271, 275
Lokacijski podatki............ xv, 74, 139, 237
Lučka za dostop.........................................21
M
Majhna (Velikost slike).............................61
Mapa za predvajanje............................. 175
Matrično merjenje ....................................90
Medlica ...................................................... 259
Mehko (Učinki filtra).............................. 209
Meni za fotografiranje .......................... 177
Meni za predvajanje.............................. 175
Meni za retuširanje ................................ 205
Merilniki osvetlitve ...................................23
Merjenje........................................................90
Merjenje svetlobe s 3D-barvno matriko.
227
Mikrofon .................................................... 128
Moj meni ................................................... 223
Monochrome (Monokromatsko) ...... 208
Monokromatsko (Nastavitev Picture
Control).................................................... 111
MOV ............................................................ 189
Možnosti GPS..............................................79
Možnosti prikaza predvajanja ........... 176
Mreža za kadriranje ...................... 123, 188
N
Način delovanja z bliskavico ..........63, 65
Način delovanja z izostritvijo...... 51, 119
Način delovanja z območjem AF53, 120
Način osvetlitve .........................................82
Način posebnih učinkov.........................37
Način proženja ...........................................45
Način zakasnjene osvetlitve............... 189
Nadaljevanje številčenja datotek ..... 188
Nadzor perspektive ............................... 217
Najbolj odprta zaslonka................ 57, 226
Najmanjši čas zaklopa .......................... 180
Največja občutljivost ............................ 180
Napajalnik ........................................ 236, 239
Naročilo za tiskanje DPOF ................... 162
Nastavitev beline.................................... 101
Nastavitev Picture Control.................. 112
Nastavitev ure s satelitom......................79
Nastavitve po meri................................. 182
Nastavitve videoposnetka .................. 128
Nastavitveni meni .................................. 195
Natančna nastavitev beline................ 103
Natančni JPEG ............................................59
Natis datuma ........................................... 190
Nebesna svetloba (Učinki filtra)........ 209
Nedavne nastavitve............................... 222
NEF (RAW) ................................. 59, 178, 213
Neposredna sončna svetloba
(Nastavitev beline)................................101
Neprekinjeni servo AF ....................51, 184
Nevtralno (Nastavitev Picture Control) ..
111
Nikon Transfer 2 ......................................153
O
Občutljivost........................................67, 180
Občutljivost ISO................................67, 180
Obdelava NEF (RAW)..............................213
Običajni JPEG.............................................. 59
Objektiv .................. 13, 226, 266, 271, 275
Objektiv brez CPE....................................228
Objektiv tipa D .........................................227
Objektiv tipa E..........................................227
Objektiv tipa G .........................................227
Objektivi CPE ............................................226
Oblačno (Nastavitev beline)................101
Oblika prikaza informacij .....................197
Oblika zapisa datuma .....................15, 201
Obratno vrtenje gumba........................194
Obrezovanje .............................................208
Obrezovanje videoposnetkov............131
Obrni pokonci ..........................................176
Obrnjeni kazalniki ...................................194
Obroba (PictBridge) ...............................157
Obroč za ostrenje na objektivu..57, 266,
271, 275
Ocenjevanje .................................... 144, 150
Oddaljeno proženje zaklopa...............203
Odpravljanje utripanja ................ 127, 200
Odstranjevanje elementov (Moj meni) ..
224
Ogled SSID.................................................171
Ojačevalec modre (Učinki filtra) ........209
Ojačevalec rdeče (Učinki filtra)...........209
Ojačevalec zelene (Učinki filtra).........209
Okvirji območja AF ............................ 16, 20
Omrežna povezava.................................169
Opomba k sliki .........................................202
Osnovni JPEG.............................................. 59
Ostrenje iskala............................................ 16
Osvetlitev ................................ 83, 90, 91, 92
Označevanje ustreznosti ............ 204, 265
Oznaka goriščne ravnine........................ 58
Oznaka za namestitev .13, 266, 271, 275
P
PictBridge......................................... 156, 265
Pisk ...............................................................187
Počasna sinhronizacija..................... 63, 65
Podatki A-GPS ............................................ 80
Podatki o datoteki...................................136
Podatki o fotografiranju .......................138
Podatki o predvajanju ................. 136, 176
Pogled v živo .................... 24, 27, 118, 126
Pokrajina (Nastavitev Picture Control) ...
111
Pokrovček ohišja ................................ 1, 237
Pokrovček okularja iskala ....................... 50
Poletni čas ..........................................15, 201
Polnilnik .................................... 11, 236, 264
Pomnilniška kartica...... 12, 196, 238, 281
Pomoč..............................................................8
Pomožna osvetlitev za AF.............52, 229
Ponastavitev............................ 72, 177, 183
Ponastavitev menija za fotografiranje....
177
Ponastavitev nastavitev po meri.......183
Popravek učinka rdečih oči.................207
Poravnava..................................................215
Portret (Nastavitev Picture Control).111
Posnetki pod majhnim kotom ................5
Posnetki pod visokim kotom...................5
Posodobitev podatkov A-GPS.............. 80
Pošiljanje s kartico Eye-Fi.....................204
Povečava med predvajanjem.............142
Predpomnilnik ........................................... 47
Predvajanje ...............................................135
Predvajanje po koledarju.....................141
Predvajanje sličic ....................................140
Pregled podatkov...................................139
Pregled slike .............................................176
Preko zaslona (Učinki filtra).................209
Prekrivanje slik.........................................211
Prikaz informacij................................. 6, 197
Prikaz mreže v iskalu..............................188
Prikaz vrednosti ISO...............................188
Prikazovalnik .....................5, 118, 135, 196
Prilagodljiv program................................ 84
Prioriteta zaslonke.................................... 86
Pritisnite sprožilec do konca................. 21
Pritisnite sprožilec do polovice............ 21
Program Camera Control Pro 2 .........236
Program Capture NX 2..........................236
Programski samodejni način ................ 84
R
Rafal ........................................................ 46, 99
Ravnotežje barv.......................................210
Različica strojne programske opreme ....
204
Razpoložljive nastavitve.......................248
Razvrščanje elementov (Moj meni)..225
Referenčna fotografija za
odstranjevanje prahu s slike.............199
RGB .................................................... 137, 179
RGB-histogram ........................................137
Ribje oko ....................................................216
Ročna prednastavitev (Nastavitev
beline)............................................. 101, 104
Ročne nastavitve videoposnetka......129
Ročni način........................................... 57, 87
Ročno ostrenje........................ 57, 119, 125
Ročno zapiranje zaklopa (bulb)........... 88
S
Samodejni izbirnik scene....................... 25
Samodejni prikaz informacij...............199
Samodejni program s prednostjo
zaklopa ....................................................... 85
Samodejni servo AF..................................51
Samodejni zasuk slike ........................... 202
Samodejno (Nastavitev beline) ......... 101
Samodejno delovanje bliskavice .........63
Samodejno ostrenje ......51–56, 119–121
Samodejno upravljanje občutljivosti
ISO.............................................................. 181
Samodejno upravljanje popačenja.. 179
Samodejno z več zaporednimi posnetki
z različnimi nastavitvami ..........108, 192
Samosprožilec............................ 45, 49, 187
Scenski način delovanja..........................30
Senca (Nastavitev beline) ....................101
Senzor RGB z 2016 slikovnimi točkami ..
192, 227, 260, 261
Sepija........................................................... 208
Seznam dnevnikov....................................78
Shranjevanje izbranega kadra ........... 134
Sinhronizacija na sprednjo zaveso......65
Sinhronizacija na zadnjo zaveso ..........65
Sistem osvetljevanja Creative Lighting
System ...................................................... 232
Snemanje NEF (RAW) ............................178
Sprememba velikosti ............................214
Sprožilec ............................... 21, 55, 91, 186
Sprožilec AE-L .......................................... 186
Sredinsko uteženo merjenje..................90
Srednja (Velikost slike).............................61
sRGB ............................................................ 179
SSID.............................................................. 171
Stalni servo AF ......................................... 119
Standardna doosvetlitev i-TTL za
digitalni SLR............................................192
Standardno (Nastavitev Picture
Control) ....................................................111
Stikalo načina ostrenja......................18, 57
Stikalo za preklop načina A-M....57, 271,
275
Stikalo za vklop/izklop............................... 2
Stikalo za zmanjšanje tresljajev
objektiva...............18, 271, 272, 275, 276
Storage folder (Mapa za shranjevanje) ..
178
Svetli deli (posnetka)....................136, 176
Svetlost zaslona....................................... 196
Š
Števec datumov ...................................... 190
Število f...................................................83, 86
Število posnetkov................................... 282
Število točk ostrenja .............................. 184
T
Televizor..................................................... 164
Tiho proženje zaklopa.......................45, 48
Tiskanje ...................................................... 156
Tiskanje (DPOF) ..............................159, 163
Točka ostrenja....21, 53, 55, 57, 120, 121,
184
Točkovno merjenje ...................................90
Toniranje...........................................113, 114
Topli filter (Učinki filtra)........................ 209
Trajanje daljinskega upravljanja (ML-L3)
187
U
Učinek pomanjšanja....................... 42, 218
Učinki filtra............................. 113, 114, 209
Upravljanje bliskavice ........................... 192
Upravljanje bliskavice za vgrajeno
bliskavico................................................. 192
Upravljanje naprav (HDMI) ................. 166
Upravljanje Picture Control ................ 115
Upravljanje popačenja ......................... 215
Ura......................................................... 15, 201
Ura in čas ............................................ 15, 201
Uravnotežena doosvetlitev i-TTL za
digitalni SLR............................................ 192
Urejanje videoposnetka..............131, 134
Ustvari dnevnik ..........................................76
UTC ....................................................... 74, 139
V
Več zaporednih posnetkov z različnimi
nastavitvami..................................108, 192
Več zaporednih posnetkov z različnimi
nastavitvami za ADL (samodejna
nastavitev več zaporednih posnetkov
z različnimi nastavitvami).................. 108
Več zaporednih posnetkov z različnimi
nastavitvami za belino (samodejna
nastavitev več zaporednih posnetkov
z različnimi nastavitvami).................. 108
Več zaporednih posnetkov z različnimi
nastavitvami za samodejno osvetlitev .
108
Več zaporednih posnetkov z različnimi
nastavitvami za samodejno osvetlitev
(samodejna nastavitev več zaporednih
posnetkov z različnimi nastavitvami)....
108
Večkratna osvetlitev .................................98
Velika (Velikost slike) ................................61
Velikost................................................ 61, 128
Velikost okvirja/hitrost snemanja..... 128
Velikost slike................................................61
Velikost strani (PictBridge) .................. 157
Vgrajena bliskavica ......................... 62, 230
Vgrajena pomožna osvetlitev za AF ..52,
185, 229
Videonačin .......................................164, 202
Videoposnetki................................... 27, 126
ViewNX 2 ..........................................151, 153
Visoka ločljivost..............................165, 265
Vnos kode PIN WPS................................ 170
Vrtljivi gumb za izbiro načina.................. 3
Vzporedna primerjava .......................... 221
W
WB................................................................ 101
Wi-Fi .................................................... xvi, 167
WPS na gumb .......................................... 169
Tehnične opombe 285
Z
Začetek tiskanja (PictBridge).....158, 161
Zakasnjeni odziv na daljinski
upravljalnik (ML-L3).........................45, 70
Zakleni dvig zrcala med čiščenjem.. 243
Zaklepanje AE.............................................91
Zaklepanje izostritve................................55
Zaklepanje osvetlitve...............................91
Zaklepanje proženja pri prazni reži . 194
Zaklepanje samodejne osvetlitve .......91
Zapis Digital Print Order Format...... 159,
162, 265
Zaporedno fotografiranje (način
proženja) .............................................45, 46
Zaslonka .........................................83, 86, 87
Zaščita fotografij..................................... 143
Združljivi objektivi ................................. 226
Zmanjšanje šuma pri dolgi osvetlitvi......
179
Zmanjšanje šuma pri visoki
občutljivosti ISO ................................... 180
Zmanjšanje šuma vetra........................ 128
Zmanjšanje tresljajev.. 18, 268, 272, 276
Zmanjšanje učinka rdečih oči ........63, 65
Zrcalo......................................................1, 243
Zunanji mikrofon...........................129, 237
Ž
Žareča (Nastavitev beline) .................. 101
Živahno (Nastavitev Picture Control) .....
111
286 Tehnične opombe
Brez pisnega dovoljenja podjetja NIKON CORPORATION ni dovoljeno nikakršno
razmnoževanje tega priročnika, niti v celoti niti delno (dovoljeni so le krajši navedki v
člankih ali ocenah).
SB8K03(Y0)
6MB217Y0-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising