Nikon | D5 | Nikon D5 Korisničko uputstvo

Nikon D5 Korisničko uputstvo
Nikon D5
DIGITALNI FOTOAPARAT
Ovo uputstvo nije dozvoljeno reprodukovati u bilo kom obliku, u celosti ili
delovima (osim kratkih citata u člancima ili recenzijama od velike važnosti),
bez pisanog odobrenja od strane kompanije NIKON CORPORATION.
Korisničko uputstvo (sa Garancijom)
AMA16539
Štampano u Evropi
Sr
SB6E02(YD)
6MB292YD-02
• Pročitajte ovo uputstvo u potpunosti pre nego što
koristite fotoaparat.
• Da biste obezbedili pravilno korišćenje fotoaparata,
postarajte se da pročitate „Zarad vaše bezbednosti“
(stranica x).
• Nakon čitanja ovog uputstva, držite ga na mestu gde
može lako da se preuzme zarad budućeg korišćenja.
Sr
Da biste dobili najviše od vašeg fotoaparata, molimo vas da se postarate
da temeljno pročitate sva uputstva i da ih čuvate tamo gde će ih pročitati
svi koji koriste ovaj proizvod.
Uputstva za meni i mrežu
Vodič mreže i Vodič menija mogu da se preuzmu sa Nikon lokacije na mreži u pdf
formatu kao što je ispod opisano i da se pregledaju koristeći Adobe Reader ili
Adobe Acrobat Reader. Vodič mreže opisuje kako povezati fotoaparat na mrežu,
dok Vodič menija opisuje dostupne opcije na menijima fotoaparata.
1 Na vašem računaru, pokrenite pretraživač za mrežu i otvorite lokaciju za
preuzimanje Nikonovog uputstva sa http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Pređite na stranu željenog proizvoda i preuzmite uputstvo.
Nikon Korisnička podrška
Posetite stranicu navedenu ispod da biste registrovali vaš fotoaparat i dobijali
najnovije podatke vezane za proizvod. Pronaćićete odgovore na često postavljana
pitanja (FAQs) i možete nam se obratiti ako vam je potrebna tehnička podrška.
http://www.europe-nikon.com/support
A Zarad vaše bezbednosti
Pre nego što koristite fotoaparat po prvi put, pročitajte bezbednosne instrukcije u
odeljku „Zarad vaše bezbednosti“ (0 x–xiii).
D5-a (XQD Card Type)
D5-b (CF Card Type)
Simboli i konvencije
Da bi vam se olakšalo da pronađete potrebnu informaciju, koriste se sledeći simboli
i konvencije:
D
Ova ikona obeležava oprez; informaciju koja treba da se pročita pre
korišćenja kako bi se sprečila šteta na fotoaparatu.
A
Ova ikona obeležava napomenu; informaciju koja treba da se pročita pre
korišćenja fotoaparata.
0
Ova ikona obeležava reference za ostale strane u ovom uputstvu.
Stavke menija, opcije i poruke prikazane na monitoru fotoaparata pokazane su
podebljano.
Ovaj fotoaparat je dostupan u XQD- i CompactFlash-kompatibilnim modelima.
Instrukcije u ovom uputstvu pretpostavljaju da se koristi XQD memorijska kartica,
ali rukovanja za oba modela su identična.
Podešavanja fotoaparata
Objašnjenja u ovom uputstvu pretpostavljaju da se koriste podrazumevana
podešavanja.
i
Sadržaj paketa
Proverite da li se sve stavke koje su ovde navedene nalaze sa vašim
fotoaparatom.
• D5 digitalni
fotoaparat (0 1)
• BF-1B poklopac tela
(0 25, 339)
• BS-3 poklopac šine za
blic i opremu
(0 14)
• EN-EL18c punjiva Li-jonska baterija sa poklopcem izvoda (0 19, 22)
• MH-26a punjač baterije sa napojnim kablom i dve zaštite za kontakt
(oblik napojnog kabla zavisi od zemlje u kojoj se kupio; 0 19, 380)
• USB kabl klip
(0 278)
• HDMI kabl klip
(0 286)
•
•
•
•
UC-E22 USB kabl (0 278, 283)
Korisničko uputstvo (ovaj vodič)
AN-DC15 kaiš (0 19)
Garancija (štampana na pozadini
ovog uputstva)
Memorijske kartice se odvojeno prodaju. Fotoaparati kupljeni u Japanu
prikazuju menije i poruke samo na engleskom i japanskom; drugi jezici
nisu podržani. Izvinjavamo se na bilo kakvim neugodnostima koje ovo
može da izazove.
A
ViewNX-i i Capture NX-D softver
Koristite ViewNX-i da biste fino podesili fotografije i da biste kopirali slike na
računar radi pregledanja. ViewNX-i je dostupan za preuzimanje sa sledeće
lokacije na mreži: http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Koristite Capture NX-D da biste fino podesili slike koje su kopirane na računar i
da biste konvertovali NEF (RAW) slike na druge formate. Capture NX-D je
dostupan za preuzimanje sa: http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Takođe možete da posetite ovu lokaciju na mreži za najnovije informacije u vezi
Nikon softvera, uključujući zahteve sistema.
ii
Sadržaj
Zarad vaše bezbednosti.....................................................................................x
Obaveštenja ....................................................................................................... xiv
Uvod
1
Upoznavanje sa fotoaparatom........................................................................1
Telo fotoaparata............................................................................................... 1
Gornji kontrolni displej.................................................................................. 6
Zadnji kontrolni displej.................................................................................. 8
Prikaz informacija u tražilu .........................................................................10
Korišćenje ekrana na dodir.........................................................................12
Poklopac šine za blic i opremu .................................................................14
Vodič
15
Meniji fotoaparata............................................................................................. 15
Korišćenje menija fotoaparata..................................................................16
Prvi koraci............................................................................................................. 19
Prikačite kaiš fotoaparata............................................................................19
Punite bateriju ................................................................................................19
Ubacite bateriju..............................................................................................22
Prikačite objektiv ...........................................................................................25
Osnovno podešavanje .................................................................................27
Ubacite memorijsku karticu.......................................................................30
Formatirajte memorijsku karticu..............................................................33
Podešavanje fokusa tražila .........................................................................35
Osnovno fotografisanje i reprodukcija...................................................... 37
Nivo punjive baterije i broj preostalih ekspozicija.............................37
Pripremite fotoaparat...................................................................................39
Fokus i fotografisanje ...................................................................................40
Pregled fotografija ........................................................................................42
Brisanje neželjenih fotografija ..................................................................43
iii
Fotografisanje živog prikaza slike
44
Autofokus .........................................................................................................48
Manuelni fokus ...............................................................................................50
Korišćenje dugmeta i ..................................................................................51
Bešumni režim ................................................................................................54
Prikaz živog prikaza slike.............................................................................56
Prikaz informacija...........................................................................................57
Filmovi
59
Snimanje filmova ...............................................................................................59
Indeksi................................................................................................................63
Korišćenje dugmeta i ..................................................................................63
Prikaz živog prikaza slike.............................................................................65
Maksimalna dužina .......................................................................................67
Prikaz informacija...........................................................................................68
Isecanje filma...................................................................................................69
Snimanje fotografija u režimu filma........................................................71
Intervalski filmovi...............................................................................................74
Pregledanje filmova..........................................................................................80
Uređenje filmova ...............................................................................................82
Odsecanje filmova.........................................................................................82
Čuvanje izabranih kadrova.........................................................................85
Opcije snimanja slike
87
Oblast slike ...........................................................................................................87
Kvalitet slike .........................................................................................................92
Veličina slike ........................................................................................................95
Korišćenje dve memorijske kartice..............................................................97
iv
Fokus
98
Autofokus............................................................................................................. 98
Režim autofokusa ....................................................................................... 101
Režim AF-oblast........................................................................................... 104
Izbor tačke fokusa....................................................................................... 108
Zaključavanje fokusa ................................................................................. 111
Manuelni fokus.................................................................................................114
Režim okidanja
116
Izbor režima okidanja ....................................................................................116
Izbor režima brzog okidanja ................................................................... 119
Režim samookidača........................................................................................120
Režim sa podignutim ogledalom ..............................................................122
ISO osetljivost
124
Manuelno podešavanje ................................................................................124
Aut. kontr. ISO osetljivosti............................................................................126
Ekspozicija
129
Merenje...............................................................................................................129
Režim ekspozicije ............................................................................................131
P: Automatski programirano................................................................... 133
S: Automatski sa prioritetom zatvarača .............................................. 134
A: Automatski sa prioritetom blende ................................................... 135
M: Manuelni................................................................................................... 136
Dugačke ekspozicije (M samo režim)........................................................138
Brzina zatvarača i zaključavanje blende..................................................140
Zaključavanje autoekspozicije (AE) ..........................................................141
Korekcija ekspozicije ......................................................................................143
Bracketing ..........................................................................................................146
v
Balans bele
159
Opcije balansa bele........................................................................................ 159
Fino podešavanje balansa bele ................................................................. 162
Izaberite temperaturu boje......................................................................... 165
Zapamćena manuelna postavka............................................................... 168
Fotografisanje tražilom............................................................................. 169
Živi prikaz slike (spot balans bele) ........................................................ 173
Upravljanje zapamćenim postavkama................................................ 176
Poboljšanje slike
179
Picture Controls............................................................................................... 179
Biranje Picture Control.............................................................................. 179
Modifikovanje Picture Controls ............................................................. 181
Kreiranje korisničkih Picture Controls ................................................. 184
Čuvanje detalja u svetlijim delovima i senkama ................................. 187
Active D-Lighting........................................................................................ 187
Visok dinamički opseg (HDR).................................................................. 189
Fotografisanje blicom
194
Korišćenje blica................................................................................................ 194
Fotografisanje blicom na fotoaparatu .................................................... 197
Režimi blica ....................................................................................................... 198
Korekcija snage blica ..................................................................................... 200
FV zaključavanje.............................................................................................. 202
Fotografisanje blicom na daljinu .............................................................. 204
Podešavanje.................................................................................................. 205
Fotografisanje .............................................................................................. 209
Informacije o pregledanju blica................................................................. 216
vi
Druge opcije fotografisanja
220
R dugme ...........................................................................................................220
Dugme i.............................................................................................................223
Resetovanje sa dva dugmeta: Povratak na podrazumevana
podešavanja .................................................................................................224
Smanjenje treperenja ....................................................................................227
Višestruka ekspozicija....................................................................................229
Intervalsko fotografisanje ............................................................................236
Ne-CPU objektivi .............................................................................................243
Podaci o lokaciji ...............................................................................................246
Više o reprodukciji
248
Gledanje slika....................................................................................................248
Reprodukcija pune slike ........................................................................... 248
Reprodukcija sličica.................................................................................... 248
Kontrole reprodukcije .............................................................................. 249
Korišćenje ekrana na dodir...................................................................... 251
Dugme i ........................................................................................................ 253
Informacije o fotografiji ................................................................................254
Pogled izbliza: zumiranje reprodukcije ...................................................263
Zaštita fotografija od brisanja.....................................................................265
Ocenjivanje slika..............................................................................................267
Brisanje fotografija..........................................................................................268
Pun kadar i reprodukcija sličica ............................................................. 268
Meni reprodukcije ...................................................................................... 270
Govorne napomene
272
Snimi govorne napomene ...........................................................................272
U toku reprodukcije ................................................................................... 272
U toku fotografisanja................................................................................. 273
Pusti govorne napomene.............................................................................276
vii
Povezivanja
277
Instaliranje ViewNX-i.................................................................................. 277
Kopirajte slike na računar......................................................................... 278
Eternet i bežične mreže ............................................................................ 281
Štampanje fotografija ................................................................................... 283
Povezivanje štampača............................................................................... 283
Štampanje slika jedna po jedna ............................................................ 284
Štampanje više slika................................................................................... 285
Pregled fotografija na televizoru .............................................................. 286
HDMI opcije .................................................................................................. 287
Lista menija
289
D Meni reprodukcije: Upravljanje slikama........................................... 289
C Meni fotografisanja: Opcije fotografisanja...................................... 291
1 Meni snimanja: Opcije snimanja filma ............................................... 296
A Prilagođena podešavanja: Fino podešavanje fotoaparata ........ 299
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata .................................. 310
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija............................... 314
O Moj meni/m Nedavna podešavanja ................................................... 316
Opcije menija retuširanja............................................................................. 317
Obrada NEF (RAW)...................................................................................... 317
Odseci ............................................................................................................. 319
Preklapanje slika.......................................................................................... 320
viii
Tehničke napomene
323
Kompatibilni objektivi ...................................................................................323
The Nikon Creative Lighting System (CLS).............................................330
Drugi dodaci .....................................................................................................336
Kačenje priključka napajanja i AC adaptera...................................... 342
Vođenje računa o fotoaparatu ...................................................................344
Čuvanje........................................................................................................... 344
Čišćenje .......................................................................................................... 344
Niskopropusni filter ................................................................................... 345
„Očisti odmah“........................................................................................ 345
„Očisti pri startu/isklj.“.......................................................................... 346
Manuelno čišćenje ................................................................................ 347
Menjanje baterije sata............................................................................... 351
Vođenje računa o fotoaparatu i bateriji: upozorenja .........................353
Program ekspozicije.......................................................................................357
Rešavanje problema.......................................................................................358
Baterija/Prikaz .............................................................................................. 358
Fotografisanje .............................................................................................. 358
Reprodukcija................................................................................................. 362
Razno............................................................................................................... 363
Poruke o grešci.................................................................................................364
Specifikacije.......................................................................................................370
Kalibracija punjivih baterija .................................................................... 380
Odobrene memorijske kartice....................................................................383
Kapacitet memorijske kartice .....................................................................385
Vek baterije........................................................................................................388
Indeks ..................................................................................................................390
Uslovi garancije - Nikon evropska garancija servisa...........................400
ix
Zarad vaše bezbednosti
Da biste sprečili oštećenje vašeg Nikon proizvoda ili vašu ili tuđu ozledu, pročitajte
sledeće bezbednosne predostrožnosti u njihovoj celosti pre nego što koristite ovu
opremu. Držite ove bezbednosne instrukcije tamo gde će ih svi oni koji koriste
proizvod pročitati.
Posledice koje mogu da se pojave zbog neuvažavanja predostrožnosti navedenih u
ovom delu naznačene su sledećim simbolom:
Ova ikona označava upozorenja. Da biste sprečili moguću povredu,
A pročitajte sva upozorenja pre nego što koristite ovaj Nikon proizvod.
❚❚ UPOZORENJA
A Postarajte se da sunce bude van kadra
Postarajte se da sunce bude podosta
van kadra kada fotografišete subjekte
sa pozadinskim osvetljenjem. Sunčeva
svetlost fokusirana u fotoaparatu kada
je sunce u ili blizu kadra bi mogla da
izazove požar.
A Ne gledajte ka suncu kroz tražilo
Posmatranje sunca ili drugih jakih
izvora svetlosti kroz tražilo može da
izazove trajno oštećenje vida.
A Korišćenje kontrole podešavanja dioptrije
tražila
Kada rukujete kontrolom podešavanja
dioptrije tražila dok je vaše oko na
tražilu, treba da pazite da slučajno ne
stavite svoj prst u oko.
x
A Isključite odmah u slučaju kvara
Ako primetite dim ili neobičan miris
koji dolazi od opreme ili AC adaptera
(dostupnog posebno), iskopčajte AC
adapter i uklonite punjivu bateriju
odmah, pazeći da izbegnete
opekotine. Nastavljen rad bi mogao da
dovede do povrede. Nakon uklanjanja
punjive baterije, odnesite opremu u
Nikon ovlašćeni servisni centar na
pregled.
A Ne rastavljajte
Diranje unutrašnjih delova proizvoda
može da dovede do ozlede. U slučaju
kvara, proizvod treba da popravi samo
kvalifikovani tehničar. Ako se proizvod
otvori kao rezultat pada ili druge
nezgode, uklonite punjivu bateriju i/ili
AC adapter i onda odnesite proizvod u
Nikon ovlašćeni servisni centar na
pregled.
A Ne koristite u prisustvu zapaljivog gasa
A Uvažavajte odgovarajuće predostrožnosti
Ne koristite elektronsku opremu u
blizini zapaljivog gasa, jer to može
dovesti do eksplozije ili požara.
A Držite van domašaja dece
Neuvažavanje ovih predostrožnosti
može da dovede do ozlede. Pored
toga, imajte na umu da mali delovi
predstavljaju opasnost od gušenja.
Ako bi dete progutalo bilo koji deo ove
opreme, konsultujte lekara smesta.
•
•
A Ne stavljajte kaiš oko vrata bebe ili deteta
Stavljanje kaiša fotoaparata oko vrata
bebe ili deteta bi moglo da dovede do
davljenja.
A Nemojte ostajati u kontaktu sa fotoaparatom,
•
punjivom baterijom ili punjačem tokom dužih
perioda dok su uređaji uključeni ili su u
upotrebi
Delovi uređaja postaju vrući.
Ostavljanje uređaja u direktnom
kontaktu sa kožom tokom dužih
perioda može dovesti do niskotemperaturnih opekotina.
•
A Ne ostavljajte proizvod na mestima gde će biti
•
izložen izuzetno visokim temperaturama, kao
što su zatvoreni automobil ili direktna sunčeva
svetlost
Neuvažavanje ove predostrožnosti
može da izazove štetu ili požar.
•
•
•
•
prilikom rukovanja punjivim baterijama
Punjive baterije mogu da iscure, da se
pregreju, da napuknu ili da se zapale
ako se njima nepravilno rukuje.
Poštujte sledeće mere predostrožnosti
prilikom upotrebe punjivih baterija za
korišćenje u ovom proizvodu:
Koristite samo punjive baterije
odobrene za upotrebu u ovoj opremi.
Koristite samo CR1616 litijumske
baterije da biste zamenili bateriju sata.
Korišćenje drugog tipa baterije može
da izazove eksploziju. Uklonite
korišćene baterije kao što je navedeno.
Ne pravite kratak spoj niti rastavljajte
punjivu bateriju.
Ne izlažite punjivu bateriju ili
fotoaparat u koji je ubačena jakim
fizičkim udarima.
Postarajte se da je proizvod isključen
pre zamene punjive baterije. Ako
koristite AC adapter, postarajte se da je
on iskopčan.
Ne pokušavajte da ubacite punjivu
bateriju naopačke ili unazad.
Ne izlažite punjivu bateriju plamenu ili
preteranoj toploti.
Ne uranjajte niti izlažite vodi.
Zamenite poklopac izvoda kada
transportujete punjivu bateriju. Ne
transportujte niti čuvajte punjivu
bateriju sa metalnim objektima kao što
su ogrlice ili šnale.
xi
• Punjive baterije su sklone curenju kada
su u potpunosti ispražnjene. Da biste
izbegli oštećenje proizvoda, postarajte
se da uklonite punjivu bateriju kada
nije napunjena.
• Kada punjiva baterija nije u upotrebi,
prikačite poklopac izvoda i čuvajte je
na hladnom, suvom mestu.
• Punjiva baterija može biti vruća
neposredno posle upotrebe ili kada je
proizvod korišćen na baterijsko
napajanje tokom dužeg perioda. Pre
uklanjanja punjive baterije isključite
fotoaparat i dopustite punjivoj bateriji
da se ohladi.
• Odmah prekinite upotrebu ako
primetite bilo kakve promene na
punjivoj bateriji, kao što su promena
boje ili deformacija.
A Uvažavajte odgovarajuće mere
predostrožnosti kada rukujete punjačem
• Održavajte suvim. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može da dovede do
ozlede ili kvara proizvoda usled požara
ili strujnog udara.
• Prašina na ili blizu metalnih delova
utikača treba da se ukloni suvom
krpom. Nastavljena upotreba bi mogla
da dovede do požara.
• Ne rukujte napojnim kablom niti
prilazite punjaču u toku oluje.
Neuvažavanje ove predostrožnosti
može da dovede do električnog udara.
xii
• Ne oštećujte, modifikujte ili nasilno
vucite ili presavijajte napojni kabl. Ne
stavljajte ga ispod teških objekata niti
ga izlažite vrućini ili plamenu. Ako se
izolacija ošteti a žice postanu vidljive,
odnesite napojni kabl Nikon
ovlašćenom servisnom predstavniku
na proveru. Neuvažavanje ove
predostrožnosti može da dovede do
požara ili električnog udara.
• Ne rukujte utičnicom ili punjačem
mokrim rukama. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može da dovede do
ozlede ili kvara proizvoda usled požara
ili strujnog udara.
• Ne upotrebljavajte sa putničkim
konverterima ili adapterima
dizajniranim da konvertuju jedan
napon u drugi ili sa DC-na-AC
inverterima. Neuvažavanje ove
predostrožnosti može da ošteti
proizvod ili da izazove pregrejavanje ili
požar.
A Koristite odgovarajuće kablove
Kada povezujete kablove na ulazne i
izlazne utičnice, koristite samo kablove
koje je obezbedio ili prodao Nikon u
svrhu održavanja usaglašenosti sa
propisima o proizvodu.
A Ne usmeravajte blic na operatera motornog
vozila
Neuvažavanje ove predostrožnosti
može da dovede do nezgoda.
A Budite oprezni kada koristite blic
• Korišćenje fotoaparata sa blicom u
bliskom kontaktu sa kožom ili drugim
objektima može da izazove opekotine.
• Korišćenje blica u blizini očiju subjekta
može da izazove privremeno
oštećenje vida. Blic ne treba da bude
na udaljenosti manjoj od jednog
metra od subjekta. Treba biti posebno
oprezan pri fotografisanju beba.
A Izbegavajte kontakt sa tečnim kristalom
Ako se monitor polomi, treba voditi
računa da se izbegnu ozlede od
polomljenog stakla i da se spreči da
tečni kristal iz monitora dodirne kožu
ili da uđe u oči ili usta.
A Nemojte nositi stative sa priključenim
objektivom ili fotoaparatom
Mogli biste se saplesti ili slučajno
udariti nekog i time izazvati povredu.
A Sledite instrukcije zaposlenih u
avio-kompanijama i bolnicama
xiii
Obaveštenja
• Nijedan deo uputstava uključenih uz
• Nikon neće odgovarati za bilo koje
štete do kojih može da dođe usled
ovaj proizvod ne može da se
reprodukuje, prenosi, prepisuje, čuva u upotrebe ovog proizvoda.
sistemu za čuvanje i povraćaj podataka • Iako je svaki napor učinjen kako bismo
se osigurali da je informacija u ovim
ili prevodi na bilo koji jezik u bilo kom
uputstvima tačna i kompletna, mi
obliku, bez Nikonove prethodne
pismene dozvole.
bismo cenili ako biste ukazali na bilo
• Nikon zadržava pravo da promeni
kakve greške ili propuste Nikonovom
izgled i specifikacije hardvera i softvera
predstavniku u vašoj oblasti (adresa je
data posebno).
koji su opisani u ovim uputstvima u
bilo koje vreme i bez prethodnog
obaveštenja.
xiv
Obaveštenja za korisnike u Evropi
OPREZ: RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO JE BATERIJA ZAMENJENA POGREŠNIM TIPOM.
UKLONITE ISKORIŠĆENE BATERIJE U SKLADU SA INSTRUKCIJAMA.
Ovaj simbol ukazuje na to da
električna i elektronska
oprema treba da se zasebno
uklone.
Sledeće važi samo za
korisnike u evropskim zemljama:
• Ovaj proizvod je namenjen za zasebno
uklanjanje (odnošenje) na
odgovarajućoj centar/mesto za
sakupljanje otpada. Ne uklanjajte ga
zajedno sa kućnim otpadom.
• Zasebno odnošenje i reciklaža pomažu
da se sačuvaju prirodni resursi i da se
spreče negativne posledice po ljudsko
zdravlje i okolinu do kojih može doći
usled nepravilnog uklanjanja.
• Za više informacija, kontaktirajte
prodavca ili lokalne organe nadležne
za upravljanje otpadom.
Ovaj simbol na bateriji
ukazuje na to da baterija
treba zasebno da se ukloni.
Sledeće važi samo za
korisnike u evropskim
zemljama:
• Sve baterije, bez obzira da li je na njima
ovaj simbol ili ne, su namenjene za
posebno uklanjanje (odnošenje) na
odgovarajućoj centar/mesto za
sakupljanje otpada. Ne uklanjajte ih
zajedno sa kućnim otpadom.
• Za više informacija, kontaktirajte
prodavca ili lokalne organe nadležne
za upravljanje otpadom.
xv
Odlaganje uređaja za čuvanje podataka
Imajte na umu da brisanje slika ili formatiranje memorijskih kartica ili ostalih uređaja za
čuvanje podataka ne briše u potpunosti originalne podatke o slici. Izbrisane datoteke
ponekad mogu da se povrate sa odbačenih uređaja za čuvanje podataka korišćenjem
komercijalno dostupnog softvera, što može da dovede do zlonamerne upotrebe ličnih
slika. Korisnička je odgovornost da osigura privatnost takvih podataka.
Pre nego što odbacite uređaj za čuvanje podataka ili prenesete vlasništvo na drugu
osobu, izbrišite sve podatke koristeći komercijalni softver za brisanje ili formatirajte
uređaj a zatim ga u potpunosti ispunite slikama koje ne sadrže privatne informacije (na
primer, slikama praznog neba). Treba voditi računa da se izbegnu povrede kada se fizički
uništavaju uređaji za čuvanje podataka.
Pre nego što odbacite fotoaparat ili prebacite vlasništvo na drugu osobu, treba takođe
da koristite opciju Resetuj sva podešavanja u meniju podešavanja fotoaparata da
biste izbrisali bilo kakve lične mrežne informacije.
AVC Patent Portfolio License
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD AVC PATENTNOM PORTFOLIO LICENCOM ZA LIČNU I
NEKOMERCIJALNU UPOTREBU POTROŠAČA DA (i) ENKODIRA VIDEO U SAGLASNOSTI SA AVC
STANDARDOM („AVC VIDEO“) I/ILI (ii) DEKODIRA AVC VIDEO KOJI JE ENKODIRAO POTROŠAČ UKLJUČEN U
LIČNU I NEKOMERCIJALNU AKTIVNOST I/ILI JE NABAVLJEN OD VIDEO DOBAVLJAČA KOJI JE LICENCIRAN DA
PONUDI AVC VIDEO. NIKAKVA LICENCA NIJE ODOBRENA NITI ĆE SE PODRAZUMEVATI ZA BILO KOJU
DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE SE MOGU DOBITI OD MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE
http://www.mpegla.com
xvi
Obaveštenje koje se tiče Zabrane kopiranja ili reprodukcije
Imajte na umu da posedovanje materijala koji je bio digitalno kopiran ili
reprodukovan putem skenera, digitalnog fotoaparata ili drugog uređaja može biti
kažnjivo zakonom.
• Stavke čije je kopiranje ili reprodukovanje
• Upozorenja u vezi sa određenim kopijama i
zabranio zakon
reprodukcijama
Ne kopirajte niti reprodukujte papirni
Vlada je izdala upozorenja o kopijama
novac, novčiće, hartije od vrednosti,
ili reprodukcijama hartija od vrednosti
vladine obveznice ili obveznice lokalne
koje su izdale privatne kompanije
vlade, čak i ako su takve kopije ili
(deonice, računi, čekovi, poklon
reprodukcije pečatirane sa oznakom
sertifikati, itd.), pokazne karte ili kupon
„Uzorak“.
karte, osim kada minimum
neophodnih kopija treba obezbediti za
Kopiranje ili reprodukcija papirnog
poslovnu upotrebu kompanije.
novca, novčića ili hartija od vrednosti
Takođe, ne kopirajte niti reprodukujte
koji su u opticaju u stranoj zemlji je
pasoše koje je izdala vlada, licence koje
zabranjeno.
su izdale javne agencije i privatne
grupe, lične karte i karte, kao što su
Osim ako je dobijena prethodna
propusnice i kuponi za ishranu.
dozvola vlade, kopiranje ili
reprodukcija neiskorišćenih poštanskih
• Povinujte se obaveštenjima o zaštiti autorskih
markica ili razglednica koje je izdala
prava
vlada je zabranjeno.
Pod zakonom o autorskom pravu,
fotografije ili snimci radova pod
Kopiranje ili reprodukcija markica koje
autorskim pravom načinjeni sa
je izdala vlada i overenih dokumenata
fotoaparatom ne mogu da se koriste
koje je overilo zakonodavno telo je
bez dozvole vlasnika autorskog prava.
zabranjeno.
Izuzeci se primenjuju za lično
korišćenje, ali imajte u vidu da svako
lično korišćenje može da se ograniči u
slučaju fotografija ili snimaka izložbi ili
nastupa uživo.
xvii
Koristite elektronske dodatke samo Nikon marke proizvoda
Nikonovi fotoaparati su dizajnirani u skladu sa najvišim standardima i uključuju
kompleksno elektronsko kolo. Samo elektronski pribor marke Nikon (uključujući
punjače, punjive baterije, AC adaptere i dodatke za blic) koji je Nikon sertifikovao
specifično za upotrebu sa ovim Nikon digitalnim fotoaparatom je osmišljen i
dokazan da funkcioniše unutar radnih i bezbednosnih zahteva ovog elektronskog
kola.
Upotreba elektronskih dodataka koji nisu Nikonovi bi mogla da
ošteti fotoaparat i može da poništi vašu Nikon garanciju. Upotreba
punjivih Li-jonskih punjivih baterija drugih dobavljača koje ne nose
Nikonov holografski pečat prikazan desno bi mogla da ometa
normalan rad fotoaparata ili da dovede do pregrejavanja punjivih baterija, paljenja,
pucanja ili curenja.
Za više informacija o dodacima marke Nikon, kontaktirajte Nikon ovlašćenog
lokalnog posrednika.
xviii
D
Koristite dodatke samo Nikon marke proizvoda
Samo su dodaci marke Nikon koje je sertifikovao Nikon specifično za upotrebu sa
vašim Nikon digitalnim fotoaparatom osmišljeni i dokazani da funkcionišu
unutar njegovih radnih i bezbednosnih zahteva. UPOTREBA DODATAKA KOJI NISU
NIKONOVI BI MOGLA DA OŠTETI VAŠ FOTOAPARAT I MOŽE DA PONIŠTI VAŠU NIKON GARANCIJU.
A
Pre snimanja važnih slika
Pre snimanja slika u važnim prilikama (kao što su venčanja ili pre nošenja
fotoaparata na put), napravite probnu sliku da biste se osigurali da fotoaparat
funkcioniše normalno. Nikon neće odgovarati za štete ili gubitak profita do kojih
može da dođe usled kvara na proizvodu.
A
Doživotno učenje
Kao deo „Doživotnog učenja“, Nikonove posvećenosti daljoj podršci proizvoda i
obrazovanju, neprekidno ažurirana informacije su dostupne na mreži na
sledećim sajtovima:
• Za korisnike u SAD-u: http://www.nikonusa.com/
• Za korisnike u Evropi i Africi: http://www.europe-nikon.com/support/
• Za korisnike u Aziji, Okeaniji i Bliskom istoku: http://www.nikon-asia.com/
Posetite ove sajtove da biste pratili najnovije informacije o proizvodu, savete,
odgovore na često postavljana pitanja (FAQs) i opšte savete o digitalnom
snimanju i fotografisanju. Dodatne informacije mogu biti dostupne od
predstavnika Nikona u vašoj oblasti. Pogledajte sledeći URL za informacije o
kontaktu: http://imaging.nikon.com/
xix
xx
XUvod
Upoznavanje sa fotoaparatom
Odvojite nekoliko trenutaka da biste se upoznali sa kontrolama
fotoaparata i prikazima. Možda će vam biti od pomoći kada biste obeležili
ovaj odeljak i pozivali se na njega dok čitate ostatak ovog uputstva.
Telo fotoaparata
2
7
8
9
3
10
11
1
X
3
4
12
5
13
14
6
15
16
1 Dugme I ......................................... 131
2 Oslobađanje zaključavanja birača
režima okidanja .................................... 116
3 Ušica kaiša fotoaparata......................... 19
4 BKT dugme
..................... 147, 151, 155, 193, 231, 307
5 Birač režima okidanja.......................... 116
6 Y dugme............................................... 130
7 Dugme snimanje filma ................ 61, 307
8 Glavni prekidač................................... 9, 27
9 Dugme okidača ................................40, 41
E dugme ................................................143
S/Q dugme......................33, 124, 128
Gornji kontrolni displej ........................... 6
Oznaka žižne ravni (E) ......................115
Kontrola podešavanja dioptrije ..........35
Šina za blic i opremu (za opcioni blic)
............................................................14, 194
16 Poklopac šine za blic i opremu
...................................................14, 194, 355
10
11
12
13
14
15
1
Telo fotoaparata (nastavljeno)
1
4
5
6
16
17
18
2
7
8
9
3
X
10
20
21
11
22
12
24
15
1 Stereo mikrofon (za filmove)
.....................................................61, 63, 298
2 Poluga za vezu objektiva sa merenjem
ekspozicije..............................................373
3 Ogledalo ........................................122, 347
4 Lampica samookidača.........................121
5 Poklopac izvoda sinhronizovanog
bljeska .....................................................195
6 Poklopac desetopinskog konektora
.........................................................246, 339
7 Poklopac USB konektora ...........278, 283
8 Periferni poklopac priključka.............337
9 Audio poklopac priključka .......... 64, 341
10 HDMI/Ethernet poklopac priključka
.........................................................281, 286
11 Dugme za oslobađanje objektiva....... 26
D
14
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
23
13
Bravica poklopca ležišta baterije.........22
Poklopac ležišta baterije .......................22
Dugme AF-režima.......... 48, 50, 101, 105
Birač režima fokusa ................ 48, 98, 114
Izvod sinhronizovanog bljeska......... 195
Desetopinski konektor............... 246, 339
Periferni konektor................................ 337
USB konektor ............................... 278, 283
Priključak za spoljni mikrofon.....64, 341
Priključak za slušalice...................... 64, 66
HDMI priključak.................................... 286
Eternet konektor .................................. 281
Poklopac tela ..................................25, 339
Zatvorite poklopac priključka
Zatvorite poklopac priključka kada se priključci ne koriste. Strana tela u
priključcima mogu da utiču na prenos podataka.
2
19
1
9
2
10
3
11
4
5
6
12
X
7
8
Pv dugme .......................50, 132, 307, 309 7 Fn dugme (vertikalno) ..................39, 307
Pomoćni komandni točkić ................. 308 8 Zaključavanje dugmeta okidača
vertikalnog fotografisanja....................39
Dugme Fn1.................................... 307, 309
9
Oznaka za montiranje objektiva .........26
Dugme Fn2 ................................... 307, 309
Pomoćni komandni točkić za vertikalno 10 Bajonet .............................................26, 115
fotografisanje................................. 39, 308 11 CPU kontakti
6 Dugme okidača za vertikalno
12 Navoj za stativ
fotografisanje.......................................... 39
1
2
3
4
5
D
Zvučnik
Ne postavljajte zvučnik u blizini magnetskih uređaja. Neuvažavanje ove
predostrožnosti može da utiče na podatke snimljene na magnetskom uređaju.
3
Telo fotoaparata (nastavljeno)
1
16
2
3
4
5
6
17
18
7
8
9
X
19
10
11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
13 14
O/Q dugme............................33, 43, 268
K dugme........................................ 42, 248
Monitor ............... 12, 42, 44, 59, 248, 310
G dugme.................................... 15, 289
L (Z/Q) dugme.............. 16, 180, 265
X dugme ................................................263
W/M dugme ..............199, 200, 248, 263
J (OK) dugme ............................... 16, 249
Indikator mreže
Dugme Fn3 .................273, 276, 307, 309
15
Zadnji kontrolni displej ........................... 8
S dugme ................... 116, 119, 224, 304
T dugme.................................... 93, 96
U dugme........ 159, 163, 167, 169, 224
R (info) dugme ...................... 57, 68, 220
Tražilo ................................................. 10, 35
Zaključavanje birača fokusa .............. 108
Lampica pristupanja memorijskoj
kartici .................................................. 31, 41
19 Dugme i .......................... 51, 63, 223, 253
11
12
13
14
15
16
17
18
6
7
8
1
9
2
10
3
11
12
13
X
14
15
16
4
Adapter okulara............................. 36, 338
Poluga okidača okulara ..................... 120
Bravica adaptera okulara ..................... 36
a dugme ........................44, 59, 173, 309
Birač živog prikaza slike..................44, 59
Tražilo okulara................................ 36, 120
Pomoćni selektor
.............................. 109, 111, 141, 307, 309
8 Dugme AF-ON ............. 102, 112, 300, 307
9 Glavni komandni točkić...................... 308
10 Višenamenski birač.................16, 41, 250
1
2
3
4
5
6
7
5
11 Poklopac slota za memorijsku karticu
.............................................................. 30, 32
12 Dugme okidača poklopca slota za
karticu (pod poklopcem) ......................30
13 C dugme ..................................39, 102, 307
14 Višenamenski birač (vertikalan)
............................................................39, 307
15 Glavni komandni točkić (vertikalni)
............................................................39, 308
Zvučnik.............................................81, 276
16 Mikrofon (za govorne napomene) ...272
5
Gornji kontrolni displej
1
8
9
2
3
4
5
6
7
X
6
1 Brzina zatvarača...........................134, 136
Režim AF-oblast...........................104, 106
Vrednost korekcije ekspozicije......... 143
Vrednost korekcije snage blica .........200
Broj snimaka u sekvenci bracketing-a
ekspozicije i blica..................................147
Broj snimaka u sekvenci bracketing-a
balansa bele...........................................151
Broj intervala za intervalsko
fotografisanje ........................................239
Žižna daljina (ne-CPU objektivi) .......245
2 Indikator fleksibilnog programa.......133
3 Režim ekspozicije .................................131
4 Indikator režima AF-oblasti ......104, 106
5 Banka menija fotografisanja..............291
6 Banka korisničkih podešavanja.........299
7 Režim autofokusa.................................101
8 Indikator zaustavljanja blende
.........................................................135, 326
10
11
12
13
9 Blenda (f-broj).............................. 135, 136
Blenda (broj zaustavljanja) ...... 135, 326
Bracketing povećanje ................ 148, 152
Broj snimaka u sekvenci ADL
bracketing-a.......................................... 155
Broj snimaka po intervalu.................. 239
Diferencijal HDR ekspozicije.............. 193
Broj ekspozicija (višestruka ekspozicija)
.................................................................. 231
Maksimalni otvor blende (ne-CPU
objektivi) ................................................ 245
Indikator PC režima ............................. 339
10 Ikona za memorijsku karticu (Slot 1)
.............................................................. 32, 33
11 Ikona za memorijsku karticu (Slot 2)
.............................................................. 32, 33
12 Indikator baterije ....................................37
13 Indikator intervala okidača................ 239
Indikator odbrojavanja intervala ........79
21
22
23
14
15
16
18
24
25
26
27
19
28
20
29
17
14 Indikator bracketing-a ekspozicije i
blica ......................................................... 147
Indikator bracketing-a balansa bele
.................................................................. 151
ADL bracketing indikator .................. 155
15 Ikona zaključavanja brzine zatvarača
.................................................................. 140
16 Indikator sinhronizacije blica ............ 305
17 Režim blica............................................. 198
18 Merenje .................................................. 130
19 Indikator ISO osetljivosti ................... 124
Indikator automatske ISO osetljivosti
.................................................................. 128
20 Broj kadrova ............................................ 38
ISO osetljivost ....................................... 124
ISO osetljivost (dobitak visoko/nisko)
.................................................................. 125
Zapamćena postavka broja balansa
bele.......................................................... 170
Režim preklapanja ............................... 232
21 HDR indikator........................................ 190
22 Višestruki indikator ekspozicije ........ 230
23 Ikona zaključavanja blende ............... 140
Indikator baterije sata ..................29, 351
Indikator korekcije snage blica..........200
Indikator korekcije ekspozicije ..........143
Indikator ekspozicije............................137
Prikaz korekcije ekspozicije................143
Indikator napredovanja bracketing-a:
Bracketing ekspozicije i blica..........147
Bracketing balansa bele...................151
ADL bracketing ..................................155
PC indikator povezivanja ....................339
28 „k“ (pojavljuje se kada ima memorije za
više od 1000 ekspozicija) ......................38
29 Broj preostalih ekspozicija...........38, 385
Broj preostalih snimaka pre nego što se
memorijski bafer napuni ...........118, 385
Indikator snimanja zapamćene
postavke balansa bele.........................170
Active D-Lighting količina ..................156
Režim HDR..............................................193
Režim višestruke ekspozicije .............231
Broj manuelnog objektiva..................245
Indikator intervalskog snimanja .........79
Indikator režima snimanja..................339
24
25
26
27
X
Napomena: Prikaz je pokazan sa svim upaljenim indikatorima u cilju ilustracije.
7
Zadnji kontrolni displej
1
2
8
9
3
4
5
6
7
X
10
11
„Preostali“ indikator.............................385 7 „k“ (pojavljuje se kada ima memorije za
više od 1000 ekspozicija) ......................38
Veličina slike (NEF/RAW) ...................... 96
Indikator temperature boje............... 167
Režim okidanja.............................116, 119
Prikaz dodatnih sekundi............ 121, 274
Indikator statusa govorne napomene
.........................................................274, 275 8 Veličina slike (JPEG i TIFF slike)............96
9 Kvalitet slike .............................................92
5 Režim snimanja govorne napomene
..................................................................274 10 Balans bele ............................................ 159
Indikator finog podešavanja balansa
6 Režim okidanja.............................116, 119
bele.......................................................... 163
Brzina kontinualnog fotografisanja
Indikator zapamćene postavke zaštite
.........................................................116, 303
balansa bele .......................................... 172
Broj snimaka samookidača/kašnjenje
samookidača ................................121, 303 11 Uloga koju ima memorijska kartica u
Slotu 2........................................................97
Broj preostalih ekspozicija ....93, 96, 385
Kvalitet slike .............................................92
Dužina govorne napomene...............274
Fino podešavanje balansa bele ........163
Zapamćena postavka broja balansa
bele ..........................................................170
Temperatura boje .......................161, 167
Indikator PC režima..............................339
1
2
3
4
Napomena: Prikaz je pokazan sa svim upaljenim indikatorima u cilju ilustracije.
8
A
LCD osvetljivači
Rotiranje glavnog prekidača ka D aktivira Glavni prekidač
pozadinska svetla za dugmad i kontrolne
displeje, čineći da se fotoaparat lakše
koristi u mraku. Nakon što se glavni
prekidač otpusti, pozadinska svetla će
ostati upaljena nekoliko sekundi dok je
tajmer pripravnosti aktivan ili dok se
zatvarač ne okine ili dok se glavni prekidač
ne rotira opet ka D.
D
Kontrolni displej i prikazi informacija u tražilu
Svetlina kontrolnog displeja i prikazi informacija u tražilu se menjaju u zavisnosti
od temperature a broj puta odgovora prikaza može da padne pri niskim
temperaturama. Ovo je normalno i ne ukazuje na grešku.
X
9
Prikaz informacija u tražilu
2
1
3
4
5
X
6
7
8
9
10 11 12 13
23
24
14
15 16 17
25
1 Mreža za kadriranje (prikazana kada je
Uključeno izabrano za prilagođeno
podešavanje d8) ...................................304
2 12 mm referentni krug za merenje sa
prioritetom centra................................129
3 Nosači AF oblasti .................................... 35
4 Tačke fokusa .......................... 40, 108, 300
Ciljevi spot merenja .............................129
Indikator režima AF-oblasti ...............105
Indikator rolne 1
10
18
19
20 21 22
26
5 Indikator ekspozicije ........................... 137
Prikaz korekcije ekspozicije ............... 143
Indikator napredovanja bracketing-a:
Bracketing ekspozicije i blica........ 147
Indikator nagiba 2
6 Indikator korekcije ekspozicije ......... 143
7 Indikator korekcije snage blica......... 200
8 Bracketing indikator:
Bracketing ekspozicije i blica........ 147
Bracketing balansa bele................. 151
ADL bracketing................................. 155
9 Indikator fokusa............................. 40, 115
10 Merenje .................................................. 129
11 Zaključavanje autoekspozicije (AE)
.................................................................. 141
12 Režim ekspozicije................................. 131
13 Ikona zaključavanja brzine zatvarača
.................................................................. 140
14 Brzina zatvarača .......................... 134, 136
Režim autofokusa ......................... 98, 101
15 Ikona zaključavanja blende ............... 140
16 Blenda (f-broj).............................. 135, 136
Blenda (broj zaustavljanja) ...... 135, 326
17 Indikator ISO osetljivosti ................... 124
Indikator automatske ISO osetljivosti
.................................................................. 127
18 ISO osetljivost ....................................... 124
Active D-Lighting količina
Režim AF-oblast........................... 105, 106
19 Prikaz mreže...........................................281
20 Broj preostalih ekspozicija...........38, 385
Broj preostalih snimaka pre nego što se
memorijski bafer napuni ....40, 118, 385
Indikator snimanja zapamćene
postavke balansa bele.........................170
Vrednost korekcije ekspozicije......... 143
Vrednost korekcije snage blica .........200
Indikator PC režima..............................339
Indikator otkrivanja treperenja .........227
21 „k“ (pojavljuje se kada ima memorije za
više od 1000 ekspozicija) ......................38
22 Indikator spremnosti blica 3
.................................................194, 203, 374
23 Indikator FV zaključavanja..................203
24 Indikator sinhronizacije blica.............305
25 Indikator zaustavljanja blende
..........................................................135, 326
26 Upozorenje za nisku bateriju...............37
X
1 Radi kao indikator visine tona kada je fotoaparat rotiran da snimi slike u „visokoj“
(portret) orijentaciji.
2 Radi kao indikator nagiba kada je fotoaparat rotiran da snimi slike u „visokoj“ (portret)
orijentaciji.
3 Prikazano kada je opcioni blic prikačen (0 194). Indikator spremnosti blica se pali
kada je blic napunjen.
Napomena: Prikaz je pokazan sa svim upaljenim indikatorima u cilju ilustracije.
D
Nema baterije
Kada je baterija u potpunosti istrošena ili nijedna baterija nije ubačena, prikaz u
tražilu će biti taman. Ovo je normalno i ne ukazuje na grešku. Prikaz informacija
u tražilu će se vratiti na normalan kada se u potpunosti napunjena baterija ubaci.
11
Korišćenje ekrana na dodir
Monitor osetljiv na dodir podržava sledeće operacije:
Prevući
Prevucite prst na kratko rastojanje levo ili desno
preko monitora.
X
Skliznuti
Skliznite prst preko monitora.
Širenje/Smanjivanje
Stavite dva prsta na monitor i pomerajte ih jedno
od drugog ili ih spojite.
12
❚❚ Korišćenje ekrana na dodir
U toku reprodukcije (0 251), ekran na dodir može da se koristi za:
• Pogledajte druge slike
• Zumirajte ili odzumirajte
• Pregledanje sličica
• Pregledanje filmova
Ekran na dodir može da se koristi da bi se pozicionirala tačka fokusa u toku
živog prikaza slike (0 49), ze merenje vrednosti zapamćene manuelne
postavke balansa bele koristeći alat spota balansa bele (0 173) i za
kucanje (0 185).
X
D
Ekran na dodir
Ekran na dodir reaguje na statički elektricitet i možda neće reagovati kada je
pokriven zaštitnim filmovima od treće strane ili kada se dodiruje noktima ili
rukavicama. Ne koristite preteranu silu niti dodirujte ekran oštrim objektima.
D
Korišćenje ekrana na dodir
Ekran na dodir možda neće reagovati kao što se očekuje ako pokušavate da
njime rukujete dok je vaš dlan ili drugi prst na njemu na drugoj lokaciji. Možda
neće prepoznati druge gestove ako je vaš dodir previše nežan, ako se vaši prst
prebrzo pomeraju ili ako je mala razdaljina ili ako nisu u kontaktu sa ekranom, ili
ako pomeranje dva prsta u spajanju ili širenju nije pravilno koordinisano.
A
Omogućavanje i onemogućavanje kontrola dodirom
Kontrole dodirom mogu da se omoguće ili onemoguće koristeći opciju Kontrole
dodirom u meniju podešavanja (0 312).
A
Takođe pogledajte
Opcija Kontrole dodirom u meniju podešavanja može da se koristi da bi se
izabrao smer kojim prevlačite svoj prst da biste pregledali druge slike u
reprodukciji pune slike (0 312).
13
Poklopac šine za blic i opremu
Dostavljeni poklopac šine za blic i
opremu može da se koristi da bi se
zaštitila šina za blic i opremu ili da bi se
sprečilo da se svetlo koje se reflektuje
sa metalnih delova šine pojavi na
fotografijama. Poklopac prikačen na
šinu za blic i opremu fotoaparata
prikazan na desno.
X
14
Da biste uklonili poklopac šine za blic i
opremu, držite da palcem na dole i
iskliznite ga kao što je prikazano na
desno dok čvrsto držite fotoaparat.
sVodič
Meniji fotoaparata
Većini opcija fotografisanja, reprodukcije i
podešavanja može da se pristupi iz menija
fotoaparata. Da biste pregledali menije, pritisnite
G dugme.
G dugme
s
Tabulatori
Birajte iz sledećih menija:
• D: Reprodukcija (0 289)
• C: Fotografisanje (0 291)
• 1: Snimanje filma (0 296)
• A: Prilagođena podešavanja (0 299)
• B: Podešavanje (0 310)
• N: Retuširanje (0 314)
• O/m: MOJ MENI ili NEDAVNA PODEŠAVANJA
(podrazumevana na MOJ MENI; 0 316)
Klizač pokazuje poziciju u trenutnom
meniju.
Trenutna podešavanja su pokazana
ikonama.
Opcije menija
Opcije u trenutnom meniju.
Ikona za pomoć (0 16)
15
Korišćenje menija fotoaparata
❚❚ Meni kontrole
Višenamenski birač i J dugme koriste se za navigaciju menija.
Višenamenski birač
Pomerite kursor na gore Izaberite
markiranu
stavku
Izaberite
Otkažite i vratite se
markiranu stavku
na prethodni meni
ili prikaz
podmenija
Pomerite kursor na dole
s
J dugme
Izaberite
markiranu stavku
A
d (Pomoć) Ikona
Ako je d ikona prikazana na donjem levom uglu monitora, pomoć može da se
prikaže ako se pritisne L (Z/Q) dugme.
Opis trenutno izabrane opcije ili menija će biti prikazan dok je dugme pritisnuto.
Pritisnite 1 ili 3 da biste prevlačili kroz prikaz.
L (Z/Q) dugme
16
❚❚ Navigacija menija
Sledite korake ispod da biste vršili navigaciju menija.
1
Prikaz menija.
G dugme
Pritisnite G dugme da biste prikazali
menije.
2
Markirajte ikonu za trenutni
meni.
Pritisnite 4 da biste markirali ikonu
za trenutni meni.
3
s
Izaberite meni.
Pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali željeni meni.
4
Pozicionirajte kursor u
izabrani meni.
Pritisnite 2 da biste pozicionirali
kursor u izabrani meni.
17
5
Markirajte stavku menija.
Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali
stavku menija.
6
Opcije prikaza.
Pritisnite 2 da biste videli opcije
prikaza za izabranu stavku menija.
s
7
Markirajte opciju.
Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali
opciju.
8
Izaberite markiranu stavku.
Pritisnite J da biste izabrali markiranu stavku.
Da biste izašli bez pravljenja izbora, pritisnite
G dugme.
J dugme
Imajte na umu sledeće tačke:
• Stavke menija koje su prikazane u sivoj boji nisu trenutno dostupne.
• Dok pritiskanje 2 ili centra višenamenskog birača obično ima isti efekat
kao pritiskanje J, postoje neke stavke kada izbor može da bude
napravljen samo pritiskanjem J.
• Da biste izašli iz menija i vratili se u režim fotografisanja, pritisnite
dugme okidača do pola (0 40).
18
Prvi koraci
Prikačite kaiš fotoaparata
Čvrsto prikačite kaiš na ušice fotoaparata.
Punite bateriju
D5 se napaja od strane EN-EL18c punjive Li-jonske baterije (dostavljeno).
Da biste povećali vreme fotografisanja, pre upotrebe napunite bateriju u
dostavljenom MH-26a punjaču baterije. Punjivim baterijama treba oko
2 sata i 35 minuta da se u potpunosti napune kada su prazne.
1
s
Uključite punjač.
Ubacite utikač AC adaptera u punjač baterije
i uključite napojni kabl u električni izlaz.
2
Uklonite poklopac izvoda.
Uklonite poklopac izvoda sa baterije.
Poklopac izvoda
A
Takođe pogledajte
Za informacije o korišćenju MH-26a za punjenje dve punjive baterije, pogledajte
stranu 381.
19
3
Uklonite zaštitni kontakt.
Uklonite zaštitni kontakt sa punjača ležišta
baterije.
4
Punite punjivu bateriju.
Lampice za komoru
Kontakti
s
Vodič
Punite lampice (zelena)
Ubacite punjivu bateriju (prvo izvodi), usaglašavajući kraj punjive
baterije sa vodičem a zatim skliznite punjivu bateriju u navedenom
smeru dok ne legne na mesto. Lampica za komoru i lampice za
punjenje će bljeskati sporo dok se punjiva baterija puni:
Stanje punjenja
Manje od 50% maksimalnog kapaciteta
50–80% maksimalnog kapaciteta
Više od 80% ali manje od 100% maksimalnog
kapaciteta
100% maksimalnog kapaciteta
20
Lampice za punjenje
Lampica za
50%
80%
100%
komoru
H (bljeska H (bljeska
I
I
sporo)
sporo)
(isključeno) (isključeno)
H (bljeska
H (bljeska
I
K (sija)
sporo)
sporo)
(isključeno)
H (bljeska
H (bljeska
K (sija)
K (sija)
sporo)
sporo)
I
I
I
K (sija)
(isključeno) (isključeno) (isključeno)
Punjenje je završeno kada lampica za komoru prestane da bljeska a
lampica za punjenje se isključi. Oko 2 sata i 35 minuta je potrebno da
se u potpunosti napuni istrošena punjiva baterija; imajte na umu da
se punjiva baterija neće puniti ako je njena temperatura ispod 0 °C ili
iznad 60 °C.
5
Uklonite punjivu bateriju kada je punjenje završeno.
Uklonite punjivu bateriju i isključite punjač.
s
D
Kalibracija
Pogledajte stranu 380 za više informacija o kalibraciji.
21
Ubacite bateriju
1
Isključite fotoaparat.
D
Ubacivanje i uklanjanje
baterija
Pre nego što ubacite ili uklonite
bateriju, potvrdite da je glavni
prekidač u poziciji ISKLJUČENO.
2
Uklonite poklopac ležišta baterije.
Podignite bravicu poklopca ležišta baterije,
okrenite je na otvorenu (A) poziciju (q) i
uklonite BL-6 poklopac ležišta baterije (w).
s
3
Prikačite poklopac na bateriju.
Ako je okidanje baterija pozicionirano tako da
je (H) strelica vidljiva, skliznite okidanje
baterije kako biste pokrili strelicu. Ubacite dve
projekcije na bateriji u odgovarajuće slotove
na poklopcu i skliznite okidanje baterije kako
Okidanje baterije
biste u potpunosti otkrili strelicu.
A
BL-6 poklopac ležišta baterije
Baterija može da se napuni sa prikačenim BL-6. Da biste sprečili da se prašina
nagomila unutar ležišta baterije kada baterija nije ubačena, skliznite okidanje
baterije u smeru naznačenom od strane strelice (H), uklonite BL-6 sa baterije i
zamenite je na fotoaparatu. Drugi poklopci baterije ne mogu da se koriste sa ovim
fotoaparatom.
22
4
Ubacite bateriju.
Ubacite bateriju kao što je prikazano na
desnoj strani.
5
Zabravite poklopac.
Da biste sprečili da se baterija izmesti u toku
rukovanja, rotirajte bravicu na zatvorenu
poziciju i presavijte je na dole kao što je
prikazano desno. Postarajte se da poklopac
bude čvrsto zabravljen.
s
A
Uklanjanje baterije
Pre uklanjanja baterije, isključite fotoaparat, podignite
bravicu poklopca ležišta baterije i okrenite je na
otvorenu (A) poziciju. Imajte na umu da će punjiva
baterija možda biti topla nakon korišćenja; primenite
mere opreza kada uklanjate punjivu bateriju. Da biste
sprečili kratke spojeve, zamenite poklopac izvoda kada
se baterija ne koristi.
A
EN-EL18c punjive Li-jonske baterije
Dostavljena EN-EL18c deli informacije sa kompatibilnim uređajima,
omogućavajući fotoaparatu da prikaže stanje punjenja baterija u šest nivoa
(0 37). Opcija Informacije o bateriji u meniju podešavanja daje detalje o
punjenju baterije, veku baterije i brojem snimljenih slika od kad se baterija
poslednji put napunila (0 313). Baterija može da se ponovo kalibriše po potrebi
kako bi se postaralo da nivo baterije nastavi da se pravilno prikazuje (0 380).
23
D
Baterija i punjač
Pročitajte i sledite upozorenja i mere opreza na stranama x–xiii i 353–356 ovog
uputstva. Ne koristite bateriju pri ambijentalnim temperaturama ispod 0 °C ili
iznad 40 °C; nepoštovanje ove predostrožnosti može da ošteti bateriju ili da
negativno utiče na njen rad. Kapacitet može da se smanji a vremena punjenja
mogu da se produže na temperaturama baterije od 0 °C do 15 °C i od 45 °C do
60 °C.
Ne skraćujte izvode punjača; neuvažavanje ove predostrožnosti može da dovede
do pregrejavanja i oštećenja punjača. Punite unutra pri ambijentalnim
temperaturama od 5 °C do 35 °C. Kapacitet baterije može privremeno da opadne
ako je punjiva baterija napunjena pri niskim temperaturama ili se koristi pri
temperaturama ispod temperature pri kojoj je napunjena. Ako je baterija
napunjena pri temperaturi ispod 5 °C, indikator veka baterije u prikazu
Informacije o bateriji (0 313) može da pokaže privremen pad.
s
Koristite punjač samo sa kompatibilnim punjivim baterijama. Izvucite iz utičnice
kada ga ne koristite.
Vidljiv pad u vremenu tokom kojeg u potpunosti napunjena baterija zadržava
svoje punjenje kada se koristi na sobnoj temperaturi znači da je neophodno da
se zameni. Kupite novu punjivu bateriju.
24
Prikačite objektiv
Postarajte se da sprečite da prašina uđe u fotoaparat kada je objektiv
uklonjen. Objektiv koji se uglavnom koristi u ovom uputstvu zarad
ilustracije je AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4G.
Poklopac objektiva
Oznaka za montiranje objektiva
CPU kontakti (0 326)
Preklopnik režima fokusa (0 26)
s
Prsten za fokusiranje (0 114)
1
2
Isključite fotoaparat.
Uklonite zadnji poklopac objektiva i poklopac tela
fotoaparata.
25
3
Prikačite objektiv.
Držeći oznaku za montiranje na objektivu poravnatom sa oznakom za
montiranje na telu fotoaparata, pozicionirajte objektiv u bajonet
fotoaparata (q). Pazeći da ne pritisnete dugme za oslobađanje
objektiva, rotirajte objektiv u smeru suprotnom od kazaljke na satu
dok ne legne na mesto (w).
s
A
Odvajanje objektiva
Postarajte se da fotoaparat bude isključen kada
uklanjate ili menjate objektive. Da biste uklonili
objektiv, pritisnite i držite dugme za oslobađanje
objektiva (q) dok okrećete objektiv u smeru kazaljke
na satu (w). Nakon uklanjanja objektiva, zamenite
poklopce objektiva i poklopac tela fotoaparata.
A
Režim za fokusiranje objektiva
Ako je objektiv opremljen sa prekidačem režima
fokusa, izaberite režim autofokusa (A, M/A ili A/M).
D
CPU objektivi sa prstenom blende
Kada koristite CPU objektive opremljene sa prstenom blende (0 326), zaključajte
blendu na minimalno podešavanje (najveći f-broj).
A
Oblast slike
DX format oblasti slike se automatski bira kada je DX
objektiv prikačen (0 88).
Oblast slike
26
Osnovno podešavanje
Opcija jezika u meniju podešavanja se automatski markira kada se prvi put
meniji prikažu. Izaberite jezik i podesite sat fotoaparata.
1
Uključite fotoaparat.
2
Izaberite Jezik (Language) u meniju
podešavanja.
Glavni prekidač
G dugme
s
Pritisnite G dugme da biste prikazali menije
fotoaparata, zatim markirajte Jezik
(Language) u meniju podešavanja i pritisnite
2. Za informacije o korišćenju menija,
pogledajte „Korišćenje menija fotoaparata “
(0 16).
3
Izaberite jezik.
Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali željeni jezik
i pritisnite J.
27
4
Izaberite Vremenska zona i datum.
Izaberite Vremenska zona i datum i pritisnite
2.
5
Podesite vremensku zonu.
Izaberite Vremenska zona i pritisnite 2.
Pritisnite 4 ili 2 da biste markirali lokalnu
vremensku zonu (polje UTC prikazuje razliku
između izabrane vremenske zone i
Koordiniranog svetskog vremena, ili UTC, u
satima) i pritisnite J.
s
6
Uključite ili isključite letnje računanje
vremena.
Izaberite Letnje računanje vremena i
pritisnite 2. Letnje računanje vremena je
podrazumevano isključeno; ako je letnje
računanje vremena na snazi u lokalnoj
vremenskoj zoni, pritisnite 1 da biste markirali Uključeno i pritisnite
J.
7
Podesite datum i vreme.
Izaberite Datum i vreme i pritisnite 2.
Pritisnite 4 ili 2 da biste izabrali stavku, 1 ili
3 da biste je promenili. Pritisnite J kada se
sat podesi na trenutni datum i vreme (imajte
na umu da fotoaparat koristi 24-časovni sat).
28
8
Podesite format datuma.
Izaberite Format datuma i
pritisnite 2. Pritisnite 1 ili 3 da
biste izabrali redosled u kojem će
se godina, mesec i datum prikazati i
pritisnite J.
9
Izađite na režim fotografisanja.
Pritisnite dugme okidača do pola da biste
izašli do režima fotografisanja.
s
A
Baterija sata
Sat fotoaparata se napaja odvojenom, nepunjivom CR1616 litijumskom
baterijom sa životnim vekom od oko dve godine. Kada je ova baterija niska,
ikona B će se prikazati na gornjem kontrolnom displeju dok je tajmer
pripravnosti uključen. Za informacije o zameni baterije sata, pogledajte
stranu 351.
A
Sat fotoaparata
Sat fotoaparata je manje tačan od većine časovnika i satova u domaćinstvu.
Redovno proveravajte sat u vezi sa tačnim vremenom i resetujte ga ako je
neophodno.
A GPS (0 246)
Ako je GPS (0 340) povezan, sat fotoaparata će se podesiti na vreme i datum
ponuđen od strane GPS-a (0 247).
29
Ubacite memorijsku karticu
Slike se čuvaju na memorijskim karticama (dostupnim odvojeno; 0 383).
Fotoaparat je opremljen sa slotovima za bilo koja dva XQD ili dva Tipa I
CompactFlash kartica. Tip II kartica i mikro jedinica ne može da se koristi.
1
Isključite fotoaparat.
Glavni prekidač
D Ubacivanje i uklanjanje memorijskih kartica
Uvek isključite fotoaparat pre nego što ubacite ili uklonite memorijske
kartice.
s
2
Otvorite poklopac slota za karticu.
Otvorite vrata koja štite poklopac okidača
dugmeta kartice-slota (q) i pritisnite dugme
okidača (w) da biste otvoriti slot kartice (e).
30
3
Ubacite memorijsku karticu.
Dugme za izbacivanje
Ubacite karticu u slot kartice sa zadnjom
oznakom ka monitoru. Kada je memorijska
kartica potpuno ubačena, dugme za
izbacivanje će iskočiti a zelena lampica
pristupanja memorijskoj kartici će se na kratko
upaliti.
Lampica pristupanja
memorijskoj kartici
D
Ubacite memorijske kartice
Prvo ubacite izvode memorijskih kartica. Ubacivanje kartice naopako ili
unazad može da ošteti fotoaparat ili karticu. Proverite da biste se uverili da
je kartica u pravilnom smeru.
XQD kartica
CompactFlash kartica
Smer
ubacivanja
4GB
Smer
ubacivanja
Zadnja oznaka
4
s
Zadnja oznaka
Zatvorite poklopac slota za karticu.
Ako je ovo prvi put da se memorijska kartica
koristi nakon što se koristila ili formatirala u
drugom uređaju, formatirajte karticu kao što
je opisano na strani 33.
31
A
Ikone memorijske kartice
Ikone memorijske kartice se pale kada su memorijske
kartice ubačene (primer na desnoj strani prikazuje
prikaz kada su dve memorijske kartice ubačene). Ako
je memorijska kartica puna ili se pojavila greška, ikona
zahvaćene kartice će bljesnuti (0 366).
Gornji kontrolni
displej
A
s
Uklanjanje memorijskih kartica
Nakon što potvrdite da je lampica pristupanja
memorijskoj kartici isključena, isključite fotoaparat i
otvorite poklopac slota za memorijsku karticu.
Pritisnite dugme za izbacivanje (q) da biste delimično
izbacili karticu (w). Memorijska kartica tada može da
se ukloni rukom. Ne gurajte memorijsku karticu dok
pritiskate dugme za izbacivanje. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može da ošteti fotoaparat ili
memorijsku karticu.
A
Takođe pogledajte
Koristite opciju Uloga kartice u slotu 2 u meniju fotografisanja da biste izabrali
ulogu koju igraju memorijske kartice ubačene u Slot 2 (0 97).
32
Formatirajte memorijsku karticu
Memorijske kartice moraju da se formatiraju pre prve upotrebe ili nakon
što su korišćene ili formatirane u drugim uređajima.
D
Formatiranje memorijskih kartica
Formatiranje memorijskih kartica trajno briše sve podatke koje one sadrže.
Postarajte se da kopirate na računar bilo koje fotografije i druge podatke koje
želite da sačuvate pre nego što nastavite (0 278).
1
2
Uključite fotoaparat.
Pritisnite O (Q) i S (Q)
dugmad.
O (Q) dugme S (Q) dugme
Držite O (Q) i S (Q) dugmad
dole u isto vreme dok se
bljeskajuće C pojavljuje u
prikazu brzine zatvarača na
gornjem kontrolnom displeju i
tražilu. Ako se dve memorijske
kartice ubace, kartica koja će se
formatirati je prikazana od strane
blješteće ikone. Kao
podrazumevani, Slot 1 (0 97) će
se izabrati; možete da izaberete
Slot 2 rotirajući glavni komandni
točkić. Da biste izašli bez
formatiranja memorijske kartice,
sačekajte dok C prestane da blješti (oko šest sekundi) ili pritisnite
bilo koje dugme koje nije O (Q) i S (Q) dugmad.
s
33
3
Pritisnite O (Q) i S (Q) dugmad ponovo.
Pritisnite O (Q) i S (Q) dugmad zajedno po drugi put dok C
blješti da biste formatirali memorijsku karticu. Ne uklanjajte
memorijsku karticu niti uklanjajte niti isključujte izvor napajanja u toku
formatiranja.
s
D
Memorijske kartice
• Memorijske kartice mogu da postanu tople nakon upotrebe. Budite na oprezu
kada uklanjate memorijske kartice iz fotoaparata.
• Isključite napajanje pre nego što ubacite ili uklonite memorijske kartice. Ne
uklanjajte memorijske kartice iz fotoaparata, ne isključujte fotoaparat, niti
uklanjajte niti isključujte izvor napajanja u toku formatiranja ili dok se podaci
snimaju, brišu ili se kopiraju na računar. Nepoštovanje ovih predostrožnosti
može da dovede do gubitka podataka ili do štete na fotoaparatu ili kartici.
• Ne dodirujte kontakte kartice prstima ili metalnim objektima.
• Ne savijajte, ne ispuštajte niti izlažite jakim fizičkim udarima.
• Ne primenjujte silu na kućište kartice. Nepoštovanje ove predostrožnosti može
da ošteti karticu.
• Ne izlažite vodi, visokim nivoima vlažnosti ili direktnoj sunčevoj svetlosti.
• Ne formatirajte memorijske kartice u računaru.
A
Nema memorijske kartice
Ako nijedna memorijska kartica nije ubačena, gornji
kontrolni displej i tražilo će prikazati S. Ako je
fotoaparat isključen dok je baterija napunjena a
nijedna memorijska kartica nije ubačena, S će
biti prikazan na gornjem kontrolnom displeju.
A
Takođe pogledajte
Pogledajte stranu 310 za informacije o formatiranju memorijskih kartica koristeći
opciju Formatiraj memorijsku karticu u meniju podešavanja.
34
Podešavanje fokusa tražila
Fotoaparat je opremljen sa prilagođavanjem dioptrije kako bi izašao u
susret individualnim razlikama u vidu. Proverite da li je prikaz u tražilu u
fokusu pre fotografisanja.
1
Uključite fotoaparat.
Uklonite poklopac objektiva i uključite fotoaparat.
2
Podignite kontrolu podešavanja
dioptrije (q).
s
3
Fokusirajte tražilo.
Rotirajte kontrolu podešavanja dioptrije (w)
dok su prikaz informacija u tražilu, tačke
fokusa i nosači AF oblasti u oštrom fokusu.
Kada rukujete kontrolom koristeći svoje oko
na tražilu, vodite računa da ne stavite svoje
prste ili nokte u svoje oko.
Tačka fokusa
Nosači AF oblasti
Tražilo nije u fokusu
Tražilo je u fokusu
35
4
Zamenite kontrolu podešavanja
dioptrije.
Ponovo gurnite unutra kontrolu
podešavanja dioptrije (e).
s
A
Podešavanje fokusa tražila
Ako ne možete da fokusirate tražilo kao što je iznad opisano, izaberite
pojedinačni servo AF (AF-S; 0 101), AF u jednoj tački (0 104) i tačku fokusa u
centru (0 108), a zatim kadrirajte subjekta sa visokim kontrastom u tački fokusa
u centru i pritisnite dugme okidača do pola da biste fokusirali fotoaparat. Sa
fotoaparatom u fokusu, koristite kontrolu podešavanja dioptrije da biste stavili
subjekat u jasan fokus u tražilu. Ako je neophodno, fokus tražila može dodatno
da se prilagodi koristeći opciona korektivna sočiva (0 338).
A
Podešavanje dioptrije tražila objektiva
Korektivni objektivi (dostupni odvojeno; 0 338)
mogu da se koriste da još više prilagode dioptriju
tražila. Pre nego što prikačite objektiv tražila za
prilagođavanje dioptrije, uklonite DK-17F okular
tražila tako što ćete pritisnuti bravice na bilo kojoj
strani adaptera okulara da biste okinuli bravicu
okulara (q) a zatim odšrafili okular kao što je
prikazano na desnoj strani (w).
36
Osnovno fotografisanje i
reprodukcija
Nivo punjive baterije i broj preostalih
ekspozicija
Pre snimanja fotografija, proverite nivo punjive baterije i broj preostalih
ekspozicija kao što je ispod opisano.
❚❚ Nivo baterije
Nivo baterije je prikazan u gornjem kontrolnom
displeju i tražilu.
s
Gornji kontrolni displej
Tražilo
Ikona
Kontrolni displej
L
K
J
I
Tražilo
—
—
—
—
H
d
H
(bljeska)
d
(bljeska)
Opis
Baterija je u potpunosti napunjena.
Baterija je delimično ispražnjena.
Nizak nivo baterije. Napunite bateriju ili
pripremite rezervnu bateriju.
Okidanje zatvarača je onemogućeno.
Napunite ili zamenite bateriju.
37
❚❚ Broj preostalih ekspozicija
s
Gornji kontrolni displej prikazuje broj
fotografija koje mogu da se snime pri trenutnim
podešavanjima (vrednosti preko 1000 su
zaokružene na najbližu stotinu; na primer,
vrednosti između 2100 i 2199 su prikazane kao
2,1 k). Ako su dve memorijske kartice ubačene,
prikazi pokazuju dostupan prostor na kartici na
koji će se nove fotografije sačuvati. Kada ovaj
broj dođe do nule, A će blještati u prikazima
brojača ekspozicije dok će prikazi brzine
zatvarača prikazati bljeskanje n ili j a
ikona kartice u pitanju će bljeskati. Ubacite
drugu memorijsku karticu ili izbrišite neke fotografije.
A
Isključen prikaz fotoaparata
Ako je fotoaparat isključen kada su punjiva baterija i
memorijska kartica ubačene, ikona memorijske
kartice, broj preostalih ekspozicija i broj fotografija u
trenutnoj fascikli će se prikazati (u zavisnosti od
memorijske kartice, fotoaparat može u retkim
slučajevima da ne prikaže ovu informaciju kada je
kartica ubačena; ovo može da se reši uključivanjem
fotoaparata).
Broj fotografija u trenutnoj
fascikli
Broj preostalih
ekspozicija
Gornji kontrolni displej
38
Pripremite fotoaparat
Kada kadrirate fotografije u tražilu, držite
rukohvat u svojoj desnoj ruci i pomerajte telo
fotoaparata ili objektiva svojom levom rukom.
Nežno držite izdignutim svoje laktove naspram
vašeg tela zarad podrške i stavite jednu nogu
pola koraka ispred druge kako bi gornji deo
vašeg tela bio stabilan. Kada kadrirate fotografije
u portret (uspravnoj) orijentaciji, držite
fotoaparat onako kako je prikazano na dnu tri
ilustracije na desnoj strani.
s
D
Kadriranje fotografija u portret (visokoj) orijentaciji
Fotoaparat je opremljen sa kontrolama za
korišćenje u portret (visokoj) orijentaciji,
uključujući vertikalno okidanje zatvarača,
Fn i dugme AF-ON, glavne i pomoćne
komandne točkiće i višenamenski birač
(0 102, 109, 307). Rotirajte vertikalno
fotografisanje bravice dugmeta okidača na
L da biste izbegli slučajno rukovanje ovim Zaključavanje dugmeta okidača
vertikalnog fotografisanja
kontrolama kada je fotoaparat u pejzaž
(širokoj) orijentaciji.
39
Fokus i fotografisanje
1
s
Pritisnite dugme okidača
do pola.
Pri podrazumevanim
podešavanjima, fotoaparat
će se fokusirati na subjekat u
centru tačke fokusa.
Kadrirajte fotografiju u
tražilu sa glavnim subjektom
pozicioniranim u centru
tačke fokusa i pritisnite
dugme okidača do pola.
2
Tačka fokusa
Indikator
fokusa
Kapacitet
bafera
Proverite indikatore u tražilu.
Kada je rukovanje fokusom potpuno, indikator ispravnog fokusa (I)
će se pojaviti u tražilu.
Prikaz informacija u tražilu
I
F
H
F H
(bljeska)
Opis
Subjekat u fokusu.
Tačka fokusa je između fotoaparata i subjekta.
Tačka fokusa je iza subjekta.
Fotoaparat nije u mogućnost da se fokusira na
subjekat u tački fokusa koristeći autofokus.
Dok se dugme okidača pritisne do pola, fokus će se
zaključati i broj ekspozicija koje mogu da se sačuvaju u
memorijskom baferu („t“; 0 118) će se prikazati u prikazu
informacija u tražilu.
Za informacije o tome šta raditi ako fotoaparat nije u mogućnosti da
se fokusira koristeći autofokus, pogledajte „Dobijanje dobrih
rezultata sa autofokusom“ (0 113).
40
3
Fotografisati.
Nežno pritisnite dugme okidača
zatvarača skroz na dole da biste
snimili fotografiju. Dok se
fotografija snima na memorijsku
karticu, lampica pristupanja
Lampica pristupanja
memorijskoj kartici će se upaliti. Ne
memorijskoj kartici
izbacujte memorijsku karticu niti
uklanjajte niti isključujte izvor
napajanja dok se lampica ne ugasi a snimanje se završi.
s
A
Tajmer pripravnosti (Fotografisanje pomoću tražila)
Brzina zatvarača i blende se prikazuje u gornjem kontrolnom displeju i tražilo će
se isključiti ako se nijedna operacija ne izvrši za oko šest sekundi, smanjujući
trošenje baterije. Pritisnite dugme okidača do pola da biste ponovo aktivirali
prikaze.
Merenja ekspozicije su
uključena
Merenja ekspozicije su
isključena
Dužina vremena pre nego što tajmer pripravnosti automatski istekne može da se
prilagodi koristeći Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti, 0 303).
A
Višenamenski birač
Višenamenski birač može da bi se izabrala tačka fokusa
dok su merenja ekspozicije uključena (0 108).
Višenamenski birač
41
Pregled fotografija
1
Pritisnite K dugme.
K dugme
Fotografija će biti prikazana
na monitoru. Memorijska
kartica koja sadrži trenutno
prikazanu sliku je prikazana
ikonom.
2
Pregledajte dodatne slike.
Dodatne slike mogu da se prikažu pritiskajući
4 ili 2; ili prevucite prst na levo ili desno
preko prikaza (0 251). Da biste pregledali
dodatne informacije u vezi trenutne
fotografije, pritisnite 1 i 3 (0 254).
s
NIKON D5
1/ 12
1/ 125
0
F5. 6
100
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
Da biste izašli iz reprodukcije i vratili se u režim fotografisanja,
pritisnite dugme okidača do pola.
A
Prikaz slike
Kada je Uključeno izabrano za Prikaz slike u meniju reprodukcije (0 290),
fotografije će se automatski prikazati na monitoru nakon fotografisanja.
A
Takođe pogledajte
Pogledajte stranu 249 za informacije o biranju slota za memorijsku karticu.
42
50mm
, 0
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Brisanje neželjenih fotografija
Neželjene fotografije mogu da se izbrišu pritiskajući O (Q) dugme. Imajte
na umu da fotografije ne mogu da se povrate kada se izbrišu.
1
Prikaz fotografije.
Prikažite fotografiju koju želite da izbrišete
kao što je opisano u „Pregledu fotografija“ na
prethodnoj strani. Lokacija trenutne slike je
prikazana ikonom na donjem levom uglu
prikaza.
2
Izbrišite fotografiju.
O (Q) dugme
Pritisnite O (Q) dugme.
Potvrdni dijalog će se
prikazati; markirajte Izabrana
slika i pritisnite ponovo
O (Q) da biste izbrisali sliku i
da biste se vratili na
reprodukciju (za informacije u
vezi sa opcijom Sve slike, pogledajte stranu 268). Da biste izašli bez
brisanja slike, pritisnite K.
s
A
Izbriši
Da biste izbrisali više slika ili izabrali memorijsku karticu sa koje će se slike
izbrisati, koristite opciju Izbriši u meniju reprodukcije (0 270).
43
x
Fotografisanje živog
prikaza slike
Sledite korake navedene ispod da biste fotografisali u živom prikazu slike.
1
Rotirajte birač živog prikaza slike na
C (fotografisanje sa živim prikazom
slike).
x
Birač živog prikaza
slike
2
Pritisnite a dugme.
Ogledalo će biti izdignuto i pogled kroz
objektiv će biti prikazan na monitoru
fotoaparata. Subjekat više neće biti vidljiv na
tražilu.
a dugme
3
Pozicionirajte tačku fokusa.
Pozicionirajte tačku fokusa preko vašeg subjekta kao što je opisano
na strani 49.
44
4
Fokus.
Pritisnite dugme okidača do pola da biste
fokusirali.
Tačka fokusa će bljeskati zeleno a okidač
zatvarača će se onemogućiti dok se fotoaparat fokusira. Ako je
fotoaparat u mogućnosti da se fokusira, tačka fokusa će se prikazati u
zelenoj boji; ako fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira, tačka
fokusa će bljesnuti crveno (imajte na umu da slike mogu da se snime
čak i kada tačka fokusa blešti crveno; proverite fokus u monitoru pre
nego što fotografišete). Ekspozicija može da se zaključa ako se
pritisne centar pomoćnog selektora (0 141); fokus se zaključava dok
je dugme okidača pritisnuto do pola.
D
Korišćenje autofokusa u živom prikazu slike
Koristite AF-S ili AF-P objektiv. Željeni rezultati se možda neće postići sa
drugim objektivima ili telekonverterima. Imajte na umu da je u živom
prikazu slike autofokus sporiji, a monitor može da posvetli ili potamni dok
se fotoaparat fokusira. Tačka fokusa ponekad može da se prikaže u zelenoj
boli kada fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira. Fotoaparat možda
neće moći da se fokusira u sledećim situacijama:
• Subjekat sadrži linije paralelne sa dugačkom ivicom kadra
• Subjektu nedostaje kontrast
• Subjekat u tački fokusa sadrži područja oštro kontrastne svetline, ili sadrži
tačkasto osvetljenje ili neonski znak ili drugi izvor svetlosti koji se menja u
pogledu svetline
• Treperenje ili trake svetla se pojavljuju pod fluorescentnim, osvetljenjem
sa živinom parom, natrijumskom parom ili sličnim osvetljenjem
• Krst (zvezda) filter ili drugi specijalni filter se koristi
• Subjekat se čini manjim od tačke fokusa
• Pravilne geometrijske šeme dominiraju subjektom (na primer, roletne ili
red prozora na neboderu)
• Subjekat se pomera
x
45
5
Snimite sliku.
Pritisnite dugme okidača do kraja kako biste
fotografisali. Monitor će se isključiti.
6
Izađite iz živog prikaza slike.
Pritisnite a dugme da biste izašli iz živog
prikaza slike.
x
A
Pregled ekspozicije
U toku živog prikaza slike, možete pritisnuti J da
biste pregledali efekte brzine zatvarača, blende i ISO
osetljivosti na ekspoziciju. Kada je Isključi izabrano
za Bešumna fotog. sa živim prik. slike u meniju
fotografisanja, ekspozicija može da se prilagodi ±5 EV
(0 143), iako se samo vrednosti između –3 i +3 EV
vide u pregledu prikaza. Imajte na umu da pregled
možda neće tačno prikazati finalne rezultate kada se
koristi blic osvetljenje, Active D-Lighting (0 187), visok dinamički opseg (HDR;
0 189), ili kada je bracketing na snazi, A (automatski) je izabran za Picture
Control Kontrast parametar (0 182), ili je p je izabrano za brzinu zatvarača.
Ako je subjekat jako svetao ili jako taman, indikatori ekspozicije će bljesnuti kako
bi upozorili da pregled možda neće tačno prikazati ekspoziciju. Pregled
ekspozicije nije dostupan kada je A ili % izabran za brzinu zatvarača.
46
A
Pregled živog prikaza slike
Pritisnite X dugme da biste uveličali pogled na monitor do oko maksimalno 11×.
Navigacioni prozor će se pojaviti u sivom okviru u donjem desnom uglu prikaza.
Koristite višenamenski birač da biste prevlačili na delove okvira koji nisu vidljivi
na monitoru ili pritisnite W (M) da biste odzumirali.
X dugme
Navigacioni prozor
x
47
Autofokus
Da biste snimali slike koristili autofokus, Birač režima fokusa
rotirajte birač režima fokusa na AF.
❚❚ Biranje režima fokusa
Sledeći režimi autofokusa su dostupni u živom prikazu slike:
Režim
x
Opis
Pojedinačni servo AF: Za nepokretne subjekte. Fokus se zaključava kada je
AF-S
dugme okidača pritisnuto do pola.
Stalni AF servo: Za subjekte koji se kreću. Fotoaparat se fokusira kontinualno
AF-F dok je dugme okidača pritisnuto. Fokus se zaključava kada je dugme
okidača pritisnuto do pola.
Da biste izabrali režim autofokusa, pritisnite dugme za AF-režim i rotirajte
glavni komandni točkić dok se željeni režim ne prikaže na monitoru.
Dugme AF-režima
48
Glavni komandni
točkić
Monitor
❚❚ Biranje režima AF-oblasti
Sledeći režimi AF-oblasti mogu da se izaberu u živom prikazu slike:
Režim
!
5
6
&
Opis
AF sa prioritetom lica: Koristite za portrete. Fotoaparat automatski otkriva i
fokusira se na subjekte portreta; izabrani subjekat je prikazan duplom
žutom ivicom (ako je više lica izabrano, do maksimalno 35, fotoaparat će se
fokusirati na najbliži subjekat; da biste izabrali drugog subjekta, koristite
višenamenski birač). Ako fotoaparat nije više u mogućnosti da detektuje
subjekta (jer je, na primer, subjekat okrenuo lice od fotoaparata), ivica više
neće biti prikazana.
Široka oblast AF: Koristite za ručne snimke pejzaža i druge subjekte osim
portreta. Koristite višenamenski birač da biste pomerili tačku fokusa bilo
gde u kadru ili pritisnite centar višenamenskog birača da biste pozicionirali
tačku fokusa u centru kadra.
Normalna oblast AF: Koristite za precizan fokus na izabranu tačku u kadru.
Koristite višenamenski birač da biste pomerili tačku fokusa bilo gde u kadru
ili pritisnite centar višenamenskog birača da biste pozicionirali tačku fokusa
u centru kadra. Preporučuje se stativ.
AF za praćenje subjekta: Pozicionirajte tačku fokusa preko subjekat i pritisnite
centar višenamenskog birača. Tačka fokusa će pratiti izabranog subjekta
dok se pomera kroz kadar. Da biste okončali praćenje, pritisnite opet
centar višenamenskog birača. Imajte na umu da fotoaparat možda neće
biti u mogućnosti da prati subjekte ako se oni brzo kreću, napuštaju kadar
ili su zaklonjeni drugim objektima, vidljivo menjaju veličinu, boju ili
svetlinu, ili su premali, preveliki, presvetli, pretamni ili su slični po boji ili
svetlini kao pozadina.
x
A
Živi prikaz slike
U toku živog prikaza slike, možete da pozicionirate
tačku fokusa tako što ćete taknuti svoj subjekat na
monitoru.
49
Da biste izabrali režim AF-oblasti, pritisnite dugme za AF-režim i rotirajte
pomoćni komandni točkić dok se željeni režim ne prikaže na monitoru.
Dugme AF-režima
Pomoćni komandni
točkić
Monitor
Manuelni fokus
x
Da biste fokusirali u režimu manuelnog fokusa
(0 114), rotirajte prsten objektiva za fokusiranje
sve dok se subjekat ne nađe u fokusu. Da biste
uvećali pogled na monitoru za precizni fokus,
pritisnite X dugme (0 47).
X dugme
A
Pregledanje fokusa u toku živog prikaza slike
Da biste privremeno izabrali maksimalni otvore blende za poboljšan pregled
fokusa u toku živog prikaza slike, pritisnite Pv dugme; ikona maksimalnog otvora
blende (0 56) će se prikazati. Da biste vratili blendu na njenu originalnu
vrednost, ponovo pritisnite dugme ili fokusirajte koristeći autofokus. Ako se
dugme okidača pritisne skroz na dole da bi se snimile slike u toku pregleda
fokusa, blenda će se vratiti na originalnu vrednost koja je postojala pre nego što
se fotografija snimila.
50
Korišćenje dugmeta i
Opcijama navedenim dole može da se pristupi
pritiskajući dugme i u toku fotografisanja sa živim
prikazom slike. Markirajte stavke koristeći
višenamenski birač i pritisnite 2 da biste videli
opcije za markiranu stavku. Nakon što izaberete
željeno podešavanje, pritisnite J da biste se vratili
Dugme i
na i meni dugmeta. Pritisnite dugme i opet da
biste izašli ka prikazu fotografija.
Opcija
Opis
Izaberite oblast slike za fotografisanje sa živim prikazom slike
Izaberi oblast slike
(0 87).
Active D-Lighting Podesite Active D-Lighting (0 187).
Elekt. zatv.
Omogućite ili onemogućite elektronski zatvarač prednje zavese
prednje zavese za fotografisanje sa dignutim ogledalom (0 304).
Pritisnite 1 ili 3 da biste prilagodili
svetlinu monitora za živi prikaz slike
(imajte na umu da ovo utiče samo na
živi prikaz slike i nema uticaja na
fotografije ili filmove ili na svetlinu
Svetlina monitora
monitora za menije ili reprodukciju;
da biste prilagodili svetlinu monitora
za menije i reprodukciju, koristite
opciju Svetlina monitora u meniju podešavanja kao što je
prikazano na strani 310).
x
51
Opcija
Bal. bele živog
prik. fotog.
x
Zumiranje
razdeljenog
prikaza
Tiho
fotografisanje
52
Opis
U toku fotografisanja sa živim
prikazom slike, balans bele (ton)
monitora može da se podesi na
vrednost koja je drugačija od one koja
se koristi za fotografije (0 159). Ovo
može da bude efektivno ako je
osvetljenje pod kojim se snimci
kadriraju drugačije od onog koj se
koristi kada se fotografije snime, kao što je nekad slučaj kada se
koristi blic ili zapamćena manuelna postavka balansa bele.
Prilagođavanje fotografije živog prikaza slike i prikaza balansa
bele da bi proizveo sličan efekat onome koji se koristi za stvarne
fotografije čini viđenje rezultata lakšim. Da biste koristili isti
balans bele i za pogled na monitoru i za fotografiju, izaberite
Nijedan. Imajte na umu da bez obzira na izabranu opciju, isti
balans bele se takođe koristi za pregled na monitoru i fotografiji
kada je Tiho fotografisanje uključeno (0 54). Monitor balansa
bele je resetovan kada se fotoaparat isključi, ali poslednja
korišćena vrednost može da se izabere pritiskajući a dugme
dok se pritiska i drži U dugme.
Pogledajte dva odvojena dela kadra
jedan pored drugog (0 53). Ova
opcija može da se koristi, na primer,
da bi se spojile zgrade sa horizontom.
Zatvarač je otvoren u toku fotografisanja, eliminišući zvuk koji
pravi zatvarač (0 54).
❚❚ Zumiranje razdeljenog prikaza
Izbor Zumiranje razdeljenog prikaza u
fotografisanju sa živim prikazom slike dugme i
dugme menija deli prikaz na dva kvadrata
prikazujući odvojene delove kadra jedan pored
drugog pri visokom stepenu zumiranja. Pozicije
uveličanih delova su prikazane u navigacionom
prozoru.
Navigacioni prozor
Koristite X i W (M) dugmad da biste zumirali i
odzumirali, ili koristite L (Z/Q) dugme da biste
izabrali kvadrat i pritisnite 4 ili 2 da biste
prevlačili kroz izabrane delove na levo ili na desno.
Pritiskanje 1 ili 3 prevlači oba dela gore ili dole u
isto vreme. Da biste fokusirali na subjekta u
Oblast u fokusu
centru izabranog dela, pritisnite dugme okidača
do pola. Da biste izašli iz prikaza podeljenog
ekrana, pritisnite dugme i.
x
53
Bešumni režim
x
54
Kada je Uključi izabrano za Tiho fotografisanje u meniju dugmeta i
(0 52) ili je Uključi izabrano za Bešumna fotog. sa živim prik. slike u
meniju fotografisanja (0 295), L je prikazano na monitoru a ogledalo
ostaje podignuto a zatvarač ostaje otvoren u toku fotografisanja živog
prikaza slike. Dok je dugme okidača pritisnuto, fotoaparatu će trebati do
pet sekundi JPEG fotografija pri oko 15 fps u kontinualno maloj brzini i
tihom kontinualnom režimu okidanja, ili oko 30 fps u kontinualnoj velikoj
brzini režima okidanja; preostalo vreme je prikazano na prikazu brojača
ekspozicije. U drugim režimima okidanja, jedna fotografija će se snimiti
svaki put kada se dugme okidača pritisne. ISO osetljivost je automatski
podešena osim u režimu ekspozicije M, kada možete da birate od
vrednosti između ISO 100 i Visoka 5 (0 124). U režimu ekspozicije M,
brzina zatvarača može da se podesi na vrednosti između 1/30 s i 1/8000 s.
Ekspozicija može da se pregleda u monitoru (0 46); da biste videli ili
sakrili indikator (0 137) koji prikazuje razliku između vrednosti izabrane
od strane fotoaparata i vrednosti koju ste izabrali, pritisnite J.
A
Bešumni režim
U bešumnom režimu, blic neće okinuti, samookidač, bracketing (0 146), Active
D-Lighting (0 187), HDR (0 189), kontrola vinjetiranja (0 294), kontrola
distorzije (0 294), višestruka ekspozicija (0 229), visoko ISO smanjenje šuma
(0 294), režim odgađanja ekspozicije (0 304) se isključuju i kvalitet slike je
fiksiran na JPEG fino★ (ako je RAW slot 1 – JPEG slot 2 izabrano za Uloga
kartice u slotu 2, JPEG slike će se snimiti na kartice u oba slota). Veličina slike je
isključivo određena od strane opcije izabrane za Oblast slike (0 88) i na nju ne
utiče opcija izabrana za Veličina slike:
• FX (36 × 24) 1.0×: 2784 × 1856
• DX (24 × 16) 1.5×: 1824 × 1216
• 1,2× (30 × 20) 1.2×: 2320 × 1544
• 5 : 4 (30 × 24): 2320 × 1856
Korekcija ekspozicije može da se prilagodi na ±3 EV (0 143); druga podešavanja
ekspozicije (blenda, brzina zatvarača i ISO osetljivost) koja mogu da se prilagode
su prikazana u sledećoj tabeli:
P, S
A
M
Blenda
—
✔
✔
Brzina zatvarača
—
—
✔
ISO osetljivost
—
—
✔
x
Imajte na umu da bešumni režim nije u potpunosti bešuman: zvuci zatvarača i
ogledala su povećani i smanjeni pri pokretanju i kraju fotografisanja živog
prikaza slike.
A
HDMI
Ako je fotoaparat povezan na HDMI video uređaj u toku fotografisanja sa živim
prikazom slike, monitor fotoaparata će ostati uključen a video uređaj će prikazati
pogled kroz objektiv.
A
Takođe pogledajte
Za informaciju o biranju uloga koje igraju dugme snimanje filma i komandni
točkići i centar višenamenskog birača, pogledajte Prilagođena podešavanja f1
(Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme za snimanje filma + y (0 307) i
f2 (Centralno dugme višen. birača, 0 308). Pogledajte Prilagođeno
podešavanje c4 (Kašnjenje isključivanja monitora, 0 303) za informacije o
biranju koliko će dugo monitor ostati uključen u toku živog prikaza slike. Za
informacije o sprečavanju nepredviđene operacije a dugmeta, pogledajte
Prilagođeno podešavanje f8 (Opcije dug. živog prikaza slike, 0 309).
55
Prikaz živog prikaza slike
er
q
w
t
y
Stavka
x
Opis
Količina preostalog vremena pre nego što se živi
prikaz slike automatski završi. Prikazano je ako će
q Preostalo vreme
se fotografisanje završiti za 30 s ili manje.
Indikator balansa bele Ton monitora (prikaz balansa bele živog prikaza
w
živog prikaza slike
slike).
Trenutni režim autofokusa.
e Režim autofokusa
Trenutni režim AF oblasti.
r Režim AF-oblast
Trenutna tačka fokusa. Prikaz se razlikuje u
t Tačka fokusa
zavisnosti od izabrane opcije za režim AF oblasti.
Indikator
Prikazano kada je Pv dugme pritisnuto da bi se
y maksimalnog otvora izabrao maksimalni otvor blende.
blende
D
0
—
52
48
49
49
50
Prikaz odbrojavanja
Odbrojavanje će se prikazati 30 s pre nego što se živi prikaz slike automatski
okonča (okidač postaje crven ako će živi prikaz slike da se okonča da bi zaštitio
interna kola ili, ako je opcija koja nije Bez ograničenja izabrana za Prilagođeno
podešavanja c4—Kašnjenje isključivanja monitora > Živi prikaz slike;
0 303—5 s pre nego što će se monitor automatski isključiti). U zavisnosti od
uslova fotografisanja, tajmer može da se odmah pojavi kada je živi prikaz slike
izabran.
56
Prikaz informacija
Da biste sakrili ili prikazali indikatore na monitoru, pritisnite R dugme.
Virtuelni horizont
(0 310)
Informacije uključene
Informacije isključene
x
Histogram (samo
pregled ekspozicije i
tiho fotografisanje;
0 46, 54)
Pomoćne linije za
kadriranje
57
D
Fotografisanje u živom prikazu slike
Da biste sprečili da svetlo koje uđe kroz tražilo utiče na fotografije ili ekspoziciju,
zatvorite zatvarač okulara tražila (0 120).
x
Iako se neće pojaviti na konačnoj slici osim ako je Uključi izabrano za Tiho
fotografisanje (0 54), zupčaste ivice, oivičenost boje, moare efekat i svetle
tačke mogu da se pojave na monitoru, dok svetle trake mogu da se pojave na
nekim delovima sa bleštavim znacima i drugim naizmeničnim izvorima svetla ili
ako je subjekat na kratko osvetljen od strane stroboskopskog ili drugog svetlog,
trenutnog izvora svetlosti. Pored toga, distorzija može da se pojavi ako se
fotoaparat panoramira horizontalno ili se objekat kreće pri visokim brzinama
kroz kadar. Treperenje i trake svetla koje se vide na monitoru pod
fluorescentnim, lampama sa živinom parom ili natrijumskim lampama mogu da
se smanje koristeći opciju Smanjenje treperenja u meniju snimanja (0 298),
iako će možda i dalje biti vidljive na krajnjoj fotografiji pri nekim brzinama
zatvarača. Kada fotografišete u živom prikazu slike, izbegavajte usmeravanje
fotoaparata ka suncu ili drugim izvorima jakog svetla. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može da dovede do štete internog kola fotoaparata.
Bez obzira na opciju izabranu za Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer
pripravnosti, 0 303), tajmer pripravnosti neće isteći u toku fotografisanja.
A Automatsko podešavanje AF za trenutni objektiv
Fotoaparat nudi opciju AF finog podešavanja za do 20 tipova objektiva, sa
automatskim finim podešavanjem dostupnim u živom prikazu slike. Koristite
samo po potrebi; AF podešavanje se ne preporučuje u većini situacija i može da
utiče na normalan fokus. Da biste koristili automatsko fino podešavanje, prvo
pripremite fotoaparat montirajući ga na stativ i birajući maksimalni otvor blende
(preporučuje se), rotirajući birač živog prikaza slike na C, birajući autofokus sa
pojedinačnim servom (AF-S), podešavajući režim AF-oblasti na široko ili normalno
AF područje, birajući centar tačke fokusa i ako je moguće angažovanjem zuma
fokusa zarad tačnog fokusa. Zatim možete da fokusirate fotoaparat i da
pritisnete AF režim i dugmad snimanja filma dok se ne pojave uputstva (treba da
pritisnete dugmad malo duže od 2 sekunde). Markirajte Da i pritisnite J da biste
sačuvali novu vrednost. Samo jedna vrednost može da se sačuva za svaki tip
objektiva.
AF fino podešavanje može da se uključi i isključi koristeći opciju AF fino
podešavanje > AF fino podešavanje (Uklj./Isklj.) u meniju podešavanja
(0 310). AF fino podešavanje navodi vrednosti za trenutni objektiv pod
Sačuvana vrednost; da biste videli vrednosti za druge objektive, izaberite
Prikaži listu sačuvanih vrednosti.
58
yFilmovi
Pročitajte ovaj odeljak za informacije o snimanju i gledanju filmova.
Snimanje filmova
Filmovi mogu da se snime u živom prikazu slike.
1
Rotirajte birač živog prikaza slike na
1 (živi prikaz slike filma).
y
Birač živog prikaza
slike
2
Pritisnite a dugme.
Ogledalo će se izdići a pogled kroz objektiv će
se prikazati na monitoru fotoaparata,
izmenjen za efekte ekspozicije. Subjekat više
neće biti vidljiv na tražilu.
a dugme
D 0 Ikona
0 ikona (0 65) ukazuje na to da filmovi ne mogu da se snime.
A
Balans bele
Balans bele može da se podesi u bilo koje vreme pritiskajući U dugme i
rotirajući glavni komandni točkić (0 159).
59
y
3
Izaberite režim fokusa (0 48).
4
Izaberite režim AF oblasti (0 49).
5
Fokus.
Dugme AF-ON
Kadrirajte početak snimanja i pritisnite dugme
AF-ON za fokus. Imajte na umu da broj
subjekata koji mogu da se detektuju u AF sa
prioritetom lica opada u toku snimanja filma.
A Fokusiranje
Fokus se takođe može prilagoditi pritiskanjem dugmeta okidača do pola
pre započinjanja snimanja, ili možete manuelno da fokusirate kao što je
opisano na strani 50.
60
6
Pokrenite snimanje.
Pritisnite dugme snimanja filma da biste
pokrenuli snimanje. Indikator snimanja i
dostupno vreme prikazani su na monitoru.
Ekspozicija može da se zaključa ako se pritisne
pomoćni selektor (0 141) ili se promeni do
±3 EV koristeći korekciju ekspozicije (0 143); Dugme snimanje filma
spot merenje nije dostupno. U režimu
Indikator snimanja
autofokusa, fotoaparat može da se ponovo
fokusira pritiskajući dugme AF-ON.
Preostalo vreme
y
A
Audio
Fotoaparat može da snimi i video i zvuk; ne prekrivajte mikrofon na
prednjem delu fotoaparata u toku snimanja filma. Imajte na umu da
ugrađeni mikrofon može da snimi zvuke koje pravi fotoaparat ili objektiv u
toku autofokusa, smanjenje vibracije ili promene blende.
7
Završite snimanje.
Pritisnite opet dugme snimanja filma da biste
prekinuli snimanje. Snimanje će se
automatski završiti kada se maksimalna
dužina dostigne ili kada je memorijska kartica
puna.
A
Maksimalna dužina
Maksimalna dužina za individualne datoteke filma je 4 GB (za maksimalna
vremena snimanja, pogledajte stranu 67); imajte na umu da u zavisnosti od
brzine upisivanja memorijske kartice, fotografisanje može da se završi pre
nego što se ova dužina ispuni.
61
8
Izađite iz živog prikaza slike.
Pritisnite a dugme da biste izašli iz živog
prikaza slike.
A
Režim ekspozicije
Sledeća podešavanja ekspozicije mogu da se prilagode u režimu filma:
P, S
A
M
y
Blenda
—
✔
✔
Brzina zatvarača
—
—
✔
ISO osetljivost
— 1, 2
— 1, 2
✔ 2, 3
1 Gornja granica za ISO osetljivost može da se izabere koristeći opciju Podešavanja
ISO osetljivosti filma > Maksimalna osetljivost u meniju snimanja (0 297).
2 Gornja granica kada je Uključeno izabrano za Elektronski VR u meniju snimanja
filma je ISO 102400.
3 Ako je Uključeno izabrano za Podešavanja ISO osetljivosti filma > Autom. ISO
kontrola (rež. M) u meniju snimanja, gornja granica za ISO osetljivosti može da se
izabere koristeći opciju Maksimalna osetljivost.
U režimu ekspozicije M, brzina zatvarača može da se podesi na vrednosti između
1/25 s i 1/8000 s (najmanja dostupna brzina zatvarača razlikuje se u zavisnosti od
broja slika u sekundi; 0 67). U drugim režimima ekspozicije, brzina zatvarača je
automatski prilagođena. Ako je subjekat previše ili premalo pod ekspozicijom u
režimu P ili S, okončajte živi prikaz slike i opet pokrenite živi prikaz slike ili
izaberite ekspoziciju A i prilagodite blendu.
A
Takođe pogledajte
Uloga koju igra centar višenamenskog birača može da se izabere koristeći
Prilagođeno podešavanje f2 (Centralno dugme višen. birača; 0 308) i uloge
dugmadi Fn1, Fn2, Fn3 i Pv i centra pomoćnog selektora koristeći Prilagođeno
podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola; 0 309). Prilagođeno
podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme okidača
kontroliše da dugme okidača može da se koristi za pokretanje živog prikaza slike,
ili da se pokrene i okonča snimanje filma, ili (kada se pritisne skroz do kraja) da bi
se snimile fotografije u toku snimanja filma. Za informacije o sprečavanju
nepredviđene operacije a dugmeta, pogledajte Prilagođeno podešavanje f8
(Opcije dug. živog prikaza slike; 0 309).
62
Indeksi
Ako je Označavanje indeksa dodeljeno kontroli
koristeći Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko
dodeljivanje kontrola, 0 309), možete da
pritisnete izabranu kontrolu u toku snimanja da
biste dodali indekse koji mogu da se koriste da bi
se pronašli kadrovi u toku uređenja i reprodukcije
(0 81). Do 20 indeksa može da se doda na svaki
film.
Indeks
Korišćenje dugmeta i
Opcijama navedenim dole može da se pristupi
pritiskajući dugme i u režimu filma. Markirajte
stavke koristeći višenamenski birač i pritisnite 2
da biste videli opcije za markiranu stavku. Nakon
što izaberete željeno podešavanje, pritisnite J da
biste se vratili na meni dugmeta i. Pritisnite
dugme i opet da biste izašli ka prikazu fotografija. Dugme i
Opcija
Izaberi oblast slike
Veličina slika/broj
slika u sekundi
Kvalitet filma
Osetljivost
mikrofona
y
Opis
Izaberi oblast slike za filmove (0 70).
Izaberite veličinu slike i broj slika u sekundi (0 67).
Birajte kvalitet filma (0 67).
Pritisnite 1 ili 3 da biste prilagodili osetljivost mikrofona
(0 298).
63
Opcija
Opis
Frekventni odziv Frekventni odziv kontrole mikrofona (0 298).
Smanjenje šuma Omogućite ili onemogućite smanjenje šuma vetra koristeći
vetra
visokopropusni filter ugrađenog mikrofona (0 298).
Kada se dve memorijske kartice ubace, možete da birate karticu
Odredište
na koju će se filmovi snimiti (0 296).
Pritisnite 1 ili 3 da biste prilagodili
svetlinu monitora (imajte na umu da
ovo utiče samo na živi prikaz slike i
Svetlina monitora nema uticaja na fotografije ili filmove
ili na svetlinu monitora za menije ili
reprodukciju; 0 51).
Birajte da li će najsvetliji delovi kadra
(svetliji delovi) biti prikazani
iskošenim linijama u prikazu.
Svetliji delovi
Prikaz svetlijih
delova
y
Jačina zvuka
slušalica
Elektronski VR
Pritisnite 1 ili 3 da biste prilagodili jačinu zvuka slušalica.
Izaberite Uključeno da biste omogućili elektronsko smanjenje
vibracije u toku snimanja filma ali imajte na umu da ovo
smanjuje vidni ugao, što dovodi do toga da se krajevi kadra
isecaju. Nije dostupno pri isecanju veličine slike od 3840 × 2160
ili 1920 × 1080 (0 67).
A
Korišćenje eksternog mikrofona
Opcioni ME-1 stereo mikrofon ili ME-W1 wireless microphone (ME-W1 bežični
mikrofon) može da se koristi za snimanje zvuka za filmove (0 341).
A
Slušalice
Slušalice drugih proizvođača mogu da se koriste. Imajte na umu da visoki nivoi
zvuka mogu da dovedu do visoke jačine zvuka; izuzetno se mora voditi računa
kada se koriste slušalice.
64
Prikaz živog prikaza slike
y
u
i
q
w
e
o
!0
r
t
Stavka
q
w
e
r
t
y
u
i
o
!0
Opis
Jačina zvuka audio izlaza slušalica. Prikazano
Jačina zvuka slušalica
kada se slušalice drugih proizvođača povežu.
Osetljivost mikrofona Osetljivost mikrofona.
Nivo zvuka za audio snimanje. Prikazano je u
crvenoj boji ako je nivo previše visok; prilagodite
Nivo zvuka
osetljivost mikrofona u skladu sa tim.
Frekventni odziv
Trenutni frekventni odziv.
Prikazano kada je smanjenje šuma vetra
Smanjenje šuma vetra
uključeno.
Ikona „Nema filma“
Ukazuje na to da filmovi ne mogu da se snime.
Veličina slike filma
Veličina slike za snimanje filma.
Preostalo vreme
Preostalo vreme za snimanje za filmove.
Indikator prikaza
Prikazano kada je prikaz svetlijih delova uključen.
svetlijih delova
Elektronski VR
Prikazan je kada je elektronsko smanjenje
indikator
vibracije uključeno.
0
64
63
y
—
64
64
—
67
61
64
64
65
D
Prikaz odbrojavanja
Odbrojavanje će biti prikazano 30 s pre nego što se živi prikaz slike filma
automatski okonča (0 56). U zavisnosti od uslova fotografisanja, tajmer može da
se odmah pojavi kada započne snimanje filma. Imajte na umu da bez obzira na
količinu dostupnog vremena za snimanje, živi prikaz slike će se i dalje okončati
automatski kada tajmer istekne. Sačekajte da se interna kola ohlade pre nego što
nastavite da snimate film.
A
Prilagođavanje podešavanja u toku snimanja filma
Jačina zvuka slušalica ne može da se prilagodi u toku snimanja. Ako je opcija
koja nije I (isključen mikrofon) trenutno izabrana, osetljivost mikrofona može da
se promeni na bilo koje podešavanje koje nije I dok je snimanje u toku.
y
66
Maksimalna dužina
Maksimalna dužina se razlikuje od opcija izabranih za Kvalitet filma i
Veličina slika/broj slika u sekundi u meniju snimanja (0 296).
r
s
t
y/y
z/z
1/1
2/2
3/3
4/4
5/5
u/6
v/7
8/8
9/9
!/!
Opcija 1
3840 × 2160 (4K UHD); 30p 2
3840 × 2160 (4K UHD); 25p 2
3840 × 2160 (4K UHD); 24p 2
1920 × 1080; 60p
1920 × 1080; 50p
1920 × 1080; 30p
1920 × 1080; 25p
1920 × 1080; 24p
1280 × 720; 60p
1280 × 720; 50p
1920 × 1080; isecanje 60p 5
1920 × 1080; isecanje 50p 5
1920 × 1080; isecanje 30p 5
1920 × 1080; isecanje 25p 5
1920 × 1080; isecanje 24p 5
Maksimalni broj bita
(Mbps) (★ visok kvalitet/
normalno)
Maksimalna dužina
144 3
48/24
29 min. 59 s 4
24/12
y
1 Pravi broj slika u sekundi je 29,97 fps za vrednosti navedene kao 30p, 23,976 fps za
vrednosti navedene kao 24p i 59,94 fps za vrednosti navedene kao 60p.
2 Kada je ova opcija izabrana, k je prikazano na monitoru a kvalitet filma je fiksiran
na „visokom“.
3 Dostupno samo u visokom kvalitetu.
4 Svaki film će se snimiti do 8 datoteka od kojih je svaka do 4 GB. Broj datoteka i
dužina svake datoteke se razlikuju od opcija izabranih za Veličina slika/broj slika u
sekundi i Kvalitet filma.
5 i je prikazano na monitoru kada je ova opcija izabrana.
67
Prikaz informacija
Da biste sakrili ili prikazali indikatore na monitoru, pritisnite R dugme.
Virtuelni horizont
(0 310)
y
Informacije uključene
Histogram
A
Informacije isključene
Pomoćne linije za
kadriranje
HDMI
Ako je fotoaparat povezan sa HDMI uređajem (0 286), pogled kroz objektiv će se
pojaviti i na monitoru fotoaparata i na HDMI uređaju.
68
Isecanje filma
Filmovi imaju odnos stranica od 16 : 9 i snimaju se koristeći isecanje koje
se razlikuje od veličine slike.
3840 × 2160
1920 × 1080 i
1280 × 720
1920 × 1080 isecanje
Prelaz sa veličine slike od 1920 × 1080 ili 1280 × 720 na 3840 × 2160
povećava vidljivu žižnu daljinu na oko 1,5×, dok prelaz sa 1920 × 1080 ili
1280 × 720 na 1920 × 1080 isecanje povećava vidljivu žižnu daljinu na oko
3×.
y
69
A
Oblast slike
Pri veličini slike od 1920 × 1080 i 1280 × 720, možete da birate oblast slike
koristeći opciju Oblast slike > Izaberi oblast slike u meniju snimanja. Izaberite
FX da biste snimali filmove u onome što se smatra kao „FX baziran format filma“,
DX da biste snimili u „DX baziranom formatu filma“. Razlike između ova dva su
ilustrovane ispod.
FX (36 × 24)
y
DX (24 × 16)
Veličine snimljenih oblasti su otprilike 35,9 × 20,2 mm (format filma zasnovan na
FX formatu) i 23,5 × 13,2 mm (format filma zasnovan na FX formatu). Filmovi
snimljeni sa objektivom DX-formata i Uključeno izabranim za Oblast slike >
Automatsko DX isecanje (0 88) u meniju snimanja filma su snimljeni u formatu
filma na DX-osnovi. Omogućavanje elektronskog smanjenja vibracije (0 64)
smanjuje veličinu isecanja blago povećavajući prividnu žižnu daljinu.
Pri veličini slika od 3840 × 2160 i 1920 × 1080 isecanja, izbor oblasti slike nije
dostupno i oblast slike ostaje isti bez obzira na tip korišćenog objektiva.
70
Snimanje fotografija u režimu filma
Da biste snimili fotografije u režimu filma (ili u
živom prikazu slike ili u toku snimanja filma),
izaberite Fotografisanje za Korisničko
podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje
kontrola) > Dugme okidača (0 309). Fotografije sa odnosnom stranice
od 16 : 9 zatim mogu da se snime u bilo kom trenutku pritiskajući dugme
okidača skroz na dole. Ako je snimanje filma u toku, snimanje će se
okončati a segment filma koji je snimljen do tada će se sačuvati.
Osim pri veličini slike isecanja od 1920 × 1080 ili 3840 × 2160 (0 67),
fotografije se snimaju u formatu izabranim za Kvalitet slike u meniju
snimanja fotografije (0 92); fotografije snimljene pri veličini slike isecanja
od 1920 × 1080 ili 3840 × 2160 se snimaju pri kvalitetu slike od JPEG
fino★. Za informacije o veličini slike, pogledajte stranu 72. Imajte na umu
da ekspozicija za fotografije ne može da se pregleda kada je birač živog
prikaza slike rotiran na 1; režim P, S, ili A je preporučen ali tačni rezultati
mogu da se dobiju u režimu M pregledajući ekspoziciju sa biračem živog
prikaza slike rotiranim na C.
y
71
❚❚ Veličina slike
Veličina snimljenih fotografija u režimu filma razlikuje se od veličine slike
filma (0 67) i, u slučaju fotografija snimljenih pri veličini slika od
1920 × 1080 i 1280 × 720, sa oblasti slike i opcijom izabranom za Oblast
slike > JPEG/TIFF u meniju fotografisanja (0 95).
Veličina slike
Veličina
slike
Oblast slike
3840 × 2160
—
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
FX
1920 × 1080
1280 × 720
DX
1920 × 1080
isecanje
y
72
—
Veličina (pikseli)
Veličina štampe (cm) *
3840 × 2160
5568 × 3128
4176 × 2344
2784 × 1560
3648 × 2048
2736 × 1536
1824 × 1024
32,5 × 18,3
47,1 × 26,5
35,4 × 19,8
23,6 × 13,2
30,9 × 17,3
23,2 × 13,0
15,4 × 8,7
1920 × 1080
16,3 × 9,1
* Približna veličina kada se štampa pri 300 dpi. Veličina štampe u inčima jednaka je
veličini slike u pikselima podeljenoj sa rezolucijom štampača u tačkama po inču (dpi;
1 inč = otprilike 2,54 cm).
A
Merenje ekspozicije i balans bele
Oblast koja se koristi za merenje ekspozicije ili automatski balans bele kada su
fotografije snimljene pri veličini slike filma od 1920 × 1080 isecanja (0 67) nije
ista kao oblast u krajnjoj fotografiji, sa rezultatom da se optimalni rezultati
možda neće postići. Snimite probne snimke i proverite rezultate na monitoru.
A
Wireless Remote Controllers (Bežični daljinski kontroleri) i žičane
daljinske kontrole
Ako je Snimanje filmova izabrano za Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko
dodeljivanje kontrola) > Dugme okidača (0 309) dugmad okidača na
opcionim bežičnim daljinskim kontrolerima i žičanim daljinskim kontrolama
(0 337, 339) mogu da se koriste da bi se pokrenuo živi prikaz slike filma i da bi se
pokrenulo i okončalo snimanje filma.
D
Snimanje filmova
Filmovi su snimljeni u sRGB kolornom prostoru. Treperenje, trake svetla ili
distorzija mogu da budu vidljivi na monitoru i na krajnjem filmu pod
fluorescentnim, lampama sa živinom parom ili natrijumskim lampama ili ako se
fotoaparat panoramira horizontalno ili se objekat pomera pri visokim brzinama
kroz kadar (za informacije o smanjenu treperenja i traka svetla, pogledajte
Smanjenje treperenja, 0 298). Treperenje može takođe da se pojavi dok se
kontrola elektromotora blende koristi. Zupčaste ivice, oivičenost bojom, moare
efekat i svetle tačke takođe mogu da se pojave. Svetle trake mogu da se pojave u
nekim područjima kadra sa bleštavim znacima i drugim naizmeničnim izvorima
sveta ili ako je subjekat na kratko osvetljen od strane stroboskopskih ili drugih
svetlih, kratkotrajnih izvora svetla. Kada snimate filmove, izbegavajte
usmeravanje fotoaparata ka suncu ili drugim izvorima jakog svetla.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do štete internog kola
fotoaparata. Imajte na umu da šum (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog
šum ili linije) i neočekivane boje mogu da se pojave ako zumirate na pogled kroz
objektiv (0 47) u režimu filma.
y
Osvetljenje blicom ne može da se koristi.
Snimanje se automatski okončava ako je objektiv uklonjen ili ako je birač živog
prikaza slike rotiran na novo podešavanje.
73
Intervalski filmovi
Fotoaparat automatski snima fotografije pri izabranim intervalima da bi
napravio bešumni film serije intervala koristeći trenutno izabrane opcije
za Izaberi oblast slike (0 70), Veličina slika/broj slika u sekundi,
Kvalitet filma i Odredište u meniju snimanja (0 296). Fotografije su
snimljene koristeći fotografisanje sa tražilom.
A
Pre fotografisanja
Pre snimanja intervalskog filma, snimite probni snimak pri trenutnim
podešavanjima i pogledajte rezultate na monitoru. Za doslednu obojenost,
birajte podešavanje balansa bele koja nije automatska (0 159).
Preporučuje se korišćenje stativa. Montirajte fotoaparat na stativ pre nego što
fotografisanje počne. Da biste se postarali da se fotografisanje ne prekine,
koristite opcioni AC adapter i priključak napajanja ili u potpunosti napunjenu
bateriju. Da biste sprečili da svetlo koje uđe kroz tražilo utiče na fotografije i
ekspoziciju, zatvorite zatvarač okulara tražila (0 120).
y
1
Izaberite Intervalski film.
Markirajte Intervalski film u meniju snimanja
i pritisnite 2 da biste prikazali podešavanja
intervalskog filma.
74
2
Prilagodite podešavanja intervalskog filma.
Izaberite interval, ukupno vreme fotografisanja i opciju
ujednačavanja ekspozicije.
• Da biste izabrali interval između kadrova:
Markirajte Interval i pritisnite 2.
Izaberite interval duži od najsporije
očekivane brzine zatvarača
(minute i sekunde) i pritisnite J.
• Da biste izabrali ukupno vreme fotografisanja:
y
Markirajte Vreme fotografisanja i
pritisnite 2.
Izaberite vreme fotografisanja (do
7 sati i 59 minuta) i pritisnite J.
75
• Da biste omogućili ili onemogućili ujednačavanje ekspozicije:
Markirajte Ujednačavanje
ekspozicije i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
Izbor Uključeno ujednačava nagle promene u ekspoziciji u
režimima koji nisu M (imajte na umu da je ujednačavanje
ekspozicije samo na snazi u režimu M ako je aut. kontr. ISO
osetljivosti omogućena u meniju fotografisanja).
3
y
76
Pokrenite fotografisanje.
Markirajte Pokreni i pritisnite J.
Fotografisanje se pokreće nakon oko 3 s.
Fotoaparat snima fotografije pri izabranom
intervalu za izabrano vreme fotografisanja.
Kada je završeno, intervalski filmovi su
snimljeni na memorijsku karticu izabranu za Odredište u meniju
snimanja (0 296).
❚❚ Okončavanje fotografisanja
Da biste okončali fotografisanje pre nego što se sve fotografije snime,
markirajte Isključeno u meniju intervalskog filma i pritisnite J, ili
pritisnite J između kadrova ili odmah nakon što se kadar snimi. Film će
se napraviti sa kadrova snimljenih na mestu gde se fotografisanje
okončalo. Imajte na umu da će se fotografisanje okončati i nijedan film
neće biti snimljen ako je izvor napajanja uklonjen ili isključen ili je
memorijska kartica odredišta izbačena.
❚❚ Nema fotografije
Fotografija će preskočiti trenutni kadar ako fotoaparat nije u mogućnosti
da se fokusira u AF-S (imajte na umu da se fotoaparat ponovo fokusira pre
svakog snimka). Fotografisanje će se nastaviti sa sledećim kadrom.
y
D
Intervalski filmovi
Serija intervala nije dostupna u živom prikazu slike (0 44) ili snimanju filma
(0 59), pri brzini zatvarača od A ili % (0 138) ili kada su bracketing (0 146),
visoki dinamički opseg (HDR, 0 189), višestruka ekspozicija (0 229) ili je
intervalsko fotografisanje (0 236) aktivni. Imajte na umu da zato što brzina
zatvarača i vreme potrebno za snimanje slike na memorijskoj kartici mogu da se
razlikuju od snimka do snimka, interval između snimka koji se snimi i pokretanja
sledećeg snimka može da se razlikuje. Fotografisanje neće početi ako intervalski
film ne može da se snimi pri trenutnim podešavanjima (na primer, ako je
memorijska kartica puna, interval ili vreme fotografisanja je nula ili je interval
duži od vremena fotografisanja).
Fotografisanje može da se okonča ako se kontrole fotoaparata koriste ili su
podešavanja promenjena ili je HDMI kabl povezan. Film će se napraviti sa
kadrova snimljenih na mestu gde se fotografisanje okončalo. Da biste okončali
fotografisanje i snimili fotografiju, pritisnite dugme okidača skroz na dole.
77
D
Veličina slike
Oblast koja se koristi za merenje ekspozicije, nivoa blica ili automatski balans
bele kada su fotografije snimljene pri veličini slike filma od 1920 × 1080 isecanja
(0 67) nije ista kao oblast u krajnjoj fotografiji, sa rezultatom da se optimalni
rezultati možda neće postići. Snimite probne snimke i proverite rezultate na
monitoru.
A
Izračunavanje dužine krajnjeg filma
Ukupan broj kadrova u krajnjem filmu može da se
izračuna deleći vreme fotografisanja sa intervalom i
zaokruživanjem. Dužina krajnjeg filma može zatim da
se izračuna deleći broj snimaka sa brojem slika u
sekundi izabranoj za Veličina slika/broj slika u
sekundi u meniju snimanja (0 67). Film od 48
kadrova snimljen pri 1920 × 1080; 24p, na primer, će
biti dugačak oko dve sekunde. Maksimalna dužina za
intervalske filmove je 20 minuta.
y
78
Snimljena dužina/
maksimalna dužina
Indikator
memorijske kartice
Veličina slika/broj slika u
sekundi
A
U toku fotografisanja
U toku fotografisanja, Q će blještati i indikator
snimanja serije intervala će se prikazati na kontrolnom
displeju. Vreme koje ostaje (u satima i minutima) se
pojavljuje na prikazu brzine zatvarača pre nego što se
svaki kadar snimi. U drugim prilikama, vreme koje
ostaje može da se vidi pritiskajući dugme okidača do pola. Bez obzira na opciju
izabranu za Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti, 0 303), tajmer
pripravnosti neće isteći u toku fotografisanja.
Da biste videli trenutna podešavanja intervalskog filma
ili da biste okončali fotografisanje (0 77), pritisnite
G dugme između snimaka. Dok je fotografisanje na
snazi, meni intervalskog filma će pokazati
ujednačavanje ekspozicije, interval i preostalo vreme.
Ova podešavanja ne mogu da se promene dok je
fotografisanje na snazi, niti slike mogu da se
reprodukuju ili da se podešavanja drugog menija
prilagodi.
A
Prikaz slike
K dugme ne može da se koristi da bi se videle slike dok je fotografisanje na
snazi, ali će trenutni kadar biti prikazan na nekoliko sekundi nakon svakog
snimka ako je Uključeno izabrano za Prikaz slike u meniju reprodukcije
(0 290). Druge operacije reprodukcije ne mogu da se izvrše dok je kadar
prikazan.
y
A
Režim okidanja
Bez obzira na izabrani režim okidanja, fotoaparat će snimiti jedan snimak pri
svakom intervalu. Samookidač ne može da se koristi.
A
Takođe pogledajte
Opcija Zvučni signal u meniju podešavanja kontroliše da li će se zvučni signal
oglasiti kada je fotografisanje završeno (0 312).
79
Pregledanje filmova
Filmove naznačava ikona 1 u reprodukciji pune slike (0 248). Taknite a
ikonu na monitoru ili pritisnite centar višenamenskog birača da biste
pokrenuli reprodukciju; vašu trenutnu poziciju naznačava traka
napredovanja filma.
Ikona 1
Dužina
Trenutna pozicija/ukupna dužina
Ikona a
y
Jačina
zvuka
Vodič
Sledeće operacije mogu da se izvrše:
Za
Pauza
Reprodukuj
Unazad/
napredno
Preskočite 10 s
80
Traka napredovanja
filma
Korišćenje
Opis
Pauziraj reprodukciju.
Nastavite reprodukciju kada je film pauziran ili
tokom premotavanja unazad/unapred.
Brzina se povećava sa
svakim pritiskom, sa 2×
na 4× na 8× na 16×; držite pritisnutim da biste
skočili na početak ili kraj filma (prvi kadar
naznačava h u gornjem desnom uglu monitora,
poslednji kadar i). Ako je reprodukcija
pauzirana, film se premotava unazad ili unapred
jedan po jedan kadar; držite za kontinualno
premotavanje unazad ili unapred.
Rotirajte glavni komandni točkić da biste
preskočili unapred ili unazad 10 s.
Za
Korišćenje
Preskočite
unapred/
unazad
Prilagodite
jačinu zvuka
X/W (M)
Odsecite film
i/J
Izlaz
Vratite se na
režim
fotografisanja
/K
Opis
Rotirajte pomoćni komandni točkić da biste
preskočili do sledećeg ili prethodnog indeksa ili
da biste preskočili do poslednjeg ili prvog kadra
ako film ne sadrži indekse.
Pritisnite X da biste povećali jačinu zvuka, W (M)
da biste je smanjili.
Pogledajte stranu 82 za više informacija.
Izađite na reprodukciju pune slike.
Pritisnite dugme okidača do pola da biste izašli do
režima fotografisanja.
y
A
Ikona p
Filmovi sa indeksom (0 63) su naznačeni od strane
p ikone u reprodukciji pune slike.
A
2 Ikona
2 je prikazana u punoj slici i reprodukciji filma ako je
film snimljen bez zvuka (0 298).
81
Uređenje filmova
Odsecite segment filma da biste kreirali uređene kopije filmova ili sačuvali
izabrane kadrove kao JPEG statične slike.
Opcija
Izaberi početnu/krajnju
9
tačku
4 Sačuvaj izabrani kadar
Opis
Napravite kopiju sa koje je neželjeni segment filma
uklonjen.
Sačuvajte izabrani kadar kao JPEG statičnu sliku.
Odsecanje filmova
y
Da biste napravili odsečene kopije filmova:
1
2
Prikažite film u punom kadru (0 248).
Pauzirajte film na novom uvodnom
kadru.
Reprodukujte filmove kao što je opisano na
strani 80, pritiskajući centar višenamenskog
birača da biste pokrenuli i nastavili
reprodukciju i 3 da biste pauzirali i pritisnuli
4 ili 2 ili rotirali glavni ili pomoćni komandni Traka napredovanja
filma
točkić da biste locirali željeni kadar. Vaša
približna pozicija u filmu može da se zaključi
iz trake napredovanja filma. Pauzirajte reprodukciju kada dođete do
novog otvaranja.
82
3
Izaberite Izaberi početnu/krajnju
tačku.
Pritisnite i ili J, zatim markirajte Izaberi
početnu/krajnju tačku i pritisnite 2.
4
Izaberite Poč. tačka.
Da biste napravili kopiju koja počinje od
trenutnog kadra, markirajte Poč. tačka i
pritisnite J. Kadrovi pre trenutnog kadra će
biti uklonjeni kada sačuvate kopiju u Koraku 9.
Poč. tačka
y
5
Potvrdite novu početnu tačku.
Ako željeni kadar nije trenutno prikazan,
pritisnite 4 ili 2 da biste nastavili ili
premotali (da biste preskočili na 10 s napred
ili nazad, rotirajte glavni komandni točkić; da
biste preskočili na indeks, ili na prvi ili zadnji
kadar ako film ne sadrži indekse, rotirajte
pomoćni komandni točkić).
83
6
Izaberi krajnju tačku.
Pritisnite L (Z/Q) da biste prešli sa početne
tačke (w) na krajnju tačku (x) alatke izbora a
zatim izaberite krajnji kadar kao što je opisano
u Koraku 5. Kadrovi nakon izabranog kadra će
biti uklonjeni kada sačuvate kopiju u Koraku 9.
L (Z/Q) dugme
Krajnja tačka
7
Napravite kopiju.
Jednom kada je željeni kadar prikazan, pritisnite 1.
y 8
9
Pregledajte film.
Da biste pregledali kopiju, markirajte Pregled
i pritisnite J (da biste prekinuli pregled i
vratili se na meni opcija čuvanja, pritisnite 1).
Da biste odbacili trenutnu kopiju i izabrali
novu početnu tačku ili krajnju tačku kao što je
opisano na predhodnim stranama, markirajte
Otkažite i pritisnite J; da biste sačuvali kopiju, nastavite ka Koraku 9.
Sačuvajte kopiju.
Markirajte Sačuvaj kao novu datoteku i
pritisnite J da biste sačuvali kopiju u novu
datoteku. Da biste zamenili originalnu
datoteku filma sa uređenom kopijom,
markirajte Zameni postojeću datoteku i
pritisnite J.
84
D
Odsecanje filmova
Filmovi moraju da budu najmanje dve sekunde dugački. Kopija neće biti
sačuvana ako ima nedovoljno dostupnog prostora na memorijskoj kartici.
Kopije imaju isto vreme i datum nastanka kao i original.
A
Uklanjanje uvodnog i završnog segmenta filma
Da biste uklonili samo uvodni segment filma sa filma, nastavite ka Koraku 7 bez
pritiskanja L (Z/Q) dugmeta u Koraku 6. Da biste uklonili samo završni
segment filma, izaberite Krajnja tačka u Koraku 4, izaberite završni kadar i
nastavite ka Koraku 7 bez pritiskanja L (Z/Q) dugmeta u Koraku 6.
Čuvanje izabranih kadrova
Da biste sačuvali kopiju izabranog kadra kao JPEG statičnu sliku:
1
Pauzirajte film na željenom kadru.
Reprodukujte film kao što je opisano na strani
80, pritiskajući centar višenamenskog birača
da biste pokrenuli i nastavili reprodukciju i 3
da biste pauzirali. Pauzirajte film na kadru
koji nameravate da kopirate.
2
y
Birajte Sačuvaj izabrani kadar.
Pritisnite i ili J, zatim markirajte Sačuvaj
izabrani kadar i pritisnite 2.
85
3
Napravite statičnu kopiju.
Pritisnite 1 da biste napravili statičnu kopiju
trenutnog kadra.
4
Sačuvajte kopiju.
Markirajte Da i pritisnite J da biste napravili
JPEG kopiju★ finog kvaliteta (0 92)
izabranog kadra.
y
A
Sačuvaj izabrani kadar
JPEG filmski kadrovi napravljeni sa opcijom Sačuvaj izabrani kadar ne mogu da
se retuširaju. JPEG filmskim kadrovima nedostaju neke kategorije informacija o
fotografiji (0 254).
A
Meni retuširanja
Filmovi takođe mogu da se urede koristeći opciju Uredi film u meniju retuširanja
(0 315).
86
dOpcije snimanja slike
Oblast slike
Izaberite između oblasti slike od FX (36 × 24) 1.0× (FX format),
DX (24 ×16) 1.5× (DX format), 5 : 4 (30 × 24) i 1,2× (30 ×20) 1.2×.
Pogledajte stranu 385 za informacije o broju slika koje mogu da se
sačuvaju pri različitim podešavanjima oblasti slike.
FX format
DX format (24 × 16) krug
slike
DX format
d
5:4
1,2×
FX format (36 × 24) krug
slike
87
❚❚ Opcije oblasti slike
Fotoaparat nudi izbor sledećih oblasti slike:
Opcija
c FX (36 × 24) 1.0×
Z 1,2× (30 × 20) 1.2×
a DX (24 × 16) 1.5×
b 5 : 4 (30 × 24)
Opis
Slike su snimljene u FX formatu sa vidnim uglom
ekvivalentnim NIKKOR objektivu na 35 mm formatu
fotoaparata.
Izbor ove opcije smanjuje vidni ugao i povećava vidljivu
žižnu daljinu objektiva na otprilike 1,2×.
Slike su snimljene u DX formatu. Da bi se izračunala
približna žižna daljina objektiva u 35 mm formatu,
pomnožite sa 1,5.
Slike su snimljene sa odnosom stranica od 5 : 4.
❚❚ Automatski izabrano isecanje
d
Da biste automatski izabrali DX isecanje kada je DX objektiv prikačen,
izaberite Uključeno za Oblast slike > Automatsko DX isecanje u meniju
fotografisanja (0 292). Oblast slike izabrane u meniju fotografisanja ili sa
kontrolama fotoaparata će se koristiti samo kada je prikačen objektiv koji
nije DX. Izaberite Isključeno da biste koristili trenutno izabranu oblast
slike sa svim objektivima.
D
Automatsko DX isecanje
Kontrole navedene na strani 91 ne mogu da se koriste za područje izbora slike
kada je DX objektiv prikačen i Automatsko DX isecanje uključeno.
A
Oblast slike
Izabrana opcija je prikazana u prikazu informacija.
88
A
DX objektivi
DX objektivi su dizajnirani za korišćenje sa DX formatom fotoaparata i imaju
manji vidni ugao od objektiva za 35 mm format fotoaparata. Ako je Automatsko
DX isecanje isključeno i opcija koja nije DX (24 × 16) (DX format) izabrana za
Oblast slike kada je DX objektiv prikačen, krajevi slike mogu da se potisnu. Ovo
ne mora biti jasno u tražilu, ali kada se slike reprodukuju možete da primetite
pad u rezoluciji ili da su krajevi slike zatamnjeni.
A
Prikaz informacija u tražilu
1,2×, DX format i 5 : 4 isecanja su prikazana ispod.
1,2×
DX format
5:4
A
Takođe pogledajte
Pogledajte stranu 69 za informacije o isecanjima koje su dostupne za snimanje
filma.
d
89
Oblast slike može da se izabere koristeći opciju Oblast slike > Izaberi
oblast slike u meniju fotografisanja ili pritiskajući kontrolu i rotirajući
komandni točkić.
❚❚ Meni oblasti slike
1
Izaberi Oblast slike.
Markirajte Oblast slike u meniju
fotografisanja i pritisnite 2.
2
Izaberite Izaberi oblast slike.
Markirajte Izaberi oblast slike i pritisnite 2.
d
3
Prilagodite podešavanja.
Birajte opciju i pritisnite J. Izabrano isecanje
je prikazano u tražilu (0 89).
A
Veličina slike
Veličina slike se razlikuje u zavisnosti od izabrane opcije za oblast slike.
90
❚❚ Kontrole fotoaparata
1
Odredite izbor oblasti slike za kontrolu fotoaparata.
Koristite Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje
kontrola, 0 307) da biste dodelili Izaberi oblast slike za kontrolu.
2
Koristite izabranu kontrolu da biste birali oblast slike.
Oblast slike može da se izabere pritiskajući izabranu kontrolu i
rotirajući glavni ili pomoćni komandni točkić dok se željeno isecanje
ne pokaže u tražilu (0 89).
Trenutno izabrana opcija za oblast slike može
da se vidi pritiskajući kontrolu za prikaz
oblasti slike u gornjem kontrolnom displeju ili
prikazu informacija. FX format je prikazan
kao „36z24“, 1,2× kao „30z20“, DX format
kao „24z16“ i 5 : 4 kao „30z24“.
d
91
Kvalitet slike
D5 podržava sledeće opcije kvaliteta slike. Pogledajte stranu 385 za
informacije o broju slika koje mogu da se sačuvaju pri različitim
podešavanjima kvaliteta slike i veličine.
Opcija
NEF (RAW)
d
NEF (RAW) + JPEG
fino★/NEF (RAW)
+ JPEG fino
NEF (RAW) + JPEG
normalno★/NEF
(RAW) + JPEG
normalno
NEF (RAW) + JPEG
osnovno★/NEF
(RAW) + JPEG
osnovno
JPEG fino★/JPEG
fino
JPEG normalno★/
JPEG normalno
JPEG osnovno★/
JPEG osnovno
TIFF (RGB)
92
Tip
datoteke
Opis
NEF
RAW podaci sa senzora slike su sačuvani bez
dodatne obrade. Podešavanja kao što su balans bele
i kontrast mogu da se prilagode nakon
fotografisanja.
Dve slike se snimaju, jedna NEF (RAW) slika i jedna
JPEG slika finog kvaliteta.
NEF/
JPEG
Dve slike se snimaju, jedna NEF (RAW) slika i jedna
JPEG slika normalnog kvaliteta.
Dve slike se snimaju, jedna NEF (RAW) slika i jedna
JPEG slika osnovnog kvaliteta.
JPEG
TIFF
(RGB)
Snimite JPEG slike pri stepenu kompresije od
otprilike 1:4 (fin kvalitet).
Snimite JPEG slike pri stepenu kompresije od
otprilike 1:8 (normalan kvalitet).
Snimite JPEG slike pri stepenu kompresije od
otprilike 1:16 (osnovni kvalitet).
Snimite TIFF-RGB slike bez kompresije pri bitskoj
dubini od 8 bita po kanalu (24-bitna boja). Širok
spektar aplikacija za slike podržava TIFF.
Kvalitet slike je podešen pritiskajući T dugme i rotirajući glavni
komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže na zadnjem
kontrolnom displeju.
T dugme
Glavni komandni
točkić
Zadnji kontrolni displej
d
A
Broj preostalih ekspozicija
Pritiskanje T dugmeta prikazuje broj preostalih
ekspozicija na zadnjem kontrolnom displeju. Broj
preostalih ekspozicija se menja sa opcijom izabranom
za kvalitet slike.
Zadnji kontrolni displej
A
JPEG kompresija
Opcije kvaliteta slike sa zvezdicom („★“) koristi kompresiju koja treba da
obezbedi maksimalan kvalitet; veličina datoteka se razlikuje od scene. Opcije
bez zvezdice koriste tip kompresije koja je dizajnirana da proizvede manje
datoteke; datoteke su okvirno iste veličine bez obzira na snimljenu scenu.
A
NEF + JPEG
Kada se fotografije snimljene pri podešavanjima NEF (RAW) + JPEG pregledaju
na fotoaparatu sa samo jednom memorijskom karticom koja je ubačena, samo
JPEG slika će biti prikazana. Ako su obe kopije snimljene da istu memorijsku
karticu, obe kopije će biti izbrisane kada se fotografija izbriše. Ako je JPEG kopija
snimljena na odvojenu memorijsku karticu koristeći opciju Uloga kartice u slotu
2 > RAW slot 1 – JPEG slot 2, svaka kopija mora da se odvojeno izbriše.
A
Meni kvaliteta slike
Kvalitet slike takođe može da se prilagodi koristeći opciju Kvalitet slike u meniju
fotografisanja (0 292).
93
❚❚ NEF (RAW) kompresija
Da biste izabrali vrstu kompresije za NEF (RAW) slike, markirajte NEF
(RAW) snimanje > NEF (RAW) kompresija u meniju fotografisanja i
pritisnite 2.
Opcija
Opis
NEF slike su kompresovane koristeći reverzibilan
Kompresovano bez
algoritam, smanjujući veličinu datoteke za oko 20–40%
gubitka
bez efekta na kvalitet slike.
NEF slike su kompresovane koristeći ne-reverzibilni
Kompresovano
algoritam, smanjujući veličinu datoteke za oko 35–55%
skoro bez efekta na kvalitet slike.
N
O
Bez kompresije
NEF slike nisu kompresovane.
❚❚ NEF (RAW) bitska dubina
Da biste izabrali bitsku dubinu za NEF (RAW) slike, markirajte NEF (RAW)
snimanje > NEF (RAW) bitska dubina u meniju fotografisanja i pritisnite
2.
d
Opcija
Opis
q
12-bitno
NEF (RAW) slike su snimljene pri bitskoj dubini od 12 bitova.
r
14-bitno
NEF (RAW) slike su snimljene pri bitskoj dubini od 14 bitova,
proizvodeći datoteke koje su veće od onih sa bitskom dubinom
od 12 bitova ali povećavajući podatke o boji koji su snimljeni.
A
NEF (RAW) slike
JPEG kopije NEF (RAW) slika mogu da se kreiraju koristeći Capture NX-D ili drugi
softver ili opciju Obrada NEF (RAW) u meniju retuširanja (0 314).
94
Veličina slike
Veličina slike se meri u pikselima. Birajte od # Velika, $ Srednja ili
% Mala (imajte na umu da se veličina slike razlikuje u zavisnosti od opcije
izabrane za Oblast slike, 0 87):
Oblast slike
FX (36 × 24) 1.0×
(FX format)
1,2× (30 × 20) 1.2×
DX (24 × 16) 1.5×
(DX format)
5 : 4 (30 × 24)
Opcija
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Veličina (pikseli)
5568 × 3712
4176 × 2784
2784 × 1856
4640 × 3088
3472 × 2312
2320 × 1544
3648 × 2432
2736 × 1824
1824 × 1216
4640 × 3712
3472 × 2784
2320 × 1856
Veličina štampe (cm) *
47,1 × 31,4
35,4 × 23,6
23,6 × 15,7
39,3 × 26,2
29,4 × 19,6
19,6 × 13,1
30,9 × 20,6
23,2 × 15,4
15,4 × 10,3
39,3 × 31,4
29,4 × 23,6
19,6 × 15,7
d
* Približna veličina kada se štampa pri 300 dpi. Veličina štampe u inčima jednaka je
veličini slike u pikselima podeljenoj sa rezolucijom štampača u tačkama po inču (dpi;
1 inč = otprilike 2,54 cm).
95
Veličina slike za JPEG i TIFF slike može da bude podešen pritiskajući T
dugme i rotirajući pomoćni komandni točkić dok se željena opcija ne
prikaže na zadnjem kontrolnom displeju. Da biste izabrali veličinu NEF
(RAW) slika, koristite opciju Veličina slike > NEF (RAW) u meniju
fotografisanja.
T dugme
Pomoćni komandni
točkić
Zadnji kontrolni displej
d
A
Broj preostalih ekspozicija
Pritiskanje T dugmeta prikazuje broj preostalih
ekspozicija na zadnjem kontrolnom displeju. Broj
preostalih ekspozicija se menja sa opcijom izabranom
za veličinu slike.
A
Meni veličine slike
Veličina slike za JPEG i TIFF slike takođe može da se
prilagodi koristeći opciju Veličina slike > JPEG/TIFF u
meniju fotografisanja (0 292). Male i srednje veličine
NEF (RAW) slika su snimljene u 12-bitnom
kompresovanju bez gubitka, bez obzira na opcije
izabrane za NEF (RAW) kompresija i NEF (RAW)
bitska dubina u meniju NEF (RAW) snimanje.
96
Zadnji kontrolni displej
Korišćenje dve memorijske kartice
Kada se dve memorijske kartice ubace u fotoaparat, možete da koristite
stavku Uloga kartice u slotu 2 u meniju fotografisanja da biste izabrali
ulogu koju ima kartica u Slotu 2. Izaberite od Višak podataka (kartica u
Slotu 2 se koristi samo kada je kartica u Slotu 1 puna), Rezervna kopija
(svaka slika je snimljena dvaput, jednom na karticu u Slotu 1 i ponovo na
karticu u Slotu 2) i RAW Slot 1 – JPEG Slot 2 (kao za Rezervna kopija,
osim što su NEF/RAW kopije snimljenih fotografija pri podešavanjima
NEF/RAW + JPEG snimljene samo na kartici u Slotu 1 i JPEG kopije samo na
kartici u Slotu 2).
d
A
„Rezervna kopija“ i „RAW slot 1 – JPEG slot 2“
Kada je Rezervna kopija ili RAW slot 1 – JPEG slot 2 izabrano, fotoaparat
prikazuje broj preostalih ekspozicija na kartici sa najmanjom količinom memorije
a govorne napomene (0 272) se snimaju na karticu u Slotu 1. Okidač zatvarača
će biti onemogućen kada je bilo koja kartica puna.
A
Snimanje filmova
Kada su dve memorijske kartice ubačene u fotoaparat, slot koji se koristi za
snimanje filmova može da se izabere koristeći opciju Odredište u meniju
fotografisanja (0 296).
97
N
Fokus
Ovaj odeljak opisuje opcije fokusa koje su dostupne kada se fotografije
kadriraju u tražilu. Fokus može da se automatski prilagodi (pogledajte
ispod) ili manuelno (0 114). Korisnik takođe može da izabere tačku
fokusa za automatski ili manuelni fokus (0 108) ili da koristi zaključavanje
fokusa za fokusiranje i prekomponovanje fotografija posle fokusiranja
(0 111).
Autofokus
Da biste koristili autofokus, rotirajte
birač režima fokusa na AF.
Birač režima fokusa
N
Fotoaparat se fokusira koristeći 153 tačke fokusa,
od kojih 55 prikazanih od strane r na ilustraciji na
desnoj strani mogu da se izaberu od strane
korisnika (0 108).
Tačke fokusa koje
može da bira korisnik
98
A
Unakrsni senzori
Dostupne tačke fokusa unakrsnih senzora se razlikuju od korišćenog objektiva.
Objektiv
Unakrsni senzori (unakrsni senzor tački
fokusa markiran u sivoj boji 2)
AF-S i AF-P objektivi osim onih navedenih
ispod sa maksimalnim otvorenim blendama
od f/4 ili bržim 1
99 unakrsnih senzora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4G IF-ED
AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8G ED
AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 600 mm f/4E FL ED VR
AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED II
AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G
IF-ED
AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
AF-S Nikkor 500 mm f/4D IF-ED II
AF-S Nikkor 500 mm f/4D IF-ED
AF-S i AF-P objektivi sa maksimalnim
otvorima blendi sporijim od f/4 1
Ne AF-S, ne AF-P objektivi
63 unakrsnih senzora
45 unakrsnih senzora
1 Pri maksimalnom zumiranju, u slučaju zumiranja objektiva.
2 Druge tačke fokusa koriste linijske senzore, koji detektuju horizontalne linije.
N
99
A
AF-S/AF-I telekonverteri i dostupne tačke fokusa
Kada je AF-S ili AF-I telekonverter prikačen, tačke fokusa prikazane na
ilustracijama mogu da se koriste za autofokus i elektronski daljinomer (imajte na
umu da pri maksimalno kombinovanim blendama sporijim od f/5,6, fotoaparat
možda neće moći da se fokusira na tamne ili niske kontrast subjekte).
Telekonverter
N
Maksimalna
blenda objektiva 1
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2,8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2,8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1.25E ED
f/5,6
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5,6
Dostupne tačke fokusa (unakrsni senzor
tački fokusa markiran u sivoj boji 2)
153 tačke fokusa (55 izabranih) sa
99 unakrsnih senzora
153 tačke fokusa (55 izabranih) sa
45 unakrsnih senzora
37 tačke fokusa (17 izabranih) sa
25 unakrsnih senzora
15 tačke fokusa (9 izabranih) sa
5 unakrsnih senzora
1 Pri maksimalnom zumiranju, u slučaju zumiranja objektiva.
2 Druge tačke fokusa koriste linijske senzore, koji detektuju
horizontalne linije, ali imajte na umu da ako postoji samo
5 unakrsnih senzora, samo oni prikazani od strane ■
otkrivaju vertikalne linije.
Autofokus nije dostupan kada se telekonverteri koriste sa AF-S VR Micro-Nikkor
105 mm f/2,8G IF-ED objektivima.
100
Režim autofokusa
Birajte između sledećih režima autofokusa:
Režim
AF-S
AF-C
Opis
Pojedinačni servo AF: Za nepokretne subjekte. Fokus se zaključava kada je
dugme okidača pritisnuto do pola. Pri podrazumevanim podešavanjima,
zatvarač samo može da se okine kada je indikator ispravnog fokusa (I)
prikazan (prioritet fokusa; 0 299).
Kontinualni servo AF: Za subjekte u pokretu. Fotoaparat se kontinualno
fokusira dok je dugme okidača pritisnuto do pola; ako se subjekat pomera,
fotoaparat će uposliti intuitivno praćenje fokusa (0 103) da bi predvideo
finalnu udaljenost od subjekta i prilagodio fokus po potrebi. Pri
podrazumevanim podešavanjima, zatvarač može da se okine bez obzira da
li je subjekat u fokusu (prioritet okidanja; 0 299).
Režim autofokusa može da se izabere pritiskajući dugme AF-režima i
rotirajući glavni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne pokaže u
tražilu i glavnom kontrolnom displeju.
Gornji kontrolni displej
Dugme AF-režima
Glavni komandni
točkić
N
Tražilo
101
A
Takođe pogledajte
Za informacije o korišćenju prioriteta fokusa u kontinualnom servo AF,
pogledajte Prilagođeno podešavanje a1 (Izbor prioriteta AF-C, 0 299).
Za informacije o korišćenju prioriteta okidanja u pojedinačnom servo AF,
pogledajte Prilagođeno podešavanje a2 (Izbor prioriteta AF-S, 0 299).
Za informacije o sprečavanju fotoaparata da se fokusira kada je dugme okidača
pritisnuto do pola, pogledajte Prilagođeno podešavanje a8 (AF aktiviranje,
0 300). Pogledajte Prilagođeno podešavanje a10 (Ograničenja režima
autofokusa, 0 301) za informacije o ograničavanju izbora režima fokusa na AF-S
ili AF-C i f4 (Prilagodi komandne točkiće) > Zamena glavnog i pomoćnog
(0 308) za informacije o korišćenju pomoćnog komandnog točkića za biranje
režima fokusa. Pogledajte stranu 48 za informacije o dostupnim opcijama
autofokusa u živom prikazu slike ili tokom snimanja filma.
A Dugmad AF-ON
Za svrhu fokusiranja fotoaparata, pritiskanje bilo koje od AF-ON dugmadi ima isti
efekat kao pritiskanje dugmeta okidača do pola (imajte na umu da dugme AF-ON
za vertikalno fotografisanje može samo da se koristi kada je bravica vertikalnog
dugmeta okidača fotoaparata otključana; 0 39).
Dugme AF-ON
N
Zaključavanje dugmeta okidača
vertikalnog fotografisanja
Dugme AF-ON za
vertikalno
fotografisanje
102
A
Intuitivno praćenje fokusa
U AF-C režimu, fotoaparat će otpočeti intuitivno praćenje fokusa ako se subjekat
pomera ka ili od fotoaparata dok je dugme okidača pritisnuto do pola su bilo
koja dugmad AF-ON pritisnuta. Ovo dopušta fotoaparatu da sledi fokus dok
pokušava da predvidi gde će subjekat biti kada se zatvarač okine.
N
103
Režim AF-oblast
N
104
Birajte kako će se tačka fokusa za autofokus izabrati.
• AF u jednoj tački: Izaberite tačku fokusa kao što je prikazano na strani 108;
fotoaparat će se fokusirati na subjekta samo u izabranoj tački fokusa.
Koristite za subjekte koji se ne kreću.
• Dinamička oblast AF: Izaberite tačku fokusa kao što je opisano na strani 108.
U AF-C režimu fokusa, fotoaparat će se fokusirati na osnovu informacija iz
obližnjih tački fokusa ako subjekat na kratko izađe iz izabrane tačke.
Broj tačaka fokusa se razlikuje u zavisnosti od izabranog režima:
- 9- ili 25-tačaka dinamičke oblasti AF: Birajte kada postoji vreme kadriranja
fotografije ili kada se fotografišu subjekti koji se predviđeno kreću
(npr. trkači ili automobili na trkačkoj traci).
- Dinamička oblast AF 72-tačaka: Birajte kada se fotografišu subjekti koji se
nepredvidivo kreću (npr. igrači u fudbalu).
- Dinamička oblast AF 153-tačke: Birajte kada se fotografišu subjekti koji se
brzo kreću i ne mogu se lako kadrirati u tražilu (npr. ptice).
• 3D praćenje: Izaberite tačku fokusa kao što je opisano na strani 108. U AF-C
režimu fokusa, fotoaparat će pratiti subjekte koji izlaze iz izabrane tačke
fokusa i izabraće nove tačke fokusa po potrebi. Koristite da biste brzo
kadrirali slike sa subjektima koji se nepravilno kreću od strane do strane
(npr. teniser). Ako subjekat izađe iz tražila, uklonite svoj prst sa dugmeta
okidača i prekomponujte fotografiju sa subjektom u izabranoj tački
fokusa.
• Grupna AF oblast: Fotoaparat se fokusira koristeći grupne tačke fokusa
izabrane od strane korisnika, smanjujući rizik da će se fotoaparat
fokusirati na pozadinu umesto na glavni subjekat. Izaberite za subjekte
koje je teško fotografisati koristeći jednu tačku fokusa. Ako su lica
pronađena u AF-S režimu fokusa, fotoaparat će dati prioritet subjektima
portreta.
• Grupna AF oblast (HL)/Grupna AF oblast (VL): HL i VL označavaju „horizontalnu
liniju“ i „vertikalnu liniju“, pojedinačno. Korisnik bira red (HL) ili kolonu
(VL) tački fokusa, a fotoaparat daje prioritet tački u izabranom redu ili
koloni koja sadrži subjekat koji je najbliži fotoaparatu. Pritisnite 1 ili 3
da biste izabrali red (HL), 4 ili 2 da biste izabrali kolonu (VL).
• Automatska AF oblast: Fotoaparat automatski
otkriva subjekta i bira tačku fokusa; ako se otkrije
lice, fotoaparat će dati prioritet subjektu
portreta. Aktivne tačke fokusa su markirane na
kratko nakon što se fotoaparat fokusira; u AF-C
režimu, glavna tačka fokusa je prikazana nakon
što se druge tačke fokusa isključe.
Režim AF-oblasti može da se izabere pritiskajući dugme AF-režima i
rotirajući pomoćni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne pokaže
u tražilu i gornjem kontrolnom displeju.
N
Gornji kontrolni displej
Dugme AF-režima
Pomoćni komandni
točkić
Tražilo
105
A
Režim AF-oblast
Režim AF-oblasti je prikazan u gornjem kontrolnom displeju i tražilu.
Režim AF-oblast
Gornji kontrolni
displej
Tražilo
Prikaz tačke fokusa tražila
AF u jednoj tački
Dinamička oblast AF
9-tačaka *
Dinamička oblast AF
25-tačaka *
Dinamička oblast AF
72-tačke *
Dinamička oblast AF
153-tačaka *
N
3D praćenje
Grupna AF oblast
Grupna AF oblast (HL)
Grupna AF oblast (VL)
Automatska AF oblast
* Samo aktivna tačka fokusa je prikazana u tražilu. Tačke fokusa koje ostaju nude
informaciju pri pomoći operacije fokusa.
106
A
3D praćenje
Kada je dugme okidača pritisnuto do pola, boje u području oko tačke fokusa se
čuvaju u fotoaparatu. Usled toga 3D praćenje možda neće proizvesti željene
rezultate sa subjektima koji su iste boje kao i pozadina ili koji zauzimaju vrlo mali
deo kadra.
A
AF-S/AF-I telekonverteri
Ako se 3D praćenje ili automatska AF oblast izabrana za režim AF-oblasti kada je
AF-S/AF-I telekonvertera korišćen, AF u jednoj tački će se automatski izabrati pri
kombinovanim blendama sporijim od f/5,6.
A
Manuelni fokus
AF u jednoj tački je automatski izabran kada se manuelni fokus koristi.
A
Takođe pogledajte
Za informacije o tome kako autofokus prilagođava promene u razdaljini ka
subjektu, vidite Prilagođeno podešavanje a3 (Praćenje fokusa sa zaključ.,
0 299). Da biste prilagodili podešavanja za 3D praćenje, koristite Prilagođena
podešavanja a4 (Detekcija lica 3D praćenjem, 0 300) i a5 (Oblast za 3D
praćenje, 0 300). Pogledajte Prilagođeno podešavanje a7 (Čuvaj prema
orijentaciji, 0 300) za informacije o biranju različitih tački fokusa i/ili režima
AF-oblasti za fotografije orijentacije portret i pejzaž, a9 (Ograniči izbor režima
AF oblasti, 0 300) za informacije o ograničavanju izbora režima AF-oblasti,
a12 (Opcije tačke fokusa, 0 301) za informacije o biranju kako će se tačka
fokusa prikazati u dinamičkoj oblasti AF i f4 (Prilagodi komandne točkiće) >
Zamena glavnog i pomoćnog (0 308) za informacije o korišćenju glavnog
komandnog točkića da biste birali režim AF-oblasti. Pogledajte stranu 49 za
informacije o dostupnim opcijama autofokusa u živom prikazu slike ili tokom
snimanja filma.
N
107
Izbor tačke fokusa
Fotoaparat se fokusira koristeći 153 tačke fokusa,
od kojih 55 prikazano na desnoj strani mogu da se
manuelno izaberu, dopuštajući fotografijama da se
naprave sa glavnim subjektom pozicioniranim
skoro bilo gde u kadru. Sledite korake ispod da
biste birali tačku fokusa (u grupnoj AF oblasti, možete da sledite ove
korake da biste izabrali grupu, red ili kolonu tački fokusa).
1
Rotirajte zaključavanje birača
fokusa na ●.
Ovo dozvoljava višenamenskom
biraču da se koristi da bi se izabrala
tačka fokusa.
Zaključavanje birača fokusa
2
N
Izaberite tačku fokusa.
Koristite višenamenski birač da
biste izabrali tačku fokusa u tražilu
dok je merenje ekspozicije
uključeno. Centralna tačka fokusa
može da se izabere pritiskajući
centar višenamenskog birača.
Zaključavanje birača fokusa može
da se rotira na zaključanu (L)
poziciju nakon izbora da bi se
sprečilo da se izabrana tačka fokusa
promeni kada se višenamenski
birač pritisne.
108
A
Pomoćni selektor
Pomoćni selektor
Pomoćni selektor može da se koristi umesto
višenamenskog birača da bi izabrao tačku fokusa.
Fokus i zaključavanje ekspozicije dok centar
pomoćnog selektora pritisnut (0 111, 141). Postarajte
se da ne stavite svoje prste ili nokte u oko kada
koristite pomoćni selektor.
A
Portret (visoka orijentacija) fotografija
Kada kadrirate snimke u portretu („visoka“) orijentacija, koristite višenamenski
birač za vertikalno fotografisanje da biste izabrali tačku fokusa. Za više
informacija, pogledajte Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje
kontrola) > Višenamenski birač za vert. fotog. (0 307).
A
Korišćenje pomoćnog selektora i
višenamenskog birača za vertikalno
fotografisanje
Koristite kao što je prikazano za desnoj strani.
Pritiskanje strana možda neće imati željeni efekat.
A
Automatska AF oblast
Tačka fokusa za automatsku AF oblast je izabrana automatski; izbor manuelne
tačke fokusa nije dostupan.
N
109
A
Takođe pogledajte
Za informacije o biranju broja tačaka fokusa koje mogu da se izaberu koristeći
višenamenski birač, pogledajte Prilagođeno podešavanje a6 (Broj tačaka
fokusa, 0 300). Za informacije o biranju odvojenih tačaka fokusa i/ili režima
AF-oblasti za vertikalnu i horizontalnu orijentaciju, pogledajte Prilagođeno
podešavanje a7 (Čuvaj prema orijentaciji, 0 300). Za informacije o
podešavanju izabrane tačke fokusa na „obavijenu“, pogledajte Prilagođeno
podešavanje a11 (Obavijanje tačke fokusa, 0 301). Za informacije o biranju
kada će tačka fokusa biti osvetljena, pogledajte Prilagođeno podešavanje
a12 (Opcije tačke fokusa, 0 301). Za informacije o menjanju uloge koju ima
pomoćni selektor, pogledajte Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko
dodeljivanje kontrola) > Pomoćni selektor (0 307) i Centar pomoćnog
selektora (0 307). Za informacije o menjanju uloge centralnog dugmeta
višenam. birača, pogledajte Prilagođeno podešavanje f2 (Centralno dugme
višen. birača, 0 308).
N
110
Zaključavanje fokusa
Zaključavanje fokusa može da se koristi da bi se promenila kompozicija
nakon fokusiranja, čineći mogućim da se fokusira na subjekat koji neće
biti u tački fokusa u krajnjoj kompoziciji. Ako fotoaparat nije u
mogućnosti da se fokusira koristeći autofokus (0 113), zaključavanje
fokusa takođe može da se koristi da bi se prekomponovala fotografija
nakon fokusiranja na druge objekte na istoj razdaljini kao vaš originalni
subjekat. Zaključavanje fokusa je najefektivnije kada je bilo koja opcija
osim automatska AF oblast zabrana za režim AF oblasti (0 104).
1
Fokus.
Pozicionirajte subjekta u izabranoj
tački fokusa i pritisnite dugme
okidača do pola da biste započeli
fokusiranje. Proverite da li se
indikator ispravnog fokusa (I)
pojavljuje u tražilu.
2
Zaključavanje fokusa.
AF-C režim fokusa (0 101): Kada je dugme
okidača pritisnuto do pola (q), pritisnite
centar pomoćnog selektora (w) da biste
zaključali i fokus i ekspoziciju (AE-L ikona će
se pojaviti u tražilu). Fokus će ostati
zaključan dok je centar pomoćnog selektora
pritisnuto, čak i ako kasnije uklonite svoj
prst sa dugmeta okidača.
Dugme okidača
N
Pomoćni selektor
111
AF-S režim fokusa: Fokus se automatski zaključava kada se indikator
ispravnog fokusa (I) pojavi i ostaće zaključan dok ne uklonite svoj
prst sa dugmeta okidača. Fokus se takođe može zaključati
pritiskanjem centra pomoćnog selektora kao što je opisano na
prethodnoj strani.
3
Prekomponujte fotografiju i
fotografišite.
Fokus će ostati zaključan između
snimaka ako držite dugme okidača
pritisnuto do pola (AF-S) ili držite
centar pomoćnog selektora
pritisnutim, dopuštajući da se nekoliko fotografija jedna posle druge
snime pri istom podešavanju fokusa.
Ne menjajte razdaljinu između fotoaparata i subjekta dok je zaključavanje
fokusa na snazi. Ako se subjekat pomeri, fokusirajte ponovo na novoj
razdaljini.
N
A
Zaključavanje fokusa sa dugmetom AF-ON
U toku fotografisanja pomoću tražila, fokus može da se zaključa koristeći
dugmad AF-ON umesto dugmeta okidača (0 102). Ako je Samo AF-ON izabrano
za Prilagođeno podešavanje a8 (AF aktiviranje, 0 300), fotoaparat se neće
fokusirati kada se dugme okidača pritisne do pola; umesto toga, fotoaparat će se
fokusirati kada se dugme AF-ON pritisne, u kom trenutku će se fokus zaključati i
ostati zaključan dok se dugme AF-ON ponovo ne pritisne.
A
Takođe pogledajte
Pogledajte Prilagođeno podešavanje c1 (AE zaključ. dugmetom okidača,
0 302) za informacije o korišćenju dugmeta okidača da bi se zaključala
ekspozicija.
112
A
Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom
Autofokus ne izvršava dobro radnje pod sledećim uslovima navedenim ispod.
Okidanje zatvarača može da bude isključeno ako fotoaparat nije u mogućnosti
da se fokusira pod ovim uslovima, ili indikator ispravnog fokusa (●) može da se
prikaže i fotoaparat može da oglasi zvučni signal, dozvoljavajući se zatvarač
okine čak i ako subjekat nije u fokusu. U ovim slučajevima, koristite manuelni
fokus (0 114) ili koristite zaključavanje fokusa (0 111) da biste fokusirali na
drugog subjekta na istoj razdaljini a zatim prekomponujte fotografiju.
Ima malo ili nimalo kontrasta između subjekta i pozadine.
Primer: Subjekat je iste boje kao i pozadina.
Tačka fokusa sadrži objekte na različitim udaljenostima od
fotoaparata.
Primer: Subjekat je unutar kaveza.
Pravilne geometrijske šeme dominiraju subjektom.
Primer: Roletne ili red prozora na zgradi.
N
Tačka fokusa sadrži područja jake kontrastne svetline.
Primer: Pola subjekta je u hladu.
Pozadinski objekti se čine većim od subjekta.
Primer: Zgrada je u kadru iza subjekta.
Subjekat sadrži mnogo finih detalja.
Primer: Poljana cveća ili drugi subjekti koji su mali ili im
nedostaje raznolikost svetline.
113
Manuelni fokus
Manuelni fokus je dostupan za objektive koji ne podržavaju
autofokus (ne-AF NIKKOR objektivi) ili kada autofokus ne proizvodi
željene rezultate (0 113).
• AF objektivi: Podesite prekidač režima
fokusa objektiva (ako postoji) i birač
režima fokusa fotoaparata na M.
Birač režima fokusa
D
AF objektivi
Ne koristite AF objektive sa objektivima preklopnika režima fokusa podešenim
na M a birača režima fokusa fotoaparata podešenim na AF. Nepoštovanje ove
mere predostrožnosti može da ošteti fotoaparat ili objektiv. Ovo se ne odnosi
na AF-S i AF-P objektive, što može da se koristi u M režimu bez podešavanja
birača režima fokusa fotoaparata na M.
N
• Objektivi za manuelni fokus: Fokusirajte manuelno.
Da biste manuelno fokusirali, podesite prsten za
fokusiranje objektiva dok je slika prikazana na
jasnom mat polju u tražilu, u fokusu. Fotografije
mogu da se snime bilo kada, čak i kada slika nije u
fokusu.
114
❚❚ Elektronski daljinomer
Indikator fokusa u tražilu može da se koristi da bi
potvrdio da li je subjekat u izabranoj tački fokusa u
fokusu (tačka fokusa može da se izabere između
bilo koje od 55 tačaka fokusa). Nakon što
pozicionirate subjekat u izabranu tačku fokusa,
pritisnite dugme okidača do pola i rotirajte prsten
za fokusiranje dok se indikator ispravnog fokusa (I) ne prikaže. Imajte na
umu da kod subjekata navedenih na strani 113, indikator ispravnog
fokusa može ponekad biti prikazan kada subjekat nije u fokusu; potvrdite
fokus u tražilu pre nego što fotografišete. Za informacije o korišćenju
elektronskog daljinomera sa opcionim AF-S/AF-I telekonverterima,
pogledajte stranu 100.
N
A
AF-P objektivi
Kada se AF-P objektiv (0 323) koristi u režimu manuelnog fokusa, indikator
ispravnog fokusa će blještati u tražilu (ili u živom prikazu slike, tačka fokusa će
blještati na monitoru) da bi upozorio da nastavljanje rotiranja prstena za
fokusiranje u trenutni smer neće dovesti subjekat u fokus.
A
Pozicija žižne ravni
Da biste odredili razdaljinu između vašeg subjekta
i fotoaparata, izmerite sa oznake žižne ravni (E)
na telu fotoaparata. Razdaljina između površine
bajoneta na koju naleže objektiv i žižne ravni je
46,5 mm.
46,5 mm
Oznaka žižne ravni
115
k
Režim okidanja
Izbor režima okidanja
Da biste izabrali režim okidanja, pritisnite
oslobađanje zaključavanja točkića režima okidanja
i stavite točkić režima okidanja tako da se smer
usaglasi sa željenim podešavanjem.
Režim
S
CL
k
CH
Q
116
Smer
Opis
Pojedinačna slika: Fotoaparat snima jednu fotografiju svaki put kada je dugme
okidača pritisnuto.
Kontinualna mala brzina: Broj slika u sekundi može da se izabere od vrednosti
između 1 i 10 fps pritiskajući dugme S i rotirajući pomoćni komandni
točkić. Fotoaparat snima fotografije pri izabranom broju dok je dugme
okidača pritisnuto (0 117).
Kontinualna velika brzina: Broj slika u sekundi može da se izabere pritiskajući
dugme S i rotirajući pomoćni komandni točkić. Birajte od 10, 11, 12 i 14
fps. Fotoaparat snima fotografije pri izabranom broju dok je dugme
okidača pritisnuto (0 117).
Tiho okidanje zatvarača: Za pojedinačnu sliku, osim kada ogledalo ne legne
nazad na mesto dok je dugme okidača u potpunosti pritisnuto, dopuštajući
korisniku da kontroliše vreme vraćanja ogledala, što je takođe tiše nego u
režimu pojedinačne slike. Pored toga, zvučni signal se ne čuje bez obzira na
podešavanje izabrano za Zvučni signal u meniju podešavanja (0 312).
Neprekidno okidanje takođe može da se izabere pritiskajući S i rotirajući
komandni točkić dok je bs prikazano na zadnjem kontrolnom displeju, u
kom slučaju će fotoaparat snimiti slike pri oko 3 fps dok se dugme okidača
pritiska.
Režim
E
Opis
Samookidač: Snimite slike sa samookidačem (0 120).
Sa podignutim ogledalom: Birajte ovaj režim da biste smanjili podrhtavanje
u telefotografskom ili fotografisanju izbliza ili u drugim
MUP fotoaparata
situacijama kada najmanje pomeranje fotoaparata može da dovede do
mutnih fotografija (0 122).
menija brzog okidanja: Pritisnite i držite S dugme i rotirajte glavni
S Izbor
komandni točkić da biste izabrali režim okidanja (0 119).
A
Kontinualni režimi okidanja
Brojevi slika u sekundi za režime brzine koji su kontinualno niski ili visoki takođe
može da se izabere koristeći Prilagođeno podešavanje d1 (Brzina kontinualnog
fotog., 0 303). Navedene brzine pretpostavljaju da se koristi kontinualni servo
AF, manuelna ili automatska ekspozicija sa prioritetom zatvarača, brzina
zatvarača od 1/250 s ili brža i druga podešavanja pri podrazumevanim
vrednostima. Navedene brzine možda neće biti dostupne sa nekim objektivima;
pored toga, broj slika u sekundi može da opadne pri izuzetno malim otvorima
blende (visokim f-brojevima) ili sporim brzinama zatvarača, kada su smanjenje
vibracije (dostupno sa VR objektivima) ili kontrola automatske ISO osetljivosti
(0 126) uključeni, ili kada je punjiva baterija niska, kada je ne-CPU objektiv
prikačen, Prsten blende se bira za Prilagođeno podešavanje f4 (Prilagodi
komandne točkiće) > Podešavanje blende (0 308) ili je treperenje otkriveno
kada je smanjenje treperenja omogućeno u meniju fotografisanja fotografije
(0 227).
k
A
Snimanje slika pri 14 slika u sekundi
Kada je 14 fps (sa podig. ogledalom) izabrano u kontinualno velikoj brzini
režima okidanja, ogledalo će se podići kada se dugme okidača pritisne skroz na
dole, fokus i ekspozicija će se zaključati pri vrednostima izabranim za prvi kadar u
svakom rafalu a opcioni blic neće okinuti. Pogled kroz objektiv nije vidljiv u
tražilu u toku fotografisanja.
117
A
Memorijski bafer
Fotoaparat dolazi sa memorijskim baferom za privremeno čuvanje,
dozvoljavajući fotografisanju da se nastavi dok se fotografije čuvaju na
memorijskoj kartici. Imajte na umu, međutim, da će broj slika u sekundi opasti
kada je bafer pun (tAA).
Približan broj slika koje mogu da se sačuvaju u
memorijskom baferu pri trenutnim podešavanjima
je pokazan u prikazu brojača ekspozicija u tražilu i
gornjem kontrolnom displeju dok je dugme okidača
pritisnuto do pola. Slika na desnoj strani pokazuje
prikaz kada ima mesta u baferu za oko 99 slika.
Dok se fotografije snimaju na memorijsku karticu,
lampica pristupanja memorijskoj kartici će se upaliti. U zavisnosti od uslova
fotografisanja i memorijske kartice, snimanje može da traje od nekoliko sekundi
do nekoliko minuta. Ne uklanjajte memorijsku karticu niti uklanjajte niti isključujte
izvor napajanja dok se pristupna lampica ne ugasi. Ako je fotoaparat isključen dok
podaci ostaju u baferu, napajanje se neće isključiti dok sve slike u baferu ne budu
snimljene. Ako se baterija istroši dok su slike u baferu, okidač zatvarača će se
onemogućiti a slike će se prebaciti na memorijsku karticu.
A
k
118
Takođe pogledajte
Za informacije o biranju redosleda u kojem se fotografije u svakom rafalu
prikazuju nakon fotografisanja, pogledajte Prikaži nakon rafala (0 290). Za
informacije o biranju maksimalnog broja fotografija koje mogu da se snime u
jednom rafalu, pogledajte Prilagođeno podešavanje d2 (Maks. broj
kontinualnih okidanja, 0 303). Za informacije o broju slika koje mogu da se
snime u jednom rafalu, pogledajte stranu 385.
Izbor režima brzog okidanja
Kada je točkić režima okidanja rotiran na
S, režim okidanja može da se izabere
držeći S dugme pritisnutim dok se
rotira glavni komandni točkić.
Birač režima okidanja
Da biste prilagodili podešavanja za izabrani režim
okidanja, pritisnite i držite S dugme i rotirajte
pomoćni komandni točkić.
S dugme
Podešavanja režima okidanja su prikazana u
zadnjem kontrolnom displeju.
Zadnji kontrolni
displej
k
A
Takođe pogledajte
Za informacije o biranju režima okidanja koji može da se izabere sa S
dugmetom, pogledajte Prilagođeno podešavanje d3 (Ograniči izbor režima
okidanja, 0 304).
119
Režim samookidača
Samookidač može da se koristi da bi se smanjilo podrhtavanje
fotoaparata ili za autoportrete.
1
Montirajte fotoaparat na stativ.
Montirajte fotoaparat na stativ ili stavite fotoaparat na stabilnu, ravnu
površinu.
2
Izaberite režim samookidača.
Pritisnite oslobađanje zaključavanja
točkića režima okidanja i uključite
točkić režima okidanja na E.
Birač režima okidanja
3
k
Kadrirajte fotografiju i fokusirajte.
U pojedinačnom servu AF (0 101), fotografije
mogu samo da se snime ako se u-fokus (I)
indikator pojavljuje u tražilu.
A Zatvorite zatvarač tražila okulara
Kada snimate fotografije bez da ste stavili oko
na tražilo, zatvorite zatvarač okulara tražila da
biste sprečili da se svetlo koje uđe putem tražila
pojavi na fotografijama ili da utiče na
ekspoziciju.
120
4
Pokrenite tajmer.
Pritisnite dugme okidača skroz na
dole da biste pokrenuli tajmer.
Lampica samookidača će početi
da bljeska. Dve sekunde pre nego
što se fotografija snimi, lampica samookidača će prestati da bljeska.
Zatvarač će okinuti oko deset sekundi nakon što krene tajmer.
Da biste isključili samookidač pre nego što se fotografija snimi, stavite
birač režima okidanja na drugo podešavanje.
k
A
Podešavanje okidača
Da biste izabrali trajanje okidača, pritisnite i držite S
dugme i rotirajte komandni točkić. Okidač može da se
podesi na 20, 10, 5 ili 2 sekunde.
Zadnji kontrolni
displej
A
Takođe pogledajte
Za informacije u vezi biranja dužine trajanja samookidača, broja snimaka koji su
snimljeni i intervala između snimaka, pogledajte Prilagođeno podešavanje c3
(Samookidač, 0 303). Zvuci koji se čuju kada se samookidač koristi mogu da se
kontrolišu koristeći opciju Zvučni signal u meniju podešavanja (0 312).
121
Režim sa podignutim ogledalom
k
122
Birajte ovaj režim da biste smanjili
zamućenje koje je izazvano od strane
pokretanja fotoaparata kada se
ogledalo izdigne. Da biste koristili režim
sa podignutim ogledalom, pritisnite
oslobađanje zaključavanja birača režima
Birač režima okidanja
okidanja i rotirajte birač režima okidanja
na MUP (sa podignutim ogledalom).
Nakon što pritisnete dugme okidača do
pola da biste podesili fokus i ekspoziciju,
pritisnite dugme okidača skroz do kraja
da biste izdigli ogledalo. Z će se
prikazati na kontrolnim displejima;
ponovo pritisnite dugme okidača skroz
na dole da biste snimili sliku (u živom prikazu slike nije potrebo podići
ogledalo; slika se snima prvi put kada se dugme okidača pritisne skroz na
dole). Zvučni signal će se čuti, osim ako je Isključeno izabrano za Zvučni
signal u meniju podešavanja (0 312). Ogledalo se spušta kada se
fotografisanje okonča.
D
Sa podignutim ogledalom
Dok je ogledalo podignuto, fotografije ne mogu da se kadriraju u tražilu i
autofokus i merenje neće biti izvršeni.
A
Režim sa podignutim ogledalom
Slika će se automatski snimiti ako se oko 30 s nikakve operacije ne izvrše nakon
što se ogledalo podigne.
A
Sprečavanje zamućenja
Da biste sprečili zamućenje izazvano kretanjem fotoaparata, nežno pritisnite
dugme okidača. Preporučuje se korišćenje stativa.
A
Takođe pogledajte
Za informacije o korišćenju elekt. zatv. prednje zavese da bi se dodatno smanjilo
zamućenje, pogledajte Prilagođeno podešavanje d6 (Elekt. zatv. prednje
zavese, 0 304).
k
123
S
ISO osetljivost
Manuelno podešavanje
Osetljivost fotoaparata na svetlo može da se prilagodi prema količini
dostupnog svetla. Birajte iz podešavanja koja su u rasponu od ISO 100 do
ISO 102400 u koracima ekvivalentnim sa 1/3 EV. Podešavanja od oko 0,3
do 1 EV ispod ISO 100 i 0,3 do 5 EV iznad ISO 102400 su takođe dostupna
za specijalne situacije. Što je veća ISO osetljivost, manje će svetla trebati
da bi se napravila ekspozicija, dopuštajući veće brzine zatvarača ili manje
blende.
ISO osetljivost može biti podešena pritiskajući S (Q) dugme i rotirajući
glavni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže na
gornjem kontrolnom displeju i tražilu.
S (Q) dugme
S
Gornji kontrolni displej
Tražilo
Glavni komandni točkić
124
A
Meni ISO osetljivosti
ISO osetljivost takođe može da se prilagodi koristeći
opciju Podešavanja ISO osetljivosti u meniju
fotografisanja (0 293).
A
ISO osetljivost
Što je veća ISO osetljivost, manje će svetla trebati da bi se napravila ekspozicija,
dopuštajući brže brzine zatvarača ili manje blende ali će najverovatnije na sliku
uticati šum (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije). Šum će se
najverovatnije čuti pri podešavanjima između Visoka 0,3 i Visoka 5.
A
Visoka 0,3–Visoka 5
Podešavanja Visoka 0,3 do Visoka 5 odgovaraju ISO osetljivosti 0,3–5 EV nad
ISO 102400 (ISO 128000–3280000 ekvivalent).
A
Niska 0,3–Niska 1
Podešavanja Niska 0,3 do Niska 1 odgovaraju ISO osetljivosti 0,3–1 EV ispod
ISO 100 (ISO 80–50 ekvivalent). Koristite za veće blende kada se svetlo jako.
Kontrast je nešto veći od normalnog; u većini slučajeva, ISO osetljivosti od
ISO 100 ili iznad se preporučuju.
A
Takođe pogledajte
Za informacije o biranju veličine koraka ISO osetljivosti, pogledajte Prilagođeno
podešavanje b1 (Vrednost koraka ISO osetljivosti; 0 301). Za informacije o
korišćenju opcija Smanj. šuma kod visokog ISO u menijima snimanja
fotografije i filma za smanjenje šuma pri visokim ISO osetljivostima, pogledajte
strane 294 (fotografije) i 298 (filmovi).
S
125
Aut. kontr. ISO osetljivosti
Ako je Uključeno izabrano za Podešavanja ISO osetljivosti > Aut.
kontr. ISO osetljivosti u meniju fotografisanja, ISO osetljivost će se
automatski prilagoditi ako optimalna ekspozicija ne može da se dostigne
pri vrednosti izabranoj od strane korisnika (ISO osetljivost se
odgovarajuće prilagođava kada se blic koristi).
1
Izaberite Aut. kontr. ISO osetljivosti.
Izaberite Podešavanja ISO osetljivosti u
meniju fotografisanja, markirajte Aut. kontr.
ISO osetljivosti i pritisnite 2.
2
Izaberite Uključeno.
Markirajte Uključeno i
pritisnite J (ako je Isključeno
izabrano, ISO osetljivost će
ostati fiksirana pri
vrednostima izabranim od
J dugme
strane korisnika).
S
126
3
Prilagodite podešavanja.
Maksimalna vrednost za automatsku ISO
osetljivost može da se izabere koristeći
Maksimalna osetljivost (minimalna vrednost
za automatsku ISO osetljivost je automatski
podešena na ISO 100; imajte na umu da ako je
ISO osetljivosti izabrana od strane korisnika veća od one izabrane za
Maksimalna osetljivost, vrednost izabrana od strane korisnika će se
umesto toga koristiti). U režimima ekspozicije P i A, osetljivost će biti
prilagođena samo ako bi došlo do premale ekspozicije pri brzini
zatvarača izabranoj za Minimalna brzina zatvarača (1/4000–30 s ili
Automatska; u režimima S i M, ISO osetljivost će biti prilagođena za
optimalnu ekspoziciju pri brzini zatvarača izabranoj od strane
korisnika). Ako je Automatska izabrana, fotoaparat će birati
minimalnu brzinu zatvarača baziranu na žižnoj daljini objektiva.
Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja završena.
Da biste izabrali maksimalnu ISO osetljivost za fotografije snimljene
koristeći opcioni blic (0 330), koristite Maksimalna osetljivost sa M.
Izbor Isto kao bez blica podešava maksimalnu ISO osetljivost za
fotografisanje blicom na vrednost trenutno izabranoj za Maksimalna
osetljivost.
Kada je Uključeno izabrano, tražilo i gornji
kontrolni displej pokazuju ISO-AUTO. Kada se
osetljivost menja iz vrednosti izabrane od
korisnika, ovi indikatori blešte i izmenjena
vrednost je prikazana u tražilu i gornjem
kontrolnom displeju.
S
127
A
Minimalna brzina zatvarača
Izbor automatske brzine zatvarača može da se fino podesi markiranjem
Automatska i pritiskanjem 2: na primer, vrednosti brže od onih koji se obično
automatski izaberu mogu da se koriste sa telefotografskim objektivima da bi
smanjili zamućenje. Imajte na umu, međutim, da Automatska funkcioniše samo
sa CPU objektivima; ako se ne-CPU objektivi koriste bez podataka o objektivu,
minimalna brzina zatvarača je fiksirana na 1/30 s. Brzine zatvarača mogu da
opadnu ispod izabranog minimuma ako optimalna ekspozicija ne može da se
postigne pri ISO osetljivosti izabranoj za Maksimalna osetljivost.
A
Uključivanje i isključivanje Aut. kontr. ISO osetljivosti
Možete da uključite ili isključite aut. kontr. ISO
osetljivosti pritiskajući S (Q) dugme i rotirajući
pomoćni komandni točkić. Gornji kontrolni displej i
prikaz informacija u tražilu ISO-AUTO ikona kada je
aut. kontr. ISO osetljivosti uključeno i ISO kada je
isključeno.
A
S
Aut. kontr. ISO osetljivosti
Kada se blic koristi, minimalna brzina zatvarača će biti podešena na vrednost
izabranu za Minimalna brzina zatvarača osim ako ova vrednosti nije brža od
Prilagođenog podešavanja e1 (Brzina sinhronizacije blica, 0 305) ili sporija od
Prilagođenog podešavanja e2 (Brzina zatvarača sa blicem, 0 306) u čijem
slučaju će vrednost izabrana za Prilagođeno podešavanje e2 biti korišćena.
Imajte na umu da ISO osetljivost može da se automatski poveća kada se
automatska kontrola ISO osetljivosti koristi u kombinaciji sa režimima blica sa
sporom sinhronizacijom (dostupno sa opcionim blicevima; 0 198), moguće
sprečavajući fotoaparat da izabere male brzine zatvarača.
A
Takođe pogledajte
Za informacije o biranju reference korišćene za podešavanje ekspozicije kada se
blic koristi sa aut. kontr. ISO osetljivosti, vidite Prilagođeno podešavanje e4 (Aut.
kontrola M ISO osetljivosti, 0 306).
128
VEkspozicija
Merenje
Merenje utvrđuje kako će fotoaparat podesiti ekspoziciju. Sledeće opcije
su dostupne:
Opcija
L
M
N
t
Opis
Matrix: Proizvodi prirodne rezultate u većini situacija. Fotoaparat meri
široko područje kadra i podešava ekspoziciju u skladu sa tonskom
distribucijom, bojom, kompozicijom i, sa objektivima tipa G, E ili D
(0 323), informaciju o razdaljini (3D color matrix merenje III; sa drugim
CPU objektivima, fotoaparat koristi color matrix merenje III; što ne
uključuje 3D informaciju o razdaljini).
Prioritet centra: Fotoaparat meri ceo kadar ali pridaje najveću težinu oblasti
centra (ako je CPU objektiv prikačen, veličina oblasti može da se izabere
koristeći Prilagođeno podešavanje b6, Oblast sa prioritetom centra,
0 302; ako je ne-CPU objektiv prikačen, oblast je ekvivalentna krugu od
12 mm u dijametru). Klasično merenje za portrete; preporučuje se kada
koristite filtere sa faktorom korekcije ekspozicije (filter faktor) preko 1×.
Spot: Fotoaparat meri krug od 4 mm u prečniku (oko 1,5% kadra), starajući
se o tome da subjekat bude pravilno eksponiran, čak i kada je pozadina
mnogo svetlija ili tamnija. Merena oblast se centrira na trenutnu tačku
fokusa. Imajte na umu, međutim, da će fotoaparat meriti centar tačke
fokusa ako:
• su automatska AF oblast, grupna AF oblast (HL) ili grupna AF oblast (VL)
izabrani za režim AF-oblast (0 104), ili
• je ne-CPU objektiv priključen
Sa prioritetom svetlijeg dela: Fotoaparat dodeljuje najveći značaj svetlijim
delovima. Koristite da biste smanjili gubitak detalja u svetlim zonama, na
primer kada fotografišete izvođače na sceni koje osvetljava tačkasto
osvetljenje.
Z
129
Da biste izabrali opciju merenja, pritisnite Y dugme i rotirajte glavni
komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže na tražilu i
gornjem kontrolnom displeju.
Gornji kontrolni displej
Y dugme
Z
Glavni komandni
točkić
Tražilo
A
Podaci ne-CPU objektiva
Navođenje žižne daljine i maksimalnog otvora blende ne-CPU objektiva koristeći
opciju Podaci ne-CPU objektiva u meniju podešavanja (0 243) dopušta
fotoaparatu da koristi color matrix merenje kada je matrix izabran i popravlja
tačnost prioriteta centra i spot merenja. Merenje sa prioritetom centra će se
koristiti ako je merenje sa prior. svetlijeg dela izabrano sa ne-CPU objektivima ili
ako je matrix merenje izabrano sa ne-CPU objektivima za koje podatak objektiva
nije dostavljen. Imajte na umu da merenje sa prioritetom centra takođe može da
se koristi ako je merenje sa prior. svetlijeg dela izabrano sa određenim CPU
objektivima (AI-P NIKKOR objektivima i AF objektivima koji nisu tipa G, E ili D;
0 323).
A
Takođe pogledajte
Pogledajte Prilagođeno podešavanje b5 (Matrix merenje, 0 302) za informacije
o biranju da li će matrix merenje koristiti detekciju lica. Za informacije o
pravljenju odvojenih prilagođavanja za optimalnu ekspoziciju za svaki metod
merenja, pogledajte Prilagođeno podešavanje b7 (Fino podesi optimalnu
eksp., 0 302).
130
Režim ekspozicije
Da biste utvrdili kako fotoaparat podešava brzinu zatvarača i blende kada
prilagođava ekspoziciju, pritisnite I dugme i rotirajte glavni komandni
točkić dok se željena opcija ne pojavi na gornjem kontrolnom displeju.
Dugme I
Režim
e
f
g
h
Glavni komandni
točkić
Gornji kontrolni displej
Opis
Automatski programirano (0 133): Fotoaparat podešava brzinu zatvarača i
blende zarad optimalne ekspozicije. Preporučuje se za spontane snimke i
u drugim situacijama u kojima nema dovoljno vremena da bi se
prilagodila podešavanja fotoaparata.
Automatski sa prioritetom zatvarača (0 134): Korisnik bira brzinu zatvarača;
fotoaparat bira blendu zarad najboljih rezultata. Koristite za zamrzavanje
ili zamućenje kretanja.
Automatski sa prioritetom blende (0 135): Korisnik bira blendu; fotoaparat bira
brzinu zatvarača zarad najboljih rezultata. Koristite da biste zamutili
pozadinu ili da biste doveli i prvi plan i pozadinu u fokus.
Manuelni (0 136): Korisnik kontroliše i brzinu zatvarača i blendu. Podesite
brzinu zatvarača na beskonačna ekspozicija (A) ili beskonačno (Time)
(%) za dugačke ekspozicije.
Z
131
A
Tipovi objektiva
Kada koristite CPU objektiv opremljen sa prstenom blende (0 326), zaključajte
prsten blende na minimalnu blendu (najveći f-broj). Objektivi tipa G i E nisu
opremljeni sa prstenom blende.
Kada koristite ne-CPU objektive (0 243), izaberite režim ekspozicije
A (automatski sa prioritetom blende) ili M (manuelno). U drugim režimima, režim
ekspozicije A se automatski bira kada je ne-CPU objektiv prikačen (0 326).
Indikator režima ekspozicije (P ili S) će bljesnuti na gornjem kontrolnom displeju i
A će biti prikazano na tražilu.
A
Pregled dubinske oštrine
Da biste pregledali efekte blende, pritisnite i držite Pv
dugme. Objektiv će biti zaustavljen do vrednosti
blende izabrane od strane fotoaparata (režimi P i S) ili
vrednosti izabrane od strane korisnika (režimi A i M),
dopuštajući dubinskoj oštrini da se pregleda u tražilu.
A
Pv dugme
Prilagođeno podešavanje e5—Modelirajući
bljesak
Ovo podešavanje kontroliše da li će opcioni blic koji podržavaju Nikon Creative
Lighting System (CLS; 0 330) emitovati modelirajući bljesak kada se Pv dugme
pritisne.
Z
132
P: Automatski programirano
U ovom režimu, fotoaparat automatski prilagođava brzinu zatvarača i
blende prema ugrađenom programu da bi osigurao optimalnu
ekspoziciju u većini situacija.
A
Fleksibilni program
U režimu ekspozicije P, različite kombinacije brzine
zatvarača i blende mogu da se izaberu rotirajući
komandni točkić dok su merenja ekspozicije
uključena („fleksibilni program“). Rotirajte točkić na
desno za velike otvore blende (niske f-brojeve) koje
zamućuju detalje pozadine ili velike brzine zatvarača
koje „zalede“ kretanje. Rotirajte točkić na levo za male
otvore blende (visoke f-brojeve) koji povećavaju
dubinsku oštrinu ili male brzine zatvarača koje
zamućuju kretanje. Sve kombinacije proizvode istu
ekspoziciju. Dok je fleksibilni program u upotrebi,
zvezdica („U“) se pojavljuje u gornjem kontrolnom
displeju. Da biste vratili podrazumevanu brzinu
zatvarača i podešavanja blende, rotirajte točkić dok
zvezdica ne prestane da se prikazuje, izaberite drugi
režim ili isključite fotoaparat.
Z
Glavni komandni točkić
A
Takođe pogledajte
Pogledajte stranu 357 za informacije o ugrađenom programu ekspozicije. Za
informacije o aktiviranju merenja ekspozicija, pogledajte „Tajmer pripravnosti
(fotografisanje tražilom)“ na strani 41.
133
S: Automatski sa prioritetom zatvarača
U automatskom sa prioritetom zatvarača, vi birate brzinu zatvarača dok
fotoaparat automatski bira blendu koja će proizvesti optimalnu
ekspoziciju.
Da biste izabrali brzinu zatvarača,
rotirajte glavni komandni točkić
su merenja ekspozicije uključena.
Brzina zatvarača može da se
podesi na „p“ ili na
vrednosti između 30 s i 1/8000 s.
Glavni komandni točkić
Brzina zatvarača može da se
zaključa pri izabranom
podešavanju (0 140).
Z
134
A: Automatski sa prioritetom blende
U automatskom sa prioritetom blende, vi birate blendu dok fotoaparat
automatski bira brzinu zatvarača koja će proizvesti optimalnu ekspoziciju.
Da biste izabrali blendu između
minimalnih i maksimalnih
vrednosti za objektiv, rotirajte
pomoćni komandni točkić dok su
merenja ekspozicije uključena.
Blenda može da se zaključa pri
izabranom podešavanju (0 140). Pomoćni komandni točkić
Z
A Ne-CPU objektivi (0 324, 326)
Koristite prsten blende objektiva da biste prilagodili
blendu. Ako je maksimalni otvor blende objektiva
istaknut koristeći stavku Podaci ne-CPU objektiva
u meniju podešavanja (0 244) kada je ne-CPU
objektiv prikačen, trenutni f-broj će biti prikazan u
tražilu i gornjem kontrolnom displeju, zaokružen na
najbliže puno zaustavljanje. U suprotnom, prikazi
blende će pokazivati samo broj zaustavljanja (F, sa
maksimalnim otvorom blende prikazanim kao FA) a f-broj mora da se pročita sa
prstena blende objektiva.
135
M: Manuelni
U manuelnom režimu ekspozicije, vi kontrolišete i brzinu zatvarača i
blendu. Dok su merenja ekspozicije uključena, rotirajte glavni komandni
točkić da biste izabrali brzinu zatvarača i pomoćni komandni točkić da
biste podesili blendu. Brzina zatvarača može da se podesi na „p“ ili na
vrednosti između 30 s i 1/8000 s, ili zatvarač može neograničeno da se drži
otvorenim zarad dugačke ekspozicije (A ili %, 0 138). Blenda može
da se podesi na vrednosti između minimalnih i maksimalnih vrednosti za
objektiv. Koristite indikatore ekspozicije da biste proverili ekspoziciju.
Pomoćni komandni
točkić
Blenda
Brzina
zatvarača
Z
Glavni komandni
točkić
Brzina zatvarača i blende može da se zaključa pri izabranom podešavanju
(0 140).
136
A
AF Micro NIKKOR objektivi
Uz uslov da se eksterno merenje ekspozicije koristi, odnos ekspozicije treba samo
uzeti u obzir kada se prsten blende objektiva koristi da bi se podesila blenda.
A
Indikatori ekspozicije
Indikatori ekspozicije u tražilu i gornjem kontrolnom displeju prikazuju da li će
fotografija biti nedovoljno eksponirana ili preeksponirana pri trenutnim
podešavanjima. U zavisnosti od izabrane opcije za Prilagođeno podešavanje b2
(EV koraci za kontrolu ekspozicije, 0 301), količina nedovoljne ekspozicije ili
preekspozicije je prikazana u pomacima od 1/3 EV, 1/2 EV ili 1 EV. Ako se
ograničenja sistema merenja ekspozicije pređu, prikazi će bljesnuti.
Prilagođeno podešavanje b2 podešeno na 1/3 koraka
Nedovoljno eksponirana Preeksponirana za preko
Optimalna ekspozicija
za 1/3 EV
3 EV
Gornji
kontrolni
displej
Tražilo
A
Takođe pogledajte
Za informacije o obrtanju indikatora ekspozicije tako da su negativne vrednosti
prikazane na desnoj strani a pozitivne na levoj, pogledajte Prilagođeno
podešavanje f7 (Obrni indikatore, 0 309).
Z
137
Dugačke ekspozicije
(M samo režim)
Izaberite sledeće brzine zatvarača za dugačke ekspozicije pokretnih
svetala, zvezda, noćnog pejzaža ili vatrometa.
• Beskonačna ekspozicija (A): Zatvarač ostaje otvoren dok je dugme
okidača pritisnuto dole. Da biste sprečili zamućenje, koristite stativ ili
opcioni bežični daljinski kontroler (0 337) ili žičanu daljinsku kontrolu
(0 339).
• Beskonačno (Time) (%): Pokrenite ekspoziciju koristeći dugme okidača na
fotoaparatu ili na opcionoj daljinskoj kontroli ili bežičnom daljinskom
kontroleru. Zatvarač će ostati otvoren dok se dugme ne pritisne po
drugi put.
Dužina ekspozicije: 35 s
Blenda: f/25
Z 1
Pripremite fotoaparat.
Montirajte fotoaparat na stativ ili ga stavite na stabilnu, ravnu
površinu.
A Dugačke ekspozicije
Zatvorite zatvarač okulara tražila da biste sprečili da na fotografiju utiče
svetlo koje uđe putem tražila (0 120). Nikon preporučuje korišćenje u
potpunosti napunjene baterije ili opcionog AC adaptera i priključka
napajanja da bi se sprečio gubitak napajanja dok je zatvarač otvoren.
Imajte na umu da šum (svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli ili
fog šum) može da bude prisutan u dugim ekspozicijama. Svetle tačke ili fog
šum mogu da se smanje birajući Uključeno za Smanjenje šuma kod duge
eksp. u meniju fotografisanja (0 294).
138
2
Izaberite režim ekspozicije M.
Pritisnite I dugme i rotirajte glavni komandni točkić dok je M
prikazano na gornjem kontrolnom displeju.
Dugme I
3
Glavni komandni
točkić
Gornji kontrolni displej
Izaberite brzinu zatvarača.
Dok su merenja ekspozicije uključena, rotirajte
glavni komandni točkić da biste izabrali brzinu
zatvarača beskonačne ekspozicije (A) ili
beskonačno (Time) (%). Indikatori ekspozicije
se ne pojavljuju kada je beskonačna
ekspozicija (A) ili beskonačno (Time) (%)
izabrano.
Beskonačna
ekspozicija
Beskonačno (Time)
4
Otvorite zatvarač.
Z
Beskonačna ekspozicija: Nakon fokusiranja, pritisnite dugme okidača na
fotoaparatu ili opcionoj žičanoj daljinskoj kontroli ili bežičnom
daljinskom kontroleru skroz do kraja. Držite dugme okidača
pritisnutim dok se ekspozicija ne završi.
Beskonačno (Time): Pritisnite dugme okidača skroz na dole.
5
Zatvorite zatvarač.
Beskonačna ekspozicija: Uklonite svoj prst sa dugmeta okidača.
Beskonačno (Time): Pritisnite dugme okidača skroz na dole.
139
Brzina zatvarača i zaključavanje
blende
Zaključavanje brzine zatvarača je dostupno u automatskom sa
prioritetom zatvarača i manuelnim režimima ekspozicije, zaključavanje
blende u automatski sa prioritetom blende i režimima manuelnih
ekspozicija. Brzina zatvarača i zaključavanje blende nisu dostupne u
automatski programiranom režimu ekspozicije.
1
Dodelite brzinu zatvarača i zaključavanje blende na
kontrolu fotoaparata.
Dodelite Zaključ. brzine zatvarača i blende na kontrolu koristeći
Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola,
0 307).
2
Zaključajte brzinu zatvarača i/ili blende.
Brzina zatvarača (režimi ekspozicije S i M):
Pritisnite izabranu kontrolu i rotirajte glavni
komandni točkić dok se F ikone ne pojave
u tražilu i gornjem kontrolnom displeju.
Da biste otključali brzinu zatvarača,
pritisnite kontrolu i rotirajte glavni
komandni točkić dok F ikone ne nestanu sa prikaza.
Z
Blenda (režimi ekspozicije A i M): Pritisnite
izabranu kontrolu i rotirajte pomoćni
komandni točkić dok se F ikone ne pojave
u tražilu i gornjem kontrolnom displeju.
Da biste otključali blendu, pritisnite
kontrolu i rotirajte pomoćni komandni
točkić dok F ikone ne nestanu sa prikaza.
A
Takođe pogledajte
Koristite Prilagođeno podešavanje f3 (Zaključ. brzine zatvarača i blende;
0 308) da biste držali brzinu zatvarača i/ili zaključavanje blende pri izabranim
vrednostima.
140
Zaključavanje autoekspozicije
(AE)
Koristite zaključavanje autoekspozicije da biste prekomponovali
fotografije nakon korišćenja merenja sa prioritetom centra i spot merenja
(0 129) za merenje ekspozicije.
1
Zaključavanje ekspozicije.
Dugme okidača
Pozicionirajte subjekta u izabranoj tački
fokusa i pritisnite dugme okidača do pola.
Sa dugmetom okidača pritisnutim do pola i
subjektom pozicioniranim u tački fokusa,
pritisnite centar pomoćnog selektora da
biste zaključali ekspoziciju (ako koristite
autofokus, potvrdite da se I indikator
ispravnog fokusa pojavljuje u tražilu).
Dok je zaključavanje ekspozicije u upotrebi,
AE-L indikator će se pojavljivati u tražilu.
Pomoćni selektor
Z
2
Prekomponujte fotografiju.
Dok držite centar pomoćnog
selektora pritisnutim,
prekomponujte fotografiju i
snimajte.
141
A
Merena oblast
U spot merenju, ekspozicija će se zaključati pri vrednosti izmerenoj u izabranoj
tački fokusa (0 129). U merenju sa prioritetom centra, ekspozicija će se zaključati
pri vrednosti izmerenoj u 12-mm krugu u centru tražila.
A
Prilagođavanje brzine zatvarača i blende
Dok je zaključavanje ekspozicije u upotrebi, sledeća podešavanja mogu da se
prilagode bez menjanja vrednosti merenja za ekspoziciju:
Režim
ekspozicije
P
S
A
Podešavanje
Brzina zatvarača i blenda (fleksibilni program; 0 133)
Brzina zatvarača
Blenda
Nove vrednosti mogu da se potvrde u tražilu i gornjem kontrolnom displeju.
Imajte na umu da metod merenja ne može da se promeni dok je zaključavanje
ekspozicije u upotrebi.
A
Takođe pogledajte
Ako je Uključi (pritisak do pola) izabran za Prilagođeno podešavanje c1, (AE
zaključ. dugmetom okidača, 0 302), ekspozicija će se zaključati kada je dugme
okidača pritisnuto do pola.
Z
142
Korekcija ekspozicije
Korekcija ekspozicije se koristi da promeni ekspoziciju sa vrednosti koju je
predložio fotoaparat, čineći slike svetlijim ili tamnijim. Najefektivnija je
kada se koristi sa prioritetom centra ili spot merenjem (0 129). Birajte od
vrednosti između –5 EV (premala ekspozicija) i +5 EV (prevelika
ekspozicija) u delovima od 1/3 EV. Opšte uzev, pozitivne vrednosti čine da
subjekat izgleda svetlije dok negativne vrednosti čine da je on tamniji.
–1 EV
Nema korekcije
ekspozicije
+1 EV
Da biste izabrali vrednost korekcije ekspozicije, pritisnite E dugme i
rotirajte glavni komandni točkić dok se željena vrednost ne pokaže na
tražilu ili glavnom kontrolnom displeju.
E dugme
Z
Glavni komandni točkić
Gornji kontrolni displej
143
±0 EV
(E dugme pritisnuto)
–0,3 EV
+2,0 EV
Pri vrednostima koja nisu ±0,0, 0 pri centru
indikatora ekspozicije će blještati (režimi
ekspozicije P, S i A samo) i E ikona će se
prikazati u tražilu i gornjem kontrolnom
displeju nakon što okinete E dugme.
Trenutna vrednost za korekciju ekspozicije
može da se potvrdi u indikatoru ekspozicije pritiskajući E dugme.
Normalna ekspozicija može da se vrati podešavanjem korekcije
ekspozicije na ±0,0. Korekcija ekspozicije nije resetovana kada se
fotoaparat isključi.
Z
144
A Režim ekspozicije M
U režimu ekspozicije M, korekcija ekspozicije utiče samo na indikator ekspozicije;
brzina zatvarača i blenda se ne menjaju.
A
Korišćenje blica
Kada se blic koristi, korekcija ekspozicije utiče i na nivo blica i ekspozicije,
menjajući svetlinu oba glavna subjekta i pozadine. Prilagođeno podešavanje e3
(Korekcija ekspozicije za blic, 0 306) može da se koristi da bi ograničila efekte
korekcije ekspozicije samo na pozadinu.
A
Takođe pogledajte
Za informacije o biranju veličine delova dostupnih za korekciju ekspozicije,
pogledajte Prilagođeno podešavanje b3 (Vred. koraka korek. eksp./blica,
0 301). Za informacije o pravljenju prilagođavanja za korekciju ekspozicije bez
pritiskanja E dugmeta, pogledajte Prilagođeno podešavanje b4 (Laka korekcija
ekspozicije, 0 302). Za informacije o automatskom variranju ekspozicije, nivoa
blica, balansa bele ili Active D-Lighting, pogledajte stranu 146.
Z
145
Bracketing
Bracketing automatski malo menja ekspoziciju, nivo blica, Active
D-Lighting (ADL) ili balans bele uz svaki snimak, „bracketing“ trenutnu
vrednost. Birajte u situacijama kada je dobijanje pravih podešavanja
teško i nema vremena za proveravanje rezultata i prilagođavanje
podešavanja sa svakim snimkom ili da se eksperimentiše sa različitim
podešavanjima za isti subjekat.
Bracketing se prilagođava koristeći opciju Podesi
automatski bracketing u meniju fotografisanja,
koji sadrži sledeće opcije:
• AE i blic: Fotoaparat menja ekspoziciju i nivo blica
tokom serije fotografija (0 147). Imajte na umu
da je bracketing blica dostupan u i-TTL i, gde je
podržano, samo automatska blenda (qA) režimi
kontrole blica (0 196, 331).
• Samo AE: Fotoaparat menja ekspoziciju tokom serije fotografija.
• Samo blic: Fotoaparat menja nivo blica tokom serije fotografija.
• Bracketing balansa bele: Fotoaparat stvara višestruke kopije svake
fotografije, svaka je sa različitim balansom bele (0 151).
• ADL bracketing: Fotoaparat varira Active D-Lighting tokom serija
fotografija (0 155).
Z
146
❚❚ Bracketing ekspozicije i blica
Da biste varirali ekspoziciju i/ili nivo blica tokom serije fotografija:
Ekspozicija promenjena
za: 0 EV
1
Ekspozicija promenjena
za: –1 EV
Ekspozicija promenjena
za: +1 EV
Birajte broj snimaka.
Pritiskanjem BKT dugmeta, rotirajte glavni komandni točkić da biste
izabrali broj snimaka u bracketing sekvenci. Broj snimaka je prikazan
na gornjem kontrolnom displeju.
Broj snimaka
BKT dugme
Glavni komandni Gornji kontrolni displej
točkić
Indikator bracketing
ekspozicije i blica
Pri podešavanjima koja nisu nula, M ikona i indikator
bracketing ekspozicije i blica će se pojaviti na tražilu i gornjem
kontrolnom displeju.
Z
147
2
Izaberite povećanje ekspozicije.
Držeći BKT dugme pritisnutim, rotirajte pomoćni komandni točkić da
biste izabrali povećanje ekspozicije.
Povećanje ekspozicije
BKT dugme
Pomoćni komandni
točkić
Gornji kontrolni displej
Pri podrazumevanim podešavanjima, veličina povećavanja može da
se izabere od 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 i 3 EV. Bracketing programi sa
povećanjem od 0,3 (1/3) EV su navedeni dole.
Prikaz kontrolnog displeja
Z
Broj snimaka
0
Redosled bracketing-a (EV-ovi)
0
3
0/+0,3/+0,7
3
0/–0,7/–0,3
2
0/+0,3
2
0/–0,3
3
0/–0,3/+0,3
5
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/
+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0/+1,3
7
9
Imajte na umu da je pri povećavanju ekspozicije od 2 EV ili više,
maksimalan broj snimaka 5; ako je veća vrednost izabrana u Koraku 1,
broj snimaka će se automatski podesiti na 5.
148
3
Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i
snimajte.
Fotoaparat će varirali ekspoziciju i/ili nivo blica snimak po snimak u
zavisnosti od izabranog bracketing programa. Modifikacije za
ekspoziciju su dodate na one napravljene sa korekcijom ekspozicije
(pogledajte stranu 143).
Dok je bracketing na snazi, indikator napredovanja bracketing-a će se
prikazati na tražilu i gornjem kontrolnom displeju. Segment će
nestati sa indikatora nakon svakog snimka.
Broj snimaka: 3, povećanje: 0,7
Prikaz nakon prvog snimka
❚❚ Otkazivanje bracketing-a
Da biste otkazali bracketing, pritisnite BKT dugme i rotirajte glavni
komandni točkić dok broj snimaka u bracketing sekvenci ne bude nula
(r) i M se više ne prikazuje. Program koji je poslednji bio na snazi će se
povratiti sledeći put kada se bracketing aktivira. Bracketing takođe može
da se otkaže izvršavajući resetovanje sa dva dugmeta (0 224), iako u
ovom slučaju bracketing program neće biti vraćen sledeći put kada se
bracketing aktivira.
Z
A
Takođe pogledajte
Za informacije o biranju veličine povećanja ekspozicije, pogledajte Prilagođeno
podešavanje b2 (EV koraci za kontrolu ekspozicije, 0 301). Za informacije o
biranju redosleda u kojem će se bracketing izvršiti, pogledajte Prilagođeno
podešavanje e7 (Redosled bracketinga, 0 307). Za informacije o biranju uloge
BKT dugmeta, pogledajte Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje
kontrola) > Dugme BKT + y (0 307).
149
A
Bracketing ekspozicije i blica
U kontinualnoj maloj brzini, kontinualno velikoj brzini i tihim kontinualnim
režimima, fotografisanje će se pauzirati nakon što se broj snimaka koji su
navedeni u bracketing programu snimi. Snimanje će se nastaviti sledeći put kada
se dugme okidača pritisne. U režimu samookidača, fotoaparat će snimiti broj
izabranih snimaka izabranim u Koraku 1 na strani 147 svaki put kada se dugme
okidača pritisne, bez obzira na izabranu opciju za Prilagođeno podešavanje c3
(Samookidač) > Broj snimaka (0 303); interval između snimaka je, međutim,
kontrolisan od strane Prilagođenog podešavanja c3 (Samookidač) > Interval
između snimaka. U drugim režimima, jedna slika će se snimiti svaki put kada se
dugme okidača pritisne.
Ako se memorijska kartica ispuni pre nego što se svi snimci u sekvenci načine,
fotografisanje može da se nastavi sa sledećim snimkom u sekvenci nakon što je
memorijska kartica zamenjena ili su snimci izbrisani kako bi se napravilo mesta
na memorijskoj kartici. Ako je fotoaparat isključen pre nego što se svi snimci u
sekvenci snime, bracketing će se nastaviti sa sledećim snimkom u sekvenci kada
se fotoaparat isključi.
A
Z
150
Bracketing ekspozicije
Fotoaparat menja ekspoziciju menjajući brzinu zatvarača i blendu (automatski
programirano), blendu (automatski sa prioritetom zatvarača) ili brzinu zatvarača
(automatski sa prioritetom blende, režim manuelne ekspozicije). Ako je
Uključeno izabrano za Podešavanja ISO osetljivosti > Aut. kontr. ISO
osetljivosti (0 126) u režimima P, S i A, fotoaparat će automatski menjati ISO
osetljivost za optimalnu ekspoziciju kada se granice sistema ekspozicije
fotoaparata premaše; u režimu M, fotoaparat će prvo koristiti aut. kontr. ISO
osetljivosti da bi se dovela ekspozicija što je bliže moguće na optimalnu a zatim
će se nositi ova ekspozicija menjajući brzinu zatvarača. Prilagođeno podešavanje
e6 (Automatski bracketing (režim M), 0 307) može da se koristi da bi se
promenilo kako fotoaparat izvršava bracketing ekspozicije i blica u manuelnom
režimu ekspozicije. Bracketing može da se izvrši menjajući nivo blica zajedno sa
brzinom zatvarača i/ili blende, ili menjajući samo nivo blica.
❚❚ Bracketing balansa bele
Fotoaparat stvara višestruke kopije svake fotografije, svaka je sa različitim
balansom bele.
1
Birajte broj snimaka.
Pritiskanjem BKT dugmeta, rotirajte glavni komandni točkić da biste
izabrali broj snimaka u bracketing sekvenci. Broj snimaka je prikazan
na gornjem kontrolnom displeju.
Broj snimaka
BKT dugme
Glavni komandni Gornji kontrolni displej
točkić
Indikator bracketing-a
balansa bele
Pri podešavanjima koja nisu nula, W ikona i indikator
bracketing-a balansa bele će se pojaviti na kontrolnom displeju
i M će biti prikazano na tražilu.
Z
151
2
Izaberite povećanje balansa bele.
Držeći BKT dugme pritisnutim, rotirajte pomoćni komandni točkić da
biste izabrali prilagođavanje balansa bele. Svako povećanje je
otprilike ekvivalentno sa 5 mireda.
Povećavanje balansa bele
BKT dugme
Pomoćni komandni
točkić
Gornji kontrolni displej
Birajte povećanja od 1 (5 mireda), 2 (10 mireda) ili 3 (15 mireda). Veće
B vrednosti odgovaraju povećanim količinama plave, veće A
vrednosti povećanim količinama jantarne (0 162). Bracketing
programi sa povećanjem od 1 su navedeni dole.
Prikaz kontrolnog displeja
Z
A
Broj
Povećavanje
snimaka balansa bele
0
1
0
3
1B
0/1B/2B
3
1A
0/2A/1A
2
1B
0/1B
2
1A
0/1A
3
1 A, 1 B
0/1A/1B
5
1 A, 1 B
7
1 A, 1 B
9
1 A, 1 B
0/2A/1A/1B/2B
0/3A/2A/1A/
1B/2B/3B
0/4 A/3 A/2 A/1 A/
1B/2B/3B/4B
Takođe pogledajte
Pogledajte stranu 164 za definiciju „mireda“.
152
Redosled bracketing-a
3
Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i
snimajte.
Svaki snimak će biti obrađen da bi se napravio broj kopija navedenih
u bracketing programu i svaka kopija će imati različit balans bele.
Izmene balansu bele su dodate prilagođavanju balansa bele koji je
napravljen sa finim podešavanjem balansa bele.
Ako je broj snimaka u bracketing
programu veći od broja preostalih
ekspozicija, n i ikona za zahvaćenu
karticu će blještati na gornjem
kontrolnom displeju, blešteća j ikona
će se pojaviti na tražilu kao što je
prikazano na desnoj strani i zatvarač
okidača će biti onemogućen.
Fotografisanje može da počne kada se
nova memorijska kartica ubaci.
Z
153
❚❚ Otkazivanje bracketing-a
Da biste otkazali bracketing, pritisnite BKT dugme i rotirajte glavni
komandni točkić dok broj snimaka u bracketing sekvenci ne bude nula
(r) i W se više ne prikazuje. Program koji je poslednji bio na snazi će
se povratiti sledeći put kada se bracketing aktivira. Bracketing takođe
može da se otkaže izvršavajući resetovanje sa dva dugmeta (0 224), iako
u ovom slučaju bracketing program neće biti vraćen sledeći put kada se
bracketing aktivira.
Z
A
Bracketing balansa bele
Bracketing balansa bele nije dostupan pri NEF (RAW) kvalitetu slike. Izbor NEF
(RAW) ili NEF (RAW) + JPEG opcije poništava bracketing balansa bele.
Bracketing balansa bele utiče samo na temperaturu boje (jantarno-plava osa u
prikazu finog podešavanja balansa bele, 0 162). Nikakva prilagođavanja nisu
napravljena na zelenoj-purpurnocrvenoj osi.
U režimu samookidača, broj kopija navedenih u programu bracketing će se
napraviti svaki put kada se zatvarač okine, bez obzira na izabranu opciju za
Prilagođeno podešavanje c3 (Samookidač) > Broj snimaka (0 303).
Ako je fotoaparat isključen dok je lampica pristupanja memorijskoj kartici
upaljena, fotoaparat će isključiti napajanje samo nakon što su sve fotografije u
sekvenci snimljene.
154
❚❚ ADL bracketing
Fotoaparat varira Active D-Lighting tokom serije ekspozicija.
1
Birajte broj snimaka.
Pritiskanjem BKT dugmeta, rotirajte glavni komandni točkić da biste
izabrali broj snimaka u bracketing sekvenci. Broj snimaka je prikazan
na gornjem kontrolnom displeju.
Broj snimaka
BKT dugme
Glavni komandni Gornji kontrolni displej
točkić
ADL bracketing indikator
Pri podešavanjima koja nisu nula, d ikona i indikator ADL
bracketing-a će se pojaviti na gornjem kontrolnom displeju i M će
biti prikazano na tražilu. Birajte dva snimka kako biste snimili jednu
fotografiju sa isključenim Active D-Lighting i drugu pri izabranoj
vrednosti. Birajte tri do pet snimaka kako biste snimili seriju
fotografija sa Active D-Lighting podešenim sukcesivno na vrednosti
između Isključeno i Normalno (tri snimka), između Isključeno i
Visoko (četiri snimka) ili između Isključeno i Izuzetno visoko 1 ili
Nisko i Izuzetno visoko 2 (pet snimaka). Ako izaberete više od dva
snimka, nastavite ka Koraku 3.
Z
155
2
Izaberite Active D-Lighting.
Držeći BKT dugme pritisnutim, rotirajte pomoćni komandni točkić da
biste izabrali Active D-Lighting.
BKT dugme
Pomoćni komandni
točkić
Active D-Lighting je prikazan na gornjem kontrolnom displeju.
Prikaz kontrolnog displeja
ADL
P
Automatsko
Visoko
Nisko
Q
Normalno
156
ADL
Y
R
Z
Prikaz kontrolnog displeja
Z
Izuzetno
visoko 1
3
Izuzetno
visoko 2
3
Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i
snimajte.
Fotoaparat će varirati Active D-Lighting snimak po snimak u
zavisnosti od izabranog bracketing programa. Dok je bracketing na
snazi, indikator napredovanja bracketing-a će se prikazati na gornjem
kontrolnom displeju. Segment će nestati sa indikatora nakon svakog
snimka.
Broj snimaka: 3
Prikaz nakon prvog snimka
Z
157
❚❚ Otkazivanje bracketing-a
Da biste otkazali bracketing, pritisnite BKT dugme i rotirajte glavni
komandni točkić dok broj snimaka u bracketing sekvenci ne bude nula
(r) i d se više ne prikazuje. Program koji je poslednji bio na snazi će
se povratiti sledeći put kada se bracketing aktivira. Bracketing takođe
može da se otkaže izvršavajući resetovanje sa dva dugmeta (0 224), iako
u ovom slučaju bracketing program neće biti vraćen sledeći put kada se
bracketing aktivira.
Z
A
ADL bracketing
U kontinualnoj maloj brzini, kontinualno velikoj brzini i tihim kontinualnim
režimima, fotografisanje će se pauzirati nakon što se broj snimaka koji su
navedeni u bracketing programu snimi. Snimanje će se nastaviti sledeći put kada
se dugme okidača pritisne. U režimu samookidača, fotoaparat će snimiti broj
izabranih snimaka izabranim u Koraku 1 na strani 155 svaki put kada se dugme
okidača pritisne, bez obzira na izabranu opciju za Prilagođeno podešavanje c3
(Samookidač) > Broj snimaka (0 303); interval između snimaka je, međutim,
kontrolisan od strane Prilagođenog podešavanja c3 (Samookidač) > Interval
između snimaka. U drugim režimima, jedna slika će se snimiti svaki put kada se
dugme okidača pritisne.
Ako se memorijska kartica ispuni pre nego što se svi snimci u sekvenci načine,
fotografisanje može da se nastavi sa sledećim snimkom u sekvenci nakon što je
memorijska kartica zamenjena ili su snimci izbrisani kako bi se napravilo mesta
na memorijskoj kartici. Ako je fotoaparat isključen pre nego što se svi snimci u
sekvenci snime, bracketing će se nastaviti sa sledećim snimkom u sekvenci kada
se fotoaparat isključi.
158
rBalans bele
Opcije balansa bele
Balans bele obezbeđuje da na boje ne utiče boja izvora svetlosti.
Automatski balans bele se preporučuje sa većinom izvora svetlosti. Ako
željeni rezultati mogu da se postignu sa automatskim balansom bele,
birajte opciju sa liste ispod ili koristite zapamćenu postavku balansa bele.
Opcija
v Automatski
Zadrži belo (smanji
tople boje)
Normalno
Zadrži tople boje
osvetljenja
J Inkadescentno
I Fluorescentno
Lampe sa
natrijumovom parom
Toplo belo
fluorescentno
Belo fluorescentno
Hladno belo
fluorescentno
Dnevno belo
fluorescentno
Dnevno fluorescentno
Živina para sa visok.
temp. boje
Temp. boje *
Opis
Balans bele se automatski prilagođava.
Za najbolje rezultate, koristite tip G, E ili D
objektiva. Ako opcioni blic okine,
3500–8000 K rezultati su odgovarajuće prilagođeni.
Temperatura boje može da se pregleda u
prikazu informacije reprodukcije nakon
fotografisanja (0 254).
3000 K
Koristite pod inkadescentnim svetlom.
Koristite sa:
• Osvetljenje sa natrijumovom parom
2700 K
(postoji u sportskim halama).
3000 K
• Topla belo fluorescentna svetla.
3700 K
• Bela fluorescentna svetla.
4200 K
• Hladno bela fluorescentna svetla.
5000 K
• Dnevna bela fluorescentna svetla.
6500 K
• Dnevna fluorescentna svetla.
• Visoka temperatura boje svetla izvora
(npr. lampe sa živinom parom).
7200 K
r
159
Opcija
Direktna sunčeva
H
svetlost
N Blic
G
M
K
L
Temp. boje *
Opis
Koristite sa subjektima osvetljenim od
5200 K
strane direktne sunčeve svetlosti.
5400 K
Koristite sa opcionim blicevima.
Koristite na dnevnom svetlu pod
Oblačno
6000 K
oblačnim nebom.
Koristite na dnevnom svetlu sa subjektima u
Hlad
8000 K
hladu.
Izaberi temperaturu
Birajte temperaturu boje sa liste
2500–10.000 K
boje
vrednosti (0 165).
Koristite subjekat, izvor svetla ili
Zapamćena manuelna
—
postojeću fotografiju kao referencu za
postavka
balans bele (0 168).
* Sve vrednosti su približne i ne odnose se na fino podešavanje (ako je primenljivo).
Balans bele može da se podesi pritiskajući U dugme i rotirajući glavni
komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže na zadnjem
kontrolnom displeju.
U dugme
Glavni komandni točkić
Zadnji kontrolni displej
r
A
Meni fotografisanja
Balans bele takođe može da se prilagodi koristeći
opciju Balans bele u meniju fotografisanja (0 293,
297), koja takođe može da se koristi da bi fino podesili
balans bele (0 162) ili koristili zapamćenu postavku
balansa bele (0 168). Opcija Automatski u meniju
Balans bele nudi izbor Zadrži belo (smanji tople
boje), Normalno i Zadrži tople boje osvetljenja.
Zadrži belo (smanji tople boje) čini da se bele
snimljene pod inkadescentnim svetlom pojave belo, dok Zadrži tople boje
osvetljenja čuva toplotu nijansi koje obično shvatamo kao inkadescentno
osvetljenje. Opcija I Fluorescentno može da se koristi da bi se izabrao izvor
svetla sa tipova beskonačne ekspozicije.
160
A
Osvetljenje studio blica
Automatski balans bele ne mora da proizvodi željene rezultate sa velikim studio
blicom. Koristite zapamćenu postavku balansa bele ili podesite balans bele na
Blic i koristite fino podešavanje da biste prilagodili balans bele.
A
Temperatura boje
Doživljena boja izvora svetla razlikuje se u zavisnosti od posmatrača i drugih
uslova. Temperatura boje je objektivno merenje boje izvora svetla, definisano
referencom na temperaturu na koju bi objekat trebao da se ugreje da bi zračio
svetlo na istim talasnim dužinama. Dok izvori svetla sa temperaturom boje u
blizini od 5000–5500 K izgledaju belo, izvori svetla sa nižom temperaturom boje,
kao što su inkadescentne sijalice, izgledaju pomalo žuto ili crveno. Izvori svetla sa
većom temperaturom boje izgledaju obojeni plavom.
„Toplije“ (crvenije) boje
„Hladnije“ (plavlje) boje
3000
q
q
w
e
r
t
w
4000
e
5000
r
I (lampe sa natrijumovom parom):
2700 K
J (inkadescentno)/I (toplo belo
fluorescentno.): 3000 K
I (belo fluorescentno): 3700 K
I (hladno belo fluorescentno):
4200 K
I (dnevno belo fluorescentno):
5000 K
6000
tyu i
y
u
i
o
!0
!1
8000
o
!0
10000
[K]
!1
H (direktna sunčeva svetlost):
5200 K
N (blic): 5400 K
G (oblačno): 6000 K
I (dnevno fluorescentno): 6500 K
I (živina para sa visok. temp. boje):
7200 K
M (hlad): 8000 K
Napomena: Sve cifre su približne.
r
A
Takođe pogledajte
Bracketing balansa bele (0 151) kreira nekoliko kopija svake snimljene
fotografije, menjajući balans bele na „nosač“ trenutne vrednosti.
161
Fino podešavanje balansa bele
Pri podešavanjima koja nisu K (Izaberi temperaturu boje), balans bele
može da se „fino podesi“ da bi se kompenzovale varijacije u boji izvora
svetla ili da bi se namerno uvela boja na sliku.
❚❚ Meni balansa bele
Za fino podešavanje balansa bele sa menija fotografisanja, izaberite
Balans bele i sledite korake ispod.
1
Prikažite opcije finog podešavanja.
Markirajte opciju balansa bele i pritisnite 2
(ako je podmeni prikazan, izaberite željenu
opciju i pritisnite 2 ponovo da biste prikazali
opcije finog podešavanja; za informacije o
finom podešavanju zapamćene manuelne
postavke balansa bele, pogledajte stranu 178).
2
r
162
Fino podešavanje balansa bele.
Koristite višenamenski birač da biste fino
podesili balans bele. Balans bele može da se
fino podesi na jantarnu (A)-plavu (B) osu u
koracima od 0,5 i zelenu (G)-purpurnocrvenu
(M) osu u koracima od 0,25. Horizontalna
Koordinate
(jantarno-plava) osa odgovara temperaturi
boje, dok vertikalna (zeleno-purpurnocrvena)
Prilagođavanje
osa ima slične efekte odgovarajućim filterima
kompenzacije boje (CC). Horizontalnom osom se upravlja u
inkrementima od oko 5 mireda, vertikalnom osom u inkrementima
od oko 0,05 jedinica difuzne gustine.
3
Pritisnite J.
Pritisnite J da biste sačuvali podešavanja i
vratili se na meni fotografisanja. Ako je
balans bele fino podešen, zvezdica („U“) će
biti prikazana na zadnjem kontrolnom
displeju.
J dugme
❚❚ U dugme
Pri podešavanjima koja nisu K (Izaberi temperaturu boje) i L
(Zapamćena manuelna postavka), U dugme može da se koristi za fino
podešavanje balansa bele na jantarnu (A)-plavu (B) osu (0 162; za fino
podešavanje balansa bele kada je L izabrano, koristite meni
fotografisanja kao što je opisano na strani 178). Pritisnite U dugme i
rotirajte pomoćni komandni točkić da biste fino podesili balans bele u
koracima od 0,5 (sa svakim punim povećanjem ekvivalentnim na oko
5 mireda), kada je željena vrednost prikazana na zadnjem kontrolnom
displeju. Rotiranje pomoćnog komandnog točkića na levu stranu
povećava količinu jantarne (A). Rotiranje pomoćnog komandnog točkića
na desnu stranu povećava količinu plave (B). Pri podešavanjima koja nisu
0, zvezdica („U“) se pojavljuje na zadnjem kontrolnom displeju.
r
U dugme
Pomoćni komandni
točkić
Zadnji kontrolni displej
163
A
Prikaz informacija
U toku fotografisanja sa tražilom, možete da pritisnete
U dugme da biste prilagodili podešavanja balansa
bele na prikazu informacija. Rotirajte glavni komandni
točkić da biste izabrali režim balansa bele i rotirajte
pomoćni komandni točkić da biste izabrali
temperaturu boje (režim K, „birajte temperaturu
boje“) ili zapamćenu postavku balansa bele (režim
zapamćene manuelne postavke), ili koristite
višenamenski birač da fino podesite balans bele na jantarne (A)–plave (B) i zelene
(G)–purpurnocrvene (M) ose (drugi režimi balansa bele).
A
Fino podešavanje balansa bele
Boje na osi finog podešavanja su relativne, ne apsolutne. Na primer, pomeranje
kursora na B (plavo) kada je „toplo“ podešavanje kao što je J (Inkadescentno)
izabrano za balans bele će napraviti fotografije malo „hladnijim“ ali ih neće
napraviti zaista plavim.
A
„Mired“
Bilo koja promena u temperaturi boje proizvodi veću razliku u boji pri niskim
temperaturama boje nego što bi to bio slučaj pri visokim temperaturama boje.
Na primer, promena od 1000 K proizvodi mnogo veću promenu u boji pri 3000 K
nego pri 6000 K. Mired, izračunat množenjem inverzne vrednosti temperature
boje sa 10 6 je mera temperature boje koja uzima takvu varijaciju u obzir, i kao
takva ona je jedinica koja se koristi u filterima za kompenzaciju temperature
boje. Npr:
• 4000 K–3000 K (razlika od 1000 K)=83 mireda
• 7000 K–6000 K (razlika od 1000 K)=24 mireda
r
164
Izaberite temperaturu boje
Sledite korake ispod da biste izabrali temperaturu boje kada je K (Izaberi
temperaturu boje) izabrano za balans bele.
D
Izaberi temperaturu boje
Imajte na umu da željeni rezultati neće biti dobijeni sa blicom ili fluorescentnim
osvetljenjem. Birajte N (Blic) ili I (Fluorescentno) za ove izvore. Sa drugim
izvorima svetla, načinite probni snimak kako biste utvrdili da li je izabrana
vrednost odgovarajuća.
❚❚ Meni balansa bele
Temperatura boje može da se izabere koristeći opciju Balans bele u
meniju fotografisanja. Unesite vrednosti za jantarno-plave i zelenopurpurnocrvene ose kao što je ispod opisano.
1
Izaberite Izaberi temperaturu boje
Izaberite Balans bele u meniju fotografisanja,
zatim markirajte Izaberi temperaturu boje i
pritisnite 2.
2
Izaberite vrednost za jantarno-plavu.
Pritisnite 4 ili 2 da biste markirali cifre i
pritisnite 1 ili 3 da biste ih promenili.
r
Vrednost za jantarnu
(A)-plavu (B) osu
165
3
Izaberite vrednost za zelenupurpurnocrvenu.
Pritisnite 4 ili 2 da biste markirali G (zelena)
ili M (purpurnocrvena) osu i pritisnite 1 ili 3
da biste izabrali vrednost.
Vrednost za zelenu
(G)-purpurnocrvenu (M)
osu
4
Pritisnite J.
Pritisnite J da biste sačuvali promene i vratili
se na meni fotografisanja. Ako je vrednost
koja nije 0 izabrana za zelenu
(G)-purpurnocrvenu (M) osu, zvezdica („U“) će
se prikazati na zadnjem kontrolnom displeju.
r
166
J dugme
❚❚ U dugme
Kada je K (Izaberi temperaturu boje) izabrano, U dugme može da se
koristi da bi se izabrala temperatura boje, iako samo za jantarnu (A)-plavu
(B) osu. Pritisnite U dugme i rotirajte pomoćni komandni točkić dok se
željena vrednost ne prikaže na zadnjem kontrolnom displeju
(prilagođavanja su napravljena u miredima; 0 164). Da biste direktno ušli
u temperaturu boje, pritisnite U dugme i pritisnite 4 ili 2 da biste
markirali cifru i pritisnite 1 ili 3 da biste je promenili.
U dugme
Pomoćni komandni
točkić
Zadnji kontrolni displej
r
167
Zapamćena manuelna postavka
Zapamćena manuelna postavka se koristi da bi se snimila i pozvala
prilagođena podešavanja balansa bele za fotografisanje pod mešanim
svetlom ili da bi se vršila korekcija za svetlosne izvore sa jakom
obojenošću. Fotoaparat može da sačuva do šest vrednosti za zapamćenu
postavku balansa bele u zapamćenoj postavci d-1 do d-6. Dve metode su
dostupne za podešavanje zapamćene postavke balansa bele:
Metoda
Direktno merenje
Kopirajte sa postojeće
fotografije
Opis
Neutralni sivi ili beli objekti su stavljeni pod osvetljenje
koje će se koristiti u krajnjoj fotografiji i balans bele se
meri od strane fotoaparata (0 169). U toku
fotografisanju sa živim prikazom slike filma (0 44, 59),
balans bele može da se meri u izabranim oblastima
kadra (spot balans bele, 0 173).
Balans bele se kopira sa fotografije na memorijsku
karticu (0 176).
r
A
Zapamćena postavka balansa bele
Promene na zapamćenoj postavci balansa bele važe za sve banke menija
fotografisanja (0 291).
168
Fotografisanje tražilom
1
Osvetlite referentni objekat.
Postavite neutralan siv ili beo objekat ispod osvetljenja koje će biti
korišćeno u krajnjim fotografijama. U studio podešavanjima,
standardna siva površina može da se koristi kao referentni objekat.
Imajte na umu da se ekspozicija automatski povećava za 1 EV kada se
meri balans bele; u režimu ekspozicije M, prilagodite ekspoziciju tako
da indikator ekspozicije pokazuje ±0 (0 137).
2
Podesite balans bele na L (Zapamćena manuelna
postavka).
Pritisnite U dugme i rotirajte glavni komandni točkić dok je L
prikazano na zadnjem kontrolnom displeju.
U dugme
Glavni komandni točkić Zadnji kontrolni displej
r
A
Merenje zapamćene manuelne postavke balansa bele (fotografisanje
tražilom)
Zapamćena manuelna postavka balansa bele može da se meri dok fotografišete
HDR fotografiju (0 189) ili višestruku ekspoziciju (0 229) ili kada je Snimanje
filmova izabrano za Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje
kontrola) > Dugme okidača (0 309) a birač živog prikaza slike je rotiran na 1 u
toku živog prikaza slike.
169
3
Izaberite zapamćenu postavku.
Pritisnite U dugme i rotirajte pomoćni komandni točkić dok se
željena zapamćena postavka bilansa bele (d-1 do d-6) ne prikaže na
zadnjem kontrolnom displeju.
U dugme
4
Pomoćni komandni
točkić
Zadnji kontrolni displej
Izaberite režim direktnog merenja.
Okinite U dugme na kratko i zatim
pritisnite dugme dok L ikona na zadnjem
kontrolnom displeju ne počne da blešti.
Bljeskajuće D će se takođe pojaviti na
gornjem kontrolnom displeju i tražilu.
Gornji kontrolni displej
Zadnji kontrolni displej
Tražilo
r
5
Merenje balansa bele.
Nekoliko sekundi pre nego što indikatori prestanu da
bljeskaju, kadrirajte referentni objekat tako da on ispuni
tražilo i pritisnite dugme okidača skroz na dole. Fotoaparat
će meriti vrednost balansa bele i čuvati je u zapamćenoj postavci
izabrano u Koraku 3. Nijedna fotografija se neće snimiti; balans bele
može da se tačno meri čak i kada fotoaparat nije u fokusu.
170
6
Proverite rezultate.
Ako je fotoaparat bio u mogućnosti da meri
vrednost balansa bele, C će bljeskati u
kontrolnim displejima dok će tražilo
pokazati blještanje a. Pritisnite dugme
okidača do pola da biste izašli do režima
fotografisanja.
Gornji kontrolni displej
Zadnji kontrolni displej
Tražilo
Ako je osvetljenje previše tamno ili previše
svetlo, fotoaparat možda neće biti u
mogućnosti da meri balans bele. Bljeskajuće
b a će se takođe pojaviti na kontrolnim
displejima i tražilu. Pritisnite dugme okidača
do pola da biste se vratili na Korak 5 i opet
izmerite balans bele.
Gornji kontrolni displej
Zadnji kontrolni displej
r
Tražilo
171
D
Režim direktnog merenja
Ako se nijedna operacija ne izvrši u toku fotografisanja tražilom dok prikazi
blešte, direktan režim merenja će se okončati nakon vremena izabranog za
opciju Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti, 0 303).
A
Zaštićene zapamćene postavke
Ako je trenutna zapamćena postavka zaštićena (0 178), 3 će blještati na
gornjem kontrolnom displeju i tražilu (i L u zadnjem kontrolnom displeju) ako
pokušate da merite novu vrednosti.
A
Izbor zapamćene postavke
Izbor Zapamćena manuelna postavka za opciju
Balans bele u meniju fotografisanja prikazuje dijalog
prikazan desno; markirajte zapamćenu postavku i
pritisnite J. Ako nijedna vrednost trenutno ne postoji
za izabranu zapamćenu postavku, balans bele će se
postaviti na 5200 K, isti kao Direktna sunčeva
svetlost.
r
172
Živi prikaz slike (spot balans bele)
U toku živog prikaza slike (0 44, 59), balans bele može da se meri u
izabranoj oblasti kadra, eliminišući potrebu da se pripremi referentni
objekat ili da se promene objektivi u toku telefotografskog fotografisanja.
1
Pritisnite a dugme.
Ogledalo će biti izdignuto i pogled kroz
objektiv će biti prikazan na monitoru
fotoaparata.
a dugme
2
Podesite balans bele na L (Zapamćena manuelna
postavka).
Pritisnite U dugme i rotirajte glavni komandni točkić dok je L
prikazano na zadnjem kontrolnom displeju.
U dugme
3
Glavni komandni točkić Zadnji kontrolni displej
r
Izaberite zapamćenu postavku.
Pritisnite U dugme i rotirajte pomoćni komandni točkić dok se
željena zapamćena postavka bilansa bele (d-1 do d-6) ne prikaže na
zadnjem kontrolnom displeju.
U dugme
Pomoćni komandni
točkić
Zadnji kontrolni displej
173
4
Izaberite režim direktnog merenja.
Okinite U dugme na kratko i zatim
pritisnite dugme dok L ikona na zadnjem Zadnji kontrolni displej
kontrolnom displeju ne počne da blešti.
Meta spota balansa bele (r) će biti prikazana pri izabranoj tački
fokusa.
5
Pozicionirajte metu preko bele ili sive oblasti.
Dok L blješti na prikazu, koristite
višenamenski birač da biste pozicionirali r
preko bele ili sive oblasti subjekta. Da biste
zumirali oblast oko mete zarad preciznijeg
pozicioniranja, pritisnite X dugme. Takođe
možete da merite balans bele bilo gde na
kadru tako što ćete taknuti subjekta na
monitoru, u tom slučaju nema potrebe da stisnete centar
višenamenskog birača ili dugme okidača kao što je opisano u Koraku 6.
6
r
Merenje balansa bele.
Pritisnite centar višenamenskog birača ili
pritisnite dugme okidača skroz na dole da
biste merili balans bele. Dostupno vreme za
merenje balansa bele je ono izabrano za
Prilagođeno podešavanje c4 (Kašnjenje
isključivanja monitora) > Živi prikaz slike
(0 303).
Ako fotoaparat nije u mogućnosti da meri
balansa bele, prikazaće se poruka na desnoj
strani. Birajte novu metu balansa bele i
ponovite proces iz Koraka 5.
174
7
Izađite iz režima direktnog merenja.
Pritisnite U dugme da biste izašli iz režima direktnog merenja.
Zapamćene postavke balansa bele mogu da
se pregledaju birajući Zapamćena manuelna
postavka za Balans bele u fotografiji ili
meniju snimanja filma. Pozicija ciljeva
korišćenih za merenje zapamćene postavke
balansa bele je prikazana na zapamćenim
postavkama snimljenim u toku živog prikaza
slike.
r
D
Merenje zapamćene manuelne postavke balansa bele (živi prikaz slike)
Zapamćena manuelna postavka balansa bele ne može da se izmeri dok je HDR
ekspozicija na snazi (0 189), kada je Nijedan izabrano za Bal. bele živog prik.
fotog. (0 52) ili ako je Snimanje filmova izabrano za Prilagođeno podešavanje
g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme okidača (0 309) a birač živog
prikaza slike je rotiran na 1.
175
Upravljanje zapamćenim postavkama
❚❚ Kopiranje balansa bele sa fotografije
Sledite korake ispod da biste kopirali vrednost za balans bele sa postojeće
fotografije na izabranu zapamćenu postavku.
1
Izaberite Zapamćena manuelna
postavka.
Izaberite Balans bele u meniju fotografisanja,
zatim markirajte Zapamćena manuelna
postavka i pritisnite 2.
2
Izaberite odredište.
Markirajte zapamćenu postavku odredišta
(d-1 do d-6) i pritisnite centar višenamenskog
birača.
3
Birajte Izaberi sliku.
Markirajte Izaberi sliku i pritisnite 2.
r
176
4
Markirajte izvornu sliku.
Markirajte izvornu sliku. Da biste pregledali
markiranu sliku u punom kadru, pritisnite i
držite X dugme.
Da biste videli slike na drugim lokacijama,
pritisnite W (M) i izaberite željenu karticu i
fasciklu (0 249).
5
Kopirajte balans bele.
Pritisnite J da biste kopirali vrednost balansa bele za markiranu
fotografiju na izabranu zapamćenu postavku. Ako markirana
fotografija sadrži komentar (0 311), komentar će se kopirati na
komentar izabrane zapamćene postavke.
r
177
A
Izaberite zapamćenu postavku balansa bele
Pritisnite 1 da biste markirali trenutnu zapamćenu
postavku balansa bele (d-1–d-6) i pritisnite 2 da biste
izabrali drugu zapamćenu postavku.
A
Fino podešavanje balansa bele zapamćene postavke
Izabrana zapamćena postavka može da se fino podesi
biranjem Fino podešavanje i prilagođavanjem
balansa bele kao što je opisano na strani 162.
A
Uredi komentar
Da biste uneli deskriptivan komentar do 36 karaktera
za trenutnu zapamćenu postavku balansa bele,
izaberite Uredi komentar u zapamćenoj manuelnoj
postavci balansa bele i unesite komentar kao što je
opisano na strani 185.
A
r
178
Zaštita
Da biste zaštitili trenutnu zapamćenu postavku
balansa bele, izaberite Zaštita u meniju zapamćene
manuelne postavke balansa bele, zatim markirajte
Uključeno i pritisnite J. Zaštićene zapamćene
postavke ne mogu da se izmene i opcije Fino
podešavanje i Uredi komentar ne mogu da se
koriste.
JPoboljšanje slike
Picture Controls
Biranje Picture Control
Birajte Picture Control u skladu sa subjektom ili tipom scene.
Opcija
Opis
Standardna obrada za izbalansirane rezultate.
Preporučeno je za većinu situacija.
Minimalna obrada zarad prirodnih rezultata. Birajte
fotografije koje će kasnije biti obrađene ili retuširane.
Slike su poboljšane zarad živog, efekta štampane
fotografije. Birajte za fotografije koje ističu primarne boje.
Q
Standardno
R
Neutralno
S
Živo
T
Monohrom
Snimajte monohrom fotografije.
o
Portret
Obradite portrete zarad kože sa prirodnom teksturom i
zaokruženog osećaja.
p
Pejzaž
Proizvodi žive pejzaže i gradske pejzaže.
q
Ravnomerno
Detalji su sačuvani putem širokog opsega tona, od
svetlijih delova do senki. Birajte fotografije koje će kasnije
biti dosta obrađene ili retuširane.
J
179
1
Pritisnite L (Z/Q).
Lista Picture Controls će se
prikazati.
L (Z/Q) dugme
2
Izaberite Picture Control.
Markirajte željenu Picture
Control i pritisnite J.
J dugme
A
Korisničke Picture Controls
Korisničke Picture Controls su napravljene kroz izmene postojećim Picture
Controls koristeći opciju Upravljaj opcijom Picture Control u meniju snimanja
ili fotografije (0 184). Korisničke Picture Controls mogu da se sačuvaju na
memorijsku karticu zarad deljenja između drugih fotoaparata istog modela i
kompatibilnog softvera.
J
A
Picture Control indikator
Trenutni Picture Control je pokazan u prikazu
informacija kada se R dugme pritisne.
Picture Control
indikator
A
Meniji fotografisanja
Picture Controls takođe mogu da se izaberu koristeći opciju Podesi Picture
Control u meniju fotografisanja ili snimanja (0 293, 297).
180
Modifikovanje Picture Controls
Postojeća zapamćena postavka ili korisničke Picture Controls (0 184)
mogu da se modifikuju da bi odgovarale sceni ili korisničkoj kreativnoj
nameri. Birajte izbalansiranu kombinaciju podešavanja koristeći Brzo
podešavanje ili napravite manuelna prilagođavanja za individualna
podešavanja.
1
Izaberite Picture Control.
Markirajte željenu Picture Control u listi
Picture Control (0 179) i pritisnite 2.
2
Prilagodite podešavanja.
Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali željeno
podešavanje i pritisnite 4 ili 2 da biste birali
vrednost u inkrementima od 1, ili rotirajte
pomoćni komandni točkić da biste birali
vrednost u inkrementima od 0,25 (0 182).
Ponovite ovaj korak dok sva podešavanja ne budu prilagođena, ili
izaberite zapamćenu postavku kombinacije podešavanja markirajući
Brzo podešavanje i pritiskajući 4 ili 2. Podrazumevana
podešavanja mogu da se povrate ako se pritisne O (Q) dugme.
3
Pritisnite J.
J
A
Modifikacije originalnih Picture Controls
Picture Controls koje su modifikovane u odnosu na
podrazumevana podešavanja navedene su
zvezdicom („U“) u Podesi Picture Control meniju.
181
❚❚ Picture Control podešavanja
Opcija
Brzo podešavanje
Uoštravanje
Manuelna podešavanja
(sve Picture Controls)
Jasnoća
Kontrast
Svetlina
182
Manuelna podešavanja Manuelna podešavanja
(samo ne-monohrom)
(samo monohrom)
J
Opis
Isključite ili istaknite efekat izabrane Picture Control (imajte na
umu da ovo resetuje sva manuelna prilagođavanja). Nije
dostupno sa Neutralno, Monohrom, Ravnomerno ili
korisnički Picture Controls (0 184).
Kontrolišite oštrinu kontura. Izaberite A da biste automatski
prilagodili uoštravanje u skladu sa tipom scene.
Manuelno prilagodite jasnoću ili izaberite A da bi fotoaparat
automatski prilagodio jasnoću. U zavisnosti od scene, senke
mogu da se pojave oko svetlih objekata ili oreoli mogu da se
pojave oko tamnih objekata pri nekim podešavanjima.
Jasnoća se ne primenjuje na filmove.
Manuelno prilagodite kontrast ili izaberite A da bi fotoaparat
automatski prilagodio kontrast.
Podignite ili snizite svetlinu bez gubitka detalja u svetlim
zonama ili senkama.
Zasićenost
Kontrolišite živost boja. Izaberite A da biste automatski
prilagodili zasićenost u skladu sa tipom scene.
Ton
Prilagodite ton.
Efekti filtera
Simulirajte efekat kolor filtera na monohrom fotografijama
(0 183).
Toniranje
Birajte nijansu koja se koristi na monohrom fotografijama
(0 183).
D
„A“ (Automatski)
Rezultati za automatsko uoštravanje, jasnoću, kontrast i zasićenost se razlikuju u
zavisnosti od ekspozicije i pozicije subjekta u kadru. Koristite tip G, E ili D
objektiva za najbolje rezultate.
A
Prelaženje između manuelnog i automatskog
Pritisnite X dugme da biste prelazili između manuelnih
i automatskih (A) podešavanja za uoštravanje, jasnoću,
kontrast i zasićenost.
A
Prethodna podešavanja
j indikator pod prikazom vrednosti u Picture Control
meniju podešavanja naznačava prethodnu vrednost
podešavanja. Koristite ovo kao referencu kada
prilagođavate podešavanja.
A
Efekti filtera (samo monohrom)
Opcije u ovom meniju simuliraju efekat kolor filtera na monohrom fotografijama.
Sledeći efekti filtera su dostupni:
Opcija
Opis
Y
Žuta
Poboljšava kontrast. Može da se koristi da bi se utišao sjaj
O Narandžasta neba na fotografijama pejzaža. Narandžasta proizvodi veći
kontrast od žute, crvena veći kontrast od narandžaste.
R
Crvena
G
Zelena
Omekšava tonove kože. Može da se koristi za portrete.
A
Toniranje (samo monohrom)
Pritiskanje 3 kada je Toniranje izabrano prikazuje
opcije zasićenosti. Pritisnite 4 ili 2 da biste
prilagodili zasićenost. Kontrola zasićenosti nije
dostupna kada je B&W (crno-belo) izabrano.
J
A
Opcije korisnički Picture Control
Opcije dostupne sa korisničkim Picture Controls su iste kao one na kojima se
korisnički Picture Control bazirao.
183
Kreiranje korisničkih Picture Controls
Picture Controls koja dolazi sa fotoaparatom može da se promeni i sačuva
kao korisničke Picture Controls.
1
Izaberite Upravljaj opcijom Picture
Control.
Markirajte Upravljaj opcijom Picture Control
u meniju fotografisanja i pritisnite 2.
2
Izaberite Sačuvaj/uredi.
Markirajte Sačuvaj/uredi i pritisnite 2.
3
Izaberite Picture Control.
Markirajte postojeći Picture Control i pritisnite
2, ili pritisnite J da biste nastavili ka Koraku 5
da biste sačuvali kopiju markirane Picture
Control bez daljih promena.
4
Uredite izabrani Picture Control.
Pogledajte stranu 182 za više informacija. Da
biste odbacili bilo kakve promene i opet
pokrenuli sa podrazumevanih podešavanja,
pritisnite O (Q) dugme. Pritisnite J kada su
podešavanja završena.
J
5
Izaberite odredište.
Izaberite odredište za korisnički Picture
Control (C-1 do C-9) i pritisnite 2.
184
6
Imenujte Picture Control.
Oblast imena
Dijalog za unos teksta
Područje
pokazan na desnoj strani će
tastature
biti prikazan. Kao
Izbor tastature
podrazumevano, nove Picture
Controls su imenovane
dodavanjem dvocifrenog
broja (automatski dodeljenog) na ime postojeće Picture Control; da
biste koristili podrazumevano ime, nastavite ka Koraku 7. Da biste
pomerili kursor u oblast imena, taknite prikaz ili držite W (M) dugme i
pritisnite 4 ili 2. Da biste uneli novo slovo u trenutnu poziciju
kursora, taknite slova na tastaturi ekrana na dodir (taknite dugme
izbor na tastaturi da biste prošli kroz tastature velikih slova, malih
slova i simbola). Takođe možete da koristite višenamenski birač da
biste markirali željeni karakter na oblasti tastature i pritisnite centar
višenamenskog birača. Da biste izbrisali karakter pri trenutnoj poziciji
kursora, pritisnite O (Q) dugme.
Imena korisničkog Picture Control mogu da bude do devetnaest
karaktera dugačka. Svi karakteri nakon devetnaestog će biti izbrisani.
7
Sačuvajte promene i
izađite.
Pritisnite J da biste sačuvali
promene i izađite. Novi
Picture Control će se pojaviti
na Picture Control listi.
J dugme
J
185
A
Upravljaj opcijom Picture Control > Promeni ime
Korisničke Picture Controls mogu promenu ime u bilo
kom trenutku koristeći opciju Promeni ime u meniju
Upravljaj opcijom Picture Control.
A
Upravljaj opcijom Picture Control > Izbriši
Opcija Izbriši u meniju Upravljaj opcijom Picture
Control može da se koristi da bi se izbrisale izabrane
korisničke Picture Controls kada više nisu potrebne.
A
Originalna Picture Control ikona
Originalna zapamćena postavka Picture Control na
kojoj je korisnička Picture Control bazirana je prikazana
ikonicom u gornjem desnom uglu prikaza za uređenje.
A
J
186
Ikona originalnog
Picture Control
Deljenje korisničkih Picture Controls
Stavka Učitaj/sačuvaj u meniju Upravljaj opcijom
Picture Control nudi opcije navedene ispod. Koristite
ove opcije da biste kopirali korisničke Picture Controls
na i sa memorijskih kartica (ove opcije su dostupne
samo sa memorijskom karticom u Slotu 1 i ne mogu se
koristiti sa karticom u Slotu 2). Kada se jednom
kopiraju na memorijske kartice, Picture Controls mogu
da se koriste sa drugim fotoaparatima ili
kompatibilnim softverom.
• Kopiraj na fotoaparat: Kopirajte korisničke Picture Controls sa memorijske kartice
na korisničke Picture Controls C-1 do C-9 na fotoaparatu i imenujte ih po želji.
• Izbriši sa kartice: Izbrišite izabrane korisničke Picture Controls sa memorijske
kartice.
• Kopiraj na karticu: Kopirajte korisnički Picture Control (C-1 do C-9) sa fotoaparata
na izabrano odredište (1 do 99) na memorijskoj kartici.
Čuvanje detalja u svetlijim
delovima i senkama
Active D-Lighting
Aktivni D-Lighting čuva detalje u svetlijim delovima i senkama, kreirajući
fotografije sa prirodnim kontrastom. Koristite kod scena sa visokim
kontrastom, na primer kada fotografišete jarko osvetljen spoljašnji pejzaž
kroz vrata ili prozor ili kada snimate slike subjekata koji se nalaze u hladu
po sunčanom danu. Najefektivnija je kada se koristi sa matrix merenjem
(0 129).
Active D-Lighting isključen
Active D-Lighting: Y Automatski
J
A
„Active D-Lighting“ nasuprot „D-Lighting“
Opcija Active D-Lighting u meniju fotografisanja prilagođava ekspoziciju pre
fotografisanja kako bi se optimizovao dinamički opseg, dok opcija D-Lighting u
meniju retuširanja (0 314) posvetljava senke na slikama posle fotografisanja.
187
Za korišćenje Active D-Lighting:
1
Izaberite Active D-Lighting.
Markirajte Active D-Lighting u meniju
fotografisanja i pritisnite 2.
2
Izaberite opciju.
Markirajte željenu opciju i pritisnite J. Ako je
Y Automatsko izabrano, fotoaparat će
automatski prilagoditi Active D-Lighting u
skladu sa uslovima fotografisanja (u režimu
ekspozicije M, međutim, Y Automatsko je
ekvivalentan sa Q Normalno).
J
D
Active D-Lighting
Active D-Lighting ne može da se koristi sa filmovima. Šum (nepravilno
raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) mogu da se pojave na fotografijama
napravljenim sa Active D-Lighting. Nejednako senčenje može da bude vidljivo
na nekim subjektima.
A
Takođe pogledajte
Kada je ADL bracketing izabrano za Podesi automatski bracketing u meniju
fotografisanja (0 146), fotoaparat varira Active D-Lighting tokom serije snimaka
(0 155).
188
Visok dinamički opseg (HDR)
Koristi se sa subjektima visokog kontrasta, Visok Dinamički Opseg (HDR)
čuva detalje u svetlijim delovima i senkama kombinujući dva snimka koji
su načinjeni pri različitim ekspozicijama. HDR je najefektivniji kada se
koristi sa matrix merenjem (0 129; sa spot ili merenjem sa prioritetom
centra i ne-CPU objektivom, diferencijalna ekspozicija Automatski je
ekvivalentna sa oko 2 EV). Ne može da se koristi da bi se snimile NEF
(RAW) slike. Blic osvetljenje (0 194), bracketing (0 146), višestruka
ekspozicija (0 229) i fotografisanje serije intervala (0 74) ne mogu da se
koriste dok je HDR na snazi i brzine zatvarača od A i % nisu
dostupne.
+
Prva ekspozicija
(tamnija)
1
Druga ekspozicija
(svetlija)
Kombinovana HDR slika
Izaberite HDR (visoki dinamički opseg).
Markirajte HDR (visoki dinamički opseg) u
meniju fotografisanja i pritisnite 2.
J
189
2
Izaberite režim.
Markirajte Režim HDR i pritisnite 2.
Markirajte jednu od sledećih i pritisnite J.
• Da biste snimili seriju HDR fotografija, izaberite
0 Uključeno (serija). HDR fotografisanje
će se nastaviti dok ne izaberete Isključeno
za Režim HDR.
• Da biste snimili jednu HDR fotografiju, izaberite
Uklj. (pojedinačna fotografija). Normalno fotografisanje će se
automatski nastaviti nakon što kreirate pojedinačnu HDR
fotografiju.
• Da biste izašli bez kreiranja dodatnih HDR fotografija, izaberite Isključeno.
Ako je Uključeno (serija) ili Uklj.
(pojedinačna fotografija) izabrano, y ikona
će se prikazati na gornjem kontrolnom
displeju.
J
190
3
Izaberite diferencijal ekspozicije.
Da biste izabrali razliku u ekspoziciji između
dva snimka, markirajte Diferencijal
ekspozicije i pritisnite 2.
Opcije pokazane na desnoj strani će biti
prikazane. Markirajte opciju i pritisnite J.
Birajte veće vrednosti za subjekte visokog
kontrasta, ali imajte na umu da biranje
vrednosti veće od potrebne ne mora da
proizvede željene rezultate; ako je
Automatski izabran, fotoaparat će automatski prilagoditi ekspoziciju
da bi odgovarala sceni.
4
Birajte količinu omekšavanja.
Da biste izabrali koliko će granice između dve
slike biti omekšane, markirajte Omekšavanje i
pritisnite 2.
Opcije pokazane na desnoj strani će biti
prikazane. Markirajte opciju i pritisnite J.
Veće vrednosti proizvode glatku kompozitnu
sliku. Nejednako senčenje može da bude
vidljivo na nekim subjektima.
J
191
5
Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.
Fotoaparat će snimiti dve ekspozicije kada
je dugme okidača pritisnuto skroz na dole.
„l y“ će bljeskati u gornjem
kontrolnom displeju i l u u tražilu
dok se slike kombinuju; nijedna fotografija
ne može da se snimi dok se snimanje ne
završi. Bez obzira na opciju trenutno
izabranu za režim okidanja, samo jedna
fotografija će se snimiti svaki put kada se
dugme okidača pritisne.
Gornji kontrolni displej
Tražilo
Ako se Uključeno (serija) izabere, HDR će se samo isključiti kada je
Isključeno izabrano za Režim HDR; ako je Uklj. (pojedinačna
fotografija) izabrano, HDR se automatski isključuje nakon što se
fotografija snimi. y ikona se gubi sa prikaza kada se HDR
fotografisanje okonča.
J
D
Kadriranje HDR fotografija
Krajevi slika će se iseći. Željeni rezultati možda neće biti postignuti ako se
fotoaparat ili subjekt pomeraju u toku fotografisanja. Preporučuje se korišćenje
stativa. U zavisnosti od scene, efekat možda neće biti vidljiv, senke mogu da se
pojave oko svetlih objekata ili oreoli mogu da se pojave oko tamnih objekata;
ovaj efekat može da se smanji prilagođavanjem količine omekšavanja.
192
A
Dugme BKT
Ako je HDR (visoki dinamički opseg) izabran za
Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko
dodeljivanje kontrola) > Dugme BKT + y (0 307),
možete da izaberete režim HDR pritiskajući BKT
dugme i rotirajući glavni komandni točkić i
diferencijal ekspozicije pritiskajući BKT dugme i
rotirajući pomoćni komandni točak. Režim i
diferencijal ekspozicije su prikazani na gornjem
kontrolnom displeju: ikone koje predstavljaju režim su
a za Isključeno, B za Uklj. (pojedinačna
fotografija) i b za Uključeno (serija).
A
Intervalsko fotografisanje
Ako je Uključeno (serija) izabrano za Režim HDR pre nego što intervalsko
fotografisanje počne, fotoaparat će nastaviti da snima HDR fotografije pri
izabranim intervalima (ako je Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrana,
intervalsko fotografisanje će se okončati nakon pojedinačnog snimka).
A
Banke menija fotografisanja
HDR podešavanja mogu da se odvojeno prilagode za svaku banku (0 291) ali
prebacivanje na banku u kojoj je HDR aktivan tokom višestruke ekspozicije
(0 229) ili intervalsko fotografisanje (0 236) onemogućava HDR. HDR je takođe
onemogućen ako se prebacite na banku u kojoj je NEF (RAW) opcija je izabrana
za kvalitet slike.
J
193
l
Fotografisanje blicom
Da biste fotografisali sa blicom, prikačite opcioni blic (0 330) na šinu za
blic i opremu fotoaparata. Takođe možete da koristite jedan ili više
daljinskih bliceva za fotografisanje sa odvojenim blicom. Za informacije o
korišćenju jedinica blica, pogledajte dokumentaciju koje dolazi sa
uređajem.
Korišćenje blica
Sledite korake ispod da biste montirali opcioni blic na fotoaparatu i da
biste snimili fotografije koristeći blic.
1
Montirajte jedinicu na šinu za blic i
opremu.
Pogledajte uputstvo dostavljeno sa jedinicom
za detalje.
l
2
Uključite fotoaparat i jedinicu blica.
Blic će početi da se puni; indikator spremnosti blica (c) će se prikazati
u tražilu kada se punjenje završi.
194
3
Prilagodite podešavanja blica.
Birajte režim blica (0 198) i režim kontrole blica (0 197).
4
5
Prilagodite brzinu zatvarača i blende.
Snimite slike.
D
Koristite samo blic dodatke Nikon marke proizvoda
Koristite samo Nikon blic. Negativni naponi ili naponi preko 250 V primenjeni na
šinu za blic i opremu mogli bi ne samo da spreče normalnu operaciju, već i da
oštete sinhronizacijska strujna kola fotoaparata ili blica. Pre nego što počnete da
koristite Nikon blic koji nije naveden u ovom odeljku, kontaktirajte Nikon
ovlašćenog servisnog predstavnika za više informacija.
A
Brzina zatvarača
Brzina zatvarača može da se podesi na sledeći način kada se opcioni blic koristi:
Režim
P, A
S
M
Brzina zatvarača
Podešeno automatski od strane fotoaparata (1/250 s–1/60 s) *
Vrednost izabrana od strane korisnika (1/250 s–30 s)
Vrednost izabrana od strane korisnika (1/250 s–30 s,
Beskonačna ekspozicija (A), Beskonačno (Time) (%))
* Brzina zatvarača može da se postavi na najmanje 30 s ako je spora sinhronizacija,
spora sinhronizacija sa zadnjom zavesom ili spora sinhronizacija sa smanjenjem
efekta crvenih očiju izabrano za režim blica.
l
A
Sinhronizovan izvod
Sinhro kabl će se povezati na sinhronizovan izvod po
potrebi. Ne povezujte drugi blic putem sinhro kabla
kada izvršavate fotografisanje sa blicom sa
sinhronizacijom sa zadnjom zavesom sa blicom
montiranim na šinu za blic i opremu fotoaparata.
195
A
Objedinjena kontrola blica
Objedinjena kontrola blica dopušta fotoaparatu i jedinici blica da dele
podešavanja. Ako jedinica blica koja podržava objedinjenu kontrolu blica
montirana na fotoaparat, promene nad podešavanjima blica načinjene ili sa
fotoaparatom ili sa jedinicom blica odnose se na oba uređaja, kao što su
promene načinjene koristeći Camera Control Pro 2 softver.
A
i-TTL kontrola blica
Kada je CLS-kompatibilna jedinica blica podešena na TTL, fotoaparat automatski
bira jednu od sledećih tipova kontrole blica:
• i-TTL balansirani fleš za digitalni SLR: Jedinica blica emituje seriju skoro nevidljivih
predbljesaka (monitor predbljesaka) neposredno pre glavnog blica.
Predbljeske odbijene od objekata u svim područjima kadra, prima RGB senzor
sa približno 180 K (180.000) piksela i analizira ih u kombinaciji sa opsegom
informacija sa sistema matrix merenja da bi se prilagodila jačina blica za
prirodni balans između glavnog subjekta i ambijentalnog pozadinskog
osvetljenja. Ako se tip G, E ili D objektiva koristi, informacija o razdaljini je
uključena kada se izračunava jačina blica. Preciznost izračunavanja može da se
poveća za ne-CPU objektive davanjem podataka o objektivu (žižna daljina i
maksimalni otvor blende; pogledajte stranu 243). Nije dostupno kada se spot
merenje koristi.
• Standardni i-TTL dopunski blic za digitalni SLR: Jačina blica je prilagođena kako bi se
svetlo dovelo u kadar na standardnom nivou; osvetljenje pozadine se ne uzima
u obzir. Preporučuje se za snimke u kojima se glavni subjekt ističe u odnosu na
detalje pozadine, ili kada se korekcija ekspozicije koristi. Standardni i-TTL
dopunski blic za digitalni SLR je automatski aktiviran kada se spot merenje
izabere.
l
196
Fotografisanje blicom na
fotoaparatu
Kada je SB-5000, SB-500, SB-400 ili SB-300
montiran na fotoaparat, režim kontrole blica, nivo
blica i druga podešavanja blica mogu da se
prilagode koristeći stavku Kontrola blica > Režim
kontrole blica u meniju fotografisanja (u slučaju
SB-5000, ova podešavanja takođe mogu da se
prilagode koristeći kontrole na jedinici blica).
Dostupne opcije se razliku sa blicem koji se koristi (0 331), dok su opcije
prikazane pod Režim kontrole blica se razlikuje od izabranog režima.
Podešavanja za druge jedinice blica mogu samo da se prilagode koristeći
kontrole jedinice blica.
• TTL: i-TTL režim. Osim u slučajevima SB-500, SB-400 i SB-300, korekcija
snage blica može da se prilagodi koristeći W (M) dugme (0 200).
• Automatski spoljni blic: U ovom režimu, jačina se automatski prilagođava u
skladu sa količinom sveta obasjano od strane subjekta; korekcija snage
blica je takođe dostupna. Automatski spoljni blic podržava „automatsku
blendu“ (qA) i „ne-TTL automatske“ (A) režime; ne-TTL automatski je
izabrano automatski ako je ne-CPU objektiv prikačen bez navođenja
žižne daljine i maksimalnog otvora blende koristeći opciju Podaci
ne-CPU objektiva u meniju podešavanja (0 243). Pogledajte uputstvo
za jedinicu blica za detalje.
• Man. sa prioritetom rastojanja: Birajte rastojanje do subjekta; jačina blic će se
automatski prilagoditi. Korekcija snage blica je takođe dostupna.
• Manuelno: Izaberite nivo blica manuelno.
• Ponavljanje bljeska: Blic okida više puta dok je zatvarač otvoren,
proizvodeći efekat višestruke ekspozicije. Birajte nivo blica (Jačina),
broj puta koliko će jedinice okinuti (Broj puta) i broj puta blic okida po
sekundi (Frekvencija, merena u Hercima). Imajte na umu da broj puta
koliko jedinice ukupno okinu može da se razlikuje u zavisnosti od opcija
izabranih za Jačina i Frekvencija; pogledajte dokumentaciju
dostavljenu sa jedinicom blica za detalje.
l
197
Režimi blica
Fotoaparat podržava sledeće režime blica:
Režim blica
Sinhronizacija sa
prednjom
zavesom
Smanjenje efekta
crvenih očiju
Smanjenje efekta
crvenih očiju sa
sporom
sinhronizacijom
Spora
sinhronizacija
l
Sinhronizacija sa
zadnjom
zavesom
Isključi blic
198
Opis
Ovaj režim je preporučen za većinu situacija. U režimima
automatski programirano i automatski sa prioritetom blende,
brzina zatvarača će se automatski podesiti na vrednosti između
1/250 i 1/60 s (1/8000 do 1/60 s sa auto FP brzom sinhronizacijom;
0 305).
Ako jedinica blica podržava smanjenje efekta crvenih očiju,
birajte ovaj režim da biste smanjili efekat „crvenog oka“ koji je
ponekad izazvan blicom. Ne preporučuje se sa subjektima u
pokretu ili u drugim situacijama u kojima je brzi odgovor na
zatvarač neophodan. Ne pomerajte fotoaparat u toku
fotografisanja.
Kombinuje smanjenje efekta crvenih očiju sa sporom
sinhronizacijom. Koristite za portrete snimljene naspram
pozadine noćne scene. Ovaj režim je dostupan samo u
automatski programirano i automatski sa prioritetom blende
režimima ekspozicije. Korišćenje stativa se preporučuje da bi se
sprečilo zamućenje izazvanom od strane podrhtavanja
fotoaparata.
Blic se kombinuje sa brzinama zatvarača koje su spore do 30 s
da bi se uhvatio i subjekat i pozadina noću ili pod tamnim
svetlom. Ovaj režim je dostupan samo u automatski
programirano i automatski sa prioritetom blende režimima
ekspozicije. Korišćenje stativa se preporučuje da bi se sprečilo
zamućenje izazvanom od strane podrhtavanja fotoaparata.
U automatskom sa prioritetom zatvarača ili režimu manuelne
ekspozicije, blic okida pre nego što se zatvarač zatvori. Koristite
da biste kreirali efekat mlaza svetlosti iza pokretnih objekata. U
automatski programiranom i automatskom sa prioritetom
blende, spora sinhronizacija sa zadnjom zavesom se koristi da
bi se uhvatio i subjekat i pozadina. Korišćenje stativa se
preporučuje da bi se sprečilo zamućenje izazvanom od strane
podrhtavanja fotoaparata.
Blic ne opaljuje.
❚❚ Biranje režima blica
Da biste izabrali opciju merenja,
pritisnite W (M) dugme i rotirajte
glavni komandni točkić dok se željeni
režim blica ne izabere u gornjem
kontrolnom displeju:
W (M) dugme
Sinhronizacija sa prednjom
zavesom
Isključi blic
Glavni komandni
točkić
Smanjenje efekta crvenih Smanjenje efekta crvenih očiju
očiju 1
sa sporom sinhronizacijom 1, 2
Sinhronizacija sa zadnjom
zavesom 4
Spora sinhronizacija 3
1 Y ikona bljeska ako jedinica blica ne podržava smanjenje efekta crvenih očiju.
2 Smanjenje efekta crvenih očiju sa sporom sinhronizacijom je samo dostupno u
režimima ekspozicije P i A. U režimima S i M smanjenje efekta crvenih očiju sa
sporom sinhronizacijom postaje smanjenje efekta crvenih očiju.
3 Dostupno samo u režimima ekspozicije P i A. U režimima S i M, spora
sinhronizacija postaje sinhronizacija sa prednjom zavesom.
4 U režimima ekspozicije P i A, režim sinhronizacije blica će se podesiti na
sporiju sinhronizaciju sa zadnjom zavesom kada je W (M) dugme
okinuto.
l
A
Studijski sistemi blica
Sinhronizacija sa zadnjom zavesom ne može da se koristi sa studijskim sistemima
blica, jer pravilna sinhronizacija ne može da se dobije.
199
Korekcija snage blica
Korekcija snage blica se koristi da bi se izmenila jačina blica sa –3 EV na
+1 EV u povećanjima od 1/3 EV, menjajući svetlinu glavnog subjekta u
odnosu na pozadinu. Jačina blica može da se poveća da bi glavni subjekat
delovao svetlije, ili da se smanji da bi se sprečili neželjeni svetliji delovi ili
odsjaji. Opšte uzev, birajte pozitivne vrednosti da bi glavni subjekat bio
svetliji, negativne vrednosti da bi bio tamniji.
Da biste izabrali vrednost korekcije
snage blica, pritisnite W (M) dugme i
rotirajte pomoćni komandni točkić
dok se željena vrednost ne pokaže na
gornjem kontrolnom displeju.
W (M) dugme
±0 EV
(W (M) pritisnuto dugme)
l
200
–0,3 EV
Pomoćni
komandni točkić
+1,0 EV
Pri vrednostima koje nisu ±0,0 Y ikona će se prikazati na gornjem
kontrolnom displeju i tražilu nakon što okinete W (M) dugme. Trenutna
vrednost za korekciju snage blica može da se potvrdi pritiskanjem W (M)
dugmeta.
Normalna jačina blica može da se vrati podešavanjem korekcije snage
blica na ±0,0. Korekcija snage blica nije resetovana kada se fotoaparat
isključi.
A
Opcioni blicevi
U i-TTL i automatskoj blendi (qA) režima kontrole blica, korekcija snage blica
izabrana sa opcionim blicom ili opcijom Kontrola blica u meniju fotografisanja
je dodata na korekciju snage blica izabrane sa W (M) dugmetom i komandnim
točkićem.
l
A
Takođe pogledajte
Za informacije o biranju veličine delova dostupnih za korekciju snage blica,
pogledajte Prilagođeno podešavanje b3 (Vred. koraka korek. eksp./blica,
0 301). Za informacije o biranju da li će korekcija snage blica biti primenjena
pored korekcije ekspozicije kada se blic koristi, pogledajte Prilagođeno
podešavanje e3 (Korekcija ekspozicije za blic, 0 306). Za informacije o
automatskom variranju nivoa blica tokom serije snimaka, pogledajte stranu 147.
201
FV zaključavanje
Ova karakteristika se koristi da bi se zaključala jačina blica, nudeći
fotografijama mogućnost da se prekomponuju bez menjanja nivoa blica i
starajući se da je jačina blica odgovarajuća za subjekta čak i kada subjekat
nije pozicioniran u centru kadra. Jačina blica se automatski prilagođava za
bilo koje promene u ISO osetljivosti i blendi. FV zaključavanje je dostupno
samo sa CLS kompatibilnim blicevima (0 330).
Za korišćenje FV zaključavanja:
1
Dodelite FV zaključavanje na kontrolu
fotoaparata.
Dodelite FV zaključavanje na kontrolu
koristeći Prilagođeno podešavanje f1
(Korisničko dodeljivanje kontrola, 0 307).
2
Prikačite CLS-kompatibilne bliceve.
Montirajte CLS-kompatibilni blic (0 330) na šinu za blic i opremu
fotoaparata.
3
Podesite blic na odgovarajući režim.
Uključite blic i podesite režim blica na TTL, predbljesak monitora qA
ili predbljesak monitora A. Pogledajte dokumentaciju koja dolazi uz
blic zarad detalja.
l
202
4
Fokus.
Pozicionirajte subjekat u centar
kadra i pritisnite dugme okidača do
pola da biste fokusirali.
5
Nivo zaključavanja blica.
Nakon potvrde da je indikator
spremnosti blica (M) prikazan u tražilu, pritisnite kontrolu izabranu u
Koraku 1. Blic će emitovati kontrolni predbljesak da bi utvrdio
odgovarajući nivo blica. Jačina blica će se zaključati na ovom nivou i
ikona FV zaključavanje (e) će se pojaviti na tražilu.
6
Prekomponujte fotografiju.
7
Snimite fotografiju.
Pritisnite dugme okidača do kraja kako biste fotografisali. Ako želite,
dodatne slike mogu da se snime bez okidanja FV zaključavanja.
8
Okinite FV zaključavanje.
Pritisnite kontrolu izabranu u Koraku 1 da biste okinuli FV
zaključavanje. Potvrdite da ikonica FV zaključavanje (e) nije više
prikazana na tražilu.
A
Merenje
Merene oblasti za FV zaključavanje su sledeće:
Jedinica blica
Samostalni blic
Koristi se sa drugim
blicevima (Advanced
Wireless Lighting
(Napredno bežično
osvetljenje))
Režim blica
i-TTL
qA
i-TTL
qA
A (glavni blic)
l
Merena oblast
6-mm krug u centru kadra
Oblast merena od strane merenja
ekspozicije blica
Ceo kadar
Oblast merena od strane merenja
ekspozicije blica
203
Fotografisanje blicom na daljinu
Koristite daljinski kontrolisane jedinice blica za
osvetljenje van fotoaparata (Advanced Wireless
Lighting (Napredno bežično osvetljenje), ili AWL;
0 331). Fotoaparat podržava dva tipa daljinskog
blica: optički AWL, u kojem glavni blic kontroliše
daljinske bliceve koristeći optičke signale (pulsevi
blica niskog intenziteta) i radio AWL na kojem se
daljinski blicevi kontrolišu putem radio signala koji se emituju od strane
WR-R10 koji je montiran na fotoaparat. Kada je SB-5000 ili SB-500 blic ili
WR-R10 bežični daljinski kontroler montiran na fotoaparat, režim daljinske
kontrole blica može da se izabere koristeći stavku Kontrola blica > Opcije
bežičnog blica u meniju fotografisanja fotoaparata.
Opcija
Optički AWL
Optički/radio
AWL
Radio AWL
l
204
Isključeno
Opis
Daljinski blicevi su kontrolisani koristeći niski intenzitet bljesaka
emitovanih od strane glavnog blica. Dostupno samo sa SB-5000 ili
SB-500 montiranim na šinu za blic i opremu fotoaparata i daljinske
bliceve koji podržavaju optički AWL (0 205).
Ova opcija je za fotografisanje blicem koristeći i optičke i radio
kontrolisane bliceve i dostupan je i kada su SB-500 i WR-R10
priključeni (za više informacija i za informacije o drugim blicevima
koji podržavaju optički/radio AWL, pogledajte „Optički/radio
AWL“, 0 208). Daljinska kontrola blica je automatski podešena
na Grupni blic (0 209).
Daljinski blicevi su kontrolisani od strane radio signala emitovanih
od strane WR-R10 povezanih na fotoaparat (0 206). Dostupno
samo sa WR-R10 i daljinske bliceve koji podržavaju radio AWL. Ako
se želi, dodatno osvetljenje može da se obezbedi tako što se blic
montira na šinu za blic i opremu fotoaparata (0 207).
Onemogućeno fotografisanje blicom na daljinu.
Podešavanje
Ovaj odeljak nabraja korake koji su deo podešavanja WR-R10 ili glavnog
blica montiranog na šinu za blic i opremu fotoaparata (C) i daljinske
bliceve (f) za bežično fotografisanje blicom. Više informacija o korišćenju
opcionih bliceva može da se nađe na dokumentaciji koja dolazi sa
uređajima.
❚❚ Optički AWL
Sledeće instrukcije pretpostavljaju da je glavni blic SB-5000 ili SB-500.
Kada se SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ili SU-800 koristi kao glavni blic,
podešavanja moraju da se prilagode koristeći kontrole na individualnim
blicom; pogledajte uputstva za blic za detalje.
1
C: Povežite glavni blic.
Montirajte SB-5000 ili SB-500 na šinu za blic i opremu fotoaparata.
2
C: Omogući optički AWL.
U meniju fotografisanja, izaberite Optički AWL za Kontrola blica >
Opcije bežičnog blica.
Sada možete da fotografišete kao što je opisano na strani 209.
l
205
❚❚ Radio AWL
Radio AWL je dostupan sa kompatibilnim daljinskim blicevima kada je
WR-R10 prikačen na fotoaparat.
1
C: Povežite WR-R10.
Za više informacija, pogledajte dokumentaciju koja dolazi sa WR-R10.
2
C: Omogući radio AWL.
U meniju fotografisanja, izaberite Radio AWL za Kontrola blica >
Opcije bežičnog blica.
3
C: Podesite WR-R10 na željeni kanal.
Podesite WR-R10 birač kanala na željeni kanal.
4
C: Birajte režim povezivanja.
Izaberite Opcije bežičnog dalj. kont. (WR) >
Režim povezivanja u meniju podešavanja
(0 312) i birajte iz sledećih opcija:
• Uparivanje: Uparite blic sa WR-R10.
• PIN: Povežite fotoaparat i blic koristeći
četvorocifreni PIN.
l
A
Radio AWL
WR-A10 adapter je neophodan kada se koristi WR-R10. Postarajte se da ažurirate
WR-R10 firmver na najnoviju verziju; za informacije o ažuriranjima firmvera,
pogledajte Nikon lokaciju na mreži za vaše područje.
206
5
f: Uspostavite bežičnu vezu.
Podesite blic na režim daljinski i podesite uređaje na kanal koji ste
izabrali u Koraku 3, zatim uparite blic sa WR-R10 prema opciji
izabranoj u Koraku 4:
• Uparivanje: Započnite uparivanje na blicu i pritisnite WR-R10 dugme
uparivanja. Uparivanje je završeno kada lampice POVEZIVANJE na
WR-R10 i blic blješte narandžasto i zeleno; kada je jednom
povezivanje ostvareno, blic lampice POVEZIVANJE će svetleti
zeleno.
• PIN: Koristite kontrole blica da biste uneli PIN koji ste izabrali u
Koraku 4. Lampica POVEZIVANJA blica svetli zeleno kada se
povezivanje uspostavi.
Ponovite Korak 5 dok svi daljinski blicevi ne budu upareni.
Sada možete da fotografišete kao što je opisano na strani 209.
A
Ponovno povezivanje
Dok god kanal, režim povezivanja i druga podešavanja ostanu ista, fotoaparat će
se automatski povezati na prethodno upareni blic kada izaberete daljinski režim i
Koraci 3–5 mogu da se preskoče. Lampica POVEZIVANJA blica svetli zeleno kada
se povezivanje uspostavi.
A
Radio kontrolisani blicevi
Radio kontrolisani blicevi mogu da se kombinuju sa bilo kojim sledećim
blicevima montiranim na šinu za blic i opremu fotoaparata:
• SB-5000: Pre kačenja blica, podesite režim radio kontrolisanog glavnog blica
(d ikona će se pojaviti na gornjem levom uglu prikaza) i birajte grupu ili
kontrolu blica daljinskog ponavljanja. Kada se jedinica jednom prikači,
podešavanja mogu da se prilagode koristeći kontrole blica ili opcije navedene
u menijima fotoaparata pod Opcije grupnog blica > Glavni blic ili pod „M“ u
prikazu Opcije daljinskog ponavljanja.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700: Konfigurišite blic za samostalnu upotrebu i koristite
kontrole na blicu da biste prilagodili podešavanja blica.
• SB-500, SB-400, SB-300: Montirate jedinicu na fotoaparatu i prilagodite
podešavanja koristeći opciju na fotoaparatu Opcije grupnog blica > Glavni
blic.
l
207
❚❚ Optički/radio AWL
Za daljinsko osvetljenje blica koje obuhvata i optički i radio kontrolisane
bliceve, povežite WR-R10 i montirajte jedno od sledećih šina za blic i
opremu fotoaparata: SB-500, SB-910, SB-900, SB-800 ili SB-700
konfigurisane za korišćenje kao glavni blic, ili SU-800. Konfigurišite radio
kontrolisane jedinice kao što je opisano pod „Radio AWL“ (0 206), ali
imajte na umu da ako koristite SB-500 treba da izaberete Optički/radio
AWL za Kontrola blica > Opcije bežičnog blica u Koraku 2 (sa drugim
jedinicama, Optički/radio AWL je automatski izabran). Postavite optički
kontrolisane jedinice u grupu A, B ili C, a radio kontrolisane jedinice u
grupu D, E ili F. Sada možete da fotografišete kao što je opisano na strani
209.
l
A
Informacije o daljinskom blicu
Da biste videli bliceve koji su trenutno kontrolisani
koristeći radio AWL, izaberite Kontrola blica > Inf. o
radio daljinskom blicu u meniju fotografisanja.
Identifikator („ime daljinskog blica“) za svaku jedinicu
može da se promeni koristeći kontrole blica.
208
Fotografisanje
Stavka Kontrola blica > Daljinska kontrola blica u meniju fotografisanja
nudi tri opcije za daljinsko blic fotografisanje: Grupni blic, Brza bežična
kontrola i Daljinsko ponavljanje.
❚❚ Grupni blic
Izaberite ovu opciju da biste prilagodili podešavanja odvojeno za svaku
grupu.
1
C: Izaberite Opcije grupnog blica.
Markirajte Opcije grupnog blica u prikazu
kontrole blica i pritisnite 2.
2
C: Izaberite režim kontrole blica.
Birajte režim kontrole blica i nivo blica za
glavni blic i blic u svakoj grupi:
• TTL: i-TTL kontrola blica (0 196).
• qA: Automatska blenda (dostupna samo sa
kompatibilnim blicevima).
• M: Izaberite nivo blica manuelno.
• – – (isključeno): Jedinice ne okidaju a nivo blica ne može da se
prilagodi.
Ako je Optički AWL ili Optički/radio AWL
izabran za Kontrola blica > Opcije bežičnog
blica u meniju fotografisanja (0 292), birajte
kanal za glavni blic. Ako daljinski blic uključuje
SB-500, morate da birate kanal 3, ali u drugim
slučajevima možete da birate bilo koji kanal
između 1 i 4.
l
209
3
f: Podesite kanal (samo optički AWL).
Podesite daljinski blic na kanal izabran u Koraku 2.
4
f: Grupirajte daljinske bliceve.
Optički AWL
Birajte grupu (A, B ili C ili ako koristite SB-500 glavni blic, A ili B) za
svaki daljinski blic. Iako nema ograničenja broja daljinskih bliceva
koji mogu da se koriste, praktični maksimum je tri po grupi. Preko
ovog broja, svetlo koje se emituje od strane daljinskih bliceva će
uticati na učinak.
Radio AWL
Birajte grupu (A–F) za svake daljinske bliceve. Glavni blic može da
kontroliše do 18 bliceva u bilo kojoj kombinaciji.
5
C/f: Kadrirajte snimak.
Kadrirajte snimak i sredite bliceve. Pogledajte dokumentaciju
dostavljenu sa blicevima za više informacija. Nakon aranžiranja
jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi blicevi
funkcionišu. Takođe možete da okinete probni snimak putem radio
kontrolisanog blica pritiskajući dugme i na prikazu informacija o
blicu (0 216) i birajući Testiraj blic.
6
l
210
C/f: Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.
U radio AWL-u, indikator spremnosti blica će
se upaliti na tražilu fotoaparata (0 10) ili će
prikaz informacija bleštati kada su svi blicevi
spremni. Status radio kontrolisanih bliceva
takođe može da se pregleda birajući Kontrola
blica > Inf. o radio daljinskom blicu u
meniju fotografisanja.
❚❚ Brza bežična kontrola
Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali ukupnu korekciju snage blica za, i
relativni balans između grupa A i B, dok manuelno podešavate jačinu za
grupu C.
1
C: Izaberite Opcije brze bežične
kontrole.
Markirajte Opcije brze bežične kontrole u
prikazu kontrole blica i pritisnite 2.
2
C: Prilagodite podešavanja blica.
Birajte balans između grupa A i B.
Prilagodite korekciju snage blica za grupe A i
B.
Birajte režim kontrole blica i nivo blica za
jedinice u grupi C:
• M: Izaberite nivo blica manuelno.
• – –: Jedinice u grupi C ne okidaju.
l
211
Ako je Optički AWL izabran za Kontrola
blica > Opcije bežičnog blica u meniju
fotografisanja (0 292), birajte kanal za glavni
blic. Ako daljinski blic uključuje SB-500,
morate da birate kanal 3, ali u drugim
slučajevima možete da birate bilo koji kanal
između 1 i 4.
3
f: Podesite kanal (samo optički AWL).
Podesite daljinski blic na kanal izabran u Koraku 2.
4
f: Grupirajte daljinske bliceve.
Birajte grupu (A, B ili C).
Optički AWL
Iako nema ograničenja broja daljinskih bliceva koji mogu da se
koriste, praktični maksimum je tri po grupi. Preko ovog broja, svetlo
koje se emituje od strane daljinskih bliceva će uticati na učinak.
Radio AWL
Glavni blic može da kontroliše do 18 bliceva u bilo kojoj kombinaciji.
5
C/f: Kadrirajte snimak.
Kadrirajte snimak i sredite bliceve. Pogledajte dokumentaciju
dostavljenu sa blicevima za više informacija. Nakon aranžiranja
jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi blicevi
funkcionišu. Takođe možete da okinete probni snimak putem radio
kontrolisanog blica pritiskajući dugme i na prikazu informacija o
blicu (0 216) i birajući Testiraj blic.
l
212
6
C/f: Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.
U radio AWL-u, indikator spremnosti blica će
se upaliti na tražilu fotoaparata (0 10) ili će
prikaz informacija bleštati kada su svi blicevi
spremni. Status radio kontrolisanih bliceva
takođe može da se pregleda birajući Kontrola
blica > Inf. o radio daljinskom blicu u
meniju fotografisanja.
❚❚ Daljinsko ponavljanje
Kada je ova opcija izabrana, blic okida neprekidno dok je zatvarač
otvoren, stvarajući efekat višestruke ekspozicije.
1
C: Izaberite Opcije daljinskog
ponavljanja.
Markirajte Opcije daljinskog ponavljanja u
prikazu kontrole blica i pritisnite 2.
2
C: Prilagodite podešavanja blica.
Birajte nivo blica (Jačina), maksimalan broj
puta koliko će blicevi okinuti (Broj puta) i broj
puta blic okida po sekundi (Frekvencija).
Omogućite ili onemogućite izabrane grupe.
Izaberite ON (UKLJUČENO) da biste
omogućili izabranu grupu, – – da biste
onemogućili izabranu grupu.
l
213
Ako je Optički AWL izabran za Kontrola blica >
Opcije bežičnog blica u meniju fotografisanja
(0 292), birajte kanal za glavni blic. Ako
daljinski blic uključuje SB-500, morate da birate
kanal 3, ali u drugim slučajevima možete da
birate bilo koji kanal između 1 i 4.
3
f: Podesite kanal (samo optički AWL).
Podesite daljinski blic na kanal izabran u Koraku 2.
4
f: Grupirajte daljinske bliceve.
Optički AWL
Birajte grupu (A, B ili C) za svaki daljinski blic. Iako nema ograničenja
broja daljinskih bliceva koji mogu da se koriste, praktični maksimum
je tri po grupi. Preko ovog broja, svetlo koje se emituje od strane
daljinskih bliceva će uticati na učinak.
Radio AWL
Birajte grupu (A–F) za svake daljinske bliceve. Glavni blic može da
kontroliše do 18 bliceva u bilo kojoj kombinaciji.
5
C/f: Kadrirajte snimak.
Kadrirajte snimak i sredite bliceve. Pogledajte dokumentaciju
dostavljenu sa blicevima za više informacija. Nakon aranžiranja
jedinica, snimite probni snimak da biste potvrdili da svi blicevi
funkcionišu. Takođe možete da okinete probni snimak putem radio
kontrolisanog blica pritiskajući dugme i na prikazu informacija o
blicu (0 216) i birajući Testiraj blic.
l
214
6
C/f: Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.
U radio AWL-u, indikator spremnosti blica će
se upaliti na tražilu fotoaparata (0 10) ili će
prikaz informacija bleštati kada su svi blicevi
spremni. Status radio kontrolisanih bliceva
takođe može da se pregleda birajući Kontrola
blica > Inf. o radio daljinskom blicu u
meniju fotografisanja.
A
Optički AWL
Pozicionirajte prozore senzora na daljinskim blicevima kako biste detektovali
svetlo sa glavnog blica (naročita briga je neophodna ako fotoaparat nije
montiran na stativ). Postarajte se da direktno svetlo ili jaki odsjaji sa daljinskog
blica ne uđu na objektiv fotoaparata (u TTL režimu) ili na foto-ćelije daljinskog
blica (qA režim), jer to može da utiče na ekspoziciju. Da biste sprečili bliceve
niskog intenziteta koje emituje glavni blic da se pojave na fotografijama
snimljenim pri kratkom opsegu, birajte niske ISO osetljivosti ili mali otvor blende
(veliki f-brojevi) ili rotirajte glavu blica na glavnom blicu kako bi bio usmeren ka
gore. Nakon pozicioniranja daljinskih bliceva, snimite probni snimak i
pogledajte rezultate na monitoru fotoaparata.
l
A
Korekcija snage blica
Vrednost korekcije snage blica je izabrana sa W (M) dugmetom i pomoćni
komandni točkić je dodat na vrednosti korekcije snage blica izabrane u meniju
opcije bežičnog blica. Y ikona treperi na gornjem kontrolnom displeju i tražilu
kada je vrednost korekcije snage blica osim ±0 izabrana za glavni ili daljinske
bliceve u TTL ili qA režimu.
215
Informacije o pregledanju blica
Fotoaparat može da prikaže informacije o blicu za SB-5000, SB-500,
SB-400 i SB-300 bliceve montiranih na šinu za blic i opremu fotoaparata i
za daljinske bliceve kontrolisane putem radio AWL-a koristeći WR-R10. Da
biste videli informacije o blicu, pritisnite R dugme na prikazu informacija
(0 220). Prikazana informacija se razlikuje u zavisnosti od režima kontrole
blica.
❚❚ TTL
123
4
5
6
7
1 Indikator spremnosti blica................. 194
2 Ikona odskakivanja (prikazana ako je
glava blica nagnuta)
3 Upozorenje ugla blica (prikazano ako je
ugao osvetljenja pod-optimalan)
4 Režim kontrole blica............................ 197
FP indikator ........................................... 305
5 Korekcija snage blica (TTL) ....... 197, 200
6 Režim blica ............................................ 198
7 Korekcija snage blica........................... 200
❚❚ Automatski spoljni blic
1
2
l
216
1 Režim kontrole blica............................ 197
FP indikator ........................................... 305
2 Korekcija snage blica (automatska
blenda) .......................................... 197, 200
❚❚ Man. sa prioritetom rastojanja
1
2
3
1 Režim kontrole blica ............................197
FP indikator ............................................305
2 Korekcija snage blica (man. sa
prioritetom rastojanja)...............197, 200
3 Razdaljina ...............................................197
❚❚ Manuelno
1
2
1 Režim kontrole blica ............................197
FP indikator ............................................305
2 Nivo blica .......................................197, 200
❚❚ Ponavljanje bljeska
1
2
3
1 Režim kontrole blica ............................197
2 Nivo blica (jačina) .................................197
3 Emitovan broj (broj puta) ...................197
Frekvencija .............................................197
l
A
Podešavanja informacije o blicu i fotoaparata
Prikaz informacija blica pokazuje izabrana
podešavanja fotoaparata, uključujući režim
ekspozicije, brzinu zatvarača, blendu i ISO osetljivost.
217
❚❚ Grupni blic
1
2
5
3
6
4
Indikator spremnosti blica 1 .............. 210
Daljinska kontrola blica ...................... 209
Režim daljinske kontrole blica 2........ 204
Režim kontrole grupnog blica 2, 3 ..... 209
Režim grupnog blica........................... 209
Nivo blica/korekcija snage blica....... 209
5 Kanal 2 ................................... 206, 207, 209
6 Režim povezivanja............................... 206
1
2
3
4
❚❚ Brza bežična kontrola
1
2
7
3
8
4
5
6
Indikator spremnosti blica 1 .............. 213
Daljinska kontrola blica ...................... 209
Režim daljinske kontrole blica 2........ 204
A : B odnos............................................. 211
Korekcija snage blica.................. 200, 211
Režim kontrole blica grupe C i nivo
blica......................................................... 211
7 Kanal 2 ................................... 206, 207, 212
8 Režim povezivanja............................... 206
1
2
3
4
5
6
❚❚ Daljinsko ponavljanje
1
3
4
5
l
218
2
6
7
1 Indikator spremnosti blica 1 .............. 215
2 Daljinska kontrola blica ...................... 209
Nivo blica (jačina) ................................ 213
3 Režim daljinske kontrole blica 2........ 204
4 Emitovan broj (broj puta) .................. 213
Frekvencija ............................................ 213
5 Grupni status (omogućen/
onemogućen) ....................................... 213
6 Kanal 2 ................................... 206, 207, 214
7 Režim povezivanja............................... 206
1 Prikazano na radio AWL-u kada su svi blicevi spremni.
2 Optički AWL je naveden od strane Y, radio AWL od strane Z, zajednički optički i
radio AWL od strane Y i Z. Optički AWL kanal za zajednički optički i radio AWL je
prikazan samo kada se SB-500 koristi kao glavni blic.
3 Ikone su prikazane za svaku grupu kada se zajednički optički i radio AWL koristi.
l
A
Podešavanje menjanja blica
Podešavanja blica mogu da se promene pritiskajući
dugme i na prikazu informacija o blicu. Dostupne
opcije se razlikuju u zavisnosti od blica i izabranih
podešavanja. Takođe možete probno da testirate blic.
219
t
Druge opcije
fotografisanja
R dugme
Pritiskanje R dugmeta u toku fotografisanja tražilom prikazuje
informacije o fotografisanju na monitoru uključujući brzinu zatvarača,
blendu, broj preostalih ekspozicija i režim AF-oblasti.
12 3
4
5
6
7
t
220
1 Režim ekspozicije .................................131
2 Indikator fleksibilnog programa.......133
3 Ikona zaključavanja brzine zatvarača
..................................................................140
4 Brzina zatvarača...........................134, 136
Broj snimaka u sekvenci bracketing
ekspozicije i blica..................................147
Broj snimaka u sekvenci bracketing
balansa bele...........................................151
Žižna daljina (ne-CPU objektivi) .......244
5 Indikator zaustavljanja blende
.........................................................135, 326
6 Blenda (f-broj).............................. 135, 136
Blenda (broj zaustavljanja) ...... 135, 326
Bracketing povećanje ................ 148, 152
Broj snimaka u sekvenci ADL
bracketing-a.......................................... 155
Maksimalni otvor blende (ne-CPU
objektivi) ................................................ 244
7 Indikator ISO osetljivosti ................... 124
ISO osetljivost ....................................... 124
Indikator automatske ISO osetljivosti
.................................................................. 128
9
8
10
11
12
13
14
15
22
21
20
19
18
17
8 Indikator sinhronizacije blica ............ 305
9 Ikona zaključavanja blende ............... 140
10 Indikator ekspozicije ........................... 137
Prikaz korekcije ekspozicije ............... 143
Indikator napredovanja bracketing-a:
Bracketing ekspozicije i blica ......... 147
Bracketing balansa bele .................. 151
11 Picture Control indikator.................... 180
12 HDR indikator........................................ 190
Diferencijal HDR ekspozicije.............. 193
Višestruki indikator ekspozicije ........ 230
Broj snimaka ekspozicija (višestruka
ekspozicija) ............................................ 231
13 Indikator „pisak“................................... 312
14 Indikator komentara slike .................. 311
16
15 Indikator informacije o autorskim
pravima ...................................................311
16 IPTC indikator ........................................311
17 Active D-Lighting indikator................188
18 Kolorni prostor ......................................294
19 Režim blica .............................................198
20 Indikator oblasti slike.............................87
21 Indikator bracketing-a ekspozicije i
blica..........................................................147
Indikator bracketing-a balansa bele
...................................................................151
ADL bracketing indikator ...................155
22 Pozicija trenutnog kadra u bracketing
sekvenci ........................................149, 153
ADL bracketing količina .....................156
t
A
Isključivanje monitora
Da biste izbrisali informacije o fotografisanju ili blic sa monitora, pritisnite
ponovo R dugme ili pritisnite dugme okidača do pola. Monitor će se
automatski isključiti ako se nijedna operacija ne izvrši tokom oko 10 sekundi.
221
Prikaz informacija (nastavljeno)
23 24 25 26 27 28 29 30
31
41
40
39
38
32
37 36 35 34
33
23 Indikator satelitskog signala..............246 33 Broj preostalih ekspozicija...........38, 385
Broj manuelnog objektiva ................. 244
24 Indikator smanjena šuma kod dugih
ekspozicija..............................................294 34 Banka korisničkih podešavanja ........ 299
25 Indikator kontrole vinjetiranja ..........294 35 Banka menija fotografisanja ............. 291
26 Automatska kontrola distorzije ........294 36 Režim autofokusa ................................ 101
27 Elekt. zatv. prednje zavese.................304 37 Režim AF-oblast .......................... 104, 106
28 Režim kašnjenja ekspozicije ..............304 38 Merenje .................................................. 129
29 Indikator intervala okidača ................239 39 Indikator FV zaključavanja................. 203
Indikator protoka vremena................. 79 40 Indikator korekcije snage blica......... 200
30 Indikator baterije sata .................. 29, 351
Vrednost korekcije snage blica......... 200
31 Indikator baterije.................................... 37 41 Indikator korekcije ekspozicije ......... 143
Vrednost korekcije ekspozicije ........ 143
32 „k“ (pojavljuje se kada ima memorije za
više od 1000 ekspozicija)...................... 38
Napomena: Prikaz je pokazan sa svim upaljenim indikatorima u cilju ilustracije.
t
A
Takođe pogledajte
Za informacije o biranju koliko dugo će monitor ostati uključen, izaberite
Prilagođeno podešavanje c4 (Kašnjenje isključivanja monitora, 0 303). Boja
slova na prikazu informacija može da se promeni koristeći opciju Prikaz
informacija u meniju podešavanja (0 310).
222
Dugme i
Da biste pristupili opcijama ispod, pritisnite
dugme i u toku fotografisanja sa tražilom.
Markirajte stavke koristeći višenamenski birač i
pritisnite J da biste videli opcije za markiranu
stavku. Da biste se vratili u režim fotografisanja,
pritisnite dugme okidača do pola.
Dugme i
Opcija
Banka menija fotografisanja
Banka korisničkih podešavanja
Korisničko dodeljivanje kontrola
Active D-Lighting
Kolorni prostor
Poveži se sa mrežom
Smanjenje šuma kod duge eksp.
Smanj. šuma kod visokog ISO
0
291
299
307
188
294
281
294
294
t
223
Resetovanje sa dva dugmeta:
Povratak na podrazumevana
podešavanja
Podešavanja fotoaparata navedena ispod mogu da
se povrate na podrazumevane vrednosti ako se
drže S i U dugmad na dole, u isto vreme, duže
od dve sekunde (ova dugmad su obeležena
zelenom tačkom). Kontrolni displeji se na kratko
isključuju dok se podešavanja resetuju.
S dugme
t
224
U
dugme
❚❚ Podešavanja dostupna sa menija fotografisanja 1
Opcija
Podrazumevano
Opcija
Podrazumevano
Proš. banke menija
Picture Control
Isključeno
Nemodifikovana
fotografisanja
podešavanja 2
Smanjenje treperenja
Kvalitet slike
JPEG normalno
Veličina slike
Podešavanje
smanjenja
Onemogući
JPEG/TIFF
Velika
treperenja
NEF (RAW)
Velika
Indikator smanjenja
Podešavanja ISO osetljivosti
Uključeno
treperenja
ISO osetljivost
100
Višestruka ekspozicija
Isključeno 3
Aut. kontr. ISO
Isključeno
HDR
(visoki
dinamički
osetljivosti
Isključeno 4
opseg)
Automatski >
Intervalsko
AUTO0 Zadrži
Isključeno 5
Balans bele
belo (smanji tople fotografisanje
Bešumna fotog. sa
boje)
Isključi
živim prik. slike
Fino podešavanje
A-B: 0, G-M: 0
1 Sa izuzetkom višestruke ekspozicije i podešavanja intervala tajmera, samo
podešavanja u banci trenutno izabranoj pomoću opcije Banka menija
fotografisanja će biti resetovana (0 291). Na podešavanja u ostalim bankama to
nema uticaja.
2 Samo trenutna Picture Control.
3 Ako je višestruka ekspozicija trenutno u toku, fotografisanje će se okončati i višestruka
ekspozicija će se kreirati sa ekspozicija snimljenih do tad. Režim preklapanja i broj
snimaka nisu resetovani.
4 Diferencijal ekspozicije i omekšavanja nisu resetovani.
5 Ako je intervalsko fotografisanje trenutno u toku, fotografisanje će se okončati.
Početno vreme, interval fotografisanja, broj intervala i snimaka i ujednačavanje
ekspozicije nisu resetovani.
t
225
❚❚ Podešavanja dostupna sa menija fotografisanja
Opcija
Podrazumevano
Podešavanja ISO osetljivosti filma
ISO osetljivost
100
(režim M)
Autom. ISO kontrola
Isključeno
(rež. M)
Maksimalna
102400
osetljivost
Opcija
Balans bele
Elektronski VR
Podrazumevano
Isto kao podeš. za
fotografije
Isključeno
❚❚ Ostala podešavanja
Opcija
Tačka fokusa 1
Zapamćena post.
tačke fokusa
Režim ekspozicije
Fleksibilni program
Korekcija ekspozicije
AE zadržavanje
zaključavanja
Zaključavanje brzine
zatvarača:
Zaključavanje
blende
Režim autofokusa
Režim AF-oblast
Tražilo
Živi prikaz slike
t
Podrazumevano
Centar
Centar
Automatski
programirano
Isključeno
Isključeno
Isključeno
Isključeno
Isključeno
Opcija
Bal. bele živog prik.
fotog.
Prikaz svetlijih
delova
Jačina zvuka slušalica
Merenje
Bracketing
Nijedan
Isključeno
15
Matrix merenje
Isključeno 2
Sinhronizacija sa
Režim blica
prednjom zavesom
Korekcija snage blica
Isključeno
FV zaključavanje
Isključeno
Režim kašnjenja
Isključeno 3
ekspozicije
AF-S
AF u jednoj tački
Normalna oblast
AF
1 Tačka fokusa nije prikazana ako je automatska AF oblast izabrana za režim AF-oblasti.
2 Broj snimaka je resetovan na nulu. Bracketing povećanje je resetovano na 1EV
(ekspozicija/bracketing blica) ili 1 (bracketing balansa bele). Y Automatsko je
izabrano za drugi snimak ADL bracketing programa dva snimka.
3 Samo podešavanja u banci koja su trenutno izabrana koristeći opciju Banka
korisničkih podešavanja će biti resetovana (0 299). Na podešavanja u ostalim
bankama to nema uticaja.
A
Takođe pogledajte
Pogledajte stranu 289 za listu podrazumevanih podešavanja.
226
Podrazumevano
Smanjenje treperenja
Fotoaparat nudi dve opcije Smanjenje treperenja za smanjenje efekata
treperenja usled fluorescentnih ili osvetljenja sa živinom parom. Prvi se
nalazi u meniju fotografisanja fotografije i koristi se da bi se smanjilo
treperenje na fotografijama snimljenim u toku fotografisanja tražilom,
dok je drugi u meniju snimanja filma i koristi se da bi smanjio treperenje u
živom prikazu slike i režimu filma.
❚❚ Fotografisanje tražilom
Izaberite iz sledećih opcija:
• Podešavanje smanjenja treperenja: Kada je Omogući
izabrano, fotoaparat će meriti fotografije kako bi
smanjio efekte treperenja (0 295).
• Indikator smanjenja treperenja: Kada je Uključeno
izabrano, indikator otkrivanja treperenja (u) će
se prikazati na tražilu ako je treperenje otkriveno kada se dugme
okidača pritisne do pola. Ako je treperenje otkriveno kada je
Onemogući izabrano za Podešavanje smanjenja treperenja,
indikator će blještati; da biste omogućili smanjenje treperenja, izaberite
Omogući za Podešavanje smanjenja treperenja.
❚❚ Živi prikaz slike i režim filma
Opcija Smanjenje treperenja u meniju snimanja
filma može da se koristi da bi se smanjilo
treperenje i pojava linija u toku živog prikaza slike
(0 44) i snimanja filma (0 59).
t
227
A
Smanjenje treperenja u meniju fotografisanja fotografije
Načinite probni snimak i pregledajte rezultate pre neko što snimite dodatne
fotografije. Smanjenje treperenja može da otkrije treperenje pri 100 i 120 Hz
(povezano sa dovodom napajanja naizmenične struje od 50 i 60 Hz). Treperenje
ne može da se otkrije ili željeni rezultati možda neće biti postignuti sa tamnim
pozadinama, izvorima jakog svetla ili ekranom sa dekorativnim svetljenjima i
drugim ne-standardnim osvetljenjima. U zavisnosti od izvora svetla, može
postojati malo kašnjenje pre nego što se zatvarač okine. Tokom rafalnog
fotografisanja, broj slika u sekundi može da se uspori ili da postane nestalan;
pored toga, željeni rezultati se možda neće postići ako se frekvencija napajanja
menja u toku fotografisanja.
Otkrivanje treperenja možda neće biti na snazi pri brzinama zatvarača koje su
sporije od 1⁄100 s (uključujući beskonačnu ekspoziciju (A) i Vreme (%)) ili kada
je MUP ili 14 fps (sa podig. ogledalom) izabrano za režim okidanja ili je režim
odlaganja ekspozicije uključen. Otkrivanje treperenja je dostupno u toku
fotografisanja blicem ali ne može da se koristi sa bežičnim daljinskim jedinicama
blica.
t
228
Višestruka ekspozicija
Sledite korake ispod da biste snimili seriju od dve do deset ekspozicija u
pojedinačnoj fotografiji.
❚❚ Kreiranje višestrukih ekspozicija
Višestruke ekspozicije ne mogu da se snime u živom prikazu slike. Izađite
iz živog prikaza slike pre nego što nastavite.
A
Produžena vremena snimanja
Ako se monitor isključi u toku reprodukcije ili operacija menija i nijedna operacija
se ne izvrši oko 30 s, fotografisanje će se okončati i višestruka ekspozicija će se
kreirati sa ekspozicija,a koje su snimljene u tom trenutku. Dostupno vreme za
snimanje sledeće ekspozicije može da se produži birajući duža vremena za
Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti, 0 303).
1
Izaberite Višestruka ekspozicija.
Markirajte Višestruka ekspozicija u meniju
fotografisanja i pritisnite 2.
t
229
2
Izaberite režim.
Markirajte Režim višestruke ekspozicije i
pritisnite 2.
Markirajte jednu od sledećih i pritisnite
J:
• Da biste snimili seriju višestrukih ekspozicija,
izaberite 0 Uključeno (serija).
Fotografisanje višestruke ekspozicije će se
nastaviti dok ne izaberete Isključeno za
Režim višestruke ekspozicije.
• Da biste snimili jednu višestruku ekspoziciju, izaberite Uklj. (pojedinačna
fotografija). Normalno fotografisanje će se automatski nastaviti
nakon što kreirate pojedinačnu višestruku ekspoziciju.
• Da biste izašli bez kreiranja dodatnih višestrukih ekspozicija, izaberite
Isključeno.
Ako je Uključeno (serija) ili Uklj.
(pojedinačna fotografija) izabrano, n ikona
će se prikazati na gornjem kontrolnom
displeju.
t
230
3
Birajte broj snimaka.
Markirajte Broj snimaka i pritisnite 2.
Pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali broj
ekspozicija koje će se kombinovati da bi
formirale pojedinačnu fotografiju i pritisnite
J.
A Dugme BKT
Ako je Višestruka ekspozicija izabrana za
Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko
dodeljivanje kontrola) > Dugme BKT + y
(0 307), možete da izaberete režim višestruke
ekspozicije pritiskajući BKT dugme i rotirajući
glavni komandni točkić i broj snimaka
pritiskajući BKT dugme i rotirajući pomoćni
komandni točak. Režim i broj snimaka su
prikazani na gornjem kontrolnom displeju: ikone
koje predstavljaju režim su a za Isključeno,
B za Uklj. (pojedinačna fotografija) i b za
Uključeno (serija).
t
231
4
Izaberite režim preklapanja.
Markirajte Režim preklapanja i pritisnite 2.
Sledeće opcije će biti prikazane. Markirajte
opciju i pritisnite J.
• Dodaj: Ekspozicije su preklopljenje bez
promene; dobitak nije prilagođen.
• Prosečno: Pre nego što su ekspozicije
preklopljene, dobitak za svaki je podeljen sa
ukupnim brojem ekspozicija koje su snimljene (dobitak za svaku
ekspoziciju je podešen na 1/2 za 2 ekspozicije, 1/3 za 3 ekspozicije,
itd).
• Osvetli: Fotoaparat upoređuje piksele u svakoj ekspoziciji i koristi
samo najsvetlije.
+
• Zatamni: Fotoaparat upoređuje piksele u svakoj ekspoziciji i koristi
samo najtamnije.
+
t
232
5
Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i snimajte.
U kontinualnim režimima okidanja (0 116), fotoaparat
snima sve ekspozicije u pojedinačnom rafalu. Ako je
Uključeno (serija) izabrana, fotoaparat će nastaviti da
snima višestruke ekspozicije dok je dugme okidača pritisnuto; ako je
Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrano, fotografisanje višestruke
ekspozicije će se okončati nakon prve fotografije. U režimu
samookidača, fotoaparat će automatski snimiti broj snimaka koji je
izabran u Koraku 3 na strani 231, bez obzira na izabranu opciju za
Prilagođeno podešavanje c3 (Samookidač) > Broj snimaka (0 303);
interval između snimaka je, međutim, kontrolisan od strane
Prilagođenog podešavanja c3 (Samookidač) > Interval između
snimaka. U drugim režimima okidanja, jedna fotografija će se snimiti
svaki put kada se dugme okidača pritisne; nastavite da snimate dok
sve ekspozicije ne budu snimljene (za informaciju o prekidanju
višestruke ekspozicije pre nego što se sve fotografije snime,
pogledajte stranu 234).
n ikona će blještati dok se fotografisanje
okončava. Ako je Uključeno (serija) izabrano,
fotografisanje sa višestrukom ekspozicijom će
se okončati samo kada je Isključeno izabrano
za režim višestruke ekspozicije; ako je Uklj.
(pojedinačna fotografija) izabrano, fotografisanje sa višestrukom
ekspozicijom će se automatski okončati kada se višestruka
ekspozicija okonča. n ikona se gubi sa prikaza kada se fotografisanje
sa višestrukom ekspozicijom okonča.
t
233
❚❚ Kraj višestrukih ekspozicija
Da biste okončali višestruku ekspozicije pre nego
što se određeni broj ekspozicija snimi, izaberite
Isključeno za režim višestruke ekspozicije. Ako se
fotografisanje okonča pre nego što se određeni
broj ekspozicija snimi, višestruka ekspozicija će se
kreirati od ekspozicija koje su bile snimljene do
tad. Ako je Prosečno izabrano za Režim preklapanja, prirast će se
prilagoditi kako bi prikazao broj ekspozicija koje su se zaista snimile.
Imajte na umu da će se fotografisanje automatski okončati ako:
• Se izvrši resetovanje sa dva dugmeta (0 224)
• Fotoaparat je isključen
• Baterija je istrošena
• Slike su izbrisane
t
234
D
Višestruka ekspozicija
Na višestruke ekspozicije može da utiče šum (nepravilno raspoređeni svetli
pikseli, fog šum ili linije).
Ne uklanjajte ili ne menjajte memorijsku karticu dok snimate višestruku
ekspoziciju.
Živi prikaz slike nije dostupan dok je fotografisanje u toku. Biranje živog prikaza
slike resetuje Režim višestruke ekspozicije na Isključeno.
Informacije o fotografisanju navedene u prikazu reprodukcije informacije o
fotografiji (uključujući merenje, ekspoziciju, režim ekspozicije, žižnu daljinu,
datum snimanja i orijentaciju fotoaparata) su za prvi snimak u višestrukoj
ekspoziciji.
A
Govorne napomene
Snimanje govora je onemogućeno dok se višestruke ekspozicije snimaju, ali
napomena može da se snimi kada se fotografisanje završi (0 272).
A
Intervalsko fotografisanje
Ako je intervalsko fotografisanje aktivirano pre nego što se prva ekspozicija
snimi, fotoaparat će snimiti ekspozicije pri izabranom intervalu dok se broj
ekspozicija navedenih u meniju višestruke ekspozicije ne snimi (broj snimaka
navedenih u meniju intervalskog fotografisanja se ignoriše). Ove ekspozicije će
zatim biti snimljene kao pojedinačna fotografija i intervalsko fotografisanje će se
okončati (ako je Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrana za režim višestruke
ekspozicije, fotografisanje višestruke ekspozicije će se takođe automatski
okončati).
A
Ostala podešavanja
Dok se višestruka ekspozicija snima, memorijske kartice ne mogu da se
formatiraju a neke stavke menija su u sivoj boji i ne mogu da se promene.
t
235
Intervalsko fotografisanje
Fotoaparat je opremljen da snimi fotografije automatski u intervalima
sačuvanim kao zapamćena postavka.
D
Pre fotografisanja
Izaberite režim okidanja koji nije samookidač (E) kada koristite intervalski
tajmer. Pre započinjanja intervalskog fotografisanja, snimite probni snimak pri
trenutnim podešavanjima i pogledajte rezultate na monitoru. Kada se jednom
podešavanja prilagode po vašoj meri, zatvorite zatvarač okulara tražila da biste
sprečili da svetlo utiče na fotografije i ekspoziciju putem tražila (0 120).
Pre nego što izaberete vreme pokretanja, izaberite Vremenska zona i datum u
meniju podešavanja i postarajte se da je sat fotoaparata podešen na pravilno
vreme i datum (0 28).
Preporučuje se korišćenje stativa. Montirajte fotoaparat na stativ pre nego što
fotografisanje počne. Da biste obezbedili fotografisanje ne bude prekinuto,
postarajte se da baterija fotoaparata bude u potpunosti napunjena. Ako imate
dilemu, napunite bateriju pre upotrebe ili koristite AC adapter i priključak
napajanja (dostupni odvojeno).
1
Izaberite Intervalsko fotografisanje.
Markirajte Intervalsko fotografisanje u
meniju fotografisanja i pritisnite 2 da biste
prikazali podešavanja intervalskog tajmera.
t
236
2
Prilagodite podešavanja intervalskog tajmera.
Izaberite opciju za pokretanje, interval, broj snimaka po intervalu i
opciju ujednačavanja ekspozicije.
• Za biranje početne opcije:
Markirajte Opcije početka i
pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
Da biste odmah počeli sa snimanjem, izaberite Sada. Da biste
započeli fotografisanje pri izabranom datumu i vremenu, birajte
Izaberite dan i vreme početka, zatim birajte datum i vreme i
pritisnite J.
• Da biste izabrali interval između snimaka:
Markirajte Interval i pritisnite 2.
Izaberite interval (sate, minute i
sekunde) i pritisnite J.
t
237
• Da biste izabrali broj snimaka po intervalu:
Markirajte Br. intervala ×
snimaka/interval i pritisnite 2.
Izaberite broj intervala i broj
snimaka po intervalu i pritisnite J.
U S (pojedinačna slika) režimu, fotografije za svaki interval će se
snimiti pri stopi izabranoj za Prilagođeno podešavanje d1 (Brzina
kontinualnog fotog.) > Kontinualna mala brzina (0 303).
• Da biste omogućili ili onemogućili ujednačavanje ekspozicije:
Markirajte Ujednačavanje
ekspozicije i pritisnite 2.
Markirajte opciju i pritisnite J.
Izbor Uključeno dopušta fotoaparatu da prilagodi ekspoziciju kako
bi odgovarala prethodnom snimku u režimima koji nisu M (imajte
na umu da je ujednačavanje ekspozicije samo na snazi u režimu M
ako je aut. kontr. ISO osetljivosti uključena).
t
238
3
Pokrenite fotografisanje.
Markirajte Pokreni i pritisnite J. Prva serija
snimaka će se snimiti pri određenom vremenu
pokretanja, ili nakon oko 3 s ako je Sada
izabrano za Opcije početka u Koraku 2.
Fotografisanje će se nastaviti pri izabranom
intervalu dok svi snimci ne budu snimljeni.
A
U toku fotografisanja
U toku intervalskog fotografisanja, Q ikona će
blještati na gornjem kontrolnom displeju. Odmah pre
nego što sledeći interval fotografisanja počne, prikaz
brzine zatvarača će pokazati broj preostalih intervala i
prikaz blende će pokazati broj preostalih snimaka u
trenutnom intervalu. U drugim slučajevima, broj intervala koji preostaju i broj
snimaka u svakom intervalu mogu da se vide pritiskajući dugme okidača na pola
(kada se jednom dugme okine, brzina zatvarača i blende će se prikazati dok
tajmer pripravnosti ne istekne).
Podešavanja mogu da se prilagode, meniji da se koriste, a slike da se
reprodukuju dok je intervalsko fotografisanje u toku. Monitor će se automatski
isključiti oko četiri sekunde pre svakog intervala. Imajte na umu da menjanje
podešavanja fotoaparata dok je intervalski tajmer aktivan može da dovede do
toga da se fotografisanje okonča.
t
A
Režim okidanja
Bez obzira na izabrani režim okidanja, fotoaparat će snimiti navedeni broj
snimaka pri svakom intervalu.
239
❚❚ Pauziranje intervalskog fotografisanja
Intervalsko fotografisanje može da se pauzira između intervala pritiskajući
J ili birajući Pauza u meniju tajmera intervala.
❚❚ Nastavljanje intervalskog fotografisanja
Da biste nastavili fotografisanje:
• Pokreni sada
Markirajte Ponovo
pokreni i pritisnite J.
• Pokretanje pri određenom vremenu
Za Opcije početka,
markirajte Izaberite
dan i vreme početka i
pritisnite 2.
Izaberite datum i vreme
početka i pritisnite J.
Markirajte Ponovo
pokreni i pritisnite J.
❚❚ Okončavanje intervalskog fotografisanja
Da biste okončali intervalsko fotografisanje pre nego što se sve fotografije
snime, izaberite Isključeno u meniju intervala tajmera.
t
240
❚❚ Nema fotografije
Fotoaparat će preskočiti trenutni interval ako neke od sledećih situacija
traju osam sekundi ili više nakon što je interval trebao da počne:
fotografija ili fotografije za prethodni interval treba tek da se snime,
memorijska kartica je puna ili fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira
u AF-S (imajte na umu da se fotoaparat fokusira opet pre svakog snimka).
Fotografisanje će se nastaviti sa sledećim intervalom.
D
Bez memorije
Ako je memorijska kartica puna, tajmer intervala će ostati aktivan ali nijedna slika
neće biti snimljena. Nastavite fotografisanje (0 240) nakon što izbrišete neke
slike ili isključite fotoaparat i ubacite drugu memorijsku karticu.
A
Banke menija fotografisanja
Promene u podešavanjima intervalskog tajmera se odnose na sve banke menija
fotografisanja (0 291), što znači da će se intervalsko fotografisanje nastaviti čak i
ako promenite menije banki. Ako su podešavanja menija fotografisanja
resetovana koristeći stavku Banka menija fotografisanja u meniju
fotografisanja, intervalsko fotografisanje će se okončati i podešavanja tajmera
intervala će se resetovati kao što sledi:
• Opcije pokretanja: Sada
• Broj snimaka: 1
• Interval: 00:01':00"
• Ujednačavanje ekspozicije:
• Broj intervala: 1
Isključeno
A
Bracketing
Prilagodite bracketing podešavanja pre nego što pokrenete intervalsko
fotografisanje. Ako su ekspozicija, blic ili ADL bracketing aktivni dok je
intervalsko fotografisanje na snazi, fotoaparat će snimiti broj snimaka u
bracketing programu pri svakom intervalu, bez obzira na broj snimaka
određenih u meniju tajmera intervala. Ako je bracketing balansa bele aktivan
dok je intervalsko fotografisanje na snazi, fotoaparat će snimiti jedan snimak pri
svakom intervalu i procesuiraće ga da bi napravio broj kopija navedenih u
bracketing programu.
t
241
A
Intervalsko fotografisanje
Izaberite interval koji je duži od vremena neophodnog za snimanje izabranog
broja snimaka i, ako koristite blic, vreme potrebno za blic da se napuni. Ako je
interval prekratak, broj fotografija koje se snime mogu da budu manje od
ukupnog broja navedenog u Koraku 2 (broj intervala pomnožen brojem snimaka
po intervalu) ili blic može da okine pri manjem napajanju nego što je neophodno
za punu ekspoziciju. Izlaz blica takođe može da padne ispod željenog nivoa ako
je više od jednog snimka snimljen po intervalu. Intervalsko fotografisanje ne
može da se kombinuje sa dugačkim ekspozicijama (beskonačna ekspozicija ili
vremensko fotografisanje, 0 138) ili intervalskim filmovima (0 74) i nije
dostupno u živom prikazu slike (0 44, 59) ili kada je Snimanje filmova izabrano
za Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme
okidača (0 309). Imajte na umu da zato što brzina zatvarača, broj slika u
sekundi i vreme potrebno za snimanje slika mogu da variraju od jednog intervala
do drugog, vreme između kraja jednog intervala i početka sledećeg može da se
razlikuje. Ako fotografisanje ne može da se nastavi pri trenutnim podešavanjima
(na primer, ako je brzina zatvarača A ili % trenutno izabrana u režimu
manuelne ekspozicije, interval je nula ili je vreme pokretanja manje od jednog
minuta), upozorenje će biti prikazano na monitoru.
Intervalsko fotografisanje će se pauzirati kada je E (samookidač) izabran ili ako je
fotoaparat isključen a zatim ponovo uključen (kada je fotoaparat isključen,
baterije i memorijske kartice mogu da se zamene bez okončavanja intervalskog
fotografisanja). Pauziranje fotografisanja ne utiče na podešavanja intervala
tajmera.
t
242
Ne-CPU objektivi
Ne-CPU objektivi mogu da se koriste u režimima ekspozicije A i M sa
blendom podešenom koristeći prsten blende objektiva. Navodeći
podatke o objektivu (žižnu daljinu objektiva i maksimalni otvor blende),
korisnik može da dobije pristup sledećim funkcijama CPU objektiva.
Ako je žižna daljina objektiva poznata:
• Zumiranje napajanja može da se koristi sa opcionim blicevima
• Žižna daljina objektiva je navedena (sa zvezdicom) u prikazu informacije
reprodukcije fotografije
Ako je maksimalni otvor blende objektiva poznat:
• Vrednost blende je prikazana na gornjem kontrolnom displeju i tražilu
• Nivo blica je prilagođen za promene u blendi ako blic podržava qA
(automatska blenda) režim
• Blenda je navedena (sa zvezdicom) na prikazu informacije reprodukcije
fotografije
Navođenje i žižne daljine i maksimalnog otvora blende objektiva:
• Omogućava color matrix merenje (imajte na umu da je možda
neophodno koristiti prioritet centra ili spot merenje da bi se dobili tačni
rezultati sa nekim objektivima, uključujući Reflex-NIKKOR objektive)
• Poboljšava preciznost prioriteta centra i spot merenja i i-TTL
balansiranog fleša za digitalni SLR
t
243
Da biste uneli ili uredili podatke za ne-CPU objektiv:
1
Izaberite Podaci ne-CPU objektiva.
Markirajte Podaci ne-CPU objektiva u meniju
podešavanja i pritisnite 2.
2
Izaberite broj objektiva.
Markirajte Broj objektiva i pritisnite 4 ili 2
da biste izabrali broj objektiva.
3
Unesite žižnu daljinu i blendu.
Markirajte Žižna daljina (mm) ili Maksimalni
otvor blende i pritisnite 4 ili 2 da biste
uredili markirane stavke.
4
Sačuvajte podešavanja i izađite.
Pritisnite J. Navedena žižna daljina i blenda će se sačuvati pod
izabranim brojem objektiva.
t
244
Da biste opozvali podatke objektiva kada koristite ne-CPU objektiv:
1
Dodelite ne-CPU objektivu izabran broj za kontrolu
fotoaparata.
Dodelite Izaberi broj ne-CPU objektiva na kontrolu koristeći
Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola,
0 307).
2
Koristite izabranu kontrolu da biste birali broj objektiva.
Pritisnite izabrano kontrolu i rotirajte glavni ili pomoćni komandni
točkić dok se željeni broj objektiva ne pojavi na gornjem kontrolnom
displeju.
Žižna daljina
Glavni komandni
točkić
Maksimalni otvor
blende
Broj objektiva
A
Žižna daljina nije navedena
Ako prava žižna daljina nije navedena, birajte najbližu vrednost veću od prave
žižne daljine objektiva.
t
A
Telekonverteri i zumiranje objektiva
Maksimalni otvor blende za telekonvertere je kombinovan maksimalni otvor
blende telekonvertera i objektiva. Imajte na umu da podaci objektiva nisu
prilagođeni kada su ne-CPU objektivi zumirani ili odzumirani. Podaci za različite
žižne daljine mogu da se unesu kao odvojeni brojevi objektiva ili podaci za
objektiv mogu da se urede da bi odgovarali novim vrednostima za žižnu daljinu
objektiva i maksimalnog otvora blende svaki put kada se zum prilagodi.
245
Podaci o lokaciji
GPS može da se poveže sa desetopinskim konektorom, dopuštajući
trenutnu širinu, dužinu, visinu, koordinirano svetsko vreme (UTC) i pravac
da se snime sa svakom snimljenom fotografijom. Fotoaparat može da se
koristi sa opcionim GP-1 i GP-1A GPS-om (vidite ispod; imajte na umu da
ove jedinice ne pružaju pravac koristeći kompas), ili sa kompatibilnim
jedinicama drugih proizvođača spojenih putem opcionog MC-35 GPS
adapter kabla (0 340).
❚❚ GP-1/GP-1A GPS
Ovaj opcioni GPS je dizajniran za korišćenje sa Nikon digitalnim
fotoaparatima. Za informacije o povezivanju jedinice, pogledajte
uputstvo koje dolazi sa uređajem.
t
A o Ikona
Status povezivanja je pokazan od strane o ikone u
prikazu informacija:
• o (statika): Nabavljeni podaci o lokaciji.
• o (bljeska): GPS uređaj traži signal. Slike snimljene
dok ikonica bljeska ne uključuju podatke o lokaciji.
• Nema ikone: Nikakvi novi podaci o lokaciji nisu
primljeni sa GPS uređaja najmanje dve sekunde.
Slike snimljene kada o ikona nije prikazana ne
uključuju podatke o lokaciji.
A
Pravac
Pravac je snimljen samo ako je GPS uređaj opremljen
sa digitalnim kompasom (imajte na umu da GP-1 i
GP-1A nisu opremljeni sa kompasom). Držite GPS
uređaj usmeren u istom smeru kao objektiv i
najmanje 20 cm od fotoaparata.
A
Koordinirano svetsko vreme (UTC)
UTC podaci su dati od strane GPS uređaja i nezavisni
su od sata fotoaparata.
246
❚❚ Opcije menija podešavanja
Stavka Podaci o lokaciji u meniju podešavanja sadrži opcije koje su
navedene ispod.
• Tajmer pripravnosti: Birajte da li će se ili neće tajmer pripravnosti omogućiti
kada je GPS prikačen.
Opcija
Opis
Tajmer pripravnosti omogućen. Tajmer automatski ističe ako se
nijedna operacija ne izvrši za period naveden u Prilagođenom
podešavanju c2 (Tajmer pripravnosti, 0 303), smanjujući trošenje
punjive baterije. Ako je GP-1 ili GP-1A povezan, jedinica će ostati
Omogući
aktivna za podešeni period nakon što vreme istekne; da biste
dopustili da vreme fotoaparata nabavi podatke o lokaciji, kašnjenje
se povećava do jednog minuta nakon što su merenja ekspozicije
aktivirana ili je fotoaparat uključen.
Tajmer pripravnosti je onemogućen, omogućavajući neprekidno
Onemogući
snimanje podataka o lokaciji.
• Pozicija: Ova stavka je samo dostupna ako je GPS uređaj povezan, kada
prikazuje trenutnu širinu, dužinu, visinu, koordinirano svetsko vreme
(UTC) i pravac (ako je podržan) kao što je navedeno od GPS uređaja.
• Podesi sat pomoću satelita: Birajte Da da biste sinhronizovali sat fotoaparata
sa vremenom prijavljenim od strane GPS uređaja.
t
247
I
Više o reprodukciji
Gledanje slika
W
W
W
X
X
X
Reprodukcija
pune slike
Reprodukcija sličica
Reprodukcija pune slike
Da biste reprodukovali fotografije, pritisnite K
K dugme
dugme. Najnovija fotografija će biti prikazana na
monitoru. Dodatne slike mogu da se prikažu
prevlačenjem na levo ili desno ili pritiskajući 4 ili
2; da biste videli dodatne informacije na trenutnoj
fotografiji, pritisnite 1 ili 3 (0 254).
Reprodukcija sličica
I
248
Da biste videli više slika, pritisnite W (M) dugme
kada se slika prikazuje u punom kadru. Broj
prikazanih slika se povećava od 4 do 9 do 72 svaki
put kada je W (M) dugme pritisnuto i smanjuje se
sa svakim pritiskom X dugmeta. Skliznite prst
preko ekrana na dodir da biste prevlačili gore ili
dole koristeći višenamenski birač da biste markirali W (M) dugme
slike.
Kontrole reprodukcije
O (Q): Izbrišite trenutnu sliku (0 268)
G: Pregledajte menije (0 289)
L (Z/Q): Zaštitite trenutnu sliku (0 265)
X: Zumirajte (0 263)
W (M): Pregledajte višestruke slike (0 248)
J: Koristite u kombinaciji sa višenamenskim
biračem kao što je ispod opisano
J+
Prikažite dijalog izbora slota/fascikle. Da biste izabrali karticu i
fasciklu sa koje se slike reprodukovane, markirajte slot i pritisnite
2 da biste prikazali listu fascikli, zatim markirajte fasciklu i
pritisnite J.
J+
Kreirajte retuširanu kopiju trenutne fotografije ili kreirajte uređenu
kopiju trenutnog filma (0 82).
J+
Pregledajte IPTC zapamćene postavke sačuvane na fotoaparatu
(0 311). Da biste ugradili IPTC zapamćenu postavku na trenutnu
fotografiju, markirajte zapamćenu postavku i pritisnite J (svaka
zapamćena postavka koja je već ugrađena u trenutnu fotografiju
će se zameniti).
J+
Otpremite fotografije preko bežične ili Eternet mreže (0 281).
I
A
Dve memorijske kartice
Ako su dve memorijske kartice ubačene, možete da izaberete memorijsku karticu
za reprodukciju pritiskajući W (M) dugme kada su 72 sličice prikazane.
249
A
Rotiraj uspravne
Da biste prikazali „uspravne“ (orijentacija portreta)
fotografije u uspravnoj orijentaciji, izaberite
Uključeno za opciju Rotiraj uspravne u meniju
reprodukcije (0 290).
A
Prikaz slike
Kada je Uključeno izabrano za Prikaz slike u meniju reprodukcije (0 290),
fotografije će se automatski prikazati na monitoru nakon fotografisanja (jer je
fotoaparat već u pravilnoj orijentaciji, slike nisu automatski rotirane u toku
prikaza slike). U kontinualnom režimu okidanja, prikaz počinje kada se
fotografisanje okonča, sa prikazanom prvom fotografijom u trenutnoj seriji.
A
Višenamenski birač
Višenamenski birač može da se koristi da
bi markirao slike u prikazu sličica i u
prikazima kao što su oni pokazani na
desnoj strani.
A
Takođe pogledajte
Za informacije o biranju koliko dugo će monitor ostati uključen kada se nijedna
operacija ne izvršava, pogledajte Prilagođeno podešavanje c4 (Kašnjenje
isključivanja monitora, 0 303). Za informacije o biranju uloge centralnog
dugmeta višenamenskog birača, pogledajte Prilagođeno podešavanje f2
(Centralno dugme višen. birača, 0 308). Za informacije o korišćenju
komandnih točkića za slike ili navigaciju menija, pogledajte Prilagođeno
podešavanje f4 (Prilagodi komandne točkiće) > Meniji i reprodukcija (0 308).
I
250
Korišćenje ekrana na dodir
U toku reprodukcije, monitor ekrana na dodir može da se koristi za:
Pregledanje
drugih slika
Prevucite levo ili desno da biste
pregledali druge slike.
U prikazu punog kadra, možete da
dodirnete dno prikaza da biste
Brzo prevlačite na
prikazali traku za napredovanje kadra,
druge slike
zatim skliznite prst levo ili desno da
biste brzo prevlačili na druge slike.
Traka napredovanja
kadra
Zumiranje (samo
fotografije)
Koristite gest spajanja i rastavljanja da
biste zumirali i odzumirali i skliznite da
biste prevlačili (0 263). Takođe
možete dva puta brzo da taknete
prikaz da biste zumirali sa reprodukcije
pune slike ili otkazivanja zuma.
I
251
Da biste „odzumirali“ na prikaz sličica
(0 248), koristite gest spajanja u
Pregledanje sličica reprodukciji pune slike. Koristite
spajanje i rastavljanje da biste izabrali
broj slika prikazanih sa 4, 9 i 72 kadra.
Pregledanje
filmova
I
252
Taknite vodič na ekranu da biste
pokrenuli reprodukciju filma (filmovi
su navedeni od strane 1 ikone).
Taknite prikaz da biste pauzirali ili
nastavili, ili taknite Z da biste izašli na
reprodukciju pune slike (imajte na
umu da neke ikone u prikazu
reprodukcije filma ne odgovaraju na
operacije ekrana na dodir).
Vodič
Dugme i
Pritiskajući dugme i u toku punog kadra ili
reprodukcije sličica prikazuje opcije navedene
ispod.
• Ocenjivanje: Ocenite trenutnu sliku (0 267).
• Izaberi/opozovi izbor za prenos: Izaberite ili opozovite
fotografije za otpremanje na računar ili ftp server
Dugme i
(0 281). Izabrane fotografije su obeležene sa
otpremljenom ikonom i biće otpremljene kada je
fotoaparat povezan putem eterneta ili bežične
LAN mreže.
• IPTC: Ugrađena zapamćena postavka IPTC na
trenutnoj slici (0 311).
• Snimi govornu napomenu: Snimite govornu
napomenu i dodajte je na trenutnu sliku (0 272).
• Pusti govornu napomenu: Pustite govornu napomenu (0 276).
• Retuširanje (samo fotografije): Koristite opcije u meniju retuširanja (0 314)
da biste kreirali retuširane kopije trenutne fotografije.
• Uredi film (samo filmovi): Uredi filmove koristeći opcije u meniju uredi film
(0 82). Filmovi takođe mogu da se urede pritiskajući dugme i kada je
reprodukcija filma pauzirana.
• Izaberi slot i fasciklu: Birajte fasciklu za reprodukciju. Markirajte slot i
pritisnite 2 da biste videli spisak fascikli na izabranoj kartici, zatim
markirajte fasciklu i pritisnite J da biste pregledali slike u markiranoj
fascikli.
Da biste izašli iz menija dugmeta i i vratili se na reprodukciju, pritisnite
ponovo dugme i.
I
253
Informacije o fotografiji
Informacije o fotografiji su superimponovane na slike prikazane tokom
reprodukcije pune slike. Pritisnite 1 ili 3 da biste prošli kroz informacije o
fotografiji kao što je ispod prikazano. Imajte na umu da su podaci „samo o
slici“, podaci o fotografisanju, RGB histogrami i svetliji delovi jedino
prikazani ako je odgovarajuća opcija izabrana za Opcije prikaza
reprodukcije (0 289). Podaci o lokaciji su samo prikazani ako je GPS
uređaj korišćen kada je fotografija snimljena (0 246), dok su zapamćene
postavke IPTC prikazane samo ako su ugrađeni na fotografiju (0 311).
1/ 12
1/ 125
0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
F5. 6
100
Nijedno (samo slika)
50mm
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Informacije o datoteci
NIKON D5
1/ 12
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
Pregled podataka
100-0001
I PTC
Cap t i on
:
Event I D
:
Head l i ne
Ob j ec t Name
Ci ty
S tate
Count r y
:
:
:
:
:
N I KON D5
Svetliji delovi
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
100-0001
I
:
,
1/ 125 , F5. 6
: , 100
: 0. 0
FOCAL LENGTH : 50mm
:
/ 1. 4
LENS
50
:S /
AF / VR
WH I TE BALANCE : AUTO_0 (5200K )
0 , 0
: sRGB
COLOR SPACE
N I KON D5
RGB histogram
254
100-0001
IPTC zapamćena
postavka
100-0001
Podaci o
fotografisanju
LAT I TUDE
LONGI TUDE
ALT I TUDE
T I ME (UTC)
N I KON D5
:N
: 35 º 35 . 971 '
:E
: 13 9 º 43 . 696 '
: 35m
: 15/10/2015
: 10 : 02 : 27
100-0001
Podaci o lokaciji
❚❚ Informacije o datoteci
1 23 4
5 6
7
1
2
3
4
1/ 12
16
15
14
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
13
12
N OR
ORMAL
AL
5568x3712
11 10
8
9
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Govorna napomena .............................272
Status zaštite..........................................265
Indikator retuširanja ............................314
Indikator zapamćene postavke IPTC
..........................................................249, 311
Tačka fokusa 1, 2 .....................................108
Nosači AF oblasti 1 ..................................35
Broj kadra/ukupan broj kadrova
Ime datoteke..........................................291
Kvalitet slike.............................................92
Veličina slike.............................................95
Oblast slike ...............................................87
Vreme snimanja .............................28, 310
Datum snimanja ............................28, 310
Trenutni slot kartice ...............................97
Ocenjivanje ............................................267
Ime fascikle
1 Prikazano samo ako je Tačka fokusa izabrana za Opcije prikaza reprodukcije
(0 289) i izabrana fotografija je snimljena koristeći tražilo.
2 Ako se fotografija snimila koristeći manuelni fokus ili jednu tačku, dinamičku oblast ili
grupnu AF oblast, prikaz pokazuje tačku fokusa izabranu od strane korisnika ili, ako se
fotografija snimila koristeći grupnu AF oblast (HL) ili grupnu AF oblast (VL), red ili
kolona tački fokusa izabrane od strane korisnika. Ako se fotografija snimila koristeći 3D
praćenje ili automatsku AF oblast, prikaz pokazuje tačku fokusa izabranu od strane
fotoaparata.
I
255
❚❚ Svetliji delovi
1
2
★ 5 100-0001
1 Svetliji delovi slike *
2 Broj fascikle-broj kadra
3 Trenutni kanal *
3
* Područja koja bljeskaju ukazuju na svetlije
delove (područja koja su možda
preeksponirana) za trenutni kanal. Držite
W (M) dugme i pritisnite 4 ili 2 da biste prošli
kroz kanale kao što sledi:
W (M) dugme
RGB
(svi kanali)
I
256
R
(crvena)
G
(zelena)
B
(plava)
❚❚ RGB histogram
5
1
2
6
★5
100-0001
7
8
3
4
1 Svetliji delovi slike *
2 Broj fascikle-broj kadra
3 Balans bele .............................................159
Temperatura boje ............................165
Fino podešavanje balansa bele ....162
Zapamćena manuelna postavka
..............................................................168
4 Trenutni kanal *
5 Histogram (RGB kanal). Na svim
histogramima, horizontalna osa
pokazuje svetlinu piksela, vertikalna
osa broj piksela.
6 Histogram (crveni kanal)
7 Histogram (zeleni kanal)
8 Histogram (plavi kanal)
* Područja koja bljeskaju ukazuju na svetlije
delove (područja koja su možda
preeksponirana) za trenutni kanal. Držite
W (M) dugme i pritisnite 4 ili 2 da biste prošli
kroz kanale kao što sledi:
W (M) dugme
RGB
(svi kanali)
R
(crvena)
G
(zelena)
B
(plava)
Isključen prikaz svetlijih delova
I
257
A
Zumiranje reprodukcije
Da biste zumirali na fotografiju kada je histogram
prikazan, pritisnite X. Koristite X i W (M) dugmad da
biste zumirali i odzumirali i prevlačite sliku sa
višenamenskim biračem. Histogram će se ažurirati da
bi pokazao samo podatke za deo slike koji je vidljiv na
monitoru.
★5
100-0001
A
Histogrami
Histogrami fotoaparata su namenjeni samo kao vodič i mogu da se razlikuju od
onih prikazanih u aplikacijama za slike. Neki uzorci histograma pokazani su
ispod:
Ako slika sadrži objekte sa širokim
opsegom svetlina, distribucija tonova
će biti relativno jednaka.
Ako je slika tamna, tonska distribucija
će se pomeriti na levo.
Ako je slika svetla, tonska distribucija
će se pomeriti na desno.
Povećanje korekcije ekspozicije pomera distribuciju tonova na desno, dok
smanjenje korekcije ekspozicije pomera distribuciju na levo. Histogrami mogu
da daju približnu ideju sveukupne ekspozicije kada jako ambijentalno svetlo
otežava vidljivost prikaza fotografija na monitoru.
I
258
❚❚ Podaci o fotografisanju
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
MTR, SPD, AP.
EXP. MODE, I SO
:
,
1/ 8000 , F2. 8
: , Hi 0. 3
+5/ 6
: +1. 3 ,
FOCAL LENGTH : 50mm
: 50
/ 1. 4
LENS
:C /
AF / VR
WH I TE BALANCE : AUTO_0 (5200K )
COLOR SPACE
0
: sRGB
, 0
N I KON D5
MA I N FLASH
CMD MODE
SYNC MODE
,
100-0001
13
14
15
16
: O p t i ona l
:
:
SLOW
: TTL-BL, +1. 0
N I KON D5
11
12
1 Merenje ...................................................129
Brzina zatvarača ...........................134, 136
Blenda.............................................135, 136
2 Režim ekspozicije .................................131
ISO osetljivost 1 ......................................124
3 Korekcija ekspozicije............................143
Optimalno podešavanje ekspozicije 2
...................................................................302
4 Žižna daljina..................................243, 328
5 Podaci o objektivu................................243
6 Režim fokusa..................................... 48, 98
VR objektiv (smanjenje vibracije) 3
7 Balans bele 4 ...........................................159
8 Fino podešavanje balansa bele.........162
9 Kolorni prostor ......................................294
10 Ime fotoaparata
11 Oblast slike ...............................................87
12 Broj fascikle-broj kadra
Tip blica 5
Daljinska kontrola blica 5 ....................204
Režim blica 5 ...........................................198
Podešavanja blica 5......................197, 209
Korekcija snage blica 5 .........................200
100-0001
17 Picture Control 6 ....................................179
17
P I CTURE CTRL
QUI CK ADJUST
SHARPEN I NG
CLARI TY
CONTRAST
BRIGHTNESS
SATURAT I ON
HUE
N I KON D5
: STANDARD
:0
:3
: +1
:0
:0
:0
:0
100-0001
I
259
18
19
20
21
22
23
NO I SE REDUC.
ACT. D-L I GHT.
HDR
V IGNETTE CTRL
RETOUCH
: HI I SO/ LONG EXP.
: NORMAL
: AUTO, NORMAL
: NORMAL
: WARM F I LTER
COMMENT
: SPRI NG HAS COME.
100-0001
N I KON D5
24
25
ART I ST
: N I KON TARO
COPYRI GHT
: N I KON
N I KON D5
18 Smanjenje šuma visoke ISO .............. 294
Smanjenje šuma duge ekspozicije
.................................................................. 294
19 Active D-Lighting................................. 187
20 Diferencijal HDR ekspozicije.............. 191
HDR omekšavanje................................ 191
21 Kontrola vinjetiranja ........................... 294
22 Istorija retuširanja................................ 314
23 Komentar slike...................................... 311
24 Ime fotografa 7 ...................................... 311
25 Nosilac autorskog prava 7 .................. 311
100-0001
1 Prikazuje se u crvenoj boji ako je fotografija snimljena sa uključenom aut. kontr. ISO
osetljivosti.
2 Prikazano ako je Prilagođeno podešavanje b7 (Fino podesi optimalnu eksp., 0 302)
podešeno na vrednost koja nije nula za bilo koji metod merenja.
3 Prikazano samo ako je VR objektiv prikačen.
4 Takođe uključuje temperaturu boje fotografija snimljenih koristeći automatski balans
bele.
5 Prikazano samo ako se opcioni blic (0 194) koristi.
6 Prikazane stavke se razlikuju u zavisnosti od Picture Control izabranog kada se slika
snima.
7 Informacije o autorskim pravima su samo prikazana ako su snimljene sa fotografijama
koristeći opciju Informacije o autorskim pravima u meniju podešavanja.
I
260
❚❚ Podaci o lokaciji 1 (0 246)
1
2
3
4
5
LAT I TUDE
LONGI TUDE
ALT I TUDE
T I ME (UTC)
1
2
3
4
5
:N
: 35 º 35 . 971 '
:E
: 13 9 º 43 . 696 '
: 35m
: 15/10/2015
: 10 : 02 : 27
N I KON D5
Geografska širina
Geografska dužina
Nadmorska visina
Koordinirano svetsko vreme (UTC)
Pravac 2
100-0001
1 Podaci o filmovima su za pokretanje snimanja.
2 Prikazano samo ako je GPS uređaj opremljen sa elektronskim kompasom.
❚❚ IPTC zapamćena postavka (0 311)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I PTC
Cap t i on
:
Event I D
:
Head l i ne
Ob j ec t Name
Ci ty
S t at e
Count r y
:
:
:
:
:
N I KON D5
100-0001
I PTC
:
Ca t egor y
:
Supp. Cat
:
B y l i ne
B y l i ne T i t l e :
W r i t er / Ed i t or :
:
Cr ed i t
:
Sour ce
N I KON D5
100-0001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Natpis
Identifikacija događaja
Naslov
Ime objekta
Grad
Država
Zemlja
Kategorija
Naknadne kategorije (Nakn. kat.)
Ime autora
Naziv autora
Pisac/urednik
Zasluga
Izvor
I
261
❚❚ Pregled podataka
1 2 34 5
1/ 12
NIKON D5
18
1/ 8000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
0
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
I
262
50mm
19 20 21 22 23
31
30
, 0
100NC_D5 DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2015 10: 02: 27
16
6
7
8
9
NOR
ORMAL
AL
5568x3712
–1. 3
0
29
10
1/ 8000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
50mm
24
25
, 0
28 27
26
15 14 13 12 11
Broj kadra/ukupan broj kadrova
Indikator komentara slike ..................311
Ikona govorne napomene..................272
Status zaštite .........................................265
Indikator retuširanja ............................314
Ime fotoaparata
Indikator zapamćene postavke IPTC
.........................................................249, 311
Indikator podataka o lokaciji.............246
Histogram pokazuje distribuciju tonova
na slici (0 258).
Kvalitet slike............................................. 92
Veličina slike ............................................ 95
Oblast slike............................................... 87
Ime datoteke .........................................291
Vreme snimanja............................. 28, 310
Ime fascikle
Datum snimanja ............................ 28, 310
Trenutni slot kartice ...............................97
Ocenjivanje............................................ 267
Merenje .................................................. 129
Režim ekspozicije................................. 131
Brzina zatvarača .......................... 134, 136
Blenda............................................ 135, 136
ISO osetljivost 1 ..................................... 124
Žižna daljina ................................. 243, 328
Active D-Lighting................................. 187
Picture Control...................................... 179
Kolorni prostor...................................... 294
Režim blica 2 .......................................... 198
Balans bele ............................................ 159
Temperatura boje............................ 165
Fino podešavanje balansa bele.... 162
Zapamćena manuelna postavka
............................................................. 168
30 Korekcija snage blica 2 ........................ 200
Režim commander 2
31 Korekcija ekspozicije ........................... 143
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1 Prikazuje se u crvenoj boji ako je fotografija snimljena sa uključenom aut. kontr. ISO
osetljivosti.
2 Prikazuje se samo ako je fotografija snimljena sa opcionim blicom (0 194).
Pogled izbliza: zumiranje
reprodukcije
Da biste zumirali na sliku prikazanu u reprodukciji
pune slike, pritisnite X dugme ili centar
višenamenskog birača ili dva puta brzo taknite
prikaz. Sledeće operacije mogu da se izvrše dok je
zum u upotrebi:
X dugme
Za
Zumirajte ili
odzumirajte
Pregled
drugih
područja
slike
Korišćenje
X/W (M)/
/
/
Opis
Pritisnite X ili koristite
gestove širenja da
biste zumirali 36 × 24
(3 : 2) format slika do
približno maksimalno
21× (velike slike), 16×
(srednje slike) ili 10×
(male slike). Pritisnite W (M) ili koristite
gestove spajanja da biste odzumirali. Dok je
fotografija zumirana, koristite višenamenski
birač ili skliznite prst preko ekrana da biste
videli područja slike koja nisu vidljiva na
monitoru. Držite višenamenski birač
pritisnutim da biste brzo prevlačili na druga
područja kadra. Navigacioni prozor je prikazan
kada je odnos zuma promenjen; trenutno
vidljivo područje na monitoru je naznačeno
žutom ivicom. Traka ispod navigacionog
prozora pokazuje stepen zumiranja; postaje
zelena pri odnosu od 1 : 1.
I
263
Za
Korišćenje
Izaberite lica
Pogledajte
druge slike
Promenite
status zaštite
Vratite se na
režim
fotografisanja
Prikažite
menije
I
264
L (Z/Q)
/K
G
Opis
Lica (do 35) koja su
Vodič na ekranu
detektovana u toku
zuma naznačavaju
bele ivice u
navigacionom
prozoru. Rotirajte
pomoćni komandni
točkić ili taknite
vodič na ekranu da
biste videli druga
lica.
Rotirajte glavni komandni točkić ili taknite e ili
f ikone pri dnu prikaza da biste videli istu
lokaciju na drugim fotografijama pri trenutnom
odnosu zuma. Zumiranje reprodukcije je
otkazano kada se film prikaže.
Pogledajte stranu 265 za više informacija.
Pritisnite dugme okidača do pola ili pritisnite
K dugme da biste izašli iz režima
fotografisanja.
Pogledajte stranu 289 za više informacija.
Zaštita fotografija od brisanja
U punom kadru, zumu i reprodukciji sličica, L (Z/Q) dugme može da se
koristi da biste zaštitili fotografije od slučajnog brisanja. Zaštićene
datoteke ne mogu da se izbrišu koristeći O (Q) dugme ili opciju Izbriši u
meniju reprodukcije. Imajte na umu da će zaštićene slike biti izbrisane
kada se memorijska kartica formatira (0 33, 310).
Da bi se zaštitila fotografija:
1
Izaberi sliku.
Prikažite sliku u reprodukciji pune slike ili zumiranju reprodukcije ili je
markirajte na listi sličica.
2
Pritisnite L (Z/Q)
dugme.
Fotografija će biti obeležena
sa P ikonom. Da biste uklonili
zaštitu sa fotografije kako bi
mogla da se izbriše, prikažite
fotografiju ili je markirajte na L (Z/Q) dugme
listi sličica i zatim pritisnite
L (Z/Q) dugme.
I
265
A
Govorne napomene
Promene na zaštitni status slika se takođe odnose na bilo koje govorne
napomene koje su snimljene sa slikama. Prebrisivanje glasov. napomene ne
može da se odvojeno podesi.
A
Uklanjanje zaštite sa svih slika
Da biste uklonili zaštitu sa svih slika u fascikli ili fasciklama trenutno izabranim u
Fascikla reprodukcije meniju, pritisnite L (Z/Q) i O (Q) dugmad zajedno na
oko dve sekunde u toku reprodukcije.
I
266
Ocenjivanje slika
Ocenite slike ili ih označite kao kandidate za kasnije brisanje. Ocenjivanje
može da se vidi u ViewNX-i i Capture NX-D. Ocenjivanje nije dostupno sa
zaštićenim slikama.
1
Izaberi sliku.
Prikažite sliku ili je markirajte na listi sličica u reprodukciji sličica.
2
Opcije prikaza reprodukcije.
Pritisnite dugme i da biste prikazali opcije
reprodukcije.
Dugme i
3
Izaberite Ocenjivanje.
Markirajte Ocenjivanje i pritisnite 2.
4
Izaberite ocenjivanje.
Pritisnite 4 ili 2 da biste birali ocenjivanje od
nula do pet zvezdica ili izaberite d da biste
označili sliku kao kandidata za kasnije
brisanje. Pritisnite J da biste završili
operaciju.
I
A
Ocenjivanje slika sa dugmetom Fn3
Ako je Ocenjivanje izabrano za Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko
dodeljivanje kontrola) > Dugme Fn3, slike mogu da se ocene tako što će se
dugme Fn3 pritisnuti i što će se pritiskati 4 ili 2 (0 307).
267
Brisanje fotografija
Da biste izbrisali sve fotografije u trenutnoj fascikli ili fotografiju prikazanu
u reprodukciji pune slike ili markiranu na listi sličica, pritisnite O (Q)
dugme. Da biste izbrisali više izabranih fotografija, koristite opciju Izbriši
u meniju reprodukcije. Kada se jednom izbrišu, fotografije ne mogu da se
povrate. Imajte na umu da slike koje su zaštićene ili sakrivene ne mogu da
se izbrišu.
Pun kadar i reprodukcija sličica
Pritisnite O (Q) dugme da biste izbrisali trenutnu fotografiju.
1
Izaberi sliku.
Prikažite sliku ili je markirajte na listi sličica.
2
Pritisnite O (Q) dugme.
Meni pokazan na desnoj strani
će se prikazati; markirajte
Izabrana slika (da biste
izbrisali sve slike u fascikli
trenutno izabranoj za
reprodukciju —0 289—
pritisnite 3 i birajte slot).
I
268
O (Q) dugme
3
Izbrišite fotografiju(e).
Da biste izbrisali fotografiju ili fotografije, pritisnite O (Q) dugme
(Izabrana slika) ili J dugme (Sve slike). Da biste izašli bez brisanja
fotografije ili fotografija, pritisnite K dugme.
I
A
Takođe pogledajte
Opcija Nakon brisanja u meniju reprodukcije određuje da li će se sledeća slika ili
prethodna slika prikazati nakon što se slika izbriše (0 290).
269
Meni reprodukcije
Izaberite Izbriši u meniju reprodukcije da biste izbrisali slike i njihove
povezane govorne napomene. Imajte na umu da u zavisnosti od broja
slika, neko vreme može da bude neophodno za brisanje.
Opcija
Q Izabrano
R Sve
Opis
Izbriši izabrane slike.
Izbrišite sve slike u fascikli koja je trenutno izabrana za
reprodukciju (0 289). Ako su dve kartice ubačene, možete da
izaberete karticu sa koje će slike biti izbrisane.
❚❚ Izabrano: Brisanje izabranih fotografija
1
Birajte Izbriši > Izabrano.
Izaberite Izbriši u meniju reprodukcije.
Markirajte Izabrano i pritisnite 2.
2
Markirajte sliku.
Koristite višenamenski birač
da biste markirali sliku (da
biste videli markirane slike na
punom ekranu, pritisnite i
držite X dugme).
X dugme
I
270
3
Izaberite markiranu sliku.
Pritiskajte centar višenamenskog
birača da biste izabrali markiranu
sliku. Izabrane slike su obeležene
sa O ikonom. Ponovite korake 2 i 3
da biste izabrali dodatne slike; da
biste poništili izabranu sliku, markirajte je i pritisnite centar
višenamenskog birača.
4
Pritisnite J da biste
završili operaciju.
Potvrdni dijalog će biti
prikazan; markirajte Da i
pritisnite J.
J dugme
I
271
e
Govorne napomene
Snimi govorne napomene
Govorne napomene koje su do 60 sekundi dugačke mogu da se dodaju
fotografijama u toku reprodukcije ili snimanja.
U toku reprodukcije
Da biste dodali govornu napomenu na postojeću fotografiju:
1
Izaberite fotografiju.
Prikažite fotografiju u punom kadru ili je
markirajte na listi sličica. Samo jedna
govorna napomena može da se snimi po
slici; dodatne govorne napomene ne mogu
da se snime za slike koje su već označene sa
h ikonom.
2
Pokrenite snimanje.
Da biste pokrenuli snimanje, pritisnite dugme
i, markirajte Snimi govornu napomenu i
pritisnite J. C ikona je prikazana dok je
snimanje u toku.
Dugme i
3
Završite snimanje.
Pritisnite centar višenamenskog birača da biste okončali snimanje.
e
272
A
Dugme Fn3
Ako je Govorna napomena izabrana za Prilagođeno podešavanje f1
(Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme Fn3 (0 307), možete da
pritisnete i držite dugme Fn3 da biste snimili govornu napomenu za trenutnu
sliku (imajte na umu da nijedna napomena neće biti snimljena ako dugme nije
držano na dole za najmanje jednu sekundu).
U toku fotografisanja
Govorne napomene mogu da se automatski snime sa svakom
fotografijom koja je snimljena ili manuelno pritiskajući dugme da biste
snimili govornu napomenu za najnoviju fotografiju.
❚❚ Automatsko snimanje
Da biste automatski snimili govornu napomenu,
izaberite Uključ. (automatski i manuelno) za
Opcije govorne napomene > Govorna
napomena u meniju podešavanja (0 312) i birajte
vreme snimanja. Snimanje će započeti kada
podignete prst sa dugmeta okidača nakon
fotografisanja.
e
D
Automatsko snimanje
Govorne napomene se neće automatski snimiti u toku živog prikaza slike (0 44),
dok je intervalski film snimljen (0 74) ili kada je Uključeno izabrano za opciju
Prikaz slike (0 290) u meniju reprodukcije.
273
❚❚ Manuelno snimanje
Da biste omogućili manuelnu govornu napomenu,
izaberite Govorna napomena za Prilagođeno
podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje
kontrola) > Dugme Fn3 (0 307) i birajte Samo
manuelno za Opcije govorne napomene >
Govorna napomena u meniju podešavanja
(0 312). Možete zatim da pritisnete i držite dugme
Fn3 u bilo kom trenutku da biste snimili govornu
napomenu i dodali je na najnoviju fotografiju
(imajte na umu da nijedna napomena neće biti
snimljena ako se dugme ne drži do dole na
najmanje jednu sekundu).
Dugme Fn3
A
Govorna napomena
Opcija izabrana za Govorna napomena je navedena od strane ikone u zadnjem
kontrolnom displeju.
e
274
Uključ. (automatski i
manuelno)
Samo manuelno
A
U toku snimanja
U toku snimanja, C ikona na zadnjem kontrolnom
displeju će blještati. Tajmer odbrojavanja u zadnjem
kontrolnom displeju prikazuje dužinu govorne
napomene koja može da se snimi (u sekundama).
Zadnji kontrolni displej
A
Slot 2
Ako su dve memorijske kartice ubačene i Rezervna kopija ili RAW slot 1 – JPEG
slot 2 je izabrana za opciju Uloga kartice u slotu 2 (0 97) u meniju fotografije,
govorne napomene će biti u vezi sa slikama snimljenim na memorijsku karticu u
slotu 1.
A
Prekidanje snimanja
Pritiskanje dugmeta okidača ili rukovanje drugim kontrolama fotoaparata mogu
da okončaju snimanje. U toku intervalskog fotografisanja, snimanje se
automatski okončava na oko dve sekunde pre nego što se sledeća fotografija
snimi. Snimanje se takođe automatski okončava kada je fotoaparat isključen.
A
Nakon snimanja
Ako je govorna napomena snimljena za najnoviju
fotografiju, C ikona će biti prikazana na zadnjem
kontrolnom displeju.
Zadnji kontrolni displej
Ako govorna napomena postoji za fotografije koje su
trenutno izabrane u režimu reprodukcije, ikona h će
biti prikazana na monitoru.
A
Imena datoteka govorne napomene
Govorne napomene se čuvaju kao WAV datoteke sa imenima u obliku
„xxxxnnnn.WAV,“ gde je „xxxxnnnn“ ime datoteke kopirano sa slike sa kojim je
govorna napomena povezana. Na primer, govorna napomena za sliku
„DSC_0002.JPG“ će imate naziv datoteke „DSC_0002.WAV“. Imena datoteke
govorne napomene mogu da se vide na računaru.
A
Takođe pogledajte
Stavka Opcije govorne napomene > Prebrisivanje glasov. napomene u
meniju podešavanja kontrolišu da li napomena za najnoviju fotografiju može da
se pregazi u režimu fotografisanja (0 312). Stavka Opcije govorne napomene
> Kontrola gov. napomene nudi opcije za manuelno snimanje.
e
275
Pusti govorne napomene
Da biste pustili govorne napomene, pritisnite i i
izaberite Pusti govornu napomenu kada gledate
fotografije označene sa h ikonama (0 248).
A
Dugme Fn3
Ako je Govorna napomena izabrana za Prilagođeno podešavanje f1
(Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme Fn3 (0 307), možete da
pritisnete dugme Fn3 da biste pokrenuli i zaustavili reprodukciju govorne
napomene.
A
Brisanje govornih napomena
Da biste izbrisali govorne napomene sa slike, prikažite
sliku u punom kadru ili je izaberite u prikazu sličica i
pritisnite O (Q) dugme, zatim markirajte Izabrana
slika i ponovo pritisnite O (Q) da biste prikazali
sledeće opcije:
• Slika/zvuk: Izaberite ovu opciju i pritisnite O (Q)
dugme da biste izbrisali obe fotografije i govornu
napomenu.
• Samo zvuk: Izaberite ovu opciju i pritisnite O (Q) dugme da biste izbrisali samo
govornu napomenu.
Da biste izašli bez brisanja govorne napomene ili fotografije, pritisnite K.
A
e
Prekidanje reprodukcije
Pritiskanje dugmeta okidača ili rukovanje drugim kontrolama fotoaparata mogu
da okončaju reprodukciju. Reprodukcija se automatski okončava kada je druga
slika izabrana ili je fotoaparat isključen.
A
Takođe pogledajte
Opcija Opcije govorne napomene > Audio izlaz opcija u meniju podešavanja
može da se koristi da bi se izabrao uređaj za reprodukciju govorne napomene
(0 312).
276
QPovezivanja
Instaliranje ViewNX-i
Da biste fino podesili fotografije i otpremili i gledali slike, preuzmite
najnoviju verziju ViewNX-i instalatera sa sledeće lokacije na mreži i sledite
instrukcije na ekranu da biste završili instalaciju. Potrebna je internet
veza. Za zahteve sistema i druge informacije, pogledajte Nikon lokaciju na
mreži za vašu regiju.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A
Capture NX-D
Koristite Nikon Capture NX-D softver da biste fino podesili fotografije ili da biste
promenili podešavanja za NEF (RAW) slike i sačuvali ih u drugim formatima.
Capture NX-D je dostupan za preuzimanje sa:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Q
277
Kopirajte slike na računar
Pre nego što nastavite, postarajte se da instalirate ViewNX-i (0 277).
1
Povežite USB kabl.
Nakon što isključite fotoaparat i osigurate se da je memorijska kartica
ubačena, povežite dostavljeni USB kabl kao što je pokazano a zatim
uključite fotoaparat.
D USB kabl klip
Da biste sprečili da se kabl isključi, prikačite dostavljeni klip kao što je
prikazano.
D USB razdelnici
Povežite fotoaparat direktno na kompjuter; ne povezujte kabl putem USB
razdelnika ili tastature.
A Koristite pouzdan izvor napajanja
Da biste obezbedili da prenos podataka nije prekinut, postarajte se da
baterija fotoaparata bude u potpunosti napunjena.
A Povezivanje kablova
Postarajte se da isključite fotoaparat kada povezujete ili prekidate
povezivanje interfejs kablova. Ne koristite silu niti pokušavajte da ubacite
priključke pod uglom.
Q
278
2
Pokrenite Nikon Transfer 2 komponentu ViewNX-i.
Ako se prikaže poruka koja od vas zahteva da izaberete program,
izaberite Nikon Transfer 2.
D
U toku transfera
Ne isključujte fotoaparat niti isključujte USB kabl dok je prenos u toku.
A
Windows 7
Ako se sledeći dijalog prikaže, izaberite Nikon Transfer 2 kao što je dole
opisano.
1 Pod Import pictures and videos (Uvoz slika i
videa), kliknite Change program (Promeni
program). Dijalog izbora programa će se
prikazati; izaberite Nikon Transfer 2 i kliknite
na OK.
2 Dva puta kliknite na .
A
Windows 10 i Windows 8.1
Windows 10 i Windows 8.1 može da prikaže
AutoPlay zahtev kada je fotoaparat povezan.
Taknite ili kliknite na dijalog i zatim taknite ili
kliknite Import File/Nikon Transfer 2 (Uvoz
datoteke/Nikon Transfer 2) da biste izabrali
Nikon Transfer 2.
A
OS X
Ako se Nikon Transfer 2 ne pokrene automatski, proverite da li je fotoaparat
povezan a zatim pokrenite Image Capture (aplikaciju koja dolazi sa OS X) i
izaberite Nikon Transfer 2 kao aplikaciju koja se otvara kada je fotoaparat
otkriven.
Q
279
3
Kliknite na Start Transfer (Početak transfera).
Slike na memorijskoj kartici će se kopirati na računar.
Start Transfer (Početak transfera)
4
Prekinite povezivanje.
Kada je prenos završen, isključite fotoaparat i prekinite povezivanje sa
USB kablom.
Q
A
Za više informacija
Za više informacija o korišćenju ViewNX-i obratite se pomoći na mreži.
280
Eternet i bežične mreže
Fotoaparat može da se poveže na Eternet ili bežične mreže koristeći
ugrađeni Eternet port ili opcioni WT-6 ili WT-5 bežični predajnik (0 337).
Imajte na umu da je Eternet kabl (dostupan odvojeno sa prodajnih izvora)
neophodan za Eternet povezivanje.
❚❚ Izbor režima
Sledeći režimi su dostupni kada je fotoaparat povezan na mrežu koristeći
ugrađeni Eternet port ili opcioni WT-6 ili WT-5 bežični predajnik:
Režim
Funkcija
FTP otpremanje Otpremite postojeće fotografije i filmove na kompjuter ili ftp
Transfer slike server ili otpremite nove fotografije onako kako su snimljene.
Kontrolišite fotoaparat koristeći opcioni Camera Control Pro 2
Kontrola
softver i sačuvajte nove fotografije i filmove direktno na
fotoaparata
kompjuter.
Pogledajte i snimite slike iz daleka koristeći pretraživač na
HTTP server
računaru ili pametnom telefonu.
Sinhronizovano
Sinhronizujte okidanja zatvarača za višestruke daljinske
okidanje (samo
fotoaparate sa glavnim fotoaparatom.
bežično)
Za više informacija, pogledajte Vodič za mrežu, koji je besplatno dostupan
za preuzimanje sa sledeće lokacije na mreži:
http://downloadcenter.imglib.com
Za informacije o korišćenju opcionih bežičnih predajnika, pogledajte
uputstva koja dolaze sa ovim uređajem. Postarajte se da ažurirate sve
povezane softvere na najnovije verzije.
Q
281
D
U toku transfera
Filmovi ne mogu da se snime ili reprodukuju u režimu transfera slike („režim
transfera slike“ se odnosi na to kada se slike prenose putem Eterneta ili bežične
mreže i kada slike treba da se pošalju). Fotografisanje živog prikaza slike nije
dostupno u toku transfera ako je Uključi izabrano za Bešumna fotog. sa živim
prik. slike u meniju fotografisanja.
A
Filmovi
Filmovi mogu da se otpreme u režimu transfera ako je fotoaparat povezan na
Eternet ili bežičnu mrežu a Automatsko slanje ili Pošalji fasciklu nije izabrano
za Mreža > Opcije.
D
HTTP server režim
Fotoaparat ne može da se koristi da bi se snimili ili pregledali filmovi u http
server režimu dok fotografisanje živog prikaza slike nije dostupno ako je Uključi
izabrano za Bešumna fotog. sa živim prik. slike u meniju fotografisanja.
A
Bežični predajnici
Glavne razlike između WT-6 i WT-6A/B/C i WT-5 i WT-5A/B/C/D su u broju
podržanih kanala; osim ako nije drugačije navedeno, sve reference za WT-6
takođe važe za WT-6A/B/C, dok sve reference za WT-5 takođe važe za
WT-5A/B/C/D.
Q
282
Štampanje fotografija
Izabrane JPEG slike mogu da se štampaju na PictBridge štampaču (0 382)
koji je direktno povezan sa fotoaparatom.
Povezivanje štampača
Povežite fotoaparat koristeći isporučeni USB kabl. Ne koristite silu niti
pokušavajte da ubacite priključke pod uglom.
Kada su fotoaparat i štampač uključeni, ekran dobrodošlice će se prikazati
na monitoru, posle kojeg će se videti PictBridge prikaz reprodukcije.
D
Biranje fotografija za štampanje
Slike snimljene pri podešavanjima kvaliteta slike NEF (RAW) ili TIFF (RGB) (0 92)
ne mogu da se izaberu za štampanje. JPEG kopije NEF (RAW) slika mogu da se
kreiraju koristeći opciju Obrada NEF (RAW) u meniju retuširanja (0 314).
A
Štampanje putem direktne USB veze
Postarajte se da baterija bude potpuno napunjena ili koristite opcioni AC
adapter i priključak napajanja. Kada snimate fotografije koje treba da se
štampaju putem direktne USB veze, podesite Kolorni prostor na sRGB (0 294).
A
Q
Takođe pogledajte
Pogledajte stranu 369 za informacije o tome šta raditi ako se pojavi greška u toku
štampanja.
283
Štampanje slika jedna po jedna
1
Prikaz željene slike.
Pritisnite 4 ili 2 da biste pregledali dodatne slike. Pritisnite X
dugme da biste zumirali na trenutni kadar (0 263, pritisnite K da
biste izašli iz zuma). Da biste videli šest slika u isto vreme, pritisnite
W (M) dugme. Koristite višenamenski birač da biste markirali slike ili
pritisnite X dugme da biste prikazali markiranu sliku u punom kadru.
Da biste videli slike na drugim lokacijama, pritisnite W (M) kada su
sličice prikazane i izaberite željenu karticu i fasciklu kao što je opisano
na strani 249.
2
Prilagodite opcije štampanja.
Pritisnite J da biste prikazali sledeće stavke, zatim pritisnite 1 ili 3
da biste markirali stavku i pritisnite 2 da biste videli opcije (samo su
opcije koje podržava trenutni štampač navedene; da biste koristili
podrazumevanu opciju, izaberite Podrazumevano za štampač).
Nakon što izaberete opciju, pritisnite J da biste se vratili na meni
podešavanja štampača.
Opcija
Opis
Veličina stranice Izaberite veličinu stranice.
Ova opcija je navedena samo kada se slike štampaju jedna po
Broj kopija
jedna. Pritisnite 1 ili 3 da biste birali broj kopija
(maksimalno 99).
Ivica
Birajte da li ćete uokviriti fotografije sa belim ivicama.
Birajte da li ćete štampati vremena i datume snimaka na
Štampa datuma
fotografijama.
Ova opcija je navedena samo kada se slike štampaju jedna po
jedna. Da biste izašli bez isecanja, markirajte Bez isecanja i
pritisnite J. Da biste isekli trenutnu sliku, markirajte Iseci i
pritisnite 2. Dijalog izbora isecanja će se prikazati; pritisnite
Isecanje
X da povećate veličinu isecanja, W (M) da je smanjite i
koristite višenamenski birač da biste pozicionirali isecanje.
Imajte na umu da kvalitet štampe može da opadne ako se
mali isečci štampaju pri velikim veličinama.
Q
284
3
Pokrenite štampanje.
Izaberite Pokreni štampanje i pritisnite J da biste pokrenuli
štampanje. Da biste otkazali pre nego što se sve kopije ištampaju,
pritisnite J.
Štampanje više slika
1
Prikaz PictBridge menija.
Pritisnite G dugme u PictBridge prikazu reprodukcije.
2
Izaberite opciju.
Markirajte jednu od sledećih opcija i pritisnite 2.
• Izbor za štampu: Izaberite slike za štampanje. Koristite višenamenski
birač da biste markirali slike (da biste videli slike na drugim
lokacijama, pritisnite W (M) i izaberite željenu karticu i fasciklu kao
što je opisano na strani 249; da biste prikazali trenutnu sliku na
celom ekranu, pritisnite i držite X dugme) i, držeći L (Z/Q)
dugme pritisnutim, pritisnite 1 ili 3 da biste birali broj kopija
(maksimalno 99). Da biste poništili sliku, postavite broj štampi na
nula.
• Indeks štampa: Da biste napravili indeks štampu svih JPEG slika na
memorijskoj kartici, produžite na Korak 3. Imajte na umu da će u
slučaju da memorijska kartica sadrži više od 256 slika, samo prvih
256 slika će biti ištampano. Upozorenje će se prikazati ako je
veličina stranice izabrane u Koraku 3 premala za indeks štampu.
3
Prilagodite opcije štampanja.
Prilagodite podešavanja štampača kao što je opisano u Koraku 2 na
strani 284.
4
Pokrenite štampanje.
Izaberite Pokreni štampanje i pritisnite J da biste pokrenuli
štampanje. Da biste otkazali pre nego što se sve kopije ištampaju,
pritisnite J.
Q
285
Pregled fotografija na televizoru
Opcioni High-Definition Multimedia Interface (HDMI) kabl (0 339) ili tip
C HDMI kabla (dostupan odvojeno od drugih prodavaca) može da se
koristi da bi se povezao fotoaparat sa video uređajima visoke definicije.
Uvek isključite fotoaparat pre nego što povežete ili prekinete povezivanje
HDMI kabla.
Povežite na uređaj visoke
definicije (birajte kabl sa
priključkom za HDMI uređaj)
Povežite na fotoaparat
Podesite uređaj na HDMI kanala, zatim uključite fotoaparat i pritisnite K
dugme. U toku reprodukcije, slike će se prikazati na ekranu televizora.
Jačina može da se prilagodi koristeći kontrole televizora; kontrole
fotoaparata ne mogu da se koriste.
A
HDMI kabl klip
Kada koristite opcioni Nikon HDMI kabl, prikačite dostavljeni klip kao što je
prikazano da biste sprečili slučajni prekid povezivanja. Ne koristite klipove za
kabl sa ne-Nikon kablovima.
Q
286
HDMI opcije
HDMI opcija u meniju podešavanja (0 312) kontroliše izlaznu rezoluciju i
druge napredne HDMI opcije.
❚❚ Izlazna rezolucija
Izaberite format za izlazne slike ka HDMI uređaju.
Ako je Automatska izabrano, fotoaparat će
automatski izabrati odgovarajući format.
❚❚ Napredno
Opcija
Izlazni opseg
Veličina izlaznog
prikaza
Info na živom
prikazu slike
Dvojni monitor
Opis
Automatski se preporučuje za većinu situacija. Ako fotoaparat
nije u mogućnosti da otkrije pravi RGB video signal izlaznog
opsega za HDMI uređaj, možete da izaberete iz sledećih opcija:
• Ograničeni opseg: Za uređaje sa RGB video signalom ulaznog
opsega od 16 do 235. Izaberite ovu opciju ako primetite
gubitak detalja u senkama.
• Puni opseg: Za uređaje sa RGB video signalom ulaznog opsega
od 0 do 255. Izaberite ovu opciju ako su senke „izbeljene“ ili
previše svetle.
Izaberite horizontalnu i vertikalno pokrivanje slike za HDMI
jačinu sa 95% ili 100%.
Ako je Isključeno izabrano kada je fotoaparat povezan na HDMI
uređaj, informacije o fotografisanju neće biti prikazane na
monitoru u toku fotografisanja sa živim prikazom slike.
Birajte Uključeno da bi HDMI prikaz na monitoru fotoaparata
bio isti, Isključeno da biste isključili monitor fotoaparata kako
biste sačuvali napajanje. Dvojni monitor se automatski
uključuje kada je Info na živom prikazu slike Isključeno.
Q
287
A
Televizijska reprodukcija
Korišćenje AC adaptera i priključka napajanja (dostupan odvojeno) je
preporučeno za reprodukciju na duže vreme. Ako krajevi fotografija nisu vidljivi
na televizijskom ekranu, izaberite 95% za HDMI > Napredno > Veličina
izlaznog prikaza (0 287).
A
Opcije govorne napomene > Audio izlaz (0 312)
Podesite HDMI da reprodukuje govorne napomene na HDMI uređaju.
A
Projekcija slajdova
Opcija Projekcija slajdova u meniju reprodukcije može da se koristi za
automatsku reprodukciju (0 290).
A
HDMI i živi prikaz slike
Kada je fotoaparat povezan putem HDMI kabla, HDMI prikazi mogu da se koriste
za fotografisanje sa živim prikazom slike i snimanjem filma (0 55, 68).
A
Korišćenje uređaja za snimanje od drugih proizvođača
Sledeća podešavanja se preporučuju kada koristite rekordere drugih
proizvođača:
• HDMI > Napredno > Veličina izlaznog prikaza: 100%
• HDMI > Napredno > Info na živom prikazu slike: Isključeno
Q
288
ULista menija
Ovaj odeljak navodi dostupne opcije u menijima fotoaparata. Za više
informacija, pogledajte Vodič menija.
D Meni reprodukcije: Upravljanje
slikama
Izbriši
Izabrano
Sve
Fascikla reprodukcije
(Ime fascikle)
Sve
Trenutna
Sakrij sliku
Izaberi/podesi
Opozovi izbor svih
Opcije prikaza reprodukcije
Osnovne informacije o fotografiji
Tačka fokusa
Dodatne informacije o fotografiji
Nijedno (samo slika)
Svetliji delovi
RGB histogram
Podaci o fotografisanju
Pregled
Izbriši višestruke slike (0 270).
(podrazumevano se vraća na Sve)
Birajte fasciklu za reprodukciju.
Sakrij ili otkrij slike. Sakrivene slike su
prikazane samo u meniju „Sakrij sliku“ i ne
mogu da se reprodukuju.
Birajte informaciju dostupnu u reprodukciji
prikaza informacija o fotografiji (0 254).
U
289
Kopiraj slike
Izaberi izvor
Izaberi slike
Izaberi fasciklu odredišta
Kopirati slike?
Prikaz slike
Uključeno
Isključeno
Nakon brisanja
Prikaži sledeću
Prikaži prethodnu
Nastavi kao pre
Prikaži nakon rafala
Prva slika u rafalu
Poslednja slika u rafalu
Kopirajte slike sa jedne memorijske kartice na
drugu. Ova opcija je samo dostupna kada se
dve memorijske kartice ubace u fotoaparat.
(podrazumevano se vraća na Isključeno)
Birajte da li će slike biti automatski prikazane
u monitoru odmah nakon fotografisanja
(0 42).
(podrazumevano se vraća na Prikaži sledeću)
Izaberite sliku prikazanu nakon što se slika
izbrisala.
(podrazumevano se vraća na Poslednja slika u rafalu)
Birajte da li će fotoaparat prikazati prvu ili
poslednju fotografiju u rafalu nakon što su
fotografije snimljene u kontinualnom režimu
okidanja.
Automatsko rotiranje slike
(podrazumevano se vraća na Uključeno)
Uključeno
Birajte da li ćete snimiti orijentaciju
fotoaparata kada snimate fotografije.
Isključeno
Rotiraj uspravne
(podrazumevano se vraća na Uključeno)
Uključeno
Birajte da li ćete rotirati „uspravne“
(orijentacija portreta) slike za prikaz u toku
Isključeno
reprodukcije (0 250).
Projekcija slajdova
Pokreni
Pregledajte projekciju slajdova slika u
trenutnoj fascikli reprodukcije.
Tip slike
Interval slike
Audio reprodukcija
U
290
C Meni fotografisanja: Opcije
fotografisanja
Banka menija fotografisanja
A
Opozovite podešavanja meni fotografisanja
prethodno sačuvanih u banci menija
B
fotografisanja. Promene u podešavanjima se
C
čuvaju u trenutnoj banci.
D
Proš. banke menija fotografisanja
(podrazumevano se vraća na Isključeno)
Uključeno
Birajte da li banke menija fotografisanja
čuvaju režim ekspozicije, brzinu zatvarača
Isključeno
(režime ekspozicije S i M), blende (režimi A i M) i
režim blica.
Fascikla za čuvanje
Promeni ime
Birajte fasciklu u kojoj će se naredne slike
sačuvati.
Izaberi fasciklu po broju
Izaberi fasciklu sa liste
Imenovanje datoteka
Imenovanje datoteka
Birajte prefiks od tri slova koji se koristi u
imenovanju datoteka slike na kojima se
čuvaju fotografije. Podrazumevani prefiks je
„DSC“.
Uloga kartice u slotu 2
(podrazumevano se vraća na Višak podataka)
Višak podataka
Birajte ulogu koju igra kartica u Slotu 2 kada
su dve memorijske kartice ubačene u
Rezervna kopija
fotoaparat (0 97).
RAW slot 1 – JPEG slot 2
U
291
Kontrola blica
Režim kontrole blica
Opcije bežičnog blica
Daljinska kontrola blica
Inf. o radio daljinskom blicu
Oblast slike
Izaberi oblast slike
Automatsko DX isecanje
Kvalitet slike
NEF (RAW) + JPEG fino★
NEF (RAW) + JPEG fino
NEF (RAW) + JPEG normalno★
NEF (RAW) + JPEG normalno
NEF (RAW) + JPEG osnovno★
NEF (RAW) + JPEG osnovno
NEF (RAW)
JPEG fino★
JPEG fino
JPEG normalno★
JPEG normalno
JPEG osnovno★
JPEG osnovno
TIFF (RGB)
Veličina slike
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
U
292
Birajte režim kontrole blica za opcione bliceve
montirane na šinu za blic i opremu
fotoaparata da biste prilagodili podešavanja
za bežično fotografisanje sa blicom.
Izaberi oblast slike (0 87).
(podrazumevano se vraća na JPEG normalno)
Birajte format datoteke i stepen kompresije
(kvalitet slike, 0 92). Kompresija za opcije
navedene od strane zvezde („★“) daje
prioritet kvalitetu, dok ona za slike bez zvezde
daje prioritet za smanjivanje veličine
datoteke.
Birajte veličinu slike, u pikselima (0 95).
Odvojene opcije su dostupne za JPEG/TIFF i
za NEF (RAW) slike.
NEF (RAW) snimanje
NEF (RAW) kompresija
Izaberite kompresiju i bitsku dubinu za NEF
(RAW) slike (0 94).
NEF (RAW) bitska dubina
Podešavanja ISO osetljivosti
ISO osetljivost
Prilagodite Podešavanja ISO osetljivosti za
fotografije (0 124, 126).
Aut. kontr. ISO osetljivosti
Balans bele
(podrazumevano se vraća na Automatski)
Automatski
Spojite balans bele da bi odgovarao izvoru
svetlosti (0 159).
Inkadescentno
Fluorescentno
Direktna sunčeva svetlost
Blic
Oblačno
Hlad
Izaberi temperaturu boje
Zapamćena manuelna postavka
Podesi Picture Control
(podrazumevano se vraća na Standardno)
Standardno
Birajte kako će se nove fotografije obrađivati.
Izaberite u skladu sa tipom scene ili vašom
Neutralno
kreativnom namerom (0 179).
Živo
Monohrom
Portret
Pejzaž
Ravnomerno
Upravljaj opcijom Picture Control
Sačuvaj/uredi
Kreiranje korisničkih Picture Controls (0 184).
Promeni ime
Izbriši
Učitaj/sačuvaj
U
293
Kolorni prostor
sRGB
Adobe RGB
Active D-Lighting
Automatsko
Izuzetno visoko 2
Izuzetno visoko 1
Visoko
Normalno
Nisko
Isključeno
Smanjenje šuma kod duge eksp.
Uključeno
Isključeno
Smanj. šuma kod visokog ISO
Visoko
Normalno
Nisko
Isključeno
Kontrola vinjetiranja
Visoko
Normalno
Nisko
Isključeno
Automatska kontrola distorzije
Uključeno
Isključeno
U
294
(podrazumevano se vraća na sRGB)
Izaberi kolorni prostor za fotografije.
(podrazumevano se vraća na Isključeno)
Čuva detalje u svetlijim delovima i senkama,
kreirajući fotografije sa prirodnim kontrastom
(0 187).
(podrazumevano se vraća na Isključeno)
Smanjite „šum“ (svetle tačke ili fog šum) na
fotografijama snimljenim pri malim brzinama
zatvarača.
(podrazumevano se vraća na Normalno)
Smanjite „šum“ (nepravilno raspoređeni svetli
pikseli) na fotografijama snimljenim pri
visokim ISO osetljivostima.
(podrazumevano se vraća na Normalno)
Smanjite pad u svetlini pri krajevima
fotografija kada koristite tip G, E ili D objektiva
(PC objektivi nisu uključeni). Efekt se najviše
primeti pri maksimalnom otvoru blende.
(podrazumevano se vraća na Isključeno)
Smanjite burastu distorziju kada fotografišete
sa širokougaonim objektivima i smanjite
jastučastu distorziju kada fotografišete sa
dugačkim objektivima.
Smanjenje treperenja
Podešavanje smanjenja treperenja Ova opcija je na stazi u toku fotografisanja
tražilom (0 227). Izaberite Omogući za
Indikator smanjenja treperenja
Podešavanje smanjenja treperenja da biste
prilagodili vreme snimka kako biste smanjili
efekte treperenja pod fluorescentnim ili
osvetljenjem sa živinom parom. Stavka
Indikator smanjenja treperenja kontroliše
da li je indikator smanjenja treperenja (u)
prikazan na tražilu kada se treperenje otkrije.
Podesi automatski bracketing
(podrazumevano se vraća na AE i blic)
AE i blic
Birajte podešavanje ili podešavanja u nosaču
kada je automatski bracketing na snazi
Samo AE
(0 146).
Samo blic
Bracketing balansa bele
ADL bracketing
Višestruka ekspozicija
Režim višestruke ekspozicije
Snimite od dve do deset NEF (RAW)
ekspozicija kao jednu fotografiju (0 229).
Broj snimaka
Režim preklapanja
HDR (visoki dinamički opseg)
Režim HDR
Čuva detalje u svetlijim delovima i senkama
kada fotografišete scene sa visokim
Diferencijal ekspozicije
kontrastom (0 189).
Omekšavanje
Intervalsko fotografisanje
Pokreni
Snimite fotografije pri izabranom intervalu
dok naveden broj snimaka ne bude snimljen
Opcije početka
(0 236).
Interval
Br. intervala×snimaka/interval
Ujednačavanje ekspozicije
Bešumna fotog. sa živim prik. slike
(podrazumevano se vraća na Isključi)
Uključi
Stavite na nečujno zvuke zatvarača kada
fotografišete u živom prikazu slike.
Isključi
U
295
1 Meni snimanja: Opcije snimanja filma
Resetuj meni snimanja
Da
Ne
Izaberite Da da biste povratili opcije menija
snimanja na njihove podrazumevane
vrednosti.
Imenovanje datoteka
Birajte prefiks od tri slova koji se koristi u
imenovanju datoteka slike na kojima se
čuvaju filmovi. Podrazumevani prefiks je
„DSC“.
(podrazumevano se vraća na Slot 1)
Birajte slot na koji će se filmovi snimiti.
Odredište
Slot 1
Slot 2
Oblast slike
Izaberi oblast slike
Izaberi oblast slike (0 69).
Automatsko DX isecanje
Veličina slika/broj slika u sekundi
(podrazumevano se vraća na 1920×1080; 60p)
3840×2160; 30p
Birajte veličinu slika filma (u pikselima) i broj
slika u sekundi (0 67).
3840×2160; 25p
3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280×720; 60p
1280×720; 50p
1920×1080; isecanje 60p
1920×1080; isecanje 50p
1920×1080; isecanje 30p
1920×1080; isecanje 25p
1920×1080; isecanje 24p
U
296
Kvalitet filma
(podrazumevano se vraća na Visoki kvalitet)
Visoki kvalitet
Birajte kvalitet filma (0 67).
Normalno
Podešavanja ISO osetljivosti filma
ISO osetljivost (režim M)
Prilagodite Podešavanja ISO osetljivosti za
filmove.
Autom. ISO kontrola (rež. M)
Maksimalna osetljivost
Balans bele
(podrazumevano se vraća na Isto kao podeš. za fotografije)
Isto kao podeš. za fotografije
Birajte balans bele za filmove (0 159).
Izaberite Isto kao podeš. za fotografije kako
Automatski
biste koristili opciju koja je trenutno izabrana
Inkadescentno
za fotografije.
Fluorescentno
Direktna sunčeva svetlost
Oblačno
Hlad
Izaberi temperaturu boje
Zapamćena manuelna postavka
Podesi Picture Control
(podrazumevano se vraća na Isto kao podeš. za fotografije)
Isto kao podeš. za fotografije
Izaberite Picture Control za filmove (0 179).
Izaberite Isto kao podeš. za fotografije kako
Standardno
biste koristili opciju koja je trenutno izabrana
Neutralno
za fotografije.
Živo
Monohrom
Portret
Pejzaž
Ravnomerno
Upravljaj opcijom Picture Control
Sačuvaj/uredi
Kreiranje korisničkih Picture Controls (0 184).
Promeni ime
Izbriši
Učitaj/sačuvaj
U
297
Osetljivost mikrofona (podrazumevano se vraća na Automatska osetljivost)
Automatska osetljivost
Prilagodite osetljivost mikrofona.
Manuelna osetljivost
Isključen mikrofon
Frekventni odziv
(podrazumevano se vraća na Širok opseg)
Širok opseg
Birajte frekventni odziv mikrofona.
Opseg glasa
Smanjenje šuma vetra
(podrazumevano se vraća na Isključeno)
Uključeno
Birajte da li ćete omogućiti da visokopropusni
filter ugrađenog mikrofona smanji šum vetra.
Isključeno
Smanj. šuma kod visokog ISO
(podrazumevano se vraća na Normalno)
Visoko
Smanjite „šum“ (nepravilno raspoređeni svetli
pikseli) na filmovima snimljenim pri visokim
Normalno
ISO osetljivostima.
Nisko
Isključeno
Intervalski film
Pokreni
Interval
Vreme fotografisanja
Ujednačavanje ekspozicije
Smanjenje treperenja
Automatsko
50 Hz
60 Hz
Elektronski VR
Uključeno
Isključeno
U
298
Fotoaparat automatski snima fotografije pri
izabranim intervalima da bi kreirao bešumni
intervalski film (0 74). Dostupno samo sa
fotografisanjem sa tražilom.
(podrazumevano se vraća na Automatsko)
Smanjite treperenje i trake svetla kada
fotografišete pod fluorescentnim ili
osvetljenjem na bazi živine pare u toku živog
prikaza slike.
(podrazumevano se vraća na Isključeno)
Izaberite da li da omogućite elektronsko
smanjenje vibracije u režimu filma.
A Prilagođena podešavanja: Fino
podešavanje fotoaparata
Banka korisničkih podešavanja
A
B
C
D
a Autofokus
a1 Izbor prioriteta AF-C
Okidanje
Fokus + okidanje
Okidanje + fokus
Fokus
a2 Izbor prioriteta AF-S
Okidanje
Fokus
Opozovite Prilagođena podešavanja koja su
prethodno sačuvana u banci Menija
korisničkih podešavanja. Promene u
podešavanjima se čuvaju u trenutnoj banci.
(podrazumevano se vraća na Okidanje)
Kada je AF-C izabrano za fotografisanje sa
tražilom, ova opcija kontroliše da li će
fotografije moći da se snime kad god se
dugme okidača pritisne (prioritet okidanja) ili
samo kada je fotoaparat u fokusu (prioritet
fokusa).
(podrazumevano se vraća na Fokus)
Kada je AF-S izabrano za fotografisanje sa
tražilom, ova opcija kontroliše da li fotografije
mogu da se snime samo kada je fotoaparat u
fokusu (prioritet fokusa) ili kada god je dugme
okidača pritisnuto (prioritet okidanja).
a3 Praćenje fokusa sa zaključ.
AF odziv pri blokiranju kadra
Kontrolišite kako se autofokus prilagođava na
promene u daljini subjekta kada je AF-C
Kretanje subjekta
izabrano u toku fotografisanja sa tražilom.
U
299
a4 Detekcija lica 3D praćenjem
(podrazumevano se vraća na Isključi)
Uključi
Birajte da li fotoaparat otkriva ili fokusira na
lica kada je 3D praćenje izabrano za režim
Isključi
AF-oblasti (0 104).
a5 Oblast za 3D praćenje
(podrazumevano se vraća na Normalna)
Široka
Birajte praćenu oblast tako što ćete pritisnuti
dugme okidača do pola kada je 3D praćenje
Normalna
izabrano za režim AF-oblasti (0 104).
a6 Broj tačaka fokusa
(podrazumevano se vraća na 55 tačaka)
55 tačaka
Birajte broj tačaka fokusa dostupnih za izbor
manuelne tačke fokusa u tražilu.
15 tačaka
a7 Čuvaj prema orijentaciji
Tačka fokusa
Tačka fokusa i režim AF-oblasti
Isključeno
a8 AF aktiviranje
Okidač/AF-ON
Samo AF-ON
(podrazumevano se vraća na Isključeno)
Birajte da li tražilo odvojeno čuva tačke
fokusa i režim AF-oblasti za vertikalne i
horizontalne orijentacije.
(podrazumevano se vraća na Okidač/AF-ON)
Birajte da li se fotoaparat fokusira kada je
dugme okidača pritisnuto do pola. Ako je
Samo AF-ON izabrano, fotoaparat se neće
fokusirati kada je dugme okidača pritisnuto
do pola.
a9 Ograniči izbor režima AF oblasti
AF u jednoj tački
Birajte režime AF-oblasti koji mogu da se
izaberu koristeći dugme režim AF i pomoćni
Dinam. oblast AF (9 tačaka)
komandni točkić u fotografisanju tražilom
Dinam. oblast AF (25 tačaka)
(0 104).
Dinam. oblast AF (72 tačke)
Dinam. oblast AF (153 tačke)
3D praćenje
Grupna AF oblast
Grupna AF oblast (HL)
Grupna AF oblast (VL)
Automatska AF oblast
U
300
a10 Ograničenja režima autofokusa
(podrazumevano se vraća na Bez ograničenja)
AF-S
Birajte režime autofokusa koji su dostupni u
fotografisanju sa tražilom (0 101).
AF-C
Bez ograničenja
a11 Obavijanje tačke fokusa
(podrazumevano se vraća na Bez obavijanja)
Obavijanje
Birajte da li će se izbor tačke fokusa tražila
„okolo obavijati“ sa jednog kraja prikaza na
Bez obavijanja
drugi.
a12 Opcije tačke fokusa
Režim manuelnog fokusa
Prilagodite podešavanja za prikaz tačke
fokusa na tražilu.
Svetlina tačke fokusa
AF-assist za dinamičku oblast
b Merenje/ekspozicija
b1 Vrednost koraka ISO osetljivosti (podrazumevano se vraća na 1/3 koraka)
1/3 koraka
Izaberite inkremente koji se koriste kada se
prave prilagođavanja ISO osetljivosti.
1/2 koraka
1 korak
b2 EV koraci za kontrolu ekspozicije (podrazumevano se vraća na 1/3 koraka)
1/3 koraka
Izaberite povećanja (korake) korišćena kada
se pravi prilagođavanje brzine zatvarača,
1/2 koraka
blende i bracketing-a.
1 korak
b3 Vred. koraka korek. eksp./blica (podrazumevano se vraća na 1/3 koraka)
1/3 koraka
Izaberite inkremente koji se koriste kada se
prave prilagođavanja ekspozicije i korekcije
1/2 koraka
snage blica.
1 korak
U
301
b4 Laka korekcija ekspozicije
(podrazumevano se vraća na Isključeno)
Uklj. (Automatsko resetovanje)
Birajte da li korekcija ekspozicije može da se
prilagodi rotirajući samo komandni točkić,
Uključeno
bez pritiskanja E dugmeta.
Isključeno
b5 Matrix merenje (podrazumevano se vraća na Detekcija lica je uključena)
Detekcija lica je uključena
Birajte Detekcija lica je uključena da biste
omogućili detekciju lica kada fotografišete
Detekcija lica je isključena
portrete sa matrix merenjem u toku
fotografisanja sa tražilom (0 129).
b6 Oblast sa prioritetom centra
(podrazumevano se vraća na  12 mm)
 8 mm
Birajte veličinu područja kojem je dato najviše
težine kada se merenje sa prioritetom centra
 12 mm
koristi u fotografisanju sa tražilom. Ako je ne 15 mm
CPU objektiv prikačen, veličina područja je
 20 mm
fiksirana na 12 mm.
Prosečna
b7 Fino podesi optimalnu eksp.
Matrix merenje
Fino podešavanje ekspozicije za svaki metod
merenja. Veće vrednosti proizvode svetlije
Merenje sa prioritetom centra
ekspozicije, manje vrednosti tamnije
Spot merenje
ekspozicije.
Merenje sa prior. svetlijeg dela
c Tajmeri/zaključavanje AE
c1 AE zaključ. dugmetom okidača (podrazumevano se vraća na Isključeno)
Uključi (pritisak do pola)
Birajte da li će doći do zaključavanja
ekspozicije kada je dugme okidača pritisnuto.
Uključi (režim rafala)
Isključeno
U
302
c2 Tajmer pripravnosti
(podrazumevano se vraća na 6 s)
4s
Birajte koliko dugo će fotoaparat nastaviti da
meri ekspoziciju kada se nijedna operacija ne
6s
izvršava (0 41).
10 s
30 s
1 min
5 min
10 min
30 min
Bez ograničenja
c3 Samookidač
Kašnjenje samookidača
Birajte dužinu kašnjenja okidanja zatvarača,
broj snimaka koji su snimljeni i interval
Broj snimaka
između snimaka u režimu samookidača.
Interval između snimaka
c4 Kašnjenje isključivanja monitora
Reprodukcija
Birajte koliko dugo će monitor ostati uključen
kada se nijedna operacija ne izvršava.
Meniji
Prikaz informacija
Prikaz slike
Živi prikaz slike
d Fotografisanje/prikaz
d1 Brzina kontinualnog fotog.
Kontinualna velika brzina
Birajte napredni broj kadra za režime
CH (kontinualna velika brzina) i CL (kontinualno
Kontinualna mala brzina
mala brzina).
d2 Maks. broj kontinualnih okidanja
(podrazumevano se vraća na 200)
1–200
Birajte maksimalan broj snimaka koje mogu
da se snime u pojedinačnom rafalu u
kontinualnom režimu okidanja.
U
303
d3 Ograniči izbor režima okidanja
Pojedinačna slika
Birajte režime okidanja koji mogu da se
izaberu pritiskajući S dugme i rotirajući
Kontinualni L
glavni komandni točkić (0 119).
Kontinualni H
Tiho okidanje
Samookidač
Sa podignutim ogledalom
d4 Opcije sinhroniz. režima okidanja
(podrazumevano se vraća na Sinhronizacija)
Sinhronizacija
Birajte da li se okidači zatvarača na daljinskim
fotoaparatima sinhronizuju sa okidačem
Bez sinhronizacije
zatvarača na glavnom fotoaparatu.
d5 Režim kašnjenja ekspozicije
(podrazumevano se vraća na Isključeno)
3s
U situacijama gde najmanje pomeranje
fotoaparata može da zamuti slike, izaberite
2s
1 s, 2 s ili 3 s da bi zatvarač okidača kasnio
1s
otprilike jednu, dve ili tri sekunde nakon
Isključeno
dizanja ogledala.
d6 Elekt. zatv. prednje zavese
(podrazumevano se vraća na Onemogući)
Omogući
Omogućite ili onemogućite elektronski
zatvarač prednje zavese u MUP režimu,
Onemogući
eliminišući zamućenje izazvano od strane
zatvarača u pokretu.
d7 Redosled brojeva datoteka
(podrazumevano se vraća na Uključeno)
Uključeno
Birajte kako fotoaparat dodeljuje brojeve
datoteka.
Isključeno
Resetuj
d8 Prikaz mreže u tražilu
Uključeno
Isključeno
d9 LCD osvetljenje
Uključeno
Isključeno
U
304
(podrazumevano se vraća na Isključeno)
Birajte da li ćete prikazati mrežu za kadriranje
na tražilu.
(podrazumevano se vraća na Isključeno)
Birajte da li su pozadinska svetla kontrolnog
displeja i dugmad osvetljeni dok je tajmer
pripravnosti aktivan.
e Bracketing/blic
e1 Brzina sinhronizacije blica
1/250 s (Auto FP)
1/250 s
1/200 s
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s
(podrazumevano se vraća na 1/250 s)
Birajte brzinu sinhronizacije blica.
A
Postavljanje brzine zatvarača pri nivou brzine sinhronizacije blica
Da biste popravili brzinu zatvarača pri sinhronizovanoj brzini granice u
automatski sa prioritetom zatvarača ili manuelnim režimima ekspozicije,
izaberite sledeću brzinu zatvarača nakon najsporije moguće brzine zatvarača
(30 s ili %). X (indikator sinhronizovanog blica) će se prikazati u tražilu ili gornjem
kontrolnom displeju.
A
Auto FP brza sinhronizacija
Auto FP brza sinhronizacija dopušta blicu da se koristi pri najvećoj brzini
zatvarača podržanoj od strane fotoaparata, omogućavajući biranje maksimalnog
otvora blende za smanjenu dubinsku oštrinu čak i kada je subjekat pozadinski
osvetljen na jakom sunčevoj svetlosti. Indikator režima prikaza informacija blica
pokazuje „FP“ kada je auto FP brza sinhronizacija aktivna.
U
305
e2 Brzina zatvarača sa blicem
(podrazumevano se vraća na 1/60 s)
1/60 s
Birajte najsporiji zatvarač dostupan kada se
blic koristi u režimima P i A.
1/30 s
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1s
2s
4s
8s
15 s
30 s
e3 Korekcija ekspozicije za blic
(podrazumevano se vraća na Ceo kadar)
Ceo kadar
Birajte kako se fotoaparat prilagođava nivou
blica kada se korekcija ekspozicije koristi.
Samo pozadina
e4 Aut. kontrola M ISO osetljivosti
(podrazumevano se vraća na Subjekat i pozadina)
Subjekat i pozadina
Birajte da li je aut. kontr. ISO osetljivosti za
fotografisanje blicom prilagođena da bi
Samo subjekat
pravilno istakla i subjekat i pozadinu ili samo
glavni subjekat.
e5 Modelirajući bljesak
(podrazumevano se vraća na Uključeno)
Uključeno
Birajte da li će opcioni CLS-kompatibilan blic
(0 330) emitovati modelirajući bljesak kada
Isključeno
je Pv dugme fotoaparata pritisnuto u toku
fotografisanja tražilom.
U
306
e6 Automatski bracketing (režim M) (podrazumevano se vraća na Blic/brzina)
Blic/brzina
Birajte podešavanja na koja utiče kada se
ekspozicija/bracketing blica omogući u
Blic/brzina/blenda
režimu ekspozicije M.
Blic/blenda
Samo blic
e7 Redosled bracketinga (podrazumevano se vraća na MTR > ispod > iznad)
MTR > ispod > iznad
Birajte redosled bracketing-a za ekspoziciju,
blic i bracketing balansa bele.
Ispod > MTR > iznad
f Kontrole
f1 Korisničko dodeljivanje kontrola
Dugme pregleda
Birajte uloge koje imaju kontrole fotoaparata,
ili same ili u kombinaciji sa komandnim
Dugme pregleda + y
točkićima.
Dugme Fn1
Dugme Fn1 + y
Dugme Fn2
Dugme Fn2 + y
Dugme Fn za vert. fotog.
Dugme Fn za vert. fotog. + y
Dugme Fn3
Dugme AF-ON
Pomoćni selektor
Centar pomoćnog selektora
Centar pomoćnog selektora + y
Dugme AF-ON za vert. fotog.
Višenamenski birač za vert. fotog.
Dugme BKT + y
Dugme za snimanje filma + y
Dugmad za funk. fokusa na obj.
U
307
f2 Centralno dugme višen. birača
Režim fotografisanja
Birajte ulogu koju ima centar višenamenskog
birača.
Režim reprodukcije
Živi prikaz slike
f3 Zaključ. brzine zatvarača i blende
Zaključavanje brzine zatvarača:
Zaključavanje brzine zatvarača pri vrednosti
koja je trenutno izabrana u režimu S ili M ili
Zaključavanje blende
blende pri vrednosti koja je trenutno izabrana
u režimu A ili M.
f4 Prilagodi komandne točkiće
Obrni rotaciju
Izaberite uloge koje igraju glavni i pomoćni
komandni točkići.
Zamena glavnog i pomoćnog
Podešavanje blende
Meniji i reprodukcija
Kret. kroz slike pom. točkićem
f5 Višenamenski birač
(podrazumevano se vraća na Nema uticaja)
Ponovo pokreni tajmer
Birajte da li korišćenje višenamenskog birača
pripravnosti
aktivira tajmer pripravnosti (0 41).
Nema uticaja
f6 Koristi točkić pušt. dugmetom
(podrazumevano se vraća na Ne)
Da
Biranje Da dopušta prilagođavanja koja su
obično napravljena držeći dugme i rotirajući
Ne
komandni točkić napravljen rotirajući
komandni točkić nakon što se dugme
pritisne. Podešavanje se završava kada se
dugme opet pritisne, kada je dugme okidača
pritisnuto do pola ili kada tajmer pripravnosti
istekne.
U
308
f7
Obrni indikatore
(podrazumevano se vraća na
)
Ako je
(W) izabrano,
indikatori ekspozicije na gornjem kontrolnom
displeju i prikazu informacija su prikazani sa
negativnim vrednostima na levoj strani i
pozitivnim vrednostima na desnoj strani.
Izaberite
(V) da biste
prikazali pozitivne vrednosti na levoj strani i
negativne vrednosti na desnoj strani.
f8 Opcije dug. živog prikaza slike
(podrazumevano se vraća na Omogući)
Omogući
Dugme a može da se onemogući da bi se
sprečilo da se slučajno pokrene živi prikaz
Omog. (tajmer pripravn. je
slike.
aktivan)
Onemogući
f9 D prekidač
(podrazumevano se vraća na LCD pozadinsko svetlo (D))
LCD pozadinsko svetlo (D)
Birajte prikaze osvetljene kada je glavni
prekidač rotiran na D.
D i prikaz informacija
g Film
g1 Korisničko dodeljivanje kontrola
Dugme pregleda
Birajte uloge dodeljene kontrolama
fotoaparata, ili samo ili u kombinaciji sa
Dugme pregleda + y
komandnim točkićima, kada se birač živog
Dugme Fn1
prikaza slike rotira na 1 u živom prikazu slike.
Dugme Fn1 + y
Imajte na umu da ako je Snimanje filmova
Dugme Fn2
izabrano za Dugme okidača, dugme okidača
Dugme Fn2 + y
ne može da se koristi za bilo koje rukovanje
osim onog za snimanje filmova.
Dugme Fn3
Centar pomoćnog selektora
Centar pomoćnog selektora + y
Dugme okidača
U
309
B Meni podešavanja: Podešavanje
fotoaparata
Formatiraj memorijsku karticu
Slot 1
Slot 2
Da biste otpočeli formatiranje, birajte slot za
memorijsku karticu i izaberite Da. Imajte na
umu da formatiranje trajno briše sve slike i
druge podatke na kartici u izabranom slotu.
Pre formatiranja, postarajte se da napravite
rezervne kopije po potrebi.
Jezik (Language)
Birajte jezik za menije fotoaparata i poruke.
Vremenska zona i datum
Vremenska zona
Datum i vreme
Format datuma
Letnje računanje vremena
Svetlina monitora
Meniji/reprodukcija
Živi prikaz slike
Balans boje monitora
Promenite vremenske zone, podesite sat
fotoaparata, birajte redosled prikaza datuma i
uključite ili isključite letnje računanje
vremena.
Prilagodite svetlinu menija, reprodukcija i
živog prikaza slike.
Prilagodite balans boje monitora.
Virtuelni horizont
Prikaz informacija
Automatski
Manuelni
AF fino podešavanje
AF fino podešavanje (Uklj./Isklj.)
Sačuvana vrednost
Podrazumevano
Prikaži listu sačuvanih vrednosti
U
310
Pregledajte virtuelni horizont baziran na
informacijama sa senzora nagnutosti
fotoaparata.
(podrazumevano se vraća na Automatski)
Prilagodite prikaz informacija za različite
uslove gledanja.
Fokus finog podešavanja za različite tipove
objektiva. AF podešavanje nije preporučeno
u većini situacija i može da utiče na normalan
fokus; koristite samo kada je neophodno.
Podaci ne-CPU objektiva
Broj objektiva
Žižna daljina (mm)
Maksimalni otvor blende
Snimite žižnu daljinu i maksimalni otvor
blende ne-CPU objektiva, dopuštajući im da
se koriste sa funkcijama koje su obično
rezervisane za CPU objektive (0 243).
Očisti senzor slike
Očisti odmah
Vibrirajte niskopropusni filter kako biste
otklonili prašinu (0 345).
Očisti pri startu/isklj.
Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja
Zaključajte sa podignutim ogledalom tako da
prašina može da se ukloni sa niskopropusnog
filtera sa pumpicom (0 347). Nije dostupno
kada je punjiva baterija niska (J ili niže) ili
kada je Omogući izabrano za Mreža >
Mrežna veza u meniju podešavanja.
Slika Dust Off ref photo
Pokreni
Nabavite referentne podatke za opciju
softverskog uklanjanja tragova prašine na
Očisti senzor i pokreni
senzoru sa slike u Capture NX-D (0 ii).
Komentar slike
Priloži komentar
Dodajte komentar na nove fotografije čim se
snime. Komentari mogu da se vide kao
Unesi komentar
metapodaci u ViewNX-i ili Capture NX-D
(0 ii).
Informacije o autorskim pravima
Priloži inf. o aut. pravima
Dodajte informacije o autorskim pravima na
nove fotografije čim se snime. Informacije o
Autor
autorskim pravima mogu da se vide kao
Autorsko pravo
metapodaci u ViewNX-i ili Capture NX-D
(0 ii).
IPTC
Uredi/sačuvaj
Kreirajte ili promenite zapamćene postavke
IPTC i birajte da li ćete da ih ugradite na nove
Izbriši
fotografije.
Aut. ugradi pri fotografisanju
Učitaj/sačuvaj
U
311
Opcije govorne napomene
Govorna napomena
Prebrisivanje glasov. napomene
Kontrola gov. napomene
Audio izlaz
Zvučni signal
Jačina zvuka
Visina tona
Kontrole dodirom
Omog./onemog. kont. dodirom
Prevlačenje za reprod. pune slike
HDMI
Izlazna rezolucija
Napredno
Podaci o lokaciji
Tajmer pripravnosti
Pozicija
Podesi sat pomoću satelita
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)
LED lampica
Režim povezivanja
Prilagodite podešavanja govorne napomene
(0 272).
Birajte visinu tona i jačinu zvuka zvučnog
signala.
Prilagodite podešavanja kontrole dodirom
(0 12).
Prilagodite podešavanja za povezivanje na
HDMI uređaje (0 287).
Prilagodite podešavanja za povezivanje na
GPS uređaje (0 247).
Prilagodite podešavanja LED lampice i režima
povezivanja za opcioni WR-R10 wireless
remote controllers (bežične daljinske
kontrolere).
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn
(podrazumevano se vraća na Nijedno)
Pregled
Birajte ulogu koju će imati Fn dugme na
opcionim wireless remote controllers
FV zaključavanje
(bežičnim daljinskim kontrolerima).
AE/AF zaključavanje
Samo AE zaključavanje
AE zaklj. (Pon. post. pri okidanju)
Samo AF zaključavanje
AF-ON
MOnemogući/omogući
+ NEF (RAW)
Živi prikaz slike
Nijedno
U
312
Mreža
Izaberi hardver
Prilagodite ftp i podešavanja mreže za Eternet
i bežične LAN mreže.
Mrežna veza
Podešavanja mreže
Opcije
Zaključaj okid. ako je slot prazan
(podrazumevano se vraća na Omogući okidanje)
Okidanje je zaključano
Birajte da li zatvarač može da se okine kada
nijedna memorijska kartica nije ubačena.
Omogući okidanje
Informacije o bateriji
Pogledajte informacije na bateriji koja je
trenutno ubačena u fotoaparat.
Sačuvaj/učitaj podešavanja
Sačuvaj podešavanja
Učitaj podešavanja
Resetuj sva podešavanja
Resetuj
Ne resetuj
Sačuvaj podešavanja fotoaparata na ili
učitajte podešavanja fotoaparata sa
memorijske kartice. Podešavanja datoteka
mogu da se podele sa drugim D5
fotoaparatima.
Resetuj sva podešavanja osim opcija
izabranih za Jezik (Language) i Vremenska
zona i datum u meniju podešavanja.
Verzija firmvera
Pregledajte trenutnu verziju firmvera
fotoaparata.
A
Resetuj sva podešavanja
Informacije o autorskim pravima, zapamćene postavke IPTC i drugi unosi
generisani od korisnika su takođe resetovani. Preporučujemo da sačuvate
podešavanja koristeći opciju Sačuvaj/učitaj podešavanja u meniju
podešavanja pre izvršavanja resetovanja.
U
313
N Meni retuširanja: Pravljenje
retuširanih kopija
Obrada NEF (RAW)
Napravite JPEG kopije NEF (RAW) fotografija
(0 317).
Odseci
Napravite isečene kopije izabrane fotografije
(0 319).
Promeni veličinu
Izaberi sliku
Izaberite odredište
Odaberite veličinu
D-Lighting
Napravite male kopije izabranih fotografija.
Posvetlite senke. Birajte za tamne ili
pozadinski osvetljene fotografije.
Korekcija efekta crvenih očiju
Korigujte „crveno oko“ na fotografijama
snimljenim sa blicom.
Ispravi
Kreirajte ispravljene kopije. Kopije mogu da
se isprave do 5° u povećanjima od otprilike
0,25°.
Kontrola distorzije
Automatski
Manuelna
U
314
Napravite kopije sa smanjenom perifernom
distorzijom. Koristi se da bi se smanjila
burasta distorzija na fotografijama
snimljenim sa širokougaonim objektivima ili
jastučasta distorzija na fotografijama
snimljenim sa telefoto objektivima. Izaberite
Automatska da biste dopustili da fotoaparat
automatski ispravi distorziju.
Kontrola perspektive
Napravite kopije koje smanjuju efekte
perspektive snimljene iz podnožja visokog
objekta.
Efekti filtera
Skylight
Topli filter
Monohrom
Crno-belo
Sepija
Cijanotip
Preklapanje slika
Kreirajte efekta sledećih filtera:
• Skylight: Efekat skylight filtera
• Topli filter: Efekat filtera toplog tona
Kopirajte fotografije u Crno-belo, Sepija ili
Cijanotip (plavi i beli monohrom).
Preklapanje slika kombinuje dve postojeće
NEF (RAW) fotografije da bi kreirao jednu sliku
koja je odvojeno sačuvana od originala
(0 320). Preklapanje slika može samo da se
izabere pritiskajući G i birajući N tabulator.
Uredi film
Izaberi početnu/krajnju tačku
Sačuvaj izabrani kadar
Odsecite segment filma da biste kreirali
uređene kopije filmova ili sačuvali izabrane
kadrove kao JPEG statične slike (0 82).
Uporedni prikaz
Uporedite retuširane kopije sa originalnim
fotografijama. Uporedni prikaz je samo
dostupan ako je meni retuširanja prikazan
pritiskajući 2 dok se pritiska i drži J dugme
ili pritiskajući i i birajući Retuširanje u
reprodukciji pune slike kada je retuširana slika
ili original prikazan.
U
315
O Moj meni/m Nedavna
podešavanja
Dodaj stavke
MENI REPRODUKCIJE
MENI FOTOGRAFISANJA
MENI SNIMANJA
MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA
MENI PODEŠAVANJA
MENI RETUŠIRANJA
Ukloni stavke
Kreirajte prilagođeni meni do 20 stavki
izabranih sa reprodukcije, fotografisanja,
snimanja filma, Prilagođenog podešavanja,
podešavanja i menija retuširanja.
Brisanje stavki sa Mog menija.
Rangiraj stavke
Izaberi jezičak
MOJ MENI
NEDAVNA PODEŠAVANJA
U
316
Rangiraj stavke u Mom meniju.
(podrazumevano se vraća na MOJ MENI)
Birajte meni prikazan na tabulatoru u „Moj
meni/Nedavna podešavanja“. Izaberite
NEDAVNA PODEŠAVANJA da biste prikazali
meni koji navodi 20 najčešće korišćenih
podešavanja.
Opcije menija retuširanja
Obrada NEF (RAW)
Napravite JPEG kopije NEF (RAW) fotografija.
1
Izaberite Obrada NEF (RAW).
Markirajte Obrada NEF (RAW) u meniju
retuširanja i pritisnite 2 da biste prikazali
dijalog izbora slike koji daje spisak samo NEF
(RAW) slika napravljenih sa ovim
fotoaparatom.
2
Izaberite fotografiju.
Koristite višenamenski birač da biste markirali
fotografiju (da biste videli markiranu
fotografiju u punom kadru, pritisnite i držite X
dugme). Pritisnite J da biste izabrali
markiranu fotografiju i nastavili ka sledećem
koraku.
U
317
3
Birajte podešavanja za JPEG kopije.
Prilagodite podešavanja koja su dole navedena. Imajte na umu da
balans bele i kontrola vinjetiranja nisu dostupne sa višenamenskim
ekspozicijama ili slikama napravljenim sa preklapanjem slika i da
korekcija ekspozicije može samo da se podesi pri vrednostima
između –2 i +2 EV.
Kvalitet slike (0 92)
Veličina slike (0 95)
Balans bele (0 159)
Korekcija ekspozicije (0 143)
Podesi Picture Control (0 179)
Smanj. šuma kod visokog ISO (0 294)
Kolorni prostor (0 294)
Kontrola vinjetiranja (0 294)
D-Lighting (0 314)
4
Kopirajte fotografiju.
Markirajte IZVRŠI i pritisnite J da biste
napravili JPEG kopiju izabrane fotografije. Da
biste izašli bez kopiranja fotografije, pritisnite
G dugme.
U
318
Odseci
Napravite isečene kopije izabrane fotografije. Izabrana fotografija
je prikazana sa izabranim isecanjem koji je pokazan u žutoj boji;
napravite isečenu kopiju kao što je opisano u sledećoj tabeli.
Za
Korišćenje
Opis
Smanjite veličinu
W (M) Pritisnite W (M) da biste smanjili veličinu isecanja.
isecanja
Povećajte veličinu
X Pritisnite X da biste povećali veličinu isecanja.
isecanja
Rotirajte glavni komandni točkić da biste birali odnos
stranica.
Promenite odnos
stranica isecanja
Koristite višenamenski birač da biste pozicionirali
isecanje. Pritisnite i držite kako biste brzo pomerali
isecanje na željenu poziciju.
Pozicionirajte
isecanje
Pritisnite centar višenamenskog birača da biste
pregledali isečenu sliku.
Pregled isecanja
Napravite kopiju
J
Sačuvajte trenutno isecanje kao posebnu datoteku.
A
Odseci: Kvalitet slike i veličina
Kopije napravljene sa NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG ili
TIFF (RGB) fotografijama imaju kvalitet slike (0 92)
JPEG fino★; isečene kopije napravljene sa JPEG
fotografijama imaju isti kvalitet slike kao original.
Veličina kopije varira sa veličinom isečka i odnosom
stranica i pojavljuje se na gornjem levom uglu prikaza
isecanja.
A
Pregled isečenih kopija
Zumiranje reprodukcije možda neće biti dostupno kada su isečene kopije
prikazane.
U
319
Preklapanje slika
Preklapanje slika kombinuje dve postojeće NEF (RAW) fotografije da bi se
napravila jedna slika koja je sačuvana odvojeno od originala; rezultati, koji
koriste RAW podatke sa senzora slike fotoaparata, su uočljivo bolji od
fotografija kombinovanih u aplikaciji za slike. Nova slika je sačuvana pri
trenutnom kvalitetu slike i podešavanjima veličine; pre pravljenja
preklapanja, podesite kvalitet slike i veličinu (0 92, 95; sve opcije su
dostupne). Da biste napravili NEF (RAW) kopiju, birajte kvalitet slike od
NEF (RAW) i veličine slike od Velika (preklapanje će se sačuvati kao velika
NEF/RAW slika čak i ako je Mala ili Srednja izabrana).
+
1
Izaberite Preklapanje slika.
Markirajte Preklapanje slika u meniju
retuširanja i pritisnite 2. Dijalog pokazan na
desnoj strani će se prikazati, sa markiranom
Slika 1; pritisnite J da biste prikazali listu
dijaloga izbora slike samo velikih NEF (RAW)
slika napravljenih sa ovim fotoaparatom (male i srednje NEF/RAW
slike ne mogu da se izaberu).
U
320
2
Izaberite prvu sliku.
Koristite višenamenski birač da biste markirali
prvu fotografiju u preklapanju. Da biste
pregledali markiranu fotografiju u punom
kadru, pritisnite i držite X dugme. Da biste
videli slike na drugim lokacijama, pritisnite
W (M) i izaberite željenu karticu i fasciklu kao što je opisano na
strani 249. Pritisnite J da biste izabrali markiranu fotografiju i vratili
se na pregled prikaza.
3
Izaberite drugu sliku.
Izabrana slika će se pojaviti kao Slika 1. Markirajte Slika 2 i pritisnite
J, zatim izaberite drugu fotografiju kao što je opisano u Koraku 2.
4
Prilagodite prirast.
Markirajte Slika 1 ili Slika 2 i optimizujte
ekspoziciju za preklapanje pritiskanjem 1 ili
3 da biste izabrali prirast sa vrednostima
između 0,1 i 2,0. Ponovite za drugu sliku.
Podrazumevana vrednost je 1,0; izaberite 0,5
da biste prepolovili prirast ili 2,0 da biste ga udvostručili. Efekti
prirasta su vidljivi u koloni Pregled.
U
321
5
Pregled preklapanja.
Da biste pregledali kompoziciju kao što je
prikazano na desnoj strani, pritisnite 4 ili 2
da biste stavili kursor na kolonu Pregled,
zatim pritisnite 1 ili 3 da biste markirali
Preklap. i pritisnite J (imajte na umu da boje
i svetlina u pregledu mogu da se razlikuju od krajnje slike). Da biste
sačuvali preklapanje bez prikaza pregleda, izaberite Sačuvaj. Da
biste se vratili na Korak 4 i izabrali nove fotografije ili prilagodili
prirast, pritisnite W (M).
6
Sačuvajte preklapanje.
Pritisnite J dok je pregled prikazan da biste
sačuvali preklapanje. Nakon što je
preklapanje napravljeno, dobijena slika će biti
prikazana u punom kadru na monitoru.
D
Preklapanje slika
Samo velike NEF (RAW) fotografije sa istom oblasti slike i bitskom dubinom
mogu da se kombinuju.
U
322
Preklapanje ima istu informaciju fotografije (uključujući datum snimanja,
merenje, brzina zatvarača, blenda, režim ekspozicije, korekcija ekspozicije, žižna
daljina i orijentacija slike) i vrednosti za balans bele i Picture Control kao
fotografija izabrana za Slika 1. Trenutni komentar slike je dodat na preklapanje
kada se čuva; informacija o autorskim pravima, međutim, nije kopirana.
Preklapanja sačuvana u NEF (RAW) formatu koriste kompresiju izabranu za NEF
(RAW) kompresija u NEF (RAW) snimanje meniju i imaju istu bitsku dubinu kao
originalne slike.
nTehničke napomene
Pročitajte ovo poglavlje za informacije o kompatibilnim dodacima,
čišćenju i skladištenju fotoaparata i šta raditi ako se prikaže poruka o
grešci ili naiđete na probleme koristeći fotoaparat.
Kompatibilni objektivi
Podešavanje
fotoaparata
CPU objektivi 6
Objektiv/ dodatna
oprema
Tip G, E ili D 7; AF-S,
AF-P, AF-I
PC NIKKOR 19 mm
f/4E ED 9
PC-E NIKKOR serije 9
PC Micro 85 mm
f/2,8D 9, 11, 12
AF-S/AF-I
telekonverter 13
Drugi AF NIKKOR
(osim objektiva za
F3AF)
AI-P NIKKOR
Režim fokusa
Režim
ekspozicije
Sistem merenja
L2
AF
M (sa
elektronskim
daljinomerom) 1
P
S
A
M
3D
Boja
M3 t5
N4
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔8
—
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
—
✔ 8, 10 ✔ 10
—
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
—
✔ 8, 10 ✔ 10
—
✔ 10
—
✔ 12
✔ 10
—
✔ 8, 10 ✔ 10
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
—
✔ 15
✔
✔
—
✔
✔8
—
✔
n
323
Podešavanje
fotoaparata
Ne-CPU objektivi 16
Objektiv/ dodatna
oprema
Objektivi AI-,
AI-modifikovani
NIKKOR ili Nikon
serije E 17
Medical-NIKKOR
120 mm f/4
Reflex NIKKOR
PC-NIKKOR
AI-tip telekonverter 23
PB-6 Fokusni
dodatak meha 25
Automatski
međuprsten
(PK-serije 11 A, 12 ili
13; PN-11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
n
324
Režim fokusa
Režim
ekspozicije
Sistem merenja
L2
AF
M (sa
elektronskim
daljinomerom) 1
P
S
A
M
3D
Boja
M3 t5
N4
—
✔ 15
—
✔ 18
—
✔ 19
✔ 20
—
✔
—
✔ 21
—
—
—
—
—
—
—
—
✔9
✔ 24
—
—
—
✔ 18
✔ 22
✔ 18
—
—
—
—
—
✔ 19
✔ 20
✔
✔ 20
—
—
—
—
✔ 24
—
✔ 26
—
—
✔
—
—
✔ 24
—
✔ 18
—
—
✔
—
—
Manuelni fokus dostupan sa svim objektivima.
Matrix.
Prioritet centra.
Spot.
Prioritet markiranja.
IX-NIKKOR objektivi ne mogu da se koriste.
Smanjenje vibracije (VR) je podržano sa VR objektivima.
Spot merenje meri izabranu tačku fokusa (0 129).
Fog šum, linije i druge artifakti slike („šum“) mogu da se pojave na fotografijama
snimljenim sa elektronskim zatvaračem prednje zavese. To može da se spreči
birajući Onemogući za Prilagođeno podešavanje d6 (Elekt. zatv. prednje
zavese, 0 304).
Ne može da se koristi sa pomeranjem ili naginjanjem.
Merenje ekspozicije fotoaparata i sistema kontrole blica ne rade pravilno kada
se pomera i/ili naginje objektiv, ili kada se blenda koja nije maksimalna blenda
koristi.
Samo režim manuelne ekspozicije.
Za informacije o dostupnim tačkama fokusa za autofokus i elektronski
daljinomer, pogledajte stranu 100.
14 Kada se fokusira pri minimalnoj razdaljini fokusa sa AF 80–200 mm f/2,8, AF
35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 <Nova>, ili AF 28–85 mm f/3,5–4,5
objektiv pri maksimalnom zumu, indikator ispravnog fokusa se može prikazati
kada slika na mat staklu u tražilu nije u fokusu. Prilagodite manuelno fokusirajte
dok slika u tražilu ne bude u fokusu.
15 Sa maksimalnim otvorom blende od f/5,6 ili bržim.
16 Neki objektivi ne treba da se koriste (pogledajte stranu 327).
17 Opseg rotacije za AI 80–200 mm f/2,8 ED stopicu za postavljanje na stativ je
ograničen od strane tela fotoaparata. Filteri ne mogu da se zamene dok je AI
200–400 mm f/4 ED montiran na fotoaparat.
18 Ako je maksimalni otvor blende određen koristeći Podaci ne-CPU objektiva
(0 243), vrednost blende će se prikazati u tražilu i na gornjem kontrolnom
displeju.
19 Može da se koristi samo ako su objektiv žižne daljine i maksimalni otvor blende
navedeni koristeći Podaci ne-CPU objektiva (0 243). Koristite spot ili merenje
sa prioritetom centra ako željeni rezultati nisu postignuti.
20 Za povećanu preciznost, navedite žižnu daljinu objektiva i maksimalni otvor
blende koristeći Podaci ne-CPU objektiva (0 243).
21 Može da se koristi u manuelnim režimima ekspozicije pri brzinama zatvarača
sporijim od brzine sinhronizacije blica za jedan korak ili više.
22 Ekspozicija određena zapamćenom postavkom blende objektiva. U režimu
ekspozicije automatski sa prioritetom blende, zapamćena postavka blende
koristi prsten blende objektiva pre učinka AE zaključavanja i pomerenog
objektiva. U režimu manuelne ekspozicije, zapamćena postavka blende koristi
prsten blende objektiva i određuje ekspoziciju pre pomeranja objektiva.
23 Korekcija ekspozicije je neophodna kada se koristi sa Al 28–85 mm f/3,5–4,5, AI
35–105 mm f/3,5–4,5, AI 35–135 mm f/3,5–4,5 ili AF-S 80–200 mm f/2,8D.
24 Sa maksimalno efektnom blendom od f/5,6 ili bržom.
25 Zahteva PK-12 ili PK-13 automatski međuprsten. PB-6D može da se zahteva u
zavisnosti od orijentacije fotoaparata.
26 Koristite zapamćenu postavku blende. U režimu ekspozicije automatskog sa
prioritetom, podesite blendu koristeći dodatak za fokusiranje pre nego što
utvrdite ekspozicije i snimite fotografije.
• PF-4 Reprocopy oprema zahteva PA-4 držač fotoaparata.
• Šum u obliku linija može da se pojavi u toku autofokusa pri visokim ISO osetljivostima.
Koristite manuelni fokus ili zaključavanje fokusa. Linije takođe mogu da se pojave pri
visokim ISO osetljivostima kada je blenda prilagođena u toku snimanja filma ili
fotografisanja sa živim prikazom slike.
n
325
A Prepoznavanje CPU i objektiva tipa G, E i D
CPU objektivi (naročito tipovi G, E i D) se preporučuju, ali imajte na umu da
IX-NIKKOR objektivi ne mogu da se koriste. CPU objektivi mogu da se
identifikuju prema prisustvu CPU kontakata, objektivi tipa G, E i D prema slovu na
kućištu objektiva. Objektivi tipa G i E nisu opremljeni sa prstenom blende
objektiva.
CPU kontakti
Prsten blende
CPU objektiv
Objektiv tipa G/E
Objektiv tipa D
A
F-broj objektiva
F-broj koji se daje u imenima objektiva je maksimalan otvor blende objektiva.
A
Kompatibilni ne-CPU objektivi
Podaci ne-CPU objektiva (0 243) mogu da se koriste da bi se omogućile
mnoge opcije dostupne sa CPU objektivima, uključujući color matrix merenje;
ako nijedan podatak nije dostavljen, merenje sa prioritetom centra će se koristiti
umesto color matrix merenja, dok ako maksimalni otvor blende nije dostavljen,
prikaz blende fotoaparata će pokazati broj zaustavljanja sa maksimalnim
otvorom blende, a stvarna vrednost blende mora da se očita sa prstena blende
objektiva.
n
326
D
Nekompatibilna dodatna oprema i ne-CPU objektivi
Sledeće NE može da se koristi sa D5:
• TC-16A AF telekonverter
• AF objektivi za F3AF (AF 80 mm f/2,8,
• Objektivi koji nisu AI
AF 200 mm f/3,5 ED, AF telekonverter
• Objektivi koji zahtevaju AU-1 jedinicu
TC-16)
za fokusiranje (400 mm f/4,5, 600 mm • PC 28 mm f/4 (serijski broj 180900 ili
f/5,6, 800 mm f/8, 1200 mm f/11)
raniji)
• Riblje oko (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, • PC 35 mm f/2,8 (serijski brojevi
8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
851001–906200)
• 2,1 cm f/4
• PC 35 mm f/3,5 (stari tip)
• K2 produžni međuprsten
• Reflex 1000 mm f/6,3 (stari tip)
• 180–600 mm f/8 ED (serijski brojevi
• Reflex 1000 mm f/11 (serijski brojevi
174041–174180)
142361–143000)
• 360–1200 mm f/11 ED (serijski brojevi • Reflex 2000 mm f/11 (serijski brojevi
200111–200310)
174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (serijski brojevi
280001–300490)
A
VR objektivi
Objektivi navedeni ispod se ne preporučuju za duge ekspozicije ili fotografije
snimljene pri visokim ISO osetljivostima, jer usled dizajna kontrole sistema
smanjenja vibracije (VR) fotografije mogu da budu obeležene fog šumom.
Preporučujemo da isključite smanjenje vibracije kada koristite druge VR
objektive.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8G ED VR
f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm
f/2,8G IF-ED
f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 mm
• AF-S DX NIKKOR 16–85 mm
f/4,5–5,6G IF-ED
f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm
• AF-S VR Nikkor 300 mm f/2,8G IF-ED
f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5G
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G • AF-S DX NIKKOR 55–300 mm
ED VR
f/4,5–5,6G ED VR
n
327
A
Izračunavanje vidnog ugla
Fotoaparat može da se koristi sa Nikon objektivima za 35 mm (135) formatima
fotoaparata. Ako je 35 mm format objektiva prikačen, vidni ugao će biti isti kao
slika od 35 mm filma (35,9 × 23,9 mm).
Ako želite, opcija Oblast slike na meniju fotografisanja može da se koristi da bi
se izabrao vidni ugao koji je različit od onog u trenutnom objektivu. Ako je
35 mm format objektiva prikačen, možete da smanjite vidni ugao za 1,5× ili 1,2×
izborom DX (24 × 16) ili 1,2× (30 × 20), da bi se videlo manje područje, ili da
promenite odnos stranica birajući 5 : 4 (30 × 24). Veličine područja izloženim od
strane različitih opcija Oblast slike su prikazane ispod.
FX (36 × 24) veličina slike (35,9 × 23,9 mm,
ekvivalentno sa 35 mm formatom fotoaparata)
1,2× (30 × 20) veličina slike
(29,9 × 19,9 mm)
DX (24 × 16) veličina slike (23,5 × 15,7 mm,
ekvivalentno sa DX formatom fotoaparata)
Objektiv
5 : 4 (30 × 24) veličina slike (29,9 × 23,9 mm)
Dijagonala slike
Vidni ugao (FX (36 × 24);
35 mm format)
Vidni ugao (1,2× (30 × 20))
Vidni ugao (DX (24 × 16); DX format)
Vidni ugao (5 : 4 (30 × 24))
n
328
A
Izračunavanje vidnog ugla (nastavljeno)
DX (24 × 16) vidni ugao je oko 1,5 broja puta manji od vidnog ugla 35 mm
formata, dok je 1,2× (30 × 20) vidni ugao oko 1,2 broja puta manji a 5 : 4 (30 × 24)
vidni ugao je oko 1,1 broja puta manji. Da biste izračunali žižnu daljinu objektiva
u 35 mm formatu kada je DX (24 × 16) izabrano, pomnožite žižnu daljinu
objektiva sa oko 1,5, puta 1,2 kada je 1,2× (30 × 20) izabrano ili sa oko 1,1 kada je
5 : 4 (30 × 24) izabrano (na primer, efektivna žižna daljina od 50 mm objektiva u
35 mm formatu bi bila otprilike 75 mm kada je DX (24 × 16) izabrano, 60 mm
kada je 1,2× (30 × 20) izabrano ili 55 mm kada je 5 : 4 (30 × 24) izabrano).
n
329
The Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Nikonov napredni Creative Lighting System (CLS) nudi poboljšanu
komunikaciju između fotoaparata i kompatibilnog blica zarad
poboljšanog fotografisanja blicom.
❚❚ CLS-kompatibilni blicevi
Fotoaparat može da se koristi sa sledećim CLS-kompatibilnim blicevima:
• SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 i SB-R200:
SB-5000 1, 2
SB-910, SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 3
SB-400 4
SB-300 4
SB-R200 5
Vodeći br.
(ISO 100) 6
34,5
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Ako je filter boje prikačen na SB-5000, SB-910, SB-900 ili SB-700 kada je v ili
N (blic) izabrano za balans bele, fotoaparat će automatski detektovati filter i
prilagoditi balans bele na odgovarajući način.
2 Radio AWL dostupan sa opcionim WR-R10 bežičnim daljinskim kontrolerom
(0 337).
3 Korisnici LED lampe mogu da podese balans bele fotoaparata na v ili N za
optimalne rezultate.
4 Bežična kontrola blica nije dostupna.
5 Daljinski kontrolisano koristeći opcioni SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700 ili SB-500 blic ili SU-800 wireless Speedlight commander.
6 m, SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 i SB-600 pri 35 mm položaju glave
zuma; SB-5000, SB-910, SB-900 i SB-700 sa standardnim osvetljenjem.
A
Vodeći broj
Da biste izračunali opseg blica pri punoj snazi, podelite vodeći broj sa blendom.
Ako, na primer, blic ima vodeći broj od 34 m (ISO 100); njegov opseg pri blendi
od f/5,6 je 34÷5,6 ili oko 6,1 metara. Za svako dvostruko povećanje u ISO
osetljivosti, pomnožite vodeći broj sa kvadratnim korenom od dva (otprilike 1,4).
n
330
Sledeće funkcije su dostupne sa CLS-kompatibilnim blicevima:
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Pojedinačni blic
i-TTL balansirani fleš za
digitalni SLR 1
i-TTL
Standardni i-TTL dopunski
blic za digitalni SLR
qA Automatska blenda
A Automatski ne-TTL
Man. sa prioritetom
GN
rastojanja
M Manuelno
RPT Ponavljanje bljeska
Daljinska kontrola blica
i-TTL i-TTL
Brza bežična kontrola
[A:B]
blica
qA Automatska blenda
A Automatski ne-TTL
M Manuelno
RPT Ponavljanje bljeska
i-TTL i-TTL
Brza bežična kontrola
[A:B]
blica
qA/ Automatska blenda/
A Automatski ne-TTL
M Manuelno
RPT Ponavljanje bljeska
Radio kontrolisan Advanced Wireless
Lighting (Napredno bežično
osvetljavanje)
Komunikacija informacijama boje
(blic)
Komunikacija informacijama boje
(LED lampa)
z
z
z
z
z
—
—
z
z
Daljinski
Glavni
Optički Advanced Wireless Lighting
(Napredno bežično osvetljavanje)
z2 z2
z z2 z
—
—
z
z
z z3
—4 z3
— — —
— — —
—
—
— — —
— — —
z
z
z
— —
—
— — —
z
z
z
z
z
z
z
z
z z z5
— — —
z — z5
z — z5
—
—
z
—
—
—
—
—
z
—
z
— — z6 — — —
z
—
z
z
z
z
—7
z
z
z
—
—
z
—
z
—
—
—
—
z
—
—
z5
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
—
z
— —
z8 z8
— — —
—
— — —
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z — —
— — —
z9
—
— — —
—
— — —
z
z
z
z
z
—
—
—
—
— —
z
—
— — —
z
z
z5
—
—
—
z
z5
—
—
—
—
—
—
—
—
z
n
331
SB-300
SB-400
SB-R200
SU-800
SB-500
SB-600
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-5000
Auto FP brza sinhronizacija 10
z z z z z z z — —
FV zaključavanje 11
z z z z z z z z z
AF-assist za višeoblasni AF
z z z z — z 12 — — —
Smanjenje efekta crvenih očiju
z z z z z — — z —
Modelirajuće osvetljenje fotoaparata z z z z z z z — —
Objedinjena kontrola blica
z — — — z — — z z
Ažuriranje firmvera blica fotoaparata z z 13 z — z — — — z
1 Nije dostupno sa spot merenjem.
2 Može takođe da se izabere sa blicom.
3 qA/A izbor režima se izvršava na blicu koristeći prilagođena podešavanja.
Osim ako podaci objektiva nisu dostavljeni koristeći opciju Podaci ne-CPU
objektiva u meniju podešavanja, „A“ će biti izabrano kada se ne-CPU objektiv
koristi.
4 Osim ako podaci objektiva nisu dostavljeni koristeći opciju Podaci ne-CPU
objektiva u meniju podešavanja, automatski ne-TTL će biti izabran kada se
ne-CPU objektiv koristi.
5 Može da se izabere samo sa fotoaparatom.
6 Dostupno samo u toku fotografisanja izbliza.
7 Osim ako su podaci o objektivu dostavljeni koristeći opciju Podaci ne-CPU
objektiva u meniju podešavanja, ne-TTL automatski (A) se koristi sa ne-CPU
objektivima, bez obzira na izabrani režim sa blicom.
8 Izbor qA i A zavisi od opcije izabrane sa glavnim blicem.
9 Podržava iste karakteristike kao daljinski blicevi sa optičkim AWL.
10 Dostupno samo u i-TTL, qA, A, GN i M režimima kontrole blica.
11 Dostupno samo u i-TTL režimu kontrole blica ili kada je blic podešen da emituje
predbljeskove monitora na qA ili A režimu kontrole blica.
12 Dostupno samo u režimu commander.
13 Ažuriranje firmvera za SB-910 i SB-900 može da se izvrše sa fotoaparata.
• SU-800 Wireless Speedlight Commander: Kada je montiran na
CLS-kompatibilan fotoaparat, SU-800 može da se koristi kao
commander za bliceve SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-500 ili SB-R200 u do tri grupe. Sam SU-800 nije opremljen blicom.
n
332
A
Modelirajuće osvetljenje
CLS-kompatibilni blic emituje modelirajući bljesak kada je Pv dugme fotoaparata
pritisnuto. Ova karakteristika može da se koristi sa Advanced Wireless Lighting
(Napredno bežično osvetljavanje) da bi se pregledao ukupan efekat osvetljenja
koji se dobija sa nekoliko bliceva. Modelirajuće osvetljenje može da se isključi
koristeći Prilagođeno podešavanje e5 (Modelirajući bljesak; 0 306).
❚❚ Drugi blicevi
Sledeći blicevi mogu da se koriste u automatskom ne-TTL i manuelnom
režimu.
Jedinica blica
Režim blica
A
Automatski ne-TTL
M Manuelno
G Ponavljanje bljeska
Sinhronizacija sa
ZADNJI
zadnjom zavesom 3
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
✔
✔
✔
✔
SB-50DX
—
✔
—
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
—
SB-23, SB-29 2,
SB-21B 2, SB-29S 2
—
✔
—
✔
✔
✔
1 Režim blica je automatski podešen na TTL a zatvarač okidača je onemogućen.
Podesite blic na A (ne-TTL automatski blic).
2 Autofokus je dostupan samo sa AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED i AF-S
Micro NIKKOR 60mm f/2,8G ED objektivima.
3 Dostupno kada se fotoaparat koristi da bi se izabrao režim blica.
n
333
D
Napomene u vezi opcionog blica
Pogledajte uputstvo blica za detaljnije instrukcije. Ako jedinica podržava CLS,
pogledajte odeljak za CLS-kompatibilne digitalne SLR fotoaparate. D5 nije
uključen u „digitalnu SLR“ kategoriju u uputstvima za SB-80DX, SB-28DX i
SB-50DX.
i-TTL kontrola blica može da se koristi pri ISO osetljivostima između 100 i 12800.
Pri vrednostima iznad 12800, željeni rezultati se možda neće dobiti pri nekim
opsezima ili podešavanjima blende. Ako indikator spremnosti blica (M) bljeska
oko tri sekunde nakon što je fotografija snimljena u i-TTL ili ne-TTL automatskom
režimu, blic je okinuo pri punoj snazi a fotografija je možda premalo eksponirana
(samo CLS-kompatibilni blicevi).
Kada se SC-serije 17, 28 ili 29 sinhro kabla koriste za fotografisanje sa odvojenim
blicom, pravilna ekspozicija se možda neće postići u i-TTL režimu.
Preporučujemo da izaberete standardni i-TTL dopunski blic. Snimite probni
snimak i pogledajte rezultate na monitoru.
U i-TTL, koristite reflektorski panel blica ili difuzorski adapter za blic dostavljen sa
blicom. Ne koristite druge panele kao što su difuzorski paneli, jer to može da
proizvede nepravilnu ekspoziciju.
U režimu ekspozicije P, maksimalni otvor blende (minimalni f-broj) je ograničen u
skladu sa ISO osetljivošću, kao što je ispod prikazano:
100
4
200
5
Maksimalni otvor blende pri ISO je ekvivalentan:
400
800
1600
3200
5,6
7,1
8
10
6400
11
12800
13
Ako je maksimalni otvor blende objektiva manji od onog koji je dat iznad,
maksimalna vrednost blende će biti maksimalni otvor blende objektiva.
Šum u obliku linija može da se pojavi na fotografijama sa blicom snimljenim sa
SD-9 ili SD-8A paketom za napajanje prikačenim direktno na fotoaparat.
Smanjite ISO osetljivost ili povećajte razdaljinu između fotoaparata i paketa za
napajanje.
n
334
D
Napomene u vezi opcionog blica (nastavljeno)
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 i SB-400 pružaju
smanjenje efekta crvenih očiju, dok SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 i SU-800 pružaju AF-assist osvetljenje sa sledećim ograničenjima:
• SB-5000: AF-assist osvetljenje je dostupno kada se 24–135 mm AF objektivi
koriste sa tačkama fokusa prikazanim ispod.
24–49 mm
50–84 mm
85–135 mm
• SB-910 i SB-900: AF-assist osvetljenje je dostupno kada se 17–135 mm AF
objektivi koriste sa tačkama fokusa prikazanim ispod.
17–19 mm
20–135 mm
• SB-800, SB-600 i SU-800: AF-assist osvetljenje je dostupno kada se 24–105 mm AF
objektivi koriste sa tačkama fokusa prikazanim ispod.
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
• SB-700: AF-assist osvetljenje je dostupno kada se 24–135 mm AF objektivi
koriste sa tačkama fokusa prikazanim ispod.
24–27 mm
28–135 mm
U zavisnosti od objektiva koji se koristi i snimljene scene, indikator ispravnog
fokusa (I) može da se prikaže kada subjekat nije u fokusu ili fotoaparat možda
neće moći da se fokusira i dugme okidača će biti onemogućeno.
n
335
Drugi dodaci
U trenutku sastavljanja ovog uputstva, sledeći dodaci su bili dostupni za
D5.
• Punjiva Li-jonska baterija EN-EL18c (0 19, 22): EN-EL18b, EN-EL18a i
EN-EL18 punjive baterije takođe mogu da se koriste. Dodatne
EN-EL18c punjive baterije su dostupne od lokalnih prodavaca i
Nikon servisnih predstavnika.
• Punjač baterije MH-26a (0 19, 380): MH-26a može se koristiti za
punjenje i kalibraciju EN-EL18c, EN-EL18b, EN-EL18a i EN-EL18
Izvori napajanja
punjivih baterija.
• Priključak napajanja EP-6, AC adapter EH-6b: Ovi dodaci mogu da se
koriste za napajanje fotoaparata tokom dužih vremenskih
perioda (EH-6a i EH-6 AC adapteri takođe mogu da se koriste).
EP-6 je potreban za povezivanje fotoaparata na EH-6b;
pogledajte stranu 342 za detalje.
• Filteri predviđeni za fotografisanje sa specijalnim efektima mogu
da ometaju autofokus ili elektronski daljinomer.
• D5 ne može da se koristi sa linearnim polarizacionim filterima.
Koristite C-PL ili C-PLII cirkularni polarizacioni filter umesto toga.
• Koristite neutralnu boju (NC) filtere da biste zaštitili objektiv.
• Da biste sprečili duh efekat, korišćenje filtera se ne preporučuje
Filteri
kada je subjekat kadriran nasuprot jakom svetlu, ili kada je izvor
jakog svetla u kadru.
• Merenje sa prioritetom centra se preporučuje sa filterima sa
faktorima korekcije ekspozicije (filter faktorima) preko 1× (Y44,
Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S,
ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Pogledajte uputstvo za filter za
detalje.
n
336
Adapteri
bežične LAN
mreže (0 281)
• Bežični predajnik WT-6/WT-5: Povežite WT-6 ili WT-5 na periferni
konektor fotoaparata da biste otpremili slike preko bežične
mreže, da biste kontrolisali fotoaparat da preko računara pokrene
Camera Control Pro 2 (dostupan odvojeno) ili da bi se snimile ili
daljinski pretraživale slike sa računara ili pametnog uređaja.
Napomena: Bežična mreža i znanje o nekoj osnovnoj mreži je neophodno
kada koristite bežični predajnik. Postarajte se da nadogradite softver sa
bežičnim predajnikom na najnoviju verziju.
• Wireless Remote Controller (Bežični daljinski kontroler) WR-R10/WR-T10:
Kada je WR-R10 wireless remote controller (bežični daljinski
kontroler) prikačen na desetopinski konektor koristeći WR-A10
adapter, fotoaparat može da se kontroliše bežično koristeći
WR-T10 wireless remote controller (bežični daljinski kontroler).
WR-R10 takođe može da se koristi da bi se kontrolisao radio
kontrolisani blicevi.
Wireless remote • Wireless Remote Controller (Bežični daljinski kontroler) WR-1: WR-1
controllers
jedinice se koriste sa WR-R10 ili WR-T10 wireless remote
(Bežični
controllers (daljinske bežične kontrolere) ili sa drugim WR-1
daljinski
daljinskim upravljačima sa WR-1 jedinicama koje rade kao ili
kontroleri)
odašiljači ili prijemnici. Na primer, WR-1 može da se poveže na
desetopinski konektor i da se koristi kao prijemnik, dopuštajući
zatvaraču da se okine iz daljine od strane drugog WR-1 koji se
ponaša kao predajnik.
Napomena: Postarajte se da firmver za WR-R10 i WR-1 bude ažuriran na
najnoviju verziju. Za informacije o ažuriranjima firmvera, pogledajte
Nikon lokaciju za mreži za vaše područje.
n
337
Dodaci okulara
tražila
n
338
• Gumeni štitnik okulara DK-19: DK-19 čini da se slika u tražilu lakše vidi,
sprečavajući umor očiju.
• Prilagođavanje dioptrije objektiva tražila DK-17C: Da biste skupili
individualne razlike u pogledu, objektivi tražila su dostupni sa
dioptrijama od –3, –2, 0, +1 i +2 m–1. Koristite sočiva za
prilagođavanje dioptrije ako željeni fokus ne može da se dobije
sa ugrađenom kontrolom podešavanja dioptrije (–3 do +1 m–1).
Isprobajte sočiva za korekciju dioptrije pre kupovine da biste
osigurali da željeni fokus može da se dobije.
• DK-17M uveličavajući okular: DK-17M uveličava pogled kroz tražilo za
otprilike 1,2× zarad veće preciznosti kada se kadrira.
• Uveličavajuće staklo okulara DG-2: DG-2 uveličava scenu prikazanu u
centru tražila zarad veće preciznosti fokusiranja. DK-18 adapter
okulara (dostupan odvojeno) je neophodan.
• Adapter okulara DK-18: DK-18 se koristi kada se kači DG-2
uveličavanje ili DR-3 tražilo pod pravim uglom na D5.
• Adapter okulara DK-27: DK-27 je dostavljen sa fotoaparatom.
• DK-14 okular za tražilo protiv magljenja/DK-17A okular za tražilo protiv
magljenja: Ovi okulari tražila sprečavaju zamagljenje u vlažnim ili
hladnim uslovima.
• DK-17F tražilo okulara sa slojem fluora: DK-17F je dostavljen sa
fotoaparatom. Zaštitno staklo sadrži sloj fluora koji se lako čisti na
obe podloge.
• DR-5 tražilo pod pravim uglom/DR-4 tražilo pod pravim uglom: DR-5 i DR-4
se kače na okular tražila pri pravom uglu, dopuštajući slici u
tražilu da se vidi od gore kada je fotoaparat u horizontalnoj
poziciji fotografisanja. DR-5 podržava prilagođavanje dioptrije i
takođe može da uveliča pogled kroz tražilo za 2× za veću
preciznost kada se kadrira (imajte na umu da okviri kadra neće
biti vidljivi kada je pogled uveličan).
HDMI kablovi
(0 286)
HDMI kabl HC-E1: HDMI kabl sa tipom C priključka za povezivanje na
fotoaparat i tipom A priključka za povezivanje na HDMI uređaje.
• Camera Control Pro 2: Kontrolišite fotoaparat iz daljine od računara
da biste sačuvali fotografije direktno na hard disk računara. Kada
se Camera Control Pro 2 koristi za snimanje fotografija direktno
na računar, indikator povezivanja za računar (c) će se pojaviti
na gornjem kontrolnom displeju.
Softver
Napomena: Koristite najnovije verzije Nikon softvera; pogledajte lokacije
na mreži navedene na strani xix za najnovije informacije u vezi sa
podržanim operativnim sistemima. Pri podrazumevanim
podešavanjima, Nikon Message Center 2 će periodično proveravati
ažuriranje za Nikon softver i firmver dok ste ulogovani na nalog na
kompjuteru i kompjuter je povezan na internet. Poruka je automatski
prikazana kada se ažuriranje pronađe.
Poklopac tela BF-1B/Poklopac tela BF-1A: Poklopac tela čuva ogledalo,
ekran tražila i niskopropusni filter bez prašine kada objektiv nije na
mestu.
D5 je opremljen sa desetopinskim konektorom (0 2) za daljinsku
kontrolu i automatsku fotografiju. Izvod ima poklopac, koji štiti
kontakte kada se izvod ne koristi. Sledeći dodaci mogu da se
koriste (sve dužine su približne):
• Žičana daljinska kontrola MC-22/MC-22A: Daljinski okidač zatvarača sa
plavim, žutim i crnim izvodima za povezivanja na daljinski uređaj
za podsticanje okidanja, dozvoljavajući kontrolu putem zvuka ili
Dodaci za izvod
elektronskih signala (dužina 1 m).
priključka
• Žičana daljinska kontrola MC-30/MC-30A: Daljinski okidač zatvarača;
može da se koristi da bi smanjio podrhtavanje fotoaparata
(dužine 80 cm).
• Žičana daljinska kontrola MC-36/MC-36A: Daljinski okidač zatvarača;
može da se koristi za intervalsko fotografisanje ili da bi se
smanjilo podrhtavanje fotoaparata ili da bi se držao zatvarač
otvorenim u toku vremenske ekspozicije (dužine 85 cm).
Poklopci tela
n
339
• Produžni kabl MC-21/MC-21A: Može da se poveže na ML-3 ili MC-serije
20, 22, 22 A, 23, 23 A, 25, 25 A, 30, 30 A, 36 ili 36 A. Samo jedan
MC-21 ili MC-21A može da se koristi u isto vreme (dužine 3 m).
• MC-23/MC-23A spojni kabl: Povezuje dva fotoaparata sa
desetopinskim konektorima za simultanu operaciju (dužine
40 cm).
• Adapter kabl MC-25/MC-25A: Desetopinski do dvopinski adapter kabl
za povezivanje na uređaje sa dvopinskim izvodima, uključujući
MW-2 komplet za radijsku kontrolu, MT-2 intervalometar i ML-2
komplet za modulitnu kontrolu (dužine 20 cm).
• WR adapter WR-A10: Adapter koji se koristi za povezivanje WR-R10
bežičnih daljinskih kontrolera na fotoaparate sa desetopinskim
konektorom.
• GPS jedinica GP-1/GP-1A (0 246): Snimite dužinu, širinu, visinu i UTC
Dodaci za izvod
vreme sa slikama.
priključka
• GPS adapter kabl MC-35 (0 246): Ovaj kabl od 35 cm spaja fotoaparat
na starije GARMIN eTrex- i geko-serije GPS-a koje su u skladu sa
verzijom 2.01 ili 3.01 Nacionalne marinske elektronske asocijacije
NMEA0183 formata podataka. Samo modeli koji podržavaju kabl
za povezivanje sa kompjuterom su podržani; MC-35 ne može da
se koristi za povezivanje GPS-a putem USB-a. Jedinice se
povezuju na MC-35 koristeći kabl sa D-sub 9-pinskim priključkom
koji je dostavljen od strane proizvođača GPS uređaja; pogledajte
MC-35 uputstvo za instrukcije zarad detalja. Pre nego što
uključite fotoaparat, podesite GPS uređaj na NMEA režim
(4800 bauda); za više informacija, pogledajte dokumentaciju koja
je došla sa GPS uređajem.
• Komplet za daljinsku kontrolu ML-3: Dopušta infracrvenu daljinsku
kontrolu pri opsezima do 8 m.
n
340
Mikrofoni
Poklopac
priključka
• Stereo mikrofon ME-1: Povežite ME-1 na priključak mikrofona
fotoaparata da biste snimili stereo zvuk i smanjili mogućnost
dobijanja šuma od opreme (kao što su zvuci napravljeni od
strane objektiva u toku autofokusiranja; 0 64).
• Bežični mikrofon ME-W1: Koristite bežični Bluetooth mikrofon za
snimanje van fotoaparata.
Poklopac priključka za stereo mini utičnice kablova UF-6: Sprečava dodatno
prekidanje veze mini utičnica za kablove za opcione ME-1 stereo
mikrofone.
Dostupnost može da varira u zavisnosti od zemlje ili regiona. Pogledajte našu veb
lokaciju ili brošure za najnovije informacije.
A
Uklanjanje adaptera okulara
Pritisnite i izdignite bravicu na bilo kojoj strani (q) i
uklonite adapter kao što je prikazano (w).
A
Poklopac priključka za stereo mini utičnice kablova
Poklopac se kači kao što je prikazano.
n
341
Kačenje priključka napajanja i AC adaptera
Isključite fotoaparat pre kačenja opcionog priključka napajanja i AC
adaptera.
1
Uklonite poklopac ležišta baterije.
Podignite bravicu poklopca ležišta baterije,
okrenite je na otvorenu (A) poziciju (q) i
uklonite BL-6 poklopac ležišta baterije (w).
2
Povežite AC adapter.
Prevucite DC kabl preko vodiča kabla
priključka napajanja (q) i skliznite ga na dole
dok je na dnu slota a zatim ubacite DC utikač u
DC IN konektor (w).
3
Ubacite priključak napajanja.
U potpunosti ubacite priključak napajanja u
ležište baterije kao što je prikazano.
n
342
4
Zabravite priključak napajanja.
Rotirajte bravicu na zatvorenu poziciju (q) i
presavijte je kao što je prikazano (w). Da biste
sprečili priključak napajanja da ne isklizne u
toku rukovanja, postarajte se da je čvrsto
zabravljen.
Nivo punjive baterije nije prikazan na gornjem
kontrolnom displeju dok se fotoaparat napaja
od strane AC adaptera i priključka napajanja.
n
343
Vođenje računa o fotoaparatu
Čuvanje
Kada se fotoaparat neće koristiti tokom dužeg perioda, izvadite bateriju i
čuvajte je na hladnom, suvom mestu sa poklopcem izvoda na mestu. Da
biste sprečili pojavu buđi ili plesni, čuvajte fotoaparat na suvom, dobro
provetrenom prostoru. Ne čuvajte svoj fotoaparat sa kuglicama naftalina
ili kamfora niti na mestima koja:
• su slabo provetrena ili imaju preko 60% vlage
• se nalaze pored opreme koja proizvodi elektromagnetska polja, kao što
su televizori ili radio aparati
• su izložena temperaturama iznad 50 °C ili ispod –10 °C
Čišćenje
Telo
fotoaparata
Objektiv,
ogledalo i
tražilo
Monitor
Koristite pumpicu da uklonili prašinu i vlakna a zatim pažljivo
obrišite mekom, suvom krpom. Nakon korišćenja fotoaparata na
plaži ili morskoj obali, obrišite pesak ili so krpom koja je bila
ovlažena u vodi i u potpunosti osušite. Važno: Prašina ili druga strana
materija unutar fotoaparata može da izazove štetu koju ne pokriva
garancija.
Ovi stakleni elementi mogu lako da se oštete. Otklonite prašinu ili
vlakna koristeći pumpicu. Ako koristite aerosol pumpicu, držite
bočicu vertikalno da biste sprečili špricanje tečnosti. Da biste
uklonili otiske prstiju i ostale mrlje, stavite malo čistača za objektiv
na meku krpu i pažljivo očistite.
Otklonite prašinu ili vlakna koristeći pumpicu. Kada uklanjate otiske
prstiju i druge mrlje, obrišite površinu lagano mekom krpom ili
jelenskom kožom. Ne primenjujte silu, jer to može da izazove štetu
ili kvar.
Ne koristite alkohol, razređivač ili druge isparljive hemikalije.
n
344
Niskopropusni filter
Senzor slike koji radi dok je elemenat slike fotoaparata opremljen sa
niskopropusnim filterom da bi se sprečio moare efekat. Ako sumnjate da
se prljavština ili prašina na filteru pojavljuju na fotografijama, možete da
očistite filter koristeći opciju Očisti senzor slike u meniju podešavanja.
Filter može da se očisti bilo kad koristeći opciju Očisti odmah ili čišćenje
može da se izvrši automatski kada je fotoaparat uključen ili isključen.
❚❚ „Očisti odmah“
Držeći osnov fotoaparata na dole, izaberite Očisti
senzor slike u meniju podešavanja, zatim
markirajte Očisti odmah i pritisnite J. Fotoaparat
će proveriti senzor slike i zatim početi čišćenje.
1 bljeska na gornjem kontrolnom displeju i
druge operacije ne mogu da se izvrše dok je
čišćenje u toku. Ne uklanjajte niti prekidajte
povezivanje izvora napajanja dok se čišćenje ne
završi i meni podešavanja se ne prikaže.
n
345
❚❚ „Očisti pri startu/isklj.“
Birajte iz sledećih opcija:
5
6
7
1
Opcija
Očisti pri
startovanju
Očisti pri
isključivanju
Očisti pri startu i
isključivanju
Isključi čišćenje
Opis
Senzor slike se automatski čisti svaki put kada se fotoaparat
uključi.
Senzor slike se automatski čisti u toku isključivanja svaki
put kada se fotoaparat isključi.
Senzor slike se automatski pisti uključivanju i isključivanju.
Automatsko isključivanje čišćenja senzora slike.
Izaberite Očisti pri startu/isklj.
Prikaži meni Očisti senzor slike kao što je
opisano na strani 345. Markirajte Očisti pri
startu/isklj. i pritisnite 2.
2
Izaberite opciju.
Markirajte opciju i pritisnite J.
D
Čišćenje senzora slike
Korišćenje kontrola fotoaparata u toku pokretanja prekida čišćenje senzora slike.
Čišćenje se vrši vibrirajući niskopropusni filter. Ako prašina ne može u potpunosti
da se ukloni koristeći opciju u meniju Očisti senzor slike, očistite senzor slike
manuelno ili konsultujte Nikon ovlašćenog servisnog predstavnika.
n
346
Ako se čišćenje senzora slike izvrši nekoliko puta zaredom, čišćenje senzora slike
će možda privremeno biti onemogućeno da bi se zaštitilo interno kolo
fotoaparata. Čišćenje može da se opet vrši nakon kratkog čekanja.
❚❚ Manuelno čišćenje
Ako strane materije ne mogu da se uklone iz niskopropusnog filtera
koristeći opciju Očisti senzor slike (0 345) u meniju podešavanja, filter
može da se manuelno očisti kao što je ispod opisano. Imajte na umu,
međutim, da je filter izuzetno osetljiv i može lako da se ošteti. Nikon
preporučuje da filter čisti samo Nikon ovlašćeno servisno osoblje.
1
Napunite bateriju ili povežite AC adapter.
Pouzdani izvor napajanje je neophodan kada se proverava ili čisti
niskopropusni filter. Isključite fotoaparat i ubacite u potpunosti
napunjenu bateriju ili povežite opcioni AC adapter i priključak
napajanja. Opcija Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja je samo
dostupna u meniju podešavanja pri nivoima baterija preko J.
2
Uklonite objektiv.
Isključite fotoaparat i uklonite objektiv.
3
Izaberite Digni i zaklj. ogledalo radi
čišćenja.
Uključite fotoaparat i markirajte Digni i zaklj.
ogledalo radi čišćenja u meniju podešavanja
i pritisnite 2. Imajte na umu da Digni i zaklj.
ogledalo radi čišćenja nije dostupno kada je
Omogući izabrano za Mreža > Mrežna veza u meniju podešavanja.
n
347
4
Pritisnite J.
Poruka pokazana na desnoj strani će biti
prikazana na monitoru i kolona povlaka će
se pojaviti na gornjem kontrolnom displeju i
tražilu. Da biste povratili normalnu
operaciju bez provere niskopropusnog
filtera, isključite fotoaparat.
5
Izdignite ogledalo.
Pritisnite dugme okidača skroz
na dole. Ogledalo će biti
izdignuto a zavesa zatvarača će
se otvoriti, otkrivajući
niskopropusni filter. Prikaz u
tražilu i zadnjem kontrolnom displeju će se isključiti a red povlaka na
gornjem kontrolnom displeju će blještati.
6
Pregledajte niskopropusni filter.
Držeći fotoaparat tako da svetlo pada na
niskopropusni filter, proverite da li filter ima
prašinu ili vlakna. Ako nikakvi strani objekti
nisu prisutni nastavite ka Koraku 8.
n
348
7
Očistite filter.
Otklonite prašinu ili vlakna sa filtera koristeći
pumpicu. Ne koristite pumpicu-četkicu, jer
čekinje mogu da oštete filter. Prljavštinu koja
ne može da se ukloni sa pumpicom može
samo da ukloni Nikon ovlašćeno servisno
osoblje. Ni pod kojim uslovima ne smete da dodirnete ili obrišete
filter.
8
Isključite fotoaparat.
Ogledalo će se vratiti na donju poziciju i zavesa zatvarača će se
zatvoriti. Zamenite objektiv ili poklopac tela.
D
Koristite pouzdan izvor napajanja
Zavesa zatvarača je osetljiva i može lako da se ošteti. Ako se fotoaparat isključi
dok je ogledalo izdignuto, zavesa će se automatski zatvoriti. Da biste sprečili
oštećenje zavese, pridržavajte se sledećih predostrožnosti:
• Ne isključujte fotoaparat niti uklanjajte niti isključujte izvor napajanja dok je
ogledalo izdignuto.
• Ako je baterija oslabi dok je ogledalo izdignuto, zvučni signal će se oglasiti i
lampica samookidača će bljesnuti da bi upozorila da će se zavesa zatvarača
zatvoriti a ogledalo spustiti nakon oko dva minuta. Odmah završite čišćenje ili
pregled.
n
349
D
Strane materije na niskopropusnom filteru
Strana tela koja uđu u fotoaparat kada se objektivi ili poklopci tela uklone ili
zamene (ili u retkim slučajevima tečnost ili čestice sa samog fotoaparata) mogu
da se zalepe na niskopropusni filter, gde mogu da se pojave na snimljenim
fotografijama pod određenim uslovima. Da biste zaštitili fotoaparat kada nema
objektiva, obavezno zamenite poklopac tela koji je dostavljen sa fotoaparatom,
vodeći računa da prvo uklonite svu prašinu i drugu stranu materiju koja se
možda zalepila za montiran fotoaparat, bajonet ili poklopac tela. Izbegavajte
kačenje poklopca tela ili menjanje objektiva u prašnjavim okruženjima.
Ako strano telo pronađe način da se zalepi za niskopropusni filter, koristite opciju
čišćenja niskopropusnog filtera kao što je objašnjeno na strani 345. Ako se
problem ponavlja, manuelno očistite filter (0 347) ili neka filter očisti Nikon
ovlašćeni servisni predstavnik. Fotografije na koje je uticalo prisustvo strane
materije na filteru mogu da se retuširaju koristeći opcije čišćenja slike dostupne
kod nekih aplikacija za slike.
D
Održavanje fotoaparata i dodataka
Fotoaparat je precizan uređaj i zahteva redovno održavanje. Nikon preporučuje
da fotoaparat pregleda originalni prodavac ili Nikon ovlašćeni servisni
predstavnik jednom svake jedne do dve godine i da se servisira jednom svakih tri
do pet godina (imajte na umu da se ove usluge naplaćuju). Čest pregled i
održavanje se posebno preporučuju ako se fotoaparat koristi profesionalno. Sve
dodatke koji se redovno koriste uz fotoaparat, kao što su objektivi ili opcioni
blicevi, treba uključiti prilikom pregleda ili održavanja fotoaparata.
n
350
Menjanje baterije sata
Sat fotoaparata se napaja od strane CR1616 litijumske baterije sa životnim
vekom od oko dve godine. Ako je B ikona prikazana na gornjem
kontrolnom displeju dok je tajmer pripravnosti uključen, baterija je niska i
treba da se zameni. Kada je baterija istrošena, B ikona će blještati dok je
tajmer pripravnosti uključen. Fotografije i dalje mogu da se snimaju ali
neće imati oznaku pravog vremena i datuma. Zamenite bateriju kao što je
ispod opisano.
1
Uklonite glavnu punjivu bateriju.
Ležište baterije sata se nalazi na gornjem delu glavnog ležišta punjive
baterije. Isključite fotoaparat i uklonite EN-EL18c bateriju.
2
Otvorite ležište baterije sata.
Skliznite poklopac ležišta baterije sata ka
prednjem delu glavnog ležišta punjive
baterije.
3
4
Uklonite bateriju sata.
Ubacite drugu bateriju.
Ubacite novu CR1616 litijumsku bateriju tako
da pozitivna strana (strana obeležena sa „+“ i
naziv baterije) bude vidljiva.
n
351
5
Zatvorite ležište baterije sata.
Skliznite poklopac ležišta baterije sata ka
zadnjem delu glavnog ležišta punjive baterije
dok ne klikne na mesto.
6
Zamenite glavnu bateriju.
Ponovo ubacite EN-EL18c.
7
Podesite sat fotoaparata.
Podesite fotoaparat na trenutni datum i
vreme (0 28). Dok se datum i vreme ne
podese, B ikona će blještati na gornjem
kontrolnom displeju.
A
UPOZORENJE
Koristite samo CR1616 litijumske baterije. Korišćenje drugog tipa baterije može
da izazove eksploziju. Uklonite korišćene baterije kao što je navedeno.
D
n
352
Ubacivanje baterije sata
Ubacite bateriju sata u pravilnu orijentaciju. Nepravilno ubacivanje baterije
može ne samo da spreči da sat funkcioniše već i da ošteti fotoaparat.
Vođenje računa o fotoaparatu i
bateriji: upozorenja
Ne ispuštajte: Proizvod može da se pokvari ako je izložen jakim udarima ili
vibracijama.
Držite na suvom: Ovaj proizvod nije vodootporan i može da se pokvari ako se uroni u
vodu ili izloži visokim nivoima vlažnosti. Rđa internog mehanizma može da izazove
nepopravljivu štetu.
Izbegavajte nagle promene u temperaturi: Nagle promene u temperaturi, kao što su one
koje se javljaju kada ulazite ili izlazite iz zagrejane zgrade po hladnom danu, mogu
da izazovu kondenzaciju unutar uređaja. Da biste sprečili kondenzaciju, stavite
uređaj u carrying case (torbicu za nošenje) ili plastičnu kesu pre nego što ga izložite
naglim promenama u temperaturi.
Držite podalje od jakih magnetnih polja: Ne koristite niti čuvajte ovaj uređaj u blizini
opreme koja generiše jaku elektromagnetnu radijaciju ili magnetna polja. Jaka
statička naelektrisanja ili magnetna polja koja proizvodi oprema kao što su radio
odašiljači mogli bi da ometaju monitor, da oštete podatke smeštene na
memorijskoj kartici ili da utiču na interno kolo proizvoda.
Ne ostavljajte objektiv da bude usmeren ka suncu: Ne ostavljajte objektiv usmeren ka suncu
ili ostalim jakim izvorima svetla na duže vreme. Jako svetlo može da izazove
pogoršanje senzora slike ili da napravi efekat belog zamućenja na fotografijama.
n
353
Čišćenje: Kada čistite telo fotoaparata, koristite pumpicu da biste pažljivo uklonili
prašinu i vlakna, zatim nežno obrišite mekom, suvom krpom. Posle korišćenja
fotoaparata na plaži ili morskoj obali, obrišite pesak ili so krpom malo navlaženom
u čistoj vodi i zatim potpuno osušite fotoaparat. U retkim slučajevima, statički
elektricitet može da izazove da LCD prikazi zasvetle ili potamne. Ovo ne ukazuje na
kvar i prikaz će se brzo vratiti na normalan.
Objektiv i ogledalo mogu lako da se oštete. Prašinu i vlakna treba nežno ukloniti
pumpicom. Kada koristite aerosol pumpicu, držite bočicu vertikalno da biste
sprečili curenje tečnosti. Za uklanjanje otisaka prstiju i ostalih mrlja sa objektiva,
primenite malu količinu čistača za objektiv na meku krpu i pažljivo očistite objektiv.
Pogledajte „Niskopropusni filter“ (0 345) za informacije o čišćenju niskopropusnog
filtera.
Kontakti objektiva: Držite kontakte objektiva čistim.
Ne dodirujte zavesu zatvarača: Zavesa zatvarača je izuzetno tanka i može lako da se
ošteti. Ni pod kojim uslovima ne bi trebali da primenjujte pritisak na zavesu, da je
ubadate alatkama za čišćenje ili izlažete snažnim vazdušnim strujanjima iz
pumpice. Ove akcije mogu da ogrebu, deformišu ili pocepaju zavesu.
Zavesa zatvarača može da izgleda kao da je neravnomerno obojena, ali to nema
uticaja na slike i ne ukazuje na kvar.
Čuvanje: Da biste sprečili pojavu buđi ili plesni, čuvajte fotoaparat na suvom, dobro
provetrenom prostoru. Ako koristite AC adapter, isključite adapter da biste sprečili
požar. Ako se proizvod neće koristiti duže vreme, izvadite bateriju da biste sprečili
curenje i čuvajte fotoaparat u plastičnoj kesi koja sadrži isušivač. Nemojte,
međutim, da čuvate kućište fotoaparata u plastičnoj kesi, jer to može da dovede do
kvarenja materijala. Imajte na umu da isušivač postepeno gubi svoj kapacitet da
apsorbuje vlagu i treba ga menjati u redovnim intervalima.
Da biste sprečili pojavu buđi ili plesni, izvadite fotoaparat iz skladišta najmanje
jednom mesečno. Uključite fotoaparat i okinite zatvarač nekoliko puta pre nego što
ga odložite.
Čuvajte bateriju na hladnom, suvom mestu. Zamenite poklopac izvoda pre nego
što odložite bateriju.
n
354
Isključite proizvod pre nego što uklonite ili prekinete povezivanje sa izvorom napajanja: Ne
isključujte proizvod niti uklanjajte bateriju dok je proizvod uključen ili dok se slike
snimaju ili brišu. Nasilno presecanje napajanja u ovim okolnostima može da
dovede do gubitka podataka ili do štete na memoriji proizvoda ili internog kola. Da
biste sprečili slučajni prekid napajanja, izbegavajte nošenje proizvoda sa jedne
lokacije na drugu dok je AC adapter priključen.
Osušite poklopac šine za blic i opremu: Ako se fotoaparat koristi na kiši, voda može da uđe
u dostavljeni poklopac šine za blic i opremu. Uklonite i osušite poklopac šine za blic
i opremu nakon korišćenja fotoaparata na kiši.
Napomene u vezi monitora: Monitor je napravljen sa izuzetno visokom preciznošću;
najmanje 99,99% piksela je efektivno, tako da ne nedostaje i nije defektivno više od
0,01%. Zbog toga, iako ovi prikazi mogu da sadrži piksele koji su uvek uključeni
(beli, crveni, plavi ili zeleni) ili su uvek isključeni (crni), ovo ne ukazuje na kvar i
nema nikakvog efekta na slike koje se snimaju sa ovim uređajem.
Slike na monitoru će se možda teško videti na jakom svetlu.
Ne primenjujte silu na monitoru, jer to može da izazove štetu ili kvar. Prašina ili
vlakna na monitoru mogu da se otklone pumpicom. Mrlje mogu da se otklone tako
što će se nežno obrisati mekom krpom ili jelenskom kožom. Ako se monitor polomi,
treba voditi računa da se izbegnu povrede od polomljenog stakla i da se spreči da
tečni kristal iz monitora dodirne kožu ili da uđe u oči i usta.
Baterije: Baterije mogu da iscure ili eksplodiraju ako se njima nepravilno rukuje.
Poštujte sledeće mere predostrožnosti prilikom upotrebe baterija:
• Koristite samo baterije odobrene za upotrebu u ovoj opremi.
• Ne izlažite bateriju plamenu ili preteranoj toploti.
• Držite izvode baterija čistim.
• Isključite proizvod pre zamene baterije.
• Uklonite bateriju iz fotoaparata ili punjača kada se ne koristi i zamenite poklopac
izvoda. Ovi uređaji troše male količine napona čak i kada su isključeni i mogli bi
da iscrpe bateriju do te mere da neće više funkcionisati. Ako se baterija neko
vreme neće koristiti, ubacite je u fotoaparat i ispraznite je pre nego što je uklonite
iz fotoaparata radi čuvanja. Baterija treba da se čuva na hladnom mestu sa
ambijentalnom temperaturom od 15 °C do 25 °C (izbegavajte topla ili jako hladna
mesta). Ponovite ovaj proces najmanje jednom svakih šest meseci.
n
355
• Neprestano uključivanje ili isključivanje fotoaparata kada je baterija u potpunosti
ispražnjena će skratiti vek baterije. Baterije koje su u potpunosti ispražnjene
moraju da se napune pre upotrebe.
• Interna temperatura baterije može da poraste dok je baterija u upotrebi. Pokušaj
da se napuni baterija dok je njena interna temperatura povećana će negativno
uticati na rad baterije i baterija se možda neće napuniti ili će se samo delimično
napuniti. Sačekajte da se baterija ohladi pre punjenja.
• Nastavljanje punjenja baterije nakon što je ona u potpunosti napunjena može da
pogorša performanse baterije.
• Vidljiv pad u vremenu tokom kojeg u potpunosti napunjena baterija zadržava
svoje punjenje kada se koristi na sobnoj temperaturi znači da je neophodno da se
zameni. Kupite novu punjivu bateriju.
• Napunite bateriju pre upotrebe. Kada snimate fotografije u važnim prilikama,
spremite rezervnu bateriju i držite je potpuno napunjenom. U zavisnosti od vaše
lokacije, možda će biti teško da se kupe baterije za zamenu u kratkom roku.
Imajte na umu da u hladnim danima, kapacitet baterija teži da se smanji.
Postarajte se da baterija bude u potpunosti napunjena pre nego što snimite
fotografije napolju na hladnom vremenu. Držite rezervnu bateriju na toplom
mestu i razmenjujte te dve po potrebi. Kada se zagreje, hladna baterija može da
povrati deo svog punjenja.
• Polovne baterije su vredan resurs; reciklirajte u skladu sa lokalnim propisima.
n
356
Program ekspozicije
Program ekspozicije za automatski programirano (0 133) je prikazan na
sledećem grafikonu:
14
f/1
16 15
f/1,4
16
17
18
19
20
f/5,6
f/8
f/1,4 − f/16
Blenda
f/2,8
1
/3
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
12
11
9
10
7
8
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
ISO 100; objektiv sa maksimalnim otvorom blende od f/1,4 i
minimalnim otvorom blende od f/16 (npr. AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Brzina zatvarača
Maksimalne i minimalne vrednosti za EV se razlikuju sa ISO osetljivošću;
gornji grafikom pretpostavlja ISO osetljivost od ISO 100 ekvivalentnu.
Kada se koristi matrix merenje, vrednosti iznad 16 1/3 EV su smanjene na
16 1/3 EV.
n
357
Rešavanje problema
Ako fotoaparat ne radi onako kako se očekuje, proverite ovaj spisak
uobičajenih problema koji se nalazi ispod pre nego što konsultujete
prodavca ili Nikon ovlašćenog servisnog predstavnika.
Baterija/Prikaz
Fotoaparat je uključen ali ne reaguje: Sačekajte da se snimanje završi. Ako problem i
dalje postoji, isključite fotoaparat. Ako se fotoaparat ne isključi, uklonite i ponovo
ubacite bateriju ili, ako koristite AC adapter, prekinite povezivanje i ponovo
povežite AC adapter. Imajte na umu da iako će se podaci koji se trenutno snimaju
izgubiti, na podatke koji su se već snimili neće uticati uklanjanje ili prekidanje
povezivanja sa izvorom napajanja.
Tražilo je van fokusa: Prilagodite fokus tražila (0 35). Ako je neophodno, fokus tražila
može dodatno da se prilagodi koristeći opciona korektivna sočiva (0 338).
Tražilo je tamno: Ubacite u potpunosti napunjenu bateriju (0 19, 37).
Prikazi se isključe bez upozorenja: Birajte duža kašnjenja za Prilagođeno podešavanje c2
(Tajmer pripravnosti) ili c4 (Kašnjenje isključivanja monitora) (0 303).
Prikazi na kontrolnim displejima ili tražilu ne reaguju i tamni su: Vremena reagovanja i
svetlina ovih prikaza zavise od temperature.
Fotografisanje
Fotoaparat se sporo uključuje: Izbrišite datoteke ili fascikle.
Okidanje zatvarača je onemogućeno:
• Memorijska kartica je puna (0 30, 38).
• Okidanje je zaključano je izabrano za Zaključaj okid. ako je slot prazan u
meniju podešavanja (0 313) i nijedna memorijska kartica nije ubačena (0 30).
• Prsten blende za CPU objektiv nije zaključan pri najvećem f-broju (ne odnosi se
na tip G i E objektiva). Ako je B prikazano na gornjem kontrolnom displeju,
izaberite Prsten blende za Prilagođeno podešavanje f4 (Prilagodi komandne
točkiće) > Podešavanje blende za korišćenje prstena blende objektiva da biste
prilagodili blendu (0 308).
• Režim ekspozicije S je izabran sa A ili % izabrano za brzinu zatvarača
(0 365).
n
358
Fotoaparat sporo odgovara dugmetu okidača: Izaberite Isključeno za Prilagođeno
podešavanje d5 (Režim kašnjenja ekspozicije; 0 304).
Samo jedna slika se snimi svaki put kada se dugme okidača pritisne u kontinualnom režimu
okidanja: Isključite HDR (0 189).
Fotografije nisu u fokusu:
• Rotirajte birač režima fokusa na AF (0 98).
• Fotoaparat nije u mogućnost da fokusira koristeći autofokus: koristite manuelni
fokus ili zaključavanje fokusa (0 111, 114).
Pun opseg brzina zatvarača nije dostupan: Blic se koristi. Brzina sinhronizacije blica može
da se izabere koristeći Prilagođeno podešavanje e1 (Brzina sinhronizacije blica);
kada koristite kompatibilne bliceve, birajte 1/250 s (Auto FP) za puni opseg brzina
zatvarača (0 305).
Fokus se ne zaključava kada se dugme okidača pritisne do pola: Fotoaparat je u režimu fokusa
AF-C: koristite centar pomoćnog selektora da biste zaključali fokus (0 111).
Tačka fokusa ne može da se izabere:
• Otključajte zaključavanje birača fokusa (0 108).
• Automatska AF oblast izabrana za režim AF-oblasti ili AF sa prioritetom lica
izabranim u živom prikazu slike; birajte drugi režim (0 49, 104).
• Fotoaparat je u režimu reprodukcije (0 248).
• Meniji se koriste (0 289).
• Pritisnite dugme okidača do pola da biste pokrenuli tajmer pripravnosti (0 41).
Ne može da se izabere AF režim: Izaberite Bez ograničenja za Prilagođeno podešavanje
a10 (Ograničenja režima autofokusa, 0 301).
Fotoaparat sporo snima fotografije: Isključite dugu ekspoziciju smanjenja šuma (0 294).
n
359
Šum (svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) se pojavljuju na
fotografijama:
• Svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije mogu da se
smanje smanjujući ISO osetljivost.
• Koristite opciju Smanjenje šuma kod duge eksp. u meniju fotografisanja da
biste ograničili pojavu svetlih tačaka ili fog šuma na fotografijama snimljenim pri
brzinama zatvarača koje su sporije od 1 s (0 294).
• Fog šum i svetle tačke mogu da ukažu na to da je interna temperatura
fotoaparata postala povećana usled visokih ambijentalnih temperatura, duge
ekspozicije ili sličnih uzroka: isključite fotoaparat i sačekajte da se ohladi pre nego
što nastavite fotografisanje.
• Pri visokim ISO osetljivostima, linije mogu da se pojave na fotografijama
snimljenim sa nekim opcionim blicom; ako se ovo desi, birajte nižu vrednost.
• Pri visokim ISO osetljivostima, uključujući visoke vrednosti izabrane sa aut. kontr.
ISO osetljivosti, nepravilno raspoređeni svetli pikseli mogu da se smanje birajući
Visoko, Normalno ili Nisko za Smanj. šuma kod visokog ISO na meniju
snimanja ili fotografije (0 294, 298).
• Pri visokim ISO osetljivostima, svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli,
fog šum ili nije će možda biti primetnije u dugim ekspozicijama, višestrukim
ekspozicija i fotografijama snimljenim pri visokim ambijentalnim temperaturama
ili sa omogućenim Active D-Lighting, Ravnomerno izabrano za Podesi Picture
Control (0 179) ili izuzetno velikim vrednostima izabranim za Picture Control
parametre (0 182).
Treperenje ili trake svetla se pojavljuju u toku snimanja filma: Birajte opciju za Smanjenje
treperenja koja odgovara frekvenciji lokalnog AC snabdevanja električnom
energijom (0 298).
Svetle oblasti ili trake se pojavljuju u živom prikazu slike: Znak koji blešti, blic ili drugi izvori
svetla sa kratkim trajanjem je korišćen u toku živog prikaza slike.
Mrlje se pojavljuju na fotografijama: Obrišite prednje i zadnje elemente objektiva. Ako
problem i dalje postoji, izvršite čišćenje senzora slike (0 345).
n
360
Živi prikaz slike se neočekivano okončava ili se ne pokreće: Živi prikaz slike može da se
automatski okonča da bi sprečio štetu internim kolima fotoaparata ako:
• Ambijentalna temperatura je visoka
• Fotoaparat se koristio duže vreme u živom prikazu slike ili da bi snimio filmove
• Fotoaparat se koristio u kontinualnim režimima okidanja na duže periode
Ako se živi prikaz slike ne pokrene kada pritisnete a dugme, sačekajte da se
interna kola ohlade i pokušajte ponovo. Imajte na umu da fotoaparat može biti
topao na dodir, ali ovo ne ukazuje na grešku.
Artifakti slike se pojavljuju u toku živog prikaza slike: „Šum“ (nepravilno raspoređeni svetli
pikseli, fog šum ili linije) i neočekivane boje mogu da se pojave ako je zumirano na
pregled kroz objektiv (0 47) u toku živog prikaza slike; na filmovima, na količinu i
distribuciju nepravilno raspoređenih piksela, fog šuma i svetlih tačaka utiče veličina
slike i broj (0 67). Nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili svetle tačke
mogu takođe da se pojave kao rezultat povećana u temperaturi internog kola
fotoaparata u toku živog prikaza slike; izađite iz živog prikaza slike kada se
fotoaparat ne koristi.
Ne može da se izmeri balans bele: Subjekat je previše taman ili previše svetao (0 169).
Slika ne može da se izabere kao izvor za zapamćenu postavku balansa bele: Slika nije
napravljena sa D5 (0 176).
Bracketing balansa bele nije dostupan:
• NEF (RAW) ili NEF + JPEG opcija kvaliteta slike je izabrana za kvalitet slike (0 92).
• Režim višestruke ekspozicije je na snazi (0 229).
Fotografije i filmovi nemaju istu ekspoziciju kao pregled prikazan na monitoru u živom prikazu
slike: Promene na svetlini monitora u toku živog prikaza slike nemaju efekat na slici
snimljenoj sa fotoaparatom (0 51).
Efekti Picture Control se razlikuju od slike do slike: A (automatski) je izabrano za
izoštravanje, jasnoću, kontrast, ili zasićenost bojom. Za dosledne rezultate u seriji
fotografija, izaberite drugo podešavanje (0 183).
n
361
Merenje ne može da se promeni: Zaključavanje autoekspozicije je na snazi (0 142).
Korekcija ekspozicije ne može da se koristi: Birajte režim ekspozicije P, S ili A (0 131, 145).
Šum (crvena područja ili drugi artifakti) se pojavljuju na dugačkim ekspozicijama: Omogućite
smanjenje šuma duge ekspozicije (0 294).
Zvuk se ne snima sa filmovima: Isključen mikrofon je izabrano za Osetljivost
mikrofona u meniju snimanja (0 298).
Reprodukcija
NEF (RAW) slika se ne reprodukuje: Fotografija je snimljena pri kvalitetu slike od NEF +
JPEG (0 93).
Ne možete da gledate slike snimljene sa drugim fotoaparatima: Slike snimljene sa drugim
vrstama fotoaparata možda neće biti prikazane pravilno.
Neke fotografije nisu prikazane u toku reprodukcije: Izaberite Sve za Fascikla reprodukcije
(0 289).
Fotografije sa orijentacijom „visoka“ (portret) se prikazuju u orijentaciji „široka“ (pejzaž):
• Fotografija se snimila sa Isključeno izabrano za Automatsko rotiranje slike
(0 290).
• Izaberite Uključeno za Rotiraj uspravne (0 290).
• Fotografija se prikazuje u prikazu slike (0 290).
• Fotoaparat je bio usmeren nagore ili nadole kada je fotografija snimljena.
Fotografija ne može da se izbriše: Slika je zaštićena. Ukloni zaštitu (0 265).
Slika ne može da se retušira: Fotografija ne može više da se uredi sa ovim fotoaparatom
(0 368).
Fotoaparat prikazuje poruku koja navodi da fascikla ne sadrži slike: Izaberite Sve za Fascikla
reprodukcije (0 289).
Fotografije ne mogu da se štampaju: NEF (RAW) i TIFF fotografije ne mogu da se štampaju
sa direktnim USB povezivanjem. Prebacite fotografije na računar i štampajte
koristeći Capture NX-D (0 277). NEF (RAW) fotografije mogu da se sačuvaju u JPEG
formatu koristeći Obrada NEF (RAW) (0 314).
Fotografija nije prikazana na video uređaju visoke definicije: Potvrdite da je HDMI kabl
(dostavljen odvojeno) povezan (0 286).
n
362
Opcija softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike u Capture NX-D nema željeni
efekat: Čišćenje senzora slike menja poziciju prašine na niskopropusnom filteru.
Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike
snimljeni pre nego što je izvršeno čišćenje senzora slike ne mogu da se koriste sa
fotografijama koje su snimljene nakon što je izvršeno čišćenje senzora slike.
Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike
snimljeni nakon što je izvršeno čišćenje senzora slike ne mogu da se koriste sa
fotografijama koje su snimljene pre nego što je izvršeno čišćenje senzora slike
(0 311).
Kompjuter prikazuje NEF (RAW) slike različito od fotoaparata: Softver od drugih dobavljača
ne prikazuje efekta Picture Controls, Active D-Lighting ili kontrola vinjetiranja.
Koristite Capture NX-D (0 277).
Fotografije ne mogu da se prebace na kompjuter: OS nije kompatibilan sa fotoaparatom ili
softverom za prebacivanje. Koristite čitač kartice da biste kopirali fotografije na
računar.
Razno
Datum snimanja nije tačan: Podesite sat fotoaparata (0 28).
Stavka menija ne može da se izabere: Neke opcije nisu dostupne pri određenim
kombinacijama podešavanja ili kada memorijska kartica nije ubačena. Imajte na
umu da opcija Informacije o bateriji nije dostupna kada se fotoaparat napaja od
strane opcionog priključka napajanja i AC adaptera (0 313).
n
363
Poruke o grešci
Ovaj odeljak navodi indikatore i poruke o grešci koje se pojavljuju u
tražilu, gornjem kontrolnom displeju i monitoru.
Indikator
Kontrolni
Tražilo
displej
B
(blješti)
H
d
Problem
Prsten blende objektiva
nije podešen na
minimalni otvor blende.
Nizak nivo baterije.
• Baterija je istrošena.
• Baterija ne može da se
koristi.
H
d
(blješti)
(blješti)
• Izrazito istrošena
punjiva Li-jonska
baterija ili baterija od
drugih dobavljača je
ubačena u fotoaparat.
• Visoka temperatura
punjive baterije.
B
—
(blješti)
F
n
364
Sat fotoaparata nije
podešen.
Objektiv nije prikačen, ili
ne-CPU objektivi su
prikačeni bez navođenja
maksimalnog otvora
blende. Blenda prikazana
na pri zaustavljanjima sa
maksimalnog otvora
blende.
Rešenje
0
Podesite prsten na
minimalni otvor blende
26
(najveći f-broj).
Pripremite u potpunosti
napunjenu rezervnu
37
bateriju.
• Ponovo napunite ili
zamenite bateriju.
• Obratite se Nikon
ovlašćenom servisnom
predstavniku.
xviii, 19,
22, 336
• Zamenite bateriju ili
napunite bateriju ako je
punjiva Li-jonska
baterija istrošena.
• Uklonite punjivu
bateriju i sačekajte da se
ohladi.
—
Podesite sat fotoaparata.
28
Vrednost blende će se
prikazati ako je
maksimalni otvor blende
naveden.
243
Indikator
Kontrolni
Tražilo
displej
Problem
Rešenje
0
Fotoaparat nije u
FH
Promenite kompoziciju ili
—
mogućnost da se fokusira
40, 114
(blješti)
fokusirajte manuelno.
koristeći autofokus.
• Koristite manju ISO
124
osetljivost.
336
• Koristite opcioni ND
Subjekat je previše svetao; filter. U režimu
fotografija će biti
ekspozicije:
preeksponirana.
S Povećajte brzinu
134
zatvarača
(Indikatori
A Birajte manju blendu
135
ekspozicije i
(veći f-broj)
brzina zatvarača
ili blende
124
• Koristite višu ISO
prikazuju blic)
osetljivost.
194
• Koristite opcioni blic.
Subjekat je previše taman;
U režimu ekspozicije:
fotografija će biti
S Manja brzina
134
nedovoljno eksponirana.
zatvarača
A Birajte veću blendu
135
(niži f-broj)
Promenite brzinu
A
A je izabrano u
zatvarača ili izaberite
134, 136
(blješti)
režimu ekspozicije S.
manuelni režim
ekspozicije.
Promenite brzinu
%
% je izabrano u režimu
zatvarača ili izaberite
134, 136
(blješti)
ekspozicije S.
manuelni režim
ekspozicije.
1
k
Sačekajte dok se
Procesuiranje na snazi.
—
(blješti) (blješti)
procesuiranje na završi.
Proverite fotografiju na
Ako indikator blešti na 3 s
monitoru; ako je
c
nakon što blic okine,
—
nedovoljno eksponirana,
334
(blješti) fotografija će možda biti
prilagodite podešavanja i
premalo eksponirana.
pokušajte ponovo.
n
365
Indikator
Kontrolni
Tražilo
displej
Y
(blješti)
—
Problem
Jedinica blic ne podržava
prikačeno smanjenje
efekta crvenih očiju i
režim sinhronizacije blica
podešen na smanjenje
efekta crvenih očiju.
Rešenje
Promenite režim
sinhronizacije blica ili
koristite jedinicu blica da
biste podržali smanjenje
efekta crvenih očiju.
0
199, 332
• Smanjite kvalitet i
92, 95
Memorija nije dovoljna da
veličinu.
bi snimila dalje fotografije
• Izbrišite fotografije
268, 278
pri trenutnim
nakon kopiranja važnih
n
j
podešavanjima ili je
slika na kompjuter ili
(blješti) (blješti)
fotoaparat nema više
drugih uređaj.
brojeve datoteke ili
• Ubacite novu
30
fascikli.
memorijsku karticu.
Okinite zatvarač. Ako
problem i dalje postoji ili
O
se često pojavljuje,
Greška fotoaparata.
—
(blješti)
konsultujte Nikon
ovlašćenog servisnog
predstavnika.
n
366
Indikator
Monitor
Nema memorijske
kartice.
Kontrolni
displej
S
Problem
Fotoaparat ne može
da detektuje
memorijsku karticu.
• Greška pri
pristupanju
memorijskoj
kartici.
Pristup ovoj
memorijskoj kartici W,
nije uspeo.
R
Umetnite drugu
(blješti) • Nije moguće
karticu.
napraviti novu
fasciklu.
Ova kartica nije
formatirana.
Formatirajte
karticu.
Nije moguće
pokrenuti živi
prikaz slike.
Sačekajte.
Rešenje
Isključite fotoaparat i
potvrdite da je kartica
pravilno ubačena.
• Koristite Nikon
odobrenu karticu.
• Proverite da li su
kontakti čisti. Ako je
kartica oštećena,
kontaktirajte Nikon
ovlašćenog servisnog
predstavnika.
• Izbrišite datoteke ili
ubacite novu
memorijsku karticu
nakon kopiranja
važnih slika na
kompjuter ili drugi
uređaj.
Memorijska kartica
Formatirajte memorijsku
[C] nije bila formatirana
karticu ili ubacite novu
(blješti) za korišćenje u
memorijsku karticu.
fotoaparatu.
Sačekajte da se interna
kola ohlade pre nego što
Interna temperatura
nastavite sa
—
fotoaparata je
fotografisanjem živog
visoka.
prikaza slike ili
snimanjem filma.
0
30
383
—
30, 268,
278
30, 33
361
n
367
Indikator
Monitor
n
368
Kontrolni
displej
Fascikla ne sadrži
slike.
—
Sve slike su
sakrivene.
—
Nije moguće
prikazati ovu
datoteku.
—
Nije moguće
izabrati ovu
datoteku.
—
Nije moguće
urediti ovaj film.
—
Rešenje
0
Izaberite fasciklu koja
sadrži slike sa Fascikla
reprodukcije menija ili 30, 289
ubacite memorijsku
karticu koja sadrži slike.
Nikakve slike ne mogu
da se reprodukuju dok
Sve fotografije u
druga fascikla nije
trenutnoj fascikli su izabrana ili dok se Sakrij
289
sakrivene.
sliku ne upotrebi da se
dozvoli bar jednoj slici
da se prikaže.
Datoteka je
napravljena ili
modifikovana
Datoteka ne može da se
koristeći kompjuter reprodukuje na
—
ili različitu vrstu
fotoaparatu.
fotoaparata, ili je
datoteka oštećena.
Slike napravljene sa
Izabrana slika ne
drugim uređajima ne
—
može da se retušira.
mogu da se retuširaju.
—
• Filmovi napravljeni sa
drugim uređajima ne
Izabrani film ne
mogu da se urede.
može da se uredi.
• Filmovi moraju da
85
budu najmanje dve
sekunde dugački.
Problem
Nema slika na
memorijskoj kartici
niti u fascikli(ama)
koje su izabrane za
reprodukciju.
Indikator
Monitor
Kontrolni
displej
Proverite štampač.
—
Proverite papir.
—
Papir se zaglavio.
—
Nema više papira.
—
Proverite nivo
mastila.
—
Nema više mastila.
—
Problem
Rešenje
Proverite štampač. Da
biste nastavili, izaberite
Greška štampača.
Nastavi (ako je
dostupno).
Papir u štampaču
Ubacite papir prave
nije izabrane
veličine i izaberite
veličine.
Nastavi.
Papir se zaglavio u Očistite zaglavljeno i
štampaču.
izaberite Nastavi.
Ubacite papir izabrane
Štampač nema više
veličine i izaberite
papira.
Nastavi.
Proverite mastilo. Da
Greška mastila.
biste nastavili, izaberite
Nastavi.
Štampač nema više Zamenite mastilo i
mastila.
izaberite Nastavi.
0
283 *
283 *
283 *
283 *
283 *
283 *
* Za više informacija pogledajte uputstvo za štampač.
n
369
Specifikacije
❚❚ Nikon D5 digitalni fotoaparat
Tip
Tip
Bajonet
Efektivni vidni ugao
Jednooki refleksni digitalni fotoaparat
Nikon F bajonet (sa AF priključcima i kontaktima)
Nikon FX format
Efektivni pikseli
Efektivni pikseli
20,8 miliona
Senzor slike
Senzor slike
Ukupan broj piksela
Sistem smanjenja prašine
Čuvanje
Veličina slike (pikseli)
n
370
35,9 × 23,9 mm CMOS senzor
21,33 miliona
Čišćenje senzora slike, referentni podaci softverskog
uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike (potreban je
Capture NX-D softver)
• FX (36 × 24) oblast slike
5568 × 3712 (#) 4176 × 2784 ($) 2784 × 1856 (%)
• 1,2× (30 × 20) oblast slike
4640 × 3088 (#) 3472 × 2312 ($) 2320 × 1544 (%)
• DX (24 × 16) oblast slike
3648 × 2432 (#) 2736 × 1824 ($) 1824 × 1216 (%)
• 5 : 4 (30 × 24) oblast slike
4640 × 3712 (#) 3472 × 2784 ($) 2320 × 1856 (%)
• Fotografije snimljene u toku snimanja filma pri veličine slike od
3840 × 2160: 3840 × 2160
• FX format fotografija snimljenih u toku snimanja filma pri veličine slike
od 1920 × 1080 ili 1280 × 720
5568 × 3128 (#) 4176 × 2344 ($) 2784 × 1560 (%)
• DX format fotografija snimljenih u toku snimanja filma pri veličini slike
od 1920 × 1080 ili 1280 × 720
3648 × 2048 (#) 2736 × 1536 ($) 1824 × 1024 (%)
• Fotografije snimljene u toku snimanja filma pri veličine slike od
1920 × 1080 isecanja: 1920 × 1080
Čuvanje
Format datoteke
• NEF (RAW): 12 ili 14 bitni (kompresovani bez gubitka,
kompresovani ili nekompresovani); dostupni veliki, srednji i
mali (srednje i male slike su snimljene pri bitskoj dubini od
12 bita koristeći kompresiju bez gubitka)
• TIFF (RGB)
• JPEG: Usaglašen sa JPEG-Baseline standardom sa finom (oko
1 : 4), normalnom (oko 1 : 8), ili osnovnom (oko 1 : 16)
kompresijom; optimalni kvalitet kompresije dostupan
• NEF (RAW) + JPEG: Pojedinačna fotografija snimljena i u NEF
(RAW) i u JPEG formatima
Picture Control sistem
Standardno, neutralno, živo, monohrom, portret, pejzaž,
ravan; izabrani Picture Control se može izmeniti; čuvanje za
korisnički Picture Controls
Mediji
• Modeli za korišćenje sa XQD karticama: XQD kartice
• Modeli za korišćenje sa CompactFlash karticama: Tip I CompactFlash
memorijske kartice (UDMA7 kompatibilne)
Dvostruki slotovi za karticu Slot 2 može da se koristi za višak podataka ili čuvanje rezervne
kopije ili za odvojeno čuvanje kopija napravljenih koristeći
NEF + JPEG; slike mogu da se kopiraju između kartica.
Sistem datoteke
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Tražilo
Tražilo
Pokrivanje slike
Uveličanje
Rastojanje oka od okulara
tražila
Prilagođavanje dioptrije
Mat staklo
Refleksno ogledalo
Jednooko refleksno tražilo pentaprizme u nivou oka
• FX (36 × 24): Oko 100% horizontalno i 100% vertikalno
• 1,2× (30 × 20): Oko 97% horizontalno i 97% vertikalno
• DX (24 × 16): Oko 97% horizontalno i 97% vertikalno
• 5:4 (30 × 24): Oko 97% horizontalno i 100% vertikalno
Oko 0,72× (50 mm f/1,4 objektiv pri beskonačnom, –1,0 m–1)
17 mm (–1,0 m–1; od centra površine tražila
objektiva okulara)
–3–+1 m–1
Tip B BriteView Clear Matte Mark IX ekran sa nosačima AF
oblasti (mreža za kadriranje može da se prikaže)
Brzi povratak
n
371
Tražilo
Pregled dubinske oštrine
Blenda objektiva
Objektiv
Kompatibilni objektivi
Pritiskanje Pv dugmeta zaustavlja objektiv blende dole ka
veličini izabranoj od strane korisnika (A i M režimi) ili od strane
fotoaparata (P i S režimi)
Trenutni povratak, elektronski kontrolisan
Kompatibilni sa AF NIKKOR objektivima, uključujući tip G, E i D
objektiva (neka ograničavanja se primenjuju na PC objektive) i
DX objektive (koristeći DX 24 × 16 1,5× oblast slike), AI-P
NIKKOR objektivi i ne-CPU AI objektivi (samo režimi ekspozicije
A i M). IX NIKKOR objektivi, objektivi za F3AF i ne-AI objektivi ne
mogu da se koriste.
Elektronski daljinomer može da se koristi sa objektivima kojim
imaju maksimalni otvor blende od f/5,6 ili brži (elektronski
daljinomer podržava 15 tačku fokusa sa objektivima koji imaju
maksimalni otvor blende od f/8 ili brži, od kojih je 9 tačaka
dostupno za izbor).
Zatvarač
Tip
Brzina
Brzina sinhronizacije blica
Okidanje
Režim okidanja
Približna brzina
kontinualnog
fotografisanja
Samookidač
n
372
Elektronski kontrolisan vertikalno putujući mehanički zatvarač
žižne ravni; elektronski zatvarač prednje zavese je dostupan u
režimu okidanja sa podignutim ogledalom
1/8000–30 s u koracima od 1/3, 1/2 ili 1 EV, beskonačna
ekspozicija, beskonačno (time), X250
X= 1/250 s; sinhronizuje se sa zatvaračem na 1/250 s ili sporijem
S (pojedinačna slika), CL (kontinualna mala brzina),
CH (kontinualna velika brzina), Q (tiho okidanje zatvarača),
E (samookidač), MUP (sa podignutim ogledalom)
Do 10 fps (CL); 10–12 fps ili 14 fps sa podignutim ogledalom
(CH); ili 3 fps (tihi neprekidni režim)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 ekspozicija pri intervalima od 0,5, 1, 2 ili
3s
Ekspozicija
Merenje
Metod merenja
Opseg (ISO 100, f/1,4
objektiv, 20 °C)
Priključak za merenje
ekspozicije
Režim ekspozicije
TTL merenje ekspozicije koristi RGB senzor sa otprilike 180 K
(180.000) piksela
• Matrix: 3D color matrix merenje III (tip G, E i D objektiva); color
matrix merenje III (drugi CPU objektivi); color matrix merenje
dostupno sa ne-CPU objektivima ako korisnik dostavi
podatke o objektivu
• Merenje sa prioritetom centra: Težina od 75% je data krugu od
12 mm u centru kadra. Dijametar kruga može da se promeni
na 8, 15 ili 20 mm ili težina može da se bazira na prosečnoj
celog kadra (ne-CPU objektivi koriste 12-mm krug)
• Spot merenje: Meri 4 mm krug (oko 1,5% kadra) centriranog na
izabranu tačku fokusa (na tačku fokusa kada se ne-CPU
objektivi koriste)
• Mereno markirano: Dostupno sa tipom G, E i D objektiva
• Matrix ili merenje sa prioritetom centra: –3–+20 EV
• Spot merenje: 2–20 EV
• Merenje sa prior. svetlijeg dela: 0–20 EV
Kombinovani CPU i AI
Automatski programirano sa fleksibilnim programom (P);
automatski sa prioritetom zatvarača (S); automatski sa
prioritetom blende (A); manuelno (M)
Korekcija ekspozicije
–5–+5 EV u koracima od 1/3, 1/2 ili 1 EV
Zaključavanje ekspozicije Osvetljenje se zaključava na detektovanu vrednost
ISO osetljivost (preporučeni ISO 100–102400 u koracima od 1/3, 1/2 ili 1 EV. Može takođe da
indeks ekspozicije)
se podesi na otprilike 0,3, 0,5, 0,7 ili 1 EV (ISO 50 ekvivalent)
ispod ISO 100 ili do otprilike 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 ili 5 EV
(ISO 3280000 ekvivalent) iznad ISO 102400; aut. kontr. ISO
osetljivosti dostupna
Active D-Lighting
Može da se izabere od Automatsko, Izuzetno visoko +2/+1,
Visoko, Normalno, Nisko ili Isključeno
n
373
Fokus
Autofokus
Elektromotor objektiva
Elektromotor objektiva
Tačka fokusa
Režim AF-oblast
Zaključavanje fokusa
Blic
Kontrola blica
Režim blica
Korekcija snage blica
Indikator spremnosti blica
Šina za blic i opremu
Multi-CAM 20K modul autofokus senzora sa TTL detekcijom
faze, finim podešavanjem, 153 tačkama fokusa (uključujući 99
senzora krstastog tipa i 15 senzora koji podržavaju f/8), od
kojih je 55 (35 senzora krstastog tipa senzora i 9 f/8 senzora)
dostupno za izbor
–4–+20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Pojedinačni servo AF (AF-S); kontinualni servo
AF (AF-C); intuitivno praćenje fokusa automatski aktivirano u
skladu sa statusom subjekta
• Manuelni fokus (M): Elektronski daljinomer može da se koristi
153 tačaka fokusa, od kojih je 55 ili 15 dostupno za izbor
AF u jednoj tački, 9-, 25-, 72- ili 153- tačaka dinamičke oblasti
AF, 3D-praćenje, grupna AF oblast, grupna AF oblast (HL),
grupna AF oblast (VL), automatska AF oblast
Fokus se može zaključati pritiskanjem dugmeta okidača do
pola (pojedinačni servo AF) ili pritiskajući centar pomoćnog
selektora
TTL: i-TTL kontrola blica koja koristi RGB senzor sa otprilike
180 K (180.000) piksela; i-TTL balansirani fleš za digitalni SLR se
koristi sa merenjem sa matrix-om, prioritetom centra i
merenjem sa prioritetom svetlijeg dela, standardnim i-TTL
blicom za digitalni SLR sa spot merenjem
Sinhronizacija sa prednjom zavesom, spora sinhronizacija,
sinhronizacija sa zadnjom zavesom, smanjenje efekta crvenih
očiju, smanjenje efekta crvenih očiju sa sporom
sinhronizacijom, spora sinhronizacija sa zadnjom zavesom,
isključeno, auto FP brza sinhronizacija podržana
–3–+1 EV u koracima od 1/3, 1/2 ili 1 EV
Zasvetli kada je opcioni blic u potpunosti napunjen; bljeska
nakon što se blic opali pri punoj jačini
ISO 518 šina za blic sa kontaktima za sinhronizaciju i podatke i
otvorom za zaključavanje
Nikon Creative Lighting
Podržano
System (CLS)
Radio kontrolisan Advanced
Wireless Lighting
Podržano
(Napredno bežično
osvetljavanje)
n
374
Blic
Objedinjena kontrola blica
Izvod za sinhronizaciju
Balans bele
Balans bele
Bracketing
Bracketing tipovi
Živi prikaz slike
Režimi
Elektromotor objektiva
Režim AF-oblast
Autofokus
Podržano
ISO 519 izvod sinhronizacije sa blokiranjem navoja
Automatski (3 tipa), inkadescentno, fluorescentno (7 tipova),
direktna sunčeva svetlost, blic, oblačno, hlad, zapamćena
manuelna postavka (do 6 vrednosti mogu da se sačuvaju,
merenje spota balansa bele dostupno u toku živog prikaza
slike), birajte temperaturu boje (2500 K–10.000 K), sve sa finim
podešavanjem.
Ekspozicija, blic, bilans bele i ADL
C (živi prikaz slike fotografije) sa dostupnim bešumnim
režimom, 1 (živi prikaz slike filma)
• Autofokus (AF): Pojedinačni servo AF (AF-S); stalni servo AF (AF-F)
• Manuelni fokus (M)
AF sa prioritetom lica, široka oblast AF, normalna oblast AF, AF
za praćenje subjekta
AF sa detekcijom kontrasta bilo gde u kadru (fotoaparat
automatski bira tačku fokusa kada je AF sa prioritetom lica ili
AF za praćenje subjekata izabrano)
Film
Merenje
TTL merenje ekspozicije koristeći glavni senzor slike
Metod merenja
Matrix, prioritet centra ili prioritet svetlijeg dela
Veličina slike (pikseli) i broj • 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresivno skeniranje), 25p,
slika u sekundi
24p
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1920 × 1080 isecanje; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
Pravi broj slika u sekundi za 60p, 50p, 30p, 25p i 24p su 59,94,
50, 29,97, 25 i 23,976 fps pojedinačno; ★ visoki kvalitet je
dostupan pri svim veličinama slika, normalan kvalitet je
dostupan pri svim veličinama osim 3840 × 2160
Format datoteke
MOV
n
375
Film
Video kompresija
Format audio snimka
Uređaj za snimanje zvuka
ISO osetljivost
Ostale opcije
Monitor
Monitor
Reprodukcija
Reprodukcija
Interfejs
USB
HDMI jačina
Audio ulaz
Audio izlaz
n
376
H.264/MPEG-4 napredno video kodiranje
Linearni PCM
Ugrađeni ili eksterni stereo mikrofon; osetljivost se može
prilagoditi
• Režimi ekspozicije P, S i A: Aut. kontr. ISO osetljivosti (ISO 100 do
Visoka 5) sa izabranom gornjom granicom
• Režim ekspozicije M: Aut. kontr. ISO osetljivosti (ISO 100 do
Visoka 5) dostupno sa izabranom gornjom granicom;
manuelni izbor (ISO 100 do 102400 u koracima od 1/3, 1/2 ili
1 EV) sa dostupnim dodatnim opcijama ekvivalentnim sa
oko 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 ili 5 EV (ISO 3280000 ekvivalent)
iznad ISO 102400
Označavanje indeksa, intervalski filmovi, elektronsko
smanjenje vibracije
8 cm/3,2-in. oko 2359k-tačaka (XGA) TFT osetljiv na dodir LCD
sa 170 ° uglom gledanja, oko 100% pokrivanja slike i kontrola
manuelne svetline monitora
Reprodukcija u punom kadru i sličica (4, 9 ili 72 slike) sa
zumiranjem reprodukcije, reprodukcijom filma, fotografije i/ili
filmske projekcije slajdova, prikazom histograma, svetlijim
delovima, informacijom o fotografiji, prikazom podataka
lokacije, automatskim rotiranjem slike, ocenjivanjem slike,
unosom govorne napomene i reprodukcije i ugrađenim IPTC
informacije i prikazom
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B priključak); povezivanje sa
ugrađenim USB portom je preporučljivo
Tip C HDMI priključka
Stereo mini-pinski priključak (3,5 mm u dijametru; podržava
napajanje utikačem)
Stereo mini-pinski priključak (3,5 mm u dijametru)
Interfejs
Desetopinski konektor
Eternet
Periferni konektor
Podržani jezici
Podržani jezici
Izvor napajanja
Punjiva baterija
AC adapter
Navoj za stativ
Navoj za stativ
Može da se koristi da poveže opcionu daljinsku kontrolu,
WR-R10 (zahteva WR-A10 adapter) ili WR-1 bežični daljinski
kontroler, GP-1/GP-1A GPS, ili GPS uređaj u skladu sa
NMEA0183 verzijom 2.01 ili 3.01 (zahteva opcioni MC-35 GPS
adapter kabl ili kabl sa D-sub 9-pinski priključkom)
RJ-45 konektor
• Standardi: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u
(100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T)
• Brojevi podataka: 10/100/1000 Mbps sa automatskom
detekcijom (maksimalni brojevi logičnih podataka prema
IEEE standardu; pravi brojevi mogu da se razlikuju)
• Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)
Za WT-6, WT-5
Arapski, bengalski, bugarski, češki, danski, engleski, finski,
francuski, grčki, hindi, holandski, indonezijski, italijanski,
japanski, korejski, kineski (uprošćeni i tradicionalni), mađarski,
marati, nemački, norveški, persijski, poljski, portugalski
(Portugalija i Brazil), rumunski, ruski, srpski, španski, švedski,
tajlandski, tamilski, telugu, turski, ukrajinski, vijetnamski
Jedna punjiva Li-ion EN-EL18c baterija; EN-EL18b, EN-EL18a i
EN-EL18 punjive baterije takođe mogu da se koriste, ali imajte
na umu da manje slika može da se snimi pri jednom punjenju
sa EN-EL18 u odnosu na EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a
(0 388)
EH-6b AC adapter; zahteva EP-6 priključak napajanja
(dostupan odvojeno)
1 /4
in. (ISO 1222)
n
377
Dimenzije/težina
Dimenzije (Š × V × D)
Težina
Radno okruženje
Temperatura
Vlažnost
Oko 160 × 158,5 × 92 mm
• Modeli za korišćenje sa XQD karticama: Oko 1405 g sa punjivom
baterijom i XQD memorijskim karticama ali bez poklopca
tela i poklopca šine za blic i opremu; oko 1235 g (samo telo
fotoaparata)
• Modeli za korišćenje sa CompactFlash karticama: Oko 1415 g sa
punjivom baterijom i CompactFlash memorijskim karticama
ali bez poklopca tela i poklopca šine za blic i opremu; oko
1240 g (samo telo fotoaparata)
0 °C–40 °C
85% ili manje (nema kondenzacije)
• Osim ako nije drugačije navedeno, sva merenja su izvršena u skladu sa Camera and
Imaging Products Association (CIPA) standardi ili smernice.
• Sve cifre su za fotoaparat sa u potpunosti napunjenoj bateriji.
• Nikon zadržava pravo da promeni izgled i specifikacije hardvera i softvera koji su
opisani u ovom uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Nikon neće
odgovarati za štete do kojih može da dođe usled bilo kakve greške koju ovo uputstvo
može sadržavati.
n
378
MH-26a punjač baterije
Nominalni ulaz
AC 100 do 240 V, 50/60 Hz
Punjenje jačine
DC 12,6 V/1,2 A
Primenljive punjive baterije Nikon EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 punjive
Li-jonske baterije
Vreme punjenja po bateriji Oko 2 sata i 35 minuta na ambijentalnoj temperaturi od 25 °C
kada je prazna
Radna temperatura
0 °C–40 °C
Dimenzije (Š × V × D)
Oko 160 × 85 × 50,5 mm
Dužina napojnog kabla
Oko 1,5 m
Težina
• Oko 285 g, uključujući dva zaštitnika kontakta ali ne
uključujući napojni kabl
• Oko 265 g, ne uključujući zaštitnike kontakta i napojni kabl
Simboli na ovom proizvodu predstavljaju sledeće:
m AC, p DC, q Klasa II opreme (konstrukcija proizvoda je dvostruko izolovana.)
EN-EL18c punjiva Li-jonska baterija
Tip
Punjiva litijum-jonska baterija
Nominalni kapacitet
10,8 V/2500 mAh
Radna temperatura
0 °C–40 °C
Dimenzije (Š × V × D)
Oko 56,5 × 27 × 82,5 mm
Težina
Oko 160 g, ne uključujući poklopac izvoda
n
379
Kalibracija punjivih baterija
MH-26a punjač baterije je opremljen sa karakteristikom kalibracije punjive
baterije. Kalibrišite bateriju onako kako je neophodno da biste obezbedili
tačnost fotoaparata i prikaza nivoa punjača baterije.
Ako lampa za kalibraciju za trenutno
ležište baterije bljeska kada je punjiva
baterija ubačena, punjiva baterija treba
da se kalibriše. Da biste započeli
kalibraciju, pritisnite dugme za
kalibraciju za trenutno ležište na oko
sekundu. Vreme potrebno da bi se
kalibrisala punjiva baterija je prikazano
od strane lampi za punjenje i kalibraciju:
Prosečno vreme potrebno za
ponovnu kalibraciju baterije
Preko 6 sati
4–6 sati
2–4 sati
Ispod 2 sata
Lampica
kalibracije
K (sija)
K (sija)
K (sija)
K (sija)
Lampice ležišta
(zelena)
Punite lampice
(zelena)
Lampice za
kalibraciju (žuta)
Dugmad
kalibracije
Lampice za punjenje
2h
4h
6h
K (sija)
K (sija)
K (sija)
K (sija)
K (sija)
JK (isključeno)
K (sija)
JK (isključeno) JK (isključeno)
JK (isključeno) JK (isključeno) JK (isključeno)
Kada je kalibracija završena, kalibracija i lampice za napajanje će se
isključiti i napajanje će odmah započeti.
Iako se kalibracija preporučuje za pravilno merenje stanja punjenja
baterije, kalibracija ne treba da se izvrši kada lampica za kalibraciju bljeska.
Kada se jednom započne, kalibracija može da se prekine po želji.
• Ako dugme kalibracije nije pritisnuto dok lampica za kalibraciju bljeska,
normalno punjenje će otpočeti nakon oko deset sekundi.
• Da biste prekinuli kalibraciju, pritisnite opet dugme kalibracije.
Kalibracija će se okončati i punjenje će započeti.
n
380
A
Upozorenje za punjivu bateriju
Ako lampe za ležište i kalibraciju blješte uključene i isključene u sekvenci kada
nijedna punjiva baterija nije ubačena, postoji problem sa punjačem. Ako lampe
za ležište i kalibraciju blješte uključene i isključene u sekvenci kada je punjiva
baterija ubačena, pojavi se problem sa punjivom baterijom ili punjačem u toku
punjenja. Uklonite punjivu bateriju, isključite punjač i odnesite punjivu bateriju i
punjač Nikon ovlašćenom servisnom predstavniku na proveru.
A
Punjenje i kalibracija dve punjive baterije
MH-26a puni samo jednu bateriju u isto vreme. Ako su punjive baterije ubačene
u oba ležišta, puniće se po redosledu u kojem su ubačene. Ako je dugme
kalibracije za prvu punjivu bateriju pritisnuto, druga punjiva baterije ne može da
se kalibriše ili napuni dok se kalibracija i punjenje prve punjive baterije ne završi.
A
FreeType licenca (FreeType2)
Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Sva prava su zadržana.
A
MIT licenca (HarfBuzz)
Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2016 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Sva prava su
zadržana.
n
381
A
Informacije o zaštitnom znaku
IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak Cisco Systems, Inc., u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim zemljama i koristi se pod licencom. Mac i OS X
su registrovani zaštitni znaci Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama. Windows je ili registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak
Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
PictBridge je zaštitni znak. XQD je zaštitni znak Sony Corporation. CompactFlash
je zaštitni znak SanDisk Corporation. HDMI, HDMI logo i High-Definition
Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI
Licensing, LLC.
Sva druga trgovačka imena pomenuta u ovom uputstvu ili drugim dokumentima
isporučenim zajedno sa vašim Nikon proizvodom su zaštitni znaci ili registrovani
zaštitni znaci njihovih odgovarajućih nosilaca.
A
Podržani standardi
• DCF verzija 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) je standard široko
primenjen u industriji digitalnih fotoaparata da bi se osigurala usklađenost
između različitih marki fotoaparata.
• Exif verzija 2.3: Fotoaparat podržava Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras) verziju 2.3, standard u kome se informacije pohranjene na
fotografijama koriste za optimalnu reprodukciju boje kada se slike šalju na
štampače usklađene sa Exif-om.
• PictBridge: Standard razvijen kroz saradnju sa industrijama digitalnih
fotoaparata i štampača, omogućava da se fotografije šalju direktno na štampač
bez prethodnog prenosa na računar.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface je standard za multimedijalne
interfejse koji se koristi u potrošačkoj elektronici i AV uređajima sposobnim da
prenesu audiovizuelne podatke i kontrolne signale HDMI kompatibilnim
uređajima putem veze sa jednim kablom.
n
382
Odobrene memorijske kartice
❚❚ Modeli za korišćenje sa XQD memorijskim karticama
Fotoaparat može da se koristi sa XQD memorijskim karticama. Kartice sa
brzinama pisanja od 45 MB/s (300×) ili bolje se preporučuju za snimanje
filma; sporije brzine mogu da prekinu snimanje ili da izazovu
neujednačenu reprodukciju koja se trese. Za informacije o kompatibilnosti
i rukovanju, kontaktirajte proizvođača.
n
383
❚❚ Modeli za korišćenje sa CompactFlash memorijskim karticama
Fotoaparat može da se koristi sa Tipom I CompactFlash memorijskim
karticama. Tip II kartica i mikrodrajvova ne može da se koristi. Kartice
brzina pisanja od 45 MB/s (300×) ili bolje se preporučuju za snimanje filma;
sporije brzine mogu da prekinu snimanje ili izazovu trzavu, neujednačenu
reprodukciju. Za informacije o kompatibilnosti i radu, kontaktirajte
proizvođača.
n
384
Kapacitet memorijske kartice
Sledeća tabela pokazuje približan broj slika koje mogu da se sačuvaju na
Lexar Professional 2933× XQD 2.0 ili 1066× UDMA 7 CompactFlash 64 GB
kartici pri različitim podešavanjima kvaliteta slike, veličine slike ili oblasti
slike (od marta 2016. godine).
❚❚ FX (36 × 24) Oblast slike
Br. slika 1
Velika
Srednja
Mala
Veličina
datoteke 1
19,3 MB
13,9 MB
10,5 MB
1700
2400
3100
Kapacitet bafera 2
XQD
CompactFlash
200
119
200
172
200
200
Velika
24,2 MB
1300
200
82
Velika
16,8 MB
2300
200
153
Velika
20,8 MB
1900
200
103
Velika
33,2 MB
1700
197
92
Velika
43,1 MB
1300
102
65
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
62,5 MB
35,6 MB
16,4 MB
10,5 MB
6,4 MB
3,4 MB
5,3 MB
3,3 MB
1,8 MB
2,8 MB
1,8 MB
1,0 MB
952
1600
3500
4300
7100
13.300
8400
13.800
25.300
16.200
26.000
45.400
92
119
126
200
200
200
200
200
200
200
200
200
67
87
125
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Kvalitet slike
Veličina slike
NEF (RAW),
kompresovano bez
gubitka, 12-bitni
NEF (RAW),
kompresovano bez
gubitka, 14-bitni
NEF (RAW),
kompresovano,
12-bitni
NEF (RAW),
kompresovano,
14-bitni
NEF (RAW), bez
kompresije, 12-bitni
NEF (RAW), bez
kompresije, 14-bitni
TIFF (RGB)
JPEG fino 3
JPEG normalno 3
JPEG osnovno 3
n
385
❚❚ DX (24 × 16) Oblast slike
Br. slika 1
Velika
Srednja
Mala
Veličina
datoteke 1
9,1 MB
6,7 MB
5,2 MB
3800
5100
6500
Kapacitet bafera 2
XQD
CompactFlash
200
200
200
200
200
200
Velika
11,2 MB
3000
200
200
Velika
8,0 MB
5000
200
200
Velika
9,7 MB
4200
200
200
Velika
14,9 MB
3800
200
200
Velika
19,1 MB
3000
200
133
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
27,4 MB
15,9 MB
7,6 MB
5,2 MB
3,4 MB
2,1 MB
2,7 MB
1,8 MB
1,1 MB
1,4 MB
1,0 MB
0,7 MB
2100
3600
7200
8800
13.600
22.100
17.100
25.700
40.600
31.500
46.500
67.300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
107
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Kvalitet slike
Veličina slike
NEF (RAW),
kompresovano bez
gubitka, 12-bitni
NEF (RAW),
kompresovano bez
gubitka, 14-bitni
NEF (RAW),
kompresovano,
12-bitni
NEF (RAW),
kompresovano,
14-bitni
NEF (RAW), bez
kompresije, 12-bitni
NEF (RAW), bez
kompresije, 14-bitni
TIFF (RGB)
JPEG fino 3
JPEG normalno 3
JPEG osnovno 3
1 Sve cifre su približne. Veličina datoteke se razlikuje u zavisnosti od snimljene
scene.
2 Maksimalni broj ekspozicija koje mogu da se čuvaju na memorijskom baferu pri
ISO 100. Opada pri kvalitetima slike obeleženim sa zvezdicom („★“) ili ako je
automatska kontrola distorzije uključena.
3 Cifre uzimaju prioritet veličine JPEG kompresije. Izborom opcije kvaliteta slike
obeleženim za zvezdicom („★“; optimalna kompresija) povećava se veličina
datoteke JPEG slika; broj slika i kapacitet bafera opadaju u skladu sa tim.
n
386
A d2—Maks. broj kontinualnih okidanja (0 303)
Maksimalan broj fotografija koje mogu da se snime u pojedinačnom rafalu može
da se podesi na bilo koji iznos između 1 i 200.
n
387
Vek baterije
Segment filma ili broj snimaka koji mogu da se snime sa potpuno
napunjenim baterijama varira u zavisnosti od stanja baterije, temperature,
intervala između snimaka i dužine vremena tokom kojeg su meniji
prikazani. Primeri cifara za EN-EL18c (2500 mAh) punjive baterije je dat
ispod.
• Fotografije, režim okidanja pojedinačne slike (CIPA standard 1): Oko 3780 snimaka
• Fotografije, kontinualni režim okidanja (Nikon standard 2): Oko 8160 snimaka
• Filmovi: Oko 110 minuta pri 1080/60p 3
1 Mereno na 23 °C (±2 °C) sa AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8E ED VR objektivom
pod sledećim uslovima testiranja: objektiv je ciklično menjao opseg od
beskonačnosti do minimalnog opsega i jedna fotografija je snimana pri
podrazumevanim podešavanjima jednom svakih 30 s. Živi prikaz slike se nije
koristio.
2 Mereno na 23 °C sa AF-S VR ED 70–200 mm f/2,8G objektivom pod sledećim
uslovima testiranja: smanjenje vibracije je isključeno, kvalitet slike podešen na
JPEG normlano, veličina slike podešena na V (velika), brzina zatvarača 1/250 s,
fokus je ciklično menjao opseg od beskonačnosti do minimalnog opsega tri
puta nakon što je dugme okidača bilo pritisnuto do pola na 3 s; šest snimaka se
zatim snime zaredom i monitor se uključi na 5 s a zatim se isključi; ciklus se
ponavljao kada bi tajmer pripravnosti istekao.
3 Mereno na 23 °C (±2 °C) sa fotoaparatom pri podrazumevanim podešavanjima
i AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8E ED VR objektivom pod uslovima koji su
navedeni od strane Camera and Imaging Products Association (CIPA).
Individualni filmovi se sastoje od jedne ili više datoteka, svaka do 4 GB u
veličini i mogu da budu do 29 minuta 59 sekundi dugački; snimanje može da
se okonča pre nego što se ova ograničenja dostignu ako se temperatura
fotoaparata podigne.
EN-EL18b, EN-EL18a i EN-EL18 punjive baterije mogu da se koriste umesto
EN-EL18c, ali imajte na umu da manje slika može da se snimi pri jednom punjenju sa
EN-EL18 u poređenju sa EN-EL18c/ EN-EL18b/ EN-EL18a.
n
388
Radnje kao što su sledeće mogu da smanje vek baterije:
• Korišćenje monitora
• Držanje dugmeta okidača pritisnutim do pola
• Ponovljene autofokus radnje
• Snimanje NEF (RAW) ili TIFF (RGB) fotografija
• Male brzine zatvarača
• Povezivanje na Eternet mreže
• Korišćenje fotoaparata sa povezanim opcionim dodacima
• Korišćenje VR režima (smanjenje vibracije) sa VR objektivima
• Neprekidno zumiranje i odzumiranje sa AF-P objektivom
Da biste obezbedili da dobijete najviše od punjivih Nikon EN-EL18c
baterija:
• Držite kontakte baterija čistim. Zaprljani kontakti mogu da smanje vek
baterije.
• Koristite baterije odmah posle punjenja. Baterije će izgubiti svoj napon
ako se ostave neiskorišćene.
• Redovno proveravajte stanje punjive baterije koristeći opciju
Informacije o bateriji u meniju podešavanja (0 313). Ako je j
prikazano za Kalibracija, kalibrišite punjivu bateriju koristeći HM-26a
punjač baterije (ako punjiva baterija nije korišćena duže od šest meseci,
ponovo napunite bateriju kada se kalibracija završi).
n
389
Indeks
Simboli
5 : 4 (30 × 24) ........................................................ 88
P (Automatski programirano)............. 131, 133
S (Automatski sa prioritetom zatvarača).. 131,
134
A (Automatski sa prioritetom blende) ...... 131,
135
M (Manuelni) ............................................. 131, 136
S ............................................................................... 116
CL........................................................... 116, 117, 303
CH .......................................................... 116, 117, 303
Q............................................................................... 116
E (Samookidač) ...................................... 117, 120
MUP ................................................................ 117, 122
S (Izbor režima brzog okidanja) ...... 117, 119
S............................................................................ 304
K (AF u jednoj tački)....................................... 104
I (Dinamička oblast AF) ............................... 104
T (3D praćenje)................................................ 104
N (Grupna AF oblast) ..................................... 105
H (Automatska AF oblast) ............................ 105
! (AF sa prioritetom lica) ................................ 49
5 (Široka oblast AF) ........................................... 49
6 (Normalna oblast AF) ................................... 49
& (AF za praćenje subjekata)....................... 49
L (Matrix) ............................................................ 129
M (Prioritet centra)........................................... 129
N (Spot) ............................................................... 129
t (Prioritet svetlijeg dela)............................ 129
S dugme ......................................... 116, 117, 119
R (Info) dugme................................... 57, 68, 220
a (Živi prikaz slike).................. 44, 59, 173, 309
Q (Pomoć) .............................................................. 16
t (Memorijski bafer) ................................. 40, 385
i dugme ................................................ 51, 63, 253
D prekidač ..................................................... 9, 309
I (Indikator fokusa)........................ 40, 111, 115
L (Zapamćena manuelna postavka) .... 160,
168
A
Brojevi
n
390
1,2× (30 × 20) ....................................................... 88
12-bitno.................................................................. 94
14 fps (sa podig. ogledalom) ........................ 117
14-bitno.................................................................. 94
3D color matrix merenje III............................ 129
3D praćenje...................................... 104, 107, 300
AC adapter ................................................ 336, 342
Active D-Lighting........................... 155, 187, 294
ADL bracketing (Podesi automatski
bracketing) .............................................. 146, 155
Adobe RGB .......................................................... 294
Advanced Wireless Lighting (Napredno
bežično osvetljavanje) .................................. 204
AE i blic (Podesi automatski bracketing). 146,
147
AE zaključ. dugmetom okidača ................... 302
AF................................... 48–50, 98–113, 299–301
AF aktiviranje...................................................... 300
AF fino podešavanje ........................................ 310
AF odziv pri blokiranju kadra........................ 299
AF sa prioritetom lica ........................................ 49
AF u jednoj tački...................................... 104, 106
AF-C ............................................................. 101, 299
AF-F.......................................................................... 48
AF-S....................................................... 48, 101, 299
Audio.................................................... 61, 290, 312
Audio izlaz ................................................. 312, 376
Audio reprodukcija (projekcija slajdova) . 290
Aut. kontr. ISO osetljivosti ................... 126, 297
Auto FP brza sinhronizacija........................... 305
Autofokus ................... 48–50, 98–113, 299–301
Automatska AF oblast........................... 105, 106
Automatska kontrola distorzije ................... 294
Automatska M kontrola ISO osetljivosti .... 306
Automatski (Balans bele) ..................... 159, 160
Automatski bracketing ......................... 146, 307
Automatski bracketing (režim M) ............... 307
Automatski programirano............................. 133
Automatski sa prioritetom blende ............. 135
Automatski sa prioritetom zatvarača ........ 134
Automatski spoljni blic ......................... 197, 216
Automatsko DX isecanje .................................. 88
Automatsko rotiranje slike ............................ 290
B
Bajonet ..................................................... 3, 26, 115
Bal. bele živog prik. fotog. ............................... 52
Balans bele ............................. 151, 159, 293, 297
Balans boje monitora ...................................... 310
Banka korisničkih podešavanja ................... 299
Banka menija fotografisanja ......................... 291
Baterija............................................................. 19–24
Baterija sata.................................................. 29, 351
BB......................................................... 151, 159, 297
Beskonačna ekspozicija.................................. 138
Beskonačno (Time).................................... 28, 310
Bešumna fotog. sa živim prik. slike...... 54, 295
Bez kompresije (NEF (RAW) kompresija) .... 94
Bežična mreža .......................................... 281, 337
Bežični daljinski kontroler... 73, 204, 206, 312,
337
Bežični predajnik..................................... 281, 337
Birač režima fokusa ............................ 48, 98, 114
Birač živog prikaza slike............................. 44, 59
BKT dugme . 147, 148, 151, 152, 155, 156, 193,
231, 307
Blenda ...................................... 135, 136, 140, 308
Blic.......................... 194, 198, 200, 202, 305, 330
Blic (Balans bele) ............................................... 160
Bracketing.................................................. 146, 307
Bracketing balansa bele ....................... 146, 151
Bracketing balansa bele (Podesi automatski
bracketing) .............................................. 146, 151
Bracketing blica .............................. 146, 147, 307
Bracketing ekspozicije ................. 146, 147, 307
Broj kopija (PictBridge meni [Podešavanje])...
284
Broj slika u sekundi............................................. 67
Broj tačaka fokusa............................................. 300
Brza bežična kontrola............................ 211, 218
Brzina kontinualnog fotog. ........................... 303
Brzina sinhronizacije blica ............................. 305
Brzina zatvarača.............................. 134, 136, 140
Brzina zatvarača sa blicom ............................ 306
C
Camera Control Pro 2 ...................................... 339
Capture NX-D ................................................ ii, 277
Centralno dugme višen. birača.................... 308
CF kartica ...................................................... 30, 384
Cijanotip (Monohrom) .................................... 315
CLS.......................................................................... 330
CompactFlash ............................................. 30, 384
CPU kontakti ....................................................... 326
CPU objektiv ...................................... 26, 323, 326
Creative Lighting System............................... 330
Crno-belo (Monohrom) .................................. 315
Č
Čuvaj prema orijentaciji ................................. 300
D
Daljinska kontrola blica .................................. 209
Daljinsko ponavljanje............................ 213, 218
Datum i vreme ............................................ 28, 310
DCF......................................................................... 382
Desetopinski konektor............ 2, 246, 339, 340
Detekcija lica............................................. 300, 302
Detekcija lica 3D praćenjem ......................... 300
Diferencijal ekspozicije ................................... 191
Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja... 311, 347
Dinamička oblast AF ..................... 104, 106, 301
Dioptrija......................................................... 35, 338
Direktna sunčeva svetlost (Balans bele) ... 160
D-Lighting ........................................................... 314
Dodaci................................................................... 336
Dodajte stavke (Moj meni) ............................ 316
Dubinska oštrina ............................................... 132
Dugme AF-ON.................................... 307, 102, 300
Dugme AF-ON za vertikalno fotografisanje .......
102, 307
Dugme Fn1................................................. 307, 309
Dugme Fn2................................................. 307, 309
Dugme Fn3.............................. 273, 276, 307, 309
Dugme okidača ....................... 40, 111, 141, 309
Dugme snimanje filma............................. 61, 307
Dugme za pozadinska svetla ........................ 304
Dvojni monitor................................................... 287
DX (24 × 16) 1.5×................................... 88, 90, 91
DX baziran format filma.................................... 70
DX format ................................................ 87, 88, 89
E
Efekti filtera ............................................... 183, 315
Ekran na dodir ................................... 12, 185, 251
Ekspozicija ..................... 129, 131, 141, 143, 301
Eksterni mikrofon....................................... 64, 341
Elekt. zatv. prednje zavese............................. 304
Elektronski daljinomer .................................... 115
Elektronski VR..................................................... 298
Eternet .................................................................. 281
EV koraci za kontrolu ekspozicije ................ 301
Exif.......................................................................... 382
F
Fascikla reprodukcije....................................... 289
Fascikla za čuvanje ........................................... 291
f-broj ............................................................ 135, 326
Fino podesi optimalnu eksp. ........................ 302
Fleksibilni program .......................................... 133
Fluorescentno (Balans bele).......................... 159
n
391
Fokus ............................ 48–50, 98–115, 299–301
Fokus tražila.......................................... 35, 36, 338
Format ........................................................... 33, 310
Format datuma........................................... 29, 310
Formatiraj memorijsku karticu..................... 310
Fotografisanje blicom na daljinu ................ 204
Fotografisanje živog prikaza slike.......... 44–58
Frekventni odziv................................................ 298
FV zaključavanje................................................ 202
FX (36 × 24) 1.0× ................................................. 88
FX baziran format filma .................................... 70
FX format ........................................................ 87, 88
G
Gornji kontrolni displej................................... 6, 7
Govorna napomena..................... 272–276, 312
GPS............................................ 246, 247, 261, 340
Grupna AF oblast .................................... 105, 106
Grupni blic................................................. 209, 218
H
H.264 ..................................................................... 376
HDMI .................................................. 286, 312, 382
HDR (visoki dinamički opseg)....................... 189
Histogram.................................................. 257, 258
Hlad (Balans bele) ............................................. 160
HTTP server ......................................................... 281
I
n
392
Imenovanje datoteka ............................ 291, 296
Indeks štampa.................................................... 285
Indikator ekspozicije........................................ 137
Indikator fokusa................................ 40, 111, 115
Indikator ispravnog fokusa .......... 40, 111, 115
Indikator spremnosti blica.. 11, 194, 203, 334,
374
Inf. o radio daljinskom blicu.......................... 208
Informacije o autorskim pravima................ 311
Informacije o bateriji ....................................... 313
Informacije o blicu............................................ 216
Informacije o datoteci..................................... 255
Informacije o fotografiji........................ 254, 289
Informacije o reprodukciji ................... 254, 289
Inkadescentno (Balans bele)......................... 159
Interval slike (projekcija slajdova)............... 290
Intervalski film............................................. 74, 298
Intervalsko fotografisanje.................... 236, 295
Intuitivno praćenje fokusa ............................ 103
IPTC .............................................................. 261, 311
Isecanje (PictBridge meni [Podešavanje]) 284
Iseci ................................................................... 67, 69
ISO osetljivost.................................. 124, 126, 297
Ispravi.................................................................... 314
i-TTL ................................. 196, 197, 209, 216, 331
Ivica........................................................................ 284
Izaberi jezičak ..................................................... 316
Izaberi početnu/krajnju tačku ........................ 82
Izaberi temperaturu boje (Balans bele) ... 160,
165
Izbor režima brzog okidanja ............... 117, 119
Izbor slota ..................................................... 97, 249
Izbor za štampu ................................................. 285
Izbriši .................................................... 43, 268, 276
Izbriši sve slike.......................................... 268, 270
Izbrišite trenutnu sliku ............................. 43, 268
Izvod sinhronizovanog bljeska .................... 195
J
Jačina zvuka slušalica ........................................ 64
Jezik (Language) ........................................ 27, 310
JPEG ............................................... 92, 96, 314, 317
JPEG fino ................................................................ 92
JPEG normalno .................................................... 92
JPEG osnovno....................................................... 92
K
Kalibracija ............................................................ 380
Kapacitet memorijske kartice....................... 385
Kašnjenje isključivanja monitora ................ 303
Kolorni prostor................................................... 294
Komentar slike ................................................... 311
Kompatibilni objektivi..................................... 323
Kompresovano (NEF (RAW) kompresija) .... 94
Kompresovano bez gubitka (NEF (RAW)
kompresija) ......................................................... 94
Kontinualna mala brzina ............. 116, 117, 303
Kontinualna velika brzina ........... 116, 117, 303
Kontinualni režim okidanja ........ 116, 117, 303
Kontinualni servo AF ............................. 101, 299
Kontrola blica ............... 196, 197, 204, 209, 292
Kontrola distorzije ............................................ 314
Kontrola gov. napomene ............................... 312
Kontrola perspektive ....................................... 315
Kontrola vinjetiranja ........................................ 294
Kontrole dodirom ................... 12, 185, 251, 312
Kontrolni displej ................................................ 6–8
Kopiraj slike......................................................... 290
Korekcija efekta crvenih očiju ...................... 314
Korekcija ekspozicije.............................. 143, 302
Korekcija ekspozicije za blic.......................... 306
Korekcija snage blica ....................................... 200
Korisničko dodeljivanje kontrola ................ 307
Koristi točkić pušt. dugmetom..................... 308
Kret. kroz slike pom. točkićem ..................... 308
Kretanje subjekta .............................................. 299
Kvalitet filma................................................ 67, 297
Kvalitet slike................................................. 92, 292
L
L (velika)........................................................... 72, 95
Laka korekcija ekspozicije.............................. 302
LAN......................................................................... 337
LCD.................................................................... 9, 304
LCD osvetljenje............................................. 9, 304
LED lampica ........................................................ 312
Letnje računanje vremena...................... 28, 310
M
M (Manuelni fokus) .................................... 50, 114
M (srednja) ...................................................... 72, 95
Maks. broj kontinualnih okidanja ............... 303
Maksimalna osetljivost ......................... 127, 297
Maksimalni otvor blende ..... 50, 243, 326, 334
Man. sa prioritetom rastojanja.. 197, 217, 331
Manuelni fokus ........................................... 50, 114
Manuelno (Kontrola blica) .......... 197, 209, 217
Manuelno (Režim ekspozicije) ..................... 136
Mat staklo ............................................................ 371
Matrix merenje......................................... 129, 302
Memorijska kartica ............ 30, 33, 97, 310, 383
Memorijski bafer ........................................ 40, 118
Meni fotografisanja .......................................... 291
Meni podešavanja ............................................ 310
Meni reprodukcije ............................................ 289
Meni retuširanja ................................................ 314
Meni snimanja.................................................... 296
Merenja ekspozicije .................................. 41, 303
Merenje ................................................................ 129
Merenje sa prior. svetlijeg dela.................... 129
Merenje sa prioritetom centra ........... 129, 302
Mikrofon..................................... 2, 5, 64, 272, 341
Minimalna blenda...................................... 26, 132
Minimalna brzina zatvarača .......................... 127
Mired ..................................................................... 164
Modelirajući bljesak ............................... 132, 306
Moj meni .............................................................. 316
Monitor................................ 12, 44, 248, 303, 310
Monohrom ................................................ 179, 315
Mreža........................................................... 281, 313
N
Nakon brisanja ................................................... 290
Ne-CPU objektiv ............................. 243, 324, 326
Nedavna podešavanja .................................... 316
NEF (RAW)............................. 92, 94, 96, 314, 317
NEF (RAW) bitska dubina ................................. 94
NEF (RAW) kompresija....................................... 94
NEF (RAW) snimanje ................................. 94, 293
Neutralno (Podesi Picture Control) ............ 179
Nikon Transfer 2 ................................................ 279
Niska ...................................................................... 125
Normalna oblast AF ........................................... 49
Nosači AF oblasti.......................................... 10, 35
O
Obavijanje tačke fokusa ................................. 301
Objektiv ............................... 25, 26, 243, 310, 323
Objektiv tipa D ......................................... 323, 326
Objektiv tipa E.......................................... 323, 326
Objektiv tipa G ......................................... 323, 326
Oblačno (Balans bele)...................................... 160
Oblast slike . 26, 51, 63, 70, 87, 88, 90, 95, 292,
296
Oblast za 3D praćenje ..................................... 300
Obrada NEF (RAW).................................. 314, 317
Obrni indikatore ................................................ 309
Ocenjivanje ......................................................... 267
Očisti senzor slike.............................................. 311
Odnos stranica ..................................... 69, 88, 319
Odredište ............................................................. 296
Odseci ......................................................... 314, 319
Ogledalo..................................................... 122, 347
Ograničenja režima autofokusa .................. 301
Ograniči izbor režima AF oblasti ................. 300
Ograniči izbor režima okidanja .................... 304
Okidač ......................................................... 120, 236
Omekšavanje...................................................... 191
Opcije bežičnog blica ...................................... 204
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR) ................. 312
Opcije dug. živog prikaza slike..................... 309
Opcije govorne napomene ........................... 312
Opcije prikaza reprodukcije .......................... 289
Opcije štampanja (PictBridge meni
[Podešavanje]) ................................................. 284
Opcije tačke fokusa .......................................... 301
Opseg blica ......................................................... 330
Optički AWL .............................................. 204, 205
Optički/radio AWL .................................. 204, 208
Osetljivost......................................... 124, 126, 297
Osetljivost mikrofona ...................................... 298
n
393
Označavanje indeksa......................................... 63
Oznaka za montiranje objektiva......... 3, 25, 26
Oznaka žižne ravni ........................................... 115
P
n
394
Pejzaž (Podesi Picture Control).................... 179
Periferni konektor........................................ 2, 337
PictBridge .................................................. 283, 382
Picture Controls................................................. 179
PIN .......................................................................... 206
Podaci ne-CPU objektiva............. 243, 244, 311
Podaci o fotografisanju .................................. 259
Podaci o lokaciji....................................... 246, 261
Podesi automatski bracketing ..................... 295
Podesi Picture Control ................. 179, 293, 297
Podesi sat pomoću satelita ........................... 247
Podešavanja ISO osetljivosti............... 293, 297
Podešavanja ISO osetljivosti filma.............. 297
Podrazumevana podešavanja... 224, 296, 313
Pojedinačna slika .............................................. 116
Pojedinačni servo AF ...................... 48, 101, 299
Poklopac objektiva............................................. 25
Poklopac tela............................................... 25, 339
Pokreni štampanje ........................................... 285
Pomoć..................................................................... 16
Pomoćni selektor ........ 109, 111, 141, 307, 309
Ponavljanje bljeska ................................ 197, 217
Portret (Podesi Picture Control) .................. 179
Povratak na podrazumevana podešavanja.....
224, 296, 313
Pozadinska svetla dugmadi ............................... 9
Pozadinsko svetlo.................................................. 9
Praćenje fokusa ....................................... 103, 299
Praćenje fokusa sa zaključ. ............................ 299
Prebrisivanje glasov. napomene................. 312
Pregled ekspozicije ............................................ 46
Pregled podataka ............................................. 262
Prekidač režima fokusa............................ 26, 114
Preklapanje slika ..................................... 315, 320
Prevlačenje za reprod. pune slike ............... 312
Prevući ........................................................... 12, 312
Prikačenje objektiva........................................... 25
Prikaz informacija ............ 57, 68, 216, 220, 310
Prikaz mreže u tražilu ...................................... 304
Prikaz slike ................................................. 250, 290
Prikaz svetlijih delova........................................ 64
Prikaži nakon rafala .......................................... 290
Priključak napajanja............................... 336, 342
Priključak za spoljni mikrofon ................. 2, 341
Prilagodi komandne točkiće......................... 308
Prilagođena podešavanja .............................. 299
Program ekspozicije ........................................ 357
Projekcija slajdova............................................ 290
Promeni veličinu ............................................... 314
Proš. banke menija fotografisanja .............. 291
Prsten za fokusiranje objektiva...... 25, 50, 114
Punjenje baterije.......................................... 19–21
Punjiva baterija.............. 37, 313, 351, 379, 380
Punjiva Li-jonska baterija... ii, 19, 37, 379, 380
Pv dugme ......................... 50, 132, 306, 307, 309
R
Računar....................................................... 277, 278
Radio AWL ................................................. 204, 206
Rafal .................................................... 117, 290, 303
Rangiraj stavke (Moj meni)............................ 316
Ravnomerno (Podesi Picture Control)....... 179
RAW slot 1 – JPEG slot 2 (Uloga kartice u slotu
2) ............................................................................. 97
Redosled bracketing-a.................................... 307
Redosled brojeva datoteka ........................... 304
Reprodukcija............................... 42, 80, 248, 286
Reprodukcija pune slike ................................. 248
Resetovanje sa dva dugmeta ....................... 224
Resetuj ............................................... 224, 296, 313
Resetuj meni snimanja.................................... 296
Resetuj sva podešavanja................................ 313
Rezervna kopija (Uloga kartice u slotu 2)... 97
Režim AF-oblast................................ 49, 104, 300
Režim autofokusa ............................ 48, 101, 301
Režim blica ................................................ 198, 199
Režim ekspozicije.............................................. 131
Režim filma......................................... 59, 296, 309
Režim fokusa ........................................ 48, 98, 114
Režim kašnjenja ekspozicije.......................... 304
Režim okidanja .................................................. 116
Režim POVEZIVANJA ............................. 206, 312
Režim preklapanja............................................ 232
Režim sa podignutim ogledalom...... 117, 122
RGB........................................................ 92, 257, 294
RGB histogram ................................................... 257
Rotiraj uspravne ................................................ 290
S
S (mala) ............................................................ 72, 95
Sačuvaj izabrani kadar ............................... 82, 85
Sačuvaj/učitaj podešavanja .......................... 313
Sakrij sliku............................................................ 289
Samo AE (Podesi automatski bracketing)........
146, 147
Samo blic (Podesi automatski bracketing) ......
146
Samookidač ..................................... 117, 120, 303
Sat.................................................................... 28, 310
Sinhronizacija sa prednjom zavesom........ 198
Sinhronizacija sa zadnjom zavesom .......... 198
Sinhronizovano okidanje ............................... 304
Skylight................................................................. 315
Sličica..................................................................... 248
Slika Dust Off ref photo .................................. 311
Slot ................................................. 30, 97, 249, 296
Slušalice.................................................................. 64
Smanj. šuma kod visokog ISO ............ 294, 298
Smanjenje efekta crvenih očiju ................... 198
Smanjenje šuma kod duge eksp. ................ 294
Smanjenje šuma vetra..................................... 298
Smanjenje treperenja...................................... 298
Smanjenje vibracije.......................................... 298
Speedlights (Nikon blicevi) ................. 194, 330
Spora sinhronizacija......................................... 198
Spot........................................................................ 129
Spot balans bele................................................ 173
sRGB....................................................................... 294
Stalni servo AF...................................................... 48
Standardni i-TTL dopunski blic za digitalni
SLR.............................................................. 196, 331
Standardno (Podesi Picture Control)......... 179
Svetliji delovi ...................................................... 256
Svetlina monitora ............................... 51, 64, 310
Š
Šina za blic i opremu................................. 14, 194
Široka oblast AF................................................... 49
Štampa datuma................................................. 284
Štampanje ........................................................... 283
U
Ujednačavanje ekspozicije ..................... 76, 238
Uklanjanje objektiva sa fotoaparata ............ 26
Uklonite stavke (Moj meni) ........................... 316
Uloga kartice u slotu 2 ............................. 97, 291
Uparivanje ........................................................... 206
Uporedni prikaz................................................. 315
Upravljaj opcijom Picture Control ... 184, 293,
297
Uredi film ............................................... 82, 85, 315
USB kabl ................................................. ii, 278, 283
UTC........................................................ 28, 246, 261
V
Veličina ......................................... 72, 95, 314, 319
Veličina slika/broj slika u sekundi ........ 67, 296
Veličina slike................................................. 95, 292
Veličina stranice................................................. 284
Vertikalno fotografisanje...... 39, 102, 109, 307
Verzija firmvera.................................................. 313
Vidni ugao .......................................... 87, 328, 329
ViewNX-i.......................................................... ii, 277
Virtuelni horizont ................................ 57, 68, 310
Visok dinamički opseg (HDR).............. 189, 295
Visoka .................................................................... 125
Visoka definicija....................................... 286, 382
Višak podataka (Uloga kartice u slotu 2) .... 97
Višenamenski birač.................................... 16, 308
Višestruka ekspozicija............................ 229, 295
Vred. koraka korek. eksp./blica .................... 301
Vrednost koraka ISO osetljivosti.................. 301
Vremenska zona ......................................... 28, 310
Vremenska zona i datum ........................ 28, 310
X
T
XQD kartica .................................................. 30, 383
Tačka fokusa ................... 49, 104, 108, 300, 301
Tajmer pripravnosti......................... 41, 247, 303
Televizija .............................................................. 286
Temperatura boje................ 159, 160, 161, 165
TIFF (RGB)........................................................ 92, 96
Tiho fotografisanje ............................................. 54
Tiho okidanje...................................................... 116
Toniranje (Podesi Picture Control).............. 183
Topli filter............................................................. 315
Tražilo...................................................... 10, 35, 371
Tražilo okulara............................................. 36, 120
Z
Zadnji kontrolni displej........................................ 8
Zaključaj okid. ako je slot prazan ................ 313
Zaključavanje blende ............................ 140, 308
Zaključavanje brzine zatvarača.......... 140, 308
Zaključavanje ekspozicije .............................. 141
Zaključavanje fokusa ....................................... 111
Zapamćena manuelna postavka (Balans
bele) ........................................................... 160, 168
Zaštita fotografija.............................................. 265
Zumiranje razdeljenog prikaza ............... 52, 53
Zumiranje reprodukcije.................................. 263
Zvučni signal....................................................... 312
n
395
Zvučnik ................................................................. 276
Ž
Žičana daljinska kontrola .............. 73, 138, 339
Živi prikaz slike.............................................. 44, 59
Živo (Podesi Picture Control)........................ 179
Žižna daljina .................................... 245, 328, 329
n
396
a
n
397
n
398
n
399
Uslovi garancije - Nikon evropska
garancija servisa
Poštovani Nikon korisniče,
Zahvaljujemo vam se na kupovini ovog Nikon proizvoda. Ukoliko vaš
Nikon proizvod zahteva servis pokriven garancijom, obratite se
distributeru kod koga ste ga kupili ili članu naše ovlašćene servisne mreže
u okviru prodajnog područja Nikon Europe B.V. (npr. Evropa/Rusija/
ostalo). Pogledajte detalje na:
http://www.europe-nikon.com/support
Da bi se izbegle nepotrebne neprijatnosti, preporučujemo vam da pažljivo
pročitate korisnička uputstva pre nego što se obratite distributeru ili
ovlašćenoj servisnoj mreži.
Prema garanciji, vaša Nikon oprema neće ispoljiti nikakve proizvodne
nedostatke u trajanju od jedne godine od datuma prve kupovine. Ako se
tokom ovog perioda garancije proizvod pokaže defektnim usled
neodgovarajućeg materijala ili načina proizvodnje, naša ovlašćena
servisna mreža u okviru prodajnog područja Nikon Europe B.V. će, bez
naknade za rad i delove, popraviti proizvod prema propisima i uslovima
navedenim ispod. Nikon zadržava pravo (prema sopstvenom nahođenju)
da zameni ili popravi proizvod.
1. Ova garancija je dostupna samo uz uvid u popunjen garantni list i
originalnu fakturu ili račun na kome je upisan datum kupovine, vrsta
proizvoda i ime distributera, zajedno sa proizvodom. Nikon zadržava
pravo da odbije besplatni servis u okviru garancije ako gore navedeni
dokumenti ne mogu biti podneti na uvid ili su informacije u njima
nepotpune ili nečitke.
2. Ova garancija ne pokriva:
• obavezno održavanje i popravku ili zamenu delova usled normalne
upotrebe.
• modifikacije radi unapređenja proizvoda sa njegove normalne svrhe
opisane u korisničkom uputstvu, bez prethodnog pisanog odobrenja
od strane kompanije Nikon.
n
400
• troškove transporta i sve rizike transporta direktno ili indirektno
vezanih za garanciju proizvoda.
• bilo kakvu štetu prouzrokovanu modifikacijama ili prilagođavanjima
koje mogu biti obavljeni na proizvodu, bez prethodnog pisanog
odobrenja od strane kompanije Nikon, radi poštovanja lokalnih ili
državnih tehničkih standarda na snazi u bilo kojoj zemlji različitoj od
onih za koje je proizvod originalno osmišljen i/ili proizveden.
3. Garancija neće biti primenljiva u sledećim slučajevima:
• šteta prouzrokovana nepravilnom upotrebom uključujući ali ne i
ograničavajući se na korišćenje proizvoda za namenu različitu od
normalne ili nepridržavanje korisničkih uputstava o pravilnom
korišćenju i održavanju i na ugradnju i upotrebu proizvoda
neusklađenu sa bezbednosnim standardima na snazi u zemlji u kojoj
se koristi.
• šteta prouzrokovana nesrećnim slučajem uključujući ali ne i
ograničavajući se na udar groma, poplavu, požar, nepravilnu
upotrebu ili zanemarivanje.
• brisanje, nečitljivost ili uklanjanje naziva modela ili serijskog broja
proizvoda.
• šteta prouzrokovana popravkom ili prilagođavanjima obavljenim od
strane neovlašćenih servisnih organizacija ili osoba.
• defekt u bilo kakvom sistemu u koji je proizvod ugrađen ili sa kojim
se koristi.
4. Ova garancija servisa ne utiče na zakonska prava potrošača prema
primenljivim nacionalnim zakonima koji su na snazi, niti na prava
potrošača u odnosu na distributera koja proističu iz kupoprodajnog
ugovora.
Napomena: pregled svih ovlašćenih Nikon servisnih stanica se može pronaći
na mreži na sledećoj adresi
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
n
401
E
L
P
Nikon D5
M
SA
DIGITALNI FOTOAPARAT
Ovo uputstvo nije dozvoljeno reprodukovati u bilo kom obliku, u celosti ili
delovima (osim kratkih citata u člancima ili recenzijama od velike važnosti),
bez pisanog odobrenja od strane kompanije NIKON CORPORATION.
Korisničko uputstvo (sa Garancijom)
AMA16539
Štampano u Evropi
Sr
SB9A05(YD)
6MB292YD-05
• Pročitajte ovo uputstvo u potpunosti pre nego što
koristite fotoaparat.
• Da biste obezbedili pravilno korišćenje fotoaparata,
postarajte se da pročitate „Zarad vaše bezbednosti“
(stranica x).
• Nakon čitanja ovog uputstva, držite ga na mestu gde
može lako da se preuzme zarad budućeg korišćenja.
Sr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising