Nikon | COOLPIX P1000 | Nikon COOLPIX P1000 Kratka navodila

Nikon COOLPIX P1000 Kratka navodila
DIGITALNI FOTOAPARAT
Kratka navodila
Uvod
Deli fotoaparata
Prvi koraki
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
Druge funkcije
Tehnične opombe
ii
1
2
8
15
19
• Pred uporabo fotoaparata temeljito preberite ta navodila
za uporabo.
• Da boste fotoaparat pravilno uporabljali, pred uporabo
temeljito preberite poglavje »Za vašo varnost« (stran vi).
• Obvezno preberite »Objektiva ne usmerjajte proti soncu«
(stran 23) v »Skrb za izdelek«.
• Ko preberete ta navodila, jih shranite na mestu, kjer bodo
hitro dostopna tudi v prihodnje.
Sl
Uvod
Preberite pred uporabo
Zahvaljujemo se vam za nakup digitalnega fotoaparata Nikon COOLPIX P1000.
Prenos »Referenčni priročnik«
Referenčni priročnik (v obliki PDF) vsebuje podrobnosti o uporabi tega izdelka v več jezikih.
Referenčni priročnik lahko prenesete iz našega Središča za prenos na spodnjem naslovu URL in
si ga za pomoč shranite v pametno napravo ali računalnik.
• Za ogled referenčnega priročnika uporabite program Adobe Acrobat Reader (prenesete
ga lahko iz spletnega mesta Adobe) ali iBooks (aplikacija iOS).
Prenašanje programske opreme Nikon
Za računalnik
Programsko opremo lahko prenesete iz našega Središča za prenos na spodnjem spletnem
naslovu.
• ViewNX-i: S to programsko opremo lahko prenašate slike in videoposnetke v svoj
računalnik, kjer jih lahko prikažete in urejate.
• Capture NX-D: S to programsko opremo lahko urejate slike, ki ste jih prenesli v računalnik,
in obdelate slike RAW.
Za pametne naprave
• SnapBridge: Ko vzpostavite brezžično povezavo, lahko s to aplikacijo slike in
videoposnetke pošljete v pametno napravo. Za informacije o prenosu in vzpostavitvi
povezave glejte priloženi »SnapBridge Vodnik za povezavo«.
Obiščite naše Središče za prenos
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Obiščite naše spletno mesto, kjer lahko prenesete priročnike za
slikovne izdelke, programsko opremo in strojno programsko opremo
Nikon.
Podpora za uporabnike Nikon
Obiščite spodnje spletno mesto, da registrirate svoj fotoaparat in ostanete na tekočem z
najnovejšimi informacijami o izdelku. Tam boste našli odgovore na pogosto zastavljena
vprašanja (FAQ), prav tako pa boste lahko stopili v stik z nami za tehnično pomoč.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX P1000 Model Name: N1622
ii
Uvod
Preverjanje vsebine paketa
Če ugotovite, da kakšen kos manjka, se obrnite na prodajno mesto, kjer ste fotoaparat kupili.
Digitalni fotoaparat
COOLPIX P1000
Pas
Pokrovček objektiva LC-77
Polnilna litij-ionska baterija
EN-EL20a
Električni napajalnik
EH-73P*
Kabel USB UC-E21
Bajonetna sončna zaslonka
HB-CP1
Garancija (natisnjena na
zadnji platnici tega
priročnika)
Kratka navodila
(ta priročnik)
SnapBridge Vodnik za
povezavo
* Priložen je adapter za vtič, ki je odvisen od države ali regije nakupa. Oblika adapterja za vtič se
razlikuje glede na državo ali regijo nakupa (A4).
OPOMBA: Pomnilniška kartica ni priložena fotoaparatu. Za pomnilniške kartice SD, SDHC in
SDXC se v teh Navodilih za uporabo uporablja izraz »pomnilniške kartice«.
Uvod
iii
Informacije in varnostni ukrepi
Vseživljenjsko izobraževanje
Podjetje Nikon je v sklopu vseživljenjskega izobraževanja zavezano k podpori in izobraževanju za
izdelke. Stalno posodobljene informacije so dostopne na naslednjih spletnih mestih:
• Za uporabnike v ZDA: http://www.nikonusa.com/
• Za uporabnike v Evropi: http://www.europe-nikon.com/support/
• Za uporabnike v Aziji, Oceaniji, na Bližnjem vzhodu in v Afriki: http://www.nikon-asia.com/
Obiščite ta spletna mesta, da boste imeli vedno dostop do najnovejših informacij o izdelkih,
namigov, odgovorov na pogosta vprašanja ter splošnih navodil o digitalni obdelavi fotografij in
digitalni fotografiji. Dodatne informacije lahko dobite tudi pri svojem lokalnem predstavniku za
Nikon. Za kontaktne informacije obiščite spodnji spletni naslov:
http://imaging.nikon.com/
Uporabljajte samo elektronsko dodatno opremo znamke Nikon
Fotoaparati Nikon COOLPIX so zasnovani po najstrožjih standardih in vsebujejo kompleksna
elektronska vezja. Samo dodatna elektronska oprema znamke Nikon (vključno s polnilniki baterij,
baterijami, električnimi napajalniki in kabli USB), ki ima certifikat podjetja Nikon posebej za uporabo
s tem digitalnim fotoaparatom Nikon, je zasnovana tako, da deluje v skladu z zahtevami delovanja
in varnosti.
Z UPORABO DODATNE ELEKTRONSKE OPREME, KATERE PROIZVAJALEC NI PODJETJE NIKON, LAHKO
POŠKODUJETE FOTOAPARAT IN RAZVELJAVITE GARANCIJO PODJETJA NIKON.
Uporaba polnilnih litij-ionskih baterij drugih proizvajalcev, ki niso opremljene s holografsko nalepko
Nikon, lahko povzroči motnje v običajnem delovanju fotoaparata ali ima za posledico pregrevanje
baterij, njihov vžig, poškodbo ali iztekanje.
Holografska nalepka: Označuje
pristnost izdelka Nikon.
Več informacij o dodatni opremi Nikon dobite pri pooblaščenem lokalnem prodajalcu izdelkov
Nikon.
Pred fotografiranjem pomembnih dogodkov
Pred fotografiranjem pomembnih dogodkov (kot so poroke ali izleti) naredite poskusni posnetek,
da se prepričate, ali fotoaparat pravilno deluje. Nikon ne odgovarja za poškodbe ali izgubo zaradi
okvare fotoaparata.
iv
Uvod
O priročnikih
• Brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Nikon ne smete nobenega dela priročnikov, ki so
priloženi temu izdelku, na noben način razmnoževati, prenašati, kopirati, shranjevati v sistem za
shranjevanje ali prevajati v kateri koli jezik.
• Ilustracije vsebine zaslona in fotoaparata se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
• Družba Nikon si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni
specifikacije strojne ter programske opreme, opisane v tej dokumentaciji.
• Nikon ne prevzema odgovornosti za nikakršno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe tega izdelka.
• Čeprav smo si prizadevali, da bi bile informacije v dokumentaciji pravilne in celovite, vas prosimo,
da morebitne napake ali pomanjkljivosti sporočite lokalnemu pooblaščenemu zastopniku družbe
Nikon (naslov je naveden drugje v tem dokumentu).
Upoštevajte obvestila o avtorskih pravicah
Skladno z zakonom o avtorskih pravicah fotografij ali posnetkov del, zaščitenih z avtorskimi
pravicami, ki so narejeni s fotoaparatom, ni dovoljeno uporabiti brez dovoljenja lastnika avtorskih
pravic. Izjeme veljajo za osebno uporabo, vendar upoštevajte, da je lahko tudi osebna uporaba
omejena v primerih fotografij ali posnetkov razstav ali predstav v živo.
Odstranjevanje naprav za shranjevanje podatkov
Upoštevajte, da brisanje slik ali formatiranje naprav za shranjevanje podatkov, kot so pomnilniške
kartice, originalnih slikovnih podatkov ne izbriše dokončno. Izbrisane datoteke je včasih mogoče
pridobiti iz zavrženih naprav za shranjevanje s pomočjo komercialne programske opreme,
pridobljeni slikovni podatki pa se lahko uporabijo v zlonamerne namene. Uporabnik je odgovoren
za zaščito osebnih podatkov.
Preden zavržete pomnilniško napravo ali prenesete lastništvo na drugo osebo, z možnostjo Reset
all (Ponastavi vse) v nastavitvenem meniju (A17) ali Restore default settings (Ponastavi
privzete nastavitve) v omrežnem meniju (A17) ponastavite vse nastavitve fotoaparata. Po
ponastavitvi s komercialno programsko opremo za brisanje izbrišite vse podatke v napravi ali jo
formatirajte z možnostjo Format card (Formatiranje kartice) v nastavitvenem meniju (A17) in
jo nato popolnoma napolnite s slikami, ki ne vsebujejo zasebnih informacij (na primer s slikami
neba).
Pri fizičnem uničevanju pomnilniških kartic pazite, da ne poškodujete sebe ali lastnine.
Uvod
v
Za vašo varnost
Pred uporabo tega izdelka v celoti preberite poglavje »Za vašo varnost«, da preprečite škodo
na lastnini ali poškodbe sebe ali drugih.
Ta varnostna navodila shranite na mesto, kjer jih bodo lahko prebrali vsi uporabniki tega
izdelka.
NEVARNOST
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, obstaja visoko
tveganje za smrt ali težje poškodbe.
OPOZORILO
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, lahko povzročite smrt
ali težje poškodbe.
POZOR
Če ne upoštevate previdnostnih ukrepov,
označenih s to ikono, lahko povzročite
poškodbo ali materialno škodo.
OPOZORILO
• Ne uporabljajte med hojo ali upravljanjem vozil. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč ali druge poškodbe.
• Ne razstavljajte ali spreminjajte tega izdelka. Ne dotikajte se notranjih delov, ki
postanejo vidni zaradi padca ali kakšne druge nesreče. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega udara ali druge poškodbe.
• Če opazite kakršne koli nepravilnosti, da na primer iz izdelka prihaja dim ali
nenavadne vonjave ali se izdelek greje, polnilno baterijo ali vir napajanja takoj
odklopite. Nadaljnja uporaba lahko povzroči požar, opekline ali druge poškodbe.
• Skrbite, da bo izdelek suh. Izdelka se ne dotikajte z mokrimi rokami. Vtiča se ne
dotikajte z mokrimi rokami. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride
do požara ali električnega udara.
• Pazite, da vaša koža ni v daljšem stiku s tem izdelkom, medtem ko je ta
vključen ali priklopljen. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
nizkotemperaturnih opeklin.
• Tega izdelka ne uporabljajte v bližini vnetljivega prahu ali plinov, npr.
propana, bencina ali aerosolov. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko
pride do eksplozije ali požara.
• Bliskavice ne usmerjajte v voznika motornega vozila. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč.
vi
Uvod
• Hranite nedosegljivo otrokom. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko
pride do poškodb ali okvare izdelka. Poleg tega upoštevajte, da majhni deli predstavljajo
nevarnost zadušitve. Če bi otrok pogoltnil kateri koli del tega izdelka, takoj poiščite
zdravniško pomoč.
• Pasov ne zvijajte ali ovijajte okoli svojega vratu. Če ne upoštevate tega
varnostnega ukrepa, lahko pride do nesreč.
• Ne uporabljajte polnilnih baterij, polnilnikov, napajalnikov ali kablov USB, ki
niso posebej namenjeni uporabi s tem izdelkom. Ko uporabljajte polnilne
baterije, polnilnike, napajalnike in kable USB, namenjene uporabi s tem
izdelkom:
- Ne poškodujte, spreminjajte, na silo vlecite ali upogibajte kablov, nanje ne
postavljajte težkih predmetov ali jih izpostavljajte vročini ali ognju.
- Ne uporabljajte potovalnih pretvornikov ali vmesnikov z možnostjo
pretvarjanja napetosti ali enosmernega toka v izmenični.
Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali električnega udara.
• Vtiča se ne dotikajte med polnjenjem izdelka ali med uporabo napajalnika med
nevihtami. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do električnega
udara.
• Na mestih, ki so izpostavljena izjemno visokim ali nizkim temperaturam, se z
golimi rokami ne dotikajte izdelka. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa,
lahko pride do opeklin ali omrzlin.
POZOR
• Objektiva ne puščajte usmerjenega proti soncu ali drugim močnim virom
svetlobe. Zaradi svetlobe, ki jo izostri objektiv, lahko pride do požara ali poškodb
notranjih delov izdelka. Ko fotografirate motive v protisvetlobi, pazite, da sonce ne bo
v kadru. Zaradi sončne svetlobe, ki jo izostri fotoaparat, ko je sonce blizu kadra, lahko
pride do požara.
• Ta izdelek izklopite, kjer je njegova uporaba prepovedana. Onemogočite
brezžične funkcije, ko je uporaba brezžičnih naprav prepovedana. Radiofrekvenčne emisije, ki jih oddaja ta izdelek, lahko motijo opremo na letalu ali v
bolnišnicah ter drugih zdravstvenih objektih.
• Odstranite polnilno baterijo in odklopite napajalnik, če tega izdelka dlje časa
ne boste uporabljali. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
požara ali okvare izdelka.
Uvod
vii
• Ne dotikajte se premičnih delov objektiva ali drugih premičnih delov. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodbe.
• Ne prožite bliskavice, kadar je v stiku ali v bližini kože ali predmetov. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do opeklin ali požara.
• Ne dvignite vgrajene bliskavice, ko uporabljate bliskavico, nameščeno na
nastavek za dodatno opremo fotoaparata. Če ne boste upoštevali tega opozorila,
lahko pride do požara in škode na izdelku.
• Izdelka ne puščajte na mestih, kjer bo dlje časa izpostavljen izjemno visokim
temperaturam, na primer v zaprtem avtomobilu ali na neposredni sončni
svetlobi. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare
izdelka.
• Ne prenašajte fotoaparata z nameščenim stativom ali podobno dodatno
opremo. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodb ali okvare
izdelka.
NEVARNOST za polnilne baterije
• S polnilnimi baterijami ravnajte lepo. Če ne upoštevate naslednjih varnostih
ukrepov, lahko polnilne baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo:
- Uporabljajte samo polnilne baterije, ki so bile odobrene za uporabo v tem izdelku.
- Polnilnih baterij ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam.
- Ne razstavljajte.
- Ne povzročite kratkega stika na polih z dotikom verižice, lasnih sponk ali drugih
kovinskih predmetov.
- Ne izpostavljajte polnilnih baterij ali izdelkov z vstavljenimi polnilnimi baterijami
močnim fizičnim udarcem.
• Polnite, samo kot je navedeno. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko
polnilne baterije začnejo puščati, se pregrejejo, počijo ali vnamejo.
• Če tekočina iz polnilne baterije pride v stik z očmi, jih sperite z obilo čiste vode
in takoj poiščite zdravniško pomoč. Če tega ne naredite takoj, lahko pride do
poškodb oči.
viii
Uvod
OPOZORILO za polnilne baterije
• Hranite polnilne baterije nedosegljive otrokom. Če otrok pogoltne polnilno
baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
• Polnilnih baterij ne potapljajte v vodo in jih ne izpostavljajte dežju. Če ne
upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do požara ali okvare izdelka. Če bi se
izdelek zmočil, ga povsem osušite z brisačo ali podobnim pripomočkom.
• Če opazite kakršne koli spremembe pri polnilnih baterijah, kot je na primer
razbarvanje ali deformacija, jih takoj prenehajte uporabljati. Prenehajte polniti
polnilne baterije, če se ne napolnijo v določenem časovnem obdobju.
Neupoštevanje teh varnostnih ukrepov lahko povzroči puščanje, pregrevanje, eksplozijo
ali požar na bateriji.
• Ko polnilnih baterij ne potrebujete več, izolirajte pole s trakom. Če pridejo
kovinski predmeti v stik s poli, se lahko polnilna baterija zaradi tega pregreje, poči ali
povzroči požar.
• Če pride tekočina iz polnilne baterije v stik s kožo ali oblačili, prizadeto
območje takoj sperite z oblilo čiste vode. Če ne upoštevate tega varnostnega
ukrepa, lahko pride do draženja kože.
Uvod
ix
x
Uvod
Deli fotoaparata
Ohišje fotoaparata
1 23
7 6
4
8 9 10
11 12 13 141516 17
5
25 24 23 22 21 20 19 18
1
Gumb za upravljanje
13 Elektronsko iskalo
2
Stikalo za vklop/izklop ter lučka ob
vključenem aparatu (lučka za polnjenje)
14 Senzor za oko
3
Gumb za izbiro načina
4
Vgrajena bliskavica
5
Element za upravljanje zooma
17 Izbirnik načina ostrenja
6
Sprožilec
18 Gumb s (prikaz)
7
Gumb w (funkcijski)
19 Gumb k (za potrditev izbire)
8
Nastavni obroč
20 Gumb l (brisanje)
9
Gumb p (za hitro vračanje zooma)
21 Gumb d (za meni)
10 Stranski element za upravljanje zooma
15 Gumb x (za zaslon)
16 Gumb o (AE-L/AF-L)
Vrtljivi večnamenski izbirnik
11 K Krmilni element za dvig bliskavice
22 (večnamenski izbirnik)*
12 Gumb za nastavljanje dioptrije
23 Gumb c (predvajanje)
24 Gumb b (e snemanje videoposnetka)
25 Zaslon
* V tem priročniku je upravljanje s pritiskom na zgornji, spodnji, levi ali desni del večnamenskega
izbirnika označeno z znakom H, I, J ali K.
Deli fotoaparata
1
Prvi koraki
Pritrjevanje pasu fotoaparata
Trak pritrdite na fotoaparat na levi in desni strani.
Pritrjevanje pokrovčka objektiva in sončne
zaslonke
• Kadar ne fotografirate, pritrdite pokrovček objektiva na fotoaparat, da zaščitite objektiv.
• Sončna zaslonka zasenči svetlobo, ki bi lahko sicer poslabšala sliko, in pomaga zaščititi
fotoaparat. Sončne zaslonke ne uporabljajte, kadar fotografirate z bliskavico ali kadar je za
fotografiranje potrebna pomožna osvetlitev za AF.
Kadar ne uporabljate sončne zaslonke
2
Prvi koraki
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice
Zatič baterije
Reža za pomnilniško kartico
• Preverite, ali sta pozitivni in negativni pol baterije pravilno obrnjena, premaknite oranžni
zatič baterije (3) in do konca vstavite baterijo (4).
• Pomnilniško kartico potisnite navznoter, tako da se zaskoči (5).
• Pazite, da baterijo in pomnilniško kartico vstavite pravilno obrnjeno in v pravi smeri, sicer
lahko pride do okvare.
• Ko je stikalo za zaščito pred pisanjem na pomnilniški kartici v položaju »lock« (zaklenjeno),
ne morete snemati ali brisati slik in ne morete formatirati kartice.
B
Formatiranje pomnilniške kartice
Ko v ta fotoaparat prvič vstavite pomnilniško kartico, ki ste jo uporabljali z drugo napravo,
jo morate formatirati s tem fotoaparatom.
• Pomnite, da formatiranje pomnilniške kartice trajno izbriše vse slike in druge podatke.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice zagotovo prekopirajte vse slike, ki jih želite ohraniti.
• Vstavite pomnilniško kartico v fotoaparat, pritisnite gumb d in izberite možnost Format card
(Formatiranje kartice) v nastavitvenem meniju (A17).
Odstranjevanje baterije ali pomnilniške kartice
Izklopite fotoaparat in se prepričajte, da sta se zaslon in lučka ob vključenem aparatu
izklopila, nato odprite pokrov predalčka za baterijo/reže za pomnilniško kartico.
• Pomaknite zatič baterije, da odstranite baterijo.
• Nežno potisnite pomnilniško kartico v fotoaparat, da nekoliko izskoči.
• Pri rokovanju s fotoaparatom, baterijo in pomnilniško kartico takoj po uporabi
fotoaparata bodite previdni, saj se lahko zelo ogrejejo.
Prvi koraki
3
Polnjenje baterije
Električni
napajalnik*
Električna vtičnica
Kabel USB (priložen)
Lučka ob vključenem aparatu
(lučka za polnjenje)
* Priložen je adapter za vtič, ki je odvisen od države ali regije nakupa. Oblika adapterja za vtič
se razlikuje glede na državo ali regijo nakupa.
• Polnjenje se začne, ko fotoaparat z vstavljeno baterijo priklopite v električno vtičnico, kot je
prikazano na ilustraciji. Medtem ko se baterija polni, lučka ob vključenem aparatu (lučka za
polnjenje) počasi utripa.
• Ko je polnjenje zaključeno, lučka ob vključenem aparatu ugasne. Odklopite električni
napajalnik iz električne vtičnice in odklopite kabel USB.
Čas polnjenja popolnoma izpraznjene polnilne baterije je približno 3 ure.
• Baterije ni mogoče polniti, če lučka ob vključenem aparatu hitro utripa, saj je vzrok verjetno
ena od spodaj naštetih možnosti.
- Temperatura okolja ni primerna za polnjenje.
- Kabel USB ali električni napajalnik ni pravilno priklopljen.
- Baterija je poškodovana.
4
Prvi koraki
B
Opombe o kablu USB
• Uporabljajte samo kabel USB UC-E21. Pri uporabi drugih kablov USB razen UC-E21 lahko pride do
pregrevanja, požara ali električnega udara.
• Preverite obliko in usmerjenost vtičev, ki jih ni dovoljeno vstavljati ali odstranjevati pod kotom.
B
Opombe o polnjenju baterije
• Med polnjenjem baterije lahko fotoaparat še vedno uporabljate, vendar se čas polnjenja s tem
podaljša. Medtem ko uporabljate fotoaparat, se lučka ob vključenem aparatu (lučka za polnjenje)
izklopi.
• V nobenem primeru ne uporabljajte druge znamke ali modela napajalnika, razen električnega
napajalnika EH-73P in ne uporabljajte komercialnega električnega napajalnika USB ali polnilnika
baterije za mobilni telefon. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
pregrevanja ali poškodbe fotoaparata.
Odpiranje zaslona
• Usmerjenost in kot zaslona lahko nastavljate. Za običajno fotografiranje preklopite zaslon
iz hrbtne strani fotoaparata tako, da bo obrnjen navzven (5).
• Ko fotoaparata ne uporabljate ali nosite, preklopite zaslon proti ohišju fotoaparata tako,
da bo obrnjen navznoter (1).
B
Opombe o prikazovalniku
• Nastavljanje prikazovalnika je lahko omejeno, kadar je na fotoaparat priključen kabel ali dodatna
oprema.
• Pri premikanju zaslona ne uporabljajte večje sile in ga počasi obračajte znotraj območja za
nastavljanje, da ne poškodujete priključkov.
Prvi koraki
5
Nastavitev fotoaparata
1
Vklopite fotoaparat.
• Uporabite večnamenski izbirnik, da izberete in nastavite nastavitve.
Večnamenski izbirnik
Stikalo za vklop/
izklop
Gor
Levo
Gumb k
(potrditev izbire)
• Prikazano bo okno za izbiro jezika. Pritisnite H ali I na
večnamenskem izbirniku, da osvetlite jezik, in pritisnite
k, da ga izberete.
• Jezik lahko spremenite kadar koli z možnostjo
Language (Jezik) v nastavitvenem meniju (A17).
Desno
Dol
Language
Cancel
2
Izberite Yes (Da) in pritisnite k.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
3
Osvetlite svoj domači časovni pas in
pritisnite k.
• Za vklop poletnega časa pritisnite H; na vrhu
zemljevida bo prikazano W. Pritisnite I za izklop
poletnega časa.
Back
4
6
Pritisnite H ali I, da izberete obliko zapisa časa, in pritisnite k.
Prvi koraki
5
Vnesite trenutna čas in datum ter
pritisnite k.
• Pritisnite J ali K, da osvetlite elemente, in pritisnite H
ali I za spremembo.
• Izberite polje z minutami in pritisnite k, da potrdite
nastavitev.
Date and time
D
M
Y
h
m
01 01 2018 00 00
Edit
6
Ob pozivu pritisnite H ali I, da osvetlite Yes (Da), in pritisnite k.
• Fotoaparat se vrne v prikaz za fotografiranje, ko končate z nastavitvami.
C
Ponastavitev ure
Možnost Time zone and date (Časovni pas in datum) v nastavitvenem meniju lahko uporabite
za izbiro časovnega pasu in nastavitev ure fotoaparata.
Poletni čas lahko vklopite ali izklopite v meniju Time zone (Časovni pas).
C
Uporaba aplikacije SnapBridge
Ko vzpostavite brezžično povezavo med fotoaparatom in pametno napravo z aplikacijo
SnapBridge, lahko s fotoaparatom posnete slike pošljete v pametno napravo ali fotografirate na
daljavo. Za postopek povezovanja glejte priloženi »SnapBridge Vodnik za povezavo«.
Prvi koraki
7
Osnovni postopki pri fotografiranju
in predvajanju
Fotografiranje
Način A (samodejno) je uporabljen kot primer. Način A (samodejno) izberite za splošno
fotografiranje pri različnih pogojih fotografiranja.
1
Gumb za izbiro načina obrnite v položaj A.
Število preostalih
posnetkov
• Kazalnik stanja baterije
b: Baterija je polna.
B: Baterija je skoraj prazna.
• Za preklop prikaza informacij na zaslonu vsakokrat
pritisnite gumb s (prikaz).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Kazalnik stanja baterije
2
Mirno držite fotoaparat.
• S prsti in drugimi predmeti ne prekrivajte objektiva, bliskavice, pomožne osvetlitve za AF,
mikrofona in zvočnika.
8
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
3
Izberite kader.
• Za spreminjanje položaja objektiva z zoomom premaknite element za upravljanje zooma
ali stranski element za upravljanje zooma.
• Če pri zoomu v položaju teleobjektiva izgubite motiv, pritisnite gumb p (hitro vračanje
zooma), da začasno razširite vidno območje in preprosteje umestite motiv v kader.
Pomanjšanje
Povečanje
Gumb p
Povečanje
Pomanjšanje
C
Pri uporabi stativa
• V naslednjih primerih priporočamo uporabo stativa za stabiliziranje fotoaparata:
- Pri fotografiranju slabo osvetljenih motivov, ko je način bliskavice nastavljen na W (izklop)
- Ko je zoom v položaju teleobjektiva
• Ko uporabljate stativ za stabiliziranje fotoaparata med fotografiranjem, nastavite Vibration
reduction (Zmanjšanje tresljajev) na Off (Izklop) v nastavitvenem meniju (A17), da
preprečite morebitne napake, povezane s to funkcijo.
• Ko fotoaparat pritrdite na stativ, pazite, da ne pade, ko spreminjate zoom objektiva. Eno
nogo stativa usmerite proti motivu, drugi dve pa naj bosta enako oddaljeni od vas.
• Fotoaparat se lahko med upravljanjem rahlo premika, tudi če je pritrjen na stativ, kar lahko
moti samodejno ostrenje. Počakajte nekaj sekund po upravljanju fotoaparata, nato pa
počasi pritisnite sprožilec.
Ko je zoom v širokokotnem
položaju
Ko je zoom v položaju
teleobjektiva
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
9
4
Pritisnite sprožilec do polovice.
• Da sprožilec pritisnete do »polovice«, pomeni,
da pritisnete gumb in ga držite, ko začutite
rahel upor.
• Ko je motiv izostren, je območje ostrenja ali
kazalnik izostritve prikazan z zeleno.
• Pri uporabi digitalnega zooma fotoaparat
izostri v sredini kadra, območje ostrenja pa ni
prikazano.
• Če območje ostrenja ali kazalnik izostritve
utripa, fotoaparat ni mogel izostriti. Spremenite
kompozicijo in ponovno pritisnite sprožilec do
polovice.
1/250
F 5.6
Focus area (Območje ostrenja)
5
B
Ne da bi dvignili prst, pritisnite sprožilec
do konca navzdol.
Opombe o shranjevanju slik ali videoposnetkov
Med shranjevanjem slik ali videoposnetkov kazalnik števila preostalih posnetkov ali kazalnik
preostalega časa za snemanje videoposnetka utripa. Ko kazalnik utripa, ne smete odpreti
pokrova predalčka za baterijo/reže za pomnilniško kartico oziroma odstraniti baterije ali
pomnilniške kartice. V tem primeru bi lahko izgubili podatke ali poškodovali fotoaparat ali
pomnilniško kartico.
C
Funkcija Auto Off (Samodejni izklop)
• Če približno eno minuto ne izvedete nobenega postopka, se zaslon izklopi, fotoaparat preide v
način pripravljenosti in lučka ob vključenem aparatu utripa. Fotoaparat se izklopi po približno treh
minutah v načinu pripravljenosti.
• Za ponovni vklop zaslona, ko je fotoaparat v načinu pripravljenosti, izvedite ustrezen postopek,
na primer pritisnite stikalo za vklop/izklop ali sprožilec.
10
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
Uporaba vgrajene bliskavice
Kadar pri fotografiranju potrebujete bliskavico, npr. v
temnih prostorih ali kadar je motiv osvetljen od zadaj,
pritisnite krmilni element K za dvig bliskavice, da
dvignete vgrajeno bliskavico.
• Če vgrajene bliskavice ne uporabljate, jo previdno
potisnite navzdol, tako da se zaskoči.
Pritrjevanje pokrova nastavka za dodatno opremo BS-1
(na voljo posebej)
Snemanje videoposnetkov
Prikažite zaslon za fotografiranje in pritisnite gumb
b (e snemanje videoposnetka) za začetek snemanja
videoposnetka.
• Za konec snemanja videoposnetka ponovno pritisnite
gumb b (e). Če zavrtite gumb za izbiro načina na
u (Movie manual (Ročno predvajanje
videoposnetkov)), lahko nastavite čas zaklopa in število f
za snemanje videoposnetkov.
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
11
Preklop med prikazovalnikom in iskalom
Priporočamo, da iskalo uporabite, ko zaradi močne
svetlobe težko vidite zaslon, npr. ko zunaj sije sonce.
• Ko obraz približate iskalu, senzor za oko to zazna ter
vklopi iskalo in izklopi zaslon (privzeta nastavitev).
• Prav tako lahko za preklop med prikazom na zaslonu
in iskalom pritisnete gumb x (za zaslon).
Iskalo
Nastavitev dioptrije iskala
Če slabo vidite sliko v iskalu, poskušajte med gledanjem
skozi iskalo obračati gumb za nastavljanje dioptrije.
• Pazite, da se s prsti ali nohti ne zadenete v oko.
Gumb za nastavljanje dioptrije
12
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
Predvajanje slik
1
Pritisnite gumb c (za predvajanje), da
izberete način za predvajanje.
• Če pritisnete in zadržite gumb c, ko je fotoaparat
izklopljen, se fotoaparat vklopi v načinu za
predvajanje.
2
Z večnamenskim izbirnikom izberite
sliko, ki jo želite prikazati.
• Za hitro premikanje med slikami pritisnite in zadržite
HIJK.
• Slike lahko izberete tudi z vrtenjem večnamenskega
izbirnika.
• Za preklop prikaza informacij na zaslonu vsakokrat
pritisnite gumb s (prikaz).
• Za predvajanje posnetega videoposnetka pritisnite
gumb k.
• Da se vrnete v način za fotografiranje, pritisnite
gumb c ali sprožilec.
Prikaz prejšnje slike
Prikaz naslednje slike
• Pomaknite element za upravljanje zooma
proti g (i) v celozaslonskem načinu
predvajanja, da povečate sliko.
3.0
• Če v celozaslonskem načinu predvajanja
element za upravljanje zooma
pomaknete proti f (h), preklopite v
način predvajanja s prikazom sličic in na
zaslonu prikažete več slik.
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
1/20
13
Brisanje slik
1
Če želite izbrisati sliko, ki je trenutno
prikazana na zaslonu, pritisnite gumb
l (za brisanje).
2
Z večnamenskim izbirnikom HI izberite
želeni način brisanja in pritisnite gumb k.
• Za izhod brez brisanja pritisnite gumb d.
Delete
Current image
Erase selected images
All images
3
Izberite Yes (Da) in pritisnite gumb k.
• Izbrisanih slik ni več mogoče obnoviti.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Opombe o brisanju slik, ki so hkrati shranjene v zapisu RAW in JPEG
Ko ta fotoaparat uporabljate za brisanje slik, ki ste jih posneli z RAW + Fine (RAW + visoka
kakovost) ali RAW + Normal (RAW + običajna kakovost) pri nastavitvi Image quality
(Kakovost slike), bosta hkrati izbrisani obe sliki, RAW in JPEG. Ne morete izbrisati samo enega
zapisa.
B
Brisanje slik, posnetih neprekinjeno (zaporedje)
• Neprekinjeno posnete slike se shranijo kot zaporedje in v
načinu za predvajanje se pokaže samo prva slika zaporedja
(ključna slika) (privzeta nastavitev).
• Če pritisnete gumb l, ko je za zaporedje slik prikazana
ključna slika, se izbrišejo vse slike v zaporedju.
• Za brisanje posameznih slik v zaporedju pritisnite gumb k,
da prikažete posamezne slike, in pritisnite gumb l.
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
C
Brisanje slike, posnete v načinu za fotografiranje
V načinu za fotografiranje pritisnite gumb l, da izbrišete zadnjo shranjeno sliko.
14
Osnovni postopki pri fotografiranju in predvajanju
Druge funkcije
Izbiranje načina za fotografiranje
Gumb za izbiro načina lahko zavrtite, da želeni način za fotografiranje poravnate s
kazalnikom na ohišju fotoaparata.
• Način A (samodejno)
Ta način izberite za splošno fotografiranje pri različnih pogojih fotografiranja.
• Načini y, g, L (scenski)
Ko na podlagi pogojev fotografiranja izberite enega od scenskih načinov, lahko
fotografirate z ustreznimi nastavitvami za te pogoje.
- y: Pritisnite gumb d in izberite scenski način. Pri uporabi možnosti Scene
auto selector (Samodejno izbiranje scene) fotoaparat po izbiri motiva prepozna
pogoje fotografiranja, zaradi česar lahko fotografirate z nastavitvami, ki ustrezajo
pogojem.
- g (moon (Luna)): Ta način uporabite za fotografiranje lune v položaju teleobjektiva.
- L (bird-watching (Opazovanje ptic)): Ta način uporabite za fotografiranje ptic v
položaju teleobjektiva.
• Način p (ustvarjalni)
Med fotografiranjem uporabite učinke za slike.
• Načini j, k, l in m
S temi načini lahko bolje nadzorujete čas zaklopa in število f.
• Način M (User settings (Uporabniške nastavitve))
Pogosto uporabljene nastavitve v načinih j, k, l in m lahko shranite. Če želite
fotografirati s shranjenimi nastavitvami, zavrtite gumb za izbiro načina na M.
• Način u (Movie manual (Ročno predvajanje videoposnetkov))
Videoposnetke lahko snemate s samodejno nastavljeno osvetlitvijo s prioriteto zaslonke
ali z ročno nastavljeno osvetlitvijo.
Druge funkcije
15
Nastavljanje funkcij fotografiranja z
večnamenskim izbirnikom
Ko je prikazan zaslon za fotografiranje, lahko pritisnete večnamenski izbirnik H (m) J (n)
I (p) K (o), da nastavite spodaj opisane funkcije.
• m Način bliskavice
Nastavite lahko način bliskavice, ki ustreza pogojem fotografiranja.
• n Self-timer (Samosprožilec)/Smile timer (Časovnik nasmeha)
Fotoaparat sproži zaklop, ko mine nastavljeni čas po pritisku sprožilca. Če je nastavljen
časovnik nasmeha, fotoaparat samodejno sproži zaklop, kadar zazna nasmejan obraz.
• p Način ostrenja
Nastavite lahko A (samodejno ostrenje), D (nastavitev za makro) ali B (neskončnost)
glede na oddaljenost od motiva (če je izbirnik načina ostrenja nastavljen na q
(samodejno ostrenje)).
• o Exposure compensation (Kompenzacija osvetlitve)
Nastavite lahko splošno svetlost slike.
Funkcije, ki jih lahko izberete, so odvisne od načina za fotografiranje.
16
Druge funkcije
Postopki menija
S pritiskom gumba d (za meni) lahko nastavite spodaj navedene menije.
•
•
•
•
•
•
A Shooting menu (Meni za fotografiranje)1, 2
G Meni Movie manual mode (Način za ročno predvajanje videoposnetkov)3
e Meni za videoposnetke1
c Playback menu (Meni za predvajanje)4
q Network menu (Omrežni meni)
z Nastavitveni meni
1
2
3
Pritisnite gumb d, ko je prikazan zaslon za fotografiranje.
Ikone menijev in razpoložljive možnosti nastavitev se razlikujejo glede na način za fotografiranje.
Gumb za izbiro načina zavrtite v položaj u (Movie manual (Ročno predvajanje
videoposnetkov)) in pritisnite gumb d, ko je prikazan zaslon za fotografiranje.
Pritisnite gumb d, ko je prikazan zaslon za predvajanje.
4
1
Pritisnite gumb d (za meni).
• Pokaže se meni.
1/250
2
Pritisnite večnamenski izbirnik
J.
• Trenutna ikona menija je prikazana
rumeno.
F5.6
25m 0s
1400
Shooting menu
Image quality
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Ikone menija
3
Izberite ikono menija in
pritisnite gumb k.
• Zdaj lahko izbirate možnosti v meniju.
Set up
Time zone and date
Slot empty release lock
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Druge funkcije
17
4
Izberite možnost v meniju in
pritisnite gumb k.
• Glede na trenutni način za
fotografiranje ali stanje fotoaparata
nekaterih možnosti v meniju ni
mogoče nastaviti.
• Možnosti lahko izberete tudi z vrtenjem
večnamenskega izbirnika.
5
Izberite nastavitev in pritisnite
gumb k.
• Nastavitev, ki ste jo izbrali, je potrjena za
uporabo.
• Ko končate uporabo menija, pritisnite
gumb d.
• Ko je prikazan meni, lahko preklopite v
način za fotografiranje s pritiskom
sprožilca ali gumba b (e).
Uporaba gumba w (funkcija)
Če pritisnete gumb w v načinu j, k, l, m ali M,
lahko hitro nastavite predhodno shranjene
možnosti menija (privzeta nastavitev je
Continuous (Neprekinjeno)). Da nastavite drugo
možnost menija, izberite U Fn button (Gumb Fn)
in izberite želeno možnost menija.
18
Druge funkcije
Time zone and date
Slot empty release lock
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Date stamp
Date
Date and time
Off
Tehnične opombe
Obvestila
Obvestila za stranke v Evropi
POZOR: NEVARNOST EKSPLOZIJE, ČE VSTAVITE POLNILNO BATERIJO
NEPRAVILNE VRSTE.
Simbol označuje, da je treba električno in elektronsko opremo zbirati in
odstranjevati ločeno.
Spodnje zahteve veljajo le za evropske uporabnike:
• Izdelek je določen za ločeno zbiranje in odstranjevanje na ustreznem
zbirališču. Ne odstranjujte ga kot gospodinjski odpadek.
• Ločeno zbiranje in recikliranje pomagata ohranjati naravne vire in
preprečevati negativne posledice na človeško zdravje in okolje, ki bi lahko nastale zaradi
nepravilnega odstranjevanja.
• Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh, zadolženih za ravnanje z
odpadki.
RABLJENE POLNILNE BATERIJE ODSTRANITE V SKLADU Z NAVODILI.
Ta simbol na polnilni bateriji kaže, da je treba polnilno baterijo zbirati in
odstraniti ločeno.
Spodnje zahteve veljajo le za uporabnike v evropskih državah:
• Vse polnilne baterije, ne glede na to, ali so s simbolom označene ali ne, je
treba zavreči med ločene odpadke na ustreznem zbirališču. Ne zavrzite jih med
gospodinjske odpadke.
• Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh, zadolženih za ravnanje z
odpadki.
Tehnične opombe
19
Opombe o funkcijah brezžične komunikacije
Omejitve za brezžične naprave
Brezžična sprejemno-oddajna naprava v tem izdelku je skladna s predpisi za brezžične
naprave v državi prodaje in ni namenjena za uporabo v drugih državah (izdelki, kupljeni
v EU ali EFTA, so primerni za uporabo kjer koli v EU ali EFTA). Podjetje Nikon ne prevzema
odgovornosti za uporabo v drugih državah. Uporabniki, ki niso prepričani, v kateri državi je
bil izdelek prvotno prodan, naj se posvetujejo z lokalnim servisnim centrom Nikon ali
pooblaščenim servisnim zastopnikom družbe Nikon. Ta omejitev velja samo za brezžično
delovanje in ne za drugo uporabo izdelka.
Varnost
Čeprav je ena od prednosti tega izdelka ta, da drugim osebam omogoča prosto
povezovanje za brezžično izmenjavo podatkov kjer koli v dosegu brezžičnega omrežja, se
lahko zgodi naslednje, če varnost ni omogočena:
• Kraja podatkov: Zlonamerne tretje osebe lahko prestrežejo brezžične prenose podatkov,
da ukradejo ID-je uporabnikov, gesla in druge osebne podatke.
• Nepooblaščeni dostop: Nepooblaščeni uporabniki lahko pridobijo dostop do omrežja in
spremenijo podatke ali opravijo druga zlonamerna dejanja. Upoštevajte, da so brezžična
omrežja zasnovana tako, da lahko posebni napadi omogočijo nepooblaščen dostop, tudi
če je varnost omogočena. Družba Nikon ni odgovorna za uhajanje podatkov ali
informacij med prenosom podatkov.
• Ne dostopajte do omrežij, za uporabo katerih nimate dovoljenja, tudi če se prikažejo v
vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. To bi se lahko namreč štelo kot
nepooblaščeni dostop. Dostopajte samo do omrežij, do katerih imate dovoljen dostop.
Upravljanje osebnih informacij in zavrnitev odgovornosti
• Uporabniške informacije, ki so registrirane in konfigurirane v izdelku, vključno z
nastavitvami za brezžično povezavo LAN in drugimi osebnimi informacijami, se
lahko spremenijo ali izgubijo zaradi napak pri uporabi, statične elektrike, nesreče, okvare,
popravila ali drugih postopkov. Vedno hranite ločene kopije pomembnih informacij.
Podjetje Nikon ni odgovorno za posredno ali neposredno škodo ali izgubo dobička zaradi
spremembe ali izgube vsebine, ki je ni mogoče pripisati podjetju Nikon.
• Preden ta izdelek zavržete ali predate drugemu lastniku, uporabite možnost Reset all
(Ponastavi vse) v nastavitvenem meniju (A17), da izbrišete vse z izdelkom registrirane
in konfigurirane uporabniške podatke, vključno z nastavitvami brezžične povezave LAN in
drugimi osebnimi podatki.
• Družba Nikon ni odgovorna za nikakršno škodo zaradi nepooblaščene uporabe tega
izdelka s strani tretjih oseb v primeru kraje ali izgube izdelka.
20
Tehnične opombe
Previdnostni ukrepi pri izvozu ali prenosu izdelka v tujino
Za ta izdelek veljajo predpisi uprave za izvoz Združenih držav (EAR). Dovoljenje vlade
Združenih držav ni potrebno za izvoz v države, razen za tiste, ki so navedene tukaj in za
katere velja v času nastanka tega besedila prepoved trgovanja ali posebni ukrepi: Kubo, Iran,
Severno Korejo, Sudan in Sirijo (seznam se lahko spremeni).
Tehnične opombe
21
Obvestilo za stranke v Evropi
Izjava o skladnosti (Evropa)
Družba Nikon Corporation izjavlja, da je radijska oprema tipa COOLPIX P1000 skladna z
Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P1000.pdf.
• Delovna frekvenca:
- Wi-Fi: od 2412 do 2462 MHz (kanali od 1 do 11)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
• Največja izhodna moč:
- Wi-Fi: 9,2 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 7,2 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 7,2 dBm (EIRP)
22
Tehnične opombe
Skrb za izdelek
Pri uporabi ali shranjevanju naprave upoštevajte spodaj opisane previdnostne ukrepe in
varnostna navodila iz poglavja »Za vašo varnost« (Avi–ix).
Fotoaparat
Fotoaparata ne izpostavljajte močnim udarcem
Če je izdelek izpostavljen močnim udarcem ali tresenju, lahko pride do okvare. Prav tako objektiva
ne uporabljajte s silo.
Hranite na suhem
Če izdelek potopite v vodo ali izpostavite visoki ravni vlažnosti, pride do okvare.
Izogibajte se hitrim spremembam temperature
Nenadna sprememba temperature, npr. pri vstopu ali izhodu iz ogrevane stavbe na hladen dan,
lahko povzroči kondenzacijo v napravi. Da bi preprečili kondenzacijo, shranite napravo v torbico ali
plastično vrečko, preden jo izpostavite hitrim spremembam temperature.
Naprave ne izpostavljajte močnim magnetnim poljem
Ne uporabljajte ali shranjujte naprave v bližini opreme, ki ustvarja močno elektromagnetno sevanje
ali magnetna polja. Zaradi tega bi lahko prišlo do izgube podatkov ali okvare fotoaparata.
Objektiva ne usmerjajte proti soncu
Pri uporabi ali shranjevanju fotoaparata pazite, da objektiv ne bo usmerjen proti soncu ali drugemu
močnemu svetlobnemu viru, če ni pokrit s pokrovčkom objektiva. Močni viri svetlobe, na primer
sončna svetloba, se v objektivu zgostijo, kar lahko povzroči deformacije notranjih delov objektiva in
razbarvanje ali trajne sledove na slikovnem tipalu. Fotoaparat se lahko poškoduje že, če objektiv
proti soncu obrnete za nekaj sekund, še posebej, ko je objektiv v položaju teleobjektiva.
Fotoaparat morda ne bo mogel uravnavati osvetlitve, če so notranji deli objektiva deformirani.
Na sliki se lahko pojavijo neenakomerni deli, če pride do razbarvanja ali trajnih sledov na slikovnem
tipalu.
Kadar ne fotografirate, priporočamo, da pritrdite pokrovček objektiva.
Tehnične opombe
23
Izklopite izdelek, preden odklopite vir napajanja ali odstranite
pomnilniško kartico
Ko je izdelek vklopljen in ko shranjujete ali brišete slike, ne smete odstraniti baterije. Če v takih
okoliščinah s silo prekinete napajanje, lahko pride do izgube podatkov oziroma poškodbe
pomnilniške kartice ali notranjega vezja izdelka.
Opombe o prikazovalniku
• Zasloni (vključno z elektronskimi iskali) so izdelani z izjemno visoko natančnostjo; vsaj 99,99 %
slikovnih točk deluje in največ 0,01 % jih manjka ali jih je poškodovanih. Tako ti prikazovalniki
lahko vsebujejo slikovne točke, ki vedno svetijo (belo, rdeče, modro ali zeleno) ali so vedno
ugasnjene (črno), vendar to ni okvara in ne vpliva na slike, posnete z napravo.
• Pri močni svetlobi je slike na zaslonu težko videti.
• Ne pritiskajte na zaslon, sicer lahko pride do poškodbe ali okvare. Če zaslon poči, pazite, da se ne
poškodujete z razbitim steklom in da tekoči kristali iz zaslona ne pridejo v stik s kožo, očmi ali usti.
Baterija
Varnostni ukrepi pri uporabi
• Upoštevajte, da se lahko baterija pri uporabi zelo ogreje.
• Baterije ne uporabljajte v okolju, kjer je temperatura nižja od 0 °C ali višja od 40 °C, sicer lahko
pride do škode ali okvare.
• Če pri bateriji opazite kar koli neobičajnega, na primer čezmerno segrevanje, dim ali nenavaden
vonj, takoj prenehajte uporabljati izdelek in se posvetujte s prodajalcem ali pooblaščenim
servisnim zastopnikom družbe Nikon.
• Ko baterijo odstranite iz fotoaparata ali dodatnega polnilnika baterij, jo zaradi izolacije polov
odložite v plastično vrečko.
Polnjenje baterije
Preverite napolnjenost baterije, preden uporabite fotoaparat, in jo po potrebi zamenjajte ali
napolnite.
• Pred uporabo baterijo napolnite v zaprtem prostoru pri temperaturi od 5 do 35 °C.
• Visoka temperatura baterije lahko prepreči pravilno ali popolno polnjenje baterije in lahko
zmanjša njeno učinkovitost. Upoštevajte, da je lahko baterija po uporabi vroča; pred polnjenjem
počakajte, da se ohladi.
Če z električnim napajalnikom ali računalnikom polnite baterijo, ko je vstavljena v fotoaparat, se
baterija ne polni pri temperaturi baterije pod 0 °C oziroma nad 50 °C.
• Ko je baterija polna, ne smete nadaljevati polnjenja, saj lahko tako zmanjšate njeno učinkovitost.
• Med polnjenjem se lahko temperatura baterije zviša. To je normalno in ne gre za okvaro.
24
Tehnične opombe
Uporaba rezervnih baterij
Pri fotografiranju pomembnih dogodkov imejte s seboj po možnosti vedno napolnjene rezervne
baterije.
Uporaba baterije v mrazu
V hladnih dneh se kapaciteta baterije zmanjša. Če skoraj prazno baterijo uporabljate pri nizki
temperaturi, se fotoaparat morda ne bo vklopil. Rezervno baterijo hranite na toplem mestu in po
potrebi bateriji izmenjujte. Ko se hladna baterija segreje, se lahko del njene zmogljivosti obnovi.
Poli baterije
Umazanija na polih baterije lahko prepreči delovanje fotoaparata. Če so poli baterije umazani, jih
pred uporabo obrišite s čisto suho krpo.
Polnjenje izpraznjene baterije
Vklapljanje ali izklapljanje fotoaparata, ko je vanj vstavljena izpraznjena baterija, lahko skrajša trajanje
baterije. Pred uporabo napolnite izpraznjeno baterijo.
Shranjevanje baterije
• Kadar baterije ne uporabljate, jo vedno odstranite iz fotoaparata ali dodatnega polnilnika baterij.
Fotoaparat iz vstavljene baterije črpa manjše količine toka, čeprav ga ne uporabljate. Baterija se
lahko zaradi tega tako izprazni, da ne deluje več.
• Baterijo napolnite vsaj enkrat na vsakih šest mesecev in jo popolnoma izpraznite, preden jo znova
shranite.
• Zaradi izolacije polov baterijo položite v plastično vrečko in jo shranite v hladnem prostoru.
Baterijo je treba hraniti na suhem pri temperaturi od 15 °C do 25 °C. Baterije ne shranite na
vročem ali izredno mrzlem mestu.
Trajanje baterije
Če se čas uporabe do konca napolnjene baterije pri sobni temperaturi bistveno skrajša, morate
baterijo zamenjati. Nabavite novo baterijo.
Recikliranje rabljenih baterij
Polnilne baterije reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi, pri čemer se prepričajte, da najprej izolirate
pole s trakom.
Tehnične opombe
25
Električni napajalnik
• Električni napajalnik EH-73P je namenjen samo združljivim napravam. Ne uporabljajte ga z
drugimi napravami ali modeli.
• Ne uporabljajte drugih kablov USB razen UC-E21. Pri uporabi drugih kablov USB razen UC-E21
lahko pride do pregrevanja, požara ali električnega udara.
• V nobenem primeru ne uporabljajte druge znamke ali modela napajalnika, razen električnega
napajalnika EH-73P, in ne uporabljajte komercialnega električnega napajalnika USB ali polnilnika
baterije za mobilni telefon. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do
pregrevanja ali poškodbe fotoaparata.
• Izdelek EH-73P je združljiv z električnimi vtičnicami z napetostjo 100–240 V, 50/60 Hz. Pri uporabi
v drugih državah po potrebi uporabite adapter za vtič (na voljo v trgovinah). Za več informacij o
adapterjih za vtič se posvetujte s svojo potovalno agencijo.
• Simboli na tem izdelku pomenijo naslednje:
D Izmenični tok, E Enosmerni tok, F Oprema razreda II (konstrukcija tega izdelka je dvojno
izolirana.)
26
Tehnične opombe
Čiščenje in shranjevanje
Čiščenje
Ne uporabljajte alkohola, razredčila ali drugih hitro hlapljivih kemikalij.
Objektiv/
iskalo
Steklenih delov se ne dotikajte s prsti. Prah ali vlakna odstranite s puhalnikom
(majhno napravo, ki ima na eni strani pritrjeno gumijasto kroglico, s stiskanjem
katere se ustvarja pretok zraka). Prstne odtise in druge madeže, ki jih ni mogoče
odstraniti s puhalnikom, odstranite z mehko krpo, in sicer s krožnimi gibi od
sredine proti zunanjim robovom. Če to ni uspešno, objektiv očistite s krpico, ki jo
rahlo navlažite s čistilom za objektive.
Prikazovalnik
S puhalnikom odstranite prah in vlakna. Prstne odtise in druge madeže z zaslona
nežno ter brez pritiskanja odstranite z mehko, suho krpico.
Ohišje
S puhalnikom odstranite prah, umazanijo ali pesek, nato ga nežno obrišite z
mehko, suho krpo. Po uporabi fotoaparata na plaži ali v drugem okolju z veliko
peska ali prahu obrišite pesek, prah ali sol s suho krpo, rahlo navlaženo s svežo
vodo, in pustite fotoaparat, da se povsem posuši. Če v fotoaparat zaidejo tujki,
lahko povzročijo poškodbe, ki jih garancija ne krije.
Shranjevanje
Če fotoaparata ne boste uporabljali dalj časa, iz njega odstranite baterijo. Da bi preprečili
nastanek plesni, fotoaparat vsaj enkrat mesečno vzemite iz shrambe.
Preden ga ponovno shranite, ga vklopite in nekajkrat pritisnite sprožilec. Fotoaparata ne
shranjujte na naslednjih krajih:
• Na slabo prezračevanih mestih ali izpostavljenega več kot 60 % vlagi
• Izpostavljenega temperaturi, višji od 50 °C ali nižji od –10 °C
• Poleg opreme, ki ustvarja močna elektromagnetna polja, na primer poleg televizorja ali
radia
Pri shranjevanju baterije upoštevajte previdnostne ukrepe iz razdelka »Baterija« (A24) in
»Skrb za izdelek« (A23).
Tehnične opombe
27
Odpravljanje napak
Če fotoaparat ne deluje v skladu s pričakovanji, si oglejte spodnji seznam pogostih težav,
preden se obrnete na prodajalca ali pooblaščenega servisnega zastopnika družbe Nikon.
Za več podrobnosti o uporabi tega fotoaparata glejte tudi Referenčni priročnik (v zapisu
PDF) (Aii).
Težava
Vzrok/rešitev
Fotoaparat je
vklopljen, vendar
se ne odziva.
• Počakajte na konec snemanja.
• Če težave s tem ne odpravite, ugasnite fotoaparat.
Če se fotoaparat ne ugasne, odstranite in znova vstavite baterijo
ali baterije, oziroma če uporabljate električni vmesnik, ga
odklopite in znova povežite.
Upoštevajte, da bodo podatki, ki se trenutno snemajo, morda
izgubljeni, toda odklop in ponovni priklop vira napajanja ne bo
vplival na podatke, ki so bili že zapisani.
–
Fotoaparata ni
mogoče vklopiti.
Baterija je izpraznjena.
3, 4, 24
10
Fotoaparat se
brez opozorila
izklopi.
• Fotoaparat se samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo
(funkcija za samodejni izklop).
• Fotoaparat in baterija morda ne bosta pravilno delovala pri nizkih
temperaturah.
• Notranjost fotoaparata se je zelo ogrela. Pustite fotoaparat
izklopljen, dokler se njegova notranjost ne ohladi, in ga nato
poskusite spet vklopiti.
6
8
10
Zaslon ali iskalo
sta prazna.
• Fotoaparat je izklopljen.
• Baterija je izpraznjena.
• Fotoaparat se samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo
(funkcija za samodejni izklop).
• Zaslona in iskala ne morete vklopiti hkrati. Za preklop med
zaslonom in iskalom je lahko potrebno dalj časa.
• Fotoaparat je povezan s televizorjem ali računalnikom.
• Ko poteka intervalno fotografiranje, fotografiranje v scenskem
načinu Multiple exp. Lighten (Večkratna osvetlitev.
Posvetlitev) (ko je nastavljeno Star trails (Sledi zvezd)),
snemanje videoposnetkov iz slik v časovnih presledkih ali
fotografiranje slik z dolgo osvetlitvijo z nastavitvijo Bulb ali Time.
Fotoaparat se
močno ogreje.
Fotoaparat se lahko zelo ogreje pri daljši uporabi, na primer pri
snemanju videoposnetkov ali pošiljanju slik, oziroma pri uporabi v
vročem okolju; ne gre za okvaro.
28
Tehnične opombe
A
24
–
–
–
–
–
Odobrene pomnilniške kartice
Ta fotoaparat podpira pomnilniške kartice SD, SDHC in SDXC.
• Fotoaparat podpira UHS-I.
• Za snemanje videoposnetkov je priporočljivo uporabljati pomnilniške kartice SD
hitrostnega razreda 6 ali hitrejše (pri snemanju videoposnetkov 4K UHD z velikostjo slike/
hitrostjo snemanja 2160/30p ali 2160/25p so priporočene kartice UHS hitrostnega
razreda 3 ali hitrejše). Pri uporabi pomnilniških kartic z nižjim hitrostnim razredom se
lahko snemanje videoposnetka nepričakovano prekine.
• Če uporabljate čitalnik kartic, se prepričajte, da je združljiv z vašo pomnilniško kartico.
• Za funkcije, delovanje in omejitve pri uporabi se obrnite na proizvajalca.
Informacije o blagovnih znamkah
• Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
• Besedna oznaka in logotip Bluetooth® sta registrirani blagovni znamki v lasti
podjetja Bluetooth SIG, Inc. in podjetje Nikon Corporation uporablja ti oznaki
skladno z licenco.
• Apple®, App Store®, Apple logos, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® in
iBooks so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja Apple Inc. v
ZDA in drugih državah.
• Android, Google Play in logotip Google Play so blagovne znamke Google LLC.
Robot Android se reproducira in spreminja na podlagi dela, ki ga je ustvaril in dal v
javno rabo Google ter se uporablja skladno z določili, opisanimi v licenci Creative
Commons 3.0 Attribution License.
• iOS je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka podjetja Cisco Systems, Inc.,
v ZDA in/ali drugih državah ter se uporablja po licenci.
• Adobe, Adobe logo, Acrobat in Reader so blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke podjetja Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.
• Logotipi SDXC, SDHC in SD so blagovne znamke podjetja SD-3C, LLC.
• PictBridge je blagovna znamka.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing, LLC.
Tehnične opombe
29
• Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki združenja
Wi-Fi Alliance.
• Vsa ostala trgovska imena, omenjena v teh navodilih ali ostali dokumentaciji,
priloženi izdelku Nikon, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke
posameznih podjetij.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
Licenca za zbirko patentov AVC
Ta izdelek ima licenco za zbirko patentov AVC za osebno in nekomercialno uporabo s strani
uporabnika za (i) kodiranje video posnetkov po standardu AVC (»video AVC«) in/ali
(ii) dekodiranje video posnetkov AVC, ki jih je uporabnik kodiral za osebno in nekomercialno
uporabo in/ali jih je pridobil pri ponudniku video posnetkov, ki ima licenco za zagotavljanje
video posnetkov AVC. Nobena licenca se ne podeli in ne velja za nobeno drugo uporabo.
Dodatne informacije lahko dobite pri MPEG LA, L.L.C.
Glejte http://www.mpegla.com.
Licenca FreeType (FreeType2)
Deli te programske opreme so zaščiteni z avtorskimi pravicami © 2012
The FreeType Project (http://www.freetype.org). Vse pravice pridržane.
Licenca MIT (HarfBuzz)
Deli te programske opreme so zaščiteni z avtorskimi pravicami © 2016
The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Vse pravice
pridržane.
30
Tehnične opombe
Tehnične opombe
31
Garancijski pogoji - Nikonova evropska garancija
Spoštovani kupec izdelkov Nikon,
hvala, ker ste kupili ta Nikonov izdelek. Če boste potrebovali garancijske storitve
za Nikonov izdelek, se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili ali člana
pooblaščene mreže serviserjev na prodajnem področju, ki ga pokriva podjetje
Nikon Europe B.V. (Evropa/Rusija/druge države). Podrobnosti najdete na tej
spletni strani:
http://www.europe-nikon.com/support
Preden se obrnete na prodajalca ali pooblaščenega serviserja, vam priporočamo,
da pozorno preberete navodila za uporabo in se tako izognete neprijetnostim.
Zagotavljamo vam enoletno garancijo za kakršne koli napake v izdelavi od
prvega dne nakupa originalne opreme Nikon. Če se v času garancije izkaže, da je
prišlo do okvare zaradi slabega materiala ali slabe izdelave, bo naša mreža
pooblaščenih serviserjev, ki ga pokriva podjetje Nikon Europe B.V. brez
zaračunavanja opravljenega dela ali nadomestnih delov popravila izdelek v
skladu s spodnjimi pogoji. Nikon si pridržuje pravico, da (po lastni presoji)
zamenja ali popravi izdelek.
1. Ta garancija je veljavna samo v primeru, da skupaj z izdelkom predložite
celotno garancijsko kartico in originalni račun, na katerem so razvidni datum
nakupa, tip izdelka in ime prodajalca. Nikon si pridržuje pravico, da zavrne
brezplačne garancijske storitve, če se zgoraj omenjena dokumentacija ne
predloži ali če so vsebovane informacije nepopolne ali nečitljive.
2. Ta garancija ne krije:
• vzdrževalnih del in popravil ali zamenjav delov zaradi normalne obrabe;
• sprememb zaradi nadgradnje, ki spreminja prvotni namen izdelka, kot je
opisan v navodilih za uporabo, brez predhodnega pisnega soglasja
podjetja Nikon;
32
Tehnične opombe
• stroškov prevoza in vseh tveganj prevoza, ki so neposredno ali posredno
povezani z garancijo izdelkov;
• katerih koli okvar, ki so posledica sprememb ali nastavitev na izdelku, brez
predhodnega pisnega soglasja podjetja Nikon, z namenom, da bi ustrezal
veljavnim lokalnim ali nacionalnim tehničnim standardom katere koli
druge države, za katero izdelek ni bil prvotno zasnovan in/ali izdelan.
3. Garancija ni veljavna v primerih:
• poškodb, povzročenih z napačno uporabo, vključno z (a ne omejeno na)
nenamensko uporabo, ali z uporabo v nasprotju z navodili za uporabo ter
vzdrževanje in namestitev in z uporabo izdelka v nasprotju z veljavnimi
varnostnimi standardi v državi, kjer se izdelek uporablja;
• poškodb, povzročenih zaradi nezgod, vključno s (a ne omejeno na)
strelami, vodo, požarom, napačno uporabo in zanemarjanjem;
• sprememb, popačenja, nečitljivosti ali odstranitve številke modela ali
serijske številke z izdelka;
• poškodb, povzročenih zaradi popravil ali prilagoditev, ki so bile izvedene s
strani nepooblaščenega serviserja ali osebe;
• napak v katerem koli sistemu, v katerega je bil izdelek priključen ali s
katerim je bil uporabljen.
4. Garancija za servisiranje ne vpliva na osnovne pravice kupca v skladu z
veljavnimi nacionalni zakoni niti na pravice kupca zoper prodajalca iz naslova
kupoprodajne pogodbe.
Opomba: Seznam vseh pooblaščenih Nikonovih servisov v spletu lahko
najdete na naslovu
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Tehnične opombe
33
Brez pisnega dovoljenja podjetja NIKON CORPORATION ni
dovoljeno nikakršno razmnoževanje tega priročnika, niti v celoti
niti delno (dovoljeni so le krajši navedki v člankih ali ocenah).
YP8K02(Y0)
6MQA61Y0-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising