Nikon | D7500 | Nikon D7500 Korisničko uputstvo

Nikon D7500 Korisničko uputstvo
Nikon D7500
DIGITALNI FOTOAPARAT
Korisničko uputstvo
(sa Garancijom)
Ovo uputstvo nije dozvoljeno reprodukovati u bilo kom obliku, u celosti
ili delovima (osim kratkih citata u člancima ili recenzijama od velike
važnosti), bez pisanog odobrenja od strane kompanije
NIKON CORPORATION.
AMA16711
Štampano u Evropi
Sr
SB7C01(YD)
6MB386YD-01
• Pročitajte ovo uputstvo u potpunosti pre nego što
koristite fotoaparat.
• Da biste obezbedili pravilno korišćenje fotoaparata,
postarajte se da pročitate „Zarad vaše bezbednosti“
(stranica xii).
• Nakon čitanja ovog uputstva, držite ga na mestu gde
može lako da se preuzme zarad budućeg korišćenja.
Sr
Nabavite SnapBridge sada!
Koristite SnapBridge da biste daljinski kontrolisali fotoaparat sa vašeg
pametnog telefona ili tableta (pametnog uređaja) a i da biste preuzeli
slike sa fotoaparata.
Besplatno ga preuzmite danas!
SnapBridge je besplatno dostupan iz
prodavnice Apple App Store®, na aplikaciji
Google Play™ i sa sledećih veb lokacija:
http://snapbridge.nikon.com
Posetite Nikon veb lokaciju za najnovije
SnapBridge novosti.
Povežite svoj fotoaparat na pametni uređaj
Pratite korake ispod da biste uparili svoj fotoaparat i pametan uređaj:
1 Na vašem fotoaparatu pokrenite čarobnjaka za
povezivanje.
2 Taknite naziv fotoaparata na vašem pametnom
uređaju.
3 Pritisnite dugme J na fotoaparatu i
taknite Pair (Uparivanje) na
pametnom uređaju (prikaz se
razlikuje u zavisnosti od uređaja i
operativnog sistema).
Pogledajte stranu 28 za više informacija o uparivanju.
D7500 naziv modela: N1610
Unapredite svoje iskustvo sa slikama uz SnapBridge.
Preuzmite fotografije sa vašeg fotoaparata na vaš
pametni uređaj putem „uvek uključenog“ povezivanja,
što čini deljenje fotografija na mreži lakšim i manje
stresnim.
Otpremite fotografije i sličice na NIKON IMAGE SPACE
uslugu čuvanja na oblaku.
Obogatite svoje iskustvo u vezi slika koristeći SnapBridge za:
• Daljinsko kontrolisanje fotoaparata
• Dodavanje autorstva (bilo koje dve informacije o
autorskim pravima, komentarima, tekstu ili logoima)
direktno na vaše fotografije
• Automatski otpremite vreme i lokaciju sa vašeg
pametnog uređaja na vaš fotoaparat
• Primite ažuriranja firmvera fotoaparata
A Više o SnapBridge-u
Za više informacija, koristite funkciju pomoći na mreži u aplikaciji SnapBridge.
i
Da biste dobili najviše od vašeg fotoaparata, molimo vas da
obavezno temeljno pročitate sva uputstva i da ih čuvate tamo gde
će ih pročitati svi oni koji koriste ovaj proizvod.
Simboli i konvencije
Da bi vam se olakšalo da pronađete potrebnu informaciju, koriste se sledeći
simboli i konvencije:
D
Ova ikona obeležava oprez; informaciju koja treba da se pročita
pre korišćenja kako bi se sprečila šteta na fotoaparatu.
A
Ova ikona obeležava napomenu; informaciju koja treba da se
pročita pre korišćenja fotoaparata.
0
Ova ikona obeležava reference za ostale odeljke u ovom uputstvu.
Stavke menija, opcije i poruke prikazane na monitoru fotoaparata pokazane
su podebljano. Meniji i dijalozi fotoaparata i pametnog uređaja mogu da se
razlikuju od onih prikazanih ovde.
Širom ovog uputstva, pametni telefoni i tableti se pominju kao „pametni
uređaji“.
Podešavanja fotoaparata
Objašnjenja u ovom uputstvu pretpostavljaju da se koriste podrazumevana
podešavanja.
AZarad vaše bezbednosti
Pre nego što koristite fotoaparat po prvi put, pročitajte bezbednosne
instrukcije u odeljku „Zarad vaše bezbednosti“ (0 xii).
ii
Nikon Korisnička podrška
Posetite stranicu navedenu ispod da biste registrovali vaš fotoaparat i dobijali
najnovije podatke vezane za proizvod. Pronaćićete odgovore na često
postavljana pitanja (FAQs) i možete nam se obratiti ako vam je potrebna
tehnička podrška.
http://www.europe-nikon.com/support
❚❚ Vodič menija
Za više informacija o opcijama menija i temama kao što su povezivanje
fotoaparata na štampač ili televizor, preuzmite Vodič menija fotoaparata sa
Nikon veb lokacije kao što je ispod opisano. Vodič menija je u pdf formatu i
može da se pregleda koristeći Adobe Reader ili Adobe Acrobat Reader.
1 Na vašem kompjuteru, pokrenite veb pregledač i otvorite lokaciju za
preuzimanje Nikon uputstva sa http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Idite ka strani za željeni proizvod i preuzmite uputstvo.
iii
Sadržaj paketa
Obavezno proverite da li se sve stavke koje su ovde navedene
nalaze sa vašim fotoaparatom.
DK-28 gumeni štitnik okulara
(0 90; dolazi priključen na
fotoaparat)
BF-1B poklopac tela (0 24,
287)
D7500 fotoaparat (0 1)
EN-EL15a punjiva Li-jonska baterija sa poklopcem izvoda (0 19, 21)
MH-25a punjač baterije (dolazi sa ili AC adapterom za zid ili napojnim
kablom čiji se tip i oblik razlikuju u zavisnosti od zemlje ili regiona prodaje;
0 19)
DK-5 poklopac okulara (0 90)
Garancija (štampana na pozadini
AN-DC3 BK kaiš (0 19)
ovog uputstva)
UC-E20 USB kabl
Korisničko uputstvo (ovaj vodič)
Kupci koji kupe opciju pakovanja objektiva treba da provere da li
pakovanje uključuje i objektiv. Memorijske kartice se odvojeno
prodaju. Fotoaparati kupljeni u Japanu prikazuju menije i poruke
samo na engleskom i japanskom; drugi jezici nisu podržani.
Izvinjavamo se na bilo kakvim neugodnostima koje ovo može da
izazove.
A ViewNX-i i Capture NX-D softver za kompjuter
Koristite ViewNX-i da biste fino podesili fotografije ili kopirali slike na
kompjuter radi pregledanja, ili Capture NX-D da biste fino podesili slike koje
su kopirane na kompjuter i da biste konvertovali NEF (RAW) slike na druge
formate. Ove aplikacije su dostupne za preuzimanje sa:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Takođe možete da posetite ovu veb lokaciju za najnovije informacije u vezi
sa Nikon softverom, uključujući zahteve sistema.
iv
Sadržaj
Sadržaj paketa .................................................................................... iv
Zarad vaše bezbednosti................................................................... xii
Obaveštenja ...................................................................................... xvi
Uvod
1
Upoznavanje sa fotoaparatom......................................................... 1
Telo fotoaparata ........................................................................................... 1
Točkić režima ................................................................................................. 6
Kontrolni displej............................................................................................ 8
Tražilo ............................................................................................................... 9
Kontrola podešavanja dioptrije............................................................. 11
Korišćenje nagibnog monitora.............................................................. 12
Korišćenje ekrana na dodir ..................................................................... 14
Višenamenski birač .................................................................................... 18
Prvi koraci
19
Priključite kaiš fotoaparata...................................................................... 19
Napunite punjivu bateriju....................................................................... 19
Ubacite punjivu bateriju i memorijsku karticu ................................ 21
Priključite objektiv ..................................................................................... 24
Uključite fotoaparat................................................................................... 26
Povezivanje koristeći SnapBridge
28
Šta SnapBridge može da učini za vas ........................................... 29
Šta će vam trebati ............................................................................ 30
Pripremanje pametnog uređaja.................................................... 31
Uparivanje i povezivanje ................................................................ 32
Saveti za povezivanje ...................................................................... 37
Wi-Fi zahtev (samo iOS) ........................................................................... 37
Više o uparivanju i povezivanju .................................................... 39
„Povezivanje nije moguće.“ .................................................................... 39
Problemi sa uparivanjem......................................................................... 39
Preuzimanje slika........................................................................................ 40
v
Priručnik
41
Meniji fotoaparata: Pregled............................................................ 41
Korišćenje menija fotoaparata .............................................................. 42
Nivo punjive baterije i broj preostalih ekspozicija .................... 46
Osnovno fotografisanje i reprodukcija
48
„Usmeri i snimaj“ fotografisanje (i i j režimi) ......................... 48
Saveti za živi prikaz slike.......................................................................... 56
Osnovna reprodukcija ..................................................................... 59
Brisanje neželjenih fotografija............................................................... 60
Prilagođavanje podešavanja subjektu ili situaciji
(režim scene)
61
Izbor režima scene............................................................................ 61
Specijalni efekti
64
Biranje specijalnih efekata.............................................................. 64
Dostupne opcije u živom prikazu slike .............................................. 66
P, S, A i M režimi
72
Biranje režima ................................................................................... 72
P: Automatski programirano.................................................................. 73
S: Automatski sa prioritetom zatvarača.............................................. 74
A: Automatski sa prioritetom blende .................................................. 75
M: Manuelni .................................................................................................. 76
Dugačke ekspozicije (Samo režim M) ...................................................... 79
Korisnička podešavanja: U1 i U2 režimi
83
Čuvanje korisničkih podešavanja......................................................... 83
Opozivanje korisničkih podešavanja .................................................. 84
Resetovanje korisničkih podešavanja ................................................ 85
vi
Režim okidanja
86
Izbor režima okidanja...................................................................... 86
Režim samookidača (E) .................................................................. 89
Režim sa podignutim ogledalom (MUP)......................................... 91
Opcije snimanja slike
93
Oblast slike ........................................................................................ 93
Kvalitet slike ...................................................................................... 97
Veličina slike...................................................................................... 99
Fokus
100
Autofokus ........................................................................................ 100
Režim autofokusa.................................................................................... 100
Režim AF-oblasti ...................................................................................... 103
Zaključavanje fokusa.............................................................................. 111
Manuelni fokus ............................................................................... 115
ISO osetljivost
118
Podešavanja ISO osetljivosti........................................................ 118
Aut. kontr. ISO osetljivosti............................................................ 120
Ekspozicija
123
Merenje ............................................................................................ 123
Zaključavanje autoekspozicije .................................................... 125
Korekcija ekspozicije ..................................................................... 127
vii
Balans bele
130
Opcije balansa bele ........................................................................ 130
Fino podešavanje balansa bele ................................................... 134
Izaberite temperaturu boje .......................................................... 137
Zapamćena manuelna postavka ................................................. 139
Fotografisanje tražilom......................................................................... 139
Živi prikaz slike (spot balans bele) .................................................... 143
Upravljanje zapamćenim postavkama............................................ 146
Poboljšanje slike
148
Picture Controls .............................................................................. 148
Biranje Picture Control .......................................................................... 148
Modifikovanje Picture Controls ......................................................... 150
Čuvanje detalja u svetlijim delovima i senkama ...................... 153
Active D-Lighting .................................................................................... 153
Visok dinamički opseg (HDR).............................................................. 155
Fotografisanje blicom
159
Korišćenje ugrađenog blica.......................................................... 159
Automatski režimi za iskakanje.......................................................... 159
Manuelni režimi za izbacivanje blica ............................................... 161
Režim kontrole blica ...................................................................... 164
Korekcija snage blica ..................................................................... 167
FV zaključavanje ............................................................................. 169
Pregled informacija za ugrađeni blic.......................................... 172
Opcioni blicevi ................................................................................ 174
Fotografisanje daljinskom kontrolom
175
Korišćenje opcione ML-L3 daljinske kontrole........................... 175
viii
Snimanje i gledanje filmova
179
Snimanje filmova ........................................................................... 179
Korišćenje dugmeta i............................................................................ 183
Prikaz živog prikaza slike: Filmovi...................................................... 185
Pregled i skrivanje indikatora.............................................................. 187
Veličina slike, broj slika u sekundi i kvalitet filma......................... 188
Indeksi ......................................................................................................... 189
Isecanje filma ............................................................................................ 190
Snimanje fotografija u režimu filma ................................................. 191
Pregledanje filmova ...................................................................... 194
Uređenje filmova............................................................................ 196
Odsecanje filmova .................................................................................. 196
Čuvanje izabranih kadrova .................................................................. 200
Druge opcije fotografisanja
R dugme (Fotografisanje tražilom) ...........................................
Dugme i ..........................................................................................
Resetovanje sa dva dugmeta: povratak na podrazumevana
podešavanja ..............................................................................
Bracketing .......................................................................................
Podaci o lokaciji..............................................................................
Više o reprodukciji
201
201
205
206
209
223
225
Pregled slika.................................................................................... 225
Reprodukcija pune slike........................................................................ 225
Reprodukcija sličica ................................................................................ 225
Reprodukcija kalendara ........................................................................ 226
Korišćenje ekrana na dodir .................................................................. 228
Dugme i..................................................................................................... 230
Informacije o fotografiji................................................................ 231
Pogled izbliza: zumiranje reprodukcije ..................................... 240
ix
Zaštita fotografija od brisanja...................................................... 242
Ocenjivanje slika............................................................................. 243
Ocenjivanje individualnih slika .......................................................... 243
Ocenjivanje više slika............................................................................. 244
Biranje fotografija za otpremanje ............................................... 245
Biranje individualnih fotografija........................................................ 245
Biranje više fotografija........................................................................... 246
Brisanje fotografija......................................................................... 247
U toku reprodukcije ............................................................................... 247
Meni reprodukcije................................................................................... 248
Lista menija
250
A Meniji fotoaparata
Više informacija o menijima fotoaparata su dostupne u Vodič menija koji
može da se preuzme sa Nikonove veb lokacije (0 iii).
D Meni reprodukcije: Upravljanje slikama ...................................... 250
C Meni fotografisanja: Opcije fotografisanja................................... 252
1 Meni snimanja filma: Opcije snimanja filma ................................. 257
A Prilagođena podešavanja: Fino podešavanje postavki
fotoaparata..................................................................................... 260
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata ................................. 268
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija .............................. 275
O Moj meni/m Nedavna podešavanja....................................... 278
Tehničke napomene
279
Kompatibilni objektivi................................................................... 279
Kompatibilni CPU objektivi ................................................................. 279
Kompatibilni ne-CPU objektivi........................................................... 285
Drugi dodaci .................................................................................... 287
x
Vođenje računa o fotoaparatu .................................................... 288
Čuvanje ....................................................................................................... 288
Čišćenje....................................................................................................... 288
Čišćenje senzora slike ............................................................................ 289
Vođenje računa o fotoaparatu i punjivoj bateriji:
upozorenja................................................................................. 296
Rešavanje problema...................................................................... 301
Punjiva baterija/Prikaz........................................................................... 301
Snimanje (Svi režimi).............................................................................. 302
Fotografisanje (P, S, A, M) ....................................................................... 305
Reprodukcija ............................................................................................. 306
Bluetooth i Wi-Fi (bežične mreže) ..................................................... 308
Razno ........................................................................................................... 308
Poruke o grešci ............................................................................... 309
Specifikacije .................................................................................... 315
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR objektivi ...... 329
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II objektivi ... 336
Odobrene memorijske kartice..................................................... 346
Kapacitet memorijske kartice ...................................................... 347
Vek baterije ..................................................................................... 349
Indeks ............................................................................................... 351
Uslovi garancije - Nikon evropska garancija servisa ............... 359
xi
Zarad vaše bezbednosti
Da biste sprečili štetu nad imovinom ili svoju ili tuđu povredu, u potpunosti
pročitajte „Zarad vaše bezbednosti“ pre korišćenja ovog proizvoda.
Držite ova bezbednosna uputstva tamo gde će ih svi oni koji koriste ovaj proizvod
pročitati.
OPASNOST: Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa ovom ikonom nosi
visoki rizik od smrti ili ozbiljne povrede.
UPOZORENJE: Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa ovom ikonom može
da dovede do smrti ili ozbiljne povrede.
OPREZ: Nepoštovanje predostrožnosti obeleženih sa ovom ikonom može da
dovede do povrede ili štete nad imovinom.
UPOZORENJE
• Ne koristite dok se šetate ili dok rukujete motornim vozilom.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do nesreća ili druge povrede.
• Ne rastavljajte niti menjajte ovaj proizvod. Ne dodirujte interne delove koji
postaju izloženi nakon pada ili drugih nesreća.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do strujnog udara ili druge
povrede.
• Ako primetite neke abnormalnosti kao što su da proizvod proizvodi dim,
toplotu ili neobične mirise, odmah izvucite punjivu bateriju ili izvor
napajanja.
Nastavljeno rukovanje bi moglo da dovede do požara, opekotina ili drugih povreda.
• Održavajte suvim. Ne rukujte mokrim rukama. Ne rukujte utikačem mokrim
rukama.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do požara ili strujnog udara.
• Ne dozvolite da vaša koža bude u dužem kontaktu sa ovim proizvodom dok
je uključen ili uključen u utičnicu.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina niskog stepena.
• Ne koristite ovaj proizvod u prisustvu zapaljive prašine ili gasa kao što su
propan, benzin ili aerosol.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do eksplozije ili požara.
xii
• Ne gledajte direktno u sunce ili druge izvore jakog svetla kroz objektiv ili
fotoaparat.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do oštećenja vida.
• Ne usmeravajte blic ili AF-assist osvetljivač ka vozaču motornih vozila.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do nesreća.
• Držite ovaj proizvod van dodira dece.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do povrede ili kvara proizvoda.
Pored toga, imajte na umu da mali delovi predstavljaju opasnost od gušenja. Ako
dete proguta bilo koji deo ovog proizvoda, odmah potražite pomoć lekara.
• Ne upetljavajte, ne zamotavajte niti uvijajte kaiš oko vašeg vrata.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do nesreća.
• Ne koristite punjive baterije, punjače ili AC adaptere koji nisu izričito
dizajnirani za korišćenje sa ovim proizvodom. Kada koristite punjive
baterije, punjače i AC adaptere dizajnirane za korišćenje sa ovim
proizvodom, ne:
- Oštećujte, menjajte, povlačite na silu ili presavijajte kablove ili duže
kablove, ne stavljajte ih ispod teških objekata niti ih izlažite toploti ili
plamenu.
- Koristite konvertere za putovanja ili adaptere dizajnirane da konvertuju
sa jednog napona na drugi ili sa DC-na-AC regulatore.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do požara ili strujnog udara.
• Ne rukujte utikačem kada punite proizvod ili ne koristite AC adapter u toku
oluja.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do strujnog udara.
• Ne rukujte golim rukama na lokacijama koje su izložene izuzetno visokim ili
niskim temperaturama.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina ili promrzlina.
OPREZ
• Ne ostavljajte objektiv usmeren ka suncu ili drugim jakim izvorima svetla.
Svetlo fokusirano od strane objektiva može da izazove požar ili da ošteti interne
delove proizvoda. Kada fotografišete subjekte sa pozadinskim osvetljenjem, neka
sunce bude dosta van kadra. Sunčeva svetlost fokusirana na fotoaparat kada je
sunce u blizini kadra može da izazove požar.
xiii
• Isključite ovaj proizvod kada je njegovo korišćenje zabranjeno.
Onemogućite bežične karakteristike kada je korišćenje bežične opreme
zabranjeno.
Emisije radio frekvencije proizvedene od strane ovog proizvoda mogu da smetaju
opremi koja se nalazi u avionu ili u bolnicama ili drugim medicinskim objektima.
• Uklonite punjivu bateriju i isključite AC adapter ako se ovaj proizvod neće
koristiti duži vremenski period.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara proizvoda.
• Ne dodirujte pokretne delove objektiva ili drugih pokretnih delova.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do povrede.
• Ne okidajte blic u kontaktu sa ili u blizini kože ili objekata.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do opekotina ili požara.
• Ne ostavljajte proizvod tamo gde će biti izložen ekstremno visokim
temperaturama, tokom dužeg vremenskog perioda kao što je zatvoreni
automobil ili direktna sunčeva svetlost.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara proizvoda.
OPASNOST (Punjive baterije)
• Ne koristite pogrešno punjive baterije.
Nepoštovanje sledećih predostrožnosti može da dovede do curenja punjivih
baterija, pregrejavanja, naprsnuća ili požara:
- Koristite samo punjive baterije koje su dozvoljene za korišćenje u ovom
proizvodu.
- Ne izlažite punjive baterije plamenu ili velikoj toploti.
- Ne rastavljajte.
- Ne vršite kratke spojeve izvoda dodirujući ih ogrlicama, šnalama ili drugim
metalnim objektima.
- Ne izlažite punjive baterije ili proizvode u koje su ubačeni jakim fizičkim
udarima.
• Ne pokušavajte da napunite EN-EL15a punjive baterije koristeći punjače
koji nisu izričito dizajnirani za ovu svrhu.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do curenja punjivih baterija,
pregrejavanja, naprsnuća ili požara.
• Ako tečnost punjive baterije dođe u kontakt sa očima, isperite ih sa dosta
čiste vode i odmah zatražite pomoć lekara.
Odgađanje radnje može da dovede do povreda oka.
xiv
UPOZORENJE (Punjive baterije)
• Držite punjive baterije van dodira dece.
Ako dete proguta punjivu bateriju, odmah zatražite pomoć lekara.
• Ne uranjajte punjive baterije u vodu niti ih izlažite kiši.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do požara ili kvara proizvoda.
Odmah osušite proizvod koristeći peškir ili sličan objekat ako postane mokar.
• Odmah prestanite sa upotrebom ako primetite bilo kakve promene u
punjivim baterijama, kao što su promena u boji ili deformacija. Prestanite
sa punjenjem EN-EL15a punjivih baterija ako se ne napune u određenom
vremenskom periodu.
Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da dovede do curenja punjivih baterija,
pregrejavanja, naprsnuća ili požara.
• Pre uklanjanja, izolirajte izvode punjivih baterija lepljivom trakom.
Može da dođe do pregrejavanja, naprsnuća ili požara ako metalni objekti dođu u
kontakt sa izvodima. Reciklirajte ili uklonite punjive baterije u skladu sa lokalnim
propisima.
• Ako tečnost punjive baterije dođe u kontakt sa kožom ili garderobom neke
osobe, odmah isperite područje kontakta sa dosta čiste vode.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do iritacije kože.
xv
Obaveštenja
• Nijedan deo uputstava uključenih uz
• Nikon neće odgovarati za bilo koje
ovaj proizvod ne može da se
štete do kojih može da dođe usled
reprodukuje, prenosi, prepisuje, čuva u upotrebe ovog proizvoda.
sistemu za čuvanje i povraćaj podataka • Iako je svaki napor učinjen kako bismo
ili prevodi na bilo koji jezik u bilo kom
se osigurali da je informacija u ovim
obliku, bez Nikonove prethodne
uputstvima tačna i kompletna, mi
pismene dozvole.
bismo cenili ako biste ukazali na bilo
• Nikon zadržava pravo da promeni
kakve greške ili propuste Nikonovom
izgled i specifikacije hardvera i softvera predstavniku u vašoj oblasti (adresa je
koji su opisani u ovim uputstvima u
data posebno).
bilo koje vreme i bez prethodnog
obaveštenja.
xvi
Obaveštenja za korisnike u Evropi
OPREZ: RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO JE BATERIJA ZAMENJENA POGREŠNIM TIPOM.
UKLONITE ISKORIŠĆENE BATERIJE U SKLADU SA INSTRUKCIJAMA.
Ovaj simbol ukazuje na to
da električna i elektronska
oprema treba da se
zasebno uklone.
Sledeće važi samo za
korisnike u evropskim
zemljama:
• Ovaj proizvod je namenjen za zasebno
uklanjanje (odnošenje) na
odgovarajućoj centar/mesto za
sakupljanje otpada. Ne uklanjajte ga
zajedno sa kućnim otpadom.
• Zasebno odnošenje i reciklaža pomažu
da se sačuvaju prirodni resursi i da se
spreče negativne posledice po ljudsko
zdravlje i okolinu do kojih može doći
usled nepravilnog uklanjanja.
• Za više informacija, kontaktirajte
prodavca ili lokalne organe nadležne
za upravljanje otpadom.
Ovaj simbol na bateriji
ukazuje na to da baterija
treba zasebno da se ukloni.
Sledeće važi samo za
korisnike u evropskim
zemljama:
• Sve baterije, bez obzira da li je na njima
ovaj simbol ili ne, su namenjene za
posebno uklanjanje (odnošenje) na
odgovarajućoj centar/mesto za
sakupljanje otpada. Ne uklanjajte ih
zajedno sa kućnim otpadom.
• Za više informacija, kontaktirajte
prodavca ili lokalne organe nadležne
za upravljanje otpadom.
xvii
Obaveštenje koje se tiče zabrane kopiranja ili reprodukcije
Imajte na umu da posedovanje materijala koji je bio digitalno kopiran ili
reprodukovan putem skenera, digitalnog fotoaparata ili drugog uređaja može biti
kažnjivo zakonom.
• Stavke čije je kopiranje ili reprodukovanje
zabranio zakon
Ne kopirajte niti reprodukujte papirni
novac, novčiće, hartije od vrednosti,
vladine obveznice ili obveznice lokalne
vlade, čak i ako su takve kopije ili
reprodukcije pečatirane sa oznakom
„Uzorak“.
Kopiranje ili reprodukcija papirnog
novca, novčića ili hartija od vrednosti
koji su u opticaju u stranoj zemlji je
zabranjeno.
• Upozorenja u vezi sa određenim kopijama i
reprodukcijama
Vlada je izdala upozorenja o kopijama ili
reprodukcijama hartija od vrednosti koje
su izdale privatne kompanije (deonice,
računi, čekovi, poklon sertifikati, itd.),
pokazne karte ili kupon karte, osim kada
minimum neophodnih kopija treba
obezbediti za poslovnu upotrebu
kompanije. Takođe, ne kopirajte niti
reprodukujte pasoše koje je izdala vlada,
licence koje su izdale javne agencije i
privatne grupe, lične karte i karte, kao što
su propusnice i kuponi za ishranu.
Osim ako je dobijena prethodna
dozvola vlade, kopiranje ili
• Povinujte se obaveštenjima o zaštiti autorskih
reprodukcija neiskorišćenih poštanskih
prava
markica ili razglednica koje je izdala
Pod zakonom o autorskom pravu,
vlada je zabranjeno.
fotografije ili snimci radova pod
Kopiranje ili reprodukcija markica koje autorskim pravom načinjeni sa
je izdala vlada i overenih dokumenata
fotoaparatom ne mogu da se koriste bez
koje je overilo zakonodavno telo je
dozvole vlasnika autorskog prava.
zabranjeno.
Izuzeci se primenjuju za lično korišćenje,
ali imajte u vidu da svako lično korišćenje
može da se ograniči u slučaju fotografija
ili snimaka izložbi ili nastupa uživo.
xviii
Odlaganje uređaja za čuvanje podataka
Imajte na umu da brisanje slika ili formatiranje memorijskih kartica ili ostalih
uređaja za čuvanje podataka ne briše u potpunosti originalne podatke o slici.
Izbrisane datoteke ponekad mogu da se povrate sa odbačenih uređaja za čuvanje
podataka korišćenjem komercijalno dostupnog softvera, što može da dovede do
zlonamerne upotrebe ličnih slika. Korisnička je odgovornost da osigura privatnost
takvih podataka.
Pre nego što odbacite uređaj za čuvanje podataka ili prenesete vlasništvo na drugu
osobu, izbrišite sve podatke koristeći komercijalni softver za brisanje ili formatirajte
uređaj a zatim ga u potpunosti ispunite slikama koje ne sadrže privatne informacije
(na primer, slikama praznog neba). Treba voditi računa da se izbegnu povrede kada
se fizički uništavaju uređaji za čuvanje podataka.
Pre nego što odbacite fotoaparat ili prebacite vlasništvo na drugu osobu, treba
takođe da koristite opciju Resetuj sva podešavanja u meniju podešavanja
fotoaparata da biste izbrisali bilo kakve lične informacije mreže.
xix
AVC Patent Portfolio License
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD AVC PATENTNOM PORTFOLIO LICENCOM ZA LIČNU I
NEKOMERCIJALNU UPOTREBU POTROŠAČA DA (I) ENKODIRA VIDEO U SAGLASNOSTI SA AVC
STANDARDOM („AVC VIDEO“) I/ILI (II) DEKODIRA AVC VIDEO KOJI JE ENKODIRAO POTROŠAČ
UKLJUČEN U LIČNU I NEKOMERCIJALNU AKTIVNOST I/ILI JE NABAVLJEN OD VIDEO DOBAVLJAČA KOJI
JE LICENCIRAN DA PONUDI AVC VIDEO. NIKAKVA LICENCA NIJE ODOBRENA NITI ĆE SE
PODRAZUMEVATI ZA BILO KOJU DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE SE MOGU DOBITI OD
MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE http://www.mpegla.com
Koristite elektronske dodatke samo Nikon marke proizvoda
Nikonovi fotoaparati su dizajnirani u skladu sa najvišim standardima i uključuju
kompleksno elektronsko kolo. Samo elektronski pribor marke Nikon (uključujući
punjače, punjive baterije, AC adaptere i dodatke za blic) koji je Nikon sertifikovao
specifično za upotrebu sa ovim Nikon digitalnim fotoaparatom je osmišljen i
dokazan da funkcioniše unutar radnih i bezbednosnih zahteva ovog elektronskog
kola.
Upotreba elektronskih dodataka koji nisu Nikonovi bi mogla da
ošteti fotoaparat i može da poništi vašu Nikon garanciju.
Upotreba punjivih Li-jonskih punjivih baterija drugih dobavljača
koje ne nose Nikonov holografski pečat prikazan desno bi mogla
da ometa normalan rad fotoaparata ili da dovede do pregrejavanja punjivih
baterija, paljenja, pucanja ili curenja.
Za više informacija o dodacima marke Nikon, kontaktirajte Nikon ovlašćenog
lokalnog posrednika.
xx
D Koristite dodatke samo Nikon marke proizvoda
Samo su dodaci marke Nikon koje je sertifikovao Nikon specifično za
upotrebu sa vašim Nikon digitalnim fotoaparatom osmišljeni i dokazani da
funkcionišu unutar njegovih radnih i bezbednosnih zahteva. UPOTREBA
DODATAKA KOJI NISU NIKONOVI BI MOGLA DA OŠTETI VAŠ FOTOAPARAT I MOŽE DA
PONIŠTI VAŠU NIKON GARANCIJU.
A Pre snimanja važnih slika
Pre snimanja slika u važnim prilikama (kao što su venčanja ili pre nošenja
fotoaparata na put), napravite probnu sliku da biste se osigurali da
fotoaparat funkcioniše normalno. Nikon neće odgovarati za štete ili gubitak
profita do kojih može da dođe usled kvara na proizvodu.
A Doživotno učenje
Kao deo „Doživotnog učenja“, Nikonove posvećenosti daljoj podršci
proizvoda i obrazovanju, neprekidno ažurirane informacije su dostupne na
mreži na sledećim sajtovima:
• Za korisnike u SAD-u: http://www.nikonusa.com/
• Za korisnike u Evropi i Africi: http://www.europe-nikon.com/support/
• Za korisnike u Aziji, Okeaniji i Bliskom istoku: http://www.nikon-asia.com/
Posetite ove sajtove da biste pratili najnovije informacije o proizvodu,
savete, odgovore na često postavljana pitanja (FAQs) i opšte savete o
digitalnom snimanju i fotografisanju. Dodatne informacije mogu biti
dostupne od predstavnika Nikona u vašoj oblasti. Pogledajte sledeći URL za
informacije o kontaktu: http://imaging.nikon.com/
xxi
❚❚ Bluetooth i Wi-Fi (Bežična LAN mreža)
Ovaj proizvod je kontrolisan propisima izvozne administracije Sjedinjenih
Američkih Država (Export Administration Regulations - EAR). Dozvola vlade SAD je
potrebna samo za izvoz u sledeće zemlje, koje u vreme štampanja ovog teksta
podležu embargu ili posebnoj kontroli: Kuba, Iran, Severna Koreja, Sudan i Sirija
(lista je podložna promeni).
Korišćenje bežičnih uređaja može da bude zabranjeno u nekim zemljama ili
regionima. Kontaktirajte Nikonovog ovlašćenog servisnog predstavnika pre
korišćenja bežičnih karakteristika ovog proizvoda van granica zemlje u kojoj ste ga
kupili.
xxii
Napomene za kupce u Evropi
Ovim, Nikon korporacija izjavljuje da je radio oprema tipa D7500 u
saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU.
Ceo tekst EU deklaracije o saglasnosti je dostupan na sledećoj internet
adresi: http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D7500.pdf.
xxiii
Bezbednost
Iako je jedna od koristi ovog proizvoda ta što dopušta drugima da se slobodno
povežu zarad bežične razmene podataka bilo gde u okviru svog opsega, sledeće
može da se desi ako bezbednost nije omogućena:
• Krađa podataka: zlonamerna treća lica mogu da presretnu bežične transmisije
kako bi ukrali korisničke identifikacije, lozinke i druge lične informacije.
• Neovlašćen pristup: neovlašćeni korisnici mogu da dobiju pristup mreži i da
promene informacije ili izvrše ostale zlonamerne radnje. Imajte na umu da zbog
dizajna bežičnih mreža, specijalizovani napadi mogu da dopuste neovlašćeni
pristup čak i kada je bezbednost omogućena.
• Nebezbedne mreže: povezivanje na otvorene mreže može da dovede do
neovlašćenog pristupa. Koristite samo bezbedne mreže.
xxiv
Uvod
Upoznavanje sa fotoaparatom
Odvojite nekoliko trenutaka da biste se upoznali sa kontrolama
fotoaparata i prikazima. Možda će vam biti od pomoći kada biste
obeležili ovaj odeljak i pozivali se na njega dok čitate ostatak ovog
uputstva.
Telo fotoaparata
1 Birač režima okidanja....................... 86
7 Dugme snimanje filma.................. 179
2 Točkić režima ........................................6
8 Glavni prekidač.............................. 5, 26
3 Ušica kaiša fotoaparata ................... 19
9 Dugme okidača ...........................52, 53
4 Dugme za oslobađanje zaključavanja
10 E dugme ................................. 127, 206
točkića režima .................................... 6 11 S/Q dugme....................... 118, 268
12 Kontrolni displej...................................8
režima okidanja................................ 86 13
Oznaka žižne ravni (E) ................ 116
6 Šina za blic i opremu
(za opcioni blic).............................. 287
5 Oslobađanje zaključavanja birača
1
Telo fotoaparata (nastavljeno)
1 Ugrađeni blic..............................55, 159 11 Dugme za oslobađanje objektiva
2 Stereo mikrofon ..................... 183, 259
..............................................................25
3 AF-assist osvetljivač .................52, 261 12 Dugme AF-režima ................. 100, 103
Lampica samookidača......................89 13 Birač režima fokusa ............... 100, 115
4
5
6
7
8
9
10
Lampica za smanjenje efekta
crvenih očiju ......................... 160, 162
Ogledalo......................................91, 292
Oznaka za montiranje objektiva ....24
M/Y dugme.................. 159, 161, 167
IC prijemnik ...................................... 176
D dugme ............................. 158, 209
Poklopac za USB, HDMI i eksterne
priključke mikrofona..................... 287
Poklopac za priključak za dodatnu
opremu i povezivanje slušalica
.................................................. 184, 223
14 Priključak za spoljni mikrofon
.................................................. 184, 287
15 USB konektor................................... 287
16 HDMI priključak............................... 287
17 Priključak za dodatnu opremu
.................................................. 223, 287
18 Priključak za slušalice..................... 184
A Zatvorite poklopac priključka
Zatvorite poklopac priključka kada se priključci ne koriste. Strana tela u
priključcima mogu da utiču na prenos podataka.
2
1 Pomoćni komandni točkić............ 266
6 Poklopac priključka napajanja
2 Dugme Fn1............................... 266, 267
7 Navoj za stativ
3 Dugme Fn2............................... 266, 267
8 CPU kontakti
4 Poklopac ležišta baterije ...........21, 23
5 Bravica poklopca ležišta baterije
9 Bajonet ........................................24, 116
10 AF kombinovanje
........................................................21, 23 11 Poklopac tela ....................... iv, 24, 287
3
Telo fotoaparata (nastavljeno)
1 O/Q dugme ....................60, 247, 268 14 Glavni komandni točkić ................ 266
2 K dugme ...................................59, 225 15 Zvučnik.......................................... 5, 194
3 Nagibni monitor.................12, 14, 269 16 a dugme...................................49, 179
4 G dugme ...............................41, 250 17 Višenamenski birač .................... 18, 42
5 L/U dugme...............42, 130, 242 18 J dugme ............................ 18, 42, 266
6 X/T dugme.......... 57, 97, 99, 240 19 Zaključavanje birača fokusa......... 107
7 W/Z dugme ........................ 123, 225 20 Lampica pristupanja memorijskoj
8 R dugme ................................ 187, 201
kartici............................................ 53, 87
9 Tražilo okulara ............................... 9, 11 21 Poklopac slota za memorijsku
10 Senzor oka ...........................................13
11 Gumeni štitnik okulara .....................90
12 Kontrola podešavanja dioptrije......11
13 A dugme............... 111, 125, 266, 267
4
karticu .......................................... 21, 23
22 i dugme ......................... 183, 205, 230
23 Birač živog prikaza slike ..........49, 179
A LCD osvetljivači
Rotiranje glavnog prekidača ka D aktivira tajmer pripravnosti i
pozadinsko svetlo kontrolnog displeja (LCD osvetljivač),
omogućavajući da se prikaz čita u mraku. Nakon što se glavni
prekidač okine, osvetljivači će ostati upaljeni nekoliko sekundi
dok je tajmer pripravnosti aktivan ili dok se zatvarač ne okine
ili dok se glavni prekidač ne rotira opet ka D.
Glavni
prekidač
D Zvučnik
Ne postavljajte zvučnik u blizini magnetskih uređaja. Neuvažavanje ove
predostrožnosti može da utiče na podatke snimljene na magnetskom
uređaju.
5
Točkić režima
Fotoaparat nudi režime navedene ispod. Da biste izabrali režim,
pritisnite dugme za oslobađanje zaključavanja točkića režima i
rotirajte točkić režima.
Točkić režima
Dugme za oslobađanje zaključavanja točkića režima
1 P, S, A i M režimi:
2
3
4
5
P — Automatski programirano
.....................................................73
S — Automatski sa prioritetom
zatvarača ...................................74
A — Automatski sa prioritetom
blende ........................................75
M — Manuelni .............................76
Automatski režimi:
i Automatski..............................48
j Automatski (blic isključen)
.....................................................48
Režimi specijalnih efekata...............64
U1 i U2 režimi .....................................83
Režimi scene .......................................61
A Ne-CPU objektivi
Ne-CPU (0 285) objektivi mogu da se koriste samo u režimu M. Izbor
drugog režima kada je ne-CPU objektiv prikačen onemogućava okidanje
zatvarača.
6
A Pušta zvučni signal u toku živog prikaza slike
Zvučni signal može da se čuje ako rotirate točkić režima u toku živog
prikaza slike. Ovo ne ukazuje na grešku ili kvar.
7
Kontrolni displej
Kontrolni displej prikazuje razna podešavanja fotoaparata kada je
fotoaparat uključen. Stavke prikazane ovde se prvi put pojavljuju
kada se fotoaparat uključi; informacije u vezi drugih podešavanja
mogu da se nađu u odgovarajućim delovima ovog uputstva.
1 Brzina zatvarača ..........................74, 76
6 Merenje ............................................. 123
2 Blenda (f-broj)..............................75, 76
7 Indikator ISO osetljivosti............... 118
3 ISO osetljivost .................................. 118
Indikator automatske ISO
osetljivosti....................................... 121
4 Broj preostalih ekspozicija...............47
5 Indikator baterije ...............................46
A Isključen prikaz fotoaparata
Ako se fotoaparat isključi dok su punjiva
baterija i memorijska kartica ubačeni, broj
preostalih ekspozicija će biti prikazan (neke
memorijske kartice mogu u retkim slučajevima
da prikažu samo ovu informaciju kada je
fotoaparat uključen).
8
Kontrolni displej
Tražilo
1 Indikator režima specijalnih efekata
2
3
4
5
6
.............................................................. 64
Monohrom indikator............... 64, 148
Nosači AF oblasti.........................11, 51
Indikator „Nema memorijske kartice“
.............................................................. 21
1,3× DX isecanje..........................93, 94
Mreža za kadriranje (prikazana kada
je Uključeno izabrano za
Prilagođeno podešavanje d6,
Prikaz mreže u tražilu)........... 264
7 Tačke fokusa .....................52, 107, 260
8 Indikator 1,3× DX isecanja .......93, 94
9 Indikator nagiba 1, 2
10 Otkrivanje treperenja .................... 255
11 Indikator nagiba postrance 1, 3
12 Indikator fokusa ...............52, 111, 116
13 Zaključavanje autoekspozicije (AE)
........................................................... 125
14 Indikator fleksibilnog programa ....73
9
15 Brzina zatvarača ..........................74, 76 24 Indikator sinhronizacije blica....... 265
16 Blenda (f-broj)..............................75, 76 25 Indikator ekspozicije.........................77
17 HDR indikator .................................. 156
18 Indikator ekspozicije/bracketing
Prikaz korekcije ekspozicije.......... 127
26 Indikator korekcije snage blica ... 167
blica................................................... 210 27 Indikator korekcije ekspozicije.... 128
Indikator bracketinga balansa bele
28 Indikator automatske ISO
........................................................... 215
osetljivosti....................................... 121
ADL bracketing indikator ............. 219 29
Broj preostalih ekspozicija ..............47
19 Upozorenje za nisku punjivu
Broj preostalih snimaka pre nego
bateriju................................................46
što se memorijski bafer napuni
20 Indikator ISO osetljivosti ............... 118
.....................................................87, 347
ISO osetljivost.................................. 118
21 „k“ (pojavljuje se kada ima memorije
Indikator snimanja zapamćene
za više od 1000 ekspozicija)...........47
manuelne postavke balansa bele
22 Indikator spremnosti blica......55, 271
........................................................... 139
23 Indikator FV zaključavanja............ 169
1 Može se prikazati kada se pritisne dugme kojem je Virtuelni horizont tražila dodeljen
koristeći Korisničko podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola, 0 266).
2 Funkcioniše kao indikator nagiba postrance kada je fotoaparat rotiran da fotografiše slike u „visokoj“
(portret) orijentaciji.
3 Funkcioniše kao indikator nagiba kada je fotoaparat rotiran da fotografiše u „visokoj“ (portret)
orijentaciji.
Napomena: Prikaz je pokazan sa svim upaljenim indikatorima u cilju ilustracije.
D Nema punjive baterije
Kada je punjiva baterija u potpunosti istrošena ili nijedna punjiva baterija
nije ubačena, prikaz u tražilu će biti taman. Ovo je normalno i ne ukazuje na
grešku. Prikaz informacija u tražilu će se vratiti na normalan kada se u
potpunosti napunjena punjiva baterija ubaci.
D Kontrolni displej i prikaz informacija u tražilu
Svetlina kontrolnog displeja i prikaz informacija u tražilu se menja u
zavisnosti od temperature a brzina odgovora prikaza može da padne pri
niskim temperaturama. Ovo je normalno i ne ukazuje na grešku.
10
Kontrola podešavanja dioptrije
Rotirajte kontrolu
podešavanja dioptrije dok su
nosači AF oblasti u oštrom
fokusu. Kada rukujete
kontrolom koristeći svoje oko
na tražilu, vodite računa da ne
stavite svoje prste ili nokte u
svoje oko.
Nosači AF oblasti
Tražilo nije u fokusu
Tražilo je u fokusu
11
Korišćenje nagibnog monitora
Monitor može da se iskrivi kao što je prikazano ispod.
Normalna upotreba: Monitor se
obično koristi u poziciji čuvanja.
Snimci iz niskog ugla: Nagnite monitor
na gore da biste načinili snimak u
živom prikazu slike sa
fotoaparatom koji se nisko drži.
Snimci iz visokog ugla: Nagnite
monitor na dole da biste načinili
snimak u živom prikazu slike sa
fotoaparatom koji se visoko drži.
12
D Korišćenje monitora
Nežno rotirajte monitor, zaustavljajući se kada osetite otpor. Nemojte da
koristite silu. Nepoštovanje ovih predostrožnosti može da ošteti fotoaparat
ili monitor. Ako je fotoaparat montiran na stativ, treba voditi računa da
monitor ne dođe u kontakt sa stativom.
Ne podižite niti nosite fotoaparat držeći ga za monitor. Nepoštovanje ove
predostrožnosti može da ošteti fotoaparat. Ako se monitor ne koristi za
snimanje fotografija, vratite ga u položaj za čuvanje.
Grip (dodatni rukohvat) i područja fotoaparata
oko monitora mogu da postanu vruća. Ovo ne
ukazuje na kvar.
Ne dozvolite da tečnost dođe u dodir sa
unutrašnjom površinom monitora.
Neuvažavanje ove predostrožnosti može da
izazove štetu nad proizvodom.
Ovo područje postaje
naročito vruće.
A Autom. prikaz inform. je isključen
Senzor oka će automatski isključiti prikaz informacija ako stavite oko na
tražilo dok je tajmer pripravnosti aktivan. Prikaz će se ponovo uključiti kada
uklonite oko sa tražila. Ako želite, možete da sprečite da se prikaz
informacija isključi koristeći opciju Autom. prikaz inform. je isključen
(0 269) u meniju podešavanja. Imajte na umu, međutim, da bez obzira na
opciju koja je izabrana prikaz informacija će se isključiti kada tajmer
pripravnosti istekne.
13
Korišćenje ekrana na dodir
Monitor osetljiv na dodir podržava sledeće operacije:
Prevući
Kratko prevucite prst na levo ili desno preko
monitora.
Klizanje
Skliznite prst preko monitora.
Širenje/Sakupljanje
Stavite dva prsta na monitor i odvojite ih ili
ih spojite.
14
❚❚ Korišćenje ekrana na dodir
Tokom reprodukcije (0 228), ekran na dodir može da se koristi da
biste:
• Pogledali druge slike
• Zumirali ili odzumirali
• Pregledali sličice
• Pregledali filmove
U toku živog prikaza slike, ekran na dodir može da se koristi za
fotografisanje slika (okidanje na dodir; 0 16) ili za merenje vrednosti
za spot balans bele (0 143). Ekran na dodir takođe može da se
koristi za kucanje (0 270) ili kretanje kroz menije (0 45).
D Ekran na dodir
Ekran na dodir reaguje na statički elektricitet i možda neće reagovati kada
je prekriven zaštitnim filmovima trećih lica ili kada se dodirne noktima ili
rukama u rukavicama. Nemojte da koristite prekomernu snagu niti da
dodirujete ekran sa oštrim objektima.
D Korišćenje ekrana na dodir
Ekran na dodir možda neće reagovati kao što se očekuje ako pokušate da
rukujete njime dok vam je dlan ili drugi prst na njemu na drugoj lokaciji.
Možda neće prepoznati pokrete ako je dodir previše mek, ako se vaši prsti
prebrzo pomeraju ili na premalu razdaljinu ili ako nisu u kontaktu sa
ekranom, ili ako pomeranje dva prsta u spajanju ili razdvajanju nije pravilno
koordinisano.
A Omogućavanje ili onemogućavanje kontrola dodirom
Kontrole dodirom mogu da se omoguće ili onemoguće koristeći opciju
Kontrole dodirom u meniju podešavanja (0 271).
A Takođe pogledajte
Za informacije o biranju smera u kojem ćete prevući prst da biste pregledali
druge slike u reprodukciji pune slike, pogledajte B > Kontrole dodirom
(0 271).
15
❚❚ Fotografisanje dodirom (Okidanje na dodir)
Dodirnite monitor da biste fokusirali i
podignite prst da biste snimili fotografiju.
Taknite ikonu prikazanu na slici da biste
izabrali operaciju izvršenu tako što ćete
taknuti monitor u režimu fotografisanja.
Izaberite iz sledećih opcija:
Opcija
8
(Okid. na dodir/AF:
Uključeno)
(AF na dodir:
! Uključeno)
(Okidanje na dodir/AF:
9 Isklj.)
Opis
Dodirnite monitor da biste pozicionirali
tačku fokusa i fokus (samo autofokus;
okidanje na dodir ne može da se koristi za
fokus kada je birač režima fokusa rotiran na M
da bi se izabrao manuelni fokus). Fokus se
zaključava dok je prst na monitoru; da biste
okinuli zatvarač, podignite prst sa ekrana.
Kao iznad, osim što podizanje prsta sa ekrana
ne okida zatvarač. Ako je praćenje subjekta
aktivno, možete da fokusirate na trenutni
subjekat tako što ćete taknuti monitor.
Okidanje na dodir i AF su onemogućeni.
Za informacije o fokusu fotografisanja na dodir, pogledajte „Fokus“
(0 100).
16
D Snimanje slika koristeći opcije fotografisanja na dodir
Dugme okidača može da se koristi za fokusiranje i fotografisanje čak i kada
je ikona 8 prikazana da pokaže da su opcije fotografisanja na dodir
aktivne. Koristite dugme okidača da biste snimili fotografije u
kontinualnom režimu fotografisanja (0 86) i u toku snimanja filma. Opcije
fotografisanja na dodir mogu da se koriste samo za snimanje fotografija
jednu po jednu u kontinualnom režimu fotografisanja i ne mogu da se
koriste za snimanje fotografija u toku snimanja filma.
Ekran na dodir ne može da se koristi za pozicioniranje tačke fokusa kada je
zaključavanje birača fokusa u L (zaključano) poziciji (0 107), ali može da se
koristi za izbor subjekta kada je AF sa prioritetom lica izabrano za režim
AF-oblasti (0 103).
U režimu samookidača (0 89), fokus se zaključava na izabranom subjektu
kada dodirnete monitor a tajmer se pokreće kada podignete prst sa ekrana.
Pri podrazumevanim podešavanjima, zatvarač se okida oko 10 s nakon što
se tajmer pokrene; kašnjenje i broj snimaka mogu da se promene koristeći
Prilagođeno podešavanje c3 (Samookidač, 0 263). Ako je opcija izabrana
za Broj snimaka veća od 1, fotoaparat će automatski snimiti fotografije
jednu nakon druge dok se izabrani broj snimaka ne snimi.
17
Višenamenski birač
U ovom uputstvu, operacije korišćenja višenamenskog birača
predstavljene su 1, 3, 4 i 2 ikonama.
1: Pritisnite višenamenski birač na gore
J dugme
4: Pritisnite
višenamenski birač na
levo
2: Pritisnite
višenamenski birač na
desno
3: Pritisnite višenamenski birač na dole
18
Prvi koraci
Priključite kaiš fotoaparata
Čvrsto priključite kaiš na ušice fotoaparata.
Napunite punjivu bateriju
Ubacite punjivu bateriju i uključite punjač (u zavisnosti od zemlje ili
regiona, punjač dolazi ili sa AC adapterom za zid ili sa napojnim
kablom). Istrošena punjiva baterija će se u potpunosti napuniti za
oko dva sata i 35 minuta.
• AC adapter za zid: Ubacite AC adapter za zid u AC ulaz punjača (q).
Skliznite bravicu AC adaptera za zid kao što je prikazano (w) i
rotirajte adapter za 90° da biste ga fiksirali na mesto (e). Ubacite
punjivu bateriju i uključite punjač.
Bravica AC adaptera za zid
90°
19
• Napojni kabl: Nakon što spojite napojni kabl sa utikačem u
prikazanom smeru, ubacite punjivu bateriju i uključite kabl.
Lampica CHARGE (PUNITI) će bljeskati dok se punjiva baterija puni.
Punjenje punjive
baterije
20
Punjenje završeno
Ubacite punjivu bateriju i memorijsku karticu
Pre nego što ubacite ili uklonite punjivu bateriju ili memorijsku
karticu, potvrdite da je glavni prekidač u poziciji OFF (ISKLJUČENO).
Ubacite punjivu bateriju u prikazanom smeru, koristeći punjivu
bateriju tako da ona drži narandžastu bravicu baterije pritisnutom
na jednu stranu. Bravica zadržava punjivu bateriju na mestu kada je
punjiva baterija u potpunosti ubačena.
Bravica baterije
Držeći memorijsku karticu u prikazanoj orijentaciji, gurnite je skroz u
slot dok ne legne na mesto.
A Punjiva baterija i punjač
Pročitajte i sledite upozorenja i predostrožnosti u „Zarad vaše bezbednosti“
(0 xii) i „Vođenje računa o fotoaparatu i punjivoj bateriji: mere
predostrožnosti“ (0 296).
21
D Memorijske kartice
• Memorijske kartice mogu da postanu tople nakon upotrebe. Budite na
oprezu kada uklanjate memorijske kartice iz fotoaparata.
• Isključite napajanje pre nego što ubacite ili uklonite memorijske kartice.
Ne uklanjajte memorijske kartice iz fotoaparata, ne isključujte fotoaparat,
niti uklanjajte niti isključujte izvor napajanja u toku formatiranja ili dok se
podaci snimaju, brišu ili se kopiraju na kompjuter. Nepoštovanje ovih
predostrožnosti može da dovede do gubitka podataka ili do štete na
fotoaparatu ili kartici.
• Ne dodirujte kontakte kartice prstima ili metalnim objektima.
• Ne savijajte, ne ispuštajte niti izlažite jakim fizičkim udarima.
• Ne primenjujte silu na kućište kartice. Nepoštovanje ove predostrožnosti
može da ošteti karticu.
• Ne izlažite vodi, toploti, visokim nivoima vlažnosti ili direktnoj sunčevoj
svetlosti.
• Ne formatirajte memorijske kartice u kompjuteru.
A Nema memorijske kartice
Ako nijedna memorijska kartica nije
ubačena, kontrolni displej i tražilo će
prikazati S. Ako je fotoaparat isključen
dok je punjiva baterija napunjena a nijedna
memorijska kartica nije ubačena, S će
biti prikazano na kontrolnom displeju.
B
16G
A Prekidač za zaštitu od upisivanja
SD memorijske kartice su opremljene
sa prekidačem za zaštitu od
upisivanja da bi se sprečio slučajan
gubitak podataka. Kada je ovaj
Prekidač za zaštitu od upisivanja
prekidač u poziciji „zaključano“,
memorijska kartica ne može da se
formatira a fotografije ne mogu da se izbrišu ili da se snime (upozorenje će
biti prikazano na monitoru ako pokušate da okinete zatvarač). Da biste
otključali memorijsku karticu, gurnite prekidač na poziciju „upisivanje“.
22
❚❚ Uklanjanje punjive baterije i memorijskih kartica
Uklanjanje memorijskih kartica
Nakon što potvrdite da je lampica
pristupanja memorijskoj kartici isključena,
isključite fotoaparat, otvorite poklopac
slota za memorijsku karticu i pritisnite
karticu unutra da je otpustite (q). Kartica
tada može da se ukloni rukom (w).
16GB
Uklanjanje punjive baterije
Da biste uklonili punjivu bateriju, isključite
fotoaparat i otvorite poklopac ležišta
baterije. Pritisnite bravicu baterije u pravcu
pokazanom strelicom da biste otpustili
punjivu bateriju a zatim rukom uklonili
punjivu bateriju.
23
Priključite objektiv
Postarajte se da sprečite da prašina uđe u fotoaparat kada su
objektiv ili poklopac tela uklonjeni. Objektiv koji se uglavnom koristi
u ovom uputstvu zarad ilustracije je AF-S DX NIKKOR 18–140 mm
f/3,5–5,6G ED VR.
Uklonite poklopac
tela fotoaparata
Uklonite zadnji poklopac
objektiva
Oznaka za montiranje (fotoaparat)
Poravnajte oznake
montiranja
Oznaka montiranja
(objektiv)
Rotirajte objektiv kao što je prikazano dok ne legne na mesto
Obavezno uklonite poklopac objektiva pre nego što fotografišete.
24
A Odvajanje objektiva
Obavezno se postarajte da fotoaparat bude
isključen kada uklanjate ili menjate objektive.
Da biste uklonili objektiv, pritisnite i držite
dugme za oslobađanje objektiva (q) dok
okrećete objektiv u smeru kazaljke na satu (w).
Nakon uklanjanja objektiva, zamenite poklopce
objektiva i poklopac tela fotoaparata.
D CPU objektivi sa prstenom blende
Kada koristite CPU objektive opremljene sa prstenom blende (0 280),
zaključajte blendu na minimalno podešavanje (najveći f-broj).
25
Uključite fotoaparat
Kada prvi put uključite fotoaparat, od vas će se tražiti da izaberete
jezik koristeći višenamenski birač i dugme J.
Čarobnjak za povezivanje će se prikazati; da
biste uparili fotoaparat i pametni uređaj,
nastavite ka „Povezivanje koristeći
SnapBridge“ (0 28).
Da nastavite bez korišćenja SnapBridge za
uparivanje fotoaparata sa pametnim
uređajem, pritisnite G i koristite
višenamenski birač i dugme J da biste
podesili sat fotoaparata. Nikakve druge
operacije ne mogu da se izvrše dok se sat
ne podesi.
26
G dugme
q
w
Izaberite vremensku zonu
e
Izaberite format datuma
r
Izaberite opciju letnjeg
računanja vremena
Podesite vreme i datum
(imajte na umu da fotoaparat
koristi 24-časovni sat)
D Ponovno pokretanje uparivanja kasnijeg datuma
Ako ne završite uparivanje prvi put kada uključite fotoaparat, možete da
pokrenete uparivanje bilo kada ako izaberete Poveži se sa pametnim
uređajem u meniju podešavanja fotoaparata (0 272).
27
Povezivanje koristeći SnapBridge
Koristite SnapBridge da biste daljinski kontrolisali fotoaparat sa
vašeg pametnog uređaja i da biste preuzeli slike sa fotoaparata. Ovaj
odeljak opisuje kako koristite SnapBridge aplikaciju za bežične veze
između vašeg fotoaparata i pametnog uređaja. Uputstva koja slede
se odnose na verziju 2.0 SnapBridge aplikacije; za informacije o
najnovijoj verziji, pogledajte SnapBridge Vodič za povezivanje (pdf),
dostupan za preuzimanje sa sledeće veb lokacije:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
A Interfejs
SnapBridge aplikacija sadrži meni (q) i tri jezička (w–r).
q Prilagodite podešavanja ili
pogledajte pomoć za aplikaciju ili
obaveštenja od kompanije Nikon.
w Prilagodite podešavanja,
prvenstveno za povezivanje na
fotoaparat.
e Pregledajte preuzete slike sa
fotoaparata ili izbrišite ili delite slike.
r Pristupite programu NIKON IMAGE
SPACE putem odgovarajuće
aplikacije (neophodno je da se
instalira aplikacija i da postoji Nikon
identifikacija).
A Više o aplikaciji SnapBridge
Za detaljne informacije, konsultujte pomoć na mreži (kada se uparivanje
završi, možete da pregledate pomoć na mreži birajući Help (Pomoć) u
meniju aplikacije SnapBridge.
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
28
Šta SnapBridge može da učini za vas
Koristite SnapBridge aplikaciju da:
• Preuzmite slike onako kako su snimljene ili izaberite ranije fotografije
za preuzimanje
• Daljinski fotografišite koristeći kontrole u aplikaciji SnapBridge; slike
se preuzimaju na pametni uređaj onako kako su snimljene
• Otpremite podatke o lokaciji pametnog uređaja na fotoaparat
• Sinhronizujte sat fotoaparata sa vremenom koje navodi pametan
uređaj
• Utisnite slike sa komentarima, vremenom snimanja i drugim
informacijama onako kako su snimljene
29
Šta će vam trebati
Fotoaparat
Pametan uređaj
Memorijska
kartica
Punjiva baterija
30
Pripremanje pametnog uređaja
Pre nego što se povežete, pripremite pametan uređaj tako što ćete
instalirati SnapBridge aplikaciju i omogućiti Bluetooth i Wi-Fi.
1 Tražite „snapbridge“ u prodavnici Apple App
Store® (iOS) ili aplikaciji Google Play™ (Android™) i
instalirajte SnapBridge aplikaciju.
Informacije o podržanim operativnim sistemima su dostupne sa
lokacije za preuzimanje. Ovaj fotoaparat nije kompatibilan sa
SnapBridge 360/170 aplikacijom.
2 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na pametnom uređaju. Imajte na
umu da će pravo povezivanje na fotoaparat biti načinjeno
koristeći SnapBridge aplikaciju; ne pokušavajte da se
povežete koristeći aplikaciju Podešavanja na vašem uređaju.
31
Uparivanje i povezivanje
Pre uparivanja, potvrdite da ima dostupnog mesta na memorijskoj
kartici fotoaparata. Da biste sprečili neočekivana prekidanja, treba
takođe da pogledate da li je punjiva baterija fotoaparata u
potpunosti napunjena.
Android pametan uređaj se koristi za ilustraciju u uputstvima koja
slede.
1 Fotoaparat: Pritisnite G dugme i izaberite B ikonu da biste
prikazali meni podešavanja.
G dugme
2 Fotoaparat: Izaberite Poveži se sa pametnim uređajem u meniju
podešavanja, zatim markirajte Pokreni i pritisnite J.
32
3 Fotoaparat: Pritisnite J kada se sledeća
poruka prikaže.
4 Fotoaparat: Proverite da li fotoaparat
prikazuje poruku pokazanu na desnoj
strani i pripremite pametan uređaj.
5 Pametan uređaj: Pokrenite aplikaciju
SnapBridge i taknite Pair with camera
(Upari sa fotoaparatom).
Ako se od vas zatraži da birate
fotoaparat, taknite naziv fotoaparata.
33
6 Pametan uređaj: Taknite naziv
fotoaparata u dijalogu „Pair with
camera (Upari sa fotoaparatom)“.
Korisnici koji uparuju fotoaparat sa iOS
uređajem po prvi put će prvo biti
upoznati sa uputstvima za uparivanje;
nakon čitanja uputstava, prevlačite na
dno prikaza i taknite Understood
(Razumem). Ako vam bude zatraženo
da birate dodatak, ponovo taknite naziv
fotoaparata (može da dođe do određenog kašnjenja pre nego
što se naziv fotoaparata prikaže).
7 Fotoaparat/pametan uređaj: Proverite da li je prikaz fotoaparata i
pametnog uređaja sa istim šestocifrenim brojem.
Neke verzije iOS-a možda neće prikazati broj; ako nijedan broj
nije prikazan, nastavite ka Koraku 8.
34
8 Fotoaparat/pametan uređaj: Pritisnite J na fotoaparatu i taknite
PAIR (UPARIVANJE) na pametnom uređaju (prikaz se razlikuje
u zavisnosti od uređaja i operativnog sistema).
9 Fotoaparat/pametan uređaj: Završite uparivanje.
• Fotoaparat: Pritisnite J kada se poruka
na desnoj strani prikaže.
• Pametan uređaj: Taknite OK kada se
poruka na desnoj strani prikaže.
35
10 Fotoaparat: Pratite uputstva na ekranu da biste završili
podešavanje.
• Da biste dozvolili da fotoaparat doda podatke o lokaciji na fotografije,
izaberite Da kao odgovor na „Želite li da preuzimate podatke o
lokaciji sa pametnog uređaja?“ a zatim omogućite usluge
lokacije na pametnom uređaju i omogućite Auto link options
(Opcije automatske veze) > Synchronize location data
(Sinhronizuj podatke o lokaciji) na jezičku SnapBridge
aplikacije.
• Da biste sinhronizovali sat fotoaparata sa vremenom koje vam pruža
pametni uređaj, izaberite Da kao odgovor na „Želite li da
sinhronizujete sat sa pametnim uređajem?“ a zatim omogućite
Auto link options (Opcije automatske veze) > Synchronize
clocks (Sinhronizuj satove) u jezičku SnapBridge aplikacije.
Pametan uređaj i fotoaparat su sada povezani. Bilo koje slike koje
snimite fotoaparatom će automatski biti otpremljene na pametni
uređaj.
36
Saveti za povezivanje
Pročitajte ovaj odeljak zarad pomoći pri povezivanju ili preuzimanju
slika sa fotoaparata.
Wi-Fi zahtev (samo iOS)
SnapBridge se obično oslanja na Bluetooth za povezivanja između
fotoaparata i pametnog uređaja, ali će se prebaciti na Wi-Fi za
daljinsko fotografisanje i slično. U nekim verzijama iOS-a,
SnapBridge će od vas tražiti da izvršite manuelno prebacivanje, u
kom slučaju treba da sledite korake ispod.
1 Nakon što vidite naziv mreže fotoaparata
(SSID) i lozinku, taknite View options (Vidi
opcije). Podrazumevani SSID je isti kao naziv
fotoaparata.
2 Na listi mreže, izaberite SSID koji ste videli u
Koraku 1.
37
3 Kada se prvi put povezujete putem Wi-Fi
mreže, od vas će se tražiti da unesete lozinku
fotoaparata. Unesite lozinku koju ste naveli
u Koraku 1 (imajte na umu da su lozinke
osetljive na veličinu slova). Kada se
uspostavi veza, ✔ će se pojaviti pored SSID fotoaparata kao
što je prikazano na desnoj strani; vratite se u aplikaciju
SnapBridge. Od vas se neće tražiti da unesete lozinku kada se
sledeći put povežete na fotoaparat. Wi-Fi SSID fotoaparata i
lozinka mogu da se promene koristeći Wi-Fi > Podešavanja
mreže opciju u meniju podešavanja fotoaparata.
Preporučujemo da periodično promenite lozinku da biste
zaštitili svoju privatnost.
38
Više o uparivanju i povezivanju
Ovaj odeljak opisuje neke situacije na koje ste možda naišli dok ste
koristili SnapBridge aplikaciju.
„Povezivanje nije moguće.“
Ako fotoaparat prikazuje poruku u kojoj se navodi da nije bilo
moguće da se poveže, pritisnite J i vratite se na Korak 3 (0 33)
„Uparivanja i povezivanja“. Da biste otkazali uparivanje, pritisnite
G dugme.
Problemi sa uparivanjem
Ako imate problema sa povezivanjem na fotoaparat, probajte:
• Izlazak i ponovno pokretanje SnapBridge aplikacije. Izađite iz SnapBridge
aplikacije i proverite da ne radi u pozadini. Taknite ikonu aplikacije
da biste ponovo pokrenuli aplikaciju a zatim ponovite „Uparivanje
i povezivanje“ iz Koraka 1.
• Traženje od sistema iOS da „zaboravi“ fotoaparat (samo iOS). Ako uparivanje
na uspe na iOS uređaju, uređaj će možda još uvek pamtiti naziv
fotoaparata, u tom slučaju treba da zatražite od sistema iOS da
„zaboravi“ fotoaparat kao što je ispod prikazano.
39
Preuzimanje slika
Ako doživljavate spora preuzimanja ili druge probleme pri
preuzimanju slika na pametni uređaj, okončajte uparivanje i ponovo
pokušajte da uparite uređaje.
1 Pametan uređaj: U
SnapBridge aplikaciji,
otvorite jezičak,
taknite > Forget
camera (Zaboravi
fotoaparat) > D7500 i
taknite Yes (Da) da biste
okončali uparivanje
kada se to od vas traži.
Korisnici sistema iOS će
zatim trebati da zatraže da iOS „zaboravi“ fotoaparat kao što je
ispod prikazano.
2 Fotoaparat: Izaberite Poveži se sa pametnim uređajem u meniju
podešavanja fotoaparata, markirajte Pokreni, pritisnite J i
sledite uputstva iz Koraka 2 (0 32) „Uparivanja i povezivanja“
da biste uparili fotoaparat sa pametnim uređajem.
40
Priručnik
Meniji fotoaparata: Pregled
Većini opcija fotografisanja, reprodukcije i
podešavanja može da se pristupi iz menija
fotoaparata. Da biste pregledali menije,
pritisnite G dugme.
G dugme
Tabulatori
Izaberite iz sledećih menija:
• D: Reprodukcija (0 250)
• C: Snimanje fotografija (0 252)
• 1: Snimanje filma (0 257)
• A: Prilagođena podešavanja (0 260)
• B: Podešavanje (0 268)
• N: Retuširanje (0 275)
• O/m: MOJ MENI ili NEDAVNA
PODEŠAVANJA (podrazumeva se
MOJ MENI; 0 278)
Klizač pokazuje poziciju u trenutnom
meniju.
Trenutna podešavanja su pokazana
ikonama.
Opcije menija
Opcije u trenutnom meniju.
Ikona za pomoć (0 42)
41
Korišćenje menija fotoaparata
❚❚ Meni kontrola
Možete se kretati kroz menije putem ekrana na dodir ili koristeći
višenamenski birač i dugme J.
1: Pomerite kursor na gore
J dugme: izaberite
markiranu stavku
4: Otkažite i vratite se na
prethodni meni
2: Izaberite markiranu
stavku ili prikaz podmenija
3: Pomerite kursor na dole
A d (Pomoć) ikona
Ako se d ikona prikaže na donjem levom uglu monitora, opis trenutno
izabrane opcije ili menija može da se prikaže pritiskajući L (U) dugme.
Pritisnite 1 ili 3 da biste prevlačili kroz prikaz. Pritisnite L (U) ponovo
da biste se vratili na menije.
L (U) dugme
42
❚❚ Navigacija menija
Sledite korake ispod da biste vršili navigaciju menija.
1 Prikaz menija.
Pritisnite G dugme da biste prikazali
menije.
G dugme
2 Markirajte ikonu za trenutni
meni.
Pritisnite 4 da biste markirali
ikonu za trenutni meni.
3 Izaberite meni.
Pritisnite 1 ili 3 da biste izabrali željeni meni.
4 Pozicionirajte kursor u
izabrani meni.
Pritisnite 2 da biste
pozicionirali kursor u
izabrani meni.
43
5 Markirajte stavku menija.
Pritisnite 1 ili 3 da biste
markirali stavku menija.
6 Opcije prikaza.
Pritisnite 2 da biste videli
opcije prikaza za izabranu
stavku menija.
7 Markirajte opciju.
Pritisnite 1 ili 3 da biste
markirali opciju.
8 Izaberite markiranu stavku.
Pritisnite J da biste izabrali markiranu stavku. Da
biste izašli bez pravljenja izbora, pritisnite G
dugme.
Imajte na umu sledeće:
• Stavke menija koje su prikazane u sivoj boji nisu trenutno
dostupne.
• Dok pritiskanje 2 obično ima isti efekat kao pritiskanje J, postoje
neki slučajevi kada izbor može da bude napravljen samo
pritiskanjem J.
• Da biste izašli iz menija i vratili se u režim fotografisanja, pritisnite
dugme okidača do pola.
44
❚❚ Korišćenje ekrana na dodir
Takođe možete da se krećete kroz menije koristeći sledeće operacije
ekrana na dodir.
Prevlačiti
Skliznite na gore ili dole da biste
prevlačili.
Izaberite meni
Taknite ikonu menija da biste
izabrali meni.
Taknite stavke menija da biste
Izaberite
prikazali opcije i taknite ikone ili
podešavanja
klizače da biste ih promenili. Da
opcije/
biste izašli bez menjanja
prilagođavanje
podešavanja, taknite 6.
45
Nivo punjive baterije i broj preostalih
ekspozicija
❚❚ Nivo punjive baterije
Nivo punjive baterije je prikazan u kontrolnom displeju i tražilu.
Kontrolni displej
Kontrolni displej
L
K
J
I
H
46
Tražilo
—
Tražilo
Opis
Punjiva baterija je u potpunosti napunjena.
—
—
Punjiva baterija je delimično ispražnjena.
—
d
H
d
(blješti)
(blješti)
Nizak nivo punjive baterije. Napunite punjivu
bateriju ili pripremite rezervnu punjivu
bateriju.
Okidanje zatvarača je onemogućeno.
Napunite ili zamenite punjivu bateriju.
❚❚ Broj preostalih ekspozicija
Kontrolni displej i tražilo prikazuju brojeve
fotografija koje mogu da se snime pri
trenutnim podešavanjima (vrednosti
preko 1000 su zaokružene na najbližu
stotinu; na primer, vrednosti između 2100 i
2199 su prikazane kao 2,1 k).
Broj preostalih ekspozicija
Kontrolni displej
Tražilo
47
Osnovno fotografisanje i reprodukcija
„Usmeri i snimaj“ fotografisanje (i i j
režimi)
Ovaj deo objašnjava kako snimiti fotografije u i i
j režimima. i i j su automatski „usmeri i snimaj“
režimi u kojima je većina podešavanja kontrolisana
od strane fotoaparata kao odgovor na uslove
fotografisanja; jedina razlika između ova dva je da
blic neće okinuti u j režimu.
1 Uključite fotoaparat.
Prikaz informacija i kontrolni
displej će se upaliti.
48
Glavni prekidač
2 Pritiskajući dugme za
Točkić režima
oslobađanje zaključavanja
točkića režima na vrhu
fotoaparata, rotirajte točkić
režima na i ili j.
Dugme za oslobađanje
zaključavanja točkića režima
Fotografije mogu da se kadriraju u
tražilu ili na monitoru (živi prikaz slike).
Da biste pokrenuli živi prikaz slike,
rotirajte birač živog prikaza slike na C i
pritisnite a dugme.
Birač živog prikaza slike
a dugme
Kadriranje slika u tražilu
Kadriranje slika na
monitoru (živi prikaz slike)
49
3 Pripremite fotoaparat.
Fotografisanje tražilom: Kada kadrirate fotografije u tražilu, držite
rukohvat u svojoj desnoj ruci i pomerajte telo fotoaparata ili
objektiva svojom levom rukom. Približite svoje laktove na vašim
grudima.
Živi prikaz slike: Kada kadrirate fotografije na monitoru, držite
rukohvat u svojoj desnoj ruci i pomerajte objektiv svojom levom
rukom.
A Kadriranje fotografija u portret (uspravnoj) orijentaciji
Kada kadrirate fotografije u portretnoj (uspravnoj) orijentaciji, držite
fotoaparat onako kako je pokazano ispod.
Kadriranje fotografija u
tražilu
50
Kadriranje fotografija na
monitoru
4 Kadrirajte fotografiju.
Fotografisanje tražilom: Kadrirajte
fotografiju u tražilu sa glavnim
subjektom u nosačima AF oblasti.
Nosači AF oblasti
Živi prikaz slike: Pri podrazumevanim
podešavanjima, fotoaparat automatski
otkriva lica i bira tačku fokusa. Ako
nijedno lice nije otkriveno, koristite
višenamenski birač da biste pozicionirali
tačku fokusa preko glavnog subjekta.
Tačka fokusa
A Korišćenje objektiva zumiranja
Koristite prsten zuma da biste zumirali na
subjekta tako da ispuni veće područje kadra, ili
odzumirajte da biste povećali vidljivo područje
na krajnjoj fotografiji (izaberite duže žižne
daljine na objektivu skale žižne daljine da biste
zumirali, kraće žižne daljine da biste
odzumirali).
Zumirajte
Odzumirajte
Prsten zuma
51
5 Pritisnite dugme okidača do pola.
Fotografisanje tražilom: Pritisnite dugme
okidača do pola da biste fokusirali
(AF-assist osvetljivač može da zasvetli
ako je subjekat slabo osvetljen). Kada se
operacija fokusa završi, aktivna tačka
fokusa i indikator ispravnog fokusa (I)
će se pojaviti u tražilu.
Tačka fokusa
Indikator fokusa
Indikator
ispravnog
fokusa
I
F
H
F H
(blješti)
Opis
Subjekat u fokusu.
Tačka fokusa je između fotoaparata i subjekta.
Tačka fokusa je iza subjekta.
Fotoaparat nije u mogućnost da se fokusira koristeći
autofokus (0 114).
Živi prikaz slike: Tačka fokusa će bljeskati
zeleno dok se fotoaparat fokusira. Ako
fotoaparat može da se fokusira, tačka
fokusa će se prikazati u zelenoj boji; u
suprotnom, tačka fokusa će blještati u
crvenoj boji.
Tačka fokusa
52
6 Fotografišite.
Glatko pritisnite dugme
okidača preostali put na dole
da biste snimili fotografiju.
Lampica pristupanja
memorijskoj kartici će
zasvetleti i fotografija će se
prikazati na monitoru na
Lampica pristupanja
nekoliko sekundi. Ne
memorijskoj kartici
izbacujte memorijsku karticu
niti uklanjajte niti isključujte izvor napajanja dok se lampica ne
ugasi a snimanje se završi.
Da biste okončali živi prikaz slike,
pritisnite a dugme.
a dugme
53
A Tajmer pripravnosti (Fotografisanje pomoću tražila)
Tražilo i prikazi nekog kontrolnog displeja će se isključiti ako se
nijedna operacija ne izvrši na oko šest sekundi, smanjujući
trošenje punjive baterije. Pritisnite dugme okidača do pola da
biste ponovo aktivirali prikaz. Dužina vremena pre nego što
tajmer pripravnosti automatski istekne može da se izabere
koristeći Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti, 0 263).
Merenja ekspozicije su uključena
54
Merenja ekspozicije su isključena
A Ugrađeni blic
Ako je dodatno osvetljenje neophodno za
ispravnu ekspoziciju u i režimu, ugrađeni blic
će automatski iskočiti kada se dugme okidača
pritisne do pola. Ako se blic izdigne, fotografije
mogu samo da se snime kada se indikator
spremnosti blica (M) prikaže. Ako se indikator
spremnosti blica ne prikaže, blic se puni;
uklonite prst na kratko sa dugmeta okidača i
pokušajte opet.
Tražilo
Živi prikaz slike
Da biste uštedeli napajanje kada se blic ne
koristi, nežno ga pritisnite na dole dok bravica
ne legne na svoje mesto.
55
Saveti za živi prikaz slike
❚❚ Pregled i skrivanje indikatora
Pritiskanjem dugmeta R prolazi se kroz sledeće prikaze.
56
Virtuelni horizont
Informacije
uključene
Pomoćne linije za
kadriranje
Informacije
isključene
❚❚ Pregled zumiranja živog prikaza slike
Pritisnite X (T) dugme da biste uvećali prikaz na monitoru do
maksimalno 17×. Navigacioni prozor će se pojaviti u sivom okviru u
donjem desnom uglu prikaza. Koristite višenamenski birač da biste
prevlačili do područja kadra koji nisu vidljivi na monitoru, ili
pritisnite W (Z) da biste odzumirali.
X (T) dugme
Navigacioni prozor
D Prikaz odbrojavanja
Odbrojavanje će se prikazati 30 s pre nego što se živi prikaz slike automatski
okonča (tajmer postaje crven ako će živi prikaz slike da se okonča da bi
zaštitio interna kola ili ako je opcija koja nije Bez ograničenja izabrana za
Prilagođeno podešavanja c4—Kašnjenje isključivanja monitora > Živi
prikaz slike; 0 263—5 s pre nego što će se monitor automatski isključiti).
U zavisnosti od uslova fotografisanja, tajmer može da se odmah pojavi kada
je živi prikaz slike izabran.
A Kašnjenje isključivanja monitora (živi prikaz slike)
Monitor će se isključiti ako se nijedna operacija ne izvrši oko deset sekundi.
Dužina vremena pre nego što se monitor automatski isključi može da se
izabere koristeći Prilagođeno podešavanje c4 (Kašnjenje isključivanja
monitora, 0 263) > Živi prikaz slike.
A Ekspozicija
U zavisnosti od scene, ekspozicija može da se razlikuje od one koja bi se
dobila kada se živi prikaz slike ne koristi.
57
D Fotografisanje sa živim prikazom slike
Da biste sprečili da svetlo koje uđe kroz tražilo utiče na fotografije ili
ekspoziciju, gumeni štitnik okulara može da se ukloni i tražilo da se pokrije
sa dostavljenim poklopcem okulara pre nego što fotografišete (0 90).
Iako se neće pojaviti na konačnoj slici, zupčaste ivice, oivičenost bojom,
moare efekat i svetle tačke mogu da se pojave na monitoru, dok svetli
delovi ili trake mogu da se pojave na nekim delovima sa bleštavim znacima
i drugim isprekidan izvorima svetla ili ako je subjekat na kratko osvetljen od
strane stroboskopskog ili drugog svetlog, trenutnog izvora svetlosti. Pored
toga, distorzija može da se pojavi sa subjektima u pokretu, naročito ako se
fotoaparat panoramira horizontalno ili se objekat kreće horizontalno pri
visokim brzinama kroz kadar. Treperenje i trake svetla koje se vide na
monitoru pod fluorescentnim, lampama sa živinom parom ili natrijumskim
lampama mogu da se smanje koristeći opciju Smanjenje treperenja u
meniju snimanja (0 259), iako će možda i dalje biti vidljive na krajnjoj
fotografiji pri nekim brzinama zatvarača. Kada fotografišete u živom prikazu
slike, izbegavajte da uperite fotoaparat ka suncu ili drugim jakim izvorima
svetla. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do štete
internog kola fotoaparata.
Korišćenje živog prikaza slike tokom dužeg
perioda može da dovede do toga da dodatni
rukohvat i područja fotoaparata oko monitora
postanu vrući. Ovo ne ukazuje na kvar.
Ovo područje postaje
naročito vruće.
58
Osnovna reprodukcija
1 Pritisnite K dugme.
Fotografija će biti prikazana na
monitoru.
K dugme
2 Pregledajte dodatne slike.
Dodatne slike mogu da se prikažu ako se
pritisne 4 ili 2 ili ako se prevuče prst na
levo ili desno preko prikaza. Da biste
pregledali dodatne informacije u vezi sa
trenutnom fotografijom, pritisnite 1 i 3
(0 231).
Da biste izašli iz reprodukcije i vratili se u režim fotografisanja,
pritisnite dugme okidača do pola.
A Prikaz slike
Kada je Uključeno izabrano za Prikaz slike u meniju reprodukcije (0 250),
fotografije će se automatski prikazati na monitoru nakon fotografisanja.
59
Brisanje neželjenih fotografija
Da biste izbrisali fotografiju koja je trenutno prikazana na monitoru,
pritisnite O (Q) dugme. Imajte na umu da fotografije ne mogu da se
povrate kada se izbrišu.
1 Prikaz fotografije.
Prikažite fotografiju koju želite da
izbrišete kao što je opisano u „Osnovna
reprodukcija“ (0 59).
K dugme
2 Izbrišite fotografiju.
Pritisnite O (Q) dugme. Potvrdni
dijalog će se prikazati; pritisnite O (Q)
dugme ponovo da biste izbrisali sliku i
vratili se na reprodukciju. Da biste izašli
bez brisanja slike, pritisnite K.
O (Q) dugme
A Izbriši
Da biste izbrisali izabrane slike (0 248), sve slike snimljene izabranog
datuma (0 249) ili sve slike u izabranoj lokaciji na memorijskoj kartici
(0 248), koristite opciju Izbriši u meniju reprodukcije.
60
Prilagođavanje podešavanja subjektu
ili situaciji (režim scene)
Fotoaparat nudi izbor sledećih režima „scene“. Biranje režima scene
automatski optimizuje podešavanja da bi odgovarala izabranoj
sceni, čineći da kreativno fotografisanje bude jednostavno kao i
biranje režima, kadriranje slike i fotografisanje kao što je opisano u
„'Usmeri i snimaj' fotografisanju (i i j režimi)“ (0 48).
Izbor režima scene
Sledeće scene mogu da se izaberu rotirajući točkić režima na SCENE i
rotirajući glavni komandni točkić dok se željena scena ne pojavi na
monitoru.
Točkić režima
Glavni komandni
točkić
Monitor
Imajte na umu da scena ne može da se promeni u toku snimanja
filma.
61
❚❚ Scene
Opcija
62
Opis
Koristite za portrete sa mekanim, prirodnim tonovima
boje kože. Ako je subjekat udaljen od pozadine ili se
koristi telefoto objektiv, detalji pozadine će se
omekšati kako bi kompoziciji dali osećaj dubine.
Koristite za žive pejzaže snimljene na dnevnoj
svetlosti. 1, 2
Koristite za spontane snimke dece. Garderoba i
pozadinski detalji su živo prikazani, dok tonovi kože
ostaju meki i prirodni.
Velika brzina zatvarača zaledi kretanje zarad snimaka
dinamičkih sportova u kojima je glavni subjekt jasno
istaknut. 1, 2
Koristite za krupni plan snimaka cveća, insekata i
drugih malih objekata (makro objektiv može da se
koristi za fokusiranje pri vrlo kratkim rastojanjima).
Koristite za prirodni balans između glavnog subjekta i
pozadine na portretima snimljenim pod niskom
svetlošću.
Smanjite šum i neprirodne boje kada fotografišete
noćne pejzaže, uključujući ulično osvetljenje i neonske
znake. 1, 2
k
Portret
l
Pejzaž
p
Dete
m
Sport
n
Krupni plan
o
Noćni portret
r
Noćni pejzaž
s
Zabava/
zatvorena
prostorija
Uhvatite efekte pozadinskog osvetljenja zatvorene
prostorije. Koristite za zabave i druge scene unutra.
t
Plaža/sneg
Uhvatite svetlinu suncem obasjanih prostranstava
vode, snega ili peska. 1, 2
Opcija
u
Zalazak sunca
v
Sumrak/zora
w
x
Portret kućnog
ljubimca
Svetlo sveće
y
Pupoljak
z
Jesenje boje
0
Hrana
Opis
Čuva duboke tonove koji se vide u zalascima sunca i
izlascima sunca. 1, 2
Čuva boje koje se vide na slabim prirodnim svetlima
pre zore ili nakon zalaska sunca. 1, 2
Koristite za portrete aktivnih kućnih ljubimaca. 2
Za fotografije snimljene svetlom sveće. 1
Koristite za polja cveća, voćnjake u cvetanju i druge
pejzaže na kojima je pregršt pupoljaka. 1
Obuhvata briljantne crvene i žute boje na jesenjem
lišću. 1
Koristite za žive fotografije hrane. Za fotografisanje sa
blicom, pritisnite M (Y) dugme da biste izdigli blic
(0 161).
1 Ugrađeni blic se isključuje.
2 AF-assist osvetljivač se isključuje.
A Sprečavanje zamućenja
Koristite stativ da biste sprečili zamućenje izazvano od podrhtavanja
fotoaparata pri malim brzinama zatvarača.
63
Specijalni efekti
Specijalni efekti mogu da se koriste kada se snimaju fotografije i
filmovi.
Biranje specijalnih efekata
Sledeći efekti mogu da se izaberu rotirajući točkić režima na EFFECTS i
rotirajući glavni komandni točkić dok se željena opcija ne pojavi na
monitoru.
Točkić režima
Glavni komandni
točkić
Monitor
Imajte na umu da efekat ne može da se promeni u toku snimanja
filma.
❚❚ Specijalni efekti
Opcija
64
%
Noćni vid
f
Super živo
d
Pop
e
Ilustracija
fotografije
'
Efekat
igračke
fotoaparata
Opis
Koristite pod uslovima tame da biste snimili monohrom
slike pri visokim ISO osetljivostima (manuelni fokus je
dostupan ako fotoaparat nije u mogućnosti da se
fokusira). 1
Opšta zasićenost i kontrast se povećavaju da bi se dobila
živopisnija slika.
Zasićenost je povećana na celoj slici da bi se dobila
živopisnija slika.
Uoštrite konture i uprostite boje zarad efekta postera koji
može da se prilagodi u živom prikazu slike (0 66). Filmovi
snimljeni u ovom režimu se reprodukuju kao projekcija
slajdova napravljena od serija statičnih slika.
Kreirajte fotografije i filmove koji izgledaju kao da su
snimljeni sa igračkom fotoaparata. Efekat može da se
prilagodi u živom prikazu slike (0 67).
Opcija
Efekat
i minijature
u
Izbor boje
1
Silueta
2
Visoki
tonalitet
3
Niski
tonalitet
Opis
Napravite fotografije koje izgledaju kao slike diorama.
Najbolje radi kada se fotografiše sa visoke osmatračnice.
Filmovi sa efektom minijature se reprodukuju pri visokim
brzinama, kompresujući oko 45 minuta segmenta filma
snimljenog pri 1920 × 1080/30p u bešumni film koji se
reprodukuje oko tri minuta. Efekat može da se prilagodi u
živom prikazu slike (0 68). 1, 2
Sve boje koje nisu izabrane boje se snimaju u crnoj i beloj
boji. Efekat može da se prilagodi u živom prikazu slike
(0 70). 1
Postavite siluete subjekata naspram svetlih pozadina. 1
Koristite kada fotografišete svetle scene da biste napravili
svetle slike koje izgledaju kao da su ispunjene svetlošću. 1
Koristite kada fotografišete tamne scene da biste napravili
tamne, slike niskog tonaliteta sa istaknutim svetlijim
delovima. 1
1 Ugrađeni blic se isključuje.
2 AF-assist osvetljivač se isključuje.
A Sprečavanje zamućenja
Koristite stativ da biste sprečili zamućenje izazvano od podrhtavanja
fotoaparata pri malim brzinama zatvarača.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) snimanje nije dostupno u %, f, d, e, ', ( i u režimima. Slike
snimljene kada je NEF (RAW) ili NEF (RAW) + JPEG opcija izabrana u ovim
režimima biće snimljene kao JPEG slike. JPEG slike napravljene pri
podešavanjima od NEF (RAW) + JPEG će biti snimljene pri izabranom JPEG
kvalitetu, dok će slike snimljene pri podešavanju od NEF (RAW) biti
snimljene kao slike finog kvaliteta.
A e i i režimi
Autofokus nije dostupan u toku snimanja filma. Broj osvežavanja živog
prikaza slike će opasti, zajedno sa brojem slika u sekundi za kontinualni
režim okidanja; korišćenje autofokusa u toku živog prikaza slike će prekinuti
pregled.
65
Dostupne opcije u živom prikazu slike
Podešavanja za izabrani efekat su prilagođena u prikazu živog
prikaza slike.
❚❚ e Ilustracija fotografije
1 Izaberite živi prikaz slike.
Pritisnite a dugme. Pogled kroz
objektiv će biti prikazan na monitoru.
a dugme
2 Prilagodite konture debljine.
Pritisnite J da biste prikazali opcije.
Pritisnite 4 ili 2 da biste načinili
konture debljim ili tanjim.
3 Pritisnite J.
Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja završena.
66
❚❚ ' Efekat igračke fotoaparata
1 Izaberite živi prikaz slike.
Pritisnite a dugme. Pogled kroz
objektiv će biti prikazan na monitoru.
a dugme
2 Prilagodite opcije.
Pritisnite J da biste prikazali opcije.
Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali
Živost ili Vinjetiranje i pritisnite 4 ili 2
da biste ih promenili. Podesite živost da
biste načinili da boje budu više ili manje
zasićene, vinjetiranje da kontrolišete
nivo vinjetiranja.
3 Pritisnite J.
Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja završena.
67
❚❚ i Efekat minijature
1 Izaberite živi prikaz slike.
Pritisnite a dugme. Pogled kroz
objektiv će biti prikazan na monitoru.
a dugme
2 Pozicionirajte tačku fokusa.
Koristite višenamenski birač da biste
pozicionirali tačku fokusa u području
koje će biti u fokusu i zatim pritisnite
dugme okidača do pola da biste
proverili fokus. Da biste privremeno
izbrisali opcije efekta minijature sa
prikaza i povećali pogled na monitoru zarad preciznog
fokusiranja, pritisnite X (T). Pritisnite W (Z) da biste
povratili prikaz efekata minijature.
3 Opcije prikaza.
Pritisnite J da biste prikazali opcije
efekta minijature.
68
4 Prilagodite opcije.
Pritisnite 4 ili 2 da biste izabrali
orijentaciju područja koje će biti u
fokusu i pritisnite 1 ili 3 da biste mu
prilagodili širinu.
5 Pritisnite J.
Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja završena.
69
❚❚ u Izbor boje
1 Izaberite živi prikaz slike.
Pritisnite a dugme. Pogled kroz
objektiv će biti prikazan na monitoru.
a dugme
2 Opcije prikaza.
Pritisnite J da biste prikazali opcije
izbora boje.
3 Izaberite boju.
Izabrana boja
Kadrirajte objekat u belom kvadratu u
centru prikaza i pritisnite 1 da biste
izabrali boju objekta kao onu koja će
ostati na krajnjoj slici (fotoaparat će
možda imati teškoće sa detektovanjem
nezasićenih boja; izaberite zasićenu
boju). Da biste zumirali na centar
prikaza zarad preciznijeg izbora boje, pritisnite X (T).
Pritisnite W (Z) da biste odzumirali.
70
4 Izaberite opseg boje.
Opseg boje
Pritisnite 1 ili 3 da biste povećali ili
smanjili opseg sličnih tonova koji će biti
uključeni na krajnjoj slici. Izaberite
vrednosti između 1 i 7; imajte da umu da
veće vrednosti mogu da uključuju
tonove od drugih boja.
5 Izaberite dodatne boje.
Da biste izabrali dodatne
boje, rotirajte glavni
komandni točkić da biste
markirali još jednu od tri
kutije boja na vrhu prikaza i
ponovite Korake 3 i 4 da
biste izabrali još jednu boju. Ponovite za treću boju ako želite. Da
biste poništili izbor markirane boje, pritisnite O (Q). Da biste
uklonili sve boje, pritisnite i držite O (Q). Potvrdni dijalog će biti
prikazan; izaberite Da.
6 Pritisnite J.
Pritisnite J da biste izašli kada su podešavanja završena. U toku
fotografisanja, samo će objekti izabranih tonova biti snimljeni u
boji; svi drugi će biti snimljeni u crno-beloj boji.
71
P, S, A i M režimi
P, S, A i M režimi nude različite stepene kontrole nad
brzinom zatvarača i blende.
Biranje režima
Režim
P
S
A
M
Opis
Automatski programirano (0 73): Fotoaparat podešava brzinu
zatvarača i blende zarad optimalne ekspozicije. Preporučuje se za
spontane snimke i u drugim situacijama u kojima nema dovoljno
vremena da bi se prilagodila podešavanja fotoaparata.
Automatski sa prioritetom zatvarača (0 74): Korisnik bira brzinu
zatvarača; fotoaparat bira blendu zarad najboljih rezultata.
Koristite za zamrzavanje ili zamućenje kretanja.
Automatski sa prioritetom blende (0 75): Korisnik bira blendu;
fotoaparat bira brzinu zatvarača zarad najboljih rezultata. Koristite
da biste zamutili pozadinu ili da biste doveli i prvi plan i pozadinu u
fokus.
Manuelni (0 76): Korisnik kontroliše i brzinu zatvarača i blendu.
Podesite brzinu zatvarača na beskonačna ekspozicija (A) ili
beskonačno (Time) (%) za dugačke ekspozicije.
A Tipovi objektiva
Kada koristite CPU objektiv opremljen sa prstenom blende (0 280),
zaključajte prsten blende na minimalnu blendu (najveći f-broj). Objektivi
tipa G i E nisu opremljeni sa prstenom blende.
Objektivi koji nisu CPU da se koriste samo u režimu M (manuelni), kada
blenda može samo da se prilagodi koristeći prsten blende objektiva. Izbor
bilo kojeg drugog režima onemogućava okidanje zatvarača. Za više
informacija, pogledajte „Kompatibilni objektivi“ (0 279).
72
P: Automatski programirano
U ovom režimu, fotoaparat automatski prilagođava brzinu zatvarača
i blende prema ugrađenom programu da bi osigurao optimalnu
ekspoziciju u većini situacija.
A Fleksibilni program
U režimu P, različite kombinacije brzine
zatvarača i blende mogu da se izaberu
rotirajući glavni komandni točkić dok su
merenja ekspozicije uključena („fleksibilni
program“). Rotirajte točkić na desno za velike
otvore blende (niske f-brojeve) koje zamućuju
detalje pozadine ili velike brzine zatvarača
koje „zalede“ kretanje. Rotirajte točkić na levo
za male otvore blende (visoke f-brojeve) koji
povećavaju dubinsku oštrinu ili male brzine
zatvarača koji zamućuju kretanje. Sve
kombinacije proizvode istu ekspoziciju. Dok je
fleksibilni program u upotrebi, indikator
fleksibilnog programa (O ili E) se prikazuje. Da
biste vratili podrazumevanu brzinu zatvarača i
podešavanja blende, rotirajte glavni
komandni točkić dok indikator ne prestane da
se prikazuje, izaberite drugi režim ili isključite
fotoaparat.
Glavni komandni točkić
Tražilo
Monitor
A Takođe pogledajte
Za informacije o aktiviranju merenja ekspozicije, pogledajte „Tajmer
pripravnosti (fotografisanje tražilom)“ (0 54).
73
S: Automatski sa prioritetom zatvarača
U automatskom sa prioritetom zatvarača, vi birate brzinu zatvarača
dok fotoaparat automatski bira blendu koja će proizvesti optimalnu
ekspoziciju.
Da biste izabrali brzinu zatvarača, rotirajte
glavni komandni točkić dok su merenja
ekspozicije uključena. Brzina zatvarača
može da se podesi na „v“ ili na
vrednosti između 30 s i 1/8000 s.
Glavni komandni točkić
Kontrolni displej
Monitor
A Takođe pogledajte
Za informacije o tome šta treba raditi ako se indikator blještanja „A“
(„Beskonačna ekspozicija“) ili „%“ („Vreme“) pojavi na prikazima brzine
zatvarača, pogledajte „Poruke o grešci“ (0 309).
74
A: Automatski sa prioritetom blende
U automatskom sa prioritetom blende, vi birate blendu dok
fotoaparat automatski bira brzinu zatvarača koja će proizvesti
optimalnu ekspoziciju.
Da biste izabrali blendu između minimalnih
i maksimalnih vrednosti za objektiv,
rotirajte pomoćni komandni točkić dok su
merenja ekspozicije uključena.
Pomoćni komandni točkić
Kontrolni displej
Monitor
A Pušta zvučni signal u toku živog prikaza slike
Zvučni signal može da se čuje ako prilagodite blendu, koristite birač živog
prikaza slike ili rotirate točkić režima u toku živog prikaza slike. Ovo ne
ukazuje na grešku ili kvar.
75
M: Manuelni
U manuelnom režimu ekspozicije, vi kontrolišete i brzinu zatvarača i
blendu. Dok su merenja ekspozicije uključena, rotirajte glavni
komandni točkić da biste izabrali brzinu zatvarača i pomoćni
komandni točkić da biste podesili blendu. Brzina zatvarača može da
se podesi na „v“ ili na vrednosti između 30 s i 1/8000 s ili zatvarač
može neograničeno da se drži otvorenim zarad dugačke ekspozicije
(A ili %, 0 79). Blenda može da se podesi na vrednosti između
minimalnih i maksimalnih vrednosti za objektiv. Koristite indikatore
ekspozicije da biste proverili ekspoziciju.
Blenda:
Pomoćni
komandni točkić
Brzina zatvarača:
Glavni komandni
točkić
76
A AF Micro NIKKOR objektivi
Uz uslov da se eksterno merenje ekspozicije koristi, odnos ekspozicije treba
samo uzeti u obzir kada se prsten blende objektiva koristi da bi se podesila
blenda.
A Indikatori ekspozicije
Ako je brzina zatvarača koja nije „beskonačna ekspozicija“ ili „beskonačno
(Time)“ izabrana, indikatori ekspozicije prikazuju da li će fotografija biti
nedovoljno eksponirana ili preeksponirana pri trenutnim podešavanjima. U
zavisnosti od izabrane opcije za Prilagođeno podešavanje b2 (EV koraci za
kontrolu ekspozicije, 0 262), nivo nedovoljne ekspozicije ili
preekspozicije je prikazana u inkrementima od 1/3 EV ili 1/2 EV. Ako se
granice sistema merenja ekspozicije pređu, prikazi će bljeskati.
Prilagođeno podešavanje b2 podešeno na 1/3 koraka
Nedovoljno
Preeksponirana za
Optimalna ekspozicija
eksponirana za 1/3 EV
2 EV
Kontrolni
displej
Tražilo
(fotografisanje
tražilom)
Monitor
(živi prikaz
slike)
77
A Pušta zvučni signal u toku živog prikaza slike
Zvučni signal može da se čuje ako prilagodite blendu, koristite birač živog
prikaza slike ili rotirate točkić režima u toku živog prikaza slike. Ovo ne
ukazuje na grešku ili kvar.
A Pregled ekspozicije
U režimima P, S, A i M, možete da koristite živi
prikaz slike da biste pregledali kako će promene
na brzini zatvarača, blende i ISO osetljivosti
uticati na ekspoziciju: samo pritisnite dugme i i
izaberite Uključeno za Pregled ekspozicije
(imajte na umu da iako korekcija ekspozicije
može da se podesi na vrednosti između –5 i
+5 EV, samo vrednosti između –3 i +3 mogu da
se pregledaju na monitoru). Pregled ekspozicije nije dostupan pri brzinama
zatvarača od A (beskonačna ekspozicija) i % (beskonačno (Time)), dok
pregled možda neće pravilno odslikavati finalni rezultat u toku bracketinga,
pri brzini zatvarača od v, kada se pregled ekspozicije koristi sa Active
D-Lighting-om (0 153) ili HDR-om (visokim dinamičkim opsegom; 0 155),
kada je A (automatski) izabrano za parametar kontrasta Picture Control-a
(0 151) ili kada se ugrađeni blic koristi ili kada je opcioni blic prikačen. Ako
je subjekat jako svetao ili jako taman, ekspozicija se možda neće pravilno
prikazati na prikazu a indikator ekspozicije će bljeskati.
A Takođe pogledajte
Za informacije o obrtanju indikatora ekspozicije tako da su negativne
vrednosti prikazane na desnoj strani a pozitivne na levoj, pogledajte A >
Prilagođeno podešavanje f5 (Obrni indikatore, 0 267).
78
Dugačke ekspozicije (Samo režim M)
Izaberite sledeće brzine zatvarača za
dugačke ekspozicije pokretnih svetala,
zvezda, noćnog pejzaža ili vatrometa.
• Beskonačna ekspozicija (A): Zatvarač
ostaje otvoren dok je dugme okidača
pritisnuto dole. Da biste sprečili
Brzina zatvarača: A
zamućenje, koristite stativ ili opcioni
(ekspozicija od 35 sekundi)
bežični daljinski kontroler (0 287) ili
Blenda: f/25
žičanu daljinsku kontrolu (0 287).
• Beskonačno (Time) (%): Pokrenite ekspoziciju koristeći dugme
okidača na fotoaparatu ili na opcionoj daljinskoj kontroli, žičanoj
daljinskoj kontroli ili bežičnom daljinskom kontroleru. Zatvarač će
ostati otvoren dok se dugme ne pritisne po drugi put.
Pre nego što nastavite, montirajte fotoaparat na stativ ili ga stavite
na stabilnu, ravnu površinu. Da biste sprečili da se svetlo koje uđe
kroz tražilo pojavi na fotografiji ili da utiče na ekspoziciju, uklonite
gumeni štitnik okulara i prekrijte tražilo sa dostavljenim poklopcem
okulara (0 90). Nikon preporučuje korišćenje u potpunosti
napunjene punjive baterije ili opcioni AC adapter i priključak
napajanja kako bi se sprečio gubitak napajanja dok je zatvarač
otvoren. Imajte na umu da šum (svetle tačke, nepravilno
raspoređeni svetli pikseli ili fog šum) može da budu prisutan u
dugim ekspozicijama. Svetle tačke i fog šum mogu da se smanje
birajući Uključeno za Smanjenje šuma kod duge eksp. u meniju
fotografisanja (0 255).
79
❚❚ Beskonačna ekspozicija
1 Rotirajte točkić režima na M.
Točkić režima
2 Izaberite brzinu zatvarača.
Dok su merenja ekspozicije uključena, rotirajte glavni komandni
točkić da biste izabrali brzinu zatvarača „beskonačne ekspozicije“
(A).
Glavni komandni
točkić
Kontrolni displej
Monitor
3 Snimite fotografiju.
Nakon fokusiranja, pritisnite dugme okidača na fotoaparatu ili na
opcionom bežičnom daljinskom kontroleru ili žičanom
daljinskom kontroleru skroz do dole. Uklonite prst sa dugmeta
okidača kada se ekspozicija završi.
80
❚❚ Beskonačno (Time)
1 Rotirajte točkić režima na M.
Točkić režima
2 Izaberite brzinu zatvarača.
Dok su merenja ekspozicije uključena, rotirajte glavni komandni
točkić na levo da biste izabrali brzinu zatvarača „beskonačno
(Time)“ (%).
Glavni komandni
točkić
Kontrolni displej
Monitor
3 Otvorite zatvarač.
Nakon fokusiranja, pritisnite dugme okidača na fotoaparatu ili
opcionoj daljinskoj kontroli, žičanoj daljinskoj kontroli ili
bežičnom daljinskom kontroleru skroz do dole.
4 Zatvorite zatvarač.
Ponovite operaciju izvršenu u Koraku 3.
81
A ML-L3 daljinske kontrole
Ako ćete koristiti ML-L3 daljinsku kontrolu, izaberite režim daljinske
kontrole (Kašnjenje daljinske kontrole, Dalj. kontr. sa brzim odzivom ili
Daljinsko podizanje ogledala) koristeći opciju Režim daljinske kontrole
(ML-L3) u meniju snimanja fotografije (0 175). Imajte na umu da ako
koristite ML-L3 daljinsku kontrolu, slike će se snimiti u režimu „beskonačno
(Time)“ čak i kada je „beskonačna ekspozicija“/A izabrana za brzinu
zatvarača. Ekspozicija se pokreće kada se dugme okidača na daljinskoj
kontroli pritisne i okončava se nakon 30 minuta ili kada se dugme ponovo
pritisne.
82
Korisnička podešavanja: U1 i U2 režimi
Dodeli često korišćena podešavanja na U1 i U2 pozicije na točkiću
režima.
Čuvanje korisničkih podešavanja
1 Izaberite režim.
Točkić režima
Rotirajte točkić režima na
željeni režim.
2 Prilagodite podešavanja.
Napravite željena prilagođavanja fleksibilnog programa (režim
P), brzine zatvarača (režimi S i M), blende (režimi A i M), ekspozicije
i korekcije snage blica, režima blica, tačke fokusa, merenja,
autofokusa i režima AF-oblasti, bracketinga i podešavanja u
menijima fotografisanja, snimanja filma i prilagođenim
podešavanjima.
A Korisnička podešavanja
Sledeće ne može da se sačuva na U1 ili U2.
Meni fotografisanja:
Meni snimanja:
• Fascikla za čuvanje
• Izaberi oblast slike
• Izaberi oblast slike
• Upravljaj opcijom Picture Control
• Upravljaj opcijom Picture Control • Intervalski film
• Režim daljinske kontrole (ML-L3)
Meni korisničkih podešavanja:
• Višestruka ekspozicija
• a10 (Prsten za man. fokus. u AF
• Intervalsko fotografisanje
rež.)
• d9 (Optički VR)
83
3 Izaberite Sačuvaj korisnička
podešavanja.
Pritisnite G dugme da biste prikazali
menije. Markirajte Sačuvaj korisnička
podešavanja u meniju podešavanja i
pritisnite 2.
G dugme
4 Izaberite Sačuvaj na U1 ili Sačuvaj na U2.
Markirajte Sačuvaj na U1 ili Sačuvaj na U2 i pritisnite 2.
5 Sačuvaj korisnička podešavanja.
Markirajte Sačuvaj podešavanja i pritisnite J da biste dodelili
podešavanja izabrana u Koracima 1 i 2 na poziciju točkića režima
izabranog u Koraku 4.
Opozivanje korisničkih podešavanja
Samo rotirajte točkić režima na Točkić režima
U1 da biste opozvali
podešavanja dodeljena Sačuvaj
na U1 ili na U2 da biste opozvali
podešavanja dodeljena na
Sačuvaj na U2.
84
Resetovanje korisničkih podešavanja
Da biste resetovali podešavanja za U1 ili U2 na podrazumevane
vrednosti:
1 Izaberite Resetuj korisnička
podešavanja.
Pritisnite G dugme da biste prikazali
menije. Markirajte Resetuj korisnička
podešavanja u meniju podešavanja i
pritisnite 2.
G dugme
2 Izaberite Resetuj U1 ili Resetuj U2.
Markirajte Resetuj U1 ili Resetuj U2 i pritisnite 2.
3 Resetuj korisnička podešavanja.
Markirajte Resetuj i pritisnite J.
85
Režim okidanja
Izbor režima okidanja
Da biste izabrali režim okidanja, pritisnite
oslobađanje zaključavanja točkića režima
okidanja i okrenite točkić režima okidanja
tako da se pravac slaže sa željenim
podešavanjem.
Pokazivač pravca
Režim
S
CL
CH
Q
QC
E
MUP
86
Opis
Pojedinačna slika: Fotoaparat snima jednu fotografiju svaki put kada je
dugme okidača pritisnuto.
Kontinualna mala brzina: Dok se dugme okidača drži na dole,
fotoaparat snima 1–7 slika u sekundi. * Broj slika u sekundi može da
se izabere koristeći Prilagođeno podešavanje d1 (Brzina fotograf.
u CL režimu, 0 263).
Kontinualna velika brzina: Dok se dugme okidača drži na dole,
fotoaparat snima 8 slika u sekundi. * Koristite za aktivne subjekte.
Tiho okidanje zatvarača: Za pojedinačnu sliku, osim kada ogledalo ne
legne nazad na mesto dok je dugme okidača u potpunosti
pritisnuto, dopuštajući korisniku da kontroliše vreme vraćanja
ogledala, što je takođe tiše nego u režimu pojedinačne slike. Pored
toga, zvučni signal se ne čuje bez obzira na podešavanje izabrano za
Opcije zvučnog signala u meniju podešavanja (0 271).
QC (tihi kontinualni) okidač zatvarača: Dok se dugme okidača drži na dole,
fotoaparat snima do 3 slike u sekundi. * Šum fotoaparata je smanjen.
Samookidač: Fotografišite sa samookidačem (0 89).
Sa podignutim ogledalom: Izaberite ovaj režim da biste smanjili
podrhtavanje fotoaparata u telefotografskom ili fotografisanju
izbliza ili u drugim situacijama kada najmanje pomeranje
fotoaparata može da dovede do zamućenih fotografija (0 91).
* Prosečan broj slika u sekundi sa EN-EL15a punjivom baterijom, kontinualnim servom AF, manuelnom
ili automatskom ekspozicijom sa prioritetom zatvarača, brzinom zatvarača od 1/250 s ili bržom,
preostalim postavkama (ili u slučaju CL, preostalim postavkama koje nisu Prilagođeno podešavanje
d1) pri podrazumevanim vrednostima i memoriji koja je preostala u memorijskoj baferu. Navedene
cifre možda neće biti dostupne pod nekim uslovima. Broj slika u sekundi može da opadne pri visokim
ISO osetljivostima (Visoka 0,3–Visoka 5) ili pri izuzetno malim otvorima blende (visoki f-brojevi) ili
malim brzinama zatvarača kada je uključeno smanjenje vibracije (dostupno sa VR objektivima) ili aut.
kontr. ISO osetljivosti (0 120), kada se određeni objektivi koriste ili ako je punjiva baterija niska ili se
treperenje detektuje kada je smanjenje treperenja omogućeno u meniju fotografisanja (0 255).
Samo jedna slika će biti snimljena ako blic okine.
A Memorijski bafer
Fotoaparat dolazi sa memorijskim baferom za privremeno čuvanje,
dozvoljavajući fotografisanju da se nastavi dok se fotografije čuvaju na
memorijskoj kartici. Broj slika u sekundi će opasti kada je bafer pun (tAA).
Približan broj slika koje mogu da se sačuvaju u baferu pri trenutnim
podešavanjima je pokazan u prikazima brojača ekspozicije dok je dugme
okidača pritisnuto.
Dok se fotografije snimaju na memorijsku karticu, lampica pristupanja
memorijskoj kartici će svetleti. U zavisnosti od uslova fotografisanja i
memorijske kartice, snimanje može da traje od nekoliko sekundi do
nekoliko minuta. Ne uklanjajte memorijsku karticu niti uklanjajte niti
isključujte izvor napajanja dok se pristupna lampica ne ugasi. Ako je
fotoaparat isključen dok podaci ostaju u baferu, napajanje se neće isključiti
dok sve slike u baferu ne budu snimljene. Ako se punjiva baterija istroši dok
su slike u baferu, okidač zatvarača će se onemogućiti a slike će se prebaciti
na memorijsku karticu.
87
A Živi prikaz slike
Ako se kontinualni režim okidanja koristi u toku živog prikaza slike,
fotografije će se prikazati umesto pogleda kroz objektiv dok je dugme
okidača pritisnuto.
A Takođe pogledajte
Za informacije u vezi:
• Biranja maksimalnog broja fotografija koje mogu da se snime u jednom
rafalu, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje d2 (Maks. broj
kontinualnih okidanja, 0 263).
• Broja slika koje mogu da se snime u jednom rafalu, pogledajte „Kapacitet
memorijske kartice“ (0 347).
88
Režim samookidača (E)
Samookidač može da se koristi da bi se smanjilo podrhtavanje
fotoaparata ili za autoportrete.
1 Izaberite režim
samookidača.
Pritisnite oslobađanje
zaključavanja točkića režima
okidanja i uključite točkić
režima okidanja na E.
Točkić režima okidanja
2 Kadrirajte fotografiju i fokusirajte.
Samookidač ne može da se koristi ako fotoaparat nije
u mogućnosti da se fokusira koristeći pojedinačni
servo AF ili u drugim situacijama u kojima zatvarač ne
može da se okine.
3 Pokreni tajmer.
Pritisnite dugme okidača
skroz na dole da biste
pokrenuli tajmer. Lampica
samookidača će početi da
bljeska. Dve sekunde pre nego što se fotografija snimi, lampica
samookidača će prestati da bljeska. Zatvarač će okinuti oko deset
sekundi nakon što krene tajmer.
Da biste isključili samookidač pre nego što se fotografija snimi,
stavite birač režima okidanja na drugo podešavanje.
89
A Prekrijte tražilo
Kada snimate fotografije bez oka na tražilu, uklonite gumeni štitnik okulara
(q) i ubacite dostavljeni poklopac okulara kao što je prikazano (w). Ovo
sprečava da se svetlo koje uđe preko tražila pojavi na fotografijama ili da
utiče na ekspoziciju. Čvrsto držite fotoaparat kada uklanjate gumeni štitnik
okulara.
Gumeni štitnik okulara
Poklopac okulara
D Korišćenje ugrađenog blica
Pre nego što se snimi fotografija sa blicom u režimima gde je potrebno da
blic bude manuelno izdignut, pritisnite M (Y) dugme da biste izdigli blic i
sačekajte da se indikator spremnosti blica (M) prikaže (0 161).
Fotografisanje će se prekinuti ako blic nije izdignut nakon što se
samookidač pokrenuo. Imajte na umu da će samo jedna fotografija biti
snimljena kada blic okine, bez obzira na broj izabranih ekspozicija za
Prilagođeno podešavanje c3 (Samookidač; 0 263).
A Takođe pogledajte
Za informacije u vezi:
• Biranja dužine trajanja samookidača, broja snimaka koji su snimljeni i
intervala između snimaka, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje c3
(Samookidač; 0 263).
• Zvučnih signala koji se čuju kada se samookidač koristi, pogledajte B >
Opcije zvučnog signala (0 271).
90
Režim sa podignutim ogledalom (MUP)
Izaberite ovaj režim da biste smanjili zamućenje koje je izazvano od
strane pokretanja fotoaparata kada se ogledalo izdigne. Da biste
koristili režim sa podignutim ogledalom, pritisnite oslobađanje
zaključavanja birača režima okidanja i rotirajte birač režima okidanja
na MUP (sa podignutim ogledalom).
Oslobađanje zaključavanja birača režima okidanja
Točkić režima okidanja
Nakon što pritisnete dugme okidača do
pola da biste podesili fokus i ekspoziciju,
pritisnite dugme okidača skroz do kraja da
biste izdigli ogledalo. 4 će se prikazati
na kontrolnom displeju; ponovo pritisnite
dugme okidača skroz na dole da biste snimili sliku (u živom prikazu
slike, nema potrebe da se izdigne ogledalo; slika se snima prvi put
kada se dugme okidača pritisne skroz na dole). Zvučni signal će se
čuti, osim ako je Isključeno izabrano za Opcije zvučnog signala >
Uključi/isključi zvučni signal u meniju podešavanja (0 271).
Ogledalo se spušta kada se fotografisanje završi.
D Sa podignutim ogledalom
Dok je ogledalo podignuto, fotografije ne mogu da se kadriraju u tražilu i
autofokus i merenje neće biti izvršeni.
91
A Režim sa podignutim ogledalom
Slika će se automatski snimiti ako se oko 30 s nikakve operacije ne izvrše sa
podignutim ogledalom.
A Sprečavanje zamućenja
Da biste sprečili zamućenje izazvano kretanjem fotoaparata, nežno
pritisnite dugme okidača ili koristite opcionu daljinsku kontrolu, bežični
daljinski kontroler ili žičanu daljinsku kontrolu (0 287). Za informacije o
korišćenju opcione ML-L3 daljinske kontrole za fotografisanje sa izdignutim
ogledalom, pogledajte „Fotografisanje daljinskom kontrolom“ (0 175).
Preporučuje se korišćenje stativa.
A Takođe pogledajte
Za informacije o korišćenju elektronskog zatvarača prednje zavese kako
biste još više smanjili zamućenje, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje
d4 (Elekt. zatv. prednje zavese, 0 264).
92
Opcije snimanja slike
Oblast slike
Izaberite oblast slike od DX (24×16) i 1,3× (18×12).
Opcija
a
DX (24×16)
Z
1,3× (18×12)
Opis
Slike se snimaju koristeći 23,5 × 15,7 mm oblasti slike
(DX format).
Slike se snimaju koristeći 18,0 × 12,0 mm oblasti slike,
proizvodeći telefoto efekat bez potrebe za promenom
objektiva.
Prikaz informacija u tražilu
Fotografija sa DX oblasti slike
(24×16)
Fotografija sa oblasti slike
1,3× (18×12)
93
A Oblast slike
Izabrana opcija je prikazana u prikazu.
Prikaz informacija
Prikaz fotografisanja
A Prikaz informacija u tražilu
s ikona prikazana u tražilu kada je 1,3× DX
isecanje izabrano.
1,3× DX isecanje
A Takođe pogledajte
Za informacije u vezi:
• Isecanja dostupnih za snimanje filma, pogledajte „Isecanje filma“ (0 190).
• Broja slika koji može da se čuva pri različitim podešavanjima oblasti slike,
pogledajte „Kapacitet memorijske kartice“ (0 347).
94
Oblast slike može da se izabere koristeći opciju Izaberi oblast slike
u meniju fotografisanja ili pritiskajući kontrolu i rotirajući komandni
točkić.
❚❚ Izaberi oblast slike menija
1 Izaberite Izaberi oblast slike.
Markirajte Izaberi oblast slike u meniju
fotografisanja i pritisnite 2.
2 Prilagodite podešavanja.
Izaberite opciju i pritisnite J. Izabrano
isecanje je prikazano u tražilu (0 94).
A Veličina slike
Veličina slike se razlikuje u zavisnosti od izabrane opcije za oblast slike
(0 99).
95
❚❚ Kontrole fotoaparata
1 Odredite izbor oblasti slike za kontrolu fotoaparata.
Koristite Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje
kontrola, 0 266) da biste dodelili Izaberi oblast slike za
kontrolu.
2 Koristite izabranu kontrolu da biste birali oblast slike.
Oblast slike može da se izabere pritiskajući izabranu kontrolu i
rotirajući glavni ili pomoćni komandni točkić dok se željeno
isecanje ne pokaže u tražilu (0 94).
Trenutno izabrana opcija za oblast slike
može da se vidi pritiskajući kontrolu za
prikaz oblasti slike u kontrolnom
displeju ili prikazu informacija. DX
format je prikazan kao „24 - 16“ i 1,3×
kao „18 - 12“.
96
Kvalitet slike
D7500 podržava sledeće opcije kvaliteta slike:
Opcija
Tip
datoteke
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW) +
JPEG fino★/
NEF (RAW) +
JPEG fino
NEF (RAW) +
JPEG normalno★/
NEF (RAW) +
JPEG normalno
NEF (RAW) +
JPEG osnovno★/
NEF (RAW) +
JPEG osnovno
JPEG fino★/
JPEG fino
JPEG normalno★/
JPEG normalno
JPEG osnovno★/
JPEG osnovno
Opis
RAW podaci sa senzora slike su sačuvani bez
dodatne obrade. Podešavanja kao što su
balans bele i kontrast mogu da se prilagode
nakon fotografisanja.
Dve slike se snimaju, jedna NEF (RAW) slika i
jedna JPEG slika finog kvaliteta.
NEF/
JPEG
Dve slike se snimaju, jedna NEF (RAW) slika i
jedna JPEG slika normalnog kvaliteta.
Dve slike se snimaju, jedna NEF (RAW) slika i
jedna JPEG slika osnovnog kvaliteta.
JPEG
Snimite JPEG slike pri stepenu kompresije od
otprilike 1 : 4 (fin kvalitet).
Snimite JPEG slike pri stepenu kompresije od
otprilike 1 : 8 (normalan kvalitet).
Snimite JPEG slike pri stepenu kompresije od
otprilike 1 : 16 (osnovni kvalitet).
A Takođe pogledajte
Za informacije o broju slika koje mogu da se sačuvaju pri različitom
kvalitetu slike i podešavanjima veličine, pogledajte „Kapacitet memorijske
kartice“ (0 347).
97
Kvalitet slike je podešen pritiskajući X (T) dugme i rotirajući
glavni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže na
prikazu informacija.
X (T) dugme
Glavni komandni
točkić
A JPEG kompresija
Opcije kvaliteta slike sa zvezdicom („★“) koriste kompresiju sa namerom da
se obezbedi maksimalni kvalitet; veličina datoteka zavisi od scene. Opcije
bez zvezdice koriste tip kompresije koji je dizajniran za pravljenje manjih
datoteka; datoteke su obično otprilike iste veličine bez obzira na scenu koja
je snimljena.
A NEF (RAW) slike
Biranje NEF (RAW) opcije postavlja veličinu slike na Velika. JPEG kopije NEF
(RAW) slika mogu da se kreiraju koristeći Capture NX-D ili drugi softver ili
Obrada NEF (RAW) opciju u meniju retuširanja (0 275).
A NEF + JPEG
Kada se fotografije snimljene pri NEF (RAW) + JPEG pregledaju na
fotoaparatu, samo će se JPEG slika prikazati. Kada se fotografije snimljene
pri ovim podešavanjima izbrišu i NEF i JPEG slike će se izbrisati.
A Meni snimanja fotografije
Kvalitet slike takođe može da se prilagodi koristeći opciju Kvalitet slike u
meniju fotografisanja (0 253).
98
Veličina slike
Veličina slike se meri u pikselima. Izaberite od # Velika, $ Srednja
ili % Mala (imajte na umu da veličina slike zavisi od opcije izabrane
za Izaberi oblast slike, 0 93):
Oblast slike
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Opcija
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Veličina (pikseli)
5568 × 3712
4176 × 2784
2784 × 1856
4272 × 2848
3200 × 2136
2128 × 1424
Veličina slike je podešena pritiskajući X (T) dugme i rotirajući
pomoćni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže na
prikazu informacija.
X (T) dugme
Pomoćni
komandni točkić
A Meni snimanja fotografije
Veličina slike takođe može da se prilagodi koristeći opciju Veličina slike u
meniju fotografisanja (0 253).
99
Fokus
Fokus može da se automatski prilagodi (0 100) ili manuelno
(0 115). Korisnik takođe može da izabere tačku fokusa za
automatski ili manuelni fokus (0 107) ili da koristi zaključavanje
fokusa da bi fokusirao i prekomponovao fotografije posle
fokusiranja (0 111).
Autofokus
Da biste koristili autofokus,
rotirajte birač režima fokusa na
AF.
Birač režima fokusa
Režim autofokusa
Sledeći režimi autofokusa mogu da se izaberu u toku fotografisanja
pomoću tražila:
Režim
Opis
Auto-servo AF: Fotoaparat automatski bira pojedinačni servo
AF-A autofokusa ako subjekat miruje, kontinualni servo autofokusa ako se
subjekat kreće.
Pojedinačni servo AF: Za subjekte koji se ne kreću. Fokus se zaključava
kada je dugme okidača pritisnuto do pola. Pri podrazumevanim
AF-S
podešavanjima, zatvarač samo može da se okine kada je indikator
ispravnog fokusa (I) prikazan (prioritet fokusa; 0 260).
Kontinualni servo AF: Za subjekte koji se kreću. Fotoaparat se
kontinualno fokusira dok je dugme okidača pritisnuto do pola; ako
se subjekat pomera, fotoaparat će uposliti intuitivno praćenje fokusa
AF-C (0 102) da bi predvideo finalnu udaljenost od subjekta i prilagodio
fokus po potrebi. Pri podrazumevanim podešavanjima, zatvarač
može da se okine bez obzira da li je ili nije subjekat u fokusu (prioritet
okidanja; 0 260).
100
Sledeći režimi autofokusa mogu da se izaberu u toku živog prikaza
slike:
Režim
AF-S
AF-F
Opis
Pojedinačni servo AF: Za subjekte koji se ne kreću. Fokus se zaključava
kada je dugme okidača pritisnuto do pola. Takođe možete da
fokusirate dodirujući subjekat na monitoru, u tom slučaju fokus se
zaključava dok ne podignete prst sa prikaza kako biste snimili
fotografiju.
Stalni AF servo: Za subjekte koji se kreću. Fotoaparat se fokusira
kontinualno dok je dugme okidača pritisnuto. Fokus se zaključava
kada je dugme okidača pritisnuto do pola. Takođe možete da
fokusirate dodirujući subjekat na monitoru, u tom slučaju fokus se
zaključava dok ne podignete prst sa prikaza kako biste snimili
fotografiju.
Režim autofokusa može da se
izabere pritiskajući dugme
AF-režima i rotirajući glavni
komandni točkić dok se željeno
podešavanje ne prikaže.
Dugme AF-režima Glavni komandni
točkić
Kontrolni displej
Tražilo
Monitor
101
A Intuitivno praćenje fokusa (fotografisanje tražilom)
U AF-C režimu ili kada je kontinualni servo autofokusa izabran u AF-A režimu,
fotoaparat će otpočeti intuitivno praćenje fokusa ako se subjekat pomera
ka ili od fotoaparata dok je dugme okidača pritisnuto do pola. Ovo dopušta
fotoaparatu da sledi fokus dok pokušava da predvidi gde će subjekat biti
kada se zatvarač okine.
A Takođe pogledajte
Za informacije u vezi:
• Korišćenja prioriteta fokusa u kontinualnom servo AF, pogledajte A >
Prilagođeno podešavanje a1 (Izbor prioriteta AF-C, 0 260).
• Korišćenja prioriteta fokusa u pojedinačnom servo AF, pogledajte A >
Prilagođeno podešavanje a2 (Izbor prioriteta AF-S, 0 260).
• Korišćenja pomoćnog komandnog točkića za biranje režima fokusa,
pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f3 (Prilagodi komandne
točkiće) > Zamena glavnog i pomoćnog (0 266).
102
Režim AF-oblasti
Režim AF-oblasti kontroliše kako fotoaparat bira tačku fokusa za
autofokus. Sledeće opcije su dostupne u toku fotografisanja
tražilom:
• AF u jednoj tački: Izaberite tačku fokusa; fotoaparat će se fokusirati na
subjekat samo u izabranoj tački fokusa. Koristite za subjekte koji se
ne kreću.
• Dinamička oblast AF: Izaberite tačku fokusa. U AF-A i AF-C režimima
fokusa, fotoaparat će se fokusirati na osnovu informacija iz
obližnjih tački fokusa ako subjekat na kratko izađe iz izabrane
tačke. Broj tačaka fokusa se razlikuje u zavisnosti od izabranog
režima:
- Dinamička oblast AF 9-tačaka: Izaberite kada ima vremena da se
kadrira fotografija ili kada se fotografišu subjekti koji se kreću
predvidljivo (npr. trkači ili automobili na trkačkoj traci).
- Dinamička oblast AF 21-tačka: Izaberite kada se fotografišu subjekti
koji se nepredvidivo kreću (npr. igrači u fudbalu).
- Dinamička oblast AF 51-tačka: Izaberite kada se fotografišu subjekti
koji se brzo kreću i ne mogu se lako kadrirati u tražilu (npr. ptice).
103
• 3D praćenje: Izaberite tačku fokusa. U AF-A i AF-C režimima fokusa,
fotoaparat će pratiti subjekte koji izlaze iz izabrane tačke fokusa i
izabraće nove tačke fokusa po potrebi. Koristite da biste brzo
kadrirali slike sa subjektima koji se nepravilno kreću od strane do
strane (npr. teniseri). Ako subjekat izađe iz tražila, uklonite svoj prst
sa dugmeta okidača i prekomponujte fotografiju sa subjektom u
izabranoj tački fokusa.
• Grupna AF oblast: Fotoaparat se fokusira koristeći grupu tački fokusa
izabranih od strane korisnika, smanjujući rizik od toga da se
fotoaparat fokusira na pozadinu umesto na glavni subjekat.
Izaberite za subjekte koji su teški za fotografisanje koristeći jednu
tačku fokusa. Ako se otkriju lica u pojedinačnom servu AF (AF-S) ili
je pojedinačni servo AF izabran u AF-A), fotoaparat će dati prioritet
subjektima portreta.
• Automatska AF oblast: Fotoaparat automatski
detektuje subjekta i bira tačku fokusa (u
slučaju subjekata portreta, fotoaparat je u
mogućnosti da razlikuje subjekat od
pozadine za bolju detekciju subjekta).
Aktivne tačke fokusa su markirane na
kratko nakon što se fotoaparat fokusira; u
režimima AF-C i AF-A, glavna tačka fokusa ostaje markirana nakon
što se druge tačke fokusa isključe.
104
A 3D praćenje
Kada je dugme okidača pritisnuto do pola, boje u području oko tačke
fokusa se čuvaju u fotoaparatu. Usled toga 3D praćenje možda neće
proizvesti željene rezultate sa subjektima koji su iste boje kao i pozadina ili
koji zauzimaju vrlo mali deo kadra.
105
Sledeći režimi AF-oblasti mogu da se izaberu u toku živog prikaza
slike:
• ! AF sa prioritetom lica: Koristite za portrete.
Fotoaparat automatski otkriva i fokusira
se na subjekte portreta; izabrani subjekat
je prikazan duplom žutom ivicom (ako je
više lica izabrano, fotoaparat će se
fokusirati na najbližeg subjekta; da biste
izabrali drugog subjekta, koristite
višenamenski birač). Ako fotoaparat nije više u mogućnosti da
detektuje subjekta (jer je, na primer, subjekat okrenuo lice od
fotoaparata), ivica više neće biti prikazana. Ako dodirnete monitor,
fotoaparat će se fokusirati na lice koje je najbliže vašem prstu i
snimiće fotografije kada podignete prst sa ekrana.
• $ Široka oblast AF: Koristite za ručne snimke
pejzaža i druge subjekte osim portreta.
• % Normalna oblast AF: Koristite za precizan
fokus izabrane tačke u kadru. Preporučuje
se stativ.
106
• & AF za praćenje subjekta: Koristite
višenamenski birač da biste pozicionirali
tačku fokusa preko subjekta i pritisnite J
da biste pokrenuli praćenje. Tačka fokusa
će pratiti izabranog subjekta dok se
pomera kroz kadar. Da biste okončali
praćenje, pritisnite J ponovo. Takođe
možete da pokrenete praćenje dodirujući svoj subjekat na
monitoru; da biste okončali praćenje i snimili fotografiju,
podignite prst sa ekrana. Ako je praćenje i dalje u toku, dodirivanje
monitora bilo gde će dovesti do toga da se fotoaparat fokusira na
trenutni subjekat a fotografija će se snimiti kada podignete prst sa
ekrana. Imajte na umu da fotoaparat možda neće biti u
mogućnosti da prati subjekte ako se oni brzo kreću, napuštaju
kadar ili su zaklonjeni drugim objektima, vidljivo menjaju veličinu,
boju ili svetlinu, ili su premali, preveliki, presvetli, pretamni ili su
slični po boji ili svetlini kao pozadina.
A Izbor tačke manuelnog fokusa
Višenamenski birač može da se
koristi da bi se izabrala tačka
fokusa. Rotiranje zaključavanja
birača fokusa na L onemogućuje
biranje tačke manuelnog fokusa.
Zaključavanje birača fokusa
107
Režim AF-oblasti može da se
izabere pritiskajući dugme
AF-režima i rotirajući pomoćni
komandni točkić dok se željeno
podešavanje ne prikaže.
Dugme AF-režima
Kontrolni displej
108
Tražilo
Pomoćni
komandni točkić
Monitor
A Režim AF oblasti (Fotografisanje tražilom)
Režim AF-oblasti je prikazan u kontrolnom displeju i tražilu.
Režim AF-oblasti
Kontrolni
displej
Tražilo
Prikaz tačke fokusa tražila
AF u jednoj tački
Dinamička oblast AF
9-tačaka *
Dinamička oblast AF
21-tačka *
Dinamička oblast AF
51-tačka *
3D praćenje
Grupna AF oblast
Automatska AF
oblast
* Samo aktivna tačka fokusa je prikazana u tražilu. Preostale tačke fokusa daju informacije da bi
pomogle operaciju fokusa.
A AF-S/AF-I telekonverteri (fotografisanje tražilom)
Ako je 3D praćenje ili automatska AF oblast izabrana za režim AF-oblasti
kada se AF-S/AF-I telekonverter koristi, AF u jednoj tački će se automatski
izabrati pri kombinovanim blendama koje su sporije od f/5,6.
109
D Korišćenje autofokusa u živom prikazu slike
Koristite AF-S ili AF-P objektiv. Željeni rezultati možda neće biti postignuti
sa drugim objektivima ili telekonverterima. Imajte na umu da je u živom
prikazu slike autofokus sporiji a monitor može da posvetli ili potamni dok se
fotoaparat fokusira. Tačka fokusa može nekad biti prikazana u zelenoj boji
kada fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira. Fotoaparat možda neće
biti u mogućnosti da se fokusira u sledećim situacijama:
• Subjekat sadrži linije paralelne sa dugačkom ivicom kadra
• Subjektu nedostaje kontrast
• Subjekat u tački fokusa sadrži područja oštro kontrastne svetline, ili sadrži
tačkasto osvetljenje ili neonski znak ili drugi izvor svetlosti koji se menja u
pogledu svetline
• Treperenje ili trake svetla se pojavljuju pod fluorescentnim, osvetljenjem
sa živinom parom, natrijumskom parom ili sličnim osvetljenjem
• Krst (zvezda) filter ili drugi specijalni filter se koristi
• Subjekat se čini manjim od tačke fokusa
• Pravilne geometrijske šeme dominiraju subjektom (na primer, roletne ili
red prozora na neboderu)
• Subjekat se pomera
A Izbor tačke fokusa
Osim u AF praćenju subjekta, pritiskanje J u toku izbora tačke fokusa bira
centar tačke fokusa. U AF praćenju subjekta, pritiskanje J umesto toga
pokreće praćenje subjekta. Izbor tačke manuelnog fokusa nije dostupan u
automatskoj AF oblasti.
A Takođe pogledajte
Fotografisanje tražilom—Za informacije u vezi sa:
• Za informacije o biranju broja tačaka fokusa koje mogu da se izaberu
koristeći višenamenski birač, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje a4
(Broj tačaka fokusa, 0 260).
• Za biranje odvojenih tačaka fokusa za vertikalne i horizontalne
orijentacije, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje a5 (Čuvaj tačke
prema orijentaciji, 0 261).
• Za podešavanje izbora tačke fokusa tako da se „obavija“ pogledajte A >
Prilagođeno podešavanje a7 (Obavijanje tačke fokusa, 0 261).
Fotografisanje tražilom/živi prikaz slike: Za informacije o korišćenju glavnog
komandnog točkića za biranje režima AF-oblasti, pogledajte A >
Prilagođeno podešavanje f3 (Prilagodi komandne točkiće) > Zamena
glavnog i pomoćnog (0 266).
110
Zaključavanje fokusa
Zaključavanje fokusa može da se koristi da bi se promenila
kompozicija nakon fokusiranja, čineći mogućim da se fokusira na
subjekta koji neće biti u tački fokusa u krajnjoj kompoziciji. Ako
fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira koristeći autofokus
(0 114), zaključavanje fokusa takođe može da se koristi da bi se
prekomponovala fotografija nakon fokusiranja na druge objekte na
istoj razdaljini kao vaš originalni subjekat. Zaključavanje fokusa je
najefektivnije kada je bilo koja opcija osim automatske AF oblasti
zabrana za režim AF oblasti (0 103).
1 Fokusirajte.
Pozicionirajte subjekat u izabranoj tački fokusa i
pritisnite dugme okidača do pola da biste započeli
fokusiranje. Proverite da li se indikator ispravnog
fokusa (I) pojavljuje na tražilu (fotografisanje tražilom) ili da li je
tačka fokusa zelene boje (živi prikaz slike).
Fotografisanje pomoću
tražila
Živi prikaz slike
111
2 Zaključavanje fokusa.
AF-A i AF-C režimi fokusa (fotografisanje
tražilom): Dok je dugme okidača
pritisnuto do pola (q), pritisnite A AE-L/
AF-L dugme (w) da biste zaključali i fokus
i ekspoziciju (ikona AE-L će se prikazati na
tražilu). Fokus će ostati zaključan dok je
A AE-L/AF-L dugme pritisnuto, čak i ako
kasnije uklonite svoj prst sa dugmeta
okidača.
Dugme okidača
A AE-L/AF-L dugme
AF-S (fotografisanje tražilom) i živi prikaz slike: Fokus se automatski
zaključava i ostaje zaključan dok ne uklonite svoj prst sa
dugmeta okidača. Fokus takođe može da se zaključa pritiskajući
A AE-L/AF-L dugme (pogledajte iznad).
112
3 Prekomponujte fotografiju i fotografišite.
Fokus će ostati zaključan između snimaka ako držite
dugme okidača pritisnuto do pola (AF-S i živi prikaz
slike) ili držite A AE-L/AF-L dugme pritisnuto,
dopuštajući da se nekoliko fotografija jedna posle druge snime
pri istom podešavanju fokusa.
Fotografisanje pomoću
tražila
Živi prikaz slike
Ne menjajte razdaljinu između fotoaparata i subjekta dok je
zaključavanje fokusa na snazi. Ako se subjekat pomeri, fokusirajte
ponovo na novoj razdaljini.
A Takođe pogledajte
Za informacije o korišćenju dugmeta okidača za zaključavanje ekspozicije,
pogledajte A > Prilagođeno podešavanje c1 (AE zaključ. dugmetom
okidača, 0 262).
113
A Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom
Autofokus ne izvršava dobro radnje pod sledećim uslovima navedenim
ispod. Okidanje zatvarača može da bude isključeno ako fotoaparat nije u
mogućnosti da se fokusira pod ovim uslovima, ili indikator ispravnog
fokusa (I) može da se prikaže i fotoaparat može da oglasi zvučni signal,
dozvoljavajući da se zatvarač okine čak i ako subjekat nije u fokusu. U ovim
slučajevima, fokusirajte manuelno (0 115) ili koristite zaključavanje fokusa
(0 111) da biste fokusirali na drugog subjekta na istoj razdaljini a zatim
prekomponujte fotografiju.
Ima malo ili nimalo kontrasta između subjekta i
pozadine.
Primer: Subjekat je iste boje kao i pozadina.
Tačka fokusa sadrži objekte na različitim udaljenostima
od fotoaparata.
Primer: Subjekat je unutar kaveza.
Pravilne geometrijske šeme dominiraju subjektom.
Primer: Roletne ili red prozora na zgradi.
Tačka fokusa sadrži područja jake kontrastne svetline.
Primer: Pola subjekta je u hladu.
Pozadinski objekti se čine većim od subjekta.
Primer: Zgrada je u kadru iza subjekta.
Subjekat sadrži mnogo finih detalja.
Primer: Poljana cveća ili drugi subjekti koji su mali ili
im nedostaje raznolikost svetline.
114
Manuelni fokus
Manuelni fokus je dostupan za objektive koji ne podržavaju
autofokus (ne-AF NIKKOR objektivi) ili kada autofokus ne proizvodi
željene rezultate (0 114).
• AF objektivi: Podesite prekidač Birač režima fokusa
režima fokusa objektiva (ako
postoji) i birač režima fokusa
fotoaparata na M.
D AF objektivi
Ne koristite AF objektive sa prekidačem režima fokusa objektiva
podešenim na M i biračem režima fokusa fotoaparata podešenim na AF.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može da ošteti fotoaparat ili objektiv.
Ovo se ne odnosi na AF-S objektive, koji mogu da se koriste u M režimu
bez podešavanja birača režima fokusa fotoaparata na M.
• Objektivi sa manuelnim fokusom: Fokusirajte manuelno.
Da biste manuelno fokusirali, prilagodite
prsten objektiva za fokusiranje sve dok se
subjekat ne nađe u fokusu. Fotografije
mogu da se snime bilo kada, čak i kada slika
nije u fokusu.
115
❚❚ Elektronski daljinomer (Fotografisanje tražilom)
Indikator fokusa u tražilu može da se koristi
da bi potvrdio da li je subjekat u izabranoj
tački fokusa u fokusu (tačka fokusa može da
se izabere između bilo koje od 51 tačke
fokusa). Nakon što pozicionirate subjekta u
izabranu tačku fokusa, pritisnite dugme
okidača do pola i rotirajte prsten za
fokusiranje dok se indikator ispravnog fokusa (I) ne prikaže. Imajte
na umu da kod subjekata navedenih u „Dobijanje dobrih rezultata
sa autofokusom“ (0 114), indikator ispravnog fokusa može
ponekad biti prikazan kada subjekat nije u fokusu; potvrdite fokus u
tražilu pre nego što fotografišete. Za informacije o korišćenju
elektronskog daljinomera sa opcionim AF-S/AF-I telekonverterima,
pogledajte „AF-S/AF-I telekonverteri“ (0 281).
A AF-P objektivi
Kada se AF-P objektiv (0 279) koristi u režimu manuelnog fokusa, indikator
ispravnog fokusa će blještati u tražilu (ili u živom prikazu slike, tačka fokusa
će blještati na monitoru) da bi upozorio da nastavljanje rotacije prstena za
fokusiranje u trenutnom smeru neće staviti subjekat u fokus.
A Pozicija žižne ravni
Da biste odredili razdaljinu između vašeg
subjekta i fotoaparata, izmerite je počev
od oznake žižne ravni (E) na telu
fotoaparata. Razdaljina između površine
bajoneta na koju naleže objektiv i žižne
ravni je 46,5 mm.
46,5 mm
Oznaka žižne ravni
116
A Živi prikaz slike
Pritisnite X (T) dugme da biste zumirali
zarad preciznog fokusa u živom prikazu slike
(0 57).
X (T) dugme
117
ISO osetljivost
Osetljivost fotoaparata na svetlo može da se prilagodi prema nivou
dostupnog svetla.
Podešavanja ISO osetljivosti
Izaberite iz podešavanja koja su u rasponu od ISO 100 do ISO 51200
u koracima ekvivalentnim sa 1/3 EV. Postavke od oko 0,3 do 1 EV
ispod ISO 100 i 0,3 do 5 EV iznad ISO 51200 su takođe dostupne za
specijalne situacije. Automatski režimi, režimi scene i specijalnih
efekata takođe nude opciju AUTO koja omogućava fotoaparatu da
podesi ISO osetljivost automatski kao odgovor na uslove
osvetljenja.
Režimi
P, S, A, M
%
Drugi režimi
fotografisanja
Opcije
Niska 1–Niska 0,3; 100–51200; Visoka 0,3–Visoka 5
Automatska
Automatska; Niska 1–Niska 0,3; 100–51200; Visoka 0,3–
Visoka 5
ISO osetljivost može da se
prilagodi pritiskajući dugme
S (Q) i rotirajući glavni
komandni točkić dok se željeno
podešavanje ne prikaže.
S (Q) dugme
Kontrolni displej
118
Tražilo
Glavni komandni
točkić
A Meni snimanja fotografije
ISO osetljivost takođe može da se prilagodi iz menija fotografisanja.
Izaberite Podešavanja ISO osetljivosti u meniju fotografisanja da biste
prilagodili podešavanja za fotografije (0 253).
A Živi prikaz slike
U živom prikazu slike, izabrana vrednost je prikazana na monitoru.
A ISO osetljivost
Što je veća ISO osetljivost, manje je potrebnog svetla za pravljenje
ekspozicije, dopuštajući brže brzine zatvarača ili manje blende, ali su veće
šanse da će na sliku uticati šum (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog
šum ili linije). Šum će se najverovatnije čuti pri podešavanjima između
Visoka 0,3 i Visoka 5.
A Visoka 0,3–Visoka 5
Podešavanja Visoka 0,3 do Visoka 5 odgovaraju ISO osetljivostima 0,3–
5 EV iznad ISO 51200 (ISO ekvivalent 64000-1640000).
A Niska 0,3–Niska 1
Podešavanja Niska 0,3 do Niska 1 odgovaraju ISO osetljivostima 0,3–1 EV
ispod ISO 100 (ISO ekvivalent 80–50). Koristi se za veće blende kada je jako
svetlo. Kontrast je malo veći od normalnog; u većini slučajeva, preporučuju
se ISO osetljivosti od ISO 100 ili veće.
A Takođe pogledajte
Za informacije u vezi:
• Izbora veličine koraka ISO osetljivosti, pogledajte A > Prilagođeno
podešavanje b1 (Vrednost koraka ISO osetljivosti; 0 261).
• Smanjenja šuma na fotografijama snimljenim pri visokim ISO
osetljivostima, pogledajte C > Smanj. šuma kod visokog ISO (0 255).
• Smanjenja šuma u filmovima snimljenim pri visokim ISO osetljivostima,
pogledajte 1 > Smanj. šuma kod visokog ISO (0 259).
119
Aut. kontr. ISO osetljivosti
(P, S, A i M režimi samo)
Ako je Uključeno izabrano za Podešavanja ISO osetljivosti > Aut.
kontr. ISO osetljivosti u meniju fotografisanja, ISO osetljivost će se
automatski prilagoditi ako optimalna ekspozicija ne može da se
dostigne pri vrednosti izabranoj od strane korisnika (ISO osetljivost
se odgovarajuće prilagođava kada se blic koristi).
1 Izaberite Aut. kontr. ISO osetljivosti.
Izaberite Podešavanja ISO osetljivosti
u meniju fotografisanja, markirajte Aut.
kontr. ISO osetljivosti i pritisnite 2.
2 Izaberite Uključeno.
Markirajte Uključeno i pritisnite J (ako
je Isključeno izabrano, ISO osetljivost će
ostati fiksirana pri vrednostima
izabranim od strane korisnika).
120
3 Prilagodite podešavanja.
Maksimalna vrednost za automatsku
ISO osetljivost može da se izabere
koristeći Maksimalna osetljivost
(minimalna vrednost za automatsku ISO
osetljivost je automatski podešena na
ISO 100; imajte na umu da ako je ISO
osetljivost izabrana od strane korisnika veća od izabrane za
Maksimalna osetljivost, vrednost izabrana od korisnika će se
umesto toga koristiti). U režimima P i A, osetljivost će samo biti
prilagođena ako bi došlo do premale ekspozicije pri brzini
zatvarača izabranoj za Minimalna brzina zatvarača (1/4000–30 s
ili Automatska; u režimima S i M, ISO osetljivost će biti
prilagođena za optimalnu ekspoziciju pri brzini zatvarača
izabranoj od strane korisnika). Ako je Automatska izabrana,
fotoaparat će birati minimalnu brzinu zatvarača baziranu na
žižnoj daljini objektiva; biranje brzih brzina kada se fotografišu
subjekti koji se brzo kreću smanjuje zamućenje. Pritisnite J da
biste izašli kada su podešavanja završena.
Da biste odabrali maksimalnu ISO osetljivost za fotografije
snimljene koristeći ugrađeni blic ili opcioni blic, koristite
Maksimalna osetljivost sa M. Biranje Isto kao bez blica
podešava maksimalnu ISO osetljivost za fotografisanje blicom na
vrednost koja je trenutno izabrana za Maksimalna osetljivost.
ISO AUTO se prikazuje kada je Uključeno
izabrano. Kada se osetljivost izmeni sa
vrednosti izabrane od korisnika, ovi
indikatori blješte i izmenjena vrednost je
pokazana u kontrolnom displeju.
121
A Živi prikaz slike
U živom prikazu slike, indikator aut. kontr. ISO osetljivosti je prikazan na
monitoru.
A Minimalna brzina zatvarača
Izbor automatske brzine zatvarača može da se fino podesi markiranjem
Automatska i pritiskanjem 2: na primer, vrednosti brže od onih koje se
obično automatski izaberu mogu da se koriste sa telefotografskim
objektivima da bi smanjili zamućenje. Imajte na umu, međutim, da
Automatska radi samo sa CPU objektivima. Brzine zatvarača mogu da
opadnu ispod izabranog minimuma ako optimalna ekspozicija ne može da
se dostigne pri ISO osetljivosti izabranoj za Maksimalna osetljivost.
A Aut. kontr. ISO osetljivosti
Kada se blic koristi, minimalna brzina zatvarača će biti podešena na
vrednost izabranu za Minimalna brzina zatvarača osim ako ova vrednost
nije brža od Prilagođenog podešavanja e1 (Brzina sinhronizacije blica,
0 265) ili sporija od Prilagođenog podešavanja e2 (Brzina zatvarača sa
blicem, 0 265) u čijem slučaju će vrednost izabrana za Prilagođeno
podešavanje e2 biti korišćena. Imajte na umu da ISO osetljivost može da se
automatski poveća kada se automatska kontrola ISO osetljivosti koristi u
kombinaciji sa režimima blica sa sporom sinhronizacijom (dostupno sa
ugrađenim blicom i kompatibilnim opcionim blicevima), moguće
sprečavajući fotoaparat da izabere male brzine zatvarača.
A Omogućavanje i onemogućavanje automatske kontrole ISO osetljivosti
Možete da uključite ili isključite aut. kontr. ISO osetljivosti pritiskajući
S (Q) dugme i rotirajući pomoćni komandni točkić. ISO AUTO se prikazuje
kada je aut. kontr. ISO osetljivosti uključena.
122
Ekspozicija
Merenje
(P, S, A i M režimi samo)
Izaberite kako fotoaparat podešava ekspoziciju u P, S, A i M režimima
(u drugim režimima, fotoaparat bira automatski metod merenja).
Opcija
a
Z
b
4
Opis
Matrix: Proizvodi prirodne rezultate u većini situacija. Fotoaparat
meri široko područje kadra i podešava ekspoziciju u skladu sa
tonskom distribucijom, bojom, kompozicijom i, sa objektivima tipa
G, E ili D (0 280), informaciju o razdaljini (3D color matrix merenje
III; sa drugim CPU objektivima, fotoaparat koristi color matrix
merenje III; što ne uključuje 3D informaciju o razdaljini).
Prioritet centra: Fotoaparat meri ceo kadar ali pridaje najveću težinu
oblasti centra (veličina područja za fotografisanje tražilom može da
se koristi birajući Prilagođeno podešavanje b5, Oblast sa
prioritetom centra, 0 262). Klasično merenje za portrete;
preporučuje se kada koristite filtere sa faktorom korekcije
ekspozicije (filter faktor) preko 1×.
Spot: Fotoaparat meri krug centriran na trenutnu tačku fokusa,
čineći mogućim da se mere subjekti van centra (ako je automatska
AF oblast na snazi, fotoaparat će meriti centar tačke fokusa). Prečnik
kruga fotografije tražila je 3,5 mm ili otprilike 2,5% kadra.
Obezbeđuje da subjekt bude pravilno eksponiran, čak i kada je
pozadina mnogo svetlija ili tamnija.
Markirano merenje: Fotoaparat dodeljuje najveću težinu svetlijim
delovima. Koristi se za smanjenje gubitka detalja u svetlim zonama,
na primer kada fotografišete izvođače koji su osvetljeni na sceni.
123
Da biste izabrali opciju merenja, pritisnite W (Z) dugme i rotirajte
glavni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže.
W (Z) dugme
Glavni komandni
točkić
Kontrolni displej
A Živi prikaz slike
U živom prikazu slike, izabrana opcija je prikazana na monitoru.
A Merenje sa prioritetom svetlijeg dela
Merenje sa prioritetom centra može da se koristi ako je merenje sa
prioritetom svetlijeg dela izabrano sa određenim CPU objektivima
(AI-P NIKKOR objektivi i AF objektivi koji nisu tip G, E ili D; 0 280).
A Takođe pogledajte
Za informacije u vezi:
• Za biranje da li matrix merenje koristi detekciju lica, pogledajte A >
Prilagođeno podešavanje b4 (Matrix merenje, 0 262).
• Za izradu odvojenih prilagođavanja za optimalnu ekspoziciju za svaki
metod merenja, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje b6 (Fino
podesi optimalnu eksp., 0 262).
124
Zaključavanje autoekspozicije
Koristite zaključavanje autoekspozicije da biste prekomponovali
fotografije nakon korišćenja merenja sa prioritetom centra i spot
merenja (0 123) za merenje ekspozicije.
1 Zaključavanje ekspozicije.
Pozicionirajte subjekta u izabranoj
tački fokusa i pritisnite dugme okidača
do pola. Sa dugmetom okidača
pritisnutim do pola i subjektom
pozicioniranim u tački fokusa,
pritisnite A AE-L/AF-L dugme da biste
zaključali ekspoziciju (ako koristite
autofokus, potvrdite da li se I
indikator ispravnog fokusa pojavljuje u
tražilu).
Dugme okidača
A AE-L/AF-L dugme
Dok je zaključavanje ekspozicije u
upotrebi, AE-L indikator će se
pojavljivati u tražilu i monitoru.
125
2 Prekomponujte fotografiju.
Dok držite A AE-L/AF-L dugme
pritisnuto, prekomponujte
fotografiju i fotografišite.
A Spot merenje
U spot merenju, ekspozicija će se zaključati pri vrednosti izmerenoj pri
izabranoj tački fokusa.
A Prilagođavanje brzine zatvarača i blende
Dok je zaključavanje ekspozicije u upotrebi, sledeća podešavanja mogu da
se prilagode bez menjanja vrednosti merenja za ekspoziciju:
Režim
P
S
A
Podešavanje
Brzina zatvarača i blenda (fleksibilni program; 0 73)
Brzina zatvarača
Blenda
Nove vrednosti mogu da se potvrde na prikazima fotoaparata.
Imajte na umu da merenje ne može da se promeni dok je zaključavanje
ekspozicije u upotrebi.
A Takođe pogledajte
Za informacije o korišćenju dugmeta okidača za zaključavanje ekspozicije,
pogledajte A > Prilagođeno podešavanje c1 (AE zaključ. dugmetom
okidača, 0 262). Ako je Uključi (pritisak do pola) izabrano, ekspozicija će
se zaključati da se dugme okidača pritisne do pola.
126
Korekcija ekspozicije
(P, S, A, M, SCENE i EFFECTS režimi samo)
Korekcija ekspozicije se koristi da promeni ekspoziciju sa vrednosti
koju je predložio fotoaparat, čineći slike svetlijim ili tamnijim.
Najefektivnija je kada se koristi sa prioritetom centra ili spot
merenjem (0 123). Izaberite od vrednosti između –5 EV (premala
ekspozicija) i +5 EV (prevelika ekspozicija) u inkrementima od 1/3 EV.
Opšte uzev, pozitivne vrednosti čine da subjekat izgleda svetlije dok
negativne vrednosti čine da je on tamniji.
–1 EV
Nema korekcije
ekspozicije
Da biste izabrali vrednost korekcije
ekspozicije, pritisnite E dugme i rotirajte
glavni komandni točkić dok se željena
vrednost ne prikaže.
+1 EV
E dugme
Glavni komandni točkić
±0 EV
(E pritisnuto dugme)
–0,3 (–1/3) EV
+2,0 EV
127
Pri vrednostima koja nisu ±0,0, 0 u centru
indikatora ekspozicije će blještati (osim u
režimu M) i E ikona će se prikazati na
kontrolnom displeju i tražilu nakon što
okinete E dugme. Trenutna vrednost za
korekciju ekspozicije može da se potvrdi u
indikatoru ekspozicije pritiskajući E
dugme.
Normalna ekspozicija može da se vrati podešavanjem korekcije
ekspozicije na ±0. Osim u režimima SCENE i EFFECTS, korekcija
ekspozicije nije resetovana kada se fotoaparat isključi (u SCENE i
EFFECTS režimima, korekcija ekspozicije će se resetovati kada se drugi
režim izabere ili se fotoaparat isključi).
A Režim M
U režimu M, korekcija ekspozicije utiče samo na indikator ekspozicije; brzina
zatvarača i blenda se ne menjaju.
A Fotografisanje blicom
Kada se koristi blic, korekcija ekspozicije utiče i na nivo blica i na ekspoziciju,
menjajući svetlinu i glavnog subjekta i pozadine. Prilagođeno podešavanje
e3 (Korekcija ekspozicije za blic, 0 265) može da se koristi da ograniči
efekte korekcije ekspozicije za samo pozadinu.
128
A Takođe pogledajte
Za informacije u vezi:
• Biranja veličine inkremenata koji su dostupni za korekciju ekspozicije,
pogledajte A > Prilagođeno podešavanje b2 (EV koraci za kontrolu
ekspozicije, 0 262).
• Pravljenja prilagođavanja za korekciju ekspozicije bez pritiskanja
E dugmeta, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje b3 (Laka
korekcija ekspozicije, 0 262).
• Automatskog menjanja ekspozicije, nivoa blica, balansa bele ili Active
D-Lighting, pogledajte „Bracketing“ (0 209).
129
Balans bele
(P, S, A i M režimi samo)
Balans bele obezbeđuje da na boje ne utiče boja izvora svetlosti.
Opcije balansa bele
U režimima koji nisu P, S, A i M, balans bele je automatski podešen od
strane fotoaparata. Automatski balans bele se preporučuje za
većinu izvora svetla u P, S, A i M režimima, ali druge vrednosti mogu
da se izaberu ako je neophodno u skladu sa tipom izvora:
Opcija (Temp. boje *)
v Automatski
Normalno (3500–8000 K)
Zadrži tople boje osvetljenja
(3500–8000 K)
J
Inkadescentno (3000 K)
I
Fluorescentno
Opis
Balans bele se automatski podešava.
Za najbolje rezultate, koristite tip G, E i
D objektiva. Ako blic okine, rezultati su
prilagođeni na odgovarajući način.
Koristite pod inkadescentnim
osvetljenjem.
Koristite sa:
• Osvetljenje sa natrijumovom parom
(može da se nađe u sportskim
dvoranama).
Toplo belo fluorescentno (3000 K) • Topla bela fluorescentna svetla.
Lampe sa natrijumovom parom
(2700 K)
Belo fluorescentno (3700 K)
Hladno belo fluorescentno
(4200 K)
Dnevno belo fluorescentno
(5000 K)
Dnevno fluorescentno (6500 K)
Živina para sa visok. temp. boje
(7200 K)
130
• Bela fluorescentna svetla.
• Hladna bela fluorescentna svetla.
• Dnevna bela fluorescentna svetla.
• Dnevna fluorescentna svetla.
• Visoka temperatura boje izvora
svetlosti (npr. lampe sa živinom
parom).
Opcija (Temp. boje *)
H
Direktna sunčeva svetlost
(5200 K)
N
G
Blic (5400 K)
Opis
Koristite sa subjektima koji su
osvetljeni direktnom sunčevom
svetlošću.
Za fotografisanje blicom.
Oblačno (6000 K)
Koristite u toku dana kada je oblačno.
Koristite danju sa subjektima koji su u
M
hladu.
Izaberi temperaturu boje (2500– Izaberite temperaturu boje sa liste
K 10.000 K)
vrednosti (0 137).
Koristite subjekat, izvor svetla ili
L Zapamćena manuelna postavka postojeću fotografiju kao referencu za
balans bele (0 139).
* Sve vrednosti su približne i ne odnose se na fino podešavanje (ako je primenljivo).
Hlad (8000 K)
Balans bele je podešen pritiskajući dugme L (U) i rotirajući
glavni komandni točkić dok se željeno podešavanje ne prikaže.
L (U) dugme
Glavni komandni
točkić
A Živi prikaz slike
U živom prikazu slike, izabrana opcija je prikazana na monitoru.
131
A Meniji fotografisanja
Balans bele takođe može da se prilagodi koristeći opciju Balans bele u
meniju snimanja ili fotografije (0 254, 258), što takođe može da se koristi za
fino podešavanje balansa bele (0 134) ili upravljanje zapamćene postavke
balansa bele (0 139). Opcija Automatski u meniju Balans bele nudi
mogućnost Normalno i Zadrži tople boje osvetljenja koje čuvaju tople
boje napravljene od strane inkadescentnog osvetljenja, dok I opcija
Fluorescentno može da se koristi da bi se izabrao izvor osvetljenja iz tipova
beskonačne ekspozicije.
A Osvetljenje studio blica
Automatski balans bele može da ne proizvode željene rezultate sa velikim
studijskim blicevima. Koristite zapamćenu manuelnu postavku balansa
bele ili podesite balans bele na Blic i koristite fino podešavanje da biste
prilagodili balans bele.
132
A Temperatura boje
Doživljena boja izvora svetla razlikuje se u zavisnosti od posmatrača i
drugih uslova. Temperatura boje je objektivno merenje boje izvora svetla,
definisano referencom na temperaturu na koju bi objekat trebao da se
ugreje da bi zračio svetlo na istim talasnim dužinama. Dok izvori svetla sa
temperaturom boje u blizini od 5000–5500 K izgledaju belo, izvori svetla sa
nižom temperaturom boje, kao što su inkadescentne sijalice, izgledaju
pomalo žuto ili crveno. Izvori svetla sa većom temperaturom boje izgledaju
obojeni plavom.
„Toplije“ (crvenije) boje
„Hladnije“ (plavlje) boje
q I (lampe sa natrijumovom parom): 2700 K
w J (inkadescentno)/I (toplo belo fluorescentno.): 3000 K
e I (belo fluorescentno): 3700 K
r I (hladno belo fluorescentno): 4200 K
t I (dnevno belo fluorescentno): 5000 K
y H (direktna sunčeva svetlost): 5200 K
u N (blic): 5400 K
i G (oblačno): 6000 K
o I (dnevno fluorescentno): 6500 K
!0 I (živina para sa visok. temp. boje): 7200 K
!1 M (hlad): 8000 K
Napomena: Sve cifre su približne.
133
Fino podešavanje balansa bele
Pri podešavanjima koja nisu K (Izaberi temperaturu boje), balans
bele može da se „fino podesi“ da bi se kompenzovale varijacije u boji
izvora svetla ili da bi se namerno uvela boja na sliku.
❚❚ Meni balansa bele
Za fino podešavanje balansa bele sa menija fotografisanja, izaberite
Balans bele i sledite korake ispod.
1 Prikažite opcije finog podešavanja.
Markirajte opciju balansa bele i pritisnite
2 (ako je podmeni prikazan, izaberite
željenu opciju i pritisnite 2 ponovo da
biste prikazali opcije finog podešavanja;
za informacije o finom podešavanju
zapamćene manuelne postavke balansa
bele, pogledajte „Fino podešavanje zapamćene manuelne
postavke balansa bele“, 0 147).
2 Fino podešavanje balansa bele.
Koordinate
Koristite višenamenski birač da biste
fino podesili balans bele. Balans bele
može da se fino podesi na jantarnoj (A)–
plavoj (B) osi u koracima od 0,5 i zelenoj
(G)–purpurnocrvenoj (M) osi u koracima
od 0,25. Horizontalna (jantarno-plava)
osa odgovara temperaturi boje, dok
Prilagođavanje
vertikalna (zeleno-purpurnocrvena) osa
ima efekte slične odgovarajućim
filterima kompenzacije boje (CC). Horizontalnom osom se
upravlja u inkrementima od oko 5 mireda, vertikalnom osom u
inkrementima od oko 0,05 jedinica difuzne gustine.
134
3 Pritisnite J.
Pritisnite J da biste sačuvali podešavanja i vratili se na meni
fotografisanja.
❚❚ L (U) dugme
Pri podešavanjima koja nisu
K (Izaberi temperaturu boje) i
L (Zapamćena manuelna
postavka), L (U) dugme
može da se koristi za fino
podešavanje balansa bele na
jantarnoj (A)–plavoj (B) osi
L (U) dugme
Pomoćni
(0 134; za fino podešavanje
komandni točkić
balansa bele kada je L
izabrano, koristite menije fotografisanja kao što je opisano u „Finom
podešavanju zapamćene manuelne postavke balansa bele“, 0 147).
Pritisnite L (U) dugme i rotirajte pomoćni komandni točkić da
biste fino podesili balans bele u koracima od 0,5 (sa svakim punim
inkrementom ekvivalentnim sa oko 5 mireda) dok se željena
vrednost ne prikaže. Rotiranje pomoćnog komandnog točkića na
levo povećava nivo jantarne (A). Rotiranje pomoćnog komandnog
točkića na desno povećava nivo plave (B).
Kontrolni displej
A Živi prikaz slike
U živom prikazu slike, izabrana vrednost je prikazana na monitoru.
135
A Fino podešavanje balansa bele
Ako je balans bele fino podešen, zvezdica („E“) će biti prikazana pored
podešavanja balansa bele. Imajte na umu da su boje na osi finog
podešavanja relativne, ne apsolutne. Na primer, pomeranje kursora na
B (plavo) kada je „toplo“ podešavanje kao što je J (Inkadescentno)
izabrano za balans bele će napraviti fotografije malo „hladnijim“ ali ih neće
napraviti zaista plavim.
A „Mired“
Bilo koja promena u temperaturi boje proizvodi veću razliku u boji pri
niskim temperaturama boje nego što bi to bio slučaj pri visokim
temperaturama boje. Na primer, promena od 1000 K proizvodi mnogo
veću promenu u boji pri 3000 K nego pri 6000 K. Mired, izračunat
množenjem inverzne vrednosti temperature boje sa 10 6 je mera
temperature boje koja uzima takvu varijaciju u obzir i kao takva ona je
jedinica koja se koristi u filterima za kompenzaciju temperature boje. Npr:
• 4000 K–3000 K (razlika od 1000 K) = 83 mireda
• 7000 K–6000 K (razlika od 1000 K) = 24 mireda
A Takođe pogledajte
Za informacije u vezi sa različitim balansom bele za „bracket“ trenutne
vrednosti, pogledajte „Bracketing“ (0 215).
136
Izaberite temperaturu boje
Sledite korake ispod da biste izabrali temperaturu boje kada je
K (Izaberi temperaturu boje) izabrano za balans bele.
D Izaberi temperaturu boje
Imajte na umu da željeni rezultati neće biti dobijeni sa blicom ili
fluorescentnim osvetljenjem. Izaberite N (Blic) ili I (Fluorescentno) za ove
izvore. Sa drugim izvorima svetla, načinite probni snimak kako biste utvrdili
da li je izabrana vrednost odgovarajuća.
❚❚ Meni balansa bele
Temperatura boje može da se izabere koristeći opciju Balans bele u
meniju fotografisanja. Unesite vrednosti za jantarno-plave i zelenopurpurnocrvene ose (0 134) kao što je ispod opisano.
1 Izaberite Izaberi temperaturu boje.
Izaberite Balans bele u meniju fotografisanja, zatim markirajte
Izaberi temperaturu boje i pritisnite 2.
2 Izaberite vrednosti za jantarno–plavu i zeleno–
purpurnocrvenu.
Pritisnite 4 ili 2 da biste markirali cifre na jantarno (A)–plavoj (B)
osi ili zeleno (G)–purpurnocrvenoj (M) osi i pritisnite 1 ili 3 da
biste promenili.
Vrednost za jantarnu (A)–
plavu (B) osu
Vrednost za zelenu (G)–
purpurnocrvenu (M) osu
137
3 Pritisnite J.
Pritisnite J da biste sačuvali promene i vratili se na menije
fotografisanja. Ako je vrednost koja nije 0 izabrana za zelenu (G)–
purpurnocrvenu (M) osu, zvezdica („E“) će se prikazati pored
K ikone.
❚❚ L (U) dugme
Kada je K (Izaberi temperaturu
boje) izabrano, L (U) dugme
može da se koristi da bi se izabrala
temperatura boje, iako samo za
jantarnu (A)–plavu (B) osu.
Pritisnite L (U) dugme i
rotirajte pomoćni komandni
L (U) dugme
Pomoćni
točkić dok se željena vrednost ne
komandni točkić
prikaže (prilagođavanja su
napravljena u miredima; 0 136).
Da biste direktno ušli u
temperaturu boje, pritisnite
L (U) dugme i pritisnite 4 ili
2 da biste markirali cifru i pritisnite 1 ili 3 da biste je promenili.
Kontrolni displej
A Živi prikaz slike
U živom prikazu slike, izabrana vrednost je prikazana na monitoru.
138
Zapamćena manuelna postavka
Zapamćena manuelna postavka se koristi da bi se snimila i pozvala
prilagođena podešavanja balansa bele za fotografisanje pod
mešanim svetlom ili da bi se vršila korekcija za svetlosne izvore sa
jakom obojenošću. Fotoaparat može da sačuva do šest vrednosti za
zapamćenu manuelnu postavku balansa bele u zapamćenoj
postavci d-1 do d-6. Dve metode su dostupne za podešavanje
zapamćene manuelne postavke balansa bele:
Metoda
Direktno merenje
Kopirajte sa postojeće
fotografije
Opis
Neutralni sivi ili beli objekat se stavlja pod osvetljenje
koje će se koristiti u krajnjoj fotografiji i balans bele
se meri od strane fotoaparata. U toku živog prikaza
slike, balans bele može da se meri u izabranim
oblastima kadra (spot balans bele, 0 143).
Balans bele se kopira sa fotografije na memorijsku
karticu (0 146).
Fotografisanje tražilom
1 Osvetlite referentni objekat.
Postavite neutralan siv ili beo objekat ispod osvetljenja koje će
biti korišćeno u krajnjim fotografijama. U studijskom okruženju,
standardna siva površina može da se koristi kao referentni
objekat. Imajte na umu da se ekspozicija automatski povećava za
1 EV kada se meri balans bele; u režimu M, prilagodite ekspoziciju
tako da indikator ekspozicije pokazuje ±0 (0 77).
139
2 Podesite balans bele na L (Zapamćena manuelna
postavka).
Pritisnite L (U) dugme i rotirajte glavni komandni točkić dok
je L prikazano na prikazu informacija.
L (U) dugme
Glavni komandni
točkić
3 Izaberite zapamćenu postavku.
Pritisnite L (U) dugme i rotirajte pomoćni komandni točkić
dok se željena zapamćena postavka bilansa bele (d-1 do d-6) ne
prikaže na prikazu informacija.
L (U) dugme
Pomoćni
komandni točkić
A Merenje zapamćene manuelne postavke balansa bele (fotografisanje tražilom)
Zapamćena manuelna postavka balansa bele ne može da se meri u toku
snimanja intervalskog filma ili dok fotografišete HDR fotografiju (0 155) ili
višestruku ekspoziciju (0 256).
140
4 Izaberite režim direktnog merenja.
Okinite L (U) dugme na kratko i
zatim pritisnite dugme dok D ne
počne da blješti na kontrolnom
displeju i tražilu.
5 Izmerite balans bele.
Nekoliko sekundi pre nego što
indikatori prestanu da bljeskaju,
kadrirajte referentni objekat tako da
on ispuni tražilo i pritisnite dugme okidača skroz na dole.
Fotoaparat će meriti vrednost balansa bele i čuvati je u
zapamćenoj postavci izabranoj u Koraku 3. Nijedna fotografija se
neće snimiti; balans bele može da se tačno meri čak i kada
fotoaparat nije u fokusu.
A Zaštićene zapamćene postavke
Ako je trenutna zapamćena postavka zaštićena (0 147), 3 će bljeskati na
kontrolnom displeju i tražilu ako pokušate da merite novu vrednost.
141
6 Proverite rezultate.
Ako je fotoaparat bio u mogućnosti da
meri vrednost balansa bele, C će
bljeskati u kontrolnom displeju, dok će
tražilo pokazati a koje bljeska.
Pritisnite dugme okidača do pola da
biste izašli do režima fotografisanja.
Ako je osvetljenje previše tamno ili
previše svetlo, fotoaparat možda neće
biti u mogućnosti da meri balans bele.
Blještanje b a će se pojaviti na
kontrolnom displeju i tražilu. Pritisnite
dugme okidača do pola da biste se
vratili na Korak 5 i opet merili balans
bele.
D Režim direktnog merenja
Ako se nijedna operacija ne izvrši u toku fotografisanja tražilom dok prikazi
blješte, direktan režim merenja će se okončati nakon vremena izabranog za
opciju Prilagođeno podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti, 0 263).
A Izbor zapamćene postavke
Biranje opcije Zapamćena manuelna
postavka za Balans bele u meniju
fotografisanja prikazuje zapamćene postavke
balansa bele; markirajte zapamćenu postavku i
pritisnite J. Ako nijedna vrednost trenutno ne
postoji za izabranu zapamćenu postavku,
balans bele će se postaviti na 5200 K, isti kao
Direktna sunčeva svetlost.
142
Živi prikaz slike (spot balans bele)
U toku živog prikaza slike, balans bele može da se izmeri u
izabranom području kadra, eliminišući potrebu za pripremanjem
referentnog objekta ili menjanje objektiva u toku telefoto
fotografisanja.
1 Pritisnite a dugme.
Ogledalo će biti izdignuto i pogled kroz objektiv će biti prikazan
na monitoru fotoaparata.
2 Podesite balans bele na L (Zapamćena manuelna postavka).
Pritisnite L (U) dugme i rotirajte glavni komandni točkić dok
je L prikazano na monitoru.
L (U) dugme
Glavni komandni
točkić
Monitor
143
3 Izaberite zapamćenu postavku.
Pritisnite L (U) dugme i rotirajte pomoćni komandni točkić
dok se željena zapamćena postavka balansa bele (d-1 do d-6) ne
prikaže na monitoru.
L (U) dugme
Pomoćni
komandni točkić
4 Izaberite režim direktnog merenja.
Okinite L (U) dugme na kratko i
zatim pritisnite dugme dok L ikona na
monitoru ne počne da blješti. Meta spot
balansa bele (r) će biti prikazana na
izabranoj tački fokusa.
5 Pozicionirajte metu preko bele ili sive oblasti.
Dok L blješti na prikazu, koristite
višenamenski birač da biste pozicionirali
r preko bele ili sive oblasti subjekta. Da
biste zumirali oblast oko mete zarad
preciznijeg pozicioniranja, pritisnite
X (T) dugme. Takođe možete da
merite balans bele bilo gde u kadru tako
što ćete taknuti subjekat na monitoru, u tom slučaju nema
potrebe da pritisnete J ili dugme okidača kao što je opisano u
Koraku 6.
144
6 Izmerite balans bele.
Pritisnite J ili pritisnite dugme okidača
skroz na dole da biste izmerili balans
bele. Dostupno vreme za merenje
balansa bele je ono izabrano za
Prilagođeno podešavanje c4 (Kašnjenje
isključivanja monitora) > Živi prikaz
slike (0 263).
Ako fotoaparat nije u mogućnosti da
meri balans bele, prikazaće se poruka.
Izaberite novu metu balansa bele i
ponovite proces iz Koraka 5.
7 Izađite iz režima direktnog merenja.
Pritisnite L (U) dugme da biste izašli iz režima direktnog
merenja.
Zapamćene postavke balansa bele
mogu da se pregledaju birajući
Zapamćena manuelna postavka za
Balans bele na fotografiji ili meniju
snimanja. Pozicija meta koje se koriste za
merenje zapamćene postavke balansa
bele je prikazana na zapamćenim
postavkama snimljenim u toku živog prikaza slike.
A Merenje zapamćene manuelne postavke balansa bele (živi prikaz slike)
Zapamćena manuelna postavka balansa bele ne može da se podesi dok je
HDR ekspozicija u toku (0 155).
145
Upravljanje zapamćenim postavkama
❚❚ Kopiranje balansa bele sa fotografije
Sledite korake ispod da biste kopirali vrednost za balans bele sa
postojeće fotografije na izabranu zapamćenu postavku.
1 Izaberite Zapamćena manuelna
postavka.
Izaberite Balans bele u meniju
fotografisanja, zatim markirajte
Zapamćena manuelna postavka i
pritisnite 2.
2 Izaberite odredište.
Markirajte odredišnu zapamćenu
postavku (d-1 do d-6) i pritisnite W (Z).
3 Izaberite Izaberi sliku.
Markirajte Izaberi sliku i pritisnite 2.
4 Markirajte izvornu sliku.
Markirajte izvornu sliku. Da biste
pregledali markiranu sliku u punom
kadru, pritisnite i držite X (T)
dugme.
146
5 Kopirajte balans bele.
Pritisnite J da biste kopirali vrednost balansa bele za markiranu
fotografiju na izabranu zapamćenu postavku. Ako markirana
fotografija sadrži komentar (0 270), komentar će se kopirati na
komentar izabrane zapamćene postavke.
A Fino podešavanje zapamćene manuelne postavke balansa bele
Izabrana zapamćena postavka može da se
fino podesi biranjem Fino podešavanje i
prilagođavanjem balansa bele kao što je
opisano u „Fino podešavanje balansa bele“
(0 134).
A Uredi komentar
Da biste uneli deskriptivan komentar do 36
karaktera za trenutnu zapamćenu postavku
balansa bele, izaberite Uredi komentar u
meniju zapamćene manuelne postavke
balansa bele i unesite komentar.
A Zaštita
Da biste zaštitili trenutnu zapamćenu postavku
balansa bele, izaberite Zaštita u meniju
zapamćene manuelne postavke balansa bele,
zatim markirajte Uključeno i pritisnite J.
Zaštićene zapamćene postavke ne mogu da se
izmene i opcije Fino podešavanje i Uredi
komentar ne mogu da se koriste.
147
Poboljšanje slike
Picture Controls
(P, S, A i M režimi samo)
U P, S, A i M režimima, vaš izbor Picture Control određuje kako će se
slike obraditi (u drugim režimima, fotoaparat bira Picture Control
automatski).
Biranje Picture Control
Izaberite Picture Control u skladu sa subjektom ili tipom scene.
Opcija
148
n
Automatski
Q
Standardno
R
Neutralno
S
Živo
T
Monohrom
e
Portret
f
Pejzaž
q
Ravnomerno
Opis
Fotoaparat automatski prilagođava tonove bazirane na
Standardno Picture Control. Ten subjekata portreta će
izgledati mekši a zelenilo i nebo na snimcima napolju će
biti življi nego na slikama snimljenim sa Standardno
Picture Control.
Standardna obrada za izbalansirane rezultate.
Preporučeno je za većinu situacija.
Minimalna obrada zarad prirodnih rezultata. Izaberite
za fotografije koje će kasnije biti obrađene ili retuširane.
Slike su poboljšane zarad živog, efekta štampane
fotografije. Izaberite za fotografije koje ističu primarne
boje.
Snimajte monohrom fotografije.
Obradite portrete zarad kože sa prirodnom teksturom i
zaokruženog osećaja.
Proizvodi žive pejzaže i gradske pejzaže.
Detalji su sačuvani preko širokog tonskog opsega, od
svetlijih delova do senki. Izaberite za fotografije koje će
kasnije biti dosta obrađene ili retuširane.
1 Izaberite Podesi Picture Control.
Markirajte Podesi Picture Control u
meniju fotografisanja i pritisnite 2.
2 Izaberite Picture Control.
Markirajte Picture Control i pritisnite J.
A Korisnički Picture Controls
Korisnički Picture Controls su napravljene kroz izmene postojećih Picture
Controls koristeći Upravljaj opcijom Picture Control u meniju fotografije
ili meniju snimanja (0 254, 258). Korisnički Picture Controls mogu da se
sačuvaju na memorijsku karticu zarad deljenja između drugih fotoaparata
istog modela i kompatibilnog softvera.
A Picture Control indikator
Trenutni Picture Control će se pojaviti na prikazu.
Prikaz informacija
Prikaz fotografisanja
149
Modifikovanje Picture Controls
Postojeća zapamćena postavka ili korisničke Picture Controls
(0 149) mogu da se modifikuju da bi odgovarale sceni ili korisničkoj
kreativnoj nameri. Izaberite izbalansiranu kombinaciju podešavanja
koristeći Brzo podešavanje ili napravite manuelna prilagođavanja
individualnih podešavanja.
1 Izaberite Picture Control.
Markirajte željenu Picture Control u listi
Picture Control (0 148) i pritisnite 2.
2 Prilagodite podešavanja.
Pritisnite 1 ili 3 da biste markirali željeno
podešavanje i pritisnite 4 ili 2 da biste
izabrali vrednost u inkrementima od 1 ili
rotirajte pomoćni komandni točkić da
biste izabrali vrednost u inkrementima od
0,25 (0 151; dostupne opcije se razlikuju
u zavisnosti od izabranog Picture Control). Ponovite ovaj korak
dok se sva podešavanja ne prilagode, ili izaberite zapamćenu
postavku kombinacije podešavanja markirajući Brzo
podešavanje i pritiskajući 4 ili 2. Podrazumevana podešavanja
mogu da se povrate ako se pritisne O (Q) dugme.
3 Pritisnite J.
A Modifikacije originalnih Picture Controls-a
Picture Controls koje su modifikovane u
odnosu na podrazumevana podešavanja
navedene su zvezdicom („E“).
150
❚❚ Picture Control podešavanja
Opcija
Manuelna podešavanja
Opis
Isključite ili pojačajte efekat izabrane Picture Control (imajte
Brzo
na umu da ovo resetuje sva manuelna prilagođavanja). Nije
podešavanje
dostupno sa korisničkim Picture Controls (0 149).
Kontrolišite oštrinu kontura. Izaberite A da biste automatski
Uoštravanje
prilagodili uoštravanje u skladu sa tipom scene.
Manuelno prilagodite jasnoću ili izaberite A da bi fotoaparat
automatski prilagodio jasnoću. U zavisnosti od scene, senke
Jasnoća
mogu da se pojave oko svetlih objekata ili oreoli mogu da se
pojave oko tamnih objekata pri nekim podešavanjima.
Jasnoća se ne primenjuje na filmove.
Manuelno prilagodite kontrast ili izaberite A da bi fotoaparat
Kontrast
automatski prilagodio kontrast.
Podignite ili snizite svetlinu bez gubitka detalja u svetlim
Svetlina
zonama ili senkama.
Kontrolišite živost boja. Izaberite A da biste automatski
Zasićenost
prilagodili zasićenost u skladu sa tipom scene.
Ton
Prilagodite ton.
Simulirajte efekat kolor filtera na monohrom fotografijama
Efekti filtera
(0 152).
Izaberite nijansu koja se koristi na monohrom fotografijama
Toniranje
(0 152).
A „n Automatska“ Picture Control
Ako je n Automatski izabrano za Podesi
Picture Control, podešavanja mogu da se
prilagode u opsegu A-2 do A+2. Rotiranje
pomoćnog komandnog točkića nema efekat.
D „A“ (Automatski)
Rezultati za automatsko uoštravanje, jasnoću, kontrast i zasićenost se
razlikuju u zavisnosti od ekspozicije i pozicije subjekta u kadru. Koristite tip
G, E ili D objektiva za najbolje rezultate.
151
A Prelaženje između manuelnog i automatskog
Pritisnite X (T) dugme da biste prelazili
između manuelnih i automatskih (A)
podešavanja za uoštravanje, jasnoću, kontrast i
zasićenost.
A Prethodna podešavanja
j indikator pod prikazom vrednosti u Picture
Control meniju podešavanja naznačava
prethodnu vrednost za podešavanje. Koristite
ovo kao referencu kada prilagođavate
podešavanja.
A Efekti filtera (samo monohrom)
Opcije u ovom meniju simuliraju efekat kolor filtera na monohrom
fotografijama. Sledeći efekti filtera su dostupni:
Opcija
Y
O
R
G
Opis
Poboljšava kontrast. Može da se koristi da bi se utišala
svetlina neba na fotografijama pejzaža. Narandžasta
Narandžasta
proizvodi veći kontrast od žute, crvena veći kontrast od
Crvena
narandžaste.
Žuta
Zelena
Omekšava tonove kože. Može da se koristi za portrete.
A Toniranje (samo monohrom)
Pritiskanje 3 kada je Toniranje izabrano
prikazuje opcije zasićenosti. Pritisnite 4 ili 2 da
biste prilagodili zasićenost. Kontrola zasićenosti
nije dostupna kada je B&W (crno-belo) izabrano.
152
Čuvanje detalja u svetlijim delovima i
senkama
(P, S, A i M režimi samo)
Active D-Lighting
Active D-Lighting čuva detalje u svetlijim delovima i senkama,
kreirajući fotografije sa prirodnim kontrastom. Koristite kod scena sa
visokim kontrastom, na primer kada fotografišete jarko osvetljen
spoljašnji pejzaž kroz vrata ili prozor ili kada snimate slike subjekata
koji se nalaze u hladu po sunčanom danu. Najefektivnija je kada se
koristi sa matrix merenjem (0 123).
Active D-Lighting isključen
Active D-Lighting: Y Automatski
A „Active D-Lighting“ nasuprot „D-Lighting“-a
Opcija Active D-Lighting u menijima fotografije i snimanja filma
prilagođava ekspoziciju pre fotografisanja kako bi se optimizovao
dinamički opseg, dok opcija D-Lighting u meniju retuširanja (0 275)
posvetljava senke na slikama posle fotografisanja.
153
Za korišćenje Active D-Lighting-a:
1 Izaberite Active D-Lighting.
Markirajte Active D-Lighting u meniju
fotografisanja i pritisnite 2.
2 Izaberite opciju.
Markirajte željenu opciju i pritisnite J.
Ako je Y Automatsko izabrano,
fotoaparat će automatski prilagoditi
Active D-Lighting u skladu sa uslovima
fotografisanja (u režimu M, međutim,
Y Automatsko je ekvivalentan sa
Q Normalno).
D Active D-Lighting
Šum (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) se možda neće
pojaviti na fotografijama snimljenim sa Active D-Lighting. Nejednako
senčenje može da bude vidljivo na nekim subjektima. Active D-Lighting se
ne primenjuje pri visokim ISO osetljivostima (Visoka 0,3–Visoka 5).
A Active D-Lighting i filmovi
Ako je Isto kao podeš. za fotografije izabrano za Active D-Lighting u
meniju snimanja i Automatsko je izabran u meniju fotografisanja, filmovi
će se snimiti pri podešavanju koje je ekvivalentno sa Normalno. Active
D-Lighting se ne primenjuje pri veličini slike od 3840 × 2160.
A Takođe pogledajte
Za informacije o promenljivim Active D-Lighting tokom serije snimaka,
pogledajte „Bracketing“ (0 219).
154
Visok dinamički opseg (HDR)
Koristi se sa subjektima visokog kontrasta, Visok Dinamički Opseg
(HDR) čuva detalje u svetlijim delovima i senkama kombinujući dva
snimka koji su načinjeni pri različitim ekspozicijama. HDR je
najefektivniji kada se koristi sa matrix merenjem (0 123; sa spot ili
merenjem sa prioritetom centra i ne-CPU objektivom, snaga
Automatski je ekvivalentna sa Normalno). Ne može da se koristi da
bi se snimile NEF (RAW) slike. Blic osvetljenje, bracketing (0 209),
višestruka ekspozicija (0 256) i serija intervala (0 259) ne mogu da
se koriste dok je HDR na snazi i brzine zatvarača od A i % nisu
dostupne.
+
Prva ekspozicija
(tamnija)
Druga ekspozicija
(svetlija)
Kombinovana HDR slika
1 Izaberite HDR (visoki dinamički
opseg).
Markirajte HDR (visoki dinamički
opseg) u meniju fotografisanja i
pritisnite 2.
155
2 Izaberite režim.
Markirajte Režim HDR i pritisnite 2.
Markirajte jedno od sledećeg i pritisnite
J.
• Da biste snimili seriju HDR fotografija,
izaberite 6 Uključeno (serija). HDR
fotografisanje će se nastaviti dok ne
izaberete Isključeno za Režim HDR.
• Da biste snimili jednu HDR fotografiju,
izaberite Uklj. (pojedinačna fotografija). Normalno
fotografisanje će se automatski nastaviti nakon što kreirate
pojedinačnu HDR fotografiju.
• Da biste izašli bez kreiranja dodatnih HDR fotografija, izaberite
Isključeno.
Ako je Uključeno (serija) ili Uklj.
(pojedinačna fotografija) izabrano,
l ikona će se prikazati na tražilu.
3 Izaberite HDR snaga.
Da biste izabrali razliku u ekspoziciji
između dva snimka (HDR snaga),
markirajte HDR snaga i pritisnite 2.
Markirajte željenu opciju i pritisnite J.
Ako je Automatski izabrano, fotoaparat
će automatski prilagoditi HDR snagu da
bi odgovarala sceni.
156
4 Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i fotografišite.
Fotoaparat će snimiti dve ekspozicije
kada je dugme okidača pritisnuto skroz
na dole. l j će blještati u
kontrolnom displeju i l l u tražilu
dok se slike kombinuju; nijedna
fotografija ne može da se snimi dok se
snimanje ne završi. Bez obzira na opciju
trenutno izabranu za režim okidanja,
samo jedna fotografija će se snimiti
svaki put kada se dugme okidača pritisne.
Ako se Uključeno (serija) izabere, HDR će se samo isključiti kada
je Isključeno izabrano za Režim HDR; ako je Uklj. (pojedinačna
fotografija) izabrano, HDR se automatski isključuje nakon što se
fotografija snimi. l ikona se gubi sa prikaza kada se HDR
fotografisanje okonča.
D Kadriranje HDR fotografija
Krajevi slika će se iseći. Željeni rezultati možda neće biti postignuti ako se
fotoaparat ili subjekt pomeraju u toku fotografisanja. Preporučuje se
korišćenje stativa. U zavisnosti od scene, efekti možda neće biti vidljivi,
senke mogu da se pojave oko svetlih objekata ili oreoli mogu da se pojave
oko tamnih objekata. Nejednako senčenje može da bude vidljivo na nekim
subjektima.
157
A Dugme BKT
Ako je HDR (visoki dinamički opseg) izabran
za Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko
dodeljivanje kontrola) > Dugme BKT + y
(0 266), možete da izaberete režim HDR
pritiskajući dugme BKT i rotirajući glavni
komandni točkić i jačinu pritiskajući dugme
BKT i rotirajući pomoćni komandni točkić.
Režim i snaga su prikazani na kontrolnom
displeju: ikone koje predstavljaju režim su
5 za Isključeno, B za Uklj. (pojedinačna
fotografija) i 6 za Uključeno (serija) dok su
one koje predstavljaju snagu & za Automatski, 7 za Izuzetno visoko, 8
za Visoko, 9 za Normalno i ! za Nisko.
A Intervalsko fotografisanje
Ako je Uključeno (serija) izabrano za Režim HDR pre nego što intervalsko
fotografisanje počne, fotoaparat će nastaviti da snima HDR fotografije pri
izabranim intervalima (ako je Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrano,
intervalsko fotografisanje će se okončati nakon pojedinačnog snimka).
158
Fotografisanje blicom
Korišćenje ugrađenog blica
Ugrađeni blic može da se koristi ne samo kada je prirodno
osvetljenje nedovoljno već i da bi dosvetlio senke i subjekte sa
pozadinskim osvetljenjem ili dodao vidljivo svetlo očima subjekta.
Automatski režimi za iskakanje
U i, k, p, n, o, s, w, f, d, e i ' režimima, ugrađeni blic
automatski iskače i okida po potrebi.
1 Izaberite režim blica.
Pritiskanjem M (Y) dugmeta, rotirajte glavni komandni točkić
dok se željeni režim blic ne prikaže.
M (Y) Dugme
Glavni komandni
točkić
A Živi prikaz slike
U živom prikazu slike, izabrana opcija je prikazana na monitoru.
A Takođe pogledajte
Za informacije o korišćenju opcionog blica, pogledajte Vodič menija.
159
2 Fotografišite.
Blic će iskočiti po potrebi
kada se dugme okidača
pritisne do pola i okinuće
kada se fotografija snimi. Ako
blic ne iskoči automatski, NE
pokušavajte da ga izdignete
rukom. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da ošteti blic.
❚❚ Režimi blica
Sledeći režimi blica su dostupni:
Automatski blic: Kada je osvetljenje loše ili je subjekat pozadinski
osvetljen, blic automatski iskače kada se dugme okidača pritisne
do pola i okida po potrebi. Nije dostupno u o režimu.
Automatski sa smanjenjem efekta crvenih očiju: Koristite za portrete. Blic
iskače i okida po potrebi, ali pre nego što okine lampica za
smanjenje efekta crvenih očiju zasvetli kako bi pomogla da se
smanji „efekat crvenih očiju.“ Nije dostupno u o režimu.
Automatski sa sporom sinhronizacijom sa smanjenjem efekta crvenih očiju:
Isto kao i za automatski sa smanjenjem efekta crvenih očiju, osim
što se male brzine zatvarača koriste da bi se obuhvatio
pozadinsko osvetljenje. Koristite za portrete koji su snimljeni noću
ili pod niskim osvetljenjem. Dostupno u o režimu.
Automatski sa sporom sinhronizacijom: Male brzine zatvarača se koriste
da bi se obuhvatilo pozadinsko osvetljenje pri snimcima koji su
načinjeni noću ili pod lošim osvetljenjem. Dostupno u o režimu.
j
160
Isključeno: Blic ne okida.
Manuelni režimi za izbacivanje blica
U P, S, A, M i 0 režimima, blic mora da se manuelno izdigne. Blic neće
okinuti ako nije izdignut.
1 Izdignite blic.
Pritisnite M (Y) dugme za izdizanje
blica. Imajte na umu da ako je blic
isključen ili ako se opcioni eksterni blic
prikači, ugrađeni blic neće iskočiti;
nastavite ka Koraku 2.
M (Y) Dugme
2 Izaberite režim blica (P, S, A i M režimi samo).
Pritiskanjem M (Y) dugmeta, rotirajte glavni komandni točkić
dok se željeni režim blic ne prikaže.
M (Y) Dugme
Glavni komandni
točkić
3 Fotografišite.
Ako je opcija koja nije j izabrana, blic će okinuti kada god se
slika snimi.
161
❚❚ Režimi blica
Sledeći režimi blica su dostupni:
Dopunski fleš: Blic okida sa svakim snimkom.
Smanjenje efekta crvenih očiju: Koristite za portrete. Blic okida sa
svakim snimkom, ali pre nego što okine, lampica za smanjenje
efekta crvenih očiju zasvetli kako bi pomogla da se smanji „efekat
crvenih očiju.“ Nije dostupno u 0 režimu.
Smanjenje efekta crvenih očiju sa sporom sinhronizacijom: Isto kao i za
„smanjenja efekta crvenih očiju“, iznad, osim što se brzina
zatvarača usporava automatski kako bi obuhvatila pozadinsko
osvetljenje noću ili pod niskim osvetljenjem. Koristite kada želite
da uključite pozadinsko osvetljenje u portrete. Nije dostupno u
režimima S, M i 0.
Spora sinhronizacija: Isto kao i za „dopunski fleš“, iznad, osim kada se
brzina zatvarača automatski uspori kako bi obuhvatila pozadinsko
osvetljenje noću ili pod niskim osvetljenjem. Koristite kada želite
da obuhvatite i subjekta i pozadinu. Nije dostupno u režimima S, M
i 0.
Spora sinhronizacija sa zadnjom zavesom: Isto kao za „sinhronizaciju sa
zadnjom zavesom“, ispod, osim što se brzina zatvarača usporava
automatski kako bi obuhvatila pozadinsko osvetljenje noću ili pod
niskim osvetljenjem. Koristite kada želite da obuhvatite i subjekta
i pozadinu. Nije dostupno u režimima S, M i 0. S se prikazuje
kada je podešavanje završeno.
Sinhronizacija sa zadnjom zavesom: Blic okida pre nego što se zatvarač
zatvori, stvarajući mlaz svetlosti iza izvora pokretnog svetla kao
što je prikazano dole na desnoj strani. Nije dostupno u režimima P,
A i 0.
Sinhronizacija sa prednjom
j
162
Sinhronizacija sa zadnjom
Isključeno: Blic ne okida. Nije dostupno u 0 režimu.
A Spuštanje ugrađenog blica
Da biste uštedeli napajanje kada se blic ne
koristi, nežno ga pritisnite na dole dok bravica
ne legne na svoje mesto.
D Ugrađeni blic
Uklonite senila objektiva da biste sprečili senke. Blic ima minimalan raspon
od otprilike 0,6 m i ne može da se koristi u makro rasponu zuma objektiva
sa makro funkcijom. Koristite objektive žižnih daljina od 16 mm do 300 mm;
periferno osvetljenje može da opadne ako se koristi blic sa objektivima
žižnih daljina ispod 16 mm. i-TTL kontrola blica je dostupna pri ISO
osetljivostima između 100 i 12800; pri vrednostima preko 12800, željeni
rezultati se možda neće dostići pri nekim rasponima ili vrednostima blende.
Ako blic okine u kontinualnim režimima okidanja (0 86), samo jedna slika
će se snimiti svaki put kada se dugme okidača pritisne.
Zatvarač okidača može na kratko da se onemogući da bi se zaštitio blic
nakon što se koristio za nekoliko uzastopnih snimaka. Blic može ponovo da
se koristi posle kratke pauze.
A Dostupne brzine zatvarača sa ugrađenim blicom
Sledeće brzine zatvarača su dostupne sa ugrađenim blicom.
Režim
i, p, n, s, w, 0, f, d, e, ', P *, A *
k
o
S*
M*
Brzina zatvarača
1/250–1/60 s
1/250–1/30 s
1/250–1 s
1
/250–30 s
1/250–30 s, A, %
* Brzine koje su 1/8000 s su dostupne sa opcionim blicom koji podržava auto FP brzu sinhronizaciju
kada je 1/320 s (Auto FP) ili 1/250 s (Auto FP) izabrano za Prilagođeno podešavanje
e1 (Brzina sinhronizacije blica, 0 265). Kada je 1/320 s (Auto FP) izabran,
brzine zatvarača koje su 1/320 s su dostupne sa ugrađenim blicom.
163
Režim kontrole blica
U P, S, A i M režimima, režim kontrole blica za
ugrađeni blic može da se izabere koristeći
opciju Kontrola blica > Režim kontrole
blica (ugrađeni) u meniju fotografisanja.
Dostupne opcije se razlikuju od izabrane
stavke.
Opcija
TTL
Manuelno
Ponavljanje
bljeska
Opis
Nivo blica se automatski prilagođava kao odgovor na uslove
fotografisanja.
Nivo blica je izabran koristeći Iznos za manuelni režim blica.
Blic okida u više navrata dok je zatvarač otvoren, proizvodeći
efekat višestruke ekspozicije. Izaberite nivo blica (Jačina),
maksimalan broj puta koliko će jedinica okinuti (Broj puta) i
broj puta koliko će blic okinuti po sekundi (Frekvencija,
izmereno u hercu). Dostupne opcije za Broj puta se razlikuju
od opcije izabrane za Jačina; broj puta koliko će blic zaista
okinuti može da bude manji pri velikim brzinama zatvarača ili
nižim frekvencijama.
A „Broj puta“
Opcije dostupne za Ponavljanje bljeska > Broj puta se utvrđuju putem
jačine blica.
Jačina
1/4
1/8
1/16
164
Dostupne opcije za „Broj puta“
2
2–5
2–10
Jačina
1/32
1/64
1/128
Dostupne opcije za „Broj puta“
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
A Kontrola blica za opcione bliceve
Kada je opcioni blic povezan, opcija Kontrola blica > Režim kontrole blica
(ugrađeni) u meniju fotografisanja se menja na Režim kontrole blica
(spoljni).
A Režim kontrole blica
U i-TTL kontroli blica, fotoaparat podešava nivo blica baziranog na svetlu
koji se reflektuje iz serije skoro nevidljivih predbliceva (monitor
predbliceva) koji se emituju odmah nakon što glavni blic okine. Fotoaparat
podržava sledeće i-TTL režime kontrole blica:
• i-TTL balansirani fleš za digitalni SLR: Predblicevi koji se reflektuju sa objekata u
svim područjima kadra se primaju od strane 180K-piksela (otprilike
180.000 piksela) RGB senzora i analiziraju kako bi se prilagodila jačina blica
za prirodnu ravnotežu između glavnog subjekta i pozadinskog
ambijentalnog osvetljenja. Ako se tip G, E ili D objektiva koristi,
informacija o razdaljini je uključena kada se izračunava jačina blica. Nije
dostupno kada se spot merenje koristi.
• Standardni i-TTL fleš za digitalni SLR: Jačina blica je prilagođena kako bi se
svetlo dovelo u kadar na standardnom nivou; osvetljenje pozadine se ne
uzima u obzir. Preporučuje se za snimke u kojima se glavni subjekt ističe u
odnosu na detalje pozadine, ili kada se korekcija ekspozicije koristi.
Standardni i-TTL fleš za digitalni SLR je automatski aktiviran kada se spot
merenje izabere.
165
A Blenda, osetljivost i opseg blica
Domet blica varira sa osetljivošću (ISO ekvivalencijom) i blendom.
100
1,4
2
2,8
4
5,6
8
11
16
200
2
2,8
4
5,6
8
11
16
22
Blenda pri ISO je ekvivalentna
400
800 1600 3200
2,8
4
5,6
8
4
5,6
8
11
5,6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
6400 12800
11
16
16
22
22
32
32
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Približan opseg
m
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
U režimu P, maksimalni otvor blende (minimalni f-broj) je ograničen u
skladu sa ISO osetljivošću, kao što je ispod prikazano:
100
2,8
200
3,5
Maksimalni otvor blende pri ISO je ekvivalentan:
400
800
1600
3200
6400
4
5
5,6
7,1
8
12800
10
Ako je maksimalni otvor blende objektiva manji od onog koji je dat iznad,
maksimalna vrednost blende će biti maksimalni otvor blende objektiva.
A Takođe pogledajte
Za informacije u vezi:
• Za vrednost blica za zaključavanje za izmereni subjekat pre
prekomponovanja fotografije, pogledajte „FV zaključavanje“ (0 169).
• Za omogućavanje ili onemogućavanje auto FP brze sinhronizacije i
biranje brzine sinhronizacije blica, pogledajte A > Prilagođeno
podešavanje e1 (Brzina sinhronizacije blica, 0 265).
• Za biranje najsporije brzine zatvarača koji je dostupan kada se koristi blic,
pogledajte A > Prilagođeno podešavanje e2 (Brzina zatvarača sa
blicem, 0 265).
166
Korekcija snage blica
(P, S, A, M i SCENE režimi samo)
Korekcija snage blica se koristi da bi se izmenila jačina blica sa –3 EV
na +1 EV u inkrementima od 1/3 EV, menjajući svetlinu glavnog
subjekta u odnosu na pozadinu. Jačina blica može da se poveća da
bi glavni subjekat delovao svetlije, ili da se smanji da bi se sprečili
neželjeni svetliji delovi ili odsjaji.
Pritisnite M (Y) dugme i rotirajte
pomoćni komandni točkić dok
god se željena vrednost ne
prikaže. Opšte uzev, izaberite
pozitivne vrednosti da bi glavni
subjekat bio svetliji, negativne
vrednosti da bi bio tamniji.
±0 EV
(M (Y) dugme je
pritisnuto)
M (Y) Dugme
–0,3 (–1/3) EV
Pomoćni
komandni točkić
+1,0 EV
A Živi prikaz slike
U živom prikazu slike, izabrana vrednost je prikazana na monitoru dok se
korekcija snage blica prilagođava.
167
Pri vrednostima koje nisu ±0,0 Y ikona će se pojaviti nakon što
okinete M (Y) dugme. Trenutna vrednost za korekciju snage blica
može da se potvrdi ako se pritisne M (Y) dugme.
Normalna jačina blica može da se vrati podešavanjem korekcije
snage blica na ±0,0. Osim u režimu SCENE, korekcija snage blica nije
resetovana kada se fotoaparat isključi (u režimu SCENE, korekcija
snage blica će se resetovati kada se drugi režim izabere ili se
fotoaparat isključi).
A Takođe pogledajte
Za informacije u vezi:
• Biranja veličine inkremenata je dostupna za korekciju snage blica,
pogledajte A > Prilagođeno podešavanje b2 (EV koraci za kontrolu
ekspozicije, 0 262).
• Biranja da li će se korekcija snage blica primeniti pored korekcije
ekspozicije kada se blic koristi, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje
e3 (Korekcija ekspozicije za blic, 0 265).
• Automatski promenjenog nivoa blica tokom serije snimaka, pogledajte
„Bracketing“ (0 209).
168
FV zaključavanje
Ova karakteristika se koristi da bi se zaključala jačina blica, nudeći
fotografijama mogućnost da se prekomponuju bez menjanja nivoa
blica i starajući se da je jačina blica odgovarajuća za subjekat čak i
kada subjekat nije pozicioniran u centru kadra. Jačina blica se
automatski prilagođava za bilo koje promene u ISO osetljivosti i
blendi.
Za korišćenje FV zaključavanja:
1 Dodelite FV zaključavanje kontroli
fotoaparata.
Dodelite FV zaključavanje kontroli
koristeći Prilagođeno podešavanje f1
(Korisničko dodeljivanje kontrola,
0 266).
2 Izaberite TTL kontrolu blica.
Izaberite TTL za Kontrola blica > Režim
kontrole blica (ugrađeni) u meniju
fotografisanja.
3 Izdignite blic.
U P, S, A, M i 0 režimima, blic može da se
izdigne ako se pritisne M (Y) dugme. U
i, k, p, n, o, s, w, f, d, e i '
režimima, blic će automatski iskočiti
kada se to traži.
M (Y) Dugme
169
4 Fokus.
Pozicionirajte subjekat u
centar kadra i pritisnite
dugme okidača do pola da
biste fokusirali.
5 Nivo zaključavanja blica.
Nakon potvrde da je indikator
spremnosti blica (M) prikazan, pritisnite
kontrolu izabranu u Koraku 1. Blic će
emitovati predbljesak monitora da bi utvrdio odgovarajući nivo
blica. Jačina blica će se zaključati na ovom nivou i ikona FV
zaključavanje (e) će se pojaviti na prikazu.
6 Prekomponujte fotografiju.
7 Snimite fotografiju.
Pritisnite dugme okidača do kraja kako biste fotografisali. Ako
želite, dodatne slike mogu da se snime bez okidanja FV
zaključavanja.
8 Okinite FV zaključavanje.
Pritisnite kontrolu izabranu u Koraku 1 da biste okinuli FV
zaključavanje. Potvrdite da ikona FV zaključavanje (e) nije više
prikazana.
170
A Merenje
Kada se ugrađeni blic koristi bez eksternog blica, oblast merenja za FV
zaključavanje je ograničena na krug od 4 mm u centru kadra. Kada se
ugrađeni blic koristi kao glavni blic koji kontroliše daljinske bliceve,
fotoaparat meri ceo kadar.
171
Pregled informacija za ugrađeni blic
U režimima P, S, A i M, možete da pritisnete R dugme da biste
pregledali informacije o blicu na prikazu informacija (0 201) kada se
ugrađeni blic izdigne. Prikaz informacija se razlikuje od režima
kontrole blica.
❚❚ TTL
1 Indikator spremnosti blica ..............55
2 Režim kontrole blica .......................164
3 Režim blica........................................162
4 Korekcija snage blica ......................167
❚❚ Manuelno (0 164)
1 Režim kontrole blica
2 Nivo blica
❚❚ Ponavljanje bljeska (0 164)
1 Režim kontrole blica
2 Nivo blica
3 Broj emitovanih (broj puta)
frekvencija
172
A Informacije o blicu i podešavanja fotoaparata
Prikaz informacija blica pokazuje izabrana
podešavanja fotoaparata, uključujući režim
fotografisanja, brzinu zatvarača, blendu i ISO
osetljivost.
A Režim kontrole blica
Prikaz informacija pokazuje režim kontrole
blica na sledeći način:
i-TTL
Manuelni
Ponavljanje bljeska
173
Opcioni blicevi
Možete:
• Montirati opcioni blic na šinu za blic i opremu
(pogledajte uputstvo dostavljeno sa blicom)
• Kontrolišite daljinske bliceve sa optičkim signalima sa
ugrađenog blica (pogledajte Vodič menija)
• Kontrolišite daljinske bliceve sa optičkim signalima sa
opcionog blica montiranog na šinu za blic i opremu
(pogledajte Vodič menija)
• Montirajte SB-5000 na šinu za blic i opremu da biste
kontrolisali daljinske bliceve sa radio signalima koji se
prenose putem WR-R10, koristeći podešavanja izabrana
sa SB-5000 (pogledajte Vodič menija)
• Kontrolišite daljinske bliceve sa optičkim signalima sa
ugrađenog blica i radio signalima koji se prenose putem
WR-R10 (pogledajte Vodič menija)
• Kontrolišite daljinske bliceve sa radio signalima koji se
prenose putem WR-R10 (pogledajte Vodič menija)
174
Fotografisanje daljinskom kontrolom
Korišćenje opcione ML-L3 daljinske kontrole
Opciona ML-L3 daljinska kontrola (0 287) može da se koristi da bi se
smanjilo podrhtavanje fotoaparata ili za autoportrete.
1 Izaberite Režim daljinske kontrole (ML-L3).
Markirajte Režim daljinske kontrole
(ML-L3) u meniju fotografisanja i
pritisnite 2.
2 Izaberite režim daljinske kontrole.
Markirajte jednu od sledećih opcija i pritisnite J.
%
$
Opcija
Kašnjenje
daljinske
kontrole
Dalj. kontr. sa
brzim odzivom
&
Daljinsko
podizanje
ogledala
7
Isključeno
Opis
Zatvarač se okida 2 s nakon što se ML-L3 dugme
okidača pritisne.
Zatvarač se okida kada se ML-L3 dugme okidača
pritisne.
Pritisnite ML-L3 dugme okidača da biste izdigli
ogledalo, pritisnite opet da biste okinuli zatvarač i
snimili fotografiju. Sprečava zamućenje izazvano
od pomeranja fotoaparata kada je ogledalo
izdignuto.
Zatvarač ne može da se okine koristeći ML-L3.
3 Kadrirajte fotografiju.
Montirajte fotoaparat na stativ ili stavite fotoaparat na stabilnu,
ravnu površinu.
175
4 Snimite fotografiju.
Sa razdaljine od 5 m ili manje, naciljajte
predajnik na ML-L3-u prema bilo kom IC
prijemniku na fotoaparatu i pritisnite
ML-L3 dugme okidača. U režimu
kašnjenja daljinske kontrole, lampica
samookidača će se upaliti na oko dve
sekunde pre nego što se zatvarač okine.
U režimu dalj. kontr. sa brzim odzivom, lampica samookidača će
bljesnuti nakon što se zatvarač okine. U režimu daljinsko
podizanje ogledala, pritiskanje ML-L3 dugmeta okidača jednom
će izdići ogledalo; zatvarač će se okinuti a lampica samookidača
će bljesnuti nakon 30 s ili kada se dugme pritisne po drugi put.
A Režim okidanja
Slike snimljene sa opcionom ML-L3 daljinskom kontrolom su snimljene u
naprednom režimu jednog kadra, bez obzira na opciju izabranu sa biračem
režima okidanja.
D Pre upotrebe opcionih ML-L3 daljinskih kontrola
Pre korišćenja daljinske kontrole po prvi put, uklonite plastični prozirni list
izolatora punjive baterije.
176
A Korišćenje ugrađenog blica
Pre nego što se snimi fotografija dok je blic u režimima manuelnog
iskakanja (0 161), pritisnite M (Y) dugme da biste izdigli blic i sačekajte da
se indikator spremnosti blica (M) prikaže (0 55). Fotografisanje će se
prekinuti ako blic nije izdignut dok je režim daljinske kontrole na snazi. Ako
je blic neophodan, fotoaparata će samo odgovoriti na ML-L3 dugme
okidača kada se blic napuni. U režimima automatskog iskakanja (0 159),
blic će početi da se puni kada je režim daljinske kontrole izabran; kada se
blic napuni, on će automatski iskočiti i okinuti kada je to neophodno.
U režimima blica koja podržavanju smanjenje efekta crvenih očiju, lampica
za smanjenje efekta crvenih očiju će se uključiti na oko jednu sekundu pre
nego što se zatvarač okine. U režimu kašnjenja daljinske kontrole, lampica
samookidača će se uključiti na dve sekunde, nakon čega će se uključiti
lampica za smanjenje efekta crvenih očiju koja će zasvetleti na jednu
sekundu pre nego što se zatvarač okine.
A Fokusiranje u režimu daljinske kontrole
Fotoaparat neće prilagoditi fokus neprekidno kada je kontinualni servo
autofokusa izabran; imajte na umu, međutim, da bez obzira na režim
autofokusa koji je izabran, možete da fokusirate pritiskajući dugme okidača
fotoaparata na pola pre fotografisanja. Ako je automatski ili pojedinačni
servo autofokusa izabran ili fotoaparat u živom prikazu slike kasni ili je u
režimu dalj. kontr. sa brzim odzivom, fotoaparat će automatski prilagoditi
fokus pre fotografisanja; ako fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira u
fotografisanju sa tražilom, vratiće se u stanje pripravnosti bez okidanja
zatvarača.
A Režim daljinskog podizanja ogledala
Dok je ogledalo podignuto, fotografije ne mogu da se kadriraju u tražilu i
autofokus i merenje neće biti izvršeni.
177
A Izađite iz režima daljinske kontrole
Daljinska kontrola je automatski otkazana ako se nijedna fotografija ne
snimi pre izabranog vremena za Prilagođeno podešavanje c5 (Čekanje na
dalj. signal (ML-L3), 0 263), Isključeno je izabrano za Režim daljinske
kontrole (ML-L3), resetovanje sa dva dugmeta je izvršeno (0 206) ili su se
opcije fotografisanja resetovale koristeći Resetuj meni fotografisanja
(0 252).
D Dodeli dugmetu zatvarača
Ako je Snimanje filmova izabrano za Prilagođeno podešavanje g1
(Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme okidača, ML-L3 ne može da
se koristi kada je birač živog prikaza slike rotiran na 1.
A Prekrijte tražilo
Da biste sprečili da se svetlo koje uđe kroz tražilo pojavi na fotografijama ili
da utiče na ekspoziciju, uklonite gumeni štitnik okulara i prekrijte tražilo sa
dostavljenim poklopcem okulara (0 90).
A Takođe pogledajte
Za informacije u vezi:
• Biranja dužine vremena tokom kojeg će fotoaparat ostati u režimu
pripravnosti čekajući na signal sa daljinske kontrole, pogledajte A >
Prilagođeno podešavanje c5 (Čekanje na dalj. signal (ML-L3); 0 263).
• Zvučnog signala koji se čuje kada se daljinska kontrola koristi, pogledajte
B > Opcije zvučnog signala (0 271).
178
Snimanje i gledanje filmova
Snimanje filmova
Filmovi mogu da se snime u živom prikazu slike.
1 Rotirajte birač živog prikaza slike na 1
(živi prikaz slike filma).
Birač živog prikaza slike
2 Pritisnite a dugme.
Ogledalo će se izdići a pogled kroz
objektiv će se prikazati na monitoru
fotoaparata, izmenjen za efekte
ekspozicije. Subjekat više neće biti
vidljiv na tražilu.
a dugme
A 0 Ikona
0 ikona (0 185) ukazuje na to da filmovi ne mogu da se snime.
A Balans bele
U režimima P, S, A i M, balans bele može da se podesi u bilo koje vreme
pritiskajući L (U) dugme i rotirajući glavni komandni točkić (0 130).
179
3 Fokus.
Kadrirajte uvodni snimak i pritisnite
dugme okidača na pola za fokus; da
biste zumirali za precizan fokus kao što
je opisano u „Pregled zumiranja živog prikaza slike“ (0 57),
pritisnite X (T) dugme. Imajte na umu da broj subjekata koji
mogu da se detektuju u AF sa prioritetom lica opada u toku
snimanja filma.
A Ekspozicija
Sledeća podešavanja ekspozicije mogu da se prilagode u režimu filma:
P, S 1
A
M
Drugi režimi
fotografisanja
Blenda
—
✔
✔
Brzina zatvarača
—
—
✔
ISO osetljivost
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
—
—
—
1 Ekspozicija za režim S je ekvivalentan režimu P.
2 Gornja granica za ISO osetljivost može da se izabere koristeći opciju Podešavanja ISO
osetljivosti > Maksimalna osetljivost u meniju snimanja (0 257).
3 Bez obzira na opciju izabranu za Podešavanja ISO osetljivosti >
Maksimalna osetljivost ili za ISO osetljivost (režim M), gornja granica
kada je Uključeno izabrano za Elektronski VR u meniju snimanja je ISO 51200.
4 Ako je Uključeno izabrano za Podešavanja ISO osetljivosti > Autom.
ISO kontrola (rež. M) u meniju snimanja, gornja granica za ISO osetljivost može da se
izabere koristeći opciju Maksimalna osetljivost.
U režimu M, brzina zatvarača može da se podesi na vrednosti između
1
/25 s i 1/8000 s (najsporija dostupna brzina zatvarača se razlikuje sa
brojem slika u sekundi; 0 188). U drugim režimima, brzina zatvarača je
automatski prilagođena. Ako je subjekat previše ili premalo pod
ekspozicijom u režimima koji nisu A ili M, okončajte živi prikaz slike i
pokrenite ponovo živi prikaz slike ili izaberite režim A i prilagodite
blendu.
180
4 Pokreni snimanje.
Pritisnite dugme snimanja filma da biste
pokrenuli snimanje. Indikator snimanja i
dostupno vreme prikazani su na
monitoru. Ekspozicija može da se
zaključa pritiskajući A AE-L/AF-L dugme
(0 125) ili da se promeni do ±3 EV u
Dugme snimanje filma
koracima od 1/3 EV koristeći korekciju
Indikator snimanja
ekspozicije (0 127); spot merenje nije
dostupno. U režimu autofokusa,
fotoaparat može da se ponovo fokusira
pritiskajući dugme okidača do pola ili
ako se takne vaš subjekat na monitoru.
Preostalo vreme
A Audio
Fotoaparat može da snima i video i zvuk; ne prekrivajte mikrofon na
prednjem delu fotoaparata u toku snimanja filma. Imajte na umu da
ugrađeni mikrofon može da snimi zvuke koje prave fotoaparat ili
objektiv u toku autofokusa, smanjenja vibracije ili promena na blendi.
181
5 Završite snimanje.
Pritisnite opet dugme snimanja filma da
biste prekinuli snimanje. Snimanje će se
automatski završiti kada se dostigne
maksimalna dužina ili kada je
memorijska kartica puna (imajte na umu
da u zavisnosti od brzine upisivanja
memorijske kartice, snimanje može da se okonča pre nego što se
maksimalna dužina dostigne).
6 Izađite iz živog prikaza slike.
Pritisnite a dugme da biste izašli iz
živog prikaza slike.
A Takođe pogledajte
Za informacije u vezi:
• Biranja kako se fotoaparat fokusa u režimu filma, pogledajte „Autofokus“
(0 100).
• Fokusiranja koristeći prsten za fokusiranje objektiva, pogledajte
„Manuelni fokus“ (0 115).
182
Korišćenje dugmeta i
Opcijama navedenim dole može da se
pristupi pritiskajući dugme i u režimu
filma. Koristite ekran na dodir ili se krećite
kroz meni koristeći višenamenski birač i J
dugme, koristite višenamenski birač za
markiranje stavki, pritiskajte 2 da biste
pregledali opcije i pritiskajte J da biste
izabrali markiranu opciju i vratili se na meni
dugmeta i. Pritisnite dugme i ponovo da
biste izašli do prikaza fotografisanja.
i dugme
Opcija
Opis
Izaberi oblast slike Izaberi oblast slike koja je za filmove (0 190).
Veličina slika/broj slika
Izaberite veličinu slike i broj slika u sekundi (0 188).
u sekundi
Kvalitet filma
Izaberite kvalitet filma (0 188).
Prilagodite Active D-Lighting (0 153). Nije dostupno
Active D-Lighting
pri veličini slike od 3840 × 2160 (0 188).
Pritisnite 1 ili 3 da biste
prilagodili osetljivost
mikrofona. I ugrađeni i
Osetljivost mikrofona eksterni mikrofoni (0 287)
su zahvaćeni.
Kontrolišite frekventni odziv ugrađenih ili eksternih
mikrofona.
Omogućite ili onemogućite smanjenje šuma vetra
Smanjenje šuma vetra
koristeći visokopropusni filter ugrađenog mikrofona.
Frekventni odziv
183
Opcija
Opis
Odaberite Picture Control koja se koristi za filmove
(0 148).
Pritisnite 1 ili 3 da biste prilagodili svetlinu monitora
(imajte na umu da ovo utiče samo na živi prikaz slike i
Svetlina monitora
da nema uticaja na fotografije ili filmove ili na svetlinu
monitora za menije ili reprodukciju; 0 269).
Izaberite Omogući da biste omogućili kontrolu
Pod. kon. elektrom.
elektromotora blende. Pritisnite 1 kako biste proširili
blende viš. bir.
blendu, 3 da biste suzili blendu.
Izaberite da li će najsvetliji
Svetliji delovi
delovi kadra (svetliji
delovi) biti prikazani
iskošenim linijama u
Prikaz svetlijih delova prikazu.
Podesi Picture Control
Jačina zvuka slušalica
Elektronski VR
Pritisnite 1 ili 3 da biste prilagodili jačinu zvuka
slušalica.
Izaberite Uključeno kako biste omogućili elektronsko
smanjenje vibracije u režimu filma. Nije dostupno pri
veličini slike od 3840 × 2160 (0 188). Imajte na umu da
ako je elektronsko smanjenje vibracije uključeno i DX
izabrano za Izaberi oblast slike, vidni ugao je smanjen
a uglovi kadra će se iseći.
A Korišćenje eksternog mikrofona
Opcioni ME-1 stereo mikrofon ili ME-W1 wireless microphone (ME-W1
bežični mikrofon) može da se koristi za snimanje zvuka za filmove (0 287).
A Slušalice
Slušalice drugih proizvođača mogu da se koriste. Imajte na umu da visoki
nivoi zvuka mogu da dovedu do visoke jačine zvuka; izuzetno se mora
voditi računa kada se koriste slušalice.
184
Prikaz živog prikaza slike: Filmovi
Stavka
q Ikona „Nema filma“
w
e
r
t
y
u
i
o
!0
!1
Opis
Ukazuje na to da filmovi ne mogu da se snime.
Jačina zvuka audio jačine slušalica. Prikazano kada
Jačina zvuka slušalica
se slušalice drugih proizvođača povežu (0 184).
Osetljivost
Osetljivost mikrofona (0 183).
mikrofona
Nivo zvuka za audio snimanje. Prikazano je u crvenoj
Nivo zvuka
boji ako je nivo previše visok; prilagodite osetljivost
mikrofona u skladu sa tim.
Preostalo vreme
Preostalo vreme za snimanje filmova.
Veličina slike filma Veličina slike za snimanje filma (0 188).
Indikator prikaza
Prikazano je kada se prikaz svetlijih delova uključi
svetlijih delova
(0 184).
Indikator „bez
kontrole
Ukazuje na to da kontrola elektromotora blende nije
elektromotora
dostupna (0 184).
blende“
Elektronski VR
Prikazano je kada je elektronsko smanjenje vibracije
indikator
uključeno (0 184).
Smanjenje šuma
Prikazano je kada je smanjenje šuma vetra uključeno
vetra
(0 183).
Frekventni odziv
Trenutni frekventni odziv (0 183).
185
D Prikaz odbrojavanja
Odbrojavanje će se prikazati 30 s pre nego što se živi prikaz slike automatski
okonča (tajmer postaje crven ako će živi prikaz slike da se okonča da bi
zaštitio interna kola ili ako je opcija koja nije Bez ograničenja izabrana za
Prilagođeno podešavanja c4—Kašnjenje isključivanja monitora > Živi
prikaz slike; 0 263—5 s pre nego što će se monitor automatski isključiti).
U zavisnosti od uslova fotografisanja, tajmer može da se odmah pojavi kada
je živi prikaz slike izabran. Snimanje filma će se automatski okončati kada
tajmer istekne, bez obzira na nivo preostalog vremena za snimanje.
A Prilagođavanje podešavanja u toku snimanja filma
Jačina zvuka slušalica ne može da se podesi u toku snimanja. Ako je opcija
koja nije I (isključen mikrofon) trenutno izabrana, osetljivost mikrofona
može da se promeni na bilo koje podešavanje koje nije I dok je snimanje u
toku.
186
Pregled i skrivanje indikatora
Da biste sakrili ili prikazali indikatore na monitoru, pritisnite
R dugme.
Virtuelni horizont
Informacije uključene
Histogram
Informacije isključene
Pomoćne linije za
kadriranje
187
Veličina slike, broj slika u sekundi i kvalitet filma
Opcija Veličina slika/broj slika u sekundi u meniju snimanja se
koristi za biranje veličine slike filma (u pikselima) i broja slika u
sekundi. Takođe možete da izaberete od dve opcije za Kvalitet
filma: visoko i normalno. Zajedno, ove opcije određuju maksimalni
opseg bita, kao što je prikazano na sledećoj tabeli.
Opcija 1
3840×2160 (4K UHD); 30p 2
3840×2160 (4K UHD); 25p 2
3840×2160 (4K UHD); 24p 2
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
Maksimalan opseg bita (Mbps)
(★ visoki kvalitet/normalno)
Maksimalna
dužina
r
144
s
t
y/y
48/24
z/z
29 min. 59 s 3
1/1
2/2
24/12
3/3
4/4
5/5
1 Pravi broj slika u sekundi je 29,97 fps za vrednosti navedene kao 30p, 23,976 fps za vrednosti
navedene kao 24p i 59,94 fps za vrednosti navedene kao 60p.
2 Kada je ova opcija izabrana, k je prikazano na monitoru i kvalitet filma je fiksiran na „visoko“.
3 Svaki film će se snimiti do 8 datoteka od do 4 GB svaka. Broj datoteka i dužina svake datoteke se
razlikuje od opcija izabranih za Veličina slika/broj slika u sekundi i Kvalitet filma.
188
Indeksi
Ako je Označavanje indeksa dodeljeno
kontroli koristeći Prilagođeno podešavanje
g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola,
0 267), možete da pritisnete izabranu
kontrolu u toku snimanja da biste dodelili
indekse koji mogu da se koriste za lociranje
kadrova u toku uređivanja i reprodukcije
(0 195; imajte na umu da indeksi ne mogu
da se dodaju u režimu i). Do 20 indeksa
može da se doda svakom filmu.
Indeks
A Takođe pogledajte
Za informacije u vezi:
• Veličine slike, broja slika u sekundi, osetljivosti mikrofona i ISO osetljivosti,
pogledajte „Opcije menija snimanja: snimanje filma“ (0 257).
• Biranja uloge koju igra J dugme, pogledajte A > Prilagođeno
podešavanje f2 (Dugme OK; 0 266).
• Biranja uloga dugmadi Fn1, Fn2 i A AE-L/AF-L dugmadi, pogledajte A >
Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola; 0 267).
• Biranja da li dugme okidača može da se koristi za pokretanje živog prikaza
slike ili za pokretanje ili okončavanje snimanje filma, pogledajte A >
Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) >
Dugme okidača (0 267).
189
Isecanje filma
Filmovi imaju odnos od 16 : 9 i snimljeni su koristeći isecanje koje se
razlikuje od veličine slike i opcije izabrane za Izaberi oblast slike u
meniju snimanja (0 188, 257).
1920 × 1080 i
1280 × 720 (DX)
1920 × 1080 i
1280 × 720 (1,3×)
3840 × 2160
Veličine isecanja filma su date ispod:
• Pri veličini slike od 3840 × 2160, isecanje filma je otprilike
16,2 × 9,1 mm, bez obzira na opciju izabranu za Izaberi oblast
slike. Prividna žižna daljina je oko 1,5× veća od one za DX format.
• Sa DX izabranim za Izaberi oblast slike i veličinom slike od 1920 ×
1080 ili 1280 × 720, isecanje filma je oko 23,5 × 13,3 mm.
• Sa 1,3× izabranim za Izaberi oblast slike i veličinom slike od
1920 × 1080 ili 1280 × 720, isecanje filma je oko 18,0 × 10,1 mm.
Prividna žižna daljina je oko 1,3× veća od one za DX format.
190
Snimanje fotografija u režimu filma
Da biste fotografisali u režimu filma (ili u živom prikazu
slike ili u toku snimanja filma), podesite Fotografisanje
za Prilagođeno podešavanje g1 (Korisničko
dodeljivanje kontrola) > Dugme okidača (0 267).
Fotografije sa odnosom od 16 : 9 mogu da se snime u bilo koje
vreme pritiskajući dugme okidača skroz na dole. Ako je snimanje
filma u toku, snimanje će se okončati a segment filma koji je
snimljen do tada će se sačuvati.
Osim pri veličini slike od 3840 × 2160 (0 188), fotografije su
snimljene u formatu izabranim za Kvalitet slike u meniju
fotografisanja (0 97); fotografije snimljene pri veličine slike od
3840 × 2160 su snimljene si kvalitetu slike od JPEG fino★. Za
informacije o veličini slike, pogledajte „Veličina slike“ (0 192). Imajte
na umu da ekspozicija za fotografije ne može da se pregleda kada je
birač živog prikaza slike rotiran na 1; pravi rezultati mogu da se
postignu u režimu M pregledajući ekspoziciju sa biračem živog
prikaza slike rotiranim na C.
191
❚❚ Veličina slike
Veličina fotografija snimljenim u režimu filma razlikuje se od veličine
slike filma (0 188) i, u slučaju da su fotografije snimljene pri
veličinama slika od 1920 × 1080 i 1280 × 720, sa oblast slike i
opcijom izabranom za Veličina slike u meniju fotografisanja (0 99).
Veličina slike
3840 × 2160
Oblast slike
Veličina slike
—
DX
1920 × 1080
1280 × 720
1,3×
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Veličina (pikseli)
3840 × 2160
5568 × 3128
4176 × 2344
2784 × 1560
4272 × 2400
3200 × 1800
2128 × 1192
A HDMI
Ako je fotoaparat povezan na HDMI uređaj, pogled kroz objektiv će se
pojaviti i na monitoru fotoaparata i na HDMI uređaju.
A Wireless Remote Controllers (Bežični daljinski kontroleri) i žičane daljinske kontrole
Ako je Snimanje filmova izabrano za Prilagođeno podešavanje g1
(Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme okidača (0 267), dugmad
okidača na opcionim bežičnim daljinskim kontrolerima i žičanim daljinskim
kontrolama (0 287) mogu da se pritisnu do pola kako bi se pokrenuo živi
prikaz slike ili da se pritisnu skroz na dole kako bi se pokrenulo i okončalo
snimanje filma.
192
D Snimanje filmova
Filmovi su snimljeni u sRGB kolornom prostoru. Treperenje, trake svetla ili
distorzija mogu da budu vidljivi na monitoru i na krajnjem filmu pod
fluorescentnim, lampama sa živinom parom ili natrijumskim lampama ili sa
subjektima koji su u pokretu, naročito ako se fotoaparat panoramira
horizontalno ili se objekat pomera pri visokim brzinama kroz kadar (za
informacije o smanjenu treperenja i traka svetla, pogledajte Smanjenje
treperenja, 0 259). Treperenje takođe može da se pojavi dok se koristi
kontrola elektromotora blende. Zupčaste ivice, oivičenost bojom, moare
efekat i svetle tačke takođe mogu da se pojave. Svetli delovi ili trake mogu
da se pojave u nekim područjima kadra sa blještavim znacima i drugim
naizmeničnim izvorima sveta ili ako je subjekat na kratko osvetljen od
strane stroboskopskih ili drugih svetlih, kratkotrajnih izvora svetla.
Izbegavajte usmeravanje fotoaparata ka suncu ili drugim izvorima jakog
svetla. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da dovede do štete
internog kola fotoaparata. Imajte na umu da šum (nepravilno raspoređeni
svetli pikseli, fog šum ili linije) i neočekivane boje mogu da se pojave ako
zumirate na pogled kroz objektiv (0 57) u režimu filma.
Osvetljenje blicom ne može da se koristi.
Snimanje se automatski završava ako je objektiv uklonjen ili su točkić
režima ili birač živog prikaza slike rotirani na novo podešavanje.
Korišćenje živog prikaza slike tokom dužeg
perioda može da dovede do toga da dodatni
rukohvat i područja fotoaparata oko monitora
postanu vrući. Ovo ne ukazuje na kvar.
Ovo područje postaje
naročito vruće.
A Pušta zvučni signal u toku živog prikaza slike
Zvučni signal može da se čuje ako prilagodite blendu, koristite birač živog
prikaza slike ili rotirate točkić režima u toku živog prikaza slike. Ovo ne
ukazuje na grešku ili kvar.
193
Pregledanje filmova
Filmovi su naznačeni od strane 1 ikone tokom reprodukcije pune
slike (0 225). Taknite a ikonu na monitoru ili pritisnite J da biste
pokrenuli reprodukciju; vaša trenutna pozicija je navedena od
strane trake napredovanja filma.
1 ikona
Dužina
a ikona
Trenutna pozicija/ukupna dužina
Traka
napredovanj
a filma
Jačina
zvuka
Vodič
Sledeće operacije mogu da se izvrše:
Za
Pauza
Reprodukuj
Unazad/unapred
Pokrenite
reprodukciju u
sporom kretanju
194
Opis
Pritisnite 3 da biste pauzirali reprodukciju.
Pritisnite J da biste nastavili reprodukciju kada je
film pauziran ili u toku premotavanja unazad/
unapred.
Pritisnite 4 za
premotavanje unazad, 2
za unapred. Brzina se
povećava sa svakim pritiskom, sa 2× na 4× na 8× na
16×; držite pritisnutu kontrolu da biste skočili na
početak ili kraj filma (prvi kadar naznačava h u
gornjem desnom uglu monitora, poslednji kadar
i). Ako je reprodukcija pauzirana, film se
premotava unazad ili unapred jedan po jedan kadar;
držite kontrolu pritisnutu za kontinualno
premotavanje unazad ili unapred.
Pritisnite 3 dok je film pauziran da biste pokrenuli
reprodukciju u sporom kretanju.
Za
Opis
Rotirajte komandni točkić na jedno zaustavljanje da
biste preskočili unapred ili unazad 10 s.
Rotirajte pomoćni komandni točkić da biste
Preskočite unapred/ preskočili do sledećeg ili prethodnog indeksa ili da
unazad
biste preskočili to poslednjeg ili prvog kadra ako
film ne sadrži indekse.
Prilagodite jačinu
Pritisnite X (T) da biste povećali jačinu zvuka,
zvuka
W (Z) da biste je smanjili.
Pritisnite dugme i da biste pregledali opcije
Odseci film
uređivanja filma (0 196).
Preskočite 10 s
Izađite
Pritisnite 1 ili K da biste izašli u reprodukciju pune
slike.
Vratite se na režim
fotografisanja
Pritisnite dugme okidača do pola da biste izašli do
režima fotografisanja.
A p ikona
Filmovi sa indeksom (0 189) su naznačeni od
strane p ikone u reprodukciji pune slike.
195
Uređenje filmova
Odseci segment filma da biste kreirali uređene kopije filmova ili
sačuvali izabrane kadrove kao JPEG statične slike.
9
4
Opcija
Izaberi početnu/krajnju
tačku
Sačuvaj izabrani kadar
Opis
Napravite kopiju sa koje je neželjeni segment
filma uklonjen.
Sačuvaj izabrani kadar kao JPEG statičnu sliku.
Odsecanje filmova
Da biste napravili odsečene kopije filmova:
1 Prikažite film u punom kadru (0 225).
2 Pauzirajte film na novom uvodnom
kadru.
Reprodukujte filmove kao što je opisano
u „Pregled filmova“ (0 194), pritiskajući
J da biste pokrenuli i nastavili
reprodukciju i 3 da biste pauzirali i
pritisnuli 4 ili 2 ili rotirali glavni ili
Traka napredovanja filma
pomoćni komandni točkić da biste
locirali željeni kadar. Vaša približna pozicija u filmu može da se
zaključi iz trake napredovanja filma. Pauzirajte reprodukciju kada
dođete do novog uvodnog kadra.
196
3 Izaberite Izaberi početnu/krajnju
tačku.
Pritisnite dugme i, zatim markirajte
Izaberi početnu/krajnju tačku i
pritisnite J.
4 Izaberite Poč. tačka.
Da biste napravili kopiju koja počinje od
trenutnog kadra, markirajte Poč. tačka i
pritisnite J. Kadrovi pre trenutnog
kadra će biti uklonjeni kada sačuvate
kopiju u Koraku 9.
Poč. tačka
5 Potvrdite novu početnu tačku.
Ako željeni kadar nije trenutno
prikazan, pritisnite 4 ili 2 da biste
nastavili ili premotali (da biste preskočili
na 10 s napred ili nazad, rotirajte glavni
komandni točkić na jedno zaustavljanje;
da biste preskočili na indeks, ili na prvi ili
poslednji kadar ako film ne sadrži indekse, rotirajte pomoćni
komandni točkić).
197
6 Izaberite krajnju tačku.
Pritisnite L (U) da biste prešli sa
početne tačke (w) na krajnju tačku (x)
alata za izbor i zatim izaberite krajnji
kadar kao što je opisano u Koraku 5.
Kadrovi nakon izabranog kadra će biti
uklonjeni kada sačuvate kopiju u Koraku L (U) dugme
9.
Krajnja tačka
7 Napravite kopiju.
Jednom kada se željeni krajnji kadar prikaže, pritisnite 1.
8 Pregledajte film.
Da biste pregledali kopiju, markirajte
Pregled i pritisnite J (da biste prekinuli
pregled i vratili se na meni opcija
čuvanja, pritisnite 1). Da biste odbacili
trenutnu kopiju i izabrali novu poč.
tačku ili krajnju tačku kao što je opisano
iznad, markirajte Otkažite i pritisnite J; da biste sačuvali kopiju,
nastavite ka Koraku 9.
198
9 Sačuvaj kopiju.
Markirajte Sačuvaj kao novu datoteku
i pritisnite J da biste sačuvali kopiju u
novu datoteku. Da biste zamenili
originalnu datoteku filma sa uređenom
kopijom, markirajte Zameni postojeću
datoteku i pritisnite J.
A Odsecanje filmova
Filmovi moraju da budu najmanje dve sekunde dugački. Kopija neće biti
sačuvana ako ima nedovoljno dostupnog prostora na memorijskoj kartici.
Kopije imaju isto vreme i datum nastanka kao i original.
A Uklanjanje početnog ili završnog segmenta filma
Da biste uklonili samo početni segment filma sa filma, nastavite ka Koraku 7
bez pritiskanja L (U) dugmeta u Koraku 6. Da biste uklonili završni
segment filma, izaberite Krajnja tačka u Koraku 4, izaberite krajnji kadar i
nastavite ka Koraku 7 bez pritiskanja L (U) dugmeta u Koraku 6.
A Meni retuširanja
Filmovi takođe mogu da se urede koristeći opciju Uredi film u meniju
retuširanja (0 277).
199
Čuvanje izabranih kadrova
Da biste sačuvali kopiju izabranog kadra kao JPEG statičnu sliku:
1 Pauzirajte film na željenom kadru.
Reprodukujte film kao što je opisano na
strani „Pregled filmova“ (0 194),
pritiskajući J da biste pokrenuli i
nastavili reprodukciju i 3 da biste
pauzirali. Pauzirajte film na kadru koji
nameravate da kopirate.
2 Izaberite Sačuvaj izabrani kadar.
Pritisnite dugme i, zatim markirajte
Sačuvaj izabrani kadar i pritisnite J
da biste kreirali JPEG kopiju trenutnog
kadra (0 97).
A Sačuvaj izabrani kadar
JPEG filmski kadrovi napravljeni sa opcijom Sačuvaj izabrani kadar ne
mogu da se retuširaju. JPEG filmskim kadrovima nedostaju neke kategorije
informacija o fotografiji (0 231).
200
Druge opcije fotografisanja
R dugme (Fotografisanje tražilom)
Tokom fotografisanja tražilom, možete da
pritisnete R dugme da biste pregledali
prikaz informacija na monitoru koji navodi
takve podatke kao brzina zatvarača, blenda,
broj preostalih ekspozicija i režim
AF-oblasti.
R dugme
1 Režim fotografisanja ...........................6
8 Picture Control indikator .............. 148
2 Indikator fleksibilnog programa ... 73
9 Indikator oblasti slike........................93
3 Indikator sinhronizacije blica....... 265 10 „k“ (pojavljuje se kada ima memorije
4 Brzina zatvarača ..........................74, 76
za više od 1000 ekspozicija)...........47
5 Blenda (f-broj)..............................75, 76 11 Broj preostalih ekspozicija...............47
6 Režim okidanja .................................. 86
Kontinualna brzina fotografisanja
.............................................................. 86
7 Active D-Lighting indikator.......... 153
Indikator vremena snimanja serije
........................................................... 259
201
12 Indikator ekspozicije .........................77 17 Kvalitet slike........................................97
13
14
15
16
Prikaz korekcije ekspozicije.......... 127
Indikator napredovanja bracketinga
Bracketing ekspozicije i blica
.................................................. 210
Bracketing balansa bele ......... 215
Balans bele ....................................... 130
Indikator finog podešavanja
balansa bele.................................... 134
Indikator komentara slike............. 270
Informacije o autorskim pravima
........................................................... 271
Veličina slike........................................99
18 Režim autofokusa........................... 100
19 Indikator režima AF-oblasti.......... 103
20 Merenje ............................................. 123
21 Indikator bracketinga ekspozicije i
blica .................................................. 210
Indikator bracketinga balansa bele
........................................................... 215
ADL bracketing indikator ............. 219
HDR indikator .................................. 155
22 ADL bracketing količina ............... 219
HDR snaga........................................ 156
Višestruki indikator ekspozicije... 256
A Isključivanje monitora
Da biste izbrisali informacije o fotografisanju ili blicu sa monitora, pritisnite
ponovo R dugme ili pritisnite dugme okidača do pola. Monitor će se
automatski isključiti ako se nijedna operacija ne izvrši oko 4 sekundi. Monitor
će se takođe isključiti ako prekrijete senzor oka ili gledate kroz tražilo. Za
informacije o biranju koliko će monitor ostati uključen pre automatskog
isključivanja, pogledajte Prilagođeno Podešavanje c4 (Kašnjenje
isključivanja monitora, 0 263).
202
23 Bluetooth indikator povezivanja
24
25
26
27
28
29
30
31
32
............................................................ 273
Režim rada u avionu....................... 272
Wi-Fi indikator povezivanja
................................................... 272, 273
Eye-Fi indikator povezivanja........ 273
Indikator satelitskog signala ........ 224
Indikator smanjena šuma kod
dugih ekspozicija........................... 255
Indikator kontrole vinjetiranja..... 255
Automatska kontrola distorzije... 255
Elekt. zatv. prednje zavese ........... 264
Režim kašnjenja ekspozicije......... 264
Indikator smanjenja vibracije ...... 265
Indikator intervala okidača.......... 256
Indikator protoka vremena .......... 259
Indikator „sat nije podešen“......... 204
33 Indikator „pisak“.............................. 271
34 Indikator baterije ...............................46
35 Indikator ISO osetljivosti ............... 118
36
37
38
39
40
41
ISO osetljivost .................................. 118
Indikator automatske ISO
osetljivosti....................................... 120
i ikona .............................................. 205
Režim blica .............................. 159, 161
Indikator kontrole blica................. 164
Indikator FV zaključavanja............ 169
Indikator korekcije snage blica.... 167
Vrednost korekcije snage blica.... 167
Indikator korekcije ekspozicije .... 127
Vrednost korekcije ekspozicije .... 127
Napomena: Prikaz je pokazan sa svim upaljenim indikatorima u cilju ilustracije.
203
A Takođe pogledajte
Za informacije o biranju boje slova na prikazu informacija, pogledajte B >
Prikaz informacija (0 269).
A Y („Sat nije podešen“) ikona
Sat fotoaparata se napaja od strane nezavisnog, punjivog izvora napajanja,
koji se puni po potrebi kada se glavna punjiva baterija instalira ili se
fotoaparat napaja od strane opcionog priključka napajanja i AC adaptera
(0 287). Dva dana punjenja će napajati sat oko tri meseca. Ako Y ikona
blešti u prikazu informacija, sat je resetovan i datum i vreme snimljeni sa
novim fotografijama neće biti tačni. Koristite Vremenska zona i datum >
Datum i vreme opciju u meniju podešavanja da biste podesili sat na pravo
vreme i datum (0 268).
204
Dugme i
Da biste pristupili opcijama ispod, pritisnite
dugme i u toku fotografisanja tražilom i
živog prikaza slike. Koristite ekran na dodir
ili se krećite kroz meni koristeći
višenamenski birač i J dugme, koristeći
višenamenski birač da biste markirali stavke
i pritiskajući J da biste videli opcije. Da
biste se vratili na režim fotografisanja,
pritisnite dugme okidača do pola.
i dugme
❚❚ Fotografisanje pomoću tražila
Opcija
Korisničko dodeljivanje kontrola
Izaberi oblast slike
Podesi Picture Control
Active D-Lighting
Smanjenje šuma kod duge eksp.
Smanj. šuma kod visokog ISO
Režim daljinske kontrole (ML-L3)
0
266
93
148
153
255
255
175
❚❚ Fotografisanje živim prikazom slike
Opcija
Izaberi oblast slike
Kvalitet slike
Veličina slike
Podesi Picture Control
Active D-Lighting
Režim daljinske kontrole (ML-L3)
Elekt. zatv. prednje zavese
Pregled ekspozicije
Svetlina monitora
0
93
97
99
148
153
175
264
78
269
205
Resetovanje sa dva dugmeta: povratak na
podrazumevana podešavanja
Podešavanja fotoaparata
navedena ispod mogu da se
povrate na podrazumevane
vrednosti ako se drže W (Z) i E
dugmad na dole duže od dve
sekunde (ova dugmad su
obeležena zelenom tačkom).
Kontrolni displej se na kratko
isključuje dok se podešavanja
resetuju.
E dugme
W (Z) dugme
❚❚ Podešavanjima može da se pristupi sa Menija fotografisanja
Opcija
Kvalitet slike
Veličina slike
Podešavanja ISO osetljivosti
ISO osetljivost
P, S, A, M
Drugi režimi
Aut. kontr. ISO osetljivosti
Balans bele
Fino podešavanje
Picture Control podešavanja 1
HDR (visoki dinamički opseg)
Smanjenje treperenja
Podešavanje smanjenja treperenja
Indikator smanjenja treperenja
Režim daljinske kontrole (ML-L3)
Višestruka ekspozicija
Intervalsko fotografisanje
206
Podrazumevano
JPEG normalno
Velika
100
Automatska
Isključeno
Automatski > Normalno
A-B: 0, G-M: 0
Nemodifikovana
Isključeno 2
Onemogući
Uključeno
Isključeno
Isključeno 3
Isključeno 4
1 Samo trenutna Picture Control.
2 HDR snaga nije resetovana.
3 Ako je višestruka ekspozicija trenutno u toku, fotografisanje će se okončati i višestruka ekspozicija će
se kreirati od ekspozicija snimljenih do tad. Prirast i broj snimaka nisu resetovani.
4 Ako je intervalsko fotografisanje trenutno u toku, fotografisanje će se okončati. Datum početka,
vreme, interval fotografisanja, broj intervala i snimaka i ujednačavanje ekspozicije nisu resetovani.
❚❚ Podešavanjima može da se pristupi sa Menija snimanja
Opcija
Podešavanja ISO osetljivosti
ISO osetljivost (režim M)
Autom. ISO kontrola (rež. M)
Maksimalna osetljivost
Balans bele
Active D-Lighting
Elektronski VR
Podrazumevano
100
Isključeno
51200
Isto kao podeš. za fotografije
Isključeno
Isključeno
❚❚ Ostala podešavanja
Opcija
Autofokus (tražilo)
Režim autofokusa
%
Drugi režimi
Režim AF-oblasti
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, f,
d, e, ', u, P, S, A, M
Autofokus (živi prikaz slike)
Režim autofokusa
Režim AF-oblasti
m, r, w, %, f, d, e, ', u, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Podrazumevano
AF-S
AF-A
AF u jednoj tački
Dinamička oblast AF 51-tačka
Automatska AF oblast
AF-S
Široka oblast AF
Normalna oblast AF
AF sa prioritetom lica
207
Opcija
Tačka fokusa 1
Pregled ekspozicije
Pod. kon. elektrom. blende viš. bir.
Prikaz svetlijih delova
Jačina zvuka slušalica
Merenje
Zadržavanje AE zaključavanja
Bracketing
Korekcija snage blica
Korekcija ekspozicije
Režim blica
i, k, p, n, w, f, d, '
s
o
0, P, S, A, M
e
FV zaključavanje
Fleksibilni program
Režim kašnjenja ekspozicije
Podrazumevano
Centar
Isključeno
Onemogući
Isključeno
15
Matrix
Isključeno
Isključeno 2
Isključeno
Isključeno
Automatski
Automatski+smanjenje efekta crvenih
očiju
Automatski+spora sinhronizacija
Dopunski fleš
Isključeno
Isključeno
Isključeno
Isključeno
1 Tačka fokusa nije prikazana ako je automatska AF oblast izabrana za režim AF-oblasti.
2 Broj snimaka je resetovan na nulu. Bracketing pomak je resetovan na 1 EV (ekspozicija/bracketing
blica) ili 1 (bracketing balansa bele). Y Automatsko je izabrano za drugi snimak ADL
bracketing programa sa dva snimka.
208
Bracketing
(P, S, A i M režimi samo)
Bracketing automatski varira ekspoziciju, nivo blica, Active
D-Lighting (ADL) ili balans bele malo sa svakim snimkom, vršeći
„bracketing“ trenutne vrednosti. Izaberite u situacijama kada je
dobijanje pravih podešavanja teško i kada nema vremena za
proveru rezultata i prilagodite podešavanja sa svakim snimkom ili
eksperimentišite sa različitim podešavanjima za isti subjekat.
Bracketing je podešen koristeći opciju
Podesi automatski bracketing u meniju
fotografisanja, koji sadrži sledeće opcije:
• AE i bracketing blica: Fotoaparat varira
ekspoziciju i nivo blica tokom serije
fotografija (0 210). Imajte na umu da je
bracketing blica dostupan u i-TTL i, tamo
gde je podržan, samo automatska blenda (qA) režima kontrole
blica (0 165).
• AE bracketing: Fotoaparat menja ekspoziciju tokom serije fotografije.
• Bracketing blica: Fotoaparat varira nivo blica tokom serije fotografija.
• Bracketing balansa bele: Fotoaparat stvara višestruke kopije svake
fotografije, svaku sa različitim balansom bele (0 215).
• ADL bracketing: Fotoaparat varira Active D-Lighting tokom serije
fotografija (0 219).
209
❚❚ Bracketing ekspozicije i blica
Varirajte ekspoziciju i/ili nivo blica tokom serije fotografija.
Ekspozicija
promenjena za: 0 EV
Ekspozicija
promenjena za: –1 EV
Ekspozicija
promenjena za: +1 EV
1 Izaberite broj snimaka.
Pritiskanjem BKT dugmeta, rotirajte glavni komandni točkić da
biste izabrali broj snimaka u bracketing sekvenci.
Broj
snimaka
BKT dugme
Indikator bracketinga
ekspozicije i blica
Glavni komandni Preostalo snimaka/broj snimaka
točkić
Pri podešavanjima koja nisu nula,
M ikona se pojavljuje na kontrolnom
displeju. D se pojavljuje na tražilu,
dok prikaz informacije nudi indikator
bracketinga i ikonu koja prikazuje tip
bracketinga: v (bracketing
ekspozicije i blica), w (bracketing
samo ekspozicije), ili x (bracketing samo blica).
210
2 Izaberite inkrement ekspozicije.
Držeći BKT dugme pritisnutim i rotirajući pomoćni komandni
točkić da biste izabrali inkrement ekspozicije.
Inkrement ekspozicije
BKT dugme
Pomoćni
komandni točkić
Pri podrazumevanim podešavanjima, veličina inkrementa može
da se izabere između 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 i 3 EV. Bracketing
programi sa inkrementom od 0,3 (1/3) EV su navedeni dole.
Prikaz informacija
Broj
Redosled bracketinga (u EV-ovima)
snimaka
0
0
3
0/+0,3/+0,7
3
0/–0,7/–0,3
2
0/+0,3
2
0/–0,3
3
0/–0,3/+0,3
5
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/
9
+1,0/+1,3
Imajte na umu da je pri inkrementima ekspozicije od 2 EV ili više
maksimalan broj snimaka 5; ako je veća vrednost izabrana u
Koraku 1, broj snimaka će se automatski podesiti na 5.
211
3 Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i fotografišite.
Fotoaparat će varirali ekspoziciju i/ili nivo blica
snimak po snimak u zavisnosti od izabranog
bracketing programa. Modifikacije za ekspoziciju su
dodate na one napravljene sa korekcijom ekspozicije (0 127).
Indikator napredovanja bracketinga je prikazan dok je
bracketing na snazi. Segment će nestati sa indikatora nakon
svakog snimka.
Broj snimaka: 3, povećanje: 0,7
Prikaz nakon prvog snimka
A Živi prikaz slike
U živom prikazu slike, bracketing podešavanja su prikazana na monitoru.
A Takođe pogledajte
Za informacije u vezi:
• Biranja veličine inkrementa, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje b2
(EV koraci za kontrolu ekspozicije, 0 262).
• Biranja redosleda kojim će se bracketing izvršiti, pogledajte A >
Prilagođeno podešavanje e5 (Redosled bracketinga, 0 266).
• Biranja uloge BKT dugmeta, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f1
(Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme BKT + y (0 266).
212
❚❚ Otkazivanje bracketinga
Da biste otkazali bracketing, pritisnite BKT dugme i rotirajte
komandni točkić dok nijedan snimak ne ostane u bracketing
sekvenci a indikatori bracketinga na kontrolnom displeju i tražilu
budu isključeni. Program koji je poslednji bio na snazi će se povratiti
sledeći put kada se bracketing aktivira. Bracketing takođe može da
se otkaže izvršavajući resetovanje sa dva dugmeta (0 206), iako u
ovom slučaju bracketing program neće biti vraćen sledeći put kada
se bracketing aktivira.
A Nula snimaka
Prikaz živog prikaza slike pokazuje „–/–“ kada nema snimaka u bracketing
sekvenci.
A Bracketing ekspozicije i blica
U kontinualnim režimima okidanja (0 86), fotografisanje će se pauzirati
nakon što se broj snimaka koji su navedeni u bracketing programu snimi.
Snimanje će se nastaviti sledeći put kada se dugme okidača pritisne.
Ako se memorijska kartica ispuni pre nego što se svi snimci u sekvenci
načine, fotografisanje može da se nastavi počev od sledećeg snimka u
sekvenci nakon što se memorijska kartica zameni ili se snimci izbrišu kako bi
se napravilo mesta na memorijskoj kartici. Ako je fotoaparat isključen pre
nego što se svi snimci u sekvenci snime, bracketing će se nastaviti sa
sledećim snimkom u sekvenci kada se fotoaparat uključi.
213
A Bracketing ekspozicije
Fotoaparat menja ekspoziciju varirajući brzinu zatvarača i blende (režim P),
blendu (režim S) ili brzinu zatvarača (režimi A i M). Ako je Uključeno izabrano
za Podešavanja ISO osetljivosti > Aut. kontr. ISO osetljivosti (0 120) u
režimima P, S i A, fotoaparat će automatski varirati ISO osetljivost za
optimalnu ekspoziciju kada su pređene granice sistema ekspozicije
fotoaparata; u režimu M, fotoaparat će prvo koristiti aut. kontr. ISO
osetljivosti da bi doveo ekspoziciju što je moguće bliže optimalnoj a zatim
varirati ovu ekspoziciju varirajući različite brzine zatvarača.
214
❚❚ Bracketing balansa bele
Fotoaparat stvara višestruke kopije svake fotografije, svaku sa
različitim balansom bele.
1 Izaberite broj snimaka.
Pritiskanjem BKT dugmeta, rotirajte glavni komandni točkić da
biste izabrali broj snimaka u bracketing sekvenci.
Broj
snimaka
BKT dugme
Indikator bracketinga
balansa bele
Glavni komandni
točkić
Pri podešavanjima koja nisu nula, M i
D su prikazani pojedinačno na
kontrolnom displeju i tražilu;
y ikona i bracketing indikator se
pojavljuju u prikazu informacija.
215
2 Izaberite inkrement balansa bele.
Držeći BKT dugme pritisnutim, rotirajte pomoćni komandni
točkić da biste izabrali prilagođavanje balansa bele. Svaki
inkrement je približno ekvivalentan sa 5 mireda.
Inkrement balansa bele
BKT dugme
Pomoćni
komandni točkić
Izaberite inkremente od 1 (5 mireda), 2 (10 mireda) ili 3
(15 mireda). Više B vrednosti odgovaraju povećanim nivoima
plave, više A vrednosti povećanim nivoima jantarne (0 134).
Bracketing programi sa inkrementom od 1 su navedeni dole.
Prikaz informacija
216
Broj
snimaka
2
2
3
Inkrement
balansa bele
1B
1A
1 A, 1 B
Redosled
bracketinga
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
3 Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i
fotografišite.
Svaki snimak će biti obrađen da bi se
napravio broj kopija navedenih u
bracketing programu i svaka kopija će imati različit balans bele.
Izmene balansa bele su dodate prilagođavanju balansa bele koji
je napravljen sa finim podešavanjem balansa bele.
Ako je broj snimaka u bracketing
programu veći od broja preostalih
ekspozicija, n će bljeskati na
kontrolnom displeju, bljeskajuća j
ikona će se pojaviti na tražilu, a okidač
zatvarača će se onemogućiti.
Fotografisanje može da počne kada
se nova memorijska kartica ubaci.
217
❚❚ Otkazivanje bracketinga
Da biste otkazali bracketing, pritisnite BKT dugme i rotirajte glavni
komandni točkić dok više ne bude snimaka u bracketing sekvenci, a
indikatori bracketinga na kontrolnom displeju i tražilu se ne isključe.
Program koji je poslednji bio na snazi će se povratiti sledeći put kada
se bracketing aktivira. Bracketing takođe može da se otkaže
izvršavajući resetovanje sa dva dugmeta (0 206), iako u ovom
slučaju bracketing program neće biti vraćen sledeći put kada se
bracketing aktivira.
A Živi prikaz slike
U živom prikazu slike, bracketing podešavanja su prikazana na monitoru.
A Nula snimaka
Prikaz živog prikaza slike pokazuje „–/–“ kada nema snimaka u bracketing
sekvenci.
A Bracketing balansa bele
Bracketing balansa bele nije dostupan pri NEF (RAW) kvalitetu slike. Biranje
NEF (RAW) ili NEF (RAW) + JPEG opcije otkazuje bracketing balansa bele.
Bracketing balansa bele utiče samo na temperaturu boje (jantarno-plava
osa u prikazu finog podešavanja balansa bele, 0 134). Nikakva
prilagođavanja nisu napravljena na zelenoj-purpurnocrvenoj osi.
U režimu samookidača (0 89), broj kopija navedenih u programu balansa
bele će se napraviti svaki put kada se zatvarač okine, bez obzira na izabranu
opciju za Prilagođeno podešavanje c3 (Samookidač) > Broj snimaka
(0 263).
Ako je fotoaparat isključen dok je lampica pristupanja memorijskoj kartici
upaljena, fotoaparat će se isključiti samo nakon što su sve fotografije u
sekvenci snimljene.
218
❚❚ ADL bracketing
Fotoaparat varira Active D-Lighting tokom serije ekspozicija.
1 Izaberite broj snimaka.
Pritiskanjem BKT dugmeta, rotirajte glavni komandni točkić da
biste izabrali broj snimaka u bracketing sekvenci.
Nivo ADL
bracketinga
BKT dugme
Broj snimaka
Glavni komandni
točkić
Pri podešavanjima koja nisu nula, M i
D su prikazani pojedinačno na
kontrolnom displeju i tražilu;
z ikona i nivo bracketinga se
pojavljuju na prikazu informacija.
219
Izaberite dva snimka kako biste snimili jednu fotografiju sa
isključenim Active D-Lighting i drugu pri izabranoj vrednosti.
Izaberite tri do pet snimaka kako biste načinili seriju fotografija sa
Active D-Lighting podešenim na Isključeno, Nisko i Normalno
(tri snimka), Isključeno, Nisko, Normalno i Visoko (četiri
snimka) ili Isključeno, Nisko, Normalno, Visoko i Izuzetno
visoko (pet snimaka). Ako izaberete više od dva snimka,
nastavite ka Koraku 3.
2 Izaberite Active D-Lighting.
Držeći BKT dugme pritisnutim,
rotirajte pomoćni komandni
točkić da biste izabrali Active
D-Lighting.
BKT dugme
Pomoćni
komandni točkić
Active D-Lighting je prikazan na prikazu informacija i
kontrolnom displeju.
Active D-Lighting
220
Y
Automatsko
R
Nisko
Q
Normalno
P
Visoko
Z
Izuzetno visoko
Prikaz informacija
Prikaz kontrolnog displeja
3 Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i fotografišite.
Fotoaparat će varirati Active D-Lighting snimak po
snimak u zavisnosti od izabranog bracketing
programa. Indikator napredovanja bracketinga je
prikazan dok je bracketing na snazi. Segment će nestati sa
indikatora nakon svakog snimka.
Br. snimaka: 3
Prikaz nakon prvog snimka
A Živi prikaz slike
U živom prikazu slike, bracketing podešavanja su prikazana na monitoru.
221
❚❚ Otkazivanje bracketinga
Da biste otkazali bracketing, pritisnite BKT dugme i rotirajte
komandni točkić dok nijedan snimak ne ostane u bracketing
sekvenci a indikatori bracketinga na kontrolnom displeju i tražilu
budu isključeni. Program koji je poslednji bio na snazi će se povratiti
sledeći put kada se bracketing aktivira. Bracketing takođe može da
se otkaže izvršavajući resetovanje sa dva dugmeta (0 206), iako u
ovom slučaju bracketing program neće biti vraćen sledeći put kada
se bracketing aktivira.
A Nula snimaka
Prikaz živog prikaza slike pokazuje „–/–“ kada nema snimaka u bracketing
sekvenci.
A ADL bracketing
U kontinualnim režimima okidanja (0 86), fotografisanje će se pauzirati
nakon što se broj snimaka koji su navedeni u bracketing programu snimi.
Snimanje će se nastaviti sledeći put kada se dugme okidača pritisne.
Ako se memorijska kartica ispuni pre nego što se svi snimci u sekvenci
načine, fotografisanje može da se nastavi počev od sledećeg snimka u
sekvenci nakon što se memorijska kartica zameni ili se snimci izbrišu kako bi
se napravilo mesta na memorijskoj kartici. Ako je fotoaparat isključen pre
nego što se svi snimci u sekvenci snime, bracketing će se nastaviti sa
sledećim snimkom u sekvenci kada se fotoaparat uključi.
222
Podaci o lokaciji
GP-1/GP-1A GPS (dostupan odvojeno) može da se poveže na
priključak za dodatnu opremu fotoaparata (0 1) koristeći kabl
dostupan sa GP-1/GP-1A, dopuštajući informaciji o trenutnom
položaju fotoaparata da se snimi kada se fotografije snime. Isključi
fotoaparat pre nego što povežete GP-1/GP-1A; za više informacija,
pogledajte GP-1/GP-1A uputstvo.
❚❚ Opcije menija podešavanja
Stavka Podaci o lokaciji u meniju podešavanja sadrži opcije koje su
navedene ispod.
• Pozicija: Trenutna geografska širina, geografska dužina, nadmorska
visina i Koordinirano svetsko vreme (UTC).
• Opcije spoljnog GPS uređaja > Tajmer pripravnosti: Izaberite da li je ili nije
tajmer pripravnosti omogućen kada je GPS priključen.
Opcija
Opis
Omogućen je tajmer pripravnosti. Tajmer automatski ističe ako
se nijedna operacija ne izvrši tokom perioda navedenog u
Prilagođenom podešavanju c2 (Tajmer pripravnosti, 0 263),
smanjujući potrošnju punjive baterije. Ako su GP-1 ili GP-1A
Omogući povezani, jedinica će ostati aktivna određeni period nakon što
tajmer istekne; da biste dozvolili da vreme fotoaparata dobije
podatke o lokaciji, odgađanje je produženo do jednog minuta
nakon što su merenja ekspozicije aktivirana ili je fotoaparat
uključen.
Tajmer pripravnosti je onemogućen, obezbeđujući neprekidno
Onemogući
snimanje podataka o lokaciji.
• Opcije spoljnog GPS uređaja > Podesi sat pomoću satelita: Izaberite Da da
biste sinhronizovali sat fotoaparata sa vremenom koje je
prijavljeno od strane GPS uređaja.
223
A Pametni uređaji
Da biste preuzeli podatke o lokaciji sa pametnog uređaja i ugradili ga u
naredne fotografije, uspostavite bežičnu vezu i izaberite Da za Podaci o
lokaciji > Preuzimaj sa pametnog uređaja u meniju podešavanja
(0 271).
A Koordinirano svetsko vreme (UTC)
UTC podaci su dati od strane GPS uređaja i nezavisni su od sata fotoaparata.
A o ikona
Status povezivanja je pokazan od strane o ikone:
• o (statičko): Podaci o lokaciji su stečeni.
• o (bljeska): GP-1/GP-1A traži signal. Slike snimljene dok ikona bljeska ne
uključuju podatke o lokaciji.
• Nema ikone: Nikakvi novi podaci o lokaciji nisu primljeni sa GP-1/GP-1A
najmanje dve sekunde. Slike snimljene kada o ikona nije prikazana ne
uključuju podatke o lokaciji.
224
Više o reprodukciji
Pregled slika
W (Z)
W (Z)
X (T)
X (T)
Reprodukcija pune
slike
Reprodukcija sličica
Reprodukcija
kalendara
Reprodukcija pune slike
Da biste reprodukovali fotografije,
pritisnite K dugme. Najnovija fotografija
će biti prikazana na monitoru. Dodatne
slike mogu da se prikažu prevlačenjem na
levo ili desno ili pritiskanjem 4 ili 2; da
biste pregledali dodatne informacije u vezi
sa trenutnom fotografijom, pritisnite 1 ili K dugme
3 (0 231).
Reprodukcija sličica
Da biste videli više slika, pritisnite W (Z)
dugme kada se slika prikazuje u punom
kadru. Broj prikazanih slika se povećava sa 4
na 9 na 72 svaki put kada se W (Z) dugme
pritisne i smanjuje se sa svakim
pritiskanjem X dugmeta. Skliznite prst
preko ekrana na dodir da biste prevlačili na W (Z) dugme
gore ili dole ili koristili višenamenski birač
za markiranje slika.
225
Reprodukcija kalendara
Da biste videli slike snimljene izabranog
datuma, pritisnite W (Z) dugme kada su
72 slike prikazane.
W (Z) dugme
Koristite ekran na dodir ili višenamenski
Lista datuma
birač da biste markirali datume na listi
datuma; slike snimljene izabranog
datuma će se pojaviti na listi sličica.
Pritiskanje J ili W (Z) postavlja kursor
na listu sličica, gde možete da koristite
višenamenski birač da biste izabrali slike
za reprodukciju pune slike, zumiranje
Lista sličica
reprodukcije (0 240), zaštitu (0 242) ili
brisanje (0 247) ili da pritisnete i držite
X (T) dugme da biste pregledali trenutnu markiranu sliku u
punom kadru. Pritisnite W (Z) dugme da biste se vratili na listu
datuma. Da biste izašli iz reprodukcije od 72 kadra, pritisnite
X (T) dugme kada je kursor na listi datuma.
226
A Rotiraj uspravne
Da biste prikazali „uspravne“ (orijentacija
portreta) fotografije u orijentaciji uspravno,
izaberite Uključeno za opciju Rotiraj
uspravne u meniju reprodukcije (0 251).
A Prikaz slike
Kada je Uključeno izabrano za Prikaz slike u meniju reprodukcije (0 250),
fotografije će se automatski prikazati na monitoru nakon fotografisanja
(pošto je fotoaparat već u pravilnoj orijentaciji, slike se ne rotiraju
automatski u toku prikaza slike). U kontinualnim režimima okidanja, prikaz
počinje kada se fotografisanje okonča, sa prikazanom prvom fotografijom u
trenutnoj seriji.
227
Korišćenje ekrana na dodir
U toku reprodukcije, monitor osetljiv na dodir može da se koristi za:
Prevucite na levo ili na desno da
biste videli druge slike.
Prikaz drugih
slika
Brzo prevlačenje
na druge slike
U pregledu punog kadra,
možete da dodirnete donji deo
prikaza da biste prikazali traku
za napredak kadra, zatim da
kliznete prst na levo ili na desno
da biste brzo prevlačili na druge
slike.
Traka za napredak kadra
Koristite pokrete za proširenje i
smanjenje da biste zumirali i
odzumirali i skliznite da biste
Zumiranje (samo prevlačili (0 240). Takođe
fotografije)
možete da dva puta taknete
prikaz da biste zumirali iz
reprodukcije pune slike ili
otkazali zumiranje.
228
Pregledanje
sličica
Pregledanje
filmova
Da biste „odzumirali“ na prikaz
sličica (0 225), koristite gest za
smanjenje u reprodukciji pune
slike. Koristite smanjenje i
proširenje da biste izabrali broj
slika prikazanih od 4, 9 i
72 kadra.
Taknite vodič na ekranu da
biste pokrenuli reprodukciju
filma (filmovi su navedeni od
strane 1 ikone). Taknite prikaz
da biste pauzirali ili nastavili, ili
taknite 6 da biste izašli iz
reprodukcije pune slike (imajte
na umu da neke od ikona na
prikazu reprodukcije filma ne
odgovaraju operacijama
ekrana na dodir).
Vodič
229
Dugme i
Pritiskanje dugmeta i u toku reprodukcije
pune slike ili reprodukciji sličica prikazuje
opcije navedene dole. Izaberite opcije
koristeći ekran na dodir ili višenamenski
birač i J dugme.
• Ocenjivanje: Ocenite trenutnu sliku (0 243).
• Izab. za sl. na pam. uređaj/opozovi izbor (samo
Dugme i
fotografije): Izaberite fotografije za
otpremanje na pametni uređaj.
• Retuširanje (samo fotografije): Koristite opcije
u meniju retuširanja (0 275) da biste
napravili retuširanu kopiju trenutne
fotografije.
• Kontrola jačine zvuka (samo filmovi):
Prilagodite reprodukciju jačine zvuka za
filmove.
• Uredi film (samo filmovi): Uredite filmove koristeći opcije u meniju
uredi film (0 196). Filmovi takođe mogu da se urede pritiskanjem
i dugme kada je reprodukcija filma pauzirana.
• Izaberite fasciklu: Izaberite fasciklu za reprodukciju. Markirajte
fasciklu i pritisnite J da biste pregledali slike u markiranoj fascikli.
Da biste izašli iz menija dugmeta i i vratili se u reprodukciju,
pritisnite dugme i opet.
230
Informacije o fotografiji
Informacije o fotografiji su superimponovane na slike prikazane
tokom reprodukcije pune slike. Pritisnite 1 ili 3 da biste prošli kroz
informacije o fotografiji. Imajte na umu da su podaci „samo o slici“,
podaci o fotografisanju, RGB histogrami, svetliji delovi i pregled
podataka jedino prikazani ako je odgovarajuća opcija izabrana za
Opcije prikaza reprodukcije (0 250). Podaci o lokaciji su samo
prikazani ako su ugrađeni na slici (0 223).
Informacije o
datoteci
Nijedno (samo slika)
Pregled podataka
Svetliji delovi
Podaci o lokaciji
RGB histogram
Podaci o
fotografisanju
231
❚❚ Informacije o datoteci
1 Status zaštite.................................... 242
8 Veličina slike .......................................99
2 Indikator retuširanja....................... 275
9 Oblast slike ..........................................93
3 Označavanje otpremanja.............. 245 10 Vreme snimanja .............................. 268
4 Tačka fokusa * ................................... 107 11 Datum snimanja ............................. 268
5 Nosači AF oblasti * ..............................51 12 Ocenjivanje ...................................... 243
6 Broj kadra/ukupan broj kadrova
13 Ime fascikle ...................................... 252
7 Kvalitet slike ........................................97 14 Ime datoteke ................................... 252
* Prikazano samo ako je Tačka fokusa izabrana za Opcije prikaza reprodukcije
(0 250) i izabrana fotografija je snimljena koristeći tražilo.
232
❚❚ Svetliji delovi
1 Svetliji delovi slike *
3 Trenutni kanal *
2 Broj fascikle–broj kadra................. 252
* Područja koja bljeskaju ukazuju na svetlije delove (područja
koja su možda preeksponirana) za trenutni kanal. Držite
W (Z) dugme i pritisnite 4 ili 2 da biste prošli kroz
kanale na sledeći način:
W (Z) dugme
RGB
(svi kanali)
R
(crvena)
G
(zelena)
B
(plava)
233
❚❚ RGB histogram
1 Svetliji delovi slike *
5 Histogram (RGB kanal). Na svim
2 Broj fascikle–broj kadra................. 252
histogramima, horizontalna osa
pokazuje svetlinu piksela, vertikalna
osa broj piksela.
6 Histogram (crveni kanal)
7 Histogram (zeleni kanal)
8 Histogram (plavi kanal)
3 Balans bele ....................................... 130
Temperatura boje .................... 137
Fino podešavanje balansa bele
.................................................. 134
Zapamćena manuelna postavka
.................................................. 139
4 Trenutni kanal *
* Područja koja bljeskaju ukazuju na svetlije delove (područja
koja su možda preeksponirana) za trenutni kanal. Držite
W (Z) dugme i pritisnite 4 ili 2 da biste prošli kroz
kanale na sledeći način:
W (Z) dugme
RGB
(svi kanali)
R
(crvena)
G
(zelena)
Isključen prikaz svetlijih delova
234
B
(plava)
A Zumiranje reprodukcije
Da biste zumirali na fotografiju kada je
histogram prikazan, pritisnite X (T).
Koristite X (T) i W (Z) dugmad da biste
zumirali i odzumirali i prevlačili sliku sa
višenamenskim biračem. Histogram će se
ažurirati da bi pokazao samo podatke za deo
slike koji je vidljiv na monitoru.
A Histogrami
Histogrami fotoaparata su namenjeni samo kao vodič i mogu da se razlikuju
od onih prikazanih u aplikacijama za slike. Neki uzorci histograma pokazani
su ispod:
Ako slika sadrži objekte sa širokim
opsegom svetlina, distribucija
tonova će biti relativno jednaka.
Ako je slika tamna, tonska
distribucija će se pomeriti na levo.
Ako je slika svetla, tonska
distribucija će se pomeriti na
desno.
Povećanje korekcije ekspozicije pomera distribuciju tonova na desno, dok
smanjenje korekcije ekspozicije pomera distribuciju na levo. Histogrami
mogu da daju približnu ideju sveukupne ekspozicije kada jako
ambijentalno svetlo otežava vidljivost prikaza fotografija na monitoru.
235
❚❚ Podaci o fotografisanju
1 Merenje ............................................. 123
2
3
4
5
6
7 Balans bele ....................................... 130
Brzina zatvarača ..........................74, 76
Temperatura boje .................... 137
Blenda............................................75, 76
Fino podešavanje balansa bele
.................................................. 134
Režim fotografisanja ...........................6
Zapamćena manuelna postavka
ISO osetljivost 1 ................................ 118
.................................................. 139
Korekcija ekspozicije...................... 127
8 Kolorni prostor ................................ 254
Optimalno podešavanje
ekspozicije 2..................................... 262 9 Ime fotoaparata
Žižna daljina..................................... 284 10 Oblast slike ..........................................93
Podaci o objektivu.......................... 279 11 Broj fascikle–broj kadra ................ 252
Režim fokusa........................... 100, 115
VR objektiv (smanjenje vibracije) 3
12 Tip blica
13 Daljinska kontrola blica
14 Režim blica ....................................... 159
236
15 Kontrola blica .................................. 164
Korekcija snage blica ..................... 167
16 Picture Control 4 .............................. 148
17 Smanjenje šuma visoke ISO ......... 255 20 Kontrola vinjetiranja ...................... 255
Smanjenje šuma kod dugih
21 Istorija retuširanja........................... 275
ekspozicija....................................... 255 22
Komentar slike................................. 270
18 Active D-Lighting............................ 153
19 HDR snaga ........................................ 155
237
23 Ime fotografa 5 ................................. 271 24 Nosilac autorskog prava 5 ............. 271
1 Prikazuje se u crvenoj boji ako je fotografija snimljena sa uključenom aut. kontr. ISO osetljivosti.
2 Prikazano ako je Prilagođeno podešavanje b6 (Fino podesi optimalnu eksp., 0 262)
podešeno na vrednost koja nije nula za bilo koji metod merenja.
3 Prikazano samo ako je VR objektiv prikačen.
4 Prikazane stavke se razlikuju u zavisnosti od izabranog Picture Control.
5 Peta strana podataka o fotografisanju je prikazana samo ako su informacije o autorskim pravima
snimljene sa fotografijom koristeći opciju Informacije o autorskim pravima u meniju
podešavanja.
❚❚ Podaci o lokaciji
Geografska širina, geografska dužina i drugi podaci o lokaciji su
dostavljeni i razlikuju se u zavisnosti od GPS ili pametnog uređaja
(0 223). U slučaju filmova, podaci daju lokaciju pri pokretanju
snimanja.
238
❚❚ Pregled podataka
1 Broj kadra/ukupan broj slika
18 Režim fotografisanja...........................6
2 Označavanje otpremanja.............. 245 19 Brzina zatvarača ..........................74, 76
3 Status zaštite.................................... 242 20 Blenda............................................75, 76
4 Indikator retuširanja....................... 275 21 ISO osetljivost * ................................ 118
5 Ime fotoaparata
22 Žižna daljina..................................... 284
6 Indikator komentara slike............. 270 23 Active D-Lighting............................ 153
7 Indikator podataka o lokaciji........ 223 24 Picture Control ................................ 148
8 Histogram pokazuje distribuciju
25 Kolorni prostor ................................ 254
tonova na slici (0 235).
26 Režim blica .............................. 160, 162
9 Kvalitet slike ....................................... 97 27 Balans bele ....................................... 130
10 Veličina slike....................................... 99
Temperatura boje .................... 137
Fino podešavanje balansa bele
11 Oblast slike ......................................... 93
.................................................. 134
12 Ime datoteke.................................... 252
Zapamćena manuelna postavka
13 Vreme snimanja .............................. 268
.................................................. 139
14 Ime fascikle....................................... 252 28 Korekcija snage blica ..................... 167
15 Datum snimanja.............................. 268
Režim commander
16 Ocenjivanje....................................... 243 29 Korekcija ekspozicije...................... 127
17 Merenje ............................................. 123
* Prikazuje se u crvenoj boji ako je fotografija snimljena sa uključenom aut. kontr. ISO osetljivosti.
239
Pogled izbliza: zumiranje reprodukcije
Da biste zumirali na sliku prikazanu u
reprodukciji pune slike, pritisnite X (T)
dugme ili dva puta brzo taknite prikaz.
Sledeće operacije mogu da se izvrše dok je
zumiranje u upotrebi:
X (T) dugme
Za
Zumiranje ili
odzumiranje/
pregled iz drugih
područja slike
240
Opis
Pritisnite X (T) da
biste koristili pokrete
širenja za zumiranje do
približno maksimalno 34×
(velike slike u 24 × 16/DX
formatu), 26× (srednje
slike) ili 17× (male slike).
Pritisnite W (Z) ili
koristite gestove za smanjenje da biste odzumirali.
Dok je fotografija zumirana, koristite višenamenski
birač ili skliznite prst preko ekrana da biste videli
područja slike koja nisu vidljiva na monitoru. Držite
višenamenski birač pritisnutim da biste brzo prevlačili
na druga područja kadra. Navigacioni prozor je
prikazan kada je odnos zuma promenjen; trenutno
vidljivo područje na monitoru je naznačeno žutom
ivicom. Traka ispod navigacionog prozora pokazuje
stepen zumiranja, postaje zelena pri odnosu od 1 : 1.
Za
Isecanje slike
Izaberite lica
Opis
Da biste isekli sliku na područje koje je trenutno
vidljivo na monitoru, pritisnite i, markirajte Brzo iseci
i pritisnite J. Imajte na umu da Brzo iseci nije
dostupno kada je RGB histogram prikazan (0 235).
Lica koja su detektovana Vodič na ekranu
u toku zumiranja
naznačavaju bele ivice u
navigacionom prozoru.
Rotirajte pomoćni
komandni točkić ili
taknite vodič na ekranu
da biste videli druga lica.
Rotirajte glavni komandni točkić ili taknite x ili y
ikone pri dnu prikaza da biste pregledali istu lokaciju
na drugim fotografijama pri odnosu trenutnog
zumiranja. Zumiranje reprodukcije se otkazuje kada
se film prikaže.
Promenite status Pritisnite L (U) da biste zaštitili ili uklonili zaštitu sa
zaštite
slika (0 242).
Vratite se na režim Pritisnite dugme okidača do pola ili pritisnite K
fotografisanja
dugme da biste izašli iz režima fotografisanja.
Prikaz menija
Pritisnite G da biste pregledali menije (0 250).
Pogledajte druge
slike
241
Zaštita fotografija od brisanja
U punom kadru, zumiranje, sličica i reprodukcija kalendara,
L (U) dugme može da se koristi za zaštitu fotografija od
slučajnih brisanja. Zaštićene datoteke ne mogu da se izbrišu
koristeći O (Q) dugme ili opciju Izbriši u meniju reprodukcije.
Imajte na umu da će zaštićene slike biti izbrisane kada se memorijska
kartica formatira (0 268).
Da biste zaštitili fotografiju:
1 Izaberite sliku.
Prikažite sliku u reprodukciji pune slike ili zumiranju reprodukcije
ili je markirajte na listi sličica.
2 Pritisnite L (U) dugme.
Fotografija će biti obeležena sa
P ikonom. Da biste uklonili zaštitu sa
fotografije tako da može da se izbriše,
prikažite fotografiju ili je markirajte na
listi sličica a zatim pritisnite L (U)
dugme.
L (U) dugme
A Uklanjanje zaštite sa svih slika
Da biste uklonili zaštitu sa svih slika u fascikli ili fasciklama trenutno
izabranim u meniju Fascikla reprodukcije, pritisnite L (U) i O (Q)
dugmad zajedno na oko dve sekunde u toku reprodukcije.
242
Ocenjivanje slika
Ocenite slike ili ih obeležite kao kandidate za kasnije brisanje.
Ocenjivanja takođe mogu da se pregledaju u ViewNX-i i
Capture NX-D. Ocenjivanje nije dostupno sa zaštićenim slikama.
Ocenjivanje individualnih slika
1 Izaberite sliku.
Prikažite ili markirajte sliku.
2 Opcije prikaza reprodukcije.
Pritisnite dugme i da biste prikazali
opcije reprodukcije.
Dugme i
3 Izaberite Ocenjivanje.
Markirajte Ocenjivanje i pritisnite J.
4 Izaberite ocenjivanje.
Pritisnite 4 ili 2 da biste izabrali
ocenjivanje od nula do pet zvezdica ili
izaberite ) da biste obeležili sliku kao
kandidata za kasnije brisanje. Pritisnite
J da biste završili operaciju.
243
Ocenjivanje više slika
Koristite opciju Ocenjivanje u meniju reprodukcije da biste ocenili
više slika.
1 Izaberite Ocenjivanje.
Markirajte Ocenjivanje u meniju
reprodukcije i pritisnite 2.
2 Ocenite slike.
Koristite višenamenski birač da biste
markirali slike (da biste videli trenutno
markiranu sliku u punom kadru,
pritisnite i držite X/T dugme) a
zatim pritisnite i držite W (Z) dugme
dok pritiskate 1 ili 3 da biste izabrali
ocenjivanje od nula do pet zvezdica, ili izaberite ) da biste
označili sliku kao kandidata za kasnije brisanje. Pritisnite J da
biste završili operaciju.
244
Biranje fotografija za otpremanje
Sledite korake ispod da biste odabrali fotografije za otpremanje na
pametni uređaj. Filmovi ne mogu da se izaberu za otpremanje.
Biranje individualnih fotografija
1 Izaberite fotografiju.
Prikažite fotografiju ili je markirajte na listi sličica u reprodukciji
sličica.
2 Opcije prikaza reprodukcije.
Pritisnite dugme i da biste prikazali
opcije reprodukcije.
Dugme i
3 Izaberite Izab. za sl. na pam. uređaj/
opozovi izbor.
Markirajte Izab. za sl. na pam. uređaj/
opozovi izbor i pritisnite J. Slike
izabrane za preuzimanje su navedene
od strane W ikone; da biste poništili
izabrano, prikažite ili markirajte sliku i
ponovite Korake 2 i 3.
245
Biranje više fotografija
Sledite korake ispod da biste promenili status otpremanja
višestrukih fotografija.
1 Izaberite Izaberi slike.
U meniju reprodukcije, izaberite
Izaberite za slanje na pam. uređaj,
zatim markirajte Izaberi slike i pritisnite
2.
2 Izaberite fotografije.
Koristite višenamenski birač da biste markirali fotografije i
pritisnite W (Z) dugme da biste izabrali ili poništili izabrano (da
biste pregledali markiranu sliku u punom ekranu, pritisnite i
držite X/T dugme). Izabrane fotografije su obeležene sa
W ikonom.
3 Pritisnite J.
Pritisnite J da biste završili operaciju.
A Opozivanje izbora svih fotografija
Da biste poništili izbor svih fotografija, izaberite Izaberite za slanje na
pam. uređaj u meniju reprodukcije, markirajte Opozovi izbor svih i
pritisnite J. Potvrdni dijalog će se prikazati; markirajte Da i pritisnite J da
biste uklonili otpremljenu oznaku sa svih fotografija na memorijskoj kartici.
246
Brisanje fotografija
Da biste izbrisali trenutnu fotografiju, pritisnite O (Q) dugme. Da
biste izbrisali više izabranih fotografija ili fotografije snimljene
izabranog datuma, ili sve fotografije u trenutnoj fascikli
reprodukcije, koristite opciju Izbriši u meniju reprodukcije. Kada se
jednom izbrišu, fotografije ne mogu da se povrate. Imajte na umu da
slike koje su zaštićene ili sakrivene ne mogu da se izbrišu.
U toku reprodukcije
Pritisnite O (Q) dugme da biste izbrisali trenutnu fotografiju.
1 Pritisnite O (Q) dugme.
Potvrdni dijalog će biti prikazan.
O (Q) dugme
2 Pritisnite O (Q) dugme opet.
Da biste izbrisali fotografiju, pritisnite
O (Q) dugme. Da biste izašli bez
brisanja fotografije, pritisnite K dugme.
O (Q) dugme
A Reprodukcija kalendara
U toku reprodukcije kalendara, možete da izbrišete sve fotografije
snimljene izabranog datuma tako što ćete markirati datum u listi datuma i
pritisnuti O (Q) dugme (0 226).
A Takođe pogledajte
Za informacije o biranju slike prikazane nakon što se slika izbriše,
pogledajte K > Nakon brisanja (0 251).
247
Meni reprodukcije
Opcija Izbriši u meniju reprodukcije sadrži sledeće opcije. Imajte na
umu da u zavisnosti od broja slika, neko vreme može da bude
neophodno za brisanje.
Opcija
Q
n
R
Izabrano
Opis
Izbriši izabrane slike (0 248).
Izaberi datum Izbrišite sve slike snimljene izabranog datuma (0 249).
Izbrišite sve slike u fascikli koja je trenutno izabrana za
Sve
reprodukciju (0 250).
❚❚ Izabrano: brisanje izabranih fotografija
1 Izaberite slike.
Koristite višenamenski birač da biste
markirali sliku i pritisnite W (Z) dugme
da biste izabrali ili poništili izabrano.
Izabrane slike su označene sa O ikonom
(da biste pregledali markiranu sliku u
punom ekranu, pritisnite i držite
W (Z) dugme
X/T dugme). Ponovite po želji da
biste izabrali dodatne slike.
2 Pritisnite J da biste završili operaciju.
Potvrdni dijalog će biti prikazan;
markirajte Da i pritisnite J.
248
❚❚ Izaberi datum: brisanje fotografija snimljenih izabranog datuma
1 Izaberi datume.
Markirajte datum i pritisnite 2 da biste
izabrali sve slike snimljene markiranog
datuma. Izabrani datumi su obeleženi sa
M ikonom. Ponovite po potrebi da biste
izabrali dodatne datume; da biste
opozvali izbor datuma, markirajte i
pritisnite 2.
2 Pritisnite J da biste završili operaciju.
Potvrdni dijalog će biti prikazan;
markirajte Da i pritisnite J.
249
Lista menija
Ovaj odeljak nabraja dostupne opcije u menijima fotoaparata. Za
više informacija, pogledajte Vodič menija.
D Meni reprodukcije: Upravljanje slikama
Izbriši
Izabrano
Izaberi datum
Sve
Fascikla reprodukcije
(Ime fascikle)
Sve
Trenutna
Sakrij sliku
Izaberi/podesi
Izaberi datum
Opozovi izbor svih
Opcije prikaza reprodukcije
Osnovne informacije o fotografiji
Tačka fokusa
Dodatne informacije o fotografiji
Nijedno (samo slika)
Svetliji delovi
RGB histogram
Podaci o fotografisanju
Pregled
Prikaz slike
Uključeno
Isključeno
250
Izbriši višestruke slike (0 248).
(podrazumeva se Sve)
Izaberite fasciklu za reprodukciju.
Sakrij ili otkrij slike. Sakrivene slike su
vidljive samo u meniju „Sakrij sliku“ i ne
mogu da se reprodukuju.
Izaberite informacije dostupne u prikazu
informacija o fotografiji (0 231).
(podrazumeva se Isključeno)
Izaberite da li će slike biti automatski
prikazane u monitoru odmah nakon
fotografisanja (0 227).
Nakon brisanja
Prikaži sledeću
Prikaži prethodnu
Nastavi kao pre
Automatsko rotiranje slike
Uključeno
Isključeno
Rotiraj uspravne
Uključeno
Isključeno
Projekcija slajdova
Pokreni
Tip slike
Interval slike
Ocenjivanje
(podrazumeva se Prikaži sledeću)
Izaberite sliku prikazanu nakon što se slika
izbrisala.
(podrazumeva se Uključeno)
Izaberite da li ćete snimiti orijentaciju
fotoaparata kada fotografišete.
(podrazumeva se Uključeno)
Izaberite da li ćete rotirati „uspravne“
(orijentacija portreta) slike za prikaz u toku
reprodukcije (0 227).
Pogledajte projekciju slajdova slika u
trenutnoj fascikli reprodukcije.
Ocenjivanje više slika (0 244).
Izaberite za slanje na pam. uređaj
Izaberi slike
Opozovi izbor svih
Izaberite fotografije za otpremanje na
pametan uređaj (0 246).
251
C Meni fotografisanja: Opcije fotografisanja
Resetuj meni fotografisanja
Da
Ne
Fascikla za čuvanje
Promeni ime
Izaberi fasciklu po broju
Izaberi fasciklu sa liste
Imenovanje datoteka
Imenovanje datoteka
Kontrola blica
Režim kontrole blica (ugrađeni)
Režim kontrole blica (spoljni)
Opcije bežičnog blica
Opcije grupnog blica
Inf. o radio daljinskom blicu
Izaberi oblast slike
DX (24×16)
1,3× (18×12)
252
Izaberite Da da biste povratili opcije
menija snimanja na njihove
podrazumevane vrednosti.
Izaberite fasciklu u kojoj će se naredne
slike sačuvati.
Izaberite prefiks od tri slova koji se koristi u
imenovanju datoteke slike u kojoj se
čuvaju fotografije. Podrazumevani prefiks
je „DSC“.
Izaberite režim kontrole blica ili prilagodite
podešavanja za bežično fotografisanje
blicom (0 164).
(podrazumeva se DX (24×16))
Izaberi oblast slike (0 93).
Kvalitet slike
NEF (RAW) + JPEG fino★
NEF (RAW) + JPEG fino
NEF (RAW) + JPEG normalno★
NEF (RAW) + JPEG normalno
NEF (RAW) + JPEG osnovno★
NEF (RAW) + JPEG osnovno
NEF (RAW)
JPEG fino★
JPEG fino
JPEG normalno★
JPEG normalno
JPEG osnovno★
JPEG osnovno
Veličina slike
Velika
Srednja
Mala
NEF (RAW) snimanje
NEF (RAW) kompresija
NEF (RAW) bitska dubina
Podešavanja ISO osetljivosti
ISO osetljivost
Aut. kontr. ISO osetljivosti
(podrazumeva se JPEG normalno)
Izaberite format datoteke i stepen
kompresije (kvalitet slike, 0 97).
Kompresija za opcije navedene od strane
zvezde („★“) daje prioritet kvalitetu, dok
onaj za slike bez zvezde daje prioritet
smanjenju veličine datoteke.
(podrazumeva se Velika)
Izaberite veličinu slike, u pikselima (0 99).
Izaberite tip kompresije i bitsku dubinu za
NEF (RAW) slike.
Prilagodite podešavanja ISO osetljivosti za
fotografije (0 118, 120).
253
Balans bele
Automatski
Inkadescentno
Fluorescentno
Direktna sunčeva svetlost
Blic
Oblačno
Hlad
Izaberi temperaturu boje
Zapamćena manuelna postavka
Podesi Picture Control
Automatski
Standardno
Neutralno
Živo
Monohrom
Portret
Pejzaž
Ravnomerno
Upravljaj opcijom Picture Control
Sačuvaj/uredi
Promeni ime
Izbriši
Učitaj/sačuvaj
Kolorni prostor
sRGB
Adobe RGB
Active D-Lighting
Automatsko
Izuzetno visoko
Visoko
Normalno
Nisko
Isključeno
254
(podrazumeva se Automatski)
Spojite balans bele sa izvorom svetlosti
(0 130).
(podrazumeva se Automatski)
Izaberite kako će se nove fotografije
obraditi. Izaberite u skladu sa tipom scene
ili vašom kreativnom namerom (0 148).
Kreirajte korisničke Picture Controls
(0 149).
(podrazumeva se sRGB)
Izaberite kolorni prostor za fotografije.
(podrazumeva se Isključeno)
Čuva detalje u svetlijim delovima i
senkama, kreirajući fotografije sa
prirodnim kontrastom (0 153).
Smanjenje šuma kod duge eksp.
Uključeno
Isključeno
Smanj. šuma kod visokog ISO
Visoko
Normalno
Nisko
Isključeno
Kontrola vinjetiranja
Visoko
Normalno
Nisko
Isključeno
Automatska kontrola distorzije
Uključeno
Isključeno
Smanjenje treperenja
Podešavanje smanjenja treperenja
Indikator smanjenja treperenja
(podrazumeva se Isključeno)
Smanjite „šum“ (svetle tačke ili fog šum) na
fotografijama snimljenim pri malim
brzinama zatvarača.
(podrazumeva se Normalno)
Smanjite „šum“ (nepravilno raspoređeni
svetli pikseli) na fotografijama snimljenim
pri visokim ISO osetljivostima.
(podrazumeva se Normalno)
Smanjite pad u svetlini pri krajevima
fotografija kada koristite tip G, E i D
objektiva (PC objektivi nisu uključeni).
Efekat je najvidljiviji pri maksimalnom
otvoru blende.
(podrazumeva se Isključeno)
Smanjite burastu distorziju kada
fotografišete sa širokougaonim
objektivima i da biste smanjili jastučastu
distorziju kada fotografišete sa dugim
objektivima.
Ova opcija stupa na snagu u toku
fotografisanja tražilom. Izaberite Omogući
za Podešavanje smanjenja treperenja
da biste prilagodili tajming snimka za
smanjenje efekata treperenja pod
fluorescentnim ili osvetljenjem živine pare.
Stavka Indikator smanjenja treperenja
kontroliše da li je ikona FLICKER (TREPERENJE)
prikazana na tražilu kada se treperenje
otkrije.
255
Režim daljinske kontrole (ML-L3)
Kašnjenje daljinske kontrole
Dalj. kontr. sa brzim odzivom
Daljinsko podizanje ogledala
Isključeno
Podesi automatski bracketing
AE i bracketing blica
AE bracketing
Bracketing blica
Bracketing balansa bele
ADL bracketing
Višestruka ekspozicija
Režim višestruke ekspozicije
Broj snimaka
Režim preklapanja
Zadrži sve ekspozicije
HDR (visoki dinamički opseg)
Režim HDR
HDR snaga
Intervalsko fotografisanje
Pokreni
Opcije početka
Interval
Br. intervala×snimaka/intervalu
Ujednačavanje ekspozicije
256
(podrazumeva se Isključeno)
Izaberite kako će se fotoaparat ponašati pri
korišćenju sa ML-L3 daljinskim
upravljačem.
(podrazumeva se AE i bracketing blica)
Birajte podešavanje ili podešavanja u
nosaču kada je automatski bracketing na
snazi (0 209).
Snimite od dve do deset NEF (RAW)
ekspozicija kao jednu fotografiju.
Čuva detalje u svetlijim delovima i
senkama kada fotografišete scene visokog
kontrasta (0 155).
Snimite fotografije u izabranom intervalu
dok se određen broj snimaka ne snimi.
1 Meni snimanja filma: Opcije snimanja filma
Resetuj meni snimanja
Da
Ne
Izaberite Da da biste povratili opcije
menija snimanja filma na njihove
podrazumevane vrednosti.
Imenovanje datoteka
Izaberi oblast slike
DX
1,3×
Veličina slika/broj slika u sekundi
3840×2160; 30p
3840×2160; 25p
3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280×720; 60p
1280×720; 50p
Kvalitet filma
Visoki kvalitet
Normalno
Tip datoteke filma
MOV
MP4
Podešavanja ISO osetljivosti
Maksimalna osetljivost
Autom. ISO kontrola (rež. M)
ISO osetljivost (režim M)
Izaberite prefiks od tri slova koji se koristi u
imenovanju datoteke slike u kojoj se
čuvaju filmovi. Podrazumevani prefiks je
„DSC“.
(podrazumeva se DX)
Izaberi oblast slike (0 190).
(podrazumeva se 1920×1080; 60p)
Izaberite veličinu slike filma (u pikselima) i
broj slika u sekundi (0 188).
(podrazumeva se Visoki kvalitet)
Izaberite kvalitet filma (0 188).
(podrazumeva se MOV)
Izaberite tip datoteke filma.
Prilagodite podešavanja ISO osetljivosti za
filmove.
257
Balans bele
Isto kao podeš. za fotografije
Automatski
Inkadescentno
Fluorescentno
Direktna sunčeva svetlost
Oblačno
Hlad
Izaberi temperaturu boje
Zapamćena manuelna postavka
Podesi Picture Control
Isto kao podeš. za fotografije
Automatski
Standardno
Neutralno
Živo
Monohrom
Portret
Pejzaž
Ravnomerno
Upravljaj opcijom Picture Control
Sačuvaj/uredi
Promeni ime
Izbriši
Učitaj/sačuvaj
Active D-Lighting
Isto kao podeš. za fotografije
Izuzetno visoko
Visoko
Normalno
Nisko
Isključeno
258
(podrazumeva se Isto kao podeš. za fotografije)
Izaberite balans bele za filmove (0 130).
Izaberite Isto kao podeš. za fotografije
da biste koristili opciju koja je trenutno
izabrana za fotografije.
(podrazumeva se Isto kao podeš. za fotografije)
Biranje Picture Control za filmove (0 148).
Izaberite Isto kao podeš. za fotografije
da biste koristili opciju koja je trenutno
izabrana za fotografije.
Kreirajte korisničke Picture Controls
(0 149).
(podrazumeva se Isključeno)
Čuva detalje u svetlijim delovima i
senkama, kreirajući filmove sa prirodnim
kontrastom (0 153). Izaberite Isto kao
podeš. za fotografije da biste koristili
opciju koja je trenutno izabrana za
fotografije.
Smanj. šuma kod visokog ISO
Visoko
Normalno
Nisko
Isključeno
Smanjenje treperenja
Automatsko
50 Hz
60 Hz
Osetljivost mikrofona
Automatska osetljivost
Manuelna osetljivost
Isključen mikrofon
Frekventni odziv
Širok opseg
Opseg glasa
Smanjenje šuma vetra
Uključeno
Isključeno
Elektronski VR
Uključeno
Isključeno
Intervalski film
Pokreni
Interval
Vreme fotografisanja
Ujednačavanje ekspozicije
(podrazumeva se Normalno)
Smanjite „šum“ (nepravilno raspoređeni
svetli pikseli) na filmovima snimljenim pri
visokim ISO osetljivostima.
(podrazumeva se Automatsko)
Smanjite treperenje i trake svetla izazvano
od strane fluorescentnog ili osvetljenja na
bazi živine pare u toku živog prikaza slike i
snimanja filma (0 179).
(podrazumeva se Automatska osetljivost)
Uključite ili isključite ugrađene ili eksterne
mikrofone (0 183) ili prilagodite
osetljivost mikrofona.
(podrazumeva se Širok opseg)
Izaberite frekventni odziv za ugrađene ili
eksterne mikrofone (0 183).
(podrazumeva se Isključeno)
Izaberite da li da omogućite
visokopropusni filter ugrađenog
mikrofona da biste smanjili šum vetra.
(podrazumeva se Isključeno)
Izaberite da li da omogućite elektronsko
smanjenje vibracije u režimu filma.
Fotoaparat automatski snima fotografije
pri izabranim intervalima da bi napravio
bešumni intervalski film.
259
A Prilagođena podešavanja: Fino podešavanje
postavki fotoaparata
Resetuj korisnička podešavanja
Da
Ne
a Autofokus
a1 Izbor prioriteta AF-C
Okidanje
Fokus
a2 Izbor prioriteta AF-S
Okidanje
Fokus
a3 Praćenje fokusa sa zaključ.
5 (Dugo)–1 (Kratko), Isključeno
a4 Broj tačaka fokusa
51 tačka
11 tačaka
260
Izaberite Da da biste povratili Korisnička
podešavanja na njihove podrazumevane
vrednosti.
(podrazumeva se Okidanje)
Kada je AF-C izabrano za fotografisanje sa
tražilom, ova opcija kontroliše da li će
fotografije moći da se snime kadgod se
dugme okidača pritisne (prioritet okidanja)
ili samo kada je fotoaparat u fokusu
(prioritet fokusa).
(podrazumeva se Fokus)
Kada je AF-S izabrano za fotografisanje
tražilom, ova opcija kontroliše da li
fotografije mogu da se snime samo kada je
fotoaparat u fokusu (prioritet fokusa) ili
kadgod je dugme okidača pritisnuto
(prioritet okidanja).
(podrazumeva se 3 (Normalno))
Izaberite kako će se kontinualni servo
autofokusa prilagoditi naglim velikim
promenama u razdaljini subjekta
(kontinualni servo AF je na snazi kada je
AF-C izabrano za režim fokusa u toku
fotografisanja tražilom ili ako fotoaparat
bira kontinualni servo u AF-A režimu).
(podrazumeva se 51 tačka)
Izaberite broj tačaka fokusa dostupnih za
manuelni izbor tačke fokusa u tražilu.
a5 Čuvaj tačke prema orijentaciji
Da
Isključeno
a6 AF aktiviranje
Okidač/AF-ON
Samo AF-ON
a7 Obavijanje tačke fokusa
Obavijanje
Bez obavijanja
a8 Opcije tačke fokusa
Osvetljenje tačke fokusa
Režim manuelnog fokusa
a9 Ugrađeni AF-assist osvetljivač
Uključeno
Isključeno
a10 Prsten za man. fokus. u AF rež.
Omogući
Onemogući
b Merenje/ekspozicija
b1 Vrednost koraka ISO osetljivosti
1/3 koraka
1/2 koraka
(podrazumeva se Isključeno)
Izaberite da li tražilo odvojeno čuva tačke
fokusa za vertikalne i horizontalne
orijentacije.
(podrazumeva se Okidač/AF-ON)
Birajte da li će se fotoaparat fokusirati kada
se dugme okidača pritisne do pola. Ako je
Samo AF-ON izabrano, fotoaparat se neće
fokusirati kada je dugme okidača
pritisnuto do pola.
(podrazumeva se Bez obavijanja)
Izaberite da li se izbor tačke fokusa tražila
„okolo obavija“ sa jednog kraja prikaza na
drugi.
Podesite podešavanja za prikaz tačke
fokusa na tražilu.
(podrazumeva se Uključeno)
Izaberite da li se ugrađeni AF-assist
osvetljivač pali da bi pomogao pri operaciji
fokusa kada je osvetljenje slabo.
(podrazumeva se Omogući)
Ova opcija je dostupna sa kompatibilnim
objektivima. Izaberite Onemogući da
biste onemogućili fokus koristeći prsten za
fokusiranje u režimu autofokusa.
(podrazumeva se 1/3 koraka)
Izaberite inkremente koji se koriste kada se
prave prilagođavanja ISO osetljivosti.
261
b2 EV koraci za kontrolu ekspozicije
(podrazumeva se 1/3 koraka)
1/3 koraka
Izaberite inkremente korišćene kada se
prave prilagođavanja brzine zatvarača,
1/2 koraka
blende, ekspozicije i korekcije snage blica i
bracketinga.
b3 Laka korekcija ekspozicije
(podrazumeva se Isključeno)
Uklj. (Automatsko resetovanje)
Izaberite da li korekcija ekspozicije može
da se prilagodi rotirajući samo komandni
Uključeno
točkić, bez pritiskanja E dugmeta.
Isključeno
b4 Matrix merenje
(podrazumeva se Detekcija lica je uključena)
Detekcija lica je uključena
Izaberite Detekcija lica je uključena da
biste omogućili detekciju lica kada
Detekcija lica je isključena
fotografišete portrete sa matrix merenjem
u toku fotografisanja tražilom (0 123).
b5 Oblast sa prioritetom centra
(podrazumeva se  8 mm)
 6 mm– 13 mm, Prosečna
Izaberite veličinu područja kojem je dato
najviše težine kada se merenje sa
prioritetom centra koristi u fotografisanju
tražilom.
b6 Fino podesi optimalnu eksp.
(podrazumeva se Ne)
Da
Fino podesite ekspoziciju za svaki metod
merenja. Više vrednosti proizvode svetlije
Ne
ekspozicije, niže vrednosti tamnije
ekspozicije.
c Tajmeri/zaključavanje AE
c1 AE zaključ. dugmetom okidača
Uključi (pritisak do pola)
Uključi (režim rafala)
Isključeno
262
(podrazumeva se Isključeno)
Izaberite da li se ekspozicija zaključa kada
se dugme okidača pritisne.
c2 Tajmer pripravnosti
4 s–30 min, Bez ograničenja
c3 Samookidač
Kašnjenje samookidača
Broj snimaka
Interval između snimaka
c4 Kašnjenje isključivanja monitora
Reprodukcija
Meniji
Prikaz informacija
Prikaz slike
Živi prikaz slike
c5 Čekanje na dalj. signal (ML-L3)
1 min–15 min
(podrazumeva se 6 s)
Izaberite koliko dugo će fotoaparat
nastaviti da meri ekspoziciju kada se
nijedna operacija ne izvršava (0 54).
Izaberite dužinu kašnjenja okidanja
zatvarača, broj snimaka koji su snimljeni i
interval između snimaka u režimu
samookidača.
Izaberite koliko dugo će monitor ostati
uključen kada se nijedna operacija ne
izvršava.
(podrazumeva se 1 min)
Izaberite dužinu vremena tokom kojeg će
fotoaparat čekati za signal sa daljinskog
pre nego što otkaže režim daljinske
kontrole (0 175).
d Fotografisanje/prikaz
d1 Brzina fotograf. u CL režimu
7 fps–1 fps
(podrazumeva se 3 fps)
Izaberite brzinu napredovanja slika za CL
(kontinualno spor) režim.
d2 Maks. broj kontinualnih okidanja
(podrazumeva se 100)
1–100
Izaberite maksimalan broj snimaka u
pojedinačnom rafalu u režimu
kontinualnih okidanja.
263
d3 Režim kašnjenja ekspozicije
3 s–1 s, Isključeno
d4 Elekt. zatv. prednje zavese
Omogući
Onemogući
d5 Redosled brojeva datoteka
Uključeno
Isključeno
Resetuj
d6 Prikaz mreže u tražilu
Uključeno
Isključeno
d7 ISO prikaz
Prikaži ISO osetljivost
Prikaži broj kadrova
d8 LCD osvetljenje
Uključeno
Isključeno
(podrazumeva se Isključeno)
U situacijama gde najmanje pomeranje
fotoaparata može da zamuti slike, izaberite
1 s, 2 s ili 3 s da bi zatvarač okidača kasnio
otprilike jednu, dve ili tri sekunde nakon
dizanja ogledala.
(podrazumeva se Onemogući)
Omogući ili onemogući elektronski
zatvarač prednje zavese u režimu MUP,
eliminišući zamućenje izazvano kretanjem
zatvarača.
(podrazumeva se Uključeno)
Izaberite kako fotoaparat dodeljuje
brojeve datoteke.
(podrazumeva se Isključeno)
Izaberite da li da prikažete mrežu za
kadriranje u tražilu.
(podrazumeva se Prikaži broj kadrova)
Izaberite da li će se ISO osetljivost prikazati
na tražilu umesto broja preostalih
ekspozicija.
(podrazumeva se Isključeno)
Izaberite da li je kontrolni displej osvetljen
dok je tajmer pripravnosti aktivan.
A Elektronski zatvarač prednje zavese
Preporučuje se tip G, E ili D objektiva; izaberite Onemogući ako primetite
linije ili fog šum kada fotografišete sa drugim objektivima. Najbrža brzina
zatvarača i maksimalna ISO osetljivost dostupni sa elektronskim
zatvaračem prednje zavese su 1/2000 s i ISO 51200, pojedinačno. Elektronski
zatvarač prednje zavese ne može da se koristi sa ML-L3 daljinskom
kontrolom.
264
d9 Optički VR
Uključeno
Isključeno
e Bracketing/blic
e1 Brzina sinhronizacije blica
1/320 s (Auto FP), 1/250 s (Auto FP),
1/250 s–1/60 s
e2 Brzina zatvarača sa blicem
1/60 s–30 s
e3 Korekcija ekspozicije za blic
Ceo kadar
Samo pozadina
(podrazumeva se Uključeno)
Uključite ili isključite kontrolu vibracije.
Ova stavka je dostupna samo sa
objektivima koji je podržavaju.
(podrazumeva se 1/250 s)
Izaberite brzinu sinhronizacije blica.
(podrazumeva se 1/60 s)
Izaberite najsporiji zatvarač dostupan kada
se blic koristi u režimima P i A.
(podrazumeva se Ceo kadar)
Izaberite kako se fotoaparat prilagođava
nivou blica kada se korekcija ekspozicije
koristi.
A Postavljanje brzine zatvarača pri nivou brzine sinhronizacije blica
Da biste popravili brzinu zatvarača na granici brzine sinhronizacije u režimu
S ili M, izaberite sledeću brzinu zatvarača nakon najsporije moguće brzine
zatvarača (30 s ili %). X (indikator sinhronizovanog blica) će se prikazati u
tražilu ili kontrolnom displeju.
A Auto FP brza sinhronizacija
Izbor „Auto FP“ opcije dopušta kompatibilnom blicu da se koristi pri
najvećoj brzini zatvarača podržanoj od strane fotoaparata. Auto FP brza
sinhronizacija je automatski omogućena pri brzinama zatvarača bržim od
izabrane brzine sinhronizacije blica (1/320 s ili 1/250 s u zavisnosti od izabrane
opcije), dopuštajući šire blende za smanjenu dubinsku oštrinu čak i na
dnevnom svetlu. Ako prikazi brzine zatvarača u kontrolnom displeju i
tražilu pokazuju vrednost jednaku brzini sinhronizacije blica u režimima P i
A, auto FP brza sinhronizacija će još uvek biti aktivirana ako je prava brzina
zatvarača čak i malo brža. Indikator režima blica na prikazu informacija
pokazuje „FP“ kada je auto FP brza sinhronizacija aktivna.
265
e4 Aut. kontrola M ISO osetljivosti
Subjekat i pozadina
Samo subjekat
e5 Redosled bracketinga
MTR > ispod > iznad
Ispod > MTR > iznad
f Kontrole
f1 Korisničko dodeljivanje kontrola
Dugme Fn1
Dugme Fn1 + y
Dugme Fn2
Dugme Fn2 + y
Dugme AE-L/AF-L
Dugme AE-L/AF-L + y
Dugme BKT + y
Dugme za snimanje filma + y
f2 Dugme OK
Režim fotografisanja
Režim reprodukcije
Živi prikaz slike
f3 Prilagodi komandne točkiće
Obrni rotaciju
Zamena glavnog i pomoćnog
Meniji i reprodukcija
Kret. kroz slike pom. točkićem
266
(podrazumeva se Subjekat i pozadina)
Izaberite da li je aut. kontr. ISO osetljivosti
za fotografisanje blicom prilagođena da
pravilno koriguje i subjekta i pozadinu ili
samo glavnog subjekta.
(podrazumeva se MTR > ispod > iznad)
Izaberite redosled bracketinga za
ekspoziciju, blic i bracketing balansa bele.
Izaberite uloge koje su dodeljene
kontrolama fotoaparata, ili same ili u
kombinaciji sa komandnim točkićima.
Izaberite ulogu koju ima J dugme.
Izaberite koje su uloge glavnog i
pomoćnog komandnog točkića.
f4 Koristi točkić pušt. dugmetom
Da
Ne
f5 Obrni indikatore
g Film
g1 Korisničko dodeljivanje kontrola
Dugme Fn1
Dugme Fn2
Dugme AE-L/AF-L
Dugme okidača
(podrazumeva se Ne)
Biranje Da dopušta prilagođavanja koja su
obično prave držeći dugme i rotirajući
komandni točkić da se naprave rotirajući
komandni točkić nakon što se dugme
pritisne. Podešavanje se završava kada se
dugme opet pritisne, kada je dugme
okidača pritisnuto do pola ili kada tajmer
pripravnosti istekne.
(podrazumeva se
)
Ako je
(W) izabrano,
indikatori ekspozicije na kontrolnom
displeju, tražilu i prikazu informacija su
prikazani sa negativnim vrednostima na
levoj strani i pozitivnim vrednostima na
desnoj strani. Izaberite
(V) da prikažete pozitivne vrednosti na
levoj strani i negativne vrednosti na desnoj
strani.
Odaberite uloge dodeljene kontrolama
fotoaparata kada je birač živog prikaza
slike rotiran na 1 u živom prikazu slike.
Imajte na umu da ako je Snimanje
filmova izabrano za Dugme okidača,
dugme okidača ne može da se koristi za
bilo koju operaciju koja nije snimanje
filmova.
267
B Meni podešavanja: Podešavanje fotoaparata
Formatiraj memorijsku karticu
Za početak formatiranja, izaberite Da.
Imajte na umu da formatiranje trajno briše
sve slike i druge podatke na kartici. Pre
formatiranja, postarajte se da napravite
rezervne kopije po potrebi.
Sačuvaj korisnička podešavanja
Sačuvaj na U1
Sačuvaj na U2
Resetuj korisnička podešavanja
Resetuj U1
Resetuj U2
Jezik (Language)
Pogledajte stranu 323.
Vremenska zona i datum
Vremenska zona
Datum i vreme
Sinh. sa pametnim uređajem
Format datuma
Letnje računanje vremena
Dodelite često korišćena podešavanja na
U1 i U2 pozicije na točkiću režima (0 83).
Za resetovanje podešavanja za U1 ili U2 na
podrazumevane vrednosti (0 85).
Izaberite jezik za menije fotoaparata i
poruke.
Promenite vremenske zone, podesite sat
fotoaparata, sinhronizujte sat sa satom na
pametnom uređaju, izaberite redosled
prikaza datuma i uključite ili isključite
letnje računanje vremena.
A Formatiranje memorijskih kartica
Ne isključujte fotoaparat niti uklanjajte punjivu bateriju ili memorijsku
karticu u toku formatiranja.
Pored opcije Formatiraj memorijsku karticu u meniju podešavanja,
memorijske kartice mogu da se formatiraju koristeći O (Q) i S (Q)
dugmad: simultano pritisnite oba dugmeta dok se indikatori formatiranja
ne prikažu, a zatim pritisnite dugmad ponovo da biste formatirali karticu.
268
Svetlina monitora
Meniji/reprodukcija
Živi prikaz slike
Balans boje monitora
Prilagodite prikaze svetline menija,
reprodukcije i živog prikaza slike.
Prilagodite balans boje monitora.
Virtuelni horizont
Prikaz informacija
Automatski
Manuelni
Automatski prikaz informacija
Uključeno
Isključeno
Autom. prikaz inform. je isključen
Uključeno
Isključeno
AF fino podešavanje
AF fino podešavanje (Uklj./Isklj.)
Sačuvana vrednost
Podrazumevano
Prikaži listu sačuvanih vrednosti
Očisti senzor slike
Očisti odmah
Očisti pri startu/isklj.
Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja
Pogledajte virtuelni horizont koji je
baziran na informacijama sa senzora
nagnutosti fotoaparata.
(podrazumeva se Automatski)
Podesite prikaz informacija za različite
uslove pregledanja.
(podrazumeva se Uključeno)
Izaberite da li će se prikaz informacija
pojaviti nakon što se dugme okidača
pritisne do pola.
(podrazumeva se Uključeno)
Izaberite da li će senzor oka da isključi
prikaz informacija kada prislonite oko na
tražilo.
Fokus finog podešavanja za različite tipove
objektiva. AF podešavanje nije
preporučeno u većini situacija i može da
utiče na normalan fokus; koristite samo
kada je neophodno. Automatsko fino
podešavanje je dostupno u živom prikazu
slike; više informacija je dostupno u Vodič
menija koji može da se preuzme sa
Nikonovog veb sajta (0 iii).
Vibrirajte senzor slike da biste uklonili
prašinu (0 289).
Zaključajte sa podignutim ogledalom tako
da prašina može da se ukloni sa senzora
slike koristeći pumpicu (0 292).
269
Slika Dust Off ref photo
Pokreni
Očisti senzor i pokreni
Dobijte referentne podatke za opciju
softverskog uklanjanja tragova prašine na
senzoru sa slike u Capture NX-D (0 iv).
Komentar slike
Priloži komentar
Unesi komentar
Dodajte komentar na nove fotografije čim
se snime. Komentari mogu da se vide kao
metapodaci u ViewNX-i ili Capture NX-D
(0 iv).
A Unos teksta
Tastatura se prikazuje kada je unos teksta neophodan. Unesite tekst tako
što ćete taknuti karaktere na ekranu na dodir (da biste prošli kroz velika i
mala slova i simbole na tastaturi, taknite dugme za izbor tastature). Takođe
možete da koristite višenamenski birač da biste markirali željeni karakter na
području tastature i pritisnete J da biste ubacili markirani karakter na
trenutnu poziciju kursora (imajte na umu da ako je karakter unesen kada je
polje puno, poslednji karakter u polju će se obrisati). Da biste izbrisali
karakter ispod kursora, pritisnite O (Q) dugme. Da biste pomerili kursor na
novu poziciju, taknite prikaz ili držite W (Z) dugme i pritisnite 4 ili 2. Da
biste završili unos i vratili se na prethodni meni, pritisnite X (T) dugme.
Područje prikaza teksta
Područje tastature
270
Izbor tastature
Informacije o autorskim pravima
Priloži inf. o aut. pravima
Autor
Autorsko pravo
Opcije zvučnog signala
Uključi/isključi zvučni signal
Jačina zvuka
Visina tona
Kontrole dodirom
Omog./onemog. kont. dodirom
Prevlačenje za reprod. pune slike
Upozorenje za blic
Uključeno
Isključeno
HDMI
Izlazna rezolucija
Napredno
Podaci o lokaciji
Preuzimaj sa pametnog uređaja
Pozicija
Opcije spoljnog GPS uređaja
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR)
LED lampica
Režim povezivanja
Dodajte informacije o autorskim pravima
na nove fotografije čim se snime.
Informacije o autorskih pravima mogu da
se vide kao metapodaci u ViewNX-i ili u
Capture NX-D (0 iv).
Izaberite visinu tona i jačinu zvuka
zvučnog signala.
Prilagodite podešavanja za kontrole
dodirom (0 14).
(podrazumeva se Uključeno)
Ako je Uključeno izabrano, indikator
spremnosti blica (M) će treptati ako je blic
neophodan da bi se utvrdila optimalna
ekspozicija.
Prilagodite podešavanja za povezivanje na
HDMI uređaje.
Prilagodite podešavanja podataka o
lokaciji (0 223).
Prilagodite LED lampicu i podešavanja
režima povezivanja za opcione bežične
daljinske kontrolere.
271
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn
FV zaključavanje
AE/AF zaključavanje
Samo AE zaključavanje
AE zaklj. (Pon. post. pri okidanju)
Samo AF zaključavanje
AF-ON
Modelirajući bljesak
Isključi blic
+ NEF (RAW)
Živi prikaz slike
Isto kao dugme Fn1 fotoap.
Isto kao dugme Fn2 fotoap.
Isto kao dugme 4 fotoap.
Nijedno
Režim rada u avionu
Omogući
Onemogući
Poveži se sa pametnim uređajem
Pokreni
Zaštita lozinkom
272
(podrazumeva se Nijedno)
Izaberite ulogu koju će imati Fn dugme na
opcionim bežičnim daljinskim
kontrolerima.
(podrazumeva se Onemogući)
Omogućite režim rada u avionu da biste
onemogućili bežične funkcije Eye-Fi
kartice i Bluetooth i Wi-Fi povezivanja na
pametne uređaje. Povezivanja na druge
uređaje koristeći bežični predajnik može
samo da se onemogući uklanjanjem
predajnika sa fotoaparata.
Da biste povezali na pametni uređaj,
izaberite Pokreni i sledite vodič na ekranu.
Zaštita lozinkom kontroliše da li su
Bluetooth povezivanja zaštićena lozinkom.
Šalji na pametni uređaj (autom.)
Uključeno
Isključeno
Wi-Fi
Podešavanja mreže
Trenutna podešavanja
Resetuj podešavanja veze
Bluetooth
Mrežna veza
Upareni uređaji
Šalji dok je isključen
Eye-Fi otpremanje
Omogući
Onemogući
(podrazumeva se Isključeno)
Izaberite Uključeno da biste otpremili
fotografije na pametni uređaj čim se
snime.
Prilagodite Wi-Fi podešavanja (bežična
LAN mreža) za povezivanje na pametne
uređaje.
Prilagodite podešavanja za Bluetooth
povezivanja na pametne uređaje.
(podrazumeva se Omogući)
Otpremite slike na unapred određeno
odredište. Ova opcija je prikazana samo
kada je podržana Eye-Fi kartica ubačena.
Oznaka usklađenosti
Pogledajte izbor standarda sa kojima je
fotoaparat usaglašen.
Informacije o bateriji
Zaključaj okid. ako je slot prazan
Okidanje je zaključano
Omogući okidanje
Pregledajte informacije u vezi sa punjivom
baterijom koja je trenutno ubačena u
fotoaparat.
(podrazumeva se Omogući okidanje)
Izaberite da li zatvarač može da se okine
kada nijedna memorijska kartica nije
ubačena.
273
Sačuvaj/učitaj podešavanja
Sačuvaj podešavanja
Učitaj podešavanja
Resetuj sva podešavanja
Resetuj
Ne resetuj
Sačuvajte podešavanja fotoaparata da
biste učitali podešavanja fotoaparata sa
memorijske kartice. Datoteke podešavanja
mogu da se podele sa drugim D7500
fotoaparatima.
Resetuj sva podešavanja osim opcija
izabranih za Jezik (Language) i
Vremenska zona i datum u meniju
podešavanja.
Verzija firmvera
Pregledajte trenutnu verziju firmvera
fotoaparata.
D Resetuj sva podešavanja
Informacije o autorskim pravima i drugi unosi koji su generisani od strane
korisnika su takođe resetovani. Preporučujemo da sačuvate podešavanja
koristeći opciju Sačuvaj/učitaj podešavanja u meniju podešavanja pre
nego što izvršite resetovanje.
274
N Meni retuširanja: Pravljenje retuširanih kopija
Obrada NEF (RAW)
Izaberi slike
Izaberi datum
Izaberi sve slike
Odseci
Napravite JPEG kopije NEF (RAW)
fotografija.
Napravite isečene kopije izabrane
fotografije.
Promeni veličinu
Izaberi slike
Odaberite veličinu
D-Lighting
Napravite male kopije izabranih
fotografija.
Posvetlite senke. Izaberite za tamne ili
pozadinski osvetljene fotografije.
Brzo retuširanje
Napravite kopije sa povećanom
zasićenošću i kontrastom.
Korekcija efekta crvenih očiju
Ispravite „crveno oko“ na fotografijama
snimljenim sa blicom.
Ispravi
Napravite retuširane kopije. Kopije mogu
da se isprave za do 5° u inkrementima od
otprilike 0,25°.
Kontrola distorzije
Automatska
Manuelna
Napravite kopije sa smanjenom
perifernom distorzijom. Koristite da biste
smanjili burastu distorziju na
fotografijama snimljenim sa
širokougaonim objektivima ili jastučastu
distorziju na fotografijama snimljenim sa
telefoto objektivima. Izaberite
Automatska da bi fotoaparat automatski
ispravio distorziju.
275
Kontrola perspektive
Napravite kopije koje smanjuju efekte
perspektive snimljene iz podnožja visokog
objekta.
Riblje oko
Napravite kopije koje izgledaju kao da su
snimljene objektivom riblje oko.
Efekti filtera
Skylight
Topli filter
Zvezdasti
Meko
Monohrom
Crno-belo
Sepija
Cijanotip
Preklapanje slika
Kreirajte efekte sledećih filtera:
• Skylight: Skylight efekat filtera
• Topli filter: Topao ton efekta filtera
• Zvezdasti: Dodaje efekte zvezdanog
praska izvorima svetla
• Meko: Meki efekat filtera
Kopirajte fotografije u Crno-belo, Sepija
ili Cijanotip (plavi i beli monohrom).
Preklapanje slika kombinuje dve postojeće
NEF (RAW) fotografije da bi kreirao jednu
sliku koja je sačuvana odvojeno od
originala. Preklapanje slika može samo
da se izabere pritiskajući G i birajući
N tabulator.
Konture za bojenje
Napravite kopiju fotografije sa konturama
da biste je koristili kao osnovu za
umetničku sliku.
Ilustracija fotografije
Izoštrite konture i smanjite paletu boja da
biste dobili efekat postera.
Skica u boji
Napravite kopiju fotografije koja liči na
skeč napravljen sa olovkama u boji.
276
Efekat minijature
Napravite kopiju koja izgleda kao
fotografija diorame. Koristite
višenamenski birač da biste izabrali
položaj i orijentaciju područja u fokusu.
Najbolje radi sa fotografijama snimljenim
sa visoke osmatračnice.
Izbor boje
Napravite kopiju u kojoj se samo izabrani
tonovi pojavljuju u boji. Pozicionirajte
kursor preko objekata sa željenim bojama i
pritisnite A AE-L/AF-L dugme. Izabrane boje
(maksimalno tri) se pojavljuju u kadrovima
na vrhu prikaza; rotirajte glavni komandni
točkić da biste markirali kadar i pritisnite 1
ili 3 da biste povećali ili smanjili opseg
izabranih tonova.
Umetnička slika
Kreirajte kopiju koja naglašava detalje i
boju za efekat slike.
Uredi film
Izaberi početnu/krajnju tačku
Sačuvaj izabrani kadar
Odsecite segment filma da biste kreirali
uređene kopije filmova ili sačuvali izabrane
kadrove kao JPEG statične slike (0 196).
Uporedni prikaz
Uporedite retuširane kopije sa originalnim
fotografijama. Uporedni prikaz je
dostupan samo ako se meni retuširanja
prikaže pritiskajući i i birajući Retuširanje
u reprodukciji pune slike kada je retuširana
slika ili originalna prikazana.
277
O Moj meni/m Nedavna podešavanja
Dodaj stavke
MENI REPRODUKCIJE
MENI FOTOGRAFISANJA
MENI SNIMANJA
MENI KORISNIČKIH PODEŠAVANJA
MENI PODEŠAVANJA
MENI RETUŠIRANJA
Ukloni stavke
Kreirajte prilagođeni meni od do 20 stavki
izabranih iz reprodukcije, fotografisanja,
snimanja filma, Korisničkih podešavanja,
podešavanja i menija retuširanja.
Brisanje stavki sa Mog menija.
Rangiraj stavke
Izaberi jezičak
MOJ MENI
NEDAVNA PODEŠAVANJA
278
Rangiraj stavke sa Mog menija.
(podrazumeva se MOJ MENI)
Izaberite meni prikazan u tabulatoru „Moj
meni/Nedavna podešavanja“. Izaberite
NEDAVNA PODEŠAVANJA da biste
prikazali meni koji navodi 20 najčešće
korišćenih postavki.
Tehničke napomene
Pročitajte ovo poglavlje za informacije o kompatibilnim dodacima,
čišćenju i skladištenju fotoaparata i šta raditi ako se prikaže poruka o
grešci ili naiđete na probleme koristeći fotoaparat.
Kompatibilni objektivi
Kompatibilni CPU objektivi
Nikon preporučuje CPU objektive (IX Nikkor objektivi nisu uključeni)
a naročito tip G, E i D objektiva, koji podržavaju funkcije punog
opsega ponuđenih od strane fotoaparata.
Podešavanje
fotoaparata
Režim fokusa
MF (sa
elektronskim
Objektiv/
dodatna oprema
AF daljinomerom) 1
6
Tip G, E ili D ; AF-S, AF-P, AF-I z
z
—
z9
PC-E NIKKOR serije 7, 8
PC NIKKOR 19 mm f/4E ED 8, 10 —
z9
11
PC Micro 85 mm f/2,8D
—
z9
AF-S/AF-I telekonverter
z 12
z 12
Drugi AF NIKKOR (osim
z
z 13
objektiva za F3AF)
AI-P NIKKOR
—
z 14
1 Manuelni fokus je dostupan sa svim objektivima.
2 Matrix.
3 Prioritet centra.
4 Spot (meri izabranu tačku fokusa).
5 Merenje svetlijih delova.
Režim
fotografisanja
Sistem merenja
L2
M
z
z
z
z
z
Drugi
režimi
z
z
z
—
z
z
z
z
z
M3
45
N4
3D Boja
z — z
z — z
z — z
z — z
z — z
z
z
z
z
z
—
✔
z
—
—
✔
z
—
279
6 Smanjenje vibracije (VR) je podržano sa VR objektivima.
7 Dugme pomeranja za PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5D ED može da dođe u kontakt sa telom fotoaparata
kada se objektiv vrti. Pored toga, neke kombinacije pomeranja i rotacije možda neće biti dostupne
usled kontakta objektiva tela fotoaparata.
8 Pomeranje i/ili naginjanje objektiva utiče na ekspoziciju.
9 Ne može da se koristi sa pomeranjem ili naginjanjem.
10 Neke kombinacije pomeranja i rotacije možda neće biti dostupne usled kontakta objektiva tela
fotoaparata.
11 Optimalna ekspozicija će se samo postići ako je objektiv pri maksimalnim otvorom blende a objektiv
nije pomeren ili nagnut.
12 Sa maksimalnom efektivnom blendom od f/5,6 ili bržom.
13 Kada su AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (Nova) ili AF 28–85 mm
f/3,5–4,5 objektivi zumirani skroz do kraja pri minimalnoj razdaljini fokusa, indikator ispravnog
fokusa (I) se možda neće prikazati kada slika na mat ekranu u tražilu nije u fokusu. Pre
fotografisanja, potvrdite da li je slika na ekranu tražila u fokusu.
14 Sa maksimalnim otvorom blende od f/5,6 ili bržim.
A Prepoznavanje CPU i objektiva tipa G, E i D
CPU objektivi (naročito tipovi G, E i D) se preporučuju, ali imajte na umu da
IX-NIKKOR objektivi ne mogu da se koriste. CPU objektivi mogu da se
identifikuju prema prisustvu CPU kontakata, objektivi tipa G, E i D prema
slovu na kućištu objektiva. Objektivi tipa G i E nisu opremljeni sa prstenom
blende objektiva.
CPU kontakti
CPU objektiv
280
Prsten blende
Objektiv tipa G/E
Objektiv tipa D
A AF-S/AF-I telekonverteri
Ako je kombinovana blenda kada se fotoaparat koristi sa AF-S/AF-I
telekonverterom sporija od f/5,6 ali je ista ili brža od f/8, autofokus i
elektronski daljinomer će biti dostupni samo sa centralnom tačkom fokusa
i fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da se fokusira na tamne ili
subjekte sa niskim kontrastom. AF u jednoj tački se koristi kada je 3D
praćenje ili automatska AF oblast izabrana za režim AF-oblasti (0 103).
Autofokus nije dostupan ako se telekonverteri koriste sa AF-S VR MicroNikkor 105 mm f/2,8G IF-ED. Ako se TC-17E II, TC-20E, TC-20E II ili TC-20E III
telekonverteri koriste sa AF-S NIKKOR 300 mm f/4E PF ED VR, autofokus je
dostupan samo u AF-S režimu.
A F-broj objektiva
F-broj koji se daje u imenima objektiva je maksimalan otvor blende
objektiva.
D Smanjenje efekta crvenih očiju
Objektivi koji blokiraju pogled subjekta na lampicu za smanjenje efekta
crvenih očiju utiču na smanjenje efekta crvenih očiju.
281
A VR objektivi
Objektivi navedeni ispod se ne preporučuju za duge ekspozicije ili
fotografije snimljene pri visokim ISO osetljivostima, jer usled dizajna
smanjenja vibracije (VR) sistema kontrole fotografije koje se dobiju možda
neće biti umrljane fog šumom. Preporučujemo da isključite smanjenje
vibracije kada koristite druge VR objektive.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6G • AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8G ED VR
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8G IF-ED • AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 mm f/4,5–5,6G
f/3,5–5,6G IF-ED
IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED
• AF-S VR Nikkor 300 mm f/2,8G IF-ED
VR II
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
A AF-assist osvetljenje
AF-assist osvetljivač ima domet od oko 0,5–3,0 m; kada koristite osvetljivač,
koristite objektiv sa žižnom daljinom od 18–200 mm. Neki objektivi mogu
da blokiraju osvetljivač pri određenim razdaljinama fokusa. Uklonite senila
objektiva kada koristite osvetljivač. Više informacija o objektivima koji
mogu da se koriste sa AF-assist osvetljivačem može da se nađe u Vodič
menija, koji je dostupan za preuzimanje sa sledećih veb lokacija:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
282
A Ugrađeni blic
Ugrađeni blic ima minimalni domet od 0,6 m i ne može da se koristi u makro
rasponu makro zuma objektiva. Može da se koristi sa CPU objektivima sa
žižnim daljinama od 16–300 mm, iako u nekim slučajevima blic možda neće
biti mogućnosti da u potpunosti osvetli subjekta pri nekim razdaljinama ili
žižnim daljinama usled senki koje baca objektiv. Sledeće ilustracije
pokazuju efekat vinjetiranja izazvan senkama koje padaju koje baca
objektiv kada se blic koristi. Periferno osvetljenje može da opadne pri žižnoj
daljini ispod 16 mm.
Senka
Vinjetiranje
Uklonite senila objektiva da biste sprečili senke. Više informacija o
objektivima koji mogu da se koriste sa ugrađenim blicom mogu da se nađu
u Vodič menija fotoaparata, koji je dostupan za preuzimanje sa sledećih veb
lokacija:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
283
A Izračunavanje vidnog ugla
Veličina oblasti izložene od strane 35 mm fotoaparata je 36 × 24 mm.
Veličina oblasti izložene od strane D7500 kada je DX (24×16) izabrano za
Izaberi oblast slike u meniju fotografisanja, za razliku, je 23,5 × 15,7 mm,
što znači da je vidni ugao od 35 mm fotoaparata otprilike 1,5 puta veći od
D7500 (kada je 1,3× (18×12) izabrano, veličina izložene oblasti se
smanjuje, dodatno smanjujući vidni ugao za oko 1,3×).
1 Objektiv
2 35 mm format veličine slike (36 × 24 mm)
3 Veličina slike kada je DX (24×16) izabrana za Izaberi oblast slike
(23,5 × 15,7 mm)
4 Veličina slike kada je 1,3× (18×12) izabrana za Izaberi oblast slike
(18,0 × 12,0 mm)
5 Dijagonala slike
6 35 mm format vidnog ugla
7 Vidni ugao kada je DX (24×16) izabrano za Izaberi oblast slike
8 Vidni ugao kada je 1,3× (18×12) izabrano za Izaberi oblast slike
284
Kompatibilni ne-CPU objektivi
Ne-CPU objektivi će se samo koristiti kada je fotoaparat u režimu M.
Biranje drugog režima onemogućava okidanje zatvarača. Blenda
mora da se manuelno prilagodi putem prstena blende objektiva i
sistema merenja fotoaparata, i-TTL kontrola blica i druge funkcije
koje zahtevaju CPU objektiv ne mogu da se koriste. Neki ne-CPU
objektivi ne mogu da se koriste; pogledajte „Nekompatibilni dodaci
i ne-CPU objektivi“ (0 286).
Podešavanje
fotoaparata
Režim fokusa
Režim
fotografisanja
MF (sa
Objektiv/
elektronskim
Drugi
dodatna oprema
AF
daljinomerom)
MF
M
režimi
Objektivi AI-, AI-modifikovani
—
z1
z
z2
—
NIKKOR ili Nikon serije E
2,
3
Medicinski NIKKOR 120 mm/f4
—
z
z
z
—
Reflex NIKKOR
—
—
z
z2
—
PC NIKKOR
—
z4
z
z2
—
Telekonverter AI-tipa
—
z5
z
z2
—
—
z1
z
z2
—
PB-6 Fokusni dodatak meha 6
Automatski međuprsten (PK-serije
1
2
—
z
z
z
—
11 A, 12 ili 13; PN-11)
1 Sa maksimalnim otvorom blende od f/5,6 ili bržim.
2 Indikator ekspozicije ne može da se koristi.
3 Može da se koristi pri brzinama zatvarača sporijim od brzine sinhronizacije blica za jedan korak ili
više.
4 Ne može da se koristi sa pomeranjem ili naginjanjem.
5 Sa maksimalnom efektivnom blendom od f/5,6 ili bržom.
6 Priključite u vertikalnoj orijentaciji (može da se koristi u horizontalnoj orijentaciji kada se jednom
priključi).
285
D Nekompatibilna dodatna oprema i ne-CPU objektivi
Sledeće NE može da se koristi sa D7500:
• TC-16A AF telekonverter
• Objektivi koji nisu AI
• Objektivi koji zahtevaju AU-1 jedinicu fokusa
(400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8,
1200 mm f/11)
• Riblje oko (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm
f/8, OP 10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• K2 produžni međuprsten
• 180–600 mm f/8 ED (serijski brojevi 174041–
174180)
• 360–1200 mm f/11 ED (serijski brojevi
174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (serijski brojevi 280001–
300490)
286
• AF objektivi za F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF
200 mm f/3,5 ED, AF telekonverter TC-16)
• PC 28 mm f/4 (serijski broj 180900 ili raniji)
• PC 35 mm f/2,8 (serijski brojevi 851001–
906200)
• PC 35 mm f/3,5 (stari tip)
• Reflex 1000 mm f/6,3 (stari tip)
• Reflex 1000 mm f/11 (serijski brojevi 142361–
143000)
• Reflex 2000 mm f/11 (serijski brojevi 200111–
200310)
Drugi dodaci
U trenutku sastavljanja ovog uputstva, sledeći dodaci su bili
dostupni za D7500.
Izvori napajanja
Dodaci okulara tražila
Daljinske kontrole/
bežični daljinski
kontroleri/žičane
daljinske kontrole
GPS
USB kablovi
HDMI kablovi
Mikrofoni
• EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 punjive Li-jonske
baterije (0 19, 21); imajte na umu da manje slika
može da se snimi pri jednom punjenju sa EN-EL15
nego sa EN-EL15b/EN-EL15a (0 349)
• MH-25a punjač baterije (0 19)
• EP-5B priključak napajanja, EH-5b ili EH-5c AC
adapter
• DK-28 gumeni štitnik okulara
• DK-5 poklopac okulara
• DK-20C objektivi za ispravljanje okulara
• DK-21M uveličavajući okular
• DG-2 uveličavač (zahteva DK-22 adapter okulara)
• DR-6 tražilo pod pravim uglom
• ML-L3 Wireless Remote Controllers (Bežični daljinski
kontroleri) (0 175)
• WR-R10 bežični daljinski kontroler/ WR-T10 bežični
daljinski kontroler
• WR-1 Wireless Remote Controller (Bežični daljinski
kontroler)
• MC-DC2 žičana daljinska kontrola (0 79)
GP-1 GPS/GP-1A GPS (0 223); imajte na umu da je
proizvodnja GP-1/GP-1A završena
UC-E20 USB kabl
HC-E1 HDMI kabl
• ME-1 stereo mikrofon
• ME-W1 Wireless Microphone (ME-W1 bežični
mikrofon)
Poklopci šine za blic i
BS-1 poklopac šine za blic i opremu
opremu
Poklopac tela
BF-1B poklopac tela/BF-1A poklopac tela
Softver
Camera Control Pro 2
Dostupnost može da varira u zavisnosti od zemlje ili regiona. Pogledajte naš veb sajt ili brošure za
najnovije informacije.
287
Vođenje računa o fotoaparatu
Čuvanje
Kada se fotoaparat neće koristiti tokom dužeg perioda, izvadite
punjivu bateriju i čuvajte je na hladnom, suvom mestu sa
poklopcem izvoda na mestu. Da biste sprečili pojavu buđi ili plesni,
čuvajte fotoaparat na suvom, dobro provetrenom prostoru. Ne
čuvajte svoj fotoaparat sa kuglicama naftalina ili kamfora niti na
mestima koja:
• su slabo provetrena ili imaju preko 60% vlage
• se nalaze pored opreme koja proizvodi elektromagnetska polja,
kao što su televizori ili radio aparati
• su izložena temperaturama iznad 50 °C ili ispod –10 °C
Čišćenje
Telo
fotoaparata
Objektiv,
ogledalo i
tražilo
Monitor
Koristite pumpicu da biste uklonili prašinu ili vlakna, zatim
nežno obrišite koristeći mekanu, suvu krpu. Nakon što ste
koristili fotoaparat na plaži ili pored mora, obrišite pesak ili so
krpom koja je malo nakvašena u destilovanoj vodi i osušite u
potpunosti. Važno: Prašina ili druga strana materija unutar
fotoaparata može da izazove štetu koju ne pokriva garancija.
Ovi stakleni elementi mogu lako da se oštete. Otklonite prašinu
ili vlakna koristeći pumpicu. Ako koristite aerosol pumpicu,
držite bočicu vertikalno da biste sprečili špricanje tečnosti. Da
biste uklonili otiske prstiju i ostale mrlje, stavite malo čistača za
objektiv na meku krpu i pažljivo očistite.
Otklonite prašinu ili vlakna koristeći pumpicu. Kada uklanjate
otiske prstiju i druge mrlje, obrišite površinu lagano mekom
krpom ili jelenskom kožom. Ne primenjujte silu, jer to može da
izazove štetu ili kvar.
Ne koristite alkohol, razređivač ili druge isparljive hemikalije.
288
Čišćenje senzora slike
Ako sumnjate da se prljavština ili prašina na senzoru slike pojavljuju
na fotografijama, možete da očistite senzor koristeći opciju Očisti
senzor slike u meniju podešavanja. Senzor može da se očisti bilo
kad koristeći opciju Očisti odmah ili čišćenje može da se izvrši
automatski kada je fotoaparat uključen ili isključen.
❚❚ „Očisti odmah“
Držeći fotoaparat na dole, izaberite Očisti
senzor slike u meniju podešavanja, zatim
markirajte Očisti odmah i pritisnite J.
Fotoaparat će proveriti senzor slike a zatim
početi da ga čisti. P blješti na
kontrolnom displeju i druge operacije ne
mogu da se izvrše dok je čišćenje u toku. Ne
uklanjajte niti prekidajte povezivanje izvora
napajanja dok se čišćenje ne završi i meni
podešavanja se ne prikaže.
289
❚❚ „Očisti pri startu/isklj.“
Izaberite iz sledećih opcija:
Opcija
5
6
7
Opis
Senzor slike se automatski čisti svaki put kada se
Očisti pri startovanju
fotoaparat uključi.
Očisti pri
Senzor slike se automatski čisti u toku isključivanja
isključivanju
svaki put kada se fotoaparat isključi.
Očisti pri startu i
Senzor slike se automatski čisti pri uključivanju i
isključivanju
isključivanju.
Isključi čišćenje
Automatsko isključivanje čišćenja senzora slike.
1 Izaberite Očisti pri startu/isklj.
Prikažite meni Očisti senzor slike kao
što je opisano na strani „Očisti odmah“
(0 289). Markirajte Očisti pri startu/
isklj. i pritisnite 2.
2 Izaberite opciju.
Markirajte opciju i pritisnite J.
290
D Čišćenje senzora slike
Korišćenje kontrola fotoaparata u toku pokretanja prekida čišćenje senzora
slike. Čišćenje senzora slike možda neće biti izvršeno pri pokretanju ako se
blic puni.
Ako prašina ne može u potpunosti da se ukloni koristeći opciju u meniju
Očisti senzor slike, očistite senzor slike manuelno (0 292) ili konsultujte
Nikon ovlašćenog servisnog predstavnika.
Ako se čišćenje senzora slike izvrši nekoliko puta zaredom, čišćenje senzora
slike će možda privremeno biti onemogućeno da bi se zaštitilo interno kolo
fotoaparata. Čišćenje može da se opet vrši nakon kratkog čekanja.
291
❚❚ Manuelno čišćenje
Ako strane materije ne mogu da se uklone sa senzora slike koristeći
opciju Očisti senzor slike u meniju podešavanja (0 289), senzor
može da se manuelno očisti kao što je ispod opisano. Imajte na umu,
međutim, da je senzor izuzetno osetljiv i može lako da se ošteti.
Nikon preporučuje da senzor čisti samo Nikon ovlašćeno servisno
osoblje.
1 Napunite punjivu bateriju ili povežite AC adapter.
Pouzdani izvor napajanje je neophodan kada se proverava ili čisti
senzor slike. Isključite fotoaparat i ubacite u potpunosti
napunjenu punjivu bateriju ili povežite opcioni AC adapter i
priključak napajanja. Opcija Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja
je samo dostupna u meniju podešavanja ako fotoaparat nije
povezan na pametni uređaj putem Bluetooth-a a nivo punjive
baterije je istekao J.
2 Uklonite objektiv.
Isključite fotoaparat i uklonite objektiv.
3 Izaberite Digni i zaklj. ogledalo radi
čišćenja.
Uključite fotoaparat i markirajte Digni i
zaklj. ogledalo radi čišćenja u meniju
podešavanja i pritisnite 2.
292
4 Pritisnite J.
Poruka će biti prikazana na monitoru i
kolona povlaka će se pojaviti na
kontrolnom displeju i tražilu. Da biste
povratili normalnu operaciju bez
provere senzora slike, isključite
fotoaparat.
5 Izdignite ogledalo.
Pritisnite dugme okidača skroz na
dole. Ogledalo će biti izdignuto a
zavesa zatvarača će se otvoriti,
otkrivajući senzor slike. Prikaz u tražilu
će se isključiti a red povlaka na
kontrolnom displeju će bljesnuti.
6 Ispitajte senzor slike.
Držeći fotoaparat tako da svetlo pada na
senzor slike, proverite da li senzor ima
prašinu ili vlakna. Ako nikakvi strani
objekti nisu prisutni nastavite ka
Koraku 8.
293
7 Očisti senzor.
Otklonite prašinu ili vlakna iz senzora
koristeći pumpicu. Ne koristite
pumpicu-četkicu, jer čekinje mogu da
oštete senzor. Prljavštinu koja ne može
da se ukloni sa pumpicom može samo
da ukloni Nikon ovlašćeno servisno
osoblje. Ni pod kojim uslovima ne smete da dodirnete ili obrišete
senzor.
8 Isključite fotoaparat.
Ogledalo će se vratiti na donju poziciju i zavesa zatvarača će se
zatvoriti. Zamenite objektiv ili poklopac tela.
A Koristite pouzdan izvor napajanja
Zavesa zatvarača je osetljiva i može lako da se ošteti. Ako se fotoaparat
isključi dok je ogledalo izdignuto, zavesa će se automatski zatvoriti. Da biste
sprečili oštećenje zavese, pridržavajte se sledećih predostrožnosti:
• Ne isključujte fotoaparat niti uklanjajte niti isključujte izvor napajanja dok
je ogledalo izdignuto.
• Ako punjiva baterija oslabi dok je ogledalo izdignuto, zvučni signal će se
oglasiti i lampica samookidača će bljesnuti da bi upozorila da će se zavesa
zatvarača zatvoriti a ogledalo spustiti nakon oko dva minuta. Odmah
završite čišćenje ili pregled.
294
D Strane materije na senzoru slike
Strana materija koja uđe u fotoaparat kada su objektivi ili poklopci tela
uklonjeni ili se zamenjuju (ili u retkim slučajevima mazivo ili fine čestice iz
samog fotoaparata) mogu da se zalepe na senzor slike, gde mogu da se
pojave na fotografijama snimljenim pod određenim uslovima. Da biste
zaštitili fotoaparat kada nema objektiva, obavezno zamenite poklopac tela
koji je dostavljen sa fotoaparatom, vodeći računa da prvo uklonite svu
prašinu i drugu stranu materiju koja se možda zalepila za stativ fotoaparata,
bajonet ili poklopac tela. Izbegavajte kačenje poklopca tela ili menjanje
objektiva u prašnjavim okruženjima.
Ako strano telo pronađe put do senzora slike, koristite opciju čišćenja
senzora slike kao što je opisano u „Čišćenje senzora slike“ (0 289). Ako
problem nastavi da se javlja, manuelno očistite senzor (0 292) ili dajte da
senzor očisti Nikon ovlašćeni servisni predstavnik. Fotografije na koje je
uticalo prisustvo strane materije na senzoru mogu da se retuširaju koristeći
opcije čišćenja slike dostupne u nekim aplikacijama za slike.
D Održavanje fotoaparata i dodataka
Fotoaparat je precizan uređaj i zahteva redovno održavanje. Nikon
preporučuje da fotoaparat pregleda originalni prodavac ili Nikon ovlašćeni
servisni predstavnik jednom svake jedne do dve godine i da se servisira
jednom svakih tri do pet godina (imajte na umu da se ove usluge
naplaćuju). Čest pregled i održavanje se posebno preporučuju ako se
fotoaparat koristi profesionalno. Sve dodatke koji se redovno koriste uz
fotoaparat, kao što su objektivi ili opcioni blicevi, treba uključiti prilikom
pregleda ili održavanja fotoaparata.
295
Vođenje računa o fotoaparatu i punjivoj
bateriji: upozorenja
Ne ispuštajte: Proizvod može da se pokvari ako je izložen jakim udarima ili
vibracijama.
Držite na suvom: Ovaj proizvod nije vodootporan i može da se pokvari ako se
uroni u vodu ili izloži visokim nivoima vlažnosti. Rđa internog mehanizma
može da izazove nepopravljivu štetu.
Izbegavajte nagle promene u temperaturi: Nagle promene u temperaturi, kao što su
one koje se javljaju kada ulazite ili izlazite iz zagrejane zgrade po hladnom
danu, mogu da izazovu kondenzaciju unutar uređaja. Da biste sprečili
kondenzaciju, stavite uređaj u carrying case (torbicu za nošenje) ili plastičnu
kesu pre nego što ga izložite naglim promenama u temperaturi.
Držite podalje od jakih magnetnih polja: Ne koristite niti čuvajte ovaj uređaj u blizini
opreme koja generiše jaku elektromagnetnu radijaciju ili magnetna polja.
Statička naelektrisanja ili magnetna polja koja proizvodi oprema kao što su
radio odašiljači mogli bi da ometaju monitor, da oštete podatke smeštene na
memorijskoj kartici ili da utiču na interno kolo proizvoda.
Ne ostavljajte objektiv da bude usmeren ka suncu: Ne ostavljajte objektiv usmeren ka
suncu ili ostalim jakim izvorima svetla na duže vreme. Jako svetlo može da
izazove pogoršanje senzora slike ili da napravi efekat belog zamućenja na
fotografijama.
Isključite proizvod pre nego što uklonite ili prekinete povezivanje sa izvorom napajanja: Ne
isključujte proizvod niti uklanjajte punjivu bateriju dok je proizvod uključen ili
dok se slike snimaju ili brišu. Nasilno presecanje napajanja u ovim
okolnostima može da dovede do gubitka podataka ili do štete na memoriji
proizvoda ili internog kola. Da biste sprečili slučajni prekid napajanja,
izbegavajte nošenje proizvoda sa jedne lokacije na drugu dok je AC adapter
priključen.
296
Čišćenje: Kada čistite telo fotoaparata, koristite pumpicu da biste pažljivo
uklonili prašinu i vlakna, zatim nežno obrišite mekom, suvom krpom. Posle
korišćenja fotoaparata na plaži ili morskoj obali, obrišite pesak ili so krpom
malo navlaženom u čistoj vodi i zatim potpuno osušite fotoaparat. U retkim
slučajevima, statički elektricitet može da izazove da LCD-ovi zasvetle ili
potamne. Ovo ne ukazuje na kvar i prikaz će se brzo vratiti na normalan.
Objektiv i ogledalo mogu lako da se oštete. Prašinu i vlakna treba nežno
ukloniti pumpicom. Kada koristite aerosol pumpicu, držite bočicu vertikalno
da biste sprečili curenje tečnosti. Za uklanjanje otisaka prstiju i ostalih mrlja sa
objektiva, primenite malu količinu čistača za objektiv na meku krpu i pažljivo
očistite objektiv.
Pogledajte „Čišćenje senzora slike“ (0 289, 292) za informacije o čišćenju
senzora slike.
Kontakti objektiva: Držite kontakte objektiva čistim.
Ne dodirujte zavesu zatvarača: Zavesa zatvarača je izuzetno tanka i može lako da
se ošteti. Ni pod kojim uslovima ne bi trebali da primenjujte pritisak na
zavesu, da je ubadate alatkama za čišćenje ili izlažete snažnim vazdušnim
strujanjima iz pumpice. Ove akcije mogu da ogrebu, deformišu ili pocepaju
zavesu.
Zavesa zatvarača može da izgleda kao da je neravnomerno obojena, ali to
nema uticaja na slike i ne ukazuje na kvar.
Čuvanje: Da biste sprečili pojavu buđi ili plesni, čuvajte fotoaparat na suvom,
dobro provetrenom prostoru. Ako koristite AC adapter, isključite adapter da
biste sprečili požar. Ako se proizvod neće koristiti duže vreme, izvadite
punjivu bateriju da biste sprečili curenje i čuvajte fotoaparat u plastičnoj kesi
koja sadrži isušivač. Nemojte, međutim, da čuvate kućište fotoaparata u
plastičnoj kesi, jer to može da dovede do kvarenja materijala. Imajte na umu
da isušivač postepeno gubi svoj kapacitet da apsorbuje vlagu i treba ga
menjati u redovnim intervalima.
Da biste sprečili pojavu buđi ili plesni, izvadite fotoaparat iz skladišta
najmanje jednom mesečno. Uključite fotoaparat i okinite zatvarač nekoliko
puta pre nego što ga odložite.
Čuvajte punjivu bateriju na hladnom, suvom mestu. Zamenite poklopac
izvoda pre nego što odložite punjivu bateriju.
297
Napomene u vezi monitora: Monitor je napravljen sa izuzetno visokom
preciznošću; najmanje 99,99% piksela je efektivno, tako da ne nedostaje i nije
defektivno više od 0,01%. Zbog toga, iako ovi prikazi mogu da sadrži piksele
koji su uvek uključeni (beli, crveni, plavi ili zeleni) ili su uvek isključeni (crni),
ovo ne ukazuje na kvar i nema nikakvog efekta na slike koje se snimaju sa
ovim uređajem.
Slike na monitoru će se možda teško videti na jakom svetlu.
Ne primenjujte silu na monitoru, jer to može da izazove štetu ili kvar. Prašina
ili vlakna na monitoru mogu da se otklone pumpicom. Mrlje mogu da se
otklone tako što će se nežno obrisati mekom krpom ili jelenskom kožom. Ako
se monitor polomi, treba voditi računa da se izbegnu povrede od
polomljenog stakla i da se spreči da tečni kristal iz monitora dodirne kožu ili
da uđe u oči i usta.
Punjiva baterija i punjač: Punjive baterije mogu da iscure ili eksplodiraju ako se
njima nepravilno rukuje. Poštujte sledeće mere predostrožnosti prilikom
upotrebe punjivih baterija i punjača:
• Koristite samo punjive baterije odobrene za upotrebu u ovoj opremi.
• Ne izlažite punjivu bateriju plamenu ili preteranoj toploti.
• Držite izvode punjivih baterija čistim.
• Isključite proizvod pre zamene punjive baterije.
• Uklonite punjivu bateriju iz fotoaparata ili punjača kada se ne koristi i
zamenite poklopac izvoda. Ovi uređaji troše mali nivo napona čak i kada su
isključeni i mogli bi da iscrpe punjivu bateriju do te mere da neće više
funkcionisati. Ako se punjiva baterija neko vreme neće koristiti, ubacite je u
fotoaparat i ispraznite je pre nego što je uklonite iz fotoaparata radi čuvanja.
Punjiva baterija treba da se čuva na hladnom mestu sa ambijentalnom
temperaturom od 15 °C do 25 °C (izbegavajte topla ili jako hladna mesta).
Ponovite ovaj proces najmanje jednom svakih šest meseci.
• Neprestano uključivanje ili isključivanje fotoaparata kada je punjiva baterija
u potpunosti ispražnjena će skratiti vek baterije. Punjive baterije koje su u
potpunosti ispražnjene moraju da se napune pre upotrebe.
298
• Interna temperatura punjive baterije može da poraste dok je punjiva
baterija u upotrebi. Pokušaj da se napuni punjiva baterija dok je njena
interna temperatura povećana će negativno uticati na rad punjive baterije i
punjiva baterija se možda neće napuniti ili će se samo delimično napuniti.
Sačekajte da se punjiva baterija ohladi pre punjenja.
• Punite punjivu bateriju napolju pri ambijentalnim temperaturama od 5 °C–
35 °C. Ne koristite bateriju pri ambijentalnim temperaturama ispod 0 °C ili
iznad 40 °C; nepoštovanje ove predostrožnosti može da ošteti punjivu
bateriju ili da negativno utiče na njen rad. Kapacitet može da se smanji a
vremena punjenja mogu da se produže na temperaturama punjive baterije
od 0 °C do 15 °C i od 45 °C do 60 °C. Punjiva baterija se neće puniti ako je
njena temperatura ispod 0 °C ili iznad 60 °C.
• Ako lampica CHARGE (PUNITI) bljeska brzo (oko osam puta u sekundi) u toku
punjenja, potvrdite da je temperatura u pravilnom rasponu a zatim
isključite punjač i uklonite i ponovo ubacite punjivu bateriju. Ako se
problem ponovo javi, odmah prestanite sa upotrebom i odnesite punjivu
bateriju i punjač do vašeg dobavljača ili Nikon ovlašćenog servisnog
predstavnika.
• Ne pomerajte punjač niti dodirujte punjivu bateriju u toku punjenja.
Nepoštovanje ove predostrožnosti može u retkim slučajevima da dovede
do toga da punjač pokaže da je punjenje završeno kada je punjiva baterija
samo delimično napunjena. Uklonite i ponovo ubacite punjivu bateriju da
bi punjenje opet započelo.
• Kapacitet punjive baterije može privremeno da opadne ako je punjiva
baterija napunjena pri niskim temperaturama ili se koristi pri
temperaturama ispod temperature na kojoj je napunjena. Ako je punjiva
baterija napunjena na temperaturi ispod 5 °C, indikator veka baterije u
prikazu Informacije o bateriji (0 273) može da pokaže privremen pad.
• Nastavljanje punjenja punjive baterije nakon što je ona u potpunosti
napunjena može da pogorša performanse punjive baterije.
299
• Vidljiv pad u vremenu tokom kojeg u potpunosti napunjena baterija
zadržava svoje punjenje kada se koristi na sobnoj temperaturi znači da je
neophodno da se zameni. Kupite novu punjivu bateriju.
• Dostavljen napojni kabl i AC adapter za zid su za korišćenje samo sa MH-25a.
Koristite punjač samo sa kompatibilnim punjivim baterijama. Izvucite iz
utičnice kada ga ne koristite.
• Ne pravite kratak spoj između izvoda punjača. Neuvažavanje ove
predostrožnosti može da dovede do pregrejavanja i oštećenja punjača.
• Napunite punjivu bateriju pre upotrebe. Kada snimate fotografije u važnim
prilikama, spremite rezervnu punjivu bateriju i držite je potpuno
napunjenom. U zavisnosti od vaše lokacije, možda će biti teško da se kupe
punjive baterije za zamenu u kratkom roku. Imajte na umu da u hladnim
danima, kapacitet punjive baterije teži da se smanji. Postarajte se da punjiva
baterija bude u potpunosti napunjena pre nego što snimite fotografije
napolju na hladnom vremenu. Držite rezervnu punjivu bateriju na toplom
mestu i razmenjujte te dve po potrebi. Kada se zagreje, hladna punjiva
baterija može da povrati deo svog punjenja.
• Polovne punjive baterije su vredan resurs; reciklirajte u skladu sa lokalnim
propisima.
300
Rešavanje problema
Ako fotoaparat ne radi onako kako se očekuje, proverite ovaj spisak
uobičajenih problema koji se nalazi ispod pre nego što konsultujete
prodavca ili Nikon ovlašćenog servisnog predstavnika.
Punjiva baterija/Prikaz
Fotoaparat je uključen ali ne reaguje: Sačekajte da se snimanje završi. Ako problem
i dalje postoji, isključite fotoaparat. Ako se fotoaparat ne isključi, uklonite i
ponovo ubacite punjivu bateriju ili, ako koristite AC adapter, prekinite
povezivanje i ponovo povežite AC adapter. Imajte na umu da iako će se
podaci koji se trenutno snimaju izgubiti, na podatke koji su se već snimili
neće uticati uklanjanje ili prekidanje povezivanja sa izvorom napajanja.
Tražilo je van fokusa: Prilagodite fokus tražila (0 11). Ako ovo ne ispravi problem,
izaberite pojedinačni servo autofokus (AF-S; 0 100), AF u jednoj tački (0 103)
i tačku fokusa u centru (0 110), a zatim kadrirajte subjekta sa visokim
kontrastom u tački fokusa u centru i pritisnite dugme okidača do pola da biste
fokusirali fotoaparat. Sa fotoaparatom u fokusu, koristite kontrolu
podešavanja dioptrije da biste stavili subjekta u jasan fokus u tražilu. Ako je
neophodno, fokus tražila može dodatno da se prilagodi koristeći opciona
korektivna sočiva (0 287).
Tražilo je tamno: Ubacite u potpunosti napunjenu punjivu bateriju (0 19, 46).
Prikazi se isključe bez upozorenja: Izaberite duža kašnjenja za Prilagođeno
podešavanje c2 (Tajmer pripravnosti) ili c4 (Kašnjenje isključivanja
monitora; 0 263).
Prikazi na kontrolnom displeju ili tražilu ne reaguju i tamni su: Vremena reagovanja i
svetlina ovih prikaza se razlikuju u zavisnosti od temperature.
Prikaz informacija u tražilu je crven kada je tačka fokusa markirana: Ovo je normalno za
ovaj tip tražila i ne ukazuje na grešku.
301
Snimanje (Svi režimi)
Fotoaparat se sporo uključuje: Izbrišite datoteke ili fascikle.
Okidanje zatvarača je onemogućeno:
• Memorijska kartica je zaključana, puna ili nije ubačena (0 21, 22).
• Okidanje je zaključano je izabrano za Zaključaj okid. ako je slot prazan
u meniju podešavanja (0 273) i nijedna memorijska kartica nije ubačena
(0 21).
• Ugrađeni blic se puni (0 55).
• Prsten blende za CPU objektiv nije zaključan na najvećem f-broju (ne odnosi
se na tip G i E objektiva).
• Ne-CPU objektiv je prikačen ali fotoaparat nije u režimu M (0 72).
Fotoaparat sporo odgovara dugmetu okidača: Izaberite Isključeno za Prilagođeno
podešavanje d3 (Režim kašnjenja ekspozicije; 0 264).
Nijedna fotografija nije snimljena kada je daljinska kontrola dugmeta okidača pritisnuta:
• Zamenite punjivu bateriju u daljinskoj kontroli.
• Izaberite opciju koja nije Isključeno za Režim daljinske kontrole (ML-L3)
(0 175).
• Blic se puni (0 177).
• Vreme izabrano za Prilagođeno podešavanje c5 (Čekanje na dalj. signal
(ML-L3), 0 263) je isteklo.
• Jako svetlo utiče na daljinski.
Samo jedna slika se snimi svaki put kada se dugme okidača pritisne u kontinualnom režimu
okidanja: Kontinualno fotografisanje nije dostupno ako ugrađeni blic okine
(0 163) ili sa HDR-om (visokim dinamičkim opsegom; 0 155).
Fotografije nisu u fokusu:
• Rotirajte birač režima fokusa na AF (0 100).
• Fotoaparat nije u mogućnost da fokusira koristeći autofokus: koristite
manuelni fokus ili zaključavanje fokusa (0 111, 115).
Zvuk se ne čuje:
• Isključeno je izabrano za Opcije zvučnog signala > Uključi/isključi
zvučni signal (0 271).
• AF-C je izabrano kao režim fokusa ili se subjekat pomera kada je AF-A izabrano
(0 100).
302
Fokus se ne zaključava kada je dugme okidača pritisnuto do pola: Koristite A AE-L/AF-L
dugme da biste zaključali fokus kada je AF-C izabrano za režim fokusa ili kada
se fotografišu subjekti u pokretu u AF-A režimu.
Tačka fokusa ne može da se izabere:
• Otključajte zaključavanje birača fokusa (0 107).
• Izabrana automatska AF oblast ili izabran AF sa prioritetom lica u živom
prikazu slike; izaberite drugi režim (0 103).
• Fotoaparat je u režimu reprodukcije (0 225) ili se meniji koriste (0 250).
• Pritisnite dugme okidača do pola da biste pokrenuli tajmer pripravnosti
(0 54).
Ne može da se izabere režim AF: Izabran je manuelni fokus (0 100, 115).
Ne može da se izabere režim AF-oblasti: Izabran je manuelni fokus (0 100, 115).
Veličina slike ne može da se promeni: Kvalitet slike je podešen na NEF (RAW)
(0 97).
Fotoaparat sporo snima fotografije: Isključite smanjenje šuma duge ekspozicije
(0 255).
AF-assist osvetljivač se ne pali:
• AF-assist osvetljivač ne zasvetli ako je AF-C izabrano za režim autofokusa
(0 100) ili ako je kontinualni servo autofokus izabran kada je fotoaparat u
AF-A režimu. Izaberite AF-S. Ako je opcija koja nije automatska AF oblast
izabrana za režim AF-oblasti, izaberite centralnu tačku fokusa (0 110).
• Fotoaparat je trenutno u živom prikazu slike.
• Isključeno je izabrano za Prilagođeno podešavanje a9 (Ugrađeni AF-assist
osvetljivač, 0 261).
• Osvetljivač se isključio automatski. Osvetljivač će možda postati topao ako
se kontinualno koristi; sačekajte da se ohladi.
Mrlje se pojavljuju na fotografijama: Obrišite prednje i zadnje elemente objektiva.
Ako problem i dalje postoji, izvršite čišćenje senzora slike (0 289).
303
Šum (svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) se pojavljuju na
fotografijama:
• Svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum, ili linije mogu da
se smanje smanjivanjem ISO osetljivosti.
• Koristite opciju Smanjenje šuma kod duge eksp. u meniju fotografisanja
da biste ograničili pojavu svetlih tačaka ili fog šuma na fotografijama
snimljenim pri brzinama zatvarača sporijim od 1 s (0 255).
• Fog šum i svetle tačke mogu da ukažu na to da je interna temperatura
fotoaparata povećana usled visokih ambijentalnih temperatura, dugih
ekspozicija ili sličnih uzroka: isključite fotoaparat i sačekajte da se ohladi pre
nego što nastavite da fotografišete.
• Pri visokim ISO osetljivostima, linije mogu da se pojave na fotografijama
snimljenim sa nekim opcionim blicevima; ako se ovo javi, izaberite nižu
vrednost.
• Pri visokim ISO osetljivostima, uključujući visoke vrednosti izabrane za aut.
kontr. ISO osetljivosti, nepravilno raspoređeni svetli pikseli mogu da se
smanje izborom Visoko, Normalno, ili Nisko za Smanj. šuma kod visokog
ISO na fotografiji ili meniju snimanja (0 255, 259).
• Pri visokim ISO osetljivostima, svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli
pikseli, fog šum ili linije mogu da budu više primećeni u dugim
ekspozicijama, višestrukim ekspozicijama i fotografijama snimljenim pri
visokim ambijentalnim temperaturama ili sa omogućenim Active
D-Lighting, Ravnomerno izabrano za Podesi Picture Control (0 148) ili
velike vrednosti izabrane za Picture Control parametre (0 151).
• U % režimu, nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije mogu da
se više primete na slikama snimljenim pod niskim osvetljenjem.
Treperenje ili trake svetla se pojavljuju u režimu filma: Izaberite Smanjenje
treperenja u meniju snimanja i izaberite opciju koja odgovara frekvenciji
lokalnog snabdevanja AC električnom energijom (0 259).
Svetli delovi ili trake se pojavljuju u živom prikazu slike: Znak koji bljeska, blic ili drugi
izvor svetla sa kratkim trajanjem je korišćen u toku živog prikaza slike.
Zvuk se ne snima sa filmovima: Isključen mikrofon je izabran za Osetljivost
mikrofona u meniju snimanja (0 259).
304
Živi prikaz slike se neočekivano okončava ili se ne pokreće: Živi prikaz slike može da se
automatski okonča da bi sprečio štetu internim kolima fotoaparata ako:
• Ambijentalna temperatura je visoka
• Fotoaparat se koristio duže vreme u živom prikazu slike ili da bi snimio
filmove
• Fotoaparat se koristio u kontinualnim režimima okidanja na duže periode
Ako se živi prikaz slike ne pokrene kada pritisnete a dugme, sačekajte da se
interna kola ohlade i pokušajte ponovo. Imajte na umu da fotoaparat može
biti topao na dodir, ali ovo ne ukazuje na grešku.
Artifakti slike se pojavljuju u toku živog prikaza slike: „Šum“ (nepravilno raspoređeni
svetli pikseli, fog šum ili linije) i neočekivane boje mogu da se pojave ako
zumirate na pogled kroz objektiv (0 57) u toku živog prikaza slike; u
filmovima, na nivo i distribuciju nepravilno raspoređenih svetlih piksela, fog
šuma i svetlih tačaka utiče veličina slike i broj (0 188). Nepravilno
raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili svetle tačke mogu takođe da se pojave
kao rezultat povećana temperature internog kola fotoaparata u toku živog
prikaza slike; izađite iz živog prikaza slike kada se fotoaparat ne koristi.
Stavka menija ne može da se izabere: Neke opcije nisu dostupne u svim režimima.
Fotografisanje (P, S, A, M)
Okidanje zatvarača je onemogućeno:
• Ne-CPU objektiv je prikačen: rotirajte točkić režima fotoaparata na M (0 72).
• Točkić režima rotiran na S nakon brzine zatvarača od A ili % izabrane u
režimu M: izaberite novu brzinu zatvarača (0 74).
Puni opseg brzina zatvarača nije dostupan: Blic se koristi. Brzina sinhronizacije blica
može da se izabere koristeći Prilagođeno podešavanje e1 (Brzina
sinhronizacije blica); kada koristite kompatibilne bliceve, izaberite 1/320 s
(Auto FP) ili 1/250 s (Auto FP) za puni opseg brzina zatvarača (0 265).
Ne može da se izmeri balans bele: Subjekat je previše taman ili previše svetao
(0 142).
Slika ne može da se izabere kao izvor za zapamćenu manuelnu postavku balansa bele: Slika
nije napravljena sa D7500 (0 146).
305
Bracketing balansa bele nije dostupan:
• NEF (RAW) ili NEF + JPEG opcija kvaliteta slike je izabrana za kvalitet slike
(0 97).
• Režim višestruke ekspozicije je na snazi (0 256).
Efekti Picture Control se razlikuju od slike do slike: Automatski je izabran za Podesi
Picture Control, Picture Control baziran na Automatski je izabran ili je A
(automatski) izabrano za uoštravanje, jasnoću, kontrast ili zasićenost. Za
dosledne rezultate tokom serije fotografija, izaberite drugo podešavanje
(0 151).
Merenje ne može da se promeni: Zaključavanje autoekspozicije je na snazi (0 125).
Korekcija ekspozicije ne može da se koristi: Fotoaparat je u režimu M. Izaberite drugi
režim.
Šum (crvena područja ili drugi artifakti) se pojavljuju u dugačkim ekspozicijama:
Omogućite smanjenje šuma duge ekspozicije (0 255).
Reprodukcija
NEF (RAW) slika se ne reprodukuje: Fotografija je snimljena pri kvalitetu slike od
NEF + JPEG (0 97).
Ne možete da gledate slike snimljene sa drugim fotoaparatima: Slike snimljene sa
drugim vrstama fotoaparata možda neće biti prikazane pravilno.
Neke fotografije nisu prikazane u toku reprodukcije: Izaberite Sve za Fascikla
reprodukcije (0 250).
Fotoaparat prikazuje poruku koja navodi da fascikla ne sadri slike: Izaberite Sve za
Fascikla reprodukcije (0 250).
Fotografije sa orijentacijom „visoka“ (portret) se prikazuju u orijentaciji „široka“ (pejzaž):
• Fotografija se snimila sa Isključeno izabrano za Automatsko rotiranje
slike (0 251).
• Izaberite Uključeno za Rotiraj uspravne (0 251).
• Fotografija se prikazuje u prikazu slike (0 227).
• Fotoaparat je bio usmeren nagore ili nadole kada je fotografija snimljena.
Slika ne može da se izbriše:
• Slika je zaštićena: uklonite zaštitu (0 242).
• Memorijska kartica je zaključana (0 22).
306
Slika ne može da se retušira: Fotografija ne može više da se uredi sa ovim
fotoaparatom.
Ne može da se izabere fotografija za štampanje: Fotografija je u NEF (RAW) formatu.
Prebacite fotografije na kompjuter i štampajte koristeći Capture NX-D (0 iv).
NEF (RAW) fotografije mogu da se sačuvaju u JPEG formatu koristeći Obrada
NEF (RAW) (0 275).
Fotografija nije prikazana na video uređaju visoke definicije: Uverite se da li je HDMI
kabl (dostupan odvojeno) povezan.
Fotografije ne mogu da se prebace na kompjuter: OS nije kompatibilan sa
fotoaparatom ili softverom za prebacivanje. Koristite čitač kartice da biste
kopirali fotografije na kompjuter.
Opcija softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike u Capture NX-D nema
željeni efekat: Čišćenje senzora slike menja poziciju prašine na senzoru slike.
Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa slike
snimljeni pre nego što je izvršeno čišćenje senzora slike ne mogu da se koriste
sa fotografijama koje su snimljene nakon što je izvršeno čišćenje senzora
slike. Referentni podaci softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru sa
slike snimljeni nakon što je izvršeno čišćenje senzora slike ne mogu da se
koriste sa fotografijama koje su snimljene pre nego što je izvršeno čišćenje
senzora slike.
Kompjuter prikazuje NEF (RAW) slike različito od fotoaparata: Softver od drugih
dobavljača ne prikazuje efekta Picture Controls, Active D-Lighting ili kontrolu
vinjetiranja. Koristite Capture NX-D (0 iv).
307
Bluetooth i Wi-Fi (bežične mreže)
Pametni uređaji ne prikazuju SSID fotoaparata (ime na mreži):
• Uverite se da li je Onemogući izabrano za Režim rada u avionu u meniju
podešavanja fotoaparata (0 272).
• Uverite se da li je Omogući izabrano za Bluetooth > Mrežna veza u meniju
podešavanja fotoaparata.
• Pokušajte da isključite Wi-Fi pametnog uređaja a onda ga opet uključite.
Ne može da se poveže na bežične štampače i druge bežične uređaje: Ovaj fotoaparat
može da se poveže samo na uređaje na koje je aplikacija SnapBridge
instalirana.
Razno
Datum snimanja nije ispravan: Sat fotoaparata je manje tačan od većine satova i
kućnih satova. Redovno poredite sat sa drugim satovima zarad tačnijeg
vremena i resetujte ga ako je potrebno.
Stavka menija ne može da se izabere: Neke opcije nisu dostupne pri određenim
kombinacijama podešavanja ili kada memorijska kartica nije ubačena. Imajte
na umu da opcija Informacije o bateriji nije dostupna kada se fotoaparat
napaja od strane opcionog priključka napajanja i AC adaptera.
308
Poruke o grešci
Ovaj odeljak navodi indikatore i poruke o grešci koje se pojavljuju u
tražilu, kontrolnom displeju i monitoru.
Indikator
Kontrolni
displej Tražilo
Problem
Rešenje
Prsten blende objektiva
Podesite prsten na minimalni
nije podešen na minimalni otvor blende (najveći f-broj;
otvor blende.
0 72).
Pripremite u potpunosti
H
d Nizak nivo punjive baterije. napunjenu rezervnu punjivu
bateriju (0 19).
• Punjiva baterija je
• Ponovo napunite ili
istrošena.
zamenite punjivu bateriju
(0 19, 21, 287).
• Punjiva baterija ne može • Obratite se Nikon
da se koristi.
ovlašćenom servisnom
predstavniku.
H
d
• Izuzetno istrošena
• Zamenite punjivu bateriju
(blješti) (blješti)
punjiva Li-jonska baterija ili napunite punjivu bateriju
ako je punjiva Li-jonska
ili punjiva baterija od
baterija istrošena.
drugih dobavljača je
ubačena u fotoaparat.
• Visoka temperatura
• Uklonite punjivu bateriju i
punjive baterije.
sačekajte da se ohladi.
• Nijedan objektiv nije
• Priključite CPU objektiv.
prikačen.
Ako je CPU objektiv već
prikačen, uklonite ga i
i
ponovo prikačite objektiv
(blješti)
(0 24, 279).
• Prikačen ne-CPU objektiv. • Izaberite režim M (0 72).
Fotoaparat nije u
Promenite kompoziciju ili
F H
—
mogućnost da se fokusira fokusirajte manuelno
(blješti)
koristeći autofokus.
(0 114, 115).
B
(blješti)
309
Indikator
Kontrolni
displej Tražilo
Rešenje
• Koristite manju ISO
osetljivost (0 118).
• U režimima fotografisanja:
P Koristite ND filter od
drugih proizvođača
Subjekat je previše svetao;
fotografija će biti
S Povećajte brzinu
preeksponirana.
zatvarača (0 74)
A Izaberite manju blendu
(veći f-broj; 0 75)
(Indikatori ekspozicije i
brzine zatvarača ili
% Izaberite drugi režim
prikaz blende bljesnu)
fotografisanja (0 6)
• Koristite višu ISO osetljivost
(0 118).
• U režimima fotografisanja:
Subjekat je previše taman;
P Koristite blic (0 161)
fotografija će biti
S Niža brzina zatvarača
nedovoljno eksponirana.
(0 74)
A Izaberite veću blendu
(niži f-broj; 0 75)
Promenite brzinu zatvarača
A
A izabrano u režimu S. ili izaberite režim M (0 74,
(blješti)
76).
Promenite brzinu zatvarača
%
% izabrano u režimu S.
ili izaberite režim M (0 74,
(blješti)
76).
P
k
Sačekajte dok se
Obrada je u toku.
(blješti) (blješti)
procesuiranje na završi.
310
Problem
Indikator
Kontrolni
displej Tražilo
Problem
Rešenje
Proverite fotografiju na
Ako indikator bljeska 3 s
monitoru; ako je nedovoljno
M
nakon što blic okine,
—
eksponirana, prilagodite
(blješti) fotografija će možda biti
podešavanja i pokušajte
premalo eksponirana.
ponovo (0 225).
• Smanjite kvalitet ili veličinu
(0 97, 99).
Memorija nije dovoljna da
bi se snimile dalje
• Izbrišite fotografije nakon
n
j fotografije pri trenutnim
kopiranja važnih slika na
(blješti) (blješti) podešavanjima ili je
kompjuter ili drugih
fotoaparatu ponestalo
uređaja (0 247).
brojeva datoteka ili fascikli. • Ubacite novu memorijsku
karticu (0 21).
Okinite zatvarač. Ako greška i
dalje postoji ili se često
O
Greška fotoaparata.
pojavljuje, konsultujte Nikon
(blješti)
ovlašćenog servisnog
predstavnika.
311
Indikator
Monitor
Nema memorijske
kartice.
Kontrolni
displej
Problem
Fotoaparat ne
može da
S detektuje
memorijsku
karticu.
• Greška pri
pristupanju
memorijskoj
kartici.
Pristup ovoj
W,
memorijskoj kartici
O
nije uspeo. Umetnite
(blješti)
drugu karticu.
• Nije moguće
napraviti novu
fasciklu.
g
Fotoaparat ne
W,
može da
O
kontroliše Eye-Fi
(blješti)
karticu.
Memorijska kartica je
Memorijska
zaključana. Prebacite W, kartica je
prekidač za
X zaključana
zaključavanje u
(blješti) (zaštićena od
poziciju „upisivanje“.
upisivanja).
Eye-Fi kartica je
Nije dostupno ako je W,
zaključana
Eye-Fi kartica
O
(zaštićena od
zaključana.
(blješti)
upisivanja).
312
Rešenje
Isključite fotoaparat i
potvrdite da li je kartica
pravilno ubačena (0 21).
• Koristite Nikon odobrenu
karticu (0 346).
• Ako se greška ponovi
nakon što se kartica više
puta izbacivala i ponovo
ubacivala, kartica je možda
oštećena. Kontaktirajte
prodavca ili Nikon
ovlašćenog servisnog
predstavnika.
• Izbrišite datoteke ili
ubacite novu memorijsku
karticu nakon kopiranja
važnih slika na kompjuter
ili drugi uređaj (0 21, 247).
• Proverite da li je firmver
Eye-Fi kartice ažuriran.
• Kopirajte datoteke na
Eye-Fi karticu na
kompjuter ili drugi uređaj i
formatirajte karticu, ili
ubacite novu karticu
(0 21).
Gurnite prekidač za zaštitu
kartice od upisivanja na
poziciju „upisivanje“ (0 22).
Indikator
Monitor
Ova kartica nije
formatirana.
Formatirajte karticu.
Sat nije podešen.
Nije moguće
pokrenuti živi prikaz
slike. Sačekajte.
Fascikla ne sadrži
slike.
Sve slike su
sakrivene.
Nije moguće prikazati
ovu datoteku.
Kontrolni
displej
Problem
Memorijska
kartica nije bila
[C]
formatirana za
(blješti)
korišćenje u
fotoaparatu.
Sat fotoaparata
—
nije podešen.
Rešenje
Formatirajte memorijsku
karticu ili ubacite novu
memorijsku karticu (0 21,
268).
Podesite sat fotoaparata
(0 268).
Sačekajte da se interna kola
ohlade pre nego što
nastavite fotografisanje
živog prikaza slike ili
snimanje filma.
—
Interna
temperatura
fotoaparata je
visoka.
—
Nema slika na
memorijskoj
kartici niti u
fascikli(ama) koje
su izabrane za
reprodukciju.
Izaberite fasciklu koja sadrži
slike sa menija Fascikla
reprodukcije ili ubacite
memorijsku karticu koja
sadrži slike (0 21, 250).
—
Sve fotografije u
trenutnoj fascikli
su sakrivene.
Nikakve slike ne mogu da se
reprodukuju dok se druga
fascikla ne izabere ili dok se
Sakrij sliku ne upotrebi da
se dozvoli bar jednoj slici da
se prikaže (0 250).
—
Datoteka je
napravljena ili
modifikovana
koristeći drugi
Datoteka ne može da se
uređaj ili različitu reprodukuje na fotoaparatu.
vrstu fotoaparata,
ili je datoteka
oštećena.
313
Indikator
Monitor
Kontrolni
displej
Nije moguće izabrati
ovu datoteku.
—
Nije moguće urediti
ovaj film.
—
Proverite štampač.
—
Proverite papir.
—
Papir se zaglavio.
—
Nema više papira.
—
Proverite nivo
mastila.
—
Nema više mastila.
—
Problem
Izabrana slika ne
može da se
retušira.
Rešenje
Slike napravljene sa drugim
uređajima ne mogu da se
retuširaju.
• Filmovi napravljeni sa
drugim uređajima ne
mogu da se urede.
Izabrani film ne
može da se uredi. • Filmovi moraju da budu
najmanje dve sekunde
dugački (0 196).
Proverite štampač. Da biste
Greška štampača. nastavili, izaberite Nastavi
(ako je dostupno) *.
Papir u štampaču
Ubacite papir prave veličine
nije izabrane
i izaberite Nastavi *.
veličine.
Papir se zaglavio Očistite zaglavljeno i
u štampaču.
izaberite Nastavi *.
Štampač nema
Ubacite papir izabrane
više papira.
veličine i izaberite Nastavi *.
Proverite mastilo. Da biste
Greška mastila.
nastavili, izaberite Nastavi *.
Štampač nema
Zamenite mastilo i izaberite
više mastila.
Nastavi *.
* Za više informacija pogledajte uputstvo za štampač.
314
Specifikacije
❚❚ Nikon D7500 digitalni fotoaparat
Tip
Tip
Bajonet
Efektivni vidni ugao
Efektivni pikseli
Efektivni pikseli
Senzor slike
Senzor slike
Ukupan broj piksela
Sistem smanjenja prašine
Čuvanje
Veličina slike (pikseli)
Jednooki refleksni digitalni fotoaparat
Nikon F bajonet (sa AF priključcima i AF
kontaktima)
Nikon DX format; žižna daljina u 35 mm [135]
formatu jednaka na otprilike 1,5× one od objektiva
sa FX formatom vidnog ugla
20,9 miliona
23,5 × 15,7 mm CMOS senzor
21,51 miliona
Čišćenje senzora slike, referentni podaci
softverskog uklanjanja tragova prašine na senzoru
sa slike (potreban je Capture NX-D softver)
• DX (24×16) oblast slike
5568 × 3712 (Velika: 20,7 M)
4176 × 2784 (Srednja: 11,6 M)
2784 × 1856 (Mala: 5,2 M)
• 1,3× (18×12) oblast slike
4272 × 2848 (Velika: 12,2 M)
3200 × 2136 (Srednja: 6,8 M)
2128 × 1424 (Mala: 3,0 M)
• Fotografije sa DX oblašću slika snimljene u toku snimanja
filma
5568 × 3128 (Velika)
4176 × 2344 (Srednja)
2784 × 1560 (Mala)
315
Čuvanje
Veličina slike (pikseli)
Format datoteke
Picture Control sistem
Mediji
Sistem datoteke
Tražilo
Tražilo
Pokrivanje slike
Uveličanje
Rastojanje oka od okulara
tražila
Prilagođavanje dioptrije
Mat staklo
316
• Fotografije sa oblašću slika od 1,3× snimljene u toku
snimanja filma
4272 × 2400 (Velika)
3200 × 1800 (Srednja)
2128 × 1192 (Mala)
• Fotografije snimljene u toku snimanja filma pri veličini
slike od 3840 × 2160: 3840 × 2160
• NEF (RAW): 12 ili 14 bita, kompresovano bez
gubitka ili kompresovano
• JPEG: Usaglašen sa JPEG-Baseline standardom sa
finom (oko 1 : 4), normalnom (oko 1 : 8), ili
osnovnom (oko 1 : 16) kompresijom; kvalitet
kompresije je dostupan
• NEF (RAW) + JPEG: Pojedinačna fotografija snimljena
i u NEF (RAW) i u JPEG formatima
Automatsko, standardno, neutralno, živo,
monohrom, portret, pejzaž, ravno; izabrani Picture
Control se može izmeniti; čuvanje za korisnički
Picture Controls
SD (bezbedne digitalne) i UHS-I kompatibilne
SDHC i SDXC memorijske kartice
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
Jednooko refleksno tražilo u nivou oka sa
pentaprizmom
• DX (24×16) oblast slike: Oko 100% horizontalno i
100% vertikalno
• 1,3× (18×12) oblast slike: Oko 97% horizontalno i
97% vertikalno
Oko 0,94 × (50 mm f/1,4 objektiv na beskonačno,
–1,0 m–1)
18,5 mm (–1,0 m–1; od centra površine sočiva
okulara tražila)
–2–+1 m–1
Tip B BriteView Clear Matte Mark II ekran sa
nosačima AF oblasti (mreža za kadriranje može da
se prikaže)
Tražilo
Refleksno ogledalo
Blenda objektiva
Objektiv
Kompatibilni objektivi
Brzi povratak
Trenutni povratak, elektronski kontrolisan
Kompatibilan sa AF NIKKOR objektivima,
uključujući tip G, E i D objektiva (neka ograničenja
se primenjuju na PC objektive) i AI-P NIKKOR
objektive i ne-CPU AI objektive (samo M režim).
IX NIKKOR objektivi, objektivi za F3AF i ne-AI
objektivi ne mogu da se koriste.
Elektronski daljinomer može da se koristi sa
objektivima koji imaju maksimalni otvor blende od
f/5,6 ili brži (elektronski daljinomer podržava
centar 1 tačke fokusa sa objektivima koji imaju
maksimalan otvor blende od f/8 ili brži).
Zatvarač
Tip
Brzina
Brzina sinhronizacije blica
Okidanje
Režim okidanja
Prosečna brzina
napredovanja kadra
Elektronski kontrolisan vertikalan mehanički
zatvarač za žižnu oznaku; elektronski zatvarač
prednje zavese je dostupan u režimu okidanja sa
podignutim ogledalom
1/8000–30 s u koracima od 1/3 ili 1/2 EV, beskonačna
ekspozicija, beskonačno (time), X250
X = 1/250 s; sinhronizuje se sa zatvaračem pri 1/320 s ili
sporijim (domet blica opada pri brzinama između
1/250 i 1/320 s)
S (pojedinačna slika), CL (kontinualna mala brzina),
CH (kontinualna velika brzina), Q (tiho okidanje
zatvarača), QC (kontinualno tiho okidanje
zatvarača), E (samookidač), MUP (sa podignutim
ogledalom)
• CL: 1–7 fps
• CH: 8 fps
Napomena: Brojevi slika u sekundi pretpostavljaju
kontinualni servo AF, manuelnu ili automatsku
ekspoziciju sa prioritetom zatvarača, brzinu
zatvarača od 1/250 s ili bržu, izabrano Okidanje za
Prilagođeno podešavanje a1 (Izbor prioriteta
AF-C) i druga podešavanja pri podrazumevanim
vrednostima.
317
Okidanje
Samookidač
Režimi daljinske kontrole
(ML-L3)
Ekspozicija
Sistem merenja
Režim merenja
Opseg (ISO 100, f/1,4
objektiv, 20 °C)
Priključak za merenje
ekspozicije
Režim
318
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 ekspozicija pri intervalima od
0,5, 1, 2 ili 3 s
Kašnjenje daljinske kontrole, dalj. kontr. sa brzim
odzivom, daljinsko podizanje ogledala
TTL merenje ekspozicije koristeći RGB senzor sa
otprilike 180K (180.000) piksela
• Matrix: 3D color matrix merenje III (tip G, E i D
objektiva); color matrix merenje III (drugi CPU
objektivi)
• Merenje sa prioritetom centra: Težina od oko 75% je
data krugu od 8 mm u centru kadra. Dijametar
kruga može da se promeni na 6, 10 ili 13 mm ili
težina može da se bazira na prosečnoj celog
kadra
• Spot merenje: Meri krug sa prečnikom od oko
3,5 mm (oko 2,5% kadra) centriranog na izabranu
tačku fokusa
• Mereno svetlijim delom: Dostupno sa tipovima G, E i
D objektiva
• Matrix, prosečno sa prioritetom centra ili merenje sa
prioritetom svetlijeg dela: 0–20 EV
• Spot merenje: 2–20 EV
CPU
Automatski režimi (i automatski; j automatski, isključi
blic); režimi scene (k portret; l pejzaž; p dete; m sport;
n krupni plan; o noćni portret; r noćni pejzaž; s zabava/
zatvorena prostorija; t plaža/sneg; u zalazak sunca; v sumrak/
zora; w portret kućnog ljubimca; x svetlo sveće; y pupoljak;
z jesenje boje; 0 hrana); režimi specijalnih efekata
(% noćni vid; f super živo; d pop; e ilustracija fotografije;
' efekat igračke fotoaparata; i efekat minijature; u izbor boje;
1 silueta; 2 visoki tonalitet; 3 niski tonalitet); automatski
programirano sa fleksibilnim programom (P);
automatski sa prioritetom zatvarača (S); automatski
sa prioritetom blende (A); manuelno (M); U1 (korisnička
podešavanja 1); U2 (korisnička podešavanja 2)
Ekspozicija
Korekcija ekspozicije
Zaključavanje ekspozicije
ISO osetljivost
(preporučeni indeks
ekspozicije)
Active D-Lighting
Fokus
Autofokus
Raspon detekcije
Elektromotor objektiva
Tačka fokusa
Režim AF-oblasti
Zaključavanje fokusa
Može da se prilagodi za –5–+5 EV u inkrementima
od 1/3 ili 1/2 EV u P, S, A, M, SCENE i EFFECTS režimima
Osvetljenje je zaključano pri otkrivenoj vrednosti
ISO 100–51200 u koracima od 1/3 ili 1/2 EV. Takođe
može da se podesi na otprilike 0,3, 0,5, 0,7 ili 1 EV
(ekvivalent ISO 50) ispod ISO 100 ili do otprilike 0,3,
0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 ili 5 EV (ekvivalent ISO 1640000)
iznad ISO 51200; aut. kontr. ISO osetljivosti je
dostupna
Može da se izabere iz Automatsko, Izuzetno
visoko, Visoko, Normalno, Nisko ili Isključeno
Nikon napredan Multi-CAM 3500 II senzorni modul
za autofokus sa TTL detekcijom faze, finim
podešavanjem, 51 tačkama fokusa (uključujući 15
senzora krstastog tipa; f/8 podržanog od 1 senzora)
i AF-assist osvetljivačem (opsega od oko 0,5–3 m)
–3–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Pojedinačni servo AF (AF-S);
kontinualni servo AF (AF-C); automatski AF-S/AF-C
izbor (AF-A); intuitivno praćenje fokusa
automatski aktivirano u skladu sa statusom
subjekta
• Manuelni fokus (M): Elektronski daljinomer može da
se koristi
Može da se izabere od 51 ili 11 tačaka fokusa
AF u jednoj tački; 9-, 21- ili 51- tačka dinamičke
oblasti AF, 3D praćenje, grupna AF oblast,
automatska AF oblast
Fokus se može zaključati pritiskanje dugmeta
okidača do pola (pojedinačni servo AF) ili
pritiskajući A AE-L/AF-L dugme
319
Blic
Ugrađeni blic
Vodeći broj
Kontrola blica
Režim blica
Korekcija snage blica
Indikator spremnosti blica
Šina za blic i opremu
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Izvod za sinhronizaciju
320
i, k, p, n, o, s, w, f, d, e, ': Automatski blic
sa automatskim iskakanjem
P, S, A, M, 0: Manuelno iskakanje sa dugmetom
okidača
Oko 12, 12 sa manuelnim blicom (m, ISO 100,
20 °C)
TTL: i-TTL kontrola blica koja koristi RGB senzor sa
oko 180 K (180.000) piksela je dostupna sa
ugrađenim blicom; i-TTL balansirani fleš za
digitalni SLR se koristi sa matrix merenjem,
merenjem sa prioritetom centra i merenjem sa
prioritetom svetlijeg dela, standardnim i-TTL
flešom za digitalni SLR sa spot merenjem
Automatski, automatski sa smanjenjem efekta
crvenih očiju, automatski sa sporom
sinhronizacijom, automatski sa sporom
sinhronizacijom sa smanjenjem efekta crvenih
očiju, dopunski fleš, smanjenje efekta crvenih
očiju, spora sinhronizacija, spora sinhronizacija sa
smanjenjem efekta crvenih očiju, spora
sinhronizacija sa zadnjom zavesom, sinhronizacija
zadnje zavese, isključeno; Auto FP brza
sinhronizacija je podržana
–3–+1 EV u inkrementima od 1/3 ili 1/2 EV
Zasvetli kada je ugrađeni blic ili opcioni blic u
potpunosti napunjen; trepti nakon što se blic opali
pri punoj jačini
ISO 518 šina za blic sa kontaktima za sinhronizaciju
i podatke i otvorom za zaključavanje
i-TTL kontrola blica, radio kontrolisano napredno
bežično osvetljenje, optičko Advanced Wireless
Lighting (Napredno bežično osvetljavanje),
modelirajuće osvetljenje, FV zaključavanje,
komunikacija informacijama putem boja, auto FP
brza sinhronizacija, AF-assist za višeoblasni AF
AS-15 adapter sa sinhro kontaktom (dostupan
odvojeno)
Balans bele
Balans bele
Bracketing
Bracketing tipovi
Živi prikaz slike
Režimi
Elektromotor objektiva
Režim AF-oblasti
Autofokus
Automatski (2 tipa), inkadescentno, fluorescentno
(7 tipova), direktna sunčeva svetlost, blic, oblačno,
hlad, zapamćena manuelna postavka (do 6
vrednosti mogu da se sačuvaju, spota merenje
balansa bele dostupno u toku živog prikaza slike),
birajte temperaturu boje (2500 K–10.000 K), sve sa
finim podešavanjem
Ekspozicija, blic, balans bele i ADL
C (živi prikaz slike fotografije), 1 (živi prikaz slike
filma)
• Autofokus (AF): Pojedinačni servo AF (AF-S); stalni
servo AF (AF-F)
• Manuelni fokus (M)
AF sa prioritetom lica, široka oblast AF, normalna
oblast AF, AF za praćenje subjekta
AF sa detekcijom kontrasta bilo gde u kadru
(fotoaparat automatski bira tačku fokusa kada je
AF sa prioritetom lica ili AF za praćenje subjekata
izabrano)
Film
Sistem merenja
TTL merenje ekspozicije koristeći glavni senzor
slike
Režim merenja
Matrix, prosečno sa prioritetom centra ili prosečno
sa prioritetom svetlijeg dela
Veličina slike (pikseli) i broj • 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresivno
slika u sekundi
skeniranje), 25p, 24p
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
Pravi brojevi slika u sekundi za 60p, 50p, 30p, 25p i
24p su 59,94, 50, 29,97, 25 i 23,976 fps
pojedinačno; ★ visok kvalitet dostupan pri svim
veličinama slika, normalni kvalitet dostupan pri
svim veličinama osim 3840 × 2160
Format datoteke
MOV, MP4
Video kompresija
H.264/MPEG-4 napredno video kodiranje
321
Film
Format audio snimka
Uređaj za snimanje zvuka
ISO osetljivost
(preporučeni indeks
ekspozicije)
Active D-Lighting
Ostale opcije
Monitor
Monitor
Reprodukcija
Reprodukcija
322
Linearni PCM, AAC
Ugrađeni stereo ili eksterni mikrofon; osetljivost se
može prilagoditi
• Režim M: Aut. kontr. ISO osetljivosti (ISO 100 do
Visoka 5) dostupna je sa izabranom gornjom
granicom; manuelni izbor (ISO 100 do 51200 u
koracima od 1/3 ili 1/2 EV) sa dodatnim opcijama
dostupnim pri ekvivalentu do otprilike 0,3, 0,5,
0,7, 1, 2, 3, 4 ili 5 EV (ekvivalent ISO 1640000)
iznad ISO 51200
• Režimi P, S i A: Aut. kontr. ISO osetljivosti (ISO 100
do Visoka 5) sa izabranom gornjom granicom
• % (EFFECT) režim: Aut. kontr. ISO osetljivosti
(ISO 100 do Visoka 5)
• Ostali režimi: Aut. kontr. ISO osetljivosti (ISO 100 do
12800)
Može da se izabere od Isto kao podeš. za
fotografije, Izuzetno visoko, Visoko, Normalno,
Nisko ili Isključeno
Označavanje indeksa, intervalski film, elektronsko
smanjenje vibracije
8 cm/3,2-in. oko 922k-tačke (VGA) nagnutog TFT
LCD osetljivog na dodir sa 170° uglom gledanja,
oko 100% pokrivanja slike, manuelna kontrola
svetline monitora i senzor oka koji kontroliše prikaz
za uključeno/isključeno
Reprodukcija u punom kadru i sličica (4, 9 ili 72 slike
ili kalendar) sa zumiranjem reprodukcije, isecanjem
zumiranja reprodukcije, reprodukcijom filma,
fotografije i/ili filmske projekcije slajdova, prikazom
histograma, svetlijim delovima, informacijom o
fotografiji, prikazom podataka o lokaciji,
ocenjivanjem slike i automatskim rotiranjem slike
Interfejs
USB
HDMI jačina
Priključak za dodatnu
opremu
Audio ulaz
Audio jačina
Bežična mreža/Bluetooth
Bežična mreža
Bluetooth
Opseg (linija vida)
USB visoke brzine sa Micro-B priključkom;
povezivanje sa ugrađenim USB portom je
preporučljivo
Tip C HDMI priključka
Može da se koristi sa MC-DC2 i drugim opcionim
dodacima
Stereo mini-pinski priključak (3,5 mm u prečniku;
podržava napajanje utikačem)
Stereo mini-pinski priključak (3,5 mm u prečniku)
• Standardi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• Radna frekvencija: 2412–2462 MHz (kanali 1–11)
• Maksimalna jačina napajanja: 8,4 dBm (EIRP)
• Autentifikacija: Otvoren sistem, WPA2-PSK
• Komunikacijski protokoli: Bluetooth verzija
specifikacije 4.1
• Radna frekvencija
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth sa niskom potrošnjom: 2402–2480 MHz
• Maksimalna jačina napajanja (EIRP)
Bluetooth: 6,4 dBm
Bluetooth sa niskom potrošnjom: 6,4 dBm
Oko 10 m bez interferencije; opseg može da se
razlikuje u zavisnosti od jačine signala i prisustva ili
odsustva prepreka
Podržani jezici (languages)
Podržani jezici (languages) Arapski, bengalski, bugarski, češki, danski, engleski,
finski, francuski, grčki, hindi, holandski,
indonezijski, italijanski, japanski, kineski (uprošćeni
i tradicionalni), korejski, mađarski, marati, nemački,
norveški, persijski, poljski, portugalski (Portugalija i
Brazil), rumunski, ruski, srpski, španski, švedski,
tajlandski, tamilski, telugu, turski, ukrajinski,
vijetnamski
323
Izvor napajanja
Punjiva baterija
AC adapter
Navoj za stativ
Navoj za stativ
Dimenzije/težina
Dimenzije (Š × V × D)
Težina
Jedna EN-EL15a punjiva Li-jonska baterija;
EN-EL15b/EN-EL15 takođe može da se koristi, ali
imajte na umu da manje slika može ponekad da se
snimi pri jednom punjenju sa EN-EL15 nego sa
EN-EL15b/EN-EL15a (0 349)
EH-5b/EH-5c AC adapter; zahteva EP-5B priključak
napajanja (dostupan odvojeno)
/ in. (ISO 1222)
14
Približno 135,5 × 104 × 72,5 mm
Oko 720 g sa punjivom baterijom i memorijskom
karticom ali bez poklopca tela; oko 640 g (samo
telo fotoaparata)
Radno okruženje
Temperatura
0 °C–40 °C
Vlažnost
85% ili manje (nema kondenzacije)
• Osim ako nije drugačije navedeno, sva merenja su izvršena u skladu sa standardima ili smernicama
Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Sve cifre su za fotoaparat sa u potpunosti napunjenom punjivom baterijom.
• Nikon zadržava pravo da promeni izgled i specifikacije hardvera i softvera koji su opisani u ovom
uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Nikon neće odgovarati za štete do kojih
može da dođe usled bilo kakve greške koju ovo uputstvo može sadržavati.
324
❚❚ MH-25a punjač baterije
Nominalni ulaz
Nominalni izlaz
Podržane punjive baterije
Vreme punjenja
Radna temperatura
Dimenzije (Š × V × D)
Dužina napojnog kabla
(ako je dostavljen)
Težina
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
DC 8,4 V/1,2 A
Nikon EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 punjive
Li-jonske baterije
Oko 2 sata i 35 minuta na ambijentalnoj
temperaturi od 25 °C kada je prazna
0 °C–40 °C
Oko 95 × 33,5 × 71 mm, ne uključujući projekcije
Oko 1,5 m
Oko 115 g, ne uključujući dostavljeni priključak
napajanja (napojni kabl ili AC adapter za zid)
Simboli na ovom proizvodu predstavljaju sledeće:
m AC, p DC, q Oprema klase II (Konstrukcija proizvoda je dvostruko izolirana.)
❚❚ EN-EL15a punjiva Li-jonska baterija
Tip
Nominalni kapacitet
Radna temperatura
Dimenzije (Š × V × D)
Težina
Punjiva litijum-jonska baterija
7,0 V/1900 mAh
0 °C–40 °C
Oko 40 × 56 × 20,5 mm
Oko 78 g, ne uključujući poklopac izvoda
325
A Podržani standardi
• DCF verzija 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) je standard široko
primenjen u industriji digitalnih fotoaparata da bi se osigurala
usklađenost između različitih marki fotoaparata.
• Exif verzija 2.31: Fotoaparat podržava Exif (Exchangeable Image File Format
for Digital Still Cameras) verziju 2.31, standard u kome se informacije
pohranjene na fotografijama koriste za optimalnu reprodukciju boje kada
se slike šalju na štampače usklađene sa Exif-om.
• PictBridge: Standard razvijen kroz saradnju sa industrijama digitalnih
fotoaparata i štampača, omogućava da se fotografije šalju direktno na
štampač bez prethodnog prenosa na računar.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface je standard za multimedijalne
interfejse koji se koristi u potrošačkoj elektronici i AV uređajima
sposobnim da prenesu audiovizuelne podatke i kontrolne signale HDMI
kompatibilnim uređajima putem veze sa jednim kablom.
A Oznaka usklađenosti
Standardi sa kojima je fotoaparat usklađen mogu da se pogledaju koristeći
opciju Oznaka usklađenosti u meniju podešavanja (0 273).
A FreeType licenca (FreeType2)
Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Sva prava su zadržana.
A MIT licenca (HarfBuzz)
Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2017 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Sva prava su
zadržana.
326
A Informacije o zaštitnom znaku
IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak Cisco Systems, Inc. u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama i koristi se pod
licencom. Windows je ili registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store® Apple logoi, iPhone®, iPad® i iPod
touch® su zaštitni znaci Apple Inc. registrovani u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim zemljama. Android, Google Play i Google Play logo su
zaštitni znaci Google LLC. Android robot se reprodukuje ili menja na
osnovu dela koje je Google stvorio i deli, a koristi se u skladu sa uslovima
opisanim u Licenci autorstva Creative Commons 3.0. PictBridge logo je
zaštitni znak. SD, SDHC i SDXC logoi su zaštitni znaci SD-3C, LLC. HDMI,
HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi i Wi-Fi logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci Wi-Fi saveza.
Bluetooth® oznaka za reč i logoi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu
Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakvo korišćenje tih oznaka od strane Nikon
korporacije je pod licencom.
Sva druga trgovačka imena pomenuta u ovom uputstvu ili drugim
dokumentima isporučenim zajedno sa vašim Nikon proizvodom su zaštitni
znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih odgovarajućih nosilaca.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this
device or its compliance with safety and regulatory standards. Please
note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
327
A Sertifikati
328
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED
VR objektivi
Pročitajte ovaj odeljak ako ste kupili fotoaparat sa AF-S DX NIKKOR
18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR kompletom objektiva dostupnim u
nekim zemljama ili regionima. Delovi objektiva su navedeni ispod.
1 Senilo objektiva * .............................334
8 Prsten za fokusiranje ......................115
2 Oznaka na senilu da je zabravljeno
9 Oznaka za montiranje objektiva.... 24
............................................................334 10 Gumena zaptivka bajoneta
3 Oznaka na senilu za postavljanje na 11 CPU kontakti.....................................280
objektiv.............................................334
12 Birač A-M režima .............................330
4 Oznaka na objektivu za montiranje
13 Prekidač smanjenja vibracije
senila .................................................334
UKLJUČENO/ISKLJUČENO ............332
5 Prsten zuma ........................................51
6 Skala žižne daljine
7 Oznaka žižne daljine
* Opciono.
329
❚❚ Fokus
Režim fokusa se utvrđuje od strane režima fokusa fotoaparata i
pozicije objektiva birača A-M režima. Pogledajte uputstvo za
fotoaparat za informacije o izboru režima fokusa fotoaparata.
Režim fokusa
fotoaparata
AF
MF
Režim fokusa objektiva
A
M
Autofokus sa
manuelnom
Manuelni fokus sa
korekcijom *
elektronskim daljinomerom
—
* Manuelna korekcija je dostupna samo kada je pojedinačni servo AF (AF-S) izabran sa fotoaparatom.
Autofokus
1 Podesite fotoaparat na AF (autofokus).
2 Skliznite objektiv birača A-M režima na A.
3 Fokus.
Pritisnite dugme okidača do pola za fokus. U pojedinačnom
servu AF (AF-S), fokus može da se prilagodi držeći dugme okidača
pritisnuto do pola nakon što se rukovanje autofokusom završi i
manuelno se rotira prsten za fokusiranje. Ne rotirajte prsten za
fokusiranje dok se rukovanje autofokusom ne završi. Da biste
ponovo fokusirali koristeći autofokus, pritisnite dugme okidača
do pola ili pritisnite AF-ON dugme.
Manuelni fokus
1 Skliznite objektiv birača A-M režima na M.
2 Fokus.
Manuelno fokusirajte koristeći prsten za fokusiranje objektiva.
❚❚ Zumiranje и dubinska oštrina
Pre fokusiranja, rotirajte prsten zuma da biste prilagodili žižnu
daljinu i kadar fotoaparata. Ako fotoaparat nudi pregled dubinske
oštrine (stop dole), dubinska oštrina može da se pregleda na tražilu.
Napomena: Žižna daljina se smanjuje kako se razdaljina fokusa
skraćuje.
330
❚❚ Blenda
Blenda se prilagođava koristeći kontrole fotoaparata.
Zumiranje i maksimalni otvor blende
Promene zumiranja mogu da izmene maksimalni otvor blende do
1 1/3 EV. Fotoaparat, međutim, ovo automatski uzima u obzir kada
podešava ekspoziciju i nikakve promene u podešavanjima
fotoaparata nisu potrebne nakon prilagođavanja na zumiranje.
❚❚ Korišćenje ugrađenog blica
Kada koristite ugrađeni blic, obavezno se postarajte da subjekat
bude pri opsegu od najmanje 0,6 m i uklonite senila objektiva da
biste smanjili vinjetiranje (senke koje su napravljene tamo gde kraj
objektiva skriva ugrađeni blic).
Senka
Vinjetiranje
Kada je objektiv montiran na sledećim fotoaparatima, ugrađeni blic
možda neće biti u mogućnosti da osvetli ceo subjekat pri opsezima
manjim od onih koji su dati ispod:
Fotoaparat
D7500/D7200/D7100/D7000/
D300 serije/D200/D100
D90/D80/D50
D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3400/D3300/
D3200/D3100/D3000/D70 serije/
D60/D40 serije
Položaj zuma
18 mm
24–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
Minimalna razdaljina
bez vinjetiranja
1,0 m
Nema vinjetiranja
2,5 m
1,0 m
Nema vinjetiranja
24 mm
1,0 m
35–140 mm
Nema vinjetiranja
331
❚❚ Smanjenje vibracije (VR)
Smanjenje vibracije (VR) smanjuje zamućenje izazvano
podrhtavanjem fotoaparata, dopuštajući brzinama zatvarača da
budu do 4 zaustavljanja sporija nego što bi inače bila (mereno pri
140 mm sa D300s fotoaparatom u skladu sa standardima Camera
and Imaging Products Association [CIPA]; efekti se razlikuju od
fotografa i uslova fotografisanja). Ovo povećava opseg dostupnih
brzina zatvarača i dozvoljava ručno držanje, fotografisanje bez
stativa u širokom rasponu situacija.
Korišćenje prekidača smanjenja vibracije UKLJUČENO/ISKLJUČENO
• Izaberite UKLJUČENO da biste omogućili smanjenje vibracije.
Smanjenje vibracije se aktivira kada je dugme
okidača pritisnuto do pola, smanjujući efekte
podrhtavanja fotoaparata zarad poboljšanog
kadriranja i fokusa.
• Izaberite ISKLJUČENO da biste isključili smanjenje vibracije.
332
D Korišćenje smanjenja vibracije: napomene
• Kada koristite smanjenje vibracije, pritisnite dugme okidača do pola i
sačekajte da se slika na tražilu stabilizuje pre nego što pritisnete dugme
okidača skroz na dole.
• Kada je smanjenje vibracije aktivno, slika na tražilu može da se klima
nakon što se zatvarač okine. Ovo ne ukazuje na kvar.
• Kada je fotoaparat panoramiran, smanjenje vibracije se primenjuje samo
na kretanje koje nije deo panoramljenja (ako je fotoaparat panoramiran
horizontalno, na primer, smanjenje vibracije će se primeniti samo na
vertikalno mrdanje), čineći da panoramljenje fotoaparata bude
jednostavnije u širokom luku.
• Ne isključujte fotoaparat niti uklanjajte objektiv dok je smanjenje vibracije
na snazi. Ako je napajanje objektivu prekinuta dok je smanjenje vibracije
uključeno, objektiv može da zvecka kad se protrese. Ovo nije kvar a može
se ispraviti ponovnim prikačinjanjem objektiva i uključivanjem
fotoaparata.
• Ako je fotoaparat opremljen sa ugrađenim blicom, smanjenje vibracije će
se onemogućiti dok se blic menja.
• Izaberite OFF kada je fotoaparat montiran na stativ osim ako glava stativa
nije nestabilna ili je fotoaparat montiran na monopod, u tom slučaju se
preporučuje ON.
333
❚❚ Senilo objektiva
Senilo objektiva štiti objektiv i blokira zalutalu svetlost koja bi u
suprotnom izazvala odblesak ili duh efekat.
Prikačinjanje senila
Usaglasite oznaku na objektivu za montiranje senila (●) sa oznakom
na senilu za postavljanje na objektiv ( ) i zatim rotirajte poklopac
(w) dok je ● oznaka usaglašena sa oznakom na senilu da je
zabravljeno (—).
Kada kačite ili uklanjate poklopac, držite ga blizu
simbola na dnu
i izbegavajte da ga previše čvrsto stisnete. Vinjetiranje može da se
pojavi ako poklopac nije pravilno prikačen.
Poklopac može da se okrene i montira na objektiv kada se ne koristi.
❚❚ Dostavljeni dodaci
• LC-67 67 mm poklopac objektiva za prikačinjanje napred
• Zadnji poklopac objektiva
❚❚ Kompatibilni dodaci
• 67 mm filteri za šrafljenje
• HB-32 bajonet senila
• CL-1018 fleksibilna torba za objektiv
334
❚❚ Specifikacije
Tip G AF-S DX objektiv sa ugrađenim CPU i F
bajonetom
Žižna daljina
18–140 mm
Maksimalni otvor blende
f/3,5–5,6
Konstrukcija objektiva
17 elemenata u 12 grupa (uključujući 1 ED element
sočiva, 1 element asferičnog sočiva)
Vidni ugao
76°–11° 30 ´
Skala žižne daljine
Izraženo u milimetrima (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Informacija o razdaljini
Jačina fotoaparata
Zumiranje
Manuelno zumiranje koristeći nezavistan prsten
zuma
Fokusiranje
Nikon Internal Focusing (IF) sistem sa
autofokusom kontrolisanim od strane Silent Wave
motor i odvojenim prstenom za fokusiranje za
manuelni fokus
Smanjenje vibracije
Pomak sočiva koristeći voice coil motors (VCMove)
Minimalna razdaljina fokusa 0,45 m od žižne ravni pri svim položajima zuma
Sečiva blende
7 (zaobljeni otvor blende)
Blenda
U potpunosti automatska
Opseg blende
• 18 mm žižna daljina: f/3,5–22
• 140 mm žižna daljina: f/5,6–38
Minimalna prikazana blenda može da se razlikuje u
zavisnosti veličine inkrementa ekspozicije izabrane
sa fotoaparatom.
Merenje
Puna blenda
Dimenzija filtera
67 mm (P = 0,75 mm)
Dimenzije
Oko 78 mm maksimalnog prečnika × 97 mm
(razdaljina od površine bajoneta na koju naleže
objektiv fotoaparata)
Težina
Oko 490 g
Tip
Nikon zadržava pravo da promeni izgled i specifikacije hardvera i softvera koji su opisani u ovom uputstvu
u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Nikon neće odgovarati za štete do kojih može da dođe
usled bilo kakve greške koju ovo uputstvo može sadržavati.
335
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED
VR II objektivi
Pročitajte ovaj odeljak ako ste kupili fotoaparat sa AF-S DX NIKKOR
18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II kompletom objektiva dostupnim u
nekim zemljama ili regionima. Delovi objektiva su navedeni ispod.
1 Senilo objektiva ...............................342
2 Indeks prikačenja senila objektiva
9 Indeks linije udaljenosti
10 Prsten za fokusiranje ......................115
............................................................342 11 Oznaka za montiranje ...................... 24
3 Oznaka na senilu da je zabravljeno
............................................................342
4 Oznaka za montiranje senila
objektiva...........................................342
5 Prsten zuma ........................................51
6 Skala žižne daljine
7 Oznaka žižne daljine
8 Skala udaljenosti
336
12 Gumeni zaptivač bajoneta
13 CPU kontakti.....................................280
14 Prekidač režima fokusa..................337
15 Prekidač smanjenja vibracije
UKLJUČENO/ISKLJUČENO ............340
16 Prekidač smanjenja vibracije režima
............................................................340
17 Prekidač zaključavanja zuma
❚❚ Fokus
Režim fokusa se utvrđuje od strane režima fokusa fotoaparata i
pozicije prekidača režima fokusa objektiva. Pogledajte uputstvo za
fotoaparat za informacije o izboru režima fokusa fotoaparata.
Režim fokusa
fotoaparata
AF
MF
Režim fokusa objektiva
M/A
M
Autofokus sa
Manuelni fokus sa
manuelnom
elektronskim daljinomerom
korekcijom
Manuelni fokus sa elektronskim daljinomerom
M/A (Autofokus sa manuelnom korekcijom)
1 Skliznite prekidač režima fokusa objektiva na M/A.
2 Fokus.
Ako je potrebno, autofokus može da se koriguje rotirajući prsten
za fokusiranje objektiva dok je dugme okidača pritisnuto do pola
(ili, ako je fotoaparat opremljen sa AF-ON dugmetom, dok se AF-ON
dugme pritiska). Da biste ponovo fokusirali koristeći autofokus,
pritisnite dugme okidača do pola ili pritisnite ponovo AF-ON
dugme.
Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom
Pogledajte „Napomena u vezi sa širokim i super širokougaonim
objektivima“ (0 345).
337
❚❚ Zumiranje и dubinska oštrina
Pre fokusiranja, rotirajte prsten zuma da biste prilagodili žižnu
daljinu i kadar fotoaparata. Ako fotoaparat nudi pregled dubinske
oštrine (stop dole), dubinska oštrina može da se pregleda na tražilu.
Napomena: Objektiv koristi Nikonov Internal Focusing (IF) sistem. Za
razliku od drugih objektiva, žižna daljina se smanjuje kako se
razdaljina fokusa skraćuje. Imajte na umu da je indikator razdaljine
fokusa prisutan samo kao vodič i da možda neće pravilno prikazati
udaljenost do subjekta i da možda, usled dubinske oštrine ili drugih
faktora, neće prikazati ∞ kada je fotoaparat fokusiran na udaljeni
objekat.
Da biste zaključali prsten zuma, rotirajte ga do pozicije od 18 mm i
skliznite prekidač za zaključavanje zuma na LOCK. Ovo sprečava da se
objektiv proširi ispod svoje težine dok se fotoaparat nosi sa mesta na
mesto.
❚❚ Blenda
Blenda se prilagođava koristeći kontrole fotoaparata.
Zumiranje i maksimalni otvor blende
Promene zumiranja mogu da izmene maksimalni otvor blende do
1 1/3 EV. Fotoaparat, međutim, ovo automatski uzima u obzir kada
podešava ekspoziciju i nikakve promene u podešavanjima
fotoaparata nisu potrebne nakon prilagođavanja na zumiranje.
338
❚❚ Korišćenje ugrađenog blica
Kada koristite ugrađeni blic, obavezno se postarajte da subjekat
bude pri opsegu od najmanje 0,6 m i uklonite senila objektiva da
biste smanjili vinjetiranje (senke koje su napravljene tamo gde kraj
objektiva skriva ugrađeni blic).
Senka
Vinjetiranje
Kada je objektiv montiran na sledećim fotoaparatima, ugrađeni blic
možda neće biti u mogućnosti da osvetli ceo subjekat pri opsezima
manjim od onih koji su dati ispod:
Fotoaparat
D7500/D7200/D7100/D7000/
D300 serije/D200/D100
D90/D80
D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3400/D3300/
D3200/D3100/D3000/D70 serije/
D60/D50/D40 serije
Položaj zuma
18 mm
24–200 mm
24 mm
35 mm
50–200 mm
Minimalna razdaljina
bez vinjetiranja
1,0 m
Nema vinjetiranja
1,0 m
1,0 m
Nema vinjetiranja
24 mm
1,0 m
35–200 mm
Nema vinjetiranja
339
❚❚ Smanjenje vibracije (VR)
Korišćenje prekidača smanjenja vibracije UKLJUČENO/ISKLJUČENO
• Izaberite ON da biste omogućili smanjenje vibracije. Smanjenje
vibracije se aktivira kada je dugme okidača pritisnuto do pola,
smanjujući efekte podrhtavanja fotoaparata zarad poboljšanog
kadriranja i fokusa.
• Izaberite OFF da biste isključili smanjenje vibracije.
Korišćenje režima prekidača smanjenja vibracije
• Izaberite NORMAL za poboljšano smanjenje vibracije kada se
fotografišu nepokretni subjekti.
• Izaberite ACTIVE da biste smanjili efekte vibracije kada se fotografiše
iz vozila u pokretu i u drugim situacijama sa aktivnim pokretima
fotoaparata.
340
D Korišćenje smanjenja vibracije: napomene
• Kada koristite smanjenje vibracije, pritisnite dugme okidača do pola i
sačekajte da se slika na tražilu stabilizuje pre nego što pritisnete dugme
okidača skroz na dole.
• Kada je smanjenje vibracije aktivno, slika na tražilu može da se klima
nakon što se zatvarač okine. Ovo ne ukazuje na kvar.
• Skliznite prekidač režima za smanjenje vibracije na NORMAL za snimke
panoramljenja. Kada je fotoaparat panoramiran, smanjenje vibracije se
primenjuje samo na kretanje koje nije deo panoramljenja (ako je
fotoaparat panoramiran horizontalno, na primer, smanjenje vibracije će
se primeniti samo na vertikalno mrdanje), čineći da panoramljenje
fotoaparata bude jednostavnije u širokom luku.
• Ne isključujte fotoaparat niti uklanjajte objektiv dok je smanjenje vibracije
na snazi. Ako je napajanje objektivu prekinuta dok je smanjenje vibracije
uključeno, objektiv može da zvecka kad se protrese. Ovo nije kvar a može
se ispraviti ponovnim prikačinjanjem objektiva i uključivanjem
fotoaparata.
• Ako je fotoaparat opremljen sa ugrađenim blicom, smanjenje vibracije će
se onemogućiti dok se blic menja.
• U slučaju fotoaparata opremljenih sa AF-ON dugmetom, smanjenje
vibracije se neće izvršiti kada je AF-ON dugme pritisnuto.
• Izaberite OFF kada je fotoaparat montiran na stativ osim ako glava stativa
nije nestabilna ili je fotoaparat montiran na monopod, u tom slučaju se
preporučuje ON.
341
❚❚ Senilo objektiva
Senilo objektiva štiti objektiv i blokira zalutalu svetlost koja bi u
suprotnom izazvala odblesak ili duh efekat.
Prikačinjanje senila
Usaglasite oznaku na objektivu za montiranje senila (●) sa oznakom
na senilu za postavljanje na objektiv ( ) i zatim rotirajte poklopac
(w) dok je ● oznaka usaglašena sa oznakom na senilu da je
zabravljeno (—).
Kada kačite ili uklanjate poklopac, držite ga blizu
simbola na dnu
i izbegavajte da ga previše čvrsto stisnete. Vinjetiranje može da se
pojavi ako poklopac nije pravilno prikačen.
Poklopac može da se okrene i montira na objektiv kada se ne koristi.
❚❚ Dostavljeni dodaci
• LC-72 72 mm poklopac objektiva za prikačinjanje napred
• Zadnji poklopac objektiva
• HB-35 bajonet senila
• CL-1018 fleksibilna torba za objektiv
❚❚ Kompatibilni dodaci
72 mm filteri za šrafljenje
342
❚❚ Specifikacije
Tip G AF-S DX Zoom-NIKKOR objektiva sa
ugrađenim CPU i F bajonetom, dizajniranim za
korišćenje sa Nikon DX-format digitalnim SLR
fotoaparatima
Žižna daljina
18–200 mm
Maksimalni otvor blende
f/3,5–5,6
Konstrukcija objektiva
16 elemenata u 12 grupa (uključujući 2 elementa
ED objektiva i 3 elementa asferičnog sočiva)
Vidni ugao
76°–8°
Skala žižne daljine
Izraženo u milimetrima (18, 24, 35, 50, 70, 135, 200)
Informacija o razdaljini
Jačina fotoaparata
Zumiranje
Manuelno zumiranje koristeći nezavistan prsten
zuma
Fokusiranje
Nikon Internal Focusing (IF) sistem sa
autofokusom kontrolisanim od strane Silent Wave
motor i odvojenim prstenom za fokusiranje za
manuelni fokus
Smanjenje vibracije
Pomak sočiva koristeći voice coil motors (VCMove)
Indikator razdaljine fokusa 0,5 m do beskonačnosti (∞)
Minimalna razdaljina fokusa 0,5 m od žižne ravni pri svim položajima zuma
Sečiva blende
7 (zaobljeni otvor blende)
Blenda
U potpunosti automatska
Opseg blende
• 18 mm žižna daljina: f/3,5–22
• 200 mm žižna daljina: f/5,6–36
Merenje
Puna blenda
Dimenzija filtera
72 mm (P = 0,75 mm)
Dimenzije
Oko 77 mm maksimalnog prečnika × 96,5 mm
(razdaljina od površine bajoneta na koju naleže
objektiv fotoaparata)
Težina
Oko 565 g
Tip
Nikon zadržava pravo da promeni izgled i specifikacije hardvera i softvera koji su opisani u ovom uputstvu
u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Nikon neće odgovarati za štete do kojih može da dođe
usled bilo kakve greške koju ovo uputstvo može sadržavati.
343
D Briga o objektivu
• Držite CPU kontakte čistim.
• Ako se gumena zaptivka bajoneta ošteti, odmah prestanite sa upotrebom
i odnesite objektiv u Nikon ovlašćeni servisni centar na opravku.
• Koristite pumpicu da biste uklonili prašinu ili vlakna sa površina objektiva.
Da biste uklonili mrlje ili otiske prstiju, stavite mali nivo etanola ili čistača
za objektiv na meku, čistu pamučnu krpu ili materijal za čišćenje objektiva
i očistite od centra ka spolja koristeći kružne pokrete, vodeći računa da ne
ostavite razmazanost ili da ne dodirnete staklo prstima.
• Nikada ne koristite organske rastvarače kao što su razređivač boje ili
benzol da biste očistili objektiv.
• Senilo objektiva ili filteri neutralne boje (NC) mogu da se koriste da bi se
zaštitio element prednjeg objektiva.
• Pričvrstite prednje i zadnje poklopce pre nego što postavite objektiv u
njegovu torbu.
• Kada je senilo objektiva prikačeno, ne podižite niti držite objektiv ili
fotoaparat koristeći samo senilo.
• Ako se objektiv neće koristiti tokom dužeg perioda, čuvajte ga na
hladnom, suvom mestu da biste sprečili pojavu buđi i rđe. Ne čuvajte na
direktnoj sunčevoj svetlosti ili sa kuglicama naftalina ili kamfora protiv
moljaca.
• Održavajte objektiv suvim. Rđa internog mehanizma može da izazove
nepopravljivu štetu.
• Ostavljanje objektiva na izuzetno toplim lokacijama može da ošteti ili
izmeni oblik delovima napravljenim od pojačane plastike.
344
A Napomena u vezi sa širokim i super širokougaonim objektivima
Autofokus možda neće dati željene rezultate u situacijama kao onima
prikazanim ispod.
1 Objekti u pozadini zauzimaju više tački fokusa od glavnog subjekta:
Ako tačka fokusa sadrži i objekte u
prvom planu i pozadinske, fotoaparat
će se možda fokusirati na pozadinu i
subjekat će možda biti van fokusa,
naročito sa širokim i super
širokougaonim objektivima.
Primer: Udaljeni portret subjekta
pri nekoj razdaljini od pozadine
2 Subjekat sadrži mnogo finih detalja.
Fotoaparat će se možda otežano
fokusirati na subjekte koji sadrže
mnogo finih detalja.
Primer: Polje cveća
U ovim slučajevima, koristite manuelni fokus ili koristite zaključavanje
fokusa da biste fokusirali na drugog subjekta na istoj razdaljini a zatim
prekomponujte fotografiju. Za više informacija, vidite „Dobijanje dobrih
rezultata sa autofokusom“ (0 114).
345
Odobrene memorijske kartice
Fotoaparat podržava SD, SDHC i SDXC memorijske
kartice, uključujući SDHC i SDXC kartice u saglasnosti sa
UHS-I. Kartice obeležene kao UHS Speed Class 3 ili bolje
se preporučuju za snimanje filma; korišćenje sporijih kartica može
da dovede do prekidanja snimanja. Kada birate kartice za korišćenje
u čitačima kartice, obavezno se postarajte da su kompatibilni sa
uređajem. Kontaktirajte proizvođača za informacije o funkcijama,
radnjama i ograničenjima u vezi sa korišćenjem.
346
Kapacitet memorijske kartice
Sledeća tabela pokazuje približan broj slika koje mogu da se čuvaju
na kartici 16 GB SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC karticu pri
različitim podešavanjima kvaliteta slike (0 97), veličine slike (0 99) i
podešavanja oblasti slike (od juna 2017. godine; 0 93).
❚❚ DX (24×16) oblast slike
Kvalitet slike
NEF (RAW), kompresovano bez gubitka,
12-bitni
NEF (RAW), kompresovano bez gubitka,
14-bitni
NEF (RAW), kompresovano, 12-bitno
NEF (RAW), kompresovano, 14-bitno
JPEG fino 3
JPEG normalno 3
JPEG osnovno 3
Veličina slike
Veličina
datoteke 1
Br. slika 1
Kapacitet
bafera 2
—
20,5 MB
436
74
—
25,5 MB
339
50
—
—
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
Velika
Srednja
Mala
17,5 MB
21,5 MB
10,4 MB
6,3 MB
3,4 MB
5,3 MB
3,3 MB
1,8 MB
2,8 MB
1,8 MB
1,0 MB
587
492
1000
1700
3300
2000
3300
6300
4000
6300
11.300
100
73
100
100
100
100
100
100
100
100
100
347
❚❚ 1,3× (18×12) Oblast slike
Kvalitet slike
NEF (RAW), kompresovano bez gubitka,
12-bitni
NEF (RAW), kompresovano bez gubitka,
14-bitni
NEF (RAW), kompresovano, 12-bitno
NEF (RAW), kompresovano, 14-bitno
Veličina slike
Veličina
datoteke 1
Br. slika 1
Kapacitet
bafera 2
—
13,1 MB
713
100
—
15,6 MB
559
100
—
11,0 MB
949
100
—
13,4 MB
803
100
Velika
6,6 MB
1700
100
Srednja
4,2 MB
2700
100
JPEG fino 3
Mala
2,4 MB
4600
100
Velika
3,4 MB
3300
100
Srednja
2,2 MB
5100
100
JPEG normalno 3
Mala
1,3 MB
8600
100
Velika
1,8 MB
6200
100
JPEG osnovno 3
Srednja
1,2 MB
9500
100
Mala
0,8 MB
14.700
100
1 Sve cifre su približne. Veličina datoteke se razlikuje u zavisnosti od snimljene scene.
2 Maksimalni broj ekspozicija koje mogu da se čuvaju na memorijskom baferu pri ISO 100. Opada pri
kvalitetima slike obeleženim sa zvezdicom („★“) ili kada je automatska kontrola distorzije uključena.
3 Cifre pretpostavljaju veličinu prioriteta JPEG kompresije. Biranje opcije kvaliteta slike obeležene sa
zvezdicom („★“; optimalna kompresija) povećava veličinu datoteke JPEG slika; broj slika i kapacitet
bafera opadaju u skladu sa tim.
A d2—Maks. broj kontinualnih okidanja (0 263)
Maksimalan broj fotografija koje mogu da se snime u pojedinačnom rafalu
može da se podesi na bilo koji iznos između 1 i 100.
348
Vek baterije
Segment filma ili broj snimaka koji mogu da se snime sa potpuno
napunjenim punjivim baterijama varira u zavisnosti od stanja
punjive baterije, temperature, intervala između snimaka i dužine
vremena tokom kojeg su meniji prikazani. Primeri cifara za EN-EL15a
(1900 mAh) punjive baterije su dati ispod 1.
• Fotografije, režim okidanja pojedinačne slike (CIPA standard 2):
Oko 950 snimaka
• Fotografije, režim okidanja pojedinačne slike (Nikon standard 3):
Oko 3880 snimaka
• Filmovi 4: Oko 80 minuta HD segmenta filma
1 EN-EL15b ili EN-EL15 baterije takođe mogu da se koriste umesto EN-EL15a, ali imajte na umu da
manje slika može ponekad da se snimi pri jednom punjenju sa EN-EL15 nego sa EN-EL15b/EN-EL15a.
2 Mereno na 23 °C (±2 °C) sa AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR objektivom pod sledećim
uslovima testiranja: objektiv je ciklično menjao opseg od beskonačnosti do minimalnog opsega i
jedna fotografija je snimana pri podrazumevanim podešavanjima jednom svakih 30 s; blic je opalio
jednom na svakom drugom snimku. Živi prikaz slike se ne koristi.
3 Mereno na 23 °C (±2 °C) sa AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR objektivom pod sledećim
uslovima testiranja: kvalitet slike podešen na JPEG normalno, veličina slike podešena na L (veliko),
brzina zatvarača 1/250 s, dugme okidača pritisnuto do pola na tri sekunde i fokus okružen sa
beskonačnosti do minimalnog opsega tri puta; šest snimaka se zatim snime zaredom i monitor se
uključi na pet sekundi a zatim se isključi; ciklus se ponavlja kada tajmer pripravnosti istekne.
4 Mereno na 23 °C (±2 °C) sa fotoaparatom pri podrazumevanim podešavanjima i AF-S DX NIKKOR
18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR objektivom pod uslovima koji su navedeni od strane Camera and
Imaging Products Association (CIPA). Individualni filmovi se kadriraju od jedne ili više datoteka, svaka
do 4 GB veličine i mogu ukupno da budu dugački 29 minuta 59 sekundi; snimanje može da se okonča
pre nego što se ova ograničenja postignu ako se temperatura fotoaparata podiže.
349
Sledeće može smanjiti vek baterije:
• Korišćenje monitora
• Držanje dugmeta okidača pritisnutim do pola
• Ponovljene operacije autofokusa
• Snimanje NEF (RAW) fotografija
• Male brzine zatvarača
• Korišćenje Wi-Fi (bežična LAN mreža) i Bluetooth funkcija
fotoaparata
• Korišćenje fotoaparata sa opcionim povezanim dodacima
• Korišćenje VR režima (smanjenje vibracije) sa VR objektivima
• Neprestano zumiranje i odzumiranje sa AF-P objektivom.
Da biste obezbedili da dobijate najviše od Nikon EN-EL15a punjivih
Li-jonskih baterija:
• Držite kontakte punjivih baterija čistim. Zaprljani kontakti mogu
da smanje vek baterije.
• Koristite punjive baterije odmah posle punjenja. Punjive baterije
će izgubiti svoj napon ako se ostave neiskorišćene.
350
Indeks
Simboli
i (Automatski režim) ............................ 48
j (Automatski (blic isključen) režim)48
SCENE (Režim scene) ................................. 61
EFFECTS (Specijalni efekti) ....................... 64
k (Portret) .................................................. 62
l (Pejzaž) ................................................... 62
p (Dete) ...................................................... 62
m (Sport) ..................................................... 62
n (Krupni plan)......................................... 62
o (Noćni portret) ..................................... 62
r (Noćni pejzaž)....................................... 62
s (Zabava/zatvorena prostorija) ....... 62
t (Plaža/sneg) .......................................... 62
u (Zalazak sunca) .................................... 63
v (Sumrak/zora)....................................... 63
w (Portret kućnog ljubimca) ............... 63
x (Svetlo sveće) ......................................... 63
y (Pupoljak)............................................... 63
z (Jesenje boje)........................................ 63
0 (Hrana)..................................................... 63
% (Noćni vid) ............................................. 64
f (Super živo)............................................ 64
d (Pop) ....................................................... 64
e (Ilustracija fotografije)................ 64, 66
' (Efekat igračke fotoaparata)..... 64, 67
i (Efekat minijature) ..................... 65, 68
u (Izbor boje)..................................... 65, 70
1 (Silueta) .................................................. 65
2 (Visoki tonalitet) .................................. 65
3 (Niski tonalitet) .................................... 65
P (Automatski programirano).............. 73
S (Automatski sa prioritetom zatvarača)
74
A (Automatski sa prioritetom blende) ...
75
M (Manuelni) .............................................. 76
U1/U2. ............................................................ 83
S (Pojedinačna slika)................................ 86
CL (Kontinualna mala brzina)................ 86
CH (Kontinualna velika brzina) ..............86
Q (Tiho okidanje zatvarača) ...................86
QC (Tihi kontinualan okidač zatvarača) ...
86
E (Samookidač) .................................86, 89
MUP (Sa podignutim ogledalom)...86, 91
! (AF sa prioritetom lica) ................... 106
$ (Široka oblast AF).............................. 106
% (Normalna oblast AF) ...................... 106
& (AF za praćenje subjekata).......... 107
a (Matrix) ................................................ 123
Z (Prosečno sa prioritetom centra)123
b (Spot).................................................... 123
4 (Markirano merenje) ...................... 123
AUTO (Automatski blic).......................... 160
Y (Smanjenje efekta crvenih očiju).......
160, 162
SLOW (Spora sinhronizacija) .......160, 162
REAR (Sinhronizacija sa zadnjom
zavesom)................................................. 162
E (Korekcija ekspozicije)..................... 127
Y (Korekcija snage blica) .................. 167
O (Fleksibilni program) ...........................73
a Dugme (živi prikaz slike) ........ 49, 179
i dugme ................................ 183, 205, 230
R (Info) dugme......................56, 187, 201
J dugme .......................................... 42, 266
D prekidač .................................................... 5
L (Zapamćena manuelna postavka) ..
131, 139
D (Bracketing)..................................... 209
I (Indikator fokusa) .............52, 111, 116
t (Memorijski bafer) ................................87
M (Indikator spremnosti blica)..............55
Brojevi
1,3×............................................................. 190
1,3× (18×12) ...............................................93
3D praćenje .......................... 104, 105, 109
351
A
B
AC adapter ............................................... 287
Active D-Lighting......153, 183, 219, 254,
258
ADL bracketing..............................209, 219
AE bracketing.................................209, 210
AE i bracketing blica ....................209, 210
AE zaključ. dugmetom okidača ........ 262
AE zaključavanje .................................... 125
AF....................................................... 100–114
AF aktiviranje........................................... 261
AF fino podešavanje............................. 269
AF sa prioritetom lica ........................... 106
AF u jednoj tački............................103, 109
AF za praćenje subjekta ...................... 107
AF-A ............................................................ 100
AF-assist .................................................... 261
AF-C ...................................................100, 260
AF-F............................................................. 101
AF-P............................................................. 279
AF-S.................................100, 101, 260, 279
Aut. kontr. ISO osetljivosti .........120, 257
Autofokus ....................................... 100–114
Autom. prikaz inform. je isključen .....13,
269
Automatska AF oblast.................104, 109
Automatska kontrola distorzije ........ 255
Automatska M kontrola ISO osetljivosti
266
Automatski (Balans bele) ...........130, 132
Automatski (Podesi Picture Control) .....
148
Automatski blic....................................... 160
Automatski prikaz informacija.......... 269
Automatski programirano.....................73
Automatski sa prioritetom blende .....75
Automatski sa prioritetom zatvarača 74
Automatsko rotiranje slike ................. 251
Autorsko pravo..............................238, 271
Auto-servo AF ......................................... 100
Bajonet ...........................................3, 24, 116
Balans bele...................130, 215, 254, 258
Balans boje monitora ........................... 269
Baterija sata ............................................. 204
BB (Balans bele)................... 130, 215, 258
Beskonačna ekspozicija...................79, 80
Beskonačno (Time).................. 79, 81, 268
Bežični ........................................................xxii
Birač A-M režima.................................... 329
Birač režima fokusa ............................... 100
Birač živog prikaza slike................ 49, 179
Blenda................................................... 75–76
Blic............................55, 159, 160, 167, 169
Blic (Balans bele) .................................... 131
Bluetooth......................................... xxii, 273
Bracketing .......................................209, 256
Bracketing balansa bele.............209, 215
Bracketing blica................... 209, 210, 256
Bracketing ekspozicije ...... 209, 210, 256
Broj slika u sekundi ............................... 188
Broj snimaka ............................................ 349
Broj tačaka fokusa ................................. 260
Brzina fotograf. u CL režimu .............. 263
Brzina sinhronizacije blica .........265, 317
Brzina zatvarača .................................74, 76
Brzina zatvarača sa blicom ........163, 265
Brzo retuširanje ...................................... 275
C
Camera Control Pro 2........................... 287
Capture NX-D.............................................. iv
CPU kontakti............................................ 280
CPU objektiv..................................... 25, 279
Č
Čekanje na dalj. signal (ML-L3) ......... 263
Čuvaj tačke prema orijentaciji .......... 261
D
Dalj. kontr. sa brzim odzivom (Režim
daljinske kontrole (ML-L3)) .............. 175
352
Daljinsko podizanje ogledala (Režim
daljinske kontrole (ML-L3))...............175
Datum i vreme ........................................ 268
DCF.............................................................. 326
Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja . 292
Dinamička oblast AF....................103, 109
Direktna sunčeva svetlost (Balans bele)
131
D-Lighting ................................................ 275
Dodaci........................................................ 287
Dodeli funk. daljin. (WR) dug. Fn......272
Dugme AE-L/AF-L .............................112, 125
Dugme AF-režima.........................101, 108
Dugme BKT ......................................158, 266
Dugme Fn1.......................................266, 267
Dugme Fn2.......................................266, 267
Dugme OK......................................... 42, 266
Dugme okidača ...53, 111, 125, 262, 267
Dugme snimanje filma ...............181, 266
Dugme za oslobađanje zaključavanja
točkića režima ............................................ 6
DX (24×16) ................................................. 93
DX format ................................................. 190
E
Efekat igračke fotoaparata ................... 64
Efekat minijature...................... 65, 68, 277
Efekti filtera .....................................152, 276
Ekran na dodir........................... 14, 16, 228
Ekspozicija...................................... 123–129
Eksterni mikrofon................................... 184
Elekt. zatv. prednje zavese.................. 264
Elektronski daljinomer .........................116
Elektronski VR.................................184, 259
EV koraci za kontrolu ekspozicije.....262
Exif............................................................... 326
Eye-Fi otpremanje .................................273
F
Fascikla reprodukcije............................ 250
Fascikla za čuvanje ................................252
f-broj.................................................... 72, 281
Filmovi ....................................................... 179
Fino podesi optimalnu eksp. ............. 262
Fino podešavanje balansa bele........ 134
Fleksibilni program ..................................73
Fluorescentno (Balans bele) .............. 130
Fokus tražila...................................... 11, 287
Format datuma ...................................... 268
Formatiraj memorijsku karticu ......... 268
Frekventni odziv ...........................183, 259
FV zaključavanje..................................... 169
G
GPS.....................................................223, 238
Grupna AF oblast................................... 104
H
H.264 .......................................................... 321
HDMI ....................................... 192, 271, 326
HDMI priključak........................................... 2
Histogram........................................234, 235
Hlad (Balans bele).................................. 131
I
Ilustracija fotografije ..................... 64, 276
Imenovanje datoteka..................252, 257
Indikator ekspozicije...................... 77, 267
Indikator fokusa .....................52, 111, 116
Indikator ispravnog fokusa 52, 111, 116
Indikator spremnosti blica .55, 170, 271
Informacije ......................................201, 231
Informacije o bateriji ............................ 273
Informacije o fotografiji....................... 231
Informacije o reprodukciji .................. 231
Inkadescentno (Balans bele).............. 130
Intervalski film ........................................ 259
Intervalsko fotografisanje................... 256
Intuitivno praćenje fokusa ................. 102
Iseći............................................................. 190
ISO osetljivost ... 118, 120, 253, 257, 264
ISO prikaz.................................................. 264
Ispravi......................................................... 275
i-TTL ............................................................ 165
Izab. za sl. na pam. uređaj/opozovi
izbor.......................................................... 245
Izaberi datum.................................249, 250
Izaberi oblast slike....... 93, 190, 252, 257
353
Izaberi početnu/krajnju tačku........... 196
Izaberi temperaturu boje (Balans bele)
131, 137
Izaberite za slanje na pam. uređaj .. 246,
251
Izbor boje.................................... 65, 70, 277
Izbriši ................................................... 60, 247
Izbriši izabrane slike.............................. 248
Izbriši sve slike......................................... 248
Izbrišite trenutnu sliku .................. 60, 247
J
Jačina zvuka............................................. 195
Jačina zvuka slušalica ........................... 184
Jezik (Language) ...........................268, 323
JPEG ...............................................................97
JPEG fino ......................................................97
JPEG normalno ..........................................97
JPEG osnovno ............................................97
K
Kapacitet memorijske kartice............ 347
Kašnjenje daljinske kontrole (Režim
daljinske kontrole (ML-L3))............... 175
Kašnjenje isključivanja monitora ..... 263
Kolorni prostor........................................ 254
Komandni točkić .................................... 266
Komentar slike ........................................ 270
Kompatibilni objektivi ......................... 279
Kontinualna mala brzina ........................86
Kontinualna velika brzina ......................86
Kontinualni režim okidanja ...................86
Kontinualni servo AF ............................ 100
Kontrola blica .......................................... 252
Kontrola distorzije ................................. 275
Kontrola elektromotora blende........ 184
Kontrola perspektive ............................ 276
Kontrola podešavanja dioptrije 11, 287,
301
Kontrola vinjetiranja ............................. 255
Kontrole dodirom ..................14, 228, 271
Kontrolni displej.......................................... 8
Konture za bojenje ................................ 276
Korekcija efekta crvenih očiju ........... 275
354
Korekcija ekspozicije ......... 127, 262, 265
Korekcija snage blica............................ 167
Korisnička podešavanja..........................83
Korisničko dodeljivanje kontrola .... 266,
267
Koristi točkić pušt. dugmetom ......... 267
Kvalitet filma ..................................188, 257
Kvalitet slike...................................... 97, 253
L
L (velika) ............................................. 99, 192
LCD osvetljenje ..................................5, 264
LED lampica............................................. 271
Letnje računanje vremena ................. 268
M
M (srednja) ......................................... 99, 192
Maks. broj kontinualnih okidanja .... 263
Maksimalna osetljivost ...............121, 257
Maksimalni otvor blende...........166, 281
Manuelna.....................................................76
Manuelni................................................... 115
Manuelni fokus....................................... 115
Mat staklo................................................. 316
Matrix merenje ..............................123, 262
Memorijska kartica.........21, 47, 346, 347
Memorijski bafer .......................................87
Meni fotografisanja............................... 252
Meni podešavanja................................. 268
Meni reprodukcije ................................. 250
Meni retuširanja ............................230, 275
Meni snimanja ........................................ 257
Merenja ekspozicije .................................54
Merenje ..................................................... 123
Merenje sa prior. svetlijeg dela......... 123
Mikrofon ................................ 183, 184, 259
Minimalna blenda .............................25, 72
Minimalna brzina zatvarača............... 121
Mired.......................................................... 136
MOJ MENI ................................................. 278
Monitor................................. 12, 14, 59, 225
Monohrom......................................148, 276
N
P
Nagibni monitor....................................... 12
Nakon brisanja........................................ 251
Ne-CPU objektiv ..................................... 285
NEDAVNA PODEŠAVANJA.................. 278
NEF (RAW)................................................... 97
NEF (RAW) snimanje ............................. 253
Neutralno (Podesi Picture Control) . 148
Niska ...........................................................119
Normalna oblast AF .............................. 106
Nosači AF oblasti.........................9, 11, 232
Pametni uređaj .................... 224, 251, 272
Pejzaž (Podesi Picture Control)......... 148
PictBridge ................................................. 326
Picture Controls.............................148, 150
Pod. kon. elektrom. blende viš. bir. . 184
Podaci o fotografisanju ....................... 236
Podaci o lokaciji ............................223, 238
Podesi automatski bracketing .209, 256
Podesi Picture Control ...... 148, 254, 258
Podesi sat pomoću satelita ................ 223
Podešavanja ISO osetljivosti....120, 253,
257
Podrazumevana podešavanja .206, 274
Pojedinačna slika ......................................86
Pojedinačni servo AF...................100, 101
Poklopac okulara tražila .........................90
Poklopac tela.......................................3, 287
Pomoć...........................................................42
Pomoćne linije za kadriranje ...... 56, 187
Pop.................................................................64
Portret (Podesi Picture Control) ....... 148
Poveži se sa pametnim uređajem.... 272
Povratak na podrazumevana
podešavanja .................................206, 274
Pozadinsko svetlo....................................... 5
Praćenje fokusa .............................102, 260
Predbljesak monitora..................165, 170
Pregled ekspozicije ..................................78
Pregled podataka .................................. 239
Prekidač objektiva smanjenja vibracije .
332, 340
Preklapanje slika .................................... 276
Prevlačenje za reprod. pune slike.... 271
Prevući................................................ 14, 271
Prikaz informacija .........................201, 269
Prikaz mreže u tražilu ........................... 264
Prikaz slike.......................................227, 250
Prikaz svetlijih delova........................... 184
Priključak napajanja.............................. 287
Priključak za spoljni mikrofon ................ 2
Priključivanje objektiva ..........................24
Prilagođena podešavanja................... 260
Prioritet centra...............................123, 262
O
Objektiv..............................24, 25, 279, 329
Objektiv tipa D........................................ 280
Objektiv tipa E.........................................280
Objektiv tipa G........................................ 280
Oblačno (Balans bele) .......................... 131
Oblast slike ....... 93, 95, 99, 183, 252, 257
Obrada NEF (RAW).................................275
Obrni indikatore..................................... 267
Ocenjivanje .....................................243, 251
Očisti senzor slike ..................................289
Odnos stranica........................................ 190
Odsecanje filmova.................................196
Odseci ........................................................ 275
Ogledalo....................................91, 175, 292
Okidač .......................................................... 89
Okidanje na dodir .................................... 16
Opcije bežičnog dalj. kont. (WR) ......271
Opcije prikaza reprodukcije......231, 250
Opcije spoljnog GPS uređaja............. 223
Opcije zvučnog signala .......................271
Opseg blica .............................................. 166
Optički VR ................................................. 265
Osetljivost.....................118, 120, 253, 257
Osetljivost mikrofona..................183, 259
Oslobađanje zaključavanja birača
režima okidanja ...................................... 86
Označavanje indeksa...................189, 195
Oznaka montiranja................24, 329, 336
Oznaka usklađenosti ...................273, 326
Oznaka za montiranje objektiva......... 24
Oznaka žižne ravni ................................116
355
Pritisnite dugme okidača do pola.......52
Pritisnite dugme okidača skroz na dole
53
Projekcija slajdova................................. 251
Promeni veličinu .................................... 275
Prsten za fokusiranje objektiva........ 115,
329, 336
Prsten za man. fokus. u AF rež........... 261
Punjenje punjive baterije.......................19
Punjiva baterija.........19, 21, 46, 273, 325
Punjiva Li-jonska baterija.......................19
R
Ravnomerno (Podesi Picture Control) ..
148
Redosled brojeva datoteka ................ 264
Remote Control (Daljinski upravljač).....
175, 287
Reprodukcija .................................... 59, 225
Reprodukcija pune slike ...................... 225
Reprodukcija u sporom kretanju ..... 194
Resetovanje sa dva dugmeta ............ 206
Resetuj ..............................................206, 274
Resetuj korisnička podešavanja 85, 260
Resetuj meni fotografisanja............... 252
Resetuj meni snimanja......................... 257
Resetuj sva podešavanja..................... 274
Režim AF-oblasti .................................... 103
Režim autofokusa .................................. 100
Režim blica ......................................160, 162
Režim daljinske kontrole (ML-L3).... 175,
256
Režim fokusa ........................................... 100
Režim kašnjenja ekspozicije............... 264
Režim okidanja ..........................................86
Režim povezivanja ................................ 271
Režim rada u avionu ............................. 272
Režimi scene...............................................61
RGB.............................................................. 234
Riblje oko .................................................. 276
Rotiraj uspravne ..................................... 251
S
S (mala) ............................................... 99, 192
Sa podignutim ogledalom .............86, 91
Sačuvaj izabrani kadar ................196, 200
Sačuvaj korisnička podešavanja..........83
Sačuvaj/učitaj podešavanja ............... 274
Sakrij sliku................................................. 250
Samookidač ............................... 86, 89, 263
Sat ............................................................... 268
SD memorijska kartica .................. 47, 347
Senzor oka...................................................13
Sinhronizacija sa prednjom zavesom.....
162
Sinhronizacija sa zadnjom zavesom162
Skala žižne daljine ........................329, 336
Skica u boji ............................................... 276
Sličica ......................................................... 225
Slika Dust Off ref photo ....................... 270
Slušalice .................................................... 184
Smanj. šuma kod visokog ISO..255, 259
Smanjenje efekta crvenih očiju160, 162
Smanjenje šuma kod duge eksp...... 255
Smanjenje šuma vetra ................183, 259
Smanjenje treperenja .................255, 259
Smanjenje vibracije ..184, 259, 332, 340
Specijalni efekti .........................................64
Spora sinhronizacija ....................160, 162
Spot ............................................................ 123
Spot balans bele .................................... 143
Stalni servo AF ........................................ 101
Standardni i-TTL fleš za digitalni SLR......
165
Standardno (Podesi Picture Control)......
148
Stativ ............................................................... 3
Super živo....................................................64
Svetliji delovi ........................................... 233
Svetlina monitora .........................184, 269
Š
Šalji na pametni uređaj (autom.)...... 273
Široka oblast AF...................................... 106
356
T
W
Tačka fokusa ..51, 52, 103, 107, 116, 261
Tajmer pripravnosti...............54, 223, 263
Temperatura boje............... 131, 133, 137
Tihi kontinualan okidač zatvarača ..... 86
Tiho okidanje zatvarača......................... 86
Tip datoteke filma..................................257
Točkić režima................................................6
Točkić režima okidanja .......................... 86
Toniranje..........................................151, 152
Tražilo.................................... 9, 11, 287, 316
Tražilo okulara........................................... 90
Wi-Fi................................................... xxii, 273
Wireless remote controller (Bežični
daljinski kontroler) ........... 271, 272, 287
U
Ugrađeni blic .................................... 55, 159
Uklanjanje objektiva sa fotoaparata . 25
Umetnička slika ...................................... 277
Unos teksta .............................................. 270
Uporedni prikaz...................................... 277
Upozorenje za blic.................................271
Upravljaj opcijom Picture Control .. 254,
258
Uredi film ............................... 196, 230, 277
UTC.............................................................. 224
Z
Zaključaj okid. ako je slot prazan ..... 273
Zaključavanje autoekspozicije.......... 125
Zaključavanje ekspozicije................... 125
Zaključavanje fokusa............................ 111
Zapamćena manuelna postavka
(Balans bele) .................................131, 139
Zaštita fotografija .................................. 242
Zumiranje reprodukcije....................... 240
Zvučnik........................................................... 5
Ž
Žičana daljinska kontrola............. 79, 287
Živi prikaz slike ...................... 49, 179–193
Živi prikaz slike filma ............................ 179
Živo (Podesi Picture Control) ............ 148
Žižna daljina ............................................ 283
V
Vek baterije .............................................. 349
Veličina ............................................... 99, 192
Veličina slika/broj slika u sekundi ... 188,
257
Veličina slike ............................99, 253, 284
Verzija firmvera....................................... 274
Vidni ugao ................................................ 284
ViewNX-i........................................................iv
Virtuelni horizont...................56, 187, 269
Visok dinamički opseg (HDR) ...155, 256
Visoka......................................................... 119
Visoka definicija...................................... 326
Višestruka ekspozicija .......................... 256
Vodič menija................................................ iii
Vrednost koraka ISO osetljivosti.......261
Vremenska zona..................................... 268
Vremenska zona i datum .................... 268
357
358
Uslovi garancije - Nikon evropska garancija
servisa
Poštovani Nikon korisniče,
Zahvaljujemo vam se na kupovini ovog Nikon proizvoda. Ukoliko
vaš Nikon proizvod zahteva servis pokriven garancijom, obratite se
distributeru kod koga ste ga kupili ili članu naše ovlašćene servisne
mreže u okviru prodajnog područja Nikon Europe B.V. (npr. Evropa/
Rusija/ostalo). Pogledajte detalje na:
http://www.europe-nikon.com/support
Da bi se izbegle nepotrebne neprijatnosti, preporučujemo vam da
pažljivo pročitate korisnička uputstva pre nego što se obratite
distributeru ili ovlašćenoj servisnoj mreži.
Prema garanciji, vaša Nikon oprema neće ispoljiti nikakve
proizvodne nedostatke u trajanju od jedne godine od datuma prve
kupovine. Ako se tokom ovog perioda garancije proizvod pokaže
defektnim usled neodgovarajućeg materijala ili načina proizvodnje,
naša ovlašćena servisna mreža u okviru prodajnog područja Nikon
Europe B.V. će, bez naknade za rad i delove, popraviti proizvod
prema propisima i uslovima navedenim ispod. Nikon zadržava
pravo (prema sopstvenom nahođenju) da zameni ili popravi
proizvod.
1. Ova garancija je dostupna samo uz uvid u popunjen garantni list
i originalnu fakturu ili račun na kome je upisan datum kupovine,
vrsta proizvoda i ime distributera, zajedno sa proizvodom. Nikon
zadržava pravo da odbije besplatni servis u okviru garancije ako
gore navedeni dokumenti ne mogu biti podneti na uvid ili su
informacije u njima nepotpune ili nečitke.
359
2. Ova garancija ne pokriva:
• obavezno održavanje i popravku ili zamenu delova usled
normalne upotrebe.
• modifikacije radi unapređenja proizvoda sa njegove normalne
svrhe opisane u korisničkom uputstvu, bez prethodnog
pisanog odobrenja od strane kompanije Nikon.
• troškove transporta i sve rizike transporta direktno ili indirektno
vezanih za garanciju proizvoda.
• bilo kakvu štetu prouzrokovanu modifikacijama ili
prilagođavanjima koje mogu biti obavljeni na proizvodu, bez
prethodnog pisanog odobrenja od strane kompanije Nikon,
radi poštovanja lokalnih ili državnih tehničkih standarda na
snazi u bilo kojoj zemlji različitoj od onih za koje je proizvod
originalno osmišljen i/ili proizveden.
3. Garancija neće biti primenljiva u sledećim slučajevima:
• šteta prouzrokovana nepravilnom upotrebom uključujući ali ne
i ograničavajući se na korišćenje proizvoda za namenu različitu
od normalne ili nepridržavanje korisničkih uputstava o
pravilnom korišćenju i održavanju i na ugradnju i upotrebu
proizvoda neusklađenu sa bezbednosnim standardima na
snazi u zemlji u kojoj se koristi.
• šteta prouzrokovana nesrećnim slučajem uključujući ali ne i
ograničavajući se na udar groma, poplavu, požar, nepravilnu
upotrebu ili zanemarivanje.
• brisanje, nečitljivost ili uklanjanje naziva modela ili serijskog
broja proizvoda.
• šteta prouzrokovana popravkom ili prilagođavanjima
obavljenim od strane neovlašćenih servisnih organizacija ili
osoba.
• defekt u bilo kakvom sistemu u koji je proizvod ugrađen ili sa
kojim se koristi.
360
4. Ova garancija servisa ne utiče na zakonska prava potrošača
prema primenljivim nacionalnim zakonima koji su na snazi, niti na
prava potrošača u odnosu na distributera koja proističu iz
kupoprodajnog ugovora.
Napomena: pregled svih ovlašćenih Nikon servisnih stanica se može
pronaći na mreži na sledećoj adresi
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
361
E
L
P
Nikon D7500
M
SA
DIGITALNI FOTOAPARAT
Korisničko uputstvo
(sa Garancijom)
Ovo uputstvo nije dozvoljeno reprodukovati u bilo kom obliku, u celosti
ili delovima (osim kratkih citata u člancima ili recenzijama od velike
važnosti), bez pisanog odobrenja od strane kompanije
NIKON CORPORATION.
AMA16711
Štampano u Evropi
Sr
SB9C05(YD)
6MB386YD-05
• Pročitajte ovo uputstvo u potpunosti pre nego što
koristite fotoaparat.
• Da biste obezbedili pravilno korišćenje fotoaparata,
postarajte se da pročitate „Zarad vaše bezbednosti“
(stranica xii).
• Nakon čitanja ovog uputstva, držite ga na mestu gde
može lako da se preuzme zarad budućeg korišćenja.
Sr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising