Nikon | COOLPIX P1000 | Nikon COOLPIX P1000 Referenčni priročnik (celotna navodila)

Nikon COOLPIX P1000 Referenčni priročnik (celotna navodila)
DIGITALNI FOTOAPARAT
Referenčni priročnik
• Pred uporabo fotoaparata temeljito preberite ta navodila
za uporabo.
• Da boste fotoaparat pravilno uporabljali, pred uporabo
temeljito preberite poglavje »Za vašo varnost« (stran vi).
• Obvezno preberite »Objektiva ne usmerjajte proti soncu«
(stran 189) v »Skrb za izdelek«.
• Ko preberete ta navodila, jih shranite na mestu, kjer bodo
hitro dostopna tudi v prihodnje.
Sl
Hitro iskanje tem
Na to stran se lahko vrnete tako, da tapnete ali kliknete
koli strani.
v spodnjem desnem kotu katere
Glavne teme
Uvod..................................................................................................................................................... iii
Kazalo vsebine................................................................................................................................... x
Deli fotoaparata ................................................................................................................................ 1
Prvi koraki..........................................................................................................................................14
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju..........................................................21
Funkcije za fotografiranje............................................................................................................30
Funkcije za predvajanje................................................................................................................79
Videoposnetki..................................................................................................................................89
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom ................. 102
Uporaba menija ........................................................................................................................... 112
Tehnične opombe....................................................................................................................... 185
Splošne teme
Za vašo varnost
Ročno ostrenje
Nasveti za
nastavljanje
osvetlitve
Daljinsko
upravljanje
Funkcije
elementov za
upravljanje
Funkcije, ki jih ni
mogoče
uporabljati hkrati
Odpravljanje
napak
Stvarno kazalo
ii
Uvod
Preberite pred uporabo
Zahvaljujemo se vam za nakup digitalnega fotoaparata Nikon COOLPIX P1000.
Simboli in dogovori, uporabljeni v teh navodilih
• Tapnite ali kliknite simbol
»Hitro iskanje tem« (Aii).
• Simboli
na spodnji desni strani vsake strani, da prikaže možnost
Simbol
Opis
Ta ikona označuje previdnostne ukrepe in informacije, ki jih morate prebrati
pred uporabo fotoaparata.
Ta ikona označuje opombe in informacije, ki jih morate prebrati pred
uporabo fotoaparata.
Ta ikona označuje, da so ustrezne informacije na voljo na drugih straneh.
• Za pomnilniške kartice SD, SDHC in SDXC se v teh Navodilih za uporabo uporablja izraz
»pomnilniške kartice«.
• Pametnim telefonom in tabličnim računalnikom pravimo »pametne naprave«.
• Nastavitev ob času nakupa je »privzeta nastavitev«.
• Imena elementov menija, ki so prikazana na zaslonu, in imena gumbov ali sporočil, ki so
prikazana na zaslonu računalnika, so označena s krepkim tiskom.
• V teh navodilih so deli slike zaslona v nekaterih primerih izpuščeni, zato da so kazalniki
vidnejši.
iii
Uvod
Preberite pred uporabo
Informacije in varnostni ukrepi
Vseživljenjsko izobraževanje
Podjetje Nikon je v sklopu vseživljenjskega izobraževanja zavezano k podpori in izobraževanju za
izdelke. Stalno posodobljene informacije so dostopne na naslednjih spletnih mestih:
• Za uporabnike v ZDA: http://www.nikonusa.com/
• Za uporabnike v Evropi: http://www.europe-nikon.com/support/
• Za uporabnike v Aziji, Oceaniji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki: http://www.nikon-asia.com/
Obiščite ta spletna mesta, da boste imeli vedno dostop do najnovejših informacij o izdelkih,
namigov, odgovorov na pogosta vprašanja ter splošnih navodil o digitalni obdelavi fotografij in
digitalni fotografiji. Dodatne informacije lahko dobite tudi pri svojem lokalnem predstavniku za
Nikon. Za kontaktne informacije obiščite spodnji spletni naslov:
http://imaging.nikon.com/
Uporabljajte samo elektronsko dodatno opremo znamke Nikon
Fotoaparati Nikon COOLPIX so zasnovani po najstrožjih standardih in vsebujejo kompleksna
elektronska vezja. Samo dodatna elektronska oprema znamke Nikon (vključno s polnilniki baterij,
baterijami, električnimi napajalniki in kabli USB), ki ima certifikat podjetja Nikon posebej za uporabo
s tem digitalnim fotoaparatom Nikon, je zasnovana tako, da deluje v skladu z zahtevami delovanja
in varnosti.
Z UPORABO DODATNE ELEKTRONSKE OPREME, KATERE PROIZVAJALEC NI PODJETJE NIKON, LAHKO
POŠKODUJETE FOTOAPARAT IN RAZVELJAVITE GARANCIJO PODJETJA NIKON.
Uporaba polnilnih litij-ionskih baterij drugih proizvajalcev, ki niso opremljene s holografsko nalepko
Nikon, lahko povzroči motnje v običajnem delovanju fotoaparata ali ima za posledico pregrevanje
baterij, njihov vžig, poškodbo ali iztekanje.
Holografska nalepka: Označuje
pristnost izdelka Nikon.
Več informacij o dodatni opremi Nikon dobite pri pooblaščenem lokalnem prodajalcu izdelkov
Nikon.
Pred fotografiranjem pomembnih dogodkov
Pred fotografiranjem pomembnih dogodkov (kot so poroke ali izleti) naredite poskusni posnetek,
da se prepričate, ali fotoaparat pravilno deluje. Nikon ne odgovarja za poškodbe ali izgubo zaradi
okvare fotoaparata.
iv
Uvod
Preberite pred uporabo
O priročnikih
• Brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Nikon ne smete nobenega dela priročnikov, ki so
priloženi temu izdelku, na noben način razmnoževati, prenašati, kopirati, shranjevati v sistem za
shranjevanje ali prevajati v kateri koli jezik.
• Ilustracije vsebine zaslona in fotoaparata se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
• Družba Nikon si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni
specifikacije strojne ter programske opreme, opisane v tej dokumentaciji.
• Nikon ne prevzema odgovornosti za nikakršno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe tega izdelka.
• Čeprav smo si prizadevali, da bi bile informacije v dokumentaciji pravilne in celovite, vas prosimo,
da morebitne napake ali pomanjkljivosti sporočite lokalnemu pooblaščenemu zastopniku družbe
Nikon (naslov je naveden drugje v tem dokumentu).
Upoštevajte obvestila o avtorskih pravicah
Skladno z zakonom o avtorskih pravicah fotografij ali posnetkov del, zaščitenih z avtorskimi
pravicami, ki so narejeni s fotoaparatom, ni dovoljeno uporabiti brez dovoljenja lastnika avtorskih
pravic. Izjeme veljajo za osebno uporabo, vendar upoštevajte, da je lahko tudi osebna uporaba
omejena v primerih fotografij ali posnetkov razstav ali predstav v živo.
Odstranjevanje naprav za shranjevanje podatkov
Upoštevajte, da brisanje slik ali formatiranje naprav za shranjevanje podatkov, kot so pomnilniške
kartice, originalnih slikovnih podatkov ne izbriše dokončno. Izbrisane datoteke je včasih mogoče
pridobiti iz zavrženih naprav za shranjevanje s pomočjo komercialne programske opreme,
pridobljeni slikovni podatki pa se lahko uporabijo v zlonamerne namene. Uporabnik je odgovoren
za zaščito osebnih podatkov.
Preden zavržete pomnilniško napravo ali prenesete lastništvo na drugo osebo, z možnostjo Reset
all (Ponastavi vse) v nastavitvenem meniju (A113) ali Restore default settings (Ponastavi
privzete nastavitve) v omrežnem meniju (A113) ponastavite vse nastavitve fotoaparata. Po
ponastavitvi s komercialno programsko opremo za brisanje izbrišite vse podatke v napravi ali jo
formatirajte z možnostjo Format card (Formatiranje kartice) v nastavitvenem meniju (A113)
in jo nato popolnoma napolnite s slikami, ki ne vsebujejo zasebnih informacij (na primer s slikami
neba).
Pri fizičnem uničevanju pomnilniških kartic pazite, da ne poškodujete sebe ali lastnine.
v
Uvod
Preberite pred uporabo
Za vašo varnost
Pred uporabo tega izdelka v celoti preberite poglavje »Za vašo varnost«, da preprečite škodo
na lastnini ali poškodbe sebe ali drugih.
Ta varnostna navodila shranite na mesto, kjer jih bodo lahko prebrali vsi uporabniki tega
izdelka.
NEVARNOST
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, obstaja visoko
tveganje za smrt ali težje poškodbe.
OPOZORILO
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, lahko povzročite smrt
ali težje poškodbe.
POZOR
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, lahko povzročite
poškodbo ali materialno škodo.
OPOZORILO
• Ne uporabljajte med hojo ali upravljanjem vozil. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč ali druge poškodbe.
• Ne razstavljajte ali spreminjajte tega izdelka. Ne dotikajte se notranjih delov, ki
postanejo vidni zaradi padca ali kakšne druge nesreče. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega udara ali druge poškodbe.
• Če opazite kakršne koli nepravilnosti, da na primer iz izdelka prihaja dim ali
nenavadne vonjave ali se izdelek greje, polnilno baterijo ali vir napajanja takoj
odklopite. Nadaljnja uporaba lahko povzroči požar, opekline ali druge poškodbe.
• Skrbite, da bo izdelek suh. Izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami. Vtiča se ne
dotikajte z mokrimi rokami. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride
do požara ali električnega udara.
• Pazite, da vaša koža ni v daljšem stiku s tem izdelkom, medtem ko je ta
vključen ali priklopljen. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
nizkotemperaturnih opeklin.
• Tega izdelka ne uporabljajte v bližini vnetljivega prahu ali plinov, npr.
propana, bencina ali aerosolov. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko
pride do eksplozije ali požara.
• Bliskavice ne usmerjajte v voznika motornega vozila. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč.
vi
Uvod
Za vašo varnost
• Hranite nedosegljivo otrokom. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko
pride do poškodb ali okvare izdelka. Poleg tega upoštevajte, da majhni deli predstavljajo
nevarnost zadušitve. Če bi otrok pogoltnil kateri koli del tega izdelka, takoj poiščite
zdravniško pomoč.
• Pasov ne zvijajte ali ovijajte okoli svojega vratu. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč.
• Ne uporabljajte polnilnih baterij, polnilnikov, napajalnikov ali kablov USB, ki
niso posebej namenjeni uporabi s tem izdelkom. Ko uporabljajte polnilne
baterije, polnilnike, napajalnike in kable USB, namenjene uporabi s tem
izdelkom:
- Ne poškodujte, spreminjajte, na silo vlecite ali upogibajte kablov, nanje ne
postavljajte težkih predmetov ali jih izpostavljajte vročini ali ognju.
- Ne uporabljajte potovalnih pretvornikov ali vmesnikov z možnostjo
pretvarjanja napetosti ali enosmernega toka v izmenični.
Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali električnega udara.
• Vtiča se ne dotikajte med polnjenjem izdelka ali med uporabo napajalnika med
nevihtami. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega
udara.
• Na mestih, ki so izpostavljena izjemno visokim ali nizkim temperaturam, se z
golimi rokami ne dotikajte izdelka. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa,
lahko pride do opeklin ali omrzlin.
POZOR
• Objektiva ne puščajte usmerjenega proti soncu ali drugim močnim virom
svetlobe. Zaradi svetlobe, ki jo izostri objektiv, lahko pride do požara ali poškodb
notranjih delov izdelka. Ko fotografirate motive v protisvetlobi, pazite, da sonce ne bo
v kadru. Zaradi sončne svetlobe, ki jo izostri fotoaparat, ko je sonce blizu kadra, lahko
pride do požara.
• Ta izdelek izklopite, kjer je njegova uporaba prepovedana. Onemogočite
brezžične funkcije, ko je uporaba brezžičnih naprav prepovedana. Radiofrekvenčne emisije, ki jih oddaja ta izdelek, lahko motijo opremo na letalu ali v
bolnišnicah ter drugih zdravstvenih objektih.
• Odstranite polnilno baterijo in odklopite napajalnik, če tega izdelka dlje časa
ne boste uporabljali. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
požara ali okvare izdelka.
vii
Uvod
Za vašo varnost
• Ne dotikajte se premičnih delov objektiva ali drugih premičnih delov. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodbe.
• Ne prožite bliskavice, kadar je v stiku ali v bližini kože ali predmetov. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do opeklin ali požara.
• Ne dvignite vgrajene bliskavice, ko uporabljate bliskavico, nameščeno na
nastavek za dodatno opremo fotoaparata. Če ne boste upoštevali tega opozorila,
lahko pride do požara in škode na izdelku.
• Izdelka ne puščajte na mestih, kjer bo dlje časa izpostavljen izjemno visokim
temperaturam, na primer v zaprtem avtomobilu ali na neposredni sončni
svetlobi. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare
izdelka.
• Ne prenašajte fotoaparata z nameščenim stativom ali podobno dodatno
opremo. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodb ali okvare
izdelka.
NEVARNOST za polnilne baterije
• S polnilnimi baterijami ravnajte lepo. Če ne upoštevate naslednjih varnostih
ukrepov, lahko polnilne baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo:
- Uporabljajte samo polnilne baterije, ki so bile odobrene za uporabo v tem izdelku.
- Polnilnih baterij ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam.
- Ne razstavljajte.
- Ne povzročite kratkega stika na polih z dotikom verižice, lasnih sponk ali drugih
kovinskih predmetov.
- Ne izpostavljajte polnilnih baterij ali izdelkov z vstavljenimi polnilnimi baterijami
močnim fizičnim udarcem.
• Polnite, samo kot je navedeno. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko
polnilne baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo.
• Če tekočina iz polnilne baterije pride v stik z očmi, jih sperite z obilo čiste vode
in takoj poiščite zdravniško pomoč. Če tega ne naredite takoj, lahko pride do
poškodb oči.
viii
Uvod
Za vašo varnost
OPOZORILO za polnilne baterije
• Hranite polnilne baterije nedosegljive otrokom. Če otrok pogoltne polnilno
baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
• Polnilnih baterij ne potapljajte v vodo in jih ne izpostavljajte dežju. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare izdelka. Če bi se
izdelek zmočil, ga povsem osušite z brisačo ali podobnim pripomočkom.
• Če opazite kakršne koli spremembe pri polnilnih baterijah, kot je na primer
razbarvanje ali deformacija, jih takoj prenehajte uporabljati. Prenehajte polniti
polnilne baterije, če se ne napolnijo v določenem časovnem obdobju.
Neupoštevanje teh varnostnih ukrepov lahko povzroči puščanje, pregrevanje, eksplozijo
ali požar na bateriji.
• Ko polnilnih baterij ne potrebujete več, izolirajte pole s trakom. Če pridejo
kovinski predmeti v stik s poli, se lahko polnilna baterija zaradi tega pregreje, poči ali
povzroči požar.
• Če pride tekočina iz polnilne baterije v stik s kožo ali oblačili, prizadeto
območje takoj sperite z oblilo čiste vode. Če ne upoštevate tega varnostnega
ukrepa, lahko pride do draženja kože.
ix
Uvod
Za vašo varnost
Kazalo vsebine
Hitro iskanje tem.................................................................................................................... ii
Glavne teme .................................................................................................................................................................... ii
Splošne teme.................................................................................................................................................................. ii
Uvod.......................................................................................................................................... iii
Preberite pred uporabo....................................................................................................................... iii
Simboli in dogovori, uporabljeni v teh navodilih.................................................................................... iii
Informacije in varnostni ukrepi ........................................................................................................................... iv
Za vašo varnost....................................................................................................................................... vi
Deli fotoaparata ..................................................................................................................... 1
Ohišje fotoaparata.................................................................................................................................. 2
Temeljne funkcije elementov za upravljanje................................................................................ 5
Zaslon/iskalo ............................................................................................................................................ 8
Preklop med prikazanimi informacijami (gumb s)........................................................................ 8
Za fotografiranje ........................................................................................................................................................... 9
Za predvajanje ............................................................................................................................................................ 12
Prvi koraki............................................................................................................................... 14
Pritrjevanje pasu fotoaparata........................................................................................................... 15
Pritrjevanje pokrovčka objektiva in sončne zaslonke ............................................................. 15
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice.................................................................................. 16
Odstranjevanje baterije ali pomnilniške kartice ..................................................................................... 16
Polnjenje baterije.................................................................................................................................. 17
Odpiranje zaslona................................................................................................................................. 18
Nastavitev fotoaparata ....................................................................................................................... 19
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju............................................... 21
Fotografiranje ........................................................................................................................................ 22
Uporaba vgrajene bliskavice .............................................................................................................................. 25
Pritrjevanje pokrova nastavka za dodatno opremo BS-1 (na voljo posebej) ....................... 25
Snemanje videoposnetkov ................................................................................................................................. 25
Preklop med prikazovalnikom in iskalom .................................................................................................. 26
Predvajanje slik...................................................................................................................................... 27
Brisanje slik.............................................................................................................................................. 28
Zaslon za izbiro slik za brisanje ......................................................................................................................... 29
Funkcije za fotografiranje................................................................................................. 30
Izbiranje načina za fotografiranje ................................................................................................... 31
x
Kazalo vsebine
Način A (samodejno)......................................................................................................................... 32
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja) ................................. 33
Napotki in opombe o scenskem načinu..................................................................................................... 34
Fotografiranje z možnostjo Easy Panorama (Preprosta panorama) .......................................... 41
Predvajanje z možnostjo Easy Panorama (Preprosta panorama)................................................ 43
Creative Mode (Ustvarjalni način) (uporaba učinkov med fotografiranjem).................. 44
Načini j, k, l in m (nastavljanje osvetlitve za fotografiranje).......................................... 46
Nasveti za nastavljanje osvetlitve.................................................................................................................... 47
Območje upravljanja časa zaklopa (načini j, k, l in m).............................................................. 49
Fotografiranje z nastavitvama Bulb in Time (samo v načinu m)................................................. 50
Način M (Uporabniške nastavitve) ................................................................................................. 52
Shranjevanje nastavitev v načinu M (shranjevanje uporabniških nastavitev)..................... 53
Nastavljanje funkcij fotografiranja z večnamenskim izbirnikom ........................................ 54
Način bliskavice..................................................................................................................................... 55
Self-timer (Samosprožilec) ................................................................................................................ 58
Smile Timer (Časovnik nasmeha) (samodejno fotografiranje nasmejanih obrazov) ... 60
Uporaba samodejnega ostrenja...................................................................................................... 61
Nastavljanje načina ostrenja............................................................................................................................... 61
Sprožilec.......................................................................................................................................................................... 62
Uporaba AF z iskanjem cilja................................................................................................................................ 63
Uporaba zaznavanja obrazov ............................................................................................................................ 64
Uporaba funkcije za mehčanje kože ............................................................................................................. 65
Motivi, ki niso primerni za samodejno ostrenje...................................................................................... 65
Zaklepanje izostritve................................................................................................................................................ 66
Uporaba ročnega ostrenja ................................................................................................................ 67
Exposure Compensation (Kompenzacija osvetlitve) (Nastavljanje svetlosti)................. 69
Uporaba gumba w (funkcija) ........................................................................................................ 70
Uporaba zooma..................................................................................................................................... 71
Privzete nastavitve (bliskavica, samosprožilec in način ostrenja)....................................... 73
Funkcije, ki jih pri fotografiranju ni mogoče uporabljati hkrati ........................................... 75
Funkcije za predvajanje .................................................................................................... 79
Povečava med predvajanjem........................................................................................................... 80
Predvajanje sličic/prikaz koledarja ................................................................................................. 81
Ogled in brisanje slik, posnetih neprekinjeno (zaporedje).................................................... 82
Ogled slik v zaporedju............................................................................................................................................ 82
Brisanje slik v zaporedju ........................................................................................................................................ 83
Urejanje slik (fotografije).................................................................................................................... 83
Pred urejanjem fotografij ..................................................................................................................................... 83
Quick Retouch (Hitro retuširanje): povečanje kontrasta in nasičenosti................................... 84
D-Lighting: povečanje svetlosti in kontrasta............................................................................................ 84
Skin Softening (Mehčanje kože): mehčanje odtenka kože.............................................................. 85
Filter Effects (Učinki filtra): uporaba učinkov digitalnega filtra...................................................... 86
xi
Kazalo vsebine
Small Picture (Majhna slika): zmanjšanje velikosti slike...................................................................... 87
Izrezovanje: ustvarjanje izrezane slike........................................................................................................... 88
Videoposnetki....................................................................................................................... 89
Osnovni postopki snemanja in predvajanja videoposnetkov.............................................. 90
Shranjevanje fotografij med snemanjem videoposnetkov................................................... 93
Movie Manual (Ročno predvajanje videoposnetkov) (nastavljanje osvetlitve za
snemanje videoposnetkov) .............................................................................................................. 94
Snemanje videoposnetka iz slik v časovnih presledkih.......................................................... 96
Snemanje videoposnetkov s funkcijo stiskanja......................................................................... 98
Postopki med predvajanjem videoposnetka ............................................................................. 99
Urejanje videoposnetkov ............................................................................................................... 100
Izločanje samo zaželenega dela videoposnetka................................................................................. 100
Shranjevanje sličice iz videoposnetka kot fotografije...................................................................... 101
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom ...... 102
Uporaba slik......................................................................................................................................... 103
Prikaz slik na televizorju .................................................................................................................. 104
Tiskanje slik brez uporabe računalnika...................................................................................... 105
Povezava fotoaparata s tiskalnikom............................................................................................................ 105
Tiskanje posameznih slik.................................................................................................................................... 106
Tiskanje več slik........................................................................................................................................................ 107
Prenos posnetkov v računalnik (ViewNX-i) .............................................................................. 109
Namestitev programa ViewNX-i ................................................................................................................... 109
Prenos posnetkov v računalnik...................................................................................................................... 109
Uporaba menija ................................................................................................................ 112
Postopki menija.................................................................................................................................. 113
Zaslon za izbiro slik................................................................................................................................................ 115
Seznami menijev................................................................................................................................ 116
Meni za fotografiranje ......................................................................................................................................... 116
Meni Movie Manual Mode (Način za ročno predvajanje videoposnetkov)....................... 117
Meni za videoposnetke ...................................................................................................................................... 117
Meni za predvajanje ............................................................................................................................................. 118
Omrežni meni........................................................................................................................................................... 118
Nastavitveni meni .................................................................................................................................................. 119
Meni za fotografiranje (splošne možnosti za fotografiranje)............................................. 121
Image Quality (Kakovost slike)........................................................................................................................ 121
Image Size (Velikost slike).................................................................................................................................. 123
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m) .......................................................................... 124
Picture Control (Upravljanje slike) (COOLPIX Picture Control (Upravljanje slike)).......... 124
Custom Picture Control (Funkcija Picture Control po meri) (COOLPIX Custom Picture
Control (Funkcija Picture Control po meri))........................................................................................... 128
xii
Kazalo vsebine
White Balance (Nastavitev beline) (spreminjanje odtenka)......................................................... 129
Metering (Merjenje).............................................................................................................................................. 132
Neprekinjeno fotografiranje ............................................................................................................................ 133
ISO Sensitivity (Občutljivost ISO) .................................................................................................................. 137
Exposure Bracketing (Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za
osvetlitev).................................................................................................................................................................... 139
AF Area Mode (Način delovanja z območjem AF)............................................................................. 140
Autofocus Mode (Način samodejnega ostrenja)................................................................................ 143
Flash Exp. Comp. (Kompenzacija osvetlitve z bliskavico).............................................................. 143
Noise Reduction Filter (Filter za zmanjšanje šuma) .......................................................................... 144
Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting)............................................................................. 144
Multiple Exposure (Večkratna osvetlitev) ................................................................................................ 145
Zoom Memory (Pomnilnik zooma)............................................................................................................. 147
Startup Zoom Position (Začetni položaj zooma) ............................................................................... 148
M Exposure Preview (Predogled osvetlitve M) .................................................................................... 148
Meni Movie Manual Mode (Način za ročno predvajanje videoposnetkov).................. 149
Meni za videoposnetke ................................................................................................................... 150
Movie Options (Možnosti videoposnetkov) .......................................................................................... 150
Autofocus Mode (Način samodejnega ostrenja)................................................................................ 153
Electronic VR (Elektronsko zmanjšanje tresljajev)............................................................................... 154
Wind Noise Reduction (Zmanjšanje šuma vetra)............................................................................... 154
Zoom Microphone (Zoom mikrofona) ..................................................................................................... 155
Frame Rate (Hitrost snemanja) ...................................................................................................................... 155
External Mic Sensitivity (Občutljivost zunanjega mikrofona)...................................................... 156
Meni za predvajanje ......................................................................................................................... 157
Mark for Upload (Označi za pošiljanje) ..................................................................................................... 157
Slide Show (Diaprojekcija) ................................................................................................................................ 158
Protect (Zaščiti)........................................................................................................................................................ 159
Rotate Image (Obrni sliko) ................................................................................................................................ 159
Sequence Display Options (Možnosti za prikaz zaporedja)......................................................... 160
Choose Key Picture (Izberite ključno sliko)............................................................................................. 160
Omrežni meni ..................................................................................................................................... 161
Uporaba tipkovnice za vnos besedila........................................................................................................ 163
Nastavitveni meni.............................................................................................................................. 164
Time Zone and Date (Časovni pas in datum)....................................................................................... 164
Slot Empty Release Lock (Zapora proženja pri prazni reži) .......................................................... 166
Monitor Settings (Nastavitve prikazovalnika)........................................................................................ 167
EVF Auto Toggle (Samodejni vklop iskala) (samodejni preklop z zaslona na iskalo).... 169
Date Stamp (Časovna oznaka) ....................................................................................................................... 169
Self-timer: After Release (Samosprožilec: po proženju).................................................................. 170
Vibration Reduction (Zmanjšanje tresljajev).......................................................................................... 171
AF Assist (Pomožna luč za AF)........................................................................................................................ 172
Digital Zoom (Digitalni zoom) ....................................................................................................................... 172
xiii
Kazalo vsebine
Assign Side Zoom Control (Dodeli stranski element za upravljanje zooma)....................
Snap-back Zoom (Hitro vračanje zooma)...............................................................................................
Control Ring Options (Možnosti za nastavni obroč) ........................................................................
AE/AF Lock Button (Gumb za zaklepanje AE/AF)...............................................................................
Sound Settings (Nastavitve zvoka) ..............................................................................................................
Auto Off (Samodejni izklop).............................................................................................................................
Format Card (Formatiraj kartico)...................................................................................................................
Language (Jezik) .....................................................................................................................................................
HDMI ..............................................................................................................................................................................
Charge by Computer (Polnjenje z računalnikom) .............................................................................
Image Comment (Opomba k sliki) ..............................................................................................................
Copyright Information (Informacije o avtorskih pravicah) ...........................................................
Location Data (Podatki o položaju).............................................................................................................
Toggle Av/Tv Selection (Preklop izbire Av/Tv).....................................................................................
Reset File Numbering (Ponastavitev številčenja datotek).............................................................
Peaking (Poudarjanje)..........................................................................................................................................
Reset All (Ponastavi vse).....................................................................................................................................
Firmware Version (Različica vgrajene programske opreme).......................................................
173
173
174
175
175
176
176
176
177
179
180
181
182
182
183
184
184
184
Tehnične opombe............................................................................................................ 185
Obvestila............................................................................................................................................... 186
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije......................................................................... 187
Skrb za izdelek .................................................................................................................................... 189
Fotoaparat .................................................................................................................................................................. 189
Baterija........................................................................................................................................................................... 190
Električni napajalnik .............................................................................................................................................. 192
Pomnilniške kartice ............................................................................................................................................... 192
Čiščenje in shranjevanje.................................................................................................................. 194
Čiščenje ........................................................................................................................................................................ 194
Shranjevanje.............................................................................................................................................................. 194
Sporočila o napakah ......................................................................................................................... 195
Odpravljanje napak........................................................................................................................... 198
Imena datotek..................................................................................................................................... 207
Dodatna oprema................................................................................................................................ 208
Bliskavice Speedlight (zunanje bliskavice) ............................................................................... 210
Daljinski upravljalnik ML-L7........................................................................................................... 212
Tehnični podatki ................................................................................................................................ 217
Odobrene pomnilniške kartice ...................................................................................................................... 222
Stvarno kazalo..................................................................................................................................... 224
xiv
Kazalo vsebine
Deli fotoaparata
Ohišje fotoaparata............................................................................................................................ 2
Temeljne funkcije elementov za upravljanje ......................................................................... 5
Zaslon/iskalo ...................................................................................................................................... 8
1
Deli fotoaparata
Ohišje fotoaparata
Dvignjena vgrajena bliskavica
1 2 3 4
13
12 11 10
5
1
9
1
Ušesce za pas fotoaparata............................15
2
Gumb za upravljanje .......................................46
3
Stikalo za vklop/izklop ter lučka ob
vključenem aparatu (lučka za polnjenje)
.......................................................................17, 19, 24
4
Gumb za izbiro načina............................22, 31
5
Mikrofon (stereo)..................................... 90, 155
6
Vgrajena bliskavica ...................................25, 55
7
K Krmilni element za dvig bliskavice
.......................................................................................55
8
6
8
9
Lučka samosprožilca ....................................... 58
Lučka za zmanjšanje učinka rdečih oči
11 ...................................................................................... 57
Pomožna osvetlitev za AF..........................172
12 Sprožilec ......................................................... 24, 62
13 Gumb w (funkcijski)..................................... 70
2
Deli fotoaparata
Nastavni obroč..........................................67, 174
Element za upravljanje zooma ................. 71
f : Širokokotni ........................................ 71
g : Teleobjektiv....................................... 71
10
h : Predvajanje sličic ........................... 81
i : Povečava med predvajanjem
.................................................................. 80
Objektiv
Ohišje fotoaparata
7
1
2
3
9
6
8
5
4
7
1
Gumb p (za hitro vračanje zooma) ......72
2
Stranski element za upravljanje
zooma.......................................................................71
f : Širokokotni.........................................71
g : Teleobjektiv.......................................71
3
Nastavek za dodatno opremo........ 25, 210
4
Gumb za nastavljanje dioptrije.................26
3
Deli fotoaparata
Ohišje fotoaparata
5
Pokrov priključka za zunanji mikrofon
....................................................................................209
6
Pokrov priključka .....................................17, 103
7
Priključek za dodatno opremo ...............209
8
Mikropriključek HDMI (tip D) ...................103
9
Priključek Micro-USB .............................17, 103
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
16
14
15
1
Zvočnik.......................................................... 99, 175
2
Elektronsko iskalo ..............................................26
3
Senzor za oko.......................................................26
4
Gumb x (za zaslon)......................................26
5
Gumb o (AE-L/AF-L) .......................... 66, 175
6
Izbirnik načina ostrenja ..........................61, 67
7
Gumb b (e snemanje videoposnetka)
...............................................................................25, 90
8
Gumb c (predvajanje) ................................27
9
Gumb s (prikaz) ...........................................8
10 Gumb k (za potrditev izbire).................113
Vrtljivi večnamenski izbirnik
11 (večnamenski izbirnik)*.......................54, 113
12 Gumb l (brisanje)........................................... 28
13 Gumb d (za meni) ........................113, 116
Pokrov predalčka za baterijo/reže za
14 pomnilniško kartico......................................... 16
Pokrovček električnega priključka
15 (za dodatni napajalnik) .............................. 208
16 Nastavek za stativ
17 Zaslon.................................................................. 8, 18
* V tem priročniku je upravljanje s pritiskom na zgornji, spodnji, levi ali desni del večnamenskega
izbirnika označeno z znakom H, I, J ali K.
4
Deli fotoaparata
Ohišje fotoaparata
Temeljne funkcije elementov za upravljanje
Element za upravljanje
Glavna funkcija
Za
fotografiranje
Izberite način za fotografiranje (A31).
Za
fotografiranje
Izberite q (samodejno ostrenje) ali r (ročno
ostrenje).
Za
fotografiranje
Zaklene osvetlitev ali izostritev.
Za
fotografiranje
Pomaknite proti g (i) (teleobjektiv) za
povečanje motiva in proti f (h) (širokokotni
objektiv) za pomanjšanje motiva in prikaz
večjega območja.
Za predvajanje
• Pomaknite proti g (i), da povečate sliko, in
proti f (h), da prikažete slike kot sličice ali
da prikažete koledar.
• Nastavite glasnost pri predvajanju
videoposnetka.
Za
fotografiranje
Začasno razširi kot zajema.
Za
fotografiranje
Uporaba funkcije, dodeljene za Assign side
zoom control (Dodeli stranski element za
upravljanje zooma).
• Zoom (privzeta nastavitev): Premaknite proti
g (teleobjektiv) za povečanje motiva in proti
f (širokokotno) za pomanjšanje motiva in
prikaz večjega območja.
• Ročno ostrenje: Če je izbirnik načina ostrenja
nastavljen na r, ročno nastavite izostritev.
Vrtljivi gumb za izbiro
načina
Izbirnik načina ostrenja
Gumb o (AE-L/AF-L)
Element za upravljanje
zooma
Gumb p (za hitro vračanje
zooma)
Stranski element za
upravljanje zooma
5
Deli fotoaparata
Temeljne funkcije elementov za upravljanje
Element za upravljanje
Sprožilec
Gumb b (e snemanje
videoposnetka)
Glavna funkcija
Za
fotografiranje
Ko je gumb pritisnjen do polovice: Nastavite
izostritev in osvetlitev.
Ko je gumb pritisnjen do konca: Sprožitev
zaklopa.
Za predvajanje
Vrnitev v način za fotografiranje.
Za
fotografiranje
Začetek in konec snemanja videoposnetka.
Za predvajanje
Vrnitev v način za fotografiranje.
Za
fotografiranje
• Kadar je prikazan zaslon za fotografiranje:
Prikažite naslednje zaslone z nastavitvami,
tako da pritisnete:
- Gor (H): m (način bliskavice)
- Levo (J): n (samosprožilec/časovnik
nasmeha)
- Dol (I): p (način ostrenja)*
- Desno (K): o (kompenzacija osvetlitve)
• Če je način za fotografiranje l, m ali u
(Movie manual (Ročno predvajanje
videoposnetkov)): Zavrtite večnamenski
izbirnik, da nastavite število f.
* Na voljo samo, ko je izbirnik načina ostrenja
nastavljen na q.
Za predvajanje
• Kadar je prikazan zaslon za predvajanje:
Spremenite prikazano sliko s pritiskom gor
(H), levo (J), dol (I) ali desno (K) ali z
vrtenjem večnamenskega izbirnika.
• Ko je prikazana povečana slika: Premaknite
območje prikaza.
Za nastavitev
• Izberite možnost z HIJK ali z vrtenjem
večnamenskega izbirnika in nato izbiro
potrdite s pritiskom gumba k.
Večnamenski izbirnik
Za predvajanje
Gumb k (za potrditev
izbire)
Za nastavitev
• Prikaz posameznih slik zaporedja v
celozaslonskem načinu predvajanja (A28).
• Premaknite sliko, posneto z Easy panorama
(Preprosta panorama).
• Predvajanje videoposnetkov.
• Preklop iz predvajanja sličic ali povečane slike
v celozaslonski način predvajanja.
Da uporabite izbrani element, uporabite
večnamenski izbirnik.
6
Deli fotoaparata
Temeljne funkcije elementov za upravljanje
Element za upravljanje
Vrtljivi gumb za upravljanje
Glavna funkcija
Za
fotografiranje
• Če je način za fotografiranje j (A46):
Nastavite prilagodljivi program.
• Če je način za fotografiranje k, m (A46) ali
Manual (Ročno) v meniju u (Movie
manual (Ročno predvajanje
videoposnetkov)): Nastavite čas zaklopa.
Za predvajanje
Spremenite razmerje povečave povečane slike.
Za
fotografiranje
• Kadar je izbirnik načina ostrenja nastavljen na
q: Prikaže se zaslon z nastavitvami, ki je
izbran z možnostjo Control ring options
(Možnosti za nastavni obroč) (A119).*
• Če je izbirnik načina ostrenja nastavljen na
r: Ročno nastavite izostritev.
* Te funkcije pri nekaterih načinih za
fotografiranje morda ne bo na voljo.
Za
fotografiranje/
predvajanje
Prikažite ali zaprite meni (A113).
Za
fotografiranje
V načinu za fotografiranje j, k, l, m ali M:
Prikaz ali zaprtje menijev z nastavitvami, npr.
Continuous (Neprekinjeno) ali Vibration
reduction (Zmanjšanje tresljajev).
Za
fotografiranje/
predvajanje
Preklop med zaslonom in iskalom (A26).
Za
fotografiranje/
predvajanje
Spremenite informacije, ki so prikazane na
zaslonu.
Za
fotografiranje
Predvajanje slik (A27).
Za predvajanje
• Ko je fotoaparat izklopljen, pritisnite in
zadržite ta gumb, da vklopite fotoaparat v
načinu za predvajanje (A27).
• Vrnitev v način za fotografiranje.
Za
fotografiranje
Brisanje zadnje shranjene slike (A28).
Za predvajanje
Brisanje slik (A28).
Nastavni obroč
Gumb d (za meni)
Gumb w (funkcija)
Gumb x (za zaslon)
Gumb s (prikaz)
Gumb c (za predvajanje)
Gumb l (za brisanje)
7
Deli fotoaparata
Temeljne funkcije elementov za upravljanje
Zaslon/iskalo
Informacije, ki so prikazane na zaslonu za fotografiranje in predvajanje, se spreminjajo glede
na nastavitve fotoaparata in uporabo.
Preklop med prikazanimi informacijami (gumb s)
Za preklop med prikazom informacij na zaslonu
med fotografiranjem ali predvajanjem pritisnite
gumb s (prikaz).
Za fotografiranje
1/250
F5.6
25m 0s
1400
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Prikaz samo mreže
Skrite informacije
za kadriranje,
histograma in
navideznega
horizonta*
* Mreža za kadriranje, histogram in navidezni horizont se prikažejo odvisno od nastavitve za
Monitor settings (Nastavitve prikazovalnika) (A167) v nastavitvenem meniju.
Prikaz informacij*
Slika videoposnetka*
Prikaz slike z dolžino
videoposnetka.
Za predvajanje
4/4
4/4
1/250
F 5.6
100
COMMENT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTIST
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
COPYRIGHT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
+1.0
0004.JPG
15/11/2018 15:30
0004. JPG
15/11/2018 15:30
Prikaz informacij
Opomba k sliki
(A180), informacije
o avtorskih pravicah
(A181)
Informacija o ravneh
tonov
(razen videoposnetkov)
Prikaz histograma,
informacij o ravneh
tonov in informacij o
fotografiranju (A13).
8
Deli fotoaparata
Zaslon/iskalo
Skrite informacije
Za fotografiranje
3
7
2
1
28
27
4 AF
10
120
3200
26 25 24
1
2
3
4
5
6
3000mm
1/250
23
9
8
5 6
10
x1.2
F5.6
+1.0
+1.0
10m 0s
9999
16
17
18
19
13
12
11
15
14
22 21 20
Način za fotografiranje................................... 31
16 Nastavite kompenzacijo osvetlitve...... 143
Način bliskavice.................................................. 55
Vrednost Exposure compensation
17 (Kompenzacija osvetlitve)............................69
Način ostrenja ..............................................61, 67
Preostali čas snemanja videoposnetka
Kazalnik za zoom........................................62, 71
18 .............................................................................. 90, 91
Kazalnik izostritve.............................................. 24
19 Kazalnik pripravljenosti bliskavice...........55
Povečava digitalnega zooma .................... 71
Število preostalih posnetkov
7
Movie options (Možnosti videoposnetkov)
(videoposnetki z običajno hitrostjo).....150
20 (fotografije)................................................. 22, 122
8
Movie options (Možnosti videoposnetkov)
(videoposnetki HS) ............................................ 151
21 (ko pomnilniška kartica ni vstavljena)
Ikona za omogočanje sprostitve
........................................................................ 166, 200
9 Image quality (Kakovost slike).................121
10 Image size (Velikost slike)...........................123
11 Easy panorama (Preprosta panorama) ...41
22 Število f ....................................................................46
23 Čas zaklopa............................................................46
24 ISO sensitivity (Občutljivost ISO)........... 137
Noise reduction filter (Filter za zmanjšanje
Kazalnik priklopa
12 šuma)......................................................................144
25 električnega napajalnika
13 Wind noise reduction (Zmanjšanje šuma vetra) ....154
26 Kazalnik stanja baterije...................................22
Ikona Vibration reduction (Zmanjšanje
tresljajev) ..............................................................171
14 Ikona Electronic VR (Elektronsko
zmanjšanje tresljajev) ...................................154
27 (AE)/izostritve (AF) (fotografija)...... 66, 175
Kazalnik zaklenjene samodejne osvetlitve
Goriščna razdalja (za 35mm format [135])
28 ........................................................................... 71, 147
15 Kazalnik osvetlitve ............................................ 48
9
Deli fotoaparata
Zaslon/iskalo
45
47
46
2
±0.7
±0.3
±1.0
44
41
48
10
43
42
120
49
50
51
70mm
10
120
60
52
3
40
39
38
PRE
3200 1/250
37 36 35 34 33
Ikona Travel destination (Cilj potovanja)
32
31
F5.6
+1.0
+1.0
10m 0s
9999
30 29
Način fotografiranja Continuous
29 ....................................................................................164
41 (Neprekinjeno) ................................. 38, 40, 133
30 Kazalnik »datum ni nastavljen«....164, 199
31 Date stamp (Časovna oznaka) ................169
42 Backlighting (Svetloba od zadaj) (HDR) ...37
Kazalnik zaklenjene samodejne osvetlitve
32 (AE)/izostritve (AF) (videoposnetek)
............................................................................91, 175
43 kratkotrajnega šuma)/single shot (en
Noise reduction burst (Zmanjšanje
posnetek)........................................................34, 36
Time-lapse movie (Videoposnetek iz slik v
44 časovnih presledkih)........................................96
33 Location data (Podatki o položaju) ......182
34 Kazalnik komunikacije Wi-Fi .....................162
Exposure bracketing (Več zaporednih posnetkov
45 z različnimi nastavitvami za osvetlitev)........... 139
Kazalnik priklopa daljinskega
35 upravljalnika Bluetooth ...............................215
46 Hand-held (V roki)/tripod (stativ) ....35, 36
47 Hitrost predvajanja ...........................................98
36 Kazalnik komunikacije Bluetooth..........162
37 Airplane mode (Letalski način)...............161
Multiple exp. Lighten (Večkratna
48 osvetlitev. Posvetlitev) ....................................39
38 White balance (Nastavitev beline)........129
COOLPIX Picture Control (Upravljanje
39 slike).........................................................................124
49 Skupina učinkov (ustvarjalni način)........44
Zajem fotografij (med snemanje
50 videoposnetka)...................................................93
Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev
51 Multiple exposure (Večkratna osvetlitev)....145
40 D-Lighting)..........................................................144
Kazalnik Self-timer (Samosprožilec) .......58
Smile timer (Časovnik nasmeha) .............60
52 Pet portrait auto release (Portret
ljubljenčka s samodejno sprožitvijo).....38
10
Deli fotoaparata
Zaslon/iskalo
1/250
F5.6
1/250
59
53
54
10m 0s
9999
F5.6
60
55 56 57 58
1/250
F5.6
10m 0s
9999
1/250
61
F5.6
25m 0s
9999
62
Območje ostrenja (AF z iskanjem cilja)
Območje merjenja Spot (Točkovno)
53 ............................................................................63, 141
57 ................................................................................... 132
Območje ostrenja (sredina/ročno)
Območje Center-weighted (Sredinsko
54 ....................................................................33, 66, 140
58 uteženo) ............................................................... 132
Območje ostrenja (zaznavanje obrazov,
View/hide histograms (Prikaži/skrij
55 zaznavanje ljubljenčka) .......38, 60, 64, 140
59 histograme)........................................................ 167
Območje ostrenja (sledenje motivu)
Okvir za kadriranje (način Moon (Luna)
56 .........................................................................141, 142
60 ali Bird-watching (Opazovanje ptic)
ali hitro vračanje zooma) ......................40, 72
View/hide framing grid (Prikaži/skrij
61 mrežo za kadriranje) ..................................... 167
Virtual horizon (Navidezni horizont)
62 ........................................................................ 167, 168
11
Deli fotoaparata
Zaslon/iskalo
Za predvajanje
1 2 3 456 7
8
9
10
Demo mode
12 13
24
23
22 21
20
14
15
16
17
19 18
1
Ikona Protect (Zaščiti) .................................. 159
2
Prikaz zaporedja (če je izbrana možnost
Individual pictures (Posamezne
slike)) .................................................................... 160
3
Ikona Skin softening (Mehčanje kože)
......................................................................................85
4
Ikona Filter effects (Učinki filtra) ...............86
5
Ikona D-Lighting................................................ 84
6
Ikona Quick retouch (Hitro retuširanje)
......................................................................................84
7
Ikona rezervacije za prenos...................... 157
8
Številka trenutne slike/
skupno število slik
9
Dolžina videoposnetka ali pretečeni čas
predvajanja
Movie options (Možnosti
14 videoposnetkov) .............................................150
Kazalnik Easy panorama (Preprosta
15 panorama)..............................................................43
16 Ikona Small picture (Majhna slika)...........87
17 Ikona za izrezovanje .........................................88
Vodnik za predvajanje Easy panorama
(Preprosta panorama) .....................................43
18 Vodnik za predvajanje zaporedja.............82
Vodnik za predvajanje videoposnetkov
.......................................................................................90
19 Čas posnetka
20 Datum posnetka
Kazalnik priklopa električnega
21 napajalnika
22 Kazalnik stanja baterije...................................22
10 Kazalnik glasnosti ..............................................99
23 Številka in vrsta datoteke...........................207
Ikona Enable release (Omogoči proženje)
11 (ko pomnilniška kartica ni vstavljena)
................................................................................... 166
Kazalnik shranjenih podatkov o lokaciji
24 ....................................................................................182
12 Image quality (Kakovost slike)................ 121
13 Image size (Velikost slike).......................... 123
12
Deli fotoaparata
Zaslon/iskalo
11
Prikaz informacij o ravneh tonov
S prikazanim histogramom ali z utripanjem prikaza za vsako raven tona lahko preverite, ali je
prišlo do izgube podrobnosti kontrasta svetlih delov in senc. Tako si zagotovite smernice za
nastavljanje svetlosti slike s funkcijami, kot je kompenzacija osvetlitve.
4/4
14
13
12
11
10
1/250
F 5.6
1
2
3
4
5
6
100
+1.0
0004.JPG
15/11/2018 15:30
9
7
8
Številka trenutne slike/
skupno število slik
1
8
Čas posnetka .............................................19, 164
9
Datum posnetka .....................................19, 164
2
Histogram1
3
Raven tona2
4
ISO sensitivity (Občutljivost ISO)........... 137
11 (Kompenzacija osvetlitve) ............................69
5
COOLPIX Picture Control (Upravljanje
slike)........................................................................ 124
12 Način za fotografiranje ...................................31
6
Image quality (Kakovost slike)/Image size
(Velikost slike) .........................................121, 123
14 Število f.....................................................................46
7
White balance (Nastavitev beline)....... 129
10 Številka in vrsta datoteke...........................207
Vrednost Exposure compensation
13 Čas zaklopa............................................................46
1
Histogram je grafikon, ki prikazuje porazdelitev odtenkov na sliki. Vodoravna os kaže
svetlost slikovnih točk, pri čemer so temni toni prikazani levo, svetli pa desno. Navpična os
kaže število slikovnih točk.
2 Raven tona označuje svetlost. Če z večnamenskim izbirnikom (JK ali vrtenje) izberete
preverjanje ravni tona, utripa območje slike, ki ustreza izbrani ravni tona.
13
Deli fotoaparata
Zaslon/iskalo
Prvi koraki
Pritrjevanje pasu fotoaparata.....................................................................................................15
Pritrjevanje pokrovčka objektiva in sončne zaslonke .......................................................15
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice ...........................................................................16
Polnjenje baterije ...........................................................................................................................17
Odpiranje zaslona...........................................................................................................................18
Nastavitev fotoaparata .................................................................................................................19
14
Prvi koraki
Pritrjevanje pasu fotoaparata
Trak pritrdite na fotoaparat na levi in desni strani.
Pritrjevanje pokrovčka objektiva in sončne
zaslonke
• Kadar ne fotografirate, pritrdite pokrovček objektiva na fotoaparat, da zaščitite objektiv.
• Sončna zaslonka zasenči svetlobo, ki bi lahko sicer poslabšala sliko, in pomaga zaščititi
fotoaparat. Sončne zaslonke ne uporabljajte, kadar fotografirate z bliskavico ali kadar je za
fotografiranje potrebna pomožna osvetlitev za AF.
Kadar ne uporabljate sončne zaslonke
15
Prvi koraki
Pritrjevanje pasu fotoaparata
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice
Zatič baterije
Reža za pomnilniško kartico
• Preverite, ali sta pozitivni in negativni pol baterije pravilno obrnjena, premaknite oranžni
zatič baterije (3) in do konca vstavite baterijo (4).
• Pomnilniško kartico potisnite navznoter, tako da se zaskoči (5).
• Pazite, da baterijo in pomnilniško kartico vstavite pravilno obrnjeno in v pravi smeri, sicer
lahko pride do okvare.
• Ko je stikalo za zaščito pred pisanjem na pomnilniški kartici v položaju »lock« (zaklenjeno),
ne morete snemati ali brisati slik in ne morete formatirati kartice.
B
Formatiranje pomnilniške kartice
Ko v ta fotoaparat prvič vstavite pomnilniško kartico, ki ste jo uporabljali z drugo napravo,
jo morate formatirati s tem fotoaparatom.
• Pomnite, da formatiranje pomnilniške kartice trajno izbriše vse slike in druge podatke.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice zagotovo prekopirajte vse slike, ki jih želite ohraniti.
• Vstavite pomnilniško kartico v fotoaparat, pritisnite gumb d in izberite možnost Format card
(Formatiranje kartice) v nastavitvenem meniju (A113).
Odstranjevanje baterije ali pomnilniške kartice
Izklopite fotoaparat in se prepričajte, da sta se zaslon in lučka ob vključenem aparatu
izklopila, nato odprite pokrov predalčka za baterijo/reže za pomnilniško kartico.
• Pomaknite zatič baterije, da odstranite baterijo.
• Nežno potisnite pomnilniško kartico v fotoaparat, da nekoliko izskoči.
• Pri rokovanju s fotoaparatom, baterijo in pomnilniško kartico takoj po uporabi
fotoaparata bodite previdni, saj se lahko zelo ogrejejo.
16
Prvi koraki
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice
Polnjenje baterije
Električni
napajalnik*
Električna vtičnica
Lučka ob vključenem aparatu
(lučka za polnjenje)
Kabel USB (priložen)
* Priložen je adapter za vtič, ki je odvisen od države ali regije nakupa. Oblika adapterja za vtič
se razlikuje glede na državo ali regijo nakupa.
• Polnjenje se začne, ko fotoaparat z vstavljeno baterijo priklopite v električno vtičnico, kot je
prikazano na ilustraciji. Medtem ko se baterija polni, lučka ob vključenem aparatu (lučka za
polnjenje) počasi utripa.
• Ko je polnjenje zaključeno, lučka ob vključenem aparatu ugasne. Odklopite električni
napajalnik iz električne vtičnice in odklopite kabel USB.
Čas polnjenja popolnoma izpraznjene polnilne baterije je približno 3 ure.
• Baterije ni mogoče polniti, če lučka ob vključenem aparatu hitro utripa, saj je vzrok verjetno
ena od spodaj naštetih možnosti.
- Temperatura okolja ni primerna za polnjenje.
- Kabel USB ali električni napajalnik ni pravilno priklopljen.
- Baterija je poškodovana.
17
Prvi koraki
Polnjenje baterije
B
Opombe o kablu USB
• Uporabljajte samo kabel USB UC-E21. Pri uporabi drugih kablov USB razen UC-E21 lahko pride do
pregrevanja, požara ali električnega udara.
• Preverite obliko in usmerjenost vtičev, ki jih ni dovoljeno vstavljati ali odstranjevati pod kotom.
B
Opombe o polnjenju baterije
• Med polnjenjem baterije lahko fotoaparat še vedno uporabljate, vendar se čas polnjenja s tem
podaljša. Medtem ko uporabljate fotoaparat, se lučka ob vključenem aparatu (lučka za polnjenje)
izklopi.
• V nobenem primeru ne uporabljajte druge znamke ali modela napajalnika, razen električnega
napajalnika EH-73P in ne uporabljajte komercialnega električnega napajalnika USB ali polnilnika
baterije za mobilni telefon. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
pregrevanja ali poškodbe fotoaparata.
Odpiranje zaslona
• Usmerjenost in kot zaslona lahko nastavljate. Za običajno fotografiranje preklopite zaslon
iz hrbtne strani fotoaparata tako, da bo obrnjen navzven (5).
• Ko fotoaparata ne uporabljate ali nosite, preklopite zaslon proti ohišju fotoaparata tako,
da bo obrnjen navznoter (1).
B
Opombe o prikazovalniku
• Nastavljanje prikazovalnika je lahko omejeno, kadar je na fotoaparat priključen kabel ali dodatna
oprema.
• Pri premikanju zaslona ne uporabljajte večje sile in ga počasi obračajte znotraj območja za
nastavljanje, da ne poškodujete priključkov.
18
Prvi koraki
Odpiranje zaslona
Nastavitev fotoaparata
1
Vklopite fotoaparat.
• Uporabite večnamenski izbirnik, da izberete in nastavite nastavitve.
Večnamenski izbirnik
Gor
Levo
Gumb k
(potrditev izbire)
Stikalo za vklop/
izklop
Desno
Dol
• Prikazano bo okno za izbiro jezika. Pritisnite H ali I na
večnamenskem izbirniku, da osvetlite jezik, in pritisnite
k, da ga izberete.
• Jezik lahko spremenite kadar koli z možnostjo
Language (Jezik) v nastavitvenem meniju (A113).
Language
Cancel
2
Izberite Yes (Da) in pritisnite k.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
3
Osvetlite svoj domači časovni pas in
pritisnite k.
• Za vklop poletnega časa pritisnite H; na vrhu
zemljevida bo prikazano W. Pritisnite I za izklop
poletnega časa.
Back
4
Pritisnite H ali I, da izberete obliko zapisa časa, in pritisnite k.
19
Prvi koraki
Nastavitev fotoaparata
5
Vnesite trenutna čas in datum ter
pritisnite k.
• Pritisnite J ali K, da osvetlite elemente, in pritisnite H
ali I za spremembo.
• Izberite polje z minutami in pritisnite k, da potrdite
nastavitev.
Date and time
D
M
Y
h
m
01 01 2018 00 00
Edit
6
Ob pozivu pritisnite H ali I, da osvetlite Yes (Da), in pritisnite k.
• Fotoaparat se vrne v prikaz za fotografiranje, ko končate z nastavitvami.
C
Ponastavitev ure
Možnost Time zone and date (Časovni pas in datum) v nastavitvenem meniju lahko uporabite
za izbiro časovnega pasu in nastavitev ure fotoaparata.
Poletni čas lahko vklopite ali izklopite v meniju Time zone (Časovni pas).
C
Uporaba aplikacije SnapBridge
Ko vzpostavite brezžično povezavo med fotoaparatom in pametno napravo z aplikacijo
SnapBridge, lahko s fotoaparatom posnete slike pošljete v pametno napravo ali fotografirate na
daljavo. Za postopek povezovanja glejte priloženi »SnapBridge Vodnik za povezavo«.
20
Prvi koraki
Nastavitev fotoaparata
Osnovni postopki pri fotografiranju
in predvajanju
Fotografiranje ..................................................................................................................................22
Predvajanje slik................................................................................................................................27
Brisanje slik .......................................................................................................................................28
21
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
Fotografiranje
Način A (samodejno) je uporabljen kot primer. Način A (samodejno) izberite za splošno
fotografiranje pri različnih pogojih fotografiranja.
1
Gumb za izbiro načina obrnite v položaj A.
Število preostalih
posnetkov
• Kazalnik stanja baterije
b: Baterija je polna.
B: Baterija je skoraj prazna.
• Za preklop prikaza informacij na zaslonu vsakokrat
pritisnite gumb s (prikaz).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Kazalnik stanja baterije
2
Mirno držite fotoaparat.
• S prsti in drugimi predmeti ne prekrivajte objektiva, bliskavice, pomožne osvetlitve za AF,
mikrofona in zvočnika.
22
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
Fotografiranje
3
Izberite kader.
• Za spreminjanje položaja objektiva z zoomom premaknite element za upravljanje zooma
ali stranski element za upravljanje zooma.
• Če pri zoomu v položaju teleobjektiva izgubite motiv, pritisnite gumb p (hitro vračanje
zooma), da začasno razširite vidno območje in preprosteje umestite motiv v kader.
Pomanjšanje
Gumb p
Povečanje
Povečanje
Pomanjšanje
C
Pri uporabi stativa
• V naslednjih primerih priporočamo uporabo stativa za stabiliziranje fotoaparata:
- Pri fotografiranju slabo osvetljenih motivov, ko je način bliskavice nastavljen na W (izklop)
- Ko je zoom v položaju teleobjektiva
• Ko uporabljate stativ za stabiliziranje fotoaparata med fotografiranjem, nastavite Vibration
reduction (Zmanjšanje tresljajev) na Off (Izklop) v nastavitvenem meniju (A113), da
preprečite morebitne napake, povezane s to funkcijo.
• Ko fotoaparat pritrdite na stativ, pazite, da ne pade, ko spreminjate zoom objektiva. Eno
nogo stativa usmerite proti motivu, drugi dve pa naj bosta enako oddaljeni od vas.
• Fotoaparat se lahko med upravljanjem rahlo premika, tudi če je pritrjen na stativ, kar lahko
moti samodejno ostrenje. Počakajte nekaj sekund po upravljanju fotoaparata, nato pa
počasi pritisnite sprožilec.
Ko je zoom v širokokotnem
položaju
Ko je zoom v položaju
teleobjektiva
23
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
Fotografiranje
4
Pritisnite sprožilec do polovice.
• Da sprožilec pritisnete do »polovice«, pomeni,
da pritisnete gumb in ga držite, ko začutite
rahel upor.
• Ko je motiv izostren, je območje ostrenja ali
kazalnik izostritve prikazan z zeleno.
• Pri uporabi digitalnega zooma fotoaparat
izostri v sredini kadra, območje ostrenja pa ni
prikazano.
• Če območje ostrenja ali kazalnik izostritve
utripa, fotoaparat ni mogel izostriti. Spremenite
kompozicijo in ponovno pritisnite sprožilec do
polovice.
1/250
F 5.6
Focus area (Območje ostrenja)
5
B
Ne da bi dvignili prst, pritisnite sprožilec
do konca navzdol.
Opombe o shranjevanju slik ali videoposnetkov
Med shranjevanjem slik ali videoposnetkov kazalnik števila preostalih posnetkov ali kazalnik
preostalega časa za snemanje videoposnetka utripa. Ko kazalnik utripa, ne smete odpreti
pokrova predalčka za baterijo/reže za pomnilniško kartico oziroma odstraniti baterije ali
pomnilniške kartice. V tem primeru bi lahko izgubili podatke ali poškodovali fotoaparat ali
pomnilniško kartico.
C
Funkcija Auto Off (Samodejni izklop)
• Če približno eno minuto ne izvedete nobenega postopka, se zaslon izklopi, fotoaparat preide v
način pripravljenosti in lučka ob vključenem aparatu utripa. Fotoaparat se izklopi po približno treh
minutah v načinu pripravljenosti.
• Za ponovni vklop zaslona, ko je fotoaparat v načinu pripravljenosti, izvedite ustrezen postopek,
na primer pritisnite stikalo za vklop/izklop ali sprožilec.
24
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
Fotografiranje
Uporaba vgrajene bliskavice
Kadar pri fotografiranju potrebujete bliskavico, npr. v
temnih prostorih ali kadar je motiv osvetljen od zadaj,
pritisnite krmilni element K za dvig bliskavice, da
dvignete vgrajeno bliskavico.
• Če vgrajene bliskavice ne uporabljate, jo previdno
potisnite navzdol, tako da se zaskoči.
Pritrjevanje pokrova nastavka za dodatno opremo BS-1
(na voljo posebej)
Snemanje videoposnetkov
Prikažite zaslon za fotografiranje in pritisnite gumb
b (e snemanje videoposnetka) za začetek snemanja
videoposnetka.
• Za konec snemanja videoposnetka ponovno pritisnite
gumb b (e). Če zavrtite gumb za izbiro načina na
u (Movie manual (Ročno predvajanje
videoposnetkov)), lahko nastavite čas zaklopa in število f
za snemanje videoposnetkov.
25
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
Fotografiranje
Preklop med prikazovalnikom in iskalom
Priporočamo, da iskalo uporabite, ko zaradi močne
svetlobe težko vidite zaslon, npr. ko zunaj sije sonce.
• Ko obraz približate iskalu, senzor za oko to zazna ter
vklopi iskalo in izklopi zaslon (privzeta nastavitev).
• Prav tako lahko za preklop med prikazom na zaslonu
in iskalom pritisnete gumb x (za zaslon).
Iskalo
Nastavitev dioptrije iskala
Če slabo vidite sliko v iskalu, poskušajte med gledanjem
skozi iskalo obračati gumb za nastavljanje dioptrije.
• Pazite, da se s prsti ali nohti ne zadenete v oko.
Gumb za nastavljanje dioptrije
26
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
Fotografiranje
Predvajanje slik
1
Pritisnite gumb c (za predvajanje), da
izberete način za predvajanje.
• Če pritisnete in zadržite gumb c, ko je fotoaparat
izklopljen, se fotoaparat vklopi v načinu za
predvajanje.
2
Z večnamenskim izbirnikom izberite
sliko, ki jo želite prikazati.
Prikaz prejšnje slike
• Za hitro premikanje med slikami pritisnite in zadržite
HIJK.
• Slike lahko izberete tudi z vrtenjem večnamenskega
izbirnika.
• Za preklop prikaza informacij na zaslonu vsakokrat
pritisnite gumb s (prikaz).
• Za predvajanje posnetega videoposnetka pritisnite
gumb k.
• Da se vrnete v način za fotografiranje, pritisnite
gumb c ali sprožilec.
Prikaz naslednje slike
• Pomaknite element za upravljanje zooma
proti g (i) v celozaslonskem načinu
predvajanja, da povečate sliko.
3.0
• Če v celozaslonskem načinu predvajanja
element za upravljanje zooma
pomaknete proti f (h), preklopite v
način predvajanja s prikazom sličic in na
zaslonu prikažete več slik.
27
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
Predvajanje slik
1/20
Brisanje slik
1
Če želite izbrisati sliko, ki je trenutno
prikazana na zaslonu, pritisnite gumb
l (za brisanje).
2
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
želeni način brisanja in pritisnite gumb k.
• Za izhod brez brisanja pritisnite gumb d.
Delete
Current image
Erase selected images
All images
3
Izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Izbrisanih slik ni več mogoče obnoviti.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Opombe o brisanju slik, ki so hkrati shranjene v zapisu RAW in JPEG
Ko ta fotoaparat uporabljate za brisanje slik, ki ste jih posneli z RAW + Fine (RAW + visoka
kakovost) ali RAW + Normal (RAW + običajna kakovost) pri nastavitvi Image quality
(Kakovost slike) (A116), bosta hkrati izbrisani obe sliki, RAW in JPEG. Ne morete izbrisati samo
enega zapisa.
B
Brisanje slik, posnetih neprekinjeno (zaporedje)
• Neprekinjeno posnete slike se shranijo kot zaporedje in v
načinu za predvajanje se pokaže samo prva slika zaporedja
(ključna slika) (privzeta nastavitev).
• Če pritisnete gumb l, ko je za zaporedje slik prikazana
ključna slika, se izbrišejo vse slike v zaporedju.
• Za brisanje posameznih slik v zaporedju pritisnite gumb k,
da prikažete posamezne slike, in pritisnite gumb l.
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
C
Brisanje slike, posnete v načinu za fotografiranje
V načinu za fotografiranje pritisnite gumb l, da izbrišete zadnjo shranjeno sliko.
28
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
Brisanje slik
Zaslon za izbiro slik za brisanje
1
Uporabite večnamenski izbirnik JK ali ga
zavrtite, da izberete sliko, ki jo želite
izbrisati.
Erase selected images
• Za preklop v celozaslonski način predvajanja
pomaknite element za upravljanje zooma (A2) proti
g (i), za predvajanje sličic pa proti f (h).
Back
2
Uporabite HI, da izberete ON ali OFF.
Erase selected images
• Ko je izbrana možnost ON, je pod izbrano sliko
prikazana ikona. Dodatne slike izberete tako, da
ponovite 1. in 2. korak.
Back
3
Da potrdite izbiro slik, pritisnite gumb k.
• Prikaže se potrditveno pogovorno okno. Za upravljanje sledite zaslonskim navodilom.
29
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
Brisanje slik
Funkcije za fotografiranje
Izbiranje načina za fotografiranje .............................................................................................31
Način A (samodejno) ..................................................................................................................32
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja) ...........................33
Creative Mode (Ustvarjalni način) (uporaba učinkov med fotografiranjem)............44
Načini j, k, l in m (nastavljanje osvetlitve za fotografiranje)....................................46
Način M (Uporabniške nastavitve) ...........................................................................................52
Nastavljanje funkcij fotografiranja z večnamenskim izbirnikom ..................................54
Način bliskavice...............................................................................................................................55
Self-timer (Samosprožilec) ..........................................................................................................58
Smile Timer (Časovnik nasmeha) (samodejno fotografiranje nasmejanih obrazov)
...............................................................................................................................................................60
Uporaba samodejnega ostrenja................................................................................................61
Uporaba ročnega ostrenja ..........................................................................................................67
Exposure Compensation (Kompenzacija osvetlitve) (Nastavljanje svetlosti)...........69
Uporaba gumba w (funkcija) ..................................................................................................70
Uporaba zooma...............................................................................................................................71
Privzete nastavitve (bliskavica, samosprožilec in način ostrenja).................................73
Funkcije, ki jih pri fotografiranju ni mogoče uporabljati hkrati.....................................75
30
Funkcije za fotografiranje
Izbiranje načina za fotografiranje
Gumb za izbiro načina lahko zavrtite, da želeni način za fotografiranje poravnate s
kazalnikom na ohišju fotoaparata.
• Način A (samodejno)
Ta način izberite za splošno fotografiranje pri različnih pogojih fotografiranja.
• Načini y, g, L (scenski)
Ko na podlagi pogojev fotografiranja izberite enega od scenskih načinov, lahko
fotografirate z ustreznimi nastavitvami za te pogoje.
- y: Pritisnite gumb d in izberite scenski način. Pri uporabi možnosti Scene
auto selector (Samodejno izbiranje scene) fotoaparat po izbiri motiva prepozna
pogoje fotografiranja, zaradi česar lahko fotografirate z nastavitvami, ki ustrezajo
pogojem.
- g (moon (Luna)): Ta način uporabite za fotografiranje lune v položaju teleobjektiva.
- L (bird-watching (Opazovanje ptic)): Ta način uporabite za fotografiranje ptic v
položaju teleobjektiva.
• Način p (ustvarjalni)
Med fotografiranjem uporabite učinke za slike.
• Načini j, k, l in m
S temi načini lahko bolje nadzorujete čas zaklopa in število f.
• Način M (User settings (Uporabniške nastavitve))
Pogosto uporabljene nastavitve v načinih j, k, l in m lahko shranite. Če želite
fotografirati s shranjenimi nastavitvami, zavrtite gumb za izbiro načina na M.
• Način u (Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov))
Videoposnetke lahko snemate s samodejno nastavljeno osvetlitvijo s prioriteto zaslonke
ali z ročno nastavljeno osvetlitvijo.
31
Funkcije za fotografiranje
Izbiranje načina za fotografiranje
Način A (samodejno)
Ta način izberite za splošno fotografiranje pri različnih
pogojih fotografiranja.
• Fotoaparat zazna glavni motiv in ga izostri (AF z
iskanjem cilja). Če zazna človeški obraz, fotoaparat
samodejno uporabi prednostno izostritev obraza.
• Za več informacij glejte »Uporaba samodejnega
ostrenja« (A61).
Funkcije, ki so na voljo v načinu A (samodejno)
•
•
•
•
•
•
Način bliskavice (A55)
Self-timer (Samosprožilec) (A58)
Smile timer (Časovnik nasmeha) (A60)
Način ostrenja (A61)
Exposure compensation (Kompenzacija osvetlitve) (A69)
Shooting menu (Meni za fotografiranje) (A121)
32
Funkcije za fotografiranje
Način A (samodejno)
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno
pogojem fotografiranja)
Ko na podlagi pogojev fotografiranja izberete enega od scenskih načinov, lahko
fotografirate z ustreznimi nastavitvami za te pogoje.
g Moon (Luna) (A40)1, 2, 3, L Bird-watching (Opazovanje
ptic) (A40)1
Gumb za izbiro načina zavrtite na g ali L in fotografirajte.
y
Scene auto selector
Portrait
Landscape
Sports
Night portrait
Party/indoor
Beach
Pritisnite gumb d, da prikažete scenski meni, in z večnamenskim izbirnikom izberite enega od naslednjih scenskih načinov.
x
1
2
3
Scene auto selector (Samodejno izbiranje
scene) (privzeta nastavitev) (A34)
k
Close-up (Od blizu) (A36)
b
Portrait (Portret)
u
Food (Hrana) (A37)
c
Landscape (Pokrajina) (A34)1, 2
m
Fireworks show (Ognjemet) (A37) 3
d
Sports (Šport) (A35)1
o
Backlighting (Svetloba od zadaj) (A37)1
s
Night portrait (Nočni portret) (A35)
p Easy panorama (Preprosta panorama) (A41)1
f
Party/indoor (Zabava/znotraj) (A35)1
O
Z
Beach (Plaža)1
O Soft (Mehko)1
z
Snow (Sneg)1
I
Pet portrait (Portret ljubljenčka) (A38)
Selective color (Izbrana barva) (A38)1
h
Sunset (Sončni zahod)
Multiple exp. Lighten (Večkratna
m osvetlitev. Posvetlitev) (A39)3
i
Dusk/dawn (Mrak/zora)1, 2, 3
i
X
Night landscape (Nočna pokrajina)
(A36)1, 2
s
o Superlapse movie (Videoposnetek
funkcijo stiskanja) (A98)1
1, 2, 3
Time-lapse movie (Videoposnetek iz
slik v časovnih presledkih) (A96)3
Fotoaparat izostri območje v sredini kadra. Položaja območja ni mogoče premikati.
Fotoaparat izostri v neskončnosti.
Priporočamo uporabo stativa (A23). Če med fotografiranjem uporabljate stativ za stabiliziranje
fotoaparata, nastavite v nastavitvenem meniju funkcijo Vibration reduction (Zmanjšanje
tresljajev) (A171) na Off (Izklop).
33
Funkcije za fotografiranje
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Napotki in opombe o scenskem načinu
y M x Scene auto selector (Samodejno izbiranje scene)
• Ko fotoaparat usmerite proti motivu, fotoaparat samodejno prepozna optimalne pogoje
fotografiranja in skladno z njimi nastavi nastavitve za fotografiranje.
e
Portrait (Portret) (za bližinske portrete ene ali dveh oseb)
b
Portrait (Portret) (za portrete večjega števila ljudi ali slike, pri katerih ozadje zavzema velik
del posnetka)
f
Landscape (Pokrajina)
p
Night portrait (Nočni portret) (za bližinske portrete ene ali dveh oseb)
q
Night portrait (Nočni portret) (za portrete večjega števila ljudi ali slike, pri katerih ozadje
zavzema velik del posnetka)
r
Night landscape (Nočna pokrajina)
i
Close-up (Od blizu)
j
Backlighting (Svetloba od zadaj) (za slike, katerih glavni motiv niso ljudje)
d
Backlighting (Svetloba od zadaj) (za portretne fotografije)
d
Drugi pogoji fotografiranja
• Pri nekaterih pogojih fotografiranja se lahko zgodi, da fotoaparat ne izbere želenih nastavitev.
V tem primeru izberite drug način za fotografiranje (A31).
y M c Landscape (Pokrajina)
• Na zaslonu, ki se pokaže pri izbiri c Landscape (Pokrajina), izberite Noise reduction burst
(Zmanjšanje kratkotrajnega šuma) ali Single shot (En posnetek).
• Noise reduction burst (Zmanjšanje kratkotrajnega šuma): Tako lahko posnamete ostro
fotografijo pokrajine s kar najmanj šuma.
- Pritisnite sprožilec do konca, da posnamete zaporedje slik, ki se nato združijo v eno
fotografijo in shranijo.
- Po pritisku sprožilca do konca mirno držite fotoaparat in ga ne premikajte, dokler ni prikazana
fotografija. Po fotografiranju ne izklapljajte fotoaparata, dokler ni spet prikazan zaslon za
fotografiranje.
- Kot zajema (to je vidno območje slike) na shranjeni sliki je ožji, kot je viden na zaslonu za
fotografiranje.
- Pri nekaterih pogojih fotografiranja neprekinjeno fotografiranje morda ne bo mogoče.
• Single shot (En posnetek) (privzeta nastavitev): Shrani slike s poudarjenimi obrisi in
kontrastom.
- Ko sprožilec pritisnete do konca, se posname ena slika.
34
Funkcije za fotografiranje
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
y M d Sports (Šport)
• Ko držite sprožilec pritisnjen do konca, fotoaparat fotografira neprekinjeno.
• Fotoaparat lahko neprekinjeno posname do 7 slik pri hitrosti približno 7 posnetkov na
sekundo.
• Hitrost snemanja pri neprekinjenem fotografiranju je lahko manjša glede na trenutne
nastavitve kakovosti in velikosti slike, uporabljeno pomnilniško kartico in pogoje fotografiranja.
• Vrednosti izostritve, osvetlitve in odtenka za drugo ter vse naknadne slike ostanejo zaklenjene
na vrednosti, nastavljene za prvo sliko.
y M s Night portrait (Nočni portret)
• Na zaslonu, ki se pokaže po izbiri s Night portrait (Nočni portret), izberite u Hand-held
(V roki) (privzeta nastavitev) ali w Tripod (stativ).
• Fotoaparat posname eno sliko z dolgim časom zaklopa. V primerjavi z uporabo nastavitve
w Tripod (stativ) fotoaparat pri izbiri u Hand-held (V roki) nastavi nekoliko krajši čas
zaklopa, da v skladu s pogoji pri fotografiranju prepreči učinek tresenja fotoaparata.
• Ko je izbrana možnost w Tripod (stativ), je zmanjšanje tresljajev onemogočeno ne glede na
nastavitev Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev) (A171) v nastavitvenem meniju.
Za uporabo stativa glejte »Pri uporabi stativa« (A23).
• Pred fotografiranjem dvignite vgrajeno bliskavico.
y M f Party/indoor (Zabava/znotraj)
• Da ne bi prišlo do tresenja fotoaparata, ga mirno držite. Če med fotografiranjem uporabljate
stativ za stabiliziranje fotoaparata, nastavite v nastavitvenem meniju funkcijo Vibration
reduction (Zmanjšanje tresljajev) (A171) na Off (Izklop). Za uporabo stativa glejte »Pri
uporabi stativa« (A23).
35
Funkcije za fotografiranje
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
y M X Night landscape (Nočna pokrajina)
• Na zaslonu, ki se pokaže po izbiri X Night landscape (Nočna pokrajina), izberite u Handheld (V roki) (privzeta nastavitev) ali w Tripod (stativ).
• u Hand-held (V roki) (privzeta nastavitev):
- Pritisnite sprožilec do konca, da posnamete zaporedje slik, ki se nato združijo v eno
fotografijo in shranijo.
- Po pritisku sprožilca do konca mirno držite fotoaparat in ga ne premikajte, dokler ni prikazana
fotografija. Po fotografiranju ne izklapljajte fotoaparata, dokler ni spet prikazan zaslon za
fotografiranje.
- Kot zajema (to je vidno območje slike) na shranjeni sliki je ožji, kot je viden na zaslonu za
fotografiranje.
- Pri nekaterih pogojih fotografiranja neprekinjeno fotografiranje morda ne bo mogoče.
• w Tripod (stativ):
- Ko sprožilec pritisnete do konca, fotoaparat posname eno sliko z dolgim časom zaklopa.
- Zmanjšanje tresljajev je onemogočeno ne glede na nastavitev Vibration reduction
(Zmanjšanje tresljajev) (A171) v nastavitvenem meniju.
- Za uporabo stativa glejte »Pri uporabi stativa« (A23).
y M k Close-up (Od blizu)
Na zaslonu, ki se pokaže pri izbiri k Close-up (Od blizu), izberite Noise reduction burst
(Zmanjšanje kratkotrajnega šuma) ali Single shot (En posnetek).
• Noise reduction burst (Zmanjšanje kratkotrajnega šuma): Tako lahko posnamete ostro
fotografijo s kar najmanj šuma.
- Pritisnite sprožilec do konca, da posnamete zaporedje slik, ki se nato združijo v eno
fotografijo in shranijo.
- Po pritisku sprožilca do konca mirno držite fotoaparat in ga ne premikajte, dokler ni prikazana
fotografija. Po fotografiranju ne izklapljajte fotoaparata, dokler ni spet prikazan zaslon za
fotografiranje.
- Če se motiv med fotografiranjem premika ali če med neprekinjenim fotografiranjem pride
do znatnega tresenja fotoaparata, je lahko slika popačena, nejasna ali zamegljena.
- Kot zajema (to je vidno območje slike) na shranjeni sliki je ožji, kot je viden na zaslonu za
fotografiranje.
- Pri nekaterih pogojih fotografiranja neprekinjeno fotografiranje morda ne bo mogoče.
• Single shot (En posnetek) (privzeta nastavitev): Shrani slike s poudarjenimi obrisi in
kontrastom.
- Ko sprožilec pritisnete do konca, se posname ena slika.
• Nastavitev načina ostrenja (A61) se spremeni na D (nastavitev za makro) in fotoaparat
samodejno poveča najbližji položaj, v katerem lahko izostri sliko.
• Območje ostrenja lahko premikate. Pritisnite gumb k, uporabite večnamenski izbirnik
HIJK ali ga zavrtite, da premaknete območje ostrenja, in potrdite nastavitev s pritiskom
gumba k.
36
Funkcije za fotografiranje
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
y M u Food (Hrana)
• Nastavitev načina ostrenja (A61) se spremeni na
D (nastavitev za makro) in fotoaparat samodejno zoomira
na najbližji položaj, v katerem lahko izostri sliko.
• Odtenek lahko nastavite z gumbom za upravljanje.
Nastavitev odtenka se shrani v pomnilniku fotoaparata tudi
po izklopu fotoaparata.
• Območje ostrenja lahko premikate. Pritisnite gumb k,
uporabite večnamenski izbirnik HIJK ali ga zavrtite, da
premaknete območje ostrenja, in potrdite nastavitev s
pritiskom gumba k.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
y M m Fireworks show (Ognjemet)
• Čas zaklopa je zaklenjen na približno štiri sekunde.
• Kompenzacije osvetlitve ni mogoče uporabiti (A69).
• Priporočamo, da uporabite ročno ostrenje (A67).
y M o Backlighting (Svetloba od zadaj)
• Na zaslonu, ki se pokaže po izbiri o Backlighting (Svetloba od zadaj), glede na pogoje
fotografiranja izberite On (Vklop) ali Off (Izklop), da omogočite ali onemogočite funkcijo za
velik dinamični razpon (HDR).
• Off (Izklop) (privzeta nastavitev): Bliskavica se sproži in tako prepreči, da bi bil motiv skrit v
senci. Fotografirajte z dvignjeno vgrajeno bliskavico.
- Da posnamete eno fotografijo, sprožilec pritisnite do konca.
• On (Vklop): Uporabite pri fotografiranju z zelo svetlimi in temnimi deli v istem kadru.
- Ko sprožilec pritisnete do konca, fotoaparat neprekinjeno fotografira in nato shrani naslednji
dve sliki.
- Sestavljeno sliko brez HDR
- Sestavljeno sliko HDR z zmanjšanjem izgube podrobnosti v svetlih in senčnih delih slike
- Če pomnilnik zadošča za shranjevanje samo ene slike, se shrani samo slika, ki je bila ob
fotografiranju obdelana s funkcijo D-Lighting (A84), temni deli na sliki pa so popravljeni.
- Po pritisku sprožilca do konca mirno držite fotoaparat in ga ne premikajte, dokler ni prikazana
fotografija. Po fotografiranju ne izklapljajte fotoaparata, dokler ni spet prikazan zaslon za
fotografiranje.
- Kot zajema (to je vidno območje slike) na shranjeni sliki je ožji, kot je viden na zaslonu za
fotografiranje.
- Pri nekaterih pogojih fotografiranja se lahko ob svetlih predmetih pojavijo temne sence,
temne predmete pa lahko obdajajo svetla območja.
B
Opombe o funkciji HDR
Priporočamo uporabo stativa (A23). Če uporabljate stativ za stabiliziranje fotoaparata med
fotografiranjem, nastavite funkcijo Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev) (A171) v
nastavitvenem meniju na Off (Izklop).
37
Funkcije za fotografiranje
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
y M O Pet portrait (Portret ljubljenčka)
• Ko fotoaparat usmerite proti psu ali mački, zazna obraz ljubljenčka in ga izostri. S privzeto
nastavitvijo se zaklop samodejno sproži, ko fotoaparat zazna obraz psa ali mačke (pet portrait
auto release (Portret ljubljenčka s samodejno sprožitvijo)).
• Na zaslonu, ki se pokaže po izbiri O Pet portrait (Portret ljubljenčka), izberite U Single
(Posamezno) ali V Continuous (Neprekinjeno).
- U Single (Posamezno): Vsakič, ko fotoaparat zazna obraz psa ali mačke, posname eno
sliko.
- V Continuous (Neprekinjeno) (privzeta nastavitev): Vsakič, ko fotoaparat zazna obraz psa
ali mačke, zaporedoma posname tri slike.
B
Pet Portrait Auto Release (Portret ljubljenčka s samodejno sprožitvijo)
• Pritisnite večnamenski izbirnik J (n), da spremenite nastavitev za Pet portrait auto release
(Portret ljubljenčka s samodejno sprožitvijo).
- Y: Fotoaparat samodejno sproži zaklop, ko zazna obraz psa ali mačke.
- OFF: Fotoaparat ne sproži zaklopa samodejno, tudi če zazna obraz psa ali mačke. Pritisnite
sprožilec. Ko je izbrana možnost OFF, fotoaparat zaznava tudi človeške obraze.
• Funkcija Pet portrait auto release (Portret ljubljenčka s samodejno sprožitvijo) se nastavi
na OFF, ko je posnetih pet nizov posnetkov.
• Fotografiranje je mogoče tudi s pritiskom sprožilca, ne glede na nastavitev Pet portrait auto
release (Portret ljubljenčka s samodejno sprožitvijo).
B
Območje ostrenja
• Ko fotoaparat zazna obraz, je obraz prikazan z dvojnim
rumenim okvirjem. Ko fotoaparat izostri obraz, prikazan v
dvojnem okvirju (območje ostrenja), se dvojni okvir obarva
zeleno. Če fotoaparat ne zazna obrazov, izostri območje v
sredini slike.
• Pri nekaterih pogojih fotografiranja fotoaparat morda ne bo
mogel zaznati obraza ljubljenčka in bo znotraj okvirja pokazal
druge motive.
1/250
y M I Selective color (Izbrana barva)
• Ohrani samo izbrano barvo na sliki, vse ostale barve spremeni v črno-belo sliko.
• Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete želeno barvo, in
pritisnite gumb k, da potrdite barvo. Za spremembo
izbire barve ponovno pritisnite gumb k.
Save
38
Funkcije za fotografiranje
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
F5.6
25m 0s
1400
y M m Multiple exp. Lighten (Večkratna osvetlitev. Posvetlitev)
• Fotoaparat v rednih intervalih samodejno zajame premikajoče se motive, primerja posamezne
slike in poudari samo njihova svetla območja ter jih nato shrani kot eno sliko. Zajame tudi
sledove svetlobe, kot je snop avtomobilskih luči ali gibanje zvezd.
• Na zaslonu, ki se pokaže po izbiri m Multiple exp. Lighten (Večkratna osvetlitev.
Posvetlitev), izberite n Nightscape + light trails (Nočna pokrajina in sledi luči) ali
W Star trails (Sledi zvezd).
Možnost
Opis
n Nightscape +
light trails (Nočna
pokrajina in sledi
luči)
Posname snop avtomobilskih luči na
ozadju nočne pokrajine.
1m40s
• Z vrtenjem gumba za upravljanje
lahko nastavite želeni interval med
posnetki. Nastavljeni interval
postane čas zaklopa. Ko fotoaparat
posname 50 posnetkov, samodejno
prekine fotografiranje.
2”
F5.6
• Za vsakih 10 posnetkov se
samodejno shrani ena sestavljena
slika, na kateri so sledi, ki se prekrivajo z začetka fotografiranja.
• Fotoaparat izostri območje v sredini kadra.
W Star trails (Sledi
zvezd)
Uporablja se za fotografiranje gibanja zvezd.
• Fotografije se snemajo s časom zaklopa 25 sekund, tako da je med
posameznimi fotografijami interval 5 sekund. Ko fotoaparat posname
300 posnetkov, samodejno prekine fotografiranje.
• Na vsakih 30 posnetkov se samodejno shrani ena sestavljena slika, na
kateri so sledi, ki se prekrivajo z začetka fotografiranja.
25m 0s
1400
• Med intervalom fotografiranja se zaslon lahko izklopi. Ko je zaslon izklopljen, zasveti lučka ob
vključenem aparatu.
• Med fotografiranjem je funkcija samodejnega izklopa onemogočena (A176).
• Da prekinete fotografiranje, preden se samodejno zaključi, pritisnite gumb k.
• Ko dobite želene sledi, končajte fotografiranje. Če fotografiranje nadaljujete, lahko izgubite
podrobnosti v območjih kompozicije.
• Ko fotografirate oddaljene motive, kot so letala ali ognjemet, priporočamo, da način izostritve
(A61) nastavite na B (neskončnost) ali pa uporabite ročno ostrenje (A67).
• Ko fotografirate zvezde, priporočamo, da uporabite ročno ostrenje.
• Kompenzacije osvetlitve ni mogoče uporabiti (A69).
B
Opombe o funkciji Multiple Exp. Lighten (Večkratna osvetlitev. Posvetlitev)
• Dokler se fotografiranje ne konča, ne vrtite gumba za izbiro načina oziroma ne vstavljajte
pomnilniške kartice.
• Uporabite baterije, ki so dovolj napolnjene, da preprečijo izklop fotoaparata med fotografiranjem.
39
Funkcije za fotografiranje
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
C
Preostali čas
Preostali čas do samodejne prekinitve fotografiranja lahko
preverite na zaslonu.
End recording
g Moon (Luna)
• V širokokotnem položaju zooma se prikaže okvir za kadriranje, ki označuje kot zajema,
enakovreden kotu objektiva z goriščnico 1000 mm (pri 35mm formatu [135]) (privzeta
nastavitev). Ko luno kadrirate v okvir in pritisnete gumb k, fotoaparat poveča zoom tako, da
postane kot zajema (goriščna razdalja) celo območje v obrobi za kadriranje. Kot zajema za
obrobo za kadriranje lahko spremenite s pritiskom gumba d in izbiro Focal length
selection (Izbira goriščne razdalje) v meniju Moon (Luna).
• Odtenek lahko nastavite z gumbom za upravljanje. Nastavitev odtenka se shrani v pomnilniku
fotoaparata tudi po izklopu fotoaparata.
• S kompenzacijo osvetlitve (A69) nastavite osvetlitev glede na zahteve fotografiranja in
pogoje pri fotografiranju, kot sta na primer naraščanje in pojemanje lune.
• Privzeta nastavitev samosprožilca (A58) je n3s (3 sekunde). Da spremenite nastavitev,
pritisnite večnamenski izbirnik J (n).
L Bird-watching (Opazovanje ptic)
• V širokokotnem položaju zooma se prikaže okvir za kadriranje, ki označuje kot zajema,
enakovreden kotu objektiva z goriščnico 500 mm (pri 35mm formatu [135]) (privzeta
nastavitev). Ko ptico kadrirate v obrobo za kadriranje in pritisnete gumb k, fotoaparat poveča
zoom tako, da postane kot zajema (goriščna razdalja) celo območje v obrobi za kadriranje. Kot
zajema za obrobo za kadriranje lahko spremenite s pritiskom gumba d in izbiro Focal
length selection (Izbira goriščne razdalje) v meniju Bird-watching (Opazovanje ptic).
• Za neprekinjeno snemanje slik pritisnite gumb d in izberite Continuous (Neprekinjeno)
v meniju Bird-watching (Opazovanje ptic).
- U Single (Posamezno) (privzeta nastavitev): Fotoaparat ob vsakem pritisku sprožilca
posname eno sliko.
- V Continuous (Neprekinjeno): Ko držite sprožilec pritisnjen do konca, fotoaparat
fotografira neprekinjeno.
Fotoaparat lahko neprekinjeno posname do 7 slik pri hitrosti približno 7 posnetkov na
sekundo.
40
Funkcije za fotografiranje
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Fotografiranje z možnostjo Easy Panorama (Preprosta
panorama)
Gumb za izbiro načina zavrtite na y M gumb d M p Easy panorama
(Preprosta panorama) M gumb k
1
2
Izberite W Normal (180°) (Običajno
(180°)) ali X Wide (360°) (Široko
(360°)) kot razpon za fotografiranje in
pritisnite gumb k.
Easy panorama
Normal (180°)
Wide (360°)
Prikažite prvi del panoramske scene in
pritisnite sprožilec do polovice, da
prilagodite izostritev.
• Zoom je zaklenjen v širokokotnem položaju.
• Fotoaparat izostri v sredini kadra.
1/250
3
F5.6
Pritisnite sprožilec do konca in nato
odmaknite prst s sprožilca.
• Prikaz KLJI označuje smer premikanja fotoaparata.
4
Fotoaparat pomikajte v eni od štirih smeri,
dokler kazalnik vodila ne doseže konca.
• Ko fotoaparat zazna, v kateri smeri ga premikate, začne
fotografirati.
• Fotografiranje se zaključi, ko fotoaparat zajame
določeni obseg fotografiranja.
• Izostritev in osvetlitev sta zaklenjena, dokler ni
fotografiranje zaključeno.
41
Funkcije za fotografiranje
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Vodilo
25m 0s
1400
Primer premikanja fotoaparata
• Svoje telo uporabite kot os obračanja in fotoaparat počasi
premikajte v loku v smeri oznake (KLJI).
• Fotografiranje se ustavi, če vodilo ne doseže roba v približno
15 sekundah (ko je izbrana možnost W Normal (180°)
(Običajno (180°))) ali v približno 30 sekundah (ko je izbrana
možnost X Wide (360°) (Široko (360°))) po začetku
fotografiranja.
B
Opombe o fotografiranju z možnostjo za preprosto panoramo
• Območje slike na shranjeni sliki je ožje od prikaza na zaslonu pri fotografiranju.
• Če fotoaparat premikate prehitro, če je preveč tresljajev ali če je motiv preveč enoličen (npr.
zidovi ali tema), lahko pride do napake.
• Če se fotografiranje ustavi, preden fotoaparat doseže polovico razpona panorame, se slika
panorame ne shrani.
• Če je posnete več kot pol panorame, a se je fotografiranje ustavilo pred doseženim koncem
celotnega razpona, se neposneti razpon shrani in je prikazan v sivi barvi.
C
Velikost slike za možnost Easy Panorama (Preprosta panorama)
Na voljo so štiri velikosti slik (v slikovnih točkah), ki so opisane spodaj.
Če je možnost W Normal (180°) (Običajno (180°)) nastavljena na
4800
920
1536
Če je možnost X Wide (360°) (Široko (360°)) nastavljena na
9600
920
1536
42
Funkcije za fotografiranje
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Predvajanje z možnostjo Easy Panorama (Preprosta
panorama)
Preklopite v način za predvajanje (A27), v celozaslonskem
načinu predvajanja prikažite sliko, posneto s preprosto
panoramo, in nato za predvajanje slike v smeri, v kateri je
bila posneta, pritisnite gumb k.
• Za predvajanje naprej ali nazaj zavrite večnamenski
izbirnik.
4/4
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Na zaslonu so med predvajanjem prikazani krmilni
elementi predvajanja.
Za izvajanje spodaj opisanih postopkov z večnamenskim
izbirnikom JK izberite krmilni element in nato pritisnite
gumb k.
Funkcija
Ikona
Opis
Previjanje
nazaj
A
Za predvajanje nazaj držite pritisnjen gumb k.*
Previjanje
naprej
B
Za predvajanje naprej držite pritisnjen gumb k.*
Začasna zaustavitev predvajanja. Med zaustavitvijo lahko izvedete spodaj
naštete postopke.
Začasna
zaustavitev
Konec
E
G
C
Premaknite se za korak v levo. Za stalno premikanje držite
pritisnjen gumb k.*
D
Premaknite se za korak v desno. Za stalno premikanje držite
pritisnjen gumb k.*
F
Nadaljevanje samodejnega premikanja.
Vrnitev v celozaslonski način predvajanja.
* Te postopke lahko izvedete tudi z vrtenjem večnamenskega izbirnika.
B
Opombe o slikah s preprosto panoramo
• Slike ni mogoče urejati s tem fotoaparatom.
• Ta fotoaparat morda ne bo mogel predvajati ali povečati slik, ki so bile posnete s funkcijo za
preprosto panoramo z drugo znamko ali modelom digitalnega fotoaparata.
B
Opombe o tiskanju panoramskih slik
Odvisno od nastavitev tiskalnika morda ne bo mogoče natisniti celotne slike. Prav tako pri nekaterih
tiskalnikih tiskanje ni mogoče.
43
Funkcije za fotografiranje
Scenski način (fotografiranje, prilagojeno pogojem fotografiranja)
Creative Mode (Ustvarjalni način) (uporaba
učinkov med fotografiranjem)
Med fotografiranjem uporabite učinke za slike.
• Na voljo je pet skupin učinkov: Light (Svetloba)
(privzeta nastavitev), Depth (Globina), Memories
(Spomini), Classic (Klasično) in Noir (Temačno).
1
Pritisnite gumb k.
• Prikaže se zaslon za izbiro učinka.
2
Za izbiranje učinka uporabite
večnamenski izbirnik J K.
Skupina učinkov
Light
• Skupino učinkov lahko spremenite z vrtenjem gumba
za upravljanje.
• Za izhod brez shranjevanja izbire pritisnite H.
Dream
Back
Adjust
Confirm
Učinki
3
Za prilagoditev učinka pritisnite I.
Light
• Če učinka ne želite prilagoditi, pritisnite gumb k in
nadaljujte s 6. korakom.
Pop
Back
44
Funkcije za fotografiranje
Creative Mode (Ustvarjalni način) (uporaba učinkov med fotografiranjem)
Adjust
Confirm
4
Z gumboma J K označite želeno
možnost in pritisnite gumb I.
• Izberite Amount (Količina), Exposure
compensation (Kompenzacija osvetlitve),
Contrast (Kontrast), Hue (Odtenek), Saturation
(Nasičenost), Filter ali Peripheral illumination
(Obrobna osvetlitev). Možnosti, ki jih lahko izberete,
so odvisne od skupine.
5
Amount
Back
Reset
Adjust
Z J K prilagodite raven učinka in
pritisnite gumb k.
Amount
70
Back
6
Confirm
Za fotografiranje pritisnite sprožilec ali gumb b (e gumb za
snemanje videoposnetka).
• Ko fotoaparat zazna glavni motiv, ga izostri (A63).
C
Izbira skupine učinkov in učinka
Ko se v 1. koraku prikaže zaslon, pritisnite gumb d, da izberete skupino učinkov in učinek.
Funkcije, ki so na voljo v načinu Creative mode (Ustvarjalni način)
•
•
•
•
•
Način bliskavice (A55)
Self-timer (Samosprožilec) (A58)
Način ostrenja (A61)
Exposure compensation (Kompenzacija osvetlitve) (A69)
Shooting menu (Meni za fotografiranje) (A121)
45
Funkcije za fotografiranje
Creative Mode (Ustvarjalni način) (uporaba učinkov med fotografiranjem)
Načini j, k, l in m (nastavljanje osvetlitve za
fotografiranje)
V načinih j, k, l in m lahko skladno s pogoji fotografiranja
nastavite osvetlitev (kombinacija časa zaklopa in število f). Z
nastavitvijo možnosti menija za fotografiranje (A116) si
lahko zagotovite večji nadzor pri fotografiranju.
Način za fotografiranje
Opis
j
Programmed auto
(Programski
samodejni način)
Omogočite lahko, da fotoaparat sam prilagodi čas zaklopa in število f.
• Kombinacijo časa zaklopa in števila f lahko spremenite z
obračanjem gumba za upravljanje (prilagodljiv program). Ko je
dejaven prilagodljivi program, se v zgornjem levem kotu
zaslona prikaže A (oznaka prilagodljivega programa).
• Za preklic prilagodljivega programa, spremembo načina za
fotografiranje ali izklop fotoaparata gumb za upravljanje zavrtite v
nasprotni smeri, ki ste jo uporabili za vklop, da A ni več prikazan.
k
Shutter-priority auto
(Samodejni način s
prioriteto zaklopa)
Zavrtite gumb za upravljanje, da nastavite čas zaklopa. Fotoaparat
samodejno določi število f.
l
Aperture-priority
auto (Samodejni
način s prioriteto
zaslonke)
Z obračanjem večnamenskega izbirnika nastavite število f.
Fotoaparat samodejno določi čas zaklopa.
m
Manual (Ročno)
Nastavite čas zaklopa in število f. Zavrtite gumb za upravljanje, da
nastavite čas zaklopa. Z obračanjem večnamenskega izbirnika
nastavite število f.
• Z nastavitvijo Bulb ali Time lahko posnamete slike z dolgo
osvetlitvijo.
• Dodelitve kazalnikov za nastavitev osvetlitve lahko spremenite s Toggle Av/Tv selection
(Preklop izbire Av/Tv) v nastavitvenem meniju (A113).
Prilagodljivi program je dejaven.
Vrtljivi gumb
za upravljanje
Večnamenski
izbirnik
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Število f
Čas zaklopa
46
Funkcije za fotografiranje
Načini j, k, l in m (nastavljanje osvetlitve za fotografiranje)
Nasveti za nastavljanje osvetlitve
Občutek dinamike in stopnja neostrosti ozadja na motivih sta odvisna od kombinacij časa
zaklopa in števila f, čeprav je osvetlitev enaka.
Učinek časa zaklopa
Pri kratkem času zaklopa so lahko posnetki hitro premikajočih se motivov videti statični, pri
dolgem času zaklopa pa je lahko gibanje premikajočega se motiva na posnetku poudarjeno.
Krajši čas
1/1000 s
Daljši čas
1/30 s
Učinek števila f
Fotoaparat lahko izostri motiv skupaj z ospredjem in ozadjem ali namerno zamegli ozadje.
Veliko število f
(zaprta zaslonka)
f/8
Majhno število f
(odprta zaslonka)
f/2.8
C
Čas zaklopa in število f
• Območje nadzora časa zaklopa se razlikuje glede na položaj zooma, število f ali nastavitev
občutljivosti ISO.
• Število f se pri tem fotoaparatu spreminja tudi glede na položaj zooma.
• Pri zoomiranju po nastavitvi osvetlitve se lahko kombinacije osvetlitve ali števila f spremenijo.
• Odprte zaslonke (izražene z majhnimi števili f) spustijo v fotoaparat več svetlobe, zaprte zaslonke
(velika števila f) pa manj. Najmanjše število f predstavlja največjo zaslonko in največje število f
predstavlja najmanjšo zaslonko.
47
Funkcije za fotografiranje
Načini j, k, l in m (nastavljanje osvetlitve za fotografiranje)
• Bližje ko je položaj zooma teleobjektivu, manjše postane razpoložljivo območje zaslonke.
Zaslonka se fiksno nastavi na f/8.0, kadar je zoom v položaju teleobjektiva z goriščno razdaljo nad
2800 mm (za 35mm format [135]).
C
Nastavitev osvetlitve pri snemanju videoposnetkov
Pri snemanju videoposnetkov v načinih j, k, l, m ali M se ne uporabita nastavljeni čas zaklopa in
število f. Če gumb za izbiro načina zavrtite na u (Movie manual (Ročno predvajanje
videoposnetkov)), lahko nastavite osvetlitev za snemanje videoposnetkov.
B
Opombe o nastavitvi osvetlitve
Če je motiv pretemen ali presvetel, morda ne bo mogoče zagotoviti ustrezne osvetlitve. V takšnih
primerih kazalnik časa zaklopa ali števila f utripa, ko sprožilec pritisnete do polovice (razen pri
uporabi načina m). Spremenite nastavitev časa zaklopa ali števila f.
Kazalnik osvetljenosti (v načinu m)
Stopnja odklona med nastavljeno vrednostjo osvetlitve in
vrednostjo optimalne osvetlitve, ki jo izmeri fotoaparat, je
prikazana v kazalniku osvetlitve na zaslonu. Stopnja
odklona na kazalniku osvetlitve je prikazana v korakih EV
(od –3 do +3 EV v korakih po 1/3 EV).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Kazalnik osvetlitve
B
Opombe o občutljivosti ISO
Kadar je ISO sensitivity (Občutljivost ISO) (A116) nastavljena na Auto (Samodejno) (privzeta
nastavitev) ali Fixed range auto (Samodejni način s fiksno razdaljo), je vrednost občutljivosti
ISO v načinu m zaklenjena na ISO 100.
Funkcije, ki so na voljo v načinih j, k, l in m
•
•
•
•
•
•
•
Način bliskavice (A54)
Self-timer (Samosprožilec) (A54)
Smile timer (Časovnik nasmeha) (A54)
Način ostrenja (A54)
Exposure compensation (Kompenzacija osvetlitve) (A54)
Shooting menu (Meni za fotografiranje) (A116)
Funkcije, ki jih lahko nastavite s pritiskom gumba w (funkcija) (A114)
C
Območje ostrenja
Območje ostrenja za samodejno ostrenje je odvisno od nastavitve AF area mode (Način
delovanja z območjem AF) (A116) v meniju za fotografiranje. Ko je izbrana nastavitev Target
finding AF (AF z iskanjem cilja) (privzeta nastavitev), fotoaparat zazna glavni motiv in ga izostri.
Če zazna človeški obraz, fotoaparat samodejno uporabi prednostno izostritev obraza.
48
Funkcije za fotografiranje
Načini j, k, l in m (nastavljanje osvetlitve za fotografiranje)
Območje upravljanja časa zaklopa (načini j, k, l in m)
Območje nadzora časa zaklopa se razlikuje glede na položaj zooma, število f ali nastavitev
občutljivosti ISO. Poleg tega se območje upravljanja časa zaklopa spremeni pri naslednjih
nastavitvah neprekinjenega fotografiranja.
Nastavitev
ISO sensitivity
(Občutljivost ISO)
(A137)1
Continuous
(Neprekinjeno)
(A133)
1
2
3
4
5
Območje upravljanja
Auto (Samodejno)2,
Fixed range auto
(Samodejni način s fiksno
razdaljo)2
Od 1/40003, 4 do 1 s (načini j, k in l)
Od 1/40003, 4 do 30 s (način m)5
ISO 100
Od 1/40003, 4 do 8 s (načini j, k in l)
Od 1/40003, 4 do 30 s (način m)5
ISO 200
Od 1/40003, 4 do 4 s (načini j, k in l)
Od 1/40003, 4 do 8 s (način m)
ISO 400
Od 1/40003, 4 do 4 s
ISO 800
Od 1/40003, 4 do 2 s
ISO 1600
Od 1/40003, 4 do 1 s
ISO 3200
Od 1/40003, 4 do 1/2 s
ISO 6400
Od 1/40003, 4 do 1/2 s
Continuous H
(Neprekinjeno H),
Continuous L
(Neprekinjeno L)
Od 1/40003, 4 do 1/30 s
Pre-shooting cache
(Predpomnilnik
fotografiranja), Continuous
H: 120 fps (Neprekinjeno
H: 120 posnetkov/s)
Od 1/4000 do 1/125 s
Continuous H: 60 fps
(Neprekinjeno H: 60
posnetkov/s)
Od 1/4000 do 1/60 s
Intvl timer shooting
(Intervalno fotografiranje)
Enako kot pri nastavitvi Single (Posamezno)
Nastavitev občutljivosti ISO je omejena glede na nastavitev neprekinjenega fotografiranja
(A76).
V načinu m je občutljivost ISO zaklenjena na ISO 100.
Najkrajši čas zaklopa, ko je število f nastavljeno na največjo vrednost (najmanjša zaslonka) pri
največjem širokokotnem položaju zooma. Bližje ko je položaj zooma teleobjektivu oziroma
manjše ko je število f (večja zaslonka), manjši je najkrajši čas zaklopa. Na primer, najkrajši čas
zaklopa je 1/2.500 sekunde, ko je število f nastavljeno na največjo vrednost (najmanjša zaslonka)
pri največjem zoomu teleobjektiva.
Čas osvetlitve se lahko spreminja, kadar isti motiv posnamete večkrat s časom zaklopa pod
1/2000 sekunde.
Na voljo sta nastavitvi Bulb in Time (A50).
49
Funkcije za fotografiranje
Načini j, k, l in m (nastavljanje osvetlitve za fotografiranje)
Fotografiranje z nastavitvama Bulb in Time (samo v
načinu m)
Nastavitvi Bulb in Time uporabite pri fotografiranju z dolgo osvetlitvijo, na primer pri
fotografiranju ognjemetov, nočnih pokrajin, nočnega neba ali sledi luči avtomobilov.
Najdaljši čas osvetlitve za nastavitvi Bulb in Time znaša 60 sekund.
Bulb
Zaklop ostane odprt, dokler je sprožilec pritisnjen, ko pa ga sprožite, se
zapre.
Time
Zaklop se odpre, ko sprožilec pritisnete do konca, zapre pa po vnovičnem
pritisku sprožilca do konca.
• Za fotografiranje z nastavitvijo Time lahko uporabite sprožilec na
daljinskem upravljalniku ML-L7 (na voljo je ločeno).
1
Za stabiliziranje uporabite primeren pripomoček, na primer stativ.
• Izberite Off (Izklop) za Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev) (A171) v
nastavitvenem meniju.
• Za uporabo stativa glejte »Pri uporabi stativa« (A23).
2
Gumb za izbiro načina nastavite na m.
• Nastavitev ISO sensitivity (Občutljivost ISO) nastavite na Auto (Samodejno), Fixed
range auto (Samodejni način s fiksno razdaljo) ali 100.
• Nastavitev Continuous (Neprekinjeno) (A133) nastavite na Single (Posamezno).
3
Gumb za upravljanje zavrtite na daljši čas
zaklopa, tako da kazalnik časa zaklopa
prikaže Bulb ali Time.
Time
Bulb
Bulb
4
15”
F5.6
25m 0s
1400
Pritisnite sprožilec, ko nastavite izostritev.
• Bulb: Sprožilec držite pritisnjen, dokler ne mine želeni
čas osvetlitve.
• Time: Ko mine želeni čas osvetlitve, pritisnite sprožilec
znova do konca.
• Ko čas osvetlitve doseže 60 sekund, se zaklop
samodejno zapre in se fotografiranje konča.
B
Opombe o fotografiranju z nastavitvijo Bulb ali Time
Nastavitve Bulb ali Time ne morete uporabiti, kadar je izbrana katera koli nastavitev razen Single
(Posamezno) za Continuous (Neprekinjeno) (A133).
50
Funkcije za fotografiranje
Načini j, k, l in m (nastavljanje osvetlitve za fotografiranje)
C
Dolge osvetlitve
• Shranjevanje slik po fotografiranju lahko traja dlje kot običajno, če uporabite dolg čas zaklopa.
• Priporočamo, da preprečite nepričakovani izklop fotoaparata, tako da uporabite dovolj
napolnjeno polnilno baterijo ali napajalnik EH-5b/EH-5c z električnim priključkom EP-5C (oba sta
na voljo posebej) (A208).
51
Funkcije za fotografiranje
Načini j, k, l in m (nastavljanje osvetlitve za fotografiranje)
Način M (Uporabniške nastavitve)
Nastavljanje pogosto uporabljenih kombinacij za fotografiranje z možnostjo j (programski
samodejni način), k (prioriteta zaklopa), l (prioriteta zaslonke) ali m (ročno) lahko shranite
pri M.
Gumb za izbiro načina zavrtite na M, da prikličete
nastavitve, shranjene s Save user settings (Shrani
uporabniške nastavitve).
• Izberite motiv in fotografirajte s temi nastavitvami ali pa
po želji spremenite nastavitve.
Shranite lahko naslednje nastavitve.
Splošne nastavitve
• Načini za fotografiranje j, k, l in m (A46) • Način ostrenja (A61)
• Položaj zooma (A71)
• Exposure compensation (Kompenzacija
osvetlitve) (A69)
• Način bliskavice (A55)
• Fn button (Gumb Fn) (A70)
• Self-timer (Samosprožilec) (A58)
Nastavitve za ročno ostrenje
• Razdalja do motiva, povečava in raven
poudarjanja (A67)
Nastavitve prikaza
• Prikaz na prikazovalniku in v iskalu (A26)
• Prikazane informacije (A8)
Shooting Menu (Meni za fotografiranje)
• Image quality (Kakovost slike) (A121)
• Image size (Velikost slike) (A123)
• Picture Control (Upravljanje slike)
(A124)
• Custom Picture Control (Funkcija Picture
Control po meri) (A128)
• White balance (Nastavitev beline) (A129)
• Metering (Merjenje) (A132)
• Continuous (Neprekinjeno) (A133)
• ISO sensitivity (Občutljivost ISO) (A137)
• Exposure bracketing (Več zaporednih posnetkov
z različnimi nastavitvami za osvetlitev) (A139)
• AF area mode (Način delovanja z območjem AF) (A140)
• Autofocus mode (Način samodejnega ostrenja) (A143)
• Flash exp. comp. (Kompenzacija
osvetlitve z bliskavico) (A143)
• Noise reduction filter (Filter za
zmanjšanje šuma) (A144)
• Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting) (A144)
• Multiple exposure (Večkratna osvetlitev) (A145)
• Zoom memory (Pomnilnik zooma) (A147)
• Startup zoom position (Začetni položaj zooma) (A148)
• M exposure preview (Predogled
osvetlitve M) (A148)
Nastavitveni meni
• Monitor settings (Nastavitve prikazovalnika) (A167)
52
Funkcije za fotografiranje
Način M (Uporabniške nastavitve)
Shranjevanje nastavitev v načinu M (shranjevanje
uporabniških nastavitev)
Pogosto uporabljene nastavitve v načinih j, k, l in m lahko shranite. Ob nakupu so
shranjene privzete nastavitve načina j.
1
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M.
• Če želite spremeniti način za fotografiranje, izberite j, k, l ali m.
• Če ne želite spremeniti shranjenega načina za fotografiranje, izberite M.
2
Prestavite na kombinacijo nastavitev za fotografiranje, ki jih
pogosto uporabljate.
• Za podrobnosti o nastavitvah glejte A52.
• Shranijo se tudi nastavitve prilagodljivega programa (pri nastavitvi na j), časa zaklopa
(pri nastavitvi na k ali m) ali števila f (pri nastavitvi na l ali m).
• Shrani se tudi območje ostrenja, ki je izbrano z nastavitvijo Manual (spot) (Ročno
(točkovno)), Manual (normal) (Ročno (običajno)) ali Manual (wide) (Ročno
(široko)) v AF area mode (Način delovanja z območjem AF).
3
S pritiskom gumba d (za meni)
prikažite meni za fotografiranje.
4
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
Save user settings (Shrani uporabniške
nastavitve) in pritisnite gumb k.
Noise reduction filter
• Prejšnje shranjene nastavitve prepišejo trenutne
nastavitve kot način M.
Save user settings
Active D-Lighting
Multiple exposure
Reset user settings
Zoom memory
Ponastavitev načina M (uporabniške nastavitve)
Če ste v meniju za fotografiranje izbrali Reset user settings (Ponastavitev uporabniških
nastavitev), se med uporabniškimi nastavitvami shranjene nastavitve ponastavijo na
privzete vrednosti.
B
Opombe o uri baterije
Če je baterija notranje ure prazna, se nastavitve, shranjene z M, ponastavijo. Priporočamo vam, da si
zapišete vse pomembne nastavitve.
53
Funkcije za fotografiranje
Način M (Uporabniške nastavitve)
Nastavljanje funkcij fotografiranja z
večnamenskim izbirnikom
Ko je prikazan zaslon za fotografiranje, lahko pritisnete večnamenski izbirnik H (m) J (n)
I (p) K (o), da nastavite spodaj opisane funkcije.
• m Način bliskavice
Nastavite lahko način bliskavice, ki ustreza pogojem fotografiranja.
• n Self-timer (Samosprožilec)/Smile timer (Časovnik nasmeha)
Fotoaparat sproži zaklop, ko mine nastavljeni čas po pritisku sprožilca. Če je nastavljen
časovnik nasmeha, fotoaparat samodejno sproži zaklop, kadar zazna nasmejan obraz.
• p Način ostrenja
Nastavite lahko A (samodejno ostrenje), D (nastavitev za makro) ali B (neskončnost)
glede na oddaljenost od motiva (če je izbirnik načina ostrenja nastavljen na q
(samodejno ostrenje)).
• o Exposure compensation (Kompenzacija osvetlitve)
Nastavite lahko splošno svetlost slike.
Funkcije, ki jih lahko izberete, so odvisne od načina za fotografiranje.
54
Funkcije za fotografiranje
Nastavljanje funkcij fotografiranja z večnamenskim izbirnikom
Način bliskavice
Nastavite lahko način bliskavice, ki ustreza pogojem fotografiranja.
1
Pritisnite krmilni element K (za dvig
bliskavice), da dvignete vgrajeno
bliskavico.
• Ko je vgrajena bliskavica spuščena, je bliskavica
onemogočena in se prikaže S.
• Kadar uporabljate bliskavico Speedlight, poskrbite, da
je vgrajena bliskavica spuščena.
• Za več informacij glejte »Bliskavice Speedlight (zunanje
bliskavice)« (A210).
2
Pritisnite večnamenski izbirnik H (m).
3
Izberite želeni način bliskavice (A56) in
pritisnite gumb k.
Auto
• Če nastavitve v nekaj sekundah ne potrdite s pritiskom
gumba k, se izbor prekliče.
B
Kazalnik pripravljenosti bliskavice
Med polnjenjem vgrajene bliskavice utripa q. Fotografiranje ni
mogoče.
Ko je polnjenje zaključeno, je simbol q ob pritisku sprožilca do
polovice prikazan neprekinjeno.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Kazalnik pripravljenosti
bliskavice
55
Funkcije za fotografiranje
Način bliskavice
Možni načini bliskavice
U
Auto (Samodejno)
Bliskavica se bo sprožila, če bo to potrebno, na primer pri slabi osvetljenosti.
• Kazalnik načina bliskavice se na zaslonu za fotografiranje pokaže samo takoj po
nastavljanju.
Auto with red-eye reduction (Samodejno z zmanjšanjem učinka rdečih oči)/Red-eye
reduction (Zmanjšanje učinka rdečih oči)
V
Zmanjša učinek rdečih oči, ki ga na portretih povzroča bliskavica (A57).
• Ko je izbrana možnost Red-eye reduction (Zmanjšanje učinka rdečih oči), se
bliskavica sproži pri vsakem fotografiranju.
Fill flash (Doosvetlitev)/Standard flash (Standardna bliskavica)
X
Bliskavica se sproži pri vsakem fotografiranju.
Y
Slow sync (Počasna sinhronizacija)
Primerno za večerne in nočne portrete, v katere želite vključiti ozadje. Bliskavica za
doosvetlitev se sproži, da osvetli glavni motiv; dolg čas zaklopa omogoča zajem ozadja
ponoči in pri slabi osvetljenosti.
Z
Rear-curtain sync (Sinhronizacija na zadnjo zaveso)
Doosvetlitev z bliskavico se sproži tik pred zaprtjem zaklopa, kar ustvari učinek svetlobne
sledi za premikajočimi se motivi.
B
Opombe o fotografiranju z bliskavico
Ko bliskavico uporabljate v širokokotnem položaju zooma, bo območje okrog slike morda temno,
odvisno od oddaljenosti od motiva.
To lahko izboljšate tako, da element za upravljanje zooma rahlo premaknete v položaj teleobjektiva.
56
Funkcije za fotografiranje
Način bliskavice
C
Nastavitev načina bliskavice
Možni načini bliskavice se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
Način bliskavice
U Auto (Samodejno)
V
Auto with red-eye
reduction (Samodejno z
zmanjšanjem učinka
rdečih oči)
Red-eye reduction
(Zmanjšanje učinka rdečih
oči)
X
1
2
j1
k1
l1
m1
w
w
–
–
–
–
w
w
–
–
–
–
w
w
w
w
–
–
–
–
–
w
w
w
w
w
w
w
–
w
–
w
w
w
w
w
w
–
Fill flash (Doosvetlitev)
w
–
Rear-curtain sync
(Sinhronizacija na zadnjo
zaveso)
y,
g, L
p
Standard flash
(Standardna bliskavica)
Slow sync (Počasna
Y
sinhronizacija)
Z
A1
–
2
w
Pri fotografiranju z možnostjo V (samodejno z zmanjšanjem učinka rdečih oči) v načinu
A (samodejno) in ko je uporabljen način za fotografiranje j, k, l ali m, se uporabljena
nastavitev shrani v pomnilnik fotoaparata, ko se ta izklopi.
Razpoložljivost je odvisna od nastavitve. Za več informacij glejte »Privzete nastavitve (bliskavica,
samosprožilec in način ostrenja)« (A73).
C
Samodejno z zmanjšanjem učinka rdečih oči/zmanjšanje učinka rdečih oči
Lučka za zmanjšanje učinka rdečih uči zasveti pred glavnim bliskom, da zmanjša učinek rdečih oči.
Pri fotografiranju upoštevajte naslednje:
• Ker sveti lučka za zmanjšanje učinka rdečih oči, traja dalj časa, preden se po pritisku sprožilca
sproži zaklop.
• Zmanjšanje učinka rdečih oči v nekaterih situacijah ne zagotovi želenih rezultatov.
C
Uporaba bliskavice Speedlight (zunanje bliskavice)
• Vgrajena bliskavica se ne sproži, ko je nameščena bliskavica Speedlight. Poskrbite, da je vgrajena
bliskavica spuščena.
• Pri pritrjevanju in odstranjevanju bliskavice Speedlight izklopite fotoaparat.
• Imena načinov in funkcij bliskavic Speedlight se lahko razlikujejo od tistih, ki so na voljo za
vgrajeno bliskavico.
• Za več informacij glejte »Bliskavice Speedlight (zunanje bliskavice)« (A210) in dokumentacijo, ki
je priložena vaši bliskavici Speedlight.
57
Funkcije za fotografiranje
Način bliskavice
Self-timer (Samosprožilec)
Fotoaparat sproži zaklop, ko mine nastavljeni čas po pritisku sprožilca. Če med
fotografiranjem uporabljate stativ za stabiliziranje fotoaparata, nastavite v nastavitvenem
meniju funkcijo Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev) (A171) na Off (Izklop).
Za uporabo stativa glejte »Pri uporabi stativa« (A23).
1
Pritisnite večnamenski izbirnik J (n).
2
Izberite čas, ki mora miniti pred sprožitvijo
zaklopa, in pritisnite gumb k.
Self-timer
• n10s (10 sekund): To uporabite pri pomembnih
priložnostih, kot so na primer poroke, ali za
preprečevanje tresenja fotoaparata. To nastavitev
priporočamo za fotografiranje z zoomom v položaju
teleobjektiva, ko je fotoaparat nameščen na stativ.
• n3s (3 sekunde): To uporabite, da preprečite tresenje
fotoaparata.
• Če nastavitve v nekaj sekundah ne potrdite s pritiskom gumba k, se izbor prekliče.
3
Izberite motiv in pritisnite sprožilec do polovice.
• Prepričajte se, da je motiv izostren.
58
Funkcije za fotografiranje
Self-timer (Samosprožilec)
4
Pritisnite sprožilec do konca.
• Izostritev in osvetlitev sta zaklenjena, začne
se odštevanje. Lučka samosprožilca utripa
in nato približno eno sekundo pred
sprožitvijo zaklopa sveti neprekinjeno.
• Ob sprožitvi zaklopa se samosprožilec
nastavi na OFF.*
• Za prekinitev odštevanja ponovno pritisnite
sprožilec.
9
1/250
F5.6
* Ko je način za fotografiranje nastavljen na
Moon (Luna), se samosprožilec ne nastavi
samodejno na OFF. Za končanje
samosprožilca izberite OFF v koraku 2.
B
Opombe o uporabi stativa med fotografiranjem
• Fotoaparat se lahko med upravljanjem rahlo premika, tudi če je pritrjen na stativ, kar lahko moti
samodejno ostrenje. Počakajte nekaj sekund po upravljanju fotoaparata, nato pa počasi pritisnite
sprožilec (A23).
• Če ima fotoaparat težave s samodejnim ostrenjem, poskusite izostriti ročno (A67).
• Če uporabljate daljinski upravljalnik (na voljo posebej) (A209), lahko sprožite zaklop brez pritiska
na sprožilec na fotoaparatu.
C
Nastavitev samosprožilca
• Nastavitve samosprožilca pri nekaterih načinih za fotografiranje morda ne bo na voljo (A73).
• V nastavitvi Self-timer: after release (Samosprožilec: po proženju) (A170) v meniju z
nastavitvami lahko izberete, ali je treba preklicati nastavitev samosprožilca po fotografiranju.
59
Funkcije za fotografiranje
Self-timer (Samosprožilec)
Smile Timer (Časovnik nasmeha) (samodejno
fotografiranje nasmejanih obrazov)
Ko fotoaparat zazna obraz z nasmehom, lahko samodejno fotografira, ne da bi morali
pritisniti sprožilec.
• To funkcijo lahko uporabite v načinih za fotografiranje A (samodejno), j, k, l,
m ali M ali v scenskem načinu Portrait (Portret) ali Night portrait (Nočni portret).
1
Pritisnite večnamenski izbirnik J (n).
• Po potrebi spremenite način bliskavice, osvetlitev ali
nastavitev menija za fotografiranje, preden pritisnete
J.
2
Izberite a (časomerilec nasmeha) in
pritisnite gumb k.
Smile timer
• Če nastavitve v nekaj sekundah ne potrdite s pritiskom
gumba k, se izbor prekliče.
3
Izberite motiv in počakajte, da se oseba
nasmehne, ne da bi pritiskali na sprožilec.
• Usmerite fotoaparat proti obrazu.
• Če fotoaparat zazna nasmeh na obrazu, ki je označen z
dvojnim okvirjem, samodejno sproži zaklop.
• Vsakič, ko fotoaparat zazna obraz z nasmehom,
samodejno sproži zaklop.
1/250
4
F5.6
25m 0s
1400
Konec samodejnega fotografiranja.
• Da končate fotografiranje s časovnikom nasmeha, se vrnite na 1. korak in izberite OFF.
B
Opombe o časovniku nasmeha
• Če je izbirnik načina ostrenja nastavljen na r (ročno ostrenje), ne morete nastaviti časovnika
nasmeha.
• V nekaterih pogojih fotografiranja fotoaparat morda ne bo mogel zaznati obrazov ali nasmeha
(A64). Za fotografiranje lahko uporabite tudi sprožilec.
C
Ko lučka samosprožilca utripa
Pri uporabi časovnika nasmeha lučka samosprožilca utripa, ko fotoaparat zazna obraz, in hitro utripa
takoj po sprožitvi zaklopa.
60
Funkcije za fotografiranje
Smile Timer (Časovnik nasmeha) (samodejno fotografiranje nasmejanih obrazov)
Uporaba samodejnega ostrenja
Izbirnik načina ostrenja nastavite na q (samodejno
ostrenje), da uporabite samodejno ostrenje.
Nastavljanje načina ostrenja
Izberete lahko način ostrenja, ki ustreza vaši razdalji pri fotografiranju.
1
Pritisnite večnamenski izbirnik I (p).
2
Izberite želeni način ostrenja (A62) in
pritisnite gumb k.
• Če nastavitve v nekaj sekundah ne potrdite s pritiskom
gumba k, se izbor prekliče.
61
Funkcije za fotografiranje
Uporaba samodejnega ostrenja
Autofocus
Možni načini ostrenja
A
Autofocus (Samodejno ostrenje)
To uporabite, ko je oddaljenost motiva od objektiva 30 cm ali več, oziroma 7,0 m ali več,
ko je na fotoaparatu izbran največji zoom.
• Ikona načina ostrenja se na zaslonu za fotografiranje pokaže samo neposredno po
opravljeni nastavitvi.
D
Macro close-up (Nastavitev za makro)
Nastavite pri fotografiranju predmetov, ki so blizu.
Ko je razmerje zooma nastavljeno v položaj, v katerem sta F in kazalnik za zoom
prikazana zeleno, lahko fotoaparat izostri motive, ki so od objektiva oddaljeni samo
približno 10 cm. Ko je zoom v položaju, ki je bolj širokokoten od položaja, v katerem je
prikazan simbol G, lahko fotoaparat izostri motive, ki so od objektiva oddaljeni samo
približno 1 cm.
B
Infinity (Neskončnost)
Uporabite pri fotografiranju oddaljenih scen skozi okno ali pri fotografiranju pokrajine.
Fotoaparat samodejno nastavi izostritev blizu neskončnosti.
• Fotoaparat morda ne bo mogel izostriti bližnjih predmetov.
C
Nastavitev načina ostrenja
• Nastavitev pri nekaterih načinih za fotografiranje morda ne bo na voljo.
• Pri načinih za fotografiranje j, k, l in m se nastavitev shrani v pomnilniku fotoaparata tudi po
izklopu fotoaparata.
Sprožilec
Pritisk do
polovice
Da sprožilec pritisnete do »polovice«, pomeni, da pritisnete gumb
in ga držite, ko začutite rahel upor.
• Ostritev in osvetlitev (čas zaklopa in število f) se nastavita, ko
sprožilec pritisnete do polovice. Če je gumb pritisnjen do
polovice, ostaneta izostritev in osvetlitev zaklenjeni.
• Območje ostrenja je odvisno od načina za fotografiranje.
Pritisk do
konca
Da sprožilec pritisnete do »konca«, pomeni, da pritisnete gumb do
konca.
• Zaklop se sproži, ko sprožilec pritisnete do konca.
• Sprožilca ne pritiskajte s silo, saj bi lahko pri tem stresli
fotoaparat, slike pa bi bile zamegljene. Na gumb pritisnite
nežno.
62
Funkcije za fotografiranje
Uporaba samodejnega ostrenja
Uporaba AF z iskanjem cilja
V načinu A (samodejno), ustvarjalnem načinu ali ko je za AF area mode (Način delovanja
z območjem AF) (A140) v načinih j, k, l, m ali M izbrana nastavitev Target finding
AF (AF z iskanjem cilja), fotoaparat ob pritisku sprožilca do polovice izostri na spodaj
opisani način.
• Fotoaparat zazna glavni motiv in ga izostri. Ko je motiv
izostren, je območje ostrenja prikazano z zeleno. Če
zazna človeški obraz, fotoaparat samodejno uporabi
prednostno izostritev obraza.
1/250
F5.6
Območja ostrenja
• Če ne zazna glavnega motiva, fotoaparat samodejno
izbere eno ali več od devetih območij ostrenja, ki
vsebujejo motiv, najbližji fotoaparatu. Ko je motiv
izostren, so izostrena območja prikazana z zeleno.
1/250
F5.6
Območja ostrenja
B
Opombe o AF z iskanjem cilja
• Odvisno od pogojev pri fotografiranju se lahko motiv, ki ga fotoaparat določi kot glavni motiv,
razlikuje.
• Pri uporabi nekaterih nastavitev za White balance (Nastavitev beline), Picture Control
(Upravljanje slike) ali skupino učinkov v ustvarjalnem načinu fotoaparat morda ne bo mogel
zaznati glavnega motiva.
• Fotoaparat morda ne bo ustrezno zaznal glavnega motiva v naslednjih primerih:
- Ko je motiv zelo temen ali svetel
- Ko glavni motiv nima jasno izraženih barv
- Če je pri kompoziciji slike glavni motiv postavljen na rob zaslona
- Če se na glavnem motivu ponavlja določen vzorec
63
Funkcije za fotografiranje
Uporaba samodejnega ostrenja
Uporaba zaznavanja obrazov
Pri naslednjih nastavitvah fotoaparat uporablja zaznavanje
obrazov, da samodejno izostri človeške obraze.
• Scenski načini Scene auto selector (Samodejno
izbiranje scene), Portrait (Portret) ali Night portrait
(Nočni portret) (A33)
• a (časovnik nasmeha) (A60)
• Če je možnost AF area mode (Način delovanja z
25m 0s
1/250
F5.6
1400
območjem AF) (A140) nastavljena na Face priority
(Prednost obrazov)
Če fotoaparat zazna več kot en obraz, bo obraz, ki ga bo izostril, prikazan z dvojnim okvirjem,
drugi obrazi pa bodo obdani z enojnim okvirjem.
Če sprožilec pritisnete do polovice, ko ni zaznan noben obraz:
• Ko je izbran Scene auto selector (Samodejno izbiranje scene), se območje ostrenja
spremeni glede na pogoje fotografiranja, ki jih zazna fotoaparat.
• Pri nastavitvi Portrait (Portret) in Night portrait (Nočni portret) fotoaparat izostri
območje v sredini kadra.
• Ko je nastavitev AF area mode (Način delovanja z območjem AF) nastavljena na
Face priority (Prednost obrazov), fotoaparat izbere območje ostrenja, ki vsebuje
motiv, najbližji fotoaparatu.
• Če je izbrana možnost a (časovnik nasmeha) v načinu A (samodejno), j, k, l, m ali
M, fotoaparat samodejno izbere eno ali več od devetih območij ostrenja, v katerih je
motiv najbliže fotoaparatu.
B
Opombe o zaznavanju obrazov
• Zmožnost fotoaparata za zaznavanje obrazov je odvisna od različnih dejavnikov, med katerimi je
tudi smer, v katero gleda oseba.
• Fotoaparat ne uspe zaznati obrazov v naslednjih primerih:
- Če je obraz delno zakrit s sončnimi očali ali drugimi predmeti
- Če obraz zavzame prevelik ali premajhen del slike
64
Funkcije za fotografiranje
Uporaba samodejnega ostrenja
Uporaba funkcije za mehčanje kože
Če fotoaparat v načinu Scene auto selector (Samodejno izbiranje scene), Portrait
(Portret) ali Night portrait (Nočni portret) zazna človeške obraze, sliko pred
shranjevanjem obdela, da zmehča odtenke kože (za do tri obraze).
Mehčanje kože lahko uporabite tudi za shranjene slike v načinu za predvajanje (A85).
B
Opombe o mehčanju kože
• Za shranjevanje slik po fotografiranju je lahko potrebno več časa kot običajno.
• Pri nekaterih pogojih pri fotografiranju morda želeni rezultati mehčanja odtenkov kože ne bodo
doseženi ali pa je mehčanje odtenkov uporabljeno na delih slike brez obrazov.
Motivi, ki niso primerni za samodejno ostrenje
Fotoaparat v naslednjih primerih morda ne bo izostril v skladu s pričakovanji. V nekaterih
redkih primerih se lahko zgodi, da se motiv ne izostri, tudi če je območje ostrenja ali kazalnik
izostritve prikazan z zeleno:
• Motiv je zelo temen
• V pogoje fotografiranja so vključeni zelo različno osvetljeni predmeti (ko je na primer
predmet od zadaj osvetljen s soncem in je zato videti zelo temen)
• Med predmetom in okolico ni kontrasta (ko na primer fotografirate nekoga, ki je oblečen
v belo majico in stoji pred belo steno)
• Predmeti so različno oddaljeni od fotoaparata (motiv je na primer v kletki)
• Motivi, pri katerih se ponavlja isti vzorec (žaluzije pred oknom, stavbe z več vrstami
podobno oblikovanih oken in podobno)
• Predmet se hitro premika
V zgoraj navedenih primerih poskušajte izostriti sliko tako, da večkrat pritisnete sprožilec do
polovice ali izostrite drug predmet, ki je od fotoaparata oddaljen enako kot dejanski motiv, in
uporabite funkcijo zaklepanja izostritve (A66).
Fotoaparat lahko ostri tudi ročno (A67).
65
Funkcije za fotografiranje
Uporaba samodejnega ostrenja
Zaklepanje izostritve
Funkcijo za zaklepanje izostritve uporabite pri fotografiranju z ustvarjalno kompozicijo, tudi
če je za območje ostrenja izbrana sredina kadra.
1
Postavite motiv v sredino slike in
pritisnite sprožilec do polovice.
• Fotoaparat izostri motiv in območje
ostrenja je prikazano z zeleno.
• Zaklene se tudi osvetlitev.
2
1/250
F5.6
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Ne da bi dvignili prst, spremenite
kompozicijo slike.
• Pazite, da boste ohranili enako razdaljo med
fotoaparatom in motivom.
3
C
Fotografirajte, tako da sprožilec pritisnete
do konca.
Premikanje območja ostrenja na želeni položaj
V načinu za fotografiranje j, k, l ali m lahko območje ostrenja premikate z večnamenskim
izbirnikom, če nastavite AF area mode (Način delovanja z območjem AF) (A140) v meniju za
fotografiranje na eno od ročnih možnosti.
C
Uporaba gumba o (AE-L/AF-L) za zaklepanje izostritve
Osvetlitev in izostritev lahko zaklenete pri izbrani nastavitvi AE/AF lock button (Gumb za
zaklepanje AE/AF) (A175) s pritiskom gumba o (AE-L/AF-L) namesto pritiska sprožilca do
polovice.
66
Funkcije za fotografiranje
Uporaba samodejnega ostrenja
Uporaba ročnega ostrenja
Izbirnik načina ostrenja nastavite na r (ročno ostrenje),
da lahko ostrite ročno.
1
Uporabite večnamenski izbirnik ali
nastavni obroč, da nastavite izostritev.
5
• Pritisnite J, da preklopite prikaz med 1×, 2× in 4×.
4
0.3m
3
• Izostritev podrobneje nastavite s počasnim vrtenjem
2
1
večnamenskega izbirnika ali nastavnega obroča.
0
• Ko pritisnete K, fotoaparat s samodejnim ostrenjem
x4
x1
izostri motiv v sredini kadra. Ročno ostrenje lahko
1/250
F5.6
1400
uporabite po tem, ko fotoaparat izostri s samodejnim
Stopnja poudarjanja
ostrenjem.
• Fotoaparat pomaga pri ostrenju tako, da z belo barvo
poudari območja, ki so izostrena (poudarjanje) (A68). Zavrtite gumb za upravljanje, da
nastavite raven poudarjanja.
• Pritisnite sprožilec do polovice, da potrdite kompozicijo slike. Fotografirajte, tako da
sprožilec pritisnete do konca.
2
Pritisnite večnamenski izbirnik I.
• Nastavljena izostritev je zaklenjena.
• Fotografirajte, tako da sprožilec pritisnete do konca.
• Če želite znova nastaviti izostritev, pritisnite I, da
prikažete zaslon iz 1. koraka.
1/250
67
Funkcije za fotografiranje
Uporaba ročnega ostrenja
F5.6
25m 0s
1400
C
Ročno ostrenje
• Številke, ki so v 1. koraku prikazane kot merilo razdalje na desni strani zaslona, služijo kot ocena
razdalje do izostrenega motiva, ko je merilnik blizu sredine.
• Najbližji položaj, ki ga lahko fotoaparat izostri, je odvisen od položaja zooma. Ko je zoom v
širokokotnem položaju, lahko fotoaparat izostri motive, ki so od objektiva oddaljeni samo
približno 1 cm. Ko je zoom v končnem položaju teleobjektiva, lahko fotoaparat izostri motive, ki
so od objektiva oddaljeni približno 7,0 m.
• Dejanski razpon, v katerem je lahko motiv izostren, se razlikuje glede na število f in položaj zooma.
Ali je motiv izostren, se prepričate tako, da po fotografiranju preverite sliko na zaslonu.
• Nastavitev Assign side zoom control (Dodeli stranski element za upravljanje zooma)
(A119) v nastavitvenem meniju nastavite na Manual focus (Ročno ostrenje) tako, da v 1.
koraku za ostrenje namesto večnamenskega izbirnika ali nastavnega obroča uporabite stranski
element za upravljanje zooma.
C
Peaking (Poudarjanje)
• Razpon stopnje kontrasta za izostreno območje lahko spremenite z nastavljanjem stopnje
poudarjanja. Učinkovito je, če nastavite nizko stopnjo za zelo kontrastne motive in visoko stopnjo
za motive z majhnih kontrastom.
• Funkcija poudari zelo kontrastna območja slike z belo barvo. Pri nekaterih pogojih fotografiranja
poudarjanje morda ne bo delovalo pravilno ali pa bodo poudarjena območja, ki niso izostrena.
• Prikaz poudarjanja lahko izklopite z možnostjo Peaking (Poudarjanje) (A120) v
nastavitvenem meniju.
• Zaslon za poudarjanje je onemogočen, kadar je izbrana možnost On (Vklop) za Clean HDMI
output (Neobdelani izhod HDMI) v meniju HDMI (A119) v nastavitvenem meniju in je
fotoaparat povezan z združljivo napravo HDMI.
C
Ročno ostrenje pri snemanju videoposnetkov
• Kadar je izbirnik načina ostrenja nastavljen na r in pritisnete gumb b (e snemanje
videoposnetka), lahko med snemanjem videoposnetka izostritev nastavljate z vrtenjem
večnamenskega izbirnika ali nastavnega obroča.
• Poudarjanje je onemogočeno.
• Upravljanje J K na večnamenskem izbirniku in upravljanje izbirnika načina ostrenja sta
onemogočena.
C
Nastavljanje izostritve z daljinskim upravljalnikom ML-L7 (na voljo posebej)
• Z daljinskim upravljalnikom ML-L7 lahko izostritev nastavljate s pritiskanjem večnamenskega
izbirnika HI na daljinskem upravljalniku.
• Nastavitev izostritve lahko zaklenete s pritiskom gumba k (za potrditev izbire) na daljinskem
upravljalniku.
68
Funkcije za fotografiranje
Uporaba ročnega ostrenja
Exposure Compensation (Kompenzacija
osvetlitve) (Nastavljanje svetlosti)
Nastavite lahko splošno svetlost slike.
1
Pritisnite večnamenski izbirnik K (o).
2
Izberite vrednost kompenzacije in
pritisnite gumb k.
Vodilo
Exposure compensation
• Za posvetlitev slike izberite pozitivno (+) vrednost.
• Za potemnitev slike izberite negativno (–) vrednost.
• Fotoaparat uporabi izbrano vrednost kompenzacije
tudi brez pritiska gumba k.
Histogram
C
Vrednost kompenzacije osvetlitve
• Nastavitev, ki ste jo uporabili v načinu za fotografiranje j, k ali l, je shranjena v pomnilniku
fotoaparata tudi po izklopu fotoaparata.
• Kompenzacije osvetlitve ni mogoče uporabiti pri teh načinih za fotografiranje:
- Kadar je scenski način (A33) nastavljen na Fireworks show (Ognjemet), Multiple exp.
Lighten (Večkratna osvetlitev. Posvetlitev) ali Night sky (150 minutes) (Nočno nebo
(150 minut)) ali Star trails (150 minutes) (Sledi zvezd (150 minut)) v Time-lapse movie
(Videoposnetek iz slik v časovnih presledkih)
- V načinu m (ročni) (A46)
- Manual (Ročno) v načinu u (Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov))
• Ko je kompenzacija osvetlitve nastavljena pri uporabi vgrajene bliskavice, se kompenzacija
uporabi za osvetlitev ozadja in za moč bliskavice.
• Kompenzacijo osvetlitve lahko nastavite tudi z nastavnim obročem (A174).
C
Uporaba histograma
Histogram je grafikon, ki prikazuje porazdelitev odtenkov na sliki. Uporabite ga kot vodilo pri
kompenzaciji osvetlitve in fotografiranju brez bliskavice.
• Vodoravna os kaže svetlost slikovnih točk, pri čemer so temni toni prikazani levo, svetli pa desno.
Navpična os kaže število slikovnih točk.
• Povečanje vrednosti kompenzacije osvetlitve pomakne porazdelitev odtenkov v desno,
zmanjšanje pa pomakne porazdelitev odtenkov v levo.
69
Funkcije za fotografiranje
Exposure Compensation (Kompenzacija osvetlitve) (Nastavljanje svetlosti)
Uporaba gumba w (funkcija)
Če pritisnete gumb w v načinu j, k, l, m ali M, lahko hitro nastavite predhodno
shranjene možnosti menija.
• Spodnje možnosti menija lahko shranite.
Image quality (Kakovost slike) (A121)
Image size (Velikost slike) (A123)
Picture Control (Upravljanje slike) (A124)
White balance (Nastavitev beline) (A129)
Continuous (Neprekinjeno) (A133)
ISO sensitivity (Občutljivost ISO) (A137)
AF area mode (Način delovanja z območjem
AF) (A140)
Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev)
(A171)
Metering (Merjenje) (A132)
1
Pritisnite gumb w (funkcija), ko je prikazan zaslon za fotografiranje.
• Izberete lahko nastavitvene možnosti menija (privzeta nastavitev je Continuous
(Neprekinjeno)) in U Fn button (Gumb Fn), ki so bile nastavljene.
Single
2
Z večnamenskim izbirnikom izberite
nastavitev in pritisnite gumb k.
• Če nastavitve v nekaj sekundah ne potrdite s
pritiskom gumba k, se izbor prekliče.
Potrditev izbire
• Za vrnitev na zaslon za fotografiranje, ne da bi
spremenili nastavitve, pritisnite gumb w ali
sprožilec.
• Da nastavite drugo možnost menija, izberite U Fn button (Gumb Fn) in pritisnite
gumb k. Izberite želeno možnost menija in pritisnite gumb k, da jo nastavite.
70
Funkcije za fotografiranje
Uporaba gumba w (funkcija)
Uporaba zooma
Ko premaknete element za upravljanje zooma, se položaj
Pomanjšanje Povečanje
objektiva zoom spremeni.
• Za povečanje: premaknite proti g
• Za pomanjšanje: premaknite proti f
• Vrtenje elementa za upravljanje zooma do konca v poljubno
smer hitro spremeni zoom (razen med snemanjem
videoposnetkov).
• Zoom lahko prilagajate tudi s premikom stranskega elementa
za upravljanje zooma proti g ali f.
Funkcijo stranskega elementa za upravljanje zooma lahko
določite z možnostjo Assign side zoom control (Dodeli
stranski element za upravljanje zooma) (A173) v
nastavitvenem meniju.
• Kazalnik za zoom in goriščna razdalja (za 35mm format
[135]) se prikažeta na zaslonu za fotografiranje, ko
premaknete element za upravljanje zooma.
Optični
Digitalni
• Digitalni zoom, ki omogoča še približno 4× večjo povečavo
zoom
zoom
od največje povečave optičnega zooma, lahko vklopite tako,
da pri največji povečavi optičnega zooma element za
upravljanje zooma premaknete proti g in ga zadržite v tem položaju.
• Če uporabljate daljinski upravljalnik ML-L7 (na voljo posebej), fotoaparat poveča zoom,
ko pritisnete gumb + na daljinskem upravljalniku, in ga zmanjša, ko pritisnete gumb –.
B
Opombe o digitalnem zoomu med snemanjem videoposnetkov
• Med snemanjem videoposnetka se kazalnik za zoom ne prikaže.
• Če med snemanjem videoposnetka povečujete zoom, se zoom ustavi na točki, kjer optični zoom
preide v digitalni zoom. Za nadaljevanje povečevanja na kratko umaknite prst z elementa za
upravljanje zooma, nato pa znova uporabite element za upravljanje zooma.
• Razmerje digitalnega zooma je omejeno na približno 3,6×, kadar je nastavitev Movie options
(Možnosti videoposnetkov) (A150) nastavljena na 2160/30p (4K UHD) ali 2160/25p (4K
UHD) pri snemanju videoposnetkov.
C
Digital Zoom (Digitalni zoom)
Kazalnik za zoom se obarva modro, ko je vključen digitalni zoom, nato pa se obarva rumeno, ko še
povečate povečavo zooma.
• Kazalnik za zoom je moder: Pri uporabi funkcije Dynamic Fine Zoom se kakovost slike ne poslabša
opazno.
• Kazalnik za zoom je rumen: V nekaterih primerih se lahko kakovost slike opazno poslabša.
• Ko je slika manjša, ostane kazalnik moder v širšem območju.
• Pri uporabi določenih nastavitev za neprekinjeno fotografiranje ali drugih nastavitev se kazalnik
zooma morda ne bo obarval modro.
71
Funkcije za fotografiranje
Uporaba zooma
C
Hitrost zooma pri snemanju videoposnetkov
Zoom je pri uporabi stranskega elementa za upravljanje zooma počasnejši kot pri uporabi elementa
za upravljanje zooma. Med snemanjem videoposnetka za večjo hitrost zooma uporabite element
za upravljanje zooma.
Uporaba hitrega vračanja zooma
Če pri zoomu v položaju teleobjektiva izgubite motiv,
pritisnite gumb p (hitro vračanje zooma), da začasno
razširite vidno območje in preprosteje umestite motiv v
kader.
• Med pritiskom gumba p postavite motiv v okvir za
kadriranje na zaslonu za fotografiranje. Če želite
dodatno razširiti vidno območje, pomaknite element za
upravljanje zooma proti f, medtem ko držite pritisnjen
gumb p.
• Sprožite gumb p, da se vrnete v prvotni položaj zooma.
• V nastavitvenem meniju lahko izberete nastavitev Snapback zoom (Hitro vračanje zooma) (A173), da
določite velikost vidnega območja, kadar je pritisnjen
gumb p.
• Med snemanjem videoposnetkov hitro vračanje zooma ni
na voljo.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Okvir za kadriranje
72
Funkcije za fotografiranje
Uporaba zooma
Privzete nastavitve (bliskavica, samosprožilec in
način ostrenja)
Spodaj so naštete privzete nastavitve za vsak način za fotografiranje.
Način
bliskavice
(A54)
A (samodejno)
Self-timer
(Samosprožilec)
(A54)
Način
ostrenja
(A54)
U
OFF1
A
U2
OFF
A2
y
x (scene auto selector (Samodejno izbiranje
scene))
b (portrait (Portret))
V
OFF1
A2
c (landscape (Pokrajina))
W2
OFF
B2
d (sports (Šport))
W2
OFF2
A2
s (night portrait (Nočni portret))
V3
OFF1
A2
f (party/indoor (Zabava/znotraj))
V4
OFF
A2
Z (beach (Plaža))
U
OFF
A5
z (snow (Sneg))
U
OFF
A5
W
2
OFF
B2
i (dusk/dawn (Mrak/zora))
W
2
OFF
B2
X (night landscape (Nočna pokrajina))
W2
OFF
B2
k (close-up (Od blizu))
U6
OFF
D2
u (food (Hrana))
W2
OFF
D2
m (fireworks show (Ognjemet))
W2
OFF2
o2
OFF
A2
h (sunset (Sončni zahod))
o (backlighting (Svetloba od zadaj))
X/W
7
p (easy panorama (Preprosta panorama))
W
2
OFF
A2
O (pet portrait (Portret ljubljenčka))
W2
Y8
A5
O (soft (Mehko))
U
OFF
A
I (selective color (Izbrana barva))
U
OFF
A
m (multiple exp. lighten (Posvetlitev z
večkratno osvetlitvijo))
W2
OFF
A/o9
i (time-lapse movie (Videoposnetek iz slik v
časovnih presledkih))
W2
OFF
A/B/
o10
o (superlapse movie (Videoposnetek s funkcijo
stiskanja))
W2
OFF
A
73
Funkcije za fotografiranje
Privzete nastavitve (bliskavica, samosprožilec in način ostrenja)
2
Način
bliskavice
(A54)
Self-timer
(Samosprožilec)
(A54)
Način
ostrenja
(A54)
g (moon (Luna))
W2
n3s
B2
L (bird-watching (Opazovanje ptic))
W2
OFF
A11
u (movie manual (Ročno predvajanje
videoposnetkov))
W2
OFF
A
p (ustvarjalno)
U
OFF
A5
j, k, l in m
X
OFF1
A
M (user settings (Uporabniške nastavitve))
X
OFF1
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Izberete lahko tudi Smile timer (Časovnik nasmeha).
Sprememba ni mogoča.
Sprememba ni mogoča. Ko je nastavljena možnost Hand-held (V roki), je nastavitev načina
bliskavice zaklenjena na doosvetlitev s počasno sinhronizacijo in zmanjšanjem učinka rdečih oči.
Ko je nastavljena možnost Tripod (stativ), je nastavitev načina bliskavice zaklenjena na
samodejno počasno sinhronizacijo z zmanjšanjem učinka rdečih oči.
Lahko pride do preklopa na način bliskavice s počasno sinhronizacijo z zmanjšanjem učinka
rdečih oči.
Izberete lahko možnost A (samodejno ostrenje) ali D (nastavitev za makro).
Način bliskavice je fiksno nastavljen na W (izklop), kadar uporabljate Noise reduction burst
(Zmanjšanje kratkotrajnega šuma).
Če je za HDR izbrana nastavitev Off (Izklop), je način bliskavice zaklenjen na X (doosvetlitev).
Če je za HDR izbrana nastavitev On (Vklop), je način bliskavice zaklenjen na W (izklop).
Nastavitev Pet portrait auto release (Portret ljubljenčka s samodejno sprožitvijo) lahko nastavite
na vklop ali izklop. Nastavitve Self-timer (Samosprožilec) ni mogoče uporabiti.
Pri uporabi funkcije Nightscape + light trails (Nočna pokrajina in sledi luči) lahko izberete
A (samodejno ostrenje) ali B (neskončnost). Ko je izbrana nastavitev Star trails (Sledi zvezd),
je način ostrenja fiksno nastavljen na o (neskončnost).
Izostritev je fiksno nastavljena na A (samodejno ostrenje) pri uporabi funkcije Cityscape (10
minutes) (Mestna pokrajina (10 minut)), na B (neskončnost) pri uporabi funkcij Landscape
(25 minutes) (Pokrajina (25 minut)) in Sunset (50 minutes) (Sončni zahod (50 minut)) in
na o (neskončnost) pri uporabi funkcij Night sky (150 minutes) (Nočno nebo (150
minut)) in Star trails (150 minutes) (Sledi zvezd (150 minut)).
Izbirate lahko med A (samodejno ostrenje) ali B (neskončnost).
74
Funkcije za fotografiranje
Privzete nastavitve (bliskavica, samosprožilec in način ostrenja)
Funkcije, ki jih pri fotografiranju ni mogoče
uporabljati hkrati
Nekaterih funkcij ni mogoče uporabljati z drugimi nastavitvami menija.
Omejena funkcija
Nastavitev
Opis
Način ostrenja (A61) Če je izbrana nastavitev B (neskončnost), ne morete uporabiti bliskavice.
Continuous
(Neprekinjeno) (A133)
Bliskavice ni mogoče uporabiti (razen za Intvl timer
shooting (Intervalno fotografiranje)).
Način bliskavice
Exposure bracketing (Več
zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami
za osvetlitev) (A139)
Bliskavice ni možno uporabiti.
Self-timer
(Samosprožilec)
/Smile timer
(Časovnik
nasmeha)
Način ostrenja (A61)
Če je izbrana druga nastavitev razen A (samodejno
ostrenje), se časovnik nasmeha nastavi na OFF.
AF area mode (Način
delovanja z območjem
AF) (A140)
Ko je izbran Subject tracking (Sledenje motivu),
samosprožilca/časovnika nasmeha ni mogoče
uporabiti.
Smile timer (Časovnik
nasmeha) (A60)
Ko je izbran časovnik nasmeha, je način ostrenja
zaklenjen na A (samodejno ostrenje).
Continuous
(Neprekinjeno)
(A133)
• Če je izbrana možnost Pre-shooting cache
(Predpomnilnik fotografiranja), je Image quality
(Kakovost slike) zaklenjena na Normal (Običajno).
• Če je izbrana možnost Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H: 120
posnetkov/s) ali Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno H: 60
posnetkov/s), ne morete uporabiti možnosti RAW, RAW + Fine (RAW
+ visoka kakovost) ali RAW + Normal (RAW + običajna kakovost).
Multiple exposure
(Večkratna
osvetlitev) (A145)
Ko je možnost Multiple exposure mode (Način večkratne
osvetlitve) nastavljena na On (Vklop), ne morete uporabiti
možnosti RAW, RAW + Fine (RAW + visoka kakovost) ali
RAW + Normal (RAW + običajna kakovost).
Image quality
(Kakovost slike)
(A121)
• Če je izbrana možnost RAW, je nastavitev Image
size (Velikost slike) zaklenjena na i 4608×3456.
• Ko je izbrana možnost RAW + Fine (RAW + visoka kakovost) ali RAW
+ Normal (RAW + običajna kakovost), lahko nastavite Image size
(Velikost slike) za slike JPEG. Možnosti j 4608×2592,
I 4608×3072 ali H 3456×3456 pa ne morete izbrati.
Continuous
(Neprekinjeno)
(A133)
Image size (Velikost slike) se nastavi odvisno od
nastavitve za neprekinjeno fotografiranje:
• Pre-shooting cache (Predpomnilnik fotografiranja):
A (velikost slike: 1280 × 960 slikovnih točk)
• Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H: 120 posnetkov/s):
f (velikost slike: 640 × 480 slikovnih točk)
• Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno H: 60 posnetkov/s):
O (velikost slike: 1920 × 1080 slikovnih točk)
Način ostrenja
Image quality
(Kakovost slike)
Image size
(Velikost slike)
75
Funkcije za fotografiranje
Funkcije, ki jih pri fotografiranju ni mogoče uporabljati hkrati
Omejena funkcija
Picture Control
(Upravljanje
slike)
Nastavitev
Opis
AF area mode (Način delovanja
z območjem AF) (A140)
Če je izbrana možnost Subject tracking (Sledenje motivu), ne
morete nastaviti možnosti Monochrome (Monokromatsko).
Active D-Lighting
(Aktivna osvetlitev
D-Lighting) (A144)
Pri uporabi funkcije Active D-Lighting (Aktivna
osvetlitev D-Lighting) možnosti Contrast
(Kontrast) pri ročni nastavitvi ni mogoče spremeniti.
White balance
Picture Control (Upravljanje
(Nastavitev beline) slike) (A124)
Metering
(Merjenje)
Active D-Lighting
Ko uporabljate Active D-Lighting (Aktivna
(Aktivna osvetlitev
osvetlitev D-Lighting), lahko Metering (Merjenje)
D-Lighting) (A144) ponastavite na Matrix (Matrika).
Continuous (Neprekinjeno)
(A133)/Exposure
bracketing (Več zaporednih
posnetkov z različnimi
nastavitvami za osvetlitev)
(A139)/ Multiple
exposure (Večkratna
osvetlitev)(A145)
Continuous
(Neprekinjeno)
Exposure
bracketing (Več
zaporednih
posnetkov z
različnimi
nastavitvami za
osvetlitev)
ISO sensitivity
(Občutljivost
ISO)
Če je izbrana možnost Monochrome (Monokromatsko), je White balance
(Nastavitev beline) zaklenjena na Auto (normal) (Samodejno (običajno)).
Nastavitve Continuous (Neprekinjeno), Exposure
bracketing (Več zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami za osvetlitev) in Multiple
exposure (Večkratna osvetlitev) lahko uporabite
samo posamezno.
Self-timer
(Samosprožilec)
(A58)
• Tudi kadar je nastavljena funkcija Continuous H (Neprekinjeno H) ali
Continuous L (Neprekinjeno L), se slike ne snemajo neprekinjeno, ko
pritisnete sprožilec, ko se je začelo odštevanje samosprožilca.
• Slike se ne snemajo neprekinjeno, tudi če je nastavljena nastavitev
Pre-shooting cache (Predpomnilnik fotografiranja).
• Če je nastavljena možnost Intvl timer shooting (Intervalno
fotografiranje), se fotografiranje samodejno zaključi po enem posnetku.
• Nastavitve Exposure bracketing (Več zaporednih posnetkov
z različnimi nastavitvami za osvetlitev) ni mogoče uporabiti.
Smile timer
(Časovnik
nasmeha) (A60)
• Ko fotoaparat zazna obraz z nasmehom in se sproži zaklop, se posname samo
ena slika. Če je nastavljena možnost Intvl timer shooting (Intervalno
fotografiranje), se fotografiranje samodejno zaključi po enem posnetku.
• Nastavitve Exposure bracketing (Več zaporednih posnetkov
z različnimi nastavitvami za osvetlitev) ni mogoče uporabiti.
Image quality
(Kakovost slike)
(A121)
Če je izbrana možnost RAW, RAW + Fine (RAW + visoka kakovost) ali RAW +
Normal (RAW + običajna kakovost), ne morete uporabiti možnosti Pre-shooting
cache (Predpomnilnik fotografiranja), Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H:
120 posnetkov/s) ali Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno H: 60 posnetkov/s).
Picture Control
(Upravljanje slike)
(A124)
Če je izbrana možnost Monochrome (Monokromatsko), ne morete
uporabiti možnosti Exposure bracketing (Več zaporednih
posnetkov z različnimi nastavitvami za osvetlitev).
Continuous
(Neprekinjeno)
(A133)
Če je izbrana možnost Pre-shooting cache (Predpomnilnik
fotografiranja), Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H: 120
posnetkov/s) ali Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno H: 60 posnetkov/
s), je ISO sensitivity (Občutljivost ISO) zaklenjena na Auto (Samodejno).
Movie options
(Možnosti
videoposnetkov)
(A150)
Če je izbran način fotografiranja Movie manual (Ročno predvajanje
videoposnetkov) in je izbrana možnost predvajanja videoposnetkov HS v
nastavitvi Movie options (Možnosti videoposnetkov), je nastavitev ISO
sensitivity (Občutljivost ISO) fiksno nastavljena na Auto (Samodejno).
76
Funkcije za fotografiranje
Funkcije, ki jih pri fotografiranju ni mogoče uporabljati hkrati
Omejena funkcija
AF area mode
(Način delovanja z
območjem AF)
Autofocus mode
(Način
samodejnega
ostrenja)
Multiple exposure
(Večkratna
osvetlitev)
Monitor settings
(Nastavitve
prikazovalnika)
Date stamp
(Časovna oznaka)
Nastavitev
Opis
Smile timer (Časovnik
nasmeha) (A60)
Fotoaparat posname sliko z zaznavanjem obraza ne glede na
uporabljeno možnost AF area mode (Način delovanja z
območjem AF).
Način ostrenja
(A61)
Če je izbrana katera druga nastavitev razen Subject tracking
(Sledenje motivu) in je za način ostrenja izbrana možnost
B (neskončnost), fotoaparat izostri v neskončnosti, ne glede na
uporabljeni način AF area mode (Način delovanja z
območjem AF).
Picture Control
(Upravljanje slike)
(A124)
Če je izbrana možnost Monochrome (Monokromatsko), ne
morete nastaviti možnosti Subject tracking (Sledenje
motivu).
White balance
(Nastavitev beline)
(A129)
Ko je izbrana možnost Target finding AF (AF z iskanjem
cilja) in je nastavitev beline nastavljena na Auto (normal)
(Samodejno (običajno)), fotoaparat izostri obraz ali izbere eno
ali več od devetih območij ostrenja, ki vsebujejo motiv, najbližji
fotoaparatu.
Smile timer (Časovnik
nasmeha) (A60)
Ko je izbran časovnik nasmeha, način za samodejno
ostrenje deluje z nastavitvijo Single AF (Enkratni AF).
Način ostrenja (A61)
Ko je izbrana možnost B (neskončnost), način za samodejno
ostrenje deluje z nastavitvijo Single AF (Enkratni AF).
Image quality
(Kakovost slike)
(A121)
Če je izbrana možnost RAW, RAW + Fine (RAW +
visoka kakovost) ali RAW + Normal (RAW +
običajna kakovost), ne morete uporabiti možnosti
Multiple exposure (Večkratna osvetlitev).
Continuous
(Neprekinjeno)
(A133)/Exposure
bracketing (Več
zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami
za osvetlitev) (A139)
Nastavitve Continuous (Neprekinjeno), Exposure
bracketing (Več zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami za osvetlitev) in Multiple
exposure (Večkratna osvetlitev) lahko uporabite
samo posamezno.
AF area mode
(Način delovanja z
območjem AF)
(A140)
• Kadar je izbrano območje ostrenja z nastavitvijo
Manual (spot) (Ročno (točkovno)), Manual
(normal) (Ročno (običajno)) ali Manual (wide)
(Ročno (široko)), se histogram ne prikaže.
• Ko je izbrana možnost Subject tracking (Sledenje
motivu) in ko je motiv shranjen (med sledenjem
motivu), histogram ni prikazan.
• Histogram ni prikazan, če je izbrana možnost
Target finding AF (AF z iskanjem cilja).
Image quality
(Kakovost slike)
(A121)
Če je izbrana možnost RAW, RAW + Fine (RAW +
visoka kakovost) ali RAW + Normal (RAW + običajna
kakovost), datuma in ure ni mogoče natisniti na slike.
Continuous
(Neprekinjeno)
(A133)
Če je izbrana možnost Pre-shooting cache (Predpomnilnik
fotografiranja), Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H:
120 posnetkov/s) ali Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno
H: 60 posnetkov/s), datuma in ure ni mogoče natisniti na slike.
77
Funkcije za fotografiranje
Funkcije, ki jih pri fotografiranju ni mogoče uporabljati hkrati
Omejena funkcija
Digital zoom
(Digitalni zoom)
Shutter sound
(Zvok zaklopa)
B
Nastavitev
Opis
Smile timer
(Časovnik
nasmeha) (A60)
Ko je izbran časovnik nasmeha, digitalnega zooma ni
mogoče uporabiti.
Image quality
(Kakovost slike)
(A121)
Če je izbrana možnost RAW, RAW + Fine (RAW +
visoka kakovost) ali RAW + Normal (RAW +
običajna kakovost), ne morete uporabiti digitalnega
zooma.
AF area mode
(Način delovanja z
območjem AF)
(A140)
Če je izbrana možnost Subject tracking (Sledenje
motivu), ne morete uporabiti digitalnega zooma.
Zoom memory
(Pomnilnik zooma)
(A147)
Ko je Zoom memory (Pomnilnik zooma) nastavljen
na On (Vklop), digitalnega zooma ni mogoče
uporabiti.
Continuous
(Neprekinjeno)
(A133)
Ko je izbrana možnost Pre-shooting cache
(Predpomnilnik fotografiranja), Continuous H:
120 fps (Neprekinjeno H: 120 posnetkov/s) ali
Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno H: 60
posnetkov/s), je zvok zaklopa onemogočen.
Exposure
bracketing (Več
zaporednih
posnetkov z
različnimi
nastavitvami za
osvetlitev) (A139)
Zvok zaklopa je izklopljen.
Opombe o digitalnem zoomu
• Odvisno od načina za fotografiranje ali trenutnih nastavitev digitalni zoom morda ne bo na voljo
(A172).
• Ko je uporabljen digitalni zoom, so možnosti za izbiro načina delovanja z območjem AF ali načina
merjenja omejene.
78
Funkcije za fotografiranje
Funkcije, ki jih pri fotografiranju ni mogoče uporabljati hkrati
Funkcije za predvajanje
Povečava med predvajanjem.....................................................................................................80
Predvajanje sličic/prikaz koledarja ...........................................................................................81
Ogled in brisanje slik, posnetih neprekinjeno (zaporedje)..............................................82
Urejanje slik (fotografije)..............................................................................................................83
79
Funkcije za predvajanje
Povečava med predvajanjem
S pomikom elementa za upravljanje zooma proti
g (i povečava med predvajanjem) v celozaslonskem načinu
predvajanja (A27) povečate sliko.
4/4
0004. JPG
15/11/2018 15:30
Celozaslonsko predvajanje
g (i)
g
(i)
f
(h)
3.0
Vodilo prikazanega
območja
Slika je povečana.
• Stopnjo povečave lahko spremenite s pomikom elementa za upravljanje zooma proti
f (h) ali g (i). Zoom lahko nastavite tudi z vrtenjem gumba za upravljanje.
• Za ogled drugega območja slike pritisnite večnamenski izbirnik HIJK.
• Če si ogledujete sliko, ki je bila posneta z zaznavanjem obraza ali z zaznavanjem
ljubljenčka, fotoaparat poveča obraz, ki je bil zaznan med fotografiranjem (z izjemo slik,
posnetih z možnostjo Continuous (Neprekinjeno) ali Exposure bracketing (Več
zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za osvetlitev)). Za povečavo
območja slike, na katerem ni obrazov, nastavite stopnjo povečave in nato pritisnite
HIJK.
• Ko je prikazana povečana slika, pritisnite gumb k, da se vrnete v celozaslonski način
predvajanja.
C
Izrezovanje slik
Ko je prikazana povečana slika, lahko s pritiskom gumba d izrežete sliko, da vsebuje le del, ki je
viden na zaslonu, in jo shranite kot posebno datoteko (A88).
80
Funkcije za predvajanje
Povečava med predvajanjem
Predvajanje sličic/prikaz koledarja
S pomikom elementa za upravljanje zooma proti
f (h predvajanje sličic) v celozaslonskem načinu
predvajanja (A27) slike prikažete kot sličice.
1/20
0004. JPG
15/11/2018 15:30
f
(h)
1/20
f
(h)
g
(i)
g
(i)
Celozaslonsko
predvajanje
f (h)
Predvajanje sličic
Sun Mon
2 0 1 8 11
Tue Wed Thu
1
1
Fri
3
10
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Prikaz koledarja
• Število prikazanih sličic lahko spremenite s premikom elementa za upravljanje zooma
proti f (h) ali g (i).
• V načinu s predvajanjem sličic lahko uporabite večnamenski izbirnik HIJK ali ga
zavrtite, da izberete sliko, ki jo nato s pritiskom gumba k prikažete v celozaslonskem
načinu predvajanja.
• V načinu s prikazom koledarja lahko uporabite HIJK ali ga zavrtite, da izberete
datum, in nato s pritiskom gumba k prikažete slike, ki so bile posnete tega dne.
B
Opombe o prikazu koledarja
Za slike, ki so bile posnete, ko na fotoaparatu ni bil nastavljen datum, velja datum 1. januar 2018.
81
Funkcije za predvajanje
Predvajanje sličic/prikaz koledarja
Sat
2
Ogled in brisanje slik, posnetih neprekinjeno
(zaporedje)
Ogled slik v zaporedju
Slike, posnete neprekinjeno, se shranijo kot zaporedje.
Prva slika v zaporedju postane ključna slika, ki predstavlja
zaporedje, ko je to prikazano v načinu s celozaslonskim
predvajanjem ali v načinu s predvajanjem sličic (privzeta
nastavitev).
Da posebej prikažete vsako sliko v zaporedju, pritisnite
gumb k.
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Po pritisku gumba k so na voljo spodaj navedeni
postopki.
• Za prikaz prejšnje ali naslednje slike zavrtite
večnamenski izbirnik ali pritisnite JK.
• Za prikaz slik, ki niso vključene v zaporedje, pritisnite H,
da se vrnete na prikaz ključne slike.
• Da slike v zaporedju prikažete kot sličice ali da jih
Back
predvajate z diaprojekcijo, v meniju za predvajanje
Sequence display options (Možnosti za prikaz
zaporedja) (A160) nastavite na Individual pictures (Posamezne slike).
B
Možnosti za prikaz zaporedja
• Slik, ki niso bile posnete z neprekinjenim fotografiranjem s tem fotoaparatom, ni mogoče
prikazati kot zaporedje.
• Če število zaporedij, ki so shranjena v pomnilniški kartici fotoaparata, preseže 1.000, slike, ki bodo
posnete po tem, ne morejo biti prikazane kot zaporedja. Za nadaljevanje fotografiranja zaporedja
izbrišite zaporedja, ki vam jih ni treba obdržati, ali zamenjajte pomnilniško kartico. Vendar pa tudi
pri izbrisu zaporedij slik, ki niso bile prvotno vključene v zaporedje, ni mogoče prikazati kot
zaporedje.
C
Možnosti menija za predvajanje, ki so na voljo pri uporabi zaporedja
• Ko so slike v zaporedju prikazane v načinu za celozaslonsko predvajanje, pritisnite gumb d, da
izberete funkcije v meniju za predvajanje (A118).
• Če gumb d pritisnete, ko je prikazana ključna slika, lahko naslednje nastavitve uporabite za vse
slike v zaporedju:
- Mark for upload (Označi za pošiljanje), Protect (Zaščiti)
82
Funkcije za predvajanje
Ogled in brisanje slik, posnetih neprekinjeno (zaporedje)
Brisanje slik v zaporedju
Katere slike bodo izbrisane, ko pritisnete gumb l (za brisanje) za slike v zaporedju, je
odvisno od načina prikaza zaporedja.
• Ko je prikazana ključna slika:
- Current image (Trenutna slika):
Izbrišejo se vse slike v prikazanem zaporedju.
- Erase selected images (Izbriši izbrane slike):
Ko je na zaslonu za brisanje izbranih slik (A115) izbrana
ključna slika, se izbrišejo vse slike v tem zaporedju.
- All images (Vse slike):
Izbrišejo se vse slike na pomnilniški kartici.
• Ko so slike v zaporedju prikazane v celozaslonskem načinu predvajanja:
- Current image (Trenutna slika):
Izbriše se trenutno prikazana slika.
- Erase selected images (Izbriši izbrane slike):
Izbrišejo se slike, ki so izbrane v zaporedju.
- Entire sequence (Celo zaporedje):
Izbrišejo se vse slike v prikazanem zaporedju.
Urejanje slik (fotografije)
Pred urejanjem fotografij
S tem fotoaparatom lahko preprosto urejate slike. Spremenjene kopije se shranijo kot ločene
datoteke.
Spremenjene kopije se shranijo z datumom in časom fotografiranja originalnih fotografij.
C
Omejitve pri urejanju fotografij
• Slik RAW in slik, posnetih s funkcijo easy panorama (preprosta panorama), ni mogoče urejati.
• Sliko JPEG lahko uredite do 10-krat. Fotografije, ustvarjene z urejanjem videoposnetkov, lahko
uredite do 9-krat.
• Slik določene velikosti ali z določenimi funkcijami za urejanje morda ne boste mogli urejati.
83
Funkcije za predvajanje
Urejanje slik (fotografije)
Quick Retouch (Hitro retuširanje): povečanje kontrasta in
nasičenosti
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M izberite sliko M gumb d M Quick
retouch (Hitro retuširanje) M gumb k
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
želeno stopnjo učinka in pritisnite gumb k.
Quick retouch
• Urejena različica je prikazana na desni strani.
• Za izhod brez shranjevanja pritisnite J.
Normal
Amount
D-Lighting: povečanje svetlosti in kontrasta
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M izberite sliko M gumb d M
D-Lighting M gumb k
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
želeno stopnjo učinka in pritisnite gumb k.
D-Lighting
• Urejena različica je prikazana na desni strani.
• Za izhod brez shranjevanja pritisnite J.
Normal
Amount
84
Funkcije za predvajanje
Urejanje slik (fotografije)
Skin Softening (Mehčanje kože): mehčanje odtenka kože
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M izberite sliko M gumb d M Skin
softening (Mehčanje kože) M gumb k
1
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
želeno stopnjo učinka in pritisnite gumb
k.
Skin softening
• Za izhod brez shranjevanja pritisnite J.
Normal
Amount
2
Oglejte si rezultat in pritisnite gumb k.
• Urejeni obraz je povečan.
• Če je bilo urejenih več obrazov, za preklop med
prikazanimi obrazi pritisnite JK.
• Za spremembo stopnje učinka pritisnite gumb d in
se vrnite na 1. korak.
• Ustvari se urejena kopija.
B
Preview
Back
Save
Opombe o mehčanju kože
• Odtenke kože je mogoče izboljšati na do 12 obrazih, pri čemer se najprej uporabi na obrazu, ki je
v sredini kadra, nato pa v smeri navzven.
• Odvisno od smeri, v katero so obrnjeni obrazi, ali od osvetljenosti obrazov fotoaparat morda ne
bo mogel natančno zaznati obrazov ali pa funkcija za mehčanje kože ne bo delovala v skladu s
pričakovanji.
• Če fotoaparat ne zazna nobenega obraza, se pokaže opozorilo in zaslon se vrne v meni za
predvajanje.
85
Funkcije za predvajanje
Urejanje slik (fotografije)
Filter Effects (Učinki filtra): uporaba učinkov digitalnega
filtra
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M izberite sliko M gumb d M Filter
effects (Učinki filtra) M gumb k
Možnost
Opis
Soft portrait
(Mehki portret)
Zamegli ozadje na fotografijah ljudi. Če fotoaparat ne zazna ljudi, ohrani
območje v sredini kadra izostreno in zamegli območje okrog njega.
Selective color
(Izbrana barva)
Ohrani samo izbrano barvo na sliki, vse ostale barve spremeni v črno-belo
sliko.
Cross screen (Križni
zaslon)
Ustvari zvezdnate svetlobne žarke, ki se širijo navzven iz svetlih predmetov,
kot so odsevi sončne svetlobe in cestna razsvetljava. Primerno za nočne
posnetke.
Fisheye (Ribje oko)
Ustvari sliko, ki daje videz posnetka z objektivom ribje oko. Primerno za
fotografije, posnete z makrofotografiranjem.
Miniature effect
(Učinek miniature)
Ustvari slike, ki so videti kot makroposnetki diorame. Primerno za
fotografije, posnete z visokih točk in z glavnim motivom blizu središča
kadra.
Painting (Slika)
Ustvari slike z vzdušjem slikarskega platna.
Vignette (Vinjeta)
Zmanjša intenzivnost obrobne svetlobe od središča proti robovom slike.
Photo illustration
(Fotoilustracija)
Poudari obrise in zmanjša število barv, da ustvari slike z vzdušjem
ilustracije.
Portrait (color +
B&W) (Portret
(barvni in črnobeli))
Barve ozadja na posnetkih ljudi spremeni v črno-belo sliko. Če fotoaparat
ne zazna ljudi, ohrani barve območja v sredini kadra in spremeni območje
okrog njega v črno-belo sliko.
1
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
želeni učinek filtra in pritisnite gumb k.
• Če so izbrani drugi učinki razen Selective color
(Izbrana barva), nadaljujte s 3. korakom.
Filter effects
Soft portrait
Selective color
Cross screen
Fisheye
Miniature effect
Painting
86
Funkcije za predvajanje
Urejanje slik (fotografije)
2
Uporabite HI, da izberete barvo, ki jo
želite ohraniti, in pritisnite gumb k.
3
Oglejte si rezultat in pritisnite gumb k.
Selective color
Preview
• Ustvari se urejena kopija.
• Za izhod brez shranjevanja pritisnite J.
Back
Save
Small Picture (Majhna slika): zmanjšanje velikosti slike
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M izberite sliko M gumb d M Small
picture (Majhna slika) M gumb k
1
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
želeno velikost kopije in pritisnite gumb
k.
• Ko je izbrano razmerje stranic 16:9, je slika zaklenjena
na velikost 640 × 360. Za nadaljevanje z 2. korakom
pritisnite gumb k.
2
Small picture
640×480
320×240
160×120
Izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Ustvari se spremenjena kopija (razmerje stiskanja
približno 1:8).
Create small picture file?
Yes
No
B
Opombe o majhni sliki
Ko je izbrano razmerje stranic 3:2 ali 1:1, urejanje slike ni mogoče.
87
Funkcije za predvajanje
Urejanje slik (fotografije)
Izrezovanje: ustvarjanje izrezane slike
1
Za povečanje slike pomaknite element za upravljanje zooma
(A80).
2
Prilagodite slike, da bo prikazan samo
želeni del, in nato pritisnite gumb
d (meni).
• Stopnjo povečave nastavite tako, da element za
upravljanje zooma pomaknete proti g (i) ali f (h).
Nastavite stopnjo povečave, pri kateri se pokaže u.
• Z večnamenskim izbirnikom HIJK se pomaknite
do dela slike, ki ga želite prikazati.
3
Preverite sliko in pritisnite gumb k.
3.0
Trim
• Za spreminjanje dela, ki ga želite ohraniti, se vrnite na 2.
korak s pritiskom na J.
• Za izhod brez shranjevanja izrezane slike pritisnite
gumb d.
Back
4
Save
Izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Ustvari se urejena kopija.
Save this image as
displayed?
Yes
No
B
Opombe o izrezovanju slik
Slik, posnetih z easy panorama (preprosta panorama), ne bo mogoče urejati.
C
Velikost slike
• Razmerje stranic (vodoravno : navpično) izrezane kopije je enako kot pri izvirni sliki.
• Če je velikost slike izrezane kopije 320 × 240 ali manj, je med predvajanjem prikazana manjša slika.
88
Funkcije za predvajanje
Urejanje slik (fotografije)
Videoposnetki
Osnovni postopki snemanja in predvajanja videoposnetkov........................................90
Shranjevanje fotografij med snemanjem videoposnetkov.............................................93
Movie Manual (Ročno predvajanje videoposnetkov) (nastavljanje osvetlitve za
snemanje videoposnetkov) ........................................................................................................94
Snemanje videoposnetka iz slik v časovnih presledkih....................................................96
Snemanje videoposnetkov s funkcijo stiskanja...................................................................98
Postopki med predvajanjem videoposnetka .......................................................................99
Urejanje videoposnetkov ......................................................................................................... 100
89
Videoposnetki
Osnovni postopki snemanja in predvajanja
videoposnetkov
1
Prikažite zaslon za snemanje.
Slika videoposnetka
• Preverite preostali čas za snemanje videoposnetka
(A91, 150).
• Priporočeno je, da prikažete kader videoposnetka, ki
označuje območje, ki bo snemano v videoposnetku
(A91).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Preostali čas snemanja
videoposnetka
2
Pritisnite gumb b (e snemanje
videoposnetka) za začetek snemanja
videoposnetka.
• Fotoaparat izostri motiv, ki je v sredini kadra.
• Pritisnite gumb k, da prekinete snemanje, s
ponovnim pritiskom gumba k pa snemanje
nadaljujete (razen če je pri Movie options (Možnosti
videoposnetkov) izbrana možnost za videoposnetek
HS). Če je snemanje prekinjeno za približno pet minut,
se samodejno zaključi.
• Med snemanjem videoposnetka lahko s pritiskom
sprožilca posnamete fotografijo (A93).
12m30s
3
Ponovno pritisnite gumb b (e snemanje videoposnetka) za konec
snemanja videoposnetka.
4
Izberite videoposnetek v celozaslonskem
načinu predvajanja in pritisnite gumb k,
da ga predvajate.
10s
• Slika z ikono za možnosti videoposnetkov je
videoposnetek.
0004. MP4
15/11/2018 15:30
Možnosti videoposnetkov
90
Videoposnetki
Osnovni postopki snemanja in predvajanja videoposnetkov
Slika videoposnetka
• Za prikaz slike videoposnetka pritisnite gumb s (A8). Pred snemanjem videoposnetka
preverite doseg kadra v videoposnetku.
• Območje, ki je posneto v videoposnetku, je odvisno od nastavitev Movie options
(Možnosti videoposnetkov), Electronic VR (Elektronsko zmanjšanje tresljajev) itd. v
meniju za videoposnetke.
Ostrenje
• Med snemanjem videoposnetka lahko takole nastavite izostritev, odvisno od nastavitve
Autofocus mode (Način samodejnega ostrenja) (A153) v meniju za videoposnetke.
- A Single AF (Enkratni AF) (privzeta nastavitev): Izostritev se zaklene, ko se začne
snemanje videoposnetka. Za samodejno ostrenje med snemanjem videoposnetka
pritisnite večnamenski izbirnik J.
- B Full-time AF (Stalni AF): Ostrenje se stalno nastavlja tudi med snemanjem
videoposnetka. Gumb, ki zaklene izostritev, je odvisen od nastavitve za AE/AF lock
button (Gumb za zaklepanje AE/AF) (A175) v nastavitvenem meniju. Če je izbrana
nastavitev AE/AF lock (Zaklepanje AE/AF) ali AF lock only (Samo zaklepanje AF),
pritisnite med snemanjem videoposnetkov gumb o (AE-L/AF-L) (A5), da zaklenete
izostritev. Da jo odklenete, znova pritisnite gumb o. Če je izbrana nastavitev AE lock
only (Samo zaklepanje AE) ali AE lock (Hold) (Zaklepanje AE (držite)), pritisnite
med snemanjem videoposnetkov večnamenski izbirnik J, da zaklenete izostritev. Da jo
odklenete, znova pritisnite J.
• Kadar je izbirnik načina ostrenja nastavljen na r (ročno ostrenje), lahko med snemanjem
videoposnetka izostritev ročno nastavljate z vrtenjem večnamenskega izbirnika ali nastavnega
obroča.
Osvetlitev
Gumb, ki zaklene osvetlitev, je odvisen od nastavitve za AE/AF lock button (Gumb za zaklepanje
AE/AF) (A175) v nastavitvenem meniju. Če je izbrana nastavitev AE/AF lock (Zaklepanje AE/
AF), AE lock only (Samo zaklepanje AE) ali AE lock (Hold) (Zaklepanje AE (držite)), pritisnite
med snemanjem videoposnetkov gumb o (AE-L/AF-L) (A5), da zaklenete osvetlitev. Da jo
odklenete, znova pritisnite gumb o. Ko je izbrana nastavitev AF lock only (Samo zaklepanje AF),
pritisnite med snemanjem videoposnetkov večnamenski izbirnik K, da zaklenete osvetlitev. Da jo
odklenete, ponovno pritisnite K.
Najdaljši čas snemanja videoposnetka
Posamezne datoteke z videoposnetki ne morejo biti daljše od 29 minut, tudi če je na
pomnilniški kartici dovolj prostora. Največja velikost datoteke za posamezne videoposnetke
znaša 4 GB. Pri snemanju videoposnetka, ki je daljši od približno šest minut pri velikosti slike/
hitrosti snemanja 2160/30p (4K UHD) ali daljši od približno sedem minut pri velikosti slike/
hitrosti snemanja 2160/25p (4K UHD), se ustvari več datotek, ko velikost datoteke posnetega
videoposnetka preseže 4 GB, datotek pa ni mogoče predvajati neprekinjeno (A150).
• Preostali čas za snemanje posameznega videoposnetka je prikazan na zaslonu za snemanje.
• Če se temperatura fotoaparata zviša, se lahko snemanje konča, preden so dosežene te
omejitve.
• Dejanski preostali čas za snemanje se lahko razlikuje glede na vsebino videoposnetka,
premikanje predmetov ali vrsto pomnilniške kartice.
91
Videoposnetki
Osnovni postopki snemanja in predvajanja videoposnetkov
• Za snemanje videoposnetkov je priporočljivo uporabljati pomnilniške kartice SD
hitrostnega razreda 6 ali hitrejše (pri snemanju videoposnetkov 4K UHD z velikostjo slike/
hitrostjo snemanja 2160/30p ali 2160/25p so priporočene kartice UHS hitrostnega
razreda 3 ali hitrejše). Pri uporabi pomnilniških kartic z nižjim hitrostnim razredom se
lahko snemanje videoposnetka nepričakovano prekine.
B
Temperatura fotoaparata
• Fotoaparat lahko postane vroč, če dlje časa snemate videoposnetke ali če ga uporabljate v
vročem okolju.
• Če se notranjost fotoaparata med snemanjem videoposnetkov preveč segreje, fotoaparat
samodejno prekine snemanje videoposnetka. Pokaže se preostali čas do trenutka, ko bo
fotoaparat ustavil snemanje (B10s).
Ko fotoaparat preneha snemati, se izklopi.
Pustite fotoaparat izklopljen, dokler se njegova notranjost ne ohladi.
Opombe o snemanju videoposnetkov
B
Opombe o shranjevanju slik ali videoposnetkov
Med shranjevanjem slik ali videoposnetkov kazalnik števila preostalih posnetkov ali kazalnik
preostalega časa za snemanje videoposnetka utripa. Ko kazalnik utripa, ne smete odpreti
pokrova predalčka za baterijo/reže za pomnilniško kartico oziroma odstraniti baterije ali
pomnilniške kartice . V tem primeru bi lahko izgubili podatke ali poškodovali fotoaparat ali
pomnilniško kartico.
B
Opombe o posnetih videoposnetkih
• Posname se lahko tudi zvok upravljanja nastavnega obroča, elementa za upravljanje zooma,
zooma, premikanja pogona za samodejno ostrenje v objektivu, zmanjšanja tresljajev ali delovanja
zaslonke pri spremembi svetlosti.
• Med snemanjem videoposnetkov lahko pride na zaslonu do naslednjih pojavov. Ti pojavi se
shranijo na posnetih videoposnetkih.
- Pri fluorescenčni, živosrebrni ali natrijevi svetlobi lahko pride do pojava pasov.
- Motivi, ki se hitro premikajo z ene strani slike na drugo, kot so premikajoči se avtomobili ali vlaki,
so lahko videti nagnjeni.
- Celotna slika videoposnetka je lahko nagnjena, če je fotoaparat obrnjen.
- Osvetlitev ali druga svetla območja lahko pustijo ostanek slike, ko se fotoaparat premika.
• Odvisno od oddaljenosti predmeta ali stopnje uporabljenega povečevanja se lahko na motivih,
pri katerih se ponavlja isti vzorec (tkanine, zamrežena okna itd.), med snemanjem in
predvajanjem pojavijo barvaste proge. Do tega pride v primeru interference med vzorcem
motiva in razporeditvijo slikovnega tipala; ne gre za okvaro.
B
Opombe o samodejnem ostrenju pri snemanju videoposnetkov
Samodejno ostrenje morda ne bo delovalo v skladu s pričakovanji (A65). V tem primeru izostrite z
ročnim ostrenjem (A67) ali poskusite naslednje:
1. Preden začnete snemati videoposnetek, v meniju za videoposnetek Autofocus mode (Način
samodejnega ostrenja) nastavite na Single AF (Enkratni AF) (privzeta nastavitev).
2. V sredino slike postavite drug motiv, ki je od fotoaparata oddaljen enako kot želeni motiv,
pritisnite gumb b (e) za začetek snemanja in nato spremenite kompozicijo.
92
Videoposnetki
Osnovni postopki snemanja in predvajanja videoposnetkov
Shranjevanje fotografij med snemanjem
videoposnetkov
Če sprožilec med snemanjem videoposnetka pritisnete do
konca, se sličica iz videoposnetka shrani kot fotografija
(slika JPEG). Med shranjevanjem fotografije se snemanje
videoposnetka nadaljuje.
• Ko je na zaslonu prikazan simbol Q, lahko posnamete
fotografijo. Če je prikazan simbol f, fotografije ni
mogoče posneti.
• Velikost posnete fotografije določa velikost slike
videoposnetka (A150).
B
12m30s
Opombe o shranjevanju fotografij med snemanjem videoposnetka
• V naslednjih primerih med snemanjem videoposnetka fotografij ni mogoče shraniti:
- Ko je snemanje videoposnetka prekinjeno
- Ko je preostali čas za snemanje videoposnetka krajši od pet sekund
- Ko je za Movie options (Možnosti videoposnetkov) (A150) izbran videoposnetek HS
• Kadar je nastavitev Image quality (Kakovost slike) (A121) v meniju za fotografiranje
nastavljena na RAW ali RAW + Fine (RAW + visoka kakovost), se fotografija posname kot Fine
(Visoka). Ko je nastavitev Image quality (Kakovost slike) nastavljena na RAW + Normal
(RAW + običajna kakovost), se posnetek shrani kot Normal (Običajno).
• Ko je Movie options (Možnosti videoposnetkov) nastavljen na J 2160/30p ali
K 2160/25p, lahko pri snemanju posameznega posnetka shranite do 20 fotografij. Fotografije
se posnamejo kot Fine (Visoka).
• Za shranjevanje slik po fotografiranju je lahko potrebno nekaj časa.
• Predvajanje delov videoposnetka, ki so bili posneti med shranjevanjem fotografij, bo morda
nekoliko neenakomerno.
• Na posnetem videoposnetku se lahko sliši zvok sprožilca pri shranjevanju fotografije.
• Če se fotoaparat med pritiskom sprožilca premika, je lahko slika zamegljena.
93
Videoposnetki
Shranjevanje fotografij med snemanjem videoposnetkov
Movie Manual (Ročno predvajanje
videoposnetkov) (nastavljanje osvetlitve za
snemanje videoposnetkov)
V načinu Movie manual (Ročno predvajanje
videoposnetkov) lahko nastavite osvetlitev (čas zaklopa in
število f) pri snemanju videoposnetkov samodejno s
prioriteto zaslonke ali ročno.
Aperture-priority
auto (Samodejni
način s prioriteto
zaslonke) (privzeta
nastavitev)
Ko je število f nastavljeno, fotoaparat samodejno določi čas zaklopa. Število
f lahko spreminjate, kar motiv, ospredje in ozadje izostri skupaj ali pa
namenoma zamegli ozadje.
Manual (Ročno)
Nastavite čas zaklopa in število f.
1
2
Pritisnite gumb d in izberite Exposure
mode (Način osvetlitve) v meniju Movie
manual mode (Način za ročno
predvajanje videoposnetkov), nato
pritisnite gumb k.
Izberite možnost Aperture-priority auto
(Samodejni način s prioriteto zaslonke)
ali Manual (Ročno) in pritisnite gumb k.
• Določite nastavitve za Picture Control (Upravljanje
slike), Custom Picture Control (Funkcija Picture
Control po meri), White balance (Nastavitev
beline) ali ISO sensitivity (Občutljivost ISO)
skladno s pogoji fotografiranja in zahtevami za
fotografiranje.
3
4
Exposure mode
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
ISO sensitivity
Exposure mode
Aperture-priority auto
Manual
Pritisnite gumb d, da prikažete zaslon za fotografiranje.
Nastavite osvetlitev.
• Zavrtite gumb za upravljanje, da nastavite čas zaklopa. Z vrtenjem večnamenskega
izbirnika nastavite število f.
94
Videoposnetki
Movie Manual (Ročno predvajanje videoposnetkov) (nastavljanje osvetlitve za
snemanje videoposnetkov)
5
Pritisnite gumb b (e snemanje
videoposnetka) za začetek snemanja
videoposnetka.
• Čas zaklopa ali število f lahko nastavite tudi med
snemanjem videoposnetka (razen, kadar je nastavljena
možnost za videoposnetek HS v Movie options
(Možnosti videoposnetkov)).
• Če želite posneti fotografijo med snemanjem
videoposnetkov, pritisnite sprožilec do konca (A93).
B
1/250
F5.6
+1.0
12m30s
Opombe o načinu Movie Manual (Ročno predvajanje videoposnetkov)
• V načinu Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov) fotografije ne morete posneti, če
pritisnete sprožilec, preden pritisnete gumb b (e).
• V načinu Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov) izostritve ne morete spreminjati niti,
če pritisnete sprožilec do polovice, preden začnete snemanje videoposnetka. Če želite nastaviti
izostritev pred začetkom snemanja videoposnetka, nastavite nastavitev Autofocus mode
(Način samodejnega ostrenja) (A153) v meniju za videoposnetke na Full-time AF (Stalni
AF) ali uporabite ročno izostritev (A67).
B
Opombe o občutljivosti ISO
• V načinu Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov) najnižja mogoča občutljivost ISO
znaša ISO 125.
• Kadar je izbrana nastavitev Manual (Ročno) za Exposure mode (Način osvetlitve) v načinu
Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov) in je nastavitev ISO sensitivity
(Občutljivost ISO) (A137) nastavljena na Auto (Samodejno), ISO 125-400 ali ISO 125-800,
je občutljivost ISO fiksno nastavljena na ISO 125.
• Če je v meniju Movie options (Možnosti videoposnetkov) izbrana možnost za
videoposnetek HS (A150), je občutljivost ISO fiksno nastavljena na Auto (Samodejno).
C
Čas zaklopa
Ko je čas zaklopa blizu hitrosti snemanja, je premikanje videti bolj gladko.
Funkcije, ki jih lahko nastavljate v načinu Movie Manual (Ročno
predvajanje videoposnetkov)
•
•
•
•
•
Self-timer (Samosprožilec) (A58)
Način ostrenja (A61)
Exposure compensation (Kompenzacija osvetlitve) (A69)
Meni Movie manual mode (Način za ročno predvajanje videoposnetkov) (A149)
Meni Movie (Videoposnetek) (A150)
95
Videoposnetki
Movie Manual (Ročno predvajanje videoposnetkov) (nastavljanje osvetlitve za
snemanje videoposnetkov)
Snemanje videoposnetka iz slik v časovnih
presledkih
Fotoaparat lahko v določenih časovnih intervalih samodejno posname fotografije in iz njih
ustvari videoposnetke, ki so dolgi približno 10 sekund.
• Ko je za nastavitev Frame rate (Hitrost snemanja) v meniju za videoposnetke izbrana
nastavitev 30 fps (30p/60p) (30sličic na sekundo (30p/60p)), posname fotoaparat 300 slik in
jih shrani z nastavitvijo e 1080/30p. Ko je izbrana nastavitev 25 fps (25p/50p) (25sličic na
sekundo (25p/50p)), fotoaparat posname 250 slik in jih shrani z nastavitvijo p 1080/25p.
Gumb za izbiro načina na y M gumb d M i Time-lapse movie
(Videoposnetek iz slik v časovnih presledkih) M gumb k
Čas intervala
Vrsta (čas za fotografiranje)
30 fps (30p/60p) (30sličic
na sekundo (30p/60p))
25 fps (25p/50p) (25sličic
na sekundo (25p/50p))
2s
2,4 s
U Cityscape (10 minutes) (Mestna pokrajina (10 minut))1
(privzeta nastavitev)
1
2
3
1
V Landscape (25 minutes) (Pokrajina (25 minut))
5s
6s
Y Sunset (50 minutes) (Sončni zahod (50 minut))1
10 s
12 s
X Night sky (150 minutes) (Nočno nebo (150 minut))2
30 s
36 s
W Star trails (150 minutes) (Sledi zvezd (150 minut))3
30 s
36 s
Fotoaparat izostri območje v sredini kadra.
Primerno za snemanje gibanja zvezd.
Gibanja zvezd so zaradi obdelave slike videti kot svetlobne črte.
1
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
vrsto in pritisnite gumb k.
Time-lapse movie
Cityscape (10 minutes)
Landscape (25 minutes)
Sunset (50 minutes)
Night sky (150 minutes)
Star trails (150 minutes)
2
Izberite, ali želite zakleniti osvetlitev
(svetlost), in pritisnite gumb k (razen za
nočno nebo in sled zvezd).
• Če je izbrana možnost AE-L on (Vklop AE-L), se
osvetlitev prve slike uporabi za vse slike. Če se svetlost
občutno spreminja, na primer v mraku, priporočamo
možnost AE-L off (Izklop AE-L).
96
Videoposnetki
Snemanje videoposnetka iz slik v časovnih presledkih
Landscape (25 minutes)
AE-L on
AE-L off
3
Za stabiliziranje uporabite primeren pripomoček, na primer stativ.
• Za uporabo stativa glejte »Pri uporabi stativa« (A23).
4
S pritiskom na sprožilec posnemite prvo
sliko.
25m 0s
• Preden sprožite zaklop za prvo sliko, nastavite
kompenzacijo osvetlitve (A69) (če uporabljate način
Night sky (150 minutes) (Nočno nebo (150
minut)) ali Star trails (150 minutes) (Sledi zvezd
25m 0s
(150 minut)), kompenzacije osvetlitve ni mogoče
1/250
F5.6
1400
uporabiti). Ko je posneta prva slika, kompenzacije
osvetlitve ni več mogoče spremeniti. Ko je posneta
prva slika, se izostritev in odtenek zakleneta.
• Ko fotografirate zvezde, priporočamo, da uporabite ročno ostrenje (A67).
• Med fotografiranjem je funkcija samodejnega izklopa onemogočena (A176).
• Zaklop se samodejno sproži za drugo in vse naslednje slike.
• Ko fotoaparat ne snema slik, se lahko zaslon izklopi.
• Fotografiranje se samodejno konča, ko je posnetih 300 ali 250 slik.
• Pritisnite gumb k, če želite že pred potekom časa za fotografiranje zaključiti fotografiranje
in ustvariti videoposnetek iz slik v časovnih presledkih.
• Zvoka in fotografij ni mogoče shraniti.
B
•
•
•
•
Opombe o videoposnetku iz slik v časovnih presledkih
Ne zamenjujte pomnilniške kartice, dokler snemanje ni zaključeno.
Uporabite dovolj napolnjeno baterijo, da preprečite nepričakovan izklop fotoaparata.
Videoposnetkov iz slik v časovnih presledkih ni mogoče posneti s pritiskom gumba b (e).
Gumba za izbiro načina ne zavrtite na drugo nastavitev, dokler fotografiranje ni zaključeno.
97
Videoposnetki
Snemanje videoposnetka iz slik v časovnih presledkih
Snemanje videoposnetkov s funkcijo stiskanja
Fotoaparat posname videoposnetek in ga shrani s hitrim gibanjem (e 1080/30p ali
p 1080/25p). Uporabite za snemanje videoposnetka med premikanjem fotoaparata.
Fotoaparat stisne čas sprememb motiva in shrani videoposnetek.
Gumb za izbiro načina na y M gumb d M o Superlapse movie
(Videoposnetek s funkcijo stiskanja) M gumb k
1
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
hitrost predvajanja in pritisnite gumb k.
• Pri privzeti nastavitvi 2× se videoposnetek, ki ste ga
snemali dve minuti, predvaja kot enominutni
videoposnetek.
• Če čas snemanja določene datoteke z
videoposnetkom preseže 29 minut, se snemanje
samodejno konča.
2
Superlapse movie
2×
4×
10×
20×
30×
Pritisnite gumb b (e snemanje
videoposnetka) za začetek snemanja.
• Na zaslonu lahko preverite čas snemanja in
predvajanja.
• Priporočeno je, da prikažete kader videoposnetka, ki
označuje območje, ki bo snemano v videoposnetku
(A91).
• Zvok se ne posname.
02m 0s
01m 0s
Čas snemanja
Čas predvajanja
C
Snemanje fotografij
• Fotografijo (O (1920 × 1080 slikovnih točk)) lahko posnamete tako, da pritisnete sprožilec,
preden pritisnete gumb b (e snemanje videoposnetka).
• Fotografije lahko posnamete med snemanjem videoposnetka (A93).
98
Videoposnetki
Snemanje videoposnetkov s funkcijo stiskanja
Postopki med predvajanjem videoposnetka
Za prilagoditev glasnosti med predvajanjem
videoposnetka premaknite element za upravljanje zooma
(A2).
Za hitro previjanje naprej ali nazaj zavrtite večnamenski
izbirnik ali gumb za upravljanje.
Kazalnik glasnosti
Na zaslonu so prikazani krmilni elementi predvajanja.
Spodaj opisane postopke lahko izvedete z večnamenskim
izbirnikom JK, s katerim izberete element, in nato
pritisnete gumb k.
Funkcija
Ikona
Pri
zaustavitvi
Opis
Previjanje
nazaj
A
Za previjanje videoposnetka nazaj držite pritisnjen gumb k.
Previjanje
naprej
B
Za previjanje videoposnetka naprej držite pritisnjen gumb k.
Začasna zaustavitev predvajanja. Med zaustavitvijo lahko izvedete
spodaj naštete postopke.
Začasna
zaustavitev
Konec
C
Previjanje videoposnetka nazaj za en posnetek. Za neprekinjeno
previjanje nazaj držite gumb k pritisnjen.*
D
Previjanje videoposnetka naprej za en posnetek. Za neprekinjeno
previjanje naprej držite gumb k pritisnjen.*
F
Nadaljevanje predvajanja.
I
Izločanje želenega dela videoposnetka, ki ga shranite kot
posebno datoteko.
H
Izločanje posamezne sličice videoposnetka, ki jo shranite kot
fotografijo.
E
G
Vrnitev v celozaslonski način predvajanja.
* Videoposnetek lahko previjete za en posnetek naprej ali nazaj tudi z vrtenjem večnamenskega
izbirnika ali gumba za upravljanje.
99
Videoposnetki
Postopki med predvajanjem videoposnetka
Urejanje videoposnetkov
Pri urejanju videoposnetkov uporabite ustrezno napolnjeno baterijo, da preprečite izklop
fotoaparata med urejanjem.
Izločanje samo zaželenega dela videoposnetka
Želeni del posnetega videoposnetka lahko shranite kot posebno datoteko.
1
Predvajajte želeni videoposnetek in zaustavite predvajanje na
začetni točki dela, ki ga želite izločiti (A99).
2
Z večnamenskim izbirnikom JK izberite
krmilni element I in nato pritisnite
gumb k.
3
S HI izberite J (izbira začetne točke).
1m30s
Choose start point
• Uporabite JK ali zavrtite gumb za upravljanje, da
pomaknete začetno točko.
• Za preklic urejanja izberite O (nazaj) in pritisnite gumb
k.
4
S HI izberite K (izbira končne točke).
• Uporabite JK ali zavrtite gumb za upravljanje, da
pomaknete končno točko.
• Za predogled zaželenega dela uporabite HI, da
izberete F, in nato pritisnite gumb k. Za prekinitev
predogleda ponovno pritisnite gumb k.
100
Videoposnetki
Urejanje videoposnetkov
Choose end point
5
Uporabite HI, da izberete m (shrani), in
pritisnite gumb k.
Save
• Za shranjevanje videoposnetka sledite navodilom na
zaslonu.
B
Opombe o izločanju delov videoposnetkov
• Videoposnetka, ki ste ga ustvarili z urejanjem, ni mogoče ponovno urediti.
• Dejanski izločeni del videoposnetka se lahko nekoliko razlikuje od dela, ki ste ga izbrali z uporabo
začetne in končne točke.
• Izsek iz videoposnetka ne more biti krajši od dveh sekund.
Shranjevanje sličice iz videoposnetka kot fotografije
Želeno sličico iz posnetega videoposnetka lahko izločite in jo shranite kot fotografijo.
• Zaustavite videoposnetek in na zaslonu prikažite sličico,
ki jo želite izločiti (A99).
• Z večnamenskim izbirnikom JK izberite krmilni
element H in pritisnite gumb k.
• Ko se prikaže potrditveno pogovorno okno, izberite Yes
(Da) in pritisnite gumb k, da shranite posnetek.
• Fotografija se shrani s kakovostjo slike Normal
(Običajno). Velikost slike določa velikost slike izvirnega
videoposnetka (A150).
Copy this frame as a still image?
Yes
No
B
Omejitve pri izločanju fotografij
Fotografij ni mogoče izločiti iz videoposnetkov, posnetih z možnostjo za videoposnetek HS.
101
Videoposnetki
Urejanje videoposnetkov
1m30s
Povezovanje fotoaparata s
televizorjem, tiskalnikom ali
računalnikom
Uporaba slik................................................................................................................................... 103
Prikaz slik na televizorju ............................................................................................................ 104
Tiskanje slik brez uporabe računalnika................................................................................ 105
Prenos posnetkov v računalnik (ViewNX-i) ........................................................................ 109
102
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Uporaba slik
V posnetih fotografijah lahko uživate z aplikacijo SnapBridge, slike pa lahko na različne
načine uporabite tako, da fotoaparat povežete s spodaj opisanimi napravami.
Prikaz slik na televizorju
Slike in videoposnetke, ki ste jih posneli s fotoaparatom, lahko prikažete na
televizorju.
Način povezave: Kabel HDMI iz proste prodaje priključite na vhodno
vtičnico HDMI na televizorju.
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
Če fotoaparat povežete s tiskalnikom, ki je združljiv s tehnologijo
PictBridge, lahko slike natisnete brez računalnika.
Način povezave: Fotoaparat neposredno povežite s priključkom USB na
tiskalniku s kablom USB.
Prenos posnetkov v računalnik (ViewNX-i)
Slike in videoposnetke lahko prenesete v računalnik ter jih prikažete in
urejate z njim.
Način povezave: Fotoaparat povežite s priključkom USB na računalniku s
kablom USB.
• Pred povezavo v računalnik namestite program ViewNX-i.
B
Opombe o priključitvi kablov v fotoaparat
Priključek Micro-USB
Priključek HDMI Micro (tip D)
Odprite pokrov
priključka.
Vstavite vtič.
• Preden kable priklopite ali odklopite, se prepričajte, da ste izklopili fotoaparat. Preverite obliko in
usmerjenost vtičev, ki jih ni dovoljeno vstavljati ali odstranjevati pod kotom.
• Prepričajte se, da je baterija fotoaparat dovolj napolnjena. Če uporabljate napajalnik EH-5b/EH-5c
v kombinaciji z električnim priključkom EP-5C (oba sta na voljo posebej), lahko ta fotoaparat
napajate iz električne vtičnice. V nobenem primeru ne smete uporabljati drugega napajalnika kot
EH-5b/EH-5c. Če ne boste upoštevali tega opozorila, se lahko fotoaparat pregreje ali poškoduje.
• Za informacije o načinih povezave in nadaljnjih postopkih poleg teh navodil glejte tudi
dokumentacijo, ki je bila priložena napravi.
103
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Uporaba slik
Prikaz slik na televizorju
1
Izklopite fotoaparat in ga priklopite na televizor.
• Preverite obliko in usmerjenost vtičev, ki jih ni dovoljeno vstavljati ali odstranjevati pod
kotom.
Priključek HDMI Micro (tip D)
v vtičnico HDMI
2
Nastavite vhod televizorja na zunanji vhod.
• Podrobnosti najdete v dokumentaciji, ki je bila priložena televizorju.
3
Za vklop fotoaparata pritisnite in zadržite
gumb c (za predvajanje) pritisnjen.
• Slike so prikazane na televizorju.
• Zaslon na fotoaparatu se ne vklopi.
• Ko vklopite fotoaparat s stikalom za vklop/izklop, se na
televizorju prikaže zaslon za fotografiranje. Če želite
posnete slike in videoposnetke prikazati na televizorju,
pritisnite gumb c (za predvajanje), da izberete način za predvajanje.
B
Opombe o priklopu kabla HDMI
Kadar uporabljate kabel USB, fotoaparat ne more pošiljati signala HDMI v televizor.
C
Predvajanje videoposnetkov 4K
Za predvajanje videoposnetkov, shranjenih z možnostjo 2160/30p (4K UHD) ali 2160/25p (4K
UHD) v kakovosti 4K UHD, uporabite televizor in kabel HDMI, ki sta združljiva s kakovostjo 4K. Poleg
tega nastavite nastavitev Clean HDMI output (Neobdelani izhod HDMI) (A177) v meniju
HDMI v nastavitvenem meniju na Off (Izklop).
• Kadar na določenih televizorjih predvajate videoposnetke 4K, morda prvih nekaj sekund ne bo
prikazanih, ker se mora televizor prilagoditi izhodnemu signalu fotoaparata.
104
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Prikaz slik na televizorju
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
Uporabniki tiskalnikov, ki so združljivi s tehnologijo PictBridge, lahko fotoaparat priklopijo
neposredno na tiskalnik in tiskajo fotografije brez uporabe računalnika.
Povezava fotoaparata s tiskalnikom
1
2
Vklopite tiskalnik.
Izklopite fotoaparat in ga povežite s tiskalnikom s kablom USB.
• Preverite obliko in usmerjenost vtičev, ki jih ni dovoljeno vstavljati ali odstranjevati pod
kotom.
3
Fotoaparat se samodejno vklopi.
• Na zaslonu fotoaparata se pokaže začetni zaslon PictBridge (1), ki mu sledi zaslon Print
selection (Izbira za tiskanje) (2).
1
B
2
Print selection
Če se ne pokaže začetni zaslon PictBridge
Če je za Auto (Samodejno) izbrana možnost Charge by computer (Polnjenje z
računalnikom) (A179), morda ne bo mogoče tiskanje slik z neposredno povezavo med
fotoaparatom in nekaterimi tiskalniki.
Če se po vklopu fotoaparata ne pokaže začetni zaslon PictBridge, izklopite fotoaparat in
odklopite kabel USB. Možnost Charge by computer (Polnjenje z računalnikom) nastavite
na Off (Izklop) in fotoaparat ponovno priklopite na tiskalnik.
105
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
Tiskanje posameznih slik
1
Z večnamenskim izbirnikom JK izberite
želeno sliko in pritisnite gumb k.
Print selection
• Za predvajanje sličic pomaknite element za upravljanje
zooma proti f (h), za preklop v celozaslonsko
predvajanje pa proti g (i).
2
Uporabite HI, da izberete Copies
(Kopije), in pritisnite gumb k.
PictBridge
• Uporabite HI, da izberete želeno število kopij (do
devet), in pritisnite gumb k.
1 prints
Start print
Copies
Paper size
3
Izberite Paper size (Velikost papirja) in
pritisnite gumb k.
• Izberite želeno velikost papirja in pritisnite gumb k.
• Za tiskanje z velikostjo papirja, kot je nastavljena na
tiskalniku, izberite Default (Privzeto).
• Razpoložljive velikosti papirja na fotoaparatu so
odvisne od uporabljenega tiskalnika.
4
Izberite Start print (Začni tiskanje) in
pritisnite gumb k.
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
PictBridge
• Tiskanje se začne.
4 prints
Start print
Copies
Paper size
106
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
Tiskanje več slik
1
Ko se prikaže zaslon Print selection
(Izbira za tiskanje), pritisnite gumb
d (meni).
2
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
Paper size (Velikost papirja) in pritisnite
gumb k.
• Izberite želeno velikost papirja in pritisnite gumb k.
• Za tiskanje z velikostjo papirja, kot je nastavljena na
tiskalniku, izberite Default (Privzeto).
• Razpoložljive velikosti papirja na fotoaparatu so
odvisne od uporabljenega tiskalnika.
• Za izhod iz menija za tiskanje pritisnite gumb d.
3
Izberite možnost Print selection (Izbira
za tiskanje) ali Print all images (Natisni
vse slike) in pritisnite gumb k.
Print selection
Print menu
Print selection
Print all images
Paper size
Print menu
Print selection
Print all images
Paper size
107
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
Print selection (Izbira za tiskanje)
Izberite slike (do 99) in število kopij (do 9) vsake
Print selection
slike.
• Z večnamenskim izbirnikom JK izberite
slike in uporabite HI za določanje števila
1
1
3
kopij, ki jih želite natisniti.
• Slike, izbrane za tiskanje, so označene s
simbolom a in številom kopij za tiskanje. Za
preklic izbire za tiskanje nastavite število kopij
Back
na 0.
• Za preklop v celozaslonski način predvajanja
pomaknite element za upravljanje zooma proti g (i), za predvajanje sličic pa
proti f (h).
• Ko je nastavitev zaključena, pritisnite gumb k. Ko se pokaže zaslon za potrditev
števila kopij, izberite Start print (Začni tiskanje) in pritisnite gumb k za
začetek tiskanja.
Print all images (Natisni vse slike)
Natisne se po ena kopija vseh slik, ki so shranjene na pomnilniški kartici.
• Ko se pokaže zaslon za potrditev števila kopij, izberite Start print (Začni
tiskanje) in pritisnite gumb k za začetek tiskanja.
108
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Tiskanje slik brez uporabe računalnika
Prenos posnetkov v računalnik (ViewNX-i)
Namestitev programa ViewNX-i
ViewNX-i je brezplačna programska oprema podjetja Nikon, ki omogoča prenos slik in
videoposnetkov v računalnik, kjer jih lahko prikažete in urejate.
Za namestitev programa ViewNX-i prenesite najnovejšo različico namestitvenega programa
ViewNX-i s spodaj navedene spletne strani in sledite navodilom za namestitev, ki se prikažejo
na zaslonu.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Glede sistemskih zahtev in drugih informacij glejte spletno mesto Nikon spletno stran za
svojo regijo.
Prenos posnetkov v računalnik
Elementi, ki se prikažejo na zaslonu računalnika, se lahko spremenijo, če posodobite različico
operacijskega sistema ali programske opreme.
1
Pripravite pomnilniško kartico s posnetki.
Za prenos posnetkov s pomnilniške kartice v računalnik lahko uporabite poljubnega od
spodaj navedenih načinov.
• Reža za pomnilniško kartico/čitalnik kartic SD: Pomnilniško kartico vstavite v režo za
pomnilniško kartico na računalniku ali v čitalnik kartic (komercialno dostopen), ki je
povezan z računalnikom.
• Neposredna povezava USB: Izklopite fotoaparat in se prepričajte, da je pomnilniška
kartica vstavljena v fotoaparat. Fotoaparat povežite z računalnikom s kablom USB.
Fotoaparat se samodejno vklopi.
B
Opombe o priključitvi fotoaparata v računalnik
Z računalnika odklopite vse druge naprave, napajane prek USB-ja. Če na računalnik hkrati
priklopite fotoaparat in druge naprave z napajanjem prek povezave USB, lahko pride do
okvare fotoaparata ali napajanja s prevelikim tokom, to pa lahko poškoduje fotoaparat ali
pomnilniško kartico.
109
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Prenos posnetkov v računalnik (ViewNX-i)
Če se pokaže sporočilo za izbiro programa, izberite Nikon Transfer 2.
• Kadar uporabljate Windows 7
Če se prikaže pogovorno okno na desni,
sledite spodnjim korakom in izberite
Nikon Transfer 2.
1 Pod Import pictures and videos
(Uvozi slike in videoposnetke)
kliknite Change program
(Spremeni program). Pokaže se
pogovorno okno za izbiro programa;
izberite Nikon Transfer 2 in kliknite
OK.
2 Dvokliknite ikono Nikon Transfer 2.
• Če uporabljate Windows 10 ali Windows 8.1
Če se prikaže pogovorno okno na desni, kliknite
pogovorno okno in nato Import File/Nikon Transfer
2 (Uvozi datoteko/Nikon Transfer 2).
• Če uporabljate OS X ali macOS
Če se Nikon Transfer 2 ne zažene samodejno, zaženite aplikacijo Image Capture (Zajem
slik), ki je vključena v operacijski sistem Mac, ko sta fotoaparat in računalnik povezana, ter
določite, da se aplikacija Nikon Transfer 2 privzeto odpre, ko je fotoaparat povezan z
računalnikom.
Če je na pomnilniški kartici veliko posnetkov, lahko traja nekaj časa, da se Nikon Transfer 2
zažene. Počakajte, dokler se Nikon Transfer 2 ne zažene.
B
Opombe o priklopu kabla USB
Če je fotoaparat povezan z računalnikom prek razdelilnika USB, delovanje ni zajamčeno.
C
Uporaba ViewNX-i
Za več informacij glejte spletno pomoč.
110
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Prenos posnetkov v računalnik (ViewNX-i)
2
Ko se Nikon Transfer 2 zažene, kliknite Start Transfer (Začni
prenos).
Start Transfer
(Začni prenos)
• Začne se prenos posnetkov. Ko je prenos končan, se zažene ViewNX-i in prikaže posnetke,
ki ste jih prenesli.
3
Prekinite povezavo.
• Če uporabljate čitalnik kartic ali režo za pomnilniško kartico, v operacijskem sistemu
računalnika izberite ustrezno možnost za odstranjevanje prenosnega medija, ki ustreza
pomnilniški kartici, in nato odstranite pomnilniško kartico iz čitalnika kartic ali reže za
kartico.
• Če je fotoaparat priklopljen na računalnik, izklopite fotoaparat in odklopite kabel USB.
C
Capture NX-D
Capture NX-D je programska oprema podjetja Nikon, ki omogoča podrobno nastavljanje fotografij
ali spreminjanje nastavitev za slike NEF (RAW) in njihovo shranjevanje v drugih zapisih.
Programsko opremo lahko prenesete z našega spletnega mesta na spodnjem naslovu URL.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
111
Povezovanje fotoaparata s televizorjem, tiskalnikom ali računalnikom
Prenos posnetkov v računalnik (ViewNX-i)
Uporaba menija
Postopki menija ........................................................................................................................... 113
Seznami menijev.......................................................................................................................... 116
Meni za fotografiranje (splošne možnosti za fotografiranje)....................................... 121
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m).................................................................... 124
Meni Movie Manual Mode (Način za ročno predvajanje videoposnetkov)............ 149
Meni za videoposnetke ............................................................................................................. 150
Meni za predvajanje ................................................................................................................... 157
Omrežni meni ............................................................................................................................... 161
Nastavitveni meni........................................................................................................................ 164
112
Uporaba menija
Postopki menija
S pritiskom gumba d (za meni) lahko nastavite spodaj navedene menije.
•
•
•
•
•
•
A Shooting menu (Meni za fotografiranje)1, 2
G Meni Movie manual mode (Način za ročno predvajanje videoposnetkov)3
e Meni za videoposnetke1
c Playback menu (Meni za predvajanje)4
q Network menu (Omrežni meni)
z Nastavitveni meni
1
2
3
Pritisnite gumb d, ko je prikazan zaslon za fotografiranje.
Ikone menijev in razpoložljive možnosti nastavitev se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
Gumb za izbiro načina zavrtite v položaj u (Movie manual (Ročno predvajanje
videoposnetkov)) in pritisnite gumb d, ko je prikazan zaslon za fotografiranje.
Pritisnite gumb d, ko je prikazan zaslon za predvajanje.
4
1
Pritisnite gumb d (za meni).
• Pokaže se meni.
1/250
2
Pritisnite večnamenski izbirnik
J.
• Trenutna ikona menija je prikazana
rumeno.
F5.6
25m 0s
1400
Shooting menu
Image quality
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Ikone menija
3
Izberite ikono menija in
pritisnite gumb k.
Set up
Time zone and date
Slot empty release lock
• Zdaj lahko izbirate možnosti v meniju.
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
113
Uporaba menija
Postopki menija
4
Izberite možnost v meniju in
pritisnite gumb k.
Time zone and date
• Glede na trenutni način za
fotografiranje ali stanje fotoaparata
nekaterih možnosti v meniju ni
mogoče nastaviti.
• Možnosti lahko izberete tudi z vrtenjem
večnamenskega izbirnika.
5
Izberite nastavitev in pritisnite
gumb k.
• Nastavitev, ki ste jo izbrali, je potrjena za
uporabo.
• Ko končate uporabo menija, pritisnite
gumb d.
• Ko je prikazan meni, lahko preklopite v
način za fotografiranje s pritiskom
sprožilca ali gumba b (e).
Uporaba gumba w (funkcija)
Če pritisnete gumb w v načinu j, k, l, m ali M,
lahko hitro nastavite predhodno shranjene
možnosti menija (privzeta nastavitev je
Continuous (Neprekinjeno)). Da nastavite drugo
možnost menija, izberite U Fn button (Gumb Fn)
in izberite želeno možnost menija.
114
Uporaba menija
Postopki menija
Slot empty release lock
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Date stamp
Date
Date and time
Off
Zaslon za izbiro slik
Ko je med uporabo menija fotoaparata prikazan zaslon za
izbiro, kot je prikazan na desni, izberite slike po spodaj
opisanem postopku.
Erase selected images
Back
1
Uporabite večnamenski izbirnik JK ali ga
zavrtite, da izberete želeno sliko.
• Za preklop v celozaslonski način predvajanja pomaknite
element za upravljanje zooma (A2) proti g (i), za
predvajanje sličic pa proti f (h).
• Za možnosti Rotate image (Obrni sliko) in Choose
key picture (Izberite ključno sliko) lahko izberete
samo eno sliko.
Nadaljujte s 3. korakom.
2
Uporabite HI, da izberete ON ali OFF.
Erase selected images
Back
Erase selected images
• Ko je izbrana možnost ON, je pod izbrano sliko prikazana
ikona. Dodatne slike izberete tako, da ponovite 1. in
2. korak.
Back
3
Da potrdite izbiro slik, pritisnite gumb k.
• Ko se prikaže potrditveno pogovorno okno, sledite navodilom na zaslonu.
115
Uporaba menija
Postopki menija
Seznami menijev
Meni za fotografiranje
Izberite način za fotografiranje M gumb d
Pogoste možnosti (razen v načinu Movie Manual (Ročno predvajanje videoposnetkov))
Možnost
A
Privzeta nastavitev
Image quality (Kakovost slike)*
Normal (Običajno)
121
Image size (Velikost slike)*
i 4608×3456
123
* To lahko nastavite tudi s pritiskom gumba w (A114).
Za načine j, k, l, m in M
Možnost
A
Privzeta nastavitev
Picture Control (Upravljanje slike)*
Standard (Standardno)
124
Custom Picture Control (Funkcija
Picture Control po meri)
–
128
White balance (Nastavitev beline)*
Auto (normal) (Samodejno (običajno))
129
Metering (Merjenje)*
Matrix (Matrika)
132
Continuous (Neprekinjeno)*
Single (Posamezno)
133
ISO sensitivity (Občutljivost ISO)*
• ISO sensitivity (Občutljivost ISO): Auto (Samodejno)
• Minimum shutter speed (Minimalni
čas zaklopa): None (Brez)
137
Exposure bracketing (Več zaporednih
posnetkov z različnimi nastavitvami za
osvetlitev)
Off (Izklop)
139
AF area mode (Način delovanja z območjem AF)* Target finding AF (AF z iskanjem cilja) 140
Autofocus mode (Način samodejnega ostrenja) Full-time AF (Stalni AF)
143
Flash exp. comp. (Kompenzacija osvetlitve z bliskavico) 0.0 (0,0)
143
Noise reduction filter (Filter za zmanjšanje šuma) Normal (Običajno)
144
Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting) Off (Izklop)
144
• Multiple exposure mode (Način
večkratne osvetlitve): Off (Izklop)
Multiple exposure (Večkratna osvetlitev)
145
• Auto gain (Samodejno ojačanje): On (Vklop)
Save user settings (Shrani uporabniške nastavitve) –
53
Reset user settings (Ponastavitev
uporabniških nastavitev)
53
–
116
Uporaba menija
Seznami menijev
Možnost
Zoom memory (Pomnilnik zooma)
A
Privzeta nastavitev
Off (Izklop)
147
Startup zoom position (Začetni položaj zooma) 24 mm
148
M exposure preview (Predogled osvetlitve M) Off (Izklop)
148
* To lahko nastavite tudi s pritiskom gumba w (A114).
Meni Movie Manual Mode (Način za ročno predvajanje videoposnetkov)
Gumb za izbiro načina nastavite na u (Movie manual (Ročno predvajanje
videoposnetkov)) M gumb d M ikona menija G M gumb k
Možnost
A
Privzeta nastavitev
Exposure mode (Način osvetlitve)
Aperture-priority auto (Samodejni
način s prioriteto zaslonke)
94
Picture Control (Upravljanje slike)
Standard (Standardno)
124
Custom Picture Control (Funkcija
Picture Control po meri)
–
128
White balance (Nastavitev beline)
Auto (normal) (Samodejno (običajno))
129
ISO sensitivity (Občutljivost ISO)
• ISO sensitivity (Občutljivost ISO): Auto
(Samodejno)
• Minimum shutter speed (Minimalni
čas zaklopa): None (Brez)
137
Meni za videoposnetke
Izberite način za fotografiranje M gumb d M ikona menija e M gumb k
Možnost
Movie options (Možnosti videoposnetkov)
Privzeta nastavitev
e 1080/30p ali p 1080/25p
A
150
Autofocus mode (Način samodejnega ostrenja) Single AF (Enkratni AF)
153
Electronic VR (Elektronsko zmanjšanje tresljajev) On (Vklop)
154
Wind noise reduction (Zmanjšanje šuma vetra) Off (Izklop)
154
Zoom microphone (Zoom mikrofona)
On (Vklop)
155
Frame rate (Hitrost snemanja)
–
155
External mic sensitivity (Občutljivost
zunanjega mikrofona)
Auto sensitivity (Samodejna
občutljivost)
156
117
Uporaba menija
Seznami menijev
Meni za predvajanje
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M gumb d
A
Možnost
1
2
Mark for upload (Označi za pošiljanje)1
157
Quick retouch (Hitro retuširanje)2
84
D-Lighting2
84
Skin softening (Mehčanje kože)2
85
Filter effects (Učinki filtra)2
86
Slide show (Diaprojekcija)
158
Protect (Zaščiti)1
159
Rotate image (Obrni sliko)1
159
Small picture (Majhna slika)2
87
Sequence display options (Možnosti za prikaz zaporedja)
160
Choose key picture (Izberite ključno sliko)1
160
Na zaslonu za izbiro slik izberite sliko. Za več informacij glejte »Zaslon za izbiro slik« (A115).
Urejene slike se shranijo kot ločene datoteke. Nekaterih slik morda ne bo mogoče urejati.
Omrežni meni
Pritisnite gumb d M ikona menija q M gumb k
Možnost
A
Airplane mode (Letalski način)
161
Choose connection (Izberi povezavo)
161
Connect to smart device (Poveži s pametno napravo)
161
Connection to remote (Povezava z oddaljeno napravo)
161
Send while shooting (Pošlji med fotografiranjem)
161
Wi-Fi
162
Bluetooth
162
118
Uporaba menija
Seznami menijev
Možnost
Restore default settings (Ponastavi privzete nastavitve)
A
162
Nastavitveni meni
Pritisnite gumb d M ikona menija z M gumb k
Možnost
A
Time zone and date (Časovni pas in datum)
164
Slot empty release lock (Zapora proženja pri prazni reži)
166
Monitor settings (Nastavitve prikazovalnika)
167
EVF auto toggle (Samodejni vklop iskala)
169
Date stamp (Časovna oznaka)
169
Self-timer: after release (Samosprožilec: po proženju)
170
Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev)*
171
AF assist (Pomožna luč za AF)
172
Digital zoom (Digitalni zoom)
172
Assign side zoom control (Dodeli stranski element za upravljanje zooma)
173
Snap-back zoom (Hitro vračanje zooma)
173
Control ring options (Možnosti za nastavni obroč)
174
AE/AF lock button (Gumb za zaklepanje AE/AF)
175
Sound settings (Nastavitve zvoka)
175
Auto off (Samodejni izklop)
176
Format card (Formatiraj kartico)
176
Language (Jezik)
176
HDMI
177
Charge by computer (Polnjenje z računalnikom)
179
Image comment (Opomba k sliki)
180
Copyright information (Informacije o avtorskih pravicah)
181
Location data (Podatki o položaju)
182
Toggle Av/Tv selection (Preklop izbire Av/Tv)
182
119
Uporaba menija
Seznami menijev
Možnost
A
Reset file numbering (Ponastavitev številčenja datotek)
183
Peaking (Poudarjanje)
184
Reset all (Ponastavi vse)
184
Firmware version (Različica vgrajene programske opreme)
184
* To lahko nastavite tudi s pritiskom gumba w (A114).
120
Uporaba menija
Seznami menijev
–
Meni za fotografiranje (splošne možnosti za
fotografiranje)
Image Quality (Kakovost slike)
Izberite način za fotografiranje* M gumb d M ikona menija načina za fotografiranje
M Image quality (Kakovost slike) M gumb k
* Kakovost slike lahko nastavite v vseh načinih za fotografiranje razen Movie manual (Ročno
predvajanje videoposnetkov). Nastavitev velja tudi za druge načine za fotografiranje (razen
načina za fotografiranje M in scenskega načina Easy panorama (Preprosta panorama)).
Določite lahko kakovost slike (razmerje stiskanja) za shranjevanje fotografij.
Manjše razmerje stiskanja prinaša večjo kakovost slik, a se zato zmanjša število slik, ki jih je
mogoče shraniti.
Možnost
Opis
a
Fine (Visoka)
Večja kakovost slik kot pri nastavitvi Normal (Običajno).
Razmerje stiskanja približno 1:4
b
Normal
(Običajno)
(privzeta
nastavitev)
Običajna kakovost slike, primerna za večino aplikacij.
Razmerje stiskanja približno 1:8
l
RAW
Neobdelani podatki iz slikovnega tipala se shranijo brez dodatne
obdelave. Nastavitve, ki ste jih nastavili med fotografiranjem, npr.
nastavitev beline in kontrasta, lahko spremenite z računalnikom.
• Zapis datoteke: RAW (NRW) (lastni zapis podjetja Nikon)
j
RAW + Fine (RAW
+ visoka
kakovost)
Posnameta se dve sliki, ena slika RAW in ena slika visoke kakovosti
JPEG.
k
RAW + Normal
(RAW + običajna
kakovost)
Posnameta se dve sliki, ena slika RAW in ena slika običajne
kakovosti JPEG.
B
Opombe o kakovosti slike
• Nastavitev Image size (Velikost slike) je fiksno nastavljena na i 4608×3456, kadar je
nastavitev Image quality (Kakovost slike) nastavljena na RAW.
• Slik RAW ni mogoče zajeti v naslednjih načinih za fotografiranje:
- Scenski načini
- Način Moon (Luna)
- Način Bird-watching (Opazovanje ptic)
- Creative mode (Ustvarjalni način)
Če preklopite na katerega od zgornjih načinov za fotografiranje, ko je izbrana slika kakovosti RAW,
se kakovost slike spremeni na Fine (Visoka) ali Normal (Običajno).
• Te funkcije morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A75).
121
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (splošne možnosti za fotografiranje)
C
Slike RAW v tem fotoaparatu
• Slik RAW ni mogoče obdelovati s tem fotoaparatom.
• V računalnik si morate namestiti ViewNX-i (A109), ki omogoča pregledovanje slik RAW prek
računalnika.
• Slik RAW ni mogoče neposredno urejati ali tiskati. Slike RAW lahko nastavljate ali obdelujete, če jih
prenesete v računalnik in uporabite programsko opremo, kot je Capture NX-D (A111).
C
Hkratno shranjevanje slik RAW in JPEG
• Sliki RAW in JPEG, ki se shranita hkrati, sta označeni z enako številko datoteke, vendar imata
različni priponi, ».NRW« in ».JPG« (A207).
• Pri predvajanju na fotoaparatu bodo prikazane samo slike JPEG.
• Upoštevajte, da ko izbrišete sliko JPEG, se hkrati izbriše tudi slika RAW, ki ste jo shranili istočasno.
C
Število slik, ki jih je mogoče shraniti
• Približno število slik, ki jih je mogoče shraniti, lahko med fotografiranjem preverite na zaslonu
(A22).
• Upoštevajte, da je zaradi stiskanja JPEG število slik, ki jih je mogoče shraniti, v veliki meri odvisno
od vsebine slik, tudi če uporabljate pomnilniške kartice z enako kapaciteto ter enake nastavitve
kakovosti in velikosti slike. Poleg tega je lahko število slik, ki jih je mogoče shraniti, odvisno tudi od
proizvajalca pomnilniške kartice.
• Če je število preostalih posnetkov 10.000 ali več, bo število preostalih posnetkov prikazano kot
»9999«.
122
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (splošne možnosti za fotografiranje)
Image Size (Velikost slike)
Izberite način za fotografiranje* M gumb d M ikona menija načina za fotografiranje
M Image size (Velikost slike) M gumb k
* Velikost slike lahko nastavite v vseh načinih za fotografiranje razen Movie manual (Ročno
predvajanje videoposnetkov). Nastavitev velja tudi za druge načine za fotografiranje (razen
načina za fotografiranje M, scenskega načina Easy panorama (Preprosta panorama) in
Superlapse movie (Videoposnetek s funkcijo stiskanja)).
Nastavite velikost slike (število slikovnih točk) za shranjevanje slik JPEG.
Čim večja je velikost slike, tem večja je lahko slika za natis, a obenem se zmanjša število slik, ki
jih je mogoče shraniti.
Možnost*
Razmerje stranic (vodoravno : navpično)
i
4608×3456 (privzeta nastavitev)
4:3
E
3264×2448
4:3
L
2272×1704
4:3
B
1600×1200
4:3
j
4608×2592
16:9
I
4608×3072
3:2
H
3456×3456
1:1
* Številčne vrednosti označujejo število zajetih slikovnih točk.
Primer: i 4608×3456 = približno 16 milijonov slikovnih točk, 4608 × 3456 slikovnih točk
B
Opombe o tiskanju slik z razmerjem stranic 1:1
Pri tiskanju slik z razmerjem stranic 1:1 uporabite funkcijo tiskalnika za tiskanje do roba.
Nekateri tiskalniki ne omogočajo tiskanja slik z razmerjem stranic 1:1.
B
Opombe o velikosti slike
Te funkcije morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A75).
123
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (splošne možnosti za fotografiranje)
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
• Glejte »Način M (Uporabniške nastavitve)« (A52) za informacije o Save user settings
(Shrani uporabniške nastavitve) in Reset user settings (Ponastavitev
uporabniških nastavitev).
Picture Control (Upravljanje slike) (COOLPIX Picture
Control (Upravljanje slike))
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M1 M gumb d M j, k, l, m ali
ikona menija M2 M Picture Control (Upravljanje slike) M gumb k
1
2
Nastavitve je mogoče konfigurirati tudi v načinu u (Movie manual (Ročno predvajanje
videoposnetkov)).
V načinu u (Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov)) se prikaže ikona menija G.
Spremenite nastavitev za shranjevanje slik glede na pogoje fotografiranja ali vaše želje.
Podrobno lahko nastavite izostritev, nasičenost in kontrast.
Možnost
Opis
b
Standard
(Standardno)
(privzeta
nastavitev)
Standardna obdelava za uravnotežene rezultate. Priporočljivo v
večini primerov.
c
Neutral
(Nevtralno)
Minimalna obdelava za naravne rezultate. Izberite za fotografije,
ki jih boste pozneje obdelali ali retuširali.
d
Vivid (Živahno)
Slike so izboljšane z živahnim učinkom natisnjene fotografije.
Uporabite za fotografije s poudarjenimi osnovnimi barvami, kot
so modra, rdeča in zelena.
e
Monochrome
(Monokromatsko)
Snemanje monokromatskih slik v več odtenkih, na primer
črno-belih fotografij in fotografij sepija.
f
Custom 1 (Po meri
1)*
Preklopi na nastavitev Custom 1 (Po meri 1) v meniju COOLPIX
Custom Picture Control (Funkcija Picture Control po meri).
g
Custom 2 (Po meri
2)*
Preklopi na nastavitev Custom 2 (Po meri 2) v meniju COOLPIX
Custom Picture Control (Funkcija Picture Control po meri).
* Prikaže se samo pri shranjenih spremenjenih nastavitvah Custom Picture Control (Funkcija
Picture Control po meri) (A128).
B
Opombe o funkciji COOLPIX Picture Control (Upravljanje slike)
• Funkcije COOLPIX Picture Control (Upravljanje slike) tega fotoaparata ni mogoče uporabljati z
drugimi fotoaparati ali s funkcijo Picture Control (Upravljanje slike) programov, kot sta Capture
NX-D, Picture Control Utility 2 itd.
• Te funkcije morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A75).
124
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Spreminjanje obstoječih nastavitev slik za funkcijo COOLPIX: hitra
in ročna nastavitev
Funkcijo COOLPIX Picture Control (Upravljanje slike) lahko nastavite z možnostjo »Quick
adjust (Hitra nastavitev)«, ki omogoča uravnoteženo nastavitev ostrine, kontrasta,
nasičenosti in drugih komponent za urejanje slike ali z ročno nastavitvijo, ki omogoča
podrobno nastavljanje posameznih komponent.
1
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
želeno vrsto funkcije COOLPIX Picture
Control (Upravljanje slike) in pritisnite
gumb k.
• Možnosti lahko izberete tudi z vrtenjem
večnamenskega izbirnika.
2
Uporabite HI, da označite želeno
možnost (A126), in uporabite JK za
izbiranje vrednosti.
• Da nastavite vrednost, pritisnite gumb k.
• Če želite spremenjene vrednosti vrniti na privzete
nastavitve, izberite Reset (Ponastavitev) in pritisnite
gumb k.
125
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Picture Control
Standard
Neutral
Vivid
Monochrome
Standard
Quick adjust
Image sharpening
Contrast
Saturation
Reset
Back
Vrste hitrih in ročnih nastavitev
Možnost
Opis
Quick adjust (Hitra
nastavitev) 1
Samodejna nastavitev izostritve, kontrasta in nasičenosti.
Nastavitev proti strani – zmanjša učinek izbrane možnosti COOLPIX
Picture Control (Upravljanje slike), nastavitev proti strani + pa poudari
njen učinek.
• Privzeta nastavitev: 0
Image sharpening
(Ostrenje slike)
Določite, koliko naj bodo med fotografiranjem izostreni obrisi.
Čim višja je številka, tem ostrejša bo videti slika in čim nižja je številka,
tem mehkejša bo videti slika.
Za samodejno nastavitev izberite A (samodejno).
• Privzeta nastavitev: 3 za Standard (Standardno) ali Monochrome
(Monokromatsko), 2 za Neutral (Nevtralno) in 4 za Vivid
(Živahno)
Contrast (Kontrast)
Upravlja kontrast.
Nastavitev proti strani – da sliki mehkejši videz, nastavitev proti strani +
pa ji da trši videz. Z izbiro nižjih vrednosti preprečite, da bi bili svetli
motivi v neposredni sončni svetlobi »sprani«, z nižjimi vrednostmi pa
ohranite podrobnosti v meglenih pokrajinah in pri drugih motivih z
nizkim kontrastom.
Za samodejno nastavitev izberite A (samodejno).
• Privzeta nastavitev: 0
Saturation
(Nasičenost) 2
Upravlja živahnost barv.
Nastavitev proti strani – zmanjša živahnost, nastavitev proti strani + pa
poveča živahnost.
Za samodejno nastavitev izberite A (samodejno).
• Privzeta nastavitev: 0
Filter effects (Učinki
filtra) 3
Simulira učinek barvnega filtra na monokromatski fotografiji.
• OFF: Učinki filtra se ne uporabijo.
• Y (rumen), O (oranžen), R (rdeč):
Izboljša kontrast. Z njim je mogoče ublažiti svetlost neba pri
fotografiranju pokrajin. Kontrast se okrepi v zaporedju Y ➝ O ➝ R.
• G (zelen):
Zmehča odtenke kože in barvo linij, kot so ustnice. Primerno za
portrete.
• Privzeta nastavitev: OFF
126
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
1
2
3
Možnost
Opis
Toning (Toniranje) 3
Upravlja odtenek monokromatskih fotografij: B&W (Črno-belo) (črnobelo), Sepia in Cyanotype (modrikasto monokromatsko).
Če pritisnete I na večnamenskem izbirniku, ko je izbrana možnost
Sepia ali Cyanotype, lahko izberete stopnjo nasičenosti. Pritisnite JK
za nastavitev nasičenosti.
• Privzeta nastavitev: B&W (Črno-belo) (črno-bela)
Hitre nastavitve ni na voljo pri nastavitvah Neutral (Nevtralno), Monochrome
(Monokromatsko), Custom 1 (Po meri 1) in Custom 2 (Po meri 2). Če hitro nastavitev
uporabite po ročnih nastavitvah, se ročno nastavljene vrednosti onemogočijo.
Ni prikazano pri možnosti Monochrome (Monokromatsko).
Prikazano samo pri možnosti Monochrome (Monokromatsko).
B
Opombe o ostrenju slike
Med fotografiranjem učinkov funkcije Image sharpening (Ostrenje slike) ni mogoče videti v
predogledu na zaslonu. Rezultate si lahko ogledate v načinu za predvajanje.
B
Opombe o kontrastu, nasičenosti in A (samodejno)
Kontrast in nasičenost se lahko razlikujeta glede na osvetlitev ter položaj in velikost fotografiranega
motiva.
127
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Custom Picture Control (Funkcija Picture Control po meri)
(COOLPIX Custom Picture Control (Funkcija Picture
Control po meri))
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M1 M gumb d M j, k, l, m ali
ikona menija M2 M Custom Picture Control (Funkcija Picture Control po meri) M
gumb k
1
2
Nastavitve je mogoče konfigurirati tudi v načinu u (Movie manual (Ročno predvajanje
videoposnetkov)).
V načinu u (Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov)) se prikaže ikona menija G.
Spremenite lahko nastavitve funkcije COOLPIX Picture Control (Upravljanje slike) (A125) in
jih shranite kot Custom 1 (Po meri 1) ali Custom 2 (Po meri 2) za Picture Control
(Upravljanje slike).
1
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
Edit and save (Uredi in shrani) in
pritisnite gumb k.
• Izberite Delete (Brisanje), da izbrišete shranjeno
možnost za COOLPIX Custom Picture Control (Funkcija
Picture Control po meri).
Custom Picture Control
Edit and save
Delete
2
Izberite originalno možnost COOLPIX Picture Control (Upravljanje
slike) (A124), ki jo želite urediti, in pritisnite gumb k.
3
Uporabite HI, da označite želeno možnost, in uporabite JK, da
izberete vrednost (A125).
• Možnosti so enake kot pri nastavitvah funkcije COOLPIX Picture Control (Upravljanje slike).
• Ko zaključite z nastavitvami, pritisnite gumb k.
• Da prilagojene vrednosti spremenite na privzete nastavitve, izberite Reset
(Ponastavitev) in pritisnite gumb k.
4
Izberite, kam želite shraniti nastavitev, in
pritisnite gumb k.
• Odpre se možnost nastavljanja za Custom 1 (Po meri
1) in Custom 2 (Po meri 2) v meniju Picture Control
(Upravljanje slike) ali Custom Picture Control
(Funkcija Picture Control po meri).
• Za spremembo nastavljenih vrednosti izberite Custom
1 (Po meri 1) ali Custom 2 (Po meri 2) pri Picture
Control (Upravljanje slike) ali Custom Picture
Control (Funkcija Picture Control po meri).
128
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Save as
Custom 1
Custom 2
White Balance (Nastavitev beline) (spreminjanje odtenka)
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M1 M gumb d M j, k, l, m ali ikona
menija M2 M White balance (Nastavitev beline) M gumb k
1
2
Nastavitve je mogoče konfigurirati tudi v načinu u (Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov)).
V načinu u (Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov)) se prikaže ikona menija G.
Nastavitev beline nastavite glede na vremenske pogoje ali vir svetlobe, da bodo barve na
posnetkih ustrezale temu, kar vidite.
Možnost
Opis
a1
Auto (normal)
(Samodejno
(običajno)) (privzeta
nastavitev)
a2
Auto (warm
lighting)
(Samodejno (topla
svetloba))
b
Preset manual
(Ročna
prednastavitev)
Uporabite, ko želenega rezultata ne dosežete z možnostjo Auto
(normal) (Samodejno (običajno)), Auto (warm lighting)
(Samodejno (topla svetloba)), Incandescent (Žarnica) itd. (A131).
c
Daylight (Dnevna
svetloba)*
Uporabite na neposredni sončni svetlobi.
d
Incandescent
(Žarnica)*
Uporabite pri razsvetljavi z žarnicami.
e
Fluorescent
(Fluorescentna
sijalka)
Uporabite pri večini vrst fluorescenčne razsvetljave. Izbirajte med
1 (hladna bela fluorescenčna), 2 (dnevno bela fluorescenčna) in
3 (dnevna fluorescenčna).
f
Cloudy (Oblačno
vreme)*
Nastavitev beline poteka samodejno.
Pri izbiri Auto (warm lighting) (Samodejno (topla svetloba))
se ohranijo tople barve na fotografijah, če so posnete z
volframovo svetlobo. Pri uporabi bliskavice se nastavitev beline
prilagodi glede na pogoje osvetlitve z bliskavico.
Uporabite v oblačnem vremenu.
*
g
Flash (Bliskavica)
x
Choose color temp.
(Izberi barvno
temperaturo)
Uporabite pri fotografiranju z bliskavico.
Uporabite za neposredno določanje barvne temperature (A130).
* Mogoče je podrobno nastavljanje s sedmimi koraki. Pozitivno (+) nastavitev uporabite za
povečanje modrega odtenka, negativno (–) pa za povečanje rdečega odtenka.
B
Opombe o nastavitvi beline
• Zaprite vgrajeno bliskavico, ko je nastavitev beline nastavljena na katero koli nastavitev razen
Auto (normal) (Samodejno (običajno)), Auto (warm lighting) (Samodejno (topla
svetloba)) ali Flash (Bliskavica) (A25).
• Te funkcije morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A75).
129
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
C
Barvna temperatura
Barvna temperatura je objektivno merilo za določanje barve vira svetlobe, temperature pa so
izražene v enotah absolutne temperature (K: Kelvin). Viri svetlobe z nižjo barvno temperaturo se
videti bolj rdečkasti, viri svetlobe z višjo barvno temperaturo pa so videti bolj modrikasti.
Rdeča
3000
1
2
Modra
4000
3
4
5000
6000
567 8
8000
9
10000 [K]
0 a
1 Sijalke na natrijevo paro: 2700 K
7 Bliskavica: 5400 K
Žarnica/
2 toplo bela fluorescenčna: 3000 K
8 Oblačno vreme: 6000 K
9 Dnevna fluorescenčna: 6500 K
3 Bela fluorescenčna: 3700 K
0 Visokotemperaturna živosrebrna: 7200 K
4 Hladno bela fluorescenčna: 4200 K
a Senca: 8000 K
5 Dnevno bela fluorescenčna: 5000 K
6 Neposredna sončna svetloba: 5200 K
130
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Uporaba ročne prednastavitve
Sledite spodnjim postopkom in izmerite vrednost nastavitve beline pri svetlobi, ki jo boste
uporabili med fotografiranjem.
1
Bel ali siv referenčni predmet osvetlite s svetlobo, ki jo boste
uporabili med fotografiranjem.
2
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
Preset manual (Ročna prednastavitev)
in pritisnite gumb k.
• Objektiv se pri merjenju pomakne navzven v položaj
zooma.
White balance
Auto (normal)
Auto (warm lighting)
Preset manual
Daylight
Incandescent
Fluorescent
3
Izberite Measure (Izmeri).
Preset manual
• Da uporabite zadnjo izmerjeno vrednost, izberite
Cancel (Prekliči).
Cancel
Measure
4
Postavite bel ali siv referenčni predmet v
okno za merjenje in pritisnite gumb k, da
izmerite vrednost.
• Zaklop se sproži in meritev je zaključena (slika se ne
shrani).
Preset manual
Cancel
Measure
Okno za merjenje
B
Opombe o ročni prednastavitvi
Z možnostjo Preset manual (Ročna prednastavitev) ni mogoče izmeriti vrednosti nastavitve
beline za osvetlitev z bliskavico. Pri fotografiranju z bliskavico nastavite možnost White balance
(Nastavitev beline) na Auto (normal) (Samodejno (običajno)), Auto (warm lighting)
(Samodejno (topla svetloba)) ali Flash (Bliskavica).
131
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Metering (Merjenje)
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M M gumb d M ikona menija j,
k, l, m ali M M Metering (Merjenje) M gumb k
Merjenje je postopek merjenja svetlosti motiva za določitev osvetlitve.
Uporabite to možnost, da izberete, kako fotoaparat izmeri osvetlitev.
Možnost
Opis
G
Matrix (Matrika)
Fotoaparat za merjenje uporablja široko območje na zaslonu.
(privzeta nastavitev) Priporočeno za običajno fotografiranje.
q
Center-weighted
(Sredinsko uteženo)
Fotoaparat izmeri celotni kader, največjo težo pa dodeli motivu v
sredini kadra. Klasično merjenje za portrete; ohrani podrobnosti
ozadja, osvetlitev pa določi glede na pogoje osvetlitve v sredini
kadra.*
r
Spot (Točkovno)
Fotoaparat izmeri območje, ki je prikazano v krogu v sredini kadra.
Uporabite ta način, če je motiv veliko svetlejši ali temnejši od
ozadja. Zagotovite, da bo motiv pri fotografiranju znotraj območja,
prikazanega s krogom.*
* Za nastavitev ostrenja in osvetlitve pri motivih, ki so zunaj središča, spremenite AF area mode
(Način delovanja z območjem AF) na ročno in postavite območje ostrenja na sredino kadra
ter nato uporabite zaklepanje ostrenja (A66).
B
Opombe o merjenju
• Ko je uporabljen digitalni zoom, je glede na povečavo nastavljena možnost Center-weighted
(Sredinsko uteženo) ali Spot (Točkovno).
• Te funkcije morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A75).
C
Prikaz na zaslonu za fotografiranje
Če ste izbrali možnost Center-weighted (Sredinsko uteženo) ali Spot (Točkovno), se pokaže
vodnik za območje merjenja (A11) (razen pri uporabi digitalnega zooma).
132
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Neprekinjeno fotografiranje
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M M gumb d M ikona menija j,
k, l, m ali M M Continuous (Neprekinjeno) M gumb k
Možnost
Opis
U
Single
(Posamezno)
(privzeta
nastavitev)
Fotoaparat ob pritisku sprožilca posname eno sliko.
k
Continuous H
(Neprekinjeno H)
Ko držite sprožilec pritisnjen do konca, fotoaparat fotografira
neprekinjeno.
• Fotoaparat lahko neprekinjeno posname do približno 7 slik pri
hitrosti približno 7 posnetkov na sekundo.
m
Continuous L
(Neprekinjeno L)
Ko držite sprožilec pritisnjen do konca, fotoaparat fotografira
neprekinjeno.
• Fotoaparat lahko neprekinjeno posname do približno 200 slik pri
hitrosti približno 1 posnetek na sekundo.
Pre-shooting
cache
(Predpomnilnik
fotografiranja)
Fotografiranje s predpomnilnikom se začne, ko sprožilec pritisnete
do polovice. Ko sprožilec pritisnete do konca, fotoaparat shrani
trenutno sliko in slike, ki jih je zajel tik pred pritiskom sprožilca do
konca (A134). Predpomnilnik za fotografiranje poveča možnost, da
ujamete popolne trenutke.
• Fotoaparat lahko neprekinjeno posname do približno 20 slik pri
hitrosti približno 15 posnetkov na sekundo (vključno z največ 5
slikami, posnetimi v predpomnilniku za fotografiranje).
• Kakovost slike je fiksno nastavljena na Normal (Običajno),
velikost slike pa na A (1280 × 960 slikovnih točk).
q
Continuous H:
120 fps
n
(Neprekinjeno H:
120 posnetkov/s)
Vsakič ko sprožilec pritisnete do konca, fotoaparat neprekinjeno
fotografira s kratkim časom zaklopa.
• Fotoaparat lahko neprekinjeno posname do približno 60 slik pri
hitrosti približno 120 posnetkov na sekundo.
• Velikost slike je fiksno nastavljena na f (640 × 480 slikovnih točk).
Continuous H: 60
fps (Neprekinjeno
j
H: 60 posnetkov/
s)
Vsakič ko sprožilec pritisnete do konca, fotoaparat neprekinjeno
fotografira s kratkim časom zaklopa.
• Fotoaparat lahko neprekinjeno posname do približno 60 slik pri
hitrosti približno 60 posnetkov na sekundo.
• Velikost slike je zaklenjena na O (1920 × 1080 slikovnih točk).
X
Intvl timer
shooting
(Intervalno
fotografiranje)
Fotoaparat samodejno zajame slike neprekinjeno v določenih
intervalih (A135).
133
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
B
Opombe o neprekinjenem fotografiranju
• Vrednosti izostritve in osvetlitve ostanejo zaklenjene na vrednosti, nastavljene za prvi posnetek v
nizu. Tudi nastavitev beline ostane zaklenjena na vrednosti, nastavljeni za prvi posnetek v nizu,
razen pri uporabi funkcij Continuous L (Neprekinjeno L) in Intvl timer shooting (Intervalno
fotografiranje).
• Za shranjevanje slik po fotografiranju je lahko potrebno nekaj časa.
• Pri povečanju občutljivosti ISO se lahko na posnetih slikah pojavi šum.
• Glede na kakovost slike, velikost slike, vrsto pomnilniške kartice ali pogoje pri fotografiranju se
lahko število slik na sekundo zmanjša (kot je shranjevanje slik RAW).
• Pri uporabi možnosti Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H: 120 posnetkov/s) ali
Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno H: 60 posnetkov/s) se lahko na slikah, ki so bile posnete
z uporabo hitro utripajočih luči, na primer fluorescenčnih, živosrebrnih ali natrijevih svetilk,
pojavijo pasovi in razlike v svetlosti ali odtenku.
• Te funkcije morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A75).
C
Predpomnilnik fotografiranja
Ko sprožilec pritisnete do polovice ali do konca, fotoaparat shrani slike, kot je opisano spodaj.
Pritisk do polovice
Pritisk do konca
Slike, ki se shranijo pred
pritiskom do konca
Slike, ki se shranijo ob
pritisku do konca
• Ikona za predpomnilnik fotografiranja (Q) na zaslonu za fotografiranje se obarva zeleno, ko
sprožilec pritisnete do polovice.
134
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Intervalno fotografiranje
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M M gumb d M ikona menija j,
k, l, m ali M M Continuous (Neprekinjeno) M gumb k
1
Z večnamenskim izbirnikom HI
izberite X Intvl timer shooting
(Intervalno fotografiranje) in nato
pritisnite gumb k.
2
Nastavite želeni interval med vsako sliko.
Continuous
Intvl timer shooting
Intvl timer shooting
• Uporabite JK, da izberete možnost, in s
HI nastavite čas.
• Ko je nastavitev zaključena, pritisnite gumb k.
m
s
Edit
3
4
S pritiskom gumba d (za meni) prikažite zaslon za fotografiranje.
S pritiskom na sprožilec posnemite prvo
sliko.
30s
• Zaklop se samodejno sproži v določenem intervalu, da
fotoaparat posname drugo in vse naslednje slike.
• Zaslon se izklopi in lučka ob vključenem aparatu v
intervalih med posnetki utripa.
1/250
5
Ko je posneto želeno število slik, pritisnite sprožilec.
• Fotografiranje se zaključi.
• Fotografiranje se samodejno konča v naslednjih situacijah:
- Če se pomnilniška kartica zapolni
- Če zaporedno posnamete 9999 posnetkov
135
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
F5.6
25m 0s
1400
B
Opombe o intervalnem fotografiranju
• Da se fotoaparat med fotografiranjem ne bi nepričakovano izklopil, uporabite ustrezno
napolnjeno baterijo.
• Če uporabljate napajalnik EH-5b/EH-5c v kombinaciji z električnim priključkom EP-5C (oba sta na
voljo posebej) (A208), lahko ta fotoaparat napajate iz električne vtičnice. V nobenem primeru
ne smete uporabljati drugega napajalnika kot EH-5b/EH-5c. Če ne boste upoštevali tega
opozorila, se lahko fotoaparat pregreje ali poškoduje.
• Med intervalnim fotografiranjem ne smete zavrteti gumba za izbiro načina na drugo nastavitev.
Fotoaparat takrat prekine fotografiranje.
• Če je izbran dolg čas zaklopa in je shranjevanje v primerjavi z določenim intervalom dolgotrajno,
lahko nekateri posnetki med intervalnim fotografiranjem izpadejo.
136
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
ISO Sensitivity (Občutljivost ISO)
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M1 M gumb d M j, k, l, m ali
ikona menija M2 M ISO sensitivity (Občutljivost ISO) M gumb k
1
2
Nastavitve je mogoče konfigurirati tudi v načinu u (Movie manual (Ročno predvajanje
videoposnetkov)).
V načinu u (Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov)) se prikaže ikona menija G.
Večja občutljivost ISO omogoča, da posnamete temnejše motive. Poleg tega je tudi pri
motivih s podobno osvetljenostjo mogoče fotografirati s krajšim časom zaklopa, pri čemer
se zmanjša možnost za zameglitev zaradi tresenja fotoaparata in premikanja motiva.
• Pri nastavitvi večje občutljivosti ISO se lahko na slikah pojavi šum.
Možnost
ISO sensitivity
(Občutljivost ISO)
Minimum shutter
speed (Minimalni
čas zaklopa)
B
Opis
• Auto (Samodejno) (privzeta nastavitev):
Občutljivost se samodejno izbere v območju od ISO 100 do 1600. V
načinu Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov) se
samodejno izbere v območju od ISO 125 do 1600.
• Fixed range auto (Samodejni način s fiksno razdaljo):
Izberete lahko območje, v katerem fotoaparat samodejno nastavlja
občutljivost ISO: Y ISO 100-400 ali Z ISO 100-800. V načinu
Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov), ga lahko nastavite
na Y ISO 125-400 ali Z ISO 125-800.
• Od 100 do 6400 (od 125 do 6400 v načinu Movie manual (Ročno
predvajanje videoposnetkov)):
Občutljivost ISO je fiksno nastavljena na določeno vrednost.
Nastavite čas zaklopa, pri katerem se začne občutljivost ISO samodejno
nastavljati, ko je izbran način za fotografiranje j ali l.
Če s tu določenim časom zaklopa fotografija ni dovolj osvetljena, se
občutljivost ISO samodejno poveča, da zagotovi optimalno osvetlitev.
• Nastavitev je omogočena, ko je za ISO sensitivity (Občutljivost ISO)
izbrana možnost Auto (Samodejno) ali Fixed range auto
(Samodejni način s fiksno razdaljo).
• Če osvetlitev ne zadošča niti po povečanju občutljivosti ISO, se
podaljša čas zaklopa.
• Privzeta nastavitev: None (Brez)
Opombe o občutljivosti ISO
• Kadar je nastavitev ISO sensitivity (Občutljivost ISO) nastavljena na Auto (Samodejno) ali
Fixed range auto (Samodejni način s fiksno razdaljo) v načinu m (ročni), je občutljivost ISO
fiksno nastavljena na ISO 100.
• Kadar je izbrana nastavitev Manual (Ročno) za Exposure mode (Način osvetlitve) v načinu
Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov) in je nastavitev ISO sensitivity
(Občutljivost ISO) nastavljena na Auto (Samodejno) ali Fixed range auto (Samodejni
način s fiksno razdaljo), je občutljivost ISO fiksno nastavljena na ISO 125.
• Te funkcije morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A75).
137
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
C
Prikaz občutljivosti ISO na zaslonu za fotografiranje
• Ko je izbrana možnost Auto (Samodejno), se pokaže E, če se občutljivost ISO poveča.
• Ko je izbrana možnost Fixed range auto (Samodejni način s fiksno razdaljo), je prikazana
največja vrednost za občutljivost ISO.
138
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Exposure Bracketing (Več zaporednih posnetkov z
različnimi nastavitvami za osvetlitev)
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k ali l M gumb d M ikona menija j,
k ali l M Exposure bracketing (Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami
za osvetlitev) M gumb k
Osvetlitev (svetlost) se lahko med neprekinjenim fotografiranjem samodejno spreminja. To
je učinkovito pri fotografiranju, ko je težko nastaviti svetlost slike.
Možnost
Opis
Off (Izklop)
(privzeta
nastavitev)
Funkcija za več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami osvetlitve se
ne izvaja.
±0.3 (±0,3)
Ko sprožilec pritisnete do konca, fotoaparat posname zaporedje 3 posnetkov
in pri tem spreminja popravek osvetlitve takole: 0, –0,3 in +0,3.
±0.7 (±0,7)
Ko sprožilec pritisnete do konca, fotoaparat posname zaporedje 3 posnetkov
in pri tem spreminja popravek osvetlitve takole: 0, –0,7 in +0,7.
±1.0 (±1,0)
Ko sprožilec pritisnete do konca, fotoaparat posname zaporedje 3 posnetkov
in pri tem spreminja popravek osvetlitve takole: 0, –1,0 in +1,0.
B
Opombe o funkciji za več posnetkov z različnimi nastavitvami osvetlitve
• Nastavitve Exposure bracketing (Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za
osvetlitev) ni na voljo v načinu m (ročni način).
• Če so hkrati nastavljeni kompenzacija osvetlitve (A69) in ±0.3 (±0,3), ±0.7 (±0,7) ali ±1.0
(±1,0) v meniju Exposure bracketing (Več zaporednih posnetkov z različnimi
nastavitvami za osvetlitev), fotoaparat uporabi kombinirane vrednosti za kompenzacijo
osvetlitve.
• Te funkcije morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A75).
139
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
AF Area Mode (Način delovanja z območjem AF)
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M M gumb d M ikona menija j,
k, l, m ali M M AF area mode (Način delovanja z območjem AF) M gumb k
Določite, kako naj fotoaparat izbere območje za ostrenje pri samodejnem ostrenju.
Možnost
Face priority
a (Prednost
obrazov)
Opis
Ko fotoaparat zazna človeški obraz, ga
izostri. Za več informacij glejte »Uporaba
zaznavanja obrazov« (A64).
Pri kompoziciji slike, ki ne vključuje ljudi
ali zaznanih obrazov, fotoaparat
samodejno izbere eno ali več od devetih
območij ostrenja, ki vsebujejo motiv,
najbližji fotoaparatu.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Območje ostrenja
Manual
y (spot) (Ročno
(točkovno))
Manual
(normal)
x (Ročno
(običajno))
Uporabite večnamenski izbirnik
HIJK ali ga zavrtite, da premaknete
območje ostrenje na točko, ki jo želite
izostriti.
Za uporabo večnamenskega izbirnika
za nastavljanje načina bliskavice ali
drugih nastavitev pritisnite gumb k.
Če se želite vrniti na premikanje
območja ostrenja, znova pritisnite
gumb k.
Okvir premičnega območja ostrenja
Območje ostrenja (sredina)
Manual
(wide)
w (Ročno
(široko))
Območje ostrenja (premaknjeno)
140
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Možnost
s
Subject
tracking
(Sledenje
motivu)
Target
finding AF
(AF z
M iskanjem
cilja)
(privzeta
nastavitev)
Opis
To funkcijo uporabite za fotografiranje
premikajočih se motivov. Shranite
motiv, ki naj mu fotoaparat sledi.
Območje ostrenja se samodejno
premika in sledi motivu. Za več
informacij glejte »Uporaba funkcije za
sledenje motivu« (A142).
End
Ko fotoaparat zazna glavni predmet,
izostri ta predmet.
Glejte »Uporaba AF z iskanjem cilja«
(A63).
1/250
F5.6
Območja ostrenja
B
Opombe o načinu delovanja z območjem AF
• Ko je uporabljen digitalni zoom, fotoaparat izostri območje v sredini kadra, ne glede na nastavitev
AF area mode (Način delovanja z območjem AF).
• Če je izbirnik načina ostrenja nastavljen na r (ročno ostrenje), ne morete nastaviti AF area
mode (Način delovanja z območjem AF).
• Te funkcije morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A75).
141
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Uporaba funkcije za sledenje motivu
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M M gumb d M ikona menija j,
k, l, m ali M M AF area mode (Način delovanja z območjem AF) M gumb k M
s Subject tracking (Sledenje motivu) M gumb k M gumb d
1
Shranite motiv.
• Poravnajte motiv, ki mu želite slediti, z okvirjem v
sredini zaslona in pritisnite gumb k.
• Ko je motiv shranjen, je obdan z rumenim okvirjem
(območje ostrenja) in fotoaparat začne slediti temu
motivu.
• Če motiva ni mogoče shraniti, je okvir rdeče barve.
Spremenite kompozicijo in poskusite ponovno shraniti
motiv.
• Za preklic shranjevanja motiva pritisnite gumb k.
• Če fotoaparat ne more več slediti shranjenemu motivu,
območje ostrenja izgine. Ponovno shranite motiv.
Start
End
2
Fotografirajte, tako da sprožilec pritisnete
do konca.
• Če pritisnete sprožilec, ko ni prikazano območje
ostrenja, fotoaparat izostri motiv v sredini kadra.
1/250
B
F5.6
Opombe o sledenju motivu
• Če med sledenjem motivu izvedete kakšen postopek, kot je na primer zoomiranje, se shranjeni
motiv prekliče.
• Pri nekaterih pogojih fotografiranja sledenje motivu morda ne bo možno.
142
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Autofocus Mode (Način samodejnega ostrenja)
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M M gumb d M ikona menija j,
k, l, m ali M M Autofocus mode (Način samodejnega ostrenja) M gumb k
Izberite, kako naj fotoaparat ostri pri fotografiranju.
Možnost
Opis
A
Single AF (Enkratni
AF)
Fotoaparat izostri sliko samo, ko pritisnete sprožilec do polovice.
B
Full-time AF (Stalni
AF) (privzeta
nastavitev)
Fotoaparat stalno ostri, čeprav sprožilca ne pritisnete do polovice.
Med ostrenjem se sliši zvok pogona za premikanje objektiva.
B
Opomba o načinu samodejnega ostrenja
• Če je izbirnik načina ostrenja nastavljen na r (ročno ostrenje), ne morete nastaviti Autofocus
mode (Način samodejnega ostrenja).
• Te funkcije morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A75).
C
Način samodejnega ostrenja za snemanje videoposnetkov
Način samodejnega ostrenja za snemanje videoposnetkov lahko nastavite z možnostjo Autofocus
mode (Način samodejnega ostrenja) (A153) v meniju za videoposnetke.
Flash Exp. Comp. (Kompenzacija osvetlitve z bliskavico)
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M M gumb d M ikona menija j,
k, l, m ali M M Flash exp. comp. (Kompenzacija osvetlitve z bliskavico) M gumb k
Nastavlja moč bliskavice. To možnost uporabite, če je osvetlitev bliskavice premočna ali
prešibka.
• Če želena vrednost kompenzacije ni prikazana na zaslonu z nastavitvami, pritisnite
večnamenski izbirnik HI, dokler se ne prikaže.
Možnost
Opis
+0.3 (+0,3) do +2.0
(+2,0)
Moč bliskavice se poveča od +0.3 (+0,3) do +2.0 (+2,0) EV v korakih po
1/3 EV, zaradi česar je glavni motiv v kadru svetlejši.
0.0 (0,0) (privzeta
nastavitev)
Moč bliskavice se ne nastavi.
-0.3 (-0,3) do -2.0 (-2,0)
Moč bliskavice se zmanjša od -0.3 (-0,3) do -2.0 (-2,0) EV v korakih po
1/3 EV, s čimer se preprečijo neželene osvetlitve ali odsevi.
143
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Noise Reduction Filter (Filter za zmanjšanje šuma)
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M M gumb d M ikona menija j, k,
l, m ali M M Noise reduction filter (Filter za zmanjšanje šuma) M gumb k
Nastavljanje stopnje funkcije za zmanjšanje šuma, ki se običajno izvede pri shranjevanju slik.
Možnost
e High (Visoko)
Normal
(Običajno)
(privzeta
nastavitev)
M
l Low (Nizko)
Opis
Zmanjšanje šuma s stopnjo, višjo od standardne.
Zmanjšanje šuma s standardno stopnjo.
Zmanjšanje šuma s stopnjo, nižjo od standardne.
Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting)
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M M gumb d M ikona menija j,
k, l, m ali M M Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting) M gumb k
Ohranijo se podrobnosti svetlih delov in senc, posneta fotografija pa odraža učinek
naravnega kontrasta, kot ga vidimo s prostim očesom. To je še posebej učinkovito pri
pogojih fotografiranja z močnim kontrastom, kot so močno osvetljeni zunanji prizori iz
temne notranjosti ali zasenčeni predmeti na sončni obali.
Možnost
Opis
a
b
c
High (Visoko)
Normal
(Običajno)
Low (Nizko)
Nastavite stopnjo učinka.
k
Off (Izklop)
(privzeta
nastavitev)
Funkcija Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting) ne
deluje.
B
Opombe o funkciji Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting)
• Ko je funkcija vključena, traja shranjevanje fotografije nekoliko dlje.
• Te funkcije morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A75).
C
Aktivna osvetlitev D-Lighting v primerjavi z D-Lighting
• Funkcija Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting) omogoča zajem slik ob
zmanjševanju izgube podrobnosti na svetlih delih in nastavlja ton pri shranjevanju slik.
• Možnost D-Lighting (A84) v meniju za predvajanje nastavi ton shranjene slike.
144
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Multiple Exposure (Večkratna osvetlitev)
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M M gumb d M ikona menija j,
k, l, m ali M M Multiple exposure (Večkratna osvetlitev) M gumb k
Fotoaparat združi dve ali tri slike in jih shrani kot eno sliko.
Možnost
Opis
Multiple exposure
mode (Način
večkratne
osvetlitve)
Pri nastavitvi na On (Vklop) fotoaparat posname slike v načinu z
večkratno osvetlitvijo.
• Shranijo se tudi posamezne slike.
• Privzeta nastavitev: Off (Izklop)
Auto gain
(Samodejno
ojačanje)
Nastavite, ali naj fotoaparat pri združevanju slik samodejno nastavi
svetlost slike.
• Privzeta nastavitev: On (Vklop)
B
Opombe o večkratni osvetlitvi
• Za združevanje slik je lahko potrebno nekaj časa.
• Če med fotografiranjem funkcija samodejnega izklopa (A176) preklopi v način pripravljenosti,
se snemanje z večkratno osvetlitvijo prekine. Pri fotografiranju z dolgim intervalom med
posameznimi posnetki vam priporočamo, da podaljšate čas, po katerem se vklopi funkcija za
samodejni izklop.
• Te funkcije morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A75).
• Pri fotografiranju z daljšim časom zaklopa v načinu z večkratno osvetlitvijo se lahko na shranjenih
slikah pojavi šum (svetle pike).
Fotografiranje s funkcijo Multiple Exposure (Večkratna osvetlitev)
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M M gumb d M ikona menija j,
k, l, m ali M M Multiple exposure (Večkratna osvetlitev) M gumb k
1
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
Multiple exposure mode (Način
večkratne osvetlitve) in nato pritisnite
gumb k.
145
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Multiple exposure
Multiple exposure mode
Auto gain
2
Izberite On (Vklop) in nato pritisnite
gumb k.
Multiple exposure mode
On
Off
3
S pritiskom gumba d (za meni) prikažite zaslon za fotografiranje.
4
S pritiskom na sprožilec posnemite prvo
sliko.
1/250
5
F5.6
25m 0s
1400
S pritiskom na sprožilec posnemite drugo
sliko.
• Izberite motiv in pri tem glejte prosojno prikazano prvo
sliko.
• Pri fotografiranju drugega posnetka se shranita
združeni prva in druga slika, ki sta prosojno prikazani.
25m 0s
• Da fotografiranje z večkratno osvetlitvijo zaključite z
1/250
F5.6
1400
drugo sliko, nastavite Multiple exposure mode
(Način večkratne osvetlitve) na Off (Izklop) ali z gumbom za izbiro načina izberite
kateri drug način razen j, k, l, m ali M.
6
S pritiskom sprožilca posnemite tretjo sliko.
• Shrani se združena slika od prvega do tretjega posnetka in fotografiranje z večkratno
osvetlitvijo se zaključi.
• Preden se posname tretja slika, lahko traja nekaj časa.
146
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Zoom Memory (Pomnilnik zooma)
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M M gumb d M ikona menija j,
k, l, m ali M M Zoom memory (Pomnilnik zooma) M gumb k
Možnost
Opis
On (Vklop)
Če premaknete element za upravljanje zooma, se položaj zooma
(enakovreden je goriščni razdalji/kotu zajema za 35mm format [135])
prestavi na položaje, ki ste jih izbrali s potrditvenimi polji za to možnost
menija.
• Z večnamenskim izbirnikom HI izberite goriščno razdaljo in
pritisnite gumb k, da potrdite [w] ali izklopite izbirno okence.
Na voljo so naslednje nastavitve: 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm,
70 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm,
500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm (1.000 mm), 1200 mm
(1.200 mm), 1400 mm (1.400 mm), 1600 mm (1.600 mm),
1800 mm (1.800 mm), 2000 mm (2.000 mm), 2200 mm (2.200
mm), 2400 mm (2.400 mm), 2600 mm (2.600 mm), 2800 mm
(2.800 mm) in 3000 mm (3.000 mm).
• Privzeta nastavitev: potrditev [w] za vsa potrditvena polja
• Da dokončate nastavitev, pritisnite večnamenski izbirnik K.
• Položaj zooma, nastavljen v Startup zoom position (Začetni
položaj zooma), je samodejno vklopljen [w].
• Funkcije za pomnilnik zooma ni mogoče uporabljati s stranskim
elementom za upravljanje zooma.
Off (Izklop) (privzeta
nastavitev)
Položaj zooma je mogoče pomakniti v poljuben položaj, vključno s
položaji, ki jih lahko nastavite z On (Vklop).
B
Opombe o delovanju zooma
• Ko je nastavljena več kot ena goriščna razdalja, pomaknite element za upravljanje zooma, da
spremenite goriščno razdaljo na najbližjo tisti pred premikom. Za spremembo na drugačno
goriščno razdaljo sprožite element za upravljanje zooma in ga nato ponovno pomaknite.
• Pri uporabi digitalnega zooma nastavite Zoom memory (Pomnilnik zooma) na Off (Izklop).
147
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Startup Zoom Position (Začetni položaj zooma)
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M M gumb d M ikona menija j,
k, l, m ali M M Startup zoom position (Začetni položaj zooma) M gumb k
Določite položaj zooma (enakovreden je goriščni razdalji/kotu zajema za 35mm format
[135]) ob vklopu fotoaparata.
Na voljo so naslednje nastavitve: 24 mm (privzeta nastavitev), 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70
mm, 85 mm, 105 mm in 135 mm.
M Exposure Preview (Predogled osvetlitve M)
Gumb za izbiro načina zavrtite na j, k, l, m ali M M gumb d M ikona menija j,
k, l, m ali M M M exposure preview (Predogled osvetlitve M) M gumb k
Nastavite, ali naj se pri spremembi osvetlitve v načinu m (ročno) spremenjena svetlost
odraža tudi na zaslonu za fotografiranje.
Možnost
Opis
On (Vklop)
Fotoaparat odraža svetlost na zaslonu za fotografiranje.
Off (Izklop)
(privzeta nastavitev)
Fotoaparat ne odraža svetlosti na zaslonu za fotografiranje.
148
Uporaba menija
Meni za fotografiranje (način j, k, l ali m)
Meni Movie Manual Mode (Način za ročno
predvajanje videoposnetkov)
Glejte spodaj naštete menijske možnosti.
• Exposure mode (Način osvetlitve) (A94)
• Picture Control (Upravljanje slike) (A124)
• Custom Picture Control (Funkcija Picture Control po meri) (A128)
• White balance (Nastavitev beline) (A129)
• ISO sensitivity (Občutljivost ISO) (A137)
149
Uporaba menija
Meni Movie Manual Mode (Način za ročno predvajanje videoposnetkov)
Meni za videoposnetke
Movie Options (Možnosti videoposnetkov)
Izberite način za snemanje M gumb d M ikona menija e M Movie options
(Možnosti videoposnetkov) M gumb k
Izberite želeno možnost za snemanje videoposnetkov. Izberite običajno hitrost za snemanje
videoposnetkov z običajno hitrostjo ali možnost za videoposnetek HS (A151) za snemanje
s počasnim ali hitrim gibanjem. Možnosti za videoposnetke, ki jih lahko izberete, so odvisne
od nastavitve Frame rate (Hitrost snemanja) (A155).
• Za snemanje videoposnetkov priporočamo uporabo pomnilniških kartic SD s hitrostnim
razredom 6 ali višjim (A222).
Možnosti videoposnetkov z običajno hitrostjo
Možnost (velikost slike/
hitrost snemanja, zapis datoteke)
Velikost slike
Razmerje stranic
(vodoravno : navpično)
J 2160/30p (4K UHD)
K 2160/25p (4K UHD)
3840 × 2160
16:9
e 1080/30p
p 1080/25p
(privzeta nastavitev)
1920 × 1080
16:9
I 1080/60p
H 1080/50p
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
r 720/25p
1280 × 720
16:9
i 720/60p
w 720/50p
1280 × 720
16:9
• Največja velikost datoteke za posamezne videoposnetke znaša 4 GB. Pri snemanju
videoposnetka, ki je daljši od približno šest minut pri velikosti slike/hitrosti snemanja
2160/30p (4K UHD) ali daljši od približno sedem minut pri velikosti slike/hitrosti
snemanja 2160/25p (4K UHD), se ustvari več datotek, ko velikost datoteke posnetega
videoposnetka preseže 4 GB, datotek pa ni mogoče predvajati neprekinjeno.
Dejanski preostali čas za snemanje se lahko razlikuje glede na vsebino videoposnetka,
premikanje predmetov ali vrsto pomnilniške kartice.
150
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Možnosti videoposnetkov HS
Posneti videoposnetki se predvajajo s hitrim ali počasnim gibanjem.
Glejte »Predvajanje s počasnim ali hitrim gibanjem« (A152).
Možnost
Opis
a
b
HS 480/4×
640 × 480
4:3
Upočasnjeni videoposnetki s 1/4 hitrosti
• Najdaljši čas snemanja:
7 minut 15 sekund
(čas predvajanja: 29 minut)
c
d
HS 720/2×
1280 × 720
16:9
Upočasnjeni videoposnetki s 1/2 hitrosti
• Najdaljši čas snemanja:
14 minut 30 sekund
(čas predvajanja: 29 minut)
e
f
HS 1080/0.5×
(HS 1080/
0,5×)
1920 × 1080
16:9
Pospešeni videoposnetki z 2× hitrostjo
• Najdaljši čas snemanja:
29 minut (čas predvajanja:
14 minut 30 sekund)
B
•
•
•
•
Velikost slike
Razmerje stranic
(vodoravno : navpično)
Opombe o videoposnetku HS
Zvok se ne posname.
Med snemanjem videoposnetka fotografij ni mogoče shraniti.
Snemanja videoposnetka ni mogoče začasno zaustaviti.
Ko se začne snemanje videoposnetka, se položaj zooma, izostritev, osvetlitev in nastavitev beline
zaklenejo.
151
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
C
Predvajanje s počasnim ali hitrim gibanjem
Pri snemanju z običajno hitrostjo:
Čas
snemanja
10 s
Čas
predvajanja
10 s
Pri snemanju z nastavitvijo a HS 480/4× ali b HS 480/4×:
Videoposnetki se posnamejo 4× hitreje od običajne hitrosti.
Predvajajo se upočasnjeno s 4× manjšo hitrostjo.
Čas
snemanja
10 s
Čas
predvajanja
40 s
Predvajanje s počasnim gibanjem
Pri snemanju z nastavitvijo e HS 1080/0.5× (HS 1080/0,5×) ali f HS 1080/0.5× (HS
1080/0,5×):
Posnetki se posnamejo s 1/2 običajne hitrosti.
Predvajajo se pospešeno z 2× večjo hitrostjo.
Čas
snemanja
10 s
Čas
predvajanja
5s
Predvajanje s hitrim gibanjem
152
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Autofocus Mode (Način samodejnega ostrenja)
Izberite način za snemanje M gumb d M ikona menija e M Autofocus mode
(Način samodejnega ostrenja) M gumb k
Določite, kako naj fotoaparat izostri pri snemanju videoposnetkov.
Možnost
Single AF
(Enkratni AF)
A
(privzeta
nastavitev)
B
B
Full-time AF
(Stalni AF)
Opis
Izostritev se zaklene, ko se začne snemanje videoposnetka.
Izberite to možnost, ko ostane razdalja med fotoaparatom in
motivom pretežno enaka.
Fotoaparat stalno ostri.
Izberite to možnost, če se razdalja med fotoaparatom in motivom
med snemanjem znatno spremeni. Na posnetem videoposnetku
se lahko sliši zvok ostrenja fotoaparata. Da se na posnetku ne bi
slišal zvok ostrenja fotoaparata, priporočamo uporabo možnosti
Single AF (Enkratni AF).
Opomba o načinu samodejnega ostrenja
• V načinu videoposnetka s funkcijo stiskanja je nastavitev zaklenjena pri Single AF (Enkratni AF).
• Če je v meniju Movie options (Možnosti videoposnetkov) izbrana možnost za
videoposnetek HS, je nastavitev zaklenjena na Single AF (Enkratni AF).
• Če je izbirnik načina ostrenja nastavljen na r (ročno ostrenje), ne morete nastaviti Autofocus
mode (Način samodejnega ostrenja).
• Te funkcije morda ni na voljo v kombinaciji z drugimi funkcijami (A75).
153
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Electronic VR (Elektronsko zmanjšanje tresljajev)
Izberite način za snemanje M gumb d M ikona menija e M Electronic VR
(Elektronsko zmanjšanje tresljajev) M gumb k
Nastavite, ali naj se pri snemanju videoposnetkov izvaja elektronski VR.
Možnost
Opis
On (Vklop)
(privzeta nastavitev)
Elektronsko zmanjša tresljaje.
• Kot zajema (to je vidno območje slike) se zoži.
• Ko je nastavitev Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev)
(A171) nastavljena na Normal (Običajno), Active (Aktivno),
Normal (framing first) (Običajno (najprej kadriranje)) ali
Active (framing first) (Dejavno (najprej kadriranje)) v
nastavitvenem meniju, se hkrati izvaja optično zmanjšanje
tresljajev.
Off (Izklop)
Brez izvajanja elektronskega zmanjšanja tresljajev.
B
Opombe o elektronskem zmanjšanju tresljajev
• V načinu videoposnetka s funkcijo stiskanja je nastavitev zaklenjena pri On (Vklop).
• Če je v meniju Movie options (Možnosti videoposnetkov) izbrana možnost 2160/30p,
2160/25p ali možnost za videoposnetek HS, je nastavitev zaklenjena na Off (Izklop).
Wind Noise Reduction (Zmanjšanje šuma vetra)
Izberite način za fotografiranje M gumb d M ikona menija e M Wind noise
reduction (Zmanjšanje šuma vetra) M gumb k
Možnost
Opis
On (Vklop)
Utiša zvok, ki nastaja, ko veter med snemanjem videoposnetka piha
čez mikrofon. Med predvajanjem so lahko slabo slišni tudi drugi
zvoki.
Off (Izklop)
(privzeta nastavitev)
Zmanjšanje šuma vetra je onemogočeno.
B
Opombe o zmanjšanju šuma zaradi vetra
V načinu superlapse movie (videoposnetek s funkcijo stiskanja) ali kadar je izbrana možnost za
videoposnetek HS v meniju Movie options (Možnosti videoposnetkov), je nastavitev fiksno
nastavljena na Off (Izklop).
154
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Zoom Microphone (Zoom mikrofona)
Izberite način za fotografiranje M gumb d M ikona menija e M Zoom
microphone (Zoom mikrofona) M gumb k
Možnost
Opis
On (Vklop)
(privzeta nastavitev)
Skladno s kotom zajema fotoaparat pri širokokotnem položaju
zooma snema zvok na širokem območju, v položaju teleobjektiva
pa na omejenem območju.
Off (Izklop)
Zoom mikrofona je onemogočen.
B
Opombe o delovanju zooma mikrofona
Nastavitev je fiksno nastavljena na Off (Izklop) v naslednjih situacijah:
• V načinu superlapse movie (videoposnetek s funkcijo stiskanja)
• Če je v meniju Movie options (Možnosti videoposnetkov) izbrana možnost za
videoposnetek HS
• Če je priključen zunanji mikrofon
Frame Rate (Hitrost snemanja)
Izberite način za snemanje M gumb d M ikona menija e M Frame rate (Hitrost
snemanja) M gumb k
Izberite hitrost snemanja za snemanje videoposnetkov. Pri zamenjavi hitrosti snemanja se
spremenijo možnosti, ki jih lahko izberete v meniju Movie options (Možnosti
videoposnetkov) (A150).
Možnost
Opis
30 fps (30p/60p) (30sličic
na sekundo (30p/60p))
Primerno za predvajanje na televizorju s standardom NTSC.
25 fps (25p/50p) (25sličic
na sekundo (25p/50p))
Primerno za predvajanje na televizorju s standardom PAL.
155
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
External Mic Sensitivity (Občutljivost zunanjega
mikrofona)
Izberite način za fotografiranje M gumb d M ikona menija e M External mic
sensitivity (Občutljivost zunanjega mikrofona) M gumb k
Nastavite občutljivost mikrofona, ki je povezan s priključkom za zunanji mikrofon na
fotoaparatu. To možnost lahko nastavljate le, kadar je povezan zunanji mikrofon.
Možnost
Opis
w
Auto sensitivity
(Samodejna
občutljivost)
(privzeta
nastavitev)
Občutljivost zunanjega mikrofona se nastavi samodejno.
x
Manual sensitivity
(Ročna
občutljivost)
Občutljivost zunanjega mikrofona se nastavi ročno.
Uporaba zaslona Manual Sensitivity (Ročna občutljivost)
• Raven vhoda za zunanji mikrofon se prikaže s
kazalnikom.
• Z večnamenskim izbirnikom nastavite vrednost in jo
uveljavite s pritiskom gumba k.
Manual sensitivity
50
1
64
Edit
Kazalnik
156
Uporaba menija
Meni za videoposnetke
Meni za predvajanje
Za informacije o funkcijah za urejanje slike glejte »Urejanje slik (fotografije)« (A83).
Mark for Upload (Označi za pošiljanje)
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M gumb d M Mark for upload (Označi za
pošiljanje) M gumb k
Izberite fotografije v fotoaparatu in jih pošljite v pametno napravo, ki ima vzpostavljeno
brezžično povezavo z aplikacijo SnapBridge.
Na zaslonu za izbiranje slik (A115) izberite slike za funkcijo Označi za prenos oziroma
odstranite izbiro.
• Prenesene slike so omejene na velikost 2 milijonov slikovnih točk. Če želite fotografije
prenesti v izvirni velikosti, uporabite možnost Download pictures (Prenesi slike) v
aplikaciji SnapBridge.
• Slik RAW in fotografij ni mogoče izbrati. Za pošiljanje videoposnetkov v pametno napravo
uporabite možnost Download pictures (Prenesi slike) v aplikaciji SnapBridge.
• Upoštevajte, da z izbiro možnosti Reset all (Ponastavi vse) (A184) v nastavitvenem
meniju ali Restore default settings (Ponastavi privzete nastavitve) (A162) v
meniju omrežja prekličete izbrane nastavitve za funkcijo Označi za prenos.
157
Uporaba menija
Meni za predvajanje
Slide Show (Diaprojekcija)
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M gumb d M Slide show (Diaprojekcija)
M gumb k
Predvajanje slike drugo za drugo v samodejni »diaprojekciji«. Če med diaprojekcijo
predvajate datoteke z videoposnetki, se pokaže samo prva sličica vsakega videoposnetka.
1
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
Start (Začni) in pritisnite gumb k.
Slide show
• Diaprojekcija se začne.
Start
• Če želite spremeniti interval med slikami, izberite
Frame intvl
Frame intvl (Interval slike) in pritisnite gumb k ter
Loop
določite želeni čas intervala, preden izberete možnost
Start (Začni).
Pause
• Če želite, da se diaprojekcija samodejno ponovi,
izberite možnost Loop (Zanka) in pritisnite gumb k, preden izberete možnost Start
(Začni).
• Najdaljši čas predvajanja je približno 30 minut, tudi če je omogočena možnost Loop
(Zanka).
2
Zaključek ali ponovni zagon diaprojekcije.
• Ko se diaprojekcija konča ali je začasno prekinjena, se
pokaže zaslon, prikazan na desni. Za izhod iz
diaprojekcije izberite G in nato pritisnite gumb k.
Za nadaljevanje diaprojekcije izberite F in nato
pritisnite gumb k.
Postopki med predvajanjem
• Uporabite večnamenski izbirnik HIJK, da prikažete prejšnjo/naslednjo sliko. Pridržite
za previjanje nazaj/naprej med slikami.
• Za začasno prekinitev ali konec diaprojekcije pritisnite gumb k.
158
Uporaba menija
Meni za predvajanje
Protect (Zaščiti)
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M gumb d M Protect (Zaščiti) M
gumb k
Fotoaparat zaščiti izbrane slike pred nenamernim brisanjem.
Na zaslonu za izbiranje slik (A115) izberite slike, ki jih želite zaščititi ali zanje preklicati
zaščito.
Upoštevajte, da s formatiranjem pomnilniške kartice izbrišete vse podatke, vključno z
zaščitenimi datotekami (A176).
Rotate Image (Obrni sliko)
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M gumb d M Rotate image (Obrni sliko)
M gumb k
Določite položaj, v katerem bodo shranjene slike prikazane med predvajanjem. Fotografije
lahko obrnete 90 stopinj v levo ali 90 stopinj v desno.
Slike, shranjene v navpičnem položaju, lahko zasukate do 180 stopinj v levo ali desno.
Na zaslonu za izbiro slik (A115) izberite sliko. Ko se pokaže zaslon Rotate image (Obrni
sliko), uporabite večnamenski izbirnik JK ali ga zavrtite, da obrnete sliko za 90 stopinj.
Rotate image
Back
Rotate image
Rotate image
Rotate
Rotate
Back
Obrnite za 90 stopinj
v levo
Back
Rotate
Obrnite za 90 stopinj
v desno
Pritisnite gumb k, da dokončate določanje položaja pri prikazu in shranite podatek s sliko.
159
Uporaba menija
Meni za predvajanje
Sequence Display Options (Možnosti za prikaz zaporedja)
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M gumb d M Sequence display options
(Možnosti za prikaz zaporedja) M gumb k
Izberite način za prikaz slik v zaporedju (A82).
Možnost
Opis
Individual pictures
(Posamezne slike)
Prikaz posameznih slik v zaporedju. Na zaslonu za predvajanje je
prikazana ikona F.
Key picture only
(Samo ključna slika)
(privzeta nastavitev)
Prikaz samo ključne slike za slike v zaporedju.
Nastavitve veljajo za celotno zaporedje in nastavitev se shrani v pomnilnik fotoaparata tudi
po izklopu fotoaparata.
Choose Key Picture (Izberite ključno sliko)
Pritisnite gumb c (način za predvajanje) M prikažite zaporedje, za katerega želite
spremeniti ključno sliko M gumb d M Choose key picture (Izberite ključno sliko)
M gumb k
Za ključno sliko zaporedja določite drugo sliko.
• Ko je prikazan zaslon za izbiranje ključne slike, izberite sliko (A115).
160
Uporaba menija
Meni za predvajanje
Omrežni meni
Pritisnite gumb d M ikona menija q M gumb k
Nastavite nastavitve brezžičnega omrežja, da boste lahko fotoaparat povezali s pametno
napravo ali daljinskim upravljalnikom ML-L7 (na voljo posebej).
• Ko vzpostavite brezžično povezavo med fotoaparatom in pametno napravo z aplikacijo
SnapBridge, lahko s fotoaparatom posnete slike pošljete v pametno napravo ali
fotografirate na daljavo. Za postopek povezovanja glejte priloženi »SnapBridge Vodnik za
povezavo«.
• Določenih nastavitev ni mogoče spreminjati, ko je vzpostavljena brezžična povezava. Če
jih želite spreminjati, prekinite brezžično povezavo.
Možnost
Opis
Airplane mode (Letalski
način)
Izberite možnost On (Vklop), da izklopite vse brezžične
povezave.
Choose connection (Izberi
povezavo)
Izberite, ali želite fotoaparat povezati s pametno napravo ali
daljinskim upravljalnikom ML-L7 (na voljo posebej).
Connect to smart device
(Poveži s pametno napravo)
Izberite, ko z aplikacijo SnapBridge pametno napravo
povezujete s fotoaparatom. Za več informacij glejte priloženi
»SnapBridge Vodnik za povezavo«.
• Izberite Smart device (Pametna naprava) v Choose
connection (Izberi povezavo), preden izberete to
možnost.
Connection to remote
(Povezava z oddaljeno
napravo)
Izberite, ko s fotoaparatom seznanjate daljinski upravljalnik
ML-L7 (na voljo posebej). Fotoaparat čaka na vzpostavitev
povezave (A215).
• Izberite Remote control (Daljinsko upravljanje) v
Choose connection (Izberi povezavo), preden izberete to
možnost.
Send while shooting (Pošlji
med fotografiranjem)
Nastavite pogoje za samodejno pošiljanje slik v pametno
napravo.
• Prenesene slike so omejene na velikost 2 milijonov slikovnih
točk. Če želite fotografije prenesti v izvirni velikosti, uporabite
možnost Download pictures (Prenesi slike) v aplikaciji
SnapBridge.
161
Uporaba menija
Omrežni meni
Možnost
Opis
SSID*: Spremenite SSID. Določite alfanumerično ime SSID z
1 do 32 znaki.
Auth./encryp. (Overjanje/šifriranje): Izberite, ali naj bo
komunikacija med fotoaparatom in povezano pametno
napravo šifrirana ali ne.
Pri izbrani možnosti Open (Odprto) komunikacija ni šifrirana.
Wi-Fi
Network
settings
(Omrežne
nastavitve)
Password (Geslo)*: Nastavite geslo. Določite alfanumerično
geslo z 8 do 36 znaki.
Channel (Kanal): Izberite kanal za povezavo Wi-Fi. Če je
kakovost komunikacije slaba ali je prenašanje slike pri povezavi
Wi-Fi zelo počasno, poskusite spremeniti kanal.
Subnet mask (Maska podomrežja): Pri običajnih pogojih
uporabite privzeto nastavitev (255.255.255.0).
DHCP server IP address (Naslov IP za strežnik DHCP): Pri
običajnih pogojih uporabite privzeto nastavitev
(192.168.0.10).
Bluetooth
Current
settings
(Trenutne
nastavitve)
Prikaz trenutnih nastavitev.
Connection
(Povezava)
Za izklop komunikacije Bluetooth izberite Disable
(Onemogoči).
Paired
devices
(Seznanjene
naprave)
Spremenite pametno napravo, s katero se želite povezati, ali
izbrišite povezano pametno napravo. Fotoaparat lahko
seznanite z do petimi pametnimi napravami, povezan pa je
lahko samo z eno naenkrat.
Send while
off (Pošlji
med
izklopom)
Omogočite ali onemogočite komunikacijo fotoaparata s
pametno napravo, ko je fotoaparat izklopljen ali v načinu
pripravljenosti (A24).
Restore default settings
(Ponastavi privzete
nastavitve)
Ponastavitev vseh nastavitev menija omrežja na privzete
vrednosti.
* Za informacije glede vnosa alfanumeričnih znakov glejte »Uporaba tipkovnice za vnos besedila«
(A163).
C
Kazalnik komunikacije Bluetooth na zaslonu za fotografiranje
• Zasveti, ko je fotoaparat povezan s pametno napravo po vmesniku Bluetooth.
• Utripa, ko fotoaparat čaka na vnovično vzpostavitev povezave s pametno napravo. Utripa tudi, ko
je povezava Bluetooth prekinjena, kadar pošiljate slike (A205).
162
Uporaba menija
Omrežni meni
Uporaba tipkovnice za vnos besedila
• Za izbiranje alfanumeričnih znakov uporabite večnamenski
izbirnik HIJK. Za vnos izbranega znaka v polje z
besedilom in pomik kazalnika na naslednje mesto pritisnite
gumb k.
• Za premik kazalnika v naslednje polje na tipkovnici izberite
N ali O in pritisnite gumb k.
• Za brisanje enega znaka pritisnite gumb l.
• Za potrditev nastavitve na tipkovnici izberite P in pritisnite
gumb k.
Polje z besedilom
SSID
Back
Delete
Tipkovnica
163
Uporaba menija
Omrežni meni
Nastavitveni meni
Time Zone and Date (Časovni pas in datum)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Time zone and date (Časovni pas in datum)
M gumb k
Nastavite uro v fotoaparatu.
Možnost
Opis
Sync with smart
device
(Sinhronizacija s
pametno
napravo)
Izberite On (Vklop) za sinhronizacijo nastavitev datuma in časa s pametno
napravo. Funkcijo za sinhronizacijo ure omogočite v aplikaciji SnapBridge.
Date and time
(Datum in ura)
Nastavi datum in čas, če je možnost Sync with smart device
(Sinhronizacija s pametno napravo) nastavljena na Off (Izklop).
• Izbira polja: Pritisnite večnamenski
Date and time
izbirnik JK.
• Urejanje datuma in ure: Pritisnite HI.
D
M
Y
h m
Datum in uro lahko spremenite tudi z
vrtenjem večnamenskega izbirnika ali
15 11 2018 15 10
gumba za upravljanje.
• Uporabite nastavitev: Izberite
nastavitev polja z minutami in
Edit
pritisnite gumb k ali K.
Date format
(Zapis datuma)
Izberite Year/Month/Day (Leto/mesec/dan), Month/Day/Year (Mesec/
dan/leto) ali Day/Month/Year (Dan/mesec/leto).
Time zone
(Časovni pas)
Nastavitev časovnega pasu in poletnega časa.
• Če Travel destination (Cilj potovanja) (x) nastavite po nastavljanju
lokalnega časovnega pasu (w), fotoaparat samodejno izračuna časovno
razliko med ciljem potovanja in lokalnim časovnim pasom ter shrani
datum in uro za izbrano regijo.
164
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Nastavljanje časovnega pasu
1
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
Time zone (Časovni pas) in pritisnite
gumb k.
Time zone and date
Sync with smart device
Date and time
Date format
Time zone
2
Izberite w Home time zone (Domači
časovni pas) ali x Travel destination
(Cilj potovanja) in pritisnite gumb k.
Time zone
Home time zone
Travel destination
• Prikaz datuma in ure na zaslonu se spremeni glede na
to, ali izberete lokalni časovni pas ali cilj potovanja.
3
Pritisnite K.
Time zone
Home time zone
Travel destination
4
Uporabite JK in izberite časovni pas.
• Pritisnite H, da omogočite funkcijo poletnega časa;
pokaže se W. Pritisnite I, da onemogočite funkcijo za
poletni čas.
• Časovni pas potrdite z gumbom k.
• Če ni prikazan ustrezen čas za nastavitev lokalnega
časovnega pasu ali cilja potovanja, nastavite točen čas
z možnostjo Date and time (Datum in ura).
165
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Back
Slot Empty Release Lock (Zapora proženja pri prazni reži)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Slot empty release lock (Zapora proženja pri
prazni reži) M gumb k
Nastavite, ali je mogoče sprožiti zaklop, ko pomnilniška kartica ni vstavljena v fotoaparat.
Možnost
Opis
Release locked
Zaklop je mogoče sprožiti samo, če je pomnilniška kartica vstavljena v
(Zaklenjeno proženje)
fotoaparat.
(privzeta nastavitev)
Enable release
(Omogoči proženje)
Zaklop je mogoče sprožiti tudi v primeru, da v fotoaparat ni vstavljena
pomnilniška kartica. Če pomnilniška kartica ni vstavljena, se na posneti
sliki pokaže Demo mode (Predstavitveni način) in slike ni mogoče
natisniti ali shraniti na pomnilniško kartico, čeprav je prikazana na
zaslonu. Slike poleg tega ni mogoče prenesti v pametno napravo.
166
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Monitor Settings (Nastavitve prikazovalnika)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Monitor settings (Nastavitve prikazovalnika)
M gumb k
Možnost
Opis
Image review
(Pregled slike)
Izberite, ali naj se takoj po fotografiranju pokaže posneta slika.
• Privzeta nastavitev: On (Vklop)
Monitor options
(Možnosti
prikazovalnika)
Nastavite svetlost in odtenek zaslona.
• Z večnamenskim izbirnikom HI nastavite svetlost, z JK nastavite
odtenek in nato pritisnite gumb k.
• Privzeta nastavitev: svetlost 3, barvni odtenek 0
• Pri uporabi iskala nastavitev ni mogoča.
EVF options
(Možnosti iskala)
Nastavite svetlost in odtenek iskala.
• Z večnamenskim izbirnikom HI nastavite svetlost, z JK nastavite
odtenek in nato pritisnite gumb k.
• Privzeta nastavitev: svetlost 3, barvni odtenek 0
• Pri uporabi zaslona nastavitev ni mogoča.
View/hide framing
grid (Prikaži/skrij
mrežo za
kadriranje)*
Izberite, ali naj bo na zaslonu za fotografiranje prikazano vodilo z okvirčki za
kompozicijo slike.
• Privzeta nastavitev: Off (Izklop)
• Mreža za kadriranje ni prikazana, kadar je na prikazovalniku prikazan
povečan srednji del slike pri ročnem ostrenju.
View/hide
histograms
(Prikaži/skrij
histograme)*
Izberite, ali naj bo na zaslonu za fotografiranje prikazan graf s porazdelitvijo
svetlosti na sliki (A11, 69).
• Privzeta nastavitev: Off (Izklop)
• Lahko se prikaže samo v naslednjih načinih za fotografiranje:
- V načinu j, k, l ali m (če je v AF area mode (Način delovanja z
območjem AF) izbrana nastavitev Face priority (Prednost
obrazov), Manual (spot) (Ročno (točkovno)), Manual (normal)
(Ročno (običajno)) ali Manual (wide) (Ročno (široko)))
- V scenskih načinih (razen Easy panorama (Preprosta panorama))
• Histogram ni prikazan med snemanjem videoposnetka ali ko je izbrano
ročno ostrenje.
Virtual horizon
(Navidezni
horizont)*
Izberite, ali naj bo na zaslonu za fotografiranje prikazan navidezni horizont
(A168).
• Privzeta nastavitev: Off (Izklop)
* Če želite te kazalnike prikazati ali skriti, pritisnite gumb s (prikaz), ko je izbrana možnost On
(Vklop) (A8).
167
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Navidezni horizont
Preverite lahko naklon fotoaparata v dveh smereh.
Prečni naklon
1/250
F5.6
Vzdolžni naklon
25m 0s
1400
1/250
25m 0s
1400
Kadar je znak b na sredini rumen, je
fotoaparat nagnjen naprej ali nazaj. Znak b
se obarva zeleno, ko je fotoaparat vodoraven.
Vsaka oznaka lestvice pomeni 10 stopinj.
Kadar je referenčna črta rumena, je
fotoaparat nagnjen v levo ali desno.
Referenčna črta je zelena, ko je fotoaparat
vodoraven. Vsaka oznaka lestvice pomeni 5
stopinj.
C
F5.6
Natančnost navideznega horizonta
Ne pozabite, da se napaka močno poveča, kadar je fotoaparat močno nagnjen naprej ali nazaj. Če je
fotoaparat nagnjen do te mere, da merjenje ni več mogoče, se lestvice navideznega horizonta
izklopijo.
168
Uporaba menija
Nastavitveni meni
EVF Auto Toggle (Samodejni vklop iskala) (samodejni
preklop z zaslona na iskalo)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M EVF auto toggle (Samodejni vklop iskala) M
gumb k
Možnost
Opis
On (Vklop)
(privzeta nastavitev)
Ko obraz približate iskalu, senzor za oko to zazna ter samodejno prenese
prikaz z zaslona na iskalo.
Off (Izklop)
Prikaz se ne prenese na iskalo, tudi če obraz približate iskalu.
Date Stamp (Časovna oznaka)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Date stamp (Časovna oznaka) M gumb k
Pri fotografiranju se lahko na slike natisneta datum in čas
fotografiranja.
15.11.2018
Možnost
Opis
f Date (Datum)
Datum je natisnjen na slikah.
S Date and time (Datum
in ura)
Datum in ura sta natisnjena na slikah.
Off (Izklop) (privzeta
nastavitev)
Datum in ura nista natisnjena na slikah.
169
Uporaba menija
Nastavitveni meni
B
Opombe o časovnem žigu
• Natisnjen datum in čas sta trajni del slike in ju ni mogoče izbrisati. Datuma in ure ni mogoče
natisniti na slikah, ko so že posnete.
• Datuma in ure ni mogoče natisniti v naslednjih primerih:
- Kadar je scenski način nastavljen na Sports (Šport), Night portrait (Nočni portret) (kadar je
nastavljen na Hand-held (V roki)), Night landscape (Nočna pokrajina) (kadar je nastavljen
na Hand-held (V roki)), Backlighting (Svetloba od zadaj) (kadar je nastavitev HDR
nastavljena na On (Vklop)), Easy panorama (Preprosta panorama), Pet portrait (Portret
ljubljenčka) (kadar je nastavljen na Continuous (Neprekinjeno)), Multiple exp. Lighten
(Večkratna osvetlitev. Posvetlitev), Time-lapse movie (Videoposnetek iz slik v
časovnih presledkih) ali Superlapse movie (Videoposnetek s funkcijo stiskanja)
- V načinu Bird-watching (Opazovanje ptic) (kadar je nastavljen na Continuous
(Neprekinjeno))
- Če je možnost Image quality (Kakovost slike) (A121) nastavljena na RAW, RAW + Fine
(RAW + visoka kakovost) ali RAW + Normal (RAW + običajna kakovost)
- Ko je izbrana možnost Pre-shooting cache (Predpomnilnik fotografiranja), Continuous
H: 120 fps (Neprekinjeno H: 120 posnetkov/s) ali Continuous H: 60 fps (Neprekinjeno
H: 60 posnetkov/s) za Continuous (Neprekinjeno) (A133)
- Pri snemanju videoposnetkov
- Pri shranjevanju fotografij med snemanjem videoposnetka
- Pri izločanju fotografij iz videoposnetka med predvajanjem videoposnetka
• Pri uporabi majhne velikosti slike sta lahko natisnjena datum in ura slabo vidna.
Self-timer: After Release (Samosprožilec: po proženju)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Self-timer: after release (Samosprožilec: po
proženju) M gumb k
Izberite, ali naj se nastavitev samosprožilca po fotografiranju s samosprožilcem prekliče
(A58).
Možnost
Opis
Exit self-timer mode
(Izhod iz načina
samosprožilca)
(privzeta nastavitev)
Nastavitev samosprožilca se po fotografiranju prekliče.
• Po fotografiranju s samosprožilcem v načinu Moon (Luna)
(A40) je nastavitev samosprožilca nastavljena na n3s (3
sekunde).
• Nastavitev pet portrait auto release (portret ljubljenčka s
samodejno sprožitvijo) (A38) se ne prekliče.
• Nastavitev časovnika nasmeha (A60) se ne prekliče.
Stay in self-timer mode
(Ostani v načinu
samosprožilca)
Fotografiranje se nadaljuje brez preklica nastavitve samosprožilca.
• Nastavitev samosprožilca se prekliče po izklopu fotoaparata.
170
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Vibration Reduction (Zmanjšanje tresljajev)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev)
M gumb k
Izberite nastavitev za zmanjšanje tresljajev med fotografiranjem.
Če med fotografiranjem uporabljate stativ za stabiliziranje fotoaparata, izberite Off (Izklop).
Možnost
Opis
g
Normal (Običajno)
(privzeta
nastavitev)
To je primerno za slike motivov, ki se ne premikajo.
Z
Active (Aktivno)
To je primerno za fotografiranje, kadar je verjetno, da bo prišlo do
znatnega tresenja fotoaparata, na primer pri fotografiranju iz
avtomobila ali kadar nimate dobrega stojišča.
R
Normal (framing
first) (Običajno
(najprej
kadriranje))
V primerjavi z nastavitvijo Normal (Običajno) lahko zmanjšate
razliko med načrtovano kompozicijo in posneto sliko.
S
Active (framing
first) (Dejavno
(najprej
kadriranje))
V primerjavi z nastavitvijo Active (Aktivno) lahko zmanjšate
razliko med načrtovano kompozicijo in posneto sliko.
Off (Izklop)
B
Kompenzacija se ne izvaja.
Opombe o zmanjšanju tresljajev
• Po vklopu fotoaparata ali po preklopu iz načina za predvajanje v način za fotografiranje pred
fotografiranjem počakajte, da je zaslon za fotografiranje pripravljen na fotografiranje.
• Normal (Običajno) ali Active (Aktivno) priporočamo, če vas ne skrbijo morebitne manjše
razlike v kompoziciji slike. Kompenzacija tresenja fotoaparata je večja kot pri Normal (framing
first) (Običajno (najprej kadriranje)) ali Active (framing first) (Dejavno (najprej
kadriranje)).
• Normal (framing first) (Običajno (najprej kadriranje)) priporočamo, ko nameravate med
fotografiranjem bistveno spremeniti smer fotoaparata, na primer pri vodoravnem premiku.
Fotoaparat samodejno zaznava smer premikanja in kompenzira samo tresljaje zaradi tresenja
fotoaparata.
• Slike, ki so prikazane na zaslonu fotoaparata takoj po fotografiranju, so lahko videti zamegljene.
• V nekaterih primerih zmanjšanje tresenja ne more popolnoma odstraniti učinkov tresenja
fotoaparata.
171
Uporaba menija
Nastavitveni meni
AF Assist (Pomožna luč za AF)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M AF assist (Pomožna luč za AF) M gumb k
Možnost
Opis
Auto (Samodejno)
(privzeta nastavitev)
Pomožna osvetlitev za AF samodejno zasveti, ko pritisnete
sprožilec in je motiv slabo osvetljen. Luč ima pri največjem
širokokotnem položaju doseg približno 5,0 m in pri največjem
položaju teleobjektiva 7,0 m.
• Upoštevajte, da pri nekaterih scenskih načinih ali območjih
ostrenja pomožna osvetlitev za AF morda ne bo zasvetila.
Off (Izklop)
Pomožna osvetlitev za AF ne zasveti.
Digital Zoom (Digitalni zoom)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Digital zoom (Digitalni zoom) M gumb k
Možnost
Opis
On (Vklop)
(privzeta nastavitev)
Digitalni zoom je omogočen.
Off (Izklop)
Digitalni zoom je onemogočen.
B
Opombe o digitalnem zoomu
• Digitalnega zooma ni mogoče uporabiti v naslednjih scenskih načinih.
- Scene auto selector (Samodejno izbiranje scene), Portrait (Portret), Night portrait
(Nočni portret), Backlighting (Svetloba od zadaj) (pri nastavitvi HDR), Easy panorama
(Preprosta panorama), Pet portrait (Portret ljubljenčka), Time-lapse movie
(Videoposnetek iz slik v časovnih presledkih), Superlapse movie (Videoposnetek s
funkcijo stiskanja)
• Digitalnega zooma ni mogoče uporabiti v drugih načinih za fotografiranje z določenimi
nastavitvami (A78).
172
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Assign Side Zoom Control (Dodeli stranski element za
upravljanje zooma)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Assign side zoom control (Dodeli stranski
element za upravljanje zooma) M gumb k
Izberite funkcijo, ki se bo izvedla ob premiku stranskim elementom za upravljanje zooma.
Možnost
Opis
Zoom (privzeta
nastavitev)
Med fotografiranjem nastavljajte zoom s stranskim elementom za
upravljanje zooma (A23).
Manual focus (Ročno
ostrenje)
Ko je izbirnik način ostrenja nastavljen na r (ročno ostrenje),
uporabite za izostritev stranski element za upravljanje zooma.
• Pomaknite stranski element za upravljanje zooma proti g, da
izostrite oddaljene predmete.
• Pomaknite stranski element za upravljanje zooma proti f, da
izostrite bližnje predmete.
• Ko je izbirnik način ostrenja nastavljen na q (samodejno
ostrenje), je stranski element za upravljanje zooma onemogočen.
Snap-back Zoom (Hitro vračanje zooma)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Snap-back zoom (Hitro vračanje zooma) M
gumb k
Izberite velikost območja, ki je začasno vidno, kadar pritisnete gumb p (hitro vračanje
zooma) (A72) (privzeta nastavitev je Snap back: long (Hitro vračanje: dolgo)).
173
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Control Ring Options (Možnosti za nastavni obroč)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Control ring options (Možnosti za nastavni
obroč) M gumb k
Izberite možnost, ki jo je mogoče upravljati z nastavnim obročem, kadar je izbirnik načina
ostrenja nastavljen na q (samodejno ostrenje).
Možnost
Opis
Exposure compensation
(Kompenzacija
osvetlitve)
(privzeta nastavitev)
Kompenzacijo osvetlitve (A69) lahko nastavite z nastavnim
obročem.
ISO sensitivity
(Občutljivost ISO)
Občutljivost ISO (A137) lahko nastavite z nastavnim obročem,
kadar je način za fotografiranje nastavljen na j, k, l, m ali Movie
manual (Ročno predvajanje videoposnetkov) (razen, če je za Movie
options (Možnosti videoposnetkov) izbrana možnost za
videoposnetek HS).
• Z večnamenskim izbirnikom ali nastavnim obročem izberite
nastavitev in pritisnite gumb k ali K, da jo uporabite.
White balance
(Nastavitev beline)
Nastavitev beline (A129) lahko nastavite z nastavnim obročem,
kadar je način za fotografiranje nastavljen na j, k, l, m ali Movie
manual (Ročno predvajanje videoposnetkov).
• Z večnamenskim izbirnikom ali nastavnim obročem izberite
nastavitev in pritisnite gumb k ali K, da jo uporabite.
None (Brez)
Upravljanje z nastavnim obročem je onemogočeno, ko je izbirnik
načina ostrenja nastavljen na q (samodejno ostrenje).
174
Uporaba menija
Nastavitveni meni
AE/AF Lock Button (Gumb za zaklepanje AE/AF)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M AE/AF lock button (Gumb za zaklepanje AE/
AF) M gumb k
Nastavite funkcijo, ki naj se izvrši, ko med fotografiranjem pritisnete gumb o (AE-L/AF-L).
Možnost
1
2
Opis
AE/AF lock (Zaklepanje
AE/AF)
(privzeta nastavitev)
Hkrati zaklene izostritev in osvetlitev, ko pritisnete gumb o.
AE lock only (Samo
zaklepanje AE)
Zaklene samo osvetlitev, ko pritisnete gumb o.1
AE lock (Hold)
(Zaklepanje AE (držite))
Zaklene osvetlitev, ko pritisnete gumb o. Odklenete jo z vnovičnim
pritiskom gumba.
AF lock only (Samo
zaklepanje AF)
Zaklene samo ostrenje, ko pritisnete gumb o.2
Pri snemanju videoposnetkov ostane osvetlitev zaklenjena, ko enkrat pritisnete gumb o. Znova
pritisnite gumb, da odklenete osvetlitev.
Pri snemanju videoposnetkov ostane ostrenje zaklenjeno, ko enkrat pritisnete gumb o. Znova
pritisnite gumb, da odklenete ostrenje.
Sound Settings (Nastavitve zvoka)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Sound settings (Nastavitve zvoka) M gumb
k
Možnost
Opis
Button sound (Zvok tipke)
Ko je izbrana nastavitev On (Vklop) (privzeta nastavitev), se ob
izvajanju postopka oglasi en pisk, ko fotoaparat izostri motiv, se
oglasita dva piska, v primeru zaznane napake pa se oglasijo trije piski.
• Pri uporabi scenskega načina Pet portrait (Portret
ljubljenčka) ali načina Bird-watching (Opazovanje ptic) so
zvoki onemogočeni.
Shutter sound (Zvok
zaklopa)
Če je izbrana možnost On (Vklop) (privzeta nastavitev), se ob
sprožitvi zaklopa predvaja zvok zaklopa.
• Zvok zaklopa se ne predvaja pri uporabi načina neprekinjenega
fotografiranja (razen pri Continuous H (Neprekinjeno H) in
Continuous L (Neprekinjeno L)), pri načinu več zaporednih
posnetkov z različnimi nastavitvami za osvetlitev, pri snemanju
videoposnetka ali pri uporabi scenskega načina Easy
panorama (Preprosta panorama) ali Pet portrait (Portret
ljubljenčka) ali načina Bird-watching (Opazovanje ptic).
175
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Auto Off (Samodejni izklop)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Auto off (Samodejni izklop) M gumb k
Nastavite, koliko časa naj preteče, preden fotoaparat preide v način pripravljenosti (A24).
Izberete lahko 30 s, 1 min (privzeta nastavitev), 5 min ali 30 min.
C
Nastavljanje funkcije za samodejni izklop
Čas, po katerem fotoaparat preide v način pripravljenosti, je zaklenjen v naslednjih primerih:
• Ko je prikazan meni: 3 minute (kadar je samodejni izklop nastavljen na 30 s ali 1 min)
• Kadar je priključen električni napajalnik: 30 minut
Format Card (Formatiraj kartico)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Format card (Formatiraj kartico) M
gumb k
To možnost uporabite za formatiranje pomnilniške kartice.
S formatiranjem pomnilniške kartice trajno izbrišete vse podatke. Izbrisanih
podatkov ni mogoče obnoviti. Pred formatiranjem vse pomembne slike zagotovo
shranite v računalnik.
Za začetek formatiranja izberite Format (Formatiranje) na prikazanem zaslonu in pritisnite
gumb k.
• Med formatiranjem ne smete izklopiti fotoaparata ali odpreti pokrova predalčka za
baterijo/reže za pomnilniško kartico.
• Te nastavitve morda ne boste mogli izbrati, dokler je vzpostavljena brezžična povezava.
Language (Jezik)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Language (Jezik) M gumb k
Izberite jezik za prikaz menijev in sporočil fotoaparata.
176
Uporaba menija
Nastavitveni meni
HDMI
Pritisnite gumb d M ikona menija z M HDMI M gumb k
Nastavite izhod HDMI za fotoaparat.
Sliko pogleda v živo lahko v združljive naprave HDMI pošljete brez prikaza informacij ali
nastavite izhodno ločljivost.
Možnost
Clean HDMI
output
(Neobdelani
izhod HDMI)
Opis
On (Vklop)
Sliko pogleda v živo lahko v združljivo napravo HDMI pošljete
brez prikaza informacij. To možnost uporabite, ko želite sliko iz
fotoaparata snemati s komercialno dostopno zunanjo snemalno
napravo.
• Gumb za izbiro načina zavrtite v položaj Movie manual (Ročno
predvajanje videoposnetkov). Izbirnik načina ostrenja ob tem
nastavite na r.
• Ko fotoaparat povežete z združljivo napravo HDMI, vklopite
fotoaparat s stikalom za vklop/izklop.
• Zvok, ki ga zazna mikrofon, se pošlje v združljivo napravo
HDMI.
• Če je na prikazovalniku zunanjega snemalnika prikazan prikaz
informacij, večkrat pritisnite gumb s na fotoaparatu
(A8), da izklopite prikaz informacij.
• Kakovosti slike 4K UHD ni mogoče prikazati.
• Prikaz s poudarjanjem in funkciji Movie options (Možnosti
videoposnetkov) ter Frame rate (Hitrost snemanja) v
meniju za videoposnetke nista na voljo, dokler je fotoaparat
povezan z združljivo napravo HDMI. Fotografij ni mogoče
snemati s fotoaparatom.
• Ko je fotoaparat povezan z združljivo napravo HDMI, lahko
pritisnete gumb b (e snemanje videoposnetka) na
fotoaparatu, da posnamete videoposnetek in ga shranite na
pomnilniško kartico v fotoaparatu. Ko fotoaparat snema
videoposnetke, lučka ob vključenem aparatu utripa.
Off (Izklop)
(privzeta
nastavitev)
S to možnostjo si oglejte posnete slike. Med prikazom motiva na
televizorju lahko s fotoaparatom fotografirate in snemate
videoposnetke.
177
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Možnost
Opis
HDMI output
(Neobdelani
izhod HDMI)
Izberite ločljivost slike, ko je nastavitev Clean HDMI output (Neobdelani
izhod HDMI) nastavljena na On (Vklop).
• Nastavitev ločljivosti slike je fiksno nastavljena na Auto (Samodejno), kadar
je nastavitev Clean HDMI output (Neobdelani izhod HDMI) nastavljena
na Off (Izklop).
• Fotoaparat se ne vklopi, dokler je povezan z združljivo napravo HDMI.
C
Opombe o izhodni ločljivosti vmesnika HDMI
Ko je nastavitev Clean HDMI output (Neobdelani izhod HDMI) nastavljena na Off (Izklop) ali
ko je nastavljena na On (Vklop) pri izbrani nastavitvi Auto (Samodejno) (privzeta nastavitev) za
HDMI output (Neobdelani izhod HDMI), fotoaparat zazna ločljivost izhodne naprave in
samodejno nastavi ločljivost izhoda HDMI.
178
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Charge by Computer (Polnjenje z računalnikom)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Charge by computer (Polnjenje z
računalnikom) M gumb k
Možnost
Opis
a Auto
(Samodejno)
(privzeta
nastavitev)
Ko je fotoaparat povezan z vklopljenim računalnikom (A103), se v
fotoaparat vstavljena baterija samodejno polni, pri tem pa napajanje
zagotavlja računalnik.
• Lučka ob vključenem aparatu med polnjenjem baterije počasi utripa. Po
končanem polnjenju lučka ob vključenem aparatu preneha utripati in
zasveti.
Off (Izklop)
V fotoaparat vstavljena baterija se ne polni, ko je fotoaparat povezan z
računalnikom.
B
Opombe o polnjenju z računalnikom
• Ko fotoaparat povežete z računalnikom, se fotoaparat vklopi in začne se polnjenje. Če fotoaparat
izklopite, se polnjenje prekine.
• Popolnoma izpraznjena polnilna baterija se polni približno 8 ur in 30 minut. Čas polnjenja se
podaljša, če med polnjenjem baterije prenašate slike.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, če 30 minut po zaključenem polnjenju baterije nima
komunikacije z računalnikom.
B
Če lučka za vklop (lučka za polnjenje) hitro utripa
Polnjenje ni mogoče, vzrok je verjetno ena od spodaj naštetih možnosti.
• Temperatura okolja ni primerna za polnjenje. Polnilno baterijo polnite v zaprtem prostoru pri
temperaturi od 5 °C do 35 °C.
• Kabel USB ni pravilno priklopljen ali pa je baterija okvarjena. Poskrbite, da bo kabel USB pravilno
priklopljen, ali po potrebi zamenjajte baterijo.
• Računalnik je v načinu mirovanja in ne zagotavlja napajanja. »Prebudite« računalnik.
• Baterije ni mogoče polniti, ker računalnik zaradi nastavitev ali tehničnih lastnosti ne more
zagotoviti napajanja fotoaparatu.
179
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Image Comment (Opomba k sliki)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Image comment (Opomba k sliki) M
gumb k
Pripnite opombo, ki je bila predhodno registrirana za slike, ki bodo zajete.
Pripeto opombo lahko odtisnete na slike, ki jih boste poslali v pametno napravo z aplikacijo
SnapBridge. Aplikacijo SnapBridge morate konfigurirati vnaprej. Za več informacij glejte
spletno pomoč za aplikacijo SnapBridge.
Pripeto opombo lahko preverite tudi z metapodatki ViewNX-i.
Možnost
Opis
Attach comment
(Priloži opombo)
(privzeta
nastavitev)
Slikam je pripeta opomba, ki je
registrirana z Input comment (Vnesi
opombo).
• Izberite Attach comment (Priloži
opombo), pritisnite gumb K in
označite potrditveno okno (w). Če
pritisnete gumb k, bo opomba
pripeta k naknadno zajetim slikam.
Input comment
(Vnesi opombo)
Zabeležite lahko opombo z do 36 alfanumeričnimi znaki.
• Izberite Input comment (Vnesi opombo), pritisnite K in prikazal se
bo zaslon za vnos. Za informacije o vnosu glejte »Uporaba tipkovnice za
vnos besedila« (A163).
B
Opombe o funkciji Image Comment (Opomba k sliki)
Opomb ni mogoče dodati pri videoposnetkih.
180
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Image comment
Attach comment
Input comment
Set
Confirm
Copyright Information (Informacije o avtorskih pravicah)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Copyright information (Informacije o
avtorskih pravicah) M gumb k
Pripnite podatke o avtorski pravici, ki je bila predhodno registrirana za slike, ki bodo zajete.
Pripete informacije o avtorskih pravicah lahko odtisnete na slike, ki jih boste poslali v
pametno napravo z aplikacijo SnapBridge. Aplikacijo SnapBridge morate konfigurirati
vnaprej. Za več informacij glejte spletno pomoč za aplikacijo SnapBridge.
Pripete informacije o avtorskih pravicah lahko preverite tudi z metapodatki ViewNX-i.
Možnost
Opis
Attach copyright
info (Priloži
informacije o
avtorskih
pravicah)
(privzeta
nastavitev)
Slikam so pripeti podatki o avtorski
pravici, ki so registrirani z Artist
(Izvajalec) in Copyright (Avtorske
pravice).
• Izberite Attach copyright info
(Priloži informacije o avtorskih
pravicah), pritisnite gumb K in
označite potrditveno okno (w). Če
pritisnete gumb k, bodo
informacije o avtorskih pravicah
pripete naknadno posnetim slikam.
Artist (Izvajalec)
Ime izvajalca lahko vključuje do 36 alfanumeričnih znakov.
• Izberite Artist (Izvajalec), pritisnite K in prikazal se bo zaslon za vnos.
Za informacije o vnosu glejte »Uporaba tipkovnice za vnos besedila«
(A163).
Copyright
(Avtorske pravice)
Ime nosilca avtorskih pravic lahko vključuje do 54 alfanumeričnih znakov.
• Izberite Copyright (Avtorske pravice), pritisnite K in prikazal se bo
zaslon za vnos. Za informacije o vnosu glejte »Uporaba tipkovnice za
vnos besedila« (A163).
B
Copyright information
Attach copyright info
Artist
Copyright
Set
Confirm
Opombe o podatkih o avtorski pravici
• Za preprečevanje nezakonite uporabe imen avtorja in lastnika avtorske pravice pri posojanju
fotoaparata ali prenosu lastništva za fotoaparat se prepričajte, da ste onemogočili nastavitev
Attach copyright info (Priloži informacije o avtorskih pravicah). Preverite tudi, da ime
avtorja in lastnika avtorske pravice nista vnesena.
• Nikon ne prevzema odgovornosti za kakršne koli težave ali škodo, ki izhaja iz uporabe Copyright
information (Informacije o avtorskih pravicah).
• Informacij o avtorskih pravicah ni mogoče dodati pri videoposnetkih.
C
Prikaz informacij o avtorskih pravicah
Kadar so informacije o avtorskih pravicah vnesene za Artist (Izvajalec) in Copyright (Avtorske
pravice), se samo vnos Copyright (Avtorske pravice) doda slika v aplikaciji SnapBridge.
181
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Location Data (Podatki o položaju)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Location data (Podatki o položaju) M
gumb k
Omogočite ali onemogočite dodajanje informacij o lokaciji fotografiranja k zajetim slikam.
Možnost
Opis
Download from device
(Prenesi iz naprave)
(privzeta nastavitev)
Izberite Yes (Da), če želite podatke o lokaciji iz pametne naprave
vključiti v posnete slike. Funkcijo za omogočanje podatkov o
lokaciji omogočite v aplikaciji SnapBridge.
Position (položaj)
Prikažite pridobljene podatke o lokaciji.
Toggle Av/Tv Selection (Preklop izbire Av/Tv)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Toggle Av/Tv selection (Preklop izbire Av/
Tv) M gumb k
Spremenite elemente za upravljanje, ki jih želite uporabiti za nastavitev osvetlitve v načinu
j, k, l, m, M ali u (Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov)).
Možnost
Opis
Do not toggle selection
(Izbira brez preklopa)
(privzeta nastavitev)
Prilagodljivi program ali čas zaklopa (Tv) nastavite z gumbom za
upravljanje, število f pa z večnamenskim izbirnikom (Av).
Toggle selection (Izbira s
preklopom)
Prilagodljivi program ali čas zaklopa (Tv) nastavite z večnamenskim
izbirnikom, število f pa z gumbom za upravljanje (Av).
182
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Reset File Numbering (Ponastavitev številčenja datotek)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Reset file numbering (Ponastavitev
številčenja datotek) M gumb k
Ko izberete Yes (Da), se zaporedno številčenje datotek ponastavi (A207). Po ponastavitvi
se ustvari nova mapa in naslednji posneti fotografiji se dodeli številka »0001«.
B
Opombe o ponastavitvi številčenja datotek
Nastavitve Reset file numbering (Ponastavitev številčenja datotek) ni mogoče uporabiti, če
številka mape doseže 999 in so v mapi slike. Vstavite novo pomnilniško kartico oziroma formatirajte
pomnilniško kartico (A176).
• Funkcija Reset file numbering (Ponastavitev številčenja datotek) ni na voljo, ko je stikalo za
zaščito pred pisanjem na pomnilniški kartici v položaju »lock« (zaklenjeno). Stikalo za zaščito pred
pisanjem v položaj »write« (zapisovanje) (A16, 192).
C
Mape za shranjevanje datotek
Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli s tem fotoaparatom, se shranijo v mape na
pomnilniški kartici.
• Imenom map se dodajo zaporedne številke v naraščajočem vrstnem redu od »100« do »999«
(imena map niso prikazana na fotoaparatu).
• Nova mapa se ustvari v naslednjih primerih:
- Ko število datotek v mapi doseže 999
- Ko datoteka v mapi doseže številko »9999«
- Če izvedete ukaz Reset file numbering (Ponastavitev številčenja datotek)
• Nova mapa se ustvari za vsako zaporedje slik, posnetih z intervalnim fotografiranjem, slike pa se
shranijo v to mapo s številkami datotek od »0001« naprej.
183
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Peaking (Poudarjanje)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Peaking (Poudarjanje) M gumb k
Možnost
Opis
On (Vklop)
(privzeta nastavitev)
Pri uporabi ročnega ostrenja vam pri ostrenju pomaga poudarjanje
izostrenih območij z belo barvo na sliki na zaslonu (A67, 68).
Off (Izklop)
Poudarjanje je onemogočeno.
Reset All (Ponastavi vse)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Reset all (Ponastavi vse) M gumb k
Če izberete možnost Reset (Ponastavitev), se nastavitve fotoaparata ponastavijo na
privzete vrednosti.
• Nastavitve menija omrežja se prav tako ponastavijo na privzete vrednosti.
• Nekatere nastavitve, kot na primer Time zone and date (Časovni pas in datum) ali
Language (Jezik), se ne ponastavijo. Uporabniške nastavitve, ki so bile shranjene z
nastavitvijo M gumba za izbiro načina, se ne ponastavijo. Za ponastavitev teh nastavitev
uporabite Reset user settings (Ponastavitev uporabniških nastavitev) (A53).
• Te nastavitve morda ne boste mogli izbrati, dokler je vzpostavljena brezžična povezava.
C
Ponastavitev številčenja datotek
Za ponastavitev številčenja datotek na »0001« izbrišite vse slike, ki so shranjene na pomnilniški
kartici, preden izberete Reset all (Ponastavi vse). Reset file numbering (Ponastavitev
številčenja datotek) je še ena možnost za ponastavitev na »0001« (A183).
Firmware Version (Različica vgrajene programske
opreme)
Pritisnite gumb d M ikona menija z M Firmware version (Različica vgrajene
programske opreme) M gumb k
Prikaz trenutne različice strojne programske opreme.
• Te nastavitve morda ne boste mogli izbrati, dokler je vzpostavljena brezžična povezava.
184
Uporaba menija
Nastavitveni meni
Tehnične opombe
Obvestila......................................................................................................................................... 186
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije .................................................................. 187
Skrb za izdelek .............................................................................................................................. 189
Fotoaparat ............................................................................................................................ 189
Baterija ................................................................................................................................... 190
Električni napajalnik .......................................................................................................... 192
Pomnilniške kartice............................................................................................................ 192
Čiščenje in shranjevanje............................................................................................................ 194
Čiščenje.................................................................................................................................. 194
Shranjevanje ........................................................................................................................ 194
Sporočila o napakah ................................................................................................................... 195
Odpravljanje napak .................................................................................................................... 198
Imena datotek............................................................................................................................... 207
Dodatna oprema ......................................................................................................................... 208
Bliskavice Speedlight (zunanje bliskavice) ......................................................................... 210
Daljinski upravljalnik ML-L7..................................................................................................... 212
Tehnični podatki .......................................................................................................................... 217
Odobrene pomnilniške kartice...................................................................................... 222
Stvarno kazalo .............................................................................................................................. 224
185
Tehnične opombe
Obvestila
Obvestila za stranke v Evropi
POZOR: NEVARNOST EKSPLOZIJE, ČE VSTAVITE POLNILNO BATERIJO
NEPRAVILNE VRSTE.
Simbol označuje, da je treba električno in elektronsko opremo zbirati in
odstranjevati ločeno.
Spodnje zahteve veljajo le za evropske uporabnike:
• Izdelek je določen za ločeno zbiranje in odstranjevanje na ustreznem
zbirališču. Ne odstranjujte ga kot gospodinjski odpadek.
• Ločeno zbiranje in recikliranje pomagata ohranjati naravne vire in
preprečevati negativne posledice na človeško zdravje in okolje, ki bi lahko nastale zaradi
nepravilnega odstranjevanja.
• Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh, zadolženih za ravnanje z
odpadki.
RABLJENE POLNILNE BATERIJE ODSTRANITE V SKLADU Z NAVODILI.
Ta simbol na polnilni bateriji kaže, da je treba polnilno baterijo zbirati in
odstraniti ločeno.
Spodnje zahteve veljajo le za uporabnike v evropskih državah:
• Vse polnilne baterije, ne glede na to, ali so s simbolom označene ali ne, je
treba zavreči med ločene odpadke na ustreznem zbirališču. Ne zavrzite jih med
gospodinjske odpadke.
• Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh, zadolženih za ravnanje z
odpadki.
186
Tehnične opombe
Obvestila
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije
Omejitve za brezžične naprave
Brezžična sprejemno-oddajna naprava v tem izdelku je skladna s predpisi za brezžične
naprave v državi prodaje in ni namenjena za uporabo v drugih državah (izdelki, kupljeni
v EU ali EFTA, so primerni za uporabo kjer koli v EU ali EFTA). Podjetje Nikon ne prevzema
odgovornosti za uporabo v drugih državah. Uporabniki, ki niso prepričani, v kateri državi je
bil izdelek prvotno prodan, naj se posvetujejo z lokalnim servisnim centrom Nikon ali
pooblaščenim servisnim zastopnikom družbe Nikon. Ta omejitev velja samo za brezžično
delovanje in ne za drugo uporabo izdelka.
Varnost
Čeprav je ena od prednosti tega izdelka ta, da drugim osebam omogoča prosto
povezovanje za brezžično izmenjavo podatkov kjer koli v dosegu brezžičnega omrežja, se
lahko zgodi naslednje, če varnost ni omogočena:
• Kraja podatkov: Zlonamerne tretje osebe lahko prestrežejo brezžične prenose podatkov,
da ukradejo ID-je uporabnikov, gesla in druge osebne podatke.
• Nepooblaščeni dostop: Nepooblaščeni uporabniki lahko pridobijo dostop do omrežja in
spremenijo podatke ali opravijo druga zlonamerna dejanja. Upoštevajte, da so brezžična
omrežja zasnovana tako, da lahko posebni napadi omogočijo nepooblaščen dostop, tudi
če je varnost omogočena. Družba Nikon ni odgovorna za uhajanje podatkov ali
informacij med prenosom podatkov.
• Ne dostopajte do omrežij, za uporabo katerih nimate dovoljenja, tudi če se prikažejo v
vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. To bi se lahko namreč štelo kot
nepooblaščeni dostop. Dostopajte samo do omrežij, do katerih imate dovoljen dostop.
Upravljanje osebnih informacij in zavrnitev odgovornosti
• Uporabniške informacije, ki so registrirane in konfigurirane v izdelku, vključno z
nastavitvami za brezžično povezavo LAN in drugimi osebnimi informacijami, se
lahko spremenijo ali izgubijo zaradi napak pri uporabi, statične elektrike, nesreče, okvare,
popravila ali drugih postopkov. Vedno hranite ločene kopije pomembnih informacij.
Podjetje Nikon ni odgovorno za posredno ali neposredno škodo ali izgubo dobička zaradi
spremembe ali izgube vsebine, ki je ni mogoče pripisati podjetju Nikon.
• Preden ta izdelek zavržete ali predate drugemu lastniku, uporabite možnost Reset all
(Ponastavi vse) v nastavitvenem meniju (A113), da izbrišete vse z izdelkom
registrirane in konfigurirane uporabniške podatke, vključno z nastavitvami brezžične
povezave LAN in drugimi osebnimi podatki.
• Družba Nikon ni odgovorna za nikakršno škodo zaradi nepooblaščene uporabe tega
izdelka s strani tretjih oseb v primeru kraje ali izgube izdelka.
187
Tehnične opombe
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije
Previdnostni ukrepi pri izvozu ali prenosu izdelka v tujino
Za ta izdelek veljajo predpisi uprave za izvoz Združenih držav (EAR). Dovoljenje vlade
Združenih držav ni potrebno za izvoz v države, razen za tiste, ki so navedene tukaj in za
katere velja v času nastanka tega besedila prepoved trgovanja ali posebni ukrepi: Kubo, Iran,
Severno Korejo, Sudan in Sirijo (seznam se lahko spremeni).
Obvestilo za stranke v Evropi
Izjava o skladnosti (Evropa)
Družba Nikon Corporation izjavlja, da je radijska oprema tipa COOLPIX P1000 skladna z
Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P1000.pdf.
• Delovna frekvenca:
- Wi-Fi: od 2412 do 2462 MHz (kanali od 1 do 11)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
• Največja izhodna moč: 9,2 dBm (EIRP)
188
Tehnične opombe
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije
Skrb za izdelek
Pri uporabi ali shranjevanju naprave upoštevajte spodaj opisane previdnostne ukrepe in
varnostna navodila iz poglavja »Za vašo varnost« (Avi–ix).
Fotoaparat
Fotoaparata ne izpostavljajte močnim udarcem
Če je izdelek izpostavljen močnim udarcem ali tresenju, lahko pride do okvare. Prav tako objektiva
ne uporabljajte s silo.
Hranite na suhem
Če izdelek potopite v vodo ali izpostavite visoki ravni vlažnosti, pride do okvare.
Izogibajte se hitrim spremembam temperature
Nenadna sprememba temperature, npr. pri vstopu ali izhodu iz ogrevane stavbe na hladen dan,
lahko povzroči kondenzacijo v napravi. Da bi preprečili kondenzacijo, shranite napravo v torbico ali
plastično vrečko, preden jo izpostavite hitrim spremembam temperature.
Naprave ne izpostavljajte močnim magnetnim poljem
Ne uporabljajte ali shranjujte naprave v bližini opreme, ki ustvarja močno elektromagnetno sevanje
ali magnetna polja. Zaradi tega bi lahko prišlo do izgube podatkov ali okvare fotoaparata.
Objektiva ne usmerjajte proti soncu
Pri uporabi ali shranjevanju fotoaparata pazite, da objektiv ne bo usmerjen proti soncu ali drugemu
močnemu svetlobnemu viru, če ni pokrit s pokrovčkom objektiva. Močni viri svetlobe, na primer
sončna svetloba, se v objektivu zgostijo, kar lahko povzroči deformacije notranjih delov objektiva in
razbarvanje ali trajne sledove na slikovnem tipalu. Fotoaparat se lahko poškoduje že, če objektiv
proti soncu obrnete za nekaj sekund, še posebej, ko je objektiv v položaju teleobjektiva.
Fotoaparat morda ne bo mogel uravnavati osvetlitve, če so notranji deli objektiva deformirani.
Na sliki se lahko pojavijo neenakomerni deli, če pride do razbarvanja ali trajnih sledov na slikovnem
tipalu.
Kadar ne fotografirate, priporočamo, da pritrdite pokrovček objektiva.
189
Tehnične opombe
Skrb za izdelek
Izklopite izdelek, preden odklopite vir napajanja ali odstranite
pomnilniško kartico
Ko je izdelek vklopljen in ko shranjujete ali brišete slike, ne smete odstraniti baterije. Če v takih
okoliščinah s silo prekinete napajanje, lahko pride do izgube podatkov oziroma poškodbe
pomnilniške kartice ali notranjega vezja izdelka.
Opombe o prikazovalniku
• Zasloni (vključno z elektronskimi iskali) so izdelani z izjemno visoko natančnostjo; vsaj 99,99 %
slikovnih točk deluje in največ 0,01 % jih manjka ali jih je poškodovanih. Tako ti prikazovalniki
lahko vsebujejo slikovne točke, ki vedno svetijo (belo, rdeče, modro ali zeleno) ali so vedno
ugasnjene (črno), vendar to ni okvara in ne vpliva na slike, posnete z napravo.
• Pri močni svetlobi je slike na zaslonu težko videti.
• Ne pritiskajte na zaslon, sicer lahko pride do poškodbe ali okvare. Če zaslon poči, pazite, da se ne
poškodujete z razbitim steklom in da tekoči kristali iz zaslona ne pridejo v stik s kožo, očmi ali usti.
Baterija
Varnostni ukrepi pri uporabi
• Upoštevajte, da se lahko baterija pri uporabi zelo ogreje.
• Baterije ne uporabljajte v okolju, kjer je temperatura nižja od 0 °C ali višja od 40 °C, sicer lahko
pride do škode ali okvare.
• Če pri bateriji opazite kar koli neobičajnega, na primer čezmerno segrevanje, dim ali nenavaden
vonj, takoj prenehajte uporabljati izdelek in se posvetujte s prodajalcem ali pooblaščenim
servisnim zastopnikom družbe Nikon.
• Ko baterijo odstranite iz fotoaparata ali dodatnega polnilnika baterij, jo zaradi izolacije polov
odložite v plastično vrečko.
Polnjenje baterije
Preverite napolnjenost baterije, preden uporabite fotoaparat, in jo po potrebi zamenjajte ali
napolnite.
• Pred uporabo baterijo napolnite v zaprtem prostoru pri temperaturi od 5 do 35 °C.
• Visoka temperatura baterije lahko prepreči pravilno ali popolno polnjenje baterije in lahko
zmanjša njeno učinkovitost. Upoštevajte, da je lahko baterija po uporabi vroča; pred polnjenjem
počakajte, da se ohladi.
Če z električnim napajalnikom ali računalnikom polnite baterijo, ko je vstavljena v fotoaparat, se
baterija ne polni pri temperaturi baterije pod 0 °C oziroma nad 50 °C.
• Ko je baterija polna, ne smete nadaljevati polnjenja, saj lahko tako zmanjšate njeno učinkovitost.
• Med polnjenjem se lahko temperatura baterije zviša. To je normalno in ne gre za okvaro.
190
Tehnične opombe
Skrb za izdelek
Uporaba rezervnih baterij
Pri fotografiranju pomembnih dogodkov imejte s seboj po možnosti vedno napolnjene rezervne
baterije.
Uporaba baterije v mrazu
V hladnih dneh se kapaciteta baterije zmanjša. Če skoraj prazno baterijo uporabljate pri nizki
temperaturi, se fotoaparat morda ne bo vklopil. Rezervno baterijo hranite na toplem mestu in po
potrebi bateriji izmenjujte. Ko se hladna baterija segreje, se lahko del njene zmogljivosti obnovi.
Poli baterije
Umazanija na polih baterije lahko prepreči delovanje fotoaparata. Če so poli baterije umazani, jih
pred uporabo obrišite s čisto suho krpo.
Polnjenje izpraznjene baterije
Vklapljanje ali izklapljanje fotoaparata, ko je vanj vstavljena izpraznjena baterija, lahko skrajša trajanje
baterije. Pred uporabo napolnite izpraznjeno baterijo.
Shranjevanje baterije
• Kadar baterije ne uporabljate, jo vedno odstranite iz fotoaparata ali dodatnega polnilnika baterij.
Fotoaparat iz vstavljene baterije črpa manjše količine toka, čeprav ga ne uporabljate. Baterija se
lahko zaradi tega tako izprazni, da ne deluje več.
• Baterijo napolnite vsaj enkrat na vsakih šest mesecev in jo popolnoma izpraznite, preden jo znova
shranite.
• Zaradi izolacije polov baterijo položite v plastično vrečko in jo shranite v hladnem prostoru.
Baterijo je treba hraniti na suhem pri temperaturi od 15 °C do 25 °C. Baterije ne shranite na
vročem ali izredno mrzlem mestu.
Trajanje baterije
Če se čas uporabe do konca napolnjene baterije pri sobni temperaturi bistveno skrajša, morate
baterijo zamenjati. Nabavite novo baterijo.
Recikliranje rabljenih baterij
Polnilne baterije reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi, pri čemer se prepričajte, da najprej izolirate
pole s trakom.
191
Tehnične opombe
Skrb za izdelek
Električni napajalnik
• Električni napajalnik EH-73P je namenjen samo združljivim napravam. Ne uporabljajte ga z
drugimi napravami ali modeli.
• Ne uporabljajte drugih kablov USB razen UC-E21. Pri uporabi drugih kablov USB razen UC-E21
lahko pride do pregrevanja, požara ali električnega udara.
• V nobenem primeru ne uporabljajte druge znamke ali modela napajalnika, razen električnega
napajalnika EH-73P, in ne uporabljajte komercialnega električnega napajalnika USB ali polnilnika
baterije za mobilni telefon. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
pregrevanja ali poškodbe fotoaparata.
• Izdelek EH-73P je združljiv z električnimi vtičnicami z napetostjo 100–240 V, 50/60 Hz. Pri uporabi
v drugih državah po potrebi uporabite adapter za vtič (na voljo v trgovinah). Za več informacij o
adapterjih za vtič se posvetujte s svojo potovalno agencijo.
Pomnilniške kartice
Varnostni ukrepi pri uporabi
• Uporabljajte samo pomnilniške kartice Secure Digital (A222).
• Obvezno upoštevajte previdnostne ukrepe, ki so navedeni v dokumentaciji, priloženi pomnilniški
kartici.
• Ko je stikalo za zaščito pred pisanjem na
pomnilniški kartici v položaju »lock« (zaklenjeno), ne
morete snemati ali brisati slik in ne morete
formatirati kartice.
Stikalo za zaščito pred pisanjem
• Na pomnilniško kartico ne lepite oznak ali nalepk.
192
Tehnične opombe
Skrb za izdelek
Formatiranje
• Pomnilniške kartice ne formatirajte z računalnikom.
• Vstavljeno pomnilniško kartico, ki je bila pred tem v uporabi v drugi napravi, je treba formatirati s
tem fotoaparatom. Priporočamo, da pomnilniške kartice, ki še niso bile uporabljene v tem
fotoaparatu, formatirate s fotoaparatom.
• Pomnite, da formatiranje pomnilniške kartice trajno izbriše vse slike in druge podatke.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice zagotovo prekopirajte vse slike, ki jih želite ohraniti.
• Če se pri vklopu fotoaparata prikaže sporočilo Card is not formatted. Format card? (Kartica
ni formatirana. Formatiram kartico?), je treba pomnilniško kartico formatirati. Če so na kartici
podatki, ki jih ne želite izbrisati, izberite No (Ne). Ustrezne podatke prekopirajte v računalnik ali na
drugo napravo. Če želite formatirati pomnilniško kartico, izberite Yes (Da). Pokaže se potrditveno
okno. Za začetek formatiranja pritisnite gumb k.
• Med formatiranjem, zapisovanjem ali brisanjem podatkov na oziroma s pomnilniške kartice in
med prenosom podatkov v računalnik se izogibajte v nadaljevanju navedenim postopkom. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do izgube podatkov ali poškodbe fotoaparata
ali pomnilniške kartice:
- Ne odpirajte pokrova predalčka za baterijo/reže za pomnilniško kartico, da bi odstranili ali vstavili
baterijo ali pomnilniško kartico.
- Ne izklapljajte fotoaparata.
- Ne odklapljajte napajalnika.
193
Tehnične opombe
Skrb za izdelek
Čiščenje in shranjevanje
Čiščenje
Ne uporabljajte alkohola, razredčila ali drugih hitro hlapljivih kemikalij.
Objektiv/
iskalo
Steklenih delov se ne dotikajte s prsti. Prah ali vlakna odstranite s puhalnikom
(majhno napravo, ki ima na eni strani pritrjeno gumijasto kroglico, s stiskanjem
katere se ustvarja pretok zraka). Prstne odtise in druge madeže, ki jih ni mogoče
odstraniti s puhalnikom, odstranite z mehko krpo, in sicer s krožnimi gibi od
sredine proti zunanjim robovom. Če to ni uspešno, objektiv očistite s krpico, ki jo
rahlo navlažite s čistilom za objektive.
Prikazovalnik
S puhalnikom odstranite prah in vlakna. Prstne odtise in druge madeže z zaslona
nežno ter brez pritiskanja odstranite z mehko, suho krpico.
Ohišje
S puhalnikom odstranite prah, umazanijo ali pesek, nato ga nežno obrišite z
mehko, suho krpo. Po uporabi fotoaparata na plaži ali v drugem okolju z veliko
peska ali prahu obrišite pesek, prah ali sol s suho krpo, rahlo navlaženo s svežo
vodo, in pustite fotoaparat, da se povsem posuši. Če v fotoaparat zaidejo tujki,
lahko povzročijo poškodbe, ki jih garancija ne krije.
Shranjevanje
Če fotoaparata ne boste uporabljali dalj časa, iz njega odstranite baterijo. Da bi preprečili
nastanek plesni, fotoaparat vsaj enkrat mesečno vzemite iz shrambe.
Preden ga ponovno shranite, ga vklopite in nekajkrat pritisnite sprožilec. Fotoaparata ne
shranjujte na naslednjih krajih:
• Na slabo prezračevanih mestih ali izpostavljenega več kot 60 % vlagi
• Izpostavljenega temperaturi, višji od 50 °C ali nižji od –10 °C
• Poleg opreme, ki ustvarja močna elektromagnetna polja, na primer poleg televizorja ali
radia
Pri shranjevanju baterije upoštevajte previdnostne ukrepe iz razdelka »Baterija« (A190) in
»Skrb za izdelek« (A189).
194
Tehnične opombe
Čiščenje in shranjevanje
Sporočila o napakah
Če je prikazano sporočilo o napaki, upoštevajte spodnjo preglednico.
Prikaz
Battery temperature is
elevated. The camera will
turn off. (Temperatura
polnilne baterije je visoka.
Fotoaparat se bo izklopil.)
The camera will turn off to
prevent overheating.
(Fotoaparat se bo izklopil, da
bo preprečeno pregrevanje.)
Memory card is write
protected. (Pomnilniška
kartica je zaščitena pred
zapisovanjem.)
Fotoaparat se samodejno izklopi. Pred nadaljnjo uporabo
počakajte, da se fotoaparat ali baterija ohladi.
–
Stikalo za zaščito pred pisanjem je v položaju »lock«
(zaklenjeno).
Potisnite stikalo za zaščito pred pisanjem v položaj »write«
(zapisovanje).
16, 192
This card cannot be used. (Te Pri dostopu do pomnilniške kartice je prišlo do napake.
kartice ni mogoče uporabiti.) • Uporabite odobreno pomnilniško kartico.
This card cannot be read. (Te • Preverite, da so poli čisti.
kartice ni mogoče prebrati.) • Preverite, ali je pomnilniška kartica pravilno vstavljena.
Card is not formatted.
Format card? (Kartica
ni formatirana.
Formatiram kartico?)
16, 222
Pomnilniška kartica ni formatirana za uporabo v tem fotoaparatu.
Formatiranje izbriše vse podatke, ki so shranjeni na pomnilniški kartici.
Če želite ohraniti slike, izberite možnost No (Ne) in pred formatiranjem
16, 193
pomnilniške kartice slike shranite v računalnik ali na drug medij. Za
formatiranje pomnilniške kartice izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
Out of memory.
Izbrišite slike ali vstavite novo pomnilniško kartico.
(Zmanjkalo je pomnilnika.)
Image cannot be
saved. (Slike ni mogoče
shraniti.)
A
Vzrok/rešitev
16, 28
Pri shranjevanju slike je prišlo do napake.
Vstavite novo pomnilniško kartico oziroma formatirajte
pomnilniško kartico.
16, 176
Fotoaparatu je zmanjkalo številk datotek.
Vstavite novo pomnilniško kartico oziroma formatirajte
pomnilniško kartico.
16, 176
Image cannot be modified.
Preverite, ali je slike mogoče urejati.
(Slike ni mogoče spremeniti.)
83, 204
Cannot record movie.
(Videoposnetka ni
mogoče posneti.)
Pri shranjevanju videoposnetka na pomnilniško kartico je
prišlo do napake zaradi preteka časa.
Izberite pomnilniško kartico z večjo hitrostjo zapisovanja.
222
Cannot reset file numbering.
(Številčenja datotek ni
mogoče ponastaviti.)
Številčenja datotek ni mogoče ponastaviti, saj je zaporedna
številka mape dosegla zgornjo omejitev.
Vstavite novo pomnilniško kartico oziroma formatirajte
pomnilniško kartico.
16, 176
195
Tehnične opombe
Sporočila o napakah
A
Prikaz
Vzrok/rešitev
Set the focus-mode
selector to MF. (Izbirnik
načina ostrenja
nastavite na MF.)
Ko je nastavitev Clean HDMI output (Neobdelani izhod
HDMI) nastavljena na On (Vklop) in je fotoaparat povezan
z združljivo napravo HDMI, nastavite gumb za izbiro načina
ostrenja na r.
5, 177
Memory contains no
images. (Pomnilnik ne
vsebuje slik.)
Vstavite pomnilniško kartico s posnetki.
16
File contains no image
data. (Datoteka ne
vsebuje slikovnih
podatkov.)
Datoteka ni bila ustvarjena ali urejena s tem fotoaparatom.
Datoteke si ni mogoče ogledati s tem fotoaparatom.
Datoteko si oglejte z računalnikom ali napravo, s katero je
bila datoteka ustvarjena ali urejena.
–
All images are hidden.
(Vse slike so skrite.)
• Slike za diaprojekcijo niso na voljo.
• Ni slik, ki bi jih lahko prikazali na zaslonu za izbiranje slik
za brisanje.
–
This image cannot be
deleted. (Te slike ni
mogoče izbrisati.)
Slika je zaščitena.
Onemogočite zaščito.
159
Raise the flash.
(Dvignite bliskavico.)
• Ko je izbran scenski način Scene auto selector
(Samodejno izbiranje scene), lahko fotografirate tudi
pri spuščeni vgrajeni bliskavici; bliskavica se ne bo
sprožila.
• Ko je izbran scenski način Night portrait (Nočni
portret) ali Backlighting (Svetloba od zadaj) s
funkcijo HDR, nastavljeno na Off (Izklop), morate za
fotografiranje dvigniti vgrajeno bliskavico.
Turn the camera off
and then on again.
(Izklopite fotoaparat in
ga nato znova
vklopite.)
Prišlo je do napake objektiva. Objektiva ne uporabljajte s silo.
Izklopite fotoaparat in ga nato znova vklopite, da se obnovi
običajen način delovanja objektiva. Če napaka po izklopu in
vklopu fotoaparata ne mine, se obrnite na prodajalca ali
pooblaščenega servisnega zastopnika podjetja Nikon.
198
Speedlight setting
error (Napaka
nastavitve bliskavice
Speedlight)
Nastavljena je funkcija bliskavice Speedlight, ki je s tem
fotoaparatom ne morete uporabljati. Spremenite nastavitev
bliskavice Speedlight.
210
Communications error Prišlo je do napake pri komunikaciji s tiskalnikom.
(Napaka komunikacije) Izklopite fotoaparat in ponovno priklopite kabel USB.
System error
(Sistemska napaka)
Prišlo je do napake v notranjem vezju fotoaparata.
Izklopite fotoaparat, odstranite in spet vstavite baterijo ter
fotoaparat znova vklopite. Če napake ne morete odpraviti,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščenega servisnega
zastopnika družbe Nikon.
196
Tehnične opombe
Sporočila o napakah
34
35, 37
105
198
Prikaz
A
Vzrok/rešitev
Printer error: check
printer status. (Napaka
tiskalnika: Preverite
stanje tiskalnika.)
Ko odpravite težavo, za nadaljevanje tiskanja izberite
možnost Resume (Nadaljuj) in pritisnite gumb k.*
–
Printer error: check
paper. (Napaka
tiskalnika: Preverite
papir.)
Vstavite ustrezno vrsto papirja, za nadaljevanje tiskanja
izberite možnost Resume (Nadaljuj) in pritisnite
gumb k.*
–
Printer error: paper
jam. (Napaka tiskalnika:
zastoj papirja.)
Odstranite zagozdeni papir in za nadaljevanje tiskanja
izberite možnost Resume (Nadaljuj) ter pritisnite
gumb k.*
–
Printer error: out of
paper. (Napaka
tiskalnika: Zmanjkalo je
papirja.)
Vstavite ustrezno vrsto papirja, za nadaljevanje tiskanja
izberite možnost Resume (Nadaljuj) in pritisnite
gumb k.*
–
Printer error: check ink.
(Napaka tiskalnika:
Preverite črnilo.)
Prišlo je do težave s črnilom v tiskalniku.
Preverite kartušo ter za nadaljevanje tiskanja izberite
možnost Resume (Nadaljuj) in pritisnite gumb k.*
–
Printer error: out of ink.
(Napaka tiskalnika:
Zmanjkalo je črnila.)
Zamenjajte kartušo ter za nadaljevanje tiskanja izberite
možnost Resume (Nadaljuj) in pritisnite gumb k.*
–
Printer error: file
corrupt. (Napaka
tiskalnika: Datoteka je
poškodovana.)
Prišlo je do težave s slikovno datoteko, ki jo želite natisniti.
Izberite možnost Cancel (Prekliči) in pritisnite gumb k,
da prekličete tiskanje.
–
Clean HDMI output
enabled. Select “Movie
manual” mode.
(Omogočen je
neobdelani izhod
HDMI. Izberite ročni
način za predvajanje
videoposnetkov.)
Ko je nastavitev Clean HDMI output (Neobdelani izhod
HDMI) nastavljena na On (Vklop) in je fotoaparat povezan
94
z združljivo napravo HDMI, zavrtite gumb za izbiro načina v
položaj Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov).
* Nadaljnja navodila in informacije najdete v priročniku za uporabo, ki je bil priložen tiskalniku.
197
Tehnične opombe
Sporočila o napakah
Odpravljanje napak
Če fotoaparat ne deluje v skladu s pričakovanji, si oglejte spodnji seznam pogostih težav,
preden se obrnete na prodajalca ali pooblaščenega servisnega zastopnika družbe Nikon.
Težave z napajanjem, zaslonom in nastavitvami
A
Težava
Vzrok/rešitev
Fotoaparat je
vklopljen, vendar
se ne odziva.
• Počakajte na konec snemanja.
• Če težave s tem ne odpravite, ugasnite fotoaparat.
Če se fotoaparat ne ugasne, odstranite in znova vstavite baterijo
ali baterije, oziroma če uporabljate električni vmesnik, ga
odklopite in znova povežite.
Upoštevajte, da bodo podatki, ki se trenutno snemajo, morda
izgubljeni, toda odklop in ponovni priklop vira napajanja ne bo
vplival na podatke, ki so bili že zapisani.
–
Fotoaparata ni
mogoče vklopiti.
Baterija je izpraznjena.
16, 17,
190
24
Fotoaparat se
brez opozorila
izklopi.
• Fotoaparat se samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo
(funkcija za samodejni izklop).
• Fotoaparat in baterija morda ne bosta pravilno delovala pri nizkih
temperaturah.
• Notranjost fotoaparata se je zelo ogrela. Pustite fotoaparat
izklopljen, dokler se njegova notranjost ne ohladi, in ga nato
poskusite spet vklopiti.
19
22
24
Zaslon ali iskalo
sta prazna.
• Fotoaparat je izklopljen.
• Baterija je izpraznjena.
• Fotoaparat se samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo
(funkcija za samodejni izklop).
• Zaslona in iskala ne morete vklopiti hkrati. Za preklop med
zaslonom in iskalom je lahko potrebno dalj časa.
• Fotoaparat je povezan s televizorjem ali računalnikom.
• Ko poteka intervalno fotografiranje, fotografiranje v scenskem
načinu Multiple exp. Lighten (Večkratna osvetlitev.
Posvetlitev) (ko je nastavljeno Star trails (Sledi zvezd)),
snemanje videoposnetkov iz slik v časovnih presledkih ali
fotografiranje slik z dolgo osvetlitvijo z nastavitvijo Bulb ali Time.
Fotoaparat se
močno ogreje.
Fotoaparat se lahko zelo ogreje pri daljši uporabi, na primer pri
snemanju videoposnetkov ali pošiljanju slik, oziroma pri uporabi v
vročem okolju; ne gre za okvaro.
198
Tehnične opombe
Odpravljanje napak
190
–
–
–
–
–
Težava
A
Vzrok/rešitev
• Preverite vse povezave.
• Pri povezavi z računalnikom ne pride do polnjenja fotoaparata
zaradi katerega koli spodaj opisanega vzroka.
- Nastavitev Off (Izklop) je izbrana za Charge by computer
(Polnjenje z računalnikom) v nastavitvenem meniju.
- Polnjenje baterije se prekine, če fotoaparat izklopite.
- Polnjenje baterije ni mogoče, če še niste nastavili jezika za
prikaze fotoaparata ter datuma in ure, ali pa v primeru, da sta
se datum in ura ponastavila zaradi izpraznjene baterije. Za
polnjenje baterije uporabite električni napajalnik.
- Polnjenje baterije se lahko ustavi, če je računalnik v načinu
mirovanja.
- Polnjenje baterije morda ni mogoče zaradi tehničnih lastnosti,
nastavitev in stanja računalnika.
17
• Okolje je preveč svetlo.
- Pojdite na temnejše mesto.
- Uporabite iskalo.
• Nastavite svetlost zaslona.
26
Slabo viden
zaslon.
Slabo vidno
iskalo.
• Nastavite dioptrijo iskala.
• Nastavite svetlost zaslona.
26
167
Na zaslonu utripa
O.
• Če ura fotoaparata ni bila nastavljena, na zaslonu za fotografiranje
utripa O, slike in videoposnetki, shranjeni pred nastavitvijo ure,
pa imajo oznako »00/00/0000 00:00« ter »01/01/2018 00:00«.
Z možnostjo Time zone and date (Časovni pas in datum)
v nastavitvenem meniju nastavite pravilno uro in datum.
• Ura v fotoaparatu ni tako točna kot na primer zapestna ura. Uro v
fotoaparatu občasno primerjajte s točnejšimi viri časa in jo po
potrebi ponastavite.
10, 164
Na zaslonu ni
prikazanih
nobenih
informacij.
Informacije o fotografiranju in o fotografiji so morda skrite. Pritiskajte
gumb s, dokler se ne pokažejo podatki.
8
Date stamp
(Časovna
oznaka) ni na
voljo.
Možnost Time zone and date (Časovni pas in datum) v
nastavitvenem meniju ni nastavljena.
113,
164
Datum na slikah
se ne natisne,
čeprav je
omogočena
funkcija Date
stamp
(Časovna
oznaka).
• Trenutno izbrani način za fotografiranje ne podpira funkcije Date
stamp (Časovna oznaka).
• Omogočena je funkcija, ki omejuje funkcijo Date stamp
(Časovna oznaka).
• Datuma ni mogoče natisniti pri videoposnetkih.
31, 170
V fotoaparat
vstavljene
baterije ni
mogoče polniti.
Datum in ura
snemanja nista
pravilna.
199
Tehnične opombe
Odpravljanje napak
113,
179
–
19
–
–
167
75
–
Težava
Ko vklopite
fotoaparat, se
pokaže zaslon za
nastavljanje
časovnega pasu
in datuma.
Ponastavitev
nastavitev
fotoaparata.
A
Vzrok/rešitev
Baterija za uro je prazna; vse nastavitve so se ponastavile na privzete
vrednosti. Znova nastavite nastavitve fotoaparata.
• Baterija notranje ure se uporablja za napajanje ure fotoaparata in
za ohranjanje določenih nastavitev. Čas polnjenja baterije ure je
približno 10 ur, če je baterija vstavljena v fotoaparat ali če
fotoaparat povežete z napajalnikom (ki je na voljo posebej), ura
baterija pa deluje še nekaj dni po tem, ko odstranite baterijo
fotoaparata.
–
Funkcije Reset
file numbering
(Ponastavitev
številčenja
datotek) ni
mogoče izvesti.
Čeprav se na pomnilniški kartici ob ponastavitvi številčenja datotek
ustvari nova mapa, ponastavitev ni mogoča, če zaporedna številka
imena mape (ki ni prikazana na fotoaparatu) doseže zgornjo
176,
omejitev (»999«). Zamenjajte pomnilniško kartico ali jo formatirajte.
183
• Stikalo za zaščito pred pisanjem je v položaju »lock« (zaklenjeno).
Potisnite stikalo za zaščito pred pisanjem v položaj »write«
(zapisovanje).
Iz fotoaparata se
sliši zvok.
Če je možnost Autofocus mode (Način samodejnega ostrenja)
nastavljena na Full-time AF (Stalni AF) ali so izbrani določeni
načini za fotografiranje, se lahko sliši zvok ostrenja fotoaparata.
31,
143,
153
Težave pri fotografiranju
Težava
Vzrok/rešitev
A
Ni mogoče
preklopiti na
način za
fotografiranje.
Odklopite kabel USB.
103
2, 27
Fotografiranje ali
snemanje
videoposnetkov
ni mogoče.
• Ko je fotoaparat v načinu za predvajanje, pritisnite gumb c,
sprožilec ali gumb b (e).
• Ko so prikazani meniji, pritisnite gumb d.
• Ko je izbran scenski način Night portrait (Nočni portret) ali
Backlighting (Svetloba od zadaj) s funkcijo HDR, nastavljeno
na Off (Izklop), dvignite vgrajeno bliskavico.
• Med polnjenjem vgrajene bliskavice utripa q.
• Baterija je izpraznjena.
• Vstavite pomnilniško kartico z dovolj prostega prostora.
200
Tehnične opombe
Odpravljanje napak
114
25, 35,
37
55
17, 190
16
Vzrok/rešitev
A
• Motiv je preblizu fotoaparata. Poskusite fotografirati s scenskim
načinom Scene auto selector (Samodejno izbiranje scene) ali
Close-up (Od blizu) ali pa izberite način izostritve za
makrofotografiranje.
• Nepravilna nastavitev načina izostritve. Preverite ali spremenite
nastavitev.
• Motiv je težko izostriti.
• Možnost AF assist (Pomožna luč za AF) v nastavitvenem meniju
nastavite na Auto (Samodejno).
31, 34,
36, 54,
62
61
•
•
•
•
24, 140
67
–
23
Težava
Fotoaparat ne
more izostriti
slike.
Pri fotografiranju
se na zaslonu
pojavijo barvaste
proge.
Slike so
zamegljene.
Ob pritisku sprožilca do polovice motiv ni v območju ostrenja.
Izbirnik načina ostrenja je nastavljen na r (ročno ostrenje).
Izklopite fotoaparat in ga nato znova vklopite.
Fotoaparat se lahko med upravljanjem rahlo premika, tudi če je
pritrjen na stativ, kar lahko moti samodejno ostrenje.
Barvaste proge se lahko pojavijo pri fotografiranju motivov, pri katerih
se ponavlja isti vzorec (npr. žaluzije pred oknom); ne gre za okvaro.
Barvaste proge se ne bodo pojavile na posnetih slikah ali
videoposnetkih. Kljub temu so lahko pri uporabi možnosti
Continuous H: 120 fps (Neprekinjeno H: 120 posnetkov/s) ali HS
480/4× barvaste proge vidne na posnetih slikah ali videoposnetkih.
• Uporabite bliskavico.
• Omogočite zmanjšanje tresljajev.
• Uporabite stativ za stabiliziranje fotoaparata (še učinkoviteje je, če
hkrati uporabite samosprožilec z nastavitvijo n10s (10 sekund)).
65
113,
172
–
25, 55
154,
171
23, 58
Na slikah,
posnetih z
bliskavico, se
pojavljajo svetle
lise.
Svetloba iz bliskavice se odbija od delcev v zraku. Spustite vgrajeno
bliskavico.
Bliskavica se ne
sproži.
• Vgrajena bliskavica je spuščena.
• Izbran je način za fotografiranje, v katerem se bliskavica ne more
sprožiti.
• Omogočena je funkcija, ki ne dopušča delovanja bliskavice.
25
73
• Nastavitev Digital zoom (Digitalni zoom) je nastavljena na Off
(Izklop) v nastavitvenem meniju.
113,
172
• Digitalnega zooma ni mogoče uporabiti z določenimi načini za
fotografiranje ali z določenimi nastavitvami pri drugih funkcijah.
78, 172
• Omogočena je funkcija, ki omejuje nastavitev Image size
(Velikost slike).
• Če je izbran scenski način Easy panorama (Preprosta
panorama), je velikost slike zaklenjena.
75
Digitalnega
zooma ni
mogoče
uporabiti.
Image size
(Velikost slike)
ni na voljo.
201
Tehnične opombe
Odpravljanje napak
25, 55
75
41
A
Težava
Vzrok/rešitev
Ob sprožitvi
zaklopa ni zvoka.
Možnost Off (Izklop) je izbrana za Shutter sound (Zvok zaklopa)
pri Sound settings (Nastavitve zvoka) v nastavitvenem meniju.
Pri nekaterih načinih za fotografiranje in nastavitvah se zvok ne
predvaja, čeprav je izbrana nastavitev On (Vklop).
78,
113,
175
Pomožna
osvetlitev za AF
ne sveti.
Možnost Off (Izklop) je izbrana za možnost AF assist (Pomožna
luč za AF) v nastavitvenem meniju. Odvisno od položaja območja
ostrenja ali trenutnega scenskega načina se lahko pomožna
osvetlitev za AF ne vključi, čeprav je izbrana možnost Auto
(Samodejno).
113,
172
Na slikah so vidni
madeži.
Objektiv je umazan. Očistite objektiv.
194
Barve so
nenaravne.
Nastavitev beline ali odtenka ni ustrezno izbrana.
37, 129
Na slikah so
vidne naključno
razporejene
svetle točke
(»šum«).
Motiv je temen, zato je čas zaklopa predolg ali pa je občutljivost ISO
previsoka. Šum lahko zmanjšate na naslednje načine:
• Uporaba bliskavice
• Določanje nižje nastavitve občutljivosti ISO
25, 55
137
Na sliki so svetle
pike.
Pri fotografiranju z daljšim časom zaklopa v načinu z večkratno
osvetlitvijo se lahko na shranjenih slikah pojavi šum (svetle pike).
–
Slike so
pretemne
(preslabo
osvetljene).
•
•
•
•
•
22
219
69
137
25, 37
Okence bliskavice je zakrito.
Motiv je zunaj dosega bliskavice.
Nastavite kompenzacijo osvetlitve.
Povečajte občutljivost ISO.
Motiv je osvetljen z zadnje strani. Uporabite bliskavico ali scenski
način Backlighting (Svetloba od zadaj).
Slike so presvetle
(preosvetljene).
Nastavite kompenzacijo osvetlitve.
69
• Pri nekaterih pogojih fotografiranja odtenki kože na obrazu
morda ne bodo videti mehkejši.
• Pri slikah s štirimi ali več obrazi poskusite uporabiti funkcijo Skin
softening (Mehčanje kože) v meniju za predvajanje.
65
Odtenki kože
niso mehkejši.
202
Tehnične opombe
Odpravljanje napak
85, 113
Težava
Vzrok/rešitev
Shranjevanje slik
je dolgotrajno.
V naslednjih primerih je lahko za shranjevanje slik potrebno več
časa:
• Ko deluje funkcija za zmanjševanje šuma
• Ko je način bliskavice nastavljen na V (samodejno z
zmanjšanjem učinka rdečih oči/zmanjšanje učinka rdečih oči)
• Pri fotografiranju v naslednjih scenskih načinih.
- Noise reduction burst (Zmanjšanje kratkotrajnega
šuma) v Landscape (Pokrajina) ali Close-up (Od blizu)
- Hand-held (V roki) v Night landscape (Nočna pokrajina)
- Nastavitev HDR je nastavljena na On (Vklop) v Backlighting
(Svetloba od zadaj)
- Easy panorama (Preprosta panorama)
• Pri uporabi nastavitve Bulb ali Time za slike z dolgo osvetlitvijo
• Nastavitev Continuous (Neprekinjeno) v meniju za
fotografiranje je nastavljena na Continuous H: 120 fps
(Neprekinjeno H: 120 posnetkov/s) ali Continuous H: 60 fps
(Neprekinjeno H: 60 posnetkov/s)
• Pri uporabi časovnika nasmeha med fotografiranjem
• Pri uporabi funkcije Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev
D-Lighting) pri fotografiranju
• Pri uporabi večkratne osvetlitve pri fotografiranju
• Če je možnost Image quality (Kakovost slike) nastavljena na
RAW, RAW + Fine (RAW + visoka kakovost) ali RAW +
Normal (RAW + običajna kakovost)
• Pri fotografiranju med snemanjem videoposnetka s funkcijo
Movie options (Možnosti videoposnetkov), nastavljeno na
2160/30p ali 2160/25p
A
–
56
34, 36
36
37
41
50
113,
133
60
144
145
121
93
Na zaslonu ali na
slikah se pojavijo
obročasti ali
mavrično
obarvani pasovi.
Pri fotografiranju v protisvetlobi ali pri zelo močnem viru svetlobe
(kot je sonce) znotraj kadra se lahko pojavijo obročasti ali mavrično
obarvani pasovi (podvojeni viri svetlobe).
Spremenite položaj osvetlitve ali kompozicijo slike, da vir svetlobe
ne bo del kadra, in poskusite ponovno.
–
Nastavitve ni
mogoče izbrati/
izbrana
nastavitev je
onemogočena.
• Odvisno od načina za fotografiranje nekatere možnosti v meniju
niso na voljo. Možnosti v meniju, ki jih ne morete izbrati, so
prikazane v sivi barvi.
• Omogočena je funkcija, ki ne dopušča delovanja izbrane
možnosti.
–
Težave med predvajanjem
Težava
Datoteke ni
mogoče
predvajati.
Vzrok/rešitev
• Fotoaparat morda ne bo mogel predvajati slik, ki so bile
shranjene z drugo znamko ali modelom digitalnega fotoaparata.
• Ta fotoaparat ne more predvajati slik ali videoposnetkov RAW,
shranjenih z drugo znamko ali modelom digitalnega fotoaparata.
• Fotoaparat morda ne bo mogel predvajati podatkov, ki so bili
urejeni na računalniku.
• Datotek ni mogoče predvajati med intervalnim fotografiranjem.
203
Tehnične opombe
Odpravljanje napak
A
–
–
–
133
Težava
Vzrok/rešitev
Motiva na sliki ni
mogoče
povečati.
• Povečave med predvajanjem ni mogoče uporabiti pri
videoposnetkih.
• Fotoaparat morda ne bo mogel povečati slik, ki so bile posnete z
drugo znamko ali modelom digitalnega fotoaparata.
• Pri povečevanju majhne slike se lahko stopnja povečave, prikazana
na zaslonu, razlikuje od dejanske stopnje povečave slike.
Urejanje slike ni
mogoče.
• Nekaterih slik ni mogoče urejati. Slik, ki so že bile urejene, morda
ne bo mogoče ponovno urediti.
• Na pomnilniški kartici ni dovolj prostega prostora.
• S tem fotoaparatom ne morete urejati slik, ki so bile posnete z
drugimi fotoaparati.
• Funkcije za urejanje slik niso na voljo za videoposnetke.
Ni možno obrniti
slike.
Ta fotoaparat ne more obračati slik, posnetih z drugo znamko ali
modelom digitalnega fotoaparata.
A
–
43, 83,
122
–
–
–
–
Težave z zunanjimi napravami
Težava
Ni mogoče
vzpostaviti
brezžične
povezave s
pametno
napravo.1
204
Tehnične opombe
Odpravljanje napak
A
Vzrok/rešitev
• Pred prvo vzpostavitvijo brezžične povezave sledite navodilom
za seznanjanje v priloženem priročniku »SnapBridge Vodnik za
povezavo«.
• Če je brezžična povezava vzpostavljena, opravite naslednje
postopke.
- Izklopite fotoaparat in ga nato znova vklopite.
- Znova zaženite aplikacijo SnapBridge.
- Prekličite povezavo in jo znova vzpostavite.
• Preverite nastavitve Network menu (Omrežni meni) na fotoaparatu.
- Nastavitev Airplane mode (Letalski način) nastavite na Off
(Izklop).
- Nastavitev Bluetooth M Connection (Povezava) nastavite
na Enable (Omogoči).
• Če je fotoaparat seznanjen z dvema ali več pametnimi
napravami, izberite želeno pametno napravo za povezovanje v
Network menu (Omrežni meni) M Bluetooth M Paired
devices (Seznanjene naprave) na fotoaparatu. Če sta v
aplikaciji SnapBridge shranjena dva ali več fotoaparatov, vklopite
povezavo v aplikaciji.
• Uporabite dovolj napolnjeno baterijo, da preprečite
nepričakovan izklop fotoaparata.
• V fotoaparat vstavite pomnilniško kartico z dovolj prostega
prostora.
• Izklopite kabel HDMI ali kabel USB.
• Na pametni napravi omogočite vmesnika Bluetooth in Wi-Fi ter
funkcije za podatke o položaju.
• Na jezičku A v aplikaciji SnapBridge M Auto link options
(Možnosti samodejnega povezovanja) M vklopite možnost
Auto link (Samodejno povezovanje). Če je izključena, lahko
uporabite Download pictures (Prenesi slike) in Remote
photography (Fotografiranje na daljavo), vendar ne morete
samodejno prenašati slik.
–
–
161
162
–
16
103
–
–
Težava
Slik ni mogoče
pošiljati v
pametno
napravo, ki ima
vzpostavljeno
brezžično
povezavo z
aplikacijo
SnapBridge.1
A
Vzrok/rešitev
• Pri samodejnem pošiljanju opravite spodaj opisane postopke.
- V fotoaparatu nastavite Network menu (Omrežni meni) M
Send while shooting (Pošlji med fotografiranjem) M
Still images (Fotografije) na Yes (Da).
- Na jezičku A v aplikaciji SnapBridge M Auto link options
(Možnosti samodejnega povezovanja) M vklopite
možnost Auto link (Samodejno povezovanje).
- Na jezičku A v aplikaciji SnapBridge M Auto link options
(Možnosti samodejnega povezovanja) M vklopite
možnost Auto download (Samodejni prenos).
- Če je nastavitev Network menu (Omrežni meni) M
Bluetooth M Send while off (Pošlji med izklopom) v
fotoaparatu nastavljena na Off (Izklop), vklopite fotoaparat
ali ga nastavite na On (Vklop).
• Če je med komunikacijo Bluetooth treba prenesti veliko slik, se
lahko med pošiljanjem komunikacija prekine. Če izklopite
fotoaparat in ga znova vklopite, se znova poveže s pametno
napravo in se nadaljuje prenos slik s funkcijama Send while
shooting (Pošlji med fotografiranjem) ali Mark for upload
(Označi za pošiljanje).
• V fotoaparat vstavite pomnilniško kartico.
• Slik med upravljanjem fotoaparata morda ne boste mogli
pošiljati ali pa bo pošiljanje preklicano.
161
–
–
162
157,
161
16
–
Fotografiranja na
daljavo ni mogoče
opravljati s
pametne naprave,
ki ima
vzpostavljeno
brezžično
povezavo z
aplikacijo
SnapBridge.1
• Daljinsko fotografiranje ni mogoče, če v fotoaparat ni vstavljena
pomnilniška kartica. Vstavite pomnilniško kartico.
• Med upravljanjem fotoaparata morda ne boste mogli opravljati
fotografiranja na daljavo.
V aplikaciji
SnapBridge ni
mogoče prenesti
fotografij v izvirni
velikosti.1
Za funkciji Send while shooting (Pošlji med fotografiranjem)
in Mark for upload (Označi za pošiljanje) v fotoaparatu je
velikost slike, ki jo je mogoče prenesti, omejena na 2 milijona
slikovnih točk. Uporabite funkcijo Download pictures (Prenesi
slike) v aplikaciji SnapBridge, da pošljete fotografije v izvirni
velikosti.
–
Kakovost
komunikacije pri
brezžični povezavi
z aplikacijo
SnapBridge je
slaba ali je
prenašanje slike
zelo počasno.1
V fotoaparatu poskusite spremeniti kanal v meniju Network menu
(Omrežni meni) M Wi-Fi M Network settings (Omrežne
nastavitve).
162
205
Tehnične opombe
Odpravljanje napak
16
–
Težava
• Fotoaparat ni povezan z daljinskim upravljalnikom ML-L7 (na
voljo posebej). Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, da
vzpostavite povezavo. Če na zaslonu za fotografiranje ni
prikazana ikona Z, znova opravite seznanjanje.
• Daljinski upravljalnik lahko uporabljate samo za fotografiranje.
• Gumbov w1 (funkcija 1)/w2 (funkcija 2) na daljinskem
upravljalniku s tem fotoaparatom ni mogoče uporabljati.
Seznanjanje z
daljinskim
upravljalnikom
ML-L7 ni
mogoče.2
Preverite nastavitve Network menu (Omrežni meni) na fotoaparatu.
• Izberite Remote control (Daljinsko upravljanje) v Choose
connection (Izberi povezavo).
161
• Nastavitev Airplane mode (Letalski način) nastavite na Off (Izklop).
• Nastavitev Bluetooth M Connection (Povezava) nastavite na
Enable (Omogoči).
Slike, shranjene v
fotoaparatu, niso
prikazane na
povezani
pametni napravi
ali računalniku.
Če število slik, ki so shranjene v pomnilniški kartici fotoaparata,
preseže 10.000, slike, ki so naknadno zajete, morda ne bodo
prikazane na priključeni napravi.
• Zmanjšajte število slik, ki so shranjene v pomnilniški kartici. Slike,
ki jih potrebujete, shranite v računalnik itd.
–
Slike niso
prikazane na
televizorju.
• Fotoaparat je priklopljen na računalnik ali tiskalnik.
• Na pomnilniški kartici ni nobene slike.
–
Ko fotoaparat
povežete z
računalnikom, se
program
Nikon Transfer 2
ne zažene.
1
2
A
Vzrok/rešitev
Fotoaparat se ne
odziva, če
upravljate
daljinski
upravljalnik
ML-L7.2
• Fotoaparat je izklopljen.
• Baterija je izpraznjena.
• Kabel USB ni pravilno priključen.
• Računalnik ne prepozna fotoaparata.
• V računalniku ni nastavljen samodejni zagon programa
Nikon Transfer 2. Več informacij o programu Nikon Transfer 2
poiščite na straneh s pomočjo v programu ViewNX-i.
215
212
213
–
103,
179
103,
109
–
–
Ob priklopu
fotoaparata na
tiskalnik se ne
pokaže zaslon
PictBridge.
Pri nekaterih tiskalnikih, združljivih s tehnologijo PictBridge, se začetni
zaslon PictBridge ne pokaže in tiskanje slik ni mogoče, če je v
nastavitvenem meniju izbrana nastavitev Auto (Samodejno) za
113,
možnost Charge by computer (Polnjenje z računalnikom).
179
Možnost Charge by computer (Polnjenje z računalnikom)
nastavite na Off (Izklop) in fotoaparat ponovno priklopite na tiskalnik.
Slike za tiskanje
se ne prikažejo.
Na pomnilniški kartici ni nobene slike.
V fotoaparatu ni
mogoče izbrati
velikosti papirja.
V naslednjih primerih s fotoaparatom ni mogoče izbrati velikosti
papirja celo pri tiskanju s tiskalnikom, ki je združljiv s tehnologijo
PictBridge. Velikost papirja nastavite v tiskalniku.
–
• Tiskalnik ne podpira velikosti papirja, ki so bile določene s fotoaparatom.
• Tiskalnik samodejno izbere velikost papirja.
–
Glejte priloženi »SnapBridge Vodnik za povezavo« in vgrajeno pomoč za aplikacijo SnapBridge.
Glejte User’s Manual (Navodila za uporabo), ki je priložen daljinskemu upravljalniku ML-L7 (na
voljo posebej).
206
Tehnične opombe
Odpravljanje napak
Imena datotek
Slikam in videoposnetkom so imena dodeljena na naslednji način:
Ime datoteke: DSCN0001.JPG
(1)
(2)
(3)
(1) Oznaka
Ni prikazana na zaslonu fotoaparata.
• DSCN: originalne fotografije, videoposnetki, slike, ustvarjene s funkcijo za
urejanje videoposnetka
• SSCN: kopije z majhno sliko
• RSCN: izrezane kopije
• FSCN: slike, ustvarjene s funkcijo za urejanje slike (razen izrezovanja in
majhne slike), videoposnetki, ustvarjeni s funkcijo za urejanje
videoposnetkov
(2) Številka
datoteke
Dodeljena v naraščajočem vrstnem redu od »0001« do »9999«.
• Nova mapa se ustvari za vsako zaporedje slik, posnetih z intervalnim
fotografiranjem, slike pa se shranijo v to mapo s številkami datotek od
»0001« naprej.
(3) Končnica
Označuje zapis datoteke.
• .JPG: fotografije JPEG
• .NRW: fotografije RAW
• .MP4: videoposnetki
B
Opombe
Če je pri fotografiranju s funkcijo Image quality (Kakovost slike) (A121) nastavitev nastavljena
na RAW + Fine (RAW + visoka kakovost) ali RAW + Normal (RAW + običajna kakovost),
dobijo slike RAW in JPEG, ki se shranijo hkrati, enake oznake in številke datoteke. Ta par slik se shrani
v isti datoteki in se šteje kot ena datoteka.
207
Tehnične opombe
Imena datotek
Dodatna oprema
Polnilnik baterij
Polnilnik baterij MH-29
Čas polnjenja popolnoma izpraznjene polnilne baterije je približno 3 ure.
Napajalnik EH-5b/EH-5c in električni priključek EP-5C
Če je električni priključek vstavljen v fotoaparat in je priključen napajalnik,
lahko fotoaparat napajate iz električne vtičnice. Napajalnik in električni
priključek sta na voljo posebej.
(Kako priključite EP-5C)
Napajalnik
• Odprite pokrovček električnega priključka (2) in vstavite električni
priključek s pravilno usmerjenim negativnim ter pozitivnim polom (4).
• Preden zaprete pokrovček predalčka za baterijo/reže za pomnilniško
kartico, kabel električnega priključka vstavite do konca v režo v
predalčku za baterijo (5). Če sega del kabla iz rež, lahko pri zapiranju
pokrovčka poškodujete pokrovček ali kabel.
• Enosmerni vtič napajalnika priključite v vtičnico za enosmerni vtič na
električnem priključku.
Pokrov nastavka
za dodatno
opremo
Pokrov nastavka za dodatno opremo BS-1
Ščiti nastavek za dodatno opremo.
Bliskavica
Speedlight
(zunanja
bliskavica)
Za informacije o združljivih bliskavicah Speedlight in njihovi uporabi glejte
»Bliskavice Speedlight (zunanje bliskavice)« (A210).
Filter
77-milimetrski filter nevtralne barve (NC) za privijanje 77NC
(77 mm)
Ščiti objektiv. Kadar uporabite vgrajeno bliskavico z nameščenim filtrom, je
lahko videti obrobje slike temnejše.
208
Tehnične opombe
Dodatna oprema
Zunanji mikrofon
• Stereo mikrofon ME-1
• Brezžični mikrofon
ME-W1
Zvočni kabel (priložen
brezžičnemu mikrofonu)
priključite v vtičnico za
slušalke na sprejemniku in
priključek za zunanji
mikrofon na fotoaparatu.
Za več informacij glejte
priloženo dokumentacijo
za ME-W1.
Priključek za zunanji
mikrofon
Kabelski sprožilec MC-DC2
Z MC-DC2 priključenim na priključek za dodatno opremo lahko sprožite
zaklop.
Dodatna oprema
za daljinsko
upravljanje
Brezžični daljinski upravljalnik WR-R10/WR-T10
Kadar je WR-R10 (sprejemnik) priključen na priključek za dodatno opremo,
lahko fotoaparat brezžično upravljate z WR-T10 (oddajnik). Na voljo je tudi
komplet, ki vključuje brezžični daljinski upravljalnik WR-R10 (sprejemnik),
brezžični daljinski upravljalnik WR-T10 (oddajnik) in adapter za brezžični
daljinski upravljalnik WR-A10.
Brezžični daljinski upravljalnik WR-1
Napravo WR-1 lahko konfigurirate kot oddajnik ali sprejemnik. Kadar je
naprava WR-1 priključena na priključek za dodatno opremo kot sprejemnik,
lahko fotoaparat brezžično upravljate z brezžičnim daljinskim
upravljalnikom WR-T10 ali drugo napravo WR-1, ki deluje kot oddajnik.
Daljinski upravljalnik ML-L7
Za informacije o uporabi glejte »Daljinski upravljalnik ML-L7« (A212).
Razpoložljivost je lahko odvisna od države ali regije.
Za najnovejše informacije glejte našo spletno stran ali kataloge.
209
Tehnične opombe
Dodatna oprema
Bliskavice Speedlight (zunanje bliskavice)
S tem fotoaparatom lahko uporabite naslednje bliskavice Speedlight. Na voljo je tudi
funkcija za standardne bliskavice i-TTL.
• SB-5000, SB-700, SB-500
Kako namestite bliskavico Speedlight
• Ne dvignite vgrajene bliskavice.
• Za več informacij o pritrditvi in odstranjevanju
bliskavice Speedlight z zapornim zatičem ter
drugih podrobnostih glejte dokumentacijo, ki je
priložena vaši bliskavici Speedlight.
• Če poskusite na fotoaparat pritrditi nezdružljivo
dodatno opremo, lahko poškodujete fotoaparat
in dodatno opremo.
B
Opombe o vgrajeni bliskavici
Vgrajene bliskavice tega fotoaparata ne morete uporabiti, če je nameščena bliskavica Speedlight.
Kadar je nameščena bliskavica Speedlight, ne dvignite vgrajene bliskavice. Pri tem lahko udari v
bliskavico Speedlight, kar poškoduje izdelek.
B
Uporabljajte samo dodatno opremo za bliskavice Nikon
Uporabljajte samo bliskavice Nikon Speedlight. Bliskavice drugih proizvajalcev (ki imajo na kontakt
X za sinhronizacijo s fotoaparatom priključeno napetost nad 250 V ali ki povzročijo kratek stik
kontaktov nastavka za dodatno opremo) lahko ne le preprečijo pravilno delovanje, ampak tudi
poškodujejo sinhronizacijsko vezje fotoaparata ali bliskavice.
B
Opombe o uporabi bliskavic Speedlight (zunanje bliskavice)
Če se na posneti sliki pojavi vinjetiranje, fotoaparat odmaknite od motiva ali pa odstranite sončno
zaslonko.
210
Tehnične opombe
Bliskavice Speedlight (zunanje bliskavice)
Funkcije, ki jih je mogoče uporabljati v kombinaciji z bliskavico
Speedlight
SB-5000
SB-700
–
–
–
Standardna bliskavica i-TTL
w
w
w
AA
Bliskavica s samodejnim
prilagajanjem zaslonki
w
–
–
A
Samodejna bliskavica brez TTL
–
–
–
Uravnotežena doosvetlitev i-TTL
i-TTL
SB-500
M
Ročna bliskavica
w
w
–
GN
Ročni način bliskavice s
prednostjo razdalje
w
w
–
RPT
Ponavljajoča se bliskavica
w
–
–
w
w
w
Red-eye reduction (Zmanjšanje učinka
rdečih oči)
C
Opombe glede bliskavice i-TTL
• Sprožijo se nadzorni predbliski, ki izmerijo odboj svetlobe od motiva, da se nastavi moč bliskavice
Speedlight.
- Standardna bliskavica i-TTL: Moč bliskavice se nastavi za doseganje pravilne osvetlitve glede na
svetlost glavnega motiva brez upoštevanja svetlobe ozadja. Ta nastavitev je optimalna za
fotografiranje s poudarkom na glavnih motivih.
• Ko fotografirate z bliskavico i-TTL, nastavite način upravljanja bliskavice Speedlight pred
fotografiranjem na i-TTL.
C
Opombe o bliskavicah Speedlight
• Fotoaparat ne podpira posredovanja informacij o barvi bliskavice, samodejnega FP s hitro
sinhronizacijo, zaklepanja FV, pomožne osvetlitve za AF z več točkami ali funkcije brezžične
osvetlitve pri uporabi bliskavic Speedlight.
• Kadar uporabljate funkcijo električnega zooma z bliskavico SB-5000 ali SB-700, se položaj zooma
glave samodejno nastavi glede na goriščno razdaljo objektiva.
• Pri uporabi bliskavic Speedlight je lahko videti obrobje slike temno, če je zoom v širokokotnem
položaju. V takih primerih uporabite ploščico za široki kot na bliskavicah SB-5000 ali SB-700.
• Če je bliskavica Speedlight nastavljena na način STBY (pripravljenost), se vklopi in izklopi hkrati s
fotoaparatom. Na bliskavici Speedlight preverite, ali svetijo kazalniki pripravljenosti bliskavice.
• Za več informacij glejte dokumentacijo, ki je priložena vaši bliskavici Speedlight.
211
Tehnične opombe
Bliskavice Speedlight (zunanje bliskavice)
Daljinski upravljalnik ML-L7
Fotoaparat lahko seznanite z daljinskim upravljalnikom ML-L7 (na voljo je posebej) (A215)
in nato z njim upravljate fotoaparat. Pri fotografiranju s tem fotoaparatom lahko opravljate
funkcije, ki so opisane pod »Deli in funkcije daljinskega upravljalnika (za P1000)« (A213).
• Fotoaparat lahko seznanite z največ enim daljinskim upravljalnikom naenkrat. Če
fotoaparat seznanite z drugim daljinskim upravljalnikom, se shranijo samo informacije za
zadnje seznanjanje.
• Glejte User’s Manual (Navodila za uporabo), ki je priložen daljinskemu upravljalniku
ML-L7.
212
Tehnične opombe
Daljinski upravljalnik ML-L7
Deli in funkcije daljinskega upravljalnika (za P1000)
1
5
2
6
3
7
8
4
Deli
Funkcija
1
Gumba –/+
Pri pritisnjenem gumbu – se zoom zmanjša, pri
pritisnjenem gumbu + pa poveča, ko je prikazan zaslon za
fotografiranje.
2
Gumb za snemanje
videoposnetkov
Začne snemati videoposnetek, ko pritisnete gumb, in ga
konča, ko znova pritisnete gumb.
3
Večnamenski izbirnik
• Deluje podobno kot večnamenski izbirnik na
fotoaparatu, tako da lahko konfigurirate nastavitve na
zaslonu za fotografiranje, na primer način bliskavice
(A55), samosprožilec (A58), način ostrenja (A62) in
kompenzacijo osvetlitve (A69). Pri nekaterih načinih
fotografiranja in nastavitvah menijev je mogoče
nastaviti učinek ali premakniti območje ostrenja
(A140).
• Če uporabljate ročno ostrenje, lahko izostritev
nastavljate s HI (A67).
4
Gumb za vklop
Pritisnite gumb, da vklopite daljinski upravljalnik in
poiščete že seznanjeno napravo. Pridržite gumb (za
najmanj 3 sekunde), da poiščete novo napravo za
seznanjanje. Za izklop daljinskega upravljalnika vnovič
pritisnite gumb.
5
Lučka za stanje
Označuje stanje daljinskega upravljalnika ali seje
fotografiranja glede na barvo in obnašanje lučke. Za več
informacij glejte »Lučka za stanje na daljinskem
upravljalniku (za P1000)« (A214).
Sprožilec
Deluje podobno kot sprožilec na fotoaparatu.
• Funkcije za pritisk do polovice in dolg pritisk niso na
voljo.
• Pri uporabi samosprožilca lahko med odštevanjem
pritisnete gumb, da prekličete fotografiranje.
6
213
Tehnične opombe
Daljinski upravljalnik ML-L7
Deli
Funkcija
7
Gumb k (za potrditev
izbire)
Uporabi izbrani element. Če ročno nastavljate ostrenje,
pritisnite ta gumb, da ustavite ostrenje.
8
Gumba w1 (funkcija 1)/
w2 (funkcija 2)
Uporaba s tem fotoaparatom ni mogoča.
Lučka za stanje na daljinskem upravljalniku (za P1000)
Barva
Stanje
Opis
Zelena
Utripne približno vsako sekundo
Daljinski upravljalnik išče že
seznanjeno napravo.
Zelena
Hitro utripa (približno vsake 0,5
sekunde)
Poteka postopek seznanjanja.
Zelena
Utripne približno vsake 3 sekunde
Vzpostavljena je povezava med
daljinskem upravljalnikom in
fotoaparatom.
Oranžna
Utripne enkrat
Začne se fotografiranje.
Oranžna
Utripne dvakrat
Fotografiranje se konča (na primer z
nastavitvijo Time).
Rdeča
Utripne enkrat
Začne se snemanje videoposnetka.
Rdeča
Utripne dvakrat
Snemanje videoposnetka se konča.
214
Tehnične opombe
Daljinski upravljalnik ML-L7
Seznanjanje fotoaparata in daljinskega upravljalnika
Pred prvo uporabo je treba daljinski upravljalnik seznaniti s fotoaparatom.
1
2
3
Pritisnite gumb d na fotoaparatu.
Pritisnite večnamenski izbirnik J, uporabite HI, da izberete
menijsko ikono q in pritisnite gumb k.
Izberite Choose connection (Izberi
povezavo) in pritisnite gumb k.
Airplane mode
Choose connection
Connect to smart device
Connection to remote
Send while shooting
Wi-Fi
4
Izberite Remote control (Daljinsko
upravljanje) in pritisnite gumb k.
Choose connection
Remote control
Smart device
5
Izberite Connection to remote
(Povezava z oddaljeno napravo) in
pritisnite gumb k.
Airplane mode
• Seznanjanje je omogočeno in fotoaparat čaka na
vzpostavitev povezave.
Connection to remote
Choose connection
Connect to smart device
Send while shooting
Wi-Fi
215
Tehnične opombe
Daljinski upravljalnik ML-L7
6
Gumb za vklop na daljinskem upravljalniku pridržite za najmanj tri
sekunde.
• Začne se seznanjanje fotoaparata in daljinskega upravljalnika. Med postopkom približno
vsake 0,5 sekunde utripne lučka za stanje na daljinskem upravljalniku.
• Ko je seznanjanje končano, se vzpostavi povezava med
fotoaparatom in daljinskim upravljalnikom. Ko
preklopite v način fotografiranja, se na zaslonu za
fotografiranje prikaže ikona Z.
• Če se prikaže obvestilo o neuspešnem seznanjanju,
postopek ponovite od koraka 5.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Preklop med povezave na pametno napravo
• Povezavo preklopite z Remote control (Daljinsko upravljanje) na Smart device
(Pametna naprava) v Choose connection (Izberi povezavo) v omrežnem meniju
fotoaparata (A161, 215).
• Ko na svoji pametni napravi zaženete aplikacijo SnapBridge in je vzpostavljena povezava
med fotoaparatom in pametno napravo, se na zaslonu za fotografiranje prikaže ikona s.
• Kadar prvič vzpostavljate brezžično povezavo s pametno napravo, glejte priloženi
priročnik »SnapBridge Vodnik za povezavo«.
216
Tehnične opombe
Daljinski upravljalnik ML-L7
Tehnični podatki
Digitalni fotoaparat Nikon COOLPIX P1000
Vrsta
Efektivno število slikovnih
točk
Slikovno tipalo
Objektiv
Goriščna razdalja
Število f
Zgradba
Povečava digitalnega
zooma
Zmanjšanje tresljajev
Samodejno ostrenje (AF)
Razpon ostrenja
Izbiranje območja
ostrenja
Iskalo
Pokritost slike (način
za fotografiranje)
Pokritost slike (način
za predvajanje)
Kompaktni digitalni fotoaparat
16,0 milijona (obdelava slike lahko zmanjša število efektivnih
slikovnih pik)
1/2,3-palčno tipalo CMOS; skupno število slikovnih točk: približno
16,79 milijona
Objektiv NIKKOR s 125× optičnim zoomom
4,3–539 mm (kot zajema je enakovreden kotu zajema pri objektivu
z goriščnico 24–3000 mm za 35mm [135] format)
f/2.8–8
17 elementov v 12 skupinah (5 elementov objektiva ED in
1 element objektiva super ED)
Do 4× (kot zajema je enakovreden kotu zajema pri objektivu z
goriščnico približno 12000 mm za 35mm [135] format)
Do 3,6× pri snemanju videoposnetkov z nastavitvijo 2160/30p (4K
UHD) ali 2160/25p (4K UHD)
Navpični premik objektiva glede na tipalo (fotografije)
Kombinacija premikanja objektiva glede na tipalo in elektronskega
VR (videoposnetki)
AF z zaznavanjem kontrasta
• [W]: približno 30 cm–,
[T]: približno 7,0 m–
• Način za bližinske posnetke: približno 1 cm–(širokokotni
položaj), približno 7,0 m– (položaj telefoto)
(Vse razdalje so merjene od sredine sprednje površine objektiva.)
AF z iskanjem cilja, prednost obrazov, ročno (točkovno), ročno
(običajno), ročno (široko), sledenje motivu
Elektronsko iskalo, 1 cm (0,39-palčni), OLED, približno 2.359.000
točk z nastavitvijo dioptrije (od –3 – +3 m-1)
Približno 99 % vodoravno in navpično (v primerjavi z dejansko
sliko)
Približno 100 % vodoravno in navpično (v primerjavi z dejansko
sliko)
217
Tehnične opombe
Tehnični podatki
Prikazovalnik
Pokritost slike (način
za fotografiranje)
Pokritost slike (način
za predvajanje)
Shranjevanje
Medij
Datotečni sistem
Zapisi datotek
8,1 cm (3,2-palčni) zaslon TFT LCD s širokim vidnim kotom s
približno 921.000 točk (RGB), s protiodsevno prevleko in 5stopenjsko nastavitvijo svetlosti ter nastavitvijo kota
Približno 99 % vodoravno in navpično (v primerjavi z dejansko
sliko)
Približno 100 % vodoravno in navpično (v primerjavi z dejansko
sliko)
Pomnilniška kartica SD/SDHC/SDXC
Skladen z DCF in Exif 2.31
Fotografije: JPEG, RAW (NRW) (lastni zapis podjetja Nikon)
Videoposnetki: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, zvok: AAC stereo)
Velikost slike
Fotografije
Videoposnetek
ISO sensitivity
(Občutljivost ISO)
(Standardna izhodna
občutljivost)
16 M 4608×3456, 8 M 3264×2448, 4 M 2272×1704, 2 M
1600×1200, 16:9 12 M 4608×2592, 3:2 14 M 4608×3072, 1:1
12 M 3456×3456
2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p,
1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/
4×, HS 720/2×, HS 1080/0.5× (HS 1080/0,5×)
• ISO 100*–1600
* Najnižja občutljivost ISO v načinu Movie manual (Ročno
predvajanje videoposnetkov) znaša ISO 125.
• ISO 3200, 6400 (na voljo v načinih j, k, l, m in Movie manual
(Ročno predvajanje videoposnetkov))
Osvetlitev
Način merjenja
Upravljanje osvetlitve
Zaklop
Hitrost
Hitrost sinhronizacije
bliskavice
Zaslonka
Razpon
Samosprožilec
Matrix (Matrika), center-weighted (Sredinsko uteženo), spot
(Točkovno)
Programirana samodejna osvetlitev s prilagodljivim programom,
prioriteta zaklopa, prioriteta zaslonke, ročni način, več zaporednih
posnetkov z različnimi nastavitvami za osvetlitev, kompenzacija
osvetlitve (od –2,0 – +2,0 EV v korakih po 1/3 EV)
Mehanski zaklop in elektronski zaklop CMOS
• Od 1/4000* – 1 s
• Od 1/4000* – 30 s (pri občutljivosti ISO 100 v načinu m)
* V širokokotnem položaju pri največji nastavitvi števila f (najbolj
zaprta zaslonka)
• Nastavitev za ročno zapiranje zaklopa (bulb) in nastavitev časa
(time) (kadar je občutljivost ISO nastavljena na 100 v načinu m):
največ 60 sekund
• Od 1/8000 do 1/30 s (pri snemanju videoposnetkov)
Sinhronizacija z zaklopom pri vseh časih zaklopa
Elektronsko krmiljena 7-lamelna zaslonka
10 korakov po 1/3 EV (W) (način l, m)
Možnost izbiranja med 10 s in 3 s
218
Tehnične opombe
Tehnični podatki
Bliskavica
Doseg vgrajene
bliskavice (približno)
(ISO sensitivity
(Občutljivost ISO):
Auto (Samodejno))
Upravljanje bliskavice
Kompenzacija
osvetlitve z bliskavico
Nastavek za dodatno
opremo
Vmesnik
[W]: približno od 0,3 – 12 m
Približno od 5,0 – 8,0 m (goriščna razdalja je enakovredna objektivu
z goriščno razdaljo 2000 mm za 35mm [135] format)
• Ko je goriščna razdalja enakovredna objektivu z goriščno
razdaljo 3000 mm za 35mm [135] format: približno
od 7,0 – 8,2 m (ISO sensitivity (Občutljivost ISO): 3200),
približno od 7,0 – 11 m (ISO sensitivity (Občutljivost ISO): 6400)
Samodejno delovanje bliskavice TTL s poskusnimi predbliski
V korakih po 1/3 EV v območju od –2 in +2 EV
Nastavek za dodatno opremo po standardu ISO 518 s
sinhronizacijskimi in podatkovnimi kontakti ter varnostno zaporo
Priključek USB
Priključek Micro-USB (ne uporabljajte drugih kablov USB razen
priloženega kabla USB UC-E21), Hi-Speed USB
• Podpira neposredno tiskanje (PictBridge)
Izhodni priključek
HDMI
Priključek HDMI Micro (tip D)
Priključek za dodatno
opremo
Priključek za zunanji
mikrofon
Wi-Fi (brezžična povezava
LAN)
Standardi
Delovna frekvenca
Največja izhodna moč
Overjanje
Bluetooth
Komunikacijski
protokoli
Delovna frekvenca
Združljiv je z naslednjo dodatno opremo (na voljo posebej):
• Kabelski sprožilec MC-DC2
• Brezžični daljinski upravljalnik WR-R10/WR-1
Mala stereo vtičnica (premer 3,5 mm, podpora za napajanje na
vtičnici)
IEEE 802.11b/g (standardni protokol za brezžična omrežja LAN)
2412–2462 MHz (kanali 1–11)
9,2 dBm (EIRP)
Odprt sistem, WPA2-PSK
Bluetooth, specifikacija 4.1
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
219
Tehnične opombe
Tehnični podatki
Viri napajanja
Čas polnjenja
Trajanje baterije1
Still images
(Fotografije)
Snemanje
videoposnetkov
(dejansko trajanje
baterije za snemanje)2
Nastavek za stativ
Mere (Š × V × G)
Masa
Okolje uporabe
Temperatura
Vlažnost
Ena polnilna litij-ionska baterija EN-EL20a (priložena)
Napajalnik EH-5b/EH-5c; potreben je še električni priključek EP-5C
(na voljo ločeno)
Približno 3 ure (pri uporabi električnega napajalnika EH-73P in
povsem izpraznjeni bateriji)
Približno 250 posnetkov pri uporabi EN-EL20a
Približno 1 h 20 min pri uporabi EN-EL20a
1/4 (ISO 1222)
Približno 146,3 × 118,8 × 181,3 mm (brez štrlečih delov)
Približno 1415 g (s polnilno baterijo in pomnilniško kartico)
0–40 °C
Do 85 % (brez kondenzacije)
• Vse meritve so izvedene v skladu s standardi ali priporočili združenja CIPA (Camera and
Imaging Products Association).
1
2
Trajanje baterije ne odraža uporabe aplikacije SnapBridge in se lahko razlikuje glede na pogoje
uporabe, vključno s temperaturo, intervali med posnetki ter časom prikaza menijev in slik.
Posamezne datoteke z videoposnetki ne morejo biti daljše od 29 minut, tudi če je na pomnilniški
kartici dovolj prostora. Največja velikost datoteke za posamezne videoposnetke znaša 4 GB. Pri
snemanju videoposnetka, ki je daljši od približno šest minut pri velikosti slike/hitrosti snemanja
2160/30p (4K UHD) ali daljši od približno sedem minut pri velikosti slike/hitrosti snemanja
2160/25p (4K UHD), se ustvari več datotek, ko velikost datoteke posnetega videoposnetka
preseže 4 GB, datotek pa ni mogoče predvajati neprekinjeno. Če se temperatura fotoaparata
zviša, se lahko snemanje konča, preden so dosežene te omejitve.
Polnilna litij-ionska baterija EN-EL20a
Vrsta
Polnilna litij-ionska baterija
Nazivna kapaciteta
DC 7,2 V, 1110 mAh
Temperatura delovanja
0–40 °C
Mere (Š × V × G)
Približno 30,7 × 50,0 × 14,0 mm
Masa
Približno 42 g
220
Tehnične opombe
Tehnični podatki
Električni napajalnik EH-73P
Nazivne vhodne vrednosti
AC 100–240 V, 50/60 Hz, največ 0,14 A
Nazivne izhodne vrednosti
DC 5,0 V, 1,0 A
Temperatura delovanja
0–40 °C
Mere (Š × V × G)
Približno 55 × 22 × 54 mm (brez adapterja za vtič)
Masa
Približno 51 g (brez adapterja za vtič)
Simboli na tem izdelku pomenijo naslednje:
D Izmenični tok, E Enosmerni tok, F Oprema razreda II (konstrukcija tega izdelka je dvojno
izolirana.)
• Nikon ne odgovarja za morebitne napake v tem priročniku.
• Videz tega izdelka in njegove tehnične lastnosti lahko brez predhodnega obvestila kadar koli
spremenimo.
• Vzorčne slike, prikazane na fotoaparatu, slikah in ilustracijah v priročniku, so samo za ilustracijo.
221
Tehnične opombe
Tehnični podatki
Odobrene pomnilniške kartice
Ta fotoaparat podpira pomnilniške kartice SD, SDHC in SDXC.
• Fotoaparat podpira UHS-I.
• Za snemanje videoposnetkov je priporočljivo uporabljati pomnilniške kartice SD
hitrostnega razreda 6 ali hitrejše (pri snemanju videoposnetkov 4K UHD z velikostjo slike/
hitrostjo snemanja 2160/30p ali 2160/25p so priporočene kartice UHS hitrostnega
razreda 3 ali hitrejše). Pri uporabi pomnilniških kartic z nižjim hitrostnim razredom se
lahko snemanje videoposnetka nepričakovano prekine.
• Če uporabljate čitalnik kartic, se prepričajte, da je združljiv z vašo pomnilniško kartico.
• Za funkcije, delovanje in omejitve pri uporabi se obrnite na proizvajalca.
Informacije o blagovnih znamkah
• Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
• Besedna oznaka in logotip Bluetooth® sta registrirani blagovni znamki v lasti
podjetja Bluetooth SIG, Inc. in podjetje Nikon Corporation uporablja ti oznaki
skladno z licenco.
• Apple®, App Store®, Apple logos, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® in
iBooks so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja Apple Inc. v
ZDA in drugih državah.
• Android, Google Play in logotip Google Play so blagovne znamke Google LLC.
Robot Android se reproducira in spreminja na podlagi dela, ki ga je ustvaril in dal v
javno rabo Google ter se uporablja skladno z določili, opisanimi v licenci Creative
Commons 3.0 Attribution License.
• iOS je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka podjetja Cisco Systems, Inc.,
v ZDA in/ali drugih državah ter se uporablja po licenci.
• Adobe, Adobe logo, Acrobat in Reader so blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke podjetja Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.
• Logotipi SDXC, SDHC in SD so blagovne znamke podjetja SD-3C, LLC.
• PictBridge je blagovna znamka.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing, LLC.
222
Tehnične opombe
Tehnični podatki
• Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki združenja
Wi-Fi Alliance.
• Vsa ostala trgovska imena, omenjena v teh navodilih ali ostali dokumentaciji,
priloženi izdelku Nikon, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke
posameznih podjetij.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
Licenca za zbirko patentov AVC
Ta izdelek ima licenco za zbirko patentov AVC za osebno in nekomercialno uporabo s strani
uporabnika za (i) kodiranje video posnetkov po standardu AVC (»video AVC«) in/ali
(ii) dekodiranje video posnetkov AVC, ki jih je uporabnik kodiral za osebno in nekomercialno
uporabo in/ali jih je pridobil pri ponudniku video posnetkov, ki ima licenco za zagotavljanje
video posnetkov AVC. Nobena licenca se ne podeli in ne velja za nobeno drugo uporabo.
Dodatne informacije lahko dobite pri MPEG LA, L.L.C.
Glejte http://www.mpegla.com.
Licenca FreeType (FreeType2)
Deli te programske opreme so zaščiteni z avtorskimi pravicami © 2012
The FreeType Project (http://www.freetype.org). Vse pravice pridržane.
Licenca MIT (HarfBuzz)
Deli te programske opreme so zaščiteni z avtorskimi pravicami © 2016
The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Vse pravice
pridržane.
223
Tehnične opombe
Tehnični podatki
Stvarno kazalo
Simboli
A Samodejni način .......................... 31, 32
p Ustvarjalni način..................... 31, 44
y Scenski način...................... 31, 33
l Način Aperture-priority auto
(Samodejni način s prioriteto zaslonke)
....................................................................... 31, 46
k Način Shutter-priority auto
(Samodejni način s prioriteto zaklopa)
....................................................................... 31, 46
g Način Moon (Luna) ............ 31, 33, 40
L Način Bird-watching (Opazovanje
ptic)..................................................... 31, 33, 40
j Način Programmed auto
(Programski samodejni način).... 31, 46
u Način Movie manual (Ročno
predvajanje videoposnetkov)..... 31, 94
m Način Manual (Ročno).............. 31, 46
M Način User settings (Uporabniške
nastavitve)................................................ 31, 52
i Povečava med predvajanjem
....................................................................... 27, 80
f Širokokotni............................................... 71
h Predvajanje sličic......................... 27, 81
g Teleobjektiv............................................... 71
p Gumb Snap-back zoom (Hitro
vračanje zooma)................................ 3, 5, 72
k Gumb za potrditev izbire............. 4, 6
c Gumb za predvajanje........... 4, 7, 27
l Gumb za brisanje .............. 4, 7, 28, 83
b Gumb (e snemanje
videoposnetka)........................ 4, 6, 25, 90
s Gumb za prikaz...................... 4, 7, 8
w Funkcijski gumb....................... 2, 7, 70
K Krmilni element za dvig bliskavice
.................................................................. 2, 25, 55
d Gumb za meni..................... 4, 7, 113
x Gumb za zaslon....................... 4, 7, 26
o Gumb AE-L/AF-L ................. 5, 66, 175
n Self-timer (Samosprožilec)/Smile
timer (Časovnik nasmeha)
............................................................. 54, 58, 60
p Način ostrenja ............................... 54, 61
m Način bliskavice.............................. 54, 55
o Exposure compensation
(Kompenzacija osvetlitve)............ 54, 69
A
Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev
D-Lighting) ....................................... 116, 144
AE/AF lock button (Gumb za
zaklepanje AE/AF) ......................... 119, 175
AF area mode (Način delovanja z
območjem AF) ....................... 70, 116, 140
AF assist (Pomožna luč za AF)
.................................................................. 119, 172
Airplane mode (Letalski način)
.................................................................. 118, 161
Assign side zoom control (Dodeli
stranski element za upravljanje zooma)
.................................................................. 119, 173
Auto (Samodejno) delovanje bliskavice
............................................................................... 56
Auto off (Samodejni izklop)
......................................................... 24, 119, 176
Auto with red-eye reduction
(Samodejno z zmanjšanjem učinka
rdečih oči) ............................................... 56, 57
Autofocus mode (Način samodejnega
ostrenja)......................... 116, 117, 143, 153
224
Tehnične opombe
Stvarno kazalo
B
Backlighting (Protisvetloba) o
....................................................................... 33, 37
Barvna temperatura................................ 130
Baterija ................................................... 16, 220
Beach (Plaža) Z........................................... 33
Bluetooth............................................ 118, 162
Brisanje...................................................... 28, 83
Button sound (Zvok tipke).................. 175
C
Capture NX-D .............................................. 111
Celozaslonsko predvajanje
...................................................... 12, 27, 80, 81
Charge by computer (Polnjenje z
računalnikom) ................................. 119, 179
Choose connection (Izberi povezavo)
................................................................... 118, 161
Choose key picture (Izberite ključno
sliko)....................................................... 118, 160
Clean HDMI output (Neobdelani izhod
HDMI)................................................... 104, 177
Close-up (Bližinski posnetek) k
....................................................................... 33, 36
Connect to smart device (Poveži s
pametno napravo) ........................ 118, 161
Connection to remote (Povezava z
oddaljeno napravo) ...................... 118, 161
Continuous (Neprekinjeno)
................................................ 40, 70, 116, 133
Contrast (Kontrast)................................... 126
Control ring options (Možnosti za
nastavni obroč)............................... 119, 174
COOLPIX Custom Picture Control
(Upravljanje slike po meri)
....................................................... 116, 117, 128
COOLPIX Picture Control (Upravljanje
slike)................................... 70, 116, 117, 124
Copyright information (Informacije o
avtorskih pravicah)........................ 119, 181
Custom Picture Control (Funkcija
Picture Control po meri)
....................................................... 116, 117, 128
Č
Čas zaklopa............................................ 46, 49
Časovna razlika.......................................... 164
D
Daljinsko upravljanje .............................. 212
Date and time (Datum in ura)
......................................................... 19, 119, 164
Date format (Zapis datuma) ..... 19, 164
Date stamp (Časovna oznaka)
.................................................................. 119, 169
Digital zoom (Digitalni zoom)
.......................................................... 71, 119, 172
D-Lighting............................................ 84, 118
Dodatna oprema ..................................... 208
Dusk/dawn (Mrak/zora) i ................... 33
Dynamic Fine Zoom.................................. 71
E
Easy panorama (Preprosta panorama)
p ................................................................ 33, 41
EH-73P............................................................. 221
Electronic VR (Elektronsko zmanjšanje
tresljajev)............................................. 117, 154
Električni napajalnik ........................ 17, 221
Električni priključek................................. 208
Element za upravljanje zooma
..................................................................... 2, 5, 71
EN-EL20a....................................................... 220
EVF auto toggle (Samodejni vklop
iskala)..................................................... 119, 169
EVF options (Možnosti iskala)............ 167
225
Tehnične opombe
Stvarno kazalo
Exposure bracketing (Več zaporednih
posnetkov z različnimi nastavitvami za
osvetlitev)........................................... 116, 139
Exposure compensation
(Kompenzacija osvetlitve)............ 54, 69
Exposure mode (Način osvetlitve)
.............................................................................. 117
External mic sensitivity (Občutljivost
zunanjega mikrofona) ................ 117, 156
F
Face priority (Prednost obrazov) .... 140
Fill flash (Doosvetlitev) ............................. 56
Filter effects (Učinki filtra)
......................................................... 86, 118, 126
Fireworks show (Ognjemet) m
....................................................................... 33, 37
Firmware version (Različica vgrajene
programske opreme)................. 120, 184
Flash exp. comp. (Kompenzacija
osvetlitve z bliskavico)................ 116, 143
Focal length selection (Izbira goriščne
razdalje) ............................................................ 40
Food (Hrana) u.................................... 33, 37
Format card (Formatiranje kartice)
.......................................................... 16, 119, 176
Formatiranje ............................. 16, 119, 176
Formatiranje pomnilniških kartic
.......................................................... 16, 119, 176
Fotografiranje ............................... 22, 31, 90
Frame rate (Hitrost snemanja)
................................................................... 117, 155
Full-time AF (Stalni AF) .............. 143, 153
Funkcije, ki jih ni mogoče uporabljati
hkrati ................................................................... 75
G
Glasnost............................................................ 99
Goriščna razdalja................ 147, 148, 217
Gumb za nastavljanje dioptrije..... 3, 26
H
HDMI ..................................................... 119, 177
HDR ...................................................................... 37
Histogram..................................... 13, 69, 167
I
Image comment (Opomba k sliki)
.................................................................. 119, 180
Image quality (Kakovost slike)
.......................................................... 70, 116, 121
Image review (Pregled slike).............. 167
Image sharpening (Ostrenje slike)
............................................................................. 126
Image size (Velikost slike)
......................................................... 70, 116, 123
Ime datoteke .............................................. 207
Infinity (Neskončnost).............................. 62
Informacija o ravneh tonov.............. 8, 13
Intervalno fotografiranje ........... 133, 135
Iskalo............................................ 4, 8, 26, 194
ISO sensitivity (Občutljivost ISO)
............................................... 70, 116, 117, 137
Izbirnik načina ostrenja ............................... 5
Izločanje fotografij ................................... 101
Izrezovanje............................................. 80, 88
K
Kabel USB ....................... 17, 103, 105, 109
Kapaciteta pomnilnika ................... 22, 90
Kazalnik izostritve ................................. 9, 24
Kazalnik pripravljenosti bliskavice ..... 55
Kazalnik stanja baterije............................ 22
Končnica ....................................................... 207
L
Landscape (Pokrajina) c .............. 33, 34
Language (Jezik) ............................ 119, 176
Location data (Podatki o položaju)
.................................................................. 119, 182
Lučka ob vključenem aparatu ....... 2, 24
226
Tehnične opombe
Stvarno kazalo
Lučka samosprožilca .................. 2, 59, 60
Lučka za polnjenje................................. 2, 17
Lučka za zmanjšanje učinka rdečih oči
.......................................................................... 2, 57
M
M exposure preview (Predogled
osvetlitve M)..................................... 117, 148
Macro close-up (Nastavitev za makro)
................................................................................ 62
Mark for upload (Označi za pošiljanje)
.................................................................. 118, 157
Meni Movie manual mode (Način za
ročno predvajanje videoposnetkov)
.................................................................. 117, 149
Meni za fotografiranje ..... 116, 121, 124
Meni za predvajanje .................... 118, 157
Meni za videoposnetke ............. 117, 150
Metering (Merjenje)............ 70, 116, 132
Mikrofon (stereo) ............................................ 2
Minimalni čas zaklopa ........................... 137
Monitor options (Možnosti
prikazovalnika) ........................................... 167
Monitor settings (Nastavitve
prikazovalnika) ................................ 119, 167
Movie options (Možnosti
videoposnetkov)............................ 117, 150
Multiple exp. Lighten (Večkratna
osvetlitev. Posvetlitev) m............. 33, 39
Multiple exposure (Večkratna
osvetlitev)........................................... 116, 145
N
Način Aperture-priority auto
(Samodejni način s prioriteto zaslonke)
....................................................................... 31, 46
Način Bird-watching (Opazovanje ptic)
............................................................... 31, 33, 40
Način bliskavice................................... 54, 55
Način Moon (Luno) ................... 31, 33, 40
Način Movie manual (Ročno
predvajanje videoposnetkov)..... 31, 94
Način ostrenja....................................... 54, 61
Način Programmed auto (Programski
samodejni način) ................................ 31, 46
Način Shutter-priority auto (Samodejni
način s prioriteto zaklopa)............. 31, 46
Način User settings (Uporabniške
nastavitve)................................................ 31, 52
Način za fotografiranje............................. 31
Način za predvajanje................................ 27
Napajalnik.......................................... 103, 208
Nastavitev časa (dolga osvetlitev)
............................................................................... 50
Nastavitev gumba Fn............................... 70
Nastavitev ročnega zapiranja zaklopa
(dolga osvetlitev) ........................................ 50
Nastavitve gumbov Fn.......................... 114
Nastavitveni meni ........................ 119, 164
Nastavni obroč..................................... 7, 174
Navidezni horizont ............... 11, 167, 168
Neposredno tiskanje .................. 103, 105
Neprekinjeno z veliko hitrostjo ........ 133
Network menu (Omrežni meni)
................................................................... 113, 161
Night landscape (Nočna pokrajina) X
....................................................................... 33, 36
Night portrait (Nočni portret) s
....................................................................... 33, 35
Noise reduction filter (Filter za
zmanjšanje šuma) ........................ 116, 144
O
Objektiv ......................................... 2, 194, 217
Območje ostrenja .......... 11, 24, 38, 140
Optični zoom ................................................. 71
Ostrenje ................. 24, 91, 140, 143, 153
Oznaka............................................................ 207
227
Tehnične opombe
Stvarno kazalo
P
Q
Paper size (Velikost papirja).... 106, 107
Party/indoor (Zabava/znotraj) f
....................................................................... 33, 35
Peaking (Poudarjanje) ............... 120, 184
Pet portrait (Portret ljubljenčka) O
....................................................................... 33, 38
PictBridge........................................... 103, 105
Picture Control (Upravljanje slike)
.............................................. 70, 116, 117, 124
Podatki o fotografiranju ............................. 8
Pokrov priključka.......................... 3, 17, 103
Pokrovček električnega priključka........ 4
Pokrovček objektiva................................... 15
Poletni čas............................................. 19, 165
Polnilna baterija............................................ 17
Polnilna litij-ionska baterija ....... 16, 220
Polnilnik baterij ......................................... 208
Pomnilniška kartica ............. 16, 192, 222
Pomožna osvetlitev za AF......................... 2
Portrait (Portret) b..................................... 33
Povečava med predvajanjem..... 27, 80
Predvajanje............................................. 27, 90
Predvajanje sličic ................................. 27, 81
Predvajanje videoposnetkov ...... 27, 90
Preostali čas za snemanje
videoposnetka ..................................... 90, 91
Preset manual (Ročna prednastavitev)
.............................................................................. 131
Pre-shooting cache (Predpomnilnik
fotografiranja).................................. 133, 134
Prikaz koledarja ............................................. 81
Prikazovalnik............................ 4, 8, 18, 194
Priključek HDMI Micro ..................... 3, 104
Priključek Micro-USB...... 3, 17, 105, 109
Pritisk do polovice........................ 6, 24, 62
Protect (Zaščiti)............................... 118, 159
Quick adjust (Hitra nastavitev).......... 126
Quick retouch (Hitro retuširanje)
.................................................................... 84, 118
R
Računalnik......................................... 103, 109
Raven tona....................................................... 13
Rear-curtain sync (Sinhronizacija na
zadnjo zaveso).............................................. 56
Red-eye reduction (Zmanjšanje učinka
rdečih oči) ............................................... 56, 57
Reset all (Ponastavi vse)............ 120, 184
Reset file numbering (Ponastavitev
številčenja datotek) ..................... 120, 183
Reset user settings (Ponastavitev
uporabniških nastavitev)......................... 53
Restore default settings (Ponastavi
privzete nastavitve) ...................... 119, 162
Ročni način............................................. 31, 46
Ročno ostrenje............................................. 67
Rotate image (Obrni sliko) ....... 118, 159
S
Samodejni način .................................. 31, 32
Samodejno ostrenje ......................... 61, 65
Saturation (Nasičenost)......................... 126
Save user settings (Shrani uporabniške
nastavitve)........................................................ 53
Scene auto selector (Samodejno
izbiranje scene) x ................. 31, 33, 34
Scenski način.......................................... 31, 33
Selective color (Izbrana barva) I
....................................................................... 33, 38
Self-timer (Samosprožilec)........... 54, 58
Self-timer: after release (Samosprožilec:
po proženju)..................................... 119, 170
Send while shooting (Pošlji med
fotografiranjem) ............................. 118, 161
Senzor za oko.......................................... 4, 26
228
Tehnične opombe
Stvarno kazalo
Sequence display options (Možnosti za
prikaz zaporedja) ........................... 118, 160
Seznanjanje daljinskega upravljalnika
............................................................................. 215
Shutter sound (Zvok zaklopa)........... 175
Single (Posamezno) ................................ 133
Single AF (Enkratni AF)............... 143, 153
Skin softening (Mehčanje kože)
............................................................ 65, 85, 118
Slide show (Diaprojekcija)........ 118, 158
Slot empty release lock (Zapora
proženja pri prazni reži)............. 119, 166
Slow sync (Počasna sinhronizacija)
................................................................................ 56
Small picture (Majhna slika) ....... 87, 118
Smile timer (Časovnik nasmeha)
...................................................................... 54, 60
Snap-back zoom (Hitro vračanje
zooma)................................................. 119, 173
Snemanje videoposnetkov .......... 25, 90
Snow (Sneg) z............................................ 33
Soft (Mehko) O................................... 33
Sončna zaslonka .......................................... 15
Sound settings (Nastavitve zvoka)
.................................................................. 119, 175
Sports (Šport) d................................. 33, 35
Sprožilec....................................... 2, 6, 24, 62
Standard flash (Standardna bliskavica)
................................................................................ 56
Startup zoom position (Začetni položaj
zooma)................................................. 117, 148
Stikalo za vklop/izklop......................... 2, 19
Stranski element za upravljanje zooma
..................................................................... 3, 5, 23
Subject tracking (Sledenje motivu)
.................................................................. 141, 142
Sunset (Sončni zahod) h...................... 33
Superlapse movie (Videoposnetek s
funkcijo stiskanja) o....................... 33, 98
Svetlost ........................................................... 167
Sync with smart device (Sinhronizacija
s pametno napravo) .............................. 164
Š
Širokokotni objektiv ................................... 71
Število f ............................................................. 46
Število preostalih posnetkov
.................................................................... 22, 122
T
Target finding AF (AF z iskanjem cilja)
.................................................................... 63, 141
Teleobjektiv..................................................... 71
Televizor ............................................. 103, 104
Time zone (Časovni pas) .............. 19, 165
Time zone and date (Časovni pas in
datum)......................................... 19, 119, 164
Time-lapse movie (Videoposnetek iz
slik v časovnih presledkih) i..... 33, 96
Tiskalnik .............................................. 103, 105
Tiskanje .................................... 105, 106, 107
Toggle Av/Tv selection (Preklop izbire
Av/Tv).................................................... 119, 182
Toning (Toniranje).................................... 127
U
Urejanje fotografij ...................................... 83
Urejanje videoposnetkov .................... 100
Ustvarjalni način.................................. 31, 44
Ušesce za pas fotoaparata ................ 2, 15
V
Večnamenski izbirnik........................... 6, 54
Vgrajena bliskavica ............................... 2, 55
Vibration reduction (Zmanjšanje
tresljajev)..................................... 70, 119, 171
Videoposnetek HS......................... 151, 152
229
Tehnične opombe
Stvarno kazalo
Videoposnetki s hitrim gibanjem
................................................................... 151, 152
Videoposnetki s počasnim gibanjem
................................................................... 151, 152
View/hide framing grid (Prikaži/skrij
mrežo za kadriranje) ....................... 11, 167
ViewNX-i ............................................ 103, 109
Vklop/izklop.................................................... 19
Vrtljivi gumb za izbiro načina
............................................................. 2, 5, 22, 31
Vrtljivi gumb za upravljanje ............ 7, 46
Vrtljivi večnamenski izbirnik............ 6, 54
W
White balance (Nastavitev beline)
............................................... 70, 116, 117, 129
Wi-Fi....................................................... 118, 162
Wind noise reduction (Zmanjšanje
šuma vetra) ....................................... 117, 154
Z
Zaklepanje izostritve ................................ 66
Zaporedje................................................ 28, 82
Zaslon za izbiro slik................................... 115
Zaznavanje obrazov ................................. 64
Zoom .................................................................. 71
Zoom memory (Pomnilnik zooma)
.................................................................. 117, 147
Zoom microphone (Zoom mikrofona)
................................................................... 117, 155
Zvočnik ................................................................. 4
230
Tehnične opombe
Stvarno kazalo
Brez pisnega dovoljenja podjetja NIKON CORPORATION ni
dovoljeno nikakršno razmnoževanje tega priročnika, niti v celoti
niti delno (dovoljeni so le krajši navedki v člankih ali ocenah).
YP8L02(Y0)
6MQA57Y0-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising